inVitro 2/2021

Page 1

časopis oo laboratórnej diagnostike || 2. 2. číslo, číslo, 8. 9. ročník ročník || október/2020 jún/2021 časopis laboratórnej diagnostike

Zmeny telesnej Choroby hmotnosti z kliešťa

Som naučený nevypínať telefón I Rozhovor s Tiborom Majerom 24 Látky zo slín kliešťov môžu poslúžiť pri liečbe mnohých 16 Čínske skúsenosti s transfúziou u pacientov s COVID-19 ochorení I Rozhovor Márioumaličkosti, Kazimírovou, CSc., z Ústavu 20 3 dobré správy | sORNDr. ekologickej o perspektívnej 72 Kliešte a 4G siete I Potenciálny vplyv zoológie SAV miniatúrnej RNA a o jednoduchom a praktickom nápade zo sprchy elektromagnetického smogu na ich správanie 28 Budeme liečbu mitochondriami nazývať transplantácia 6

alebo transfúzia?


inVitro 2. číslo, 9. ročník, jún/2021 Vydavateľ: Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Unilabs Slovensko, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Ing. Eva Šabová Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Ing. Eva Šabová Mgr. Anna Martausová MUDr. Antonín Polách Ing. Josef Pazdera, CSc. Elena Akácsová MUDr. Marta Dobáková doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. Ing. Tomáš Zatroch Ing. Blažena Vargová, PhD. MVDr. Nicole Březinová MUDr. Ingrid Terkošová doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. MUDr. Lucia Lukáčiková Gálová, PhD. MUDr. Milada Harineková MUDr. Eva Havlíková, PhD. Fotografie: Boris Németh Zdeno Ziman Ivan Majerský Shutterstock archív autorov a respondentov rozhovorov archív Unilabs Slovensko Layout a grafický dizajn: Studio Milk

Tlač:

printio, s. r. o. Periodicita: vychádza 3-krát ročne Náklad: 1 500 ks, nepredajné Copyright: Unilabs Slovensko, s. r. o., 2021 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@unilabs.sk.


E D I TO R I Á L

Prevencia zachraňuje životy nielen v súvislosti s Covidom-19 Začiatok leta prináša vysokú dávku optimizmu, ktorá nevyplýva len zo stále krajšieho počasia, ale aj z pomalého trendu končiacej – veľmi dlhej a krutej – druhej vlny pandémie koronavírusu. Tak, ako sme sa vlani tešili, že patríme medzi premiantov v počtoch úmrtí, musíme žiaľ konštatovať, že druhú vlnu sa nám nepodarilo zvládať tak, ako by sme si všetci boli želali. Napriek tomu treba povedať, že ak by lekári, zdravotníci, záchranári, ale aj laboranti nezmobilizovali všetky svoje sily, štatistiky by dnes na tom boli ešte horšie. Verím, že sa už takýto stav nebude opakovať, a to aj vďaka očkovaniu. Vakcinácia spolu s prichádzajúcim letným počasím, ale aj zodpovedné správanie nás posúvajú k slobodnejšiemu životu. Nebude úplne bez obmedzení ako v minulosti, ale bude sa nám dýchať oveľa lepšie. Nesmieme však zabúdať na to, že koronavírus bude medzi nami aj ďalej. Teplé počasie však okrem ľudí láka von aj parazity. Veľkým rizikom sú po relatívne slabej zime aj kliešte. Tiež často skoro neviditeľní nepriatelia, pri ktorých rovnako platí, že ak sa choroba, ktorú prenášajú, nezachytí včas, môže spôsobiť veľké problémy. Chcel by som preto apelovať na vás, milí priatelia, aby sme popri boji s koronavírusom upozorňovali svojich pacientov aj na ochorenia, ktoré sú tu s nami už roky – kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu. Aj keď sme nad kliešťami ešte úplne nevyhrali, dokážeme si zabezpečiť aspoň čiastočnú ochranu. Hoci na boreliózu ešte vakcíny neboli vyvinuté, proti kliešťovej encefalitíde sa vieme brániť a boreliózu efektívne detegovať, a to vďaka presným ELISA testom alebo Line Blotom.

Očkovanie prináša slobodu. A to nielen v prípade ochorenia Covid-19, ale aj pri mnohých ďalších nebezpečných vírusoch. Vďaka takejto prevencii sa dá predchádzať množstvu odvrátiteľných úmrtí alebo trvalým následkom. Pretože nielen koronavírus, ale aj vírus kliešťovej encefalitídy napáda mnohým pacientom viaceré orgány s dlhotrvajúcimi a v mnohých prípadoch až s chronickými následkami. Je pritom alarmujúce, že na Slovensku je proti kliešťovej encefalitíde každoročne zaočkované asi iba jedno percento obyvateľstva – na rozdiel napríklad od Rakúska, kde sa dáva očkovať až 90 percent ľudí. Dôležitosť prevencie si našťastie začína uvedomovať čoraz viac ľudí. Aj kvôli časom, v ktorých žijeme. Stále je však na nás, aby sme k nej nasmerovali aj tých, ktorí ešte stále radšej riešia následky. Ibaže, rovnako ako na Covid-19, ani na kliešťovú encefalitídu nemáme jednoznačne účinnú liečbu. Držím nám preto všetkým palce, aby sa v takýchto situáciách dostával k slovu zdravý sedliacky rozum, ktorý triezvo vyhodnocuje „plusy a mínusy“ a overenené fakty. Verím, že si všetci užijeme leto, nech to už bude kdekoľvek a načerpáme tak nové sily do boja nielen s koronavírusom, ale aj s ďalšími neduhmi.

Ing. Peter Lednický generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko

3


OBSAH 30 REPORTÁŽ

Vedia bylinky vyliečiť lymskú boreliózu?

Elena Akácsová

6 ROZHOVOR

Som naučený nevypínať telefón

Rozhovor s Tiborom Majerom, senior manažérom logistiky v Unilabs Slovensko Ing. Eva Šabová 16

AJ TY SI DÔLEŽITÝ!

Servisný technik

redstavujeme kolegu z tímu servisných technikov, P Pavla Darilu z Centrálneho laboratória – STRED v Likavke

20 BLOG

Robia z nás kliešte vegetariánov?

Ing. Josef Pazdera, CSc.

38 OSOBNOSŤ

Aby herec vedel pochopiť, čo je hlúpe, musí byť trošku múdry

Rozhovor s hercom Branislavom Bystrianskym Elena Akácsová 44 BLOG

24 PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

Látky zo slín kliešťov môžu poslúžiť pri liečbe mnohých ochorení

Rozhovor s doktorkou Máriou Kazimírovou z Ústavu

zoológie Slovenskej akadémie vied o kliešťoch, ich druhoch, výskyte, o nebezpečenstvách plynúcich z kontaktu kliešťa s človekom, ale aj o výskume vedúcom k potenciálnemu využitiu kliešťov v medicíne a k vývinu protikliešťových vakcín Anna Martausová

4   inVitro

Kliešť – prítulné zvieratko

MUDr. Antonín Polách

49 KOMENTÁR

Drakulov hrozný kliešť

E lena Akácsová


OBSAH

TÉMA ČÍSLA — CHOROBY Z KLIEŠŤA 52 Vždy pripravený! MUDr. Marta Dobáková 54

64

2 Unilabs Slovensko — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

Čo by sme mali vedieť o kliešťoch alebo nie je kliešť ako kliešť

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

Nová stratégia ochrany pred kliešťami – protikliešťové textílie

Ing. Tomáš Zatroch

3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

28

Mikrobiológia

36

Genetika

40

Patológia

43 2. Odber 44

Žiadanka na odberový materiál

45 3. Transport

72 Kliešť a 4G siete Ing. Blažena Vargová, PhD. 76 Kliešť a zvieratá – MVDr. Nicole Březinová

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka

čo o tom vieme?

84 Očkovanie MUDr. Ingrid Terkošová 96 Kliešťová encefalitída doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

46

Mapa pokrytia zvozovými trasami

48 4. Registrácia a príprava vzorky 50 5. Komplexná diagnostika 52 6. Kvalita a akreditácia 54 7. Analýza 60 8. Validácia a distribúcia výsledkov 61

Výsledkový list

62 9. Kontakty 63

Manažment

66

Sieť laboratórií a pracovísk

102 Lymská borelióza doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. 114 Následky infekčných ochorení MUDr. Lucia Lukáčiková Gálová, PhD. 120

Špecifiká infekčných ochorení u seniorov

MUDr. Milada Harineková

128

Pacient v bezvedomí – systematický prístup

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

Unilabs Slovensko   5


ROZ H O VO R

Som naučený nevypínať telefón Zamestnanec, ktorý si prešiel v jednej firme cestu už od jej začiatku a zažil jej vývoj dokonca pod rôznymi značkami, je v dnešných časoch už pomerne vzácny. My vám jedného takého chceme predstaviť – zoznámte sa s Tiborom Majerom, senior manažérom logistiky v Unilabs Slovensko. Napriek dlhým rokom v tejto spoločnosti tvrdí, že na jeho pozícii žiaden stereotyp nehrozí a každý jeho pracovný deň je iný. Aj tým si ho práca v logistike získala. Dnes si už nevie ani predstaviť, že by robil niečo iné. Porozprával nám aj o tom, ako pandémia koronavírusu ovplyvnila jeden rok v logistike a aké vyhliadky má do budúcna. Autor: Ing. Eva Šabová, foto: Zdeno Ziman

6   inVitro


Som naučený nevypínať telefón

P

orozprávajte nám o vašej ceste do Unilabs Slovensko. To bola v podstate taká náhoda. Po strednej škole som začal robiť vo firme Pharm Swiss s liekmi, konkrétne – začínal som s rozvozom liekov. Bol som tam ako prvý pracovník, začali sme s jedným vozidlom, neskôr sme pridávali ďalšie a pribúdali noví ľudia. Po pár rokoch to spontánne dospelo do štádia, že som to tam začal viesť. Neskôr sa spoločnosť pretransformovala na GS Global, a tá zas po nejakom období na Alpha medical. No a zatiaľ posledný krok vývoja našej spoločnosti priniesol nový obchodný názov Unilabs Slovensko. Ja som bol pri všetkých týchto zmenách bol a som na to hrdý (úsmev).

Tibor Majer, 1971, Martin Rodinný stav ženatý, 2 dcéry Najvyššie dosiahnuté vzdelanie gymnázium, Turčianske Teplice Kľúčové predchádzajúce zamestnanie Pharm Swiss, logistika

Viem o Vás, že patríte k dlhoročným zamestnancom spoločnosti Unilabs Slovensko. Keď niekto takto dlho pracuje pre jednu spoločnosť, je to už ako vzťah… Ako by ste tento vzťah charakterizovali? Ja som v Unilabs Slovensko od úplného začiatku a dá sa teda povedať, že som zamestnanec, ktorý tu robí najdlhšie (úsmev). No a ako vnímam vzťah so značkou Alpha medical, teraz už Unilabs Slovensko? Poviem to asi tak, že si neviem predstaviť, že by som teraz mal robiť niečo iné ako robím. Táto práca ma baví. Moja práca sa vždy točila okolo vozidiel a ľudí. Niektorí moji kolegovia sú tu podobne dlho ako ja, čiže fungujeme už pomaly ako rodina. A už od začiatku som si bol vedomý, že to, čo robím, je ideálna práca pre mňa a svedčí o tom aj to, že som v tejto práci prežil vlastne skoro polovicu života a som spokojný.

Súčasná pozícia v Unilabs Slovensko Senior koordinátor logistiky

Čo je náplňou vašej práce na súčasnej pozícii v Unilabs Slovensko? Ako vyzerá v skratke váš bežný pracovný deň? Mám na starosti vozidlá všeobecne, od ich údržby, servisu, cez predaj a nákup až po ich denný monitoring a súvisiacu administratívu ako evidencia faktúr, sledovanie súvisiacich nákladov, pohonných hmôt a podobne. Na margo toho monitoringu,

Unilabs Slovensko   7


ROZ H OVO R

vidím pohyb áut po celom Slovensku, podľa jednotlivých častí prislúchajúcich jednotlivým spádovým vedúcim pracovníkom. Títo vidia iba tie „svoje“ časti. V rámci predaja som zodpovedný aj za zápis vozidiel, prihlasovanie, odhlasovanie, finančný lízing. Takisto mám pod dohľadom aj manažérske vozidlá, ktorých sa samozrejme týka to isté. A keď sa pýtate na typický pracovný deň, je to väčšinou dosť individuálne podľa aktuálnych potrieb. Avšak väčšinou začínam deň kontrolou faktúr, blokov z PHM a ďalších písomností. Potom mám dopredu dohodnuté veci v teréne, ktoré treba riešiť či vybaviť alebo prípadne stretnutia s dodávateľmi. Takže určite to nie je stereotypný typ práce a už vôbec nie len sedenie za počítačom. Nedávno ste prijali novú pracovnú výzvu – stali ste sa senior koordinátorom logistiky v Unilabs Slovensko (pôvodne pracoval ako manažér logistiky, pozn. red.). V čom ste ešte pocítili zmenu okrem nárastu kompetencií a zodpovednosti? Ako sa na novej pozícii zatiaľ cítite? K tomuto kroku sa pristúpilo kvôli tomu, že doprava sa neustále rozširuje a je toho stále viac. Kedysi toho bolo menej, mali sme zopár vozidiel a teraz máme iba zvozových vozidiel 120. Ruka v ruke s tým ide prirodzene aj viac starostlivosti okolo vozového parku a viac práce s ľuďmi. Preto sa tá pozícia rozdelila. Výsledkom toho je, že môžem teraz venovať dostatok času všetkým súvisiacim činnostiam. Terajšie rozdelenie je nastavené tak, že pán Zaťko má na starosti ľudí a ja techniku. Pôvodne som si myslel, že toto rozdelenie nebude úplne dobrý nápad, ale teraz mám oveľa viac času riešiť iné podstatné veci. Viac sa sústreďujem na užšiu agendu – techniku, ale mám o nej oveľa lepší prehľad, čo je pre mňa dôležité. Čiže v konečnom dôsledku som spokojný s tým, že sa to rozdelilo. Oceňujem, že moja práca nie je jednotvárna, stále sa niečo deje. Vaša práca obnáša zrejme aj riešenie nečakaných situácií, ku ktorým

8   inVitro

OBĽÚBENÉ

sa treba postaviť hneď a ideálne s chladnou hlavou. Viete si spomenúť na nejakú vypätú, s ktorou ste sa museli vysporiadať „za pochodu“? Stalo sa to už dávnejšie – ukradli nám vozidlo, a to doslova vodičovi spred nosa v Bratislave. Bolo to v zimnom období, čiže keď vodič ostal stáť v košeli vonku pred lekárňou, bolo dosť nepríjemné zistiť, že auto je preč. Auto zmizlo aj so všetkým vybavením a liekmi, ktoré rozvážalo, ale o tri týždne sa nakoniec našlo zaparkované v Petržalke. Riešia sa tiež rôzne nehody, toho býva pomerne veľa. Ľudia niekedy zavolajú aj večer, lebo keď sa takéto niečo stane, je človek väčšinou v šoku a aj pomerne vystresovaný, možno nevie, čo má urobiť, alebo urobí nejakú chybu. A ja som tu aj na to, aby sa ľudia mohli so mnou poradiť – usmerním ich, poradím im s praktickými vecami, ako sa treba zachovať a podobne. A keďže v noci sú tiež niekedy výjazdy kvôli pohotovosti, ani vtedy nie je vylúčené, že sa udejú takéto neštandardné situácie. Preto som naučený telefón nevypínať. Ľudia sa mi dovolajú hocikedy. A to sa netýka len vodičov, ale aj manažérov, resp. hocikoho z firmy.

Hudba najradšej mám ticho Dovolenková destinácia Chorvátsko Koníčky turistika, šport, bicykel Nápoj čistá voda Jedlo rezeň


Som naučený nevypínať telefón

Čo sa deje s prevážanými vzorkami v prípade, že má šofér nehodu? V takom prípade treba jednať hlavne operatívne a obvolať dotknutých lekárov a objasniť im situáciu, že dôjde k časovému posunu prebratia vzoriek alebo šofér nepríde vôbec, lebo život, resp. vyššia moc prináša aj takéto situácie. Pamätám si aj prípady, keď sa stala nehoda, auto bolo nepojazdné, nebol k dispozícii ani vodič, ani náhradné vozidlo. Potom je to na šikovnosti manažéra, aby vybavil čo najrýchlejšie nové vozidlo aj s vodičom. Čo znamená povolať človeka narýchlo do práce, aby sa dali vyriešiť aj takéto nečakané situácie. Často sa stávajú aj také veci, že sa pokazí stroj v nejakom laboratóriu, keď to znova stojí a padá na tom, aby ste rýchlo zohnali vodiča. Na to máme k dispozícii personál – tzv. dohodárov, ale ani tam to nejde vždy hladko. Ale ak si dobre spomínam, ak nie všetky, tak minimálne väčšinu podobných situácií sa nám podarilo vždy zvládnuť. Boli samozrejme aj prípady, keď sa pokazilo vozidlo prepravujúce vzorky, ktoré už medzičasom neboli spôsobilé na vyhodnotenie v laboratóriu. Stalo sa to párkrát, hlavne pod Strečnom, keď vznikli obrovské zápchy, vzorky potom prišli neskoro. Tie, čo sa už nedali spracovať, sa museli zlikvidovať. Ale s takou situáciou boli potom lekári bezodkladne oboznámení. Aj Donovaly sú veľmi ťažko zjazdné. Keď nad tým tak uvažujem, v minulosti sa oveľa častejšie stávalo, že sa vodič nemohol dostať so vzorkami tam, kam potreboval, či už kvôli zápcham, alebo počasiu, to bolo dosť frustrujúce, lebo sa s tým nedá veľa urobiť. Na prejazd horskými prechodmi v zimnom období sme postupne dokúpili aj vozidlá s pohonom 4x4, aby nás nezaskočili ani takéto situácie. Ale niektoré veci napriek veľkej snahe ovplyvniť aj tak neviete. Doba sa mení rýchlo a s ňou aj dostupné technológie, pribúdajú rôzne „vychytávky“. Aké výzvy ste si stanovili na najbližšie obdobie, čo sa týka logistiky?

Stále priebežne pracujeme na tom, aby sme znižovali náklady na pohonné hmoty. Snažíme sa preferovať nákup vozidiel na LPG. Máme veľmi dobré výsledky, čo sa týka spotreby pohonných hmôt. Vyskúšali sme už aj vozidlá na elektrický pohon, ale vzhľadom na to, že u nás je toto ešte len „v plienkach“, zatiaľ sa nám to bohužiaľ neosvedčilo. Ale pohon LPG máme v súčasnosti skoro na 60 % všetkých našich vozidiel. Medzitým samozrejme prebieha neustála obmena vozového parku. Postupne prechádzame na vozidlá značky Dacia, ktoré mám ako jediné ponúkajú pohon na LPG. Tento krok nám pomáha s optimalizáciou prevádzkových nákladov a v neposlednom rade to má aj priaznivejší ekologický dosah. Spomeniem tiež projekt korporátneho rebrandingu, ktorý teraz riešime v súvislosti so zmenou názvu našej spoločnosti z Alpha medical na Unilabs Slovensko a sme práve vo fáze zmeny polepov všetkých našich 120 zvozových vozidiel na nový dizajn (v čase vzniku rozhovoru, pozn. red.). Ďalšia vec, ktorá určite stojí za zmienku a chystáme ju do blízkej budúcnosti, je projekt monitorovania teploty vo vozidlách počas prepravy vzoriek.

„Neviem si predstaviť, že by som mal robiť niečo iné ako robím. Táto práca ma baví.“

Viete nám povedať viac o tomto projekte? V čom bude prínosom? S spolupráci s vedúcimi jednotlivých laboratórií v Unilabs Slovensko už nejaký čas pripravujeme jeden pomerne väčší projekt zameraný na úplne nový systém monitorovania teploty vo zvozových vozidlách. S tým súvisia otázky, koľko nakúpime chladničiek, mrazničiek, súvisiaceho vybavenia, ako sú napríklad senzory do chladničiek. A následne budeme centrálne monitorovať teploty všetkých chladiacich zariadení. Tým pádom sa to bude dať použiť aj v rámci procesu akreditácie laboratórií. Preprava vzoriek tak bude spĺňať tie najvyššie štandardy v zmysle optimálnych teplôt. S tým súvisí aj zabezpečenie zodpovedného prístupu od samotných vodičov, ktorí budú vedieť tieto teploty kontrolovať. Takto vieme optimálne zabezpečiť predanalytickú

Unilabs Slovensko   9


ROZ H OVO R

„Som naučený telefón nevypínať. Ľudia sa mi dovolajú hocikedy.“

fázu spracovania vzoriek. Aj keď máme nastavený systém kontroly teplôt pri preprave vzoriek, pokrok aj v tejto oblasti je nepopierateľný a vývoj v technológiách sa zastaviť nedá. My sa s ním snažíme držať krok a stále priebežne nakupujeme nové vybavenie, ktoré zabezpečí čo najhladší transport vzoriek do laboratórií. V súvislosti s tým je celkom úsmevné si spomenúť, že pôvodne sa začínalo pri prevoze vzoriek autochladničkami – boxami a teraz už máme k dispozícii kvalitné chladiace a mraziace zariadenia. Rozprávali ste o najbližších plánoch. Čo máte v poslednom období za sebou, čo sa podarilo úspešne zavŕšiť? Snažíme sa priebežne obmieňať technické zariadenia tak, aby zodpovedali dobe a potrebám našich ľudí, s tým súvisí aj vyraďovanie morálne zastaraných zariadení. Chceme na to následne nadviazať už spomenutým novým systémom monitorovania teplôt. Takýmto krokom bola v poslednej dobe aj výmena mobilných telefónov pre vodičov, aby sme s nimi vedeli čo najkvalitnejšie komunikovať. Čo sa týka našich zvozových trás po celom Slovensku, plánuje sa v blízkej dobe ich rozširovanie? Prípadne, sú také požiadavky od lekárov? Za tie roky môžem povedať, že sme obsadili takmer celé Slovensko – v podstate sme v každom jeho kúte možno až na nejaké malé alebo odľahlé oblasti. Keď sme začínali, asi 20 rokov dozadu, mali sme 5 zvozových trás – v okolí Ružomberka a Martina. Teraz ich máme 80 a sú viac-menej stabilné. Keď však príde požiadavka z obchodného oddelenia, nie je problém vytvoriť ďalšiu. Rovnako to platí aj opačne, keď sa k nám dostane požiadavka od lekára na doplnenie zvozovej trasy, šoféri ho odkazujú na našich obchodných zástupov pre daný región. Šoféri

10   inVitro

však majú kontakt s lekármi, a to často dlhoročný. Niektorí chodia do rovnakých ambulancií za tými istými lekármi možno aj 10 rokov, takže určite s nimi majú vzťah. Vodič vybaví všetko, čo môže. Aké technické vymoženosti najviac pomáhajú šoférom v ich práci? Ako sa učia nové veci? Moderné aplikácie neuľahčujú len bežný život či komunikáciu, ale sú veľmi nápomocné aj v pracovnej oblasti, samozrejme. Preto sa snažíme používať aplikácie všade tam, kde je to len trochu možné. Ak mám byť konkrétny, veľmi nám napríklad pomáha, že každé auto je monitorované. Vodičovi tak odpadá povinnosť riešiť súvisiacu agendu ako kniha jázd, evidencia pohonných hmôt, výdavkov. Vodič sadne do auta, prihlási sa a tým to pre neho končí, všetko je automatizované. Je to v podstate nevyhnutné. Teraz čaká vodičov prechod na nový spôsob kontroly chladenia prevážaných vzoriek v súvislosti s avizovaným projektom, na ktorom práve pracujeme, čo bude obnášať prácu s mobilným telefónom. Systém bude fungovať tak, že vodič dostane varovnú sms v prípade, že sa bude teplota vzoriek vymykať štandardu. Vodič tak môže urobiť okamžitú nápravu – pridá alebo uberie chladenie. Toto si samozrejme vyžaduje väčšiu pozornosť a zodpovednosť samotných vodičov. Na to, s akými reakciami sa to stretne u šoférov, si ešte teda budeme musieť počkať. Môžu to síce vnímať ako prácu navyše, ale je to nevyhnutné zabezpečiť. Ale celkovo môžem skonštatovať, že čo sa týka vozidiel a materiálu, naši šoféri sú dobre vybavení. Odráža sa to aj na ich doterajšej spokojnosti. Ako by ste zhodnotili súčasnú úroveň služieb, ktorú lekárom poskytujeme z hľadiska logistiky? Hlavne počas našich prvých rokov, keď sme ešte len začínali, lekári neboli zvyknutí na také služby, aké sme začali poskytovať. Teraz však majú lekári zabezpečený svoj požadovaný štandard na najvyššej úrovni, aj čo sa týka od-


Som naučený nevypínať telefón

vozu vzoriek, materiálu, ale aj neustály prísun materiálu či odvoz odpadu. V podstate sa nemusia o nič starať a to je hlavné merítko úrovne nami poskytovaných služieb. Zatiaľ sme stále zmietaní koronakrízou. Práca v logistike je jedna z tých, ktorá sa nedá vykonávať v homeofficoch. Ako ste sa vysporiadali s touto situáciou? Prijali ste nejaké špeciálne opatrenia nad rámec tých stanovených zákonom? V priebehu druhého štvrťroka minulého roka, ktorý sa viazal na prvú vlnu pandémie, prešla doprava na 80 %, čo sa týka rozsahu práce. Teda vodiči zostali tiež na 80-percentných pracovných úväzkoch, ale nebol s tým u nich žiaden problém. Situácia bola taká, aká bola a vodiči s tým boli uzrozumení a uvedomovali si závažnosť situácie. Keď minulý rok v septembri skončila tá najväčšia kríza, prešli zase na pôvodné úväzky a odvtedy je čoraz viac práce, hlavne v súvislosti s Covid-19. Veľa kilometrov sa najazdí iba kvôli kororonavírusu. Ale sú to v podstate služby navyše, práca počas víkendov aj sviatkov. Čiže je to nastavené tak, že keď treba, šoféri prídu do práce aj vo svojom

voľnom čase. Lebo vzorkám je jedno, či je sobota, nedeľa, prevoz treba zabezpečiť. A čo sa týka špeciálnych opatrení, myslím, že to bolo v rámci štandardov. Zo začiatku, keď bol všade nedostatok dezinfekčných prostriedkov, sme sa museli občas aj vynájsť a improvizovať – rozlievali sme dezinfekčné prostriedky do malých fľaštičiek, aby ich mal každý k dispozícii. Ten prvý mesiac bol z tohto pohľadu naozaj zúfalý. Dokonca sme situáciu riešili aj tak, že sme nakúpili veterinárne prostriedky, aby sme mali aspoň niečo. Bola to síce práca navyše, ale dennodenná dezinfekcia, čo sa týkalo aj dezinfekcie samotných vozidiel, bola zabezpečená za každých okolností. Zo začiatku sme teda pracovali v akejsi atmosfére paniky, nikto nevedel, čo od toho čakať, všetci boli vyľakaní. Teraz je už úplne iná situácia. A aj prístup sa zmenil, veci sa vrátili do „nového normálu“, naučili sme sa s tým pracovať.

„Obsadili sme takmer celé Slovensko – sme v podstate v každom jeho kúte. Keď sme začínali, mali sme 5 zvozových trás. Teraz ich máme 80.“

Pocítili ste, že by bol tento „kovidový rok“ z pohľadu vášho oddelenia v niečom iný? Tak myslím, že bol špecifický, minimálne za posledných 20 rokov určite

Unilabs Slovensko   11


ROZ H OVO R

„Veľa kilometrov sa najazdí iba kvôli koronavírusu. Ale sú to v podstate služby navyše, práca počas víkendov aj sviatkov.“

(úsmev). Bol charakteristický, ako som už spomenul, zvýšenou prácnosťou súvisiacou s protiepidemickými opatreniami, najazdilo sa oveľa viac kilometrov ako za normálnych okolností, odpracovalo sa oveľa viac hodín. S tým potom ide ruka v ruke mnoho ďalších vecí ako napríklad, že sa oveľa rýchlejšie ojazdia vozidlá, ktoré treba rýchlejšie meniť, aby sme nemali autá, ktoré majú najazdených 400 000 kilometrov. Na pracovnej pozícii šoférov je zrejme vysoká fluktuácia. Na jednej strane pôsobí pretlak ponuky pracovnej sily, lebo šoférovať vie skoro každý, ale na strane druhej je tu zas kratšia životnosť takéhoto pracovného pomeru. Ako toto hodnotíte z vašej perspektívy? Každý človek si myslí, že šoférovanie je ľahká práca, ale podľa mňa to nie je pravda. Vodič je na cestách denno-denne ohrozovaný. V dnešnej premávke je to otázka zdravia. Preto si nemyslím, že je to jednoduché. Zvozové trasy sú navyše urobené tak, že na niektorých trasách máte 50 – 60 zastávok, takže to vie byť aj dosť dobrý „telocvik“ (úsmev). Väč-

12   inVitro

šinou nejdete do Bratislavy a naspäť, aj keď máme aj také trasy. Najhoršie trasy sú tie mestské, kde treba vybehnúť z auta 50 – 60-krát. Nasadením je to práca porovnateľná s kuriérskymi službami. Niekedy sa prepravuje aj ťažký materiál, čiže táto práca má nároky aj na fyzickú zdatnosť. Navyše, nie je to len o vyložení a naložení. Šofér sa musí vedieť porozprávať aj s lekárom a takisto vedieť dohodnúť aj so sestričkou, keď niečo potrebuje. Vodič je teda vlastne človekom v prvej línii, a tak si aj všeličo vypočuje. Nie je to len sadnúť do auta, naštartovať a ísť. A práve komplexnosť týchto požiadaviek môže niekedy znamenať isté rozčarovanie u ľudí, ktorí si to predstavovali zo začiatku veľmi jednoducho. Ale treba podotknúť, že fluktuácia u šoférov nie je rovnaká vo všetkých kútoch Slovenska. Oveľa častejšie sa nám stávalo, že sa vodiči vymieňali viac v Bratislave v porovnaní so Stropkovom či Ružomberkom, líši sa to podľa regiónov. V Bratislave sú častokrát dobré zárobky a je tam oveľa širšia ponuka práce a aj preto sme tam zaznamenali vyššiu mieru fluktuácie. V Stropkove sú ľudia vďačnejší a je tam aj menej práce. Je to teda trošku „iný svet“ v tomto ohľade, preto sa tam


Som naučený nevypínať telefón

ľudia nemenia tak často. Myslím si, že sa nám aj podarilo zastaviť fluktuáciu. Pristúpili sme aj k úprave odmeňovania a ak niekto chce, vie si zarobiť aj navyše. Práce je dosť a sú aj takí, čo túto možnosť vítajú. Síce to už na novej pozícii k vašej agende nepatrí, ale akých zamestnancov ste si vyberali rád do pracovného tímu, na čo ste kládli najväčší dôraz u ľudí pracujúcich v tejto oblasti? Preferoval som skôr skúsenejších vodičov, ale samozrejme, niekto môže byť dobrý, aj keď je mladý. Ľudia sa na takúto pozíciu vyberajú pomerne ťažko. Napriek tomu si myslím, že sme mali dosť šťastie na dobrých ľudí. Človek na to asi potrebuje aj intuíciu. Na druhej strane, mali sme aj ľudí, čo odišli za dva dni alebo po týždni, keď zistili, že táto práca jednoducho nie je pre nich. Avšak máme aj veľmi lojálnych šoférov, čo je mimochodom jedna z vecí, ktorú si ja na ľuďoch cením – v Ružomberku, v Bratislave alebo v Stropkove sú viacerí takí, ktorí pre nás robia viac ako 10 rokov. Takisto ochota a serióznosť sú vlastnosti, ktoré si u ľudí všímam. Keď vám niektorý zo šoférov nezdvihne telefón polovicu dňa, potom neviete, čo si o tom máte myslieť. Hlavne jednotliví vedúci úsekov sú so šoférmi v dennom telefonickom kontakte, tí majú s týmto priamu skúsenosť. Čo vám robí radosť okrem vašej práce, ako sa vám darí úspešne „vypnúť“? Rád chodím na turistiku s mojou rodinou. V súčasnej situácii je to v tomto ohľade trošku utrpenie, lebo človek musí sedieť doma, resp. sa pohybovať len v rámci svojho okresu. Našťastie tu máme dosť pekných lokalít. Snažíme sa vždy, keď sa dá, niekam ísť. Výlety po zámkoch na Slovensku či do prírody ma dokážu nabíjať energiou. S mojou mladšou dcérou, ktorá hrá ženský hokej za Martin, radi chodievame na hokej, keď sa dá. Mám tiež rád aj bicykel, aj na bicyklové túry chodievame často.

Koketovali ste niekedy s myšlienkou, že by ste sa vo vašom živote venovali profesionálne niečomu inému? Keď je človek v jednej firme tak dlho, isté veci mu už ani nenapadnú (úsmev). Neviem síce, čo bude za pár rokov, ale nad tým zatiaľ ani nejak nerozmýšľam. Toto číslo je venované téme chorôb z kliešťa. Zažili ste nejakú nepríjemnosť v súvislosti s týmto zvieratkom na vašich potulkách prírodou? Dva roky dozadu som mal takýto zážitok. Boli sme s dcérou pri Strečne, zašli sme si do hory. V rámci oddychu sme si sadli na peň. Keď sme odtiaľ asi za polhodinu odchádzali, mali sme na nohách stovky kliešťov. To bolo až neuveriteľné, v živote som to nevidel. Na fľaške, ktorú sme mali položenú v tráve, bolo ďalších minimálne 50 malých kliešťov. Našťastie sme si to dosť rýchlo všimli, tak sme si to namierili rovno do potoka a robili sme, čo sa dalo a ani jeden sa na nás neprisal. Doteraz neviem, ako je možné, že tie kliešte tam boli v takejto koncentrácii. Ale my doma máme psa, čiže pri ňom som zvyknutý, že 5-6 kliešťov vyberám každý rok. Čo Vám osobne najviac vie „piť krv“? Viete, že ani nemám nič také, čo by ma vedelo nejak vytočiť? Som skôr flegmatický typ človeka. Veci, ktoré mi vadia, púšťam jedným uchom dnu a druhým von, príliš ich neprežívam. A hlavne sa nehádam doma (smiech). Na čom vám v živote najviac záleží? Najviac mi záleží na zdraví mojej rodiny. Moje dcéry a manželka sú pre mňa naozaj to najcennejšie. Otca sme nedávno dali zaočkovať proti Covid-19, takže si myslím, že bude tiež v poriadku. A to je pre mňa najhlavnejšie.

„Každý človek si myslí, že šoférovanie je ľahká práca, ale podľa mňa to nie je pravda. Ľudia sa na takúto pozíciu vyberajú pomerne ťažko. Napriek tomu si myslím, že sme mali dosť šťastie na dobrých ľudí.“

Unilabs Slovensko má 120 zvozových áut.

Unilabs Slovensko obsluhuje 80 zvozových trás.

V Unilabs Slovensko najazdia zvozové autá 460 000 km za mesiac.

Unilabs Slovensko   13


U D I A LO S A

Čo je nové v Unilabs Slovensko Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

televízií a ďalšie médiá. Tomu zodpovedali aj výstupy, kde sme sa dostali na trhovú mediálnu hodnotu neuveriteľných 1,6 mil. eur!

Prvenstvo pre Unilabs Slovensko – sme hrdí! Začiatkom februára sme v Unilabs Slovensko ako prví na Slovensku uviedli na trh kloktacie PCR testy, čo znamenalo úplný prelom v testovaní PCR. Tento druh testu v sebe kombinuje spoľahlivosť PCR metódy zabezpečujúcej valídny výsledok laboratórnej analýzy a zároveň maximálny komfort odberu biologického materiálu bez nepríjemných výterových paličiek. Na výsledku kloktacieho PCR testu sa uvádzajú zároveň aj výpovedné CT/CP hodnoty o vírusovej náloži. Tento spôsob testovania znižuje aj zaťaženie zdravotníkov. Náš generálny riaditeľ Peter Lednický to zhrnul takto: „Kloktá sa z toho istého miesta ako sa realizuje odober pomocou odberovej štetky. To znamená, že je to veľmi senzitívna metóda, funguje aj pre nízke virálne nálože a zároveň nie je možná falošná pozitivita, keďže sa to technicky testuje PCR metódou.“ Tento druh testu privítajú aj ľudia, pre ktorých sú stery nepríjemné alebo ich pre zranený nos nemôžu absolvovať. Veľmi vhodný je aj pre deti, ktoré už nemusia mať traumu z výterových paličiek. Po skúšobných testovacích kolách bol tento spôsob testovania najskôr uvedený v Bratislave na Poliankach, kde sme 22. januára usporiadali aj mediálny deň pre zástupcov širokého spektra médií, ktorí si PCR kloktanie mohli vyskúšať na vlastnej koži. Podujatie sa stretlo s obrovským záujmom, prítomných bolo niekoľko

14   inVitro

Na mediálnom dni bol prítomný aj náš generálny riaditeľ Peter Lednický, ktorý trpezlivo odpovedal na všetky otázky novinárov a vysvetlil aj veľký rozdiel v komforte medzi PCR výterom a novou PCR metódou kloktaním: „Tu je vlastne čiarka na výterovej paličke, po ktorú by sa to malo vsúvať do nosohltana. Takže vidíte, tá plocha je pomerne dlhá, no a namiesto toho pri kloktacom teste vykloktáte pár mililitrov sterilného soľného roztoku.“ A pokračoval: „Antigénové testy sú dostatočne spoľahlivé iba pri vysokých a časti stredných virálnych náloží. PCR metóda, aj keď je urobená na základe kloktacieho testu, spoľahlivo zachytáva aj nízke virálne nálože. Keď si pozrieme naše doterajšie údaje, tak asi dve tretiny infikovaných má vysoké a stredné virálne nálože. Keď spočítame nízke virálne nálože, zistíme, že takých pacientov je viac ako 92 percent. To znamená, že tento test zachytí 92 percent všetkých pozitivít, čo je vysoko nad 60 percentami, ktoré zvyčajne zachytávajú antigénové testy.“ Nesporné výhody tejto novej PCR metódy sú teda jasné. Posledný argument pridala Katarína Dudová, manažérka Centrálneho laboratória – ZÁPAD, ktorá sa tiež zúčastnila mediálneho dňa a sprevádzala novinárov, ktorí sa nechali v Bratislave na Poliankach novou metódou otestovať: „Tento test by mal zvládnuť každý sám, aj bez zdravotníckeho pracovníka, ak je poučený a vie ako to má urobiť.“ Unilabs Slovensko tak otvorilo novú, pohodlnejšiu kapitolu PCR testovania.


Čo je nové v Unilabs Slovensko

Ďalšia prelomová novinka v pohodlnom testovaní – PCR testy zo slín Netrvalo dlho a Unilabs Slovensko opäť dokázalo, že mu záleží nielen na spoľahlivosti, ale aj na komforte pri testovaní na Covid-19. Spoločnosť uviedla v ponuke PCR testov ďalšiu novinku, ktorá umožní testovať pohodlne a spoľahlivo zároveň – PCR testy zo slín. Dobrou správou je, že pohodlne a komfortne sa už môžu dať otestovať aj osoby, ktoré nevedia alebo nemôžu z objektívnych dôvodov kloktať.

Unilabs Slovensko na konferencii Pharma Inspirations 2021

Konferencia, ktorá je organizovaná už štvrtý rok, sa niesla tento rok v nových pravidlách fungovania: bola pripravená v štýle špecializovaného online workshopu, preto sa jej mohol zúčastniť len limitovaný počet účastníkov – do 30 vybraných ľudí. Téma online komunikácie vo svete farmaceutického biznisu rezonovala formou zaujímavých prednášok pre farmaceutické spoločnosti, zdravotné poisťovne a zástupcov ďalšej vybranej odbornej verejnosti. Našu spoločnosť Unilabs Slovensko zastúpili formou aktívnej prednášky dvaja kolegovia – Gabriel Gajdoš, IT riaditeľ a Lívia Franková, marketingová riaditeľka. Témou ich spoločného príspevku s názvom Šťastie praje pripraveným bol online portál lab.online.

V marci sme spustili testovanie protilátok po očkovaní Očkovanie proti Covid-19 sa síce pomaly, ale isto rozbehlo, pomaly pribúda zaočkovaných ľudí, aj keď zatiaľ poväčšine v tých viac ohrozených skupinách. Ako ľuďom očkovanie zafungovalo? Aby sme vedeli priniesť ľuďom odpoveď na túto otázku, začali sme v Unilabs Slovensko v marci okrem protilátok po prekonanej chorobe testovať už aj protilátky po očkovaní. Opäť spôsobom štandardného odberu krvi zo žily, na ktorý sú pacienti zvyknutí u svojho lekára, ale test sa zameriava na trochu iný typ protilátok ako pri testovaní protilátok po chorobe. Na túto tému zarezonovala aj reportáž v TV Markíza, kde si dala dobrovoľníčka otestovať svoju krv na protilátky po očkovaní, keďže už bola aspoň 2 týždne po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny od spoločnosti Pfizer-Biontech. Test u nej preukázal jednoznačnú prítomnosť postvakcinačných protilátok. Na otázku, či naozaj všetci zaočkovaní ľudia túto imunitu majú, odpovedal v reportáži náš generálny riaditeľ Peter Lednický: „Podľa našej validačnej štúdie tá jednoznačnosť bola viac ako 90 % a 100 % zaočkovaných cez Pfizer-Biontech si vybudovalo naozaj vysoké hodnoty protilátok. Pekné stúpanie protilátok už vidíme dokonca aj u tých, ktorí sú ešte len po prvej dávke Astra-Zenecy.“

Pikoška 17. marca sme si pripomenuli výročie prvého predaného testu na Covid-19. Oslávili sme to len symbolicky – sladkou dobrotou, ktorú si naši kolegovia našli pripravenú v Digital Parku v Bratislave.

Unilabs Slovensko   15


Aj ty si dôležitý!

Práca každého z nás je súčasťou jedného veľkého a užitočného celku. V Unilabs Slovensko máme stovky šikovných ľudí, bez ktorých by to skrátka nefungovalo. Aj vy ste zvedaví, ako vyzerá deň bežného smrteľníka z našej firmy, ktorého možno poznáte z telefónu, cez e-maily, spoza volantu či dokonca osobne, ale nič o ňom vlastne neviete? Aké radosti a strasti denne riešia naši kolegovia pracujúci na rôznych úsekoch spoločnosti? To sa dozviete práve v rubrike, prostredníctvom ktorej vám postupne predstavujeme bežný pracovný deň zástupcu každej jednej dôležitej pozície (napr. obchodného reprezentanta, človeka z call-centra či centrálneho príjmu, administratívnej sily na zadávanie žiadaniek, šoféra na zvozovej trase, laboranta a mnohých iných), bez ktorých by Unilabs Slovensko nebol tým, čím je. Týmto počinom chceme zviditeľniť každú vykonávanú prácu, každý dielik skladačky, ktorá už celé roky vytvára obraz Unilabs Slovensko. A zároveň tiež chceme povedať, že o vás vieme, potrebujeme vás a ďakujeme vám. V druhej časti predstavujeme energického pána v zrelom veku, Pavla Darilu, ktorý v Unilabs Slovensko pracuje na pozícii servisného technika v Centrálnom laboratóriu – STRED v Likavke.

16   inVitro


Servisný technik

6:00 Do práce prichádzam o 5:45 a začínam o 6:00 hod. V prvom rade si prejdem všetky laboratóriá humánnej laboratórnej diagnostiky a tiež veterinárne laboratórium. Prekontrolujem súčasný stav prístrojov, v prípade hlásenia poruchy ihneď zahájim postup na jej odstránenie. K rutinne vykonávaným úkonom patria výmeny roztokov analyzátorov a ich doplnenie. Pri bežnej bezporuchovej prevádzke ešte pred príchodom obsluhujúceho personálu spustím na analyzátoroch predpísanú mesačnú údržbu a vykonám potrebné zápisy do dokumentácie.

skúsenosti V prípade závažnejšej poruchy analyzátora okamžite začínam so servisom. Veľmi veľa servisného „kumštu“ som odpozoroval od špecializovaných technikov. Čas strávený spoluprácou a rozhovormi s nimi sa mi vracia v podobe získania nenahraditeľných skúseností. Mnohokrát sa stane, že poruchu diagnostikujem, ale nedisponujem všetkými náhradnými dielmi – tie potom buď priamo objednávam, alebo sa kontaktujem so servisným technikom danej firmy, ak ide o špeciálnu súčiastku alebo vybavenie. Technické zariadenia sú čoraz komplikovanejšie, takže táto práca ma neustále posúva odborne dopredu. Najdôležitejšie analyzátory v našich laboratóriách majú servisné firmy pripojené online na servisný mód, takže sa v prípade potreby a urgentnosti vedia softvérovo pripojiť „na diaľku“, odborne poradiť a ja vykonávam mechanické servisné úkony presne podľa ich odporúčania.

komunikácia spolupráca Za roky práce v laboratóriách mám veľmi dobrú spoluprácu so všetkými servisnými technikmi – spolupráca je rýchla a prebieha všemožnými cestami: telefonicky, elektronicky – cez e-mail, sms, mms, čo jednoznačne zjednodušuje riešenie problémov. K mojim ďalším povinnostiam patrí kontrola stavu teplôt systémom TESTO, o čom sa vedie automaticky dokumentácia. Časť mojich povinností súvisí aj s ročným obdobím: v zime odpratávam sneh z parkovísk a prístupových chodníkov a robím protišmykové opatrenia, na jeseň zasa odhrabávam lístie.

Mojím priamym nadriadeným je projektový manažér Ing. Róbert Lámoš. I keď má v rámci Unilabs Slovensko veľa práce, obraciam sa na neho vo všetkých dôležitejších technických a finančných záležitostiach technického smeru. Aj keď je ideálny osobný kontakt, veľa komunikujeme telefonicky alebo elektronicky. V rámci CL – STRED v Likavke som v úzkom kontakte s manažérkou laboratória MUDr. Koporcovou, s ktorou som sa priamo kontaktujem prakticky denne. Jednotlivé operatívne úlohy riešime skôr osobne, súrne veci aj telefonicky alebo formou SMS. Technické záležitosti menšieho rozsahu konzultujem priamo s vedúcimi laboratórií. Nemenej dôležitá je i spolupráca a komunikácia priamo s obsluhujúcim personálom analyzátorov - laborantmi, ktorí vedia najlepšie špecifikovať požiadavky a problémy na svojom úseku – zariadení.

Unilabs Slovensko   17


AJ T Y S I D Ô L E Ž I T Ý !

zodpovednosť Svoj diel zodpovednosti mám aj v oblasti akreditácie laboratórií: som zodpovedný za aktuálnosť a správnosť všetkých technických dokumentov, ktoré sa týkajú prevádzky laboratória CL – STRED v Likavke. V predstihu preto aktualizujem dokumenty, ako sú validačné dokumenty, inštalácie prístrojov, teplotné tabuľky pre chladničky a mrazničky a pod. Samozrejme, mám na starosti aj iné laboratóriá. Priebežne preto kontrolujem aj e-maily a riešim odpovede na problémy na iných prevádzkach podľa potreby a urgentnosti. V prípade, že mi nahlásia poruchu v laboratóriu, ktoré je mimo Likavky, požiadam o pridelenie služobného vozidla a vycestujem na servis podľa požiadaviek. Ide o laboratóriá od Spišskej Novej Vsi až po Bytču a na južnej strane po Žiar nad Hronom. Na výjazdy chodím väčšinou sám a podľa potreby sa kontaktujem s IT technikom našej firmy. V niektorých prípadoch zájde so mnou do príslušného laboratória aj IT technik – vždy je to individuálne. Najčastejším dôvodom na výjazd je servis prístrojov, ktoré nie sú zmluvne zabezpečené technikom externých firiem. Po ukončení mojich pracovných povin-

Mesačne v priemere vybavím:

Ročne je to:

18   inVitro

60 – 120

asi

95

4–5 služobných

odstránených porúch

skontrolovaných

na prístrojoch

analyzátorov

ciest

1 500

1 140

60


Servisný technik

Pavol Darila Servisný technik, Centrálne laboratórium – STRED v Likavke.

Mám ukončenú SPŠE v Starej Turej, odbor prístrojová zdravotnícka technika.

24

Svoju prácu vykonávam už 24 rokov (Pharmswiss, a. s., GS global, s. r. o., Alpha medical, s. r. o., teraz Unilabs Slovensko, s. r. o.).

rodina

Vo voľnom čase sa venujem svojej rodine.

ností, čo býva obvykle o 15. hod, sa teším domov, kde sa venujem hlavne záhradke. Keďže som už aj dedkom, vždy sa teším na návštevu vnučky a vnuka. Vtedy idú všetky povinnosti bokom a môj čas patrí len mojej rodine.

Rád trávim svoj voľný čas v záhrade.

Tím servisných technikov v Unilabs Slovensko

Moja pracovná pozícia v kocke: • • • •

• • • •

servis zdravotníckej techniky, práce pre laboratóriá „stred“ podľa potreby, opravy a údržba elektrických zariadení, metrologická činnosť (SMÚ Osvedčenie: Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme), ďalšie technické činnosti (voda, odpad strednej úrovne), kurič, starostlivosť o areál CL – STRED v Likavke, iné činnosti podľa potreby.

Peter Obranec Nové Zámky

Stanislav Michalička CL − ZÁPAD, Bratislava – Polianky

Ing. Robert Lámoš projektový manažér Pavol Darila CL − STRED, Likavka

Peter Jadlovský Ing. Ján Olejár CL − VÝCHOD, Stropkov

Unilabs Slovensko   19


B LO G

Robia z nás kliešte vegetariánov? Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

Aby názov zaujal, trochu preháňa. Ak sa kliešťom darí vyvolať alergiu na mäso, tak len sporadicky. Nejde tiež o dielo kliešťov, ale len o ich asistenciu, pričom alergiu si následne privodí naše telo samo. Nejde ani o typické vegetariánstvo, pretože hydiny a rýb sa to netýka. Na správe, ktorá aj po spresnení vyzerá ako vtip Rádia Jerevan, niečo byť môže. Už dva tímy na dvoch svetadieloch nezávisle upozorňujú, že od kliešťov nám nehrozí len obrna, chronické bolesti hlavy, znížená výkonnosť a depresie striedajúce sa so zlou náladou. Po novom by sme do tohto oznamu mali zaradiť aj polovičné vegetariánstvo. 20   inVitro

Č

o všetko kliešte prenášajú?

1. Lymská borelióza Tú nám sprostredkujú cez baktérie rodu Borrelia. K najviac nakazeným zvieratám v prírode patria hlodavce, vysoká zver, ale aj niektoré vtáky, z ktorých ju kliešte prenesú na nás. Prvými príznakmi sú zvýšená teplota, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov. Všímať by sme si mali charakteristické červené vyrážky v mieste uhryznutia, kde sa postupne vytvoria rozširujúce sa kruhy. Ak včas nenasadíme antibiotiká, hrozia nám ťažko liečiteľné komplikácie postihujúce nervovú sústavu, srdce i kĺby. Zradná je premenlivou inkubačnou dobou, ktorá môže trvať dva dni, alebo aj mesiac či niekoľko mesiacov. Vždy sa nemusí vytvoriť ani spomínaná červená škvrna.


Robia z nás kliešte vegetariánov?

Erythema migrans – charakteristický znak boreliózy. (Zdroj: Jost Jahn CC BY-SA 2.0)

Charakteristické pre alergiu MMA je, že k nevoľnostiam po zjedení červeného mäsa dochádza v rozmedzí troch až ôsmich hodín.

Tularemický vriedok na mieste, kadiaľ do tela vnikla infekcia. (Zdroj: CDC)

Galaktóza (beta-D-galactopyranose). Sumárny vzorec galaktózy: C6H12O6

2. Kliešťová encefalitída Ide o vírusové ochorenie, no aj v tomto prípade sú rezervoárom infekcie hlodavce a lesná zver. Ale aj ovce, kozy a kravy, z ktorých mlieka sa tiež môžeme nakaziť. Týždeň až dva po nakazení väčšinou nastúpia príznaky vo dvoch fázach. Tá prvá pripomína chrípku sprevádzanú bolesťou celého tela a celkovou únavou. Potom sa akoby uzdravíme, aby vzápätí nastúpila druhá fáza. Tú sprevádzajú vysoké horúčky, svetloplachosť, vracanie, triaška, predráždenosť, blúznenie až strata vedomia. Zatiaľ čo v prípade boreliózy stačí podať penicilín, v tomto prípade, tak ako pri iných vírusových ochoreniach, sa liečia len symptómy, okrem iného pokojom.

5. Tularémia Hovorí sa jej zajačia choroba a spôsobuje ju baktéria Francisella tularensis. Kliešť je jej rezervoárom a k nákaze stačí len asi desať až päťdesiat baktérií. Po troch až desiatich dňoch sa v mieste štípanca objavia vriedky. Chorobu sprevádza horúčka, malátnosť, únava, neskôr nás čakajú fistuly na lymfatických uzlinách a lézie v mnohých orgánoch. Žiadnu z uvedených infekcií nemožno brať na ľahkú váhu. Všetky môžu viesť k trvalému ťažkému poškodeniu zdravia a k smrti.

3. Ehrlichióza Choroba sa podobá borelióze, len jej bakteriálny pôvodca je iný (Ehrlichia, Anaplasma). Postihuje pľúca, pečeň a mozog. Našťastie aj tu zaberajú antibiotiká, najmä tie širokospektrálne. 4. Babezióza Pôvodcom je prvok z rodu výtrusovcov, ktoré vegetujú vnútri červených krviniek. V tých dávajú vznik svojmu štádiu zvanému merozoit. V napadnutej krvinke bývajú až štyri. Choroba sa veľmi podobá na maláriu a k bolesti celého tela sa pridávajú horúčky až 40,5 °C.

Bohužiaľ ani tento výpočet sa nezdá byť konečný. Kliešte nám dokážu spôsobiť problém ešte niečím, čo nemá s infekciou nič spoločné. Aspoň nie takou infekciou, pod ktorou sa myslí to, keď nám nakazený kliešť svojimi slinami do tela odovzdá vírusy, baktérie alebo prvoky. Alergiu na párok v rožku nám trochu paradoxne môže privodiť aj kliešť nenakazený. Jednoducho preto, že má v slinách alfa-galaktózu. Čo je galaktóza a čo alfa-galaktóza? Galaktóza (skrátene gal) je monosacharid so šiestimi atómami uhlíka (hexóza). Ako súčasť materského mlieka je dôležitým zdrojom energie pre dojčatá. Jej deriváty sa vyskytujú v mnohých oligo- a polysacharidoch. Alfa-galaktóza – 1,3-galaktóza (skrátene „alfa-gal“), o ktorú nám v tomto článku ide, je tiež sacharid,

Unilabs Slovensko   21


B LO G

ale na rozdiel od prevažnej väčšiny cicavcov, ktoré túto látku v membránach svojich buniek majú, je nám (človeku) cudzia.

Alfa-gal. Celým „menom“: 3-O-α-Dgalaktopyranozyl-D-galaktopyranóza. Niekedy sa uvádza ako: 3-α-Galactobiose; Gal(α1-3)Gal; alfa-D-Gal-(1→3)-D-Gal. Sumárny vzorec alfa-gal: C12H22O11

Marianne van Hage, MD, PhD. Šéfka kolektívu na Karolinska Institutet, kde ako prví narazili na možnú súvislosť galactose-α-1,3-galactose u kliešťov s alergiou na červené mäso.

Viete, že od polovice všetkých kliešťov, ktoré po nás lezú, nič nehrozí? Menší samčekovia, na rozdiel od samičiek, sú mierumilovní a nehryzú. Nás vyhľadávajú len preto, že im to zvyšuje šancu stretnúť svoju vyvolenú.

22   inVitro

Tým, že kliešť saje krv zvierat, má alfa-gal štruktúry vo svojich slinách. Hneď ako nám tento sacharid vo forme glykozilovaných proteínov svojím ukusnutím vypustí do krvného obehu, náš imunitný systém to veľmi rozčúli. Ide o rovnakú reakciu, kvôli ktorej nám chirurgovia nemôžu transplantovať zvieracie orgány a prečo sa nám odhojujú. U niekoho sa imunitný systém stane na alfa-gal takým precitliveným, že hneď ako sa v črevách objaví väčšie množstvo jej proteínových komplexov, uvedie to imunitný systém do stavu nepríčetnosti. V praxi to pre takého nešťastníka môže znamenať, že potom, čo ho kliešť senzitizoval, si dá napríklad „vepřo knedlo zelo“ a po niekoľkých hodinách mu začne byť zle. Tie slabšie prípady sa k zdravotníkom a do štatistík nedostanú, len tie horšie, s ktorými sa chodí na pohotovosť. Hnačku sprevádza sčervenanie po celom tele s bolestivou kožou a opuchmi, ktoré sa nevyhnú ani pľúcam, takže nastanú respiračné problémy. Problém sa môže vyhrotiť do stavu označovaného ako anafylaktický šok. A pri ňom už ide o život nielen astmatikom. Imunologicky ide o spustenie alfa-gal alergickej reakcie. Verejnosť si to ale prekrstila po svojom na „alergiu na mäso“, a tak sa to do značnej miery ujalo. V anglickej literatúre sa preto môžeme stretnúť so skratkou MMA (Mammalian Meat Allergy). Charakteristické pre alergiu MMA je, že k nevoľnostiam po zjedení červeného mäsa dochádza v rozmedzí troch až ôsmich hodín. Ako veľmi je alergia na mäso v populácii rozšírená? Ťažko povedať, prípady sú hlásené z Austrálie, Francúzska, z Nemecka, Španielska, Japonska, Kórey a zo Švédska. Podľa amerických lekárov

80 % 80 % postihnutých neznášanlivosťou červeného mäsa pred prepuknutím ataku uhryzol kliešť a v ich krvi testy stanovujú až 20-násobne vyššiu hladinu protilátok proti alfa-gal.

z Vanderbilt University a University of Virginia v Charlottesville by nemuselo ísť o nijako výnimočnú záležitosť. Sami uvádzajú, že sa s týmito alergiami na svojich pracoviskách stretávajú niekoľkokrát týždenne. Veľmi často má ísť o ľudí, ktorí predtým, než ich uhryzol kliešť, nemali s konzumáciou mäsa žiadne problémy. Ako zákerná dokáže táto alergia byť, uvádzajú na prípade poľovníka, ktorý celý život jedol zverinu a až nedávno, potom čo opakovane skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti, sa zistilo, čo u neho život ohrozujúce stavy spôsobuje. Určiť diagnózu je v týchto prípadoch problém aj pre odborníkov. Avízom bývajú až hladiny špecifických imunoglobulínov IgE a IgM v krvi a zmienka chorého, že ho nedávno uhryzol kliešť. Alergiológ Erin McGintee má rajón v kliešťami veľmi zamorenej oblasti – na východnom Long Islande. Ako uvádza, tak sa v uplynulých troch rokoch stretol so zhruba dvesto prípadmi, pričom častejšie postihnutými sa stávali tí, ktorí často chodili do prírody. Najmenej v tridsiatich prípadoch išlo o deti a najmladšie malo štyri alebo päť rokov. Prečo si vedci myslia, že pri náhlom vzniku alergie na červené mäso hrajú neblahú úlohu kliešte? Podľa významného alergiológa Platts-Millsa z University of Virginia ich na túto myšlienku priviedol liek proti


Robia z nás kliešte vegetariánov?

Amblyomma americanum, kliešť americký. (Zdroj: CDC)

Ixodes ricinus, kliešť obyčajný (Zdroj: James Lindsey, Ecology of Commanster)

rakovine cetuximab. Liek je účinný, ale niektorí pacienti po ňom opúchali a dostávali alergické reakcie. Ako sa ukázalo, tak alergikom sa v krvi vytvorilo veľa protilátok proti alfa-gal. Nie, že by ich uhryzol kliešť ale všetko sa vysvetlilo tým, že liek sa pripravuje na geneticky modifikovaných myšiach a pretože sú to cicavce, boli v ňom stopy alfa-gal. Injekcie pacientov senzitizovali podobne ako uhryznutie kliešťom.

Thomas A. Platts-Mills. Britský imunológ a alergiológ, autor viac ako 300 publikácií a riaditeľ oddelenia na University of Virginia School of Medicine.

Alfa-gal vo svojich tkanivách nemajú z cicavcov len človek a opice starého sveta. Teoreticky by po takom „bushmeate“ nemuselo alergikom na červené mäso nič byť. (Zdroj: Thomas Lersch, Zoo v Lipsku. Wikipedia)

Keď si k tomu vedci pridali štatistické zistenie, že 80 % postihnutých neznášanlivosťou červeného mäsa pred prepuknutím ataku uhryzol kliešť a že v ich krvi testy stanovujú až dvadsaťnásobne vyššiu hladinu protilátok proti alfa-gal, začalo to všetko do seba pekne zapadať. Podľa Platts-Millsa je ale v slinách kliešťov okrem alfa-gal celý rad ďalších látok, ktoré by mohli pri spúšťaní alergickej reakcie a uvoľňovaní histamínu asistovať. Pretože ide o pálčivý problém, na ktorom sa dajú trhnúť publikačné body, začína sa problému venovať celý rad laboratórií, a tak je pravdepodobné, že o alergii na mäso budeme čoskoro písať znova. A za všetkých mäsožravcov dúfam, že to bude aj z pohľadu liečby neprirodzene vynúteného vegetariánstva. Záver V Česku a na Slovensku zatiaľ nikto prípad „polovičného vegetariánstva“ po uhryznutí kliešťom nezaznamenal. Americké prípady sú dávané do vzťahu s kliešťom Amblyomma americanum. Ten ale u nás nežije. Bolo by legitímne predpokladať, že v našich končinách nám nič podobné nehrozí a pacientov, ktorým je po jedle z neznámeho

dôvodu zle, nemáme. Lenže švédski výskumníci z prestížneho ústavu Karolinska Institutet nám túto nádej vzali. Prípady alergických reakcií a vysokých titrov protilátok proti alfa-galaktóze už nejakú dobu zaznamenávajú. Konkrétne v súvislosti s kliešťami „trä fästing“. Entomológovia ich nazývajú Ixodes ricincus. Tak ale hovoria aj nášmu kliešťovi obyčajnému. Bolo by naivné si nahovárať, že tie naše potvorky so sosáčikom plným spätných háčikov slinia pri svojom hodovaní menej, alebo že sú vo svojom jedálničku vyberavejšie, než tie zo severu Európy, keď ide o rovnaký druh. Ani ďalšia správa nie je o nič lepšia. Alfa-gal sa nevyskytuje len v mäse, ale aj v niektorých ďalších živočíšnych produktoch. A tak, súdiac podľa už zdokumentovaného prípadu v USA, môže i naším kliešťom senzitizovaná ratolesť skončiť na pohotovosti po tom, ako jej kúpime zmrzlinu. K tým optimistickejším správam patrí snáď len to, že zatiaľ nikto nevylúčil, že by nutne muselo ísť o alergiu na celý život. Keď teraz vieme, čo nám môže hroziť od kliešťov, možno začneme byť menej malicherní k tomu, ako nám tie naše samičky občas doma pijú krv. Mohlo by byť aj horšie.

Literatúra 1.

Hamsten C, Starkhammar M, Tran TAT, Johansson M, Bengtsson U, Ahlén G, Sällberg M, Grönlund H, vanHage M .Identification of galactose-α-1,3-galactose in the gastrointestinal tract of the tick Ixodes ricinus; possible relationship with red meat allergy. Allergy 2013; 68: 549–552.

2.

John W Steinke, et al: "The alpha gal story: Lessons learned from connecting the dots". J Allergy Clin Immunol. 2015 Mar; 135(3): 589– 597.doi: 10.1016/j.jaci.2014.12.1947 University of Virginia School of Medicine NEWS

Unilabs Slovensko   23


Látky zo slín kliešťov môžu poslúžiť pri liečbe mnohých ochorení P RO G R ES Í V N E Z D R AV OT N Í CT V O

24   inVitro


Látky zo slín kliešťov môžu poslúžiť pri liečbe mnohých ochorení

Výskum kliešťov prináša poznatky nielen na poli boja s týmito všadeprítomnými parazitmi, ale prekvapujúco aj v oblasti ich využitia vo forme liečiv pri rôznych ochoreniach. Kliešť, ktorý je všeobecne považovaný za nebezpečného parazita, môže v blízkej budúcnosti človeku poslúžiť aj ako zdroj látok účinných v liečbe ochorení zrážanlivosti krvi, pri imunitných poruchách či dokonca pri onkologických ochoreniach. O kliešťoch, ich druhoch, výskyte, o nebezpečenstvách plynúcich z kontaktu kliešťa s človekom, ale aj o výskume vedúcom k potenciálnemu využitiu kliešťov v medicíne a k vývinu protikliešťových vakcín, sme sa rozprávali s doktorkou Máriou Kazimírovou z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.

Autor: Anna Martausová Foto: Ivan Majerský, archív RNDr. Márie Kazimírovej, Shutterstock

A

ké sú najbežnejšie druhy kliešťa na Slovensku? V ktorých oblastiach sú najviac rozmnožené? Medzi epidemiologicky významné druhy kliešťov na Slovensku patria: kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), pijak lužný (Dermacentor reticulatus), pijak stepný (Dermacentor marginatus), kliešť lužný (Haemaphysalis concinna), kliešť stepný (Haemaphysalis punctata) a kliešť lesostepný (Haemaphysalis inermis). Najvýznamnejším je však kliešť obyčajný, ktorý je najpočetnejší a vyskytuje sa takmer na celom území Slovenska v prostredí, kde má vhodné podmienky pre život a vývin, a to dostatočnú vlhkosť a teplotu a prítomnosť hostiteľov. Vyskytuje sa predovšetkým vo vyšších trávnatých porastoch (lúky, pasienky), v listnatých a zmiešaných lesoch, na okraji lesov, pozdĺž lesných ciest. Hojne sa vyskytuje aj v suburbánnych a urbánnych lokalitách (záhrady, cintoríny, parky, lesoparky). Bežne sa vyskytuje do nadmorskej výšky ca 800 m n. m., ale v posled-

ných rokoch bol zaznamenaný jeho výskyt aj vo výškach nad 1 200 m n. m. Výskyt ostatných uvedených druhov kliešťov je obmedzený na určité oblasti a časové úseky. Napríklad pijak lužný uprednostňuje vlhké prostredie pozdĺž vodných tokov južného a stredného Slovenska, pričom v niektorých lokalitách sa môže vyskytovať vo veľmi vysokom počte. Pijak stepný uprednostňuje skôr biotopy stepného charakteru na juhovýchodnom Slovensku. Z týchto druhov pre človeka predstavujú riziko len dospelé kliešte, larvy a nymfy žijú v norách drobných zemných cicavcov. Kliešte rodu Haemaphysalis sú menej početné než kliešť obyčajný, ich výskyt je mozaikovitý, žijú v podobných biotopoch ako kliešť obyčajný. Prečo je práve kliešť obyčajný, dá sa povedať, najviac životaschopný spomedzi všetkých druhov? Významným faktorom, ktorý prispieva k vysokej početnosti a rozšíreniu tohto kliešťa, je skutočnosť, že má najširšie spektrum hostiteľov spo-

Unilabs Slovensko   25


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

Ako sľubné nástroje biologickej kontroly kliešťov sa javia patogénne huby, ktoré sú dokonca komerčne dostupné v USA vo forme granúl alebo sprejov.

„Percento nakazených kliešťov je zvyčajne nižšie než 1 %, ale v takzvaných mikroohniskách môže byť nakazených až okolo 10 %. V rámci Európy však Slovensko vedie v percente alimentárnej nákazy kliešťovou encefalitídou prostredníctvom konzumácie nepasterizovaného mlieka nakazených zvierat a mliečnych produktov.“

medzi všetkých druhov kliešťov a je schopný napádať všetky skupiny suchozemských stavovcov (plazy, vtáky, malé, stredne veľké a veľké cicavce vrátane človeka). Ďalšou charakteristickou vlastnosťou kliešťa obyčajného je skutočnosť, že človeka môžu napadnúť všetky tri vývinové štádiá, čiže larvy, nymfy aj samičky. Nymfy a samičky sú prenášače väčšiny patogénnych mikroorganizmov, ktoré tento druh prenáša, kým larvy môžu preniesť len niektoré z nich (tie, ktoré sa prenášajú transovariálne zo samičky cez vajíčko do ďalšej generácie). V akom období sú kliešte najaktívnejšie? Kliešť obyčajný je aktívny, keď teplota vystúpi nad 8 stupňov, čiže bežne od marca do októbra s vrcholom výskytu v máji – júni a niekedy s menším vrcholom v septembri – októbri. Ale môže byť aktívny aj v zimných mesiacoch, ak teplota vystúpi na uvedenú hodnotu. Neznáša však vysokú teplotu a sucho, preto počas horúcich letných mesiacov ho stretneme len zriedkavo. Dospelé pijaky sú aktívne v chladnej-

26   inVitro

šom období roka (február – máj, október – november) a ak teplota vystúpi nad nulu, aj v decembri a v januári. Kliešť lužný a stepný je aktívny predovšetkým v máji – júli, kým kliešť lesostepný v chladnejšom ročnom období – niekedy sa preto nazýva aj „kliešť zimný“. Aký vplyv majú klimatické zmeny na výskyt kliešťov? Vo všeobecnosti dochádza v dôsledku klimatických zmien a otepľovania k šíreniu kliešťov do severnejších zemepisných šírok a vyšších nadmorských výšok. Spolu s kliešťami sa samozrejme zaznamenáva aj výskyt patogénov v nových oblastiach. Ktoré zvieratá najčastejšie prenášajú kliešte bližšie k človeku? Sú to jednak domáce zvieratá, ktoré majú umožnený výbeh do voľnej prírody, ale aj vtáky a voľne žijúce cicavce ako napríklad srnky, divé svine, líšky, veverice, plchy, ktoré sa veľmi často vyskytujú blízkosti ľudských obydlí, v záhradách, parkoch či lesoparkoch. A samozrejme drobné cicavce ako hraboše a myši, ktoré žijú aj v záhradách a parkoch a sú hostiteľmi lariev a nýmf kliešťov. Čo môže človek urobiť vo svojom okolí inak aby napomohol eliminácii výskytu kliešťov? Aký je prirodzený nepriateľ kliešťa v prírode? Kliešte majú málo prirodzených nepriateľov. Môžu byť napríklad potravou vtákov, mravcov či pavúkov. Sú napádané drobnými parazitickými blanokrídlovcami. Ale tieto predátory a parazity nie sú schopné eliminovať populácie kliešťov. Ako sľubné nástroje biologickej kontroly kliešťov sa javia patogénne huby, ktoré sú dokonca komerčne dostupné v USA vo forme granúl alebo sprejov. V našom bezprostrednom okolí, ak máme záhradu, je jedinou možnosťou ako eliminovať kliešte udržiavať trávnik neustálym kosením. No ak máme v záhrade kríky a vyšší bylinný porast, zabrániť prítomnosti kliešťov nedokážeme. Kliešte môžu priniesť do záhrad vtáky (najmä drozdy, ale aj iné spevavce).

Ktoré najčastejšie nebezpečenstvá predstavuje kliešť pre človeka? Kliešte sú nebezpečné najmä ako prenášače patogénnych mikroorganizmov medicínskeho a veterinárneho významu. Kliešte vyskytujúce sa na Slovensku prenášajú vírusy (v prvom rade vírus kliešťovej encefalitídy), baktérie – spirochéty Borrelia burgdorferi (pôvodca lymskej boreliózy) a Borrelia miyamotoi (pôvodca návratnej horúčky), anaplazmy spôsobujúce granulocytárnu anaplazmózu u ľudí a anaplazmózu u hospodárskych a spoločenských zvierat, ehrlichie, neoehrichie, pôvodcov tularémie a Q horúčky, rickettsie spôsobujúce rickettsiózy, a piroplazmy, predovšetkým babézie. Medzi najvýznamnejšie kliešťami prenášané nákazy patria lymská borelióza a kliešťová encefalitída u ľudí a babezióza u psov. Ostatné nákazy sa vyskytujú sporadicky a niektoré z nich nie sú vždy diagnostikované správne. Okrem prenosu patogénov môže cicanie kliešťov vyvolať aj alergické reakcie prostredníctvom látok v ich slinách, ktoré vylučujú do kože hostiteľa. V poslednom období sa zistila u ľudí spojitosť medzi cicaním kliešťov a potravinovou alergiou na červené mäso, tzv. alfa-gal syndrómom. Aké vysoké je riziko nákazy encefalitídou alebo lymskou boreliózou či inými ochoreniami? Riziko nákazy je najväčšie v prípade lymskej boreliózy, keďže ju prenáša kliešť obyčajný (nymfy a samičky) a vyskytuje sa takmer všade, kde je tento kliešť prítomný. Na niektorých lokalitách sa uvádza viac než 50-percentná nakazenosť kliešťov pôvodcom lymskej boreliózy. Kliešťovú encefalitídu prenáša predovšetkým tiež kliešť obyčajný (okrem nýmf a samičiek môžu vírus prenášať aj larvy), ale vyskytuje sa v ohniskách, nie celoplošne. Percento nakazených kliešťov je zvyčajne nižšie než 1 %, ale v takzvaných mikroohniskách môže byť nakazených až okolo 10 %. V rámci Európy však Slovensko vedie v percente alimentárnej nákazy kliešťovou encefalitídou pro-


Látky zo slín kliešťov môžu poslúžiť pri liečbe mnohých ochorení

RNDr. Mária Kazimírová, CSc. Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied Vedecká pracovníčka, medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti biológie kliešťov a patogénov prenášaných kliešťami, má bohaté skúsenosti s vedením alebo spoluriešením domácich a medzinárodných vedeckých projektov. Je spoluautorkou 5 zahraničných patentov, oblasťou jej záujmu je laboratórny

stredníctvom konzumácie nepasterizovaného mlieka nakazených zvierat a mliečnych produktov. Riziko nákazy ľudí inými ochoreniami je v porovnaní s lymskou boreliózou a kliešťovou encefalitídou nižšie. Je to jednak tým, že okrem rickettsií je percento infikovaných kliešťov pomerne nízke a ak je vysoké (napr. baktériou Anaplasma phagocytophilum), ide väčšinou o kmene nepatogénne pre človeka. Nákaza niektorými patogénmi prebieha v mnohých prípadoch asymptomaticky a závažný priebeh môžu mať imunodeficientní pacienti (napr. neoehrlichióza, humánna babezióza). Na Slovensku sú sporadicky zaznamenávané rickettsiózy (TIBOLA), prenášané kliešťami rodu Dermacentor. Akým spôsobom sa určuje percento nakazených kliešťov? Percento nakazenosti kliešťov jednotlivými patogénmi je možné najrýchlejšie určiť pomocou molekulárno-biologických metód (PCR). V mnohých lokalitách Slovenska sa dlhodobo sleduje nakazenosť kliešťov odchytených z vegetácie, ale aj kliešťov získaných z pacientov, kliešťov zo spoločenských a hospodárskych zvierat získaných z veterinárnych kliník alebo od majiteľov zvierat a z ulovených voľne žijúcich zvierat.

Z hľadiska prítomnosti patogénov v organizme kliešťa, kde presne sa vyskytujú? Všeobecne panuje predstava, že nákazu chytíme výlučne zo slín kliešťa. Áno, väčšina patogénov sa prenáša do kože hostiteľa prostredníctvom slín cicajúceho kliešťa. Každý patogén prenášaný kliešťami má vlastný životný cyklus, ktorého časť prebieha v kliešťoch a časť v stavovcoch, v takzvaných rezervoárových hostiteľoch. V kliešťoch sa patogény nachádzajú väčšinou v črevách a slinných žľazách, čo je významné z hľadiska prenosu do hostiteľov, ale v priebehu vývinového cyklu patogénov sa tieto nachádzajú aj v iných orgánoch (napr. hemolymfa, hemocyty, vaječníky, nervová sústava). To znamená, že niektorými patogénmi sa človek môže nakaziť aj prostredníctvom trusu kliešťov (napríklad pôvodcami tularémie či Q horúčky) alebo rozpučeného kliešťa, a to cez drobné poranenia v koži alebo prostredníctvom inhalácie aerosólu.

chov kliešťov, špecializuje sa na výskum účinných látok izolovaných z kliešťov (najmä z ich slinných žliaz) v biologických systémoch a má skúsenosti s experimentálnymi infekciami kliešťov a zvierat patogénmi prenášanými kliešťami. Je autorkou a spoluautorkou šiestich kapitol kníh a viac ako 70 vedeckých prác v indexovaných vedeckých časopisoch, ktoré boli citované viac ako 1 600-krát.

Ako prebieha laboratórne vyšetrenie kliešťa? Čo všetko sa ním zisťuje? Počas vyšetrenia kliešťov sa najprv na základe morfologických znakov identifikuje druh a vývinové štádium. Nasleduje izolácia DNA, často RNA aj DNA, a potom špecifická detekcia

Unilabs Slovensko   27


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

Molekuly v slinách kliešťov majú potenciálne využitie napríklad v liečbe porúch zrážania krvi, imunitného systému, ale aj v liečbe onkologických ochorení.

jednotlivých patogénov pomocou PCR reakcií a sekvenovania DNA. V prípade druhov kliešťov, ktoré je ťažké identifikovať iba na základe ich morfológie, sa ich identita preverí aj pomocou PCR metódy. Čo by sme mali urobiť, ak chceme priniesť prichyteného kliešťa na vyšetrenie? Ideálne je vytiahnuť kliešťa celého – bez toho, aby sa narušil. Ak je k dispozícii čistý lieh (najmenej 70 %), kliešťa treba umiestniť v malej skúmavke s liehom. Takto je možné kliešte skladovať aj dlhšie. Nevýhodou je, že takto uskladnené kliešte nie sú vhodné na vyšetrenie vírusov. Pre komplexnú analýzu treba kliešte umiestniť v skúmavke alebo v malej nádobke s navlhčenou vatou a doniesť na vyšetrenie čo najrýchlejšie. Ako sme na tom v súčasnosti s vývojom a dostupnosťou protikliešťových vakcín? Zhrnula by som to veľmi krátko. Existuje až príliš mnoho kandidátov na protikliešťové vakcíny, ktoré sa identifikovali v rozličných druhoch kliešťov a v ich orgánoch a sú v rôznych štádiách testovania. Avšak účinná a komerčne dostupná je stále iba jediná vakcína pod komerčnými názvami TickGard, TickGardPLUS, či GAVACPLUS. Táto vakcína bola vyvinutá pôvodne v Austrálii na báze proteínu Bm86 z čreva kliešťa Rhipicephalus (Boophilus) microplus a funguje na ochranu dobytka proti cicaniu tohto kliešťa, ktorý

28   inVitro

sa v Európe nevyskytuje. Vakcína má však obmedzené použitie. Prezraďte nám viac o výskume a využití poznatkov o imunogénnych antigénoch z kliešťa. Práve výskum týchto antigénov by mal viesť k vývoju protikliešťových vakcín, ideálne k univerzálnej jednej vakcíne, ktorá by účinkovala proti všetkým druhom kliešťov. No podľa môjho názoru je to ilúzia, keďže existuje vyše 700 druhov kliešťov, ktoré parazitujú rôzne druhy stavovcov s rôznym imunitným systémom. Takže je nemožné nájsť univerzálny kliešťový antigén na ochranu všetkých hostiteľov a takisto je nemožné imunizovať proti kliešťom voľne žijúce stavovce, aby sa v prírode eliminovali kliešte. Ako som spomínala, kliešť obyčajný, ktorý je v Európe aj u nás na Slovensku prenášačom najširšieho spektra patogénov, má vyše 300 známych hostiteľov z rôznych skupín stavovcov. Čo by mohlo fungovať, je objav antigénu kliešťa I. ricinus, ktorý by vyvolal u ľudí tvorbu protilátok, ktoré by negatívne ovplyvnili kliešte cicajúce krv s protilátkami. Mohlo by sa tým zabrániť cicaniu kliešťa na človeku a tým aj prenosu patogénov. Viedlo by to k predčasnému odvrhnutiu cicajúcich kliešťov. No predčasné odvrhnutie nestačí, ak berieme do úvahy fakt, že vírus kliešťovej encefalitídy sa prenáša už v priebehu niekoľkých minút po prichytení kliešťa. Úspešnosť cicania kliešťov ale spočíva v ovplyvnení obranných reakcií hostiteľa tak, aby mohli zotrvať v koži a cicať krv niekoľko dní bez toho, aby sa v mieste vpichu vytvoril zápal. Zápal v koži je totiž pre kliešte nehostinné prostredie. Teda ďalšou cestou ako zabrániť cicaniu kliešťa, je imunizácia antigénmi kliešťov, ktoré potláčajú zápalové procesy. U niektorých hostiteľov totiž opakované cicanie kliešťov (čiže imunizácia antigénmi v ich slinách) vyvoláva prirodzene zápal a odvrhnutie kliešťa. Čo vieme v súčasnosti o bioaktívnych látkach v slinách kliešťov? Kde vidíte ich potenciálne využitie? Výskum bioaktívnych látok v sli-

nách kliešťov prináša ešte aj dnes veľa nových poznatkov, keďže napriek tomu, že mnohé molekuly a ich vlastnosti už boli preskúmané, existuje celý rad molekúl, ktorých funkcia nie je známa. Z tých preskúmaných molekúl sú najznámejšie tie, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi hostiteľa, potláčajú svrbenie, zápal a imunitné reakcie v koži a hojenie rán. Taktiež sa zistila schopnosť slín kliešťov potláčať množenie nádorových buniek. Teda molekuly v slinách kliešťov majú potenciálne využitie napríklad v liečbe porúch zrážania krvi, imunitného systému, ale aj v liečbe onkologických ochorení. Niektoré liečivá vyvinuté na báze molekúl kliešťov sú už vo fáze predklinického, resp. klinického testovania. Aké konkrétne molekuly tam napríklad patria? Medzi klasické príklady takýchto molekúl patrí TAP (tick anticoagulant peptide), ktorá bola pôvodne identifikovaná americkými vedcami v slinách kliešťa Ornithodoros moubata v 90. rokoch minulého storočia. Ide o molekulu, ktorá potláča zrážanie krvi účinnejšie než heparín. Avšak vzhľadom na dostupnosť viacerých účinných a overených antikoagulantov sa TAP v klinickej praxi nepoužíva. Ďalšia molekula s antikoagulačnými vlastnosťami, identifikovaná v kliešťovi Ixodes scapularis v USA, je Ixolaris. Táto molekula, okrem potláčania koagulácie krvi, potláča aj zápalové procesy a progresiu nádorov. Proteín OmCI z kliešťa O. moubata bol identifikovaný vedcami vo Veľkej Británii, špecificky sa viaže na komplement a vyznačuje sa protizápalovými vlastnosťami. Rekombinantný OmCI (Coversin) má napríklad perspektívne využitie pri liečení niektorých autoimunitných ochorení. Proteín Amblyomin-X, pôvodne identifikovaný v slinných žľazách kliešťa Amblyomma sculptum v Brazílii, má široké spektrum účinkov. Potláča zrážanie krvi, množenie nádorových buniek, ako aj proces novotvorby ciev (angiogenézu), čo vedie k regresii nádorov. Tieto účinky boli testované a potvrdené nie len in vitro, ale aj na


Látky zo slín kliešťov môžu poslúžiť pri liečbe mnohých ochorení

„Za najvýznamnejší zaznamenaný poznatok v oblasti výskumu kliešťov považujem identifikáciu nového antikoagulantu v slinných žľazách tropického kliešťa Amblyomma variegatum, ktorý vznikol v spolupráci s centrom v Oxforde a univerzitou v Singapure.“ zvieracích modeloch s perspektívnym využitím pri liečbe nádorových ochorení. Proteín TdPI (tick-derived protease inhibitor) bol identifikovaný v slinných žľazách kliešťa Rhipicephalus appendiculatus vedcami vo Veľkej Británii a má protizápalové účinky s perspektívnym využitím pri liečbe alergických reakcií kože. Evazíny, proteíny ktoré sa viažu na chemokíny a potláčajú zápalové reakcie, boli pôvodne objavené v slinách kliešťa Rhipicephalus sanguineus v spolupráci vedcov zo Švajčiarska a Brazílie. Využitím bioinformatiky boli postupne identifikované ďalšie evazíny v rôznych druhoch kliešťov. Evazíny majú potenciálne využitie v protizápalových liečivách. Treba však poznamenať, že uvedené príklady molekúl z kliešťov sú len výberom z mnohých ďalších. Časový horizont, v ktorom by mohli byť liečivá na báze molekúl z kliešťov dostupné pre pacientov, je ťažké predvídať. Okrem syntetických preparátov totiž existuje veľa ďalších prírodných molekúl z rastlín a iných skupín živočíchov (napr. pijavice, komáre, ploštice, škorpióny, motýle, hady), ktoré majú podobné účinky a niekedy aj podobnú či takmer zhodnú štruktúru ako molekuly z kliešťov a ktoré sa tiež intenzívne skúmajú z hľadiska ich využitia v medicíne. Ale práve vzhľadom na spôsob parazitácie odhalenie unikátnych mechanizmov účinkov molekúl z kliešťov na obranné

Laboratórium, v ktorom sa uskutočňuje výskum kliešťov, SAV

reakcie ich hostiteľov dávajú týmto molekulám stále šancu. Ako ste sa dostali k výskumu kliešťov? Bola to náhoda, aj šťastie. Pôvodne som pracovala v oblasti experimentálnej entomológie a venovala som sa škodcom rastlín. No keď sa rušil ústav, na ktorom som pôvodne pracovala a hľadala som iné možnosti, naskytla sa mi príležitosť nastúpiť do pracovného kolektívu, ktorý viedol na Ústave zoológie SAV doktor Milan Labuda, uznávaný odborník v oblasti výskumu kliešťov a nimi prenášaných patogénov, ktorý nás žiaľ v roku 2007 navždy opustil. Doktor Labuda v spolupráci s kolegami na Virologickom ústave SAV a so zahraničnými pracoviskami rozvíjal problematiku výskumu bioaktívnych látok v slinách kliešťov a identifikácie antigénov kliešťov, ktoré by boli perspektívne pre vývoj protikliešťových vakcín. Neskôr som sa začala venovať eko-epidemiológii kliešťami prenášaných nákaz a tejto téme sa venujem dodnes. Spolupracujete pri svojich výskumoch aj so zahraničnými pracoviskami? Vďaka doktorovi Labudovi a jeho medzinárodným projektom som mala možnosť nadviazať kontakty s kolegami z mnohých zahraničných pracovísk. Niektoré z týchto pracovísk však boli pretransformované a kolegovia buď odišli do dôchodku, alebo na iné pra-

coviská. Koncom 90. rokov a v prvých rokoch tohto storočia som intenzívne spolupracovala s kolegami z oxfordského Centra pre ekológiu a hydrológiu. Neskôr to bola Oxfordská univerzita, Národná univerzita v Singapure a mnohé univerzity a výskumné ústavy, ktoré boli členmi konzorcií dvoch medzinárodných projektov 6. a 7. rámcového programu EU. S mnohými kolegami doteraz udržujem kontakty a spolupracujem, hoci momentálne nie v rámci spoločných projektov. Aký najvýznamnejší poznatok sa vám podarilo zaznamenať v oblasti výskumu kliešťov? Ja osobne považujem za najvýznamnejší poznatok identifikáciu nového antikoagulantu v slinných žľazách tropického kliešťa Amblyomma variegatum, ktorý vznikol v rámci spolupráce s už spomenutým centrom v Oxforde a univerzitou v Singapure. V tom čase išlo o dovtedy neznámu skupinu proteínov u kliešťov, ktorá bola pomenovaná na základe názvu proteínu – Variegin, ktorý sme objavili ako skupinu „Hirudin like/Madanin/Variegin superfamily“. Peptidy podobné Varieginu patria medzi perspektívnych kandidátov na vývoj antikoagulantov, na prevenciu trombózy počas invazívnych zákrokov a na pokrytie zdravotníckych potrieb, ako sú skúmavky, striekačky a pod.

Unilabs Slovensko   29


R E P O RTÁ Ž

Vedia bylinky vyliečiť lymskú boreliózu?

Autor: Elena Akácsová Foto: archív prof. Kataríny Horákovej, shutterstock.com

Naši predkovia poznali liečivé účinky bylín na rôzne choroby, hoci nato nemali žiadne vedecké zdôvodnenie. Vedeli len, že to funguje. Ako, to sa snaží zistiť súčasná veda. Zorientovať sa v rôznych vedeckých poznatkoch a správne ich používať pomáha laikom profesorka mikrobiológie Katarína Horáková.

30   inVitro


Vedia bylinky vyliečiť lymskú boreliózu?

Unilabs Slovensko   31


R E P O RTÁ Ž

Zoškrabeme kúsok vnútornej kôry mačacieho pazúra, prisypeme oregano zbierané za rannej rosy a postrúhaný klinček. Pomiešame, urobíme zápar a užívame ráno i večer. Lymská borelióza je čoskoro fuč! Takúto babskú radu v odbornom časopise ako je inVitro by iste nikto nebral vážne. Dobre, nemám žiadny zázračný recept, zbieranie za rannej rosy som si úplne vymyslela, ale to, že tri rastliny – mačací pazúr, oregano a klinček – majú antispirochétovú kapacitu, je seriózny fakt preskúmaný vedcami z Univerzity Johna Hopkinsa v USA. Minulý rok v časopise Frontier in Medicine publikovali svoje zistenia, že látky v týchto rastlinách priamo zamedzujú šíreniu špecifických typov baktérií, ktorých súčasťou je rod Borrelia. Prirodzene, borelióza ako infekčné ochorenie spôsobené baktériami sa v prvom rade lieči antibiotikami. Výživové doplnky, prípadne lieky, ktoré sú inak užitočné v priebehu liečby boreliózy, samotné v žiadnom prípade boreliózu nevyliečia a na stav boréliovej infekcie nemajú samy o sebe vplyv. Môžu však zabrániť rôznym komplikáciám, ktoré nastávajú ako sprievodný prejav a následok pri užívaní antibiotík pomáhajú liečiť sprievodnú infekciu alebo môžu nášmu telu pomôcť proti nej prirodzene bojovať. Útok môžeme viesť viacerými smermi (viac pozri rámček). Na vedecké práce, ktoré sa venujú domácej pomocnej liečbe boreliózy prírodnými látkami, upozornila profesorka mikrobiológie Katarína Horáková vo svojej knihe Patogény a parazity: Časovaná bomba v tele. Celý život sa okrem pedagogickej práce zaoberala výskumom nových prírodných a syntetických látok s antimikrobiálnymi, antioxidačnými a protinádorovými vlastnosťami. Dnes by si mohla užívať naozaj zaslúžený dôchodok, ona sa však venuje popularizácii vedy a uplatneniu najnovších poznatkov v zdravom životnom štýle.

32   inVitro

Od hudby k izotiokyanátom Pôvodne chcela študovať hudbu, pripravovala sa na konzervatórium, ale napokon dala na radu obľúbenej triednej profesorky, ktorá vedela o jej nadaní na prírodné vedy, aby si z hudby spravila len svoj koníček. „Študovala som biológiu – vedný odbor mikrobiológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,“ spomína a dodáva, že práve tam ju svojimi prednáškami uchvátil profesor Pavel Nemec z vtedajšej Chemickej fakulty (dnes Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave). „Chcela som u neho robiť výskum a toľko som ho ‚otravovala‘, až mi dohodol prácu u svojho asistenta. Dostala som zadanie: vplyv mikroelementov na rast vláknitej huby Aspergillus niger.“ Uspela a po skončení štúdia dostala ponuku pokračovať vo výskume na Chemickej fakulte. Ako sama hovorí, vďačí za to aj mnohým myšičkám, ktoré sa obetovali pri získavaní nových vedeckých poznatkov.

„Veď ako môžu byť prírodné izotiokyanáty jedom, keď sa prirodzene vyskytujú v zelenine ako brokolica, karfiol, kel, kapusta, reďkovky či kaleráb? Postupne odhalili nielen ich významné antibakteriálne, antifungálne a antiparazitárne účinky, ale vôbec prvýkrát aj antikarcinogénny potenciál.“

V čase, keď sa pod vedením profesora Nemca a profesora Ľudovíta Drobnicu (vtedy v pozícii asistenta) začali zaoberať výskumom v prírode sa vyskytujúcich izotiokyanátov, mnohí vedci vo svete ich mylne považovali za jedy a prirovnávali ich k nebezpečným kyanidom. „Naším cieľom bolo vyvrátiť a dokázať, že sa mýlia. Veď ako môžu byť jedom, keď sa prirodzene vyskytujú v zelenine ako brokolica, karfiol, kel, kapusta, reďkovky či kaleráb?“ pýta sa profesorka Horáková. Postupne odhalili nielen ich významné antibakteriálne, antifungálne a antiparazitárne účinky, ale vôbec prvýkrát aj antikarcinogénny potenciál. „U onkológov mal tento náš výskum veľký ohlas. V tejto súvislosti bolo mojou úlohou na vtedajšej Katedre technickej mikrobiológie zaviesť kultiváciu ľudských nádorových buniek a sledovať účinky rôznych látok vrátane prírodných izotiokyanátov, medzi ktorými bol aj sulforafan. Analýzou sa neskôr zistilo, že najviac sa vyskytuje v brokolici,“ hovorí. „Bolo to pre mňa nesmierne náročné, pretože

V knihe Patogény a parazity píše Katarína Horáková aj o domácej pomocnej liečbe boreliózy prírodnými látkami.


Vedia bylinky vyliečiť lymskú boreliózu?

práca s mikroorganizmami na katedre bola zabehnutá, ale pestovanie tkanivových kultúr nie. Dnes je to už bežná metodika, ale v tom čase bola kultivácia živočíšnych a ľudských buniek iba ‚v plienkach‘ a na hranici sci-fi.“ Popri tom prednášala biológiu, mikrobiológiu, molekulárnu biológiu a bunkové kultúry. Nehovoriac o cvičeniach, kde učila študentov prácu s mikroskopom, izolovať, poznávať a pestovať mikroorganizmy či kultivovať živočíšne a ľudské bunky a tkanivá. Rada sa venovala najmä talentovaným študentom. „Som pedagóg od kosti,“ smeje sa. Katarína Horáková testovala celú sériu prírodných a syntetických izotiokyanátov. Medzi nimi boli prírodné izoláty rastlín i umelo syntetizované deriváty. „Hľadala som také, ktoré sú špecificky účinné na ľudské rakovinové bunky, na baktérie a kvasinky. Ďalej látky s antioxidačným účinkom. Keďže sme nemali potrebné prístrojové vybavenie a dostatok financií, na ďalšej úrovni výskumu som pokračovala v spolupráci na pracoviskách SAV. Mala som priateľov na Ústave experimentálnej onkológie, virológii, farmácii, ako aj na ďalších akademických pracoviskách. Viaceré látky sme vytipovali, uskutočnili pokusy na zvieratách… A tam to končilo. Žiaľ, do praxe sa nič nedostalo.“ Preto bolo pre ňu veľkým zadosťučinením, keď sa jej po rokoch, keď už bola na dôchodku, ozvali z Ameriky a nadviazali na jej výskum sulforafanu. V súčasnosti je u nás sulforafan dostupný ako výživový doplnok. Obsahuje nielen extrakt z brokolice vo forme glukorafanínu, ale aj enzým myrozinázu, ktorá je nevyhnutne potrebná na uvoľnenie sulforafanu v tenkom čreve, odkiaľ sa dostáva do krvného riečiska. V USA je už dokonca veľmi blízko jeho prekategorizovanie na liek. Podľa Kataríny Horákovej je sulforafan neuveriteľne talentovaná látka, ktorú nám darovala príroda. Malá molekula, ktorá sa dostane všade, je rozpustná v tuku, vstrebáva sa jej až 70 percent, čo je u fytochemikálií vzácnosťou. Bráni vzniku,

Katarína Horáková (86)

rastu a expanzii viacerých druhov rakoviny, znižuje riziko viacerých chronických degeneratívnych civilizačných chorôb, dnes sa úspešne skúma aj jeho účinnosť na Covid-19. Od brokolice k parazitom Hoci so spirochétami ako pôvodcami lymskej boreliózy sama nikdy nepracovala, robila s podobnými mikroorganizmami. „Hľadali sme antimikrobiálne účinné látky, niektoré boli špecificky na baktérie, iné na Candida albicans. Už sme boli v takom štádiu, že sme mali vytipované látky, ktoré sú antimikrobiálne či proti parazitom, boli už aj patentované, no posledný krok – ich uvedenie do praxe pre humánne účely – sa, žiaľ, neuskutočnil,“ vysvetľuje.

Doktorka vied, profesorka všeobecnej biológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Okrem pedagogickej práce sa zaoberala výskumom nových prírodných a syntetických látok s antimikrobiálnymi, antioxidačnými a protinádorovými vlastnosťami. Svoje poznatky publikovala vo viacerých vedeckých a odborných časopisoch, je autorkou a spoluautorkou vyše 350 vedeckých publikácií. Bola tiež vedúcou medzinárodného projektu EÚ v oblasti vývoja citlivých imunotestov na zisťovanie neškodnosti potravín. V dôchodku sa zamerala na štúdium zdravého životného štýlu. Napísala viacero kníh, jednou z nich sú i Patogény a parazity – Časovaná bomba v tele, momentálne dokončila druhé vydanie Ako mať zdravé srdce v každom veku. Vyše 20 rokov prednáša na Univerzite tretieho veku na STU v Bratislave, je garantkou odboru Starostlivosť o telesné a dušené zdravie. V súčasnosti sa podieľa na online výuke pre seniorov na tému Zdravá imunita – pilier zdravia.

Unilabs Slovensko   33


R E P O RTÁ Ž

Pani profesorka je autorkou veľkého množstva kníh. Vlastne, najprv začala písať o nutnosti zdravej výživy v súvislosti s chudnutím. „Dostala som sa do prechodu a ako väčšina žien som pribrala. Diéta nepomohla, pomohla mi až oddelená strava, ale nepáčilo sa mi, ako sa o nej veľmi laicky píše. A tak som využila svoje znalosti z fyziológie tráviaceho traktu, schopnosti orientovať sa vo vedeckej literatúre a začala som písať pre synov časopis Ženský magazín. Články mali ohromný ohlas. Čitateľky magazínu sa začali na mňa obracať s množstvom rôznych otázok. Na niektoré som však nevedela hneď odpovedať, nie som polyhistor. Začala som vyhľadávať informácie v najnovších vedeckých štúdiách, a tak vznikol pravidelný seriál. Neskôr, na podnet čitateliek, sa vybrané zdravotné témy pretavili do kníh. Výskum ide neuveriteľne dopredu, stále musím moje knihy inovovať a dopĺňať o najnovšie poznatky v danej oblasti.“ Ako však profesorka Horáková prišla na to, že práve mačací pazúr je vhodný na pomocnú liečbu boreliózy? „Nie ja. To sa používa už najmenej tisíc rokov. Naši predkovia boli nesmierne múdri a oplatí sa pozrieť, čo všetko vedeli a robili. Využíva to aj súčasný farmaceutický výskum. Skúma zloženie liečivých byliniek, ktoré naši predkovia používali a mali úspech. Dnes sú mnohé z týchto látok uznané aj ako liečivá, nielen ako výživový doplnok.“ Klinček, mačací pazúr a olivové listy, to sú tri rastliny, ktoré naši predkovia užívali aj pri borelióze. „Mačací pazúr obsahuje komplex látok, ktoré majú protizápalové účinky. Sprievodným znakom pri borelióze je zápal, ktorý treba zlikvidovať. Antibiotikum zabije mikróba a zabráni jeho rozmnožovaniu, ale antibiotikum nelieči následky, zápalovú reakciu,“ vysvetľuje profesorka Horáková a dodáva: „Bylinky riešia aj sprievodné znaky – sprievodné infekcie, ktoré sa v tele odohrávajú. V kombinácii odbornej liečby lekárom a doplnkovej podpornej liečby sa človek omnoho rýchlejšie zotaví a vylieči.“

34   inVitro

Tri najdôležitejšie antimikrobiálne byliny podľa mikrobiologičky Kataríny Horákovej

Mačací pazúr Táto kráľovná amazonských liečivých rastlín či posvätná rastlina Inkov je známa pod viacerými názvami. Pomenovanie Uncaria tormentosa či Uňa de gato čiže mačací pazúr je odvodené z tŕňov vyrastajúcich spod stoniek listov, ktoré umožňujú popínavej rastline dostať sa čo najvyššie za svetlom. Jej sláva v Peru siaha až do dávnych čias Inkov, ktorí ju užívali na liečbu mnohých chorôb a schádzali po ňu z Ánd do džungle. Nazvali ju Vilcacora, čo v jazyku kečua znamená Svätá rastlina. Táto rastlina už desiatky rokov priťahuje pozornosť i vedeckých pracovníkov a lekárov. Ako liečivo sa používa vnútorná časť kôry. V nej sa nachádza kombinácia alkaloidov ako oxindol a indol alkaloidy, ďalej glykozidy, organické kyseliny, proantocyanidiny, steroly a triterpény, glykozidy, taníny, polyfenoly, katechíny a beta-sitosterol, ktorý pôsobí širokospektrálne. Podľa skúseností tradičnej medicíny i súčasnej vedy sa okrem lymskej boreliózy používa aj pri ťažkostiach tráviaceho traktu (zápal hrubého čreva, Crohnova choroba, vredové ochorenie žalúdka, peptický vred, zápal žlčníka, cirhóza a vírusový zápal pečene), pri zmenách bakteriálneho črevného mikrobiómu (aj ako dôsledok liečby antibiotikami), na zápchu, nákazu cudzopasníkmi, plynatosť, hemoroidy, mykózy.


Vedia bylinky vyliečiť lymskú boreliózu?

Listy olivovníka európskeho Skvelé vlastnosti olivového oleja z plodov olivovníka (Olea europaea) sú všeobecne známe, no nemenej užitočné sú i listy. Už od antických čias sa používali pri liečení chorôb. Môžeme z nich uvariť čaj. Oleuropeín a ďalšie zlúčeniny nájdené v olivovom liste sú obzvlášť účinné v boji proti rôznym mikroorganizmom – ako sú baktérie, huby a vírusy. Tieto látky zhoršujú schopnosť vírusov produkovať aminokyseliny, čím bránia ich reprodukcii. Pôsobia len proti mikroorganizmom. V skutočnosti dosiahnu to, čo antibiotiká nedokážu – cielený útok na daný problém, nie na celé telo. Jedným z najčastejších použití olivového listu je liečba rôznych infekcií v tele. Antimikrobiálne aktívny oleuropeín zmierňuje zápal. Olivové listy sa tradične používali na zlepšenie fungovania imunitného systému. Extrakt z čerstvých olivových listov má antioxidačnú kapacitu, takmer dvojnásobne vyššiu ako extrakt zo zeleného čaju a o 400 % vyššiu než vitamín C.

Klinček Je to sušený neotvorený kvetný púčik z tropického stromu Syzygium aromaticum, ktorý pôvodne pestovali iba v Indonézii. Dnes klinček produkujú najmä Zanzibar vo východnej Afrike, Madagaskar, Srí Lanka a Brazília. To, čo sa používa z tohto stromu, sú vlastne nerozvinuté okvetné púpätká, ktoré sa zberajú, keď sú ešte svetložltej farby. Klinčeky majú výraznú vôňu osobitného charakteru, korenistú a štipľavú chuť. Klinček však nie je len výborné ochucovadlo jedál. Najúčinnejší je klinčekový olej, ktorý sa komerčne získava z kvetov, listov a stoniek. Klinčekový olej tvorí v rozmedzí od 80 do 95 % eugenol, ktorý je zodpovedný za jeho mnohé liečivé schopnosti. Má protizápalové účinky vďaka tomu, že eugenol blokuje enzým COX-2, ktorý spôsobuje zápal. Klinček je mimoriadne bohatý na antioxidanty vrátane flavonoidov kamferolu a ramnetínu. Klinčekový olej je tiež silné antimykotikum v tele, aj keď ho aplikujeme lokálne. Pozor však: Klinčekový olej je taký účinný, že môže pôsobiť toxicky, ak ho nesprávne dávkujeme a užívame v nadmernom množstve.

Unilabs Slovensko   35


R E P O RTÁ Ž

Doplnková domáca liečba lymskej boreliózy Radí mikrobiologička Katarína Horáková

1

Liečba pri pretrvávajúcich príznakoch Zatiaľ čo väčšina pacientov nakazená lymskou boreliózou sa dá vyliečiť 2 – 4-týždňovou antibiotickou liečbou, asi 10 – 20 % pacientov naďalej trpí pretrvávajúcimi príznakmi. B. burgdorferi sa môže vyhnúť reakcii imunitného systému ľudského organizmu a viaceré štúdie preukázali, že baktérie sú schopné pretrvávať v rôznych tkanivách napriek agresívnej a dlhotrvajúcej antibiotickej liečbe. Ide o vznik subpopulácií buniek s nízkou metabolickou aktivitou, ktoré môžu existovať po dlhšiu dobu bez replikácie. Významne sa líšia od pôvodných replikujúcich sa foriem borélií. Tieto vzniknuté, tzv. perzistentné kmene sú nepolapiteľné, sú prítomné v malom počte, morfologicky heterogénne, multirezistentné bunky, ktoré nadobúdajú rôzne veľkosti a tvary. Sú schopné vytvárať guľaté telieska, baktérie vo forme L, mikrokolónie alebo agregáty podobné biofilmom, na ktoré súčasné antibiotiká nezaberajú. Preto existuje veľký záujem o identifikáciu nových kandidátov na lieky, ktoré by účinnejšie zabíjali tieto formy. Touto problematikou sa intenzívne zaoberajú vedci Jie Feng, Jacob Leone, Sunjya Schweig, Ying Zhang z Univerzity Johna Hopkinsa v USA.

2

Antimikrobiálne byliny Mačací pazúr (Vilcacora), oregano (pamajorán obyčajný Oreganum vulgare) a klinček (Syzygium aromaticum) zamedzujú šíreniu špecifických typov baktérií, ktorých je rod Borrellia súčasťou. Pomocou týchto bylín buď vo

36   inVitro

forme masti na mieste zahryznutia, alebo ich začlenením do stravy vo forme korenín (oregano, klinček), čaju (Vilcacora), olejov (oregano, klinček) alebo extraktov (Vilcacora ako Samento), môžeme prirodzene liečiť svoje telo pred rozšírením infekcie.

3

Prevencia koinfekcie Mnoho ľudí trpí oslabeným imunitným systémom. Keď sa navyše nakazia lymskou boreliózou, chopia sa príležitosti aj iné vírusy, ešte viac priťažia imunitnému systému, ktorý v takomto stave už nie je schopný bojovať s infekciou. Tak sa, napríklad, u pacientov s lymskou boreliózou bežne objavuje herpes. V tomto prípade je určite vhodné použiť olivový olej a mačací pazúr, dve byliny, ktoré preukázali, že sú proti tomuto typu vírusu veľmi účinné. Ďalej – cesnak so silnými antivírusovými a antibakteriálnymi vlastnosťami. Ten by sme mali jesť tak často, ako je to len možné. Imunitný systém podporíme nielen užívaním veľkého množstva vitamínu C. Výskum ukázal, že kozinec blanitý (Astragalus membranaceus), listy olivy európskej (Oleum eropaea) a čierna baza (Sambucus nigra) poskytujú okamžitú podporu nášmu imunitnému systému, ktorý je schopný odstrániť baktérie priamo.


Vedia bylinky vyliečiť lymskú boreliózu?

4

Zníženie zápalu Jedným z hlavných symptómov lymskej choroby je zápal, a to v mieste uhryznutia i po celom tele, kde sa šíri infekcia. Vyhýbajme sa preto akejkoľvek zápalovej látke v strave. Obmedzme produkty obsahujúce mlieko a lepok, čím môžeme znížiť všeobecný zápal v celom systéme. Na druhej strane, konzumujme predovšetkým potraviny bohaté na bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny – ovocie, zeleninu, orechy, semená, ryby a rybí olej, aby sme svoje telo zásobili dostatkom živín a protizápalových látok.

5

Detoxikačná príprava Hoci antibiotiká zabijú baktérie lymskej boreliózy v tele, uvoľňujú neurotoxíny nebezpečné pre naše telo. Na posilnenie organizmu preto jedzme stravu s vysokým obsahom vlákniny a pime aspoň dva litre vody denne. Týmto spôsobom môžeme toxíny odstrániť z tela priebežne a skôr, než môžu uškodiť.

6

Probiotiká Počas užívania antibiotík je veľmi dôležitá podpora črevnej mikrobióty. Konzumujme fermentované potraviny (kyslomliečne produkty – biely jogurt, najlepšie obohatený probiotickou kultúrou, kefír, cottage syr, bryndzu a podobne, kvasenú zeleninu – kapustu, uhorky a podobne, sójovú omáčku, miso – fermentovanú vyzretú pastu zo sójových bôbov a podobne) a užívajme probiotické výživové doplnky. V snahe o obnovenie črevnej mikroflóry treba pokračovať ešte minimálne mesiac po vysadení antibiotík.

7

Antimykotiká Aby sme predišli prípadnému premnoženiu húb a plesní, aspoň po dobu brania antibiotík preventívne vynechajme sladké potraviny. Keď už nie, tak užívajme iba xylitol, päťuhlíkatý cukor, ten nie sú schopné konzumovať. Pri významných problémoch s kvasinkou Candida albicans: denne užívajme antimykotiká – oreganový olej, kaprylovú kyselinu, extrakt z grepových semienok a podobne, a to až do úplného vymiznutia symptómov.

8

Dostatok spánku Pri lymskej borelióze je spánok často narušený. Skúsme hodinu pred spaním vypiť čaj pripravený z koreňa valeriány lekárskej (Valeriana officinalis) a mučenky (Passiflora incarnata). Obe sú známe tým, že navodzujú spánok a odstránia nespavosť.

Unilabs Slovensko   37


OSOBNOSŤ

Aby herec vedel pochopiť, čo je hlúpe, musí byť trošku múdry Hoci hneď po škole začal hrať rovno na doskách Slovenského národného divadla, ktoré sú métou mnohých hercov, do povedomia širšej verejnosti sa dostal až vďaka účinkovaniu v seriáloch a v reklame. Hoci vyrastal v bratislavskom paneláku, najlepšie sa cíti v prírode a na vidieku. Nemá problém spať pod hviezdnym nebom, len nesmie byť príliš zima. Ak na neho zaútočí kliešť, volá na pomoc manželku. Herec Branislav Bystriansky. Autor: Elena Akácsová, foto: Boris Németh

38   inVitro


Aby herec vedel pochopiť, čo je hlúpe, musí byť trošku múdry

Ste panelákové dieťa, ale vie sa o vás, že milujete prírodu. Ako sa to stalo? Vyrastal som v betónovej džungli a už vtedy som vedel, že to nie je správne miesto pre môj život. Bol to úplný opak toho, čo by som chcel. Keď ste vyšli tam, kde ste sa cítili dobre, teda do prírody, podarilo sa vám tam niekedy chytiť kliešťa? Veľmi veľakrát. Niektoré historky ani nemôžem interpretovať, lebo tie kliešte boli na dosť zvláštnych miestach. Kliešť môže človeku zaliezť bárskde. A tak sa pred dvadsiatimi piatimi rokmi na splave nad mojím zadkom stretli dokonca dvaja doktori, aby mi odtiaľ jedného kliešťa vytiahli. Keď som však začul vetu: choď po skalpel, veľmi som spozornel a radšej zavolal svoju ženu. Vytiahla mi ho ona. Nenakazil vás? Našťastie, vtedy ich nebolo toľko nakazených, takže to nemalo žiadne následky. Neskôr som tiež chytil kliešťa na také zvláštne miesto a to už som trochu znervóznel. Na druhý deň som totiž odchádzal s karavanom na niekoľkotýždňovú cestu a ak by sa tam ukázala nejaká reakcia, nemal by som to kde riešiť. Zavolal som môjmu kamarátovi, ktorý je aj môj doktor a ten mi pre istotu predpísal antibiotiká. Po neviem koľkých, asi desiatich, dňoch som mu volal, či tie lieky mám ešte stále jesť. Ostal najprv veľmi dlho ticho v tom telefóne, potom mi veľmi kľudným hlasom povedal: Braňo, tie lieky boli na tri dni. Zničil som si nimi telo na ďalšie dva týždne. Proti borelióze sa dá zaočkovať. Využívate to? Dali ste zaočkovať seba a deti? Nie sme zaočkovaní, ale je to riziko, možno by sme mali byť. Riešime to tak, že sa každý večer poriadne prezrieme, keď sa váľame niekde v tráve alebo sme v lese.

Páči sa mi predstava, že ležím v spacáku na snehu a pozerám na hviezdy, ale som pohodlný.

Spávate aj pod širákom, či dávate presnosť vášmu karavanu? Záleží na tom, kde sme. Pri mori si pospím vonku aj teraz. Nie je to už úplne na zemi, natiahnem si sieť medzi stromy alebo mám takú vonkajšiu posteľ. V Alpách a v úplnej zime sa mi nechce spať vonku. Páči sa mi predstava, že ležím v spacáku na snehu a pozerám na hviezdy, ale som pohodlný. Okrem tej nepríjemnej skúsenosti so skalpelom máte ešte nejaké dramatické skúsenosti s lekármi? Mal som raz problém na prste na palci, zarastal mi necht do kože, už to bolo dlho, trvalo to niekoľko týždňov, bolo to už vo vážnom stave. A ja som potreboval byť na druhý deň stopercentne fit, lebo mi mal prísť bager kopať pivnicu. Kamarátka ma poslala na chirurgiu do Trnavy, že jej kamarát mi to tam spraví. Kamarát bol nervózny, že je po už fajronte a chce to mať rýchlo za sebou, tak mi pichol nožnice pod necht až ku koreňu. Tú časť, čo mi zarastala, vyšklbol a za minútu bolo po všetkom. Bol som mokrý ako spod sprchy, strašne to bolelo, ale je pravda, že odvtedy s tým nechtom nemám žiaden problém. Stredoveká medicína zabrala okamžite a bolo to vybavené.

Kopali ste pivnicu, postavali ste dom. To je vaša voľnočasová aktivita? To je z núdze cnosť. Nemal som dosť prostriedkov, aby som si ho kúpil, tak sme si ho s manželkou museli postaviť. Takže nie ste ten typ, čo rád chodí so skrutkovačom po dome a hľadá, čo by ešte primontoval? Zvláštne je, že také veci viem spraviť, ale nie som ten typ, aby som to vyhľadával. Skôr to odkladám, že to má ešte čas. Ste zručný, v detstve ste vraj robili aj matematické olympiády, chodili ste na elektrotechnickú priemyslovku. Ako ste sa s takýmto nastavením dostali k herectvu? Náhoda. Ja som vôbec nevedel, že existuje divadlo ako také. Kamarát, ktorý so mnou chodil do základnej školy, Ľubo Kompaník – bol v tom čase aj dosť populárny, hral v seriáli Domov – mi raz povedal: Braňo, nechceš ísť na konkurz do Bieleho divadla? Ja som nevedel, čo to je, ale išli sme tam a už som z divadla neodišiel. Bol to veľký rozdiel, keď ste prišli od amatérov k profesionálom? Bolo to iné, ako ste si to predstavovali? Vtedy som to tak nevnímal, ale

Unilabs Slovensko   39


OSOBNOSŤ

Strachu sa snažím vedome vyhýbať, lebo strach je stelesnenie vážnych problémov. Má niečo prísť? No tak nech to príde. teraz s odstupom času si uvedomujem, že som bol naivný, možno až detsky úprimný, nechápal som, ako to v tom svete funguje. Teraz už to chápem a sám sa na sebe musím smiať, čo všetko som mohol robiť inak. Ale neviem, či by to bolo dobre, alebo zle. Inak v zmysle hereckom? Nie, myslím tým to, že divadlo nie je len umelecké teleso, ale aj vzťahové a tie vzťahy sú tam veľmi podstatné, tak o tom hovorím. Po VŠMU ste išli hrať do Nitry? Nie, v Nitre som iba hosťoval. Veľmi som tam chcel ísť, poznal som tam kopec kamarátov, mal som z toho divadla pocit rodinnejšieho prostredia. Ako som hovoril o tých vzťahoch, tak vtedy som mal pocit, že v Nitre nie sú také zahmlené ako v Bratislave. Ale neprijali ma tam. Prijali ma rovno do Národného. Do televízie a filmu ste sa však veľmi nehrnuli. Keď to nakoniec prišlo, pocítili ste stret s popularitou ako niečo príjemné či skôr nepríjemné? Záleží na tom, čo si človek od

40   inVitro

toho sľubuje. Popularita na ulici mi nebola až taká príjemná, ale zase na druhej strane na niektorých úradoch a v nemocniciach je veľmi užitočná. (Smiech.) Ale nebol to môj cieľ. Nikdy som nemal predstavu, že chcem hrávať v televízii alebo v seriáloch. Chcel som sa venovať divadelnému umeniu. Len divadlu. Žiaľ, to je u nás tak podceňované, čo sa týka finančného ohodnotenia, že musíme robiť aj iné veci. Stáva sa, že sa vo vás ľudia mýlia? Permanentne, lebo tie postavy, ktoré hrávam, najmä v televízii, sú radikálne odlišné odo mňa samotného. Ľudia si ich spájajú so mnou, pritom ja ani náhodou s nimi nemám nič spoločné. Ťažko sa vysvetľuje, že na to, aby herec vedel pochopiť, čo je hlúpe, musí byť trošku múdry. Čo považujete za svoj najväčší úspech? Profesionálny? Akýkoľvek. Za najväčší úspech považujem svoju rodinu. Keby som ju v tejto

ťažkej chvíli počas pandémie nemal, bol by som na tom psychicky veľmi zle. Vďaka nej mám aspoň sem-tam úsmev na tvári. A čo najväčší neúspech? Boli predstavenia, ktoré sa fakt nevydarili, ale bral som to tak, že je to súčasť repertoáru a aj také musia byť. Ale inak si ani nespomínam, žeby som zažil nejaký radikálny neúspech. Ak sa aj stal, nebral som to ako nejakú tragédiu. Prehodil som to z pleca na plece – toto je jeden s mojich prístupov k životu. To vám môžu tesať aj na náhrobný kameň ako epitaf? (Veľký smiech.) To je výborná otázka. Moja žena sa tu začala smiať tiež, lebo práve pred dvoma týždňami som jej svoj epitaf povedal. Želám si, aby som mal na náhrobnom kameni napísané: On to na nás aj tak len hrá. A hráte? E-e, ale bude to vtipné pre tých, čo budú nad mojím hrobom plakať. Máte z niečoho strach? Fóbiu? Mám fóbiu z výšky. Vyznie to asi až úchylne, ale keď som na nejakom vysokom bode alebo taký bod len vidím na počítači, mám chuť skočiť. Nechcem sa zabiť, to vôbec nie, ale mám chuť zistiť, aké by to bolo, keby som skočil. Je to také pnutie v celom tele, že dostanem až zimomriavky, aj keď o tom teraz hovorím. Je to zvláštny a veľmi intenzívny pocit. Ale inak sa strachu snažím vedome vyhýbať, lebo strach je stelesnenie vážnych problémov. Má niečo prísť? No tak nech to príde, však nie som jediný na svete. Mali ste v detstve nejaký veľký sen? Konkrétny nie. Vždy mi hovorili, že som šťastné decko. Vždy vysmiaty, ani som nad tým nerozmýšľal. Takže nemáte žiadny odložený sen, že raz, keď bude čas, možno na


Aby herec vedel pochopiť, čo je hlúpe, musí byť trošku múdry

Branislav Bystriansky (48) Narodil sa v Bratislave. V roku 1995 vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení, v auguste toho istého roku sa stal členom činohry Slovenského národného divadla. Objavil sa na doskách Divadla A. Bagara v Nitre, na bratislavskej Novej scéne, v divadlách West a Aréna. Pravidelne

dôchodku, tak sa, povedzme, ešte začnete učiť hrať na klavíri? (Veľký Smiech.) Pozrite, tu stojí klavír, ktorého som sa desať rokov nedotkol. Mám sen, ale to vlastne ani nie je sen, lebo si myslím, že sa mi to splní, lebo na tom budem pracovať. Chcem stráviť veľkú časť budúcnosti pri mori ničnerobením. Teda nie celkom. Hovoril som svojej žene, že raz by som možno chcel byť v takom veľkom dovolenkovom rezorte, kam chodievame s karavanom, sú tam aj kempy aj hotely – tak tam by som chcel robiť údržbára. Že by mi ráno zavolali, tečie „vécko“ na 415-ke, choď ho opraviť! A ja by som zobral debničku s náradím a opravil by som to, porozprával sa s dovolenkujúcimi a potom by ma zas volali na 437-ku a ja by som takto osem hodín chodil a vnímal ľudí, ako sa správajú, ako žijú. Lebo to je to najkrajšie, na-

zrieť ľuďom do kuchyne. Nie, ako sa správajú v spoločnosti, ale keď varia, čo tam do toho dávajú. Ako medzi sebou komunikujú, kedy sa smejú, kedy plačú. Keď budete stále údržbár, tak tieto skúsenosti už nevyužijete na javisku. Javisko je vec, ktoré pomerne dosť psychicky vyčerpáva. Mnoho rokov sa divím niektorým kolegom, kde stále berú energiu, aby dokázali hrať tie veľké postavy a osudy. A keď ich aj mnohí hrajú, už nie sú takí autentickí, vidieť na nich, že už sú, ako sa hovorí, „vylágrovaní“. Nedá sa to robiť dvadsaťštyri hodín denne. Ak to chcú robiť dobre.

účinkuje v televíznych inscenáciách a filmoch (Príbeh Mateja Hózu, Zámok na juhu, Moji najbližší, Mikuláš Mráz) a v televíznych seriáloch (Panelák, Kutyil s.r.o.). Hral vo filme Nedodržaný sľub (2009), najnovšie do jeho filmografie pribudla postava ministra Dubkáčika vo filme Sviňa. S manželkou Svetlanou majú dve deti. Žijú v Cíferi.

Myslíte, že táto pandemická pauza môže pomôcť? Že naštartuje tvorivosť? Myslím si, že veľmi. Tvorivosti po-

Unilabs Slovensko   41


OSOBNOSŤ

môže určite. No čo sa týka remesla, tomu ublíži. Stále musím myslieť na baleťákov, ktorí teraz nemôžu cvičiť a telo začne ochabovať. Nemôžu mať tréningy doma v obývačke, potrebujú baletnú sálu. Nemôžete počas pandémie ani skúšať? Nie. Máme prekážku v práci, pokiaľ nás nezaočkujú, nemôžeme nič robiť. Nie je ani tak problém v tom, že by diváci nemohli chodiť do divadla, to sa dá vyriešiť šachovnicovým sedením či rúškami. My sme problém. My, herci, lebo nie sme nijako chránení. Nemôžeme dodržiavať základné

42   inVitro

pravidlá rúško-odstup-ruky, tak sa nedá hrať, stráca sa základný zmysel divadla. Posledné predstavenie (pred uzavretím divadiel, pozn. red.) som hral, ako jediný a asi aj ako prvý na Slovensku, s rúškom - bol to online prenos Kuba. Mal som rúško aj na klaňačke. Bolo to už v druhej polovici decembra, a to už som považoval za veľké riziko. Ostatní rúška nemali, mali scény, kde by im to príšerne vadilo, tak sa to rozhodli risknúť. Pritom tí starší kolegovia riskovali v podstate život. Okrem samotného hrania máte v divadle ešte jednu funkciu – ste šéf

odborov Činohry SND. Máte k tomu sklony, že keď sa niekde niečo deje, prihlásiť sa a riešiť veci? Práve naopak. Je mi to dosť proti srsti, lebo je to práca, ktorá nemá nič spoločné s umením. V podstate ma ukecali, nikto sa tomu nechce venovať, tak Braňo, skús ty! Kládli ste najmenší odpor? Presne tak. Mnohí herci začali najmä v čase korony prenášať svoje aktivity na internet. Vymýšľajú si postavičky, hrajú mikropríbehy, komentujú politické udalosti na Instagrame.


Aby herec vedel pochopiť, čo je hlúpe, musí byť trošku múdry

Tento druh sebavyjadrenia vás neláka? Instastorky nie sú nič pre mňa, lebo pár vetami sa nedá vyjadriť to, čo si myslím. Potreboval by som obrovský priestor, a tak by som bol pre Instagram nezaujímavý. Máte nejaký zvláštny herecký zvyk? Rituál? Nemám rád, keď mi v divadle kostymérky pomáhajú do kostýmu alebo keď ma upravujú. Pritom drvivá väčšina hercov si na tom zakladá. Ja nie, pretože kostým považujem za súčasť postavy, pre mňa to nie sú iba šaty. Niekedy mám aj také hlúpe reakcie, prečo ma otravuje tá pani, nech mi dá pokoj, čo im môže byť aj nepríjemné. Ťažko sa to vysvetľuje dámam v kostymérni, ale ja viem, prečo to robím, nie je to ako obliecť sa doma, tu sa obliekam ako Rytier Falstaf vo Veselých paničkách, beriem na seba príbeh tej postavy, jej osud. Keby ste zajtra vyhrali milióny, na čo by ste ich použili? Drvivú väčšinu, ak nie všetko, by som rozdal na charitu. Cítim sa ako pomerne spokojný človek, možno by som si malú časť nechal a spríjemnil život, ale otec ma učil: ľahko prišli – ľahko odišli. Asi by nepriniesli veľkú radosť, pokiaľ by sa nevyužili správne. Musel by to byť veľmi zložitý proces, ako ich použiť. Je kopec ľudí, ktorí sa tvária, že robia charitu, a nie je to charita – takí, čo to vedome využívajú, aj takí, čo považujú svoj problém za najdôležitejší a pritom nemusí byť.

Lebo to je to najkrajšie, nazrieť ľuďom do kuchyne. Nie, ako sa správajú v spoločnosti, ale keď varia, čo tam do toho dávajú. Ako medzi sebou komunikujú, kedy sa smejú, kedy plačú. kamarát na Kubínskej holi povedal, choď hore na tú chatu autom, to vyjdeš. Vyjsť som vyšiel, ale zísť som mal veľký problém. To sa stáva deň čo deň – neboj sa, ten rybník je zamrznutý, takých rád je veľa.

To vyzerá na poriadnu dilemu, radšej nič nevyhrať. Veru, ale to by bola veľká výzva, keď nad tým rozmýšľam.

Sú chvíle v živote, ktoré by ste si neváhali pokojne znovu zopakovať? Nedávno som musel prehadzovať veci zo starého počítača do nového. A videl som všetky tie fotky, na ktorých boli deti malinké a my sme trávili veľa času spolu cestovaním. Tak všetky tie chvíle by som chcel zažiť znovu. Zrovna na tých istých miestach, tam, kde sme boli a tak, ako to bolo.

Dostali ste niekedy od niekoho nejakú fakt zlú radu? V kľúčových životných chvíľach si nenechám radiť. Zlé rady dostávam len také praktické, napríklad, keď mi

Na čo sa najviac v blízkej budúcnosti tešíte? Na prvé predstavenie, čo budeme hrať, lebo tam bude extrémne veľa chýb, to bude veľká zábava.

A potom sa teším, kedy už budem zase môcť cestovať a budem si môcť zalyžovať.

Unilabs Slovensko   43


B LO G

Kliešť – prítulné zvieratko MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

Prítulnosť je pozitívna vlastnosť. Tolerujeme ju mačke aj domácemu psíkovi, deti ocenia prítulnosť morčaťa aj iných domácich zvieratiek. Najmä ak ide o mláďatká, mačiatko či šteniatko, majú ich lásku kúpenú dopredu, keď sa dajú čo len pohladkať. Nemáme nič proti tomu, keď nás prítulnosťou poteší partnerka alebo manželka, aj keď nám niekedy dokážu piť krv. Keď to ale s prítulnosťou preháňa kliešť obyčajný, tak mu to pitie krvi odpustiť nevieme. Aj keď on za to chudák nemôže, že ho pánbožko takto stvoril. 44   inVitro

U

ž jeho samotné latinské meno Ixodes ricinus svedčí o tom, že ho nikdy nemal nikto rád. Ricinus značí v latinčine voš alebo obťažujúci hmyz. Nie je v tom ale sám. Ricinus communis sa nazýva aj rastlina ricín obyčajný, nazývaný po nemecky „Wunderbaum“, teda zázračný strom. Narazil som na spor, či sa nazýva kliešť po rastline, alebo rastlina po kliešťovi. Ani jeden z nich nie je zapísaný práve najsympatickejšie, ricín obyčajný bol dokonca zvolený za „jedovatú rastlinu roku 2018“. Je pravda, že plody tohto stromu sa nápadne podobajú na kliešťa, ktorý sa práve nasýtil krvou svojej obete. Prvenstvo v mene má ale kliešť,


Kliešť – prítulné zvieratko

„Kliešť si svoje obete vyhľadáva pomocou predného páru zo svojich štyroch párov končatín, na ktorom má takzvaný Hellerov orgán, ktorý deteguje oxid uhličitý a podľa toho rozpozná, že sa niekto blíži. Pokiaľ by sme teda nedýchali, nespoznal by nás a musel by čakať ďalej.“

300 × Tie, čo nám pijú krv, sú výhradne samičky. A robia to poriadne, taká „klieštica“ dokáže zväčšiť svoj objem až 300-násobne. A keď sa raz prisajú, nie je ľahké sa ich zbaviť.

ktorý ho dostal od švédskeho biológa Carla Linneho už v roku 1758. Rastlinu dokážu oceniť aspoň dámy, pretože ricínový olej je žiadaným kozmetickým prostriedkom na vyhladenie vrások a ľudia trpiaci zápchou ho tiež považujú za požehnanie. Kliešť toľko šťastia nemal – rád ho nemá nik. Navyše nemá ľahký život. Skúste visieť niekde na tráve alebo na vetvičke kríka hlavou dolu a čakať, kým dorazí niekto natoľko nepozorný, aby ste sa na neho mohli prisať. A to niekedy aj celý rok! Kliešť si svoje obete vyhľadáva pomocou predného páru zo svojich štyroch párov končatín, na ktorom má takzvaný Hellerov orgán, ktorý deteguje oxid uhličitý a podľa toho rozpozná, že sa niekto blíži. Pokiaľ by sme teda nedýchali, nespoznal by nás a musel by čakať ďalej. Také čakanie je nudné a môže byť veľmi dlhé – ako som už spomenul, kliešť vydrží byť hladný aj celý rok – čo iné mu aj zostáva? Samčekovia po dosiahnutí dospelosti nejedia vôbec, už len hľadajú partnerku, aby splnili svoju manželskú povinnosť a to je aj to posledné, čo v živote urobia. Takže tie, čo nám pijú krv, sú výhradne samičky. A robia to poriadne, taká „klieštica“ dokáže zväčšiť svoj objem až 300-násobne. A keď sa raz prisajú, nie je ľahké sa ich zbaviť. Majú totiž malý chobot (hyposton) s mnohými spätnými háčikmi, ktorými sa v koži obete zafixujú. Držia sa potom v koži naozaj „ako kliešť“ a my máme dilemu, ako sa nášho kliešťa zbaviť. Či zakvapkať olejom, aby sa udusil (neurobí to, beštia, zato sa nazlostí a pustí vám do rany ešte viac svojich slín, ktoré môžu obsahovať infekčný materiál), alebo vykrútiť v smere hodinových ručičiek, alebo proti smeru hodinových ručičiek. Správne je zobrať ho hneď za hlavičkou do pinzety a pomaly opatrne ťahať a keď to nejde, tak točiť raz na jednu a raz na druhú stranu, až ho to prestane baviť, do-

stane závrat a pustí sa. Hlavne mu tú jeho hlavu neodtrhnúť, pretože si tak človek zarobí na ďalšie nepríjemnosti. Ale to všetko by nebolo také hrozné, keby náš milý kliešť neprenášal nebezpečné choroby. Dve časté a niekoľko ďalších zriedkavých s exotickými menami ako ehrlichióza (pomenovaná po Paulovi Ehrlichovi, nositeľovi Nobelovej ceny z roku 1908, po ktorom je pomenovaná nemecká infektologická spoločnosť), babézióza, bartonelóza alebo aj tularémia. Jednoznačne ale vedú dve najčastejšie choroby – kliešťová meningoencefalitída a lymská borelióza. Ľudia si ich často pletú, čo nie je dobre. Zápal mozgu je spôsobený vírusom, takže na túto chorobu nie je žiadna účinná liečba, existuje ale účinné očkovanie. Na boreliózu síce účinkujú antibiotiká, očkovať sa proti nej ale nedá. Ani neviem, koľkokrát som si už vypočul námietku pacientov s boreliózou: „Ja som proti kliešťom očkovaný a aj tak som sa nakazil.“ Borelióza je v móde. Kdekto ju chce mať, zrejme sa to tak v lepšej spoločnosti patrí a keď ju nemáte alebo ste aspoň nemali, nebudú s vami paničky z lepšej spoločnosti pri káve vôbec komunikovať. Stačí, keď sa cítite unavený, nemôžete spať, nechutí vám jesť, bolia vás kĺby alebo duša, za všetkým je borelióza. Aj keby sa u vás jednalo o „burn out“ z ničnerobenia. Dokázať infekciu z krvi, čo robia s takými pacientami zúfalí lekári, aby už im preboha niečo našli, nie je ľahké a zriedka jednoznačné. Väčšinou sa dozviete, že infekciu nie je možné jednoznačne vylúčiť a pri zodpovedajúcom klinickom obraze je treba liečiť. Lenže čo je zodpovedajúci klinický obraz? Odpoveď by dal rozbor mozgomiešneho moku, ale kto už sa chce nechať pichať do chrbtice.

Unilabs Slovensko   45


B LO G

„Narazil som na spor, či sa nazýva kliešť po rastline Ricinus communis alebo rastlina po kliešťovi. Je pravda, že plody tohto stromu sa nápadne podobajú na kliešťa.“

Vibramycín berte rozhodne k jedlu a nikdy nie na lačný žalúdok.

46   inVitro

Samozrejme, najjednoduchšie je stanovenie diagnózy pri kožnej forme. Keď sa vám okolo miesta, z ktorého ste si odstránili kliešťa, urobí červený zapálený kruh, máte diagnózu aj bez protilátok v krvi (tie môžu byť v tom čase ešte negatívne) a treba ju ihneď liečiť. Pretože si tak môžete ušetriť kopu nepríjemností. Borélie sú baktérie z rodiny spirochét, čo je neveľmi sympatická rodina, kam patrí napríklad aj syfilis a keď sa dostanú do tela, môžu napadnúť všetky možné orgány, najmä kĺby, srdce a mozog. Keďže to robia s podstatným oneskorením, je potom ťažké infekciu dokázať, pretože ten fľak na koži už nenájdete a pokiaľ ho pacient aj mal, už na to dávno zabudol. Zažil som Američana pracujúceho v Rakúsku, ktorý doplatil na pohryznutie rakúskym kliešťom zlyhaním srdca. Dorazil v poslednej chvíli, keď už sa dusil vo vode, ktorú mal v pľúcach a jeho srdce tĺklo z posledných síl. Najväčším problémom pre mňa ale bolo dohodnúť sa mojou lámavou angličtinou s jeho americkou pois-

ťovňou, aby preplatila pobyt v našej nemocnici. Radšej som z neho tú vodu vypumpoval liekmi, potom som zavolal do USA a vrazil som mu telefón do ruky. Fungovalo to. Strávil u nás tri týždne na antibiotikách, jeho srdce vyzeralo po tej liečbe rovnako mizerne ako pred ňou. Lenže pri borelióze musí mať človek trpezlivosť. Srdce sa takmer vždy upraví, ale môže to trvať mesiace. Tak aj bolo. Odletel do Ameriky, tam odmietol defibrilátor, ktorý mu chceli zabudovať, pretože veril môjmu uisteniu, že sa srdce uzdraví. A keď prišiel na kontrolu o rok neskôr, nebolo už pri ultrazvuku na srdci takmer nič poznať. Lepšie je ale začať s liečbou hneď, keď človek zbadá ten fľak na koži. Potom stačí dvojtýždňová liečba antibiotikom vibramycínom a vec je vybavená. Ale pozor! Teraz hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože raz si našiel kliešť niekde v rakúskych horách aj mňa. Vibramycín berte rozhodne k jedlu a nikdy nie na lačný žalúdok. Keď som sa vracal z kon-


Kliešť – prítulné zvieratko

gresu v Innsbrucku, prenocoval som v mojom služobnom byte na Stolzalpe a ráno pokračoval do Grazu. Pretože som nemal na Stolzalpe nič na jedenie, rozhodol som sa raňajkovať až v Grazi, ale ako poctivý pacient som moju tabletku prehltol ešte pred odjazdom. Prešiel som len dvadsať kilometrov, kým som musel zastaviť a vyprázdniť žalúdok do priekopy – bol totiž s tou tabletkou veľmi nespokojný. Takže tieto tabletky treba brať vždy spolu s jedlom, potom si ich žalúdok nevšimne a nenaštve sa.

„Slovenským špecifikom je, že takmer polovica ochorení nebola spôsobená uhryznutím kliešťa, ale pitím surového mlieka od nakazených kráv.“

Podstatne horšia ako borelióza – a aj pri posedení pri káve oveľa menej populárna – je kliešťová meningoencefalitída, teda zápal mozgu, ktorý spôsobuje vírus prenášaný kliešťom. Choroba sa volá v nemčine „Früsommer-meningoencephalitis – FSME“, čo dáva na vedomie, že sa vyskytuje najmä začiatkom leta, kedy sú kliešte najhladnejšie (anglicky „tick-borne encephalitis“). Následky zápalu mozgu môžu byť hrozné. Aj keď si mnohí ľudia myslia, že mozog nepotrebujú a tak sa aj správajú, nie je to pravda. Poznám jednu kolegyňu. Bola skvelá študentka, po zápale mozgu sa stala prípadom, o ktorý sa bolo treba po celý život starať, už sa z choroby nikdy intelektuálne nespamätala. Na túto chorobu neexistuje liečba, človek sa ale môže chrániť očkovaním. Bohužiaľ, v našej blahobytnej spoločnosti, ktorá si od nákazlivých chorôb už odvykla, rastie „očkovacia skepsa“. Ľudia si jednoducho myslia, že sa im nemôže nič stať, že treba vybudovať prirodzenú imunitu. Faktom je, že proti zápale mozgu a jeho následkom žiadna prirodzená imunita neexistuje a ani sa nedá získať. Slovensko, najmä západné, patrí k rizikovým oblastiam s výskytom kliešťovej meningoencefalitídy. Počet prípadov tohto ochorenia na Slovensku kolíše okolo 150 prípadov za rok.

Slovenským špecifikom je, že takmer polovica ochorení nebola spôsobená uhryznutím kliešťa, ale pitím surového mlieka od nakazených kráv. Zmena klímy robí kliešťom dobre, vyskytujú sa rok čo rok vo vyšších polohách – majú radi teplo. Majstri sveta v počte tohto ochorenia sú naši západní susedia Česi, kde je počet ochorení oveľa vyšší ako na Slovensku. V rokoch 2010 – 2016 to bolo medzi 348 a 861 prípadmi ročne, v roku 2006 presiahol počet prípadov tisícku. Napriek tomu sa v Česku dáva očkovať proti kliešťovej encefalitíde len 20 – 25 percent obyvateľstva, na Slovensku je to údajne len jedno percento. Pre porovnanie, v Rakúsku je to 86 percent a aj keď Rakúsko – najmä Horné a Dolné Rakúsko a Štajersko sú tiež kliešťami premorené, počet chorých nedosahuje ani sto ročne. Keď sme prišli do Rakúska, kúpil som vakcínu s tým, že sa moja rodina dá zaočkovať – presnejšie, že ju zaočkujem ja sám. A narazil som na neochotu. Samozrejme, rozhodujúcu rolu hral strach z injekčnej ihly (čo si budeme navrávať, všetky tie múdre reči o prirodzenej imunite a nežiaducich účinkoch očkovania majú z veľkej časti rovnaký dôvod). Prirodzene, očkovanie môže, aj keď zriedka, vyvolať vedľajšie účinky ako horúčka, bolesti kĺbov a v extrémne zriedkavých prípadoch aj neurologické príznaky podobné samotnému ochoreniu. Rodinu, teda hlavne štrajkujúce deti, sa mi podarilo zaočkovať až v nedeľu večer. V pondelok ráno o piatej som odchádzal za prácou do nemocnice na Stolzalpe. Pretože som samozrejme bol ako informovaný lekár nervózny, že neviem, ako moje deti očkovanie zvládli, zavolal som okolo desiatej doobeda domov. Po dlhej dobe vyzváňania zdvihol telefón môj syn. A ja som dostal šok. Rozprával spomalene, plietol si slová, zdalo sa, že mu vynecháva pamäť. Na cielenú

Unilabs Slovensko   47


B LO G

„Prirodzene, očkovanie môže, aj keď zriedka, vyvolať vedľajšie účinky ako horúčka, bolesti kĺbov a v extrémne zriedkavých prípadoch aj neurologické príznaky podobné samotnému ochoreniu.“

otázku odpovedal, že ho bolí hlava. Teplotu si odmietol zmerať, lebo vraj nevie nájsť teplomer. Dostal som paniku. Hneď som volal manželke, aby išla okamžite domov a vyšetrila našu ratolesť a zmerala jej teplotu, lebo zrejme trpí na očkovaním spôsobený mozgový zápal. Všetko bolo ale inak. Ale ako som mal vedieť, že môj drahý syn hral ešte dlho do noci hry na počítači a o desiatej doobeda som ho vytrhol z najhlbšieho spánku? Očkovanie opakujem u príslušníkov mojej rodiny podľa predpisu každých päť rokov, ale očkuje sa u nás už v piatok. Mimochodom, vedľajšie

účinky sa vyskytujú len po prvom očkovaní – kto prečkal prvý vpich bez problémov, nemá sa čoho báť. A kto by sa bál kliešťa aj očkovania, mám pre neho dobrú správu. Kliešť očividne nevie plávať. Vo Veľkej Británii, Írsku alebo na Islande nezaznamenali ani jeden prípad tohto ochorenia. Takže je tu aj takáto možnosť ako kliešťovi ujsť...

V Česku sa dáva očkovať proti kliešťovej encefalitíde len 20 – 25 percent obyvateľstva, na Slovensku je to údajne len jedno percento. Pre porovnanie, v Rakúsku je to 86 percent.

48   inVitro


Drakulov hrozný kliešť Elena Akácsová publicistka

Kto už by bol šťastný z toho, že našiel kliešťa? O jednom by som vedela. Volá sa Ricardo Pérez-de la Fuente. A je paleontológ. Samozrejme, nenašiel si kliešťa na vlastnom tele ani v kožuchu psieho miláčika. Našiel ho zaliateho v barmskom jantári starom 99 miliónov rokov. Jeho neuveriteľná radosť pramenila z toho, že v tom jantári spolu s kliešťom bolo aj perie nositeľa, na ktorom ten kliešť parazitoval. A to nie hocijaké perie, ale dinosaurie! Lebo áno, niektoré dinosaury pravdepodobne vyzerali skôr ako prerastené sliepky než ako šupinaté draky. Pre mňa je to jeden z najprekvapivejších objavov posledných rokov. Teda tie operené dinosaury, nie samotný kliešť, hoci ten naznačuje možno ešte prekvapivejšiu hypotézu. Kliešť na dinosaurom perí je podľa paleontológa Ricarda Péreza-de la Fuenta a jeho kolegov z Prírodovedného múzea Oxfordskej univerzity prvým priamym dôkazom, že sa parazit kŕmil krvou prehistorických tvorov. Nevedia ešte určiť, na ktorých dinosauroch presne to bolo, no kliešťa zaradili k vyhynutému druhu Deinocroton draculi, teda po slovensky niečo ako Drakulov hrozný kliešť. V jantári zvečnená dvojica dinosaurieho pera a kliešťa nie je jediným dôkazom, že parazity žili už pred desiatkami miliónov rokov. Nepriamo to vyplýva aj z nálezu ďalších dvoch kliešťov spolu s kúskami ochlpenia z lariev chrobákov, ktoré

podľa výskumníkov prežívali práve v hniezdach, kam operené dinosaury kládli vajcia. Podobné larvy prežívajú aj dnes v hniezdach vtákov a cicavcov. Dinosaurie hniezda teda museli byť plné parazitov. Dinosaury ich chtiac-nechtiac vozili na svojom tele a nechali sa nimi vyciciavať. Kliešť pri tom zväčšil svoj objem minimálne osemnásobne – to vieme z toho, že v tom jantári bol okrem nacicaného kliešťa aj malinký hladný kamoš. Druhohorné kliešte sa príliš nelíšia od tých dnešných. Vedci predpokladajú, že podobné sú aj tým, aké množstvo infekcií dokážu roznášať a aké bakteriálne, vírusové i parazitické choroby spôsobovať. Aj dinosaury teda museli trpieť rôznymi chorobami. Podľa niektorých teórií mohla najslávnejšieho Tyranosaura rexa v Chicagskom múzeu, ktorý dostal meno Sue, zahubiť práve infekcia parazitickým prvokom. Trichomonóza, ktorú spôsobil, mohla zasiahnuť spodnú čelusť a hrdlo, čím v neskoršej fáze znemožnila zvieraťu žrať, a tak zomrelo hladom.

Aj dinosaury teda museli trpieť rôznymi chorobami. Podľa niektorých teórií mohla najslávnejšieho Tyranosaura rexa v Chicagskom múzeu, ktorý dostal meno Sue, zahubiť práve infekcia parazitickým prvokom. No a všetky tieto zistenia nahrávajú do kariet odvážnej hypotéze, ako vlastne vyhynuli dinosaury. Väčšina expertov sa na základe doterajších zistení zhoduje na tom, že vyhynutie dinosaurov, ako aj mnohých ďalších živočíchov, spôsobil asteroid, ktorý našu planétu zasiahol pred 66 miliónmi rokov. Jedným

KO M E N TÁ R

z rozhodných odporcov mimozemskej príčiny patrí dlhé roky americký paleontológ Robert T. Bakker. Podľa Bakkera majú dinosaurov na svedomí čisto pozemské katastrofy. V dôsledku geologických pochodov sa menili výšky hladín oceánov a vznikali nové pevninské mosty medzi kontinentami, čím sa začali miešať ich fauny, a to na zemi rozpútalo biologické eldorádo. Podľa Bakkera sa na konci kriedy premiešali dinosaurie a cicavčie fauny vtedajšej východnej Ázie a Severnej Ameriky a práve to so sebou prinieslo vírusy, baktérie a ďalšie patogény. Bezbranné dinosaury teda mohli vyhynúť na nejakú celosvetovú pandémiu, prípadne ich to mohlo tak oslabiť, že prelezení chorobami už nedokázali vzdorovať iným ekologickým katastrofám v podobe vulkánov či ustupujúcich hladín morí. Pred trinástimi rokmi podobnú hypotézu vyslovil aj profesor zoológie George Poinar z Oregonskej univerzity. Tvrdil, že za vyhynutím dinosaurov je veľký rozvoj hmyzu. Časovo sa totiž explózia hmyzích druhov a vymiznutie dinosaurov prekrýva. Poinar tvrdil, že v tropickom podnebí museli dinosaury sužovať mračná bodavého hmyzu roznášajúce vražedné choroby. Objav kliešťa s dinosaurím pierkom v jantári nedokazuje síce pravdivosť hypotézy o vyhynutí dinosaurov na nejakú prehistorickú boreliózu, hermobartonelózu či piroplazmózu. Dokazuje však celkom iste, že kliešte sú veľmi úspešnou skupinou, ktorá prežila veľké vymieranie druhov pred 66 miliónmi rokov a pokračovala vo svojej úspešnej evolúcii, aby teraz otravovala život nám.

Unilabs Slovensko   49T É M A ČÍ S LA

Choroby z kliešťa

54

72

96

Čo by sme mali vedieť o kliešťoch alebo nie je kliešť ako kliešť

Kliešť a 4G siete

Kliešťová encefalitída


T É M A ČÍ S LA

Vždy pripravený!

MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka Unilabs Slovensko

Takto stručne by sa dala opísať pozícia kliešťa v prírode – striehne na svojho hostiteľa, pokojne vyčkávajúc, so zdvihnutými prednými končatinami. Hodiny, ba aj dni. Takýto obraz, obraz číhajúceho kliešťa, zaiste ani len neprebehne mysľou človeka, ktorý sa vybral na potulky prírodou. Zmena teplotných podmienok v dôsledku agresívnej ľudskej činnosti mení správanie a teritoriálne rozšírenie aj iných živočíšnych a rastlinných druhov, nielen kliešťov. Keďže kliešte prenášajú na človeka pôvodcov hneď niekoľkých infekčných ochorení, toto číslo InVitro venujeme práve problematike kliešťov. 52 inVitro


Choroby z kliešťa

Úvod

Teplejšie počasie, ako aj nemožnosť iného vyžitia v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 vyháňa čoraz viac ľudí do prírody. Prirodzene sa tak zvyšuje pravdepodobnosť kontaktu človeka s kliešťom, ako aj možnosti, že kliešť nakazí človeka konkrétnym pôvodcom ochorenia, ako je Borrelia burgdorferi či vírus spôsobujúci encefalitídu. Našťastie, nie každý kliešť je nakazený, nie každé pricicanie nakazeného kliešťa vedie ku skutočnému prenosu pôvodcu ochorenia. Ľudia pravidelne holdujúci turistike o protikliešťovej ochrane čo-to vedia a pravidelne ju aj využívajú. Horšie sú na tom tzv. sviatoční turisti, ktorí si riziko neuvedomujú a protikliešťovú ochranu nerealizujú. Keďže prejavy ochorenia nastupujú v určitom časovom odstupe, človek si nespomenie na epizódu odstraňovania kliešťa a neuvedie tento údaj lekárovi pri vyšetrovaní a zbere anamnézy, resp. o kliešťovi ani nemusel vedieť, ak kliešť odpadol po určitej dobe spontánne sám.

Kde všade a čo s nimi

K stretnutiu kliešťa a človeka nedochádza iba vo voľnej prírode. Kliešte sú prítomné aj v našich záhradách, vyhovuje im vlhko a vysoký trávnatý porast. Existuje dokonca aj druh kliešťa, ktorý žije v našich bytoch alebo domoch a rovnako dokáže preniesť na človeka patogén (riketsiu) spôsobujúci ochorenie. Ako teda účinne bojovať proti výskytu kliešťa v záhradách či blízkosti ľudských obydlí? Nechemické metódy likvidácie a) Vhodné oplotenie Plot s minimálnymi medzerami slúži ako prirodzená bariéra voči poľnej zveri. Tá totiž v prípade okrajových pozemkov a neprítomnosti plota môže byť prenášačom kliešťov na svojom tele na príslušný pozemok. Avšak hostiteľmi kliešťov nie je iba poľná zver, sú to aj hlodavce a vtáky, ktoré dokážu preniesť kliešte na oveľa väčšiu vzdialenosť. b) Netrávnatá bariéra Veľký dopyt po vlastnom bývaní spôsobuje, že sa nové stavebné parcely pre individuálnu domovú výstavbu vyčleňujú na okrajoch exis-

tujúcich dedín a miest v blízkosti polí a lesov. Tento fakt zjednodušuje prenikanie kliešťov bližšie k človeku. V prípade kúpy takejto parcely sa odporúča oddeliť plochu zatrávnenej časti pozemku pásom kameňa, štrku alebo dlažbou, v šírke aspoň 1 metra. Okrem úlohy bariéry plní tento netrávnatý predel aj funkciu znižovania vlhkosti prostredia. c) Kosenie K najjednoduchším protikliešťovým opatreniam patrí pravidelné kosenie trávnikov a záhrad. Nízky porast taktiež prispieva k znižovaniu vlhkosti prostredia. d) Vhodný rastlinný porast Mnohé rastliny, ktoré v našom podnebnom pásme dobre rastú a využívame ich aj pri varení či výrobe domácej kozmetiky, majú okrem okrasných, chuťových a liečivých účinkov aj funkciu prirodzených odpudzovačov kliešťov. Sú to rastliny s prenikavou vôňou listov či kvetov, napr. levanduľa, mäta, rozmarín, ale aj mnohé ďalšie. Nezriedka tieto rastliny pôsobia aj proti komárom či muchám. Samozrejme, to všetko len v prípade, ak sú vysadené na väčšej ploche, čo umožňuje ich aromatickým účinkom plne sa prejaviť. e) Špecifické zloženie výživy Kliešťom nevoňajú ani ľudia, ktorí často konzumujú napr. cesnak, výživové doplnky s obsahom vitamínov skupiny B či pivo. Chemické metódy likvidácie Dnes sú v predajniach záhradníctiev k dispozícii viaceré chemické produkty, využiteľné ako postrek proti kliešťom. Nemali by sme ale zabúdať, že súčasťou našich záhrad sú aj užitočné živočíchy, napr. včely a tento fakt pri výbere chemického postreku rešpektovať.

Záver

Ochrana človeka pred kliešťami nie je prejavom neúcty voči prírode. Je snahou používať pribúdajúce vedomosti, ktoré v súčasnosti o kliešťoch máme – v záujme ochrany zdravia človeka. Vždy ale treba mať na pamäti, že ak my, ľudia, urobíme na tejto ceste ďalší krok, urobí ho aj príroda a v tomto význame kliešte nebudú výnimkou.

Unilabs Slovensko 53


T É M A ČÍ S LA

Čo by sme mali vedieť o kliešťoch alebo nie je kliešť ako kliešť doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. Vedúci Centra aplikovaného výskumu, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

54 inVitro


Choroby z kliešťa

Globálna klimatická zmena už dlhodobo vplýva na zmenu rozšírenia kliešťov v Európe, najmä nárastom populácií v horských oblastiach, s čím súvisí aj zvýšený počet chorôb prenášaných kliešťami v týchto oblastiach. Návštevnosť prírody v súčasnosti narastá aj v súvislosti s fyzickou relaxáciou i psychickou hygienou počas pandémie Covid-19, čím stúpa riziko napadnutia kliešťom s možnými následnými zdravotnými problémami. Je preto namieste pripomenúť si základné informácie o kliešťoch a ako sa pred prenášanými chorobami chrániť.

Úvod

Kliešte na seba upriamujú pozornosť odbornej i laickej verejnosti na celom svete už dlhodobo, a to vďaka vírusovým, bakteriálnym, protozoárnym i helmintóznym chorobám ľudí a zvierat, ktorých pôvodcov prenášajú. Významným medzníkom výskumu kliešťov na Slovensku bola takzvaná Rožňavská kliešťová epidémia v roku 1951, keď po konzumácii nepasterizovaného kozieho mlieka ochorelo 660 ľudí (1). Objavili sa nové ochorenia, ktoré dostali prívlastok „emerging“, čiže vynárajúce sa, ktoré na danom území neboli alebo sme o nich nevedeli (2), ale aj prívlastok „neglected“ pre skupinu podceňovaných alebo zanedbávaných chorôb, ale aj rezervoárov a vektorov (prenášačov) (3). Vďaka pandémii Covid-19 sa zvyšuje návštevnosť prírody a riziko kontaktu ľudí s kliešťami sa dostáva do nových rozmerov, čo vyvoláva stres z výletov do prírody. Tento strach je o to väčší, čím menej o kliešťoch vieme. Preto prinášame klasické i nové poznatky o kliešťoch na Slovensku vo vzťahu k človeku.

Čo sú kliešte

Kliešte sú obligátne, krv cicajúce vonkajšie parazity (ektoparazity). Sú príbuzné pavúkom, s ktorými vytvárajú spoločnú systematickú triedu Arachnida (pavúkovce) v podkmeni Chelicerata (klepietkavce), s ktorými majú rovnako 4 páry nôh a klepietka (chelicery) ako súčasť ústnych

ústrojov. Samotné kliešte sú roztoče (podtrieda Acari), ktoré vytvárajú samostatný systematický rad Ixodida, kliešte. Od pavúkov sa morfologicky líšia najmä tým, že ich telo a hlava sú zrastené do jedného útvaru, z ktorého vyrastajú len nohy a ústne ústroje. Niekedy ich ľudia nesprávne považujú za hmyz, od ktorého sa na prvý pohľad líšia tým, že dospelý hmyz (napr. muchy, komáre, chrobáky) má len 3 páry nôh a telo delené na hlavu, hruď a bruško.

Kliešte doma a vo svete

Doposiaľ bolo vo svete opísaných 907 druhov kliešťov, ktoré sa delia do troch čeľadí (4). Najpočetnejšiu čeľaď s počtom 720 druhov tvoria Ixodidae (kliešťovité), uvádzané aj ako ixodidové, v angličtine tiež označované ako tvrdé kliešte (hard ticks), keďže ich chrbtovú časť tela pokrýva chitínový štítok, pričom ústne ústroje vyčnievajú dopredu a sú dobre viditeľné zhora. Delia sa do 12 rodov, z ktorých v strednej Európe a aj na Slovensku žijú zástupcovia troch rodov: Ixodes (kliešť), Dermacentor (pijak) a Haemaphysalis (kliešť) (Obrázok č. 1). Ďalšie dva rody – Hyalomma a Rhipicephalus môžu byť na naše územie zanášané sťahovavými vtákmi alebo zvieratami zo Stredomoria, napríklad psami dovolenkárov alebo „tajne“ donesenými korytnačkami. V našich podmienkach však nie sú schopné sa ďalej rozmnožovať. Zástupcom

Unilabs Slovensko 55


T É M A ČÍ S LA

ďalších čeľadí a rodov sa teraz venovať nebudeme, väčšina z nich v Európe nežije alebo je pre človeka nevýznamná. Z pohľadu ohrozenia človeka je v Európe i na Slovensku z tohto spektra kliešťov nebezpečný najmä jeden druh z rodu Ixodes, a to kliešť obyčajný. Len veľmi ojedinele sú pozorované na ľuďoch parazitujúce aj iné spomenuté druhy kliešťov, ale ich častými hostiteľmi sú pasúce sa hospodárske zvieratá (dobytok, kozy, ovce, kone a v niektorých krajinách aj domáce ošípané) a domáce psy a mačky.

Ekológia kliešťov

Ekológiu kliešťov definuje ich vzťah k prostrediu, kde žijú a vyvíjajú sa a vzťah k hostiteľom, na ktorých číhajú a pijú z nich krv. Podľa toho sa delia na dve skupiny. Prvú tvoria tzv. hniezdno-norové (nidikolné) kliešte, ktoré žijú v hniezdach a norách svojich hostiteľov, odkiaľ na nich naliezajú, pijú krv a po nacicaní odpadávajú a v rovnakom prostredí metamorfujú na vyššie vývinové štádium, dospelé kliešte kopulujú a samička znáša vajíčka, z ktorých sa liahnu larvy. K nim patria napríklad kliešť myší, ježí, syslí, vtáčí alebo netopierí. Tých je väčšina a človek sa s nimi bežne nestretne. Na Slovensku ich žije asi 11 druhov (5). Druhú skupinu, približne 20 % druhov, predstavujú externé alebo exofilné kliešte, označované aj ako pastviskové. Žijú v lesnej hrabanke alebo trávnej mačine a na svojich hostiteľov číhajú a napádajú ich na prízemnej vegetácii, na tráve, opadanom lístí, rastlinách, nízkom kroví, do výšky 70 – 80 cm, zriedka vyššie. Na Slovensku ich máme 6 druhov. Vyznačujú sa širokým spektrom hostiteľov, rôznou ročnou dobou aktivity, keď napádajú hostiteľov a vyvíjajú sa, a tiež vzťahom k určitému typu prostredia, podľa čoho dostali svoje slovenské mená: kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), pijak stepný (Dermacentor marginatus), pijak lužný (D. reticulatus), kliešť lužný (Haemaphysalis concinna), kliešť lesostepný (H. inermis) a kliešť stepný (H. punctata). To sú druhy, ktoré napádajú najmä domáce a hospodárske zvieratá a prenášajú na nich pôvodcov aj smrteľných chorôb.

Kedy kliešte spia

Počas zimných, ale aj teplých a suchých letných mesiacov väčšina z nich zastaví príjem potravy i vývin a „spí“, upadá do takzvanej

56 inVitro

diapauzy. Sú však výnimky (kliešť lesostepný je zimný kliešť), keď dospelé kliešte za slnečných dní vyliezajú nad sneh na konáriky krovia a tam číhajú na hostiteľa. Tento má len letný spánok od mája do októbra, ale larvy a nymfy sa vyvíjajú v lete. Na druhej strane, kliešť lužný je typicky letný druh, zimný spánok má dlhý, od októbra do konca apríla. Naše dva druhy pijakov počas miernej zimy len „driemu“, preberú sa hneď po roztopení snehu s teplotou len jeden stupeň nad nulou, niekedy je to aj počas celej miernej zimy bez snehu. Znesú aj dvojmesačné záplavy a krátke mrazy do -5 °C. Zato majú výraznú letnú diapauzu, ktorá začína v máji až júni, keď kvitnú agáty a prebúdzajú sa podľa počasia koncom augusta až v septembri, pričom na rozdiel od kliešťa obyčajného majú jesenný vrchol aktivity aj výraznejší ako jarný (6).

Biológia a vývin kliešťa obyčajného

Všetky ixodidové (tvrdé) kliešte počas svojho vývinu od vajíčka po dospelého kliešťa prechádzajú dvomi vývinovými štádiami – larvou a nymfou. Z vajíčka sa vyliahne len 6-nohá, sotva voľným okom viditeľná larva. Počet nôh u larvy je výnimkou, čím pripomína skôr hmyz. Larva sa musí dostať na hostiteľa, ktorým sú u kliešťa obyčajného najmä drobné hlodavce (myši), ale aj jašterice a vtáky, na ktorých pije krv 1 až 2 dni. Po nacicaní odpadne z hostiteľa do vonkajšieho prostredia, kde sa v závislosti od teploty a vlhkosti za niekoľko dní až týždňov premení (metamorfuje) na 8-nohú nymfu, veľkú asi jeden a pol milimetra. Tá sa

25 – 40 %

Aspoň jednu kliešťovú epizódu uviedlo 2 114 respondentov, pričom viacerí označili niekoľko miest prisatia kliešťa. Za najčastejšie miesta pricicania na tele respondenti označili brucho a pás (25 – 40 %).


Choroby z kliešťa

Obrázok č. 1 : Rody kliešťov na Slovensku (samičky): vpravo Ixodes (kliešť), v strede Haemaphysalis (kliešť), vľavo Dermacentor (pijak).

opäť musí dostať na hostiteľa, napiť sa krvi, odpadnúť z hostiteľa a metamorfovať sa na dospelého kliešťa, ktorý je už oddeleného pohlavia – samec, alebo samica. Larvy a nymfy nemajú oddelené pohlavie. Samička kliešťa obyčajného je 4 – 6 mm veľká, s hnedým chrbtovým štítkom (scutum) siahajúcim do polovice bruška, ktoré je červenej farby. Podobný štítok majú aj larvy a nymfy. Samček je asi o tretinu menší ako samička. Jeho chrbtový štítok (conscutum) pokrýva takmer celú chrbtovú časť tela a je celý čierny. Z dospelých kliešťov obyčajných krv pije najmä samička, pije 10 až 14 dní, pričom svoj objem zväčší aj viac ako 200-násobne. Samček krv nepije, alebo len veľmi krátko, hostiteľa vyhľadáva, aby na ňom našiel samičku a počas jej cicania krvi ju oplodnil. Plne nacicaná samička odpadne z hostiteľa a vo vhodnom tienenom prostredí nakladie 2- až 4-tisíc vajíčok, z ktorých sa asi po mesiaci liahnu larvy. Tento vývinový cyklus trvá zvyčajne 2 až 3 roky, ale

v miestach alebo rokoch s nedostatkom hostiteľov a v chladnejších oblastiach sa môže predĺžiť aj na 6 rokov.

Prežívanie kliešťov

Z tých 2- až 4-tisíc lariev v dlhodobom priemere v stabilnej populácii prežije do dospelosti a založí novú populáciu len jeden pár kliešťov, jeden samček a jedna samička. Ostatné zahynú buď suchom, alebo sa nedostanú na hostiteľa. Kde prežije viac párov, tam sa bude populácia kliešťov zväčšovať, kde menej, tam sa bude populácia zmenšovať, možno aj zanikne. To sa dnes stáva už aj na Slovensku. Južné Slovensko trpí nedostatkom vlahy a kliešťov tam ubúda, v horách je teplejšie a viac prší a kliešťov tam postupne pribúda. K nárastu populácie kliešťov vo Vysokých Tatrách prispela aj veterná kalamita v roku 2004, kde umelo vysadené a vyvrátené smrekové lesy prirodzene nahradili pôvodné listnaté dreviny, ktoré vytvorili vhodné pôdne podmienky pre život kliešťov.

Unilabs Slovensko 57


T É M A ČÍ S LA

100 μm

200 μm

Obrázok č. 2 : Základňa hlavičky samičky kliešťa s centrálnym skobovitým hypostómom (vpravo odspodu), chelicerami (vľavo z vrchu) a palpami po stranách základne hlavičky.

Kedy sa kliešť nakazí

Tieto „naše“ kliešte sa počas svojho individuálneho vývinu musia napiť krvi trikrát, a to vždy na inom hostiteľovi. Preto sú označované ako trojhostiteľské kliešte. Práve táto ich vlastnosť spôsobuje, že sú prenášačmi pôvodcov chorôb. Nakazia sa počas cicania krvi na rezervoárovom hostiteľovi v štádiu larvy a/alebo nymfy a pri následnom cicaní krvi infikujú nového hostiteľa vrátane človeka. Patogény v kliešťovi pretrvávajú aj počas metamorfózy, ale len zriedka prenikajú do vajíčok a lariev. V Afrike a Amerike žijú aj dvoj- i jednohostiteľské kliešte, kde vývinové štádiá (larvy a nymfy) neodpadávajú po nacicaní a celý vývin prebehne na jednom, prípadne dvoch zvieratách. Nákazu sú schopné preniesť už infikované larvy.

Kde žijú kliešte

Kliešť obyčajný je mezofilný druh, to znamená, že obýva oblasti s mierne teplou a mierne vlhkou klímou. Je rozšírený od hôr Atlasu v Severnej Afrike cez celú Európu až po severnú Škandináviu a od Portugalska a Anglicka po Kaukaz (7). Na Slovensku sú to predovšetkým listnaté a zmiešané lesy od nížin po horské oblasti, na južných svahoch do výšky 1 200 až 1 300 m nad morom, ale na severných svahoch len do 750 až 800 m nad morom. Najvyšší nález dospelého kliešťa obyčajného registrujeme z hrebeňa Veľkej Fatry (Smrekovica) z výšky

58 inVitro

1 470 m nad morom (T. Molčányi, osobný nález). Pred 30 až 50 rokmi sa jeho výšková hranica pohybovala okolo 600, ojedinele do 800 až 1 000 m nad morom, ale ojedinele sú v tomto období známe aj nálezy z horských oblastí, o čom svedčia viaceré vedecké práce (8). Prenikajú aj do mestských parkov vďaka narastajúcemu počtu túlavých domácich zvierat a mestskej fauny (veverice, ježe, vtáky). Vo svojom biotope sú skoncentrované na okrajoch lesov, na lesných priesekoch a čistinkách a na bezprostredných okrajoch chodníkov. Na suchých piesčitých a podmáčaných pôdach a v smrekových monokultúrach sa nevyskytujú, ale môžu prežiť v okolí potôčikov s porastom vŕb a rôzneho listnatého krovia. V dubovo-hrabovom lese v optimálnej výške okolo 800 m nad morom je ich relatívna hustota v šírke 1 metra pozdĺž chodníkov v priemere okolo 100 kliešťov na 100 m2 (9). V súvislom lese, už niekoľko metrov od chodníkov a lesných okrajov, je ich rádovo menej a na veľkých plochách aj úplne chýbajú. Pre kliešťa obyčajného je typický mozaikovitý výskyt aj v jeho optimálnom biotope, čo je spôsobené okrem iných faktorov aj fyzikálnymi vlastnosťami podložia a vegetáciou.

Ako a kedy číhajú kliešte

Nymfy a dospelé kliešte I. ricinus vyliezajú z pôdy na konce listov tráv alebo vetvičky


Choroby z kliešťa

krovia, kde čakajú na svojho hostiteľa. Jeho príchod registrujú zmyslovými orgánmi, predovšetkým Hallerovým orgánom, umiestneným na konci prvého páru nôh. Postavia sa do číhajúcej polohy s natiahnutým predným párom nôh a čakajú, až sa ich hostiteľ dotkne. Zachytia sa na kožu, srsť, perie alebo šatstvo pármi pazúrikov na koncoch nôh a reflexne sa šplhajú smerom hore v snahe dostať sa na zakrytú kožu. U človeka sa nepricicajú na obnaženej koži, ale takmer vždy pod šatstvom. Kliešť obyčajný sa prebúdza po zimnom spánku, keď sa nočná teplota udržuje nad 7 °C. V prírode to signalizujú rozvíjajúce sa jahňady na vŕbach a osikách. Sezónny vrchol aktivity majú v apríli až júni, pri „Medardovej kvapke“ do polovice júla, potom na juhu Slovenska príde výrazný útlm aktivity (letná diapauza), kliešte zaliezajú do pôdy, aby sa chránili pred suchom, ktoré je ich najväčším nepriateľom. Opäť sa objavia na vegetácii v septembri až októbri, ale v oveľa menšom počte ako na jar. V horských oblastiach je určitá časť populácie aktívna aj v letných mesiacoch a ani cez prázdniny sa im nevyhneme. V jarných a jesenných mesiacoch číhajú na hostiteľa po celý deň, v lete zrána a podvečer, kým teplota vzduchu nepresiahne 23 °C alebo až klesne pod túto teplotu.

Niečo z anatómie kliešťov

Telo kliešťa zrástlo do jedného plochého oválneho útvaru zvaného idiosoma. Z neho vyčnievajú len ústne ústroje a nohy. U ixodidových kliešťov sa nachádzajú ústne ústroje (gnathosoma) v prednej časti tela, dobre viditeľné zhora a oddelené od tela brázdou. Sú často zamieňané za hlavu kliešťa. Neobsahujú však nervové gangliá, čo je pre hlavu príznačné. Kliešť teda hlavu nemá. Problém „hlavy“ vyriešili sami vedci, keď dali jednotlivým častiam tela latinské názvy. Tvrdú chitínovú základňu ústnych ústrojov odborne nazvali basis capituli, čo sa prekladá ako základňa hlavičky (Obrázok č. 2). Kliešť má teda hlavičku. Základňa hlavičky má množstvo tvarových variácií, preto je veľmi významná pri určovaní kliešťov a dôležitá pre správne vybratie kliešťa. Z jej spodnej časti vyrastá centrálny nepárový tvrdý, skobe podobný útvar hypostóm (latinské hypostoma znamená spodná časť úst) s niekoľkými radmi malých, dozadu otočených zúbkov (Obrázok č. 2, vpravo). Hypostóm v slovenskej literatúre nazývame aj chobôtik alebo rypáčik. Na chrbtovej strane nad hypostómom vyrastajú zo základne hlavičky párové klepietka (chelicery) s vysúvateľnými pošvami (Obrázok č. 2, vľavo). Klepietkami kliešť rozreže kožu a spätným zaťahovaním pošiev sa hypostóm posúva hlbšie do kože. Chelicery a žliabok na hornej strane hypostómu vytvárajú kanálik, ktorý ústi k ústnemu otvoru na základni hlavičky. Týmto kanálikom kliešť nasáva krv a vylučuje do rany sliny. Po bokoch základne hlavičky vyrastajú párové pohyblivé 4-článkované hmatadlá zvané palpy aj pedipalpy. Majú svoj význam pri vyhľadávaní miesta cicania i kladení vajíčok a pre svoju tvarovú rozmanitosť aj pri určovaní kliešťov.

Prečo kliešť drží ako kliešť

Obrázok č. 3 : Keď kliešť drží ako kliešť

Keď sa kliešť zavŕta do kože hostiteľa nadoraz, vylúči v slinách z cementových žliaz bielkovinovú, rýchlo tuhnúcu látku zvanú cement. Má povahu sekundového lepidla. Týmto cementom sa v rane celým povrchom hypostómu, chelicerami a základňou hlavičky prilepí. Palpy sú pritom voľné a roztiahnuté do strán. Kliešť sa doslova v koži „zabetónuje“. Potom už kliešť drží ako kliešť. Spoznáme to až pri jeho vyberaní (Obrázok č. 3).

Unilabs Slovensko 59


T É M A ČÍ S LA

niekoľko miest prisatia kliešťa. Za najčastejšie miesta pricicania na tele respondenti označili brucho a pás (25 – 40 %), potom stehná (24 – 30 %) a hlavu a krk (24 – 30 %), nasledovali lýtka, ramená, pazuchy, hrudník a slabiny (10 – 18 %), ostatné miesta označilo menej ako 10 % respondentov.

Na oblečení záleží

Pri používaní repelentov je najdôležitejšie ich naniesť najmä na topánky a ponožky, resp. na holé nohy (pozor na alergie), nohavice, pás alebo opasok a tiež na golier a krátke rukávy.

Miesto pricicania kliešťa do značnej miery závisí od oblečenia. Prichytávajú sa najmä na predkolenie. Pri „bermudách“ a krátkych nohaviciach sa kliešť pricicia na lýtku, stehne či v slabinách. Pri dlhých nohaviciach s tričkom prehodeným cez pás sa kliešť dostane na kožu v oblasti pása a brucha, ak je košeľa alebo tričko zahrnuté do nohavíc, kliešť sa vyšplhá až na ramená a na kožu sa dostane cez golier alebo krátke rukávy, prípadne prejde až na hlavu do vlasovej časti za uchom. Preto je pri používaní repelentov najdôležitejšie naniesť ich najmä na topánky a ponožky, resp. na holé nohy (pozor na alergie), nohavice, pás alebo opasok a tiež na golier a krátke rukávy.

Čo s pricicaným kliešťom

Kliešť a človek

Človek je slepým článkom vo vývoji kliešťa, náhodný a neželaný hostiteľ a pre kliešťa tragický omyl. Človek ho na tele nájde, odstráni a zabije. No nie každý človek je pre kliešte rovnako atraktívny. Podľa jednej našej štúdie (10), vykonanej v troch anketách v rokoch 2000 – 2008 na 2 801 respondentoch od 15 do 88 rokov, až jedna štvrtina opýtaných (26,0 %) uviedla, že doposiaľ na sebe nemali pricicaného kliešťa a 62,1 % len ojedinele. Desatina opýtaných (10,3 %) mala každoročne pricicaného minimálne jedného až 10 kliešťov a len 1,6 % bolo pre kliešte vysoko atraktívnych s každoročným počtom prisatých kliešťov nad 10, pričom v týchto dvoch atraktívnych skupinách bolo 2,5-krát viac mužov ako žien. Štvrtina opýtaných respondentov uviedla, že do lesa chodí len príležitostne, pravidelne lesné oblasti navštevovala viac ako polovica opýtaných, v lese bývala alebo pracovala pätina respondentov. Aspoň jednu kliešťovú epizódu uviedlo 2 114 respondentov, pričom viacerí označili

60 inVitro

Odstránenie pricicaného kliešťa z tela je malá veda. V praxi sú odporúčané či používané rôzne pomôcky či metódy považované za dobré, menej dobré i úplne nevhodné. Po skúsenostiach s vyberaním kliešťov a prenosom patogénov sme dospeli k záveru, že nech už použijeme akúkoľvek metódu, kliešťa treba odstrániť čo najskôr, aj za cenu, že v koži ostane jeho hlavička alebo ulomený hypostóm. Tú môžeme vybrať ako triesku aj neskôr, hypostóm už asi nevyberieme, no ďalšie riziko infekcie už nehrozí. Medzi „dobré“ pomôcky patrí tvrdšia pinzeta, napr. z manikúry, špeciálne klieštiky na kliešte, slučky, háčiky (podberáky), ale aj gély alebo zmrazovače. Pri použití pinzety pozor na jej konce, nesmú plocho na seba nasadať a nesmú byť ostré. Plochou pinzetou by sme kliešťa rozpučili. Ak by boli hrany pinzety príliš ostré, kliešťovi hlavičku odstrihneme, v lepšom prípade len hypostóm. Lepšie je použiť špeciálne klieštiky na kliešte, no nie všetky dostupné na trhu sú na vyberanie rovnako vhodné. Dôležité je ich zakončenie, ktoré musí byť dostatočne tenké a oblúkové, aby sme stlačili len základňu hlavičky. Pružina


Choroby z kliešťa

Obrázok č. 4: Háčik so zárezom na vyberanie kliešťov (väčší na samičky, menší na nymfy)

musí byť primerane silná. Ak bude tento koniec hrubý alebo plochý a pruženie slabé, kliešť sa nám pri vyťahovaní vyšmykne. Pri použití háčika (Obrázok č. 4) na vyberanie kliešťa v tvare dvojzubej vidličky ho musíme zasunúť pod kliešťa tak, aby sa do zárezu dostala základňa hlavičky, s ktorou je hypostóm pevne zrastený.

Lepšie je kliešťa vykývať ako ho vytočiť!

Nech už použijeme ktorúkoľvek pomôcku, zásada pri vyberaní kliešťa je rovnaká. Pinzetu, klieštiky alebo háčik držíme kolmo proti koži. Uchopíme ho čo najbližšie pri koži za základňu hlavičky a najprv kliešťa niekoľkokrát pootočíme. Najviac jednu otáčku striedavo na obe strany, aby sme uvoľnili cement a následne jemne ťaháme kolmo proti koži. Ak to stále nejde, pootáčanie opakujeme a mierne zvyšujeme ťah. Stáva sa, že pricicaná samička naozaj „drží ako kliešť“ a pri pootáčaní sa ulomí, hrot hypostómu ostane v koži. To nie je dôvod na paniku ani návštevu lekára. Môžeme sa pokúsiť vybrať ho ihlou ako triesku, ale nič sa nestane, ak v koži ostane.

Háčiky sa zasúvajú pod kliešťa tak, aby sa základňa hlavičky dostala do zárezu. Sú špeciálne menšie pre nymfy, väčšie pre samičky. Ak kliešťa pri vyberaní uchopíme vyššie, za mäkké bruško, kliešťa roztrhneme a hlavička nám ostane v koži. Gély na vyberanie kliešťov s éterom na usmrtenie kliešťa, s rozpúšťadlom cementu a dezinfekciou sa nanesú na pricicaného kliešťa vo veľkosti kvapky, počká sa niekoľko minút a pricicaného kliešťa poľahky odstránime pinzetou. Tá je v súprave. Pri použití zmrazovača sa odporúča na kliešťa nastriekať zmrazovací sprej a kliešťa odstrániť priloženou pinzetou.

Alternatívne metódy

Ak nemáme po ruke žiadnu uvedenú pomôcku, pomôže aj leukoplast prelepený cez kliešťa a jeho „odtrhnutie“, aj s kliešťom. Hypostóm ostane v koži. Veľmi jednoduchou je metóda pomocou jemne navlhčeného vatového tampónu (napr. kvapkou tekutého mydla). Ten priložíme na kliešťa a jemným krúživým pohybom (s priemerom 1 – 2 cm) kliešťa z kože

Unilabs Slovensko 61


T É M A ČÍ S LA

Ako zistíme, že sme kliešťa vybrali správne

Nech už použijeme ktorúkoľvek pomôcku, zásada pri vyberaní kliešťa je rovnaká. Pinzetu, klieštiky alebo háčik držíme kolmo proti koži. Uchopíme ho čo najbližšie pri koži za základňu hlavičky a najprv kliešťa niekoľkokrát pootočíme. Najviac jednu otáčku striedavo na obe strany, aby sme uvoľnili cement a následne jemne ťaháme kolmo proti koži.

Vybrať kliešťa správne a bezpečne znamená, že ostane nerozpučený, s hlavičkou a neulomeným hypostómom. Či sme to urobili správne, sa môžeme presvedčiť pomocou silnejšej lupy zo spodnej strany kliešťa. Musíme vidieť celý dlhý hypostóm (obr. č. 2, vpravo). Pri pohľade zhora uvidíme pošvy klepietok a hmatadlá, čo nás môže pomýliť. Ak by sme kliešťa vytáčali do niekoľkých otáčok len na jednu stranu, tak mu jeho hypostóm „odkrútime“ asi v polovici jeho dĺžky (Obrázok č. 5). Zvyšok hypostómu v koži však nevyhnisá ako trieska, ale sa opuzdrí a v koži vytvorí malú hrčku, ktorá vydrží aj mesiace. Nebezpečenstvo infekcie však z neho už nehrozí.

pomerne rýchle „vytočíme“, postačia 2-3 zakrúženia. Táto metóda je zdravotníckymi pracovníkmi veľmi často používaná i odporúčaná. Pri tomto spôsobe sa zvyčajne hypostóm ulomí a zostane v koži, čo sme dokladovali v jednej štúdii (11), kde až 85,4 % nýmf a 96,4 % samičiek malo ulomený hypostóm po vyberaní pomocou tampónu (Obrázok č. 5). No je lepšie odstrániť ho okamžite aj týmto spôsobom, ako zháňať pinzetu či háčik alebo čakať na lekársku pomoc do druhého dňa.

Ako kliešťa nevyberať

Určite sa neodporúča kliešťa pokvapkať olejom alebo natrieť krémom. Začne sa dusiť, sám sa bude snažiť z miesta uvoľniť a začne nadmerne sliniť, aby sa odlepil. Tým sa zvyšuje aj riziko infekcie. Žiadne mazanie!

Dezinfekcia rany

Veľmi dôležité je miesto po kliešťovi dobre vydezinfikovať. Najlepšie sú jódové prípravky (napr. betadine), ktoré preniknú aj cez drobnú ranu po hypostóme hlbšie do kože a dezinfikujú aj slinami infikované tkanivo. Prípadne môžeme ranu prelepiť leukoplastom s malým jódovaným vatovým tampónom a ponechať ho niekoľko hodín. Farebná škvrna po jóde časom vybledne. Gél na vyberanie kliešťov už má v sebe aj dezinfekčnú látku.

62 inVitro

Obrázok č. 5: Hypostóm kliešťa po neopatrnom vyberaní (ulomený v jeho strede).


Choroby z kliešťa

Záver

Musíme si uvedomiť, že kliešť je vo svojom prírodnom prostredí „doma“ a my pri návšteve lesov sme jeho neželaným hosťom, pretože si nás mýli s jeho obligátnym hostiteľom. Preto je dobré poznať jeho biológiu, ekológiu, zvyky, reakcie a zásady ochrany pred napadnutím a keď sa už tak stane, mali by sme vedieť, ako si rýchle pomôcť a vyhnúť sa prípadným následným zdravotným, ale aj psychickým problémom. Tieto a ďalšie informácie sú aj v iných populárnych publikáciách (12, 13).

Poďakovanie Táto publikácia bola podporená projektom APVV-19-0440 Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými článkonožcami na Slovensku. Na projekte spolupracuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied (vedúci tímu I. Majláth).

6. PEŤKO B. (2021). Neželaní kuriéri. Quark, roč. 27, č. 3, s.24-27. 7. https://www.ecdc.europa.eu/en/ publications-data/ixodes-ricinuscurrent-known-distributionjanuary-2019 8. STANKO M., SLOVÁK M. (2019). História výskumu ekológie kliešťov na území Česka a Slovenska do roku 2000. VEDA, vydavateľstvo SAV, 544 s. 9. PEŤKO B., BULLOVÁ E., LUKÁŇ M. (2011). Changes in the distribution of Ixodes ricinus ticks in Slovakia in the past three decades and the assesment of its causes. Folia veterinaria 55, suppl I, p.12-13. ISSN 0015-5748.

Literatúra 1. GREŠÍKOVÁ M. Kliešťová encefalitída –

10. VARGOVÁ B., TREPÁČOVÁ T., BUBÁNOVÁ D. a kol. (2020). Preferencia miesta pricicania kliešťa

trvalý zdravotnícky problém. VEDA,

obyčajného (Ixodes ricinus) u ľudí.

vydavateľstvo SAV Bratislava (1999), 1.

NewsLab. - Bratislava: Medirex, ISSN

vydanie, 102 s.

1338-9661. Roč. 11, č. 2 suppl.,

2. ROCHLIN, I., TOLEDO, A. (200). Emerging tick-borne pathogens

s. 93-95. 11. PEŤKO B., VARGOVÁ B., BONA M.

of public health importance:

(2020). Riziká pri vyberaní pricicaného

A mini-review. Journal of Medical

kliešťa. NewsLab. - Bratislava: Medirex,

Microbiology 69 (6): 781-791.

ISSN 1338-9661. Roč. 11, č. 2 suppl.

3. DUJARDIN J.C., CAMPINO L., CAÑAVATE C. a kol. (2008). Spread of

(2020), s. 96-97. 12. PEŤKO B., VARGOVÁ B.,

vector-borne diseases and neglect of

MAJLÁTHOVÁ V. a kol. Ide sa do

Leishmaniasis, Europe. Emerg Infect

lesa, alebo čo by sme mali vedieť

Dis 14 (7):1013-8.

o kliešťoch. Lekárnické listy, 2020. ISSN

4. BOWMAN A. S., NUTTALL P. A. (editors)

1335-5821. Roč. 22,

(2008). Ticks. Biology, Diseases

13. č. 5, s. 26-30.

and Control. Cambridge University

14. Denník Postoj, 5. 7. 2020: https://www.

Press, 518 s. www.cambridge. org/9780521867610 5. http://saras-arachno.sk/saras_ixodidcheck.htm

postoj.sk/57651/kliest-je-fajnsmekernenacicia-sa-na-hocikom?fbclid=IwA R09GqFX753f5cRDw9l--p2vAIT9tGEr-bjOC4t9aAptbA7nDorrSHKe1I

Unilabs Slovensko 63


T É M A ČÍ S LA

Nová stratégia ochrany pred kliešťami – protikliešťové textílie Ing. Tomáš Zatroch Manažér nových projektov, investícií a inovácií Chemosvit Fibrochem, s. r. o. Svit

64 inVitro


Choroby z kliešťa

V súčasnosti sa ako najčastejší ochranný prostriedok proti kliešťom používajú rôzne repelenty vo forme sprejov, krémov alebo šampónov. Predložená štúdia prináša inováciu v prevencii pred napadnutím kliešťom vo forme polypropylénového vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou PROLEN® TICKFREE s pevne ukotvenými repelentnými látkami vo vlákne, ktoré sa pomaly a dlhodobo uvoľňujú na povrch.

Úvod

Kliešte predstavujú závažný spoločensko-zdravotnícky problém. Zvyšuje sa návštevnosť prírody, a tým stúpa aj riziko kontaktu s kliešťom a možné zdravotné problémy. Proti kliešťovej encefalitíde (KE) je k dispozícii vakcína, vo vývoji je vakcína proti kliešťom ako takým, ktorá by mala zabrániť pricicaniu kliešťa, resp. aspoň tomu, aby sa nenapil krvi. Najčastejšie používaným ochranným prostriedkom proti kliešťom sú zatiaľ rôzne repelenty vo forme sprejov, krémov alebo šampónov, ale aj náramkov. Objavili sa aj ultrazvukové odpudzovače. Na trhu je ich veľké množstvo s rôznymi účinnými látkami, ich výber je vecou voľby – len na odev alebo aj na telo. Na internete sa ponúkajú aj rôzne domáce recepty z rastlín so známym repelentným účinkom.

Protikliešťové vlákna

Nová stratégia prevencie pred napadnutím kliešťom spočíva v inovácii polypropylénového (PP) vlákna s trvalou protikliešťovou úpravou PROLEN® IXO s pevne ukotvenými repelentnými látkami vo vlákne, ktoré sa pomaly uvoľňujú na povrch a znesú aj opakované pranie. Projekt spája nové prístupy v parazitológii s chemickými technológiami pre ochranu ľudí a domácich zvierat pred kliešťami a nebezpečnými chorobami, ktoré na nich prenášajú. Aditivácia PP v hmote navyše nevyžaduje pojivá, moriace a farbiace kúpele, ktoré sú zdrojom znečistenia. Súčasťou inovácie výskumu bolo upustenie od používania syntetických pyretroidov (permetrín, deltametrín) v prospech látok menej zaťažujúcich

Lymská borelióza patrí v súčasnosti k najrozšírenejším kliešťami prenášaným chorobám na severnej pologuli.

ekosystémy a životné prostredie nielen počas používania, ale aj počas výroby. Hlavnou výhradou proti pyretroidom, ktoré sú označované ako „repelentné pesticídy“, je ich absencia selektivity (1), sú značne toxické pre všetky článkonožce vrátane opeľovačov (včely) a sú tiež vysoko toxické pre vodné organizmy (2). Efektívnosť pri zbere kliešťov z vegetácie pre ekologické alebo epidemiologické štúdie metódou „vlajkovania“ (ťahaním flanelovej látky 1 × 1 m na rúčke ako vlajky) záleží od materiálu látky – či je to tkanina, alebo pletenina a aký má povrch. Najlepšie sú bavlnené látky ako napr. flanel alebo prací kord, kde sa kliešť dobre uchytí a vďaka rôznym tŕňom a chĺpkom na nohách sa na jemne chlpatom povrchu udrží a pri manipulácii s vlajkou neodpadne. Pre oblečenie sú zase najlepšie hladké látky, aby sa náhodne zachytený kliešť na nich naopak neudržal a čím skôr odpadol.

Unilabs Slovensko 65


T É M A ČÍ S LA

Obrázok č. 1: Ing. Tomáš Zatroch s protikliešťovou ponožkou PROLEN® Tick-FREE pred súťažným panelom na Agrokomplexe Nitra 2018. Zdroj: archív autora

Človeka napáda takmer výlučne len kliešť obyčajný, a to jeho samička a druhé vývinové štádium – nymfa. Rôzne štúdie pacientov s lymskou boreliózou, ktorá patrí v súčasnosti k najrozšírenejším kliešťami prenášaným chorobám na severnej pologuli, uvádzajú, že pacienti najčastejšie opisovali pricicaného „malého čierneho“ kliešťa, teda nymfu, v niektorých štúdiách až 80 %, menej samičky. Pri zbere kliešťov v prírode je na jar viac číhajúcich samičiek, v jeseni najmä nymfy. Záleží teda aj od ročného obdobia. Len výnimočne je dokladovaný aj iný druh kliešťa, resp. sa predpokladá aj napadnutie larvou kliešťa obyčajného, ktoré však unikajú našej pozornosti.

Vedecký zámer

Prvou úlohou bolo nájsť optimálnu štruktúru (geometriu) PP tkaniny alebo pleteniny prirodzene „neatraktívnej“ pre dva najvýznamnejšie kliešte strednej Európy: kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) a pijaka lužného (Dermacentor reticulatus). Ak sa takáto látka skombinuje ešte s repelentom, dá sa očakávať vysoko funkčná textília s repelentným účinkom. Druhou úlohou bolo vyrobiť funkčné PP vlákno s prídavkom repelentu pevne fixovaného v hmote vlákna v rôznej koncentrácii s trvalým účinkom aj po mechanickom namáhaní a otestovať stabilitu funkčného vlákna s aditívom počas prania. Na to bolo treba vybrať vhodné repelenty s overeným účinkom. Výsledky boli

66 inVitro

prvýkrát prezentované v roku 2017 na konferencii s medzinárodnou účasťou, XVI. Fytoapiterapeutické dni, ktorá sa konala v Košiciach (3).

Ako sa testujú repelentné účinky na kliešte Vo vedeckej literatúre, ale aj na stránkach národných referenčných laboratórií, sa stretávame s viacerými metódami testovania repelentov na kliešťoch. Mohli by sme ich rozdeliť na testy bez prítomnosti hostiteľa a s jeho priamou prítomnosťou. Prvé sa považujú za orientačné, ale dôležité. Zisťuje sa len reakcia kliešťa na chemický podnet. V tomto teste sa vylúči možný vplyv vône tela a dychu človeka a kliešť reaguje nezávisle len na testovaný podnet v danom prostredí. Tento test sme metodicky modifikovali nasledovne: test sa vykonáva v klimatizovanej komore s cirkulujúcim vzduchom a testujúci subjekt má ochranný celotelový odev a masku, ako sme to videli pri antigénových testoch na Covid-19. Teplota v miestnosti sa udržuje medzi 18 a 20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 60 a 70 %, s priebežnou filtráciou vzduchu cez uhlíkový filter, aby sa odstránili vnútorné aj bežné vonkajšie pachy, napr. výfukové plyny, dym z komínov, vône kvitnúcich rastlín a pod. Pri teplote nad 23 °C a vlhkosti vzduchu pod 60 % už kliešte strácajú reflex napádania hostiteľa a test je nevykonateľný, kliešte „nespolupracujú“.


Choroby z kliešťa

Treba podotknúť, že zatiaľ čo pre vyhodnotenie efektivity nových repelentných chemických látok alebo ich nových formulácií – výrobkov proti komárom (Anophelinae, Culicinae) alebo plošticiam (Cimex lectularius) – existujú štandardizované technické normy, napr.: ASTM E951 94 a ASTM E939 94, v dostupnej literatúre a v legislatíve EÚ alebo v usmerneniach WHO zameraných na repelentné výrobky sa nám nepodarilo nájsť podobný technický štandard určený špecificky na vyhodnocovanie repelentnej účinnosti voči kliešťom (4, 5).

Orientačný test repelencie

Samotný orientačný test sa vykonáva tak, že sa na vodorovnú podložku položí prúžok bielej flanelovej látky 20 x 30 cm s naneseným repelentom o známej koncentrácii a množstve, resp. sa použije prúžok priamo testovanej textílie s inkorporovaným repelentom. Na tento prúžok sa zo skúmavky vyloží 5 živých kliešťov jedného druhu a vývinového štádia, počká sa niekoľko sekúnd, kým sa všetky kliešte dajú do pohybu a následne sa látka vyvesí za užší okraj do zvislej polohy a spustí sa časomiera. Počítajú sa sekundy odpadávania kliešťov z látky, najviac však 5 minút (300 sekúnd). Tento test sa vykoná minimálne 6-krát, vždy s inými piatimi kliešťami, ktoré neboli použité v teste s repelentom, ale mohli byť použité v negatívnej kontrole s rovnakou textíliou, ale bez repelentu. Výsledkom je priemerný čas zotrvania 30 kliešťov na vyvesenej testovanej látke bez repelentu a s repelentom a počet kliešťov, ktoré sa udržali počas 5 minút. Čím je tento čas kratší a počet zotrvaných kliešťov na látke do 5 minút menší, tým je účinnosť repelentu vyššia. Tento čas sa po-

Ak je priemerný čas zotrvania 30 kliešťov na vyvesenej látke menší ako 30 sekúnd, repelent sa považuje za veľmi účinný, od 30 do 100 s za účinný, pri 101 – 200 s za málo účinný a nad 200 s za neúčinný.

rovnáva aj s negatívnou kontrolou, kde sa naopak očakáva, že tento priemerný čas bude blízky 300 sekundám, okrem prípadov, kde už testujeme samotnú neatraktívnu textíliu. Ak je priemerný čas zotrvania 30 kliešťov na vyvesenej látke menší ako 30 sekúnd, repelent sa považuje za veľmi účinný, od 30 do 100 s za účinný, pri 101 – 200 s za málo účinný a nad 200 s za neúčinný. Hodnotenie kliešťov zotrvaných na vyvesenej látke do 5 minút sa hodnotí opatrne, keďže sa stáva, že kliešť sa pri lezení po látke zamotá do jemných chĺpkov a neodpadne. V tomto prípade sa posudzuje jeho správanie, či je v číhacej polohe, t. j. či máva prednými nohami, alebo ostal bez pohybu na jednom mieste, čo je tiež prejav repelencie, takzvaný knockout efekt. Tento test sa vykonáva zvlášť so samičkami a zvlášť s nymfami Ixodes ricinus a len s dospelými kliešťami rodu Dermacentor (pijak).

Test „šikmej ruky“

Obrázok č. 2: Hlavní reprezentanti exponátu na výstave Agrokomplex Nitra 2018 (zľava: S. Smoter, M. Feretová, T. Zatroch, B. Peťko) Zdroj: archív autora

Test s prítomnosťou osoby sa vykonáva v rovnako klimatizovaných podmienkach ako orientačný, osoba je bežne civilne oblečená a bez masky. Test sa vykonáva na šikmej ruke. Osoba položí ruku dlaňou na podložku a drží ju pod uhlom asi 60 stupňov s vyhrnutým rukávom. Na predlaktie, 5 cm nad zápästie k lakťu, sa upevní testovaná látka v tvare rukáva o dĺžke 30 cm. Na chrbtovú stranu obnaženej ruky sa vyloží jeden kliešť a sleduje sa jeho reakcia. Reflexne prejde z ruky na zápästie a pokračuje smerom hore k testovanej látke. Sleduje sa jeho reakcia pri kontakte s ňou. V ideálnom prípade na

Unilabs Slovensko 67


T É M A ČÍ S LA

ňu vôbec nevylezie, resp. vylezie a do 30 sekúnd z nej následne odpadne, resp. dôjde ku knockout efektu (vysoká repelencia) alebo kliešť prejde celým rukávom a pokračuje na ramene ruky smerom hore (neúčinnosť). Tento test sa vykoná s každou vzorkou s 30 kliešťami a minimálne na troch osobách. Aj tento test sa vykonáva zvlášť so samičkami a nymfami kliešťa obyčajného a len s dospelými pijakmi. Pri tomto teste sa stáva, že vyložený kliešť hneď zíde z ruky na podložku a aj po opätovnom vyložení na chrbát ruky z nej schádza. Tento kliešť sa do testu nepočíta, ale hodnotí sa ako neochota pre test, čo môže byť spôsobené nevhodným zaobchádzaním pri vyberaní zo skúmavky, prekážkou v ovzduší alebo aj neatraktivitou testovanej osoby pre konkrétneho jedinca kliešťa. Táto vlastnosť je nám dobre známa, a preto pre tieto experimenty hľadáme dobrovoľníkov, ktorí patria do skupiny vysoko atraktívnych, ktorých je približne 10 % populácie. Preto aj pri tomto teste sa najprv vykoná negatívna kontrola, test na šikmej ruke bez repelentnej látky, ale len s 10 kliešťami. Ak viac ako 5 kliešťov z ruky zíde, osoba sa do testu nezaradí.

Tolerancia kliešťov ku geometrii vlákna bez aditíva Pletením/tkaním sa vytvára väzba, ktorá zaisťuje previazanie nití v pletenine/tkanine. Táto väzba ovplyvňuje celý rad vzhľadových aj úžitkových vlastností. Z uvedených dôvodov bol prvý test zameraný na overenie prirodzenej tolerancie vlákna rozdielnych štruktúr, farby, odtieňov, profilov, povrchových úprav, jemností PP plošných textílií bez pridaných aditív voči kliešťom, keďže poznanie správania sa kliešťov na textílii v závislosti od geometrických vlastností výrobku je určujúce pre porovnanie reakcie po pridaní aditíva (Graf č. 1). Testované boli 4 tkaniny v základnej plátnovej väzbe (č. 3, 6, 14, 15) s rôznou jemnosťou a farbou a 11 pletenín vo väzbách interlokových, jednolícnych i obojlícných, plyšových počesaných i nepočesaných. Dospelé kliešte Ixodes ricunus a Dermacentor reticulatus tolerovali väčšinu geometrie tkanej a pletenej PP látky bez aditív, na rozdiel od nýmf (Graf č. 1). Samice kliešťa obyčajného mali pomerne vyrovnanú toleranciu na testované textílie, väčšinou v strednom (10 vzoriek) a vysokom stupni (5 vzoriek), v priemere 191,8 sekúnd zotrvania na vyvesenej látke. Textílie s netoleranciou samíc kliešťa obyčajného sme

68 inVitro

Pre odevy chrániace proti kliešťom sú vhodné typy pletenín obvykle používané pri výrobe športového oblečenia z PP vláken. Najúčinnejšie boli syntetické repelentné pesticídy zo skupiny pyretroidov permetrín a deltametrín. Tieto látky by pre svoju toxixitu mali byť podľa nariadenia EK nahradené netoxickými, produktmi tzv. zelenej chémie.

v testovaných vzorkách nezaznamenali. Najlepšie vlastnosti z hľadiska prirodzenej „odpudivosti“ na nymfy kliešťa obyčajného mali vzorky č. 1 a 9 až 15. Priemerný čas zotrvania na jednej látke bol 8,3 – 82,1 s. Bola zistená pomerne veľká variabilita zotrvania nýmf na látke, čo svedčí o veľkej individuálnej citlivosti nýmf kliešťa obyčajného na testované PP vzorky. Niekoľko kliešťov odpadlo z textílie po zavesení po niekoľkých sekundách, niekoľko jedincov neodpadlo ani po 5 minútach. Samice kliešťa obyčajného testované textílie tolerovali stredne až vysoko. U samíc pijaka lužného sme nezaznamenali žiadnu textíliu, ktorú by výraznejšie netolerovali. Priemerný čas zotrvania na všetkých vzorkách plošných textílií bol 234,1 s. Nebola pozorovaná žiadna zhoda tolerancie nýmf a samíc kliešťa obyčajného k testovaných látkam, čo poukazuje na rozdielnu vnímavosť rôznych vývinových štádií ku geometrii textílii, čo má vplyv na praktické použitie. Pre výrobu PP vlákna s aditívom sú vhodné textílie, voči ktorým vykázali testované kliešte nízke až stredné tolerancie, teda vzorky č. 1, 5, 8, 9 a 13 až 15. Okrem textílií 1, 14 a 15 ide o frikčne tvarované PP vlákna s teoretickým priemerom filamentov 12 – 20 μm (počítané z jednotkovej jemnosti vzoriek 1 – 5 dtex) a rôzne pletené textílie, jednolícne aj interlockové, v súčasnosti bežne používané pre odevné aplikácie, ako sú tričká, tielka a legíny. Preto budú všetky nasledujúce vzorky aditivovaného vlákna pre dosiahnutie výraznejšieho odpudivého/repelentného účinku vyrábané ako vlákna s nízkou jednotkovou jemnosťou a jednoduchá pletenina.


Choroby z kliešťa

Čas zotrvania kliešťa na textílii (v sekundách)

300 250 200 150 100 50 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Graf č. 1: Tolerancia kliešťov ku geometrii textílií bez aditíva v teste s vyvesenou látkou (čas 0 – 100 s = vysoká odpudivosť, netolerancia).

10

11

12

13

14

15

Legenda: Os X: vzorky testovanej látky s rôznou geometriou Os Y: priemerný čas zotrvania kliešťov na látke v sekundách Stĺpce: sivý – nymfy Ixodes ricinus; červený – samice I. ricinus; oranžový – samice Dermacentor reticulatus. Zdroj (3)

Repelentný účinok textílií s aditívom na kliešte Testy repelencie boli vykonané so samicami kliešťa obyčajného na vzorkách PP textílií so syntetickými akaricídnymi pesticídmi permetrínom a deltametrínom, vo dvoch a troch koncentračných radoch (Graf č. 2). U oboch pesticídnych repelentných aditív bol repelentný účinok veľmi výrazný. Pri permetríne bol už v koncentrácii 0,1 % priemerný čas zotrvania kliešťov na látke 26,5 s, pri 10-násobne vyššej koncentrácii (1 %) len 9,4 s. Pri deltametríne v koncentrácii 0,1 % kliešte zotrvali v priemere až 209,6 s, ale pri koncentrácii 0,3 % len 35,7 s. Tento priemerný čas zotrvania na kontrolnej PP vzorke bez aditíva bol 250 sekúnd. Vzorky so syntetickými akaricídmi sme porovnali s rovnakými PP textíliami s aditívami z prírodných rastlinných silíc s repelentným účinkom. Za použitia komerčne dostup-

ného PP koncentrátu s obsahom 23 hmotnostných percent (hm%) oleja levandule lekárskej (Levandula angustifolia) boli zvláknené a vytvarované vzorky PP vlákna s obsahom 0,23; 0,69 a 1,15 hm% čistého oleja v PP hmote (1, 3 a 5 % koncentrácia PP koncentrátu/aditíva). Priemerný čas zotrvania kliešťov na textílií s koncentráciou levanduľového oleja 0,23 % bol 107,4 sekúnd. Pri testovaní vyšších koncentrácií sme zistili znižujúci sa odpudivý efekt, pri koncentrácii 0,69 % aj 1,15 % bol tento čas 171 s. Ďalej boli pripravené dve vzorky vlákna s obsahom 1,0 a 1,5 hm% suchého extraktu ruže skalnej (Cistus incanus). Priemerný čas zotrvania kliešťov na textílií s nižšou koncentráciou extraktu (1 %) bol 161 sekúnd, pri koncentrácii 1,5 % sme zistili menej odpudivý efekt, priemerný čas zotrvania bol 206 s.

Čas zotrvania kliešťa na textílii (v sekundách)

300 250 200 150 100 50 0

NEGAT D 0.1

D 0.2

D 0.3

L1

L3

Graf č. 2: Repelentný účinok textílií s aditívom na kliešťa obyčajného vyjadrený časom zotrvania na vyvesenej látke (čas 0 – 100 = vysoký repelentný účinok).

L5

P 0.1

P 0.5

P1

C1

C 1.5

Legenda: D – deltametrín, L – levanduľa, P – permetrín, C – cystus NEGAT – negatívna kontrola s rovnakou textíliou bez aditíva čísla 0,1 až 5 – koncentrácia aditíva v hmote vlákna v %. Zdroj (3)

Unilabs Slovensko 69


T É M A ČÍ S LA

Predbežné výsledky projektu boli prezentované na medzinárodnej konferencii One Health 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference v Austrálii v roku 2017, na ktorom bola plagátová prezentácia ocenená prestížnou cenou „Most outstanding poster“ (najlepšia plagátová prezentácia).

Vplyv prania na repelentný účinok funkčných textílií Vzorky textílií s deltametrínom 0,2 % a 0,3 % boli opakovane 3-krát prané v automatickej práčke pri 30 °C 30 minút pracím programom „šetrné pranie“. Látka s deltametrínom s 0,2aj 0,3-percentným aditívom si aj po treťom praní v automatickej práčke zachovala pomerne vysoký repelentný účinok (kliešte zotrvali v priemere 91 a 60 sekúnd).

Potenciálne praktické využitie

Pre odevy chrániace proti kliešťom sú vhodné typy pletenín obvykle používané pri výrobe športového oblečenia z PP vláken. Najúčinnejšie boli syntetické repelentné pesticídy zo skupiny pyretroidov permetrín a deltametrín. Tieto látky by pre svoju toxicitu mali byť podľa nariadenia EK nahradené netoxickými, produktmi tzv. zelenej chémie. To kladie veľké nároky na chemický priemysel i výskumné inštitúcie širokého odborného zamerania. Z uvedeného dôvodu bolo experimentálne vyrobené PP vlákno s repelentným aditívom na báze organickej látky bez toxických účinkov. Vlákno dostalo označenie PROLEN® TickFREE, z ktorého bola upletená manžeta ponožiek, ktorá má zabrániť kliešťom prichyteným na spodnú časť nôh (topánky a ponožky) pokračovať v lezení a hľadaní miesta na pricicanie. Prototyp „protikliešťových“ ponožiek (Obrázok č. 1) bol predstavený na medzinárodnej výstave Agrokomplex Nitra 2018, na ktorej bola tomuto výrobku udelená v kategórii Veda a výskum cena Zlatý kosák.

70 inVitro

Na projekte sa podieľali aj stredoškolskí študenti Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, Miriam Feretová a Samuel Smoter, a to formou biologickej olympiády. Testovali repelentné účinky 13 éterických olejov rastlín na kliešťoch dvoch dominantných druhov na Slovensku. Oleje 6 druhov rastlín mali výraznejšie repelentné účinky než vybraný komerčný repelent, pričom zistili rozdielnu druhovú citlivosť kliešťov. S prácou nielenže postúpili na celoslovenskú súťaž Biologickej olympiády AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), ale aj na najväčšiu a najprestížnejšiu celosvetovú súťaž mladých vedcov Intel ISEF 2017 (International Science and Engineering Fair) v Los Angeles, Kalifornia, USA. So svojou súťažnou prácou The potential use of natural essential oils in prevention from ticks of Dermacentor and Haemaphysalis genus sa umiestnili na 2. mieste so striebornou medailou. Ako spoluriešitelia projektu sa zúčastnili aj výstavy Agrokomplex 2018, kde pred hodnotiacou komisiou spolu s kľúčovými riešiteľmi prezentovali svoj podiel na súťažnom exponáte (Obrázok č. 2). Po overení výrobnej technológie na prototypoch PROLEN® TickFREE bolo ďalej vyvinuté vlákno PROLEN® IXO spĺňajúce všetky podmienky uvedenia na trh v EÚ, vyrábané bez použitia syntetických repelentov a pesticídov, poskytujúce ochranu proti kliešťom s použitím prírodných látok, ktoré neprinášajú riziko alergickej reakcie, chronickej toxicity a majú nulovú ekotoxicitu. Ponožky s protikliešťovou úpravou manžety (Obrázok č. 3) sú len prvou prekážkou kliešťa na ceste od prichytenia sa na telo po jeho pricicanie. Ďalšími pripravovanými odevnými doplnkami z takéhoto materiálu sú aj šnúrky do topánok, podkolienky, štucne, návleky na predkolenie, opasky, pripájateľné goliere, manžety na rukávoch alebo šatky a čiapky. Rovnako sú uvažované aj vhodné doplnky a postroje pre domáce (psy, mačky) a hospodárske zvieratá (kone, kozy, ovce), ktoré by mali zabrániť alebo aspoň výrazne obmedziť pricicanie kliešťov na telo zvierat (Obrázok č. 4). Uvedené výsledky s použitím prírodných aditív sú sľubné a uvedené príklady demonštrujú schodnosť ekologickej technológie aditivácie PP vláken v hmote prírodnými látkami. Uvedené prípady nižšieho repelentného účinku pri vyššej koncentrácii prírodného aditíva


Choroby z kliešťa

vo vlákne poukazujú aj na možné vedľajšie súvislosti, ktoré si vyžadujú ďalšie výskumy. Možné aplikácie sú najmä v odevnom priemysle, poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárstve (obaly), ale aj v zdravotníctve a vo veterinárnej starostlivosti. Predbežné výsledky projektu boli prezentované na medzinárodnej konferencii One Health 9th Tick and Tick-borne Pathogen Conference & 1st Asia Pacific Rickettsia Conference v Austrálii v roku 2017, na ktorom bola plagátová prezentácia ocenená prestížnou cenou „Most outstanding poster“ (najlepšia plagátová prezentácia).

Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0419, v rámci projektu Protikliešťová ochrana pomocou modifikovaných polypropylénových vlákien s akaricídnym účinkom (2016 – 2018), vedúcim projektu bol doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., partneri Parazitologický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (RNDr. Viktória Majláthová, PhD. a RNDr. Igor Majláth, PhD.) a Chemosvit Fibrochem, s. r. o., vo Svite (Ing. Jaroslav Lučivjanský, CSc. a Ing. Tomáš Zatroch) ako realizátor výsledku.

Literatúra 1. Johnson R. M., Wen Z., Schuler M. A., Berenbaum M. R., Mediation of Pyrethroid Insecticide Toxicity to Honey Bees (Hymenoptera: Apidae) by Cytochrome P450 Monooxygenases. In J. Econ. Entomol. 99(4): 1046 1050 (2006) 2. Environmental Protection Agency, Permethrin Facts (Reregistration Eligibility Decision (RED) Fact Sheet) (2000). Dostupné online: https://www3. epa.gov/pesticides/chem_search/reg_ actions/reregistration/fs_PC-109701_1Jun-06.pdf 3. Peťko B., Lučivjanský J., Zatroch T., Majláthová V., Majláth I., Vargová B. Proti kliešťom s repelentnými polypropylénovými vláknami. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 [elektronický zdroj] : Zborník Obrázok č. 3: Prototypy protikliešťových ponožiek PROLEN TickFREE s manžetou z repelentného vlákna. Zdroj: archív autora

vedeckých príspevkov, zost. Pavel Naď; rec. Ivona Kožárová, Peter Lazar, Peter Popelka. - 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. - ISBN 978-80-8077-611-4. - CD-ROM, s. 60-65. 4. Usmernenie Európskej komisie CADec12-Doc.6. 2. a: PRODUCT TYPE 18 – INSECTICIDES, ACARICIDES AND PRODUCTS TO CONTROL OTHER ARTHROPODS and PRODUCT TYPE 19 – REPELLENTS AND ATTRACTANTS (only concerning arthropods), Guidance to replace part of Appendices to chapter 7 (page 187 to 200) from TNsG on Product Evaluation (2012). 5. Usmernenie WHO WHO/HTM/NTD/ WHOPES/2009.4: GUIDELINES FOR

Obrázok č. 4: Ukážka možných protikliešťových postrojov a doplnkov pre domáce (psy, mačky) i hospodárske zvieratá (ovce, kozy, kone). Zdroj: archív autora

EFFICACY TESTING OF MOSQUITO REPELLENTS FOR HUMAN SKIN (2009).

Unilabs Slovensko 71


T É M A ČÍ S LA

Kliešť a 4G siete Vplyv 900 MHz frekvencie rádiofrekvenčného spektra elektromagnetického poľa na kliešte druhu Ixodes ricinus – experiment Ing. Blažena Vargová, PhD. Vedecký pracovník Centrum aplikovaného výskumu, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Kliešte sú obligátne, krv cicajúce parazity domácich, voľne žijúcich zvierat a človeka, vektormi pôvodcov vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení. Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je najrozšírenejším a epidemiologicky najvýznamnejším druhom kliešťa v Európe. Výskum kliešťov bol doteraz zameraný prevažne na štúdium ich ekológie, spektra hostiteľov, na prítomnosť patogénov spôsobujúcich ochorenia ľudí a zvierat. V ostatnom období sa pozornosť venuje aj potenciálnemu vplyvu elektromagnetického smogu na jeho správanie. 72 inVitro


Choroby z kliešťa

Už koncom 19. storočia sa objavili prvé experimentálne a vedecké práce súvisiace

Úvod

Správanie kliešťov, ako reagujú na rôzne vonkajšie vplyvy a podnety, je predmetom intenzívneho výskumu. Študovaný bol napr. vplyv fyzikálnych faktorov (teplota, vlhkosť), ktoré sú určujúcimi faktormi pre aktivitu kliešťov. Vplyv elektromagnetického poľa (EMP) na kliešte bol pozorovaný autormi článku v pilotných štúdiách a bol dokázaný vplyv rádiofrekvenčného rozhrania (RF) EMP na správanie kliešťov Dermacentor reticulatus (1, 2, 3). Pochopenie správania kliešťov ako vektorov je dôležitým aspektom pri prevencii ochorení ľudí a zvierat. EMP je fyzikálne pole, ktoré sa skladá z dvoch na seba navzájom pôsobiacich zložiek, a to z magnetickej a elektrickej. Elektrické pole vzniká v okolí objektu s elektrickým nábojom. Jeho intenzita je závislá od elektrického náboja a vzdialenosti od telesa. Elektromagnetické spektrum je definované rozsahom všetkých frekvencií elektromagnetického žiarenia. Celé spektrum EMP zahŕňa neionizujúce a ionizujúce žiarenie, delí sa podľa amplitúdy vĺn a frekvencie. EMP môže mať prirodzený pôvod ako napríklad atmosférické prepätia, slnečné žiarenie alebo môže byť umelo produkované ľudskou činnosťou, ako napríklad televízne, rádiové a mobilné vysielače, elektrické zariadenia, vedenie elektrického napätia, ktoré v prostredí vytvárajú „elektromagnetický smog“ (4). Už koncom 19. storočia sa objavili prvé experimentálne a vedecké práce súvisiace s vplyvom vysokofrekvenčných EMP na látkové prostredie, a teda aj na živé biologické tkanivá. V období po 2. svetovej vojne sa záujem vedcov sústreďoval prevažne na dôsledky pôsobenia ionizujúceho žiarenia. Štúdium vplyvu rádiofrekvenčných vĺn na fyzikálno-chemické vlastnosti látok a na niektoré jednoduchšie biologické systémy vyvrcholilo v období tridsiatych rokov minulého storočia (5). Umelo vytvorená rádiofrekvenčná časť elektromagnetického spektra (RF– EMP) sa nachádza v pásme od jednotiek kHz (meteorologické prostriedky) až po 300 GHz (rádioastronómia) (NTRF 2019) (6). Je prítomná všade v netiene-

s vplyvom vysokofrekvenčných EMP na látkové prostredie, a teda aj na živé biologické tkanivá.

nom prostredí a ovplyvňuje skoro celý ekosystém na planéte. Stala sa tak nezanedbateľným vplyvom, ktorý treba vziať do úvahy pri pozorovaní živej a neživej prírody.

Cieľ

Cieľom našej štúdie bolo získať nové poznatky o dôsledku umelého elektromagnetického žiarenia na ekologické a etologické charakteristiky a parazitohostiteľské interakcie kliešťov Ixodes ricinus (kliešť obyčajný) v súvislosti s prítomnosťou prenášaných patogénov. Pre experiment boli vybrané dospelé kliešte (140 samíc a 160 samcov), ktoré boli zozbierané metódou vlajkovania z prízemnej vegetácie. Vlajkovanie prebiehalo ťahaním bielej flanelovej látky (1 × 1 m) po prízemnej vegetácii na okrajoch lesa a lesných chodníkov v Košickom lesoparku (48,745°N; 21,277°E). Skúmavky s priedušným uzáverom so živými kliešťami boli uložené v klimatizovanej komore pri teplote 16 °C a 90 % relatívnej vlhkosti vzduchu so 16- : 8-hodinovým svetelným režimom. S kliešťami bolo zaobchádzané tak, aby nedošlo k ovplyvneniu experimentu pachmi alebo inou externou stimuláciou.

Experiment

Experiment prebiehal v Radiation – Shielded tube (RST), etologickej aparatúre špeciálne navrhnutej a skonštruovanej autormi článku pre štúdium správania kliešťov (3) (Obrázok č. 1). RST modul pozostáva z dvoch polypropylénových túb (115 mm dĺžka, 30 mm vonkajší priemer tuby), ktoré sú navzájom priechodne spojené a na oboch stranách uzavreté. Polovica tejto aparatúry je pokrytá medenou trubicou

Unilabs Slovensko 73


T É M A ČÍ S LA

s hrúbkou 1 mm. Meď zabezpečuje úplné tienenie od EMP. Celý experiment bol založený na voľnom výbere miesta kliešťa v ožiarenej alebo tienenej časti trubice (arény). Vytvorených bolo 30 RST modulov, ktoré boli umiestnené v odtienenej (anechoickej) komore (Obrázok č. 2) (model 1710-100, COMTEST, NL). Ako zdroj RF-EMP bol použitý generátor N5183A (Agilent, MY), ktorý bol spojený s anténou HF907 (Rohde a Shwarty, Mníchov, Nemecko). Vybraná experimentálna frekvencia bola štandardná IEEE 802.11ac 900 MHz RF-EMP, ktorá predstavuje frekvenciu používanú mobilnými operátormi. Výstupný výkon bol vypočítaný tak, aby anténa vo vzdialenosti 2 m generovala 1 mW.m-2 a intenzitu 0,6 V.m-1. Teplota v anechoickej komore bola 22 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 60 %, merané použitím jednotky LabQuest 2 (Vernier Software & Technology, Oregon, USA).

1

2

3,0 cm 11,5 cm

11,5 cm

Obrázok č. 1: RST-modul s netienenou (1) a meďou tienenou polovicou (2) Zdroj: archív autorky

Do stredu každého RST modulu bolo vložených 10 kliešťov I. ricinus rovnakého pohlavia. Kliešte boli vystavené 900 MHz RF-EMP žiareniu po dobu 24 hodín. Celý experiment prebiehal v absolútnej tme, aby nedošlo k ovplyvneniu kliešťov svetelným podnetom. Po uplynutí expozície boli kliešte vybrané z jednotlivých RTS arén, zvlášť zo zatienenej a zvlášť z nezatiene-

Obrázok č. 2: Anechoická komora s kliešťami ožarovanými 900 MHz frekvenciou RF-EMP Zdroj: archív autorky

74 inVitro

nej časti, spočítané a uložené do samostatných skúmaviek so 70-percentným etanolom pre následné zistenie prítomnosti patogénov dôkazom DNA použitím metódy polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).

Molekulárne metódy zisťovania prítomnosti patogénov v kliešťoch DNA bola izolovaná metódou alkalickej hydrolýzy z každého kliešťa samostatne. Na PCR amplifikáciu bolo použitých 5x Hot FIREpol Blend Master Mix (Solis Biodyne) s 10 mM MgCl2 v celkovom objeme 25 µl, ktorý pozostával z 5µl FIREpol mastermix, 1µl (reverse, forward) primer, 13 µl voda pre molekulárnu biológiu a 5 µl DNA. Molekulárna detekcia Rickettsia spp. bola robená podľa protokolu Regnery a kol. 1991 (7) a Borrelia burgdorferi s.l. komplex podľa Derdákovej a kol. (2003) (8). Štatistické analýzy boli vykonané pomocou softvéru R development Core Team, 2014, kde štatistickú významnosť predstavovala hodnota p = 0,05. Analyzovaná bola preferencia pohybu kliešťov k tienenej alebo ožiarenej časti RST arén a či tento pohyb súvisí s patogénmi, ktorými sú kliešte infikované.

Výsledky

V predloženej štúdii bolo použitých 300 kliešťov I. ricinus: 140 samíc a 160 samcov. Vyše 60 % kliešťov po 24 hodinách experimentu preferovalo časť RST modulu, ktorý bol exponovaný EMP, 40 % v zatienenej časti. Molekulárnymi metódami bola zistená prítomnosť B. burgdorferi s. l. u 92 jedincov a Rickettsia spp. u 49 jedincov. Z celkového počtu 92 kliešťov infikovaných B. burgdorferi s. l. bolo 59 v nezatienenej a 33 v zatienenej časti modulov. Zo 49 jedincov infikovaných Rickettsia spp. bolo 37 v nezatienenej a 12 v zatienenej časti arény. Zo štatistickej analýzy vyplynulo, že kliešte infikované Rickettsia spp. mali signifikantne väčšiu afinitu k ožiarenej časti RST arény (p = 0,025). U kliešťov infikovaných B. burgdorferi s. l. bolo rozmiestnenie kliešťov v zatienenej a nezatienenej časti arény náhodné (p = 0,516). Táto pilotná štúdia naznačuje, že frekvencia 900 MHz, ktorá predstavuje frekvenciu používanú pre signál mobilných telefónov, je atraktívna pre kliešte, ktoré sú infikované niektorými patogénmi a predstavujú zvýšené riziko ohrozenia zdravia obyvateľstva.


Choroby z kliešťa

Literatúra 1. VARGOVÁ B, KURIMSKÝ J, CIMBALA R, KOSTEREC M, MAJLÁTH I, PIPOVÁ N, TRYJANOWSKI P, JANKOWIAK Ł, MAJLATHOVA V. (2017). Ticks and radio-frequency signals: behavioural response of ticks (Dermacentor reticulatus) in a 900 MHz electromagnetic field. Syst. Appl. Acarol. 22:683–693.

900 MHz Pilotná štúdia naznačuje, že frekvencia 900 MHz, ktorá predstavuje frekvenciu používanú pre signál mobilných telefónov, je atraktívna pre kliešte, ktoré sú infikované niektorými patogénmi a predstavujú zvýšené riziko ohrozenia zdravia obyvateľstva.

2. VARGOVÁ B, MAJLÁTH I, KURIMSKÝ J, CIMBALA R, KOSTEREC M, TRYJANOWSKI P, JANKOWIAK Ł, RAŠI T, MAJLÁTHOVÁ V. (2018). Electromagnetic radiation and behavioural response of ticks: an experimental test. Exp. Appl. Acarol. 75:85–95. 3. FRĄTCZAK M, VARGOVÁ B, TRYJANOWSKI P, MAJLÁTH I, JERZAK L, KURIMSKÝ J, CIMBALA R, JANKOWIAK Ł, CONKA Z, MAJLÁTHOVÁ V. (2020). Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MHz. Ticks Tick-Borne Dis. 11:101416 4. NOVÁK I. (2018). Účinky elektromagnetického pole na

Záver

Pilotná štúdia poukazuje, že kliešte druhu Ixodes ricinus reagujú rozdielne na 900 MHz frekvenciu RF-EMP v závislosti od ich infikovania prenášanými patogénmi. Táto frekvencia používaná mobilnými operátormi na prenos telekomunikačného signálu je atraktívna pre kliešte, ktoré sú infikované baktériami z rodu Rickettsia. Tento poznatok otvára viacero otázok, napríklad, či človekom generovaný elektromagnetický smog v blízkosti ľudských sídiel môže mať dopad aj na zvýšenú hustotu infikovaných kliešťov, ktoré následne predstavujú riziko ohrozenia zdravia obyvateľstva.

lidský organismus [online]. [cit. 2018. 01. 04] Dostupné na internete: <http://elektro.tzb-info.cz/13319 ucinkyelektromagnetickeho-pole-nalidsky-organismus>. 5. STAVROULAKIS P. (2003). Biological effects of electromagnetic fields, Mechanisms, Modeling, Biological Effects, Therapeutic Effects, International Standards, Exposure Criteria. 2003. In: Springer, p. 792, ISBN 978-3-642-07697-8. 6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 28. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra, Dostupné na internete: <https:// www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/

Poďakovanie Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-17-0372, v rámci projektu Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov (vedúca projektu RNDr. Viktória Majláthová, PhD.). Práca vznikla v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied), Technickou univerzitou v Košiciach (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky) a Poznan University of Life Science (Institute of Zoology, Poľsko).

ZZ/2018/386/20190101_4938880-2.pdf>. 7. 7. REGNERY R.L., SPRUILL C.L., PLIKAYTIS B.D. (1991). Genotypic identification of rickettsiae and estimation of intraspecies sequence divergence for portions of two rickettsial genes. J. Bacteriol. 173, 1576–1589. 8. DERDAKOVA M., HALANOVA M., STANKO, M., STEFANCIKOVA A., CISLAKOVA L., PETKO B. (2003). Molecular evidence for Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks from eastern Slovakia. Ann. Agric. Environ. Med. 10, 269–271.

Unilabs Slovensko 75


T É M A ČÍ S LA

Kliešť a zvieratá – čo o tom vieme? MVDr. Nicole Březinová Manažér Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko, Likavka

76 inVitro


Choroby z kliešťa

Poznáte to. Psík sedí večer s vami na gauči pred televízorom, hladkáte ho a zrazu v srsti naďabíte na čosi tvrdé, okrúhle, čo trčí z kože… Na kliešťa. Pôjdete pokojne pre pinzetu a po správnosti kliešťa vytiahnete, alebo vás zachváti panika, pretože si predstavíte, že sa domáci miláčik nakazil chorobou, ktorú mu kliešť vpravil do tela svojimi výlučkami? Dôvod na chaos nie je na mieste, aj keď sa odporúča sledovať domáceho miláčika, či sa mu nezhoršuje zdravotný stav alebo nemá nejaké klinické prejavy. Kliešťa stretnete nielen vo voľnej prírode, v lese, ale aj na miestach priamo v meste, kde sa mu darí rozmnožovať, prežiť a striehnuť na svoju „obeť“. Tak sa môže stať, že si aj z obyčajnej prechádzky zvieratko prinesie neželaný darček, ktorý nájdete na jeho tele, prichytený na koži alebo sa už bude kotúľať u vás doma po podlahe alebo koberci. Aby sme to upresnili – pes je najčastejším domácim miláčikom. No v určitom nebezpečí sú aj mačky či iné chované zvieratá, ktoré sa pohybujú v okolí našich príbytkov, na pasienkoch, lúkach a podobne. Pes a mačka sú z hľadiska ochorení najviac postihnutou skupinou. Na druhej strane, hospodárske zvieratá ako kravy, ovce, kozy – teda tie, ktorých produkty ako potraviny využívame – slúžia ako medzihostitelia a prenášači ochorení na ľudí, prípadne aj na psa či mačku. Úvod

Kliešte sú rozšírené po celom svete. Klimatickými zmenami v posledných rokoch dochádza k ich prenikaniu aj do severných krajín Európy a výskumy poukazujú na vyššie zamorenie populácie kliešťov rôznymi bakériami, vírusmi a parazitami. Kliešte sa tiež rozšírili v častiach SR, ktoré predtým boli bez ich výskytu (napr. Orava).

Kde všade, ako, kedy, aké ochorenia

Kliešte sa zdržiavajú v zeleni približne 0,5 až 1 m nad zemou, v prostredí poskytujúcom dostatočnú vlhkosť potrebnú pre ich prežitie.

Ich prirodzeným prostredím sú najmä listnaté a zmiešané lesy a krovinné a bylinné podrasty. Vyskytujú sa aj v mestských parkoch a lesoparkoch. Bažiny a ihličnaté lesy bez tráv a kríkov či orná pôda sú pre kliešťov nevhodným prostredím. Samce aj samice sa živia krvou svojho hostiteľa, ktorého si nájdu pomocou Hallerovho orgánu (chemický receptor nachádzajúci sa na poslednom článku predných nôh). Tento orgán je schopný zachytiť a rozpoznať také látky, ako sú amoniak, oxid uhličitý, kyselina mliečna a kyselina maslová. Tieto látky vylučuje hostiteľ dychom a potom. Kliešte vo vyčkávacej pozícii

Unilabs Slovensko 77


T É M A ČÍ S LA

Hostitelia kliešťa

Kliešte sú veľmi vyberavé. Uprednostňujú mierne vlhkú, teplú a dobre prekrvenú jemnú pokožku. U zvierat sa najčastejšie prisávajú na pazuchách a slabinách, v okolí očí, uší, na krku, na koreni chvosta.

(stoja na zadných troch pároch nôh a predné vystierajú do priestoru) zachytávajú rôzne vnemy z prostredia a vďaka vibráciám sú schopné spozorovať blížiaceho sa hostiteľa. Následne sa na neho zavesia a potom preliezajú jeho telo, kým nenájdu vhodné miesto na prisatie sa. Sú veľmi vyberavé. Uprednostňujú mierne vlhkú, teplú a dobre prekrvenú jemnú pokožku. U zvierat sa najčastejšie prisávajú na pazuchách a slabinách, v okolí očí, uší, na krku, na koreni chvosta. Pokiaľ nie sú dlhšie trvajúce mrazy alebo súvislá snehová pokrývka, kliešte sú aktívne počas celého roku. Vrchol sezónnej aktivity kliešťov pociťujeme na jar, no z dôvodu zmeny klímy a tzv. teplých zím nie sú výnimkou ani kliešte prisaté na domácich zvieratách v novembri či v zimných mesiacoch. To predstavuje celoročné riziko prenosu niektorej infekčnej choroby na zviera, či cez zviera nepriamo na človeka. Patria k nim: • babezióza, • anaplazmóza, ehrlichióza, • lymská borelióza, • dirofilarióza, • toxoplazmóza, • kliešťová encefalitida, • q-horúčka, • rickettsióza.

78 inVitro

Hostiteľom kliešťa sú najmä malé stavovce, cicavce. Okrem toho, že sa živia ich krvou, tak sú pre neho aj zdrojom nákaz. Medzi hlavných hostiteľov kliešťa patria myši, potkany, veverice, ježe, zajace, vtáky ale aj plazy a jašterice. Iným typom sú hostitelia, ktorí im poskytujú krv, ale nie sú schopní prenášať nákazy. K takýmto hostiteľom patria napríklad jelene a srnce, ale aj domáce zvieratá a človek. Avšak, ich infikovaním môžu vyvolať nebezpečné ochorenia.

Ochorenia Lymská borelióza Lymská borelióza je infekčné bakteriálne ochorenie. Vyvoláva ho spirochéta Borrelia burgdorferi a je jedno z najčastejších ochorení prenášaných kliešťami. Vyskytuje sa na celom území SR. Existuje komplex viac ako 20 druhov borélií, z ktorých ochorenie spôsobujú len niektoré druhy, napr. B. burgdorferi s.s. spôsobuje artritídu, B. afzelii postihuje kožu, B. bavariensis a B. garinii sú asociované s neuroboreliózou. Po 12 – 48 hodinách od prisatia kliešťa prenikajú spirochéty do krvi príjemcu. Pri borelióze rozlišujeme viaceré štádiá ochorenia. Prvé štádium predstavuje vznik červenej škvrny v okolí miesta, kde bol kliešť prisatý. Toto sa tiež označuje ako erythrema migrans. Ak sa ochorenie zistí v tomto štádiu, je veľmi dobre liečiteľné. Vzhľadom na prítomnosť srsti u zvierat, je toto štádium veľmi ľahko prehliadnuteľné. Neliečená borelióza prechádza do ďalšieho štádia, keď v organizme napáda viacero systémov. Vyvinie sa malátnosť, bolesti a zápaly kĺbov, bolesti svalov, krívanie, postupuje do neurologických porúch až do srdcovo-cievneho zlyhania. Ochorenie však môže prebiehať aj atypicky, keď sú jeho prejavy celkové – podobné chrípke až skryté. Ak sa ochorenie nelieči, je príčinou variabilných ťažkostí a poškodenia rôznych orgánových systémov. Neskorá forma sa môže prejavovať postihnutím nervovej sústavy. Na boreliózu je najviac vnímavý pes. Klinické príznaky sú totožné ako príznaky u ľudí a žiaľ, môžu končiť smrťou. Mačka na boreliózu síce ochorie, ale ochorenie sa do neurologického štádia nedostane, nie sú známe prípady úmrtia mačky na boreliózu. Kliešťová encefalitída Na prenos vírusu kliešťovej encefalitídy z kliešťa na hostiteľa stačí niekoľko sekúnd, keďže vírus je lokalizovaný v slinných žľazách kliešťa.


Choroby z kliešťa

20 druhov Existuje komplex viac ako 20 druhov borélií, z ktorých ochorenie spôsobujú len niektoré druhy, napr. B. burgdorferi s.s. spôsobuje artritídu, B. afzelii postihuje kožu, B. bavariensis a B. garinii sú asociované s neuroboreliózou.

Vírus sa prenáša na hostiteľa aj konzumáciou infikovaného mlieka, resp. mliečnych výrobkov, ktoré pochádzajú zo zvieraťa infikovaného kliešťom (kravské, ovčie, kozie mlieko a výrobky z nich). Aj z tohto dôvodu je dôležitá tepelná úprava pred konzumáciou produktov vyrobených z čerstvého mlieka týchto zvierat. Predchádzaniu infikovania mlieka slúži pasterizácia mlieka. Inkubačná doba tohto ochorenia je 7 dní a viac. Môže to byť aj jeden mesiac a viac. Kliešťová encefalitída postihuje centrálnu nervovú sústavu. Ochorenie môže mať jednofázový alebo dvojfázový priebeh. Jednofázový priebeh: ťažkosti ako silné bolesti hlavy, horúčka a slabosť, ktoré sa stupňujú. Dvojfázový priebeh ochorenia: v prvej fáze – zvýšená teplota, bolesti hlavy, poruchy spánku, gastrointestinálne ťažkosti (zvracanie a nauzea), bolesti v chrbte, kĺboch alebo v končatinách. V prípade kliešťovej encefalitídy slúžia teda infikované hospodárske zvieratá ako možný zdroj vírusu pre človeka. Priame ohrozenie človeka kliešťovou encefalitídou od infikovaných zvierat dnes spočíva v konzumácii infikovaného mlieka a mliečnych produktov z neho vyrobených. Mnohí ľudia dnes majú záujem o čerstvo nadojené mlieko. Buď si ho obstarajú u dobrého suseda, a teda zo známeho zdroja, alebo využijú tzv. mliečne automaty. Pomocou nich sa čerstvé mlieko dostane k verejnosti priamo z dvora. V automatoch sa nachádza mlieko nepasterizované. Napriek stálej veterinárnej laboratórnej kontrole mlieka dodávaného do automatov – a to konkrétne na spomínanú kliešťovú encefalití-

du – sa odporúča mlieko prevariť a až potom použiť na konzumáciu či na výrobu mliečnych výrobkov doma. Anaplazmóza/ehrlichióza Pôvodcom týchto ochorení sú baktérie rodu Anaplasma, druhu Anaplasma phagocytophilum a Ehrlichia canis. Ochorieť môže pes, ale aj mačka a človek. Kliešť po nacicaní krvi z infikovaného zvieraťa ukladá baktérie v slinných žľazách a prenáša ich následným cicaním do ďalšieho organizmu, kde ich prítomnosť vyvoláva klinické príznaky. U infikovaných zvierat sa ochorenie prejavuje hlavne kombináciou príznakov, a to horúčkou, letargiou, znížením hmotnosti, opuchom končatín, zápalom kĺbov, výtokom z očí. Prejavmi ako bolesť svalov, krívanie či až čiastočná paréza končatín pripomína a je zameniteľná s lymskou boreliózou alebo toxoplazmózou. Babezióza Babezióza je krvná parazitóza vyvolaná malými a veľkými babéziami. Napádajú prednostne erytrocyty, nepohrdnú ani bunkami retikuloendoteliálneho systému. Z malých sú to Babesia gibsoni, B. bovis, B. ovis, B. felis, B. equi a iné, z veľkých zasa Babesia canis, B. bigemina atď.

Obrázok č. 1: Babesia canis v erytrocytoch u psa, 1 000-násobné zväčšenie Foto: archív autorky

Unilabs Slovensko 79


T É M A ČÍ S LA

Ich vývin prebieha v uzavretom komplexe: darca (donor) – prenášateľ (vektor) – príjemca (recipient). Kliešť vciciava spolu s krvou parazity prítomné v chorom jedincovi. Parazity prenikajú do črevných buniek kliešťa a rozmnožujú sa tam dovtedy, až kým ich úplne nevyplnia. Uvoľnia sa a preniknú do telovej dutiny, odtiaľ do vaječníkov a vajíčok samičky kliešťa. Tu sa vytvoria guľovité útvary podobné cystám. Ďalší vývin prebieha v nasledujúcej generácii kliešťa. Parazity sa z guľovitých cýst uvoľnia do buniek slinných žliaz. Tam sa ďalej rozmnožujú a prenikajú do slinných kanálikov a slín kliešťa, ktoré pri cicaní vpravia do krvi stavovca a cyklus sa opakuje. Inkubačná doba pri babezióze je 8 – 20 dní. Ku klinickým prejavom patrí horúčka, hnačka, poruchy srdcovej činnosti, krv moči, apatia, poruchy nervového systému, ikterus. Pri kojacích samiciach sa môže objaviť aj agalakcia (vymiznutie produkcie mlieka). Babezióza je sice zoonóza, ale človeka napáda náhodne. Zo zvieracích babézií je pre ľudí infekčná B. equi, keď nákaza vznikne z kliešťa cicajúceho na infekčnom koňovi a v blízkej dobe hneď na človeku, alebo B. divergens z hovädzieho dobytka. Prenos babézií zo zvierat na človeka je ale veľmi zriedkavý. Dirofilarióza Dirofilariózu ako závažné ochorenie kardiovaskulárneho a kožného systému môžeme pozorovať predovšetkým u psov. Nakazené bývajú aj voľne žijúce mäsožravce, zriedkavejšie domáce mačky a niekedy aj človek. Pôvodcom sú najmä dva najznámejšie druhy, a to Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens. V hostiteľovi sa dospelé dirofilárie D. immitis lokalizujú v srdci a pľúcnych artériách, ich vývinové štádiá – mikrofilárie – cirkulujú v krvi. Dospelé D. repens parazitujú v podkožnom spojivovom tkanive a ich mikrofilárie sú v koži. Dôležitú úlohu v prenose mikrofilárií – po najčastejších vektoroch komároch – zohrávajú cicajúce kliešte. Pri prichytení kliešťa na ďalšieho jedinca vpravia tieto mikrofilárie do jeho krvi, larvy putujú do spojivových tkanív, kde sa ďalej vyvíjajú. Následne prenikajú do srdca (D. immitis) alebo do podkožia (D. repens). Klinické príznaky sprevádzajúce dirofilariózu sú endokarditída, endoarteritída pľúcnych ciev. V pľúcach sa zvyšuje tlak, pravá srdcová komora sa zväčšuje, vznikajú opuchy a ascites. To sa prejaví srdcovou nedostatočnos-

80 inVitro

Obrázok č. 2: Rod Dirofilaria, mikrofilria v krvi, 1 000-násobné zväčšenie Foto: archív autorky

ťou, stratou kondície, chronickým výtokom z nosa, anémiou, chradnutím, stratou osrstenia. Sliznice bývajú v pokročilejších štádiách bledé a suché. Pri masívnej invázii dirofiláriami môže dôjsť k obturácii (upchatiu) komory srdca, k obturácii pľúcnych ciev, prípadne aj iných životne dôležitých ciev. Q-horúčka Pôvodcom ochorenia je baktéria Coxiella burnetii odolná voči suchu a vďaka tomu prežije dlho v prachu a v srsti zvierat. Z domácich zvierat je na ochorenie vnímavý hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone, ale zdrojom infekcie môžu byť aj kliešte, mačky a psy. Inkubačná doba ochorenia je 14 – 21 dní. Ochorenie môže prebiehať v akútnej alebo chronickej forme. Akútna Q-horúčka prebieha asymptomaticky v 50 % prípadov. U symptomatických zvierat sú klinické prejavy zvyčajne všeobecné a nedostatočne špecifické. Q-horúčka sa môže prejaviť ako horúčkovité, chrípke podob-


Choroby z kliešťa

né ochorenie (v 90 %), ako atypická pneumónia (25 %) alebo ako hepatitída (45 %). Chrípke podobný akútny syndróm trvá 1 – 3 týždne a je charakterizovaný náhlym začiatkom, vysokou horúčkou, nauzeou a zvracaním, únavou, bolesťami svalov. Môže sa prejaviť kašľom, bolesťou brucha, anorexiou, hnačkou, dezorientáciou a konjunktivitídou. Ochorenie je sprevádzané aj stratou telesnej hmotnosti. Hoci symptómy odznejú približne za 10 dní, pocit celkovej telesnej slabosti môže pretrvávať mesiace. Zriedkavé komplikácie sú myokarditída, perikarditída a meningoencefalitída, zviera môže byť apatické, ťažko dýcha, objaviť sa môžu aj niektoré nervové príznaky. Chronická Q-horúčka je vážnym a často fatálnym ochorením s úmrtnosťou 65 %. Môže sa manifestovať mesiace až roky po akútnej infekcii. Chronická fáza je najčastejšie sprevádzaná endokarditídou, chronickými pľúcnymi infekciami a perikarditídou. Q-horúčka môže predstavovať vážny zdravotný problém, ak nie je včas alebo správne diagnostikovaná. K stanoveniu správnej diagnózy môže napomôcť anamnéza. Klinické príznaky Q-horúčky sú nešpecifické, na potvrdenie diagnózy je nutný laboratórny dôkaz infekcie. Rickettsióza Ochorenie u zvierat a aj ľudí môže vyvolať viac ako 20 druhov rodu Rickettsia. Tieto baktérie sú prenášané výlučkami slinných žliaz kliešťov. Prenos tohoto ochorenia je teda možný všade tam, kde sa vyskytujú kliešte. Medzi najčastejšie baktérie rodu Rickettsia u zvierat patria Rickettsia conorii a Rickettsia rickettsii. U zvierat vyvolávajú horúčky, zväčšenie lymfatických uzlín, dýchacie ťažkosti, bolesti svalov, brucha, kvôli bolestiam sa zviera ťažšie až neochotne pohybuje, môže sa pridružiť zvracanie. Zlyhanie obličiek sa prejavuje u zvieraťa apatiou, veľa pije, veľa močí, močenie je obtiažne až bolestivé, prichádza strata chuti do žrania, s tým spojená strata hmotnosti, oslabenie organizmu, letargia, únava, zhoršený stav srsti a kardiologické problémy. Toxoplazmóza Toxoplazmóza – zoonóza charakterizovaná poruchami nervového systému, zraku, lymfatickej a endokrinnej sústavy, potratom alebo pôrodom mŕtvych, resp. pôrodom živých, ale málo životaschopných mláďat. Pôvodcom je parazit Toxoplasma gondii. Medzihos-

titeľom – teda medzičlánkom jej vývinu – sú všetky stavovce (vrátane človeka). Virulentné kmene T. gondii sa dlho udržiavajú aj v kliešťoch (hlavne rod Dermacentor), určitý čas vedia prežiť aj v iných bezstavovcoch (slimáky, dážďovky). Nie sú však pravými vektormi. Konečným hostiteľom je vždy mačka alebo mačkovité mäsožravce. Kliešť teda zohráva úlohu prenosu virulentných kmeňov do medzihostiteľov alebo do mačiek (kde vývin prebieha bez striedania hostiteľov). Transplacentárny prenos T. gondii na plod dochádza okrem človeka aj u hospodárskych zvierat, konkrétne u oviec a kôz. Veľmi vzácny je prenos parazita nepasterizovaným kozím a ovčím mliekom. Príznaky ako vysoké teploty (do 42 °C), zrýchlený pulz a dych, tremor svalstva, bolesť svalov (sťažený, opatrný pohyb až neochota k pohybu), zväčšenie lymfatických uzlín, apatia, nechutenstvo môžu poukázať na prebiehajúcu/akútnu toxoplazmózu. Taktiež sa môže objaviť zápal spojovky, výtok z nosa či slzenie. Inkubačná doba je 2 – 10 dní. U hospodárskych zvierat ako ovce, kozy, či ošípané, ale aj u mäsožravcov sa vyskytuje hnačka, krvavý moč, vracanie. Príznaky sa môžu vystupňovať až do parézy či paralýzy končatín. U gravidných samíc zvierat nakazených až počas gravidity sa toxoplazmóza podpisuje na potratoch, a to v prvej tretine gravidity. Pri starších zvieratách sú typickejšie nervové príznaky, pri mladých zvieratách poruchy pohybu.

Laboratórna diagnostika

Všetky tieto ochorenia sa dajú diagnostikovať. V Unilabs Slovensko neposkytujeme vyšetrenia na Q-horúčku. Existujú priame dôkazy pôvodcu (prítomnosť babézií, dirofilárií, anaplaziem, ehrlichií v krvi, prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy v kliešťovi) alebo nepriame dôkazy, a to stanovenie titra protilátok proti danému patogénu (sérologická diagnostika). Sérologická diagnostika zahŕňa metodiky: imunofluorescenčné testy a ELISA metódy, kde stanovujeme titer protilátok proti pôvodcovi ochorenia. Interpretácia výsledkov zahŕňa výšku titra, ktorý poukazuje buď na prebiehajúce ochorenie (IgM protilátky), alebo na chronické ochorenie, resp. stret zvieraťa s antigénom v dlhšom časovom období (IgG protilátky). Tak sa vyšetrujú lymská borelióza, toxoplazmóza, rickettsióza, ale aj babezióza, anaplazmóza, ehrlichióza. Pre priamy dôkaz

Unilabs Slovensko 81


T É M A ČÍ S LA

pôvodcov v krvi sa vyšetruje krv s antikoagulantom (EDTA, heparín, citrát). Pre priamy dôkaz vírusu kliešťovej encefalitídy a pôvodcu lymskej boreliózy sa za špecifických podmienok zasiela kliešť. Pri diagnostike sa využíva metóda RealTime PCR. Sérologické metódy vyžadujú vzorky krvi, z ktorej sa po centrifugácii získava sérum (ako na klasické biochemické vyšetrenia). Výsledky sú k dispozícii spravidla do 24 – 72 hodín.

Čo môže urobiť majiteľ zvieraťa?

Pri podozrení na niektoré vyššie uvedené ochorenie s anamnézou kliešťa vyhľadajte veterinárnu pomoc. Veterinárny lekár zvieratko vyšetrí, v prípade potreby odoberie vzorky biologického materiálu a zašle na vyšetrenie. Výsledky následne vyhodnotí, a tak potvrdí alebo vyvráti diagnózu. Ak treba, nasadí správnu liečbu. Prvým krokom pri zistení prítomnosti kliešťa v srsti zvieracieho miláčika je jeho bezpečné

Pozor, prípravky určené pre psa neaplikujeme na mačku! Veľakrát dochádza po podaní prípravku pre psov (kvapky, tablety) k intoxikácii mačiek. Vždy používajte prípravky vyslovene určené pre daný zvierací druh.

82 inVitro

odstránenie. Treba to urobiť čo najskôr. Doba prisatia priamo súvisí s dobou, keď sa parazit, baktéria alebo vírus mohli výlučkami kliešťa dostať do tela psa, mačky či iného zvieraťa. Tieto patogény sa nedostávajú do hostiteľa okamžite. Trvá 8 – 24 hodín (a samozrejme viac) od prisatia po vpravenie choroboplodných zárodkov do krvi hostiteľa. Pri nesprávnom spôsobe odstraňovania sa môže jeho telo poškodiť, stlačiť a obsah jeho tráviaceho ústrojenstva sa vytlačí priamo do rany. To zvyšuje riziko prenosu nákazy. Odstránenie je najjednoduchšie v krátkej dobe po jeho prisatí alebo v dobe pred jeho samovoľným uvoľnením, keď je už dostatočne nasatý krvou. Ak s tým nemáte skúsenosti, požiadajte o pomoc vášho veterinára.

Formy prevencie

Najúčinnejšou činnosťou v boji proti kliešťom je prevencia. U zvierat to znamená použitie antiparazitárnych obojkov, kvapiek, olejov, tabletiek, sprejov, repelentov. Po prechádzke alebo


Choroby z kliešťa

po návrate z prírody z oblasti s vysokým výskytom kliešťov je vhodné aj napriek použitému antiparazitárnemu prípravku zviera prehliadnuť. V tomto prípade sa kliešť do zvieraťa „nezahryzne“ alebo ak sa aj zavŕta, veľmi rýchlo z tela odpadne (pôsobí účinná látka antiparazitika). Vtedy sa kliešť pohybuje po srsti zvieraťa a aj naďalej predstavuje riziko – tentoraz aj pre nás, ľudí. To, ktorý prípravok je vhodný práve pre vášho miláčika, riešte so svojím veterinárnym lekárom. Nie každý pes znáša obojok, niektorý je alergický na olejové kvapky, iný má žalúdočno-črevné problémy po podaní tabliet. Pozor, prípravky určené pre psa neaplikujeme na mačku! Veľakrát dochádza po podaní prípravku pre psov (kvapky, tablety) k intoxikácii mačiek. Vždy používajte prípravky vyslovene určené pre daný zvierací druh. V prípade potreby sa poraďte so svojím veterinárom. Určite by ste neradi videli, ako sa vaša mačka trápi a bojuje o život, a to vašou zásluhou a úplne zbytočne… Je samozrejme vhodné chrániť aj samotného človeka. Použitím repelentných prípravkov, použitím vhodného oblečenia pri prechádzkach v prírode. Po návrate domov sa odporúča skontrolovať oblečenie, prípadne celé telo, či nejaký kliešť nezablúdil aj na nás.

Záver

Dodržiavaním istých pravidiel a svojou obozretnosťou a všímavosťou vieme našich miláčikov ochrániť pred nepríjemnými ochoreniami prenášanými kliešťami. Napriek nepriaznivej covidovej dobe – tešme sa z prítomností „nemých“ tvárí u nás doma, užívajme si s nimi prechádzky a výlety. Kto máte doma zvieratko, tak viete, že život bez neho si už ťažko viete predstaviť. Starostlivosť o nich nám oplácajú každou minútou, a to svojou nefalšovanou a vernou láskou.

Ďalšou možnosťou je vakcinácia. Žiaľ, neexistuje vakcína proti všetkým spomenutým ochoreniam. Na trhu je pre zvieratá len vakcína proti borelióze, ktorá tlmí priebeh lymskej boreliózy, ak sa už ňou zviera nakazilo. Všetko teda zachraňuje jedine spomínaná prevencia proti kliešťom.

Literatúra 1. OIE; Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 8th Ed., Vol. 1-3, OIE 2018, 1833 s., ISBN 978-92-95108-18-9. 2. Jurášek, V., Dubinský, P. Veterinárna parazitológia, Bratislava, Príroda, 1993, 382 s., ISBN 80-07-00603-6 3. Svobodová, V., Svoboda, M. Klinická parazitologie psa a kočky, Brno, ČAVLMZ, T.S.Print s.r.o., 1995

Unilabs Slovensko 83


T É M A ČÍ S LA

Očkovanie

MUDr. Ingrid Terkošová Všeobecný lekár pre deti a dorast, Infektológ, Medzilaborce

84 inVitro


Choroby z kliešťa

Slovo vakcinácia pochádza z latinského slova vacca – krava, podľa Edwarda Jennera, ktorý v roku 1796 zámerne naočkoval 8-ročného chlapca vírusom kiahní. Ešte v 11. storočí sa prvýkrát v Číne nechával deťom vdychovať prach z chrást pravých kiahní. Čo je očkovanie?

Očkovanie – imunizácia je najbezpečnejšia a najefektívnejšia cesta, ako získať odolnosť proti prenosným chorobám. Cieľom imunizácie je eradikácia chorôb. Zaočkovaný jedinec je menej náchylný na infekcie. Výhody ochrany proti chorobe mnohonásobne vyvážia veľmi malé riziká spojené s imunizáciou. Očkovanie nie je stopercentnou zárukou zdravia dieťaťa – dieťa treba ustavične chrániť. Povinné očkovanie v detskom veku patrí do bežnej ambulantnej starostlivosti každého pediatra. Cieľom celosvetovej imunizácie je postupná eradikácia infekčných chorôb (úspešne napr. variola v roku 1977). Svetová zdravotnícka organizácia si dala za úlohu eradikovať aj detskú mozgovú obrnu do roku 2000, ale zatiaľ došlo len k poklesu jej výskytu. Vo svete sa na v súčasnom

období nachádzajú len tri ohniská výskytu tohto ochorenia. V Európe sa pravidelným očkovaním podarilo eradikovať detskú mozgová obrnu, záškrt, ružienku, mumps a čierny kašeľ a zamedzilo sa výskytu pandémii a epidémii týchto ochorení. V poslednom období sa stretávame s opakovanými prípadmi výskytu ochorenia osýpok, parotitídy a rubeoly, k čomu prispieva aj odmietanie očkovania zo strany rodičov. Na Slovensku je každoročne vydaný Úradom verejného zdravotníctva očkovací kalendár (Tabuľka č. 1) Do nového očkovacieho kalendára bolo pridaná II. dávka očkovania MMR v piatom roku dieťaťa vzhľadom na vysoký výskyt ochorenia.

Tabuľka č. 1: Očkovací kalendár Vek

Druh očkovania

Typ očkovania

v 3. mesiaci života

diftéria (záškrt), tetanus, pertussis – čierny kašeľ (acelulárna vakcína), vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou*)

I. dávka (základné očkovanie)

III. dávka (základné očkovanie)

od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života

osýpky, mumps, ružienka (MMR)

I. dávka

v 5. roku života

osýpky, mumps, ružienka (MMR)

II. dávka

v 6. roku života

diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ) (acelulárna vakcína), detská obrna (DTaP-IPV)

preočkovanie

v 11. roku života

osýpky, mumps, ružienka (MMR)

II. dávka

v 13. roku života

diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ) (acelulárna vakcína), detská obrna (DTaP-IPV)

preočkovanie

dospelí vo veku 30 rokov

záškrt, tetanus (dT**)

preočkovanie každých 15 rokov

v 5. mesiaci života v 11. mesiaci života

II. dávka (základné očkovanie)

Poznámky: * Očkovanie hexavakcinou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou. ** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou latkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta zadokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Unilabs Slovensko 85


T É M A ČÍ S LA

Slovo vakcinácia pochádza z latinského slova vacca – krava, podľa Edwarda Jennera, ktorý v roku 1796 zámerne naočkoval 8-ročného chlapca vírusom kiahní.

Kedy očkovať?

Všetky deti, aj predčasne narodené, sa očkujú od ukončeného druhého mesiaca, dovtedy je dieťa chránené imunitou z tela matky, ktorá sa postupne vytráca a vlastná sa ešte nestihla vytvoriť. U nás sa zaužívalo očkovanie vo veku troch mesiacov. Očkovanie delíme na dve základné skupiny: povinné očkovania plne hradené zo zdravotného poistenia a nepovinné – odporúčané očkovania (nadštandardné očkovania), ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, alebo sú hradené len čiastočne. Povinne sa očkuje na tieto ochorenia: záškrt, hemofilový zápal mozgových blán, čierny kašeľ, tetanus, vírusová hepatitída typu B, pneumokoky, morbilli, rubeola, parotitída. Ostatné očkovania patria medzi nepovinné, odporúčané. U predčasne narodených detí a rizikových detí prebieha v zimných mesiacoch na ambulanciách rizikového novorodenca vakcinácia na RS vírusy. Všetky tieto povinné očkovania sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Prečo očkovať deti?

Deti bezprostredne po narodení majú vlastnú slabú imunitu, odolnosť voči infekčným chorobám, ktorú získavajú postupne, aj ich imunitný systém sa menia po celý život. Ťažko vedia odolávať bakteriálnym a vírusovým infekciám, na rozdiel od dospelých. Vakcíny pomáhajú deťom bojovať s týmito ochoreniami jednoduchšie tým, že zavedú do organizmu malú dávku pôvodcu ochorenia, čo stačí na to, aby ich imunitný systém začal vytvárať protilátky proti tomuto pôvodcovi ochorenia.

86 inVitro

V súčasnosti sú medzi pravidelné očkovania zaradené vakcíny proti pneumokokom, ktoré sú aj povinné. Pribudli aj očkovania, ktoré sú odporúčané – nepovinné, ako je očkovanie proti ľudským papilomavírusom (HPV, očkovanie proti rakovine krčku maternice) u dospievajúcich dievčat, tiež očkovanie na kliešťovú encefalitídu, očkovanie proti rotavírusom, meningokoku typu C, B, vírusovej hepatitíde typu A či vakcinácia kiahní a herpesu zoster u dospelých. Nesmieme zabúdať ani na pravidelné očkovanie proti chrípke. Zdravotné poisťovne v rámci svojich preventívnych programov pre rodičov zvýhodňujú aj nepovinné očkovanie, napríklad proti rotavírusom, kliešťovej encefalitíde či meningokoku C, proti kiahňam, chrípke i HPV. Musím ešte spomenúť očkovanie proti pneumokokom, ktoré je v dospelom veku pacientov s chronickým ochorením pľúc a u alergikov plne hradené zdravotnou poisťovňou, ako aj u ľudí nad 65 rokov. Keďže sa aj u nás ukončilo celoplošné očkovanie novorodencov proti TBC, v exponovaných oblastiach možno na požiadanie rodiča dieťa proti tomuto ochoreniu zaočkovať. Aktuálne je očkovanie proti Covid-19, nové ochorenie, s ktorým počas posledných mesiacov bojuje celý svet. Najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia Covid-19 je očkovanie. Podľa schváleného Pandemického plánu pre prípad pandémie v Slovenskej republike podľa rozhodnutia vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR zastupuje SR pri uzatváraní medzinárodných zmlúv pre obstaranie a nákup pandemickej vakcíny. Očkovanie predstavuje: 1. osobnú ochranu jednotlivca, ktorý je očkovaný, 2. kolektívnu ochranu komunity/spoločnosti (na to treba v prípade Covid-19 preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie, tzv. kolektívna ochrana). MZ SR pripravilo vakcinačnú stratégiu, ktorá spája návrhy realizácie stratégie pochádzajúcich z odborných sekcií MZ SR, pracovnej skupiny na zabezpečenie vakcinácie na základe mandátu udeleného Pandemickou komisiou SR, ako aj podkladov zo strany odborníkov v oblasti infektológie a epidemiológie SR. Pri výbere vakcíny sú rozhodujúcimi kritériami: a) bezpečnosť, b) účinnosť,


Choroby z kliešťa

c) dostupnosť, d) cena. Na Slovensku sú/budú dostupné účinné a bezpečné vakcíny proti ochoreniu Covid-19.

Základné rozdelenie vakcín

Vo vývoji sú viaceré druhy vakcín proti ochoreniu Covid-19 založené na rôznych princípoch tvorby ochrannej postvakcinačnej imunitnej odpovede. Rozoznávame 4 základné typy. Vakcíny na báze nukleových kyselín – mRNA a DNA vakcíny – v prípade vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech ide o mRNA vakcínu a je prvou u nás používanou vakcínou proti Covid-19. Ich účinnosť je od 94,1 % – 95,0 %, podávajú sa vo dvoch dávkach. Vakcíny s využitím vírusových non-koronavírusových nosičov (napr. adenovírus), ktoré exprimujú niektoré povrchové znaky SARS-CoV2 (najmä spike proteín) – indukujú aj humorálnu, aj celulárnu imunitu, problémom môže byť ich aplikácia u ťažko imunokompromitovaných jedincov (Astra-Zeneca-Oxford, Johnson & Johnson-Jansen, Sputnik). Ich účinnosť je podľa klinických štúdii 62 %, podávajú sa vo dvoch dávkach. Inaktivované vakcíny – indukujú najmä humorálnu imunitnú odpoveď, potrebné sú booster dávky. Rekombinantné proteínové vakcíny – indukujú humorálnu imunitnú odpoveď, bezpečné sú aj pre imunokompromitovaných jedincov. Na Slovensku sa v súčasnosti používa vakcína na báze mRNA, ktorá kóduje S proteín vírusu SARS-CoV-2 (Pfizer/BioNTech), mRNA je zabalená v lipidickej nanočastici, ktorá zvyšuje jej stabilitu a zlepšuje účinnosť. Klinické skúšky preukázali jej dobrý bezpečnostný profil a účinnosť 52 % po 12 dňoch od prvej dávky a 95 % po 7 dňoch od druhej dávky. Európska lieková agentúra (EMA) už schválila aj mRNA vakcínu od firmy Moderna. Ďalšia vakcína je na báze replikačne-defektného adenovírusu šimpanzov produkujúceho S proteín SARS-CoV-2 (Univerzita v Oxforde/ Astra-Zeneca). Prednosťou použitia adenovírusu šimpanzov ako základu vakcíny je redukcia nešpecifickej imunity spôsobenej existenciou protilátok voči ľudským adenovírusom, ktoré sú v populácii bežné. Tým sa docieli vyššia špecifická imunitná odpoveď voči koronavírusovému antigénu. Klinické skúšanie preukázalo bezpeč-

nosť vakcíny a účinnosť 62 – 90 % po druhej dávke, v závislosti od jej množstva. Vo vysokom stupni vývoja sú aj subjednotkové proteínové vakcíny, ktorých charakteristiky sú uvedené v Tabuľke č. 2. Vakcíny proti ochoreniu Covid-19 treba naďalej monitorovať. Ide najmä o trvanlivosť protilátkovej a pamäťovej bunkovej imunity voči vírusu SARS-CoV-2 po vakcinácii a o príspevok nešpecifickej imunity voči bežným koronavírusom (spôsobujúcim nachladnutie) k imunitnej odpovedi na vakcináciu (a aj na infekciu samotnú). Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 je veľkým prínosom pre jedinca aj pre celú spoločnosť. Očkovanú osobu ochráni vakcína pred vznikom alebo ťažkým priebehom ochorenia, výsledkom čoho bude priama záchrana ľudských životov. Vakcína tiež ochráni pred nepriaznivými zdravotnými následkami, ktoré môžu dlhodobo pretrvávať po prekonaní infekcie vírusom SARS-CoV-2, čím zvýši kvalitu života očkovanej osoby. Vakcináciou navodený pokles chorobnosti odľahčí záťaž zdravotníctva a umožní obnoviť liečbu pacientov s inými ochoreniami, ktorá bola kvôli pandémii odložená alebo prerušená. Výsledkom toho bude nepriama záchrana ľudských životov. Po očkovaní stúpa tvorba protilátok v triede IgG, stále však nevieme, pri akej hodnote bude náš organizmus stopercentne chránený. Vakcinácia je jediné efektívne a eticky akceptovateľné východisko z pandémie, ktoré nám otvorí návrat do normálneho života a umožní oživenie spoločenských a ekonomických aktivít vrátane vzdelávania.

96 – 98 % Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na udržanie imunity obyvateľstva odporúča, aby bolo zaočkovaných aspoň 95 % detí, u nás je to už pri niektorých chorobách menej. Aktuálne je hranica zaočkovanosti 96 – 98 %. Týka sa to základnej vakcinácie proti osýpkam, ružienke a mumpsu.

Unilabs Slovensko 87


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 2: Charakteristiky vakcín, ktoré sú/budú dostupnéna Slovensku

Typ vakcíny

Výrobca, dávkovane, účinnosť, skladovanie, dostupnosť

mRNA

BioNTeck/Pfizer

2 dávky v odstupe 21 dní účinnosť 95 % po 7 dňoch od druhej dávky -70 °C dlhodobo, 2 – 8 °C max. 5 dní Schválená Európskou liekovou agentúrou dostupná v SR

Moderna/NIAID

2 dávky v odstupe 28 dní účinnosť 94 % po 14 dňoch od druhej dávky -20 °C 6 mesiacov, 2 – 8 °C max. 30 dní Schválená Európskou liekovou agentúrou dostupná v SR Q1/2021

CureVac AG

2 dávky v odstupe 28 dní vo fáze 2b/3 klinických skúšok -20 °C dlhodobo, 5 °C 90 dní dostupná v SR, predpoklad Q3/2021

Astra Zeneca/University of Oxford

2 dávky v odstupe 28 dní účinnosť 62 – 90 % podľa množstva v prvej dávke -20 °C dlhodobo, 2 – 8 °C min. 6 mesiacov dostupná v SR, predpoklad Q1/2021

Janssen Pharmaceutical

1 dávka (2 dávky) vo fáze 3 klinických skúšok -20 °C dlhodobo, 2 – 8 °C min. 3 mesiace dostupná v SR, predpoklad Q2/2021

Sanoti Pasteur/GSK

2 dávky v odstupe 21 dní vo fáze 1/2 klinických skúšok -20 °C dlhodobo, 2 – 8 °C min. 6 mesiacov dostupná v SR, predpoklad Q4/2021

Novavax

2 dávky v odstupe 21 dní vo fáze 3 klinických skúšok -20 °C dlhodobo, 2 – 8 °C min. 6 mesiacov dostupná v SR, predpoklad Q2/2021

Adenovirusová

Subjednotková proteinová

Komisia vydala podmienečné povolenie uvedenia na trh pre vakcínu, ktorú vyvinuli spoločnosti BioNTech a Pfizer (21. decembra 2020), pre vakcínu spoločnosti Moderna (6. januára 2021) a pre vakcínu spoločnosti AstraZeneca (29. januára 2021) – po tom, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) vydala pozitívne posúdenie ich bezpečnosti, kvality a účinnosti. Agentúre EMA bola 16. februára 2021 doručená žiadosť o povolenie na uvedenie na trh vakcíny proti Covid-19, ktorú vyvinula spoločnosť Janssen-Cilag International N.V. Stanovisko by mohla EMA vydať do polovice marca 2021. Agentúra EMA začala 3. februára 2021 priebežné preskúmanie vakcíny proti ochoreniu Covid-19 spoločnosti Novavax a 12. februára 2021 vakcíny spoločnosti CureVac AG. Tieto priebežné preskúmania budú pokračovať, kým nebude k dispozícii dostatok dôkazov na

88 inVitro

podanie formálnej žiadosti o povolenie uvedenia na trh. Vakcinácia proti ochoreniu Covid-19 je zatiaľ odporúčaná osobám starším ako 18 rokov, pri niektorých vakcínach sa táto hranica posúva nižšie. Chcela by som okrajovo spomenúť aj vakcínu, ktorá bola na Slovensko privezená v marci 2021 – Sputnik V (rusky: Спутник V). Je to pôvodom ruská vakcína proti Covid-19, ktorú vyvinul moskovský Gamalejov inštitút. Je to vakcína s vírusovým vektorom využívajúcim ľudský adenovírus. Podľa predbežných štúdií je účinnosť 92 %. MZ SR vydalo Štandardný postup na výkon prevencie očkovaní proti Covid-19.

Možné komplikácie a reakcie po očkovaní všeobecne Vakcínu možno podať buď orálne, alebo injekčne (intramuskulárne, subkutánne). Riziká


Choroby z kliešťa

očkovania sú mnohonásobne prevýšené jeho výhodami. Medzi bežné komplikácie patria: • zvýšená teplota do 39 stupňov, • mrzutosť, • plačlivosť trvajúca menej ako tri hodiny, • lokálne reakcie v podobe začervenania či opuchu do piatich centimetrov (stačí priložiť studený obklad), • bolesť hlavy, • niekedy aj zvracanie alebo hnačka, nechutenstvo, • bolesti kĺbov. Problémy však zvyčajne zmiznú do niekoľkých hodín, najneskôr do dvoch dní. Aj keď sa môžete ľahko domnievať, že niektoré choroby sa u nás už nevyskytujú, že vaše dieťa očkovanie proti nim nepotrebuje, opak je pravdou. Jediné vypuknutie choroby medzi nezaočkovanými deťmi stačí, aby sa ochorenie opäť začalo šíriť. Skutočnosť, že sa u nás mnohé nebezpečné ochorenia takmer nevyskytujú, je práve preto, že je zavedené povinné očkovanie. To ale neznamená, že sa s nimi nemôžeme stretnúť inde vo svete. Z praxe môžem spomenúť očkovanie u rómskych detí, ktoré je veľmi náročné a namáhavé pre zdravotnícky personál a zároveň neocenené nikým. Ak by sme rómske deti neočkovali, vzhľadom na ich nízky hygienický štandard, mali by sme tu epidémiu každý rok. Častokrát rómske mamičky odmietajú očkovania v dôsledku strachu pred teplotami a inými komplikáciami, ktoré nevedia zvládnuť, aj napriek poučeniu a výstrahám. Očkovanie v kolektívnych zariadeniach, ako sú jasle, škôlky, školy, ale aj sociálne zariadenia, má nesmierny význam v prevencii epidémie infekčných ochorení, ako sú chrípka, parotitída, hepatitídy typu A. Spomenúť treba aj sociálne slabšie skupiny s nízkym hygienickým štandardom, mnohopočetné rodiny, ktorých počet v poslednom období stále stúpa. Vakcinácia detí proti niektorým ochoreniam významne poklesla, takže sa podľa odborníkov vracia riziko možnej nákazy. Ohrozené sú najmä malé deti, ale aj dospelí ľudia s oslabenou imunitou. Vedú sa diskusie o tom, či je povinné očkovanie správne, alebo nie. Odpor k vakcinácii však medzitým tak zosilnel, že sa zaočkovanosť detí na Slovensku prepadla pod bezpečnú hranicu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na udržanie imunity obyvateľstva odporúča, aby bolo zaočkovaných aspoň

95 % detí, u nás je to už pri niektorých chorobách menej. Aktuálne je hranica zaočkovanosti 96 – 98 %. Týka sa to základnej vakcinácie proti osýpkam, ružienke a mumpsu. V Bratislavskom kraji absolvovalo vakcináciu iba 88,8 % detí (už pri narodených v roku 2011 to bolo len 92,3 %), v Trenčianskom 92,8 %, v Banskobystrickom 94 % a v Košickom kraji 93,9 % detí. Potrebnú hranicu 95 % nedosiahlo až 36 zo 79 slovenských okresov. Zaočkovanosť detí v priebehu rokov ustavične klesá, odborníci upozorňujú, že by sa to Slovensku mohlo vypomstiť. Nákazy, na ktoré sme pomaly zabudli, by sa mohli vrátiť. Pri poklese zaočkovanosti pod 95 %, ako sa to deje u nás, podľa WHO hrozia epidémie takých chorôb, ktoré sa pri vysokej vakcinácii v krajine vôbec nevyskytujú, alebo len ojedinele. Pod touto hranicou prestane totiž ochrana očkovaním fungovať. Kým doteraz i nezaočkovanú časť populácie chránil obranný štít očkovaných, pri poklese zaočkovanosti už tento štít fungovať nebude. „Infekciami sú najviac ohrozené deti a dospelí, ktorí nie sú očkovaní, a teda nemajú vytvorenú ani základnú imunitu proti očkovaným chorobám,“ zdôrazňuje Henrieta Hudečková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu (v článku pre aktuality.sk z 29. 4. 2015). Odborníci preto vyzývajú verejnosť, aby viac dôverovala lekárom a poznatkom založeným na dôkazoch a nie neovereným informáciám, ktoré sa šíria na internete. Úrad verejného zdravotníctva vydal Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz: I. Povinné očkovanie 1. Zamestnanci, ktorí sú pri práci priamo exponovaní nákaze, proti ktorej nie sú imúnni, sú povinní chrániť sa proti nej očkovaním v súlade s § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. 2. Povinné očkovanie sa v súlade s § 8 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonáva u zamestnancov, ktorí sú profesionálne vystavení zvýšenému nebezpečenstvu tuberkulózy, vírusovej hepatitídy typu A (VHA), vírusovej hepatitídy typu B (VHB), besnoty, chrípky a kliešťového zápalu mozgu. V § 8 sú zahrnuté podrobnosti o povinnom očkovaní podľa

Unilabs Slovensko 89


T É M A ČÍ S LA

profesie a podľa pracovnej činnosti zamestnancov. 3. Nových zamestnancov treba začať očkovať minimálne dva týždne pred nástupom do zamestnania. 4. Ak základné očkovanie pozostáva z viacerých dávok očkovacej látky (proti VHA, VHB, besnote a kliešťovému zápalu mozgu), zamestnanec je chránený pred nákazou až po kompletnom očkovaní, t. j. po aplikácii všetkých predpísaných dávok základného očkovania. Je nevyhnutné dodržať časové intervaly medzi jednotlivými dávkami základného očkovania a preočkovania podľa písomnej informácie pre používateľa (PIL) ku konkrétnej očkovacej látke. Zamestnanec je spôsobilý na prácu už po podaní prvej dávky očkovacej látky, ale ochrana pred nákazou je len čiastočná. 5. Očkovanie v súlade s § 1 ods. 3 písm. c) vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z. z. zabezpečí lekár pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorý vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. 6. V prípade, že lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nevykonáva lekár PZS, očkovanie zabezpečí lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, resp. pre deti a dorast, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“). 7. Všeobecný lekár predpíše očkovaciu látku zamestnancovi na lekárskom predpise. Spôsob úhrady predpísanej očkovacej látky vyznačí preškrtnutím políčka „hradí poisťovňa“. 8. Lekár PZS vypracuje pre zamestnávateľa zoznam zamestnancov podliehajúcich povinnému očkovaniu podľa profesie a podľa pracovnej činnosti. 9. Povinné očkovanie zamestnancov hradí zamestnávateľ v súlade s § 14, ods. 4 nariadenia vlády SR č. 338/2006 Z. z. 10. Zamestnávateľ dohodne spôsob úhrady očkovacej látky s lekárom PZS alebo so všeobecným lekárom. 11. Zamestnávateľ uchováva a aktualizuje zoznam zamestnancov podliehajúcich povinnému očkovaniu a zoznam očkovaných zamestnancov, ktorý na požiadanie

90 inVitro

predloží orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. 12. Nepodrobenie sa povinnému očkovaniu znamená porušenie § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., t. j. priestupok na úseku verejného zdravotníctva (§ 56 ods. 1 písm. a). 13. V prípade kontraindikácie očkovania u zamestnanca treba vyjadrenie príslušného odborného lekára, ktorý kontraindikuje podanie konkrétnej očkovacej látky a následne vyjadrenie lekára PZS, či je zamestnanec spôsobilý na výkon práce vo zvýšenom profesionálnom riziku nákazy, proti ktorej nie je z dôvodu kontraindikácie očkovaný. Kontraindikáciu očkovania treba prehodnotiť s časovým odstupom. II. Odporúčané očkovanie Odporúčané očkovanie sa v súlade s § 10 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonáva u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vírusovej hepatitídy typu A, vírusovej hepatitídy typu B, besnoty, chrípky a kliešťového zápalu mozgu.

Prevencia proti kliešťovej encefalitíde

Účinnou a bezpečnou ochranou proti kliešťovej encefalitíde je očkovanie. Optimálne je začať s očkovaním v zimných mesiacoch tak, aby v jarných mesiacoch pri nástupe aktivity kliešťov už bola očkovaná osoba chránená dostatočnou hladinou protilátok. Na to treba podať minimálne dve dávky očkovacej látky z celkovej trojdávkovej schémy. Očkovanie sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému riziku nákazy. Ide najmä o laboratórnych pracovníkov pracujúcich so živým vírusom kliešťovej encefalitídy, ale napr. aj o pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vrátanie žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl, poľnohospodárskych pracovníkov, zememeračov, geológov, značkárov turistických chodníkov, zamestnancov horských chát a lanoviek, zamestnancov rekreačných zariadení, pracovníkov pohraničných stráží a colných správ, vojakov, pracovníkov železníc vykonávajúcich údržbu a prevádzku železníc a pracovníkov Slovenskej správy ciest vykonávajúcich práce spojené s údržbou ciest. Očkovať možno aj iné osoby, ktoré o to požiadajú. O vhodnosti očkovania však musí rozhodnúť všeobecný lekár, ktorý aj vykoná očkovanie.


Choroby z kliešťa

Pri poklese zaočkovanosti pod 95 % podľa WHO hrozia epidémie takých chorôb, ktoré sa pri vysokej vakcinácii v krajine nevyskytujú vôbec alebo len ojedinele. Pod touto hranicou prestane totiž ochrana očkovaním fungovať.

Pri očkovaní možno postupovať podľa bežnej schémy, alebo podľa zrýchlenej schémy, ktorá by mala zabezpečiť rýchlejší nástup imunity. Bežnou schémou sa o 1 až 3 mesiace po prvej dávke podá druhá dávka očkovacej látky, tretia dávka sa podá v závislosti od druhu použitej očkovacej látky – buď o 5 – 12 mesiacov po druhej dávke, alebo 9 – 12 mesiacov po druhej dávke. Tretia dávka zaručí imunitu v trvaní troch rokov. Po troch rokoch sa môže vykonať preočkovanie. Pri zrýchlenej schéme sa skráti interval medzi podaním prvej a druhej dávky očkovacej látky, keď sa druhá dávka podá už o týždeň alebo o 2 týždne po prvej dávke, v závislosti od druhu použitej očkovacej látky. V § 10 sú zahrnuté aj podrobnosti o odporúčanom očkovaní podľa profesie a podľa pracovnej činnosti zamestnancov. Lekár PZS vypracuje pre zamestnávateľa zoznam zamestnancov, ktorým odporúča očkovanie podľa profesie alebo podľa pracovnej činnosti. Rozhodnutie o realizácii očkovania je na zvážení zamestnanca, prípadne jeho zamestnávateľa. Odporúčané očkovanie môže hradiť zamestnávateľ alebo zamestnanec po vzájomnej dohode.

Odmietnutie očkovania

Obavy odborníkov potvrdzujú i údaje Úradu verejného zdravotníctva, ktorý kontroluje očkovanie na území Slovenska. Počet detí bez povinného očkovania podľa neho stúpa. Od začiatku septembra 2011 do konca augusta 2012 napríklad zaznamenali len 950 čiastočných odmietnutí niektorého povinného očkovania a 341 detí, ktoré neabsolvovali žiadne povinné očkovanie, no v ďalšom období bolo čiastoč-

ných odmietnutí už 1 657 a kompletných 938. V sledovanom čase o rok neskôr trend odmietania pokračoval – na 1 137 čiastočných a 987 celkových odmietnutí. „Rodičia najčastejšie odmietajú očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke,“ približuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Skalická (v článku pre teraz.sk z 26. 2. 2015). Zvýšiť informovanosť ľudí pomáhajú aj tzv. poradne očkovania, ktoré fungujú na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Odporcovia plošného očkovania trvajú na tom, že by nemalo byť povinné, ale dobrovoľné. O tom, či svoje deti dajú zaočkovať, chcú rozhodovať sami. Na podporu svojich snáh uvádzajú rôzne tvrdenia, ktoré spochybňujú nevyhnutnosť a opodstatnenosť očkovaní. Vakcinácia sa podľa nich preceňuje a za jej propagovaním údajne stoja farmaceutické firmy, ktorým ide o obchod. Medzi najčastejšie dôvody odmietania očkovania patria: nedostatočná informovanosť a neodbornosť detských lekárov, nežiadúce reakcie, s ktorými sa deti stretli po podaní vakcín, závažné zdravotné poruchy. Očkovanie proti osýpkam podľa rodičov môže vyvolať autizmus a vakcinácia proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu zase syndróm náhleho úmrtia dojčiat. To, že sa nákazlivé choroby podarilo potlačiť, údajne nie je zásluhou plošného očkovania, ale skôr zlepšujúcich sa životných podmienok, zdravšej stravy a dôkladnejšej hygieny. S argumentmi, ktoré predkladajú odporcovia povinných očkovaní, odborníci nesúhlasia. Považujú ich za zavádzanie a neoveriteľné hypotézy. Epidemiológom dáva za pravdu aj história. Napríklad na záškrt ešte v roku 1930 v niekdajšom Československu ochorelo takmer 24-tisíc detí, z toho vyše 2 100 zomrelo. Po zavedení povinného očkovania v roku 1946 počet ochorení rýchlo klesal, až kým v polovici 80. rokov nákaza úplne nevymizla. Podobne sa podarilo potlačiť detskú obrnu, proti ktorej sa očkuje od roku 1960. Osýpky tiež patrili medzi závažné detské choroby. Až do roku 1969, keď sa proti nim začalo očkovať, zaznamenali niekoľko desiatok tisíc prípadov ročne a asi 50 úmrtí. Už od 80. rokov je ich výskyt vďaka vakcinácii ojedinelý. Posledná epidémia osýpok na Slovensku prepukla v rokoch 1997-98, keď ochorelo približne 600 ľudí. Odvtedy sa táto nákaza prakticky stratila. Proti tetanu, infekčnému ochoreniu charakteristickému ochrnutím svalstva, sa na našom území očkuje od roku 1952. Posledný prípad novorodeneckého tetanu je známy z roku 1961, inak je u nás choroba zriedkavá.

Unilabs Slovensko 91


T É M A ČÍ S LA

90 % Podľa informácií WHO je dnes priemerná zaočkovanosť v Európe asi 90 %, no medzi jednotlivými krajinami sú veľké rozdiely.

Epidemiológovia vystríhajú, že keby sa očkovanie ponechalo na dobrovoľnosti a ochote rodičov, následky by boli zdrvujúce. Svedčia o tom prípady zo zahraničia. Napríklad z Veľkej Británie, kde po odpore voči očkovaniu v 80. rokoch minulého storočia poklesla vakcinácia a vzápätí sa rozšírila epidémia čierneho kašľa. Podľahli jej stovky detí a situácia sa zlepšila až po opätovnom rozbehnutí očkovania. Podobné skúsenosti má i Nemecko, Švédsko, Holandsko či Japonsko. Podľa informácií WHO je dnes priemerná zaočkovanosť v Európe asi 90 percent, no medzi jednotlivými krajinami sú veľké rozdiely. Viac ako pol milióna detí v Európe stále nemá prístup k základnému očkovaniu. Až 32-tisíc ich ročne zomiera na infekcie, ktorým by sa dalo predísť vhodnou vakcináciou. WHO predpokladá, že očkovanie na svete každý rok zachráni vyše tri milióny ľudí pred smrťou a ďalšie milióny pred utrpením a trvalými následkami. Naopak, pre chýbajúcu vakcináciu ročne zahynú viac ako

tri milióny ľudí, z toho asi 1,4 milióna detí do piatich rokov. Rodičia, ktorí odmietajú dať deti zaočkovať, sa dopúšťajú priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Ak regionálny úrad verejného zdravotníctva dostane od lekára hlásenie o odmietnutí očkovania, rodičov si pozve, aby ich informoval o význame vakcinácie a možných rizikách. Za priestupok môže uložiť pokutu. Na Slovensku fungujú centrá na očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania (oficiálne vymenované MZ SR), pozri Tabuľku č. 3. Odborní lekári – špecialisti určia, či dané dieťa vakcinovať, ako, kedy, v akom časovom slede, alebo sa dieťa nemôže vakcinovať.

Očkovanie pred cestou do exotických krajín Pri návšteve niektorých krajín je očkovanie proti rôznym chorobám povinné a odporúča sa

Tabuľka č. 3 : Centrá na očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania Centrá

Adresa

MUDr.

Kontakt

DFNsP v Bratislave

Limbová 1 833 40 Bratislava

MUDr. Zuzana Kuková

tel. č.: 02/59371563

DFNsP v Banskej Bystrici; Klinika pre deti a dorast

Námestie Ludvika Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

tel. č.: 048/4726566

DFNsP v Košiciach

Tr. SNP 1 040 11 Košice

MUDr. Ingrid Urbančíková

tel. č.: 055/6402478

FN v Martine

Kollárova 2 036 59 Martin

MUDr. Jana Vyšehradská

tel. č.: 043/4203845

92 inVitro


Choroby z kliešťa

najmä pri cestovaní do krajín s nízkou hygienickou úrovňou a s málo rozvinutým zdravotníctvom. Odborníci však upozorňujú, že ani vakcinácia nechráni na 100 %, a preto nemožno podceňovať ani ďalšie preventívne opatrenia. „Zdravotné riziká pre turistov predstavujú najmä potraviny a voda, keďže hnačkové ochorenia tvoria 60 až 80 % všetkých ochorení cestovateľov,“ upozorňuje imunoalergologička Katarína Bergendiová (v článku pre sme.sk zo 7. 8. 2015). Preto treba dbať na výber bezpečných potravín a bezchybnej pitnej vody. V rámci prevencie by ste sa mali vyvarovať: • neprevareného mlieka, • majonéz a vajíčok, • tvarohu a mäkkých syrov miestnej výroby, • zmrzliny, • pridávania kociek ľadu neznámej kvality do nápojov, • vode zlej alebo neznámej kvality, v prípade potreby možno vodu upraviť prevarením, filtráciou či chemickou úpravou.

čenstvo pri návšteve rozvojových krajín Afriky a Ázie. Cholera – očkovanie proti nej nevyžaduje žiadna krajina, ale odporúča sa pri pracovných pobytoch v oblastiach jej epidemického výskytu. Japonská encefalitída – v oblasti epidemického výskytu tohto ochorenia sa cestovateľom v prípade dlhodobých pobytov odporúča vakcinácia. V týchto oblastiach by ste mali dbať na ochranu pred poštípaním komármi. Besnota – zvieratá nakazené besnotou predstavujú pre cestovateľov riziko. Odhaduje sa, že asi 13 % návštevníkov krajín juhovýchodnej Ázie príde do kontaktu s miestnymi zvieratami. Malária – očkovacia látka na maláriu neexistuje, v malarických oblastiach je preto namieste užívanie antimalarík a tiež prevencia vo forme repelentov, sieťok proti hmyzu či nosenie svetlého oblečenia. Podceňovať netreba ani iný lietajúci hmyz a možnosť nakazenia sa parazitmi. Rizikové môže byť aj kúpanie v stojatých sladkovodných nádržiach a pomaly tečúcich vodných tokoch, ako aj chôdza po pláži naboso.

Nebezpečné ochorenia

Pre cestovateľov predstavujú riziko vírusové hepatitídy typu A a E, črevné parazity, sexuálne prenosné choroby a ďalšie ochorenia. Na prevenciu formou očkovania by ste mali dbať v prípade, ak sa chystáte do vzdialených exotických končín s výskytom niektorých nebezpečných ochorení a vírusov. Hepatitída A – očkovanie proti nej sa odporúča cestovateľom do oblastí s vyšším výskytom infekcie. Hepatitída B – proti nej by sa mali zaočkovať ľudia pri plánovanej návšteve krajín so stredným až vysokým rizikom nákazy. Žltá zimnica – na prevenciu proti nej formou očkovania nezabudnite pri ceste do Afriky. Je častou príčinou úmrtia nezaočkovaných turistov, najmä na západe kontinentu. Brušný týfus – ochrana pred týfusom v podobe vakcinácie sa odporúča pri cestách do krajín, kde je vysoké riziko nákazy, zvlášť pri dlhotrvajúcich pobytoch, v podmienkach s nízkou hygienickou úrovňou a pre cestovateľov do indického subkontinentu. Meningokoková meningitída – hlavne návštevníci Mekky, ako aj subsaharskej oblasti by nemali zabudnúť na ochranu v podobe očkovania. Poliomyelitída – stále predstavuje nebezpe-

Viac ako pol milióna detí v Európe stále nemá prístup k základnému očkovaniu.

Až 32-tisíc ich ročne zomiera na infekcie, ktorým by sa dalo predísť vhodnou vakcináciou.

WHO predpokladá, že očkovanie na svete každý rok zachráni vyše tri milióny ľudí pred smrťou a ďalšie milióny pred utrpením a trvalými následkami.

Naopak, pre chýbajúcu vakcináciu ročne zahynú viac ako 3 milióny ľudí, z toho asi 1,4 milióna detí do piatich rokov.

Unilabs Slovensko 93


T É M A ČÍ S LA

13 %

Odhaduje sa, že asi 13 % návštevníkov krajín juhovýchodnej Ázie príde do kontaktu s miestnymi zvieratami.

Očkovanie pred cestovaním do exotických krajín 1. Cholera – žiadna krajina (oblasť) očkovanie proti cholere nevyžaduje. Očkovanie možno odporúčať pri pracovných pobytoch v oblastiach epidemického výskytu cholery. 2. Žltá zimnica – očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do krajín: AFRIKA: BENIN, BURKINA FASO, KAMERÚN, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA, KONGO, POBREŽIE SLONOVINY, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO (predtým ZAIRE), GABON, GHANA, LIBÉRIA, MALI, MAURETÁNIA (mimo tých, ktorí prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako 2 týždne), NIGER, RWANDA, SV. TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV, TOGO JUŽNÁ AMERIKA: FRANCÚZSKA GUYANA Očkovanie sa odporúča pri cestách do krajín (oblastí) endemického výskytu žltej zimnice AFRIKA: ANGOLA, BURUNDI, ČAD, ETIÓPIA, ROVNÍKOVÁ GUINEA, GAMBIA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, KEŇA, NIGÉRIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMÁLSKO, SUDÁN, TANZÁNIA, UGANDA, ZAMBIA, STREDNÁ A JUŽNÁ AMERIKA: BOLÍVIA (oblasti Beni, Cochabamba, Santa Cruz a časť subtropickej oblasti La Paz), BRAZÍLIA (oblasti Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranháo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondonia, Roraima a Tocantis, Espirito Santo, Piaui, Bahia, Sao Paolo, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul), KOLUMBIA, EKVÁDOR, GUYANA, PANAMA (provincie Chepo, Darién a San Blas), PERU (pri návšteve džungľových oblastí pod 2 300 m n. m.), SURINAM, VENEZUELA, TRINIDAD a TOBAGO.

94 inVitro

3. Poliomyelitída – očkovanie sa odporúča cestujúcim starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy (najmä krajiny južnej a juhovýchodnej Ázie). 4. Iné – odporúčané očkovania osobám vo vysokom riziku nákazy vzhľadom na dĺžku pobytu, charakter práce, epidemiologickú situáciu a špecifiká miesta pobytu. 5. Meningokoková meningitída – očkovanie sa odporúča pri: – cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy (krajiny rovníkovej Afriky), – púti do Mekky (Saudská Arábia), 6. Japonská encefalitída – očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v oblasti epidemického výskytu japonskej encefalitídy. VÝCHODNÁ A JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA: Poznámka: Riziko prenosu je iba v kalendárnych mesiacoch uvedených v zátvorke. Pokiaľ tento údaj nie je uvedený, riziko prenosu trvá po celý rok. BANGLADÉŠ (6. – 1.) BARMA (5. – 10.) (6. – 1.) BHUTAN BRUNEJ KAMBODŽA (5. – 10.) ČÍNA (sever) (5. – 9.) ČÍNA (juh) (4. – 10.) INDIA (sever) (6. – 1.) INDIA (juh) INDONÉZIA JAPONSKO (4. – 10.) LAOS (5. – 10.) MALAJZIA NEPÁL (7. – 12.) SEVERNÁ KÓREA (5. – 10.) PAKISTAN (6. – 1.) FILIPÍNY SRÍ LANKA JUŽNÁ KÓREA (7. – 10.) TAIWAN (4. – 10.) THAJSKO (5. – 10.) VIETNAM (5. – 10.) 7. Brušný týfus – očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie (najmä indický subkontinent), Afriky, Strednej a Južnej Ameriky iba v tom prípade, že ide o dlhodobý pobyt alebo ak v mieste pobytu nie je zabezpečená pitná voda a hygienické podmienky sú zlé. 8. Záškrt – očkovanie sa odporúča cestujúcim vo veku nad 40 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu záškrtu.


Choroby z kliešťa

9. Vírusová hepatitída typu A – očkovanie sa odporúča cestujúcim do 54 rokov pri dlhodobých pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie a s nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný východ, Stredná a Južná Amerika. 10. Vírusová hepatitída typu B – očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch vo vysoko endemických oblastiach: krajiny Afriky, Južná a Stredná Amerika, Blízky východ, juhovýchodná Ázia a ostrovy Tichého oceánu. Za najrizikovejšie oblasti sa považuje juhovýchodná Ázia, oblasť strednej a južnej Afriky a Stredná a Južná Amerika. Záleží pochopiteľne aj od konkrétnej destinácie. Zatiaľ čo prímorské letoviská bývajú na vysokej úrovni, v odľahlejších oblastiach vo vnútrozemí je hygienický štandard zvyčajne neporovnateľne nižší. Brexit: informácie pre občanov cestujúcich do Veľkej Británie (aktuálne od 1. januára 2021) Keďže sa informácie ohľadom danej témy v rámci EÚ neustále aktualizujú, komunikujú a objasňujú, Európska komisia po intenzívnych jednaniach dosiahla v posledných dňoch roku 2020 uzatvorenie Dohody so Spojeným kráľovstvom o podmienkach jeho budúcej spolupráce s Európskou úniou. Každá krajina v EÚ má svoj vlastný očkovací kalendár, a teda aj odporúčané očkovania.

V súčasnej dobe dochádza aj k modifikácii „klasických“ očkovacích látok zvýšením antigénnych vlastností, a to rôznymi spôsobmi – modifikáciou, resp. zmenou antigénu, pridávaním adjuvantov a redukciou množstva prídavných látok a stabilizátorov. Neustále sa pracuje na nových očkovacích látkach proti ochoreniam ako antrax, cholera, hepatitída C a proti mnohým ďalším ochoreniam. Vývoj týchto vakcín potrvá ešte mnoho rokov, ich význam je však pre ďalšie generácie obrovský. Článok bol od autorky prijatý 15. 3. 2021.

Literatúra 1. Bartošova D.: Detske infekčni nemoci. Praha: Galen 2003, 284 s. 2. Beran J, a spol.: Očkovovani. Praha: Galen 2005, 347 s. 3. Csaderova Z.: Očkovací kalendár pre deti po transplantácii krvotvorných buniek. Čes.-slov. pediat. 2000; 55: 712–715. 4. Garcon N. GlaxoSmithKline adjuvant systems in vaccines: concepts, achievements and perpectives. Expert Rev Vaccines, 2007; 6: 723–738. 5. Votava M.: Lekařska mikrobiologie obecna. Praha: Neptun 2005: 351 s. 6. Nevicka E, Frecerova K.: Tuberkulóza

Smerovanie vývoja očkovania

Na trh prichádzajú bezpečnejšie a účinnejšie očkovacie látky, rozširuje sa okruh očkovaných osôb a zvyšuje sa význam ochrany osôb s chronickými ochoreniami a starších jednotlivcov. Vakcinácia ročne zachráni 2 – 3 milióny ľudí pred smrťou. Paralelne so snahou o eradikáciu ochorení preventabilných očkovaním silnie aj „hnutie“ proti vakcináciám. Modifikáciou antigénov sa zvyšuje efektivita klasických očkovacích látok pri súčasnej redukcii ich vedľajších účinkov, modifikáciou zloženia vakcín/vypustením konzervačných látok sa zvyšuje ich bezpečnosť, pridaním nových adjuvantov sa zosilňuje imunogenicitu vakcín. Pripravujú sa kombinované vakcíny, ktoré zaisťujú, že sa jedným vpicho získa ochrana pred viacerými ochoreniami. Do praxe sa zaviedli protinádorové vakcíny. Pomocou týchto vakcín sa zvyšuje zaočkovanosť, hlavne populácie s chronickými ochoreniami.

u deti, Kancelária Svetovej zdravotnícke organizácie na Slovensku, Bratislava 2007, 150 s. 7. Nováková E, Klement C, Olear V.: Lekárska vakcinologia nielen pre medikov. Bratislava: Vydavateľstvo PRO 2007, 114 s. 8. Lobovská A.: Infekční nemocí, Karolínum 2003 9. Dluholucky S, Šimurka P, Urbančikova I.: Sprievodca očkovaním. http://www.mccservices.sk/subory/ sprievodcaockovanim. 10. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 11. Centra na očkovanie deti s kontraindikáciami očkovania (oficiálne vymenované MZ SR) 12. Úrad verejného zdravotníctva SR 13. Bergendiová K.: Všetko čo potrebujete vedieť o očkovaní na COVID-19 14. Jeseňak M.: Po očkovaní vyzerá byť imunita účinnejšia

Unilabs Slovensko 95


T É M A ČÍ S LA

Kliešťová encefalitída

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. Lekárska fakulta SZU, Bratislava

V ostatnom období sa do pozornosti nielen odborníkov dostávajú vírusové antropozoonózy. Jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich antropozoonóz na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe, je kliešťová encefalitída (KE). Kliešťová encefalitída (jarno-letná, stredoeurópska encefalitída) je ochorenie s typickým sezónnym výskytom a prírodnou ohniskovosťou. Najčastejším prenášačom vírusu je kliešť, v našich geografických podmienkach hlavne druh Ixodes ricinus. Účinnou a bezpečnou ochranou je očkovanie. 96 inVitro


Choroby z kliešťa

NO

CA BY PB

MT

IL TN MY

SE MA

PN TT

BA

PD

ZM

ZC

NR GA

SA

LV

PP

LM

TR

PO

GL RA

DT

ZV

PT

BS

RV

SP

SB LE

BR

BB

SK

BJ

SN

KS

VT

KE

ML HE

MI

SV

SO

TV

RS

LC

KA NZ

DS

KK

RK

ZH

PE

TO

HC

PK SC

BN

NM

SL

DK

ZA

PU

SI

TS

KM

VK

KN

< 0,00 – 0,01) < 0,01 – 3,20) < 3,20 – 6,34) < 6,34 – 9,85)

Obrázok č. 1: Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR podľa okresov v roku 2020 (zdroj údajov: EPIS © ÚVZ SR)

Úvod

Kliešťová encefalitída (jarno-letná, stredoeurópska encefalitída) sa prejavuje ako akútne vírusové horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém a ktoré môže zanechať vážne celoživotné následky. Zákernosť ochorenia spočíva v dvojfázovom priebehu. Zvláštnosťou ochorenia je výrazne sezónny charakter, ktorý súvisí s obdobím výskytu vektora. Na Slovensku je niekoľko ohnísk nákazy. Ľudské infekcie sa objavujú sporadicky po prisatí kliešťa alebo po konzumácii nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov, čo môže byť príčinou epidemického výskytu.

Epidemiológia a etiológia

Vyvolávateľmi ochorenia sú vírusy komplexu kliešťových encefalitíd z rodu flavivírusov. Vyskytujú sa v prírodných ohniskách nákazy v Európe, Ázii a v Severnej Amerike. Rezervoárom infekcie v prírode sú hlodavce, ale aj vysoká domáca zver a voľne žijúca zver. Vírusy sú prenášané na človeka prostredníctvom článkonožcov, kliešťami Ixodes ricinus, ktoré prenášajú infekciu aj na ďalšiu zver (veverice, krty, zajace, jelene a pod). Domáce zvieratá (kozy,

< 9,85 – 23,93 >

ovce, hovädzí dobytok) pasúce sa vo voľnej prírode sú často inaparentne infikované a vo viremickom štádiu vylučujú vírus mliekom. Na Slovensku žije približne dvadsať druhov kliešťov. Niektoré sa zdržiavajú v brlohoch zvierat alebo hniezdach vtákov, preto sa s nimi bežne nestretneme. Riziko pre človeka predstavuje najmä kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), ktorý začína byť aktívny pri 5 °C. Preto ho za ideálne vlhkého počasia môžeme nájsť už v marci. V ostatných rokoch je možné pozorovať zaznamenané zmeny sezónneho výskytu kliešťov na Slovensku pravdepodobne v dôsledku klimatických zmien. Za ostatné roky zaznamenávame najviac prípadov z Banskobystrického a Žilinského kraja (okresy Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Rimavská Sobota). Prípady boli evidované aj v Žilinskom (okresy Žilina, Bytča), v Trenčianskom (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a Košickom kraji (Obrázok č. 1). Vzhľadom na mierne zimy možno za posledné roky „chytiť kliešťa“ aj počas zimných mesiacov. Kliešte sa vyskytujú v trávnatých porastoch s výškou od dvadsať centimetrov do jedného metra, v záhradách, v parkoch i v le-

Unilabs Slovensko 97


T É M A ČÍ S LA

fekciu prenášajú všetky vývojové štádiá kliešťa. Prenos infekcie z človeka na človeka neexistuje.

Patogenéza

Kliešte sú nielen prenášačmi vírusu kliešťovej encefalitídy, ale aj jeho dlhodobými hostiteľmi.

soch, ale v posledných rokoch sa v dôsledku klimatických zmien dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh, až do nadmorskej výšky nad 1 000 metrov. Striehnu na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy. Kliešte sú nielen prenášačmi vírusu kliešťovej encefalitídy, ale aj jeho dlhodobými hostiteľmi. Zabezpečujú tým udržanie vírusu v prírodnom ohnisku. Infekciu je možné získať aj konzumáciou nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov (žinčica, bryndza, syry) od infikovaných zvierat, najčastejšie od oviec a kôz. In-

98 inVitro

Vírus kliešťovej encefalitídy sa nachádza v slinách kliešťa. Po pricicaní infikovaného kliešťa alebo po požití kontaminovaných mliečnych výrobkov sa vírus replikuje v regionálnych lymfatických uzlinách. Virémia trvá 4 – 8 dní a prejavuje sa ako prvá fáza ochorenia pri typickom dvojfázovom priebehu ochorenia. Počas virémie sa vírus dostáva do mozgu, kde dochádza k jeho ďalšej replikácii, zmeny nastávajú v sivej, ale aj v bielej hmote mozgu a miechy. Zápalové zmeny sú v mozgovej kôre, bazálnych gangliách, kmeni, v motorických jadrách hlavových nervov, mozočku a v predných rohoch miechy.

Klinický obraz

Inkubačný čas je 3 – 30 dní, najčastejšie 7 – 14 dní. Ochorenie má často dvojfázový charakter a môže prebiehať od inaparentnej infekcie až po ťažké encefalomyelitídy. Prvá fáza je vlastne viremické alebo prodromálne štádium, ktoré sa prejavuje chrípke podobnými príznakmi – teplotami, bolesťami hlavy, svalov, únavou a malátnosťou. Toto štádium trvá 2 – 6 dní. Po tomto období môže


Choroby z kliešťa

ochorenie skončiť alebo po prechodnej úľave pokračuje do druhej fázy, ktorá sa prejaví nervovými príznakmi. Podľa charakteru a intenzity príznakov sa rozlišuje niekoľko foriem ochorenia. Inaparentná forma – bez zrejmých klinických príznakov, býva častá v endemických oblastiach. Po infekcii dochádza k protilátkovej odpovedi. Abortívna forma. Prebieha ako viremické štádium, ako prvá fáza ochorenia a ešte nie sú zmeny v likvorovom obraze. Pacient má príznaky podobné chrípke, ako sú bolesti hlavy, kĺbov, svalov, malátnosť, závraty a často zvýšená únava. Pacient má zvýšenú telesnú teplotu, katar horných dýchacích ciest. Horúčka trvá 4 – 7 dní, potom ustúpi za pocitu celkovej úľavy. Meningitická forma. Po prodromálnom štádiu znovu vystúpi teplota až do 39 °C, zvýrazňujú sa bolesti hlavy, časté je vracanie a svetloplachosť. Prítomné sú meningeálne príznaky a pri vyšetrení likvoru je obraz seróznej meningitídy. Po lumbálnej punkcii pociťuje pacient úľavu na prechodné obdobie. Encefalitická forma. Okrem meningeálnych príznakov sú viac prítomné príznaky z postihnutia sivej, ale aj bielej hmoty mozgu. Prítomná je kvalitatívna alebo kvantitatívna zmena vedomia, prejavujúca sa dezorientáciou, delíriom či kómou. Typická je hypersomnia alebo inverzný typ spánku, poruchy pamäte a koncentrácie, epilepsia, postihnutie hlavových nervov, hlavne n. VII alebo iné spastické príznaky. Často býva zvýšený svalový tonus, tras prstov, jazyka a očných viečok, hypomímia. Niekedy je porušený čuch. Typická je kombinácia mozočkových a extrapyramídových príznakov. Encefalomyelitická forma. Pri tejto forme sú známky encefalitídy, počas ktorých sa rozvíjajú chabé parézy – ako následok lézie motoneurónov predných rohov miechy v segmentoch C5 - 7, L2 - L4. Zvýrazňuje sa bolestivosť v uvedenej oblasti s hyporeflexiou až areflexiou. Často sa vyvinie obrna humeroskapulárneho pletenca. Pacient nedokáže upažiť a zodvihnúť napnutú hornú končatinu nad rameno. Na rozdiel od poliomyelitídy sa obrny

obyčajne vyvíjajú až po poklese teplôt alebo v rekonvalescencii. Bulbocervikálna forma. Je to najťažšia forma, ktorá sa často končí letálne. Postihnuté sú cervikálne segmenty a predĺžená miecha, pričom zlyhávajú dôležité vegetatívne centrá. Prejavuje sa poruchou motoriky mäkkého podnebia a hrtana. Typické je sťažené hltanie a huhňavá reč. Pacient je ohrozený aspiráciou a poruchami funkcie dôležitých centier v predĺženej mieche. Táto forma je zriedkavá a častejšie sa vyskytuje u osôb vo veku nad 60 rokov. Pomer manifestných ochorení k abortívnym a inaparentným sa udáva 1 : 3 : 6. Najmä v prírodných ohniskách nákazy KE dochádza často k inaparentným alebo abortívnym nákazám a k veľkej premorenosti obyvateľstva.

Diagnostika a diferenciálna diagnostika

Podozrenie na kliešťovú encefalitídu na základe epidemiologickej anamnézy a klinického obrazu potvrdí s istotou až dôkaz špecifických protilátok. Obvykle sa používa ELISA test s dôkazom IgM aj IgG protilátok. Treba nabrať dve vzorky krvi s odstupom 2 týždňov, pretože v prvej fáze ochorenia nemusia byť ešte prítomné protilátky. Štvornásobný vzostup titra protilátok v druhej vzorke potvrdzuje infekciu.

Najlepšou prevenciou KE je očkovanie. Očkovať sa môžu deti už od jedného roku veku. Základné očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích látok, prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch – v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia deväť až dvanásť mesiacov po druhej. Existuje aj skrátená schéma, keď sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej.

Unilabs Slovensko 99


T É M A ČÍ S LA

Rozpoznať abortívnu formu ochorenia klinicky nie je možné, preto je dôležité správne odobratie epidemiologickej anamnézy pri každom horúčkovom ochorení v jarných a letných mesiacoch (pobyt v prírode, prisatie kliešťa, pitie nepasterizovaného mlieka, syrov a pod.). Klinický obraz meningitickej formy je zhodný s inými nehnisavými meningitídami, pri encefalitických a encefalomyelitických formách treba vylúčiť herpetickú encefalitídu, parainfekčné a postvakcinačné encefalitídy.

Prevencia

3 roky Kompletné očkovanie ochráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky.

Virologická diagnostika: v prvej fáze ochorenia sa nevykonáva, je možná izolácia vírusu z krvi a detekcia vírusovej RNA. V neurologickej fáze je metódou voľby dôkaz špecifických IgM a IgG protilátok. Pozitivita IgM a IgG v sére potvrdzuje akútnu KE. V ELISA testoch existuje riziko skríženej reakcie s protilátkami proti iným flavivírusom. Tento variant treba zvážiť u osôb a anamnézou cestovania alebo očkovania cestovateľov. Pre stanovenie diagnózy neuroinfekcie (meningitída, encefalitída…) treba vyšetrenie mozgomiechového moku, v ktorom nájdeme obraz seróznej meningitídy. Likvorový nález sa zásadne nelíši od iných vírusových meningoencefalitíd. Likvor je číry, niekedy mierne skalený, prítomné sú desiatky až stovky mononukleárnych elementov, mierna proteinorachia, pričom glykorachia a chloridy sú v norme.

100 inVitro

Pri práci, turistike a cestovaní do oblastí výskytu kliešťovej encefalitídy treba venovať značnú pozornosť ochrane proti pohryznutiu kliešťami pomocou vhodného oblečenia, ktoré by malo pokrývať čo najväčší povrch tela. Odporúča sa používať aj repelentné prípravky. Nemenej dôležitá je pasterizácia mlieka. Najlepšou prevenciou KE je očkovanie. Očkovať sa môžu deti už od jedného roku veku. Základné očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích látok. Prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch – v januári, alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia deväť až dvanásť mesiacov po druhej. Existuje aj skrátená schéma, keď sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. Kompletné očkovanie ochráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protektívna hodnota protilátok sa vytvorí o desať až štrnásť dní po podaní druhej dávky. Podrobnosti o možnosti zaočkovania aj o prípadných kontraindikáciách poskytne pediater alebo praktický lekár pre dospelých. Očkovanie chráni aj proti ruskej jarno-letnej kliešťovej encefalitíde. Aktívna imunizácia nie je povinná, ale odporúča sa ľuďom žijúcim v endemickej oblasti, obzvlášť profesionálne ohrozeným: 1. pracovníkom lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl, 2. poľnohospodárskym pracovníkom, 3. zememeračom, geológom, značkárom turistických chodníkov, 4. zamestnancom v horských chatách a pri lanovkách, 5. zamestnancom rekreačných zariadení, 6. pracovníkom


Choroby z kliešťa

pohraničných stráží a colných správ, 7. príslušníkom Armády SR, pracovníkom Železníc SR, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železníc, 8. pracovníkom Slovenskej správy ciest, ktorí vykonávajú práce spojené s údržbou ciest. Na aktívnu imunizáciu sa používa neživá inaktivovaná vakcína z purifikovaného vírusu kliešťovej encefalitídy.

Záver

V ostatných rokoch sa do pozornosti epidemiológov, virológov a klinikov dostávajú vírusové antropozoonózy. Nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe je jednou z najčastejšie vyskytujúcich sa antropozoonóz kliešťová encefalitída. Svetová zdravotnícka organizácia sleduje výskyt arbovírusov a podporuje ich výskum na celom svete. Teplé a vlhké podnebie, ako aj listnaté porasty vytvárajú vhodné podmienky pre výskyt kliešťa obecného, ktorý prenáša vírus kliešťovej encefalitídy na ľudí. Vírus môže byť prítomný aj v mlieku infikovaných oviec a kôz. Treba pripomenúť, že nie každý kliešť je infekčný. Najúčinnejšou špecifickou prevenciou je očkovanie. Vakcíny sa používajú na aktívnu imunizáciu osôb proti všetkým subtypom vírusu.

Literatúra 1. Bálint O. a kol.: Infektológia a antiinfekčná terapia, II. Prepracované vydanie, Osveta s.r.o, Martin 2007., s. 138-140 2. Beneš J. a kol.: Infekční lékařství, Galén, 2009, s. 125-127 3. Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro prevenci a očkování proti klíšťové encefalitidě. Vakcinologie. 2016;10(2):96-97 4. Kaiser R. Tick-borne encephalitis. Infect Dis Clin North Am. 2008;22(3):561-75 5. Máderová E, Kayserová H, Kohl I. a spol. Očkovanie v praxi. Bratislava, Omnipublic, s.r.o, 1999, 52-55. 6. Slovakia reports highest occurrence of alimentary tick-borne encephalitis in Europe: Analysis of tick-borne encephalitis outbreaks in Slovakia during 2007–2016, publikácia Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 26, November–December 2018, Pages 37-42 7. Šašinka M, Nyulassy Š, Badalík L. a spol. Vademekum Medici. Martin, Osveta 2003, 1062-1067. 8. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 585 / 2008 Z. z. Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2008/585/20120101 9. World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe & European Centre for Disease. Tick-borne encephalitis in Europe. Dostupné na internete: https://ecdc.europa.eu/sites/ portal/files/media/en/healthtopics/ vectors/world-health-day-2014/ Documents/factsheet-tick-borneencephalitis.pdf. Accessed: March 2019 10. www.ockovanie.sk 11. www.szusr.sk 12. www.vakciny.net

Unilabs Slovensko 101


T É M A ČÍ S LA

Lymská borelióza doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. Lekárska fakulta SZU, Bratislava

Napriek tomu, že poznáme vyvolávateľa, hlavného vektora prenosu nákazy, čiastočne patogenézu a veľkú časť klinických prejavov ochorenia, pri stanovovaní diagnózy lymskej boreliózy stojí lekár často pred zložitým problémom. Lymská borelióza (LB) je infekcia, ktorá môže prebiehať subakútne až chronicky, s prejavmi rozvíjajúcimi sa od lokálnych zmien až po generalizované formy s pestrými príznakmi zo strany rôznych orgánov. Vzhľadom na rôznorodosť príznakov a často nesprávnu interpretáciu laboratórnych výsledkov chceme toto ochorenie priblížiť v článku. 102 inVitro


Choroby z kliešťa

Úvod

Lymská borelióza je celkové infekčné ochorenie s fenoménom prírodnej ohniskovosti s celosvetovým výskytom. Patrí medzi najčastejšie vyskytujúce sa zoonózy prenášané kliešťami na severnej pologuli. Lymská choroba sa prejavuje u človeka ako multisystémové zápalové ochorenie spôsobené viacerými genospecies spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato. Na človeka sa prenáša infikovaným kliešťom rodu Ixodes. Choroba je endemická v severnej Amerike, Európe a v Ázii, pričom incidenciu ochorenia priamo ovplyvňuje distribúcia jeho vektora. Postihnutie človeka spirochétou Borrelia burgdorferi súvisí s priamou inváziou mikroorganizmu alebo so sekundárnymi zápalovými zmenami. Najznámejšími príznakmi včasnej lokalizovanej formy je migrujúci erytém (Erythema migrans – EM). Disemináciou pôvodcu ochorenia môžu vzniknúť klinické prejavy zo strany rôznych orgánov. Protilátky proti spirochétovým membránovým proteínovým epitopom môžu skrížene reagovať s neurálnym alebo spojivovým tkanivom. Takáto reakcia môže spôsobovať autoimunitnú zápalovú reakciu. Hlásenie počtu ochorení zaostáva a skutočnú situáciu o výskyte ochorenia možno len predpokladať. Nepresnosť údajov o počte ochorení v jednotlivých regiónoch sťažuje aj rôznorodosť neskorých klinických prejavov, ktoré často riešia odborníci viacerých špecializácií. Napriek tomu zaznamenávame zvyšujúci sa trend ochorenia.

Etiológia

Pôvodcom lymskej boreliózy je spirochéta z rodu Borrelia, ktorá má viac ako 40 druhov. Borrelia burgdorferi sensu lato je pre človeka patogénna a v Európe sa vyskytuje viacero druhov. Borrelia garinii (najčastejší pôvodca neuroboreliózy v Európe) a Borrelia afzelii (najčastejšie spojená s diagnózou acrodermatitis chronica). Jednotlivé druhy borélií sa líšia svojou antigénovou výbavou, ako aj afinitou k rôznym tkanivám.

Tabuľka č. 1: Prehľad patogénnych borélií v Európe Druh

Výskyt

B. afzeli

stredná Európa, Škandinávia

B. garinii

Európa

B. burgdorferi sensu stricto

východná Európa

B. lusitaniae

Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Grécko

B. spielmanii

Holandsko, Dánsko, Nemecko, Škandinávia

B. valaisiana

Švajčiarsko, Francúzsko, Škótsko, Škandinávia

B. bissettii

stredná Európa

B. bavariensis

stredná Európa

Borélie zo skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato sú ako všetky spirochéty typické svojím špirálovitým tvarom, ktorý im umožňuje pohyb, vďaka ktorému prekonávajú epiteliálnu a často aj hematoencefalickú bariéru.

Epidemiológia

Lymská borelióza patrí medzi zoonózy a na človeka sa prenáša kliešťom rodu Ixodes, v našich zemepisných šírkach kliešťom Ixodes ricinus. Kliešť je aktívny od jari až do neskorej jesene a prechádza tromi vývojovými štádiami: larva, nymfa a dospelé imago. Keďže dochádza k transovariálnemu prenosu infekcie, ochorenie môžu prenášať všetky vývojové štádiá. Až 80 % infekcií prenášajú nymfy. Prirodzeným hostiteľom v prírode sú hlavne drobné hlodavce, ale môžu to byť aj vtáky a vysoká zver. Človek je slepým článkom vo vývojovom cykle, k ďalšiemu šíreniu už nedochádza. Na prenos infekcie je potrebné dostatočne dlhé pricicanie kliešťa. V literatúre sa väčšinou uvádza potreba prisatia v trvaní minimálne 24 hodín, ale experimentálne dáta poukazujú na možnosť prenosu aj za oveľa kratší čas. Riziko

Unilabs Slovensko 103


T É M A ČÍ S LA

2 – 3 %

Slovensko patrí spolu s Českom, Slovinskom, Estónskom, Litvou, Maďarskom, Poľskom a s Fínskom ku krajinám s najvyšším výskytom LB v Európe. Na Slovensku sú boréliami infikované asi 2 – 3 % kliešťov.

Lymská borelióza postihuje všetky vekové skupiny najčastejšie u detí od 5 do 14 rokov a u dospelých vo veku od 50 do 64 rokov. Riziko akvirovania infekcie súvisí hlavne s pobytom v prírode, s pracovnými a voľnočasovými aktivitami, ako sú práca v lese, turistika, zbieranie húb, poľovníctvo. Ochorenie má sezónny charakter, obdobie súvisí s aktivitou kliešťov, teda od jari do jesene. Neskoré formy sa môžu diagnostikovať aj mimo sezónu.

Klinický obraz

Klinické prejavy ochorenia sú heterogénne, multisystémové, často sa pri opakovanej infekcii Borrelia burgdorferi vzájomne prekrývajú. Medzi hlavné klinické prejavy Lymskej boreliózy patrí postihnutie kože, neurologické prejavy, postihnutie srdca a muskuloskeletálne prejavy. infekcie však jednoznačne stúpa s dĺžkou prisatia kliešťa a šanca prenosu po 36 hodinách je až 70 %. Počet borélií v kliešti je na začiatku pricicania nedostatočný, sú fyziologicky nezrelé a nachádzajú sa v tráviacom trakte kliešťa. Pri dlhšom cicaní dochádza k multiplikácii borélií na infekčnú dávku, aktívne migrujú do slín kliešťa a dozrievajú. Až vtedy sú schopné preniesť infekciu na človeka. Prenos krv cicajúcim hmyzom (komáre, ovady.) nebol doteraz jednoznačne dokázaný. LB je považovaná za najčastejšiu arbozoonózu na severnej pologuli a vyskytuje sa vo viac ako 80 krajinách s postupne rastúcou ročnou incidenciou. Stúpajúci trend je zdokumentovaný aj v Európe. Postupný nárast výskytu LB je pripisovaný klimatickým a environmentálnym zmenám. Oblasti s výskytom kliešťov sa rozširujú aj do vyšších zemepisných výšok. Treba však podotknúť, že chýbajúci uniformný systém hlásenia prípadov v jednotlivých krajinách Európy komplikuje analýzu dlhodobých trendov výskytu LB. Vo všeobecnosti platí, že incidencia LB v Európe stúpa smerom zo západu na východ. Slovensko patrí spolu s Českom, Slovinskom, Estónskom, Litvou, Maďarskom, Poľskom a s Fínskom ku krajinám s najvyšším výskytom LB v Európe. Na Slovensku je boréliami infikovaných asi 2 – 3 % kliešťov. Najvyššia chorobnosť bola zaznamená v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji a najnižšia chorobnosť v Bratislavskom kraji. Treba si však uvedomiť, že ochorenie nepodlieha povinnému hláseniu, preto môže byť skutočný výskyt ochorenia oveľa vyšší.

104 inVitro

Klinická manifestácia ochorenia zahŕňa tri štádiá: 1. včasná lokalizovaná forma, 2. včasná diseminovaná forma, 3. neskorá diseminovaná forma. Infekcia progreduje do diseminovanej formy asi u 50 % neliečených pacientov. Predpokladá sa, že 70 – 95 % všetkých infekcií spôsobených baktériou Borrelia burgdorferi sensu lato je asymptomatických. 1. Včasná lokalizovaná infekcia Typickým prejavom je erythema migrans (EM) na koži. Ide o erytém často s centrálnym vyblednutím. Periférne okraje lézie sú typicky zreteľné, často intenzívne sfarbené, bez vyvýšenia. Erytém sa objaví 3 – 30 dní po prisatí kliešťa v mieste jeho prisatia. Má anulárny, alebo mapovitý vzhľad. Koža je nebolestivá, teplejšia než zdravé okolie, niekedy mierne svrbí. Erytémy sa môžu objaviť aj na iných miestach (preto migrans). Toto štádium môže byť sprevádzané bolesťami svalov, zhybov, únavou, bolesťami hlavy, zvýšenou telesnou teplotou a zväčšením regionálnych lymfatických uzlín. Dôležité je odlíšiť zápalovú reakciu v mieste prisatia kliešťa. Drobné začervenanie do priemeru 1,5 cm, niekedy bolestivé ako reakcia na mechanické poškodenie pri cicaní, ktoré sa objaví za 6 – 24 hodín po pricicaní kliešťa alebo po jeho odstránení, nie je erythema migrans a netreba ho liečiť.


Choroby z kliešťa

2. Včasná diseminovaná infekcia Kožná forma sa môže objaviť v nadväznosti na prvé štádium (rádovo týždne až mesiace) vo forme sekundárnych anulárnych kožných lézií, ktoré sú však menšie a nie sú v mieste pricicania. Menej často sa objaví aj boreliový lymfocytóm – nebolestivé zdurenie na ušnom boltci, prsnej bradavke alebo skróte, častejšie býva u detí. Neuroborelióza je postihnutie nervového systému boréliovou infekciou. Prejavuje sa ako serózna meningitída s alebo bez parézy tvárového nervu (nervov) alebo iných kraniálnych nervov (syndróm Garin-Bujadoux-Bannwarth). U detí prebieha najčastejšie ako meningitída (20 – 30 %), izolovaná unilaterálna (niekedy bilaterálna) paréza tvárového nervu (50 – 70 %) či iná kraniálna neuritída. Lymská karditída sa prejavuje ako náhle vzniknutá AV blokáda (I. – III. stupňa), alebo iná porucha srdcového rytmu. Zriedkavo sa môže prejaviť ako myokarditída alebo pankarditída. Obyčajne vzniká po 2 mesiacoch od začiatku infekcie. Ťažké alebo fulminantné srdcové zlyhávanie či rozvoj chlopňovej chyby nie sú obrazom lymskej choroby. Lymská artritída je definovaná ako rekurentné krátke ataky objektívneho opuchu jedného alebo viacerých veľkých kĺbov príležitostne progredujúceho do chronickej artritídy. Artritída je monoartikulárna alebo oligoartrikulárna a predilekčne postihuje kolenný kĺb či iné veľké kĺby vrátane temporomandibulárneho kĺbu. Lymská ar-

tritída je často intermitentná. Ak je neliečená, je typický spontánny ústup zápalu kĺbu po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. Neobvyklou manifestáciou lymskej artritídy je perzistujúci opuch toho istého kĺbu viac ako 12 mesiacov. Očná forma lymskej boreliózy sa môže prejaviť v ktoromkoľvek štádiu ochorenia. Zriedka však vo včasnom štádiu. Postihuje ktorékoľvek časti oka. Spočiatku sa prejaví ako konjunktivitída, neskôr ako uveitída s príznakmi fotofóbie a červeného oka. Neskôr sa objavujú retrobulbárne bolesti, bolesti pri pohyboch očí, dvojité videnie, rozmazané videnie a zhoršené videnie pri neuritíde optického nervu (papilitída, retrobulbárna neuritída tiež s demyelinizáciou), poruchy motility; patológia pri parézach mozgových nervov (n. facialis – Bellova paréza), myositída, poruchy reakcie zreníc; pri vnútornej paréze n. oculomotorius, Argyllova-Robertsonova pupilárna stuhlosť, Hornerov syndróm, poruchy akomodácie; možná akomodačná paréza, poruchy zorného poľa: napríklad homonymné defekty zorného poľa pri cerebrálnej vaskulitíde, pri retrobulbárnej neuritíde. V treťom štádiu ochorenia môže byť folikulárna konjunktivitída, episkleritída, keratitída, predná uveitída, intermediárna uveitída, chorioiditída, retinálna vaskulitída, ako komplikácia sa môže vyskytnúť ischemická atrofia optiku, cystoidný edém makuly, endoftalmitída či panoftalmia. 3. Neskorá perzistentná infekcia Chronická neuroborelióza je veľmi zriedkavá, dlhodobo pretrvávajúca encefalitída, encefalomyelitída, meningoencefalitída a radikulomyelitída. Encefalomyelitída je unifokálne alebo multifokálne zápalové ochorenie CNS. U neliečených pacientov je encefalomyelitída monofázická, pomaly progredujúca a primárne postihuje bielu hmotu mozgu. Periférna neuropatia sa prejavuje difúznou poruchou citlivosti pančuškového a rukavičkového typu (stocking glove). Pacienti udávajú intermitentné parestézie končatín, niektorí majú radikulárne bolesti. Abnormalitami pri neurologickom vyšetrení sú: znížená vibračná citlivosť distálnych častí končatín i ľahká mononeuritis multiplex.

Unilabs Slovensko 105


T É M A ČÍ S LA

Acrodermatitis chronica atroficans (ACA) sa prejavuje pretrvávajúcim začervenaním alebo kožnými léziami nad extenzormi končatín s cestovitým opuchom v začiatočnom štádiu. Lézie sa neskôr stávajú atrofickými. Noduly sa môžu vyvinúť aj nad prominenciami kostí (koleno, lakeť). U časti pacientov sa vyvíja sklerotizácia kože.

Diagnostika

Diagnóza LB je založená na posúdení rizika expozície infikovaným kliešťom a na prítomnosti špecifických klinických príznakov v kombinácii s laboratórnymi vyšetreniami. Kým u pacienta s typickým EM je diagnóza čisto klinická, laboratórna diagnostika zohráva významnú úlohu u pacientov v neskorších štádiách ochorenia. Významná je aj anamnéza pricicania kliešťa, ktorá však nemusí byť prítomná v prípade napadnutia nižšími vývojovými štádiami kliešťa (larva, nymfa). Na dôkaz infekcie je možné použiť priame metódy alebo metódy nepriameho dôkazu prítomnosti baktérii. Priame metódy (mikroskopia, imunofluorescencia a kultivačné metódy) sa využívajú zriedkavejšie, pretože obvykle nevykazujú dostatočnú citlivosť pre nízku hustotu borélií v tkanivách. Kultivácia býva často neúspešná. Pri nepriamych metódach sa používa detekcia tvorby protilátok proti boréliovým antigénom s využitím metódy ELISA a pri nejasných výsledkoch následná konfirmácia metódou Western blot. Western blot (WB) vykazuje vyššiu špecificitu v detekcii antiborréliových protilátok ako ELISA. Stále však môže byť falošne pozitívny, najmä v triede IgM, a to u pacientov s autoimúnnymi ochoreniami alebo s inými infekciami. WB by sa tiež nemal realizovať ako jediný test a pri negatívnom výsledku ELISA. OspC and VlsE sú antigény s najväčšou senzitivitou pre tvorbu protilátok v triede IgM. Treba si uvedomiť, že protilátky sa tvoria oproti infekcii oneskorene, preto je niekedy v prípade negatívneho výsledku potrebné vyšetrenie opakovať. Na hodnotenie výsledku WB testu ako pozitívneho vyžaduje väčšina laboratórií pozitivitu aspoň dvoch z troch prúžkov v triede IgM (p24((OspC), p39 (BmpA) a p41 (Fla)) a piatich z desiatich prúžkov v triede IgG (p18, p21, p28, p30, p39, p41, p45, p58, p66, p93).

106 inVitro

Dôkaz boréliovej DNA z biopsie pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) je pomerne citlivá metóda, ale využíva sa zriedka. Menej citlivá je PCR z krvi pacienta. V prípade neuroboreliózy využívame vyšetrenie mozgomiechového moku stanovením špecifických protilátok v sére a stanovením intratekálnej tvorby špecifických protilátok. Špecifické protilátky v likvore sa tvoria skôr ako v sére. Protilátkový index (pomer špecifických protilátok v likvore a v sére) má 97-percentnú špecificitu a 75-percentnú senzitivitu. Index likvor/sérum > 2,0 naznačuje intratekálnu syntézu protilátok. Pri krátkodobom trvaní symptómov nemusí byť intratekálna syntéza protilátok detegovateľná, čo ešte nevylučuje akútnu neuroboreliózu. Pri postihnutí kĺbov je okrem sérologického vyšetrenia vhodné vyšetrenie kĺbového punktátu. Pre definitívne vyslovenie diagnózy lymskej choroby a zahájenie antibiotickej liečby treba zvážiť spolu klinické a laboratórne nálezy. Pri hodnotení výsledkov musíme myslieť aj na možnosti skríženej reakcie protilátok triedy IgM alebo IgG pri herpetických infekciách (infekčnej mononukleóze), pri leptospirózach, syfilise alebo pri reumatoidnej artritíde. Často sa vyskytujú špecifické protilátky u ľudí bez klinických príznakov (5 – 15 %). Samotný nález špecifických protilátok by nemal byť indikáciou na antibiotickú liečbu. Pri hodnotení laboratórnych výsledkov treba brať do úvahy, že sérologická odpoveď IgG (výnimočne aj IgM) môže ostať pozitívna aj roky po adekvátnej liečbe a je nepoužiteľná v rozoznávaní aktívneho od neaktívneho ochorenia. Výška titra protilátok je individuálna a nie je rozhodujúcim ukazovateľom úspešnosti ani priebehu ochorenia. Neexistuje žiadna korelácia medzi pretrvávaním prítomnosti protilátok a zlyhaním terapie, perzistenciou borélií alebo reinfekciou. Včasná lokalizovaná borelióza Klinickú diagnostiku prvého štádia (erythema migrans) indikuje a lieči všeobecný lekár. Diagnóza včasnej lokalizovanej infekcie je predovšetkým klinická. Špecifické IgM protilátky sa zistia iba v 40 – 60 % neliečených prípadov, najmä u pacientov so známkami hematogénneho rozsevu (napríklad viacpočetné erytémy alebo výrazné celkové príznaky). Výraznejší vzostup hladín špecifických IgM a/alebo IgG nastáva po odobratí párovej vzorky séra až po 3 – 6 týždňoch, pričom po včasnej liečbe povrchovej


Choroby z kliešťa

kožnej lézie nemusí byť zaznamenaná žiadna sérologická odpoveď. Pri klinickom podozrení na EM boreliovej etiológie netreba naberať protilátky a čakať na ich výsledok, ale treba zahájiť antibiotickú liečbu. Sérologické testovanie pri erythema migrans nie je potrebné ani po liečbe. Laboratórny dôkaz infekcie podporuje kultivácia kožnej biopsie. Včasná diseminovaná borelióza Lymfocytóm – diagnostikuje sa na základe typického klinického obrazu alebo na základe signifikantnej zmeny hodnôt IgM protilátok v sére. Diagnózu upresní aj histologizácia alebo kultivácia kožnej biopsie. Neuroborelióza (LNB) Diagnózu stanovujeme na základe klinického obrazu vyšetrením mozgomiechového moku, stanovením špecifických protilátok v sére a stanovením intratekálnej tvorby špecifických protilátok. Boréliové protilátky majú tendenciu pretrvávať v sére aj v likvore dlhodobo aj po úspešnej antibiotickej liečbe, preto je ťažké rozlíšenie aktívnej a prekonanej boréliovej infekcie. Pre tieto prípady sú potrebné nové biologické markery (napr. cytokíny, bielkoviny, peptidy, metabolity, atď.), ktoré by zefektívnili diagnostiku neuroboreliózy. V posledných rokoch bol testovaný diagnostický význam viacerých biologických markerov. Na včasnú diagnostiku sa zdá byť vhodný chemokín CXCL13, ktorý je účinným chemoreaktantom pre B lymfocyty, ktorý je v likvore prítomný najmä na začiatku ochorenia a jeho koncentrácia rýchlo klesá po antibiotickej liečbe. Koncentrácia CXCL13 v likvore pacientov s LNB je však výrazne vyššia ako u pacientov s inými neurologickými poruchami. Lymská karditída Diagnózu stanovujeme na základe klinických príznakov a prítomnosti vysokých titrov IgM alebo IgG protilátok alebo signifikantnou zmenou špecifických IgG protilátok v párových vzorkách séra. Lymská artritída Diagnostika artritídy bez výpotku v kĺbe je často obtiažna. Stanovíme ju na základe klinického obrazu a sérologických vyšetrení potvrdených imunoblotom. V prípade, že je artritída sprevádzaná výpotkom v kĺbe, treba vyšetrenie synoviálnej tekutiny (charakteristický obraz mierneho až závažného zápalu s prevahou

70 – 95 % Predpokladá sa, že 70 – 95 % všetkých infekcií spôsobených baktériou Borrelia burgdorferi sensu lato je asymptomatických.

granulocytov), stanovenie špecifických protilátok IgM a IgG v sére a synoviálnej tekutine metódou ELISA a imunoflorescenčnou analýzou (IFA) alebo imunoblotom a dôkaz prítomnosti špecifických sekvencií bakteriálnej DNA v synoviálnej tekutine (metodikou PCR). V rámci diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je možná aj kultivácia synoviálnej tekutiny alebo synoviálneho tkaniva. Očná forma Diagnóza je založená na dôkladnej anamnéze, klinike, sérologickom vyšetrení IgG a IgM protilátok metódou ELISA, imunofluorescenčnou analýzou /IFA/ alebo imunoblotom. Paralelné stanovenie špecifických protilátok IgM a IgG v materiáli oka sa na potvrdenie diagnózy robí len výnimočne. Pacientom s postihnutím orbity v súvislosti s lymskou chorobou je vhodné doplniť aj zobrazovacie vyšetrenia (vyšetrenie magnetickou rezonanciou – MRI alebo kontrastné vyšetrenie počítačovou tomografiou). Diagnózu môžeme stanoviť aj dôkazom špecifických sekvencií bakteriálnej DNA (PCR metodikou) z komorového moku, sklovca alebo kultiváciou sklovca. Nejde o štandardné vyšetrenia. Odbery sa robia len výnimočne na špecializovaných pracoviskách.

Unilabs Slovensko 107


T É M A ČÍ S LA

Neskorá perzistentná infekcia – tretie štádium Chronická neuroborelióza Pre diagnostiku treba vyšetrenie mozgomiechového moku a stanovenie intratekálnej produkcie protilátok spolu so stanovením špecifických protilátok v sére a vypočítaním protilátkového indexu (likvor/sérum index). Intratekálna produkcia protilátok môže pretrvávať aj niekoľko rokov po úspešnom preliečení, preto nie je vhodná na sledovanie aktivity ochorenia. V likvore je prítomný obraz seróznej meningitídy (lymfocytárna pleocytóza, mierne zvýšené bielkoviny a normálna glykorachia). Senzitivita PCR na detekciu Borrelia burgdorferi v likvore je u týchto pacientov extrémne nízka. Magnetická rezonancia mozgu demonštruje oblasti zápalu so zvýšením signálu. Periférna neuropatia Potrebné je sérologické vyšetrenie, nervová biopsia odhalí perivaskulárne nahromadenie lymfocytov, bez spirochét. Absencia špecifických protilátok by mala viesť k alternatívnej diagnóze. Acrodermatitis chronica atroficans (ACA) Diagnózu potvrdí prítomnosť špecifických protilátok v triede IgG (obyčajne vo vysokých titroch), IgM protilátky nebývajú často prítomné. Len pozitivita špecifických IgM protilátok bez špecifických IgG svedčí proti diagnóze ACA. Diagnózu možno upresniť histologickým vyšetrením kože. Post Lyme syndróm Asi u 10 – 20 % pacientov, napriek adekvátnej antibiotickej liečbe, pretrvávajú obtiaže niekoľko týždňov až 6 mesiacov po liečbe. Popisuje sa únava, bolesti svalov a kĺbov a mierna porucha kognitívnych funkcií. Príčina ešte nie je dostatočne známa. Ako možné spúšťače post lyme syndrómu sa popisujú viaceré vonkajšie stresové faktory a polymorbidita. Mnohí zdravotníci sú presvedčení, že ťažkosti spôsobuje perzistujúca infekcia B. burgdorferi, a preto presadzujú dlhodobú antibiotickú liečbu. Neexituje však žiadny vedecký dôkaz o perzistujúcej infekcii z dôvodu zlyhania antibiotickej liečby alebo rezistencie na odporučené antibiotiká a žiadna štúdia doteraz nepreukázala perzistujúcu infekciu B. burgdorferi po adekvátnej antibiotickej liečbe. Nebol preukázaný ani

108 inVitro

vzťah klinických príznakov a cystických foriem B. burdorferi, dokázaných za určitých rastových podmienok in vitro. Taktiež sa nepotvrdila reaktivácia hypotetickej latentnej infekcie u imunokompromitovaných pacientov. Ani jedna z realizovaných randomizovaných kontrolovaných štúdií nepotvrdila zlepšenie príznakov v súvislosti s dlhodobou antibiotickou liečbou.

Diferenciálna diagnostika

Infekcia boréliami môže napodobniť rozmanitú skupinu chorôb, čím ponúka široké pole pre diferenciálne diagnostické úvahy a často vyžaduje medziodborovú spoluprácu a komplexný diagnostický prístup. Pri EM treba odlíšiť nešpecifickú reakciu po prisatí kliešťa a primárnu alebo sekundárnu prenosnú infekciu v mieste prisatia kliešťa, ako napr. Staphylococcus pyogenes, výnimočne tularémia alebo Candida sp. Tieto morfy nemajú typický vzhľad erythema migrans, bývajú bolestivé a prominujú nad okolitú kožu. Pri neuroborelióze treba vylúčiť iné etiologické agensy podieľajúce sa na vzniku nehnisavých neuroinfekcií (prevažne vírusové). Diferenciálna diagnostika kĺbovej formy je najobtiažnejšia. Treba vylúčiť iné ortopedické príčiny opuchu kĺbov, reumatoidnú artritídu, úrazové poškodenie kĺbu.

Liečba

Lymská choroba je ochorenie, ktoré vieme liečiť antibiotikami. Jej včasné zahájenie do značnej miery podmieňuje účinnosť a rozhoduje o vývoji ochorenia. Vlastná taktika liečby do určitej miery rešpektuje priebeh a štádium ochorenia. V počiatočných štádiách choroby často dochádza ku spontánnemu vyliečeniu a naopak neskoršie štádiá sa môžu manifestovať bez prítomnosti včasných štádií. V neskorých štádiách ochorenia bývajú postihnuté orgány, ktoré už boli predtým patologicky zmenené. Preto je najvyššia účinnosť liečby v počiatočných štádiách. K antibiotickej liečbe sa používajú penicilínové antibiotiká, aminopenicilíny, tetracyklíny či cefalosporíny. Prehľad ATB liečby rôznych foriem LB je uvedený v tabuľkách č. 6 – 12.

Prevencia

Návrhy na antibiotickú profylaxiu podávanú po viac ako 24 hodinách od prisatia kliešťa nie sú odôvodnené. Včasné odstránenie pricicaného kliešťa môže zamedziť prenosu infekcie. Vakcína proti lymskej chorobe v súčasnosti nie je dostupná.


Choroby z kliešťa

Tabuľka č. 2 : Štádiá a prejavy lymskej boreliózy Štádium ochorenia

Prejavy

Včasná lokalizovaná forma (niekoľko dní až týždňov po infekcii)

Erythema migrans - niekedy s celkovými príznakmi Boréliový lymfocytóm

Včasná diseminovaná forma (týždne až mesiace po infekcii)

Mnohopočetné migrujúce erytémy Včasná neuroborelióza - paréza n. VII a iných hlavových nervov - aseptická meningitída, encefalitída - Garinov-Bujadouxov-Bannwarthov syndróm Lymská artritída - artralgie, migrujúce artritídy Očná forma lymskej boreliózy - konjuktivitída, uveitída, chorioiditída Lymská karditída - poruchy rytmu, myokarditída, perikarditída

Neskorá diseminovaná forma (mesiace až roky po infekcii)

Acrodermatitis chronica atrophicans Neskorá neuroborelióza - chronická progresívna encefalitída, encefalomyelitída - chronická polyneuritída Neskorá lymská artritída

Tabuľka č. 3 : Antigény borélií, ktoré možno využiť na dôkaz protilátok pomocou Imunoblotu Proteínový antigén borélií

Popis protilátky

p14, 18

Špecificita

Poznámka

vysoká

hlavne B. afzelii

p19

OspE

neznáma

p21

DbpA (dekorín viažúci proteín A)

vysoká

väzba na dekorín (hlavne v pokožke)

p22, 23, 24, 25

OspC

vysoká

indikátor včasnej infekcie (IgM)

p26

OspF

neznáma

p29

OspD

vysoká

p31

OspA

vysoká

p34

OspB

vysoká

p39

BMPA

vysoká

p41

flagelínový proteín (VlsE)

nízka

p58 p60

Hsp

p83/100 VlsE

indikátor včasnej infekcie, skrížená reakcia s inými spirochétami a bičíkovitými baktériami

vysoká Hsp6

p66 p75

v neskorom štádiu infekcie

nízka

protilátky sa často objavujú pri iných bakteriálnych infekciách

nízka

protilátky sa často objavujú pri iných bakteriálnych infekciách

vysoká vysoká

VMP

v neskorom štádiu infekcie IgG aj vo včasnom štádiu Upravené z www.borreliose-gesellschaft.de

Unilabs Slovensko 109


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 4 : Najčastejšie detegované antigény Western blotom pri rôznych druhoch borélií Druh borélie

Antigén v triede IgG

Antigén v triede IgM

Borrelia afzelii

p58, p19, p50, p56, p93, p60, p43, p14, OspC, p41, p28

OspC, p41, p60

Borrelia garinii

P100, p54/55, p30, p43, OspC, p58, p14, p41, p39, p28

OspC, p41

Borrelia burgdorferi s. s.

P39, p34, OsPC, p41, p21, p17

OspC, p41

Tabuľka č. 5 : Diagnostika lymskej boreliózy (podľa European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis (EUCALB), 2009 Manifestácia LB

Definícia

Potrebné laboratórne vyšetrenie

Vyšetrenie podporujúce diagnózu

Erythema migrans

expandujúca červená škvrna (> 5cm) s alebo bez centrálneho vyblednutia

žiadne

detekcia B. burdorferi z kožnej biopsie kultiváciou alebo PCR

Boréliový lymfocytóm (zriedkavý, častejšie sa vyskytuje u detí)

nebolestivý, červenomodrý nodul alebo plak na ušnici, bradavke alebo skróte

signifikantné zvýšenie špecifických protilátok alebo prítomnosť špecifického IgM

detekcia B. burdorferi z kožnej biopsie kultiváciou alebo PCR; súčasný alebo nedávno vymiznutý EM

Acrodermatitis chronica atroficans

dlhotrvajúce červené alebo červenomodré lézie, obvykle nad extenzormi končatín s následnou atrofiou kože

vysoké titre špecifických IgG protilátok

Histológia detekcia B. burdorferi z kožnej biopsie kultiváciou alebo PCR

Neurobrelióza

u dospelých najmä meningoradikuloneuritída s alebo bez parézy tvárového nervu, zriedkavo encefalitída a myelitída, cerebrálna vaskulitída; u detí najmä meningitída a paréza tvárového nervu

pleocytóza Intratekálna tvorba špecifických protilátok (stanovenie špecifických IgM a IgG protilátok v likvore a v sére)

kultivácia likvoru, PCR bakteriálnej DNA v likvore; súčasný alebo nedávno vymiznutý EM

Lymská karditída (zriedkavá)

akútny začiatok A-V prevodových porúch, iné poruchy rytmu, niekedy myokarditída, alebo pankarditída

signifikantné zvýšenie špecifických protilátok alebo prítomnosť špecifického IgM

kultivácia z endomyokardiálnej biopsie

Lymská artritída

rekurentné krátke ataky objektívneho opuchu jedného alebo niekoľkých veľkých kĺbov, sporadicky progredujúce do chronickej artritídy

prítomnosť špecifických IgG protilátok v sére a v synoviálnej tekutine

kultivácia zo synoviálnej tekutiny alebo synoviálneho tkaniva, PCR bakteriálnej DNA zo synoviálnej tekutiny alebo synovie

Očná forma lymskej choroby

konjuktivitída, episkleritída, keratitída, uveitída, choroiditída, retinálna vaskulitída, vaskulárna oklúzia, neuritída n. opticus, neuroretinitída, edém papily zrakového nervu

stanovenie sérovej tvorby špecifických IgM a IgG protilátok

kultivácia zo sklovca, PCR bakteriálnej DNA zo sklovca a komorového moku, stanovenie špecifických IgM a IgG protilátok z komorového moku a sklovca

110 inVitro


Choroby z kliešťa

Tabuľka č. 6 : Liečba včasného štádia LB (prvé štádium)

Erythema migrans, boréliový lymfocytóm

Liek

Dávkovanie dospelí

Dávkovanie deti

Cesta podania

Dĺžka liečby

Amoxicilín

3 × 500 mg alebo 2 x 1 000 mg

30 – 50 mg/kg/d (á 8 hod.)

p. o.

14 (10 – 21) dní

Doxycyklín1

2 × 100 mg alebo 1 × 200 mg

2 × 4 mg/kg (max. 100 mg/dávka)

p. o.

14 (10 – 21) dní

Penicilín V

3 × 1 – 1,5 MIU

0,1 – 0,15 MIU/kg

p. o.

14 (10 – 21) dní

Cefuroxim axetil

2 × 500 mg

2 × 30 – 40mg/kg/d

p. o.

14 (10 – 21) dní

Azitromycín

2 × 500 mg 1. deň, potom 1 × 500 mg 4 dni

1 × 20 mg 1. deň, potom 1 × 10 mg 4 dni

p. o.

5 dní

2

1

Tetracyklíny len pre deti nad 8 rokov veku dieťaťa.

Azitromycín a ďalšie makrolidové antibiotiká sa v prvolíniovej liečbe včasného štádia lymskej boreliózy neodporúčajú. Mali by byť vyhradené len pre pacientov, ktorí netolerujú, alebo nemôžu užívať doxycyklín, amoxicilín alebo cefuroxim axetil. Pacienti liečení makrolidmi by mali byť pozornejšie sledovaní, aby sa zabezpečil včasný záchyt prípadných komplikácií. 2

Tabuľka č. 7 : Liečba akútnej neuroboreliózy

Neuroborelióza (akútna)

Liek

Dávkovanie dospelí

Dávkovanie deti

Cesta podania

Dĺžka liečby

Ceftriaxon

1 × 2 000 mg

50 – 100 mg/kg (max. 2 000 mg)

i. v.

14 (10 – 30) dní

Cefotaxim

3 × 2 000 mg

3 × 150 – 200 mg/kg (max. 6000 mg/d)

i. v.

14 (10 – 30) dní

Benzylpenicilin

20 (18 – 24) MIU/deň (á 4 hod.)

0,25 – 0,5 MIU/kg/d (max. 18 – 24U/d)

i. v.

14 (10 – 30) dní

Doxycyklín*

2 × 100 mg 2 × 200 mg

2 × 4 – 8 mg/kg (max. 100 mg/dávka)

p. o.

21 (10 – 30) dní

*pri alergii na betalaktámové antibiotiká, alebo pri paréze n. facialis s normálnym likvorologickým nálezom

Tabuľka č. 8: Liečba lymskej karditídy, artritídy

Lymská karditída

Liek

Dávkovanie dospelí

Dávkovanie deti

Cesta podania

Dĺžka liečby

Ceftriaxon

1 × 2 000 mg

50 – 70 mg/kg (max. 2 g)

i. v.

21 (14 – 30) dní

Cefotaxim

3 × 2 000 mg

3 × 150 – 200 mg/kg (max. 6 g/d)

i. v.

21 (14 – 30) dní

Doxycyklín

2 × 100 mg 2 × 200 mg

2 × 4 – 8 mg/kg (max. 100 mg/dávka)

p. o.

21 (14 – 30) dní

Amoxicilin

3 × 500 – 1 000 mg

25 – 50 mg/kg/d

p. o.

21 (14 – 30) dní

Unilabs Slovensko 111


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 9: Liečba lymskej artritídy

Lymská artritída

Liek

Dávkovanie dospelí

Dávkovanie deti

Cesta podania

Dĺžka liečby

Doxycyklín

2 × 100 mg

2 × 4 – 8 mg/kg (max. 100 mg/dávka)

p. o.

21 (14 – 30) dní

Ceftriaxon

1 × 2 000 mg

50 – 100 mg/kg/d

i. v.

21 (14 – 28) dní

Cefotaxim

3 × 2 000 mg

3 × 150 – 200 mg/kg (max. 6 000 mg/d)

i. v.

21 (14 – 30) dní

Dĺžka liečby lymskej artritídy v závislosti od klinického obrazu sa môže pri perorálnej antibiotickej liečbe predĺžiť až na 60 dní. Pacientom s pretrvávajúcim alebo rekurentným opuchom kĺbu po adekvátnej antibiotickej liečbe sa odporúča následné preliečenie 4-týždňovou perorálnou antibiotickou liečbou, alebo 2- až 4-týždňovou intravenóznou liečbou ceftriaxonom. K hojeniu dochádza veľmi pomaly, preto sa odporúča niekoľkomesačné vyčkávanie pred podaním následnej antibiotickej liečby. Počas tohto obdobia sa odporúča podávanie nesteroidných antireumatík a symptomatická liečba v spolupráci s reumatológom.

Tabuľka č. 10: Liečba očnej formy lymskej choroby

Očná forma lymskej choroby

Liek

Dávkovanie dospelí

Cesta podania

Dĺžka liečby

Doxycyklín

2 × 100 mg

p. o.

14 – 21 dní

Amoxicilín

3 × 500 – 1 000 mg

p. o.

14 – 21 dní

Ceftriaxon

1 × 2 000 mg

i. v.

14 – 21 dní

Cefotaxim

3 × 2 000 mg

i. v.

14 – 21 dní

Penicilín G

18 – 24 MIU/d (á 4 hod.)

i. v.

14 – 21 dní

Tabuľka č. 11: Liečba chronickej neuroboreliózy

Neuroborelióza (chronická)

112 inVitro

Liek

Dávkovanie dospelí

Dávkovanie deti

Cesta podania

Dĺžka liečby

Ceftriaxon

1 x 2 000 mg

50 – 100 mg/kg (max. 2 g)

i. v.

14 (10 – 30) dní

Doxycyklín

2 x 100 mg

2 x 4 – 8 mg/kg (max. 100 mg/dávka)

p. o.

21 (14 – 30) dní

Penicilín G

20 (18 – 24) MIU/d (á 4 hod.)

200 – 400 tis. U/kg/d (max. 18 – 24 U/d)

i. v.

14 (10 – 30) dní


Choroby z kliešťa

Tabuľka č. 12: Liečba acrodermatitis chronica atroficans

Acrodermatitis chronica atroficans

Liek

Dávkovanie dospelí

Dávkovanie deti

Cesta podania

Dĺžka liečby

Doxycyklín

2 × 100 mg alebo 1 × 200 mg

4 mg/kg (nad 8 rokov)

p. o.

21 (14 – 30) dní

Amoxicillin

3 × 500 mg alebo 2 × 1 000 mg

30 – 50 mg/kg/d (á 8 hod.)

p. o.

21 (14 – 30) dní

Ceftriaxon

1 × 2 000 mg

50 – 100 mg/kg (max. 2g)

i. v.

21 (14 – 30) dní

Cefotaxim

3 × 2 000 mg (3 × 2 g)

3 × 150 – 200 mg/kg (max. 6 g/d)

i. v.

21 (14 – 30) dní

Záver

Lymská borelióza je multiorgánovým ochorením a je aktuálnym problémom nielen na Slovensku, ale na celom svete. Diagnóza ochorenia je indikáciou k liečbe antibiotikami. Dlhodobá antibiotická liečba sa nepreukázala ako užitočná, nepriniesla zlepšenie, a preto sa pacientom po adekvátnej liečbe lymskej choroby neodporúča, pretože sa ukázala ako neúčinná. Podozrenie na LB treba hodnotiť individuálne a komplexne. Séropozitivita bez klinických príznakov sa NELIEČI a protilátky po nákaze a preliečení pretrvávajú aj niekoľko rokov. Výška titra protilátok neposkytuje relevantné informácie o závažnosti ochorenia, aktivite infekcie, úspechu liečby ani o prognóze. Dôležitá je spolupráca praktického lekára, mikrobiológa, neurológa, infektológa a samotného pacienta.

Literatúra 1. Bálint O. a kol.: Infektológia a antiinfekčná teraopia, II. Prepracované vydanie, Osveta s.r.o, Martin 2007., s. 273 - 276 2. Bartůněk P. Historie. In: Bartůněk P. a kol. Lymeska borelioza. Praha: Grada publishing, 2006: s. 11. 3. Caren G. Solomon, Eugene D, Shapiro,: N Engl J Med 370:1724 - 1731 | May 1, 2014 4. Centers for Disease Control and Prevention. Lyme disease data (http://www.cdc.gov/lyme/stats). 5. EUCALB. 2009. Recommendations for diagnosis and treatment of Lyme borreliosis: guidelines and consensus papers from specialist societies and ex guidelines and consensus papers from specialist societies and ex pert groups in pert groups in Europe and North America 6. Gern L. Life cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato and transmission tu humans. Curr Probl Dermatol 2009, 37, 18-30 7. Hercogová J., Dobrá N., Vaňousová, D.: Lymeská

borelióza. Česslov. Derm. 2005; 80: s. 309–320. 8. Lantos, P. M. 2015. Chronic Lyme disease. Infect Dis Clin North Am, 29, 325-40. 9. Stanek G, Wormser GP, Gray J, Strle F: Lyme borreliosis. Lancet 2012;379:461-473 10. Odborné usmernenie MZSR o štandardizácii mirobiologickej diagnostiky Lymskej boreliózy. Vestník MZ SR 2009, Čiastka 2628, strana 201 11. Odborné usmernenie MZSR na diagnostiku a liečbu lymskej choroby v SR Vestník MZSR, 2013, Čiastka 50-60, s. 297-314 12. Perrnne, C. 2015. Critical review of studies trying to evaluate the treatment of chronic Lyme disease. Presse Med, 44, 828-31. 13. Rupprecht, T. A., Manz, K. M., Fingerle, V., Lechner, C., Klein, M., Pfirrmann, M. & Koedel, U. 2018. Diagnostic value of cerebrospinal fluid CXCL13 for acute Lyme neuroborreliosis. A systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect, 24, 1234-1240.

Unilabs Slovensko 113


T É M A ČÍ S LA

Následky infekčných ochorení MUDr. Lucia Lukáčiková Gálová, PhD. Internista, Covid-19 urgent, Fakultná nemocnica Nitra

114 inVitro


Choroby z kliešťa

Nie sme nesmrteľní, čoho je terajšia „covidová“ éra, keď zomierajú aj mladí, relatívne zdraví ľudia, priamym dôkazom. Nie nadarmo sa hovorí, že aj obyčajnú chrípku treba vyležať. Mnohí tieto len zdanlivo banálne ochorenia podceňujú a potom sú prekvapení, keď s odstupom krátkeho času začínajú mať ťažkosti v zmysle orgánových komplikácií. Najčastejšie postihnutým vnútorným orgánom je srdce, keďže ťažkosti vyplývajúce z postihnutia tohto životne dôležitého orgánu si človek všimne asi najskôr. Pacient sa od praktického lekára dostane spravidla k internistovi alebo k inému špecialistovi.

Úvod

Infekčné choroby tu boli, sú a budú vždy, rovnako ako niektoré ich komplikácie, či už akútne, alebo chronické, aj keď našťastie nie u každého. Pôvodcom každého infekčného ochorenia je nejaký patogén a každé infekčné ochorenie má svoju dynamiku a možné následky. Medzi infekčné patogény zaraďujeme: baktérie vrátane mykoplaziem, chlamýdií a riketsií, vírusy, kvasinky, protozoá a parazity. To, či infekčné ochorenie vznikne, závisí od dvoch dôležitých faktorov, a to od schopnosti patogénu ochorenie vyvolať a od neschopnosti organizmu sa proti patogénu brániť. Na strane mikroorganizmu hrá najdôležitejšiu úlohu jeho patogenicita a virulencia, na strane makroorganizmu zase imunitný systém. Riešenie infekčných ochorení, hlavne v akútnych fázach je v kompetencii infektológov, avšak pri prechode do komplikácii, či už akútnych, alebo chronických, je ich liečba konzultovaná s internistami a intenzivistami, ako možno aktuálne vidieť i u pacientov s infekciou a ochorením Covid-19. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa v súčasnosti viac sústreďujú na liečbu príznakov ochorenia Covid-19, a nezameriavajú sa na samotný vírus (1). Infikovaným osobám je poskytovaná predovšetkým podporná starostlivosť

(kyslík v prípade rozvoja atypickej pneumónie s respiračnou insuficienciou, infúzie v prípade sprevádzajúcej anorexie postihnutých), čo samo o sebe môže byť vysoko účinné. V určitých odôvodniteľných prípadoch je indikovaná aj predpokladaná „špecifická“ liečba. Nie je zvláštnosťou, že ku komplikáciám infekcie Covid-19 patria skôr či neskôr vzniknuté intraarteriálne alebo intravenózne trombózy vedúce k následným kardiovaskulárnym či neurologickým komplikáciám. Častou komplikáciou v akútnej fáze infekcie býva embólia do pľúcnej tepny, akútny infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda, prípadne končatinová ischémia. Zriedkavosťou však nie je ani vznik týchto komplikácií s odstupom niekoľkých týždňov po prekonaní tejto infekcie. Za najdôležitejšiu považujeme včas nasadenú a v dostatočnej dĺžke podávanú antitrombotickú a antikoagulačnú liečbu vo forme kyseliny acetylsalicylovej a nízkomolekulárneho heparínu. K akútnym možným komplikáciám patrí sepsa. Sepsa je potenciálne smrteľné ochorenie, charakterizované celkovou zápalovou reakciou organizmu (SIRS). Sepsa je stav, keď organizmus prudko reaguje na baktérie alebo iné patogény. Telo dokáže reagovať zápalovou reakciou svojím imunitným systémom na mikroorganizmy v krvi, moči, v pľúcach, koži alebo v iných tkanivách. Populárnym termínom pre sepsu je

Unilabs Slovensko 115


T É M A ČÍ S LA

„otrava krvi“. Ťažká sepsa je systémová zápalová odpoveď, ktorá vedie až k prítomnosti orgánovej dysfunkcie. Každá bakteriálna infekcia môže kdekoľvek v tele vyvolať odpoveď, ktorá vedie k sepse (2). Z pohľadu všeobecného internistu, i keď pochopiteľne v spolupráci s kardiológom, pneumológom, hepatológom, gastroenterológom a reumatológom, je dôležitý manažment a terapia, či už pri predominantnom, alebo sekundárnom postihnutí srdca, pľúc, pečene a žlčových ciest, žalúdka a čreva, kĺbových štruktúr príslušným patogénom. Keďže srdce a kardiovaskulárny systém je „poháňačom a zodpovedným vedúcim“ celého organizmu, budeme sa venovať práve tomuto systému.

Po prekonaní endokarditídy (IE) by mal byť pacient dlhodobo sledovaný kardiológom a v prípade, že došlo k deštrukcii chlopne a nutnosti jej náhrady, v prípade akéhokoľvek chirurgického zákroku je vždy nutná dôsledná prevencia IE na chlopňovej náhrade v podobe podávania profylaktickej antibiotickej liečby!

Endokarditída

V histórii je známe, že najčastejšou infekciou, ktorá postihuje kardiovaskulárny systém, je infekčná endokarditída (IE). Manažment IE si vyžaduje spoluprácu viacerých špecialistov, ako sú infektológovia, internisti a kardiológovia, v konečnom dôsledku i kardiochirurgovia. K diagnostike prispievajú najmä laboratórne vyšetrenia (elevácia zápalových parametrov CRP, prokalcitonínu), zmeny v krvnom obraze, priama identifikácia mikroorganizmu z hemokultúr. Obrovským prínosom je transtorakálna i transezofageálna echokardiografia, CT hrudníka a MR vyšetrenie srdca. Dôležitou súčasťou je zistiť zdroj infekcie, tzv. fokus a pacienta defokizovať. Najčastejšími patogénmi, spôsobujúcimi IE sú baktérie a kvasinky. Z baktérií sú to grampozitívne koky ako streptokoky, stafylokoky a enterokoky. Zo streptokokov sú to viridujúce streptokoky, ktoré zapríčiňujú hlavne subakútny priebeh. Sú to streptokoky, ktoré sú súčasťou bežnej flóry makroorganizmu. Na rozdiel od viridujúcich streptokokov, betahemolytické streptokoky spôsobujú akútnu formu IE u starších ľudí a narkomanov. Streptococcus gallolyticus, známy ako S. bovis, je typický tým, že sa nachádza v gastrointestinálnom trakte, hlavne s prítomnými léziami. V minulosti bola najväčšia pozornosť venovaná Streptococcus pneumonie, ako príčine IE, v súčasnosti je to už vzácne. Avšak ak už infekcia vznikla, je spojená s deštrukciou chlopne. Môže sa vyskytnúť v súvislosti s meningitídami a inými intracerebrálnymi komplikáciami.

116 inVitro

Stafylokoky sú druhou skupinou grampozitívnych kokov, ktoré bývajú príčinou IE. Staphylococcus aureus je schopný spôsobiť IE, či už na natívnej chlopni, alebo chlopňovej náhrade a je spojený so systémovou toxicitou. Je schopný postihnúť rovnako chlopne pravého i ľavého srdca. Koaguláza-negatívne stafylokoky (Staphylococcus epidermidis a Staphyloccocus lugdunensis) sú schopné postihnúť najmä chlopňové náhrady, avšak ani postihnutie natívnych chlopní nie je zriedkavé. Enterokoky postihujú skôr staršiu populáciu, najčastejšie ide o Enterococcus faecalis a súvisí s abnormalitami urogenitálneho traktu. HACEK mikroorganizmy sú gramnegatívne bacily, kde patria Haemophilus species, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella. Kolonizujú orofarynx a horné dýchacie cesty, dokážu spôsobiť subakútnu endokarditídu, častými komplikáciami sú embolizácie do mozgu a do iných orgánov. Gramnegatívne aeróbne bacily, ku ktorým zaraďujeme Escherichia coli, Klebsiella species, Enterobacter species, Pseudomonas species, sú takisto schopné spôsobiť systémové komplikácie, sepsu a jej príslušné komplikácie. Kvasinky spôsobujú IE zriedkakedy. Ich identifikácia je veľmi náročná, najčastejšie patogény


Choroby z kliešťa

patria do Candida species. Medzi rovnako ťažko identifikovateľné patogény patria aj Coxiella burnetii, Bartonella species, Brucella species, Tropheryma whipplei a Legionella species (3).

markerov srdcového zlyhávania. Echokardiograficky je často zachytený pokles ejekčnej frakcie ľavej komory, ktorý však môže byť po niekoľkých týždňoch reverzibilný.

Podstatnou informáciou pre pacienta je vedomosť o tom, že po prekonaní IE by mal byť dlhodobo sledovaný kardiológom a v prípade, že došlo k deštrukcii chlopne a nutnosti jej náhrady, v prípade akéhokoľvek chirurgického zákroku je vždy nutná dôsledná prevencia IE na chlopňovej náhrade v podobe podávania profylaktickej antibiotickej liečby.

K vírusom, ktoré myokarditídu zapríčiňujú najčastejšie, zaraďujeme: vírus Coxsackie B, cytomegalovírus a HIV. Coxsackie patria medzi enterovírusy, konkrétne ich zaraďujeme medzi pikornavírusy. Ide o RNA vírusy. Enterovírusový genóm bol identifikovaný v 15 – 30 % pacientov s myokarditídou.

Myokarditída

Okrem infekčnej endokarditídy sú niektoré baktérie schopné spôsobiť aj zápal srdcového svalu – myokarditídy, aj keď tu majú dominantnú úlohu skôr vírusy. Medzi tieto vírusy zaraďujeme adenovírusy, vírus Coxsackie B, cytomegalovírus, vírus Ebsteina a Barrovej, vírus hepatitídy C, Herpes simplex vírus, HIV, Influenza vírus, paramyxovírus spôsobujúci mumps, PVB 19 – ľudský parvovírus B19, poliovírus, vírus besnoty, rubeola vírus, varicella-herpes zoster vírus, vírus žltej horúčky. Diagnostika je náročnejšia, keďže laboratórny obraz môže byť niekedy chudobný a pôvodca sa zisťuje komplikovanejšie, veľakrát sa pristupuje až k endomyokardiálnej biopsii. Laboratórne zaznamenávame vzostup troponínu a v prípade prejavov srdcového zlyhávania aj pozitivitu

Adenovírusy patria k dvojvláknovým DNA vírusom, incidencia u pacientov s myokarditídou je 23 %. Parvovírusy patria k jednovláknovým DNA vírusom a človek je jediným hostiteľom ľudského parvovírusu B19. Primárne postihnuté sú dýchacie cesty, incidencia infekcie v populácii je veľmi vysoká, postihuje viac ako 50 % detí do 15 rokov a pozitivita IgG protilátok bola verifikovaná u viac ako 80 % dospelých. Za pomoci PCR metódy bol genóm parvovírusu B19 identifikovaný u 11 – 56 % pacientov s myokarditídou. U pacientov s HIV infekciou sa zistil vyšší výskyt postihnutia koronárnych artérií, avšak vírus ľudskej imunodeficiencie vie okrem vaskulárneho postihnutia spôsobiť aj myokarditídu, perikarditídu, arytmie. Myokarditída s infiltráciou lymfocytmi bola popisovaná u 40 – 52 %

Unilabs Slovensko 117


T É M A ČÍ S LA

pacientov, ktorí zomreli na AIDS. HIV infekcia má priamy súvis s dysfunkciou ľavej komory, predpokladá sa mechanizmus prostredníctvom pôsobenia cytokínov a zhoršenia funkcie buniek sprostredkujúcej imunitnú odpoveď. Vírus hepatitídy C zohráva najdôležitejšiu úlohu v prípade vzniku kardiomyopatie v ázijských krajinách ako napr. v Japonsku. Len u 4,4 % myokarditíd boli identifikované protilátky proti hepatitíde C. Keďže bolo zistené, že vírus hepatitídy C má priamy efekt na rast a hypertrofiu myokardiálnych buniek, je schopný spôsobiť hypertrofickú kardiomyopatiu. V prípade vzniku myokarditídy, ak ustúpi vírusová nálož, sa tkanivo myokardu dokáže vrátiť do svojho pôvodného stavu. Influenza A virus je veľmi dobre rozpoznateľnou príčinou myokarditídy, vyskytuje sa asi v 5 %. Počas pandémie H1N1 v roku 2009 bola myokarditída popisovaná u 5 – 15 % prípadov, diagnóza bola stanovená na základe EKG zmien a klinických symptómov, bolo popísaných aj niekoľko prípadov s fulminantným priebehom. Aj keď sú myokarditídy skôr záležitosťou vírusov, ani baktérie a protozoá v tom nie sú celkom nevinne. O niektorých bakteriálnych infekciách sa vie, že majú špecifický efekt na srdce a tento efekt vie byť mediovaný buď priamou infekciou, alebo aktiváciou zápalového mechanizmu. K najznámejším patria: diftéria, reumatické ochorenie srdca a streptokokové infekcie. Na-

118 inVitro

10 %

Podľa výsledkov štúdií je až 10 % neliečených pacientov s lymskou chorobou komplikovaných srdcovými postihnutiami, medzi ktorými dominuje predsieňovo-komorová blokáda rôzneho stupňa.

padnutie myokardu baktériou Corynebacterium diphtheriae je vážnou komplikáciou a je najčastejšou príčinou smrti na diftériu, postihnutie myokardu bolo popísané u 22 – 28 % pacientov. Betahemolytický streptokok je schopný spôsobiť reumatickú horúčku, keď je možné postihnutie srdcových chlopní až v 60 %. Okrem reumatickej horúčky je však schopný spôsobiť aj nereumatickú myokarditídu, ktorá vzniká v krátkom časovom slede po zápale hltana, EKG je spojené s abnormalitami. Postihnutie myokardu pôvodcom Mycobacterium tuberculosis je vzácne, môže byť spôsobené prostredníctvom krvného alebo lymfatického prúdu. Môže viesť k vzniku arytmií a k prevodovým poruchám, srdcovému zlyhaniu, k vzniku aneuryzmy ľavej komory alebo náhlej smrti. Tropheryma whipplei je gramnegatívny bacil a spôsobuje Whippleho chorobu alebo tzv. intestinálnu lipodystrofiu. Okrem čreva najčastejšie postihuje chlopne so vznikom aortálnej re-


Choroby z kliešťa

gurgitácie a mitrálnej stenózy. Hoci je zvyčajne postihnutie srdca asymptomatické, boli popisované aj perikarditídy, úplné predsieňovo-komorové blokády, srdcové zlyhávanie. Relaps ochorenia je možný aj 2 roky po vyliečení. Lymská karditída je spôsobená spirochétou Borrelia burgdorferi. Začiatok je lokalizovaný do letných mesiacov s výskytom charakteristického začervenania (erythema chronicum migrans), pokračuje akútnym neurologickým, kĺbovým alebo srdcovým postihnutím. Podľa výsledkov štúdií je až 10 % neliečených pacientov s lymskou chorobou komplikovaných srdcovým postihnutím, medzi ktorými dominuje predsieňovo-komorová blokáda rôzneho stupňa. Včasným podávaním antibiotickej liečby dochádza v súčasnosti k týmto komplikáciám veľmi zriedkavo. Pacienti s poruchami vedenia srdcového vzruchu často končia s implantovanými kardiostimulátormi. (3,4).

Tabuľka č. 1 : Vírusy a baktérie spôsobujúce myokarditídu (3). Vírusy

Baktérie

Adenovírus

Chlamýdia

Vírus Coxsackie B

Vibrio cholerae

Cytomegalovírus

Mycoplasma

Ebstein-Barr vírus

Neisseria

Vírus hepatitídy C

Salmonella

Herpes simplex vírus

Staphylococcus

HIV

Streptococcus

Influenza vírus

Clostridium tetani

Paramyxovírus (mumps)

Mycobacterium tuberculosis

Parvovírus B19

Borrelia burgdorferi

Poliovírus

Leptospíra

Vírus besnoty

Pôvodca tick-borne relapsing fever

Vírus rubeoly

Treponema pallidum

Varicella-zoster vírus Vírus žltej zimnice

oblastiach centrálnej a Južnej Ameriky. Parazity prebývajú napríklad v mačkách, kde sa aj replikujú, potom infikujú polokrídlovce Triatominae – hmyz, ktorý sa živí krvou infikovaných prenášačov, a tak je prenášaná infekcia na človeka. Tieto polokrídlovce považujeme za vektor infekcie. Symptómy infekcie vznikajú cca 1 – 2 týždne po poštípaní hmyzom, počas akútnej fázy sú prítomné subfebrility, iné potenciálne príznaky môžu byť adenopatia, hepatomegália, myokarditída a meningoencefalitída. Asi 30 – 40 % pacientov s akútnou infekciou prechádza do chronickej formy, ktorá sa prejaví o 5 – 15 rokov po akútnej infekcii. Chronická forma Chagasovej choroby sa prejavuje fibrózou myokardu, deštrukciou vodivého systému srdca, dilatáciou srdcových komôr, stenčením srdcového hrotu a formovaním trombu v hrote srdca. Tieto zmeny vedú k srdcovému zlyhávaniu, arytmiám, predsieňovo-komorovým blokádam, ramienkovým blokádam a možnému tromboembolizmu. Gastrointestinálne postihnutie je taktiež prítomné u 50 – 90 % chorôb s chronickou formou Chagasovej choroby. Kongenitálny prenos tejto choroby vedie k spontánnym potratom, predčasným pôrodom alebo k infekcii orgánov plodu (3).

Záver

Rovnako ako pre každé iné ochorenia platí, že najdôležitejšia je prevencia, tak pre infekčné ochorenia to platí obzvlášť. Je jednoduchšie infekčnému ochoreniu predchádzať preventívnymi opatreniami, či už posilňovaním imunity vitamínmi a stopovými prvkami, dodržiavaním hygienických opatrení, prípadne očkovaním, ako neskôr riešiť jeho komplikácie, ktoré môžu byť aj fatálne.

Literatúra 1. https://vaccination-info.eu/sk/covid-19/faktyo-covid-19 2. https://courses.lumenlearning.com/boundlessmicrobiology/chapter/bacterial-disease-ofthe-cardiovascular-and-lymphatic-systems/ 3. MANN, D.L., ZIPES, D.P., LIBBY, P., BONOW,

Chagasova choroba je protozoárne ochorenie a je jednou z najčastejších príčin neischemickej kardiomyopatie. Parazit, ktorý je zodpovedný za ochorenie, je Trypanosoma cruzi. Chagasova choroba sa vyskytuje najmä v chudobných

N.O et al. Braunwalds heart disease. A textbook of cardiovascular medicine, tenth edition, Philadelphia, PA: Elsevier Inc. 2015. 1944 p. ISBN 978-1-4557-5134-1 4. https://www.smallvet.sk/2016/03/11/kliestomprenasane-ochorenia/

Unilabs Slovensko 119


T É M A ČÍ S LA

Špecifiká infekčných ochorení u seniorov

MUDr. Milada Harineková infektologická ambulancia, Partizánske

120 inVitro


Choroby z kliešťa

Infekčné ochorenia stále patria medzi dominantné príčiny morbidity a mortality humánnej populácie, a to aj napriek tomu, že infektológia je medicínsky odbor s najdynamickejším rozvojom. Vyvolávatelia infekčných chorôb – vírusy, baktérie vrátane mykoplaziem, chlamýdií a riketsií, kvasinky, protozoá a parazity – postihujú všetky vekové kategórie a zostávajú jednou z najfrekventovanejších príčin ochorení s rôznou závažnosťou dopadu na populáciu. Infekčný chorobný stav je výsledkom interakcie patogénu (vyvolávateľa) a hostiteľa. Vzniká v momente preniknutia patogénu do organizmu a súčasnej reakcie organizmu v závislosti od faktorov životného prostredia. Zmeny zo strany hostiteľa sú charakterizované zvyšovaním počtu pacientov s alterovaným obranným systémom (compromised host), kde významnú skupinu predstavujú pacienti vyšších vekových skupín – seniori. Typom nákazy, priebehom ochorenia, možnými komplikáciami i terapiou sa infekčné ochorenia u seniorov líšia od ochorení ostatných vekových skupín. V predkladanom článku charakterizujeme obdobie starnutia a fyziologické zmeny v organizme seniorov vo vzťahu k vnímavosti infekcií a uvádzame najčastejšie infekčné ochorenia u seniorov, s ktorými sa v praxi stretávame. V závere sme sa venovali aj aktuálnej infekcii SARS-CoV-2 so zameraním na rizikové faktory Covid-19 infekcie v seniu.

Starnutie je biologický multifaktoriálny proces charakterizovaný postupným znižovaním rezervy biologickej funkčnosti jednotlivých systémov ľudského organizmu. Prebieha celoživotne, je neodvratný a na jeho konci je staroba – senium ako neskorá fáza ontogenézy a je dôsledkom a prejavom geneticky podmienených involučných procesov modifikovaných ďalšími faktormi (choroby, životné prostredie, spôsob života). Z hľadiska biológie, a teda aj rizika infekcií, je dôležitejší vek biologický než vek kalendárny. Staroba ako

etapa ľudského života je definovaná na základe vývojovej psychológie. 60 – 74 rokov: skorá staroba 75 – 89 rokov: pravá staroba 90 a viac rokov: dlhovekosť

Anatomické a fyziologické zmeny v priebehu starnutia: • zmeny pohybového aparátu – hypomobilita, postupne dochádza k atrofii svalových vláken, k strate svalovej hmoty (sarkopénia)

Unilabs Slovensko 121


T É M A ČÍ S LA

a kostnej denzity, ubúda svalová sila, pribúdajú časté zlomeniny kostí, • zmeny kardiovaskulárneho systému – starnutie ciev – artérioskleróza, dôsledkom zmien stavu a činnosti cievneho systému je potom hypertenzia, vo vyšších fázach procesu starnutia pribúdajú mozgové príhody; znížená sekrécia pri zmenách objemu intravaskulárnej a extracelulárnej tekutiny pri strese, zvýšené nároky na oxygenáciu organizmu počas infekcie, • zmeny respiračného systému – v priebehu starnutia sa znižuje rýchlosť dýchania i množstvo vdychovaného i vydychovaného vzduchu, dochádza k postupnému tuhnutiu hrudníka v rámci degeneratívnych zmien a znížená funkcia dýchacieho aparátu vedie k hypoxii; klesá elasticita pľúc, ciliárna motilita, kašľový reflex, znižuje sa sekrécia hlienu a lokálnych protilátok, lyzozýmu a alveolárnej fagocytózy, • regulácia telesnej teploty – zmeny metabolizmu sa prejavujú ťažkosťami v udržiavaní stálej telesnej teploty, seniori sa sťažujú na pocit chladu – zimomravosť, majú problémy adaptovať sa na zmeny teploty, • zmeny v tráviacom trakte – atrofia ďasien, strata chrupu, pokles počtu chuťových pohárikov, znížená tvorba slín, znížená žalúdočná acidita, obmedzená činnosť hepatobiliárneho systému, črevnej motility a anorektálnej funkcie, predispozícia k dysmikróbii, inkontinencii stolice v súvislosti s poruchami črevnej peristaltiky, ochabnutím svalstva, nesprávnou výživou, pridruženými ochoreniami či liekmi, • zmeny urogenitálneho systému – atrofia ureterálneho slizničného epitelu, znížená kapacita močového mechúra, u mužov zväčšenie prostaty, u žien znížená schopnosť zvieračov udržať moč (atrofia svalov panvového dna), ale príčinou môžu byť aj závažnejšie ochorenia močových ciest, stres, cukrovka, poruchy nervového systému, • zmeny obličiek – znížená glomerulárna filtrácia a koncentračná schopnosť obličiek, • celkové zníženie objemu vody v ľudskom organizme, • zmeny endokrinného systému vrátane nestability glukózovej homeostázy s následnými výkyvmi glykémie pri akútnych ochoreniach, • zmeny imunitného systému so zmenami v humorálnej a celulárnej imunite, mení sa spektrum produkovaných cytokínov aj vní-

122 inVitro

Staroba neznamená len úbytok funkcií. Niektoré funkcie sa celý život nemenia, iné sa dokonca zlepšujú! Vôbec najvýznamnejšie je zistenie, že starý organizmus disponuje kvalitatívne inými mechanizmami, ktorými sa prispôsobuje podmienkam okolia.“ V. Pacovský

mavosť buniek imunitného systému voči nim, zvyšuje sa hladina cytokínov indikujúcich zápal; klesá funkčná rezerva kostnej drene, dochádza k zvýšeniu autoprotilátok. Funkčnosť jednotlivých systémov je za fyziologických podmienok úmerná veku pacienta. Zhoršovanie funkcií podporuje: • polymorbidita u seniorov – vyšší výskyt chronických ochorení ako ICHS, hypertenzia, artérioskleróza, diabetes mellitus, hepatopatia, pneumopatia, nefropatia, choroby pohybového aparátu, poruchy zmyslových orgánov, depresia, demencia, • častejšie užívanie liekov – polypragmázia, imunosupresívne lieky, biologická liečba, • znižuje sa odolnosť a zvyšuje sa náchylnosť voči chorobám, možná exacerbácia latentných infekcií (napríklad herpes zoster…), objavujú sa oportúnne infekcie, • insuficientná cirkulácia, následkom ktorej dochádza k zníženej oxygenácii tkaniva, obmedzenej regenerácii kože a slizníc, k pomalému hojeniu rán a k porušenej integrite kože a slizníc, • nedostatočný pitný režim – starší ľudia majú prirodzene potlačený pocit smädu, pretože ich telo pred dehydratáciou dostatočne nevaruje, cítia menší smäd a majú nižší podiel vody v tele, ktorá sa ľahko vyčerpá a rýchlejšie dochádza k dehydratácii. Vzhľadom na to, že v procese starnutia sa znižuje funkčná rezerva organizmu a znižuje sa prispôsobivosť k meniacim sa podmienkam vonkajšieho a vnútorného prostredia, znižuje sa odolnosť a zvyšuje sa náchylnosť k chorobám. Viacero chorôb prebieha v starobe odlišne.


Choroby z kliešťa

Priebeh aj ťažkých infekčných ochorení je často klinicky výrazne zmenený – pacient nereaguje na infekciu horúčkou, pri akútnej infekcii nebýva leukocytóza, pri bakteriálnej meningitíde môžu chýbať meningeálne príznaky a prítomný je len celkový ťažký stav pacienta, býva apatia, stráca sa motorická aj psychická aktivita, objavuje sa rýchlo nastupujúca porucha vedomia až bezvedomie. U seniorov sa najčastejšie vyskytujú infekcie močových ciest, infekcie dýchacích ciest, infekcie kože – erysipel, infikované dekubity, infekcie gastrointestinálneho traktu – infekčná gastroenteritída, enterocolitída, salmonelové infekcie, v dôsledku oslabenia organizmu oportúnne infekcie ako herpetické infekcie, diabetická gangréna, septické stavy. Veľmi nebezpečné pre seniorov sú neuroinfekcie – vírusové a bakteriálne meningoencefalitídy. Za infekcie močových ciest etiologicky najčastejšie zodpovedajú črevné gram-negatívne baktérie zo skupiny Enterobacteriaceae. Escherichia coli spôsobuje viac ako 80 % infekcií získaných v domácnostiach a 50 % infekcií získaných v nemocniciach. Menšie percento infekcií močových ciest spôsobujú ostatné Enterobacteriaceae, ako sú Klebsiella spp., Enterobacter, Serratia, Proteus spp. a Pseudomonas aeruginosa. Z grampozitívnych baktérií býva častou príčinou močových infekcií Staphylococcus – koaguláza negat. a Enterococcus, najmä u pacientov s permanentným katétrom. Najčastejšie sa v skytuje asymptomatická bakteriúria, ale aj komplikované infekcie močových ciest. Predispozičnými faktormi vzniku infekcie, hlavne u mužov, je porucha odtoku moču, permanentný katéter, opakované cystoskopie, katetrizácie.

nica, zvýšená telesná teplota často nad 38 °C, aj keď u starších ľudí nemusí byť vždy vysoká, nadmerná únava, kašeľ, bolesť hrdla, bolesti na hrudníku. Lieči sa zvyčajne symptomaticky a kľudom na lôžku, ale u seniorov sa z nej môže vyvinúť aj ťažké akútne respiračné ochorenie s nutnosťou hospitalizácie v nemocnici. Účinnou prevenciou je očkovanie proti chrípke, ktoré by seniori mali absolvovať každoročne pred začiatkom chrípkovej sezóny, v jesenných mesiacoch. Bronchopneumónia Patrí medzi najčastejšie príčiny morbidity a mortality u seniorov. Predispozičnými faktormi vzniku ochorenia sú chronické chorobné stavy organizmu – chronická obštrukčná choroba pľúc, hypersekrécia a stagnácia hlienov v pľúcach, obštrukcia, nádor, cudzie teleso, hypostáza, edém pľúc. Bronchopneumónia je zápalové ochorenie postihujúce bronchy, bronchioly a alveoly pľúc a pľúcneho interstícia. Začína sa ako akútna bronchitída, ktorá postupne zostupuje na okolité alveoly.

Respiračné infekcie

Infekcie dolných dýchacích ciest patria medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií – sú piatou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku, riziko rastie so zvyšujúcim sa vekom. V jesennom a v jarnom období sa zvyšuje pravdepodobnosť nakazenia respiračnými infekciami ako chrípka alebo bakteriálny zápal pľúc. Pre rizikové skupiny môžu byť nebezpečné.

Escherichia coli spôsobuje viac ako 80 % infekcií získaných v domácnostiach a 50 % infekcií získaných v nemocniciach.

Chrípka je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie, nastupuje náhle, z plného zdravia a jej prítomnosť signalizujú príznaky ako: bolesť kĺbov a svalov, bolesť hlavy v oblasti očí, zim-

Unilabs Slovensko 123


T É M A ČÍ S LA

nu embóliu, septické embolizácie pri pravostrannej infekčnej endokarditíde alebo ľavostrannú kardiálnu insuficienciu.

Infekcie dolných dýchacích ciest patria medzi najčastejšie príčiny hospitalizácií – sú piatou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku, riziko rastie so zvyšujúcim sa vekom.

Etiologicky najčastejšími vyvolávateľmi ochorenia bývajú – Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Moraxella, Stahylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Escherichia coli, ale aj rôzne vírusy vrátane vírusu chrípky a od roku 2020 aj vírus SARS-CoV-2. Pri chronicite procesu sa môžu uplatniť anaeróbne baktérie alebo kvasinky, verifikovať ich možno cielenými mikrobiologickými vyšetreniami. V klinickom obraze bronchopneumónie u seniorov býva v popredí ťažkostí anorexia, únava, slabosť, letargia, stavy zmätenosti, bez výraznejšieho zvýšenia telesnej teploty, môže byť prítomná zimnica, triaška, bolesti svalov, kĺbov, nauzea, zvracanie. Laboratórne môže byť prítomná leukocytóza s posunom doľava, zvýšená sedimentácia erytrocytov, zvýšené CRP, zvýšený prokalcitonín v sére. Hlavnou zásadou v liečbe infekcie je výber vhodného a účinného antibiotika s nízkou toxicitou, nízkou frekvenciou výskytu nežiadúcich účinkov, najlepšie na základe výsledkov kultivácií a stanovenia citlivosti, avšak v individuálnych prípadoch, keď je vysoké riziko komplikácií a nie je priestor na mikrobiologické závery, má byť liečba okamžitá, empirická. Ku komplikáciám, ktoré sa môžu vyskytnúť, patria pleuritída, pľúcny absces, pľúcna gangréna, ARDS, atelektáza a následné bronchiektázie. V diferenciálnej diagnostike treba vylúčiť pľúcny karcinóm, tuberkulózu, pľúc-

124 inVitro

U seniorov – niekedy aj pri úspešnej liečbe – môže ťažší priebeh bronchopneumónie spôsobiť destabilizáciu sprievodných chronických ochorení, ktoré môžu vyústiť do srdcových zlyhaní, komplikácií cukrovky či zlyhania obličiek. V rámci prevencie je veľmi vhodné a odporúčané očkovanie proti chrípke a pneumokokom. Sepsa Pacienti vyššieho veku bývajú pri infekčných ochoreniach často ohrození komplikáciami, ktoré sú vyústením infekčného procesu do štádia ohrozenia života pri sepse, keď dochádza k zlyhaniu obranyschopnosti organizmu. Zdrojom sepsy môžu byť infekcie pľúc, endokard, žlčové cesty, močové cesty. Klinický obraz sepsy býva atypický, často sa diagnostikuje neskoro, spravidla až v štádiu hypovolémie a začínajúcich ireverzibilných zmien. Etiologicky sa najčastejšie uplatňujú gram-negatívne baktérie: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas species. Septické stavy v súvislosti so zavedeným intravenóznym katétrom bývajú najčastejšie spôsobené koaguláza-negatívnymi stafylokokmi aj kvasinkami. Infekcie kože U seniorov, v súvislosti so starnutím, sa objavujú fyziologické zmeny i na koži – suchosť kože, pálenie, svrbenie, opuchy, poruchy kožnej integrity – modriny, otvorené rany po úraze, ktoré môžu byť následkom ochorení ciev (vredy predkolenia), ale aj imobility, nezriedka aj úrazov či porúch stability. Sú možnou vstupnou bránou infekcie do organizmu a môžu viesť k fatálnym následkom. Pacienti vyššieho veku pripútaní na lôžko, najčastejšie v dôsledku ochorenia CNS, sú veľmi často vnímaví na vznik preležanín, kde sa uplatňuje ischémia a mikróbny patogén. Malé poranenie na predilekčných miestach spolu s hypestéziou spôsobujú trofické zmeny s porušením kože a následným osídlením prevažne gram-negatívnymi baktériami – často ide o vlastné kmene pacienta z močových ciest, gastrointestinálneho systému, z kožných záhybov – najčastejšie býva zachytený Staphylococcus aureus. V liečbe je okrem kauzálnej liečby dôležitá dôsledná starostlivosť


Choroby z kliešťa

o pacienta, lokálna liečba a polohovanie pacienta zamerané na prevenciu ďalších dekubitov. Erysipel Častým pôvodcom infekčných ochorení kože a podkožného väziva u seniorov je skupina betahemolytických streptokokov A, C alebo G. Najčastejším klinickým prejavom infekcie je ruža – erysipelas (etiologicky agens Streptococcus pyogenes) – ohraničený zápal kože, ktorému predchádza zimnica, triaška a vysoká horúčka s reakciou regionálnych lymfatických uzlín (reaktívna lymfadenitída). Infekcia vzniká exogénne, keď býva vstupnou bránou infekcie poranenie alebo poškodenie kože – u seniorov často prítomné chronické poruchy trofiky kože, kožné defekty pri varikóznom komplexe, akútny alebo chronický edém, interdigitálne mykózy, onychomykózy. Infekcia môže vzniknúť aj endogénne – hematogénnou cestou z iného streptokokového ložiska pri chronických infekciách, častých u seniorov. Zápal je najčastejšie lokalizovaný na dolných končatinách, prípadne na tvári, kde má motýľovitý tvar. Koža býva napätá, presiaknutá, horúca, v závažnejších prípadoch práve u seniorov, môže byť až nekrotizácia kože s tvorbou pľuzgierov nad postihnutou oblasťou (nekrotizujúci erysipel), proces môže prejsť do flegmóny až gangrény. Gangrenózny erysipel sa často vyskytuje u diabetikov a u chorých s ischemickou chorobou dolných

končatín. Ochorenie nezanecháva imunitu, často sa opakuje, zvyčajne na tom istom mieste. Lymfostáza pri recidívach vedie k elefantiáze príslušnej časti tela. Pri recidívach erysipelu môže horúčka chýbať, ale zvyčajne je vysoká a dlhotrvajúca, často dochádza k hnisavým komplikáciám (absces, flegmóna, tromboflebitída). Laboratórne býva zvýšená sedimentácia, leukocytóza s lymfopéniou, aneozinofília a prechodná proteinúria. V rámci diferenciálnej diagnostiky treba odlíšiť kontaktnú dermatitídu, flegmónu a erysipeloid. Herpes zoster Častým fenoménom u seniorov je reaktivácia latentnej neaktívnej infekcie, napríklad herpes zoster. Ide o bolestivé ochorenie vyvolané vírusom zo skupiny herpetických vírusov – herpes vírus 3 – varicella-zoster virus (VZV) vznikajúci následkom reaktivácie latentne perzistujúceho vírusu v gangliách dorzálnych miešnych koreňov čiastočne imúnneho hostiteľa. Po prekonaní primoinfekcie, s klinickým obrazom varicelly v detstve, prežíva vírus v organizme asymptomaticky a dlhodobo. Pri oslabení imunity, často práve u seniorov, sa v gangliu opäť začne množiť, infikuje susedné bunky, vyvoláva zápalové zmeny, vzniká neuritída, ktorá sa manifestuje ako bolesť a vírus sa šíri pozdĺž nervového vlákna do kože a slizníc, dostáva sa do buniek epidermis a vznikajú herpetické eflorescencie. Výsev eflorescencií je unilaterálny, viazaný na úsek kože inervovaný senzorickými nervami dorzálnych miešnych koreňov – najčastejšie sa pozoruje v priebehu intercostálnych thorakálnych nervov, krčných nervov, n. trigeminus, sakrálnych a lumbálnych nervov. Ochorenie začína bolesťou, pálením, svrbením v inervačnej oblasti postihnutého nervu, môže byť nechutenstvo, býva zvýšená teplota. Následne, často v priebehu až niekoľkých dní, sa objavuje makulopapulózna vyrážka, ktorá sa mení na herpetické vezikuly. U seniorov býva často rozsiahly kožný nález s krvácaním do vezikul (zoster haemorrhagicus) alebo gangrenózne zmeny (zoster gangrenosus). Komplikáciami pri ochorení môže byť postihnutie vnútorného ucha s parézou nervus, facialis pri herpes zoster oticus, keratitída, perforácia rohovky a retinitída pri herpes zoster ophtalmicus, medzi závažné komplikácie patrí postihnutie CNS (meningoencephalitída a myelitída). Generalizovaný herpes

Unilabs Slovensko 125


T É M A ČÍ S LA

zoster môže signalizovať závažné, aj malígne ochorenie organizmu, napríklad hemoblastózu, karcinóm. Po odoznení infekcie často bývajú dlhodobé bolesti v postihnutej časti tela – postherpetická neuralgia, aj niekoľko mesiacov po odoznení vyrážky, intenzita a pretrvávanie neuralgií sú individuálne. Na druhej strane, u seniorov často býva rozsiahly kožný nález so zápalom v okolí bez neuralgií. K reaktivácií latentnej infekcie prispievajú lokálne aj celkové faktory. Z hľadiska miestnych faktorov ide hlavne o traumu v príslušnej oblasti, napr. infekcia v oblasti medzistavcovej platničky, nádor alebo metastáza, RTG ožiarenie, herpes v oblasti I. vetvy n. trigeminus môže byť vyvolaný operáciou alebo poranením oka, zápalom prínosových dutín.

závraty, anosmia, dysgeúzia. Ochorenie môže mať mierny priebeh, ale často sa môže skomplikovať a vyústiť do ťažkého zápalu pľúc, syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS) a vedie k respiračnému zlyhaniu, k zlyhaniu obličiek, multiorgánovému zlyhaniu, ktoré môže končiť smrťou.

SARS-CoV-2 Od marca 2020 spôsobuje na Slovensku nový typ koronavírusu SARS-CoV-2 infekcie so širokou škálou klinických prejavov – od miernych až po ťažké klinické stavy. Vírus sa šíri hlavne vzdušnou cestou – kvapôčkovou nákazou, blízkym kontaktom medzi ľuďmi, môžu ho prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia.

Starší ľudia sú považovaní za hlavnú rizikovú skupinu pre Covid-19. Starnutím organizmu je ovplyvnená vrodená i získaná imunita a narušená regulácia intracelulárnej homeostázy, čím sa zintenzívni produkcia zápalových cytokínov. V procese zápalu sa aktivuje komplex hormonálnych, metabolických a imunitných faktorov. Dôležitú úlohu pri modulácií prozápalovej reakcie zohráva tiež črevná mikrobiota. Počas starnutia sa postupne mení jej zloženie a stabilita, čo vedie k dysbióze u hostiteľa – prevažujú oportúnne baktérie s prozápalovými vlastnosťami a je znížený počet baktérií s protizápalovými vlastnosťami. Súčasne so starnutím dochádza k zvýšeniu priepustnosti čriev, čo podporuje bakteriálnu dysmikrobiu a zápaly. V zmysle uvedeného sa predpokladá, že zápalová odpoveď počas infekcie SARS-CoV-2 je závažnejšia u staršej populácie.

Najčastejšími prejavmi infekcie je zvýšená teplota, horúčka, bolesť v krku, dusivý kašeľ, sťažené dýchanie, únava, bolesti svalov, ale môže sa objaviť aj GIT symptomatológia – nechutenstvo, bolesť brucha, zvracanie, hnačky, prípadne neurologická symptomatológia – bolesti hlavy, slabosť,

Popri pokročilom veku sa zdá, že ďalším rizikovým faktorom pre Covid-19 je mužské pohlavie, obezita, prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení, metabolické choroby (diabetes mellitus, hyperlipoproteinémia), chronické respiračné choroby, imunodeficiencia.

126 inVitro


Choroby z kliešťa

U seniorov môže infekcia Covid-19 prebiehať atypicky, môže pripomínať iné stavy a choroby, a tak byť prehliadnutá alebo zistená neskoro. Vzhľadom na to, že s vekom a pribúdajúcimi komorbiditami sa oslabuje imunitný systém a organizmus menej spoľahlivo reaguje na infekcie a ťažšie sa s infekciami vysporiada, zvyšuje sa riziko ťažkého priebehu zápalu pľúc a ďalších komplikácií.

Z imunologického hľadiska môžu byť tieto zvláštnosti imunitného systému zodpovedné za zníženie obranných mechanizmov nevyhnutných na boj proti vírusom, ako aj za vystupňovanie zápalovej reakcie, ktorá môže urýchliť a zintenzívniť poškodenie pľúcneho parenchýmu. Mechanizmy a následky postihnutia organizmu koronavírusom SARS-CoV-2 si vyžadujú následné štúdie.

V klinickom obraze, pri afebrilnom priebehu a neprítomnosti respiračných obtiaží, v popredí subjektívnych ťažkostí môže byť u seniorov prítomná dezorientácia či bradypsychia v súvislosti s hypoxémiou v závažných a pokročilých štádiách Covid-19, prípadne poruchy vedomia v dôsledku cerebrovaskulárnych ochorení, ako sú ischemická cievna mozgová príhoda alebo intrakraniálne krvácanie.

Záver

Predpokladá sa, že cerebrovaskulárne prejavy Covid-19 vznikajú v dôsledku hyperkoagulačného stavu a poškodenia endotelu produkovanými cytokínmi, ako aj priamym vírusovým poškodením SARS-CoV-2. Seniori s cievnymi a zápalovými ochoreniami CNS môžu mať len mierne alebo žiadne respiračné ťažkosti, preto sa u starších pacientov s akútnou neurologickou symptomatológiou, pri absencii hypoxémie, v rámci diferenciálnej diagnostiky odporúča vylúčiť súčasne prebiehajúcu infekciu SARS-CoV-2, doplniť RT-PCR test, sérologické vyšetrenie, RTG hrudníka, prípadne CT vyšetrenie hrudníka.

V priebehu starnutia stráca každý orgán ľudského tela svoju funkčnú rezervu, dochádza k zníženiu kompenzačných mechanizmov a senior sa stáva menej prispôsobivým k meniacim sa podmienkam vnútorného i vonkajšieho prostredia, stáva sa menej odolným a je náchylnejší na infekcie, ktoré mávajú alterovaný, menej búrlivý klinický obraz, pritom neraz prebiehajú invazívne. Často dochádza k reaktivácii latentných infekcií (napríklad herpes zoster alebo latentná tuberkulóza). Klinické prejavy ochorenia sú modifikované fyziologickými zmenami starnutia jednotlivých orgánových systémov, stratou funkčných rezerv a kompenzačných mechanizmov a na odlišný priebeh ochorení má vplyv aj polymorbidita u seniorov. K špecifikám klinického obrazu patrí mikrosymptomatológia, mono alebo oligosymptomatológia a nešpecifické príznaky.

Literatúra 1. Bálint, O., a kolektív: Infektologia a antiinfekčná terapia, Osveta, 2000 2. Beneš, J.,: Infekční lékařství, Galen,

V rámci laboratórnych vyšetrení je u pacientov najčastejším nálezom hyperkoagulačný stav s významnou lymfopéniou, ľahkou trombocytopéniou, hyperglykémiou, hepatopatiou a zvýšenými biomarkermi zápalu. Hyperkoagulabilita je spôsobená významným zvýšením hladín D-dimérov v plazme, predĺžením protrombínového času (PT) a/alebo aPTT, prítomnosťou trombocytopénie a získaným nedostatkom antitrombínu. Ukazuje sa súvislosť medzi hladinami D-diméru a závažnosťou ochorenia. Za patogenézu a závažnosť infekcie Covid-19 u starších jedincov zodpovedá viacero imunologických zmien súvisiacich s vekom v priebehu imunosenescencie, najmä zvýšená produkcia zápalových cytokínov v dôsledku zápalu a do určitej miery vyčerpaná možnosť organizmu rozoznávať nové antigény a bojovať s nimi.

2009 3. Diagnostika a liečba infekčných ochorení v ambulantnej praxi, RAABE, 4. Havlík, J. a kolektiv: Příručka infekčních a parazitárních nemocí, Avicenum, 1985 5. Křivohlavý, J.,: Psychologie nemoci, Grada, 2002, str. 135-145 6. Oleár, V., Krištúfková, Z., Klement, C. a kolektív: Kapitoly z vakcinológie, 2014, str. 163-170 7. Anna Julia Pietrobon, Franciane Mouradian Emidio Teixeira, and Maria Notomi Sato: Immunosenescence and Inflammaging: Risk Factors of Severe COVID-19 in Older People, Front Immunol. 2020; 11: 579220. Published online 2020 Oct 27. 8. www.santk.sk/santk/ESF/Sem5/Sem5_ prez/Geriatria.ppt

Unilabs Slovensko 127


T É M A ČÍ S LA

Pacient v bezvedomí – systematický prístup MUDr. Eva Havlíková, PhD. Záchranná služba Košice, Edukačné a tréningové centrum Košice

Pacienti v bezvedomí si vyžadujú včasný a správny manažment, často v podobe multiodborového prístupu obsahujúceho stabilizáciu vitálnych funkcií a stanovenie príčiny vzniku bezvedomia a jej cielenú liečbu. 128 inVitro


Choroby z kliešťa

ABCDE Nevyhnutný je systematický štruktúrovaný postup ABCDE: A – dýchacie cesty B – dýchanie C – obeh D – detailné neurologické vyšetrenie E – obnaženie

Definícia a patofyziológia

Diferenciálna diagnostika

V zásade možno povedať, že poruchy vedomia vznikajú poškodením oboch hemisfér alebo systému retikulárnej ascendentnej formácie (RAAS) lokalizovaného v mozgovom kmeni, odkiaľ sa signalizácia prenáša do talamu a difúzne do kôry. Talamus tak zohráva dôležitú rolu v udržiavané bdelosti. K poškodeniu RAAS a talamu môže dôjsť priamo alebo pri procesoch poškodzujúcich mozgový kmeň.

Klinický prístup

Poruchy vedomia pokrývajú široké spektrum prejavov – od zníženej bdelosti až po hlboké bezvedomie bez reakcie na podnety (kvantitatívne poruchy vedomia), prípadne zmeny vnímania reality (kvalitatívne poruchy vedomia). V rýchlom hodnotení stupňa vedomia využívame klinickú škálu AVPU (alert – verbal – pain – unresponsive) a Glasgowskú škálu kómy (GCS) (Tabuľka č. 1 a 2).

Tabuľka č. 1: AVPU škála A

Alert

Bdelý – pacient pri vedomí, schopný komunikácie (nemusí byť nevyhnutne orientovaný)

V

Verbal response

Reaguje na oslovenie

P

Pain response

Reaguje na bolesť

U

Unresponsive

Nereaguje – bezvedomie

V zásade rozoznávame 4 kategórie príčin bezvedomia: • neurologické, • metabolické, • difúzna dysfunkcia mozgovej kôry (napr. vyvolaná alkoholom, liekmi), • psychiatrické alebo funkčné poruchy – tie sa zvažujú v prípadoch vylúčenia organických príčin.

Bezvedomie je vždy urgentná situácia, náročná na včasnú stabilizáciu vitálnych funkcií a včasnú diagnostiku príčiny, čo je pre výsledný stav pacienta kľúčové. Všeobecnými prístupmi v úvodnom zhodnotení stavu sú anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, ktoré majú prebiehať paralelne a majú byť realizované tímom odborníkov. Nevyhnutný je systematický a štruktúrovaný postup ABCDE (A – dýchacie cesty, B – dýchanie, C – obeh, D – detailné neurologické vyšetrenie, E – obnaženie). Aj pri absencii evidentnej traumy (najmä u starších osôb, osôb užívajúcich antikoagulanciá) treba brať do úvahy možnosť traumatického poškodenia mozgu ako možnej príčiny bezvedomia.

Unilabs Slovensko 129


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 2: Glasgowská škála kómy a pediatrická glasgowská škála kóm Skóre

Dojčatá < 1 rok

Deti 1 – 4 roky

Deti > 4 roky a dospelí

Otváranie očí 4

spontánne

spontánne

spontánne

3

na slovný podnet

na slovný podnet

na slovný podnet

2

na bolesť

na bolesť

na bolesť

1

žiadne

žiadne

žiadne

Verbálny kontakt 5

spontánne džavotanie

orientovaný

orientovaný

4

dráždivý plač

dezorientovaný

dezorientovaný

3

na bolesť – plač

neadekvátny

neadekvátny

2

na bolesť – mrkanie, stonanie

nezrozumiteľný, zvuky

nezrozumiteľný, zvuky

1

žiadny

žiadny

žiadny

Motorika 6

spontánne pohyby, cielené

na výzvu

na výzvu

5

necielený pohyb na dotyk

lokalizuje bolesť – cielený pohyb od zdroja

lokalizuje bolesť – cielený pohyb od zdroja

4

necielený pohyb na bolesť

necielený pohyb na bolesť

necielený pohyb na bolesť

3

abnormálna flexia – dekortikačná

abnormálna flexia – dekortikačná

abnormálna flexia – dekortikačná

2

abnormálna extenzia – decerebračná

abnormálna extenzia – decerebračná

abnormálna extenzia – decerebračná

1

žiadna

žiadna

žiadna

Anamnéza

Najdôležitejšie údaje nám poskytnú svedkovia udalosti alebo príbuzní či opatrovatelia postihnutej osoby. Zdrojom dôležitých informácií môže byť pacientova zdravotná dokumentácia vrátane liekovej dokumentácie.

Fyzikálne vyšetrenie

Po včasnej ABC intervencii (zabezpečení dýchacích ciest, dýchania a obehu) možno stanoviť stupeň bezvedomia pomocou GCS (Tabuľka č. 2). V rámci neurologického vyšetrenia nás zaujímajú pohyby očných gulí: za predpokladu vylúčenia úrazu krku a krčnej chrbtice, možno vyšetriť okulocefalický reflex (označovaný aj ako fenomén bábiky) – otočením hlavy do strany sledujeme postavenie očných gulí – ak očné gule nezmenia svoje postavenie, t. j. s otočením hlavy

130 inVitro

pozerajú na iné miesto, znamená to dysfunkciu mozgového kmeňa. Pri neporušenom kmeni sa s otočením hlavy očné gule pohybujú „proti smeru“ otočenia hlavy, t. j. pozerajú stále na to isté miesto. Šírka zreníc nie je zaujímavá len pri nerovnakej šírke – anizokórii. Aj izokorické zreničky majú svoju diagnostickú hodnotu: • úzke zreničky (< 2 mm) – intoxikácia opioidmi alebo poškodenie ponsu, • stredne široké zreničky (4 – 6 mm) nereagujúce na svetlo – lézie mezencefala, • široké zreničky (> 8 mm) – intoxikácie liekmi, najmä anticholinergikami. Pri hodnotení dýchania si všímame odchýlky zápachu (hepatálna kóma, alkohol – hoci tu si dovolím pripomenúť, že aj keď je vo


Choroby z kliešťa

vydychovanom vzduchu cítiť alkohol, vždy treba pátrať aj po iných príčinách bezvedomia, keďže tieto sa môžu kombinovať). Vyhodnocujeme aj vzor dýchania: • Kussmaulovo dýchanie: hlboké zrýchlené dýchanie spojené s výrazným dychovým úsilím, znamená respiračnú kompenzáciu metabolickej acidózy: zvýšená koncentrácia protónov vodíka stimuluje periférne receptory v glomus aorticum (cestou n. vagus) a glomus caroticum (cestou n. glossopharyngeus), ktoré aktivujú dýchacie centrá a zvyšujú ventiláciu. • Biotovo dýchanie: nepravidelné, rôzne hlboké dychové vlny s rôzne dlhými apnoickými pauzami. Je dôsledkom poklesu dráždivosti dychového centra, objavuje sa napr. pri meningitíde, encefalitíde alebo intoxikácii alkaloidmi. • Plytké a pomalé dýchanie, býva pri predávkovaní opioidmi. • Centrálna neurogénna hyperventilácia: prítomné je hlboké a rýchle dýchanie (> 25 min., niekedy až 40 – 70 min.), vzniká pri léziách horného ponsu. • Cheyneho-Stokesovo dýchanie je charakteristické pre poškodenie dychového centra v predĺženej mieche. Prítomnosť generalizovaného tremoru alebo myoklonu svedčí skôr pre metabolickú príčinu bezvedomia. Vyšetrenie kože môže odhaliť stopy po injekciách.

Záver

Manažment pacienta v bezvedomí je náročný z hľadiska neodkladnej starostlivosti, diagnostiky aj špecifickej liečby. Nevyhnutná je tímová práca s dôrazom na včasnú stabilizáciu vitálnych funkcií.

Tabuľka č. 3: Úvodné vyšetrenia pacientov v bezvedomí

krvný obraz glykémia elektrolyty urea a kreatinín pečeňové testy vápnik a kostný metabolizmus koagulačné parametre toxikologické vyšetrenie zamerané na lieky, alkohol EKG RTG hrudníka acidobázická rovnováha V prípade horúčky aj hemokultúra

Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia

Pred indikovaním mnohých ďalších vyšetrení by ako prvá mala byť vyšetrená glykémia (Tabuľka č. 3). Indikované je včasné zobrazenie mozgu pre posúdenie štrukturálneho poškodenia ako príčiny bezvedomia. CT vyšetrenie mozgu zvykne byť prvou voľbou, najmä na zobrazenie bežnej patológie: intrakraniálne krvácanie, expanzívne lézie mozgu. Pri nejasných príčinách možno využiť magnetickú rezonanciu. V špecifických prípadoch je zvažovaná lumbálna punkcia, biochemické a iné vyšetrenia mozgovomiechového moku. Pri podozrení na nekonvulzívny status epilepticus treba aj EEG.

Literatúra 1. Tim Cooksley, Sarah Rose, Mark Holland: A systematic approach to the unconscious patient, Clin Med (Lond). 2018 Feb; 18(1): 88–92. doi: 10.7861/ clinmedicine.18-1-88. 2. Joseph S. Kass, Eli M. Mizrahi: Neurology Secrets 6th Edition, Elsevier; 2017, 552 p. ISBN 978-0323359481. 3. Allan Ropper, Martin Samuels, Joshua Klein: Adams and Victor’s Principles of Neurology 10th Edition 10th Edition. McGraw-Hill Education / Medical; 2014. 1664 p. ISBN 978-0071794794.

Unilabs Slovensko 131


TREC | KREC

INDIKÁTOR STAVU IMUNITY DIEŤAŤA PRED OČKOVANÍM Moderný genetický test, ktorým otestujete bunkovú aj protilátkovú imunitu ešte pred nástupom klinických prejavov imunodeficiencie. • Dosah primárnych imunodeficiencií na zdravotný stav dieťaťa môže byť pri neskorom rozpoznaní fatálny. • TREC | KREC test zachytáva viaceré primárne imunodeficiencie bez ohľadu na konkrétnu genetickú diagnózu. • Ide o laboratórne vyšetrenie zo suchej kvapky krvi alebo zo vzorky periférnej krvi. • V prípade detí s poruchami bunkovej imunity je kontraindikované podávanie živých vakcín. • Negatívny výsledok testu zvyšuje bezpečnosť očkovania atenuovanými vakcínami.

Ako?

Kto?

Kedy?

Výsledky

z 3 kvapiek kapilárnej krvi z päty alebo prsta

najmä novorodenci

ihneď po narodení, najneskôr pred prvou živou vakcínou

maximálne do 10 pracovných dní po odbere

Ešte s nami nespolupracujete?

Cena vyšetrenia pre samoplatcov: 50 €

Kontaktujte nás na treckrec@unilabs.sk alebo prostredníctvom našich medicínskych reprezentantov.

Teraz vo výhodnej kombinácii:

1 Mgr. Lukáš Seidl 0910 139 477 2 Mgr. Mária Chotváčová 0911 066 515 3 Mgr. Lukáš Lednický 0902 529 992

www.unilabs.sk

4 Mgr. Liana Hríbová 0904 604 193 5 Mgr. Jozef Gallik 0911 102 740 6 Mgr. Iveta Varadzinová 0911 820 568

SMA test + TREC I KREC test = 79 € namiesto 100 €!

TREC I KREC test exkluzívne iba v ponuke Unilabs Slovensko!


Laboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRUČKA

2 Unilabs Slovensko – partner č. 1

v laboratórnej diagnostike

3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

28

Mikrobiológia

3 6

Genetika

4 0

Patológia

4 3

2. Odber

4 4 4 5

Žiadanka na odberový materiál

3. Transport

4 6

Mapa pokrytia zvozovými trasami

4 8

4. Registrácia a príprava vzorky

50

5. Komplexná diagnostika

52

6. Kvalita a akreditácia

5 4

7. Analýza

6 0

8. Validácia a distribúcia výsledkov

61 62

Výsledkový list

9. Kontakty

6 3

Manažment

6 6

Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Unilabs Slovensko – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Unilabs Slovensko predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Unilabs Slovensko okrem inter-

2

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj o vzdelávanie budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracovisko – centrálne laboratórium v Bratislave – stalo spoločnou výučbovou základňou. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Unilabs Slovensko nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Unilabs Slovensko je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Unilabs Slovensko sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.unilabs.sk. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

1 Základné vyšetrenie Preventívna prehliadka, základné vyšetrenia

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

ŽIADANKA 1. 2. 2021

Krv s EDTA

Moč ranný

02

Sedimentácia

04

Stolica

10

07

O VYŠETRENIE Platiteľ

Priezvisko

Ulica, číslo

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0 (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50)

Krv na sérum

01

04

10

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

01

04

ie výsledku

diagnóza Z01.4

Krv na sérum

HEMOKOAGULÁGIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz

n P – PT-ratio n P − INR

(KO)

s diferenciálom

reg. značka: ŽoV/12/2020/08

Moč ranný

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

IMUNOHEMATOLÓGIA

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt.

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

(INR)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový

12

(APTR)

protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB)

čas – ratio

(TTR)

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(AT3) (DDI)

žiadame vyplniť

P kód v prípade

Hormóny

samoplatcu

alebo vyšetrení

(GLU) (GLUPJ) (UREA) (KREATE) (CYSC) (KM) (TP) (ALB) (TBIL) (DBIL) (FZA) (ZLK)

preukazu

Dátum

a čas odberu Kód hospit.

prípadu

Meno a

júci lekár

priezvisko

* adresu

Volajte call

centrum 0850

1

S – aTPO / Tyreoperoxid – autoprotilát áza ky

(UIBC) (TRSF)

pacienta

žiadame

vyplniť v

prípade

u alebo

samoplatc

vyšetrení

hlásených

v zmysle

zákona

ia

(TK) (S100) (CHRA)

S − Chromogran ín A KOSTNÉ

(TSHT)

MARKERY n S − Osteokalcín n S − Beta-CrossLa ps n S − P1NP

(ATPO)

10

(OSTEO) (BCTX) (P1NP)

P kód A kód

Dg. (MKCH)

SEDIMENT

ÁCIA ERYTROCY n P − Sedimentáci TOV a erytrocytov

Z. z.

č. 355/2007

Odporúča

v EZKO

nie výsledku

Likvor

sprístupne

Sterilná

Likvor Sterilná

Likvor

IOLOGIC MIKROB O) (LMIKR

ENIA

(LGLU) (LCL) (LCB) (LLAC)

ENIE

(LANAE) (LBUJ) (LMIKR) (LMYK) (LIKA)

(LLD) (LIGM) (LIGG)

Dátum

01

IOLOGIC

KÉ VYŠETR

ENIE / PROTIL

i lekár

n

um)

/02

L/12/2020

a priezv

Kód

ie výsled

ku v

NITA

(BOREL)

vystav enia

Krv s

(HSVL)

IMUN

EDTA

(CMVL)

(KEL) obraz s

ans

ccus neoform

LNA

difere

nciálo

m

IMU

júceho

cm nosť

Hebd.

hod.

ka ordinu

MC

kg

ť v prípad

P kód

e samo

OFEN

platcu

alebo

vyšetr ení hlásen

ých v

(IFELY

)

čné len ako súčasť (AKTLY D25hi T-lymfocyty IFELY ) ghCD1 SPOLU VYŠ. 27 low (PCTR EG)

007

20

Krv s

ECIF n P − Fagoc ICKÁ

ytárna BUN KOVÁ aktivit a (FAI) IMUN ITA

PRO TILÁ TKY ANT IGÉN PRO TI OM

Moč

e zákon

a č. 355/2

NEŠP

Podpis pacienta

Krv

zmysl

Z. z.

Krv s hepar inátom

n

EDTA

E2 INÉ VYŠE

S ASLO MIKR n B − HLA-B TRENIA OBIÁ n S −−ADNá LNYM 27 (HLAB n Candi za 27) n Asper da mannB an gillus – protilá n Kardio – protilá PRO (ASLO) tky IgGtky IgG, IgA, n Kardio lipín – autop TILÁ IgM (ADNS) TKY Potrav n β-2-gl lipín – autop rotilát PRO (CAND inová TI ĎALŠ n Anexínykoproteín rotilát ky IgG n Bielko P) intole (ASPG) 1 – autopky IgM ÍM ANT viny kravskrancia n Anexín V – autop – protilá IGÉN (ACAG) n Fosfati V – autop rotilát rotilát tky IgM, ého mlieka n Laktóz OM IgA, IgG (ACAM n Fosfati dylser rotilát ky IgG ky skríning t n Sója a – protilá ujúce ) (IGE) imuno (B2GP1 n Kyselin dylser ín – autop ky IgM ELEK n Ovalb– protilátky tky IgA, IgG komp ) TRO (C3) umín IgA, lexy (ANVG n Kyselin a fosfatiín – autop rotilátky IgG n α laktalb n S Elektr FORÉ – protilá IgG ) (C4) (ANVM ky n Fosfati a fosfati dylová – rotilát n β ––laktog n S −Imuno (MILK) tky IgA, oforéz ZA BIEL umín autop IgM ) (CIK) a IgG n Fosfati dylinozitoldylová – autop (APSG) rotilát n Kazeín n U −Elektr (LAKT) lobulín – protilá elektr bielkovín KOVÍN – autop (APSM IgA, IgG n Fosfati dylinozitol rotilát ky IgG n Sacha – protilátky– protilátky n U −−Imuno oforéz oforéza (SOJ) ) ky rotilát a n Fosfati dyletanolam– autoprotilát ky IgG IgM (APAG) n Sacha romyces cereviIgA, IgGtky IgA, IgG (OVL) elektr bielkovín (ELFO) romyc oforéz (APAM n Fosfati dyletanolam GAM ín – autop ky IgM (LAALB Celiak es cerevi siae – protilá a ) (IELFO) ) APAT ia rotilát n Tromb dylcholín (LAGLO ín – (APIG) n S Voľné siae – IE (UELFO n Deam ) – autop autoprotilát ky IgG protilá tky IgA n Protro ín – autop (APIM) n S −Voľné (KAZ) reťazc (UIELFO ) n Tkaniv inovaný gliadín tky IgG rotilát rotilátky ky IgM mbín (ASCAA (AFEG) ) n S −Celkov Vasku ová transg reťazc e kappa skrínin – autop ky skrínin – litída g (AFEM (ASCAG ) rotilát n S −Celkov g lutam protilátky é reťazce lambda AUT a renáln n c-ANC ) ) ky skrínin ináza IgA, OPR (APCHS n U −Voľné é reťazc e kappa – protilá IgG n OTIL ) g (VRKA) p-ANC A / Protei e ochorenia Reum ÁTKY (ATRS) n U −Voľné tky IgA, reťazc e lambd n anti-G A / Myelo náza 3 – autop (GLIA) (VRLA) a n ANAatológ ia IgG (APTS) n U −−Bence perox reťazc e kappa rotilát / Bunko – autopBM / Bazáln (TTG) idáza (RKA) e IgG – autop ky IgG vé jadro a rotilát Joneso lambda Štítna (RLA) n ENA skrínin ky IgG membrána rotilát va bielko ZÁPA g – autop (CANCA (UVRKA / ky glome LOVÉ n aTGžľaza rotilát vina – autopExtrahovateľ n S CRP rulov IgG (PANCA ) ky MAR (UVRLA ) n aTPO/ Tyreoglobulín rotilát né n dsDNA ) KERY ) n S −Reum ky IgG nukleárne / Tyreop (BJB) n TSI / Tyreoi skrínin – autop/Dvojšpirálo n S −Proka antigé (AUIGL atoidn eroxid – autoprotilát (ANAG ny O) rotilát n ACCP vá DNA g áza – Repro deu n S - Interle lcitoní ý faktor ky S) ky n rotilát – autop/ Cyklické IgG, IgA, IgM n S −−Prealb n Zonadukčný systémstimulujúci autop ukín imuno ky (CRP) (ENAGS 6 rotilát citrulínovan pelluc (ATG) Diabe n globu umín Ováriá ) ky ida IgG tes lín é peptid – autop (ATPO) (RF) ŠPEC n Sperm – autoprotilát n anti-G mellitus y rotilát IFICK (PCT) (AUIDS atozoa (TSI) AD / ky IgG n S Alfa-1 ) Iné É BIEL – Dekar – autop ky IgG (IL6) n S −Alfa-2 KOV -antitr n IAAautoprotilátky boxyláza kyselin rotilát (PREAL n APCA INY (ACCP) ky IgG B) IgG n S −Alfa-1 (AZPV) -makr ypsín n anti-IA/ Inzulín – autop n Systém/ Parietálne y glutám n S −−Cerulo -kyslý oglobulín (AOV) rotilát ovej Autoim 2 / Tyrozí špecifi ová skleró bunky – glykop (ASPA) autop plazm ckým za roteín (A1AT) n AMAunitná hepatinfosfatáza ky IgG rotilát ín antigé – protilá HIST (ADKG) tky proti ky IgG nom n LKM / / Mitochondrtída – autoprotilátky AMÍN (A2M) n S − Diami (AINZ) OVÁ (AUIPA Mikro IgG (AAG) – R) zómy ie – autop nooxid INTO LERA (ATYP) pečen rotilát rotilát n SLAautop (CER) áza e a obličk ky IgG / Solubi ky IgG NCIA (SSCIGG – autop lný y ) (HEPAM rotilát pečeňový AM2) Antifo ky IgG antigé sfolipi (DAO) n n Fosfol Stolic dový (HEPLK syndr a M1) n Fosfol ipidy – autop óm ipidy (HEPSL – autop rotilátky 7B ALP) rotilát IgG skrínin ky IgM skrínin g (APLAG g VYŠE (APLAM ) n PankrTRENIA STOL ) n Kalproeatická elastá ICE tektín za

n S OGLO n S − IgA BULÍNY A KOM n S − IgM PLEM ENT n S − IgG n S – Podtriedy IgG (IGA) (IgG1n S − IgE 4) (IGM) n S −C4C3 komplemen (IGG) komp n S −−Cirkul lemen t (IGGP)

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Diagnostika Covid-19

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

Dátum vystavenia žiadanky

020/1

1

Volajte

4 Mikrobiológia Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia Diagnostika TBC a mykológia

t.

lekára

A kód

CD4+C

NITA

(nevyžad

na sérum jov chrana-uda s tým spojených. a služieb .unilabs.sk/o diagnózy ilabs.sk na https://www klinickej info@un 01 stanovenia a o právach nájdete labs.sk, é na účely údajov spracovávanvašich osobných 000, www.uni údaje sú 0850 150 IMUN Osobné o spracovaní call centrum 04 Viac informácií

reg. značka

: A-IgE/

bez €/12/2

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

Výter z tonzíl / hrdla

Výter z nosa

Dôležitá

Podpis Pohlavie muž

Kód krajiny poistenca

Dátum

iu preukazu

priložiť kóp

Dátum

* adresu

pacienta

vyšetrení

od 5.

cu alebo

samoplat

hlásených

Platná

prípade

39 (MOC)

(semikvantitatívne stanovenie)

NKA

číslo č. 355/2007 zákona

Kultivácia n

O VY ŠETREN

Z. z.

Bronchoalveolárna laváž

32

BL

Kultivácia n

(SPU)

Sterilný kontajner/ skúmavka

Kultivácia n

(ASP)

Platite

Priezv

ľ

isko

kód ZP,

samop

latca,P ZS

Oslob

. od DPH

TIKA

COVID -19

reg. značka: KMI/bez €/12/2020/09

v EZKO

Výter z pošvy

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom

(BAL)

(MYKOM) (MMYK)

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(URE1) (URGO) (URANAER) (URMIKR)

6 Špeciálne balíky TROMBOtest

gonorrhoeae

(PGON)

agalactiae v gravidite

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(GBS) (PANAERO)

(TRIP) (TRIC)

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

(CER1)

(EJA1)

gonorrhoeae

(CGON)

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(CANAE) (CMIKR)

(EGON) (EANAERO) (EMIKR)

(PMIKR)

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis

Urogenitálny materiál

XY (TRVAU)

42

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

(VAG1)

gonorrhoeae

Skríning Streptococcus n

Urogenitálny materiál

Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix n

Sterilný kontajner/ skúmavka

41

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis

Urogenitálny materiál

Ejakulát

Amiesovo médium

40

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

XY

Výter z cervixu

Amiesovo médium

gonorrhoeae

na mykoplazmy

Mykológia n

IE − DIA GNOS

sprístupn

Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy

XY

Chlamydia trachomatis antigén – uretra n Chlamydia trachomatis antigén – pošva n Chlamydia trachomatis antigén – cervix n

Kultivácia na mykoplazmy – uretra n Kultivácia na mykoplazmy – pošva n Kultivácia na mykoplazmy – cervix n

(CHLAU) (CHLAP) (CHLAC)

(MYKOUM) (MYKOP) (MYKOC)

7 Odberový materiál Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen.

n

n n

n

NA DÔKA

Krv na

n Koronavírus

QTB2

QF

labs.sk,

000, www.uni

ilabs.sk

info@un

protilá

tky IgG

ŽIADANK AO

1. 2. 2021

2 postv akcin

ačné

(SCOV G)

Rodné číslo

Podpis

otázk

y či probl

ém? € Vyšetr Volajt enia e call označe centr né týmto Osobn um 0850 é údaje symbo Viac 150 lom nie inform sú spraco 000, sú hraden ácií o www. vávané spraco unilab na účely é zdravo vaní s.sk, tnou stanov vašich info@ poisťo enia osobn unilab vňou ých údajovklinickej a je možné s.sk diagnó a o právac zy a ich objedn h nájdeteslužieb s ať len na priamu na https:/tým spojen ých. /www. úhradu unilabs . .sk/oc hranaudajov

SPOL pacien

U VYŠ.

VYŠETREN

IE − TROM

Platiteľ Priezvisko

Oslob. od

kód ZP, samoplatca

,PZS

Ulica, číslo

Máte

BOtest Fakturova

ť

nie

lekár

narodenia

Dg. (MKCH)

preukazu

Dôležitá

Dátum

Pohlavie muž

vystaveni

Kód hospit.

priezvisko

Výška

poznámk

a

a žiadanky

žena

Podpis

cm

Hmotnos

Diuréza

Kód krajiny

poistenca

a čas odberu

Odporúča

Meno a

lieky

ca – e-mail

ec*

priložiť kópiu

Dátum

júci lekár

Užívané

pacient

Samoplat Mesto/ob IČ EÚ

Dátum

DPH

áno Meno

domu*

PSČ*

ta

ť

Hebd.

ml/ a pečiatka

eho lekára

kg

MC

hod.

ordinujúc

t.

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

prípadu

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA

n Nepovoliť sprístupn

enie výsledku

v EZKO

A kód

*

adresu pacienta Balík vyšetrení P kód žiadame TROMBO vyplniť v a výška test je prípade ceny sa samoplat riadi aktuálne poskytovaný výlučne cu alebo vyšetrení platným v samoplat hlásených cenníkom covskom v zmysle laboratór zákona nej diagnosti režime (TROMBO) č. 355/2007 ky. Z.

n

Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

z.

Krv s EDTA

G0

Krv s EDTA

B – Faktor V (F5: 1691G>A B – Faktor − Leiden) II (Protrom B – Metylént bín) (F2: 20210G> etrahydro A) B – Metylént folátredu ktáza (MTHFR: etrahydro folátredu ktáza (MTHFR: 677C>T) 1298A>C )

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

Krv s citrátom

02 B – Krvný obraz s diferenci álom

Krv na sérum

03 P – PT-ratio

P – APTT-rat io P – Fibrinogé P – D-dimér n

INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát)

01

Počet ks

S – ALT S – GGT S – ALP

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia

Počet ks

Glukóza

10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

13808

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

813805

Skúmavka s KF + Na2 250 ml – kapilárna glukóza

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped. Sedimentácia (FW) HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín, ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

/03

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

O/bez €/12/2020

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky 135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml 13510

Š-TROMB

Súhlas s genetickým Pacient, vyšetrením resp. jeho zákonný odbere krvi a biologické zástupca Bola mu ho materiálu bol poučený vysvetlená na diagnostic v zmysle zákona zabezpeče povaha, riziká, následky 576/2004 nia ké účely. že výsledky jeho vykonania Z. z. o anamnéze a realizácia a podstata genetickéh testu sú , rozumie dôverné, zo strany o vyšetrenia, a s navrhovan nebudú poskytnuté príslušných poskytovat podmienky nia zo strany ým príslušných postupom a podmienkainej osobe bez eľov jeho súhlasu. a bol informovan poskytovat eľov formou mi zabezpeče ý, Dátum: nia vykonania Pacient poučeniu informovan a s realizáciou ého súhlasu v celom vyšetrePodpis: rozsahu súhlasí. Osobné údaje Viac informácií sú spracováv o spracovan ané na účely stanovenia í vašich klinickej osobných Máte otázky diagnózy údajov a a služieb o právach či problém? s tým nájdete na https://ww spojených. Volajte call centrum w.unilabs.s k/ochrana0850 150 udajov 000,

www.uni

labs.sk,

info@un

ilabs.sk

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ)

reg. značka:

0850 150

21/06

call centrum

05/20

Volajte

: CV19/

či problém?

SARS

-CoV-

QTB1 ron)

(Quantife

sérumQuantife MITOGEN

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

n IGRA test

reg. značka

reg. značka:

ron Quantife 01 QTB2

ron Quantife QTB1

ron

Quantife NIL

QS

Máte otázky

ron

Platná od

TEST LOGICKÝ ON – IMUNO QUANTIFER

0/11

n

enie výsledku

Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/ skúmavka

31 Kultivácia n

(NAZRSV)

Výter z uretry

38

ŽIADA Rodné

v zmysle

Ulica, ZY (TOX) číslo áno OZOONÓ domu Faktu ANTROP gondii nie (skríning) * (TOXAV) rovať a IgM, IgG Meno Toxoplasm a gondii (TOXKFR) lekár PSČ* IgG avidita a gondii n Anti Toxoplasm (TOXOA) pacien (INFL) Nepovoliť KFR ČNÉ VÍRUSY Samo t Užívan a gondii n Anti Toxoplasm (TOXE) RESPIRA platca é lieky Mesto IgA (ELISA) IČ EÚ IgG – e-mai SÉROLÓGIA a gondii n Anti Toxoplasm /obec Chrípka Dátum (TOXOK) A, B, IgM, (COV) l * IgE (ELISA) INFEKČNÁ a gondii narod n Anti Toxoplasm € n Anti Influenza (ADV) IgM, IgAenia Dôlež -2 protilátky priložiť a gondii n Anti Toxoplasm Iné (TOXGK) itá pozná (RSV) kópiu us SARS-CoV Blot) preuka cia Line Blot) n Anti Toxoplasm mka y vírus) ia LineDg. Výška s IgM, IgG n Koronavír zu poisten (MKC Dátum IgG (konfirmá ý syncyciáln (konfimác a gondii H) a čas Kód ca (Respiračn (TOCAG) n Anti Adenoviru krajiny odber IgM, IgG Diuréz u n Anti Toxoplasm a (TOCAA) n Anti RSV (RUB) canis Pohla cm Krv na sérum Toxocara vie canis IgG Hmot Odpor (TOCAV) (MORB) nosť účajúc Dátum muž n Anti Toxocara canis IgAi lekár INÉ VÍRUSY (KE) IgM, IgG Hebd. ml/ vystav Podpi avidita Meno žena enia n Anti Toxocara s a pečiat canis IgG hod. (BRUC) n Anti Rubeola IgM, IgG a priezv žiadan a) IgM, IgG (PAROT) kg Anti Toxocara Morbilli ka ordinu Anam ky encefalitíd MC Anti n isko (ELISA) 01 n TBEV (kliešťová néza: (PARVO) júceho IgM, IgG Kód Iné t. (LIS) abortus hospit lekára anti Listeria ÍDY n Anti Parotitis IgM, IgG IgG Brucella Dátum . prípad genes, (HAVM) É HEPATIT n AntiÚdaj monocyto (FRTU) prvých u n Anti Parvovirus B19 IgM, VÍRUSOV (HAVT) o cesto ia) ia) príznakov (ECHG) aA n Anti Listeria n Anti (aglutinác Hepatitíd (aglutinác vaní: ivanovii IgM a tularensis (TRICHG) Predc (BORE) n Anti HAV (HCV) total Klinick IgG hádza cus IgG n Anti Francisell BORÉLIE (SCHIZG) spp. IgM, ) júci pobyt é prízna (BORK) n Anti HAV ia Line Blot) aC ia Line Blot spiralis IgG n Anti Echinococ Line Blot) ky konfirmác – štát(TAENIAG) n Anti Borrelia Hepatitíd + konfirmác IgG (konfirmácia A kód Anti Trichinellama mansoni IgG (HBSAG) IgG (skríning, (skríning n Nepov IgM, oliť sprístu (ENTAMG) spp Schistoso n Anti HCV (HBS) IgG aB n Anti Taenia solium pnenie n Anti Borrelia Hepatitíd výsled IgG (HBCM) AZMY n Anti Entamoeba histolytica ku v IgG (CHT) P kód EZKO n HBsAgHBs DIE A MYKOPL tis IgM, IgA, (HBCT) n Anti CHLAMÝ (CANAG) a trachoma n Anti HBc IgM NY (HBEAG) Chlamydi Anti IgG PATOGÉ (CANDP) n IgA, (CHP) NE n Anti HBc total (HBE) iae IgM, antigén IgG FUNGÁL (skríning) (ASPAG) IgM, IgA, – mannan a pneumon (CHK) n Anti Telef n Candida – mannan protilátky nnan antigén (ASPG) cia Line Blot) n Anti Chlamydi ónne * adresu n HBeAgHBe galactoma IgG (konfirmáIgA, IgG číslo (skríning) n Candida pacien (CRYPT) spp. IgA, pacie (MYP) Výter Aspergillus fumigatus IgG n Anti iae IgM, (BWR) ta žiadam nta: n alebo KLSs protilátky ns antigén (aglutinácia) n Anti Chlamydia ma pneumon e vyplniť n Aspergillu cus neoforma v prípad IgA, IgG a pallidum n Anti Mycoplas SYFILIS (MYPK) iae IgM, NO, KLS n Cryptococ e samop Treponem (skríning) ma pneumon latcu n RRR, anti (HIV) alebo Blot) n Anti Mycoplas vyšetr cia Line ení hlásen (konfirmá (BP) HIV antigén AIDS ých v Koron 1/2 , p24 zmysle avírus IE n Anti HIV zákon IgA, IgG SARS ňov) a č. 355/2 INÉ BAKTÉR pertussis, Koron -CoV 2 – 4 týžd (CMV) 2 RNA avírus 007 ICKÉ VÍRUSY odstupom Z. z. n Anti Bordetella SARS HERPET 2 vzorky s Krv na (CMVAV) -CoV-Moč (odobrať (skríning) 2 RNA sérum (BPP) n 2. vzorka CMV (CMVK) IgM, IgG (PCR, ia) : n 1. vzorka klokta (CV19 n Anti CMV ssis (aglutinác ) IgG avidita cia Line Blot) Dátum očkovania NO) cí test) 01 parapertu 3 týždňov POST IgG (konfirmá n Anti CMV Bordetella IgM, , (CV19 n Anti 2 vzorky s odstupom VAKC(LEG) n Anti CMV KLS) IgG (skríning) (EBV) 04 INAČ EBNA-1 (odobrať (LEGUR) IgG (HP) NÉ n 2. vzorka EBV IgM, IgG, (IMT) PROT Koron MOČU EBV – VCA Dátu n 1. vzorka pneumophila IgM, ILÁT ENIE Z avírus m očko (YERS) n Antitest IgA, IgG : IM test hila – antigén (EBVMK) VYŠETR KY Anti Legionella ter pylori IgM, SARS pneumop é protilátky IM vania n (YERSK) -CoV(EBVAK) – heterofiln cia Line Blot) : IgG (skríning) cia Line Blot) n Legionella 2 protilá n Anti Helicobac spp. IgA, Druh n Anti EBV (WIDALS) (EBVGK) IgM (konfirmácia Line Blot) tky IgG (konfirmá vakc n Anti Yersinia (COV) spp. IgA, íny: n Anti EBV reakcia) IgA (konfirmá cia Line Blot) n Anti Yersinia la (Widalova n Anti EBV A TBC) (konfirmá (HSV) Salmonel Pora Anti EBV IgG OSTIK Anti n die vakc n (VZV) simplex) IAMA DIAGN íny: IgG (Herpes Iné 1/2 IgM, zoster) GAMA (NEPR (Varicella n Anti HSV IgM, IgG FERÓNU Z INTER n Anti VZV

Odporúča

RSV

Kultivácia n

vyplniť v

Spútum

Dôkaz antigénu n

Moč

P kód

žiadame

2S

(TJ)

(NAMYK)

Platná od 15. 2 2021

júci lekár

priezvisko

33 Kultivácia n

(DU)

(NAZ)

Mykológia n

Sterilný kontajner/ skúmavka

Tampón bez transportného média

Sterilná skúmavka

žena

prípadu

Dg. (MKCH)

Výter z nazofaryngu na RSV

(TNFLU)

Ster z jazyka

30

a mykológia

(LAR)

(LAMYK)

Amiesovo médium

Amiesovo médium

29

a mykológia

Mykológia n

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

kg

a žiadanky

Kód hospit.

(NMYK) (TNMRSA)

MC

eho lekára

ordinujúc

A kód

Meno a

chrípky

(TN)

Mykológia n n MRSA skríning

t.

hod.

ml/ a pečiatka

vystaveni

a čas odberu

narodenia

Výter z dutiny ústnej

Amiesovo médium

28

a mykológia

(TH)

(TMYK) (THMRSA)

Tampón bez transportného média

Dôkaz antigénu n

cm ť

Hmotnos

Hebd. Diuréza

ec*

IČ EÚ

Výška

Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium

27

a mykológia

n Mykológia n MRSA skríning

a

poznámk

ca – e-mail Samoplat

domu*

PSČ*

ez €/12/202

1. 2. 2021

pacient

lekár

nie

Mesto/ob

Ulica, číslo

Dátum

DPH

Meno

Priezvisko

SaDNA/b

Platná od

oplatca,PZS

kód ZP, sam

5. 2021

Oslob. od áno

Platiteľ

Výter z laryngu

Amiesovo médium

Amiesovo médium

26

Aeróbna kultivácia (TAERO) Aeróbna kultivácia (NAERO) n Aeróbna kultivácia (LAAERO) Aeróbna kultivácia (NAAERO) n Kultivácia n n n Aeróbna kultivácia Aeróbna kultivácia Aeróbna kultivácia n Aeróbna kultivácia n n n

2F

LÓGIA, ANIZMOV KČNÁ SÉRO lieky MIKROORG Užívané IE − INFE DÔKAZ VYŠETREN PRIAMY ť Fakturova

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU

Výter z nosa na antigén chrípky

Rodné číslo

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

(ELA) (KALP)

O ŽIADANKA

3 Imunológia a alergológia Imunológia a alergológia Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE – Zoznam alergénov

Výška

Hmot ml/

s a pečiat

. prípad

(IRI): focyty 56+ CD4+/ n B − Aktivo : CD19+ CD8+ vané (CD3+ HLA-D T-lymf n B – Regula ocyty R+)

(KO5)

é lieky

a

Podpi

ky

e vyplni

n B − Imuno OTY fenoty PIZÁCIA T-lymf T-lymf ocyty: CD3+pizácia lymfo cytov T-lymf ocyty pomo Imuno ocyty cytoto cné: CD3+C regula xické: D4+ NK bunky čný CD3+C : CD16+ index D8+ B-lym

(VZVL)

02

(LCRYPT)

Užívan

Diuréz

žena

žiadan

u

(PAROTL)

ORÁ

t

l

EZKO

n B −(EBVL) Krvný HUM

OLÓGIA

pacien – e-mai

Pohla vie muž

ta žiadam

AI Index

či problém?

platca

krajiny

hospit

upnen

n Cryptoco uje sa sérum)

Máte otázky

rovať

lekár

mka

Kód

ca

u pacien

um) n Anti HSV IgG (CSF/sér um) AI Index n Anti VZV IgG (CSF/sér AI Index um) n Anti Parotitis um) AI Index IgG (CSF/sér AI Index IgG (CSF/sér IgG (CSF/sérum) n Anti CMV EBNA-1 da IgM, n Anti EBV, encefalití cia) (aglutiná n Anti Kliešťová antigén

reg. značka:

u

isko

KOVÁ IMU

ALERG

Faktu

itá pozná

zu poisten

odber

Dátum Meno

Nepov oliť spríst

BUN

IA A

Samo

(FW)

Dôlež

a čas

* adres

um) AI Index, IgG (CSF/sér (Line Blot)

spp. IgM,

IgG (CSF/sér

Dátum

preuka

ÁTKY

IgG n Anti Borrelia spp. IgM, AI Index Borrelia Anti

kópiu

účajúc

Poznámka e indexu Na vyšetreni produkcie nej intratekál nutné odobrať je protilátok aj sérum. spolu s likvorom

NOLÓG

*

priložiť

H)

Krv na sérum skúmavka

IE − IMU

narod

Odpor

Likvor

MIKROB

O VY ŠETREN

Dg. (MKC

(KEB)

:

Sterilná

NKA

enia

bilancie

9B

TL

skúmavka

NA TBC LIKVOR (LIKBK) pia a, mikrosko DÔKAZ n Kultiváci terium ) PRIAMY MOV RGANIZ ne (LIKTBCPCR n DNA Mycobac MIKROO osis kvalitatív tubercul eri burgdorf (BORLD) Borrelia n DNAkvalitatív ne vne (HSV1LD) s. l. 1 kvantitatí vne (HSV2LD) n DNA HSV 2 kvantitatí Rodné číslo (VZVLD) vne n DNA HSV kvantitatí vne (CMVLD) n DNA VZV kvantitatí (EBVLD) CMV Platite Priezv n DNA EBV kvantitatívneisko ľ kód ZP, n DNA Chlamydia Oslob samop ne (CHPLD) . od DPH latca,P n DNA niae kvalitatív Ulica, ZS číslo pneumo áno domu sma * nie ne (MYPLD) Meno n DNA Mycopla niae kvalitatív pneumo PSČ* á (kliešťov (KELD) n RNA TBEVda) kvalitatívne Mesto IČ EÚ encefalití /obec

ŽIADA

(LAERO)

a

(LALB)

: Výpočty t energetickej Koeficien

n

KÉ VYŠETR

kultiváci

n Aeróbna na kultivácia n Anaerób a po pomnožení n Kultiváci pia n Mikroskoia n Mykológ v likvore antigén n Voľný

(LVZ) (ELEM)

2. 2021

VYŠETR

od 1.

51

skúmavka

MICKÉ

n L − Vzhľad y n L − Element n L − Glukóza n L − Chloridy bielkoviny n L − Celkové n L − Laktát hydrogenáza n L − Laktátde n L − Albumín v likvore n L − IgM v likvore n L − IgG

Platná

BIOCHE (LBIO)

LD

skúmavka

Sterilná

Likvor Sterilná

09

skúmavka

Platná od 1. 2. 2021

n Nepovoliť

2 Biochémia a hematológia Klinická biochémia a hematológia Biochémia – prenatálny skríning Diabetológia Špeciálna hematológia Likvor

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

Dátum narodenia

žena

a žiadanky

vystaveni

či problém?

priložiť kópiu

PSČ*

t.

eho lekára

ordinujúc

Máte otázky

Pohlavie muž

Kód krajiny

MC

Hebd. hod.

ml/ a pečiatka

Podpis

poistenca

kg

a

poznámk

Diuréza

domu*

cm ť

Hmotnos

€/12/2020/1

Dôležitá

ca – e-mail

Samoplat

ec*

IČ EÚ

Dátum

pacient

lekár

nie

Meno

Mesto/ob

Ulica, číslo

lieky

Užívané ť

Fakturova

DPH

Oslob. od áno

BaH/bez

,PZS

kód ZP, samoplatca

Priezvisko

reg. značka:

1. 2. 2021 Platná od

OR IE − LIKV

Platiteľ

Rodné číslo

150 000,

Výška

VYŠETREN

AO ŽIADANK

www.unilab

s.sk, info@unila

bs.sk

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

MC t.

o lekára

žiadanky

hlásených v zmysle n S − TSHštítnej žlazy zákona č. 355/2007 n S − T3 voľný Z. z. (TSH) n S − T4 voľný Krv s EDTA (FT3) n S − T3 celkový (BNP, HCY, REN) (FT4) n S − T4 celkový (CT3) n S − Tyreoglobulí E2,M2 (CT4) n n S − aTG / Tyreoglobulí Krv s EDTA (TG) – autoprotilát n ky n Saturácia transferínu n S − aTPO / Tyreoperoxid n S − Solubilný (ATG) áza ky 02 n S − Feritín transferínový receptor (STRF) n S–−autoprotilát TSI / Tyreoideu (STR) (ATPO) n S − Haptoglobín stimulujúci imunoglobu HEMATOLÓ (FER) lín Fertilita GIA IMUNOLÓG (HAPT) n B − Krvný obraz IA (TSI) n S − Anti Műllerian Základná n B − Krvný obraz hormón n S − Luteinizačný (KO) n S − IgAimunológia s diferenciálom n B − Retikulocyty (AMH) hormón n S − FSH (KO5) n S − IgM GLYKOVAN (LH) (IGA) n S − Estradiol Ý HEMOGLOB (RTC) n S − IgG n B − HbA1c (FSH) ÍN (IGM) n S − Progesterón n S − IgE (EST) S − Žlčové n S − Prolaktín (IGG) (HBA1C) n S − C3 komplement kyseliny (PROG) Odhad GF n S − Testosterón (IGE) n S − C4 komplement (PRL) n GF podľa Cockroft n S − SHBG (C3) n S − Cirkulujúce (TTE) & Gaulta n Voľný estradiol n GF podľa Schwartza imunokomp (C4) Zápalové lexy (SHBG) (COC) (do 18 rokov) n Biologicky n GF podľa CKD (CIK) n S − CRPmarkery (SCHWARZ) EPi (FEST) estradiol n Androgénnydostupný n GF z cystatínu n S − CRP hs index (BAEST) (CKDEPI) C Elektroforéz n Voľný testosterón (CRP) Krv n S − Reumatoidn a bielkovín (GFCYSC) (FTAI) s NaF/NA2ED (CRPHS) n Biologicky n S − Elektroforéz n S − Prokalcitoníný faktor dostupný testosterón TA (FTTE) n S − 17-OH-proge n S − Imunoelektra bielkovín (RF) n S − Interleukín (BATTE) (ELFO) oforéza Enzýmy n S − DHEA-sulfát sterón (PCT) 14 n S − Prealbumín 6 (17OH) (IELFO) n S − Androstendi n S − AST (IL6) n S − Beta-2-mikro (DHEA) ón Iné hormóny (PREALB) n S − ALT Markery streptokokoglobulín METABOLI (ANDD) (AST) TY n S − Pregnenolón n S − GGT (B2M) vej infekcie n S − ASLO n P − Glukóza (ALT) n S − Aldosterón n S − ALP n S − ADNáza B n P − Glukóza (PREG) (GMT) n S − Aldosterón v ľahu (ASLO) n S − ALP izoenzýmy (PGLU) Špecifické n P − Laktát po jedle (ALDL) bielkoviny (ALP) n P − Renín v ľahuv stoji (ADNS) n S − Amyláza (PGLUPJ) n S − Alfa-1-antitr (ALDS) (ALPIZO) (odber do n P − Renín v n S − Pankreatická ypsín EDTA) (LAC) n S − stoji (odber Alfa-2-makro (AMS) amyláza n Pomer aldosterón-r (A1AT) n S − Lipáza do EDTA) (RENL) n S − Alfa-1-kyslý globulín (RENS) (PAMS) enín n S − C-peptid n S − Cholínesterá (A2M) n S − Ceruloplazmglykoproteín (ARR) (LIPA) n S − C-peptid n S − Laktátdehyd za (AAG) n P − Homocysteínín (CPEP) rogenáza (CHE) n S − Inzulín po záťaži n S − CK (CER) (odber do Kardiálne (CPEPZ) EDTA) (HCYP) n S − Inzulín markery (LD) n S − CK-MB n S − Troponín záťaži (IRI) n HOMA – IRpo(inzulínová (CK) Krv s citrátom n S − Angiotenzín n S − Troponín I hs (IRIZ) (CKMBI) konvertujúci n S − Kortizol (TNIHS) n S − HBDH n S − MyoglobínT hs enzým (ACE) ranný odberrezistencia) (IR) n S − Kortizol poobedný Lipidy (TNTHS) n S − NT-proBNP (KORR) (HBDH) n S − Somatotrop odber (MYO) n S − Cholesterol n P − BNP (odber 03 (KORP) ín n S − IGF-1 (NTBNP) n S − HDL cholesterol do EDTA) (STH) (CHOL) ŠPECIÁLNE n S − IGFBP-3 n S − LDL cholesterol (BBNP) HEMOKOA VYŠETREN (IGF1) Vitamíny n S − Kalcitonín (HDL) GULÁCIA IA n S − Triacylglycer (IGFBP3) n P – PT-ratio n S − Parathormó oly (LDL) n S − Vitamín n S − sd-LDL cholesterol (KALC) n P − INR (liečení n S − Erytropoetínn (intaktný) (TRIG) n S − Vitamín B12 n S − Lipoproteín € (PTR) pacienti) (PTH) n P − APTT-ratio (B12) (SDLDL) n S − Gastrín n S − Kyselina B12 aktívny n S − Apolipoprot (a) (INR) (EPO) (B12A) n P − Fibrinogén n S − Serotonín € (LPA) n S − Vitamín listová n S − Apolipoprot eín A1 (APTR) (GASTR) n P − Trombínový (FOL) (APOA1) ONKOMAR n S − Vitamín D n Index LDL/HDL eín B (FIB) (SER) (VD3) n P − Antitrombín čas-ratio (APOB) n S − Vitamín CA n S − AFP KERY n Index CHOL/HDL (TTR) n P − D-dimér III (VA) (AI1) n S − Celkový n S − Vitamín n Aterogénny index (AT3) (AFP) (VC) ŠPECIÁLNE Iné vyšetrenia E (AI2) n S − Voľný hCG Minerály a plazmy (DDI) KOAGULAČ stopové prvky (HCG) (VE) n P − Dabigatran (AIP) n S − CEA beta-hCG NÉ VYŠETRENI n S – Koenzým Q10 n S − Sodík (FBHCG) A n P − Anti Xa aktivita € n S − CA 19-9 n S – Profil mastných n S − Draslík (DTI) (CEA) (Q10) Liečivá n P − Faktor kyselín € n S − CA (NA) n S − Chloridy (AXA) (CA199) (PMK) n P − Faktor VII n ROMA 125 n S − Digoxín (K) n S − Vápnik index (CA125;HE4) (FII) (CA125) n S − CA 15-3 n P − Faktor VII (CL) n S − Lítium n Vápnik (ROMAI) (FV) (DIG) n S − CA 72-4 n P − Faktor VIII (CA) výpočtom n S − Kyselina valproová n Vápnik sionizovaný (FVII) korekciou na (CA153) (LI) n (CA++) S n − n P S CYFRA − – n S − Fosfor albumín Faktor Karbamazep (CA724) (FVIII) (KVAL) n S − NSE 21-1 (CAK) n S − Fenobarbita ín n P − Faktor IX n S − Horčík (CYFRA) (FIX) (KARB) n S – Tkanivový n S − Teofylín l (P) n P Faktor XIX n S − Zinok (FX) (PHE) n S − SCCA polypeptidový antigén (NSE) n P −− Faktor (MG) n S − Gentamicín n S − Meď XII (TPS) (FXI) (TEO) n S − PSA (ZN) n S − Vankomycín n S – Selén (SCCA) (GENT) (FXII) n S − Voľný PSA (CU) n Osmolalita HORMÓNY (PSA) (VANC) n PSA ratio (fPSA/PSA) (SE) Metabolizm séra výpočtom Gravidita (FPSA) n Index zdravej n S − Železous železa a hemoglobínu (OSM) n (FPSA/PSA) S − Celkový (PSA;FPSA;p prostaty € n S − Celková väzbová hCG 2PSA) n S − n S Voľný − Tymidínkiná (FE) kapacita Fe beta-hCG n Voľná väzbová kapacita (HCG) (PHIH) n S − TSH v gravidite n S − Proteín S100za (VKFE) Sedimentác n S − Transferín (FBHCG) Fe n n

1E

n S − Glukóza n S − Glukóza n S − Močovinapo jedle n S − Kreatinín n S − Cystatín n S − Kyselina C n S − Celkové močová n S − Albumín bielkoviny n S − Bilirubín celkový n S − Bilirubín konjugovaný n S − Fruktózamín n

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Krv s EDTA

6 ml, deti − 3 ml

10

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

(PTR)

(liečení pacienti)

(KO5)

Sedimentácia

04

cm

kg

Hebd.

ml/ hod. pečiatka ordinujúceh

prípadu

Krv na renín a homocysteín je potrebné po odbere transportova ť na ľade.

Krv na sérum 2 (záťažové testy)

01

Krv s citrátom

03

Podpis a

žena

A kód

ZÁKLADNÁ Metabolity BIOCHÉMIA (SÉRUM)

Krv s EDTA

muž

v EZKO * adresu pacienta

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

HEMATOLÓGIA

Kód hospit.

(PPG)

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

02

Pohlavie

odberu

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnen

(PPU50, PPU40)

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť Kód krajiny

preukazu poistenca

Dátum vystavenia

i lekár

IA

Užívané lieky

pacient – e-mail

Diuréza priložiť kópiu

Moč ranný

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

lekár Samoplatca

*

Odporúčajúc

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

A HEMATOLÓG

Fakturovať

nie

Meno

Mesto/obec

Dátum a čas

Sedimentácia

BIOCHÉMIA

DPH

áno

S

IČ EÚ Dátum narodenia

Moč ranný

Oslob. od

kód ZP, samoplatca,PZ

domu*

PSČ*

Dg. (MKCH)

Krv na sérum

− KLINICKÁ

Rodné číslo

Platná od

Krv na sérum

01

n

12005

Skúmavka 2,0 ml

14250

Skúmavka 4NC 1,6 ml

Moč ranný/zbieraný BSP0720

Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

Stolica BSC128p

Kontajner s lopatkou (červený)

– odber stolice na okultné krvácanie

Odberová ihla Ihla žltá 1526502

dospelý

15201

dieťa

Ihla zelená 1526504

dospelý

15213

dieťa

Ihla čierna 1526506

dospelý

15225

dieťa

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

4

! Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod. Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade treba uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Platná od 1. 2. 2021

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je Rodné číslo tento údaj povinný ŽIADANKA O pacienta VYŠETRENIE − KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Fakturovať nie

lekár

Užívané lieky

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť

pacient

cm

Samoplatca – e-mail

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

t.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

hod.

MC

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Hormóny štítnej žlazy Krv na renín S − TSH a homoS − T3 voľný cysteín je Dátum a čas odberu S − T4vzorky voľný potrebné S − T3 celkový po odbere údaj z hľadiska – dôležitý Krv s EDTA S − T4 celkový transportovať S − Tyreoglobulín (BNP, HCY, REN) zabezpečenia predanalyna ľade. S − aTG / Tyreoglobulín

n

(TSH)

(CKMBI) n S − CK-MB n S − Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) (HBDH) n S − HBDH Lipidy (CHOL) n S − Cholesterol (HDL) n S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

(LDL)

n S − Myoglobín n S − NT-proBNP n P − BNP (odber do EDTA)

(MYO) (NTBNP) (BBNP)

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny n S − Vitamín B12

(B12)

n S − IGF-1 n S − IGFBP-3 n S − Kalcitonín n S − Parathormón (intaktný) n S − Erytropoetín n S − Gastrín

(IGF1) (IGFBP3) (KALC) (PTH) (EPO) (GASTR)

HEMOKOAGULÁCIA

n P – PT-ratio n P − INR (liečení pacienti) n P − APTT-ratio n P − Fibrinogén n P − Trombínový čas-ratio n P − Antitrombín III

(PTR) (INR) 5 (APTR) (FIB) (TTR) (AT3)

w.unilabs.sk, info@unilabs.sk

(FT3) n Štandardne budú výsledky (FT4) n (CT3) laboratórnych vyšetrení nahrané n Krv s EDTA Krv na sérum Krv na sérum 2 (CT4) n do NZIS. Ak lekár požaduje, (TG) (záťažovéaby testy) n Klinické informácie n neboli okamžite sprístupnené na – autoprotilátky (ATG) tickej fázy 02 01 1E E2,M2 – diuréza, výška, váha, fáza S − aTPO / Tyreoperoxidáza n nahliadnutie pacientovi cez Elek– autoprotilátky (ATPO) HEMATOLÓGIA menštruačného cyklu, týždeň ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Saturácia transferínu (STRF) S − TSI / Tyreoideu stimulujúci tronickú zdravotnú kartu občana, n n B − Krvný obraz (KO) n Metabolity S − Solubilný transferínový receptor (STR) imunoglobulín (TSI) tehotenstva, n užívané lieky, B − Krvný obraz s diferenciálom (KO5)ktoré n S − Glukóza (GLU) n vyznačí tento fakt prostredníctvomn S − Feritín (FER) Fertilita B − Retikulocyty (RTC) n mať vplyv na výsledok (GLUPJ) n S − Glukóza po jedle Diagnózy (HAPT) (AMH) môžu n S − Haptoglobín n S − Anti Műllerian hormón GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN doplneného S − Močovina poľa (štandardne (UREA) sa n (LH) n S − Luteinizačný hormón (HBA1C) IMUNOLÓGIA n B − HbA1c každá položka – potrebné uviesť všetky S − Kreatinín (KREATE) vyšetrenia; je n S − FSH (FSH) n predpokladá, že nezávisle (CYSC) od vôleZákladná imunológia S − Cystatín C n S − Estradiol (EST) označená piktogramom, ktorý n relevantné diagnózy, najmä S − IgA (IGA) S − Kyselina močová (KM) n n indikujúceho lekára sa tak stane S − Progesterón (PROG) n (IGM) (TP) n S − IgM n S − Celkové bielkoviny (PRL) je zobrazený pri vyšetrení, ktoré v prípade, ak sú ordinované n S − Prolaktín (IGG) Albumín poS −10 kalendárnych dňoch).(ALB) n S − IgG n − Testosterón (TTE) n Sktoré (IGE) (TBIL) n S − IgE špeciálne vyšetrenia, n S − Bilirubín celkový S − SHBG (SHBG) túto informáciu vyžaduje; ak je n S − C3 komplement (C3) S − Bilirubín konjugovaný (DBIL) n n Voľný estradiol (FEST) n Krv vyšetrenie označené poisťovňa hradí(C4) len n priBiologicky dostupný estradiol ordinované (FZA) n S − C4 komplement n S − Fruktózamín (BAEST) Dátum narodenia a pohlavie s NaF/NA2EDTA imunokomplexy (CIK) kyseliny (ZLK) n S − Cirkulujúcekonkrétnych n S − Žlčové Androgénny index (FTAI) niektorým piktogramom, treba n diagnózach Zápalové markery GF (FTTE) n Voľný testosterón – Odhad sa v prípade, ak (COC) (CRP) GF podľa Cockroft & Gaulta n S − CRP nvypĺňa požadovanú klinickú 14 n Biologicky dostupný testosterón (BATTE) vyplniť (CRPHS) GF podľa Schwartza (do 18 rokov) IČ (SCHWARZ) n S − CRP hs nz rodného čísla, resp. S − 17-OH-progesterón (17OH) n (RF) (CKDEPI) n S − Reumatoidný faktor n GF podľa CKD EPi S − DHEA-sulfát (DHEA) informáciu n METABOLITY IČ EÚ a kód krajiny (PCT) n S − Androstendión GF z cystatínu Cnie je možné (GFCYSC) n S − Prokalcitonín npoistenca, (ANDD) (PGLU) n P − Glukóza 6 (IL6) Elektroforéza bielkovín n S − Interleukín hormóny (PGLUPJ) dátum narodenia, resp. – vyplniť v prípade,(PREALB) že ideInéo poistenca, n P − Glukóza po jedle S − Elektroforéza bielkovín (ELFO) n S − Prealbumín nurčiť S − Pregnenolón (PREG) n (LAC) n P − Laktát S − Imunoelektroforéza (IELFO) n S − Beta-2-mikroglobulín npohlavie (ALDL) Dôležitá poznámka pacienta ktorý má preukaz (B2M) európskeho n S − Aldosterón v ľahu Markery streptokokovej infekcie Enzýmy (ALDS) n S − Aldosterón v stoji (ASLO) poistenie (AST) – pobyt v zahraničí, rizikové n S − ASLOpoistenca, resp. nemá n S − AST P − Renín v ľahu (odber do EDTA) (RENL) n (ADNS) ALT (ALT) n S − ADNáza B n S −pacienta Adresa v stoji (odber do EDTA) (RENS) n P − Renínkópiu sexuálne správanie, HCV v SR (k žiadanke treba priložiť Špecifické bielkoviny GGT (GMT) n S −vyplniť (ARR) n Pomer aldosterón-renín – treba u všetkých S − Alfa-1-antitrypsín (A1AT) S − ALP (ALP) n n S − C-peptid (CPEP) pozitivita a podobne n preukazu poistenia) (A2M) (ALPIZO) n S − Alfa-2-makroglobulín n S − ALP izoenzýmy (CPEPZ) n S − C-peptid po záťaži pacientov, Krv s citrátom (AAG) (AMS) n S − Alfa-1-kyslý glykoproteín n S − Amylázaaby sme v prípade (IRI) n S − Inzulín (CER) amyláza ochore(PAMS) n S − Ceruloplazmín n S − Pankreatická S − Inzulín po záťaži (IRIZ) pozitivít na prenosné n Homocysteín (odber do EDTA) (HCYP) n HOMA – IR (inzulínová rezistencia) (LIPA) n P − V závere n S − Lipáza (IR) text súvisiaci Hlavička niektorých žiadaniek môže obsahovať Kardiálne markery každej žiadanky sme pridali nia zdržaniu v procese S − Cholínesteráza (CHE) npredišli Kortizol ranný odber (KORR) n S −a miesto s ochranou na aj ďalšie03 povinné údaje, napr. telefónne číslo, I hs osobných údajov (TNIHS)(GDPR) (LD) n S − Troponín n S − Laktátdehydrogenáza S − Kortizol poobedný odber (KORP) n včasného nahlásenia na RÚVZ podpis pacienta. e-mailovú adresu, dátum očkovania a podobne. S − Troponín T hs (TNTHS) (CK) n n S − CK (STH) n S − Somatotropín


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

lekár

^ ʹ >ŝƉĄnjĂ ^ ʹ ŚŽůşŶĞƐƚĞƌĄnjĂ ^ ʹ >ĂŬƚĄƚĚĞŚLJĚƌŽŐĞŶĄnjĂ ^ ʹ <

Výška

Užívané lieky pacient

cm

Samoplatca – e-mail

/VZ RE WʣVYQ

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

n

>ʀ/0%(2ʀ &-3',ʈ1-%

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

Ϭϭ

MC t.

hod.

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Krv na sérum

Krv s EDTA

n

Moč ranný

02

04

Sedimentácia

10

Krv na sérum

Moč ranný

01

Sedimentácia

04

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

10

Krv na sérum

01

; z^ Ϳ ;<DͿ ;dWͿ ; > Ϳ ;d />Ϳ

; />Ϳ

; K Ϳ ;^ ,t Z Ϳ ; < W/Ϳ ;'& z^ Ϳ

; ^dͿ ; >dͿ ;'DdͿ ; >WͿ ; D^Ϳ ;W D^Ϳ

diagnóza Z01.4

(PPG)

;> >Ϳ ;dZ/'Ϳ ; /ϭͿ ; /ϮͿ

; /WͿ

;E Ϳ ;<Ϳ ; >Ϳ ; Ϳ ;WͿ ;D'Ϳ

DĞƚĂďŽůŝnjŵƵƐ ǎĞůĞnjĂ Ă ŚĞŵŽŐůŽďşŶƵ ^ ʹ ĞůĞnjŽ ^ ʹ ĞůŬŽǀĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ sŽűŶĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ ^ ʹ dƌĂŶƐĨĞƌşŶ ^ĂƚƵƌĄĐŝĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌşŶƵ

;& Ϳ ;s<& Ϳ ;h/ Ϳ ;dZ^&Ϳ ;^dZ&Ϳ

-19230ʑ+-% ĄŬůĂĚŶĄ ŝŵƵŶŽůſŐŝĂ ^ ʹ /Ő ^ ʹ /ŐD ^ ʹ /Ő'

;/' Ϳ ;/'DͿ ;/''Ϳ

ĄƉĂůŽǀĠ ŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ ZW ^ ʹ ^>K ^ ʹ ZĞƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂŬƚŽƌ

; ZWͿ ; ^>KͿ ;Z&Ϳ

,361ʑ2= 'ƌĂǀŝĚŝƚĂ ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ о sŽűŶlj ďĞƚĂͲŚ ' ^ ʹ d^, ǀ ŐƌĂǀŝĚŝƚĞ ^ ʹ ĂdWK ͬ dLJƌĞŽƉĞƌŽdžŝĚĄnjĂ ʹ ĂƵƚŽƉƌŽƟůĄƚŬLJ ,ŽƌŵſŶLJ ƓơƚŶĞũ ǎűĂnjLJ ^ ʹ d^, ^ ʹ dϰ ǀŽűŶlj

;, 'Ϳ ;& , 'Ϳ ;d^,dͿ ; dWKͿ

;d^,Ϳ ;&dϰͿ

KŶŬŽŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ &W ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ ʹ ϭϮϱ ZKD ŝŶĚĞdž ; ϭϮϱ͖ , ϰͿ ^ ʹ W^

; &WͿ ;, 'Ϳ ; ϭϮϱͿ ;ZKD /Ϳ ;W^ Ϳ

-2*)/˂2ʀ 7ʈ630ʑ+-% ;Zh Ϳ ŶƟ ZƵďĞŽůĂ /ŐD͕ /Ő' ŶƟ dŽdžŽƉůĂƐŵĂ ŐŽŶĚŝŝ /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;dKyͿ ; DsͿ ŶƟ Ds /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;, sͿ ŶƟ , s /Ő' ;, ^ 'Ϳ , Ɛ Ő ; tZͿ ZZZ͕ ĂŶƟ dƌĞƉŽŶĞŵĂ ƉĂůůŝĚƵŵ ;,/sͿ ŶƟ ,/s ϭͬϮ͕ ƉϮϰ ,/s ĂŶƟŐĠŶ

ϭϰ

:=̌)86)2-% 7830-')

& ʹ ^ƚŽůŝĐĂ ŶĂ K<

;> Ϳ ; <Ϳ

;, >Ϳ

/VZ W 2E* 2E )(8%

Ϭϳ (PPU50, PPU40)

; , Ϳ

; ,K>Ϳ

DŝŶĞƌĄůLJ Ă ƐƚŽƉŽǀĠ ƉƌǀŬLJ ^ ʹ ^ŽĚşŬ ^ ʹ ƌĂƐůşŬ ^ ʹ ŚůŽƌŝĚLJ ^ ʹ sĄƉŶŝŬ ^ ʹ &ŽƐĨŽƌ ^ ʹ ,ŽƌēşŬ

7XSPMGE

Moč ranný

04

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

;hZ Ϳ

ŶnjljŵLJ ^ ʹ ^d ^ ʹ >d ^ ʹ ''d ^ ʹ >W ^ ʹ ŵLJůĄnjĂ ^ ʹ WĂŶŬƌĞĂƟĐŬĄ ĂŵLJůĄnjĂ

Stolica

07

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50) diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

;'>hͿ ;'>hW:Ϳ ;<Z d Ϳ

KĚŚĂĚ '& '& ƉŽĚűĂ ŽĐŬƌŽŌ Θ 'ĂƵůƚĂ '& ƉŽĚűĂ ^ĐŚǁĂƌƚnjĂ ;ĚŽ ϭϴ ƌŽŬŽǀͿ '& ƉŽĚűĂ < Wŝ '& nj ĐLJƐƚĂơŶƵ

Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

01

DĞƚĂďŽůŝƚLJ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ ^ ʹ DŽēŽǀŝŶĂ ^ ʹ <ƌĞĂƟŶşŶ ^ ʹ LJƐƚĂơŶ ^ ʹ <LJƐĞůŝŶĂ ŵŽēŽǀĄ ^ ʹ ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŽǀŝŶLJ ^ ʹ ůďƵŵşŶ ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ĐĞůŬŽǀlj ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ŬŽŶũƵŐŽǀĂŶlj

;>/W Ϳ

>ŝƉŝĚLJ ^ ʹ ŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ , > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ > > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ dƌŝĂĐLJůŐůLJĐĞƌŽůLJ /ŶĚĞdž > >ͬ, > /ŶĚĞdž ,K>ͬ, > ƚĞƌŽŐĠŶŶLJ ŝŶĚĞdž ƉůĂnjŵLJ

;K<Ϳ

DĞƚĂďŽůŝƚLJ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

;W'>hͿ ;W'>hW:Ϳ

WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

^WK>h sza͘

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

Krv s EDTA

Krv s citrátom

02

03

HEMATOLÓGIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz reg. značka: ŽoV/12/2020/08

s diferenciálom

Moč ranný

04

HEMOKOAGULÁGIA (KO) (KO5)

n P – PT-ratio n P − INR

(liečení pacienti)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový čas – ratio

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(PTR) (INR) (APTR)

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

Sedimentácia

10 SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

Krv s EDTA

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

6 ml, deti − 3 ml

12

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt. protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB)

(AT3) (DDI) 3WSFRʣ ʱHENI Wʱ WTVEGSZʛZERʣ RE ʱ˃IP] WXERSZIRME OPMRMGOIN HMEKRʬ^] E WPY̪MIF W XʴQ WTSNIRʴGL :MEG MRJSVQʛGMʧ S WTVEGSZERʧ ZE̍MGL SWSFRʴGL ʱHENSZ E S TVʛZEGL RʛNHIXI RE LXXTW [[[ YRMPEFW WO SGLVERE YHENSZ

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. časť Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou. 3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Značenie vzoriek

IMUNOHEMATOLÓGIA

(TTR)

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia a: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto žiadanky.

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka.

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka.

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.). Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Unilabs Slovensko prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@unilabs.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.unilabs.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM

Od 1. 1. 2019 už nie je možný prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS. V prípade záujmu o prihlásenie do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosím, už len AlphaLAB. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení – podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní treba uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratóriá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Unilabs Slovensko V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Unilabs Slovensko. Spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Unilabs Slovensko. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Unilabs Slovensko nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • pečeňové testy, • obličkové testy, • hormonálne testy, • posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, • poruchy lipidového spektra, • markery zápalu a sepsy, • onkomarkery, • kostné markery, • stanovenie vitamínov. Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu,

10

– katecholamíny a ich metabolity, – testy na diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše CL – Západ v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: – p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – sd-LDL cholesterol, – vyšetrenie kalprotektínu v stolici, – vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12, – vyšetrenie ťažkých kovov - chróm, nikel a olovo, – vyšetrenie stopových prvkov - meď, zinok, selén.


Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

1 2. 202 od 1.

IVERʴ

1S˃ VER

Platná

1S˃ ^FM

ĂǀŬĞ EĂ ƐŬƷŵ ŵƵƐş ďLJƛ ŵĞŶŽ ēşƐůŽ Ă ƌŽĚŶĠ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

ϱ ͕ Ϭϱ ŽĚ͘ ϭϮ Ś

1S˃

D , ů

Rodné ĚŽ ϲ číslo

ϱ

ko

3˂%231 1

O VYŠ

şŶLJ

ƚĞĐŚŽůĂŵ

ETR

ENIE

;h< d Ϳ <Ϳ

;h,/K ǀĄ Pla Ϳ ŝŶĚŽůŽĐƚŽ tite;h,s ľ

о <Ă ǀĄ Ă ϱͲK,ͲϯͲ Ěh о <LJƐĞůŝŶ Ă ŚŽŵŽǀĂŶŝůŽ kód ZP, samopla Ěh о <LJƐĞůŝŶ tca,PZS lo Ěh čís dom

Ulica,

ŽĚ͘

Ϯϰ Ś

ŽIAD ANKA ʴ ^FMIVER Priezvis

͕ h'>hKͿ Ϳ ;ϭϮh'>hK PSČ K͕ hhZ K* ;ϭϮhhZ yhZ Ϳ ͕ & Dátum dKͿ ;ϭϮ& yhZ dK͕ h<Z narode nia ;ϭϮh<Z ;ϭϮ<<͕ Ϯϰ<<Ϳ KͿ ͕ h<D Dg.<DK ;ϭϮh (MK

u*

− KL

INIC

Oslob.

KÁ B

od DP

IOCH

H

áno

ÉMIA

Fakturo

nie

A HEM

ATO LÓ

GIA

Ϭϰ

bs.sk

@unila

sk, info

www.u

nilabs.

/bez

€/12/2

ƵũĞŵĞ ŶĂ ZĞĂůŝnj

020/11

ĞĚĐŚĄĚnjĂ njĄŬůĂĚĞ Ɖƌ

ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀ

ŝĚƵĄůŶĞũ Ě

ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽ

ŶƚĂŬƚŶljŵ

Žŵ͘ ůĂďŽƌĂƚſƌŝ

ƚƌĞŶŝ € sLJƓĞ

ŵďŽ Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJ Ă ŽnjŶĂēĞŶ

ůŽŵ ŶŝĞ ƐƷ

ĚƌĂǀŽƚŶŽƵ ŚƌĂĚĞŶĠ nj

ŽƵ Ă ƉŽŝƐƛŽǀŸ

ĐŚ Žď ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝ

ŶĂ Ɖ ũĞĚŶĂƛ ůĞŶ

n

ĂĚƵ͘ ƌŝĂŵƵ ƷŚƌ

vať Meno &-)6 0-8= : > leká 1 13˂- ;D , Ϳ r 1)8%&3 ƵŬſnjĂ pacien : 6%223 ;^hͿ Sam t Užívan 2ʈ :=̌ ŬLJ Ěh о 'ů oplatc ŽēŽǀŝŶĂ IČ WXS Mesto 1MIEÚ é liek a – e-m >ʀ/0%( ē ĐŚĞŵŝĐ ĠĐŝĂ /obec* Ěh о D y DŽ ŝŵĞŶƚ IRMI ēŶĄ ĞdžŬƌ ail h о ēŽǀlj ƐĞĚ 13˂- ;h'>h:Ϳ RE REPIT ;<^Ϳ &ƌĂŬ ϭϮ ŽǀŝŶLJ ʑ+-% OʬHY priložiť h о DŽ0-8= : 6%2231 ŵŽē ĞĂƟŶşŶ ;E dͿ Dôležit ;hhZ :Ϳ )1%830 kópiu Ϳ á poz preu ;<Z^Ϳ Z :Ϳ -1923,Ą ƐŬƵƉŝŶĂ н ZŚ ƚŬLJ ;E d 1)8%&3 ŬſnjĂ Ěh о <ƌ Ŷ ŬůşƌĞŶƐ ēŽǀĄ kazu nám ;& yh Dátum 'ůƵ CH) yy WsͿ ka ƚ͘ ƉƌŽƟůĄ ). :3(= pois ŶĂ Ă ŵŽ ŝŶLJ tenc ; &W Výška <ƌǀŶ h о <ƌĞĂƟŶş ; KK WͿ ;h<Z d:Ϳ a Kód ͕ & y<DͿ ĞƌLJƚƌŽĐLJ ĂƟďŝůŝƚLJ DŽēŽǀŝ ĐŝĂ ŵŽēŽǀ 403(3:a čas odb о <LJƐĞůŝŶ ĠĐŝĂ y<D :Ϳ dͿ ŶƟ h о kra ) > Ěh ;ϭϮ& ;h<D eru ^ŬƷƓŬĂ ŬŽŵƉ ŽďƵů͘ ƚĞƐƚ ;W &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ jiny )2 ēŶĄ ĞdžŬƌ Ğũ Diuréz hdWK Ϳ :=̌)86 &W a Odp ;ϭϮhdWK͕ ͕ h > KͿ WƌŝĂŵLJ ĂŶƟŐů Pohlavi h о <ƌĞĂƟŶşŶ ŵŽēŽǀĄ ;& y<D:Ϳ &ƌĂŬ ;WKd >Ϳ ůŝŶLJ ŵŽēŽǀ ůŬŽǀŝŶLJ orúčaj Ws о cm > K e ;hdW:Ϳ Ġ ďŝĞ h о <LJƐĞůŝŶĂ ŬLJƐ͘ ŵŽēŽǀĞũ úci ;ϭϮh ŬLJƐĞ <sͿ Hmotn ůŬŽǀ lekár Dátum ŝŶƷƌŝĂ ;ϭϮ/ <s͕ / osť LJ muž ;h > :Ϳ &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ Meno 438 vystav Ěh о Ğ Ŷ ml/ ŽǀŝŶLJ ŬƌŽĂůďƵŵ Podpis Hebd. о ŚůŽƌŝĚ a prie enia ;^W ZD/Ϳ ;/ <:Ϳ žena Ěh о Dŝ ƵŵşŶͬŬƌĞĂƟŶş ŵŽēƵ h о ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŝŶƷƌ ŝĂ a peč hod. žiadan WKd zvisko ^DsͿ dž Ăůď Nep iatka ʀ8 ky kg h о DŝŬƌŽĂůďƵŵͬŬƌĞĂƟŶşŶ ƉŽēĞƚͿ ;hK^D:Ϳ K^Ds͕ hK ordinu /ŶĚĞ ŽůĂůŝƚĂ njďŝĞƌĂŶĠŚŽ ovo;ϭϮh MC liť spr ).%/90 ŐƌĂŵ Kód júceho ístupne /ŶĚĞdž ĂůďƵŵşŶŶĠŚŽ ŵŽēƵ ;ǀlj 3˂9 ƌŵŝŽ hospit. KƐŵ ;DK< Ϳ ^ƉĞ Ϳ t. leká nie výs ŽēĞƚ prípadu 1)˵ ˂ KƐŵŽůĂůŝƚĂ ƌĂŶ ra ŵĞŸĂ 3:ʌ2 1 ;h >&KͿ ;ǀljƉ ˂3:ʙ /% ŽǀĠŚŽ ŬĂ 231 13 E K͕ hE KͿ ledku13 E OVZ % &-)0/ Ŷ v EZK ŵŽē ;ϭϮh Ϳ >&-)6% /ETMPʛVR ;h/ >&KͿ ; /'>hͿ OďŽƌ 3*36ʈ>ƌĠnjĂ ďŝĞůŬŽǀş & yE ZŽnj 0= : /86 Ϳ )0) ;ϭϮ& yE ͕ ; /<D 1-2)6ʀ ĚşŬ <KͿ ʀ8 ůĞŬƚƌŽĨŽĞŬƚƌŽĨŽƌĠnjĂ ;ϭϮh<K͕ h (-%0=> 'ůƵŬſnjĂ ĠĐŝĂ EĂ ; /E Ϳ h о ŶŽĞů ˂ Ěh о ^Ž ;h D^:Ϳ y<͕ & y<Ϳ ēŶĄ ĞdžŬƌ ŵŽēŽǀĄ ; /<Ϳ h о /ŵƵ : 6%2231 13 &ƌĂŬо ƌĂƐůşŬ Krv < na sérum ;ϭϮ& >K͕ h >KͿ / о <LJƐĞůŝŶĂ * adr Ϳ ;& y D^:Ϳ 2). /6: ; '>hͿ ; / > esu Ϭϲ ;ϭϮh A kód / о pacien )2>ʙ1= LJůĄnjĂ ^ŽĚşŬ Ěh ēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ & y >Ϳ ;hW D^:Ϳ ŵLJůĄnjLJ /%4-0ʀ6 ŵ ; / ZWͿ ta žia ƐůşŬ / о ; '>hW:Ϳ ;ϭϮ& y >͕ KͿ )2-% > džŬƌĠĐŝĂ Ă ĂŵLJůĄnjĂ h о &ƌĂŬо Ś 01ůŽƌŝĚLJ dam h Krv Ϳ / о ƌĂ ƌŝĚLJ na sér ; ZW<Ϳ ; /> Krv :=̌)86 e vyp &ƌĂŬēŶĄ Ğ um ;ϭϮh K͕ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ <sͿ h о ŬƌĞĂƟĐŬĄ ˂ Ěh ZÁēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ / lniť v (záť na / о ŚůŽ ;hE :Ϳ prípade о ;ϭϮ/ <s͕ / Ϳažové 2 ZW a hom renín 'ůƵŬſnjĂ WĂŶ0= : 6%2231 13 :Ϳ P kód KLƉŶŝŬ testy) &ƌĂŬ Hor ADNÁ ĂƟŶşŶ osam ;& yE / о ƚĄƚ о y ͕ & y Meо sĄ cyst,Ϳ oplatc ;WhW ͬŬƌĞ ;ϭϮ& 1E tabolit BIOCH WKͿ eín je n móny štít ;h<:Ϳ Ěh ƉŶŝŬ 1-2)6ʀ şŬ u ale / о >ĂŬ8 (BNKrv s EDTA о ZW y ĠĐŝĂ Ă pot>h<Ϳ n S dž ǀĄ ^ŽĚ ÉMIA ;ϭϮhWK͕ h yWͿ /ŶĚĞ bo vyš rebné ;Wh' ĠĐŝĂ EĂ n S − TSH nej žlazy − GluĞdžŬƌ ;& y<:Ϳ P, ĞdžŬƌ h о /8ʀ (SÉ HCY, yW͕ & Ϳ kóza n &ƌĂŬ etrení po;Wh ēŶĄ 492 S −ēŶĄ RUM) ;ϭϮ& odbere n S − T3 voľ REN GluƐĨŽƌ ;h >:Ϳ hlásen о Ɖ, n &ƌĂŬ kóza ͕ hD'KͿ tran ƌĂƐůşŬ ĐŝĂ < E2,M Ă ůŬŽǀŝŶLJ ) S − о &Ž W n SS−−T3T4 voľnýný ;Wh Wh ých v spo> Ϳ po Ěh Močov ĠĐŝĂ ;ϭϮhD'K džŬƌĠ о 'ůƵŬſnj ;& y >:Ϳ rtovať jedle D'Ϳ h о 2 ĞdžŬƌ n zmysle ŶĄ Ğ Wh na />Ϳ Ġ ďŝĞ ͕ & y S celk ēŶĄ n ina ľade − Kre ;Whd. &ƌĂŬē ƌŝĚLJ (TSH ový ;h :Ϳ о ĞůŬŽǀ zákona KͿ ;ϭϮ& yD' ;h h h о atinƌēşŬ n Wh n S &ƌĂŬ ) Saturá n SS−− T4 celkový ŚůŽ (GLU ín − Cysо ,Ž ;Wh ^dͿ ĐŝĂ / (FT3) č. 355 ;/ <:Ϳ ůŬŽǀlj о ůď cia ƵŵşŶ tatín ĞdžŬƌĠĐŝĂ DŐ n n &ƌĂŬē (GLU ) S Wh >dͿ n S Tyreog S − Ěh ŶĄ ĞdžŬƌĠ tranşŶ ĐĞ − Solu /2007 C ;Wh Kys PJ) ŝƌƵď (FT4 ēŶĄ :Ϳ lob sfer − 8% aTG elina n о ŝů n S ulín bilný ) ;& y h о sĄƉŶŝŬ ͬŬƌĞĂƟŶşŶ ínu Z. z. (UREA)˂S − Wh − &ƌĂŬ /VZ W )( močov – aut / Tyreog Ğě Fer о ^d transfer (CT3 ;Wh D^Ϳ ;hW:Ϳ n S Cel kovʹ D ) (KRE13 opr 31 /ŶĚĞdž ǀĄƉŶŝŬ ĐŝĂ Ă Ěh á Ϳ n S − Hap é Wh itín − ínový ATE (CT4 Alb ;Wh> Ϳ n S − aTP otilátk lobulín d um bielkoviny% : >&-)6%2Ŷ ϭϮ (CYS ) ŚŽĚ͘Ϳ ); IMU Wh tog recept ;/W,<:Ϳn S − о > &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ lob LJůĄnjĂ Ă or (STR;Wh F) ZWͿ – aut O / Tyr y Bilirub ín )86)2C) DKͿ (TG) :Ϳ LÓGIA ĞŶĄnj Krv s ;& yWn о ŵín (STR) Ϳ n S − oprotilátkeoperoxidá ŝŵĞŶƚ ;ůĞ (KM;h Ϯ Zák NO h о &ŽƐĨŽƌ ƌĞĂƟŶşŶ ín celk :=̌ ĚĞŚLJĚƌŽŐ Bili-2ʈ EDTA ) ZKͿ lad Wh rubín о Ě n:Ϳ SS−−Fru ový ĚŝƐŽǀ ƐĞĚƌŽŐůŽďƵůşŶ y (FER);Wh> &Ϳ imu TSI / Tyr za о >ĂŬƚĄƚ ;hD' /ŶĚĞdž ĨŽƐĨŽƌͬŬ ĐŝĂ W (TP) ;h<K n S ná imu (ATG kon Wh Ěh eoi ;WhZ ͲŵŝŬ nol nog − W któ jug EͿ ) n ':Ϳ ;/<<Ϳ (HAPT) zamínо ĞƚĂͲϮ IgA Fertilit ógia S >1= ovaný lobulín deu stim о Z (ALB ; DK &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ ;& yD n IgM ) Odhad− Žlčové Ěh a % > 40% ŬƚŽƌ ulujúci Wh ŬƚĄƚ 02 n S − Anti Ŷ (TBI ƌƟnjŽů (ATPO) ; d,Ϳ ;h > n KͿSS−−IgG h о ,ŽƌēşŬ ĐŝĂ DŐ GF kys )86)2о <Ž elin Wh о >Ă ƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂ n Ěh Ϳ ˂y ƌƟnjŽůͬŬƌĞĂƟŶş (DB L) GF n ZKͿ Mű -2ʈ :=̌ŵŽŶŝĂŬ E & 13 džŬƌĠ о ZĞ n S &ƌĂŬēŶĄ Ğ podľa ;h^ S − IL) HEMA 231 Lutein llerian n;h ϮGFD:Ϳ /ŶĚĞdž ŬŽ ŽƐƚĞƌſŶ ĞĨƌşŶ ;D d n −FSH (FZA) n S − C3IgE Wh TOLÓ kro (TSI) izačný hormó podľa Coc W о % : 6%2 Z:Ϳ (IGA) n B − Krv n;h<K ft & о ůĚ d, ƌşŶ͕ EŽƌŵĞƚĂŶ GIA GF pod n SS−−Est hormó n Ěh )86)2- ŽŐůŽďƵůşŶ (ZLK) komple Gau ŶşŶ € n war Ϳ ľa Sch (IGM S W о :=̌ ĂŶĞĨ ƌŽƚŽ lta − ný ŵŝŬƌ n n ;/<<: n tza -2ʈ ) о ^Ğ rad B GF z n obraz (AMH) n S C4 kom ment ĚďĞƌƵ͗ ĞƚĂͲϮͲ cys>ͿtatíCKD (IGG EPi Ěh (do 18 roko W о DĞƚ Elektro;hD n B − Krvný obr ) n S − Proges iol DŝĞƐƚŽ Ž (CO h о Záp − Cirkulu plement v) nu foréZͿ (LH) <ŽƌƟnjŽů ůͬŬƌĞĂƟŶşŶ (IGE) (SCHWAR C) GLY − Retikulocyaz s dife n ;hWK za bie C n S − Prolaktíterón h ʹ renciál n alové ma júce imu (FSH dž ŬŽƌƟnjŽ VA ty ĂƌƚĠƌŝĂ (C3) ktroͿ lkovín ) (KO) n SS − Ele (CKD Z) n B KO om n S − Testos n ; W /ŶĚĞ n S − CRP rkery nokomplexy EPI) − HbA NÝ HEMO (EST DĞůĂŶşŶ LJ (KO5) Enz − Imunoe foréza bie (C4) (GFC 1c n S − SHBG terón ǀĠŶĂ GLOB (PRO ) lektrofo lkovín YSC) n S − CRP hs h о y G) (CIK) (RTC) WŽƌĨLJƌşŶ ÍN n ýmAST n Voľný est réza (PRL) n S − Reuma ŬĂƉŝůĄƌĂ h о ůŝŶŬƐ Ŭ n S −ALT n Biologickyradiol (ELFO) (TTE n S − Prokalc toidný fak (HBA1C h о WLJƌŝ (CRP ƉƵƉŽēŶş tupný n S −GG n Andnýrogénnydos ) (IELFO) ďĞƌƵ͘ (SHB ) ] /ETMPʛVE ) (CRP n S − Interleu itonín tor 7PMR G) HS) TƐ ŽĚ n SS−−Ɛƛ ēĂ testos index estradiol ˃OE n Voľlog (FEST) n SS − Prealbumkín 6 ALP ďŶĠ ƵǀŝĞ 7XVMIOE (RF) icky dosterón n SBio (BAEST Marke− Beta-2-mi ín (AST 70-2= ĂǀŬLJ ũĞ ƉŽƚƌĞ n S − ALP − 17(PCT ) RE %&6 ) tup n izoe ry OH n ŬƷŵ ) kro S (FTAI) (ALT) EĂ Ɛ n ASLstreptokok globulín Amyláz nzýmy DHEA- -proges ný testos -8= (IL6) n −Pan n SS−−And terón terón ϲ͕Ϯϱ (GMT)] (FTTE) a (PRE sulf n SS−−AD O )8%&30 s Na Krv ovej ALB) 7PMR ;<KZátE^Ϳ ϲ͕ ϲ͕ n SS−−Lipá kreatic Iné horĚďĞƌ infekcie F/NA2 rosten (BAT (-) % 1 ; Z͕ s Z͕ ϳ Špe (ALP Náz TE) 86) (B2M ká cifi ) Ă mó dión EDTA ZͿ n Cho za amyláz (ALP cké bie a B n Ŷlj Ž ) ů ŶŽē (17O S − Pre ny 2ʈ 4637 ƌŽǀŶŽǀĄŚ IZO) n Alfa < Z͕ W H) 14 a lko ʹ <ŽƌƟnjŽ n n SS−−Lak líneste gnenol (DHEA) :2ʖ836 ŽďĄnjŝĐŬĄ (AMS) ^ (ASL n SS−−Alfa -1-antitviny ŽŶƚLJ Ϯϰ͗ϬϬͿ S − Ald ĐŝĚ ráza ón tátd /Ϳ Ğƌ Ž n ŝŬƌŽŝ O) о ost n (AN (PAM S ;KĚď ryp ʹ ŵ ehydro − CK ZD n − Alfa -2-makr ;<KZsín DD) (ADNS) META W^Ϳ S) ] 7PMRn n S − Aldost erónn v ľahu ŵĞĚnjĞƌĂ < ZD/͕ W genáza нϮ͕ BOLIT ogl n SS−ďĞĚŶ ϳ (LIPA) -1-kďĞƌ n P Glu ŶŝſŶŽǀĄ ZD/͕ s ZD/͕ ; ннϮ͕ s н Ϳ yslý glykobulín n S − CK-MB v Y n P − Renín eró Cerlj ŽĚ (PRE (CHE) ulo ннϮ ů ƉŽŽ ; ľahu stoji (A1AT) ʹ G) P − Hom kóza oprote ƌƟnjŽn n P −Glu n SS − Angiote n P − Renín vvsto Ͳϭϵ͗ϬϬͿ plazm (od ннϮ͕ W K, ͕ (ALD ŶŝnjŽǀĂŶlj Karϭϲ͗ϬϬ (LD)о <Ž ĞĚnjŝ ín (A2M) L) diálne ocyste ín Lipidy− HBDH nzín konver kóza ^ ji (od ber do EDT n P −−Lak , ͕ s n PomC-per aldost sĄƉŶŝŬ ŝŽ (ALD ín (od po jed ber ma , Ϳ ;KĚďĞƌ ŵn S − tujú (AAG) о ďşŶ ; K (CK) Z^Ϳci tát ber do n eptid erón-re do EDT A) (REN S) n S −C-p le Tropon rkery K, ͕ W K , ͕ n Tro ŚĞŵŽŐůŽ nín (PGLU) A) L) ϭϳ n SS − Cholestlj ŽĚďĞƌ ;<KZ enzým (CKMBI) EDTA) (CER ín sD d eptid n S −Inzu ) (REN <ĂƌďŽŶLJů (ACE) − HD ƌĂŶŶ erol ponín I hs n S −My (PGLUP (HCYP) S) ; D d, ͕ d, Ϳ L cho Ϳ n S −ƟnjŽů о n S −Inzu lín po záťaži (HBDH) J) (ARR) Ͳ ϵ͗ϬϬ oglobí T hs n SS −NTlest LDLϳ͗ϬϬ D d, ͕ WD />Ϳ ŽŐůŽďşŶ (LAC n <Žƌ n S −MA cholest erol ^ о lín po ; Z (CPE S − ĞĚnjŝ ) proBN n DĞƚŚĞŵ (TNIHS) n P −−BN Tria Rʴ záťaži P) ͕ ;KĚď n Ğƌ ŵ n SHO – IR (CPE (CHOL) о S − sd- cylglyce erol 1S˃ ͕ s Z> − Kor VER (TNTHS P (od P PZ) LDL cho roly ŠPEC n n tizol (inzulínová ber do ; Z> Z> Ϳ ) S S (HD ƵďşŶ − (IRI) − ran Lipopro Kortizo (MYO) ŝůŝƌ L) reziste lest EDTA) ný Vita IÁLNE VY n S − Apo n Som Z> ͕ W l poo odb (LDL) о (NTBNP ncia) (IRIZ) 0ʑ+-%teín (a) erol € Krv s ŠETR >ĂŬƚĄƚ y n SS−−IGF n n S mín atotro bedný er ) 83< S -/3 (TRIG) citráto − Apo lipoproteín ENIA (IR) Ϳ − Vita о (BBNP) odb Rʴ pín ; d' -1 n n lipo VER n er m (KORR) (SDLDL) S − IGF Index A1 1S˃mín B12 Vita LDL proteín B n tϰ n Ind n SS−−Kys (KORP) mín S − Kal BP-3 Ě (LPA ex CHO/HDL 03 cito ůƵŬƵƌŽŶŝ ƌŐĂŶŝĐŬljĐŚ n n Ate elina B12 aktívny (APOA1 ) n ;DKZͿ S − Par (STH nín ƚLJůŐ S L/H − rog h ʹ listo ) ŝƚLJ Ž DL Min n Ery athDĞƚ énn n Vitamín vá (IGF (APOB) ) ormĂďŽů (B12 ly a sto y indexʣVYQ HEMO h о ) € K'zͿ tropoe ón (IGFBP31) n SS − n eráSod (int n S − Vitamín D ĚŝĞů ;h Z (B12 (AI1) aktný) pov ƷƓƛĂ RE W pla Gas ƌŽnjƉ tín ) n P KOAG n S −Dra ík /VZ é prvkyzmy n SS −hϰVitamín CA ŐŽǀlj ƚĞƐƚ (FOL)A) n S −−Ser (KALC) trín (AI2) n P – PT-rati ULÁCIA otonín Iné − VitamínDƵů ON slík n S −Chl ƟĚƌŽ (PTH (VD3) (AIP) E ) etre n P − INR (lieo oridy n S −Váp n vyšKoe n KOMARK € h о (EPO nia (VA) 7XSPMGE n P − APTT-ra čení pacienti) (GASTR ) n S −nik nik n S − AFP ERY n SͿS––Pro nzým Ŷ ; ds (VC) (NAƐĨĞƌŝ ) (PTR ) ƚƌĂŶ ; ZͿ n P − Fibrino tio Lieč n Vápnik ionϭ' n S − Celkov fil ma Q10 € ) (SER) izov ivá (VE) ĮĐŝĞŶƚŶlj (K) stných (INR) n P − Trombínogénvý n VápFos s korekcaný výp ŚLJĚƌĄƚͲĚĞ n S − Voľný ý hCG n ;E/Ϳ kyselín očtom (CL) ĂƌďŽ (APTR) Digoxín iou na čas-rati for ^ ʹ < n P −− Antitromb n S −Hor n S − CEA beta-hCG n S −Líti € (Q10) (AFP (CA) albu Φ o ) (FIB) n SS−−Zin ŠPECI D-dimér ín III čík um n SS−−CACA 19-9 n SS−−Kys Ϭϳ ^ ʹ ŚƌſŵΦmín (PMK) (HCG) (CA++) ÁLN ŝŬĞů (TTR n Me ok ^ ʹ E 125 n n P Dab (FBH n Kar elina valp E KO ) (CAK) CG) 8% AGULA (AT3) ď n SS–−Selé n ROMA ind n P −Anti bamaze roová n S –Fen igatran (CEA (DIG) /VZ W )( ČNÉ (P) n S −CACA 15-3ex (CA125;HE n Osm (CA199 ) n n S −Teo n P −Fak obarbit pín VYŠET (DDI) Xa akti (MG) (LI) 4) Metab olalita al REN vita 72-4 n S −CYF (CA125 ) tor II fylín n SS −Gen n P −Fak (KVA IA (ZN) olizmu séra výp L) (ROMA ) n SS−−NSE RA 21n S − Žele (DTI) tor V n S −−Van n P −−Fak tamicín (KARB) s žele očtom (CU) I) . 1 MGE za n S – Tka (AXA) n (CA153 zo 7XSP komycín (PHE) RE WʣVYQ(SE) LU) VYŠn P − Fak tor VII HORM SPO d (CA n S −náCelková väz a hemogl/VZ (FII) n P Fak tor VIII obínu (OSM) 724 ÓNY (TEO;W Ϳ n S − SCC nivový pol Gra bov väz (CYFRA) ) ypeptid n SVoľ (FV) tor IX ůŽǀŽ € (GENT) ) n S − PSA A n P −Fak ita − Tra bová kapá kapacit n vidCel ový anti n S − Voľ nsferín (FVII) ʹ K (VANC) tor X n P −Fak acita a Fe (FE) gén (NSE) kový n S −Voľ Fe ný n PSA (FVIII) tor XI (VKFE) (TPS) n P −−Fak ratio PSA ϳ ný bethCG n S −TSH n Ind ϭ& (SCC (FIX) ĐŝĞŶƚĂ tor XII (UIBC) ; >< A) ex zdr (fPSA/P nͿ SS–−aTP v gra a-hCG ;K<Ϳ WŽĚƉŝƐ ƉĂ SA) Žů (PSA 30-') (FX) (TRS vid ůŬŽŚ ) prostat n (PSA;FPSAavejPSA )2-) 78 (HCG) – aut O / Tyr ite ; > Ϳ (FPS (FXI) ^ о F) y€ eop opr (FPSA/P A) :=̌)86 ĐĂ ŶĂ K< (FBH n S − Tymidín;p2 ƚĄnjĂ CG) ;< >WͿ ^ƚŽůŝ (FXII) ͲƵĚĂũŽǀeroxidá ĞŶljĐŚ͘ otilátk kináza ) SA) ĐŬĄ ĞůĂƐ za n SS−− Proteín S10 (TSH & о Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐŚƌĂŶĂ y T) WĂŶŬƌĞĂƟŬơŶ ǁ͘ƵŶ Ă ƐůƵǎŝĞď KOST Chromogr 0 & о (PH ŶſnjLJ ƌŽƚĞ ͗ͬ​ͬǁǁ IH) anín NÉ MA ŶŝĐŬĞũ ĚŝĂŐ ƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ (ATPO) n Ost A & о <ĂůƉ (TK) RK ŽǀĞŶŝĂ Ŭůŝ ǀĂĐŚ ŶĄũĚĞ Sedime (S100) eokalcí ERY n S −Bet ƷēĞůLJ ƐƚĂŶ ĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄ ntácia ĄǀĂŶĠ ŶĂ ŽďŶljĐŚ ƷĚ (CHRA) a-Cros n n SS−−P1N Ʒ ƐƉƌĂĐŽǀ ş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐ sLaps P ŶĠ ƷĚĂũĞ Ɛ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶ

000,

150

0850

trum

l cen

e cal

Volajt

blém?

10

SED

či pro

(OSTEO ) (BCT X) (P1N P)

NTÁC n P −IME IA Sed

imentá ERYTR cia ery OCYT trocyt OV ov

(FW)

otázky

KƐŽď ĄĐŝş Ž sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵ

Máte

8% /VZ W )( ŵů о ϯ ϲ ŵů͕ ĚĞƟ

: BaH

– vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu).

Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

značka

Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o:

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia,

11

hematológia

hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia.

reg.

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Krv na sérum Krv s EDTA Moč ranný Sedimentácia Stolica ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA 02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA B − Krvý obraz B − Krvý obraz s diferenciálom HEMOKOAGULÁGIA P − PT-ratio P − INR (INR) - liečení pacienti P − APTT – ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas – ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment U − Amyláza SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P− Sedimentácia erytrocytov IMUNOHEMATOLÓGIA Krvná skupina + RhD Antierytrocyt. protilátky (NAT)

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný

12

Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik S − Fosfor S − Horčík Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG Zápalové markery S − CRP S − ASLO S − Reumatoidný faktor

HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T4 voľný Onkomarkery S − AFP S − Celkový hCG S − CA 125 – ROMA index (CA125; HE4) S − PSA IMUNOLÓGIA – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti HCV IgG – HBsAg – RRR, anti Treponema pallidum – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

07 Stolica

VYŠETRENIE STOLICE F − Stolica na OK

14 Krv s NaF/Na2EDTA METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle


ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Elektroforéza bielkovín S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik – Vápnik ionizovaný výpočtom – Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď S − Selén Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe – Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín – Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy

Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B Index LDL/HDL – – Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy

Zápalové markery S − CRP S − CRP hs S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín S − Beta-2-mikroglobulín Markery streptokokovej infekcie S − ASLO S − ADNáza B Špecifické bielkoviny S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín S − Homocysteín (odber do EDTA)

Kardiálne markery S − Troponín I hs S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Digoxín S − Lítium S − Kyselina valproová S – Karbamazepín S − Fenobarbital S − Teofylín S − Gentamycín S − Vankomycín HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky S − aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky S − TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilita S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

13

hematológia

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

S − FSH S − Estradiol S − Progesterón S − Prolaktín S − Testosterón S − SHBG Voľný estradiol Biologicky dostupný estradiol Androgénny index Voľný testosterón Biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión

02 Krv s EDTA

14 Krv s NaF/NA2EDTA

VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B – Aniónová medzera – mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Laktát

Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji P − Renín v ľahu (odber do EDTA) P − Renín v stoji (odber do EDTA) Pomer aldosterón-renín S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po záťaži HOMA – IR (inzulínová rezistencia) S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón (intaktný) S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín €

03 Krv s citrátom

07 Stolica 7B Stolica

ONKOMARKERY S − AFP S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125;HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) Index zdravej prostaty € (PSA;FPSA;p2PSA) S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP

14

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII

10 Sedimentácia 12 Krv s EDTA 6 ml, deti – 3 ml

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

06 Kapilárna krv

VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

ED Krv s EDTA

INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Metanefrín, Normetanefrín

A6,C6,D6,25 Kapilára/ Striekačka na ABR Miesto odberu:

– artéria – véna – kapilára – pupočník

VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín

04 Moč ranný

ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina Frakčná exkrécia močoviny U − Kreatinín U − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita ranného moču (výpočet) ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN MOČU U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza Frakčná exkrécia amylázy U − Pankreatická amyláza MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík Frakčná exkrécia Na U − Draslík Frakčná exkrécia K U − Chloridy Frakčná exkrécia CI U − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca U − Fosfor Index fosfor/kreatinín Frakčná exkrécia P U − Horčík Frakčná exkrécia Mg


5A, 05 Moč zbieraný – 12 hod. – 24 hod.

MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − CRP DI − Laktát

METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina Frakčná exkrécia močoviny dU − Kreatinín Kreatinín klírens dU − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita zbieraného moču (výpočet)

PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor

MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík Frakčná exkrécia Na dU − Draslík Frakčná exkrécia K dU − Chloridy Frakčná exkrécia CI dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca dU − Fosfor Frakčná exkrécia P dU − Horčík Frakčná exkrécia Mg dU – Meď

SLINY 17 SLINY

INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sedimen (len 12 hod.) dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Aldosterón dU − Serotonín €

5B Moč zbieraný

DO 6M HCl dU − Katecholamíny dU − Kyselina 5-OH-3-indoloctová dU − Kys. homovanilová

XX

VYŠETRENIE Z PLODOVEJ VODY PV − AFP

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – BIOCHÉMIA – PRENATÁLNY SKRÍNING

I. TRIMESTER – PAPP-A, voľný beta-hCG – USG

II. TRIMESTER – Double test: celkový hCG + AFP – Triple test: celkový hCG + AFP + voľný estriol – USG

SA − Kortizol ranný odber (odber medzi 7:00 - 9:00)

B7 SLINY

SA − Kortizol poob. odber (odber medzi 16:00 - 19:00)

C7 SLINY

SA – Kortizol nočný odber (odber o 24:00)

TOXIKOLÓGIA 1G Krv na sérum S – Karbohydrátdeficientný transferin S – Chróm € S – Nikel €

U4 Moč ranný

U − Multidrogový test

W4 Moč ranný

U – Etylglukuronid U − Metabolity organických rozpúšťadiel €

1F Krv na sérum S – Alkohol

ET Krv s EDTA B – Olovo €

POT POT − Chloridy EJAKULÁT – Spermiogram

15

hematológia

INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Beta-2-mikroglobulín U − Kortizol Index kortizol/kreatinín U − Melanín U − Porfyríny U − Pyrilinks

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ŠPECIÁLNA HEMATOLÓGIA

ŽIADANKA DIABETOLÓGIA

O-GTT (OGTT, OGTTS, OGTTP) Krv na OGTT

– odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

U-GTT (UOGTT) Moč

– odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

GLYKEMICKÝ PROFIL Kapilárna krv 02 Krv s EDTA

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c

01 Krv na sérum 1E Krv na sérum 2 (záťažové testy) VYŠETRENIA ZO SÉRA S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Kreatinín S − AST S − ALT S − GGT S − CK S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po po záťaži – HOMA – IR (inzulínová rezistencia) – anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG

16

– IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG – anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG

04 Moč ranný

METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Kreatinín U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín – /kreatinín

04 Moč zbieraný

METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Kreatinín Kreatinín klírens – dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria – Index albumín /kreatinín

02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom

KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom

ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom

FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM


02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom

KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom

ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom

FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

03 Krv s citrátom

ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM P − Lupus antikoagulans

skríning P − Lupus antikoagulans konfirmácia P − Kaolínový čas – ratio

01 Krv na sérum

ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM – Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning – Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning – Kardiolipín – autoprotilátky IgG – Kardiolipín – autoprotilátky IgM – β -2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning – Anexín V – autoprotilátky IgG – Anexín V – autoprotilátky IgM – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM – Protrombín – autoprotilátky skríning

03 Krv s citrátom

AGREGÁCIA TROMBOCYTOV P − Agregácia – ADP P − Agregácia – EPI P − Agregácia – kolagén P − Agregácia – kyselina arachidónová P − Agregácia – RIPA P − Agregácia – spontánna SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK (len ako súčasť AGR)

trombocytov – PNH – Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria

02 Krv s EDTA

IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV B − Základná imunofenotypizácia hematologického ochorenia B − Akútna leukémia B − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO) B − Vlasatobunková leukémia (HCL) B − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) B − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Kostná dreň Li Heparinát

IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV KD − Základná – imunofenotypizácia hematologického ochorenia KD − Akútna leukémia – KD − Lymfoproliferatívne – ochorenie (LPO) – KD − Vlasatobunková leukémia (HCL) – KD − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) – KD − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Iný materiál

Špecifikujte materiál – Biopsia zo žalúdka, čreva – prietoková cytometria – BAL, likvor – prietoková cytometria – T-LPO, biopsia z kože, MF – prietoková cytometria

PRIETOKOVÁ CYTOMETRIA 01 Krv na sérum 02 Krv s EDTA

– Protilátky proti leukocytom – Protilátky proti trombocytom – HIT – Heparínom indukovaná trombocytopénia

02 Krv s EDTA

– Aktivačné markery

17

hematológia

P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA LIKVOR 09 Likvor

BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA (LBIO) L − Vzhľad L − Elementy L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Albumín L − IgM v likvore L − IgG v likvore

– Anti HSV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti VZV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Parotitis IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti CMV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti EBV, EBNA-1 IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Kliešťová encefalitída IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index

VÝPOČTY: – Koeficient energetickej bilancie

– Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia) (nevyžaduje sa sérum)

51 Likvor

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE (LMIKRO) – Aeróbna kultivácia – Anaeróbna kultivácia – Kultivácia po pomnožení – Mikroskopia – Mykológia – Voľný antigén v likvore

LD Likvor

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – RNA TBEV (kliešťová encefalitída) kvalitatívne

TL Likvor

LIKVOR NA TBC – Kultivácia, mikroskopia – DNA Mycobacterium tuberculosis kvalitatívne

9B Likvor 01 Krv na sérum

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE / PROTILÁTKY – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index, Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) 18

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Imunológia a alergológia

Έd

Ή

lon)

Ή

LÓGI

A

(G2)

(G16)

ŽIA

202

1. 2.

od

KA

O VY ŠETR

Plat

DAN

ENIE

− IM

UN

OLÓ

GIA

AA

LERG

OLÓ

GIA

abs.sk,

info@

unila

bs.sk

n

.unil www

1

Máte

zna

0/02

čka

: A-Ig

E/b

ez €/1

2/2

020

/11

otáz

ky či

prob

lém?

Vola

jte call

cent

rum

0850

150

000,

reg.

/202

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Ή

GO ALER IA A V OLÓG NO IMUN ALERGÉ NKE ŽIADA – ZOZNAM HA K IgE PRÍLO IFICKÉ EC – ŠP

reg. znač

• • • • • •

Έd

dacty Έd (Cynodon nsis) (G9) Ϳ Ή obyčajný epurus prate nifera) ϭϬ Wϰ atec (G15) ͕ d ̌4)'-*-'/ʈ -+) Έd Prstn lúčna (Aloc (Agrostis stolo ϮͿ ) Ή LJ ϭ dϴ (G12) ka m) žkatý (C811 Wϱ ŵ ͕ dϳ͕ Psiar ϰ͕ dϮ Έd um sativu ek výbe ) (G3) ϬͿ ƐƚƌŽ dϯ LJ Ϯ dϭ Psinč siata (Tritic le) Ή erata ) ϭ͕ ) cerea tylis glom Wϲ (G203 ;d ƌŽŵ ͕ dϴ͕ ϰ͕ dϮ Ϳ (C202 Έd Pšenica (Secale %0)6+ʈ2= Ư ta) (Dac ϭϰ Ɛƚ (G11) spica Ή kaín ŝdž ϭ͕ dϳ LJ ϯ ϴ͕ dϭ ͕ d Raž siata 7/6ʌ2-2+ laločnatá(Distichlis Wϳ Mezo is) D ;d ƌŽŵ ͕ d ) ƚŽƉŝĐŬlj ƉƌŽĮů о ϭϮ (G6) Έd ačka ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ olytiká (C711 us inerm Έ&Ϯ ϲΉ tráva Rezn ϰͿ ŝdž Ɛƚ ϲ͕ dϳ LJ ϰ ϭϭ͕ d • Muk ͕ ŐϭϮ͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ Ή nse) holín aditíva ) (G1) (Brom prate milná Έ&ϴ Ή Wϴ (C704/ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о D ;d ƌŽŵ ͕ d tum) Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϮ͕ ŵϲ͕ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ sťový ϭϵ (O1) Slano bezo ĚĞƟ ;Őϭ͕ Őϯ͕ Őϲ͕ Ϯ͕ dϭ um ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϳ Έd Sukcinylcvinárske odora ) (G7) (Phle thium /VZ RE WʣVYQ Έ&ϭ ϬϲΉ 0) Ϳ ϭͿ ŝdž Ɛƚ ϳ͕ dϴ LJ ϱ ϴ͕ dϭ ͕ ǁϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵ ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯϱ͕ ĨϰϵͿ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о Ή (C703 Stoklas ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ (O72) lúčna ϭϬ unis) • Potra sodný (E25 4) dϮ oxan Wϵ Έ&ϰ ϰΉ ŵ ͕ d Ϳ ) Ϳ ;d tejka D ;ϲ/' Ϳ ϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ͕ d NE ϵ͕ comm Έd an (E10 ƌŽ Rod (C707 Έ&ϱ Ή Timo vá (Anth gmites͕ ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ǁ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о ϲ͕ ǁϴ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ (O73) Ƶŵ Ƶŵ Ϳ Dusit dϭ o ŝdž Ɛƚ Ϯ͕ dϰ LJ ϲ ϱ͕ dϳ ϭϱ né čísl vá žltá (E210) ƐƚƌĞĚŽnjĞŵŶlj ;ŐϮ ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ Ğϲ͕ Ğ ) RÔZ –ϴ͕vlákn Ή a voňa ŶƵ ŝƐƉ ƵƐ ĂͿ ;Ϯ/' Ϳ (Phra ͕ Őϲ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϵ͕ ƚϭϭ͕ ƚϮϯ͕ ƚϮϭϬ͕ ǁϭ͕ ϴϮ͕ Ğϴϰ͕ ŵϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ín A (C726 Wϭ (O201) Έ&Ϯ ϲϭΉ Tomk a D ;d ƌŽŵ ͕ d Bavln dϭ o ) WĞĚŝĂƚƌŝĐŬlj ƉƌŽĮ ajná Chinolínobenzoová (E620) ĂŶ Đƌ Ɵǀ Ɵǀ Ϳ Έ' ) ů ;Ődž͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ ǁϭϵ͕ Ěϭ (T280 enteͿ rotox ín B Ϭϭ Έ&Ϯ ϭϰΉ ϲ͕ (C312 ŝdž Ɛƚ (E78) ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ĞϮϬϰ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲ͕ ;ϯ/' Ϳ Trsť obyč ͕ ĚϮ͕ ĚϳϬ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ Ή Ƶŵ Ƶŵ ƐĂ ƐĂ ĂƐ Kyselina glutámová (E120) ϭ͕ dϯŵLJ ϳ S dϭaureus ente rotox cum) ϭϭ WŽƚƌĂǀŝŶŽǀlj ƉƌŽĮ ) V acia) (T19) WϮ Έ&Ϯ ϮϱΉ ƐŝĐ ƐŝůĞŶ ĂŶƵƐ ƐƐƉ͘ ĂƚĂƚ D ;d ƌŽ) Ϯ͕ us͕ d ů о ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ; Prie Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ (C713 doac OMO pseu taba Έ' ;ϰ/' Ϳ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϱ͕ Ĩ ĂƉ Kyselina karmínová ŝĂ Ă ď ĂͿ Έ&Ϯ ϰϰΉ STR Ɛƚ ) tianaͿ S aure ͕ Ĩϯϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ͕ Ĩϳϲ͕ ĨϳϴͿ (E215 ϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩzvis WƌŽĮů ũĞĚŽǀ ŚŵLJnj Ή ; ĞƚƌŽ ƉŚ Ăƌ ko (C604 ŝdž ϵ͕ dϭŵLJ ϴ ϰ͕k dϳ(Nico ϭϮ ϮϬ͕ ĨϮϯ͕ ĨϮϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ɵǀ ƐͿ IE Ƶ ;ŝϭ͕ ŝϯͿ PEL E (D70) (Robinia folia) Wϯ Έ&Ϯ ϱΉ ) Kyselina ;d ƌŽ Taba Ĩϯϱ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ Pla ;ϭ/' Ϳ D (E7) ŝŬĂ Ŷ ;W Ă ;ZĂ ƐŝĐ ŵŽĞ ͕ d ) ͕ d ƐĂ RAC biely 8) Ăůŝperie (T211 ) Έ' ZVIE ͕ Ĩϴϰ͕ Ĩϴϱ͕ ĨϮϯϳͿ Έ&ϴ ϱΉ tite za Ɖƌ 3) (C636 Ăƚ ǀĞ Agát (Acacia longi ĐĂ ĐŝŶ Ɛƚ dϯ LJ ϵ dϳ Ϳ Ϳ (D201 Ή ľ (E70) ϴͿ Laktó lkaĞĂ bén (E21 nny (E92 PĂ ƚƌǎůĞ Ɛŝ ĐĂ ;/ƉŽ ƚƵAndu ) ϭ͕ ŝdž ϰ͕ ;ϱ/' Ϳ (T16)Ulic Έ&ϯ ) xový ia E ' ϭϳ ĸ Wϰ lpara (C638 kód (D2) D(E86);d ƌŽŵ ͕ dTOČ Akác ϲ͕ PĞ ěŬĞǀ ; ƌƵ ŝĂŬ ;>ĂĐ Ɛ Ž ĞƌbĂĐperie ík styra styraciflua Έ' Mety ͕ ' ZP, íran amó ) (T43) a, čísl us) ;ϴ/' Ϳ sam )ŝdž Ɛƚ ROZ ϭϬ ϰΉ xodis (C717 ŽͿ Ϳ Ή ϱ͕ ' (D3) o dom Ambrovn idambar ZĞ ŬŽůĂ Ğŵ ŬŽǀlj ƌĂŐƵHolu Žů trus 4) Ϯ͕ dϯ ϭus siro s strob a) Osl opla ' calisϴ͕ ' farinaeͿ Wϱ Pero (E201 Έ&ϰ D ;d Acar ob. ǀLJ iaϰ͕tropi tca, (Liqu ) (T6) Holu ƉbĞƉ ƵƐ Ϳ á (Pinu RƵ ĚŬlj nj ůĄǀ ƉĂ ĐŚŝĂ u* arín (E95 c) (E553b) s taed Ή Ϳ (D1)Έ' PZS od 'ides ϭϯceras .)(2380-:ʈ Ή hladk ' hago Sach ƚƌĄ ƚĂ perie (E80) Ɵǀ ŶƐ (Pinu s sabinoides PSČ ŵ Wϭ tene ) % >1)72ʈ % DPH Blom Ή ϲ͕ vica ^ůĂ ůĄƚ Ś Ă ; Ɛ ƉŝŶĂ ďŝHus ϬϮ ϯ͕ ͕ ' ŝdž lová Ϯ ƐĂ micro (C643 nus 0)6+ʈ2= Έt Boro ůĞ ƌŽƐƵ (D74) Έ WϭTalk (mas peru áno ;' ǀLJatopϱ͕ ' idesϭϮ kadid * Έ&ϭ ϰΉ ŝƐ aĞŽperie nyssiͿ sLJďĞƌƚĞ njŽ njŽnjŶĂŵƵ ĂůĞƌŐĠŶŽǀ Ƶǀ aĂ ĂƌŐű ;^ ƵĐƵƌ Kačic (E102) Ή (E3) D Derm (T60) Έ&ϴ ϲΉ ová (Juni ' hago ƚƌĄ atop ďĞ Borovica netat WϮ (E4) (D73) Ή azín ϲ͕ ' ptero͕ 'ϭϯ ĞĚĞŶljĐŚ ǀ ƉƌşůŽŚ lá ŠƉ ĞŶĄƚ ; ƵĐƵŵ ŐƌĂǀ rik ƚƵperie Tartr Me ŝdž Ϯ͕ nie ϯ 'ides (T8) ) Fak vka WϮ Έt Έ&ϯ Ή no úšťad ;' atop DDerm dná ǀLJ hago lis)Ğ ǎŝĂĚĂŶŬLJ͘ (C649 ei ϭϮ turo Έ ϱ͕ Borie ŠƉ ŬǀŝĐĂ ; ŵKanáƵŵepitel )0 y Ϭϲ (D71) Ϳ Ή • Rozp (E82) ĂͿ Dát ƚƌĄ ' mayn ' us ϳͿ vať ) vka zápa s occidenta 2 Derm Wϯ Έ&ϯ ϰϯΉ ĂŶ nϬΉ TĞ ŽƌŬĂ ƉŝƵ ŽůKoza ƐĐ Ž >͘ um (T44) (C637 IČ EÚ ŝdž ϭ͕ us ϰ 'ϳ͕ estic r ' é šupin y ϭϭ Borie (D72) Έt (E85) Tolué 4% entalis) nar(T3) v leká ;' ǀLJ D glyph Wϳ Έ&ϯ ϬϮΉ ) ϲ͕ ǀĞ ŵĞů Euro ϱ͕ us dom UŚ ůĞƌ ; ;^ Kôň kožn (Juniperu spp) šupin͕ t Ϳ Ή Ɓ ode Έ kovo ý (E512) r s occid (C645 ƌŝĂ %0)6+ʈ23:ʙ > ƚƌĄ ' ucto us phag Me Wϱ) Έ&ϯ ϭΉ = kožné tϭϬ • Soli cínat ϭϱ ϯ͕ ' (E219 ZĞ ŵŝĂŬ (T5)nia (63. Glycy (Ulm ŝdž ϭ͕hus destr ŐĂ ƵŵŝƐ nsis) ĂͿ ϭΉ Sam sto dný (Celtila alba) pac Krava ý ' tiae Έt Έ&ϵ Ή ;' ǀLJ ϱ Ϯ͕scen ƌĂ ʈ2 epiteϵ͕l D oglyp Brest ͕ t /ob Wϳ Ϳ zápa/ʑ( Ϳ opl Ϳ 3^RE˃IRMI ˃ʧWP ient (E1) Ή Lepid ZĞ ) ϵϰ Chlorid Έ strieborn ec* ) ;& ƵĐ pe ŽƐ Ϳ ϭϬ atc ovec ϭ ϱ s putre ϮϬ ϴͿ LJ ϭ ϲ͕ t á (Betu ca) Dg. (MK S (T219 6+Králik prilo haguƚƌĄ Wϲ Έ&Ϯ ϯϳΉ (C801 a– Brest ĚĂ Ɖ ; ntalu ĞůŝĐŝ ƌĂ ĨŽůŝĂ (K87) ϭ͕ ' ƚĄ ϮΉ ičitý ůŝŶ tperie (E6) Uží žiť kóp Chlorid titan >ŝĞŬLJ iana) CH Έt e-m ) previsnut s silvati Tyrop Dŝdž ;' ŝĞƌĂ ͕ ϰ͕ ŝĨĞ ϵ͕ t ín ϭϮ͕ t ĂͿ ŚŽ ý prote Wϳ van Έ&Ϯ ϮϵΉ ϳ͕ ϴ ϴͿ ) ) % 0)ŝdž ďLJKura (C810 ail iu preu ϭ͕ sérov Ή Breza :Ă ŶƚĂůƵ r. Ca ĚŝĂ Ě ƵĐ ƌĂŶƟ ) ƵůĂƚ é liek y (Fagu c perus virgin Ϳ Chlorid Έ LJ Ϯ ϲ͕ t šupin͕ t e (E89) Dát ϴ (K210 ) ŝdž njǀ ϭ͕ ϯ ƚĄ Ϯ ϲ͕ ϴ Wϳ Έ&ϯ ϳΉ (T23) D ;t kazu íny é KuraůŝŶ t y ϭϮ um KĂ va ĐƟŶŝ ĐŽƐ Ŷ ĂƵ aeus ƟĐ Ϳ Buk lesný ný (Juni Odp Έ&ϴ Ή FESDNÉ influenza ZŽnjƚŽēĞ j (MA) ϳ͕ (K213 ; ŝĞƌĂ ͕ Ϭ Ή pois • Vakc a čas ďLJ Ϯ͕a kožn l ϭϬ (E71) Έt PRO gal) ŝdž Mačk Ϭϭ ) ƌĞ ŝĐĂ Ϳ ; Ž ŝƚƌƵƐ id Ή r červe ínove tenc ϲϴ (Fun ophilus d ϴ͕ t ϳ ϰ͕ ϴ) Ϳ ) orúens) LJ ϯ ϵ͕ t njǀ male (C721 ůŝƐ ƵƐ Ϳ Céde vždyzelený iny odb Wϭ Έ&ϰ ϵϯΉ a Dôl ervir D ;t aůŝŶepite Haem čajú Ϳ Έ&Ϯ ϭϳΉ (E88) ϭ͕ ϱƌĂƚĄu (TCPA ϴϵ(K226 Ě Έ/Amyláza kyselŝdž Kŝǀŝ ŬŽƐ ; ŬĂ ; ubus ŝƚƌ Ă ŝŶĚ ĚƵ ŝĂĐĂͿ ƵƐ eru (T80) ežit Kód ϳ͕ t ; ftalát ický-%toxoi ci lek ϭϴ oviny ín) Έ&Ϯ ϱΉ Ϯ͕ ϴ ϭ ͕ (K202) ďLJ ϲ͕ t Cyprus ressus semp ŝĞ Morč á poz drid D chlór Έ&ϯ ϳϳΉ alam Tetan + íny <Ž Ğƚ (R ŬĂ ; ŐŝĨĞƌ ŽƌĂ Ğ ĞŶ ĂŶĂƚ kra t ŝdž a perie Έ&Ϯ ϯΉ ár AnhyϮΉ ͕ t vé bielk ϭϮͿ (E72) ǀŝĞƌĂĐŝĂ ƐƌƐƛ͕ ƉĞ (T21) ŝdž njǀ ϲ͕ ϴ ƚĄ ϳ ͕ ϴϲ okob jiny nám Mork ;t ůŝŶlLJ ϱ ϲ͕ a močo D Έ&Ϯ ϳϰΉ Έ/W drid tetra ƌŝĞ͕ ƚƌƵƐ͕ ŵŽē (Cup japonský obtusa) Lŝŵ alina ƌşŶ ĂŶ ƐƐŝŇ ƌŵ ůƵƐ ů ŽͿ Ϳ (K81) ϭϭ Ϳ Έ&ϯ Ή 0ʑ B12 (Kyan • Vitam ka (E76) ron) Meno(T7) epite t é Dza ; ŝĞƌĂ ϴϱ Ϯ ͕ t is ϭͿ Anhy ďLJ ϭ͕sérov ) ŵ Ɛ Ă Ƶů Ğů ŝĐĂ uštek e ypar 3 ĚĂ ϱϱ oxidá Έ&Ϯ ϬϱΉ (P4) ín Myš dend Nep Ϳ ͕ t a M WĂ ;D l, Poh ϭϬ ŝdž

% ϳ ϯΉ 45 Cypr ͕ ĐƵ Ϳ prie rbát Diu ŶƵ ŝƚƌ ŵ ĂŶ ŝdž njǀ ϳϬ ƚĄ ͕ ϮϬ (K80) leuca ŵ Έ&Ϯ ) (E81) 6+Vitam ;t ůŝŶLJ ϲ (A WŽƚƌĂǀŝŶLJ lavi D epite Έ&ϰ ϴϮΉ Asko Έ/W réz (T42) zvis ĂƟ Ƶŵ Dát bielkϭϬoviny ϵ͕ t M ĂŶŐŽ ƵũĂ ; ƌƵ ; ŝƐ ĂƉŽŶ (Chamaec aleucaovoliť spr (P1) Myš ϲͿ Ή 46 ŝĐƵ e a Výš D ; ŝĞƌĂ ϵϭ elín Ή um ko (K77) 0) (A ový červ) ) (Mel močoďLJvé ϵ͕ t oviny ϭϯ Έ&Ϯ alba) ístu Žŵ Ɵǀ Ϳ ĂͿ (E91) t ka % M ĂƌĂŬ űĂ ;W ĚŽǀlj ƵĐƵŵ Ă ũ ĂͿ ƉĞƌƐ Brom vys níkBU v 5Y ) ϰΉs spp.) 0) mu (T103 Ĩ LJ ϳ t njǀ ͕ (HDI) (P5) (sleď sp) AZIT Ϳ Έ&Ϯϴϯ Ή Ăƌ ƐĂ ůĞŶƐ ĂŶ Έ&ϯ ϬϴΉ Myš Dŝdž ;t é bielk tav % Čajov (Ficu ž (K74) (Que ϳϴ ŝdž anát NKrcusrcus rubra pne ůŝŶ tϴ͕ ϭ tϭ͕ (E2) PAR es simplex M ĂƌŚƵ ǀŽ ; ďŽƚƌLJ ĂLJ ĐŽ Ϳ ŵ Ƶŵ ϭϴ Ή enia ris Žƌ olia) nie Fikus Έ/W yd (E24 D ; biely Έ&ϰ ϰΉ Myš sérov ƌĂŶƐ ďLJ ) 62 rV OV ŶĠ ůLJ kis ϳ͕ ƚlj agrif ĂƉ izoky WĞű ƚƌĄǀ͕ ďƵƌşŶ Ă Ž l (Asca ƐŝƐ výs (Que Έ&Ϯ ϭ žiad ŐŝƵ Ěƌ ĂǀĞŽ ŵĂũ ϳ͕ (K8) á žen Pod Dub ŝŽ ſŶ aldeh M ) ϲϱ ný canis ĂŐ Ɖ ϱΉ ,6-di byx) (E5) Έ&Ϯ Ή ďŝůŝĂ ǎů epiteŝdž ;t ůĂē dϭ ϲͿ led(T77) ƐͿ Árcusčierny) njLJ ĞŶ Ğů a ank Kód isAnisa 0ʀ ml/ Form pis lén-1 Ϭϯ Ovca D ku v Έ&Ϯ ϰϰΉ ) cm Hm g rnský (Que IM ^LJ ŽƌŝĂŶ ŵ Őƌ Ƶŵ Ϳ ĐĂ Ĩƌ Ɖŝ ŵvka Ϯdetsk(Toxocara D ĞůſŶ Ă ; ƌ ĂƌŝĐĂ ĂŶƵŵ ŝŶ ƟĐĂͿ şĐŚLJ ůƵ ŚĂ ϲ͕ Ϯ y a peč ) Dub červe hos metyΈ/W dný (Bom (K225 lgar Škrka otn ) EZK Heb /9 Έ&ϯ ϬΉ gáj perie Ŭ ; (E209 biely, UN ŝdž ŝŶ ϯ͕ ' ŶĠ ͕ t VMW ) ƌ Ɖŝ ŵ Έ&ϯ ϮϬΉ Hexa pit. s) osť hod iatk M ŝƓƉƵů ; ;^Žů ƚƌƵƐ Ɛ ĞƐ Žē ĂƐŝĐŽ d. O vka psia WƌĂĐŚ Έ&ϴPapa ITA ēĞ Ğƌ ; ĞƚŚƵ ƌŝŐĂŶ ĞƌŝƚĂ LJƌŝƐƟ ƌĞͿ (W69 ) (T406 vu ĂͿ Škrka l D ;' ůĂē dϯ príp Dub kalifo(červený, áb príro Έ/WϲΉ lupu KE % a ord . ƌ Έ&Ϯ ϳϯΉ 3 0) ica) (K70) (E73) lifera y ŚĂ ϲ͕ ϯ Ϳ ) adu D ƉĄũĂ ũŬĂ ŝ ĚŽŵ Ġ ǎŝǀ ĞŶĐƌ ƐͿ la ůŝĨĞƌ ĂͿ YP Hodv (Humulus ϮͿ (T18) Ή mix ) KůŝŶ ƌŝĂŶĚ Ŷ ;K Ă ƉŝƉ ;D ůŐĂ ƵŵͿ inu Pesϴϭepite a dacty 1 Ή šupin Z (W36 D ē ; ŝŶ h ϯ ŶĠ arab Dub é (K82) ŶƵ pu Έ&Ϯ D ĚĂ eľ Ğů ƵƐ us júce Ğƌ ĚŶ ƵůŝƐ Ƶƌ ) rcus) (Phoenix ea YZ es ŵ ůŝĨ PĂ ƌĂ ĂŶ ÍN ƐͿ ϯϰ Ϳ ss Ϯ͕ ŝdž ϲ͕ ϳΉ KŽ ƉŽƌ ; ĄŶŬĂ ƚŚ ŝĞƓŽŬ Ƶŵ ǀƵ ŶƵ Chm peroxidáz ϵΉ (T209 ho Έ&ϯ (Que BYL MWME ,ŵLJnj MC Pes kožn Ăůŝ kg entalis idea) D l ;' ŚĂůĂē ͕ ϰ ͕ /ϲ͕ Έ&Ϯ ϳϬΉ Ğů

% 7) Έ/W é (Coff H M (V ŝƐ (K76) leká PĂ ŵĂƌ WƌƵŶ Ġ ǀŽ ƌĂ ůď ĞĂůŝƐ glo s spp) Ή epite Έ&ϱ omil PEL E Q a occid Kƀ ĂũŽƌ DĞŶ Žƌ ĂŶ ĂŶ (E87) ĐŝŶ 12 2) Chrenovázrná – zelen ϭ vé delto vník pravý lyptu betulus) ) (T15) ŶĠ ϯ͕ ϱ a) Ɖ ŝƐ ŵ ) ra t. Έ&Ϯ ϲͿ Pieskϱϴ epitel ŝdž ŝŶé a ϭ͕močo (W4) rolfe VXI (A PŽ ǀŬĂ ; ŝŶ ; ŶŐ ŶƵƐ Ă Žƌ po rosia Ďatľoi ϴΉ vé M ćƚĂ ; ƚŽǀlj ;KƌŝŐ Ƶŵ ŝͿ Ă Žĸ Ɖ͘Ϳ s (Euca (MDI Ă ; Ɖ(K301 48 Allen inus Έ&Ϯ ϯΉ (E74) icana D ; ŚĂůĂē ͕ ϱ ϯ͕ D ϲΉ % rózia (Amb Kávo Έ/W kyanát Os Ğů (T33) lyptu (A Sůŝ LJďLJ Ă ŬĂ ůďƵƌ ůƵƐ ď us hip Ϳ X Z (Carp Potkan (W1) ƐƉ Ϳ Ή l, sérov amer Έ&Ϯ epite * ʌ2 M ƵƓŬĄ Ž ĂƉƐŝĐ ĐĂƌǀ ůǀŝ Krv Ă ; ϲͿ avá Euka sē r) adr (K20) Έ&Ϯ ϳΉ Rʛ ϭ ŝŶ ajný Ɖ͘ Ϳ ŶĠ rpa) ǀŝē diizo WƌŽĨĞƐŶĠ ŝdž ϭ͕ &I Ϯ Ğů an ϯϴ nepr Ή ͕ D (E75)͕ t Latex s EDT (Fraxinus (T1) esu • Z ēŽ elatio (W3) obyč ; ĂŶĚĂ ss ƐƉ =0 EN Amb ϲͿ fenyl ƵƐ Ϳ M ĞŐĂŶ ; ƌƵŵ Ă ;^Ă Ƶŵ ƌŝƐ ) V thica sē ϭΉ Wϵ Έ&Ϯ ϴΉ Έ&ϯ oviny rosia pac Hrab acan ; ŚĂůĂē ϭϱ ϲ (E83) ický léndi ͕ t D oviny (K72) ]˃ Ambrózia & a) ĂŶ ƌŝƐ ƌŝƐͿ Potk bielk na) k Έ/ Ŷ ůŝēŬĂ ;W ipogloĂƌƵƐ Έ&ϰ Ή vé bielk ient seriaWE Ğƚ ǀ (Amb amer A trifid Oƌ ƉƌŝŬĂ Ă ĄƌƐŬ ŵŽŵ ůŐĂ lia Ϳ (T27) ͕ ' ŶĠ ϲ͕ dϯ ) Ϳ Mety prach Έ&ϴ Ή á 0) E SF Z ŝŶ A kód ϰϵ (Fran IM UN GS Ϳ ƌolistá a žiad Ή BĞ ƌŶĄƚ (H Žŵ Ŷlj ƉĞĐŚ ǀƵůŐĂǀƵůŐĂ oviny ϭϯ nyϮ͕ dϯ močo ovan 02 Jaseň (Fraxinus veluti 3: WůĞƐŶĞ ϴϮ PĂ ƐĐĂ ; ĞŬ ŝŶŶĂ ƵƐ ǀƵ anifo ĂůĞ e 1 (Ambrosia % ve) 4) PMR(K71) ϬΉé bielk Dŝdž ;'ϭϮ ůĂē Ϯ͕ D (E222 ϭϬ VX (T81) ƐĂ rezov VVYpalin ut ;, 1 rózia am ǀĞ Ăŵ ƵƐ Ž Έ&Ϯ ϯΉ Potkan Έ&ϯ m) (W2) laxati le á ϳ ͕ Múč͕ D vlna sprac OF 'Ă n ŚĂ unis) Έ/W spp) Jaseň Έ&ϱ 3 (K84) ĐŽ e RĂ ůǀŝĂ ů ; ŚLJŵ pl ĸĐŝŶ sérov r lib ZI Ğƌ R% 4E B Ή Amb Έ&ϴ Ϳ m vyp ghula ŝŶ D ŶĠ (E84) ϱ r rubru (T2) − Imu EN OT ) Ovčia (Ace E ƌƌƵtrojzánO Ή ϭϮ Ha ŵĄƌ ů ē ŶƵƐ Đ ĐƚŽƉ >ŽůŝŐ Ϳ ϴϰ ƚĂ an ƐͿ l (Ispa us comm Potk lniť V ůƵƐͿ (W67 ŠĂ ŽƌŝĐĂ ;d anilla Ğƌ Ž YP rózia a) dná Javor ný (Ace s japonica) (K75) 7 86Amb ϬΉ oviny Dŝdž ;'ϲ͕ ůĂē ͕ ϯ͕ Wϭ ya) T-ly us) (Ricin v príp ǀĞ ZƀnjŶĞ Έ&Ϯ ŬĞ ŝĐƵepite Έ&ϲ IX ůĂ rózia ϴ ϲ͕ 'Psyllium n ,Ž ŸĂƉĂ ƵƚũĂ ĐĂ ;K ũŶlj ; ƵƌƵƐ červe ŚĂ stachT pezápa mfo nofeno YPIZÁ Ή ΈD ŠŬ ŵŝĄŶ (V Őŝď ŶŝĐƵ − )7) ƵƐ Prasa ŽŶ sérové bielk 0) & Amb ade ϵͿobyčajný anthus annu T-ly Javor cyty ská (Alnu a) ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ ϱ͕ ' typ ϲΉ Ϭϲ ƚƵ euro rosia psylo R%W T B(W17 Krv CŚ ;> Ŷŝ ēĂ ĂŐ ƉͿ ĐŚ ĂƉ ĐƵ ϭΉ o sam dLJ nilka ; ŝŶ japon Ϳ (T17)mfocyty : CD3 izác CIA t l ϭϮΉ 4) I^E Ğ Y (Heli 59 ný Έ&ϳ ϳΉ Έ&Ϯ W s incan (TDI) Žƚ ŽďLJ ƌ Ɖ ƐƉ Ϳ aria) LJŶ ƌ ũ Prasa epite T-ly D ; ŚĂůĂē ͕ ϵ Ricín ƵƐ ifolia (Amb a ia ǀĠ ϲ͕ 9) Jelša opl obr Έ&W nica (A Ϯϭ 4V XY (Alnu anát scop Ϳ + Ή lym P (M6) ok mfo Ă ; Va njǀŽƌ Ž le ƌŚ Žď halim ská ia ĂŐ ĐĞ ďĞ Škreč ƵƐ atc &V Ğnj (O 59) 0) az s sivá ēŽ ŝĞ Έ&ϳ ϵΉ Έ&ϯ ϯϳ kód R WĂƌĂnjŝƚLJ ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ2) ϰ͕ D Slneč focy t izoky Imu(T4) cyty pomocn VMG u aleb ϵ͕léndi (A Ś ůŵĄƌ ĂŶ ĐƚĞŶ ƐĂůĂƌ ĐŽ ŵ ica) Jelšadife ria japon ϮΉ Ą ćƐ ďƌĂǀ Ěnj ďƌ ůĂē ͕ ' tov ĐƚŽů WX (Koch nor) ƌ iva Baccharis ovitá (W90 Έ&ϳ Ή Έ&ϯ ϬϳΉ cyto D ; ŚĂ ren )60 (M31 MGE é: ŵ o vyš ϭϬ Toluy Έ&W ϲͿ <Ă Ăď ; Ă ;WĞ ůŵŽ LJ ;KŶ ;^ĐŽ ϲϬ ) ria japonlus avellana) NK (T208 metl VI ský popínavý • D ćƐŽ ŚŽǀć ĂĐŝĞ ;KƌLJ VW HU Ăǀ ϭ (W16(Ap 464) Kryptomé ciál (IFE ĐŽ ƐͿ bun egulačn toxické CD3+CD ϱΉ 1) ϯ͕ t (C281Ol tome etre 2 ) YW Basia ŝdž ŝŶ (M31 om Έ&ϯ ϴΉ 6) ϯ ká (A B-ly (T83) LY) ŝƵ tenuis Έ&Ϯ Έ&ϲ Ή <ƌ ƐƚƷƌ ^Ă Ă ŝŬƌ ŶƐŬĄ :ĂĐŬ ĐƵƐͿ PLE ƌ Ɛ SNE TI ky: Ƶ icus) ϭ͕ ϱ ůĂēŶĠ dϮ ϯΉ ϱ͕ D Ϳ ) D ćƐŽ ũĂŚŸ ēŝĞ ní hlá MPP japon =japonW ŬŽǀ WĞű ƐƚƌŽŵŽǀ Ă Ŭƌş 79 ) (Cryp ajná (Cory Έ&ϳ Ή )7 CD1 ý index : CD3 4+ Wƌ MĂǀ ϰ D ; ŚĂ (KOcordata) anindic Έ&W (C419 ChmVKeľ ϯϲ yteri (A LĂ ƐŽƐ ; Ğƚ ƉŽ ŶƐŬĄ ƉŽŶŝ ďĞ ŐůĂĚnaria (M3) ϭ͕ LIEKOVÉ Ϭϵ B −a)mfo(T70) tus ϰϳ Ή sen +CD cyty 6+5 Ϳ ƌ WƌƵ OR D ćƐŽ ŬƌĄůŝ ĐŝĞ á, antip a obyč (Tilia 5) ϯ͕ D ) 40 TI (Humulus Ăǀ Ě ϭ (W14t ) (F351 Alter -2 a)VYRY ŝdž ŝŶ ϵ͕ dϭ ých s clava Έ&ϭ ϱϰ Έ&ϰ Έ&ϮΉ : CD1 6+ (IRI): CD4 8+ 0) ϭ AnalgetikϮϬ͕ & >Ž ƐŽƐ Ŭ ůĂ ũĂ ƉŽ ũĂ ^ĐŽŵ ŝĂƐ (C286 Liesk malolistá ký (Mangifer (CD Aktivov ϰΉ ŝƵŵ ŵͿ ƌ WƌƵ Ăů ÁL D ćƐŽ ŬƵƌĂ ēĂĐŝĞ rgillu s v zm %W Ή Έ&Ϯ ͕ & %: ciliat 4 ;d ĞƐŶĞ Ϯ͕• D D (M31 ané 9+ +/C n 3+H (T71) ůĞĂͿ Έ&W (C388) ϭͿ >Ž ĂŬƌĞ ůĂ ũĂ ƵƌƵƐ ĂũŶĄ ; yŝƉŚ Aspe s)Ϳ ƌ WĞű ďLJůşŶ Ă ŬǀĞơŶ s flavu ϯϭ Ě ϰ NA ϭ (Iva ysle tý ƵƐ Ăǀ flexu Ή ŝƵ ŵ D ćƐŽ ŵŽƌ LJ ϭ fenak şŶ D8+ ík indic us alba) B )– Reg LA-DR+ Iva 86 ˶E rgillu Ϳ Ɖů 7) D Diklo ϭϴ gatus ƌD Ăů Ŷ ŵ ) IMLipa govn (T9) T-lymfo (M20 Ϭϰ Έ&Ϯ ϮϱΉ zák D ĂŬƌĞ ƌĂĐŚ LJē ũŶlj ; ĞĂ ƐŽ Aspe O] ohnu us vec ĂͿ ŝdž 4)ϭ͕ ǀŝŶ ͘Ϳ ϱΉ ) ͕ & zónϬ͕ &ϰ w Ƶŵ ďƵůşŶ UN (W82 D ćƐŽ ŬŽ ƵŶretro Ăǀ ŝƵ CD4 )ulač ona Man295) 2) biela (Mor 43 SW ) Έ&Ϯ ϮϬΉ us rubra (C300 ƐĂs fumi Láska D(M30;D Έ&ϯ ϯϲΉ ƚƌĂ Feny ϭϳ lbuta Wƌ ƵŶƵƐ Ăǀ ĞƐƟĐ ĂͿ ƌD Ϳ ŶWĞ Έ&W ) (A ITA ) +CD D ;d ůĂ Žď ēĂ ;^Žů ƉƉAspergillu né(T10)len ako cyty č. 355 ĞƐ s nidulans ranth D ůŝĞ ŬƚĂůď ůŽ ná (Mor europaea &V (Ama 30ša Έ&ϯ ϭΉ ϳ͕ &ϰ Ă ; erov 25h T-lymfo ƵƐ ϭͿ (M30ŝdž 9)ƉŽ ϭϯ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ súča Έ&Ϯ ŽŶ (W24 ) Moru (C217 ϲΉ ŵĞƐŶĠ ĂůĞƌŐĠŶLJ ŽŐ Palm Wƌ ǀ ũĞĚŶĞũ ƚƌŝĞĚĞ (A ša červe ĂŬƌĞ ŽďLJ LJŬ ƉĞƐ Ɛ ƉͿ ƉůĂƚ /20 rgillu (Olea ighC(T41) cyty Έ&ϲ ϳΉ Ibuprofén Žŵ ĞƐƟĐ ŽĚsus) • D ĨĂͲůĂ Ŭƚ sť IFEL ƵŶ eri) &ϯ n &ϭ

% vec ƓŸ Ή Ă ; us 07 niger psky D );& ƚƌĂ (W15 ƌ Ĩ ϭ Moru s ŝƐƐ ϰ͕profé D12 0) (AK Wƌpalm Έ&W) D ĞēŝĂƌ lj ũĂnj ŝƚĂ ƐƉ Aspe Ɛ Ě Žŵus spino (C209 Z. z. Y rnia) ƓŸ Ă ; ŽŶ Láska ĞƌĞ ranth Έ&ϲ Ή Έ&ϯ Ή e Aů ƚĂͲůĂ LJ ϯ Ϭ͕ s hep Krv (M12 ĐƚĞƐ rgilluLJŬ TLY) 31 euró ) Ϯ ) 7 low vník ϭͿ ŝdž ƉŽ Keto Ġ Ϭϱ ƌĞ ĂůƵ ranth (W37 D ŽƌƐŬ ;ZƵĚ ĞƌĐĂ ŶĞ Aspe Ɛ ŵ s oryza Ɛ Ě Ɛ ŵ (Ama (Ama Ϳ is) ntosa ϯ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϳΉ ín ϴ͕ &ϭ lsalic &ϭylová Έ&ϴ Ή Ŷ Ğ ƌ Ĩ Olivo (A (Juglans califo BĞ ƵƚĠŶ arin Ϳ ĞŶ Ğ ƌĞƓŸ ý ;D (M7) Έ&Ϯ ϭϰΉ Krv D ;& Kode (PC ĞƵ (T22) ĂůƵ form ƚƌĂ ͕ & acety a tome h ĂĞ Ğ ƵƐ 6) ƐͿ usƟĐƚĂ lans Ϭ͕ Ăƌ áto D ƵƓűĂ ;W ĞƵƌŽ ďLJ AspeŚƵrgillu ϭϰ )Έ&W lenti vec Ğtŕnist Έ&ϳ 'ů ŐƵƌƚ TRE 20 ŝͿ s terre ŶĂ na Έ&ϯ m lina LJ ϰ &ϭ Ϳ ĐƵ ŽƐpullu ƉŽ &ϳ (C288 ƌŝŶ ĂĞ Ŷ ƐƐŝŶ Orec hove(Ac31(Cary ŶĐ rgillu ͕ & ) zie Ġ Ğǀ Láska ϭΉ G) ďůŬŽlex ;Dwrigh D ƚƌŝĞǎ Ă ;Wů ƌLJ ŚLJAspe WĞ tii) sérum ƌĞ ǀŝŶ olϵ͕ nový ŝdž Kyse Ή (M5) ϴΉ (T404 ĨĂ ƌŝŶ ) :Ž njĞşŶ ko ĂǀƐŬ Ġ Ɖƌ ϭϯ ŶŝĞƌ ƐƚĂidium da (Atrip :Ă ďůŬŽ Έ&ϭ ϲΉ ĂŶ Orec ŶLJ ;&ϰ͕ cetam ) (W7) lex Ă ; 2) D ϱϬ Ή ima) (C204 MOLEKULÁRNA c peka ƚƌĂ ͕ & áLJ ϱ ͕ & is) ůŐĂ Έ&W Lobo Ϳ ƵƐ KƐ ĂƚĞƐ ŽǀŝƚĠ ŶĐŽƌ ŝƌĚ obas ʈ ŝĚĞƐmum Ɛ Ă Ğů eaůŝƐͿ ƌŽ ) KĂ lieko Ŭƌ ĂǀƐŬ Ğƚ (Atrip altiss Έ&ϱ ϱΉ Έ&ϯ Έ&ϯ(M20 ) ƉŽ &ϴ ϭϰ ŵ ĚƵ ǀƵ ĐƵ ciner 01 Para iotik &ϰ nthe ĞƐ ĨĂ ƉƚĞ (W10 ƐƐŝŶ Orechove a illinoinens Ή da :ĂALERGOLÓGIA Ğǀ mix Wů ĂƚĞƐ ;K Ž ŐĂAure 3: ŐŽ nthus (C203 ǀŝŶ NE ŝdž ϰ͕ Lobo ŵ tis (M2) ƚĂ ϯ͕ Ϳ biela ͕ & ƉƐ M ůŝĞŬŽ Ŭƌ ŝĞ Antib leuca Ϳ ŝĚ <ƌ Ή ) ϭϯ Έ&ϱ • (Aila , (T72) m ŶLJ ŚĂ ŐŽ ĞƐ (Cary 3 D ;& oglyk Ɛ Ğ ans ) ŵ BotryŶŽ ůƵalbic ƚƌĂ ozidy ͕ & LJ ϲ ϭϭ aréta ĞƵ atý onium Wů ƚƌƵŚ Ăůŵ Ɛ ϭϰ Έ&ϰ Ή ƌŽ Έ&W EC D ůŝĞŬŽ Žǀē (C309 ƚƵ ŽƉ album ) Marg Ή santhemu ϮΉ ) ƌĚ %' dium n P ŠP Ěŝ LJƟ ŐƵƐͿ acrem PROT) ƉŽ ͕ & (M16 ͕ & ŚĂ ŐŽŝĚ Amin ƚĞ ) eň žliazk Ăƚ Mo WƐ ͬ ^ ēŶLJ ; Cand Ăƌ ida ŝdž ϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϭϬ − Fag IFICK ) (T401 ) Έ&ϱ Ή Έ&ϰ ϬΉ ) ,Ž (Chry Ɖ(W19 D ůŝĞŬŽ a ϭϯ anum ILÁ Pajas (C201) 46nopo ϭϱ IM UN ĂͿ arum ƵůĞŶ č kokosová nzoffi ĞŶorium AN Ϳ ĂͿ ;& ƚƌĂ ͕ & ƌŵ ŽƉ ŚĂ ;Dalosp D xicilín (Che (M14 Krv ͕ & ϰͿ ocy Á BU Amo Ŭ ƌŝĞ ŬĂ ;^ Ceph a Ăƌ um ĂƟ herb Έ&ϵ Έ&ϰ Ή nus molle Έ&W n ) ̌4)'-*-'/ OG D vátk ŝŶLJ ƷŬĂ ; biely ŝĚĞƐ TK (T402 TIG ĞLOƌŵĂƚ Ăƚ)ŽƉ p 1 roma% n tárn sky ƉŽ &ϵ LJ ϳʈ -g+ ĞƐĐ )(Schi s EDT Palm ŵ a ŵƵƐ ŽƌŚƵ icilín SΉ −lekár &ϵ ϵϬ &Ϯ ŝŶ ĞĚůĄ Ă Śspori (C308 rus scus) y Mrlík Y NK ZĂ ŐŽ ŵ Ϳ ǀŝŶ ÉN

ŝdž ϰ͕ a 20 04 ) Ϳ ϰ͕ Amp ϯ͕ IgA Sr ďŝůŶ ŵ nalis ŵ (T11) PR S −cia lenti OM ƌĚ nvník akti Ğ BU ƌLJ ƌĂ Ɛ ŵens Ή (Syag peru Ϯϰ Έ&Ϯ ) A Clado ƉĞ ŝdž ƉŽ a ŝŬlunat ƌƵ Ϳ ƌŵ er ŚĂ (W21 Dlexín;& ƚƌĂmix͕ & offici ánsk ƵƐ 4) ASL OT (E2(Pista 0) ^Ă ǀŬĂ ũ ůƵ vita OVÁ ϵϵ (C307 Múro • K ēŵĞŸ Ă ƷŬĂ ƉLJ ŶŽ ĐĞƵŵ LJ ϴ ϭ͕ &Ϯ IgMa nD YŽƉ 2 Ğ y LÍN (M30 ϬϵΉ Cefa S ) aceri O folia) (T73)I MI 17 Ğůulari nΈ&WSS−−etari ŽŐ urasc ĮŶ ƉŽ ovník P H xován Ϳ ĚƵ ŬĄ purp E2 ) Έ&Ϯ ϬΉ (W6) Ή Ăƚ p (A −anus ^ůĄ ě ; Curv (FAI) IM UN Piepr masti ŝdž rínyϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ 21ADN um ŐůĞ ;, ũĂƓƐ *I n(Plat KROB :Ă ŬƵƌŝĐ ŵ &ĂŐŽ ;ƉƓĞ ŝůŝĂ (C216 IgGϮϱpalestínsk ca) ƌŵ A (M9) Ϳ ccumĂůĐ 'Ă Έ&Ϯ ϯΉ Έ&ϯ ϱΉ Cefalospo n (Pari er KO áza lia) ITA D ;& ƚƌĂ Ϭ͕ &ϭ ϯ ͕ &ϯϱ ris) ʈ (W5) (T20) cia Ϯ n Can (E2 did etifo S –vník ^ůĞ ŵĄŬEpico ) ĐŚ ũŶĄ ; arior ĂĞ sLJƓĞƚƌĞŶŝĞ ŽŶĞƐ ƐͿ Έ&ϭ Ή Έ&W ĂůĞ KƵ ƐĞŶĄ Ă ; ŶĠ ŵ ŵ Ăů tium LJ ϭ ϯϭ PistáYW Rjavor IÁL roxím Έ&ϭ Ή ianDvulga MP a Ήjudai Ğ )LE * ) ů Ě olistý Pod (C212 ƉŽ &ϭ ŬŽƌĞŶĞũ ƉŽƚƌĂǀŝŶ Ϳ ŽǀĞũ ŝŶƚŽůĞƌĂŶĐŝĞ a ma B Asp equis ) ƌĞ ƵƐ ēĂherb Múro n (M8) cín ϴϳ Cefu ƵƐ us) glauc ƌĞ ŬĂ ŶŬ emis ^ůŝ etari ϬϮ 9< n S ǀŝŶ ƉĂ us trie NY ŝdž &Ğ ϴ͕ thium Ή (T201 72 arina erg ra) nna ĐĂ Kǀ ŚĄ ůƷ Euro ĂĚ ďLJ ergill ME ŝĐƵ Ϳ XMG Ϯϲ (Arth INÉ (Pari ƚĄ ŵŵ me ) Έ&Ϯ ϴϮ ĐĞ Plata IgE € ajná floxaD ;& ƚƌĂ ϭϱ͕ & ϱ ͕ &ϵϱ (C213) n − /Ő' dy M Έ&Ϯ ϳΉ 1 (Casu ) (W43 ďĂ ia absin*)ntata n NT dƌĞƐ ;' (Asp ǀĂ ĂͿ ;W/d'ϭͿ julifloillus – IW ƵƐͿ Ŷičník S − a obyč ) Έ&W IgG emis PŽ ŽƐŽ ;WĂŶ ƷŬĂ ĐĂůĞ ĂͿ PR Ž ǀƌŶŝmonƌĂilifor 3 IPʧR Ϳ (M45 Έ&ϭ Cipro opis ϬϬΉ ;ĨϮϰϳ͕ Ĩϳϵ͕ Ĩϭϭϯ͕ Ăů ůŝƐͿ es ƉŽ ͕ & LJ ϭ ϵϮ Ϳ ) pro – protilá ĂƟ ŝƐͿ ĂĞ ůĞͿ Έ&ϭ ϰϱΉ (W20 SQ Prasl C3 Ŷ Ĩ ϭ(Pros n B −VYŠETR OT a excelsa) Ή(IgG a tride ĞƐŬĂ rium (Arth ǀŝŶ ͕ & ƟĐ ƌŝƐ Ϳ 8) Έ&ϯDoxy Ή cyklín tilátky ϵϮ(C305 )n S −Palin kom Wƌ ŽƐŽ ŵ ^Ğ Ɵǀ ƓŬ ŽŐ ƵƐm halod 1-4) 46 SQa) -)(W8) Ă Ɛ ƵŶ ŽŐ ƚĂ ILÁ Ϯϳ emis (T37) tky ínDŝdž ;&ϭϮĨϴϵ͕ Ĩϳϰ͕ Ĩϳϯ͕ ĨƐϵϬ ĞƐ Ϳ Ŷ ĂpisŶ Ĩ ϯ Potajný (Pice ϭϱĨƐϵϬϮ͕ ĨϯϮϴ͕ ĨϵϮ͕ C4 ϬϬ͕ ĨϮϲϬ͕ ĨϮϭϲ͕ Ĩϲ HLA ƚƌĂ ϰϵ LJ Ϯϰ ͕ &ϯ͕ ĨϮϴϭ͕ ĨϮϯϵ͕ ĨƐϵ ŶŶ Ă ĞĚƵ ei Ϳ pleme a pravá ŬĂ ĞůĂŶsporu ůŐĂ ƌŝƐ(M20ƚƵƐͿ n Palin dƌFusa Έ&ϯ ϴΉ ŶĞ Žŵŵ LJƉ ŝĚĞŶ Ϳ TK MW H (IGA ŵ Proso Pƌ ĞŶŝĐĂ ƷŬĂ ; njĂ ƐĂ ĚƌĄ IgG IgG, kom áΈ&W(Arth Ă ca dioic &V -B2 ENIA ϮΉomyc ůŐĂ (M21 ͕ & hord Έ&ϯ ĞƐ intho ƉŽĨϴϰ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϯϯ͕ Ĩϴϯ ϴϰ (C222 Ϳ S − Cirk ŶĂ 2) ƉͿ Έ&ϭ ϬϭΉ ϲ͕ Ĩϰϴ͕ Ĩϰϳ͕ ĨϮϯϱ͕ ý Y PR Erytr re) %' IP 3) (T96) IgA inová nt (Urti (IGM )ƌŝƐSmre stepn 7 ple n Bieravadov dƌ Ƶŵ ǀƵ Helm ;D ;dŚƵ Ϳ Ŷ k obyč drum ŝdž á ϯϯ ǀŝŶ ͕ & ϱ ͕ Ĩϲϰ͕ ĨϮϳ͕ Ĩϵϱϯ͕ Ĩ Ή ín ϴΉ n Kar Έ&ϭ amic ůƵ Ϳ ϴϱ ) PƓ ǎ ŵ ƌLJ ũĂ ĂƐƚĂ ůƵƐ Đ ŚŝƐ Ś ŽĐĐ ŶĂ ƐƉ (ASL vulga -) 6 ĨϭϯϮ͕ Ĩϭϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯ ƐƚƌĞ sum , IgM ϰϭ͕ ĨϰϬ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩ *(W20ŝƐ ĚŽ uluajúce mentomáWϮ (HL ) ƌŝƐϱ͕ ĨϮϱ͕ ĨϮϱϲ͕ ĨϮϬ͕ OT hum) D ;& ƚƌĂ Ϯϰ ƟŶ ŽůƵƐ ǀƵ ƵƐ (M4) into Έ&Ϯ ϱϯΉ cum ϮϵϮ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϭ͕ Ĩϵ͕ O) ĂŬ ;K globo ͕ &(C398 lkov ) ŝůŝĂ Gentϯϱ ϰΉ klavulánov Ğů (IGG ELEK Palin Ŷŝoden AB2 ec dvojr diolipín Ĩϭϳ͕ Ĩϭϯ͕ OE ;&(W46 I ĎA (T14) distic n Kar RĂ ǎĂ ;K LJ Ă Ěůlj ; ĚĂ ƌĂĐ ŝƵŵ ǀĞůůĂ ĂŵŝĂ Ϳ Horm (AD Ĩϳ͕ Ĩϲ͕ Ĩϱ͕ Ĩϰ͕ ĨϮϭ va dvojd Έ& (Taxa Ăŵ lera ƌŝĞ ƐĞ ĞŽůƵƐ ƐĞŽů ůŐĂƌŝƐ ƌŝƐͿ 5) s)>: E˃ Έ&ϯ –dium Tisov 7) ) ŝůŝĂϴ͕ ĨϵϮϵ͕ ĨϳϴͿ ĐĂum ǀŝŶLJ faeni ŝdž ƉŽ ϭϳ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ ͕ &ϰϳ n (C1) imu ska Έ&Ϯ ϱϲΉ pro iny kraalba) ) Pŕhľa lekár Ɛ Ĩ Ăŵ LJŐ lj ; ƌĚ Ɛ Ă ĂĚ ůƐĂ dƵ tomi LŠ(T218 n diolipín – aut Έ&ϭ yΉ (CAN NS) Kyselina Ϳ TROF RLJ ƌĞĐŚ Ŷ ũĞ tilá ulus vsk ncia nok iccaϱϬΉnapu cotu n β-2 ŬŽ raĐĞƌ Ă ;WŚĂ WŚĂƐ ŚĂ ǀƵ (M30 1 la)ŬĂ ) (IGG (Taxo Ŷŝ(W9) ϲ ϴϵS(C2) ChaehƐƚƌŝ ƌƵ Lak (Pop ŝƐͿ ÍM P) va D ;& ƚƌĂ ϰϱ ϯϱ ůƵ Έ&Ϯ ϬϯΉ yspo DP) omplex ƵůŐĂ (M1) emis DĂē tóza tky IgM ého opr ;W ƵƐ Ă ŶŝƐ Ĩ ) Púpa OR olejná (Bras AN Έ&W n biely ŝ ŝĞůĂ Ą ; ŝƚĄm -gly • K ƓƚĂ Ă ; ŵ ŝĚŽǀ ŶĂĐĂ ƌLJ DĂĐ ĐĞ ŶƐ n͕ &S −− Elek olata n Ane Makrolid Έ&Ϯ azol (ASP (T12) (Anth Ή lance spp) , IgA mlieka ŝdž ƉŽ ϭϬ͕ & ǀŝŶLJ Ϯϭϯ Ğdž ) trof Ɛ ; (IGE Έ&Ϯ Micropol – pro kop – autopr otilátk TIG ) • ^ƚ ƌ ; osus pactu Žů Ɛ ǀ ) Topo G) Ă(W11 onid ϭΉ ulus Ϳ RepkaÉZ A BIE 'Ă ĂŶĚű ĂƌĂƓ ; lj ; Ž lj ; ƟĂ ŝŶŽĞ dľavý y ϱϭ n ľSója ) – pro tago rote WĞ (C3) Ή xín ĐĞ űĂ ď icom ϳ Imu n Ane or racem (M13 ÉNOM ƌǀĞŶ Žǀ ƐĞ ůƵ tilátky , IgG y IgG ) Metr D ;& ƚƌĂ ͕ &n U(C295 otil ľ (Pop (Plan ϭϳ) noe orézaanbiesmra G ϳΉ V ϱϴ Muc Cş njƵbrev − ͕ & ēĞ ĞƐŝĂĐ ŚĂ ĂƐĞŽ Ϳ tiláspp) Έ&W re) (T210 la kali) WĞƐ ; (W23 M ĞĐŚ ŬĞƓƵ Žǀ ĂŵŽǀ ŽůůĞ LJĂ ŝůů ůŝƐͿ ) lbumínica ilín Έ&ϴ Elek nTopoOva LKOV ovitý lekt (C223 xín – aut ín 1 – aut átky IgM Ϳ n Fos Rum IgA, tky illium ŝdž ƉŽ ϭ͕ &ϮnǀŝŶULJ Ϯ−ϭϰ Έ&ϯ űĂ tum (M70 vulga Penic kopij a (Myr FĂ njƵ á (SalsoϳϯΉ us) (C4) (W18) n α – lakt V– opr ŵ ƚŽ ;W WŚ Ƶŵ ) oré ϴϰ rofocellkov IgA, strum Penic Kƌ ĞĐŚ ůŝĞƐŬ ĂĚ ĞƌƚŚ Ăƌ ĚƵ ŝĂͿ nota IgG ín omiln opr ϴ trof – alba) fatidyls ) ÍN Vresn albu(Salix (CIK) ilín VΈ&ϲ ϮΉ otil aut D ;& ƚƌĂ ͕ & Imu n Fos ϭΉ (C211 ͕ & Skoro rézadrasn IgG illium FĂ enjƵűĂ WŝŶ Ą ; ƐĂƟǀ p) ex crisp sella otil (M11 noe ) WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ Έ&ϴ Ή Penic – laktbiela mínpro Oƌ ĞĐŚ ŵĂŬ ; ǀlj ; ŶƵƐ Ğ Ɛ ƌĞŐ cín Ϳ ) tilá(Ligu Έ&ϱPenic GA &ϰ ǀŝŶLJ Ϯ ajný Ϯϳ) lekt za bie (Rum Έ&W ϬͿ byľ ůĞŶ ŵ sp n βVŕba fatidyls erín oprotil átky IgG átky ŝdž ƉŽ ϭΉ ϳϬ űĂ njĞ n Kys ƚĂ Ή tomy ulare beta FĂ njƵ ogloobyč – tky IgA Slano ϯ͕MA (C242 ͕ & Ϭ átk Ϯϭ lkovkuče Ϳ ravý Rumex aceto rofo Kƌ ĞĐŚ ƉĂƌĂ ŬĂŶŽ Wŝ ůĂŶ Ϳ skrí (M10 – ) Kazeín zob (ACA Strep Wϭ Έ&Ϯ Ή a Έ&ϭ l xazo ŝƐƵ us ĂdžͿ ĞŶ ZĞĂůŝnjƵũĞŵĞ ŶĂ D n;&S ƚƌĂ PAϮϰ bulín protilá RGÉ űĂ ning , IgGNY rézaec ín (W13n Sac Vtáčí ϴϵ &Ă orbic rum ϮϮ Ή Έ, Ϳ Phom SPOLU VYŠ.n Kys elina fosferín – autopr y IgM Ή Ϳ meto Kƌ ĞĐŚ ƉĞ Žǀlj ; ;:ƵŐ ǀĞƌĂ LJ ϱ ϵϮ͕ &Štiav ) njƵ ;W upin Ğ ŵ ƐĐƵů (M88) (MIL (ACA G) − Voľ͕ & TIE ͕ & obyčajná( – pro (ELF Ή tky SulfanjĄŬůĂĚĞ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂ ŝdž ƉŽ ϰϱ ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĞũ Ě autopr otilátk Έ&Ϯ Ϭϱospo ƵƐ n) har – protilátky n É ALE (F271 ) n Fos elina fosf atidylov K) (L Ğ € sLJƓĞƚƌĞŶŝĂ ŽnjŶĂēĞŶ ǀŝŶ ͕ & O)Wϭ nigriFĂcansĂĐŚ osum ϰϳička obecný Oƌ ĞĐŚ ƉşŶŝ ƓƐŬlj ŝĂ ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽŶƚĂŬƚŶljŵ ) Ϳ ĂƌƵŵ Pityr cyklín tilátky IgA, IgG ) (W12 Sachar omyce INOV (B2G M) Έ&Ϯ Έ&ϭΉ ϭ Štiav (LAK ) ;&ϭϬ né Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJŵďŽůŽŵ DS − Voľ ϬΉ reťaϵϭ Έ&ϭ pus otilátk y IgG (M15 ƚƌĂ(C338 une)(IELFO) na ůLJĐŝŶ >ĞŶƐ ͕ & ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽŵ͘ fatidyli atid n Tetra IgA Έ< urea Hƌ ŶƐ ĐŝŶ botry RAV n ŽůLJŵ rim T) P1) (F269 Cel s ŶŝĞ ƐƷ ŚƌĂĚĞŶĠ njĚƌĂ om Oƌ ĞĐŚ ǀůĂ ŝƐƚĂĐ Rhizo LJ ϱ S né á pi zce ovník cer ϱΉ Fos IgA, ͕ & Έ&ϵ ϯΉ um comm (UEL ϯϱ Ϳ POT ĐĞ iaki − Celŝdž ƉŽ ϴϰ 3) (AN ǀŽƚŶŽƵ ƉŽŝƐƛŽǀŸŽƵ m) yce ƐĐ reťa ) (SOJ Ή evis , IgG ago virga phyli fatidyli noz ylová – autopr y IgM Lu i ;' Ă ; ǀŝŶ ) kap tiká Έ&ϳ n Ή n Fos Ă ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝĐŚ ŽďũĞ (M20 VG) ͕ & paVošk Trimetrop ĞƐ Žĸ ϴϴ thium Kƌ ĞĐŚ ;W ) ƌĂ (F278 (OV ) zce Wϭ n Dea a (Solid cerevis iae ϯ (Xan itol StemΈ&ϵ ϮϭΉum solan^ſũĂ ǀŝĐ la anisu licumIgG (UIE FO) ĚŶĂƛ ůĞŶ ŶĂ ƉƌŝĂŵƵ Koresniny (AN pilep – aut D kov;&é reťa ϯϮ S − Cel ƚƌĂ ϯϭ LJ ϳ ͕ & ϭ otil (C282 Έ n pinel – basil fatidyle noz ) ƷŚƌĂĚƵ͘ min • LFO ͕ VM) phyli Ή viride ƓŽ n Fos Kƌ ƐƚĄĐŝĞ ŶĠ LJŶĂ ŬLJ ƉƵď ĂƌƵŵ ŶƐŝƐͿ Ϳ (M204) • Antie ͕ &lam Έ&Ϯ nϯϯΉU − obyčajná kov iaeum protilá lis) itol – autopr oprotil átky (LAA L) (F280 epín ϳϮ) ÍN é ƉŽ Ϯϱ ) ǀŝŶbda ϴϯ byľ Stem Έ&Ϯ Ϯϰma zce (G17) ovaAníz (Pim Tka (APS Ăƌ ĄŶ ŠŽ ēĞ fatidyle tan ͕ &Zlato n – aut lans ƌ Pŝ ƐƚĂƚ Ă ; ljŚŽŶ ĐŚLJƐ ĂĐĐŚ ŶĞ ĂŽ reťa;&(C296 n Fos tky nobi BUR tum) nivo otilátk átk IgG kap Έ&Ϯ U − Voľné Dŝdž oder G) ný glialka (Ocim – pro ká ƚŽ Ϳ A͕ (LAG ) LB) ustilá Karbamaz olam Έ&Ϯ ϰϳΉ pullu • ^LJ ĞĚ ŵĞnj ŽƵ ƚƌĂ ĂĐ Ϯϳ (F279 V IgA m) (APS zce Ɛŝ opr ŽŬ K pa Trich y vá ϳϭ reťa (G10) Ή ogisti Žnj Voľ (Laur ron n U − ϲϮ né zce ƉŽlam͕ & Ă ƌ ϭ͕ /ϲ NY TRÁ alum nota AU • Ɵē LO) Baza dín list Ɛ ǀ ƐƚĂ ;^ ůŝĂ Ă Đ n Tro fatidylc tanolam ín – aut otilátk y IgG IgM tky Ή tran M) ) r nigru arum^LJƌ Ăƌ ƐŸ ƐŬLJ ospo Ϯϯchart ) TO • Antifl IgG (APA (KAZ (F272 cín ŝdž Ϯϲ)bda sglu ový– pro ie (Pipe Ή reťa Ϳ ϯ͕(VRK Trich Έ&ϮΈ&Ϯ Aƌ ŵďƵ ŚLJůůŽ ŶĂ ŵĞů Žŵ mbín hol ƌ Ɖ ůĞ Ϳ , RGÉ Έ&ϮBenϲϬce s) m n Pro ín ;&pa ĂĐŚ Ϯ͕ALE opr y IgM PROT Bobk (VRL A) halepense )) (C616 tam (ASC zceD kap ϴϱ Ϯ͕(Pasp (H1) ín SLJ ƌ Ɛ Ɖ ũēŝĂƌ Reu (APA G) ϭ tráva Indometa zón ZÁ e korentiláfrute Ă ;W Ą ƚƌƐƟ Ă ĞŽďƌ ůĂĚ ĂĐĂŽ hum lam tky scen nculus) (ASC (F219 AA) Ή trom – aut – aut – autopr otilátk Έ&Ϯ ϳΉJon Ulocladiu matoló(G71) ŝdž Ɖƌ ϭ͕ Bahi ŝĞ M) ŶĠ jská͕ ϭ͕ ILÁ Čiern ináz Vas IgAdracu ^LJ ƌ ƓǀĂ a– ϭϮ opr Ϳ sicum bín opr ký (Sorg A) n ANA ĂͿ Έ&ϰ ϴΉ esova Dbda ŬƌŽǀ ƌŶLJ ; dŚ lj Ɛ Ă Đ Ăē (H6) (API Ŭ Propyfena ánͿ PAůŝĐLO , IgG re) AG)(F89) TK pro otilátk otilátk y IgG ŵ ; ) ŽĨĞƐ ͕ ϳϬaleps gia misia Έ&Ϯ bie(C243 (G70) VÉ G) ; ϭͿ (RKA eptik ŶĂ S −ƚĂ vitá) SLJ ĂũĐĞ ĞƉ ŝĞůŽ ČiliY(Cap (Arte tilátkyvulga n c-Akulitída a – autoprotilátky skrí Έ&ϰ Ή CƵ ũ ēŝĞ Ă ; ͬƉŝǀŶ ƌŽŵ Ϳ ĨĞƌƵ y IgM lkov (API / ea) Ή r CHO CRP VÉ MA Ɖƌ Cirok ϭ aϮϬtrsťo y (RLA m n • Antis ina – Gree IgG ϳϱ Ŭ (F19) n gón ý M) ) skrí Bunkov (G4) • s ũĐĞ Ɛů lj ď NCA renáln Ϭϯ n otilátk nin skrínin ŝdž ϯ͕ ϰŽēĞ stnic IgA, ͕ (UV arun) dinac oides Ă ŬŽůĄĚ Ŷlj Žď Ɖ͘ ŵŶŝ sodnŐĞ S ƌ͘ ŝ − Estra (Foeniculu a) PRA Ŷ áci prach Έ&ϰJapa n ENA ϳΉ (AFE Έ&ϯ RK ) p-A D ) ; Chra / (GLI IgG ne) ϳϰ arisRKA g ) Jodid ĞůŽŶnĞĂtyS ǀĂ- Reuma – njƚ el sĂ ũĞēŶ lj ǎŰƚŽ ER pe y skrí g Ή Έ&ϵtiká nsis) ning é jad Ž ēŵĞŶ ;dŚĞ ĞĂ ƐƉ ƐŽ ) us tritic A) (F281 n anti NCA Protein e och pis spp) er cayen (AFE G) ro ƉŝŸſDom prach toid stma ŝdž ƌŽ ϯ͕ (Phal(UVRLA ϱΉ ϭϲ Y nĂĐ Prokalc antia ŵ iturá / My – aut / Extrah(G202 ro –Fenik ning (Sina (Elym (TTG sĂ ũĞēŶ ƵŵşŶ(I73) áza ore Ή (C257 • Barb (Pepp autopr :Ă ŬĂŽ Žī ĂǀĞƌ eu ŵ Domáci ) (Festuca (APC M) Έ&ϰ ϬΉ ) nprate ůĞƌ SͿ − Intenciá, opr D ϳJačmenica ŽŝĚ itonͿ ný faktΈ&Ϯ ϵϭ Ƶŵ Žn – aut-GBM / eloper 3 – nia ova(G8) Horčicaotil korenie ntal ƐŝƐ (BJB VĂ Ăůď ƵŬ(I71) ) dsD HS) lea aĂ KĂ ǀĂ ; ĂƉ aut S − ilata rleu us spp) orΈ&Ϯ ĂŶTiope ) ské Έ&ϭ Baz mays NA/ otilátk teľn Ƶŵ opr Štít (G5) (ATR ava lúčna ĂƐ ín ŝĐĂ Ɵǀchod Pre ŶĂͿ kín (O Ą ʹ ŶƐŝƐͿ ƌŐĞŶ onomΉ Oǀ Žŵ ŶŝŶĂ Kajen átkiey (Zea – nsis) otilátk álna oxidáza oprotil Ή (C71) KĄ ĂŬ ;W (I8) ;^Žů ƐƐ Bron Kostr albu Ăƚ 6ĂͿ ƟƐͿ autopr Dvojšpi y IgG é nukleár S) ĚŶ ƚĞ ná ϭϳ Ϳ Z – larvy (Chir ϭϬunis) koren (APT prate ŠP n na žľaz ƐĂ ƉĂͿ e ĐĂ Ăƚ Oǀ ůĞ Ŷ ƌĂ• ŵ nne) rálo(G13) mínĐĞ ƌLJ rica siata (Poan skrí y IgG memb – aut átky IgG ACCpere M ed zele ĄŚƌĂ ŚŽƌ ƌůƐďĞ ŬLJHMY ne anti comm S) Έ&Ϯ ϭΉ(C73) ƐƟ ǎĄ ; Teophyllin ECIFI Kuku nin Kari Ğ (I70) m P / otil rána oprotil vá •um) n aTG / Tyrea ƌƵ ƌĞĂ ď ůĞƌĂ Žƚ (CRP ŝĂĞ Ϳ már Έ&ϯ (C70) (Aedes )Έ&Ϯ Έ&ϵϲΉ M iva Ă nj ƵƐ ĞƐ ĐĂ ĂƐŝŶ Pako – aut ŝĐĂ ůůŝƵnŵ ĐĞ Cykus)átky ca lúčna i (Loliu (G14) DNA g gén S − ŝĂ óny glom CKdzí) Ž ƌ͘ ď Ă ϮΉ minim BĂŬůĂ Žů(I5) átk Lipni ) r jarný us lanatlick IgG y AlfaŽƐĐŽ n TSIaTPO / Tyreoglobul • Horm Ϳ Ol ēŝĂƌŬ ŐĂƌŝĐ LJĐ ŬĠ Ŭǀ ƌĞǀŝƐKomá eru y IgG (CANCA) (AN (RF) noh trvácDia ŽŬ ĂŬ ; n ǀĂ ĐĞ Έ&ϵ ϱΉ ůůŝƵ (Holc oprotil é citr , IgA, byx mori omorium ŝĐĂÉ BIE ŝŶŬLJ ŵ(Bom SŽƌ−ĂĐín ŝ(hovä bet lov AGS Bƌ ƐŶ(I2) ĞĂ ůĞƌĂ / Tyre ope ín – átk Mäto ƐƐ ntit ulín IgM Alfa -1-a vlnat es a) WĞ ; ƌŽŵ ƌƐ ĞƐ ĐĞ ĂƐ Moľa (PAN (PCT n ƌŵ ĐƵ Inzul ) n ýanti Έ&ϵ Ή Rep aria) ĂĐ LK y (Mon ƌĂ ký) ) ova S lj ;ín (ľuds űĂ ; -2-m ) únok CA) na sativmellitu y IgG oideu roxidáz autopr CĞ (I3) ϰϭ rod ; (C254 Ă Žsín OVINY ĐĐŚĂ ŝǀŽǀĂ LJĐ Ġ Ŭǀ ŝŶĚŝ ec čiern né pep ůĞƌací)ryp Med Ϳ Ϳ espula aren Έ&ϯ (Ave ďƵ n; Ăƚ−ŽǀAlfa (IL6 (ENA lata)ϬϴΉ ukč n Žakr otilátk ůĂ -1-k – aut-GAD / s stim a – ƐŝĐ a (PRE Cŝ ƌĞŶ SĂƚ−Inzul ) siaty ƵƐ chov oglo Zon (pras ný macu GS) ^Ă ;W ƌŽŵ ĞŶƐŬ Ƶŵ Mrav ŽƐ (AU ŝĞ tidy Cer ín Ή ŶĂ la (I4) ď Inzul ĂƐ Ϳ bul ALB Ovos n IAA oprotil Dekarb (Doli Έ&Ϯ ϰϮ n Ová a pellucisystém ulujúci autoprotily IGLO ď uloƐƐŝĐĂyslý Ś espu KƐŽďŶĠ ƷĚĂũĞ ƐƷ ƐƉ ) ƌĂĐŽǀĄǀĂŶĠ ŶĂ ƷēĞů ƌresív glyk ĂͿín ) Osa ĐĐŚĂ ĞŬĄƌ Ăŵ osup ŵ ƐƚĂ LJ ƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂ ŬůŝŶŝĐŬ ) HIS Žŵ ĞƌŝĐĂchov ƌĂ plaz / Inzu átk oxy n anti (C232 imu Έ&Ϯ ϴϴΉ lj ; ŝĨĞƌĂ opr riá – (AU n Spe :Ă) TA da Ğũ ĚŝĂŐŶſnjLJ Ă ƐůƵǎŝĞ • Imun Ɛ ĐOsaŵ(Doli ĂͿ sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ž ƐƉƌ ^Ă ;W ;^ĞƐ ƉƵ MÍ nog átky IDS) on ĂƌŽƚote Žǀ mín Ή (I204 ď Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũĞŶljĐŚ͘ á ín ula n(I75) -IA2 lín – y IgG láza kys Žů ; ljĐŚ ƷĚĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄǀĂ Έ&Ϯ ϴϵĂĐŽǀĂŶş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐŽďŶ ĂͿ spp.) rma autopr – autopr lobulín Aut S <Ă Ă Ă (Vesp ŝēŬnisolŵŵanes ĂĞ Ɛ Đ tetikĐŚ ŶĄũĚĞƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ͗ͬ Iné njĂŵ ĐŝĞ ŶĂŶĂ ƐĞOsa NO − DiaƌĮ Pred ) elin / Tyro autopr (ATG ƐŝĐ ͲŝĚspp.) tozo (A1A otilátk otil oim Ƶǎ Έ&Ϯ ϬϮΉ ŐĞlne ĐƵ ͬǁǁǁ͘ƵŶŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐ y glut Ğƌ tes (ACC a– T) uni (I6) KĂ min ^Ġ ǀŽ ; ;WĞƌ spp. Ɛ Ɖ Ϳ n AM ů ƌ ooxƌ͘ VÁ otil zínf (ATP ) ŚƌĂŶĂͲƵĚĂũŽǀ ƟƐ spp.) (Polis n ĂƵ 1ʛXI SXʛ^O] ˃M INT (A2M autopr y IgG átky IgG P) ámove osfa átky ƵƐ o) Έ&ϰ ϬϵΉ O) ǀĂ idáz KĞ • Loká A / tná hep ; • K ĂŶĄƐ Ž usaOsík aín n LKM ŵ ǀŝ Ϳ nus (VespƟůaůĞcrabranica) TVSFPʣQ# :SPEN ŶƵ (Taba táza n SysAPCA / Par IgG (TSI otilátk Έ&Ϯ ϱϵΉ (I1) Mit (AA ) ǀĂ a OLER j Lidok XI GEPP GIRXVYQ Ϳ LJƌ germ ƌƵ ĐƵ – aut ) Ŷ ŽŬĄĚ (M ;WOvad G) och atití ƌŬ tém AN [[[ YRMPEFW W ietá ŝŶŝ obyč ŽŶ ajný ϰΉ y IgG – aut / Mikrozó ond da M (CER O MRJS$YRMPEFW opr ŝƵŵ ŵellaͿ mellifera) Έ&Ϯ Έ&ϵ(I203) špe ová CIA lne ĐĐ ůŝŵ ǀ nán ŸĂ sĂSršeň Ή WO rie – n SLA otilátk ) ) cific opr bun (AD Ăǀvý (Blatt ƌĂ Ϭϭ (AZP ŝƵŵ ná otil my kým skleróza ky Ba ŽƐŬLJ Ă ; Rus ƵƐ domo KG) aut ĨĞ (Apis kuehniella ƵƐ ŝŶonos y IgG V) – aut Έ&ϯ ϵΉ anti (AIN – aut / Solubilnátky IgGpečene oprotil ĐĐ ĐƚLJůŝ(Ephestia (AO Bƌ ƵƐŶŝĐ ; ŝƚƌ WƌƵŶ med Έ&ϰ gén – protilá oprotil Z) V) opr a obl átky Včela sĂmúčn Anti (ATY om disi) ĚĂ a (DA (ASP Bƌ ƚƌſŶ Ă ; tky otil ý peč Ă ; P) O) A) pro átky IgG ĚŬ kaĞŶŝdž ƌŝĐĂͿ para Ϳ n Fosfosfolipido átky IgGeňový anti ičky IgG (HEP Cŝ ƌĞƓŸ Vijač ti folipid vý Ğ ēŽƌŝĞ ŚŽ ĐĂ itrus ƌĂ ƵŶŝƐͿ ŬŝͿ AMA n Fos (AU gén M2) IPAR folipid y – autsyndró Ƶ ƚůĞ ;W ƵƐ (C ŝŶŝĨĞ ŵŵ ŬĂ ) (HEP opr m y– Ă Ă ;&ŝĐ ruit ŝƟƐ ǀ ĐŽ LJƌŽƐ ƐͿ (SSC autopr otilátk LKM FŝŐ apef ;s LJƌƵƐ ŝŽƐƉ ĞƐƚƌŝ IGG Sto 1) y ) otilátk IgG lica 'r ŽnjŶŽ ;W ; LJůǀ (HEP y IgM skrínin SLA Hƌ ƵƓŬĂ ŝŬĂŬŝ ĂůƵƐ Ɛ LP) skrí g 7B Hƌ ƌŵ ;D ning HƵ ďůŬŽ (APL :Ă (APL AG) VY AM) ŠE n Pan TREN n Kalp kreatic IA STOL rote ká elas ICE ktín táza

ŝdž

D

Ή

ϲϯ

-P/12

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria:

pričom výsledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín. Zaviedli sme aj vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG, ktoré je zatiaľ realizované v samoplatcovskom režime.

ka: A-IgE

V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze. Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára.

(ELA ) (KAL P)

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Výsledky vyšetrení autoprotilátok ELISA metódami majú lekári k dispozícii denne, to znamená do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, 19

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA BUNKOVÁ IMUNITA 02 Krv s EDTA

B – Krvný obraz s diferenciálom

IMUNOFENOTYPIZÁCIA B − Imunofenotypizácia lymfocytov T-lymfocyty: CD3+ T-lymfocyty pomocné: CD3+CD4+ T-lymfocyty cytotoxické: CD3+CD8+ Imunoregulačný index (IRI): CD4+/CD8+ NK bunky: CD16+56+ B-lymfocyty: CD19+ B − Aktivované T-lymfocyty (CD3+HLA-DR+) len ako súčasť IFELY B – Regulačné T-lymfocyty CD4+CD25highCD127 low

20 Krv s heparinátom

NEŠPECIFICKÁ BUNKOVÁ IMUNITA P − Fagocytárna aktivita

E2 Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA B − HLA-B27

HUMORÁLNA IMUNITA 01 Krv na sérum 04 Moč

IMUNOGLOBULÍNY A KOMPLEMENT S − IgA S − IgM S − IgG S – Podtriedy IgG (IgG1-4) S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza U − Elektroforéza bielkovín n U − Imunoelektroforéza GAMAPATIE S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa U − Voľné reťazce lambda

20

U − Bence Jonesova bielkovina ZÁPALOVÉ MARKERY S − CRP S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín ŠPECIFICKÉ BIELKOVINY S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA S − Diaminooxidáza PROTILÁTKY PROTI MIKROBIÁLNYM ANTIGÉNOM S − ASLO S − ADNáza B Candida mannan – protilátky IgG, IgA, IgM Aspergillus – protilátky IgG PROTILÁTKY PROTI ĎALŠÍM ANTIGÉNOM Potravinová intolerancia Bielkoviny kravského mlieka – protilátky IgM, IgA, IgG Laktóza – protilátky IgA, IgG Sója – protilátky IgA, IgG Ovalbumín – protilátky IgA, IgG α – laktalbumín – protilátky IgA, IgG β – laktoglobulín – protilátky IgA, IgG Kazeín – protilátky IgA, IgG Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgA Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgG Celiakia Deaminovaný gliadín – protilátky IgA, IgG Tkanivová transglutamináza – protilátky IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Reumatológia ANA / Bunkové jadro – autoprotilátky IgG skríning (ANAGS) ENA / Extrahovateľné

nukleárne antigény – autoprotilátky IgG skríning dsDNA/Dvojšpirálová DNA – autoprotilátky IgG, IgA, IgM ACCP / Cyklické citrulínované peptidy – autoprotilátky IgG Diabetes mellitus anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG Autoimunitná hepatitída AMA / Mitochondrie – autoprotilátky IgG LKM / Mikrozómy pečene a obličky – autoprotilátky IgG SLA / Solubilný pečeňový antigén – autoprotilátky IgG Antifosfolipidový syndróm Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning Kardiolipín – autoprotilátky IgG Kardiolipín – autoprotilátky IgM β-2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning Anexín V – autoprotilátky IgG Anexín V – autoprotilátky IgM Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM Fosfatidylcholín – autoprotilátky skríning Trombín – autoprotilátky skríning Protrombín – autoprotilátky skríning Vaskulitída a renálne ochorenia c-ANCA / Proteináza 3 – autoprotilátky IgG


p-ANCA / Myeloperoxidáza – autoprotilátky IgG anti-GBM / Bazálna membrána glomerulov – autoprotilátky IgG

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

f256, f20, f17, f13,fs902, f328, f92, f84, f49, f33, f83, f64, f27, f953, f41, f40, f3, f45, f292, f14, f11, f9, f7, f6, f5, f4, f218, f929, f78)

Štítna žľaza aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Reprodukčný systém Zona pellucida – autoprotilátky IgG Ováriá – autoprotilátky IgG Spermatozoa – autoprotilátky IgG Iné APCA / Parietálne bunky – autoprotilátky IgG Systémová skleróza – protilátky proti špecifickým antigénom

7B STOLICA

VYŠETRENIA STOLICE Pankreatická elastáza Kalprotektín

ŠPECIFICKÉ IgE 01 Krv na sérum

ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) ŠPECIFICKÉ IgG Vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG € (f247, f79, f113, f89, f74, f73, fs903, f281, f239, fs900, f260, f216, f66, f48, f47, f235, f132, f15, f31, f35, f25,

21


Laboratórna diagnostika

PRÍLOHA K ŽIADANKE IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgE – ZOZNAM ALERGÉNOV ZVIERACIE e78 – Andulka perie e215 – Holub perie e7 – Holub trus e70 – Hus perie e86 – Kačica perie e201 – Kanárik perie e80 – Koza epitel e3 – Kôň kožné šupiny – Krava kožné šupiny e4 e82 – Králik epitel e85 – Kura perie e219 – Kura sérový proteín – Mačka kožné šupiny e1 – Morča epitel e6 e89 – Morka perie e71 – Myš epitel e88 – Myš epitel, sérové a močové bielkoviny e72 – Myš močové bielkoviny e76 – Myš sérové bielkoviny e81 – Ovca epitel e91 – Papagáj perie – Pes epitel e2 – Pes kožné šupiny e5 e209 – Pieskomil epitel e73 – Potkan epitel e87 – Potkan epitel, sérové a močové bielkoviny e74 – Potkan močové bielkoviny e75 – Potkan sérové bielkoviny e83 – Prasa epitel e222 – Prasa sérové bielkoviny e84 – Škrečok epitel PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 –

22

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreus Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium herbariorum (Aspergillus glaucus)

m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevicompactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ – Domáci prach – Greer h1 – Domáci prach – Japan h6 HMYZ i73 – i71 – – i8 i70 – – i5 – i2 – i3 – i4 i204 – i75 – – i6 – i1 i203 –

Pakomár – larvy (Chironomus spp) Komár jarný (Aedes communis) Moľa (Bombyx mori) Mravec čierny (Monomorium minimum) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus spp.) Sršeň obyčajný (Vespa crabro) Rus domový (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1 – Bavlna – vlákno o72 – S aureus enterotoxín A o73 – S aureus enterotoxín B o201 – Tabak (Nicotiana tabacum) ROZTOČE d70 – Acarus siro

d201 – Blomia tropicalis d2 – Dermatophagoides farinae d3 – Dermatophagoides microceras d1 – Dermatophagoides pteronyssinus d74 – Euroglyphus maynei d73 – Glycyphagus domesticus d71 – Lepidoglyphus destructor d72 – Tyrophagus putrescentiae PROFESNÉ k87 – Amyláza (Fungal) k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej (MA) k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu (TCPA) k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Fikus (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd (E240) k77 – Hexametylén-1,6 diizokyanát (HDI) k74 – Hodváb prírodný (Bombyx) k8 – Chmeľ (Humulus lupus) k225 – Chrenová peroxidáza k70 – Kávové zrná – zelené (Coffea arabica) k82 – Latex k301 – Múčny prach k20 – Ovčia vlna spracovaná k72 – Psyllium (Ispaghula laxative) k71 – Ricín obyčajný (Ricinus communis) k84 – Slnečnica (Helianthus annuus) k75 – Toluyléndiizokyanát (TDI) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny mix C308 – Cefuroxím


C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilín G C2 – Penicilín V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Karbamazepín Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací) Imunosupresíva c254 – Prednisolon Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mezokaín Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný (E250) C704 – Chinolínová žltá (E104) C703 – Kyselina benzoová (E210) C707 – Kyselina glutámová (E620) C726 – Kyselina karmínová (E120) C312 – Laktóza C713 – Metylparabén (E218) C604 – Peroxodisíran amónny (E923) C636 – Sacharín (E954) C638 – Talk (mastenec) (E553b) C717 – Tartrazín (E102) Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C649 – Chlorid cínatý E512 C637 – Chlorid strieborný C645 – Chlorid titaničitý Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanický toxoid Vitamíny C721 – Vitamín B12 (Kyanokobalamín) PARAZITY p4 – Anisakis simplex (sleďový červ)

p1 – Škrkavka detská (Ascaris sp) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w3 – Ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis halimifolia w17 – Basia metlovitá (Kochia scoparia) w90 – Chmeľ japonský popínavý (Humulus japonicus) w16 – Iva (Iva ciliata) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) w82 – Láskavec Palmerov (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec tŕnistý (Amaranthus spinosus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w7 – Margaréta biela (Chrysan hmum leucanthemum) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w19 – Múrovník lekársky (Parietaria officinalis) w21 – Múrovník palestínský (Parietaria judaica) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris) w5 – Palina pravá (Arthemisia absinthium) w43 – Palina stepná (Artemisia tridentata) w20 – Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) w8 – Púpava lekárská (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman smradľavý (Anthemis cotula) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w23 – Štiavec kučeravý (Rumex crispus) w18 – Štiavička obyčajná (Rumex acetosella) w13 – Voškovník obecný (Xanthium commune)

w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček lúčna (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát biely (Robinia pseudoacacia) t19 – Akácia (Acacia longifolia) t211 − Ambrovník styraxový (Liquidambar styraciflua) t16 − Borovica hladká (Pinus strobus) t43 − Borovica kadidlová (Pinus taeda) t6 − Borievka netatová (Juniperus sabinoides) t60 – Borievka západná (Juniperus occidentalis) t8 − Brest (Ulmus spp) t44 − Brestovec západný (Celtis occidentalis) t3 − Breza previsnutá (Betula alba)

23

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

t5 − Buk lesný (Fagus silvatica)) t219 – Céder červený (Juniperus virginiana) t23 − Cyprus vždyzelený (Cupressus sempervirens) t80 – Cypruštek japonský (Chamaecyparis obtusa) t21 − Čajovník (Melaleuca leucadendron) t7 − Dub biely (Quercus alba) t42 − Dub červený (Quercus rubra) t103 – Dub kalifornský (Quercus agrifolia) t77 − Dub mix (červený, biely, čierny) (Quercus) t406 – Ďatľovník pravý (Phoenix dactylifera) t18 − Eukalyptus (Eucalyptus spp) t209 – Hrab obyčajný (Carpinus betulus) t15 – Jaseň americký (Fraxinus americana) t33 – Jaseň (Fraxinus velutina) t1 – Javor (Acer spp) t27 – Javor červený (Acer rubrum) t81 – Jelša japonská (Alnus japonica) t2 – Jelša sivá (Alnus incana) t17 – Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica) t4 – Lieska obyčajná (Corylus avellana) t208 – Lipa malolistá (Tilia cordata) t83 – Mangovník indický (Mangifera indica) t70 – Moruša biela (Morus alba) t71 – Moruša červená (Morus rubra) t9 – Olivovník európsky (Olea europaea) t10 – Orech (Juglans california) t41 – Orechovec (Carya tomentosa) t22 – Orechovec pekanový (Carya illinoinensis) t404 – Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) t72 – Palma kokosová (Syagrus romanzoffianum) t401 – Pieprovník peruánsky (Schinus molle) t402 – Pistácia mastixová (Pistacia lentiscus)

24

t11 – Platan javorolistý (Platanus acerifolia) t73 – Prasličník (Casuarina equisetifolia) t20 – Prosopis (Prosopis juliflora) t201 – Smrek obyčajný (Picea excelsa) t37 – Tisovec dvojradový (Taxodium distichum) t96 – Topoľ biely (Populus alba) t14 – Topoľ (Populus spp) t218 – Vresna (Myrica spp) t12 – Vŕba biela (Salix alba) t210 – Vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare) POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz (Pimpinella anisum) f269 − Bazalka (Ocimum basillicum) f278 − Bobkový list (Laurus nobilis) f280 − Čierne korenie (Piper nigrum) f279 − Čili (Capsicum frutescens) f272 − Estragón (Artemisia dracunculus) f219 − Fenikel (Foeniculum vulgare) f89 − Horčica (Sinapis spp) f19 − Kajenské korenie (Pepper cayenne) f281 − Kari korenie f268 − Klinček (Syzygium aromaticum) f317 − Koriander (Coriandrum sativum) f277 − Kôpor (Anethum graveolens) f274 − Majoránka (Origanum majorana) f405 − Mäta (Mentha piperita) f282 − Muškátový oriešok (Myristica fragrans) f283 − Oregano (Origanum vulgare) f218 − Paprika (Capsicum annuum) f265 − Rasca (Carum carvi) f344 − Šalvia lekárska (Salvia officinalis) f220 − Škorica (Cinnamomum spp.) f273 − Tymián (Thymus vulgaris) f234 − Vanilka (Vanilla planifolia) F270 – Zázvor (Zingiber officinale)

Mäso f26 − Mäso bravčové f27 − Mäso hovädzie f88 − Mäso jahňacie f213 − Mäso králičie (Oryctolagus cuniculus) f83 − Mäso kuracie f284 − Mäso morčacie Mlieko f76 − Alfa-laktalbumín f77 − Beta-laktoglobulín f79 − Glutén f360 − Jogurt f78 − Kazeín f409 − Mlieko kozie f2 − Mlieko kravské f231 − Mlieko kravské prevarené f325 − Mlieko ovčie f236 − Srvátka Obilniny f6 − Jačmeň (Hordeum vulgare) f8 − Kukurica f7 – Ovsená múka f56 − Pohánka (Fagopyrum esculentum) f56 – Proso lúpané (pšeno) f55 – Proso (Panicum miliaceum) f4 – Pšenica múka f5 – Raž múka (Secale cereale) f9 – Ryža (Oryza sativa) Orechy a jadrá f299 − Gaštan jedlý (Castanea sativa) f20 − Mandľa (Amygdalus communis) f13 – Orech arašidový (Arachis hypogaea) f202 − Orech kešu (Anacardium occidentale) f17 − Orech lieskový (Corylus avellana) f345 − Orech makadamský (Macadamia spp) f18 – Orech para (Bertholletia excelsa) f201 − Orech pekanový (Carya illinoensis) t253 – Orech píniový (Pinus edulis) f256 – Orech vlašský (Juglans regia) f203 – Pistácie (Pistacia vera) Ostatné f358 − Artičoky (Cynara scolymus) f51 – Bambus výhonky (Phyllostachys pubescens) f21 − Cukrová trstina (Saccharum officinarum) f222 − Čaj čierny (Camellia sinensis)


f105 − Čokoláda (Theobroma cacao) f90 – Jačmenný/pivný slad f93 − Kakao (Theobroma cacao) f221 − Káva (Coffea spp.) f224 − Mak (Papaver somniferum) f247 − Med f223 – Oliva zelená (Olea europea) f212 – Pečiarka záhradná – Šampiňón (Agaricus hortensis) f403 – Saccharomyces carlsbergensis (Pivovarské kvasinky) f45 – Saccharomyces cerevisiae (Pekárenské kvasinky) f10 – Sézam (Sesamum indicum) Ovocie f210 − Ananás (Ananas comosus) f96 − Avokádo (Persea americana) f92 − Banán (Musa spp.) f95 − Broskyňa (Prunus persica) f341 − Brusnica (Vaccinicum vitis-idaea) f208 − Citrón (Citrus limon) f242 − Čerešňa (Prunus avium) f288 − Čučoriedka (Vaccinium myrtilleus) f289 − Datle (Phoenix dactylifera) f402 − Figa (Ficus carica) f209 − Grapefruit (Citrus paradisi) f259 − Hrozno (Vitis vinifera) f94 − Hruška (Pyrus communis) f301 − Hurmikaki (Diospyros kaki) f49 − Jablko (Malus sylvestris) f44 − Jahoda (Fragaria vesca) f102 − Kantalup (Cucumis melo L. var. Cantalupensis) f84 − Kivi (Actinidia deliciosa) f36 – Kokos (Cocos nucifera) f306 − Limetka (Citrus aurantifolia) f343 − Malina (Rubus idaeus) f302 − Mandarínka (Citrus reticulata) f91 − Mango (Mangifera indica) f294 − Marakuja (Passiflora edulis) f237 − Marhuľa (Prunus armeniaca) f329 − Melón vodový (Citrullus lanatus) f87 − Melón žltý (Cucumis melo) f401 – Mišpula (Eriobotrya japonica) f293 − Papája (Carica papaya) f25 − Paradajka (Solanum lycopersicum) f33 − Pomaranč (Citrus sinensis) f255 − Slivka (Prunus domestica) Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát

f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f349 – Losos keta ikry (Oncorhynchus keta) f50 − Makrela japonská (Scomber japonicus) f60 – Makrela japonská Jack (Trachurus japonicus) f206 − Makrela obyčajná (Scomber scombrus) f312 − Mečúň obyčajný (Xiphias gladius) f337 − Morský jazyk (Solea solea) f207 – Mušľa (Ruditapes spp.) f65 − Ostriež (Perca spp) f147 − Platesa (Pleuronectes platessa) f254 − Platesovité ryby f204 − Pstruh (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdnieri) f320 − Rak riečny (Astacus astacus) f61 − Sardinka (Sardinops melanosticta) f37 − Slávka jedlá (Mytilus edulis) f205 − Sleď (Clupea harengus) f314 − Slimák (Helix pomatia) f350 – Treska aljašská ikry (Gadus chalcogrammus) f3 – Treska obyčajná (Gadus morhua) f42 – Treska škvrnitá (Melano- grammus aeglefinus) f40 − Tuniak (Thunnus albacares) f290 − Ustrica (Ostrea edulis) Strukoviny f309 − Cícer (Cicer arietinum) f15 − Fazuľa biela (Phaseolus vulgaris) f287 − Fazuľa červená (Phaseolus vulgaris) f182 − Fazuľa mesiacovitá (Phaseolus lunatus) f300 – Fazuľa Pinto (Phaseolus vulgaris) f315 – Fazuľa zelená (Phaseolus vulgaris) f12 – Hrach (Pisum sativum) f335 – Lupina (Lupinus spp) f14 – Sója (Glycine max) f265 – Šošovica (Lens esculenta) Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr s plesňou f170 − Syr švajčiarsky

Vajce f245 − Vajce slepačie f1 − Vaječný bielok f75 − Vaječný žĺtok f232 − Ovalbumín f233 − Ovomukoid Zelenina f262 − Baklažán f260 − Brokolica f47 − Cesnak f48 − Cibuľa f375 – Chren (Armoracia rusticana) f97 – Jam batatový (Dioscorea batatas) f216 − Kapusta biela (Brassica oleracea) f291 − Karfiol (Brassica oleracea var. botrytis) f217 – Kel ružičkový (Brassica oleracea var. gemmifera) f31 − Mrkva (Daucus carota) f263 − Paprika (Capsicum annuum) f86 − Petržlen (Petrosilenum crispum) f119 − Reďkev siata (Raphanus sativus) f406 − Rukola (Eruca vesicaria ssp. sativa) f54 − Sladký zemiak (Ipomoea batatas) f215 – Šalát hlávkový (Lactuca sativa) f261 − Špargľa (Asparagus officinalis) f214 − Špenát (Spinachia oleracea) f225 − Tekvica (Cucurbita pepo) f244 − Uhorka (Cucumis sativus) f85 − Zeler (Apium graveolens) f35 − Zemiak (Solanum tuberosum) ALERGÉNY – PANEL – Mix byliny 1 (W1, W6, W9, W10, W11) – Mix byliny 2 (W2, W6, W9, W10, W15) – Mix byliny 3 (W6, W9, W10, W12, W20) – Mix byliny 5 (W1, W6, W7, W8, W12) – Mix byliny 6 (W9, W10, W11, W18) – Mix byliny 7 (W7, W8, W9, W10, W12) – Mix inhalačné 1 (G3, G6, T17, W1, W6) – Mix inhalačné 2 (G6, M6, T3, W6)

25

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

– Mix inhalačné 3 (D1, E1, E2, E3) – Mix inhalačné 4 (D1, E1, E3, E5, I6, M2) – Mix inhalačné 5 (G12, G15, M3, M6) – Mix inhalačné 6 (G6, M2, M6, T3, W6) – Mix inhalačné 7 (D1, E1, E3, E5, E82) – Mix inhalačné 8 (D1, E1, E5, G6, G12, M2, T3, W6) – Mix inhalačné 9 (E1, E5, G4, M6, W9) – Mix inhalačné 10 (T9, T11, T23, W9, W21) – Mix plesne 1 (M1, M2, M3, M5, M6) – Mix potraviny 1 (F13, F17, F18, F20, F36) – Mix potraviny 2 (F3, F24, F37, F40, F41) – Mix potraviny 3 (F4, F7, F8, F10, F11) – Mix potraviny 4 (F4, F8, F9, F10, F11) – Mix potraviny 5 (F1, F2, F3, F4, F13, F14) – Mix potraviny 6 (F4, F9, F10, F11, F14) – Mix potraviny 7 (F1, F2, F4, F9, F13, F14) – Mix potraviny 8 (F8, F10, F11, F23, F24) – Mix potraviny 13 (F12, F15, F31, F35 – Mix potraviny 15 (F33, F49, F92, F95) – Mix potraviny 24 (F17, F24, F84, F92) – Mix potraviny 25 (F10, F45, F47, F85) – Mix potraviny 26 (F1, F2, F13, F89) – Mix potraviny 27 (F3, F4, F14, F17) – Mix potraviny 28 (F10, F24, F27, F84) – Mix potraviny 50 (F84, F91, F92, F210) – Mix potraviny 51 (F25, F31, F35, F47, F89) – Mix potraviny 73 (F26, F27, F83, F88) – Mix prach a roztoče 1 (D1, D2, H1, I6) – Mix profesné 1 (E3, E4, E70, E85) – Mix roztoče 1 (D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201)

26

– Mix stromy 1 (T1, T3, T7, T8, T10) – Mix stromy 2 (T1, T7, T8, T14, T22) – Mix stromy 3 (T6, T7, T8, T14, T20) – Mix stromy 4 (T7, T8, T11, T12, T14) Mix stromy 5 (T2, T4, T8, T12, T14) – Mix stromy 6 (T1, T3, T5, T7, T10) – Mix stromy 7 (T9, T12, T16, T18, T19, T21) – Mix stromy 8 (T1, T3, T4, T7, T11) – Mix stromy 9 (T2, T3, T4, T7, T12) – Mix trávy 1 (G3, G4, G5, G6, G8) – Mix trávy 2 (G2, G5, G6, G8, G10, G17) – Mix trávy 3 (G1, G5, G6, G12, G13) – Mix trávy 4 (G1, G5, G7, G12, G13) – Mix trávy 5 (G1, G2, G3, G6, G7) – Mix zvieratá 1 (E1, E3, E4, E5) – Mix zvieratá 2 (E1, E5, E6, E87, E88) – Mix zvieratá 70 (E6, E82, E84, E87, E88) – Mix zvieratá 71 (E70, E85, E86, E89) – Mix zvieratá 72 (E78, E91, E201)


Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

MOLEKULÁRNA ALERGOLÓGIA HMYZ – Osa (Vespula vulgaris) rVes v 5 – Včela (Apis mellifera) rApi m 1 – Včela (Apis mellifera) rApi m 2

– Mačka (Felis domesticus) nFel d 2 – Pes (Canis familiaris) nCan f 1 – Pes (Canis familiaris) nCan f 3

PELE BYLÍN – Palina obyčajná (Artemisia vulgaris) nArt v 1 PELE STROMOV – Breza (Betula verrucosa) rBet v 1 – Breza (Betula verrucosa) rBet v 2 – Oliva (Olea europea) nOle e 1

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

PLESNE –Aspergillus restrictus nAsp r 1 POTRAVINY – Broskyňa (Prunus persica) nPru p 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 1 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 4 – Jablko (Malus domestica) rMal d 1 Jablko (Malus domestica) rMal d 4 Kreveta (Penaeus monodon) nPen m 1 PRACHOVÉ – Dermatophagoides farinae nDer f 1 – Dermatophagoides farinae nDer f 2 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 1 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 2 PROFESNÉ – Bromelín MUXF ZVIERACIE – Mačka (Felis domesticus) nFel d 1 (A345)

27


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

28

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

pozitívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agens je možné špeciálnymi konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, akou je realizované.

ška

cm

otno

kg

AKO SAUN

2. 2021

od 1.

DIAGNO

Oslob.

n

4 7XI PS 53 VMPR HS Z WO ʴ OS ʛ Z ʱQ RX SH <Ƶ EZ ENRI E OE ůƟ V eró ǀĄĐŝ bn Ă a, an ae (P ró LVO bn ) a)

Dg. (MKU) (D CH)

30

ácia ultiv Odp

K n

Meno

nie

Samopla

(NAA

i áno lekár

Meno

preukazu poistenca

Dátu

tca –

áno

ny

Dátum

LÓGIA Užívané lieky Dôležitá

Výška

poznámk

a

Diuréza

Kód kraji

AŤOM:

MYKO

pacient

áno e-ma il

nie

ru

KT SO ZVIER

a priez

nie

bec*

ANIČÍ m a čas odbe POBYT V ZAHR

TBC áno A

Fakturov ať lekár

nie

Mesto/o

(TJ

Kedy a kde:

orúčajúc

nie

ERO)

STIKA

od DPH

A A POD. áno

TOV

FARBA NECH)

) AM

1

ĐŝĂ

ǀĄ

54

<Ƶ ůƟ

T)

Am

samoplatc a,PZS

ZARIA DENÍ

ov

ies

OKOL Í ej 33 ter E ALEBO V ia Vý ústn iumDátum narodeni y tivác RENIA V RODIN tin méd a Kul VÝSKY T OCHO priložiť kópiu z du ovo ies

Am

ENIE −

Platiteľ kód ZP,

ka

zy číslo dom z ja médiumTEVA er u* oNÁVŠ

IČ EÚ

Am

ies

VYŠE TR

o

PSČ*

u ter Vý ryng ium zofa méd z na ovo

(U

číslo

St

OCHO RENIA

Rodné

Ulica,

pln

W

TRVAN IE

z.

č. 35

Priezvisk

cu

(M

1)

)

op

VY

9XI

36

WƌŽ

ko

záko

lat

vy B INFEKCIE me da SPÔSO ANÝ žia PREDP OKLAD nta om prostredí cie pa v sťažen Práca resu inárstve * adPráca v potrav vého lôžka nie nechto Trauma, porane

vis

na

bo Dg. (MKCH ale

sam

de

ŽI

AD Y)Z. AN 07 MATOFYT KA O 5/20

ysle

v zm

ch sený

tre vyše

d

OCHO RENIEv prípa

d

ní hlá

OCHO RENIE A kó

dotazníka.

TRENIU (DER

P kó

Platná

3)

OLP

7XS

2ʛH PMG SFO E E

3A

WƌŽ 2)

ru

NÉ INÉ ZÁVAŽ

be

s od

)

Dg. (MKCH

7XI EXI VMPR VWO WO ʴ OS ʣ Q ʱQ RX PM EZ ENRI IO S OE V

sp

d ho

vyplnenie

ICKÉMU VYŠE

da

ZÁVAŽ NÉ

ára

lek

kompletné

potrebné

K MYKOLOG

íp it. pr

áno

žena

Podpis

cm

Hmotnos

ť

Pohlavie

muž nie vystaven ia žiad anky

ml/

a peči

hod.

atka ordin

ujúceho

Hebd. MC lekára

kg

t.

NK)

<Ƶ eró Đŝ (a ůƟǀĄ bna, Ă ŵ eró Đŝ an ŝŬƌŽ bn Ă ae ró (PU ƐŬ a, an bn NM ŽƉ a) ŝĂ aeró ) bn a) , (P U

(K

NA LI) E)

LIA

ǀĄ

ƌſ ĐŝĂ ďŶ Ă ŬƵ

)

ďŶ

ƌſ

n

Ŷ ĂĞ

H2

&

Ă Ŭ ƵůƟ

ǀĄ

n

Ŷƚ Ă

n

n n n

n n n

n

n

n

n n údaje ní vašich osobných n Osobné ií o spracova Viac informác Máte

otázky

či prob

lém?

Volajte

call cen

trum 085

0 150

GIA , PRI

000, www .unilabs

.sk, info

VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA

VY

AER

U

AN

n n n n

ŝĞ

n n n n

n

OL

EM

ĐŝĂ

Q

,I

(H

MS , 4PY IQ SO W &EG YPX Ɓ E ʱ RE X % VE IV PIVX SFM * G 2

SP

D

)

PI

(S

n n n n n

n n n n n n Š.

ĂƚĞƌŝ <Ƶ Ąů Ŷ ůƟǀĄ ͗ ĂĞ

ǀĄ

-R ʴ Q OPM EXI RMG VMʛ Oʴ P

70

Z

Z

Z

Ϯ͘ K

0/09

ϯ͘ K

/202

ez K sŝ ƐŽďŶ : KMI/b ĂĐ kaĠ ŝŶ

€/12

ůƟ

ĐŝĂ

ŝĂ͗

ĐŝĂ

(D

EK

)

(K

RO

4Y

7XI X WX VMPR Zʴ ^ E T F VM za IOE˃ ʴ OS SXO WG pi IW ch OE RXEN Y Y . v W ML RI gu PS V m Y e

ŝĂ͗

48

ůŝnj ĄĐ

ŬĂ

>Ž

<Ƶ ůƟ

(a

OY

(I

DK

ůŝnj ĄĐ

ŬĂ

>Ž

<Ƶ ůƟ

bn (HN a) IS)

ůŝnj <Ƶ ĄĐŝĂ ůƟ ͗ eró ǀĄĐŝ bn Ă a, an ae ĐŝĂ

ǀĄ

KN

<Ƶ ůƟ

6%

ĐŝĂ

ǀĄ

KT

90 8ʖ

ϭ͘ K

n n n n

n

3/

<Ƶ ůƟ

n n n

(a

VMPR ̌T ʛ M˃O WO E ʱQ EZ OE

7XI

VMPR /E ʛ R]PE WO ʱQ EZ OE

(K N)

>Ž

(a

7XI

(K

T)

VMPR /EXʣ ʛ WO XIV ʱQ EZ OE

n n n

1

TBC

n

n

n

7XI

,)

STIKA

1 g. značĨŽƌŵ ƷĚĂũ SP reʛXI ĄĐ Ğ ƐƷ ŝş Ž Ɛ S Xʛ ƐƉ ƉƌĂĐ <Ƶ ^ 7 ^O ƌĂ Žǀ ĐŽ Ąǀ H5 T QMI XIV ^ ůƟ ] ˃ ǀĂ ĂŶ ǀĄ VI W O Ŷş ǀ M T ĐŝĂ LI H S XE Z S̪ ĂƓ Ġ ŶĂ VS ŝĐŚ Ʒ FPʣ reg. Q HF TMG I <Ƶ znač ēĞ SO I ŽƐ ůƟ Q ůLJ KMII Žď ka: YPX VSQ LY /bez €/12ǀĄ # : Ŷlj ƐƚĂ ĐŝĂ ʱV] /202 ĐŚ ŶŽ SPE 0/10 ƷĚĂ ǀĞ NXI (H ũŽ ŶŝĂ G ǀ Ă Ŭů EM EPP Ž Ɖƌ ŝŶŝĐ ST G ER Ąǀ ŬĞũ Ě IR ĂĐ ŝĂ ) XVY Ś ŶĄ ŐŶ Q ũĚ ſnjLJ Ğƚ Ă Ğ ŶĂ Ɛů & ,I ŚƩ ƵǎŝĞ H1 &MS *% MS ,IQQS ƉƐ ď Ɛ ͗ͬ​ͬǁ ƚlj OY , 4PY ŵ ǁǁ ƐƉŽ Plu IQ W &EG PXʱ [ ͘Ƶ ũĞ Ae s &EG Ɓ E X % VE ŶŝůĂ Ŷlj – IV [ D rób pe X % SFM PIVX [ Y ďƐ ĐŚ LJŬ n ͘ƐŬͬ ͘ di PI G ŽůŽ a ŬƵ RMP at VX 4 ŽĐ ric * EF ŐŝĐŬ ůƟ Śƌ ĂŶ W W Ą ŬƵ ǀĄĐŝ ĂͲ ƵĚ O ĂũŽǀ ůƟ Ă MR ǀĄ JS ĐŝĂ (H $ YR (H EMA MPE EM ER WŽ FW ĚƉ M O) W ŝƐ Ɖ YK O ) ĂĐ

49

ŬĂ

>Ž

eró ǀĄĐŝ ĐŝĂ bn Ă a, an (R ae ró (RA ANA bn NA ) a) A)

ŬĂůŝnjĄĐ <Ƶ ŝĂ <Ƶ ůƟǀĄ ͗ ůƟ

47

bn (STK a) O)

46

ŬĂ

ůŝnj <Ƶ ĄĐŝĂ ůƟ ͗ eró ǀĄĐŝ bn Ă a, an ae

>Ž

DIAGNO

n

n

n

n

n

(a

FMX

,R

P)

KO

(O

ǀĄ

44

<Ƶ ůƟ

Am 7XI ie V so ^ vo VE m R] éd iu m

L)

KO

(O

n n n

MW

57

7XI

WX VMPR PSO VM za IOE˃ ʴ OS EPM^ pi ch OE RXEN ʛGME . v W ML RI gu PS V m Y e

:ʴ ZS XIV

n n n n

ĐŝĂ

W

n n n

n

ǀĄ

ǀĄ

<Ƶ ůƟ

:ʴ XI ZS V ^

45

0

Am ^Z RO ^ ˮE E ie YO N̍ Zʣ so S MI L <Ƶ vo ZS LS S ůƟ m HY ǀĄ éd ĐŝĂ iu m (U CH OL)

6-ʀ

%8 )

/ʙ 1

-'

n n n n

29

(a

ĐŝĂ

u ryngium ÓZA z laKERAT éd

UT

U

T AK

KO

EZ

Am ^Z RO TVE E ie YO N̍ Zʣ so S MI <Ƶ vo ZS LS LS ůƟ m HY ǀĄ éd ĐŝĂ iu m (U CH OP)

v dku

n

enca poist

ho

júce

dinu

pe

žia

DNÉ u ZÁKLA ad

a ča

Men

r

Am 7XI ie V so ^ O vo S m ̪I éd iu m

W

LP

7XS

7XS

ST OLP

2ʛH PMG SFO E E

pr

tum

ia aven vyst

is a

žena

ie hlav muž

Po

DOTAZNÍK nky

Iné

pr oa

ká ci le

˭ Am TS EZ ie NMZO ʣ S so S O vo Zʴ S <Ƶ m ZE ůƟ éd O ǀĄ iu ĐŝĂ m

43

ƚŽ njŽ Ą Ă ŚĞů ŵ ŝŶƚLJ ; ST

D ŝŬ

)

2ʛH PMG SFO E E

2A

WƌŽ

zu euka

tum

4 Am TS VEZ ie NMZO ʣ S so S O vo Zʴ S m ZE éd O iu m

ʈ 2

8% 82

37

ml/

or KCIE INFE tka čia

dp

je Po ostiku

t.

Kód hosp visko KONTA it. prípa ) vácia áno du (NAZ kulti vácia nieNepovoliť sprís S akým: jú HYPER R m tupnenie YK) ter óbna kulti rúča výsle Vý iesovo výsledku Aer OT po na (NAM enie Od v EZKO YKOTI KAMI Aerób ológia ÉH Am tupn yk na ČN LIEČEN Ý ANTIM AERO) sprís a m ológia olár IRA (LA voliť lve po Akými: A kód Myk SP sa Ne vácia choa váž er/ R) 28 RE (LA z no édium kulti vácia * adre Bron la kontajn ) su pacie ter óbna kulti CIA Vý ovo m MYK nta žiada ilný avka er K A er (LA na E P kód ies me vypln St skúm ia ób Am L) iť v prípa INF Aer ykológ ) (BA KU t LTI de sam RO oplatcu VÁCIA a m ológia ekré er/ (NAE BL MY ia alebo t/s vyšetrení Myk KO vácia ) nzíl pirá kontajn tivác BAKT hlásených 27 (TN As ilnYTOV ý kulti vácia z to Kul ÉR avka v zmys ATOF ) na IÍ er lti ter dla ium YK DERM le záko ób St skúm AZ ku Vý / hr méd ál na č. 355/ (NM A) Aer Iný materi IVAČNÝ DÔK óbna ia 2007 ) giu ovo MRS KULT Z. z. Aer ykológ ies na mykoló er, (ASP (TN Am Chlpy ERO) a m ológia ing Sterilný kontajn (TA / er, 32 / át Spútum ul ia útum er Sterilnýerkontajn skúmavka Myk A skrín vácia ) Sp kontajn Šupiny ka Ejak kontajn tivác Sterilný kont 26 skúmav (TH ul RS ý 65 kulti vácia ka er, K M ajner iln av ilný avka ) Sterilný kontajn lti YK) óbna A1 Ster skúm Ster skúm Nechty Bronchoa (EJ (TM Aer bna ku skúmavka TS 64 er, A) cia: ia lveo kontajn RS ró Lokalizá lárn óg Sterilný U) M Ae ykol y výpl u ) (SP Vlasy (TH ON skúmavka Sterilný ach 63 ryng ia a m ológia ing (EG kontajner 42 Lokalizácia: 31 er, ia Materiál: Kultivácia Sterilný kontajn (CHL) zofa u isser opia ERO) TB (MYK) ia ix na ka V Myk A skrín Moč ác , Ne NA mikrosk z ác a, ) skúmav 62 mikroskopia Kultivácia mikroskopia tiv ultiváci (EA Ktiv cervédium IKR ter na RSn bez édia Kultivácia, ia na Sterilnýciakont z cia: Kul Lokalizá Kul MRS (SUP) (SPU Vý (EM ajner BK)ter o m ae opia Mikrosko tivác vá mpó o m 61 a, mikrosk Vý Kultiváci ov Kulti (SPUTBC) Ta rtnéh Kul rrhoe kulti 60 ml pia ies vácia TM Lokalizácia: R1) Pun (NECH) (MIKSPUT Am (CE gono óbna a nspo Kultivácia , mikrosko Sterilný ktát mikroskopia BC) pia (BAV tra V) kontajner Kultivácia, naer kopi u RScia: sa Mikrosko ) BK) A (VLA) énLokalizá , os skúm 2S ON (NAZ z no rípky avka pia ia mikroskopia antig TBC) MikrKultivácia (CG(BAVE) TP ch ter Likv Kultivácia, az 41 (MIKBAVT isser Vý tigén bez ia NA ia Sterilná or (MOCBK) Dôk švy Ne (CA BC)) skúm an pón méd tivác ia na U IKR z po édium avka RSV na Tam ého Kul (CM ter Lary KT ae Kultivácia om rtn tivác vácia Vý ov TL ngeálny RA Kul rrhoe kulti , mikrosko ) TIKA nspo ies T NOS G1 tra no DIAG na Am výte O pia (PUN U) (VA go ób r 1. tamp ICKÁ énu (TNFL BK) EH 2F MYKOLOG LaryngeAnaer kopia n ón na antig ) Kultivácia LN drôte álny mpó NEPRIAMA TR az ON Á )os A ikr ta , mikrosko ia MA (CANAG ôk ia výte IT (PG vý méd D PRIA r M ky 40 2. tamp no pia (LIKB isser EN (CANDP) Larynge Dakro ť do lne Ne chríp ) ón na etry ácniaantigén K) drôte OG pa na ky IgM, TR IgA, itá álny a – manna s IgG(GBS Kulti z ur uretru ultiv nácprotilát tre ia Candid en (ASPAG) K r vácia cu n výte UR y vy e te ae oc n antigén r urog m tiv oe(LVTB a – manna 3. tamp ERO) oc manna Vý pón pr ovým Kul tus pt ón na na oplaz ite (PANA CIA ) (ASPG) n Candid rrh galacto C) m drôte IKR RE1) illus fumiga TR Stre gravid EK Ta Amies iom myk Asperg gIgG (U gono ky (CRYPT) F (PM cia n in s v ácia) éd ín vá (aglutin IN m illus protilát ae antigén Iný klin Skr ctians M) kulti n Asperg O) ický neoform lny Krv na sérum VYŠ. mat YKOU ) agala óbna a ia (URG occus Cryptoc SPOLU itá eriál (M er en iál ER) 39 YKOP ) isser n ia NA (M Ana oskopi Ne PR(UIAM ) RA Urog ater OC ka tivác ia na YKTK IKR m ra Moč úmav A DIA Mikr (M Kul ác cia (URM ae Podpis pacienta uret a sk GN n tiv z vá – á oe OSTIK mpó dôka Kul rrh 01 iln my ) kulti Materiál pošv ix A ta ia C OC Ster na ydia : gono óbna a (M oplaz my – chý TB rv (PC er Su méd Chlam myk laz y – ce R) nie) Kultivácia z Ana oskopi XY be énu atis ia na mykop lazm nove , mikrosko tig Mikr op an ) tivác ia na e sta pia (KLIB 38 chom Kul myk ia YKOM ) tra K) atívn tivác ia na Spútum (M tivác tit Kul MYK ) Sterilný Kul ikvan (M AU tivác m kontajner lny ia Kul (se (C HL AP) my itá tivác laz en iál Bronchoa TS (C HL ) Kul ykop Urog ater AC etra lveour m m na ológia – lárnšvya výplach (C HL a alis én av yk Steri gin lnýtig M – po súpr as va Spút ajner rvix um TB atis an kont Pun tigén – ce rová on be om (SPUTBCP Sterilný ktát s an én Od ichom ch ati kontajner Tr tra XYCR) antig na , skúm chom atis ydia tra avka Bron am choa TP Likv chom lveolárny Chl ydia výpl Sterilná or traach am skúm Chl ydia U) avka VA am (BAVTBCP Punktát (TR lny Chl CR) IP) TL itá NEPR (TR en iál etra (PUNTBCP IAM IC) – ur Urog ater a A DIA (TR CR) m alis pošv GNOS Likvor TIKA vagin alis – cervix Pouasžite TBC gin s – on (LIKTBCPC važiad anku ali om as R) ŽIA gin ich on DAN K Tr va om XY A O VYŠ ia na Trich onas ETR ENI s tým spojených. om tivác ia na jov ich rana-uda E služieb Kul a Tr − INF bs.sk/och tivác ia na klinickej diagnózy na https://www.unilaEKČ NÁ Kul stanovenia nájdete SÉR OLÓ vané na účely údajov a o právach tivác sú spracová Kul

8O E ,Ğů ƌĚŝĂ ƚŽ 7XI RMZ ĂŶ 55 (S džşŶ ŝĐŽ ŝŶ Ɛ ĂŶ ƟŐĠ VMPR S ^ (S TOL) ďĂĐ ƚĞƐƟ ƟŐĠ Ŷ ʛ FMS M (S Rʛ YK Ŷ TO ƚĞ HS TW ƌ Ɖ ŶĂůŝƐ ) , LC FE MI D) LJůŽ ĂŶ Ă Ƶ ĞůŝĐŽ (S ƌŝ Ă ƟŐĠ TO ƌĞ ďĂĐ ŶƟ Ąnj LR Ŷ (S Žǀlj ƚĞƌ ŐĠ (S TOLN ) *) Ŷ TO ƚĞ ƉLJů ) (S Ɛƚ Žƌŝ /' HEP LG) ŵ Y) -) ŝŬƌŽ Ɓ ƐŬ / (T ŽƉ KA ŝĂ 0-2 HP)

kópiu

iez

H)

. (M

ajiny d kr

KC

to

Mes

diagn Na správnu

ƚŽ njŽ Ą Ă ŚĞů ŵ ŝŶƚLJ ;

rode

na

Dg

c*

d.

ho

éza Diur

ail

KÉ MYKOLOGIC

e-m

.

bd

He

znám po

itá

lež

o

/obe

MC ka

nt

pa a–

latc

mop

Sa

o

íva

cie

ať urov ár lek

nie

ƚŽ njŽ Ą Ă ŚĞů ŵ ŝŶƚLJ (S

(P Z1

nia

tum

OB Fakt

H

IA

TO

T >PI

ŝĂ

ƐŬ ŽƉ

2P

ƌŽ

D ŝŬ

)

4I VM ^ ER

21

ná Plat (T

Č*

ĂƉ ĞŶ Ğŵ Ąnj Ă ƐŬ ƌşŶ ŝŶŐ

) YK

PM

SFO GE E

RK

AR)

, čís

žiť prilo

IKR

ÓG IOL

án

ŝĂ mu*

lo do

Ulica

ÁM

DP

od

Men

RE PIT ʛPR T WO SHP ] Pʧ˃ S̪ OY RS Q

T

>PI

1. 2.

vis

Priez

od

ko

PS

<Ƶ D ůƟǀĄ ůŽ LJŬŽ ĐŝĂ Ɛƚ ůſŐŝ Ă ZŽĚĞŶŽǀşƌŝĚŝƵŵ Ă EŽ ƚĂ ƌƵ Ě Ɛ ŝĸĐŝ ' ƌŽ ǀş ůĞ ŝĂ ǀşƌƵ ƌƵƐ

2ʛH

7XS

36

lob.

ƌŽ

37

Ro

20

lo

é čís

dn

<Ă ƌď

35 ) RE

)

(T

RP

(T

EM (R

Ϳ Ŷơ ǀĂ Žůſ ĐŝĂ ŐŝĂ ;ƉƌĞ ǀĞ

<Ƶ <Ƶ ůƟǀĄ D ůƟǀĄ ĐŝĂ LJŬ

K

R TE

D ŝŬ

9 /8 6% ,3 8 2) ʀ0 -2

Am :ʴ XI ie so V ^ vo VI m OXE éd iu m

78 3-2 8) 86 ie

35

ICK

LIN

Os E YŠ S O V ARA ľ ,PZ KA A P Platite , samoplatca AN ÓGIA ZP kód IAD IOL

BA

%7 /' -% + *)

so V ^ vo VI m OXE éd iu m

-2

Am :ʴ XI

−K

IA ÓG OL ZIT

ƐŬ ŽƉ

Ž

NIE

(P Z2

4I VM ^ ER

RE PIT ʛPR T WO SHP ] Pʧ˃ S̪ OY RS Q

E TR

ƌŽ

3P

ƐŬ ŽƉ

ŝĂ

>PI

T

(P Z3

)

4I VM ^ ER

RE PIT ʛPR T WO SHP ] Pʧ˃ S̪ OY RS Q

Hm

lieky

AM Y

DÔ K AZ

MIK ROO

RGA NIZ

MO V

@unilab

s.sk

VYŠETRENIA: ŽIADANKA DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

29


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA – BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU

BL Bronchoalveolárna laváž Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

26 Výter z tonzíl / hrdla

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia – MRSA skríning

27 Výter z nosa

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia – MRSA skríning

28 Výter z laryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

29 Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

30 Výter z dutiny ústnej Amiesovo médium – Kultivácia

33 Ster z jazyka

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU 38 Moč v sterilnej skúmavke Sterilná skúmavka – Kultivácia (semikvantitatívne stanovenie) – Kultivácia na mykoplazmy – Mykológia

39 Výter z uretry

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

40 Výter z pošvy

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Skríning Streptococcus agalactiae v gravidite – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

– Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix

XY Urogenitálny materiál

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia Trachomatis – Chlamydia trachomatis antigén – uretra – Chlamydia trachomatis antigén – pošva – Chlamydia trachomatis antigén – cervix

XY Urogenitálny materiál

Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy – Kultivácia na mykoplazmy – uretra – Kultivácia na mykoplazmy – pošva – Kultivácia na mykoplazmy – cervix

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

35 Výter z rekta

Amiesovo médium – Karbapenemáza skríning

36 Stolica

2F Výter z nosa na antigén chrípky

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a Rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén

2S Výter z nazofaryngu na RSV

42 Ejakulát

55 Tkanivo z biopsie

Amiesovo médium – Kultivácia

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu RSV

31 Spútum

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

30

41 Výter z cervixu

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

XY Urogenitálny materiál

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis

Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

37 Perianálny zlep 1.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

2P Perianálny zlep 2.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia


Laboratórna diagnostika

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

36 Stolica 1.

Nádobka – Protozoá a helminty

2A Stolica 2.

Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3.

Nádobka – Protozoá a helminty

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL 43 Ľavé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

UT Uterus

– Kultivácia

54 Materské mlieko

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

46 Ster z kože

Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

47 Ster z rany

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

49 Hnis (lokalizácia)

Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

DK Dekubit

– Kultivácia

48 Punktát z abscesu/ výpotku

ŽIADANKA KLIN. MIKROBIOLÓGIA – DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

Sterilný kontajner/ striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna), mikroskopia

53 Plodová voda

Sterilný kontajner/ skúmavka – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

KT Katéter

Sterilná skúmavka – Kultivácia

KN Kanyla

Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička

Sterilná skúmavka – Kultivácia

70 Iný klinický materiál – Kultivácia – Anaeróbna kultivácia

HEMOKULTÚRA – 1. odber – 2. odber – 3. odber

H5 Ster z kože z miesta vpichupred odberom hemokultúry – Kultivácia

H1 Hemokultúra

BD BACTEC Peds lus/ F – deti vBD BACTEC Plus Aerobic/ F – dospelí – Aeróbna kultivácia – Mykologická kultivácia

H2 Hemokultúra

BD BACTEC Plus Anaerobic/F – Anaeróbna kultivácia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ TS Spútum na TBC

Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TM Moč na TBC

Sterilný kontajner 60 ml – Kultivácia

TP Punktát na TBC

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TL Likvor

Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TR Laryngeálny výter 1. tampóny na drôte – Kultivácia

TR Laryngeálny výter 2. tampóny na drôte

TR Laryngeálny výter 3. tampóny na drôte

TK Iný klinický materiál – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) TS Spútum

Sterilný kontajner – Spútum

TB Bronchoalveolárny výplach Sterilný kontajner – Bronchoalveolárny výplach

TP Punktát

Sterilný kontajner, skúmavka – Punktát 31

Mikrobiológia

3P Perianálny zlep 3.


Laboratórna diagnostika

TL Likvor

Sterilná skúmavka – Likvor

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) Použite žiadanku ŽIADANKA O VYŠETRENIE − INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

KULTIVAČNÝ DÔKAZ DERMATOFYTOV 61 Vlasy

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA A NEPRIAMA MYKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 01 Krv na sérum

– Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva 32

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG (skríning, konfirmácia Line Blot) Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné – Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky € – Anti Adenovirus IgM, IgG – Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus)

INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Morbilli IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning + konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (konfirmácia Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Legionella pneumophila IgM, IgG – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning)


Laboratórna diagnostika

FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

– Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL

22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV NO Výter

tampóny v transportnom médiu (4 ˚C) VÝTER Z NAZO A OROFARYNGU – RNA Koronavírus SARS-CoV-2 – RNA Influenza vírus A, B RNA RSV A, B

FD Výter

tampón v prízdnej skúmavke (2 – 8 ˚C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z NAZOFARYNGU – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

CH Výter z cervixu na HPV

tampón na hlien + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV

UH Ster + výter

uretrálny tampón + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

CD Výter

cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

VD Výter

cobas PCR Media Uni Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne

– DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

UD Výter

cobas PCR Media Dual Swab Sample (2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

MD Moč

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

OL Výter

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z ĽAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

OP Výter z pravého oka

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z PRAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

JD Ejakulát

sterilná skúmavka, 1 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. Ejakulát – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

33

Mikrobiológia

– Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia Line Blot) – Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgA – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG


Laboratórna diagnostika

kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

PD Punktát na DNA

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. KRV s EDTA – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA

sterilný kontajner, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

BD Bronchoalveolárna laváž sterilná skúmavka, 2 – 3 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV1 kvantitatívne – DNA HSV2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívn – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

RD Ster

dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C), mraziť > 12 hod. STER Z RANY – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

ED Krv s EDTA

34

NO, KLS Výter alebo KLS

– Koronavírus SARS-CoV-2 RNA – Koronavírus SARS-CoV-2 RNA (PCR, kloktací test)

SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

01 Krv na sérum

XX Iný materiál na DNA

01 Krv na sérum

Špecifikujte materiál

MD Moč

sterilný kontajner 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. STERILNÝ MOČ – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne

ŽIADANKA DIAGNOSTIKA COVID-19

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

– Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky – Koronavírus SARS-CoV-2 postvakcinačné protilátky IgG €


Mikrobiológia

Laboratórna diagnostika

35


Laboratórna diagnostika

É OVAN Z I L A AKTU

Genetika Diagnostika ochorení v odbore lekárskej genetiky je vykonávaná v rámci vzájomnej spolupráce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky. Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pacient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárno-genetických vyšetrení nazývaných aj rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofílie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetrenia viacerými špecialistami a odobratý materiál sa odošle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne väčšej skupine ochorení definovaných ako zriedkavé ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníctvom ambulancie lekárskej genetiky.

Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov.

V rámci molekulárnej genetiky využívame techniky PCR, real-time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačnú analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (metóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej genetike), ako aj tzv. sekvenovanie novej generácie. Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto Okruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je roz- prístrojovým vybavením: real-time PCR cykléry (Lightsiahly, rôznorodý a neustále rastie. K najbežnejším in- Cycler 1.5, LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett), dikáciám patria nasledovné: genetickými analyzátormi (ABI Prism 3100 a 3130xl – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, od firmy Applied Biosystems). – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, závažné poruchy reči, správania, učenia, – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme napríklad trombofilné mutácie, potravinové intoleopakovanými potratmi, narodením mŕtveho rancie, dyslipidémie a iné. Z hľadiska komplexnosti dieťaťa, – plánovanie gravidity v rodinách s genetickým prístupu v molekulárno-genetickej diagnostike poskytujeme širokú škálu moderných postupov s vyuochorením, žitím najmodernejšej techniky, akou je sekvenovanie – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, novej generácie – NGS (NextSeq550 a iSeq100 od firmy Illumina, IonPGM™ System od firmy ThermoFis– tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom her) alebo tiež aCGH (komparatívna genómová hybri(patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek dizácia). V neposlednom rade ponúkame diagnostiku rodičov), širokého spektra zriedkavých ochorení, pričom naše – neurodegeneratívne ochorenia, portfólio obsahuje viac ako 650 chorobných jedno– patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, tiek (patrí sem napr. Duchennova muskulárna dystro zraku, fia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a iné). V ob– pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu lasti onkogenetiky a predispozícií k onkologickým (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravi- ochoreniam vieme stanoviť prítomnosť patogénnych variantov pri viac ako 50 onkogenetických chorobnovými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, ných jednotkách (ako napríklad analýza génov BRCA1 – prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfaría BRCA2 zodpovedajúcich za vrodenú predispozíciu nom a inými liečivami. k dedičnej forme rakoviny prsníka a ovárií a mnohých V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je iných), v oblasti molekulárnej patológie robíme geoptimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambu- netickú analýzu somatických variantov v nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď. Dislancii lekárskej genetiky.

36


Laboratórna diagnostika

Genetika

ponujeme prístrojovým vybavením podľa aktuálnych trendov v molekulárnej patológii (Cobas z480 – Roche, Idylla – Biocartis, QuantStudio 3D Digital PCR System – ThermoFisher). Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku prítomnosti známeho patogénneho variantu v súvislosti s monogénovými ochoreniami. Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

nca

y

ve sta

vy

ko

2021

Platná od 1. 2.

1

2. 2021

2. 202 od 22.

a, čísl

− GE

indikujúceho lekára Dát um narode

NET

IKA

– SO

MAT

ICKÉ

n

n

n

ie

ozóm chromZ.z delécie 2004 ti) Mikro 8/ oblas v AZF 57 č. (delécie na

n n lénte n Mety FR: 677C>T)

n

n

n

n n

n

n

n

n

n n n n n nn n n

n

n n

n

P kód P kód

n

n

n

n n n n n n

ní pac

021

uprácu!

Ďakujeme za Vašu

NA júc OZ iku LIA ind PO tená vrá

132

h úda nia klin icke jov a o práv j diag nóz ach nájd y a služ ete na http ieb s s://w tým spo ww. jený unila ch. bs.s k/oc hran a-ud ajov

)

P)

C)

T)

T)

dôveru a spoluprác

u!

sk

)

172

H1M

(OM (GIS (GIS

ru a spol

u dôve

e za Vaš

Ďakujem

(IDH (IDH (ML

ient ovi

/07

€/12/2020/02

reg. značka: LG-FISH/bez

10

vyšetre

a

nk

da

žia

áto (§ 80 RENÍ o matak gickéh nia, H VYŠET že: ods de RNYC krvi a biolo vyšetre . 6 písm zujem, RATÓ v bu om potvrd néze, odbere-genetického U LABO VYHLÁSENIA . a) u PACIENTA ajo ulárno PLATC svojím podpis zák Z.z. o anam – SAMOPLATCU molek Ja, o súhlas úd SAMO ta),pacient (príp.04 ona LABORATÓRN zákonný ovanéh b a účel u; ch NTA – zástupca pacienta), č. 578 YCH ca paciena) somč. 576/20 inform osobo ta, spôso itýníVYŠETRENÍ bol riadne IA PACIE ý zástup podľa zákona svojím podpisomlež a úplne poučený formou VYH /20 ní mojou ÁSEN potvrdzujem, že: nke podľa zákonn poučený vyšetre materiálu lená podsta 04 Z.z. vyšetre zákona Ja, LÁS mel; na diagnostické ENIii dô Z.z. t (príp. č.ytnutím vysvet 576/2004 vaní paci ch v žiada účely, bolackých vernosť ) bola mi niu spracú mi losti som porozu PAC o anamnéze, odbere ent kovaný Ja, pacien riadne a úplne a)s posk vysvetlená oA h geneti výsledkov nc mi(príp som podstata, účely, vyšetrení Vyhradené krvi a biologického bol tórnyca poučeniu IEN a účel ní špecifi labora ktovať.pre laboratóriu v súvis mácia bolse súhlasím ní a pouče b) . spôsobTA a) som diagnostické somteriá porozumel; vyšetre s vykonaním údajov – cytogenetického vyšetrenia, sa s infor m i ab riad záko ajte konta unilabs.sk na lu na ckých podľaceny týchto osobnýchgenetických kov vyšetre dôdôve špecifikovaných Pr diag ne a úp nný zást SAMOPL teriálu geneti ámil som vyšetrení adou zákona č. 576/2004 nás neváh s.sk, info@ vania osť výsled obozn lne Z.z. a s úhradoub) é.rnos spracú otázok dôvern ím s vykonaním04 Z.z. a s úhrc)stisom ť výsl nostické v žiadanke unilab pou upca bn sov a formouATC bol informovaný ceny informovaného U LAB čený pacienta koľvek 000, www. o nevyhnutnost pod edko tre súhltýchto asím laboratórnych účelgenetických na právnom nych predpi č. 576/20 o nevyhnutno b) súhlas ORA súhlasu ade akých poi spracúvania v vyše y, 150 základe vyplývajúcom ľa záko s vy ), mojou z práv bola podľavyšetrení osobných zákona ovaný osobou; 0850 TÓRV príp záko svoj ne c) som predpisov podľa ajúcom osobných údajov. tren v súvislosti mi na č. konanímúdajov utz právnych NYC centrum bol inform e vyplýv í a pou vysv s poskytnutím na č. ím podvyšetrení a oboznámil bol na som 576 call piso e H VYŠ hn etlen c) genesom sa 576 Volajt práv info s informáciami m základ čeni vy m potv á pod o/200 nom rmo /2004 Z.z. tický oso spracúvaní : u ETR ne na právno údajov. 4 vaný ch vyševsom bnýc Dátum: Podpis zákl ých poro stata, spô Z.z. o anrdzujem ENÍ ých. a s ú -udajo nia h úda ade o ne osobn , že: amn vypl vyhn hradou trení špeczumel; sob tre jov. spojen Podpis: ývaj chrana a účel éze, še utno Dátu služieb s tým s.sk/o ceny úco ifiko vy odb a .unilab mol zy m: m z prsti spra tých : vaný /www ekul ere krvi niu Dátum ej diagnó e na https:/ ávny cúvaniato labo ch v žia árno na klinick ch pred -gen a biologic ko venia oso ratórnyc danke h nájdet etick vy stano Osobné kúdaje h gene form piso bných a o právac ého kého masú spracovávané va úda é namúčely ých ou údajov vyše na tický účely Oso Viac obo informácií vávan riu tren znám jov v sú ch vyšeinformo osobn o spracovaní vašich bné stanovenia klinickej diagnózy ia, sú spraco Pod vašich a služieb úda údajov Viacosobných il som vislo tren vané pis:s tým spojených. orató é údaje spracovaní je a o právach nájdete info sa s insti s po í mojou ho súhl Osobn rmá sú spra na https://www.un lab ácií o asu cií o ilabs.sk/ochran form skytnutí oso pre V prípade akýchkoľvek Viac inform a-udajov spra cováva ácia m vyšebou; sú árovi. né cova otázok nás neváhajte Vyhrad mi Volajte ** o spra call tren centrum 0850 ní vaši na úče ené 150 000, www.unilabs. kontaktovať. NÉ u lek cúva í ch oso ly stan ní sk, info@unilabs.pre lab ČE em ove bnýc

VYHL

2020/

n

DD

(MTH

n Mety n n

n

HY)

(DELC

2/2

:

iál

ter

MUT ÁCIE

n

** JAK2 7Phe u: ntu Val61 Í plod varia Tkanivo ODE LÉCI av NIE MIKR EI)hl (FAVLPo .) u Y 55 OVE STAN B)

(TROM

n

02

Ulic

ame riziko vyp , lniť 4Asp (IFLA) v príp fruktózy ade 9Pro, Ala17 rancia sam Intole 4, Ala14 opla B: del4E tcu InýALDO aleb materiál o vyše Špecifikujte34Lys (ILA) Asn3 materiál tren A kód í hlás 7) ený laktózy (MT67 ch v rancia zmy Intole sle 55 0C>T Tkani Materiál: ko zák NIA ) zá A kód ona LCT: -1391 vo (WILS 98) OCH ORE a) č. 355 uktáza (MT12 (CLK) m. ČNÉ ba /20 ) látred DEDI 07 Z. (WICH drofo:** 6 pís nova choro FLUORES z. s. léntetrahy ždeň Wilso kia CENČNÁ a DQ8 B 69Gln od Celia DQ2 IN tý A>C) ATP7 SITU nu His10 cia (PAI4) HYBRIDIZÁCIA 80 génu inogé ný FR: 1298 ATP7B: Ma TA (§ 4) (FISH) HLA typizá analýza (MTH ač tora plazm vi Iný st načná DD 2 ED nto(FXIII3 Histologické číslo mater Sekve ntov Getor aktivá G) ) GENE a Špe /K Inhibí cie (CFTR cifik h varia fibróz vzorky: TI 4G⁄5 cká iál pa K3 énnyc ujte Leu) CKÁ -675 Cysti ní patog mat (PAI1: 1: Val34 Materi tre eriá cia 67 807) ANAL l (GPIA Detek Perce r XIII (F13A NA ál: ín GPIavyše Dermatofibro CFTR Fakto ÝZA Percentuálne zastúpenie ÁL sarcoma ntuáln glykoprote ych v géne protuberans nádorových buniek**: AT rn čkový SO A e zas Došti t(17;22)(q22;q13) ató BRC EN N MA 93) % >T) Ewingov sarkóm COL1A1-PDGFB A1, (GPIII3 túpeni ÁL PR TICK 2: 807C labor ín GPIIIa BRC (ITGA 6) Karcinóm e nád BRA ch prote A2 ÝC t(11;22)(q24; glyko NAT (FXII4Dezmoplastic prsníka Z.z.) ný F (ko q12) (vš ký tumor z malých H a žalúdka EWSR1-FLI1 ST orovýc etky 004 Doštičkovýva Pro) okrúhlych buniek dón a č. 578/2 55) Myxoidný liposarkóm ampl. HER2 MUTÁ PO exó ERG (21q22) KRA IU ind3:ikoLeu33 (BFG4 y 600 WT1 (11p13) h bun Y ny) S (koa) zákon CIÍ Z 46C>T) a 601 6 písm. iek dón t(12;16)(q13;p11) TIK EWSR1 REN (ITGB utiu (F12: NR >A) NÁDO 80 ods. ) y 12, Liposarkóm**: FUS-DDIT3 AS (ko(22q12.2) : -455G ET ytnFaktor XII OS ntovi (§ 13, ** dôležitý/nevyh dón ROSynoviálny 59, rení pacie YŠ posk β-fibrinogén (FGB EGF nutný údaj GN ampl. MDM2 y 12, 61, VEJ sarkóm % h vyšet R (ex 117 IA 13, tórnyc K V nemu DNA óny a 146 59, h labora MSI t(X;18)(p11;q IE ráv ENIU 18, PD 61, vanýc 11) SS18-SSX ) (mikro ETRKLINICK 19, 117 indiko ÁC u a sp TY ** dôle 20 a tnutiu a 146 satelit E K VYŠ posky (HK É INFORMÁCIE 21) POT ) RM em ová K VYŠETRENIUžitý/nevyh K) ORMÁCI a správnemu – nevyhnutne potrebné nes FO riadn nutný k riadnemu a správnemu tabilita (BR KLIN ICKÉ INFbné k riadnemu IN bné k AF) úda poskytnutiu É IDH KLIN ), potre indikovaných laboratórnych j treb K potre 1 (ko – nev IC nutne KÉ IN a dod (KR vyšetrení pacientovi dón yhn – nevyh AS) IDH NIC utne ať aj (§ 80 ods. 6 písm. utne 132 FORM 2 (ko a) zákona č.(NR zdravé ) potreb KLI vyhn 578/2004 dón om AS) Z.z.) ÁC né Me tka iál 172 k riad IE K tylá nivo – ne ter ) (EG cia nem FRK VY promó s ma Obl ua ) asť lu správn ŠETR tora IS6110 po (MS MLH1, EN emu a s I) KIT pos á IU – My (exóny treb ov kytn cob od utiu ratórium 9, 11, PDG acteriu a dodať zh indi labo FRA 13, aj zdr kov m com o ne é pre 17 a aný (exóny avé akaden ch labo Vyhr 18) plex tkanivo ná 12, rató če 14 a rnyc na 18) oz h

DD

krv

Y

lov LNÉ NA ) 0G>A) (R iné ý m , izoBOFI InTROM (F2: 2021 da avka nivo, rombín) n) á vo − Leide ov skúm r, tkar II (Prot Fakto X ste 1691G>A (plod PA lny uktáza r V (F5: látred ká Fakto bu trahydrofo

/bez €/12/

žia

de

pa

prí

A, VAR IANT iál á DN GÉN NE ater an ), PATO

ez €/0

da

nta

cie

res

* Ad

Podpis a pečiatka

ko

n n

M/b

me

vy

02

ale

mo

sa

a: LG-RU

iku

u pa

iť v

pln

Ind

Dg. (MKC

: LG-S

ár

i lek

júc

tcu

pla

Me

Dg

Kód krajiny

zvis

čka

a pr

P kód poistenca

Prie

zna

vis

iez

no

reg. značk

. (M

)

etu

an

ph

Or

dľa

po

10

H

KC

kód ZP, samoplatca,PZS

H)

n

Dg

a (sl

óz

gn

dia

H)

KC

om ov

tná

ek

sp

. (M

)

ru

be

od

Su

priložiť kópiu preukazu

H) Dátum odberu

RENIA

ŽIAD ANKAFakturovať: Olekár Rod VYŠEpacient né čísl Pohlavie: o TREN muž IE žena

Platiteľ Meno

IČ EÚ

Dg. (MKC

0/

tum

IKA – FISH VYŠET

Mesto/obec*

u

d kó isko Apriezv

02

Č*

lekára

Dátum narodenia

prípad

n

Ulica

PS

júceho

netu)

/2

nia

PSČ* talizačného

žiadanky d P kó

RENIE − GENET

tka indiku

Ulica, číslo domu*

Orpha

12

do

pre

tum

vystavenia

žena a pečia

nia o dom ho Dátum vystavenia u* žiadanky júce rií A kód ku krité Kód hospitalizačn PSČ ého h prípadu * indi diagnóza Suspektná a ýc ny čn (slovom) iel ) in Platite POBS stra ravid dika u h ľ ) (DISA in z.dň ic zo 00Gln Dátum IČ EÚ Meno ie a 007 Z. ku dľa kód Arg35 h „P 355/2 ní Dg. odb ZP, sam Mesto ýc a (MKCH (APOB: Dyslipidém č. ní podľa tre ou Orphanetu) eru POES) teín B opla zákonšetre vň /ob še lue šn Fak (DISA a po Dg. (MKCH) ec* tca,P turo a ís Apolipopro vy ) ZS isťo tik vať: hýchvyv zmysl Meno prilo teín E 8Cys Sus yc Dg. po gene ení hlásen žiť kópi (MKCH) a pr ých pek lekár vyšetr Apolipopro 12Arg, Arg15 leká tná ou kaAlekár u preu alebo tórn žani bn Indikujúci H) júci r Cys1 diag Indiku tn ETIK platcu E: ra kazu Dát do vo Meno a priezvisko ) dr KC Poh nóz GEN rs (APO e samo um pac po AKO a (slo lavi ra leká vne.rínov vystave poistenc . (M labo do FARM (TPMT ť v prípad ient e: v, (GILB) vom a Dg Dg.), e vyplni Kód >G tiopu cia ná za no ou zd bore mus )nTAA nia syndróm isťo ) (MK kraj ta žiadam žiad muž ká ko šn od boliz po 460G>A, 719A CH z. iny Gilbertov promótor (A(TA ank u pacien pod A kód Meta ej >C, Z. Meno a priezvisko Indi kona h vý íslu y v * Adres ľa Orp ) tn : 238G 07 Pod UGT1A1: (-3279T>G žen P kód TPMT 20 han pis nie: ť vy rnyc h pr trení a Indikuj ravo 5/ ) etu a peč rínu by Kód 35 (HEHE ) enhancer ) úci rató enýc vyše e zd iatk č. orne usí atóza hos (WAR r mus warfa A>C; leká a indi pita A chrom na bo oz kód h nk 82Ty boliz * ov Adresu r Dg. liza pacienta 1075 ko Meta kujú a hemo Up ra m a la an rnyc strá (MK čné zá Cys, Cys2 430C>T, žiadame vyplniť v prípade samoplatcu P kód ceh Meno st tó ho príp le CH) Hereditárn Asp, Ser65 o leká ej ys CYP2C9: -1639G>A alebo vyšetrení leká vani ní“ a prie ra adu hlásených v zmysle ra C1: ná v zm ze labo ebov zvis HFE: His63 zákona č. 355/2007 VKOR uz w ch ko ed krv Z. ) z. a ný m LAB27 EDTA se Me(PCRH GIA ob vani nia na no a K3/K2 hlá * Adr nosti MATOLÓ ní prie HLA-B27 prítom Dg. esu (JAKI) tre diko ejne zvis énneho pac (MK ONKOHE še trenie ko ient patog er CH) vy Vyše kcia a žiad zv bo (dete ) vých alel

Dátum

H podľa

Dg. (MKC

€/

lo

, čís

iť kóp

lož

pri

kópiu preuka

priložiť

du prípa ho odberu né ačDátum

ez

1. od tná

IČ EÚ

nk

da

žia

Podpis

Kód hospi

ca

zu poisten

pacient

vie: Pohla muž

Priezvisko

y

/b

2.

*

mu

iste

po

rovať:

latca,P

Rodné číslo

Kód krajin

číslo domu

TIKA

Faktu

ŽIADA NKAlekár O VYŠET ZS

samop

reg.

iu

ko

vis

iez

/obec

-ZO

21 20

zu

uka

*

Mesto

liz

ita

sp

d ho

lo

é čís

kód ZP,

ind

PSČ*

y

d kra

Pr

is

a pe

OS DIAGN

Platiteľ

*

Ulica,

jin

c*

be

/o

sto

Me

TINNÁ

Meno

čia

dp

Po

isko

tka

A – RU

Platná

rode

na

dn

Ro

od 1.

no

vie hla ž mu

Po

Priezv

Me

nia

tum

sam

Platná

IE

ZP,

kód

číslo

: LG

EN

Pla

Sé Rodn PZ

ca, lat

op

ka

TR

A

titeľ

E YŠ

E

IK

IED

. zn

OV

KA

−G

T NE

R –Z

TIK NIA GENE RE ENIE − nt cieŠETR HO pa Ať: O VY ára narodenia rova OC DANK Dátum o lek eh VÉ ŽIA Faktu lekár na júc že iku : KA

reg

ŽIA

N DA

Pla

Najnovším vyšetrením, ktoré ponúkame, je prenatálny neinvazívny test TOMORROW spoločnosti CGC Genetics, ktorý je vhodný na detekciu najbežnejších aneuploídií: trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie numerických aberácií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY). Test možno vykonávať už v 12. týždni gravidity a je vhodný pre všetky gravidné ženy, nezávisle od veku alebo stupňa rizika tehotenstva. Možno ho vykonávať aj v prípade dvojičiek a IVF. Pri teste sa prostredníctvom technológie sekvenovania novej generácie (NGS) analyzujú fragmenty materskej a fetálnej cirkulujúcej DNA. Následne sa zmapuje množstvo sekvencií zodpovedajúcich každému chromozómu, ktoré sa ďalej analyzuje pomocou komplexnej bioinformačnej analýzy s využitím platformy ILLUMINA. Identifikácia chromozómového pohlavia plodu (fetálne pohlavie) sa vykonáva pomocou detekcie prítomnosti alebo neprítomnosti chromozómu Y v materskej krvi. Potenciálna prítomnosť aneuploídie sa deteguje porovnávaním materského a fetálneho genómového materiálu s referenčnými hodnotami. Bližšie informácie nájdete na stránke TOMORROW test.

oratór

ium

Ďaku

jem

VolajteV prípa e za Vašu call de aký chk cen trum oľve dôve 085 k otáz ru a 0 150 ok 000 nás nev spolu , ww prácu w.unilaáhajte ! bs.s kontakt k, info ova @unilať. bs.s k

Objednajte si Tomorrow NIPT test elektronicky www.unilabs.sk/tomorrow

37


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (K3/K2 EDTA) Ponuka vyšetrení: TROMBOFILNÉ PATOGÉNNE VARIANTY – Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A) – Faktor V (Leiden) (F5: 1691G>A) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C) – Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄ 5G) – Faktor XIII (F13A1: Val34Leu) – Doštičkový glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T) – Doštičkový glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro) – Faktor XII (F12: 46C>T) – β-fibrinogén (FGB: -455G>A) FARMAKOGENETIKA – Metabolizmus tiopurínov (TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G) – Metabolizmus warfarínu (CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A) ONKOHEMATOLÓGIA – JAK2 (detekcia patogénneho variantu Val617Phe) STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti) DEDIČNÉ OCHORENIA – Celiakia (HLA typizácia DQ2 a DQ8) – Cystická fibróza (Detekcia 67 mutácií v géne CFTR) – Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln)

38

– Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys) – Gilbertov syndróm (UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G)) – Hereditárna hemochromatóza (HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr) – HLA-B27 (Vyšetrenie prítomnosti rizikových alel) – Intolerancia fruktózy (ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys) – Intolerancia laktózy (LCT: -13910C>T) – Wilsonova choroba (ATP7B: His1069Gln; Sekvenačná analýza génu ATP7B)

ZRIEDKAVÉ OCHORENIA Vyšetrovaný biologický materiál: –P eriférna krv (K3/K2 EDTA) – I ný materiál Typ diagnostiky: – Prenatálna – Postnatálna Ponuka vyšetrení: –A nalýza aneuploídií –A nalýza genómu metódou SNP MICROARRAY / ARRAY CGH –A nalýza vybraného génu / génov / variantov –S egregačná analýza –N GS analýza panelu génov (podľa aktuálnej ponuky) (Zoznam vyšetrení dostupný na: https://www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva)

SOMATICKÉ MUTÁCIE Vyšetrovaný biologický materiál: – Tkanivo – Iný materiál Ponuka vyšetrení: – BRCA1, BRCA2 (všetky exóny) – BRAF (kodóny 600 a 601) – KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21) – MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (kodón 132) – IDH2 (kodón 172) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex – KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18) – PDGFRA (exóny 12, 14 a 18)

FISH VYŠETRENIA Vyšetrovaný biologický materiál: – Tkanivo – Iný materiál Ponuka vyšetrení: Dermatofi brosarcoma protuberans – t(17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek – W T1 (11p13) Ewingov sarkóm – t(11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1 – ERG (21q22) – E WSR1 (22q12.2)


Laboratórna diagnostika

Karcinóm prsníka a žalúdka – ampl. HER2

Genetika

Liposarkóm – ampl. MDM2 Myxoidný liposarkóm – t(12;16)(q13;p11) FUS-DDIT3 Synoviálny sarkóm – t(X;18)(p11;q11) SS18-SSX

CYTOGENETIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (Lítium heparín) – Plodová voda Ponuka vyšetrení: – Karyotyp (periférna krv) – Karyotyp (plodová voda)

TREC | KREC Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (K3/K2 EDTA) – Guthrieho karta Ponuka vyšetrení: – TREC/KREC

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

39


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica, Diagnostické centrum patológie Prešov a Patológia Topoľčany – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami. ROZSAH ČINNOSTI Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), • proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

40

Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov, dutín, vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru. Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení treba kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo­ rescenciu využívame najmä v prípade, ak treba zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok: • antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

Dátum

1

202

1. 2.

ná od

Plat

bs ila

.sk

Dg.

un @ fo

ENIA

A LO

KALIZ

ÁCIA

su paci

enta

žiad

ame

vypl

niť v

tren

12

/2

02

na č.

Máte

k @unila bs.s

trum

cen

call

Volajte

blém?

či pro

k, info

bs.sk,

w.unila

, ww

085

0 150

000

M

otázky

w.unila bs.s , ww 000 0 150

info

lém

ob pr

či

ky áz

e ot

át

n

n n n

ho

Oso bné a služ údaje Viac ieb s tým sú spra cov info na http rmácií spojený ávané na úče o spra ch. s://w ww.unila ly stan cova ovenia bs.s ní vašich k/oc klini hran osobnýc ckej a-ud diag ajov h údajov nózy a o práv ach nájd ete

centrum call ajte ? Vol problém ky či

ákonné

e otáz

0/

reg.

09

znač

(RE aj am st úd ad na st la so Ži áva tlivo v sú ení tlivo mi pr aros ím zn aros ný st hlas om st osob Sú latn tnej a s v p ravo dani zd kla na : m tu Dá

n n n n n n n

n

h v zmy

sle záko

085

n n n n n n n

Mát

ka: PATO

2020 /12/ ÝMY /ENZ

/01

n

enýc

bs.sk

n n n n n n n n n n n n n n n n n

/07

reg. značka: PA_IF_DCPPresov/bez €/12/2020/07

n n

í hlás

15 08

n

2020

Poč

tren

tia

tcu aleb

/12/

ol

form ivo –

vyše

m prija

ra

opla

/BM

K

Číslo Dátu

leká

P kód

sam

ka: AMP

ERÁ

ade

o vyše

ivo

é tkan

van Fixo

znač

PAŽ

príp

reg.

) pis

AV

P/

A IT

DC

t

če

po

ceho

50 [H

riek – antinukleárne protilátky (skríning) riek h ANA PB8 vzo ýc EVO et vzo .sk. . protilátok: Počet zoznamu nie je možné objednať žiadnu KÉ ČRum ikov z nasledujúceho ical ol BI) FBI) Bez ich objednania GR nice ed riz TEN den (GE (JEJ (o é tkan – form ko Duoater ivoam VID van lva IE so nukleárnym protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ) AIFA Fixo antigénom ph vu protilátky proti extrahovateľným vy RA aémtkan PM BC ENA EN van čk w.al (L m dy , G RT protilátky proti priečne pruhovanému svalu ASKMA h 12 TR tu ro DNA Fixo protilátky proti dvojšpirálovej z kr ww dsDNA ium riek dá pô lšíc PIA H ŠE PB1 ty PB7 ratej etnavzoriek éd EVO srdcovému svalu protilátky et vzo ďa AMCA OK m tra aj leukocytom ČRproti S proti neutrofilným RA VY protilátky Poč ) ANCA ia ob Poč ) ) té po UB É né ŽA LÚD . pankreasu ZBI ) kc ol TE K HR od cerevisiae ku proti KÉ potilátky (PA AICA up(DVOBI teol Saccharomyces pis T KLU orea Iné – form form C te C. asc proti A HAT protilátky , 68 ASCA de (o UP ivo – LB dost ivo CY en GIC , 66 LN tkan ová proti protilátky AGCA ky é tkan proti intestinal goblet cells am ax AMA vané protilátky LO van NIE or é sú KLINI na in , 59 mitochondriám NÝ UÁ O E im gí Fixo Fixo vz T Č up 58 or T kl protilátky proti štítnej žľaze ATA va A kt sk 56, proti mikrozómom obličky CKÝ TR riek AK IUD aprotilátky a zo ZP, PRIEB EVO , CY PB6 ALKMetA vzoriek vzo PB12 RU OK ŠE i E DN 18 protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek ČR Hu et Anti Yo/Anti Poč é ib brush , 52 Poč ÉEH m border kanálikov obličky proti ) ŠT elný ný protilátky ABBA ŽA LÚD VY an PV ) , 51 , TERA ol PV(INEHZBI CBI ÚC HR UB um rum formol idla H (AS ov V J , EN avid idel form (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) Ant Cék h 16 av bazálnym membránam tubulov A , 45 protilátky PIA, M pr av ivo – aliz i proti ivo – pr ýc ABMT HP 2 re pr OŽ DZ , 39 é tkan é tkan E č. protilátky proti štruktúram placenty je ným proti bazálnym membránam glomerulov APA ikov HPV AROV ne van la Fixovan , 35 v ABMG HÁ riz Fixo ÚC at PVprotilátky sk ix 33 C AN po J H ko pl spermiám ľudským proti e protilátky rv riek ASA riek IE, DIA so noty (31, AmzgAnie protilátky mezangiu glomerulov di protiEVO ni 5 PB ED ce ZA PB11 et vzo EVO vy C et vzo če ria v do tre Poč ) Poč ) PR proti L É ČR a ovária LB kaz ia ge po protilátky ÁD na KÉ ČR hladkému svalu AOaB zy GN en ÓZštruktúram še e sa protilátky TBI ASMA KBI ol oz TEN proti nó IÁ HR UB A (AN (CE Iné – formol Dô tekc noty CH tosigm – form : Vy ni ag ATrA te proti Rektrombocytom IE ALMA diprotilátky ER tre ge ivo protiivomembránam hepatocytov ED protilátky tkan De ej še jde é é tkan AT NEN vy PR van HPV van lymfocytom nick protilátky ALyA h ná Fixoproti M Fixo OR na ABKA proti žlčovodom protilátky kli ac ia OZ cia áv16 riek TÝ cievnemu endotelu proti riek pr protilátky en PB10 protilátky EVO UP diká oPB EVO AVEAov Aema et vzo proti endomýziu et vzo GRAF om RA Poč Poč proti an va É ČR ) KÉ ČR In ol a intercelulárnej BI) protilátky ém CBI stol ABMA/ICS SIG bazálnym membránam m TEN ajo OB vix proti gliadínu ICKÉ HR UB ma protilátky st AGA (INT (RE form Ileu ely úd 1 form er Sig sy ZNÁZ NIA –úč ivo – epitelu č. OD ch dlaždicového oc E substancii ivo ým ný la protilátky proti retikulínu R ex ARA ORNE é tkan é tkan na čn ob v van sk ET Fixo priama imunofluorescencia kože NIEFixovan vané h os – koža PIFajo nie ifika protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice APCA vá LÉZIE YŠ riek če 9 as 15 coriekh. vašic a-ud vzo PB V kl vzo na PB EVO ra et A an et á É oz Poč R É ČR Poč sp enýc vaní ochr en BI) BI) oj Scl-70, c. nRNP/Sm, ot ol Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 AN SS-B, HR UB des Sm, SS-A, Ro-52, (ILE e sú KÁ (SIG sp racos.sk/ PM-Scl, Stanovenie profilu ANA protilátok dn aj C. (IgG)– form DN LE ivo úd tým o sp ab a ho 14 le ií nil M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 ochorení pečene: autoimunitnom pri né sAMA-M2, é tkan Stanovenie profilu protilátok JE ys van HO lógi da 20 ob žieb mác .u 155 (RNAP-III), Fixo zm tnej ww to OB Os profil or Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP (IgG): v Systémovej skleróze (SSc) Čísl CE protilátok pri vo Stanovenie profilu Cy thes e,riek o pred a sluac inf s://w vzo nk zdra JÚ PB14 EVO tp etdaCENP chádza Be ol Vi tia ČR o Scl-70 ht A, A B, CENP (RNAP-III), É RP 11 o Počžia z.I) INÉ – form L nu na SCB Í (DE HR UB transv. formol cerevisiae, pANCA) júceho vyš Z. ení. ajov skyt nnéh ivo IE intestinal goblet cells, SaccharomycesPO pankreasu, a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti ulcerosa EN tejto C. Diferenciálna diagnostika 04 colitis zn úd é tkan etre ZNÁM po záko ivo – OS van nia 20 m ch TR h v VYH Fixo é tkan 6/ noLÁSný ŠE ýc Žiad KA OD elom e ne van ob ENI VY en 57v platam Fixo úč AadPAC os o pos H ed na č. práv íp IENTA i e na OD VYŠETRENÍ riek riek ststar– e za v prkytnutieLABORATÓRNYCH PACIENTA YC ní uv anaSAMOPLATCU VYHLÁSENIA ko – SAM ol PB13 PB19 žiadanke, hrostlnk výbe et vzo et vzo v zmysle RN tre zá tlivo KA vyšetrení rozsahu vzdra starostlivosti lať r pos zdravotnej oc da ivos Poč OPL uvedených v tejtoPoč Žiadam votn form INÉ I) 6 oSúhžia TÓ ošeposkytnutie vo ti, služ kytovate lasím ANB z. o zdravotnej Z.NE) s. aros z. v pla zákona ods. 6ATC ivo §–ej11star ÁM v súlade od (TR U č. 576/2004 práva RA unavyvýber bác tkanľa (BII v súla s ustanovením st Z. od poskytovateľa na tnom v súla ostl ivos LABORA znení. ho h súvisiacich de svanhé súvisiac BO ah 11 tnejslužbách zdravotnej ZN de sstarostlivosti ti rozs v platnom 02 ýczdra znesníposkytovaním TÓR zs § usta né LA starostlivosti, Fixo usta z. ov ochrane 20 ennak ro m ravo NYC údajov novením 428/2002 č. ich so spra 1 zákona ož votnej star § 7 ods. U i vSúhlasím ahu osobných PO s pos Z. nov v súlade 8/ eds ustanovením ní m H lada vyše ením kyto na žiadanke zatren VYŠ ostl osobných TC st ve zd 42 poskytnutia covaním účelom § 7uvedených uvso je nia s svojich údajov vaním § 11 ETR v platnom ods a spracovaním LA vo no ím č. znení í uved osobnýivosti. Súh riekneurčitú ENÍ svojicha je. 1možné 18 nezákonného v prípade odvolaťods ajov čitú Dátu Súhlas dobu udeľujem záko hozdra vzo OP tli ta ovan na las mi votn . 6 záko ených etna údstarostlivosti. m: PB M aros s us ytzdravotnej ko EVO Osobné údaje sú spracovávané na účely stanovenia klinickej diagnózy ur ÉzáČR Poč údajmi. udeľuje osobný na č. 428 ej star na č. v tejto údajmi. s osobnými ch ne nakladania SA st de HRskUB ch BI) m ostl ol žiad 1 576 spojených. tým s /200 služieb a ný úda – ej la po s. tum bu form na dob ivos (INE anke, ob do – ti v /2004 a o právach nájdete u neu jov uved 2 Z. z. o TA votn sú h s od Rec v Viac os naivo zmy informácií o spracovaní vašich osobných údajov ochraneplatnom Z. z. o zdra enýc 7 Podpis: rčitú EN ra a v tkan sle éDátum: h https://www.unilabs.sk/ochrana-udajov na a je CI zd eľ iacic § van votn osobnýznení. ojich em mož na žiad ej Fixo PA tie ovat vis ním sv eľuj ank Pod né ho is: ch A nu ve m pis: dp odvolaťe za úče údajov NI yt skyt h sú17 no ní ud riek Po ta va aset vzo SE posk r po žbácPB v príp lom pos hl i. ) us co Poč kytn ade HLÁ o výbe i, slu de s spra i. Sú mCBI utia nez VY

Z NÉ

žena nujú

A kód

* adre

číslo predchádzajúceho vyšetrenia

EVO Koža KÉ ČR TEN unum formol Jej –

m

)

pacient

muž a ordi

ia žiad

anky

riek

ru

RBI

r

:

pečiatk

aven

LBI)

nt

(KA

eru

m vyst

ivo

]

CP Sérum PV

ll ce

Poč

leká

lavie

pis a

m odb

et vzo

(TE

Poh Pod

355/2007 Z. z. zákona č.Dátu

CH)

Dátu

VYŠE TR

van Fixo

Poč

Fakturo vať:

*

o

é tkan

PB4

tca,PZS

PSČ

(MK CH)

Men

RATÝ MATE RIÁ

in

riek

et vzo

ZP, sam

opla

P kód

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

PB2

iteľ

kód

o

OK L – OP ŽA LÚDo ol IS Tel – form

ivo

é tkan

van Fixo

ATÓM IA

Plat Men

A kód

@unila

MET

.sk, é tkan

van Fixo

r

ca

TO

tu

adu

i leká

lajte ? Vo

HIS

OD OB

OK ŽA LÚDdia ol Kar – form

LNY PB3 GEÁ OFA Plná krv na sérum OEZ OD ol GA STR PR ECH – form ivo

2

AM

N ÁLNE ÁL : né ESTIN TU vaINT AK RO tro še GAST vy

-44

AN

S A,

CIE sled PA m po

LÓGIA

42

Od

V TA

pia

ko

5-5

leká

PRED

C

ko ok : ko kr opické , CT) zá osk mend pr. USG tuer Záv ní (na ulum dá ek EZ cie: vyšetre rmá sp infoL cích TU NÁ TRAK klinické Y HO Ďalšie

razova

ho

ajúc

Á AN

u*

príp

ko

02

po

ci

ča

orúč

D&

lpos

hospit.

a prie Dg.hlásených v zmysle v prípade samoplatcu alebo vyšetrení * adresu pacienta žiadame vyplniť (MK zvis

VA BD

Odp

.):

a pod

AOnk

er zob Záv

A NT

Y

e rovani oža rapia, emote a (ch Terapi LIEČBA AKTUÁLNA

bs

1 202

4

2.

Z1

Kód

ila

PP

a pr

su pac

* adre

ý)

dom

Dátum odberu

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

un

o

M

OK

CIEÉ zy : nómnéze AN ORMÁ ag ana OV za vdi lez, nia: OLV záciáa diagnó ná etre u, BS olonigick ho vyš

4

isk

o

en

r

KR

INF

1.

Z0

iezv

u

ípad

pr

it.

sp

d ho

K

ED

iál (in

PSČ* 07 Z. z. /20 Ulica, číslo

č. 355

Dg. (MKCH)

w.

H)

KC

. (M

Dg c*

be

/o

to

ona

sle zák

zmy

v ených

ní hlás

etre

o vyš

aleb

ww

nt

cie

pa

CKÉ * adINI KL su

ale

: AM

do

es

Platná od 1. 2. 2021

pln

e vy

P kód

A kód

tcu Dg. (MKCH) opla sam ade v príp vyplniť ame Meno a priezvisko Odporúčajúci a žiad lekár ient Kód hospit. prípadu

E

HY

0,

u*

m

slo

M

cu

lat

v pr

m

re

eru odb z. číslo domu* Z. DátumUlica, y 07 ank 20 žiad 5/ nia vystave Mesto/obec* Dátum

35

de

ípa

č.

se

ko op zvis sam

prie

oa

a žia

H)

ica

bo

d

A

Men

r

na

ko

CH)zm (MKch v

hlá

tre

še

vy

00

adu

orúčajú

KC

Ul

le

ys

CH) (MK

ka

21 20 2.

1.

nk

da

ci leká

. (M

, čí

Dg.

žia ia en príp av pit. sthos Kód vy m

tu

o

od

m

tu

Dg

isk

d

Dg.

y

da

iezv

at

ná od PS

ruto/o Mes be od

Odp

Pr

Pl

P

*

bec

číslo

Ro

a

tk

čia

a pe

is

dp

Po

u*

o dom

a, čísl

Ulic

é

dn

ie:

hlav

Po

Prie

zn

Gy

Fa

S a,PZ latc zvisko

Č*

0

M

o

né čísl

Rod

mop

, sa d ZP

kó o

en

O A cyto NK ká DA logic

ŽIA neko

Ga

ľ

ite

at

Pl

1. 2.

Ó AT

Plat

AN

g.

NIE

IC

re

E TR ŠE VY lógia

G LO TO PA

tia

prija

IA ATÓM nia tre Á AN ra še vy ho leká – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA GICK úce ŽIADANKA O VYŠETRENIE slo tia inuj Čí ija LO a ord ŽIAD prTO PZS iteľ iatk a iných protilátok tca, antinukleárnych PA Vyšetrenie m Plat a peč opla AN pis IE –Dátu opia Pod ZP, sam biopti KA O kód cie Číslo vyšetrenia Platiteľ dosk TRpaEN VYŠE cký Fakturovať: Rodné číslo pacient lekár – en mater VYŠE TREN r (GIT) na Rod O kód ZP, samoplatca,PZS iál ká o né číslo ra že kt le IE – Dátum prijatia Men leká ANKA y: tra Meno PATO mužcytol žena Pohlavie: Priezvisko ho * ogick ať PSČ už ŽIADointestinuráln júce LOGI ov m IA Prie ý ma nu zvis di kt CK M str ko Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára ter or nt

355/

2007

Z. z.

ia

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA Ponuka vyšetrení: AUTOPROTILÁTKY ANA – antinukleárne protilátky IgG dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membránam tubulov ABMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom Aema – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA –protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA – protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – potilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom ALyA – protilátky proti lymfocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu PIF-koža – priama imunofluorescencia kože Profily protilátok – Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG): nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2, DFS 70

41

Patológia

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. Výsledky rutinných vyšetrení sú zvyčajne dodané do 7 pracovných dní. Výnimku tvoria vyšetrenia, pri ktorých je spracovanie materiálu časovo náročné (napr. spracovanie kostného materiálu dekalcifikáciou, imunohistochemické a enzýmohistochemické vyšetrenia) alebo vyšetrenia neobvyklých nálezov vyžadujúce si konzultácie a tzv. druhé hodnotenie. V prípade náročných prípadov to môže trvať aj dlhšie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.


Laboratórna diagnostika

– Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA) BIOPSIA BVPLU – biopsia pľúc BVKOS – biopsia kosti BVLUZ – biopsia lymfatickej uzliny BVSVA – biopsia svalu BVMOZ– biopsia mozgu BVPRS – biopsia prsníka BVCER – biopsia cervixu BVUTE – biopsia uteru BVOVA – biopsia ovária BVOBL – biopsia obličiek BVPEC – biopsia pečene BVPAN – biopsia pankreasu BVPER – biopsia peritonea BVPLE – biopsia pleury BVPRO – biopsia prostaty BVREK – biopsia rekta BVKOZ – biopsia kože BVSLE – biopsia sleziny BVZAL – biopsia žalúdka BVSEM – biopsia semenníka BVSZL – biopsia štítnej žľazy BVTKN – biopsia tkaniva BVMOM – biopsia močového mechúra BVNAD – biopsia nadobličky BVKDR – biopsia kostnej drene BVMAX – biopsia maxilofaciálnej oblasti BVNFO – biopsia nazofaryngeálnej oblasti BVLAR – biopsia laryngu BVSLI – biopsia slinných žliaz BVPBS – biopsia pankreatiko -bilárneho systému BVMED – biopsia mediastina BVPEN – biopsia penisu BVVZG – biopsia vonkajšieho ženského genitálu BVVAJ – biopsia vajíčkovodu BVNSD – biopsia nadsemenníka a semenných duktov BVSTC – biopsia steny ciev Bioptické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu PAZBI – biopsia pažeráka 42

GEFBI – biopsia gastroezofageál neho prechodu KARBI – biopsia žalúdoka - kardia TELBI – biopsia žalúdoka - telo ANTBI – biopsia žalúdoka - antrum INEZBI – biopsia žalúdoka - iné DUOBI – biopsia tenkého čreva duodenum JEJBI – biopsia tenkého čreva jejunum ILEBI – biopsia tenkého čreva ileum INTCBI – biopsia tenkého čreva iné CEKBI – biopsia hrubého čreva cekum ASCBI – biopsia hrubého čreva colon ascendens TRANBI – biopsia hrubého čreva colon transversum DESCBI – biopsia hrubého čreva colon descendens SIGBI – biopsia hrubého čreva sigma RESIGBI – biopsia hrubého čreva rektosigma RECBI – biopsia hrubého čreva rectum INEBI – biopsia iné BIINE – biopsia iné DUODBI – biopsia tenkého čreva duodenum DAO TERBI – biopsia tenkého čreva term. Ileum DAO ENZÝMO-HISTOCHEMICKÉ VYŠETRENIE LAKTEN – enzýmohistochémia - Laktáza SACHEN – enzýmohistochémia - Sacharáza TREHEN – enzýmohistochémia - Trehaláza MALTEN – enzýmohistochémia - Maltáza ALKFEN – enzýmohistochémia - Alk. fosfatáza TUKPEN – enzýmohistochémia - Tuky ACHEE – ehch. rectum - Acetylcholínesteráza Negynekologická cytológia CVBAL – cytológia bronchoalve olárnej laváže CVTEL – cytológia telesnej tekutiny CVDLP – cytológia duktálnej laváže prsníka CVTAP – cytológia tenkoihlov. aspirátu prsníka CVBRU – cytológia bronchiálneho steru (BRUSH) CVVZB – cytológia výtoku z bradavky

CVSPU – cytológia spúta CVASZ – cytológia aspirátu štítnej žľazy CVTAT – cytológia aspirátu z tkaniva CVMOC – cytológia moču CVLIK – cytológia likvoru CVPAN – cytológia aspirátu pankreasu CVALU – cytológia aspirátu lymfatickej uzliny Gynekologická cytológia CVCVS – cytológia cervik. alebo vagin. steru KC CVSPA – cytológia cervik. alebo vagin. steru LBC

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Unilabs Slovensko ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

• 2 4 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov, • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA, • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi, • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný, • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny, • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy, • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel, • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky, • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie.

2

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

43


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 15. 2 2021

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Počet ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

Počet ks

Počet ks

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

Stolica MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ – STERILNÁ SKÚMAVKA BSC128p Kontajner s lopatkou (červený)

7568

Ihla KONTAJNER žltá STERILNÝ

Ihla zelenáPATOGÉNY UROGENITÁLNE D1637 1526504 Antigén Chlamydia trachomatis – žena dospelý D1650 Antigén Chlamydia trachomatis – muž 15213 dieťa D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy Ihla čierna (kultivácia)

Skúmavka 2,0 ml

D1503 1526506 Trichomonas vaginalis (kultivácia) dospelý

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk

Lancety zelené

169018

Klobúčik/násadec na ihlu

D10001

Sklíčko – perianálny zlep

COVID 19 – ODBEROVÉ SÚPRAVY Počet ks

PIVTM

kloktací set

bZZ-CN-NMJ-T-E/2 súprava na odber z hrdla a nosa Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Unilabs Slovensko, s. r. o.)

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Počet ks

15225 trachomatis dieťa (PCR) + DNA urogenitálne DNA Chlamydia mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR)

Preventívne prehliadky, základné vyšetrenia

07958021190

Cervix

Biochémia a hematológia

07958030190

Vagína

Diabetológia

07958021190

Uretra

Biochémia – prenatálny skríning

Prevencia Dôvera

05170486190/D1211 Moč

Špeciálna hematológia

05619637190/0030/D1672 HPV – žena

Vyšetrenia likvoru

05619637190/D1631/D1672 HPV – muž

Imunológia a alergológia

Trombotest

Zoznam alergénov

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV (PCR) D1631

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž

D1631

Výter zo spojivkového vaku

Mikrobiológia – bakteriológia a parazitológia Mikrobiológia – diagnostika TBC a mykológia Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Žiadanka COVID 19 Genetika – rutinná diagnostika

5170516190 Stery z kože, zo slizníc (HSV1/2, VZV)

Genetika – zriedkavé ochorenia

HEMOKULTÚRY 410851

Vysvetlivky: ped. – pediatrická

Glukóza 20 %

511534002 Skúmavka na sliny

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

LAB0220

dospelý D1211 1526502 Spútum – kontajner 30 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny)

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

D1084 15201 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) dieťa

Skúmavka 9NC 2,5 ml

FA, FI reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

Počet ks

Počet ks

D1660 Hliníkový drôt – (chrípka RSV)

ihla BSM422 Odberová Likvor – skúmavka 10 ml

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ)

12005

LEKÁRSKA GENETIKA

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY

LIKVOR – STERILNÁ SKÚMAVKA

135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml

14084

Skúmavka s KF + Na 250 ml – kapilárna glukóza

D1028 Moč – skúmavka 10 ml (červená) – odber stolice na okultné krvácanie

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky

13510

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

813805

Sedimentácia (FW) STERILNÝ TAMPÓN 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml D1601 Plastová tyčinka (modrá) – aktívne uhlie D1600 Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele Moč ranný/zbieraný D1611 Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, BSP0720 ucha, uretry)Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

ACTH, CD znaky Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13808

2 KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV A TBC

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped.

13510

Glukóza

Genetika – cytogenetika

Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic

410852

Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic

410853

Bio Hem Bact/Alert PF Plus – pediatric

450181 Klobúčik / násadec na hemokultúru

Genetika – somatické mutácie

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ambulantným lekárom ponúka: – AlphaLAB – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste; viac na www.alphalab.sk, – možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

ČIAROVÉ KÓDY Počet ks

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

TBC 429927.10

Kontajner – 60 ml

D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quantiferon

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks) 027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks) 028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks)

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

44

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).

3 Po vypísaní a označení žia-

danky sa realizuje samotný odber.


Laboratórna diagnostika

3. Transport Unilabs Slovensko zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska. Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

Rozpis trás ● ● ● Centrá hemostázy a trombózy

● Stropkov

● Bratislava

→ Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

● Kežmarok → Kežmarok, Poprad → Kežmarok ● Košice

● Komárno → Komárno → Komárno, Dunajská Streda ● Nové Zámky

→ Žilina

→ Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

● Banská Bystrica

● Partizánske

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

→ Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

→ Partizánske

● Nové Mesto nad Váhom

● Rožňava

→ Nové Mesto nad Váhom

→ Rožňava

● Rimavská Sobota

● Bánovce n. Bebravou

→ Rimavská Sobota, Lučenec ● ● ● Patológia

● Spišská Nová Ves

→ Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

→ Spišská Nová Ves

● Topoľčany

● Trebišov

→ Topoľčany

● Žilina

● Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

3

→Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

→ Trebišov

45


za

a ká ic á ns vn Ba Štia lov nd Ha ňa Ba vá No o ny za ravn e re P vc -B ra ke ry Mo ns že do itria laté Ne N Z

ica

n em Kr

ad kn iní om Hl ron H

y ta or Ži Dv nad ny ra Šu eľ I m dy a sv

lár ov o

Ko

vid ie Pr

u vo ra eb

r Fa

ec

Ne

s Ja

vo ro

á ov

me

Se

á lov rce

Ma

o ov

an

rb

Hu

no

ihy

s Ko

ár

m Ko

é ľk Ve

e lča e ov ov str Ostr ka O a aO ns á n ná n mia tn ič Ze Zla kol O

v čo Či

e elc Gb ín od Sv v vo so ro Ru ký ns ro

ú Št

h Po

Ne

lce

ka

ko

ížs

So

Kl

ou av Žit ín d a et ýr na a ice e jsk va ýC al l jat ýK a nic há a ľk ň v m d ľk d ch áb Ve Ko Vr Mi Ve Ma Po Ra Trá l ol Hu ovce od vo éL Vin ice ľk no ran Ve v lia h v o Go Po ňo sk še Ru e Be ký d vc ns e e na zo c ná hro ice ač ná om lie ov l r v u n Po Že Le Tlm Ka Hro Šá vo ce ík ov bn trek ulov S Du D hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

j ba or Ca Čáp m ho Vá n. ec ov lice Se

Trn

ce ov ak Di

ed er

e lic

p Te

.B an tin Sla

ny ča oľ p To

len Je

y ad és

ýM

ke

ns

ín nč e Tr

ec ov oh Hl

sk ian

ks Ol ka ča

e vc šo

Mo

y an

a rči Tu

Sk

ce

eli

Bi

ce

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e

Bojnice

m Ze

d de Ne ny ča Vl a č é o ov mo mn Ko Ze lárik Pa

ď re Se

á jsk na a Du tred S

Ve ľk

e vc o no íbo vn av ra Pr Pr eP ké sk ns an ve tri Slo Ni

ľ Ve

ke

ns

čia n Tre

Je

lči

y ek kr bo Ža any or yn Ch s ny Ve ša vá Bo No e vc va ko ato an St hov ce ke a pli ns obl Te S čia Kl

n Tre

ica bn

om h Vá

tic ch Ča

ky ad an

jov Há

rk Hô

y ad er d Vo

ian

ica

v ho

ica bn Du vá ová No mš Ne

od e p ou inc rin Bz avo e J c

Du

lči

Me

ok da zin a Vo Pe n er Či

o

éh tliv á

dn re St

s Ko

a á a sk sk nt ad nce rlian pr i He Po v. V S m. Ná

Ze m

tr ys ny ľa pe Kr ny ra Tu y n ča

y

jec

tk

tr ys

ica

Ra

ú Vr

Su

áB

ké jec e Ra plic Te

sk

ž va Po

a e

luš

é sk

vn Ro

Be

c Pú

ké nic d Le

u Pr

vé bo Vr a jav My

ké vs ice slo n Ja ohu B

á

m. ná né á jič n Tro kup Ná

sk un

ft

B rá

a St

a

By

ká ts pa

ak Vr

na á

Ilava

i dm ká va á a a o s ho é hr ov ičn nic a oň ka ská ské zn c r in ino rez odn ns ob iská lkov le mo na Hr d v odb ých ačia ajno adl Že ne Mýt ZŠ Tbil Stre P V R Po R V

Sk

Re

rín

sk jov

. m Ná p. ká dlo vs kar hr to o ra al čie M Vl Sa

s rá

n) ša ge a ná wa ická ov ár Jo ks žn J. ( Vol len rá St

ok

mo

ica

r Ka

j e ve oli do úd en

čie

Líš

bu

Ba

Slo v tr ys

e rd Ba

yB

áš

m To

e oli úd

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

áB

ik er ce né mi iavn rov Rov lá Št Ko eľké V

ed Pr

rsk ho Zá

ist

va ro ne Eis

Kr

p Pa

čie

Šaľa

a

va pa

Partizánske

dc Ča

ov oč ok

Kl

u St

Bánovce n. Bebravou

á á á á vá ská vá ov kova kov ov sk ko zedo ajin i š ov raď Ľan Kr žin Ru

dm Se

á Líš

sk t ve s vo No

Nitra Betliarska

Veľké Uherce

vá va va vá ká ka ka alo teľs leno mbo iers teko a ač s K Li mb Šu Kv dov Ďu Bu níc ad hr Zá

Trnava

Žilina l a ová ová sta iho tra e ov č ám en Bajz anc ovi ká c Š an vs Ad re C a a ef Št úbr oC D Pr

vá ino d Fe

46

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Nové mesto n. Váhom

Martin . ám oN ov er xn Da

Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

e rd Ba

jov v ľo

ok

nin Me

en

m

nu

Ha

ca lni Ge

b Ľu

ík en

e vc vce ystré B šo

lto

k to

ra

Gi

vr Št

y ch pa om Kr

ca vú Re

v ľo

ov op an T Vr nad

ov as -J

ou dv Bo

d sa vo No ľaty Ve y an aľ ch

Mi er

m Če

ca vú

iná bš Do

ná Sla

á u sk a vo mer lom Ge Po od

Re

ľ So tov ka e ian vc mu l čo Za Po Se ká vs čo ós e e Št ar l o C úpe Pr K Se

ós Št

n.

v no

ňa

ce jov če Če

r Tu

.B

es áV

n va lda

blo Ja

rsk

ľa na

Mo r To

me Ge

va lša Je

ny

v ro

c ive

š ňu

ad vn no blo Ja

r Tu

u ňo

á up áĽ

ča

ce ov š vo Sla ik ítn Št

ck

ec on Hr á ov ez br me

sk

ť ho

ár lt Po

tva De

ec

vá iňo

č a Sli

Hr

n če Lu

ká ns ole a Zv latin s

vá no aň dv Ra

ka Vl

oc Hr

j há d Po

n ve Slo

Ne

d Po

ka

á

ôr áH

sk la Va

rsk

a

me Ge

mk lo Po

ec an rm Ha

Be

š Ple

Trebišov

lce Se

y an ov

v ipo

rch Pa

no ez Br á ajn ed Pr a ot eh á L ka zto rn Ho

ela

e ač

a av br Sli

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

é rsk ie ho ad no hr ás od Kr P

ýŽ žn Ni

ču Sa

ňa

rá St

3 Michalovce

Hu d na v lá ho Be iroc C ín

ina

Sn a St

ký išs Sp

ň rá Mu

b Ľu

a ad

k to Po

ná od ok ch ád Vý Hr ký vs to Lip á ov dik ňa Be iny z re y db čk Po a Lú k luc a Pa hň oc ca lni

Sie

ely Bi

Os

ná ž Lu

Rožňava

v ľo ec Top ov ab ad ke ý Hr ov n žs rá ižn ran St N V

rce bo ila

dz

ov or Zb

ov en Bz a ini Sv ka ns Ves nia á mi Nov

ce ov uš

Košice

r Ce

ník

id Sv

ar ov

b Vr

Ch

rk Ma

e ač Sli a av br Dú ča up aĽ sk a án ovň b Ľu á l ep áT tiz

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be y an uš ap é K om ľk Uh Ve ad en vc vlo a Pa

Kr

žm Ke ica

b Ľu

die ra dh po oča v Le

s Ve a s rá nic a ňa Ve elá St om c B ov ká k ská áL ine ub y ns ká ľk ve išs dol rá Ľ an any nda piš Ve Slo Sp Po Sta Lip Ihľ Le S

c a re po To

nic

ké išs Sp

ny iža Sm

r Pa

k vs to

Lip

ec ov ez Br

Banská Bystrica

Stropkov Spišská Nová ves

u vo ra a dO vk aď na kr bo há Dl Ha Mo

á n te Trs

é bn

ká vs ma ta Ri obo S

ina up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

lub Ho

it Sv

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

e Ist

ý sk ok av ám Or odz P

vá zri Zá

Ružomberok

a ce nk ov lia nc Po Hu ká ns tra Ta

vo sto ín me kča ušt Ná Lo Hr

a é á é bč sel oť sn Ra Ve Nov enn á Le é m k sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar ro Ži H

47


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

48

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Unilabs Slovensko jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom. Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

1.

2.

3.

4

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

49


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • troch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • piatich patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetrenia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci

50

siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod. Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

5

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

51


Laboratórna diagnostika

6. Kvalita a akreditácia V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Unilabs Slovensko oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy. Spoločnosť Unilabs Slovensko má v súčasnosti väčšinu laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, a takisto pracoviská DCP - Patologická anatómia Bratislava a DCP - Patologická anatómia Košice. Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac: • zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, 52

É OVAN Z I L A AKTU

kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, • laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára. Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS). Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva. Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme. Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel a Six sigma metriky. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality. Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke


Laboratórna diagnostika

dodávateľa externej kontroly kvality. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný pracovník za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zaznamená v ISOhelpe. Akreditácia V roku 2019 sme rozbehli nový systém akreditácie laboratórií na úseku operácií. V predošlých rokoch boli akreditované jednotlivé prevádzky samostatne. Akreditačná dokumentácia sa vedie elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Začiatkom roku 2020 sme obdržali prvé osvedčenia v novom systéme akreditácie pre Centrálne laboratórium STRED – laboratóriá Likavka (klinická biochémia a hematoló­gia, klinická mikrobiológia), Banská Bys­trica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom a pre Centrálne laboratórium VÝCHOD – laboratóriá Stropkov a Rožňava. V Likavke je špeciálne konfirmačné pracovisko. V Stropkove akreditovali biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenia, ktoré sa robia v novej linke APTIO a širokú paletu novozavedených špeciálnych

hemokoagulačných vyšetrení. Na mikrobiológii pribudli k širokej palete akreditovaných kultivačných a sérologických ELISA vyšetrení nové kultivačné a PCR vyšetrenia na TBC. Začiatkom roku 2021 sme dostali osvedčenie pre Úsek operácií, ktoré združuje 12 laboratórií. V priebehu roka ešte plánujeme pod toto osvedčenie zahrnúť 2 centrálne laboratóriá - Bratislavu a Stropkov a 8 satelitných laboratórií. V roku 2021 plánujeme doakreditovať aj prevádzky DCP Prešov a DCP Banská Bystrica.

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – Prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku. – Tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá.

6

53


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Unilabs Slovensko tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie. Je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (vyše 400).

54

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


Laboratórna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCell®

Immulite 2000XPi

7

55


Laboratórna diagnostika

CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. Sysmex UF-1000i a Sysmex UF-4000i Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky. Sysmex U-WAM Plne automatizovaná linka na analýzu moču. Zahŕňa prietokovú cytometriu, mikroskopiu a chemické stanovenie moču na stripoch. Mindray BC 6200 a 6000 Analyzátor MINDRAY BC 6000 a BC 6200 je určený na in vitro vyšetrovanie krvného obrazu (KO) s 5-parametrovým diferenciálnym rozpočtom leukocytov (neutrofily, lymfocyty, eozinofily monocyty, bazofily). Princípy, ktoré používa analyzátor pre merania, sú nasledujúce: impedančná metóda s tieneným prietokom, laserový rozptyl a patentovaná technológia SF Cube (3D analýza využívajúca informácie z rozptylu laserového svetla v dvoch uhloch a z fluorescenčných signálov pre rozlíšenie a počítanie buniek). Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. 56

BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. BACT/ALERT® 3D Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.


Laboratórna diagnostika

Aptio® Automation – umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek, – ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov, – poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze • • • •

Input/Output Modul Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh. Bulk Input Modul Vysokorýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1 000 skúmaviek za hodinu. Centrifúga Modul Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť až 300 skúmaviek za hodinu s 10-minútovým odstreďovaním. Decapper Modul Kapacita 2 000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze • Aliquotter Modul Kapacita: z 1 primárnej skúmav ky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu. • Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu. • Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu. • Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

57

7


Laboratórna diagnostika

Aptio Analýza Atellica® Sample Handler Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu spája Atellica Magline biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica® CH 930 Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1 800 testov za hodinu. • Fotometrické: 1 200 testov za hodinu. • Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1 : 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

58

Analyzátor Atellica IM 1600 Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie. • Prevádzkuje až 440 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií). Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov. • Vysoká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu. • Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií. • Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.


Laboratórna diagnostika

Sekvenovanie novej generácie NextSeqTM 550 • sekvenovanie 30 – 120 Gb/run • 400 miliónov čítaní • celkový čas sekvenovania 12 – 30 h • sevenovanie 300 bp v 1 čítaní • veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

iSeq™ 100 • sekvenovanie 1,2 Gb/run • 4 milióny čítaní • celkový čas sekvenovania 9 – 17 h • maximálna dĺžka čítania 300 bp • malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a s mnohými ďalšími. IdyllaTM IdyllaTM, Biocartis je plne automatický real-time PCR molekulárny diagnostický systém navrhnutý pre rýchle získanie klinických molekulárnych informácií. IdyllaTM zahŕňa kompletný proces od vloženia vzorky až po zobrazenie výsledku (od 35 do 150 minút). IdyllaTM je použiteľná pre široké spektrum klinických typov vzoriek: FFPE (formalínom fixované, v parafíne zaliate) tkanivové rezy, krv, moč, stolica, spútum alebo tkanivo. Plne integrovaný systém umožňuje klinickému laboratóriu uskutočňovať široké spektrum onkologických, infekčných a ďalších vyšetrení. Ďalšie výhody systému: mimoriadne jednoduché použitie, vysoká špecificita a senzitivita a krátky čas na prípravu vzorky (menej ako 2 minúty). Využívame testy: • IdyllaTM NRAS/BRAF Test • IdyllaTM KRAS Test • IdyllaTM EGFR Test • IdyllaTM MSI Test • IdyllaTM ctNRAS/BRAF Test • IdyllaTM ctKRAS Test • IdyllaTM ctEGFR Test • najnovšie aj IdyllaTM GeneFusion Test

7

59


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

60

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Unilabs Slovensko zároveň poskytujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Adresa ordinujúceho lekára

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta

Rodné číslo pacienta

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Kód lekára

Kód diagnózy

Dátum a čas odberu materiálu

Konečný výsledkový list k žiadanke číslo RK/39385106 Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin OR OS Žilina, oddiel: Sro vložka č.63112/L Pacient:

Kód poisťovne

Ordinujúci lekár:

TEST TEST Rod.číslo:

Zariadenie a adresa:

Nar.:

Unilabs Slovensko, s. r. o. s.r.o. Alpha medical, Laboratórium ZH Sládkovičova 11 965 01, ŽIAR NAD HRONOM

11. 11. 1911

111111/111 Poisťovňa:

XX

Diagnózy:

Lekár NEUVEDENÝ

D500

Dátum a čas odberu:

18. 01. 2021 08:30

Príjem:

18. 01. 2021 15:58

Komentár k prijatému materiálu:

Kód lekára / PZS :

X12345678 / X00020ZH1101

Klinická informácia k pacientovi

Centrálne laboratórium STRED LIKAVKA,

Akreditované prevádzky podľa ISO 15 189:2012

Vyšetrenia označené symbolom * hviezdička sú neakreditované

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

J. Bellu 66, 034 95 LIKAVKA EDTA krv

Záver Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

Záver

Výsledok

Jednotky

OK

70.00

%

35.0-74.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty [LY]

OK

30.00

%

15.5-50.0

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily [EO]

OK

1.00

%

0.00-5.00

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty [MO]

OK

2.00

%

2.0-11.0

BST 18.01.21 16:03

* Bazofily [BA]

OK

1.00

%

0.00-1.50

BST 18.01.21 16:03

OK

1.80

10^9/l

1.70-6.90

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Neutrofily abs.počet

320.0-370.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty abs.počet

OK

2.0

10^9/l

1.00-3.60

BST 18.01.21 16:03

0.3

10^9/l

0.0-0.43

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily abs.počet

OK

11.60-15.10

0.1

10^9/l

0.10-0.80

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty abs.počet

OK

10^9/l 140.0-420.0

* Bazofily abs.počet

OK

0.10

10^9/l

0.00-0.10

BST 18.01.21 16:03

Plazma

Záver

Výsledok

Jednotky

Sérum

Záver

Výsledok

OK

70.00

+

+

12.00

10^9/l 3.80-10.70

OK

5.00

10^12/l 4.40-5.80

Hemoglobín [HGB]

OK

150.00

Hematokrit [HCT]

OK

0.50

* Stred.obj.RBC [MCV]

OK

95.00

* Stred.hmot.HGB v RBC [MCH]

OK

30.00

pg

27.00-33.00

* Stred.farebná konc. HGB v RBC [MCHC]

OK

320.0

g/l

* Šírka distr. RBC [RDW]

OK

12.00

%

Trombocyty [PLT]

OK

350.0

+

12.00

fL

7.10-11.50

BST 18.01.21 16:03

OK

12.00

fl

9.0-17.0

BST 18.01.21 16:03

* Stredný objem PLT [MPV] * Šírka distr. PLT [PDW] Plazma

g/l

135.00-175.00

pomer 0.38-0.52 fL

BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03

Ref.rozsah

Schválil BST 18.01.21 16:03

S-Močovina Sérum

Jednotky

82.00-98.00

BST 18.01.21 16:03

1.02 P- INR (liečení pacienti) Terapeutickú hladinu pri liečbe kumarínmi určuje ošetrujúci lekár. Odporúčaná hodnota: 2,0 - 3,5 Sérum Záver Výsledok Jednotky Ref.rozsah S-Glukóza

Záver Výsledok

EDTA krv * Neutrofily [NE]

Leukocyty [WBC] Erytrocyty [RBC]

Schválil

OK

4.60

mmol/l 3.30-5.59

BST 18.01.21 16:03

S-Kreatinín

+

25.20

mmol/l 2.5-10.9

BST 18.01.21 16:03

S-Kyselina močová Sérum

Záver Výsledok

S-Sodík

OK

142.00

S-Draslík

OK

5.40

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

mmol/l 132.00-146.00

BST 18.01.21 16:03

mmol/l 3.70-5.40

BST 18.01.21 16:03

www.unilabs.sk, call centrum: 0850 150 000

S-Chloridy

Ref.rozsah

Schválil

Ref.rozsah

Schválil

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

µmol/l

52.00-110.00

BST 18.01.21 16:03

580.00

µmol/l

150.0-420.0

BST 18.01.21 16:03

Záver

Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

OK

110.00

mmol/l

97.00-111.00

Schválil BST 18.01.21 16:03

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, RK/39385106 Strana č. 1 z 2 OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné 11093C03.uds Ver 3.117 2021-1-20 vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

8

61


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

 +421 2 32 11 22 22  Digital park II, Einsteinova 23  www.unilabs.sk  unilabs@unilabs.sk

Call Centrum 

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0

0850 150 00

• za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

Adresa na fakturáciu Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Obchodný manažér

Sales Specialist and Controlling Analyst

Klientsky servis lab.online

RNDr. Alexandra Malaníková Veľkí klienti: nemocnice – vedenie ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0903 160 894 alexandra.malanikova@unilabs.sk

Mgr. Michaela Zdychavská Vybraní klienti: súkromné kliniky ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 066 079 michaela.zdychavska@unilabs.sk

Henrieta Suchová Lucia Csicsayová ——— Šancová 110 831 04 Bratislava clientservice@unilabs.sk klientservis@unilabs.sk

Medicínski reprezentanti 1 Mgr. Lukáš Seidl

2 Mgr. Mária Chotváčová

3 Mgr. Lukáš Lednický

4 Mgr. Liana Hríbová

5 Mgr. Jozef Gallik

6 Mgr. Iveta Varadzinová

——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0910 139 477

——— Nová nemocnica 511 958 01 Partizánske I 0911 066 515

——— Janského 1 952 01 Spišská Nová Ves I 0904 604 193

——— Janského 1 952 01 Spišská Nová Ves I 0911 102 740

4 2

62

——— Gorkého 2 040 01 Košice I 0911 820 568

5

3

1

——— Záborského 3 036 01 Martin I 0902 529 992

6


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) peter.lednicky@unilabs.sk

Alpha medical – a teraz Unilabs Slovensko – plní svoj počiatočný sľub poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku už 23 rokov. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) jozef.karlik@unilabs.sk

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) lubomir.gallik@unilabs.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky katarina.rumanova@unilabs.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) jozef.marcisin@unilabs.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ (CMO) marta.dobakova@unilabs.sk

Ing. Gabriel Gajdoš IT riaditeľ (CIO) gabriel.gajdos@unilabs.sk

Mgr. Lívia Franková Marketingový riaditeľ (CMO) livia.frankova@unilabs.sk

Ing. Mgr. Barnabás Balázs Riaditeľ projektovej kancelárie (CPO) barnabas.balazs@unilabs.sk

9 63


Laboratórna diagnostika

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo viera.zbonakova@unilabs.sk

Ing. Peter Kelčík HR manažér peter.kelcik@unilabs.sk

Ing. Lucia Sýkorová Manažér nákupu lucia.sykorova@unilabs.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO robert.lamos@unilabs.sk

Tibor Majer Senior koordinátor logistiky tibor.majer@unilabs.sk

Ing. Ivan Zaťko Manažér logistiky ivan.zatko@unilabs.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií ivana.revayova@unilabs.sk

RNDr. Alexandra Malaníková Obchodný manažér alexandra.malanikova@unilabs.sk

Ing. Kristína Langerová Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami kristina.langerova@unilabs.sk

Mgr. Katarína Dudová Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD katarina.dudova@unilabs.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED jana.koporcova@unilabs.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD stanislava.vargova@unilabs.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality (rutinné laboratóriá) bibiana.strakova@unilabs.sk

Manažment rutinných laboratórií

64


Laboratórna diagnostika

Manažment špecializovaných laboratórií patológie a genetiky MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca iveta.meciarova@unilabs.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca jozef.bodnar@unilabs.sk

MUDr. Ľubomír Straka Manažér DCP Prešov a odborný zástupca lubomir.straka@unilabs.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca viliam.gabris@unilabs.sk

MUDr. Miroslav Žatko Manažér DCP Topoľčany a odborný zástupca miroslav.zatko@unilabs.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD. Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice jana.verebova@unilabs.sk

MVDr. Eva Drusová Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves eva.drusova@unilabs.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica lenka.tomasikova@unilabs.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky renata.zemjarova@unilabs.sk

RNDr. Jaroslava Veljačiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Šancová jaroslava.veljacikova@unilabs.sk

Mgr. Zuzana Rumanová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky zuzana.rumanova@unilabs.sk

9 65


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Topoľčany

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Senný trh 6, 94501 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Patologická anatómia Laboratórium patologickej anatómie Antolská 11, 851 07 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Patologická anatómia Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Patologická anatómia Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Unilabs Slovensko, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

66


Laboratórna diagnostika

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Patologická anatómia – DCP Košice Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Patologická anatómia – DCP Prešov Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého ulica 8, 040 01 Košice

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné

Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Špitálska 4, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Prieložtek 1, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

DCP = Diagnostické centrum patológie

67

9


Laboratórna diagnostika

68


Diagnostické maximum Kliešť Veterinárne laboratórium Vo veterinárnom laboratóriu Unilabs Slovensko je možné vyšetrenie kliešťa na prítomnosť patogénov prenášajúcich ochorenie na človeka: •

borélie (priamy dôkaz v kliešťovi)

vírus kliešťovej encefalitídy (priamy dôkaz v kliešťovi)

V laboratóriu sa kliešť spracuje na prítomnosť pôvodcov ochorení za 3 – 5 dní (v urgentnom prípade 1 – 2 dni). Treba si uvedomiť, že infekcia môže pochádzať aj z kliešťa, ktorý z tela odpadol nepovšimnutý, a teda nebol vyšetrený v laboratóriu na prítomnosť patogénov.

Vyšetrenie je realizované za priamu úhradu.

Humánne laboratórium V humánnom laboratóriu sú v priamej súvislosti s kliešťom k dispozícii dva druhy vyšetrení: priamy dôkaz patogénu a vyšetrenie protilátok proti patogénu zo séra človeka: •

priamy dôkaz patogénu (krv s EDTA, moč, punktát, likvor – DNA Borrelia burgdorferi s.l. kvalitatívne, krv s EDTA, likvor – RNA vírusu kliešťovej encefalitídy kvalitatívne)

vyšetrenie indexu protilátok (skríning aj konfirmácia) v triedach IgM, IgG proti Borrelia spp (sérum, likvor/ sérum)

vyšetrenie indexu protilátok v triedach IgM, IgG proti vírusu kliešťovej encefalitídy (sérum, likvor/sérum)

Okrem vyššie spomínaných základných vyšetrení týkajúcich sa problematiky kliešťa sú v humánnom laboratóriu k dispozícii aj ďalšie dôležité vyšetrenia využiteľné pri infekcii z kliešťa: •

diagnostika akútnych stavov – parametre acidobázickej rovnováhy, minerály, stopové prvky, základný aj rozšírený pečeňový súbor, vyšetrenie močového sedimentu, kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie moču, krvný obraz s diferenciálom alebo bez neho, D-dimér, jednotlivé faktory koagulačnej kaskády

diagnostika zápalu, sepsy, infekčných ochorení – CRP, interleukín 6, prokalcitonín, základné triedy imunoglobulínov, podtriedy IgG, elektroforéza bielkovín, sérologické a kultivačné vyšetrenia

Všetky vyšetrenia sú v humánnom laboratóriu k dispozícii cez zdravotné poistenie, ale aj v samoplatcovskom režime (bez obmedzujúceho vplyvu indikačných a frekvenčných pravidiel zdravotných poisťovní).

unilabs.sk


TEST SMA

SPINÁLNA SVALOVÁ ATROFIA, KTORÁ SA DÁ LIEČIŤ Moderný genetický test, ktorý poskytne jednoznačnú odpoveď, či dieťa môže byť postihnuté niektorým zo známych typov SMA. • Spinálna svalová atrofia zaberá druhé miesto, čo sa týka úmrtnosti na dedičné choroby. • Ochorenie je nevyliečiteľné, ale je možné ho pri včasnej diagnostike liečiť. • Skorý záchyt pacientov a včasná liečba môžu mať pozitívny vplyv na priebeh ochorenia. • Ide o laboratórne vyšetrenie zo suchej kvapky krvi alebo zo vzorky periférnej krvi. • Toto vyšetrenie zachytí viac ako 95 % prípadov SMA.

Ako?

Kto?

Kedy?

Výsledky

z 3 kvapiek kapilárnej krvi z päty alebo prsta

najmä novorodenci

ihneď po narodení

maximálne do 10 pracovných dní po odbere

Ešte s nami nespolupracujete?

Cena vyšetrenia pre samoplatcov: 50 €

Kontaktujte nás na sma@unilabs.sk alebo prostredníctvom našich medicínskych reprezentantov.

Teraz vo výhodnej kombinácii:

SMA test + TREC I KREC test = 79 € namiesto 100 €!

SMA test exkluzívne iba v ponuke Unilabs Slovensko! 1 Mgr. Lukáš Seidl 0910 139 477 2 Mgr. Mária Chotváčová 0911 066 515 3 Mgr. Lukáš Lednický 0902 529 992

www.unilabs.sk

4 Mgr. Liana Hríbová 0904 604 193 5 Mgr. Jozef Gallik 0911 102 740 6 Mgr. Iveta Varadzinová 0911 820 568


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.