inVitro 3/2021

Page 40

Z D RU H EJ S T R A N Y

Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať Má rád nespútanosť hôr, ich ticho, hviezdy v sedemtisícovej výške. A zdolávanie prekážok. Jan Trávníček, jeden z najúspešnejších českých himalájskych lezcov, má na konte päť osemtisícoviek. Tiež boj s rakovinou močového mechúra a so psoriatickou artritídou. ,,Vrchol nie je všetko a v prvom rade sa treba bezpečne vrátiť. Keď si to uvedomíme, dá sa pracovať s našimi ochoreniami a limitami.” Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: archív J. Trávníčka

40   inVitro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.