inVitro 1/2021

Page 1

časopis o laboratórnej diagnostike | 1. číslo, 9. ročník | marec/2021

Zmeny telesnej hmotnosti

Sú skutočne bio? I Reportáž o biopotravinách a bioproduktoch 30 Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu I Rozhovor s prof. Ing. Petrom Šimkom, DrSc. 48 Zmenou hmotnosti buniek k vylepšeniu organoidov I Blog 70 Medzi tradíciami, zdravým rozumom a vedou 20


inVitro 1. číslo, 9. ročník, marec/2021 Vydavateľ: Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Unilabs Slovensko, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Ing. Eva Šabová Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Ing. Eva Šabová, Jana Klimanová, Mgr. Anna Martausová, MUDr. Antonín Polách, Ing. Josef Pazdera, CSc., Elena Akácsová, MUDr. Marta Dobáková, MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH, MUDr. Miroslava Malejčíková, MUDr. Jana Bullová, Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD., MUDr. Jozef Ficik Fotografie: Boris Németh, Ladislav Rybár, Rastislav Blaško, Ivan Majerský, Daniel Jenčo, Shutterstock, archív autorov a respondentov rozhovorov, archív Alpha medical, archív Unilabs Slovensko Layout a grafický dizajn: Studio Milk

Tlač:

printio, s. r. o. Periodicita: štvrťročník Náklad: 1 500 ks, nepredajné Copyright: Unilabs Slovensko, s. r. o., 2021 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@unilabs.sk.


E D I TO R I Á L

Milí priatelia,

nový rok už dávno nebol taký spätý s vierou v nové začiatky. Nebudem sa tajiť tým, že aj ja dúfam v skorý koniec, respektíve poľavenie pandémie Covid-19. A kým jej koniec nie je v našich rukách, to, čo vieme ovplyvniť, je, ako sa nám s ňou bude bojovať.

Milí priatelia, rok 2021 bude, verím, rokom zmien. Tak ako mnohí, aj ja dúfam, že globálne nastane zmena k lepšiemu. Opäť – tak ako už mnohokrát – k tomu dopomôže veda a medicína. Verím, že vďaka vakcíne sa budeme môcť vrátiť k svojmu životu či už súkromnému, ale aj pracovnému.

A nielen s ňou, ale aj s ďalšími chorobami. Všetci dobre vieme, že obezita je faktor, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje zdravie ľudí. Presvedčili sme sa o tom aj vlani, kedy odborníci prišli s dôležitými poznatkami o vplyve obezity na priebeh ochorenia a celkové individuálne zvládanie boja s Covid-19. Pravdepodobnosť hospitalizácie totiž rástla s vyšším indexom telesnej hmotnosti. Odhaduje sa, že krajiny, ktorých obyvatelia trpia zvýšenou mierou obezity, sú zasiahnuté viac ako iné štáty. Vidíme to aj na príklade USA, ktoré patria medzi premiantov nielen v počtoch nakazených koronavírusom, ale – ako dobre vieme – aj v rebríčku najobéznejších národov. Hmotnosť je dôležitým faktorom aj pri ďalších, častokrát civilizačných ochoreniach, ako sú cukrovka, infarkt či rakovina.

Rok 2021 je však veľkou zmenou aj pre našu sieť laboratórií, keďže naša značka prechádza rebrandingom. Vaším partnerom od 1. februára 2021 už nie je Alpha medical, ale Unilabs Slovensko. Meníme však iba názov, všetko dobré, na čo ste boli pri spolupráci s nami zvyknutí, ostáva. Všetkým nám preto želám, aby bol tento rok tým, na ktorý sa oplatí spomínať. V dobrom.

Ľudia si častokrát neuvedomujú, že zlá je nielen nadmerná hmotnosť, ale aj podvýživa. Pripomínať zdravý životný štýl je nevyhnutné nielen tým, ktorých sedavý spôsob života a prejedanie privedie k špecialistom, ale aj tým, ktorí sa v záujme kultu tela dostanú do opačného extrému. Zdravý životný štýl je o vyváženosti. A o pohybe. Priznám sa, že mojou vášňou je bicykel. Kedykoľvek mi to moja pracovná vyťaženosť, ale aj rodinné okolnosti dovolia, sadnem na bicykel a prejdem na ňom desiatky kilometrov. Pomáha mi to nielen fyzicky, ale aj psychicky. A psychická pohoda je to, čo dnes všetci tak veľmi potrebujeme.

Ing. Peter Lednický generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko

3


OBSAH 48 BLOG

Zmenou hmotnosti buniek k vylepšeniu organoidov

I ng. Josef Pazdera, CSc.

6 ROZHOVOR

Fascinuje ma zlepšovanie procesov

rozhovor s Ing. Gabrielom Gajdošom, IT riaditeľom v Unilabs Slovensko Eva Šabová 20 REPORTÁŽ

Sú skutočne bio?

Jana Klimanová 30 INOVÁCIE

52 Z DRUHEJ STRANY

Potraviny so zníženým

obsahom cholesterolu

Anorexia mi zmenila jedálniček aj osobnosť

rozhovor s Valentínou Sedilekovou o mentálnej anorexii a o tom, ako svoje osobné skúsenosti s ochorením pretavila do knihy Chuť žiť, aj do rovnomenného projektu, prostredníctvom ktorého pomáha deťom a dospelým s poruchami príjmu potravy Jana Klimanová

MUDr. Marta Dobáková, Eva Šabová

38 PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

Prospelo by nám, keby sme jedli menej mäsa

rozhovor s doc. MUDr. Máriou Belovičovou, PhD.,

mim. prof., prezidentkou Slovenskej spoločnoti praktickej obezitológie (SSPO) o tom, ako Slovensko bojuje s obezitou a aké riziká pri nej hrozia Anna Martausová

44 BLOG

Zmena telesnej hmotnosti

4   inVitro

MUDr. Antonín Polách

62 OSOBNOSŤ

Som proste intenzívna bytosť rozhovor s komičkou Evou Kramerovou alias EVELYN Elena Akácsová 67 KOMENTÁR

Tuk ako brnenie

E lena Akácsová


OBSAH

TÉMA ČÍSLA — ZMENY TELESNEJ HMOTNOSTI

70

Medzi tradíciami, zdravým rozumom a vedou

MUDr. Marta Dobáková

74 Syndróm polycystických MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH

ovárií

80 Hmotnosť u onkologických MUDr. Miroslava Malejčíková 88 Poruchy príjmu MUDr. Jana Bullová

pacientov

potravy

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka 2 Unilabs Slovensko — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike 3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

28

Mikrobiológia

38

Genetika

42

Patológia

45 2. Odber 46

Žiadanka na odberový materiál

47 3. Transport 48

Mapa pokrytia zvozovými trasami

50 4. Registrácia a príprava vzorky 52 5. Komplexná diagnostika 54 6. Kvalita a akreditácia 56 7. Analýza 62 8. Validácia a distribúcia výsledkov

Objektívne metódy posudzovania telesnej hmotnosti a telesného tuku (z domácností až po vedecké pracoviská) 94

Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

100

63

Výsledkový list

64 9. Kontakty 65

Manažment

68

Sieť laboratórií a pracovísk

Mikroorganizmy a telesná hmotnosť – vplyv črevnej mikrobioty na vývoj obezity

MUDr. Jozef Ficik

Unilabs Slovensko   5


ROZ H O VO R

Fascinuje ma zlepšovanie procesov Už ako malý hovoril, že chce byť zlepšovateľ. Odmalička ho fascinovali veci, ktoré ľuďom uľahčili prácu a táto vízia ho neopustila dodnes. Dlhodobo výborný tím ľudí, zdieľané hodnoty a tiež vnútorná motivácia ho doviedli do Unilabs Slovensko aj po druhý raz. Keď potrebuje aktívne zrelaxovať, energiou ho teraz nabíja jeho záhrada. O tomto všetkom, ale aj o nezastupiteľnom mieste IT technológií v našich životoch a ich úskaliach sme sa rozprávali s Gabrielom Gajdošom, riaditeľom pre informačné a komunikačné technológie v Unilabs Slovensko.

Autor: Eva Šabová, foto: Rastislav Blaško

6   inVitro


Fascinuje ma zlepšovanie procesov

Č

Ing. Gabriel Gajdoš, 1977, Bratislava Rodinný stav zasnúbený, 2 deti Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, odbor komerčné inžinierstvo, špecializácia zahraničný obchod Kľúčové predchádzajúce zamestnanie IKT manažér v strojárskej firme (automobilový priemysel), Riaditeľ IT v sieti nemocníc Súčasná pozícia v Unilabs Slovensko CIO (IT riaditeľ)

o ste vyštudovali a prečo ste si zvolili práve daný odbor? Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Bratislave, špecializáciu zahraničný obchod. Od piatej triedy na základnej škole som sa rád zaoberal počítačmi (vtedy sme mali v škole počítače Didaktik Alfa československej výroby). Chcel som sa venovať počítačom aj ďalej, a tak som sa dostal na gymnázium so zameraním na programovanie, ktoré mi dalo veľmi dobré základy. Keď som si potom vyberal vysokú školu, zvažoval som, či ísť na elektrotechniku, keďže vtedy ešte fakulta informatiky na Slovensku nebola. Zhodou okolností však v tom čase končil jeden môj kamarát práve elektrotechnickú fakultu STU a odhovoril ma. Doslova povedal, že ak chcem robiť okolo počítačov, aj tak sa všetko musím naučiť doma, tá škola je pre mňa zbytočná. Tak som si povedal, že idem študovať ekonómiu, kde som si vybral údajne najťažšiu fakultu, a zároveň v danom čase z ponuky ekonomických fakúlt aj najprestížnejšiu. Ťažko sa v tých rokoch u nás hľadalo nejaké reálne vzdelanie v IT branži, preto som sa ďalej venoval informačným technológiám po svojej linke. Mal som aj svoj vedľajší študijný odbor týkajúci sa informačných systémov. Potom som nastúpil do prvého zamestnania ako mladý obchodník v strojárskej spoločnosti. Bežalo tam priebežne viacero väčších projektov, a keď ma do nejakého nasadili, „vyfasoval“ som vždy úlohy súvisiace s počítačmi, či už analytické, modelovacie, alebo prezentačné. Tak som sa jedného dňa rozhodol, že sa idem venovať tejto téme aj profesionálne a už som pri tom zostal. Čiže zjavne ste boli ten typ, čo už od detstva vie, čo chce robiť a ide si postupne za tým… Čo ma naozaj vždy fascinovalo a doteraz fascinuje, je zlepšovanie procesov. Ako malý som hovoril, že chcem byť zlepšovateľ. A istým

Unilabs Slovensko   7


ROZ H OVO R

spôsobom to robím doteraz, s menšími alebo väčšími úspechmi, prípadne neúspechmi. Ale IT technológie sú dnes naozaj o tom, že nám prinášajú novú kvalitu do života, do firemných procesov a v konečnom dôsledku sa už bez nich bohužiaľ v bežnom živote nezaobídeme. Je to oblasť veľmi perspektívna a ešte stále plná rezerv a príležitostí. Ako by ste zhodnotili celkovú úroveň informatizácie u nás na Slovensku? Ako mimoriadne nevyváženú. (úsmev) V niektorých oblastiach sme určite na vyspelej svetovej úrovni a v niektorých oblastiach sme zúfalo zaostali. Napríklad, niektoré naše banky s ich elektronickými službami patria podľa mňa k svetovej špičke. Z toho, čo som mal možnosť vidieť v zahraničí, viaceré elektronické služby našich bánk (vyvíjané vo veľkej miere slovenskými vývojárskymi domami) sú dokonca ďaleko pred mnohými západnými krajinami. Ako druhý pozitívny príklad by som spomenul tému počítačovej bezpečnosti. Ale ak pozrieme do zdravotníctva alebo do elektronizácie verejnej správy, tam je to, žiaľ, o inom. Napriek všetkým negatívam, Slovensko je na tom v porovnaní so svetom a najmä s krajinami V4 relatívne dobre. Aká bola Vaša cesta do Unilabs Slovensko? Nejaké obdobie som žil na vidieku a jedného dňa som dospel k tomu, že sa vrátim do Bratislavy a začal som si hľadať novú prácu. Na pohovor do vtedy ešte Alpha medical som išiel s tým, že nová, dynamická spoločnosť v zdravotníctve hľadá IT manažéra seniora, ktorý by pomohol nasmerovať strategické aktivity najmä v automatizácii a optimalizácii. Doteraz si pamätám pohovor s naším CEO, Petrom Lednickým, kde ho zaujala moja poznámka o tom, že v automotive sa čas výrobného robotníka počíta v sekundách pre každú jednu operáciu. Pretože keď sa niečo robí opakovane

8   inVitro

OBĽÚBENÉ Kniha Arnold Schwarzenegger:

a vo veľkej frekvencii, tak doslova záleží na každej sekunde. Nie preto, že by niekto chcel zbytočne „trénovať“ zamestnancov, ale práve preto, aby sme hľadali a identifikovali veci, ktoré netreba robiť, nastavili technológie, pracovisko a aj celý proces tak, aby sme sa vyhli zbytočným krokom a zároveň dokázali mať všetko pod kontrolou. Toto je vlastne kľúč k úspechu s aplikovanými technológiami. Hoci sa hovorí, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, Vy ste toto pravidlo porušili a vaše cesty viedli do Unilabs Slovensko až dvakrát. Ako si na toto obdobie spomínate, čo bolo pohnútkou opäť sa vrátiť? Z Alpha medical som odchádzal síce dobrovoľne, ale nebol som presvedčený, že je to správny krok. Spoznal som tu dobrý tím, aj smerovanie spoločnosti bolo vždy zaujímavé. Na druhej strane, strávil som nejaký čas v spoločnosti, ktorá je dnes naším rozhodujúcim klientom a práve v čase, keď hľadali správnu IT stratégiu a potrebovali urobiť niektoré kľúčové

Total Recall Hudba Depeche Mode, Mike Oldfield Dovolenková destinácia Indonézia, Kambodža Koníčky záhrada Nápoj citronáda Jedlo palacinky


Fascinuje ma zlepšovanie procesov

reformy v riadení IT vrátane nastavenia vzťahov s laboratóriami. Toto bola hlavná výzva. Medzičasom ma osud zavial všelikam, naposledy som pracoval v spoločnosti Erste Group, vtedy zamestnávajúcej 15 000 ľudí. Procesy v takýchto veľkých korporáciách neboli ideálne. Keď sa mi preto jedného dňa ozval Peter Lednický, či by som nezvážil návrat do tímu Alphy, tak to rozhodovanie bolo veľmi rýchle. Pracoval som v rôznych segmentoch, ale z pohľadu hodnôt, ktoré firma vytvára, má zdravotníctvo jednoznačne najväčší zmysel, pretože je to o ľuďoch a pre ľudí. Drvivá väčšina ľudí, ktorí pracujú pre Unilabs Slovensko, žije prácou v zmysle, že to robia pre ľudí. Človek, keď dosiahne určitú prax, skúsenosti a vek, chce vidieť zmysel svojej práce a toto je to, čo Unilabs Slovensko reálne nepochybne dáva. Už ste niečo naznačili, ale ak by ste mali vyzdvihnúť niekoľko kľúčových vecí, ktoré si najviac ceníte na práci v Unilabs Slovensko, čo by to bolo? Mojím ďalším motivátorom v Unilabs Slovensko je tím ľudí. Jednotlivec môže byť akokoľvek dobrý, sám o sebe neznamená nič, alebo stále len relatívne málo. Preto je dôležité mať kvalitný tím, a nielen ten svoj. Ako riadiaci pracovník viem ovplyvniť fungovanie svojho tímu, ale neviem priamo ovplyvniť fungovanie iných tímov. Pokiaľ pracujem vo firme, kde aj ostatné útvary majú výborný ťah na bránu, majú skvelých kľúčových hráčov a majú vnútornú motiváciu, tak s takýmto tímom sa dobre pracuje a dosahujú sa aj výsledky. Inak, bolo zaujímavé, že keď som sa vrátil po 4 rokoch do Alphy, našiel som tu ten istý tím. Medzitým sa tu zmenil vlastník, ale kľúčoví ľudia viac-menej zostali, a to je vzácne. Myslím si, že oveľa dôležitejšie ako správne jednotlivé rozhodnutia, je kontinuita, to, že vieme, kam smerujeme. To neznamená, že nerobíme chyby, ale práve tá cesta, ktorou sme prešli, nám dáva určitú guráž na to, aby sme robili aj rozhodnutia, ktoré

sa môžu ukázať ako chybné. A v neposlednom rade, čo si na Unilabs Slovensko ešte cením, je odborná erudovanosť a širokospektrálnosť mojich kolegov, s ktorou sa tu stretávam. Čo je náplňou Vašej práce na súčasnej pozícii v Unilabs Slovensko? Ak by som to mal zhrnúť do jednej vety, mám na starosti kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, teda od základnej počítačovej hardvérovej infraštruktúry, cez infraštruktúrne softvéry, ktoré tu prevádzkujeme, ďalej aplikačné softvéry, s ktorými žijeme, až po komunikačné systémy, ktoré sú niekde medzi tým (čiže dátové a telefónne siete).

„Oveľa dôležitejšie ako správne jednotlivé rozhodnutia je kontinuita – to, že vieme, kam smerujeme.“

V Unilabs Slovensko ste už dokopy asi 7 rokov. V čom podľa Vás nastal za ten čas najväčší posun v tejto spoločnosti? Okrem toho, že spoločnosť sa mimoriadne rozrástla objemom vyšetrení a samozrejme aj počtom prevádzok a ľudí, je tu ešte jedna vec. Povedal by som, že v roku 2009, keď som sem nastúpil, to bolo niečo ako – hádam mi generálny riaditeľ odpustí – zhluk nezávislých laboratórií snažiacich sa fungovať pod jednou značkou. Dnes fungujeme ako reálna sieť laboratórií, ktoré aktívne spolupracujú, participujú a využívajú moderné technológie na úrovni doby. A čo je najzaujímavejšie, rozhodne neťaháme za kratší koniec ani v porovnaní s našimi európskymi kolegami zo skupiny Unilabs. Je niečo, čo by ste chceli v Unilabs Slovensko zo svojej pozície presadiť, resp. čo považujete za najväčšiu výzvu v oblasti IT? V rámci IT sféry samozrejme máme prehľad o technológiách, ktoré existujú, ktoré by dokázali veci zlepšiť, zjednodušiť, spresniť alebo zautomatizovať. Avšak, v konečnom dôsledku, musíme variť z toho, čo máme. Teda, ak tie technológie zatiaľ nemajú reálnu aplikovanú formu pre zdravotníctvo a špecificky pre oblasť laboratórií,

Unilabs Slovensko   9


ROZ H OVO R

„Najväčšia výzva pre mňa je snažiť sa prenášať čo najviac technológií na úrovni doby do našej praxe.“

tak ich k nám nasadiť nemôžme. Čiže, najväčšia výzva pre mňa je snažiť sa prinášať čo najviac technológií na úrovni doby do našej praxe. Akokoľvek jednoducho to môže z pozície laika vyzerať, toto je tá najťažšia práca. Pracuje vaše oddelenie aj teraz na nejakých zaujímavých IT riešeniach, o ktorých môžete poodhaliť viac? S našimi konvenčnými klientami máme rozbehnuté dlhodobejšie aktivity týkajúce sa elektronizácie – všade tam, kde je to možné, chceme komunikáciu elektronizovať, opäť ako súčasť stratégie digitalizácie. Konkrétne ide v rozpracovaných projektoch o rozbeh elektronických objednávok laboratórnych vyšetrení. Zároveň niektorí klienti postupne vítajú možnosť úplného oslobodenia sa od papierovej dokumentácie, keď im pre účely vedenia zdravotnej dokumentácie postačuje elektronický záznam, čo prináša benefity na oboch stranách. O IT oblasti sa hovorí, že je skôr doménou mužov. Vy sám šéfujete desiatim ľuďom, v tíme máte aj dve ženy. Akú máte skúsenosť so ženami v IT? Naučil som sa, že existujú významné rozdiely medzi mužmi a ženami, ale podľa mojich skúseností pracovne najlepšie fungujú práve zmiešané tímy. Našu kolegynku Martinu niekedy nazývam „ruža medzi tŕňmi“, a rozhodne nie je len na okrasu, ale nepochybne zohráva kľúčovú rolu vo firme aj mimo kompetencií IT oddelenia. (úsmev) A od januára naše kapacity posilnila ďalšia dáma. Keby sme sa mali pozrieť len na oblasť IT, stretol som sa s dobrými aj so zlými ženami, čo platí ale aj o chlapoch. Chlapov je samozrejme v tomto odvetví celkovo viac, ale ako sledujem trendy, tak sa to začína postupne meniť a IT oblasť začína byť postupne atraktívna aj pre ženské pohlavie a je to nepochybne obohacujúce.

10   inVitro

Boli ste jedným zo speakrov na TREND konferencii Digital Healthcare 2019 so vstupom „Doba elektronická už (dávno) nastala“. Ako vnímate súčasnú úroveň digitalizácie v zdravotníctve, čo sa týka využívania dát v tejto oblasti? Prebieha skôr evolúcia alebo už revolúcia? V rámci vývoja spoločnosti je pomerne málo príkladov úspešných revolúcií. Aj keď vznikne revolučný produkt, trvá obvykle minimálne 10 rokov, kým sa dostane do širšieho používania. Preto ja osobne v revolúcie neverím, rovnako ako ani žiadnym megalomanským plánom a víziám o radikálnych zmenách. To, čomu verím, je postupná evolúcia. Síce môžeme mať vízie o tom, čo bude o 10-20 rokov, ale pokiaľ tam chýba reálny krátkodobý výhľad do 1-3 mesiacov, tak často len prešľapujeme na mieste a strácame čas. A keď sa pozrieme na využívanie dát v zdravotníctve, tak v prvom rade, dáta, ktoré chceme využiť, musia mať určitú mieru spoľahlivosti a kvality. Téma kvality dát je v národohospodárskom význame často skloňovaná, ale ak by sme hľadali konkrétne kroky na zlepšenie kvality dát, hľadali by sa veľmi ťažko. Máme rôzne inštitúty, ktoré vedia robiť skvelé analýzy, majú aj kvalitných ľudí, ale musia variť z toho, čo majú. Jeden príklad: súčasný systém pravidiel racionálnej indikácie nastavený zdravotnými poisťovňami podmieňuje akceptáciu niektorých zdravotníckych výkonov – vrátane laboratórnych vyšetrení – určitými diagnózami. Lekár však väčšinou nemá absolútne žiadny problém prisúdiť pacientovi práve takúto suspektnú diagnózu alebo sám pacient príde s vymysleným symptómom len preto, aby sa dostal k vyšetreniu. Tie dáta sa samozrejme niekde zhŕňajú a vyhodnocujú. Ale ako je ich možné objektívne vyhodnotiť, keď sú tieto dáta do významnej miery iba účelové? Možno by sme sa v tomto mohli inšpirovať zahraničím, kde je samotná diagnóza až výsledkom diagnostického procesu a nie predpokladom na realizáciu


Fascinuje ma zlepšovanie procesov

diagnostických vyšetrení. Až potom majú dáta istú relevanciu a má zmysel riešiť národohospodárske štatistiky, na základe ktorých budeme formulovať strategické iniciatívy či už v prevencii, alebo v podpore konkrétnych terapeutických odborov. Kedy slovenský pacient pocíti na vlastnej koži lepšie zdravotníctvo, aj vďaka moderným prístupom a novým technológiám? Nechcem, aby to vyznelo, že v zahraničí je všetko lepšie, pretože krajiny by sa mali porovnávať predovšetkým v rámci svojho historického a geografického kontextu, čo pre nás znamená, že by sme sa mali porovnávať s krajinami V4. Špecificky v oblasti elektronizácie zdravotníctva medzi krajinami V4 svietime v pozitívnom svetle. Samozrejme, ak sa porovnáme s Estónskom alebo s Portugalskom, prípadne s Holandskom, tam budeme vyzerať ako „chudobnejší príbuzný“. Pri tom všetkom, čo som zažil v zdravotníctve od roku 2009, by som teda na takto položenú otázku najradšej odpovedal,

že pacient pocíti lepšie zdravotníctvo vtedy, keď v ňom významne ubudnú politické rozhodnutia. Ešte sa vrátim k Vášmu vstupu na Digital Healthcare 2019. Zaujala ma časť, kde spomínate článok „Prečo lekári nenávidia svoje počítače?“ z amerického magazínu New Yorker písaný chirurgom seniorom po výmene informačných systémov v nemocniciach v USA. Spomína sa tam aj nárast depresií a zvýšenie syndrómu vyhorenia u lekárov. Ako sa dá vyhnúť takýmto negatívnym dôsledkom po zavedení nových technológií? Je tomu naozaj tak, že lekári svoje počítače nenávidia? Výstižnejšie by sa ten článok mohol volať skôr „Kedy lekári nenávidia svoje počítače?“. Odpoveď na túto otázku má viacero rovín, jedna je projektová. Vždy, keď zavádzame nové technológie, treba zvládnuť v rámci projektu mnoho rôznorodých aktivít, kam patrí aj školenie a vysvetľovanie. Zavádzanie novej technológie je vždy unikátna záležitosť, šitá na lokálne

„Projekt Digitálny doktor je nepochybne významným prvkom aj našej stratégie digitalizácie. Jediný papier, ktorý v procese naozaj potrebujeme, je etiketa s čiarovým kódom, ktorou je na mieste odberu označená vzorka biologického materiálu.“

Unilabs Slovensko   11


ROZ H OVO R

podmienky a ľudí. Tento proces je sprevádzaný rôznymi úskaliami, ktoré niekto opomenul a mali byť nastavené inak. Vieme tomu predchádzať pilotnou prevádzkou, tréningami kolegov, atď. Ale skúsenosť ukazuje, že proces zavádzania zmien je spojený aj s psychologickou rovinou. Osobnostne sme voči zmenám všetci nastavení inak. Sú ľudia, ktorí zmenu vítajú a tešia sa z nej – je ich možno 20 %. Takisto sú ľudia odmietajúci zmeny – možno majú názor, že všetko dobré tu už bolo, tých je tiež zhruba 20 %. Zvyšných 60 % je niekde medzi, ktorí sa priklonia na jednu alebo druhú stranu podľa toho, akú majú reálnu skúsenosť s novou technológiou. Avšak obvykle najviac kričia tí, ktorí zmeny odmietajú. Posledná rovina, ktorú musím spomenúť, je kvalita riešení a pripravenosť v rámci reálneho nasadenia. Musíme si uvedomiť, že lekári, programátori aj projektoví manažéri sú tiež len ľudia. Všetci robíme chyby, zabúdame alebo nedomýšľame. Zlyhanie ľud-

12   inVitro

ského faktora sa nám vráti aj vtedy, keď nasadzujeme novú technológiu. Povedal by som, že pri nasadzovaní nových systémov platí upravené Paretovo pravidlo: naozaj hladko funguje zhruba 20 % prvkov, ďalších 60 % sa dá relatívne ľahko a rýchlo dodatočne nastaviť či opraviť, no zvyšných 20 % je ukrutný boj. Vtip je v tom, že dopredu neviete, ktorých 20 % je ktorých. Niektorí ľudia pri stretnutí s tým, že im nefunguje práve „ich dôležité tlačítko“, odsúdia celý projekt a najhoršie je, keď tá frustrácia prekročí určitú hranicu, kde je potom obvykle veľký problém dostať frustrovaného človeka naspäť do hry v konštruktívnej rovine. S týmto všetkým, čo spomínate, ste sa zrejme stretli aj pri spustení projektu nazvaného Digitálny doktor, čo je komunikačný názov pre online portál AlphaLAB, za ktorým v Unilabs Slovensko stojíte. Priblížte nám začiatky jeho spustenia a ako si zatiaľ počína. V Unilabs Slovensko sa systema-


Fascinuje ma zlepšovanie procesov

ticky snažíme zefektívňovať procesy laboratórnej diagnostiky, a to hlavne jej postupnou digitalizáciou. Vďaka portálu AlphaLAB lekári získavajú možnosť plne digitalizovať vstupný aj výstupný proces spojený s vyšetreniami, čím sa práca maximálne zefektívňuje. Prvé základy sme postavili, keď sme začali interne v laboratóriách využívať čiarové kódy na skúmavkách a krátko na to sme spustili aj prvú komunikáciu elektronických výsledkov. O dva roky neskôr sme čiarové kódy začali využívať aj v komunikácii s externými partnermi – lekármi na označovanie vzoriek. Nasledovalo zavedenie a využívanie elektronických objednávok laboratórnych vyšetrení s identifikáciou vzoriek. A v roku 2017 sme spustili alphalab.sk – portál pre lekárov na objedávanie vyšetrení a s prístupom k výsledkom týchto vyšetrení. Našou snahou bolo rozšíriť portál AlphaLAB do plošného používania, aby sme všetkým klientom umožnili nielen elektronické objednávanie vyšetrení, ale aj elektronické doručovanie výsledkov. Vybrali sme pre pilotný projekt regióny Stropkov a Svidník, kde sme zabezpečili technické zázemie a postupy na to, aby sme každého jedného spolupracujúceho klienta priviedli k digitalizácii. Každá nová myšlienka sa spája aj s rôznymi bariérami, ktoré sme v pilotnom projekte identifikovali a následne postupne eliminovali. Obrovský kus terénnej práce tu odviedli kolegovia z obchodného úseku, vďaka čomu sme často „za pochodu“ úspešne identifikovali reálne potreby a eliminovali bariéry uplatnenia elektronických služieb. Na konci roka 2020 nám pilotný projekt priniesol 100 % úspešnosť, teda môžeme s hrdosťou povedať, že vieme, aké to je poskytovať laboratórne služby bez zbytočnej papierovej administratívy. Na druhej strane, stále máme čo zlepšovať, ale teší nás, že klienti sú so zavedenými systémami z používateľského hľadiska spokojní. Projekt Digitálny doktor je nepochybne významným prvkom aj našej stratégie digitalizácie. Jediný papier, ktorý v procese naozaj potre-

bujeme, je etiketa s čiarovým kódom, ktorou je na mieste odberu označená vzorka biologického materiálu. Často prevláda názor, že práve starší ľudia sa technológiám vyhýbajú a rýchlo ich odsúdia. Pravdou však je, že vek dožitia sa neustále zvyšuje, čo platí aj o veku odchodu do dôchodku. Generačný rozdiel a technológie – ako vnímate toto spojenie? Hovorí sa, že mladí majú pocit, že prinášajú lepšiu zmenu a tí skôr narodení majú pocit, že to dobré práve s nimi odchádza. Ale faktom je, že v technologickej zručnosti sa vyššie ročníky nemôžu porovnávať s mileniálmi, ktorí nepoznajú svet bez mobilných telefónov, bez internetu a život bez technológií si nevedia predstaviť. Druhý pohľad je, že mladí majú tolerantnejší vzťah k chybám. Občas sa stane, že ideme nasadiť nejaký nový systém a jednoducho nefunguje. Tým mladším skôr vysvetlíme, že je to chyba, ktorú opravíme do týždňa a pokračujeme ďalej. Ale ľudia s väčšou praxou po takejto skúsenosti automaticky nadobudnú určitú mieru averzie a obáv. Súvisí to s tým, že mladí vďaka menším skúsenostiam aj menej zažili, a teda logicky zažili aj menej zmien. Zároveň platí, že každé zlepšenie je zmenou, ale nie každá zmena je zlepšenie. Logicky teda, čím sme starší, tým budeme nedôverčivejší k zmenám, pretože sme pravdepodobne zažili oveľa viac sklamaní. Na druhej strane, platí aj to, že snáď všetky moderné technológie sú aktívne využívané všetkými ročníkmi, hoci prirodzená afinita k nim je u mladších významne vyššia. Preto verím, že starší sa nebudú vyhýbať takým technológiám, ktoré ich dokážu presvedčiť o skutočných benefitoch.

„Zavádzanie novej technológie je vždy unikátna záležitosť, šitá na lokálne podmienky a ľudí.“

Máte informácie od lekárov, aké IT „vychytávky“ im uľahčujú život najviac, prípadne s ktorými sa zžívali najťažšie? Čo im život uľahčuje, je napríklad, keď nemusia údaje vypisovať opakovane. Súvisí to s nižšou chybovosťou,

Unilabs Slovensko   13


ROZ H OVO R

„Celkovo nám táto éra prináša úsporu času, ktorý toľko nestrácame cestovaním, keďže sme sa naučili, že mnohé veci dokážeme vyriešiť aj bez toho.“

vyššou rýchlosťou, väčším komfortom atď. Ak procesy dokážeme automatizovať, už len jednoduchým zosnímaním čiarového kódu, je to prínos. Na druhej strane, zisťujeme, že v praxi sú zavedené aj postupy, kde technológie nie sú úplne pripravené na hladké použitie. Jeden príklad zo slovenského elektronického zdravotníctva. Skvelou inováciou je, ak väčšina receptov funguje dnes iba v elektronickom svete, zjednodušuje to ich spracovanie, eliminuje množstvo chýb a aj poisťovniam priniesla lepší dohľad. Pacient si môže nechať predpísať liek po telefóne a nepotrebuje mať pri sebe papier, aby si liek vyzdvihol. Na druhej strane, benefity končia, keď zistíte, že na vystavenie takéhoto receptu lekár potrebuje elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (tzv. EPZP kartu), fungujúcu čítačku, fungujúci počítač, fungujúci softvér a tiež internet. Hoci pre nás je internet samozrejmosťou, v niektorých budovách alebo lokalitách nie je až taký samozrejmý. Plus samozrejme, vyskytujú sa aj technologické výpadky. Alebo problém nastáva, pokiaľ si lekár svoju kartu jednoducho zabudne doma. Čiže aj technologická vymoženosť sa v prípade nepriaznivých podmienok môže pre lekára zmeniť na reálnu bariéru. Teraz, keď robíme tento rozhovor, sme v druhej vlne pandémie, robíme na „homeofficoch“ a nikto nevie, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Ako vnímate Vy, človek z IT prostredia, trend práce z domu a prázdne kancelárie? Stane sa z toho po pandémii nový normál, alebo je to len nutnosť na pandemické obdobie? Ako sa podľa Vás tento systém práce odráža na pracovnej efektivite? My máme to šťastie, že môžeme pracovať z domu. Naši kolegovia v laboratóriách nie. Viaceré spoločnosti vo svete už pred časom objavili výhody nielen práce na diaľku,

14   inVitro

ale najmä stretávania sa na diaľku a fungovania vo virtuálnych tímoch. Covidu-19 môžeme vďačiť za to, že aj tí najväčší odporcovia technológií začali intenzívnejšie využívať virtuálne platformy. Vďaka Covidu-19 sa vlastne svet dočkal novej vlny digitalizácie. Samozrejme, virtuálne stretnutia úplne nenahradia ľudský kontakt a pravdepodobne sa nikdy úplne nevyhneme osobným stretnutiam a poradám tvárou v tvár. Na druhej strane, nájdeme novú kvalitu v tom, že sa vieme stretnúť rýchlejšie, a tým pádom aj skôr dohodnúť. Nájsť termín na virtuálne stretnutie je ďaleko jednoduchšie ako dohodnúť termín na osobné stretnutie, kde musíte brať do úvahy cestovanie, vzájomné zladenie kalendárov aj podľa geografickej prítomnosti. Ale vďaka internetu môžeme byť virtuálne spolu odkiaľkoľvek a kedykoľvek, pokiaľ tam funguje koncové zariadenie. Celkovo nám táto éra prináša úsporu času, ktorý toľko nestrácame cestovaním, keďže sme sa naučili, že mnohé veci dokážeme vyriešiť aj bez toho. Ale aj tento spôsob práce má samozrejme svoje úskalia s dopadom na efektivitu. Musíme mať na zreteli, že nie všetci, čo by pracovať z domu mohli, majú doma aj adekvátne podmienky. Dnes sa nám bežne môže stať, že potrebujú pracovať z domu aj traja ľudia naraz a nemusí to byť vždy ľahko dosiahnuteľné. Ďalší faktor súvisí so sebadisciplínou: aby sme jednak venovali reálne čas práci, ale zároveň si v rámci psychohygieny ustrážili aj primeraný čas práce. Môže sa stať, že človek sedí doma 12 – 16 hodín za počítačom, keď nemusí nikam odísť. Ak mám ale hovoriť za IT kolegov, prínosná je práve kombinácia práce z domu a možnosti vycestovať priamo do terénu podľa potreby. Firemný život sa odohráva v laboratóriách, nie v počítači… Čo je pre ľudí pracujúcich v IT podľa Vás kľúčové? Myslím tým na typ osobnosti, čím by mali takýto ľudia disponovať?


Fascinuje ma zlepšovanie procesov

Osobne si na kolegoch najviac cením orientáciu na cieľ, snahu o pochopenie pohľadu používateľa, samostatnosť v riešení úloh a samovzdelávanie. IT tím však potrebuje disponovať širokým spektrom vlastností. Tak, ako sa nedá povedať, že správny „ajťák“ musí byť iba dôsledný puntičkár a detailista, tak sa nedá povedať ani to, že by to mal byť človek hľadajúci skratky a nedoťahujúci veci do konca. Pre konkrétne roly v živote sa hodia iní ľudia so svojím mentálnym a hodnotovým vybavením a tak je to aj v IT. Dnes máme technológie všade, je jedno, či si objednávame niečo cez internet, alebo voláme z mobilu svojej rodine. A všade sa uplatní iné spektrum špecifických vlastností IT ľudí, ktorí na konci dňa vytvoria nejaký produkt. Hovorí sa, že ľudia pôsobiaci v IT majú svoj svet, ktorému tí ostatní ťažšie rozumejú. Prečo je tomu tak podľa Vás? IT ľudia historicky boli páni v bielych plášťoch vo veľkých miestnostiach so sálovým počítačom rozprávajucím jazykom, ktorému nikto nerozumel, ktorých prácou bolo vytvárať programy v základných programovacích jazykoch. A to bol naozaj iný svet. Do výpočtového strediska sa bežne nechodilo, s IT človekom ste sa nestretli inde ako v spoločnej kan-

tíne. A tam to podľa mňa vzniklo a odvtedy sa to traduje podobne ako vtipy o Chuckovi Norrisovi. (úsmev) Akými typmi ľudí sa rád obklopujete? Rád sa obklopujem ľuďmi, vďaka ktorým dokážem získať iný pohľad na svet. To platí ako v súkromnom živote, tak aj v práci. Hovorí sa, že nemá zmysel diskutovať s ľuďmi s rovnakými názormi. A niečo na tom bude. Ako najradšej relaxujete a pri čom sa Vám darí najlepšie odreagovať z náročnej práce? Ešte pred pár rokmi som behával a crossfitoval, ale momentálne mi to z časových dôvodov nevychádza. Snáď znova začnem po pandémii. (úsmev) Teraz je pre mňa najlepším relaxom záhrada. Keď človek stojí pred úlohou vykopať jamu určitých rozmerov, ostatné problémy jednoducho musí nechať niekde inde.

jeme. Neverím v nejaký ideál krásy ani ideál hmotnosti. Na druhej strane, lekári určite lepšie vedia, aká hmotnosť je pre naše telo fyziologicky optimálna. Na sebe mám odskúšané, že kalorická rovnica naozaj funguje, inými slovami, z mrkvy človek len veľmi ťažko priberie. Všetko ostatné máme v našich rukách, v hlave a v našich rozhodnutiach. V živote nie je veľa vecí, ktoré vieme absolútne ovplyvniť. Zloženie vlastného jedálnička k nim nepochybne patrí. Máte nejaké životné motto, ktorým sa riadite? Je ich viac, všetky sú originál v angličtine a nedajú sa ani doslovne preložiť, ale jedno sa mi páči obzvlášť: to, čo po sebe zanecháme, nie je také dôležité ako to, ako sme prežili svoj život.

Čomu by ste sa venovali, ak by to nebolo práve IT? Asi by som bol právnik a nenávideli by ma. Toto číslo je venované zmenám telesnej hmotnosti. Zaoberali ste sa niekedy intenzívnejšie touto témou? Aký je Váš postoj k zdravému životnému štýlu a stravovaniu? Myslím si, že platí – sme to, čo

Unilabs Slovensko   15


U D I A LO S A

Čo je nové v Unilabs Slovensko Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

Alpha medical + zdravotná poisťovňa Dôvera = spoločný projekt testovania protilátok na Covid-19 Alpha medical a zdravotná poisťovňa Dôvera spustili začiatkom leta, keď u nás výrazne klesal počet testovaných, bezplatné testovanie na protilátky na ochorenie Covid-19. Za prvé tri mesiace túto možnosť využilo viac ako 10-tisíc poistencov Dôvery. Tento benefit bol určený poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí mali všeobecného lekára spolupracujúceho s našou spoločnosťou. Formou bezplatného vyšetrenia v rámci nárokovateľnej preventívnej zdravotnej prehliadky sa vyšetrovala laboratórnou metódou ELISA hladina IgG protilátok v krvi (tzv. chronická alebo dlhodobá imunita). Testovanie prebehlo od 16. júna do 30. septembra 2020 na vzorke 10 100 pacientov. Jeho cieľom bolo jednak zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach u všeobecných lekárov pre dospelých, ale tiež realizácia séroprevalenčnej štúdie na odhalenie distribúcie dlhodobých protilátok v našej populácii. Výsledky štúdie boli odprezentované verejnosti na spoločnej tlačovej konferencii Alpha medical a ZP Dôvery 8. septembra v hoteli Bratislava za účasti nášho CEO Petra Lednického a CEO ZP Dôvera Martina Kultana. „Môžeme povedať, že do konca leta sa s koronavírusom stretlo „len“ necelé percento Slovákov, a to aj z dôvodu veľmi prísnych opatrení zavedených na jar,“ konštatoval náš generálny riaditeľ Peter Lednický. Najviac zasiahnuté boli skupiny od 40 rokov, pričom celkovo najvyšší bol počet nakazených v skupine seniorov od 60 rokov. Výsledky boli konzultované aj s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dôležitá správa bola, že až 41 % ľudí o nákaze vôbec nevedelo, pretože nepociťovali žiadne príznaky.

16   inVitro

O tom, že testovanie obyvateľov má počas epidémie veľký význam, vyjadril presvedčenie aj riaditeľ Slovenského tropického inštitútu, profesor Vladimír Krčméry: „Každé testovanie je benefit pre predvídanie ďalšieho scenára. Bez neho by sme ani náhodou nevedeli odpovedať na otázky, ako sa vírus bude správať.“ Prítomní novinári z printových a online titulov, ale aj z televízií sa zaujímali o ďalšie informácie a dôsledne „vyspovedali“ pána Lednického a pána Kultana. Projekt so zdravotnou poisťovňou Dôvera bol napokon vzhľadom na veľký záujem a epidemickú situáciu predĺžený do 31. októbra 2020 a zúčastnilo sa ho celkovo 17 142 poistencov. Svojím rozsahom to bola najrozsiahlejšia zrealizovaná séroprevalenčná štúdia s použitím laboratórnej metódy ELISA v porovnaní s ostatnými krajinami Európy (rovnakou metódou testovali: UK – 7 694 ľudí, Holandsko – 7 361 ľudí a Dánsko 5 422 ľudí). Sme hrdí, že práve naša spoločnosť bola jej súčasťou.


Čo je nové v Unilabs Slovensko

Testovali sme účastníkov konferencie GLOBSEC 2020!

V Bratislave sa zišlo až 250 účastníkov aj napriek vtedy platnému, vládou určenému limitu pre hromadné podujatia (maximálne 50 ľudí). GLOBSEC mohol tento limit prekročiť vďaka tomu, že sa každý účastník preukázal negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Testovaní boli nielen účastníci, ale aj organizátori, celý personál a bezpečnostné zložky. Tri týždne pred začiatkom GLOBSEC-u sa organizačný tím rozdelil na dve zmeny, ktoré spolu neprichádzali do kontaktu a všetci boli opakovane testovaní. Na testovanie boli použité PCR testy, ale pre tých, ktorí prišli na poslednú chvíľu a z akýchkoľvek dôvodov nemali absolvovaný PCR test, bola k dipozícii možnosť dať sa otestovať pomocou rýchlych laboratórnych antigénových testov najvyššej kvality.

Bratislava hostila 7. – 8. októbra 2020 politických lídrov Európy na najväčšej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC v Grand hoteli River park s podtitulom Bratislava FORUM. V Tatrách prebiehala v dňoch 9. – 10. októbra jej ďalšia časť v Grand Hoteli Kempinski – Tatra SUMMIT. Konferencia bola pre pandémiu organizátormi presunutá z jari na október a jej otvorenie sprevádzali v Bratislave a v Tatrách mimoriadne bezpečnostné a najprísnejšie protiepidemiologické opatrenia. Tohtoročný GLOBSEC sa konal tentokrát v špeciálnom režime: počet účastníkov bol limitovaný na približne dvadsať percent pôvodného rozsahu a platili naozaj prísne pravidlá. Diskusie sa niesli v duchu hlavného motta „Uzdravme svet spoločne“, kde nosnou témou bol spoločný postup v boji proti pandémii koronavírusu. Väčšina rečníkov diskutovala o aktuálnych témach prostredníctvom videokonferencií a tí, ktorí do Bratislavy prišli, museli dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyjadril spokojnosť, že sa konferencia konala práve v Bratislave, lebo jej kroky sú sledované naprieč celou Európou. Konferenciu otvorila prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa nej pandémia odhalila naše silné, ale aj slabé stránky a za kľúčové oblasti označila rešpektovanie pravidiel, fungujúce inštitúcie a vzájomnú dôveru medzi občanmi a ich štátmi. Prostredníctvom videokonferencie na GLOBSEC-u vystúpil aj šéf Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorého je ochrana zdravia kľúčová v súvislosti s ekonomickou, spoločenskou, ale aj politickou stabilitou.

Peter Lednický, generálny riaditeľ Unilabs Slovensko: „Som v prvom rade rád, že sa aj v tejto komplikovanej dobe podarilo bezpečne zorganizovať také prestížne podujatie, akým je GLOBSEC. GLOBSEC má veľmi prísny zdravotný protokol. Nič nebolo podcenené a každý účastník GLOBSEC-u bude alebo je otestovaný. Testujeme presnou PCR metodikou, ako aj rýchlym laboratórnym antigénovým testom. PCR zostáva stále zlatým štandardom testovania na nový koronavírus. Práve touto metódou sme pretestovali gro účastníkov GLOBSEC-u, ale pre všetkých tých, ktorí toto testovanie nestihli, sme na mieste pripravili možnosť nechať sa otestovať rýchlym laboratórnym antigénovým testom. Jeho výhodou je, tak ako z názvu vyplýva, rýchlosť a to, že sa dá robiť takpovediac v poľných podmienkach. Zároveň sme si pre GLOBSEC pripravili už novú generáciu antigénového testu, ktorá je výrazne presnejšia než obvyklé rýchlotesty.“ Takto sa aj neskôr testovaným dostala možnosť zúčastniť sa konferencie GLOBSEC, keďže sa dostali k výsledku do pol hodiny. Testovanie prebiehalo na nábreží pred hotelom Grand Hotel River park v testovacích kontajneroch s brandingom našej spoločnosti. Mobilné pokračovanie na ďalšej strane

Unilabs Slovensko   17


U D I A LO S A

laboratóriá pristavené na brehu Dunaja odhalili aj zopár pozitívnych ľudí, ktorí automaticky dostali stopku. K výsledkom na nábreží Dunaja sa vyjadril Peter Lednický takto: „Áno, žiaľ, zachytili sme aj pozitívne testy pri antigénovom testovaní, ale koniec-koncov, to je zmysel testovania. GLOBSEC sa mohol uskutočniť práve vďaka tomu, že je zdravotný protokol veľmi rigorózny, stojí na precíznom testovaní a gro návštevníkov – ako aj pomocný personál, organizátori a bezpečnostné zložky – bolo skutočne otestované PCR metódou a zvyšok antigénovými rýchlotestami. A áno, našli sme aj pozitívnych.“

Testovať novým antigénovým laboratórnym rýchlotestom sa dala priamo na mieste aj redaktorka TV Markíza, ktorá divákom počas troch živých vstupov ukázala priebeh celého procesu, od odberu až po výsledok za asistencie nášho CEO Petra Lednického, ktorý proces podrobne vysvetlil: „Základom vyšetrenia je ster z nosohltanu, pretože práve tam sa nachádza vírus. Odber musí prevádzať kvalifikovaný zdravotnícky personál. Nie je to príjemné, ale trvá to iba 10 sekúnd. Výter z nosa sa namočí do fixačnej kvapaliny, ktorá z neho prípadný vírus extrahuje. Táto tekutina sa následne kvapne na testovací cartridge a počká sa približne 25 minút. Catridge sa potom vloží do vyhodnocovacieho analyzátora. Antigén sa totiž zafarbuje flourescenčnou látkou, ktorá nie je viditeľná voľným okom. V tomto prípade ide naozaj o oveľa presnejší test, ako sú bežné rýchlotesty, pretože práve analyzátor zabezpečuje presnosť. Technicky to znamená, že je tento prístroj schopný zachytiť aj asymptomatických jedincov, teda takých, ktorí ešte nemajú žiadne príznaky ochorenia.“

Alpha medical na konferencii TREND Zdravotnícky manažment 2020 Hotel Double Tree by Hilton hostil vo svojich priestoroch 13. októbra konferenciu TREND Zdravotnícky manažment 2020. Aj táto konferencia sa niesla v duchu aktuálnych udalostí spôsobených pandémiou korony. Koronakríza odkryla Potemkinove dediny v slovenskom zdravotníctve, pred ktorým stoja teraz nové náročné výzvy. Ľudia potrebujú rovnakú zdravotnú starostlivosť v dobrých aj zlých časoch. O zmene sa hovorí roky, no doteraz ju nikto nemal odvahu alebo schopnosť realizovať. Vyvrcholením konferencie TREND Zdravotnícky manažment 2020 bola diskusia s názvom Ako zvládame Covid-19, kde rezonovali otázky, ako sme sa pripravili na druhú vlnu pandémie.

18   inVitro

V nej sa rozprával náš CEO Peter Lednický s bývalým šéfom Inštitútu zdravotnej politiky Martinom Smatanom. Zhodli sa na neblahej vízii budúcnosti – hrozí nám tretia a štvrtá vlna. Čo sa týkalo blížiacej sa druhej vlny, Peter Lednický skonštatoval: „V Alphe sme sa snažili pripraviť, pretože sme vedeli, že zimná vlna nebude dobrá. Preto sme navýšili kapacity a od 1. novembra plánujeme urobiť 5 000 testov denne.“


PONÚKNITE SVOJIM PACIENTOM BENEFIT NAVYŠE

Ak chce váš pacient zistiť, či prekonal koronu a či má protilátky Anti-SARS-CoV-2, odpoveďou je náš test ELISA z krvného séra.

• Iba testovanie protilátok na koronavírus metódou ELISA presne odpovie na otázku, či pacient prekonal ochorenie Covid-19. • ELISA testovanie protilátok je moderná a najspoľahlivejšia laboratórna metóda. • Test zahŕňa protilátky tried IgA, IgM a IgG. • Mnoho ľudí prekoná ochorenie Covid-19 len s miernymi príznakmi, niektorí dokonca bez príznakov. • Ak si organizmus vytvoril protilátky na toto ochorenie, práve tie výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že ho ochránia do budúcnosti. • Analýza sa vykonáva v našich laboratóriách, ktoré sa svojím vybavením a procesmi radia k európskej technologickej špičke.


R E P O RTÁ Ž

Sú skutočne bio?

Autor: Jana Klimanová Foto: Ivan Majerský

Biopotraviny vyhľadáva stále viac ľudí a ich podiel na trhu rastie. Sú synonymom zdravia a kvality. Ako však rozpoznáme, že ponúkané drahšie produkty sú skutočne bio? Majú pre naše zdravie význam alebo sú s ich pestovaním a predajom spojené isté úskalia?

20   inVitro


Sú skutočne bio?

Unilabs Slovensko   21


R E P O RTÁ Ž

Podľa profesorky Ewy Rembiałkowskej z varšavskej poľnohospodárskej univerzity sú biopotraviny pre zdravie ľudí i zvierat určite prospešnejšie. V hormonálnom a imunitnom systéme zvierat, ktoré sú, alebo nie sú kŕmené biokrmivom, podľa nej totiž existujú výrazné rozdiely. „Štúdie so zvieratami ukazujú vyššiu plodnosť, nižšiu úmrtnosť mláďat a lepšie imunitné reakcie. Ak majú potkany na výber medzi biokrmivom a tým tradičným, väčšinou si vyberú biokrmivo,“ uviedla. A ako je to s človekom? Čomu dáva prednosť? Produktom konvenčného poľnohospodárstva, alebo bioproduktom? Popularita bioproduktov rastie vďaka uvedomelým spotrebiteľom, ktorí preferujú zdravý životný štýl a kvalitu potravín. V európskych krajinách ekologické hospodárstvo už nestojí na okraji záujmu. Rovnako rastie aj medzinárodný obchod s bioproduktami. Biopotraviny sa presúvajú z pultov špecializovaných predajní aj do supermarketov. Má to však svoje úskalia. „Supermarket sa snaží predovšetkým predávať a má stanovené požiadavky na to, ako má potravina vyzerať. Uhorky musia byť rovné, zakrivené nie viac ako 9 %, aby sa dali lepšie skladovať. A keďže biopotraviny nemajú vždy krásnu farbu a tvar, pretože sa do nich nepridávajú výživné látky, mnohé z nich veľké reťazce z predaja vylúčia. Potraviny pred predajom putujú do skladov a týka sa to aj biopotravín. Farmár musí teda dať do reťazca produkty, napríklad jablká, ktoré ešte nie sú zrelé a neobsahujú toľko vitamínu C a bioaktívnych látok,“ upozorňuje MUDr. Peter Chlebo, PhD., vedúci Katedry výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ekologické poľnohospodárstvo neznamená návrat k tradičným metódam, hoci mnohé z nich sú využívané aj dnes. Vyberá z nich to najlepšie a spája ich s modernými vedeckými

22   inVitro

poznatkami. Ekologický poľnohospodár vytvára zdravú rovnováhu medzi prírodou a poľnohospodárstvom, kde môžu plodiny a zvieratá rásť a prosperovať. Jedným z dôvodov prechodu z konvenčného na ekologické poľnohospodárstvo nie je len samotný produkt, ale aj rastúce obavy o životné prostredie. Niet pochýb o tom, že ekologické poľnohospodárstvo je k nemu šetrnejšie. „To je argument mnohých farmárov a určite cesta pre budúcnosť. Ak budeme naďalej používať chemikálie a agresívne spôsoby pestovania potravín, môžeme na to doplatiť. Na svetovom kongrese o ekologickom poľnohospodárstve v Soule v roku 2011 (3th Organic World Congress of the International Society of Organic Farming Research – ISOFAR) Juhokórejčania priznali, že majú desaťkrát viac prípadov rakoviny žalúdka ako Nemecko. Bolo to v dôsledku agresívnej, intenzívnej poľnohospodárskej výroby. Pri danej rozlohe a veľkom počte obyvateľov sa v krajine na produkciu potravinových zdrojov používalo obrovské množstvo skleníkov, umelých hnojív a postrekov. Neviem, či budeme mať dostatok pôdy na ekologické hospodárenie, ale bolo by to ideálne. „Osud národov závisí od spôsobu, akým sa živia“ – to už v roku 1825 vo svojej knihe Fyziológia chuti (Physiologie du goût) deklaroval francúzsky právnik, politik, ekonomický mysliteľ a huslista, dnes známy predovšetkým ako labužník – milovník a znalec dobrého jedla a pitia, zakladateľ gurmánstva, Jean Anthelme Brillat-Savarin. A dnes to platí stále viac a viac,“ dodáva MUDr. Peter Chlebo, PhD. Bez pesticídov a hormónov Čo všetko sa ukrýva za názvom bio? Ekologické produkty a výrobky musia spĺňať všeobecne platné hygienické a potravinárske normy pre konvenčné potraviny a navyše podliehajú pravidlám pre ekologické poľnohospodárstvo. Definíciu biopotravín a bio-

„Ekologické produkty a výrobky musia spĺňať všeobecne platné hygienické a potravinárske normy pre konvenčné potraviny a navyše podliehajú pravidlám pre ekologické poľnohospodárstvo.“


Sú skutočne bio?

produktov uvádza na svojej stránke Zväz ekologického poľnohospodárstva: Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Spĺňajú všetky predpisy zákona o ekologickom poľnohospodárstve, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Bioproduktom je dopestované obilie, zelenina, doplnkové potraviny, krmivá, ďalej vychované zvieratá ako kurčatá, ovce, ale aj vajcia ekologicky chovaných sliepok. Biopotraviny sú vyrobené výhradne z bioproduktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. Obsahujú najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov s osvedčením o ekologickom pôvode. Sú to napríklad čaje, müsli, cestoviny, chlieb, pečivo, kyslomliečne výrobky, jogurty, šaláty aj hotové jedlá. MUDr. Peter Chlebo, PhD. definíciu dopĺňa: „Pri pestovaní biopotravín sa nepoužívajú chemické látky – pesticídy, umelé hnojivá a fungicídy. V živočíšnej výrobe sa uplatňujú princípy ekologického chovu. Zvieratá by mali byť z voľného chovu, musia byť dodržané podmienky welfare chovu zvierat, pri ich chove sa nepoužívajú rastové hormóny ani antibiotiká, len v rámci liečby ochorení. Nepoužívajú sa ani geneticky modifikované organizmy (GMO). Biopotraviny sa vyrábajú len z produktov ekologického poľnohospodárstva. Pri ich spracovaní sa nepoužíva bielenie, filtrácia, ožarovanie, mikrovlnný ohrev, umelé farbivá, aromatické a konzervačné látky, dochucovadlá a ďalšie cudzorodé prídavné látky.“ Biofarma sa nerodí zo dňa na deň Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku má o 15 až 20 rokov kratšiu históriu než vo vyspelých štátoch Európy. Jeho počiatky sa datujú od počiatku 90. rokov, keď vznikli prvé ekofarmy, ktoré začali hospodáriť podľa pravidiel organického poľnohospodár-

MUDr. Peter Chlebo, PhD.

stva platných pre územie Slovenskej republiky. Norma bola vydaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa základných princípov a pravidiel Európskeho parlamentu, deklarovaných Medzinárodnou federáciou hnutí ekologického poľnohospodárstva (IFOAM). „Od roku 1991 začalo podnikať 37 fariem. Prvá biopotravina bola vyrobená o desať rokov neskôr, v roku 2001 – čaj z produkcie firmy Ekotrend Myjava,“ uvádza MUDr. Peter Chlebo, PhD. Aj dnes viacerí poľnohospodári uvažujú o vstupe do systému ekologického poľnohospodárstva. Niekto preto,

Narodil sa 10. 6. 1962 v Leviciach. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na LF UK v Bratislave. Pracovať začal na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Leviciach a následne získal dve atestácie z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Počas svojej praxe pôsobil šesť rokov vo Fakultnej nemocnici UK Karlovej v Plzni, na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Bol primárom Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v NsP Leviciach, dlhé roky pôsobil v záchrannej službe, aj na poste vedúceho lekára RZP. Už počas anesteziologickej praxe sa venoval výžive kriticky chorých pacientov. Výživa mu učarovala natoľko, že sa jej začal venovať naplno. Už 15 rokov pracuje na Katedre výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde je vedúcim katedry. V súčasnosti tiež pracuje ako sekundárny lekár na OAIM Špecializovanej nemocnice sv. Svorada v Nitre.

Unilabs Slovensko   23


R E P O RTÁ Ž

že podpora je vyššia, iní kvôli ochrane pôdy pred chemickými prostriedkami, ďalší chcú jednoducho dorábať zdravé bioprodukty. V roku 2007 bolo na Slovensku registrovaných dvesto prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Podľa oficiálnych dát Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskej pôdy (ÚKSÚP) zo septembra 2020 je v rámci ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných 923 subjektov, z toho 590 s pôdou na výmere viac ako 180-tisíc hektárov. Podmienky sú prísne Výroba a umiestňovanie bioproduktov a biopotravín na trhy EÚ podliehajú prísnym podmienkam. V súčasnosti je v platnosti Zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín číslo 224/1998 Z.z. Skôr, než konvenční poľnohospodári pristúpia k ekologickej produkcii, musia absolvovať minimálne dvojročné obdobie konverzie. V prípade poľnohospodárskej pôdy to znamená, že sa musí „očistiť“. Ak je žiadateľ zaradený do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby, podlieha povinnej kontrole na základe zmluvy medzi ním a kontrolnou organizáciou. Po kontrole subjektu postúpi inšpekčná organizácia výsledky ÚKSÚP. Na základe dodržania všetkých pravidiel vydá ÚKSÚP žiadateľovi osvedčenie o ekologickom pôvode produkcie. Kontrolou v systéme ekologického poľnohospodárstva je podľa zákona poverený a zodpovedný ÚKSÚP, ktorý ju zabezpečuje prostredníctvom inšpektorov. Priamu kontrolu výrobcov a spracovateľov evidovaných v systéme EP vykonávajú na našom území tri inšpekčné organizácie: • Naturalis SK, s. r. o., s kódom inšpekčnej organizácie: SK-BIO-002 • Biokont CZ, s. r. o., s kódom inšpekčnej organizácie: SK-BIO-003 • EKO-CONTROL, s. r. o., s kódom inšpekčnej organizácie: SK-BIO-004

24   inVitro

Každoročne kontrolujú dodržiavanie všetkých zákonných pravidiel pre výrobu, spracovanie, balenie, skladovanie, označovanie a predaj bioprodukcie vrátane vedenia presnej dokumentácie o všetkých vykonaných operáciách a účtovníctva. Ak teda potraviny alebo produkty získajú bio certifikát, môžeme im dôverovať, pretože hodnotiaci proces biopotravín je veľmi prísny. Rozpoznáte falošné? Ani pri biopotravinách sa však spotrebiteľ nevyhne podvodom. Vďaka tomu, že ich popularita rastie a cena je v porovnaní s konvenčnými potravinami vyššia, niektorí predajcovia v záujme vyšších ziskov vydávajú konvenčné potraviny za biopotraviny. V minulosti to boli napríklad podľa portálu dtest.cz biojogurty Danone, ktoré nespĺňali parametre ekologickej výroby a firma čelila aj súdnym sporom. Z kategórie jogurtov sa za falošne bio označovali aj ProBio jogurty firmy Rajo. Príkladom je tiež ovocný bio pretlak Poki Bio od francúzskej firmy Danival, ktorý v teste prepadol kvôli vysokému obsahu pesticídov. dTest v ňom našiel až štyri druhy pesticídov, z ktorých dva prekračovali limity stanovené pre biopotraviny. Spotrebiteľ by sa nemal dať pomýliť formuláciami „biologicky kontrolované“, „prírodného pôvodu“, „natural“, či „alternatívne“. Treba čítať etikety, aj malé písmenká. Okrem nápisu bio v názve výrobku je istotou len číselný kód inšpekčnej organizácie, ktorá vykonala kontrolu u ekologického prevádzkovateľa. Číselný kód pozostáva z dvojpísmenového ISO kódu krajiny, z trojpísmenového označenia preukazujúceho ekologickú výrobu a z referenčného čísla inšpekčnej organizácie, napríklad SK-BIO-002. V Únii platia rovnaké pravidlá Ekologická poľnohospodárska výroba sa vo všetkých členských štátoch eu-

95 % Biopotraviny sú vyrobené výhradne z bioproduktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. Obsahujú najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov s osvedčením o ekologickom pôvode.


Sú skutočne bio?

„Pri pestovaní biopotravín sa nepoužívajú chemické látky – pesticídy, umelé hnojivá a fungicídy. V živočíšnej výrobe sa uplatňujú princípy ekologického chovu.“

rópskeho spoločenstva riadi rovnakými princípmi a pravidlami. „Pravidlá ekologickej výroby a označovanie ekologických produktov sa riadia nariadením európskej Rady (ES) 834/2007 v znení neskorších predpisov o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov,“ hovorí MUDr. Peter Chlebo, PhD. Inšpekčná spoločnosť Naturalis uvádza, že na certifikovaných ekologických produktoch s pojmami „eko“ a „bio“ v názve musia byť uvedené tieto položky: • číselný kód inšpekčnej organizácie danej krajiny, ktorej podlieha prevádzkovateľ, ktorý vykonáva poslednú operáciu výroby alebo prípravy, • logo ekologickej výroby Európskej únie – lístok tvorený dvanástimi bielymi hviezdičkami na zelenom podklade, aj v čierno-bielom prevedení, • ak sa používa logo ekologickej výroby EÚ, v rovnakom zornom poli ako logo sa tiež uvedie označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych suro-

vín, z ktorých sa produkt skladá, pričom toto označenie má podľa možností jednu z týchto podôb: 1. „Poľnohospodárstvo EÚ“, ak sa poľnohospodárske suroviny vyrobili v EÚ, 2. „Poľnohospodárstvo mimo EÚ“, ak sa poľnohospodárske suroviny vyrobili v tretích krajinách, 3. „Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ“, ak sa časť poľnohospodárskych surovín vyrobila v EÚ a časť v tretej krajine. V platnosti zostávajú aj národné logá pre označenie a propagáciu produktov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené nariadením Rady (ES) 834/2007. Slovenské logo s bielym nápisom „eko poľnohospodárstvo“ na zelenom lístku upravuje Zákon 189 o ekologickej a poľnohospodárskej výrobe z roku 2009. Pokuty sú vysoké Inšpekčné organizácie vydávajú pre každú biopotravinu certifikát a toto označenie umožňuje v prípade

Unilabs Slovensko   25


R E P O RTÁ Ž

potreby overiť miesto balenia, spracovania či primárnej produkcie biopotraviny. To, či je prevádzkovateľ registrovaný v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby, si spotrebiteľ môže overiť na www.uskup.sk, na túto organizáciu aj na ŠOI môže smerovať prípadné sťažnosti. V prípade nebalených bio potravín zakúpených na trhovisku alebo priamo na farme sa spotrebiteľ presvedčí o ekologickom pôvode nahliadnutím do certifikátu vydaného niektorou z troch inšpekčných spoločností pôsobiacich na Slovensku. Aj spoločnosť Naturalis upozorňuje na svojej webovej stránke na falošné certifikáty. V časti Falošné certifikáty, upozornenia sú zverejnené informácie o porušeniach a falošné certifikáty zistené pri dovozoch a obchodovaní v rámci EÚ. Informácie sú získané z Európskej komisie alebo zo

26   inVitro

zahraničných inšpekčných organizácií a iných zväzov. „Upozorňujeme hlavne výrobcov potravín a krmív, iných spracovateľov, obchodníkov a dovozcov, aby si všetky transakcie a predloženú dokumentáciu vždy riadne preverili,“ uvádza sa na stránke spoločnosti. MUDr. Peter Chlebo, PhD. poukazuje na to, že pri porušení pravidiel sú pokuty veľmi vysoké. „Hrozí nielen odobratie licencie, ale aj vrátenie dotácie spätne za dva roky. To sa však stáva výnimočne. Ekologickí farmári totiž hospodária z presvedčenia, že robia dobrú vec.“ Ak dôjde k porušeniu pravidiel, resp. k chybám, sú to skôr chyby neúmyselné, vznikajúce z nepozornosti alebo pri nesprávnom či nedostatočnom vykazovaní potrebných dokumentov a výkazov.“

Ekologické poľnohospodárstvo znamená: • striedanie plodín a efektívne využívanie zdrojov, • zákaz používania chemických postrekov a umelého hnojiva, • veľmi nízku toleranciu užívania antibiotík u dobytka, • zákaz geneticky modifikovaných organizmov (GMO), • využívanie lokálnych zdrojov na získavanie prírodného hnojiva a krmiva pre zvieratá, • chov dobytka vo voľnej prírode, na čerstvom vzduchu, krmivo z ekologických zdrojov, • na mieru upravené postupy v chove zvierat.


Sú skutočne bio?

Biopotraviny – mýty alebo fakty? Odpovedá MUDr. Peter Chlebo, PhD.

1

Sú zdravšie Prirodzene sa očakáva, že biopotraviny budú mať vyšší obsah zdraviu prospešných látok. To platí len čiastočne. Zistilo sa, že niektoré konvenčné potraviny obsahujú viac minerálov, fosforu, vápnika, sodíka, draslíka či magnézia, čo môže byť v dôsledku používania umelých hnojív. Na druhej strane sú niektoré parametre pri biopotravinách lepšie. Nie sú kontaminované pesticídmi, obsahujú viac vitamínu C a antioxidantov, resp. bioaktívnych látok, ktoré pomáhajú v boji s civilizačnými ochoreniami. Rastliny si totiž vyrábajú antioxidanty na vlastnú ochranu. Čím sú viac v strese, pretože rastú v „horších“ podmienkach, v prítomnosti mikroorganizmov, tým viac bioaktívnych látok vytvárajú. Aj obsah vlákniny je v biopotravinách vyšší.

2

Biopotraviny sú prevenciou proti rakovine Sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že pri konzumácii niektorých druhov biopotravín bol nižší výskyt rakoviny hrubého čreva. Nie je to však také jednoznačné. Štúdie sú zložité, pretože málokto sa stravuje len ekologicky. Či môže konzumácia biopotravín skutočne zamedzovať vzniku niektorých druhov rakoviny, nie je celkom preskúmané. Biospotrebitelia totiž neraz uprednostňujú aj zdravší životný štýl vrátane športu a voľnočasových aktivít, nefajčia, netrpia obezitou a mnohí z nich majú vyššie príjmy. Ľudia, ktorí kupujú biopotraviny, konzumujú viac ovocia, zeleniny, orechov alebo celozrnných výrobkov. Súhra všetkých týchto faktorov môže byť významnou zložkou prevencie.

3

Môžu obsahovať karcinogénne mykotoxíny Vzhľadom na nižšiu chemickú ochranu plodín pestovaných v ekologickom poľnohospodárstve proti plesniam, tiež pri výrobe a skladovaní biopotravín, možno u týchto produktov predpokladať vyšší výskyt plesní, ale nie je to vždy pravidlom. Na druhej strane treba uviesť, že masívnejšia chemická

ochrana môže u toxikogénnych plesní vyvolať vyššiu produkciu mykotoxínov ako odozvu na použitie fungicídov. Hoci sa v potravinách, nezávisle od toho, či sú vyrobené konvenčným spôsobom, alebo v ekologickom poľnohospodárstve a potravinárstve, vyskytujú iba minimálne hladiny mykotoxínov, ktoré neprekračujú legislatívne povolené normy a pri jednorazovom užití nevyvolávajú žiadne zdraviu škodlivé účinky, v ľudskom tele dochádza k ich kumulácii. Dlhodobá konzumácia potravín kontaminovaných mykotoxínmi by mohla vyvolať závažné ochorenia, najmä nádorové. Aj kumulácia mykotoxínov v telách zvierat, ktoré konzumujeme, môže mať rovnaký efekt.

4

Biomäso neobsahuje hormóny ani antibiotiká Možno potvrdiť, že pri použití biologicky aktívnych látok (rastové hormóny, antibiotiká) v chove zvierat a ich obsahu v biopotravinách nie je veterinárny zákon platný pre konvenčné chovy menej benevolentný ako zákon o ekologickom poľnohospodárstve. Použitie rastových hormónov je v živočíšnej výrobe v Európskej únii paušálne zakázané, a preto sa reziduá rastových hormónov v mäse zvierat vyskytovať nemôžu, a to rovnako u zvierat chovaných konvenčným aj ekologickým spôsobom. To isté platí aj o antibiotikách. Pri ekologickom aj konvenčnom chove zvierat sa, ak je to nutné, na nevyhnutne potrebný čas môžu zvieratám podávať antibiotiká, avšak kým nedôjde k úplnému vyliečeniu zvierat a eliminácii antibiotík z ich tiel, nemôžu byť tieto zvieratá použité ako potravinové zdroje ani na výrobu potravín z nich. Rizikom je mäso dovážané z tretích krajín, napríklad z Brazílie, pri ktorom, žiaľ, neplatí nič. Ak raz jedna krajina Európskej únie povolí dovoz potravín, toto povolenie platí pre všetky krajiny na základe voľného pohybu tovaru v únii. Tak sa môžu na európskom trhu objaviť aj potraviny kontaminované rezíduami. Aby sa však takéto potraviny u nás nedostávali

Unilabs Slovensko   27


R E P O RTÁ Ž

na pulty obchodov, sú nutné pravidelné kontroly dovážaných potravín, ktoré v súčasnosti u nás zabezpečuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

5

Majú menej výraznú chuť a farbu Všeobecne sa traduje, že biopotraviny majú lepšiu chuť. Nie vždy to však musí platiť. Vezmime si napríklad hrozno. Chceme ho mať trpko-sladké, aby malo veľa cukrov a zároveň veľa bioaktívnych látok, aby bolo zdravé. To sa však nedá. Buď máme jedno alebo druhé. Zvyšovaním sacharidov nám pri pestovaní hrozna klesá hladina antioxidantov. Obsiahnuté cukry sú totiž znakom toho, že hrozno má na svoj rast dobré podmienky. Antioxidanty produkuje hlavne pri veľkom suchu, napadnutí mikroorganizmami – múčnatkou, peronospórou alebo inými, najmä hubovými a plesňovými ochoreniami. Antioxidanty slúžia rastline na vlastnú ochranu pred uvedenými faktormi. Napríklad bio grapefruity majú síce vyšší obsah antioxidantov, hlavne naringínu, na druhej strane však naringín zvyšuje horkú chuť ovocia. Treba však uviesť aj to, že hodnotenie senzorických vlastností potravín je vždy individuálne a chuť tých istých potravín môže byť rôznymi jedincami hodnotená odlišne. Čo k tomu ešte dodať? Máme zdravší produkt, ktorý však môže byť menej chutný. Čomu dá prednosť spotrebiteľ?

6

Znižujú riziko alergií Výsledky jednej štúdie dokazujú, že po konzumácii bio mliečnych výrobkov sa znížil výskyt ekzému u detí do dvoch rokov. Podobne to bolo aj v prípade bronchiálnej astmy. Nárast aler-

28   inVitro

gických reakcií aj u dospelej populácie sa zvyšuje a je to určite tiež dôsledok chémie, ktorú dostávame do organizmu s potravinami, ale nielen s potravinami, ale napríklad aj s každodennou kozmetikou.

7

Sú drahšie Keďže náklady (aj vstupné) na ekologickú poľnohospodársku výrobu sú vyššie, aj cena biopotravín je v porovnaní s konvenčnými vyššia, a to o 20 až 40 %. Viac sa používa ručná práca, burina sa neničí chemicky, ale mechanicky, pôda sa pleje, kyprí a rozoráva. Rozlohy nemôžu byť obrovské, aby sa zabránilo napadnutiu škodcami, preto nie je možné využívať ekonomicky výhodnejšie veľkoplošné obrábanie pôdy, používajú sa špecifické osevné postupy využívajúce striedanie plodín, ktoré sa navzájom ochraňujú. Aj výkrm kurčiat trvá dva- až trikrát dlhšie a zároveň vyžaduje dostatočne veľké výbehové plochy pre zvieratá. To všetko sa, samozrejme, odzrkadľuje vo vyššej cene biopotravín.

8

Neobsahujú éčka V potravinách vyrobených konvenčným spôsobom je povolené používať vyše 600 druhov prídavných látok, tzv. „éčok“. Aj biopotraviny môžu obsahovať „éčka“, avšak ich počet je výrazne zredukovaný. Európska komisia povolila pre biopotraviny použitie iba 49 „éčok“. V biopotravinách určite nenájdete farbivá E102 tartrazín, E104 chinolínovú žltú, E110 žlť oranž S, E124 košenilovú červenú 4R, E129 allura červeň a E113 brilantnú modrú farbu, ani konzervanty E211 benzoan sodný, E220 oxid siričitý, E250 dusitan sodný, E252 – dusičnan draselný či umelé sladidlá E952 cyklamát sodný a E954 sacharín sodný. Nie sú to však len „éčka“, ktoré sa nesmú používať,


Sú skutočne bio?

ale aj rôzne technologické procesy, ako je extrakcia rozpúšťadlami, chemická rafinácia, hydrogenácie, nesmú sa tiež používať plastové nádoby ako obaly, na zvýšenie koncentrácie ovocných a zeleninových štiav a koncentrátov sa môžu použiť len vákuové a membránové procesy pri teplote do 45 °C. Pre každú komoditu biopotravín sú špeciálne určené aditíva, ktoré nie je možné používať. Pri skladovaní čerstvého ovocia a zeleniny a pri ich pozberovom ošetrovaní sa nesmie používať etylén, ľad obsahujúci syntetické ochranné látky alebo ľad vyrobený z inej ako pitnej vody, protiplesňové roztoky s obsahom kyseliny boritej, sorbovej, benzoovej, bezvodých siričitanov, dusičnanov a dusitanov a chlórnanový roztok na pranie čerstvého ovocia a zeleniny. K povoleným „éčkam“ patrí kyselina askorbová, kyselina citrónová a kyselina mliečna. Kompletný zoznam povolených prídavných látok v biopotravinách je uvedený v Nariadení Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín v Prílohe VI. Označenie potravín a povinné údaje určuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 1169/2011 a Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 127/2012. Zoznam a povolené množstvá prídavných látok na Slovensku sú uvedené v Potravinovom kódexe SR. Kompletný zoznam „éčok“ používaných v konvenčnom potravinárstve možno nájsť na nasledovných webových stránkach: http://www.ruvzvk.sk/ecka.html https://www.kaloricketabulky.sk/ecka https://www.ceff.info/sk/additives/

9

Neobsahujú pesticídy, hormóny a antibiotiká Predpokladá sa, že neobsahujú žiadne pesticídy. Žiaľ, nie je tomu tak. Napriek prísnej kontrole môžu obsahovať škodlivé látky, ktorých zdrojom nie je ekologická farma. Do potravinového reťazca vstupujú z atmosféry znečistenej okolitými priemyselnými podnikmi, spaľovacími motormi

dopravných prostriedkov – napríklad ťažké kovy, dioxíny či polychlorované bifenyly, polyaromatické uhľovodíky. Samozrejme, sú to rezíduá, v nižšom množstve, ktoré nie sú pre organizmus nebezpečné vzhľadom na ich nízku koncentráciu. Podľa profesora Tomáša Komprdu v štúdii uverejnenej v Chemických listoch v roku 2009 je obsah rezíduí pesticídov v bioproduktoch v porovnaní s konvenčnými produktmi logicky nižší. Avšak aj 70 % konvenčnej produkcie je úplne bez rezíduí pesticídov a 30 % obsahuje rezíduá pod hodnotami povolenými legislatívou. Výsledky dlhodobej štúdie vedenej profesorom Carlom Leifertom na Univerzite v Newcastle preukázali podstatne nižší obsah rezíduí pesticídov (až o 25 %) a nižší obsah dusičnanov v bioproduktoch v porovnaní s konvenčnými produktmi, predovšetkým v zelenine a v zemiakoch. Vedci zistili, že oveľa vyššie hladiny kadmia, toxických kovov a pesticídov boli nájdené v konvenčných potravinách štyrikrát častejšie než u biopotravín. Napriek vyšším hladinám kadmia a pesticídov v konvenčne pestovaných plodinách sú tieto hodnoty stále hlboko pod povolenými limitmi. Vedci však varujú, že kadmium sa hromadí v tele v priebehu času a že z dlhodobého hľadiska toto hromadenie predstavuje veľké riziko. Navyše, väčšina limitov pre pesticídy sa stanovuje individuálne, nie pre koktail chemických látok používaných na poľnohospodárskych plodinách.

10

Ich trvanlivosť je kratšia Keďže tieto potraviny neobsahujú konzervačné látky a pri výrobe potravín sa používajú technologické procesy šetrné voči bioaktívnym látkam v potravinách obsiahnutých, ich životnosť je spravidla oveľa kratšia ako u bežných potravín. Pri nákupe a skladovaní musíme byť preto opatrní. Hrozí totiž, že sa v nich premnožia rôzne mikroorganizmy, ako sú baktérie alebo plesne a tým sa pre nás môžu stať nebezpečnými. Pri dodržaní vhodných podmienok skladovania sú však aj biopotraviny bezpečné. Vyžadujú však častejšie a dôslednejšie kontroly najmä počas ich skladovania.

Unilabs Slovensko   29


I N OVÁCI E

Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu Priemerný Slovák denne prijme v potrave 380 mg cholesterolu, čo je o 80 mg viac ako odporúčajú odborníci. Niektoré sociálne skupiny skonzumujú dokonca až 600 mg cholesterolu denne, čo je skutočne alarmujúca hodnota. Prebytočný cholesterol pritom spôsobuje vážne kardiovaskulárne ochorenia. Vedci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave preto skúmajú, ako by sa dalo jednoduchým a bezpečným spôsobom množstvo cholesterolu v potravinách znížiť. Ich výsledky sú pozoruhodné. V rozhovore s prof. Ing. Petrom Šimkom, DrSc., sa dozviete, v čom spočíva najväčší prínos tohto výskumu a ako by sa dal potenciálne využiť v súvislosti s faktom, že úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia je v súčasnosti na prvom mieste vo vyspelých krajinách. Autor: MUDr. Marta Dobáková, Eva Šabová, foto: archív Petra Šimka

30   inVitro


Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. *1957, Handlová Popredný slovenský odborník na potraviny pôsobí v súčasnej dobe ako profesor na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave. V roku 2007 bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky za profesora v odbore Chémia a technológia požívatín. Má bohatú publikačnú činnosť, je autorom alebo spoluautorom viac ako 150 vedeckých publikácií, kníh a patentov. Dlhodobo skúma vznik nebezpečných látok v potravinách a možnosti ich odstraňovania počas technologických postupov výroby potravín. Jeden z jeho patentov sa priemyselne využíva v Českej republike. V rokoch 1996 – 2013 pôsobil vo funkciách riaditeľa a námestníka riaditeľa pre vedu a výskum vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave a v rokoch 2003 – 2015 na Fakulte chemickej Vysokého učení technického v Brne.

Považujete vy osobne zvýšený obsah cholesterolu v strave za najväčšiu hrozbu, čo sa týka výživy v dnešnej dobe? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, a to preto, že okrem cholesterolu prijímame aj množstvo iných látok, menej či viac nebezpečných než cholesterol. Ja by som odpoveď zobral z opačnej strany. Keď sa pozrieme na dlhodobé štatistiky, na prvom mieste v úmrtnosti ľudí v rozvinutej časti sveta sú choroby kardiovaskulárneho systému, pričom ich výskyt je až dvojnásobne vyšší ako výskyt onkologických ochorení, ktoré sú druhé v poradí. To naznačuje, že kardiovaskulárny systém je enormne exponovaný vplyvom spôsobu života bežného v rozvinutých krajinách sveta. Nepopierateľným faktom je, že jedna z príčin kardiovaskulárnych ochorení je príjem nadmerného množstva cholesterolu a jeho usadzovanie v kardiovaskulárnom systéme, čo má za následok v konečnom dôsledku upchatie ciev s následným infarktom myokardu a úmrtím. Je tu teda akútny problém – ako v praxi čeliť nadmernému usadzovaniu cholesterolu v kardiovaskulárnom systéme. Je to ale aj významný sociálny problém: keďže tým trpia ľudia častokrát už v produktívnom veku, sú vynakladané veľké finančné zdroje na sociálne a zdravotné zabezpečenie, ľudia pre následky poškodenia zdravia predčasne odchádzajú do dôchodku atď. Len podotýkam, že cholesterol ako taký je pre život zároveň aj veľmi dôležitý a je nevyhnutné ho mať v organizme práve toľko, koľko potrebujeme: nie viac, ale zároveň ani nie menej, pretože by chýbal v mnohých fyziologických procesoch (napr. pri výstavbe buniek, pri tvorbe hormónov a pod.). Čiže je to látka, pri ktorej je naozaj potrebné ustriehnuť, aby bol v organizme prítomný tak akurát. A my ako potravinári sa snažíme aktívne pristúpiť k riešeniu tejto problematiky.

3 Tri suroviny, resp. potraviny bohaté na cholesterol: vajcia, mliečne výrobky, mäso a živočíšne tuky.

25 % Mliečne výrobky sa podieľajú z hľadiska celkovej bilancie cholesterolu 25-timi percentami na jeho príjme.

175 kg Priemerný spotrebiteľ skonzumuje za rok zhruba 175 kg mlieka a mliečnych výrobkov.

Máte k dispozícii informácie, ktoré tri suroviny, resp. potraviny bohaté na cholesterol obsadzujú prvé priečky v jedálnom lístku bežného Slováka? Najviac cholesterolu z hľadiska obsahu na jednotku hmotnosti majú vajcia, to je doslova „cholesterolová bomba“. Ďalším veľmi významným zdrojom z hľadiska „dodávky“ cholesterolu do organizmu je mlieko a mliečne výrobky ako smotana, syry, sušené mlieko atď., ktoré sa podieľajú z hľadiska celkovej bilancie cholesterolu 25-timi percentami na jeho príjme. Potom nasleduje mäso a živočíšne tuky. Toto sú tri najdôležitejšie oblasti, z ktorých prúdi cholesterol do nášho organizmu. Na Slovensku platia odporúčané výživové dávky,

Unilabs Slovensko   31


I N OVÁCI E

„Nepopierateľným faktom je, že jedna z príčin kardiovaskulárnych ochorení je príjem nadmerného množstva cholesterolu a jeho usadzovanie v kardiovaskulárnom systéme.“

podľa ktorých by sme nemali prijímať viac ako 300 mg cholesterolu denne. Jedinci konzumujúci stravu s vysokým obsahom cholesterolu sú preto zdravotne viac ohrození – ak ide o dospelých ľudí, rodičov, títo učia tieto stravovacie návyky svoje deti a systém sa tak nebezpečne cyklizuje. K akým nežiadúcim zmenám cholesterolu obsiahnutom v surovinách, resp. potravinách dochádza počas ich tepelnej úpravy? Cholesterol je relatívne stabilná látka, nepodlieha premene pod vplyvom tepla (pri kuchynskej úprave) a to je aj nevýhoda. Keď sa v surovine už vyskytuje, tak s ňou pri akomkoľvek technologickom postupe vstupuje do výslednej potravy a s potravou sa dostáva do ľudského tela. V súčasnej dobe nepoznáme žiadnu kulinársku úpravu, pomocou ktorej by sme dokázali znížiť alebo odbúrať cholesterol z potravín, takže tadiaľ cesta nevedie. Ak sa pozrieme ďalej – na proces trávenia, k akým nežiadúcim zmenám cholesterolu obsiahnutom v potravinách dochádza v organizme počas neho? Počas trávenia potravín obsahujúcich cholesterol sa cholesterol presúva zo zažívacieho traktu do krvného riečiska. Časť cholesterolu sa spracováva v pečeni, ale pokiaľ je cholesterolu príliš veľa, pečeň ho nedokáže spracovať, pretože syntetizuje aj vlastný cholesterol pre potreby organizmu, takže prebytočný cholesterol zostáva cirkulovať v krvi a tým, že je ho tam nadbytok, tak sa začne usadzovať v cievach.

32   inVitro


Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu

Nákup potravín priemerného Slováka reflektuje aj ceny potravín. Na kom stojí z vášho pohľadu iniciovanie produkcie z výživového hľadiska vhodných surovín, resp. potravín? Vždy je to spotrebiteľ, ktorý určuje zloženie spotrebného koša potravín. Buď konzumuje produkty rastlinného pôvodu, tie mu znížia obsah cholesterolu v strave. Ale povedzme si, koľko máme vegetariánov alebo vegánov v spoločnosti? Môj odhad je, že je to zanedbateľný podiel, čiže dominantná časť populácie Slovenska konzumuje aj produkty živočíšneho pôvodu. Je len na spotrebiteľovi, akú dávku cholesterolu skonzumuje. Môže sa držať slovenských odporúčaní 300 mg cholesterolu na deň. V súčasnej dobe sa prezentujú americkí a európski kardiológovia postojom, kedy odstupujú od hranice 300 mg cholesterolu na deň, lebo hovoria, že nie je exaktný dôkaz spojitosti medzi príjmom cholesterolu a výskytom kardiovaskulárnych chorôb. Na strane druhej, je tu lapidárny dôkaz, že u zomrelých na kardiovaskulárne ochorenia dochádza k uzavretiu priechodnosti tepien a k artérioskleróze, v rozvoji ktorých hrá cholesterol dôležitú úlohu. Zároveň je známe, že viac ako meranie celkového cholesterolu v krvi, by sa mali robiť merania cholesterolu s nízkou hustotou (LDL), alebo jeho jednotlivých frakcií. Ja ako potravinár však hovorím, že oba typy cholesterolu (celkový cholesterol a LDL) pochádzajú z rovnakého zdroja – z potravín, a to zhruba v objeme jednej tretiny a zvyšné dve tretiny sú syntetizované v tele. Čiže ak dokážem znížiť cholesterol v potravinách napr. o polovicu, zásadným spôsobom ovplyvním celkovú cholesterolovú bilanciu a urobím tak významný krok k ozdraveniu výživy človeka. Potravinami dokážeme naozaj ovplyvniť množstvo cholesterolu v našej krvi, čo je z hľadiska ochrany zdravia kľúčové. Ak to platí, je úlohou nás, potravinárov, aby sme vstúpili do procesu výroby potravín tak, že odstránime nadbytočnú časť cholesterolu z potravín. Tým pádom sa ľudia nebudú musieť obmedzovať v podobe rôznych diét a celková bilancia cholesterolu v ich organizme ostane priaznivá aj v dlhodobom časovom horizonte, čo je pre dĺžku a kvalitu života spotrebiteľa kľúčová podstata. Čo si myslíte o surovinách (resp. potravinách) pripravených umelo v laboratóriu, napr. o umelom mäse? V USA sú už tieto aktivity rozbehnuté naplno… Umelé mäso je hudba vzdialenej budúcnosti. Bude to samozrejme alternatíva, umelé mäso zatiaľ cholesterol neobsahuje a nie je ani dôvod, aby ho obsahovalo, pretože má úplne inú biochémiu vzniku. Ale toto nie je aktuálna situácia bežného Slováka v praxi, v obchode pri nákupe potravín. Tá je taká, že tu okamžite treba vstúpiť do stravovacích ná-

Potravinami dokážeme naozaj ovplyvniť množstvo cholesterolu v našej krvi, čo je z hľadiska ochrany zdravia kľúčové.

vykov a práve takým spôsobom, že spotrebiteľovi ponúkneme sortiment potravín so zníženým obsahom cholesterolu, pretože vieme, aké ťažké je dodržiavať celoživotnú diétu a neustále počítať, koľko tej ktorej potraviny si ešte môže dovoliť. Takže hľadáme spôsob, aby si spotrebiteľ nemusel lámať hlavu, koľko cholesterolu denne prijal, pretože mu pripravíme také potraviny, ktoré cholesterol obsahovať nebudú. V čom spočíva váš postup znižovania cholesterolu v surovinách? Overený postup sa týka mlieka a mliečnych výrobkov. Priemerný spotrebiteľ skonzumuje za rok zhruba 175 kg mlieka a mliečnych výrobkov. Po prepočte sme zistili, že za deň spotrebiteľ priemerne prijme 90 mg cholesterolu práve z mlieka a mliečnych výrobkov. Čiže ak by sa nám z tejto skupiny potravín podarilo cholesterol odstrániť, tak sa dostávame na úroveň 290 mg cholesterolu, čo je už pod odporúčanou dennou hranicou cholesterolu, aj keď zdôrazňujem, že táto hranica je diskutabilná a silne závislá od typu konzumovaných potravín. Týmto by sme znížili veľmi rýchlo príjem cholesterolu asi o štvrtinu, čo je významné číslo, ktoré môže urobiť malú revolúciu v dlhodobom časovom horizonte, čo sa týka nadmerného príjmu cholesterolu do organizmu. V čom teda spočíva náš postup? Máme vymyslenú veľmi „smart“ technológiu, ktorá si nevyžaduje žiadne extra investície, ani nákup nových technológií. V podstate dokážeme naviazať cholesterol na látku, ktorá sa do mlieka pridá. Táto látka je zo zdravotného hľadiska bezpečná, pretože sa vyskytuje aj v potravinách a je na báze tzv. cyklodextrínov. Po pridaní tejto látky do mlieka zhruba počas 15 minút dôjde k spojeniu cholesterolu a tejto látky, následne sa celý vytvorený komplex jednoducho odstráni odstredením a zostáva len „bezcholesterolové“ mlieko. Keďže z mlieka sa vyrába mnoho ďalších produktov, vedeli by sme spotre-

Unilabs Slovensko   33


I N OVÁCI E

biteľovi takto ponúknuť celý mliečny sortiment v bezcholesterolovej forme. Ovplyvňuje váš postup budúcu surovinu po chuťovej alebo vizuálnej stránke? Veľmi podstatné je, že spotrebiteľ vôbec nerozozná, či konzumuje obyčajné alebo bezcholesterolové mlieko. Lebo ako sa vraví v odborných kruhoch (s úsmevom), potraviny sú buď chutné, alebo zdravé. A neexistujú ani iné relevantné rozdiely medzi upraveným a neupraveným mliekom a ani medzi výrobkami, ktoré sa z takto upraveného mlieka vyrobia. Čiže tým chcem povedať, že ani pri samotnom procese ďalšieho použitia mlieka a jeho výrobkov, ako sú varenie, pečenie a pod. sa pre spotrebiteľa nič nemení. Cholesterol totiž žiadnym spôsobom neovplyvňuje technologické vlastnosti mlieka pre jeho ďalšie spracovanie, ani sa nepodieľa na chuti či vôni. Pre porovnanie uvediem, že keď z mlieka odoberieme napríklad mliečny cukor – laktózu, tam je to spornejšie, pretože počas fermentácie (výroby jogurtu) vzniká typická vôňa jogurtu práve z laktózy. Čiže by sme dostali jogurt bez vône a bez chuti. Čo pri cholesterole ale neplatí.

170 °C Akrylamid vzniká pri teplote praženia okolo 170 °C.

Vo vašom výskume ste sa sústredili na zníženie cholesterolu v mlieku a vo vaječnej melanži. Plánujete tento postup rozšíriť aj na ďalšie suroviny alebo potraviny? Vajcia obsahujú enormné množstvo cholesterolu. Čiže keby sa nám v priemyselne spracovávaných vajciach (vaječná melanž) podarilo znížiť obsah cholesterolu o asi ďalších 80 mg, znížili by sme príjem cholesterolu z potravín približne o polovicu, čo by podľa môjho úsudku stačilo na to, aby ľudia nemuseli meniť svoje stravovacie zvyky bez ohrozenia svojho zdravia v dôsledku nadmerného príjmu cholesterolu. Mlieko a vajcia sú v strave zastúpené dostatočne často na to, aby sme sa ich úpravou dostali na úroveň zdravej racionálnej výživy vo vzťahu k celkovému príjmu cholesterolu. Statíny ako lieky na znižovanie cholesterolu v krvi patria medzi masovo predpisované lieky a stoja zdravotníctvo nejednej krajiny veľké sumy peňazí, Slovensko nevynímajúc. Je znižovanie cholesterolu v surovinách spôsob, ako ušetriť v zdravotníctve? Nepochybne áno, i keď statíny útočia na cholesterol, ktorý si tvoríme vo vlastnom tele syntézou v pečeni – statíny túto tvorbu blokujú. Naviac poukazujem na skutočnosť, že ani statíny nie sú absolútne bezpečné (žiadny liek nie je), stačí si pozrieť príbalový leták. Dokonca som čítal článok od jedného

34   inVitro


Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu

„Vajcia obsahujú enormné množstvo cholesterolu. Čiže keby sa nám v priemyselne spracovávaných vajciach (vaječná melanž) podarilo znížiť obsah cholesterolu o asi ďalších 80 mg, znížili by sme príjem cholesterolu z potravín približne o polovicu.“

slovenského profesora – hepatológa, ktorý hovoril o enormnom náraste výskytu steatózy, čo je nealkoholické stukovatenie pečene, vznikajúce v dôsledku príjmu chemických látok, teda aj statínov. Navyše, mnoho pacientov statíny odmieta, pretože v ich užívaní vidí väčšie riziká ako prínosy. Takže, áno, myslím si, že by tu mohol pôsobiť tzv. multiplikačný efekt: nielenže by sme znížili cholesterol v krvi, ale časť pacientov by mohla vysadiť alebo aspoň znížiť dávku statínov. Viete odhadnúť, o koľko percent alebo o koľko mg cholesterolu denne by sa podarilo znížiť príjem cholesterolu na Slovensku v prípade masového zavedenia výsledkov vášho výskumu do praxe? Ako som sa už zmienil, z aktuálnych štatistických údajov vyplýva, že priemerný Slovák prijme 380 mg cholesterolu v strave. Súčasná maximálna odporúčaná dávka na Slovensku je 300 mg cholesterolu na osobu, čiže sme priemerne 80 mg nad ňou. Zo štatistických údajov ďalej vyplýva, že priemerný Slovák skonzumuje 175 kg mlieka ročne, čo robí v každodennom príjme 90 mg cholesterolu. Čiže zavedením tejto jednoduchej technológie (t. j. vyviazať v mlieku prítomný cholesterol a následne ho odstrániť), ktorú by dokázala realizovať každá mliekareň, by sme sa hneď dokázali dostať z 380 na 290 mg denne. V druhej fáze by sme tiež dokázali riešiť situáciu v oblasti priemyselného spracovania vajec – melanže. Ak študujete zloženie produktov v obchodoch, až žasnete, kde všade sa sušené vajcia používajú, a teda s nimi aj cholesterol. Čiže pokiaľ by sme zvládli odstrániť cholesterol z mlieka a znížiť ešte aj jeho obsah vo vaječnej melanži v priemyselnej produkcii, tak by sme sa dostali na úroveň zhruba 240 mg za deň na osobu. Pričom 220 – 240 mg cholesterolu za deň sú dávky, ktoré prijímajú už vegetariáni nekonzumujúci mäso, vyhýbajúci sa živočíšnym tukom a konzumujúci mlieko len v obmedzenej miere. Zároveň by sme sa týmito hodnotami dostali na úroveň stredozemnej diéty, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za zdravú, pretože sa v rámci nej konzumuje veľa zeleniny, ovocia a menej mäsa. My by sme teda mohli prijímať potravu v zložení tak ako doteraz, len úpravou množstva cholesterolu by sme sa dostali z hľadiska jeho bilancie na úroveň krajín, ktoré sú lokalizované okolo Stredozemného mora. A v oblasti Stredozemného mora je mortalita na kardiovaskulárne choroby podstatne nižšia. Mali by sme teda čo do obsahu cholesterolu mediteránnu diétu na Slovensku aj bez toho, aby sme

380 mg Priemerný Slovák prijme 380 mg cholesterolu v strave.

300 mg Na Slovensku platia odporúčané výživové dávky, podľa ktorých by sme nemali prijímať viac ako 300 mg cholesterolu denne.

270 mg Deťom se odporúča dokonca len 270 mg cholesterolu denne.

90 mg Za deň spotrebiteľ prijme priemerne 90 mg cholesterolu z mlieka a mliečnych výrobkov.

Unilabs Slovensko   35


I N OVÁCI E

„Štýl života je samozrejme rozhodujúci: ak sa udržujete v primeranej fyzickej námahe, tak sa cholesterol usadzuje menej ako u človeka s minimom fyzickej aktivity.“

80 % Asi 80 % Slovákov má prevládajúci sedavý spôsob zamestnania.

20 % Len 20 % sa venuje pestovaniu, chovaniu, dorábaniu a iným činnostiam spojeným s adekvátnou telesnou aktivitou.

36   inVitro

akokoľvek vstúpili do zloženia stravy priemerného Slováka. Treba mať však pri týchto úvahách na zreteli zrejme aj fakt, že v stravovaní niektorých skupín Slovákov prevláda uprednostňovanie domácej výroby potravín a jedál pred nákupom polotovarov a stravovaním v reštauráciách… Toto je komplexný problém, ktorý sa dotýka aj štýlu života. Mestský človek má iný štýl života ako človek z vidieka. Často počúvame, že naši predkovia nemali tento problém. Ráno vstávali veľmi skoro a deň bol naplnený ťažkou fyzickou prácou, nemali sedavý štýl života. Toto všetko prispievalo k tomu, že cholesterol sa tak neusádzal a mortalita v súvislosti s ním nebola taká ako dnes. I keď štatistiky hovoria, že vtedy bola oveľa kratšia doba dožitia, čiže tie choroby vlastne nemali šancu sa prejaviť. Ale štýl života je samozrejme rozhodujúci: ak sa udržujete v primeranej fyzickej námahe, tak sa cholesterol usadzuje menej ako u človeka s minimom fyzickej aktivity. Odhadujem ale, že asi 80 % Slovákov má práve ten prevládajúci sedavý spôsob zamestnania a života, pričom len zvyšných 20 % sa venuje pestovaniu, chovaniu, dorábaniu a iným činnostiam spojeným s adekvátnou telesnou aktivitou. Sú takto upravené potraviny podľa vás vhodné aj pre detských konzumentov? Keď si pozrieme výživové dávky, sú postavené pre jednotlivé vekové skupiny, kde sa deťom odporúča dokonca len 270 mg cholesterolu denne, čo je ešte nižšia hodnota ako u dospelých. Z toho vyplýva, že deti majú tendenciu byť viac senzitívne na nadmerný príjem cholesterolu. Ja preto nevidím žiadny dôvod, aby sa tieto potraviny mohli javiť ako nebezpečné alebo nevhodné pre deti, práve naopak. Dnes je žiaľ bežné, že aj deti majú zvýšený obsah cholesterolu v krvi, takže tento sortiment považujem za vhodný pri prevencii, ktorá je vždy lepšia pri čomkoľvek, nielen pri zvýšenom cholesterole. Ktoré iné látky okrem cholesterolu je možné bezpečným spôsobom znížiť v potravinách bez toho, aby to malo negatívny dopad na stravovacie zážitky konzumentov? Má v tomto smere vaše laboratórium nejaké ďalšie skúsenosti? Ja sa celý život zaoberám chémiou nebezpečných látok v potravinách a spôsobmi ich odstraňovania, pohybujem sa v tejto oblasti už asi 40 rokov. Takže môžem odpovedať áno, sú aj iné a je ich mnoho. Podarilo sa mi odstrániť niektoré nebezpečné látky, či už vstúpením do chémie ich vzniku, alebo sekundárne aj novými modernými spôsobmi ako tieto látky


Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu

keď vzniká akrylamid – soľ hneď iniciuje jeho zánik. Takže hranolky, ktoré boli solené pred vyprážaním, sú podstatne zdravšie z hľadiska obsahu akrylamidu ako hranolky, ktoré osolíme až po tepelnej príprave.

archív Peter Šimko

odstrániť, pokiaľ sa už v potravinách vyskytujú. Napríklad také polycyklické aromatické uhľovodíky okrem toho, že vznikajú v dieselových motoroch, vznikajú aj počas údenia. Teda zaúdené výrobky obsahujú významné koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov. Už dávno sme sa nad tým v našich laboratóriách zamýšľali a prišli sme na to, že pokiaľ klobásku zabalíme do vhodného materiálu, obal dokáže tieto nebezpečné látky z klobásy „vytiahnuť“. Čiže po vybalení klobásky z obalu dostaneme produkt s podstatne nižšou koncentráciou týchto nebezpečných látok v porovnaní s nebaleným produktom. Treba ale dodať, že aj niektoré látky z obalov migrujú do potravín, lebo nič nie je „zadarmo“. My potravinári preto stojíme pred otázkou: baliť alebo nebaliť? Aj keď zabalím potravinu do certifikovaného obalového materiálu, predsa len nejaké látky z tohto obalu migrujú do potraviny – sú to ale látky, ktoré nie sú zdraviu škodlivé. Avšak preukázateľne migrujú aj látky z potravín do obalového materiálu, pričom tieto látky preukázateľne toxické a karcinogénne sú. Tým pádom je balenie potrebné, lebo tým priamo chránime zdravie konzumentov. Relatívne nedávno sme riešili problematiku akrylamidu – pomerne moderného kontaminantu (v roku 2018 EÚ vydala limity na akrylamid). Prišli sme na to, že akrylamid dokážeme stimulovať tak, že urobíme z jeho molekúl „kamikadze“, keď táto látka dokáže „zabiť“ samu seba. Keďže nevieme zabrániť jeho vzniku, navodíme také prostredie, aby sa vzniknutý akrylamid sám znefunkčnil. Opäť sme vyvinuli technológiu, ktorá nič nestojí – prišli sme na to, že sa deaktivuje (polymerizuje), pokiaľ príde do styku s kuchynskou soľou. Avšak to nemôže prebehnúť pri izbovej teplote, lebo akrylamid vzniká pri teplote praženia okolo 170 °C. Musíme teda otočiť postup: nie v zmysle, že najskôr vypražíme hranolky a potom ich posolíme, ale musíme už surové zemiaky uviesť do styku so soľou (namočením do soľného roztoku), ktorá sa bude správať katalyticky počas vyprážania pri vysokých teplotách,

Pri takýchto zásadných a pritom technologicky nenáročných novinkách je podstatné hlavne dobre informovať verejnosť. Plánujete nejakým spôsobom tieto nové poznatky o možnosti prípravy bezcholesterolových surovín komunikovať? Ako sa vôbec výsledky takýchto zistení dostanú von, aby sa začal vytvárať dopyt po novom druhu surovín či produktov? Spotrebiteľa treba priebežne a primerane vychovávať. V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že slovenský spotrebiteľ je konzervatívny. Ale viem si predstaviť, že by takáto záležitosť mala byť podporená vrcholnými vládnymi inštitúciami, ako je napríklad kampaň Ministerstva pôdohospodárstva SR na podporu iniciatívy konzumácie domácich potravín. Mal by si to osvojiť nejaký zastrešujúci orgán, ktorý na tento účel disponuje finančnými prostriedkami na dlhodobú a cieľavedomú kampaň v masovokomunikačných prostriedkoch, ale hlavne dokáže osloviť spotrebiteľa. Štátu by nemalo byť jedno, či sa budeme dožívať 80 rokov v dobrej zdravotnej kondícii bez odkázanosti na lekárov či sociálne zariadenia alebo sa tých 80 rokov dožijeme na lôžku s chatrným zdravím či rovno na prístrojoch v plnej odkázanosti na pomoc štátu. Štát sa musí presvedčiť, že pre neho je výhodné podporovať aktivity, ktoré v konečnom dôsledku budú viesť k odľahčeniu zdravotného a sociálneho systému. V neposlednom rade aj z dôvodu, že stojíme pred geriatrickou krízou vyplývajúcou zo starnutia populácie, keď sa budú ľudia bežne dožívať spomenutých 80 rokov a viac. Aktivizovať sa však musí predovšetkým spotrebiteľ, a to tak, že sa začne sám zaujímať o tieto produkty. Výrobcovia nevyrábajú pre sklady, ale pre spotrebiteľa, ktorý daný typ produktov požaduje v obchodoch. Výrobca sa potom na základe týchto požiadaviek začne orientovať. Aj na strane výrobcov je konkurencia, ktorá ich núti, ak nechcú súperiť len cenou produktov, zavádzať inovácie a prichádzať na trh s novinkami. Alebo sú chránení politikou kvality EÚ, napr. disponujú chráneným označením pôvodu, ktoré nemôže vyrábať nikto iný, ako je to napríklad pri Slovenskej bryndzi. Tento príspevok vznikol vďaka finančnej podpore projektu APVV-18-0061 s názvom „Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu“.

Unilabs Slovensko   37


Prospelo by nám, keby sme jedli menej mäsa P RO G R ES Í V N E Z D R AV OT N Í CT V O

38   inVitro


Prospelo by nám, keby sme jedli menej mäsa

Napriek tomu, že výskyt obezity alarmujúco stúpa už dlhé roky, na Slovensku stále neexistuje medicínska špecializácia v odbore obezitológia. Hoci pacienti s obezitou majú komplikovanejší priebeh akéhokoľvek akútneho aj chronického ochorenia a ich rekonvalescencia po akútnych ochoreniach a operačných výkonoch je dlhšia a komplikovanejšia, samotná liečba obezity nie je u nás komplexne hradená zo zdravotného poistenia. O tom, ako Slovensko bojuje s obezitou a aké riziká nám pri nej hrozia, sme sa rozprávali s prezidentkou Slovenskej spoločnoti praktickej obezitológie (SSPO), docentkou Máriou Belovičovou.

Autor: Anna Martausová Foto: Daniel Jenčo

S

te prezidentkou SSPO aj členom Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP). Pri zakladaní SSPO zrejme nebola situácia s nadváhou a obezitou v populácii taká alarmujúca ako dnes. Mohli by ste porovnať situáciu na Slovensku vtedy a dnes? Situácia s nadváhou a obezitou je na Slovensku už dlhodobo nevyhovujúca. Podľa údajov z roku 2012 sa v pásme nadhmotnosti (vrátane obezity) nachádzajú približne 2/3 slovenskej dospelej populácie. 7 z 10 slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a 6 z 10 slovenských žien rovnakého veku má nadhmotnosť alebo obezitu. Štvrtina mužov a štvrtina žien má obezitu, pričom závažný III. stupeň obezity (BMI ≥ 40 kg/m2) má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie s prevahou žien. Tieto údaje pochádzajú z národného skríningu údajov o zdraví a zdravotných rizikách, ktoré nadväzovali na pilotnú štúdiu projektu European Health Examination Survey (EHES). SSPO bola založená v roku 2013 v Bardejove, aby pomáhala pacientom s nadváhou a obezitou v regióne východného Slo-

venska. Na základe skúseností z ambulancie, ale aj na podklade výskumu, ktorý sme realizovali s mojou doktorandkou, magisterkou Ivanou Klobušovskou-Balážovou, PhD., sme zistili, že na východe Slovenska je nižšie zdravotné uvedomenie ľudí ohľadne zdravého stravovania, ochorení pečene a tak ďalej. Preto má zmysel šíriť osvetu práve v tomto regióne. Nadváha a obezita sa rozmohli v našej spoločnosti ako mor, ide doslova o pandémiu, ktorá poznamenáva čoraz viac aj mladšiu generáciu, naše deti. Máme na Slovensku presný prehľad o ich výskyte v detskej populácii za rok 2019? Ako sa takéto dáta získavajú, sú spoľahlivé? Údaje ohľadne nadváhy a obezity sa získavajú z veľkých štúdií, ktoré sa v určitých časových intervaloch realizujú na Slovensku alebo aj v rámci veľkých medzinárodných projektov. Napríklad údaje o situácii v detskej populácii máme vďaka COSI projektu, ktorý organizovala WHO. Prevalencia nadhmotnosti/obezity u chlapcov bola v štúdii 17,1/14,9 % podľa WHO, me-

Unilabs Slovensko   39


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

Takmer tretina obéznych detí trpí metabolickým syndrómom.

„Na Slovensku sa veľmi často konzumuje mäso a mäsové výrobky. Nemusíme sa stať vegetariánmi, ale určite by nám prospelo, keby sme aspoň dvakrát týždenne vynechali mäsité jedlá a stravovali by sme sa vegánsky. Kedysi sa tak postili naši predkovia – v stredu a v piatok.“

z práce. Ďalším problémom je nedostatočná fyzická aktivita detí a mládeže a trávenie času na sociálnych sieťach, mobiloch a počítačoch.

dzi dievčatami prevalencia dosiahla 15,1/11,1 %. Podľa národnej štúdie boli údaje o prevalencii nadváhy/obezity u chlapcov 9,9/8,8 % a u dievčat 7,5/9,5 %. Chcela by som zdôrazniť, že na základe prác slovenských pediatrov (Vitáriušová, Košťálová, Pribylincová a kol.) sa zistilo, že 32,5 % obéznych detí má už prítomný metabolický syndróm – čiže už u detí sa vyskytujú viaceré kardiovaskulárne rizikové faktory, čo je alarmujúce.

Nezriedka práve v období puberty dochádza okrem nevhodného stravovania aj k prejavom mentálnej anorexie či bulímie. Sú už v súčasnosti v školách zavedené fungujúce mechanizmy, ktoré by deti vzdelávali a chránili pred poruchami stravovania, prípadne učili správnym stravovacím a pohybovým návykom? Podniká Vaša spoločnosť v tomto nejaké kroky? Naša spoločnosť realizuje v Bardejove na stredných školách, ktoré majú záujem, osvetové prednášky o racionálnom stravovaní, obezite, ochoreniach pečene, o nebezpečenstve mládežníckej konzumácie sladených a energetických nápojov. Problematikou mentálnej anorexie alebo bulímie sa na stredných školách nezaoberáme – resp. školy sa na SSPO obracajú s prosbou o spracovanie prednášok na určité témy. Som lekár pre dospelých, takže väčšinou sa s deťmi v praxi priamo nestretávam. Jedine v podobe osvetových prednášok u stredoškolskej mládeže alebo počas vyšetrenia tranzientnou elastografiou. Je to nebolestivé vyšetrenie zamerané na zistenie stupňa poškodenia pečene. Na toto vyšetrenie sú odosielané aj deti.

Aké sú hlavné dôvody nárastu nadváhy a obezity u dospelých, ale aj u detí na Slovensku? Domnievam sa, že príčina spočíva v nepravidelnom stravovaní a v nesprávnom zložení potravy – tak u dospelých, ako aj u detí. Deti konzumujú často sladké a slané jedlá, sladené nápoje, energetické nápoje. To všetko prispieva k postupnému nárastu hmotnosti. Príčina je často aj v rodine – samotní rodičia nemajú niekedy dostatočné informácie o správnom stravovaní a ani dostatok času na to, aby sa sami pravidelne najedli. Väčšina jedla sa skonzumuje po príchode

Vaša spoločnosť pravidelne organizuje kongres zaoberajúci sa aktuálnymi témami v oblasti diagnostiky, liečby a prevencie obezity a metabolického syndrómu. V minulosti ste ho opakovane organizovali aj v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva – prečo ste sa rozhodli pre tento krok? So všeobecnými lekármi organizuje naša spoločnosť konferencie už niekoľko rokov: v rokoch 2012, 2013, 2014 a 2017 prebiehali konferencie v Bardejovských Kúpeľoch pod názvom Dni praktickej obezitológie. Potom sme sa

40   inVitro

rozhodli presunúť miesto konania konferencie na stredné Slovensko do Demänovskej doliny. Tam sa uskutočnili konferencie v roku 2018 a 2020 – upravili sme trochu aj názov na Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu (DPO a MS). SSPO sa snaží preniesť poznatky o obezite a metabolickom syndróme do praxe. Všeobecní praktickí lekári sú predsa najbližšie k pacientovi, najlepšie poznajú jeho problémy, starosti a ako prví si môžu všimnúť problémy s nárastom hmotnosti a prípadnou obezitou. Podujatia sú interdisciplinárne, účastníci získavajú komplexný pohľad na problematiku obezity. Aký silný je hlas Vašej odbornej spoločnosti na národnej úrovni? Zúčastňujete sa rokovaní na pôde MZ SR? Cieľom našej spoločnosti je pomáhať pacientom v našom regióne. Organizujeme pre nich osvetové stretnutia – Svetový deň obezity, Svetový deň hepatitíd, edukačné prednášky pre verejnosť, edukáciu seniorov v domovoch sociálnych služieb ohľadne stravovania, kardiovaskulárnych chorôb, obezity, a podobne. Neašpirujeme na celoslovenskú pôsobnosť. Snažíme sa prinášať osoh ľuďom z východoslovenského regiónu, ktorý nie je „zhýčkaný“ pozornosťou z hľadiska osvety. Snažíme sa vydávať a distribuovať aspoň stručné tlačené materiály pre záujemcov. Na naše osvetové stretnutia prichádzajú ľudia zo široka-ďaleka. Spolupracujeme aj s rôznymi občianskymi združeniami, napríklad s Ligou zdravia, ktorej predsedníčkou je pani Vilma Houbová. Máme podľa Vás na Slovensku dostatočný počet odborníkov v ambulantnej sfére, ktorí sa venujú metabolickému syndrómu? Čo by sa malo v tejto oblasti zlepšiť? Na Slovensku neexistuje zatiaľ špecializácia v odbore obezitológia. Obezitou sa môže zaoberať v princípe každý špecialista, ktorý má o tento odbor záujem (internista, gastroenterológ, hepatológ, diabetológ, endokrinológ, kar-


Prospelo by nám, keby sme jedli menej mäsa

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1999. V rokoch 1999 – 2010 pracovala v Bratislave ako lekár a odborný asistent na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Titul PhD. obhájila v roku 2004 s prácou Vybrané metódy v diagnostike srdcového zlyhania (funkčné vyšetrenie pľúc a stanovenie BNP). V roku 2010 získala titul docent v odbore verejné zdravotníctvo. Témou jej

diológ, a podobne). Napriek veľkému množstvu pacientov, ktorí by našu pomoc potrebovali, nás však nie je veľa. V Českej republike sa dá v prípade záujmu absolvovať školenie prostredníctvom skvelej metodiky STOB (Stop obezite), ktorú založila PhDr. Iva Málková. Na pôde Endokrinologického ústavu v Prahe, vedúca lekárka Centra pre obezitu, pani prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc., s pánom doc. MUDr. Vojtěchom Hainerom, CSc., organizujú každoročne už dlhé roky postgraduálne obezitologické školenia, ktoré poskytujú množstvo užitočných informácií pre záujemcov o obezitológiu. Na Slovensku sa usporadúvajú každoročne 2 veľké vzdelávacie podujatia: Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie – SOA (Prim. MUDr. Ľubomíra Fábryová, Phd., a kol.) a DPO a MS (Belovičová, MUDr. Peter Makara, MPH, a kol.). Veľmi aktívna pobočka STOBu pôsobí v Bratislave (JUDr. Mgr. Hana Vrabcová) a v Košiciach (MUDr. Ivan Majerčák). Lektori STOBu sú samozrejme aj v iných mestách Slovenska a môžu organizovať kurzy STOBu na podklade kognitívno-behaviorálnej terapie. Samozrejme, každá z vyššie uvedených organizácií: SOA, SSPO, STOB sa spolupodieľa na tvorbe odborných

blokov na rôznych odborných podujatiach v rámci Slovenska.

habilitačnej práce boli Chronické vírusové hepatitídy ako problém verejného zdravotníctva. Od roku 2010 pôsobí ako odborný

Ak má bežný človek problém schudnúť, napriek vynaloženej snahe, pričom opakovane v jeho pokusoch zlyháva, na koho sa môže obrátiť? Do akej miery je liečba obezity hradená z verejného zdravotného poistenia? Ktoré konkrétne postupy, liečivá či opatrenia vhodné pri liečbe obezity môžu byť uhradené z poistenia? Pokiaľ má pacient záujem redukovať svoju hmotnosť, potrebuje predovšetkým znížiť kalorický príjem a zvýšiť kalorický výdaj. Liečba redukcie hmotnosti nie je v SR hradená zo zdravotného poistenia. Jedine pokiaľ ide o chirurgickú (bariatrickú) liečbu, ktorá sa uskutočňuje na niekoľkých pracoviskách v rámci Slovenska (podrobnejšie na www.liecbaobezity.sk). Zdravotná poisťovňa tam uhrádza časť nákladov na liečbu. Ohľadne úpravy stravovania by som odporučila slovenský software Planeat (Mgr. Michal Páleník, známy aj z relácie Extrémne premeny). Aj ja používam tento program pri vypracovávaní individualizovaného jedálnička pre pacientov s prihliadnutím na ich pridružené diagnózy a alergie v rámci nutričného poradenstva. Samozrejme, pokiaľ je pacient dia-

garant polikliniky Remedium, s. r. o., v Bardejovských Kúpeľoch a učí na VŠZaSP sv. Alžbety na pracoviskách v Prešove a v Michalovciach. V Bardejovských Kúpeľoch vytvorila docentka Belovičová pracovisko na nefarmakologickú liečbu obezity u dospelých, ambulanciu na neinvazívnu diagnostiku chorôb pečene (použitie ultrasonografie dutiny brušnej, tranzientnej elastografie, polyhepatografie). Medzi jej profesionálne záujmy patria interná medicína, choroby pečene, obezitológia, verejné zdravotníctvo, problematika výživy vo vzťahu k chorobám pečene. Je prezidentkou Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie. Organizovala viaceré interdisciplinárne konferencie s medzinárodnou účasťou ohľadne problematiky obezity a metabolického syndrómu, doposiaľ odprednášala okolo 300 prednášok na domácich a zahraničných vedeckých odborných podujatiach.

Unilabs Slovensko   41


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

2/3 Dve tretiny Slovákov trpia nadváhou.

betik, je poučený ohľadne stravovania v diabetologických a endokrinologických ambulanciách. Na Slovensku existujú v rámci kúpeľnej liečby redukčné pobyty. Vytvorila a viedla som v rokoch 2012 – 2017 redukčný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch. Bol postavený na kognitívno-behaviorálnej terapii v kombinácii s diétoterapiou, pohybovou aktivitou, edukáciou a psychologickou podporou. Pacienti absolvovali na začiatku a v závere pobytu laboratórne odbery (glykémia, cholesterol, kyselina močová, tzv. pečeňové testy), EKG (elektrokardiogram), USG (ultrasonografiu dutiny brušnej), vyšetrenie tranzientnou elastografiou. V modifikovanej podobe tento druh pobytu existuje doteraz. V rokoch 2012 – 2017 si pacienti hradili pobyty sami. Na základe výsledkov tohto redukčného pobytu (publikované v Cardiology Letters 2017), ktoré dokumentovali štatisticky signifikantné zlepšenie parametrov metabolického syndrómu už pri 14-dňovom redukčnom pobyte, sa uskutočnilo stretnutie na MZ s predstaviteľmi zdravotných poisťovní. Začali prispievať na programy redukcie hmotnosti v kúpeľnom prostredí určitou čiastkou. Čo by mala vláda na Slovensku zlepšiť v oblasti zdravotnej politiky? Ak by ste mali možnosť urobiť 3 zásadné zmeny v slovenskom zdravotníctve, ktoré by to boli? No, je ťažké predstaviť sa v tejto úlohe. (úsmev) Ale určite by bolo po-

42   inVitro

trebné zvýšiť počet lôžok v našich nemocniciach, rozšíriť ambulantnú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby bola skutočne bližšie k pacientom (tak, ako to bolo kedysi) a zaradiť do bodovníka výkonov aj edukáciu pacientov. Tá, žiaľ, nie je uhrádzaná všetkými zdravotnými poisťovňami a pokiaľ je edukácia uhrádzaná, tak len 1× počas celej liečby – určite sa to míňa účinkom. Ktorá krajina EÚ alebo sveta je pre Vás osobne vzorom v oblasti osvety a prevencie nadváhy a obezity? Prečo práve táto krajina? Nemôžem povedať, že by priamo nejaká krajina bola pre mňa vzorom v oblasti prevencie a liečby obezity, ale veľmi oceňujem postoj Talianska, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Švédska, ktoré považujú obezitu za chronické ochorenie. V praxi to znamená, že obezita má pridelenú samostatnú diagnózu a je možné sa jej venovať v ambulancii. Je to diagnóza evidovaná zdravotnými poisťovňami a je možné ju vykazovať (bodovať) v ambulancii. U nás to zatiaľ neexistuje. Dospelí pacienti s obezitou/metabolickým syndrómom nemajú nárok na úhradu kúpeľnej liečby. U detí je situácia iná – majú nárok na úhradu kúpeľnej liečby do dosiahnutia veku 18 rokov 1× ročne. Akú máte skúsenosť pri práci s dospelými alebo deťmi, ktoré majú nadváhu alebo obezitu? Nasledujú Vaše odporúčania a chcú na sebe pracovať, alebo prevláda skôr negativizmus a nedodržiavanie predpísaného? Čo v takom prípade robíte? Každý pacient je individuálny – ako som spomínala, pracujem v prevažnej väčšine s dospelými ľuďmi. Časť z nich má silnú motiváciu, najmä pokiaľ sa dostavia zdravotné ťažkosti, resp. ich nadváha obmedzuje v bežnom živote. Niektorí si dajú radi poradiť, iní nie. Každý má slobodnú vôľu. Z pozície lekára môžem len upozorňovať, ale nútiť človeka k tomu, aby bol zdravší, nemôžem. Veľmi vhodným vyšetrením v záujme presvedčenia pacienta, aby uro-

bil v tomto smere niečo pre seba, je už viackrát spomínaná tranzientná elastografia, ktorá v priebehu 5 – 10 minút zistí stupeň poškodenia pečene pacienta napr. aj pri obezite (ide o nealkoholové tukové poškodenie pečene až nealkoholovú steatohepatitídu). Modernejšie modely majú v rámci softwaru zabudované aj percentuálne meranie stukovatenia pečene. Keď pacienti vidia „čierne na bielom“, že ich pečeň je stukovatelá z viac ako 67 %, alebo že majú 2. – 3. stupeň poškodenia pečene (a 4. stupeň už znamená cirhózu pečene), tak sa zvyčajne nad sebou zamyslia. Tento prístroj je vhodný aj ako skríningový nástroj. 28. júla 2020 sme robili edukačné stretnutie pre Bardejovčanov v rámci Svetového dňa hepatitíd, ktoré bolo spojené s rôznymi vyšetreniami (vrátane tranzientnej elastografie). Začali sme o 9.00 hod a pokračovali sme po krátkej pauze na obed až do 17.30 hod. Na vyšetrenie nám prišli pacienti aj z Košíc a dokonca aj z Bratislavy. (úsmev) Teší nás, že Bardejovčania majú veľký záujem o svoje zdravie, že majú aktívny prístup. Stretávate sa u obéznych pacientov s nejakými novými typmi ochorení alebo netradičným priebehom doteraz známych ochorení, ktoré sa tu ešte pred pár rokmi nevyskytovali? Asi by som sa vyjadrila inak. Pacienti s obezitou (a najmä vyššieho stupňa) majú komplikovanejší priebeh akéhokoľvek akútneho aj chronického ochorenia. Ich rekonvalescencia po akútnych ochoreniach vrátane operačných výkonov je dlhšia a komplikovanejšia. Preto je u nich nevyhnutne potrebná postupná redukcia hmotnosti. Je nejaké nové laboratórne vyšetrenie, ktoré by nám pomohlo v boji s nadváhou a obezitou – prípadne aj také, ktoré ešte nie je dostupné na Slovensku? Nemám momentálne vedomosť o existencii takého laboratórneho vyšetrenia. Ale v princípe asi ani nie je potrebné – rovnica je jednoduchá: zní-


Prospelo by nám, keby sme jedli menej mäsa

„Veľmi oceňujem postoj Talianska, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Švédska, ktoré považujú obezitu za chronické ochorenie. V praxi to znamená, že obezita má pridelenú samostatnú diagnózu a je možné sa jej venovať v ambulancii.“

žiť príjem energie a zvýšiť jej výdaj. V rámci prevencie nadváhy a obezity je veľmi dôležitá konzumácia zeleniny v minimálnom objeme 300 – 400 g denne, konzumácia ovocia (menej sladkého), rozdelenie stravovania na 5 – 6 porcií denne. Treba, samozrejme, dať pozor na obsah tukov a jednoduchých cukrov v strave. Okrem toho je dôležité, aby sme jedlo nepovažovali za prostriedok na zvládnutie stresu. Akú úlohu v rozvoji obezity u človeka zohráva genetika? A akú psychika? Samozrejme, v rozvoji obezity zohráva úlohu aj genetika. Ale tak, ako je to pri iných ochoreniach, nemusí sa uplatniť jej vplyv, pokiaľ sa človek bude zdravo stravovať. Na Slovensku sa veľmi často konzumuje mäso a mäsové výrobky. Nemusíme sa stať vegetariánmi, ale určite by nám prospelo, keby sme aspoň dvakrát týždenne vynechali mäsité jedlá a stravovali by sme sa vegánsky. Kedysi sa tak postili naši predkovia – v stredu a v piatok. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia u nás patrí práve karcinóm hrubého čreva, čo má priamu súvislosť so stravovaním a s našou hmotnosťou. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že príjem potravy upokojuje – jedlo funguje ako anxiolytikum (odstraňuje napätie). U niektorých ľudí sa však postupne vytvára návyk „obaliť si nervy“ sladkos-

ťami alebo nejakou chutnou kalorickou stravou, čo vedie postupne k nárastu hmotnosti. Ako súčasná pandémia koronavírusu podľa Vás ovplyvní zdravotný stav populácie do budúcnosti (najmä v ohľade fyzickej zdatnosti, budú ľudia v domácom prostredí priberať alebo si navyknú na pravidelné cvičenie aj bez fitnescentier)? Opäť závisí od toho, ako sa ľudia počas koronavírusu stravujú. Či zajedajú stres z koronavírusu alebo nie. Či sa hýbu alebo nie. Všeobecne je však uzavretie ľudí v uzatvorených priestoroch nepriaznivé pre ich zdravie a imunitu. Nedá sa jednoznačne povedať, či niekto bude cvičiť doma alebo nie – je to individuálne. Každý je sám zodpovedný za svoje zdravie. Pokiaľ by napríklad boli v televízii namiesto reklám na nezdravé jedlá zaradené „reklamy“ na cvičenie s bežnými cvikmi, ktoré by mohli vykonávať aj deti, aj dospelí, aj seniori v trvaní 15 minút niekoľkokrát počas dňa (a takto by to bolo denne), určite by to pozitívne ovplyvnilo zdravotný stav ľudí. Lebo určite nie je športom to, keď pozeráme v televízii športové prenosy a k tomu si dáme misku chipsov, orieškov alebo sladkosti. (smiech) Pokiaľ budeme mať v televízii plno relácií o varení, reklamy na chutné, ale nezdravé jedlá a potraviny,

neprispeje to k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí. Čo by ste odporučili ľuďom počas aktuálneho obmedzeného režimu na to, aby zostali fit, najmä, aby neupadli do nezdravého prejedania a nedostatku pohybu? Treba si predovšetkým zachovať zdravý úsudok ohľadne toho, čo sa deje. Vďaka Bohu, koronavírus má nízke percento úmrtnosti, takže na jednej strane musíme byť ohľaduplní voči iným ľuďom, dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ale na druhej strane sa treba aspoň pokúsiť žiť tak, ako pred koronavírusom: zdravo sa stravovať, hýbať sa a nestresovať sa. Je to ťažké, ale keď sa nám „narušia nervy“, všetko budeme horšie znášať a v konečnom dôsledku bude trpieť aj naše trávenie, aj naša imunita. Zo srdca všetkým prajem, aby boli zdraví!

Unilabs Slovensko   43


B LO G

Zmena telesnej hmotnosti S telesnou váhou je to trochu ako s cenou benzínu. Hore ide rýchlo a okamžite, ale dostať ju dole je ťažké a trvá to dlho.

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

44   inVitro


Zmena telesnej hmotnosti

K

ritické sú obdobia okolo štyridsiateho a šesťdesiateho roku veku, vtedy sa môže hmotnosť zmeniť priam skokom, a to aj v prípade, že človek nezvýšil prísun množstva stravy a tým aj kalórií. Dôvodom je pokles bazálneho metabolizmu. Ak totiž dvadsaťročný mladý muž spotrebuje len na dýchanie, trávenie a mozgovú činnosť (pokiaľ, samozrejme, nevisí celý deň na mobilnom telefóne) približne 2 200 kalórií, deväťdesiatročný deduško ich potrebuje na rovnakú činnosť len 1 200. Takže pri rovnakej spotrebe jedla ide váha hore.

„Prvé kilogramy idú dole pomerne ľahko, ide totiž o glykogén, čiže zásobný cukor vo svaloch a v pečeni, ktorý sa premení na oxid uhličitý a vodu a tieto človek vydýcha a vymočí.“

Keď ku mne do ambulancie príde pacient či pacientka s váhou vysoko nad sto kilogramov, zvyčajne sa dozviem, že „to majú v rodine“ alebo že za to môžu „žľazy“. V rodine to skutočne spočívať môže. Je totiž veľmi pravdepodobné, že dcéra varí rovnako ako mama, pretože sa to od nej skrátka naučila a domáca strava chutí vždy najlepšie. Avšak vždy, keď počujem túto argumentáciu, prestávam sa snažiť pôsobiť na pacienta tak, aby so sebou niečo urobil – ak má človek dobrú výhovorku, určite nebude robiť nič. Ako napríklad snažiť sa zredukovať tuk pri varení alebo sa vzdať sladkostí. Jedlo s malým obsahom tuku nie je totiž až také chutné, tuk je jednoducho nositeľom chuti. Samozrejme, že sa to dá kompenzovať pridaním korenia, ale zvyk je železná košeľa a učiť šesťdesiatničku variť inak než to robila po celý život je stratená misia. A zákusok predsa patrí k obedu aj k večeri, aj keby mala žalúdočná kyselina stúpať až do úst. Jedna kolegyňa so sto kilogramami hmotnosti ma poučila, že ženy majú dva žalúdky, takže aj keď sa najedia dosýta, na sladkosť alebo zmrzlinu ešte stále ostane miesto. Telo samozrejme poďakuje za ľahko stráviteľné kalórie z cukru a so spracovaním zvyšku obeda či večere sa už nemusí namáhať a pošle ho rovno do tukových zásob.

Pochopiteľne, s nárastom hmotnosti klesá aj telesný pohyb. Kto by sa už vláčil s takou záťažou? Občas som sarkastický a pýtam sa pacientov, či sa pohybujú aj mimo takzvaného magického rakúskeho trojuholníka. Keď sa pýtajú, kde to je, odpoviem, že to je trojuholník televízia-toaleta-chladnička. Väčšina mojich klientov tento trojuholník neopúšťa a ak áno, tak len sporadicky a na krátky čas. Od určitej váhy je totiž už všetko jedno. Hmotnosť človeka sa uvádza prostredníctvom Body Mass Index (BMI), čo je prepočet kilogramov na meter štvorcový kožnej plochy. Normálne hodnoty sa pohybujú medzi 20 a 25. Medzi 26 a 30 ide o nadváhu, od 30 začína obezita a od 40 patologická, čiže morbídna obezita. V poslednom čase pribúdajú extrémne tuční ľudia. V ambulancii som mal mladých mužov vážiacich 178 a 225 kilogramov, samozrejme sa nemali dobre, inak by našu ambulanciu nenavštívili. Rekordom bola dáma vo veku 58 rokov, ktorá to dotiahla na 278 kilogramov. Mala nekrotizujúcu fasciitídu, teda zápal fascie, ktorý väčšinou končí smrťou. Neskončil. Chirurgovia vyrezali z postihnutej nohy okolo 10 kilogramov tkaniva, pacientka potom ležala štyri týždne na jednotke intenzívnej starostlivosti a schudla ďalších dvadsať kíl. Dostali sme ju naspäť so zlyhaním obličiek a počas dialyzačnej liečby sme zistili, ako sme jej krivdili, keď sme dokázali oddialyzovať ďalších 40 litrov vody, a tým konečne stlačiť jej hmotnosť pod 200 kilogramov. Bez špeciálneho žeriavu sa ale stále ošetrovať nedá. Môj predminulý šéf bol filozof a usúdil, že označenie „tučný“ ľudí uráža a zakázal toto slovo na oddelení používať. Používali sme teda odborný názov „adipózny“, ale to sa mu tiež nepáčilo. A „obézny“ už vôbec nie. Pomohla mi spomienka na strýka Jirku, ktorý vždy hovoril, že nie je tučný, ale že je na

Unilabs Slovensko   45


B LO G

„Pretože internisti a dietológovia sú príliš otravní a nútia ľudí k diétam, ktoré aj tak nikto nedodržiava, vstúpili na scénu chirurgovia s takzvanou bariatrickou chirurgiou.“

svoju váhu proste malý. Potom sme používali výraz „relatives Kleinwuchs“, čiže „relatívne malý vzrast“. Šéf sa urazil a už nás ďalej nekomentoval. Občas sa v ľuďoch pohne svedomie a pokúsia sa schudnúť. Prvé kilogramy idú dole pomerne ľahko, ide totiž o glykogén, čiže zásobný cukor vo svaloch a v pečeni, ktorý sa premení na oxid uhličitý a vodu a tieto človek vydýcha a vymočí. Ale ďalej to ide už horšie. Zbaviť sa tuku, to chce pevné nervy. Nehorí, dymí, a preto s ním telo, ak skutočne nemusí, nechce nič mať. Vydržať týždenné alebo aj dlhšie sklamanie, keď hladujúci človek nevidí žiaden efekt na váhe, to chce vysokú odolnosť voči frustrácii. Obdivujem jednu moju kolegyňu na klinike, ktorá dokázala konzekventnou diétou schudnúť v priebehu troch rokov zo 120 na necelých 70 kilogramov a je z nej atraktívna dáma. Pred takým výkonom klobúk dolu. Samozrejme, je možné brániť sa príjmu potravy napríklad aj fajčením. Spomínam si na Nevský prospekt v Petrohrade, keď si ruské dievčátá vykračovali na vysokých podpätkoch a v tesných šatách, každá samozrejme s cigaretou v ruke, aby nemuseli jesť. Postavy mali skutočne luxusné, takže táto metóda fungovala. Otrava tela kysličníkom uhoľnatým totiž naozaj znižuje chuť do jedla, i keď poznám

46   inVitro

veľa ľudí, ktorí sa dokážu prekonať. A potom začne nejaký lekár rozprávať o škodlivosti fajčenia (počuli ste už o tom, že fajčenie nie je zdravé?) a človek sa rozhodne prestať fajčiť. Telo mu poďakuje. Kysličník uhoľnatý zmizne, metabolizmus sa zlepší – a príde hlad. Okrem toho ruky, zvyknuté na cigarety, sa potrebujú nejako zamestnať a na čo sú tu oriešky, čipsy a čokoláda? Váha sa rapídne zvyšuje, pacient nevydrží a siahne po cigarete. A neostáva nič iné ako povedať: „Vitajte v klube tučných fajčiarov“. Mark Twain svojho času vyhlásil, že prestať s fajčením je najjednoduchšia vec na svete, on sám to dokázal už sedemdesiatdvakrát. Metabolizmus a tým aj sklon k obezite je u každého človeka nastavený inak, a preto majú mnohí pocit, že je k nim príroda nespravodlivá. Je to skutočne tak! Pamätám si ešte na sťažnosť Miroslava Horníčka, ktorý opisoval svoj problém takto: Postavím sa na váhu a tá ukáže osemdesiat kíl. Zvážim klobásku, tá má päť dekagramov. Vezmem klobásku do ruky a postavím sa na váhu. Váha ukáže osemdesiat kíl a päť dekagramov. Zjem klobásku a váha ukazuje osemdesiatjeden kilogramov. Potom teda neostáva nič iné ako sa bez tej klobásky zaobísť, aj keď to nie je ľahké. Žiaľ, pre mnoho ľudí je ešte ťažšie vzdať sa večerného piva, orieškov a čipsov, pravých kalo-

rických bômb, pretože pivo má veľa cukru a tieto pokrmy zasa nekonečné množstvo tuku. Spolu teda skvelé podmienky na zvýšenie telesnej hmotnosti. Pretože internisti a dietológovia sú príliš otravní a nútia ľudí k diétam, ktoré aj tak nikto nedodržiava, vstúpili na scénu chirurgovia s takzvanou bariatrickou chirurgiou. Táto metóda spočíva v podstate v zmenšení žalúdka (tzv. slave stomach) alebo v tzv. bypasse, keď sa ponechá len maličký kúsok žalúdka, ktorý sa prišije priamo na tenké črevo (metóda Roux-en Y žalúdočný bypass). Chirurgovia sľubujú zázraky, zníženie úmrtnosti, vymiznutie cukrovky, úpravu krvného tlaku. To všetko bez otravných diét a premáhania sa spojeného s odriekaním sladkostí a hamburgerov. Jednoducho servis pre ľudí so slabou vôľou. Ľudia čakajú v rade na tieto operácie. Lenže ono to nie je len tak. Komplikácií je veľa a nie práve nevinných. A cesta späť neexistuje, tento stav sa už nedá odoperovať naspäť. Prvý človek, ktorého som zažil v tejto súvislosti, bol náš telefonista v nemocnici v Stolzalpe. Milý a vždy ochotný chlapec. Nebol tučný, ale mal nadváhu a chcel byť štíhly. Nechal sa teda operovať. Po niekoľkých mesiacoch bol len kosť a koža, opustila ho žena a on sa obesil. Zažil som už aj človeka, ktorý umrel jednoducho na podvýživu, zažil


Zmena telesnej hmotnosti

„80 % pacientov na úrazovom oddelení našej nemocnice sú starí ľudia po pádoch. Pády sú aj jednou z najčastejších príčin smrti starých ľudí: po zlomenine krčka stehennej kosti zomrie do 1 roka 30 % postihnutých. “

Ľudia s miernou nadváhou, teda s BMI medzi 26 a 29, majú zo štatistického pohľadu najnižšiu úmrtnosť, hlavne ak ochorejú naozaj vážne.

som septické komplikácie s otravou krvi. Taktiež krvácanie z operovaného čreva, ktoré sa čertovsky zle zastavuje, pretože tu samozrejme nie sú žiadne normálne anatomické pomery. A skúste dostať žlčníkový záchvat! Pokiaľ vám nedajbože nejaký ten kameň skĺzne zo žlčníka do žlčových ciest, žiaden špecialista na endoskopiu sa k Vaterovej papile nedostane (pokiaľ máte ten bypass) – zostáva len možnosť operácie. Jedna pacientka, ktorú sme mali na oddelení pred krátkym časom, má kvôli rôznym komplikáciám za sebou už 27 operácií. Z čreva jej toho už veľa neostalo, má PEG sondu (čiže výživu dostáva sondou cez brušnú stenu priamo do tenkého čreva) a je pripútaná na lôžko. V štyridsiatich ôsmich rokoch! Takže pokiaľ vám niekto tvrdí, aký bezrizikový a úžasne jednoduchý ten zákrok je, tak úplne mu zas neverte. Riziko tu je a nie je malé. Základom úspechu je špeciálna ambulancia, kde sú pacienti po operácii ďalej sledovaní. Lenže ktorý chirurg by už chcel sedieť v takejto ambulancii? Vykoná zákrok a pacient je ponechaný osudu, často dosť nepríjemnému. Najskôr sa teda u chirurga informujte, ako sa o vás bude starať po operácii. Pokiaľ o žiadnej ambulancii s následnými kontrolami nevie a ani o nej neuvažuje, radšej sa mu oblúkom vyhnite. Starí ľudia majú opačný problém. To sú tí krehkí, odborný názov je „frailty“ – deduškovia a babičky, ktorí nejedia skoro nič. Pár lyžičiek polievky, zákusok a dosť. Výsledkom je chradnutie, takzvaná kachexia. Má veľa dôvodov. Mnoho týchto ľudí žije osamelo a neoplatí sa im variť. Jedia teda „niečo“, až si od jedla úplne odvyknú. Staré telo totiž nesignalizuje svoje potreby tak dôrazne ako mladé, chýba pocit hladu a smädu. Potom sú tu ešte nesediace zuby. Hrýzť je drina, polievku človek hrýzť nemusí, mäso áno, tak sa mäso zo stravy často vynechá. Ak sa nevynechá a prehĺta sa vcelku, máme potom my lekári radosť z ľudí, ktorí prídu do nemocnice s takzvaným bolusom potravy, čiže trčiacim kusom mäsa v pažeráku, ktorý nejde dole. Sú však experti, ktorí dokážu ešte aj

potom „spráskať“ celý obed a prídu až vtedy, keď im jedlo doslova trčí v krku. Odstrániť potom túto náplň z pažeráka je fuška na niekoľko hodín a niekedy sa nezaobíde bez ochrannej intubácie. Keď jedna dáma dorazila v takomto stave v priebehu mesiaca už tretíkrát, bol som mierne podráždený a spýtal som sa jej, prečo sa neriadi naším odporúčaním, že má jesť kašovitú, prípadne mletú stravu. Urazila sa a povedala, že si ten rezeň pomlela. Nebola to pravda. Isteže, ako si má nechať pomlieť pravý teľací viedenský rezeň, keď ide do reštaurácie, však? A ona tam chodí rada a rezeň miluje! Väčšina starých ľudí sa mäsitej stravy radšej vzdá. Chýbajú potom bielkoviny, železo a človek stráca krv, svalstvo aj kostrovú hmotu, nastáva málokrvnosť a osteoporóza. A prídu pády. Hlavne preto, že stratou svalstva sa možnosť udržania rovnováhy pri zakopnutí či pošmyknutí výrazne zmenšuje. Kosti sú slabé a rady sa lámu. Pády sú jednou z najčastejších príčin smrti starých ľudí: po zlomenine krčka stehennej kosti zomrie do jedného roka tridsať percent postihnutých. Mohol by o tom rozprávať aj otec vlasti, Karol IV., ktorý zomrel práve na zlomeninu krčka stehennej kosti, vtedy samozrejme bez možnosti operácie. Osemdesiat percent pacientov na úrazovom oddelení našej nemocnice sú starí ľudia po pádoch, až si niekedy hovorím, že by nebolo od veci zaviesť od určitého veku povinnosť nosiť prilbu. V každom prípade, na záver predsa len dobrá správa. Nemusíte byť chudí – to by ste dokonca ani nemali byť. Ľudia s miernou nadváhou, teda s BMI medzi 26 a 29, majú zo štatistického pohľadu najnižšiu úmrtnosť, hlavne ak ochorejú naozaj vážne. Tie rezervy, ktoré si so sebou do nemocnice priniesli, hrajú predsa len určitú pozitívnu rolu. Alebo ako hovoril jeden môj český kolega: „Až my tlustí budeme hubení, budou ti hubení studení.“ Takže všetko s rozumom. Dobrú chuť.

Unilabs Slovensko   47


B LO G

Zmenou hmotnosti buniek k vylepšeniu organoidov Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

Pri slovách zhúžvať, stlačiť alebo pokrčiť, obzvlášť v spojení s niečím takým maličkým, ako sú bunky a štruktúry vnútri buniek, sa nám intuitívne vybaví predstava poškodenia alebo obmedzenia funkcie. Nové poznatky ale svedčia o niečom úplne inom. 48   inVitro

T

ento týždeň vyšiel v časopise Cell Stem Cell článok, ktorého záver môžeme parafrázovať slovami: „Stláčaním k vyšším bunkovým výkonom.“ Nelogickým výrokom by sa človek nemal venovať, ale urobíme výnimku. Ide totiž o informáciu v prestížnom časopise a autormi štúdie sú vedci z Massachusettskej technickej univerzity a Bostonskej nemocnice. Čo priviedlo výskumníkov k tvrdeniu, že jednoduché fyzické stláčanie bunkám prospieva a zlepšuje ich „zdravie“? Ako argument uvádzajú, že „priškrtené“ bunky sa odhodlávajú na rýchlejšie delenie, než k akému by sa rozkývali za normálnych okolností. Pravdepodobne vám teraz napadlo, že sa niekde prerátali, pretože delenie nie je dôkazom zdravia a že za enormným delením sa rado skrýva aj to nenormálne až zvrhlé delenie. Tentokrát by to tak ale nemalo byť a pre jav blahodarného stláčania, ktorý vedci pozoro-


Zmenou hmotnosti buniek k vylepšeniu organoidov

črevných buniek. Inak povedané, vylepšili organoidy smerom k ich praktickému všestrannejšiemu využitiu.

Skratka Ki67 sa používa ako charakteristický znak bunkového množenia (proliferácie). Súvisiaci antigén Ki-67 je proteín, ktorý plní funkciu v jadre buniek. Vizualizovať sa dá pomocou reakcie s monoklonálnou protilátkou pre Ki proteín. Ten je exprimovaný vo všetkých množiacich sa bunkách. Tu je imunohistochemické farbenie použité na vizualizáciu počtu deliacich sa buniek v organoidoch. Dolný rad snímok predstavuje tri pasáže, pri ktorých sa aplikovalo stláčanie buniek (horné obrázky sú kontroly). Je na nich viditeľné rýchlejšie množenie buniek s robustným rastom organoidov. (Zdroj: MIT News)

vali, majú už aj vysvetľujúcu hypotézu. Najprv ale niečo bližšie o pokusoch, ktoré im umožnili dať si svoje nelogické výsledky do logických súvislostí. V názve štúdie sa objavuje termín črevné organoidy. Pod pojmom evokujúcim niečo spojené s parazitmi si ale treba predstaviť malý zhluk buniek, ktorý bol umelo vypestovaný z kmeňových buniek v laboratóriu a podobá sa na miniatúrny orgán. Nie tvarom, ale funkčnosťou buniek. Ide o zhluk buniek, ktoré už majú znaky a tiež plnia úlohy, aké by zastávali, keby boli plnohodnotnými bunkami klasického orgánu. Je ľahké uhádnuť, že o také bunky je záujem. Uvažuje sa o nich ako o prostriedku, ktorým by sa v našich telesných schránkach mohli opraviť z nejakých príčin poškodené tkanivá. Aj keď s pestovaním náhradných dielov z organoidov ešte nie sme ďaleko, i tak sa zatiaľ len niekoľkomili-

metrové zhluky buniek stávajú vysoko žiadaným artiklom. Napríklad je možné na nich rýchlo testovať, čo s našimi črevami urobia kandidátne látky na lieky. Dajú sa na nich s malými nákladmi študovať procesy prebiehajúce v skutočných orgánoch a správanie buniek pri rôznych ochoreniach. Akýkoľvek nový poznatok, ktorý posúva poznanie správania buniek v organoidoch, je preto významný. Článok, o ktorom hovoríme, sa týka črevných organoidov, ktorých úskalím nie je ani tak to, ako ich získať, ale skôr to, ako ich získať rýchlo a vo veľkých objemoch. Autori štúdie našli spôsob, ako je možné v rastúcich organoidoch prinútiť bunky k rýchlejšiemu deleniu. A nielen to. Odborným jazykom sa zmieňujú aj o posilnení stavu kmeňových buniek. Tým myslia populáciu buniek, ktoré sú v organoidoch ešte nediferencované a schopné ďalej sa deliť a umožniť vznik ďalších rozmanito špecializovaných zástupov

Tým najdôležitejším poznatkom je už v úvode spomenutý prekvapivý účinok tlaku na bunky prejavujúci sa efektom rýchlejšieho rastu. Aké vysvetlenie svojich pozorovaní vedci ponúkli? Tým, že sa na bunky zatlačí, vytlačí sa z nich časť vody a zároveň sa zmenšuje ich objem. V stiesnenom priestore sa aktívne proteíny ľahšie dostávajú do kontaktu a nimi sprostredkované pochody začnú prebiehať rýchlejšie. Podobne ako chemické reakcie, ktoré prebehnú v koncentrovanejších roztokoch rýchlejšie. Tlak na bunky ale nemení len pomery vnútri buniek. Mení a uľahčuje aj vzájomné kontakty medzi susednými bunkami. Receptory na ich povrchu tiež začnú mať k sebe bližšie a ľahšie sa „dohodnú“. V odbornom žargóne tomu vedci hovoria uľahčenie aktivácie génov signálnym molekulám. Určitou pikantnosťou nového objavu je, že hoci ide o poznatok získaný na dvoch tradične amerických pracoviskách, ktoré patria k tým najprestížnejším, meno vedúceho kolektívu je Ming Guo a všetci šiesti spolupracovníci (Yiwei Li, Jiliang Hu, Qirong Lin, Maorong Chen, Ren Sheng a Xi He) majú mená, čo neznejú práve americky. Vráťme sa ale k tomu, ako k terajším záverom vedci dospeli. Na počiatku všetkého bolo pozorovanie zmeny tvaru a veľkosti buniek v konfokálnom mikroskope, ktorý umožňuje 3D zobrazovanie. Predpoklad, že za zmršťovaním buniek pod tlakom stojí vylučovanie vody, bolo treba overiť. Úbytok hmotnosti umožnila laserová technika s optickou pinzetou. Týmto náradím sa dajú merať aj malé sily potrebné na posúvanie objektov, akými sú bunky. Okrem porovnávania hmotností je možné rovnakou technikou na bunkách zistiť ďalšie parametre. Ak bunku „zaženieme do kúta“, kde už

Unilabs Slovensko   49


B LO G

Snímka z predchádzajúcej štúdie Guovho tímu. Aj ten sa týkal obsahu vody v bunkách. Vtedy ale išlo o bunky zvrhnuté zhubným bujnením. Na snímke v hornom rade je nádor normálne sa vyvíjajúci do invazívnej formy. Pokiaľ je z buniek rovnakého nádoru voda odčerpaná (snímka v strednom rade), je menej invazívny. Naopak, nádor, ktorého bunkám je dopriate absorbovať veľa vody (dolný rad), spôsobí, že konglomerát buniek sa rýchlo rozpadne a nádor sa veľmi rýchlo rozšíri do okolitého zdravého tkaniva. (Zdroj: Yu Long Han.)

„Tým najdôležitejším poznatkom je prekvapivý účinok tlaku na bunky prejavujúci sa efektom rýchlejšieho rastu. Aj po relatívne malom stlačení buniek sa mení ich veľkosť a tie menšie sa s väčšou radosťou množia.“

nemá kam ustúpiť, alebo ju nejako inak ukotvíme, dá sa odmerať sila potrebná na deformáciu jej membrány. Takýto parameter potom vypovedá o hustote cytoplazmy. Vedci si týmto spôsobom overili, že aj po relatívne malom stlačení buniek sa mení ich veľkosť a tie menšie sa s väčšou radosťou množia. Ostávalo nejakým spôsobom dokázať, že za tým stoja zmeny v interakciách štruktúr vnútri buniek. Na to si vybrali sledovanie proteínov zodpovedných za signalizáciu označovanú ako Wnt/β-katenín. Prečo práve ju? Pretože predstavuje pre bunku dôležité pokyny, ktoré fungujú ako prepínač a spúšťajú rast alebo otáľanie vo fyziologických pochodoch predchádzajúcich rastu. Vedia teda bunke v istom zmysle dať do cesty značku STOP, ktorá jej chúťky na množenie zatrhne. Možno je ešte vhodné dodať, že tu nejde len o množenie buniek, ale aj o ich „kariérny rast“. Bunky sa nekontrolovateľne množia, ako v prípade rastu tkanív embrya, rovnako živelne aj v prípade rakoviny. Ako sa ale ho-

50   inVitro

vorí, keď dvaja robia to isté, výsledok nemusí byť rovnaký. To, že signalizácia strká prsty do množenia buniek, sa už nejaký čas vie. Teraz ale vznikla požiadavka zistiť, akú rolu v tom hrá stláčanie buniek. Či dobrú, alebo tú zlú – vo vzťahu k množeniu bunkových rakovinových zvrhlíkov. Dopadlo to dobre. Tlačenie na bunky organoidov, vypestované z črevných buniek, naštartovalo Wnt dráhy pre

Podľa tuhosti embrya (posúdenie sa vykonáva stlačením) je možné odhadnúť jeho životaschopnosť. Stačí na to obyčajná sklenená mikropipeta. (Zdroj: Camarillo Labs)


Zmenou hmotnosti buniek k vylepšeniu organoidov

rýchlosť rastu, ale bez toho, aby vyvolávalo plodenie obávaných zhubných zvrhlíkov. Dá sa povedať, že sa tým posunulo poznanie základov tvorby orgánov o krôčik ďalej. A priblížila sa aj vízia obnovy čriev. Bolo načase, pretože resekcií hrubého a tenkého čreva, ktorých príčinou je obľuba údenín, tučného jedla a pod. je v našej populácii čoraz viac.

Ming Guo, vedúci výskumného kolektívu (Zdroj: MIT).

Aj predchádzajúce poznatky Guovho tímu s tými súčasnými tak trochu súvisia. Pri experimentovaní s ľudskými rakovinovými bunkami prsníka pozorovali, že s rastom nádoru po približne dvoch týždňoch začnú byť bunky vnútri nádoru malé a tuhé, zatiaľ čo bunky na periférii nádoru majú tendenciu napučať. Mäkšie napučané periférne bunky sa rady rozťahovali za hranice nádoru a vytvárali „invazívne špičky“. Ich „odlamovaním“ sa tvorili metastázy a rakovina sa šírila. Za zmienku stoja aj poznatky vedcov zo Stanfordu. Tí nedávno publikovali zistenie, aké dôležité je pri oplodnení v skúmavke posúdiť tuhosť embrya a prenášať do maternice len tie „hutné“. Ich skúsenosti svedčia o tom, že iba embryá (resp. ich bunky), ktoré kladú najväčší odpor, keď sa na ne pritlačí (sú pružné), majú v poriadku membránu, cytoskelet a správnu funkciu iontových kanálov a púmp, a teda vyššiu šancu na prežitie. Aj keď v prípade buniek embryí nemusí ísť o rovnaký mechanizmus, tak tu máme ďalšiu indíciu, že tlak, pevnosť a pružnosť hrajú v živote buniek významnú úlohu.

„Tlak, pevnosť a pružnosť hrajú v živote buniek významnú úlohu.“

Ale naspäť k experimentom na črevných bunkách. Ešte sme si nepovedali to podstatné – ako a čím vedci tento tlak na bunky vyvíjali. Na rozdiel od všetkých ostatných techník až neuveriteľne jednoducho. Bunky v štádiu, keď začínali tvoriť organoidy, dali na Petriho misku a zaliali agarom. Na ten potom položili závažie. To stačilo, aby sa bunky začali cítiť komfortnejšie a celý organoid rýchlo rástol. Všetko teda nasvedčuje tomu, že pôsobenie tlaku na bunky je silný impulz pri formovaní tkanív ex vivo. A je to

veru správny pokyn, pretože nesmeruje bunky k zhubnému bujneniu, ale k tomu želanému – zdravému. Vedci si vo svojich úvahách dovolili ísť ešte ďalej. Z výsledkov pokusov usudzujú, že bunky, resp. tkanivá si nejako vedia predpisovať množstvo vody vo svojej bunkovej cytoplazme a že si tým samy regulujú svoju aktivitu a svoje „zdravie“. Niečo ako keď sa my prinútime športovať. Takému výkladu ide v ústrety fakt, že keď sa tlakom vypudí časť vody z cytoplazmy buniek, organoid nielenže rýchlejšie rastie, ale má aj väčšie zastúpenie kmeňových buniek. Tých buniek, ktoré sú schopné umožniť vznik akýchkoľvek buniek. Kmeňové bunky sú všeobecne považované za to najdôležitejšie, o čo pri obnove tkanív a orgánov ide. Preto vedci hovoria o efekte „omladzovania“. Nemyslia tým ani tak tlak vyvíjaný na bunky, ako skôr budúce poznatky, ktoré vysvetlia mechanizmy riadiace „vodnateľnosť“ a aktivitu buniek. Záver Ako sa zdá, aj pri bunkách platí, že ak naberú hmotnosť, zlenivejú. Aj keď pravou príčinou by mohlo byť, že atmosférický tlak pestovaným bunkám v kultúre nesvedčí, pretože je nefyziologický a že v tele sú vystavené väčšiemu tlaku než atmosférickému. Nové poznatky by mohli nájsť uplatnenie v regeneračnej, rekonvalescentnej, transplantačnej medicíne a pravdepodobne aj v iných oblastiach.

Literatúra 1.

Yiwei Li et al, Volumetric Compression Induces Intracellular Crowding to Control Intestinal Organoid Growth via Wnt/β-Catenin Signaling, Cell Stem Cell (2020). DOI: 10.1016/j.stem.2020.09.012

Unilabs Slovensko   51


Z D RU H EJ S T R A N Y

Anorexia mi zmenila jedálniček aj osobnosť Keď mala 37 kíl a 16 rokov, do denníka si zapísala: Všetci ma chcú zničiť. Chcú, aby som pribrala. Pre Valentínu Sedilekovú sa na niekoľko rokov, keď ju ovládla mentálna anorexia, stalo jedlo len číslom, kalóriami. Dnes má konečne iné hodnoty než chudé, kostnaté telo. Svoje osobné skúsenosti s ochorením pretavila do knihy Chuť žiť, aj do rovnomenného projektu, prostredníctvom ktorého pomáha deťom a dospelým s poruchami príjmu potravy a ponúka rady, ako sa s tým vysporiadať.

Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: Ivan Majerský

52   inVitro


Anorexia mi zmenila jedálniček aj osobnosť

Aké majú ľudia predsudky voči diagnózam, ktoré sa spájajú s poruchami príjmu potravy? Najväčším problémom je zľahčovanie, podceňovanie diagnózy. Anorexia sa pripisuje modelkám a dievčatám v tínedžerskom veku, ktoré sa chcú páčiť chlapcom a túžia po štíhlej postave. Mnohí ľudia ju považujú za výstrelok, vrtoch, módny trend, lebo dnes je in byť chudý. Stačí sa vraj rozhodnúť a človek sa vylieči. Takéto nepresné vnímanie diagnózy však často komplikuje liečbu. Poruchy príjmu potravy sú vážnym duševným ochorením, ktoré postihuje najskôr myseľ a až potom telo. Sú to diagnózy s najvyššou úmrtnosťou a ich liečba vyžaduje odbornú pomoc. Medzi anorexiou a bulímiou je tenká hranica. Čo majú spoločné? Keď pacienti padajú do anorexie, zmenšujú si porcie jedla, začínajú sa ho báť. Z jedla sa stanú čísla, potraviny sa delia na dobré a na zlé a počet tých dobrých sa neustále znižuje. Napokon nie sú schopní zjesť takmer nič. Prichádza náročný proces liečby, počas ktorého sa jedálny lístok rozširuje a súčasne sa psychický stav zhoršuje, pretože pribúdajú aj kilá. Pri anorexii sa vyplavuje dopamín, keď hladujeme. Inými slovami, anorektička cíti uspokojenie pri hladovaní, je hrdá, že sa prekonala, je akoby vnútorne „silná“, v jej očiach má aspoň na sekundu hodnotu, ktorú inak odmieta vidieť. Pri bulímii sa, naopak, dopamín vyplavuje pri záchvatoch prejedania sa, keď sa človek nevie ovládať. Po nich nasledujú výčitky a kompenzácia – hladovanie, excesívne cvičenie alebo zvracanie či preháňadlá. Je to taký bludný kruh. Kde sú hranice, keď obyčajná nespokojnosť s postavou prerastie do mentálnej anorexie? Odbornú pomoc treba vyhľadať vo chvíli, keď nás naše myšlienky sústredené na telo a sebanenávisť začínajú obťažovať, keď nám komplikujú náš každodenný život, znemožňujú sústre-

Valentína Sedileková Narodila sa 20. 4. 2000 v Banskej Bystrici, žije v Bratislave.

denie, napríklad na učenie či prácu. Tiež vtedy, ak je strach z nadváhy taký silný, že jedlo nedokážeme zjesť, kvôli výčitkám svedomia neustále cvičíme, vedome si upravujeme kalorický príjem. Niektoré štatistiky hovoria, že 70 až 90 percent žien na celom svete nie je spokojných so svojou postavou. To však neznamená, že rovnaké percento populácie má aj poruchy príjmu potravy.

Vyštudovala gymnázium a absolvovala medzinárodnú strednú školu LEAF Academy. Momentálne pracuje ako projektová manažérka v reklamnej agentúre Marketinger a vedie neziskovú organizáciu OZ EDI Slovensko. Napísala štyri knihy, témou jej ostatnej publikácie s názvom Chuť žiť je osobná skúsenosť s mentálnou anorexiou.

S anorexiou ste začali žiť veľmi skoro, v ôsmich rokoch. Je to výnimočne nízky vek alebo sa hranica posúva smerom nadol? Psychológov už neprekvapuje, keď diagnostikujú poruchu príjmu potravy sedemročným dievčatám. Najmladším pacientom v ambulancii pedopsychiatričky MUDr. Marcely Šoltýsovej z Banskej Bystrice bol šesťročný chlapec

Unilabs Slovensko   53


Z D RU H EJ S T R A N Y Paradoxne, čím viac bojujeme proti obezite, ktorá je veľkým problémom našej spoločnosti, tým viac máme prípadov porúch príjmu potravy.

„Niektoré štatistiky hovoria, že 70 až 90 percent žien na celom svete nie je spokojných so svojou postavou.“

s mentálnou anorexiou. Poruchy sa najčastejšie vyskytujú od desiateho do dvadsiateho roku života. Vek pacientov sa však neustále znižuje. Určite aj vďaka lepšej diagnostike a vnímavejším rodičom. Paradoxne, čím viac bojujeme proti obezite, ktorá je veľkým problémom našej spoločnosti, tým viac máme prípadov porúch príjmu potravy. Nemáme bojovať proti obezite? Vychovávať deti k zdravému životnému štýlu je určite správne, ale nie spôsobom, akým to robíme. Kampane proti obezite vyvolávajú túžbu po štíhlosti tam, kde to nie je potrebné. Sú cielené na deti, snažia sa vyvolať strach z tučnoty. Deti kopírujú dospelých a stravovacie návyky v rodine. Deti vnímajú, ak je mama nespokojná s postavou, ak drží diéty a jej partner nahlas negatívne komentuje jej vzhľad. Môže sa takisto začať zameriavať na svoj vzhľad a hmotnosť. Aj v škole majú deti týždne „zdravej výživy“, kde sa dozvedia, že nemajú jesť sladkosti, pretože inak budú tučné a to je zlé. V športových kluboch sa dávajú za príklad chudučké deti. Každý z nás má však inú predispozíciu a zdravá hmotnosť u detí, ktoré sú vo vývoji, má isté rozmedzie. Tento fakt sa ignoruje. Ani jeden extrém – obezita či podvýživa – nie je správny. Každý komentár typu „ako si schudla/si tučný“ vníma detská duša citlivo. Ak sa v hlave dieťaťa spojí sebahodnota so štíhlosťou – keď budem chudá/chudý, ľudia ma budú mať radšej, budú si ma viac všímať – problém je na svete. Vyskytujú sa problémy porúch príjmu potravy aj u zrelých žien? Určite áno, hoci toto ochorenie vzniká v detskom veku. Je však rozdiel medzi tým, kedy vznikne a kedy sa reálne prejaví. Mnoho duševných ochorení vypukne pod vplyvom ťažkých životných situácií – veľkého stresu spojeného napríklad s rozvodom či úmrtím v rodine. Taktiež máme chronických pacientov, ktorí sa trápia celý život.

54   inVitro

Na desať dievčat s diagnózou mentálna anorexia pripadá jeden chlapec. Je tento pomer reálny alebo sú čísla vyššie? Pri záchvatovom prejedaní je tento pomer iný, čísla sú vyššie, mužské pohlavie tvorí až okolo 40 percent. Asociácia NEDA (National Eating Disorders Association), ktorá pôsobí v USA, však uvádza, že počty pri mužoch sú poddimenzované. Počet mužských pacientov je v skutočnosti oveľa vyšší. Nie všetci sa však k svojim problémom priznajú alebo sú zle diagnostikovaní, pretože poruchy príjmu potravy sú v spoločnosťou vnímané ako ženská choroba. Akým stereotypom čelia muži? Predovšetkým rodovým. Traduje sa, že majú byť mužní, silní, nemajú prejavovať emócie. Mnohí chlapci túžia po svaloch, s vypracovaným telom sa spája vyšší sociálny kredit – každý mužský rozprávkový hrdina má veľké svaly. Túžba po nereálnom ideáli, ktorý v ich hlave tvorí sebahodnotu, môže ľudí dohnať k extrémnym bielkovinovým diétam, užívaniu anabolík či steroidov. Zvyšuje sa počet chlapcov a mužov, ktorí trpia bigorexiou – posadnutosťou kultom tela. Muži trpia pocitom, že ich svalstvo nie je dostatočne veľké, napriek tvrdému tréningu v posilňovni. Ako sa dá predchádzať poruchám príjmu potravy? Nie je na to jednoduchá odpoveď. Myslím si, že základom je výchova ku vlastnej sebahodnote. S deťmi treba tráviť veľa času, veľa sa s nimi rozprávať, chváliť ich za to, za čo si pochvalu zaslúžia. Viesť ich k pohybu a zdravému životnému štýlu, ale z jedla nerobiť strašiaka, nezakazovať, pretože nedovolené veci bývajú veľkým lákadlom. Dovoliť aj sladkosť či hamburger. Inými slovami, ísť ako rodič príkladom – ako správaním a sebaláskou, tak aj stravovaním a pohybom. Aké varovné príznaky by najbližší nemali prehliadať? Keď dieťa začne chudnúť, už je ne-


Anorexia mi zmenila jedálniček aj osobnosť

skoro. Varovným príznakom je náhly záujem o zdravý životný štýl, o stravu, sledovanie receptov, prehnaný záujem o šport o pohyb. Ak poznáme jeho stravovanie, vidíme, že sa mení. Vynecháva potraviny, drží diétu a neustále rozpráva o jedle, o kalóriách. Pozorný treba byť tiež pri zmene osobnosti – môže sa uzatvárať, začne byť ustráchané, úzkostlivé, žije vo vlastnom svete, je náladové, nervózne, agresívne, odmieta hovoriť o citlivých témach, stráca záujem o aktivity, ktoré ho predtým bavili, izoluje sa, odmieta chodiť von, do spoločnosti, kde sa podáva jedlo. Samozrejme, čím viac sme mu bližší a čím viac nám dôveruje, tým lepšie mu môžeme pomôcť a tým skôr sa nám otvorí. Čo by sme určite nemali robiť či hovoriť? U pacientov s poruchami príjmu potravy by sme v prvom rade nemali komentovať postavu, ani slovami: Ako dobre vyzeráš. Pre človeka s mentálnou anorexiou to znamená, že pribral a toho sa bojí. Treba si odpustiť aj poznámky: Preboha, priber, vyzeráš ako z Osvienčimu, lebo to ho, naopak, povzbudzuje v chudnutí. Nemali by sme komentovať ani stravovanie. Keď

sa človek lieči z mentálnej anorexie, má nastavený jedálny lístok s nutrične hodnotnými porciami. Ja sama som mala veľký problém zjesť šesť takýchto jedál denne. A bolo mi veľmi nepríjemné, keď spolužiaci komentovali, ako to dokážem, že oni by toľko nikdy nezjedli. Vyhnúť by sme sa tiež mali komentovaniu správania: Ty si čudná, nespoznávam ťa. Liečba trvá dlho a treba zvládnuť aj pády a zlyhania, okolie musí byť trpezlivé. Mal niekto vo vašej rodine podobné ochorenie? Moja teta trpela bulímiou a niekoľko vzdialených príbuzných trpí depresiami. Každé psychické ochorenie sa skladá z mozaiky genetickej predispozície, osobnostných čŕt, biologických, sociologických a psychologických faktorov. Je to súhra okolností a ak by jeden článok chýbal, choroba by sa možno nespustila. Ak desiatim dievčatám poviete, že sú tučné a škaredé, sedem z nich sa nad tým pousmeje a niečo si o vás pomyslí. Dve bude vaša poznámka trápiť, chvíľu sa ňou budú zaoberať, ale pôjdu ďalej. No a pre tú jednu to môže byť tá posledná kvapka v pohári a rozvinú sa u nej poruchy príjmu potravy.

Spomeniete si, čo sa vás najviac dotklo? Posledným kamienkom, ktorý u mňa spustil lavínu, bolo, keď mi na jednom sústredení, kde sme sa pripravovali na majstrovstvá Európy v atletike povedali, že ak sa chcem zlepšiť, mala by som upraviť svoje telesné parametre – konkrétne percentuálny podiel tuku v tele. Nikto mi nepovedal, že mám schudnúť, ale ja som svoje telo už vtedy nenávidela a vyložila som si to ako jednoznačný signál, že ak sa chcem zlepšiť, musia ísť kilogramy dole. Napriek tomu, že som mala BMI úplne v poriadku a nemala som nadváhu. Ako sa u vás porucha prejavovala, ako sa zmenilo vaše správanie, čo všetko ste robili a nerobili? Začala som byť posadnutá výživou a zdravým životným štýlom, o ktorom som si veľa „študovala“ – teda googlila. Začala som šialene variť a piecť, kŕmila som všetkých ostatných, zbierala som recepty, vytvorila som si kuchársku knihu starých receptov. Začala som veľa športovať – tréning, ktorý trval aj tri hodiny denne, som si predlžovala, cvičila som aj po príchode domov. Začala som si počítať kalórie, energetický príjem. Potraviny som delila na dobré

Unilabs Slovensko   55


Z D RU H EJ S T R A N Y

„Ak desiatim dievčatám poviete, že sú tučné a škaredé, sedem z nich sa nad tým pousmeje a niečo si o vás pomyslí. Dve bude vaša poznámka trápiť, chvíľu sa ňou budú zaoberať, ale pôjdu ďalej. No a pre tú jednu to môže byť tá posledná kvapka v pohári a rozvinú sa u nej poruchy príjmu potravy.“

56   inVitro

a zlé. Menil sa nielen môj jedálniček, ale aj osobnosť – uzatvorila som sa do seba, stratila som záujem o priateľov aj o koníčky. Prichádzali silné úzkosti, bola som depresívna, podráždená, nervózna. Bol to chorobný svet. Ako veľmi anorexia poškodila vaše fyzické zdravie? Telo sa dostalo do akéhosi záchranného režimu. Moje dlhé, zdravé, husté vlasy mi začali padať po prameňoch. Ostala mi z nich polovica. Keďže organizmus smeroval všetky živiny a energiu do životne dôležitých orgánov, pokazili sa mi zuby, lámali sa mi nechty, po tele sa mi tvorili malé, zle hojace sa ranky a modriny. Spomalil sa mi metabolizmus, z jednotvárnej stravy sa rozvinuli intolerancie na určité druhy zeleniny, pri prechode do bulímie sa mi poškodil tráviaci systém. Tri a pol roka som nemala menštruáciu. No najťažší bol pre mňa psychický stav. Zabudla som žiť, bola som akoby v takej tme. Rok a pol

potom som sa nedokázala usmiať. Zabudla som, aké je to byť šťastná a cítiť radosť. No a takmer som si vzala život. Ako dlho sa vám darilo tajiť problémy pred rodičmi, priateľmi a známymi? Keď som schudla, moje kamarátky aj širšie okolie ma chválili. Obdivovali moje sebazaprenie, nepriamo ma povzbudzovali v zabíjaní sa, len o tom nevedeli. Nikto sa nezamyslel nad tým, prečo 15-ročné dievča so štíhlou postavou začína chudnúť. Reakcie sa zmenili, keď mi začali trčať kosti – už sa im to nepáčilo, už ma nechválili. Mnohí nevedeli, že to je problém. Mamka dlho verila tomu, že to je len puberta a ja chcem zdravo jesť. Keď som prestala jesť sladké, sestra upozornila rodičov, že niečo nie je v poriadku. Tatko ma obhajoval slovami, že sa chcem posunúť vyššie v slovenskej reprezentácii a je to v poriadku. Keď som schudla, rodičia išli za trénerom, pretože v tom čase som už nikoho nepočúvala.


Anorexia mi zmenila jedálniček aj osobnosť Zvyšuje sa počet chlapcov a mužov, ktorí trpia bigorexiou – posadnutosťou kultom tela. Muži trpia pocitom, že ich svalstvo nie je dostatočne veľké, napriek tvrdému tréningu v posilňovni.

Nepomohlo to – bola som presvedčená o tom, že všetko robím správne. S chorobou som mala také sprisahanecké puto – my to nejako dáme a nikto nás nezastaví. Nepomohol vám žiaden odborník? Keď tatko povedal všeobecnej lekárke, že má podozrenie na mentálnu anorexiu, poradila mi, že ak nechcem byť modelka, ale športovkyňa, tak mám jesť… Obvodní lekári sú pri týchto diagnózach často stratení. Až potom, čo som padla do silnej depresie a dostala som mononukleózu, rodičia vyhľadali psychiatra. Predtým im však volala moja teta, ktorá žije v Česku, že je najvyšší čas ísť k odborníkovi, pretože mám anorexiu. Ako to vedela? Chcela ma rozveseliť a zobrala ma na výlet do Berlína. Keďže v minulosti trpela bulímiou, všimla, si že niečo nie je v poriadku. Neustále som sa zaoberala stravou, nevedela som sa normálne najesť, bola som nervózna, agresívna a k tomu aj vychudnutá. Mali ste šťastie na psychiatričku? Vďaka Bohu áno. Spolu s rodičmi mi zachránila život. Aká dôležitá je pri liečbe pacienta jeho rodina? Výskumy ukázali, že najúspešnejšou liečbou pri poruchách príjmu potravy je rodinná terapia. Rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu – to sa potvrdilo aj v mojom prípade. Mamka je učiteľka a počas letných prázdnin ostala so mnou doma. Robila policajta. Na začiatku to mala extrémne ťažké, lebo ja som sa nechcela liečiť – klamala som ju, manipulovala, kričala som na ňu, pri jedle som ju doháňala k slzám, aby odišla od stola, aby pri mne nesedela a ja som v jej neprítomnosti mohla jedlo vyhodiť alebo vypľuť. Je mi to veľmi ľúto a ťažko sa mi o tom hovorí, ale aj takéto správanie patrí ku chorobe. Najťažšie stavy úzkosti počas liečby prichádzali vždy po jedle a mamka mi ich pomá-

hala zvládnuť. Trávila so mnou celé dni, hľadala mi nové aktivity – učila som sa hrať na gitare, prechádzali sme sa spolu, rozprávali sme sa, hrali sme rôzne hry, tíšila ma, keď mi bolo zle. Postupne sa moja dôvera voči nej stala silnejšia než dôvera voči chorobe. Začala som veriť, že mamka mi zachraňuje život. A že keď jedlo zjem, bude na mňa hrdá a ja budem zdravšia. Z čoho pozostával počas liečby váš jedálny lístok? Každý pacient má iné potreby a iný jedálniček. Ja som musela jesť šesťkrát denne. Keďže som mala veľmi stiahnutý žalúdok, vstávala som o šiestej ráno, aby som si dala raňajky. Potom som ešte išla spať. O pol desiatej som mala desiatu, potom obed, olovrant, večeru a ešte aj druhú večeru. Žila som od jedla k jedlu. Rodičia mali byť ku mne veľmi láskaví, empatickí, mali ma tíšiť, ale čo sa jedla týkalo, mali byť striktní. Chutilo vám jedlo? V čase liečby nie. Sústredila som sa len na to, že porciu musím zjesť. Nebolo to jedlo, len číslo. Hmota s kalóriami, predstava energie, ktorú mám do seba dostať. Keďže som mala k jedlu silnú averziu, nedokázala som si ho vychutnať. V období, keď som padala na dno, som často mala chuť na koláč, na čokoládu či na šťavnaté kuracie stehno s prepečenou kožou. Užívala som si však to sebazaprenie, to, že odolám napriek tomu, že na jedlo mám chuť. Keď sa zdravý človek naje, vyplaví sa dopamín a prichádza spokojnosť, lebo základná potreba sa naplnila. Opakovaným hladovaním pri poruchách príjmu potravy sa tento proces otočí. Človek cíti uspokojenie vo chvíli, keď si jedlo odopiera – teraz som to zvládla, teraz som silná, dokázala som to, čo veľa ľudí nedokáže, teraz mám hodnotu a niečo znamenám… Ten pocit robí ľudí s poruchami príjmu potravy, najmä s anorexiou a bulímiou, šťastnejšími ako samotné jedlo.

Momentálne sa liečite na mentálnu bulímiu, anorexiu máte za sebou. Koľko ste dokázali zjesť naraz počas záchvatov prejedenia? Veľmi veľa, no… Fuj! Rečou kalórií to bolo aj deväťtisíc naraz. Dokázala som do seba dostať liter mlieka, dve bonboniéry, kocku masla zmiešanú s práškovým cukrom, kilo múky, surové cestoviny. Pri záchvate človek nevníma, čo je. Ak nemáme v dosahu normálne jedlo, jeme aj nekonzumovateľné potraviny. Nectí ma to, ale v určitom čase bulímie som dokonca kradla jedlo spolubývajúcej. Zjedla som aj plesnivý koláč, omrvinky zo zeme, vyťahovala som jedlo z koša. Nevedela som sa ovládať. Záchvat prejedenia nie je len vrecko čipsov navyše. Je to stav, za ktorý sa extrémne hanbím. V tom je bulímia ešte zákernejšia. Pri anorexii som bola presvedčená o tom, že to čo robím, je správne. Pri bulímii je to naopak. Uvedomujeme si, že to čo robíme, je odporné, hnusné, ubližuje nám to, nechceme to robiť, ale ovláda nás to. Napriek tomu, že si tisíckrát povieme a sľúbime, že už to nebudeme robiť, lebo nám je po tom fyzicky aj psychicky zle. Ako sa zmenil vzťah k vášmu telu? Máte ho už rada? Myslíte si, že ste pekná? Keďže chcem byť pred sebou aj ostatnými autentická a úprimná, musím povedať, že som ešte nedosiahla ten vytúžený cieľ sebalásky. Nemyslím si, že som pekná alebo spokojná sama so sebou. Na tom musím ešte popracovať. Zmenilo sa však vnímanie sebahodnoty. Viem, že extrémna štíhlosť ani vychudnutosť nehovorí nič o tom, aký som človek, ani mi neprinesie šťastie. Či mám o 10 kíl viac alebo menej, nič to nemení na tom, kto som a aká som. Viem, že nechcem nekontrolovane chudnúť, hladovať, dostať sa do stavu, v ktorom som bola. Zároveň si svoj život vážim viac než kedykoľvek predtým a znovu objavujem, čo znamená byť zdravá. Aké to je, netrápiť sa hmotnosťou, nemať výčitky pri každom

Unilabs Slovensko   57


Z D RU H EJ S T R A N Y

„Detská psychiatria na Slovensku: máme len 45 pedopsychiatrov, čo je alarmujúci stav. Na termín sa čaká priemerne jeden až tri mesiace.“

jedle. Učím sa ako dieťatko znovu normálne jesť, prestať sa prejedať a udržiavať svoju hmotnosť v zdravom rozmedzí podľa BMI.

dila myšlienka na projekt Stop anorexii. V roku 2017 som sa spojila s Robertom Slovákom a spolu sme začali budovať projekt Chuť žiť.

Pomáha vám farmakologická liečba alebo to zvládate bez nej? Pomáha mi od začiatku liečby. Teda takmer. Na úplnom začiatku som sa odmietala liečiť a dopadlo to takmer fatálne. Pochopila som, že horšie už to nemôže byť a pristúpila som na liečbu. Bola som na antidepresívach a dlhší čas som užívala antipsychotiká. Antipsychotiká už neberiem, antidepresíva mi menili už tretíkrát. Kvôli účinnosti aj zmene diagnózy. Na mentálnu bulímiu je totiž klasifikovaných veľmi málo antidepresív.

Aké sú ciele občianskeho združenia Chuť žiť? Naše združenie má z dlhodobého hľadiska ambíciu znížiť počet pacientov s poruchami príjmu potravy na Slovensku. Chceme pomôcť zlepšiť podmienky v detskej psychiatrii a vytvoriť funkčné pomocné programy, ktoré pacientov zastabilizujú, kým sa dostanú k odborníkovi, prípadne im pomôžu v dlhodobej liečbe. Dôležitá je tiež oblasť prevencie – edukácie v oblasti porúch príjmu potravy – organizujeme edukačné kampane, workshopy, školenia, mediálne výstupy. Snažíme sa vzdelávať, informovať a búrať mýty.

Vašou veľkou motiváciou k vyzdraveniu je projekt Chuť žiť. Kde sa zrodil tento nápad? Keď sa liečite, najdôležitejšia je motivácia. Povedala som si, že keď sa z toho dostanem, pomôžem druhým. To ma motivovalo a stále motivuje bojovať. Už keď som mala šestnásť a liečila som sa, v mojej hlave sa zro-

58   inVitro

Akí odborníci s vami spolupracujú? Našou členkou je pedopsychiatrička MUDr. Marcela Šoltýsová z Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, odbornou garantkou je MUDr. Martina Paulinyová z Národného ústavu det-


Anorexia mi zmenila jedálniček aj osobnosť

ských chorôb. Externe spolupracujeme s mnohými psychológmi a psychiatrami, najmä s klinikou na bratislavských Kramároch. V tíme máme tiež psychologičku Mgr. Alicu Hidgehéti či nutricionistky Ivanu Kachútovú, MSc, alebo dietologičku Evu Mrázikovú. Ako bývalá anorektička a súčasná bulimička ste vytvorili projekt, v ktorom sa obklopujete ľuďmi s rovnakými diagnózami. Nie je to kontraproduktívne? Pomáhanie druhým ma motivuje. Čím som zdravšia, tým viac môžem druhým pomáhať. Nie som však obklopená iba ľuďmi s poruchami príjmu potravy. Zaoberám sa aj projektovými úlohami – snažím sa nadväzovať medzinárodné vzťahy, určujem smerovanie projektu, vytvárame s tímom kampane, spolupracujeme s inými organizáciami. Môj život nie je len o poruchách príjmu potravy aj keď Chuť žiť tvorí jeho veľkú časť. Venujem sa tiež písaniu kníh, svojej práci v reklamnej agentúre aj priateľom. Na facebookovej stránke projektu Chuť žiť jedno dievča písalo, že problémy spojené s pandémiou nového koronavírusu na ňu doľahli a jej stav sa zhoršil. Ako toto obdobie vplýva na pacientov? Vplýva pomerne výrazne. Neisté obdobie koronavírusu a karantény môže byť posledným spúšťačom ochorenia. Okrem toho, niektorí pacienti, ktorí mali pravidelnú psychoterapiu, ju počas karantény nemohli mať. Ostali uzatvorení v priestore s minimálnym sociálnym vyžitím, nemohli sa stretávať s ľuďmi. To je priestor na vypuknutie depresie. Ľudia s poruchami príjmu potravy majú navyše veľmi špecifické obavy. Naruší sa im režim, boja sa napríklad, že zdravé jedlo sa vypredá, nemôžu chodiť cvičiť a to im spôsobuje veľký stres. Pre naše združenie bolo toto obdobie výzvou – hľadali sme spôsob, ako by naša pomoc fungovala čisto online. Spustili sme live-streamy a začali s online stacionármi. Karanténa bola na druhej strane

mimoriadnou príležitosťou pre rodinnú terapiu, pre domácu liečbu. Rodičia sú so svojimi deťmi a môžu dodržiavať režim, čo býva inak pre väčšinu rodín náročné. Ako je na tom detská psychiatria na Slovensku? Zle. Na Slovensku máme len 45 pedopsychiatrov, čo je alarmujúci stav. Stáva sa nám, že je ťažké pacienta niekam poslať. Na termín sa čaká priemerne jeden až tri mesiace. Psychiatri majú denne až tridsať pacientov, nemôžu sa im dostatočne venovať. O psychiatriu nie je medzi študentmi medicíny záujem, pretože je to náročná práca. Liečba sa robí ústavným spôsobom, napriek tomu, že hospitalizácia sa z dlhodobého hľadiska ukazuje ako neefektívna, pretože predlžuje liečbu. Pacient sa neučí bojovať, žiť s chorobou v reálnom prostredí. Chýbajú denné stacionáre, komunitná starostlivosť a nepraktizuje sa rodinná terapia. Ak má dievča či chlapec problém s anorexiou alebo bulímiou a nevie si dať rady, čo má robiť? Pokiaľ si uvedomujú, že majú problém, to už je vynikajúci krok k liečbe. V prvom rade sa treba zveriť. Rodičom, ak majú blízky vzťah alebo priateľom, ktorým dôverujú. So svojím problémom by nemali ostať sami. Môžu sa obrátiť na nás, napríklad cez našu online poradňu. Stačí si zarezervovať konzultáciu na www.calendly. com/chutzit/konzultacia30. Poradíme im cestu či odborníka. Ak majú viac ako osemnásť rokov, môžu sami vyhľadať psychiatra. Odporučíte odborníka, ktorý im dá termín o tri mesiace či o pol roka. A čo dovtedy? Presne ste vystihli situáciu, v ktorej sa nachádzame. Je to silný pocit frustrácie, ktorý ma motivuje a zároveň hnevá, že sme to nechali zájsť tak ďaleko. Snažíme sa pomôcť pacientovi zastabilizovať sa aspoň do prvého vyšetrenia: ako si nastaviť režim, komu

sa zveriť, koho vyhľadať a pod. V spolupráci s našimi psychológmi sa snažíme zabezpečiť dočasnú pomoc, ponúkame nutričnú terapiu, pracujeme na budovaní online terapeutického portálu.

OZ EDIS (Eating Disorders Institute Slovakia), projekt Chuť žiť Projekt Chuť žiť založila v roku 2017 Valentína Sedileková na základe osobnej skúsenosti s poruchami príjmu potravy. Funguje vďaka pomoci partnerov, predovšetkým reklamnej agentúry Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o., Ligy za duševné zdravie, O2, IPčko.sk, finančných podporovateľov z crowdfundingovej kampane. Odbornými garantmi sú MUDr. Martina Paulínyová z NÚDCH, Ivana Kachútová, MSc, a Liga za duševné zdravie. Chuť žiť šíri prevenciu, pomoc a edukáciu v problematike porúch príjmu potravy (PPP). Venuje sa štyrom kategóriám: verejnosti, tínedžerom, rodičom a športovcom. Jeho poslaním je zvýšiť informovanosť, šíriť prevenciu a pomocné programy a zlepšovať liečbu PPP na celom Slovensku. Kontakt kontakt@chutzit.sk www.chutzit.sk


R E K LA M N Ý ČLÁ N O K

lekar.sk: portál spájajúci pacienta a lekára

Hlavným motívom portálu lekar.sk je pomôcť pacientovi nájsť lekára V zozname lekárov sa na portáli nachádzajú štruktúrované profily viac ako 30  000 lekárov z verejne dostupných databáz spolu s údajmi o miestach ich pôsobenia a hodnoteniach od pacientov, ktorí sú registrovanými používateľmi portálu. Informácie o lekárovi, ako aj hodnotenia umožňujú návštevníkom portálu zistiť, či je lekár odborník, ktorého práve hľadajú.

Na portáli lekar.sk vás privítajú okrem oku lahodiaceho dizajnu aj funkčnosti a služby pre lekárov i pacientov. Portál navštívi mesačne viac ako 400 000 návštevníkov, ktorí hľadajú lekára alebo informácie o zdravotnej starostlivosti či diagnózach. Aké benefity prináša svojim používateľom?

TOP lekár: ocenenie pre najlepších Hodnotenia sú spracovávané algoritmom, ktorý spravodlivo vypočíta celkové skóre každého lekára. Tí najlepší lekári, ktorých hodnotenia sa dlhodobo udržujú na najvyššej úrovni, dostanú automaticky označenie TOP lekár a pri vyhľadávaní lekárov sa tak zobrazujú na popredných pozíciách. Označenie TOP lekár vnímame ako skutočné a objektívne ocenenie lekára jeho pacientami, a preto jedenkrát ročne zasielame našim TOP lekárom ďakovný list s prestížnou nálepkou. Profil lekára: všetky informácie na jednom mieste Zaregistrovaní lekári si môžu na portáli jednoducho spravovať svoj profil vrátane krátkej biografie, svojho vzdelania a získaných certifikácií. Môžu si upravovať detaily ambulancií a dôležité informácie pre svojich pacientov (napr.

60   inVitro

Foto: TOP lekár – ocenenie pre najlepších


lekar.sk: portál spájajúci pacienta a lekára

zmluvné zdravotné poisťovne, parkovacie možnosti, prístrojové vybavenie, ordinačné hodiny, absencia a zastupujúci lekár). Pacienti tak získajú všetky potrebné informácie na jednom mieste a lekári tak nemusia spravovať svoje údaje na webových stránkach, kde je ich aktualizácia neraz obtiažna a nedá sa realizovať okamžite. „Svoj profil na portáli lekar.sk používam ako marketingový nástroj na zviditeľnenie mojej novej ambulancie“, hovorí skúsený dermatovenerológ, MUDr. Tomáš Ryant, ktorý s portálom lekar.sk spolupracuje už niekoľko rokov. „Registrácia na portáli bola tiež veľmi jednoduchá a trvala pár minút.“ Lekár vo svojom profile vidí prehľadne zobrazené hodnotenia od pacientov a vie na ne reagovať. O každom novom hodnotení dostane lekár aj notifikáciu e-mailom. „Dobré hodnotenie s pozitívnym komentárom ma vždy poteší, to negatívne ma zas motivuje k zlepšeniu,“ dodáva MUDr. Ryant. „Určite budem bojovať o ocenenie TOP lekár.“ Digitálne služby pre registrovaných používateľov Tím portálu lekar.sk sa snaží prinášať jeho používateľom atraktívne digitálne služby súvisiace so zdravím. Naším cieľom je zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom využitia online komunikačných technológií. Online Lekár Služba Online lekár umožňuje registrovaným používateľom portálu 24 hodín denne a 7 dní v týždni kontaktovať priamo lekára alebo zdravotníckeho odborníka, či už cez telefón, alebo Live Chat. Pacienti tak vedia veľmi rýchlo a jednoducho riešiť náhle zdravotné problémy, s ktorými si nevedia rady. Po uskutočnení konzultácie dostane pacient zhrnutie, ktoré sa

„Svoj profil na portáli lekar.sk používam ako marketingový nástroj na zviditeľnenie mojej novej ambulancie.“ uloží do jeho používateľského profilu a môže sa k nemu kedykoľvek vrátiť, alebo ho sprostredkovať svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Na našich zdravotníkov sa mesačne obráti viac ako 700 používateľov portálu, ktorí potrebujú pomôcť s bežnými zdravotnými ťažkosťami, ako sú chrípka, prechladnutie, akútne infekcie horných dýchacích ciest, zápaly močových ciest, rôzne gynekologické problémy, bolesti chrbta, alergie, náhle hnačky, tráviace ťažkosti či menšie úrazy. Diagnostika pomocou umelej inteligencie Ďalšou z portfólia digitálnych služieb je Sebadiagnostika, ktorá pomocou umelej inteligencie na základe pacientom zadaných informácií a príznakov určí najpravdepodobnejšiu diagnózu. Výsledok sa uloží do profilu používateľa a v budúcnosti môže slúžiť aj ako nástroj na triáž pre lekára, ktorý sa to najdôležitejšie môže dozvedieť ešte pred vyšetrením pacienta. Sebadiagnostika dosahuje spoľahlivosť viac ako 93 %. S viac ako 1 500 symptómami a 800 diagnózami predstavuje jednu z najlepších databáz na svete, ktorá je overená lekármi validujúcimi obsah služby viac ako 15 000 hodín.

Pôsobivý a informatívny obsah Publikujeme nový obsah z oblasti medicíny, zdravia alebo životného štýlu, na dennej báze. Usilujeme sa, aby naši používatelia našli na portáli nielen služby, ale aj informácie, či už o diagnózach, spôsoboch liečby i prevencie, ako aj o najnovších liečebných metódach. Pravidelne informujeme o aktuálnych zdravotníckych témach týkajúcich sa poistencov, ale aj lekárov. V súčasnosti pripravujeme Redakčnú radu, v ktorej budú mať zastúpenie renomovaní lekári, ale aj inšpirujúce osobnosti, aby tak portál získal odborného garanta pre svoju obsahovú sekciu, ktorú tvorí viac ako 1 000 článkov. Budúcnosť portálu lekar.sk V budúcnosti plánujeme našim používateľom prinášať ďalšie služby založené na moderných komunikačných technológiách, ktorých význam v súčasnej pandemickej ére rastie. Naším cieľom je umožniť pacientovi nielen lekára nájsť, ale aj sa s ním efektívne spojiť. Z portálu lekar.sk chceme vybudovať „virtuálnu ambulanciu“, kde sa vie pacient na vyšetrenie objednať a online ho aj zrealizovať prostredníctvom videa alebo chatu, objednať si recept a uspokojiť tak svoje potreby v oblasti zdravia jednoducho a časovo úsporne.

Objednanie na vyšetrenie Nedávno sme úspešne spustili službu Rezervácia termínu vyšetrenia pilotne s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v sieti ProCare, a. s. Všetky služby, vrátane objednania sa na vyšetrenie, môžu využívať registrovaní používatelia portálu bezplatne.

Unilabs Slovensko   61


OSOBNOSŤ

Som proste intenzívna bytosť Pred šiestimi rokmi valcovala internety, keď zúfalo hľadala v Chorvátsku živé kuny. Odvtedy si zahrala v seriáli aj vo filme, je jej plno v televízii aj na sociálnych sieťach, na veľký úspech však ešte len čaká. Žije intenzívne a emotívne, tancuje pri tyči aj kolobežkuje. Diéty už v živote držala všetky, ale dnes vie, že sú úplná somarina. Eva Kramerová alias EVELYN.

Autor: Elena Akácsová, foto: Boris Németh

62   inVitro


Som proste intenzívna bytosť

Okolo nás zúri druhá vlna pandémie a vy moderujete reality šou Farma. Čo robíte, aby ste ľudí, ktorí sú zavretí na farme a vydaní napospas ľuďom z vonku, nenakazili? Máme prísne bezpečnostné opatrenia, všetci zo štábu nosia rúška, stále sa testujeme. Aj mimo nakrúcania sa snažím vyhýbať každému, kto nebol testovaný. To platí aj o kamošoch. Nemôžem teraz tráviť voľný čas tak, ako by som ho normálne trávila. Ale je to úplne prirodzená zodpovednosť voči tým ľuďom. Väčšina ľudí vás spoznala vďaka legendárnemu videu, keď ste v noci v Chorvátsku zháňali kuny, hoci už predtým ste niekoľko rokov robili stand-upy. Považujete to za svoj najväčší úspech? Nemám tú ego vec, že si odškrtávam fajočky, že toto bolo obrovské. Skôr staviam na pocite, ktorý mi projekty prinášali. Považujem to za skvelý míľnik v mojom živote, otvorili sa mi tým dvere a spoznala som ľudí, s ktorými som mohla naďalej tvoriť. Popravde, najväčší úspech ešte nemám. Uvidíme. Kedy ste prvýkrát hrali pred divákmi? Na strednej som bola v divadelnom krúžku. Moja učiteľka mi povedala, že by som sa hodila na jednu postavičku. Nechceš si zahrať? A je že: však dobre, aj tak nemám čo robiť. Vzniklo to prapodivnou náhodou, ale mala som z toho dobrý pocit. Čo to bola za postava? Nepamätám si, nejaká harpya, čo mala svojho muža dobre pod papučou. Nikdy ste nechceli ísť študovať herectvo? Chcela som to aj nechcela. Hlásila som sa na VŠMU, ale nedala som tomu ani veľa energie, ani času. Asi som naozaj veľmi nechcela, lebo ja, keď si niečo zaumienim, tak sa budem snažiť, kým to nedosiahnem.

Ľudia zo mňa cez médiá vidia iba zlomok osobnosti a z toho si utvoria názor. Na toto som sa vybodla a povedala si, že sú aj iné cesty ako robiť to, čo ma baví. Prečo ste potom išli študovať práve andragogiku, vedu o výchove a vzdelávaní? Lebo tam boli humanitné predmety a ja som si povedala, že chcem päť rokov študovať veci, ktoré budú pre mňa zaujímavé. A neboli dosť zaujímavé, keď ste napokon skončili inú školu? Zatvorili nám odbor. Bolo treba ísť niekde inde na inú školu, mne sa nechcelo ani cestovať ani meniť školu, tak som sa rozhodla urobiť prestupové skúšky a študovať niečo iné. Vyštudovali ste napokon marketingovú komunikáciu. Využívate to nejako vo svojej komunikácii s fanúšikmi, na sociálnych sieťach napríklad? Paradoxne na to, že som to študovala, som nikdy nerozmýšľala marketingovo. Nemám úplne premyslenú stratégiu, robím veci pocitovo, autenticky, tu a teraz, pre ten moment. Keby som vkladala energiu do svojho marketingu a PR, tak by to mohlo byť lepšie. Ale to nie je úplne moja pointa. V rozhovore pre Sme ste spomínali, že keď ste ako šesťročná prišli s rodičmi do Ameriky, prestali

ste úplne rozprávať a potom ste prehovorili až o pol roka a rovno po anglicky. Bolo horšie zvykať si na Ameriku, alebo o niekoľko rokov neskôr po návrate na Slovensko? To druhé bola najhoršia vec. Zo slobodnej krajiny, kde všetci akceptujú každého, do malého Slovenska, kde sa v tom čase každá možná inakosť odsudzovala, to bolo pre dieťa reálne ťažké. Dlho som nevedela pochopiť, prečo tu nemôže byť ten druh otvorenosti, prečo sa tu nenosí hovoriť a všetko sa musí robiť podľa niečoho, čo mi nedávalo zmysel. Nechcete sa do Ameriky vrátiť? Teraz určite nie, ani náhodou. Dlho som to chcela, ale potom ma to prešlo. Čo ste robili potom? Režisérka Eva Borušovičová má takú teóriu, že čo človek robil v štrnástich, tomu sa bude venovať celý život. Preboha! Flákala som sa. Ak je táto teória pravdivá, tak sa nemám na čo tešiť. Alebo áno? Čím ste chceli vtedy byť? Nemala som jasné, čo chcem robiť, ako niekto, kto od piatich vie, že raz bude doktor, cíti to ako poslanie a aj sa napokon tým doktorom stane. Ak aj som mala nejaké predstavy, často som ich menila, bola som dosť nestála v túžbach. Vedela som

Unilabs Slovensko   63


OSOBNOSŤ

Diéta je iba zaplátanie niečoho, čo je oveľa hlbšie. skôr to, že mi vyhovuje, keď mám pozornosť a keď mám slobodu, takže niekde v podvedomí to bolo niečo slobodné a kreatívne. V čom sa ľudia vo vás najviac mýlia? Ľudia zo mňa cez médiá vidia iba zlomok osobnosti a z toho si utvoria názor. Preto mi mnoho ľudí neverí, že som citlivá, hanblivá, že som vo veľa veciach nesmelá. Naopak si myslia, že mám nekonečné sebavedomie a nekonečnú dobrú náladu. Budujem si to, ale nie som stále veselá a usmiata, nie vždy mám nadhľad. To vie ľudí prekvapiť: aj ty sa vieš zrútiť? Ty vieš byť smutná? Však samozrejme, som žena! Vraj vám ľudia neveria ani to, že ste introvert. Podľa jednej definície sa introverti a extroverti nelíšia tým, či sú veselí alebo smutní, samotári alebo spoločenskí ľudia, ale tým, kde sa nabíjajú energiou. Ak ju čerpajú v samote, a spoločnosť im tú energiu naopak vycuciava, tak sú to introverti. Extroverti to majú obrátene. Čo ste podľa tejto definície? Ja to mám tak, že viem hrozne veľa energie dať a niekedy sa mi stávalo, že ju v spoločnosti ľudí nedostávam, potrebujem si ju nabiť v kľude, doma, v samote. Ale niekedy keď som dlho sama a mám pokoj, tak sa viem brutálne dobiť aj v spoločnosti. (Smiech.) Pri ktorých činnostiach sa ešte dobíjate? Niekedy sa zoberieme v noci s kamošom a len tak kolobežkujeme po meste, vie to byť dobíjajúce a slobodné. Keď je upršané počasie, tak doma robím tie bežné veci, že si na-

64   inVitro

varím, poupratujem a len tak som. Čítam. A ešte chodím na pole dance. To je môj koníček. Tanec pri tyči? Ako ste sa ku tomu dostali? V Let’s Dance začala moja láska k tancu. Chodila som do River Dance School, k Edkovi Slimákovi do štúdia, ale potom začala Farma. Teraz mám trénera Filipa a sem-tam aj strečujeme. Ja som chcela vedieť urobiť šnúru, dala som takú fotku na Instagram a dozvedela som sa, že na strečing je dobrá Ninka. Tak som sa spýtala, či k nej môžem chodiť na hodiny strečinku a ona že áno a že či nechcem vyskúšať aj pole dance. Ja že nie, to ma veľmi neláka, ale zavolala ma vyskúšať si to a zamilovala som sa do toho. Pole dance je náročný šport, snaží sa dokonca dostať medzi olympijské disciplíny. Aké sú vaše méty? Urobiť choreografiu a vydržať najdlhšie ako je možné. Zdokonaľovať stav.

Cvičím preto, že ma to baví, lebo to dodáva endorfíny, to je jednoduchá matematika. Pocit, že niečo robím pre seba, ma vie neuveriteľne naplniť radosťou. So zdravotnou stránkou bojujem veľmi, od detstva to mám veľmi rozhádzané, dokážem byť dlho bez jedla, viem jesť nezdravo, musím v tomto mať rutinu, musím sa cepovať, aby som nezabúdala, aby som jedla vyvážene. Je to niečo, v čom nie som úplne silná, ale snažím sa. Akú najnezdravšiu diétu ste v živote držali? Ja som v živote držala všetky diéty, potom som pochopila, že diéty sú úplná somarina. Myslím si, že problémy s váhou majú silný psychologický základ. Človek si musí niečo v sebe upratať, aby to celé klaplo a nastala nejaká pozitívna zmena. Diéta je iba zaplátanie niečoho, čo je oveľa hlbšie. Keď už hovoríme o zdraví, aké máte skúsenosti s lekármi? Ako s ktorými. Sú to tiež len ľudia a ľudia vedia byť niekedy príjemní a niekedy nepríjemní, niekedy toho majú veľa a odráža sa to v správaní. Ako v každom povolaní. Mám pre to pochopenie. Ale myslím si aj to, že je dôležité, s akým nastavením človek k lekárovi ide.

Je váš vzťah k pohybu dlhodobá záležitosť? Vždy som sa veľa hýbala, som veľmi súťaživý typ. Ak je niekde priestor zahrať si bedminton, volejbal, tak do toho idem. Istý čas som to nechala tak, po dvadsiatke to bol samý žúr a jediná športová aktivita bolo pretancovať celú noc.

Hovorí sa, že všade nájdeš to, čo si tam prinesieš. To je pravda. Lenže keď človeka niečo bolí, vie byť extrémne nepríjemný, má pocit, že iba jemu sa deje to najhoršie na svete. Aj mne sa to stalo. Vtedy má človek pocit, že má byť prvý na čakačke a má mať celú pozornosť. Obdivujem psychologickú prácu ľudí, ktorí dokážu byť milí a držať sa nad vecou napriek tomuto tlaku.

V bulvároch sa písalo, že ste nedávno výrazne schudli. Minulý rok som schudla, len teraz to zas kolíše, lebo mám prácu a nemám režim. Pre mňa je režim úplne kľúčový v rámci životosprávy.

Často používate slovo hrotiť, čo si pod tým máme predstaviť? Som temperamentná, emotívna bytosť a lomcuje to so mnou. Sú ľudia, čo si vedia emócie upratať, ale ja ich dám von a žijú si svojím vlastným ži-


Som proste intenzívna bytosť

Eva Kramerová (30) Narodila sa v Dolnom Kubíne, ako dieťa sa odsťahovala s rodičmi do Ameriky. Po pár rokoch sa vrátila na Slovensko, študovala na biligválnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, andragogiku na FiF UK v Bratislave a marketingovú

votom. Takže hrotiť pre mňa znamená nepotláčať svoj temperament. Som proste intenzívna bytosť. Viem ísť do vecí pomerne rýchlo a bezhlavo, takže nestihnem mať ani strach z následkov. Strachy a neistoty vo mne vedia vyvolať skôr nevyriešené detské traumy. Chceli by ste spätne niečo zmeniť, keby ste mali tú moc? Popravde nie. Ak ide o veľké rozhodnutia, tam neľutujem nič. To je úplná strata času. Keď už sa niečo také vyskytne, z čoho mám pocit, že som nekonala správne, poviem si okej, tak toto som úplne necítila a toto som trocha dokašľala. Hneď potom sa snažím položiť si otázku, prečo som to urobila. To je prvý bod mojej analýzy a druhý je, že ako to môžem nabudúce urobiť tak, aby to bolo lepšie. Myslím si, že nesprávne rozhodnutia nám ukazujú tie správne.

Dnes je móda medzi top manažérmi hovoriť o neúspechoch, ktoré ich posunuli vpred. Aký je váš obľúbený neúspech? Mám pár momentov živote, ktoré sú skľučujúce, lebo boli nepríjemné, lebo mi niečo nešlo, vtedy som sa vedela nekonečne dohaluziť. Ale v istej chvíli som v tejto brandži prestala brať veci ako neúspech. Keď mi nevyjde nejaký projekt, proste to nevyšlo. Neberiem to ako kolosálne zlyhanie, iba ma vie veľmi mrzieť, že nemôžem pokračovať v tom, čo ma baví. Ale už to neanalyzujem.

komunikáciu. Funguje ako youtuberka a vlogerka, spolu s Petrou Polnišovou vytvára podcast o vzťahoch Jauuu, PS: to bolelo. Svoju postavu Evelyn preniesla aj do televízneho sitcomu Svet podľa Evelyn, hrala vo filmoch Cuky a Luky a Tlmočník, tancovala v súťaži Let’s Dance, súťažila v Pevnosti Boyard, moderuje reality šou Farma.

Ste ten typ, čo si jedného dňa vyholí hlavu a pôjde meditovať do ašramu? Meditujem doma a s vlasmi, to mi vyhovuje. Každé ráno meditujem, som rada, že to do môjho života vniesla kamarátka. Veľakrát totiž nechávam priestor myšlienkam, ktoré ovládnu môj svet. Musím preto utíšiť myseľ a len byť, vnímať svet bez ťažoby

Unilabs Slovensko   65


OSOBNOSŤ

vlastných názorov. Každý sa na všetko pozeráme skrz seba, čo je prirodzené, ale potom veľakrát nevidíme pravdu, vidíme len svoj pohľad. Je pre mňa dôležité prijímať veci tak, ako sú, bez vynášania súdu nad nimi. Neviem, či to už nie je metajazyk. Je nejaké obdobie vášho života, v ktorom vám bolo tak dobre, že by ste si ho pokojne zopakovali? Áno! Mám také! Len neviem, či to nie je len spomienkový optimizmus. Keď som mala tak 22-23 rokov, bolo to také fajn obdobie, slobodné, nezaťažené, plné zábavy a existenčných otázok, na ktoré boli vtipné odpovede.

66   inVitro

S kamošmi sme prežívali všetko spoločne, iba sme žúrovali a veci sa diali. Nemali sme peniaze, nevedeli sme, čo so sebou, nebola žiadna vízia zajtrajška. Toto trvalo rok alebo dva a hrozne to bolo fajn. V princípe som nemala čo stratiť a to bolo oslobodzujúce, aj to, že nič nebudujem, je to v pohode, nič ma netlačí, ani čas ani nikto. Dostali ste niekedy od niekoho nejakú veľmi zlú radu do života? Blbé rady ignorujem. A dobrú? Od moje mamy. Keď si neviem s niečím poradiť, neviem, čo mám

robiť alebo ako sa mám správať v istých situáciách, tak mi mama radí: spýtaj sa samej seba, či konáš z miesta lásky alebo z miesta strachu. Pomôže to? No áno, lebo keď niečo robím zo strachu, tak to nemôže mať dobrý výsledok. Ak to naopak mám rada a je tam dobrý zámer, tak to väčšinou dobre dopadne.


Tuk ako brnenie Elena Akácsová publicistka

Ako sa pozrieš svojmu synovi do očí, keď sa mu budú v škôlke smiať, že má tučnú matku? Takto nejako povzbudzoval tréner Maroš Molnár zúfalo fučiacu mladú ženu, ktorú opúšťali fyzické aj mentálne sily zvládnuť ročný boj so svojou obezitou v televíznom programe Extrémne premeny. Možno aj preto, že inak býva ten tréner k obéznym ľuďom až samaritánsky milý a chápavý, zdala sa mi tá veta hrozná, politicky nekorektná, urážlivá a zhadzujúca. Zraňujúca. Pretože tá žena sa tam prihlásila preto, že žiadne deti nemala, kvôli obezite sa jej nedarilo otehotnieť. Ale evidentne to zabralo. Akoby na také zraňujúce poznámky bola zvyknutá a nebrala si ich k srdcu. Akoby ju pred nimi chránil práve ten tuk. A nielen pred nimi. Spomenula som si pri tom na amerického psychiatra Irvina Yaloma a jeho tridsať rokov starú knihu Láska a jej kat. Sú to príbehy z jeho psychoterapeutickej praxe. Jeden má názov Tučná dáma. Ten príbeh má dve roviny. Yalom sa v ňom priznáva k odporu k tučným ľuďom a ako mu jeho klientka Betty pomohla to zmeniť. Spočiatku ho odpudzuje nielen fyzicky svojou obezitou, ale aj tým, aká je povrchná, uchichotaná a nudná. Napokon si k nej však nájde cestu a v posledný deň terapie sa jej k počiatočnému znechuteniu prizná. Betty ho prekvapí nielen tým, že o tom vedela a že sa jej počas celej poldruharočnej terapie ani raz nedotkol, ale aj vlastným priznaním, že hoci bola sama tučná, iní tuční ľudia sa jej bridili.

Oveľa prekvapivejšia rovina príbehu sa však deje pri samotnej terapii. Keď Betty konečne začne Yalomovi hovoriť o tom, čo ju skutočne trápi, prevezme zodpovednosť za svoj stav a začne držať tvrdú diétu a športovať, akoby spolu s kilami odkladala jeden ochranný štít za druhým. Yalom to opisuje takto: „Ako Betty chudla, znovu prežívala najväčšie traumatické alebo nevyriešené udalosti svojho života, ktoré nastali, keď mala onú hmotnosť. Pokles hmotnosti ju vracal v čase k emočne významným udalostiam jej života: k odchodu z Texasu do New Yorku (105 kg), k promócii (95 kg), k rozhodnutiu opustiť nultý ročník medicíny a vzdať sa sna, že nájde liek proti rakovine, ktorý zabil jej otca (90 kg), k jej osamelosti pri maturite a k neschopnosti nájsť si partnera na maturitný ples (85 kg), k ukončeniu základnej školy a k uvedomeniu si pocitu, ako veľmi jej chýba otec (77 kg). Neuveriteľný dôkaz existencie podvedomia! Bettyno telo si pamätalo všetko, čo jej myseľ dávno zabudla.“ Terapia sa stávala bolestnejšou a namáhavejšou ako samotné chudnutie, pretože Betty zrazu musela pracovať so všetkými strachmi, sklamaniami a zúfalstvom, ktoré roky potláčala zajedaním a pochovala ich pod vrstvami tuku.

Nedostatok pozitívnych emócií zdvojnásobuje pravdepodobnosť klinickej depresie aj riziko závislostí a hľadania šťastia v jedle. O tomto fenoméne vedia aj odborníci, ktorí pracujú s obeťami násilia v detstve. Analýza z roku 2013 na vzorke 57-tisíc žien ukázala, že u tých, ktoré v detstve zažili psychické alebo sexuálne násilie, je dvakrát väčšia pravdepodobnosť, že budú závislé na jedle a ohrozené obezitou. Z ďalšej

KO M E N TÁ R

štúdie vyplýva, že asi 8 percent všetkých prípadov obezity a 17 percent závažnej obezity tretieho stupňa možno pripísať nejakej forme zneužívania v detstve. Ako zistili v roku 2015 americkí neurobiológovia, v dôsledku traumy v kritických obdobiach vo vývoji mozgu, sa môže znížiť ich odozva na odmenu. Nedostatok pozitívnych emócií zdvojnásobuje pravdepodobnosť klinickej depresie aj riziko závislostí a hľadania šťastia v jedle. Podľa švédskeho profesora Erika Hemmingssona je telo chytrý organizmus, ktorý si pripravuje zásoby v podobe kalórií, aby mohol kedykoľvek čeliť ohrozeniu. Niektoré zneužívané ženy tvrdili, že väčšie telo im pomáha cítiť sa silnejšie a odvrátiť sexuálny záujem mužov. Pod vrstvami tuku sa teda môžu skryť nielen pred starými traumami, ale aj pred nežiadúcim záujmom. Nečudo, že obete zneužívania potom chudnú ťažšie, a to i po bariatrickej operácii. Nemusíme byť obete násilia, či prísť o otca v puberte, aby nás ohrozovala obezita. Vždy ide o kombináciu rôznych metabolických a psychologických, zámerných aj podvedomých príčin. Nehovoriac o sociálnych a spoločenských okolnostiach. Nie je to len nedostatok pevnej vôle či zdravého rozumu. Na to by sme mali pamätať, keď sa chystáme vyrieknuť zraňujúci súd nad obéznym človekom.

Unilabs Slovensko   67T É M A ČÍ S LA

Zmeny telesnej hmotnosti

74

88

100

Syndróm polycystických ovárií

Poruchy príjmu potravy

Mikroorganizmy a telesná hmotnosť


T É M A ČÍ S LA

Medzi tradíciami, zdravým rozumom a vedou MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka Unilabs Slovensko

Bude to chutné alebo iba zdravé? To je asi najčastejšia otázka, ktorá sa v súvislosti s jedlom vynára. Jedlo a varenie na nás vyskakujú z každej strany – naše poštové schránky sú zasypávané letákmi hypermarketov, televízne kanály chrlia jednu reláciu o varení za druhou. Aj v relatívne malej predajni potravín sa dnes môžeme stretnúť s netradičnými a exotickými potravinami a surovinami. Prvotnú eufóriu takmer okamžite strieda prirodzená podozrievavosť – nespustí mi to v tele alergiu? Neobsahuje to prevahu konzervačných a stabilizujúcich látok v porovnaní s tými zdraviu prospešnými? Paradoxom doby je množstvo reštrikcií a pravidiel práve v potravinárskom priemysle, ktoré potom zapríčiňujú – žiaľ s najlepším úmyslom – tony odpadu, ktorý 70 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti

UNILABS SLOVENSKO VŽDY NABLÍZKU

by sa bez týchto obmedzení ešte využil a spracoval. V ostrom kontraste s týmto potom smutne vyznieva fakt, že ešte aj dnes, pri takej enormnej nadprodukcii potravinového odpadu, máme vo svete štáty a lokality, ktorých obyvatelia trpia hladom a nedisponujú prístupom k pitnej vode. Osobitnou témou sú biopotraviny – magická predpona „bio“ je dnes vstupenkou nielen k zdravším a plnohodnotnejším potravinám, ale aj k pokútnym praktikám špekulantov a obchodníkov.

Sérový marker viscerálnej adipozity?

Veda sa už celé roky snaží nájsť jeden alebo viac spoľahlivých parametrov, ktoré by u ľudí korelovali s narastajúcim množstvom tuku a jednoducho sa používali v rutinnej laboratórnej diagnostike pri stanovení diagnózy aj sledovaní účinnosti liečebných opatrení pri zmenách telesnej hmotnosti. Gla proteín (MGP) patri medzi inhibítory vaskulárnej kalcifikácie. Je produkovaný bunkami hladkého svalstva ciev viacerých orgánov, napr. pečene, obličiek, ale najviac v pľúcach. Pre svoje funkčné uplatnenie potrebuje vitamín K. Najnovšie výskumy naznačujú, že neaktívna sérová hladina tejto bielkoviny (dp-ucMGP) úmerne koreluje s množstvom viscerálneho tuku, vaskulárnou kalcifikáciou, so zvýšenými hladinami LDL-cholesterolu, s nízkymi hladinami HDL-cholesterolu, ale aj s viacerými výpočtovými parametrami, napr. s obvodom pása či pomerom WHR (waist-to-hip ratio), a tiež s morbiditou a mortalitou na kardiovaskulárne ochorenia (1, 2).

do 24 hod.

• Výsledky rutinných vyšetrení poskytujeme do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória.

24/7

• Nonstop dostupnosť vyšetrení v rámci nepretržitej prevádzky našich nemocničných laboratórií.

• Call centrum 0850 150 000, ktoré je počas pracovných dní k dispozícii od 7:30 do 16:30 hod., na požiadanie vyrieši všetky akútne zvozy materiálu.

• Takmer celé územie SR je pokryté pravidelnými zvozmi a sieťou laboratórií.

• Špecializované vyšetrenia sústredené v centrálnych laboratóriách umožňujú skracovať dodanie vý­ sledkov aj veľmi zriedkavo poža­ dovaných vyšetrení na minimum.

• Prostredníctvom call centra máte prístup aj ku konzultačným službám, buď priamo v laboratóriách, alebo na našom medicínskom úseku.

Unilabs Slovensko 71


T É M A ČÍ S LA

Personalizovaná výživa

Môžeme si ju jednoducho predstaviť ako výživu, ktorá je čo najlepšie prispôsobená genotypu a fenotypu človeka s ohľadom na jeho potreby počas dňa, týždňa, ročného obdobia a nastaveného životného štýlu. Vychádza zo základného poznatku, že na rovnaký typ výživy reagujú rôzni ľudia rôzne (responderi, non-responderi) a že prevencia (napr. výživou) je stále najlepší spôsob riešenia chronických civilizačných ochorení. Predpokladá sa, že personalizované nutričné odporúčania pre konkrétneho človeka môžu vychádzať z troch úrovní: na základe jeho aktuálnych stravovacích návykov a preferencií (úroveň 1), na základe fenotypu bližšie špecifikovanom antropometrickými a klinicko-biochemickými parametrami (úroveň 2) a na základe genotypu (úroveň 3). Typy odporúčaných parametrov použitých ku klasifikácii metabolických typov sú rôzne, napr. BMI, krvný tlak, obvod pása, glukóza, triacylglyceroly, celkový a HDL-cholesterol, C-reaktívny proteín a pod., niektorí autori ich odporúčajú až 33 (3). Limitácie personalizovaných nastavení jedálneho lístka sú jednak v dôsledku subjektívnej povahy získaných dát aj faktorov ovplyvňujúcich absorpciu nutrientov. Pri každej snahe o nastavenie úpravy jedálnička je problematický už hneď prvý krok, zber dát o forme a frekvencii jedál stravníka počas 24 hodín formou nahrávok či vypĺňania dotazníkov – človek si málokedy presne pamätá, čo kedy jedol a často vynechá v záznamoch konzumáciu tzv. zájedok, nepresnosti vznikajú aj pri odhade hmotnosti či objemu jedál. V neposlednom rade je to aj forma úpravy jedla, ktorá môže zásadným spôsobom ovplyvniť dostupnosť jednotlivých zložiek z potravy v procese trávenia (4).

NAFLD a výživa

Incidencia nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) u dospelých sa vo vyspelých krajinách pohybuje na úrovni 20 – 30 %. Podiel pečeňovej steatózy, ako základnej charakteristiky NAFLD, však narastá aj v krajinách, ktoré si až doteraz udržiavali zdravší aktívny životný štýl a zdravšie zloženie stravovacích návykov – v dôsledku presadzovania západného spôsobu života. Samotné nahromadenie tuku v pečeni nepredstavuje v začiatkoch vážne ohrozenie a je zvrátiteľným stavom. Problém nastáva pri zapojení chronického zápalu (steatohepatitídy), ktorý môže cez štádium cirhózy vyústiť až do hepatálneho karcinómu. Dlhodobý príjem vysokotukovej stravy vytvára oxidačný stres a zásadným spôsobom ovplyvňuje aj črev-

72 inVitro

20 – 30 %

Incidencia nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) u dospelých sa vo vyspelých krajinách pohybuje na úrovni 20 – 30 %.

nú mikrobiotu – vzniká dysbióza. Tá následne spôsobuje zmeny v produkcii a metabolizme žlčových kyselín, zvyšuje sa tvorba endogénneho alkoholu a kruh poškodení a následkov sa uzatvára (5).

Trimetylamín-N-oxid (TMAO) – spojka medzi zápalom a obezitou Vyšetrovanie sérových hladín TMAO používajú v posledných rokoch niektorí lekári na identifikáciu osôb so srdcovo-cievnym poškodením. Vysoké hladiny TMAO predikujú 2,5-krát väčšiu pravdepodobnosť infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice či náhleho úmrtia v dôsledku poškodenia srdcovo-cievneho systému. Vysoká produkcia TMAO je výsledkom aktivity črevnej mikrobioty a pečeňového metabolizmu pri nadmernej konzumácii potravín a stravy s vysokým obsahom karnitínu a cholínu (napr. energetické nápoje, doplnky stravy na redukciu hmotnosti, mäso, vaječný žĺtok, len pre ilustráciu: jedna porcia hovädziny alebo jahňaciny obsahuje 50 – 160 mg karnitínu oproti 5 – 7 mg karnitínu prítomnom v bravčovom a kuracom mäse či v rybách) (6). Paradoxom je, že v začiatkoch bol TMAO považovaný za odpadový produkt metabolizmu bez väčšieho významu v ľudskom organizme. Hladiny TMAO stúpajú s vekom, počas menštruácie sa znižujú. Estrogény pôsobia ako induktor tvorby TMAO, testosterón naopak ako supresor. Terapeutických možností na ovplyvnenie TMAO je niekoľko: užívanie prebiotík a probiotík s efektom na črevnú mikrobiotu, užívanie látok so schopnosťou viazať TMAO, inhibítorov enzýmov zúčastňujúcich sa biosyntézy TMAO a aj niektoré herbálne produkty (7). Pri chronickom ochorení obličiek je TMAO okrem prognostického markera aj renálny toxín (ovplyvňuje glomerulárnu filtráciu). TMAO zvyšuje systémový zápal (jeho zvýšené hladiny pozitívne korelujú so zvýšenými hodnotami interleukínu 6, fibrinogénu a C-reaktívneho proteínu) a stimuluje trombocyty, expresiu prozápalových cytokínov a adhéznych


Zmeny telesnej hmotnosti

molekúl, v dôsledku čoho prispieva k zvyšovaniu rizika trombózy (8, 9). Ďalší výskum v tejto oblasti potvrdí, alebo vyvráti správnosť doterajších predpokladov.

Preventomika namiesto záveru

V rámci Európskej únie začal 1. novembra 2018 projekt tzv. preventomiky, ku ktorému je pre záujemcov k dispozícii aj webová stránka (https:// preventomics.eu/about-preventomics/). Predpokladaný dátum ukončenia projektu je 31. október 2021. Projekt si kladie za cieľ poskytovať záujemcom personalizované rady podopreté výskumom, v oblasti stravovania a životného štýlu takou formou, aby dokázali zmeniť historicky vžité nesprávne vzorce životosprávy a prispeli tak k zníženiu telesnej hmotnosti, pravidelnému cvičeniu alebo aspoň k zaradeniu pohybu ako takého rekreačnou formou, k zvýšenému pitiu obyčajnej vody a obmedzovaniu konzumácie alkoholických, sladených a energetických nápojov a k lepšej spánkovej hygiene (spánok lieči) (10). Milí čitatelia, prajem si, aby vám množstvo vedeckých poznatkov v oblasti stravovania (tradičných aj kontroverzných či protichodných) nezatienilo schopnosť zdravého rozumu a triezveho posudzovania vecí, ale najmä, aby vám to nezobralo radosť zo života. Nezabudnite, že ľudský život vedie k smrti bez ohľadu na to, koľko úsilia na to vynakladáme.

3. Palmnäs, M., Brunius, C., Shi, L., Rostgaard-Hansen, A., Torres, N. E., González-Domínguez, R., Zamora-Ros, R., Ye, Y. L., Halkjær, J., Tjønneland, A., Riccardi, G., Giacco, R., Costabile, G., Vetrani, C., Nielsen, J., Andres-Lacueva, C., & Landberg, R. (2020). Perspective: Metabotyping-A Potential Personalized Nutrition Strategy for Precision Prevention of Cardiometabolic Disease. Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 11(3), 524–532. https:// doi.org/10.1093/advances/nmz121 4. Picó, C., Serra, F., Rodríguez, A. M., Keijer, J., & Palou, A. (2019). Biomarkers of Nutrition and Health: New Tools for New Approaches. Nutrients, 11(5), 1092. https://doi.org/10.3390/ nu11051092 5. Quesada-Vázquez, S., Aragonès, G., Del Bas, J. M., & Escoté, X. (2020). Diet, Gut Microbiota and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Three Parts of the Same Axis. Cells, 9(1), 176. https://doi. org/10.3390/cells9010176 6. Richling, C: The Link Between TMAO, Your Gut Health and Heart Disease., 2017. https://www.ornish.com/zine/ link-tmao-gut-health-heart-disease/ 7. Janeiro, M. H., Ramírez, M. J., Milagro, F. I., Martínez, J. A., & Solas, M. (2018). Implication of Trimethylamine N-Oxide (TMAO) in Disease: Potential Biomarker or New Therapeutic Target. Nutrients, 10(10), 1398. https://doi.org/10.3390/ nu10101398 8. Subramaniam, S., & Fletcher, C. (2018). Trimethylamine N-oxide: breathe new life. British journal of pharmacology,

Literatúra 1. Li, C., Li, J., He, F., Li, K., Li, X., & Zhang,

175(8), 1344–1353. https://doi. org/10.1111/bph.13959 9. Zhu, W., Gregory, J. C., Org, E., Buffa,

Y. (2020). Matrix Gla protein regulates

J. A., Gupta, N., Wang, Z., Li, L., Fu,

adipogenesis and is serum marker

X., Wu, Y., Mehrabian, M., Sartor, R.

of visceral adiposity. Adipocyte, 9(1),

B., McIntyre, T. M., Silverstein, R. L.,

68–76. https://doi.org/10.1080/2162394

Tang, W., DiDonato, J. A., Brown, J.

5.2020.1721692

M., Lusis, A. J., & Hazen, S. L. (2016).

2. Jaminon, A.M.G., Dai, L., Qureshi, A.R. et al. Matrix Gla protein is an independent predictor of both intimal and medial vascular calcification in chronic kidney disease. Sci Rep 10, 6586 (2020). https://doi.org/10.1038/ s41598-020-63013-8

Gut Microbial Metabolite TMAO Enhances Platelet Hyperreactivity and Thrombosis Risk. Cell, 165(1), 111–124. https://doi.org/10.1016/j. cell.2016.02.011 10. https://preventomics.eu/aboutpreventomics/

Unilabs Slovensko 73


T É M A ČÍ S LA

Syndróm polycystických ovárií MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH GYNDANYS, s. r. o., Gynekologická a pôrodnícka ambulancia, Ambulancia gynekologickej urológie Nové Zámky

74 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti

Úvod

Syndróm polycystických ovárií (PCOS) nie je jedno definované ochorenie, ale syndromologická diagnostická jednotka, ktorá zahŕňa heterogénne spektrum pacientok (1, 2). Je jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich endokrinopatií u žien v reprodukčnom veku a veľmi často spôsobuje sterilitu. Maximum výskytu je medzi dvadsiatym až tridsiatym rokom života, postihnutých je 5 – 10 % ženskej populácie (v závislosti od použitých diagnostických kritérií), u kaukazskej rasy je to 6 – 15 %, u černošskej a hispánskej populácie je výskyt ešte vyšší (3). U žien medzi osemnástym až dvadsiatym piatym rokom života, ktoré ešte nerodili, je výskyt okolo 15 %, za príčinu sa považuje nárast telesnej hmotnosti v období puberty (4, 5). Syndróm polycystických ovárií je heterogénna skupina ochorení, ktorej jediným spoločným znakom je nadprodukcia androgénov, preto niektorí autori uprednostňujú označenie hyperandrogénny syndróm (6).

Etiológia

PCOS je komplexné ochorenie, ktorého etiológia nie je známa. Niektoré štúdie podporujú genetický faktor vedúci k vzniku ochorenia (7). PCOS je oligogenetické ochorenie, v rodinách žien s PCOS je 20 – 40-percentná prevalencia tohto syndrómu. Pre klinickú expresiu je však dôležitý životný štýl a faktory životného prostredia. Environmentálne faktory ovplyvňujúce PCOS môžu byť klasifikované ako prenatálne (fetálne vývojové programovanie, nízka pôrodná hmotnosť) a postnatálne (diéta so zvýšeným objemom nasýtených tukov, obezita, sedavý spôsob života, deficit vitamínu D, environmentálne toxíny – bisfenol A) (3).

Tabuľka č. 1: Etiológia – úrovne patologických zmien. Genetické faktory Epigenetické modifikácie Prenatálna expozícia androgénov Inzulínová rezistencia Centrálna neuroendokrinná regulácia Ovariálna steroidogenéza

5 – 10 %

Maximum výskytu PCOS je medzi dvadsiatym až tridsiatym rokom života, postihnutých je 5 – 10 % ženskej populácie.

Klinický obraz

Definícia PCOS je založená na prítomnosti hyperandrogenizmu, chronickej oligoanovulácie a na ultrazvukovom náleze polycystických ovárií – po vylúčení iných príčin hyperandrogenizmu (8). Medzi klinické prejavy súvisiace s vysokými hladinami androgénov patrí hirzutizmus, akné, seborea a difúzna alopécia. Hirzutizmus je definovaný ako nadmerný rast terminálneho vlasu u žien, ktorý sa vyskytuje v typicky mužskej distribúcii – nad hornou perou, na brade, lícach, periareolárne a v strednej časti sterna, pozdĺž linea alba, v dolnej časti brucha, v krížovej oblasti, na chrbte, ramenách a stehnách. Stupeň hirzutizmu koreluje s hladinou voľného testosterónu v krvi (6). Akné sa vyskytuje asi u 15 – 20 % pacientok s PCOS, keďže sa však často vyskytuje aj v bežnej populácii, je to nedostatočný ukazovateľ PCOS. Stupeň akné nekoreluje s koncentráciou androgénov, výskyt akné u pacientky staršej ako 20 rokov je však suspektný. Androgénna alopécia je difúzne preriedenie vlasov v oblasti kapilícia u žien. Aj keď postihuje okolo 22 % žien s PCOS, jeho korelácia s PCOS je slabá. Najspoľahlivejšími ukazovateľmi PCOS sú prítomnosť hirzutizmu a elevácia voľného testosterónu. Pacientky majú poruchy menštruačného cyklu, najčastejšie oligomenoreu až sekundárnu amenoreu. Chronická oligo- až anovulácia patrí medzi najčastejšie príznaky

Unilabs Slovensko 75


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 2 : Kritériá pre PCOS. Hyperandrogenémia Klinické prejavy hyperandrogenizmu (hirzutizmus, akné, seborea, alopécia) Chronická anovulácia

Tabuľka č. 3: K symptómom PCOS patria poruchy: Menštruačného cyklu Plodnosti Sekundárnych pohlavných znakov Sexuálneho vývoja Morfológie a funkcie reprodukčných orgánov Extragenitálnych orgánov Metabolické Psychomotorické

PCOS, následkom je sterilita. Treba vylúčiť inú príčinu anovulácie: hyperprolaktinémiu a ovariálne zlyhanie. Napriek tomu 20 – 30 % pacientok s oligo a/alebo anovuláciou a PCOS má pravidelný menštruačný cyklus. Príčinou dysfunkčného krvácania z maternice je necyklická produkcia estrogénov, čím vzniká hyperplázia endometria s rizikom vzniku karcinómu endometria (6, 9). K najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim závažnosť prejavov patrí hmotnosť: čím je hmotnosť pacientky vyššia, tým sú prejavy ochorenia výraznejšie. Medzi dlhodobé riziká PCOS patria metabolické komplikácie: porucha glukózovej tolerancie, diabetes mellitus 2. typu, dyslipoproteinémia a s tým súvisiace riziko kardiovaskulárnych ochorení. PCOS má vplyv aj na psychické zdravie, prejavuje sa depresiou (2, 7, 9).

Diagnostika

Na diagnózu PCOS je potrebná simultánna prítomnosť hyperandrogénneho stavu (klinického alebo biochemického) a ovariálnej dysfunkcie (chronická anovulácia a/alebo ultrazvukový obraz polycystických ovárií) (10, 11). Hyperandrogenizmus môže byť vyjadrený laboratórne ako hyperandrogenémia, t. j. zvýšenie hladín cirku-

76 inVitro

lujúcich endogénnych androgénov v krvi nad hornú hranicu alebo jeho klinickými prejavmi (akné, hirzutizmus, androgénna alopécia). Väčšina žien má klinické aj laboratórne znaky hyperandrogenizmu. U žien s podozrením na PCOS treba vyšetriť celkový testosterón, voľný testosterón, androstendión, dehydroepiandrosterón (DHEA) a dehydroepiandrosterón sulfát (DHEAS). Najsenzitívnejší marker je voľný testosterón (12). Za diagnostické kritérium PCOS sa považuje ultrazvukový nález 25 a viac folikulov v jednom vaječníku, používa sa vaginálna sonda s frekvenciou rovnou alebo vyššou ako 8 MHz. V ováriu dochádza k akumulácii malých folikulov spôsobených zastavením ich rastu v štádiu 5-7 mm. Morfológia ovária môže byť ovplyvnená viacerými faktormi, v prípade užívania hormonálnej antikoncepcie môže byť ultrazvukové vyšetrenie realizované najskôr 3 mesiace po jej dobratí. Samotná prítomnosť polycystických ovárií zistená ultrazvukovým vyšetrením nestačí na definíciu PCOS (13). Diagnostika oligo/anovulácie je založená na vyšetrení progesterónu 8 – 12 dní pred očakávaným menštruačným krvácaním a/alebo na chýbaní corpus luteum zistenom ultrazvukovým vyšetrením ovárií v troch po sebe idúcich cykloch. Hladina anti-Müllerovho hormónu (AMH) v sére odráža počet antrálnych folikulov u žien s PCOS, ale aj u žien s normálnym cyklom. AMH je považovaný za marker ovariálnej rezervy a jeho koncentrácia klesá s vekom. Pri PCOS je hladina AMH zvýšená (14). Ak sa ultrazvukovým vyšetrením zistí nedostatočný počet antrálnych folikulov, tak hodnota AMH spolu s hyperandrogenizmom a oligo/anovuláciou podporuje diagnózu


Zmeny telesnej hmotnosti

PCOS. Pri PCOS nachádzame vo folikulárnej fáze menštruačného cyklu zvýšené sérové hladiny luteinizačného hormónu (LH), pomer LH/ FSH (folikulostimulačný hormón) je vyšší ako 2-3. Tento parameter je však len pomocné kritérium (15). U žien s PCOS sa popisujú normálne hodnoty sérového estradiolu a zvýšené koncentrácie estrogénov, ktoré pochádzajú z aromatizácie zvýšených hladín androgénov. Pri PCOS nachádzame aj zníženú hladinu SHBG (sex hormon binding globulin). Keďže pri PCOS býva patologický oGTT (glukózo-tolerančný test), mali by ho podstúpiť všetky ženy s anovuláciou a ultrazvukovým obrazom polycystických ovárií, ale najmä obézne. Asi u 30 % pacientok s PCOS býva mierne zvýšená hladina prolaktínu (6).

Diferenciálna diagnostika

PCOS je diagnostikovaný per exclusionem, t. j. diagnóza môže byť potvrdená až po

vylúčení iných príčin hyperandrogénneho stavu a oligoanovulácie. Treba vylúčiť ochorenia štítnej žľazy, u žien s hypotyreózou sa pozorujú znížené hladiny SHBG a zvýšená hladina voľného testosterónu. Približne 30 – 40 % žien s hypotyreózou má PCOS. Častým laboratórnym nálezom u žien s PCOS je hyperprolaktinémia. Ďalej treba vylúčiť kongenitálnu hyperpláziu, androgén-sekrečné tumory a Cushingov syndróm (7). Kongenitálna adrenálna hyperplázia je vrodený deficit enzýmov uplatňujúcich sa pri syntéze steroidov, v 95 % ide o dedičný deficit 21-hydroxylázy. Virilizujúca kongenitálna adrenálna hyperplázia – porucha nastáva len v glukokortikoidovom rade, prejavuje sa virilizáciou novorodenca, vzniká ženský pseudohermafroditizmus. Ak sa nelieči, stav progreduje do pseudopubertas praecox heterosexualis.

Unilabs Slovensko 77


T É M A ČÍ S LA

Salt loosing kongenitálna adrenálna hyperplázia – defekt je aj v mineralokortikoidovom rade. V klinickom obraze prevláda virilizácia a metabolický rozvrat, strata sodíka a vody. Adrenálna kríza sa prejaví na 2. – 4. deň po pôrode, môže viesť až k úmrtiu novorodenca. Treba vyšetriť 17-OH-progesterón v sére. Late-onset kongenitálna adrenálna hyperplázia sa prejavuje až v detstve alebo puberte, k poruche metabolizmu minerálov nedochádza. Stav sa prejavuje virilizáciou vonkajšieho genitálu menšieho stupňa, akné, hirzutizmom, seboreou, alopéciou, anomáliami rastu, sterilitou a nepravidelným menštruačným cyklom. Laboratórnym vyšetrením zistíme normálny alebo mierne zvýšený 17-OH-progesterón, ale po vykonaní ACTH testu (adrenokortikotropný hormón) 17-OH-progesterón stúpa. Idiopatický hyperandrogenizmus je porucha, pri ktorej majú ženy normálnu ovariálnu morfológiu a pravidelný menštruačný cyklus. Pri idiopatickom hirzutizme nie je prítomný nadbytok androgénov alebo endokrinná porucha, diagnostikuje sa u žien s normálnymi hladinami androgénov a pravidelným menštruačným cyklom. Pri PCOS nedochádza k virilizácii (klitoridomegália, zhrubnutie hlasu, zvýšenie svalovej hmoty). Najčastejšou príčinou vzniku Cushingovho syndrómu je adenóm hypofýzy. Klinicky sa prejavuje centrálnou obezitou, moon face, proximálnou myopatiou, striami, tenkou kožou, pletorou, poruchou glukózovej tolerancie. Na Cushingov syndróm myslíme, ak je stav sprevádzaný inými, pre PCOS neobvyklými príznakmi, ako sú ľahká tvorba hematómov, strie alebo arteriálna hypertenzia. V diagnostike sa používa dexametazónový supresný test. Tumory produkujúce androgény sú charakteristické poruchou menštruácie, akcelerovanou virilizáciou a hladinami testosterónu nad 7 nmol/l. Treba vylúčiť neepiteliálne tumory ovárií (granulózotekálny, tumor zo Sertoliho-Leydigových buniek, gonadoblastóm), tumory kôry nadobličiek, tumory indikujúce tvorbu androgénov (prolaktinóm, tumor produkujúci ACTH alebo HCG). Pri týchto nádoroch sú hladiny androgénov vyššie a rozvoj príznakov je rýchlejší ako u PCOS, potrebné sú vyšetrenia pomocou ultrazvuku, CT a MRI. V anamnéze nesmieme opomenúť užívanie androgénov alebo anabolických steroidov (2).

78 inVitro

V patogenéze PCOS má významnú úlohu najmä abdominálna obezita. Obéznych je asi 50 % dospelých žien a približne 30-40 % adolescentiek s PCOS, väčšina z nich má obezitu ťažkého stupňa.

Ultrazvukový obraz polycystických ovárií bez klinickej symptomatológie hyperandrogenizmu sa môže vyskytovať približne u 20 – 30 % zdravých žien (16).

Obezita a redukcia hmotnosti

V patogenéze PCOS má významnú úlohu najmä abdominálna obezita, ktorá vedie k zníženiu hladín SHBG, čím dochádza k zvýšeniu hladiny voľného testosterónu s akcentáciou príznakov ochorenia. Následne dochádza k periférnej konverzii androgénov na estrogény, čo má za následok dysfunkčné krvácanie (6). Distribúcia telesného tuku predikuje závažnosť hyperandrogenémie nezávisle od BMI – množstvo viscerálneho tuku (určené pomocou tzv. waist-to-hip ratio) koreluje s koncentráciou voľného testosterónu a DHEA. Obéznych je asi 50 % dospelých žien a približne 30 – 40 % adolescentiek s PCOS, väčšina z nich má obezitu ťažkého stupňa. Obezita v období menarché spôsobuje hyperinzulinémiu a zvyšuje inzulínovú rezistenciu, čo akcentuje príznaky PCOS (4). Terapeutickou metódou prvej voľby je redukcia telesnej hmotnosti. Už pri znížení hmotnosti o 5 % dochádza k úprave dysfunkčnej menštruácie, zlepšeniu fertility, k zníženiu inzulínovej rezistencie, zvý-


Zmeny telesnej hmotnosti

šeniu hladiny SHBG, k zníženiu hladiny cholesterolu a triacylglycerolov. V dôsledku zvýšenia hladiny SHBG dochádza po redukcii hmotnosti k podstatnému zníženiu hladiny voľných androgénov. Diétne opatrenia by mali zahŕňať vyšší príjem bielkovín a nízky príjem uhľohydrátov. Pravidelná pohybová aktivita 3 – 5-krát týždenne by mala byť aeróbneho typu s intenzitou 60 – 90 % maximálnej frekvencie srdca. Redukcia hmotnosti pacientky nemá žiadne kontraindikácie, naráža len na compliance pacientky (6, 17).

8. Conway G, Dewailly D, Diamantikandarakis E et al. The polycystic ovary syndrome: a position statement

Záver

Diagnostikovať PCOS je v klinickej praxi pomerne náročné. PCOS je diagnózou per exclusionem, ktorá si vyžaduje spoluprácu gynekológa a endokrinológa a pri metabolických komplikáciách aj diabetológa, internistu, prípadne kardiológa. Včasná diagnostika a liečba sú dôležité aj ako prevencia vzniku neskorých komplikácií.

from the European Society of Endocrinology. Eur J Endocrinoll 2014; 171(1): 1-29. 9. Ujházi S, Figurová J, Lazúrová I. Fenotypové prejavy syndrómu polycystických ovárií a diagnostické kritériá. Interná med. 2015; 15(10): 444-447. 10. Macut D, Pfeifer M, Yildiz BO et al. Polycystic Ovary Syndrome. Novel Insights into Causes and Therapy. Basel: Karger 2013: 40: 1-21. 11. Fauser BC, Tarlatzis BC, Rebar RW

Literatúra 1. Arora M. World clinics: Obstetrics

et al. Consensus on women´s health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS): the Amsterdam ESHRE/ASRM-

& gynecology. Polycystic ovary

sponsored 3rd PCOS Consensus

syndrome. New Delphi: Jaypee

Workshop Gropus. Fertil Steril.,2012;

Brothers Medical Publishers 2017; 6 (1): 156 s. 2. Čepický a kol. Kapitoly z diferenciální diagnostiky v gynekologii a porodnictví. Grada Publishing, 2018; 1. vydanie, 224 s. 3. Livadas S, Diamanti-Kandarakis E.

97: 28-38. 12. Lazúrová I, Figurová J, Lazúrová Z. Diagnostika syndrómu polycystických ovárií. Vnitř Lék 2015; 61 (12, Suppl 5): 5540-5544. 13. Dewailly D, Lujan ME, Carmina E et al. Definition and significance of

Polycycstic ovary syndrome: Definition,

polycystic ovarian morphology:a task

Phenotypes and Diagnostic Approach.

force report from the Androgen Excess

In Front Horm Res., 2013; 40: 128-141.

and Polycystic Ovary Syndrome

4. Kolařík D, Halaškam M, Feyereisl J. Repetitorum gynekologie. Maxdorf, 2008; 1030 s. 5. Teede HJ, Misso ML, Costello MF. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2018; 110(3): 364–379. 6. Dubová O, Zikán M. Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví. Maxdorf, 2019; 863 s. 7. Goodarzi MO, Dumesic DA, Chazenbalk G et al. Polycystic ovary

Society. Hum Reprod Update 2014; 20(3): 334-352. 14. Casadei L, Madrigale A, Puca F et al. The role of serum anti-Müllerian hormone (AMH) in the hormonal diagnosis of polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 2013; 29(6): 545-550. 15. Stárka L. Endokrinologie. Triton, 2010; 231 s. 16. Vrbíková J, Fanta M, Koryntová D. Syndrom polycystických ovarií. Maxdorf, 2014; 92 s. 17. Moran LJ, Hutchinson SK, Norman RJ

syndrome: etiology, pathogenesis and

et al. Lifestyle changes in woman with

diagnosis. Nat Rev Endocrinol., 2011;

polycystic ovary syndrome. Cochrane

7: 201-231.

Database Syst Rev, 2011; CD007506.

Unilabs Slovensko 79


T É M A ČÍ S LA

Hmotnosť u onkologických pacientov MUDr. Miroslava Malejčíková klinický onkológ Národný onkologický ústav, Bratislava

80 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti

Energeticky a nutrične správne vyvážená strava spolu s fyzickou aktivitou je prevenciou pred kardiovaskulárnymi aj onkologickými ochoreniami. Obezita zvyšuje incidenciu a mortalitu na niektoré nádorové ochorenia hlavne u nádorov pankreasu, pečene, prsníka, endometria a kolorektálneho karcinómu. Na druhej strane, malnutrícia zodpovedá za horší priebeh onkologických ochorení. Je zapríčinená metabolickou aktivitou nádoru, toxicitou liečby a symptómami, ktoré sprevádzajú nádorové ochorenie ako bolesť, porucha motility čreva, vomitus, depresia. Včasná diagnostika a liečba obezity a malnutrície zlepšujú prognózu ochorenia.

Správna strava spĺňajúca kritériá energetického a nutričného pokrytia organizmu znižuje riziko vzniku, recidívy onkologických ochorení, umožňuje optimalizovať liečbu a predlžuje prežívanie. Obezita a podvýživa sú dva extrémy nevyváženej energetickej bilancie, ktoré komplikujú priebeh onkologických ochorení.

Obezita

Obezita je definovaná BMI > 30 kg/m2. Jedným z kancerogénych mechanizmov pri obezite je nadmerný energetický príjem a hyperglykémia, ktorá vedie k hyperinzulinémii. Pri hyperinzuli-

némii dochádza k zníženiu syntézy IGFBP (proteín viažuci inzulínu podobný rastový faktor) v pečeni. Zvýšená hladina voľného IGF (inzulínu podobný rastový faktor) stimuluje IGF-receptor s tyrozínkinázovou aktivitou, ktorá vedie k aktivácii MAPK dráhy a k zvýšenej proliferácii bunky (Obrázok č. 1). Ďalší mechanizmus, ktorý u obéznych pacientov zvyšuje riziko vzniku karcinómov, je nadprodukcia adipokínov, čo sú proteíny produkované hypertrofovanými adipocytmi s prozápalovou a imunitnou aktivitou. Dochádza aj k zmene metabolizmu steroidných hormónov. (1)

Unilabs Slovensko 81


T É M A ČÍ S LA

Inzulín

Obezita

IGF IL-6 Leptín Adiponektín

Adipóza

IL-6

Leptín

GLUT4

IGFR

INSR/

IL6R

ObR

GP130

INS/IGF

Vychytávanie glukózy Glykolýza Tlmenie syntézy glykogénu JAK/STAT

MAPK

PI3K

Proteosyntéza

Migrácia buniek

Prežitie buniek

Progresia bunkového cyklu

Angiogenéza

Obrázok č. 1: Mechanizmus pôsobenia IGF na IGF receptor a stimulácia proliferácie bunky cestou MAPK dráhy.

Obezita v priebehu liečby môže zakryť zvýšené svalové odbúravanie. Napriek vysokému BMI a vyššej váhe je pacient malnutričný so všetkými konzekvenciami na imunitu a výkonnostný stav pacienta.

dov, proteínov, vitamínov, minerálov a stopových prvkov) vedie k merateľným negatívnym zmenám na tkanivách a telovej forme. Hladové regulačné mechanizmy organizmu sú zachované.

Malnutrícia

Ochorením navodená malnutrícia sprevádza akútne alebo chronické ochorenie. Môže, ale nemusí byť spojená so zápalovou reakciou organizmu.

Malnutrícia často sprevádza onkologické ochorenia. Až 45 % pacientov v čase diagnózy nádorového ochorenia trpí podvýživou a 20 % pacientov s touto diagnózou priamo zomiera na nádorovú kachexiu. (2) Pri úplnom hladovaní sa energetické a bielkovinové zdroje vyčerpajú do 40 – 50 dní a pacient zomiera.

Definícia

Malnutrícia je definovaná ako stav výživy, keď deficit energie a nutrientov (sacharidov, lipi-

82 inVitro

Kachexia je jedna z foriem malnutrície. Jedná sa o multifaktoriálny syndróm spojený s nechceným váhovým úbytkom a so stratou svalovej hmoty. Je prítomná zápalová reakcia organizmu. Môže, ale nemusí byť sprevádzaná stratou telesného tuku a u obéznych pacientov sa môže ťažšie rozpoznať.

Prevzaté z Lewis Cantley et. al, Obesity and Cancer Mechanisms: Cancer Metabolism. ByCrossFit April 12, 2019

Zväčšené adipózne tkanivo


Zmeny telesnej hmotnosti

Tabuľka č. 1: Skórovací systém BMI (kg/m2)

Váhový úbytok (VÚ) %

28 2.5 6 11 15

25

22

BMI-VÚ stupeň

20

Medián prežívania (mesiace)

0

0

1

1

3

0

20.9

1

2

2

2

3

1

14.6

2

3

3

3

4

2

10.8

3

3

3

4

4

3

7.6

3

4

4

4

4

4

4.3

Podľa stavu výživy, stupňa katabolizmu a odpovede na nutričnú intervenciu môžeme kachexiu deliť nasledovne: • prekachexia – strata < 5 % hmotnosti, • k achexia – strata > 5 % hmotnosti, alebo BMI < 20 kg/m2 a váhový úbytok > 2 % hmotnosti. Prekachexia a kachexia sú reverzibilné včasnou nutričnou intervenciou, ich zvládanie zlepšuje stav a fungovanie organizmu. Znižuje sa morbitida a mortalita pacienta. Refraktérna kachexia je ireverzibilná, objavuje sa v terminálnych fázach ochorenia. Nutričná intervencia nemá význam okrem tlmenia pocitu smädu a hladu. (3) Malnutrícia vedie k zhoršeniu výkonnostného stavu a imunity, následne k horšej tolerancii liečby, dochádza k odkladom alebo redukcii dávok chemoterapie, oddialeniu operácie a v konečnom dôsledku aj k zhoršeniu prežívania. V súčasnosti sa považuje za prognostický faktor ochorenia. Bol vypracovaný skórovací systém, ktorý delí pacientov podľa vstupného BMI a stupňa váhového úbytku na štyri skupiny (stupeň 1 – 4), pričom každej skupine prislúcha odlišná dĺžka celkového prežívania. Z toho vyplýva, že pacienti s progresívnejším váhovým úbytkom a iniciálne podvyživení majú horšie parametre prežívania (Tabuľka č. 1) (4)

ktoré zodpovedajú za polovicu úmrtí na nádorové ochorenia. (5) Kachexia je väčšinou spájaná s terminálnou fázou ochorenia. Môže sa však objaviť v hociktorom štádiu a aj u kuratívnych diagnóz, kde je zvrátiteľná liečbou základného ochorenia a podpornou terapiou. (6)

Etiopatogenéza

1. Vylučovanie metabolicky aktívnych látok nádorom s syndróm zápalovej reakcie organizmu pri nádorovom ochorení.

Metabolická odpoveď organizmu na malígny nádor sa podobá stresovej reakcii organizmu. Ústrednú rolu tu zohráva chronická zápalová odpoveď organizmu s vylučovaním prozápalových cytokínov ako IL-1, IL-6, IFNγ a TNFα. (7) Dochádza k zvýšenému metabolizmu glukózy, ktorá sa spracováva v energeticky náročnom Coriho cykle, v ktorom sa laktát vytvorený v kostrovom svale a v hemoglobíne transportuje do obličiek a pečene, kde je konvertovaný na glukózu. Na druhej strane dochádza k vzniku inzulínovej rezistencie. V metabolizme tukov je porušená rovnováha medzi lipogenézou a lipolýzou v prospech lipolýzy, ktorá súvisí so zníženým príjmom potravy, zvýšenou aktivitou katecholamínov a uvoľňovaním LMF (lipidy modifikujúceho faktora) z nádorovej bunky. Najviac je alterovaný metabolizmus proteínov, kde dominuje proteolýza a glukoneogenéza

45 % Až 45 % pacientov v čase diagnózy nádorového ochorenia trpí podvýživou.

Kachexia sa najčastejšie vyskytuje pri nádoroch pankreasu, pažeráka, žalúdka, pľúc a obličiek,

Unilabs Slovensko 83


T É M A ČÍ S LA

3 mesiacov. Určuje sa ako rozdiel východiskovej hmotnosti a aktuálnej hmotnosti. Okrem toho pátrame aj po zmene chuti do jedla, zmene vnímania jednotlivých chutí, tolerancii onkologickej liečby z hľadiska príjmu potravy, po pridružených ochoreniach gastrointestinálneho a endokrinného systému, zohľadňujeme aj sociálno-ekonomický status, ktorý môže ovplyvňovať zloženie a kvalitu potravín.

Metabolická odpoveď organizmu na malígny nádor sa podobá stresovej reakcii organizmu. Ústrednú rolu tu zohráva chronickázápalová odpoveď organizmu s vylučovaním prozápalových cytokínov ako IL-1, IL-6, IFNγ a TNFα.

následkom vzostupu katecholamínov, kortizolu, glukagónu a nádorového glykoproteínu PIF (proteolýzu indukujúci faktor). Dôsledkom týchto dejov dochádza ku katabolizmu telových proteínov s odbúravaním predominantne svalových zásob. (8) 2. Obštrukcia tráviaceho traktu, porucha trávenia a vstrebávania živín – hlavne pri nádoroch gastrointestinálneho traktu. 3. Nežiadúce účinky onkologickej liečby – náročné diagnosticko-terapeutické postupy s nutnosťou byť pred vyšetrením nalačno, anorexia, nauzea, vomitus, xerostomia, stomatitída, obstipácia, hnačka. 4. Symptómy sprevádzajúce nádorové ochorenie – bolesť, dyspnoe, anxiozita až depresívny syndróm.

Diagnostika

Diagnostika vychádza z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych a funkčných testov. Dôležité je hodnotenie dynamiky zmien jednotlivých sledovaných parametrov. V anamnéze pátrame po váhovom úbytku. Za malnutríciu považujeme, ak dôjde k poklesu telesnej hmotnosti o viac ako 5 % za obdobie

84 inVitro

Pri objektívnom vyšetrení stanovujeme výšku, hmotnosť pacienta, vypočítame BMI, veľkosť kožnej riasy nad tricepsom, obvod paže, všímame si habitus, ascites, edémy, stav svalovej hmoty a distribúciu tuku. Z laboratórnych parametrov hodnotíme cirkulujúce plazmatické proteíny. Patrí sem albumín, ktorého fyziologické koncentrácie sú v rozmedzí 35 – 48 g/l, koncentrácie v rozmedzí 28 – 35 g/l hovoria o miernom nutričnom deficite, hodnota nižšia ako 28 g/l svedčí o závažnom nedostatku. Pri akútnych stavoch dochádza k jeho poklesu so súčasným vzostupom CRP. Nevýhodou je jeho dlhý polčas rozpadu 21 dní. V tomto kontexte je výhodnejší prealbumín s polčasom rozpadu 16 hodín. Cholínesteráza s polčasom 24 hodín je porovnateľná s prealbumínom, jej nižšia hladina naznačuje katabolizmus za predpokladu, že nie je prítomné ochorenie pečene. Ďalším ukazovateľom je transferín, ktorého hladina ale stúpa aj pri deficite železa v organizme. (9) O malnutrícii svedčia aj niektoré parametre krvného obrazu – makrocytová anémia s vysokým MCV, ktorá odráža deficit vitamínu B12 a kyseliny listovej. Vhodné je sledovanie mineralogramu (Fe, P, Zn, Se, Cu, Mg), hladín vitamínov (A, D, E, C, B1, B2, B12), hormónov štítnej žľazy a lipidového spektra. Medzi funkčné testy patrí elektrická bioimpedancia, ktorá je založená na tom, že tkanivá tela kladú striedavému prúdu s nízkou intenzitou a meniacou sa frekvenciou rôzny odpor, ďalej sila stisku ruky, funkčný výdychový test. Imunologickú zdatnosť organizmu odráža hladina imunoglobulínov, CD 4 a CD 8 lymfocytov. (10) Do budúcnosti sa uvažuje aj o hodnotení množstva svalovej hmoty, viscerálneho a celkového tuku v rovine tretieho lumbálneho stavca podľa CT vyšetrenia. Nízky objem svalovej hmoty je spojený s horšou toleranciou liečby a vyššou mortalitou. (11) Bolo by vhod-


Zmeny telesnej hmotnosti

né vypracovanie referenčných pásiem poklesu svalového úbytku v závislosti od pohlavia a veku a jeho vplyv na celkové prežívanie. Chýbajú však dostatočné dáta. (12) Priebežné hodnotenie nutričného stavu by malo byť súčasťou starostlivosti o onkologického pacienta od začiatku jeho diagnostiky, počas liečby a sledovania. K hodnoteniu nám pomáhajú viaceré skórovacie systémy a to Nutrition Risk Screening 2002 pre hospitalizovaných, the Malnutrition Universal Screening Tool pre ambulantných a Mini Nutritional Assessment Short Form pre geriatrických pacientov. (6)

Terapia

Strava onkologického pacienta by mala byť energeticky a nutrične vyvážená. Denný energetický príjem by sa mal pohybovať okolo 20 – 25 do 35 kcal/kg za deň, kaloricky bohatší príjem by mali mať ambulantní pacienti, mladí, s úvodne nízkym BMI, muži a pacienti, u ktorých sa plánuje operačný výkon. Nutrične vyvážená potrava by mala obsahovať približne 40 % sacharidov (hlavne polysacharidov), 40 % tukov s vysokým obsahom nenasýtených mastných kyslín a 20 % proteínov. Denný príjem proteínov obsahujúcich esenciálne amimokyseliny (napr. valín, leucín a izoleucín) by sa mal pohybovať na úrovni 1 g/kg až 1,5 g/kg za deň. Ak nepostačuje na krytie energetických potrieb organizmu kuchynsky pripravená strava, dopĺňame ju o prípravky enterálnej a parenterálnej vyživy. Pokiaľ je funkčný tráviaci trakt, enterálnu výživu vždy uprednostňujeme pred parenterálnou. I pri minimálnom enterálnom príjme si zachováva črevo schopnosť udržať črevnú bariéru a zabraňuje tak bakteriálnej translokácii. Znižuje sa aj riziko infekčných komplikácií v súvislosti so zavedeným centrálnym venóznym prístupom, ktorý je pri parenterálnej výžive nutný. Benefitom enterálnej výživy je v neposlednom rade aj nižšia cena. (6)

Z hľadiska zloženia rozlišujeme dva typy enterálnej výživy – polymérna, ktorá je využiteľná u väčšiny pacientov, neobsahuje laktózu a je bezlepková. Oligomérna je vyhradená pre pacientov, u ktorých je porušené trávenie substrátov s vysokou molekulovou hmotnosťou (dekompenzovaná celiakia, niektoré prípady Crohnovej choroby, syndróm krátkeho čreva). Možno ju taktiež použiť pri intolerancii polymérnej výživy, ktorá sa prejavuje ako zápcha, hnačka, meteorizmus, pankreatická insuficiencia, ťažká malabsorbcia atď. Tieto prípravky sú nízkomolekulové a rozštiepené, preto na svoje vstrebávanie nevyždujú tráviace enzýmy. Sú neochutené a vhodné na podávanie do tenkého čreva. V praxi sa aj kvôli finančnej náročnosti nepoužívajú často. Z hľadiska množstva energie môžeme prípravky rozdeliť na hypokalorické 0,75 kcal/1 ml – vhodné sú pre diabetikov, izokalorické 1 kcal/1 ml – určené hlavne pre sondové podávanie a hyperkalorické 2 kcal/1 ml – preferenčne ako sipping, u pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému a pacientov s renálnou insuficienciou, keď treba dbať na reštrikciu objemu. Enterálna výživa môže byť doplnková vo forme sippingu, to znamená popíjanie medzi normálnou stravou, je určená pre pacienta, ktorý konzumuje bežnú potravu, ale jeho príjem nie je dostatočný. Predstavuje asi 300 – 600 kcal/deň, čo sú približne tri nápoje denne. (13) V súčasnosti je na trhu viacero sladkých príchutí, opakovane sa skúšajú aj slané. Prípravky bez príchute možno pridať do kuchynsky pripraveného jedla a zvýšiť tak jeho kalorickú a nutričnú hodnotu. Nápoje podávame chladené. Úplná enterálna výživa predstavuje 2 000 – 2 500 kcal/deň. Predstavuje to asi 30 – 35 kcal/kg za deň. Vypočítava sa na ideálnu hmotnosť (výška -100). Ak má pacient BMI pod 18, je vhodnejšie prerátanie kalorického príjmu

Tabuľka č. 2 : Absolútne kontraindikácie enterálnej výživy 1

krvácanie do tráviaceho traktu, ileus, apendicidída, cholecystítída, divertikulitída, perforácia

2

vysoké fistuly s veľkými stratami

3

úplná strata funkcie čreva - mukozitída, pseudoobštrukcia tažká enteritída, kolitída

Unilabs Slovensko 85


T É M A ČÍ S LA

na aktuálnu váhu s postupnou eskaláciou. K podávaniu treba zabezpečiť vstup do tráviaceho traktu. Vstupy zabezpečujúce podávanie výživy do žalúdka sú nazogastrická sonda (NGS) a perkutánna endoskopická gastrostómia (PEG), eventuálne pri nemožnosti gastrofibroskopie chirurgická gastrostómia. NGS by nemala byť zavedená dlhšie ako 4 týždne (14). Ak plánujeme úplnú enterálnu výživu na dlhšie obdobie, vhodné je zavedenie PEGu. Vstupy umožňujúce podávanie enterálnej výživy do tenkého čreva sú nazojejunálna sonda (NJS), chirurgická jejunostómia (JS), perkutánna gastrojejunostómia (PGJ), endoskopicky asistovaná jejunostómia.

Parenterálna výživa

Ak je enterálna výživa kontraindikovaná, alebo ju pacient netoleruje, je možné zahájenie parenterálnej výživy. Vždy treba zvážiť jej benefit

Nutrične vyvážená potrava by mala obsahovať približne 40 % sacharidov (hlavne polysacharidov), 40 % tukov s vysokým obsahom nenasýtených mastných kyslín a 20 % proteínov.

86 inVitro

a riziká, zohľadniť prognózu pacienta a zvrátiteľnosť stavu, ktorý vyvolal malnutríciu. Možno ju podávať krátkodobo, alebo ako dlhodobú domácu parenterálnu výživu. Krátkodobo je indikovaná na preklenutie gastrointestinálnej toxicity (stomatitída, obštrukcia, nefunkčnosť tráviaceho traktu) po chemoterapii, rádioterapii alebo operácii. (15) Dlhodobá parenterálna výživa je indikovaná u pacientov s hypofágiou až dysfágiou, alebo s obštrukciou tráviaceho traktu ako dôsledok subakútnej až chronickej iatrogénnej enteropatie. Aj u pacientov so zlým výkonnostným stavom a rýchlo progredujúcim ochorením možno zvážiť parenterálnu výživu, ak je pravdepodobnosť úmrtia na kachexiu vyššia ako na samotné nádorové ochorenie. Nutričná podpora v paliatívnej medicíne zlepšuje kvalitu života pacientov a je spojená s lepším 3- a 6-mesačným prežívaním. (6, 16)


Zmeny telesnej hmotnosti

Záver

Obezita predstavuje rizikový faktor vzniku nádorového ochorenia a zvyšuje riziko recidívy. Niekedy môže prekryť rozvíjajúcu sa malnutríciu (sarkopenická obezita), keď dochádza k úbytku svalovej hmoty bez straty tuku. Malnutrícia je problémom prakticky polovice pacientov s onkologickým ochorením už v čase diagnózy. Nie je teda len záležitosťou terminálne chorých pacientov. Zhoršuje kvalitu života, výkonnostný stav, imunitný systém, zhoršuje toleranciu liečby, môže oddialiť alebo znemožniť operáciu a skrátiť prežívanie. BMI v čase diagnózy a rýchlosť váhového úbytku majú vplyv na

prežívanie. Preto je veľmi dôležité monitorovanie nutričného stavu pacienta už od diagnózy nádorového ochorenia. Najdôležitejšie je zachovanie perorálneho príjmu a tzv. kuchynská diéta. Ak je nepostačujúca, možno ku kalorickému a nutričnému príjmu doplniť prípravky enterálnej výživy. Enterálna výživa môže v indikovaných prípadoch nahradiť aj denný kalorický príjem. Parenterálna výživa je rezervovaná pre prípady, keď je enterálna kontraindikovaná alebo ju pacient netoleruje.

Literatúra 1. Gallagher EJ, LeRoith D. Obesity

8. Shils M, Shike M, Ross C, et al. Modern

The prognosis of incurable cachectic

and Diabetes: The Increased Risk of

Nutrition in Health and Disease: 10th

cancer patients on home parenteral

Cancer and Cancer-Related Mortality.

Edition. ISBN 978-07-817-413-30.

nutrition a multi –centre observational

Physiol Rev. 2015;95(3):727-48.

Lippinocott Williams & Wilkins 2005.

study with prospective follow up of 414

2. Tisdale MJ. Cachexia in cancer patients. Nat Rev Cancer. 2002;2(11):862-71. 3. Cederholm, T, Barazzoni, R, Austin, P,

9. Zazula R, Wohl P, Wohl P. Hodnocením metabolického a nutričního stavu nemocných. Ped. Pro Praxi 2006;1:12-14. 10. Češka R, Tesař V, Dite P, et al. Interna 1.

et al. ESPEN guidelines on definitions

vydání. ISBN: 978-80-387-423-0. Triton

and terminology of clinical nutrition.

2010

Clin Nutr 2017; 36(1):49-64. 4. Martin L, Senesse P, Gioulbasanis

11. Kazemi-Bajestani SM, Mazurak VC, Baracos V. Computed tomography

I, et al. Diagnostic criteria for the

– defined muscle and fat wasting

classification of cancer-associated

are associated with cancer clinical

weight loss. J Clin Oncol.

outcomes. Semin Cell Dev Biol.

2015;33(1):90-9. 5. Baracos VE, Martin L, Korc M, et al. Cancer – associated cachexia. Nat Rev Dis Primers. 2018;4:17105. 6. Arends J, Baracos V, Bertz H, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr. 2017;36(5):1187-1196. 7. Argiles JM, López-Soriano FJ. The role

patients. Ann Oncol. 2014;25(2):487-93. 15. Yavuzsen T, Davis MP, Walsh D, et al. Systematic review of the treatment of cancer-associated anorexia and weight loss. J Clin Oncol. 2005;23(33):8500-11. 16. Miller S, McNutt L, McCann MA, et al. Use of corticosteroids for anorexia in palliative medicine: a systematic review. J Palliat Med. 2014;17(4):482-5.

2016;54:2-10. 12. Martin L, Birdsell L, Macdonald N, et al. Cancer cachexia in the age of obesity: skeletal muscle depletion is a powerful prognostic factor, indipendent of body mass index. J Clin Oncol. 2013;31(12):1539-47. 13. Dastych M. Entrální výživa v klinické praxi. Interní Med. 2012;14(4):152-156. 14. Bozzetti F, Santarpia L, Pironi L, et al.

of cytokines in cancer cachexia. Med Res Rev. 1999;19(3):223-48.

Unilabs Slovensko 87


T É M A ČÍ S LA

Poruchy príjmu potravy MUDr. Jana Bullová Ambulancia detskej psychiatrie a psychiatrie, Martin

88 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti

13 – 15 rokov Poruchy príjmu potravy vznikajú najčastejšie počas dospievania, vo veku okolo 13 – 15 rokov.

Úvod

Poruchy príjmu potravy sú bio-psycho-sociálnym ochorením, ktoré sa okrem špecifickej psychopatológie prejavujú najmä patologickou formou regulácie telesnej hmotnosti. Najčastejšie vznikajú počas dospievania, vo veku okolo 13 – 15 rokov. V 90 – 95 % prípadov sa vyskytuje u dospievajúcich dievčat a mladých žien. V 5 – 10 % prípadov u mladých chlapcov a mužov. S týmito poruchami sa v praxi stretávame čoraz častejšie aj u detí pred pubertou, ale aj u žien v strednom veku. Pri mentálnej bulímii je nástup ochorenia v neskoršom veku oproti anorexii. Uvádza sa, že až v 50 % prípadov vzniku mentálnej bulímie predchádza epizóda mentálnej anorexie.

Etiológia

Etiológia porúch príjmu potravy je multifaktoriálna. Uplatňujú sa tu vplyvy sociokultúrne, osobnostné, rodinné, biologické, spoločenské (ideál zdravého životného štýlu, zameranie na výkon, úspech...).

Rané sociálne traumy, separácie, úzkosť a neistota v primárnej väzbe môžu poškodiť emocionálny vývoj jedinca a spôsobiť funkčné aj štrukturálne zmeny mozgu (napr. hipokampu). Neurotransmiterové, neuroendokrinné a neurohumorálne zmeny potom môžu spôsobiť celoživotne zvýšenú reaktivitu na stres a dysreguláciu hypotalamo-hypofyzárno-nadobličkovo-gonádovej osi. V čase dospievania, ktoré je náročné na zmeny vo všetkých oblastiach (biologickej, psychologickej a sociálnej), potom môže stres spustiť patologické formy správania s chorobnými prejavmi v rámci stravovania a udržiavania telesnej hmotnosti. Neurovývojový model mentálnej anorexie: vychádza z interakcie genetickej predispozície a environmentálnych vplyvov, pričom spúšťačom ochorenia je stres. Psychosomatický model: vychádza z primárnej kortikálnej dysfunkcie pri riadení rovnováhy

Pychosociálne faktory

vek, pohlavie

Osobnostné rysy

v predchorobí nápadná prispôsobivosť, perfekcionizmus, depresívne a úzkostné poruchy, impulzivita...

Sociálne faktory

nepriaznivá životná udalosť, sexuálne zneužitie v detstve, rizikové povolanie...

Špecifické rizikové faktory

rané sociálne straty, separácia, trauma, stres, úzkosť a neistota v primárnej väzbe, strach z dospelosti, obava z prijatia dospelej materskej roly, zážitok hanby, dlhotrvajúce problémy v rodine, výskyt afektívnych porúch a alkoholizmu v rodine, otcovia bývajú často impulzívni, popudliví, s menšou frustračnou toleranciou, zatiaľ čo matky sú depresívne s pocitmi nespokojnosti, ďalej neadekvátny tlak na výkon zo strany rodiny alebo aj zo strany spoločnosti, držanie diéty, nespokojnosť s vlastným telom, kult štíhlosti...

Biologické rizikové faktory

neurovývojový model mentálnej anorexie, psychosomatický model, genetický model

Unilabs Slovensko 89


T É M A ČÍ S LA v rámci príjmu potravy. Kortikálno-limbické neuronálne okruhy, ktoré sú zodpovedné za riadenie prijímania potravy (orbitofrontálny kortex, amygdala, insulárny kortex) a za kognitívne funkcie, motivačné vzorce a emočné spracovanie stresu (vyššie asociačné oblasti parietálnej a frontálnej kôry, hipokampus) sú pri poruchách príjmu potravy narušené. Emočné spracovanie stresu vedie k zúženiu pozornosti na telesnú schránku a výživu. Chorobné formy stravovania spätne ovplyvňujú funkcie neuronálnych okruhov, napríklad aj zmenami génovej expresie. Na regulácii telesnej hmotnosti a aktivity sa centrálne aj periférne podieľa veľké množstvo hormónov, neurotransmiterov a peptidov. Z látok, ktoré zvyšujú chuť do jedla, ide o neuropeptid Y, endogénny opioidný systém, glukokortikoidy, orexíny, grelín, aminokyseliny glutamát a GABA. Noradrenalín podporuje príjem potravy prostredníctvom α2-adrenergných receptorov, zatiaľ čo β-adrenergné receptory inhibujú príjem potravy. Anorexigénne signály sú sprostredkované cez CRH, inzulín, zápalové cytokíny a cholecystokinín. Na inhibícii príjmu potravy sa podieľa aj serotonín (najmä na príjme sacharidov a pocitu sýtosti) a dopamín (na príjem proteínov). Opiátový systém spolu s GABA zohrávajú významnú úlohu v rovnováhe medzi pôžitkom z jedla a pocitom sýtosti. Syndróm narušenej závislosti na odmene sa môže podieľať najmä na rozvoji psychogénneho prejedania. Významnú úlohu v udržiavaní

50 %

Až v 50 % prípadov vzniku mentálnej bulímie predchádza epizóda mentálnej anorexie.

90 inVitro

energetickej homeostázy má leptín – hormón, ktorý je produkovaný najmä tukovým tkanivom. Komplexné mechanizmy energetickej rovnováhy môžu byť narušené diétami a hladovaním.

Klinický obraz

Mentálna anorexia sa začína väčšinou okolo puberty alebo v adolescencii, často potom, ako sa objavia sekundárne pohlavné znaky. V určitej chvíli dôjde dievča k názoru, že je príliš tučné a začne držať diétu, niekedy môže byť spúšťacím momentom nevhodný výrok z okolia, ktorý sa týka jej vzhľadu, inokedy zasa záťažová situácia, ako rozvod rodičov, úmrtie blízkej osoby. Diétne opatrenia sa postupne stávajú drastickejšími, spočiatku sú obmedzované sladkosti, postupne aj ďalšie jedlá, v niektorých prípadoch aj tekutiny. Exacerbácia cvičenia má nutkavý charakter, redukcia hmotnosti môže viesť až ku kachexii. V klinickom obraze sú prítomné príznaky, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín, a to: a) psychické príznaky: • zvýšená dráždivosť, • strata záujmu o okolie s výnimkou školskej výkonnosti, • porucha vnímania vlastného tela (pacientka má aj napriek extrémnemu vychudnutiu pocit, že je tučná, má strach z priberania), pocit hladu postupne celkom vymizne, u niektorých dievčat pocit hladu pretrváva, nápadné je zaoberanie sa jedlom, pacientky veľmi rady varia pre ostatných, zbierajú recepty...,


Zmeny telesnej hmotnosti • manipulácia s jedlom, jeho schovávanie, vyvolávanie vracania, • konflikty s rodičmi, ktorí sa snažia pacientku nútiť k jedeniu, b) somatické príznaky: • neuroendokrinné: amenorea alebo nepravidelný menzes, abnormálny glukózový tolerančný test s inzulínovou rezistenciou, hypotermia, zvýšené hladiny rastového hormónu a kortizolu, poruchy spánku, • vypadávanie vlasov, nápadne suchá koža, koža býva pokrytá nápadne jemným ochlpením – „lanugom“, zvýšená lámavosť nechtov, • GIT: bolesti brucha, obstipácia, strata zubnej skloviny, zväčšené slinné žľazy, • KVS: bradykardia, arytmia, hypotenzia, • metabolické zmeny (sú následkom nutričného strádania, vracania, abúzu laxatív, diuretík): hypokalemická alkalóza, hypochlorémia, hypokalémia, ktorá sa prejaví svalovou slabosťou a môže viesť k srdcovým arytmiám až k zástave srdca, • dehydratácia, znížená sekrécia vazopresínu, • KO: anémia, leukopénia, trombocytopénia, nízka hodnota FW, • znížená hladina hormónov ŠŽ v dôsledku zníženého bazálneho metabolizmu, • hypercholesterolémia neznámeho pôvodu. V klinickom obraze pri mentálnej bulímii môžeme príznaky rozdeliť tiež do dvoch základných skupín, a to na: a) psychické príznaky: • záchvaty „vlčieho“ hladu, keď pacient dokáže zjesť veľké dávky jedla, • túžba po štíhlej postave, strach z nadváhy, • pocity viny, • ovládavá myšlienka na jedlo, hmotnosť, štíhlu postavu, • emočná labilita, depresívne prežívanie, riziko suicidálneho konania, • môžu byť prítomné aj krádeže jedla alebo peňazí, • zneužívanie liekov, alkoholu, drog, • sekundárna devastácia vzťahov s blízkymi osobami, najmä s rodičmi, b) somatické príznaky: • zvracanie vedie k hypokalemickej alkalóze so zvýšenou hladinou sérového bikarbonátu, k hypochlorémii, hypokalémii, • abúzus laxatív vedie k metabolickej acidóze so znížením hladiny sérového bikarbonátu, • hypokalémia môže spôsobovať spavosť, únavu, srdcové arytmie,

• dehydratácia organizmu, • poškodenie zubnej skloviny a zvýšená kazivosť chrupu, • zväčšenie slinných žliaz, ktoré je spojené so zvýšením hladiny sérovej amylázy, • vzácne komplikácie – akútna dilatácia žalúdka, ruptúra pažeráka.

Diagnostika

Pri diagnostikovaní porúch príjmu potravy treba realizovať nasledujúce vyšetrenia: kompletný laboratórny skríning, endokrinologické vyšetrenie, EKG, EEG, CT mozgu, prípadne MRI, očné pozadie, gynekologické aj neurologické vyšetrenie. V rámci anamnézy sa treba zamerať na zisťovanie detailov ohľadom začiatku a priebehu poruchy príjmu potravy, pacientovej najvyššej a najnižšej hmotnosti a hmotnosti stanovenej ako optimálnej, denných vzorcov stravovania, množstva a doby stravovania, spôsobov stravovania v rodine, prípadných diét u členov rodiny, používania laxatív, diuretík, apod. Na tomto mieste uvádzam diagnostické kritériá podľa MKCH-10: Mentálna anorexia F 50.0 je charakteristická úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti a jej udržovaním, typické je aj popieranie úmyslu, zatajovanie problémov a odmietanie pomoci. Musia byť splnené všetky nasledujúce diagnostické kritériá: 1. telesná hmotnosť je udržovaná najmenej 15 % pod predpokladanou hmotnosťou alebo tzv. Queteletov index hmotnosti tela (BMI) je 17,5 alebo menej, predpubertálni pacienti nespĺňajú v priebehu rastu očakávaný hmotnostný prírastok, 2. znižovanie hmotnosti si spôsobuje pacient sám tým, že sa vyhýba jedlám, po ktorých sa priberá, prípadne jedným alebo kombináciou nasledovného – vyprovokovanie vracania, vyprovokovanie defekácie, užívanie anorektík a diuretík, nadmerné cvičenie, 3. špecifická psychopatológia, pričom pretrváva strach z obezity, skreslená predstava o vlastnom tele ako vtieravá, ovládavá myšlienka a pacient sám považuje za povinné mať nízku hmotnosť, 4. rozsiahla endokrinná porucha (zahŕňa hypotalamo-pituitárnu-gonádovú os), u žien sa prejavuje amenoreou a u mužov stratou sexuálneho záujmu a potencie, výnimkou je vaginálne krvácanie navodené

Unilabs Slovensko 91


T É M A ČÍ S LA hormonálnou liečbou, môžu sa vyskytovať zvýšené hladiny rastového hormónu, zvýšené hladiny kortizolu, zmeny periférneho metabolizmu tyreoidálneho hormónu a odchýlky vo vylučovaní inzulínu, 5. ak sa ochorenie začína pred pubertou, sú oneskorené pubertálne prejavy, alebo dokonca zastavené (zastavuje sa rast, u dievčat sa nevyvíjajú prsia a vzniká primárna amenorea, u chlapcov zostáva detský genitál), po uzdravení dochádza často k normálnemu dokončeniu puberty. Atypická mentálna anorexia F 50.1 sa diagnostikuje, ak chýba jeden alebo viac diagnostických kritérií určených pre mentálnu anorexiu. Pokles telesnej hmotnosti môže niekedy nastúpiť po nechutenstve v súvislosti so somatickým ochorením (napr. angínou), po odznení somatickej poruchy však nechutenstvo aj chudnutie pokračujú a môže sa rozvinúť anorektické správanie vrátane obmedzovania a manipulácie s jedlom. Subklinická forma mentálnej anorexie: pacientky spĺňajú niektoré alebo všetky diagnostické kritériá, ale intenzita príznakov nie je taká výrazná, najčastejšie ide o hraničný BMI, zaoberanie sa jedlom, hmotnosťou, strachom z priberania, časté diéty, narušené postoje k vlastnému telu. Pacientky nevyhľadávajú pomoc, postupne môžu dosiahnuť kliniku mentálnej anorexie. Mentálna bulímia F 50.2 je syndróm charakterizovaný opakujúcimi sa záchvatmi prejedania a prehnanou kontrolou telesnej hmotnosti. Prejedaním a túžbou po štíhlej postave sa u pacientov vytvárajú pocity viny a následná snaha ich zmierniť, najčastejšie vracaním. Na rozdiel od mentálnej anorexie si pacient uvedomuje chorobnosť svojich príznakov a má snahu zbaviť sa prejedania následným vracaním. Mentálna bulímia sa začína neskôr ako mentálna anorexia, často sa však v anamnéze zistí vo viac ako v 50 % prípadov aj v minulosti prítomná anorexia. Môžu sa striedať reštrikčné a bulimické subtypy. Musia byť splnené všetky nasledujúce diagnostické kritériá: 1. neustále zaoberanie sa jedlom, neodolateľná túžba po jedle, epizódy prejedania a konzumácie veľkých dávok jedla v priebehu krátkej doby, 2. snaha vyhnúť sa možnému priberaniu as-

92 inVitro

poň jedným z nasledujúcich spôsobov: vyprovokovanie vracania, zneužívanie laxatív, striedanie období hladovania, užívanie liekov (anorektiká, diuretiká, tyreoidálne preparáty), ak sa bulímia vyskytne u pacienta s DM (diabetes mellitus), môže dôjsť k úmyselnému zanedbávaniu inzulínovej liečby, 3. chorobný strach z tučnoty, často jej predchádza epizóda mentálnej anorexie, pričom interval sa pohybuje od niekoľkých mesiacov do niekoľko rokov. Pre zaujímavosť – klasifikácia DSM-IV rozlišuje pri anorexii reštrikčnú formu a typ so zvracaním. Pri bulímii zasa typ so zvracaním a typ spojený čisto s diétami a excesívnym cvičením, ktoré sa striedajú s prejedaním. Atypická mentálna bulímia F 50.3 sa diagnostikuje v prípade, ak chýba jeden alebo viacero diagnostických kritérií ako pri mentálnej bulímii. Väčšinou ide o pacientov s normálnou alebo nadmernou hmotnosťou s typickými epizódami prejedania nasledovanými vracaním alebo zneužívaním preháňadiel, často sú prítomné depresívne príznaky. Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami F 50.4 Môže ísť o reakciu na stres (sexuálna trauma, strata blízkej osoby). Patrí sem prejedanie následkom psychických faktorov, ktoré vedú k nárastu hmotnosti a k poruchám stravovacích návykov (obezita konfliktová, exogénna). Obezita môže postupne viesť k zníženiu sebahodnotenia, k poruchám nálady, k úzkostným stavom, neistote v osobných vzťahoch, k sociálnej izolácii alebo k rozvoju aj iných somatoformných porúch. Môže však byť navodená aj dlhodobou liečbou psychofarmakami. Zvracanie spojené s inými psychickými poruchami F 50.5 Opakované vracanie sa môže objaviť pri konverzných (disociačných) poruchách a v rámci reakcie na ťažký stres (psychogénne zvracanie). Pri hypochondrickej poruche môže byť vracanie jedným z niekoľkých príznakov. Emočné faktory môžu vyvolať opakovanú nauzeu a vracanie v tehotenstve. Iné poruchy príjmu potravy F 50.8 Patria sem vzácne poruchy neorganického pôvodu u dospelých, ako je pica, teda nutkavé pojedanie látok, ktoré nie sú určené k jedlu alebo aj psychogénna strata chuti do jedla.


Zmeny telesnej hmotnosti Difereciálna diagnostika Tabuľka č. 1: Diferenciálna diagnostika pri mentálnej anorexii Somatické ochorenia

Psychiatrické ochorenia

• spomalenie pasáže GIT • morbus Crohn • sprue, malabsorpčný syndróm • tuberkulóza GIT • alergie na potraviny • hepatitída • tumory • pankreatitída • insuficiencia predného laloku hypofýzy • insuficiencia nadobličiek • hypertyreóza • DM • syndróm týraného dieťaťa

• psychogénne zvracanie • konverzná porucha • depresia (pri depresii môže byť prítomný sekundárny anorektický syndróm, pričom súčasťou mentálnej anorexie býva vždy sekundárne depresívny syndróm, rozdielom je aktívna snaha schudnúť) • schizofrénia • somatizačná porucha • sociálna fóbia • OCD (obsedantno-kompulzívna porucha) • toxikománie

Tabuľka č. 2: Diferenciálna diagnostika pri mentálnej bulímii Somatické ochorenia

Psychiatrické ochorenia

• tumory CNS • migrény, ekvivalenty epileptických záchvatov • ochorenia pažeráka a žalúdka • gastroezofageálny reflux

• borderline (hraničná) porucha osobnosti • závislosť na alkohole alebo iných návykových látkach

Záver

Poruchy príjmu potravy sú veľmi vážnym ochorením, s početnými somatickými komplikáciami. V niektorých prípadoch môže dôjsť až k ohrozeniu života. Čísla o úmrtnosti pri mentálnej anorexii podľa rôznych štúdií dosť kolíšu, pohybujú sa v pásme od 1 až po 18 %. Príčinou úmrtia okrem samovraždy býva metabolický rozvrat alebo smrteľná srdcová arytmia. Zvyšuje sa aj mortalita pri mentálnej bulímii. Preto je z hľadiska lepšej prognózy veľmi dôležitá najmä včasná pomoc, komplexná liečba, prijatie diagnózy pacientom aj jeho príbuznými. Komplexná liečba porúch príjmu potravy si vyžaduje spoluprácu viacerých odborností – psychiatrov, psychológov, endokrinológov, internistov, gynekológov, špecialistov v nutričnom poradenstve. Ľahšie formy sa dajú liečiť ambulantne, no pri závažnejších priebehoch je potrebná hospitalizácia pacienta na pediatrických, prípadne metabolických oddeleniach a špecializovaných psychiatrických pracoviskách.

Literatúra 1. Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. : Diagnostika a terapie duševních poruch. Grada, Praha 2010, 259 – 261. 2. Hort, Vl., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. : Dětská a adolescentní psychiatrie, Portál, Praha 2000, 263 - 274 3. Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J. a kol. : Psychiatrie a pedopsychiatrie, Karolinum, Praha 2015, 278-291. 4. Raboch, J., Pavlovský, P. a kol. : Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, 286-295.

Unilabs Slovensko 93


T É M A ČÍ S LA

Objektívne metódy posudzovania telesnej hmotnosti a telesného tuku (z domácností až po vedecké pracoviská) Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. I. Interná klinika, LF UPJŠ a UNLP, Košice

94 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti

Obezita je multifaktoriálne chronické ochorenie, ktoré predstavuje komplexný problém. Významne sa podieľa na rozvoji diabetu mellitus, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení so závažnými zdravotnými dôsledkami. Obezita nepriaznivo ovplyvňuje aj kvalitu života. Liečba obezity zahŕňa zmenu životného štýlu, diétnu intervenciu, fyzickú aktivitu, medikamentóznu a chirurgickú liečbu. V procese chudnutia je veľmi dôležitá motivácia. Redukcia hmotnosti v relatívne malom rozsahu (5 – 7 %) vedie k zlepšeniu kardiometabolických rizikových faktorov (krvný tlak, triacylglyceroly, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol), k zlepšeniu kompenzácie cukrovky a oddialeniu chronických komplikácií. Úvod

Obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. Príčinou je najčastejšie kombinácia väčšieho energetického príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, psychických vplyvov a spôsob výživy v detstve – tzv. primárna obezita. Zriedkavo ju spôsobuje iné ochorenie, napr. endokrinologické choroby, psychické ochorenie – napr. depresia, bulímia, vrodené choroby alebo lieky. Prevalencia nadváhy a obezity celosvetovo stúpa a od roku 1980 sa zdvojnásobila. Takmer

jedna tretina svetovej populácie má nadváhu alebo obezitu. Podľa dostupných dát Svetovej zdravotníckej organizácie WHO (vyhodnotených k roku 2016) trpelo nadváhou viac ako 1,9 miliardy dospelých vo veku 18 rokov a viac. Z týchto bolo viac ako 650 miliónov obéznych. V roku 2016 malo nadváhu 39 % dospelých vo veku 18 a viac rokov a 13 % bolo obéznych (Obrázok č. 1). Na Slovensku je uvádzaná prevalencia nadváhy a obezity u dospelých nad 18 rokov 56,2 % (muži 63,6 %, ženy 48,8 %) a prevalencia obezity 22,4 % (muži 22,5 %, ženy 22,3 %). Prevalenciu nadváhy a obezity v rámci krajín Európskej únie uvádzajú Obrázok č. 2 a Tabuľka č. 1.

Na Slovensku je uvádzaná prevalencia nadváhy a obezity u dospelých nad 18 rokov 56,2 % (muži 63,6 %, ženy 48,8 %) a prevalencia obezity 22,4 % (muži 22,5 %, ženy 22,3 %).

Obrázok č. 1: Prevalencia obezity vo svete, 2016 (dáta WHO)

Žiadne dáta 0 %

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

> 40 %

Unilabs Slovensko 95


60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

Nadváha – Obezita

Tabuľka č. 1: Výskyt nadváhy a obezity v rámci krajín Európskej únie (3) Muži

Ženy

Spolu

18 rokov a viac

18 rokov a viac

18 až 24

25 až 34

35 až 44

45 až 64

65 až 74

75 rokov a viac

EÚ 28

59,1

44,7

51,6

22,8

37,8

48,6

59,6

66,0

58,8

Belgicko

56,3

42,9

49,3

20,2

38,9

44,8

56,0

62,1

56,6

Bulharsko

62,2

46,8

54,0

20,8

36,7

49,0

64,5

69,1

56,8

Česko

65,0

49,2

56,8

19,9

35,7

53,2

69,8

76,9

63,6

Dánsko

55,1

40,6

47,7

25,4

37,5

49,0

55,5

56,8

48,2

Nemecko

60,3

44,2

52,1

24,5

37,5

49,3

58,7

66,0

61,0

Estónsko

57,1

51,1

53,9

24,8

36,3

50,4

64,5

70,4

64,0

Írsko

63,1

48,5

55,7

36,9

49,7

55,7

62,4

63,0

53,8

Grécko

66,3

48,1

56,7

23,9

41,7

53,0

65,4

71,2

65,6

Španielsko

60,6

44,4

52,4

24,1

38,2

47,3

59,6

71,0

67,4

Francúzsko

53,8

41,3

47,2

21,7

35,3

42,9

53,5

62,5

56,7

Chorvátsko

67,5

48,3

57,4

22,3

38,1

53,7

69,2

73,1

65,7

Taliansko

54,6

36,1

44,9

17,9

29,1

38,7

50,1

59,6

55,2

Cyprus

59,8

37,9

48,3

21,4

31,9

43,0

61,6

69,4

65,4

Lotyšsko

58,9

54,6

56,5

22,0

37,4

51,1

67,5

76,0

70,4

Litva

58,3

53,4

55,6

19,7

34,7

51,0

68,5

76,5

66,0

Luxembursko

56,4

39,8

48,0

25,2

36,1

47,3

56,1

59,5

60,4

Maďarsko

62,3

48,9

55,2

19,0

40,0

51,5

67,9

76,1

55,8

Malta

66,8

55,2

61,0

36,0

52,5

62,7

69,0

74,1

65,3

Holandsko

53,6

45,2

49,4

20,6

35,9

49,5

58,1

61,7

54,9

Rakúsko

56,5

39,9

48,0

32,1

36,2

43,6

55,5

65,1

56,0

Poľsko

64,1

46,7

54,7

19,3

38,7

52,8

66,0

73,2

65,5

Portugalsko

57,6

50,0

53,6

23,6

35,1

49,9

63,5

69,3

60,2

Rumunsko

63,2

49,0

55,8

21,8

38,6

54,4

69,3

71,2

58,1

Slovinsko

65,0

48,5

56,6

28,1

38,5

56,4

66,3

68,5

64,2

Slovensko

63,0

46,1

54,2

19,3

36,4

50,9

68,1

78,7

69,8

Fínsko

62,4

47,8

54,7

26,1

42,8

52,0

64,0

65,7

57,0

Švédsko

55,8

44,1

49,9

25,6

35,0

52,2

59,5

59,5

50,0

Spojené kráľovstvo

60,2

51,8

55,7

29,0

47,3

56,0

64,0

62,8

52,6

Island

66,1

48,9

57,6

33,7

52,9

59,4

65,2

66,8

59,1

Nórsko

57,8

40,5

49,3

30,6

39,1

51,7

57,6

56,6

48,0

Turecko

56,4

56,7

56,5

22,4

44,2

64,9

75,4

66,2

56,5

96 inVitro

Turecko

Island

Nórsko

Cyprus

Obrázok č. 2: Výskyt nadváhy a obezity v rámci krajín Európskej únie, 2014 (3)

Taliansko

Luxembursko

Dánsko

Rakúsko

Francúzsko

Švédsko

Belgicko

Nemecko

Holandsko

Španielsko

Poľsko

Slovensko

Fínsko

Bulharsko

Grécko

Chorvátsko

Írsko

Slovinsko

Maďarsko

Česko

Rumunsko

Estónsko

Portugalsko

Litva

Spojené kráľovstvo

Malta

Lotyšsko

EÚ 28

0%

Poznámka: vek 18 rokov a viac

T É M A ČÍ S LA


Zmeny telesnej hmotnosti EÚ Spojené kráľovstvo Švédsko Slovinsko Moldavsko Poľsko Holandsko Taliansko

2016 celkovo 2010 celkovo

Nemecko Francúzsko 0

5

10

15

20

25

30

Obrázok č. 3: Prevalencia obezity (BMI 30 kg/m2 ) v populácii nad 18 rokov v Európskej únii (7)

Obrázok č. 3 porovnáva prevalenciu obezity v Európskej únii v populácii dospelých nad 18 rokov v rokoch 2010 a 2016. (7)

Etiológia

Základnou príčinou obezity je energetický príjem prevyšujúci výdaj. Následkom je nahromadenie tukového tkaniva, ktoré spočíva vo zväčšení objemu tukových buniek – adipocytov. Pri obezite adipocyty, preplnené tukom, nie sú schopné absorbovať nárazové dávky lipidov v krvi a produkujú látky, ktoré majú významný podiel na vzniku aterosklerózy a cukrovky (diabetes mellitus 2. typu). Na vzniku obezity sa nepochybne podieľajú aj genetické faktory.

Príčiny obezity

• Nevhodný spôsob stravovania – nevhodné množstvo a zloženie stravy, prebytok sacharidov (cukrov) a tukov, jednoduchý prístup k potrave. • Nedostatok pohybovej aktivity – nízka fyzická aktivita, sedavý spôsob života, lenivosť. • Metabolické faktory – nízky pokojový výdaj energie, znížená intenzita metabolických pochodov v organizme. • Psychické faktory – lenivosť, kompenzácia nudy, stresu a depresie jedením, bulímia. • Vplyv prostredia – preberanie stravovacích návykov a životného štýlu. • Hormonálne odchýlky a endokrinné ochorenia. • Vplyv liekov – priberanie na váhe je nežiadúcim účinkom hlavne hormonálnych prípravkov: inzulín, antikoncepcia, ale aj niektoré psychofarmaká. • Nedostatok spánku, chronický stres, zmena črevnej mikroflóry.

• „Rizikové obdobia“ pre vznik obezity v priebehu života – dospievanie (hlavne u dievčat), tehotenstvo, obdobie po pôrode, dojčenie, menopauza, stop fajčenia, zmena stravovacích zvyklostí, rodinné a pracovné problémy, ukončenie športovej činnosti, dlhodobé ochorenie, úrazy.

Klinický obraz

Rozlišuje sa primárna obezita (95 – 98 % prípadov), ktorej prvotnou príčinou je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie, spôsobená nadmerným príjmom potravy a sekundárna obezita, ktorá je zapríčinená iným ochorením. Obezita môže byť androidného typu – takzvaný mužský alebo centrálny typ, s rozložením tuku v oblasti trupu a brucha, ktorý sa považuje za zdravotne rizikovejší. Pri tomto type obezity dochádza k zmnoženiu viscerálneho tuku v brušnej dutine, ktorý je vysoko metabolicky aktívny a okrem iného produkuje hormóny a cytokíny, ktoré sprostredkujú ďalší nárast obezity a vznik jej metabolických komplikácií. Druhý typ je gynoidný – takzvaný ženský typ, s hromadením tuku v oblasti bokov, ktorý je menej škodlivý (Obrázok č. 4).

Obrázok č. 4: Androidný a gynoidný typ obezity

Unilabs Slovensko 97


T É M A ČÍ S LA

Diagnostika

Na stanovenie množstva telesného tuku sú dve skupiny metód. Prvú skupinu tvoria nepriame metódy s menej presnými údajmi, ale s nižšou náročnosťou pre vyšetrujúceho aj vyšetrovaného. • Antropometria stanovuje hmotnosť, výšku, dĺžku, šírku a hrúbku kožných rias. • Základom je stanovenie výšky a telesnej hmotnosti pacienta. Z nich sa vypočíta index telesnej hmotnosti (body mass index, BMI) podľa vzorca: BMI = hmotnosť/výška² (kg, m). BMI je základný, väčšinou postačujúci ukazovateľ pre nadváhu a obezitu (Tabuľka č. 2). Nevypovedá však o podiele hmotnosti tuku a svalovej hmoty, ani o type obezity. • Preto treba zisťovať aj obvod pása (Tabuľka č. 3), prípadne pomer pás/boky a ďalšie parametre, napríklad množstvo podkožného tuku. • Vhodným, doma merateľným údajom, je výpočet pomeru obvodu pásu a bokov (WHR) alebo pomer medzi obvodom pásu a telesnou výškou. Obvod bokov meriame vo výške maximálneho vyklenutia stehien v horizontálnej rovine u osoby vzpriamene stojacej s uvoľnenou brušnou stenou na konci výdychu. Normálna hodnota pomeru pás/boky je do 1,0 u mužov a do 0,85 u žien.

• Pomer pás/výška v našej populácii dobre zodpovedá obvodu pásu. Normálna hodnota je do 0,4-0,5, riziko vzniku komplikácií významne stúpa od hodnoty 0,6 a viac. • Vyšetrovanie kožných rias (kaliperom) sa vyšetruje na 4 miestach: riasy nad m. biceps, m. triceps, subskapulárne a suprailicky. Hodnotí sa súčet nameraných hodnôt a ich porovnávanie v čase. K orientačnému vyšetreniu vystačia dve podkožné riasy – subskapulárna a nad m. triceps, ich pomer sa nazýva index centrality. • Sagitálny abdominálny rozmer (SAD) sa vyšetruje pomocou pelvimetra. Ide o vzdialenosť medzi prednou brušnou stenou a chrbtom v strednej čiare horizontálne vo výške L4/L5 u vzpriamenej stojacej osoby na konci expíria. • Analýza bioelektrickej impedancie (BIA) sa vykonáva metódou založenou na podklade telom prechádzajúceho elektrického prúdu s nízkou intenzitou a vysokou frekvenciou. Čím väčší je podiel tukovej hmoty, tým vyšší je odpor pre elektrický prúd. Na základe týchto odporov vie prístroj percentuálne určiť množstvo tuku, svalov a vody v tele. Ide o veľmi rýchlu, relatívne lacnú a jednoduchú metódu. Elektródy môžu byť umiestnené po dve na zápästí a nad členkovým kĺbom pravostranných končatín. Výhodou tejto metódy je, že nezaťažuje pacienta a nie je časovo náročná. Nevýhodou je závislosť od hydratácie pacienta.

Tabuľka č. 2: Klasifikácia obezity podľa BMI a stanovenie rizika komplikácií obezity Stupeň obezity

BMI (kg/m2)

Riziko komplikácií

Podváha

< 18,5

nízke

Normálna telesná hmotnosť

18,5 – 24,9

nezvýšené

Nadváha

25,0 – 29,9

mierne zvýšené

Obezita I. stupňa

30,0 – 34,9

stredne zvýšené

Obezita II. stupňa

35,0 – 39,9

vysoké

Obezita III. stupňa

≥ 40

veľmi vysoké

Tabuľka č. 3: Rizikovosť obezity podľa obvodu pásu Stupeň obezity

Riziko komplikácií zvýšené

Riziko komplikácií veľmi zvýšené

Muži

≥ 94 cm

≥ 102 cm

Ženy

≥ 80 cm

≥ 88 cm

98 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti Druhú skupinu tvoria nepriame štandardné metódy poskytujúce presné údaje. Ich technická a finančná náročnosť, ako aj záťaž pacienta sú také vysoké, že sa používajú len v klinických a experimentálnych štúdiách. • DEXA Scan (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) je ešte presnejšie zariadenie na testovanie ako BIA. Ide o špeciálnu formu „röntgenu” tela, ktorý okrem základných údajov telesnej skladby meria aj hustotu kostí a ďalšie zaujímavé údaje. • Podobná je duálna protónová absorpciometria (DPA). Vyšetrovaný je vystavený ožiareniu. • Celotelová denzitometria sa vykonáva pomocou podvodného váženia. Závisí však od aktuálnej hydratácie pacienta, ktorá ovplyvňuje denzitu netukového tkaniva. • Hydrometria (meranie celkovej telesnej vody) sa vykonáva dilučnou izotopovou metódou. Vyšetrovaný je vystavený rádioaktivite. • Meranie celkového telesného draslíka sa vykonáva dilučnou izotopovou metódou, pri ktorej sa stanovuje rádioaktívny izotop 40K v beztukovej telesnej hmote. • CT vyšetrenie má vysokú finančnú náročnosť a expozíciu vyšetrovaného žiareniu. • MRI je ešte viac finančne náročná metóda.

Záver

Mechanické komplikácie obezity sú spôsobené vysokou hmotnosťou a masou telesného tuku. Patria sem poruchy pohybového aparátu (poškodenie váhonosných kĺbov, chrbtice) s rozvojom artrózy, bolesťami chrbta a s poškodením medzistavcových platničiek, častejšie vznikajú aj úrazy. Masa tuku spôsobuje obmedzenie dýchania (syndróm spánkového apnoe), kožné choroby (intertrigo, mykózy), zhoršené hojenie rán. Medzi metabolické a z nich vyplývajúce kardiovaskulárne komplikácie obezity patria zvýšená hladina lipidov v krvi s rozvojom aterosklerózy a z nej vyplývajúcich srdcovo-cievnych ochorení – artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda. Pri obezite dochádza k inzulínovej rezistencii, ktorá vedie k rozvoju metabolického syndrómu, súčasťou ktorého je diabetes mellitus 2. typu. Následkom obezity vznikajú endokrinné poruchy, predispozícia k niektorým typom nádorov a ďalšie ochorenia.

Diferenciálna diagnostika

Medzi sekundárne príčiny obezity patria: • Endokrinopatie: zvýšená sekrécia kortizolu (Cushingov syndróm), znížená funkcia štítnej žľazy (hypotyreóza), deficit rastového hormónu, syndróm polycystických ovárií, hormonálna nerovnováha (klimaktérium), tehotenstvo. • Liekmi navodená obezita: kortikoidy, hormonálna antikoncepcia. • Obezita pri poškodení centrálneho nervového systému: poškodené centrum regulácie príjmu potravy. • Monogénová obezita: spôsobená mutáciou jedného génu.

Literatúra 1. Krahulec B., Fábryová Ľ., Holéczy P., Klimeš I. a kol. Klinická obezitológia. Facta Medica, 2013 2. www.who.int/news 3. Ec.europa.eu/eurostat/statitics 4. Fábryová Ľ. Obezita EDUC 2017 Projekt Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a časopisu Via Practica. Via pract., 2017, 14(6): 279–285 5. Fábryová Ľ. Komplexný prístup v manažmente pacienta s diabezitou. Forum Diabetologicum, 2018, 7(1): 23-33 6. Kunešová M. Obezita, etiopatogeneze, diagnostika a léčba. Interní medicína pro praxi, (9), 2004, 435-440 7. https://www.euro.who.int/__data/assets/ pdf_file/0016/400516/_EuroHealth

Unilabs Slovensko 99


T É M A ČÍ S LA

Mikroorganizmy a telesná hmotnosť – vplyv črevnej mikrobioty na vývoj obezity MUDr. Jozef Ficik vedúci laboratória klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko Ružomberok – Likavka

100 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti

Obezita, kedysi skôr estetický problém, dnes oficiálna diagnóza v medzinárodnej klasifikácii chorôb a zároveň najčastejšie metabolické ochorenie v celosvetovom meradle. Svetová zdravotnícka organizácia ju označila za globálnu epidémiu, ktorá predstavuje jeden z najväčších súčasných zdravotných problémov ľudstva. Podľa jej údajov zomrie vo svete viac ľudí v dôsledku nadváhy a obezity ako na podvýživu. Dnes už vďaka technologickému pokroku a rýchlemu vývoju bioinformatiky vieme, že na povrchu ľudského tela a v ľudskom tele žijú tisíce miliárd mikroorganizmov. Preto nie náhodou vedci po celom svete hľadajú odpoveď na čoraz aktuálnejšiu otázku: Ako mikroorganizmy ovplyvňujú našu telesnú hmotnosť?

Úvod

Keď Anton van Leeuwenhoek, holandský obchodník a vedec, otec mikrobiológie a vynálezca mikroskopu, v roku 1675 prvýkrát pozoroval mikróby zo svojho zubného plaku, ešte istotne netušil, že ľudské telo je osídlené desiatkami biliónov mikroorganizmov (rádovo 1013) a ich počet dokonca o niečo prevyšuje počet somatických (telu vlastných) buniek. Donedávna bolo všeobecne uznávaným faktom, že ich je až 10-krát viac, ale aktuálne štúdie poukazujú na približný pomer 1 : 1 (1). Tieto mikroorganizmy majú nezastupiteľnú úlohu pri udržiavaní dobrého zdravia svojho hostiteľa. Predstavujú rozmanitý a komplexný mikrobiálny ekosystém, ktorý súhrnne označujeme pojmom mikrobiota. Kedysi, keď sme boli ešte na začiatku poznávania baktérií, sa vo vedeckej obci zaužíval termín mikroflóra. Dnes už ale vieme, že baktérie nepatria do rastlinnej ríše, ale že ide o „malé živočíchy”, preto názov mikrobiota (z gréčtiny: mikro – malý, bios – život). Tá v sebe zahŕňa najmä baktérie a vírusy, ale svoje zastúpenie v nej majú aj kvasinky, mikroskopické vláknité huby (ľudovo nazývané plesne), protozoá (prvoky) a archeóny (pô-

1013 Ľudské telo je osídlené desiatkami biliónov mikroorganizmov (rádovo 1013) a ich počet dokonca o niečo prevyšuje počet somatických (telu vlastných) buniek.

vodom veľmi staré mikroorganizmy vyžadujúce extrémne životné podmienky, ako napr. vysokú teplotu či veľmi slané alebo kyslé prostredie) (2). Podľa špecifickej lokalizácie následne rozlišujeme kožnú, ústnu, črevnú mikrobiotu atď.

Význam baktérií pre naše zdravie

Drvivá väčšina baktérií (viac ako 95 %) človeku neškodí, práve naopak, bráni usídleniu patogénov, a tak nás chráni pred infekciami. Mikróby stimulujú náš imunitný systém, čo má obrovský význam nielen počas jeho dozrievania, ale aj v dospelosti. Baktérie v čreve štiepia rozpustnú vlákninu, čím produkujú energiu, ktorá je pre nás inak nedostupná. Nemenej významným prínosom je ich podieľanie sa na produkcii vitamínov (vitamín K, vitamíny skupiny B, napr.

Unilabs Slovensko 101


T É M A ČÍ S LA tiamín, biotín, folát, kobalamín). Ďalej spracovávajú cudzorodé látky, tzv. xenobiotiká, inaktivujú heterocyklické amíny vytvorené v mäse počas varenia, produkujú zdraviu prospešné mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré ošetrujú črevné klky atď. (3)

Pandémia obezity

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie Covid-19, no vo svete sa dlhodobo vyskytuje aj ďalšia epidémia globálnych rozmerov a tou je pandémia obezity a cukrovky druhého typu. Počet obéznych ľudí sa za posledných päťdesiat rokov celosvetovo takmer strojnásobil. Vo väčšine európskych štátov, našu krajinu nevynímajúc, trpia až dve tretiny dospelých nadváhou alebo obezitou a jej prevalencia (pomer obéznych jedincov voči celkovej populácii) rastie aj u detí a adolescentov (4). Množstvo výskumov v priebehu posledného desaťročia dospelo k záveru, že črevná mikrobiota hrá dôležitú úlohu v patogenéze obezity a súvisiacich ochorení (5) a považuje sa za endokrinný orgán zapojený do udržiavania energetickej homeostázy (rovnováhy) a imunity hostiteľa (6). V štúdiách transplantácie črevnej mikrobioty vedci demonštrovali prenosnosť fenotypu adipozity (nadmerného ukladania tuku v organizme). Viaceré výskumy naznačili, že črevná mikrobiota môže mať vplyv na obidve strany rovnice energetickej rovnováhy, či už na faktory ovplyvňujúce využitie energie z potravy, alebo na faktory ovplyvňujúce hostiteľské gény regulujúce výdaj a ukladanie energie (7). Inak povedané, ukázalo sa, že črevné baktérie dokážu rôznymi mechanizmami ovplyvňovať telesnú hmotnosť svojho hostiteľa.

Zloženie črevnej mikrobioty

Ľudská črevná mikrobiota obsahuje väčšinou desiatky až stovky druhov baktérií, z ktorých viaceré prispievajú k vývoju obezity. Patria k nim najmä bakteriálne rody z kmeňov Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria a Actinobacteria (7). Aj napriek značným rozdielom v ich diverzite a zastúpení sa uvádza, že približne 90 % všetkých bakteriálnych druhov v čreve dospelého človeka spadá do dvoch kmeňov: Firmicutes a Bacteroidetes. Dominantný kmeň Firmicutes je rôznorodou skupinou pozostávajúcou z gram pozitívnych baktérií patriacich do vyše dvesto rôznych rodov, ako napr. Clostridium, Eubacterium, Lactobacillus, Streptococcus, Veillonella a ďalších. Naopak, druhý najčastejší kmeň Bacteroidetes zahŕňa predovšetkým gram negatívne baktérie rodov Bacteroides a Prevotella. Ďalšími kmeňmi baktérií, ktoré osídľujú náš tráviaci trakt, sú Actinobacteria (bifidobaktérie), Proteobacteria (Escherichia) a nemenej významné Verrucomicrobia (Akkermansia) (10). Práve posledná spomínaná Akkermansia muciniphila bola nedávno identifikovaná ako baktéria, ktorá hrá kľúčovú rolu vo vzájomnom pôsobení medzi črevnou mikrobiotou a jej hostiteľom. Riadi fungovanie črevnej bariéry a ďalšie fyziologické a homeostatické funkcie nielen pri obezite, ale aj pri cukrovke druhého typu, pričom jej početnosť nepriamo koreluje s telesnou hmotnosťou (11).

Vplyv črevnej mikrobioty na náš energetický metabolizmus Rôzne štúdie hľadali spojitosť medzi obezitou a pomerom bakteriálnych kmeňov Firmicutes/

V čreve máme nielen baktérie, ale aj vírusy, huby a prvoky Okrem baktérií žijú v našich črevách aj tisíce druhov vírusov. Označujeme ich pojmom črevný viróm. Tieto vírusy môžu infikovať aj bakteriálne bunky. Vtedy hovoríme o bakteriofágoch. Tie dokážu meniť štruktúru bakteriálnej populácie a ovplyvňovať jej virulenciu (infekčnosť) (8). Pokroky v technológiách sekvenovania (určovanie primárnej štruktúry nukleových kyselín) a výpočtovej biológie nám pomohli identifikovať aj rozmanitosť fungálnej (hubovej) komunity, ktorá sídli v čreve, známej ako črevný mykobióm (z gréčtiny mykos – huba). Jeho úloha v procese udržiavania črevnej homeostázy však zostáva, podobne ako u črevného virómu, ešte stále do veľkej miery neznáma a nedostatočne preskúmaná (9).

102 inVitro

95 %

Viac ako 95 % baktérií človeku neškodí, práve naopak, bráni usídleniu patogénov, a tak nás chráni pred infekciami.


Zmeny telesnej hmotnosti

Bacteroidetes. Ich výsledky sa však v značnej miere rozchádzajú a viaceré štúdie medzi nimi nenašli významnú súvislosť (7). Treba ale poznamenať, že väčšina štúdií skúmajúcich vzťahy medzi obezitou a črevnou mikrobiotou používa malé počty vzoriek a na odvodenie črevného mikrobiálneho zloženia využíva celý rad analytických metód. Práve tieto faktory sú pravdepodobne zodpovedné za značnú heterogenitu (rôznorodosť) pozorovanú vo výsledkoch spomínaných výskumov (7). Avšak aj napriek protichodným zisteniam týkajúcich sa pomeru Firmicutes/Bacteroidetes existuje silný dôkaz, že črevný mikrobióm (súbor génov črevnej mikrobioty) má významný vplyv na náš energetický metabolizmus. Ukázalo sa, že nutričné zaťaženie ovplyvňuje celkovú mikrobiálnu komunitu v črevách a že zdravší stravovací režim súvisí s väčšou rozmanitosťou črevnej mikrobioty (12). Ďalší významný poznatok priniesol výskum, pri ktorom vedci transplantovali časť črevnej mikrobioty chudých darcov pacientom s metabolickým syndrómom, čo malo za následok zlepšenú citlivosť príjemcov na inzulín (13). Tento účinok pravdepodobne súvisí so znížením chronického metabolického zápalu nízkeho stupňa, čo následne vedie k väčšej aktivácii inzulínovej signalizačnej kaskády (6).

Črevná mikrobiota a obezita

Črevná mikrobiota môže prispievať k rozvoju obezity predovšetkým ovplyvňovaním príjmu energie z potravy a črevnej absorpcie (vstrebávania) živín (14), ale môže poskytnúť ľudské-

mu hostiteľovi aj redukciu chronického zápalu nízkeho stupňa spojeného s obezitou a metabolickým syndrómom (15). Preto možno črevnú mikrobiotu považovať za nádejný cieľ v komplexnom stravovacom prístupe k prevencii a liečbe obezity vrátane chudnutia a udržiavania telesnej hmotnosti (16). Treba spomenúť, že diéty s vysokým obsahom bielkovín a sacharidov, ktoré sa často úspešne používajú na chudnutie, sa spájajú so znížením počtu zdraviu prospešných baktérií (17). Tiež sa zistilo, že tieto diéty indukujú fermentáciu (kvasenie) proteínov črevnou mikrobiotou s tvorbou metabolických vedľajších produktov, ktoré môžu vyvolať zápal v hrubom čreve (18). Okrem toho, vysoké hladiny proteínovej fermentácie črevnými baktériami sú spojené so zvýšenou genotoxicitou, ktorá môže prispieť k vzniku rakoviny čreva. To naznačuje, že menej toxická črevná mikrobiota je pre pohodu hostiteľa rozhodujúca (19).

Potenciálna liečba obezity pomocou modulácie črevnej mikrobioty Intervencie týkajúce sa životného štýlu zamerané na zníženie príjmu energie a zvýšenie fyzických aktivít sa často ukazujú ako neúspešné a dlhodobo neudržateľné. Jednoduchá zásada „jesť menej a cvičiť viac” nie vždy stačí k dosiahnutiu želaného úbytku hmotnosti. Navyše, bezpečnosť a účinnosť liekov proti obezite je hlavným problémom jej farmakoterapie, pretože množstvo liekov proti obezite bolo stiahnutých z trhu kvôli psychologickým a fyziologickým vedľajším účinkom vrátane depresie,

Unilabs Slovensko 103


T É M A ČÍ S LA úzkosti, kardiovaskulárnych ochorení ako infarkt myokardu či cievna mozgová príhoda (7). Preto je čoraz lákavejšia predstava, že by sme dokázali regulovať našu telesnú hmotnosť úpravou črevnej mikrobioty. Už Hippokrates v piatom storočí p. n. l. hovoril: „Nech je strava tvojou medicínou.” Dnes vieme, že črevná mikrobiota podlieha dynamickým zmenám a môže byť výrazne ovplyvnená stravou, pričom druh konzumovaných potravín významne pôsobí na jej rozmanitosť (7). Je už známe, že konzumácia potravín s dostatočným obsahom vlákniny podporuje pestrosť črevnej mikrobioty a tým prispieva k celkovému zdraviu nášho organizmu (12). Výsledky nedávnej štúdie z roku 2020 dokazujú, že strava bohatá na celozrnné potraviny (napr. pšenica, jačmeň, raž, ovos, hnedá ryža, proso, kukurica, atď.) významne znižuje telesnú hmotnosť (20). Ďalším dôležitým poznatkom je, že kmeň Firmicutes obsahuje veľa druhov baktérii produkujúcich butyrát. Práve zvýšenie syntézy butyrátu a acetátu môže prispievať k energetickému úbytku u obéznych ľudí. Naopak, ukázalo sa, že rody Staphylococcus a Clostridium sú pozitívne spojené s obezitou (11).

Antibiotiká narúšajú črevnú homeostázu a môžu prispievať k vzniku obezity Liečba antibiotikami spôsobuje zvýšenie pomeru Firmicutes/Bacteroidetes. Niekoľko prospektívnych kohortových štúdií preukázalo, že expozícia antibiotikám v ranom veku je spojená so zvýšenou detskou obezitou. Na základe údajov získaných z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) existuje silná korelácia medzi mierou predpisovania antibiotík a mierou obezity. Užívanie antibiotík je tiež spojené s dysbiózou, tzn. narušením rovnováhy črevnej mikrobioty (7).

Možnosti štúdia črevnej mikrobioty

Súčasné možnosti štúdia črevnej mikrobioty ponúkajú širokú paletu rozličných výskumných metód. Kultivácia „in vitro” v tomto prípade nie je zlatým štandardom, keďže väčšina baktérií v čreve vyžaduje anaeróbne prostredie (bez prístupu kyslíka) a ďalšie špeciálne podmienky, ktoré nie je jednoduché vytvoriť. Preto sa do popredia dostávajú molekulárno-biologické metódy (Tabuľka č. 1 približuje rôzne techniky štúdia črevnej mikrobioty). Avšak aj napriek rastúcim možnostiam sekvenovania zostáva obrovské množstvo našich mikroorganizmov a hlavne ich funkcia stále neprebádaná (21).

104 inVitro

Počet obéznych ľudí sa za posledných 50 rokov celosvetovo takmer strojnásobil.

Črevný mykobióm

Prítomnosť mikroskopických húb v čreve je relatívne zanedbateľná v porovnaní s bakteriálnymi spoločenstvami (huby v ňom predstavujú asi 0,1 % z celkového počtu mikróbov). V črevnom mykobióme dominujú hlavne rody Candida, Saccharomyces, Malassezia a Cladosporium. Predsa sa však množia dôkazy poukazujúce na nepopierateľnú úlohu fungálnych spoločenstiev pri riadení patogenézy rôznych črevných a metabolických chorôb. Okrem toho, niektoré huby majú schopnosť modulovať (pozmeňovať) imunitnú odpoveď hostiteľa. Predpokladá sa, že huby a bakteriálne bunky vzájomne interagujú v črevnom biotope, v tzv. biofilme zmiešaných druhov. Takéto prostredie im môže pomôcť trvalo kolonizovať rôzne povrchy a prežiť v špecifickom mikroprostredí čriev, ústnej dutiny či kože. Okrem toho, tento zmiešaný druh biofilmu môže poskytnúť svojim subpopuláciám dodatočnú ochranu pred antimikrobiálnymi látkami a imunitným systémom hostiteľa. Biofilm poskytuje vzájomné výhody bakteriálnym aj hubovým bunkám. Je zrejmé, že medzi nimi existuje silné spojenie a ukazuje sa, že mikroskopické vláknité huby môžu posilniť faktory virulencie baktérií (9).

Dokážu baktérie ovplyvňovať našu chuť do jedla? Zaujímavým zistením je, že metabolity pochádzajúce z črevnej mikrobioty dokážu regulovať chuť do jedla. Črevná mikrobiota ovplyvňuje systém látkovej premeny svojho hostiteľa prostredníctvom metabolitov produkovaných počas fermentácie nestráviteľných potravinových látok (napr. vlákniny). Jedným z takýchto metabolitov sú mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFA – z ang. Short Chain Fatty Acids), kam patrí butyrát, acetát a propionát. Tieto kyseliny podporujú štíhlosť tým, že bránia hromadeniu tuku v tukovom tkanive, zvyšujú výdaj energie,


Zmeny telesnej hmotnosti ako aj produkciu hormónov sýtosti, ktoré pomáhajú pri znižovaní telesnej hmotnosti a zlepšovaní metabolických parametrov (7). Naopak, metabolity niektorých baktérií môžu uľahčiť extrakciu kalórií z potravy, zvýšiť ukladanie tukov v organizme, zhoršovať zápalové procesy v pečeni a poskytovať energiu a živiny pre ich ďalší rast a proliferáciu (množenie) (6).

Patogenéza obezity pri narušení črevnej rovnováhy Zmeny v mikrobiálnom zložení, ku ktorým dochádza u obéznych jedincov, môžu narušiť integritu črevnej bariéry, čo vedie k patologickej bakteriálnej translokácii a zahájeniu zápalovej odpovede (6). Vzniknutá zvýšená priepustnosť čriev (tzv. syndróm presakujúceho čreva, ang. leaky gut) vedie k tomu, že do krvi prejdú aj také látky, ktoré sa tam za normálnych okolností nedostanú, čo opäť len podporuje chronický metabolický zápal nízkeho stupňa (11). Endotoxín odvodený z črevnej mikrobioty, lipopolysacharid (LPS), ktorý sa nachádza v bunkových stenách gram negatívnych baktérií, napr. z kmeňa Bacteroidetes, stimuluje ukladanie tuku v tukovom tkanive, zvyšuje inzulínovú rezistenciu, ako aj stupeň metabolického zápalu. Krvou sa dostáva do mnohých orgánov, kde posilňuje zápal a urýchľuje degeneráciu a starnutie buniek (7). Zistilo sa, že obézni jedinci majú zvýšené plazmatické hladiny LPS

Metabolity pochádzajúce z črevnej mikrobioty dokážu regulovať chuť do jedla.

v porovnaní so zdravou populáciou a tie korelujú s vyšším objemom tuku v podbrušku (7). Na druhej strane, okrem syntézy zložiek vitamínu K a vitamínov skupiny B, sú niektoré bakteriálne druhy patriace ku kmeňom Firmicutes a Actinobacteria producentmi konjugovanej kyseliny linolovej, ktorá má podľa niektorých štúdií antiobezitné vlastnosti. Ako príklad možno uviesť zvýšenie energetického výdaja, zníženie adipogenézy a lipogenézy (tvorby tukového tkaniva), ako aj zvýšenie lipolýzy (rozklad tukového tkaniva) a adipocytovej apoptózy (programovaná smrť tukových buniek) (6).

Doplnková liečba obezity pomocou probiotík, prebiotík a synbiotík Prevalencia obezity vo svete stúpa aj napriek rozsiahlym a viacúrovňovým snahám mnohých štátov o jej zníženie. Zameranie sa na črevný mikrobióm a jeho úlohu v patogenéze obezity môže prispieť k rozvoju adjuvantnej (doplnkovej) liečby tohto metabolického ochorenia a načrtnúť stratégiu efektívneho chudnutia cez ovplyvňovanie črevnej mikrobioty pomocou prebiotík, probiotík a geneticky modifikovaných mikroorganizmov. Zavedenie „prospešných mikróbov“ podávaním spomínaných látok môže navyše priamo meniť črevný mikrobióm u obézneho fenotypu a spôsobiť významné zníženie obezity (6). Viaceré štúdie sa zhodujú v tom, že intervencia s probiotikami, prebiotikami alebo synbiotikami zameraná na nápravu narušenej črevnej mikrobioty pozorovanej pri obezite alebo pri nevyváženej strave môže byť pre zdravie prospešná tým, že uľahčuje chudnutie a udržiavanie nižšej telesnej hmotnosti (22). Naznačujú, že probiotiká môžu podporovať chudnutie pri obezite u ľudí, ako aj u zvierat, ale štúdií o úlohe synbiotík v liečbe obezity je doposiaľ veľmi málo (23). Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo definovala probiotiká ako „živé mikroorganizmy, ktoré pri správnom podaní poskytujú hostiteľovi zdravotný benefit.“ Medzi mechanizmy pôsobenia probiotík patrí modifikácia črevnej mikrobioty, zvýšená adhézia (priľnutie) na povrch črevnej sliznice, posilnenie črevnej epiteliálnej (slizničnej) bariéry, tvorba antimikrobiálnych látok a modulácia imunitného systému. Hypotéza, že probiotiká môžu znižovať obezitu zmenou črevného mikrobiómu, iniciovala štúdie, ktoré skúmali použitie probiotík vrátane rodov Lactobacillus a Bifidobacterium ako liekov proti obezite. Rôzne štúdie preukázali, že viaceré druhy laktobacilov významne znížili množstvo nadbytočnej tukovej hmoty, ako aj

Unilabs Slovensko 105


T É M A ČÍ S LA biomarkery súvisiace s obezitou nielen vo zvieracích modeloch, ale aj v ľudskej populácii (6). Termín prebiotikum bol prvýkrát použitý v roku 1990. Diétne prebiotiká sú definované ako „selektívne fermentované zložky, ktoré vedú k špecifickým zmenám v zložení a/alebo k aktivite gastrointestinálnej mikrobioty, a tým prinášajú výhody pre zdravie hostiteľa.“ Prebiotiká sú nestráviteľné oligosacharidy, ktoré podporujú rast prospešných probiotík, ako sú rody Bifidobacterium a Lactobacillus. Zistilo sa, že prebiotiká, napríklad fruktány inulínového typu (inulín + oligofruktóza), zvyšujú množstvo bifidobakterií, čo môže čiastočne vysvetliť zvýšenú sýtosť a zníženú chuť do jedla u jedincov trpiacich obezitou (6). Syntetická biológia sa v súčasnosti ukazuje ako sľubný nástroj genetickej modifikácie probiotík pri liečbe obezity. Takýmto spôsobom vyvinuté probiotiká dokážu redukovať príjem potravy a znižovať telesnú hmotnosť priamym dodávaním vedľajších produktov spôsobujúcich chudnutie. Viaceré štúdie preukázali využiteľnosť geneticky modifikovaných probiotík pri liečbe obezity podporou zdravého a priaznivého profilu črevnej mikrobioty (6).

Zameranie sa na črevnú mikrobiotu so synbiotikami (probiotické doplnky obsahujúce prebiotické zložky) sa takisto ukazuje ako potenciálne úspešný zásah do komplexného výživového prístupu k znižovaniu obezity. Prebiotikum v synbiotickej zmesi zlepšuje prežitie probiotických baktérií a stimuluje aktivitu endogénnych baktérií hostiteľa (6). Črevný mikrobióm je ovplyvnený genetikou hostiteľa a mnohými modifikovateľnými faktormi prostredia vrátane spôsobu pôrodu, stravy, návykov životného štýlu a užívania antibiotík (6). Hoci veda zatiaľ nedokáže definovať, ako by mal vyzerať zdravý mikrobióm, narastá zhoda v tom, že strava a užívanie antibiotík ovplyvňujú náš mikrobióm viac ako naše gény (24). Komplexné problémy spravidla nemávajú jednoduché riešenia. Ani patogenéza a liečba obezity nie je výnimkou. Preto lepšie pochopenie metabolických interakcií medzi črevnou mikrobiotou a jej hostiteľom bude kľúčové pri navrhovaní terapií, ktoré by v budúcnosti mohli uľahčiť chudnutie a zabrániť obezite (6). Môže tak poskytnúť iskierku nádeje v boji proti pandémii tohto chronického metabolického ochorenia, ktoré nezriedka vyžaduje doživotnú liečbu.

Tabuľka č. 1: Techniky používané na štúdium črevnej mikrobioty A. Metódy založené na kultivácii mikroorganizmov B. Metódy založené na molekulárnej báze (na báze nukleovej kyseliny) I. Nesekvenačné metódy a. Prietoková cytometria s fluorescenčnou in situ hybridizáciou b. Gélová elektroforéza s pulzným poľom c. Denaturačná gradientová gélová elektroforéza d. Gélová elektroforéza s teplotným gradientom e. Jednovláknový konformačný polymorfizmus II. Metódy založené na sekvenácii mikroorganizmov a. Sekvenovanie 16S rRNA génov alebo ich hypervariabilných oblastí (cielené sekvenovanie génov) b. Sekvenovanie DNA celého bakteriálneho genómu (metagenómu) c. Sekvenovanie celej bakteriálnej mRNA (meta-transkriptómu) III. Metódy založené na detekcii a kvantifikácii malých metabolitov mikroorganizmov a. Hmotnostná spektrometria s plynovou chromatografiou b. Kapilárna elektroforéza spojená s hmotnostnou spektrometriou c. Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou d. Spektroskopia nukleárnej a protónovej magnetickej rezonancie

Prevzaté z: Aditya N. Sarangi, Amit Goel Rakesh Aggarwal (2019) Methods for Studying Gut Microbiota:A Primer for Physicians. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, January/February 2019, Vol. 9, No. 1, 62–73.

106 inVitro


Zmeny telesnej hmotnosti Záver

Na záver sa vrátim k úvodu tohto článku. Vedci už dnes vedia, že moduláciou črevnej mikrobioty sa dá ovplyvniť telesná hmotnosť. Avšak cesta k tomu, aby sa tieto poznatky dostali do rutinnej praxe, je ešte stále kľukatá a plná rôznych nástrah a nezodpovedaných otázok. Keď si v roku 1945 sir Alexander Fleming, škótsky biológ a farmakológ, ktorý v roku 1928 náhodou objavil penicilín, preberal Nobelovu cenu za medicínu, povedal: „Človek niekedy nájde to, čo nehľadá.” Pevne verím, že vedci po celom svete sa ani v tejto oblasti nenamáhajú zbytočne a nájdu aj to, čo hľadajú.

5. Bouter, K.E.; van Raalte, D.H.; Groen, A.K.; Nieuwdorp: Role of the gut microbiome in the pathogenesis of obesity and obesity-related metabolic dysfunction. Gastroenterology 2017, 152, 1671–1678. 6. Aline Corado Gomes, Christian Hoffmann, and Jo~ao Felipe Mota. The human gut microbiota: Metabolism and perspective in obesity, GUT MICROBES 2018, VOL. 9, NO. 4, 308–325. 7. Yvonne Yijuan Lim, Yung Seng Lee, Delicia Shu Qin Ooi (2020). Engineering the Gut Microbiome for Treatment of Obesity: A Review of Current Understanding and Progress. In: Biotechnol. J. 2020, 15, 2000013, DOI: 10.1002/biot.202000013. 8. Kristine M. Wylie, George M. Weinstock and Gregory A. Storch (2012): Emerging view of the human virome, Translational Research, Volume 160, Number 4, doi:10.1016/j.trsl.2012.03.006. 9. Voon Kin Chin et al. Mycobiome in the Gut: A Multiperspective Review. Hindawi Mediators of Inflammation Volume 2020, Article ID 9560684, 16 pages https://doi. org/10.1155/2020/9560684. 10. Eckburg, Paul & Bik, Elisabeth & Bernstein, Charles & Purdom, Elizabeth & Dethlefsen, Les & Sargent, Michael & Gill, Steven & Nelson, Karen & Relman, David. (2005). Diversity of the Human Intestinal Microbial Flora. Science (New York, N.Y.). 308. 1635-8. 10.1126/ science.1110591. 11. Clara Belzer, Lucie Geurts, Janneke P. Ouwerkerk, Céline Druart, Laure B. Bindels, Yves Guiot, Muriel Derrien, Giulio G. Muccioli, Nathalie M. Delzenne, Willem M. de Vos and

Literatúra 1. Sender R, Fuchs S, Milo R (2016): Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLoS Biol 14(8): e1002533. doi:10.1371/ journal.pbio.1002533. 2. Jing Cong, Xiaochun Zhang (2018): How human microbiome talks to health and disease. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 37:1595–1601, https://doi. org/10.1007/s10096-018-3263-1. 3. Davis C. D. (2016). The Gut Microbiome and Its Role in Obesity. Nutrition today, 51(4), 167–174. https://doi.org/10.1097/ NT.0000000000000167. 4. https://ssvpl.sk/kolizia-dvoch-

Patrice D. Cani (2013): Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls dietinduced obesity Amandine Everarda,1 9066–9071, PNAS, May 28, 2013, vol. 110, no. 22. 12. Kong LC, Holmes BA, Cotillard A, Habi-Rachedi F, Brazeilles R, Gougis S, Gausseres N, Cani PD, Fellahi S, Bastard JP, Kennedy SP, Dore J, Ehrlich SD, Zucker JD, Rizkalla SW, Clement K: Dietary patterns differently associate with inflammation and gut microbiota in overweight and obese subjects. PLoS One 2014; 9:e109434. 13. Vrieze A, Van Nood E, Holleman F, Salojärvi J, Kootte RS, Bartelsman JF, Dallinga-Thie GM, Ackermans

vaznych-pandemii-covid-19-a-obezity-

MT, Serlie MJ, Oozeer R, Derrien

diabezity/.

M, Druesne A, Van Hylckama Vlieg

JE, Bloks VW, Groen AK, Heilig HG, Zoetendal EG, Stroes ES, de Vos WM, Hoekstra JB, Nieuwdorp M: Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome. Gastroenterology 2012; 143: 913–916. e917. 14. Isolauri, E.: Microbiota and Obesity. Nestle Nutr. Inst. Workshop Ser. 2017, 88, 95–105. 15. Boulange, C.L.; Neves, A.L.; Chilloux, J.; Nicholson, J.K.; Dumas, M.E. Impact of the gut microbiota on inflammation, obesity, and metabolic disease. Genome Med. 2016, 8, 42. 16. Brahe, L.K.; Astrup, A.; Larsen, L.H. Can We Prevent Obesity-Related Metabolic Diseases by Dietary Modulation of the Gut Microbiota? Adv. Nutr. 2016, 7, 90–101. 17. Russell, W.R.; Gratz, S.W.; Duncan, S.H.; Holtrop, G.; Ince, J.; Scobbie, L.; Duncan, G.; Johnstone, A.M.; Lobley, G.E.;Wallace, R.J.; et al. High-protein, reduced-carbohydrate weight-loss diets promote metabolite profiles likely to be detrimental to colonic health. Am. J. Clin. Nutr. 2011, 93, 1062–1072. 18. Yao, C.K.; Muir, J.G.; Gibson, P.R. Review article: Insights into colonic protein fermentation, its modulation and potential health implications. Aliment. Pharmacol. Ther. 2016, 43, 181–196. 19. Al Hinai, E.A.; Kullamethee, P.; Rowland, I.R.; Swann, J.; Walton, G.E.; Commane, D.M. Modelling the role of microbial p-cresol in colorectal genotoxicity. Gut Microbes 2019, 10, 398–411. 20. Wu WC, Inui A, Chen CY.: Weight loss induced by whole grain-rich diet is through a gut microbiota-independent mechanism. World J Diabetes 2020; 11(2): 26-32. 21. Thomas, A.M., Segata, N.: Multiple levels of the unknown in microbiome research. BMC Biol 17, 48 (2019). https://doi. org/10.1186/s12915-019-0667-z. 22. Martinez, K.B.; Leone, V.; Chang, E.B.: Western diets, gut dysbiosis, and metabolic diseases: Are they linked? Gut Microbes 2017, 8, 130–142. 23. Dardmeh, F.; Nielsen, H.I.; Alipour, H.; Kjaergaard, B.; Brandsborg, E.; Gazerani, P.: Potential Nociceptive Regulatory Effect of Probiotic Lactobacillus rhamnosus PB01 (DSM 14870) on Mechanical Sensitivity in Diet-Induced Obesity Model. Pain Res. Manag. 2016, 2016, 5080438. 24. https://www.bbc.com/future/ article/20190121-what-we-do-and-dontknow-about-gut-health.

Unilabs Slovensko 107


S liečbou a diagnostikou pomáhame po celom Slovensku Zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj v našich špecializovaných ambulanciách.

Martin

Banská Bystrica

Bratislava

Kežmarok Spišská Nová Ves

Prešov Humenné Košice

Nitra

Ambulancie lekárskej genetiky:

Ambulancie hematológie a transfuziológie – centrá hemostázy a trombózy: Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Špitálska 4, 949 01 Nitra Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Prieložtek 1, 036 01 Martin

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

Ambulancia hematológie a transfúziológie: Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110 831 04 Bratislava Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67 974 01 Banská Bystrica Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1 052 01 Spišská Nová Ves Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239 080 01 Prešov

Bližšie aktuálne informácie týkajúce sa špecializovaných ambulancií nájdete na: www.unilabs.sk/kontakt/ambulancie

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého ulica 8 040 01 Košice Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 21 066 01 Humenné

Jednodňová zdravotná starostlivosť: Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110 831 04 Bratislava


Laboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRUČKA

2 Unilabs Slovensko – partner č. 1

v laboratórnej diagnostike

3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

28

Mikrobiológia

3 8

Genetika

42

Patológia

4 5

2. Odber

4 6 47

Žiadanka na odberový materiál

3. Transport

4 8

Mapa pokrytia zvozovými trasami

50

4. Registrácia a príprava vzorky

52

5. Komplexná diagnostika

5 4

6. Kvalita a akreditácia

56

7. Analýza

62

8. Validácia a distribúcia výsledkov

6 3 6 4

Výsledkový list

9. Kontakty

6 5

Manažment

6 8

Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Unilabs Slovensko – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Unilabs Slovensko predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Unilabs Slovensko okrem inter-

2

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj o vzdelávanie budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracovisko – centrálne laboratórium v Bratislave – stalo spoločnou výučbovou základňou. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Unilabs Slovensko nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Unilabs Slovensko je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Unilabs Slovensko sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.unilabs.sk. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

1 Základné vyšetrenie Preventívna prehliadka, základné vyšetrenia

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

ŽIADANKA 1. 2. 2021

Krv s EDTA

Moč ranný

02

Sedimentácia

04

Stolica

10

07

O VYŠETRENIE Platiteľ

Priezvisko

Ulica, číslo

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0 (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50)

Krv na sérum

01

04

10

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

01

04

ie výsledku

diagnóza Z01.4

Krv na sérum

HEMATOLÓGIA

HEMOKOAGULÁGIA

n P – PT-ratio n P − INR

(KO)

s diferenciálom

reg. značka: ŽoV/12/2020/08

Moč ranný

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

IMUNOHEMATOLÓGIA

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt.

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

(INR)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový

12

(APTR)

protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB)

čas – ratio

(TTR)

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(AT3) (DDI)

žiadame vyplniť

P kód v prípade

Hormóny

samoplatcu

alebo vyšetrení

(GLU) (GLUPJ) (UREA) (KREATE) (CYSC) (KM) (TP) (ALB) (TBIL) (DBIL) (FZA) (ZLK)

priložiť kópiu

PSČ*

poistenca

preukazu

Dátum

Kód hospit.

prípadu

priezvisko

* adresu

pacienta

žiadame

vyplniť v

prípade

u alebo

samoplatc

vyšetrení

hlásených

zákona

v zmysle

150 000,

ia

(TK) (S100) (CHRA)

S − Chromogran ín A KOSTNÉ

(TSHT)

MARKERY n S − Osteokalcín n S − Beta-CrossLa ps n S − P1NP

(ATPO)

10

(OSTEO) (BCTX) (P1NP)

SEDIMENT

ÁCIA ERYTROCY n P − Sedimentáci TOV a erytrocytov

Z. z.

č. 355/2007

Odporúča

v EZKO

nie výsledku

Likvor

sprístupne

Sterilná

Likvor Sterilná

Likvor

IOLOGIC MIKROB O) (LMIKR

ENIA

(LGLU) (LCL) (LCB) (LLAC)

ENIE

(LANAE) (LBUJ) (LMIKR) (LMYK) (LIKA)

(LLD) (LIGM) (LIGG)

Dátum

01

IOLOGIC

KÉ VYŠETR

ENIE / PROTIL

i lekár

n

um)

/02

L/12/2020

a priezv

Kód

ie výsled

NITA

ku v

(BOREL)

vystav enia

Krv s

(HSVL)

IMUN

EDTA

(CMVL)

(KEL) obraz s

ans

LNA

difere

nciálo

m

ccus neoform

IMU

júceho

cm nosť

Hebd.

hod.

ka ordinu

MC

kg

t.

lekára

4 Mikrobiológia Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia Diagnostika TBC a mykológia

A kód ť v prípad

P kód

e samo

OFEN

platcu

alebo

vyšetr ení hlásen

ých v

(IFELY

)

čné len ako súčasť (AKTLY D25hi T-lymfocyty IFELY ) ghCD1 SPOLU VYŠ. 27 low (PCTR EG)

007

20

Krv s

ECIF n P − Fagoc ICKÁ PRO TILÁ TKY ANT IGÉN PRO TI OM

Moč

e zákon

Z. z.

Krv s hepar inátom

NEŠP

Podpis pacienta

Krv

zmysl

a č. 355/2

CD4+C

NITA

(nevyžad

na sérum jov chrana-uda s tým spojených. a služieb .unilabs.sk/o diagnózy ilabs.sk na https://www klinickej info@un 01 stanovenia a o právach nájdete labs.sk, é na účely údajov spracovávanvašich osobných 000, www.uni údaje sú 0850 150 IMUN Osobné o spracovaní call centrum 04 Viac informácií

ytárna BUN KOVÁ aktivit a (FAI) IMUN ITA

n

EDTA

E2 INÉ VYŠE

S ASLO MIKR n B − HLA-B TRENIA OBIÁ n S −−ADNá LNYM 27 (HLAB n Candi za 27) n Asper da mannB an gillus – protilá n Kardio – protilá PRO (ASLO) tky IgGtky IgG, IgA, n Kardio lipín – autop TILÁ IgM (ADNS) TKY Potrav n β-2-gl lipín – autop rotilát PRO (CAND inová TI ĎALŠ n Anexínykoproteín rotilát ky IgG n Bielko P) intole (ASPG) 1 – autopky IgM ÍM ANT viny kravskrancia n Anexín V – autop – protilá IGÉN (ACAG) n Fosfati V – autop rotilát rotilát tky IgM, ého mlieka n Laktóz OM IgA, IgG (ACAM n Fosfati dylser rotilát ky IgG ky skríning t n Sója a – protilá ujúce ) (IGE) imuno (B2GP1 n Kyselin dylser ín – autop ky IgM ELEK n Ovalb– protilátky tky IgA, IgG komp ) TRO (C3) umín IgA, lexy (ANVG n Kyselin a fosfatiín – autop rotilátky IgG n α laktalb n S Elektr FORÉ – protilá IgG ) (C4) (ANVM ky n Fosfati a fosfati dylová – rotilát n β ––laktog n S −Imuno (MILK) tky IgA, oforéz ZA BIEL umín autop IgM ) (CIK) a IgG n Fosfati dylinozitoldylová – autop (APSG) rotilát n Kazeín n U −Elektr (LAKT) lobulín – protilá elektr bielkovín KOVÍN – autop (APSM IgA, IgG n Fosfati dylinozitol rotilát ky IgG n Sacha – protilátky– protilátky n U −−Imuno oforéz oforéza (SOJ) ) ky rotilát a n Fosfati dyletanolam– autoprotilát ky IgG IgM (APAG) n Sacha romyces cereviIgA, IgGtky IgA, IgG (OVL) elektr bielkovín (ELFO) romyc oforéz (APAM n Fosfati dyletanolam GAM ín – autop ky IgM (LAALB Celiak es cerevi siae – protilá a ) (IELFO) ) APAT ia rotilát n Tromb dylcholín (LAGLO ín – (APIG) n S Voľné siae – IE (UELFO n Deam ) – autop autoprotilát ky IgG protilá tky IgA n Protro ín – autop (APIM) n S −Voľné (KAZ) reťazc (UIELFO ) n Tkaniv inovaný gliadín tky IgG rotilát rotilátky ky IgM mbín (ASCAA (AFEG) ) n S −Celkov Vasku ová transg reťazc e kappa skrínin – autop ky skrínin – litída g (AFEM (ASCAG ) rotilát n S −Celkov g lutam protilátky é reťazce lambda AUT a renáln n c-ANC ) ) ky skrínin ináza IgA, OPR (APCHS n U −Voľné é reťazc e kappa – protilá IgG n OTIL ) g (VRKA) p-ANC A / Protei e ochorenia Reum ÁTKY (ATRS) n U −Voľné tky IgA, reťazc e lambd n anti-G A / Myelo náza 3 – autop (GLIA) (VRLA) a n ANAatológ ia IgG (APTS) n U −−Bence perox reťazc e kappa rotilát / Bunko – autopBM / Bazáln (TTG) idáza (RKA) e IgG – autop ky IgG vé jadro a rotilát Joneso lambda Štítna (RLA) n ENA skrínin ky IgG membrána rotilát va bielko ZÁPA g – autop (CANCA (UVRKA / ky glome LOVÉ n aTGžľaza rotilát vina – autopExtrahovateľ n S CRP rulov IgG (PANCA ) ky MAR (UVRLA ) n aTPO/ Tyreoglobulín rotilát né n dsDNA ) KERY ) n S −Reum ky IgG nukleárne / Tyreop (BJB) n TSI / Tyreoi skrínin – autop/Dvojšpirálo n S −Proka antigé (AUIGL atoidn eroxid – autoprotilát (ANAG ny O) rotilát n ACCP vá DNA g áza – Repro deu n S - Interle lcitoní ý faktor ky S) ky n rotilát – autop/ Cyklické IgG, IgA, IgM n S −−Prealb n Zonadukčný systémstimulujúci autop ukín imuno ky (CRP) (ENAGS 6 rotilát citrulínovan pelluc (ATG) Diabe n globu umín Ováriá ) ky ida IgG tes lín é peptid – autop (ATPO) (RF) ŠPEC n Sperm – autoprotilát n anti-G mellitus y rotilát IFICK (PCT) (AUIDS atozoa (TSI) AD / ky IgG n S Alfa-1 ) Iné É BIEL – Dekar – autop ky IgG (IL6) n S −Alfa-2 KOV -antitr n IAAautoprotilátky boxyláza kyselin rotilát (PREAL n APCA INY (ACCP) ky IgG B) IgG n S −Alfa-1 (AZPV) -makr ypsín n anti-IA/ Inzulín – autop n Systém/ Parietálne y glutám n S −−Cerulo -kyslý oglobulín (AOV) rotilát ovej Autoim 2 / Tyrozí špecifi ová skleró bunky – glykop (ASPA) autop plazm ckým za roteín (A1AT) n AMAunitná hepatinfosfatáza ky IgG rotilát ín antigé – protilá HIST (ADKG) tky proti ky IgG nom n LKM / / Mitochondrtída – autoprotilátky AMÍN (A2M) n S − Diami (AINZ) OVÁ (AUIPA Mikro IgG (AAG) – R) zómy ie – autop nooxid INTO LERA (ATYP) pečen rotilát rotilát n SLAautop (CER) áza e a obličk ky IgG / Solubi ky IgG NCIA (SSCIGG – autop lný y ) (HEPAM rotilát pečeňový AM2) Antifo ky IgG antigé sfolipi (DAO) n n Fosfol Stolic dový (HEPLK syndr a M1) n Fosfol ipidy – autop óm ipidy (HEPSL – autop rotilátky 7B ALP) rotilát IgG skrínin ky IgM skrínin g (APLAG g VYŠE (APLAM ) n PankrTRENIA STOL ) n Kalproeatická elastá ICE tektín za

n S OGLO n S − IgA BULÍNY A KOM n S − IgM PLEM ENT n S − IgG n S – Podtriedy IgG (IGA) (IgG1n S − IgE 4) (IGM) n S −C4C3 komplemen (IGG) komp n S −−Cirkul lemen t (IGGP)

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Diagnostika Covid-19

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

Dátum vystavenia žiadanky

020/1

1

Volajte

Dg. (MKCH)

bez €/12/2 : A-IgE/ reg. značka

3 Imunológia a alergológia Imunológia a alergológia Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE – Zoznam alergénov

Výška

Hmot ml/

s a pečiat

. prípad

(IRI): focyty 56+ CD4+/ n B − Aktivo : CD19+ CD8+ vané (CD3+ HLA-D T-lymf n B – Regula ocyty R+)

(KO5)

é lieky

a

Podpi

ky

e vyplni

n B − Imuno OTY fenoty PIZÁCIA T-lymf T-lymf ocyty: CD3+pizácia lymfo cytov T-lymf ocyty pomo Imuno ocyty cytoto cné: CD3+C regula xické: D4+ NK bunky čný CD3+C : CD16+ index D8+ B-lym

(VZVL)

02

(LCRYPT)

Užívan

Diuréz

žena

žiadan

u

(PAROTL)

ORÁ

t

l

EZKO

n B −(EBVL) Krvný HUM

OLÓGIA

pacien – e-mai

Pohla vie muž

ta žiadam

AI Index

či problém?

platca

krajiny

hospit

upnen

n Cryptoco uje sa sérum)

Máte otázky

rovať

lekár

mka

Kód

ca

u pacien

um) n Anti HSV IgG (CSF/sér um) AI Index n Anti VZV IgG (CSF/sér AI Index um) n Anti Parotitis um) AI Index IgG (CSF/sér AI Index IgG (CSF/sér IgG (CSF/sérum) n Anti CMV EBNA-1 da IgM, n Anti EBV, encefalití cia) (aglutiná n Anti Kliešťová antigén

reg. značka:

u

isko

KOVÁ IMU

ALERG

Faktu

itá pozná

zu poisten

odber

Dátum Meno

Nepov oliť spríst

BUN

IA A

Samo

(FW)

Dôlež

a čas

* adres

um) AI Index, IgG (CSF/sér (Line Blot)

spp. IgM,

IgG (CSF/sér

Dátum

preuka

ÁTKY

IgG n Anti Borrelia spp. IgM, AI Index Borrelia Anti

kópiu

účajúc

Poznámka e indexu Na vyšetreni produkcie nej intratekál nutné odobrať je protilátok aj sérum. spolu s likvorom

NOLÓG

*

priložiť

H)

Krv na sérum skúmavka

IE − IMU

narod

Odpor

Likvor

MIKROB

O VY ŠETREN

Dg. (MKC

(KEB)

:

Sterilná

NKA

enia

bilancie

9B

TL

skúmavka

ŽIADA

(LAERO)

a

(LALB)

: Výpočty t energetickej Koeficien

n

KÉ VYŠETR

kultiváci

n Aeróbna na kultivácia n Anaerób a po pomnožení n Kultiváci pia n Mikroskoia n Mykológ v likvore antigén n Voľný

(LVZ) (ELEM)

2. 2021

VYŠETR

NA TBC LIKVOR (LIKBK) pia a, mikrosko DÔKAZ n Kultiváci terium ) PRIAMY MOV RGANIZ ne (LIKTBCPCR n DNA Mycobac MIKROO osis kvalitatív tubercul eri burgdorf (BORLD) Borrelia n DNAkvalitatív ne vne (HSV1LD) s. l. 1 kvantitatí vne (HSV2LD) n DNA HSV 2 kvantitatí Rodné číslo (VZVLD) vne n DNA HSV kvantitatí vne (CMVLD) n DNA VZV kvantitatí (EBVLD) CMV Platite Priezv n DNA EBV kvantitatívneisko ľ kód ZP, n DNA Chlamydia Oslob samop ne (CHPLD) . od DPH latca,P n DNA niae kvalitatív Ulica, ZS číslo pneumo áno domu sma * nie ne (MYPLD) Meno n DNA Mycopla niae kvalitatív pneumo PSČ* á (kliešťov (KELD) n RNA TBEVda) kvalitatívne Mesto IČ EÚ encefalití /obec

LD

skúmavka

51

skúmavka

MICKÉ

n L − Vzhľad y n L − Element n L − Glukóza n L − Chloridy bielkoviny n L − Celkové n L − Laktát hydrogenáza n L − Laktátde n L − Albumín v likvore n L − IgM v likvore n L − IgG

od 1.

BIOCHE (LBIO)

Platná

Sterilná

Likvor Sterilná

09

skúmavka

Platná od 1. 2. 2021

n Nepovoliť

2 Biochémia a hematológia Klinická biochémia a hematológia Biochémia – prenatálny skríning Diabetológia Špeciálna hematológia Likvor

centrum 0850

S – aTPO / Tyreoperoxid – autoprotilát áza ky

(UIBC) (TRSF)

P kód A kód

Meno a

1

žena

a žiadanky

Dg. (MKCH) júci lekár

kg

t.

eho lekára

ordinujúc

vystaveni

a čas odberu

Dátum narodenia

Dátum

Pohlavie muž

Kód krajiny IČ EÚ

MC

Hebd. hod.

ml/ a pečiatka

Podpis

domu*

cm ť

Hmotnos a

poznámk

Diuréza

Volajte call

Dôležitá

ca – e-mail

Samoplat

ec*

€/12/2020/1

pacient

lekár

nie

Meno

Mesto/ob

Ulica, číslo

lieky

Užívané ť

Fakturova

DPH

Oslob. od áno

či problém?

,PZS

kód ZP, samoplatca

BaH/bez

OR IE − LIKV

Platiteľ

Priezvisko

reg. značka:

1. 2. 2021 Platná od

VYŠETREN

Rodné číslo

Máte otázky

Výška

AO ŽIADANK

www.unilab

s.sk, info@unila

bs.sk

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

MC t.

o lekára

žiadanky

hlásených v zmysle n S − TSHštítnej žlazy zákona č. 355/2007 n S − T3 voľný Z. z. (TSH) n S − T4 voľný Krv s EDTA (FT3) n S − T3 celkový (BNP, HCY, REN) (FT4) n S − T4 celkový (CT3) n S − Tyreoglobulí E2,M2 (CT4) n n S − aTG / Tyreoglobulí Krv s EDTA (TG) – autoprotilát n ky n Saturácia transferínu n S − aTPO / Tyreoperoxid n S − Solubilný (ATG) áza ky 02 n S − Feritín transferínový receptor (STRF) n S–−autoprotilát TSI / Tyreoideu (STR) (ATPO) n S − Haptoglobín stimulujúci imunoglobu HEMATOLÓ (FER) lín Fertilita GIA IMUNOLÓG (HAPT) n B − Krvný obraz IA (TSI) n S − Anti Műllerian Základná n B − Krvný obraz hormón n S − Luteinizačný (KO) n S − IgAimunológia s diferenciálom n B − Retikulocyty (AMH) hormón n S − FSH (KO5) n S − IgM GLYKOVAN (LH) (IGA) n S − Estradiol Ý HEMOGLOB (RTC) n S − IgG n B − HbA1c (FSH) ÍN (IGM) n S − Progesterón n S − IgE (EST) S − Žlčové n S − Prolaktín (IGG) (HBA1C) n S − C3 komplement kyseliny (PROG) Odhad GF n S − Testosterón (IGE) n S − C4 komplement (PRL) n GF podľa Cockroft n S − SHBG (C3) n S − Cirkulujúce (TTE) & Gaulta n Voľný estradiol n GF podľa Schwartza imunokomp (C4) Zápalové lexy (SHBG) (COC) (do 18 rokov) n Biologicky n GF podľa CKD (CIK) n S − CRPmarkery (SCHWARZ) EPi (FEST) estradiol n Androgénnydostupný n GF z cystatínu n S − CRP hs index (BAEST) (CKDEPI) C Elektroforéz n Voľný testosterón (CRP) Krv n S − Reumatoidn a bielkovín (GFCYSC) (FTAI) s NaF/NA2ED (CRPHS) n Biologicky n S − Elektroforéz n S − Prokalcitoníný faktor dostupný testosterón TA (FTTE) n S − 17-OH-proge n S − Imunoelektra bielkovín (RF) n S − Interleukín (BATTE) (ELFO) oforéza Enzýmy n S − DHEA-sulfát sterón (PCT) 14 n S − Prealbumín 6 (17OH) (IELFO) n S − Androstendi n S − AST (IL6) n S − Beta-2-mikro (DHEA) ón Iné hormóny (PREALB) n S − ALT Markery streptokokoglobulín METABOLI (ANDD) (AST) TY n S − Pregnenolón n S − GGT (B2M) vej infekcie n S − ASLO n P − Glukóza (ALT) n S − Aldosterón n S − ALP n S − ADNáza B n P − Glukóza (PREG) (GMT) n S − Aldosterón v ľahu (ASLO) n S − ALP izoenzýmy (PGLU) Špecifické n P − Laktát po jedle (ALDL) bielkoviny (ALP) n P − Renín v ľahuv stoji (ADNS) n S − Amyláza (PGLUPJ) n S − Alfa-1-antitr (ALDS) (ALPIZO) (odber do n P − Renín v n S − Pankreatická ypsín EDTA) (LAC) n S − stoji (odber Alfa-2-makro (AMS) amyláza n Pomer aldosterón-r (A1AT) n S − Lipáza do EDTA) (RENL) n S − Alfa-1-kyslý globulín (RENS) (PAMS) enín n S − C-peptid n S − Cholínesterá (A2M) n S − Ceruloplazmglykoproteín (ARR) (LIPA) n S − C-peptid n S − Laktátdehyd za (AAG) n P − Homocysteínín (CPEP) rogenáza (CHE) n S − Inzulín po záťaži n S − CK (CER) (odber do Kardiálne (CPEPZ) EDTA) (HCYP) n S − Inzulín markery (LD) n S − CK-MB n S − Troponín záťaži (IRI) n HOMA – IRpo(inzulínová (CK) Krv s citrátom n S − Angiotenzín n S − Troponín I hs (IRIZ) (CKMBI) konvertujúci n S − Kortizol (TNIHS) n S − HBDH n S − MyoglobínT hs enzým (ACE) ranný odberrezistencia) (IR) n S − Kortizol poobedný Lipidy (TNTHS) n S − NT-proBNP (KORR) (HBDH) n S − Somatotrop odber (MYO) n S − Cholesterol n P − BNP (odber 03 (KORP) ín n S − IGF-1 (NTBNP) n S − HDL cholesterol do EDTA) (STH) (CHOL) ŠPECIÁLNE n S − IGFBP-3 n S − LDL cholesterol (BBNP) HEMOKOA VYŠETREN (IGF1) Vitamíny n S − Kalcitonín (HDL) GULÁCIA IA n S − Triacylglycer (IGFBP3) n P – PT-ratio n S − Parathormó oly (LDL) n S − Vitamín n S − sd-LDL cholesterol (KALC) n P − INR (liečení n S − Erytropoetínn (intaktný) (TRIG) n S − Vitamín B12 n S − Lipoproteín € (PTR) pacienti) (PTH) n P − APTT-ratio (B12) (SDLDL) n S − Gastrín n S − Kyselina B12 aktívny n S − Apolipoprot (a) (INR) (EPO) (B12A) n P − Fibrinogén n S − Serotonín € (LPA) n S − Vitamín listová n S − Apolipoprot eín A1 (APTR) (GASTR) n P − Trombínový (FOL) (APOA1) ONKOMAR n S − Vitamín D n Index LDL/HDL eín B (FIB) (SER) (VD3) n P − Antitrombín čas-ratio (APOB) n S − Vitamín CA n S − AFP KERY n Index CHOL/HDL (TTR) n P − D-dimér III (VA) (AI1) n S − Celkový n S − Vitamín n Aterogénny index (AT3) (AFP) (VC) ŠPECIÁLNE Iné vyšetrenia E (AI2) n S − Voľný hCG Minerály a plazmy (DDI) KOAGULAČ stopové prvky (HCG) (VE) n P − Dabigatran (AIP) n S − CEA beta-hCG NÉ VYŠETRENI n S – Koenzým Q10 n S − Sodík (FBHCG) A n P − Anti Xa aktivita € n S − CA 19-9 n S – Profil mastných n S − Draslík (DTI) (CEA) (Q10) Liečivá n P − Faktor kyselín € n S − CA (NA) n S − Chloridy (AXA) (CA199) (PMK) n P − Faktor VII n ROMA 125 n S − Digoxín (K) n S − Vápnik index (CA125;HE4) (FII) (CA125) n S − CA 15-3 n P − Faktor VII (CL) n S − Lítium n Vápnik (ROMAI) (FV) (DIG) n S − CA 72-4 n P − Faktor VIII (CA) výpočtom n S − Kyselina valproová n Vápnik sionizovaný (FVII) korekciou na (CA153) (LI) n (CA++) S n − n P S CYFRA − – n S − Fosfor albumín Faktor Karbamazep (CA724) (FVIII) (KVAL) n S − NSE 21-1 (CAK) n S − Fenobarbita ín n P − Faktor IX n S − Horčík (CYFRA) (FIX) (KARB) n S – Tkanivový n S − Teofylín l (P) n P Faktor XIX n S − Zinok (FX) (PHE) n S − SCCA polypeptidový antigén (NSE) n P −− Faktor (MG) n S − Gentamicín n S − Meď XII (TPS) (FXI) (TEO) n S − PSA (ZN) n S − Vankomycín n S – Selén (SCCA) (GENT) (FXII) n S − Voľný PSA (CU) n Osmolalita HORMÓNY (PSA) (VANC) n PSA ratio (fPSA/PSA) (SE) Metabolizm séra výpočtom Gravidita (FPSA) n Index zdravej n S − Železous železa a hemoglobínu (OSM) n (FPSA/PSA) S − Celkový (PSA;FPSA;p prostaty € n S − Celková väzbová hCG 2PSA) n S − n S Voľný − Tymidínkiná (FE) kapacita Fe beta-hCG n Voľná väzbová kapacita (HCG) (PHIH) n S − TSH v gravidite n S − Proteín S100za (VKFE) Sedimentác n S − Transferín (FBHCG) Fe n n

1E

n S − Glukóza n S − Glukóza n S − Močovinapo jedle n S − Kreatinín n S − Cystatín n S − Kyselina C n S − Celkové močová n S − Albumín bielkoviny n S − Bilirubín celkový n S − Bilirubín konjugovaný n S − Fruktózamín n

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Krv s EDTA

6 ml, deti − 3 ml

10

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

(PTR)

(liečení pacienti)

(KO5)

Sedimentácia

04

cm

kg

Hebd.

ml/ hod. pečiatka ordinujúceh

prípadu

Krv na renín a homocysteín je potrebné po odbere transportova ť na ľade.

Krv na sérum 2 (záťažové testy)

01

Krv s citrátom

03

Podpis a

žena

A kód

ZÁKLADNÁ Metabolity BIOCHÉMIA (SÉRUM)

Krv s EDTA

muž

v EZKO * adresu pacienta

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz

Kód hospit.

(PPG)

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

02

Pohlavie

odberu

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnen

(PPU50, PPU40)

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť Kód krajiny

preukazu poistenca

Dátum vystavenia

i lekár

IA

Užívané lieky

pacient – e-mail

Diuréza priložiť kópiu

Moč ranný

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

lekár Samoplatca

*

Odporúčajúc

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

A HEMATOLÓG

Fakturovať

nie

Meno

Mesto/obec

Dátum a čas

Sedimentácia

BIOCHÉMIA

DPH

áno

S

IČ EÚ Dátum narodenia

Moč ranný

Oslob. od

kód ZP, samoplatca,PZ

domu*

PSČ*

Dg. (MKCH)

Krv na sérum

− KLINICKÁ

Rodné číslo

Platná od

Krv na sérum

01

n

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU

Výter z tonzíl / hrdla

Výter z nosa

Výter z laryngu

Amiesovo médium

Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium

Amiesovo médium

Výter z dutiny ústnej

Amiesovo médium

26

27

28

a mykológia

n Mykológia n MRSA skríning

a mykológia

(TH)

Výter z nosa na antigén chrípky

2F

chrípky

(NMYK)

a mykológia

33

2S

Spútum

RSV

(TJ)

(NAMYK)

Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/ skúmavka

Tampón bez transportného média

32

Kultivácia n

(NAZRSV)

Bronchoalveolárna laváž

Sterilný kontajner/ skúmavka

31

Dôkaz antigénu n

(TNFLU)

Kultivácia n

(DU)

(NAZ)

Mykológia n

(LAMYK)

Ster z jazyka

30

a mykológia

(LAR)

Mykológia n

(TNMRSA)

Výter z nazofaryngu na RSV

Tampón bez transportného média

Dôkaz antigénu n

(TN)

Mykológia n n MRSA skríning

(TMYK) (THMRSA)

Amiesovo médium

Amiesovo médium

29

Aeróbna kultivácia (TAERO) Aeróbna kultivácia (NAERO) n Aeróbna kultivácia (LAAERO) Aeróbna kultivácia (NAAERO) n Kultivácia n n n Aeróbna kultivácia Aeróbna kultivácia Aeróbna kultivácia n Aeróbna kultivácia n n n

(ELA) (KALP)

BL

Kultivácia n

(SPU)

Sterilný kontajner/ skúmavka

Kultivácia n

(ASP)

(BAL)

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno Meno

Mesto/obec*

lekár

38

Výška

Užívané lieky pacient

ml/ PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

Odporúčajúci lekár

A kód

Meno a priezvisko

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka n Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné n Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky € n Anti Adenovirus IgM, IgG n Anti RSV IgM, IgG (Respiračný syncyciálny vírus)

Krv na sérum

01 VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A n Anti HAV IgM n Anti HAV total Hepatitída C n Anti HCV IgG (skríning, konfirmácia Line Blot) Hepatitída B n HBsAg n Anti HBs n Anti HBc IgM n Anti HBc total n HBeAg n Anti HBe

(HAVM) (HAVT) (HCV) (HBSAG) (HBS) (HBCM) (HBCT) (HBE)

SYFILIS

n RRR, anti Treponema pallidum

(BWR)

AIDS

n Anti HIV 1/2 , p24 HIV antigén

(HIV)

HERPETICKÉ VÍRUSY CMV (CMV) n Anti CMV IgM, IgG (skríning) (CMVAV) n Anti CMV IgG avidita (CMVK) n Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia Line Blot) EBV n Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), (EBV) IM test (IMT) n Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test (EBVMK) n Anti EBV IgM (konfirmácia Line Blot) (EBVAK) n Anti EBV IgA (konfirmácia Line Blot) (EBVGK) n Anti EBV IgG (konfirmácia Line Blot) Iné (HSV) n Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) (VZV) n Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster)

n Anti Rubeola IgM, IgG n Anti Morbilli IgM, IgG n Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG n Anti Parotitis IgM, IgG n Anti Parvovirus B19 IgM, IgG

(COV) (ADV) (RSV)

(RUB) (MORB) (KE) (PAROT) (PARVO)

BORÉLIE

n Anti Borrelia spp. IgM, IgG

(skríning + konfirmácia Line Blot )

n Anti Borrelia spp IgM, IgG (konfirmácia Line Blot)

(BORE) (BORK)

CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY n Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (CHT) (skríning) n Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (CHP) (skríning) n Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) (CHK) n Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (MYP) (skríning) n Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (MYPK) (konfirmácia Line Blot) INÉ BAKTÉRIE

n Anti Bordetella pertussis, IgA, IgG

Quantiferon QTB1 22°C (+/-5°C)

QTB1

Ejakulát

gonorrhoeae

(PGON)

agalactiae v gravidite

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

42

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

(VAG1)

gonorrhoeae

Skríning Streptococcus n

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(GBS) (PANAERO)

6 Špeciálne balíky TROMBOtest

Sterilný kontajner/ skúmavka

41

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

(CER1)

(EJA1)

gonorrhoeae

(CGON)

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(CANAE) (CMIKR)

(EGON) (EANAERO) (EMIKR)

(PMIKR)

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis

Urogenitálny materiál

XY

Urogenitálny materiál

XY

Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix n

(TRVAU) (TRIP) (TRIC)

Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy

XY

Chlamydia trachomatis antigén – uretra n Chlamydia trachomatis antigén – pošva n Chlamydia trachomatis antigén – cervix n

Kultivácia na mykoplazmy – uretra n Kultivácia na mykoplazmy – pošva n Kultivácia na mykoplazmy – cervix n

(CHLAU) (CHLAP) (CHLAC)

(MYKOUM) (MYKOP) (MYKOC)

ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii (TOX) n Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) (TOXAV) n Anti Toxoplasma gondii IgG avidita (TOXKFR) n Anti Toxoplasma gondii KFR (TOXOA) n Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) (TOXE) n Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) (TOXOK) n Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia Line Blot) n Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia Line Blot) (TOXGK) Toxocara canis (TOCAG) n Anti Toxocara canis IgG (TOCAA) n Anti Toxocara canis IgA (TOCAV) n Anti Toxocara canis IgG avidita Iné (BRUC) n Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) n Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria (LIS) ivanovii (aglutinácia) (FRTU) n Anti Francisella tularensis (aglutinácia) (ECHG) n Anti Echinococcus IgG (TRICHG) n Anti Trichinella spiralis IgG (SCHIZG) n Anti Schistosoma mansoni IgG (TAENIAG) n Anti Taenia solium IgG (ENTAMG) n Anti Entamoeba histolytica IgG

7 Odberový materiál Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen.

FUNGÁLNE PATOGÉNY

n Candida – mannan antigén n Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG n Aspergillus fumigatus galactomannan antigén n Aspergillus protilátky IgG n Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

(CANAG) (CANDP) (ASPAG) (ASPG) (CRYPT)

(BP)

(odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov)

n 1. vzorka n 2. vzorka Dátum očkovania:

n Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia)

(odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov)

(BPP)

Moč

n 1. vzorka n 2. vzorka

(LEG) n Anti Legionella pneumophila IgM, IgG (HP) n Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG (YERS) n Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning) n Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) (YERSK) (WIDALS) n Anti Salmonella (Widalova reakcia)

04 VYŠETRENIE Z MOČU

n Legionella pneumophila – antigén

(LEGUR)

ŽIADANK AO

1. 2. 2021

22°C (+/-5°C)

(URMIKR)

Urogenitálny materiál

Quantiferon QTB2

Quantiferon MITOGEN

22°C (+/-5°C)

QTB2

Platná od

Quantiferon NIL

(URE1) (URGO) (URANAER)

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC)

QS

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

22°C (+/-5°C)

Rodné číslo

n IGRA test (Quantiferon)

VYŠETREN

IE − TROM

Platiteľ Priezvisko

Oslob. od

kód ZP, samoplatca

,PZS

Ulica, číslo

QF

Dátum

BOtest Fakturova lekár

Dg. (MKCH)

preukazu

Dôležitá

Dátum

Pohlavie muž

vystaveni

Kód hospit.

priezvisko

Výška

poznámk

a

a žiadanky

žena

Podpis

cm

Hmotnos

Diuréza

Kód krajiny

poistenca

a čas odberu

Odporúča

Meno a

lieky

ca – e-mail

ec*

priložiť kópiu

Dátum

júci lekár

Užívané

pacient

Samoplat

narodenia

!

ť

nie

Mesto/ob IČ EÚ

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

DPH

áno Meno

domu*

PSČ*

ť

Hebd.

ml/ a pečiatka

eho lekára

kg

MC

hod.

ordinujúc

t.

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

prípadu

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA

n Nepovoliť sprístupn

enie výsledku

v EZKO

A kód

*

adresu pacienta Balík vyšetrení P kód žiadame TROMBO vyplniť v a výška test je prípade ceny sa samoplat riadi aktuálne poskytovaný výlučne cu alebo vyšetrení platným v samoplat hlásených cenníkom covskom v zmysle laboratór zákona nej diagnosti režime (TROMBO) č. 355/2007 ky. Z.

n

Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

z.

Krv s EDTA

G0

Krv s EDTA

B – Faktor V (F5: 1691G>A B – Faktor − Leiden) II (Protrom B – Metylént bín) (F2: 20210G> etrahydro A) B – Metylént folátredu ktáza (MTHFR: etrahydro folátredu ktáza (MTHFR: 677C>T) 1298A>C )

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

Krv s citrátom

02 B – Krvný obraz s diferenci álom

Krv na sérum

03 P – PT-ratio

P – APTT-rat io P – Fibrinogé P – D-dimér n

INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát)

01

Počet ks

S – ALT S – GGT S – ALP

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia

Počet ks

Glukóza

10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

13808

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

813805

Skúmavka s KF + Na2 250 ml – kapilárna glukóza

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped. Sedimentácia (FW) HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín, ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

/03

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

O/bez €/12/2020

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky 135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml 13510

Š-TROMB

Súhlas s genetickým Pacient, vyšetrením resp. jeho zákonný odbere krvi a biologické zástupca Bola mu ho materiálu bol poučený vysvetlená na diagnostic v zmysle zákona zabezpeče povaha, riziká, následky 576/2004 nia ké účely. že výsledky jeho vykonania Z. z. o anamnéze a realizácia a podstata genetickéh testu sú , rozumie dôverné, zo strany o vyšetrenia, a s navrhovan nebudú poskytnuté príslušných poskytovat podmienky nia zo strany ým príslušných postupom a podmienkainej osobe bez eľov jeho súhlasu. a bol informovan poskytovat eľov formou mi zabezpeče ý, Dátum: nia vykonania Pacient poučeniu informovan a s realizáciou ého súhlasu v celom vyšetrePodpis: rozsahu súhlasí. Osobné údaje Viac informácií sú spracováv o spracovan ané na účely stanovenia í vašich klinickej osobných Máte otázky diagnózy údajov a a služieb o právach či problém? s tým nájdete na https://ww spojených. Volajte call centrum w.unilabs.s k/ochrana0850 150 udajov 000,

www.uni

labs.sk,

info@un

ilabs.sk

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ)

reg. značka:

reg. značka: SaDNA/bez €/12/2020/11

(INFL)

INÉ VÍRUSY

(HBEAG)

(MMYK)

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára

Kód hospit. prípadu

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

(MYKOM)

t.

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

40

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n gonorrhoeae

na mykoplazmy

Mykológia n

MC

Výter z cervixu

Amiesovo médium

žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

hod.

(MOC)

(semikvantitatívne stanovenie)

Kultivácia n

kg Hebd.

Diuréza

39

Kultivácia n

cm Hmotnosť

Dôležitá poznámka

Samoplatca – e-mail

Výter z pošvy

Amiesovo médium

Platná od 15. 2 2021

Platiteľ kód ZP, samoplatca,PZS

Ulica, číslo domu*

Výter z uretry

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

Rodné číslo

Priezvisko

Moč

Sterilná skúmavka

reg. značka: KMI/bez €/12/2020/09

Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

12005

Skúmavka 2,0 ml

14250

Skúmavka 4NC 1,6 ml

Moč ranný/zbieraný BSP0720

Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

Stolica BSC128p

Kontajner s lopatkou (červený)

– odber stolice na okultné krvácanie

Odberová ihla Ihla žltá 1526502

dospelý

15201

dieťa

Ihla zelená 1526504

dospelý

15213

dieťa

Ihla čierna 1526506

dospelý

15225

dieťa

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

4

Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod. Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade treba uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Platná od 1. 2. 2021

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je Rodné číslo tento údaj povinný ŽIADANKA O pacienta VYŠETRENIE − KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Fakturovať nie

lekár

Užívané lieky

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť

pacient

cm

Samoplatca – e-mail

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

t.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

hod.

MC

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Hormóny štítnej žlazy Krv na renín S − TSH a homoS − T3 voľný cysteín je Dátum a čas odberu S − T4vzorky voľný potrebné S − T3 celkový po odbere údaj z hľadiska – dôležitý Krv s EDTA S − T4 celkový transportovať S − Tyreoglobulín (BNP, HCY, REN) zabezpečenia predanalyna ľade. S − aTG / Tyreoglobulín

n

(TSH)

(CKMBI) n S − CK-MB n S − Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) (HBDH) n S − HBDH Lipidy (CHOL) n S − Cholesterol (HDL) n S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

(LDL)

n S − Myoglobín n S − NT-proBNP n P − BNP (odber do EDTA)

(MYO) (NTBNP) (BBNP)

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny n S − Vitamín B12

(B12)

n S − IGF-1 n S − IGFBP-3 n S − Kalcitonín n S − Parathormón (intaktný) n S − Erytropoetín n S − Gastrín

(IGF1) (IGFBP3) (KALC) (PTH) (EPO) (GASTR)

HEMOKOAGULÁCIA

n P – PT-ratio n P − INR (liečení pacienti) n P − APTT-ratio n P − Fibrinogén n P − Trombínový čas-ratio n P − Antitrombín III

(PTR) (INR) 5 (APTR) (FIB) (TTR) (AT3)

w.unilabs.sk, info@unilabs.sk

(FT3) n Štandardne budú výsledky (FT4) n (CT3) laboratórnych vyšetrení nahrané n Krv s EDTA Krv na sérum Krv na sérum 2 (CT4) n do NZIS. Ak lekár požaduje, (TG) (záťažovéaby testy) n Klinické informácie n neboli okamžite sprístupnené na – autoprotilátky (ATG) tickej fázy 02 01 1E E2,M2 – diuréza, výška, váha, fáza S − aTPO / Tyreoperoxidáza n nahliadnutie pacientovi cez Elek– autoprotilátky (ATPO) HEMATOLÓGIA menštruačného cyklu, týždeň ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Saturácia transferínu (STRF) S − TSI / Tyreoideu stimulujúci tronickú zdravotnú kartu občana, n n B − Krvný obraz (KO) n Metabolity S − Solubilný transferínový receptor (STR) imunoglobulín (TSI) tehotenstva, n užívané lieky, B − Krvný obraz s diferenciálom (KO5)ktoré n S − Glukóza (GLU) n vyznačí tento fakt prostredníctvomn S − Feritín (FER) Fertilita B − Retikulocyty (RTC) n mať vplyv na výsledok (GLUPJ) n S − Glukóza po jedle Diagnózy (HAPT) (AMH) môžu n S − Haptoglobín n S − Anti Műllerian hormón GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN doplneného S − Močovina poľa (štandardne (UREA) sa n (LH) n S − Luteinizačný hormón (HBA1C) IMUNOLÓGIA n B − HbA1c každá položka – potrebné uviesť všetky S − Kreatinín (KREATE) vyšetrenia; je n S − FSH (FSH) n predpokladá, že nezávisle (CYSC) od vôleZákladná imunológia S − Cystatín C n Snajmä − Estradiol (EST) označená piktogramom, ktorý n relevantné diagnózy, S − IgA (IGA) S − Kyselina močová (KM) n n indikujúceho lekára sa tak stane S − Progesterón (PROG) n (IGM) (TP) n S − IgM n S − Celkové bielkoviny (PRL) je zobrazený pri vyšetrení, ktoré v prípade, ak sú ordinované n S − Prolaktín (IGG) Albumín poS −10 kalendárnych dňoch).(ALB) n S − IgG n − Testosterón (TTE) n Sktoré (IGE) (TBIL) n S − IgE špeciálne vyšetrenia, n S − Bilirubín celkový S − SHBG (SHBG) túto informáciu vyžaduje; ak je n S − C3 komplement (C3) S − Bilirubín konjugovaný (DBIL) n n Voľný estradiol (FEST) n Krv vyšetrenie označené poisťovňa hradí(C4) len n priBiologicky dostupný estradiol ordinované (FZA) n S − C4 komplement n S − Fruktózamín (BAEST) Dátum narodenia a pohlavie s NaF/NA2EDTA imunokomplexy (CIK) kyseliny (ZLK) n S − Cirkulujúcekonkrétnych n S − Žlčové Androgénny index (FTAI) niektorým piktogramom, treba n diagnózach Zápalové markery GF (FTTE) n Voľný testosterón – Odhad sa v prípade, ak (COC) (CRP) GF podľa Cockroft & Gaulta n S − CRP nvypĺňa požadovanú klinickú 14 n Biologicky dostupný testosterón (BATTE) vyplniť (CRPHS) GF podľa Schwartza (do 18 rokov) IČ (SCHWARZ) n S − CRP hs nz rodného čísla, resp. S − 17-OH-progesterón (17OH) n (RF) (CKDEPI) n S − Reumatoidný faktor n GF podľa CKD EPi S − DHEA-sulfát (DHEA) informáciu n METABOLITY IČ EÚ a kód krajiny (PCT) n S − Androstendión GF z cystatínu Cnie je možné (GFCYSC) n S − Prokalcitonín npoistenca, (ANDD) (PGLU) n P − Glukóza 6 (IL6) Elektroforéza bielkovín n S − Interleukín hormóny (PGLUPJ) dátum narodenia, resp. – vyplniť v prípade,(PREALB) že ideInéo poistenca, n P − Glukóza po jedle S − Elektroforéza bielkovín (ELFO) n S − Prealbumín nurčiť S − Pregnenolón (PREG) n (LAC) n P − Laktát S − Imunoelektroforéza (IELFO) n S − Beta-2-mikroglobulín npohlavie (ALDL) Dôležitá poznámka pacienta ktorý má preukaz (B2M) európskeho n S − Aldosterón v ľahu Markery streptokokovej infekcie Enzýmy (ALDS) n S − Aldosterón v stoji (ASLO) poistenie (AST) – pobyt v zahraničí, rizikové n S − ASLOpoistenca, resp. nemá n S − AST P − Renín v ľahu (odber do EDTA) (RENL) n (ADNS) ALT (ALT) n S − ADNáza B n S −pacienta Adresa v stoji (odber do EDTA) (RENS) n P − Renínkópiu sexuálne správanie, HCV v SR (k žiadanke treba priložiť Špecifické bielkoviny GGT (GMT) n S −vyplniť (ARR) n Pomer aldosterón-renín – treba u všetkých S − Alfa-1-antitrypsín (A1AT) S − ALP (ALP) n n S − C-peptid (CPEP) pozitivita a podobne n preukazu poistenia) (A2M) (ALPIZO) n S − Alfa-2-makroglobulín n S − ALP izoenzýmy (CPEPZ) n S − C-peptid po záťaži pacientov, Krv s citrátom (AAG) (AMS) n S − Alfa-1-kyslý glykoproteín n S − Amylázaaby sme v prípade (IRI) n S − Inzulín (CER) amyláza ochore(PAMS) n S − Ceruloplazmín n S − Pankreatická S − Inzulín po záťaži (IRIZ) pozitivít na prenosné n (LIPA) n P − Homocysteín (odber do EDTA) (HCYP) n HOMA – IR (inzulínová rezistencia) (IR) n S − Lipáza Kardiálne markery nia zdržaniu v procese S − Cholínesteráza (CHE) npredišli ranný odber n S − Kortizol V závere sme pridali text súvisiaci s ochranou (KORR) osobných03 údajov (GDPR) I hskaždej žiadanky (TNIHS) (LD) n S − Troponín n S − Laktátdehydrogenáza poobedný odber (KORP) n S − Kortizol včasného nahlásenia na RÚVZ a miestoT hs na podpis pacienta. (TNTHS) (CK) n S − Troponín n S − CK (STH) n S − Somatotropín


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach, alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

lekár

^ ʹ >ŝƉĄnjĂ ^ ʹ ŚŽůşŶĞƐƚĞƌĄnjĂ ^ ʹ >ĂŬƚĄƚĚĞŚLJĚƌŽŐĞŶĄnjĂ ^ ʹ <

Výška

Užívané lieky pacient

cm

Samoplatca – e-mail

/VZ RE WʣVYQ

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

n

>ʀ/0%(2ʀ &-3',ʈ1-%

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

Ϭϭ

MC t.

hod.

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Krv na sérum

Krv s EDTA

n

Moč ranný

02

04

Sedimentácia

10

Krv na sérum

Moč ranný

01

Sedimentácia

04

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

10

Krv na sérum

01

; z^ Ϳ ;<DͿ ;dWͿ ; > Ϳ ;d />Ϳ

; />Ϳ

; K Ϳ ;^ ,t Z Ϳ ; < W/Ϳ ;'& z^ Ϳ

; ^dͿ ; >dͿ ;'DdͿ ; >WͿ ; D^Ϳ ;W D^Ϳ

diagnóza Z01.4

(PPG)

;> >Ϳ ;dZ/'Ϳ ; /ϭͿ ; /ϮͿ

; /WͿ

;E Ϳ ;<Ϳ ; >Ϳ ; Ϳ ;WͿ ;D'Ϳ

DĞƚĂďŽůŝnjŵƵƐ ǎĞůĞnjĂ Ă ŚĞŵŽŐůŽďşŶƵ ^ ʹ ĞůĞnjŽ ^ ʹ ĞůŬŽǀĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ sŽűŶĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ ^ ʹ dƌĂŶƐĨĞƌşŶ ^ĂƚƵƌĄĐŝĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌşŶƵ

;& Ϳ ;s<& Ϳ ;h/ Ϳ ;dZ^&Ϳ ;^dZ&Ϳ

-19230ʑ+-% ĄŬůĂĚŶĄ ŝŵƵŶŽůſŐŝĂ ^ ʹ /Ő ^ ʹ /ŐD ^ ʹ /Ő'

;/' Ϳ ;/'DͿ ;/''Ϳ

ĄƉĂůŽǀĠ ŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ ZW ^ ʹ ^>K ^ ʹ ZĞƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂŬƚŽƌ

; ZWͿ ; ^>KͿ ;Z&Ϳ

,361ʑ2= 'ƌĂǀŝĚŝƚĂ ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ о sŽűŶlj ďĞƚĂͲŚ ' ^ ʹ d^, ǀ ŐƌĂǀŝĚŝƚĞ ^ ʹ ĂdWK ͬ dLJƌĞŽƉĞƌŽdžŝĚĄnjĂ ʹ ĂƵƚŽƉƌŽƟůĄƚŬLJ ,ŽƌŵſŶLJ ƓơƚŶĞũ ǎűĂnjLJ ^ ʹ d^, ^ ʹ dϰ ǀŽűŶlj

;, 'Ϳ ;& , 'Ϳ ;d^,dͿ ; dWKͿ

;d^,Ϳ ;&dϰͿ

KŶŬŽŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ &W ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ ʹ ϭϮϱ ZKD ŝŶĚĞdž ; ϭϮϱ͖ , ϰͿ ^ ʹ W^

; &WͿ ;, 'Ϳ ; ϭϮϱͿ ;ZKD /Ϳ ;W^ Ϳ

-2*)/˂2ʀ 7ʈ630ʑ+-% ;Zh Ϳ ŶƟ ZƵďĞŽůĂ /ŐD͕ /Ő' ŶƟ dŽdžŽƉůĂƐŵĂ ŐŽŶĚŝŝ /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;dKyͿ ; DsͿ ŶƟ Ds /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;, sͿ ŶƟ , s /Ő' ;, ^ 'Ϳ , Ɛ Ő ; tZͿ ZZZ͕ ĂŶƟ dƌĞƉŽŶĞŵĂ ƉĂůůŝĚƵŵ ;,/sͿ ŶƟ ,/s ϭͬϮ͕ ƉϮϰ ,/s ĂŶƟŐĠŶ

ϭϰ

:=̌)86)2-% 7830-')

& ʹ ^ƚŽůŝĐĂ ŶĂ K<

;> Ϳ ; <Ϳ

;, >Ϳ

/VZ W 2E* 2E )(8%

Ϭϳ (PPU50, PPU40)

; , Ϳ

; ,K>Ϳ

DŝŶĞƌĄůLJ Ă ƐƚŽƉŽǀĠ ƉƌǀŬLJ ^ ʹ ^ŽĚşŬ ^ ʹ ƌĂƐůşŬ ^ ʹ ŚůŽƌŝĚLJ ^ ʹ sĄƉŶŝŬ ^ ʹ &ŽƐĨŽƌ ^ ʹ ,ŽƌēşŬ

7XSPMGE

Moč ranný

04

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

;hZ Ϳ

ŶnjljŵLJ ^ ʹ ^d ^ ʹ >d ^ ʹ ''d ^ ʹ >W ^ ʹ ŵLJůĄnjĂ ^ ʹ WĂŶŬƌĞĂƟĐŬĄ ĂŵLJůĄnjĂ

Stolica

07

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50) diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

;'>hͿ ;'>hW:Ϳ ;<Z d Ϳ

KĚŚĂĚ '& '& ƉŽĚűĂ ŽĐŬƌŽŌ Θ 'ĂƵůƚĂ '& ƉŽĚűĂ ^ĐŚǁĂƌƚnjĂ ;ĚŽ ϭϴ ƌŽŬŽǀͿ '& ƉŽĚűĂ < Wŝ '& nj ĐLJƐƚĂơŶƵ

Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

01

DĞƚĂďŽůŝƚLJ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ ^ ʹ DŽēŽǀŝŶĂ ^ ʹ <ƌĞĂƟŶşŶ ^ ʹ LJƐƚĂơŶ ^ ʹ <LJƐĞůŝŶĂ ŵŽēŽǀĄ ^ ʹ ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŽǀŝŶLJ ^ ʹ ůďƵŵşŶ ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ĐĞůŬŽǀlj ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ŬŽŶũƵŐŽǀĂŶlj

;>/W Ϳ

>ŝƉŝĚLJ ^ ʹ ŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ , > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ > > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ dƌŝĂĐLJůŐůLJĐĞƌŽůLJ /ŶĚĞdž > >ͬ, > /ŶĚĞdž ,K>ͬ, > ƚĞƌŽŐĠŶŶLJ ŝŶĚĞdž ƉůĂnjŵLJ

;K<Ϳ

DĞƚĂďŽůŝƚLJ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

;W'>hͿ ;W'>hW:Ϳ

WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

^WK>h sza͘

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

Krv s EDTA

Krv s citrátom

02

03

HEMATOLÓGIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz reg. značka: ŽoV/12/2020/08

s diferenciálom

Moč ranný

04

HEMOKOAGULÁGIA (KO) (KO5)

n P – PT-ratio n P − INR

(liečení pacienti)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový čas – ratio

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(PTR) (INR) (APTR)

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

Sedimentácia

10 SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

Krv s EDTA

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Značenie vzoriek Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

6 ml, deti − 3 ml

12 IMUNOHEMATOLÓGIA

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt. protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB) (TTR) (AT3) (DDI)

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia a: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto žiadanky.

3WSFRʣ ʱHENI Wʱ WTVEGSZʛZERʣ RE ʱ˃IP] WXERSZIRME OPMRMGOIN HMEKRʬ^] E WPY̪MIF W XʴQ WTSNIRʴGL :MEG MRJSVQʛGMʧ S WTVEGSZERʧ ZE̍MGL SWSFRʴGL ʱHENSZ E S TVʛZEGL RʛNHIXI RE LXXTW [[[ YRMPEFW WO SGLVERE YHENSZ

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. časť Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou.

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka.

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka.

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.). Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Unilabs Slovensko prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@unilabs.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.unilabs.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM

Od 1. 1. 2019 už nie je možný prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS. V prípade záujmu o prihlásenie sa do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosím, už len AlphaLAB. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení – podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní treba uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratóriá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Unilabs Slovensko V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Unilabs Slovensko. Spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Unilabs Slovensko. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Unilabs Slovensko nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • pečeňové testy, • obličkové testy, • hormonálne testy, • posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, • poruchy lipidového spektra, • markery zápalu a sepsy, • onkomarkery, • kostné markery, • stanovenie vitamínov. Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu,

10

– katecholamíny a ich metabolity, – testy na diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše CL – Západ v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: –p 2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – s d-LDL cholesterol, – v yšetrenie kalprotektínu v stolici, – v yšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – s tanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12, – vyšetrenie ťažkých kovov - chróm, nikel a olovo, – vyšetrenie stopových prvkov - meď, zinok, selén.


Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

1 2. 202 od 1.

IVERʴ

1S˃ VER

Platná

1S˃ ^FM

ĂǀŬĞ EĂ ƐŬƷŵ ŵƵƐş ďLJƛ ŵĞŶŽ ēşƐůŽ Ă ƌŽĚŶĠ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

ϱ ͕ Ϭϱ ŽĚ͘ ϭϮ Ś

1S˃

D , ů

Rodné ĚŽ ϲ číslo

ϱ

ko

3˂%231 1

O VYŠ

şŶLJ

ƚĞĐŚŽůĂŵ

ETR

ENIE

;h< d Ϳ <Ϳ

;h,/K ǀĄ Pla Ϳ ŝŶĚŽůŽĐƚŽ tite;h,s ľ

о <Ă ǀĄ Ă ϱͲK,ͲϯͲ Ěh о <LJƐĞůŝŶ Ă ŚŽŵŽǀĂŶŝůŽ kód ZP, samopla Ěh о <LJƐĞůŝŶ tca,PZS lo Ěh čís dom

Ulica,

ŽĚ͘

Ϯϰ Ś

ŽIAD ANKA ʴ ^FMIVER Priezvis

͕ h'>hKͿ Ϳ ;ϭϮh'>hK PSČ K͕ hhZ K* ;ϭϮhhZ yhZ Ϳ ͕ & Dátum dKͿ ;ϭϮ& yhZ dK͕ h<Z narode nia ;ϭϮh<Z ;ϭϮ<<͕ Ϯϰ<<Ϳ KͿ ͕ h<D Dg.<DK ;ϭϮh (MK

u*

− KL

INIC

Oslob.

KÁ B

od DP

IOCH

H

áno

ÉMIA

Fakturo

nie

A HEM

ATO LÓ

GIA

Ϭϰ

bs.sk

@unila

sk, info

www.u

nilabs.

/bez

€/12/2

ƵũĞŵĞ ŶĂ ZĞĂůŝnj

020/11

ĞĚĐŚĄĚnjĂ njĄŬůĂĚĞ Ɖƌ

ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀ

ŝĚƵĄůŶĞũ Ě

ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽ

ŶƚĂŬƚŶljŵ

Žŵ͘ ůĂďŽƌĂƚſƌŝ

ƚƌĞŶŝ € sLJƓĞ

ŵďŽ Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJ Ă ŽnjŶĂēĞŶ

ůŽŵ ŶŝĞ ƐƷ

ĚƌĂǀŽƚŶŽƵ ŚƌĂĚĞŶĠ nj

ŽƵ Ă ƉŽŝƐƛŽǀŸ

ĐŚ Žď ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝ

ŶĂ Ɖ ũĞĚŶĂƛ ůĞŶ

n

ĂĚƵ͘ ƌŝĂŵƵ ƷŚƌ

vať Meno &-)6 0-8= : > leká 1 13˂- ;D , Ϳ r 1)8%&3 ƵŬſnjĂ pacien : 6%223 ;^hͿ Sam t Užívan 2ʈ :=̌ ŬLJ Ěh о 'ů oplatc ŽēŽǀŝŶĂ IČ WXS Mesto 1MIEÚ é liek a – e-m >ʀ/0%( ē ĐŚĞŵŝĐ ĠĐŝĂ /obec* Ěh о D y DŽ ŝŵĞŶƚ IRMI ēŶĄ ĞdžŬƌ ail h о ēŽǀlj ƐĞĚ 13˂- ;h'>h:Ϳ RE REPIT ;<^Ϳ &ƌĂŬ ϭϮ ŽǀŝŶLJ ʑ+-% OʬHY priložiť h о DŽ0-8= : 6%2231 ŵŽē ĞĂƟŶşŶ ;E dͿ Dôležit ;hhZ :Ϳ )1%830 kópiu Ϳ á poz preu ;<Z^Ϳ Z :Ϳ -1923,Ą ƐŬƵƉŝŶĂ н ZŚ ƚŬLJ ;E d 1)8%&3 ŬſnjĂ Ěh о <ƌ Ŷ ŬůşƌĞŶƐ ēŽǀĄ kazu nám ;& yh Dátum 'ůƵ CH) yy WsͿ ka ƚ͘ ƉƌŽƟůĄ ). :3(= pois ŶĂ Ă ŵŽ ŝŶLJ tenc ; &W Výška <ƌǀŶ h о <ƌĞĂƟŶş ; KK WͿ ;h<Z d:Ϳ a Kód ͕ & y<DͿ ĞƌLJƚƌŽĐLJ ĂƟďŝůŝƚLJ DŽēŽǀŝ ĐŝĂ ŵŽēŽǀ 403(3:a čas odb о <LJƐĞůŝŶ ĠĐŝĂ y<D :Ϳ dͿ ŶƟ h о kra ) > Ěh ;ϭϮ& ;h<D eru ^ŬƷƓŬĂ ŬŽŵƉ ŽďƵů͘ ƚĞƐƚ ;W &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ jiny )2 ēŶĄ ĞdžŬƌ Ğũ Diuréz hdWK Ϳ :=̌)86 &W a Odp ;ϭϮhdWK͕ ͕ h > KͿ WƌŝĂŵLJ ĂŶƟŐů Pohlavi h о <ƌĞĂƟŶşŶ ŵŽēŽǀĄ ;& y<D:Ϳ &ƌĂŬ ;WKd >Ϳ ůŝŶLJ ŵŽēŽǀ ůŬŽǀŝŶLJ orúčaj Ws о cm > K e ;hdW:Ϳ Ġ ďŝĞ h о <LJƐĞůŝŶĂ ŬLJƐ͘ ŵŽēŽǀĞũ úci ;ϭϮh ŬLJƐĞ <sͿ Hmotn ůŬŽǀ lekár Dátum ŝŶƷƌŝĂ ;ϭϮ/ <s͕ / osť LJ muž ;h > :Ϳ &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ Meno 438 vystav Ěh о Ğ Ŷ ml/ ŽǀŝŶLJ ŬƌŽĂůďƵŵ Podpis Hebd. о ŚůŽƌŝĚ a prie enia ;^W ZD/Ϳ ;/ <:Ϳ žena Ěh о Dŝ ƵŵşŶͬŬƌĞĂƟŶş ŵŽēƵ h о ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŝŶƷƌ ŝĂ a peč hod. žiadan WKd zvisko ^DsͿ dž Ăůď Nep iatka ʀ8 ky kg h о DŝŬƌŽĂůďƵŵͬŬƌĞĂƟŶşŶ ƉŽēĞƚͿ ;hK^D:Ϳ K^Ds͕ hK ordinu /ŶĚĞ ŽůĂůŝƚĂ njďŝĞƌĂŶĠŚŽ ovo;ϭϮh MC liť spr ).%/90 ŐƌĂŵ Kód júceho ístupne /ŶĚĞdž ĂůďƵŵşŶŶĠŚŽ ŵŽēƵ ;ǀlj 3˂9 ƌŵŝŽ hospit. KƐŵ ;DK< Ϳ ^ƉĞ Ϳ t. leká nie výs ŽēĞƚ prípadu 1)˵ ˂ KƐŵŽůĂůŝƚĂ ƌĂŶ ra ŵĞŸĂ 3:ʌ2 1 ;h >&KͿ ;ǀljƉ ˂3:ʙ /% ŽǀĠŚŽ ŬĂ 231 13 E K͕ hE KͿ ledku13 E OVZ % &-)0/ Ŷ v EZK ŵŽē ;ϭϮh Ϳ >&-)6% /ETMPʛVR ;h/ >&KͿ ; /'>hͿ OďŽƌ 3*36ʈ>ƌĠnjĂ ďŝĞůŬŽǀş & yE ZŽnj 0= : /86 Ϳ )0) ;ϭϮ& yE ͕ ; /<D 1-2)6ʀ ĚşŬ <KͿ ʀ8 ůĞŬƚƌŽĨŽĞŬƚƌŽĨŽƌĠnjĂ ;ϭϮh<K͕ h (-%0=> 'ůƵŬſnjĂ ĠĐŝĂ EĂ ; /E Ϳ h о ŶŽĞů ˂ Ěh о ^Ž ;h D^:Ϳ y<͕ & y<Ϳ ēŶĄ ĞdžŬƌ ŵŽēŽǀĄ ; /<Ϳ h о /ŵƵ : 6%2231 13 &ƌĂŬо ƌĂƐůşŬ Krv < na sérum ;ϭϮ& >K͕ h >KͿ / о <LJƐĞůŝŶĂ * adr Ϳ ;& y D^:Ϳ 2). /6: ; '>hͿ ; / > esu Ϭϲ ;ϭϮh A kód / о pacien )2>ʙ1= LJůĄnjĂ ^ŽĚşŬ Ěh ēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ & y >Ϳ ;hW D^:Ϳ ŵLJůĄnjLJ /%4-0ʀ6 ŵ ; / ZWͿ ta žia ƐůşŬ / о ; '>hW:Ϳ ;ϭϮ& y >͕ KͿ )2-% > džŬƌĠĐŝĂ Ă ĂŵLJůĄnjĂ h о &ƌĂŬо Ś 01ůŽƌŝĚLJ dam h Krv Ϳ / о ƌĂ ƌŝĚLJ na sér ; ZW<Ϳ ; /> Krv :=̌)86 e vyp &ƌĂŬēŶĄ Ğ um ;ϭϮh K͕ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ <sͿ h о ŬƌĞĂƟĐŬĄ ˂ Ěh ZÁēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ / lniť v (záť na / о ŚůŽ ;hE :Ϳ prípade о ;ϭϮ/ <s͕ / Ϳažové 2 ZW a hom renín 'ůƵŬſnjĂ WĂŶ0= : 6%2231 13 :Ϳ P kód KLƉŶŝŬ testy) &ƌĂŬ Hor ADNÁ ĂƟŶşŶ osam ;& yE / о ƚĄƚ о y ͕ & y Meо sĄ cyst,Ϳ oplatc ;WhW ͬŬƌĞ ;ϭϮ& 1E tabolit BIOCH WKͿ eín je n móny štít ;h<:Ϳ Ěh ƉŶŝŬ 1-2)6ʀ şŬ u ale / о >ĂŬ8 (BNKrv s EDTA о ZW y ĠĐŝĂ Ă pot>h<Ϳ n S dž ǀĄ ^ŽĚ ÉMIA ;ϭϮhWK͕ h yWͿ /ŶĚĞ bo vyš rebné ;Wh' ĠĐŝĂ EĂ n S − TSH nej žlazy − GluĞdžŬƌ ;& y<:Ϳ P, ĞdžŬƌ h о /8ʀ (SÉ HCY, yW͕ & Ϳ kóza n &ƌĂŬ etrení po;Wh ēŶĄ 492 S −ēŶĄ RUM) ;ϭϮ& odbere n S − T3 voľ REN GluƐĨŽƌ ;h >:Ϳ hlásen о Ɖ, n &ƌĂŬ kóza ͕ hD'KͿ tran ƌĂƐůşŬ ĐŝĂ < E2,M Ă ůŬŽǀŝŶLJ ) S − о &Ž W n SS−−T3T4 voľnýný ;Wh Wh ých v spo> Ϳ po Ěh Močov ĠĐŝĂ ;ϭϮhD'K džŬƌĠ о 'ůƵŬſnj ;& y >:Ϳ rtovať jedle D'Ϳ h о 2 ĞdžŬƌ n zmysle ŶĄ Ğ Wh na />Ϳ Ġ ďŝĞ ͕ & y S celk ēŶĄ n ina ľade − Kre ;Whd. &ƌĂŬē ƌŝĚLJ (TSH ový ;h :Ϳ о ĞůŬŽǀ zákona KͿ ;ϭϮ& yD' ;h h h о atinƌēşŬ n Wh n S &ƌĂŬ ) Saturá n SS−− T4 celkový ŚůŽ (GLU ín − Cysо ,Ž ;Wh ^dͿ ĐŝĂ / (FT3) č. 355 ;/ <:Ϳ ůŬŽǀlj о ůď cia ƵŵşŶ tatín ĞdžŬƌĠĐŝĂ DŐ n n &ƌĂŬē (GLU ) S Wh >dͿ n S Tyreog S − Ěh ŶĄ ĞdžŬƌĠ tranşŶ ĐĞ − Solu /2007 C ;Wh Kys PJ) ŝƌƵď (FT4 ēŶĄ :Ϳ lob sfer − 8% aTG elina n о ŝů n S ulín bilný ) ;& y h о sĄƉŶŝŬ ͬŬƌĞĂƟŶşŶ ínu Z. z. (UREA)˂S − Wh − &ƌĂŬ /VZ W )( močov – aut / Tyreog Ğě Fer о ^d transfer (CT3 ;Wh D^Ϳ ;hW:Ϳ n S Cel kovʹ D ) (KRE13 opr 31 /ŶĚĞdž ǀĄƉŶŝŬ ĐŝĂ Ă Ěh á Ϳ n S − Hap é Wh itín − ínový ATE (CT4 Alb ;Wh> Ϳ n S − aTP otilátk lobulín d um bielkoviny% : >&-)6%2Ŷ ϭϮ (CYS ) ŚŽĚ͘Ϳ ); IMU Wh tog recept ;/W,<:Ϳn S − о > &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ lob LJůĄnjĂ Ă or (STR;Wh F) ZWͿ – aut O / Tyr y Bilirub ín )86)2C) DKͿ (TG) :Ϳ LÓGIA ĞŶĄnj Krv s ;& yWn о ŵín (STR) Ϳ n S − oprotilátkeoperoxidá ŝŵĞŶƚ ;ůĞ (KM;h Ϯ Zák NO h о &ŽƐĨŽƌ ƌĞĂƟŶşŶ ín celk :=̌ ĚĞŚLJĚƌŽŐ Bili-2ʈ EDTA ) ZKͿ lad Wh rubín о Ě n:Ϳ SS−−Fru ový ĚŝƐŽǀ ƐĞĚƌŽŐůŽďƵůşŶ y (FER);Wh> &Ϳ imu TSI / Tyr za о >ĂŬƚĄƚ ;hD' /ŶĚĞdž ĨŽƐĨŽƌͬŬ ĐŝĂ W (TP) ;h<K n S ná imu (ATG kon Wh Ěh eoi ;WhZ ͲŵŝŬ nol nog − W któ jug EͿ ) n ':Ϳ ;/<<Ϳ (HAPT) zamínо ĞƚĂͲϮ IgA Fertilit ógia S >1= ovaný lobulín deu stim о Z (ALB ; DK &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ ;& yD n IgM ) Odhad− Žlčové Ěh a % > 40% ŬƚŽƌ ulujúci Wh ŬƚĄƚ 02 n S − Anti Ŷ (TBI ƌƟnjŽů (ATPO) ; d,Ϳ ;h > n KͿSS−−IgG h о ,ŽƌēşŬ ĐŝĂ DŐ GF kys )86)2о <Ž elin Wh о >Ă ƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂ n Ěh Ϳ ˂y ƌƟnjŽůͬŬƌĞĂƟŶş (DB L) GF n ZKͿ Mű -2ʈ :=̌ŵŽŶŝĂŬ E & 13 džŬƌĠ о ZĞ n S &ƌĂŬēŶĄ Ğ podľa ;h^ S − IL) HEMA 231 Lutein llerian n;h ϮGFD:Ϳ /ŶĚĞdž ŬŽ ŽƐƚĞƌſŶ ĞĨƌşŶ ;D d n −FSH (FZA) n S − C3IgE Wh TOLÓ kro (TSI) izačný hormó podľa Coc W о % : 6%2 Z:Ϳ (IGA) n B − Krv n;h<K ft & о ůĚ d, ƌşŶ͕ EŽƌŵĞƚĂŶ GIA GF pod n SS−−Est hormó n Ěh )86)2- ŽŐůŽďƵůşŶ (ZLK) komple Gau ŶşŶ € n war Ϳ ľa Sch (IGM S W о :=̌ ĂŶĞĨ ƌŽƚŽ lta − ný ŵŝŬƌ n n ;/<<: n tza -2ʈ ) о ^Ğ rad B GF z n obraz (AMH) n S C4 kom ment ĚďĞƌƵ͗ ĞƚĂͲϮͲ cys>ͿtatíCKD (IGG EPi Ěh (do 18 roko W о DĞƚ Elektro;hD n B − Krvný obr ) n S − Proges iol DŝĞƐƚŽ Ž (CO h о Záp − Cirkulu plement v) nu foréZͿ (LH) <ŽƌƟnjŽů ůͬŬƌĞĂƟŶşŶ (IGE) (SCHWAR C) GLY − Retikulocyaz s dife n ;hWK za bie C n S − Prolaktíterón h ʹ renciál n alové ma júce imu (FSH dž ŬŽƌƟnjŽ VA ty ĂƌƚĠƌŝĂ (C3) ktroͿ lkovín ) (KO) n SS − Ele (CKD Z) n B KO om n S − Testos n ; W /ŶĚĞ n S − CRP rkery nokomplexy EPI) − HbA NÝ HEMO (EST DĞůĂŶşŶ LJ (KO5) Enz − Imunoe foréza bie (C4) (GFC 1c n S − SHBG terón ǀĠŶĂ GLOB (PRO ) lektrofo lkovín YSC) n S − CRP hs h о y G) (CIK) (RTC) WŽƌĨLJƌşŶ ÍN n ýmAST n Voľný est réza (PRL) n S − Reuma ŬĂƉŝůĄƌĂ h о ůŝŶŬƐ Ŭ n S −ALT n Biologickyradiol (ELFO) (TTE n S − Prokalc toidný fak (HBA1C h о WLJƌŝ (CRP ƉƵƉŽēŶş tupný n S −GG n Andnýrogénnydos ) (IELFO) ďĞƌƵ͘ (SHB ) ] /ETMPʛVE ) (CRP n S − Interleu itonín tor 7PMR G) HS) TƐ ŽĚ n SS−−Ɛƛ ēĂ testos index estradiol ˃OE n Voľlog (FEST) n SS − Prealbumkín 6 ALP ďŶĠ ƵǀŝĞ 7XVMIOE (RF) icky dosterón n SBio (BAEST Marke− Beta-2-mi ín (AST 70-2= ĂǀŬLJ ũĞ ƉŽƚƌĞ n S − ALP − 17(PCT ) RE %&6 ) tup n izoe ry OH n ŬƷŵ ) kro S (FTAI) (ALT) EĂ Ɛ n ASLstreptokok globulín Amyláz nzýmy DHEA- -proges ný testos -8= (IL6) n −Pan n SS−−And terón terón ϲ͕Ϯϱ (GMT)] (FTTE) a (PRE sulf n SS−−AD O )8%&30 s Na Krv ovej ALB) 7PMR ;<KZátE^Ϳ ϲ͕ ϲ͕ n SS−−Lipá kreatic Iné horĚďĞƌ infekcie F/NA2 rosten (BAT (-) % 1 ; Z͕ s Z͕ ϳ Špe (ALP Náz TE) 86) (B2M ká cifi ) Ă mó dión EDTA ZͿ n Cho za amyláz (ALP cké bie a B n Ŷlj Ž ) ů ŶŽē (17O S − Pre ny 2ʈ 4637 ƌŽǀŶŽǀĄŚ IZO) n Alfa < Z͕ W H) 14 a lko ʹ <ŽƌƟnjŽ n n SS−−Lak líneste gnenol (DHEA) :2ʖ836 ŽďĄnjŝĐŬĄ (AMS) ^ (ASL n SS−−Alfa -1-antitviny ŽŶƚLJ Ϯϰ͗ϬϬͿ S − Ald ĐŝĚ ráza ón tátd /Ϳ Ğƌ Ž n ŝŬƌŽŝ O) о ost n (AN (PAM S ;KĚď ryp ʹ ŵ ehydro − CK ZD n − Alfa -2-makr ;<KZsín DD) (ADNS) META W^Ϳ S) ] 7PMRn n S − Aldost erónn v ľahu ŵĞĚnjĞƌĂ < ZD/͕ W genáza нϮ͕ BOLIT ogl n SS−ďĞĚŶ ϳ (LIPA) -1-kďĞƌ n P Glu ŶŝſŶŽǀĄ ZD/͕ s ZD/͕ ; ннϮ͕ s н Ϳ yslý glykobulín n S − CK-MB v Y n P − Renín eró Cerlj ŽĚ (PRE (CHE) ulo ннϮ ů ƉŽŽ ; ľahu stoji (A1AT) ʹ G) P − Hom kóza oprote ƌƟnjŽn n P −Glu n SS − Angiote n P − Renín vvsto Ͳϭϵ͗ϬϬͿ plazm (od ннϮ͕ W K, ͕ (ALD ŶŝnjŽǀĂŶlj Karϭϲ͗ϬϬ (LD)о <Ž ĞĚnjŝ ín (A2M) L) diálne ocyste ín Lipidy− HBDH nzín konver kóza ^ ji (od ber do EDT n P −−Lak , ͕ s n PomC-per aldost sĄƉŶŝŬ ŝŽ (ALD ín (od po jed ber ma , Ϳ ;KĚďĞƌ ŵn S − tujú (AAG) о ďşŶ ; K (CK) Z^Ϳci tát ber do n eptid erón-re do EDT A) (REN S) n S −C-p le Tropon rkery K, ͕ W K , ͕ n Tro ŚĞŵŽŐůŽ nín (PGLU) A) L) ϭϳ n SS − Cholestlj ŽĚďĞƌ ;<KZ enzým (CKMBI) EDTA) (CER ín sD d eptid n S −Inzu ) (REN <ĂƌďŽŶLJů (ACE) − HD ƌĂŶŶ erol ponín I hs n S −My (PGLUP (HCYP) S) ; D d, ͕ d, Ϳ L cho Ϳ n S −ƟnjŽů о n S −Inzu lín po záťaži (HBDH) J) (ARR) Ͳ ϵ͗ϬϬ oglobí T hs n SS −NTlest LDLϳ͗ϬϬ D d, ͕ WD />Ϳ ŽŐůŽďşŶ (LAC n <Žƌ n S −MA cholest erol ^ о lín po ; Z (CPE S − ĞĚnjŝ ) proBN n DĞƚŚĞŵ (TNIHS) n P −−BN Tria Rʴ záťaži P) ͕ ;KĚď n Ğƌ ŵ n SHO – IR (CPE (CHOL) о S − sd- cylglyce erol 1S˃ ͕ s Z> − Kor VER (TNTHS P (od P PZ) LDL cho roly ŠPEC n n tizol (inzulínová ber do ; Z> Z> Ϳ ) S S (HD ƵďşŶ − (IRI) − ran Lipopro Kortizo (MYO) ŝůŝƌ L) reziste lest EDTA) ný Vita IÁLNE VY n S − Apo n Som Z> ͕ W l poo odb (LDL) о (NTBNP ncia) (IRIZ) 0ʑ+-%teín (a) erol € Krv s ŠETR >ĂŬƚĄƚ y n SS−−IGF n n S mín atotro bedný er ) 83< S -/3 (TRIG) citráto − Apo lipoproteín ENIA (IR) Ϳ − Vita о (BBNP) odb Rʴ pín ; d' -1 n n lipo VER n er m (KORR) (SDLDL) S − IGF Index A1 1S˃mín B12 Vita LDL proteín B n tϰ n Ind n SS−−Kys (KORP) mín S − Kal BP-3 Ě (LPA ex CHO/HDL 03 cito ůƵŬƵƌŽŶŝ ƌŐĂŶŝĐŬljĐŚ n n Ate elina B12 aktívny (APOA1 ) n ;DKZͿ S − Par (STH nín ƚLJůŐ S L/H − rog h ʹ listo ) ŝƚLJ Ž DL Min n Ery athDĞƚ énn n Vitamín vá (IGF (APOB) ) ormĂďŽů (B12 ly a sto y indexʣVYQ HEMO h о ) € K'zͿ tropoe ón (IGFBP31) n SS − n eráSod (int n S − Vitamín D ĚŝĞů ;h Z (B12 (AI1) aktný) pov ƷƓƛĂ RE W pla Gas ƌŽnjƉ tín ) n P KOAG n S −Dra ík /VZ é prvkyzmy n SS −hϰVitamín CA ŐŽǀlj ƚĞƐƚ (FOL)A) n S −−Ser (KALC) trín (AI2) n P – PT-rati ULÁCIA otonín Iné − VitamínDƵů ON slík n S −Chl ƟĚƌŽ (PTH (VD3) (AIP) E ) etre n P − INR (lieo oridy n S −Váp n vyšKoe n KOMARK € h о (EPO nia (VA) 7XSPMGE n P − APTT-ra čení pacienti) (GASTR ) n S −nik nik n S − AFP ERY n SͿS––Pro nzým Ŷ ; ds (VC) (NAƐĨĞƌŝ ) (PTR ) ƚƌĂŶ ; ZͿ n P − Fibrino tio Lieč n Vápnik ionϭ' n S − Celkov fil ma Q10 € ) (SER) izov ivá (VE) ĮĐŝĞŶƚŶlj (K) stných (INR) n P − Trombínogénvý n VápFos s korekcaný výp ŚLJĚƌĄƚͲĚĞ n S − Voľný ý hCG n ;E/Ϳ kyselín očtom (CL) ĂƌďŽ (APTR) Digoxín iou na čas-rati for ^ ʹ < n P −− Antitromb n S −Hor n S − CEA beta-hCG n S −Líti € (Q10) (AFP (CA) albu Φ o ) (FIB) n SS−−Zin ŠPECI D-dimér ín III čík um n SS−−CACA 19-9 n SS−−Kys Ϭϳ ^ ʹ ŚƌſŵΦmín (PMK) (HCG) (CA++) ÁLN ŝŬĞů (TTR n Me ok ^ ʹ E 125 n n P Dab (FBH n Kar elina valp E KO ) (CAK) CG) 8% AGULA (AT3) ď n SS–−Selé n ROMA ind n P −Anti bamaze roová n S –Fen igatran (CEA (DIG) /VZ W )( ČNÉ (P) n S −CACA 15-3ex (CA125;HE n Osm (CA199 ) n n S −Teo n P −Fak obarbit pín VYŠET (DDI) Xa akti (MG) (LI) 4) Metab olalita al REN vita 72-4 n S −CYF (CA125 ) tor II fylín n SS −Gen n P −Fak (KVA IA (ZN) olizmu séra výp L) (ROMA ) n SS−−NSE RA 21n S − Žele (DTI) tor V n S −−Van n P −−Fak tamicín (KARB) s žele očtom (CU) I) . 1 MGE za n S – Tka (AXA) n (CA153 zo 7XSP komycín (PHE) RE WʣVYQ(SE) LU) VYŠn P − Fak tor VII HORM SPO d (CA n S −náCelková väz a hemogl/VZ (FII) n P Fak tor VIII obínu (OSM) 724 ÓNY (TEO;W Ϳ n S − SCC nivový pol Gra bov väz (CYFRA) ) ypeptid n SVoľ (FV) tor IX ůŽǀŽ € (GENT) ) n S − PSA A n P −Fak ita − Tra bová kapá kapacit n vidCel ový anti n S − Voľ nsferín (FVII) ʹ K (VANC) tor X n P −Fak acita a Fe (FE) gén (NSE) kový n S −Voľ Fe ný n PSA (FVIII) tor XI (VKFE) (TPS) n P −−Fak ratio PSA ϳ ný bethCG n S −TSH n Ind ϭ& (SCC (FIX) ĐŝĞŶƚĂ tor XII (UIBC) ; >< A) ex zdr (fPSA/P nͿ SS–−aTP v gra a-hCG ;K<Ϳ WŽĚƉŝƐ ƉĂ SA) Žů (PSA 30-') (FX) (TRS vid ůŬŽŚ ) prostat n (PSA;FPSAavejPSA )2-) 78 (HCG) – aut O / Tyr ite ; > Ϳ (FPS (FXI) ^ о F) y€ eop opr (FPSA/P A) :=̌)86 ĐĂ ŶĂ K< (FBH n S − Tymidín;p2 ƚĄnjĂ CG) ;< >WͿ ^ƚŽůŝ (FXII) ͲƵĚĂũŽǀeroxidá ĞŶljĐŚ͘ otilátk kináza ) SA) ĐŬĄ ĞůĂƐ za n SS−− Proteín S10 (TSH & о Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐŚƌĂŶĂ y T) WĂŶŬƌĞĂƟŬơŶ ǁ͘ƵŶ Ă ƐůƵǎŝĞď KOST Chromogr 0 & о (PH ŶſnjLJ ƌŽƚĞ ͗ͬ​ͬǁǁ IH) anín NÉ MA ŶŝĐŬĞũ ĚŝĂŐ ƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ (ATPO) n Ost A & о <ĂůƉ (TK) RK ŽǀĞŶŝĂ Ŭůŝ ǀĂĐŚ ŶĄũĚĞ Sedime (S100) eokalcí ERY n S −Bet ƷēĞůLJ ƐƚĂŶ ĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄ ntácia ĄǀĂŶĠ ŶĂ ŽďŶljĐŚ ƷĚ (CHRA) a-Cros n n SS−−P1N Ʒ ƐƉƌĂĐŽǀ ş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐ sLaps P ŶĠ ƷĚĂũĞ Ɛ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶ

000,

150

0850

trum

l cen

e cal

Volajt

blém?

10

SED

či pro

(OSTEO ) (BCT X) (P1N P)

NTÁC n P −IME IA Sed

imentá ERYTR cia ery OCYT trocyt OV ov

(FW)

otázky

KƐŽď ĄĐŝş Ž sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵ

Máte

8% /VZ W )( ŵů о ϯ ϲ ŵů͕ ĚĞƟ

: BaH

– vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu).

Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

značka

Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o:

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia,

11

hematológia

hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia.

reg.

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Krv na sérum Krv s EDTA Moč ranný Sedimentácia Stolica

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA 02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA B − Krvý obraz B − Krvý obraz s diferenciálom HEMOKOAGULÁGIA P − PT-ratio P − INR (INR) - liečení pacienti P − APTT – ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas – ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment U − Amyláza SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P− Sedimentácia erytrocytov IMUNOHEMATOLÓGIA Krvná skupina + RhD Antierytrocyt. protilátky (NAT)

01 Krv na sérum ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný

12

Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik S − Fosfor S − Horčík Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG Zápalové markery S − CRP S − ASLO S − Reumatoidný faktor

HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T4 voľný Onkomarkery S − AFP S − Celkový hCG S − CA 125 – ROMA index (CA125; HE4) S − PSA IMUNOLÓGIA – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti HCV IgG – HBsAg – RRR, anti Treponema pallidum – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

07 Stolica VYŠETRENIE STOLICE F − Stolica na OK

14 Krv s NaF/Na2EDTA METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle


ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

01 Krv na sérum ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Elektroforéza bielkovín S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik – Vápnik ionizovaný výpočtom – Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď S − Selén Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe – S − Transferín – Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy

Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B Index LDL/HDL – – Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy

Zápalové markery S − CRP S − CRP hs S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín S − Beta-2-mikroglobulín Markery streptokokovej infekcie S − ASLO S − ADNáza B Špecifické bielkoviny S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín S − Homocysteín (odber do EDTA)

Kardiálne markery S − Troponín I hs S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Digoxín S − Lítium S − Kyselina valproová S – Karbamazepín S − Fenobarbital S − Teofylín S − Gentamycín S − Vankomycín HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky S − aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky S − TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilita S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

13

hematológia

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

S − FSH S − Estradiol S − Progesterón S − Prolaktín S − Testosterón S − SHBG Voľný estradiol Biologicky dostupný estradiol Androgénny index Voľný testosterón Biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión

02 Krv s EDTA

Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji P − Renín v ľahu (odber do EDTA) P − Renín v stoji (odber do EDTA) Pomer aldosterón-renín S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po záťaži HOMA – IR (inzulínová rezistencia) S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón (intaktný) S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín €

03 Krv s citrátom

ONKOMARKERY S − AFP S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125;HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) Index zdravej prostaty € (PSA;FPSA;p2PSA) S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP

14

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c

14 Krv s NaF/NA2EDTA METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII

10 Sedimentácia SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

12 Krv s EDTA 6 ml, deti – 3 ml Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

06 Kapilárna krv VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

ED Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Metanefrín, Normetanefrín

A6,C6,D6,25 Kapilára/ Striekačka na ABR Miesto odberu:

– artéria – véna – kapilára – pupočník VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B – Aniónová medzera – mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Laktát

07 Stolica 7B Stolica VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín

04 Moč ranný ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina Frakčná exkrécia močoviny U − Kreatinín U − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita ranného moču (výpočet) ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN MOČU U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza Frakčná exkrécia amylázy U − Pankreatická amyláza MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík Frakčná exkrécia Na U − Draslík Frakčná exkrécia K U − Chloridy Frakčná exkrécia CI U − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca U − Fosfor Index fosfor/kreatinín Frakčná exkrécia P U − Horčík Frakčná exkrécia Mg


5A, 05 Moč zbieraný – 12 hod. – 24 hod.

MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − CRP DI − Laktát

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – BIOCHÉMIA – PRENATÁLNY SKRÍNING

I. TRIMESTER METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina Frakčná exkrécia močoviny dU − Kreatinín Kreatinín klírens dU − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita zbieraného moču (výpočet)

PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor

MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík Frakčná exkrécia Na dU − Draslík Frakčná exkrécia K dU − Chloridy Frakčná exkrécia CI dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca dU − Fosfor Frakčná exkrécia P dU − Horčík Frakčná exkrécia Mg dU – Meď

SLINY 17 SLINY

– Double test: celkový hCG + AFP – Triple test: celkový hCG + AFP + voľný estriol – USG

B7 SLINY

SA − Kortizol poob. odber (odber medzi 16:00 - 19:00)

C7 SLINY SA – Kortizol nočný odber (odber o 24:00)

TOXIKOLÓGIA 1G Krv na sérum S – Karbohydrátdeficientný transferin S – Chróm € S – Nikel €

U4 Moč ranný

5B Moč zbieraný

U – Etylglukuronid U − Metabolity organických rozpúšťadiel €

XX

II. TRIMESTER

SA − Kortizol ranný odber (odber medzi 7:00 - 9:00)

INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sedimen (len 12 hod.) dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Aldosterón dU − Serotonín €

DO 6M HCl dU − Katecholamíny dU − Kyselina 5-OH-3-indoloctová dU − Kys. homovanilová

– PAPP-A, voľný beta-hCG – USG

U − Multidrogový test

W4 Moč ranný

1F Krv na sérum S – Alkohol

ET Krv s EDTA B – Olovo €

VYŠETRENIE Z PLODOVEJ VODY PV − AFP POT POT − Chloridy EJAKULÁT – Spermiogram

15

hematológia

INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Beta-2-mikroglobulín U − Kortizol Index kortizol/kreatinín U − Melanín U − Porfyríny U − Pyrilinks

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ŠPECIÁLNA HEMATOLÓGIA

ŽIADANKA DIABETOLÓGIA

O-GTT (OGTT, OGTTS, OGTTP) Krv na OGTT – odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

U-GTT (UOGTT) Moč – odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

GLYKEMICKÝ PROFIL Kapilárna krv 02 Krv s EDTA GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c

01 Krv na sérum 1E Krv na sérum 2 (záťažové testy) VYŠETRENIA ZO SÉRA S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Kreatinín S − AST S − ALT S − GGT S − CK S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po po záťaži – HOMA – IR (inzulínová rezistencia) – anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG

16

– IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG – anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG

04 Moč ranný METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Kreatinín U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín – /kreatinín

04 Moč zbieraný METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Kreatinín Kreatinín klírens – dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria – Index albumín /kreatinín

02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM


02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

03 Krv s citrátom ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM P − Lupus antikoagulans

skríning P − Lupus antikoagulans konfirmácia P − Kaolínový čas – ratio

01 Krv na sérum ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM – Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning – Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning – Kardiolipín – autoprotilátky IgG – Kardiolipín – autoprotilátky IgM – β -2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning – Anexín V – autoprotilátky IgG – Anexín V – autoprotilátky IgM – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM – Protrombín – autoprotilátky skríning

03 Krv s citrátom AGREGÁCIA TROMBOCYTOV P − Agregácia – ADP P − Agregácia – EPI P − Agregácia – kolagén P − Agregácia – kyselina arachidónová P − Agregácia – RIPA P − Agregácia – spontánna SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK (len ako súčasť AGR)

trombocytov – PNH – Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria

02 Krv s EDTA IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV B − Základná imunofenotypizácia hematologického ochorenia B − Akútna leukémia B − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO) B − Vlasatobunková leukémia (HCL) B − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) B − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Kostná dreň Li Heparinát IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV KD − Základná – imunofenotypizácia hematologického ochorenia KD − Akútna leukémia – KD − Lymfoproliferatívne – ochorenie (LPO) – KD − Vlasatobunková leukémia (HCL) – KD − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) – KD − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Iný materiál Špecifikujte materiál – Biopsia zo žalúdka, čreva – prietoková cytometria – BAL, likvor – prietoková cytometria – T-LPO, biopsia z kože, MF – prietoková cytometria

PRIETOKOVÁ CYTOMETRIA 01 Krv na sérum 02 Krv s EDTA – Protilátky proti leukocytom – Protilátky proti trombocytom – HIT – Heparínom indukovaná trombocytopénia

02 Krv s EDTA – Aktivačné markery

17

hematológia

P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA LIKVOR 09 Likvor BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA (LBIO) L − Vzhľad L − Elementy L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Albumín L − IgM v likvore L − IgG v likvore

– Anti HSV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti VZV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Parotitis IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti CMV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti EBV, EBNA-1 IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Kliešťová encefalitída IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index

VÝPOČTY: – Koeficient energetickej bilancie

– Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia) (nevyžaduje sa sérum)

51 Likvor MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE (LMIKRO) – Aeróbna kultivácia – Anaeróbna kultivácia – Kultivácia po pomnožení – Mikroskopia – Mykológia – Voľný antigén v likvore

LD Likvor PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – RNA TBEV (kliešťová encefalitída) kvalitatívne

TL Likvor LIKVOR NA TBC – Kultivácia, mikroskopia – DNA Mycobacterium tuberculosis kvalitatívne

9B Likvor 01 Krv na sérum MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE / PROTILÁTKY – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index, Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) 18

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Imunológia a alergológia

Έd

Ή

lon)

Ή

LÓGI

A

(G2)

(G16)

ŽIA

202

1. 2.

od

KA

O VY ŠETR

Plat

DAN

ENIE

− IM

UN

OLÓ

GIA

AA

LERG

OLÓ

GIA

abs.sk,

info@

unila

bs.sk

n

.unil www

1

Máte

zna

0/02

čka

: A-Ig

E/b

ez €/1

2/2

020

/11

otáz

ky či

prob

lém?

Vola

jte call

cent

rum

0850

150

000,

reg.

/202

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Ή

GO ALER IA A V OLÓG NO IMUN ALERGÉ NKE ŽIADA – ZOZNAM HA K IgE PRÍLO IFICKÉ EC – ŠP

reg. znač

• • • • • •

Έd

dacty Έd (Cynodon nsis) (G9) Ϳ Ή obyčajný epurus prate nifera) ϭϬ Wϰ atec (G15) ͕ d ̌4)'-*-'/ʈ -+) Έd Prstn lúčna (Aloc (Agrostis stolo ϮͿ ) Ή LJ ϭ dϴ (G12) ka m) žkatý (C811 Wϱ ŵ ͕ dϳ͕ Psiar ϰ͕ dϮ Έd um sativu ek výbe ) (G3) ϬͿ ƐƚƌŽ dϯ LJ Ϯ dϭ Psinč siata (Tritic le) Ή erata ) ϭ͕ ) cerea tylis glom Wϲ (G203 ;d ƌŽŵ ͕ dϴ͕ ϰ͕ dϮ Ϳ (C202 Έd Pšenica (Secale %0)6+ʈ2= Ư ta) (Dac ϭϰ Ɛƚ (G11) spica Ή kaín ŝdž ϭ͕ dϳ LJ ϯ ϴ͕ dϭ ͕ d Raž siata 7/6ʌ2-2+ laločnatá(Distichlis Wϳ Mezo is) D ;d ƌŽŵ ͕ d ) ƚŽƉŝĐŬlj ƉƌŽĮů о ϭϮ (G6) Έd ačka ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ olytiká (C711 us inerm Έ&Ϯ ϲΉ tráva Rezn ϰͿ ŝdž Ɛƚ ϲ͕ dϳ LJ ϰ ϭϭ͕ d • Muk ͕ ŐϭϮ͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ Ή nse) holín aditíva ) (G1) (Brom prate milná Έ&ϴ Ή Wϴ (C704/ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о D ;d ƌŽŵ ͕ d tum) Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϮ͕ ŵϲ͕ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ sťový ϭϵ (O1) Slano bezo ĚĞƟ ;Őϭ͕ Őϯ͕ Őϲ͕ Ϯ͕ dϭ um ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϳ Έd Sukcinylcvinárske odora ) (G7) (Phle thium /VZ RE WʣVYQ Έ&ϭ ϬϲΉ 0) Ϳ ϭͿ ŝdž Ɛƚ ϳ͕ dϴ LJ ϱ ϴ͕ dϭ ͕ ǁϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵ ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯϱ͕ ĨϰϵͿ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о Ή (C703 Stoklas ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ (O72) lúčna ϭϬ unis) • Potra sodný (E25 4) dϮ oxan Wϵ Έ&ϰ ϰΉ ŵ ͕ d Ϳ ) Ϳ ;d tejka D ;ϲ/' Ϳ ϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ͕ d NE ϵ͕ comm Έd an (E10 ƌŽ Rod (C707 Έ&ϱ Ή Timo vá (Anth gmites͕ ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ǁ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о ϲ͕ ǁϴ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ (O73) Ƶŵ Ƶŵ Ϳ Dusit dϭ o ŝdž Ɛƚ Ϯ͕ dϰ LJ ϲ ϱ͕ dϳ ϭϱ né čísl vá žltá (E210) ƐƚƌĞĚŽnjĞŵŶlj ;ŐϮ ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ Ğϲ͕ Ğ ) RÔZ –ϴ͕vlákn Ή a voňa ŶƵ ŝƐƉ ƵƐ ĂͿ ;Ϯ/' Ϳ (Phra ͕ Őϲ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϵ͕ ƚϭϭ͕ ƚϮϯ͕ ƚϮϭϬ͕ ǁϭ͕ ϴϮ͕ Ğϴϰ͕ ŵϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ín A (C726 Wϭ (O201) Έ&Ϯ ϲϭΉ Tomk a D ;d ƌŽŵ ͕ d Bavln dϭ o ) WĞĚŝĂƚƌŝĐŬlj ƉƌŽĮ ajná Chinolínobenzoová (E620) ĂŶ Đƌ Ɵǀ Ɵǀ Ϳ Έ' ) ů ;Ődž͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ ǁϭϵ͕ Ěϭ (T280 enteͿ rotox ín B Ϭϭ Έ&Ϯ ϭϰΉ ϲ͕ (C312 ŝdž Ɛƚ (E78) ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ĞϮϬϰ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲ͕ ;ϯ/' Ϳ Trsť obyč ͕ ĚϮ͕ ĚϳϬ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ Ή Ƶŵ Ƶŵ ƐĂ ƐĂ ĂƐ Kyselina glutámová (E120) ϭ͕ dϯŵLJ ϳ S dϭaureus ente rotox cum) ϭϭ WŽƚƌĂǀŝŶŽǀlj ƉƌŽĮ ) V acia) (T19) WϮ Έ&Ϯ ϮϱΉ ƐŝĐ ƐŝůĞŶ ĂŶƵƐ ƐƐƉ͘ ĂƚĂƚ D ;d ƌŽ) Ϯ͕ us͕ d ů о ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ; Prie Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ (C713 doac OMO pseu taba Έ' ;ϰ/' Ϳ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϱ͕ Ĩ ĂƉ Kyselina karmínová ŝĂ Ă ď ĂͿ Έ&Ϯ ϰϰΉ STR Ɛƚ ) tianaͿ S aure ͕ Ĩϯϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ͕ Ĩϳϲ͕ ĨϳϴͿ (E215 ϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩzvis WƌŽĮů ũĞĚŽǀ ŚŵLJnj Ή ; ĞƚƌŽ ƉŚ Ăƌ ko (C604 ŝdž ϵ͕ dϭŵLJ ϴ ϰ͕k dϳ(Nico ϭϮ ϮϬ͕ ĨϮϯ͕ ĨϮϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ɵǀ ƐͿ IE Ƶ ;ŝϭ͕ ŝϯͿ PEL E (D70) (Robinia folia) Wϯ Έ&Ϯ ϱΉ ) Kyselina ;d ƌŽ Taba Ĩϯϱ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ Pla ;ϭ/' Ϳ D (E7) ŝŬĂ Ŷ ;W Ă ;ZĂ ƐŝĐ ŵŽĞ ͕ d ) ͕ d ƐĂ RAC biely 8) Ăůŝperie (T211 ) Έ' ZVIE ͕ Ĩϴϰ͕ Ĩϴϱ͕ ĨϮϯϳͿ Έ&ϴ ϱΉ tite za Ɖƌ 3) (C636 Ăƚ ǀĞ Agát (Acacia longi ĐĂ ĐŝŶ Ɛƚ dϯ LJ ϵ dϳ Ϳ Ϳ (D201 Ή ľ (E70) ϴͿ Laktó lkaĞĂ bén (E21 nny (E92 PĂ ƚƌǎůĞ Ɛŝ ĐĂ ;/ƉŽ ƚƵAndu ) ϭ͕ ŝdž ϰ͕ ;ϱ/' Ϳ (T16)Ulic Έ&ϯ ) xový ia E ' ϭϳ ĸ Wϰ lpara (C638 kód (D2) D(E86);d ƌŽŵ ͕ dTOČ Akác ϲ͕ PĞ ěŬĞǀ ; ƌƵ ŝĂŬ ;>ĂĐ Ɛ Ž ĞƌbĂĐperie ík styra styraciflua Έ' Mety ͕ ' ZP, íran amó ) (T43) a, čísl us) ;ϴ/' Ϳ sam )ŝdž Ɛƚ ROZ ϭϬ ϰΉ xodis (C717 ŽͿ Ϳ Ή ϱ͕ ' (D3) o dom Ambrovn idambar ZĞ ŬŽůĂ Ğŵ ŬŽǀlj ƌĂŐƵHolu Žů trus 4) Ϯ͕ dϯ ϭus siro s strob a) Osl opla ' calisϴ͕ ' farinaeͿ Wϱ Pero (E201 Έ&ϰ D ;d Acar ob. ǀLJ iaϰ͕tropi tca, (Liqu ) (T6) Holu ƉbĞƉ ƵƐ Ϳ á (Pinu RƵ ĚŬlj nj ůĄǀ ƉĂ ĐŚŝĂ u* arín (E95 c) (E553b) s taed Ή Ϳ (D1)Έ' PZS od 'ides ϭϯceras .)(2380-:ʈ Ή hladk ' hago Sach ƚƌĄ ƚĂ perie (E80) Ɵǀ ŶƐ (Pinu s sabinoides PSČ ŵ Wϭ tene ) % >1)72ʈ % DPH Blom Ή ϲ͕ vica ^ůĂ ůĄƚ Ś Ă ; Ɛ ƉŝŶĂ ďŝHus ϬϮ ϯ͕ ͕ ' ŝdž lová Ϯ ƐĂ micro (C643 nus 0)6+ʈ2= Έt Boro ůĞ ƌŽƐƵ (D74) Έ WϭTalk (mas peru áno ;' ǀLJatopϱ͕ ' idesϭϮ kadid * Έ&ϭ ϰΉ ŝƐ aĞŽperie nyssiͿ sLJďĞƌƚĞ njŽ njŽnjŶĂŵƵ ĂůĞƌŐĠŶŽǀ Ƶǀ aĂ ĂƌŐű ;^ ƵĐƵƌ Kačic (E102) Ή (E3) D Derm (T60) Έ&ϴ ϲΉ ová (Juni ' hago ƚƌĄ atop ďĞ Borovica netat WϮ (E4) (D73) Ή azín ϲ͕ ' ptero͕ 'ϭϯ ĞĚĞŶljĐŚ ǀ ƉƌşůŽŚ lá ŠƉ ĞŶĄƚ ; ƵĐƵŵ ŐƌĂǀ rik ƚƵperie Tartr Me ŝdž Ϯ͕ nie ϯ 'ides (T8) ) Fak vka WϮ Έt Έ&ϯ Ή no úšťad ;' atop DDerm dná ǀLJ hago lis)Ğ ǎŝĂĚĂŶŬLJ͘ (C649 ei ϭϮ turo Έ ϱ͕ Borie ŠƉ ŬǀŝĐĂ ; ŵKanáƵŵepitel )0 y Ϭϲ (D71) Ϳ Ή • Rozp (E82) ĂͿ Dát ƚƌĄ ' mayn ' us ϳͿ vať ) vka zápa s occidenta 2 Derm Wϯ Έ&ϯ ϰϯΉ ĂŶ nϬΉ TĞ ŽƌŬĂ ƉŝƵ ŽůKoza ƐĐ Ž >͘ um (T44) (C637 IČ EÚ ŝdž ϭ͕ us ϰ 'ϳ͕ estic r ' é šupin y ϭϭ Borie (D72) Έt (E85) Tolué 4% entalis) nar(T3) v leká ;' ǀLJ D glyph Wϳ Έ&ϯ ϬϮΉ ) ϲ͕ ǀĞ ŵĞů Euro ϱ͕ us dom UŚ ůĞƌ ; ;^ Kôň kožn (Juniperu spp) šupin͕ t Ϳ Ή Ɓ ode Έ kovo ý (E512) r s occid (C645 ƌŝĂ %0)6+ʈ23:ʙ > ƚƌĄ ' ucto us phag Me Wϱ) Έ&ϯ ϭΉ = kožné tϭϬ • Soli cínat ϭϱ ϯ͕ ' (E219 ZĞ ŵŝĂŬ (T5)nia (63. Glycy (Ulm ŝdž ϭ͕hus destr ŐĂ ƵŵŝƐ nsis) ĂͿ ϭΉ Sam sto dný (Celtila alba) pac Krava ý ' tiae Έt Έ&ϵ Ή ;' ǀLJ ϱ Ϯ͕scen ƌĂ ʈ2 epiteϵ͕l D oglyp Brest ͕ t /ob Wϳ Ϳ zápa/ʑ( Ϳ opl Ϳ 3^RE˃IRMI ˃ʧWP ient (E1) Ή Lepid ZĞ ) ϵϰ Chlorid Έ strieborn ec* ) ;& ƵĐ pe ŽƐ Ϳ ϭϬ atc ovec ϭ ϱ s putre ϮϬ ϴͿ LJ ϭ ϲ͕ t á (Betu ca) Dg. (MK S (T219 6+Králik prilo haguƚƌĄ Wϲ Έ&Ϯ ϯϳΉ (C801 a– Brest ĚĂ Ɖ ; ntalu ĞůŝĐŝ ƌĂ ĨŽůŝĂ (K87) ϭ͕ ' ƚĄ ϮΉ ičitý ůŝŶ tperie (E6) Uží žiť kóp Chlorid titan >ŝĞŬLJ iana) CH Έt e-m ) previsnut s silvati Tyrop Dŝdž ;' ŝĞƌĂ ͕ ϰ͕ ŝĨĞ ϵ͕ t ín ϭϮ͕ t ĂͿ ŚŽ ý prote Wϳ van Έ&Ϯ ϮϵΉ ϳ͕ ϴ ϴͿ ) ) % 0)ŝdž ďLJKura (C810 ail iu preu ϭ͕ sérov Ή Breza :Ă ŶƚĂůƵ r. Ca ĚŝĂ Ě ƵĐ ƌĂŶƟ ) ƵůĂƚ é liek y (Fagu c perus virgin Ϳ Chlorid Έ LJ Ϯ ϲ͕ t šupin͕ t e (E89) Dát ϴ (K210 ) ŝdž njǀ ϭ͕ ϯ ƚĄ Ϯ ϲ͕ ϴ Wϳ Έ&ϯ ϳΉ (T23) D ;t kazu íny é KuraůŝŶ t y ϭϮ um KĂ va ĐƟŶŝ ĐŽƐ Ŷ ĂƵ aeus ƟĐ Ϳ Buk lesný ný (Juni Odp Έ&ϴ Ή FESDNÉ influenza ZŽnjƚŽēĞ j (MA) ϳ͕ (K213 ; ŝĞƌĂ ͕ Ϭ Ή pois • Vakc a čas ďLJ Ϯ͕a kožn l ϭϬ (E71) Έt PRO gal) ŝdž Mačk Ϭϭ ) ƌĞ ŝĐĂ Ϳ ; Ž ŝƚƌƵƐ id Ή r červe ínove tenc ϲϴ (Fun ophilus d ϴ͕ t ϳ ϰ͕ ϴ) Ϳ ) orúens) LJ ϯ ϵ͕ t njǀ male (C721 ůŝƐ ƵƐ Ϳ Céde vždyzelený iny odb Wϭ Έ&ϰ ϵϯΉ a Dôl ervir D ;t aůŝŶepite Haem čajú Ϳ Έ&Ϯ ϭϳΉ (E88) ϭ͕ ϱƌĂƚĄu (TCPA ϴϵ(K226 Ě Έ/Amyláza kyselŝdž Kŝǀŝ ŬŽƐ ; ŬĂ ; ubus ŝƚƌ Ă ŝŶĚ ĚƵ ŝĂĐĂͿ ƵƐ eru (T80) ežit Kód ϳ͕ t ; ftalát ický-%toxoi ci lek ϭϴ oviny ín) Έ&Ϯ ϱΉ Ϯ͕ ϴ ϭ ͕ (K202) ďLJ ϲ͕ t Cyprus ressus semp ŝĞ Morč á poz drid D chlór Έ&ϯ ϳϳΉ alam Tetan + íny <Ž Ğƚ (R ŬĂ ; ŐŝĨĞƌ ŽƌĂ Ğ ĞŶ ĂŶĂƚ kra t ŝdž a perie Έ&Ϯ ϯΉ ár AnhyϮΉ ͕ t vé bielk ϭϮͿ (E72) ǀŝĞƌĂĐŝĂ ƐƌƐƛ͕ ƉĞ (T21) ŝdž njǀ ϲ͕ ϴ ƚĄ ϳ ͕ ϴϲ okob jiny nám Mork ;t ůŝŶlLJ ϱ ϲ͕ a močo D Έ&Ϯ ϳϰΉ Έ/W drid tetra ƌŝĞ͕ ƚƌƵƐ͕ ŵŽē (Cup japonský obtusa) Lŝŵ alina ƌşŶ ĂŶ ƐƐŝŇ ƌŵ ůƵƐ ů ŽͿ Ϳ (K81) ϭϭ Ϳ Έ&ϯ Ή 0ʑ B12 (Kyan • Vitam ka (E76) ron) Meno(T7) epite t é Dza ; ŝĞƌĂ ϴϱ Ϯ ͕ t is ϭͿ Anhy ďLJ ϭ͕sérov ) ŵ Ɛ Ă Ƶů Ğů ŝĐĂ uštek e ypar 3 ĚĂ ϱϱ oxidá Έ&Ϯ ϬϱΉ (P4) ín Myš dend Nep Ϳ ͕ t a M WĂ ;D l, Poh ϭϬ ŝdž

% ϳ ϯΉ 45 Cypr ͕ ĐƵ Ϳ prie rbát Diu ŶƵ ŝƚƌ ŵ ĂŶ ŝdž njǀ ϳϬ ƚĄ ͕ ϮϬ (K80) leuca ŵ Έ&Ϯ ) (E81) 6+Vitam ;t ůŝŶLJ ϲ (A WŽƚƌĂǀŝŶLJ lavi D epite Έ&ϰ ϴϮΉ Asko Έ/W réz (T42) zvis ĂƟ Ƶŵ Dát bielkϭϬoviny ϵ͕ t M ĂŶŐŽ ƵũĂ ; ƌƵ ; ŝƐ ĂƉŽŶ (Chamaec aleucaovoliť spr (P1) Myš ϲͿ Ή 46 ŝĐƵ e a Výš D ; ŝĞƌĂ ϵϭ elín Ή um ko (K77) 0) (A ový červ) ) (Mel močoďLJvé ϵ͕ t oviny ϭϯ Έ&Ϯ alba) ístu Žŵ Ɵǀ Ϳ ĂͿ (E91) t ka % M ĂƌĂŬ űĂ ;W ĚŽǀlj ƵĐƵŵ Ă ũ ĂͿ ƉĞƌƐ Brom vys níkBU v 5Y ) ϰΉs spp.) 0) mu (T103 Ĩ LJ ϳ t njǀ ͕ (HDI) (P5) (sleď sp) AZIT Ϳ Έ&Ϯϴϯ Ή Ăƌ ƐĂ ůĞŶƐ ĂŶ Έ&ϯ ϬϴΉ Myš Dŝdž ;t é bielk tav % Čajov (Ficu ž (K74) (Que ϳϴ ŝdž anát NKrcusrcus rubra pne ůŝŶ tϴ͕ ϭ tϭ͕ (E2) PAR es simplex M ĂƌŚƵ ǀŽ ; ďŽƚƌLJ ĂLJ ĐŽ Ϳ ŵ Ƶŵ ϭϴ Ή enia ris Žƌ olia) nie Fikus Έ/W yd (E24 D ; biely Έ&ϰ ϰΉ Myš sérov ƌĂŶƐ ďLJ ) 62 rV OV ŶĠ ůLJ kis ϳ͕ ƚlj agrif ĂƉ izoky WĞű ƚƌĄǀ͕ ďƵƌşŶ Ă Ž l (Asca ƐŝƐ výs (Que Έ&Ϯ ϭ žiad ŐŝƵ Ěƌ ĂǀĞŽ ŵĂũ ϳ͕ (K8) á žen Pod Dub ŝŽ ſŶ aldeh M ) ϲϱ ný canis ĂŐ Ɖ ϱΉ ,6-di byx) (E5) Έ&Ϯ Ή ďŝůŝĂ ǎů epiteŝdž ;t ůĂē dϭ ϲͿ led(T77) ƐͿ Árcusčierny) njLJ ĞŶ Ğů a ank Kód isAnisa 0ʀ ml/ Form pis lén-1 Ϭϯ Ovca D ku v Έ&Ϯ ϰϰΉ ) cm Hm g rnský (Que IM ^LJ ŽƌŝĂŶ ŵ Őƌ Ƶŵ Ϳ ĐĂ Ĩƌ Ɖŝ ŵvka Ϯdetsk(Toxocara D ĞůſŶ Ă ; ƌ ĂƌŝĐĂ ĂŶƵŵ ŝŶ ƟĐĂͿ şĐŚLJ ůƵ ŚĂ ϲ͕ Ϯ y a peč ) Dub červe hos metyΈ/W dný (Bom (K225 lgar Škrka otn ) EZK Heb /9 Έ&ϯ ϬΉ gáj perie Ŭ ; (E209 biely, UN ŝdž ŝŶ ϯ͕ ' ŶĠ ͕ t VMW ) ƌ Ɖŝ ŵ Έ&ϯ ϮϬΉ Hexa pit. s) osť hod iatk M ŝƓƉƵů ; ;^Žů ƚƌƵƐ Ɛ ĞƐ Žē ĂƐŝĐŽ d. O vka psia WƌĂĐŚ Έ&ϴPapa ITA ēĞ Ğƌ ; ĞƚŚƵ ƌŝŐĂŶ ĞƌŝƚĂ LJƌŝƐƟ ƌĞͿ (W69 ) (T406 vu ĂͿ Škrka l D ;' ůĂē dϯ príp Dub kalifo(červený, áb príro Έ/WϲΉ lupu KE % a ord . ƌ Έ&Ϯ ϳϯΉ 3 0) ica) (K70) (E73) lifera y ŚĂ ϲ͕ ϯ Ϳ ) adu D ƉĄũĂ ũŬĂ ŝ ĚŽŵ Ġ ǎŝǀ ĞŶĐƌ ƐͿ la ůŝĨĞƌ ĂͿ YP Hodv (Humulus ϮͿ (T18) Ή mix ) KůŝŶ ƌŝĂŶĚ Ŷ ;K Ă ƉŝƉ ;D ůŐĂ ƵŵͿ inu Pesϴϭepite a dacty 1 Ή šupin Z (W36 D ē ; ŝŶ h ϯ ŶĠ arab Dub é (K82) ŶƵ pu Έ&Ϯ D ĚĂ eľ Ğů ƵƐ us júce Ğƌ ĚŶ ƵůŝƐ Ƶƌ ) rcus) (Phoenix ea YZ es ŵ ůŝĨ PĂ ƌĂ ĂŶ ÍN ƐͿ ϯϰ Ϳ ss Ϯ͕ ŝdž ϲ͕ ϳΉ KŽ ƉŽƌ ; ĄŶŬĂ ƚŚ ŝĞƓŽŬ Ƶŵ ǀƵ ŶƵ Chm peroxidáz ϵΉ (T209 ho Έ&ϯ (Que BYL MWME ,ŵLJnj MC Pes kožn Ăůŝ kg entalis idea) D l ;' ŚĂůĂē ͕ ϰ ͕ /ϲ͕ Έ&Ϯ ϳϬΉ Ğů

% 7) Έ/W é (Coff H M (V ŝƐ (K76) leká PĂ ŵĂƌ WƌƵŶ Ġ ǀŽ ƌĂ ůď ĞĂůŝƐ glo s spp) Ή epite Έ&ϱ omil PEL E Q a occid Kƀ ĂũŽƌ DĞŶ Žƌ ĂŶ ĂŶ (E87) ĐŝŶ 12 2) Chrenovázrná – zelen ϭ vé delto vník pravý lyptu betulus) ) (T15) ŶĠ ϯ͕ ϱ a) Ɖ ŝƐ ŵ ) ra t. Έ&Ϯ ϲͿ Pieskϱϴ epitel ŝdž ŝŶé a ϭ͕močo (W4) rolfe VXI (A PŽ ǀŬĂ ; ŝŶ ; ŶŐ ŶƵƐ Ă Žƌ po rosia Ďatľoi ϴΉ vé M ćƚĂ ; ƚŽǀlj ;KƌŝŐ Ƶŵ ŝͿ Ă Žĸ Ɖ͘Ϳ s (Euca (MDI Ă ; Ɖ(K301 48 Allen inus Έ&Ϯ ϯΉ (E74) icana D ; ŚĂůĂē ͕ ϱ ϯ͕ D ϲΉ % rózia (Amb Kávo Έ/W kyanát Os Ğů (T33) lyptu (A Sůŝ LJďLJ Ă ŬĂ ůďƵƌ ůƵƐ ď us hip Ϳ X Z (Carp Potkan (W1) ƐƉ Ϳ Ή l, sérov amer Έ&Ϯ epite * ʌ2 M ƵƓŬĄ Ž ĂƉƐŝĐ ĐĂƌǀ ůǀŝ Krv Ă ; ϲͿ avá Euka sē r) adr (K20) Έ&Ϯ ϳΉ Rʛ ϭ ŝŶ ajný Ɖ͘ Ϳ ŶĠ rpa) ǀŝē diizo WƌŽĨĞƐŶĠ ŝdž ϭ͕ &I Ϯ Ğů an ϯϴ nepr Ή ͕ D (E75)͕ t Latex s EDT (Fraxinus (T1) esu • Z ēŽ elatio (W3) obyč ; ĂŶĚĂ ss ƐƉ =0 EN Amb ϲͿ fenyl ƵƐ Ϳ M ĞŐĂŶ ; ƌƵŵ Ă ;^Ă Ƶŵ ƌŝƐ ) V thica sē ϭΉ Wϵ Έ&Ϯ ϴΉ Έ&ϯ oviny rosia pac Hrab acan ; ŚĂůĂē ϭϱ ϲ (E83) ický léndi ͕ t D oviny (K72) ]˃ Ambrózia & a) ĂŶ ƌŝƐ ƌŝƐͿ Potk bielk na) k Έ/ Ŷ ůŝēŬĂ ;W ipogloĂƌƵƐ Έ&ϰ Ή vé bielk ient seriaWE Ğƚ ǀ (Amb amer A trifid Oƌ ƉƌŝŬĂ Ă ĄƌƐŬ ŵŽŵ ůŐĂ lia Ϳ (T27) ͕ ' ŶĠ ϲ͕ dϯ ) Ϳ Mety prach Έ&ϴ Ή á 0) E SF Z ŝŶ A kód ϰϵ (Fran IM UN GS Ϳ ƌolistá a žiad Ή BĞ ƌŶĄƚ (H Žŵ Ŷlj ƉĞĐŚ ǀƵůŐĂǀƵůŐĂ oviny ϭϯ nyϮ͕ dϯ močo ovan 02 Jaseň (Fraxinus veluti 3: WůĞƐŶĞ ϴϮ PĂ ƐĐĂ ; ĞŬ ŝŶŶĂ ƵƐ ǀƵ anifo ĂůĞ e 1 (Ambrosia % ve) 4) PMR(K71) ϬΉé bielk Dŝdž ;'ϭϮ ůĂē Ϯ͕ D (E222 ϭϬ VX (T81) ƐĂ rezov VVYpalin ut ;, 1 rózia am ǀĞ Ăŵ ƵƐ Ž Έ&Ϯ ϯΉ Potkan Έ&ϯ m) (W2) laxati le á ϳ ͕ Múč͕ D vlna sprac OF 'Ă n ŚĂ unis) Έ/W spp) Jaseň Έ&ϱ 3 (K84) ĐŽ e RĂ ůǀŝĂ ů ; ŚLJŵ pl ĸĐŝŶ sérov r lib ZI Ğƌ R% 4E B Ή Amb Έ&ϴ Ϳ m vyp ghula ŝŶ D ŶĠ (E84) ϱ r rubru (T2) − Imu EN OT ) Ovčia (Ace E ƌƌƵtrojzánO Ή ϭϮ Ha ŵĄƌ ů ē ŶƵƐ Đ ĐƚŽƉ >ŽůŝŐ Ϳ ϴϰ ƚĂ an ƐͿ l (Ispa us comm Potk lniť V ůƵƐͿ (W67 ŠĂ ŽƌŝĐĂ ;d anilla Ğƌ Ž YP rózia a) dná Javor ný (Ace s japonica) (K75) 7 86Amb ϬΉ oviny Dŝdž ;'ϲ͕ ůĂē ͕ ϯ͕ Wϭ ya) T-ly us) (Ricin v príp ǀĞ ZƀnjŶĞ Έ&Ϯ ŬĞ ŝĐƵepite Έ&ϲ IX ůĂ rózia ϴ ϲ͕ 'Psyllium n ,Ž ŸĂƉĂ ƵƚũĂ ĐĂ ;K ũŶlj ; ƵƌƵƐ červe ŚĂ stachT pezápa mfo nofeno YPIZÁ Ή ΈD ŠŬ ŵŝĄŶ (V Őŝď ŶŝĐƵ − )7) ƵƐ Prasa ŽŶ sérové bielk 0) & Amb ade ϵͿobyčajný anthus annu T-ly Javor cyty ská (Alnu a) ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ ϱ͕ ' typ ϲΉ Ϭϲ ƚƵ euro rosia psylo R%W T B(W17 Krv CŚ ;> Ŷŝ ēĂ ĂŐ ƉͿ ĐŚ ĂƉ ĐƵ ϭΉ o sam dLJ nilka ; ŝŶ japon Ϳ (T17)mfocyty : CD3 izác CIA t l ϭϮΉ 4) I^E Ğ Y (Heli 59 ný Έ&ϳ ϳΉ Έ&Ϯ W s incan (TDI) Žƚ ŽďLJ ƌ Ɖ ƐƉ Ϳ aria) LJŶ ƌ ũ Prasa epite T-ly D ; ŚĂůĂē ͕ ϵ Ricín ƵƐ ifolia (Amb a ia ǀĠ ϲ͕ 9) Jelša opl obr Έ&W nica (A Ϯϭ 4V XY (Alnu anát scop Ϳ + Ή lym P (M6) ok mfo Ă ; Va njǀŽƌ Ž le ƌŚ Žď halim ská ia ĂŐ ĐĞ ďĞ Škreč ƵƐ atc &V Ğnj (O 59) 0) az s sivá ēŽ ŝĞ Έ&ϳ ϵΉ Έ&ϯ ϯϳ kód R WĂƌĂnjŝƚLJ ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ2) ϰ͕ D Slneč focy t izoky Imu(T4) cyty pomocn VMG u aleb ϵ͕léndi (A Ś ůŵĄƌ ĂŶ ĐƚĞŶ ƐĂůĂƌ ĐŽ ŵ ica) Jelšadife ria japon ϮΉ Ą ćƐ ďƌĂǀ Ěnj ďƌ ůĂē ͕ ' tov ĐƚŽů WX (Koch nor) ƌ iva Baccharis ovitá (W90 Έ&ϳ Ή Έ&ϯ ϬϳΉ cyto D ; ŚĂ ren )60 (M31 MGE é: ŵ o vyš ϭϬ Toluy Έ&W ϲͿ <Ă Ăď ; Ă ;WĞ ůŵŽ LJ ;KŶ ;^ĐŽ ϲϬ ) ria japonlus avellana) NK (T208 metl VI ský popínavý • D ćƐŽ ŚŽǀć ĂĐŝĞ ;KƌLJ VW HU Ăǀ ϭ (W16(Ap 464) Kryptomé ciál (IFE ĐŽ ƐͿ bun egulačn toxické CD3+CD ϱΉ 1) ϯ͕ t (C281Ol tome etre 2 ) YW Basia ŝdž ŝŶ (M31 om Έ&ϯ ϴΉ 6) ϯ ká (A B-ly (T83) LY) ŝƵ tenuis Έ&Ϯ Έ&ϲ Ή <ƌ ƐƚƷƌ ^Ă Ă ŝŬƌ ŶƐŬĄ :ĂĐŬ ĐƵƐͿ PLE ƌ Ɛ SNE TI ky: Ƶ icus) ϭ͕ ϱ ůĂēŶĠ dϮ ϯΉ ϱ͕ D Ϳ ) D ćƐŽ ũĂŚŸ ēŝĞ ní hlá MPP japon =japonW ŬŽǀ WĞű ƐƚƌŽŵŽǀ Ă Ŭƌş 79 ) (Cryp ajná (Cory Έ&ϳ Ή )7 CD1 ý index : CD3 4+ Wƌ MĂǀ ϰ D ; ŚĂ (KOcordata) anindic Έ&W (C419 ChmVKeľ ϯϲ yteri (A LĂ ƐŽƐ ; Ğƚ ƉŽ ŶƐŬĄ ƉŽŶŝ ďĞ ŐůĂĚnaria (M3) ϭ͕ LIEKOVÉ Ϭϵ B −a)mfo(T70) tus ϰϳ Ή sen +CD cyty 6+5 Ϳ ƌ WƌƵ OR D ćƐŽ ŬƌĄůŝ ĐŝĞ á, antip a obyč (Tilia 5) ϯ͕ D ) 40 TI (Humulus Ăǀ Ě ϭ (W14t ) (F351 Alter -2 a)VYRY ŝdž ŝŶ ϵ͕ dϭ ých s clava Έ&ϭ ϱϰ Έ&ϰ Έ&ϮΉ : CD1 6+ (IRI): CD4 8+ 0) ϭ AnalgetikϮϬ͕ & >Ž ƐŽƐ Ŭ ůĂ ũĂ ƉŽ ũĂ ^ĐŽŵ ŝĂƐ (C286 Liesk malolistá ký (Mangifer (CD Aktivov ϰΉ ŝƵŵ ŵͿ ƌ WƌƵ Ăů ÁL D ćƐŽ ŬƵƌĂ ēĂĐŝĞ rgillu s v zm %W Ή Έ&Ϯ ͕ & %: ciliat 4 ;d ĞƐŶĞ Ϯ͕• D D (M31 ané 9+ +/C n 3+H (T71) ůĞĂͿ Έ&W (C388) ϭͿ >Ž ĂŬƌĞ ůĂ ũĂ ƵƌƵƐ ĂũŶĄ ; yŝƉŚ Aspe s)Ϳ ƌ WĞű ďLJůşŶ Ă ŬǀĞơŶ s flavu ϯϭ Ě ϰ NA ϭ (Iva ysle tý ƵƐ Ăǀ flexu Ή ŝƵ ŵ D ćƐŽ ŵŽƌ LJ ϭ fenak şŶ D8+ ík indic us alba) B )– Reg LA-DR+ Iva 86 ˶E rgillu Ϳ Ɖů 7) D Diklo ϭϴ gatus ƌD Ăů Ŷ ŵ ) IMLipa govn (T9) T-lymfo (M20 Ϭϰ Έ&Ϯ ϮϱΉ zák D ĂŬƌĞ ƌĂĐŚ LJē ũŶlj ; ĞĂ ƐŽ Aspe O] ohnu us vec ĂͿ ŝdž 4)ϭ͕ ǀŝŶ ͘Ϳ ϱΉ ) ͕ & zónϬ͕ &ϰ w Ƶŵ ďƵůşŶ UN (W82 D ćƐŽ ŬŽ ƵŶretro Ăǀ ŝƵ CD4 )ulač ona Man295) 2) biela (Mor 43 SW ) Έ&Ϯ ϮϬΉ us rubra (C300 ƐĂs fumi Láska D(M30;D Έ&ϯ ϯϲΉ ƚƌĂ Feny ϭϳ lbuta Wƌ ƵŶƵƐ Ăǀ ĞƐƟĐ ĂͿ ƌD Ϳ ŶWĞ Έ&W ) (A ITA ) +CD D ;d ůĂ Žď ēĂ ;^Žů ƉƉAspergillu né(T10)len ako cyty č. 355 ĞƐ s nidulans ranth D ůŝĞ ŬƚĂůď ůŽ ná (Mor europaea &V (Ama 30ša Έ&ϯ ϭΉ ϳ͕ &ϰ Ă ; erov 25h T-lymfo ƵƐ ϭͿ (M30ŝdž 9)ƉŽ ϭϯ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ súča Έ&Ϯ ŽŶ (W24 ) Moru (C217 ϲΉ ŵĞƐŶĠ ĂůĞƌŐĠŶLJ ŽŐ Palm Wƌ ǀ ũĞĚŶĞũ ƚƌŝĞĚĞ (A ša červe ĂŬƌĞ ŽďLJ LJŬ ƉĞƐ Ɛ ƉͿ ƉůĂƚ /20 rgillu (Olea ighC(T41) cyty Έ&ϲ ϳΉ Ibuprofén Žŵ ĞƐƟĐ ŽĚsus) • D ĨĂͲůĂ Ŭƚ sť IFEL ƵŶ eri) &ϯ n &ϭ

% vec ƓŸ Ή Ă ; us 07 niger psky D );& ƚƌĂ (W15 ƌ Ĩ ϭ Moru s ŝƐƐ ϰ͕profé D12 0) (AK Wƌpalm Έ&W) D ĞēŝĂƌ lj ũĂnj ŝƚĂ ƐƉ Aspe Ɛ Ě Žŵus spino (C209 Z. z. Y rnia) ƓŸ Ă ; ŽŶ Láska ĞƌĞ ranth Έ&ϲ Ή Έ&ϯ Ή e Aů ƚĂͲůĂ LJ ϯ Ϭ͕ s hep Krv (M12 ĐƚĞƐ rgilluLJŬ TLY) 31 euró ) Ϯ ) 7 low vník ϭͿ ŝdž ƉŽ Keto Ġ Ϭϱ ƌĞ ĂůƵ ranth (W37 D ŽƌƐŬ ;ZƵĚ ĞƌĐĂ ŶĞ Aspe Ɛ ŵ s oryza Ɛ Ě Ɛ ŵ (Ama (Ama Ϳ is) ntosa ϯ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϳΉ ín ϴ͕ &ϭ lsalic &ϭylová Έ&ϴ Ή Ŷ Ğ ƌ Ĩ Olivo (A (Juglans califo BĞ ƵƚĠŶ arin Ϳ ĞŶ Ğ ƌĞƓŸ ý ;D (M7) Έ&Ϯ ϭϰΉ Krv D ;& Kode (PC ĞƵ (T22) ĂůƵ form ƚƌĂ ͕ & acety a tome h ĂĞ Ğ ƵƐ 6) ƐͿ usƟĐƚĂ lans Ϭ͕ Ăƌ áto D ƵƓűĂ ;W ĞƵƌŽ ďLJ AspeŚƵrgillu ϭϰ )Έ&W lenti vec Ğtŕnist Έ&ϳ 'ů ŐƵƌƚ TRE 20 ŝͿ s terre ŶĂ na Έ&ϯ m lina LJ ϰ &ϭ Ϳ ĐƵ ŽƐpullu ƉŽ &ϳ (C288 ƌŝŶ ĂĞ Ŷ ƐƐŝŶ Orec hove(Ac31(Cary ŶĐ rgillu ͕ & ) zie Ġ Ğǀ Láska ϭΉ G) ďůŬŽlex ;Dwrigh D ƚƌŝĞǎ Ă ;Wů ƌLJ ŚLJAspe WĞ tii) sérum ƌĞ ǀŝŶ olϵ͕ nový ŝdž Kyse Ή (M5) ϴΉ (T404 ĨĂ ƌŝŶ ) :Ž njĞşŶ ko ĂǀƐŬ Ġ Ɖƌ ϭϯ ŶŝĞƌ ƐƚĂidium da (Atrip :Ă ďůŬŽ Έ&ϭ ϲΉ ĂŶ Orec ŶLJ ;&ϰ͕ cetam ) (W7) lex Ă ; 2) D ϱϬ Ή ima) (C204 MOLEKULÁRNA c peka ƚƌĂ ͕ & áLJ ϱ ͕ & is) ůŐĂ Έ&W Lobo Ϳ ƵƐ KƐ ĂƚĞƐ ŽǀŝƚĠ ŶĐŽƌ ŝƌĚ obas ʈ ŝĚĞƐmum Ɛ Ă Ğů eaůŝƐͿ ƌŽ ) KĂ lieko Ŭƌ ĂǀƐŬ Ğƚ (Atrip altiss Έ&ϱ ϱΉ Έ&ϯ Έ&ϯ(M20 ) ƉŽ &ϴ ϭϰ ŵ ĚƵ ǀƵ ĐƵ ciner 01 Para iotik &ϰ nthe ĞƐ ĨĂ ƉƚĞ (W10 ƐƐŝŶ Orechove a illinoinens Ή da :ĂALERGOLÓGIA Ğǀ mix Wů ĂƚĞƐ ;K Ž ŐĂAure 3: ŐŽ nthus (C203 ǀŝŶ NE ŝdž ϰ͕ Lobo ŵ tis (M2) ƚĂ ϯ͕ Ϳ biela ͕ & ƉƐ M ůŝĞŬŽ Ŭƌ ŝĞ Antib leuca Ϳ ŝĚ <ƌ Ή ) ϭϯ Έ&ϱ • (Aila , (T72) m ŶLJ ŚĂ ŐŽ ĞƐ (Cary 3 D ;& oglyk Ɛ Ğ ans ) ŵ BotryŶŽ ůƵalbic ƚƌĂ ozidy ͕ & LJ ϲ ϭϭ aréta ĞƵ atý onium Wů ƚƌƵŚ Ăůŵ Ɛ ϭϰ Έ&ϰ Ή ƌŽ Έ&W EC D ůŝĞŬŽ Žǀē (C309 ƚƵ ŽƉ album ) Marg Ή santhemu ϮΉ ) ƌĚ %' dium n P ŠP Ěŝ LJƟ ŐƵƐͿ acrem PROT) ƉŽ ͕ & (M16 ͕ & ŚĂ ŐŽŝĚ Amin ƚĞ ) eň žliazk Ăƚ Mo WƐ ͬ ^ ēŶLJ ; Cand Ăƌ ida ŝdž ϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϭϬ − Fag IFICK ) (T401 ) Έ&ϱ Ή Έ&ϰ ϬΉ ) ,Ž (Chry Ɖ(W19 D ůŝĞŬŽ a ϭϯ anum ILÁ Pajas (C201) 46nopo ϭϱ IM UN ĂͿ arum ƵůĞŶ č kokosová nzoffi ĞŶorium AN Ϳ ĂͿ ;& ƚƌĂ ͕ & ƌŵ ŽƉ ŚĂ ;Dalosp D xicilín (Che (M14 Krv ͕ & ϰͿ ocy Á BU Amo Ŭ ƌŝĞ ŬĂ ;^ Ceph a Ăƌ um ĂƟ herb Έ&ϵ Έ&ϰ Ή nus molle Έ&W n ) ̌4)'-*-'/ OG D vátk ŝŶLJ ƷŬĂ ; biely ŝĚĞƐ TK (T402 TIG ĞLOƌŵĂƚ Ăƚ)ŽƉ p 1 roma% n tárn sky ƉŽ &ϵ LJ ϳʈ -g+ ĞƐĐ )(Schi s EDT Palm ŵ a ŵƵƐ ŽƌŚƵ icilín SΉ −lekár &ϵ ϵϬ &Ϯ ŝŶ ĞĚůĄ Ă Śspori (C308 rus scus) y Mrlík Y NK ZĂ ŐŽ ŵ Ϳ ǀŝŶ ÉN

ŝdž ϰ͕ a 20 04 ) Ϳ ϰ͕ Amp ϯ͕ IgA Sr ďŝůŶ ŵ nalis ŵ (T11) PR S −cia lenti OM ƌĚ nvník akti Ğ BU ƌLJ ƌĂ Ɛ ŵens Ή (Syag peru Ϯϰ Έ&Ϯ ) A Clado ƉĞ ŝdž ƉŽ a ŝŬlunat ƌƵ Ϳ ƌŵ er ŚĂ (W21 Dlexín;& ƚƌĂmix͕ & offici ánsk ƵƐ 4) ASL OT (E2(Pista 0) ^Ă ǀŬĂ ũ ůƵ vita OVÁ ϵϵ (C307 Múro • K ēŵĞŸ Ă ƷŬĂ ƉLJ ŶŽ ĐĞƵŵ LJ ϴ ϭ͕ &Ϯ IgMa nD YŽƉ 2 Ğ y LÍN (M30 ϬϵΉ Cefa S ) aceri O folia) (T73)I MI 17 Ğůulari nΈ&WSS−−etari ŽŐ urasc ĮŶ ƉŽ ovník P H xován Ϳ ĚƵ ŬĄ purp E2 ) Έ&Ϯ ϬΉ (W6) Ή Ăƚ p (A −anus ^ůĄ ě ; Curv (FAI) IM UN Piepr masti ŝdž rínyϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ 21ADN um ŐůĞ ;, ũĂƓƐ *I n(Plat KROB :Ă ŬƵƌŝĐ ŵ &ĂŐŽ ;ƉƓĞ ŝůŝĂ (C216 IgGϮϱpalestínsk ca) ƌŵ A (M9) Ϳ ccumĂůĐ 'Ă Έ&Ϯ ϯΉ Έ&ϯ ϱΉ Cefalospo n (Pari er KO áza lia) ITA D ;& ƚƌĂ Ϭ͕ &ϭ ϯ ͕ &ϯϱ ris) ʈ (W5) (T20) cia Ϯ n Can (E2 did etifo S –vník ^ůĞ ŵĄŬEpico ) ĐŚ ũŶĄ ; arior ĂĞ sLJƓĞƚƌĞŶŝĞ ŽŶĞƐ ƐͿ Έ&ϭ Ή Έ&W ĂůĞ KƵ ƐĞŶĄ Ă ; ŶĠ ŵ ŵ Ăů tium LJ ϭ ϯϭ PistáYW Rjavor IÁL roxím Έ&ϭ Ή ianDvulga MP a Ήjudai Ğ )LE * ) ů Ě olistý Pod (C212 ƉŽ &ϭ ŬŽƌĞŶĞũ ƉŽƚƌĂǀŝŶ Ϳ ŽǀĞũ ŝŶƚŽůĞƌĂŶĐŝĞ a ma B Asp equis ) ƌĞ ƵƐ ēĂherb Múro n (M8) cín ϴϳ Cefu ƵƐ us) glauc ƌĞ ŬĂ ŶŬ emis ^ůŝ etari ϬϮ 9< n S ǀŝŶ ƉĂ us trie NY ŝdž &Ğ ϴ͕ thium Ή (T201 72 arina erg ra) nna ĐĂ Kǀ ŚĄ ůƷ Euro ĂĚ ďLJ ergill ME ŝĐƵ Ϳ XMG Ϯϲ (Arth INÉ (Pari ƚĄ ŵŵ me ) Έ&Ϯ ϴϮ ĐĞ Plata IgE € ajná floxaD ;& ƚƌĂ ϭϱ͕ & ϱ ͕ &ϵϱ (C213) n − /Ő' dy M Έ&Ϯ ϳΉ 1 (Casu ) (W43 ďĂ ia absin*)ntata n NT dƌĞƐ ;' (Asp ǀĂ ĂͿ ;W/d'ϭͿ julifloillus – IW ƵƐͿ Ŷičník S − a obyč ) Έ&W IgG emis PŽ ŽƐŽ ;WĂŶ ƷŬĂ ĐĂůĞ ĂͿ PR Ž ǀƌŶŝmonƌĂilifor 3 IPʧR Ϳ (M45 Έ&ϭ Cipro opis ϬϬΉ ;ĨϮϰϳ͕ Ĩϳϵ͕ Ĩϭϭϯ͕ Ăů ůŝƐͿ es ƉŽ ͕ & LJ ϭ ϵϮ Ϳ ) pro – protilá ĂƟ ŝƐͿ ĂĞ ůĞͿ Έ&ϭ ϰϱΉ (W20 SQ Prasl C3 Ŷ Ĩ ϭ(Pros n B −VYŠETR OT a excelsa) Ή(IgG a tride ĞƐŬĂ rium (Arth ǀŝŶ ͕ & ƟĐ ƌŝƐ Ϳ 8) Έ&ϯDoxy Ή cyklín tilátky ϵϮ(C305 )n S −Palin kom Wƌ ŽƐŽ ŵ ^Ğ Ɵǀ ƓŬ ŽŐ ƵƐm halod 1-4) 46 SQa) -)(W8) Ă Ɛ ƵŶ ŽŐ ƚĂ ILÁ Ϯϳ emis (T37) tky ínDŝdž ;&ϭϮĨϴϵ͕ Ĩϳϰ͕ Ĩϳϯ͕ ĨƐϵϬ ĞƐ Ϳ Ŷ ĂpisŶ Ĩ ϯ Potajný (Pice ϭϱĨƐϵϬϮ͕ ĨϯϮϴ͕ ĨϵϮ͕ C4 ϬϬ͕ ĨϮϲϬ͕ ĨϮϭϲ͕ Ĩϲ HLA ƚƌĂ ϰϵ LJ Ϯϰ ͕ &ϯ͕ ĨϮϴϭ͕ ĨϮϯϵ͕ ĨƐϵ ŶŶ Ă ĞĚƵ ei Ϳ pleme a pravá ŬĂ ĞůĂŶsporu ůŐĂ ƌŝƐ(M20ƚƵƐͿ n Palin dƌFusa Έ&ϯ ϴΉ ŶĞ Žŵŵ LJƉ ŝĚĞŶ Ϳ TK MW H (IGA ŵ Proso Pƌ ĞŶŝĐĂ ƷŬĂ ; njĂ ƐĂ ĚƌĄ IgG IgG, kom áΈ&W(Arth Ă ca dioic &V -B2 ENIA ϮΉomyc ůŐĂ (M21 ͕ & hord Έ&ϯ ĞƐ intho ƉŽĨϴϰ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϯϯ͕ Ĩϴϯ ϴϰ (C222 Ϳ S − Cirk ŶĂ 2) ƉͿ Έ&ϭ ϬϭΉ ϲ͕ Ĩϰϴ͕ Ĩϰϳ͕ ĨϮϯϱ͕ ý Y PR Erytr re) %' IP 3) (T96) IgA inová nt (Urti (IGM )ƌŝƐSmre stepn 7 ple n Bieravadov dƌ Ƶŵ ǀƵ Helm ;D ;dŚƵ Ϳ Ŷ k obyč drum ŝdž á ϯϯ ǀŝŶ ͕ & ϱ ͕ Ĩϲϰ͕ ĨϮϳ͕ Ĩϵϱϯ͕ Ĩ Ή ín ϴΉ n Kar Έ&ϭ amic ůƵ Ϳ ϴϱ ) PƓ ǎ ŵ ƌLJ ũĂ ĂƐƚĂ ůƵƐ Đ ŚŝƐ Ś ŽĐĐ ŶĂ ƐƉ (ASL vulga -) 6 ĨϭϯϮ͕ Ĩϭϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯ ƐƚƌĞ sum , IgM ϰϭ͕ ĨϰϬ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩ *(W20ŝƐ ĚŽ uluajúce mentomáWϮ (HL ) ƌŝƐϱ͕ ĨϮϱ͕ ĨϮϱϲ͕ ĨϮϬ͕ OT hum) D ;& ƚƌĂ Ϯϰ ƟŶ ŽůƵƐ ǀƵ ƵƐ (M4) into Έ&Ϯ ϱϯΉ cum ϮϵϮ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϭ͕ Ĩϵ͕ O) ĂŬ ;K globo ͕ &(C398 lkov ) ŝůŝĂ Gentϯϱ ϰΉ klavulánov Ğů (IGG ELEK Palin Ŷŝoden AB2 ec dvojr diolipín Ĩϭϳ͕ Ĩϭϯ͕ OE ;&(W46 I ĎA (T14) distic n Kar RĂ ǎĂ ;K LJ Ă Ěůlj ; ĚĂ ƌĂĐ ŝƵŵ ǀĞůůĂ ĂŵŝĂ Ϳ Horm (AD Ĩϳ͕ Ĩϲ͕ Ĩϱ͕ Ĩϰ͕ ĨϮϭ va dvojd Έ& (Taxa Ăŵ lera ƌŝĞ ƐĞ ĞŽůƵƐ ƐĞŽů ůŐĂƌŝƐ ƌŝƐͿ 5) s)>: E˃ Έ&ϯ –dium Tisov 7) ) ŝůŝĂϴ͕ ĨϵϮϵ͕ ĨϳϴͿ ĐĂum ǀŝŶLJ faeni ŝdž ƉŽ ϭϳ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ ͕ &ϰϳ n (C1) imu ska Έ&Ϯ ϱϲΉ pro iny kraalba) ) Pŕhľa lekár Ɛ Ĩ Ăŵ LJŐ lj ; ƌĚ Ɛ Ă ĂĚ ůƐĂ dƵ tomi LŠ(T218 n diolipín – aut Έ&ϭ yΉ (CAN NS) Kyselina Ϳ TROF RLJ ƌĞĐŚ Ŷ ũĞ tilá ulus vsk ncia nok iccaϱϬΉnapu cotu n β-2 ŬŽ raĐĞƌ Ă ;WŚĂ WŚĂƐ ŚĂ ǀƵ (M30 1 la)ŬĂ ) (IGG (Taxo Ŷŝ(W9) ϲ ϴϵS(C2) ChaehƐƚƌŝ ƌƵ Lak (Pop ŝƐͿ ÍM P) va D ;& ƚƌĂ ϰϱ ϯϱ ůƵ Έ&Ϯ ϬϯΉ yspo DP) omplex ƵůŐĂ (M1) emis DĂē tóza tky IgM ého opr ;W ƵƐ Ă ŶŝƐ Ĩ ) Púpa OR olejná (Bras AN Έ&W n biely ŝ ŝĞůĂ Ą ; ŝƚĄm -gly • K ƓƚĂ Ă ; ŵ ŝĚŽǀ ŶĂĐĂ ƌLJ DĂĐ ĐĞ ŶƐ n͕ &S −− Elek olata n Ane Makrolid Έ&Ϯ azol (ASP (T12) (Anth Ή lance spp) , IgA mlieka ŝdž ƉŽ ϭϬ͕ & ǀŝŶLJ Ϯϭϯ Ğdž ) trof Ɛ ; (IGE Έ&Ϯ Micropol – pro kop – autopr otilátk TIG ) • ^ƚ ƌ ; osus pactu Žů Ɛ ǀ ) Topo G) Ă(W11 onid ϭΉ ulus Ϳ RepkaÉZ A BIE 'Ă ĂŶĚű ĂƌĂƓ ; lj ; Ž lj ; ƟĂ ŝŶŽĞ dľavý y ϱϭ n ľSója ) – pro tago rote WĞ (C3) Ή xín ĐĞ űĂ ď icom ϳ Imu n Ane or racem (M13 ÉNOM ƌǀĞŶ Žǀ ƐĞ ůƵ tilátky , IgG y IgG ) Metr D ;& ƚƌĂ ͕ &n U(C295 otil ľ (Pop (Plan ϭϳ) noe orézaanbiesmra G ϳΉ V ϱϴ Muc Cş njƵbrev − ͕ & ēĞ ĞƐŝĂĐ ŚĂ ĂƐĞŽ Ϳ tiláspp) Έ&W re) (T210 la kali) WĞƐ ; (W23 M ĞĐŚ ŬĞƓƵ Žǀ ĂŵŽǀ ŽůůĞ LJĂ ŝůů ůŝƐͿ ) lbumínica ilín Έ&ϴ Elek nTopoOva LKOV ovitý lekt (C223 xín – aut ín 1 – aut átky IgM Ϳ n Fos Rum IgA, tky illium ŝdž ƉŽ ϭ͕ &ϮnǀŝŶULJ Ϯ−ϭϰ Έ&ϯ űĂ tum (M70 vulga Penic kopij a (Myr FĂ njƵ á (SalsoϳϯΉ us) (C4) (W18) n α – lakt V– opr ŵ ƚŽ ;W WŚ Ƶŵ ) oré ϴϰ rofocellkov IgA, strum Penic Kƌ ĞĐŚ ůŝĞƐŬ ĂĚ ĞƌƚŚ Ăƌ ĚƵ ŝĂͿ nota IgG ín omiln opr ϴ trof – alba) fatidyls ) ÍN Vresn albu(Salix (CIK) ilín VΈ&ϲ ϮΉ otil aut D ;& ƚƌĂ ͕ & Imu n Fos ϭΉ (C211 ͕ & Skoro rézadrasn IgG illium FĂ enjƵűĂ WŝŶ Ą ; ƐĂƟǀ p) ex crisp sella otil (M11 noe ) WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ Έ&ϴ Ή Penic – laktbiela mínpro Oƌ ĞĐŚ ŵĂŬ ; ǀlj ; ŶƵƐ Ğ Ɛ ƌĞŐ cín Ϳ ) tilá(Ligu Έ&ϱPenic GA &ϰ ǀŝŶLJ Ϯ ajný Ϯϳ) lekt za bie (Rum Έ&W ϬͿ byľ ůĞŶ ŵ sp n βVŕba fatidyls erín oprotil átky IgG átky ŝdž ƉŽ ϭΉ ϳϬ űĂ njĞ n Kys ƚĂ Ή tomy ulare beta FĂ njƵ ogloobyč – tky IgA Slano ϯ͕MA (C242 ͕ & Ϭ átk Ϯϭ lkovkuče Ϳ ravý Rumex aceto rofo Kƌ ĞĐŚ ƉĂƌĂ ŬĂŶŽ Wŝ ůĂŶ Ϳ skrí (M10 – ) Kazeín zob (ACA Strep Wϭ Έ&Ϯ Ή a Έ&ϭ l xazo ŝƐƵ us ĂdžͿ ĞŶ ZĞĂůŝnjƵũĞŵĞ ŶĂ D n;&S ƚƌĂ PAϮϰ bulín protilá RGÉ űĂ ning , IgGNY rézaec ín (W13n Sac Vtáčí ϴϵ &Ă orbic rum ϮϮ Ή Έ, Ϳ Phom SPOLU VYŠ.n Kys elina fosferín – autopr y IgM Ή Ϳ meto Kƌ ĞĐŚ ƉĞ Žǀlj ; ;:ƵŐ ǀĞƌĂ LJ ϱ ϵϮ͕ &Štiav ) njƵ ;W upin Ğ ŵ ƐĐƵů (M88) (MIL (ACA G) − Voľ͕ & TIE ͕ & obyčajná( – pro (ELF Ή tky SulfanjĄŬůĂĚĞ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂ ŝdž ƉŽ ϰϱ ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĞũ Ě autopr otilátk Έ&Ϯ Ϭϱospo ƵƐ n) har – protilátky n É ALE (F271 ) n Fos elina fosf atidylov K) (L Ğ € sLJƓĞƚƌĞŶŝĂ ŽnjŶĂēĞŶ ǀŝŶ ͕ & O)Wϭ nigriFĂcansĂĐŚ osum ϰϳička obecný Oƌ ĞĐŚ ƉşŶŝ ƓƐŬlj ŝĂ ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽŶƚĂŬƚŶljŵ ) Ϳ ĂƌƵŵ Pityr cyklín tilátky IgA, IgG ) (W12 Sachar omyce INOV (B2G M) Έ&Ϯ Έ&ϭΉ ϭ Štiav (LAK ) ;&ϭϬ né Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJŵďŽůŽŵ DS − Voľ ϬΉ reťaϵϭ Έ&ϭ pus otilátk y IgG (M15 ƚƌĂ(C338 une)(IELFO) na ůLJĐŝŶ >ĞŶƐ ͕ & ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽŵ͘ fatidyli atid n Tetra IgA Έ< urea Hƌ ŶƐ ĐŝŶ botry RAV n ŽůLJŵ rim T) P1) (F269 Cel s ŶŝĞ ƐƷ ŚƌĂĚĞŶĠ njĚƌĂ om Oƌ ĞĐŚ ǀůĂ ŝƐƚĂĐ Rhizo LJ ϱ S né á pi zce ovník cer ϱΉ Fos IgA, ͕ & Έ&ϵ ϯΉ um comm (UEL ϯϱ Ϳ POT ĐĞ iaki − Celŝdž ƉŽ ϴϰ 3) (AN ǀŽƚŶŽƵ ƉŽŝƐƛŽǀŸŽƵ m) yce ƐĐ reťa ) (SOJ Ή evis , IgG ago virga phyli fatidyli noz ylová – autopr y IgM Lu i ;' Ă ; ǀŝŶ ) kap tiká Έ&ϳ n Ή n Fos Ă ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝĐŚ ŽďũĞ (M20 VG) ͕ & paVošk Trimetrop ĞƐ Žĸ ϴϴ thium Kƌ ĞĐŚ ;W ) ƌĂ (F278 (OV ) zce Wϭ n Dea a (Solid cerevis iae ϯ (Xan itol StemΈ&ϵ ϮϭΉum solan^ſũĂ ǀŝĐ la anisu licumIgG (UIE FO) ĚŶĂƛ ůĞŶ ŶĂ ƉƌŝĂŵƵ Koresniny (AN pilep – aut D kov;&é reťa ϯϮ S − Cel ƚƌĂ ϯϭ LJ ϳ ͕ & ϭ otil (C282 Έ n pinel – basil fatidyle noz ) ƷŚƌĂĚƵ͘ min • LFO ͕ VM) phyli Ή viride ƓŽ n Fos Kƌ ƐƚĄĐŝĞ ŶĠ LJŶĂ ŬLJ ƉƵď ĂƌƵŵ ŶƐŝƐͿ Ϳ (M204) • Antie ͕ &lam Έ&Ϯ nϯϯΉU − obyčajná kov iaeum protilá lis) itol – autopr oprotil átky (LAA L) (F280 epín ϳϮ) ÍN é ƉŽ Ϯϱ ) ǀŝŶbda ϴϯ byľ Stem Έ&Ϯ Ϯϰma zce (G17) ovaAníz (Pim Tka (APS Ăƌ ĄŶ ŠŽ ēĞ fatidyle tan ͕ &Zlato n – aut lans ƌ Pŝ ƐƚĂƚ Ă ; ljŚŽŶ ĐŚLJƐ ĂĐĐŚ ŶĞ ĂŽ reťa;&(C296 n Fos tky nobi BUR tum) nivo otilátk átk IgG kap Έ&Ϯ U − Voľné Dŝdž oder G) ný glialka (Ocim – pro ká ƚŽ Ϳ A͕ (LAG ) LB) ustilá Karbamaz olam Έ&Ϯ ϰϳΉ pullu • ^LJ ĞĚ ŵĞnj ŽƵ ƚƌĂ ĂĐ Ϯϳ (F279 V IgA m) (APS zce Ɛŝ opr ŽŬ K pa Trich y vá ϳϭ reťa (G10) Ή ogisti Žnj Voľ (Laur ron n U − ϲϮ né zce ƉŽlam͕ & Ă ƌ ϭ͕ /ϲ NY TRÁ alum nota AU • Ɵē LO) Baza dín list Ɛ ǀ ƐƚĂ ;^ ůŝĂ Ă Đ n Tro fatidylc tanolam ín – aut otilátk y IgG IgM tky Ή tran M) ) r nigru arum^LJƌ Ăƌ ƐŸ ƐŬLJ ospo Ϯϯchart ) TO • Antifl IgG (APA (KAZ (F272 cín ŝdž Ϯϲ)bda sglu ový– pro ie (Pipe Ή reťa Ϳ ϯ͕(VRK Trich Έ&ϮΈ&Ϯ Aƌ ŵďƵ ŚLJůůŽ ŶĂ ŵĞů Žŵ mbín hol ƌ Ɖ ůĞ Ϳ , RGÉ Έ&ϮBenϲϬce s) m n Pro ín ;&pa ĂĐŚ Ϯ͕ALE opr y IgM PROT Bobk (VRL A) halepense )) (C616 tam (ASC zceD kap ϴϱ Ϯ͕(Pasp (H1) ín SLJ ƌ Ɛ Ɖ ũēŝĂƌ Reu (APA G) ϭ tráva Indometa zón ZÁ e korentiláfrute Ă ;W Ą ƚƌƐƟ Ă ĞŽďƌ ůĂĚ ĂĐĂŽ hum lam tky scen nculus) (ASC (F219 AA) Ή trom – aut – aut – autopr otilátk Έ&Ϯ ϳΉJon Ulocladiu matoló(G71) ŝdž Ɖƌ ϭ͕ Bahi ŝĞ M) ŶĠ jská͕ ϭ͕ ILÁ Čiern ináz Vas IgAdracu ^LJ ƌ ƓǀĂ a– ϭϮ opr Ϳ sicum bín opr ký (Sorg A) n ANA ĂͿ Έ&ϰ ϴΉ esova Dbda ŬƌŽǀ ƌŶLJ ; dŚ lj Ɛ Ă Đ Ăē (H6) (API Ŭ Propyfena ánͿ PAůŝĐLO , IgG re) AG)(F89) TK pro otilátk otilátk y IgG ŵ ; ) ŽĨĞƐ ͕ ϳϬaleps gia misia Έ&Ϯ bie(C243 (G70) VÉ G) ; ϭͿ (RKA eptik ŶĂ S −ƚĂ vitá) SLJ ĂũĐĞ ĞƉ ŝĞůŽ ČiliY(Cap (Arte tilátkyvulga n c-Akulitída a – autoprotilátky skrí Έ&ϰ Ή CƵ ũ ēŝĞ Ă ; ͬƉŝǀŶ ƌŽŵ Ϳ ĨĞƌƵ y IgM lkov (API / ea) Ή r CHO CRP VÉ MA Ɖƌ Cirok ϭ aϮϬtrsťo y (RLA m n • Antis ina – Gree IgG ϳϱ Ŭ (F19) n gón ý M) ) skrí Bunkov (G4) • s ũĐĞ Ɛů lj ď NCA renáln Ϭϯ n otilátk nin skrínin ŝdž ϯ͕ ϰŽēĞ stnic IgA, ͕ (UV arun) dinac oides Ă ŬŽůĄĚ Ŷlj Žď Ɖ͘ ŵŶŝ sodnŐĞ S ƌ͘ ŝ − Estra (Foeniculu a) PRA Ŷ áci prach Έ&ϰJapa n ENA ϳΉ (AFE Έ&ϯ RK ) p-A D ) ; Chra / (GLI IgG ne) ϳϰ arisRKA g ) Jodid ĞůŽŶnĞĂtyS ǀĂ- Reuma – njƚ el sĂ ũĞēŶ lj ǎŰƚŽ ER pe y skrí g Ή Έ&ϵtiká nsis) ning é jad Ž ēŵĞŶ ;dŚĞ ĞĂ ƐƉ ƐŽ ) us tritic A) (F281 n anti NCA Protein e och pis spp) er cayen (AFE G) ro ƉŝŸſDom prach toid stma ŝdž ƌŽ ϯ͕ (Phal(UVRLA ϱΉ ϭϲ Y nĂĐ Prokalc antia ŵ iturá / My – aut / Extrah(G202 ro –Fenik ning (Sina (Elym (TTG sĂ ũĞēŶ ƵŵşŶ(I73) áza ore Ή (C257 • Barb (Pepp autopr :Ă ŬĂŽ Žī ĂǀĞƌ eu ŵ Domáci ) (Festuca (APC M) Έ&ϰ ϬΉ ) nprate ůĞƌ SͿ − Intenciá, opr D ϳJačmenica ŽŝĚ itonͿ ný faktΈ&Ϯ ϵϭ Ƶŵ Žn – aut-GBM / eloper 3 – nia ova(G8) Horčicaotil korenie ntal ƐŝƐ (BJB VĂ Ăůď ƵŬ(I71) ) dsD HS) lea aĂ KĂ ǀĂ ; ĂƉ aut S − ilata rleu us spp) orΈ&Ϯ ĂŶTiope ) ské Έ&ϭ Baz mays NA/ otilátk teľn Ƶŵ opr Štít (G5) (ATR ava lúčna ĂƐ ín ŝĐĂ Ɵǀchod Pre ŶĂͿ kín (O Ą ʹ ŶƐŝƐͿ ƌŐĞŶ onomΉ Oǀ Žŵ ŶŝŶĂ Kajen átkiey (Zea – nsis) otilátk álna oxidáza oprotil Ή (C71) KĄ ĂŬ ;W (I8) ;^Žů ƐƐ Bron Kostr albu Ăƚ 6ĂͿ ƟƐͿ autopr Dvojšpi y IgG é nukleár S) ĚŶ ƚĞ ná ϭϳ Ϳ Z – larvy (Chir ϭϬunis) koren (APT prate ŠP n na žľaz ƐĂ ƉĂͿ e ĐĂ Ăƚ Oǀ ůĞ Ŷ ƌĂ• ŵ nne) rálo(G13) mínĐĞ ƌLJ rica siata (Poan skrí y IgG memb – aut átky IgG ACCpere M ed zele ĄŚƌĂ ŚŽƌ ƌůƐďĞ ŬLJHMY ne anti comm S) Έ&Ϯ ϭΉ(C73) ƐƟ ǎĄ ; Teophyllin ECIFI Kuku nin Kari Ğ (I70) m P / otil rána oprotil vá •um) n aTG / Tyrea ƌƵ ƌĞĂ ď ůĞƌĂ Žƚ (CRP ŝĂĞ Ϳ már Έ&ϯ (C70) (Aedes )Έ&Ϯ Έ&ϵϲΉ M iva Ă nj ƵƐ ĞƐ ĐĂ ĂƐŝŶ Pako – aut ŝĐĂ ůůŝƵnŵ ĐĞ Cykus)átky ca lúčna i (Loliu (G14) DNA g gén S − ŝĂ óny glom CKdzí) Ž ƌ͘ ď Ă ϮΉ minim BĂŬůĂ Žů(I5) átk Lipni ) r jarný us lanatlick IgG y AlfaŽƐĐŽ n TSIaTPO / Tyreoglobul • Horm Ϳ Ol ēŝĂƌŬ ŐĂƌŝĐ LJĐ ŬĠ Ŭǀ ƌĞǀŝƐKomá eru y IgG (CANCA) (AN (RF) noh trvácDia ŽŬ ĂŬ ; n ǀĂ ĐĞ Έ&ϵ ϱΉ ůůŝƵ (Holc oprotil é citr , IgA, byx mori omorium ŝĐĂÉ BIE ŝŶŬLJ ŵ(Bom SŽƌ−ĂĐín ŝ(hovä bet lov AGS Bƌ ƐŶ(I2) ĞĂ ůĞƌĂ / Tyre ope ín – átk Mäto ƐƐ ntit ulín IgM Alfa -1-a vlnat es a) WĞ ; ƌŽŵ ƌƐ ĞƐ ĐĞ ĂƐ Moľa (PAN (PCT n ƌŵ ĐƵ Inzul ) n ýanti Έ&ϵ Ή Rep aria) ĂĐ LK y (Mon ƌĂ ký) ) ova S lj ;ín (ľuds űĂ ; -2-m ) únok CA) na sativmellitu y IgG oideu roxidáz autopr CĞ (I3) ϰϭ rod ; (C254 Ă Žsín OVINY ĐĐŚĂ ŝǀŽǀĂ LJĐ Ġ Ŭǀ ŝŶĚŝ ec čiern né pep ůĞƌací)ryp Med Ϳ Ϳ espula aren Έ&ϯ (Ave ďƵ n; Ăƚ−ŽǀAlfa (IL6 (ENA lata)ϬϴΉ ukč n Žakr otilátk ůĂ -1-k – aut-GAD / s stim a – ƐŝĐ a (PRE Cŝ ƌĞŶ SĂƚ−Inzul ) siaty ƵƐ chov oglo Zon (pras ný macu GS) ^Ă ;W ƌŽŵ ĞŶƐŬ Ƶŵ Mrav ŽƐ (AU ŝĞ tidy Cer ín Ή ŶĂ la (I4) ď Inzul ĂƐ Ϳ bul ALB Ovos n IAA oprotil Dekarb (Doli Έ&Ϯ ϰϮ n Ová a pellucisystém ulujúci autoprotily IGLO ď uloƐƐŝĐĂyslý Ś espu KƐŽďŶĠ ƷĚĂũĞ ƐƷ ƐƉ ) ƌĂĐŽǀĄǀĂŶĠ ŶĂ ƷēĞů ƌresív glyk ĂͿín ) Osa ĐĐŚĂ ĞŬĄƌ Ăŵ osup ŵ ƐƚĂ LJ ƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂ ŬůŝŶŝĐŬ ) HIS Žŵ ĞƌŝĐĂchov ƌĂ plaz / Inzu átk oxy n anti (C232 imu Έ&Ϯ ϴϴΉ lj ; ŝĨĞƌĂ opr riá – (AU n Spe :Ă) TA da Ğũ ĚŝĂŐŶſnjLJ Ă ƐůƵǎŝĞ • Imun Ɛ ĐOsaŵ(Doli ĂͿ sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ž ƐƉƌ ^Ă ;W ;^ĞƐ ƉƵ MÍ nog átky IDS) on ĂƌŽƚote Žǀ mín Ή (I204 ď Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũĞŶljĐŚ͘ á ín ula n(I75) -IA2 lín – y IgG láza kys Žů ; ljĐŚ ƷĚĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄǀĂ Έ&Ϯ ϴϵĂĐŽǀĂŶş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐŽďŶ ĂͿ spp.) rma autopr – autopr lobulín Aut S <Ă Ă Ă (Vesp ŝēŬnisolŵŵanes ĂĞ Ɛ Đ tetikĐŚ ŶĄũĚĞƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ͗ͬ Iné njĂŵ ĐŝĞ ŶĂŶĂ ƐĞOsa NO − DiaƌĮ Pred ) elin / Tyro autopr (ATG ƐŝĐ ͲŝĚspp.) tozo (A1A otilátk otil oim Ƶǎ Έ&Ϯ ϬϮΉ ŐĞlne ĐƵ ͬǁǁǁ͘ƵŶŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐ y glut Ğƌ tes (ACC a– T) uni (I6) KĂ min ^Ġ ǀŽ ; ;WĞƌ spp. Ɛ Ɖ Ϳ n AM ů ƌ ooxƌ͘ VÁ otil zínf (ATP ) ŚƌĂŶĂͲƵĚĂũŽǀ ƟƐ spp.) (Polis n ĂƵ 1ʛXI SXʛ^O] ˃M INT (A2M autopr y IgG átky IgG P) ámove osfa átky ƵƐ o) Έ&ϰ ϬϵΉ O) ǀĂ idáz KĞ • Loká A / tná hep ; • K ĂŶĄƐ Ž usaOsík aín n LKM ŵ ǀŝ Ϳ nus (VespƟůaůĞcrabranica) TVSFPʣQ# :SPEN ŶƵ (Taba táza n SysAPCA / Par IgG (TSI otilátk Έ&Ϯ ϱϵΉ (I1) Mit (AA ) ǀĂ a OLER j Lidok XI GEPP GIRXVYQ Ϳ LJƌ germ ƌƵ ĐƵ – aut ) Ŷ ŽŬĄĚ (M ;WOvad G) och atití ƌŬ tém AN [[[ YRMPEFW W ietá ŝŶŝ obyč ŽŶ ajný ϰΉ y IgG – aut / Mikrozó ond da M (CER O MRJS$YRMPEFW opr ŝƵŵ ŵellaͿ mellifera) Έ&Ϯ Έ&ϵ(I203) špe ová CIA lne ĐĐ ůŝŵ ǀ nán ŸĂ sĂSršeň Ή WO rie – n SLA otilátk ) ) cific opr bun (AD Ăǀvý (Blatt ƌĂ Ϭϭ (AZP ŝƵŵ ná otil my kým skleróza ky Ba ŽƐŬLJ Ă ; Rus ƵƐ domo KG) aut ĨĞ (Apis kuehniella ƵƐ ŝŶonos y IgG V) – aut Έ&ϯ ϵΉ anti (AIN – aut / Solubilnátky IgGpečene oprotil ĐĐ ĐƚLJůŝ(Ephestia (AO Bƌ ƵƐŶŝĐ ; ŝƚƌ WƌƵŶ med Έ&ϰ gén – protilá oprotil Z) V) opr a obl átky Včela sĂmúčn Anti (ATY om disi) ĚĂ a (DA (ASP Bƌ ƚƌſŶ Ă ; tky otil ý peč Ă ; P) O) A) pro átky IgG ĚŬ kaĞŶŝdž ƌŝĐĂͿ para Ϳ n Fosfosfolipido átky IgGeňový anti ičky IgG (HEP Cŝ ƌĞƓŸ Vijač ti folipid vý Ğ ēŽƌŝĞ ŚŽ ĐĂ itrus ƌĂ ƵŶŝƐͿ ŬŝͿ AMA n Fos (AU gén M2) IPAR folipid y – autsyndró Ƶ ƚůĞ ;W ƵƐ (C ŝŶŝĨĞ ŵŵ ŬĂ ) (HEP opr m y– Ă Ă ;&ŝĐ ruit ŝƟƐ ǀ ĐŽ LJƌŽƐ ƐͿ (SSC autopr otilátk LKM FŝŐ apef ;s LJƌƵƐ ŝŽƐƉ ĞƐƚƌŝ IGG Sto 1) y ) otilátk IgG lica 'r ŽnjŶŽ ;W ; LJůǀ (HEP y IgM skrínin SLA Hƌ ƵƓŬĂ ŝŬĂŬŝ ĂůƵƐ Ɛ LP) skrí g 7B Hƌ ƌŵ ;D ning HƵ ďůŬŽ (APL :Ă (APL AG) VY AM) ŠE n Pan TREN n Kalp kreatic IA STOL rote ká elas ICE ktín táza

ŝdž

D

Ή

ϲϯ

-P/12

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria:

pričom výsledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín. Zaviedli sme aj vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG, ktoré je zatiaľ realizované v samoplatcovskom režime.

ka: A-IgE

V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze. Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára.

(ELA ) (KAL P)

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Výsledky vyšetrení autoprotilátok ELISA metódami majú lekári k dispozícii denne, to znamená do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, 19

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

BUNKOVÁ IMUNITA 02 Krv s EDTA B – Krvný obraz s diferenciálom IMUNOFENOTYPIZÁCIA B − Imunofenotypizácia lymfocytov T-lymfocyty: CD3+ T-lymfocyty pomocné: CD3+CD4+ T-lymfocyty cytotoxické: CD3+CD8+ Imunoregulačný index (IRI): CD4+/CD8+ NK bunky: CD16+56+ B-lymfocyty: CD19+ B − Aktivované T-lymfocyty (CD3+HLA-DR+) len ako súčasť IFELY B – Regulačné T-lymfocyty CD4+CD25highCD127 low

20 Krv s heparinátom NEŠPECIFICKÁ BUNKOVÁ IMUNITA P − Fagocytárna aktivita

E2 Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA B − HLA-B27

HUMORÁLNA IMUNITA 01 Krv na sérum 04 Moč IMUNOGLOBULÍNY A KOMPLEMENT S − IgA S − IgM S − IgG S – Podtriedy IgG (IgG1-4) S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza U − Elektroforéza bielkovín n U − Imunoelektroforéza GAMAPATIE S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa U − Voľné reťazce lambda

20

U − Bence Jonesova bielkovina ZÁPALOVÉ MARKERY S − CRP S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín ŠPECIFICKÉ BIELKOVINY S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA S − Diaminooxidáza PROTILÁTKY PROTI MIKROBIÁLNYM ANTIGÉNOM S − ASLO S − ADNáza B Candida mannan – protilátky IgG, IgA, IgM Aspergillus – protilátky IgG PROTILÁTKY PROTI ĎALŠÍM ANTIGÉNOM Potravinová intolerancia Bielkoviny kravského mlieka – protilátky IgM, IgA, IgG Laktóza – protilátky IgA, IgG Sója – protilátky IgA, IgG Ovalbumín – protilátky IgA, IgG α – laktalbumín – protilátky IgA, IgG β – laktoglobulín – protilátky IgA, IgG Kazeín – protilátky IgA, IgG Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgA Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgG Celiakia Deaminovaný gliadín – protilátky IgA, IgG Tkanivová transglutamináza – protilátky IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Reumatológia ANA / Bunkové jadro – autoprotilátky IgG skríning (ANAGS) ENA / Extrahovateľné

nukleárne antigény – autoprotilátky IgG skríning dsDNA/Dvojšpirálová DNA – autoprotilátky IgG, IgA, IgM ACCP / Cyklické citrulínované peptidy – autoprotilátky IgG Diabetes mellitus anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG Autoimunitná hepatitída AMA / Mitochondrie – autoprotilátky IgG LKM / Mikrozómy pečene a obličky – autoprotilátky IgG SLA / Solubilný pečeňový antigén – autoprotilátky IgG Antifosfolipidový syndróm Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning Kardiolipín – autoprotilátky IgG Kardiolipín – autoprotilátky IgM β-2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning Anexín V – autoprotilátky IgG Anexín V – autoprotilátky IgM Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM Fosfatidylcholín – autoprotilátky skríning Trombín – autoprotilátky skríning Protrombín – autoprotilátky skríning Vaskulitída a renálne ochorenia c-ANCA / Proteináza 3 – autoprotilátky IgG


p-ANCA / Myeloperoxidáza – autoprotilátky IgG anti-GBM / Bazálna membrána glomerulov – autoprotilátky IgG

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

f256, f20, f17, f13,fs902, f328, f92, f84, f49, f33, f83, f64, f27, f953, f41, f40, f3, f45, f292, f14, f11, f9, f7, f6, f5, f4, f218, f929, f78)

Štítna žľaza aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Reprodukčný systém Zona pellucida – autoprotilátky IgG Ováriá – autoprotilátky IgG Spermatozoa – autoprotilátky IgG Iné APCA / Parietálne bunky – autoprotilátky IgG Systémová skleróza – protilátky proti špecifickým antigénom

7B STOLICA VYŠETRENIA STOLICE Pankreatická elastáza Kalprotektín

ŠPECIFICKÉ IgE 01 Krv na sérum ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) ŠPECIFICKÉ IgG Vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG € (f247, f79, f113, f89, f74, f73, fs903, f281, f239, fs900, f260, f216, f66, f48, f47, f235, f132, f15, f31, f35, f25,

21


Laboratórna diagnostika

PRÍLOHA K ŽIADANKE IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgE – ZOZNAM ALERGÉNOV ZVIERACIE e78 – Andulka perie e215 – Holub perie e7 – Holub trus e70 – Hus perie e86 – Kačica perie e201 – Kanárik perie e80 – Koza epitel e3 – Kôň kožné šupiny – Krava kožné šupiny e4 e82 – Králik epitel e85 – Kura perie e219 – Kura sérový proteín – Mačka kožné šupiny e1 – Morča epitel e6 e89 – Morka perie e71 – Myš epitel e88 – Myš epitel, sérové a močové bielkoviny e72 – Myš močové bielkoviny e76 – Myš sérové bielkoviny e81 – Ovca epitel e91 – Papagáj perie – Pes epitel e2 – Pes kožné šupiny e5 e209 – Pieskomil epitel e73 – Potkan epitel e87 – Potkan epitel, sérové a močové bielkoviny e74 – Potkan močové bielkoviny e75 – Potkan sérové bielkoviny e83 – Prasa epitel e222 – Prasa sérové bielkoviny e84 – Škrečok epitel PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 –

22

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreus Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium herbariorum (Aspergillus glaucus)

m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevicompactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ – Domáci prach – Greer h1 – Domáci prach – Japan h6 HMYZ i73 – i71 – – i8 i70 – – i5 – i2 – i3 – i4 i204 – i75 – – i6 – i1 i203 –

Pakomár – larvy (Chironomus spp) Komár jarný (Aedes communis) Moľa (Bombyx mori) Mravec čierny (Monomorium minimum) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus spp.) Sršeň obyčajný (Vespa crabro) Rus domový (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1 – Bavlna – vlákno o72 – S aureus enterotoxín A o73 – S aureus enterotoxín B o201 – Tabak (Nicotiana tabacum) ROZTOČE d70 – Acarus siro

d201 – Blomia tropicalis d2 – Dermatophagoides farinae d3 – Dermatophagoides microceras d1 – Dermatophagoides pteronyssinus d74 – Euroglyphus maynei d73 – Glycyphagus domesticus d71 – Lepidoglyphus destructor d72 – Tyrophagus putrescentiae PROFESNÉ k87 – Amyláza (Fungal) k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej (MA) k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu (TCPA) k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Fikus (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd (E240) k77 – Hexametylén-1,6 diizokyanát (HDI) k74 – Hodváb prírodný (Bombyx) k8 – Chmeľ (Humulus lupus) k225 – Chrenová peroxidáza k70 – Kávové zrná – zelené (Coffea arabica) k82 – Latex k301 – Múčny prach k20 – Ovčia vlna spracovaná k72 – Psyllium (Ispaghula laxative) k71 – Ricín obyčajný (Ricinus communis) k84 – Slnečnica (Helianthus annuus) k75 – Toluyléndiizokyanát (TDI) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny mix C308 – Cefuroxím


C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilín G C2 – Penicilín V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Karbamazepín Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací) Imunosupresíva c254 – Prednisolon Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mezokaín Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný (E250) C704 – Chinolínová žltá (E104) C703 – Kyselina benzoová (E210) C707 – Kyselina glutámová (E620) C726 – Kyselina karmínová (E120) C312 – Laktóza C713 – Metylparabén (E218) C604 – Peroxodisíran amónny (E923) C636 – Sacharín (E954) C638 – Talk (mastenec) (E553b) C717 – Tartrazín (E102) Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C649 – Chlorid cínatý E512 C637 – Chlorid strieborný C645 – Chlorid titaničitý Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanický toxoid Vitamíny C721 – Vitamín B12 (Kyanokobalamín) PARAZITY p4 – Anisakis simplex (sleďový červ)

p1 – Škrkavka detská (Ascaris sp) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w3 – Ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis halimifolia w17 – Basia metlovitá (Kochia scoparia) w90 – Chmeľ japonský popínavý (Humulus japonicus) w16 – Iva (Iva ciliata) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) w82 – Láskavec Palmerov (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec tŕnistý (Amaranthus spinosus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w7 – Margaréta biela (Chrysan hmum leucanthemum) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w19 – Múrovník lekársky (Parietaria officinalis) w21 – Múrovník palestínský (Parietaria judaica) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris) w5 – Palina pravá (Arthemisia absinthium) w43 – Palina stepná (Artemisia tridentata) w20 – Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) w8 – Púpava lekárská (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman smradľavý (Anthemis cotula) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w23 – Štiavec kučeravý (Rumex crispus) w18 – Štiavička obyčajná (Rumex acetosella) w13 – Voškovník obecný (Xanthium commune)

w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček lúčna (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát biely (Robinia pseudoacacia) t19 – Akácia (Acacia longifolia) t211 − Ambrovník styraxový (Liquidambar styraciflua) t16 − Borovica hladká (Pinus strobus) t43 − Borovica kadidlová (Pinus taeda) t6 − Borievka netatová (Juniperus sabinoides) t60 – Borievka západná (Juniperus occidentalis) t8 − Brest (Ulmus spp) t44 − Brestovec západný (Celtis occidentalis) t3 − Breza previsnutá (Betula alba)

23

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

t5 − Buk lesný (Fagus silvatica)) t219 – Céder červený (Juniperus virginiana) t23 − Cyprus vždyzelený (Cupressus sempervirens) t80 – Cypruštek japonský (Chamaecyparis obtusa) t21 − Čajovník (Melaleuca leucadendron) t7 − Dub biely (Quercus alba) t42 − Dub červený (Quercus rubra) t103 – Dub kalifornský (Quercus agrifolia) t77 − Dub mix (červený, biely, čierny) (Quercus) t406 – Ďatľovník pravý (Phoenix dactylifera) t18 − Eukalyptus (Eucalyptus spp) t209 – Hrab obyčajný (Carpinus betulus) t15 – Jaseň americký (Fraxinus americana) t33 – Jaseň (Fraxinus velutina) t1 – Javor (Acer spp) t27 – Javor červený (Acer rubrum) t81 – Jelša japonská (Alnus japonica) t2 – Jelša sivá (Alnus incana) t17 – Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica) t4 – Lieska obyčajná (Corylus avellana) t208 – Lipa malolistá (Tilia cordata) t83 – Mangovník indický (Mangifera indica) t70 – Moruša biela (Morus alba) t71 – Moruša červená (Morus rubra) t9 – Olivovník európsky (Olea europaea) t10 – Orech (Juglans california) t41 – Orechovec (Carya tomentosa) t22 – Orechovec pekanový (Carya illinoinensis) t404 – Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) t72 – Palma kokosová (Syagrus romanzoffianum) t401 – Pieprovník peruánsky (Schinus molle) t402 – Pistácia mastixová (Pistacia lentiscus)

24

t11 – Platan javorolistý (Platanus acerifolia) t73 – Prasličník (Casuarina equisetifolia) t20 – Prosopis (Prosopis juliflora) t201 – Smrek obyčajný (Picea excelsa) t37 – Tisovec dvojradový (Taxodium distichum) t96 – Topoľ biely (Populus alba) t14 – Topoľ (Populus spp) t218 – Vresna (Myrica spp) t12 – Vŕba biela (Salix alba) t210 – Vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare) POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz (Pimpinella anisum) f269 − Bazalka (Ocimum basillicum) f278 − Bobkový list (Laurus nobilis) f280 − Čierne korenie (Piper nigrum) f279 − Čili (Capsicum frutescens) f272 − Estragón (Artemisia dracunculus) f219 − Fenikel (Foeniculum vulgare) f89 − Horčica (Sinapis spp) f19 − Kajenské korenie (Pepper cayenne) f281 − Kari korenie f268 − Klinček (Syzygium aromaticum) f317 − Koriander (Coriandrum sativum) f277 − Kôpor (Anethum graveolens) f274 − Majoránka (Origanum majorana) f405 − Mäta (Mentha piperita) f282 − Muškátový oriešok (Myristica fragrans) f283 − Oregano (Origanum vulgare) f218 − Paprika (Capsicum annuum) f265 − Rasca (Carum carvi) f344 − Šalvia lekárska (Salvia officinalis) f220 − Škorica (Cinnamomum spp.) f273 − Tymián (Thymus vulgaris) f234 − Vanilka (Vanilla planifolia) F270 – Zázvor (Zingiber officinale)

Mäso f26 − Mäso bravčové f27 − Mäso hovädzie f88 − Mäso jahňacie f213 − Mäso králičie (Oryctolagus cuniculus) f83 − Mäso kuracie f284 − Mäso morčacie Mlieko f76 − Alfa-laktalbumín f77 − Beta-laktoglobulín f79 − Glutén f360 − Jogurt f78 − Kazeín f409 − Mlieko kozie f2 − Mlieko kravské f231 − Mlieko kravské prevarené f325 − Mlieko ovčie f236 − Srvátka Obilniny f6 − Jačmeň (Hordeum vulgare) f8 − Kukurica f7 – Ovsená múka f56 − Pohánka (Fagopyrum esculentum) f56 – Proso lúpané (pšeno) f55 – Proso (Panicum miliaceum) f4 – Pšenica múka f5 – Raž múka (Secale cereale) f9 – Ryža (Oryza sativa) Orechy a jadrá f299 − Gaštan jedlý (Castanea sativa) f20 − Mandľa (Amygdalus communis) f13 – Orech arašidový (Arachis hypogaea) f202 − Orech kešu (Anacardium occidentale) f17 − Orech lieskový (Corylus avellana) f345 − Orech makadamský (Macadamia spp) f18 – Orech para (Bertholletia excelsa) f201 − Orech pekanový (Carya illinoensis) t253 – Orech píniový (Pinus edulis) f256 – Orech vlašský (Juglans regia) f203 – Pistácie (Pistacia vera) Ostatné f358 − Artičoky (Cynara scolymus) f51 – Bambus výhonky (Phyllostachys pubescens) f21 − Cukrová trstina (Saccharum officinarum) f222 − Čaj čierny (Camellia sinensis)


f105 − Čokoláda (Theobroma cacao) f90 – Jačmenný/pivný slad f93 − Kakao (Theobroma cacao) f221 − Káva (Coffea spp.) f224 − Mak (Papaver somniferum) f247 − Med f223 – Oliva zelená (Olea europea) f212 – Pečiarka záhradná – Šampiňón (Agaricus hortensis) f403 – Saccharomyces carlsbergensis (Pivovarské kvasinky) f45 – Saccharomyces cerevisiae (Pekárenské kvasinky) f10 – Sézam (Sesamum indicum) Ovocie f210 − Ananás (Ananas comosus) f96 − Avokádo (Persea americana) f92 − Banán (Musa spp.) f95 − Broskyňa (Prunus persica) f341 − Brusnica (Vaccinicum vitis-idaea) f208 − Citrón (Citrus limon) f242 − Čerešňa (Prunus avium) f288 − Čučoriedka (Vaccinium myrtilleus) f289 − Datle (Phoenix dactylifera) f402 − Figa (Ficus carica) f209 − Grapefruit (Citrus paradisi) f259 − Hrozno (Vitis vinifera) f94 − Hruška (Pyrus communis) f301 − Hurmikaki (Diospyros kaki) f49 − Jablko (Malus sylvestris) f44 − Jahoda (Fragaria vesca) f102 − Kantalup (Cucumis melo L. var. Cantalupensis) f84 − Kivi (Actinidia deliciosa) f36 – Kokos (Cocos nucifera) f306 − Limetka (Citrus aurantifolia) f343 − Malina (Rubus idaeus) f302 − Mandarínka (Citrus reticulata) f91 − Mango (Mangifera indica) f294 − Marakuja (Passiflora edulis) f237 − Marhuľa (Prunus armeniaca) f329 − Melón vodový (Citrullus lanatus) f87 − Melón žltý (Cucumis melo) f401 – Mišpula (Eriobotrya japonica) f293 − Papája (Carica papaya) f25 − Paradajka (Solanum lycopersicum) f33 − Pomaranč (Citrus sinensis) f255 − Slivka (Prunus domestica) Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát

f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f349 – Losos keta ikry (Oncorhynchus keta) f50 − Makrela japonská (Scomber japonicus) f60 – Makrela japonská Jack (Trachurus japonicus) f206 − Makrela obyčajná (Scomber scombrus) f312 − Mečúň obyčajný (Xiphias gladius) f337 − Morský jazyk (Solea solea) f207 – Mušľa (Ruditapes spp.) f65 − Ostriež (Perca spp) f147 − Platesa (Pleuronectes platessa) f254 − Platesovité ryby f204 − Pstruh (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdnieri) f320 − Rak riečny (Astacus astacus) f61 − Sardinka (Sardinops melanosticta) f37 − Slávka jedlá (Mytilus edulis) f205 − Sleď (Clupea harengus) f314 − Slimák (Helix pomatia) f350 – Treska aljašská ikry (Gadus chalcogrammus) f3 – Treska obyčajná (Gadus morhua) f42 – Treska škvrnitá (Melano- grammus aeglefinus) f40 − Tuniak (Thunnus albacares) f290 − Ustrica (Ostrea edulis) Strukoviny f309 − Cícer (Cicer arietinum) f15 − Fazuľa biela (Phaseolus vulgaris) f287 − Fazuľa červená (Phaseolus vulgaris) f182 − Fazuľa mesiacovitá (Phaseolus lunatus) f300 – Fazuľa Pinto (Phaseolus vulgaris) f315 – Fazuľa zelená (Phaseolus vulgaris) f12 – Hrach (Pisum sativum) f335 – Lupina (Lupinus spp) f14 – Sója (Glycine max) f265 – Šošovica (Lens esculenta) Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr s plesňou f170 − Syr švajčiarsky

Vajce f245 − Vajce slepačie f1 − Vaječný bielok f75 − Vaječný žĺtok f232 − Ovalbumín f233 − Ovomukoid Zelenina f262 − Baklažán f260 − Brokolica f47 − Cesnak f48 − Cibuľa f375 – Chren (Armoracia rusticana) f97 – Jam batatový (Dioscorea batatas) f216 − Kapusta biela (Brassica oleracea) f291 − Karfiol (Brassica oleracea var. botrytis) f217 – Kel ružičkový (Brassica oleracea var. gemmifera) f31 − Mrkva (Daucus carota) f263 − Paprika (Capsicum annuum) f86 − Petržlen (Petrosilenum crispum) f119 − Reďkev siata (Raphanus sativus) f406 − Rukola (Eruca vesicaria ssp. sativa) f54 − Sladký zemiak (Ipomoea batatas) f215 – Šalát hlávkový (Lactuca sativa) f261 − Špargľa (Asparagus officinalis) f214 − Špenát (Spinachia oleracea) f225 − Tekvica (Cucurbita pepo) f244 − Uhorka (Cucumis sativus) f85 − Zeler (Apium graveolens) f35 − Zemiak (Solanum tuberosum) ALERGÉNY – PANEL – Mix byliny 1 (W1, W6, W9, W10, W11) – Mix byliny 2 (W2, W6, W9, W10, W15) – Mix byliny 3 (W6, W9, W10, W12, W20) – Mix byliny 5 (W1, W6, W7, W8, W12) – Mix byliny 6 (W9, W10, W11, W18) – Mix byliny 7 (W7, W8, W9, W10, W12) – Mix inhalačné 1 (G3, G6, T17, W1, W6) – Mix inhalačné 2 (G6, M6, T3, W6)

25

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

– Mix inhalačné 3 (D1, E1, E2, E3) – Mix inhalačné 4 (D1, E1, E3, E5, I6, M2) – Mix inhalačné 5 (G12, G15, M3, M6) – Mix inhalačné 6 (G6, M2, M6, T3, W6) – Mix inhalačné 7 (D1, E1, E3, E5, E82) – Mix inhalačné 8 (D1, E1, E5, G6, G12, M2, T3, W6) – Mix inhalačné 9 (E1, E5, G4, M6, W9) – Mix inhalačné 10 (T9, T11, T23, W9, W21) – Mix plesne 1 (M1, M2, M3, M5, M6) – Mix potraviny 1 (F13, F17, F18, F20, F36) – Mix potraviny 2 (F3, F24, F37, F40, F41) – Mix potraviny 3 (F4, F7, F8, F10, F11) – Mix potraviny 4 (F4, F8, F9, F10, F11) – Mix potraviny 5 (F1, F2, F3, F4, F13, F14) – Mix potraviny 6 (F4, F9, F10, F11, F14) – Mix potraviny 7 (F1, F2, F4, F9, F13, F14) – Mix potraviny 8 (F8, F10, F11, F23, F24) – Mix potraviny 13 (F12, F15, F31, F35 – Mix potraviny 15 (F33, F49, F92, F95) – Mix potraviny 24 (F17, F24, F84, F92) – Mix potraviny 25 (F10, F45, F47, F85) – Mix potraviny 26 (F1, F2, F13, F89) – Mix potraviny 27 (F3, F4, F14, F17) – Mix potraviny 28 (F10, F24, F27, F84) – Mix potraviny 50 (F84, F91, F92, F210) – Mix potraviny 51 (F25, F31, F35, F47, F89) – Mix potraviny 73 (F26, F27, F83, F88) – Mix prach a roztoče 1 (D1, D2, H1, I6) – Mix profesné 1 (E3, E4, E70, E85) – Mix roztoče 1 (D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201)

26

– Mix stromy 1 (T1, T3, T7, T8, T10) – Mix stromy 2 (T1, T7, T8, T14, T22) – Mix stromy 3 (T6, T7, T8, T14, T20) – Mix stromy 4 (T7, T8, T11, T12, T14) Mix stromy 5 (T2, T4, T8, T12, T14) – Mix stromy 6 (T1, T3, T5, T7, T10) – Mix stromy 7 (T9, T12, T16, T18, T19, T21) – Mix stromy 8 (T1, T3, T4, T7, T11) – Mix stromy 9 (T2, T3, T4, T7, T12) – Mix trávy 1 (G3, G4, G5, G6, G8) – Mix trávy 2 (G2, G5, G6, G8, G10, G17) – Mix trávy 3 (G1, G5, G6, G12, G13) – Mix trávy 4 (G1, G5, G7, G12, G13) – Mix trávy 5 (G1, G2, G3, G6, G7) – Mix zvieratá 1 (E1, E3, E4, E5) – Mix zvieratá 2 (E1, E5, E6, E87, E88) – Mix zvieratá 70 (E6, E82, E84, E87, E88) – Mix zvieratá 71 (E70, E85, E86, E89) – Mix zvieratá 72 (E78, E91, E201)


Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

MOLEKULÁRNA ALERGOLÓGIA HMYZ – Osa (Vespula vulgaris) rVes v 5 – Včela (Apis mellifera) rApi m 1 – Včela (Apis mellifera) rApi m 2

– Mačka (Felis domesticus) nFel d 2 – Pes (Canis familiaris) nCan f 1 – Pes (Canis familiaris) nCan f 3

PELE BYLÍN – Palina obyčajná (Artemisia vulgaris) nArt v 1 PELE STROMOV – Breza (Betula verrucosa) rBet v 1 – Breza (Betula verrucosa) rBet v 2 – Oliva (Olea europea) nOle e 1

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

PLESNE –Aspergillus restrictus nAsp r 1 POTRAVINY – Broskyňa (Prunus persica) nPru p 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 1 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 4 – Jablko (Malus domestica) rMal d 1 Jablko (Malus domestica) rMal d 4 Kreveta (Penaeus monodon) nPen m 1 PRACHOVÉ – Dermatophagoides farinae nDer f 1 – Dermatophagoides farinae nDer f 2 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 1 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 2 PROFESNÉ – Bromelín MUXF ZVIERACIE – Mačka (Felis domesticus) nFel d 1 (A345)

27


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

28

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade po-


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

zitívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agens je možné špeciálnymi konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, akou je realizované.

ška

cm

otno

kg

2. 2021

od 1.

n

Dg. (MKU) (D CH)

4 7XI PS 53 VMPR HS Z WO ʴ OS ʛ Z ʱQ RX SH <Ƶ EZ ENRI E OE ůƟ V eró ǀĄĐŝ bn Ă a, an ae (P ró LVO bn ) a)

Am

AKO SAUN

DIAGNO

Oslob.

30

ácia ultiv Odp

K n

Meno

nie

Samopla

(NAA

i áno lekár

Meno

preukazu poistenca

Dátu

tca –

áno

ny

Dátum

LÓGIA Užívané lieky Dôležitá

Výška

poznámk

a

Diuréza

Kód kraji

AŤOM:

MYKO

pacient

áno e-ma il

nie

ru

KT SO ZVIER

a priez

nie

bec*

ANIČÍ m a čas odbe POBYT V ZAHR

TBC áno A

Fakturov ať lekár

nie

Mesto/o

(TJ

Kedy a kde:

orúčajúc

nie

ERO)

STIKA

od DPH

A A POD. áno

TOV

FARBA NECH)

) AM

ĐŝĂ

ǀĄ

<Ƶ ůƟ

54

Am

samoplatc a,PZS

ZARIA DENÍ

ov

ies

OKOL Í ej 33 ter E ALEBO V ia Vý ústn iumDátum narodeni y tivác RENIA V RODIN tin méd a Kul VÝSKY T OCHO priložiť kópiu z du ovo ies

ies

ENIE −

Platiteľ kód ZP,

ka

zy číslo dom z ja médiumTEVA er u* oNÁVŠ

IČ EÚ

Am

(U

T)

OCHO RENIA

VYŠE TR

o

PSČ*

u ter Vý ryng ium zofa méd z na ovo

W

TRVAN IE

číslo

St

1

1)

ko

Rodné

Ulica,

pln

VY

9XI

36

)

z.

č. 35

Priezvisk

cu

vy B INFEKCIE me da SPÔSO ANÝ žia PREDP OKLAD nta om prostredí cie pa v sťažen Práca resu inárstve * adPráca v potrav vého lôžka nie nechto Trauma, porane

vis

záko

lat

op

de

na

bo Dg. (MKCH ale

sam

OCHO RENIEv prípa

ŽI

AD Y)Z. AN 07 MATOFYT KA O 5/20

ysle

v zm

ch sený

(M

NÉ INÉ ZÁVAŽ

d

tre vyše

d

A kó

dotazníka.

TRENIU (DER

P kó

ní hlá

OCHO RENIE

7XI EXI VMPR VWO WO ʴ OS ʣ Q ʱQ RX PM EZ ENRI IO S OE V

ru

)

Dg. (MKCH

Platná

3)

OLP

7XS

2ʛH PMG SFO E E

3A

WƌŽ 2)

sp

d ho

vyplnenie

ICKÉMU VYŠE

da

ZÁVAŽ NÉ

ára

lek

kompletné

potrebné

K MYKOLOG

íp it. pr

be

s od

Men

áno

žena

Podpis

cm

Hmotnos

ť

Pohlavie

muž nie vystaven ia žiad anky

ml/

a peči

hod.

atka ordin

ujúceho

Hebd. MC lekára

kg

t.

NK)

<Ƶ eró Đŝ (a ůƟǀĄ bna, Ă ŵ eró Đŝ an ŝŬƌŽ bn Ă ae ró (PU ƐŬ a, an bn NM ŽƉ a) ŝĂ aeró ) bn a) , (P U

(K

NA LI) E)

LIA

ǀĄ

ƌſ ĐŝĂ ďŶ Ă ŬƵ

)

ďŶ

ƌſ

n

Ŷ ĂĞ

H2

&

Ă Ŭ ƵůƟ

ǀĄ

n

Ŷƚ Ă

n

n n n

n n n

n

n

n

n n údaje ní vašich osobných n Osobné ií o spracova Viac informác Máte

otázky

či prob

lém?

Volajte

call cen

trum 085

0 150

GIA , PRI

000, www .unilabs

.sk, info

VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA

VY

AER

U

AN

n n n n

ŝĞ

n n n n

n

OL

EM

ĐŝĂ

Q

,I

(H

MS , 4PY IQ SO W &EG YPX Ɓ E ʱ RE X % VE IV PIVX SFM * G 2

SP

D

)

PI

(S

n n n n n

n n n n n n Š.

ĂƚĞƌŝ <Ƶ Ąů Ŷ ůƟǀĄ ͗ ĂĞ

ǀĄ

-R ʴ Q OPM EXI RMG VMʛ Oʴ P

n n n n

70

Z

Z

Z

Ϯ͘ K

0/09

ϯ͘ K

/202

ez K sŝ ƐŽďŶ : KMI/b ĂĐ kaĠ ŝŶ

€/12

ϭ͘ K

ůƟ

ĐŝĂ

ŝĂ͗

ĐŝĂ

(D

EK

)

(K

RO

4Y

7XI X WX VMPR Zʴ ^ E T F VM za IOE˃ ʴ OS SXO WG pi IW ch OE RXEN Y Y . v W ML RI gu PS V m Y e

ŝĂ͗

48

ůŝnj ĄĐ

ŬĂ

>Ž

<Ƶ ůƟ

ǀĄ

ǀĄ

<Ƶ ůƟ

(a

FMX

OY

(I

DK

ůŝnj ĄĐ

ŬĂ

>Ž

<Ƶ ůƟ

ůŝnj <Ƶ ĄĐŝĂ ůƟ ͗ eró ǀĄĐŝ bn Ă a, an ae ĐŝĂ

ǀĄ

KN

<Ƶ ůƟ

6%

ĐŝĂ

ǀĄ

90 8ʖ

KT

n n n

n

3/

<Ƶ ůƟ

TBC

n

(a

VMPR ̌T ʛ M˃O WO E ʱQ EZ OE

7XI

VMPR /E ʛ R]PE WO ʱQ EZ OE

(K N)

>Ž

(a

7XI

(K

T)

VMPR /EXʣ ʛ WO XIV ʱQ EZ OE

n n n

1

STIKA

1 g. značĨŽƌŵ ƷĚĂũ SP reʛXI ĄĐ Ğ ƐƷ ŝş Ž Ɛ S Xʛ ƐƉ ƉƌĂĐ <Ƶ ^ 7 ^O ƌĂ Žǀ ĐŽ Ąǀ H5 T QMI XIV ^ ůƟ ] ˃ ǀĂ ĂŶ ǀĄ VI W O Ŷş ǀ M T ĐŝĂ LI H S XE Z S̪ ĂƓ Ġ ŶĂ VS ŝĐŚ Ʒ FPʣ reg. Q HF TMG I <Ƶ znač ēĞ SO I ŽƐ ůƟ Q ůLJ KMII Žď ka: YPX VSQ LY /bez €/12ǀĄ # : Ŷlj ƐƚĂ ĐŝĂ ʱV] /202 ĐŚ ŶŽ SPE 0/10 ƷĚĂ ǀĞ NXI (H ũŽ ŶŝĂ G ǀ Ă Ŭů EM EPP Ž Ɖƌ ŝŶŝĐ ST G ER Ąǀ ŬĞũ Ě IR ĂĐ ŝĂ ) XVY Ś ŶĄ ŐŶ Q ũĚ ſnjLJ Ğƚ Ă Ğ ŶĂ Ɛů & ,I ŚƩ ƵǎŝĞ H1 &MS *% MS ,IQQS ƉƐ ď Ɛ ͗ͬ​ͬǁ ƚlj OY , 4PY ŵ ǁǁ ƐƉŽ Plu IQ W &EG PXʱ [ ͘Ƶ ũĞ Ae s &EG Ɓ E X % VE ŶŝůĂ Ŷlj – IV [ D rób pe X % SFM PIVX [ Y ďƐ ĐŚ LJŬ n ͘ƐŬͬ ͘ di PI G ŽůŽ a ŬƵ RMP at VX 4 ŽĐ ric * EF ŐŝĐŬ ůƟ Śƌ ĂŶ W W Ą ŬƵ ǀĄĐŝ ĂͲ ƵĚ O ĂũŽǀ ůƟ Ă MR ǀĄ JS ĐŝĂ (H $ YR (H EMA MPE EM ER WŽ FW ĚƉ M O) W ŝƐ Ɖ YK O ) ĂĐ

49

ŬĂ

>Ž

eró ǀĄĐŝ ĐŝĂ bn Ă a, an (R ae ró (RA ANA bn NA ) a) A)

ŬĂůŝnjĄĐ <Ƶ ŝĂ <Ƶ ůƟǀĄ ͗ ůƟ

,)

DIAGNO

n

n

7XI

bn (STK a) O)

46

ŬĂ

ůŝnj <Ƶ ĄĐŝĂ ůƟ ͗ eró ǀĄĐŝ bn Ă a, an ae

>Ž

n

n

n

n

n

(a

n n n

n

bn (HN a) IS)

,R

P)

KO

(O

ĐŝĂ

ǀĄ

47

(O

KO

L)

Am 7XI ie V so ^ vo VE m R] éd iu m

44

<Ƶ ůƟ

MW

7XI

WX VMPR PSO VM za IOE˃ ʴ OS EPM^ pi ch OE RXEN ʛGME . v W ML RI gu PS V m Y e

57

/ʙ 1

W

4 Am TS VEZ ie NMZO ʣ S so S O vo Zʴ S m ZE éd O iu m

n n n n

n n n

n n n n

:ʴ ZS XIV

6-ʀ

0

Am ^Z RO ^ ˮE E ie YO N̍ Zʣ so S MI L <Ƶ vo ZS LS S ůƟ m HY ǀĄ éd ĐŝĂ iu m (U CH OL)

45

n

29

(a

ĐŝĂ

u ryngium ÓZA z laKERAT éd

UT

U

T AK

KO

EZ

:ʴ XI ZS V ^

v dku

Am ^Z RO TVE E ie YO N̍ Zʣ so S MI <Ƶ vo ZS LS LS ůƟ m HY ǀĄ éd ĐŝĂ iu m (U CH OP)

r

ká ci le

-'

enca poist

ho

júce

dinu

pe

žia

DNÉ u ZÁKLA ad

a ča

WƌŽ

pr oa

Am 7XI ie V so ^ O vo S m ̪I éd iu m

W

LP

7XS

pr

tum

iez

H)

˭ Am TS EZ ie NMZO ʣ S so S O vo Zʴ S <Ƶ m ZE ůƟ éd O ǀĄ iu ĐŝĂ m

43

ƚŽ njŽ Ą Ă ŚĞů ŵ ŝŶƚLJ ; ST

D ŝŬ

)

2ʛH PMG SFO E E

2A

WƌŽ

7XS

ST OLP

2ʛH PMG SFO E E

kópiu

%8 )

zu euka

tum

ia aven vyst

is a

t.

Kód hosp visko KONTA it. prípa ) vácia áno du (NAZ kulti vácia nieNepovoliť sprís S akým: jú HYPER R m tupnenie YK) ter óbna kulti rúča výsle Vý iesovo výsledku Aer OT po na (NAM enie Od v EZKO YKOTI KAMI Aerób ológia ÉH Am tupn yk na ČN LIEČEN Ý ANTIM AERO) sprís a m ológia olár IRA (LA voliť lve po Akými: A kód Myk SP sa Ne vácia choa váž er/ R) 28 RE (LA z no édium kulti vácia * adre Bron la kontajn ) su pacie ter óbna kulti CIA Vý ovo m MYK nta žiada ilný avka er K A er (LA na E P kód ies me vypln St skúm ia ób Am L) iť v prípa INF Aer ykológ ) (BA KU t LTI de sam RO oplatcu VÁCIA a m ológia ekré er/ (NAE BL MY ia alebo t/s vyšetrení Myk KO vácia ) nzíl pirá kontajn tivác BAKT hlásených 27 (TN As ilnYTOV ý kulti vácia z to Kul ÉR avka v zmys ATOF ) na IÍ er lti ter dla ium YK DERM le záko ób St skúm AZ ku Vý / hr méd ál na č. 355/ (NM A) Aer Iný materi IVAČNÝ DÔK óbna ia 2007 ) giu ovo MRS KULT Z. z. Aer ykológ ies na mykoló er, (ASP (TN Am Chlpy ERO) a m ológia ing Sterilný kontajn (TA / er, 32 / át Spútum ul ia útum er Sterilnýerkontajn skúmavka Myk A skrín vácia ) Sp kontajn Šupiny ka Ejak kontajn tivác Sterilný kont 26 skúmav (TH ul RS ý 65 kulti vácia ka er, K M ajner iln av ilný avka ) Sterilný kontajn lti YK) óbna A1 Ster skúm Ster skúm Nechty Bronchoa (EJ (TM Aer bna ku skúmavka TS 64 er, A) cia: ia lveo kontajn RS ró Lokalizá lárn óg Sterilný U) M Ae ykol y výpl u ) (SP Vlasy (TH ON skúmavka Sterilný ach 63 ryng ia a m ológia ing (EG kontajner 42 Lokalizácia: 31 er, ia Materiál: Kultivácia Sterilný kontajn (CHL) zofa u isser opia ERO) TB (MYK) ia ix na ka V Myk A skrín Moč ác , Ne NA mikrosk z ác a, ) skúmav 62 mikroskopia Kultivácia mikroskopia tiv ultiváci (EA Ktiv cervédium IKR ter na RSn bez édia Kultivácia, ia na Sterilnýciakont z cia: Kul Lokalizá Kul MRS (SUP) (SPU Vý (EM ajner BK)ter o m ae opia Mikrosko tivác vá mpó o m 61 a, mikrosk Vý Kultiváci ov Kulti (SPUTBC) Ta rtnéh Kul rrhoe kulti 60 ml pia ies vácia TM Lokalizácia: R1) Pun (NECH) (MIKSPUT Am (CE gono óbna a nspo Kultivácia , mikrosko Sterilný ktát mikroskopia BC) pia (BAV tra V) kontajner Kultivácia, naer kopi u RScia: sa Mikrosko ) BK) A (VLA) énLokalizá , os skúm 2S ON (NAZ z no rípky avka pia ia mikroskopia antig TBC) MikrKultivácia (CG(BAVE) TP ch ter Likv Kultivácia, az 41 (MIKBAVT isser Vý tigén bez ia NA ia Sterilná or (MOCBK) Dôk švy Ne (CA BC)) skúm an pón méd tivác ia na U IKR z po édium avka RSV na Tam ého Kul (CM ter Lary KT ae Kultivácia om rtn tivác vácia Vý ov TL ngeálny RA Kul rrhoe kulti , mikrosko ) TIKA nspo ies T NOS G1 tra no DIAG na Am výte O pia (PUN U) (VA go ób r 1. tamp ICKÁ énu (TNFL BK) EH 2F MYKOLOG LaryngeAnaer kopia n ón na antig ) Kultivácia LN drôte álny mpó NEPRIAMA TR az ON Á )os A ikr ta , mikrosko ia MA (CANAG ôk ia výte IT (PG vý méd D PRIA r M ky 40 2. tamp no pia (LIKB isser EN (CANDP) Larynge Dakro ť do lne Ne chríp ) ón na etry ácniaantigén K) drôte OG pa na ky IgM, TR IgA, itá álny a – manna s IgG(GBS Kulti z ur uretru ultiv nácprotilát tre ia Candid en (ASPAG) K r vácia cu n výte UR y vy e te ae oc n antigén r urog m tiv oe(LVTB a – manna 3. tamp ERO) oc manna Vý pón pr ovým Kul tus pt ón na na oplaz ite (PANA CIA ) (ASPG) n Candid rrh galacto C) m drôte IKR RE1) illus fumiga TR Stre gravid EK Ta Amies iom myk Asperg gIgG (U gono ky (CRYPT) F (PM cia n in s v ácia) éd ín vá (aglutin IN m illus protilát ae antigén Iný klin Skr ctians M) kulti n Asperg O) ický neoform lny Krv na sérum VYŠ. mat YKOU ) agala óbna a ia (URG occus Cryptoc SPOLU itá eriál (M er en iál ER) 39 YKOP ) isser n ia NA (M Ana oskopi Ne PR(UIAM ) RA Urog ater OC ka tivác ia na YKTK IKR m ra Moč úmav A DIA Mikr (M Kul ác cia (URM ae Podpis pacienta uret a sk GN n tiv z vá – á oe OSTIK mpó dôka Kul rrh 01 iln my ) kulti Materiál pošv ix A ta ia C OC Ster na ydia : gono óbna a (M oplaz my – chý TB rv (PC er Su méd Chlam myk laz y – ce R) nie) Kultivácia z Ana oskopi XY be énu atis ia na mykop lazm nove , mikrosko tig Mikr op an ) tivác ia na e sta pia (KLIB 38 chom Kul myk ia YKOM ) tra K) atívn tivác ia na Spútum (M tivác tit Kul MYK ) Sterilný Kul ikvan (M AU tivác m kontajner lny ia Kul (se (C HL AP) my itá tivác laz en iál Bronchoa TS (C HL ) Kul ykop Urog ater AC etra lveour m m na ológia – lárnšvya výplach (C HL a alis én av yk Steri gin lnýtig M – po súpr as va Spút ajner rvix um TB atis an kont Pun tigén – ce rová on be om (SPUTBCP Sterilný ktát s an én Od ichom ch ati kontajner Tr tra XYCR) antig na , skúm chom atis ydia tra avka Bron am choa TP Likv chom lveolárny Chl ydia výpl Sterilná or traach am skúm Chl ydia U) avka VA am (BAVTBCP Punktát (TR lny Chl CR) IP) TL itá NEPR (TR en iál etra (PUNTBCP IAM IC) – ur Urog ater a A DIA (TR CR) m alis pošv GNOS Likvor TIKA vagin alis – cervix Pouasžite TBC gin s – on (LIKTBCPC važiad anku ali om as R) ŽIA gin ich on DAN K Tr va om XY A O VYŠ ia na Trich onas ETR ENI s tým spojených. om tivác ia na jov ich rana-uda E služieb Kul a Tr − INF bs.sk/och tivác ia na klinickej diagnózy na https://www.unilaEKČ NÁ Kul stanovenia nájdete SÉR OLÓ vané na účely údajov a o právach tivác sú spracová Kul

8O E ,Ğů ƌĚŝĂ ƚŽ 7XI RMZ ĂŶ 55 (S džşŶ ŝĐŽ ŝŶ Ɛ ĂŶ ƟŐĠ VMPR S ^ (S TOL) ďĂĐ ƚĞƐƟ ƟŐĠ Ŷ ʛ FMS M (S Rʛ YK Ŷ TO ƚĞ HS TW ƌ Ɖ ŶĂůŝƐ ) , LC FE MI D) LJůŽ ĂŶ Ă Ƶ ĞůŝĐŽ (S ƌŝ Ă ƟŐĠ TO ƌĞ ďĂĐ ŶƟ Ąnj LR Ŷ (S Žǀlj ƚĞƌ ŐĠ (S TOLN ) *) Ŷ TO ƚĞ ƉLJů ) (S Ɛƚ Žƌŝ /' HEP LG) ŵ Y) -) ŝŬƌŽ Ɓ ƐŬ / (T ŽƉ KA ŝĂ 0-2 HP)

ʈ 2

8% 82

37

ml/

or KCIE INFE tka čia

dp

je Po ostiku

žena

ie hlav muž

Po

DOTAZNÍK nky

Iné

. (M

ajiny d kr

KC

to

Mes

diagn Na správnu

ƚŽ njŽ Ą Ă ŚĞů ŵ ŝŶƚLJ ;

rode

na

Dg

c*

d.

ho

éza Diur

ail

KÉ MYKOLOGIC

e-m

.

bd

He

znám po

itá

lež

o

/obe

MC ka

nt

pa a–

latc

mop

Sa

o

íva

cie

ať urov ár lek

nie

ƚŽ njŽ Ą Ă ŚĞů ŵ ŝŶƚLJ (S

(P Z1

nia

tum

OB Fakt

H

IA

TO

T >PI

ŝĂ

ƐŬ ŽƉ

2P

ƌŽ

D ŝŬ

)

4I VM ^ ER

21

ná Plat (T

Č*

ĂƉ ĞŶ Ğŵ Ąnj Ă ƐŬ ƌşŶ ŝŶŐ

) YK

PM

SFO GE E

RK

AR)

, čís

žiť prilo

IKR

ÓG IOL

án

ŝĂ mu*

lo do

Ulica

ÁM

DP

od

Men

RE PIT ʛPR T WO SHP ] Pʧ˃ S̪ OY RS Q

T

>PI

1. 2.

vis

Priez

od

ko

PS

<Ƶ D ůƟǀĄ ůŽ LJŬŽ ĐŝĂ Ɛƚ ůſŐŝ Ă ZŽĚĞŶŽǀşƌŝĚŝƵŵ Ă EŽ ƚĂ ƌƵ Ě Ɛ ŝĸĐŝ ' ƌŽ ǀş ůĞ ŝĂ ǀşƌƵ ƌƵƐ

2ʛH

7XS

36

lob.

ƌŽ

37

Ro

20

lo

é čís

dn

<Ă ƌď

35 ) RE

)

(T

RP

(T

EM (R

Ϳ Ŷơ ǀĂ Žůſ ĐŝĂ ŐŝĂ ;ƉƌĞ ǀĞ

<Ƶ <Ƶ ůƟǀĄ D ůƟǀĄ ĐŝĂ LJŬ

K

R TE

D ŝŬ

9 /8 6% ,3 8 2) ʀ0 -2

Am :ʴ XI ie so V ^ vo VI m OXE éd iu m

78 3-2 8) 86 ie

35

ICK

LIN

Os E YŠ S O V ARA ľ ,PZ KA A P Platite , samoplatca AN ÓGIA ZP kód IAD IOL

BA

%7 /' -% + *)

so V ^ vo VI m OXE éd iu m

-2

Am :ʴ XI

−K

IA ÓG OL ZIT

ƐŬ ŽƉ

Ž

NIE

(P Z2

4I VM ^ ER

RE PIT ʛPR T WO SHP ] Pʧ˃ S̪ OY RS Q

E TR

ƌŽ

3P

ƐŬ ŽƉ

ŝĂ

>PI

T

(P Z3

)

4I VM ^ ER

RE PIT ʛPR T WO SHP ] Pʧ˃ S̪ OY RS Q

Hm

lieky

AM Y

DÔ K AZ

MIK ROO

RGA NIZ

MO V

@unilab

s.sk

VYŠETRENIA: ŽIADANKA DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

29


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Ampicilín

rezistentný

+ sulbaktám Cefuroxim

Erytromycín

Gentamicín

Klindamycín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

Trimetroprim + sulfónamid Vankomycín

100 %

100 %

100 % 87 %

rezistentný

13 %

citlivý

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

52 %

25 %

100 %

56 %

100 %

69 %

46 %

39 %

45 %

100 %

54 %

61 %

55 %

enes

e

p yo g

ac t ia

t o co

cc u s

agal cc u s t o co

u s au co cc hy l o St a p

onas dom

82 %

100 %

100 %

100 %

100 %

18 %

31 %

100 %

100 %

re u s

gino

26 %

Pseu

bilis mira eus 75 %

100 % 82 % 100 %

100 %

18 %

100 %

56 %

81 %

49 %

62 %

100 %

8 %

44 %

19 %

51 %

38 %

100 %

18 %

citlivý

43 %

88 %

91 %

65 %

11 %

74 %

51 %

39 %

60 %

95 %

57 %

67 %

rezistentný

57 %

12 %

9 %

35 %

89 %

26 %

49 %

61 %

40 %

5 %

43 %

33 %

citlivý

39 %

42 %

71 %

rezistentný

82 %

100 %

61 %

58 %

29 %

citlivý

52 %

88 %

87 %

40 %

89 %

58 %

53 %

69 %

95 %

11 %

rezistentný

48 %

12 %

13 %

60 %

11 %

42 %

47 %

31 %

5 %

89 %

47 %

45 %

citlivý

100 %

79 %

rezistentný

53 %

55 %

21 %

citlivý

82 %

100 %

100 %

rezistentný

18 %

citlivý

24 %

100 %

100 %

rezistentný

76 %

citlivý

44 %

rezistentný

56 %

100 %

97 %

26 %

47 %

79 %

86 %

3 %

74 %

53 %

21 %

14 %

69 %

55 %

31 %

100 %

100 %

31 %

45 %

69 %

100 %

100 %

citlivý

47 %

92 %

86 %

rezistentný

53 %

8 %

14 %

citlivý rezistentný

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

30

Pro t

48 %

aeru

iae Kleb

sie lla

e rich

i a co

p neu

li

mon

ium cc u s r o co E n te

100 %

E sch

f ae c

alis cc u s r o co E n te

E n te

ro b a

c te r

cl oa

f ae c

c ae

i undi e r f re 100 %

74 %

44 %

citlivý

rezistentný Ciprofloxacín

100 %

citlivý rezistentný

Ampicilín

bac t

citlivý

St re p

+ klavulanát

St re p

Amoxicilín

Ci t ro

Aci n

e to b

a c te

r bau

man

ii

sa

Klinický materiál

100 %

100 %

100 %

96 %

22 %

70 %

4 %

78 %

30 %

99 %

38 %

31 %

1 %

62 %

69 %

100 %

100 %

100 %


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

+ klavulanát Ampicilín

Ciprofloxacín

Erytromycín

citlivý

100 %

100 %

100 %

73 %

61 %

100 %

78 %

39 %

22 %

48 %

100 %

100 %

57 %

86 %

90 %

62 %

72 %

Klindamycín

Tetracyklín

Trimetroprim + sulfónamid

Mikrobiológia

agal cc u s t o co St re p

onas dom

100 % 100 %

43 %

100 % 100 % 100 %

rezistentný

28 %

39 %

100 %

100 %

14 %

10 %

38 %

28 %

100 %

citlivý

86 %

86 %

84 %

16 %

81 %

94 %

59 %

52 %

58 %

rezistentný

14 %

14 %

16 %

84 %

19 %

6 %

41 %

48 %

42 %

citlivý

69 % 31 % 44 %

rezistentný Gentamicín

ac t ia

gino

61 %

11 %

Pseu

bilis mira eus

89 %

aeru

iae 78 % 22 % 52 %

100 %

Pro t

p neu Kleb

sie lla

ox y t o sie lla Kleb

e rich

i a co

li

ca

mon

ium cc u s r o co E n te

E n te

100 %

E sch

f ae c

alis r o co

cc u s

cl oa c te r ro b a

100 % 100 %

citlivý rezistentný

Cefuroxim

E n te

citlivý rezistentný

f ae c

c ae

i undi e r f re bac t Ci t ro Amoxicilín

e

sa

Urogenitálny trakt

56 %

citlivý

82 %

86 %

95 %

96 %

74 %

63 %

69 %

rezistentný

18 %

14 %

100 %

5 %

4 %

26 %

37 %

31 %

citlivý

47 %

rezistentný

53 %

citlivý

85 %

89 %

16 %

37 %

77 %

94 %

78 %

rezistentný

15 %

11 %

84 %

63 %

23 %

6 %

22 %

100 %

citlivý

79 %

85 %

76 %

93 %

64 %

43 %

rezistentný

21 %

15 %

24 %

7 %

36 %

57 %

19 % 100 %

81 % 25 %

100 %

75 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

31


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká

Amoxicilín + klavulanát Ampicilín

Erytromycín

citlivý rezistentný

98 %

100 %

2 %

citlivý

81 %

rezistentný

19 %

citlivý

Moxifloxacín

Penicilín

enes

iae mon

cc u s t o co

cc u s t o co

p yo g

p neu

alac St re p

St re p

t o co

cc u s

d ysg

re u s co cc hy l o St a p

St re p 100 %

9 %

100 %

41 %

67 %

47 %

83 %

59 %

33 %

53 %

17 %

citlivý

47 %

76 %

64 %

87 %

53 %

24 %

36 %

13 %

citlivý

95 %

citlivý

1 %

95 %

97 %

96 %

61 %

5 %

3 %

4 %

39 %

100 %

88 %

100 %

73 %

67%

86 %

rezistentný

14 %

citlivý

20 %

rezistentný citlivý

Trimetroprim

citlivý rezistentný

rezistentný

100 %

5 % 99 %

citlivý

Tetracyklín

+ sulfónamid

91 %

rezistentný

rezistentný Oxacilín

100 %

100 %

rezistentný Ofloxacín

86 % 14 %

rezistentný Klindamycín

u s au

rrhal c at a xella M ora

H aem

op hi

lu s in

fluen

is

zae

t iae

Horné a dolné dýchacie cesty

100 %

80 %

100 %

98 % 2 %

27 %

33 %

9 %

68 %

78 %

100 %

95 %

68 %

16 %

32 %

22 %

5 %

32 %

84 %

97 % 3 %

12 % 91 %

Vyhodnotenie bolo realizované za všetky naše laboratóriá na vzorkách odobratých materiálov z obdobia prvého polroka 2016.

32


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA – BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA

vaginalis – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva – Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix

XY Urogenitálny materiál INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU

BL Bronchoalveolárna laváž Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

26 Výter z tonzíl / hrdla Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia – MRSA skríning

27 Výter z nosa Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia – MRSA skríning

28 Výter z laryngu Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

29 Výter z nazofaryngu Amiesovo médium – Aeróbna kultivácia – Aeróbna kultivácia a mykológia – Mykológia

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU 38 Moč v sterilnej skúmavke Sterilná skúmavka – Kultivácia (semikvantitatívne stanovenie) – Kultivácia na mykoplazmy – Mykológia

39 Výter z uretry Tampón pre uretru s Amiesovým médiom – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

40 Výter z pošvy

33 Ster z jazyka

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Skríning Streptococcus agalactiae v gravidite – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

Amiesovo médium – Kultivácia

41 Výter z cervixu

30 Výter z dutiny ústnej Amiesovo médium – Kultivácia

2F Výter z nosa na antigén chrípky Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

2S Výter z nazofaryngu na RSV Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu RSV

31 Spútum Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia Trachomatis – Chlamydia trachomatis antigén – uretra – Chlamydia trachomatis antigén – pošva – Chlamydia trachomatis antigén – cervix

XY Urogenitálny materiál Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy – Kultivácia na mykoplazmy – uretra – Kultivácia na mykoplazmy – pošva – Kultivácia na mykoplazmy – cervix

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

35 Výter z rekta Amiesovo médium – Karbapenemáza skríning

36 Stolica

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a Rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén

42 Ejakulát

55 Tkanivo z biopsie

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

XY Urogenitálny materiál

2P Perianálny zlep 2.

Odberová súprava na Trichomonas

Zlep na podložnom sklíčku

37 Perianálny zlep 1. Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

33


Laboratórna diagnostika

– Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3. Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

DK Dekubit – Kultivácia

ŽIADANKA KLIN. MIKROBIOLÓGIA – DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

48 Punktát z abscesu/ výpotku

2A Stolica 2.

Sterilný kontajner/ striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna), mikroskopia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ

Nádobka – Protozoá a helminty

53 Plodová voda

TS Spútum na TBC

Sterilný kontajner/ skúmavka – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

36 Stolica 1. Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3. Nádobka – Protozoá a helminty

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL 43 Ľavé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

UT Uterus – Kultivácia

54 Materské mlieko Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

46 Ster z kože Amiesovo médium – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

47 Ster z rany Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

49 Hnis (lokalizácia) Sterilná nádobka, sterilná striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

KT Katéter Sterilná skúmavka – Kultivácia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC

Sterilná skúmavka – Kultivácia

Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

SP Špička

TM Moč na TBC

Sterilná skúmavka – Kultivácia

Sterilný kontajner 60 ml – Kultivácia

70 Iný klinický materiál

TP Punktát na TBC

KN Kanyla

– Kultivácia – Anaeróbna kultivácia

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TL Likvor HEMOKULTÚRA – 1. odber – 2. odber – 3. odber

H5 Ster z kože z miesta vpichupred odberom hemokultúry – Kultivácia

H1 Hemokultúra BD BACTEC Peds lus/ F – deti vBD BACTEC Plus Aerobic/ F – dospelí – Aeróbna kultivácia – Mykologická kultivácia

H2 Hemokultúra BD BACTEC Plus Anaerobic/F – Anaeróbna kultivácia

Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TR Laryngeálny výter 1. tampóny na drôte – Kultivácia

TR Laryngeálny výter 2. tampóny na drôte

TR Laryngeálny výter 3. tampóny na drôte

TK Iný klinický materiál – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) TS Spútum Sterilný kontajner – Spútum

TB Bronchoalveolárny výplach Sterilný kontajner – Bronchoalveolárny výplach

TP Punktát Sterilný kontajner, skúmavka – Punktát

34


Laboratórna diagnostika

TL Likvor

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) Použite žiadanku ŽIADANKA O VYŠETRENIE − INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

KULTIVAČNÝ DÔKAZ DERMATOFYTOV 61 Vlasy Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA A NEPRIAMA MYKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 01 Krv na sérum – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG (skríning, konfirmácia Line Blot) Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné – Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky € – Anti Adenovirus IgM, IgG – Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus)

INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Morbilli IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning + konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (konfirmácia Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Legionella pneumophila IgM, IgG – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) – Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia Line Blot) 35

Mikrobiológia

Sterilná skúmavka – Likvor


Laboratórna diagnostika

– Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgA – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

VÝTER Z NAZO A OROFARYNGU – RNA Koronavírus SARS-CoV-2 – RNA Influenza vírus A, B RNA RSV A, B

FD Výter tampón v prízdnej skúmavke (2 – 8 ˚C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z NAZOFARYNGU – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

CH Výter z cervixu na HPV tampón na hlien + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV

UH Ster + výter uretrálny tampón + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

CD Výter

22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

QTB1 Quantiferon QTB1

VD Výter

22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

cobas PCR Media Uni Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

NO Výter

UD Výter

tampóny v transportnom médiu (4 ˚C)

cobas PCR Media Dual Swab Sample

– Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

36

(2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

MD Moč sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

OL Výter tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z ĽAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

OP Výter z pravého oka tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z PRAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

JD Ejakulát sterilná skúmavka, 1 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. Ejakulát – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.


Laboratórna diagnostika

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

– DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA sterilný kontajner, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod.

Mikrobiológia

PD Punktát na DNA

SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

MD Moč sterilný kontajner 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. STERILNÝ MOČ – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

BD Bronchoalveolárna laváž sterilná skúmavka, 2 – 3 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV1 kvantitatívne – DNA HSV2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívn – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

RD Ster dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C), mraziť > 12 hod. STER Z RANY – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

ED Krv s EDTA 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. KRV s EDTA – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne

37


Laboratórna diagnostika

É OVAN Z I L A AKTU

Genetika Diagnostika ochorení v odbore Lekárska genetika je vykonávaná v rámci vzájomnej spolupráce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky. Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pacient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárno-genetických vyšetrení nazývaných aj rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofílie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetrenia viacerými špecialistami a odobratý materiál sa odošle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne väčšej skupine ochorení definovaných ako zriedkavé ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníctvom ambulancie lekárskej genetiky.

Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov.

V rámci molekulárnej genetiky využívame techniky PCR, real-time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačnú analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (metóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej genetike), ako aj tzv. sekvenovanie novej generácie. Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto Okruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je roz- prístrojovým vybavením: real-time PCR cykléry (Lightsiahly, rôznorodý a neustále rastie. K najbežnejším in- Cycler 1.5, LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett), dikáciám patria nasledovné: genetickými analyzátormi (ABI Prism 3100 a 3130xl – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, od firmy Applied Biosystems). – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, závažné poruchy reči, správania, učenia, – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme napríklad trombofilné mutácie, potravinové intoleopakovanými potratmi, narodením mŕtveho rancie, dyslipidémie a iné. Z hľadiska komplexnosti dieťaťa, – plánovanie gravidity v rodinách s genetickým prístupu v molekulárno-genetickej diagnostike poskytujeme širokú škálu moderných postupov s vyuochorením, žitím najmodernejšej techniky, akou je sekvenovanie – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, novej generácie – NGS (NextSeq550 a iSeq100 od firmy Illumina, IonPGM™ System od firmy ThermoFis– tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom her) alebo tiež aCGH (komparatívna genómová hybri(patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek dizácia). V neposlednom rade ponúkame diagnostiku rodičov), širokého spektra zriedkavých ochorení, pričom naše – neurodegeneratívne ochorenia, portfólio obsahuje viac ako 650 chorobných jedno– patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, tiek (patrí sem napr. Duchennova muskulárna dystro zraku, fia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a iné). V ob– pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu lasti onkogenetiky a predispozícií k onkologickým (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravi- ochoreniam vieme stanoviť prítomnosť patogénnych variantov pri viac ako 50 onkogenetických chorobnovými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, ných jednotkách (ako napríklad analýza génov BRCA1 – prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfaría BRCA2 zodpovedajúcich za vrodenú predispozíciu nom a inými liečivami. k dedičnej forme rakoviny prsníka a ovárií a mnohých V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je iných), v oblasti molekulárnej patológie robíme geoptimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambu- netickú analýzu somatických variantov v nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď. Dislancii lekárskej genetiky.

38


Laboratórna diagnostika

Genetika

ponujeme prístrojovým vybavením podľa aktuálnych trendov v molekulárnej patológii (Cobas z480 – Roche, Idylla – Biocartis, QuantStudio 3D Digital PCR System – ThermoFisher). Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku prítomnosti známeho patogénneho variantu v súvislosti s monogénovými ochoreniami. Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

nca

y

ve sta

vy

ko

2021

Platná od 1. 2.

1

2. 2021

2. 202 od 22.

a, čísl

− GE

indikujúceho lekára Dát um narode

NET

IKA

– SO

MAT

ICKÉ

n

n

n

ie

ozóm chromZ.z delécie 2004 ti) Mikro 8/ oblas v AZF 57 č. (delécie na

n n lénte n Mety FR: 677C>T)

n

n

n

n n

n

n

n

n

n n n n n nn n n

n

n n

n

P kód P kód

n

n

n

n n n n n n

ní pac

021

uprácu!

Ďakujeme za Vašu

NA júc OZ iku LIA ind PO tená vrá

132

h úda nia klin icke jov a o práv j diag nóz ach nájd y a služ ete na http ieb s s://w tým spo ww. jený unila ch. bs.s k/oc hran a-ud ajov

)

P)

C)

T)

T)

dôveru a spoluprác

u!

sk

)

172

H1M

(OM (GIS (GIS

ru a spol

u dôve

e za Vaš

Ďakujem

(IDH (IDH (ML

ient ovi

/07

€/12/2020/02

reg. značka: LG-FISH/bez

10

vyšetre

a

nk

da

žia

áto (§ 80 RENÍ o matak gickéh nia, H VYŠET že: ods de RNYC krvi a biolo vyšetre . 6 písm zujem, RATÓ v bu om potvrd néze, odbere-genetického U LABO VYHLÁSENIA . a) u PACIENTA ajo ulárno PLATC svojím podpis zák Z.z. o anam – SAMOPLATCU molek Ja, o súhlas úd SAMO ta),pacient (príp.04 ona LABORATÓRN zákonný ovanéh b a účel u; ch NTA – zástupca pacienta), č. 578 YCH ca paciena) somč. 576/20 inform osobo ta, spôso itýníVYŠETRENÍ bol riadne IA PACIE ý zástup podľa zákona svojím podpisomlež a úplne poučený formou VYH /20 ní mojou ÁSEN potvrdzujem, že: nke podľa zákonn poučený vyšetre materiálu lená podsta 04 Z.z. vyšetre zákona Ja, LÁS mel; na diagnostické ENIii dô Z.z. t (príp. č.ytnutím vysvet 576/2004 vaní paci ch v žiada účely, bolackých vernosť ) bola mi niu spracú mi losti som porozu PAC o anamnéze, odbere ent kovaný Ja, pacien riadne a úplne a)s posk vysvetlená oA h geneti výsledkov nc mi(príp som podstata, účely, vyšetrení Vyhradené krvi a biologického bol tórnyca poučeniu IEN a účel ní špecifi labora ktovať.pre laboratóriu v súvis mácia bolse súhlasím ní a pouče b) . spôsobTA a) som diagnostické somteriá porozumel; vyšetre s vykonaním údajov – cytogenetického vyšetrenia, sa s infor m i ab riad záko ajte konta unilabs.sk na lu na ckých podľaceny týchto osobnýchgenetických kov vyšetre dôdôve špecifikovaných Pr diag ne a úp nný zást SAMOPL teriálu geneti ámil som vyšetrení adou zákona č. 576/2004 nás neváh s.sk, info@ vania osť výsled obozn lne Z.z. a s úhradoub) é.rnos spracú otázok dôvern ím s vykonaním04 Z.z. a s úhrc)stisom ť výsl nostické v žiadanke unilab pou upca bn sov a formouATC bol informovaný ceny informovaného U LAB čený pacienta koľvek 000, www. o nevyhnutnost pod edko tre súhltýchto asím laboratórnych účelgenetických na právnom nych predpi č. 576/20 o nevyhnutno b) súhlas ORA súhlasu ade akých poi spracúvania v vyše y, 150 základe vyplývajúcom ľa záko s vy ), mojou z práv bola podľavyšetrení osobných zákona ovaný osobou; 0850 TÓRV príp záko svoj ne c) som predpisov podľa ajúcom osobných údajov. tren v súvislosti mi na č. konanímúdajov utz právnych NYC centrum bol inform e vyplýv í a pou vysv s poskytnutím na č. ím podvyšetrení a oboznámil bol na som 576 call piso e H VYŠ hn etlen c) genesom sa 576 Volajt práv info s informáciami m základ čeni vy m potv á pod o/200 nom rmo /2004 Z.z. tický oso spracúvaní : u ETR ne na právno údajov. 4 vaný ch vyševsom bnýc Dátum: Podpis zákl ých poro stata, spô Z.z. o anrdzujem ENÍ ých. a s ú -udajo nia h úda ade o ne osobn , že: amn vypl vyhn hradou trení špeczumel; sob tre jov. spojen Podpis: ývaj chrana a účel éze, še utno Dátu služieb s tým s.sk/o ceny úco ifiko vy odb a .unilab mol zy m: m z prsti spra tých : vaný /www ekul ere krvi niu Dátum ej diagnó e na https:/ ávny cúvaniato labo ch v žia árno na klinick ch pred -gen a biologic ko venia oso ratórnyc danke h nájdet etick vy stano Osobné kúdaje h gene form piso bných a o právac ého kého masú spracovávané va úda é namúčely ých ou údajov vyše na tický účely Oso Viac obo informácií vávan riu tren znám jov v sú ch vyšeinformo osobn o spracovaní vašich bné stanovenia klinickej diagnózy ia, sú spraco Pod vašich a služieb úda údajov Viacosobných il som vislo tren vané pis:s tým spojených. orató é údaje spracovaní je a o právach nájdete info sa s insti s po í mojou ho súhl Osobn rmá sú spra na https://www.un lab ácií o asu cií o ilabs.sk/ochran form skytnutí oso pre V prípade akýchkoľvek Viac inform a-udajov spra cováva ácia m vyšebou; sú árovi. né cova otázok nás neváhajte Vyhrad mi Volajte ** o spra call tren centrum 0850 ní vaši na úče ené 150 000, www.unilabs. kontaktovať. NÉ u lek cúva í ch oso ly stan ní sk, info@unilabs.pre lab ČE em ove bnýc

VYHL

2020/

n

DD

(MTH

n Mety n n

n

HY)

(DELC

2/2

:

iál

ter

MUT ÁCIE

n

** JAK2 7Phe u: ntu Val61 Í plod varia Tkanivo ODE LÉCI av NIE MIKR EI)hl (FAVLPo .) u Y 55 OVE STAN B)

(TROM

n

02

Ulic

ame riziko vyp , lniť 4Asp (IFLA) v príp fruktózy ade 9Pro, Ala17 rancia sam Intole 4, Ala14 opla B: del4E tcu InýALDO aleb materiál o vyše Špecifikujte34Lys (ILA) Asn3 materiál tren A kód í hlás 7) ený laktózy (MT67 ch v rancia zmy Intole sle 55 0C>T Tkani Materiál: ko zák NIA ) zá A kód ona LCT: -1391 vo (WILS 98) OCH ORE a) č. 355 uktáza (MT12 (CLK) m. ČNÉ ba /20 ) látred DEDI 07 Z. (WICH drofo:** 6 pís nova choro FLUORES z. s. léntetrahy ždeň Wilso kia CENČNÁ a DQ8 B 69Gln od Celia DQ2 IN tý A>C) ATP7 SITU nu His10 cia (PAI4) HYBRIDIZÁCIA 80 génu inogé ný FR: 1298 ATP7B: Ma TA (§ 4) (FISH) HLA typizá analýza (MTH ač tora plazm vi Iný st načná DD 2 ED nto(FXIII3 Histologické číslo mater Sekve ntov Getor aktivá G) ) GENE a Špe /K Inhibí cie (CFTR cifik h varia fibróz vzorky: TI 4G⁄5 cká iál pa K3 énnyc ujte Leu) CKÁ -675 Cysti ní patog mat (PAI1: 1: Val34 Materi tre eriá cia 67 807) ANAL l (GPIA Detek Perce r XIII (F13A NA ál: ín GPIavyše Dermatofibro CFTR Fakto ÝZA Percentuálne zastúpenie ÁL sarcoma ntuáln glykoprote ych v géne protuberans nádorových buniek**: AT rn čkový SO A e zas Došti t(17;22)(q22;q13) ató BRC EN N MA 93) % >T) Ewingov sarkóm COL1A1-PDGFB A1, (GPIII3 túpeni ÁL PR TICK 2: 807C labor ín GPIIIa BRC (ITGA 6) Karcinóm e nád BRA ch prote A2 ÝC t(11;22)(q24; glyko NAT (FXII4Dezmoplastic prsníka Z.z.) ný F (ko q12) (vš ký tumor z malých H a žalúdka EWSR1-FLI1 ST orovýc etky 004 Doštičkovýva Pro) okrúhlych buniek dón a č. 578/2 55) Myxoidný liposarkóm ampl. HER2 MUTÁ PO exó ERG (21q22) KRA IU ind3:ikoLeu33 (BFG4 y 600 WT1 (11p13) h bun Y ny) S (koa) zákon CIÍ Z 46C>T) a 601 6 písm. iek dón t(12;16)(q13;p11) TIK EWSR1 REN (ITGB utiu (F12: NR >A) NÁDO 80 ods. ) y 12, Liposarkóm**: FUS-DDIT3 AS (ko(22q12.2) : -455G ET ytnFaktor XII OS ntovi (§ 13, ** dôležitý/nevyh dón ROSynoviálny 59, rení pacie YŠ posk β-fibrinogén (FGB EGF nutný údaj GN ampl. MDM2 y 12, 61, VEJ sarkóm % h vyšet R (ex 117 IA 13, tórnyc K V nemu DNA óny a 146 59, h labora MSI t(X;18)(p11;q IE ráv ENIU 18, PD 61, vanýc 11) SS18-SSX ) (mikro ETRKLINICK 19, 117 indiko ÁC u a sp TY ** dôle 20 a tnutiu a 146 satelit E K VYŠ posky (HK É INFORMÁCIE 21) POT ) RM em ová K VYŠETRENIUžitý/nevyh K) ORMÁCI a správnemu – nevyhnutne potrebné nes FO riadn nutný k riadnemu a správnemu tabilita (BR KLIN ICKÉ INFbné k riadnemu IN bné k AF) úda poskytnutiu É IDH KLIN ), potre indikovaných laboratórnych j treb K potre 1 (ko – nev IC nutne KÉ IN a dod (KR vyšetrení pacientovi dón yhn – nevyh AS) IDH NIC utne ať aj (§ 80 ods. 6 písm. utne 132 FORM 2 (ko a) zákona č.(NR zdravé ) potreb KLI vyhn 578/2004 dón om AS) Z.z.) ÁC né Me tka iál 172 k riad IE K tylá nivo – ne ter ) (EG cia nem FRK VY promó s ma Obl ua ) asť lu správn ŠETR tora IS6110 po (MS MLH1, EN emu a s I) KIT pos á IU – My (exóny treb ov kytn cob od utiu ratórium 9, 11, PDG acteriu a dodať zh indi labo FRA 13, aj zdr kov m com o ne é pre 17 a aný (exóny avé akaden ch labo Vyhr 18) plex tkanivo ná 12, rató če 14 a rnyc na 18) oz h

DD

krv

Y

lov LNÉ NA ) 0G>A) (R iné ý m , izoBOFI InTROM (F2: 2021 da avka nivo, rombín) n) á vo − Leide ov skúm r, tkar II (Prot Fakto X ste 1691G>A (plod PA lny uktáza r V (F5: látred ká Fakto bu trahydrofo

/bez €/12/

žia

de

pa

prí

A, VAR IANT iál á DN GÉN NE ater an ), PATO

ez €/0

da

nta

cie

res

* Ad

Podpis a pečiatka

ko

n n

M/b

me

vy

02

ale

mo

sa

a: LG-RU

iku

u pa

iť v

pln

Ind

Dg. (MKC

: LG-S

ár

i lek

júc

tcu

pla

Me

Dg

Kód krajiny

zvis

čka

a pr

P kód poistenca

Prie

zna

vis

iez

no

reg. značk

. (M

)

etu

an

ph

Or

dľa

po

10

H

KC

kód ZP, samoplatca,PZS

H)

n

Dg

a (sl

óz

gn

dia

H)

KC

om ov

tná

ek

sp

. (M

)

ru

be

od

Su

priložiť kópiu preukazu

H) Dátum odberu

RENIA

ŽIAD ANKAFakturovať: Olekár Rod VYŠEpacient né čísl Pohlavie: o TREN muž IE žena

Platiteľ Meno

IČ EÚ

Dg. (MKC

0/

tum

IKA – FISH VYŠET

Mesto/obec*

u

d kó isko Apriezv

02

Č*

lekára

Dátum narodenia

prípad

n

Ulica

PS

júceho

netu)

/2

nia

PSČ* talizačného

žiadanky d P kó

RENIE − GENET

tka indiku

Ulica, číslo domu*

Orpha

12

do

pre

tum

vystavenia

žena a pečia

nia o dom ho Dátum vystavenia u* žiadanky júce rií A kód ku krité Kód hospitalizačn PSČ ého h prípadu * indi diagnóza Suspektná a ýc ny čn (slovom) iel ) in Platite POBS stra ravid dika u h ľ ) (DISA in z.dň ic zo 00Gln Dátum IČ EÚ Meno ie a 007 Z. ku dľa kód Arg35 h „P 355/2 ní Dg. odb ZP, sam Mesto ýc a (MKCH (APOB: Dyslipidém č. ní podľa tre ou Orphanetu) eru POES) teín B opla zákonšetre vň /ob še lue šn Fak (DISA a po Dg. (MKCH) ec* tca,P turo a ís Apolipopro vy ) ZS isťo tik vať: hýchvyv zmysl Meno prilo teín E 8Cys Sus yc Dg. po gene ení hlásen žiť kópi (MKCH) a pr ých pek lekár vyšetr Apolipopro 12Arg, Arg15 leká tná ou kaAlekár u preu alebo tórn žani bn Indikujúci H) júci r Cys1 diag Indiku tn ETIK platcu E: ra kazu Dát do vo Meno a priezvisko ) dr KC Poh nóz GEN rs (APO e samo um pac po AKO a (slo lavi ra leká vne.rínov vystave poistenc . (M labo do FARM (TPMT ť v prípad ient e: v, (GILB) vom a Dg Dg.), e vyplni Kód >G tiopu cia ná za no ou zd bore mus )nTAA nia syndróm isťo ) (MK kraj ta žiadam žiad muž ká ko šn od boliz po 460G>A, 719A CH z. iny Gilbertov promótor (A(TA ank u pacien pod A kód Meta ej >C, Z. Meno a priezvisko Indi kona h vý íslu y v * Adres ľa Orp ) tn : 238G 07 Pod UGT1A1: (-3279T>G žen P kód TPMT 20 han pis nie: ť vy rnyc h pr trení a Indikuj ravo 5/ ) etu a peč rínu by Kód 35 (HEHE ) enhancer ) úci rató enýc vyše e zd iatk č. orne usí atóza hos (WAR r mus warfa A>C; leká a indi pita A chrom na bo oz kód h nk 82Ty boliz * ov Adresu r Dg. liza pacienta 1075 ko Meta kujú a hemo Up ra m a la an rnyc strá (MK čné zá Cys, Cys2 430C>T, žiadame vyplniť v prípade samoplatcu P kód ceh Meno st tó ho príp le CH) Hereditárn Asp, Ser65 o leká ej ys CYP2C9: -1639G>A alebo vyšetrení leká vani ní“ a prie ra adu hlásených v zmysle ra C1: ná v zm ze labo ebov zvis HFE: His63 zákona č. 355/2007 VKOR uz w ch ko ed krv Z. ) z. a ný m LAB27 EDTA se Me(PCRH GIA ob vani nia na no a K3/K2 hlá * Adr nosti MATOLÓ ní prie HLA-B27 prítom Dg. esu (JAKI) tre diko ejne zvis énneho pac (MK ONKOHE še trenie ko ient patog er CH) vy Vyše kcia a žiad zv bo (dete ) vých alel

Dátum

H podľa

Dg. (MKC

€/

lo

, čís

iť kóp

lož

pri

kópiu preuka

priložiť

du prípa ho odberu né ačDátum

ez

1. od tná

IČ EÚ

nk

da

žia

Podpis

Kód hospi

ca

zu poisten

pacient

vie: Pohla muž

Priezvisko

y

/b

2.

*

mu

iste

po

rovať:

latca,P

Rodné číslo

Kód krajin

číslo domu

TIKA

Faktu

ŽIADA NKAlekár O VYŠET ZS

samop

reg.

iu

ko

vis

iez

/obec

-ZO

21 20

zu

uka

*

Mesto

liz

ita

sp

d ho

lo

é čís

kód ZP,

ind

PSČ*

y

d kra

Pr

is

a pe

OS DIAGN

Platiteľ

*

Ulica,

jin

c*

be

/o

sto

Me

TINNÁ

Meno

čia

dp

Po

isko

tka

A – RU

Platná

rode

na

dn

Ro

od 1.

no

vie hla ž mu

Po

Priezv

Me

nia

tum

sam

Platná

IE

ZP,

kód

číslo

: LG

EN

Pla

Sé Rodn PZ

ca, lat

op

ka

TR

A

titeľ

E YŠ

E

IK

IED

. zn

OV

KA

−G

T NE

R –Z

TIK NIA GENE RE ENIE − nt cieŠETR HO pa Ať: O VY ára narodenia rova OC DANK Dátum o lek eh VÉ ŽIA Faktu lekár na júc že iku : KA

reg

ŽIA

N DA

Pla

Najnovším vyšetrením, ktoré ponúkame, je prenatálny neinvazívny test TOMORROW spoločnosti CGC Genetics, ktorý je vhodný na detekciu najbežnejších aneuploídií: trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie numerických aberácií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY). Test možno vykonávať už v 12. týždni gravidity a je vhodný pre všetky gravidné ženy, nezávisle od veku alebo stupňa rizika tehotenstva. Možno ho vykonávať aj v prípade dvojičiek a IVF. Pri teste sa prostredníctvom technológie sekvenovania novej generácie (NGS) analyzujú fragmenty materskej a fetálnej cirkulujúcej DNA. Následne sa zmapuje množstvo sekvencií zodpovedajúcich každému chromozómu, ktoré sa ďalej analyzuje pomocou komplexnej bioinformačnej analýzy s využitím platformy ILLUMINA. Identifikácia chromozómového pohlavia plodu (fetálne pohlavie) sa vykonáva pomocou detekcie prítomnosti alebo neprítomnosti chromozómu Y v materskej krvi. Potenciálna prítomnosť aneuploídie sa deteguje porovnávaním materského a fetálneho genómového materiálu s referenčnými hodnotami. Bližšie informácie nájdete na stránke TOMORROW test.

oratór

ium

Ďaku

jem

VolajteV prípa e za Vašu call de aký chk cen trum oľve dôve 085 k otáz ru a 0 150 ok 000 nás nev spolu , ww prácu w.unilaáhajte ! bs.s kontakt k, info ova @unilať. bs.s k

Objednajte si Tomorrow NIPT test elektronicky www.unilabs.sk/tomorrow

39


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (K3/K2 EDTA) Ponuka vyšetrení: TROMBOFILNÉ PATOGÉNNE VARIANTY – Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A) – Faktor V (Leiden) (F5: 1691G>A) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C) – Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄ 5G) – Faktor XIII (F13A1: Val34Leu) – Doštičkový glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T) – Doštičkový glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro) – Faktor XII (F12: 46C>T) – β-fibrinogén (FGB: -455G>A) FARMAKOGENETIKA – Metabolizmus tiopurínov (TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G) – Metabolizmus warfarínu (CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A) ONKOHEMATOLÓGIA – JAK2 (detekcia patogénneho variantu Val617Phe) STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti) DEDIČNÉ OCHORENIA – Celiakia (HLA typizácia DQ2 a DQ8) – Cystická fibróza (Detekcia 67 mutácií v géne CFTR) – Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln)

40

– Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys) – Gilbertov syndróm (UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G)) – Hereditárna hemochromatóza

SOMATICKÉ MUTÁCIE Vyšetrovaný biologický materiál: –T kanivo – Iný materiál

ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Ponuka vyšetrení: – BRCA1, BRCA2 (všetky exóny) – BRAF (kodóny 600 a 601) – KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21) – MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (kodón 132) – IDH2 (kodón 172) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex – KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18) – PDGFRA (exóny 12, 14 a 18)

Vyšetrovaný biologický materiál: –P eriférna krv (K3/K2 EDTA) – I ný materiál

FISH VYŠETRENIA

Typ diagnostiky: – Prenatálna – Postnatálna

Vyšetrovaný biologický materiál: –T kanivo – Iný materiál

Ponuka vyšetrení: –A nalýza aneuploídií –A nalýza genómu metódou SNP MICROARRAY / ARRAY CGH –A nalýza vybraného génu / génov / variantov –S egregačná analýza –N GS analýza panelu génov (podľa aktuálnej ponuky)

Ponuka vyšetrení: Dermatofi brosarcoma protuberans – t(17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB

(HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr) – HLA-B27 (Vyšetrenie prítomnosti rizikových alel) – Intolerancia fruktózy (ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys) – Intolerancia laktózy (LCT: -13910C>T) – Wilsonova choroba (ATP7B: His1069Gln; Sekvenačná analýza génu ATP7B)

(Zoznam vyšetrení dostupný na: https://www.alphamedical.sk/ ziadanky-tlaciva)

Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek – W T1 (11p13) Ewingov sarkóm – t(11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1 – ERG (21q22) – E WSR1 (22q12.2)


Laboratórna diagnostika

Karcinóm prsníka a žalúdka – ampl. HER2

Genetika

Liposarkóm – ampl. MDM2 Myxoidný liposarkóm – t(12;16)(q13;p11) FUS-DDIT3 Synoviálny sarkóm – t(X;18)(p11;q11) SS18-SSX

CYTOGENETIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (Lítium heparín) – Plodová voda Ponuka vyšetrení: – Karyotyp (periférna krv) – Karyotyp (plodová voda)

TREC | KREC Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (K3/K2 EDTA) – Guthrieho karta Ponuka vyšetrení: – TREC/KREC

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

41


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica, Diagnostické centrum patológie Prešov a Patológia Topoľčany – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

ROZSAH ČINNOSTI Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), • proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

42

Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov, dutín, vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru. Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení treba kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo­ rescenciu využívame najmä v prípade, ak treba zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok: • antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

Dátum

1

202

1. 2.

ná od

Plat

bs ila

.sk

Dg.

un @ fo

ENIA

A LO

KALIZ

ÁCIA

su paci

enta

žiad

ame

vypl

niť v

tren

12

/2

02

na č.

Máte

k @unila bs.s

trum

cen

call

Volajte

blém?

či pro

k, info

bs.sk,

w.unila

, ww

085

0 150

000

M

otázky

w.unila bs.s , ww 000 0 150

info

lém

ob pr

či

ky áz

e ot

át

n

n n n

ho

Oso bné a služ údaje Viac ieb s tým sú spra cov info na http rmácií spojený ávané na úče o spra ch. s://w ww.unila ly stan cova ovenia bs.s ní vašich k/oc klini hran osobnýc ckej a-ud diag ajov h údajov nózy a o práv ach nájd ete

centrum call ajte ? Vol problém ky či

ákonné

e otáz

0/

reg.

09

znač

(RE aj am st úd ad na st la so Ži áva tlivo v sú ení tlivo mi pr aros ím zn aros ný st hlas om st osob Sú latn tnej a s v p ravo dani zd kla na : m tu Dá

n n n n n n n

n

h v zmy

sle záko

085

n n n n n n n

Mát

ka: PATO

2020 /12/ ÝMY /ENZ

/01

n

enýc

bs.sk

n n n n n n n n n n n n n n n n n

/07

reg. značka: PA_IF_DCPPresov/bez €/12/2020/07

n n

í hlás

15 08

n

2020

Poč

tren

tia

tcu aleb

/12/

ol

form ivo –

vyše

m prija

ra

opla

/BM

K

Číslo Dátu

leká

P kód

sam

ka: AMP

ERÁ

ade

o vyše

ivo

é tkan

van Fixo

znač

PAŽ

príp

reg.

) pis

AV

P/

A IT

DC

t

če

po

ceho

50 [H

riek – antinukleárne protilátky (skríning) riek h ANA PB8 vzo ýc EVO et vzo .sk. . protilátok: Počet zoznamu nie je možné objednať žiadnu KÉ ČRum ikov z nasledujúceho ical ol BI) FBI) Bez ich objednania GR nice ed riz TEN den (GE (JEJ (o é tkan – form ko Duoater ivoam VID van lva IE so nukleárnym protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ) AIFA Fixo antigénom ph vu protilátky proti extrahovateľným vy RA aémtkan PM BC ENA EN van čk w.al (L m dy , G RT protilátky proti priečne pruhovanému svalu ASKMA h 12 TR tu ro DNA Fixo protilátky proti dvojšpirálovej z kr ww dsDNA ium riek dá pô lšíc PIA H ŠE PB1 ty PB7 ratej etnavzoriek éd EVO srdcovému svalu protilátky et vzo ďa AMCA OK m tra aj leukocytom ČRproti S proti neutrofilným RA VY protilátky Poč ) ANCA ia ob Poč ) ) té po UB É né ŽA LÚD . pankreasu ZBI ) kc ol TE K HR od cerevisiae ku proti KÉ potilátky (PA AICA up(DVOBI teol Saccharomyces pis T KLU orea Iné – form form C te C. asc proti A HAT protilátky , 68 ASCA de (o UP ivo – LB dost ivo CY en GIC , 66 LN tkan ová proti protilátky AGCA ky é tkan proti intestinal goblet cells am ax AMA vané protilátky LO van NIE or é sú KLINI na in , 59 mitochondriám NÝ UÁ O E im gí Fixo Fixo vz T Č up 58 or T kl protilátky proti štítnej žľaze ATA va A kt sk 56, proti mikrozómom obličky CKÝ TR riek AK IUD aprotilátky a zo ZP, PRIEB EVO , CY PB6 ALKMetA vzoriek vzo PB12 RU OK ŠE i E DN 18 protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek ČR Hu et Anti Yo/Anti Poč é ib brush , 52 Poč ÉEH m border kanálikov obličky proti ) ŠT elný ný protilátky ABBA ŽA LÚD VY an PV ) , 51 , TERA ol PV(INEHZBI CBI ÚC HR UB um rum formol idla H (AS ov V J , EN avid idel form (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) Ant Cék h 16 av bazálnym membránam tubulov A , 45 protilátky PIA, M pr av ivo – aliz i proti ivo – pr ýc ABMT HP 2 re pr OŽ DZ , 39 é tkan é tkan E č. protilátky proti štruktúram placenty je ným proti bazálnym membránam glomerulov APA ikov HPV AROV ne van la Fixovan , 35 v ABMG HÁ riz Fixo ÚC at PVprotilátky sk ix 33 C AN po J H ko pl spermiám ľudským proti e protilátky rv riek ASA riek IE, DIA so noty (31, AmzgAnie protilátky mezangiu glomerulov di protiEVO ni 5 PB ED ce ZA PB11 et vzo EVO vy C et vzo če ria v do tre Poč ) Poč ) PR proti L É ČR a ovária LB kaz ia ge po protilátky ÁD na KÉ ČR hladkému svalu AOaB zy GN en ÓZštruktúram še e sa protilátky TBI ASMA KBI ol oz TEN proti nó IÁ HR UB A (AN (CE Iné – formol Dô tekc noty CH tosigm – form : Vy ni ag ATrA te proti Rektrombocytom IE ALMA diprotilátky ER tre ge ivo protiivomembránam hepatocytov ED protilátky tkan De ej še jde é é tkan AT NEN vy PR van HPV van lymfocytom nick protilátky ALyA h ná Fixoproti M Fixo OR na ABKA proti žlčovodom protilátky kli ac ia OZ cia áv16 riek TÝ cievnemu endotelu proti riek pr protilátky en PB10 protilátky EVO UP diká oPB EVO AVEAov Aema et vzo proti endomýziu et vzo GRAF om RA Poč Poč proti an va É ČR ) KÉ ČR In ol a intercelulárnej BI) protilátky ém CBI stol ABMA/ICS SIG bazálnym membránam m TEN ajo OB vix proti gliadínu ICKÉ HR UB ma protilátky st AGA (INT (RE form Ileu ely úd 1 form er Sig sy ZNÁZ NIA –úč ivo – epitelu č. OD ch dlaždicového oc E substancii ivo ým ný la protilátky proti retikulínu R ex ARA ORNE é tkan é tkan na čn ob v van sk ET Fixo priama imunofluorescencia kože NIEFixovan vané h os – koža PIFajo nie ifika protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice APCA vá LÉZIE YŠ riek če 9 as 15 coriekh. vašic a-ud vzo PB V kl vzo na PB EVO ra et A an et á É oz Poč R É ČR Poč sp enýc vaní ochr en BI) BI) oj Scl-70, c. nRNP/Sm, ot ol Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 AN SS-B, HR UB des Sm, SS-A, Ro-52, (ILE e sú KÁ (SIG sp racos.sk/ PM-Scl, Stanovenie profilu ANA protilátok dn aj C. (IgG)– form DN LE ivo úd tým o sp ab a ho 14 le ií nil M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 ochorení pečene: autoimunitnom pri né sAMA-M2, é tkan Stanovenie profilu protilátok JE ys van HO lógi da 20 ob žieb mác .u 155 (RNAP-III), Fixo zm tnej ww to OB Os profil or Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP (IgG): v Systémovej skleróze (SSc) Čísl CE protilátok pri vo Stanovenie profilu Cy thes e,riek o pred a sluac inf s://w vzo nk zdra JÚ PB14 EVO tp etdaCENP chádza Be ol Vi tia ČR o Scl-70 ht A, A B, CENP (RNAP-III), É RP 11 o Počžia z.I) INÉ – form L nu na SCB Í (DE HR UB transv. formol cerevisiae, pANCA) júceho vyš Z. ení. ajov skyt nnéh ivo IE intestinal goblet cells, SaccharomycesPO pankreasu, a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti ulcerosa EN tejto C. Diferenciálna diagnostika 04 colitis zn úd é tkan etre ZNÁM po záko ivo – OS van nia 20 m ch TR h v VYH Fixo é tkan 6/ noLÁSný ŠE ýc Žiad KA OD elom e ne van ob ENI VY en 57v platam Fixo úč AadPAC os o pos H ed na č. práv íp IENTA i e na OD VYŠETRENÍ riek riek ststar– e za v prkytnutieLABORATÓRNYCH PACIENTA YC ní uv anaSAMOPLATCU VYHLÁSENIA ko – SAM ol PB13 PB19 žiadanke, hrostlnk výbe et vzo et vzo v zmysle RN tre zá tlivo KA vyšetrení rozsahu vzdra starostlivosti lať r pos zdravotnej oc da ivos Poč OPL uvedených v tejtoPoč Žiadam votn form INÉ I) 6 oSúhžia TÓ ošeposkytnutie vo ti, služ kytovate lasím ANB z. o zdravotnej Z.NE) s. aros z. v pla zákona ods. 6ATC ivo §–ej11star ÁM v súlade od (TR U č. 576/2004 práva RA unavyvýber bác tkanľa (BII v súla s ustanovením st Z. od poskytovateľa na tnom v súla ostl ivos LABORA znení. ho h súvisiacich de svanhé súvisiac BO ah 11 tnejslužbách zdravotnej ZN de sstarostlivosti ti rozs v platnom 02 ýczdra znesníposkytovaním TÓR zs § usta né LA starostlivosti, Fixo usta z. ov ochrane 20 ennak ro m ravo NYC údajov novením 428/2002 č. ich so spra 1 zákona ož votnej star § 7 ods. U i vSúhlasím ahu osobných PO s pos Z. nov v súlade 8/ eds ustanovením ní m H lada vyše ením kyto na žiadanke zatren VYŠ ostl osobných TC st ve zd 42 poskytnutia covaním účelom § 7uvedených uvso je nia s svojich údajov vaním § 11 ETR v platnom ods a spracovaním LA vo no ím č. znení í uved osobnýivosti. Súh riekneurčitú ENÍ svojicha je. 1možné 18 nezákonného v prípade odvolaťods ajov čitú Dátu Súhlas dobu udeľujem záko hozdra vzo OP tli ta ovan na las mi votn . 6 záko ených etna údstarostlivosti. m: PB M aros s us ytzdravotnej ko EVO Osobné údaje sú spracovávané na účely stanovenia klinickej diagnózy ur ÉzáČR Poč údajmi. udeľuje osobný na č. 428 ej star na č. v tejto údajmi. s osobnými ch ne nakladania SA st de HRskUB ch BI) m ostl ol žiad 1 576 spojených. tým s /200 služieb a ný úda – ej la po s. tum bu form na dob ivos (INE anke, ob do – ti v /2004 a o právach nájdete u neu jov uved 2 Z. z. o TA votn sú h s od Rec v Viac os naivo zmy informácií o spracovaní vašich osobných údajov ochraneplatnom Z. z. o zdra enýc 7 Podpis: rčitú EN ra a v tkan sle éDátum: h https://www.unilabs.sk/ochrana-udajov na a je CI zd eľ iacic § van votn osobnýznení. ojich em mož na žiad ej Fixo PA tie ovat vis ním sv eľuj ank Pod né ho is: ch A nu ve m pis: dp odvolaťe za úče údajov NI yt skyt h sú17 no ní ud riek Po ta va aset vzo SE posk r po žbácPB v príp lom pos hl i. ) us co Poč kytn ade HLÁ o výbe i, slu de s spra i. Sú mCBI utia nez VY

Z NÉ

žena nujú

A kód

* adre

číslo predchádzajúceho vyšetrenia

EVO Koža KÉ ČR TEN unum formol Jej –

m

)

pacient

muž a ordi

ia žiad

anky

riek

ru

RBI

r

:

pečiatk

aven

LBI)

nt

(KA

eru

m vyst

ivo

]

CP Sérum PV

ll ce

Poč

leká

lavie

pis a

m odb

et vzo

(TE

Poh Pod

355/2007 Z. z. zákona č.Dátu

CH)

Dátu

VYŠE TR

van Fixo

Poč

Fakturo vať:

*

o

é tkan

PB4

tca,PZS

PSČ

(MK CH)

Men

RATÝ MATE RIÁ

in

riek

et vzo

ZP, sam

opla

P kód

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

PB2

iteľ

kód

o

OK L – OP ŽA LÚDo ol IS Tel – form

ivo

é tkan

van Fixo

ATÓM IA

Plat Men

A kód

@unila

MET

.sk, é tkan

van Fixo

r

ca

TO

tu

adu

i leká

lajte ? Vo

HIS

OD OB

OK ŽA LÚDdia ol Kar – form

LNY PB3 GEÁ OFA Plná krv na sérum OEZ OD ol GA STR PR ECH – form ivo

2

AM

N ÁLNE ÁL : né ESTIN TU vaINT AK RO tro še GAST vy

-44

AN

S A,

CIE sled PA m po

LÓGIA

42

Od

V TA

pia

ko

5-5

leká

PRED

C

ko ok : ko kr opické , CT) zá osk mend pr. USG tuer Záv ní (na ulum dá ek EZ cie: vyšetre rmá sp infoL cích TU NÁ TRAK klinické Y HO Ďalšie

razova

ho

ajúc

Á AN

u*

príp

ko

02

po

ci

ča

orúč

D&

lpos

hospit.

a prie Dg.hlásených v zmysle v prípade samoplatcu alebo vyšetrení * adresu pacienta žiadame vyplniť (MK zvis

VA BD

Odp

.):

a pod

AOnk

er zob Záv

A NT

Y

e rovani oža rapia, emote a (ch Terapi LIEČBA AKTUÁLNA

bs

1 202

4

2.

Z1

Kód

ila

PP

a pr

su pac

* adre

ý)

dom

Dátum odberu

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

un

o

M

OK

CIEÉ zy : nómnéze AN ORMÁ ag ana OV za vdi lez, nia: OLV záciáa diagnó ná etre u, BS olonigick ho vyš

4

isk

o

en

r

KR

INF

1.

Z0

iezv

u

ípad

pr

it.

sp

d ho

K

ED

iál (in

PSČ* 07 Z. z. /20 Ulica, číslo

č. 355

Dg. (MKCH)

w.

H)

KC

. (M

Dg c*

be

/o

to

ona

sle zák

zmy

v ených

ní hlás

etre

o vyš

aleb

ww

nt

cie

pa

CKÉ * adINI KL su

ale

: AM

do

es

Platná od 1. 2. 2021

pln

e vy

P kód

A kód

tcu Dg. (MKCH) opla sam ade v príp vyplniť ame Meno a priezvisko Odporúčajúci a žiad lekár ient Kód hospit. prípadu

E

HY

0,

u*

m

slo

M

cu

lat

v pr

m

re

eru odb z. číslo domu* Z. DátumUlica, y 07 ank 20 žiad 5/ nia vystave Mesto/obec* Dátum

35

de

ípa

č.

se

ko op zvis sam

prie

oa

a žia

H)

ica

bo

d

A

Men

r

na

ko

CH)zm (MKch v

hlá

tre

še

vy

00

adu

orúčajú

KC

Ul

le

ys

CH) (MK

ka

21 20 2.

1.

nk

da

ci leká

. (M

, čí

Dg.

žia ia en príp av pit. sthos Kód vy m

tu

o

od

m

tu

Dg

isk

d

Dg.

y

da

iezv

at

ná od PS

ruto/o Mes be od

Odp

Pr

Pl

P

*

bec

číslo

Ro

a

tk

čia

a pe

is

dp

Po

u*

o dom

a, čísl

Ulic

é

dn

ie:

hlav

Po

Prie

zn

Gy

Fa

S a,PZ latc zvisko

Č*

0

M

o

né čísl

Rod

mop

, sa d ZP

kó o

en

O A cyto NK ká DA logic

ŽIA neko

Ga

ľ

ite

at

Pl

1. 2.

Ó AT

Plat

AN

g.

NIE

IC

re

E TR ŠE VY lógia

G LO TO PA

tia

prija

IA ATÓM nia tre Á AN ra še vy ho leká – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA GICK úce ŽIADANKA O VYŠETRENIE slo tia inuj Čí ija LO a ord ŽIAD prTO PZS iteľ iatk a iných protilátok tca, antinukleárnych PA Vyšetrenie m Plat a peč opla AN pis IE –Dátu opia Pod ZP, sam biopti KA O kód cie Číslo vyšetrenia Platiteľ dosk TRpaEN VYŠE cký Fakturovať: Rodné číslo pacient lekár – en mater VYŠE TREN r (GIT) na Rod O kód ZP, samoplatca,PZS iál ká o né číslo ra že kt le IE – Dátum prijatia Men leká ANKA y: tra Meno PATO mužcytol žena Pohlavie: Priezvisko ho * ogick ať PSČ už ŽIADointestinuráln júce LOGI ov m IA Prie ý ma nu zvis di kt CK M str ko Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára ter or nt

355/

2007

Z. z.

ia

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA POŽADOVANÉ VYŠETRENIE ANA – antinukleárne protilátky (skríning) Bez ich objednania nie je možné objednať žiadnu z nasledujúceho zoznamu protilátok: ENA – protilátky proti extrahovateľným nukleárnym antigénom dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membrá- nam tubulov ABMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom Aema – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA – protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA – protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – protilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu/Anti Ri – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén, Ri-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom ALyA – protilátky proti lymfocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu PIF – koža – priama imunofluorescencia kože

43

Patológia

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. Výsledky rutinných vyšetrení sú zvyčajne dodané do 7 pracovných dní. Výnimku tvoria vyšetrenia, pri ktorých je spracovanie materiálu časovo náročné (napr. spracovanie kostného materiálu dekalcifikáciou, imunohistochemické a enzýmohistochemické vyšetrenia) alebo vyšetrenia neobvyklých nálezov vyžadujúce si konzultácie a tzv. druhé hodnotenie. V prípade náročných prípadov to môže trvať aj dlhšie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.


Laboratórna diagnostika

– Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG) nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2, DSF 70 – Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Stanovenie profilu ANCA protilátok: MPO (Myeloperoxidáza), PR3 (Proteináza 3) – Stanovenie profilu neuronálnych protilátok (IgG): amfifyzín, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

44


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Unilabs Slovensko ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding ( jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

• 2 4 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov, • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA, • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi, • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný, • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny, • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy, • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel, • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky, • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie.

2

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

45


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 15. 2 2021

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Počet ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

Počet ks

Počet ks

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

Stolica MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ – STERILNÁ SKÚMAVKA BSC128p Kontajner s lopatkou (červený)

7568

Ihla KONTAJNER žltá STERILNÝ

Ihla zelenáPATOGÉNY UROGENITÁLNE D1637 1526504 Antigén Chlamydia trachomatis – žena dospelý D1650 Antigén Chlamydia trachomatis – muž 15213 dieťa D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy Ihla čierna (kultivácia)

Skúmavka 2,0 ml

D1503 1526506 Trichomonas vaginalis (kultivácia) dospelý

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk

Lancety zelené

169018

Klobúčik/násadec na ihlu

D10001

Sklíčko – perianálny zlep

COVID 19 – ODBEROVÉ SÚPRAVY Počet ks

PIVTM

kloktací set

bZZ-CN-NMJ-T-E/2 súprava na odber z hrdla a nosa Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Unilabs Slovensko, s. r. o.)

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Počet ks

15225 trachomatis dieťa (PCR) + DNA urogenitálne DNA Chlamydia mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR)

Preventívne prehliadky, základné vyšetrenia

07958021190

Cervix

Biochémia a hematológia

07958030190

Vagína

Diabetológia

07958021190

Uretra

Biochémia – prenatálny skríning

Prevencia Dôvera

05170486190/D1211 Moč

Špeciálna hematológia

05619637190/0030/D1672 HPV – žena

Vyšetrenia likvoru

05619637190/D1631/D1672 HPV – muž

Imunológia a alergológia

Trombotest

Zoznam alergénov

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV (PCR) D1631

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž

D1631

Výter zo spojivkového vaku

Mikrobiológia – bakteriológia a parazitológia Mikrobiológia – diagnostika TBC a mykológia Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Žiadanka COVID 19 Genetika – rutinná diagnostika

5170516190 Stery z kože, zo slizníc (HSV1/2, VZV)

Genetika – zriedkavé ochorenia

HEMOKULTÚRY 410851

Vysvetlivky: ped. – pediatrická

Glukóza 20 %

511534002 Skúmavka na sliny

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

LAB0220

dospelý D1211 1526502 Spútum – kontajner 30 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny)

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

D1084 15201 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) dieťa

Skúmavka 9NC 2,5 ml

FA, FI reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

Počet ks

Počet ks

D1660 Hliníkový drôt – (chrípka RSV)

ihla BSM422 Odberová Likvor – skúmavka 10 ml

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ)

12005

LEKÁRSKA GENETIKA

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY

LIKVOR – STERILNÁ SKÚMAVKA

135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml

14084

Skúmavka s KF + Na 250 ml – kapilárna glukóza

D1028 Moč – skúmavka 10 ml (červená) – odber stolice na okultné krvácanie

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky

13510

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

813805

Sedimentácia (FW) STERILNÝ TAMPÓN 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml D1601 Plastová tyčinka (modrá) – aktívne uhlie D1600 Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele Moč ranný/zbieraný D1611 Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, BSP0720 ucha, uretry)Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

ACTH, CD znaky Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13808

2 KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV A TBC

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped.

13510

Glukóza

Genetika – cytogenetika

Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic

410852

Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic

410853

Bio Hem Bact/Alert PF Plus – pediatric

450181 Klobúčik / násadec na hemokultúru

Genetika – somatické mutácie

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ambulantným lekárom ponúka: – AlphaLAB – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste; viac na www.alphalab.sk, – možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

ČIAROVÉ KÓDY Počet ks

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

TBC 429927.10

Kontajner – 60 ml

D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quantiferon

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks) 027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks) 028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks)

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

3 Po vypísaní a označení žiadanky sa realizuje samotný odber.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

46

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška ( jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).


Laboratórna diagnostika

3. Transport Unilabs Slovensko zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska. Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

Hodinový rozpis trás ● ● ● Centrá hemostázy a trombózy

● Stropkov

→ Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

06:45 – 12:00 07:00 – 11:25 08:30 – 10:45 07:00 – 11:45 07:00 – 12:20 07:00 – 12:00 07:00 – 11:00 07:00 – 12:30 07:00 – 14:00 07:30 – 08:45

● Žilina → Žilina

08:15 – 11:00

07:00 – 15:30 07:00 – 11:17 07:00 – 12:30 07:40 – 12:45 07:00 – 13:45 06:30 – 12:45 06:10 – 13:40 07:45 – 15:00 06:30 – 13:00 06:00 – 13:00

06:30 – 14:10 07:30 – 13:00 07:30 –12:40 07:15 –12:30

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

07:30 – 14:15 07:45 – 15:00 08:30 – 12:30 07:50 – 14:15 08:00 – 12:00 07:15 – 14:15 08:00 – 14:30 09:10 – 14:30 06:30 – 13:30 08:00 – 11:30 07:25 – 14:30

● Kežmarok ● Komárno → Kežmarok, Poprad → Kežmarok

06:00 – 11:15 06:00 – 13:00

→ Komárno → Komárno, Dunajská Streda

07:00 – 12:10 07:00 – 13:00

● Košice ● Nové Zámky → Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00

● Partizánske

● Banská Bystrica → Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

● Bratislava

→ Partizánske

08:00 – 11:45

● Rožňava → Rožňava

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce ● Nové Mesto nad Váhom → Nové Mesto nad Váhom

07:00 – 11:30

07:00 – 13:45 07:00 – 14:00 07:50 – 14:05 07:00 – 14:10 07:00 – 14:00

08:00 – 11:30

● Rimavská Sobota

● Žiar nad Hronom ● Bánovce n. Bebravou → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

07:15 – 14:15 06:30 – 13:00

● Spišská Nová Ves → Spišská Nová Ves

08:00 – 13:30

● Trebišov → Trebišov

→ Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

→ Rimavská Sobota, Lučenec 07:30 – 12:35 07:00 – 15:00

→ Topoľčany

● ● ● Patológia →Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

● Topoľčany

07:00 – 15:30

08:00 – 13:00 06:15 – 12:40 06:15 – 13:30

07:00 – 14:00

07:00 – 16:30

47

3


za

a ká ic á ns vn Ba Štia lov nd Ha ňa Ba vá No o ny za ravn e re P vc -B ra ke ry Mo ns že do itria laté Ne N Z

ica

n em Kr

ad kn iní om Hl ron H

y ta or Ži Dv nad ny ra Šu eľ I m dy a sv

lár ov o

Ko

vid ie Pr

u vo ra eb

r Fa

ec

Ne

s Ja

vo ro

á ov

me

Se

á lov rce

Ma

o ov

an

rb

Hu

no

ihy

s Ko

ár

m Ko

é ľk Ve

e lča e ov ov str Ostr ka O a aO ns á n ná n mia tn ič Ze Zla kol O

v čo Či

e elc Gb ín od Sv v vo so ro Ru ký ns ro

ú Št

h Po

Ne

lce

ka

ko

ížs

So

Kl

ou av Žit ín d a et ýr na a ice e jsk va ýC al l jat ýK a nic há a ľk ň v m d ľk d ch áb Ve Ko Vr Mi Ve Ma Po Ra Trá l ol Hu ovce od vo éL Vin ice ľk no ran Ve v lia h v o Go Po ňo sk še Ru e Be ký d vc ns e e na zo c ná hro ice ač ná om lie ov l r v u n Po Že Le Tlm Ka Hro Šá vo ce ík ov bn trek ulov S Du D hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

j ba or Ca Čáp m ho Vá n. ec ov lice Se

Trn

ce ov ak Di

ed er

e lic

p Te

.B an tin Sla

ny ča oľ p To

len Je

y ad és

ýM

ke

ns

ín nč e Tr

ec ov oh Hl

sk ian

ks Ol ka ča

e vc šo

Mo

y an

a rči Tu

Sk

ce

eli

Bi

ce

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e

Bojnice

m Ze

d de Ne ny ča Vl a č é o ov mo mn Ko Ze lárik Pa

ď re Se

á jsk na a Du tred S

Ve ľk

e vc o no íbo vn av ra Pr Pr eP ké sk ns an ve tri Slo Ni

ľ Ve

ke

ns

čia n Tre

Je

lči

y ek kr bo Ža any or yn Ch s ny Ve ša vá Bo No e vc va ko ato an St hov ce ke a pli ns obl Te S čia Kl

n Tre

ica bn

om h Vá

tic ch Ča

ky ad an

jov Há

rk Hô

y ad er d Vo

ian

ica

v ho

ica bn Du vá ová No mš Ne

od e p ou inc rin Bz avo e J c

Du

lči

Me

ok da zin a Vo Pe n er Či

o

éh tliv á

dn re St

s Ko

a á a sk sk nt ad nce rlian pr i He Po v. V S m. Ná

Ze m

tr ys ny ľa pe Kr ny ra Tu y n ča

y

jec

tk

tr ys

ica

Ra

ú Vr

Su

áB

ké jec e Ra plic Te

sk

ž va Po

a e

luš

é sk

vn Ro

Be

c Pú

ké nic d Le

u Pr

vé bo Vr a jav My

ké vs ice slo n Ja ohu B

á

m. ná né á jič n Tro kup Ná

sk un

ft

B rá

a St

a

By

ká ts pa

ak Vr

na á

Ilava

i dm ká va á a a o s ho é hr ov ičn nic a oň ka ská ské zn c r in ino rez odn ns ob iská lkov le mo na Hr d v odb ých ačia ajno adl Že ne Mýt ZŠ Tbil Stre P V R Po R V

Sk

Re

rín

sk jov

. m Ná p. ká dlo vs kar hr to o ra al čie M Vl Sa

s rá

n) ša ge a ná wa ická ov ár Jo ks žn J. ( Vol len rá St

ok

mo

ica

r Ka

j e ve oli do úd en

čie

Líš

bu

Ba

Slo v tr ys

e rd Ba

yB

áš

m To

e oli úd

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

áB

ik er ce né mi iavn rov Rov lá Št Ko eľké V

ed Pr

rsk ho Zá

ist

va ro ne Eis

Kr

p Pa

čie

Šaľa

a

va pa

Partizánske

dc Ča

ov oč ok

Kl

u St

Bánovce n. Bebravou

á á á á vá ská vá ov kova kov ov sk ko zedo ajin i š ov raď Ľan Kr žin Ru

dm Se

á Líš

sk t ve s vo No

Nitra Betliarska

Veľké Uherce

vá va va vá ká ka ka alo teľs leno mbo iers teko a ač s K Li mb Šu Kv dov Ďu Bu níc ad hr Zá

Trnava

Žilina l a ová ová sta iho tra e ov č ám en Bajz anc ovi ká c Š an vs Ad re C a a ef Št úbr oC D Pr

vá ino d Fe

48

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Nové mesto n. Váhom

Martin . ám oN ov er xn Da

Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

e rd Ba

jov v ľo

ok

nin Me

en

m

nu

Ha

ca lni Ge

b Ľu

ík en

e vc vce ystré B šo

lto

k to

ra

Gi

vr Št

y ch pa om Kr

ca vú Re

v ľo

ov op an T Vr nad

ov as -J

ou dv Bo

d sa vo No ľaty Ve y an aľ ch

Mi er

m Če

ca vú

iná bš Do

ná Sla

á u sk a vo mer lom Ge Po od

Re

ľ So tov ka e ian vc mu l čo Za Po Se ká vs čo ós e e Št ar l o C úpe Pr K Se

ós Št

n.

v no

ňa

ce jov če Če

r Tu

.B

es áV

n va lda

blo Ja

rsk

ľa na

Mo r To

me Ge

va lša Je

ny

v ro

c ive

š ňu

ad vn no blo Ja

r Tu

u ňo

á up áĽ

ča

ce ov š vo Sla ik ítn Št

ck

ec on Hr á ov ez br me

sk

ť ho

ár lt Po

tva De

ec

vá iňo

č a Sli

Hr

n če Lu

ká ns ole a Zv latin s

vá no aň dv Ra

ka Vl

oc Hr

j há d Po

n ve Slo

Ne

d Po

ka

á

ôr áH

sk la Va

rsk

a

me Ge

mk lo Po

ec an rm Ha

Be

š Ple

Trebišov

lce Se

y an ov

v ipo

rch Pa

no ez Br á ajn ed Pr a ot eh á L ka zto rn Ho

ela

e ač

a av br Sli

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

é rsk ie ho ad no hr ás od Kr P

ýŽ žn Ni

ču Sa

ňa

rá St

3 Michalovce

Hu d na v lá ho Be iroc C ín

ina

Sn a St

ký išs Sp

ň rá Mu

b Ľu

a ad

k to Po

ná od ok ch ád Vý Hr ký vs to Lip á ov dik ňa Be iny z re y db čk Po a Lú k luc a Pa hň oc ca lni

Sie

ely Bi

Os

ná ž Lu

Rožňava

v ľo ec Top ov ab ad ke ý Hr ov n žs rá ižn ran St N V

rce bo ila

dz

ov or Zb

ov en Bz a ini Sv ka ns Ves nia á mi Nov

ce ov uš

Košice

r Ce

ník

id Sv

ar ov

b Vr

Ch

rk Ma

e ač Sli a av br Dú ča up aĽ sk a án ovň b Ľu á l ep áT tiz

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be y an uš ap é K om ľk Uh Ve ad en vc vlo a Pa

Kr

žm Ke ica

b Ľu

die ra dh po oča v Le

s Ve a s rá nic a ňa Ve elá St om c B ov ká k ská áL ine ub y ns ká ľk ve išs dol rá Ľ an any nda piš Ve Slo Sp Po Sta Lip Ihľ Le S

c a re po To

nic

ké išs Sp

ny iža Sm

r Pa

k vs to

Lip

ec ov ez Br

Banská Bystrica

Stropkov Spišská Nová ves

u vo ra a dO vk aď na kr bo há Dl Ha Mo

á n te Trs

é bn

ká vs ma ta Ri obo S

ina up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

lub Ho

it Sv

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

e Ist

ý sk ok av ám Or odz P

vá zri Zá

Ružomberok

a ce nk ov lia nc Po Hu ká ns tra Ta

vo sto ín me kča ušt Ná Lo Hr

a é á é bč sel oť sn Ra Ve Nov enn á Le é m k sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar ro Ži H

49


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding ( jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

50

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Unilabs Slovensko jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom.

1.

Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

2.

3.

4

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

51


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • troch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • piatich patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre-

52

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod.

Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

5

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

53


Laboratórna diagnostika

6. Kvalita a akreditácia V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Unilabs Slovensko oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy. Spoločnosť Unilabs Slovensko má v súčasnosti väčšinu laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, a takisto pracoviská DCP - Patologická anatómia Bratislava a DCP - Patologická anatómia Košice. Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac: • zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, 54

É OVAN Z I L A AKTU

kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, • laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára. Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS). Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva. Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme. Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel a Six sigma metriky. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality. Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke


Laboratórna diagnostika

dodávateľa externej kontroly kvality. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný pracovník za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zaznamená v ISOhelpe. Akreditácia V roku 2019 sme rozbehli nový systém akreditácie laboratórií na úseku operácií. V predošlých rokoch boli akreditované jednotlivé prevádzky samostatne. Akreditačná dokumentácia sa vedie elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Začiatkom roku 2020 sme obdržali prvé osvedčenia v novom systéme akreditácie pre Centrálne laboratórium STRED – laboratóriá Likavka (klinická biochémia a hematoló­gia, klinická mikrobiológia), Banská Bys­trica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom a pre Centrálne laboratórium VÝCHOD – laboratóriá Stropkov a Rožňava. V Likavke je špeciálne konfirmačné pracovisko. V Stropkove akreditovali biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenia, ktoré sa robia v novej linke APTIO a širokú paletu novozavedených špeciálnych

hemokoagulačných vyšetrení. Na mikrobiológii pribudli k širokej palete akreditovaných kultivačných a sérologických ELISA vyšetrení nové kultivačné a PCR vyšetrenia na TBC. V roku 2020 a začiatkom roka 2021 akreditujeme 12 laboratórií pod novým osvedčením pre Úsek operácií. Postupne budeme pod toto osvedčenie pripájať jednotlivé samostatne akreditované prevádzky. V roku 2021 plánujeme doakreditovať aj prevádzky DCP Prešov a DCP Banská Bystrica.

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – Prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku. – Tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá. – V rokoch 2008 až 2012 boli podľa normy 15189:2007 akreditované ďalšie tri centrálne laboratóriá spoločnosti (Stropkov, Bratislava, Nové Zámky).

6

55


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Unilabs Slovensko tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (vyše 400).

56

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


Laboratórna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCell®

Immulite 2000XPi

7

57


Laboratórna diagnostika

BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. BACTEC 9050 Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Sysmex UF-1000i či Sysmex UX-2000 Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky.

58

Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.


Laboratórna diagnostika

Aptio® Automation – umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek, – ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov, – poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze • Input/Output Modul Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh. • Bulk Input Modul Vysoko rýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1 000 skúmaviek za hodinu. • Centrifúga Modul Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť (skúmaviek za hodinu) až 300 s 10-minútovým odstreďovaním. • Decapper Modul Kapacita 2000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze • Aliquotter Modul Kapacita: z 1 primárnej skúmav ky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu. • Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu. • Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu. • Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

59

7


Laboratórna diagnostika

Aptio Analýza Atellica® Sample Handler Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu Atellica Magline spája biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica® CH 930 Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1 800 testov za hodinu. • Fotometrické: 1 200 testov za hodinu. • Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1 : 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

60

Analyzátor Atellica IM 1600 Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie. • Prevádzkuje až 440 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií). Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov. • Vysoká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu. • Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií. • Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.


Laboratórna diagnostika

Sekvenovanie novej generácie NextSeqTM 550 • sekvenovanie 30 – 120 Gb/run • 400 miliónov čítaní • celkový čas sekvenovania 12 – 30 h • sevenovanie 300 bp v 1 čítaní • veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a mnohými ďalšími.

iSeq™ 100 • sekvenovanie 1,2 Gb/run • 4 milióny čítaní • celkový čas sekvenovania 9 – 17 h • maximálna dĺžka čítania 300 bp • malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

7

61


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

62

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Unilabs Slovensko zároveň poskytujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Adresa ordinujúceho lekára

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta

Rodné číslo pacienta

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Kód lekára

Kód diagnózy

Dátum a čas odberu materiálu

Konečný výsledkový list k žiadanke číslo RK/39385106 Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin OR OS Žilina, oddiel: Sro vložka č.63112/L Pacient:

Kód poisťovne

Ordinujúci lekár:

TEST TEST Rod.číslo:

Zariadenie a adresa:

Nar.:

Unilabs Slovensko, s. r. o. s.r.o. Alpha medical, Laboratórium ZH Sládkovičova 11 965 01, ŽIAR NAD HRONOM

11. 11. 1911

111111/111 Poisťovňa:

XX

Diagnózy:

Lekár NEUVEDENÝ

D500

Dátum a čas odberu:

18. 01. 2021 08:30

Príjem:

18. 01. 2021 15:58

Komentár k prijatému materiálu:

Kód lekára / PZS :

X12345678 / X00020ZH1101

Klinická informácia k pacientovi

Centrálne laboratórium STRED LIKAVKA,

Akreditované prevádzky podľa ISO 15 189:2012

Vyšetrenia označené symbolom * hviezdička sú neakreditované

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

J. Bellu 66, 034 95 LIKAVKA EDTA krv

Záver Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

Záver

Výsledok

Jednotky

OK

70.00

%

35.0-74.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty [LY]

OK

30.00

%

15.5-50.0

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily [EO]

OK

1.00

%

0.00-5.00

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty [MO]

OK

2.00

%

2.0-11.0

BST 18.01.21 16:03

* Bazofily [BA]

OK

1.00

%

0.00-1.50

BST 18.01.21 16:03

OK

1.80

10^9/l

1.70-6.90

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Neutrofily abs.počet

320.0-370.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty abs.počet

OK

2.0

10^9/l

1.00-3.60

BST 18.01.21 16:03

0.3

10^9/l

0.0-0.43

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily abs.počet

OK

11.60-15.10

0.1

10^9/l

0.10-0.80

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty abs.počet

OK

10^9/l 140.0-420.0

* Bazofily abs.počet

OK

0.10

10^9/l

0.00-0.10

BST 18.01.21 16:03

Plazma

Záver

Výsledok

Jednotky

Sérum

Záver

Výsledok

OK

70.00

+

+

12.00

10^9/l 3.80-10.70

OK

5.00

10^12/l 4.40-5.80

Hemoglobín [HGB]

OK

150.00

Hematokrit [HCT]

OK

0.50

* Stred.obj.RBC [MCV]

OK

95.00

* Stred.hmot.HGB v RBC [MCH]

OK

30.00

pg

27.00-33.00

* Stred.farebná konc. HGB v RBC [MCHC]

OK

320.0

g/l

* Šírka distr. RBC [RDW]

OK

12.00

%

Trombocyty [PLT]

OK

350.0

+

12.00

fL

7.10-11.50

BST 18.01.21 16:03

OK

12.00

fl

9.0-17.0

BST 18.01.21 16:03

* Stredný objem PLT [MPV] * Šírka distr. PLT [PDW] Plazma

g/l

135.00-175.00

pomer 0.38-0.52 fL

BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03

Ref.rozsah

Schválil BST 18.01.21 16:03

S-Močovina Sérum

Jednotky

82.00-98.00

BST 18.01.21 16:03

1.02 P- INR (liečení pacienti) Terapeutickú hladinu pri liečbe kumarínmi určuje ošetrujúci lekár. Odporúčaná hodnota: 2,0 - 3,5 Sérum Záver Výsledok Jednotky Ref.rozsah S-Glukóza

Záver Výsledok

EDTA krv * Neutrofily [NE]

Leukocyty [WBC] Erytrocyty [RBC]

Schválil

OK

4.60

mmol/l 3.30-5.59

BST 18.01.21 16:03

S-Kreatinín

+

25.20

mmol/l 2.5-10.9

BST 18.01.21 16:03

S-Kyselina močová Sérum

Záver Výsledok

S-Sodík

OK

142.00

S-Draslík

OK

5.40

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

mmol/l 132.00-146.00

BST 18.01.21 16:03

mmol/l 3.70-5.40

BST 18.01.21 16:03

www.unilabs.sk, call centrum: 0850 150 000

S-Chloridy

Ref.rozsah

Schválil

Ref.rozsah

Schválil

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

µmol/l

52.00-110.00

BST 18.01.21 16:03

580.00

µmol/l

150.0-420.0

BST 18.01.21 16:03

Záver

Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

OK

110.00

mmol/l

97.00-111.00

Schválil BST 18.01.21 16:03

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, RK/39385106 Strana č. 1 z 2 OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné 11093C03.uds Ver 3.117 2021-1-20 vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

8

63


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

 +421 2 32 11 22 22  Digital park II, Einsteinova 23  www.unilabs.sk  unilabs@unilabs.sk

Call Centrum 

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0

0850 150 00

• za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Adresa na fakturáciu Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

Obchodný manažér

Sales Specialist and Controlling Analyst

Klientský servis lab.online

RNDr. Alexandra Malaníková Veľkí klienti: nemocnice – vedenie ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0903 160 894 alexandra.malanikova@unilabs.sk

Mgr. Michaela Zdychavská Vybraní klienti: súkromné kliniky ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0911 066 079 michaela.zdychavska@unilabs.sk

Henrieta Suchová Lucia Csicsayová ——— Šancová 110 831 04 Bratislava clientservice@unilabs.sk klientservis@unilabs.sk

Medicínski reprezentanti 1 Mgr. Lukáš Seidl

2 Mgr. Mária Chotváčová

——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava I 0910 139 477

3 Mgr. Lukáš Lednický

——— Nová nemocnica 511 958 01 Partizánske I 0911 066 515

4 Mgr. Liana Hríbová

——— Záborského 3 036 01 Martin I 0902 529 992

6 Mgr. Iveta Varadzinová

5 Mgr. Jozef Gallik

——— Janského 1 952 01 Spišská Nová Ves I 0904 604 193

——— Janského 1 952 01 Spišská Nová Ves I 0911 102 740

——— Gorkého 2 040 01 Košice I 0911 820 568

5

3

6 4 2 1

64


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) peter.lednicky@unilabs.sk

Alpha medical, a teraz už Unilabs Slovensko, plní svoj počiatočný sľub poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku už 23 rokov. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) jozef.karlik@unilabs.sk

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) lubomir.gallik@unilabs.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky katarina.rumanova@unilabs.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) jozef.marcisin@unilabs.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ (CMO) marta.dobakova@unilabs.sk

Ing. Gabriel Gajdoš IT riaditeľ (CIO) gabriel.gajdos@unilabs.sk

Mgr. Lívia Franková Marketingový riaditeľ (CMO) livia.frankova@unilabs.sk

Ing. Mgr. Barnabás Balázs Riaditeľ projektovej kancelárie (CPO) barnabas.balazs@unilabs.sk

9 65


Laboratórna diagnostika

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo viera.zbonakova@unilabs.sk

Ing. Peter Kelčík HR manažér peter.kelcik@unilabs.sk

Ing. Lucia Sýkorová Manažér nákupu lucia.sykorova@unilabs.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO robert.lamos@unilabs.sk

Tibor Majer Senior koordinátor logistiky tibor.majer@unilabs.sk

Ing. Ivan Zaťko Manažér logistiky ivan.zatko@unilabs.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií ivana.revayova@unilabs.sk

RNDr. Alexandra Malaníková Obchodný manažér alexandra.malanikova@unilabs.sk

Ing. Kristína Langerová Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami kristina.langerova@unilabs.sk

Mgr. Katarína Dudová Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD katarina.dudova@unilabs.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED jana.koporcova@unilabs.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD stanislava.vargova@unilabs.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality (rutinné laboratóriá) bibiana.strakova@unilabs.sk

Manažment rutinných laboratórií

66


Laboratórna diagnostika

Manažment špecializovaných laboratórií patológie a genetiky MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca iveta.meciarova@unilabs.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca jozef.bodnar@unilabs.sk

MUDr. Ľubomír Straka Manažér DCP Prešov a odborný zástupca lubomir.straka@unilabs.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca viliam.gabris@unilabs.sk

MUDr. Miroslav Žatko Manažér DCP Topoľčany a odborný zástupca miroslav.zatko@unilabs.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD. Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice jana.verebova@unilabs.sk

MVDr. Eva Drusová Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves eva.drusova@unilabs.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica lenka.tomasikova@unilabs.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky renata.zemjarova@unilabs.sk

RNDr. Jaroslava Veljačiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Šancová jaroslava.veljacikova@unilabs.sk

Mgr. Zuzana Rumanová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky zuzana.rumanova@unilabs.sk

9 67


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Topoľčany

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Senný trh 6, 94501 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Patologická anatómia Laboratórium patologickej anatómie Antolská 11, 851 07 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Patologická anatómia Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Patologická anatómia Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Unilabs Slovensko, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

68


Laboratórna diagnostika

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Patologická anatómia – DCP Košice Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Patologická anatómia – DCP Prešov Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého ulica 8, 040 01 Košice

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné

Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Špitálska 4, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Prieložtek 1, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

DCP = Diagnostické centrum patológie

69

9


Laboratórna diagnostika

70


Nové vyšetrenie pre gastroenterológov Vyšetrenie aktivity diaminooxidázy (DAO) v bioptických vzorkách Informácia o enzýme Diaminooxidáza (DAO) sa tvorí najmä v enterocytoch, obličkách a v placente, ale aj v pečeni a leukocytoch. Po príjme exogénneho histamínu sa v čreve vytvorený enzým formou degranulácie dostáva do lamina propria, kde štiepi exogénne prijatý histamín a mení ho na imidazol a aldehyd. Jeho najväčšia expresia sa dokázala v stene tenkého čreva a colon ascendens. Tvorí primárnu bariéru pre intestinálnu resorpciu exogénne prijatého histamínu. Indikácia vyšetrenia •

podozrenie na histamínovú intoleranciu

kontrola dodržiavania diéty

kontrolné vyšetrenie aktivity DAO po ataku exogénne prijatým histamínom

Typ vyšetrenia priama diagnostika aktivity DAO v enterocytoch IHC metódou

Výhoda pre vás Vyšetrenie je možné doplniť aj zo starších bioptických vzoriek (už uschovaných v laboratóriu), stačí poslať vyplnenú žiadanku s objednávkou na vyšetrenie aktivity DAO. Žiadanku s objednávkou nájdete na: www.unilabs.sk/files/2018_10_pato_form.pdf

Doplňujúca informácia Pre komplexnosť ponuky máme pre vás aj vyšetrenie množstva DAO zo séra (odber venóznej krvi, vyšetrenie nájdete na žiadanke Imunológia a alergológia). Žiadanku nájdete na: www.unilabs.sk/files/2020_09_alergo_form.pdf

Miesto vyšetrovania •

Laboratórium patologickej anatómie Prešov

Bratislava – Polianky

Požadovaný biologický materiál bioptická vzorka z tenkého čreva fixovaná 10-percentným formolom Odberový materiál skúmavka na biopsie (BSP04820) 10 ml, so zátkou a etiketou

DAO – primeraná expresia v sliznici tenkého čreva (normálny nález)

Transportné podmienky nie je potrebný transport na ľade Špeciálne upozornenie V prípade požadovania vyšetrenia iných enzýmov z bioptickej vzorky, ako sú napríklad sacharáza, trehaláza, maltáza, laktáza, alkalická fosfatáza, acetylcholínesteráza a tuky, treba poslať do laboratória natívnu bioptickú vzorku, transportovanú na ľade.

DAO – výrazne znížená expresia (histamínová intolerancia)

Ovplyvňujúce faktory Aktivitu DAO znižuje fajčenie, nadmerná konzumácia kávy, čaju, alkoholu a niektoré lieky (napr. niektoré antidepresíva, anestetiká, cytostatiká, cefalosporíny, tiež N-acetylcysteín, ambroxol, aminofylín, propafenón, flukonazol, verapamil).

Vyšetrenie je dostupné aj v samoplatcovskom režime.

unilabs.sk


PROJEKT DIGITÁLNY DOKTOR Digitalizujeme slovenské zdravotníctvo Spoločnosť Unilabs Slovensko sa od začiatku svojho fungovania snaží o zefektívňovanie procesov laboratórnej diagnostiky, najmä cez postupnú komplexnú digitalizáciu. Vďaka špeciálnemu produktu – online platforme AlphaLAB majú lekári možnosť plne digitalizovať vstupný aj výstupný proces spojený s vyšetreniami, čím sa práca maximálne zefektívňuje, a tak sa napĺňa samotná misia AlphaLAB. Zdravotnícke laboratóriá sa takto prepájajú s lekármi online, čo prináša obojstranné výhody.

Dôležité míľniky ZAČALI SME VYUŽÍVAŤ ČIAROVÉ KÓDY NA SKÚMAVKÁCH INTERNE V LABORATÓRIÁCH

SPUSTILI SME PRVÚ KOMUNIKÁCIU ELEKTRONICKÝCH VÝSLEDKOV

2009

ČIAROVÉ KÓDY SME ZAČALI POUŽÍVAŤ AJ V KOMUNIKÁCII S EXTERNÝMI PARTNERMI (LEKÁRI OZNAČUJÚ VZORKY KÓDMI)

2011

ZAVIEDLI SME A ZAČALI VYUŽÍVAŤ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ S IDENTIFIKÁCIOU VZORIEK

SPUSTILI SME ALPHALAB.SK – PORTÁL NA OBJEDNÁVANIE VYŠETRENÍ LEKÁRMI S PRÍSTUPOM K VÝSLEDKOM LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ

2012

2017

„Success story“ Digitálny Stropkov Projekt Digitálny doktor odštartoval ako pilotný projekt v mikroregiónoch Stropkov a Svidník, kde sme ku koncu roka 2020 dosiahli bilanciu úspešnosti 100 %!

Pridajte sa aj vy! Našou filozofiou je rozšíriť portál AlphaLAB do plošného používania, teda umožniť všetkým klientom digitálne objednávanie vyšetrení a digitálne doručovanie výsledkov. Nevyužívate ešte služby platformy AlphaLAB? V prípade, že máte záujem, kontaktujte nás prostredníctvom: vášho medicínskeho reprezentanta, call centra na 0850 150 000, e-mailu info@unilabs.sk.