inVitro 2/2022

Page 1

časopis o laboratórnej diagnostike | 2. číslo, 10. ročník | máj/2022

Parazity a človek

Je to o túžbe byť najlepšou verziou samých seba I Rozhovor s Mgr. Zuzanou Kmentovou 24 Parazity boli odjakživa súčasťou ľudského organizmu I Rozhovor s RNDr. Ivicou Hromadovou, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach 72 Tajné nástroje parazitov I Ako sa parazity vyhýbajú imunitnému systému hostiteľa 6


inVitro 2 . číslo, 10. ročník máj/2022 Vydavateľ: Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Unilabs Slovensko, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Ing. Eva Šabová Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Ing. Eva Šabová Mgr. Anna Martausová Ing. Josef Pazdera, CSc. Jana Klimanová Elena Akácsová Danka Šoporová MUDr. Antonín Polách MUDr. Marta Dobáková Mgr. Daniela Valentová MUDr. Jozef Ficik RNDr. Mikuláš Oros, PhD. MUDr. Štefan Porubčin, PhD. Ing. Ivana Havranová, PhD. MUDr. Marek Brenišin, PhD. Ing. Marta Mútňanová MUDr. Ondrej Zahornacký, PhD. MUDr. Rastislav Dudič, PhD. Fotografie: Zdeno Ziman Daniel Jenčo Shutterstock archív F. K. TV JOJ RTVS archív autorov a respondentov rozhovorov archív Unilabs Slovensko Layout a grafický dizajn: Studio Milk

Tlač:

printio, s. r. o. Periodicita: vychádza 3-krát ročne Náklad: 1 500 ks, nepredajné Copyright: Unilabs Slovensko, s. r. o., 2022 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@unilabs.sk.


E D I TO R I Á L

Milí priatelia,

mám pocit, že s parazitmi sa v poslednom čase stretávame častejšie, než ako bývalo zvykom. Dôvodom sú jednak rozšírené možnosti cestovania do exotických destinácií, ale aj globálne otepľovanie prinášajúce do našich končín parazity, o ktorých bežní ľudia, ale aj lekári, ktorí sa nešpecializujú priamo na parazitológiu, možno ani netušili. Táto doba nás však konfrontuje nielen s vírusmi a ďalšími živočíšnymi cudzopasníkmi, ale tiež s ľuďmi priživujúcimi sa na nevedomosti a strachu z neznámeho. Takých sa napríklad aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu objavilo pomerne dosť. Aj preto sa mohlo objaviť toľko hoaxov o ochorení Covid-19 či o jeho liečbe. Stačí si spomenúť na amerického exprezidenta Donalda Trumpa a jeho odporúčanie vpichovať si do žíl čistiaci prostriedok. Viac ako rok sa odborná verejnosť snažila objasniť výhody očkovania. U mnohých ľudí bezúspešne, a to práve preto, že uverili zaručeným „pravdám“. Toľko životov pritom mohlo byť zachránených, keby ľudia nepodliehali klamstvám, na ktorých sa, žiaľ, priživovali aj politici. Viac či menej skryto na človeku parazitujú nielen ľudia alebo vírusy, ale aj hmyz a červy (na rozdiel od ľudí si však nevyberajú, keďže takto ich stvorila príroda). Nejde pritom iba o problém detí alebo horšie socioekonomicky situovaných ľudí. Či už je to ploštica posteľná, ktorú si pokojne môžeme priniesť z drahej dovolenky bývajúc v niekoľkohviezdičkovom hoteli, alebo črevný parazit pri požití nedostatočne upraveného lokálneho jedla. Nakaziť sa – napríklad toxoplazmózou obyčajnou – môžeme aj pri hrách s domácim miláčikom. Toxoplazmóza, ktorú prenášajú zvyčajne mačky môže spôsobiť veľké problémy najmä tehotným ženám, respektíve ich deťom.

Identifikácia parazitov môže niekedy pripomínať detektívku. Veď na odhalenie ploštice chovajú kynológovia dokonca špeciálne vycvičené psy. Podobne ťažké to môže byť pri parazitoch, ktoré sa usadia v našich vnútorných orgánoch. Takéto parazity uvoľňujú do tela toxické látky, ktoré zaťažujú pečeň a výrazne útočia na našu imunitu. A často sa maskujú tak, že ani bežné testy neprezradia ich prítomnosť v tele. Pri pátraní po nich treba vyvinúť často podobné úsilie, ako keď pátrame po relevantných faktoch a dôkazoch na vyvrátenie rôznych hoaxov. Našťastie, ako som spomenul už v úvode, nie všetky parazity nám iba škodia. Sú také, s ktorými dobre koexistujeme, ale aj také, čo dokonca môžu pomôcť. Nech je to akokoľvek, pri odhaľovaní dobrých a zlých parazitov (z akejkoľvek čeľade) je nevyhnutné, aby sme dali prednosť faktom – a nie dojmom. Dojmy si ponechajme napríklad na hodnotenie filmu, ktorý nám môže ukázať aj satirickú stránku života s parazitmi. Takým je aj juhokórejský film Parazit, ktorý získal pred pár rokmi štyroch Oscarov, Zlatú palmu, Cézara, Zlatý glóbus... Takže aj Parazit môže byť svojím spôsobom zaujímavý či dokonca krásny. :) Milí priatelia, verím, že najnovšie číslo InVitra bude pre vás prínosným čítaním, a to aj vďaka odborným článkom venujúcim sa práve parazitom v našich končinách, ich odhaľovaniu a liečbe zdravotných následkov.

Ing. Peter Lednický generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko

3


OBSAH 38

BLOG

Chudák parazit MUDr. Antonín Polách

6

ROZHOVOR

Je to o túžbe byť najlepšou verziou samých seba rozhovor s Ing. Zuzanou Kmentovou, centrálnou manažérkou kvality pre patológie a genetiky v Unilabs Slovensko Ing. Eva Šabová

18

BLOG

Zločinci na policajnom riaditeľstve

42

Ing. Josef Pazdera, CSc.

rozhovor s Lukášom Čižmárom, ktorému sa lymská borelióza v tele vydávala za rôzne iné ochorenia

Z DRUHEJ STRANY

Psychiater lymskú boreliózu nevylieči

Jana Klimanová

48

24

OSOBNOSŤ

Toxoplazmózu som prekonala, ani som o nej nevedela

PROGRESÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

rozhovor s moderátorkou Elenou Vacvalovou

Parazity boli odjakživa súčasťou ľudského organizmu

Elena Akácsová

rozhovor s RNDr. Ivicou Hromadovou, DrSc., riaditeľkou Parazitologického ústavu SAV v Košiciach Danka Šoporová

55

KOMENTÁR

Vplyv vší na rozvoj reči Elena Akácsová

32

AKTUÁLNE

Kto sa neodčerví, umrie? Jana Klimanová

4

inVitro


OBSAH

TÉMA ČÍSLA — PARAZITY A ČLOVEK

Parazitizmus ako fenomén

58

MUDr. Marta Dobáková

60

Mgr. Daniela Valentová

72

80

2 Unilabs Slovensko — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

Kto sa bojí, nech nejde do lesa Tajné nástroje parazitov na prežitie u človeka

MUDr. Jozef Ficik

Parazitárne zoonózy prenášané rybami

RNDr. Mikuláš Oros, PhD.

88 Trypanozomóza (americká MUDr. Štefan Porubčin, PhD. 96 Invázne nepôvodné Ing. Ivana Havranová, PhD.

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka/Technická príručka

a africká)

druhy živočíchov

Infekcie spôsobené parazitom Toxoplasma gondii MUDr. Marek Brenišin, PhD. 106

3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

28

Mikrobiológia

40

Genetika

44

Patológia

47

2. Odber

48 49

3. Transport

50

Mapa pokrytia zvozovými trasami

52

4. Registrácia a príprava vzorky

54

5. Komplexná diagnostika

56

6. Kvalita a akreditácia

58

7. Analýza

64

8. Validácia a distribúcia výsledkov

65 66

116

Žiadanka na odberový materiál

Výsledkový list

9. Kontakty

67

Manažment

70

Sieť laboratórií a pracovísk

Invázne druhy rastlín a drevín na Slovensku

Ing. Marta Mútňanová

122

Diagnostika parazitárnych ochorení u detí a u dospelých

MUDr. Ondrej Zahornacký, PhD.

128

Sexuálne prenosné parazitárne ochorenia

MUDr. Rastislav Dudič, PhD.

Unilabs Slovensko

5


ROZ H O VO R

Je to o túžbe byť najlepšou verziou samých seba Vie, že je naivné myslieť si, že nejaká firma je dokonalá. Vyskúšala si prácu v zahraničí a aj v manažmente kvality v inom odvetví, ale keďže tam nenašla dosť profesionálnych výziev, skúsila šťastie v Unilabs Slovensko, kde manažment kvality patológií a genetík buduje od nuly už piaty rok. Pri tom všetkom si veľmi cení nápady, ako robiť veci lepšie a efektívnu spoluprácu, lebo práve to posúva firmu dopredu. Z ľudskej stránky jej imponujú hory a viac činy ako slová. Zoznámte sa so Zuzanou Kmentovou, centrálnou manažérkou kvality pre patológie a genetiky v Unilabs Slovensko. Autor: Ing. Eva Šabová, foto: Zdeno Ziman

6

inVitro


Je to o túžbe byť najlepšou verziou samých seba

Č

o ste vyštudovali a prečo padla voľba práve na daný odbor? Vyštudovala som Univerzitu Komenského v Bratislave. Bakalárske štúdium som absolvovala na detašovanom pracovisku v Martine, kde som vyštudovala všeobecný manažment. Po ukončení bakalárskeho štúdia som sa presťahovala žiť do Bratislavy a tam som dokončila magisterské štúdium v odbore strategický manažment a IT. Osobne ma to vždy ťahalo k personálnemu manažmentu, ale tento odbor mi z časových dôvodov nevyhovoval, lebo som okrem štúdia aj pracovala na plný úväzok. Takže to bol výber podľa časovo dostupných možností. Neľutujem, pretože obsahom štúdia boli rôzne druhy manažmentu vrátane personálneho a dokonca aj štátnu skúšku mám z pracovného práva.

Mgr. Zuzana Kmentová 9. 4. 1989, Martin Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Univerzita Komenského v Bratislave Súčasná pozícia v Unilabs Slovensko Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky

Aká bola vaša cesta do Unilabs Slovensko? Ako dlho tu už pracujete? V Unilabs Slovensko pracujem už piaty rok. Po dvoch rokoch práce v Anglicku som sa vrátila späť na Slovensko. Zamestnala sa v automotive, kde som pracovala na oddelení kvality. Po roku pôsobenia v danej spoločnosti som sa rozhodla, že to chcem zmeniť. Moja práca bola monotónna a nemala som žiadne možnosti sa dostatočne realizovať a profesne rásť. Som ambiciózna a mám rada výzvy a zmeny – keď je každý deň trošku iný. Tým sa človek posúva dopredu a môže sa učiť. Začala som si teda hľadať prácu v oblasti personalistiky niekde inde. A vtedy prišla ponuka z Alpha medical (teraz Unilabs Slovensko), kde sa otvárala pozícia manažéra kvality pre patológie a genetiky. Výzvu som prijala. V tom čase som si nevedela ani predstaviť do čoho idem a aký široký záber bude táto agenda v Alphe mať.

Unilabs Slovensko

7


ROZ H OVO R

Priblížte nám, čo je náplňou vašej práce na pozícii centrálnej manažérky pre patológie a genetiky. Môj záber je dosť široký, lebo preklopiť normu do praxe znamená, že musíte mať z každého odboru nejaké informácie. Či už sa to týka personálnych vecí, odberových materiálov, logistiky, pracovných postupov v laboratóriách, tlačív od žiadaniek až po výsledkové listy, plánovania a vízií do budúcich rokov, vzdelávania personálu a mnoho ďalšieho. Centrálny manažér kvality je metodickým pracovníkom, ktorý nastavuje celkovú organizáciu manažmentu kvality – od personálneho nastavenia až po logiku delenia kompetencií a riadenej dokumentácie. Mojimi kolegami sú manažéri kvality v laboratóriách. Oni sú tí, ktorí potom zabezpečujú praktickú stránku vecí a zavádzajú veci do praxe. Sú to moje pravé ruky, moja práca by bez tej ich nemala zmysel. Snažím sa s nimi kooperovať tak, aby som ich zbytočne nezaťažovala, pretože funkciu manažéra kvality vykonávajú výkonní laboratórni pracovníci. Systém kvality je mimoriadne náročný na dokumentáciu a dostať ho do života a doslova pod kožu každého pracovníka je dlhodobý proces. Mnohokrát je pracovníkmi negatívne vnímaný a odmietaný. Začiatky boli preto naozaj ťažké. Čo ste vnímali, prípadne s odstupom času vnímate, ako najväčšiu profesijnú výzvu pre vás, keď ste prijali súčasnú pozíciu? Ako to vtedy vyzeralo v Unilabs Slovensko s manažmentom kvality genetík a patológií? Keď som nastúpila do spoločnosti, jediné akreditované laboratórium podľa ISO 15 189 bola patológia v Prešove. Patológia Košice nebola akreditovaná, ale mali certifikáciu podľa ISO 9001. Ostatné patológie neboli akreditované vôbec. Čo sa týka genetík, tie akreditované boli, ale trochu iným systémom, ako to máme dnes. Ale už len fakt, že

8

inVitro

akreditované vôbec boli, je pre manažéra určite jednoduchšie. Pracovníci už približne vedia, o čo ide a čo majú robiť a oveľa rýchlejšie reagujú na zmeny v porovnaní s prevádzkou, kde systém manažérstva kvality nie je ešte vôbec implementovaný. Akreditácia patológií bola pre mňa najväčšou výzvou. Naučiť ľudí, aby vnímali systém kvality ako niečo, čo má v konečnom dôsledku pomáhať aj im, aj keď to znamená v ich očiach „prácu navyše“ nad rámec ich náplne práce. Zmeniť nastavenie myslenia pracovníkov nebolo jednoduché. Ďalším problémom pri implementácii normy je to, že záznamov je veľa a nie vždy nám SW pomáhajú. Veľakrát sa musia záznamy evidovať v papierovej podobe a zapisovať ručne. Informačné systémy nie sú ešte dokonalé a prepojené do takej miery, aby nám prácu v tomto smere zjednodušovali. Aj tu vidím priestor na zlepšovanie sa. V konečnom dôsledku o tom systém manažérstva kvality je – neustále sa zlepšovať. Kde ste hľadali inšpiráciu pri nastavovaní celého systému fungovania kvality pre patológie a genetiky? Keď som začínala v Unilabs Slovensko, absolvovala som školenie v akreditovanom laboratóriu v Prešove. Pôsobila tam bývalá vedúca pani laborantka, ktorá mala na starosti ako manažérka kvality prešovské laboratórium. Tam som „pričuchla“ k systému manažovania kvality. Ďalším mentorom pre mňa bol Ing. Czocher, ktorý je náš externý konzultant. Faktom je, že v rámci našej firmy som ale nemala človeka, od ktorého by som reálne prebrala systém manažérstva kvality, čiže som bola „hodená do vody“. Prvý rok bol pre mňa naozaj extrémne ťažký. Norma je napísaná tak technicky, že jej nerozumiete. Ja som síce mala predstavu, ako sú asi laboratóriá organizované, ale kým normu nezačnete aplikovať do praxe, tak

„Manažéri kvality v laboratóriách sú moje pravé ruky, moja práca by bez tej ich nemala zmysel.“


Je to o túžbe byť najlepšou verziou samých seba

neviete, ako reálne funguje 80 percent vecí. A musím povedať, že sa stále učím. Učia ma aj moji kolegovia manažéri kvality v laboratóriách, ktorí mi vysvetľujú pre mňa špecifické odborné postupy, názvy, terminológiu, za čo som im vďačná. Na základe toho potom môžeme veci správne nastaviť. Pre mňa veľkou oporou bola a stále aj je pani riaditeľka (Ing. Katarína Rumanová, výkonná riaditeľka pre patológie a genetiky, pozn. red.). Od začiatku veľmi blízko spolupracujeme a s trpezlivosťou mi vysvetľuje procesy v laboratóriách a pomáha aj pri implementovaní vylepšení, prípadne často s nimi aj sama prichádza. Učím sa teda aj smerom zhora. V minulosti mali laboratóriá inú organizáciu akreditácií ako dnes. Upustili sme od jednotlivých akreditácií a prešli sme na centrálny systém. To znamená, že pod jedným registračným číslom je akreditovaných viac laboratórií. Tým pádom sa snažíme aj v dokumentácii laboratóriá spájať a nájsť styčný bod, kde ich vieme prepojiť. V procese akvizícií bolo každé laboratórium ešte zvyknuté bojovať samé za seba, ale postupne sa učia pracovať ako tím. Snažíme sa ich čím ďalej tým viac zbližovať, učiť ich nachádzať spoločnú reč a identifikovať to, čo je dobré a to potom implementovať jednotne všade. Keď sme pri procese akreditácií, aké úskalia obnáša komunikácia s certifikačnou a akreditačnou autoritou? Ako som už spomínala, norma je napísaná veľmi všeobecne a technicky. Záleží od individuálneho výkladu konkrétnych pracovníkov a ako ju v konečnom dôsledku implementujú do praxe. Špecialisti z akreditačnej služby však môžu výklad manažéra kvality spochybniť alebo upraviť. Snažia sa byť ústretoví a naše vzťahy sú na priateľskej úrovni, napriek tomu veľakrát prebieha diskusia k správnej aplikácii normy do

praxe v danom odbore. V takom prípade využívame konzultanta s dlhoročnými skúsenosťami. Pozrime sa bližšie na genetické laboratóriá – s čím sa najviac „boríte“ pri genetikách dnes? Ako to vyzerá s ich akreditáciou? Genetické laboratóriá mali v minulosti akreditované jednotlivé ochorenia (chorobné jednotky). Prístup sme zmenili na základe inšpirácie zo zahraničného kongresu, ktorého som sa zúčastnila v Birminghame. Tam bola prezentovaná akreditácia laboratória v UK s flexibilným rozsahom. Toto ma zaujalo. Získala som viac informácií, ako to urobiť. Zmenili sme prístup, genetiky majú teraz akreditované metódy, čo nám veľmi pomohlo. Zároveň ako prví sme na Slovensku akreditovali v genetikách flexibilný rozsah, čo u nás znamená, že v rámci nejakej metódy môžeme pridávať alebo odoberať vyšetrované ochorenia, prípadne gény. Už názov naznačuje, že je to skutočne flexi-

„Kým normu nezačnete aplikovať do praxe, tak neviete, ako reálne funguje 80 percent vecí. Musím povedať, že sa stále učím.“

Unilabs Slovensko

9


ROZ H OVO R

bilný proces, ktorý nám umožňuje rýchlo reagovať na potreby trhu. A aká je situácia za patológie? Patológie majú fixný rozsah, kde sú jasne opísané metódy, ktoré sa veľmi nemenia. Čiže v rámci patológií majú manažéri kvality väčší priestor prichádzať s vylepšeniami. Nastavili sme si nejakú základnú úroveň manažérstva kvality, s ktorou sme dosiahli akreditáciu. Musím ale podotknúť, že aj táto základná úroveň je postavená veľmi vysoko a prísne. Nadstavbou tejto základnej úrovne je vylepšovať procesy, postupy. Sami manažéri kvality prichádzajú s podnetmi a návrhmi. Čo je už pre mňa ten „vyšší stupeň“ manažérstva kvality. Čo doteraz možno ľudia ani nevideli a na začiatku bola odpoveď, že „to sa nedá“, sa zmenila a rozmýšľajú, ako sa to dá čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. Na ktoré piliere vsádzate pri udržiavaní už nastaveného systému manažmentu kvality, na čom to celé stojí a padá? Pre mňa sú hlavnými piliermi moji manažéri kvality v laboratóriách – kde mi záleží hlavne na tom, aby vzájomná spolupráca fungovala a aby tím manažérov kvality, ktorých mám, bol stabilný. Aby to zároveň boli ľudia, ktorých práca baví a sú schopní a ochotní sa tomu venovať. Veľa vecí sa dá dohodnúť či zariadiť, keď funguje komunikácia medzi nami. Lebo keď prídete na prevádzku a vidíte, že kvalita sa neposúva alebo že zaspali na vavrínoch, lebo teraz dohľady nie sú (v čase rozhovoru, pozn. red.), tak hneď vidíte, že ľudia sa tomu na istý čas prestali venovať. Ideálne je, keď sa systém udržiava kontinuálne. Dodám ešte, že moja práca s ľuďmi v rámci systému kvality sa podobá na pyramídu: pracujem s mojimi manažérmi kvality a oni by zasa mali pracovať s kolegami okolo seba. Veľa vecí záleží od manažmentu v laboratóriách a od toho, akým spôsobom

10

inVitro

OBĽÚBENÉ

oni odprezentujú kvalitu smerom dole k svojim ľuďom. Pokiaľ by mal manažment laboratória vlažný postoj ku kvalite, bude sa to automaticky rolovať ďalej a podriadení takýto postoj od nich preberú tiež.

Kniha žáner fantasy alebo romantický Hudba všetko od retro pesničiek až po modernú tvorbu Dovolenková destinácia

Aká je miera vašej interakcie s manažérkou kvality zodpovednej za naše rutinné laboratóriá, čo sa týka vzájomných kompetencií a spolupráce? Myslím si, že s kolegyňou máme dobré vzťahy a vzhľadom na to, že na svojej pozícií a aj v Unilabse pracuje roky, mám sa od nej čo učiť. Pociťujem, že naša spolupráca by mohla byť intenzívnejšia, avšak pracovné vyťaženie je vysoké a znižuje priestor pre spoločnú komunikáciu. Sú veci, pri ktorých sa vieme spojiť a dohodnúť, ale potom sú aj oblasti, ktoré fungujú stále oddelene. Je to prirodzené, pretože patológie a genetiky sú predsa len laboratórne odbory odlišné svojimi postupmi od laboratórnych odborov, ktoré má na starosti kolegyňa za rutinu. Biochemické, mikrobiologické alebo hematologické a imunologické laboratóriá sú v oveľa

Barcelona Koníčky turistika, šport, cestovanie Nápoj čistá voda Jedlo segedínsky guláš


Je to o túžbe byť najlepšou verziou samých seba

väčšej miere automatizované a tomu sa prispôsobuje aj dokumentácia manažmentu kvality. Do systému manažmentu kvality vstupujú aj interní a externí audítori. Ako by ste opísali ich úlohu v celom procese manažmentu kvality pracovísk patológie a genetiky? Čo sa týka interných audítorov, väčšinou je to tak, že manažér kvality v laboratóriu je zároveň aj interný audítor. Systém máme nastavený tak, že si navzájom vykonávajú interné audity v jednotlivých laboratóriách. Napríklad z Prešova ide kolegyňa do Košíc a z Košíc do Banskej Bystrice a pod. Ide pri tom o to, aby jednotliví manažéri videli, akým spôsobom fungujú iné laboratóriá, čo možno robia inak, čo im vedia poradiť, že by sa dalo robiť lepšie a čo prípadne vedia priniesť do svojho laboratória ako zlepšenie. Ideálne je auditovať inú prevádzku, lebo audítor by mal byť nestranný a nezávislý – keď hodnotíte svoje vlastné laboratórium, môžete trpieť „profesionálnou slepotou“. Aj v rámci interných auditov si zvykneme zavolať raz za čas pána Ing. Czochera. Najmä, keď máme pocit, že dané laboratórium môže mať ešte nejaké nedostatky, ktoré my už nevidíme, z dôvodu, ktorý som spomenula vyššie. Práve vtedy je nám nápomocný náš externý konzultant. V rámci akreditácie nám vykonávajú externé audity audítori zo SNAS (Slovenská národná akreditačná služba). Moja doterajšia skúsenosť s nimi je veľmi dobrá. Veľakrát nám buď poradia, alebo nás nasmerujú, ako by sa dali veci robiť inak. Dúfam, že v krátkej budúcnosti sa aj niektorí z našich interných audítorov – manažérov kvality – stanú externými audítormi pre SNAS. Výstupom z činností manažmentu kvality je aj príručka kvality, respektíve nadväzujúce interné dokumenty. Je to systém riadenej

a veľmi precíznej dokumentácie, čo evokuje rozsiahle dokumenty, pričom sa zvykne hovoriť, že správny dokument by nemal presiahnuť jednu stranu formátu A4. Je to tak? Samozrejme, ideálne naozaj platí, že čím kratšie, tým je to pre ľudí prijateľnejšie na čítanie a zrozumiteľnejšie. Záleží aj od toho, ako je to napísané. Rozsah 40 – 50 strán väčšinu ľudí odradí. Snažíme sa však mať dokumentáciu vypracovanú tak, aby jeden dokument obsahoval všetko, čo potrebujeme. Potom zas vyvstáva otázka, akú časť toho dokumentu konkrétny človek v danom procese potrebuje. Celý dokument môže byť rozsiahly. Napríklad pracovný postup na biopsiu je napísaný od príjmu až po vydanie výsledku, avšak lekár potrebuje z neho len tú svoju diagnostickú časť, ktorá je možno len na 2 strany. On si z toho vie vyňať, čo potrebuje. To platí aj pre laborantov a pre administratívne pracovníčky. Samozrejme, sú pracovné postupy, z ktorých existujú skrátené verzie, aby sa s nimi dalo jednoduchšie pracovať a sú aj také, ktoré sú zachované v plnej verzii. Je to už na individuálnej preferencii laboratórií. Na druhej strane, čím menej „podverzií“ existuje, tým je potom rýchlejšie a jednoduchšie preskúmanie dokumentov z hľadiska ich aktuálnosti. Celkovo sa však snažíme dokumenty zjednodušovať a skracovať, pokiaľ je to možné. Kontinuálne vzdelávanie a školenia sú v dnešnej dobe dôležité vo všetkých odboroch. Čo sa týka manažmentu kvality, v čom hlavne spočíva a ako ho na jednotlivých úrovniach zabezpečujete? Práve tento týždeň máme školenie manažérov kvality a interných audítorov (v čase vzniku rozhovoru, pozn. red.). S kolegyňou na pozícii manažéra kvality na úseku operácií už máme zaužívané, že sa o tom navzájom informujeme, čiže väčšinou

„V rámci patológií majú manažéri kvality väčší priestor prichádzať s vylepšeniami, čo je už pre mňa ten ‚vyšší stupeň‘ manažérstva kvality.“

takéto školenie spojíme za všetky prevádzky Unilabsu. Vo väčšine prípadov oslovíme všetkých manažérov kvality, lebo síce rok čo rok preberáme rovnakú tému, ale otázky od ľudí sa s prehĺbujúcou znalosťou a pochopením normy menia. Komunikácia sa tak posúva na vyššiu úroveň a nastáva hlbšie pochopenie danej normy a požiadaviek na fungovanie systému. Školenia preto robíme opakovane, aj pre kolegov, ktorí sú už manažérmi kvality dlhšie obdobie, ale samozrejme aj pre tých, ktorí sú noví. Školenia máme zabezpečené odborníkom a naším externým konzultantom. Pričom takéto školenia potom poskytujú širší uhol pohľadu – v kontexte biochemických rutinných prevádzok, ale aj pre patológie a genetiky. S akými druhmi pracovných problémov sa stretávate najčastejšie a čo sa vám osvedčilo pri ich riešení? Veľakrát sa vyskytnú – pričom zároveň dodávam, že z mojej pozície je niekedy ťažké to eliminovať. Sme predovšetkým laboratóriá, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Našou prioritou je pomáhať našimi výsledkami pri diagnostike pacientov. Zdravotnícki pracovníci toto považujú za prioritu. Potom vzniká problém s časom, ktorý je nevyhnutný na udržiavanie systému kvality, keď sa ten dostáva na posledné miesto v rebríčku priorít. Ja tomu na jednej strane rozumiem, lebo ako firma veľmi

Unilabs Slovensko

11


ROZ H OVO R

rýchlo napredujeme a šikovní ľudia sú vyťažení. V roku 2020 sme implementovali do prevádzok ISOhelp, čo je softvér, ktorý by nám mal pomáhať pri akreditácii a dohľadoch. Tu tiež narážame na časový problém, lebo aj tento systém potrebuje „nakŕmiť“ dátami, čo je kvôli ich rozsahu zdĺhavé – zahŕňa to veľa skenovania, opisovania atď. Toto väčšinou robia manažéri kvality, ktorí majú často aj urgentnejšie projekty. Keď sa to však neaktualizuje pravidelne, je to naozaj časovo náročné. Pokiaľ môžem, tak sa im snažím pomôcť aj ja. Avšak vysokošpecializované laboratórne postupy musia pripravovať odborníci. Na čom teraz v rámci systému kvality pracujete najintenzívnejšie? V tejto súvislosti by som spomenula implementáciu ISOhelp, lebo ešte nie je plnohodnotne využívaný. Snažíme sa tiež pracovať na tom, aby sme čo najviac zjednotili systém manažérstva kvality medzi jednotlivými prevádzkami. Od môjho nástupu stále pracujeme na vylepšovaní LISu pre patológie. Aktuálne tiež pripravujeme naše cytogenetiky na akreditáciu: tento rok je plánovaná cytogenetika v Spišskej Novej Vsi a budúci rok predpokladáme aj cytogenetiku v Bratislave. Zároveň očakávame, že čoskoro vyjde aj nová verzia ISO normy 15 189, čiže tento rok bude naplnený aj tým, že sa centrálna dokumentácia bude musieť prepracovať do inej formy. Samozrejme, tých projektov na zlepšenie a zefektívnenie fungovania prevádzok je omnoho viac. V čom máme dnes podľa vás na poli manažérstva kvality patológií a genetík náskok pred konkurenciou a v čom – naopak – nejakú tú slabinu? Náš náskok vnímam určite v nápadoch a v neustálom vylepšovaní procesov. Naša pani riaditeľka väčšinou príde s vecami, ktoré na Slovensku, respektíve v blízkom okolí ešte nikto nevyskúšal, čiže sme

12

inVitro

v tejto sfére priekopníkmi. A tiež je nespornou výhodou, že firma nám umožňuje používať softvéry ako je ISOhelp. Síce je aj na ňom stále čo vylepšovať, ale sú firmy, a nie malé, ktoré nemajú vôbec nič. Čiže v tomto pozitívne vnímam snahu a podporu vedenia, aby sa práca ľuďom zjednodušila. A v čom máme slabinu? Povedala by som to takto. Sme veľká firma zložená z rôznych technológií, procesov, systémov a ľudí. Každá jedna časť môže a má svoje nedokonalosti, slabosti a chyby. Úlohou kvality je ich odhaľovať, poukazovať na ne a pomáhať nachádzať také riešenia a prijímať také opatrenia, ktoré ich buď úplne odstránia, alebo aspoň minimalizujú. Sme živý organizmus, vyvíjame sa a rastieme a tak ako sa meníme vo vnútri firmy, tak sa mení aj trh a jeho požiadavky na nás. Je naivné myslieť si, že nejaká firma je dokonalá, lebo taká neexistuje. Treba si nedostatky pripustiť a čeliť im – iba tak sa môžeme stať lídrom na trhu. Je to o túžbe neustále sa zlepšovať a byť najlepšou verziou samých seba a túto túžbu – myslím si – rozhodne máme.

„V roku 2020 sme implementovali do prevádzok ISOhelp, čo je softvér, ktorý by nám mal pomáhať pri akreditácii a dohľadoch.“


Je to o túžbe byť najlepšou verziou samých seba

Ktoré laboratórium patológie a genetiky má podľa vás najprepracovanejší systém manažmentu kvality a čím to je? Povedala by som, že je to dosť kolísavé – raz je na tom lepšie jedna prevádzka, potom zas ďalšia. No snažíme sa o to, aby boli na tom rovnako dobre všetky. Ako sa hovorí: sme iba takí silní, aký silný je náš najslabší článok. Vo všeobecnosti však boli prevádzky počas akreditácie pochválené. Vykonávanie externých auditov a dohľadov je pre laboratórium a ľudí v ňom veľmi stresujúce. Zároveň aj audítori, ktorí dohľad vykonávajú, sú iba ľudia a aj pre nich je to častokrát výzva a stres. Čím príjemnejšie pracovné prostredie sa vytvorí, tým ľahšie audity prebehnú. Skôr je to však o tom, ako sú prevádzky následne schopné systém udržiavať a to závisí práve od ich vyťaženosti. S tým súvisí napríklad aj to, ako nám teraz Covid sťažuje prácu, lebo personálu je teraz citeľne menej, tým pádom systém manažérstva kvality ide čiastočne na druhú koľaj. V prvom rade je vždy cieľom, aby boli vyšetrené vzorky pacientov. Spomenuli ste Covid, ktorý ešte stále nepovedal posledné slovo. Zmenil sa v niečom váš systém práce v porovnaní s obdobím pred pandémiou? Zostane z neho niečo už nastálo? Určite sa veci pomenili a ako to už býva, dopady sú pozitívne aj negatívne. Ale aj z negatívnych dopadov môže človek vyťažiť, za predpokladu, že si vie veci uvedomiť. Celá pandémia nás zavrela viac doma, hlavne manažment, avšak prevádzky musia stále fungovať ďalej na 110 %. Obmedzil sa osobný kontakt a ľudia majú pocit, akoby sa na nich zabudlo. Mohlo by sa zdať, že počas Covidu je vzoriek menej, ale nie je to pravda, skôr opačne. Je však menej personálu, respektíve ho nepribúda tak ako vzoriek. A to ľudí často frustruje. Je to náročné obdobie, no stále treba

spolu otvorene komunikovať a hovoriť o svojich potrebách a predstavách. Pre mnohých môže byť pozitívum práve možnosť práce z domu. Aj v tomto sa firma musela trošku prispôsobiť a zabezpečiť, aby ľudia mohli pracovať aj zo vzdialených prístupov. Na druhej strane sme sa naučili organizovať online porady, ktoré výrazne šetria čas a v konečnom dôsledku aj náklady na dopravu. Kde vidíte úroveň patológií a genetík Unilabs Slovensko o 5 rokov? Na aké trendy bude – podľa vás – treba reflektovať? Vieme vyšetrovať čoraz väčšie množstvo rôznych druhov ochorení, prípadne ochorenie presnejšie diagnostikovať. Ďalším faktom je, že počet vzoriek, ktoré treba spracovať, sa v poslednom období zvyšuje vysokým tempom a tlak na ich rýchle diagnostikovanie je čoraz väčší. Technológia zároveň tiež veľmi napreduje. Takže si myslím, že kľúčové pre nás bude zlepšovanie informačných systémov. Tu môžem konštatovať, že by sme vedeli urobiť oveľa viac, keby boli systémy na vyššej úrovni, prípadne keby boli schopné medzi sebou komunikovať. Automatizácii a digitalizácii sa v našej spoločnosti venujeme. Ide však o finančne náročné projekty, kde bude potrebné nájsť vhodnú cestu na implementáciu a plnohodnotné využitie. Čo si vy osobne ceníte na práci v Unilabs Slovensko najviac? Povedala by som, že si veľmi cením spôsob, akým mi táto spoločnosť umožňuje jednak profesionálne, ale aj osobnostne rásť a koľko sa toho môžem učiť. Jednak od kolegov z prevádzok, ale aj od manažmentu a vedenia. Všetci chceme v podstate to isté – aby sme sa ako firma zlepšovali a rástli. Tiež veľmi vítam možnosť vidieť iné prevádzky, aj vo svete, aj keď teraz nám Covid zamiešal karty a necestuje sa toľko. Ale napríklad nedávno sme vyslali troch kolegov do

laboratória v Londýne, kde im išli pomôcť, pretože ich pracovníci hromadne ochoreli na Covid-19. Naši pracovníci takto získajú cenné skúsenosti z iného laboratória. Uvideli, ako to majú zorganizované v inom štáte a to dáva cenný rozhľad. Čomu najradšej venujete váš mimopracovný čas a ako si najlepšie „dobijete baterky“? Pre mňa sú dobíjačom bateriek určite hory a turistika. Po mojom návrate z Anglicka si viac vážim to, akú krásnu krajinu máme. Veľmi rada aj cestujem a spoznávam iné krajiny. To mi zároveň chýba. Cestovanie je teraz o niečo zložitejšie, ako bolo zvykom pred pandémiou a samozrejme významný fakt zohráva aj to, že nechcem ohrozovať svojich najbližších. Samozrejme, v neposlednom rade si veľmi vážim spoločne strávený čas s rodinou a priateľmi. Toto číslo je venované téme parazitov rôzneho druhu. Môžeme ich chytiť z nedostatočne upraveného mäsa, respektíve aj na pláži v piesku. Ste typ, ktorý je v tomto absolútne obozretný alebo skôr „hasíte až to, čo páli“? Som typ človeka, ktorý pokiaľ sa niečomu vie vyhnúť a predísť tomu svojím úsilím, ako napríklad v súčasnej situácii dezinfekcia rúk a podobne, tak to robí. Čo sa ale týka nejakých neviditeľných číhajúcich nástrah, kam zaraďujeme asi aj spomenuté parazity či iné infekcie, pri ktorých svojím správaním úplne neviete ovplyvniť, či ich dostanete, alebo nie, tak už len hasím. Máte obľúbené a zároveň osvedčené motto, ktorým sa snažíte v živote a v práci riadiť? V osobnom živote si všímam hlavne to, čo ľudia robia a nie až tak, čo hovoria. A skúsenosť mi len dáva za pravdu, že je to dobrá cesta, lebo ľudia toho narozprávajú pomerne dosť.

Unilabs Slovensko

13


Čo je nové v Unilabs Slovensko Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

Tlačová konferencia OMIKRON NA SLOVENSKU V prvej polovici januára sme sa v Unilabs Slovensko rozhodli zistiť, ako sme na tom boli, čo sa týka nastupujúcej vlny Omikronu. Vo vlastnej réžii sme preto odsekvenovali skoro 350 vzoriek z celého Slovenska pozitívnych na SARS-CoV-2. Sekvenovalo sa metódou „next generation sequencing“, ktorá umožňuje spracovať veľké množstvo vzoriek paralelne a následne ich zanalyzovať. Výhodou je aj to, že sa sekvenuje celý reťazec RNA, čo umožní pozrieť sa na výsledky aj spätne, či v nich nebola prítomná mutácia, ktorá sa odhalí až neskôr. Na základe sekvenácie sa ukázalo, že situácia na Slovensku nebola výrazne odlišná od našich susedov. Až 61 % vzoriek bolo totiž vysekvenovaných ako variant Omikron, čiže aj u nás sa v tom období už presadzoval obávaný variant koronavírusu z Južnej Afriky. Tieto zaujímavé dáta boli predmetom tlačovej konferencie, ktorú sme usporiadali 20. januára 2022, a to priamo v priestoroch nášho genetického laboratória v Košiciach. Pri detailnejšom pohľade na dáta prezentované naším generálnym riaditeľom Petrom Lednickým sa verejnosť okrem iného dozvedela aj to, že Omikron bol najviac

prítomný vo vzorkách školopovinnej mládeže. Z krajov boli dominantné Košický a Prešovský, kde bol Omikron zastúpený v takmer troch štvrtinách prípadov. Niektoré závery vyplývajúce z dát aj celkom potešili. Ako napríklad očakávanie, že nástup tejto vlny bude síce rýchlejší, ale zároveň aj rýchlejšie pominie, čo sa v čase aj potvrdilo (začiatkom marca je situácia už pomerne stabilizovaná, pozn. red.). Slovensko stále patrí medzi európske krajiny s najnižšou zaočkovanosťou, a to najmä medzi seniormi. „Predpokladáme, že zaočkovanosť spolu s premorenosťou vytvárajú dostatočnú ochranu proti ťažkému priebehu ochorenia Covid-19 pri nákaze variantom Omikron,“ komentoval situáciu Peter Lednický. Na záver však pripomenul, že po dvoch rokoch od začiatku pandémie sa treba začať orientovať aj na ďalšie ochorenia. „Život sa netočí iba okolo Covidu. Unilabs Slovensko – a obzvlášť košická genetika – zachraňuje životy aj vďaka využívaniu sekvenácií v onkológii.,“ uzavrel. Tlačová konferencia mala veľmi dobré mediálne pokrytie – dostali sme priestor v spravodajstve televízie JOJ, Markízy a RTVS, ale aj v niekoľkých článkoch v printových a online tituloch.

14

inVitro


Čo je nové v Unilabs Slovensko

Tlačová konferencia PROTILÁTKY PO OCHORENÍ COVID-19 MÁ NECELÁ ŠTVRTINA POPULÁCIE V Unilabs Slovensko sme sa v čase nástupu ďalšej vlny kovidu rozhodli vyšetriť protilátky IgG na N-proteín (nukleokapsid), ktoré vznikajú v tele iba po prekonaní ochorenia Covid-19. Chceli sme vedieť, či a ako sme na vlnu Omikronu nachystaní a aká je prirodzená imunitná bariéra v populácii. Pri analýze viac ako 4 000 vzoriek metódou ELISA boli zastúpené všetky vekové skupiny a regióny. Zistili sme, že presne 23,62 % ľudí už ochorenie prekonalo a vytvorilo si protilátky – toto percento bolo zastúpené očkovanými aj neočkovanými. Výsledok teda ukázal, že približne štvrtina Slovákov – čiže viac ako 1,28 milióna ľudí – ochorením prešla a má protilátky. PCR testy pritom odhalili iba necelých 580-tisíc prípadov, čiže väčšina prípadov v oficiálnej štatistike zachytená nebola.

poznamenal náš generálny riaditeľ Peter Lednický, „je dôležité vedieť, koľko percent populácie má vytvorené protilátky po prekonaní ochorenia. Časť nám zachytí testovanie, no nie každému sa protilátky vytvoria a časť populácie prekoná Covid bez toho, aby o tom vôbec tušila. Každý má však do istej miery bariéru aj proti reinfekcii a takíto pacienti by nemali zahlcovať nemocnice.“

Tieto a ostatné súvisiace dáta odprezentoval náš generálny riaditeľ Peter Lednický na tlačovej konferencii v Centrálnom laboratóriu v Bratislave na Poliankach 31. januára za účasti médií. Ako v tejto súvislosti

Hojné mediálne zastúpenie bolo aj tu samozrejmosťou, okrem printových titulov a online portálov boli prítomné všetky relevantné televízie – RTVS, TV Markíza, TV JOJ aj TA3.

>1,28 mil. má protilátky

Unilabs Slovensko

15


U D I A LO S A

Unilabs sa stal súčasťou dánskeho holdingu A.P. Moller Začiatkom decembra spoločnosť Unilabs získala spoločnosť A.P. Moller Holding, ktorú založila a vedie dánska rodina Maersk. Doterajší väčšinový vlastník Unilabs, spoločnosť Apax Partners, podpísal predaj a formálnu dohodu Unilabs s A.P. Moller Holding uzavrel 15. marca 2022. „Počas posledných rokov sme v Unilabs vybudovali silnú kultúru Care Big, kde ľudia, naši zamestnanci, cítia hrdosť a radosť z toho, že sa môžu podieľať na veľkých veciach. Táto kultúra je silne prítomná aj za našou finančnou výkonnosťou, ktorá nás vyniesla až na samý vrchol trhu lekárskej diagnostiky. Sme radi, že sme sa stali súčasťou A.P. Moller, ktorá má prestížnu globálnu reputáciu, skvelú korporátnu kultúru a dlhodobú víziu, čo sú vlastnosti prirodzené pre rodinný podnik – našli sme perfektného partnera pre našu spoločnosť,“ povedal Michiel Boehmer, generálny riaditeľ Unilabs, ktorý zároveň poďakoval spoločnosti Apax, ktorá bola súčasťou Unilabs cesty od roku 2007. „Apax podporil našu stratégiu, pomohol nám vyrásť na medzinárodného šampióna v diagnostike, akým sme dnes a dokonale nás pripravil na ďalšiu kapitolu,“ doplnil. „Unilabs ponúka dobrý súlad s cieľmi našej skupiny a porozumením, ako prevádzkovať lokálne prevádzky vyžadujúce vysoký stupeň automatizácie a logistiky v rôznych geografických oblastiach,“ konštatoval Robert M. Uggla, generálny riaditeľ spoločnosti A.P. Moller Holding. „Sme nadšení odbornosťou

16

inVitro

Robert Mærsk Uggla, generálny riaditeľ spoločnosti A.P. Moller Holding

Unilabs v oblasti laboratórnej diagnostiky, patológie a rádiológie. Vidíme príležitosť rozšíriť činnosť spoločnosti na nové trhy a ponúknuť dôležité a okamžité riešenia krajinám s obmedzeným prístupom ku kritickým riešeniam zdravotnej starostlivosti, ako sú telerádiologické služby.“ Steven Dyson, partner v spoločnosti Apax, skonštatoval, že za posledných pár rokov bolo skvelé pracovať s Michielom Boehmerom, Josom Lamersom a celým tímom Unilabs. Je nesporné, že spoločnosť prešla významnou transformáciou, aby sa stala popredným poskytovateľom diagnostických služieb v Európe. „Sme hrdí, že sme pomohli Unilabs vybudovať a rozšíriť podnikanie a chceli by sme poďakovať Michielovi, Josovi i celému tímu a zaželať im veľa úspechov do budúcnosti v tejto novej vzrušujúcej kapitole s ich novým partnerom,“ povedal Arthur Brothag, partner v Apaxe.


Čo je nové v Unilabs Slovensko

Stojíme pri Ukrajine To, čo sa práve deje za hranicami nášho susedného štátu, je v prvom rade obrovská ľudská tragédia (vojnový konflikt prebiehajúci v čase uzávierky, pozn. red.). Všetci sme doteraz žili v tom, že vojna patrí do slovníka minulého storočia. V myšlienkach sme preto s obyvateľmi Ukrajiny a veríme v rýchle ukončenie tohto nezmyselného konfliktu a v opätovné nastolenie mieru. Unilabs Slovensko sa okamžite pripojil k snahe pomôcť Ukrajine zmietanej vojnovým konfliktom. V tomto úsilí sme sily spojili všetci – nielen slovenskí zamestnanci, ale celá skupina Unilabs prispievala finančnými darmi na účet zriadený našou spoločnosťou. V koordinácii s relevantnými partnermi – ako OZ Človek v ohrození, Ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku a ďalší – boli finančné prostriedky buď preposielané, alebo sme ich využili priamo na nákup všetkého potrebného pre ľudí priamo zasiahnutých konfliktom.

Z finančných príspevkov sa podarilo zabezpečiť prvú zásielku obsahujúcu „luxusné tovary“ pre Ukrajinu, lebo vojna mení všetko. Zásielka pozostávala hlavne z liekov a potrebných zdravotníckych pomôcok ako náhrada plazmy, taktické statívy, urologické katétre, sterilné krytie, atraumatické šitie, rýchloobväz, pantenol, sekundárne krytie pri popáleninách, imobilizačné dlahy, taktické nosidlá, laryngeálne masky, antibiotiká, sedatíva, antidepresíva, dekompresné ihly, ambu vaky, očné kvapky a ďalšie. V spolupráci s naším občianskym združením sme tiež v rámci prvej vlny pomoci darovali sumu 15 000 eur, ktorá bude rozdelená na pomoc ľuďom v postihnutých oblastiach a tiež na pomoc tým, ktorých konflikt vyhnal z ich domovov a hľadajú bezpečie na Slovensku.

Unilabs Slovensko

17


B LO G

Zločinci na policajnom riaditeľstve

Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

V zborníku americkej akadémie vied vyšiel článok o baktériách, ktoré dokážu odolať liečbe antibiotikami a stávajú sa zdrojom neskorších recidív. Najzaujímavejšie je však to, že nejde o tzv. superbugs, čiže supergaunerov, ktorí sú na antibiotiká rezistentní a na ktorých sa väčšinou zvaľujú všetky komplikácie, ale vinníkmi sú naopak tí, ktorí majú pomáhať a chrániť. 18

inVitro


Zločinci na policajnom riaditeľstve

Baktéria Salmonella typhimurium, pôvodca úporných hnačkových ochorení. Snímka z elektrónového mikroskopu, umelo dofarbená. Zdroj: NAID, voľné dielo.

P

ri cestách za hranice všedných dní majú mnohí účastníci zájazdu možnosť na vlastnej koži okúsiť faraónovu kliatbu, prípadne Montezumovu pomstu, ktorá sa pre nich stáva najintenzívnejším zážitkom z celej dovolenky. Najhoršie na takýchto skúsenostiach je zrejme to, že ani po vyliečení nemajú istotu, že sa závažný črevný zápal nerozvinie znova. Rúško tajomstva, ktorým je mechanizmus recidívy zahalený, sa teraz podarilo poodkryť švajčiarskym expertom z Bazileja.

Existuje mnoho teórií, ktorými sa vedci usilujú vysvetliť, prečo je niekedy liečba antibiotikami neúčinná a prečo sa liečivá látka nedostáva ku všetkým bakteriálnym bunkám v dostatočnom množstve. Ako príčina sa spomína bariéra zníženej priepustnosti niektorých tkanív. Inokedy sa argumentuje schopnosťou baktérií utlmiť svoj metabolizmus do takej miery, že i keď sú obklopené jedovato pôsobiacimi látkami, cez membránu si do bunky pustia len také množstvo, s ktorým si dokážu poradiť. Ďalšia z teórií zas vidí dôvod v spomalení proliferácie v dôsledku stresu a nízkej hladiny adenozíntrifosfátu. Je opísaný

aj ochranný vplyv asymetrického bunkového delenia, nerovnomerné rozdelenie efluxných púmp medzi dcérske bunky a množstvo ďalších mechanizmov umožňujúcich baktériám prežiť smrteľné koncentrácie antibiotík. Švajčiarsky výskumný tím si na objasnenie záhady – prečo ani predĺžená liečba nedokáže patogén zlikvidovať – vzal na pomoc jeden z najnovších technologických vynálezov nazývaný STP (Serial Two-photon Tomography, teda dvojfotónovú tomografiu). Vytvára súbory údajov, z ktorých možno následne získať obrázky s vysokým rozlíšením a bez skreslenia. Skúmané tkanivo sa dá virtuálnymi rezmi krájať, čím vznikne trojrozmerná mapa. Dosiahnuté rozlíšenie postačuje dokonca aj na vizualizáciu jednotlivých buniek. Inak povedané, pred takým optickým rozčlenením tkaniva sa neschová žiadna baktéria.

V roku 1884 objavil americký veterinár Daniel Elmer Salmon pôvodcu zhubného ochorenia prasiat. O päťdesiat rokov neskôr bol tento pôvodca podľa svojho objaviteľa pomenovaný „salmonela“. Dnes je opísaných viac ako 2 000 typov salmonel. Infekciu u ľudí vyvolávajú len štyri z nich. Zdroj: Wikipedia, voľné dielo.

Prečo sa salmonelám darí unikať aj razantnej antibiotickej liečbe? Je za tým slezina – jej časť nazývaná biela pulpa, kde je pre salmonely niečo ako imunitná tma.

Keďže vykonávanie pokusov na ľuďoch, zvlášť v prípade salmonely, sa nestretáva so záujmom pacientov, vedci si na spoluprácu vybrali hlodavce. Na obľúbenom myšom modeli potom testovali baktériu, ktorá patrí k najobávanejším ľudským patogénom: Salmonella enterica Typhimurium.

Unilabs Slovensko

19


B LO G

Salmonely sa množením starajú o to, aby v cievach sleziny spôsobili rozsiahlu trombózu, čo tamojšiemu krvnému obehu neprospieva a znižuje to prísun antibiotík.

Pomocou tejto novej techniky vedci získavali prehľad o prítomnosti salmonel v orgánoch, pričom išlo o veľmi nízke koncentrácie – jedna baktéria v 100 mm3 tkaniva. Umožňovalo im to pátrať po príčine, prečo sa salmonelám darí unikať aj razantnej antibiotickej liečbe. Vysvitlo, že je za tým slezina. Nie však celá, ale len jedna jej časť nazývaná biela pulpa. Tá je pretkaná veľkým množstvom lymfatických ciest a uzlíkmi plnými bielych krviniek. Prevažujú B-lymfocyty a ďalšie z hojne zastúpených buniek sú makrofágy a dendritové bunky. Všetky sú známe ako typickí účastníci zápalových reakcií. Antibiotiká sú pri liečbe bakteriálnych ochorení neoceniteľnými pomocníkmi. V prípade sleziny však vyšlo najavo, že je tu háčik. Tamojší prirodzený imunitný systém sa pri ich použití doslova zrúti. Nie je to viditeľné na prvý pohľad, pretože počty salmonel v organizme pri liečbe antibiotikom začnú v okamihu klesať. Práve tak rýchlo sa začnú strácať aj zdravotné problémy. Problém je v tom, že salmonelám sa v bielej pulpe sleziny darí v zásade dobre aj pri tomto zlepšujúcom sa stave a po vysadení liečby im nerobí väčší problém znovu sa zapojiť do hry a prípadne svojmu dobrodincovi celú veselú záležitosť aj viackrát zopakovať. Okrem objavu výskumníkov, že v bielej pulpe je pre salmonely niečo ako imunitná tma, sa im ďalšou metódou histochemických reakcií podarilo zistiť, kde presne sa tam salmonely schovávajú. A to je prekvapenie. V náročných antibiotických časoch si salmonely hovejú vnútri buniek nazývaných makrofágy. A pretože makrofágy sú jednou z opôr imunitného systému a slezina sa považuje za jedno z najdôležitejších sídel imunity, niet divu, že sami autori štúdie o salmonelách tvrdia, že sa dokážu schovávať priamo na „policajnom

20

inVitro

riaditeľstve“. V odbornom žargóne to spresňujú na „makrofágy s exprimovaným glykoproteínom CD68+“… Výskumníci tomu spočiatku nechceli ani veriť, ale aj ďalšie pokusy im potvrdili, že ide naozaj len o makrofágy a nie iné typy bielych krviniek, napríklad B alebo T bunky (po starom B- a T-lymfocyty). A že útočisko salmonelám neposkytujú ani folikulárne dendritové bunky. Z pôvodne podozrivých museli vyškrtnúť aj monocyty a takisto lymfatické epiteliálne bunky a fibroblasty.

Jia-Gui Li, prvý autor štúdie. Center for Molecular Life Sciences. Zdroj: Biozentrum, University of Basel.

Dirk Bumann, profesor infekčnej biológie a biochemik, vedúci výskumného tímu na University of Basel. Zdroj: Biozentrum.


Chudák parazit

žila tepna biela pulpa červená pulpa väzivové puzdro

slezina

Salmonely prežívajú liečbu antibiotikami v slezine na mieste nazývanom biela pulpa. V kultúre sa prezradia produkciou sírovodíka. Zdroj: Nathan Reading, Wikipedia, CCBY 2.0.

Slezina s vyznačením miesta „biela pulpa“. Zdroj: voľné dielo.

Poznatok, že sa patogénom darí útok antibiotík v slezine (konkrétne v lokalite biela pulpa) zvládnuť a že je to vďaka tamojším makrofágom, je zaujímavý. Z pohľadu praxe však bolo dôležitejšie zistiť, prečo tam antibiotiká na salmonely „nedosiahnu“, keď ich krv do sleziny prináša neúrekom. Nakoniec sa im podarilo vypátrať aj to. Antibiotiká síce do sleziny prúdia v hojnej miere, ale nie do všetkých miest. V prípade bielej pulpy sa to však nedeje prostredníctvom krvných vlásočníc, ale len difúziou. Vyšetrenie ultrazvukom odhalilo, že salmonely sa množením úspešne starajú o to, aby v cievach sleziny spôsobili rozsiahlu trombózu, čo tamojšiemu krvnému obehu práve neprospieva a znižuje to prísun antibiotík. Na čo sú tieto nové poznatky dobré? Napríklad na to, že ukazujú cestu, ako vyberať chemoterapeutiká na liečbu salmonelových nákaz. Že voľba podľa ich účinnosti v kultúre na Petriho miske alebo podľa

toho, ako rýchlo po ich podaní klesá počet salmonel v krvnom obehu, nie je tým pravým orechovým. A že lepším spôsobom bude difundovať ich schopnosť do trombózou zničených tkanív sleziny. Ani to však nie je všetko. Aj pri antibiotiku a jeho dávkovaní bude treba zohľadniť, nakoľko razantne tlmí zápal. Pokusy na myšiach totiž ukázali, že zápal prebiehajúci pri salmonelóze v slezine je vec mimoriadne prospešná. Je to tak, nejde o nesprávny preklad pôvodného zdroja. Sprievodným znakom zápalu je totiž zvýšená koncentrácia neutrofilov a monocytov. Utlmením zápalu dochádza k výraznému poklesu týchto buniek a práve v tom sa skrýva čertovo kopyto. Bez ich spolupráce sa i antibiotická liečba salmonel míňa s účinkom.

Nezáleží až tak na účinnosti medikamentu, ale ani na tom, či „chytíme“ salmonelu normálnu, alebo rezistentnú. Rozhodujúcim pre celkové vyliečenie sa ukazuje to, či sa podarí nevyradiť z hry náš imunitný systém.

To, že je zápal v prípade bakteriálnych infekcií pozitívom, preukázali už aj iní autori a objavila sa snaha využívať to aj pri liečbe salmonelózy.

Unilabs Slovensko

21


B LO G

Napríklad pomocou injekcií usmrtenej salmonely alebo purifikovaného lipopolysacharidu (LPS). Ak by šlo len o to, k stimulácii imunitného systému po takých injekciách dochádza, ale veľmi to nepomáha. Vedci teraz odhalili, prečo je to tak. Tieto injekčne aplikované látky (lipopolysacharidy) sa zachytávajú na všetkých možných miestach, nedostávajú sa však práve tam, kde sú najviac potrebné, teda do sleziny. Inými slovami, aktivuje to imunitné bunky, len nie na tých miestach, kde je to žiaduce – v bielej pulpe, v ktorej sa salmonely v makrofágoch ukrývajú. Ak to všetko dosť zjednodušíme, tak nám nové poznatky hovoria, že nezáleží až tak na účinnosti medikamentu, ale ani na tom, či „chytíme“ salmonelu normálnu, alebo rezistentnú. Rozhodujúcim pre celkové vyliečenie sa ukazuje to, či sa podarí nevyradiť z hry (či už nevhodným načasovaním, alebo príliš razantným prístupom) náš imunitný systém. Zvládnuť salmonely samotnými antibiotikami nemožno. Spoluúčasť neutrofilov

Látka IL-15 stimuluje prirodzené zabíjačské schopnosti neutrofilov.

A

C

4

4

2

2 3

C2 C1 40 μm

3

C1

1

40 μm

1

Zobrazenie buniek pomocou 3D nanoendoskopie AFM. (A) Rôzne merané oblasti vykonané v bunkovej kultúre HeLa na test životaschopnosti buniek vrátane jadier a okrajových oblastí buniek: (1) 2 × 2 × 7 μm3, (2)

D 4 2 C2 40 μm

22

C2

inVitro

C1 1

3

2 × 2 × 10 μm3, (3) 40 × 40 × 8 μm3 a (4) 2 × 2 × 7 μm3, zvýraznené červenými štvorčekmi; dve bunky sa použili ako kontrola, C1 a C2. (C) Príklad fluorescenčnej snímky po 210 minútach. Na kontrolu platnosti testu sa po 260 minútach pridal do média peroxid, aby bunky zahubil. (D) Fluorescenčná snímka s už viditeľnými známkami poškodenia všetkých buniek, z ktorých väčšina už prekonala zmrštenie alebo apoptózu. Zdroj: Science Advances, 10.1126/sciadv.abj4990

a monocytov pri likvidácii nepriateľa ukrývajúceho sa v samotnom riaditeľstve imunitného systému sa ukázala ako nevyhnutná. V reči odborníkov to znamená sústreďovať sa napríklad na stimuláciu neutrofilov, čo je stratégia s nádejnými výsledkami – v poslednom čase sa zavádza ako doplnková liečba rakoviny. Pomôckou na postrčenie imunity k vyšším výkonom je v tomto prípade neutralizačná protilátka, ktorá potláča účinok cytokínov s neblaým vplyvom na funkciu neutrofilov (napríklad TGF-β). Ďalšou sľubnou látkou je superantagonista interleukínu (konkrétne IL15). Jeho efekt spočíva v stimulácii prirodzených zabíjačských schopností neutrofilov. Pravdepodobne sa čoskoro nájdu aj ďalšie spôsoby, ako zachraňovať životy v prípade ťažkých sepsí a ako zbavovať recidív nešťastníkov, ktorí si z dovolenky okrem iného privezú aj nejakú tú bakteriálnu nepríjemnosť.


Chudák parazit

Záver Ukázalo sa, že STP tomografia by mohla byť metódou, ktorá posúva naše poznatky o veľký kus vpred a odpovedá na otázku, prečo je niekedy liečba bakteriálnych infekcií neúčinná. Hoci sa tento článok týka iba kritických miest recidivujúcej salmonelózy, podobná situácia by mohla byť aj pri stafylokokových, tuberkulóznych a iných ťažko liečiteľných infekciách. Už teraz je isté, že o STP tomografii budeme ešte počuť a čoskoro o nej opäť písať. Len niekoľko dní po zverejnení švajčiarskej štúdie, v ktorej sa preukázala schopnosť STP tomografie, prekonali jej precíznosť japonskí vedci. V článku uverejnenom v časopise Science opísali metódu, ktorá umožňuje zobraziť v bunkách aj jednotlivé organely. Možno namietať, že to isté zvládali aj iné techniky skenovacej mikroskopie. To je síce pravda, ale tentokrát na to nebolo treba nechávať bunky zmraziť v tekutom dusíku alebo ich vysušovať, prípadne pokoviť, aby ich potom bolo možné (značne poškodené) pitvať. Takisto do nich nebolo treba vpravovať farby, ktoré sa viažu na štruktúry vnútri bunky, čím sa stáva pozorovateľnou vo fluorescenčnom mikroskope. Sledovať správanie organel „v priamom prenose“ sa zatiaľ veľmi nedarilo. Súčasná filigránska technika umožňujúca skúmať dynamiku organel v živých bunkách sa nazýva nanoendoskopia AFM. Jej princíp nie je nový. Vychádza z techniky nazývanej mikroskopia atomárnych síl, pri ktorej sa skenujúca sonda tesne približuje ku skúmanej vzorke. V Japonsku to však vylepšili do takej miery, že sondu vkladajú priamo do živých buniek. Zatiaľ čo STP tomografia (o ktorej referoval text o salmonelách) umožňuje sledovať napríklad replikáciu jednotlivých buniek, pomocou nanoendo-

skopie možno pozorovať, čo sa pri tom deje vo vnútri bunky. Niet pochýb o tom, že sa obe metódy výrazne zapíšu do pokroku v biológii aj medicíne. Nezaškodí sledovať ďalšiu prácu oboch tímov a ich odporúčaniami sa aj riadiť.

Literatúra 1.

Jia-Gui Li, Beatrice Claudi, Joseph Fanous, Natalia Chicherova, Francesca Romana Cianfanelli, Robert A. A. Campbell, Dirk Bumann: Tissue compartmentalization enables Salmonella persistence during chemotherapy. PNAS, publikované online 13. 12. 2021.

2.

MARCOS PENEDO, et al.: Visualizing intracellular nanostructures of living cells by nanoendoscopy-AFM, SCIENCE ADVANCES • 22 Dec 2021 • Vol 7, Issue 52 • DOI: 10.1126/sciadv. abj4990

3.

Niels de Jonge, Frances M. Ross.: Electron microscopy of specimens in liquid, Nature Nanotechnology 6, 695–704 (2011)

Unilabs Slovensko

23


Parazity boli odjakživa súčasťou ľudského organizmu P RO G R ES Í V N E Z D R AV OT N Í CT V O

24

inVitro


Parazity boli odjakživa súčasťou ľudského organizmu

Parazity predstavujú veľmi rôznorodú skupinu organizmov. Vyskytujú sa u ľudí, rastlín, u domácich, hospodárskych i voľne žijúcich zvierat. O parazitoch, o ich vplyve na ľudskú populáciu, o medzinárodných výskumoch či dôsledkoch možnej nesprávnej interpretácie vedeckých informácií zo strany podaktorých médií sme sa porozprávali s RNDr. Ivicou Hromadovou, DrSc., riaditeľkou Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Ide o jediné pracovisko na Slovensku, ktoré komplexne skúma parazity a nimi vyvolané ochorenia ľudí, zvierat aj rastlín.

Autor: Danka Šoporová Foto: Daniel Jenčo

Č

o fascinuje parazitológa na parazitoch najviac? Parazity predstavujú veľmi rôznorodú skupinu organizmov a vyskytujú sa u ľudí, u domácich, hospodárskych i voľne žijúcich zvierat, aj u rastlín. Infekčné štádiá parazitov sa vyskytujú aj vo vonkajšom prostredí, napríklad v pôde, v piesku alebo vo vode. Na našom pracovisku sa venujeme všetkým týmto skupinám parazitov, čím získalo zameranie nášho výskumu široký rozmer. Parazity sú vďačnými modelmi aj z toho dôvodu, že nám dávajú viacero príležitostí na aplikovaný i na základný výskum. Môžeme ich totiž vnímať z dvoch rôznych aspektov, jednak ako pôvodcov parazitárnych ochorení, ale zároveň aj ako veľmi zaujímavé biologické modely. V prvom prípade je práca parazitológa úzko spätá s praxou – napríklad s lekármi alebo veterinármi – a výskum má charakter aplikovaného výskumu. V druhom prípade sa v rámci základného výskumu snažíme z rôznych aspektov a uhlov pohľadu pochopiť tieto zaujímavé organizmy.

Aká je úroveň parazitológie na Slovensku? Pri hodnotení úrovne parazitológie na Slovensku treba špecifikovať, či ide o aplikovanú parazitológiu, alebo o parazitológiu ako vedecko-výskumný odbor. Parazitárne ochorenie je ako každé iné ochorenie a vyžaduje si v prvom rade exaktnú diagnostiku, na základe ktorej môže byť stanovená špecifická liečba. Diagnostickú činnosť vykonáva na Slovensku viacero akreditovaných laboratórií a naše pracovisko sa podieľa na validácii výsledkov v prípade závažných zoonóz (ochorení prenosných zo zvierat na človeka), ako povedzme echinokokózy, trichinelózy, toxoplazmózy, toxokarózy a tiež kliešťami prenášaných nákaz ako borelióza, anaplazmóza, babezióza a podobne. Snažíme sa zavádzať a zdokonaľovať nové diagnostické postupy, či už ide o molekulárnu diagnostiku, alebo imunologické metódy. Spolupráca Parazitologického ústavu s diagnostickými laboratóriami a klinickými pracoviskami v oblasti diagnostiky parazitárnych ochorení je dlhodobá a veľmi dobrá.

Unilabs Slovensko

25


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

Je len veľmi málo parazitárnych nákaz bez dlhodobých symptómov.

„Najvýznamnejšími faktormi šírenia pôvodcov parazitárnych ochorení sú v poslednej dobe zmeny klímy, väčšia mobilita ľudí, rozsiahly obchod s hospodárskymi zvieratami, introdukcia nepôvodných druhov rastlín aj zvierat do nových oblastí.“

Druhý aspekt parazitológie je vedecký. Parazitologický ústav má dlhoročnú tradíciu vo výskume predovšetkým parazitických červov (helmintov), ktorým sa venujeme od založenia ústavu v roku 1953. V tejto oblasti je naše pracovisko na európskej úrovni a vykazuje výsledky porovnateľné s medzinárodným štandardom. Čo sa metodického zamerania týka, študujeme napríklad imunitné reakcie hostiteľa na parazitárnu infekciu, s cieľom určiť vzájomné interakcie medzi hostiteľom a parazitom. Na pracovisku sa venujeme aj sledovaniu rezistencie parazitov na antiparazitiká a tiež výskumu kombinovanej terapie parazitárnych nákaz pomocou farmakologických prípravkov v kombinácii s látkami prírodného pôvodu, ktoré majú preukázateľný antiparazitický a imunomodulačný potenciál. Venujeme sa rovnako zisťovaniu pôvodu a ciest šírenia inváznych druhov parazitov, ekologickej parazitológii, ako aj štúdiu kumulácie ťažkých kovov v prostredí, v hostiteľoch aj v parazitoch, ktoré plnia úlohu bioindikátorov. Počas vašej kariéry ste precestovali kus sveta. Pracovné skúsenosti ste získavali v Taliansku, Nemecku, vo Fínsku, Škótsku či v Belgicku. Sme v ponímaní zahraničných inštitúcií, ako i vedcov zaoberajúcich sa parazitológiou, rovnocenným partnerom pri realizovaní medzinárodných štúdií a výskumov? Po poslednej akreditácii pracoviska za obdobie 2012 – 2015 bol Parazitologický ústav zaradený do akreditačnej kategórie B s hodnotením „Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hodnotné príspevky v danej oblasti v rámci Európy“. Výsledok akreditácie bol pre nás potešujúci, ale zároveň zaväzujúci, pretože pri ďalšej akreditácii, ktorá sa uskutoční v tomto roku za obdobie 2016 – 2021, by sme hodnotenie medzinárodného panela radi obhájili. Náš ústav je konkurencieschopný v oblastiach výskumu parazitických červov a kliešťami prenosných ochorení.

26

inVitro

V týchto oblastiach výskumu máme aj veľmi bohatú medzinárodnú spoluprácu s mnohými parazitologickými pracoviskami v Európe, v Severnej Amerike aj v Ázii. Samozrejme, sú oblasti výskumu parazitov, kde naše pracovisko nie je aktívne. Týka sa to predovšetkým základného výskumu parazitických jednobunkovcov. Parazitárne choroby sú už dlho označované za choroby rozvojových a zaostalých krajín. Ako som už zmienila, zúčastnili ste sa výskumu parazitov v rôznych častiach sveta. Zaznamenali ste za obdobie svojej dlhoročnej praxe prelomovú zmenu v trende ochorení spôsobených parazitmi? Najvýznamnejšími faktormi šírenia pôvodcov parazitárnych ochorení sú v poslednej dobe bezpochyby zmeny klímy, výrazne väčšia mobilita ľudí, rozsiahly obchod s hospodárskymi zvieratami, introdukcia nepôvodných druhov rastlín aj zvierat do nových oblastí. Táto introdukcia môže byť spôsobená jednak prirodzenou migráciou zvierat, alebo v dôsledku činnosti človeka. Prevažná väčšina parazitov patrí k druhom, ktoré sú lokalizované vo vnútri hostiteľského organizmu (tzv. endoparazity), a tak sa pri nedostatočných preventívnych a karanténnych opatreniach môžu nové druhy parazitov nepozorovane a bez vedomia človeka dostať na územie Slovenska. Vplyvom klimatických zmien dochádza k šíreniu ektoparazitov (kliešťov a komárov) a nimi prenášaných pôvodcov ochorení do nových geografických oblastí alebo biotopov. Bol napríklad zistený posun hornej hranice výskytu kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus), ktorý sa vyskytuje už aj vo vyšších nadmorských výškach. Skorší výskyt kliešťov na vegetácii počas roka súvisí s čoraz častejšie sa opakujúcou miernou zimou a pomerne dlhotrvajúcim horúcim letom. Okrem toho k nám prenikajú nové druhy kliešťov (napr. rod Rhipicephalus), ktoré sa na územie Slovenska šíria z mediteránnych oblastí. Podobnú


Parazity boli odjakživa súčasťou ľudského organizmu

RNDr. Ivica Hromadová, DrSc. Riaditeľka Parazitologického ústavu SAV a vedúca Laboratória populačnej genetiky. Venuje sa molekulárnej taxonómii a populačnej genetike veterinárne a medicínsky významných mnohobunkových

tendenciu môžeme pozorovať u komárov a nimi prenášaných vírusov. Spolu s introdukciou vektorov bol na Slovensku zaznamenaný aj výskyt nepôvodných parazitov, ktoré tieto vektory prenášajú. Na našom území napríklad neustále narastá prevalencia komármi prenášaných okrúhlych červov Dirofilaria repens a Dirofilaria immitis, ktorých špecifickými hostiteľmi sú psy. Vzhľadom na zoonózny charakter dirofilárií a úzky kontakt ich hostiteľských druhov s človekom treba dbať predovšetkým na prevenciu, včasnú diagnostiku a adekvátne nastavenú terapiu, ktoré môžu výraznou mierou spomaliť šírenie týchto parazitov. „Asi za 50 rokov budú lekári predpisovať parazity pacientom vo forme liekov a liečiť nimi,“ predpovedá český parazitológ Július Lukeš. Mávajú parazity i priaznivý vplyv na naše zdravie? Helmintoterapia, čiže terapia, pri ktorej sa pacient vedome a cielene nakazí nejakým druhom parazitického červa (helminta), vychádza z predpokladu, že z hľadiska evolúcie človeka boli parazity častou súčasťou ľudského organizmu. Hovoríme o tzv. koevolúcii, teda paralelnej evolúcii parazita a jeho hostiteľa, v tomto prípade človeka. Imunitný systém človeka bol po desiatky

tisíce rokov naprogramovaný tak, aby bojoval proti pôvodcom parazitárnych ochorení. S pribúdajúcimi poznatkami o parazitoch dochádzalo postupne k zavedeniu hygienických a epidemiologických opatrení, ktoré viedli k výraznej redukcii parazitárnych nákaz obyvateľov vyspelých krajín, u ktorých sa ale v súčasnosti vo väčšej miere vyskytujú rôzne druhy alergií a autoimunitných ochorení. Existujú experimentálne štúdie, ktoré sa snažia preukázať pozitívny účinok črevnej parazitárnej infekcie u pacientov trpiacich napríklad zápalovými ochoreniami čreva, ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou. Zjednodušene povedané, princípom týchto štúdií je „odvrátiť pozornosť“ imunitného systému od vlastných buniek v sliznici čreva a „zamerať jeho pozornosť“ na boj proti parazitárnej nákaze. Tú možno vyvolať podávaním vajíčok alebo lariev parazitov, ktoré sa však musia v laboratórnych podmienkach špeciálne pripraviť a z ktorých sa v čreve pacienta vyvinú dospelé červy (napríklad rôzne druhy škrkaviek alebo pásomníc). Helmintoterapia v súčasnosti ešte nie je klinicky schválenou formou terapie. Aj keď jej princíp vyznieva pomerne jednoducho a logicky, treba vziať do úvahy viacero rizikových faktorov, ktoré môžu parazitárnu nákazu sprevádzať (anémia,

parazitov, so zameraním na invázne druhy. Počas svojej kariéry získala štipendiá a absolvovala pobyty na zahraničných vedeckých pracoviskách v Českej republike, Nemecku, v Taliansku, Škótsku a tiež dvojročný postdoktorandský pobyt v Belgicku zameraný na štúdium enzýmov energetického metabolizmu parazitického jednobunkovca Trypanosoma brucei, pôvodcu spavej choroby. Ďalšie informácie o inštitúcii nájdete na: pau.saske.sk/svk

Unilabs Slovensko

27


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

gastrointestinálne ťažkosti, mechanické poškodenie čreva atď.).

„V procese evolúcie si patogény vyvinuli mnohé stratégie, ktoré sú nevyhnutné pre ich šírenie v prostredí a prežívanie v hostiteľskom organizme. Vyvinuli si mechanizmy maskovania, v dôsledku ktorých ich imunitný systém hostiteľa nerozpozná.“

28

inVitro

Cudzie bunky sa nachádzajú najmä v našom tráviacom trakte, avšak parazity osídľujú aj ústa, nos či kožu. Ako sme na tom teda reálne s osídlením parazitmi v tele? Musím zdôrazniť, že je podstatný rozdiel medzi vírusmi, baktériami a parazitmi. Nie som mikrobiológ, preto mi neprislúcha odborne sa vyjadrovať k mikroorganizmom a baktériám. Vaša otázka sa týka predovšetkým mikroorganizmov, ktoré môžu byť patogénmi a spôsobovať ochorenia, ale zároveň v tejto skupine organizmov poznáme aj druhy, ktoré sú pre organizmus prospešné, ako napríklad probiotické baktérie v čreve človeka. V našich zemepisných šírkach drvivá väčšina obyvateľstva parazity nemá. Vyššiu prevalenciu niektorých parazitárnych ochorení možno pozorovať u skupín ľudí žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom, prevažne s absenciou kanalizácie, tečúcej vody a bez základných hygienických návykov. Častými parazitmi tejto skupiny obyvateľstva sú okrúhle červy (Nematoda), napríklad škrkavka detská (Ascaris lumbricoides), mrľa ľudská (Enterobius vermicularis), tenkohlavec (Trichuris trichiura) alebo jednobunkové parazity rodu Giardia. S cirkuláciou parazitických červov (mrle alebo škrkavky) v prostredí sa môžu stretnúť aj rodičia malých detí, predovšetkým v predškolských zariadeniach. Sezónne sa veľa ľudí stretne najmä s kliešťami a komármi. Špeciálnu skupinu predstavujú importované parazitárne nákazy, ako napríklad malária alebo schistozomóza, ktoré si človek prinesie ako nechcený suvenír z dovolenky – prevažne z tropických alebo subtropických oblastí. U zdravého človeka sa parazity bežne nevyskytujú a nepredstavujú ani bežnú súčasť „mikroflóry“ čreva alebo iných orgánov. Ak sa u človeka potvrdí parazitárne ochorenie, je nevyhnutné pristúpiť k jeho liečbe.

Čo je z vášho pohľadu najnáročnejšie pri skúmaní príčiny, priebehu, životného cyklu a spôsobu prenosu chorôb alebo parazitov? Parazitológia je komplexná veda a je veľký rozdiel v tom, či sa zaoberáte jednobunkovými, alebo mnohobunkovými parazitmi, prípadne či študujete vektory a nimi prenášané patogény. Nič zo súčasných poznatkov o životných cykloch a hostiteľoch parazitov, o spôsoboch nákazy, o prejavoch a liečbe parazitárnych ochorení by sme dnes nevedeli, keby sa niekoľko storočí dozadu vedci nezačali o tieto organizmy zaujímať. Ako už bolo spomenuté, častokrát je parazit ukrytý v tele hostiteľa, čo samozrejme komplikuje jeho pozorovanie alebo detekciu. Mnohé parazity majú zložité životné cykly, v ktorých sa vystriedajú rôzne druhy bezstavovcov aj stavovcov v úlohe medzihostiteľov a definitívnych hostiteľov. Pre každú fázu životného cyklu parazita sú charakteristické morfologicky rôznorodé štádiá, od vajíčok cez nepohlavne sa rozmnožujúce larválne štádiá až po pohlavne sa rozmnožujúce dospelce. Je obdivuhodné, ako vedci minulých storočí skúmali tieto organizmy a prichádzali na nové poznatky, pričom ich technické možnosti boli veľmi obmedzené. Vďaka týmto vedcom a ich objavom máme v súčasnosti obrovskú základňu poznatkov o životných cykloch a spôsobe šírenia parazitov. Samozrejme, neustále nachádzame nové druhy parazitov, avšak s dnešnými znalosťami a metodologickými možnosťami už nie je také náročné odhaliť ich a opísať. Ako sa za posledné roky zmenil výskum v mikrobiológii a parazitológii z technického i kvalitatívneho hľadiska? Technologický vývoj posledných desaťročí prenikol do všetkých vedných oblastí, parazitológiu nevynímajúc. Viacero zložitých vedeckých otázok, týkajúcich sa metabolizmu parazitov, ich rezistencie na antihelmintiká alebo mo-


Parazity boli odjakživa súčasťou ľudského organizmu

U zdravého človeka sa parazity bežne nevyskytujú a nepredstavujú ani bežnú súčasť „mikroflóry“ čreva alebo iných orgánov.

„Podľa niektorých štúdií vedie toxoplazmóza u ľudí k menšej obozretnosti a k výberu riskantnejších aktivít a činností – dokonca aj k výberu riskantnejšieho povolania.“

dulácie imunitnej odpovede u hostiteľa, je dnes možné študovať do veľkej hĺbky vďaka genomickým a proteomickým analýzam. Štruktúra vybraných génov a oblastí DNA dáva odpovede na mnohé otázky týkajúce sa hostiteľsko-parazitických vzťahov, presnej diagnostiky parazitov a dizajnu nových liečiv. Sekvenátory novej generácie, ktoré je dnes pomerne jednoduché využiť v rámci ponúkaných komerčných služieb mnohých laboratórií, umožňujú analyzovať celé genómy medicínsky a veterinárne významných druhov parazitov za pomerne krátky čas. Veľkým prínosom je i dokonalejšia mikroskopická technika (napríklad skenovací elektrónový mikroskop či konfokálny mikroskop a podobne), vďaka ktorej je možná detailná vizualizácia povrchových aj vnútorných štruktúr parazitov. Ako poznáme, že sme hostiteľmi parazita? Existujú v našej populácii ľudia, ktorí vôbec netušia, že sú napadnutí parazitmi? Akou formou prebieha následné testovanie výskytu parazitov v tele človeka? Tu opäť zohráva úlohu to, o aký druh parazita ide. V prípade črevných parazitov, či už červov, alebo jednobunkových parazitov, sú signálmi ochorenia gastrointestinálne problémy, strata hmotnosti, bolesti brucha, hnačky alebo zápchy a podobne. Diagnostika býva pomerne jednoduchá a pozostáva z mikroskopického vyšetrenia stolice, pri ktorom sa zistí prítomnosť vajíčok parazitických červov alebo cýst parazitických jednobunkovcov. Niektoré druhy parazitov (napr. Dirofilaria) sa vyskytujú v podkoží alebo spojivkovom vaku oka, vtedy je nutné odborné odstránenie parazita a jeho diagnostika sa následne potvrdí morfologicky a molekulárne pomocou analýzy DNA. Prítomnosť krvných parazitov sa zistí v krvných náteroch mikroskopicky. O čosi zložitejšia je diagnostika tkanivových parazitov lokalizovaných povezdme v pečeni, pľúcach, mozgu či vo svaloch. Pacienta väčšinou pri-

vedú k lekárovi ťažkosti, ktoré nemusia okamžite naznačiť, že ide o parazitárne ochorenie. Zobrazovacími technikami (USG, CT, MRI) sa v takýchto prípadoch odhalí v tkanive cystický alebo iný útvar, po biopsii ktorého je možné druhovo-špecifickými PCR metódami detegovať presný druh parazita. Dôležitým vyšetrením je aj detekcia protilátok, pri ktorej ale treba rozlíšiť aktuálne prebiehajúcu infekciu od pretrvávania protilátok po prekonaní ochorenia. Interpretácia výsledku sérologického vyšetrenia musí korelovať s klinickým nálezom a s výsledkami ďalších vyšetrení. Parazity sú pôvodcami parazitárnych ochorení a ako každé ochorenie, tak aj parazitárne sa skôr alebo neskôr u človeka prejaví. Je len veľmi málo parazitárnych nákaz bez dlhodobých symptómov. Patrí k nim chronická (latentná) toxoplazmóza, ktorá sa u pacientov s dostatočnou imunitou nemusí prejaviť vôbec. Akým spôsobom parazity rozlišujú hostiteľské prostredie? Endoparazity, ktoré parazitujú vo vnútri hostiteľského organizmu, preferujú určité orgány alebo tkanivá, hovoríme tomu topická alebo orgánová špecifickosť. Orgán či tkanivo, ktoré sú miestom najčastejšieho výskytu parazita, sa nazývajú predilekčné miesta. Všetky vývinové štádiá parazitov sa museli v priebehu evolúcie morfologicky aj fyziologicky adaptovať na prostredie hostiteľského organizmu, ktoré im mohlo poskytnúť podmienky na prežitie a rozmnožovanie. Významnú úlohu pritom zohrávajú receptory a biochemické parametre prostredia hostiteľa. Ide o veľmi komplexné interakcie na molekulárnej úrovni na rozhraní patogén-hostiteľ, respektíve vektor-patogén-hostiteľ. V procese evolúcie si patogény vyvinuli mnohé stratégie, ktoré sú nevyhnutné pre ich šírenie v prostredí a prežívanie v hostiteľskom organizme. Vyvinuli si mechanizmy maskovania, v dôsledku ktorých ich imunitný systém hostiteľa nerozpozná. Napríklad klieš-

Unilabs Slovensko

29


P RO G R ES Í V N E Z D R AVOT N Í CT VO

ťami prenášané borélie sa po vniknutí do tela hostiteľa zdržiavajú v krvi len krátko, pomnožia sa a následne migrujú do ďalších orgánov, kde môžu dlhú dobu perzistovať a spôsobovať chronické formy ochorenia. Borélie pritom využívajú vo svoj prospech množstvo stratégií a komplexný systém vzájomných interakcií ako „prekabátiť“ imunitný systém hostiteľa. Je známe, že niektoré parazity ovplyvňujú aj psychiku a správanie človeka. Ako je to možné? Niektoré zahraničné vedecké tímy sa zaoberajú vplyvom jednobunkového parazita Toxoplasma gondii na správanie človeka. Existujú štúdie, ktoré sa snažia preukázať vplyv toxoplazmózy na správanie človeka, pričom vychádzajú z toho, že parazit môže byť lokalizovaný v mozgu. Pri modeli mačka (definitívny hostiteľ) – myš (medzihostiteľ) sa predpokladá, že toxoplazmóza myší má za následok ich menej obozretné správanie, ktoré vedie v konečnom dôsledku k tomu, že sa nakazené myši stanú ľahšou korisťou pre mačku. Podľa niektorých štúdií vedie toxoplazmóza u ľudí k menšej obozretnosti a k výberu riskantnejších aktivít a činností – dokonca aj k výberu riskantnejšieho povolania. Uvádza sa, že ľudia pozitívni na toxoplazmózu sú okrem iného častejšie účastníkmi dopravných nehôd. Hypotéza manipulácie správania človeka pri nákaze toxoplazmózou sa vysvetľuje modifikáciou niektorých neurónových dráh v mozgu parazitom. Aký veľký majú parazity vplyv na ľudskú populáciu? Záleží to od geografickej oblasti a stupňa rozvoja danej krajiny. Vo všeobecnosti sa vo vyspelých krajinách parazitárne ochorenia vyskytujú iba v malej miere a z hľadiska zdravia populácie nepredstavujú závažné riziko. Prispievajú k tomu dostupné poznatky o výskyte parazitov, o spôsobe ich diagnostiky i liečby a dodržiavanie preventívnych opatrení (umývanie rúk,

30

inVitro

ovocia a zeleniny, konzumácia tepelne upravených jedál). V rozvojových krajinách – prevažne v tropických a subtropických oblastiach – je ale situácia podstatne iná. Mnoho druhov parazitov sa vyskytuje a cirkuluje práve v týchto oblastiach, keďže im vyhovujú vyššie priemerné teploty vonkajšieho prostredia. Ďalším rizikovým faktorom je nedostatočná osveta, hygienické štandardy a zdravotná starostlivosť. Dôsledkom toho býva pretrvávajúca cirkulácia pôvodcov parazitárnych ochorení v prostredí i vysoký počet ľudí trpiacich na danú parazitárnu infekciu. Spomedzi mnohých možno spomenúť maláriu, ktorú spôsobuje jednobunkový parazit zvaný Plasmodium malariae prenášaný komármi. Podľa informácii CDC (Centers for Disease Control and Prevention) bolo v roku 2020 v Afrike nakazených maláriou 241 miliónov ľudí a 627 000 ľudí tomuto ochoreniu podľahlo. Veterinárna parazitológia je taktiež oblasťou, ktorej sa v Parazitologickom ústave SAV aktívne venujete. Môžete sa podeliť o niektoré zo svojich zaujímavých pozorovaní o infekciách zvierat, ktoré iba zriedkavo napádajú ľudí? Jedným z príkladov veterinárne významného parazita, ktorý sa objavuje u ľudí iba ojedinele, je motolica pečeňová (Fasciola hepatica), ktorá sa vyskytuje v žlčovodoch domácich (ovce, kozy, hovädzí dobytok) alebo voľne žijúcich prežúvavcov (jelene). Medzihostiteľmi tejto motolice sú vodné ulitníky, z ktorých sa uvoľňujú larválne štádiá parazita do vody. Larvy prichytené na rastlinných a trávnatých porastoch v blízkosti jazier alebo riek bývajú zdrojom nákazy pre pasúce sa prežúvavce. Bežne sa Fasciola hepatica u ľudí nevyskytuje. Výnimkou sú obyvatelia istej oblasti v južnej Amerike, ktorí rastliny z okolia vodných tokov zbierajú a používajú ako prísadu do šalátu. Ak sú rastliny infikované larvami motolice pečeňovej, môže sa človek ako nešpecifický a zriedkavý

„Niektoré experimentálne štúdie sa snažia preukázať pozitívny účinok črevnej parazitárnej infekcie u pacientov trpiacich napríklad zápalovými ochoreniami čreva, ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou.“


Parazity boli odjakživa súčasťou ľudského organizmu

hostiteľ týmto parazitom nakaziť. Zdrojom nákazy môže byť aj pitie vody kontaminovanej larvami, prípadne jej využívanie na umývanie ovocia a zeleniny či na zavlažovanie polí. Dokážeme tepelnou úpravou živočíšnych produktov zahubiť všetky parazity? Potravinami prenášané parazitárne nákazy, tzv. food-borne parasitoses sa prenášajú predovšetkým konzumáciou surových, respektíve tepelne nedostatočne upravených potravín, predovšetkým mäsa a rýb, kde môžu byť prítomné infekčné štádiá parazitov. Áno, tepelnou úpravou, hlavne varom, dochádza k denaturácii proteínov a nukleových kyselín, k rozrušeniu obalov zárodočných štádií parazitov, a teda k ich inaktivácii. Rovnaký efekt má aj hlboké mrazenie potravín. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť ochorenie zvané anisakióza, ktoré vyvoláva sleďový červ Anisakis simplex. Živé larvy parazita sa môžu dostať do organizmu človeka konzumáciou surových alebo tepelne nedostatočne upravených rýb. V zamrazených či tepelne spracovaných rybách a rybacích výrobkoch nie sú parazity rodu Anisakis životaschopné ani infekčné, nemôžu byť teda zdrojom parazitárnej nákazy pre človeka. Aj napriek tomu vedia byť pre zdravie človeka nebezpečné, pretože po konzumácii mŕtvych lariev môže dôjsť u niektorých ľudí k alergickým reakciám. Špecifické bielkoviny – vyskytujúce sa v týchto parazitoch – môžu pôsobiť ako silné alergény a spôsobovať gastroenteritídu, reumatologické i dermatologické symptómy. Ako sa súčasná situácia vo svete premieta do vašich výskumov? Veľká časť práce parazitológa sa odohráva v teréne, hlavne od jari do neskorej jesene, keď sa realizujú zbery parazitologického materiálu. Parazity na výskum musíme získať vo vonkajšom prostredí, zberom kliešťov, odoberaním vzoriek pôdy, piesku, vzoriek trusu,

pitvou voľne žijúcich zvierat (ryby, hlodavce), odoberaním biologického materiálu (krv, trus, sliny) hospodárskych alebo spoločenských zvierat. Terénne práce pandémia neovplyvnila, pretože sa poväčšine odohrávajú vo vonkajšom prostredí a vedeckí pracovníci, ktorí sú zvyknutí pracovať s infekčným materiálom, nemali problém dodržiavať navyše aj pandemické opatrenia. Pandémia však výrazne ovplyvnila zahraničné služobné cesty zamerané na medzinárodné konferencie, zber materiálu v zahraničí, ale aj stáže na zahraničných pracoviskách.

vedci by sa mali čím skôr oboznámiť s prácou v tíme a zvládnuť spoluprácu pod vedením skúsenejších kolegov. Zároveň by sa mali učiť, ako viesť mladších kolegov a študentov v snahe zasvätiť ich do vedeckej práce. Výskum musí mladého vedca baviť. Zároveň si musí vážiť akademickú slobodu a možnosť venovať sa profesionálne tomu, čo je pre mnohých koníčkom.

Ako by zneli vaše návrhy a rady pre mladých vedcov, ktorí sa venujú práve parazitológii? Mladí vedci by mali skúsiť prácu na zahraničnom pracovisku – je to skúsenosť, ktorú nič nenahradí. Získajú veľa nových skúseností a poznatkov o fungovaní zahraničných výskumných tímov. Určite by som im poradila, aby sa naučili čo najširšie spektrum zručností a vedomostí, od práce v teréne a zberu biologického materiálu cez rôzne laboratórne techniky až po vyhodnotenie a publikovanie výsledkov. Nemali by sa báť ani štatistiky, ktorá je pre mnohých biológov „kameňom úrazu“, ale bez ktorej nie je možné správne interpretovať výsledky. Mladí

Unilabs Slovensko

31


A KT UÁ L N E

Kto sa neodčerví, umrie?

Autor: Jana Klimanová Foto: Archív K. F.

Keď sa povie parazit, väčšina nás, smrteľníkov, si nevybaví nič pekné. No sú medzi nami aj takí, čo majú z parazitov neodôvodnený strach. A potom tiež takí, ktorí z tohto strachu ťažia. ,,Parazitofóbia je sofistikovaný biznis, na ktorý sú prikrátki aj skutoční odborníci – parazitológovia,” hovorí RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., prednosta Ústavu mikrobiológie Fakultnej nemocnice v Plzni.

32

inVitro


Kto sa neodčerví, umrie?

Unilabs Slovensko

33


A KT UÁ L N E

Pre bežného človeka nie je na parazitoch nič zaujímavé, väčšinou len to, že môžu škodiť organizmu. Ako parazitológa ma fascinuje spôsob ich života. To, ako sa dokážu prispôsobiť podmienkam a dokonca oklamať telo hostiteľa, ktorý sa, samozrejme, voči ich prítomnosti bráni. Okolo parazitov sa šíri mnoho dezinformácií. Napriek tomu, že žijeme v miernych klimatických podmienkach, naši občania sú mylne informovaní o tom, aké množstvo parazitov tu máme alebo koľko ľudí ročne umiera na parazitárne nákazy. Ide to tak ďaleko, že pod článkom v časopise, ktorý na záver ponúka „účinné“ antiparazitikum, je podpísaný MUDr. XY. Samozrejme, neexistujúci. Podľa šarlatánov šíriacich tieto informácie má každý človek v sebe parazity, ktoré môžu za všetky naše ochorenia. Avšak oveľa väčším rizikom je ponuka rôznych vyšetrení a antiparazitárnej liečby na internete. S argumentáciou, že naše zdravotníctvo – a teda tradičná medicína – nevie diagnostikovať a rozlišovať parazity. Je to veľké klamstvo, ktoré nemôžeme nechať bez povšimnutia. Takíto „odborníci“ ponúkajú ľuďom placebo alebo prípravky, ktoré nemajú žiaden antiparazitárny účinok. Kto sa podľa nich nedetoxikuje, v krátkom čase umrie… V krajnom prípade ľudia dlhodobo a nekontrolovane užívajú skutočné antiparazitiká, ktoré organizmus zaťažujú a pri ich nadmernom užívaní môže dochádzať k poškodeniu rôznych orgánov, predovšetkým pečene. Pre človeka vzdelaného v mikrobiológii nie je problém diagnostikovať parazitické infekcie a pre infektológa nie je problém indikovať adekvátnu terapiu. Kto sa bojí parazitov? Veľkú skupinu ľudí, ktorí sa chcú zbaviť parazitov na vlastnú päsť, tvoria hypochondri. Keďže klasická medicína tvrdí, že im nič nie je, po odhalení parazitov, napríklad frekvenčnou analýzou, sú spokojní, že majú konečne diagnózu. Napokon niekto predsa len pomenoval

34

inVitro

ich problém. Sú medzi nami aj takí, ktorí závidia svojim psom a mačkám, že ich veterinár dvakrát ročne odčervuje. Keď sa môžu psy, prečo sa nemôžu aj oni? Stále viac však pribúda ľudí, ktorí majú skutočné zdravotné problémy, nič si nenahovárajú, ale medicína im – žiaľ – nie vždy dokáže pomôcť a nedáva im jasné odpovede na príčinu ich ťažkostí. Sú to pacienti s alergiami, psychickými problémami, ale aj s onkologickými ochoreniami. Žiaľ, v ich prípade to môže odviesť pozornosť od skutočnej príčiny problémov a liečby, ich zdravotný problém sa môže ešte zhoršiť v dôsledku zaťaženia organizmu antiparazitikami. Našou satisfakciou je, že k nám prichádzajú ľudia s výsledkami od týchto šarlatánov. S pomerne dlhým zoznamom parazitov, ale aj vírusov či baktérií, ktoré sa u nás ani nevyskytujú alebo sa v celom svete vyskytli len ojedinele. Ak by to všetko mal jeden človek v sebe, je niekoľkokrát mŕtvy. Našťastie, títo ľudia chcú s nami diskutovať. Niektorí sa nechajú presvedčiť, iní prídu skôr s posmeškom a vravia – pozrite sa, vy ste hovorili, že mi nič nie je a tu mám dôkaz o tom, že ste nemali pravdu. Za všetkým musíme, samozrejme, hľadať finančný profit. Neliečia, ale pomáhajú Ako je možné, že v našej spoločnosti, v 21. storočí, majú šarlatáni priestor na podnikanie? Ako to, že im to legislatíva povoľuje? Mal som možnosť hovoriť s autormi takýchto výsledkov. Argumentovali tým, že to nie sú výsledky, že oni laboratórne nediagnostikujú, ale testujú. Ich výsledok je platný len s istou pravdepodobnosťou. Majú svoju rétoriku, ktorá je postavená tak, aby ich podnikanie nebolo právne napadnuteľné. Človek k nim ide dobrovoľne, nediagnostikujú, ale testujú pravdepodobnosť. Nakoniec ani neliečia, len pomáhajú. Je to biznis založený na strachu ľudí. Biorezonančné prístroje na diagnostiku baktérií, vírusov, parazitov, plesní a kvasiniek, ich ničenie plazmovým generá-

Dlhodobé a nekontrolované užívanie antiparazitík zaťažuje organizmus a pri ich nadmernom užívaní môže dochádzať k poškodeniu rôznych orgánov, predovšetkým pečene.


Kto sa neodčerví, umrie?

torom… Aj takúto ponuku si vygúglite, ak vás zaujíma diagnostika a liečba parazitov. Jedna z obľúbených metód, frekvenčná analýza, je postavená na základnom nezmysle, že DNA – nositeľka genetickej informácie každého organizmu – vysiela špecifické signály. Podľa toho aj meňavky, mrle či pásomnice vysielajú nejaké signály. Nie je to pravda. Prístroje, ktoré používajú, sú pomerne jednoduché, nevedia takmer nič, ale sú prepojené s počítačom, ktorý, ako „koleso šťastia“ vygeneruje skupinu parazitov alebo dokonca konkrétne diagnózy. Tak sa môže stať, že šesťdesiatročná pani má v zozname ochorení aj prostatitídu… Tieto prístroje vraj dokonca liečia. Samozrejme, človeka treba postrašiť, čo všetko parazity môžu spôsobiť a potom sa už len začne s terapiou za patričný obnos od tristo až do sedemsto eur. „To vám nebolo zle?“ opýtal som sa, keď mi jeden pacient ukázali koktejl, ktorý po takejto analýze dobrovoľne užíval. A dostal som odpoveď: „No bolo mi zle, pán doktor, ale tak moje telo bojovalo s parazitmi.“ V alternatívnej medicíne sa už dlho používa preparát MMS (Master Mineral Solution), majstrovský minerálny roztok. Autorom roztoku, ktorý bol pôvodne určený proti malárii a vírusu HIV, je Američan Jim Humble. Je to vlastne dezinfekcia na báze chlóru, riedené „SAVO“. Pre človeka nič prospešné. Určite to nefunguje proti HIV a nezaberá na plasmodium, ktoré spôsobuje maláriu. V alternatívnej medicíne ľudia riedené roztoky nielen pijú, ale sa v nich aj kúpu. Ak by sa urobila nejaká chyba v ich riedení, môže vzniknúť problém. Ďalším obľúbeným produktom z tejto kategórie sú Jonášove kvapky, ktoré sa tiež používajú ako doplnok k domácej antiparazitárnej liečbe. Naši predkovia používali na vyháňanie parazitov rôzne prírodné prostriedky. Neviem o žiadnej veľkej štúdii, úplne by som to však nezavrhoval. Cesnak či palina človeku neublížia a je možné, že

RNDr. Fajfrlík Karel, Ph.D.

parazitovi chutiť nebudú. Podpísať sa pod zaručené fungovanie nemôžem, ale je to možná cesta.

Prednosta Ústavu mikrobiológie Fakultnej nemocnice v Plzni sa narodil 8. augusta 1963 v Českej republike, v Plzni. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Prahe, odbor systematická biológia. Od roku 1987 pracuje v oblasti mikrobiologickej diagnostiky. Najskôr v Krajskej hygienickej stanici, od roku 1997 vo Fakultnej nemocnici v Plzni. Od toho istého roku pôsobí aj ako prednosta Ústavu mikrobiologie LF a FN v Plzni. Je ženatý, s rodinou žije v Plzni.

Parazity – ohrozený druh? Na rozdiel od Slovenska sa v Českej republike vedie pomerne podrobná štatistika výskytu infekčných ochorení, medzi ktoré patria aj parazitárne nákazy. Za posledných tridsať rokov, čo som v odbore, pozorujeme markantný pokles výskytu parazitov. Zlepšením hygienických podmienok obyvateľstva sa prerušil vývojový cyklus črevných parazitov. Časy, keď sa septiky vyvážali do

Unilabs Slovensko

35


A KT UÁ L N E

Plasmodium falciparum (pôvodca tropickej malárie) v erytrocytoch v preparáte „hrubá kvapka“

Plasmodium falciparum v preparáte „krvný (tenký) rozter“

polí alebo sa používali suché toalety, ktorých obsah sa dával do kompostu, sú minulosťou. Zlepšuje sa diagnostika, kontroly mäsa na výskyt parazitov. Vo svete je situácia iná. V trópoch a subtrópoch je výskyt parazitov stále vysoký a sú príčinou veľkého množstva úmrtí, ale zatiaľ čo pred desiatimi rokmi na maláriu zomieralo ročne milión ľudí, dnes je to necelá polovica.

chodu z matky na plod je veľké vtedy, ak sa žena nakazí toxoplazmózou prvý raz v tehotenstve. Slovensko je jednou z piatich krajín Európy, kde sa robí povinný sérologický skríning tehotných žien na protilátky proti Toxoplasma gondii. Na tento parazit sa testujú aj pacienti s transplantovaným srdcom, ktorým sa do organizmu môže dostať práve pri transplantácii.

Na území Českej republiky diagnostikujeme najviac prípadov svrabu, ktorý spôsobuje zákožka svrabová (za posledných desať rokov tri- až štyritisíc prípadov ročne), pásomnica sa vyskytuje v počte do desať prípadov za rok, škrkaviek máme tridsať až štyridsať prípadov ročne. Hovoríme o počte na desať miliónov obyvateľov. Aj záchyt mrle, detského parazitu, sa dnes pohybuje v stovkách prípadov, nie v tisíckach, ako to bolo v minulosti.

Pred parazitom, ktorého nositeľom sú mačky, sa však dá pomerne dobre chrániť. Treba dôsledne dodržiavať hygienu, aby sa žena nenakazila oocystou, ktorá sa dostáva z mačky trusom a môže kontaminovať zeleninu. Pri práci v záhrade treba používať rukavice, dôkladne si umývať ruky, zeleninu a kuchynské náradie. Druhým spôsobom nákazy toxoplazmózou je konzumácia nedostatočne tepelne upraveného mäsa. To isté platí v prípade pásomnice a ďalšieho parazita, ktorým je svalovec stočený. Kto má strach z parazitov, stačí, že sa informuje, ako sa v našich zemepisných podmienkach prenáša a akou hygienou a potravinovými zvyklosťami sa dá pred nimi chrániť.

Okrem mrlí, ktoré sú stále diagnostikované v detských kolektívoch na území Slovenska, výskyt škrkaviek, tenkohlavcov a pásomníc (kedysi bežných parazitov na našom území) klesá. Ešte v roku 1998 sme mali sto prípadov škrkaviek ročne len v senickom okrese. Teraz ich máme v Bratislave dvadsať. Toxoplazmóza – strašiak tehotných žien Toxoplazmóza by mala byť strašiakom len tých tehotných žien, ktoré sa do gravidity nestačili premoriť. Riziko pre-

36

inVitro

Aj informácie o akantamébach, ktoré spôsobujú nositeľom kontaktných šošoviek keratitídu – zápal rohovky, sa už stávajú minulosťou. Kontaminácia roztoku, kde sa šošovky ukladajú, sa dnes minimalizuje. A táto nákaza sa objavuje len výnimočne.

Giardia intestinalis – cysty v s stolici

Sú medzi nami aj takí, ktorí závidia svojim psom a mačkám, že ich veterinár dvakrát ročne odčervuje.


Kto sa neodčerví, umrie?

Importované potvorky Vďaka možnosti cestovania po otvorení hraníc po roku 1989 hrozilo väčšie riziko dovozu parazitov, ktoré sa u nás predtým nevyskytovali. Ich nárast sme pozorovali v deväťdesiatych rokoch, keď ľudia cestovali bez akejkoľvek antimalarickej profylaxie a bez poučenia. V spojení s pásomnicou líščou, ktorú údajne vo väčšom počte na naše územie priniesli líšky z alpských oblastí, straší ľudí prívlastok smrteľná. Cystické štádium, ktoré sa vyvíja v tele človeka, ho síce môže zabiť, ale treba povedať aj B a to, že posledný smrteľný prípad bol diagnostikovaný u ženy z Klatovska v roku 1978. Ak sa totiž človek pásomnicou líščou infikuje, väčšinou sa novotvar včas odhalí vhodnou zobrazovacou metódou a prípad sa dá riešiť. Najpozoruhodnejšími parazitmi v mojej praxi boli práve importované druhy. Patrí k nim záchyt plasmódií, pôvodcov malárie, tri prípady nákazy mušou larvou z Južnej Ameriky. V laboratóriu sme mali tiež blchu piesočnú z trópov, ktorá parazituje v podkoží. Riziko importu niektorých parazitóz zo zahraničia, samozrejme, existuje. Sú to skutočne zaujímavé prípady, ale ojedinelé, ktoré musíme vedieť diagnostikovať.

Sme rôzni, každý má obranyschopnosť organizmu na inej úrovni, niekto slabšiu, iný silnejšiu. Veľkú rolu pri infekcii hrá aj psychické rozpoloženie človeka. V poslednom čase sa veľa diskutuje o tom, či môžu byť parazity užitočné pri liečbe niektorých ochorení. Veľký propagátor liečebného použitia parazitov je profesor Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra Akadémie vied Českej republiky, ktorý sa nechal dobrovoľne nakaziť pásomnicou a žil s ňou niekoľko rokov. Podľa jeho slov – fakt, že sme takmer vykynožili parazity, je nám vlastne na škodu. Ľudský organizmus istú dávku alebo druhovú diverzitu parazitov potrebuje, lebo pozitívne ovplyvňujú jeho imunitný systém. Podľa týchto teórií je neexistencia niektorých parazitov a parazitárnych nákaz príčinou civilizačných chorôb, autoimunitných ochorení. Jednou zo základných úloh parazitov v našom organizme je totiž stimulácia imunitného systému. V štádiu výskumu sú prípady pacientov s Crohnovou chorobou, ktorým sa po riadenom podaní parazitov do organizmu ich zdravotný stav zlepšil. Určite je to cesta, akou by sme sa mohli v budúcnosti uberať pri liečbe niektorých ochorení.

Za posledných 30 rokov pozorujeme markantný pokles výskytu parazitov. Vo svete je situácia iná – v trópoch a subtrópoch je výskyt parazitov stále vysoký a sú príčinou množstva úmrtí.

Pásomnica ako liek Čo spôsobí, že infekcia pomerne neškodným parazitom má u niektorých ľudí omnoho vážnejší priebeh než u väčšinovej populácie? Je to kvalita mechanizmu, ktorá ho má chrániť pred infekciami. Keď prenikne infekcia do organizmu, väčšinou hneď nastúpi imunitný systém. Záleží od toho, v akej kondícii človeka zachytí vstup infekčného činiteľa do organizmu. To je momentálna záležitosť. Okrem toho môže mať človek dlhodobé zdravotné problémy. Predtým sme to poznali pri chrípke, teraz to vidíme na koronavíruse – v jednej domácnosti ochorejú štyria členovia rodiny a jeden nie.

Unilabs Slovensko

37


B LO G

Chudák parazit

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

38

inVitro

Byť v prírode parazitom nie je ľahký údel. Nikto ho nemá rád, každý sa ho snaží zbaviť. Dokonca po ňom pomenovali aj ľudských jedincov, ktorí sa nepodieľajú na tvorbe spoločenských hodnôt, ale o to radšej ich konzumujú. Je to nespravodlivé, pretože tí ľudia to robia dobrovoľne, zatiaľ čo chudák parazit nemá voľbu – keď chce prežiť. A on chce. Kto by nechcel?


Chudák parazit

Bol skrátka tak stvorený, že nie je samostatnej existencie schopný. Potrebuje niekoho, kto ho bude živiť, kto sa o neho bude starať, kto mu poskytne jedlo a teplo. Možno by chcel aj trochu lásky, ale tej sa nedočká. Dobré slovo o ňom nik nestratí. Po slovensky ho nazývajú cudzopasník, teda niekto, kto sa pasie na cudzom, rozumej na našom, a to je neodpustiteľné. V podstate sú parazity, ktoré napadli človeka, z veľkej časti chudáci, čo si pomýlili cestu a zvolili nesprávneho hostiteľa. U zvierat sa môžu cítiť oveľa bezpečnejšie a majú tam pokoj k životu aj k rozmnožovaniu. Človek naproti tomu má diagnostické metódy, ktorými sa snaží nezvaného návštevníka odhaliť a potom aj vypudiť – vyrobil si na to všelijaké jedy, ktorým hovorí lieky a tie neznamenajú pre parazita nič dobré. Niežeby postihnutému človeku chutili – tieto lieky nie sú príliš populárne. Okrem ivermektínu, ktorý je všetkými čudnými existenciami, ktoré majú panický strach z injekčnej ihly, odporúčaný na zdolávanie koronavírusu. Aj koronavírus je parazit, ktorý bez človeka neprežije, ale na jeho zničenie ivermektínom je potrebná päťdesiatnásobná dávka, ktorú inakšie používame na vyhnanie svrabu z kože a takú dávku síce neprežije koronavírus, ale ani človek, ktorý sa iver-

mektínom „naštopká“. Otázka je, koho je v tomto prípade treba viac ľutovať, či toho otráveného človeka, alebo vírus, ktorý sa v tomto prípade pri voľbe hostiteľa naozaj pomýlil. Ale posudzovať myšlienkovú kapacitu hostiteľa prevyšuje schopnosti čínskeho vírusu. Prednedávnom som si na Facebooku prečítal príspevok, citujem: „Nezná niekto nejakého zverolekára, ktorý by mi predpísal ivermektín? Môjho otca odviezli s koronavírusom na intenzívku a hneď ho pripojili na ventilátor. Chvalabohu, nie je očkovaný, ale aj tak si oňho robím starosti.“ V takej chvíli si musím zas raz spomenúť na Alberta Einsteina, ktorý povedal, že sú len dve nekonečné veci na svete, vesmír a ľudská hlúposť. Pričom s tým vesmírom si nebol celkom istý. Ale to už sa opakujem. Život ale tiež. Ivermektín sa skutočne v humánnej medicíne používa, a síce na liečbu svrabu, kde zlyhala lokálna liečba, ale všetkého s mierou. Lepšie je sa poriadne umývať, aby sa tento chrobáčik, ktorý nemôže za to, že sa musí živiť keratínom z ľudskej kože, pretože jeho tráviaci trakt nič iné nestrávi, do vašej kože nedostal. Že spôsobuje neznesiteľné svrbenie, neteší určite ani jeho, pretože bez svrbenia by mal k svojej robote, prežitiu a rozmnožovaniu viac pokoja,

Na zničenie koronavírusu je potrebná 50-násobná dávka ivermektínu, ktorý inak používame na vyhnanie svrabu z kože a takú dávku síce neprežije koronavírus, ale ani človek.

Unilabs Slovensko

39


B LO G

ako keď sa postihnutý jedinec stále škriabe a potom sa možno aj natiera nejakými vodičkami predpísanými lekárom. Alebo v krajnom prípade začne prehĺtať Ivermektín. Potom si samozrejme scabies, ako sa ten chrobáčik volá, radšej zbalí kufor a také otrávené prostredie síce nerád, ale predsa radšej opustí. Hmyzu, ktorý rád využíva našu kožu a hlavne naše ochlpenie ako svoj životný priestor, je viac. Či už voš, ktorá si urobila negatívnu reklamu, keď prenášala škvrnitý týfus, blcha alebo švola (phtirus pubis), ktorá sa rada ukrýva v ochlpení pohlavia. Tá to má v súčasnosti veľmi ťažké. V dôsledku módy vyhoľovania pohlavného ochlpenia nemá pomaly kde žiť a vymiera. Vraj už patrí medzi ohrozené živočíšne druhy. Čo sa nedá povedať o plošticiach. Už ich názov ploštica posteľná napovedá, kde ľudí trápia. Ale vedia sa na spiaceho človeka spustiť dokonca aj z povaly. Keď ich môj syn priviezol z pobytu vo Francúzsku (Francúzi sú, čo sa týka hygieny, k parazitom veľmi tolerantní), spôsobil v rodine paniku. Keď sa vám taká ploštica dostane do bytu, už sa jej nezbavíte. Podarilo sa tomu zabrániť, vyzliekal sa ale na balkóne. A potom nasledovala dôkladná deratizácia všetkých jeho zvrškov. Najčastejšie nájdeme parazitov v črevách alebo všeobecne v tráviacom trakte. Cítia sa tam dobre, je tam teplo, tma, dosť jedla a pomerne dlho sa tam dá dobre ukryť, aby ich ľudia nenašli. Najmä v ázijských krajinách sú ľudia na svojich parazitov tak dobre adaptovaní, že s nimi nažívajú v mieri. Keď v komunistických časoch robili hygienici prieskum u vietnamských študentov alebo učňov, ktorí sa vo vtedajšom Československu vzdelávali, našli minimálne jedného červa prakticky u každého – u niektorých až štyri rôzne druhy. Nikto z tých mladých ľudí preto nebol chorý.

40

inVitro

Európania sú viac zhýčkaní a s červami si nerozumejú. Len prednedávnom sme prijali v priebehu dvoch dní dve dámy s akútnym zlyhaním obličiek. Boli obe vysušené, podvyživené a zrejme sa už dlhší čas neumývali. Nebývali spolu, dokonca ani v rovnakej dedine a nepoznali sa. Hovorí sa tomu zákon série. Chorobu, ktorú nevidíte roky, stretnete odrazu viackrát v najkratšom možnom časovom intervale. Aké bolo totiž prekvapenie, keď sme v ich stolici našli vajíčka askaríd, teda škrkavky detskej. Tá si napokon svoje meno „detská“ vôbec nezaslúži, obe dámy mali cez sedemdesiat rokov. Ale zaobchádzal už niekto s nejakým parazitom spravodlivo? Sú v tom len emócie, a to takmer výhradne negatívne. Askarídy sme vyhnali liekmi, zlyhanie obličiek vyliečili infúziami, obe dámy sme okúpali a poslali domov. Zisťovať, či tam na nich červíky čakali, už nebola naša úloha. Môj prvý kontakt so škrkavkou bol ale naozaj v detskom pionierskom tábore, keď jedno dievča pribehlo na ošetrovňu s očami navrch hlavy, že jej niečo lezie zo zadku. Kolega Smolka sa tam pozrel a objavil jednu škrkavku, ktorej sa z dajakého dôvodu v čreve toho dievčaťa nepáčilo a práve ho opúšťala. Kolega si natiahol gumenú rukavicu a proces

Keď v komunistických časoch robili hygienici prieskum u vietnamských študentov a učňov v Československu, našli u každého minimálne jedného červa, u niektorých až štyri rôzne druhy.


Chudák parazit

opúšťania tráviaceho traktu urýchlil. Tá potvorka mala takmer pol metra. Vyzerala hrozivo, ale nie je to nič oproti pásomnici. Tých je niekoľko druhov a dosahujú rozdielnej veľkosti. Pásomnica s nevinným menom „bezbranná“ dosahuje až dvanástich metrov – ako sa do čreva hostiteľa zmestí a či jej tam nie je tesno, bola pre mňa vždy záhada. V nemocnici v Spišskej Sobote – to bolo ešte pred mojím časom – bol zriadenec, ktorý pásomnice, ktoré sa podarilo z pacientov odstrániť, naťahoval na chodbe a meral ich dĺžku. Pokiaľ viem, cez desať metrov sa ale nedostal. Pásomnica široká (Diphyllobotrium latum), ktorou je možné sa nakaziť pri konzumácii infikovaných rýb, je o niečo menšia (zato širšia) a lezie nám ale na nervy, lebo jej veľmi chutí vitamín B12. A keď ho zje všetok, chýba potom jej hostiteľovi, človeku. A ten ochorie na chudokrvnosť. A potom musí pásomnica z čreva von, keď sa prezradí svojimi vajíčkami v stolici postihnutého. Črevné parazity sa prezradia práve pomerne ľahko tým, že produkujú obrovské množstvo vajíčok, takže sa takmer vždy dajú v stolici nájsť. O niečo rafinovanejšie idú na vec mrle (Enterobius vermicularis). Samičky tohto malého červíka vyliezajú v noci z konečníka a kladú vajíčka do jeho okolia. Takže sa nenájdu v stolici a na ich objavenie treba náplasť, na ktorú sa vajíčka zachytia. Ochorenie mrľami sa tiež pripisuje predovšetkým deťom – tie vajíčka okolo konečníka spôsobujú svrbenie a na takom svrbiacom zadočku sa zle sedí – preto sa vždy hovorilo o neposedných deťoch, že majú mrle. Ja som ale pri kolonoskopii naháňal týchto červíkov aj u dospelých pacientov. Lov sa podaril a patológ sa čudoval, čo to dostal za materiál k posúdeniu. Horšie je nájsť parazita, ktorý vajíčka do stolice nevylučuje. V ambu-

lancii ma navštívila dáma okolo päťdesiatky, pani magistra, kultivovaná žena. Obvodný lekár ju poslal k nám so zvýšenými pečeňovými testami. Pani sa sťažovala na poruchy spánku a na stratu hmotnosti. Schudla už pätnásť kilogramov (podvyživená ale stále ešte nebola). Urobil som všetky vyšetrenia, ktoré sa od hepatológa – teda lekára, zaoberajúceho sa chorobami pečene – očakávajú. A nič. Urobili sme vyšetrenie žalúdka, čreva, urobili sme CT – a nič. Dokonca ani zvyčajnú príčinu takýchto nálezov – konzumáciu alkoholu – sme u pacientky nedokázali. Okrem ľahko zvýšených pečeňových testov boli laboratórne výsledky negatívne. Potom som sa orientoval na jej poruchy spánku, ale s tým nebola spokojná. Čo chápem. Nakoniec navštívila špecialistu vo Viedni a bola taká milá, že mi poslala výsledok, ktorý objavil on. Pretože bol náhodou infektológ (mala šťastie), odobral krv na všetkých možných aj nemožných parazitov. A hľa, v krvi sa objavil hraničný titer na askarídy. Pri ďalšom špecifickom vyšetrení sa podarilo dokázať, že niekde v tele je – dobre ukrytý – červ škrkavka psia (Toxocara canis). Zasa raz sa jeden parazit pomýlil, pretože u človeka nemá čo hľadať. V ľudskom tele totiž jeho larvy nedozrejú a červík sa nemôže ďalej množiť. Ale problémy robiť vie – možno z tej frustrácie, že sa pomýlil a vliezol niekde, kde liezť nemal. Liekmi sa ho podarilo zahubiť. Nepomohlo mu teda ani to, že sa dobre ukryl – zrejme v tej pečeni. A maskoval sa absolútne normálnymi laboratórnymi výsledkami, nebolo možné nájsť ani zvýšený počet eozinofilov ani IgE protilátky, ktoré bývajú známkou infekcie parazitmi. Od tohto prípadu sa pýtam paničiek, ktoré prídu s poruchami spánku a stratou hmotnosti, či majú doma psíka a či ho majú rady. Posledná mi podráždene povedala, že čo sú to za hlúpe otázky, ona má predsa na psie chlpy alergiu.

Zlým snom každého gastroenterológa je parazit menom Echinococcus granulosus a vôbec ho neospravedlňuje, že dostal milučké meno pásomnička pečeňová. Tá zdrobnenina sa vzťahuje len na jej veľkosť, nie na jej vlastnosti. Milá totiž vôbec nie je. Usadí sa v pečeni a robí tam cysty. Cysty rastú, pacienti trpia a my máme nervy. Ako zistiť, že je tam práve toto stvorenie s milučkým menom pásomnička? Božechráň do takej cysty pichnúť. To je najobávanejšia komplikácia punkcie pečene. Keď sa vajíčka echinokoka dostanú do brušnej dutiny, spôsobia anafylaktický šok, ktorý je smrteľný. A tak odoberáme krv na protilátky a posielame ju do laboratórií v Grazi, vo Viedni a do Nemecka, aby nám stále chodili negatívne výsledky, ktorým neveríme. Až konečne príde pozitívny výsledok a my môžeme pacienta poslať na operáciu. A povieme chirurgovi, aby bol veľmi opatrný. Parazitov je veľa. Od vírusov až po červíkov a hmyz. Jedno im uprieť nemožno. Tým, že sa na nich ako na príčinu chorôb často zabúda a vedia so dobre skrývať, robia medicínu napínavejšou.

Unilabs Slovensko

41


Z D RU H EJ S T R A N Y

Psychiater lymskú boreliózu nevylieči Pred tromi rokmi bol Lukáš Čižmár vyšportovaný mladý muž bez zdravotných problémov. Stačilo jedno nenápadné uhryznutie hmyzom a do života mu vstúpil kolotoč vyšetrení a hospitalizácií. V jeho tele sa lymská borelióza roky ukrývala a vydávala za rôzne iné ochorenia. A hoci dnes má Lukáš toto ochorenie v chronickom štádiu, konečne našiel liečbu, ktorá mu zlepšila kvalitu života.

Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: Daniel Jenčo

42

inVitro


Psychiater lymskú boreliózu nevylieči

„Lymská borelióza môže spôsobiť mnoho komplikácií zdanlivo nesúvisiacich so základným infekčným ochorením. Včasná liečba podmieňuje jej účinnosť a rozhoduje o vývoji ochorenia.“

Nenápadné uštipnutie Kolotoč trápení sa rozbehol koncom leta 2018 v Dánsku, kde v tom čase dvadsaťšesťročný Lukáš pracoval. ,,V práci ma uštipol nejaký hmyz, čo som si všimol na konci pracovnej doby pri prezliekaní v šatni. Samozrejme, neprikladal som tomu žiadnu veľkú váhu, o lymskej borelióze som mal len minimálne informácie. Neskôr sa mi urobil ten typický fľak, ktorý sprevádza boreliózu – migrujúci erytém (erythema migrans). Po dvoch dňoch som dostal tiež štyridsaťstupňové horúčky. Keďže môj pracovný turnus práve končil, sadol som do lietadla a letel som hneď domov, do Svidníka,“ spomína na nepríjemné chvíle Lukáš Čižmár.

matizácie v lietadle a na sedem dní mu nasadil antibiotiká. Lukášov stav sa po ich dobratí na týždeň zlepšil, no potom začal pociťovať stavy podobné chrípke. Škriabalo ho v hrdle, pokašliaval a cítil sa slabý. ,,Opäť som navštívil lekára, ktorý mi bez akýchkoľvek testov nasadil ďalšie antibiotiká. Cítil som sa dobre, len ďalšie dva mesiace som mal neustále akoby nejaké virózy. Po čase sa pridala veľká bolesť hlavy, svetloplachosť a pískanie v ušiach.“ To už boli príznaky neuroboreliózy, ktorá sa prejavuje ako serózna meningitída. ,,Nemohol som spať a bol som veľmi vyčerpaný. Skončilo to tak, že som ostal ležať na posteli a museli mi volať sanitku,“ hovorí Lukáš.

Po návrate na Slovensko smerovali jeho prvé kroky ku všeobecnému lekárovi. Ten po vyšetrení konštatoval, že Lukáš sa podchladil z kli-

Cítil som sa bezradne Lukáša hospitalizovali na neurológii vo Svidníku, kde mu dali infúznu liečbu. Vyšetrenia, ktoré mu urobili,

Unilabs Slovensko

43


Z D RU H EJ S T R A N Y

nič neukázali – ani magnetická rezonancia. Po siedmich dňoch ho prepustili s diagnózou cervikokraniálny syndróm – bolesti hlavy vyvolané dráždenín nervov v oblasti krčnej chrbtice. Predpísané lieky mu nepomohli, preto nasledovalo EEG, encefalografické vyšetrenie. ,,Opäť sa však nič nezistilo a o mesiac, v januári, ma viezla sanitka do nemocnice druhý raz. Kvôli uštipnutiu mi robili lumbálnu punkciu a vyšetrenie likvoru, ale výsledkom boli len hraničné hodnoty. Keďže nevedeli čo so mnou, zavolali ku mne psychiatra. Odvtedy sa so mnou vlečie diagnóza úzkostné stavy a panický syndróm. Cítil som sa bezradne. Mal som pocit, že sa mi zrútil celý svet, neveril som, že mi dokáže niekto pomôcť. Po rozhovore s primárom psychiatrie som pochopil, že sa to všetko uberá zlým smerom. Snažil som sa mu vysvetliť, že moje bolesti hlavy nie sú bežné,

44

inVitro

že viem porovnať tieto dva pocity. Nemal som žiadnu psychickú traumu ani depresie, ktoré by ma priviedli k psychiatrickej diagnóze. Do správy mi napísal, že musím byť sledovaný, a ak sa nenájde dôvod mojich problémov, mám ísť opäť na psychiatrické vyšetrenie,“ zdôveruje sa Lukáš. Počas nasledujúcich dvoch rokov sa Lukášov stav zhoršoval. Nemohol spať, pridali sa srdcové arytmie, trápil ho vysoký tep. Schudol o osemnásť kilogramov, hlavu mu zapĺňali čierne myšlienky. Obával sa, že má nádor mozgu. ,,Čítal som si rôzne články na internete, platil som si ďalšie vyšetrenia, lebo so záznamom z psychiatrie a s výsledkami, ktoré boli ako u zdravého človeka, na mňa všetci pozerali ako na blázna. Považovali ma za hypochondra a odmietali ma liečiť. Keď mi neurologička chcela predpísať


Psychiater lymskú boreliózu nevylieči

ELISA testy môžu byť falošne negatívne, pretože imunitný systém ľudí s chronickou boreliózou už imunoglobulíny neprodukuje.

antidepresíva, zasiahla moja mama. Už sa na to všetko nemohla pozerať. Toľko nocí strávila pri mojej posteli, keď mi bolo zle, vedela, že bolesti nepredstieram. Namiesto antidepresív začala teda lekárka liečiť moju chrbticu – obstrekmi a infúziami s vitamínmi. Nebolo to lacné, každý týždeň som bol ľahší o 140 eur,“ vracia sa k nepríjemnému obdobiu v tom čase práceneschopný Lukáš, ktorého účty za liečbu hradili rodičia. Bolesti a pochybnosti Tuhosť chrbtice sprevádzajúca ochorenie, ktoré ešte nemalo názov, sa po infúziách zmiernila, ale nepominula. Lukáš preto pokračoval vo svojom pátraní ďalej a objednal sa na konzultáciu k neurochirurgovi,

profesorovi Jurajovi Šteňovi. ,,V Bratislave ma síce vyšetril iný lekár, ale skonštatoval, že na chrbtici nemám nález a liečenie infúziami je zbytočné. Bol som zúfalý. Všeobecný lekár ukončil moju práceneschopnosť, musel som ísť do práce, navyše, rodičia aj blízki boli na vážkach, či za to všetko predsa len nemôže moja psychika. Začal som sám o sebe pochybovať…“ Za prácou opäť vycestoval do zahraničia. Po piatich dňoch – v spánku – prekonal stav, ktorý sa dá prirovnať k slabšej cievnej mozgovej príhode. Odvtedy ho pálilo celé telo, cítil mravčenie a bol taký smädný, že počas dňa vypil aj štyri litre vody. Dal si na vlastnú päsť urobiť rozbor krvi, kde mu zistili, že ma zvýšený

„So záznamom z psychiatrie a s výsledkami, ktoré boli ako u zdravého človeka, na mňa všetci pozerali ako na blázna. Považovali ma za hypochondra a odmietali ma liečiť.“

Unilabs Slovensko

45


Z D RU H EJ S T R A N Y

Lymskú boreliózu často sprevádza rôznorodosť neskorých klinických prejavov, ktoré riešia odborníci viacerých špecializácií.

faktor VIII, nad 150 %, čo je sprevádzané veľkým rizikom trombózy.

„Podľa testov, ktoré mi urobili, mala Borellia burgdorferi, typická pre východnú Európu, v mojom organizme hodnotu 10+, čo bolo veľmi vysoké číslo.“

Lymskú boreliózu vo veľkom počte prípadov sprevádza rôznorodosť neskorých klinických prejavov, ktoré často riešia odborníci viacerých špecializácií. Keďže Lukáš „vyčerpal“ všetky možné diagnózy, pri svojich pátraniach na internete sa vrátil späť – k začiatkom svojich problémov. Spomenul si na hmyz, ktorý ho poštípal, do vyhľadávača teda zadal všetky svoje problémy a google mu ponúkol informácie o lymskej borelióze. Prečítal mnoho článkov, pozrel si mnoho videí až narazil na blog mladého chalana z Čiech, ktorý opisoval takmer identický príbeh ako bol Lukášov. ,,Ten chlapec však skončil na tri mesiace na psychiatrii. Na konci svojho trápenia našiel lekárku v Bratislave, ktorá vedie centrum pre liečbu lymskej boreliózy. Potvrdila mu toto ochorenie, ale, žiaľ, už v chronickom štádiu.“ Posledná šanca? Aj Lukáš si dal urobiť testy na boreliózu, ale tie boli negatívne. ,,Z toho, čo som si prečítal som už vedel, že ELISA testy môžu byť falošne negatívne, pretože imunitný systém ľudí s chronickou boreliózou už imunoglobulíny neprodukuje. Zavolal som preto na kliniku v Bratislave a objednal som sa na testovanie. Bola to moja posledná šanca.“ Bol apríl 2020, takmer dva roky od začiatku Lukášových trápení. Mal sedemdesiat kíl, bol zoslabnutý, trápili ho zášklby svalov, bolesť kĺbov, tŕpol mu lícny nerv. ,,Na klinike si prezreli všetky správy, vyšetrili ma, urobili mi testy. Bolo to prvé miesto, kde ma lekárka, MUDr. Judita Ďurovská, vypočula a nerobila zo mňa psychiatrického pacienta. V dotazníku s príznakmi som začiarkol asi 70 % príznakov. Podľa testov, ktoré mi urobili, mala Borellia burgdorferi, typická pre východnú Európu, v mojom or-

46

inVitro

ganizme hodnotu 10+, čo bolo veľmi vysoké číslo. Aj testy na koinfekcie, také časté v chronickom štádiu ochorenia, nedopadli najlepšie. Lekárka sa ma opýtala, prečo som neprišiel skôr… No čo som mal povedať?“ krúti hlavou Lukáš. Tridsaťročný muž, ktorý by mal mať život pred sebou, už druhý rok podstupuje dlhodobú liečbu trojkombináciou antibiotík – dovtedy, kým výsledky nebudú v norme. ,,Keďže som prišiel neskoro, je to beh na dlhú trať. Po piatich mesiacoch som však pocítil zlepšenie. Intenzita aj početnosť príznakov sa znižuje. Momentálne mám hodnotu borélie 4, mal by som sa dostať na hodnotu 2. Každých šesť týždňov mi robia hepatálne testy, keďže je to veľmi veľká záťaž na pečeň a kontrolujú mi hladiny vitamínu D,“ hovorí o agresívnej liečbe, ktorú lekárska obec neodporúča. Nákladná liečba Keďže dlhodobá antibiotická liečba na bratislavskej klinike nie je zdravotnými poisťovňami zazmluvnená, pacienti si ju platia z vlastného vrecka. Lukášovi pomáhajú rodičia. ,,Infúzna liečba síce trvá kratšie, ale je veľmi nákladná. To už by som si skutočne nemohol dovoliť. Mesačne ma to všetko stojí asi tristo eur. Vrátane liekov na podporu imunity, probiotík a výživových doplnkov, ako sú aloe vera, arganový olej, artemisia či echinacea.“ Alternatívu pridáva Lukáš do svojej liečby pravidelne – trikrát do týždňa si robí detoxikačný kúpeľ s epsomskou soľou. Bývalý aktívny športovec, ktorý sa venoval boxu, florbalu a hokejbalu, dnes športovať nemôže. Aj montáže oceľových konštrukcií musel vymeniť za prácu s počítačom, na štyri hodiny denne. ,,Mám poškodenú chrbticu, zúžený miechový kanál, artritídu – problém s kĺbmi, mal som operované koleno. Po celom tele mám cysty, trápi ma žalúdok a trá-


Psychiater lymskú boreliózu nevylieči

venie. Mám problém s krátkodobou pamäťou a artikuláciou, mozgovú hmlu – neviem sa sústrediť. Zhoršil sa mi zrak, svoju daň si vybrali aj antibiotiká. Nemal som však na výber, ak som si chcel zlepšiť kvalitu života alebo predĺžiť život.“ Minulý rok v marci, po roku liečby a jej prvých výsledkoch, Lukáš založil skupinu Borelióza na Facebooku. ,,Dozvedel som sa, že problémy ako ja má veľmi veľa ľudí. A mnohí z nich takisto nemali dlho stanovenú správnu diagnózu. Ďalší sa sťažujú na to, že ich lekári posielajú k psychiatrom. Trápia ich bolesti kĺbov, búšenie srdca, majú problém so spánkom. Sú bezmocní, keď sa nemôžu domôcť vyšetrení a posunu, aby sa zistil pôvod ich ťažkostí,“ vysvetľuje Lukáš svoju motiváciu pomáhať iným. Lymská borelióza je ochorenie, ktoré môže spôsobiť mnoho komplikácií zdanlivo nesúvisiacich so základným infekčným ochorením. Včasná liečba vo veľkej miere podmieňuje jej účinnosť a rozhoduje o vývoji ochorenia. ,,Jednoducho povedané, čím skôr začnete,

tým väčšiu máte šancu na úspech. Avšak riešením nie sú trojdňové antibiotiká, ako sa s tým často stretávame. Robím osvetu, denne odpovedám ľuďom na ich otázky. Písal som aj na Ministerstvo zdravotníctva, do médií. Čo chcem dosiahnuť? Aby mali lekári, nielen prvého kontaktu, dostatok informácií o tomto ochorení, aby lymskú boreliózu nepovažovali za iné diagnózy, aby nerezignovali, keď sú výsledky negatívne. Psychiater lymskú boreliózu nevylieči.“ Z reakcií členov skupiny vidieť, že sú bezradní a každá informácia je pre nich cenná. ,,Ďakujem, že ste urobili túto stránku, dáva mi veľa informácií,” píše napríklad Janka Zlacká Juríčková. Predtým milovník prírody sa jej dnes radšej vyhýba. Po prekonaní ochorenia nevzniká imunita, to znamená, že človek, ktorý prekonal lymskú boreliózu, môže ochorieť znova. ,,Keďže boreliózou sa môže človek nakaziť viackrát, snažím sa minimalizovať riziko. Som na dobrej ceste a nechcem si to skomplikovať.“

OZ Borelioza CZ z.s. Kontakt: OZ Borelioza CZ z.s. Meduňková 522/4 621 00 Brno Česká republika www.borelioza.cz

Facebooková skupina Borelióza

Unilabs Slovensko

47


OSOBNOSŤ

Toxoplazmózu som prekonala, ani som o nej nevedela Nevyhodí ani tú najbiednejšiu rastlinku, vynáša chrobáky z domu do trávy a dážďovky do lepšej zeme, zachraňuje všetky zvieratá v širokom okolí. Hoci stále glosuje život a spoločnosť v relácii Sedem, ukončený projekt Zlaté časy považuje za krásnu bodku za svojím rušným televíznym životom. Elena Vacvalová, ktorú všetci volajú Eňa, by po dlhých rokoch v šoubiznise teraz chcela, ak jej to osud a zdravie doprajú, žiť zásadne iný život. Autor: Elena Akácsová, foto: TV JOJ, RTVS

48

inVitro


Toxoplazmózu som prekonala, ani som o nej nevedela

Keď sme sa rozprávali pred deviatimi rokmi, spomínali ste, že všetky mačky z vášho okolia si medzi sebou musia nikde u susedov hovoriť: ty nemáš oko, zájdi k Vacvalovcom, poplač tam chvíľu na plote, oni ti to oko ošetria, vráť sa aj na druhé, po tretej návšteve zostávaš! Mali ste vtedy štyri mačky a vraveli ste, že už by hádam aj stačilo. Stačilo? Aký je aktuálny stav zveri u vás? Nuž, stavy sú momentálne znížené. Mačičiek bolo veru aj šesť, aj štyri, k dnešnému dňu sú tri. A samozrejme, psík z útulku. Stále zbierate tie mačacie nešťastnice, ktorým v dôsledku rôznych chorôb či bitiek chýba oko, kúsok labky a podobne? Čo im chýba teraz? Keď som pred chvíľou spomínala stav k dnešnému dňu, tak som to v podstate myslela vážne. Pretože, ak by nám zajtra spadla do dvora nejaká trebárs bez uška, určite by sa stav zvýšil. A ak by to bol kocúrik, už by mal aj meno… Pierre Bezuchov. (Smiech.) Našej dnešnej zostave nechýba nič, teda, aspoň dúfam, lebo zatiaľ sa nesťažujú. S akými všelijakými ochoreniami ste sa u vašich zvierat stretli? To by bol naozaj veľmi dlhý zoznam. U nášho prvého psíka to bola skala v žalúdku, porucha rovnovážneho telieska v uchu, epilepsia, uštipnutie hadom aj rakovina. A u mačičiek toho bolo veru tiež požehnane: zlomený chvost, vyoperovaný pazúr, alergia, mačací aids. Mačka s aidsom síce dostávala lieky, ale v podstate to bolo len na spomalenie choroby, postupne jej zlyhávali obličky, až napokon zomrela. Našťastie bezbolestne a v spánku. Momentálne sa u kocúra Sergia trápime s diagnostikovaním príčin dlhotrvajúceho vykašliavania a zhoršenia dýchania. Viete už zvieracie neduhy za tie roky diagnostikovať aj bez veterinára? My sme už vyše dvadsať rokov

Nešportujem, no máme psíka a ja s ním každý deň chodím na obednú prechádzku v takom rýchlejšom tempe. Hovorím si, že už skoro behám. verní jednému veterinárovi. Patrí k tým, ktorí vždy všetko súvisiace s ochorením našich zvierat dopodrobna vysvetlia, takže už máme celkom slušné vedomosti a občas si vieme poradiť aj sami. Nechceli ste už v detstve byť veterinárkou alebo robiť so zvieratami? Viete, mne sa stala taká zvláštna vec. V podstate odmalička ma to ťahalo k herectvu. Maminka hrávala v tisovskom ochotníckom divadle, neskôr aj ja. Chodila som roky na recitačné preteky, dokonca aj v ruštine a francúzštine. A tak mi z toho logicky vychádzalo to herectvo. Ale nevyštudovali ste to. Keďže ma hneď nezobrali, druhýkrát som to už neskúšala a zvolila som si štúdium aspoň trošku príbuzného odboru, filmovú a televíznu žurnalistiku. Prišla práca v detskom časopise, v slovenskom rozhlase – a napokon aj televízia. Ale popri tom všetkom vstúpili do môjho, do nášho rodinného života aj zvieratá. A v mojom svete obrátili všetko naruby! Prišli aj chvíle, úvahy, že som

asi mala ísť v živote úplne inou cestou, trebárs tá veterina, ale už bolo neskoro. Kde sa vo vás zobrala vášeň pre všetko živé? Viedli vás k tomu rodičia? Neviem. Nikto ma k tomu v detstve nijako špeciálne neviedol. Ako malá som mala svojho milovaného kocúrika, chovali sme sliepočky, brat zachraňoval sovy, jastraby, ktoré mali niečo poškodené, bol a dodnes je vášnivým holubárom. Možno to bol taký nejaký základ. Ale ten ozajstný, hlbší vzťah k zvieratám prišiel až oveľa neskôr, a bol jednoznačne spojený s potrebou im pomáhať a zachraňovať ich. Dlhé roky ste sa snažili o otvorenie zvieracieho cintorína v Bratislave. Čo vás k tomu inšpirovalo? Cesta k otvoreniu tohto cintorína bola naozaj veľmi dlhá, trvala 18 rokov. Začala v podstate listom od jednej milej panej zo Žiliny, ktorá mi poslala taký letáčik s kompaktným diskom s informáciami, ako vyzerá cintorín pre zvieratá v Paríži, založený už v roku 1898. To ma veľmi in-

Unilabs Slovensko

49


OSOBNOSŤ

Zvierací cintorín Borievka so všetkými službami už existuje, a tak majú ľudia možnosť rozlúčiť sa so svojimi zvieratkami náležite – a najmä dôstojne. špirovalo, pretože je to jedno prekrásne miesto, ktoré je zaznačené dokonca na turistickej mape mesta. Keď sa k tomu pridali všetky tie zložité a smutné veci súvisiace s legislatívou, čo sa týka pochovávania zvierat u nás, pustila som sa do toho. Čo spôsobilo, že to konečne začalo byť reálne? To by bolo naozaj na dlhé rozprávanie. Za tých 18 rokov som sa stretla naozaj so všeličím! S ľudskou aroganciou, hlúposťou, nepochopením. Ale našťastie som na tej ceste stretla aj pána Stanislava Vlkoviča, človeka, ktorý to dotiahol do konca, keď mňa už opustili sily a najmä viera a entuziazmus. Podstatné však je, že sa to napokon podarilo, cintorín Borievka so všetkými službami už existuje, a tak majú ľudia možnosť rozlúčiť sa so svojimi zvieratkami náležite – a najmä dôstojne. S mačkami a ich chovateľmi sa najčastejšie spája infekčné ochorenie toxoplazmóza. Vraj ju má v sebe

50

inVitro

až polovica populácie, tak sa drzo pýtam: máte ju i vy? Samozrejme, pri takom úzkom spolužití, ako máme my so zvieratami, som sa dala otestovať aj v súvislosti s toxoplazmózou. Bolo to v poriadku, ale testy ukázali, že kedysi v minulosti som ju vraj zrejme prekonala. Toxoplazmóza údajne mení správanie svojho nositeľa. Z výskumov českého parazitológa Jaroslava Flegra vyplýva, že ľudia nakazení toxoplazmózou sú neporiadni a nespoľahliví. To majú nakazení muži a ženy spoločné, ale ženy sú spoločenskejšie a ľahkomyseľnejšie, muži naopak. Nakazený človek má tiež zhoršené reakčné časy, čo môže byť problém napríklad pri šoférovaní. Všimli ste si niečo také na sebe? Priznám sa, že som si nič také nevšimla. Aj keď naozaj netuším, kedy som ju mala a netušil to ani ten lekár, ktorý mi oznámil, že som toxoplazmózu v minulosti prekonala. Nechcem túto tému, samozrejme,

zľahčovať, ale ja som vždy bola až príliš poriadna, doslova až taký Monk. A vždy mi mimoriadne záležalo na spoľahlivosti. A dnes už mám zhoršené reakčné časy nielen pri šoférovaní! Ale verím, že je to všetko ešte stále v norme. Keď už tu preberáme choroby, aké máte ďalšie skúsenosti s chorobami a lekármi? Oj, tak toto je téma, ktorej sa ja vyhýbam aj v súkromí. Napríklad aj tým, že pokiaľ nemám naozaj nejaký vážnejší problém, snažím sa to prekonať akosi sama. Nie podceňovaním príznakov, ani odkladaním návštevy lekára, ale skrátka touto témou nechcem obťažovať ani najbližších a už vôbec nie priateľov. Ale keď treba, to veru bez zaváhania obťažujem! (Smiech.) Aká ste pacientka? Poslušná? Myslím si, že áno. Rozhodne nepatrím k pacientom, ktorí si o svojom ochorení vygúglia všetko sami na internete, dokonca si sami naordinujú liečbu! Dôverujem lekárom – a živému kontaktu s nimi. Ste ten typ „daj si tabletku a netráp sa“ alebo nechcete do seba pchať „chémiu“ a držíte, pokiaľ to ide? Pokiaľ to ide bez „chémie“, tak fajn. Ale sú ochorenia, chvíle, stavy, situácie, ktoré si tú tabletku skrátka žiadajú. Ja som si to, napríklad pred televíznou kamerou, veľakrát overila. Ťažko môžete vyrábať televíznu reláciu alebo absolvovať javiskové vystúpenie, keď vás ukrutne bolí zub alebo hlava. Pracujete, aj keď ste chorá? Ako to riešite, keď termín nepustí? Nuž, keď sa dá, tak to riešim tou spomínanou tabletkou. Ale pokiaľ by som svojím ochorením mala ohroziť zdravie niekoho iného, rozhodne ohrozím radšej ten pracovný termín. Nepripadá mi frajerské vystatovať sa


Toxoplazmózu som prekonala, ani som o nej nevedela

Elena Vacvalová

v spoločnosti systémom: „Ja som to dal, chodil som do roboty aj v horúčke, dáko som to zvládol.“ Môže to mať ďalekosiahle následky nielen pre toho chorého, ale aj pre všetkých, s ktorými prišiel do kontaktu.

mala hýbať oveľa viac, ale akosi sa neviem naštartovať. Ešteže máme psíka a ja s ním každý deň chodím na obednú prechádzku v takom rýchlejšom tempe. Hovorím si, že už skoro behám.

Ako sa udržiavate v kondícii? V mladosti ste veľa športovali, hrávali ste hádzanú, basketbal, bedminton, strieľali z malorážky. Športujete stále? Nemôžeme túto otázku preskočiť? (Smiech.) Priznám sa, že veľmi teda nešportujem. Chvíľu ma držala a bavila jóga, chytil ma aj golf, ale po operácii ramena som sa už k tomu nevrátila. Vyžobrala som si od manžela aj bicykel s motorčekom, ale ani ten nevyvetrávam tak, ako by som mohla a mala. Viem, že by som sa

Hýbete sa aj v záhrade. Ste vášnivou záhradkárkou, ktorá obieha záhradníctva a trhy už od veľmi skorej jari. Už sa schyľuje? Veru sa už schyľuje. (rozhovor sme robili v januári, pozn. red.) Práve včera som popichala do črepníkov cibuľky hyacintov, aby sa „rozparádili“ okolo Veľkej noci.

Vyštudovala televíznu žurnalistiku na FF UK. Po škole pracovala v časopise Kamarát, neskôr sa začala naplno venovať práci v rozhlase a televízii. Účinkovala v mnohých divácky úspešných programoch: Čo dokáže ulica, Aj múdry schybí, Dereš, Ružové okuliare, Sedem, Zlaté časy. Zahrala si aj vo filmoch Andílek na nervy, Hazard a Šesť statočných. Moderátorka, glosátorka a humoristka je veľkou milovníčkou zvierat. Dlhé roky sa angažovala v iniciatíve za vybudovanie cintorína pre zvieratá, dnes je jeho ambasádorkou.

Aj vzťah k zemi, k záhrade ste budovali odmalička, či prišiel až neskôr? Keď som bola malá, bývali sme

Unilabs Slovensko

51


OSOBNOSŤ

V spoločnosti mladých humoristov sa cítim výborne, akoby som trochu omladla a to sa každej žene bez botoxu len tak ľahko nepodarí. v škole, kde bol otecko riaditeľ a mali sme naozaj obrovskú záhradu, množstvo stromov. Mama nás, teda mňa aj brata, do prác v tej záhrade riadne zapriahala. Do jarných, letných prác, až po obíjanie a sušenie orechov na jeseň. Priznám sa, obom nám to vtedy liezlo skôr na nervy. A vidíte, dnes sme v tom obaja s radosťou až po uši. Počas pandémie sa začali mnohí ľudia z nedostatku inej činnosti venovať viac ručným prácam, záhrade, alebo aspoň kvetináčom na balkóne. U vás ako? Ponorili ste sa do záhrady ešte viac, či naopak? Nie. Pandémia u mňa nezmenila nič. Neviem si predstaviť, ako by som sa o naše zvieratá či záhradu starala ešte viac ako predtým. Na to si ja čas nájdem vždy. Ja som dokonca ani nekváskovala. (Smiech.) Čo práve robíte? Z RTVS s programom Zlaté časy ste odišli – chystáte niečo nové? Nerobím nič – a ani nič nechystám. Ani nechcite vedieť to číslo, koľké roky sa ja už v tom našom malom slovenskom „show-

52

inVitro

biznise“ motám. Na takýto čas som sa už dlhšie pripravovala, aj tešila. Aj keď, celkom nič to zase nie je. Sedmička v TV JOJ pokračuje a ak to covidové podmienky dovolia, možno pribudnú aj nejaké zájazdové vystúpenia. No v podstate by som už chcela žiť taký dosť zásadne iný život, ak mi to zdravie a osud doprajú. Zlaté časy boli pre mňa projekt, ktorému som sa tiež dosť dlho bránila, ale napokon ma svojou vytrvalosťou pán producent zlomil. Dnes som rada, že tomu tak bolo! Ale na druhej strane si hovorím, že ukončiť ten môj rušný televízny život práve takýmto pekným projektom je dar, bodka, ktorá za to stála mne – a dúfam, že aj mnohým divákom. V Sedmičke ste podstatne omladili káder. Ako sa vám s novými humoristami pracuje? Áno, omladili, a ja sa tomu veľmi teším. Sú to skvelí, talentovaní chlapci! Priniesli do Sedmičky akoby iného ducha, majú iný pohľad na tie isté veci, ako máme my, starší. Možno odvážnejší, možno provokatívnejší a tak to má byť. Obzvlášť si rozumiem s Tomášom Hudákom, pretože sa po-

známe aj zo spolupráce na Zlatých časoch. Bol scenáristom tejto relácie, boli sme teda roky častejšie v kontakte. Ja sa skrátka v ich spoločnosti cítim výborne, akoby som trochu omladla a to sa každej žene bez botoxu len tak ľahko nepodarí. Naučili ste sa od nich niečo nové? Alebo oni od vás? Neviem, či slovko „naučiť sa“ je to najvýstižnejšie. Ale ja považujem naozaj za vzácnosť, ak sa aj po tých rokoch teším do práce, lebo sú tam skvelí ľudia, ktorí ma obohacujú nielen po profesijnej stránke, ale aj po tej ľudskej. A ak by to tí mladí cítili podobne, bola by som veľmi rada. Máte nejakú radu pre začínajúcich humoristov, ktorú ste kedysi dostali vy? Určite som dostala. Už len tým, že som sa za tie roky pohybovala v spoločnosti naozaj veľkých profesionálov a vzácnych osobností. Nemuseli ani dávať rady, stačilo ich pozorovať a učiť sa. Predpokladám, že medzi nich počítate i pána Milana Lasicu. Keď odíde blízky človek, má to rôzne fázy. V akej ste teraz vy? Chýba vám? Chýba! A veľmi. Mám doma na stene jeho portrét, ktorý mi daroval jeden skvelý výtvarník z Nitry, Zbyšo Felix. Keď idem okolo toho portrétu, mám pocit, že sa na mňa pozerá, že ma sleduje, že je skrátka stále so mnou. Niekedy s ním aj prehodím slovko, dve… Je nejaké životné obdobie, ktoré by ste si neváhali zopakovať? Prežila som vo svojom živote veľa krásnych, parádnych chvíľ, ale necítim potrebu si ich zopakovať. Druhýkrát vstupovať do tých istých vôd v sebe nesie aj riziká, že to už s odstupom času nebude ono, že by som si to už nevedela tak vychutnať, že by som bola možno aj trochu sklamaná.


Toxoplazmózu som prekonala, ani som o nej nevedela

V istej etape života už človek začne snívať akosi skromnejšie. Ja som v etape, keď si hovorím najmä: Carpe diem.

Máte nejaký odložený sen, o ktorom si vravíte, že raz, keď na to bude čas, peniaze, energia… Že ho raz skrátka zrealizujete? Hmmm, odložené sny sú často aj dôkazom toho, že už je neskoro, že už sú trochu po záruke. Snívať je fajn, snívať treba, no v istej etape života už človek začne snívať akosi skromnejšie, reálnejšie, menej odvážne. Ja som asi v etape, keď si hovorím najmä: Carpe diem. Na čo sa teraz tešíte? Na zajtra!

Unilabs Slovensko

53


Prenatálna genetická diagnostika od Unilabs Slovensko v Bratislave Ambulancia lekárskej genetiky je zameraná na rýchlu prenatálnu genetickú diagnostiku. Jej súčasťou je aj pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ktoré realizuje odbery plodovej vody pod USG navigáciou. Súčasťou tejto starostlivosti je i ultrazvukové morfologické 3D/4D vyšetrenie plodu.

AMBULANCIA LEKÁRSKEJ GENETIKY

KDE NÁ S NÁJDET E? Unilabs Slovens k Šancová o, s. r. o. 1 10 831 04 Bratisla va

ORDINUJÚCI LEKÁRI MUDr. Viera Kováčová doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D. ORDINAČNÉ HODINY • Pondelok: neordinujeme • Utorok: 15.30 – 18.30 hod. • Streda, štvrtok, piatok: 8.00 – 13.30 hod. KONTAKTY Mobil: 0910 853 646 (objednávanie po – pia 13.00 – 15.00 hod.) E-mail: genetika.ba@unilabs.sk

PRACOVISKO JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO Výkony: amniocentéza, prenatálna USG diagnostika ORDINUJÚCI LEKÁRI MUDr. Peter Kleskeň, CSc., MPH MUDr. Ľubomír Turkota, PhD. ORDINAČNÉ HODINY • Streda: 11.00 – 15.00 hod. (prenatálna USG diagnostika) • Štvrtok: 10.00 – 15.00 hod. (odber plodovej vody) Pracovisko je zmluvným partnerom poisťovne Union. Poistenkyne VšZP a ZP Dôvera výkon uhrádzajú v samoplatcovskom režime podľa aktuálne platného Cenníka JZS. KONTAKTY Mobil: 0910 853 646 (objednávanie) E-mail: amniocenteza@unilabs.sk


Vplyv vší na rozvoj reči Elena Akácsová publicistka

Boli tu s nami v stredoveku, novoveku aj v neolite. Boj s nimi nás nielenže zbližoval, občas nás doslova evolučne nakopol. Vši. Pierre Clergue bol farár vo francúzskej dedine Montaillou na prelome trinásteho a štrnásteho storočia. Preslávil sa nielen svojím extrémnym sexuálnym apetítom, ale aj tým, že v jeho dedine bolo mnoho heretikov, ktorých pred inkvizíciou najprv obetavo chránil, no neskôr sám poudával všetkých, s ktorými mal osobné spory. Skončil vo väzení pre podozrenie z finančných podvodov, kde napokon aj zomrel. V spise, ktorý na neho inkvizícia viedla, sa našiel i takýto zvláštny záznam: „Pierra Clerguea odvšivovala jeho milenka Raymonda, buď v posteli alebo pri ohni, pri okne, na ševcovskej trojnožke. Odvšivovala aj farárovu matku, a to pred zrakmi spoza dverí nakúkajúcich dedinčanov, ktorých súčasne informovala o najnovších dedinských klebetách. Pretože Clergueovci boli vážení občania, vždy našli nejakú ženu ochotnú uľaviť im od hmyzieho hemženia…“ Dnes už je celkom nepredstaviteľné, aby sme sa všetci zišli a pozerali sa na vyberanie vší z hlavy váženej matróny. Ale ešte začiatkom minulého storočia patrili vši ku každodennému životu ľudí, najmä v zaostalejších oblastiach. „Každý piatok sa dedinčania okúpali, potom jeden druhému položili hlavy do lona, aby si hľadali vši a rozpučili ich medzi nožom a nechtom.“

Keď som vyššie dva zmienené citáty čítala v knihe britskej vedkyne Virginie Smithovej, Dejiny čistoty a osobnej hygieny (Academia, 2011), v ktorej pozoruhodne spája archeologické, historické, biologické, psychologické, sociologické i medicínske poznatky, mihol sa mi v hlave zážitok, ako mi takto vo vlasoch ískavala moja babička. Občas klikla nechtom o necht a povedala: Šup, zase jedna voška! Síce som mala to šťastie, že ja som vši nikdy zo školy nepriniesla, ale babka s nimi v detstve skúsenosť mala. Dokonca mi rozprávala, ako ju raz stará mama, keď prišla zo školy so všami, šupla do pece ešte vyhriatej od vypečeného chleba a skoro ju tam zabudla, lebo v tom teplúčku zaspala. Neviem, čo je na tejto historke pravdy, v každom prípade, práve také mi babička pri ískaní, škrabkaní a pukotaní rozprávala. Jedna z odvážnych evolučných hypotéz tvrdí, že práve z ískania sa vyvinula reč. Keď sa veľkosť skupiny zväčšovala, očný a hmatový kontakt vyjadrujúci náklonnosť nahrádzal hlas.

Starostlivé preberanie srsti a vyberanie parazitov, chrastičiek, špiniek, máme v sebe hlboko zakódované. Robia to všetky cicavce, aj tie, ktoré nemajú horné končatiny, tie to robia ústami. Obzvlášť však primáty žijúce v skupinách sa často navzájom starajú o svoj zovňajšok. A v čím väčšej skupine žijú, tým viac pozornosti tomu venujú. Je to pre nich príjemný, silný a láskyplný zážitok. Všímavosť k zovňajšku svojich najbližších je podľa Virginie Smithovej základom starostlivosti: pretože pár očí navyše si môže všimnúť malé problémy skôr, než sa z nich stanú veľké. Keď ešte neexistovali žiadni špecializovaní

KO M E N TÁ R

lekári, bolo okolo nás množstvo opatrovateľov, ktorí mali veľa času nazvyš. Archeológovia v jednej neolitickej jaskyni vyskúmali, že zaobstarať si potravu zabralo jej obyvateľom v priemere na osobu dvadsať hodín týždenne. Zvyšok mohli venovať oveľa dôležitejším činnostiam. Prostredníctvom starostlivosti o zovňajšok si totiž medzi sebou prejavovali nielen materinskú lásku či sexuálny záujem, utvrdzovali si tak aj priateľstvá a spojenectvá, vymedzovali miesto v hierarchii skupiny – dôležitejším sa dostávalo pozornosti viac. Jedna z odvážnych evolučných hypotéz dokonca tvrdí, že práve z tohto „spoločenského“ ískania sa neskôr vyvinula ľudská reč. Pretože keď sa veľkosť skupiny zväčšovala, prerástla cez viac ako 120 – 130 členov, nebolo možné zostať s každým v stálom očnom – a už vôbec nie v hmatovom – kontakte. A tak očný a hmatový kontakt vyjadrujúci náklonnosť nahrádzal hlas – mrmlanie, hmkanie, bľabotanie, bezmyšlienkovité klebetenie, ktorého cieľom bolo potvrdiť svoj status, predať ďalej dôverné novinky o spoločných priateľoch i nepriateľoch. Mimochodom, z analýzy DNA vší šatových a vlasových vyplýva, že oddelenie týchto dvoch línií sa udialo niekedy pred 80 000 až 170 000 rokmi. Antropológovia z toho usudzujú, že človek sa začal skôr obliekať, ako začal hovoriť.

Unilabs Slovensko

55T É M A ČÍ S LA

Parazity a človek

60

72

80

Kto sa bojí, nech nejde do lesa

Tajné nástroje parazitov na prežitie u človeka

Parazitárne zoonózy prenášané rybami


T É M A ČÍ S LA

Parazitizmus ako fenomén MUDr. Marta Dobáková Medicínska riaditeľka Unilabs Slovensko

58 inVitro


Parazity a človek

Krátkozrakosť ľudskej povahy je povestná. Žiť tu a teraz, mať bezprostredné výhody a neriešiť dôsledky, to je trend posledných rokov naprieč populáciou. Tento postoj zasahuje aj výchovu detí, ich prístup k plneniu povinností, vzťahy s kamarátmi, sny o budúcnosti, inšpirovanie samozvanými vzormi. Pohľad za horizont všedných dní sa až tak nenosí, vyvoláva väčšinou úsmev na tvári a jedincom mysliacim nezdravo priamočiaro deformuje ich videnie sveta aj vo finančnom vyjadrení. Kde sú hranice prípustnosti?

Vymedzenie podstaty

Podľa oficiálnej definície je parazitizmus (alebo tiež cudzopasníctvo, príživníctvo) nerovný vzťah medzi dvoma organizmami, v ktorom jeden organizmus (tzv. parazit) odoberá pre svoju existenciu živiny druhému organizmu (tzv. hostiteľ), čím ho oslabuje. Na tento spôsob života je parazit spravidla veľmi dobre prispôsobený anatomicky, fyzikálne aj chemicky produkciou rôznych látok aj za účelom podpory rozmnožovania. V biológii poznáme veľa príkladov parazita a jeho hostiteľa v užšom zmysle slova, bez príkras v širšom zmysle slova je príkladom parazita aj každý infekčný pôvodca humánneho ochorenia (vírus, baktéria, huba).

Pod rúškom vedy

Veda bez rešpektovania vnútornej disciplíny a dohodnutých pravidiel hraničí so všeobecným ohrozením. Dynamický rozvoj kľúčových disciplín biologických vied prináša výzvy, ktoré v závislosti od času poskytnutého na ich implementáciu a preverenie dosahov sú buď požehnaním, alebo skazou. Zmeny v prírode či genofonde živých organizmov prebiehajú neustále, sú väčšinou žiaduce a poskytujú rezervu v priestore a v čase na vykonanie selekcie (nevyhovujúce príroda zavrhne). Ak chýbajú možnosti k prevereniu kompatibility, ide o násilný akt, možno až s devastačným účinkom na okolité prostredie.

húževnatosť mnohých rastlinných a živočíšnych druhov násilne prenesených na nové stanoviská úsilie človeka prevalcuje a s definitívnou platnosťou zmení podobu krajiny v bezprostrednom aj širšom okolí. Následky potom pociťujú ochranári, poľnohospodári aj zdravotníctvo.

V hlavnej úlohe: aj každý laik

Hovorí sa, že za každým prevratným objavom je náhoda alebo chyba v postupe a každý väčší problém je naopak dôsledkom nevedomosti. Laik, ktorý v nevedomosti vypustí do voľnej prírody inváznu rastlinu alebo zviera, lebo pominulo očarenie či puto, ktoré nemá prirodzených nepriateľov, necíti zodpovednosť za tento krok. Avšak, už o pár mesiacov či rokov budú dôsledky tohto kroku ohrozovať aj jeho komfortný spôsob života.

Človek ako parazit

Parazitický spôsob života sa nevyhýba ani ľudskému plemenu. Konanie jednotlivca čoby parazita voči inému človeku je posunuté na vyššiu úroveň vo forme odberu myšlienok, nápadov, výsledkov práce bez rešpektovania autorstva a originality. Masívne rozšírenie tohto fenoménu je v niektorých kultúrach veľmi silno zakotvené. Je na každom z nás, ako s tým naloží.

Človek často podlieha klamlivému dojmu, že môže riadiť a ovplyvňovať akokoľvek zmenený ekosystém. Skúsenosť nás však varuje, že

Unilabs Slovensko 59


T É M A ČÍ S LA

Kto sa bojí, nech nejde do lesa (slovenské príslovie)

Mgr. Daniela Valentová Vedúca Národného referenčného laboratória pre parazity Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

60 inVitro


Parazity a človek

Je človek súčasťou prírody, alebo jej nepriateľ? A naopak – je pre nás príroda zdrojom energie a oddychu, alebo nepriateľským územím plným mikroskopických predátorov? Zoonózy sú ochorenia prenosné medzi zvieratami a ľuďmi. Boli študované stovky rokov a aj tak zostávajú problémom pre zdravie a kvalitu života ľudí. Sú kategorizované podľa ich pôvodcu: parazity, baktérie, huby a vírusy. Je dané, že ľudia budú vždy ohrození zoonotickými parazitmi, pretože majú blízky vzťah s domácimi a divokými zvieratami a zdieľajú rovnaké prostredie. Riziko nakazenia stúpa spolu so zvyšujúcou sa interakciou s voľne žijúcimi živočíchmi (najmä urbanizáciou toho, čo bolo ich prirodzeným prostredím), ako aj prostredníctvom nášho vlastného rastúceho dopytu po mäse. Z prírody si teda – okrem lesných plodov a zážitkov – môžeme niekedy odniesť aj neželaný suvenír.

Neumyté lesné ovocie a huby môžu byť zdrojom životu nebezpečnej pásomnice, ktorá parazituje na ľudskej pečeni.

Niektoré parazity sú na Slovensku už od nepamäti (toxoplazma, toxokara), iné sú čerstvými „imigrantmi“ a úspešne sa u nás udomácňujú a rozširujú (dirofilária, thelázia). Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môžeme nakaziť parazitmi. Jedným zo spôsobov je priama interakcia s infikovanými zvieratami alebo vektormi, ako sú kliešť, komár alebo iný bezstavovec. Ďalším spôsobom je nepriamy kontakt. Tým je interakcia s médiami ako pôda, potravina alebo voda, ktoré boli kontaminované parazitmi alebo ich vývinovými štádiami.

Lesné prostredie a jeho obyvatelia môžu predstavovať zdroj nákazy aj pre pravidelne odčervovaných a v čistote udržiavaných domácich miláčikov. Pes sa môže nakaziť parazitmi od iného voľne žijúceho psovitého mäsožravca, najmä premnožené líšky môžu byť rezervoárom nebezpečných parazitov. Nakazený pes potom predstavuje nový zdroj infekcie týmito parazitmi nielen pre iné zvieratá, ale aj pre ľudí. Neumyté lesné ovocie a huby môžu byť zdrojom životu nebezpečnej pásomnice, ktorá parazituje na ľudskej pečeni. Nakazený jedinec zistí, že sa nakazil často až po rokoch a vtedy je už obyčajne neskoro. Narastajúca obľuba diviny, najmä výrobky z diviačieho mäsa, môžu za určitých podmienok predstavovať pre ľudí nebezpečný zdroj trichinelózy. Echinococcus multilocularis (pásomnica líščia) Echinokoky (Cestoda, Taeniidae) majú povesť najmenších a zároveň najsmrteľnejších pásomníc na svete. Dospelé jedince dosahujú dĺžku

Unilabs Slovensko 61


T É M A ČÍ S LA

Obrázok č. 1: Dospelý jedinec pásomnice Echinococcus multilocularis

Echinokoky majú povesť najmenších a zároveň najsmrteľnejších pásomníc na svete. Dospelé jedince dosahujú dĺžku iba 1,2 – 6 mm.

iba 1,2 – 6 mm a sú pre definitívneho hostiteľa prakticky neškodné. Situácia je iná pre medzihostiteľa, v ktorom sa vyvíjajú larválne štádiá pásomnice (metacestódy) a vyvolávajú ochorenie echinokokózu. Na Slovensku sa vyskytuje druh Echinococcus granulosus, ktorý je pre svoj vývinový cyklus spájaný najmä s pastierskymi oblasťami a spôsobuje cystickú echinokokózu a sylvatický druh Echinococcus multilocularis vyvolávajúci alveolárnu echinokokózu. V súčasnosti je na Slovensku hlásených priemerne 6 prípadov humánnej echinokokózy ročne. Alveolárna echinokokóza patrí k najsmrteľnejším, helmintami spôsobeným ochoreniam ľudí. Má široké geografické rozšírenie na celej severnej pologuli (stredná Európa, severná a stredná Ázia a časti Severnej Ameriky). Z krajín EÚ majú štatút krajín úradne bez výskytu E. multilocularis len Fínsko, Írsko, Malta, Nórsko a Veľká Británia (1). Líščia pásomnica Echinococcus multilocularis bola zistená na Slovensku v roku 1999. Rozšírenie tohto parazita prostredníctvom líšok z endemických alpských oblastí na naše územie umožnilo odstránenie hraničných plotov v roku 1989 a 1990 (2). V súčasnosti je Echinococcus multilocularis na Slovensku rozšírený najmä v severných okresoch Prešovského a Žilinského kraja. Definitívnym hostiteľom parazita v našich podmienkach je najmä líška hrdzavá (Vulpes vulpes), v menšej miere vlk dravý (Canis lupus), psík medvedíkovitý (Nyctereutes

62 inVitro


Parazity a človek procyonoides), mačka divá (Felis silvestris), zriedkavo pes a mačka. Medzihostiteľmi sú najmä drobné cicavce (hlodavce, drobné zemné hmyzožravce). Larválne štádiá pásomnice boli nájdené aj u psov, ošípaných, diviakov, opíc, koní a u ľudí. U definitívneho hostiteľa (líšky alebo psa) sa dospelé pásomnice nachádzajú v tenkom čreve, často vo veľkom počte. Rekordérkou bola líška z okresu Stará Ľubovňa, u ktorej bolo v tenkom čreve až 245 000 pásomníc (3). Nákaza psa alebo líšky (t. j. definitívneho hostiteľa) napriek tomu prebieha vo väčšine prípadov asymptomaticky, len pri silnej invázii parazitmi môže nastať nechutenstvo, hnačky a chudnutie. Larválne štádium tohto parazita spôsobuje u človeka závažné ochorenie – alveolárnu echinokokózu, ktorá sa prejavuje tvorbou mnohopočetných cýst v pečeni (98 %) alebo v iných orgánoch, napríklad v pľúcach alebo v mozgu. Ide o veľmi agresívne, smrteľné ochorenie pečene – v mnohom podobné rakovine pečene. Typická je mechúrikovitá štruktúra larvocysty, ktorá pozostáva z množstva vezikúl veľkých 1 – 3 cm. V dôsledku nekrózy sa v centrálnej časti larvocysty môžu vytvoriť dutiny vyplnené kvapalinou a nekrotickým materiálom (4). Diagnostiku a liečbu komplikuje veľmi dlhá inkubačná doba dosahujúca 5 až 15 rokov. Tiché ochorenie prepukne zväčša až po rokoch, pričom neliečené končí letálne. Z domácich zvierat sa nákaza na človeka ľahko prenáša nakazenými psami. Tie sa často nakazia práve v lese. Ohrozené sú najmä psy, ktoré sa vyznačujú geofágiou, lovia drobné lesné cicavce alebo obľubujú hrabanie v zemi. Spolu s trusom napadnutých líšok, vlkov alebo šakalov sa vajíčka parazita dostávajú do prostredia, kde pri vhodných podmienkach dokážu prežívať a sú infekčné aj viac ako rok. S trusom sa vajíčka môžu dostať aj na srsť zvierat. Majitelia tzv. váľačov sa preto môžu nakaziť aj pri odstraňovaní nečistôt, konárikov, lístia a iných ozdôb z kožuchov svojich miláčikov. Teoreticky je možné, že sa človek nakazí aj nepriamo pri zbere a konzumácii vajíčkami kontaminovaných lesných plodov, húb a liečivých rastlín. Pomerne nízky výskyt alveolárnej echinokokózy u ľudí – a to aj v oblastiach s vysokou prevalenciou tohto parazita u voľne žijúcich mäsožravcov – však naznačuje, že ľudia majú relatívne vysoký stupeň prirodzenej odolnosti voči infekcii vajíčkami E. multilocularis. Tento fakt podporuje okrem iného aj neobvykle pomalý vývin metacestód v orgánoch

245 000 Rekordérkou bola líška z okresu Stará Ľubovňa, u ktorej bolo v tenkom čreve až 245 000 pásomníc.

ľudí. Napriek tomu je dôležité v rámci prevencie a pre zabránenie rozšírenia tohto parazita v prostredí človeka pravidelné koprologické vyšetrovanie trusu psov, a to najmä u poľovných psov a psov v blízkom kontakte s voľne žijúcimi mäsožravcami. Toxocara canis (škrkavka psia) Toxokaróza patrí k najrozšírenejším parazitárnym ochoreniam mäsožravcov na svete. Jej pôvodcom sú parazitické červy – škrkavky rodu Toxocara (Nematoda, Ascaridae). Prvé historické zmienky o psej a mačacej škrkavke boli už v 18. storočí. Psia škrkavka bola známa pod označením Toxocara masculior alebo Ascaris canis (5). Dospelé jedince škrkaviek Toxocara canis žijú v tenkom čreve psovitých mäsožravcov, najmä psov a líšok. Vajíčka parazita vylučované trusom sa stávajú infekčnými až za 2 – 4 týždne. Sú extrémne odolné

Obrázok č. 2: Vajíčko škrkavky psej (Toxocara canis)

Unilabs Slovensko 63


T É M A ČÍ S LA jednostranné. Zmiešaná forma ochorenia sa vyskytuje zriedkavo.

18. storočie Prvé historické zmienky o psej a mačacej škrkavke boli už v 18. storočí.

a v prostredí zostávajú životaschopné niekoľko rokov. Dospelé mäsožravce sa nakazia požitím zrelých vajíčok, infekčné larvy uvoľnené z vajíčok prenikajú do krvného obehu, odkiaľ sa dostanú do pečene a pľúc. Šteňatá sa často rodia už nakazené, pretože larvy psích škrkaviek sú schopné prenikať placentou. Pri šírení infekcie sa uplatňujú aj príležitostní hostitelia, u ktorých sa po požití vajíčok v tráviacom trakte vyvinú larvy schopné dlhodobo prežívať v tkanivách, ale nedospejú do dospelého štádia. Takýmto hostiteľom môže byť aj človek. Uvoľnené larvy z vajíčok u ľudí migrujú do rôznych tkanív, kde sa opuzdrujú. V závislosti od ich lokalizácie sa rozlišuje niekoľko foriem larválnej toxokarózy. Najčastejšie sa vyskytuje latentná forma, ktorá prebieha bez výrazných príznakov. Viscerálna forma sa vyskytuje najčastejšie u detí. Jej príznaky sú rôznorodé a nešpecifické. Klinické symptómy zahŕňajú intermitentnú horúčku, slabosť, únavnosť, nechutenstvo, bolesti brucha. V neskorších štádiách sa objavuje dýchavičnosť až kašeľ, astmatické ťažkosti a kožné problémy (vyrážky, svrbenie). Vo vážnych prípadoch môže po masívnej infekcii dôjsť až k život ohrozujúcej pneumónii, eozinofilnej meningoencefalitíde alebo k trombóze aorty. Očná forma sa vyskytuje pri nákaze menším počtom vajíčok, najmä u starších detí. Migrujúce larvy spôsobujú vznik chronickej endoftalmitídy a granulomatóznych lézií sietnice, pričom postihnutie býva zvyčajne

64 inVitro

Výskyt toxokarózy je celosvetový a je viazaný na prítomnosť definitívneho hostiteľa. Najvyššia séroprevalencia je pravidelne zaznamenávaná v africkom regióne (v niektorých oblastiach až 50,6 %) a najnižšia v regióne východného Stredomoria (8,2 %). V európskych regiónoch sa pohybuje prevalencia medzi 8,5 – 12,8 % (6), pričom na Slovensku je prevalencia 7,03 – 11,21 %. V súčasnosti je veľká časť psov v urbánnom prostredí pravidelne odčervovaná. Je dôležité nezabúdať na líšky ako na potenciálny zdroj nákazy škrkavkami pre psov (respektíve i ľudí), a to najmä u psov pravidelne navštevujúcich lesné prostredie. V dôsledku čoraz častejšieho prenikania líšok do urbánneho prostredia môžu byť ale ohrození aj ostatní jedinci. Dirofilaria spp. (vlasovec) V posledných rokoch je Slovensko sužované extrémne premnoženými komármi, a to najmä v oblastiach vodných tokov a lužných lesov. V súvislosti s tým je dôležité upozorniť aj na parazita, ktorý s komármi priamo súvisí. Vplyvom globálneho otepľovania i importu sa na Slovensku rozšírili vlasovce rodu Dirofilaria (Spirurida, Onchocercidae). Ich larválne štádiá sú prenášané rôznymi druhmi komárov a dospelé jedince žijú v psoch a v iných mäsožravcoch, príležitostne aj u človeka. Zatiaľ čo Dirofilaria repens vyvoláva podkožnú, respektíve očnú formu ochorenia, druh Dirofilaria immitis, známy pod názvom „srdcový červ“, spôsobuje závažné kardiovaskulárne ochorenie psov. Na Slovensku boli tieto filárie prvýkrát zistené u psa z oblasti Komárna v roku 2005 (7) a odvtedy narastá nielen počet nálezov, ale aj počet nových ohnísk. V roku 2013 bola na Slovensku zistená infekcia dirofiláriami v oblasti Popradu u kuny skalnej (Martes foina), čo bol prvý zaznamenaný prípad autochtónnej infekcie v oblasti Vysokých Tatier (8). Dospelé jedince D. immitis sa najčastejšie nachádzajú v srdcovej predsieni a komore, v pľúcnych artériách a dutej žile definitívneho hostiteľa, najčastejšie psa. Majú podobu dlhých tenkých bielych červov, samice dosahujú dĺžku 20 cm, samci dorastajú len do približne polovičnej veľkosti. Choroba sa u psov prejavuje zvýšenou únavou, kašľom a dýchavičnosťou. Pri zvýšenej fyzickej námahe alebo pri nesprávne zvolenej radikálnej liečbe môže dôjsť k upchatiu ciev, zlyhaniu srdca a k úhynu psa.


Parazity a človek Klinické príznaky závisia od množstva parazitov v organizme hostiteľa. Pri nákaze druhom D. repens sa červy nachádzajú pod kožou a medzi svalmi (zriedkavo vo vnútorných orgánoch), kde tvoria bolestivé hrčky v priemere asi 2 cm, ktoré sa časom môžu vyvinúť do abscesov. Ochorenie je často sprevádzané dermatitídou, takže je u zvieraťa možné pozorovať silný pruritus a intenzívne škriabanie. Niekedy sa vyvinie lokálna alopécia a stvrdnutie kože. Nákaza kožným druhom D. repens však prebieha veľmi často asymptomaticky a červy sú nachádzané náhodne pri operáciách alebo až pri pitve. Dospelé samice denne vyprodukujú tisíce mikrofilárií, ktoré kolujú v krvnom obehu psa. Komár potom spolu s krvou infikovaného psa nasaje aj mikrofilárie, ktoré v jeho organizme dospievajú a po 12 – 40 dňoch sa stávajú infekčnými pre ďalšiu „obeť“, ktorou môže byť aj človek. Od prvej humánnej dirofilariózy na Slovensku v roku 2007 (9) pribudne každý rok niekoľko nových pacientov. V súčasnosti evidujeme 26 prípadov dirofilariózy u ľudí. Človek je nešpecifickým hostiteľom, dirofilárie v ňom nedokážu dosiahnuť pohlavnú dospelosť, napriek tomu dokážu dorastať do úctyhodných rozmerov (aj 15 cm). Infikovaný človek môže cítiť mravenčenie alebo nepríjemné pohyby pod kožou, vytvoria sa mu tvrdé uzlíky v podkoží alebo – v prípade, že sa dostanú do spojivkového vaku – cíti silnú bolesť oka a hlavy. Dirofilárie v podkoží sú schopné ďalej migrovať (za 24 hodín „preplazia“ aj 15 – 20 cm). Nebezpečnejšia je situácia, keď sa červ dostane do vnútorných orgánov človeka. Na rozdiel od psov, dirofilárie u ľudí nikdy nekončia v srdci, ale aj na Slovensku boli zaznamenané prípady pľúcnej formy dirofilariózy. Je predpoklad, že počet prípadov humánnej dirofilariózy je vyšší, keďže toto ochorenie je medzi humánnymi lekármi ešte stále nedostatočne rozpoznávané a častokrát nesprávne diagnostikované. Z pohľadu ochrany verejného zdravia je rizikovým faktorom nielen vysoké množstvo nakazených komárov, teplota prostredia (vývoj lariev do štádia L3 v komárovi závisí od teploty okolitého prostredia a zastavuje sa pri teplote nižšej ako 14 °C), ale tiež vysoká miera premorenia v populácii psov. Práve neliečené psy bez klinických príznakov a s vysokým počtom larválnych štádií parazita v krvi sú hlavným zdrojom mikrofilárií pre komáre, ktoré môžu následne preniesť túto nákazu na človeka.

Obrázok č. 3: Vlasovec Dirofilaria repens nachádzajúci sa v podkožnej cyste psa

Obrázok č. 4: Líška s nálezom niekoľkých jedincov Thelazia callipaeda v spojivkovom vaku

Thelazia callipaeda (očný červ) Helminty Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelazioidea), známe pod názvom očné červy, parazitujú v očiach psovitých a mačkovitých mäsožravcov, výnimočne i u človeka. Keďže prvý prípad napadnutia teláziami bol pozorovaný v roku 1910 u psa v Pakistane, označujú sa aj ako „orientálne očné červy“. Telazióza bola oficiálne uznaná za zoonózu v roku 1917, keď bol z Číny hlásený prvý prípad infekcie človeka. V posledných dvoch desaťročiach sa humánne infekcie týmto parazitom objavujú v ďalších oblastiach východnej Ázie, a to najmä v chudobných vidieckych komunitách (10). V Európe bol výskyt telázií prvýkrát zaznamenaný v roku 1989 u vlkov v Taliansku (11). Po roku 2000 sa objavili postupne vo väčšine Európy. Okrem Európy a Ázie sú rozšírené aj v Severnej a Južnej Amerike a v oblastiach južnej Afriky. Na jeseň v roku 2016 boli na našom území prvýkrát potvrdené nálezy Thelazia callipaeda v očiach psov, a to vo viacerých nezávislých lokalitách v okolí

Unilabs Slovensko 65


T É M A ČÍ S LA

Košíc a Michaloviec a jeden prípad v Modre. Väčšina prípadov infekcie prepukne na jar alebo skoro na jeseň, čo súvisí so zvýšeným výskytom a aktivitou vektora, ktorým je drobná drozofilná muška Phortica variegata, ktorá na rozdiel od známych ovocných mušiek rodu Drosophila uprednostňuje lesné prostredie (12). Z doterajších prieskumov realizovaných na území Slovenska vyplýva, že endemická oblasť cirkulácie T. callipaeda sa sformovala na juhovýchode krajiny, v Košickom kraji a na juhozápadnom Slovensku, kde boli nálezy hlásené u psov a mačiek v okrese Pezinok, ale aj v mestských lesoch Bratislavy. T. callipaeda sú priesvitno-belavé červy, samice merajú 12 – 18,5 mm, samci sú menší, dorastajú len do dĺžky 7,7 – 12,8 mm. Využívajú potravinové správanie sa mušiek Phortica variegata, ktoré okrem ovocných štiav a rastlinných sekrétov obľubujú aj očný sekrét živočíchov. Je zaujímavé, že toto správanie bolo pozorované iba u samcov týchto mušiek. Je to u parazitov vzácnosť, pretože väčšinu parazitov odkázaných na vektory prenášajú samice (napríklad komáre, exotické ploštice, kliešte). Medzihostiteľ a vektor P. variegata spolu s lakrymálnym sekrétom nasaje aj larvy prvého štádia T. callipaeda produkované samicami háďatiek v spojovkovom vaku konečného hostiteľa. V medzihostiteľovi pokračujú vo vývine a neskôr sa pri niektorom z ďalších kŕmení aktívne presúvajú z infikovaných mušiek do spojivkového vaku definitívneho hostiteľa. Tam pohlavne dospievajú a produkujú ďalšiu generáciu T. callipaeda.

U samcov mušky Phortica variegata bolo pozorované, že okrem ovocných štiav a rastlinných sekrétov obľubujú aj očný sekrét živočíchov. Je to u parazitov vzácnosť, pretože väčšinu parazitov odkázaných na vektory prenášajú samice.

66 inVitro

Obrázok č. 5: Samica roztoča Sarcoptes scabiei var. vulpes (Sarcoptes vulpes)

Prepatentná perióda – t. j. čas medzi nakazením oka psa alebo mačky a dozretím do štádia dospelosti – je približne mesiac. Následne sa môžu prejaviť prvé klinické príznaky. Larvy i dospelé parazity Thelazia callipaeda spôsobujú svojou aktivitou v slzných kanálikoch, na spojivke a pod tretím viečkom podráždenie a zápaly. Infekcia sa prejavuje nadmerným žmurkaním, zvýšeným slzením jedného alebo aj oboch očí, začervenaním a opuchom očí, nadmerným otieraním hlavy, neskôr môže infekcia prejsť do keratitídy, ulcerácií až po prípady slepoty pri neliečených ťažkých stavoch. Napriek tomu, že sú červy relatívne veľké, nie je ľahké ich v oku spozorovať, a preto bývajú infekcie často zamieňané za bakteriálnu infekciu. Na Slovensku sme zatiaľ nezaznamenali infekciu týmto parazitom u ľudí. Sarcoptes scabiei (svrab) Sarkoptóza čiernej zveri je závažné ochorenie diviakov, ktoré je vyvolané roztočmi – zákožkami druhu Sarcoptes scabiei var. suis (Sarcoptes suis). Patria medzi najmenšie zákožky, merajú maximálne 0,5 mm. K nakazeniu dochádza pri kontakte s postihnutým zvieraťom, prípadne na mieste čerstvo infikovanom diviakom (ležoviská, bahniská, kŕmne miesta, otierky na stromoch). K vzniku ohnísk dochádza najmä v oblastiach s vysokou populačnou hustotou diviačej zveri. Svrab u postihnutého diviaka postihuje najskôr oblasti na hlave (najmä okolie očí a uši), brucho


Parazity a človek

a predné končatiny, neskôr môže zasiahnuť celé telo. Klinicky sa prejavuje typickými alopéciami, krustóznymi nálepmi a dermatitídou. Postihnuté zvieratá sú nepokojné, často i agresívne. Niektoré jedince sú asymptomatické, sú však zdrojom infekcie pre ostatné zvieratá. Tento druh roztočov dokáže krátkodobo prežívať aj u iných druhov zvierat, preto predstavuje riziko aj pre človeka, prípadne jeho psa. Po počiatočných typických príznakoch však u nepravého hostiteľa roztoč Sarcoptes suis hynie v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Oveľa častejšie je u domácich psov diagnostikovaný svrab pochádzajúci od líšok. Sarkoptový svrab líšok spôsobuje Sarcoptes scabiei var. vulpes (Sarcoptes vulpes). Je ľahko prenosný na psy, vlky, mačky, ale aj na človeka. Líšky sú veľmi citlivé na infekciu zákožkami a časté sú u nich generalizované prípady sarkoptózy, keď je postihnuté celé telo líšky. Sarcoptes vulpes prednostne postihuje riedko osrstené časti tela, ušnice, okolie lakťových kĺbov a chvost. Postihnuté líšky chudnú, strácajú plachosť a v dôsledku silného pruritu sa neustále olizujú a škriabu. Ohrozené sú najmä poľovné psy, u ktorých je dôležité zamedziť kontaktu s ulovenou alebo uhynutou líškou. Človek sa môže nakaziť nielen od líšky, ale následne aj od svojho infikovaného psa. U človeka sa však ani tento druh zákožiek nedokáže rozmnožovať a príznaky vymiznú do 4 týždňov.

Obrázok č. 6: Larvy rodu Trichinella majú typicky stočený tvar

Aj človek, ktorý neobľubuje prechádzky lesom a zo všetkých zmyslov najradšej spoznáva prírodu prostredníctvom chute, môže byť v ohrození parazitmi pochádzajúcimi od voľne žijúcej zveri. Pre zamedzenie nakazenia je zásadný spôsob úpravy potraviny. Medzi najznámejšie parazity, ktoré sa nachádzajú v mäse diviny, patria rody Trichinella a Toxoplasma. Trichinella spp. (svalovec) Nematódy z rodu Trichinella (Trichurida, Trichinellidae) spôsobujú trichinelózu patriacu medzi helmintozoonózy, závažné parazitárne ochorenie zvierat a ľudí. Hoci medzi verejnosťou prevláda názor, že človek sa nakazí trichinelou najmä infikovaným bravčovým mäsom, v súčasnosti sa tento známy epidemiologický vzorec mení. Väčšina druhov trichinel sa vyskytuje vo voľne žijúcich rezervoárových hostiteľoch, na Slovensku najmä v líškach a diviačej

Unilabs Slovensko 67


T É M A ČÍ S LA

zveri. Z celkovo 13 známych genotypov trichinel bol na území Európy zaznamenaný výskyt druhov Trichinella spiralis, Trichinella nativa, Trichinella pseudospiralis a Trichinella britovi. Trichinelóza sa u ľudí na Slovensku objavovala po mnoho desaťročí ako sporadické ochorenie u jednotlivcov alebo vo forme menších epidémií. Od roku 1962 postihlo Slovensko 12 epidémií trichinelózy, pričom najväčšia bola v roku 1998 vo Valaskej (okres Brezno). Prítomnosť protilátok, eozinofília a klinické príznaky boli vtedy sérologicky potvrdené až u 336 pacientov. Klinické príznaky boli iba mierne a žiadna z infekcií sa neskončila letálne. Výskyt trichinelózy u domácich ošípaných na Slovensku bol vždy len sporadický. Posledný prípad trichinelózy u domácich ošípaných bol v roku 2003 na farme na východnom Slovensku, kde bola potvrdená Trichinella pseudospiralis, ktorá bola nájdená v mäse ošípaných, mačiek, potkanov a dokonca aj vtákov chovaných na tejto farme. Farma bola zlikvidovaná a boli prijaté opatrenia na zamedzenie infikovania potravinového reťazca (13). V posledných rokoch nebol u domácich ošípaných na Slovensku hlásený ani jeden nález trichinel. Trichinelóza teda cirkuluje najmä u voľne žijúcej zveri a najväčšie riziko prenosu ochorenia na človeka predstavuje diviačia populácia. Produkty vyrobené z mäsa týchto zvierat bývajú často nedostatočne tepelne upravené (napríklad klobásy), preto sú najčastejším zdrojom infekcie pre ľudí. Rezervoárom prírodného cyklu trichinelózy je líška hrdzavá. Riziko vytvorenia urbánneho cyklu trichinelózy vzrastá spolu so zvyšujúcim sa počtom líšok vyskytujúcich sa v mestách a na dedinách. Na Slovensku je potenciálne infikovaným druhom medveď hnedý, ktorého mäso je tiež príležitostne konzumované, ako aj ostatné mäsožravce – riziko vytvorenia nových ohnísk trichinelózy predstavujú najmä vlky, ktoré migrujú na dlhé vzdialenosti. Klinické príznaky trichinelózy sú úmerné počtu prijatých infekčných lariev. Prvé príznaky sa môžu objaviť počas vývoja parazitov v čreve, táto fáza je pomerne krátka a trvá len 1 – 2 dni. Môžu sa objaviť mierne hnačky, vomitus a bolesť brucha. Druhá fáza ochorenia začína po 2 – 8 týždňoch a súvisí s prenikaním lariev do svalových vláken. Medzi príznaky druhej fázy nákazy patria: opuch v oblasti tváre, najmä okolo očí, bolesť svalov, horúčka a zimnica, bolesti hlavy, zvýšená únava, svrbenie pokožky,

68 inVitro

> 1 milión Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza v Európe ročne viac ako 1 milión prípadov toxoplazmózy pôsobenej kontaminovanou potravou.

môžu sa pridružiť aj kašeľ a hnačka. Príznaky väčšinou do niekoľkých mesiacov vymiznú aj bez liečby. Horšia prognóza je u oslabených pacientov s pridruženou inou závažnou infekciou, so srdcovými alebo cerebrálnymi komplikáciami. Miera úmrtnosti medzi týmito jednotlivcami je 5 %, a to aj po podaní liečby (14). V prírodnom cykle cirkuluje Trichinella spp. predovšetkým u mäsožravcov, u ktorých nevyvoláva žiadne klinické príznaky. Rovnako u domácich mäsožravcov, ako sú psy a mačky, sa nákaza trichinelami navonok klinicky neprejavuje. Najčastejším prameňom nákazy pre človeka je diviačia zver, prípadne domáce ošípané a zaznamenané boli aj nákazy ľudí po konzumácii konského a psieho mäsa. Ak neexistuje záruka, že mäso prešlo veterinárnou kontrolou, treba ho upraviť varením alebo dlhodobým zmrazením (uvádza sa strata infekčnosti pri mrazení 2 dni pri -20 °C, pri druhu T. nativa dokonca až 40 dní pri -35 °C). Samozrejme, vhodnejšie je mraziť mäso radšej dlhšie. Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii (Coccidia, Sarcocystidae) je kozmopolitne rozšírený jednobunkový organizmus patriaci medzi vnútrobunkové parazity. Objavili ju v roku 1908 Nicolle a Manceaux v pečeni a slezine severoafrického hlodavca gondiho saharského (Ctenodactylus gondi) (15) a nezávisle od nich v tom istom roku aj Splendore u králikov v Brazílii (16). Na základe


Parazity a človek mesiačikovitej formy tkanivovej cysty ju pomenovali Toxoplasma (z gréčtiny Toxon = oblúk). Infekcia T. gondii sa u ľudí vyskytuje pomerne bežne a vo väčšine prípadov prebieha u imunokompetentných osôb bez príznakov. Ohrozené sú najmä tehotné ženy, u ktorých môže parazit v prípade nakazenia počas tehotenstva spôsobiť ťažké poškodenie plodu a osoby s imunosupresiou (napríklad HIV pozitívni pacienti, pacienti po transplantácii, s niektorými nádorovými ochoreniami alebo pacienti na imunosupresívnej terapii) (17). U týchto osôb sa výrazne zvyšuje riziko rozvoja akútnej letálnej infekcie. Životný cyklus prvoka je charakterizovaný striedaním definitívneho hostiteľa a medzihostiteľa. Definitívnym hostiteľom Toxoplasma gondii sú mačkovité šelmy. V ich tele sa dokáže parazit množiť, prostredníctvom trusu šíriť do okolia a následne infikovať iné organizmy. Medzihostiteľmi Toxoplasma gondii sú všetky teplokrvné stavovce (vrátane človeka), u ktorých môžu byť prítomné vývojové štádiá v tkanivách vo forme cýst. Tkanivové cysty sú životaschopné a infekčné veľmi dlhú dobu, niekedy celý život jedinca. Zatiaľ, čo toxoplazmóza mačiek a mačkovitých mäsožravcov prebieha zväčša asymptomaticky, prípadne nastáva krátkodobá mierna hnačka, u iných druhov medzihostiteľov (napríklad u psa) môže spôsobiť reprodukčné straty, niekedy s narodením mŕtvych aj zdravých mláďat

v tom istom vrhu. Generalizovaná toxoplazmóza sa vyskytuje hlavne u mladých psov (< 1 rok) – bežné klinické príznaky zahŕňajú horúčku, tonzilitídu, dyspnoe, hnačku a zvracanie. Zasiahnutie pečene alebo dýchania môže byť rýchlo smrteľné. Zasiahnutie myokardu je u mladých psov zvyčajne subklinické, ale u niektorých starších zvierat môže viesť k výrazným arytmiám a k zlyhaniu srdca. Niektoré psy majú primárne neurologické príznaky, ktoré môžu trvať týždne, môžu byť buď ohniskové, alebo multifokálne a môžu zahŕňať paraparézu alebo tetraparézu. Môže sa objaviť myozitída s počiatočnými príznakmi abnormálnej chôdze, svalovej atrofie a/alebo stuhnutia. Väčšina imunokompetentných ľudí infikovaných T. gondii nemá žiadne symptómy. Približne v 10 – 20 % prípadov spôsobuje lymfadenitídu alebo mierny chrípkový syndróm charakterizovaný horúčkou, malátnosťou, myalgiou, bolesťami hlavy, bolesťami hrdla a lymfadenopatiou. Niektorí pacienti môžu mať aj gastrointestinálne príznaky a v niektorých prípadoch môže choroba imitovať infekčnú mononukleózu. Väčšina ľudí sa zotavuje bez liečby v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov, aj keď boli hlásené ochorenia trvajúce až jeden rok. Niektoré štúdie naznačujú možné spojenie medzi expozíciou T. gondii a rôznymi neurologickými ochoreniami, ako je schizofrénia alebo epilepsia, stále však chýbajú definitívne dôkazy.

Obrázok č. 7: Ocysty Toxoplasma gondii v truse mačky

Unilabs Slovensko 69


T É M A ČÍ S LA

U adolescentov a mladých dospelých má tendenciu sa vyskytovať očná forma toxoplazmózy. Typickým prejavom je chorioretinitída (zápal dúhovky a sietnice oka). Postihnutie makuly, ktoré je častejšie v kongenitálne získaných prípadoch, môže viesť k slepote. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza v Európe ročne viac ako 1 milión prípadov toxoplazmózy spôsobenej kontaminovanou potravou. Európska sieť pre parazity v potravinách (EURO-FBP) zostavila rebríček tzv. foodborne parazitov, kde je v európskom rebríčku Toxoplasma gondii na 2. mieste (18). Ľudia i zvieratá sa môžu nakaziť po požití infekčných oocýst z prostredia alebo vody alebo po požití tkanivových cýst z medzihostiteľa v surovom alebo tepelne nedostatočne upravenom mäse, vo vnútornostiach a v mäsových produktoch z nakazených medzihostiteľov, napríklad domácich zvierat či zveriny. Zatiaľ čo vzťah medzi mačkou ako prenášačom parazita a toxoplazmózou ako nákazou je všeobecne známy, mäso medzihostiteľov je ako významný zdroj nákazy stále podceňované. V súčasnosti nie je na Slovensku platná legislatíva na kontrolu konzumného mäsa na prítomnosť parazita Toxoplasma gondii, ale naše výsledky poukazujú na to, že mäso a mäsové výrobky niektorých druhov zvierat – najmä oviec, kôz a diviakov, ale aj ošípaných – predstavujú vysoké riziko nakazenia týmto parazitom (19). Podľa našich zistení mäso až 22,1 % diviakov a 18,2 % vysokej zveri obsahuje infekčné tkanivové cysty T. gondii. Pre psy so silným loveckým inštinktom sú veľmi rizikové drobné lesné cicavce vrátane veveričiek. Na Slovensku bola málo známou udalosťou „veveričia pohroma“ v roku 2014, keď v Holandsku kvôli toxoplazmóze uhynuli stovky veveríc obyčajných (Sciurus vulgaris) (20). Obľúbená konzumácia surového alebo tepelne neupraveného mäsa je považovaná za hlavný rizikový faktor infekcie. Rizikové sú najmä klobásy z diviny, nedostatočne prepečené steaky ako i chutnanie divinového guláša v priebehu prípravy. Podľa niektorých štúdií je za hlavný rizikový faktor nakazenia považovaná práve konzumácia a manipulácia s nedostatočne tepelne upraveným mäsom, ktorá môže byť v Európe spojená až s 30 – 63 % všetkých infekcií (21). Riziko infekcie T. gondii sa môže znížiť správnou prípravou jedla. Mäso by malo byť varené na vnútornú teplotu dostatočnú na usmrtenie tohto parazita. Mrazenie, solenie, nakladanie

70 inVitro

22,1 % Mäso až 22,1 % diviakov a 18,2 % vysokej zveri obsahuje infekčné tkanivové cysty T. gondii.

do nálevov a údenie nedokážu spoľahlivo zničiť T. gondii, hoci niektoré techniky (napríklad zmrazovanie) zničia vysoké percento cýst. Dôležitá je správna hygiena vrátane použitia horúcej mydlovej vody na predmety, ktoré sa dotýkajú potenciálne kontaminovaných potravín (napríklad nôž, kuchynská doštička a pod.).

Záver

Rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku parazitárnej infekcie u človeka, sú nedodržanie osobnej hygieny pri/po pobyte v prírode, pri kontakte s voľne žijúcimi i domácimi mäsožravcami a nedodržiavanie bezpečného spracovania potravín. Riziku sú vystavení aj obyvatelia rodinných domov, ktorým do záhrad zablúdia líšky. Keďže dnes nie je ničím výnimočným stretnúť líšky aj na sídliskách miest, opatrnosť je namieste najmä v oblastiach s najvyšším výskytom prípadov ochorení prenášaných líškami (echinokokóza, toxokaróza, sarkoptóza). Racionálne opatrenia na prevenciu infekcií zvierat a ľudí zahŕňajú vzdelávanie majiteľov domácich zvierat a pravidelné koprologické kontroly alebo odčervovanie psov a mačiek. Vzdelávanie majiteľov domácich zvierat by sa malo zamerať na prevenciu a zahŕňať nielen osobnú hygienu, ale aj pravidelné čistenie a odstraňovanie trusu domácich zvierat, aby sa znížila kontaminácia životného prostredia. Pretože šteniatka, mačiatka, gravidné a dojčiace zvieratá a lovecké psy sú vystavené najvyššiemu riziku infekcie škrkavkami alebo pásomnicami, čím sú zodpovedné za


Parazity a človek väčšinu kontaminácie prírodného prostredia, táto skupina zvierat by mala byť pravidelne parazitologicky kontrolovaná alebo odčervovaná. Periodické preventívne ošetrenie psov proti srdcovým červom môže chrániť aj pred väčšinou črevných parazitov, pretože lieky na prevenciu srdcových červov zahŕňajú preventívne opatrenia proti črevným parazitom. Z pohľadu prenosu tkanivových parazitov v potravinovom reťazci (trichinelóza, toxoplazmóza) predstavuje najväčšie riziko konzumácia alebo manipulácia so surovým či tepelne nespracovaným mäsom zvierat.

doi: 10.7589/0090-3558-43.3.508. PMID: 17699090 12. Otranto, D.; Lia. RP.; Buono, V.; Traversa, D. & Giangaspero, A. (2004). Biology of Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelaziidae) eyeworms in naturally infected definitive hosts. Parasitol, Vol.129, Pt.5, (Nov 2004), pp.627-633, ISSN 0971-7196 13. Hurníková, Z. (2018). Regional risk assessment of trichinellosis in the Slovak Republic. Zenodo. https://doi. org/10.5281/zenodo.1485054 14. Furhad S, Bokhari AA. Trichinosis. [Updated 2021 Jul 25]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/books/NBK536945/ 15. Nicolle C, Manceaux LH, 1908: Sur une infection a coyes de Leishman (ou organismes voisins) du gondi. C R Hebdomad Seance Acad Sci 147: 763 – 766 16. Splendore A, 1908: Un nuovo protozoa parassita dei conigli: incontrato nelle

Literatúra 1. EFSA Journal 2021;19(2):6406, 164

journal.pntd.0007809. PMID: 31856156;

2. Dubinský P. Globálne klimatické zmeny

PMCID: PMC6922318

a ich vplyv na parazitárne choroby. In: Holková R., Totková A., Klobušický M. (eds.) X. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. PAÚ LFUK Bratislava. 2003; 7 – 10 3. Miterpáková, M. and Dubinský, P.. "Fox tapeworm (Echinococcus multilocularis) in Slovakia — summarizing the long-term monitoring" Helminthologia, vol.48, no.3, 2011, pp.155-161. https://doi.org/10.2478/ s11687-011-0023-5 4. Eckert, J, Gemmell, M. A, Meslin, François-Xavier, Pawlowski, Z. S & World Health Organization. (2001). WHO/OIE manual on echinococcosis in humans and animals : a public health problem of global concern/ edited by J. Eckert... [et al.]. World Organisation for Animal Health. https:// apps.who.int/iris/handle/10665/42427 5. Ondriska F, Boldiš V, Garajová M, Mrva Klinická parazitológia 1. vyd. Bratislava UK Prírodovedecká fakulta. 2016; 8.5.3.Toxocara canis/cati, 192 – 198 6. Rostami A, Riahi SM, Holland CV, Taghipour A, Khalili-Fomeshi M, Fakhri Y, Omrani VF, Hotez PJ, Gasser RB. Seroprevalence estimates for toxocariasis in people worldwide: A systematic review and metaanalysis. PLoS Negl Trop Dis. 2019 Dec 19;13(12):e0007809. doi: 10.1371/

7. Svobodová V, Svobodová Z, Beladičová V, Valentová D, 2005: First cases of canine dirofilariosis in Slovakia: a case report. Vet. Med. – Czech., 50: 510 – 512 8. Miterpáková M, Hurníková Z, Zalešny G & Chovancová B, 2013: Molecular evidence for the presence of Dirofilaria repens in beech marten (Martes foina) from Slovakia. Vet. Parasitol., 196 (3–4): 544–546. doi: 10.1016/j. vetpar.2013.02.028 9. Babál P, Kobzová D, Novák I, Dubinský P & Jalili N. 2008: First case of cutaneous human dirofilariosis in Slovak Republic. Bratisl. Lek. Listy, 109 (11): 486–488Shen, JL.; Gasser, RB.; Chu, D.; Wang, ZX.; Yuan, X. & Cantacessi, C. (2006). Human thelaziosis: a neglected parasitic disease of the eye. J Parasitol. Vol.92, No.4, (Aug 2006), pp.872–875 ISSN 0022-3395 10. Shen, JL.; Gasser, RB.; Chu, D.; Wang, ZX.; Yuan, X. & Cantacessi, C. (2006). Human thelaziosis:a neglected parasitic disease of the eye. J Parasitol. Vol.92, No.4, (Aug 2006), pp.872–875 ISSN 0022-3395 11. Otranto D, Cantacessi C, Mallia E, Lia RP. First report of Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelaziidae) in wolves in Italy. J Wildl Dis. 2007 Jul;43(3):508-11.

lesioni anatomiche d’ua malttia che ricorda in molti punti il Kala-azar dell’uomo. Rev Soc Sci Sao Paulo 3: 109 – 112 17. OIE, 2017. Toxoplasmosis. Chapter 2.9.9. OIE Terrestrial Manual 2017. 1 – 12 18. Bouwknegt Martijn, Devleesschauwer Brecht, Graham Heather, Robertson Lucy J, van der Giessen Joke WB, the Euro-FBP workshop participants. Prioritisation of food-borne parasites in Europe, 2016. Euro Surveill. 2018;23(9):pii=17-00161. https://doi.org/10.2807/1560-7917. ES.2018.23.9.17-00161 19. Strišková K., Valentová D., Janošíková K. (2018): Skríning Toxoplasma gondii v konzumnom mäse. In: Zborník príspevkov VI. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – Spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, ISBN: 978-80-89738-13-7, s. 23 – 26 20. Kik M, IJzer J, Opsteegh M, Montizaan M, Dijkstra V, Rijks JM, et al. Toxoplasma gondii in Wild Red Squirrels, the Netherlands, 2014. Emerg Infect Dis. 2015;21(12):2248-2249. https://doi.org/10.3201/eid2112.141711 21. Tenter Am. 2009. Toxoplasma gondii in animals used for human consumption. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 104, 2, 364-369. doi: 10.1590/s007402762009000200033

Unilabs Slovensko 71


T É M A ČÍ S LA

Tajné nástroje parazitov na prežitie u človeka MUDr. Jozef Ficik Zástupca primára Ústavu klinickej mikrobiológie Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN v Ružomberku

72 inVitro


Parazity a človek

Parazity sú všade okolo nás a každý rok sú priamo zodpovedné za viac ako 1 milión ľudských úmrtí na celom svete. Títo hlavní manipulátori používajú rôzne stratégie na zmenu hostiteľského prostredia, aby podporili svoje vlastné prežitie, pričom sa vyhýbajú imunitnému systému hostiteľa. Odhaduje sa, že celkovo až 40 percent známych zvierat na Zemi sú parazity a to sú len tie, ktoré boli opísané. Vedci sa domnievajú, že je to asi len 10 percent všetkých parazitov, takže potenciálne milióny ďalších ešte len čakajú na svoje objavenie. To nás privádza k zásadným otázkam, akým spôsobom s nami parazity interagujú a čo všetko od nich môžeme očakávať. Odpovede získavame nielen ich štúdiom, ale aj komplexným pozorovaním imunopatologických procesov, ktoré svojou prítomnosťou u nás vyvolávajú. Tieto poznatky napĺňajú vedcov po celom svete úžasom, pretože je obdivuhodné, akými rôznorodými a nesmierne sofistikovanými spôsobmi si parazity dokážu zabezpečiť nielen svoje prežitie, ale aj prenos na ďalších hostiteľov.

Úvod

Mnohé ničivé choroby v tropických oblastiach sveta sú výsledkom infekcií parazitmi. Kombinácia klímy a chudoby v týchto regiónoch významne prispieva k prenosu parazitárnych chorôb. Niektoré parazity, ako napríklad malária, sú v spomínaných oblastiach bežnou príčinou úmrtí, zatiaľ čo iné, ako napríklad parazitické hlístovce, môžu viesť k znetvoreniu, slepote a k vážnym ekonomickým problémom. Nedávna správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o hlavných príčinách smrti na celom svete ukazuje, že jedna tretina všetkých úmrtí je spôsobená infekčnými a parazitárnymi chorobami (1). Parazity sú súčasťou veľkej skupiny organizmov nazývaných eukaryota. Líšia sa od baktérií alebo vírusov, pretože ich bunky zdieľajú mnoho znakov s ľudskými bunkami vrátane

definovaného jadra. Zvyčajne sú väčšie ako baktérie, hoci niektoré formy odolné voči nepriaznivým podmienkam životného prostredia sú takmer rovnakých rozmerov. Určité parazity sa replikujú iba v hostiteľskom organizme, zatiaľ čo niektoré sa môžu voľne množiť aj v prostredí. Parazity môžu byť jednobunkové, ako napríklad Giardia intestinalis, alebo mnohobunkové, ako napríklad parazitické červy (2).

Postavenie parazitológie vo vede

Lekárska parazitológia študuje organizmy, ktoré parazitujú na ľuďoch. Podľa tejto širokej definície môžu parazity zahŕňať vírusy, baktérie, huby, prvoky a metazoá (mnohobunkové organizmy), ktoré infikujú ich hostiteľské druhy. Avšak z historických dôvodov sú posledné dve skupiny v rámci mikrobiológie osobitne vyčlenené. Parazitológia učí, že prvoky (jednobunkové

Unilabs Slovensko 73


T É M A ČÍ S LA živočíchy), helminty (červy) a článkonožce (hmyz a pavúkovce), ktorých existencia závisí od dostupnosti hostiteľských zvierat, sú obligátne parazity. Niektoré vzácne parazity sa nazývajú fakultatívne, pretože môžu prežívať a rozmnožovať sa aj bez hostiteľa, ale je len veľmi málo tých, ktoré infikujú ľudí a patria do tejto skupiny (napríklad voľne žijúce améby). Hmyz ako skupina patrí do disciplíny entomológie, zatiaľ čo kliešte a roztoče sú predmetom záujmu akarológie. Ďalším spôsobom, ako rozlíšiť parazity, je označiť ich ako ektoparazity (žijúce na povrchu tela hostiteľa) a endoparazity (žijúce v jeho vnútri) (3).

>1 milión Parazity sú každý rok priamo zodpovedné za viac ako 1 milión ľudských úmrtí na celom svete.

Parazity v etiológii chorôb

Existujú tri hlavné triedy parazitov, ktoré spôsobujú choroby u ľudí: helminty, napríklad Ascaris lumbricoides – pôvodca askariózy, prvoky, napríklad Plasmodium falciparum – pôvodca malárie či Trypanosoma brucei – pôvodca spavej choroby a ektoparazity, napríklad Sarcoptes scabiei – pôvodca svrabu (4). Rozvoj ochorenia ako takého závisí od faktorov hostiteľa (citlivosť alebo rezistencia) a od faktorov parazitov (patogenita či virulencia). Ukázalo sa, že mnohí hostitelia sú náchylnejší na choroby z viacerých dôvodov. Napríklad vek (novorodenci a geriatrickí pacienti), pohlavie (ženy, najmä počas tehotenstva a dojčenia), stav výživy (podvyživení), fyziologického stavu („stresovaní" hostitelia) a imunologickej kompetencie (imunosuprimovaní alebo imunokompromitovaní hostitelia). Z pohľadu parazitov je hlavným dôležitým determinantom pre rozvoj ochorenia patogenita parazita (druhová vlastnosť) alebo virulencia (vlastnosť konkrétneho organizmu), teda schopnosť vyvolať ochorenie vrátane vzájomne súvisiacich faktorov invazivity (motilita, sekrécia enzýmov, prítomnosť špecifických tkanivových receptorov, indukcia fagocytózy), fertilita (rýchlosť produkcie potomstva), spôsob úniku z hostiteľa, stimulácia a/alebo potlačenie imunity a zápalu, produkcia exo- a endotoxínov a odolnosť voči obrane hostiteľa. Takéto determinanty virulencie často priamo korelujú so schopnosťou parazita prežiť a rozmnožovať sa, ale môžu tiež nepriaznivo ovplyvniť prežitie a plodnosť hostiteľa (3).

Parazitárne stratégie prežitia

Parazity sa vyvíjajú a prežívajú v prostredí, ktoré je pre nich často nepriateľské. V agresívnych podmienkach môžu parazity využívať rôzne a zložité stratégie, aby prežili. Echinococcus granulosus, Toxocara canis, Pneumocystis

74 inVitro

jirovecii, Entamoeba histolytica či Toxoplasma gondii sa v stresových podmienkach (imunologických alebo neimunologických) dokážu v prostredí izolovať. Zdá sa, že špecifické antigény, ktoré počas krátkeho časového obdobia prejavujú funkčnú aktivitu, sú v tomto rozhodujúcom momente pred imunitným útokom skryté (5). Pribúdajúce dôkazy naznačujú, že parazity využívajú v komunikácii medzi bunkami aj viacúčelové extracelulárne vezikuly, aby mohli pretrvávať vo svojom hostiteľovi. Tieto vezikuly hrajú významnú úlohu vo fascinujúcom životnom cykle mnohých parazitov vrátane ich rastu a vývoja, prenosu faktorov virulencie, adhézie parazitov k hostiteľským tkanivám a vyhýbania sa imunitným reakciám. Parazity majú často zložité životné cykly, niektoré zahŕňajú viac ako jedného hostiteľa, do ktorého sa prenášajú vektorom (agens, ktorý prenáša infekčný patogén, napríklad komár) v rôznych prostrediach. Iné životné cykly zahŕňajú obdobie vegetačného pokoja, ktoré môže trvať roky, zatiaľ čo iné zahŕňajú akútnu infekciu (4). Pri mechanizmoch odolávania liekom vyvinutých u parazitov by mohli hrať úlohu transmembránové transportéry opísané u mnohých prvokov alebo parazitujúcich hlístovcov. Okrem toho opis enzýmov špecifických pre parazity, ktoré sú schopné chrániť ich pred škodlivými účinkami kyslíkových radikálov, naznačuje, že parazity sú potenciálne schopné vyvinúť si fenomén rezistencie voči liekom pôsobiacim prostredníctvom oxidačného vzplanutia (5). Mechanizmy parazitov slúžiace na prežitie u hostiteľa sú znázornené v Tabuľke č. 1.


Parazity a človek

Tabuľka č. 1: Mechanizmy parazitov slúžiace na prežitie u hostiteľa (prevzaté a preložené z: D. Camus et al. The art of parasite survival, Brazilian Journal of medical and biological research, 1995, 28: 399-413, ISSN 0100-879X) Proteíny teplotného šoku a proteíny vyvolané stresom Izolácia/encystácia Inaktivácia okolitých proteináz/proteáz Oportunizmus spojený s:

● koinfekciou ● produkciou hostiteľských hormónov ● použitím imunitných komponentov hostiteľa ● imunitným defektom hostiteľa

Spustenie imunitnej odpovede

● antigénna exklúzia (vylúčenie) ● nízka imunogenicita

– molekulárne mimikry/ hostiteľské antigény – genetické obmedzenie imunitnej odpovede

● prebytok antigénov ● tolerancia ● makrofágy napádajúce parazity Dysregulácia imunitného systému

● nešpecifická imunodepresia ● produkcia imunosupresívnych faktorov ● interferencie s cytokínmi ● stimulácia supresívnych buniek ● aktivácia polyklonálnych lymfocytov ● Th1/Th2 regulácia

Inaktivácia imunitných efektorových mechanizmov

● kompetitívne a zosilňujúce protilátky ● inhibícia komplementu ● obrana pred oxidačným stresom

Únik imunitným efektorovým mechanizmom

● nedostupné antigény ● encystácia ● antigénny polymorfizmus ● antigénne variácie ● návnady ● heterogenita receptora ● rozpustné receptory

Odolnosť voči liečivám

● selekcia rezistentných kmeňov ● mutácie ● gény liekovej rezistencie ● enzymatická detoxikácia ● transmembránové transportéry liečiv

Unilabs Slovensko 75


T É M A ČÍ S LA

Existujú parazitické rastliny, vtáky, mätúce množstvo parazitických červov a hmyzu a dokonca aj parazitický cicavec – netopierí upír, ktorý saje krv z kráv a iných cicavcov.

Parazitárne infekcie vyvolávajú imunitné reakcie u hostiteľa, ktoré eliminujú napádajúce parazity. Tie sa však vyvinuli, aby vytvorili mnoho stratégií, ako sa vyhnúť imunitným útokom hostiteľa a prežiť v nepriateľskom prostredí. Systém komplementu pôsobí ako prvá línia imunitnej obrany na elimináciu invazívnych parazitov vytvorením membránového útočného komplexu (MAC) a podporou zápalovej reakcie na povrchu invazívnych parazitov. Doteraz bola dráha aktivácie komplementu presne vymedzená, avšak spôsob, akým parazity unikajú útoku komplementu, ako stratégia prežitia v hostiteľovi, nie je stále dostatočne pochopený. Čoraz viac dôkazov naznačuje, že parazity vyvíjajú sofistikované stratégie, aby unikli komplementom sprostredkovanému zabíjaniu – napríklad expresiou proteínov špecificky zameraných na rôzne zložky komplementu, aby sa inhibovala jeho funkcia a tvorba MAC. Môžeme teda povedať, že efektívny únik pred útokom komplementu hostiteľa je kľúčovým krokom pre prežitie parazitov v hostiteľovi (6). Intracelulárny parazitizmus sa objavil len niekoľkokrát počas dlhého vývoja parazitických prvokov vrátane rôznych skupín, ako sú mikrosporídie, kinetoplastidy a apikomplexa. Stratégie používané na získanie vstupu do buniek sa značne líšia, od injekcie (napr. mikrosporídie) cez aktívnu penetráciu do hostiteľskej bunky (napr. Toxoplasma gondii), nábor lyzozómov do poškodenej plazmatickej membrány (napr. Trypanosoma cruzi) až po fagocytózu sprostredkovanú hostiteľskými bunkami (napr. Leishmania spp.) (7).

76 inVitro

Niektoré parazity sa môžu izolovať v prostredí, keď sa nedokážu ďalej rozvíjať alebo keď sú stresované okolitými faktormi. Tvorba hydatidóznej cysty Echinococcus granulosus u jeho medzihostiteľov predstavuje charakteristický príklad izolácie. Červ, ktorý nie je schopný pokračovať vo svojom vývoji, je dokonale izolovaný od imunitného útoku a môže prežiť roky v rôznych orgánoch. Skutočnosť, že parazity vo vnútri cýst sú chránené pred imunitnými efektorovými mechanizmami, neznamená, že je encystácia vyvolaná vždy imunitnou odpoveďou. Napríklad cysty Pneumocystis jirovecii sa tvoria u hlboko imunodeprimovaných jedincov a zdá sa, že tieto cysty sú schopné odolať zvýšenému osmotickému tlaku, čo by mohlo pomôcť parazitovi prežiť a množiť sa v pľúcnom surfaktante. Toxocara canis je tiež schopná izolovať sa na niekoľko mesiacov a čakať na priaznivé podmienky nezávisle od imunologického stavu hostiteľa (5). Makrofágy v procese parazitárnej infekcie Počas infekcií intracelulárnymi mikróbmi majú makrofágy dve úlohy. Na jednej strane sú dôležitými efektorovými bunkami na kontrolu a ničenie vnútrobunkových baktérií a parazitických prvokov oxidačnými a neoxidačnými mechanizmami. Na druhej strane môžu makrofágy slúžiť aj ako dlhodobé hostiteľské bunky, ktoré uľahčujú replikáciu a prežitie patogénov, napríklad ich ochranou pred toxickými zložkami extracelulárneho prostredia. Dnes poznáme viaceré mechanizmy, pomocou ktorých intracelulárne protozoálne parazity, ako sú Leishmania spp., Trypanosoma cruzi a Toxoplasma gondii, dokážu využiť makrofágy ako bezpečné cieľové bunky (8). Leishmanie sú schopné pretrvať mnoho rokov vo svojom ľudskom hostiteľovi tým, že sa skryjú vo vnútri makrofágov, pričom sú schopné vyhnúť sa smrtiacim účinkom týchto bielych krviniek a tajne rásť v hostiteľských bunkách, prípadne tvoria veľké granulómové lézie, ktoré môžu viesť k otvoreným vredom, orgánovému poškodeniu a v niektorých prípadoch až k smrti, a to zvlášť u imunokompromitovaných jedincov (9). Obrovské množstvo štúdií skúmalo spôsoby, akými parazity napádajú hostiteľské bunky a ako sa vyhýbajú spusteniu smrtiacich mechanizmov makrofágmi (5). Zhrnutie týchto procesov je zobrazené v Tabuľke č. 2.


Parazity a človek

Tabuľka č. 2: Stratégie a mechanizmy prežitia parazitických prvokov v makrofágoch (prevzaté a preložené z: C. Bogdan and M. Röllinghoff, How do Protozoan Parasites Survive inside Macrophages? Parasitology Today, vol. 15, no. 1, 1999) Generovanie alebo ústup do bezpečného intracelulárneho kompartmentu

• nedostatočná fúzia medzi parazitofórnymi vakuolami a lyzozómami (Leishmania donovani) • inhibícia acidifikácie parazitofórnej vakuoly (T. gondii) • inhibícia fagolyzozomálnych proteáz (Leishmania spp.) • uniknutie do cytosolu (Trypanosoma cruzi)

Potlačenie syntézy mikrobicídnych radikálov

• inhibícia expresie alebo aktivity oxidačných enzýmov (L. major, T. cruzi) • inhibícia oxidačného vzplanutia (Leishmania spp.)

Modulácia apoptózy makrofágov

• zvýšené prežitie makrofágov po infekcii (L. donovani) • znížené prežívanie makrofágov po infekcii (T. gondii – virulentný kmeň, T. cruzi)

Modulácia produkcie cytokínov v makrofágoch

● indukcia cytokínov inhibujúcich/deaktivujúcich makrofágy (napr. IL-10) (Leishmania spp., T. cruzi, T. gondii) • potlačenie alebo nedostatočná indukcia aktivačných cytokínov (napr. IL-12) (Leishmania spp., T. gondii)

Inhibícia prezentácie antigénu a stimulácie T-buniek

● redukcia expresie MHC II. triedy vplyvom makrofágov (L. donovani, T. gondii) • znížená expresia kostimulačných molekúl makrofágmi (L. donovani, T. gondii) • znížená adhézia T-buniek k infikovaným makrofágom (T. cruzi) • inhibícia spracovania antigénu/zaťaženie peptidom, sekvestrácia antigénu z prezentácie (L. donovani, L. amazonensis, L. mexicana)

Dnes už vieme, ako dormantné formy parazitického prvoka Toxoplasma gondii v mozgu manipulujú so svojimi hostiteľskými bunkami, aby si zabezpečili vlastné prežitie. Austrálski výskumníci dokázali, že parazity boli schopné ležať spiace a nezistené vo vnútri neurónov a svalových buniek uvoľňovaním proteínov, ktoré vypínajú schopnosť buniek upozorniť imunitný systém. Ukázali, že spiace parazity (nazývané bradyzoity) exportovali proteíny, aby umlčali imunitnú signalizáciu v infikovaných hostiteľských bunkách a nepozorovane sa skryli. Tento objav by mohol pripraviť cestu pre nové spôsoby liečby chronickej toxoplazmózy. Jej pôvodca si vytvára svoje vlastné molekuly a proteíny, ktoré exportuje do hostiteľskej bunky, aby sa chránil pred detekciou imunitným systémom (10). Cirkadiánne rytmy u parazitov Cyklus dňa a noci spôsobený otáčaním Zeme okolo svojej osi, je jednou z najvýraznejších

čŕt sveta, v ktorom žijeme. Aby došlo k zosúladeniu, mnohé druhy vykazujú každodenné zmeny vo svojom správaní a/alebo fyziológii. Synchronizácia organizmu s prostredím je rozhodujúca pre jeho prežitie a nesúlad v cirkadiánnych rytmoch môže viesť k tomu, že organizmus nebude schopný prežiť (11). Predpokladá sa, že u živočíchov sa tieto biologické rytmy vyvinuli, aby im umožnili organizovať svoje aktivity podľa predvídateľných cyklov Zeme. Avšak je zložitejšie vysvetliť, prečo parazity, ktoré žijú výlučne v telách iných organizmov, majú tiež biologické rytmy. Vyvoláva to predstavu, že na načasovaní, kedy a ako hostitelia a parazity interagujú, záleží. A následne tieto interakcie môžu vplývať aj na prenos či závažnosť chorôb. Predpokladá sa, že parazity so zmenenými rytmami sa môžu vyhnúť účinkom kontrolných imunitných mechanizmov, čo podčiarkuje potrebu pochopiť, ako tieto organizmy biologické rytmy vykazujú (12).

Unilabs Slovensko 77


T É M A ČÍ S LA Jednobunkové parazity spôsobujúce choroby, ako sú napr. Plasmodium spp., ktoré žijú v komároch a ľuďoch a spôsobujú maláriu, majú denné rytmy v génovej expresii a ukázalo sa, že ovplyvňujú citlivosť na lieky. Nikdy predtým však neboli tieto rytmy skúmané u mnohobunkových parazitov, akým je Schistosoma mansoni. Až neskôr sa ukázalo, že tento červ spôsobujúci schistosomiázu má tiež cirkadiánny rytmus, ktorý ovplyvňuje, ktoré gény sú zapnuté v rôznych časoch (11). Parazitárny oportunizmus Oportunistické mikroorganizmy sú definované svojimi patogénnymi schopnosťami v imunokompromitovaných hostiteľoch. V tomto smere sú Toxoplasma gondii, Pneumocystis jirovecii alebo Candida albicans predstaviteľmi oportunistov. Pozorovanie, že vzniku niektorých infekčných ochorení môžu napomôcť nesúvisiace sprievodné imunodepresívne infekcie, vyvoláva otázku možného vplyvu jedného parazitárneho ochorenia na vznik druhého. Tento aspekt je dôležitý ako pre zvieratá, tak pre ľudí, ktorí sú často infikovaní súčasne rôznymi parazitmi (5). Iný aspekt oportunizmu môžeme vidieť u parazitov ako Schistosoma mansoni alebo Trypanosoma brucei, ktoré odhaľujú úžasné oportunistické správanie, keď na svoj vlastný vývoj používajú cytokíny hostiteľského pôvodu vyvolané infekčným procesom (5). Interferón a Toxoplasma gondii Interferón je kľúčový nástroj v boji proti chorobám. Predstavuje čosi ako majákovú molekulu imunitného systému, ktorá vydáva „blikajúce” znamenie oznamujúce imunitnému systému, že telo bolo infikované celým radom mikroorganizmov vrátane toxoplazmy. Prefíkaný parazit sa však v latentnom období snaží tento signál vypnúť, pretože len tak môže prežiť. Zatiaľ čo imunitný systém je odhodlaný zbaviť sa infekcie, parazit má „na mysli” iba svoje prežitie. Takže je to v podstate akoby preťahovanie lanom, „molekulárny zápas” (10). Prínos parazitov Takmer polovica všetkých známych zvierat na Zemi sú parazity a podľa jednej štúdie môže byť desatina z nich už v najbližších 50 rokoch odsúdená na vyhynutie v dôsledku klimatických zmien, straty hostiteľov či zámerných pokusov o ich eradikáciu. Nie všetky parazity však svojim hostiteľom spôsobujú značné škody a len malé percento postihuje ľudí.

78 inVitro

Nielenže sa dnes môžeme veľa dozvedieť o parazitoch a spôsoboch, ako ich využiť pre naše vlastné potreby, ale tiež začíname chápať, že zohrávajú kľúčovú úlohu v rôznych ekosystémoch a udržiavajú populácie pod kontrolou a zároveň pomáhajú nasýtiť iné formy života (13). Ukazuje sa, že väčšina druhov je cieľom mnohých parazitov. Napríklad človek. Napriek našej snahe byť voči parazitom nehostinní, sme vynikajúci hostitelia. V priebehu evolúcie sa vyvinulo viac ako sto rôznych parazitov, ktorí žijú v nás alebo na nás, pričom mnoho z nich je teraz závislých od nás, pokiaľ ide o ďalšiu existenciu ich druhu. Parazitizmus sa v priebehu miliárd rokov znova a znova vyvinul ako spôsob života, od najmenších a najjednoduchších mikróbov až po najzložitejšie stavovce. Existujú parazitické rastliny, vtáky, mätúce množstvo parazitických červov a hmyzu a dokonca aj parazitický cicavec – netopierí upír, ktorý saje krv z kráv a iných cicavcov (13). Ani ľudskému zdraviu by ničenie parazitov úplne neprospelo. V rozvinutých krajinách, kde sme zlikvidovali väčšinu črevných parazitov, máme rozšírené autoimunitné ochorenia, o ktorých na miestach, kde má každý stále nejakého parazita, prakticky nikto nepočul. Podľa jedného myšlienkového smeru sa ľudský imunitný systém vyvinul spolu so skupinou červov a parazitických prvokov a keď sme ich zabili, náš imunitný systém začal útočiť na nás samých (13).

40 % Odhaduje sa, že celkovo až 40 percent známych zvierat na Zemi sú parazity a to sú len tie, ktoré boli opísané.


Parazity a človek Aktuálne tendencie Prepuknutie choroby je dôsledkom interakcií medzi tromi zložkami systému hostiteľ – parazit: infekčným agensom, hostiteľom a prostredím. Napriek desaťročiam výskumu vzťahov virulencie a prenosu nemáme stále dostatočný konsenzus o smerovaní toho, ako a či spolu virulencia a prenos parazitov súvisia, najmä pokiaľ ide o spôsoby prenosu mimo priamy kontakt (14). Pri štúdiu parazitov sa treba zamerať aj na biochemické mechanizmy, ktoré sú základom procesu ich prežitia a patogenézy chorôb. Vedci nadobúdajú poznatky o funkciách a zložkách hlavných signálnych dráh, ako sú kinázová či vápniková signalizácia a signalizácia založená na cyklických nukleotidoch, ktoré slúžia rôznym aspektom parazitického asexuálneho štádia a zdôrazňujú Toll-like receptory. Ďalej glykozylfosfatidylinozitolom sprostredkovaná signalizácia a molekulárne deje v cytoadhézii, ktoré vyvolávajú imunitnú odpoveď hostiteľa (15). Jednoducho zhrnuté, naše poznatky o parazitoch a ich spôsoboch prežitia v človeku, ako aj o prenose na ďalších hostiteľov sa stále rozširujú a ukazujú nám neprebádané zákutia zložitých biochemicko-imunologicko-patofyziologických procesov. Je to dobrodružná cesta plná neočakávaných zvratov a prekvapení, ktorá robí vedu takou krásnou a príťažlivou. Tieto poznatky nie sú samoúčelné, veda nie je nikdy jalová, slúži ľuďom, aby tí mohli slúžiť druhým.

Záver Ako to už v živote býva, máločo je čierno-biele. Ani pri parazitoch nejde o tolkienovský stret medzi dobrom a zlom, pretože aj tieto organizmy môžu byť svojmu hostiteľovi v zložitých interakciách rôznymi spôsobmi prínosné. Viktor E. Frankl povedal, že život človeka je neustále hľadanie zmysluplnej existencie. Môžeme dodať, že nielen tej svojej. Parazity boli, sú a budú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Charles Darwin a Friedrich Nietzsche sa v jednej veci úplne zhodli: definujúcim znakom všetkých organizmov je večný zápas. Aj parazity si neustále hľadajú svoje miesto v obrovskom ekosystéme života, tak ako my, ľudia.

Spiace parazity (bradyzoity) exportovali proteíny, aby umlčali imunitnú signalizáciu v infikovaných hostiteľských bunkách a nepozorovane sa skryli. Tento objav by mohol pripraviť cestu pre nové spôsoby liečby chronickej toxoplazmózy.

Literatúra 1. https://www.neb.com/tools-andresources/feature-articles/parasiticinfections-in-humans 2. https://microchemlab.com/ information/introduction-bacteriaviruses-fungi-and-parasites/ 3. https://parasite.org.au/para-site/ introduction/introduction-essay.html 4. Yifat Ofir-Birin and Neta Regev-Rudzki: Extracellular vesicles in parasite survival. 2019. Science 363 (6429), 817818. DOI: 10.1126/science.aau4666 5. D. Camus et al. The art of parasite survival, Brazilian Journal of medical and biological research, 1995, 28: 399413, ISSN 0100-879X 6. Shao S, Sun X, Chen Y, Zhan B and Zhu X (2019) Complement Evasion: An Effective Strategy That Parasites Utilize to Survive in the Host. Front. Microbiol. 10:532. doi: 10.3389/fmicb.2019.00532

7. L. David Sibley: Invasion and intracellular survival by protozoan parasites. Immunological Reviews 2011 Vol. 240: 72 – 91 8. C. Bogdan and M. Röllinghoff, How do Protozoan Parasites Survive Inside Macrophages? Parasitology Today, vol. 15, no. 1, 1999 9. University of York. "Sweet success of parasite survival could also be its downfall." ScienceDaily. ScienceDaily, 16 September 2019. <www.sciencedaily.com/ releases/2019/09/190916101851.htm> 10. https://www.wehi.edu.au/news/ toxoplasma-parasites-manipulatebrain-cells-survive 11. https://www.sanger.ac.uk/news_item/ human-parasites-daily-rhythms-couldbe-targeted-for-better-treatments/ 12. Reece et al. Evolutionary ecology

of parasite rhythms. Journal of biological rhythms, Vol. 32 No. 6, December 2017 516–533 DOI: 10.1177/0748730417718904 13. https://www.nationalgeographic.com/ science/article/parasites-are-goingextinct-heres-why-we-need-to-savethem 14. Turner WC, Kamath PL, van Heerden H, Huang Y-H, Barandongo ZR, Bruce SA, Kausrud K. 2021 The roles of environmental variation and parasite survival in virulence– transmission relationships. R. Soc. Open Sci. 8: 210088. https://doi.org/10.1098/ rsos.210088 15. Soni R, Sharma D, Rai P, Sharma B and Bhatt TK (2017) Signaling Strategies of Malaria Parasite for Its Survival, Proliferation, and Infection during Erythrocytic Stage. Front. Immunol. 8:349. doi: 10.3389/fimmu.2017.00349

Unilabs Slovensko 79


T É M A ČÍ S LA

Parazitárne zoonózy prenášané rybami RNDr. Mikuláš Oros, PhD. Parazitologický ústav SAV, Košice

Zoonózy alebo zoonotické infekcie sú ochorenia, ktoré sa prenášajú zo zvierat na človeka. Dôležitú kategóriu týchto ochorení predstavujú parazitárne zoonózy prenášané sladkovodnými alebo morskými rybami, keď k nákaze človeka dochádza konzumáciou surového alebo tepelne nedostatočne spracovaného rybieho mäsa obsahujúceho infekčné vývinové štádiá parazita. Rastúci trend konzumácie surových rýb, veľká migrácia obyvateľstva a klimatické zmeny zvyšujú aj riziko prenosu parazitických organizmov na spotrebiteľa a uľahčujú kolonizáciu Európy exotickými druhmi parazitov. 80 inVitro


Parazity a človek

Úvod

Vedecký tím pod vedením RNDr. Mikuláša Orosa, PhD., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach riešil v rokoch 2017 – 2019 bilaterálny vedecký projekt (SAS-MOST JRP 2016/7) v rámci spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a Ministry of Science and Technology na Taiwane. Projekt bol zameraný na poznanie druhovej diverzity parazitických organizmov rýb, s dôrazom na zoonotické druhy (schopné infikovať človeka) a na objasnenie úloh sladkovodných a morských rýb pri prenose týchto parazitických druhov na človeka. Boli získané originálne údaje predovšetkým v oblasti základného výskumu, ale aj dôležité, medicínsky významné údaje o zoonotických druhoch parazitujúcich u rýb. V tomto článku by sme chceli verejnosti priblížiť niektoré druhy mnohobunkových parazitických organizmov, ktoré sú schopné infikovať človeka po konzumácii rýb. Najdôležitejšími potenciálnymi pôvodcami zoonotických ochorení prenášaných rybami sú motolice (Clonorchis sinensis a Metagonimus yokogawai – vedecké názvy parazitov) zapríčiňujúce poškodenie pečene a žlčovodu (ochorenie sa nazýva klonorchiáza) a tráviaceho

traktu (metagonimiáza), larvy pásomníc známe ako škárovce (Dibothriocephalus latus – škárovec široký) spôsobujúce tráviace ťažkosti (difylobotrióza) a hlístovce (pôvodca Anisakis simplex – sleďový červ), ktorých prítomnosť v tráviacom trakte spôsobuje žalúdočnú bolesť, dysfunkciu čreva, ale zaznamenané boli aj alergické reakcie.

Etiológia

Klonorchiáza je ochorenie, ktorého pôvodcom je motolica čínska alebo žlčová (Clonorchis sinensis) (Obrázok č. 1B), ktorá spôsobuje ochorenie žlčových ciest a pečene. Motolice majú trojhostiteľský životný cyklus. Dospelé jedince produkujú vajíčka (Obrázok č. 1D), ktoré vo vodnom prostredí vnikajú do prvého medzihostiteľa, ktorým sú sladkovodné druhy ulitníkov. V slimákoch sa vyvíjajú larválne štádiá odborne nazývané sporocysty a rédie. Larvy (cerkárie) následne opúšťajú telo prvého medzihostiteľa a aktívne vyhľadávajú druhého medzihostiteľa, ktorými sú rôzne druhy sladkovodných kaprovitých rýb (napr. kapor rybničný, karas striebristý, amur biely, tolstolobik pestrý). Vo svalovine rýb sa larvy encystujú (zapuzdrujú), vytvárajú ďalšie larválne štádium

Unilabs Slovensko 81


T É M A ČÍ S LA

Obrázok č. 1: Pôvodcovia klonorchiázy a metagonimiázy 1A – dospelé jedince Metagonimus yokogawai 1B – dospelé jedince Clonorchis sinensis 1C – vajíčka Metagonimus yokogawai 1D – vajíčka Clonorchis sinensis

(tzv. metacerkárie) a definitívny hostiteľ – vrátane človeka – sa nakazí konzumáciou surového alebo tepelne nedostatočne upraveného mäsa ryby. Po konzumácii infikovaného mäsa sa metacerkárie v dvanástniku uvoľnia a migrujú do žlčových ciest a pečene človeka, kde po niekoľkých týždňoch začnú dospelé jedince produkovať vajíčka. Motolica čínska je rozšírená predovšetkým vo východnej Ázii, medzi endemické oblasti výskytu patrí Čína a jej susedné krajiny ako Kórea, východná časť Ruska, Taiwan a Vietnam. V týchto oblastiach je konzumácia surových sladkovodných rýb hlboko zakorenenou tradíciou a v niektorých endemických oblastiach zostala dodnes zaužívaná. Tieto návyky však majú svoje riziká a viedli k trvalému prenosu motolice čínskej na človeka. V ekonomicky rozvinutých krajinách a neendemických regiónoch vrátane Európy a USA sa infekcia vyskytuje hlavne u ázijských prisťahovalcov v dôsledku požitia dovezených, nedostatočne tepelne upravených, údených alebo nakladaných sladkovodných rýb obsahujúcich larválne štádiá (metacerkárie) parazitov. V ostatných rokoch bolo na Slovensku zistených niekoľko prípadov ľudskej klonorchiázy.

82 inVitro

Vo všetkých prípadoch išlo u cudzincov z Ruska, Číny, Laosu, Kórey a Vietnamu. Vzhľadom na veľkú migráciu obyvateľstva je vysoko pravdepodobné, že sa na Slovensku objavia ďalšie prípady importovaných zoonotických chorôb prenášaných rybami. Metagonimiáza je ochorenie, ktoré spôsobujú tzv. digenetické motolice a jej najčastejším pôvodcom je druh Metagonimus yokogawai (Obrázok č. 1A). Dospelé jedince sú veľmi malých rozmerov (dlhé 1 – 2 mm a široké 0,4 – 0,6 mm) a parazitujú v tráviacom trakte. Vajíčka tejto motolice, ktoré sú uvoľňované do vodného prostredia, sú oválne (Obrázok č. 1C). V životnom cykle tohto parazita sú prvým medzihostiteľom sladkovodné mäkkýše, v ktorých sa z vajíčka uvoľnia larvy, ktoré sú následne schopné aktívnym pohybom vyhľadávať druhého medzihostiteľa, ktorým sú sladkovodné ryby. V rybách sa infekčné larvy (metacerkárie) encystujú. Definitívnym hostiteľom sú rybožravé cicavce, psy, mačky, vtáky a človek. V Ázii je táto motolica pomerne rozšírená v Japonsku a v Kórei, kde bola v endemických oblastiach zistená prevalencia výskytu vajíčok u ľudí až 70 %. Infekcie


Parazity a človek

70 % V Ázii je motolica Metagonimus yokogawai pomerne rozšírená v Japonsku a v Kórei, kde bola v endemických oblastiach zistená prevalencia výskytu vajíčok u ľudí až 70 %.

ľudí boli zaznamenané aj na Sibíri, v Európe, Číne a na Taiwane. V Rusku medzi endemické oblasti patria povodia riek Amur a Ussuri v Chabarovskom kraji na ďalekom východe, kde sa prevalencia v skupinách etnických menšín pohybuje v rozmedzí 20 % až 70 %. Aj keď je patogenita M. yokogawai a iných motolíc tenkého čreva zvyčajne nízka, boli zaznamenané aj zriedkavé prípady výskytu vajíčok mimo tráviaceho traktu (napríklad mozog, srdce), čo naznačuje, že vplyv týchto parazitov na zdravie ľudí nie je v súčasnosti dostatočne objasnený. Difylobotrióza je parazitické ochorenie, ktoré spôsobujú pásomnice rodu Dibothriocephalus (donedávna známe ako Diphyllobothrium). Svojou dĺžkou patria tieto pásomnice k najväčším parazitom človeka (dĺžka až do 20 m). Životný cyklus škárovcov je komplexný, k pohlavnej zrelosti potrebuje troch hostiteľov a je viazaný na vodné prostredie. Dospelé pásomnice žijú v tenkom čreve hostiteľa. Tu vylučujú vajíčka, ktoré sa výkalmi hostiteľa dostávajú do vodného prostredia. Prvým medzihostiteľom sú sladkovodné kôrovce (Copepoda), v ktorých sa vyvinie ďalšie larválne štádium

Obrázok č. 2: Pôvodca difylobtriózy, škárovec široký (Dibothriocephalus latus) 2A, 2B – larvy pásomnice vo svalovine ostrieža 2C – mikrofotografia larvy zo skenovacieho mikroskopu 2D – dospelý jedinec 2E – vajíčka

Unilabs Slovensko 83


T É M A ČÍ S LA (procerkoid). Infikované kôrovce sú zdrojom nákazy druhého medzihostiteľa a to buď sladkovodnej, alebo morskej ryby. Po prehltnutí kôrovca prenikajú procerkoidy cez črevo do svaloviny rýb, kde sa vyvinie infekčné štádium – larva plerocerkoid (veľkosť do 2 cm, Obrázok č. 2A, 2B), ktorá je schopná infikovať definitívneho hostiteľa. K najčastejším druhým medzihostiteľom patria lososovité ryby, napríklad losos atlantický a pstruh morský a sladkovodné druhy ako ostriež zelenkavý, šťuka holarktická a mieň sladkovodný. Definitívni hostitelia, ktorými sú rybožravé vtáky a cicavce vrátane človeka, sa nakazia konzumáciou surového alebo tepelne nedostatočne upraveného rybieho mäsa. Výskyt ochorenia u ľudí je viazaný na oblasti so zvykom konzumovať surové, tepelne neupravené alebo marinované ryby. Najčastejšie ide o špeciality ako talianske carpaccio, latinsko-americké ceviche a japonské sushi a sashimi. Najznámejším pôvodcom ochorenia je škárovec široký (Dibothriocephalus latus), ktorý sa vyskytuje prevažne na severnej pologuli, najmä v Európe a v Rusku. Nedávne výskumy v Európe naznačujú, že výskyt tohto ochorenia pretrváva a dokonca má rastúcu tendenciu,

Obrázok č. 3: Pôvodca anisakiázy (Anisakis simplex) 3A – larva vo svalovine baltického sleďa pod UV lampou 3B, 3C – larvy na vnútorných orgánoch baltického sleďa 3D – larvy vo fyziologickom roztoku

84 inVitro

predovšetkým v oblastiach alpských jazier vo Švajčiarsku, Francúzsku a v Taliansku. Na Slovensku boli prípady nákazy škárovcom u ľudí zaznamenané predovšetkým u pacientov, ktorí pracovali v zahraničí a potvrdili konzumáciu surových, respektíve sušených rýb. Komplexné údaje o difylobotrióze u nás však chýbajú. Anisakióza je ochorenie, ktoré najčastejšie vyvoláva hlístovec, tzv. sleďový červ Anisakis simplex. Tento parazit má komplexný vývinový cyklus, v ktorom prvým medzihostiteľom sú kôrovce, mäkkýše a lastúrniky. Druhým medzihostiteľom sú ryby a hlavonožce a definitívnymi hostiteľmi sú morské plutvonožce (delfíny, tulene a pod.). U niektorých druhov rýb, ako je napríklad baltický sleď – Clupea harengus, sa môže Anisakis vyskytovať u všetkých rýb určitej lokality. Živé larvy parazita (dĺžka okolo 2 cm, Obrázok č. 3D) sa môžu dostať do organizmu človeka konzumáciou surových, nasolených a tepelne nedostatočne upravených rýb. Toto ochorenie je celosvetovo rozšírené, avšak najviac prípadov bolo zaznamenaných v prímorských oblastiach Európy, v Kórei, Japonsku a v USA (najviac na Aljaške).


Parazity a človek

Diagnostika

až do 20 m Pásomnice rodu Dibothriocephalus patria k najväčším parazitom človeka s dĺžkou až do 20 m.

Klinický obraz

Priebeh klonorchiázy závisí vo vysokej miere od infekčnej dávky a kým pri slabých infekciách môže prebiehať bezpríznakovo, pri silných infekciách môže skončiť aj fatálne. Pri silnej infekcii dochádza k tvorbe žlčových kameňov, ktoré môžu v niektorých prípadoch spôsobiť upchatie žlčovodov. U nakazeného pacienta sa prvotné symptómy objavujú v oblasti brucha a pečene. Ak je poškodenie pečene vážne, môže dôjsť k cirhóze pečene, chorobe známej ako „tvrdnutie pečene“. Difylobotrióza môže mať asymptomatický priebeh, všeobecne sa zaraďuje medzi ochorenia s miernymi príznakmi, avšak môžu sa objavovať tráviace problémy, nevoľnosť, bolesti brucha, strata hmotnosti a hnačka. Niektoré štúdie poukázali na to, že pri infikovaní pásomnicami dochádza u človeka k poruche tvorby krvi a je detegovaná megaloblastická anémia. Pri silných infekciách sa u pacientov môžu vyskytovať závraty, pocit únavy a zvýšená teplota. Anisakióza prebieha u ľudí buď bezpríznakovo, alebo môžu nákazu sprevádzať bolesti brucha, kŕče, žalúdočná nevoľnosť a hnačky. V prípade alergickej reakcie vznikajú kožné vyrážky a v zriedkavých prípadoch sa u pacientov krátko po konzumácii infikovanej ryby dostavil anafylaktický šok.

Klinické príznaky sprevádzajúce spomínané ochorenia sú nešpecifické, a preto treba pri symptómoch ako bolesť brucha, nevoľnosť, hnačka, zápcha a iných zvážiť aj možnosť infekcie parazitickými červami. Nevyhnutnou podmienkou správnej diagnostiky je vykonanie dôkladnej epidemiologickej anamnézy obdobia pred spozorovaním prvých príznakov ochorenia a zaznamenanie informácií o cestovaní, konzumácii surového alebo tepelne nedostatočne upraveného mäsa rýb a o pôvode týchto rýb. Suspektná diagnóza musí byť následne potvrdená laboratórnym vyšetrením na špecializovanom pracovisku. Laboratórna diagnostika parazitických ochorení u ľudí sa uskutočňuje buď priamym potvrdením dospelého parazita alebo jeho vajíčok v tele alebo v exkrementoch pacienta, alebo nepriamymi metódami (napríklad detekciou špecifických protilátok v sére). Priama diagnostika pôvodcov klonorchiázy a metagonimiázy spočíva v mikroskopickom náleze vajíčok (Obrázok č. 1C, 1D) v stolici alebo v obsahu dvanástnika koncentračnou metódou. Pri tejto technike sa vajíčka vyplavujú zo stolice na hladinu roztokov solí alebo klesajú ku dnu a detegujú sa v sedimente. Motolice je v žlčovodoch možné dokázať aj CT (počítačová tomografia) alebo USG (ultrasonografia) zobrazovacími metódami. Priamy dôkaz diagnostiky škárovca širokého spočíva predovšetkým v mikroskopickom náleze vajíčok (produkované gravidnými pásomnicami) v stolici nakazeného človeka (Obrázok č. 2E). Táto pásomnica má extrémne vysoký reprodukčný potenciál a denne môže vyprodukovať aj niekoľko tisíc vajíčok. Navyše je po niekoľkých týždňoch od nákazy možné v stolici voľným okom detegovať fragmenty článkov, prípadne celé pásomnice ako svetlé, podlhovasté a sploštené útvary. V prípade črevnej formy anisakiázy (pôvodca Anisakis) je možné endoskopickým vyšetrením lokalizovať larvy okrúhlych červov v žalúdku alebo v čreve. Okrem toho môže prítomnosť larvy dokázať aj histopatologické vyšetrenie črevného tkaniva. V tomto prípade nie je možné detegovať vajíčka v stolici, pretože Anisakis u ľudí pohlavne nedospieva.

Unilabs Slovensko 85


T É M A ČÍ S LA

Identifikácia parazitov mikroskopickými metódami môže byť problematická, a to kvôli morfologickej podobnosti vajíčok parazitov alebo kvôli poškodeniu izolovaných parazitov. V tom prípade je pre ich presnú identifikáciu možné využiť molekulárno-genetické metódy, ktoré študujú parazity na úrovni DNA. Základným predpokladom je izolácia DNA alebo RNA (z parazitických organizmov alebo z ich vajíčok v stolici, v spúte alebo v iných adekvátnych biologických materiáloch), ktorá sa následne používa na presnú identifikáciu jedinca. Druhová determinácia je založená na molekulárnej genotypizácii pomocou tzv. polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Produktom reakcie je amplifikovaný (namnožený) gén alebo jeho časť, ktorého dĺžka sa porovnáva s korešpondujúcimi génmi vopred známych parazitov. Presnejšou metódou je dodatočné osekvenovanie amplifikovaného génu a porovnanie jeho nukleotidovej sekvencie s génovou databázou. Nepriama diagnostika spočíva najčastejšie v detekcii špecifických protilátok sérologickými testami. Pri sérologických vyšetreniach sa v praxi najviac používa ELISA (skratka anglického názvu Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay – enzýmová imunosorbentová analýza), pomocou ktorej je možné detegovať hladinu špecifických IgE protilátok, ktoré sú produkované ako odpoveď na prítomnosť cudzorodých látok v tele. Tieto je možné dokázať aj niekoľko týždňov po infekcii.

Preventívne opatrenia

Všeobecné nariadenie (č. 1276/2011) komisie Európskej únie stanovuje nevyhnutnosť ošetrenia všetkých produktov rybolovu určených na priamu konzumáciu v surovom stave alebo ako marinované či nasolené produkty, a to zamrazením, s cieľom zahubiť životaschopné parazity potenciálne nebezpečné pre zdravie spotrebiteľa. Najjednoduchším preventívnym opatrením je konzumácia len tepelne dostatočne upravených rýb. Larválne štádiá parazitov sú zneškodnené pri teplote okolo 60 °C minimálne 20 minút, alebo pri zmrazení na -20 °C minimálne na dobu 24 hodín.

86 inVitro

okolo 60 °C Larválne štádiá parazitov sú zneškodnené pri teplote okolo 60 °C minimálne 20 minút, alebo pri zmrazení na -20 °C minimálne na dobu 24 hodín.

Parazity z rodu Anisakis vyskytujúce sa v rybách a rybích výrobkoch zamrazených na -20 °C počas niekoľkých dní až týždňov, respektíve tepelne spracovaných (minimálne 60 °C aspoň 20 minút), nie sú životaschopné, a teda nie sú schopné vyvolať po konzumácii človekom parazitárne ochorenie. Avšak na základe najnovších štúdií môže dôjsť po konzumácii mŕtvych lariev prítomných v infikovaných rybách k alergickým reakciám. Bolo preukázané, že niektoré špecifické bielkoviny týchto parazitov môžu byť ľudským organizmom vnímané ako silné alergény, ktorých podrobná štruktúra a pôsobenie ešte neboli detailne preskúmané. Alergické reakcie na parazitické organizmy z rodu Anisakis môžu zahŕňať gastroenteritídu, reumatické a kožné symptómy. Z toho dôvodu Európska komisia v nariadení, ktorým špecifikuje požiadavky bezpečnosti rýb ako potravinových výrobkov, odporúča okrem iného aj vizuálnu kontrolu výrobkov zameranú na elimináciu parazitov z rýb.


Parazity a človek

Záver

Väčšina rybami prenášaných parazitárnych ochorení nepatrí k život ohrozujúcim ochoreniam. Pri dodržaní základných preventívnych opatrení je šanca nakazenia nízka, respektíve aj v prípade nakazenia je táto infekcia pomerne jednoducho terapeuticky riešiteľná. Z tohto dôvodu v mnohých krajinách nie je povinnosť pravidelného hlásenia výskytu ochorení a údaje o globálnom rozšírení potenciálnych pôvodcov sú značne obmedzené. Na Slovensku taktiež chýbajú komplexné údaje o parazitárnych ochoreniach prenášaných rybami. Vzhľadom na zvýšenú popularitu konzumácie surových, tepelne nedostatočne upravených alebo marinovaných rýb sa zoonózy prenášané rybami môžu objavovať na miestach, kde sa predtým nevyskytovali. Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam má však konzumácia rybieho mäsa a morských tvorov väčšie benefity ako riziká. Avšak v prípade podozrenia na parazitárne ochorenie by mal vyšetrujúci lekár poslať vzorky krvi alebo stolice do odborných alebo do národných referenčných laboratórií na podrobné vyšetrenie, kde vyškolení zamestnanci dokážu prítomné parazity spoľahlivo identifikovať. V posledných rokoch ľudia podľahli čaru internetu. Vyhľadávajú neodborné a mnohokrát nesprávne informácie, uveria neodborne odporúčaným liekom a rôznym detoxikačným roztokom. V prípade podozrenia na parazitické ochorenie odporúčame študovať výlučne odbornú a vedecky podloženú literatúru, ale predovšetkým odporúčame obrátiť sa na svojho lekára alebo odborníka v danej problematike.

Na základe najnovších štúdií môže u ľudí po konzumácii mŕtvych lariev prítomných v infikovaných rybách dôjsť k alergickým reakciám.

Literatúra 1. Audicana a kol. 2002. Anisakis simplex: dangerous – dead and alive? Trends in Parasitology, 18, 20 – 25. 2. Chai a kol. 2005. Fish-borne parasitic zoonoses: status and issues. International Journal for Parasitology, 35, 1233 – 1254. 3. Mattiuci a kol. 2013. Anisakiasis and gastroallergic reactions associated to Anisakis pegreffii infection, Italy. Emerging Infectious Diseasis, 19, 496 – 499. 4. Ondriska a kol. 2016. Klinická Parazitológia. Univerzita Komenského v Bratislave, prírodovedecká Fakulta. 5. Scholz and Kuchta 2016. Fish-borne, zoonotic cestodes (Diphyllobothrium and relatives) in cold climates: a never-ending story of neglected and (re)-emergent parasites. Food and Waterborne Parasitology, 4, 23 – 38. 6. Tang a kol. 2016. Current status and perspectives of Clonorchis sinensis and clonorchiasis: epidemiology, pathogenesis, omics, prevention and control. Infectious Diseases of Poverty, 5, 1 – 12.

Unilabs Slovensko 87


T É M A ČÍ S LA

Trypanozomóza (americká a africká)

MUDr. Štefan Porubčin, PhD. Infektológ Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UNLP a UPJŠ, Košice

Americká trypanozomóza sa stala za posledných 40 rokov závažným globálnym zdravotníckym problémom, hlavne z dôvodu veľkých migračných prívalov z Latinskej Ameriky do Európy, do Kanady a do Japonska. Africká trypanozomóza je naproti tomu ochorenie, ktoré sa mimo endemických oblastí vyskytuje len ojedinelo. Keďže klinickými príznakmi môžu trypanozomózy imitovať širokú škálu iných ochorení, a v prípade africkej trypanozomózy rýchlo napadnúť CNS, treba v diferenciálnej diagnostike pacientov z endemických oblastí myslieť i na tieto nozologické jednotky, poznať vhodné diagnostické metódy, s cieľom poskytnúť rýchlu a adekvátnu liečbu. 88 inVitro


Parazity a človek

Podľa posledných odhadov WHO je v Latinskej Amerike v riziku nakazenia sa Chagasovou chorobou > 70 miliónov ľudí a takmer 6 miliónov ľudí je nakazených.

Trypanozómy

kinetoplast

nukleus

AMASTIGOTNÁ FORMA

bičík

PROMASTIGOTNÁ FORMA

EPIMASTIGOTNÁ FORMA

undulujúca membrána bičík

kinetoplast TRYPOMASTIGOTNÁ FORMA

Trypanozómy sú parazitické bičíkovce zo skupiny Kinetoplastida a príbuzné leishmaniám. U ľudí sa vyskytujú dve odlišné formy trypanozóm: v Strednej a Južnej Amerike je to Trypanosoma cruzi, ktorá je pôvodcom Chagasovej choroby, v krajinách subsaharskej Afriky sa vyskytuje druh Trypanosoma brucei, ktorý spôsobuje tzv. spavú chorobu. Vývinový cyklus môže prebiehať buď v jednom, alebo vo dvoch hostiteľoch. Charakteristickým znakom čeľade je polymorfnosť, jednotlivé druhy môžu mať v rôznych etapách vývinu morfologicky nepodobné formy. Podľa tvaru bunky, uloženia kinetoplastu, prítomnosti alebo neprítomnosti undulujúcej membrány rozlišujeme niekoľko morfologických foriem parazita (Obrázok č. 1). Ako kinetoplast sa označuje výrazne farbiteľná časť mitochondrie, ktorá obsahuje DNA a využíva sa na diagnostiku týchto parazitov. Africké trypanozómy patria do skupiny Salivaria, infekčné štádiá pre človeka dokončia svoj vývoj v prednej časti tráviaceho traktu prenášačov a k infekcii dochádza inokuláciou pri cicaní vektora. Americké trypanozómy patria do skupiny Stercoraria. Vývoj v prenášačoch, krv cicajúcich bzdochách, je dokončený v zadnej časti čreva a k infekcii dochádza inokuláciou kontaminovaných infekčných výkalov do rany po cicaní (1, 2).

Obrázok č. 1: Vývinové formy trypanozóm (Markella et. al 1999)

Unilabs Slovensko 89


T É M A ČÍ S LA

70 % V 70 % prípadov prebieha Chagasova choroba asymptomaticky.

Americká trypanozomóza (Chagasova choroba) Chagasova choroba je vektorom prenášané infekčné ochorenie spôsobené prvokom Trypanosoma cruzi, ktoré je endemické vo všetkých krajinách Južnej a Strednej Ameriky. Podľa posledných odhadov WHO je v Latinskej Amerike v riziku nakazenia sa Chagasovou chorobou > 70 miliónov ľudí a takmer 6 miliónov ľudí je nakazených. Krajiny s najvyššou prevalenciou ochorenia sú Bolívia (6,1 %), Argentína (3,6 %) a Paraguaj (2,1 %) (3). Epidemiologické štúdie uskutočnené v Európe ukazujú celkovú prevalenciu na úrovni 4,2 % s najvyššou mierou infekcií medzi bolívijským etnikom (18,1 %). Epidemiológia tejto infekcie sa rapídne mení vzhľadom na bezprecedentné migračné prílevy asymptomatických jedincov z Latinskej Ameriky do Európy, do USA a do Austrálie (3). Vzhľadom na rôzne spôsoby prenosu, ako aj chronickú formu ochorenia, predstavuje Chagasova choroba výzvu pre lekárov, ktorí sa podieľajú na zdravotnej starostlivosti a diagnostike infikovaných pacientov, ktorí o svojej chorobe často nevedia.

alebo cez sliznicu do rôznych buniek hostiteľa a transformujú sa na amastigotné štádiá (Obrázok č. 3). Tie sa vnútri buniek myokardu, v lymfatických uzlinách, CNS a v iných orgánoch delia binárnym delením. Intracelulárnou lokalizáciou sa amastigotné formy líšia od ostatných štádií, ktoré cirkulujú v krvi hostiteľa. Amastigotné formy sa menia na trypomastigotné, po prasknutí steny bunky sa trypanozómy dostávajú do krvného obehu. Napádajú iné bunky, alebo sú nacicané vektorom (1). K prenosu T. cruzi môže dôjsť aj pri podaní transfúzie alebo transplantáciou orgánov od chronicky infikovaných darcov. Sérologický skríning darcov v endemických oblastiach tento spôsob prenosu významne zredukoval, avšak neodstránil úplne (4, 5). Dostupné údaje naznačujú, že najväčšiu infekčnosť má podanie trombocytov (6). Pacienti, ktorí prekonali Chagasovu chorobu, sú vylúčení z darcovstva krvi. Parazit môže byť prenesený v tehotenstve transplacentárne aj počas pôrodu (1).

Klinický obraz

V mieste inokulácie (najčastejšie odkryté časti kože, tvár, okolo očí a pier) sa vytvára asi v 25 % prípadov primárna lézia, tzv. chagóm – začervenaná papula o priemere asi 1 – 3 cm s indukovanou bázou. Pri infekcii oka je prejavom nákazy tzv. Romaňonský syndróm (jednostranný edém viečka s konjunktivitídou) (Obrázok č. 4). Inkubačný čas ochorenia je pri prenose bzdochami 7 – 14 dní. Po infekcii transfúziou krvi sa môže inkubačný čas predĺžiť až na 6 týždňov. Iniciálne lokálne príznaky sú nasledovné horúčkou, slabosťou, anorexiou

Etiológia a patogenéza

Bičíkovec Trypanosoma cruzi patrí do čeľade Trypanosomatidae. Parazita prenášajú bzdochy z čeľade Reduviidae (rody Triatoma, Rhodnius, Panstrongilus a iné) (1, 2). Americká trypanozomóza je zoonóza, rezervoárom sú teplokrvné stavovce (viac ako 200 druhov cicavcov a vtákov). Parazitom sa infikuje pri cicaní krvi, v ktorej sa nachádzajú infekčné cirkulujúce trypomastigoty (Obrázok č. 2). Pri cicaní na hostiteľovi, v exkrementoch bzdochy prenikajú trypomastigotné formy cez ranky v pokožke

90 inVitro

Obrázok č. 2: Trypomastigotná forma T. cruzi v periférnom krvnom nátere – Giemsovo farbenie (Mandell, Douglas, Bennett 2020)


Parazity a človek

OČNÁ FORMA („ROMAŇONSKÝ VÝZOR“)

INFEKCIA FEKÁLIAMI BZDOCHY

KOŽNÁ FORMA (CHAGÓM) AMASTIGOTNÉ FORMY SA DELIA INTRACELULÁRNE V TKANIVÁCH

CHAGASOVA KARDIOPATIA

REZERVOÁROVÉ ZVIERATÁ

METACYKLICKÉ TRYPOMASTIGOTY VO FEKÁLIÁCH BZDOCHY

TRYPOMASTIGOTNÉ FORMY V KRVI (NEDELIA SA)

BZDOCHA

Obrázok č. 3: Vývinový cyklus T. cruzi (Markella et. al 1999)

a edémom tváre a dolných končatín. Môže sa objaviť tiež generalizovaná lymfadenopatia a hepatosplenomegália (7). V 70 % prípadov prebieha ochorenie asymptomaticky (2). V ojedinelých prípadoch môže v akútnej fáze dôjsť k vážnym komplikáciám, ako sú napríklad myokarditída so zlyhaním srdca, meningoencefalitída (< 1 %). Akútna fáza trvá približne 4 týždne. Trypomastigoty bývajú prítomné v krvi iba 10 – 30 dní, keď je možné infekciu diagnostikovať náterom periférnej krvi (2). Chronické štádium sa prejavuje asi u jednej tretiny infikovaných osôb po 10 – 20 rokoch. Najčastejšou príčinou ochorenia a úmrtnosti je v tomto prípade chronická kardiomyopatia a myokarditída. V pokročilých štádiách vzniká ascites, pleurálny výpotok a známky pľúcneho edému. V tráviacom systéme bývajú postihnuté parasympatické gangliá, čoho výsledkom je narušená svalová peristaltika so zápchou a meteorizmom. Denerváciou autonómnych ganglií dochádza k motorickej dysfunkcii a rozšíreniu

tráviacej trubice, čo sa prejavuje ako megakolon, megaezofagus, zápal pobrušnice. Chronický zápal môže postihnúť aj urogenitálny systém a ochorenie vedie k tvorbe megaureteru a megaveziky. U osôb s poruchami imunity môže dôjsť k reaktivácii asymptomatickej alebo chronickej infekcie, najčastejšia manifestácia je myokarditída a ložiská v mozgu. Kongenitálna infekcia môže spôsobiť potrat, predčasný pôrod alebo úmrtie novorodenca v prvých dňoch po narodení (1).

Obrázok č. 4: Romaňonský syndróm – unilaterálna konjunktivitída s edémom viečka (Jester et al. 1995)

Unilabs Slovensko 91


T É M A ČÍ S LA

INVÁZIA DO CNS (SPAVÁ CHOROBA)

LYMFADENOPATIA KRČNÝCH UZLÍN VČASNÁ INVÁZIA DO KRVI A LYMFATICKÉHO SYSTÉMU IJEKCIA TRYPANOZÓM MUCHOU „TSE-TSE“

REZERVOÁR – DOMÁCA A LESNÁ ZVER METACYKLICKÉ TRYPOMASTIGOTNÉ FORMY

TRYPOMASTIGOTNÉ FORMY KRV, LYMFA, LIKVOR

GLOSSINA

Obrázok č. 5: Vývinový cyklus T. brucei (upravené podľa Markella a kol., 1999)

Africká trypanozomóza (spavá choroba)

Africká trypanozomóza, známa aj ako spavá choroba, je jedno z „opomínaných“ afrických ochorení spôsobené infekciou parazitom z rodu Trypanosoma a prenášané muchou tse-tse. Toto ochorenie ohrozuje 70 miliónov ľudí v 36 krajinách subsaharskej Afriky a bez adekvátnej liečby je zvyčajne fatálne (8). Vďaka efektívnym programom na kontrolu ochorenia sa v posledných dvoch dekádach podarilo znížiť počet prípadov na historické minimá. V roku 2009 klesol počet ročne hlásených ochorení pod hranicu 10 000 prípadov, pričom v roku 2019 už bolo hlásených len 992 prípadov. V Európe sa africká trypanozomóza vyskytuje len sporadicky ako importované ochorenie u turistov, vojakov, vysťahovalcov a migrantov prichádzajúcich z endemických oblastí. Počet importovaných prípadov v Európe za obdobie 20 rokov (1990 – 2011) bol iba 68 (9, 10). Najväčšia prevalencia je v Angole, Zaire, Sudáne, Kamerune a v Kongu, kde sa uvádza

92 inVitro

infikovaných 70 – 80 % obyvateľov vidieka. Napriek nízkym počtom prípadov však pacienti s africkou trypanozomózou naďalej predstavujú pre klinikov diagnostickú výzvu, hlavne pre nutnosť skorej diagnostiky neuroinflamácie (1, 11).

Etiológia a patogenéza

Pôvodcovia ochorenia patria do čeľade Trypanosomatidae, skupiny Salivaria (saliva = slina) rodu Trypanosoma. Symptómy spavej choroby prvýkrát opísal v roku 1406 arabský historik Khaldun. Vektor, ktorý prenáša toto ochorenie, je mucha rodu Glossina. Názov tse-tse znamená „mucha zabíjajúca dobytok“. Dutton v roku 1902 nazval pôvodcu tohto ochorenia Trypanosoma brucei. Vývin trypanozóm prebieha v tráviacom ústrojenstve glosiny. Po nacicaní krvi sa v strednej časti tráviaceho systému glosiny menia na štíhle intenzívne sa množiace formy, prenikajú do slinných žliaz, kde prebieha ďalšie delenie. Prenos sa


Parazity a človek

uskutočňuje inokuláciou trypanozóm zo slín muchy pri cicaní krvi na hostiteľovi. V krvi, lymfe a v likvore cicavca sa vyskytujú trypomastigotné formy. Z pokožky sa trypanozómy šíria krvnými a lymfatickými cestami, v ktorých sa intenzívne množia (Obrázok č. 5). Na rozdiel od Trypanosoma cruzi, africké trypanozómy neprenikajú do hostiteľských buniek. Nachádzajú sa vo väzive rôznych orgánov, v lymfatických cievach, v medzibunkových priestoroch v mozgu. T. brucei gambiense sa endemicky vyskytuje v západnej a centrálnej Afrike. K nákaze ľudí dochádza v blízkosti riek, vodných zdrojov pri kúpaní, praní, naberaní vody, pri rybolove a pod. Prenášačom pôvodcu gambijskej formy spavej choroby sú riečne glosiny skupiny palpalis. Glossina palpalis (bodavka) žije niekoľko týždňov, infikovaná mucha nakazí hostiteľa pri každom bodnutí. T. brucei rhodesiense sa vyskytuje vo východnej a juhovýchodnej Afrike. Rezervoárom parazita sú divoko žijúce zvieratá a prenášačom sú savany glosiny skupiny morsitans, Glossina morsitans a Glossina pallidipes (1).

Klinický obraz

Iniciálnou léziou je bolestivý, teplý kožný zápal alebo vred (často s centrálnou nekrózou) nazývaný trypanozómový šanker veľký 3 – 4 cm, ktorý sa vytvorí na 5. – 15. deň po cicaní glosiny. Neskôr parazity prenikajú do lymfatických ciev a uzlín. Tieto sa zväčšia (najmä krčné uzliny – Winterbottov príznak), objavia sa horúčky, bolesti hlavy a opuch kĺbov. V lymfatickom tkanive a po prieniku do krvného riečiska sa parazity intenzívne množia. Zväčšená je pečeň a slezina, na srdci sa objavuje perikarditída. Hostiteľský organizmus sa bráni vysokou produkciou protilátok, ktoré eradikujú parazitémiu. Trypanozómy dokážu viackrát zmeniť svoj povrch a tým dochádza k vyčerpaniu imunitného systému. Rozpadom trypanozóm pri lýze protilátkami sa uvoľňuje množstvo toxínov a antigénov do krvného riečiska. Pri každom pomnožení parazita dochádza k vzostupu horúčky. Na pokožke chorého – najmä v oblasti trupu a na dolných končatinách – sa objavuje svrbiaca vyrážka alergického charakteru (trypanidy). V laboratórnych testoch sa objaví zvýšená sedimentácia, anémia, lymfocytóza a trombopénia. Rozdiel medzi oboma formami africkej trypanozomózy je sumarizovaný v Tabuľke č. 1 (1).

Tabuľka č. 1: Charakteristika africkej trypanozomózy Charakteristika

T. brucei gambiense

T. brucei rhodesiense

Druh

západná Afrika (Uganda, Senegal), riečne oblasti

východná Afrika (Etiópia, Botswana), savany

Vektor

mucha tse-tse G. palpalis, G. tachynoides

mucha tse-tse, G. morsitans

Primárny rezervoár

človek, ošípaná

živočíchy (antilopy, mačky)

Ochorenie

chronická spavá choroba (nákaza CNS pomalá, niekoľko rokov)

akútna spavá choroba (invázia CNS rýchla), 2 – 4 mesiace, u neliečených končí smrťou

Lymfadenopatia

minimálna

výrazná

Parazitémia

nízka

vysoká

Epidemiológia

antropozoonóza

antropozoonóza

Diagnostické štádium

trypomastigotné formy

trypomastigotné formy

Biologický materiál

aspirát z vredu, lymf. uzliny, krv, likvor

aspirát z vredu, lymf. uzliny, krv, likvor

Unilabs Slovensko 93


T É M A ČÍ S LA

Pri infekcii T. brucei rhodesiense sa môže objaviť myokarditída. Po čase trypanozómy prenikajú hematoencefalickou bariérou do CNS. U rodézskej formy nastáva meningoencefalokéla štádium ochorenia po 4 – 8 mesiacoch, u gambijskej formy ochorenia po 1 – 2 rokoch. Manifestuje sa zmenami psychiky, apatiou, somnolenciou. Objavuje sa tras jazyka, ataxia, hyperkinéza a kŕče. Nastávajú poruchy vedomia a spánku, pacient má narušený spánkový rytmus, spí cez deň, dochádza ku kóme. V likvore nachádzame zvýšené množstvo proteínov, leukocyty a trypanozómy. Napriek liečbe časť infikovaných trpí na rozličné encefalopatie a 10 % z nich umiera (1, 2).

Diagnostika trypanozomóz

Z laboratórnych ukazovateľov môžeme pozorovať lymfocytózu (80 % postihnutých) v krvi a zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov. Priamy dôkaz: Pri Chagasovej chorobe (T. cruzi) trypanozómy v akútnej fáze cirkulujú v krvi, preto ich môžeme dokázať mikroskopicky v krvnom nátere a v hrubej kvapke po ofarbení metódou podľa Giemsu a Romanowského. Trypanosoma brucei je možné najskôr dokázať v seróznej tekutine z lézie v mieste vpichu. Približne o 10 dní po nákaze je možné trypanozómy dokázať podobne ako T. cruzi v preparátoch z periférnej krvi po Giemsovom farbení. Hrubá kvapka sa pre deformáciu parazita vyšetruje. Pri nízkej parazitémii sa používajú koncentračné metódy, napríklad mikrohematokritová metóda (metóda ABC-quantitative buffy coat). Trypanozómy je možné dokázať aj v bioptických vzorkách alebo v likvore po farbení alebo metódou PCR, prípadne detekciou antigénu. Efektívnejšia je xenodiagnostika, keď sa laboratórne chované bzdochy nechávajú cicať na chorom človeku. Po jednom až troch mesiacoch v ich truse možno dokázať parazity (1, 12).

94 inVitro

Nepriamy dôkaz: Je vhodný pre sledovanie latentnej infekcie ochorenia, keď nie je možné dokázať parazita v krvi. Opiera sa o dôkaz špecifických protilátok proti povrchovým variabilným glykoproteínom (VSGs). Špecifické imunoglobulíny sa stanovujú v sére alebo v likvore rozličnými metódami: reakciou väzby komplementu hemaglutinačnou reakciou, imunofluorescenčnými testami a imunoenzýmovými metódami (ELISA). V týchto testoch sú použité najčastejšie sa vyskytujúce antigénne typy, preto niektoré infekcie zostanú nediagnostikované. Inou možnosťou je detekcia protilátok proti parazitárnym enzýmom. Táto metóda však dáva skrížené reakcie najmä s parazitmi rodu Leishmania. Ako najdostupnejšie a najkvalitnejšie sa javia testy CATT (Card Agglutination Test for Trypanosomiasis) a detekcia antigénu metódou ELISA (1, 13).

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika horúčkového akútneho štádia zahŕňa maláriu, návratný týfus, vírusové hepatitídy, viscerálnu leishmaniózu, brucelózu, tuberkulózu a hemoblastózy. Pri cerebrálnom štádiu môže africká trypanozomóza pripomínať syfilitickú či bazilárnu meningitídu, mozgové degeneratívne procesy a nádory (2).

70 miliónov Africká trypanozomóza ohrozuje 70 miliónov ľudí v 36 krajinách subsaharskej Afriky a bez adekvátnej liečby je toto ochorenie zvyčajne fatálne.


Parazity a človek

Záver

Chagasova choroba bola kedysi ochorením vyskytujúcim sa výlučne v Strednej a Južnej Amerike. V Európe sa stáva novoobjavujúcim sa ochorením v relatívne veľkej skupine imigrantov (3,5 milióna trvalo žijúcich v Európe). Európski lekári môžu v blízkej budúcnosti čeliť vzostupu počtu prípadov pacientov so stigmami tohto chronického ochorenia a ich komplikácií (kardiálne a gastrointestinálne), keďže táto populácia starne, je exponovaná imunosupresívam a onkologickej liečbe pre sprievodné ochorenia. Zdravotnícki pracovníci môžu byť konfrontovaní aj s akútnou formou Chagasovej choroby získanej vertikálnou alebo iatrogénnou cestou (transfúzie a transplantácie orgánov od darcov infikovaných T. cruzi). Implementácia skríningových programov sa javí ako efektívna stratégia predchádzania uvedených komplikácií. Africká trypanozomóza, konkrétne západoafrická forma (T. brucie gambiense), ktorej hlavným rezervoárom je človek, vyžaduje pre úspešnú elimináciu stabilné sociálno-politické prostredie a posilnenie zdravotného systému rozvojových krajín. Východoafrická forma (T. brucei rhodesiense) však predstavuje závažnejší problém pre rozsiahle zvieracie rezervoáre infekcie. Africká trypanozomóza aktuálne predstavuje pre európsky zdravotný systém hrozbu, pričom na Slovensku a v Českej republike toto ochorenie nebolo doposiaľ diagnostikované.

5. Centers for Disease Control and Prevention: Chagas disease after organ transplantation—Los Angeles, California, 2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 55:798 – 800 6. Benjamin RJ, Stramer SL, Leiby DA, et al. Trypanosoma cruzi infection in North America and Spain: evidence in support of transfusion transmission. Transfusion. 2012;52(9):1913 – 21 7. C Bern, DL Martin, RH Gilman: Acute and congenital Chagas disease. Adv Parasitol. 2011;75:19 – 47 8. Kennedy PGE. Update on human African trypanosomiasis (sleeping sickness). J Neurol. 2019;266(9):2334 – 2337 9. Migchelsen SJ, Büscher P, Hoepelman AI, et al. Human African trypanosomiasis: a review of nonendemic cases in the past 20 years. Int

Literatúra 1. Ondriska F, et al. Tkanivové parazity. In:

J Infect Dis. 2011;15(8):e517 – 24 10. Gao JM, Qian ZY, Hide G, et al. Human African trypanosomiasis: the current

Klinická parazitológia, 1. ed. Bratislava:

situation in endemic regions and

2016. s. 129-136. ISBN 978-80-223-

the risks for non-endemic regions

4217-9

from imported cases. Parasitology.

2. Beneš, J. Parazitární infekce. In: Beneš J. Infekční lékařství, 1. ed. Praha: Galén;

2020;147(9):922 – 931 11. Kennedy PG. Clinical features,

2009. s. 345-347. ISBN 978-80-7262-

diagnosis, and treatment of

644-1

human African trypanosomiasis

3. Chagas disease in Latin America: an epidemiological update based on 2010 estimates. Wkly Epidemiol Rec. 2015 Feb 6;90(6):33 – 43 4. Chin-Hong, BS Schwartz, C Bern, et al.: Screening and treatment of Chagas disease in organ transplant recipients

(sleeping sickness). Lancet Neurol. 2013;12(2):186 – 94 12. Antinori S, Galimberti L, Bianco R, et al. Chagas disease in Europe: A review for the internist in the globalized world. Eur J Intern Med. 2017;43:6 – 15 13. Otani MM, Vinelli E, Kirchhoff LV, et

in the United States: recommendations

al. WHO comparative evaluation of

from the Chagas in Transplant Working

serologic assays for Chagas disease.

Group. Am J Transplant. 11:672 – 680

Transfusion. 2009;49(6):1076 – 82

Unilabs Slovensko 95


T É M A ČÍ S LA

Invázne nepôvodné druhy živočíchov Ing. Ivana Havranová, PhD. Vedúca oddelenia zoológie Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica

96 inVitro


Parazity a človek

Invázne nepôvodné druhy živočíchov majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie pôvodných druhov a ich biotopy. Ide o druhy živočíchov, nachádzajúcich sa mimo svojho prirodzeného areálu rozšírenia, ktoré sú v novom prostredí konkurenčne silnejšie, väčšinou nemajú prirodzených nepriateľov a častokrát sú prenášačmi rôznych chorôb, proti ktorým sú väčšinou samé imúnne.

12,5 mld. € V štúdii Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (tzv. TEEB) sa uvádza, že pôsobenie inváznych druhov v krajinách Európskej únie predstavuje ekonomické škody 12,5 mld. eur.

Introdukcia alebo samovoľné šírenie inváznych nepôvodných druhov ohrozuje biodiverzitu na celom svete. Biologická rozmanitosť je nevyhnutná ako pre stabilitu ekosystémov, tak aj pre život človeka. Poskytuje ľudstvu množstvo benefitov, napríklad vodu, drevo, čisté ovzdušie, priestor na oddych, ochranu pred povodňami a suchom, produkciu potravín, paliva, liekov. Invázne druhy sú považované za jednu z hlavných a narastajúcich príčin straty biodiverzity a zániku druhov. V štúdii Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (tzv. TEEB) sa uvádza, že pôsobenie inváznych druhov v krajinách Európskej únie predstavuje ekonomické škody 12,5 mld. eur a ďalšie náklady na nevyhnutné nápravné opatrenia sa odhadujú na 40 – 190 mil. eur ročne (1).

Invázne nepôvodné druhy živočíchov sa na naše územie dostali viacerými spôsobmi. Najčastejšie boli dovezené za účelom chovu ako kožušinová zver (napríklad medvedík čistotný, norok americký, nutria riečna) alebo na teraristický a akvaristický chov (korytnačka písmenková, raky, niektoré druhy rýb a pod.). Z chovov sa potom rozšírili aj do prirodzeného prostredia alebo sa šírili migráciou z okolitých štátov. Invázne druhy živočíchov sú konkurenčne silnejšie, väčšinou nemajú prirodzených nepriateľov, čo umožňuje ich šírenie na úkor našich pôvodných druhov. Hrozby môžu mať rôzne formy, ako napríklad negatívny vplyv na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, znižujú ich odolnosť, a to zmenou biotopov, predátorským správaním, konkurenciou, prenosom chorôb, nahradením pôvodných druhov

Unilabs Slovensko 97


T É M A ČÍ S LA

Pri nedodržaní opatrení môže SIŽP alebo okresný úrad životného prostredia uložiť pokutu od 100 do 5 000 eur a pri fyzických osobách – podnikateľoch alebo právnických osobách – je to od 500 do 75 000 eur.

vo významnej časti ich oblasti výskytu a genetickými vplyvmi prostredníctvom hybridizácie. Okrem toho môžu mať invázne druhy významný nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie ako prenášači chorôb (2).

Legislatíva vo vzťahu k inváznym druhom živočíchov Riziká a obavy spojené s inváznymi druhmi predstavujú cezhraničný problém s dosahom na celú Úniu, preto bolo nevyhnutné prijať opatrenia, záväzné pre všetky členské štáty. Od 1. 1. 2015 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (3), ktoré upravuje pravidlá na prevenciu, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivého vplyvu introdukcie a šírenia inváznych druhov na biodiverzitu všetkých štátov Únie. Ministerstvo životného prostredia SR implementovalo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (3) do našej národnej legislatívy, do zákona č. 150/2019 Z. z. (4). Komisia EÚ prijala v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (3) aj zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (5, 6). Do zoznamu boli zahrnuté druhy, ktoré na základe spracovaného hodnotenia rizík (sociálne, ekonomické, zdravotné…) predstavujú pre členské štáty EÚ najväčšiu hrozbu. Zahŕňa druhy, ktoré sú už v Únii rozšírené, ako aj druhy, ktoré

98 inVitro

zatiaľ na území Únie nie sú evidované, ale invázne sa šíria v iných krajinách a ich prienik do krajín Únie by mohol mať negatívny vplyv na biodiverzitu. V zozname sú zaradené aj druhy, ktoré vo voľnej prírode na Slovensku zatiaľ neboli zaznamenané, preto treba v krajinách, kde sa vyskytujú, prijať opatrenia na zabránenie ich šírenia a v krajinách, kde sa dosiaľ nevyskytujú a zaznamenal by sa ich prípadný výskyt, treba prijať opatrenia na rýchlu eradikáciu. Okrem uvedeného zoznamu inváznych druhov vzbudzujúcich obavy EÚ si môže každý štát Únie zostaviť aj vlastný/regionálny zoznam inváznych druhov, ktoré môžu ohrozovať konkrétny štát a neboli zaradené do zoznamu EÚ. Invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy SR sú uvedené v Nariadení vlády SR č. 449 (7). Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy EÚ a Slovenskej republiky upravuje Vyhláška č. 450/2019 Z. z. (8). V súvislosti s eradikáciou inváznych druhov živočíchov bol novelizovaný aj zákon o veterinárnej starostlivosti (9), kde bol doplnený „primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa“, a to konkrétne usmrtenie invázneho nepôvodného druhu zvieraťa (§ 22 ods. 5 písm. h). Podrobný prehľad inváznych druhov živočíchov (EÚ aj SK) je uvedený v Tabuľke č. 1.


Parazity a človek Tabuľka č. 1: Zoznam inváznych druhov živočíchov Skupina

Vedecké meno

Plathelminthes – ploskavce

Arthurdendyus triangulatus

Mollusca – mäkkýše

Arion lusitanicus

slizovec iberský

SK

Sinanodonta woodiana

škľabka ázijská

SK

Insecta – hmyz

Vespa velutina nigrithoraxN

sršeň ázijský

Crustacea – kôrovce

Eriocheir sinensisN

krab

Orconectes limosus

rak pruhovaný

Orconectes virilis

Pisces – ryby

Slovenské meno

rak severný

Pacifastacus leniusculus

rak signálny

Procambarus clarkii

rak červený

Procambarus fallax f. virginalis

rak mramorový

Ameiurus melas

sumček čierny

SK

Gasterosteus aculeatus

pichľavka siná

SK

Lepomis gibbosus

slnečnica pestrá

Neogobius fluviatilis

býčko piesočný

SK

Neogobius gymnotrachelus

býčko nahotemenný

SK

Neogobius kessleri

býčko hlavatý

SK

Neogobius melanostomus

býčko čiernoústy

SK

Perccottus glenii

býčkovec amurský

Plotosus lineatus

N

N

Pseudorasbora parva Amphibia – obojživelníky

Lithobates (Rana) catesbeianus

Reptilia – plazy

Chrysemys picta

N

Trachemys scripta Aves – vtáky

Mammalia – cicavce

Acridotheres tristis

hrúzovec sieťovaný

skokan volský

korytnačka maľovaná

SK

korytnačka písmenková

EÚ EÚ

N

Alopochen aegyptiacus

húska štíhla

Corvus splendens

vrana lesklá

Oxyura jamaicensis

potápnica bielolíca

Threskiornis aethiopicusN

ibis posvätný

Callosciurus erythraeusN

veverica červenkavá

Herpestes javanicus

mungo Geoffroyov

muntžak malý

Mustela vison

norok americký

SK

Myocastor coypus

nutria vodná/riečna

Nasua nasua

nosáľ červený

Nyctereutes procyonoides

psík medvedíkovitý

Ondatra zibethicus

ondatra pižmová

Procyon lotor

medvedík čistotný

Sciurus carolinensisN

veverica sivá

Sciurus nigerN

veverica líščia

burunduk pruhovaný

Muntiacus reevesi

N

N

N

Tamias sibiricus N

Zoznam EÚ

N

N

Výskyt druhu v prírode na území Slovenska nebol zaznamenaný.

Unilabs Slovensko 99


T É M A ČÍ S LA

Povinnosti verejnosti vo vzťahu k inváznym druhom živočíchov Invázne druhy živočíchov (v zmysle uvedených legislatívnych predpisov) je zakázané priniesť na územie EÚ/Slovenskej republiky, držať, rozmnožovať, prepravovať (s výnimkou ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou), uvádzať na trh (obchodovať s nimi), používať, vymieňať, nechať rozmnožovať, chovať alebo uvoľniť (vypustiť) do životného prostredia. Pri nedodržaní uvedených opatrení môže SIŽP alebo okresný úrad životného prostredia uložiť pokutu od 100 do 5 000 eur a pri fyzických osobách – podnikateľoch alebo právnických osobách – je to od 500 do 75 000 eur. Každý vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Ak ide o nepôvodné invázne druhy zveri alebo rýb, tieto povinnosti zabezpečuje užívateľ poľovného alebo rybárskeho revíru a osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb. Pri nedodržaní uvedených opatrení je možné stanoviť pokutu až do výšky 900 eur, pri fyzických osobách – podnikateľoch alebo právnických osobách – je to až do výšky 15 000 eur. Výnimku zo zákazu držby inváznych druhov môže povoliť Ministerstvo životného prostredia SR na účely výskumu alebo vzdelávania. Výnimku majú aj majitelia inváznych druhov

Výnimku zo zákazu držby inváznych druhov môže povoliť Ministerstvo životného prostredia SR na účely výskumu alebo vzdelávania.

100 inVitro

Obrázok č. 1: Korytnačka písmenková, foto I. Havranová

živočíchov, ktoré nadobudli pred ich zaradením do zoznamu inváznych druhov a sú držané v zajatí tak, aby nedochádzalo k ich rozmnožovaniu alebo úniku do voľnej prírody. V prípade, že chovatelia nevedia zabezpečiť takéto podmienky, majú povinnosť invázne druhy živočíchov odovzdať do Národnej ZOO Bojnice.

Invázne druhy živočíchov na Slovensku a ich riziká Zoznam inváznych druhov živočíchov (EÚ aj SK) zahŕňa spolu 40 druhov, z toho na území Slovenska bol potvrdený výskyt dvadsiatich piatich druhov. Do povedomia ľudí sa asi najviac dostala v súčasnosti invázna korytnačka písmenková (pôvodný areál rozšírenia od USA po Južnú Ameriku), ktorá sa k nám v minulosti dovážala a ľudia ju chovali v domácnosti. Neskôr bola z rôznych príčin z domácich chovov vypúšťaná do voľnej prírody. Ide o druh schopný prežiť v našich zemepisných šírkach vo voľnej prírode a spôsobovať škody na miestnej faune a flóre (živí sa hmyzom, rybami, obojživelníkmi, vodnými slimákmi a rastlinami). Ako nepôvodný druh je konkurentom domácej korytnačky močiarnej, ktorú vytláča z jej prirodzených biotopov. Pri jej odchyte z voľnej prírody ju treba odovzdať Štátnej ochrane prírody SR alebo ju priamo odviezť do Národnej ZOO Bojnice, kde je umiestnená v zariadení so zamedzením šírenia na dožitie.


Parazity a človek

40 druhov Zoznam inváznych druhov živočíchov (EÚ aj SK) zahŕňa spolu 40 druhov, z toho na území Slovenska bol potvrdený výskyt dvadsiatich piatich druhov.

Riziko hrozí napríklad aj zo strany tzv. amerických inváznych druhov rakov (rak pruhovaný, rak signálny, rak mramorový a rak červený), ktoré pochádzajú zo Severnej Ameriky. Do Európy boli prenesené zámerne, či už ako náhrada za pôvodnú populáciu rakov, alebo pre akváriový chov. Sú prenášačmi spór plesne Aphanomyces astaci, ktorá spôsobuje tzv. račí mor. Americké druhy rakov sa vyvinuli spoločne s račím morom a tak si stihli vytvoriť obranné systémy, vďaka čomu sú síce prirodzeným hostiteľom a potenciálnym vektorom nákazy, avšak samé sú voči tomuto ochoreniu odolné, alebo naň ochorejú len zriedkavo (10). Prvým nepôvodným druhom raka, ktorý bol introdukovaný do Európy z USA, je rak pruhovaný, na Slovensku prvýkrát zaznamenaný v roku 2007 (11). Na Slovensko sa aktívne rozšíril pravdepodobne z Maďarska proti prúdu Dunaja. Druh je dobre prispôsobený životu v tečúcich i stojatých

vodách, nie je náročný na kvalitu vody, znáša aj silné znečistenie vôd. Oproti domácim druhom sa lepšie vyrovnáva so zmenami prostredia a na rozdiel od našich pôvodných rakov je rezistentný voči račiemu moru. Na území Slovenska sa okrem raka pruhovaného uvádza výskyt ďalších dvoch inváznych rakov – raka signálneho (Pacifastacus leniusculus), zaznamenaného v toku Moravy v roku 2006 (patrí medzi dlhoveké raky, dožíva sa až 20 rokov) a raka „mramorového“ (Procambarus sp.), ktorý bol zistený v roku 2010 v štrkovisku pri obci Koplotovce (12). Rak mramorový bol často chovaný akvaristami pre jeho nenáročnosť a zaujímavé mramorové sfarbenie. Pri optimálnych podmienkach je možné dochovať až 120 jedincov z jednej znášky. Jeho rozširovaniu najviac pomáha vypúšťanie preplnených akvárií z chovov do voľnej prírody a samovoľné úniky z jazierok na záhradkách. Okrem prenosu račieho moru predstavujú americké raky pre naše pôvodné populácie rakov aj potravných konkurentov. Majú potenciál ovplyvniť ekosystémy najmä spotrebou makrobezstavovcov a vodných rastlín (13) a tým môžu ovplyvniť aj zloženie rybieho spoločenstva (14). Neboli zaznamenané žiadne účinky na ľudské zdravie. V prípade, že sa v lokalite vyskytuje už stabilná populácia inváznych druhov rakov, ich eradikácia je prakticky nemožná. Podstatné je zabrániť ich prenosu na nové lokality a pri ich individuálnom odchyte postupovať v súlade so zákonom o rybárstve (15) a nepúšťať ich späť do prírody.

Obrázok č. 2: Rak pruhovaný, foto I. Havranová

Na tokoch evidujeme aj inváznu ondatru pižmovú, nutriu riečnu a norka amerického, ktoré k nám boli dovezené na chov pre svoju vzácnu kožušinu. Z fariem prenikali do voľnej prírody, či už samovoľne (únik), alebo boli vedome vypúšťané chovateľmi pri rušení chovov.

Unilabs Slovensko 101


T É M A ČÍ S LA

Ondatra pižmová je hostiteľom veľkého počtu parazitov (41 druhov motolice, 22 druhov pásomníc, 27 druhov háďatiek a iné), z ktorých niektoré môžu predstavovať riziko aj pre človeka.

Ondatra pižmová pochádza zo Severnej Ameriky, v Európe bola prvýkrát vysadená v Čechách v roku 1905 ako lovná kožušinová zver a postupne sa šírila do celej Európy (16). Obýva brehy vôd, kde je dostatok pobrežnej vegetácie. Živí sa predovšetkým rastlinnou potravou, ale aj menšími živočíchmi (mäkkýšmi). Je hostiteľom veľkého počtu parazitov (41 druhov motolice, 22 druhov pásomníc, 27 druhov háďatiek a iné), z ktorých niektoré môžu predstavovať riziko aj pre človeka – napríklad pásomnica psia (Taenia hydatigena), pásomnica mačacia (Taenia taeniaformis) a pásomnica líščia (Echinococcus multilocularis) (17). V súčasnosti, práve pre svoje zvýšené počty, väčšie riziko ako ondatra pižmová predstavuje nutria vodná, druh podobný predchádzajúcemu (je väčšia ako ondatra, má okrúhly chvost, na zadných nohách plávacie blany a výrazné oranžové zuby), ktorý však pochádza z Južnej Ameriky. Do Európy bola dovezená ako chovný druh na kožušinu a veľmi chutné mäso začiatkom dvadsiateho storočia. Živí sa predovšetkým rastlinnou potravou v okolí vodných plôch, kde aj prebýva. Väčšie množstvo jedincov dokáže spásť pobrežnú vegetáciu, rozhrabať brehy a vyhrabávať do brehov nory, čím prispieva k brehovej erózii a k zúženiu toku, podobne ako ondatra. Úbytok brehovej vegetácie sa môže negatívne prejaviť aj na hniezdení niektorých druhov vtákov. V blízkosti polí môže lokálne spôsobovať ekonomické škody poľnohospodárom. U nás spôsobuje najväčšie škody najmä na Podunajsku a Záhorí. Prirodzených

102 inVitro

Obrázok č. 3: Nutria vodná, foto J. Lengyel

Obrázok č. 4: Erózia brehov spôsobená nutriou vodnou, foto D. Valachovič


Parazity a človek

nepriateľov u nás nemá, príležitostne ich môžu loviť líšky alebo psy. Smrteľné sú pre ňu tuhé zimy (odmŕzanie končatín, úhyn). Pre človeka predstavuje zvýšené riziko prenosu črevných parazitov Giardia lamblia, pečeňovej motolice (fasciola pečeňová – Fasciola hepatica) či bakteriálneho ochorenia leptospirózy – Leptospira interrogans. (18). Norok americký, pochádzajúci zo Severnej Ameriky, bol do Európy introdukovaný začiatkom 20 storočia. Na Slovensku sa chov norka amerického začal rozvíjať v 50. rokoch 20. storočia zakladaním kožušinových fariem. Považuje sa za živočícha potenciálne spôsobujúceho problémy voľne žijúcej faune a domácim zvieratám – ako predátor pôvodných druhov lasicovitých a vektor chorôb (napríklad parovírus aleutskej choroby). Je hostiteľom vyše 20 druhov helmintov zo skupín Trematoda (motolice), Cestoda (pásomnice) a Nematoda (škrkavky) (19). Norok americký sa považuje za jednu z hlavných príčin úbytku norka európskeho a hryzca vodného v mnohých európskych krajinách. Druh nie je viazaný na vyhradený typ potravy. Živí sa malými cicavcami, rybami, kôrovcami, obojživelníkmi a vtákmi žijúcimi pri vode, prípadne vyhľadáva potravu aj priamo vo vode, čím negatívne zasahuje do populácií našich pôvodných živočíchov. Problém pre našu pôvodnú faunu predstavujú aj ďalšie nepôvodné invázne druhy cicavcov – psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie a zriedkavý už nie je ani medvedík čistotný (Procyon lotor) pochádzajúci zo Severnej Ameriky.

Z údajov o výskyte psíka medvedíkovitého na Slovensku vyplýva, že sa vyskytuje takmer na celom území (20). Prvý doložený údaj o zástrele tohto druhu pochádza z roku 1966 z Levoče. Psík medvedíkovitý obýva rôzne typy stanovísk, od zalesnených oblastí (prevažne listnatých) až po agrocenózy v blízkosti vodných plôch. Pohybuje sa výlučne po zemi, nešplhá, na rozdiel od medvedíka čistotného. Obidva druhy sú nočné živočíchy, obývajú podobné biotopy a patria medzi všežravce. Živia sa drobnými cicavcami, rybami, rakmi, slimákmi, žabami, rôznymi plodmi a semenami (medvedík čistotný aj mláďatami vtákov, keďže sa dobre šplhá po stromoch). Považujú sa za predátorov pôvodných druhov, potravných konkurentov a vektorov chorôb. Psík medvedíkovitý je významným prenášačom besnoty, z endoparazitov sa u neho vyskytli pásomnica líščia (Echinococcus multilocularis), ochorenie trichinelózy, ako aj vysoko nákazlivé kožné ochorenie sarkoptového svrabu, ktoré je prenosné aj na človeka (20, 21).

Unilabs Slovensko 103


T É M A ČÍ S LA

Obrázok č. 6: Fotopasca – psík medvedíkovitý, foto: M. Apfelová

Obrázok č. 5: Psík medvedíkovitý v odchytovom zariadení, foto: M. Apfelová

Medvedík čistotný patrí v Severnej Amerike k jedným z najdôležitejších prenášačov besnoty. Taktiež je nositeľom rôznych patogénov (napríklad leptospiróza, tularémia, tuberkulóza, listerióza, encefalitída), ktoré môžu spôsobiť ochorenie u iných druhov vrátane ľudí. Je prenášačom škrkavky Baylisascaris procyonis – tento parazit môže predstavovať vážne ohrozenie zdravia osôb, ktoré náhodne požijú zvieracie výkaly, napríklad zjedia neumyté plody (17). K zamedzeniu šírenia vyššie uvedených druhov (medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, nutria vodná, ondatra pižmová a norok americký) sa pristupuje najmä odchytom do pascí a keďže u nás patria aj medzi poľovnú zver s celoročnou dobou lovu, poľovníci ho v zmysle zákona o poľovníctve (22) môžu aj strieľať. Okrem už spomínaných potravných a biotopových kompetícií a možných vektorov chorôb treba spomenúť ešte jeden faktor, ohrozujúci našu pôvodnú faunu, a tým je možná hybridizácia, ktorá sa prejavuje napríklad u potápnice bielolícej (Oxyura jamaicensis). Tento invázny druh bol zo Severnej Ameriky introdukovaný do Veľkej

104 inVitro

Británie ako okrasný vodný vták. Z chovov unikol a rozšíril sa do Európy, kde začal hybridizovať predovšetkým s potápnicou bielohlavou (Oxyura leucocephala). Výsledkom ich kríženia je plodné potomstvo s dominantnými znakmi invázneho druhu, čím je ohrozená populácia pôvodného európskeho druhu. Vážne ohrozenie predstavuje aj potenciálna hybridizácia medzi nepôvodným druhom ryby hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva) a ovsienkou striebristou (Leucaspius delineatus), ohrozeným druhom v Európe (23). Uvedená problematika je rozsiahla, preto v príspevku nebolo možné venovať sa dopodrobna všetkým druhom. V prípade záujmu je možné nájsť viac informácií na internete (napríklad na nobanis.org alebo na sopsr.sk/invazne-web). Invázne druhy živočíchov majú tendenciu sa rýchlo rozširovať, preto je pri riešení uvedenej problematiky potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov vrátane poľovníkov, rybárov, vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií, colných úradov, SIŽP (ako kontrolného


Parazity a človek

orgánu), ako aj laickej verejnosti. Zodpovednosť za riešenie problémov treba zameriavať nielen na rezort životného prostredia, ale na všetky rezorty spoločnosti. Ide o cezhraničný problém, takže treba spolupracovať aj s ostatnými štátmi Európskej únie, najmä s okolitými susednými štátmi. Reguláciu inváznych druhov živočíchov treba chápať ako prevenciu ich šírenia. Vhodnými opatreniami možno obmedziť ich výskyt alebo šírenie. Z hľadiska efektívneho manažmentu treba skoré zistenie ich výskytu. Štátna ochrana prírody SR, ktorá je odbornou organizáciou MŽP SR na úseku ochrany prírody a krajiny, vedie informačný systém zameraný na zber a zaznamenávanie údajov o výskyte inváznych druhov, ako aj o vykonaných opatreniach a zároveň tieto informácie sprostredkúva verejnosti cez svoje sieťové služby. Údaje o výskyte inváznych druhov živočíchov je možné nahlasovať cez stránku biomonitoring.sk alebo e-mailom na ivana.havranova@sopsr.sk.

14. GUAN R., WILES P.R., 1997: Ecological impact of introduced crayfish on benthic fishes in a British lowland river. Conservation Biology 11: 641–647 pp. 15. Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 16. http://invaznedruhy.nature.cz 17. https://www.nobanis.org 18. MICHEL V., RUVOËN N., MENARD A., & SONRIER C., 2001: Role of the coypu (Myocastor coypus) in the epidemiology of leptospirosis in domestic animals and humans in France February 2001 European Journal of Epidemiology 17(2):111-

Literatúra 1. http://www.teebweb.org 2. Havranová, I., Gojdičová, E., 2020: Invázne nepôvodné druhy a legislatíva SR, Enviromagazín 2/2020, XXV. ročník, str. 23 – 24 3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov 4. Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5. Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2016 z 13. júla 2016 6.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1267/2017 zo dňa 12. júla 2017

7. Nariadenie vlády SR č. 449 z 11. decembra 2019, účinné od 1. 1. 2020 8. Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z. ,

9. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 10. EVANS L. H. AND EDGERTON B. F. 2002. – Pathogens, parasites and commensals, in Holdich D. M. (Ed.), Biology of freshwater crayfish. Blackwell Science, Oxford: 377-438 pp. 11. JANSKÝ, V., KAUTMAN, J., 2007: Americký rak Orconectes limosus (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) už aj na Slovensku, Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov, Vol. LIII, Bratislava, 21-25 pp. 12. JANSKÝ, V., MUTKOVIČ, A., 2010: Rak Procambarus sp. (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) – prvý nález na Slovensku, Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov, Vol. LVI, Bratislava, 64 - 67 pp. 13. VOJKOVSKÁ R., HORKÁ I., ĎURIŠ Z., 2014: The diet of the spiny-cheek

ktorou sa ustanovujú podmienky a

crayfish Orconectes limosus in the

spôsoby odstraňovania inváznych

Czech Republic. Central European

nepôvodných druhov

Journal of Biology 9: 58-69 pp.

121 pp. 19. HAMMERSHØJ M. 2004. Population ecology of free-ranging American mink Mustela vison in Denmark. PhD thesis. National Environmental Research Institute, Kalø, Denmark, 30 p. 20. KRIŠTOFÍK, J., DANKO, Š., (ED.), 2012: Cicavce Slovenska, VEDA, 712 s. 21. Oivanen L., Kapel C. M. O., Pozio E., La Rosa G., Mikkonen T. and Sukura A. 2002. Associations between Trichinella species and host species in Finland. The Journal of Parasitology 88:84-88 pp. 22. Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 23. Gozlan R.E. and Beyer K. (2006). Hybridisation between Pseudorasbora parva and Leucaspius delineatus. Folia Zool. 55: 53-60 pp. 24. Ing. Ivana Havranová, PhD., zoológ, vedúca oddelenia zoológie, Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Unilabs Slovensko 105


T É M A ČÍ S LA

Infekcie spôsobené parazitom Toxoplasma gondii

MUDr. Marek Brenišin, PhD. Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ, Košice

106 inVitro

Toxoplazmóza predstavuje jedno z najčastejších parazitárnych ochorení nielen v našom regióne ale aj celosvetovo. Samotné ochorenie väčšinou prebieha bezpríznakovo, no najmä u imunokompromitovaných pacientov môže viesť k rozvoju chronickej infekcie s jej občasnou reaktiváciou. Opatrnosť je nutná obzvlášť pri tehotných ženách, kde najmä pri akútnej primoinfekcii hrozí riziko prenosu na plod so závažnými komplikáciami a následkami.


Parazity a človek

VÝSKYT TOXOPLAZMÓZY SLOVENSKÁ REPUBLIKA, 2019

incidencia na 100.000 obyvateľov

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

0 0 – 2,3 2,3 – 4,6 4,6 – 8,4 8,4 – 13

Obrázok č. 1: Výskyt toxoplazmózy na Slovensku v rámci regiónov za rok 2019. Incidencia varíruje podľa regiónov s najvyšším výskytom v okresoch Námestovo, Trstená, Dolný Kubín, Žilina, Brezno, Žarnovica, Komárno, Levoča a Medzilaborce (18).

30 – 35 % Podľa rôznych údajov postihuje toxoplazmóza približne 30 – 35 % svetovej populácie s najvyššou séroprevalenciou vo Francúzsku presahujúcou 80 %.

Úvod

Toxoplazmózu spôsobuje intracelulárny protozoárny parazit Toxoplasma gondii. Ide o jedno z najbežnejších parazitárnych ochorení a podľa rôznych údajov postihuje približne 30 – 35 % svetovej populácie (28) s najvyššou séroprevalenciou vo Francúzsku presahujúcou 80 %, najmä vo vidieckych regiónoch, v posledných rokoch s klesajúcou tendenciou (24). Celkovo WHO odhaduje premorenosť populácie v Európskej únii na približne 20 % (21). Prevalencia ochorenia v Českej republike a na Slovensku varíruje od 20 do 30 % s mierne vyšším výskytom medzi ženami (8). Infekcia má v posledných rokoch klesajúci trend, dosahujúca priemernú incidenciu v rámci celej krajiny asi 2,25 prípadov/100 000 obyvateľov ročne s najvyšším výskytom na severe a v strede Slovenska (Obrázok č. 1) (18)

Unilabs Slovensko 107


T É M A ČÍ S LA

Obrázok č. 2: Formy Toxoplasma gondii A) Akútne infekčné štádium zachytené v cicavčom myokarde B) Izolovaná cysta vyplnená bradyzoitmi C) Zrejúce spozorozity v oocyste (12, 13)

Etiológia

Toxoplasma gondii je obligátne intracelulárny parazit, zaradený do kmeňa Apicomlexa. Jeho životný cyklus pozostáva z troch (niektoré literárne zdroje uvádzajú len dve) štádií: a) Tachyzoit (Obrázok 2A) – kosáčikovitá forma veľká približne 6 x 2 μm, typická pre akútnu infekciu alebo reaktiváciu chronickej. Tachyzoity sa rýchlo množia s výslednou deštrukciou hostiteľských buniek a symptomatológiou podľa zasiahnutého orgánu (6; 29). b) Bradyzoit (Obrázok 2B) – oválna forma veľká asi 5 x 2 μm, ktorá vzniká pri rôznych podmienkach (alkalické pH, tepelný šok, hladovanie, vplyv niektorých malých molekúl – tzv. compound 1 – kokcidiálna cGMP-dependentná proteínkináza – väčšinou ako odpoveď na stres (Murata a kol., 2017, 15). Množí sa pomaly, nedeštruuje hostiteľské bunky, môže sa meniť na sporozoit. c) Sporozoit (Obrázok 2C) – forma vylučovaná v oocystách (5 – 11 μm) vo fekáliách definitívneho hostiteľa (mačky a mačkovitých šeliem) (6; 16). Toxoplasma gondii má životný cyklus (Obrázok č. 3) zahŕňajúci niekoľko medzihostiteľov. Infekčné oocysty sú vylučované v exkrementoch mačky, kde dozrievajú. Ako

108 inVitro

medzihostiteľa môže parazit využiť prakticky všetky teplokrvné cicavce (napr. myši, ovce, hovädzí dobytok), pričom sa môže prenášať asexuálnymi cyklami (medzihostitelia alebo medzihostiteľ na definitívneho hostiteľa) alebo sexuálnymi cyklami (definitívny hostiteľ). Tachyzoity sa rapídne množia v tkanivách, vytvorené cysty môžu slúžiť ako prostriedok ďalšej infekcie. Ako veľký rezervoár toxoplazmózy tak slúžia nielen napadnuté tkanivá medzihostiteľov a infekčný trus, ale aj kontaminovaná voda. Definitívnym hostiteľom je mačka (respektíve mačkovité šelmy) (1). K infikovaniu môže dôjsť niekoľkými spôsobmi: • požitím kontaminovaného jedla alebo vody (nedostatočne tepelne upravené bravčové, jahňacie alebo hovädzie mäso, divina, vzácnejšie neumyté ovocie, zelenina či kontaminované príbory alebo predmety osobnej hygieny, napríklad uteráky), • kontaktom s fekáliami mačky obsahujúcimi oocysty, • raritne transplantáciou infikovaných orgánov alebo transfúziou kontaminovanej krvi (v súčasnosti sa vyžaduje vyšetrenie ako darcu, tak aj príjemcu – protilátky na toxoplazmózu sa v súčasnosti štandardne vyšetrujú pri darovaní krvi),


Parazity a človek

• vertikálny prenos (z matky na plod) pri primoinfekcii v gravidite (30)

nešpecifické – bolesti hlavy, slabosť, myalgia, artralgia, bolesti hrdla, subfebrílie do 38 °C (10).

Najviac ohrození sú pritom imunokompromitovaní pacienti (HIV/AIDS, niektoré autoimunitné ochorenia, pacienti užívajúci imunosupresívnu liečbu napríklad po transplantácii orgánov) alebo plod pri primoinfekcii gravidnej ženy (14).

Ojedinele ale môže akútna toxoplazmóza vyústiť do závažných, až život ohrozujúcich stavov – hlásené boli prípady fulminantnej myokarditídy so zlyhaním srdca, pneumónie, encefalitídy či fulminantnej hepatitídy so zvýšením transamináz. Symptómy sa ale môžu objaviť aj niekoľko dní po expozícii, čo môže sťažiť diagnostikovanie toxoplazmózy kvôli podobnosti príznakov s inými ochoreniami (napríklad mononukleóza) (11).

Klinický obraz Akútna forma Akútna forma toxoplazmózy prebieha vo väčšine prípadov (80 – 90 %) asymptomaticky, symptómy sa vyskytujú najmä u imunokompromitovaných pacientov. Najčastejším prejavom je cervikálna lymfadenopatia, ktorú je však možné pomerne ľahko prehliadnuť. Prejavy akútnej toxoplazmózy sú väčšinou

Latentná forma Obvykle sa považovala za vyskytujúcu sa v drvivej väčšine pri imunokompetentných pacientoch, pričom jej priebeh bol asymptomatický.

VERTIKÁLNY PRENOS (MATKA–PLOD)

TRANSFÚZIA KRVI, TRANSPLANTÁCIA ORGÁNOV

TKANINOVÉ CYSTY

NEDOSTATOČNE UPRAVENÉ MÄSO MEDZIHOSTITEĽ

KONTAMINOVANÉ JEDLO/VODA

OOCYSTY

MAČKA (DEFINITÍVNY HOSTITEĽ)

Obrázok č. 3: Životný cyklus Toxoplasma gondii. Definitívnym hostiteľom je mačka, v ktorej črevách prebieha pohlavné rozmnožovanie, prenos infekcie je ale možný aj v rámci medzihostiteľov (napríklad konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa) alebo na nenarodený plod pri akútnej infekcii gravidnej ženy (upravené podľa viacerých autorov).

Unilabs Slovensko 109


T É M A ČÍ S LA Novšie štúdie ale naznačujú možný vplyv na zmenu správania – osoby so séropozitivitou na IgG proti toxoplazme omnoho častejšie vykazovali známky depresívneho správania, úzkosti či syndrómu vyhorenia. Mnohé psychiatrické poruchy, napríklad schizofrénia, môžu takisto súvisieť s prekonanou/latentne prebiehajúcou toxoplazmózou. Parazit sa totiž môže množiť aj v nervovom tkanive, napadnuté neuróny prechádzajú do štádia subklinického zápalu so zmenou pomeru kynurenín/tryptofán markantne v prospech kynurenínu a zvýšených hladín kyseliny kynurenínovej. Napadnuté neuróny môžu podliehať nekróze, čo môže uľahčiť manifestáciu psychických a psychiatrických symptómov (2). Latentná forma môže prejsť reaktiváciou aj u imunokompetentných osôb, omnoho častejšie sa ale vyskytuje u imunosuprimovaných (najmä HIV/AIDS), u ktorých dochádza aj k častejšej invázii parazita do nervovej sústavy ako toxoplazmová encefalitída – prejavy zahŕňajú parézy končatín, kŕče a poruchy vedomia (1) – pričom samotná reaktivácia môže byť sérologicky nemá (10).

110 inVitro

Kožná forma Pomerne vzácne sa vyskytuje kombinácia príznakov zahŕňajúca aj kožné lézie, rinoreu a faryngitídu, všetky imitujúce vírusové infekcie – najmä u detských pacientov. Kožné lézie sa môžu objaviť pri geneticky atypických kmeňoch Toxoplasma gondii – v takýchto prípadoch treba pátrať po lymfadenopatii v rámci diferenciálnej diagnostiky (3).

Novšie štúdie naznačujú možný vplyv na zmenu správania – osoby so séropozitivitou na IgG proti toxoplazme omnoho častejšie vykazovali známky depresívneho správania, úzkosti či syndrómu vyhorenia.


Parazity a človek s diagnostikovanou vrodenou formou toxoplazmózy musia byť pri plánovaní tehotenstva poučené o prevencii reaktivácie, keďže tehotenstvo je spojené s určitým stupňom imunosupresie, čo uľahčuje reaktiváciu (7). Pri podozrení na vrodenú toxoplazmózu treba navyše anamnesticky zistiť aj prejavy u matky, pomerne veľa pacientok udáva prechodné zhoršenie zraku počas gravidity (27). Infekcia v prvom trimestri máva závažné následky na plod a môže viesť až k spontánnemu potratu.

Očná forma Pri očnej infekcii dochádza k zápalovým zmenám na sklovci, zriedkavejšie na makule alebo očnom nerve. Pomerne častými prejavmi môžu byť v takom prípade skotómy (výpadky zorného poľa), pokles vízu na menej ako 20/200 v dôsledku retinochorioiditídy (zápalu sietnice) až u 24 % pacientov. Vzhľadom na slabú protilátkovú odpoveď a riziko zavlečenia infekcie pri vyšetrovaní očnej tekutiny sa diagnostika opiera o nález na očnom pozadí (žlté škvrny, prípadne kalcifikáty) a pokles priezračnosti sklovca. Podcenenie tejto formy môže viesť až k permanentnej strate zraku (19). Kongenitálna forma Akútna primoinfekcia je spojená s rizikom prenosu na plod, keďže tachyzoity dokážu prekonať placentárnu bariéru. Infekcia v prvom trimestri máva závažné následky na plod a môže viesť až k spontánnemu potratu (27). Infekcia v neskorších fázach tehotenstva môže viesť k manifestácii príznakov vrodenej toxoplazmózy, avšak až 79 % novorodencov nemá známky infekcie na CT (kalcifikáty mozgu, eventuálne mikrocefalus) a vrodené vývojové chyby sú prítomné len pri asi 1 % živonarodených detí. Prejavy toxoplazmózy sa ale môžu objaviť oneskorene v zmysle hluchoty, strabizmu, psychomotorickej retardácie, retinochorioiditídy či epilepsie (20). Pomerne často slúži ako diagnostický znak nález jaziev po prekonanom zápale na očnom pozadí – aj tu platí, že zmeny môžu byť trvalé. Príznaky sa môžu objaviť vo veku od jedného mesiaca až do puberty, prípadne po dovŕšení 30 rokov. Ženy

Diagnostika

Vzhľadom na pomerne nešpecifické symptómy toxoplazmózy sa jej diagnostika opiera najmä o sérologické vyšetrenia. Medzi používané metódy patrí najmä ELISA, komplement-fixačná reakcia (KFR) na stanovenie antitoxoplazmových protilátok IgM a IgG (vyšetrujú sa aj IgA a IgE) (21). IgM séropozitivita sa objavuje asi týždeň po infekcii a považuje sa za citlivý marker primoinfekcie. IgA a IgE sú produkované vo včasných fázach infekcie a vyšetrujú sa v hlavne v prípade pochybností, keďže séropozitivita IgM môže pretrvávať aj niekoľko mesiacov po infekcii (u tehotných až 18 mesiacov!), čo môže znemožniť identifikáciu, či ide o protilátky z akútne prebiehajúcej, alebo už prekonanej infekcie (31). IgG sa objavujú približne 1 – 2 týždne po začiatku infekcie a táto séropozitivita znamená prekonanú alebo chronickú infekciu (IgG+ a IgM- alebo IgG+ a IgM+), na rozdiel od kombinácie IgM+ a IgG- (prípadne IgA+ a IgE+) signalizujúcej akútne prebiehajúcu primoinfekciu (5). Jedným z prvých testov používaných na diagnostiku bol Sabinov-Feldmanov test uvedený do praxe v roku 1948. V niektorých krajinách je stále považovaný za zlatý štandard, keďže inkubácia pacientovho séra so živými tachyzoitmi dokáže spoľahlivo detegovať IgM aj IgG (v prípade pozitívneho výsledku dôjde k lýze parazitov a farbenie metylénovou modrou nepreukáže žiadnu zmenu). Nevýhodou je nemožnosť stanoviť titre protilátok a práca so živými tachyzoitmi, kvôli ktorým už väčšina krajín túto metódu nepoužíva (31).

Unilabs Slovensko 111


T É M A ČÍ S LA

Omnoho jednoduchšie a efektívnejšie sú aglutinačné testy – priamy aglutinačný test (DAT), modifikovaný aglutinačný test (MAT), nepriamy imunohemaglutinačný test (IHAT) a latexový aglutinačný test (LAT). Ich princípom je aglutinácia tachyzoitov (v rôznych modifikáciách a inkubácii). Špecificita a senzitivita varírujú, výrazne lepšie výsledky sa dosahujú pri stanovovaní IgG, aglutinácia prostredníctvom IgM je menej špecifická a môže priniesť falošne pozitívne výsledky. Najpoužívanejší vo svete je LAT, kde sú aglutinované tachyzoity obalené latexovými časticami, čo zvýrazňuje aglutináciu a uľahčuje identifikáciu pozitívnej vzorky (31), zatiaľ čo v krajinách Latinskej Ameriky je najpoužívanejší IHAT (26). Bezpečnejšou a čoraz lacnejšou alternatívou je stanovenie nepriamou imunoflorescenciou (IFA, NIFT), založenej na interakcii protilátka -antigén pacientovho séra s usmrtenými tachyzoitmi. Veľkú presnosť dosahuje pri stanovení IgG, zatiaľ čo pri IgM vykazuje veľkú falošnú negativitu. Aj preto sa pomerne často využíva stanovenie metódou ELISA – nepriama, sendvičová alebo „dot“ – v kombinácii s aglutinačnými testami. Napriek jej nesporným výhodám v cene a prevedení je totiž náročné štandardizovať antigény pre test. V prípade nejasného alebo slabo pozitívneho výsledku sa musí vzorka potvrdiť fotometrom, Sabinovým-Feldmanovým testom alebo pozitívnym stanovením metódou Western blot. Ešte lepšie sa ukazuje stanovenie imunochromatografickými metódami, ktoré dosahujú podobné výsledky ako LAT alebo ELISA – opäť je výhodou nízka cena a jednoduchosť prevedenia (31). Novšie metódy sa opierajú o rekombinantné antigény a molekulárne metódy. Rekombinantné antigény sa spoliehajú na proteíny získané kultivácou Toxoplasma gondii a delia sa na antigény denzných granúl (GRA), povrchové antigény (SAG) a „rhoptry“

1984 Jedným z prvých testov používaných na diagnostiku bol Sabinov-Feldmanov test uvedený do praxe v roku 1948.

proteíny (ROP). Z GRA sa využíva najmä GRA-2, -6, -7, -8 na diagnostiku akútnej toxoplazmózy a GRA-5 na detekciu IgG pri chronickej forme. SAG-1 je vynikajúcim markerom pri chronickej forme, zatiaľ čo pri akútnej je výhodnejšie využiť SAG-21 ROP-1, -8, -18. Podobné výsledky sa dosahujú aj pri využití chimérických antigénov GST-EC2 a GST-EC3 (25) alebo proteínu Gra4-7 (22) – výhodou je možnosť kombinácie s metódami ELISA a možné využitie aj pri diagnostike kongenitálnej toxoplazmózy. Využívať možno aj mikronémové antigény (MIC-2, -3, -4, -5) a matrixové antigény (MAG1) (25). Poslednou – nemenej dôležitou – metódou je PCR, ktorým je možné stanoviť DNA parazitov, a to buď z plazmy, alebo z amniotickej tekutiny, čo je výhodné najmä v rámci včasnej diagnostiky – aj kongenitálnej formy. Využíva sa aj pri riziku reaktivácie pri séropozitívnych pacientoch alebo pri transplantácii orgánov (séropozitívny donor/séronegatívny recipient). Napriek absencii štandardizovaných protokolov sa odporúča využívať sledovanie sekvencie rep529 (23). V Tabuľke č. 1 navyše prehľadne uvádzame odporúčané postupy vyšetrovania na Slovensku.

112 inVitro


Parazity a človek

Tabuľka č. 1: Odporúčané vyšetrovacie postupy v SR. Schéma bola prevzatá z NRL pre toxoplazmózu CEM SZÚ v Prahe, Českej republike. V našom regióne teda dominujú sérologické metódy, KFR a NIFT (18). Kategória

Vyšetrenie Základné

Doplňujúce

Imunokompetentní pacienti pri podozrení na akútnu toxoplazmózu

• celkové antitoxoplazmové protilátky (KFR, NIFT)

Vyžaduje sa, ak: • titer KFR 32 (NIFT 64), • vyšetrujú sa IgA, IgM a IgG, • odber opakovať za 2 – 3 týždne.

Gravidné ženy

• celkové antitoxoplazmové protilátky (KFR, NIFT) • vyšetriť IgM v 1. trimestri

• negatívne KFR a IgM – opakovať za tri mesiace • KFR 8-64 (NIFT 16-128) a IgM negatívne – nevyšetrovať ďalej • KFR 128 (NIFT 256) alebo IgM+ – vyšetriť IgG a IgA, opakovať za 2 – 3 týždne

Novorodenci a deti do 6 mesiacov

• celkové antitoxoplazmové protilátky – KFR (NIFT), IgM, IgA, IgG (sérum riediť 1 : 20) • biologický pokus na laboratórnej myši

V indikovaných prípadoch všetko zopakovať za 2 – 3 týždne, aj v prípade negatívneho nálezu.

Vyšetriť súčasne dieťa i matku! Fetálna krv, pupočníková krv, plodová voda a likvor

• celkové antitoxoplazmové protilátky – KFR (NIFT), IgM, IgA, IgG (riediť 1 : 20) • biologický pokus na laboratórnej myši

V indikovaných prípadoch všetko zopakovať za 2 – 3 týždne, aj v prípade negatívneho nálezu.

Vyšetriť súčasne dieťa i matku! Súbežne s likvorom a plodovou vodou vyšetriť aj sérum. Podozrenie na očnú toxoplazmózu

• celkové antitoxoplazmové protilátky – KFR (NIFT), IgM, IgA, IgG • v prípade nízkej pozitivity ktoréhokoľvek vyšetrenia pacienta ďalej sérologicky sledovať

Predtransplantačné vyšetrenie

• celkové antitoxoplazmové protilátky – KFR (NIFT), IgG

HIV pozitívni, imunosuprimovaní pacienti, poruchy imunity

Vyšetriť súčasne darcu aj príjemcu

V prípade pozitivity KFR 32 (NIFT 64) ďalej vyšetrovať ako imunokompetentných pacientov. Opakovať za 2 – 3 týždne po transplantácii.

• KFR (za pozitívnu je považovaná už od titra 4), IgG, IgM, IgA

Predovšetkým negatívnych pacientov vyšetriť znovu za 3 – 6 mesiacov.

Unilabs Slovensko 113


T É M A ČÍ S LA

Diferenciálna diagnostika

V rámci diferenciálnej diagnostiky treba odlíšiť akútnu toxoplazmózu od infekčnej mononukleózy a od mononukleóze podobných ochorení (pozitívna sérológia na toxoplazmózu, absencia blastov v periférnej krvi) (11). Z ďalších ochorení prejavujúcich sa lymfadenopatiou môže ísť o tularémiu či listeriózu, opäť sa opierame najmä o sérologické potvrdenie toxoplazmózy. Ďalšia veľká skupina ochorení sú onkohematologické ochorenia, najmä rôzne formy lymfómov, pri ktorých sa môže vyskytovať nebolestivá lymfadenopatia. Pri spornej sérológii treba stanoviť prítomnosť blastov v periférnej krvi, vykonať biopsiu napadnutých uzlín alebo potvrdiť onkohematologické ochorenie biopsiou kostnej drene (4). Vzácnejšie môže ísť o zámenu so systematickým lupus erythematodes, reumatoidnou artritídou (myalgia, artralgia), keďže falošne pozitívny výsledok môžeme získať aj pri prítomnosti antinukleárnych protilátok (31). Navyše, u imunokompetentných osôb môže množenie tachyzoitov vo svalovom tkanive imitovať uvedené ochorenia. Najmä africké kmene Toxoplasma gondii môžu napádať práve svalové tkanivo a kĺby bez známok retinochorioiditídy s variabilným výsledkom sérológie (9).

Najmä u imunokompromitovaných pacientov treba pri diferenciálnej diagnostike odlíšiť akútnu toxoplazmózu (eventuálne jej relaps) od primárneho lymfómu CNS. V tomto prípade je rozhodujúce vyšetrenie likvoru a CT, z novších metód PET za použitia 18-fluórdeoxyglukózy (17).

Záver

Toxoplazmóza predstavuje jedno z najrozšírenejších parazitárnych ochorení v ľudskej populácii. Jej priebeh je zväčša asymptomatický, premorenosť v populácii je pomerne vysoká. Infekcia sa šíri najmä nedostatočne tepelne upravenými potravinami, na vidieku najmä v styku s mačacími exkrementmi. Prejavuje sa pomerne širokým spektrom nešpecifických príznakov, a to najmä u imunokompromitovaných pacientov. Vzhľadom na možné atypické prejavy aj u imunokompetentných osôb a možné komplikácie akútnej formy u vybraných skupín pacientov (tehotné ženy, HIV/AIDS, transplantácia orgánov) – aj s ohľadom na možné psychologické a psychiatrické následky jej chronickej formy – predstavuje toxoplazmóza stále aktuálne ochorenie, ktorému by mala byť venovaná adekvátna pozornosť.

Literatúra 1. Al-Malki ES. Toxoplasmosis: stages of the protozoan life cycle and risk assessment in humans and animals for an enhanced awareness and an improved socio-economic status. Saudi J Biol Sci 2021, 28, 962 – 969. 2. Bay-Richter C, Buttenschøn HN, Mors O, et al. Latent toxoplasmosis and psychiatric symptoms – A role of tryptophan metabolism? J Psychiatr Res 2019, 110, 45 – 50. 3. Blaizot R, Nabet C, Blanchet D, et al. Pediatric Amazonian Toxoplasmosis Caused by Atypical Strains in French Guiana, 2002–2017. Pediatr Infect Dis J

Infekcia sa šíri najmä nedostatočne tepelne upravenými potravinami, na vidieku najmä v styku s mačacími exkrementmi.

2019, 38, e39 – e42. 4. Chintakuntlawar A, Kidd M, Al-Kali A, et al. Toxoplasmosis in patients with hematologic malignancies. Leuk Lymphoma 2015, 56, 536 – 538. 5. Deshmukh AB, Hebbar BK, Mitra P, et al. Seroprevalence and risk factors of Toxoplasma gondii infection among veterinary personnel and abattoir workers in Central India. Parasitol Int 2021, 84, 102402.

114 inVitro


Parazity a človek

Deer Meat Hunted in the United States.

recombinant antigens for early

Emerg Infect Dis 2020, 26, 199 – 205.

diagnosis of congenital toxoplasmosis.

11. Henao-Martínez AF, Franco-Paredes C, Palestine AG, et al. Symptomatic Acute Toxoplasmosis in Returning Travelers. Open Forum Infect Dis 2018, 5, ofy058. 12. https://pixnio.com/free-images/ science/microscopy-images/

National perinatal survey demonstrates

striated-myocardial-myocyte-850x568.

a decreasing seroprevalence of

jpg [dostupné online 2022-02-02].

Toxoplasma gondii infection among

R770-R771. 15. Kochanowsky JA, Koshi AA. A Single Transcription Factor Drives Toxoplasma gondii Differentiation. Cell 2020, 180, 216 – 218. 16. Mangiavacchi BM, Vieira FP, BahiaOliveira LMG, et al. Salivary IgA against sporozoite-specific embryogenesisrelated protein (TgERP) in the study of horizontally transmitted toxoplasmosis via T. gondii oocysts in endemic settings. Epidemiol Infect 2016, 144, 2568 – 2577.

Microbiol Rev 1998, 11, 267 – 299. 7. El-Bissati K, Levigne P, Lykins J, et al. Global initiative for congenital toxoplasmosis: an observational and international comparative clinical analysis. Emerg Microbes Infect 2018, 7, 165. 8. Flegr J. Predictors of Toxoplasma gondii infection in Czech and Slovak populations: The possible role of cat-related injuries and risky sexual behavior in the parasite transmission. Epidemiology and Infection 2017, 145, 1351 – 1362. 9. Gachet B, Elbaz A, Boucher A, et al. Acute toxoplasmosis in an immunocompetent traveller to Senegal. J Travel Med 2018, 25, tay086. 10. Gaulin C, Ramsay D, Thivierge K, et al. Acute Toxoplasmosis among Canadian Deer Hunters Associated with Consumption of Undercooked

a look to the future. Expert Rev Anti

are-visible-within-a-pseudocyst-in-a-

Toxoplasma gondii. Curr Biol 2018, 28,

Development of Tissue Cysts. Clin

toxoplasmosis: recent advances and Infect Ther. 2021, 19, 1529 – 1542.

14. Kochanowsky JA, Koshi AA.

Sporozoites and Biology and

Garnaud C. Molecular diagnosis of

24. Robinson E, de Valk H, Villena I, et al.

online 2022-02-02].

Tachyzoites, Bradyzoites, and

23. Robert MG, Brenier-Pinchart MP,

tachyzoites-of-toxoplasma-gondii-

toxoplasmosis/index.html [dostupné

Structures of Toxoplasma gondii

115608.

toxoplasmosis-toxoplasma-gondii/

13. https://www.cdc.gov/dpdx/

6. Dubey JP, Lindsay DS, Speer CA.

Diagn Microbiol Infect Dis 2021, 103,

17. Marcus C, Feizi P, Hogg J, et al. Imaging in Differentiating Cerebral Toxoplasmosis and Primary CNS Lymphoma With Special Focus on FDG PET/CT. AJR Am J Roentgenol 2021, 216, 157 – 164. 18. Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu. https://www.vzbb.sk/ sk/urad/narodne_centra/nrcpt.php [dostupné online 2022-02-01]. 19. Ozgonul C, Besirli CG. Recent Developments in the Diagnosis and Treatment of Ocular Toxoplasmosis. Ophtalmic Res 2017, 57, 1 – 12. 20. Peyron F, L’ollivier C, Mandelbrot L, et al. Maternal and Congenital Toxoplasmosis: Diagnosis and Treatment Recommendations of a French Multidisciplinary Working Group. Pathogens 2019, 8, 24. 21. Pleyer U, Gross U, Schlutter U, et al. Toxoplasmosis in Germany. Epidemiology, Diagnosis, Risk factors,

pregnant women in France, 1995 to 2016: impact for screening policy. Eurosurveillance 2021, 26, 1900710. 25. Rostami A, Karanis P, Fallahi S. Advances in serological, imaging techniques and molecular diagnosis of Toxoplasma gondii infection.Infection 2018, 46, 303 – 315. 26. Santos ALC, Terças Trettel ACP, Ribeiro LJBB, et al. Serological study on toxoplasmosis in the Haliti-Paresí community of the Utiariti indigenous territory, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Brazil. Parasite Epidemiol Control 2019, 5, e00097. 27. Soares JAS, Caldeira AP. Congenital toxoplasmosis: the challenge of early diagnosis of a complex and neglected disease. Rev Soc Bras Med Trop. 2019, 52, e20180228. 28. Soleymani E, Faizi F, Heidarimoghadam R, et al. Association of T. gondii infection with suicide: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2020, 20, 766. 29. Suzuki Y. The immune system utilizes two distinct effector mechanisms of T cells depending on two different life cycle stages of a single pathogen, Toxoplasma gondii, to control its cerebral infection. Parasitol Int 2020, 76, 102030. 30. Tong WH, Pavey C, O’Handley R, et al. Behavioral biology of Toxoplasma gondii infection. Parasit Vectors 2021, 14, 77. 31. Ybañez RHD, Ybañez AP, Nishikawa Y. Review on the Current Trends of Toxoplasmosis Serodiagnosis in Humans. Front Cell Infect Microbiol. 2020, 10, 204.

and Treatment. Dtsch Arztebl Int. 2019, 116, 435 – 444. 22. Rivera EM, Moscatelli G, Ballering G. Evaluation of Toxoplasma gondii

Unilabs Slovensko 115


T É M A ČÍ S LA

Invázne druhy rastlín a drevín na Slovensku

Ing. Marta Mútňanová Riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica

116 inVitro

Názvy boľševník obrovský, ambrózia palinolistá a zlatobyľ kanadská či obrovská sa v poslednom období čoraz viac dostávajú do povedomia verejnosti. Tieto rastliny sú na území Slovenska nepôvodné – v minulosti boli dovezené zvyčajne ako okrasné alebo medonosné rastliny. Postupne sa tu udomácnili a začali sa správať invázne.


Parazity a človek

2003 Prvý zoznam inváznych druhov rastlín bol schválený už v roku 2003.

Šíria sa rýchlo a na úkor pôvodných druhov rastlín, menia vzhľad krajiny, znižujú jej biodiverzitu a pokusy o ich elimináciu sa často stretávajú s neúspechom. Zásahy v mieste ich výskytu je nevyhnutné opakovať niekoľko rokov po sebe, kým sa dostaví želaný efekt, často aj s nevyhnutnosťou využitia herbicídnych prípravkov. Šíria sa najmä popri cestách, železniciach, vodných tokoch, vyskytujú sa na opustených neobhospodarovaných miestach, ale aj v lesoch a pri vodných nádržiach. Väčšina z nich kvitne v jesennom období, keď je možné vidieť napríklad rozsiahle plochy žlto zakvitnutých zlatobylí. Po odkvitnutí vytvorí každá rastlina stovky až tisíce semien, ktoré sa rozšíria na nové plochy. Problematiku inváznych druhov rastlín, povinnosti vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k ich odstraňovaniu, systému prevencie a monitoringu upravuje zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Implementuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Prvý zoznam inváznych druhov rastlín bol schválený už v roku 2003 (v prílohe č. 2

vyhlášky č. 24/2003 Z. z.), ktorý zahŕňal druhy zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera), boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) a rod krídlatka (Fallopia). Zoznam bol v rokoch 2011 a 2014 doplnený o nové druhy rastlín (bylín aj drevín), u ktorých sa prejavil invázny potenciál a významne sa rozšírili na území Slovenska. V roku 2016 ustanovila Európska komisia Vykonávacím nariadením Komisie 2016/1141 prvý zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré vzbudzujú obavy Európskej únie, tzv. zoznam Európskej únie, ktorý majú povinnosť akceptovať všetky členské krajiny Európskej únie. Tento zoznam bol dvakrát dopĺňaný v roku 2017 (Vykonávacie nariadenie Komisie 2017/1263) a v roku 2019 (Vykonávacie nariadenie Komisie 2019/1262). Uvedené zoznamy obsahujú druhy, ktoré sú už v Európskej únii rozšírené a spôsobujú veľké ekonomické straty alebo významne negatívne ovplyvňujú pôvodné ekosystémy, alebo druhy, ktoré sa zatiaľ na území Európskej únie nevyskytujú, ale invázne sa šíria v iných krajinách a je reálne riziko, že pri ich prieniku do krajín Európskej únie by mohli mať významne negatívny vplyv na biodiverzitu. Slovenská republika má rovnako ako ostatné členské krajiny povinnosť zabrániť tomu, aby sa uvedené druhy na naše územie rozšírili.

Unilabs Slovensko 117


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 1: V súčasnosti obsahujú zoznamy Európskej únie a národný zoznam inváznych druhov, vydaný nariadením vlády č. 449/2019 Z. z., dokopy až 43 druhov. Taxonomická skupina/druh

Zaradenie (drevina/bylina, tráva)

Zoznam EÚ

1. Acacia saligna

drevina

2019

2. Ailanthus altissima

drevina

2019

3. Alternanthera philoxeroides

bylina

2017

4. Ambrosia artemisiifolia

bylina

2011

áno

5. Amorpha fruticosa

drevina

2014

áno

6. Andropogon virginicus

tráva

2019

7. Asclepias syriaca

bylina

2017

8. Baccharis halimifolia

drevina

2016

nie

9. Cabomba caroliniana

bylina

2016

nie

10. Cardiospermum grandiflorum

liana

2019

nie

11. Cortaderia jubata

tráva

2019

nie

12. Ehrharta calycina

tráva

2019

nie

13. Eichhornia crassipes

bylina

2016

áno

14. Elodea nuttallii

bylina

2017

áno

15. Fallopia sp. (F. japonica, F. x bohemica, F. sachalinensis)

bylina

16. Gunnera tinctoria

bylina

2017

nie

17. Gymnocoronis spilanthoides

bylina

2019

nie

18. Heracleum mantegazzianum

bylina

2017

19. Heracleum persicum

bylina

2016

nie

20. Heracleum sosnowskyi

bylina

2016

nie

21. Humulus scandens

bylina

2019

nie

22. Hydrocotyle ranunculoides

bylina

2016

nie

23. Impatiens glandulifera

bylina

2017

24. Lagarosiphon major

bylina

2016

nie

25. Lespedeza cuneata

bylina

2019

nie

26. Ludwigia grandiflora

bylina

2016

nie

27. Ludwigia peploides

bylina

2016

nie

28. Lycium barbarum

drevina

29. Lygodium japonicum

bylina

2019

nie

30. Lysichiton americanus

bylina

2016

nie

31. Microstegium vimineum

tráva

2017

nie

32. Myriophyllum aquaticum

bylina

2016

nie

33. Myriophyllum heterophyllum

bylina

2017

nie

34. Negundo aceroides

drevina

35. Parthenium hysterophorus

bylina

118 inVitro

Zaradenie do legislatívy (rok) Národný zoznam

nie 2014

áno nie

nie 2014

2003, 2011, 2014, 2019

2003, 2011, 2014

2003, 2011, 2014

2014, 2019

2014, 2019 2016

Výskyt na území Slovenska

áno

áno

áno

áno

áno

áno nie


Parazity a človek

36. Pennisetum setaceum

tráva

2017

nie

37. Persicaria perfoliata

liana

2016

nie

38. Prosopis juliflora

drevina

2019

nie

39. Pueraria montana var. lobata

liana

2016

nie

40. Salvinia molesta

bylina

2019

nie

41. Solidago canadensis

bylina

2003, 2011, 2014, 2019

áno

42. Solidago gigantea

bylina

2003, 2011, 2014, 2019

áno

43. Triadica sebifera

drevina

2019

nie

Niektoré druhy, ktoré sú u nás plošne rozšírené, radíme medzi peľové alergény.

Každý druh je špecifický, inak pôsobí na krajinu, biodiverzitu pôvodných druhov, ale aj na ľudské zdravie. Niektoré druhy, ktoré sú u nás plošne rozšírené, radíme medzi peľové alergény. Ide o druhy ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea). Údaje o aktuálnej situácii najmä druhu ambrózia eviduje aj Národný portál zdravia (www.npz.sk) v údajoch o aktuálnej peľovej situácii na Slovensku. Obrázok č. 1: Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), foto: Mútňanová

Unilabs Slovensko 119


T É M A ČÍ S LA

Druh boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) obsahuje v šťave listov a stonky fototoxické furanokumaríny. Pri manipulácii s rastlinou je nevyhnutné chrániť si pokožku ochranným odevom a používať aj respirátor, aby nedošlo ku kontaktu so sliznicami.

Druh boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) obsahuje v šťave listov a stonky fototoxické furanokumaríny. Pri manipulácii s rastlinou je nevyhnutné chrániť si pokožku ochranným odevom a používať aj respirátor, aby nedošlo ku kontaktu so sliznicami. Pri reakcii so svetlom dochádza k ťažkým poleptaniam kože a vytvoreniu vodnatých pľuzgierov. Po ich zahojení, ktoré trvá aj niekoľko týždňov, ostávajú na koži jazvy. Tento druh je rozšírený vo viacerých lokalitách na severnom, východnom ale aj strednom Slovensku.

Obrázok č. 2: Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), foto: Mútňanová

Podobné vlastnosti majú aj iné druhy nepôvodných boľševníkov, a to boľševník perzský (Heracleum persicum) a boľševník Sosnowského (Heracleum sosnowskii), ktoré zatiaľ neboli na území Slovenska zaznamenané. Potenciálne ohrozenie predstavuje aj druh Parthenium hysterophorus z čeľade Asteraceae, ktorý zatiaľ nebol na území Slovenska zaznamenaný. Je silným alergénom, obsahuje látky partenín, koronofylín, tetraneurín a ambrozín. Jeho peľ a vzduchom unášané suché časti rastliny spôsobujú dermatitídu, vypadávanie vlasov, astmu a alergickú bronchitídu. Je toxický pre zvieratá, spôsobuje dermatitídy s výraznými kožnými léziami u rôznych druhov zvierat. Po požití spôsobuje v ústnej dutine vredy spôsobujúce nadmerné slinenie. Zároveň spôsobuje anorexiu, svrbenie, stratu ochlpenia, hnačku a podráždenie očí u psov.

120 inVitro

Obrázok č. 3: Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), foto: Mútňanová


Parazity a človek

Niektoré z druhov vyskytujúce sa na vodných plochách spôsobujú pri masívnom rozšírení zhoršenie kvality vôd, vytvorením súvislej vrstvy vegetácie na povrchu hladiny znemožňujú jej rekreačné využitie, spôsobujú zníženie prieniku slnečného žiarenia do vody, čo spôsobuje zníženie obsahu kyslíka, hnitie substrátu a úhyn väčšiny vodných živočíchov vrátane niektorých druhov rýb. Medzi takéto druhy patrí vodný hyacint (Eichhornia crassiceps) alebo ludwigie (Ludwigia grandiflora a Ludwigia peploides).

Záver

Bližšie informácie o inváznych druhoch je možné nájsť aj na stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (sopsr.sk/ invazne-web). Zodpovedným prístupom pri cestovaní (nedonášanie neznámych druhov na územie Slovenska), objednávaní rastlín cez internetové obchody a tiež vhodnou starostlivosťou o naše pozemky môžeme výrazne prispieť k minimalizovaniu výskytu inváznych druhov na území Slovenska.

Literatúra 1. http://keys.lucidcentral.org/ keys/v3/eafrinet/weeds/key/ weeds/Media/Html/Parthenium_ hysterophorus_%28Parthenium_ Weed%29.htm 2. http://www.hindawi.com/journals/ isrn/2014/368647/

Unilabs Slovensko 121


T É M A ČÍ S LA

Diagnostika parazitárnych ochorení u detí a u dospelých MUDr. Ondrej Zahornacký, PhD. Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ, Košice

122 inVitro


Parazity a človek

Laboratórne diagnostické metódy využívané v diagnostike parazitárnych ochorení v posledných troch desaťročiach stagnovali. Pracovne náročné metódy ako napríklad mikroskopia predstavujú aj v dnešnej modernej dobe stále nosný pilier diagnostiky týchto ochorení. V posledných rokoch je však diagnostika parazitárnych ochorení založená najmä na novších diagnostických metódach – sérologických, molekulárnych a proteomických. Tento článok prináša prehľad laboratórnych metód používaných na diagnostiku parazitárnych ochorení u detí a u dospelých.

Úvod

Parazity predstavujú pôvodcov širokej skupiny rôznych ochorení (parazitózy), ktoré sú celosvetovo rozšírené. V minulosti bola drvivá väčšina týchto ochorení označovaná ako tropická, respektíve subtropická, nakoľko sa vyskytovali najmä v rozvojových krajinách, v krajinách s teplým podnebím a nízkym hygienickým štandardom. Celosvetová migrácia obyvateľstva však spôsobila, že sa niektoré – pôvodne tropické – ochorenia čoraz častejšie vyskytujú aj v iných krajinách. Existujú tri hlavné triedy parazitov, ktoré môžu spôsobiť ochorenia u ľudí: protozoá, helminty a článkonožce (1). Výskyt parazitárnych nákaz je v Slovenskej republike pomerne nízky a zodpovedá európskemu štandardu. Vyššia incidencia bola zaznamenaná len u detí pochádzajúcich z rómskych rodín, v osadách a u bezdomovcov. Za rok 2020 boli hlásené: 2 prípady malárie, 74 prípadov toxoplazmózy, 3 prípady echinokokózy, 37 prípadov trichuriózy a 4 prípady toxokarózy. Nebol hlásený žiadny prípad ochorenia na schistosomózu, teniózu, trichinelózu, strongyloidózu a ostatné nešpecifikované protozoárne choroby a infekcie vyvolané plochými červami (cestódami) (2).

Mikroskopia

Zlatý štandard v diagnostike parazitárnych ochorení predstavuje aj v dnešnej modernej dobe mikroskopia. Popularita tejto techniky spočíva najmä v jej dostupnosti. Diagnostika pomocou mikroskopu si vyžaduje len samotný mikroskop, vzorku a v určitých prípadoch

2020 Za rok 2020 boli hlásené: 2 prípady malárie, 74 prípadov toxoplazmózy, 3 prípady echinokokózy, 37 prípadov trichuriózy a 4 prípady toxokarózy.

dostupné farbivá. Každá nová diagnostická metóda – molekulárna, sérologická alebo proteomická – väčšinou vyžaduje potvrdenie, respektíve porovnanie výsledku s mikroskopickým nálezom. V prípade krvou prenosných protozoárnych infekcií je metódou voľby diagnostika pomocou mikroskopu (najmä mikroskopia krvných náterov zafarbených podľa Giemsa). Medzi bežné krvou prenosné protozoárne infekcie diagnostikované mikroskopickým vyšetrením patrí malária, babezióza, africká trypanozomóza, Chagasova choroba a leishmanióza. Malária patrí pre jej vysokú úmrtnosť k najvýznamnejším parazitárnym ochoreniam na svete. Rýchla diagnostika je nevyhnutná pre určenie vhodnej liečby, rovnako aj pre zabránenie ďalšiemu prenosu. Mikroskopické výsledky sú však závislé od špecialistu, ktorý vyšetrenie realizuje, čo spôsobuje, že citlivosť metódy sa mení (hlavná nevýhoda) (3).

Unilabs Slovensko 123


T É M A ČÍ S LA Obrázok č. 1: Krvný náter s nálezom parazitov P. falciparum vo svetelnom mikroskope Zdroj: Neveu G, Richard C, Dupuy F et. al. Plasmodium falciparum sexual parasites develop in human erythroblasts and affect erythropoiesis. Blood. 2020 Sep 17;136(12):1381-1393.

Priama detekcia parazitov rodu Leischmania sa vykonáva mikroskopickým vyšetrením aspirátov zo sleziny, kostnej drene alebo lymfatických uzlín. Trypanosoma brucei je pôvodcom africkej trypanozomózy. Počas prvého štádia ochorenia možno nájsť parazity v periférnej krvi. Druhé štádium je typické tým, že parazity prechádzajú hematoencefalickou bariérou a infikujú centrálny nervový systém. Definitívna diagnóza sa stanovuje mikroskopickým vyšetrením krvi, aspirátu lymfatických uzlín alebo mozgovomiechového moku na prítomnosť parazitov (5). Na diagnostiku amebiázy však mikroskopické vyšetrenie nie je vhodnou metódou, pretože Entamoeba histolytica, ktorá spôsobuje amébovú dyzentériu, je morfologicky identická s Entamoeba dispar, ktorá nespôsobuje žiadne ochorenie. Tieto dva druhy teda nemožno mikroskopicky rozlíšiť (6). Priame pozorovanie helmintov pomocou mikroskopu najčastejšie spočíva v identifikácii vajíčok parazitov vo vyšetrovanej vzorke. V prípade črevnej schistosomiázy (Schistosoma mansoni a Schistosoma japonicum) sa diagnóza stanovuje pozorovaním vajíčok vo vzorkách stolice. V prípade močovej schistosomiázy (Schistosoma haematobium) sa infekcia diagnostikuje mikroskopickou detekciou vajíčok parazitov v moči pacienta. Diagnostika infekcie Taenia solium sa rovnako diagnostikuje pomocou nálezu vajíčok v stolici. Najvhodnejšie je vyšetrenie stolice odobratej počas 3 dní, aby sa zohľadnilo prerušované vylučovanie vajíčok

124 inVitro

parazita. Lymfatická filariáza, spôsobená hlístovými červami Wuchereria bancrofti a Brugia malayi, spôsobuje upchatie lymfatických ciev, čo vedie k nadmernému opuchu dolných končatín. Zlatým štandardom v diagnostike je mikroskopická identifikácia mikrofilárie v krvnom nátere. Najlepšie je realizovať odber krvi v noci, v dôsledku nočnej periodicity mikrofilárie (7).

Sérológické metódy

Vývoj nových mikrobiologických techník rozšíril možnosti diagnostiky aj v oblasti parazitológie. Sérológické vyšetrovacie metódy sú používané najmä v prípadoch, keď sú biologické vzorky alebo vzorky tkaniva nedostupné. Diagnostické nástroje založené na sérológii možno rozdeliť do dvoch kategórií: testy na

Obrázok č. 2: Vajíčka Taenia solium vo svetelnom mikroskope (8)


Parazity a človek detekciu antigénu a testy na detekciu protilátok – napr. ELISA, FAST-ELISA, Dot-ELISA, prípadne hemaglutinačný HA test, nepriamy alebo priamy imunofluorescenčný test (IFA alebo DFA), test fixácie komplementu a rýchle diagnostické testy. Sérologické testy sú citlivejšie a špecifickejšie v porovnaní s mikroskopiou. Stávajú sa dôležitými najmä pre pacientov, u ktorých krvné nátery neumožňujú identifikáciu parazita (napr. rozlišovanie medzi rodmi Babesia a Plasmodium) alebo u pacientov s nízkou parazitémiou (9). Falconov skríningový test ELISA (FAST-ELISA) – podstatou je použitie syntetických a rekombinantných peptidov s následným vyhodnotením protilátkovej odpovede na prítomnosť antigénu. V minulosti sa metóda používala na diagnostiku malárie, fasciolózy, schistosomiázy a taeniázy. Nevýhodou je možnosť skríženej reakcie s bielkovinami iných druhov parazitov (10). Dot-ELISA – hlavným rozdielom medzi klasickým ELISA testom a Dot-ELISA je nahradenie plastovej doštičky nitrocelulózovou alebo inou papierovou membránou, na ktorú sa aplikuje malé množstvo vzorky. Výber vhodnej väzbovej matrice výrazne zlepšil špecificitu a senzitivitu testu (znížením väzby nešpecifických proteínov). Výhodou metódy je rýchlosť, efektivita a možnosť použitia v teréne. Práve pre uvedené dôvody bola – a stále je – metóda Dot-ELISA vo veľkej miere používaná na diagnostiku parazitárnych chorôb ľudí a zvierat vrátane amébiázy, babeziózy, fasciolózy, kožnej a viscerálnej leishmaniózy, cysticerkózy, echinokokózy, malárie, schistosomiázy, toxokarózy, toxoplazmózy, trichinelózy a trypanozomózy (11).

Malária patrí pre jej vysokú úmrtnosť k najvýznamnejším parazitárnym ochoreniam na svete.

Obrázok č. 3: Rýchly antigén – detekčný test – malária (13)

Rýchle antigén-detekčné testy sú založené na imunochromatografickej detekcii antigénu a často sa využívajú ako doplnková diagnostická metóda k mikroskopii na diagnostiku malárie. Podstatou je zachytenie antigénu z kvapky krvi a jeho následná reakcia s protilátkami uloženými na nitrocelulózovom pásiku. Vzniknutý komplex antigén-protilátka je možné vizualizovať priamo z membrány (po pridaní pufra obsahujúceho značenú protilátku). Výhodou testov je ich rýchlosť, stabilita a jednoduchosť použitia. Používajú sa najmä na rýchlu diagnostiku malárie vyvolanej P. falciparum a P. vivax, avšak nie je možné ich použiť v prípadoch infekcií vyvolaných P. malariae a P. ovale (12).

Molekulárne metódy

Limity a obmedzenia mikroskopie a sérologických vyšetrovacích metód viedli v parazitológii k čoraz častejšiemu používaniu metód génovej amplifikácie – najmä polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). PCR, respektíve RT-PCR sa často používa na diagnostiku malárie, najmä u pacientov s nízkou parazitémiou. Použitím multiplexnej RTPCR je možné identifikovať všetky štyri ľudské plazmódiá (Plasmodium falciparum, vivax, malariae a ovale) v jednej reakčnej skúmavke. Metóda je v praxi využiteľná aj na diagnostiku parazitárneho ochorenia vyvolaného Trypanosoma cruzi – Chagasova choroba (14). Izotermálna amplifikácia sprostredkovaná slučkou (LAMP) je jedinečná amplifikačná metóda s mimoriadne vysokou špecifickosťou a citlivosťou. Vyznačuje sa použitím šiestich rôznych primerov, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby rozpoznali osem rôznych oblastí na cieľovom géne, pričom k amplifikácii dochádza len vtedy, ak sa všetky primery naviažu. Metóda LAMP sa

Unilabs Slovensko 125


T É M A ČÍ S LA v parazitológii využíva na detekciu viacerých parazitov vrátane ľudských (napríklad Entamoeba spp., Trypanosoma spp., Taenia spp., Plasmodium spp., Babesia spp. a Cryptosporidium spp.) a dokonca aj na identifikáciu vektorových komárov prenášajúcich maláriu (15). Technológia Luminex – guľôčkový prietokový cytometrický test umožňuje detekciu rôznych cieľových molekúl súčasne. Mikroguľôčky sa v priebehu reakcie kovalentne viažu na antigény, protilátky alebo na oligonukleotidy, ktoré slúžia v teste ako sondy. Testom Luminex je možné identifikovať viacero organizmov alebo rôzne genotypy jedného konkrétneho organizmu. Túto metódu je možné použiť najmä na diagnostiku parazitárnych ochorení vyvolaných rodmi Cryptosporidium spp. a Giardia spp. (16)

Diagnostika infekcie Taenia solium sa diagnostikuje pomocou nálezu vajíčok v stolici. Najvhodnejšie je vyšetrenie stolice odobratej počas 3 dní, aby sa zohľadnilo prerušované vylučovanie vajíčok parazita.

Tabuľka č. 1: Diagnostické metódy – súhrn (1) Metóda Patogén

Mikroskopia

Sérológia

Molekulárne metódy

Cryptosporidium parvum a C. hominis

detekcia oocýst v stolici

DFA, ICT

RT-PCR, LAMP, Luminex

Giardia lamblia

detekcia cýst v stolici

DFA, ICT

multiplex RT-PCR

Entamoeba histolytica

detekcia trofozoitov v stolici

IHA, IIF, ELISA, ICT

multiplex RT-PCR, LAMP

Schistosoma spp.

detekcia vajíčok v moči a stolici

IHA, ELISA

multiplex RT-PCR

Filarióza (B. malayi W. bancrofti)

detekcia mikrofilárií v krvi

ELISA, ICT

RT-PCR

Taenia solium

detekcia vajíčok v stolici

ELISA, immunoblot

RT-PCR

Echinococcus granulosus

-

ELISA, immunoblot

multiplex RT-PCR

Leishmania species

detekcia amastigotov v aspirátoch (slezina, kostná dreň, lymf. uzliny)

ELISA, ICT

RT-PCR

Toxoplasma gondii

detekcia parazita v krvi, eventuálne v likvore, prípadne v histologickom preparáte

Sabinov-Feldmanov test, IIF, ELISA

RT-PCR

Trypanosoma brucei

detekcia trypomastigotov v krvi a likvore

CATT aglutinačný test, ELISA

RT-PCR, LAMP

Trypanosoma cruzi

detekcia trypomastigotov v krvnom nátere

IIF, IHA, ELISA

RT-PCR

Plasmodium species

detekcia parazita v krvnom nátere

immunoblot, RDT

LAMP, RT-PCR

Babesia microti

detekcia parazitov v erytrocytoch

IIF, ELISA, immunoblot

RT-PCR

DFA – priamy dôkaz protilátok imunofluorescenčne ICT – imunochromatografia IHA – nepriama hemaglutinácia IIF – nepriama imunofluorescencia CATT – kartičkový aglutinačný test RDT – rýchly diagnostický test

126 inVitro

ELISA – enzýmová imunoanalýza RT-PCR – polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase LAMP – izotermická amplifikácia


Parazity a človek Proteomické metódy majú v súčasnosti dôležité miesto v diagnostike parazitárnych ochorení. Tieto nové techniky dokážu identifikovať biomarkery, ktoré kategorizujú vnímavých jedincov, rozlišujú medzi rôznymi štádiami infekcie a sledujú efekt antiparazitárnej liečby. Príkladom techniky, ktorá môže byť použitá na analýzu proteínovej expresie, je matricou asistovaná laserová desorpcia a ionizácia s analyzátorom doby letu (MALDI-TOF MS) (17).

extracellular forms of babesia in the blood by electron microscopy: a diagnostic method for differentiation from Plasmodium falciparum,” Ultrastructural Pathology, vol. 27, no. 4, pp. 211 – 216, 2003 10. N. Kumar, S. Ghosh, and S. C. Gupta,

Záver

“Early detection of Fasciola gigantica

Diagnostika parazitárnych infekcií je v súčasnosti postavená na troch základných pilieroch. Zlatým štandardom v diagnostike je priamy dôkaz pôvodcu ochorenia pomocou mikroskopie, ďalej detekcia antigénu, eventuálne protilátok pomocou sérologických vyšetrení a diagnostika pomocou molekulárnych metód založených najmä na nových laboratórnych postupoch využívajúcich metódy PCR, RT-PCR, Luminex, LAMP atď. Do popredia sa čoraz častejšie dostávajú aj moderné proteomické diagnostické metódy.

infection in buffaloes by enzymelinked immunosorbent assay and dot enzyme-linked immunosorbent assay,” Parasitology Research, vol. 103, no. 1, pp. 141 – 150, 2008 11. Lodh, N.; Naples, J. M.; Bosompem, K. M.; et al. Detection of Parasite-Specific DNA in Urine Sediment Obtained by Filtration Differentiates between Single and Mixed Infections of Schistosoma mansoni and S. haematobium from Endemic Areas in Ghana. PLoS One. 2014, 9, e91144 12. C. K. Murray, R. A. Gasser Jr., A. J. Magill, and R. S. Miller, “Update on rapid diagnostic testing for malaria,” Clinical Microbiology Reviews, vol. 21, no. 1, pp. 97 – 110, 2008 13. Clinical practice The diagnosis of imported malaria in children Jessica Maltha & Jan Jacobs in Eur J Pediatr (2011) 170:821 – 829

Metóda Dot-ELISA je stále vo veľkej miere používaná na diagnostiku parazitárnych chorôb ľudí a zvierat.

14. M. Diez, L. Favaloro, A. Bertolotti, et al., “Usefulness of PCR strategies for early diagnosis of Chagas’ disease reactivation and treatment follow-up in heart transplantation,” American Journal of Transplantation, vol. 7, no. 6, pp. 1633 – 1640, 2007 15. S. Bretagne and J.-M. Costa, “Towards

Literatúra 1. Ricciardi A, Ndao M. Diagnosis of parasitic infections: what's going on? J Biomol Screen 2015;20:6e21 2. Výročná správa o činnosti úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2020 - odborná časť (pdf) 3. Mul drew, K. L. Molecular Diagnostics of Infectious Diseases. Curr. Opin. Pediatr. 2009, 21, 102 – 111 4. Laboratory diagnosis of malaria infection – A short review of methods Kesinee Chotivanich1 Kamolrat Silamut2 Nicholas P J Day2,3 in the Australian Journal of Medical Science 2006; 27 (1): 11 – 15 5. Wilburn, S. C., Maudlin, I. Priorities for the Elimination of Sleeping Sickness. Adv. Parasitol. 2012, 79, 299 – 337

6. Gonin, P., Trudel, L. Detection and Differentiation of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar Isolates in Clinical Samples by PCR and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. J. Clin. Microbiol. 2003, 41, 237 – 241 7. Guideline: Alternative mass drug administration regimens to eliminate lymphatic filariasis (WHO/HTM/NTD/ PCT/2017.07). Geneva: World Health Organization; 2017 8. Pernick N. Taenia species. PathologyOutlines.com website. https://www.pathologyoutlines.com/ topic/parasitologytaeniaspecies.html. Accessed January 17th, 2022 9. W. J. Carter, Z. Yan, N. D. Cassai, and G. S. Sidhu, “Detection of

a nucleic acid-based diagnosis in clinical parasitology and mycology,” Clinica Chimica Acta, vol. 363, no. 1-2, pp. 221 – 228, 2006 16. D. T. McNamara, L. J. Kasehagen, B. T. Grimberg, J. ColeTobian, W. E. Collins, and P. A. Zimmerman, “Diagnosing infection levels of four human malaria parasite species by a polymerase chain reaction/ligase detection reaction fluorescent microspherebased assay,” The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 74, no. 3, pp. 413 – 421, 2006 17. Ndao, M.; Spithill, T. W.; Caffrey, R.; et al. Identification of Novel Diagnostic Serum Biomarkers for Chagas’ Disease in Asymptomatic Subjects by Mass Spectrometric Profiling. J. Clin. Microbiol. 2010, 48, 1139 – 1149

Unilabs Slovensko 127


T É M A ČÍ S LA

Sexuálne prenosné parazitárne ochorenia MUDr. Rastislav Dudič, PhD. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UPJŠ a UNLP v Košiciach

Sexuálne prenosné choroby sú zvyčajne bakteriálnej alebo vírusovej povahy, avšak pohlavnou aktivitou sa môžu prenášať aj viaceré parazitárne ochorenia. Sexuálna aktivita, ktorá vedie k fekálno-orálnemu kontaktu, uľahčuje prenos týchto pôvodcov. 128 inVitro


Parazity a človek

20 % Trichomonas vaginalis v reprodukčnom veku postihuje zhruba 20 % žien.

Úvod

Sexuálna aktivita je primárnou metódou prenosu niekoľkých dôležitých parazitárnych ochorení. Trichomoniáza, spôsobená Trichomonas vaginalis, je najčastejšou parazitárnou pohlavne prenosnou chorobou. Infekcia týmto organizmom zvyčajne vedie k príznakom a symptómom vaginitídy. Trichomoniázu možno jasne diagnostikovať mikroskopickým vyšetrením vaginálnych sekrétov a možno ju úspešne liečiť. Medzi ďalšie pohlavne prenosné parazitárne ochorenia patrí pedikulóza spôsobená článkonožcom Pthirus pubis a svrab spôsobený roztočom Sarcoptes scabiei, u ktorých je najčastejším príznakom pruritus v postihnutej oblasti. Pediculosis pubis je diagnostikovaná pozorovaním dospelých vší alebo ich hníd v ochlpení lona. Pre svrab je charakteristická papulózna alebo vezikulárna vyrážka a lineárne ryhy v oblasti prstov a genitálií. Veľmi dôležité je stanovenie špecifickej etiológie pruritu na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia pacientky. Diagnostika týchto ochorení môže byť pacientkami podcenená a liečba prebieha veľakrát

pomocou voľnopredajných preparátov bez odborného vyšetrenia. Určenie presnej diagnózy môže prispieť k redukcii rezistencie pôvodcov ochorení voči liečbe (1).

Trichomonas vaginalis – bičíkovec pošvový Ide o najčastejšie parazitárne ochorenie vagíny, ktoré sa môže šíriť už po jednom jedinom nechránenom pohlavnom styku. Trichomoniáza je svetovo najrozšírenejším pohlavne prenosným ochorením nevírusového typu. Najviac je rozšírená v rozvojových krajinách a skôr u mladších žien, postihnúť však môže aj muža. Trichomonas vaginalis (TV) patrí u žien k pomerne častým gynekologickým nálezom. V reprodukčnom veku postihuje asi 20 % žien (2). Patrí medzi parazitické protozoá a je jediným patogénnym predstaviteľom rodu Trichomonas pre človeka. Vzhľadom na fakt, že parazituje v urogenitálnom trakte muža i ženy, vedie k vzniku urogenitálnej trichomoniázy. Trichomoniáza patrí medzi

Unilabs Slovensko 129


T É M A ČÍ S LA

bičík

ochorenia prenášané prevažne pri pohlavnom styku (STD – sexually transmitted diseases). Napriek pokrokom, ktoré sa dosiahli v ostatných desaťročiach, je rozšírená po celom svete. Výskyt trichomoniázy pretrváva aj v našej populácii a je daný najmä osobitným charakterom ochorenia. TV má hruškovité telo veľkosti 15 – 30 µm, na prednej časti má štyri bičíky (Obrázok č. 1). Axostyl (pružná, sťahujúca sa štruktúra) sa tiahne pozdĺž celého tela a mierne presahuje jeho dolnú časť, poskytuje bunke oporu a umožňuje pohyb. Undulujúca membrána siaha do dvoch tretín parazita. Jadro je dobre viditeľné, uložené v hornej tretine tela pri undulujúcej membráne a na druhej strane takmer v rovnakej výške je cytostóm. TV netvorí cysty a trofozoit je jediným infekčným štádiom. Delí sa pozdĺžne a dá sa pestovať na umelých pôdach. Trichomonády sú anaeróbne, aerotolerantné organizmy. TV sa prenáša prevažne sexuálnou cestou, a preto treba vždy vyšetriť a preliečiť sexuálnych partnerov žien pozitívnych na trichomoniázu (4). Klinický obraz Trichomoniáza sa klinicky manifestuje u žien v období pohlavnej aktivity. U žien sa pripúšťa aj nesexuálna forma prenosu nákazy kontaminovanými uterákmi či bielizňou. TV je extracelulárnym parazitom a vyvoláva u žien kolpitídu s edémom pošvovej sliznice, ktorá je krehká, bolestivá a vzniká výtok. Akútne štádium u neliečených osôb môže pretrvávať aj niekoľko týždňov s profúznym, mliečne skaleným, speneným, zapáchajúcim výtokom, ktorý dokonca môže macerovať kožu v okolí vonkajších rodidiel. Trichomonádová uretritída u žien býva zriedkavá, aj keď sa trichomonády v uretre často nachádzajú. Chronické štádium je charakterizované miernym, ale stále trvajúcim výtokom, ktorý sa po menštruácii môže zintenzívniť. Nie je dostatočne preukázaný prechod trichomonád do vyšších častí genitálií ani vzťah tejto chronickej nákazy k paratypickým zmenám epitelu krčka maternice. Chronická infekcia môže spôsobiť zápal až nepriechodnosť vajíčkovodov a viesť tak ku sterilite (5, 6).

130 inVitro

undulujúca membrána

jadro

Obrázok č. 1: Trichomonas vaginalis (autor)

Voš pri cicaní vypúšťa sliny, ktoré menia farbivo hemoglobínu na zelený pigment, blízky biliverdínu.


Parazity a človek

Obrázok č. 2: Pthirus pubis (upravené podľa: https://en.wikipedia.org/wiki/Crab_louse)

Diagnostika Laboratórna diagnostika trichomoniázy spočíva v mikroskopickom dôkaze bičíkovca v natívnom alebo podľa Giemsu farbenom preparáte. V natívnom preparáte možno verifikovať aktívny pohyb bičíkov trichomonád. Giemsovým farbivom sa jadro farbí do ružova a cytoplazma do bledomodra. Kultivačne je možné bičíkovce dokázať, a to použitím rôznych médií, na ktorých sa v axenických kultúrach parazity pomnožia pri teplote 37 °C o 24 až 48 hodín. Táto metóda je mimoriadne výhodná pri dôkaze úspešnosti liečby. Sérologický, nepriamy dôkaz parazita nie je z rutinného hľadiska potrebný (4).

Pthirus pubis – voš ohanbia (lonová)

Vo všeobecnosti možno povedať, že výskyt vší v Európe – ale aj inde vo svete – je trvalý a pomerne vysoký. Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitárne ochorenie s výskytom po celom svete a postihuje ľudí všetkých vekových skupín. Toto ochorenie vyvoláva voš ohanbia Pthirus pubis. Medzi ľuďmi sa prenáša predovšetkým pri pohlavnom styku. Nevylučuje sa však možnosť nákazy z posteľovej i osobnej bielizne znečistenej všami ohanbia. Voš sa usídľuje vo vlasoch ohanbia, menej

často v axilách. Môže sa vyskytnúť aj na fúzoch, obočí, prípadne na očných riasach (7). Phthirus pubis tvarom pripomína kliešťa. Má malú hlavu, ploché široké telo štvorcového obrysu nažltlej farby. Má zvlášť silné nohy zakončené mohutnými drápami, ktorými sa pevne drží vlasov. Samček meria 1 mm, samička 1,5 mm (Obrázok č. 2). Cicajú krv každé 3 hodiny. Oplodnené samičky kladú a prilepujú vajíčka v chitínovom puzdre (hnidy) na vlasy blízko pokožky. Larvy sa liahnu asi za 8 dní, sú menšie, skoro priehľadné a dosahujú pohlavnú zrelosť za 2 – 3 týždne. Voš ohanbia prežíva asi 40 dní (8). Klinický obraz Voš pri cicaní vypúšťa sliny, ktoré menia farbivo hemoglobínu na zelený pigment, blízky biliverdínu. Vši pri svojom pohybe spôsobujú svrbenie, ktoré nemusí byť osobitne výdatné a postihnutí mu nemusia venovať pozornosť. Pri premnožení vší, intenzívnom svrbení a následnom škrabaní sa môže pridružiť sekundárna baktériová infekcia aj s lymfadenitídou alebo sa môže rozvinúť obraz senzibilizácie – vší ekzém (9).

Unilabs Slovensko 131


T É M A ČÍ S LA

100 mil. osôb Svrab je bežný zdravotný problém v populácii, ktorý celosvetovo postihuje približne 100 miliónov osôb ročne.

Diagnostika Diagnózu zavšivenia ohanbia uľahčuje nález hníd vo vlasoch ohanbia, prípadne na inej vlasovej časti tela, okrem hlavy. V mieste uhryznutia zostávajú šedomodré škvrny (maculae ceruleae), ktoré sú dobre viditeľné u málo pigmentovaných osôb (10).

Sarcoptes scabiei – zákožka svrabová

Väčšina parazitických článkonožcov patrí medzi ektoparazity. Sú však niektorí zástupcovia, ktorí sú schopní invadovať tkanivá. Niektoré druhy roztočov, najmä ich larválne štádiá, sa dostávajú do kože a podkožného tkaniva. Medzi najznámejšie a najzávažnejšie patrí Sarcoptes scabiei. Svrab je bežný zdravotný problém v populácii, ktorý celosvetovo postihuje približne 100 miliónov osôb ročne. V roku 2020 bolo na Slovensku zaznamenaných 56 epidémií svrabu s celkovým počtom 1 170 prípadov (11). Ide o parazita o veľkosti 0,3 – 0,4 mm (Obrázok č. 3). Samička sa po oplodnení zavrtáva do rohovej vrstvy epidermis, kde sa dožíva 4 – 6 týždňov. Každý deň do vytvorených chodbičiek v epidermis nakladie 1 – 2 vajíčka, z ktorých sa vyliahnu larvy žijúce na povrchu tela. Z lariev sa počas 18 – 23 dní vyvinú nové samičky, ktoré sa opäť zavrtávajú do epidermis alebo sa môžu preniesť na nového hostiteľa. Samček žije na povrchu kože, po kopulácii do 48 hodín uhynie. Na infekciu hostiteľa stačí jedna oplodnená samička a počas niekoľkých mesiacov sa môže za priaznivých podmienok na tele vyvinúť až niekoľko sto nových jedincov. Ide o veľmi nákazlivé ochorenie. Najčastejšia cesta nákazy je medzi sexuálnymi partnermi a v kolektívoch, kde ľudia žijú v tesnom kontakte (12).

132 inVitro

Obrázok č. 3: Sarcoptes scabiei (upravené podľa: https://depositphotos.com/214607970/stockillustration-also-known-sarcoptes-scabiei-humans.html)

Klinický obraz Inkubačná doba svrabu je priemerne 1 až 3 týždne. V tomto období nastávajú prvé subjektívne a objektívne prejavy ochorenia. Postihnutí pociťujú najmä večer a v teple silné svrbenie po tele a objavujú sa prchavé erytémy a urtikáriové pupene. Roztoče pri zavrtávaní vyhľadávajú prednosti jemnej epidermis – medziprstový priestor, zápästie, oblasť lakťového kĺbu a brucha, gluteálna ryha, vonkajšie pohlavné orgány a predná axilárna ryha (13). Diagnostika Diagnóza je vo väčšine prípadov stanovená na základe anamnézy a klinického vyšetrenia. O svrabe by sa malo uvažovať v prípade prítomnosti pruritickej a papulóznej vyrážky. Diagnózu nám potvrdí verifikácia roztočov, vajíčok alebo fekálií pomocou digitálneho dermatoskopu (14).


Parazity a človek

Diferenciálna diagnostika Pacientka s podozrením na pohlavne prenosnú chorobu, ktorá navštívi gynekologickú ambulanciu, môže mať ťažkosti rôzneho charakteru – vaginálny výtok, vred na vonkajších pohlavných orgánoch, zväčšené inguinálne lymfatické uzliny, edém, zápal a pruritus vulvy a pálenie pri močení. STD sú veľmi časté ochorenia prenášané pohlavným stykom, ktorých distribúcia nie je v populácii homogénna. V rámci diferenciálnej diagnostiky možno STD deliť na ochorenia s vaginálnym výtokom (kvapavka, chlamýdiové, mykoplazmové a ureaplazmové infekcie, trichomoniáza, bakteriálna vaginóza) a ulcerózne (syfilis, HSV, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale). V prípade podozrenia na kožnú chorobu treba okrem epizoonóz myslieť aj na poštípanie rôznymi parazitmi, na kontaktnú dermatitídu alebo ekzém po vlasových prípravkoch, na impetigo contagiosa, dermatitis seborrhoica a na psoriasis capilitii (5, 8, 15).

Literatúra 1. Levine GI. Sexually transmitted parasitic diseases. Prim Care. 1991; 18(1):101-28. PMID: 2011632. 2. Fonseca M, Scannell M. Trichomoniasis. Fast Facts About Sexually Transmitted Infections (STIs). A Nurse’s Guide to Expert Patient Care. 2020. DOI: 10.1891/9780826184870. 3. Čatár G., Bőhmer, D.: Lekárska parazitológia. 1997. 4. Valent M., Klobušický, M.: Urogenitálna trichomoniáza. 1988. 5. Parálova L. Pohlavní choroby - III. díl. Dermatol. prax 2008; 4:163 – 165. 6. Kent HL. Epidemiology of vaginitis. Am.

Záver

J. Obstet. Gynecol. 1991; 165:1168 –

Distribúcia STD v populácii nie je homogénna. Venerologické vyšetrenie zahŕňa diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu chorých. Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj depistáž s cieľom identifikácie zdroja nákazy, všetkých kontaktov chorého pacienta v dobe pred ochorením, odhalenie chorých jedincov v tejto skupine a zaistenie ich adekvátnej liečby. Prevenciou šírenia pohlavne prenosných chorôb je používanie prezervatívov, sexuálna výchova a poradenstvo, depistáž, adekvátna liečba nakazených jedincov a ich kontaktov, očkovanie, adekvátna hygiena a v neposlednom rade vernosť partnerov.

1176. 7. Valent M., Valent M. Parazitárne infekcie genitálií. Moderní babictví 2. 2003. 8. Danilla T. Epizoonózy, ich prejavy a liečba. Pediatr. prax, 2008; 6:346 – 348. 9. Downs AMR, Stafford KA, Stewart GH, Coles GC. Factors That May Be Influencing. The Prevalence of Head Lice in British School Children. Pediatric Dermatology 2000; 17(1):72 – 74. 10. Gunning K, Kiraly B, Pippitt K. Lice and Scabies: Treatment Update. American Family Physician. 2019; 99(10):635 – 642. 11. https://www.epis.sk/InformacnaCast/ Publikacie/VyrocneSpravy/Files/ VS_SR_2020.aspx 12. Jíra J.: Lekářská helmintologie. 1998. 13. Chosidow O. Clinical practices.

do 48 hod. Samček parazita Sarcoptes scabiei po kopulácii do 48 hodín uhynie.

Scabies. N Engl J Med 2006; 354(16):1718 – 1727. 14. Anderson KL, Strowd LC. Epidemiology, diagnosis, and treatment of scabies in a dermatology office. J Am Board Fam Med. 2017; 30(1):78 – 84. 15. Litvik R. Současná praxe diagnostiky a léčby nejčastějších sexuálně přenosných infekcí. Čes-slov Derm. 2019; 94 (2):47 – 60.

Unilabs Slovensko 133


TEST PEPSÍN V SLINÁCH (PEPTEST)

Pepsín je enzým, ktorý štiepi bielkoviny v potrave na látky rozpustné vo vode. Okrem trávenia bielkovín stimuluje aj vylučovanie žlče a zúčastňuje sa na vstrebávaní vitamínu B1. Optimálne prostredie jeho účinku je pri pH 2. Pri poruche dolného zvierača pažeráka stúpa obsah žalúdka do pažeráka alebo až dýchacích ciest, čo sa prejavuje typicky ako pálenie záhy a kyslá chuť v ústach. Toto ochorenie sa nazýva gastroezofageálny reflux/ GERD, v prípade chronického kašľa či zahlienenia sa jedná o laryngofaryngeálny reflux/LPR.

Na čo je tento test vhodný? Pepsín v slinách (PEPTEST) je nenáročný test na zistenie ochorenia, ktoré sa nazýva refluxná choroba, resp. reflux. Reflux je spôsobený prítomnosťou pepsínu mimo žalúdka. Príčinou je často nezdravý životný štýl, stres, zlé stravovacie návyky, alkohol či nadužívanie napríklad analgetík.

Vyšetrenie si môžete objednať prostredníctvom elektronickej žiadanky. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom vášho medicínskeho reprezentanta alebo cez call centrum na 0850 150 000.

www.unilabs.sk

Kedy siahnuť po tomto teste? pri opakovanom pálení záhy, grganí, nepríjemnej pachuti či kyslosti v ústach, zápachu z úst, chrapote, zvýšenej kazivosti zubov, ťažkostiach s prehĺtaním, pri častých bolestiach hrdla, chrápaní, opakovaných zápaloch v oblasti horných dýchacích ciest, zápale hrtana, aftách v ústach, zahlienení, chronickom pokašliavaní a záchvatoch kašľa bez reakcie na liečbu.

Výsledky Výsledky testu sú k dispozícii do 5-7 pracovných dní. Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami.

Cena vyšetrenia:

40 eur


Laboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRUČKA/ T E CH N I CK Á P R Í RU ČK A

2

Unilabs Slovensko – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

28

Mikrobiológia

40

Genetika

44

Patológia

47

2. Odber

48 49

Žiadanka na odberový materiál

3. Transport

50

Mapa pokrytia zvozovými trasami

52

4. Registrácia a príprava vzorky

54

5. Komplexná diagnostika

56

6. Kvalita a akreditácia

58

7. Analýza

64

8. Validácia a distribúcia výsledkov

65 66

Výsledkový list

9. Kontakty

67

Manažment

70

Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Unilabs Slovensko – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Unilabs Slovensko predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Unilabs Slovensko okrem inter-

2

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj o vzdelávanie budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracovisko – centrálne laboratórium v Bratislave – stalo spoločnou výučbovou základňou. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Unilabs Slovensko nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Unilabs Slovensko je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Unilabs Slovensko sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.unilabs.sk. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

1 Základné vyšetrenie Preventívna prehliadka, základné vyšetrenia

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

ŽIADANKA 1. 2. 2021

Krv s EDTA

Moč ranný

02

Sedimentácia

04

Stolica

10

07

O VYŠETRENIE Platiteľ

Priezvisko

Ulica, číslo

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0 (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50)

Krv na sérum

01

04

10

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

01

04

ie výsledku

diagnóza Z01.4

Krv na sérum

HEMOKOAGULÁGIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz

n P – PT-ratio n P − INR

(KO)

s diferenciálom

reg. značka: ŽoV/12/2020/08

Moč ranný

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

IMUNOHEMATOLÓGIA

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt.

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

(INR)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový

12

(APTR)

protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB)

čas – ratio

(TTR)

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(AT3) (DDI)

žiadame vyplniť

P kód v prípade

Hormóny

samoplatcu

alebo vyšetrení

(GLU) (GLUPJ) (UREA) (KREATE) (CYSC) (KM) (TP) (ALB) (TBIL) (DBIL) (FZA) (ZLK)

preukazu

Dátum

a čas odberu Kód hospit.

prípadu

Meno a

júci lekár

priezvisko

* adresu

Volajte call

centrum 0850

1

S – aTPO / Tyreoperoxid – autoprotilát áza ky

(UIBC) (TRSF)

pacienta

žiadame

vyplniť v

prípade

u alebo

samoplatc

vyšetrení

hlásených

v zmysle

zákona

ia

(TK) (S100) (CHRA)

S − Chromogran ín A KOSTNÉ

(TSHT)

MARKERY n S − Osteokalcín n S − Beta-CrossLa ps n S − P1NP

(ATPO)

10

(OSTEO) (BCTX) (P1NP)

P kód A kód

Dg. (MKCH)

SEDIMENT

ÁCIA ERYTROCY n P − Sedimentáci TOV a erytrocytov

Z. z.

č. 355/2007

Odporúča

v EZKO

nie výsledku

Likvor

sprístupne

Sterilná

Likvor Sterilná

Likvor

IOLOGIC MIKROB O) (LMIKR

ENIA

(LGLU) (LCL) (LCB) (LLAC)

ENIE

(LANAE) (LBUJ) (LMIKR) (LMYK) (LIKA)

(LLD) (LIGM) (LIGG)

Dátum

01

IOLOGIC

KÉ VYŠETR

ENIE / PROTIL

i lekár

n

um)

/02

L/12/2020

a priezv

Kód

ie výsled

ku v

NITA

(BOREL)

vystav enia

Krv s

(HSVL)

IMUN

EDTA

(CMVL)

(KEL) obraz s

ans

ccus neoform

LNA

difere

nciálo

m

IMU

júceho

cm nosť

Hebd.

hod.

ka ordinu

MC

kg

ť v prípad

P kód

e samo

OFEN

platcu

alebo

vyšetr ení hlásen

ých v

(IFELY

)

čné len ako súčasť (AKTLY D25hi T-lymfocyty IFELY ) ghCD1 SPOLU VYŠ. 27 low (PCTR EG)

007

20

Krv s

ECIF n P − Fagoc ICKÁ

ytárna BUN KOVÁ aktivit a (FAI) IMUN ITA

PRO TILÁ TKY ANT IGÉN PRO TI OM

Moč

e zákon

a č. 355/2

NEŠP

Podpis pacienta

Krv

zmysl

Z. z.

Krv s hepar inátom

n

EDTA

E2 INÉ VYŠE

S ASLO MIKR n B − HLA-B TRENIA OBIÁ n S −−ADNá LNYM 27 (HLAB n Candi za 27) n Asper da mannB an gillus – protilá n Kardio – protilá PRO (ASLO) tky IgGtky IgG, IgA, n Kardio lipín – autop TILÁ IgM (ADNS) TKY Potrav n β-2-gl lipín – autop rotilát PRO (CAND inová TI ĎALŠ n Anexínykoproteín rotilát ky IgG n Bielko P) intole (ASPG) 1 – autopky IgM ÍM ANT viny kravskrancia n Anexín V – autop – protilá IGÉN (ACAG) n Fosfati V – autop rotilát rotilát tky IgM, ého mlieka n Laktóz OM IgA, IgG (ACAM n Fosfati dylser rotilát ky IgG ky skríning t n Sója a – protilá ujúce ) (IGE) imuno (B2GP1 n Kyselin dylser ín – autop ky IgM ELEK n Ovalb– protilátky tky IgA, IgG komp ) TRO (C3) umín IgA, lexy (ANVG n Kyselin a fosfatiín – autop rotilátky IgG n α laktalb n S Elektr FORÉ – protilá IgG ) (C4) (ANVM ky n Fosfati a fosfati dylová – rotilát n β ––laktog n S −Imuno (MILK) tky IgA, oforéz ZA BIEL umín autop IgM ) (CIK) a IgG n Fosfati dylinozitoldylová – autop (APSG) rotilát n Kazeín n U −Elektr (LAKT) lobulín – protilá elektr bielkovín KOVÍN – autop (APSM IgA, IgG n Fosfati dylinozitol rotilát ky IgG n Sacha – protilátky– protilátky n U −−Imuno oforéz oforéza (SOJ) ) ky rotilát a n Fosfati dyletanolam– autoprotilát ky IgG IgM (APAG) n Sacha romyces cereviIgA, IgGtky IgA, IgG (OVL) elektr bielkovín (ELFO) romyc oforéz (APAM n Fosfati dyletanolam GAM ín – autop ky IgM (LAALB Celiak es cerevi siae – protilá a ) (IELFO) ) APAT ia rotilát n Tromb dylcholín (LAGLO ín – (APIG) n S Voľné siae – IE (UELFO n Deam ) – autop autoprotilát ky IgG protilá tky IgA n Protro ín – autop (APIM) n S −Voľné (KAZ) reťazc (UIELFO ) n Tkaniv inovaný gliadín tky IgG rotilát rotilátky ky IgM mbín (ASCAA (AFEG) ) n S −Celkov Vasku ová transg reťazc e kappa skrínin – autop ky skrínin – litída g (AFEM (ASCAG ) rotilát n S −Celkov g lutam protilátky é reťazce lambda AUT a renáln n c-ANC ) ) ky ináza IgA, OPR (APCHS n U −Voľné é reťazc e kappa – protilá IgG n p-ANC A / Protei e ochorenia skríning OTIL ) (VRKA) Reum ÁTKY (ATRS) n U −Voľné tky IgA, reťazc e lambd n anti-G A / Myelo náza 3 – autop (GLIA) (VRLA) a n ANAatológ ia IgG (APTS) n U −−Bence perox reťazc e kappa rotilát / Bunko – autopBM / Bazáln (TTG) idáza (RKA) e IgG – autop ky IgG vé jadro a rotilát Joneso lambda Štítna (RLA) n ENA skrínin ky IgG membrána rotilát va bielko ZÁPA g – autop (CANCA (UVRKA / ky glome LOVÉ n aTGžľaza rotilát vina – autopExtrahovateľ n S CRP rulov IgG (PANCA ) ky MAR (UVRLA ) n aTPO/ Tyreoglobulín rotilát né n dsDNA ) KERY ) n S −Reum ky IgG nukleárne / Tyreop (BJB) n TSI / Tyreoi skrínin – autop/Dvojšpirálo n S −Proka antigé (AUIGL atoidn eroxid – autoprotilát (ANAG ny O) rotilát n ACCP vá DNA g áza – Repro deu n S - Interle lcitoní ý faktor ky S) ky n rotilát – autop/ Cyklické IgG, IgA, IgM n S −−Prealb n Zonadukčný systémstimulujúci autop ukín imuno ky (CRP) (ENAGS 6 rotilát citrulínovan pelluc (ATG) Diabe n globu umín Ováriá ) ky ida IgG tes lín é peptid – autop (ATPO) (RF) ŠPEC n Sperm – autoprotilát n anti-G mellitus y rotilát IFICK (PCT) (AUIDS atozoa (TSI) AD / ky IgG n S Alfa-1 ) Iné É BIEL – Dekar – autop ky IgG (IL6) n S −Alfa-2 KOV -antitr n IAAautoprotilátky boxyláza kyselin rotilát (PREAL n APCA INY (ACCP) ky IgG B) IgG n S −Alfa-1 (AZPV) -makr ypsín n anti-IA/ Inzulín – autop n Systém/ Parietálne y glutám n S −−Cerulo -kyslý oglobulín (AOV) rotilát ovej Autoim 2 / Tyrozí špecifi ová skleró bunky – glykop (ASPA) autop plazm ckým za roteín (A1AT) n AMAunitná hepatinfosfatáza ky IgG rotilát ín antigé – protilá HIST (ADKG) tky proti ky IgG nom n LKM / / Mitochondrtída – autoprotilátky AMÍN (A2M) n S − Diami (AINZ) OVÁ (AUIPA Mikro IgG (AAG) – R) zómy ie – autop nooxid INTO LERA (ATYP) pečen rotilát rotilát n SLAautop (CER) áza e a obličk ky IgG / Solubi ky IgG NCIA (SSCIGG – autop lný y ) (HEPAM rotilát pečeňový AM2) Antifo ky IgG antigé sfolipi (DAO) n n Fosfol Stolic dový (HEPLK syndr a M1) n Fosfol ipidy – autop óm ipidy (HEPSL – autop rotilátky 7B ALP) rotilát IgG skrínin ky IgM skrínin g (APLAG g VYŠE (APLAM ) n PankrTRENIA STOL ) n Kalproeatická elastá ICE tektín za

n S OGLO n S − IgA BULÍNY A KOM n S − IgM PLEM ENT n S − IgG n S – Podtriedy IgG (IGA) (IgG1n S − IgE 4) (IGM) n S −C4C3 komplemen (IGG) komp n S −−Cirkul lemen t (IGGP)

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Diagnostika Covid-19

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

Dátum vystavenia žiadanky

020/1

1

Volajte

4 Mikrobiológia Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia Diagnostika TBC a mykológia

t.

lekára

A kód

CD4+C

NITA

(nevyžad

na sérum jov chrana-uda s tým spojených. a služieb .unilabs.sk/o diagnózy ilabs.sk na https://www klinickej info@un 01 stanovenia a o právach nájdete labs.sk, é na účely údajov spracovávanvašich osobných 000, www.uni údaje sú 0850 150 IMUN Osobné o spracovaní call centrum 04 Viac informácií

reg. značka

: A-IgE/

bez €/12/2

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

Výter z tonzíl / hrdla

Výter z nosa

pacient

lekár

nie

Dôležitá

ec*

Podpis Pohlavie muž

Kód krajiny IČ EÚ

priložiť kópiu

Dátum

preukazu

poistenca

Dátum

* adresu

pacienta

vyšetrení

od 5.

cu alebo

samoplat

hlásených

Platná

prípade

39 (MOC)

(semikvantitatívne stanovenie)

NKA

číslo č. 355/2007 zákona

n Kultivácia

O VY ŠETREN

Z. z.

Bronchoalveolárna laváž

32

BL

n Kultivácia

(SPU)

Sterilný kontajner/ skúmavka

n Kultivácia

(ASP)

Platite

Priezv

ľ

isko

kód ZP,

samop

latca,P ZS

Oslob

. od DPH

TIKA

COVID -19

reg. značka: KMI/bez €/12/2020/09

v EZKO

Výter z pošvy

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom

(BAL)

(MYKOM) (MMYK)

n Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia

(URE1) (URGO) (URANAER) (URMIKR)

6 Špeciálne balíky TROMBOtest

gonorrhoeae

(PGON)

agalactiae v gravidite

n Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia

n Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia

(GBS) (PANAERO)

(TRIP) (TRIC)

n Kultivácia n Kultivácia na Neisseria

(CER1)

(EJA1)

gonorrhoeae

(CGON)

n Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia

(CANAE) (CMIKR)

(EGON) (EANAERO) (EMIKR)

(PMIKR)

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis

Urogenitálny materiál

XY (TRVAU)

42

n Kultivácia n Kultivácia na Neisseria

(VAG1)

gonorrhoeae

n Skríning Streptococcus

Urogenitálny materiál

n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix

Sterilný kontajner/ skúmavka

41

n Kultivácia n Kultivácia na Neisseria

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis

Urogenitálny materiál

Ejakulát

Amiesovo médium

40

n Kultivácia n Kultivácia na Neisseria

XY

Výter z cervixu

Amiesovo médium

gonorrhoeae

na mykoplazmy

n Mykológia

IE − DIA GNOS

sprístupn

Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy

XY

n Chlamydia trachomatis antigén – uretra n Chlamydia trachomatis antigén – pošva n Chlamydia trachomatis antigén – cervix

n Kultivácia na mykoplazmy – uretra n Kultivácia na mykoplazmy – pošva n Kultivácia na mykoplazmy – cervix

(CHLAU) (CHLAP) (CHLAC)

(MYKOUM) (MYKOP) (MYKOC)

7 Odberový materiál Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen.

n

n n

n

NA DÔKA

Krv na

n Koronavírus

QTB2

QF

labs.sk,

000, www.uni

ilabs.sk

info@un

protilá

tky IgG

ŽIADANK AO

1. 2. 2021

2 postv akcin

ačné

(SCOV G)

Rodné číslo

Podpis

otázk

y či probl

ém? € Vyšetr Volajt enia e call označe centr né týmto Osobn um 0850 é údaje symbo Viac 150 lom nie inform sú spraco 000, sú hraden ácií o www. vávané spraco unilab na účely é zdravo vaní s.sk, tnou stanov vašich info@ poisťo enia osobn unilab vňou ých údajovklinickej a je možné s.sk diagnó a o právac zy a ich objedn h nájdeteslužieb s ať len na priamu na https:/tým spojen ých. /www. úhradu unilabs . .sk/oc hranaudajov

SPOL pacien

U VYŠ.

VYŠETREN

IE − TROM

Platiteľ Priezvisko

Oslob. od

kód ZP, samoplatca

,PZS

Ulica, číslo

Máte

BOtest Fakturova

ť

nie

lekár

narodenia

Dg. (MKCH)

preukazu

Dôležitá

Dátum

Pohlavie muž

vystaveni

Kód hospit.

priezvisko

Výška

poznámk

a

a žiadanky

žena

Podpis

cm

Hmotnos

Diuréza

Kód krajiny

poistenca

a čas odberu

Odporúča

Meno a

lieky

ca – e-mail

ec*

priložiť kópiu

Dátum

júci lekár

Užívané

pacient

Samoplat Mesto/ob IČ EÚ

Dátum

DPH

áno Meno

domu*

PSČ*

ta

ť

Hebd.

ml/ a pečiatka

eho lekára

kg

MC

hod.

ordinujúc

t.

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

prípadu

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA

n Nepovoliť sprístupn

enie výsledku

v EZKO

A kód

*

adresu pacienta Balík vyšetrení P kód žiadame TROMBO vyplniť v a výška test je prípade ceny sa samoplat riadi aktuálne poskytovaný výlučne cu alebo vyšetrení platným v samoplat hlásených cenníkom covskom v zmysle laboratór zákona nej diagnosti režime (TROMBO) č. 355/2007 ky. Z.

n

Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

z.

Krv s EDTA

G0

Krv s EDTA

B – Faktor V (F5: 1691G>A B – Faktor − Leiden) II (Protrom B – Metylént bín) (F2: 20210G> etrahydro A) B – Metylént folátredu ktáza (MTHFR: etrahydro folátredu ktáza (MTHFR: 677C>T) 1298A>C )

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

Krv s citrátom

02 B – Krvný obraz s diferenci álom

Krv na sérum

03 P – PT-ratio

P – APTT-rat io P – Fibrinogé P – D-dimér n

INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát)

01

Počet ks

S – ALT S – GGT S – ALP

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia

Počet ks

Glukóza

10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

13808

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

813805

Skúmavka s KF + Na2 250 ml – kapilárna glukóza

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped. Sedimentácia (FW) HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín, ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

/03

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

14250

O/bez €/12/2020

135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml

Š-TROMB

13510

www.uni

labs.sk,

info@un

ilabs.sk

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ) 14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI 12005

Skúmavka 2,0 ml

Skúmavka 4NC 1,6 ml

Moč ranný/zbieraný BSP0720

Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

Stolica BSC128p

Kontajner s lopatkou (červený) – odber stolice na okultné krvácanie

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky

Súhlas s genetickým Pacient, vyšetrením resp. jeho zákonný odbere krvi a biologické zástupca Bola mu ho materiálu bol poučený vysvetlená na diagnostic v zmysle zákona zabezpeče povaha, riziká, následky 576/2004 nia ké účely. že výsledky jeho vykonania Z. z. o anamnéze a realizácia a podstata genetickéh testu sú , rozumie dôverné, zo strany o vyšetrenia, a s navrhovan nebudú poskytnuté príslušných poskytovat podmienky nia zo strany ým príslušných postupom a podmienkainej osobe bez eľov jeho súhlasu. a bol informovan poskytovat eľov formou mi zabezpeče ý, Dátum: nia vykonania Pacient poučeniu informovan a s realizáciou ého súhlasu v celom vyšetrePodpis: rozsahu súhlasí. Osobné údaje Viac informácií sú spracováv o spracovan ané na účely stanovenia í vašich klinickej osobných Máte otázky diagnózy údajov a a služieb o právach či problém? s tým nájdete na https://ww spojených. Volajte call centrum w.unilabs.s k/ochrana0850 150 udajov 000,

reg. značka:

0850 150

21/06

call centrum

05/20

Volajte

: CV19/

či problém?

SARS

-CoV-

QTB1 ron)

(Quantife

sérumQuantife MITOGEN

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

n IGRA test

reg. značka

reg. značka:

ron Quantife 01 QTB2

ron Quantife QTB1

ron

Quantife NIL

QS

Máte otázky

ron

Platná od

TEST LOGICKÝ ON – IMUNO QUANTIFER

0/11

n

enie výsledku

Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/ skúmavka

31

n Kultivácia

(NAZRSV)

Výter z uretry

38

ŽIADA Rodné

v zmysle

Ulica, ZY (TOX) číslo áno OZOONÓ domu Faktu ANTROP gondii nie (skríning) * (TOXAV) rovať a IgM, IgG Meno Toxoplasm a gondii (TOXKFR) lekár PSČ* IgG avidita a gondii n Anti Toxoplasm (TOXOA) pacien (INFL) Nepovoliť KFR ČNÉ VÍRUSY Samo t Užívan a gondii n Anti Toxoplasm (TOXE) RESPIRA platca é lieky Mesto IgA (ELISA) IČ EÚ IgG – e-mai SÉROLÓGIA a gondii n Anti Toxoplasm /obec Chrípka Dátum (TOXOK) A, B, IgM, (COV) l * IgE (ELISA) INFEKČNÁ a gondii narod n Anti Toxoplasm € n Anti Influenza (ADV) IgM, IgAenia Dôlež -2 protilátky priložiť a gondii n Anti Toxoplasm Iné (TOXGK) itá pozná (RSV) kópiu us SARS-CoV Blot) preuka cia Line Blot) n Anti Toxoplasm mka y vírus) ia LineDg. Výška s IgM, IgG n Koronavír zu poisten (MKC Dátum IgG (konfirmá ý syncyciáln (konfimác a gondii H) a čas Kód ca (Respiračn (TOCAG) n Anti Adenoviru krajiny odber IgM, IgG Diuréz u n Anti Toxoplasm a (TOCAA) n Anti RSV (RUB) canis Pohla cm Krv na sérum Toxocara vie canis IgG Hmot Odpor (TOCAV) (MORB) nosť účajúc Dátum muž n Anti Toxocara canis IgAi lekár INÉ VÍRUSY (KE) IgM, IgG Hebd. ml/ vystav Podpi avidita Meno žena enia n Anti Toxocara s a pečiat canis IgG hod. (BRUC) n Anti Rubeola IgM, IgG a priezv žiadan a) IgM, IgG (PAROT) kg Anti Toxocara Morbilli ka ordinu Anam ky encefalitíd MC Anti n isko (ELISA) 01 n TBEV (kliešťová néza: (PARVO) júceho IgM, IgG Kód Iné t. (LIS) abortus hospit lekára anti Listeria ÍDY n Anti Parotitis IgM, IgG IgG Brucella Dátum . prípad genes, (HAVM) É HEPATIT n AntiÚdaj monocyto (FRTU) prvých u n Anti Parvovirus B19 IgM, VÍRUSOV (HAVT) o cesto ia) ia) príznakov (ECHG) aA n Anti Listeria n Anti (aglutinác Hepatitíd (aglutinác vaní: ivanovii IgM a tularensis (TRICHG) Predc (BORE) n Anti HAV (HCV) total Klinick IgG hádza cus IgG n Anti Francisell BORÉLIE (SCHIZG) spp. IgM, ) júci pobyt é prízna (BORK) n Anti HAV ia Line Blot) aC ia Line Blot spiralis IgG n Anti Echinococ Line Blot) ky konfirmác – štát(TAENIAG) n Anti Borrelia Hepatitíd + konfirmác IgG (konfirmácia A kód Anti Trichinellama mansoni IgG (HBSAG) IgG (skríning, (skríning n Nepov IgM, oliť sprístu (ENTAMG) spp Schistoso n Anti HCV (HBS) IgG aB n Anti Taenia solium pnenie n Anti Borrelia Hepatitíd výsled IgG (HBCM) AZMY n Anti Entamoeba histolytica ku v IgG (CHT) P kód EZKO n HBsAgHBs DIE A MYKOPL tis IgM, IgA, (HBCT) n Anti CHLAMÝ (CANAG) a trachoma n Anti HBc IgM NY (HBEAG) Chlamydi Anti IgG PATOGÉ (CANDP) n IgA, (CHP) NE n Anti HBc total (HBE) iae IgM, antigén IgG FUNGÁL (skríning) (ASPAG) IgM, IgA, – mannan a pneumon (CHK) n Anti Telef n Candida – mannan protilátky nnan antigén (ASPG) cia Line Blot) n Anti Chlamydi ónne * adresu n HBeAgHBe galactoma IgG (konfirmáIgA, IgG číslo (skríning) n Candida pacien (CRYPT) spp. IgA, pacie (MYP) Výter Aspergillus fumigatus IgG n Anti iae IgM, (BWR) ta žiadam nta: n alebo KLSs protilátky ns antigén (aglutinácia) n Anti Chlamydia ma pneumon e vyplniť n Aspergillu cus neoforma v prípad IgA, IgG a pallidum n Anti Mycoplas SYFILIS (MYPK) iae IgM, NO, KLS n Cryptococ e samop Treponem (skríning) ma pneumon latcu n RRR, anti (HIV) alebo Blot) n Anti Mycoplas vyšetr cia Line ení hlásen (konfirmá (BP) HIV antigén AIDS ých v Koron 1/2 , p24 zmysle avírus IE n Anti HIV zákon IgA, IgG SARS a č. 355/2 INÉ BAKTÉR pertussis, Koron -CoV2 – 4 týždňov) (CMV) 2 RNA avírus 007 ICKÉ VÍRUSY s odstupom Z. z. n Anti Bordetella SARS HERPET 2 vzorky Krv na (CMVAV) -CoV-Moč (odobrať (skríning) 2 RNA sérum (BPP) n 2. vzorka CMV (CMVK) IgM, IgG (PCR, ia) n 1. vzorka : klokta (CV19 n Anti CMV ssis (aglutinác IgG avidita cia Line Blot) Dátum očkovania NO) cí test) 01 parapertu 3 týždňov)POST IgG (konfirmá n Anti CMV Bordetella IgM, , (CV19 n Anti 2 vzorky s odstupom VAKC(LEG) n Anti CMV KLS) IgG (skríning) (EBV) 04 INAČ EBNA-1 (odobrať (LEGUR) IgG (HP) NÉ n 2. vzorka EBV IgM, IgG, (IMT) PROT Koron MOČU EBV – VCA Dátu n 1. vzorka pneumophila IgM, ILÁT ENIE Z avírus m očko (YERS) n Antitest IgA, IgG : IM test hila – antigén (EBVMK) VYŠETR KY Anti Legionella ter pylori IgM, SARS pneumop é protilátky IM vania n (YERSK) -CoV(EBVAK) – heterofiln cia Line Blot) : IgG (skríning) cia Line Blot) n Legionella 2 protilá n Anti Helicobac spp. IgA, Druh n Anti EBV (WIDALS) (EBVGK) IgM (konfirmácia Line Blot) tky IgG (konfirmá vakc n Anti Yersinia (COV) spp. IgA, íny: n Anti EBV reakcia) IgA (konfirmá cia Line Blot) n Anti Yersinia la (Widalova n Anti EBV A TBC) (konfirmá (HSV) Salmonel Pora Anti EBV IgG OSTIK Anti n die vakc n (VZV) simplex) IAMA DIAGN íny: IgG (Herpes Iné 1/2 IgM, zoster) GAMA (NEPR (Varicella n Anti HSV IgM, IgG FERÓNU Z INTER n Anti VZV

Odporúča

RSV

n Kultivácia

vyplniť v

Spútum

n Dôkaz antigénu

Moč

P kód

žiadame

2S

(TJ)

(NAMYK)

Platná od 15. 2 2021

júci lekár

priezvisko

33

n Kultivácia

(DU)

(NAZ)

n Mykológia

Sterilný kontajner/ skúmavka

Tampón bez transportného média

Sterilná skúmavka

žena

prípadu

Dg. (MKCH)

Výter z nazofaryngu na RSV

(TNFLU)

Ster z jazyka

30

a mykológia

(LAR)

(LAMYK)

Amiesovo médium

Amiesovo médium

29

a mykológia

n Mykológia

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

kg

a žiadanky

Kód hospit.

(NMYK) (TNMRSA)

MC

eho lekára

ordinujúc

A kód

Meno a

chrípky

(TN)

n Mykológia n MRSA skríning

t.

hod.

ml/ a pečiatka

vystaveni

a čas odberu

narodenia

Výter z dutiny ústnej

Amiesovo médium

28

a mykológia

(TH)

(TMYK) (THMRSA)

Tampón bez transportného média

n Dôkaz antigénu

cm ť

Hmotnos

Hebd. Diuréza

domu*

PSČ*

Výška

Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium

27

a mykológia

n Mykológia n MRSA skríning

a

poznámk

ca – e-mail Samoplat

Mesto/ob

Ulica, číslo

Dátum

DPH

Meno

5. 2021

Oslob. od áno

Priezvisko

ez €/12/202

Platná od

,PZS

kód ZP, samoplatca

SaDNA/b

1. 2. 2021

Platiteľ

Výter z laryngu

Amiesovo médium

Amiesovo médium

26

n Aeróbna kultivácia (TAERO) n Aeróbna kultivácia (NAERO) n Aeróbna kultivácia (LAAERO) n Aeróbna kultivácia(NAAERO) n Kultivácia n Aeróbna kultivácia n Aeróbna kultivácia n Aeróbna kultivácia n Aeróbna kultivácia

2F

LÓGIA, ANIZMOV KČNÁ SÉRO lieky MIKROORG Užívané IE − INFE DÔKAZ VYŠETREN PRIAMY ť Fakturova

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU

Výter z nosa na antigén chrípky

Rodné číslo

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

(ELA) (KALP)

O ŽIADANKA

3 Imunológia a alergológia Imunológia a alergológia Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE – Zoznam alergénov

Výška

Hmot ml/

s a pečiat

. prípad

(IRI): focyty 56+ CD4+/ n B − Aktivo : CD19+ CD8+ vané (CD3+ HLA-D T-lymf n B – Regula ocyty R+)

(KO5)

é lieky

a

Podpi

ky

e vyplni

n B − Imuno OTY fenoty PIZÁCIA T-lymf T-lymf ocyty: CD3+pizácia lymfo cytov T-lymf ocyty pomo Imuno ocyty cytoto cné: CD3+C regula xické: D4+ NK bunky čný CD3+C : CD16+ index D8+ B-lym

(VZVL)

02

(LCRYPT)

Užívan

Diuréz

žena

žiadan

u

(PAROTL)

ORÁ

t

l

EZKO

n B −(EBVL) Krvný HUM

OLÓGIA

pacien – e-mai

Pohla vie muž

ta žiadam

AI Index

či problém?

platca

krajiny

hospit

upnen

n Cryptoco uje sa sérum)

Máte otázky

rovať

lekár

mka

Kód

ca

u pacien

um) n Anti HSV IgG (CSF/sér um) AI Index n Anti VZV IgG (CSF/sér AI Index um) n Anti Parotitis um) AI Index IgG (CSF/sér AI Index IgG (CSF/sér IgG (CSF/sérum) n Anti CMV EBNA-1 da IgM, n Anti EBV, encefalití cia) (aglutiná n Anti Kliešťová antigén

reg. značka:

u

isko

KOVÁ IMU

ALERG

Faktu

itá pozná

zu poisten

odber

Dátum Meno

Nepov oliť spríst

BUN

IA A

Samo

(FW)

Dôlež

a čas

* adres

um) AI Index, IgG (CSF/sér (Line Blot)

spp. IgM,

IgG (CSF/sér

Dátum

preuka

ÁTKY

IgG n Anti Borrelia spp. IgM, AI Index Borrelia Anti

kópiu

účajúc

Poznámka e indexu Na vyšetreni produkcie nej intratekál nutné odobrať je protilátok aj sérum. spolu s likvorom

NOLÓG

*

priložiť

H)

Krv na sérum skúmavka

IE − IMU

narod

Odpor

Likvor

MIKROB

O VY ŠETREN

Dg. (MKC

(KEB)

:

Sterilná

NKA

enia

bilancie

9B

TL

skúmavka

NA TBC LIKVOR (LIKBK) pia a, mikrosko DÔKAZ n Kultiváci terium ) PRIAMY MOV RGANIZ ne (LIKTBCPCR n DNA Mycobac MIKROO osis kvalitatív tubercul eri burgdorf (BORLD) Borrelia n DNAkvalitatív ne vne (HSV1LD) s. l. 1 kvantitatí vne (HSV2LD) n DNA HSV 2 kvantitatí Rodné číslo (VZVLD) vne n DNA HSV kvantitatí vne (CMVLD) n DNA VZV kvantitatí (EBVLD) CMV Platite Priezv n DNA EBV kvantitatívneisko ľ kód ZP, n DNA Chlamydia Oslob samop ne (CHPLD) . od DPH latca,P n DNA niae kvalitatív Ulica, ZS číslo pneumo áno domu sma * nie ne (MYPLD) Meno n DNA Mycopla niae kvalitatív pneumo PSČ* á (kliešťov (KELD) n RNA TBEVda) kvalitatívne Mesto IČ EÚ encefalití /obec

ŽIADA

(LAERO)

a

(LALB)

: Výpočty t energetickej Koeficien

n

KÉ VYŠETR

kultiváci

n Aeróbna na kultivácia n Anaerób a po pomnožení n Kultiváci pia n Mikroskoia n Mykológ v likvore antigén n Voľný

(LVZ) (ELEM)

2. 2021

VYŠETR

od 1.

51

skúmavka

MICKÉ

n L − Vzhľad y n L − Element n L − Glukóza n L − Chloridy bielkoviny n L − Celkové n L − Laktát hydrogenáza n L − Laktátde n L − Albumín v likvore n L − IgM v likvore n L − IgG

Platná

BIOCHE (LBIO)

LD

skúmavka

Sterilná

Likvor Sterilná

09

skúmavka

Platná od 1. 2. 2021

n Nepovoliť

2 Biochémia a hematológia Klinická biochémia a hematológia Biochémia – prenatálny skríning Diabetológia Špeciálna hematológia Likvor

reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

Dátum narodenia

žena

a žiadanky

vystaveni

či problém?

priložiť kópiu

PSČ*

t.

eho lekára

ordinujúc

Máte otázky

Pohlavie muž

Kód krajiny

MC

Hebd. hod.

ml/ a pečiatka

Podpis

poistenca

kg

a

poznámk

Diuréza

domu*

cm ť

Hmotnos

€/12/2020/1

Dôležitá

ca – e-mail

Samoplat

ec*

IČ EÚ

Dátum

pacient

lekár

nie

Meno

Mesto/ob

Ulica, číslo

lieky

Užívané ť

Fakturova

DPH

Oslob. od áno

BaH/bez

,PZS

kód ZP, samoplatca

Priezvisko

reg. značka:

1. 2. 2021 Platná od

OR IE − LIKV

Platiteľ

Rodné číslo

150 000,

Výška

VYŠETREN

AO ŽIADANK

www.unilab

s.sk, info@unila

bs.sk

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

MC t.

o lekára

žiadanky

hlásených v zmysle n S − TSHštítnej žlazy zákona č. 355/2007 n S − T3 voľný Z. z. (TSH) n S − T4 voľný Krv s EDTA (FT3) n S − T3 celkový (BNP, HCY, REN) (FT4) n S − T4 celkový (CT3) n S − Tyreoglobulí E2,M2 (CT4) n n S − aTG / Tyreoglobulí Krv s EDTA (TG) – autoprotilát n ky n Saturácia transferínu n S − aTPO / Tyreoperoxid n S − Solubilný (ATG) áza ky 02 n S − Feritín transferínový receptor (STRF) n S–−autoprotilát TSI / Tyreoideu (STR) (ATPO) n S − Haptoglobín stimulujúci imunoglobu HEMATOLÓ (FER) lín Fertilita GIA IMUNOLÓG (HAPT) n B − Krvný obraz IA (TSI) n S − Anti Műllerian Základná n B − Krvný obraz hormón n S − Luteinizačný (KO) n S − IgAimunológia s diferenciálom n B − Retikulocyty (AMH) hormón n S − FSH (KO5) n S − IgM GLYKOVAN (LH) (IGA) n S − Estradiol Ý HEMOGLOB (RTC) n S − IgG n B − HbA1c (FSH) ÍN (IGM) n S − Progesterón n S − IgE (EST) S − Žlčové n S − Prolaktín (IGG) (HBA1C) n S − C3 komplement kyseliny (PROG) Odhad GF n S − Testosterón (IGE) n S − C4 komplement (PRL) n GF podľa Cockroft n S − SHBG (C3) n S − Cirkulujúce (TTE) & Gaulta n Voľný estradiol n GF podľa Schwartza imunokomp (C4) Zápalové lexy (SHBG) (COC) (do 18 rokov) n Biologicky n GF podľa CKD (CIK) n S − CRPmarkery (SCHWARZ) EPi (FEST) estradiol n Androgénnydostupný n GF z cystatínu n S − CRP hs index (BAEST) (CKDEPI) C Elektroforéz n Voľný testosterón (CRP) Krv n S − Reumatoidn a bielkovín (GFCYSC) (FTAI) s NaF/NA2ED (CRPHS) n Biologicky n S − Elektroforéz n S − Prokalcitoníný faktor dostupný testosterón TA (FTTE) n S − 17-OH-proge n S − Imunoelektra bielkovín (RF) n S − Interleukín (BATTE) (ELFO) oforéza Enzýmy n S − DHEA-sulfát sterón (PCT) 14 n S − Prealbumín 6 (17OH) (IELFO) n S − Androstendi n S − AST (IL6) n S − Beta-2-mikro (DHEA) ón Iné hormóny (PREALB) n S − ALT Markery streptokokoglobulín METABOLI (ANDD) (AST) TY n S − Pregnenolón n S − GGT (B2M) vej infekcie n S − ASLO n P − Glukóza (ALT) n S − Aldosterón n S − ALP n S − ADNáza B n P − Glukóza (PREG) (GMT) n S − Aldosterón v ľahu (ASLO) n S − ALP izoenzýmy (PGLU) Špecifické n P − Laktát po jedle (ALDL) bielkoviny (ALP) n P − Renín v ľahuv stoji (ADNS) n S − Amyláza (PGLUPJ) n S − Alfa-1-antitr (ALDS) (ALPIZO) (odber do n P − Renín v n S − Pankreatická ypsín EDTA) (LAC) n S − stoji (odber Alfa-2-makro (AMS) amyláza n Pomer aldosterón-r (A1AT) n S − Lipáza do EDTA) (RENL) n S − Alfa-1-kyslý globulín (RENS) (PAMS) enín n S − C-peptid n S − Cholínesterá (A2M) n S − Ceruloplazmglykoproteín (ARR) (LIPA) n S − C-peptid n S − Laktátdehyd za (AAG) n P − Homocysteínín (CPEP) rogenáza (CHE) n S − Inzulín po záťaži n S − CK (CER) (odber do Kardiálne (CPEPZ) EDTA) (HCYP) n S − Inzulín markery (LD) n S − CK-MB n S − Troponín záťaži (IRI) n HOMA – IRpo(inzulínová (CK) Krv s citrátom n S − Angiotenzín n S − Troponín I hs (IRIZ) (CKMBI) konvertujúci n S − Kortizol (TNIHS) n S − HBDH n S − MyoglobínT hs enzým (ACE) ranný odberrezistencia) (IR) n S − Kortizol poobedný Lipidy (TNTHS) n S − NT-proBNP (KORR) (HBDH) n S − Somatotrop odber (MYO) n S − Cholesterol n P − BNP (odber 03 (KORP) ín n S − IGF-1 (NTBNP) n S − HDL cholesterol do EDTA) (STH) (CHOL) ŠPECIÁLNE n S − IGFBP-3 n S − LDL cholesterol (BBNP) HEMOKOA VYŠETREN (IGF1) Vitamíny n S − Kalcitonín (HDL) GULÁCIA IA n S − Triacylglycer (IGFBP3) n P – PT-ratio n S − Parathormó oly (LDL) n S − Vitamín n S − sd-LDL cholesterol (KALC) n P − INR (liečení n S − Erytropoetínn (intaktný) (TRIG) n S − Vitamín B12 n S − Lipoproteín € (PTR) pacienti) (PTH) n P − APTT-ratio (B12) (SDLDL) n S − Gastrín n S − Kyselina B12 aktívny n S − Apolipoprot (a) (INR) (EPO) (B12A) n P − Fibrinogén n S − Serotonín € (LPA) n S − Vitamín listová n S − Apolipoprot eín A1 (APTR) (GASTR) n P − Trombínový (FOL) (APOA1) ONKOMAR n S − Vitamín D n Index LDL/HDL eín B (FIB) (SER) (VD3) n P − Antitrombín čas-ratio (APOB) n S − Vitamín CA n S − AFP KERY n Index CHOL/HDL (TTR) n P − D-dimér III (VA) (AI1) n S − Celkový n S − Vitamín n Aterogénny index (AT3) (AFP) (VC) ŠPECIÁLNE Iné vyšetrenia E (AI2) n S − Voľný hCG Minerály a plazmy (DDI) KOAGULAČ stopové prvky (HCG) (VE) n P − Dabigatran (AIP) n S − CEA beta-hCG NÉ VYŠETRENI n S – Koenzým Q10 n S − Sodík (FBHCG) A n P − Anti Xa aktivita € n S − CA 19-9 n S – Profil mastných n S − Draslík (DTI) (CEA) (Q10) Liečivá n P − Faktor kyselín € n S − CA (NA) n S − Chloridy (AXA) (CA199) (PMK) n P − Faktor VII n ROMA 125 n S − Digoxín (K) n S − Vápnik index (CA125;HE4) (FII) (CA125) n S − CA 15-3 n P − Faktor VII (CL) n S − Lítium n Vápnik (ROMAI) (FV) (DIG) n S − CA 72-4 n P − Faktor VIII (CA) výpočtom n S − Kyselina valproová n Vápnik sionizovaný (FVII) korekciou na (CA153) (LI) n (CA++) S n − n P S CYFRA − – n S − Fosfor albumín Faktor Karbamazep (CA724) (FVIII) (KVAL) n S − NSE 21-1 (CAK) n S − Fenobarbita ín n P − Faktor IX n S − Horčík (CYFRA) (FIX) (KARB) n S – Tkanivový n S − Teofylín l (P) n P Faktor XIX n S − Zinok (FX) (PHE) n S − SCCA polypeptidový antigén (NSE) n P −− Faktor (MG) n S − Gentamicín n S − Meď XII (TPS) (FXI) (TEO) n S − PSA (ZN) n S − Vankomycín n S – Selén (SCCA) (GENT) (FXII) n S − Voľný PSA (CU) n Osmolalita HORMÓNY (PSA) (VANC) n PSA ratio (fPSA/PSA) (SE) Metabolizm séra výpočtom Gravidita (FPSA) n Index zdravej n S − Železous železa a hemoglobínu (OSM) n (FPSA/PSA) S − Celkový (PSA;FPSA;p prostaty € n S − Celková väzbová hCG 2PSA) n S − n S Voľný − Tymidínkiná (FE) kapacita Fe beta-hCG n Voľná väzbová kapacita (HCG) (PHIH) n S − TSH v gravidite n S − Proteín S100za (VKFE) Sedimentác n S − Transferín (FBHCG) Fe n n

1E

n S − Glukóza n S − Glukóza n S − Močovinapo jedle n S − Kreatinín n S − Cystatín n S − Kyselina C n S − Celkové močová n S − Albumín bielkoviny n S − Bilirubín celkový n S − Bilirubín konjugovaný n S − Fruktózamín n

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Krv s EDTA

6 ml, deti − 3 ml

10

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

(PTR)

(liečení pacienti)

(KO5)

Sedimentácia

04

cm

kg

Hebd.

ml/ hod. pečiatka ordinujúceh

prípadu

Krv na renín a homocysteín je potrebné po odbere transportova ť na ľade.

Krv na sérum 2 (záťažové testy)

01

Krv s citrátom

03

Podpis a

žena

A kód

ZÁKLADNÁ Metabolity BIOCHÉMIA (SÉRUM)

Krv s EDTA

muž

v EZKO * adresu pacienta

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

HEMATOLÓGIA

Kód hospit.

(PPG)

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

02

Pohlavie

odberu

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnen

(PPU50, PPU40)

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť Kód krajiny

preukazu poistenca

Dátum vystavenia

i lekár

IA

Užívané lieky

pacient – e-mail

Diuréza priložiť kópiu

Moč ranný

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

lekár Samoplatca

*

Odporúčajúc

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

A HEMATOLÓG

Fakturovať

nie

Meno

Mesto/obec

Dátum a čas

Sedimentácia

BIOCHÉMIA

DPH

áno

S

IČ EÚ Dátum narodenia

Moč ranný

Oslob. od

kód ZP, samoplatca,PZ

domu*

PSČ*

Dg. (MKCH)

Krv na sérum

− KLINICKÁ

Rodné číslo

Platná od

Krv na sérum

01

n

Odberová ihla Ihla žltá 1526502

dospelý

15201

dieťa

Ihla zelená 1526504

dospelý

15213

dieťa

Ihla čierna 1526506

dospelý

15225

dieťa

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

4

! Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod. Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade treba uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Platná od 1. 2. 2021

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je Rodné číslo tento údaj povinný ŽIADANKA O pacienta VYŠETRENIE − KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Fakturovať nie

lekár

Užívané lieky

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť

pacient

cm

Samoplatca – e-mail

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

t.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

hod.

MC

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Hormóny štítnej žlazy Krv na renín S − TSH a homoS − T3 voľný cysteín je Dátum a čas odberu S − T4vzorky voľný potrebné S − T3 celkový po odbere údaj z hľadiska – dôležitý Krv s EDTA S − T4 celkový transportovať S − Tyreoglobulín (BNP, HCY, REN) zabezpečenia predanalyna ľade. S − aTG / Tyreoglobulín

n

(TSH)

(CKMBI) n S − CK-MB n S − Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) (HBDH) n S − HBDH Lipidy (CHOL) n S − Cholesterol (HDL) n S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

(LDL)

n S − Myoglobín n S − NT-proBNP n P − BNP (odber do EDTA)

(MYO) (NTBNP) (BBNP)

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny n S − Vitamín B12

(B12)

n S − IGF-1 n S − IGFBP-3 n S − Kalcitonín n S − Parathormón (intaktný) n S − Erytropoetín n S − Gastrín

(IGF1) (IGFBP3) (KALC) (PTH) (EPO) (GASTR)

HEMOKOAGULÁCIA

n P – PT-ratio n P − INR (liečení pacienti) n P − APTT-ratio n P − Fibrinogén n P − Trombínový čas-ratio n P − Antitrombín III

(PTR) (INR) 5 (APTR) (FIB) (TTR) (AT3)

w.unilabs.sk, info@unilabs.sk

(FT3) n Štandardne budú výsledky (FT4) n (CT3) laboratórnych vyšetrení nahrané n Krv s EDTA Krv na sérum Krv na sérum 2 (CT4) n do NZIS. Ak lekár požaduje, (TG) (záťažovéaby testy) n Klinické informácie n neboli okamžite sprístupnené na – autoprotilátky (ATG) tickej fázy 02 01 1E E2,M2 – diuréza, výška, váha, fáza S − aTPO / Tyreoperoxidáza n nahliadnutie pacientovi cez elek– autoprotilátky (ATPO) HEMATOLÓGIA menštruačného cyklu, týždeň ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Saturácia transferínu (STRF) S − TSI / Tyreoideu stimulujúci tronickú zdravotnú kartu občana, n n B − Krvný obraz (KO) n Metabolity S − Solubilný transferínový receptor (STR) imunoglobulín (TSI) tehotenstva, n užívané lieky, B − Krvný obraz s diferenciálom (KO5)ktoré n S − Glukóza (GLU) n vyznačí tento fakt prostredníctvomn S − Feritín (FER) Fertilita B − Retikulocyty (RTC) n mať vplyv na výsledok (GLUPJ) n S − Glukóza po jedle Diagnózy (HAPT) (AMH) môžu n S − Haptoglobín n S − Anti Műllerian hormón GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN doplneného S − Močovina poľa (štandardne (UREA) sa n (LH) n S − Luteinizačný hormón (HBA1C) IMUNOLÓGIA n B − HbA1c každá položka – potrebné uviesť všetky S − Kreatinín (KREATE) vyšetrenia; je n S − FSH (FSH) n predpokladá, že nezávisle (CYSC) od vôleZákladná imunológia S − Cystatín C n S − Estradiol (EST) označená piktogramom, ktorý n relevantné diagnózy, najmä S − IgA (IGA) S − Kyselina močová (KM) n n indikujúceho lekára sa tak stane S − Progesterón (PROG) n (IGM) (TP) n S − IgM n S − Celkové bielkoviny (PRL) je zobrazený pri vyšetrení, ktoré v prípade, ak sú ordinované n S − Prolaktín (IGG) Albumín poS −10 kalendárnych dňoch).(ALB) n S − IgG n − Testosterón (TTE) n Sktoré (IGE) (TBIL) n S − IgE špeciálne vyšetrenia, n S − Bilirubín celkový S − SHBG (SHBG) túto informáciu vyžaduje; ak je n S − C3 komplement (C3) S − Bilirubín konjugovaný (DBIL) n n Voľný estradiol (FEST) n Krv vyšetrenie označené poisťovňa hradí(C4) len n priBiologicky dostupný estradiol ordinované (FZA) n S − C4 komplement n S − Fruktózamín (BAEST) Dátum narodenia a pohlavie s NaF/NA2EDTA imunokomplexy (CIK) kyseliny (ZLK) n S − Cirkulujúcekonkrétnych n S − Žlčové Androgénny index (FTAI) niektorým piktogramom, treba n diagnózach Zápalové markery GF (FTTE) n Voľný testosterón – Odhad sa v prípade, ak (COC) (CRP) GF podľa Cockroft & Gaulta n S − CRP nvypĺňa požadovanú klinickú 14 n Biologicky dostupný testosterón (BATTE) vyplniť (CRPHS) podľa Schwartza (do 18 rokov) IČ (SCHWARZ) n S − CRP hs nz GF rodného čísla, resp. S − 17-OH-progesterón (17OH) n (RF) (CKDEPI) n S − Reumatoidný faktor n GF podľa CKD EPi S − DHEA-sulfát (DHEA) informáciu n METABOLITY IČ EÚ a kód krajiny (PCT) n S − Androstendión GF z cystatínu Cnie je možné(GFCYSC) n S − Prokalcitonín npoistenca (ANDD) (PGLU) n P − Glukóza 6 (IL6) Elektroforéza bielkovín n S − Interleukín (PGLUPJ) dátum narodenia, – vyplniť v prípade,(PREALB) že ideInéoShormóny poistenca, n P − Glukóza po jedle S − Elektroforéza bielkovín (ELFO) n S − Prealbumín nurčiť − Pregnenolón (PREG) n (LAC) n P − Laktát S − Imunoelektroforéza n S − Beta-2-mikroglobulín nresp. (ALDL) Dôležitá poznámka pohlavie pacienta (IELFO) ktorý má preukaz (B2M) európskeho n S − Aldosterón v ľahu Markery streptokokovej infekcie Enzýmy (ALDS) n S − Aldosterón v stoji (ASLO) poistenie (AST) – pobyt v zahraničí, rizikové n S − ASLOpoistenca, resp. nemá n S − AST P − Renín v ľahu (odber do EDTA) (RENL) n (ADNS) ALT (ALT) n S − ADNáza B n S −pacienta Adresa v stoji (odber do EDTA) (RENS) n P − Renínkópiu sexuálne správanie, HCV v SR (k žiadanke treba priložiť Špecifické bielkoviny GGT (GMT) n S −vyplniť (ARR) n Pomer aldosterón-renín – treba u všetkých S − Alfa-1-antitrypsín (A1AT) S − ALP (ALP) n n S − C-peptid (CPEP) pozitivita a podobne n preukazu poistenia) (A2M) (ALPIZO) n S − Alfa-2-makroglobulín n S − ALP izoenzýmy (CPEPZ) n S − C-peptid po záťaži pacientov, Krv s citrátom (AAG) (AMS) n S − Alfa-1-kyslý glykoproteín n S − Amylázaaby sme v prípade (IRI) n S − Inzulín (CER) amyláza ochore(PAMS) n S − Ceruloplazmín n S − Pankreatická S − Inzulín po záťaži (IRIZ) pozitivít na prenosné n (odber do EDTA) (HCYP) n HOMA – IR (inzulínová rezistencia) (LIPA) n P − VHomocysteín n S − Lipáza (IR) súvisiaci Hlavička niektorých žiadaniek môže obsahovať Kardiálnezávere markery každej žiadanky sme pridali nia zdržaniu v procese S − Cholínesteráza (CHE) npredišli Kortizol ranný odber (KORR) n S −atext s ochranou miesto na aj ďalšie03 povinné údaje, napr. telefónne číslo, I hs osobných údajov (TNIHS)(GDPR) (LD) n S − Troponín n S − Laktátdehydrogenáza S − Kortizol poobedný odber (KORP) n včasného nahlásenia na RÚVZ podpis pacienta. e-mailovú adresu, dátum očkovania a podobne. S − Troponín T hs (TNTHS) (CK) n n S − CK (STH) n S − Somatotropín


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

lekár

^ ʹ >ŝƉĄnjĂ ^ ʹ ŚŽůşŶĞƐƚĞƌĄnjĂ ^ ʹ >ĂŬƚĄƚĚĞŚLJĚƌŽŐĞŶĄnjĂ ^ ʹ <

Výška

Užívané lieky pacient

cm

Samoplatca – e-mail

/VZ RE WʣVYQ

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

n

>ʀ/0%(2ʀ &-3',ʈ1-%

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

Ϭϭ

MC t.

hod.

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Krv na sérum

Krv s EDTA

n

Moč ranný

02

04

Sedimentácia

10

Krv na sérum

Moč ranný

01

Sedimentácia

04

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

10

Krv na sérum

01

; z^ Ϳ ;<DͿ ;dWͿ ; > Ϳ ;d />Ϳ

; />Ϳ

; K Ϳ ;^ ,t Z Ϳ ; < W/Ϳ ;'& z^ Ϳ

; ^dͿ ; >dͿ ;'DdͿ ; >WͿ ; D^Ϳ ;W D^Ϳ

diagnóza Z01.4

(PPG)

;> >Ϳ ;dZ/'Ϳ ; /ϭͿ ; /ϮͿ

; /WͿ

;E Ϳ ;<Ϳ ; >Ϳ ; Ϳ ;WͿ ;D'Ϳ

DĞƚĂďŽůŝnjŵƵƐ ǎĞůĞnjĂ Ă ŚĞŵŽŐůŽďşŶƵ ^ ʹ ĞůĞnjŽ ^ ʹ ĞůŬŽǀĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ sŽűŶĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ ^ ʹ dƌĂŶƐĨĞƌşŶ ^ĂƚƵƌĄĐŝĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌşŶƵ

;& Ϳ ;s<& Ϳ ;h/ Ϳ ;dZ^&Ϳ ;^dZ&Ϳ

-19230ʑ+-% ĄŬůĂĚŶĄ ŝŵƵŶŽůſŐŝĂ ^ ʹ /Ő ^ ʹ /ŐD ^ ʹ /Ő'

;/' Ϳ ;/'DͿ ;/''Ϳ

ĄƉĂůŽǀĠ ŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ ZW ^ ʹ ^>K ^ ʹ ZĞƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂŬƚŽƌ

; ZWͿ ; ^>KͿ ;Z&Ϳ

,361ʑ2= 'ƌĂǀŝĚŝƚĂ ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ о sŽűŶlj ďĞƚĂͲŚ ' ^ ʹ d^, ǀ ŐƌĂǀŝĚŝƚĞ ^ ʹ ĂdWK ͬ dLJƌĞŽƉĞƌŽdžŝĚĄnjĂ ʹ ĂƵƚŽƉƌŽƟůĄƚŬLJ ,ŽƌŵſŶLJ ƓơƚŶĞũ ǎűĂnjLJ ^ ʹ d^, ^ ʹ dϰ ǀŽűŶlj

;, 'Ϳ ;& , 'Ϳ ;d^,dͿ ; dWKͿ

;d^,Ϳ ;&dϰͿ

KŶŬŽŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ &W ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ ʹ ϭϮϱ ZKD ŝŶĚĞdž ; ϭϮϱ͖ , ϰͿ ^ ʹ W^

; &WͿ ;, 'Ϳ ; ϭϮϱͿ ;ZKD /Ϳ ;W^ Ϳ

-2*)/˂2ʀ 7ʈ630ʑ+-% ;Zh Ϳ ŶƟ ZƵďĞŽůĂ /ŐD͕ /Ő' ŶƟ dŽdžŽƉůĂƐŵĂ ŐŽŶĚŝŝ /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;dKyͿ ; DsͿ ŶƟ Ds /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;, sͿ ŶƟ , s /Ő' ;, ^ 'Ϳ , Ɛ Ő ; tZͿ ZZZ͕ ĂŶƟ dƌĞƉŽŶĞŵĂ ƉĂůůŝĚƵŵ ;,/sͿ ŶƟ ,/s ϭͬϮ͕ ƉϮϰ ,/s ĂŶƟŐĠŶ

ϭϰ

:=̌)86)2-% 7830-')

& ʹ ^ƚŽůŝĐĂ ŶĂ K<

;> Ϳ ; <Ϳ

;, >Ϳ

/VZ W 2E* 2E )(8%

Ϭϳ (PPU50, PPU40)

; , Ϳ

; ,K>Ϳ

DŝŶĞƌĄůLJ Ă ƐƚŽƉŽǀĠ ƉƌǀŬLJ ^ ʹ ^ŽĚşŬ ^ ʹ ƌĂƐůşŬ ^ ʹ ŚůŽƌŝĚLJ ^ ʹ sĄƉŶŝŬ ^ ʹ &ŽƐĨŽƌ ^ ʹ ,ŽƌēşŬ

7XSPMGE

Moč ranný

04

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

;hZ Ϳ

ŶnjljŵLJ ^ ʹ ^d ^ ʹ >d ^ ʹ ''d ^ ʹ >W ^ ʹ ŵLJůĄnjĂ ^ ʹ WĂŶŬƌĞĂƟĐŬĄ ĂŵLJůĄnjĂ

Stolica

07

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50) diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

;'>hͿ ;'>hW:Ϳ ;<Z d Ϳ

KĚŚĂĚ '& '& ƉŽĚűĂ ŽĐŬƌŽŌ Θ 'ĂƵůƚĂ '& ƉŽĚűĂ ^ĐŚǁĂƌƚnjĂ ;ĚŽ ϭϴ ƌŽŬŽǀͿ '& ƉŽĚűĂ < Wŝ '& nj ĐLJƐƚĂơŶƵ

Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

01

DĞƚĂďŽůŝƚLJ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ ^ ʹ DŽēŽǀŝŶĂ ^ ʹ <ƌĞĂƟŶşŶ ^ ʹ LJƐƚĂơŶ ^ ʹ <LJƐĞůŝŶĂ ŵŽēŽǀĄ ^ ʹ ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŽǀŝŶLJ ^ ʹ ůďƵŵşŶ ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ĐĞůŬŽǀlj ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ŬŽŶũƵŐŽǀĂŶlj

;>/W Ϳ

>ŝƉŝĚLJ ^ ʹ ŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ , > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ > > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ dƌŝĂĐLJůŐůLJĐĞƌŽůLJ /ŶĚĞdž > >ͬ, > /ŶĚĞdž ,K>ͬ, > ƚĞƌŽŐĠŶŶLJ ŝŶĚĞdž ƉůĂnjŵLJ

;K<Ϳ

DĞƚĂďŽůŝƚLJ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

;W'>hͿ ;W'>hW:Ϳ

WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

^WK>h sza͘

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

Krv s EDTA

Krv s citrátom

02

03

HEMATOLÓGIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz reg. značka: ŽoV/12/2020/08

s diferenciálom

Moč ranný

04

HEMOKOAGULÁGIA (KO) (KO5)

n P – PT-ratio n P − INR

(liečení pacienti)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový čas – ratio

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(PTR) (INR) (APTR)

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

Sedimentácia

10 SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

Krv s EDTA

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

6 ml, deti − 3 ml

12

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt. protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB)

(AT3) (DDI) 3WSFRʣ ʱHENI Wʱ WTVEGSZʛZERʣ RE ʱ˃IP] WXERSZIRME OPMRMGOIN HMEKRʬ^] E WPY̪MIF W XʴQ WTSNIRʴGL :MEG MRJSVQʛGMʧ S WTVEGSZERʧ ZE̍MGL SWSFRʴGL ʱHENSZ E S TVʛZEGL RʛNHIXI RE LXXTW [[[ YRMPEFW WO SGLVERE YHENSZ

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. časť Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou. 3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Značenie vzoriek

IMUNOHEMATOLÓGIA

(TTR)

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia a: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto žiadanky.

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.). Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Unilabs Slovensko prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@unilabs.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.unilabs.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM

Od 1. 1. 2019 už nie je možný prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS. V prípade záujmu o prihlásenie do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosíme, už len AlphaLAB. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosíme, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení Podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní treba uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení.

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratóriá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Unilabs Slovensko V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Unilabs Slovensko. Spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Unilabs Slovensko. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Unilabs Slovensko nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • pečeňové testy, • obličkové testy, • hormonálne testy, • posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, • poruchy lipidového spektra, • markery zápalu a sepsy, • onkomarkery, • kostné markery, • stanovenie vitamínov. Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu,

10

– katecholamíny a ich metabolity, – testy na diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše CL – ZÁPAD v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: – p2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – sd-LDL cholesterol, – vyšetrenie kalprotektínu v stolici, – vyšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – stanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12, – vyšetrenie ťažkých kovov - chróm, nikel a olovo, – vyšetrenie stopových prvkov - meď, zinok, selén.


Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

1 2. 202 od 1.

IVERʴ

1S˃ VER

Platná

1S˃ ^FM

ĂǀŬĞ EĂ ƐŬƷŵ ŵƵƐş ďLJƛ ŵĞŶŽ ēşƐůŽ Ă ƌŽĚŶĠ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

ϱ ͕ Ϭϱ ŽĚ͘ ϭϮ Ś

1S˃

D , ů

Rodné ĚŽ ϲ číslo

ϱ

ko

3˂%231 1

O VYŠ

şŶLJ

ƚĞĐŚŽůĂŵ

ETR

ENIE

;h< d Ϳ <Ϳ

;h,/K ǀĄ Pla Ϳ ŝŶĚŽůŽĐƚŽ tite;h,s ľ

о <Ă ǀĄ Ă ϱͲK,ͲϯͲ Ěh о <LJƐĞůŝŶ Ă ŚŽŵŽǀĂŶŝůŽ kód ZP, samopla Ěh о <LJƐĞůŝŶ tca,PZS lo Ěh čís dom

Ulica,

ŽĚ͘

Ϯϰ Ś

ŽIAD ANKA ʴ ^FMIVER Priezvis

͕ h'>hKͿ Ϳ ;ϭϮh'>hK PSČ K͕ hhZ K* ;ϭϮhhZ yhZ Ϳ ͕ & Dátum dKͿ ;ϭϮ& yhZ dK͕ h<Z narode nia ;ϭϮh<Z ;ϭϮ<<͕ Ϯϰ<<Ϳ KͿ ͕ h<D Dg.<DK ;ϭϮh (MK

u*

− KL

INIC

Oslob.

KÁ B

od DP

IOCH

H

áno

ÉMIA

Fakturo

nie

A HEM

ATO LÓ

GIA

Ϭϰ

bs.sk

@unila

sk, info

www.u

nilabs.

/bez

€/12/2

ƵũĞŵĞ ŶĂ ZĞĂůŝnj

020/11

ĞĚĐŚĄĚnjĂ njĄŬůĂĚĞ Ɖƌ

ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀ

ŝĚƵĄůŶĞũ Ě

ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽ

ŶƚĂŬƚŶljŵ

Žŵ͘ ůĂďŽƌĂƚſƌŝ

ƚƌĞŶŝ € sLJƓĞ

ŵďŽ Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJ Ă ŽnjŶĂēĞŶ

ůŽŵ ŶŝĞ ƐƷ

ĚƌĂǀŽƚŶŽƵ ŚƌĂĚĞŶĠ nj

ŽƵ Ă ƉŽŝƐƛŽǀŸ

ĐŚ Žď ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝ

ŶĂ Ɖ ũĞĚŶĂƛ ůĞŶ

n

ĂĚƵ͘ ƌŝĂŵƵ ƷŚƌ

vať Meno &-)6 0-8= : > leká 1 13˂- ;D , Ϳ r 1)8%&3 ƵŬſnjĂ pacien : 6%223 ;^hͿ Sam t Užívan 2ʈ :=̌ ŬLJ Ěh о 'ů oplatc ŽēŽǀŝŶĂ IČ WXS Mesto 1MIEÚ é liek a – e-m >ʀ/0%( ē ĐŚĞŵŝĐ ĠĐŝĂ /obec* Ěh о D y DŽ ŝŵĞŶƚ IRMI ēŶĄ ĞdžŬƌ ail h о ēŽǀlj ƐĞĚ 13˂- ;h'>h:Ϳ RE REPIT ;<^Ϳ &ƌĂŬ ϭϮ ŽǀŝŶLJ ʑ+-% OʬHY priložiť h о DŽ0-8= : 6%2231 ŵŽē ĞĂƟŶşŶ ;E dͿ Dôležit ;hhZ :Ϳ )1%830 kópiu Ϳ á poz preu ;<Z^Ϳ Z :Ϳ -1923,Ą ƐŬƵƉŝŶĂ н ZŚ ƚŬLJ ;E d 1)8%&3 ŬſnjĂ Ěh о <ƌ Ŷ ŬůşƌĞŶƐ ēŽǀĄ kazu nám ;& yh Dátum 'ůƵ CH) yy WsͿ ka ƚ͘ ƉƌŽƟůĄ ). :3(= pois ŶĂ Ă ŵŽ ŝŶLJ tenc ; &W Výška <ƌǀŶ h о <ƌĞĂƟŶş ; KK WͿ ;h<Z d:Ϳ a Kód ͕ & y<DͿ ĞƌLJƚƌŽĐLJ ĂƟďŝůŝƚLJ DŽēŽǀŝ ĐŝĂ ŵŽēŽǀ 403(3:a čas odb о <LJƐĞůŝŶ ĠĐŝĂ y<D :Ϳ dͿ ŶƟ h о kra ) > Ěh ;ϭϮ& ;h<D eru ^ŬƷƓŬĂ ŬŽŵƉ ŽďƵů͘ ƚĞƐƚ ;W &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ jiny )2 ēŶĄ ĞdžŬƌ Ğũ Diuréz hdWK Ϳ :=̌)86 &W a Odp ;ϭϮhdWK͕ ͕ h > KͿ WƌŝĂŵLJ ĂŶƟŐů Pohlavi h о <ƌĞĂƟŶşŶ ŵŽēŽǀĄ ;& y<D:Ϳ &ƌĂŬ ;WKd >Ϳ ůŝŶLJ ŵŽēŽǀ ůŬŽǀŝŶLJ orúčaj Ws о cm > K e ;hdW:Ϳ Ġ ďŝĞ h о <LJƐĞůŝŶĂ ŬLJƐ͘ ŵŽēŽǀĞũ úci ;ϭϮh ŬLJƐĞ <sͿ Hmotn ůŬŽǀ lekár Dátum ŝŶƷƌŝĂ ;ϭϮ/ <s͕ / osť LJ muž ;h > :Ϳ &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ Meno 438 vystav Ěh о Ğ Ŷ ml/ ŽǀŝŶLJ ŬƌŽĂůďƵŵ Podpis Hebd. о ŚůŽƌŝĚ a prie enia ;^W ZD/Ϳ ;/ <:Ϳ žena Ěh о Dŝ ƵŵşŶͬŬƌĞĂƟŶş ŵŽēƵ h о ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŝŶƷƌ ŝĂ a peč hod. žiadan WKd zvisko ^DsͿ dž Ăůď Nep iatka ʀ8 ky kg h о DŝŬƌŽĂůďƵŵͬŬƌĞĂƟŶşŶ ƉŽēĞƚͿ ;hK^D:Ϳ K^Ds͕ hK ordinu /ŶĚĞ ŽůĂůŝƚĂ njďŝĞƌĂŶĠŚŽ ovo;ϭϮh MC liť spr ).%/90 ŐƌĂŵ Kód júceho ístupne /ŶĚĞdž ĂůďƵŵşŶŶĠŚŽ ŵŽēƵ ;ǀlj 3˂9 ƌŵŝŽ hospit. KƐŵ ;DK< Ϳ ^ƉĞ Ϳ t. leká nie výs ŽēĞƚ prípadu 1)˵ ˂ KƐŵŽůĂůŝƚĂ ƌĂŶ ra ŵĞŸĂ 3:ʌ2 1 ;h >&KͿ ;ǀljƉ ˂3:ʙ /% ŽǀĠŚŽ ŬĂ 231 13 E K͕ hE KͿ ledku13 E OVZ % &-)0/ Ŷ v EZK ŵŽē ;ϭϮh Ϳ >&-)6% /ETMPʛVR ;h/ >&KͿ ; /'>hͿ OďŽƌ 3*36ʈ>ƌĠnjĂ ďŝĞůŬŽǀş & yE ZŽnj 0= : /86 Ϳ )0) ;ϭϮ& yE ͕ ; /<D 1-2)6ʀ ĚşŬ <KͿ ʀ8 ůĞŬƚƌŽĨŽĞŬƚƌŽĨŽƌĠnjĂ ;ϭϮh<K͕ h (-%0=> 'ůƵŬſnjĂ ĠĐŝĂ EĂ ; /E Ϳ h о ŶŽĞů ˂ Ěh о ^Ž ;h D^:Ϳ y<͕ & y<Ϳ ēŶĄ ĞdžŬƌ ŵŽēŽǀĄ ; /<Ϳ h о /ŵƵ : 6%2231 13 &ƌĂŬо ƌĂƐůşŬ Krv < na sérum ;ϭϮ& >K͕ h >KͿ / о <LJƐĞůŝŶĂ * adr Ϳ ;& y D^:Ϳ 2). /6: ; '>hͿ ; / > esu Ϭϲ ;ϭϮh A kód / о pacien )2>ʙ1= LJůĄnjĂ ^ŽĚşŬ Ěh ēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ & y >Ϳ ;hW D^:Ϳ ŵLJůĄnjLJ /%4-0ʀ6 ŵ ; / ZWͿ ta žia ƐůşŬ / о ; '>hW:Ϳ ;ϭϮ& y >͕ KͿ )2-% > džŬƌĠĐŝĂ Ă ĂŵLJůĄnjĂ h о &ƌĂŬо Ś 01ůŽƌŝĚLJ dam h Krv Ϳ / о ƌĂ ƌŝĚLJ na sér ; ZW<Ϳ ; /> Krv :=̌)86 e vyp &ƌĂŬēŶĄ Ğ um ;ϭϮh K͕ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ <sͿ h о ŬƌĞĂƟĐŬĄ ˂ Ěh ZÁēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ / lniť v (záť na / о ŚůŽ ;hE :Ϳ prípade о ;ϭϮ/ <s͕ / Ϳažové 2 ZW a hom renín 'ůƵŬſnjĂ WĂŶ0= : 6%2231 13 :Ϳ P kód KLƉŶŝŬ testy) &ƌĂŬ Hor ADNÁ ĂƟŶşŶ osam ;& yE / о ƚĄƚ о y ͕ & y Meо sĄ cyst,Ϳ oplatc ;WhW ͬŬƌĞ ;ϭϮ& 1E tabolit BIOCH WKͿ eín je n móny štít ;h<:Ϳ Ěh ƉŶŝŬ 1-2)6ʀ şŬ u ale / о >ĂŬ8 (BNKrv s EDTA о ZW y ĠĐŝĂ Ă pot>h<Ϳ n S dž ǀĄ ^ŽĚ ÉMIA ;ϭϮhWK͕ h yWͿ /ŶĚĞ bo vyš rebné ;Wh' ĠĐŝĂ EĂ n S − TSH nej žlazy − GluĞdžŬƌ ;& y<:Ϳ P, ĞdžŬƌ h о /8ʀ (SÉ HCY, yW͕ & Ϳ kóza n &ƌĂŬ etrení po;Wh ēŶĄ 492 S −ēŶĄ RUM) ;ϭϮ& odbere n S − T3 voľ REN GluƐĨŽƌ ;h >:Ϳ hlásen о Ɖ, n &ƌĂŬ kóza ͕ hD'KͿ tran ƌĂƐůşŬ ĐŝĂ < E2,M Ă ůŬŽǀŝŶLJ ) S − о &Ž W n SS−−T3T4 voľnýný ;Wh Wh ých v spo> Ϳ po Ěh Močov ĠĐŝĂ ;ϭϮhD'K džŬƌĠ о 'ůƵŬſnj ;& y >:Ϳ rtovať jedle D'Ϳ h о 2 ĞdžŬƌ n zmysle ŶĄ Ğ Wh na />Ϳ Ġ ďŝĞ ͕ & y S celk ēŶĄ n ina ľade − Kre ;Whd. &ƌĂŬē ƌŝĚLJ (TSH ový ;h :Ϳ о ĞůŬŽǀ zákona KͿ ;ϭϮ& yD' ;h h h о atinƌēşŬ n Wh n S &ƌĂŬ ) Saturá n SS−− T4 celkový ŚůŽ (GLU ín − Cysо ,Ž ;Wh ^dͿ ĐŝĂ / (FT3) č. 355 ;/ <:Ϳ ůŬŽǀlj о ůď cia ƵŵşŶ tatín ĞdžŬƌĠĐŝĂ DŐ n n &ƌĂŬē (GLU ) S Wh >dͿ n S Tyreog S − Ěh ŶĄ ĞdžŬƌĠ tranşŶ ĐĞ − Solu /2007 C ;Wh Kys PJ) ŝƌƵď (FT4 ēŶĄ :Ϳ lob sfer − 8% aTG elina n о ŝů n S ulín bilný ) ;& y h о sĄƉŶŝŬ ͬŬƌĞĂƟŶşŶ ínu Z. z. (UREA)˂S − Wh − &ƌĂŬ /VZ W )( močov – aut / Tyreog Ğě Fer о ^d transfer (CT3 ;Wh D^Ϳ ;hW:Ϳ n S Cel kovʹ D ) (KRE13 opr 31 /ŶĚĞdž ǀĄƉŶŝŬ ĐŝĂ Ă Ěh á Ϳ n S − Hap é Wh itín − ínový ATE (CT4 Alb ;Wh> Ϳ n S − aTP otilátk lobulín d um bielkoviny% : >&-)6%2Ŷ ϭϮ (CYS ) ŚŽĚ͘Ϳ ); IMU Wh tog recept ;/W,<:Ϳn S − о > &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ lob LJůĄnjĂ Ă or (STR;Wh F) ZWͿ – aut O / Tyr y Bilirub ín )86)2C) DKͿ (TG) :Ϳ LÓGIA ĞŶĄnj Krv s ;& yWn о ŵín (STR) Ϳ n S − oprotilátkeoperoxidá ŝŵĞŶƚ ;ůĞ (KM;h Ϯ Zák NO h о &ŽƐĨŽƌ ƌĞĂƟŶşŶ ín celk :=̌ ĚĞŚLJĚƌŽŐ Bili-2ʈ EDTA ) ZKͿ lad Wh rubín о Ě n:Ϳ SS−−Fru ový ĚŝƐŽǀ ƐĞĚƌŽŐůŽďƵůşŶ y (FER);Wh> &Ϳ imu TSI / Tyr za о >ĂŬƚĄƚ ;hD' /ŶĚĞdž ĨŽƐĨŽƌͬŬ ĐŝĂ W (TP) ;h<K n S ná imu (ATG kon Wh Ěh eoi ;WhZ ͲŵŝŬ nol nog − W któ jug EͿ ) n ':Ϳ ;/<<Ϳ (HAPT) zamínо ĞƚĂͲϮ IgA Fertilit ógia S >1= ovaný lobulín deu stim о Z (ALB ; DK &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ ;& yD n IgM ) Odhad− Žlčové Ěh a % > 40% ŬƚŽƌ ulujúci Wh ŬƚĄƚ 02 n S − Anti Ŷ (TBI ƌƟnjŽů (ATPO) ; d,Ϳ ;h > n KͿSS−−IgG h о ,ŽƌēşŬ ĐŝĂ DŐ GF kys )86)2о <Ž elin Wh о >Ă ƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂ n Ěh Ϳ ˂y ƌƟnjŽůͬŬƌĞĂƟŶş (DB L) GF n ZKͿ Mű -2ʈ :=̌ŵŽŶŝĂŬ E & 13 džŬƌĠ о ZĞ n S &ƌĂŬēŶĄ Ğ podľa ;h^ S − IL) HEMA 231 Lutein llerian n;h ϮGFD:Ϳ /ŶĚĞdž ŬŽ ŽƐƚĞƌſŶ ĞĨƌşŶ ;D d n −FSH (FZA) n S − C3IgE Wh TOLÓ kro (TSI) izačný hormó podľa Coc W о % : 6%2 Z:Ϳ (IGA) n B − Krv n;h<K ft & о ůĚ d, ƌşŶ͕ EŽƌŵĞƚĂŶ GIA GF pod n SS−−Est hormó n Ěh )86)2- ŽŐůŽďƵůşŶ (ZLK) komple Gau ŶşŶ € n war Ϳ ľa Sch (IGM S W о :=̌ ĂŶĞĨ ƌŽƚŽ lta − ný ŵŝŬƌ n n ;/<<: n tza -2ʈ ) о ^Ğ rad B GF z n obraz (AMH) n S C4 kom ment ĚďĞƌƵ͗ ĞƚĂͲϮͲ cys>ͿtatíCKD (IGG EPi Ěh (do 18 roko W о DĞƚ Elektro;hD n B − Krvný obr ) n S − Proges iol DŝĞƐƚŽ Ž (CO h о Záp − Cirkulu plement v) nu foréZͿ (LH) <ŽƌƟnjŽů ůͬŬƌĞĂƟŶşŶ (IGE) (SCHWAR C) GLY − Retikulocyaz s dife n ;hWK za bie C n S − Prolaktíterón h ʹ renciál n alové ma júce imu (FSH dž ŬŽƌƟnjŽ VA ty ĂƌƚĠƌŝĂ (C3) ktroͿ lkovín ) (KO) n SS − Ele (CKD Z) n B KO om n S − Testos n ; W /ŶĚĞ n S − CRP rkery nokomplexy EPI) − HbA NÝ HEMO (EST DĞůĂŶşŶ LJ (KO5) Enz − Imunoe foréza bie (C4) (GFC 1c n S − SHBG terón ǀĠŶĂ GLOB (PRO ) lektrofo lkovín YSC) n S − CRP hs h о y G) (CIK) (RTC) WŽƌĨLJƌşŶ ÍN n ýmAST n Voľný est réza (PRL) n S − Reuma ŬĂƉŝůĄƌĂ h о ůŝŶŬƐ Ŭ n S −ALT n Biologickyradiol (ELFO) (TTE n S − Prokalc toidný fak (HBA1C h о WLJƌŝ (CRP ƉƵƉŽēŶş tupný n S −GG n Andnýrogénnydos ) (IELFO) ďĞƌƵ͘ (SHB ) ] /ETMPʛVE ) (CRP n S − Interleu itonín tor 7PMR G) HS) TƐ ŽĚ n SS−−Ɛƛ ēĂ testos index estradiol ˃OE n Voľlog (FEST) n SS − Prealbumkín 6 ALP ďŶĠ ƵǀŝĞ 7XVMIOE (RF) icky dosterón n SBio (BAEST Marke− Beta-2-mi ín (AST 70-2= ĂǀŬLJ ũĞ ƉŽƚƌĞ n S − ALP − 17(PCT ) RE %&6 ) tup n izoe ry OH n ŬƷŵ ) kro S (FTAI) (ALT) EĂ Ɛ n ASLstreptokok globulín Amyláz nzýmy DHEA- -proges ný testos -8= (IL6) n −Pan n SS−−And terón terón ϲ͕Ϯϱ (GMT)] (FTTE) a (PRE sulf n SS−−AD O )8%&30 s Na Krv ovej ALB) 7PMR ;<KZátE^Ϳ ϲ͕ ϲ͕ n SS−−Lipá kreatic Iné horĚďĞƌ infekcie F/NA2 rosten (BAT (-) % 1 ; Z͕ s Z͕ ϳ Špe (ALP Náz TE) 86) (B2M ká cifi ) Ă mó dión EDTA ZͿ n Cho za amyláz (ALP cké bie a B n Ŷlj Ž ) ů ŶŽē (17O S − Pre ny 2ʈ 4637 ƌŽǀŶŽǀĄŚ IZO) n Alfa < Z͕ W H) 14 a lko ʹ <ŽƌƟnjŽ n n SS−−Lak líneste gnenol (DHEA) :2ʖ836 ŽďĄnjŝĐŬĄ (AMS) ^ (ASL n SS−−Alfa -1-antitviny ŽŶƚLJ Ϯϰ͗ϬϬͿ S − Ald ĐŝĚ ráza ón tátd /Ϳ Ğƌ Ž n ŝŬƌŽŝ O) о ost n (AN (PAM S ;KĚď ryp ʹ ŵ ehydro − CK ZD n − Alfa -2-makr ;<KZsín DD) (ADNS) META W^Ϳ S) ] 7PMRn n S − Aldost erónn v ľahu ŵĞĚnjĞƌĂ < ZD/͕ W genáza нϮ͕ BOLIT ogl n SS−ďĞĚŶ ϳ (LIPA) -1-kďĞƌ n P Glu ŶŝſŶŽǀĄ ZD/͕ s ZD/͕ ; ннϮ͕ s н Ϳ yslý glykobulín n S − CK-MB v Y n P − Renín eró Cerlj ŽĚ (PRE (CHE) ulo ннϮ ů ƉŽŽ ; ľahu stoji (A1AT) ʹ G) P − Hom kóza oprote ƌƟnjŽn n P −Glu n SS − Angiote n P − Renín vvsto Ͳϭϵ͗ϬϬͿ plazm (od ннϮ͕ W K, ͕ (ALD ŶŝnjŽǀĂŶlj Karϭϲ͗ϬϬ (LD)о <Ž ĞĚnjŝ ín (A2M) L) diálne ocyste ín Lipidy− HBDH nzín konver kóza ^ ji (od ber do EDT n P −−Lak , ͕ s n PomC-per aldost sĄƉŶŝŬ ŝŽ (ALD ín (od po jed ber ma , Ϳ ;KĚďĞƌ ŵn S − tujú (AAG) о ďşŶ ; K (CK) Z^Ϳci tát ber do n eptid erón-re do EDT A) (REN S) n S −C-p le Tropon rkery K, ͕ W K , ͕ n Tro ŚĞŵŽŐůŽ nín (PGLU) A) L) ϭϳ n SS − Cholestlj ŽĚďĞƌ ;<KZ enzým (CKMBI) EDTA) (CER ín sD d eptid n S −Inzu ) (REN <ĂƌďŽŶLJů (ACE) − HD ƌĂŶŶ erol ponín I hs n S −My (PGLUP (HCYP) S) ; D d, ͕ d, Ϳ L cho Ϳ n S −ƟnjŽů о n S −Inzu lín po záťaži (HBDH) J) (ARR) Ͳ ϵ͗ϬϬ oglobí T hs n SS −NTlest LDLϳ͗ϬϬ D d, ͕ WD />Ϳ ŽŐůŽďşŶ (LAC n <Žƌ n S −MA cholest erol ^ о lín po ; Z (CPE S − ĞĚnjŝ ) proBN n DĞƚŚĞŵ (TNIHS) n P −−BN Tria Rʴ záťaži P) ͕ ;KĚď n Ğƌ ŵ n SHO – IR (CPE (CHOL) о S − sd- cylglyce erol 1S˃ ͕ s Z> − Kor VER (TNTHS P (od P PZ) LDL cho roly ŠPEC n n tizol (inzulínová ber do ; Z> Z> Ϳ ) S S (HD ƵďşŶ − (IRI) − ran Lipopro Kortizo (MYO) ŝůŝƌ L) reziste lest EDTA) ný Vita IÁLNE VY n S − Apo n Som Z> ͕ W l poo odb (LDL) о (NTBNP ncia) (IRIZ) 0ʑ+-%teín (a) erol € Krv s ŠETR >ĂŬƚĄƚ y n SS−−IGF n n S mín atotro bedný er ) 83< S -/3 (TRIG) citráto − Apo lipoproteín ENIA (IR) Ϳ − Vita о (BBNP) odb Rʴ pín ; d' -1 n n lipo VER n er m (KORR) (SDLDL) S − IGF Index A1 1S˃mín B12 Vita LDL proteín B n tϰ n Ind n SS−−Kys (KORP) mín S − Kal BP-3 Ě (LPA ex CHO/HDL 03 cito ůƵŬƵƌŽŶŝ ƌŐĂŶŝĐŬljĐŚ n n Ate elina B12 aktívny (APOA1 ) n ;DKZͿ S − Par (STH nín ƚLJůŐ S L/H − rog h ʹ listo ) ŝƚLJ Ž DL Min n Ery athDĞƚ énn n Vitamín vá (IGF (APOB) ) ormĂďŽů (B12 ly a sto y indexʣVYQ HEMO h о ) € K'zͿ tropoe ón (IGFBP31) n SS − n eráSod (int n S − Vitamín D ĚŝĞů ;h Z (B12 (AI1) aktný) pov ƷƓƛĂ RE W pla Gas ƌŽnjƉ tín ) n P KOAG n S −Dra ík /VZ é prvkyzmy n SS −hϰVitamín CA ŐŽǀlj ƚĞƐƚ (FOL)A) n S −−Ser (KALC) trín (AI2) n P – PT-rati ULÁCIA otonín Iné − VitamínDƵů ON slík n S −Chl ƟĚƌŽ (PTH (VD3) (AIP) E ) etre n P − INR (lieo oridy n S −Váp n vyšKoe n KOMARK € h о (EPO nia (VA) 7XSPMGE n P − APTT-ra čení pacienti) (GASTR ) n S −nik nik n S − AFP ERY n SͿS––Pro nzým Ŷ ; ds (VC) (NAƐĨĞƌŝ ) (PTR ) ƚƌĂŶ ; ZͿ n P − Fibrino tio Lieč n Vápnik ionϭ' n S − Celkov fil ma Q10 € ) (SER) izov ivá (VE) ĮĐŝĞŶƚŶlj (K) stných (INR) n P − Trombínogénvý n VápFos s korekcaný výp ŚLJĚƌĄƚͲĚĞ n S − Voľný ý hCG n ;E/Ϳ kyselín očtom (CL) ĂƌďŽ (APTR) Digoxín iou na čas-rati for ^ ʹ < n P −− Antitromb n S −Hor n S − CEA beta-hCG n S −Líti € (Q10) (AFP (CA) albu Φ o ) (FIB) n SS−−Zin ŠPECI D-dimér ín III čík um n SS−−CACA 19-9 n SS−−Kys Ϭϳ ^ ʹ ŚƌſŵΦmín (PMK) (HCG) (CA++) ÁLN ŝŬĞů (TTR n Me ok ^ ʹ E 125 n n P Dab (FBH n Kar elina valp E KO ) (CAK) CG) 8% AGULA (AT3) ď n SS–−Selé n ROMA ind n P −Anti bamaze roová n S –Fen igatran (CEA (DIG) /VZ W )( ČNÉ (P) n S −CACA 15-3ex (CA125;HE n Osm (CA199 ) n n S −Teo n P −Fak obarbit pín VYŠET (DDI) Xa akti (MG) (LI) 4) Metab olalita al REN vita 72-4 n S −CYF (CA125 ) tor II fylín n SS −Gen n P −Fak (KVA IA (ZN) olizmu séra výp L) (ROMA ) n SS−−NSE RA 21n S − Žele (DTI) tor V n S −−Van n P −−Fak tamicín (KARB) s žele očtom (CU) I) . 1 MGE za n S – Tka (AXA) n (CA153 zo 7XSP komycín (PHE) RE WʣVYQ(SE) LU) VYŠn P − Fak tor VII HORM SPO d (CA n S −náCelková väz a hemogl/VZ (FII) n P Fak tor VIII obínu (OSM) 724 ÓNY (TEO;W Ϳ n S − SCC nivový pol Gra bov väz (CYFRA) ) ypeptid n SVoľ (FV) tor IX ůŽǀŽ € (GENT) ) n S − PSA A n P −Fak ita − Tra bová kapá kapacit n vidCel ový anti n S − Voľ nsferín (FVII) ʹ K (VANC) tor X n P −Fak acita a Fe (FE) gén (NSE) kový n S −Voľ Fe ný n PSA (FVIII) tor XI (VKFE) (TPS) n P −−Fak ratio PSA ϳ ný bethCG n S −TSH n Ind ϭ& (SCC (FIX) ĐŝĞŶƚĂ tor XII (UIBC) ; >< A) ex zdr (fPSA/P nͿ SS–−aTP v gra a-hCG ;K<Ϳ WŽĚƉŝƐ ƉĂ SA) Žů (PSA 30-') (FX) (TRS vid ůŬŽŚ ) prostat n (PSA;FPSAavejPSA )2-) 78 (HCG) – aut O / Tyr ite ; > Ϳ (FPS (FXI) ^ о F) y€ eop opr (FPSA/P A) :=̌)86 ĐĂ ŶĂ K< (FBH n S − Tymidín;p2 ƚĄnjĂ CG) ;< >WͿ ^ƚŽůŝ (FXII) ͲƵĚĂũŽǀeroxidá ĞŶljĐŚ͘ otilátk kináza ) SA) ĐŬĄ ĞůĂƐ za n SS−− Proteín S10 (TSH & о Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐŚƌĂŶĂ y T) WĂŶŬƌĞĂƟŬơŶ ǁ͘ƵŶ Ă ƐůƵǎŝĞď KOST Chromogr 0 & о (PH ŶſnjLJ ƌŽƚĞ ͗ͬ​ͬǁǁ IH) anín NÉ MA ŶŝĐŬĞũ ĚŝĂŐ ƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ (ATPO) n Ost A & о <ĂůƉ (TK) RK ŽǀĞŶŝĂ Ŭůŝ ǀĂĐŚ ŶĄũĚĞ Sedime (S100) eokalcí ERY n S −Bet ƷēĞůLJ ƐƚĂŶ ĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄ ntácia ĄǀĂŶĠ ŶĂ ŽďŶljĐŚ ƷĚ (CHRA) a-Cros n n SS−−P1N Ʒ ƐƉƌĂĐŽǀ ş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐ sLaps P ŶĠ ƷĚĂũĞ Ɛ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶ

000,

150

0850

trum

l cen

e cal

Volajt

blém?

10

SED

či pro

(OSTEO ) (BCT X) (P1N P)

NTÁC n P −IME IA Sed

imentá ERYTR cia ery OCYT trocyt OV ov

(FW)

otázky

KƐŽď ĄĐŝş Ž sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵ

Máte

8% /VZ W )( ŵů о ϯ ϲ ŵů͕ ĚĞƟ

: BaH

– vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu).

Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

značka

Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o:

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia,

11

hematológia

hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia.

reg.

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Krv na sérum Krv s EDTA Moč ranný Sedimentácia Stolica ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA 02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA B − Krvý obraz B − Krvý obraz s diferenciálom HEMOKOAGULÁGIA P − PT-ratio P − INR (INR) - liečení pacienti P − APTT – ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas – ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment U − Amyláza SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P− Sedimentácia erytrocytov IMUNOHEMATOLÓGIA Krvná skupina + RhD Antierytrocyt. protilátky (NAT)

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný

12

Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik S − Fosfor S − Horčík Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG Zápalové markery S − CRP S − ASLO S − Reumatoidný faktor

HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T4 voľný Onkomarkery S − AFP S − Celkový hCG S − CA 125 – ROMA index (CA125; HE4) S − PSA IMUNOLÓGIA – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti HCV IgG – HBsAg – RRR, anti Treponema pallidum – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

07 Stolica

VYŠETRENIE STOLICE F − Stolica na OK

14 Krv s NaF/Na2EDTA METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle


ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

01 Krv na sérum

ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Elektroforéza bielkovín S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik – Vápnik ionizovaný výpočtom – Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď S − Selén Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe – Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín – Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy

Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B Index LDL/HDL – – Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy

Zápalové markery S − CRP S − CRP hs S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín S − Beta-2-mikroglobulín Markery streptokokovej infekcie S − ASLO S − ADNáza B Špecifické bielkoviny S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín S − Homocysteín (odber do EDTA)

Kardiálne markery S − Troponín I hs S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Digoxín S − Lítium S − Kyselina valproová S – Karbamazepín S − Fenobarbital S − Teofylín S − Gentamycín S − Vankomycín HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky S − aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky S − TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilita S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

13

hematológia

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

S − FSH S − Estradiol S − Progesterón S − Prolaktín S − Testosterón S − SHBG Voľný estradiol Biologicky dostupný estradiol Androgénny index Voľný testosterón Biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión

02 Krv s EDTA

14 Krv s NaF/NA2EDTA

VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B – Aniónová medzera – mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Laktát

Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji P − Renín v ľahu (odber do EDTA) P − Renín v stoji (odber do EDTA) Pomer aldosterón-renín S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po záťaži HOMA – IR (inzulínová rezistencia) S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón (intaktný) S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín €

03 Krv s citrátom

07 Stolica 7B Stolica

ONKOMARKERY S − AFP S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125;HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) Index zdravej prostaty € (PSA;FPSA;p2PSA) S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP

14

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII

10 Sedimentácia 12 Krv s EDTA 6 ml, deti – 3 ml

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

06 Kapilárna krv

VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

ED Krv s EDTA

INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Metanefrín, Normetanefrín

A6,C6,D6,25 Kapilára/ Striekačka na ABR Miesto odberu:

– artéria – véna – kapilára – pupočník

VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín

04 Moč ranný

ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina Frakčná exkrécia močoviny U − Kreatinín U − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita ranného moču (výpočet) ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN MOČU U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza Frakčná exkrécia amylázy U − Pankreatická amyláza MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík Frakčná exkrécia Na U − Draslík Frakčná exkrécia K U − Chloridy Frakčná exkrécia CI U − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca U − Fosfor Index fosfor/kreatinín Frakčná exkrécia P U − Horčík Frakčná exkrécia Mg


5A, 05 Moč zbieraný – 12 hod. – 24 hod.

MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − CRP DI − Laktát

METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina Frakčná exkrécia močoviny dU − Kreatinín Kreatinín klírens dU − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita zbieraného moču (výpočet)

PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor

MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík Frakčná exkrécia Na dU − Draslík Frakčná exkrécia K dU − Chloridy Frakčná exkrécia CI dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca dU − Fosfor Frakčná exkrécia P dU − Horčík Frakčná exkrécia Mg dU – Meď

SLINY 17 SLINY

INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sedimen (len 12 hod.) dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Aldosterón dU − Serotonín €

5B Moč zbieraný

DO 6M HCl dU − Katecholamíny dU − Kyselina 5-OH-3-indoloctová dU − Kys. homovanilová

XX

VYŠETRENIE Z PLODOVEJ VODY PV − AFP

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – BIOCHÉMIA – PRENATÁLNY SKRÍNING

I. TRIMESTER – PAPP-A, voľný beta-hCG – USG

II. TRIMESTER – Double test: celkový hCG + AFP – Triple test: celkový hCG + AFP + voľný estriol – USG

SA − Kortizol ranný odber (odber medzi 7:00 - 9:00)

B7 SLINY

SA − Kortizol poob. odber (odber medzi 16:00 - 19:00)

C7 SLINY

SA – Kortizol nočný odber (odber o 24:00)

TOXIKOLÓGIA 1G Krv na sérum S – Karbohydrátdeficientný transferin S – Chróm € S – Nikel €

U4 Moč ranný

U − Multidrogový test

W4 Moč ranný

U – Etylglukuronid U − Metabolity organických rozpúšťadiel €

1F Krv na sérum S – Alkohol

ET Krv s EDTA B – Olovo €

POT POT − Chloridy EJAKULÁT – Spermiogram

15

hematológia

INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Beta-2-mikroglobulín U − Kortizol Index kortizol/kreatinín U − Melanín U − Porfyríny U − Pyrilinks

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ŠPECIÁLNA HEMATOLÓGIA

ŽIADANKA DIABETOLÓGIA

O-GTT (OGTT, OGTTS, OGTTP) Krv na OGTT

– odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

U-GTT (UOGTT) Moč

– odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

GLYKEMICKÝ PROFIL Kapilárna krv 02 Krv s EDTA

GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c

01 Krv na sérum 1E Krv na sérum 2 (záťažové testy) VYŠETRENIA ZO SÉRA S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Kreatinín S − AST S − ALT S − GGT S − CK S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po po záťaži – HOMA – IR (inzulínová rezistencia) – anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG

16

– IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG – anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG

04 Moč ranný

METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Kreatinín U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín – /kreatinín

04 Moč zbieraný

METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Kreatinín Kreatinín klírens – dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria – Index albumín /kreatinín

02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom

KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom

ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom

FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM


02 Krv s EDTA

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom

KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom

TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom

ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom

FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

03 Krv s citrátom

ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM P − Lupus antikoagulans

skríning P − Lupus antikoagulans konfirmácia P − Kaolínový čas – ratio

01 Krv na sérum

ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM – Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning – Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning – Kardiolipín – autoprotilátky IgG – Kardiolipín – autoprotilátky IgM – β -2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning – Anexín V – autoprotilátky IgG – Anexín V – autoprotilátky IgM – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM – Protrombín – autoprotilátky skríning

03 Krv s citrátom

AGREGÁCIA TROMBOCYTOV P − Agregácia – ADP P − Agregácia – EPI P − Agregácia – kolagén P − Agregácia – kyselina arachidónová P − Agregácia – RIPA P − Agregácia – spontánna SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK (len ako súčasť AGR)

trombocytov – PNH – Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria

02 Krv s EDTA

IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV B − Základná imunofenotypizácia hematologického ochorenia B − Akútna leukémia B − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO) B − Vlasatobunková leukémia (HCL) B − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) B − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Kostná dreň Li Heparinát

IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV KD − Základná – imunofenotypizácia hematologického ochorenia KD − Akútna leukémia – KD − Lymfoproliferatívne – ochorenie (LPO) – KD − Vlasatobunková leukémia (HCL) – KD − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) – KD − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Iný materiál

Špecifikujte materiál – Biopsia zo žalúdka, čreva – prietoková cytometria – BAL, likvor – prietoková cytometria – T-LPO, biopsia z kože, MF – prietoková cytometria

PRIETOKOVÁ CYTOMETRIA 01 Krv na sérum 02 Krv s EDTA

– Protilátky proti leukocytom – Protilátky proti trombocytom – HIT – Heparínom indukovaná trombocytopénia

02 Krv s EDTA

– Aktivačné markery

17

hematológia

P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA LIKVOR 09 Likvor

BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA (LBIO) L − Vzhľad L − Elementy L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Albumín L − IgM v likvore L − IgG v likvore

– Anti HSV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti VZV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Parotitis IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti CMV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti EBV, EBNA-1 IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Kliešťová encefalitída IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index

VÝPOČTY: – Koeficient energetickej bilancie

– Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia) (nevyžaduje sa sérum)

51 Likvor

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE (LMIKRO) – Aeróbna kultivácia – Anaeróbna kultivácia – Kultivácia po pomnožení – Mikroskopia – Mykológia – Voľný antigén v likvore

LD Likvor

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – RNA TBEV (kliešťová encefalitída) kvalitatívne

TL Likvor

LIKVOR NA TBC – Kultivácia, mikroskopia – DNA Mycobacterium tuberculosis kvalitatívne

9B Likvor 01 Krv na sérum

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE / PROTILÁTKY – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index, Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) 18

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Imunológia a alergológia

Έd

Ή

lon)

Ή

LÓGI

A

(G2)

(G16)

ŽIA

202

1. 2.

od

KA

O VY ŠETR

Plat

DAN

ENIE

− IM

UN

OLÓ

GIA

AA

LERG

OLÓ

GIA

abs.sk,

info@

unila

bs.sk

n

.unil www

1

Máte

zna

0/02

čka

: A-Ig

E/b

ez €/1

2/2

020

/11

otáz

ky či

prob

lém?

Vola

jte call

cent

rum

0850

150

000,

reg.

/202

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Ή

GO ALER IA A V OLÓG NO IMUN ALERGÉ NKE ŽIADA – ZOZNAM HA K IgE PRÍLO IFICKÉ EC – ŠP

reg. znač

• • • • • •

Έd

dacty Έd (Cynodon nsis) (G9) Ϳ Ή obyčajný epurus prate nifera) ϭϬ Wϰ atec (G15) ͕ d ̌4)'-*-'/ʈ -+) Έd Prstn lúčna (Aloc (Agrostis stolo ϮͿ ) Ή LJ ϭ dϴ (G12) ka m) žkatý (C811 Wϱ ŵ ͕ dϳ͕ Psiar ϰ͕ dϮ Έd um sativu ek výbe ) (G3) ϬͿ ƐƚƌŽ dϯ LJ Ϯ dϭ Psinč siata (Tritic le) Ή erata ) ϭ͕ ) cerea tylis glom Wϲ (G203 ;d ƌŽŵ ͕ dϴ͕ ϰ͕ dϮ Ϳ (C202 Έd Pšenica (Secale %0)6+ʈ2= Ư ta) (Dac ϭϰ Ɛƚ (G11) spica Ή kaín ŝdž ϭ͕ dϳ LJ ϯ ϴ͕ dϭ ͕ d Raž siata 7/6ʌ2-2+ laločnatá(Distichlis Wϳ Mezo is) D ;d ƌŽŵ ͕ d ) ƚŽƉŝĐŬlj ƉƌŽĮů о ϭϮ (G6) Έd ačka ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ olytiká (C711 us inerm Έ&Ϯ ϲΉ tráva Rezn ϰͿ ŝdž Ɛƚ ϲ͕ dϳ LJ ϰ ϭϭ͕ d • Muk ͕ ŐϭϮ͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ Ή nse) holín aditíva ) (G1) (Brom prate milná Έ&ϴ Ή Wϴ (C704/ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о D ;d ƌŽŵ ͕ d tum) Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϮ͕ ŵϲ͕ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ sťový ϭϵ (O1) Slano bezo ĚĞƟ ;Őϭ͕ Őϯ͕ Őϲ͕ Ϯ͕ dϭ um ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϳ Έd Sukcinylcvinárske odora ) (G7) (Phle thium /VZ RE WʣVYQ Έ&ϭ ϬϲΉ 0) Ϳ ϭͿ ŝdž Ɛƚ ϳ͕ dϴ LJ ϱ ϴ͕ dϭ ͕ ǁϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵ ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯϱ͕ ĨϰϵͿ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о Ή (C703 Stoklas ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ (O72) lúčna ϭϬ unis) • Potra sodný (E25 4) dϮ oxan Wϵ Έ&ϰ ϰΉ ŵ ͕ d Ϳ ) Ϳ ;d tejka D ;ϲ/' Ϳ ϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ͕ d NE ϵ͕ comm Έd an (E10 ƌŽ Rod (C707 Έ&ϱ Ή Timo vá (Anth gmites͕ ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ǁ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о ϲ͕ ǁϴ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ (O73) Ƶŵ Ƶŵ Ϳ Dusit dϭ o ŝdž Ɛƚ Ϯ͕ dϰ LJ ϲ ϱ͕ dϳ ϭϱ né čísl vá žltá (E210) ƐƚƌĞĚŽnjĞŵŶlj ;ŐϮ ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ Ğϲ͕ Ğ ) RÔZ –ϴ͕vlákn Ή a voňa ŶƵ ŝƐƉ ƵƐ ĂͿ ;Ϯ/' Ϳ (Phra ͕ Őϲ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϵ͕ ƚϭϭ͕ ƚϮϯ͕ ƚϮϭϬ͕ ǁϭ͕ ϴϮ͕ Ğϴϰ͕ ŵϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ín A (C726 Wϭ (O201) Έ&Ϯ ϲϭΉ Tomk a D ;d ƌŽŵ ͕ d Bavln dϭ o ) WĞĚŝĂƚƌŝĐŬlj ƉƌŽĮ ajná Chinolínobenzoová (E620) ĂŶ Đƌ Ɵǀ Ɵǀ Ϳ Έ' ) ů ;Ődž͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ ǁϭϵ͕ Ěϭ (T280 enteͿ rotox ín B Ϭϭ Έ&Ϯ ϭϰΉ ϲ͕ (C312 ŝdž Ɛƚ (E78) ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ĞϮϬϰ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲ͕ ;ϯ/' Ϳ Trsť obyč ͕ ĚϮ͕ ĚϳϬ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ Ή Ƶŵ Ƶŵ ƐĂ ƐĂ ĂƐ Kyselina glutámová (E120) ϭ͕ dϯŵLJ ϳ S dϭaureus ente rotox cum) ϭϭ WŽƚƌĂǀŝŶŽǀlj ƉƌŽĮ ) V acia) (T19) WϮ Έ&Ϯ ϮϱΉ ƐŝĐ ƐŝůĞŶ ĂŶƵƐ ƐƐƉ͘ ĂƚĂƚ D ;d ƌŽ) Ϯ͕ us͕ d ů о ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ; Prie Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ (C713 doac OMO pseu taba Έ' ;ϰ/' Ϳ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϱ͕ Ĩ ĂƉ Kyselina karmínová ŝĂ Ă ď ĂͿ Έ&Ϯ ϰϰΉ STR Ɛƚ ) tianaͿ S aure ͕ Ĩϯϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ͕ Ĩϳϲ͕ ĨϳϴͿ (E215 ϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩzvis WƌŽĮů ũĞĚŽǀ ŚŵLJnj Ή ; ĞƚƌŽ ƉŚ Ăƌ ko (C604 ŝdž ϵ͕ dϭŵLJ ϴ ϰ͕k dϳ(Nico ϭϮ ϮϬ͕ ĨϮϯ͕ ĨϮϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ɵǀ ƐͿ IE Ƶ ;ŝϭ͕ ŝϯͿ PEL E (D70) (Robinia folia) Wϯ Έ&Ϯ ϱΉ ) Kyselina ;d ƌŽ Taba Ĩϯϱ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ Pla ;ϭ/' Ϳ D (E7) ŝŬĂ Ŷ ;W Ă ;ZĂ ƐŝĐ ŵŽĞ ͕ d ) ͕ d ƐĂ RAC biely 8) Ăůŝperie (T211 ) Έ' ZVIE ͕ Ĩϴϰ͕ Ĩϴϱ͕ ĨϮϯϳͿ Έ&ϴ ϱΉ tite za Ɖƌ 3) (C636 Ăƚ ǀĞ Agát (Acacia longi ĐĂ ĐŝŶ Ɛƚ dϯ LJ ϵ dϳ Ϳ Ϳ (D201 Ή ľ (E70) ϴͿ Laktó lkaĞĂ bén (E21 nny (E92 PĂ ƚƌǎůĞ Ɛŝ ĐĂ ;/ƉŽ ƚƵAndu ) ϭ͕ ŝdž ϰ͕ ;ϱ/' Ϳ (T16)Ulic Έ&ϯ ) xový ia E ' ϭϳ ĸ Wϰ lpara (C638 kód (D2) D(E86);d ƌŽŵ ͕ dTOČ Akác ϲ͕ PĞ ěŬĞǀ ; ƌƵ ŝĂŬ ;>ĂĐ Ɛ Ž ĞƌbĂĐperie ík styra styraciflua Έ' Mety ͕ ' ZP, íran amó ) (T43) a, čísl us) ;ϴ/' Ϳ sam )ŝdž Ɛƚ ROZ ϭϬ ϰΉ xodis (C717 ŽͿ Ϳ Ή ϱ͕ ' (D3) o dom Ambrovn idambar ZĞ ŬŽůĂ Ğŵ ŬŽǀlj ƌĂŐƵHolu Žů trus 4) Ϯ͕ dϯ ϭus siro s strob a) Osl opla ' calisϴ͕ ' farinaeͿ Wϱ Pero (E201 Έ&ϰ D ;d Acar ob. ǀLJ iaϰ͕tropi tca, (Liqu ) (T6) Holu ƉbĞƉ ƵƐ Ϳ á (Pinu RƵ ĚŬlj nj ůĄǀ ƉĂ ĐŚŝĂ u* arín (E95 c) (E553b) s taed Ή Ϳ (D1)Έ' PZS od 'ides ϭϯceras .)(2380-:ʈ Ή hladk ' hago Sach ƚƌĄ ƚĂ perie (E80) Ɵǀ ŶƐ (Pinu s sabinoides PSČ ŵ Wϭ tene ) % >1)72ʈ % DPH Blom Ή ϲ͕ vica ^ůĂ ůĄƚ Ś Ă ; Ɛ ƉŝŶĂ ďŝHus ϬϮ ϯ͕ ͕ ' ŝdž lová Ϯ ƐĂ micro (C643 nus 0)6+ʈ2= Έt Boro ůĞ ƌŽƐƵ (D74) Έ WϭTalk (mas peru áno ;' ǀLJatopϱ͕ ' idesϭϮ kadid * Έ&ϭ ϰΉ ŝƐ aĞŽperie nyssiͿ sLJďĞƌƚĞ njŽ njŽnjŶĂŵƵ ĂůĞƌŐĠŶŽǀ Ƶǀ aĂ ĂƌŐű ;^ ƵĐƵƌ Kačic (E102) Ή (E3) D Derm (T60) Έ&ϴ ϲΉ ová (Juni ' hago ƚƌĄ atop ďĞ Borovica netat WϮ (E4) (D73) Ή azín ϲ͕ ' ptero͕ 'ϭϯ ĞĚĞŶljĐŚ ǀ ƉƌşůŽŚ lá ŠƉ ĞŶĄƚ ; ƵĐƵŵ ŐƌĂǀ rik ƚƵperie Tartr Me ŝdž Ϯ͕ nie ϯ 'ides (T8) ) Fak vka WϮ Έt Έ&ϯ Ή no úšťad ;' atop DDerm dná ǀLJ hago lis)Ğ ǎŝĂĚĂŶŬLJ͘ (C649 ei ϭϮ turo Έ ϱ͕ Borie ŠƉ ŬǀŝĐĂ ; ŵKanáƵŵepitel )0 y Ϭϲ (D71) Ϳ Ή • Rozp (E82) ĂͿ Dát ƚƌĄ ' mayn ' us ϳͿ vať ) vka zápa s occidenta 2 Derm Wϯ Έ&ϯ ϰϯΉ ĂŶ nϬΉ TĞ ŽƌŬĂ ƉŝƵ ŽůKoza ƐĐ Ž >͘ um (T44) (C637 IČ EÚ ŝdž ϭ͕ us ϰ 'ϳ͕ estic r ' é šupin y ϭϭ Borie (D72) Έt (E85) Tolué 4% entalis) nar(T3) v leká ;' ǀLJ D glyph Wϳ Έ&ϯ ϬϮΉ ) ϲ͕ ǀĞ ŵĞů Euro ϱ͕ us dom UŚ ůĞƌ ; ;^ Kôň kožn (Juniperu spp) šupin͕ t Ϳ Ή Ɓ ode Έ kovo ý (E512) r s occid (C645 ƌŝĂ %0)6+ʈ23:ʙ > ƚƌĄ ' ucto us phag Me Wϱ) Έ&ϯ ϭΉ = kožné tϭϬ • Soli cínat ϭϱ ϯ͕ ' (E219 ZĞ ŵŝĂŬ (T5)nia (63. Glycy (Ulm ŝdž ϭ͕hus destr ŐĂ ƵŵŝƐ nsis) ĂͿ ϭΉ Sam sto dný (Celtila alba) pac Krava ý ' tiae Έt Έ&ϵ Ή ;' ǀLJ ϱ Ϯ͕scen ƌĂ ʈ2 epiteϵ͕l D oglyp Brest ͕ t /ob Wϳ Ϳ zápa/ʑ( Ϳ opl Ϳ 3^RE˃IRMI ˃ʧWP ient (E1) Ή Lepid ZĞ ) ϵϰ Chlorid Έ strieborn ec* ) ;& ƵĐ pe ŽƐ Ϳ ϭϬ atc ovec ϭ ϱ s putre ϮϬ ϴͿ LJ ϭ ϲ͕ t á (Betu ca) Dg. (MK S (T219 6+Králik prilo haguƚƌĄ Wϲ Έ&Ϯ ϯϳΉ (C801 a– Brest ĚĂ Ɖ ; ntalu ĞůŝĐŝ ƌĂ ĨŽůŝĂ (K87) ϭ͕ ' ƚĄ ϮΉ ičitý ůŝŶ tperie (E6) Uží žiť kóp Chlorid titan >ŝĞŬLJ iana) CH Έt e-m ) previsnut s silvati Tyrop Dŝdž ;' ŝĞƌĂ ͕ ϰ͕ ŝĨĞ ϵ͕ t ín ϭϮ͕ t ĂͿ ŚŽ ý prote Wϳ van Έ&Ϯ ϮϵΉ ϳ͕ ϴ ϴͿ ) ) % 0)ŝdž ďLJKura (C810 ail iu preu ϭ͕ sérov Ή Breza :Ă ŶƚĂůƵ r. Ca ĚŝĂ Ě ƵĐ ƌĂŶƟ ) ƵůĂƚ é liek y (Fagu c perus virgin Ϳ Chlorid Έ LJ Ϯ ϲ͕ t šupin͕ t e (E89) Dát ϴ (K210 ) ŝdž njǀ ϭ͕ ϯ ƚĄ Ϯ ϲ͕ ϴ Wϳ Έ&ϯ ϳΉ (T23) D ;t kazu íny é KuraůŝŶ t y ϭϮ um KĂ va ĐƟŶŝ ĐŽƐ Ŷ ĂƵ aeus ƟĐ Ϳ Buk lesný ný (Juni Odp Έ&ϴ Ή FESDNÉ influenza ZŽnjƚŽēĞ j (MA) ϳ͕ (K213 ; ŝĞƌĂ ͕ Ϭ Ή pois • Vakc a čas ďLJ Ϯ͕a kožn l ϭϬ (E71) Έt PRO gal) ŝdž Mačk Ϭϭ ) ƌĞ ŝĐĂ Ϳ ; Ž ŝƚƌƵƐ id Ή r červe ínove tenc ϲϴ (Fun ophilus d ϴ͕ t ϳ ϰ͕ ϴ) Ϳ ) orúens) LJ ϯ ϵ͕ t njǀ male (C721 ůŝƐ ƵƐ Ϳ Céde vždyzelený iny odb Wϭ Έ&ϰ ϵϯΉ a Dôl D ;t aůŝŶepite Haem Ϳ Έ&Ϯ ϭϳΉ (E88) ϭ͕ ϱƌĂƚĄu (TCPA ϴϵ(K226 Ě sempervir čajú Έ/Amyláza kyselŝdž Kŝǀŝ ŬŽƐ ; ŬĂ ; ubus ŝƚƌ Ă ŝŶĚ ĚƵ ŝĂĐĂͿ ƵƐ eru (T80) ežit Kód ϳ͕ t ; ftalát ický-%toxoi ci lek s ϭϴ oviny ín) Έ&Ϯ ϱΉ Ϯ͕ ϴ ϭ ͕ (K202) ďLJ ϲ͕ t Cyprus ŝĞ Morč á poz drid D chlór Έ&ϯ ϳϳΉ alam Tetan + íny <Ž Ğƚ (R ŬĂ ; ŐŝĨĞƌ ŽƌĂ Ğ ĞŶ ĂŶĂƚ kra t ŝdž a perie Έ&Ϯ ϯΉ ár AnhyϮΉ ͕ t vé bielk ϭϮͿ (E72) (T21) ŝdž njǀ ϲ͕ ϴ ƚĄ ϳ ͕ ϴϲ okob ǀŝĞƌĂĐŝĂ ƐƌƐƛ͕ ƉĞƌŝĞ͕ ƚƌƵƐ͕ ŵŽē (Cupressu ský jiny nám Mork ;t ůŝŶlLJ ϱ ϲ͕ a močo D Έ&Ϯ ϳϰΉ Έ/W drid tetra Lŝŵ alina ƌşŶ ĂŶ ƐƐŝŇ ƌŵ ůƵƐ ů ŽͿ Ϳ (K81) ϭϭ japon is obtusa) Ϳ Έ&ϯ Ή 0ʑ B12 (Kyan ) • Vitam ka (E76) ron) Meno(T7) epite t é Dza ; ŝĞƌĂ ϴϱ Ϯ ͕ t ϭͿ Anhy ďLJ ϭ͕sérov ŵ Ɛ Ă Ƶů Ğů ŝĐĂ uštek e ypar 3 ĚĂ ϱϱ oxidá Έ&Ϯ ϬϱΉ (P4) ín Myš dend Nep Ϳ ͕ t % a M WĂ ;D l, Poh ϭϬ ŝdž ϳ ϯΉ 45 Cypr ͕ ĐƵ Ϳ prie rbát Diu ŶƵ ŝƚƌ ŵ ĂŶ ŝdž njǀ ϳϬ ƚĄ ͕ ϮϬ (K80) leuca ŵ Έ&Ϯ ) (E81) 6+Vitam ;t ůŝŶLJ ϲ (A WŽƚƌĂǀŝŶLJ lavi D epite Έ&ϰ ϴϮΉ Asko Έ/W réz (T42) zvis ĂƟ Ƶŵ Dát bielkϭϬoviny ϵ͕ t M ĂŶŐŽ ƵũĂ ; ƌƵ ; ŝƐ ĂƉŽŶ (Chamaec aleucaovoliť spr (P1) Myš ϲͿ Ή 46 ŝĐƵ e a Výš D ; ŝĞƌĂ ϵϭ elín Ή um ko (K77) 0) (A ový červ) ) (Mel močoďLJvé ϵ͕ t oviny ϭϯ Έ&Ϯ alba) ístu Žŵ Ɵǀ Ϳ ĂͿ (E91) t ka % M ĂƌĂŬ űĂ ;W ĚŽǀlj ƵĐƵŵ Ă ũ ĂͿ ƉĞƌƐ Brom vys níkBU v 5Y ) ϰΉs spp.) 0) mu (T103 Ĩ LJ ϳ t njǀ ͕ (HDI) (P5) (sleď sp) AZIT Ϳ Έ&Ϯϴϯ Ή Ăƌ ƐĂ ůĞŶƐ ĂŶ Έ&ϯ ϬϴΉ Myš Dŝdž ;t é bielk tav % Čajov (Ficu ž (K74) (Que ϳϴ ŝdž anát NKrcusrcus rubra pne ůŝŶ tϴ͕ ϭ tϭ͕ (E2) PAR es simplex M ĂƌŚƵ ǀŽ ; ďŽƚƌLJ ĂLJ ĐŽ Ϳ ŵ Ƶŵ ϭϴ Ή enia ris Žƌ olia) nie Fikus Έ/W yd (E24 D ; biely Έ&ϰ ϰΉ Myš sérov ƌĂŶƐ ďLJ ) 62 rV OV ŶĠ ůLJ kis ϳ͕ ƚlj agrif ĂƉ izoky WĞű ƚƌĄǀ͕ ďƵƌşŶ Ă Ž l (Asca ƐŝƐ výs (Que Έ&Ϯ ϭ žiad ŐŝƵ Ěƌ ĂǀĞŽ ŵĂũ ϳ͕ (K8) á žen Pod Dub ŝŽ ſŶ aldeh M ) ϲϱ ný canis ĂŐ Ɖ ϱΉ ,6-di byx) (E5) Έ&Ϯ Ή ďŝůŝĂ ǎů epiteŝdž ;t ůĂē dϭ ϲͿ led(T77) ƐͿ Árcusčierny) njLJ ĞŶ Ğů a ank Kód isAnisa 0ʀ ml/ Form pis lén-1 Ϭϯ Ovca D ku v Έ&Ϯ ϰϰΉ ) cm Hm g rnský (Que IM ^LJ ŽƌŝĂŶ ŵ Őƌ Ƶŵ Ϳ ĐĂ Ĩƌ Ɖŝ ŵvka Ϯdetsk(Toxocara D ĞůſŶ Ă ; ƌ ĂƌŝĐĂ ĂŶƵŵ ŝŶ ƟĐĂͿ şĐŚLJ ůƵ ŚĂ ϲ͕ Ϯ y a peč ) Dub červe hos metyΈ/W dný (Bom (K225 lgar Škrka otn ) EZK Heb /9 Έ&ϯ ϬΉ gáj perie Ŭ ; (E209 biely, UN ŝdž ŝŶ ϯ͕ ' ŶĠ ͕ t VMW % ) ƌ Ɖŝ ŵ Έ&ϯ ϮϬΉ Hexa pit. s) osť hod iatk M ŝƓƉƵů ; ;^Žů ƚƌƵƐ Ɛ ĞƐ Žē ĂƐŝĐŽ d. O vka psia WƌĂĐŚ Έ&ϴPapa ITA ēĞ Ğƌ ; ĞƚŚƵ ƌŝŐĂŶ ĞƌŝƚĂ LJƌŝƐƟ ƌĞͿ (W69 ) (T406 vu ĂͿ Škrka l D ;' ůĂē dϯ príp Dub kalifo(červený, áb príro Έ/WϲΉ lupu KE a ord . ƌ Έ&Ϯ ϳϯΉ 3 0) ica) (K70) (E73) lifera y ŚĂ ϲ͕ ϯ Ϳ ) adu D ƉĄũĂ ũŬĂ ŝ ĚŽŵ Ġ ǎŝǀ ĞŶĐƌ ƐͿ la ůŝĨĞƌ ĂͿ YP Hodv (Humulus ϮͿ (T18) Ή mix ) KůŝŶ ƌŝĂŶĚ Ŷ ;K Ă ƉŝƉ ;D ůŐĂ ƵŵͿ inu Pesϴϭepite a dacty 1 Ή šupin Z (W36 D ē ; ŝŶ h ϯ ŶĠ arab Dub é (K82) ŶƵ pu Έ&Ϯ D ĚĂ eľ Ğů ƵƐ us júce Ğƌ ĚŶ ƵůŝƐ Ƶƌ ) rcus) (Phoenix ea YZ es ŵ ůŝĨ PĂ ƌĂ ĂŶ ÍN ƐͿ ϯϰ Ϳ ss Ϯ͕ ŝdž ϲ͕ ϳΉ KŽ ƉŽƌ ; ĄŶŬĂ ƚŚ ŝĞƓŽŬ Ƶŵ ǀƵ ŶƵ Chm peroxidáz ϵΉ (T209 ho Έ&ϯ (Que BYL MWME ,ŵLJnj MC Pes kožn Ăůŝ % 7) kg entalis idea) D l ;' ŚĂůĂē ͕ ϰ ͕ /ϲ͕ Έ&Ϯ ϳϬΉ Ğů Έ/W é (Coff H M (V ŝƐ (K76) leká PĂ ŵĂƌ WƌƵŶ Ġ ǀŽ ƌĂ ůď ĞĂůŝƐ glo s spp) Ή epite Έ&ϱ omil PEL E XIQ a occid Kƀ ĂũŽƌ DĞŶ Žƌ ĂŶ ĂŶ (E87) ĐŝŶ 12 2) Chrenovázrná – zelen ϭ vé delto vník pravý lyptu betulus) ) (T15) ŶĠ ϯ͕ ϱ a) Ɖ ŝƐ ŵ ) ra t. Έ&Ϯ ϲͿ Pieskϱϴ epitel ŝdž ŝŶé a ϭ͕močo (W4) rolfe (A PŽ ǀŬĂ ; ŝŶ ; ŶŐ ŶƵƐ Ă Žƌ po rosia Ďatľoi ϴΉ vé M ćƚĂ ; ƚŽǀlj ;KƌŝŐ Ƶŵ ŝͿ Ă Žĸ Ɖ͘Ϳ s (Euca (MDI Ă ; Ɖ(K301 48 Allen inus Έ&Ϯ ϯΉ (E74) icana D ; ŚĂůĂē ͕ ϱ ϯ͕ D ϲΉ %Vrózia (Amb Z Kávo Έ/W kyanát Os Ğů (T33) lyptu (A Sůŝ LJďLJ Ă ŬĂ ůďƵƌ ůƵƐ ď us hip Ϳ (Carp Potkan (W1) ƐƉ Ϳ Ή l, sérov amer Έ&Ϯ epite * ʌ2 M ƵƓŬĄ Ž ĂƉƐŝĐ ĐĂƌǀ ůǀŝ Krv Ă ; IX ϲͿ avá Euka sē r) adr (K20) Έ&Ϯ ϳΉ Rʛ ϭ ŝŶ ajný Ɖ͘ Ϳ ŶĠ rpa) ǀŝē diizo WƌŽĨĞƐŶĠ ŝdž ϭ͕ Ğů an ϯϴ nepr Ή ͕ D (E75)͕ t Latex s EDT (Fraxinus (T1) esu • Z ēŽ elatio (W3) obyč ; ĂŶĚĂ ss ƐƉ Ϯ =0 EN Amb ϲͿ V& thica fenyl ƵƐ Ϳ M ĞŐĂŶ ; ƌƵŵ Ă ;^Ă Ƶŵ ƌŝƐ ) sē ϭΉ Wϵ Έ&Ϯ ϴΉ Έ&ϯ oviny rosia pac Hrab acan ; ŚĂůĂē ϭϱ ϲ (E83) ický léndi ͕ t D oviny (K72) ]˃ Ambrózia & a) ĂŶ ƌŝƐ ƌŝƐͿ Potk bielk na) k Έ/ Ŷ ůŝēŬĂ ;W ipogloĂƌƵƐ Έ&ϰ Ή vé bielk ient seriaWE Ğƚ ǀ (Amb amer A trifid Oƌ ƉƌŝŬĂ Ă ĄƌƐŬ ŵŽŵ ůŐĂ lia Ϳ (T27) ͕ ' ŶĠ ϲ͕ dϯ ) Ϳ Mety prach Έ&ϴ Ή á 0) E SF Z ŝŶ A kód ϰϵ (Fran IM UN GS Ϳ ƌolistá a žiad Ή BĞ ƌŶĄƚ (H Žŵ Ŷlj ƉĞĐŚ ǀƵůŐĂǀƵůŐĂ oviny ϭϯ nyϮ͕ dϯ močo ovan 02 Jaseň (Fraxinus veluti 3: VYWůĞƐŶĞ ϴϮ PĂ ƐĐĂ ; ĞŬ ŝŶŶĂ ƵƐ ǀƵ anifo ĂůĞ e 1 (Ambrosia % ve) palin 4) PMR(K71) ϬΉé bielk Dŝdž ;'ϭϮ ůĂē Ϯ͕ D (E222 ϭϬ VX (T81) ƐĂ rezov ut ;, 1 rózia am ǀĞ Ăŵ ƵƐ Ž Έ&Ϯ ϯΉ Potkan Έ&ϯ m) (W2) laxati le á ϳ ͕ Múč͕ D vlna sprac OF IV 'Ă n ŚĂ unis) Έ/W spp) Jaseň Έ&ϱ 3 (K84) ĐŽ e RĂ ůǀŝĂ ů ; ŚLJŵ pl ĸĐŝŶ sérov r lib Ğƌ R% 4E B Ή Amb Z Έ&ϴ Ϳ m vyp ghula ŝŶ D ŶĠ (E84) ϱ r rubru nO (T2) − Imu EN OT ) Ovčia (Ace Ή ϭϮ PE ƌƌƵtrojzá Ha ŵĄƌ ů ē ŶƵƐ Đ ĐƚŽƉ >ŽůŝŐ Ϳ ϴϰ ƚĂ an ƐͿ l (Ispa us comm Potk lniť V ůƵƐͿ (W67 ŠĂ ŽƌŝĐĂ ;d anilla Ğƌ Ž a) dná Javor ný (Ace s japonica) (K75) 7 86Amb ϬΉ oviny Dŝdž ;'ϲ͕ ůĂē ͕ ϯ͕ Wϭ ya) T-ly XY rózia us) (Ricin v príp ǀĞ pezápa Έ&Ϯ ŬĞ ŝĐƵepite Έ&ϲ ϴ ϲ͕ 'Psyllium n ,Ž ŸĂƉĂ ƵƚũĂ ĐĂ ;K ũŶlj ; ƵƌƵƐ červe ŚĂ stachT mfo nofeno YPIZÁ Ή ΈD ŠŬ ŵŝĄŶ (V Őŝď ůĂ ZƀnjŶĞ ŶŝĐƵ − )7) ƵƐ Prasa ŽŶ sérové bielk 0) &IAmb ade ϵͿobyčajný anthus annu psylo R%W T-ly ro Javor cyty ská (Alnu a) ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ ϱ͕ ' typ ϲΉ Ϭϲ ƚƵ rózia T B(W17 Krv CŚ ;> Ŷŝ ēĂ ĂŐ ƉͿ ĐŚ ĂƉ ĐƵ ϭΉ o sam dLJ nilka ; ŝŶ japon eu rosia ifolia Ϳ (T17)mfocyty : CD3 izác CIA t l ϭϮΉ 4) I^E Ğ Y (Heli 59 ný Έ&ϳ ϳΉ Έ&Ϯ W s incan (TDI) Žƚ ŽďLJ ƌ Ɖ ƐƉ Ϳ aria) LJŶ ƌ ũ Prasa epite T-ly D ; ŚĂůĂē ͕ ϵ Ricín ƵƐ (Amb a ia ǀĠ ϲ͕ 9) Jelša opl obr Έ&W nica (A Ϯϭ 4V XY (Alnu anát scop Ϳ + Ή lym P (M6) ok mfo Ă ; Va njǀŽƌ Ž le ƌŚ Žď halim ská ia ĂŐ ĐĞ ďĞ Škreč ƵƐ atc &V Ğnj (O 59) 0) az s sivá ēŽ ŝĞ Έ&ϳ ϵΉ Έ&ϯ ϯϳ kód R WĂƌĂnjŝƚLJ ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ2) ϰ͕ D Slneč focy t izoky Imu(T4) cyty pomocn VMG u aleb ϵ͕léndi (A japon (W90 Ś ůŵĄƌ ĂŶ ĐƚĞŶ ƐĂůĂƌ ĐŽ ŵ ica) ϮΉ Ą ćƐ ďƌĂǀ Ěnj ďƌ ůĂē ͕ ' tov ĐƚŽů WX (Koch nor) ƌ iva Baccharis ovitá 60 Jelšadife Έ&ϳ Ή Έ&ϯ ϬϳΉ cyto D ; ŚĂ renria ria japon avellana) NK (T208 (M31 é: ŵ o vyš tomé ϭ ϭϬ Toluy Έ&W (A)p 4) ϲͿ <Ă Ăď ; Ă ;WĞ ůŵŽ LJ ;KŶ ;^ĐŽ ϲϬ ) metl VI ský popínavý WMGE ciál • D ćƐŽ ŚŽǀć ĂĐŝĞ ;KƌLJ (IFE ĐŽ ƐͿ bun egulačn toxické CD3+CD ϱΉ 1) ϯ͕ t lus (C281Ol tome IV HUƵ Ăǀ ϯ (W16 (A46 Kryp etre 2 ) YW Basia ŝdž ŝŶ (M31 om Έ&ϯ ϴΉ 6) ká B-ly (T83) LY) ŝƵ tenuis Έ&Ϯ Έ&ϲ Ή <ƌ ƐƚƷƌ ^Ă Ă ŝŬƌ ŶƐŬĄ :ĂĐŬ ĐƵƐͿ PLE ƌ Ɛ SNE ky: icus) ϭ͕ ϱ ůĂēŶĠ dϮ ϯΉ T ϱ͕ D Ϳ ) D ćƐŽ ũĂŚŸ ēŝĞ ní hlá MPP japon =japonŬŽǀ WĞű ƐƚƌŽŵŽǀ Ă Ŭƌş 79 ) (Cryp ajná (Cory Έ&ϳ Ή )7 CD1 ý index : CD3 4+ Wƌ MĂǀ ϰ D ; ŚĂ (KOcordata) anindic YW Έ&W (C419 ChmVKeľ ϯϲ yteri (A LĂ ƐŽƐ ; Ğƚ ƉŽ ŶƐŬĄ ƉŽŶŝ ďĞ ŐůĂĚnaria (M3) ϭ͕ LIEKOVÉ Ϭϵ B −a)mfo(T70) tus ϰϳ Ή sen +CD cyty 6+5 Ϳ ƌ WƌƵ OR D ćƐŽ ŬƌĄůŝ ĐŝĞ á, antip a obyč (Tilia 5) ϯ͕ D ) 40 TI (Humulus Ăǀ Ě ϭ (W14t ) (F351 Alter -2 YR ŝdž ŝŶ ϵ͕ dϭ ých s clava Έ&ϭ ϱϰ Έ&ϰ Έ&ϮΉ : CD1 6+ (IRI): CD4 8+ 0) ϭ AnalgetikϮϬ͕ & >Ž ƐŽƐ Ŭ ůĂ ũĂ ƉŽ ũĂ ^ĐŽŵ ŝĂƐ (C286 Liesk malolistá ký (Mangifer (CD Aktivov ϰΉ ŝƵŵ ŵͿ ƌ WƌƵ Ăů ÁL D ćƐŽ ŬƵƌĂ ēĂĐŝĞ 4V rgillu s v zm %W Ή Έ&Ϯ ͕ & %: ciliat a) ;d ĞƐŶĞ Ϯ͕• D D (M31 ané 9+ +/C n 3+H (T71) ůĞĂͿ Έ&W (C388) ϭͿ >Ž ĂŬƌĞ ůĂ ũĂ ƵƌƵƐ ĂũŶĄ ; yŝƉŚ Aspe s)Ϳ ƌ WĞű ďLJůşŶ Ă ŬǀĞơŶ s flavu ϯϭ Ě ϰ NA ϭ (Iva ysle tý ƵƐ Ăǀ flexu Ή ŝƵ ŵ D ćƐŽ ŵŽƌ LJ ϭ fenak şŶ D8+ ík indic us alba) B )– Reg LA-DR+ Iva 86 ˶E rgillu Ϳ Ɖů 7) D Diklo ϭϴ gatus ƌD Ăů Ŷ ŵ ) IMLipa govn (T9) T-lymfo (M20 Ϭϰ Έ&Ϯ ϮϱΉ zák D ĂŬƌĞ ƌĂĐŚ LJē ũŶlj ; ĞĂ ƐŽ Aspe O] ohnu us vec ĂͿ ŝdž 4)ϭ͕ ǀŝŶ ͘Ϳ ϱΉ ) ͕ & zónϬ͕ &ϰ w Ƶŵ ďƵůşŶ UN (W82 D ćƐŽ ŬŽ ƵŶretro Ăǀ ŝƵ CD4 )ulač ona Man295) 2) biela (Mor 43 SW ) Έ&Ϯ ϮϬΉ us rubra (C300 ƐĂs fumi Láska D(M30;D Έ&ϯ ϯϲΉ ƚƌĂ Feny ϭϳ lbuta Έ&W ) ranthWƌ ƵŶƵƐ Ăǀ ĞƐƟĐ ĂͿ ƌD Ϳ ŶWĞ (A ITA ) +CD D ;d ůĂ Žď ēĂ ;^Žů ƉƉAspergillu né(T10)len ako cyty č. 355 ĞƐ s nidulans D ůŝĞ ŬƚĂůď ůŽ ná (Mor europaea &V (Ama 30ša Έ&ϯ ϭΉ Ă ; erov ϳ͕ &ϰ 25h T-lymfo ƵƐ ϭͿ (M30ŝdž 9)ƉŽ ϭϯ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ súča Έ&Ϯ ŽŶ (W24 ) Moru (C217 ϲΉ ŵĞƐŶĠ ĂůĞƌŐĠŶLJ ŽŐ Wƌ ǀ ũĞĚŶĞũ ƚƌŝĞĚĞ (A ša červe ĂŬƌĞ ŽďLJ LJŬ ƉĞƐ Ɛ ƉͿ ƉůĂƚ /20 rgillu (Olea Palm ighC(T41) cyty Έ&ϲ ϳΉ % vec ƓŸ Ibuprofén Žŵ ĞƐƟĐ ŽĚsus) • D ĨĂͲůĂ Ŭƚ sť IFEL ƵŶ eri) &ϯ n &ϭ Ή Ă ; us 07 niger psky D );& ƚƌĂ (W15 ƌ Ĩ ϭ Moru s ŝƐƐ ϰ͕profé D12 0) (AK Wƌpalm Έ&W) D ĞēŝĂƌ lj ũĂnj ŝƚĂ ƐƉ Aspe Ɛ Ě Žŵus spino (C209 Z. z. Y rnia) ƓŸ Ă ; ŽŶ Láska ĞƌĞ ranth Έ&ϲ Ή Έ&ϯ Ή e Aů ƚĂͲůĂ LJ ϯ Ϭ͕ s hep Krv (M12 ĐƚĞƐ rgilluLJŬ TLY) 31 euró ) Ϯ ) 7 low vník ϭͿ ŝdž ƉŽ Keto Ġ Ϭϱ ƌĞ ĂůƵ ranth (W37 D ŽƌƐŬ ;ZƵĚ ĞƌĐĂ ŶĞ Aspe Ɛ ŵ s oryza Ɛ Ě Ɛ ŵ (Ama (Ama Ϳ is) ntosa ϯ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϳΉ ín ϴ͕ &ϭ lsalic &ϭylová Έ&ϴ Ή Ŷ Ğ ƌ Ĩ Olivo (A (Juglans califo BĞ ƵƚĠŶ arin Ϳ ĞŶ Ğ ƌĞƓŸ ý ;D (M7) Έ&Ϯ ϭϰΉ Krv D ;& Kode (PC ĞƵ (T22) ĂůƵ form ƚƌĂ ͕ & acety a tome h ĂĞ Ğ ƵƐ 6) ƐͿ usƟĐƚĂ lans Ϭ͕ Ăƌ áto D ƵƓűĂ ;W ĞƵƌŽ ďLJ AspeŚƵrgillu ϭϰ )Έ&W lenti vec Ğtŕnist Έ&ϳ 'ů ŐƵƌƚ TRE 20 ŝͿ s terre ŶĂ na Έ&ϯ m lina LJ ϰ &ϭ Ϳ ĐƵ ŽƐpullu ƉŽ &ϳ (C288 ƌŝŶ ĂĞ Ŷ ƐƐŝŶ Orec hove(Ac31(Cary ŶĐ rgillu ͕ & ) zie Ġ Ğǀ Láska ϭΉ G) ďůŬŽlex ;Dwrigh D ƚƌŝĞǎ Ă ;Wů ƌLJ ŚLJAspe WĞ tii) sérum ƌĞ ǀŝŶ olϵ͕ nový ŝdž Kyse Ή (M5) ϴΉ (T404 ĨĂ ƌŝŶ ) :Ž njĞşŶ ko ĂǀƐŬ Ġ Ɖƌ ϭϯ ŶŝĞƌ ƐƚĂidium da (Atrip :Ă ďůŬŽ Έ&ϭ ϲΉ ĂŶ Orec ŶLJ ;&ϰ͕ cetam ) (W7) lex Ă ; 2) D ϱϬ Ή ima) (C204 MOLEKULÁRNA c peka ƚƌĂ ͕ & áLJ ϱ ͕ & is) ůŐĂ Έ&W Lobo Ϳ ƵƐ KƐ ĂƚĞƐ ŽǀŝƚĠ ŶĐŽƌ ŝƌĚ obas ʈ ŝĚĞƐmum Ɛ Ă Ğů eaůŝƐͿ ƌŽ ) KĂ lieko Ŭƌ ĂǀƐŬ Ğƚ (Atrip altiss inens Έ&ϱ ϱΉ Έ&ϯ Έ&ϯ(M20 ) ƉŽ &ϴ ϭϰ ŵ ĚƵ ǀƵ ĐƵ ciner 01 Para iotik &ϰ nthe ĞƐ ĨĂ ƉƚĞ (W10 ƐƐŝŶ Orechove a illino Ή da :ĂALERGOLÓGIA Ğǀ mix Wů ĂƚĞƐ ;K Ž ŐĂAure 3: ŐŽ nthus (C203 ǀŝŶ NE ŝdž ϰ͕ Lobo ŵ tis (M2) ƚĂ ϯ͕ Ϳ biela ͕ & ƉƐ M ůŝĞŬŽ Ŭƌ ŝĞ Antib leuca Ϳ ŝĚ <ƌ Ή ) ϭϯ Έ&ϱ • (Aila , (T72) m ŶLJ ŚĂ ŐŽ ĞƐ (Cary 3 atý D ;& oglyk Ɛ Ğ ans ) ŵ BotryŶŽ ůƵalbic ƚƌĂ ozidy ͕ & LJ ϲ ϭϭ aréta ĞƵ onium Wů ƚƌƵŚ Ăůŵ Ɛ ϭϰ Έ&ϰ Ή ƌŽ Έ&W EC D ůŝĞŬŽ Žǀē (C309 ƚƵ ŽƉ album ) Marg Ή santhemu ϮΉ ) ƌĚ %' dium n P ŠP Ěŝ LJƟ ŐƵƐͿ acrem PROT) ƉŽ ͕ & (M16 ͕ & ŚĂ ŐŽŝĚ Amin ƚĞ ) eň žliazk Ăƚ Mo WƐ ͬ ^ ēŶLJ ; Cand Ăƌ ida ŝdž ϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϭϬ − Fag IFICK ) (T401 ) Έ&ϱ Ή Έ&ϰ ϬΉ ) ,Ž (Chry Ɖ(W19 D ůŝĞŬŽ a ϭϯ anum ILÁ Pajas (C201) 46nopo ϭϱ IM UN ĂͿ arum ƵůĞŶ č kokosová nzoffi ĞŶorium Ϳ ĂͿ ;& ƚƌĂ ͕ & ƌŵ ŽƉ ŚĂ ;Dalosp D xicilín AN (Che (M14 Krv ͕ & ϰͿ ocy Á BU Amo Ŭ ƌŝĞ ŬĂ ;^ Ceph a Ăƌ um ĂƟ herb Έ&ϵ Έ&ϰ Ή nus molle Έ&W n ) ̌4)'-*-'/ OG D vátk ŝŶLJ ƷŬĂ ; biely ŝĚĞƐ TK (T402 TIG ĞLOƌŵĂƚ Ăƚ)ŽƉ p 1 roma% n tárn sky ƉŽ &ϵ LJ ϳʈ -g+ ĞƐĐ )(Schi s EDT Palm ŵ a ŵƵƐ ŽƌŚƵ icilín SΉ −lekár &ϵ ϵϬ &Ϯ ŝŶ ĞĚůĄ Ă Śspori (C308 rus scus) y Mrlík Y NK ZĂ ŐŽ ŵ Ϳ ǀŝŶ ÉN ŝdž ϰ͕ a 20 04 ) Ϳ ϰ͕ Amp ϯ͕ IgA Sr ďŝůŶ ŵ nalis ŵ (T11) PR S −cia lenti OM ƌĚ nvník akti Ğ BU ƌLJ ƌĂ Ɛ ŵens Ή (Syag peru Ϯϰ Έ&Ϯ ) A Clado ƉĞ ŝdž ƉŽ a ŝŬlunat ƌƵ Ϳ ƌŵ er ŚĂ (W21 Dlexín;& ƚƌĂmix͕ & offici ánsk ƵƐ 4) ASL OT (E2(Pista 0) ^Ă ǀŬĂ ũ ůƵ vita OVÁ ϵϵ (C307 Múro • K ēŵĞŸ Ă ƷŬĂ ƉLJ ŶŽ ĐĞƵŵ LJ ϴ ϭ͕ &Ϯ IgMa nD YŽƉ 2 Ğ y LÍN (M30 ϬϵΉ Cefa S ) aceri O folia) (T73)I MI 17 Ğůulari nΈ&WSS−−etari ŽŐ urasc ĮŶ ƉŽ ovník P H xován Ϳ ĚƵ ŬĄ purp E2 ) Έ&Ϯ ϬΉ (W6) Ή Ăƚ p (A −anus ^ůĄ ě ; Curv (FAI) IM UN Piepr masti ŝdž rínyϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ 21ADN um ŐůĞ ;, ũĂƓƐ *I n(Plat KROB :Ă ŬƵƌŝĐ ŵ &ĂŐŽ ;ƉƓĞ ŝůŝĂ (C216 IgGϮϱpalestínsk ca) ƌŵ A (M9) Ϳ ccumĂůĐ 'Ă Έ&Ϯ ϯΉ Έ&ϯ ϱΉ Cefalospo Can n (Pari er KO áza lia) ITA D ;& ƚƌĂ Ϭ͕ &ϭ ϯ ͕ &ϯϱ ris) ʈ (W5) (T20) cia R Ϯolistý (E2 did etifo S –vník ^ůĞ ŵĄŬEpico ) ĐŚ ũŶĄ ; arior ĂĞ sLJƓĞƚƌĞŶŝĞ ŽŶĞƐ ƐͿ Έ&ϭ Ή n Asp Έ&W ĂůĞ KƵ ƐĞŶĄ Ă ; ŶĠ ŵ ŵ Ăů tium LJ ϭ ϯϭ PistáYW javor IÁL roxím Έ&ϭ Ή ianDvulga MP a Ήjudai Ğ )LE * ) ů Ě Pod (C212 ƉŽ &ϭ ŬŽƌĞŶĞũ ƉŽƚƌĂǀŝŶ Ϳ ŽǀĞũ ŝŶƚŽůĞƌĂŶĐŝĞ equisa ma B ) ƌĞ ƵƐ ēĂherb Múro n (M8) cín ϴϳ Cefu ƵƐ us) glauc ƌĞ ŬĂ ŶŬ emis ^ůŝ etari ϬϮ 9< n S ǀŝŶ ƉĂ us trie NY ŝdž &Ğ ϴ͕ thium Ή (T201 72 arina erg ra) nna ĐĂ Kǀ ŚĄ ůƷ Euro ĂĚ ďLJ ergill ME ŝĐƵ Ϳ XMG Ϯϲ (Arth INÉ (Pari ƚĄ ŵŵ me ) Έ&Ϯ ϴϮ ĐĞ Plata IgE € ajná floxaD ;& ƚƌĂ ϭϱ͕ & ϱ ͕ &ϵϱ (C213) n − /Ő' dy M Έ&Ϯ ϳΉ 1 (Casu ) (W43 ďĂ ia absin*)ntata n NT dƌĞƐ ;' (Asp ǀĂ ĂͿ ;W/d'ϭͿ julifloillus – IW ƵƐͿ Ŷičník S − a obyč ) Έ&W IgG emis PŽ ŽƐŽ ;WĂŶ ƷŬĂ ĐĂůĞ ĂͿ PR Ž ǀƌŶŝmonƌĂilifor 3 IPʧR Ϳ (M45 Έ&ϭ Cipro opis ϬϬΉ ;ĨϮϰϳ͕ Ĩϳϵ͕ Ĩϭϭϯ͕ Ăů ůŝƐͿ es ƉŽ ͕ & LJ ϭ ϵϮ Ϳ ) pro – protilá ĂƟ ŝƐͿ ĂĞ ůĞͿ Έ&ϭ ϰϱΉ (W20 SQ Prasl C3 Ŷ Ĩ ϭ(Pros n B −VYŠETR OT a excelsa) Ή(IgG a tride ĞƐŬĂ rium (Arth ǀŝŶ ͕ & ƟĐ ƌŝƐ Ϳ 8) Έ&ϯDoxy Ή cyklín tilátky ϵϮ(C305 )n S −Palin kom Wƌ ŽƐŽ ŵ ^Ğ Ɵǀ ƓŬ ŽŐ ƵƐm halod 1-4) 46 SQa) -)(W8) Ă Ɛ ƵŶ ŽŐ ƚĂ ILÁ Ϯϳ emis (T37) tky ínDŝdž ;&ϭϮĨϴϵ͕ Ĩϳϰ͕ Ĩϳϯ͕ ĨƐϵϬ H (IGA ĞƐ Ϳ Ŷ ĂpisŶ Ĩ ϯ Potajný (Pice ϭϱĨƐϵϬϮ͕ ĨϯϮϴ͕ ĨϵϮ͕ C4 ϬϬ͕ ĨϮϲϬ͕ ĨϮϭϲ͕ Ĩϲ HLA ƚƌĂ ϰϵ LJ Ϯϰ ͕ &ϯ͕ ĨϮϴϭ͕ ĨϮϯϵ͕ ĨƐϵ ŶŶ Ă ĞĚƵ ei Ϳ pleme a pravá ŬĂ ĞůĂŶsporu ůŐĂ ƌŝƐ(M20ƚƵƐͿ n Palin dƌFusa Έ&ϯ ϴΉ ŶĞ Žŵŵ LJƉ ŝĚĞŶ Ϳ TK ŵ Proso Pƌ ĞŶŝĐĂ ƷŬĂ ; njĂ ƐĂ ĚƌĄ IgG IgG, kom áΈ&W(Arth Ă ca dioic &V -B2 ENIA ϮΉomyc ůŐĂ (M21 ͕ & hord Έ&ϯ ĞƐ intho ƉŽĨϴϰ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϯϯ͕ Ĩϴϯ ϴϰ (C222 Ϳ S − Cirk ŶĂ 2) ƉͿ Έ&ϭ ϬϭΉ ϲ͕ Ĩϰϴ͕ Ĩϰϳ͕ ĨϮϯϱ͕ ý Y PR Erytr re) %' *IPMW 3) (T96) IgA inová nt (Urti (IGM )ƌŝƐSmre stepn 7 ple n Bieravadov dƌ Ƶŵ ǀƵ Helm ;D ;dŚƵ Ϳ Ŷ k obyč drum ŝdž á ϯϯ ǀŝŶ ͕ & ϱ ͕ Ĩϲϰ͕ ĨϮϳ͕ Ĩϵϱϯ͕ Ĩ Ή ín ϴΉ n Kar Έ&ϭ amic ůƵ Ϳ ϴϱ ) PƓ ǎ ŵ ƌLJ ũĂ ĂƐƚĂ ůƵƐ Đ ŚŝƐ Ś ŽĐĐ ŶĂ ƐƉ (ASL vulga -) 6 ĨϭϯϮ͕ Ĩϭϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯ ƐƚƌĞ sum , IgM ϰϭ͕ ĨϰϬ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩ (W20ŝƐ ĚŽ uluajúce mentomáWϮ (HL ) ƌŝƐϱ͕ ĨϮϱ͕ ĨϮϱϲ͕ ĨϮϬ͕ OT hum) D ;& ƚƌĂ Ϯϰ ƟŶ ŽůƵƐ ǀƵ ƵƐ (M4) into Έ&Ϯ ϱϯΉ cum ϮϵϮ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϭ͕ Ĩϵ͕ O) ĂŬ ;K globo ͕ &(C398 lkov ) ŝůŝĂ Gentϯϱ ϰΉ klavulánov Ğů (IGG ELEK Palin Ŷŝoden AB2 ec dvojr diolipín Ĩϭϳ͕ Ĩϭϯ͕ OE ;&(W46 I ĎA (T14) distic n Kar RĂ ǎĂ ;K LJ Ă Ěůlj ; ĚĂ ƌĂĐ ŝƵŵ ǀĞůůĂ ĂŵŝĂ Ϳ Horm (AD Ĩϳ͕ Ĩϲ͕ Ĩϱ͕ Ĩϰ͕ ĨϮϭ va dvojd Έ& (Taxa Ăŵ lera ƌŝĞ ƐĞ ĞŽůƵƐ ƐĞŽů ůŐĂƌŝƐ ƌŝƐͿ 5) s)>: E˃ Έ&ϯ –dium Tisov 7) ) ŝůŝĂϴ͕ ĨϵϮϵ͕ ĨϳϴͿ ĐĂum ǀŝŶLJ faeni ŝdž ƉŽ ϭϳ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ ͕ &ϰϳ n (C1) imu ska Έ&Ϯ ϱϲΉ pro iny kraalba) ) Pŕhľa lekár Ɛ Ĩ Ăŵ LJŐ lj ; ƌĚ Ɛ Ă ĂĚ ůƐĂ dƵ tomi LŠ(T218 n diolipín – aut Έ&ϭ yΉ (CAN NS) Kyselina Ϳ TROF RLJ ƌĞĐŚ Ŷ ũĞ tilá ulus vsk ncia nok iccaϱϬΉnapu cotu n β-2 ŬŽ raĐĞƌ Ă ;WŚĂ WŚĂƐ ŚĂ ǀƵ (M30 1 la)ŬĂ ) (IGG (Taxo Ŷŝ(W9) ϲ ϴϵS(C2) ChaehƐƚƌŝ ƌƵ Lak (Pop ŝƐͿ ÍM P) va D ;& ƚƌĂ ϰϱ ϯϱ ůƵ Έ&Ϯ ϬϯΉ yspo DP) omplex ƵůŐĂ (M1) emis DĂē tóza tky IgM ého opr ;W ƵƐ Ă ŶŝƐ Ĩ ) Púpa OR olejná (Bras AN Έ&W n biely ŝ ŝĞůĂ Ą ; ŝƚĄm -gly • K ƓƚĂ Ă ; ŵ ŝĚŽǀ ŶĂĐĂ ƌLJ DĂĐ ĐĞ ŶƐ n͕ &S −− Elek olata n Ane Makrolid Έ&Ϯ azol (ASP (T12) (Anth Ή lance spp) , IgA mlieka ŝdž ƉŽ ϭϬ͕ & ǀŝŶLJ Ϯϭϯ Ğdž ) trof Ɛ ; (IGE Έ&Ϯ Micropol – pro kop – autopr otilátk TIG ) • ^ƚ ƌ ; osus pactu Žů Ɛ ǀ ) Topo G) Ă(W11 onid ϭΉ ulus Ϳ RepkaÉZ A BIE 'Ă ĂŶĚű ĂƌĂƓ ; lj ; Ž lj ; ƟĂ ŝŶŽĞ dľavý y ϱϭ n ľSója ) – pro tago rote WĞ (C3) Ή xín ĐĞ űĂ ď icom ϳ Imu n Ane or racem (M13 ÉNOM ƌǀĞŶ Žǀ ƐĞ ůƵ tilátky , IgG y IgG ) Metr D ;& ƚƌĂ ͕ &n U(C295 otil ľ (Pop (Plan ϭϳ) noe orézaanbiesmra G ϳΉ V ϱϴ Muc Cş njƵbrev − ͕ & ēĞ ĞƐŝĂĐ ŚĂ ĂƐĞŽ Ϳ tiláspp) Έ&W re) (T210 la kali) WĞƐ ; (W23 M ĞĐŚ ŬĞƓƵ Žǀ ĂŵŽǀ ŽůůĞ LJĂ ŝůů ůŝƐͿ ) lbumínica ilín Έ&ϴ Elek nTopoOva LKOV ovitý lekt (C223 xín – aut ín 1 – aut átky IgM Ϳ n Fos Rum IgA, tky illium ŝdž ƉŽ ϭ͕ &ϮnǀŝŶULJ Ϯ−ϭϰ Έ&ϯ űĂ tum (M70 vulga Penic kopij a (Myr FĂ njƵ á (SalsoϳϯΉ us) (C4) (W18) n α – lakt V– opr ŵ ƚŽ ;W WŚ Ƶŵ ) oré ϴϰ rofocellkov IgA, strum Penic Kƌ ĞĐŚ ůŝĞƐŬ ĂĚ ĞƌƚŚ Ăƌ ĚƵ ŝĂͿ nota IgG ín omiln opr ϴ trof – alba) fatidyls ) ÍN Vresn albu(Salix (CIK) ilín VΈ&ϲ ϮΉ otil aut D ;& ƚƌĂ ͕ & Imu n Fos ϭΉ (C211 ͕ & Skoro rézadrasn IgG illium FĂ enjƵűĂ WŝŶ Ą ; ƐĂƟǀ p) ex crisp sella otil (M11 noe ) WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ Έ&ϴ Ή Penic – laktbiela mínpro Oƌ ĞĐŚ ŵĂŬ ; ǀlj ; ŶƵƐ Ğ Ɛ ƌĞŐ cín Ϳ ) tilá(Ligu Έ&ϱPenic GA &ϰ ǀŝŶLJ Ϯ ajný Ϯϳ) lekt za bie (Rum Έ&W ϬͿ byľ ůĞŶ ŵ sp n βVŕba fatidyls erín oprotil átky IgG átky ŝdž ƉŽ ϭΉ ϳϬ űĂ njĞ n Kys ƚĂ Ή tomy ulare beta FĂ njƵ ogloobyč – tky IgA Slano ϯ͕MA (C242 ͕ & Ϭ átk Ϯϭ lkovkuče Ϳ ravý Rumex aceto rofo Kƌ ĞĐŚ ƉĂƌĂ ŬĂŶŽ Wŝ ůĂŶ Ϳ skrí (M10 – ) Kazeín zob (ACA Strep Wϭ Έ&Ϯ Ή a Έ&ϭ l xazo ŝƐƵ us ĂdžͿ ĞŶ ZĞĂůŝnjƵũĞŵĞ ŶĂ D n;&S ƚƌĂ PAϮϰ bulín protilá RGÉ űĂ ning , IgGNY rézaec ín (W13n Sac Vtáčí ϴϵ &Ă orbic rum ϮϮ Ή Έ, Ϳ Phom SPOLU VYŠ.n Kys elina fosferín – autopr y IgM Ή Ϳ meto Kƌ ĞĐŚ ƉĞ Žǀlj ; ;:ƵŐ ǀĞƌĂ LJ ϱ ϵϮ͕ &Štiav ) njƵ ;W upin Ğ ŵ ƐĐƵů (M88) (MIL (ACA G) − Voľ͕ & TIE ͕ & obyčajná( – pro (ELF Ή tky SulfanjĄŬůĂĚĞ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂ ŝdž ƉŽ ϰϱ ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĞũ Ě autopr otilátk Έ&Ϯ Ϭϱospo ƵƐ n) har – protilátky n É ALE (F271 ) n Fos elina fosf atidylov K) (L Ğ € sLJƓĞƚƌĞŶŝĂ ŽnjŶĂēĞŶ ǀŝŶ ͕ & O)Wϭ nigriFĂcansĂĐŚ osum ϰϳička obecný Oƌ ĞĐŚ ƉşŶŝ ƓƐŬlj ŝĂ ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽŶƚĂŬƚŶljŵ ) Ϳ ĂƌƵŵ Pityr cyklín tilátky IgA, IgG ) (W12 Sachar omyce INOV (B2G M) Έ&Ϯ Έ&ϭΉ ϭ Štiav (LAK ) ;&ϭϬ né Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJŵďŽůŽŵ DS − Voľ ϬΉ reťaϵϭ Έ&ϭ pus otilátk y IgG (M15 ƚƌĂ(C338 une)(IELFO) na ůLJĐŝŶ >ĞŶƐ ͕ & ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽŵ͘ fatidyli atid n Tetra IgA Έ< urea Hƌ ŶƐ ĐŝŶ botry RAV n ŽůLJŵ rim T) P1) (F269 Cel s ŶŝĞ ƐƷ ŚƌĂĚĞŶĠ njĚƌĂ om Oƌ ĞĐŚ ǀůĂ ŝƐƚĂĐ Rhizo LJ ϱ S né á pi zce ovník cer ϱΉ Fos IgA, ͕ & Έ&ϵ ϯΉ um comm (UEL ϯϱ Ϳ POT ĐĞ iaki − Celŝdž ƉŽ ϴϰ 3) (AN ǀŽƚŶŽƵ ƉŽŝƐƛŽǀŸŽƵ m) yce ƐĐ reťa ) (SOJ Ή evis , IgG ago virga phyli fatidyli noz ylová – autopr y IgM Lu i ;' Ă ; ǀŝŶ ) kap tiká Έ&ϳ n Ή n Fos Ă ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝĐŚ ŽďũĞ (M20 VG) ͕ & paVošk Trimetrop ĞƐ Žĸ ϴϴ thium Kƌ ĞĐŚ ;W ) ƌĂ (F278 (OV ) zce Wϭ n Dea a (Solid cerevis iae ϯ (Xan itol StemΈ&ϵ ϮϭΉum solan^ſũĂ ǀŝĐ la anisu licumIgG (UIE FO) ĚŶĂƛ ůĞŶ ŶĂ ƉƌŝĂŵƵ Koresniny (AN pilep – aut D kov;&é reťa ϯϮ S − Cel ƚƌĂ ϯϭ LJ ϳ ͕ & ϭ otil (C282 Έ n pinel – basil fatidyle noz ) ƷŚƌĂĚƵ͘ min • LFO ͕ VM) phyli Ή viride ƓŽ n Fos Kƌ ƐƚĄĐŝĞ ŶĠ LJŶĂ ŬLJ ƉƵď ĂƌƵŵ ŶƐŝƐͿ Ϳ (M204) • Antie ͕ &lam Έ&Ϯ nϯϯΉU − obyčajná kov iaeum protilá lis) itol – autopr oprotil átky (LAA L) (F280 epín ϳϮ) ÍN é ƉŽ Ϯϱ ) ǀŝŶbda ϴϯ byľ Stem Έ&Ϯ Ϯϰma zce (G17) ovaAníz (Pim Tka (APS Ăƌ ĄŶ ŠŽ ēĞ fatidyle tan ͕ &Zlato n – aut lans ƌ Pŝ ƐƚĂƚ Ă ; ljŚŽŶ ĐŚLJƐ ĂĐĐŚ ŶĞ ĂŽ reťa;&(C296 n Fos tky nobi BUR tum) nivo otilátk átk IgG kap Έ&Ϯ U − Voľné Dŝdž oder G) ný glialka (Ocim – pro ká ƚŽ Ϳ A͕ (LAG ) LB) ustilá Karbamaz olam Έ&Ϯ ϰϳΉ pullu • ^LJ ĞĚ ŵĞnj ŽƵ ƚƌĂ ĂĐ Ϯϳ (F279 V IgA m) (APS zce Ɛŝ opr ŽŬ K pa Trich y vá ϳϭ reťa (G10) Ή ogisti Žnj Voľ (Laur ron n U − ϲϮ né zce ƉŽlam͕ & Ă ƌ ϭ͕ /ϲ NY TRÁ alum nota AU • Ɵē LO) Baza dín list Ɛ ǀ ƐƚĂ ;^ ůŝĂ Ă Đ n Tro fatidylc tanolam ín – aut otilátk y IgG IgM tky Ή tran M) ) r nigru arum^LJƌ Ăƌ ƐŸ ƐŬLJ ospo Ϯϯchart ) TO • Antifl IgG (APA (KAZ (F272 cín ŝdž Ϯϲ)bda sglu ový– pro ie (Pipe Ή reťa Ϳ ϯ͕(VRK Trich Έ&ϮΈ&Ϯ Aƌ ŵďƵ ŚLJůůŽ ŶĂ ŵĞů Žŵ mbín hol ƌ Ɖ ůĞ Ϳ , RGÉ Έ&ϮBenϲϬce s) m n Pro ín ;&pa ĂĐŚ Ϯ͕ALE opr y IgM PROT Bobk (VRL A) halepense )) (C616 tam (ASC zceD kap ϴϱ Ϯ͕(Pasp (H1) ín SLJ ƌ Ɛ Ɖ ũēŝĂƌ Reu (APA G) ϭ tráva Indometa zón ZÁ e korentiláfrute Ă ;W Ą ƚƌƐƟ Ă ĞŽďƌ ůĂĚ ĂĐĂŽ hum lam tky scen nculus) (ASC (F219 AA) Ή trom – aut – aut – autopr otilátk Έ&Ϯ ϳΉJon Ulocladiu matoló(G71) ŝdž Ɖƌ ϭ͕ Bahi ŝĞ M) ŶĠ jská͕ ϭ͕ ILÁ Čiern ináz Vas IgAdracu ^LJ ƌ ƓǀĂ a– ϭϮ Ϳ sicum bín oprotil oprotil otil ký (Sorg A) y IgG n ANA ĂͿ Έ&ϰ ϴΉ esova Dbda ŬƌŽǀ ƌŶLJ ; dŚ lj Ɛ Ă Đ Ăē (H6) (API Ŭ Propyfena ánͿ PAůŝĐLO , IgG re) AG)(F89) TK pro ŵ ; ) ŽĨĞƐ ͕ ϳϬaleps gia misia Έ&Ϯ – aut bie(C243 (G70) VÉ G) ; ϭͿ (RKA eptik ŶĂ S −ƚĂ vitá) SLJ ĂũĐĞ ĞƉ ŝĞůŽ átky ČiliY(Cap (Arte átky átky IgM tilátkyvulga n kulitíd Έ&ϰ Ή CƵ ũ ēŝĞ Ă ; ͬƉŝǀŶ ƌŽŵ Ϳ ĨĞƌƵ lkov (API / ea) Ή r CHO CRP VÉ MA Ɖƌ Cirok ϭ aϮϬtrsťo opr (RLA m n • Antis ina – Gree IgG ϳϱ Ŭ (F19) n c-ANCA a a ren gón ý M) ) skrí Bunkov (G4) • s ũĐĞ Ɛů lj ď Ϭϯ n otilátkskrínin skrínin ŝdž ϯ͕ ϰŽēĞ stnic IgA, ͕ (UV arun) dinac oides Ă ŬŽůĄĚ Ŷlj Žď Ɖ͘ ŵŶŝ sodnŐĞ S ƌ͘ ŝ − Estra (Foeniculu a) PRA Ŷ áci prach Έ&ϰJapa n ENA ϳΉ (AFE Έ&ϯ RK áln ) p-A D ) ; Chra / (GLI IgG ne) ϳϰ arisRKA g ) Jodid ĞůŽŶnĞĂtyS ǀĂ- Reuma – njƚ el sĂ ũĞēŶ lj ǎŰƚŽ ER pe y skrí g Ή Έ&ϵtiká nsis) ning é jad Ž ēŵĞŶ ;dŚĞ ĞĂ ƐƉ ƐŽ ) us tritic A) (F281 n anti NCA Protein e och pis spp) er cayen (AFE G) ro ƉŝŸſDom prach toid stma ŝdž ƌŽ ϯ͕ (Phal(UVRLA ϱΉ ϭϲ Y nĂĐ Prokalc antia ŵ iturá / My – aut / Extrah(G202 ro –Fenik ning (Sina (Elym (TTG sĂ ũĞēŶ ƵŵşŶ(I73) áza ore Ή (C257 • Barb (Pepp autopr :Ă ŬĂŽ Žī ĂǀĞƌ eu ŵ Domáci ) (Festuca (APC M) Έ&ϰ ϬΉ ) nprate ůĞƌ SͿ − Intenciá, opr D ϳJačmenica ŽŝĚ itonͿ ný faktΈ&Ϯ ϵϭ Ƶŵ Žn – aut-GBM / eloper 3 – nia ova(G8) Horčicaotil korenie ntal ƐŝƐ (BJB VĂ Ăůď ƵŬ(I71) ) dsD HS) lea aĂ KĂ ǀĂ ; ĂƉ aut S − ilata rleu us spp) orΈ&Ϯ ĂŶTiope ) ské Έ&ϭ Baz mays NA/ otilátk teľn Ƶŵ opr Štít (G5) (ATR ava lúčna ĂƐ ín ŝĐĂ Ɵǀchod Pre ŶĂͿ kín (O Ą ʹ ŶƐŝƐͿ ƌŐĞŶ onomΉ Oǀ Žŵ ŶŝŶĂ Kajen átkiey (Zea – nsis) otilátk álna oxidáza oprotil Ή (C71) KĄ ĂŬ ;W (I8) ;^Žů ƐƐ Bron Kostr albu Ăƚ 6ĂͿ ƟƐͿ autopr Dvojšpi y IgG é nukleár S) ĚŶ ƚĞ ná ϭϳ Ϳ Z – larvy (Chir ϭϬunis) koren (APT prate ŠP n na žľaz ƐĂ ƉĂͿ e ĐĂ Ăƚ Oǀ ůĞ Ŷ ƌĂ• ŵ nne) rálo(G13) mínĐĞ ƌLJ rica siata (Poan skrí y IgG memb – aut átky IgG ACCpere M ed zele ĄŚƌĂ ŚŽƌ ƌůƐďĞ ŬLJHMY ne anti comm S) Έ&Ϯ ϭΉ(C73) ƐƟ ǎĄ ; Teophyllin ECIFI Kuku nin Kari Ğ (I70) m P / otil rána oprotil vá •um) n aTG / Tyrea ƌƵ ƌĞĂ ď ůĞƌĂ Žƚ (CRP ŝĂĞ Ϳ már Έ&ϯ (C70) (Aedes )Έ&Ϯ Έ&ϵϲΉ M iva Ă nj ƵƐ ĞƐ ĐĂ ĂƐŝŶ Pako – aut ŝĐĂ ůůŝƵnŵ ĐĞ Cykus)átky ca lúčna i (Loliu (G14) DNA g gén S − ŝĂ óny glom CKdzí) Ž ƌ͘ ď Ă ϮΉ minim BĂŬůĂ Žů(I5) átk Lipni ) r jarný us lanatlick IgG y AlfaŽƐĐŽ n TSIaTPO / Tyreoglobul • Horm Ϳ Ol ēŝĂƌŬ ŐĂƌŝĐ LJĐ ŬĠ Ŭǀ ƌĞǀŝƐKomá eru y IgG (CANCA) (AN (RF) noh trvácDia ŽŬ ĂŬ ; n ǀĂ ĐĞ Έ&ϵ ϱΉ ůůŝƵ (Holc oprotil é citr , IgA, byx mori omorium ŝĐĂÉ BIE ŝŶŬLJ ŵ(Bom SŽƌ−ĂĐín ŝ(hovä bet lov AGS Bƌ ƐŶ(I2) ĞĂ ůĞƌĂ / Tyre ope ín – átk Mäto ƐƐ ntit ulín IgM Alfa -1-a vlnat es a) WĞ ; ƌŽŵ ƌƐ ĞƐ ĐĞ ĂƐ Moľa (PAN (PCT n ƌŵ ĐƵ Inzul ) n ýanti Έ&ϵ Ή Rep aria) ĂĐ LK y (Mon ƌĂ ký) ) ova S lj ;ín (ľuds űĂ ; -2-m ) únok CA) na sativmellitu y IgG oideu roxidáz autopr CĞ (I3) ϰϭ rod ; (C254 Ă Žsín OVINY ĐĐŚĂ ŝǀŽǀĂ LJĐ Ġ Ŭǀ ŝŶĚŝ ec čiern né pep ůĞƌací)ryp Med Ϳ Ϳ espula aren Έ&ϯ (Ave ďƵ n; Ăƚ−ŽǀAlfa (IL6 (ENA lata)ϬϴΉ ukč n Žakr otilátk ůĂ -1-k – aut-GAD / s stim a – ƐŝĐ a (PRE Cŝ ƌĞŶ SĂƚ−Inzul ) siaty ƵƐ chov oglo Zon (pras ný macu GS) ^Ă ;W ƌŽŵ ĞŶƐŬ Ƶŵ Mrav ŽƐ (AU ŝĞ tidy Cer ín Ή ŶĂ la (I4) ď Inzul ĂƐ Ϳ bul ALB Ovos n IAA oprotil Dekarb (Doli Έ&Ϯ ϰϮ n Ová a pellucisystém ulujúci autoprotily IGLO ď uloƐƐŝĐĂyslý Ś espu KƐŽďŶĠ ƷĚĂũĞ ƐƷ ƐƉ ) ƌĂĐŽǀĄǀĂŶĠ ŶĂ ƷēĞů ƌresív glyk ĂͿín ) Osa ĐĐŚĂ ĞŬĄƌ Ăŵ osup ŵ ƐƚĂ LJ ƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂ ŬůŝŶŝĐŬ ) HIS Žŵ ĞƌŝĐĂchov ƌĂ plaz / Inzu átk oxy n anti (C232 imu Έ&Ϯ ϴϴΉ lj ; ŝĨĞƌĂ opr riá – (AU n Spe :Ă) TA da Ğũ ĚŝĂŐŶſnjLJ Ă ƐůƵǎŝĞ • Imun Ɛ ĐOsaŵ(Doli ĂͿ sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ž ƐƉƌ ^Ă ;W ;^ĞƐ ƉƵ MÍ nog átky IDS) on ĂƌŽƚote Žǀ mín Ή (I204 ď Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũĞŶljĐŚ͘ á ín ula n(I75) -IA2 lín – y IgG láza kys Žů ; ljĐŚ ƷĚĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄǀĂ Έ&Ϯ ϴϵĂĐŽǀĂŶş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐŽďŶ ĂͿ spp.) rma autopr – autopr lobulín Aut S <Ă Ă Ă (Vesp ŝēŬnisolŵŵanes ĂĞ Ɛ Đ tetikĐŚ ŶĄũĚĞƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ͗ͬ Iné njĂŵ ĐŝĞ ŶĂŶĂ ƐĞOsa NO − DiaƌĮ Pred ) elin / Tyro autopr (ATG ƐŝĐ ͲŝĚspp.) tozo (A1A otilátk otil oim Ƶǎ Έ&Ϯ ϬϮΉ ŐĞlne ĐƵ ͬǁǁǁ͘ƵŶŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐ y glut Ğƌ tes (ACC a– T) uni (I6) KĂ min ^Ġ ǀŽ ; ;WĞƌ spp. Ɛ Ɖ Ϳ n AM ů ƌ ooxƌ͘ VÁ otil zínf (ATP ) ŚƌĂŶĂͲƵĚĂũŽǀ ƟƐ spp.) (Polis n ĂƵ 1ʛXI SXʛ^O] ˃M INT (A2M autopr y IgG átky IgG P) ámove osfa átky ƵƐ o) Έ&ϰ ϬϵΉ O) ǀĂ idáz KĞ • Loká A / tná hep ; • K ĂŶĄƐ Ž usaOsík aín n LKM ŵ ǀŝ Ϳ nus (VespƟůaůĞcrabranica) TVSFPʣQ# :SPEN ŶƵ (Taba táza n SysAPCA / Par IgG (TSI otilátk Έ&Ϯ ϱϵΉ (I1) Mit (AA ) ǀĂ a OLER j Lidok XI GEPP GIRXVYQ Ϳ LJƌ germ ƌƵ ĐƵ – aut ) Ŷ ŽŬĄĚ (M ;WOvad G) och atití ƌŬ tém AN [[[ YRMPEFW W ietá ŝŶŝ obyč ŽŶ ajný ϰΉ y IgG – aut / Mikrozó ond da M (CER O MRJS$YRMPEFW opr ŝƵŵ ŵellaͿ mellifera) Έ&Ϯ Έ&ϵ(I203) špe ová CIA lne ĐĐ ůŝŵ ǀ nán ŸĂ sĂSršeň Ή WO rie – n SLA otilátk ) ) cific opr bun (AD Ăǀvý (Blatt ƌĂ Ϭϭ (AZP ŝƵŵ ná otil my kým skleróza ky Ba ŽƐŬLJ Ă ; Rus ƵƐ domo KG) aut ĨĞ (Apis kuehniella ƵƐ ŝŶonos y IgG V) – aut Έ&ϯ ϵΉ anti (AIN – aut / Solubilnátky IgGpečene oprotil ĐĐ ĐƚLJůŝ(Ephestia (AO Bƌ ƵƐŶŝĐ ; ŝƚƌ WƌƵŶ med Έ&ϰ gén – protilá oprotil Z) V) opr a obl átky Včela sĂmúčn Anti (ATY om disi) ĚĂ a (DA (ASP Bƌ ƚƌſŶ Ă ; tky otil ý peč Ă ; P) O) A) pro átky IgG ĚŬ kaĞŶŝdž ƌŝĐĂͿ para Ϳ n Fosfosfolipido átky IgGeňový anti ičky IgG (HEP Cŝ ƌĞƓŸ Vijač ti folipid vý Ğ ēŽƌŝĞ ŚŽ ĐĂ itrus ƌĂ ƵŶŝƐͿ ŬŝͿ AMA n Fos (AU gén M2) IPAR folipid y – autsyndró Ƶ ƚůĞ ;W ƵƐ (C ŝŶŝĨĞ ŵŵ ŬĂ ) (HEP opr m y– Ă Ă ;&ŝĐ ruit ŝƟƐ ǀ ĐŽ LJƌŽƐ ƐͿ (SSC autopr otilátk LKM FŝŐ apef ;s LJƌƵƐ ŝŽƐƉ ĞƐƚƌŝ IGG Sto 1) y ) otilátk IgG lica 'r ŽnjŶŽ ;W ; LJůǀ (HEP y IgM skrínin SLA Hƌ ƵƓŬĂ ŝŬĂŬŝ ĂůƵƐ Ɛ LP) skrí g 7B Hƌ ƌŵ ;D ning HƵ ďůŬŽ (APL :Ă (APL AG) VY AM) ŠE n Pan TREN n Kalp kreatic IA STOL rote ká elas ICE ktín táza

ŝdž

D

Ή

ϲϯ

-P/12

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria:

pričom výsledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín. Zaviedli sme aj vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG, ktoré je zatiaľ realizované v samoplatcovskom režime.

ka: A-IgE

V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze. Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára.

(ELA ) (KAL P)

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Výsledky vyšetrení autoprotilátok metódami ELISA majú lekári k dispozícii do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, 19

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA BUNKOVÁ IMUNITA 02 Krv s EDTA

B – Krvný obraz s diferenciálom

IMUNOFENOTYPIZÁCIA B − Imunofenotypizácia lymfocytov T-lymfocyty: CD3+ T-lymfocyty pomocné: CD3+CD4+ T-lymfocyty cytotoxické: CD3+CD8+ Imunoregulačný index (IRI): CD4+/CD8+ NK bunky: CD16+56+ B-lymfocyty: CD19+ B − Aktivované T-lymfocyty (CD3+HLA-DR+) len ako súčasť IFELY B – Regulačné T-lymfocyty CD4+CD25highCD127 low

20 Krv s heparinátom

NEŠPECIFICKÁ BUNKOVÁ IMUNITA P − Fagocytárna aktivita

E2 Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA B − HLA-B27

HUMORÁLNA IMUNITA 01 Krv na sérum 04 Moč

IMUNOGLOBULÍNY A KOMPLEMENT S − IgA S − IgM S − IgG S – Podtriedy IgG (IgG1-4) S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza U − Elektroforéza bielkovín n U − Imunoelektroforéza GAMAPATIE S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa U − Voľné reťazce lambda

20

U − Bence Jonesova bielkovina ZÁPALOVÉ MARKERY S − CRP S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín ŠPECIFICKÉ BIELKOVINY S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA S − Diaminooxidáza PROTILÁTKY PROTI MIKROBIÁLNYM ANTIGÉNOM S − ASLO S − ADNáza B Candida mannan – protilátky IgG, IgA, IgM Aspergillus – protilátky IgG PROTILÁTKY PROTI ĎALŠÍM ANTIGÉNOM Potravinová intolerancia Bielkoviny kravského mlieka – protilátky IgM, IgA, IgG Laktóza – protilátky IgA, IgG Sója – protilátky IgA, IgG Ovalbumín – protilátky IgA, IgG α – laktalbumín – protilátky IgA, IgG β – laktoglobulín – protilátky IgA, IgG Kazeín – protilátky IgA, IgG Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgA Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgG Celiakia Deaminovaný gliadín – protilátky IgA, IgG Tkanivová transglutamináza – protilátky IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Reumatológia ANA / Bunkové jadro – autoprotilátky IgG skríning (ANAGS) ENA / Extrahovateľné

nukleárne antigény – autoprotilátky IgG skríning dsDNA/Dvojšpirálová DNA – autoprotilátky IgG, IgA, IgM ACCP / Cyklické citrulínované peptidy – autoprotilátky IgG Diabetes mellitus anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG Autoimunitná hepatitída AMA / Mitochondrie – autoprotilátky IgG LKM / Mikrozómy pečene a obličky – autoprotilátky IgG SLA / Solubilný pečeňový antigén – autoprotilátky IgG Antifosfolipidový syndróm Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning Kardiolipín – autoprotilátky IgG Kardiolipín – autoprotilátky IgM β-2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning Anexín V – autoprotilátky IgG Anexín V – autoprotilátky IgM Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM Fosfatidylcholín – autoprotilátky skríning Trombín – autoprotilátky skríning Protrombín – autoprotilátky skríning Vaskulitída a renálne ochorenia c-ANCA / Proteináza 3 – autoprotilátky IgG


p-ANCA / Myeloperoxidáza – autoprotilátky IgG anti-GBM / Bazálna membrána glomerulov – autoprotilátky IgG

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

f256, f20, f17, f13,fs902, f328, f92, f84, f49, f33, f83, f64, f27, f953, f41, f40, f3, f45, f292, f14, f11, f9, f7, f6, f5, f4, f218, f929, f78)

Štítna žľaza aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Reprodukčný systém Zona pellucida – autoprotilátky IgG Ováriá – autoprotilátky IgG Spermatozoa – autoprotilátky IgG Iné

APCA / Parietálne bunky – autoprotilátky IgG Systémová skleróza – protilátky proti špecifickým antigénom

7B STOLICA

VYŠETRENIA STOLICE Pankreatická elastáza Kalprotektín

ŠPECIFICKÉ IgE 01 Krv na sérum

ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) ŠPECIFICKÉ IgG Vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG € (f247, f79, f113, f89, f74, f73, fs903, f281, f239, fs900, f260, f216, f66, f48, f47, f235, f132, f15, f31, f35, f25,

21


Laboratórna diagnostika

PRÍLOHA K ŽIADANKE IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgE – ZOZNAM ALERGÉNOV ZVIERACIE e78 – Andulka perie e215 – Holub perie e7 – Holub trus e70 – Hus perie e86 – Kačica perie e201 – Kanárik perie e80 – Koza epitel e3 – Kôň kožné šupiny – Krava kožné šupiny e4 e82 – Králik epitel e85 – Kura perie e219 – Kura sérový proteín – Mačka kožné šupiny e1 – Morča epitel e6 e89 – Morka perie – Myš epitel e71 e88 – Myš epitel, sérové a močové bielkoviny e72 – Myš močové bielkoviny e76 – Myš sérové bielkoviny e81 – Ovca epitel e91 – Papagáj perie – Pes epitel e2 – Pes kožné šupiny e5 e209 – Pieskomil epitel e73 – Potkan epitel e87 – Potkan epitel, sérové a močové bielkoviny e74 – Potkan močové bielkoviny e75 – Potkan sérové bielkoviny e83 – Prasa epitel e222 – Prasa sérové bielkoviny e84 – Škrečok epitel PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 –

22

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreus Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium herbariorum (Aspergillus glaucus)

m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevicompactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ – Domáci prach – Greer h1 – Domáci prach – Japan h6 HMYZ i73 – – i71 – i8 i70 – – i5 – i2 – i3 – i4 i204 – i75 – – i6 – i1 i203 –

Pakomár – larvy (Chironomus spp) Komár jarný (Aedes communis) Moľa (Bombyx mori) Mravec čierny (Monomorium minimum) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus spp.) Sršeň obyčajný (Vespa crabro) Rus domový (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE – Bavlna – vlákno o1 o72 – S aureus enterotoxín A o73 – S aureus enterotoxín B o201 – Tabak (Nicotiana tabacum) ROZTOČE d70 – Acarus siro

d201 – d2 – d3 – d1 – d74 – d73 – d71 – d72 –

Blomia tropicalis Dermatophagoides farinae Dermatophagoides microceras Dermatophagoides pteronyssinus Euroglyphus maynei Glycyphagus domesticus Lepidoglyphus destructor Tyrophagus putrescentiae

PROFESNÉ k87 – Amyláza (Fungal) k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej (MA) k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu (TCPA) k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Fikus (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd (E240) k77 – Hexametylén-1,6 diizokyanát (HDI) k74 – Hodváb prírodný (Bombyx) – Chmeľ (Humulus lupus) k8 k225 – Chrenová peroxidáza k70 – Kávové zrná – zelené (Coffea arabica) k82 – Latex k301 – Múčny prach k20 – Ovčia vlna spracovaná k72 – Psyllium (Ispaghula laxative) k71 – Ricín obyčajný (Ricinus communis) k84 – Slnečnica (Helianthus annuus) k75 – Toluyléndiizokyanát (TDI) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny mix C308 – Cefuroxím


C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilín G C2 – Penicilín V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Karbamazepín Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací) Imunosupresíva c254 – Prednisolon Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mezokaín Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný (E250) C704 – Chinolínová žltá (E104) C703 – Kyselina benzoová (E210) C707 – Kyselina glutámová (E620) C726 – Kyselina karmínová (E120) C312 – Laktóza C713 – Metylparabén (E218) C604 – Peroxodisíran amónny (E923) C636 – Sacharín (E954) C638 – Talk (mastenec) (E553b) C717 – Tartrazín (E102) Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C649 – Chlorid cínatý E512 C637 – Chlorid strieborný C645 – Chlorid titaničitý Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanický toxoid Vitamíny C721 – Vitamín B12 (Kyanokobalamín) PARAZITY p4 – Anisakis simplex (sleďový červ)

p1

– Škrkavka detská (Ascaris sp) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w3 – Ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis halimifolia w17 – Basia metlovitá (Kochia scoparia) w90 – Chmeľ japonský popínavý (Humulus japonicus) w16 – Iva (Iva ciliata) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) w82 – Láskavec Palmerov (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec tŕnistý (Amaranthus spinosus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w7 – Margaréta biela (Chrysan hmum leucanthemum) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w19 – Múrovník lekársky (Parietaria officinalis) w21 – Múrovník palestínský (Parietaria judaica) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris) w5 – Palina pravá (Arthemisia absinthium) w43 – Palina stepná (Artemisia tridentata) w20 – Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) w8 – Púpava lekárská (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman smradľavý (Anthemis cotula) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w23 – Štiavec kučeravý (Rumex crispus) w18 – Štiavička obyčajná (Rumex acetosella) w13 – Voškovník obecný (Xanthium commune)

w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček lúčna (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát biely (Robinia pseudoacacia) t19 – Akácia (Acacia longifolia) t211 − Ambrovník styraxový (Liquidambar styraciflua) t16 − Borovica hladká (Pinus strobus) t43 − Borovica kadidlová (Pinus taeda) t6 − Borievka netatová (Juniperus sabinoides) t60 – Borievka západná (Juniperus occidentalis) t8 − Brest (Ulmus spp) t44 − Brestovec západný (Celtis occidentalis) t3 − Breza previsnutá (Betula alba)

23

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

t5 − Buk lesný (Fagus silvatica)) t219 – Céder červený (Juniperus virginiana) t23 − Cyprus vždyzelený (Cupressus sempervirens) t80 – Cypruštek japonský (Chamaecyparis obtusa) t21 − Čajovník (Melaleuca leucadendron) t7 − Dub biely (Quercus alba) t42 − Dub červený (Quercus rubra) t103 – Dub kalifornský (Quercus agrifolia) t77 − Dub mix (červený, biely, čierny) (Quercus) t406 – Ďatľovník pravý (Phoenix dactylifera) t18 − Eukalyptus (Eucalyptus spp) t209 – Hrab obyčajný (Carpinus betulus) t15 – Jaseň americký (Fraxinus americana) t33 – Jaseň (Fraxinus velutina) t1 – Javor (Acer spp) t27 – Javor červený (Acer rubrum) t81 – Jelša japonská (Alnus japonica) t2 – Jelša sivá (Alnus incana) t17 – Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica) t4 – Lieska obyčajná (Corylus avellana) t208 – Lipa malolistá (Tilia cordata) t83 – Mangovník indický (Mangifera indica) t70 – Moruša biela (Morus alba) t71 – Moruša červená (Morus rubra) t9 – Olivovník európsky (Olea europaea) t10 – Orech (Juglans california) t41 – Orechovec (Carya tomentosa) t22 – Orechovec pekanový (Carya illinoinensis) t404 – Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) t72 – Palma kokosová (Syagrus romanzoffianum) t401 – Pieprovník peruánsky (Schinus molle) t402 – Pistácia mastixová (Pistacia lentiscus)

24

t11 – Platan javorolistý (Platanus acerifolia) t73 – Prasličník (Casuarina equisetifolia) t20 – Prosopis (Prosopis juliflora) t201 – Smrek obyčajný (Picea excelsa) t37 – Tisovec dvojradový (Taxodium distichum) t96 – Topoľ biely (Populus alba) t14 – Topoľ (Populus spp) t218 – Vresna (Myrica spp) t12 – Vŕba biela (Salix alba) t210 – Vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare) POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz (Pimpinella anisum) f269 − Bazalka (Ocimum basillicum) f278 − Bobkový list (Laurus nobilis) f280 − Čierne korenie (Piper nigrum) f279 − Čili (Capsicum frutescens) f272 − Estragón (Artemisia dracunculus) f219 − Fenikel (Foeniculum vulgare) f89 − Horčica (Sinapis spp) f19 − Kajenské korenie (Pepper cayenne) f281 − Kari korenie f268 − Klinček (Syzygium aromaticum) f317 − Koriander (Coriandrum sativum) f277 − Kôpor (Anethum graveolens) f274 − Majoránka (Origanum majorana) f405 − Mäta (Mentha piperita) f282 − Muškátový oriešok (Myristica fragrans) f283 − Oregano (Origanum vulgare) f218 − Paprika (Capsicum annuum) f265 − Rasca (Carum carvi) f344 − Šalvia lekárska (Salvia officinalis) f220 − Škorica (Cinnamomum spp.) f273 − Tymián (Thymus vulgaris) f234 − Vanilka (Vanilla planifolia) F270 – Zázvor (Zingiber officinale)

Mäso f26 − Mäso bravčové f27 − Mäso hovädzie f88 − Mäso jahňacie f213 − Mäso králičie (Oryctolagus cuniculus) f83 − Mäso kuracie f284 − Mäso morčacie Mlieko f76 − Alfa-laktalbumín f77 − Beta-laktoglobulín f79 − Glutén f360 − Jogurt f78 − Kazeín f409 − Mlieko kozie f2 − Mlieko kravské f231 − Mlieko kravské prevarené f325 − Mlieko ovčie f236 − Srvátka Obilniny f6 − Jačmeň (Hordeum vulgare) f8 − Kukurica f7 – Ovsená múka f56 − Pohánka (Fagopyrum esculentum) f56 – Proso lúpané (pšeno) f55 – Proso (Panicum miliaceum) f4 – Pšenica múka f5 – Raž múka (Secale cereale) f9 – Ryža (Oryza sativa) Orechy a jadrá f299 − Gaštan jedlý (Castanea sativa) f20 − Mandľa (Amygdalus communis) f13 – Orech arašidový (Arachis hypogaea) f202 − Orech kešu (Anacardium occidentale) f17 − Orech lieskový (Corylus avellana) f345 − Orech makadamský (Macadamia spp) f18 – Orech para (Bertholletia excelsa) f201 − Orech pekanový (Carya illinoensis) t253 – Orech píniový (Pinus edulis) f256 – Orech vlašský (Juglans regia) f203 – Pistácie (Pistacia vera) Ostatné f358 − Artičoky (Cynara scolymus) f51 – Bambus výhonky (Phyllostachys pubescens) f21 − Cukrová trstina (Saccharum officinarum) f222 − Čaj čierny (Camellia sinensis)


f105 − Čokoláda (Theobroma cacao) f90 – Jačmenný/pivný slad f93 − Kakao (Theobroma cacao) f221 − Káva (Coffea spp.) f224 − Mak (Papaver somniferum) f247 − Med f223 – Oliva zelená (Olea europea) f212 – Pečiarka záhradná – Šampiňón (Agaricus hortensis) f403 – Saccharomyces carlsbergensis (Pivovarské kvasinky) f45 – Saccharomyces cerevisiae (Pekárenské kvasinky) f10 – Sézam (Sesamum indicum) Ovocie f210 − Ananás (Ananas comosus) f96 − Avokádo (Persea americana) f92 − Banán (Musa spp.) f95 − Broskyňa (Prunus persica) f341 − Brusnica (Vaccinicum vitis-idaea) f208 − Citrón (Citrus limon) f242 − Čerešňa (Prunus avium) f288 − Čučoriedka (Vaccinium myrtilleus) f289 − Datle (Phoenix dactylifera) f402 − Figa (Ficus carica) f209 − Grapefruit (Citrus paradisi) f259 − Hrozno (Vitis vinifera) f94 − Hruška (Pyrus communis) f301 − Hurmikaki (Diospyros kaki) f49 − Jablko (Malus sylvestris) f44 − Jahoda (Fragaria vesca) f102 − Kantalup (Cucumis melo L. var. Cantalupensis) f84 − Kivi (Actinidia deliciosa) f36 – Kokos (Cocos nucifera) f306 − Limetka (Citrus aurantifolia) f343 − Malina (Rubus idaeus) f302 − Mandarínka (Citrus reticulata) f91 − Mango (Mangifera indica) f294 − Marakuja (Passiflora edulis) f237 − Marhuľa (Prunus armeniaca) f329 − Melón vodový (Citrullus lanatus) f87 − Melón žltý (Cucumis melo) f401 – Mišpula (Eriobotrya japonica) f293 − Papája (Carica papaya) f25 − Paradajka (Solanum lycopersicum) f33 − Pomaranč (Citrus sinensis) f255 − Slivka (Prunus domestica) Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát

f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f349 – Losos keta ikry (Oncorhynchus keta) f50 − Makrela japonská (Scomber japonicus) f60 – Makrela japonská Jack (Trachurus japonicus) f206 − Makrela obyčajná (Scomber scombrus) f312 − Mečúň obyčajný (Xiphias gladius) f337 − Morský jazyk (Solea solea) f207 – Mušľa (Ruditapes spp.) f65 − Ostriež (Perca spp) f147 − Platesa (Pleuronectes platessa) f254 − Platesovité ryby f204 − Pstruh (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdnieri) f320 − Rak riečny (Astacus astacus) f61 − Sardinka (Sardinops melanosticta) f37 − Slávka jedlá (Mytilus edulis) f205 − Sleď (Clupea harengus) f314 − Slimák (Helix pomatia) f350 – Treska aljašská ikry (Gadus chalcogrammus) f3 – Treska obyčajná (Gadus morhua) f42 – Treska škvrnitá (Melano grammus aeglefinus) f40 − Tuniak (Thunnus albacares) f290 − Ustrica (Ostrea edulis) Strukoviny f309 − Cícer (Cicer arietinum) f15 − Fazuľa biela (Phaseolus vulgaris) f287 − Fazuľa červená (Phaseolus vulgaris) f182 − Fazuľa mesiacovitá (Phaseolus lunatus) f300 – Fazuľa Pinto (Phaseolus vulgaris) f315 – Fazuľa zelená (Phaseolus vulgaris) f12 – Hrach (Pisum sativum) f335 – Lupina (Lupinus spp) f14 – Sója (Glycine max) f265 – Šošovica (Lens esculenta) Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr s plesňou f170 − Syr švajčiarsky

Vajce f245 − f1 − f75 − f232 − f233 − Zelenina f262 − f260 − f47 − f48 − f375 – f97 –

Vajce slepačie Vaječný bielok Vaječný žĺtok Ovalbumín Ovomukoid

Baklažán Brokolica Cesnak Cibuľa Chren (Armoracia rusticana) Jam batatový (Dioscorea batatas) f216 − Kapusta biela (Brassica oleracea) f291 − Karfiol (Brassica oleracea var. botrytis) f217 – Kel ružičkový (Brassica oleracea var. gemmifera) f31 − Mrkva (Daucus carota) f263 − Paprika (Capsicum annuum) f86 − Petržlen (Petrosilenum crispum) f119 − Reďkev siata (Raphanus sativus) f406 − Rukola (Eruca vesicaria ssp. sativa) f54 − Sladký zemiak (Ipomoea batatas) f215 – Šalát hlávkový (Lactuca sativa) f261 − Špargľa (Asparagus officinalis) f214 − Špenát (Spinachia oleracea) f225 − Tekvica (Cucurbita pepo) f244 − Uhorka (Cucumis sativus) f85 − Zeler (Apium graveolens) f35 − Zemiak (Solanum tuberosum)

ALERGÉNY – PANEL – Mix byliny 1 (W1, W6, W9, W10, W11) – Mix byliny 2 (W2, W6, W9, W10, W15) – Mix byliny 3 (W6, W9, W10, W12, W20) – Mix byliny 5 (W1, W6, W7, W8, W12) – Mix byliny 6 (W9, W10, W11, W18) – Mix byliny 7 (W7, W8, W9, W10, W12) – Mix inhalačné 1 (G3, G6, T17, W1, W6) – Mix inhalačné 2 (G6, M6, T3, W6)

25

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

– Mix inhalačné 3 (D1, E1, E2, E3) – Mix inhalačné 4 (D1, E1, E3, E5, I6, M2) – Mix inhalačné 5 (G12, G15, M3, M6) – Mix inhalačné 6 (G6, M2, M6, T3, W6) – Mix inhalačné 7 (D1, E1, E3, E5, E82) – Mix inhalačné 8 (D1, E1, E5, G6, G12, M2, T3, W6) – Mix inhalačné 9 (E1, E5, G4, M6, W9) – Mix inhalačné 10 (T9, T11, T23, W9, W21) – Mix plesne 1 (M1, M2, M3, M5, M6) – Mix potraviny 1 (F13, F17, F18, F20, F36) – Mix potraviny 2 (F3, F24, F37, F40, F41) – Mix potraviny 3 (F4, F7, F8, F10, F11) – Mix potraviny 4 (F4, F8, F9, F10, F11) – Mix potraviny 5 (F1, F2, F3, F4, F13, F14) – Mix potraviny 6 (F4, F9, F10, F11, F14) – Mix potraviny 7 (F1, F2, F4, F9, F13, F14) – Mix potraviny 8 (F8, F10, F11, F23, F24) – Mix potraviny 13 (F12, F15, F31, F35 – Mix potraviny 15 (F33, F49, F92, F95) – Mix potraviny 24 (F17, F24, F84, F92) – Mix potraviny 25 (F10, F45, F47, F85) – Mix potraviny 26 (F1, F2, F13, F89) – Mix potraviny 27 (F3, F4, F14, F17) – Mix potraviny 28 (F10, F24, F27, F84) – Mix potraviny 50 (F84, F91, F92, F210) – Mix potraviny 51 (F25, F31, F35, F47, F89) – Mix potraviny 73 (F26, F27, F83, F88) – Mix prach a roztoče 1 (D1, D2, H1, I6) – Mix profesné 1 (E3, E4, E70, E85) – Mix roztoče 1 (D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201)

26

– Mix stromy 1 (T1, T3, T7, T8, T10) – Mix stromy 2 (T1, T7, T8, T14, T22) – Mix stromy 3 (T6, T7, T8, T14, T20) – Mix stromy 4 (T7, T8, T11, T12, T14) Mix stromy 5 (T2, T4, T8, T12, T14) – Mix stromy 6 (T1, T3, T5, T7, T10) – Mix stromy 7 (T9, T12, T16, T18, T19, T21) – Mix stromy 8 (T1, T3, T4, T7, T11) – Mix stromy 9 (T2, T3, T4, T7, T12) – Mix trávy 1 (G3, G4, G5, G6, G8) – Mix trávy 2 (G2, G5, G6, G8, G10, G17) – Mix trávy 3 (G1, G5, G6, G12, G13) – Mix trávy 4 (G1, G5, G7, G12, G13) – Mix trávy 5 (G1, G2, G3, G6, G7) – Mix zvieratá 1 (E1, E3, E4, E5) – Mix zvieratá 2 (E1, E5, E6, E87, E88) – Mix zvieratá 70 (E6, E82, E84, E87, E88) – Mix zvieratá 71 (E70, E85, E86, E89) – Mix zvieratá 72 (E78, E91, E201)


Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

MOLEKULÁRNA ALERGOLÓGIA HMYZ – Osa (Vespula vulgaris) rVes v 5 – Včela (Apis mellifera) rApi m 1 – Včela (Apis mellifera) rApi m 2

– Mačka (Felis domesticus) nFel d 2 – Pes (Canis familiaris) nCan f 1 – Pes (Canis familiaris) nCan f 3

PELE BYLÍN – Palina obyčajná (Artemisia vulgaris) nArt v 1 PELE STROMOV – Breza (Betula verrucosa) rBet v 1 – Breza (Betula verrucosa) rBet v 2 – Oliva (Olea europea) nOle e 1

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

PLESNE –Aspergillus restrictus nAsp r 1 POTRAVINY – Broskyňa (Prunus persica) nPru p 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 1 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 4 – Jablko (Malus domestica) rMal d 1 Jablko (Malus domestica) rMal d 4 Kreveta (Penaeus monodon) nPen m 1 PRACHOVÉ – Dermatophagoides farinae nDer f 1 – Dermatophagoides farinae nDer f 2 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 1 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 2 PROFESNÉ – Bromelín MUXF ZVIERACIE – Mačka (Felis domesticus) nFel d 1 (A345)

27


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

28

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade pozi-


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

tívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agensa je možné špeciálnymi konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, ktorou je realizované.

ška

cm

otno

kg

ho

júce

ára

lek

dinu

ia aven vyst

kópiu

pr

enca poist

sp

d ho

ru

NÉ INÉ ZÁVAŽ

be

s od

nia

rode

. (M

Men

r

ká ci le

v dku

rúča

po

Od

enie

n

sprís

CIE EK

RE

KO

EZ

výsle

tupn

voliť po

INF

TRVAN IE

SP

ČN IRA

ÉH

OT

R

T AK

íl

27

ov

ies

26

)

RO

(TAE

ltivá cia

A)

n

n

n

n

n

n

KULTIVAČ

rét

ek er/ t/s pirá ntajn As ilný ko avka er

n

n

AKO SAUN

DIAGNO

Oslob.

r

DÔKAZ DERM

preukazu poistenca

áno

sprístupn

a priez

visko KT KONTA S akým:

enie výsle

u ryng zofa

dku v

rtn

nspo

tra

kaz

Nechty TS

)

(BAL

Vlasy BL

énu NFLU (T Spútum

Sterilný

Kód hosp

er, cia Sterilný kontajn ltivá Ku skúmavka

n

ka

ilný avkaskúmav Ster skúm

n n

64

1)

(EJA

ria (EGON) O) isse a ER Ne Lokalizácicia: NA (CHL) na mikroskopia Moč ltivá cia ia, (EA Ku Kultivác Steri cia ltivá oeae ltiválný kontajner Ku rrh no bna ku 60 ml

de sam

oplatcu

alebo

n

v zmys

le záko

na č. 355/

2007

Z. z.

n

n

R)

AE

AN

skúm

avka

, mikrosko

pia

(LIKBK)

en

ta

(H

EM

Likvor

Sterilná

TL

n Kultivácia

is

n

n n

n n n

n

n

n

hlásených

ci

n

n n

vyšetrení

Sterilný kontajn skúmavka

pa

n

n n

n n n

lekára

Lokalizácia:

nn n n n

n n

n

65

n

n

kg

t.

P kód

iť v prípa

ál Iný materi giu na mykoló er,

Chlpy ulát ajner/ kontajner, nt Ejak koSterilný

n n n n

n

ť

MC

ujúceho

A kód nta žiada

Sterilný 42 kontajner ixu Materiál: rvTB (MYK) z cemédium 62 mikroskopia Kultivácia, ter cia: St skúm Lokalizá o (SUP) (SPU Vý BK)iesov Mikrosko mikroskopia 1) 61SP) (SPUTBC) pia Kulti Am Kultivácia, vácia go TM (CER Lokalizácia: Pun (NECH) (A (MIKSPUT aeró Kultivácia , mikroskopia Sterilný ktát mikroskopia BC) / 32 kontajner Kultivácia, (BAVBK) An N) útum er cia Lokalizácia: Mikrosko ria (VLA) , skúm Sp kontajn (CGO(BAV) avka piaisse ltivá 41 Kultivácia mikroskopia AE TBC) TP Ku Ne cia Kultivácia, ilný avka (MIKAN švy (MOCBK) Ster skúm ltivá cia na U a (C BAVTBC) z po édium T ci Ku r K te o m ltivá oeae ltivá ) Vý ovLary Ku Kultivácia RA rrh a ku 1) ies (SPU ngeálny no , mikrosko bn Am OT (VAG TIKAgo DIAGNOS 31 výter pia (PUN aeró EH cia 1. tamp ICKÁ ) BK) n kaz LN MYKOLOG Lary An ón na ltivá pó (GBS ) ngeálny drôte cus Ku NEPRIAMA TR ITÁ tam na dô ia ) A oc ý RO MA (CANAG N 40 ýd výte ch édia lam E PRIA AE r cia reptoc idite 2. Su etry (CANDP) OG (PAN Mtamp Larynge bez m u Ch IKR) ón na ltivá ngantigén St grav z ur uretru drôte manna IgA, IgG (P álny én is a –Ku UR cia TR IgM, e ter (ASPAG) e v ky váciaríninn tia n CandidKulti výter antig omat protilát Vý pón pr ovým ltivá n antigén CIE Sk ac (LVTB ch a – manna 3. tamp 1) Candid (ASPG) m a kuC) manna ón na tra n(URE EK Ta Amies iom bngalacto agal tus drôte illus fumiga TR s ia* INF aeró IgG n Asperg op méd ácia) (CRYPT) ku. An kysk (aglutin Iný klin lny O) illus protilát ro ans antigén sklíč itá l RG rian Asperg ) ický na sérum neoform Mik ) en VYŠ. AU mat 39 Krv isse n(U žnom ER occus Cryptoc SPOLU og eriá eriál HL a ) Ne dlo NA (C Ur ci at AC po ka m na (URA ltivá IKR) PR én Moč úmav ) TK n t na (CHL IAM Ku vácia ae RM A tig cia (U pó AM sk an DIA sekré lti oe tam ltivá Podpis pacienta ilná (CHL utý GNOS vý média atis no Ster 01 Kugonorrh bna ku * TIK ) schn Materiál do lne kro Ať TB uži) chom OC ť za Da pa : itáC (PC aeró opia tra (M XY da nm An do R) vytre ogen my Kultivácia ydia – le rosk né ur od oč lam ra na oplaz , mikrosko Mik ne 38 Vh Ch ým ) cia itatív : * pia (KLIB myk nn uret ix MYK ltivá vant livky K) ý ra sť Spútum (M Ku ik cerv (prv svet ie) tlivo Vy Sterilný lny (sem oven + ci kontajner itá moč en iál my stan ológia og az Bronchoapl Ur ater TS s m Myk urealveo ava ginali M) lárn y avýplOU ach ) y súpr as va zm Steri la lnýYKkontOC rová on (M Spútum op be YKajner) TB Pun Od ichom (M myk OM Tr (SPUXY Sterilný ktát YK TBCPCR) a na na (M kontajner ci ) , skúm ltivá ra avka Bronýchoa moč Ku TP Likv lveolárny uret ix Sterilná or rannach ývýpl skúm cerv (prv lny avka (BAVTBCP itá Punktát en iál moč CR) TL NEPR lis Urog ater naIAM (PUNTBCP m A DIA CR) vagi ) GNOS as AU Likvor TIKA RV mon P) ho Pou(TžiteRIžiad TBC (LIKTBCPC (T Tric anku R) XY na ŽIA DAN K cia A O VYŠ ltivá ra ETR ENI s tým spojených. Ku jov uret a rana-uda E služieb − INF bs.sk/och diagnózy a šv ia klinickej https://www.unilaEKČ NÁ po nájdete na účely stanoven

n

cm

Hmotnos Hebd.

hod.

atka ordin

du

me vypln

lveo výplach lárny

63

n Kulti n Kulti vácia, mikroskopia n vácia

a

ml/

a peči

su pacie

er, Sterilný kontajn Bronchoa skúmavka

er,

Sterilný kontajn skúmavka

Podpis

žena

it. prípa

* adre

Šupiny

kontajner

áno

EZKO

)

tig

an

Výška

poznámk

Pohlavie

muž nie vystaven ia žiad anky

n

n Dôchrípky

Užívané lieky

Diuréza

Kód kraji

Dátum

LÓGIA

Dôležitá

áno

ny

AŤOM:

MYKO

pacient

áno e-ma il

nie

ru

SO ZVIER

tca –

nie

bec*

Dátu

TBC áno A

Fakturov ať lekár Samopla

Mesto/o

tra sa KU énu RSV) tig AZ z no rípky LTIVÁ 2S CIA MYkaz an (N ch ter Vý tigén bez ia Dô KOBA n an YTOV V pó o méd KTÉR na Tam RS ATOF éh IÍ

2F

ilný avka Ster skúm

nie

nie

Meno

ANIČÍ m a čas odbe POBYT V ZAHR

Meno

STIKA

od DPH

A A POD. áno

TOV

(TJ

Kedy a kde:

ajúci áno leká

n

n

samoplatc a,PZS

V RS z DIAGNOVýter z na na n be édia STTaIKA mpó ého m rtn TB C nspo

na olár lve choa váž er/ Bron la kontajn

n

n

n

)

RS

n KuKultiváventíva) ing (THM n (pre A skrín RS nM

ltivá

Ku

n Ku

RO cia (NAE A) RS ltivá Ku vácia ) (TNM íva lti Ku vent ing rín (pre A sk MRS

FARBA NECH) IČ EÚ

Odporúč

nie

nnieNepovoliť

ci

n n

(TH)

cia

)

ltivá

(TN)

Am

cia

ltivá

n Ku

cia

n YKOTI KAMI Am LIEČEN Ý ANTIM ) (LAR Akými: 28 a

ies

ENIE −

Platiteľ

ZARIA DENÍ

ov

ies

Dg. (MKU) (D CH)

30

(NAZ

29

HYPER m ter Vý iesovo

sa z no édium ter Vý ovo m

Am

nz z to a ter Vý / hrdl médium o

ies

Am

ies

u ryngium ÓZA z laKERAT éd

St

OKOL Í 33 ej ter E ALEBO V cia Vý ústn iumDátum narodeni y RENIA V RODIN ltivá tin méd a Ku VÝSKY T OCHO priložiť kópiu z du ovo

Am

U

VYŠE TR kód ZP,

ka

zy číslo dom z ja médiumTEVA er u* oNÁVŠ

PSČ*

u ter Vý ryng ium zofa méd z na ovo

OCHO RENIA

číslo

o

Ulica,

n

n

pr oa

Dg

ko

vis

iez

H)

KC

Rodné

)

cu

pln

Iné

na

z.

č. 35

Priezvisk

lat

op

n

tum

na

záko

v zm

bo Dg. (MKCH ale

sam

de

ŽI

AD Y)Z. AN 07 MATOFYT KA O 5/20

ysle

ch sený

tre vyše

d

OCHO RENIEv prípa

d

ní hlá

OCHO RENIE A kó

dotazníka.

TRENIU (DER

P kó

vy B INFEKCIE me da SPÔSO ANÝ žia PREDP OKLAD nta om prostredí cie pa v sťažen Práca resu inárstve * adPráca v potrav vého lôžka nie nechto Trauma, porane

a ča

tum

ZÁVAŽ NÉ

íp it. pr

)

Dg. (MKCH

da

DNÉ u ZÁKLA ad

vyplnenie

ICKÉMU VYŠE

žia

n

Č*

PS

žiť prilo

zu euka

kompletné

potrebné

)

tum

n

n

mu*

lo do

Ulica

n

pe

RP

to

DOTAZNÍK nky

n

AK TR HO NE ÁL IN

35

Priez

Nád toli obk ca a

S

ajiny d kr

is a

K MYKOLOG

Po

c*

/obe

Mes

ko

Am

36

ml/

or KCIE INFE tka čia

dp

je Po ostiku

žena

ie hlav muž

o

) (T RE (T ) EM RP YK ) ) (R

va ntí

o

lo

, čís

Am Vý te ie so r z vo re m kta éd iu m

ST IN TE RO ST GA

Ku Ku ltiv M ltiv ácia yk ác oló ia gia (p re ve

d.

ho

diagn Na správnu

án

é čís

n Ne

n

znám po

éza Diur

ail

KÉ MYKOLOGIC

e-m

Sa

Men

dn

Ro

a–

latc

mop

nie

n

TU

K

R TE

Fakt

H

DP

od

Bio He H m H4 Plu em ok s Bac ult – pe tA úra A di lert at a eró ric PF m bn yk a olo , a gic nae ká rób ku na lt SP ivá O cia LU (H VY EM Š. AE

Os E YŠ S O V ARA ľ ,PZ KA A P Platite , samoplatca AN ÓGIA ZP kód IAD IOL

BA

n

n

pa

t.

n

lob.

vis

KC IE FE

so r z vo re m kta éd iu m

ie

itá

lež

nt

cie

ať urov ár lek

He

n

LIN

n

Ž

35

OB

.

bd

ka

n

−K

IA ÓG OL ZIT

IN

IKR

íva

n

NIE

n

E TR

Am Vý te

ÁM

IA

Ku K M ltiv sk arb rín ap Clo yko ácia in en str lóg A g em a den idiu ia áz a No rota oví m Gia roví víru rus diffi cile He rd ru s a Tk (T lic ia in s a nti to 21 RK a n g o x Pe (S . 20 ba tes tig én ín OS Ste niv AR 55 Zle ri . 10 37 (S TO cte tin én ) riln o z 10 L) (S M p zle an TA od TO r p alis YK na p áln á bio ná ná LC ) ylo TN Plat an do ps sk podl 1. y D) H M ri (S líč ož ba ie ik É an tigé T m elic ku no ro IN ik ob tig n (ST OLR sk a m én (S OLN ) ure ros ac FE op TO ia (S ) áz kop ter KC HE LG ový ia pyl ) (P P IE ori Y) Z1) te (s st – 43 Am po Ľav KL Pe ie jivk é o so o k 2P Zle ri IN vo vý o (T Sto p zle an Ku KA IC 36 m va na p áln ltiv éd k Nád lic HP K sk podl 2. y iu ) ác M ) Ý obk a 1 m líč ož ia ik . M ku no ro a Pro sk AT m (O to op KO zo ER ia L) á a IÁ (s P Am Ste (P h p e ra 46 44 Am o v Z2) L ie r lm so z in ie jivk é o vo ko ty so o k Lo m že vo vý o ( ka S K éd TO m va ult li Sto iu éd k LP m 2A ivá Ku zác iu ) Nád lic 1) m ltiv ia: cia a obk 2 ác . ia a Pro (O KO to P) zo Vý Am Ste á a vo ter 57 47 (S ie r he TK so z Am zv nk z ľa lm O) vo ra a Lo ie uk jš vé in m ny Ste so o ie h ka ty Ku éd KT vo vo ho o liz (S riln Katé iu ltiv TO m du m ác K á Sto ác éd sk ter LP 3A K ultiv ia: iu ia úm 2) Nád lic m Ku (a ultiv ác av (U ltiv eró á ia HE obk a 3 ka CH . ác bn cia a Pro OL) M Hn ia Vý a, to OK an te S is zo vo r z 49 st teri (lo 45 ae (R (RA á UL ri ln k ró AN NA (K a Am zv nk pra he T) bn A ) a za ekač ý ko aliz TÚ Lo ie uk jš vé pi lm a) A) Ste so o ie ka 1. ch ka ntaj ácia Ku RA in KN vo vo ho ho riln Ka . v s ne liz OD ty ltiv ) m du K á gu ihlo r/ á nyla 2. BE (S ác éd sk m u TO (a ultiv cia: OD iu R ia úm e eró á m LP Ku 3. BE av (U 3) ltiv bn cia OD ka R CH a, ác OP 1/10BE a ia na R ) /202 eró De €/09 Ute UT DK ez O bn (HN ku (K ru Via sobn : KMI/b a) IS) bit N) s Lo c kaé z Ste Ste ka Ku m H5 M g. značinfo údaj SP riln Šp li ltiv rm e pre ies r z reáte Ku zác á ičk k ác sú ác sk a he d o ta v ož otá ltiv ia ií o sp ia úm m db pic e Ku Ku sp ra ác : zk ok e av ra co ltiv ltiv y ia ka co vá ult rom hu či ác ác va va úry Pu pro (U M ní né ia ia T) nk va na blé reg. Ste ate (H šiznač tá 54 48 Ste / t ch ka: m riln rsk EM úč KMII (D /bez €/12 ? (S os el S/202 st riln vý z a EK sk ý ko é m Vo PI) TE 0/10 ob y st p b ri úm nt li ) Lo la za ekač ý ko otk sc ný an R) In Ku k jte av ajne ek ch ov pi es ý ali 70 o ch ka ntaj u ka ltiv úd en u m kli ca zá r/ . v s ne K aj ia ate nic B He ác ll ov kl gu ihlo r/ (a ultiv cia ce H1 FA io H mo ia riá ký m u a in ntr o ic e M eró ác : l Plu em ku pr ke ik bn ia um áv j di (M s Bac ltúra ro ac ag – Ae t/A AM sk a, a 08 ae h op na ku ró P ná nó ) ro lert 50 Ste lo M jd zy bi ltiv bn ia eró (P 53 et a 15 c ate riln do e ác a a bn UN vá 0 na služ ri ý ia m sk (P 00 a M) ht ie Ku ál: yk úm kont vod UM ) tp b 0, olo ltiv K s:// s av ajne a IK w ka R) w ác gic w tým (a ultiv r/ w.u w ia (H ká w.u sp an eró ác EM nil ae bn ia ni oje la ný ab AE ró a, Bio H bs ch s.s e RO bn .s . (P H2 P Hem mo k/ ) a) LV k, (K oc lu O) LI in B ku s hr ) fo – ac ltú an an t/A ra @ aA Platná ud ae le un od 1. aj ro rt FN ku nae ila 2. 2021 ov bi ltiv ró bs c Po .s ác bna k dp ia

n

ICK

ÓG IOL

MC

n

M

ik

ro

3P

sk

op

ia

Zle

p

(P Z3)

Pe ri z an

na lep áln sk podl 3. y líč ož ku no m

Hm

lieky

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n n n

n n

vané na údajov sú spracová Osobné údaje o spracovaní vašich osobných ií Viac informác

Máte

otázky

či prob

lém?

Volajte

SÉR OLÓ

a o právach

call cen

trum 085

0 150

000, www .unilabs

.sk, info

VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA

GIA , PRI

AM Y

DÔ K AZ

MIK ROO

RGA NIZ

MO V

@unilab

s.sk

VYŠETRENIA: ŽIADANKA DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

29


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká Infekcie horných a dolných dýchacích ciest

G + koky (% R)

G - paličky (% R)

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Moraxella catharralis

Amoxicilín + klavulanát

4%

0%

13 %

2 %*

0%

Amoxicilín

--

0%

13 %

19 %

100 %

Azitromycín

31 %

29 %

45 %

0%

0%

Cefixím

--

--

--

0%

0%

Cefuroxím

4%

0%

13 %

1 %*

0 %*

Ciprofoxacín

2 %*

--

--

3%

0%

Doxycyklín

2%

25 %

26 %

--

0%

Erytromycín

31 %

29 %

45 %

100 %

0%

Klaritromycín

31 %

29 %

45 %

3%

0%

Klindamycín

22 %

22 %

31 %

100 %

--

Levofloxacín

3%

1 %*

0 %*

--

--

Moxifloxacín

--

0%

0%

--

--

Oxacilín

4%

--

--

--

--

Penicilín

--

0%

13 %

--

100 %

Trimetoprím + sulfónamid

0%

100 %

28 %

37 %

14 %

Vysvetlivky: 100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh 0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu * kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

30


2 %*

11 %

30 %

11 %

9 %*

4%

30 %

--

23 %

30 %

11 %

0%

--

100 %

15 %

--

--

--

100 %

--

Ampicilín + sulbaktám

Azitromycín

Cefuroxím

Ciprofloxacín

Doxycyklín

Erytromycín

Gentamicín

Klindamycín

Klaritomycín

31

3%

6%

11 %

--

4%

1%

0%

--

--

--

--

75 %

100 %

0%

Mupirocín

Moxifloxacín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

Trimetoprím + sulfónamid

Vankomycín

--

100 %

73 %

0%

--

3%

--

0%

46 %

--

49 %

73 %

--

0%

49 %

0%

0%

--

100 %

65 %

0%

--

0%

--

0%

1 %*

18 %

10 %

--

18 %

65 %

--

0%

18 %

0%

0%

0%

Streptococcus pyogenes

--

51 %

--

--

--

67 %

--

--

--

--

--

52 %

--

--

66 %

100 %

--

21 %

100 %

--

Acinetobacter baumanii

--

9%

--

--

--

--

--

--

12 %

--

--

6%

--

--

12 %

100 %

--

100 %

100 %

100 %

Citrobacter freundii

* kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu

100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh

Vysvetlivky:

0%

0%

Linezolid

Levofloxacín

49 %

--

0%

Amoxicilín

0%

11 %

0%

Amoxicilín + klavulanát

Streptococcus agalactiae

Staphylococcus aureus

G + koky (% R)

Enterococcus faecalis

Klinický materiál

Rezistencia na antibiotiká

--

10 %

--

--

--

0%

--

--

4%

--

--

4%

--

--

9%

100 %

--

100 %

100 %

100 %

Enterobacter cloacea

--

27 %

--

--

--

--

--

--

22 %

--

--

8%

--

--

24 %

16 %

--

--

51 %

28 %

Escherichia coli

G - paličky (% R)

--

58 %

100 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30 %

--

--

44 %

30 %

--

--

65 %

23 %

Proteus mirabilis

Mikrobiológia

--

27 %

--

--

--

--

--

--

22 %

--

--

19 %

--

--

28 %

31 %

--

--

100 %

29 %

Klebsiella pneumoniae

--

100 %

100 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16 %

--

--

24 %

100 %

--

100 %

100 %

100 %

Pseudomonas aeruginosa

Laboratórna diagnostika


32

100 %

100 %

--

100 %

77 %

--

--

--

42 %

0%

0%

--

100 %

14 %

--

--

33 %

11%

Amoxicilín

Amoxicilín + klavulanát

Azitromycín

Cefuroxím

Ciprofloxacín

Doxycyklín

Erytromycín

Fosfomycín

Gentamicín

75 %

0%

70 %

--

--

100 %

100 %

13 %

19 %

0%

0%

--

--

79 %

100 %

0%

Levofloxacín

Linezolid

Nitrofurantoín

Moxifloxacín

Oxacilín

Tetracyklín

Trimetoprím + sulfónamid

Vankomycín

2%

9%

16 %

20 %

--

3%

0%

--

0%

2%

1%

13 %

--

3%

0%

--

23 %

0

58 % 21 %

--

--

33 %

1%

16 %*

13 %

33 %

13 %

13 %

Staphylococcus aureus

--

--

58 %

16 %

13 %*

20 %

58 %

20 %

20 %

Staphylococcus sp. koaguláza negat.

--

100 %

80 %

--

5%

--

0%

2 %*

48 %

53 %

--

--

53 %

80 %

--

0%

53 %

0%

0%

Streptococcus agalactiae

* kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu

100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh

Vysvetlivky:

--

--

Klindamycín

Klaritromycín

Enterococcus faecium

G + koky (% R)

Enterococcus faecalis

Infekcie močových ciest

Rezistencia na antibiotiká

--

7%

--

--

1%

--

--

--

2%

--

--

--

6%

100 %

--

100 %

100 %

Citrobacter freundii

--

10 %

--

--

9%

--

--

--

6%

--

--

--

10 %

100 %

--

100 %

100 %

Enterobacter cloacea

--

24 %

--

--

--

1%

--

--

--

4%

1%

--

--

20 %

20 %

--

34 %

42 %

Escherichia coli

G - paličky (% R)

--

30 %

--

--

--

25 %

--

--

--

16 %

--

--

--

31 %

32 %

--

34 %

100 %

Klebsiella pneumoniae

--

50 %

100 %

--

--

100 %

--

--

--

31 %

--

--

--

45 %

31 %

--

32 %

46 %

Proteus mirabilis

--

100 %

100 %

--

--

100 %

--

--

--

21 %

--

--

--

25 %*

100 %

--

100 %

100 %

Pseudomonas aeruginosa

Laboratórna diagnostika


--

6%

32 %

6%

4 %*

4%

32 %

--

--

--

32 %

22 %

--

--

6%

--

--

2%

0%

0%

--

100 %

4%

--

--

--

7%

--

--

--

4%

--

--

--

84 %

100 %

Amoxicilín

Amoxicilín + klavulanát

Azitromycín

Cefuroxím

Ciprofloxacín

Doxycyklín

Erytromycín

Flukonazol

Gentamicín

Itrakonazol

Klaritromycín

Klindamycín

Levofloxacín

Moxifloxacín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

Trimetoprím + sulfónamid

33

100 %

--

0%

--

3%

2 %*

49 %

54 %

--

--

--

54 %

78 %

--

0%

54 %

0%

0%

Streptococcus agalactiae

16 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3%

--

--

--

9%

8%

--

27 %

37 %

Escherichia coli

13 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2%

--

--

--

9%

12 %

--

17 %

100 %

Klebsiella pneumoniae

G - paličky (% R)

34 %

100 %

--

--

--

--

--

--

--

21 %

--

--

--

19 %

11 %

--

12 %

30 %

Proteus mirabilis

* kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu

100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh

Vysvetlivky:

Staphylococcus aureus

G + koky (% R)

Enterococcus faecalis

Gynekologické infekcie

Rezistencia na antibiotiká

--

--

--

--

--

--

--

--

0%

--

0%

--

--

--

--

--

--

--

Candida albicans

--

--

--

--

--

--

--

--

7%

--

10 %

--

--

--

--

--

--

--

Candida non-albicans

Kvasinky (% R)

--

0%

--

--

0%

0%

5%

100 %

--

--

--

100 %

0%

--

--

100 %

--

--

--

2%

--

--

0%

3%

100 %

1%

--

--

--

1%

2%

--

--

1%

--

--

Ureaplasma species

Mikrobiológia

Mycoplasma hominis

Mykoplazmy (% R)

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

XY Urogenitálny materiál

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA – BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA

INFEKCIE RESPIRAČNÉHO TRAKTU

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

26 Výter z tonzíl / hrdla

38 Moč

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – MRSA skríning

27 Výter z nosa

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – MRSA skríning

28 Výter z laryngu Amiesovo médium – Kultivácia

29 Výter z nazofaryngu Amiesovo médium – Kultivácia

30 Výter z dutiny ústnej Amiesovo médium – Kultivácia

33 Ster z jazyka Amiesovo médium – Kultivácia

31 Spútum

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

BL Bronchoalveolárna laváž Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

2F Výter z nosa na antigén chrípky

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

2S Výter z nazofaryngu na RSV

Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu RSV

34

Sterilná skúmavka – Kultivácia (semikvantitatívne stanovenie) – Mykológia

39 Výter z uretry

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

40 Výter z pošvy

Amiesovo médium – Kultivácia – Skríning Streptococcus agalactiae v gravidite – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

41 Výter z cervixu

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia

42 Ejakulát

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia

XY Urogenitálny materiál

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – pošva

XY Urogenitálny materiál

Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy Kultivácia na mykoplazmy a ureaplazmy + citlivosť – uretra – cervix – moč (prvý ranný moč)

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamýdia trachomatis Chlamydia trachomatis antigén – uretra – cervix – moč (prvý ranný moč – len muži)

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

35 Výter z rekta

Amiesovo médium – Karbapenemáza skríning

36 Stolica

Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a Rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén

55 Tkanivo z biopsie

Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

37 Perianálny zlep 1.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

2P Perianálny zlep 2.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3.

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

36 Stolica 1.

Nádobka – Protozoá a helminty

2A Stolica 2.

Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3.

Nádobka – Protozoá a helminty


Laboratórna diagnostika

KN Kanyla

43 Ľavé oko (spojivkový vak)

Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

UT Uterus

– Kultivácia

54 Materské mlieko

Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

46 Ster z kože

Amiesovo médium – Kultivácia

47 Ster z rany

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

49 Hnis (lokalizácia)

Sterilný kontajner/ striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

DK Dekubit

– Kultivácia

48 Punktát z abscesu/ výpotku

Sterilný kontajner/ striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Mikroskopia

53 Plodová voda

Sterilný kontajner/ skúmavka – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

KT Katéter

Sterilná skúmavka – Kultivácia

ŽIADANKA KLIN. MIKROBIOLÓGIA – DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička

Sterilná skúmavka – Kultivácia

70 Iný klinický materiál – Kultivácia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ TS Spútum na TBC

HEMOKULTÚRA – 1. odber – 2. odber – 3. odber

H5 Ster z kože z miesta vpichu pred odberom hemokultúry – Kultivácia

H1 Hemokultúra

Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic – Aeróbna a mykologická kultivácia

H2 Hemokultúra

Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic – Anaeróbna kultivácia

H4 Hemokultúra

Bio Hem BactAlert PF Plus – pediatric – Aeróbna, anaeróbna a mykologická kultivácia

Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TM Moč na TBC

Sterilný kontajner 60 ml – Kultivácia

TP Punktát na TBC

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TL Likvor

Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TR Laryngeálny výter 1. tampóny na drôte – Kultivácia

TR Laryngeálny výter 2. tampóny na drôte

TR Laryngeálny výter 3. tampóny na drôte

TK Iný klinický materiál – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) TS Spútum

Sterilný kontajner – Spútum

TB Bronchoalveolárny výplach Sterilný kontajner – Bronchoalveolárny výplach

TP Punktát

Sterilný kontajner, skúmavka – Punktát 35

Mikrobiológia

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL


Laboratórna diagnostika

TL Likvor

Sterilná skúmavka – Likvor

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) Použite žiadanku ŽIADANKA O VYŠETRENIE − INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

KULTIVAČNÝ DÔKAZ DERMATOFYTOV 61 Vlasy

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu

Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA A NEPRIAMA MYKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 01 Krv na sérum

– Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva 36

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG (skríning, konfirmácia Line Blot) Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné – Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky € – Anti Adenovirus IgM, IgG – Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus)

INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Morbilli IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning + konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (konfirmácia Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Legionella pneumophila IgM, IgG – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning)


Laboratórna diagnostika

FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč

– Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL

NO Výter

tampóny v transportnom médiu (4 ˚C) VÝTER Z NAZO A OROFARYNGU – RNA Koronavírus SARS-CoV-2 – RNA Influenza vírus A, B RNA RSV A, B

FD Výter

tampón v prízdnej skúmavke (2 – 8 ˚C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z NAZOFARYNGU – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

CH Výter z cervixu na HPV

tampón na hlien + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV

UH Ster + výter

uretrálny tampón + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

CD Výter

cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

VD Výter

22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

cobas PCR Media Uni Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

UD Výter

cobas PCR Media Dual Swab Sample (2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

MD Moč

sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

OL Výter

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z ĽAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

OP Výter z pravého oka

tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z PRAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

JD Ejakulát

sterilná skúmavka, 1 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. Ejakulát – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

37

Mikrobiológia

– Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia Line Blot) – Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgA – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG


Laboratórna diagnostika

– DNA Ureaplasma species kvalitatívne

PD Punktát na DNA

sterilná skúmavka, 1 – 2 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

– DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA

sterilný kontajner, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

BD Bronchoalveolárna laváž sterilná skúmavka, 2 – 3 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV1 kvantitatívne – DNA HSV2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívn – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

RD Ster

dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C), mraziť > 12 hod. STER Z RANY – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

ED Krv s EDTA

2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. KRV s EDTA – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne

38

NO, KLS Výter alebo KLS

– Koronavírus SARS-CoV-2 RNA – Koronavírus SARS-CoV-2 RNA (PCR, kloktací test)

01 Krv na sérum

– Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky

01 Krv na sérum

– Koronavírus SARS-CoV-2 postvakcinačné protilátky IgG €

MD Moč

sterilný kontajner 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. STERILNÝ MOČ – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne

ŽIADANKA DIAGNOSTIKA COVID-19

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Mikrobiológia

Laboratórna diagnostika

39


Laboratórna diagnostika

É OVAN Z I L A AKTU

Genetika Diagnostika ochorení v odbore lekárskej genetiky je vykonávaná v rámci vzájomnej spolupráce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky. Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pacient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárno-genetických vyšetrení nazývaných aj rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofílie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetrenia viacerými špecialistami a odobratý materiál sa odošle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne väčšej skupine ochorení definovaných ako zriedkavé ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníctvom ambulancie lekárskej genetiky.

Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica. Na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a z amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov.

V rámci molekulárnej genetiky využívame štandardné techniky PCR, real-time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačnú analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (metóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej genetike), ako aj najmodernejšie diagnostické prístupy, akými sú napríklad sekvenovanie novej geneOkruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je roz- rácie, SNP microarray a onkogenetická FISH analýza. siahly, rôznorodý a neustále rastie. K najbežnejším in- Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto prístrojovým vybavením: real-time PCR cykléry (Light[1] dikáciám patria nasledovné: Cycler 1.5, LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, a Bio-Rad CFX96), genetické analyzátory (3130xl od závažné poruchy reči, správania, učenia, – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, firmy Applied Biosystems) a najmodernejší plne automatizovaný systém myCrobe od firmy GeneProof. opakovanými potratmi, narodením mŕtveho dieťaťa, – plánovanie gravidity v rodinách s genetickým V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme napríklad trombofilné mutácie, potravinové intoleochorením, rancie, dyslipidémie a iné. Z hľadiska komplexnosti – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, prístupu poskytujeme v molekulárno-genetickej diagnostike širokú škálu moderných postupov s využi– tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom tím najmodernejšej techniky, akou je sekvenovanie (patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek novej generácie – NGS (NextSeq550 a iSeq100 od rodičov), firmy Illumina, IonPGM™ System od firmy ThermoFis– neurodegeneratívne ochorenia, her) alebo tiež SNPmicroarray. V neposlednom rade – patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, ponúkame diagnostiku širokého spektra zriedkavých zraku, ochorení, pričom naše portfólio obsahuje viac ako 650 – pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu chorobných jednotiek (patrí sem napr. Duchennova (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravi- muskulárna dystrofia, neurofibromatóza, Marfanov syndróm a iné). V oblasti onkogenetiky a predispozícií k novými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, onkologickým ochoreniam vieme stanoviť prítomnosť – prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfarípatogénnych variantov pri viac ako 50 onkogeneticnom a inými liečivami. kých chorobných jednotkách (ako napríklad analýza V prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je génov BRCA1 a BRCA2 zodpovedajúcich za vrodenú optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambu- predispozíciu k dedičnej forme rakoviny prsníka a ovárií a mnohých iných), v oblasti molekulárnej patológie lancii lekárskej genetiky.

40


Laboratórna diagnostika

Genetika

robíme genetickú analýzu somatických variantov v nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď. Disponujeme prístrojovým vybavením podľa aktuálnych trendov v molekulárnej patológii (Cobas z480 – Roche, Idylla – Biocartis, QuantStudio 3D Digital PCR System – ThermoFisher). Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku prítomnosti známeho patogénneho variantu v súvislosti s monogénovými ochoreniami. Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

nca

y

ve sta

vy

1 2. 202 od 22.

2021

Platná od 1. 2.

2. 2021

Y

a, čísl

− GE

indikujúceho lekára Dát um narode

NET

IKA

– SO

MAT

ICKÉ

lov LNÉ NA ) 0G>A) (R iné ý m , izoBOFI InTROM (F2: 2021 da avka nivo, rombín) n) á vo − Leide ov skúm r, tkar II (Prot Fakto X 1691G>A (plod PA lny ste uktáza r V (F5: látred ká Fakto bu trahydrofo

n

n

n

ie

n n n

n

n

n n

n

n

DD

n

n

n n

n

n n n n n nn n n

n

n n

n

P kód P kód

n

n

n

n n n n n n

ní pac

021

2/2

uprácu!

Ďakujeme za Vašu

NA júc OZ iku LIA ind PO tená vrá

132

h úda nia klin icke jov a o práv j diag nóz ach nájd y a služ ete na http ieb s s://w tým spo ww. jený unila ch. bs.s k/oc hran a-ud ajov

)

P)

C)

T)

T)

dôveru a spoluprác

u!

sk

)

172

H1M

(OM (GIS (GIS

ru a spol

u dôve

e za Vaš

Ďakujem

(IDH (IDH (ML

ient ovi

/07

€/12/2020/02

reg. značka: LG-FISH/bez

10

vyšetre

a

nk

da

žia

áto ma(§ 80 RENÍ ického tak H VYŠET že: ods biolog nia, de RNYC krvi a . 6 písm vyšetre zujem, RATÓ v bu om potvrd éze, odbere-genetického U LABO VYHLÁSENIA . a) anamn u PACIENTA ajo ulárno PLATC svojím podpis zák Z.z. o – SAMOPLATCU molek Ja, o súhlas úd SAMO ta),pacient (príp.04 ona LABORATÓRN zákonný ovanéh b a účel u; ch NTA – zástupca pacienta), č. 578 YCH ca paciena) somč. 576/20 inform osobo ta, spôso itýníVYŠETRENÍ bol riadne IA PACIE ý zástup podľa zákona VYH svojím podpisomlež a úplne poučený /20 ní mojou ÁSEN ke formou potvrdzujem, že: ný zákonn vyšetre materiálu lená podsta 04 Z.z. vyšetre zákona Ja, LÁS mel; žiadan podľa na diagnostické nutím ENIii dô Z.z. t (príp. úplne pouče mi vysvet č. 576/2004 vaní paci ch vúčely, poskyt bolackých vernosť ) bola spracú mi vysvetlená som porozu PAC o anamnéze, odbere ent inc kovaný Ja, pacien riadne a oA h geneti stia)ssom výsledkov niu účely, podstata, vyšetrení Vyhradené krvi a biologického (príp bol tórnyca poučeniu IEN a účel áciam ní špecifi labora ktovať.pre laboratóriu v súvislo bolse súhlasím ní a pouče b) . spôsobTA a) som diagnostické somteriá inform porozumel; vyšetre s vykonaním – cytogenetického vyšetrenia, týchto m i ab riad záko ajte konta unilabs.sk na ých údajov som sa sdôve lu na ckých podľa kov vyšetre dôu ceny Pr diag ne a úplnnný zást SAMOPL vyšetrení špecifikovaných teriálu osobn genetických ámil č. 576/2004 nás neváh s.sk, info@ ním geneti úhrado zákona vania osť výsled obozn Z.z. a s úhradoub) é.rnos c) som otázok dôvern ím s vykona 04 Z.z. a s i spracú ť výsl nostické v ežiadanke unilab pou upca bn sov a formouATC bol informovaný ceny informovaného U LAB utnost čený pacienta koľvek 000, www. o nevyhnutnosti pod edko tre súhltýchto asím laboratórnych účelgenetických ch predpi č. 576/20 o nevyhn na b) súhlas právnom e akých ORA súhlasu y, bola podľavyšetrení po spracúvania 150 základe vyplývajúcom ľa ), mojou z právny s vyko v vyše zákona ovaný osobou; 0850 TÓRV prípad c) som zákona osobných záko svoj podľa ajúcom osobných údajov. tren v súvislosti mi nan údajov predpisov utzneprávnych NYC centrum bol inform e vyplýv í a pou vysv s poskytnutím na č. ím podvyšetrení č. a ím oboznámil bol na som 576 call piso e H VYŠ hn etlen c) genesom sa 576 Volajt práv info s informáciami m základ čeni vy m á pod o/200 nom rmo /2004 Z.z. tický oso spracúvaní : u ne na právno údajov. 4 Z.z. potvrdzu ETRENÍ vaný ch vyševsom stat bnýc Dátum: Podpis zákl ých nia h úda ade oých. a s úhra osobn -udajo tren porozum a, spôsob o anam jem, že: vypl nevychrana tre jov. spojen Podpis: el; ývaj hnutnos dou ceny í špec a účel néze še Dátu služieb s tým s.sk/o úco , ifiko vy odb a .unilab ti spra tých mol zy m: mz : vaný /www ekul ere krvi niu Dátum práv cúva to labo ch v ej diagnó e na https:/ árno na nych klinick nia žiad -gen a biolo ko venia oso ratórnyc h nájdet anke pred gick etick vy stano Osobné kúdaje h gene form piso bných ého a o právac ého sú spracovávané va maúda é namúčely ých ou údajov vyše na tický účely Oso Viac obo informácií vávan riu tren znám jov v súvi ch vyšeinformo osobn o spracovaní vašich bné stanovenia klinickej diagnózy ia, sú spraco Pod vašich a služieb úda údajov Viacosobných il som slos tren vané pis:s tým spojených. orató é údaje spracovaní je a o právach nájdete info sa s ti s pos í mojou ho súhl Osobn rmá sú spra na https://www.un lab ácií o asu info cií o ilabs.sk/ochran pre V bou rmá kytnutím oso prípade akýchkoľvek Viac inform a-udajov spra cováva ciam sú árovi. né cova vyše ; otázok nás neváhajte Vyhrad i Volajte ** o spra call tren centrum 0850 ní vaši na úče ené 150 000, www.unilabs. kontaktovať. NÉ u lek cúva í ch oso ly stan ní sk, info@unilabs.pre lab ČE em ove bnýc

VYHL

2020/

n

HY)

(DELC

n

n

n

ozóm chromZ.z delécie 2004 ti) Mikro 8/ oblas v AZF 57 č. (delécie na

ez €/0

:

iál

ter

MUT ÁCIE

n

** 7Phe u:JAK2 ntu Val61 Í plod varia Tkanivo ODE LÉCI av NIE MIKR EI)hl (FAVLPo .) u Y 55 OVE STAN B)

(TROM

M/b

DD

krv

02

Ulic

ame riziko vyp , lniť 4Asp (IFLA) v príp fruktózy ade 9Pro, Ala17 rancia sam Intole 4, Ala14 opla B: del4E tcu InýALDO materiál aleb o vyše Špecifikujte34Lys (ILA) Asn3 materiál tren A kód í hlás 7) ený laktózy (MT67 ch v rancia zmy Intole sle 55 0C>T Tkani Materiál: ko zák NIA ) zá A kód ona LCT: -1391 Metylénte vo (WILS >T) 98) OCH ORE a) č. 355 uktáza (MT12 (CLK) m. ČNÉ FR: 677C ba /20 ) látred DEDI (MTH 07 Z. :** (WICH 6 pís nova choro trahydrofo eň FLUORES z. s. Wilso kia CENČNÁ a DQ8 žd B 69Gln Metylénte od Celia DQ2 IN tý A>C) ATP7 SITU nu His10 cia (PAI4) HYBRIDIZÁCIA 80 génu inogé ný FR: 1298 ATP7B: Ma TA (§ 4) (FISH) HLA typizá analýza (MTH ač tora plazm vi Iný st načná DD 2 ED nto(FXIII3 Histologické číslo mater ntov Getor aktivá G) ) GENE Sekve a Špe /K Inhibí cie (CFTR cifik h varia fibróz vzorky: TI 4G⁄5 cká iál pa K3 énnyc ujte Leu) CKÁ -675 Cysti ní patog mat (PAI1: 1: Val34 Materi tre eriá cia 67 807) ANAL l (GPIA Detek Perce r XIII (F13A NA ál: ín GPIavyše DermatofibrosarcomaCFTR Fakto ÝZA Percentuálne zastúpenie ÁL ntuáln glykoprote ych v géne protuberans nádorových buniek**: AT rn čkový SO A e zas t(17;22)(q22;q13) ató BRC EN N Došti MA 93) % >T) Ewingov sarkóm COL1A1-PDGFB A1, (GPIII3 túpeni ÁL PR TICK 2: 807C labor ín GPIIIa BRC (ITGA 6) Karcinóm e nád BRA ch prote A2 ÝC t(11;22)(q24; glyko NAT (FXII4Dezmoplastic prsníka Z.z.) ný F (ko q12) (vš ký tumor z malých H a žalúdka EWSR1-FLI1 ST orovýc etky 004 Doštičkovýva Pro) okrúhlych buniek dón a č. 578/2 55) Myxoidný liposarkóm ampl. HER2 MUTÁ PO exó ERG (21q22) KRA IU ind3:ikoLeu33 (BFG4 y 600 WT1 (11p13) h bun Y ny) S (koa) zákon CIÍ Z 46C>T) a 601 6 písm. iek dón t(12;16)(q13;p11) TIK EWSR1 REN (ITGB utiu (F12: NR >A) NÁDO 80 ods. ) y 12, Liposarkóm**: FUS-DDIT3 AS (ko(22q12.2) : -455G ET ytnFaktor XII OS ntovi (§ 13, ** dôležitý/nevyh dón ROSynoviálny 59, rení pacie YŠ posk β-fibrinogén (FGB EGF nutný údaj GN ampl. MDM2 y 12, 61, VEJ sarkóm % h vyšet R (ex 117 IA 13, tórnyc K V nemu DNA óny a 146 59, h labora MSI t(X;18)(p11;q IE ráv ENIU 18, PD 61, vanýc 11) SS18-SSX ) (mikro ETRKLINICK 19, 117 indiko ÁC u a sp TY ** dôle 20 a tnutiu a 146 satelit E K VYŠ posky (HK É INFORMÁCIE 21) POT ) RM em ová K VYŠETRENIUžitý/nevyh K) ORMÁCI a správnemu – nevyhnutne potrebné nes FO riadn nutný k riadnemu a správnemu tabilita (BR KLIN ICKÉ INFbné k riadnemu IN bné k AF) úda poskytnutiu É IDH KLIN ), potre indikovaných laboratórnych j treb K potre 1 (ko – nev IC nutne KÉ IN a dod (KR vyšetrení pacientovi dón yhn – nevyh AS) IDH NIC utne ať aj (§ 80 ods. 6 písm. utne 132 FORM 2 (ko a) zákona č.(NR zdravé ) potreb KLI vyhn 578/2004 dón om AS) Z.z.) ÁC né Me tka iál 172 k riad IE K tylá nivo – ne ter ) (EG cia nem FRK VY promó s ma Obl ua ) asť správn ŠETR tora IS6110 (MS MLH1, ENspolu emu I) KIT pos á a IU – My (exóny treb ov kytn cob od utiu ratórium 9, 11, PDG acteriu a dodať zh indi labo FRA 13, aj zdr kov m com o ne é pre 17 a aný (exóny avé akaden ch labo Vyhr 18) plex tkanivo ná 12, rató če 14 a rnyc na 18) oz h

de

pa

prí

A, VAR IANT iál á DN GÉN NE ater an ), PATO

/bez €/12/

žia

res

* Ad

Podpis a pečiatka

ko

n n

: LG-S

me

da

nta

cie

02

ale

mo

sa

a: LG-RU

iku

Ind

u pa

iť v

pln

vy

Kód krajiny

zvis

čka

ár

i lek

júc

tcu

pla

Me

Dg

P kód poistenca

Prie

zna

a pr

reg. značk

. (M

ko

vis

iez

no

priložiť kópiu preukazu

Dg. (MKC

n

)

etu

an

ph

Or

dľa

po

kód ZP, samoplatca,PZS

H)

10

H

KC

IČ EÚ

H) Dátum odberu

RENIA

ŽIAD ANKAFakturovať: Olekár Rod VYŠEpacient né čísl Pohlavie: o TREN muž IE žena

Platiteľ Meno Mesto/obec*

u

prípad

n

Dg

a (sl

óz

gn

dia

H)

KC

om ov

tná

ek

sp

. (M

)

ru

be

od

Su

IKA – FISH VYŠET

Dg. (MKC

0/

tum

Dátum

02

Č*

lekára

Dátum narodenia

nia o dom ho Dátum vystavenia u* žiadanky júce rií A kód ku krité Kód hospitalizačn PSČ ého h prípadu * indi diagnóza Suspektná a ýc ny čn (slovom) iel ) in Platite POBS stra ravid dika u h ľ ) (DISA in z.dň ic zo 00Gln Dátum IČ EÚ Meno ie a 007 Z. ku dľa kód Arg35 h „P 355/2 ní Dg. odb ZP, sam Mesto ýc a (MKCH (APOB: Dyslipidém č. ní podľa tre ou Orphanetu) eru POES) teín B opla zákonšetre vň /ob še lue šn Fak (DISA a po Dg. (MKCH) ec* tca,P turo a ís Apolipopro vy ) ZS isťo tik vať: hýchvyv zmysl Meno prilo teín E 8Cys Sus yc Dg. po gene ení hlásen žiť kópi (MKCH) a pr ých pek lekár vyšetr Apolipopro 12Arg, Arg15 leká tná ou kaAlekár u preu alebo tórn žani bn Indikujúci H) júci r Cys1 diag Indiku tn ETIK platcu E: ra kazu Dát do vo Meno a priezvisko ) dr KC Poh nóz GEN rs (APO e samo um pac po AKO a (slo lavi ra leká vne.rínov vystave poistenc . (M labo do FARM (TPMT ť v prípad ient e: v, (GILB) vom a Dg Dg.), e vyplni Kód >G tiopu cia ná za no ou zd bore mus )nTAA nia syndróm isťo ) (MK kraj ta žiadam žiad muž ká ko šn od boliz po 460G>A, 719A CH z. iny Gilbertov promótor (A(TA ank u pacien pod A kód Meta ej >C, Z. Meno a priezvisko Indi kona h vý íslu y v * Adres ľa Orp ) tn : 238G 07 Pod UGT1A1: (-3279T>G žen P kód 20 han pis nie: ť vy rnyc h pr trení TPMT a Indikuj ravo 5/ ) etu a peč rínu by Kód 35 (HEHE ) enhancer ) úci rató enýc vyše e zd iatk č. orne usí atóza hos (WAR r mus warfa A>C; leká a indi pita A chrom na bo oz kód h nk 82Ty boliz * ov Adresu r Dg. liza pacienta 1075 ko Meta kujú a hemo Up ra m a la an rnyc strá (MK čné zá Cys, Cys2 430C>T, žiadame vyplniť v prípade samoplatcu P kód ceh Meno st tó ho príp le CH) Hereditárn Asp, Ser65 o leká ej ys CYP2C9: -1639G>A alebo vyšetrení leká vani ní“ a prie ra adu hlásených v zmysle ra C1: ná v zm ze labo ebov zvis HFE: His63 zákona č. 355/2007 VKOR uz w ch ko ed krv Z. ) z. a ný m LAB27 EDTA se Me(PCRH GIA ob vani nia na no a K3/K2 hlá * Adr nosti MATOLÓ ní prie HLA-B27 prítom Dg. esu (JAKI) tre diko ejne zvis énneho pac (MK ONKOHE še trenie ko ient patog er CH) vy Vyše kcia a žiad zv bo (dete ) vých alel

Ulica

PS

PSČ* talizačného

žiadanky d P kó

júceho

d kó isko Apriezv

/2

nia

vystavenia

RENIE − GENET

tka indiku

Ulica, číslo domu*

netu)

12

do

pre

tum

kópiu preuka

žena a pečia

Orpha

H podľa

Dg. (MKC

€/

lo

, čís

iť kóp

lož

pri

priložiť

du prípa ho odberu né ačDátum

ez

1. od tná

IČ EÚ

nk

da

žia

Podpis

Kód hospi

ca

zu poisten

pacient

vie: Pohla muž

Priezvisko

y

/b

2.

*

mu

iste

po

rovať:

latca,P

Rodné číslo

Kód krajin

číslo domu

TIKA

Faktu

ŽIADA NKAlekár O VYŠET ZS

samop

reg.

iu

ko

vis

iez

/obec

-ZO

21 20

zu

uka

*

Mesto

liz

ita

sp

d ho

lo

é čís

kód ZP,

ind

PSČ*

y

d kra

Pr

is

a pe

OS DIAGN

Platiteľ

*

Ulica,

jin

c*

be

/o

sto

Me

TINNÁ

Meno

čia

dp

Po

isko

tka

A – RU

Platná

rode

na

dn

Ro

od 1.

no

vie hla ž mu

Po

Priezv

Me

nia

tum

sam

Platná

IE

ZP,

kód

číslo

: LG

EN

Pla

Sé Rodn PZ

ca, lat

op

ka

TR

A

titeľ

E YŠ

E

IK

IED

. zn

OV

KA

−G

T NE

R –Z

TIK NIA GENE RE ENIE − nt cieŠETR HO pa Ať: O VY ára narodenia rova OC DANK Dátum o lek eh VÉ ŽIA Faktu lekár na júc že iku : KA

reg

ŽIA

N DA

Pla

Jedným z mnohých vyšetrení, ktoré ponúkame, je aj prenatálny neinvazívny test TOMORROW spoločnosti CGC Genetics, ktorý je vhodný na detekciu najbežnejších aneuploídií: trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie numerických aberácií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY). Test možno vykonávať už v 12. týždni gravidity a je vhodný pre všetky gravidné ženy, nezávisle od veku alebo stupňa rizika tehotenstva. Možno ho vykonávať aj v prípade dvojičiek a IVF. Pri teste sa prostredníctvom technológie sekvenovania novej generácie (NGS) analyzujú fragmenty materskej a fetálnej cirkulujúcej DNA. Následne sa zmapuje množstvo sekvencií zodpovedajúcich každému chromozómu, ktoré sa ďalej analyzuje pomocou komplexnej bioinformačnej analýzy s využitím platformy ILLUMINA. Identifikácia chromozómového pohlavia plodu (fetálne pohlavie) sa vykonáva pomocou detekcie prítomnosti alebo neprítomnosti chromozómu Y v materskej krvi. Potenciálna prítomnosť aneuploídie sa deteguje porovnávaním materského a fetálneho genómového materiálu s referenčnými hodnotami. Bližšie informácie nájdete na stránke www.unilabs.sk/tomorrow.

oratór

ium

Ďaku

jem

VolajteV príp e za ade Vašu call aký chk cen trum oľve dôve 085 k otáz ru a 0 150 ok 000 nás nev spolu , ww prácu w.unilaáhajte ! bs.s kontakt k, info ova @unilať. bs.s k

Objednajte si Tomorrow NIPT test elektronicky www.unilabs.sk/tomorrow

41


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (K3/K2 EDTA) Ponuka vyšetrení: TROMBOFILNÉ PATOGÉNNE VARIANTY – Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A) – Faktor V (Leiden) (F5: 1691G>A) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C) – Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄ 5G) – Faktor XIII (F13A1: Val34Leu) – Doštičkový glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T) – Doštičkový glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro) – Faktor XII (F12: 46C>T) – β-fibrinogén (FGB: -455G>A) FARMAKOGENETIKA – Metabolizmus tiopurínov (TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G) – Metabolizmus warfarínu (CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A) ONKOHEMATOLÓGIA – JAK2 (detekcia patogénneho variantu Val617Phe) STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti) DEDIČNÉ OCHORENIA – Celiakia (HLA typizácia DQ2 a DQ8) – Cystická fibróza (Detekcia 67 mutácií v géne CFTR) – Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln)

42

– Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys) – Gilbertov syndróm (UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G)) – Hereditárna hemochromatóza (HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr) – HLA-B27 (Vyšetrenie prítomnosti rizikových alel) – Intolerancia fruktózy (ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys) – Intolerancia laktózy (LCT: -13910C>T) – Wilsonova choroba (ATP7B: His1069Gln; Sekvenačná analýza génu ATP7B)

ZRIEDKAVÉ OCHORENIA Vyšetrovaný biologický materiál: –P eriférna krv (K3/K2 EDTA) – I ný materiál Typ diagnostiky: – Prenatálna – Postnatálna Ponuka vyšetrení: –A nalýza aneuploídií –A nalýza genómu metódou SNP MICROARRAY / ARRAY CGH –A nalýza vybraného génu / génov / variantov –S egregačná analýza –N GS analýza panelu génov (podľa aktuálnej ponuky) (Zoznam vyšetrení dostupný na: https://www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva)

SOMATICKÉ MUTÁCIE Vyšetrovaný biologický materiál: – Tkanivo – Iný materiál Ponuka vyšetrení: – BRCA1, BRCA2 (všetky exóny) – BRAF (kodóny 600 a 601) – KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21) – MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (kodón 132) – IDH2 (kodón 172) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex – KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18) – PDGFRA (exóny 12, 14 a 18)

FISH VYŠETRENIA Vyšetrovaný biologický materiál: – Tkanivo – Iný materiál Ponuka vyšetrení: Dermatofi brosarcoma protuberans – t(17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek – W T1 (11p13) Ewingov sarkóm – t(11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1 – ERG (21q22) – E WSR1 (22q12.2)


Laboratórna diagnostika

Karcinóm prsníka a žalúdka – ampl. HER2

Genetika

Liposarkóm – ampl. MDM2 Myxoidný liposarkóm – t(12;16)(q13;p11) FUS-DDIT3 Synoviálny sarkóm – t(X;18)(p11;q11) SS18-SSX

CYTOGENETIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (Lítium heparín) – Plodová voda Ponuka vyšetrení: – Karyotyp (periférna krv) – Karyotyp (plodová voda)

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA 02 K3/K2 EDTA krv GK Guthrieho karta Ponuka vyšetrení: Ťažká kombinovaná imunodeficiencia / agamaglobulinémia – TREC / KREC Spinálna svalová atrofia – SMN1: exón 7

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

43


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica, Diagnostické centrum patológie Prešov a Patológia Topoľčany – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami. ROZSAH ČINNOSTI Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), • proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

44

Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov či dutín a takisto možno spomenúť vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru. Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení treba kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo­ rescenciu využívame najmä v prípade, ak treba zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok: • antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

Dátum

1

202

1. 2.

ná od

Plat

bs ila

.sk

Dg.

un @ fo

ENIA

A LO

KALIZ

ÁCIA

su paci

enta

žiad

ame

vypl

niť v

tren

12

/2

02

na č.

Máte

k @unila bs.s

trum

cen

call

Volajte

blém?

či pro

k, info

bs.sk,

w.unila

, ww

085

0 150

000

M

otázky

w.unila bs.s , ww 000 0 150

info

lém

ob pr

či

ky áz

e ot

át

n

n n n

ho

Oso bné a služ údaje Viac ieb s tým sú spra cov info na http rmácií spojený ávané na úče o spra ch. s://w ww.unila ly stan cova ovenia bs.s ní vašich k/oc klini hran osobnýc ckej a-ud diag ajov h údajov nózy a o práv ach nájd ete

centrum call ajte ? Vol problém ky či

ákonné

e otáz

0/

reg.

09

znač

(RE aj am st úd ad na st la so Ži áva tlivo v sú ení tlivo mi pr aros ím zn aros ný st hlas nom st osob Sú at tnej a s v pl ravo dani zd kla na : m tu Dá

n n n n n n n

n

h v zmy

sle záko

085

n n n n n n n

Mát

ka: PATO

2020 /12/ ÝMY /ENZ

/01

n

enýc

bs.sk

n n n n n n n n n n n n n n n n n

/07

reg. značka: PA_IF_DCPPresov/bez €/12/2020/07

n n

í hlás

15 08

n

2020

Poč

tren

tia

tcu aleb

/12/

ol

form ivo –

vyše

m prija

ra

opla

/BM

K

Číslo Dátu

leká

P kód

sam

ka: AMP

ERÁ

ade

o vyše

ivo

é tkan

van Fixo

znač

PAŽ

príp

reg.

) pis

AV

P/

A IT

DC

t

če

po

ceho

50 [H

riek – antinukleárne protilátky (skríning) riek h ANA PB8 vzo ýc EVO et vzo .sk. . protilátok: Počet zoznamu nie je možné objednať žiadnu KÉ ČRum ikov z nasledujúceho ical ol BI) FBI) Bez ich objednania GR nice ed riz TEN den (GE (JEJ (o é tkan – form ko Duoater ivoam VID van lva IE so nukleárnym protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ) AIFA Fixo antigénom ph vu protilátky proti extrahovateľným vy RA aémtkan PM BC ENA EN van čk w.al (L m dy , G RT protilátky proti priečne pruhovanému svalu ASKMA h 12 TR tu ro DNA Fixo protilátky proti dvojšpirálovej z kr ww dsDNA ium riek dá pô lšíc PIA H ŠE PB1 ty PB7 ratej etnavzoriek éd EVO srdcovému svalu protilátky et vzo ďa AMCA OK m tra aj leukocytom ČRproti S proti neutrofilným RA VY protilátky Poč ) ANCA ia ob Poč ) ) té po UB É né ŽA LÚD . pankreasu ZBI ) kc ol TE K HR od cerevisiae ku proti KÉ potilátky (PA AICA up(DVOBI teol Saccharomyces pis T KLU orea Iné – form form C te C. asc proti A HAT protilátky , 68 ASCA de (o UP ivo – LB dost ivo CY en GIC , 66 LN tkan ová proti protilátky AGCA ky é tkan proti intestinal goblet cells am ax AMA vané protilátky LO van NIE or é sú KLINI na in , 59 mitochondriám NÝ UÁ O E im gí Fixo Fixo vz T Č up 58 or T kl protilátky proti štítnej žľaze ATA va A kt sk 56, proti mikrozómom obličky CKÝ TR riek AK IUD aprotilátky a zo ZP, PRIEB EVO , CY PB6 ALKMetA vzoriek vzo PB12 RU OK ŠE i E DN 18 protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek ČR Hu et Anti Yo/Anti Poč é ib brush , 52 Poč ÉEH m border kanálikov obličky proti ) ŠT elný ný protilátky ABBA ŽA LÚD VY an PV ) , 51 , TERA ol PV(INEHZBI CBI ÚC HR UB um rum formol idla H (AS ov V J , EN avid idel form (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) Ant Cék h 16 av bazálnym membránam tubulov A , 45 protilátky PIA, M pr av ivo – aliz i proti ivo – pr ýc ABMT HP 2 re pr OŽ DZ , 39 é tkan é tkan E č. protilátky proti štruktúram placenty je ným proti bazálnym membránam glomerulov APA ikov HPV AROV ne van la Fixovan , 35 v ABMG HÁ riz Fixo ÚC at PVprotilátky sk ix 33 C AN po J H ko pl spermiám ľudským proti e protilátky rv riek ASA riek IE, DIA so noty (31, AmzgAnie protilátky mezangiu glomerulov di protiEVO ni 5 PB ED ce ZA PB11 et vzo EVO vy C et vzo če ria v do tre Poč ) Poč ) PR proti L É ČR a ovária LB kaz ia ge po protilátky ÁD na KÉ ČR hladkému svalu AOaB zy GN en ÓZštruktúram še e sa protilátky TBI ASMA KBI ol oz TEN proti nó IÁ HR UB A (AN (CE Iné – formol Dô tekc noty CH tosigm – form : Vy ni ag ATrA te proti Rektrombocytom IE ALMA diprotilátky ER tre ge ivo protiivomembránam hepatocytov ED protilátky tkan De ej še jde é é tkan AT NEN vy PR van HPV van lymfocytom nick protilátky ALyA h ná Fixoproti M Fixo OR na ABKA proti žlčovodom protilátky kli ac ia OZ cia áv16 riek TÝ cievnemu endotelu proti riek pr protilátky en PB10 protilátky EVO UP diká oPB EVO AVEAov Aema et vzo proti endomýziu et vzo GRAF om RA Poč Poč proti an va É ČR ) KÉ ČR In ol a intercelulárnej BI) protilátky ém CBI stol ABMA/ICS SIG bazálnym membránam m TEN ajo OB vix proti gliadínu ICKÉ HR UB ma protilátky st AGA (INT (RE form Ileu ely úd 1 form er Sig sy ZNÁZ NIA –úč ivo – epitelu č. OD ch dlaždicového oc E substancii ivo ým ný la protilátky proti retikulínu R ex ARA ORNE é tkan é tkan na čn ob v van sk ET Fixo priama imunofluorescencia kože NIEFixovan vané h os – koža PIFajo nie ifika protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice APCA vá LÉZIE YŠ riek če 9 as 15 coriekh. vašic a-ud vzo PB V kl vzo na PB EVO ra et A an et á É oz Poč R É ČR Poč sp enýc vaní ochr en BI) BI) oj Scl-70, c. nRNP/Sm, ot ol Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 AN SS-B, HR UB des Sm, SS-A, Ro-52, (ILE e sú KÁ (SIG sp racos.sk/ PM-Scl, Stanovenie profilu ANA protilátok dn aj C. (IgG)– form DN LE ivo úd tým o sp ab a ho 14 le ií nil M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 ochorení pečene: autoimunitnom pri né sAMA-M2, é tkan Stanovenie profilu protilátok JE ys van HO lógi da 20 ob žieb mác .u 155 (RNAP-III), Fixo zm tnej ww to OB Os profil or Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP (IgG): v Systémovej skleróze (SSc) Čísl CE protilátok pri vo Stanovenie profilu Cy thes e,riek o pred a sluac inf s://w vzo nk zdra JÚ PB14 EVO tp etdaCENP chádza Be ol Vi tia ČR o Scl-70 ht A, A B, CENP (RNAP-III), É RP 11 o Počžia z.I) INÉ – form L nu na SCB Í (DE HR UB transv. formol cerevisiae, pANCA) júceho vyš Z. ení. ajov skyt nnéh ivo IE intestinal goblet cells, SaccharomycesPO pankreasu, a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti ulcerosa EN tejto C. Diferenciálna diagnostika 04 colitis zn úd é tkan etre ZNÁM po záko ivo – OS van nia 20 m ch TR h v VYH Fixo é tkan 6/ noLÁSný ŠE ýc Žiad KA OD elom e ne van ob ENI VY en 57v platam Fixo úč AadPAC os o pos H ed na č. práv íp IENTA i e na OD VYŠETRENÍ riek riek ststar– e za v prkytnutieLABORATÓRNYCH PACIENTA YC ní uv anaSAMOPLATCU VYHLÁSENIA ko – SAM ol PB13 PB19 žiadanke, hrostlnk výbe et vzo et vzo v zmysle RN tre zá tlivo KA vyšetrení rozsahu vzdra starostlivosti lať r pos zdravotnej oc da ivos Poč OPL uvedených v tejtoPoč Žiadam Súh votn form INÉ I) 6 TÓ ošeposkytnutie vo ti, služ kytovate lasím ANB z. o zdravotnej Z.NE) s. aros z. vo žia zákona ods. 6ATC ivo §–ej11star s ustanovením ÁM v súlade od (TR U č. 576/2004 práva RA unavyvýber bác tkanľa (BII v st Z. od poskytovateľa plat na ho v súla ostl nom súla ivos LABORA znení. h súvisiacich de svanhé súvisiac BO ah 11 tnejslužbách zdravotnej ZN de sstarostlivosti ti rozs v platnom 02 ýczdra znesníposkytovaním TÓR zs § usta né LA starostlivosti, Fixo usta z. ov ochrane 20 ennak ro m ravo NYC údajov novením 428/2002 č. ich so spra 1 zákona ož votnej star § 7 ods. U i vSúhlasím ahu osobných PO s pos Z. nov v súlade 8/ eds ustanovením ní m H lada vyše ením kyto na žiadanke zatren VYŠ ostl osobných TC st ve poskytnutia zd 42 uvso je covaním účelom § 7uvedených nia s svojich údajov vaním § 11 ETR v platnom ods a spracovaním LA vo no ím č. znení í uved osobnýivosti. Súh riekneurčitú ENÍ svojicha je. 1možné 18 nezákonného v prípade odvolaťods ajov čitú Dátu Súhlas dobu udeľujem záko hozdra vzo OP tli ta ovan na las mi votn . 6 záko ených etna údstarostlivosti. m: PB M aros s us ytzdravotnej ko EVO Osobné údaje sú spracovávané na účely stanovenia klinickej diagnózy ur ÉzáČR Poč údajmi. udeľuje osobný na č. 428 ej star na č. v tejto údajmi. s osobnými ch ne nakladania SA st de HRskUB ch BI) m ostl ol žiad 1 576 spojených. tým s /200 služieb a ný úda – ej la po s. tum bu form na dob ivos (INE anke, ob do – ti v /2004 a o právach nájdete u neu jov uved 2 Z. z. o TA votn sú h s od Rec v Viac os naivo zmy informácií o spracovaní vašich osobných údajov ochraneplatnom Z. z. o zdra enýc 7 Podpis: rčitú EN ra a v tkan sle éDátum: h https://www.unilabs.sk/ochrana-udajov na a je CI zd eľ iacic § van votn osobnýznení. ojich em mož na žiad ej Fixo PA tie ovat vis ním sv eľuj ank Pod né ho is: ch A nu ve m pis: dp odvolaťe za úče údajov NI yt skyt h sú17 no ní ud riek Po ta va aset vzo SE posk r po žbácPB v príp lom pos hl i. ) us co Poč kytn ade HLÁ o výbe i, slu de s spra i. Sú mCBI utia nez VY

Z NÉ

žena nujú

A kód

* adre

číslo predchádzajúceho vyšetrenia

EVO Koža KÉ ČR TEN unum formol Jej –

m

)

pacient

muž a ordi

ia žiad

anky

riek

ru

RBI

r

:

pečiatk

aven

LBI)

nt

(KA

eru

m vyst

ivo

]

CP Sérum PV

ll ce

Poč

leká

lavie

pis a

m odb

et vzo

(TE

Poh Pod

355/2007 Z. z. zákona č.Dátu

CH)

Dátu

VYŠE TR

van Fixo

Poč

Fakturo vať:

*

o

é tkan

PB4

tca,PZS

PSČ

(MK CH)

Men

RATÝ MATE RIÁ

in

riek

et vzo

ZP, sam

opla

P kód

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

PB2

iteľ

kód

o

OK L – OP ŽA LÚDo ol IS Tel – form

ivo

é tkan

van Fixo

ATÓM IA

Plat Men

A kód

@unila

MET

.sk, é tkan

van Fixo

r

ca

TO

tu

adu

i leká

lajte ? Vo

HIS

OD OB

OK ŽA LÚDdia ol Kar – form

LNY PB3 GEÁ OFA Plná krv na sérum OEZ OD ol GA STR PR ECH – form ivo

2

AM

N ÁLNE ÁL : né ESTIN TU vaINT AK RO tro še GAST vy

-44

AN

S A,

CIE sled PA m po

LÓGIA

42

Od

V TA

pia

ko

5-5

leká

PRED

C

ko ok : ko kr opické , CT) zá osk mend pr. USG tuer Záv ní (na ulum dá ek EZ cie: vyšetre rmá sp infoL cích TU NÁ TRAK klinické Y HO Ďalšie

razova

ho

ajúc

Á AN

u*

príp

ko

02

po

ci

ča

orúč

D&

lpos

hospit.

a prie Dg.hlásených v zmysle v prípade samoplatcu alebo vyšetrení * adresu pacienta žiadame vyplniť (MK zvis

VA BD

Odp

.):

a pod

AOnk

er zob Záv

A NT

Y

e rovani oža rapia, emote a (ch Terapi LIEČBA AKTUÁLNA

bs

1 202

4

2.

Z1

Kód

ila

PP

a pr

su pac

* adre

ý)

dom

Dátum odberu

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

un

o

M

OK

CIEÉ zy : nómnéze AN ORMÁ ag ana OV za vdi lez, nia: OLV záciáa diagnó ná etre u, BS olonigick ho vyš

4

isk

o

en

r

KR

INF

1.

Z0

iezv

u

ípad

pr

it.

sp

d ho

K

ED

iál (in

PSČ* 07 Z. z. /20 Ulica, číslo

č. 355

Dg. (MKCH)

w.

H)

KC

. (M

Dg c*

be

/o

to

ona

sle zák

zmy

v ených

ní hlás

etre

o vyš

aleb

ww

nt

cie

pa

CKÉ * adINI KL su

ale

: AM

do

es

Platná od 1. 2. 2021

pln

e vy

P kód

A kód

tcu Dg. (MKCH) opla sam ade v príp vyplniť ame Meno a priezvisko Odporúčajúci a žiad lekár ient Kód hospit. prípadu

E

HY

0,

u*

m

slo

M

cu

lat

v pr

m

re

eru odb z. číslo domu* Z. DátumUlica, y 07 ank 20 žiad 5/ nia vystave Mesto/obec* Dátum

35

de

ípa

č.

se

ko op zvis sam

prie

oa

a žia

H)

ica

bo

d

A

Men

r

na

ko

CH)zm (MKch v

hlá

tre

še

vy

00

adu

orúčajú

KC

Ul

le

ys

CH) (MK

ka

21 20 2.

1.

nk

da

ci leká

. (M

, čí

Dg.

žia ia en príp av pit. sthos Kód vy m

tu

o

od

m

tu

Dg

isk

d

Dg.

y

da

iezv

at

ná od PS

ruto/o Mes be od

Odp

Pr

Pl

P

*

bec

číslo

Ro

a

tk

čia

a pe

is

dp

Po

u*

o dom

a, čísl

Ulic

é

dn

ie:

hlav

Po

Prie

zn

Gy

Fa

S a,PZ latc zvisko

Č*

0

M

o

né čísl

Rod

mop

, sa d ZP

kó o

en

O A cyto NK ká DA logic

ŽIA neko

Ga

ľ

ite

at

Pl

1. 2.

Ó AT

Plat

AN

g.

NIE

IC

re

E TR ŠE VY lógia

G LO TO PA

tia

prija

IA ATÓM nia tre Á AN ra še vy ho leká – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA GICK úce ŽIADANKA O VYŠETRENIE slo tia inuj Čí ija LO a ord ŽIAD prTO PZS iteľ iatk a iných protilátok tca, antinukleárnych PA Vyšetrenie m Plat a peč opla AN pis IE –Dátu opia Pod ZP, sam biopti KA O kód cie Číslo vyšetrenia Platiteľ dosk TRpaEN VYŠE cký Fakturovať: Rodné číslo pacient lekár – en mater VYŠE TREN r (GIT) na Rod O kód ZP, samoplatca,PZS iál ká o né číslo ra že kt le IE – Dátum prijatia Men leká ANKA y: tra Meno PATO mužcytol žena Pohlavie: Priezvisko ho * ogick ať PSČ už ŽIADointestinuráln júce LOGI ov m IA Prie ý ma nu zvis di kt CK M str ko Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára ter or nt

355/

2007

Z. z.

ia

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA Ponuka vyšetrení: AUTOPROTILÁTKY ANA – antinukleárne protilátky IgG dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membránam tubulov ABMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom Aema – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA –protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA– protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – potilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom ALyA – protilátky proti lymfocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu PIF-koža – priama imunofluorescencia kože Profily protilátok – Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG): nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2, DFS 70

45

Patológia

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. Výsledky rutinných vyšetrení sú zvyčajne dodané do 7 pracovných dní. Výnimku tvoria vyšetrenia, pri ktorých je spracovanie materiálu časovo náročné (napr. spracovanie kostného materiálu dekalcifikáciou, imunohistochemické a enzýmohistochemické vyšetrenia) alebo vyšetrenia neobvyklých nálezov vyžadujúce si konzultácie a tzv. druhé hodnotenie. V prípade náročných prípadov to môže trvať aj dlhšie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.


Laboratórna diagnostika

– Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Stanovenie profilu ANCA protilátok: MPO (Myeloperoxidáza), PR3 (Proteináza 3) – Stanovenie profilu neuronálnych protilátok (IgG): amfifyzín, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA) BIOPSIA BVPLU – biopsia pľúc BVKOS – biopsia kosti BVLUZ – biopsia lymfatickej uzliny BVSVA – biopsia svalu BVMOZ– biopsia mozgu BVPRS – biopsia prsníka BVCER – biopsia cervixu BVUTE – biopsia uteru BVOVA – biopsia ovária BVOBL – biopsia obličiek BVPEC – biopsia pečene BVPAN – biopsia pankreasu BVPER – biopsia peritonea BVPLE – biopsia pleury BVPRO – biopsia prostaty BVREK – biopsia rekta BVKOZ – biopsia kože BVSLE – biopsia sleziny BVZAL – biopsia žalúdka BVSEM – biopsia semenníka BVSZL – biopsia štítnej žľazy BVTKN – biopsia tkaniva BVMOM – biopsia močového mechúra BVNAD – biopsia nadobličky BVKDR – biopsia kostnej drene BVMAX – biopsia maxilofaciálnej oblasti BVNFO – biopsia nazofaryngeálnej oblasti BVLAR – biopsia laryngu BVSLI – biopsia slinných žliaz BVPBS – biopsia pankreatiko -bilárneho systému BVMED – biopsia mediastina BVPEN – biopsia penisu BVVZG – biopsia vonkajšieho ženského genitálu BVVAJ – biopsia vajíčkovodu 46

BVNSD – biopsia nadsemenníka a semenných duktov BVSTC – biopsia steny ciev Bioptické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu PAZBI – biopsia pažeráka GEFBI – biopsia gastroezofageál neho prechodu KARBI – biopsia žalúdoka - kardia TELBI – biopsia žalúdoka - telo ANTBI – biopsia žalúdoka - antrum INEZBI – biopsia žalúdoka - iné DUOBI – biopsia tenkého čreva duodenum JEJBI – biopsia tenkého čreva jejunum ILEBI – biopsia tenkého čreva ileum INTCBI – biopsia tenkého čreva iné CEKBI – biopsia hrubého čreva cekum ASCBI – biopsia hrubého čreva colon ascendens TRANBI – biopsia hrubého čreva colon transversum DESCBI – biopsia hrubého čreva colon descendens SIGBI – biopsia hrubého čreva sigma RESIGBI – biopsia hrubého čreva rektosigma RECBI – biopsia hrubého čreva rectum INEBI – biopsia iné BIINE – biopsia iné DUODBI – biopsia tenkého čreva duodenum DAO TERBI – biopsia tenkého čreva term. Ileum DAO ENZÝMO-HISTOCHEMICKÉ VYŠETRENIE LAKTEN – enzýmohistochémia - Laktáza SACHEN – enzýmohistochémia - Sacharáza TREHEN – enzýmohistochémia - Trehaláza MALTEN – enzýmohistochémia - Maltáza ALKFEN – enzýmohistochémia - Alk. fosfatáza TUKPEN – enzýmohistochémia - Tuky ACHEE – ehch. rectum - Acetylcholínesteráza Negynekologická cytológia CVBAL – cytológia bronchoalve olárnej laváže CVTEL – cytológia telesnej tekutiny

CVDLP – cytológia duktálnej laváže prsníka CVTAP – cytológia tenkoihlov. aspirátu prsníka CVBRU – cytológia bronchiálneho steru (BRUSH) CVVZB – cytológia výtoku z bradavky CVSPU – cytológia spúta CVASZ – cytológia aspirátu štítnej žľazy CVTAT – cytológia aspirátu z tkaniva CVMOC – cytológia moču CVLIK – cytológia likvoru CVPAN – cytológia aspirátu pankreasu CVALU – cytológia aspirátu lymfatickej uzliny Gynekologická cytológia CVCVS – cytológia cervik. alebo vagin. steru KC CVSPA – cytológia cervik. alebo vagin. steru LBC

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Unilabs Slovensko ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

• 24 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie

2

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

47


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 15. 2 2021

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Počet ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

Počet ks

Počet ks

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

D1611 D1660

D1028

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky

Počet ks

7568

Moč – skúmavka 10 stolice ml (červená) – odber na okultné krvácanie

Ihla KONTAJNER žltá STERILNÝ

Ihla zelenáPATOGÉNY UROGENITÁLNE

D1503 1526506 Trichomonasdospelý vaginalis (kultivácia)

PIVTM

kloktací set

bZZ-CN-NMJ-T-E/2 súprava na odber z hrdla a nosa Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Unilabs Slovensko, s. r. o.)

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Počet ks

15225 trachomatis dieťa (PCR) + DNA urogenitálne DNA Chlamydia mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR)

Preventívne prehliadky, základné vyšetrenia

07958021190

Cervix

Biochémia a hematológia

07958030190

Vagína

07958021190

Uretra

Prevencia Dôvera Diabetológia Biochémia – prenatálny skríning Špeciálna hematológia Trombotest

05619637190/0030/D1672

HPV – žena

Vyšetrenia likvoru

05619637190/D1631/D1672

HPV – muž

Imunológia a alergológia Zoznam alergénov

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV (PCR) D1631

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž

D1631

Výter zo spojivkového vaku

Mikrobiológia – bakteriológia a parazitológia Mikrobiológia – diagnostika TBC a mykológia Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Žiadanka COVID 19 Genetika – rutinná diagnostika

5170516190 Stery z kože, zo slizníc (HSV1/2, VZV)

Genetika – zriedkavé ochorenia

HEMOKULTÚRY 410851

Vysvetlivky: ped. – pediatrická

Klobúčik/násadec na ihlu Sklíčko – perianálny zlep

COVID 19 – ODBEROVÉ SÚPRAVY

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Lancety zelené

169018 D10001

511534002 Skúmavka na sliny

05170486190/D1211 Moč Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk

Glukóza 20 %

Počet ks

D1637 1526504 Antigén Chlamydia dospelýtrachomatis – žena D1650 Antigén Chlamydia trachomatis – muž 15213 dieťa D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy Ihla čierna (kultivácia)

Skúmavka 2,0 ml

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

LAB0220

dospelý 30 ml D1211 1526502 Spútum – kontajner

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny)

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

Počet ks

D1084 15201 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) dieťa

Skúmavka 9NC 2,5 ml

FA, FI reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

LEKÁRSKA GENETIKA

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY

Hliníkový drôt – (chrípka RSV)

ihla BSM422 Odberová Likvor – skúmavka 10 ml

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ)

12005

Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele Moč ranný/zbieraný Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, BSP0720 ucha, uretry)Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

LIKVOR – STERILNÁ SKÚMAVKA

135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml

14084

Skúmavka s KF + Na 250 ml – kapilárna glukóza

Stolica MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ – STERILNÁ SKÚMAVKA BSC128p Kontajner s lopatkou (červený)

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

13510

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

813805

Sedimentácia (FW) STERILNÝ TAMPÓN 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml D1601 Plastová tyčinka (modrá) – aktívne uhlie D1600

ACTH, CD znaky Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13808

2 KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV A TBC

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped.

13510

Glukóza

Genetika – cytogenetika

Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic

410852

Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic

410853

Bio Hem Bact/Alert PF Plus – pediatric

450181

Klobúčik / násadec na hemokultúru

Genetika – somatické mutácie

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ambulantným lekárom ponúka: – AlphaLAB – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste; viac na www.alphalab.sk, – možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

ČIAROVÉ KÓDY Počet ks

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

TBC 429927.10

Kontajner – 60 ml

D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quantiferon

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks) 027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks) 028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks)

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

48

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška (jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).

3 Po vypísaní a označení žia-

danky sa realizuje samotný odber.


Laboratórna diagnostika

3. Transport Unilabs Slovensko zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska. Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

Rozpis trás ● ● ● Centrá hemostázy a trombózy

● Stropkov

● Bratislava

→ Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

● Kežmarok → Kežmarok, Poprad → Kežmarok ● Košice

● Komárno → Komárno → Komárno, Dunajská Streda ● Nové Zámky

→ Žilina

→ Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

● Banská Bystrica

● Partizánske

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

→ Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

→ Partizánske

● Nové Mesto nad Váhom

● Rožňava

→ Nové Mesto nad Váhom

→ Rožňava

● Rimavská Sobota

● Bánovce n. Bebravou

→ Rimavská Sobota, Lučenec ● ● ● Patológia

● Spišská Nová Ves

→ Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

→ Spišská Nová Ves

● Topoľčany

● Trebišov

→ Topoľčany

● Žilina

● Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

3

→Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

→ Trebišov

49


za

a ká ic á ns vn Ba Štia lov nd Ha ňa Ba vá No o ny za ravn e re P vc -B ra ke ry Mo ns že do itria laté Ne N Z

ica

n em Kr

ad kn iní om Hl ron H

y ta or Ži Dv nad ny ra Šu eľ I m dy a sv

lár ov o

Ko

vid ie Pr

u vo ra eb

r Fa

ec

Ne

s Ja

vo ro

á ov

me

Se

á lov rce

Ma

o ov

an

rb

Hu

no

ihy

s Ko

ár

m Ko

é ľk Ve

e lča e ov ov str Ostr ka O a aO ns á n ná n mia tn ič Ze Zla kol O

v čo Či

e elc Gb ín od Sv v vo so ro Ru ký ns ro

ú Št

h Po

Ne

lce

ka

ko

ížs

So

Kl

ou av Žit ín d a et ýr na a ice e jsk va ýC al l jat ýK a nic há a ľk ň v m d ľk d ch áb Ve Ko Vr Mi Ve Ma Po Ra Trá l ol Hu ovce od vo éL Vin ice ľk no ran Ve v lia h v o Go Po ňo sk še Ru e Be ký d vc ns e e na zo c ná hro ice ač ná om lie ov l r v u n Po Že Le Tlm Ka Hro Šá vo ce ík ov bn trek ulov S Du D hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

j ba or Ca Čáp m ho Vá n. ec ov lice Se

Trn

ce ov ak Di

ed er

e lic

p Te

.B an tin Sla

ny ča oľ p To

len Je

y ad és

ýM

ke

ns

ín nč e Tr

ec ov oh Hl

sk ian

ks Ol ka ča

e vc šo

Mo

y an

a rči Tu

Sk

ce

eli

Bi

ce

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e

Bojnice

m Ze

d de Ne ny ča Vl a č é o ov mo mn Ko Ze lárik Pa

ď re Se

á jsk na a Du tred S

Ve ľk

e vc o no íbo vn av ra Pr Pr eP ké sk ns an ve tri Slo Ni

ľ Ve

ke

ns

čia n Tre

Je

lči

y ek kr bo Ža any or yn Ch s ny Ve ša vá Bo No e vc va ko ato an St hov ce ke a pli ns obl Te S čia Kl

n Tre

ica bn

om h Vá

tic ch Ča

ky ad an

jov Há

rk Hô

y ad er d Vo

ian

ica

v ho

ica bn Du vá ová No mš Ne

od e p ou inc rin Bz avo e J c

Du

lči

Me

ok da zin a Vo Pe n er Či

o

éh tliv á

dn re St

s Ko

a á a sk sk nt ad nce rlian pr i He Po v. V S m. Ná

Ze m

tr ys ny ľa pe Kr ny ra Tu y n ča

y

jec

tk

tr ys

ica

Ra

ú Vr

Su

áB

ké jec e Ra plic Te

sk

ž va Po

a e

luš

é sk

vn Ro

Be

c Pú

ké nic d Le

u Pr

vé bo Vr a jav My

ké vs ice slo n Ja ohu B

á

m. ná né á jič n Tro kup Ná

sk un

ft

B rá

a St

a

By

ká ts pa

ak Vr

na á

Ilava

i dm ká va á a a o s ho é hr ov ičn nic a oň ka ská ské zn c r in ino rez odn ns ob iská lkov le mo na Hr d v odb ých ačia ajno adl Že ne Mýt ZŠ Tbil Stre P V R Po R V

Sk

Re

rín

sk jov

. m Ná p. ká dlo vs kar hr to o ra al čie M Vl Sa

s rá

n) ša ge a ná wa ická ov ár Jo ks žn J. ( Vol len rá St

ok

mo

ica

r Ka

j e ve oli do úd en

čie

Líš

bu

Ba

Slo v tr ys

e rd Ba

yB

áš

m To

e oli úd

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

áB

ik er ce né mi iavn rov Rov lá Št Ko eľké V

ed Pr

rsk ho Zá

ist

va ro ne Eis

Kr

p Pa

čie

Šaľa

a

va pa

Partizánske

dc Ča

ov oč ok

Kl

u St

Bánovce n. Bebravou

á á á á vá ská vá ov kova kov ov sk ko zedo ajin i š ov raď Ľan Kr žin Ru

dm Se

á Líš

sk t ve s vo No

Nitra Betliarska

Veľké Uherce

vá va va vá ká ka ka alo teľs leno mbo iers teko a ač s K Li mb Šu Kv dov Ďu Bu níc ad hr Zá

Trnava

Žilina l a ová ová sta iho tra e ov č ám en Bajz anc ovi ká c Š an vs Ad re C a a ef Št úbr oC D Pr

vá ino d Fe

50

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Nové mesto n. Váhom

Martin . ám oN ov er xn Da

Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

e rd Ba

jov v ľo

ok

nin Me

en

m

nu

Ha

ca lni Ge

b Ľu

ík en

e vc vce ystré B šo

lto

k to

ra

Gi

vr Št

y ch pa om Kr

ca vú Re

v ľo

ov op an T Vr nad

ov as -J

ou dv Bo

d sa vo No ľaty Ve y an aľ ch

Mi er

m Če

ca vú

iná bš Do

ná Sla

á u sk a vo mer lom Ge Po od

Re

ľ So tov ka e ian vc mu l čo Za Po Se ká vs čo ós e e Št ar l o C úpe Pr K Se

ós Št

n.

v no

ňa

ce jov če Če

r Tu

.B

es áV

n va lda

blo Ja

rsk

ľa na

Mo r To

me Ge

va lša Je

ny

v ro

c ive

š ňu

ad vn no blo Ja

r Tu

u ňo

á up áĽ

ča

ce ov š vo Sla ik ítn Št

ck

ec on Hr á ov ez br me

sk

ť ho

ár lt Po

tva De

ec

vá iňo

č a Sli

Hr

n če Lu

ká ns ole a Zv latin s

vá no aň dv Ra

ka Vl

oc Hr

j há d Po

n ve Slo

Ne

d Po

ka

á

ôr áH

sk la Va

rsk

a

me Ge

mk lo Po

ec an rm Ha

Be

š Ple

Trebišov

lce Se

y an ov

v ipo

rch Pa

no ez Br á ajn ed Pr a ot eh á L ka zto rn Ho

ela

e ač

a av br Sli

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

é rsk ie ho ad no hr ás od Kr P

ýŽ žn Ni

ču Sa

ňa

rá St

3 Michalovce

Hu d na v lá ho Be iroc C ín

ina

Sn a St

ký išs Sp

ň rá Mu

b Ľu

a ad

k to Po

ná od ok ch ád Vý Hr ký vs to Lip á ov dik ňa Be iny z re y db čk Po a Lú k luc a Pa hň oc ca lni

Sie

ely Bi

Os

ná ž Lu

Rožňava

v ľo ec Top ov ab ad ke ý Hr ov n žs rá ižn ran St N V

rce bo ila

dz

ov or Zb

ov en Bz a ini Sv ka ns Ves nia á mi Nov

ce ov uš

Košice

r Ce

ník

id Sv

ar ov

b Vr

Ch

rk Ma

e ač Sli a av br Dú ča up aĽ sk a án ovň b Ľu á l ep áT tiz

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be y an uš ap é K om ľk Uh Ve ad en vc vlo a Pa

Kr

žm Ke ica

b Ľu

die ra dh po oča v Le

s Ve a s rá nic a ňa Ve elá St om c B ov ká k ská áL ine ub y ns ká ľk ve išs dol rá Ľ an any nda piš Ve Slo Sp Po Sta Lip Ihľ Le S

c a re po To

nic

ké išs Sp

ny iža Sm

r Pa

k vs to

Lip

ec ov ez Br

Banská Bystrica

Stropkov Spišská Nová ves

u vo ra a dO vk aď na kr bo há Dl Ha Mo

á n te Trs

é bn

ká vs ma ta Ri obo S

ina up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

lub Ho

it Sv

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

e Ist

ý sk ok av ám Or odz P

vá zri Zá

Ružomberok

a ce nk ov lia nc Po Hu ká ns tra Ta

vo sto ín me kča ušt Ná Lo Hr

a é á é bč sel oť sn Ra Ve Nov enn á Le é m k sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar ro Ži H

51


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding (jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

52

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Unilabs Slovensko jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom. Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

1.

2.

3.

4

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

53


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • troch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • piatich patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky, od momentu jej odberu cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov, dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre-

54

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod. Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

5

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

55


Laboratórna diagnostika

6. Kvalita a akreditácia V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Unilabs Slovensko oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy. Spoločnosť Unilabs Slovensko má v súčasnosti väčšinu laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach a takisto pracoviská diagnostických centier patológií (DCP) v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Prešove. Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac: • zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, 56

É OVAN Z I L A AKTU

kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, • laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára. Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS). Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva. Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme. Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel a Six sigma metriky. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality. Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke


Laboratórna diagnostika

dodávateľa externej kontroly kvality. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný pracovník za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zaznamená v ISOhelpe. Akreditácia V roku 2019 sme rozbehli nový systém akreditácie laboratórií na úseku operácií. V predošlých rokoch boli akreditované jednotlivé prevádzky samostatne. Akreditačná dokumentácia sa vedie elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Začiatkom roku 2020 sme obdržali prvé osvedčenia v novom systéme akreditácie pre Centrálne laboratórium STRED – laboratóriá Likavka (klinická biochémia a hematoló­gia, klinická mikrobiológia), Banská Bys­trica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom a pre Centrálne laboratórium VÝCHOD – laboratóriá Stropkov a Rožňava. V Likavke je špeciálne konfirmačné pracovisko. V Stropkove akreditovali biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenia, ktoré sa robia v novej linke APTIO a širokú paletu novozavedených špeciálnych

hemokoagulačných vyšetrení. Na mikrobiológii pribudli k širokej palete akreditovaných kultivačných a sérologických ELISA vyšetrení nové kultivačné a PCR vyšetrenia na TBC. Začiatkom roku 2021 sme dostali osvedčenie pre Úsek operácií, ktoré združuje 12 laboratórií. V priebehu roka 2021 sme zakreditovali ďalších 7 laboratórií. V priebehu roka 2022 plánujeme pod Úsekom operácií (Osvedčenie M-082) zakreditovať 3 centrálne a 3 satelitné laboratóriá. V nadchádzajúcom období pripravujeme akreditáciu pre cytogenetiky – CG Spišská Nová Ves v roku 2022 a CG Bratislava v roku 2023.

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – Prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku. – Tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá.

6

57


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Unilabs Slovensko tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie. Je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (vyše 400).

58

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


Laboratórna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCell®

Immulite 2000XPi

7

59


Laboratórna diagnostika

CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. Sysmex UF-1000i a Sysmex UF-4000i Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky. Sysmex U-WAM Plne automatizovaná linka na analýzu moču. Zahŕňa prietokovú cytometriu, mikroskopiu a chemické stanovenie moču na stripoch. Mindray BC 6200 a 6000 Analyzátor MINDRAY BC 6000 a BC 6200 je určený na in vitro vyšetrovanie krvného obrazu (KO) s 5-parametrovým diferenciálnym rozpočtom leukocytov (neutrofily, lymfocyty, eozinofily monocyty, bazofily). Princípy, ktoré používa analyzátor pre merania, sú nasledujúce: impedančná metóda s tieneným prietokom, laserový rozptyl a patentovaná technológia SF Cube (3D analýza využívajúca informácie z rozptylu laserového svetla v dvoch uhloch a z fluorescenčných signálov pre rozlíšenie a počítanie buniek). Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. 60

BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. BACT/ALERT® 3D Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.


Laboratórna diagnostika

Aptio® Automation – Umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek. – Ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov. – Poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze • Input/Output Modul Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh. • Bulk Input Modul Vysokorýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1 000 skúmaviek za hodinu. • Centrifúga Modul Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť až 300 skúmaviek za hodinu s 10-minútovým odstreďovaním. • Decapper Modul Kapacita 2 000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze • Aliquotter Modul Kapacita: z 1 primárnej skúmavky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu. • Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu. • Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu. • Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

61

7


Laboratórna diagnostika

Aptio Analýza Atellica® Sample Handler Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu spája Atellica Magline biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica® CH 930 Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1 800 testov za hodinu. • Fotometrické: 1 200 testov za hodinu. • Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1 : 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

62

Analyzátor Atellica IM 1600 Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie. • Prevádzkuje až 440 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií). Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov. • Vysoká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu. • Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií. • Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.


Laboratórna diagnostika

Sekvenovanie novej generácie NextSeqTM 550 • sekvenovanie 30 – 120 Gb/run • 400 miliónov čítaní • celkový čas sekvenovania 12 – 30 h • sevenovanie 300 bp v 1 čítaní • veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

iSeq™ 100 • sekvenovanie 1,2 Gb/run • 4 milióny čítaní • celkový čas sekvenovania 9 – 17 h • maximálna dĺžka čítania 300 bp • malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a s mnohými ďalšími. IdyllaTM IdyllaTM, Biocartis je plne automatický real-time PCR molekulárny diagnostický systém navrhnutý pre rýchle získanie klinických molekulárnych informácií. IdyllaTM zahŕňa kompletný proces od vloženia vzorky až po zobrazenie výsledku (od 35 do 150 minút). IdyllaTM je použiteľná pre široké spektrum klinických typov vzoriek: FFPE (formalínom fixované, v parafíne zaliate) tkanivové rezy, krv, moč, stolica, spútum alebo tkanivo. Plne integrovaný systém umožňuje klinickému laboratóriu uskutočňovať široké spektrum onkologických, infekčných a ďalších vyšetrení. Ďalšie výhody systému: mimoriadne jednoduché použitie, vysoká špecificita a senzitivita a krátky čas na prípravu vzorky (menej ako 2 minúty). Využívame testy: • IdyllaTM NRAS/BRAF Test • IdyllaTM KRAS Test • IdyllaTM EGFR Test • IdyllaTM MSI Test • IdyllaTM ctNRAS/BRAF Test • IdyllaTM ctKRAS Test • IdyllaTM ctEGFR Test • najnovšie aj IdyllaTM GeneFusion Test

7

63


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

64

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Unilabs Slovensko zároveň poskytujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Adresa ordinujúceho lekára

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta

Rodné číslo pacienta

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Kód lekára

Kód diagnózy

Dátum a čas odberu materiálu

Konečný výsledkový list k žiadanke číslo RK/39385106 Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin OR OS Žilina, oddiel: Sro vložka č.63112/L Pacient:

Kód poisťovne

Ordinujúci lekár:

TEST TEST Rod.číslo:

Zariadenie a adresa:

Nar.:

Unilabs Slovensko, s. r. o. s.r.o. Alpha medical, Laboratórium ZH Sládkovičova 11 965 01, ŽIAR NAD HRONOM

11. 11. 1911

111111/111 Poisťovňa:

XX

Diagnózy:

Lekár NEUVEDENÝ

D500

Dátum a čas odberu:

18. 01. 2021 08:30

Príjem:

18. 01. 2021 15:58

Komentár k prijatému materiálu:

Kód lekára / PZS :

X12345678 / X00020ZH1101

Klinická informácia k pacientovi

Centrálne laboratórium STRED LIKAVKA,

Akreditované prevádzky podľa ISO 15 189:2012

Vyšetrenia označené symbolom * hviezdička sú neakreditované

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

J. Bellu 66, 034 95 LIKAVKA EDTA krv

Záver Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

Záver

Výsledok

Jednotky

OK

70.00

%

35.0-74.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty [LY]

OK

30.00

%

15.5-50.0

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily [EO]

OK

1.00

%

0.00-5.00

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty [MO]

OK

2.00

%

2.0-11.0

BST 18.01.21 16:03

* Bazofily [BA]

OK

1.00

%

0.00-1.50

BST 18.01.21 16:03

OK

1.80

10^9/l

1.70-6.90

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Neutrofily abs.počet

320.0-370.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty abs.počet

OK

2.0

10^9/l

1.00-3.60

BST 18.01.21 16:03

0.3

10^9/l

0.0-0.43

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily abs.počet

OK

11.60-15.10

0.1

10^9/l

0.10-0.80

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty abs.počet

OK

10^9/l 140.0-420.0

* Bazofily abs.počet

OK

0.10

10^9/l

0.00-0.10

BST 18.01.21 16:03

Plazma

Záver

Výsledok

Jednotky

Sérum

Záver

Výsledok

OK

70.00

+

+

12.00

10^9/l 3.80-10.70

OK

5.00

10^12/l 4.40-5.80

Hemoglobín [HGB]

OK

150.00

Hematokrit [HCT]

OK

0.50

* Stred.obj.RBC [MCV]

OK

95.00

* Stred.hmot.HGB v RBC [MCH]

OK

30.00

pg

27.00-33.00

* Stred.farebná konc. HGB v RBC [MCHC]

OK

320.0

g/l

* Šírka distr. RBC [RDW]

OK

12.00

%

Trombocyty [PLT]

OK

350.0

+

12.00

fL

7.10-11.50

BST 18.01.21 16:03

OK

12.00

fl

9.0-17.0

BST 18.01.21 16:03

* Stredný objem PLT [MPV] * Šírka distr. PLT [PDW] Plazma

g/l

135.00-175.00

pomer 0.38-0.52 fL

BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03

Ref.rozsah

Schválil BST 18.01.21 16:03

S-Močovina Sérum

Jednotky

82.00-98.00

BST 18.01.21 16:03

1.02 P- INR (liečení pacienti) Terapeutickú hladinu pri liečbe kumarínmi určuje ošetrujúci lekár. Odporúčaná hodnota: 2,0 - 3,5 Sérum Záver Výsledok Jednotky Ref.rozsah S-Glukóza

Záver Výsledok

EDTA krv * Neutrofily [NE]

Leukocyty [WBC] Erytrocyty [RBC]

Schválil

OK

4.60

mmol/l 3.30-5.59

BST 18.01.21 16:03

S-Kreatinín

+

25.20

mmol/l 2.5-10.9

BST 18.01.21 16:03

S-Kyselina močová Sérum

Záver Výsledok

S-Sodík

OK

142.00

S-Draslík

OK

5.40

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

mmol/l 132.00-146.00

BST 18.01.21 16:03

mmol/l 3.70-5.40

BST 18.01.21 16:03

www.unilabs.sk, call centrum: 0850 150 000

S-Chloridy

Ref.rozsah

Schválil

Ref.rozsah

Schválil

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

µmol/l

52.00-110.00

BST 18.01.21 16:03

580.00

µmol/l

150.0-420.0

BST 18.01.21 16:03

Záver

Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

OK

110.00

mmol/l

97.00-111.00

Schválil BST 18.01.21 16:03

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, RK/39385106 Strana č. 1 z 2 OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné 11093C03.uds Ver 3.117 2021-1-20 vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

8

65


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

 +421 2 32 11 22 22  Digital park II, Einsteinova 23  www.unilabs.sk  unilabs@unilabs.sk

Call Centrum 

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0

0850 150 00

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

• za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Adresa na fakturáciu Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Obchodný manažér

Medicínski reprezentanti

RNDr. Alexandra Malaníková Veľkí klienti: nemocnice – vedenie ——— Digital park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0903 160 894 I alexandra.malanikova@unilabs.sk

1

Samuel Štubňa ——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava 0910 139 477

5 Mgr. Liana Hríbová

——— Jánskeho 1 952 01 Spišská Nová Ves 0904 604 193

2 Mgr. Mária Chotváčová

6 RNDr. Jana Rusinková

Mgr. Lukáš Lednický ——— Digital park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0902 529 992 I lukas.lednicky@unilabs.sk

3 Ing. Jana Česáková

7 Mgr. Iveta Varadzinová

Klientský servis lab.online

4 Mgr. Annamária Mališová

——— Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske 0911 066 515

Sales Specialist and Controlling Analyst

——— Hviezdoslavova 23/A, 957 01 Bánovce nad Bebravou 0911 102 740

6

3

Sales Back Office

66

——— Gorkého 8 040 01 Košice 0911 820 568

——— Horná 67 974 01 Banská Bystrica 0910 994 229

Ing. Monika Kalčíková Manažérka klientského centra ——— Šancová 110, 831 04 Bratislava 0910 972 176 I monika.kalcikova@unilabs.sk

Mgr. Monika Vernarská Covid-19 (PCR, Atg, Protilátky) – firmy BabyLab (Trec/Krec, SMA) – celá SR ——— Digital park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0910 138 972 I monika.vernarska@unilabs.sk

——— Gorkého 8 040 01 Košice 0902 829 481

2 1

4

5

7


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) peter.lednicky@unilabs.sk

Alpha medical – a teraz Unilabs Slovensko – plní svoj počiatočný sľub poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku už 23 rokov. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) jozef.karlik@unilabs.sk

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) lubomir.gallik@unilabs.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky katarina.rumanova@unilabs.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) jozef.marcisin@unilabs.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ (CMO) marta.dobakova@unilabs.sk

Ing. Gabriel Gajdoš IT riaditeľ (CIO) gabriel.gajdos@unilabs.sk

Mgr. Lívia Franková Marketingový riaditeľ (CMO) livia.frankova@unilabs.sk

Ing. Mgr. Barnabás Balázs Riaditeľ projektovej kancelárie (CPO) barnabas.balazs@unilabs.sk

Ing. Peter Kelčík Riaditeľ ľudských zdrojov (HR Director) peter.kelcik@unilabs.sk

Ing. Lucia Sýkorová Riaditeľ nákupu (CPO) lucia.sykorova@unilabs.sk

9 67


Laboratórna diagnostika

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo viera.zbonakova@unilabs.sk

Tibor Majer Senior koordinátor logistiky tibor.majer@unilabs.sk

Ing. Ivan Zaťko Manažér logistiky ivan.zatko@unilabs.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO robert.lamos@unilabs.sk

RNDr. Alexandra Malaníková Obchodný manažér alexandra.malanikova@unilabs.sk

Ing. Kristína Langerová Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami kristina.langerova@unilabs.sk

Mgr. Katarína Dudová, MPH Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD katarina.dudova@unilabs.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED jana.koporcova@unilabs.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD stanislava.vargova@unilabs.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality (rutinné laboratóriá) bibiana.strakova@unilabs.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií ivana.revayova@unilabs.sk

Manažment rutinných laboratórií

68


Laboratórna diagnostika

Manažment špecializovaných laboratórií patológie a genetiky MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca iveta.meciarova@unilabs.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca jozef.bodnar@unilabs.sk

MUDr. Ľubomír Straka Manažér DCP Prešov a odborný zástupca lubomir.straka@unilabs.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca viliam.gabris@unilabs.sk

MUDr. Miroslav Žatko Manažér DCP Topoľčany a odborný zástupca miroslav.zatko@unilabs.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD. Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice jana.verebova@unilabs.sk

MVDr. Eva Drusová Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves eva.drusova@unilabs.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica lenka.tomasikova@unilabs.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky renata.zemjarova@unilabs.sk

RNDr. Jaroslava Veljačiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Šancová jaroslava.veljacikova@unilabs.sk

Mgr. Zuzana Kmentová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky zuzana.kmentova@unilabs.sk

9 69


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Topoľčany

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Unilabs Slovensko, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Senný trh 6, 945 01 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Patologická anatómia Laboratórium patologickej anatómie Antolská 11, 851 07 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Patologická anatómia Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Patologická anatómia Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

70

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo


Laboratórna diagnostika

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie J. Bellu 66, 034 95 Likavka Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica Laboratórium klinickej biochémie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov Patologická anatómia – DCP Košice Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice Patologická anatómia – DCP Prešov Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého ulica 8, 040 01 Košice Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Prieložtek 1, 036 01 Martin Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

DCP = Diagnostické centrum patológie

71

9


Laboratórna diagnostika

72


S liečbou a diagnostikou pomáhame na celom Slovensku Zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj v našich špecializovaných hematologických ambulanciách.

Martin

Kežmarok Prešov

Košice

Bratislava

Centrá hemostázy a trombózy zabezpečujú: • diagnostiku vrodených a získaných porúch hemostázy, krvácavých a trombofilných stavov a porúch primárnej hemostázy, • komplexnú liečbu, prevenciu a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s týmito ochoreniami, • konziliárnu činnosť pre iné medicínske odbory, • spoluprácu s inými odborníkmi pri komplexnej diagnostike a liečbe.

Ambulancie hematológie a transfuziológie – centrá hemostázy a trombózy: Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šustekova 2, 851 04 Bratislava Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Prieložtek 1, 036 01 Martin Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Bližšie a aktuálne informácie týkajúce sa špecializovaných ambulancií nájdete na: www.unilabs.sk/kontakt/ambulancie

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

Ambulancia hematológie a transfúziológie: Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok


Diagnostika novorodencov – BabyLab

EXKLUZÍVNE IBA V UNILABS SLOVENSKO!

Prvé dni po narodení bábätka si rodičia užívajú, zároveň ich však môžu prepadnúť obavy, či je ich dieťa naozaj v poriadku. Možnosti súčasnej vedy spočívajú aj v schopnosti upozorniť na možné zdravotné problémy dieťaťa skôr, ako nastanú. Vďaka tomu rodičia môžu mať istotu, ako na tom ich dieťa je. Dva unikátne moderné genetické testy BabyLab im túto istotu prinesú.

TREC | KREC TEST

TEST SMA

otestuje bunkovú aj protilátkovú imunitu ešte pred nástupom klinických prejavov imunodeficiencie.

poskytne jednoznačnú odpoveď, či dieťa môže byť postihnuté niektorým zo známych typov SMA.

Skorý záchyt a včasná liečba môžu mať pozitívny vplyv na priebeh ochorenia a skvalitnenie života pacientov.

Cena jednotlivých testov pre samoplatcov: 50 Eur Zvýhodnená cena balíka oboch testov pre samoplatcov: 79 Eur

Ako?

Kto?

Kedy?

Výsledky

z 3 kvapiek kapilárnej krvi z päty alebo prsta

najmä novorodenci

ihneď po narodení, resp. pri TREC | KREC najneskôr pred prvou živou vakcínou

maximálne do 10 pracovných dní po odbere

Ešte s nami nespolupracujete? Kontaktujte nás e-mailom na treckrec@unilabs.sk alebo na sma@unilabs.sk, prípadne prostredníctvom nášho call centra na 0850 150 000.

www.unilabs.sk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.