inVitro 3/2021

Page 1

časopis oo laboratórnej diagnostike || 2. 3. číslo, číslo, 8. 9. ročník ročník || október/2020 november/2021 časopis laboratórnej diagnostike

Zmeny telesnej Teplota hmotnosti a človek

Otužovanie nie je súťaž I Reportáž o novom vetre do ľadových vôd, ktorý priniesol Wim Hof a na Slovensko jeho žiak Andrej Maťko 40 Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať I Rozhovor s Janom 16 Čínske skúsenosti s transfúziou u pacientov s COVID-19 Trávníčkom, himalájskym lezcom bojujúcim s rakovinou močového 20 3 dobré správy | O ekologickej maličkosti, o perspektívnej mechúra a so psoriatickou artritídou 80 Zápaly žíl – tromboflebitídy I miniatúrnej RNA a o jednoduchom a praktickom nápade zo sprchy Niektoré typy flebitíd signalizujú závažnejšie ochorenie 28 Budeme liečbu mitochondriami nazývať transplantácia alebo transfúzia? 10


inVitro 3. číslo, 9. ročník november/2021 Vydavateľ: Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Unilabs Slovensko, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Šéfredaktor: Ing. Eva Šabová Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Ing. Eva Šabová Mgr. Anna Martausová MUDr. Antonín Polách Ing. Josef Pazdera, CSc. Jana Klimanová Elena Akácsová MUDr. Marta Dobáková MUDr. Tatiana Bézayová, PhD. MUDr. Kristína Kaňuchová MUDr. Ľubomíra Javorčíková PhDr. Viera Ivanková MUDr. Miroslava Malejčíková MUDr. Peter Lengyel, PhD. Dušan Kiseľ MUDr. Božena Ciberajová MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH Fotografie: Ctibor Bachratý Ivan Majerský Shutterstock Unsplash www.cryomedpro.com archív autorov a respondentov rozhovorov archív Unilabs Slovensko Layout a grafický dizajn: Studio Milk

Tlač:

printio, s. r. o. Periodicita: vychádza 3-krát ročne Náklad: 1 500 ks, nepredajné Copyright: Unilabs Slovensko, s. r. o., 2021 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@unilabs.sk.


E D I TO R I Á L

Alergia na teplotu sa dá prekonať Meranie telesnej teploty je azda jedna z prvých diagnostických metód, ktoré ľudstvo začalo používať. Približne pred 400 rokmi začali experimentovať s meraním telesnej teploty talianski polyhistori z okolia Galileo Galilea a uvedomovali si, že zvýšená či znížená teplota je prejavom niečoho nedobrého v tele. Odvtedy sme sa – samozrejme – posunuli míľovými krokmi ďalej, no aj „obyčajná“ teplota je dodnes jedným z dôležitých diagnostických nástrojov. Ostatne, ukázalo sa to aj počas pandémie Covid-19, keď bola zvýšená teplota jedným z parametrov pre rýchlu triáž. Na ľudskú teplotu vplýva množstvo rôznych činiteľov a do istej miery si jej reguláciu dokážeme manažovať aj sami. Či už medikamentózne, alebo napríklad pomocou životosprávy. Tá je obzvlášť dôležitá vtedy, keď problém nerobí telesná teplota, ale teplota okolia. Niektorí ľudia zvyknú hovoriť, že sú alergickí na zimu. Môžu si to myslieť, keďže pri chladnejšom počasí mávajú často prejavy prechladnutia. Samozrejme, nič také ako alergia na chlad neexistuje. Ich telo iba nie je prispôsobené na znášanie nepohody vyvolanej počasím. Vyrovnať sa s extrémnymi teplotami nie je jednoduché. Nám Stredoeurópanom pomáhalo mierne pásmo, kde sa teplo a zima nestretávali. To už však v posledných rokoch – kvôli klimatickým zmenám – veľmi neplatí. A preto musíme nášmu telu pomôcť znášať výkyvy počasia. Veľmi dobrým spôsobom je otužovanie. Počas pandémie koronavírusu sa stalo na Slovensku celkom populárnym. Najmä v druhej vlne mnohí úsmevne hovorili o tom, že otužovanie je nové kváskovanie. Bola to jedna z činností, na ktorú lockdown a zatvorené športoviská nemali vplyv. Okrem toho mnohí verili, že vďaka nemu budú odolnejší a koronavírusom sa jednoducho nenakazia. Žiaľ, ako zistil športový fyziológ Viktor

Bielik vo svojom prieskume, ani otužovanie či pravidelné športovanie neposkytuje dostatočný ochranný štít pred touto nákazou. To však neznamená, že naň treba zanevrieť. Faktom totiž je, že otužovanie pomáha budovať imunitu a otužilci majú o tretinu nižší výskyt respiračných ochorení. Okrem toho si telo otužilca dokáže chemickou termoreguláciou vytvárať viac tepla ako telo neotužovaného človeka. Sám som nadšeným amatérskym športovcom a snažím sa svoje telo naučiť dobre fungovať aj pri extrémnejších vonkajších teplotách. Z vlastnej skúsenosti viem, že najlepšou cestou je postupné dávkovanie a samozrejme vhodné oblečenie. Pretože, ako sa hovorí, neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený športovec. A ja dodávam, že aj nepripravený a preceňujúci sa športovec. V prvom rade sa musíme naučiť načúvať nášmu telu. Ak sa mu niečo nepáči alebo ho ohrozuje, dá nám to najavo. Medzi prvé príznaky patrí práve zmena telesnej teploty. Ak sa odchýli od normálu, znamená to, že organizmus s niečím bojuje. Sami dobre vieme, že podceňovanie prvých príznakov akéhokoľvek ochorenia je veľmi časté a môže viesť k jeho oveľa ťažšiemu priebehu. Milí priatelia, opäť prichádza zima, vo všeobecnosti považovaná za najťažšie obdobie v roku. Ľudia prirodzene obmedzujú pohyb vonku. A práve s ním prichádza aj takzvaná alergia na zimu. Je to však „choroba,“ ktorá sa dá (vy)liečiť.

Ing. Peter Lednický generálny riaditeľ spoločnosti Unilabs Slovensko

3


OBSAH

10

REPORTÁŽ

30 OSOBNOSŤ

Otužovanie nie je súťaž

Pôvodným povolaním som zimomravec

rozhovor s herečkou Zuzanou Kronerovou

Elena Akácsová

Jana Klimanová

18 BLOG

36 BLOG

Teplota mozgu

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Zmeny telesnej teploty

MUDr. Antonín Polách

40 Z DRUHEJ STRANY

Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať

22 TECHNIKA A MEDICÍNA

rozhovor s Janom Trávničkom, ktorý patrí k jedným z najúspešnejších českých himalájskych lezcov

Liečba chladom je čoraz populárnejšia nielen u vrcholových športovcov. Ako vlastne kryoterapia funguje?

Jana Klimanová

Anna Martausová

49 KOMENTÁR

4   inVitro

Horúca káva, horúce srdce

Elena Akácsová


OBSAH

TÉMA ČÍSLA — TEPLOTA A ČLOVEK

LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA Praktická príručka/Technická príručka

52 Teplo, teplejšie, katastrofa? MUDr. Marta Dobáková

2 Unilabs Slovensko — partner č. 1 v laboratórnej diagnostike

56

3

Procesná mapa

4

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení

Voľnopredajné analgetiká, antipyretiká a antireumatiká

MUDr. Tatiana Bézayová, PhD.

5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

80 Zápaly žíl – tromboflebitídy MUDr. Ľubomíra Javorčíková

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

84

28

Mikrobiológia

40

Genetika

44

Patológia

70 Telesná teplota a Covid-19 MUDr. Kristína Kaňuchová

Význam telesnej teploty v ošetrovateľskom procese

PhDr. Viera Ivanková

92

Telesná teplota a onkologické ochorenia

MUDr. Miroslava Malejčíková

98

Ochorenia s neočakávaným či netypickým priebehom telesnej teploty MUDr. Kristína Kaňuchová

47 2. Odber 48

Žiadanka na odberový materiál

49 3. Transport 50

Mapa pokrytia zvozovými trasami

52 4. Registrácia a príprava vzorky 54 5. Komplexná diagnostika

56 6. Kvalita a akreditácia 58 7. Analýza 64 8. Validácia a distribúcia výsledkov 65

Výsledkový list

66 9. Kontakty 67

Manažment

70

Sieť laboratórií a pracovísk

104 Popáleniny MUDr. Peter Lengyel, PhD. 114 Termografické Dušan Kiseľ

kamery

130 Sauna a ľudské zdravie MUDr. Božena Ciberajová 136

Teplota u športovca – prehriatie organizmu

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH

Unilabs Slovensko   5


U D I A LO S A

Čo je nové v Unilabs Slovensko Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

Bezpečnosť podujatia SOWA mal pod palcom Unilabs Slovensko 2. ročník už mediálne známeho podujatia SOWA – Social Awards Slovakia, ktorého sme sa tento rok stali hlavným partnerom, priniesol 15. mája odpoveď na otázku, kto vládne sociálnym sieťam na Slovensku. Galavečer s vyhlásením víťazov bol v priamom prenose vysielaný na TV Doma. Náš generálny riaditeľ Peter Lednický na tomto večeri vyhlásil víťaza a odovzdal cenu v kategórii zdravotníctvo. Na konci podujatia organizátor vyjadril špeciálne poďakovanie nášmu tímu. O pár dní neskôr prišiel náš generálny riaditeľ spolu s organizátorom podujatia Števom Šperkom priblížiť atmosféru tohto ročníka do relácie Teleráno na TV Markíza. Porozprával aj o tom, ako sa Unilabs Slovensko postaral o bezpečnosť tohto podujatia vďaka tomu, že všetci účastníci a hostia boli pretestovaní našimi komfortnými PCR kloktacími testami. Ako to celé prebiehalo? Všetky osoby zaangažované do prípravy podujatia vrátane hostí a účinkujúcich boli otestované 24 hodín pred priamym prenosom, čo

6   inVitro

v číslach znamenalo: 200 ľudí pretestovaných počas jedného dňa v 4 skupinách s výsledkami do 5 hodín. Podarilo sa nám tak na tomto podujatí vytvoriť veľmi bezpečné prostredie. Našou hlavnou výzvou však bolo, že SOWA bola prvým offline podujatím, ktoré sa konalo po dlhodobom zákaze hromadných eventov. Sprevádzali ho ešte stále prísne bezpečnostné pravidlá, takže aby sa nič nepodcenilo, testovanie všetkých zainteresovaných prebehlo tou najpresnejšou metódou – PCR. Výsledky boli doručované formou interaktívneho linku v sms, preto bolo veľmi jednoduché sa nimi pri príchode na podujatie preukázať. Čo nás takisto veľmi teší, je, že mediálne pokrytie tejto akcie bolo naozaj skvelé.


Čo je nové v Unilabs Slovensko

Tvoj BUDDY – staráme sa spolu Veľké spoločnosti si môžu dovoliť robiť veľké veci a môžu tak veľa vecí ovplyvniť. Unilabs má aj vo svojej mantre „CARE BIG“, voľne preložené „staráme sa vo veľkom“. V spolupráci, ktorú sme naštartovali začiatkom tohto leta, sme našu mantru opäť raz pretavili do konkrétnych činov: od 1. júla máme tú česť byť podporovateľom projektu s veľkým srdcom – TVOJ BUDDY. Táto pekná spolupráca potrvá minimálne do konca roka 2021. Čo je poslaním BUDDY programu, ktorého príbeh začal v roku 2006? BUDDY program poskytuje podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Dopĺňa tak existujúci štátny systém, ktorý s rastúcim vekom dieťaťa vynakladá viac peňazí na jeho starostlivosť a začlenenie do spoločnosti. Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny. Ústavná starostlivosť im však nedokáže dať to, čo potrebujú najviac – blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne venoval. Po odchode z centra tak často žijú na okraji spoločnosti. BUDDY hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi z Centier pre deti a rodiny. Postupne vzniká vzťah, ktorý poskytuje základ pre napĺňanie individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní ich miesta v spoločnosti a ich ďalšom rozvoji. Keďže v Unilabs Slovensko sa radi podieľame na zmysluplných veciach a spoločenská zodpovednosť nie je pre nás len fráza, naša spoločnosť sa rozhodla tento skvelý projekt podporiť sumou 2 000 € mesačne. Ako povedal zakladateľ BUDDY programu Ladislav Kossár: „Sme veľmi vďační za tento dar, ktorý prispeje k zabezpečeniu starostlivosti o približne 100 dvojíc a k nájdeniu 25 nových dobrovoľníkov pre deti. Takto sa dostaneme o krok bližšie k nášmu snu, aby každé dieťa, ktoré nemôže vyrastať vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej plne dôveruje.“

Basketbalové leto s Unilabs Slovensko Tak, ako pred rokmi spôsobilo malý ošiaľ zaradenie plážového volejbalu k halovému volejbalu na Letné olympijské hry, toto leto dostal olympijskú príležitosť aj tzv. street basketball – „3 na 3“ v exteriéri. V Unilabs Slovensko sme radi, že sme sa v rámci spolupráce so Slovenskou basketbalovou asociáciou mohli podieľať na príprave športového turnaja svetovej úrovne – FIBA U23 Nations League, ktorý sa uskutočnil od 6. — 8. júla v X-Bionic v Šamoríne. Zápasy naživo z tejto olympijskej športovej novinky ste si mohli vychutnať aj vďaka tomu, že Unilabs Slovensko sa ako hrdý partner podujatia postaral o pretestovanie všetkých zúčastnených tímov a ich sprievodu zo 6 krajín – Nemecka, Poľska, Rakúska, Maďarska, Ruska a Slovenska. Testovalo sa našimi kvalitnými PCR kloktacími testami s využitím výjazdového tímu. Počas 1 dňa sme tak otestovali 90 účastníkov, ktorí boli rozdelení do 7 skupín s ohľadom na bezpečnosť. Výsledky boli k dispozícii do 6 hodín. Street basketbalová road show, ktorá odštartovala v Šamoríne, trvala až do konca leta. My sme sa jej následne zúčastnili už len formou nášho prezentačného stánku v Košiciach, Trenčíne a v Bratislave, ale z tejto spolupráce so Slovenskou basketbalovou asociáciou sme mali veľkú radosť.

Unilabs Slovensko   7


U D I A LO S A

Izakovičov memoriál – opäť po prestávke Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky, tentokrát v spolupráci s Unilabs Slovensko, usporadúvala po ročnej prestávke prestížny genetický kongres určený osobostiam lekárskej genetiky – Izakovičov memoriál. Jeho XXXI. ročník sa tento rok konal 29. septembra až 1. októbra v priestoroch Grand hotela Bellevue v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Izakovičov memoriál je celoslovenská konferencia lekárskej genetiky so zahraničnou účasťou, ktorá sa pravidelne organizuje už od roku 1990 a nesie meno zakladateľa lekárskej genetiky na Slovensku, prof. Viliama Izakoviča. Exkluzívnym partnerom tohtoročného memoriálu bola spoločnosť GeneTiCA. Spoločnosť ROCHE figurovala ako premium partner podujatia. Radosť z toho, že sa komunita genetikov môže po dlhšej prestávke konečne osobne stretnúť, sa niesla celým memoriálom. Organizovať takéto dôležité podujatie v čase pandémie a priebežne sa meniacich protipandemických opatrení si z našej strany vyžiadalo vysoké nasadenie, a to do poslednej chvíle. Urobili sme všetko pre to, aby bolo podujatie pre účastníkov bezpečné a zodpovedalo v tom čase platným pravidlám v rámci protiepidemických nariadení v danom regióne. Akcia sa uskutočnila v režime „kompletne zaočkovaní“. Hlavnou témou XXXI. ročníka Izakovičovho memoriálu bola Lekárska genetika a genetická diagnostika. Tému počas dvoch dní prednášok priblížili formou bohatého odborného programu viaceré popredné osobnosti odboru lekárskej genetiky. Podujatie otvorili úvodnými

slovami za Unilabs Slovensko Ing. Katarína Rumanová, výkonná riaditeľka pre patológie a genetiky a MUDr. Martin Mistrík, odborný zástupca v odbore lekárska genetika. Účastníci si počas prvého dňa vymieňali zaujímavé poznatky na prednáškach týkajúcich sa klinickej genetiky, prenatálnej diagnostiky, digitálnej genomiky, NGS a molekulárnej diagnostiky. V priebehu druhého dňa sa prednášky venovali aj témam ako onkogenetika a genetická diagnostika etnicky špecifických ochorení. Niektoré z prednášok boli navyše zapojené aj do súťaže o najlepšiu prednášku mladého genetika, ktorá bola vyhodnotená pred záverom podujatia formou hlasovania účastníkov. V tejto súťaži zvíťazila s výrazným náskokom MUDr. Katarína Kušíková. Rovnako ako v minulosti, aj tento rok sa spoločnosť Unilabs Slovensko prezentovala na kongrese nielen formou aktívnej účasti na prednáškach, ale aj promostánkom. Navyše sme účastníkom ponúkli možnosť otestovať sa PCR testami na Covid-19, aby si všetci mohli byť istí, že jediné, čo si z kongresu odnesú, budú nové poznatky a inšpirácia do ďalšej práce.

8   inVitro


Čo je nové v Unilabs Slovensko

Slávnostný galavečer vyšiel tiež na jednotku. Hostí ním – ako aj celým podujatím – sprevádzala moderátorka Aneta Parišková. Hostia sa bavili na vystúpení speváčky Martiny Schindlerovej a tanečnej skupiny Anta Agni, ktorá predviedla uchvacujúcu svetelnú a ohňovú šou. Bolo nám veľkou cťou spoluorganizovať tento ročník najprestížnejšieho odborného kongresu pre genetikov a sme radi, že sa naša firma tejto výzvy chopila a napriek krátkosti času pripravila pre účastníkov podujatia čo najlepšie podmienky. Vyslali sme tým jasný signál, že nestrácame zo zreteľa dôležitosť výskumu geneticky podmienených ochorení a následnej osobnej výmeny poznatkov. Inak sa totiž tento náročný odbor nemôže efektívne rozvíjať.

Unilabs Slovensko   9


R E P O RTÁ Ž

Otužovanie nie je súťaž

Autor: Jana Klimanová Foto: Ivan Majerský, archív A. Maťka

Český film režiséra Bohdana Slámu Bába z ledu je príbehom o šesťdesiatročnej Hane, ktorá sa nadchne pre otužovanie. Čiapky na hlavách, ruky nad hladinou a preteky v ľadovej vode – tak predstavuje ľadové medvede film. Aj otužovanie sa však vyvíja. Nový vietor do ľadových vôd priniesol so svojou metódou Wim Hof a na Slovensko jeho žiak Andrej Maťko.

10   inVitro


Otužovanie nie je súťaž

Unilabs Slovensko   11


R E P O RTÁ Ž

,,Každé ráno, keď mám viac času, robím dýchacie cvičenia, ktoré ukončím kúpaním alebo studenou sprchou. Pre mňa je to najkrajšia časť dňa,“ hovorí Andrej Maťko, inštruktor metódy Wima Hofa. Miluje tiež kombináciu veľkého tepla a veľkej zimy, ako napríklad pri saunovaní. ,,Šoky vystavujú telo krátkodobému dobrému stresu a tým organizmus posilňujú,” vysvetľuje takmer stále usmiaty muž, ktorý sa otužoval odmalička. ,,Už ako malý chlapec som chodil s rodičmi do sauny. Vyrastal som v bývalej NDR, kde sme cez leto trávili čas na pobreží Baltského mora. Počas leta malo teplotu od 12 do 18 stupňov. Tam sme sa ako malé deti špliechali celý deň, kým sme neboli modrí a netriasli sme sa od zimy. Až vtedy nás rodičia brali z vody von.” Predtým, než Andrej spoznal metódu Wima Hofa, jeho otužovanie v studenej vode nemalo ktovieaký systém. ,,Studené sprchy a sporadické kúpanie v studenej vode jazera, keď sme s chlapcami žúrovali. ‚Ovínená‘ hlava vypla strach a zvládli sme to,” spomína. Dnes vie, že alkohol sa s otužovaním neveľmi kamaráti. ,,Alkohol rozširuje cievy v končatinách, čím dosiahneme opačný efekt ako pri pravidelnom otužovaní a organizmus sa rýchlejšie podchladí. V kombinácii s vyplavenými endorfínmi v mozgu síce spôsobuje príjemný pocit eufórie, ale zvádza k preceňovaniu sa, čo môže mať tragické následky,” uvádza na svojej stránke najstaršie združenie otužilcov na Slovensku – Ľadové medvede. Urobiť nemožné možným Studená voda a chlad sa u väčšiny ľudí nespája s príjemnými pocitmi. ,,Keď sa v teple pri krbe pozeráte na ľadové medvede v televízii, ako rozbíjajú ľadové kryhy, zdá sa vám to absolútne nelogické a neprekonateľné,” rozpráva Andrej, zatiaľ čo si na brehu petržalského jazera Draždiak vyzlieka ľahké oblečenie. Skôr než vojde do vody teplej desať stupňov, spolu s kamarátom sa pustia do dychových cvi-

12   inVitro

čení sprevádzaných pokrikom: Hu, ha! Hu, ha! Neskôr vysvetľuje, že pri takomto dýchaní dostáva otužilec svoje telo do stavu „bojuj, alebo uteč“. ,,Telo vtedy vypína racionálne myslenie, trávenie, vylučovanie, limbický systém, imunitný systém, emócie. Všetko, čo čo počas tejto krátkej doby nie je potrebné na prežitie, sa vypína.” Z vlastných skúseností priznáva, že ľudia veľmi nerozumejú, čo má zdravie spoločné s chladom. Veď sa hovorí prechladnúť! ,,V chlade je minimum baktérií a vírusov. To nie je prostredie, ktoré majú radi. Naopak, človek prechladne skôr v uzatvorenej a nevetranej miestnosti. Na žiadnom zo školení, kde som ľudí štyri dni vystavoval chladu, nikto neochorel.” Nie sú však očakávania tých, ktorí sa zaujímajú o otužovanie, prehnané? Nemyslia si, že hneď po tom, čo začnú otužovať, sa ako šibnutím čarovného prútika zbavia všetkých zdravotných problémov?

,,Alkohol rozširuje cievy v končatinách, čím dosiahneme opačný efekt ako pri pravidelnom otužovaní a organizmus sa rýchlejšie podchladí. V kombinácii s vyplavenými endorfínmi v mozgu síce spôsobuje príjemný pocit eufórie, ale zvádza k preceňovaniu sa, čo môže mať tragické následky.”

Otužovanie jednoznačne zlepšuje funkcie imunitného systému. V organizme sa počas neho zvyšuje hladina cytokínov a bielych krviniek. A hoci sa respiračné ochorenia vyskytujú u otužilcov zriedkavejšie, určite sa nedá tvrdiť, že vďaka studeným kúpeľom nikdy neochorieme. Kurzy ľadového muža pochádzajúceho z Holandska vyhľadávali spočiatku najmä športovci, ktorí sa chceli stať silnejšími a vytrvalejšími. Teraz však do veľkej miery prichádzajú ľudia so zdravotnými, aj psychickými problémami. K Andrejovi sa hlásia vyrysovaní mladí muži, jednoznačne športovci, ale tiež starší záujemcovia, ktorí na tom kondične nie sú až tak dobre. ,,Myslím, že práve títo ľudia najviac pocítia pozitíva otužovania. Učia sa odolávať, urobiť nemožné možným, možné ľahkým a ľahké elegantným. Schopnosť odolávať, nepoddať sa situácii a popasovať sa s ňou môžu využiť aj v súkromnom živote či v práci.”

Teplotné šoky vystavujú telo krátkodobému dobrému stresu a tým organizmus posilňujú.


Otužovanie nie je súťaž

Bodka nad i Pre Homo Sapiens, človeka rozumného, ktorý tu je viac ako tristotisíc rokov, je typický boj o prežitie. Čo však telo nepoužíva, to zakrpatie – či je to mozog, alebo svaly. Aj kosti rednú, ak ich nebudeme zaťažovať. ,,Ak nemusíme bojovať o prežitie, náš organizmus slabne. Mnohí z nás žijú v neustálom tepelnom komforte začínajúcom nad 20 °C. Keď sa trochu ochladí, hneď sa zabalíme do svetrov alebo otočíme kolieskom na termostate. Prekúrené miestnosti a teplé oblečenie oslabujú našu imunitu. O teplotu nášho tela sa staráme viac ako termoregulačné procesy, ktoré máme v génoch. Nikdy na vlastnej koži nezažijeme teplotné rozdiely jednotlivých ročných období, ako to bolo v prípade našich predkov. Wim Hof pozýva nádejných otužilcov von z komfortnej zóny, to posilní ich organizmus,” vysvetľuje Andrej Maťko. O Wimovi počul po prvý raz pred piatimi rokmi. Priznáva, že sa celý život cítil vitálny, no po štyridsiatke mu energia začala ubúdať. „Starnutie sa prejavuje postupne ako opotrebovanie pri aute. Odpadne gombík, neskôr začnú vŕzgať dvere. Niekto sa s tým zmieri, ja nie,“ hovorí Andrej, ktorý aj preto začal jesť surovú stravu. ,,Vitariánstvo ma zbavilo zdravotných problémov, čiastočne mi vrátilo vitalitu, ale niečo tomu chýbalo. Želal som si dať tomu všetkému bodku nad i. Chcel som nájsť niečo jednoduché, šialené a neuveriteľné súčasne. Niečo, kde by som prekonával sám seba. Nemal som však na mysli desať rokov jogy, ani žiadne komplikované duchovné či telesné učenie z východu.” Vtedy sa náhodne stretol s kamarátom, ktorý sa chystal na kurz tohto ľadového muža. Zaujalo ho, čo povedal, ešte v ten večer si na internete o ňom vyhľadal informácie a prihlásil sa na jeho kurz. ,,Magnetizovalo ma to, tušil som, že to bude presne to, čo mi chýbalo.” Stretli sa v zime 2016, v poľských Krkonošiach. Bola to prvá skupina, ktorú učil Wim Hof svoje techniky dýchania, otu-

žovania a koncentrácie. Bývali v jeho dome, ktorý si svojpomocne zrekonštruoval. Tridsať mužov, ako v pionierskom tábore. Zdieľali spolu nekomfort a počas týždňa sa z celkom cudzích ľudí stali priatelia. ,,To je presne to, čo nám chýba – nepohodlie a blízkosť k iným ľuďom. Každý sa izoluje, každý chce byť sám so svojím mobilom, nikto nikoho iného nevidí,” vysvetľuje Andrej, ktorý na tejto metóde oceňuje najmä praktickosť. ,,Videá a filmy sú z informačného hľadiska fajn, ale nedokážu

zachytiť atómovú elektráreň, akou je Wim Hof vo svojich rozgajdaných bermudách, starom tričku a nakrivo nasadenej čiapke. Má po šesťdesiatke, ale energie má viac ako stovka vyrysovaných mladíkov vo fitness centre. Keď rozpráva, všetci stíchnu a počúvajú hurikán pozitívnej energie a racionálnych argumentov. Ani jedno zbytočné slovo. Človek ide na otužovanie bez veľkých analýz. Vyskúša – podarí sa, alebo nepodarí. Špekulovanie nikam nevedie. Lepšie raz vyskúšať ako o tom hodiny filozofovať.”

Unilabs Slovensko   13


R E P O RTÁ Ž

V šortkách na Sněžku Andrej súhlasí, že myšlienky ľadového muža nie sú revolučné. Hlboké dýchanie a otužovanie za účelom liečby zdravotných problémov využívalo ľudstvo po celé stáročia. Dôkazom sú tibetské metódy dýchania Tummo alebo myšlienky nemeckého kňaza a liečiteľa, jedného z prvých hydroterapeutov Sebastiána Kneippa. Staroveké techniky Holanďan zbavil ezoterických rituálov, zachoval z nich to praktické, vedecky dokázateľné. A vytvoril jednoduchý, ľahko pochopiteľný systém.

,,Bolo hmlisto, snežilo a Sněžku ani nebolo vidno. Okoloidúci ľudia boli zababušení do piatich vrstiev oblečenia a krútili hlavami nad skupinou bláznov – len v turistických topánkach, šortkách a s rukami za chrbtom.”

V Poľsku si Andrej po prvý raz skúsil aj otužilecký výstup na Sněžku, do výšky 1 600 metrov nad morom. Netušil, že je to jediný vysoký kopec týčiaci sa nad planinou, ktorá dostáva plný náraz studeného vetra zo severozápadu. Bolo hmlisto, snežilo a Sněžku ani nebolo vidno. Okoloidúci ľudia boli zababušení do piatich vrstiev oblečenia a krútili hlavami nad skupinou bláznov – len v turistických topánkach, šortkách a s rukami za chrbtom. ,,Telo sa správa veľmi racionálne a chráni životne dôležitú časť – trup a jeho orgány. V prípade chladu odstrihne končatiny od prístupu tepla. Keď nechceme ruky vystaviť priamemu chladu, dávame si ich za telo – na chrbát, aby sa zohrievali. Alebo si ich dáme do vreciek. Na rukách je totiž najviac receptorov a preto sú veľmi chúlostivé na chlad. Len si vyskúšajte ponoriť ruku do jednostupňovej vody. Bude vás to bolieť viac, ako keby ste sa ponorili celým telom,” približuje Andrej, ktorý dnes organizuje podobné „šortkové“ výstupy v Malých Karpatoch. Aj otužovanie má pravidlá Pri otužovaní sa nemôže porovnávať päťdesiatročný, chorľavý, chudý človek s mladým, osemnásťročným svalovcom. ,,Otužovanie nie je súťaž. Keď idem do vody, počúvam svoje telo, ktoré mi hovorí: máš po desiatich sekundách dosť. Ľudia chcú rýchle výsledky. Sú zvyknutí, že drahý liek všetko vyrieši za minútu. Pri otužovaní na to však musíme ísť pomaly.”

14   inVitro

Telo sa správa veľmi racionálne a chráni životne dôležitú časť – trup a jeho orgány. V prípade chladu odstrihne končatiny od prístupu tepla.

Občianske združenie Ľadové medvede uvádza rozdelenie otužilcov na športových a rekreačných. ,,Pod rekreačným otužovaním rozumieme sprchovanie sa studenou vodou, saunovanie a športovanie vo voľnej prírode po celý rok, aj v zime – napríklad behanie či bicyklovanie v ľahkom úbore. Pod športovým otužovaním rozumieme plávanie v studenej vode pod 10 °C za každého počasia. Nanovšie sa pod týmto pojmom rozumie zimné plávanie, ktoré je registrované medzinárodnou plaveckou federáciou FINA.” Prístup nasledovateľov Wima Hofa je iný. Začiatočníkom stačí len vojsť a vzápätí vyjsť z vody. Druhá méta je vydržať v studenej vode dvadsať sekúnd, odporúčaná dĺžka pre skúsených otužilcov sú dve minúty. ,,Nemusíme byť vo vode tak dlho ako ľadové medvede. Takisto nepoužívame topánky, čiapky a ruky nemáme nad vodou. Nesúťažime, robíme to pre posilnenie nášho organizmu,” pripomína zásady Andrej. Pravidlo, ktoré zvyknú začiatočníci podceňovať, sú dýchacie cvičenia. Sú aj takí, ktorým sa zdajú byť zbytočne dlhé, a tak ich preskočia a idú rovno do vody. Andrej vysvetľuje, že dýchacie cvičenia pred aj po otužovaní telo pripravia. ,,Keď vyjdem z vody s teplotou tri


Otužovanie nie je súťaž

stupne von, kde je mínus dva, nejdem sa hneď obliecť, nesadnem si do vykúreného auta alebo k ohňu ale nechám telo, aby si samé vytvorilo teplo, aby sa dostalo do rovnováhy. Aj po vyjdení z vody robím dýchacie a pohybové cvičenia, ktoré trvajú pätnásť minút.” Okamžitá teplá sprcha alebo vírivka po ľadovom kúpeli skutočne nie sú vhodné. Pôsobením náhleho tepla dochádza k roztiahnutiu ciev a rýchlemu poklesu krvného tlaku, čo môže viesť až k strate vedomia. Netreba sa zľaknúť reflexívnej triašky svalov. Je to normálna reakcia, pri ktorej sa telo snaží zahriať. Je dobre známe, že po kúpaní v ľadovej vode mnoho vrstiev oblečenia nepomáha. Ľahké fyzické cvičenie a šálka teplého čaju však dokážu telu zahrievanie značne uľahčiť a spríjemniť. Ak máte radi čaj, siahnite po zázvorom. Tento koreň má totiž termogénne vlastnosti a telo zahrieva, aj keď ho konzumujeme v studených pokrmoch alebo nápojoch. Zázvor navyše vďaka svojim zahrievacím schopnostiam podporuje metabolizmus a prietok krvi. Vnučka v mrazáku Pozornosť treba venovať aj strave. Mnohí otužilci sú vegetariáni. Nie je dobrým nápadom dať si pred otužovaním kontinentálne raňajky, ktoré telo trávi dlho, aj tri hodiny. ,,Potom som prejedený, je mi ťažko, všetka energia sa použije na trávenie potravy. Nemám energiu na to, aby môj organizmus produkoval teplo. Namiesto veľkých raňajok si stačí dať len banán,” radí Andrej. Zásada, ktorá platí oddávna – otužilec nechodí do vody sám – vám môže zachrániť život. Telo počas otužovania vystavujeme stresu, človek môže dostať kolaps, musí tam byť niekto druhý, kto v prípade potreby zavolá pomoc. Kandidátom na otužovanie sa odporúča absolvovať prehliadku u lekára. Chlad pôsobí na srdce a jeho činnosť a pacientom s ischemickou chorobou srdca môže stiahnutím ciev zhoršiť stav a pri-

Andrej Maťko

vodiť infarkt. Opatrnosť je namieste aj pri vysokom krvnom tlaku či akútnych problémoch so žlčníkom. Pacientom s kožnými problémami sa otužovanie neodporúča kvôli silnému prekrveniu kože. Pri pobyte v ľadovej hrozia aj kŕče. Postihujú najmä dolné končatiny, konkrétne trojhlavý lýtkový sval. Techniku Wima Hofa sa môže naučiť každý: starí aj mladí, silní aj slabí, zdraví aj chorí. Tempom, ktoré im vyhovuje. Ak je človek zdravý, Andrej otužovanie vekovo neohraničuje. ,,Moja vnučka mala päť rokov, keď som ju prvý raz zobral do svojho mraziarenského boxu. Znie to strašne, ale ona sama tam chcela ísť. S takou tou detskou nevinnosťou si myslela, keď to robí dedo, tak to bude asi dobre aj pre ňu.” A bolo? ,,Každý, aj malé dieťa, kto vyjde z ľadovej vody, má úsmev na tvári. Aby naša psychika tento krátkodobý stres vydržala, telo vylučuje endorfíny. Tento stav trvá minimálne hodinu po otužovaní,” vysvetľuje Andrej.

Inštruktor metódy Wima Hofa, cestovateľ, sprievodca a dobrodruh. Narodil sa 4. februára 1966 v meste Chemnitz v bývalej NDR. Vyštudoval Medzinárodné ekonomické vzťahy na Inštitúte medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov v Kyjeve. Zakladateľ cestovnej kancelárie a propagátor vitariánstva – živej, tepelne neupravenej rastlinnej stravy, sa po celý život venuje štúdiu telesnej a mentálnej vitality. Je tiež vydavateľom kníh o zdravom životnom štýle, na Slovensku vyšla v jeho produkcii aj kniha Učeň ľadu, Šesť dní s Wimom Hofom.

Unilabs Slovensko   15


R E P O RTÁ Ž

Wim Hof Iceman, ľadový muž, sa narodil 20. apríla 1959 v holandskom Sittarde. Na svojom konte má Andrej Maťko so svojím učiteľom, ľadovým mužom Wimom Hofom.

28 zápisov v Guinessovej knihe rekordov. Medzi jeho rekordy patrí výstup na Kilimandžáro v šortkách, pobyt v ľade počas

Čo za to? Správne vystavovanie sa chladu spúšťa kaskádu zdravotných výhod vrátane zníženia zápalov, upevnenia imunitného systému, vyváženia hladín hormónov, zlepšenia kvality spánku a produkcie endorfínov, ktoré prirodzene zlepšujú náladu. Zlepší sa fyzická kondícia, zlepší sa činnosť termoregulačného systému, zvýši sa odolnosť voči chladu, obranyschopnosť organizmu. Okrem toho sa v tele otužilcov vytvára hnedý tuk. ,,Hnedý tuk je metabolicky aktívny tuk, ktorý spaľuje kalórie tak, že produkuje telesné teplo. Jeho hnedé zafarbenie majú na svedomí mitochondrie, súčasti buniek. Bábätká sa rodia s hnedým tukom, pretože ešte nemajú dostatočne vyvinuté svalstvo, ktoré by ich ochránilo pred chladom. Pri pravidelnom otužovaní sa začne približne po pol roku tvoriť opäť aj dospelým – najmä v oblasti hrudníka a chrbta,” vysvetľuje Andrej. Po šiestich rokoch aktívneho otužovania sa Andrejovi skutočne zvýšila vitalita. U všeobecného lekára nebol roky, dokonca ani nevie, kde má zdravotnú kartu. Chodí len k zubárovi. ,,Otužovanie mi dáva obrovskú energiu. Keď prídem domov unavený z práce, spravím si pár dychov, skočím do vody

16   inVitro

1 hodiny a 52 minút, plávanie

a som ako znovuzrodený. Efekt je okamžitý,” hovorí Andrej, ktorý si pri svojom dome vybudoval špeciálny ochladzujúci bazén, v ktorom sa môže otužovať po celú zimu. Ani leto ho nezaskočí. ,,Na leto som si kúpil mraziarenský box, ktorý mám naplnený vodou. Vychladím si ho na nula stupňov a aj cez leto otužujem.” Aj v Thajsku, kde strávil tento rok tri mesiace, sa po práci na stavbe zbavil únavy tak, že si kúpil šesť vriec ľadu a ľahol si do požičaného mraziarenského boxu.”

pod ľadom (1 nádych na 66 metrov), zavesenie sa vo výške na jednom prste počas jednej hodiny, maratón za polárnym kruhom alebo na púšti bez vody a v šortkách. K objaveniu vnútornej sily priviedla otca štyroch detí životná tragédia, ktorou bola samovražda manželky Olaye trpiacej depresiami. Metóda Wima Hofa je založená na troch pilieroch: • na vystavovaní sa chladu, • na dýchacích cvičeniach,

Cestovateľ, ktorý prešiel všetky kontinenty, má rád tropické krajiny, ale viac mu vyhovuje chladné počasie. ,,Bol som párkrát v Nórsku, kde má voda pri fjordoch celoročne od šesť do osem stupňov a noci sú veľmi chladné. Mojím snom je ísť na Island a zaplávať si medzi ľadovcami.” Otužovanie sa stalo módnou záležitosťou, najmä v dobe covidovej, to je fakt. ,,Keď ste sa v zime vybrali okúpať na Draždiak alebo Zlaté piesky, mysleli ste si, že je leto, boli tam masy ľudí. Je to módna vlna, ale je to dobrá módna vlna, lebo robíme niečo pre svoje zdravie. Čím viac ľudí na ňu naskočí, tým lepšie,” teší sa Andrej Maťko.

• na nastavení mysle (angl. mind set). Vedci a lekári sa rozhodli jeho výkony merať, testovať i overovať. Je možné, aby niekto ovládal svoj imunitný, autonómny nervový a hormonálny systém bez zásahu zvonku? Nad výsledkami krútili hlavou, až kým nemuseli akceptovať, že sa jeho schopnosti priečia všetkému, čo vieme o ľudskom tele a jeho fungovaní.


Otužovanie nie je súťaž

Otužovanie a zdravie + +

Otužovanie je prevenciou proti nachladnutiu, chrípke, angíne, respiračným ochoreniam, vysokému krvnému tlaku. Zlepšuje krvný obeh, znižuje zápaly v tele, podporuje imunitný a lymfatický systém. V niektorých prípadoch, paradoxne, zmierňuje aj reumatické problémy.

+ + + +

Počas otužovania sa vplyvom chladu sťahujú cievy a následným zahriatím rozťahujú, čím sa zvyšuje ich pružnosť. Otužovanie znižuje biologický vek až o pätnásť rokov. Ľadové kúpele stimulujú tvorbu hnedého tuku. Otužovanie zvyšuje v organizme hladinu adrenalínu, kortizolu, dopamínu a serotonínu.

Ľadové rekordy

1

O prvé zimné preplávanie Dunaja sa otužilci pokúsili 15. marca 1998. Zoltán a Jozef Makaiovci štartovali od PKO z bratislavskej strany a dorazili na petržalský breh v mieste Pečenského ramena, kde na nich pri kaviarni Aušpic čakali ich kolegovia – operný spevák Martin Babjak, Pavol Szemzo a Milan Ziman a splavili úsek Dunaja po bývalý lunapark pri starom moste.

2

Otužilcov v našich zemepisných šírkach lákajú aj pokusy o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Päťdesiatosemročný Čech Petr Kocián vydržal minulý rok v boxe plnom ľadu dve a štvrť hodiny.

3

Starší rekord Slováka Tibora Birčáka, od ktorého sa však občianskej združenie ľadových medveďov dištancovalo, je z roku 2008. V sude plnom ľadu vydržal na Silvestra 75 minút.

4

Koncom februára vytvoril (zatiaľ neoficiálny) Guinessov rekord v plávaní pod ľadom český freediver a otužilec, tridsaťdeväťročný David Vencl. Vo veku tridsaťosem rokov zaplával pod ľadom na nádych 80,9 metra. Rekord, ktorým prekonal Wima Hofa (66 m) a jeho nasledovníka, Dána Stiga Severinsena z roku 2013 (76,2 m), sa uskutočnil v zatopenom lome Vápenka v Lahošti u Teplic. Rekord ešte nie je uznaný komisiou, čaká ho schválenie.

Unilabs Slovensko   17


B LO G

Teplota mozgu Už celé desaťročia vieme, že keď nám ochorie mozog alebo si ho poraníme pri úraze, teplota je veľmi dôležitá pre jeho zotavenie, ale často aj naše prežitie. Je tu však jeden problém. Či skôr dva: ako v ňom teplotu merať a ako pre najhladnejší ľudský orgán určiť klinický teplotný štandard.

Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

18   inVitro


Teplota mozgu

K

Priemernými teplotami sa naše mozgy v podstate nelíšia. Detailnejší pohľad ukáže, že aj v zdravom mozgu existujú teplotné asymetrie. Aby sme mohli formulovať závery z vyšetrenia mozgu, je nevyhnutné zohľadňovať nielen asymetriu, ale aj individualitu priestorových teplotných variácií.

Candace Fleischerová, rádiologička a špecialistka na zobrazovacie metódy na Lekárskej fakulte Emory University a Georgia Institute of Technology: „Klinický štandard pre meranie teploty mozgu neexistuje“. (Zdroj: Emory University)

Keď si potrebujeme odmerať teplotu, buď máme bezkontaktný vynález na meranie povrchovej teploty kože, alebo si zoberieme klasický teplomer a použijeme niektorý z telesných otvorov. Nič z toho nám ale nevypovedá o teplote v mozgu. Experimentálne sa dá merať i tam, ale nezaobíde sa to bez zavedenia sondy s teplotným snímačom, čo nie je práve zákrok, ktorý by sme s pokojným svedomím odporúčali. A už vôbec nie je vhodný pre klinickú prax. Niet divu, že to zdravotníkov trápi. Aj samotná ischemická cievna mozgová príhoda môže zvýšiť teplotu mozgu o niekoľko stupňov Celzia a vyvolať proces nezvratného poškodenia.

,,Mozog nemá jednotnú teplotu. Odmeranie teploty na jednom mieste, akokoľvek by bolo presné, má podobnú výpovednú hodnotu ako určenie teploty palca na nohe. V mozgu záleží aj na tom, ktorá časť je práve vyťažená mudrovaním, keďže aj to so sebou prináša produkciu tepla.”

Existuje celý rad dôvodov, prečo by bolo užitočné mať nejaké použiteľné „meradlo“ teploty v mozgu. Všetka snaha v tomto smere dosiaľ narazila na rovnaký problém – nie vždy teplota mozgu koreluje s teplotami odmeranými v iných častiach tela. Navyše, zatiaľ sme hovorili len o teplote, ale to nebolo správne. Mozog nemá jednotnú teplotu. Odmeranie teploty na jednom mieste, akokoľvek by bolo presné, má podobnú výpovednú hodnotu ako určenie teploty palca na nohe. V mozgu záleží aj na tom, ktorá časť je práve vyťažená mudrovaním, keďže aj to so sebou prináša produkciu tepla. V prípade, že sa nám v ňom niečo pokazilo, nezáleží na tom, či bolo príčinou poruchy upchatie cievky, infekcia a zápal, alebo len susedská výmena názorov pomocou predmetu, ktorý bol práve poruke. Prečo to spomíname? Pretože správnejšie než o teplote mozgu je hovoriť o teplotách, respektíve teplotnej mape mozgu.

zumnom veku, rieši oboje jedna gurmánska lokalita, mladistvý mozog na to potrebuje dve. Inak povedané, pragmatický mozog zvyšuje metabolizmus (a teplotu) na iných miestach než ten, ktorý zatiaľ neprišiel o ideály. V odbornej literatúre sa kvôli individuálnym rozdielom začína presadzovať termín personalizovaná teplotná mapa mozgu. Tá potom zohľadňuje aj také charakteristiky, ako sú vek, pohlavie – a to nehovorím o rase.

Ani to však nie je všetko. Zostavenie všeobecne platnej teplotnej mapy mozgu komplikujú ďalšie jemné nuansy. Napríklad to, že niekomu zaťažujú mozog dievčatá a inému lievance. Zatiaľ čo v našom prípade, u ľudí v ro-

Nakoniec sa dostávame k práci Dongsuk Sunga, ktorému v časopise Communications Physics vyšiel článok o meraní teploty v mozgu pomocou magnetickej rezonancie. Napriek ázijsky znejúcemu menu a vytr-

Unilabs Slovensko   19


B LO G

Dongsuk Sung, prvý autor štúdie. Teplota mozgu je dôležitý lekársky parameter. Dokonca iba lokálne zvýšená hodnota po poranení je spojená s horšími vyhliadkami pacienta na uzdravenie. V dôsledku neexistencie dostupných metód merania je význam teplotných zmien v mozgu nedocenený. (Zdroj: Georgia Tech School of Electrical and Computer Engineering)

Metabolické teplo

Tkanivo Vedenie

Prenos/ /prestup

Prenos/ /prestup Tepna

Prúdenie Tkanivo

Kapiláry

Vedenie

Metabolické teplo

Vedenie Prenos/ /prestup

Prenos/ /prestup

Žila

Prúdenie

Režimy prenosu a prestupu tepla použité pri modelovaní teploty v mozgu. (Zdroj: Sung a kol. CC BY 4.0)

20   inVitro

valej snahe spoločnosti Google urobiť z neho zamestnanca gruzínskeho ústavu ide o výskumného pracovníka veľmi prestížneho výskumného ústavu v Atlante (Georgia Institute of Technology), čo je v USA. Nedá sa povedať, že by sa pred Sungom nikto nepokúšal využiť magnetickú rezonanciu pri meraní teploty v mozgu. Takých bolo neúrekom. Môžeme sa stretnúť s technikami, ktoré využívajú protónovú hustotu, relaxačné časy, protónové rezonančné frekvencie... Ale v klinickej praxi sa zatiaľ neuplatnili. Dôvod je jednoduchý – poskytujú relatívne odhady teplotných zmien a nie konkrétnu absolútnu teplotu, a teda narážajú na problém správnej interpretácie odmeraných údajov. Na vine sú zmienené individuálne črty. Rozdiely v metabolizme, štruktúre ciev, v prietoku krvi... Sung so svojimi kolegami zvolil zaujímavý prístup k riešeniu tohto problému. Aby si overil, nakoľko môže údajom z MR dôverovať, spojil fyziku, anatómiu a fyziológiu. Nazýva to modelovaním, ale v zásade ide o zapracovanie údajov s cieľom získať individuálne rozdiely mozgových lokalít. Nové na tom je, že to berie takpovediac od podlahy. Vrátane prísunu energetických zdrojov a ich premeny na teplo. Nevynecháva ani odvádzanie tepla cievnym riečiskom (ochladzovanie). Určitým vodítkom bola pre neho angiografia (vstreknutie kontrastnej látky do ciev). Keď si jeho prístup zjednodušíme, tak vlastne formuloval zložitú rovnicu „má dať – dal“, ktorá zohľadňuje individualitu cievnych spletenín a ďalšie detaily, akými sú napríklad rozdiely v distribúcii sivej a bielej hmoty. Aby sme to priblížili, v lokalitách našej sivej hmoty prebieha metabolizmus (produkcia tepla) štyrikrát (!) rýchlejšie. Inými slovami, údaje z MR nie sú schopné bez zohľadnenia týchto individualít rozlíšiť, či zvýšenie teploty na konkrétnom mieste znamená „alarm“, alebo ide o falošný poplach. Na modelovanie mapy metabo-

Pragmatický mozog zvyšuje metabolizmus (a teplotu) na iných miestach než ten, ktorý zatiaľ neprišiel o ideály. V odbornej literatúre sa kvôli individuálnym rozdielom začína presadzovať termín personalizovaná teplotná mapa mozgu.

lického tepla špecifického pre daný subjekt sa teda môžeme dívať ako na akúsi kalibráciu dát poskytnutých magnetickou rezonanciou, aby ich interpretovanie nebolo len veštením z krištáľovej gule. Pravdou je, že Sungov prístup začne skomplikoval meranie teplôt v našich mozgovniach. Viac či menej razí potrebu stanovovania personalizovaných teplotných máp, ktoré zohľadňujú individualitu každého z nás. Na druhej strane má tento prístup šancu uspieť v klinickej praxi ako prvý. Nedá sa mu uprieť to hlavné, totiž že v prípade malérov, akými sa môžu stať náhle mozgové príhody, autohavárie, pády každého druhu alebo začínajúce zhubné ložiská, by znalosť teplotnej mapy mozgu bola pre pacienta prínosom.


Robia z nás kliešte vegetariánov?

a)

b)

c)

Ukážka postupu zostavovania mapy – jeden z mnohých možných prierezov mozgu troch osôb: a) metabolické teplo, b) prietok krvi mozgom, c) modelovo predpovedané teploty. (Zdroj: Sung a kol. Communications Physics 10. 1038. CC BY 4.0)

Záver Zostavovanie personalizovaných teplotných máp mozgu s istým predstihom nie je až taká nelogická predstava. Podobný trend prináša aj pokrok v genomike. Aj tam sa ukazuje znalosť individuálnej „mapy génov s prognostickým významom“ pre rozhodovanie o vhodnej liečbe ako prínos pre pacienta. Vizionári tvrdia, že sa blíži čas, keď nám vysokokapacitné analýzy genómov budú poskytovať dôležité sekvencie vypovedajúce o našich nevýhodách či alergiách na lieky... A stanú sa bežnou súčasťou údajov na kartičke poistenca. Rozšíriť tieto údaje o teplotnú mapu mozgu by bol už len detail. Detail, ktorý by sa pre mnohých mohol stať jazýčkom na váhach pre včasné začatie správnej liečby a predpokladom, že sa zo šlamastiky dostanú živí alebo aspoň bez ochrnutia a následkov na intelekte. Je ťažké odhadnúť, ako rýchlo sa nové poznatky začnú uplatňovať v bežnej praxi. Súdiac podľa odmietavého postoja časti spoločnosti voči očkovaniu a obáv z „čipovania“ s tým môže byť problém.

4-krát V lokalitách našej sivej hmoty prebieha metabolizmus (produkcia tepla) 4-krát rýchlejšie! Inými slovami, údaje z magnetickej rezonancie nie sú schopné bez zohľadnenia individualít rozlíšiť, či zvýšenie teploty na konkrétnom mieste znamená „alarm“, alebo ide o falošný poplach.

Literatúra 1.

Dongsuk Sung a kol. Personalized predictions and non-invasive imaging of human brain temperature. Communications Physics 4, článok č. 68, 2021.

Unilabs Slovensko   21


T E CH N I K A A M E D I CÍ N A

Liečba chladom je čoraz populárnejšia nielen u vrcholových športovcov. Ako vlastne kryoterapia funguje?

22   inVitro


Liečba chladom je čoraz populárnejšia nielen u vrcholových športovcov. Ako vlastne kryoterapia funguje?

Moderná história kryoterapie sa datuje rokom 1978, keď japonský lekár Dr. Yamauchi začal využívať krátkodobé pôsobenie liečebných účinkov extrémneho chladu na pokožku pri úspešnej liečbe jeho pacientov postihnutých reumatoidnou artritídou. Podnetom pre neho bola otázka, prečo etnická skupina eskimákov nepozná zápalové ochorenia, ktoré sa vyskytujú v bežnej populácii. Zistil, že kľúčovú úlohu v tomto probléme zohrávajú pozitívne účinky chladu na ľudský organizmus. Neskôr sa na výrobu chladu začali využívať pary dusíka v zdraviu neškodnej koncentrácii, keďže žiadnym iným spôsobom nedokážeme vytvoriť teplotu -130 až -160 °C, ktorá sa využíva na maximálne trojminútový pobyt v kryosaune. O kryoterapii sme sa rozprávali s Mykhailom Liubchenkom, vedúcim manažérom spoločnosti Cryomed, ktorá je celosvetovým lídrom vo výrobe celotelových kryosáun a so spolupracujúcim lekárom, MUDr. Ernestom Cabanom, ktorý kryoterapiu zaviedol na Slovensku.

Autor: Anna Martausová Foto: www.cryomedpro.com, www.unsplash.com, archív respondentov

Na akom princípe funguje liečba nízkymi teplotami? Mykhailo Liubchenko: Zámerom vystavenia tela účinkom extrémne nízkej teploty je vyvolať mimovoľnú ochrannú fyziologickú reakciu organizmu, chrániacu vitálne orgány a funkcie ľudského tela. Organizmus vníma extrémny chlad ako stres a spúšťa v tele mechanizmy chrániace ho pred poškodením a automaticky sa snaží udržiavať telesnú teplotu jadra tela v úzkom, presne vymedzenom teplotnom pásme 36,2 – 37,7 °C. Akonáhle sa teplota pokožky radikálne znižuje, organizmus sa snaží sťahovať krv z von-

kajších častí tela a chrániť vnútorné vitálne orgány (srdce, pľúca a mozog) zachovaním ich teploty. Cestou pocitových nervových receptorov v koži a následne pokynmi do mozgu cez nervové dráhy sa spúšťa ochrana nášho tela pred chladom. Regulácia krvného zásobenia a výrazná odozva cez veľké množstvo vylučovaných hormónov, ktoré majú výrazný efekt v liečbe rôznych ochorení, je len jednou zo zložiek negatívnej odozvy nášho tela na chlad. Medzi ďalšie efekty patrí napríklad svalové uvoľnenie a výrazné zníženie pocitu bolesti. Toto má výrazný efekt napríklad v rehabilitácii po detskej

Unilabs Slovensko   23


T E CH N I K A A M E D I CÍ N A

mozgovej obrne a v poúrazovej rehabilitácii pri liečbe úrazov pohybového aparátu. Zníženie periférneho prekrvenia a následné výrazné prekrvenie vnútorných orgánov a svalov pri 20-minútovej fyzickej záťaži, ktorá je súčasťou kryoterapeutického zákroku, zohrávajú podstatnú úlohu v urýchlení biochemickej regenerácie u športovcov – jednak v tréningu a jednak v príprave na vrcholný športový výkon. Ak by ste mali porovnať účinky sauny a kryosauny, v čom sa líšia a v čom sú podobné? MUDr. Ernest Caban: Kryoterapia, na rozdiel od sauny, má výrazný liečebný efekt hlavne v spomínanej neurohormonálnej odpovedi ľudského tela na chlad. O pozitívnej hormonálnej odpovedi, posilnení imunity, zlepšení krvného obrazu či regenerácii po záťaži by sa dalo popísať pár strán. Sauna má taktiež ohromný pozitívny účinok na naše telo, ale skôr v zmysle regenerácie. Pobyt v saune nemá až taký liečebný efekt ako pobyt v kryosaune alebo kryokomore. Ako prebieha návšteva kryokomory? Na čo si treba dať pozor? MUDr. Ernest Caban: Personál pred vstupom klienta oboznámi s celým priebehom kryozákroku. Pokiaľ je prítomný lekár, býva zvykom aj krátka bežná kontrola krvného tlaku a krátky pohovor o zdravotnom stave klienta. Ideálne je, ak si lekár nájde čas aj na krátky rozhovor o efekte procedúry na jednotlivé zdravotné problémy, ktoré klient má. S cieľom zabezpečenia efektivity prevádzky zariadenia nasledujú klienti často jeden za druhým. Terapia pri teplote -130 °C trvá maximálne 3 minúty. Klient vchádza do sauny v spodnom prádle za aktívneho doprovodu a sledovania zo strany operátora. Kryosauna je vybavená výťahom a každý klient je pred začatím procedúry poziciovaný. Hlava klienta je vonku, takže sa eliminuje riziko obáv, strachu alebo klaustrofobickej reakcie, čo sa pri kryokomore nedá vylúčiť.

24   inVitro

Termoregulačné odpovede tela, ktoré sú reakciou mozgu na extrémny chlad, zahŕňajú: • Periférnu vazokonstrikciu

• Svalovú kontrakciu –

(zúženie periférnych ciev),

v niektorých prípadoch sa môže

ktorej cieľom je uchovať

vyskytovať triaška.

teplo a masívne čerpať krv ku vnútorným orgánom. • Dilatáciu hlavných krvných

• Aktiváciu metabolizmu, ktorá slúži na okamžitú výrobu tepla z hnedých tukových buniek

tepien, slúžiacich na dostatočné

– nazýva sa tiež netriašková

zásobovanie vnútorných

termogenéza.

orgánov krvou, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku.


Liečba chladom je čoraz populárnejšia nielen u vrcholových športovcov. Ako vlastne kryoterapia funguje?

Kryoterapia je vhodná pre každého, kto chce dosiahnuť: • úľavu od chronickej bolesti, • redukovať zápalové ochorenia v tele, • zlepšovať funkcie kĺbového aparátu, • zrýchliť uvoľnenie a relaxáciu Ernest Caban *6. júl 1950, Banská Bystrica Slovenský lekár, chirurg, ktorý je považovaný za zakladateľa kryoterapie na Slovensku. Absolvoval štúdium na LF UK

svalstva, • dosiahnuť zlepšenie nálady

Kontraindikácie, ktoré bránia využitiu pozitívnych účinkov kryosauny, sú: • hypertenzia – krvný tlak 160/100 a viac, • prekonaný infarkt myokardu v posledných 6 mesiacoch alebo angina pectoris, • implantovaný kardiostimulátor, • epilepsia,

vďaka hormonálnej odpovedi po

• hlboká žilová trombóza,

absolvovaní terapie,

• alergia na chlad,

• optimalizovať telesnú

• akútne onkologické ochorenie,

termoreguláciu, čo zahŕňa aj

• tehotenstvo a dojčenie,

lepší metabolizmus.

• kožná infekcia, • akékoľvek akútne ochorenie ako

v Martine. Od roku 1974

nádcha, chrípka, prechladnutie,

pracuje ako lekár-chirurg

závrat, nevoľnosť, vyčerpanosť,

v NsP FDR v Banskej

horúčka, respiračné ťažkosti,

Bystrici. V roku 1992 – 1998

• vek menej ako 3 roky.

pôsobil ako lekár reprezentácie SR v ľahkej atletike. V súčasnosti je lekárom reprezentácie SR v biatlone, hokejistov HK Banská Bystrica a basketbalistiek AGM Banská Bystrica. Obdržal Cenu primátora mesta Banská Bystrica za rok 1998. Doktor Caban je aktívnym športovcom a ako lekár spolupracoval s mnohými úspešnými slovenskými športovcami, napríklad s Anastasiou Kuzminovou či s Matejom Tóthom. Je autorom knihy Voda a chlad o liečebnej rehabilitácii chladom.

Mykhailo Liubchenko

Dvere kryosauny si klient môže kedykoľvek otvoriť aj sám, ak potrebuje, sú magnetické. Pri zachovaní všetkých pokynov nehrozí žiadne riziko. Treba sa pred návštevou kryokomory nejako špecálne pripraviť? Mykhailo Liubchenko: Nie, návšteva kryosauny si nevyžaduje žiadne špeciálne opatrenia ani prípravu. Je samozrejmé, že pacient musí spĺňať všetky indikované podmienky, ako aj nemať žiaden z príznakov, ktoré sú kontraindikáciou na využite pobytu v kryosaune. Z praktického hľadiska je dôležité, aby klient vstupoval do kryosauny suchý, nespotený, nenakrémovaný, iba v bavlnenom spodnom prádle a v špeciálnej obuvi. Ako prebieha výroba kryosáun a ako je zaručená bezpečnosť počas pobytu v kryosaune? Mykhailo Liubchenko: Výroba kryosáun prebieha na základe pracovných postupov vyvinutých našimi technickými inžiniermi podľa predpísaných noriem, ktoré sú dvakrát ročne kontrolované a v prípade zmien aplikované manažérom kvality. Sú aplikované hlavne technické, bez-

pečnostné normy a norma pre kvalitu. Pre zaistenie bezpečnosti pacienta a obsluhy je kryosauna vybavená alarmovým systémom, ktorý oznamuje výskyt nebezpečných situácií. Ak porovnáme kryoterapiu a otužovanie, napríklad v kadi s ľadom, v čom sú rozdiely? MUDr. Ernest Caban: Základ otužovania a kryoterapie je identický a o pozitívnom účinku chladu nemá význam polemizovať. Na ľudské telo má otužovanie veľmi veľa pozitívnych vplyvov bez ohľadu na to, či otužovanie prevádzame od jednoduchého pobytu na chladnom vzduchu, postupne prejdeme na otužovanie vo vode, snehu, ľade. Ale aj v otužovaní treba dodržiavať istý postup a pravidlá, lebo extrémna snaha dosiahnuť efekt, ktorý ma otužovanie priniesť, nám môže uškodiť. Pri pobyte v chladnej vode a aj pri pobyte v ľadovom kúpeli dochádza k tomu, že pri priamom kontakte s vodou alebo ľadom môže u začiatočníkov dôjsť k výraznej strate telesnej teploty. Deje sa to vzhľadom na väčšiu tepelnú vodivosť vody a ľadu a vďaka priamemu kontaktu s ľudským telom. Postupom času sa tieto regulačné mechanizmy

Unilabs Slovensko   25


T E CH N I K A A M E D I CÍ N A

adaptujú a upravia, a tým môžeme pobyt v chlade časovo aj teplotne predlžovať. Pri pobyte v kryosaune nie je vodivosť chladného média – vzduchu alebo dusíka – taká vysoká ako v prípade vody a ľadu, takže v krátkom čase nemôže viesť k výraznému poklesu telesnej teploty tak, aby došlo k podchladeniu. Preto je možné kryozákroky absolvovať bez predchádzajúcej prípravy na pobyt v extrémnom chlade – na rozdiel od otužovania vo vode a ľade, kde je potrebný istý čas a postupnosť. Cieľom kryoterapie je radikálne znížiť teplotu pokožky a vyvolať tak pozitívnu obrannú reakciu organizmu. Pri kryoterapii sa v priebehu 3 minút podarí len vďaka extrémnej teplote znížiť teplotu pokožky o viac ako 15 – 20 °C na minimálne 8 °C, nie menej. Čo nasleduje po pobyte v kryosaune? MUDr Ernest Caban: Súčasťou kryoterapie zvykne byť po absolvovaní trojminútového pobytu v chlade aj tzv. kineziterapia – 15 až 20-minútový aktívny pohyb na bežeckom páse, stacionárnom bicykli alebo orbitreku, ktoré sú väčšinou súčasťou vybavenia kryocentra. Prečo? Na to je také ľudové prirovnanie – ak zoberiete zatvorenú plastovú fľašu a dáte ju do mrazničky, tak sa zmrští v dôsledku ochladenia vzduchu, ktorý je v nej. To isté sa deje aj v bunkách v ľudskom organizme a hlavne vo svaloch. Zmrštenie svalových buniek spôsobuje vyplavenie produktov metabolizmu, ktoré vznikajú pri športovom výkone, ako napríklad kyselina mliečna a škodlivé metabolity. Aby sa tomuto športovci vyhli, tak sa napríklad bežci po preteku idú ľahko vyklusať, cyklisti po závode vyjazdievajú na stacionárnom bicykli. Pobyt v kryokomore v rámci regenerácie má výraznejší efekt v zmysle vyplavenia produktov metabolizmu buniek. Ak po pobyte

26   inVitro

Kryoterapia prináša najlepšie výsledky pri liečbe rôznych foriem autoimunitných ochorení, ktoré môžeme rozdeliť do viacerých skupín: • chronické zápalové reumatické

ochorenia chrbtice, veľmi dobré

ochorenia pohybového

výsledky sú prezentované pri

ústrojenstva, ako sú reumatoidná

sciatice – ľudovo nazývanej ischias,

artritída, lupus alebo Bechterevova

kde z dôvodu degeneratívneho

choroba (ankylozujúca

vývoja medzistavcovej platničky

spondylitída),

dochádza k útlaku nervových

• autoimunitné zápalovo-degeneratívne ochorenie

koreňov a k celkovej bolesti chrbta, • chronické zápalové ochorenia – kde

centrálneho nervového systému –

dochádza k bolestiam a citlivosti

skleróza multiplex,

svalového ústrojenstva

• autoimunitné ochorenia kože ako psoriáza a dermatitída, • metabolické ochorenia kostného tkaniva – osteoporóza, osteoartritída a degeneratívne

– fibromyalgia a fibromyozitída, • poruchy nálady a nespavosť – pobyt v kryosaune pozitívne vplýva na liečbu porúch spojených s úzkosťou, depresiou, vyčerpanosťou a únavou, pocitmi vyhorenia ako, aj pri liečbe insomnie.


Liečba chladom je čoraz populárnejšia nielen u vrcholových športovcov. Ako vlastne kryoterapia funguje?

Z akých častí sa skladá kryosauna? Kryosauna je určená pre rehabilitačné pracovisko využívajúce procedúry kryoterapie s medicínskym alebo liečebno-rehabilitačným účinkom, keď na organizmus pôsobia nízke teploty od -120 °C do -170 °C (max. -196 °C), nepresahujúce celkovú dĺžku procedúry 180 sekúnd. Funkcia kryosauny je založená na odparovaní tekutého dusíka a na jeho dodávaní do tepelne izolovanej kabíny. Zariadenie je možné rozdeliť na nasledujúce časti: • dolná skrinka s plošinou, • horná skrinka (technologická skrinka), • kabína pre pacienta. Vyrába sa v prevedeniach: • tlaková verzia: tekutý dusík je do kryosauny dopravovaný z tlakovej nádrže alebo zo systému budovy (z potrubia na rozvod tekutého dusíka), • s napájaním na dewarový sud: systém dávkovania kvapalného dusíka sa vykonáva dávkovaním dusíka do kryosauny z Dewarovej nádoby.

v kryokomore telo aktívne zahrejeme, dochádza k prekrveniu orgánov a ak tento efekt prekrvenia zvýšime ešte o príjem energetických a iontových nápojov počas aktívneho pohybu po kryozákroku, svalové bunky energeticky „nabijeme“ a sú výkonnejšie. Ako často treba absolvovať kryoterapiu? Mykhailo Liubchenko: Neexistuje univerzálne pravidlo. Frekvencia absolvovania kryoterapeutických sedení je závislá od zdravotného stavu klienta a cieľa terapie. Napríklad na zvýšenie športového výkonu sa odporúča absolvovať ju 2 hodiny pred športovým výkonom na optimalizáciu výkonnosti. Na zotavenie po športovom výkone sa odporúča absolvovať terapiu čo najskôr po ukončení zápasu, tréningu alebo inej namáhavej aktivity. Iný prípad sú medicínske dôvody. Napríklad na zníženie zápalu a bolesti je podstatná pravidelnosť – v krátkom časovom období sa odporúča absolvovať minimálne 10 sedení za sebou, jedno denne. Pre lepšie výsledky je vhodné zvýšiť počet na

20. Najlepšie výsledky sa dosiahli pri frekvencii 1x denne, 5 – 7 dní v týždni počas 4 týždňov nasledujúcich za sebou. Toto sú údaje pre celotelovú kryoterapiu. Pri lokálnej, ktorá sa využíva v estetickej medicíne, beauty, wellness, a tiež v športovom lekárstve, sú odporúčané odlišné dávky a frekvencia. Ako sa kryoterapia využíva v skrášľovaní a boji proti starnutiu? Mykhailo Liubchenko: Jedným z pozitívnych účinkov kryoterapie je aj masívna produkcia endorfínov – hormónov šťastia v organizme, čo sa prejavuje aj na pokožke. Výrazne sa urýchľuje prietok krvi a dochádza k odstraňovaniu toxických substancií a škodlivých látok z buniek. Vďaka zvýšenej tvorbe kolagénu dochádza k omladeniu pokožky. Významným benefitom kryoterapie je aj prevencia a redukcia celulitídy a vďaka podpore metabolizmu je kryoterapia ešte niekoľko hodín po terapii dôležitým podporným programom pri chudnutí. V poslednom období nachádzame vďaka lokálnej kryoterapii uplatne-

,,Kryoterapia má výrazný liečebný efekt hlavne v neurohormonálnej odpovedi ľudského tela na chlad. Významným benefitom kryoterapie je aj prevencia a redukcia celulitídy a je dôležitým podporným programom pri chudnutí. Vďaka lokálnej kryoterapii nachádzame uplatnenie aj v segmente estetickej medicíny. Z pohľadu kožných ochorení sa lokálna kryoterapia využíva pri liečbe chronických kožných ochorení, ako sú rosacea, seborea, kožné dermatitídy, psoriáza, kožné ekzémy a akné.”

Unilabs Slovensko   27


T E CH N I K A A M E D I CÍ N A

nie aj v segmente estetickej medicíny, kde pomáhame zabraňovať vzniku alebo znižovať negatívne následky pooperačných zápalov, zmierňovať opuchy, tlmiť alebo úplne odstraňovať bolesť, redukovať začervenanie a naštartovať regeneračný proces na bunkovej úrovni. Z pohľadu liečby kožných ochorení sa lokálna kryoterapia úspešne využíva pri liečbe chronických kožných ochorení, ako sú rosacea, seborea, kožné dermatitídy, psoriáza, kožné ekzémy a akné. Aký význam má liečba chladom pre športovcov? MUDr. Ernest Caban: U športovcov má kryoterapia veľmi veľký význam jednak v rámci regenerácie po záťaži, ale aj v príprave na vr-

28   inVitro

cholový výkon. U športovcov viac ako v bežnej populácii dochádza k extrémnej záťaži na svalové a kĺbové štruktúry, oveľa častejšie sa vyskytujú zranenia a poškodenia šliach, svalov a kĺbov. Aj preto pochádza markantná časť našej klientely z prostredia hokeja, futbalu, MMA, boxu či fitness centier. Mnohí vrcholoví športovci majú kryoterapiu zaradenú ako pravidelnú súčasť regenerácie po tréningu a výkone a čoraz viac športovcov sa stáva aj majiteľmi kryosáun. Je kryoterapia hradená zo zdravotného poistenia? Ak nie, podnikáte v tomto smere nejaké kroky? Mykhailo Liubchenko: Na Slovensku, napríklad na rozdiel od sused-


Liečba chladom je čoraz populárnejšia nielen u vrcholových športovcov. Ako vlastne kryoterapia funguje?

ných krajín, nie je kryoterpia hradená zo zdravotného poistenia v žiadnej výške. Je to aktivita – ako mnoho iných u nás – plne hradená pacientom. O tom, že má kryoterapia veľmi výrazný efekt pre ľudské telo, svedčí aj to, že napríklad v Poľsku zdravotné poisťovne preplácajú ročne 10 vstupov do kryokomory, lebo vedia, že prevencia je podstatne lacnejšia ako liečba chorôb. Celú situáciu a snahy o zmenu navyše sťažujú aj časté zmeny strategickej orientácie sektora, ale to už je skôr politická oblasť, ktorá má negatívny dosah na občana.

Spoločnosť Cryomed Manufacture, s. r. o., so sídlom v Nových Zámkoch začala svoju výrobu kryoterapeutických zariadení pre celotelovú (kryosauny), ako aj lokálnu kryoterapiu (kryofény) v roku 2002. Od roku 2016 vyrába svoj špičkový model Cryomed Pro, v ktorom sa snúbia roky inovácií,

Vedia Slováci o kryoterapii dostatok? Sú lekári naklonení jej využitiu v liečebnom procese? MUDr. Ernest Caban: Kryoterapia na Slovensko prišla v zlom období. Zanikli veľké podniky, ktoré mohli hradiť zamestnancom v rámci sociálnych programov aspoň časť vstupov, zanikli športové kluby a žiaľ, väčšia časť populácie má problém, ako riešiť súčasnú finančnú situáciu, ľudia nemajú financie na lieky a nie, aby ešte mali peniaze aj na niečo nadštandardné pre svoje zdravie. Mali sme pokusy dostať kryoterapiu – či už lokálnu, alebo celotelovú – do liečebného poriadku, ale, žiaľ, výsledok bol, že niektoré kryocentrá, ktoré boli na Slovensku, zanikli. Ostáva len veriť, že sa to časom zmení.

implementácia najnovších výdobytkov techniky a špičková technológia aj z automotive. Najväčší zákazníci pochádzajú z USA, Nemecka, Talianska a z Francúzska a okrem zdravotníckych, rehabilitačných a fyzioterapeutických zariadení sú jej klientami športové kluby, fitness centrá, wellnes a beauty centrá, ako aj mnohí významní vrcholoví športovci. www.cryomedpro.com

o 15 – 20 °C Pri kryoterapii sa v priebehu 3 minút podarí len vďaka extrémnej teplote znížiť teplotu pokožky o viac ako 15 – 20 °C na minimálne 8 °C, nie menej.

Unilabs Slovensko   29


OSOBNOSŤ

Pôvodným povolaním som zimomravec S každou novou postavou sa niečo naučí. Pre film Baba z ľadu začala otužovať nielen ona, ale celá jej rodina. Hovorí, že aj keby ten film nedopadol tak dobre, ako dopadol, aj tak je režisérovi za túto životnú zmenu vďačná. Nevie, či jej otužovanie pomohlo prežiť ochorenie na covid, no vie, že jej to pomáha na celom tele i na duši. Hoci ju ešte občas pochytí záchvat kašľa, naplno pracuje v Čechách i na Slovensku. V divadle, vo filme i v štúdiu pri nahrávaní audiokníh. Herečka Zuzana Kronerová. Autor: Elena Akácsová, foto: Ctibor Bachratý

30   inVitro


Pôvodným povolaním som zimomravec

Otužovať ste sa začali pred piatimi rokmi pre film Baba z ľadu. Stále vás to neprešlo? Ani jeden rok som nevynechala, v septembri minulý rok som už mala nachystané plavky aj papučky do vody, aby som si nezranila chodidlá. Lenže prišiel „pán covid“. Mala som ťažký priebeh, takže som veľmi dlho mala pauzu, nevedela som sa dostať do formy. Ani moja lekárka mi to neodporúčala, tak som zostala len pri studených sprchách. Sezóna už skončila, ale tú ďalšiu som odhodlaná znovu na to nadviazať. Môj syn drží štafetu, neprestal ani cez najkrutejšie zimy, chodil dva- až trikrát do týždňa. Myslíte si, že otužovanie vám nejako pomohlo lepšie prekonať aj ochorenie Covid-19, ktoré vás v druhej vlne pandémie postihlo? Možno, že to pomohlo tak, že som to vôbec prežila. Neviem, myslím, že ani vedci ani lekári, čo to liečia a ktorých veľmi obdivujem a uznávam, ešte nepoznajú všetky skutočnosti a následky. Ale verím, že sme aj s manželom a dcérou mali obrovské šťastie. A čo účinok vášho otužovania na bežné prechladnutia? Už ten prvý rok, keď som intenzívne trénovala a otužovala sa, nemala som ani chrípku, ani prechladnutie. Ani nič. Kamarátky v mojom veku sa zaujímajú – a čo mechúr, močové cesty... To aj mňa zaujíma! A čo vaječníky? Keď otužujete celé telo, funguje to aj na toto, všetko v pohode. Aký ste mali vzťah k otužovaniu predtým, ako ste točili Babu z ľadu? Ja som pôvodným povolaním zimomravec. Som vášnivá plavkyňa, aj mám výdrž, ale vždy som bola najväčší zbabelec. S rodinou v lete pri mori už všetci boli dávno vo vode a ja som stála po členky v teplom mori, striekala na seba kvapky a kričala, jaj, studená! Všetci sa mi smiali, takže toto je prerod o 180 stupňov.

Nikdy neurobte tú chybu, že si po vylezení zo studenej vody dáte horúcu sprchu. To je nebezpečné. Dôležité je hneď sa prezliecť do suchého a začať cvičiť. Pohyb veľmi pomáha. Ako ste pri tom prerode postupovali? Najbezbolestnejšie je začínať na jeseň. Ja som začala 9. septembra na Zlatých pieskoch, ale už predtým som si natrénovala plynulý vstup do vody. Ešte koncom augusta pri mori som sa naučila nestáť na brehu a vojsť do vody hneď. Kolegyňa otužilkyňa v klube Ľadové medvede mi povedala, že keď to chcem mať perfektne natrénované v januári, lebo v januári sme začínali točiť film, musím chodiť dvakrát do týždňa – takže som chodila. Vždy majú byť dva dni medzi jedným a druhým ponorom. V septembri mala voda na Zlatých pieskoch 20 stupňov, to som plávala trištvrte hodiny. Potom, keď už má voda pod 4 stupne, tak by ste v nej mali zotrvať menej minút, hranica je 22 – potom nastáva smrť. Akú máte hranicu vy? Ja neriskujem, keď je voda skoro zamrznutá, tak zostávam 5 – 10 minút. Ale keď sme robili promo akciu k filmu v Prahe, tak sme všetci vliezli do vody, mala 4 stupne a ja som vydržala najdlhšie. Producent mi povedali, že som sa tvárila, ako keby voda bola úplne teplá, druhý na to pozna-

menal, že som sa tak tvárila, lebo na mňa svietili kamery a fotoaparáty. Áno, je to aj o tom. (Úsmev.) Musíte sa zakaždým znovu prekonávať, alebo to už po čase ide ľahšie ako na začiatku? Zakaždým treba znovu nadobudnúť odvahu. Chodíme autom, manžel šoféruje, zakaždým mu hovorím, Milanko, odboč, nechoďme tam. Ale samozrejme, nakoniec ideme, a po minúte, keď mi je strašná zima, zavládne eufória. Po minúte vás okamžite zaleje teplo, plávate si a je vám krásne. Takže sa musíte strážiť, lebo sa vám môže stať, že zmrznete? Pražský tréner mi povedal: a keď ti už začne byť všetko jedno, tak rýchlo z vody von. To je tá hranica. 22 minút. Nie je vám zima po tom, keď vyjdete z vody? Vyjdem a napijem sa teplého nápoja. Nikdy neurobte tú chybu, že si po vylezení zo studenej vody dáte horúcu sprchu. To je nebezpečné. Dôležité je

Unilabs Slovensko   31


OSOBNOSŤ

Som vďačná režisérovi Bohdanovi Slámovi, že na otužovanie v studenej vode zagitoval nielen mňa, ale aj celú moju rodinu. Keby som o blahodarných účinkoch otužovania vedela skôr, možno by moje deti nemuseli mať respiračné problémy a alergie. S tým by sa malo začať v útlom veku. hneď sa prezliecť do suchého a začať cvičiť. Pohyb veľmi pomáha. Ja som zvykla hneď zhodiť mokré plavky a v tej sukničke, čo som mala na prezliekanie, v tej som klusala popri brehu jazera. Môžete mať aj triašku – to som mala málokedy, ale to je tiež prirodzené, tým sa vlastne zahrievate. Odkedy otužujete, nemávate ani teploty? Mala som po očkovaní. Po prekonaní covidu sme si s manželom dali zistiť protilátky a mala som ich dosť. Jeden vedec mi povedal, že to pri očkovaní spôsobí, že budem mať silnejšiu reakciu. A mala som. Inokedy vôbec nemávam vysokú teplotu. Len počas covidu, v tom je ten vírus zákerný. S manželom sme mali 39 – na chvíľu sme to stiahli Paralenom a zase to išlo hore. Takto to bolo dva týždne. Mne zabrali až kortikoidy. Ste ten typ, čo pri bolestiach a teplotách funguje systémom „daj si tabletku a netráp sa“? Nie, nie som, ja sa trápim, lebo vraj, podľa múdrych lekárov, sa telo teplotou bráni. Až keď mám tých 39, je dobré si zobrať niečo na zrazenie teploty. Keďže som alergická na aspirín, musím brať Paralen.

32   inVitro

Takže otužovanie považujete za dobrú vec? Aj keby film Baba z ľadu nedopadol tak dobre, ako dopadol, aj tak som vďačná režisérovi Bohdanovi Slámovi, že na otužovanie v studenej vode zagitoval nielen mňa, ale aj celú moju rodinu. Keby som o blahodarných účinkoch otužovania vedela skôr, možno by moje deti nemuseli mať respiračné problémy a alergie. S tým by sa malo začať v útlom veku. Lenže v časoch, keď som bola mama malých detí, to nebolo také populárne. Teraz je ľudí čoraz viac. Drvivá väčšina začala kvôli tomu, že mali neustále nádchy a angíny. Ale otužovanie je vynikajúce aj na psychiku. Doslova vyplaví hormón radosti. Zlé jazyky mi hovoria – áno, je nám to jasné, zakaždým sa tešíš, že si to prežila. (Smiech.) Poznáte takých, čo si otužovaním vyriešili psychické problémy? Pýtala som sa jedného pána, prečo to začal robiť. Prezradil mi, že pred dvanástimi rokmi ovdovel a nevedel sa z toho smútku dostať – a toto mu veľmi pomohlo. Dostal sa postupne do rovnováhy. A ďalší môj blízky, ktorého som obdivovala, že sa mu chce aj trikrát do týždňa byť

o šiestej ráno v jazere, mi prezradil, že má nerváckeho šéfa a že ho práve toto veľmi upokojuje. V detstve ste pri preliezaní lešenia spadli z veľkej výšky, museli vám zašívať čelo. Nevyvolalo to vo vás strach z bielych plášťov? V detstve som mala aj ďalšie úrazy hlavy, moji milí rodičia mi potom vravievali, že preto som išla na herectvo, lebo so párkrát spadla na hlavu. Z toho pádu mi vznikla fóbia z výšky. V hereckej akcii na javisku alebo vo filme, keď musím byť vo výške, tak to zahrám. Ale súkromne sa výšok veľmi bojím. Manžel je veľký turista a raz sme ešte s malými deťmi išli na Rysy, kde sú tie reťaze a rebríky. Ja si to skoro nepamätám, ale deti boli úplne vyšokované, že čo sa maminke stalo. Vraj som sa v tom šoku s mojím mužom asi šesťkrát rozviedla. To bol dôsledok mojej paniky. Milujem hory, milujem výhľady z kopcov, ale nesmie byť podo mnou priepasť. Takže lekárov sa nebojíte? Nie, ja som kombináciou hypochondra a ľahkomyseľného človeka. Nič mi nie je, nič mi nie je, ale potom, keď niečo pocítim, tak sa zľaknem. Lekárom veľmi dôverujem, som laik, nepopísaný list, odovzdám sa do ich rúk s dôverou a vierou, že mi pomôžu. Možno preto zatiaľ každý lekársky zákrok vždy dobre dopadol. Hráte, keď ste chorá? Bohužiaľ, niekedy musím. To vtedy, keď mi začne byť zle tesne pred predstavením a už sa nedá odvolať. Ale inak som veľmi disciplinovaná voči kolegom, nechcem ich nakaziť. Aj v minulosti, keď ma niektorý direktor nútil, aby som zahrala aj s chrípkou či angínou, tak som povedala, že v žiadnom prípade, lebo by som nakazila kolegov. Keď som musela skúšať a ešte som nebola fit, dala som si rúško. To bolo v dobe, keď sme o nich ešte nechyrovali a na ázijských turistov s rúškami sme sa dívali ako na bláznov. Bola som v tomto vždycky taký poctivec.


Pôvodným povolaním som zimomravec

Zuzana Kronerová (1952, Martin) Pôvodne chcela študovať filológiu, nakoniec absolvovala štúdium herectva. Začínala v Divadle pre deti a mládež v Trnave, neskôr prešla na Novú scénu do Bratislavy. Po trojročnom angažmáne v SND zakotvila v Astorke Korzo' 90.

A keď už musíte hrať aj chorá, ako to prebieha? Odpadnem. Keď je po všetkom. Počas výkonu na javisku sme my herci v takom tranze, že vtedy prejdú všetky bolesti. Samozrejme, že nechceme sklamať divákov a odvedieme čo najlepší výkon. Kolega Milan Kňažko, s ktorým sme ešte v minulom tisícročí hrali Amadea, raz prišiel na predstavenie so svietiacimi očami. Preboha, Milan, čo je? A on hrdo povedal: Mám 38,5! A išiel hrať, lebo to je vec cti, predsa nepošleme domov divákov. Akurát potom prídu následky, niekomu to udrie na srdce, niekomu na kĺby, v starobe si odskáčeme, že sme takí hrdinovia. To, ako žijeme, nás v starobe dobehne, že? Áno, najmä tých, ktorí sme v mladosti nešportovali alebo len nárazovo.

Nešportovali ste? Zo športov mi najlepšie išlo plávanie. A ešte na základnej a strednej, vždy som si opravila známku z telocviku na jednotku streľbou z malorážky. To mi išlo. A čím ste chceli v detstve byť? Predavačkou zmrzliny. To sa mi nesplnilo, ale keď otec nakrúcal Obchod na korze v Sabinove, tak štít Rozália Lautmanová – Galantéria bol v skutočnosti na čistiarni a tá pani, čo tam obsluhovala, mi dovolila pomáhať. Moja mamička chcela mať zo mňa súčasne klaviristku aj maliarku. Mám niekoľko zanedbaných talentov, výtvarný mi zakrpatel, na klavír som bola lenivá cvičiť, trošku spievam. Chcela som byť veľmi baletkou, ale až do šiesteho ročníka som bola najvyššia z triedy, volali ma žirafa a môj otecko ma zakomplexoval, že moji tanečníci budú menší ako ja. Po ma-

Uplatnila sa aj v televíznych inscenáciách a seriáloch, v rozhlase a v dabingu. Je známa z filmov Nevera po slovensky, Fénix, Keď hviezdy boli červené, Červený kapitán, Divoké včely, Mamas and papas, Anjeli všedného dňa, Vidiecky učiteľ, Baba z ľadu. Je vydatá, s manželom Milanom má dve deti. Je držiteľkou divadelného ocenenia DOSky, Krištáľového krídla a filmových cien Igric, Slnko v sieti a dvoch Českých levov. V roku 2018 sa stala držiteľkou prezidentského Radu Ľudovíta Štúra I. triedy.

Unilabs Slovensko   33


OSOBNOSŤ

Keď dostanem cenu, poteším sa, vážim si to, ale mám tendenciu si hovoriť, nemal to predsa len dostať ten alebo tá? Poteší to, pohladí dušu, ale netreba sa z toho zblázniť. tiné som čakala od neho pochvalu a on mi povedal, že chúďa moje, ty si tam poskakovala celá spotená. Myslím si, že všetky tieto talenty, hoci sa úplne nerozvinuli, tak sa spojili v divadelnom herectve. Otec vás asi nechválil príliš často. Otec ma vždy príšerne kritizoval. Moji rodiča ma asi len raz v živote pochválili za herecký výkon. Za beztextovú postavu a aj to bol ešte záskok. Preto som ich dlhé roky na premiéry nepozývala. Možno preto, keď dostanem cenu, poteším sa, vážim si to, ale mám tendenciu si hovoriť, nemal to predsa len dostať ten alebo tá, alebo nie som na to ešte mladá? Poteší to, pohladí dušu, ale netreba sa z toho zblázniť. Kedy ste sa naposledy tešili na niečo tak, že ste nevedeli dospať? Ja to mám naopak. Keď sa niečoho bojím, napríklad keď mám pred prvou skúškou, čaká ma niečo nepríjemné, tak sa bojím ísť spať: Mám pocit, že tým ten nasledujúci deň od-

34   inVitro

suniem a on nenastane. Ale on vždy nastane a ja som k tomu strachu ešte aj nevyspatá. Otužovanie s trémou nepomáha? To pomáha na všetko. Na telo aj na dušu. Máte pred predstavením nejaké rituály? Môj otec robil stojky medzi dvoma stoličkami, bol pohybovo veľmi šikovný a pomáhalo mu to odbúrať stres. Ja som najprv ako mladá herečka nemala žiadny strach, žiadnu trému, bola som premiérový typ. Postupne, keď už zodpovednosť za predstavenie narastala, tak som mala taký zvyk, že som si hovorila, cha-cha-cha, nebojím sa, všetko je v poriadku, všetko vyjde, nemyslime na to, žiadna tréma neexistuje! Nebála som sa ničoho, o siedmej som vošla na javisko a rozklepali sa mi kolená. Aha, takto nie, povedala som si. Odvtedy, a to už je veľmi veľa rokov, sa intenzívne bojím od šiestej večer do siedmej. Mám

strašný strach, klepocem zubami, potom o siedmej vystúpim na javisko a strach je preč, všetko vyjde krásne. Pamätáte si, že vám niečo naopak fatálne nevyšlo? Pamätám. Bolo to v čase, keď som už o sebe tušila, že som antimoderátor, že neviem a nemôžem moderovať. To som aj povedala režisérovi, čo ma nútil, presviedčal a napokon uprosil, aby som moderovala program pre detičky z detských domovov, charitatívna akcia. Hoci som mala kolegu veľmi zbehlého v moderovaní, zostarla som pri tom o šesť rokov. Navyše som sa dopustila strašného prehrešku, za ktorý som sa potom ešte dlho hanbila. Keď si na javisku deti z domova preberali darčeky a začali ich rozbaľovať, chcela som zaimprovizovať a povedala som: nerozbaľujte si to teraz detičky, veď vám to doma mamič... Miško Dočolomanský blahej pamäti, ktorý tam bol v kostýme Jánošíka, začal pohotovo ujúkať a tancovať odzemok, aby nebolo tú moju strašnú vetu počuť. Máte nejakú superschopnosť? Nakŕmiť rodinu za chvíľu so šarmom a ešte aj chutne. Keby som mala súťažiť vo varení pred kamerami, tak pohorím. Ale keď ma prekvapí skupina hostí neplánovane a nemám doma nič, vôbec sa toho nezľaknem. Keď sa niečo robí uvoľnene a z radosti, tak sa všetko podarí. Varenie je pre mňa tvorivá činnosť a keď mám ťažkú chvíľu, keď musím o niečom porozmýšľať, varenie ma od problémov odosobní. Je to psychoterapia. Najlepšie sa cítim v kuchyni, hoci mnohí ľudia sú prekvapení, že vôbec viem navariť a napiecť.


Pôvodným povolaním som zimomravec

Varenie je pre mňa tvorivá činnosť a keď mám ťažkú chvíľu, keď musím o niečom porozmýšľať, varenie ma od problémov odosobní. Je to psychoterapia. Najlepšie sa cítim v kuchyni.

Kvôli filmu Baba z ľadu ste sa začali otužovať. Naučili ste sa odvtedy pre ďalšie roly zase niečo nové, čo vám zmenilo život? Teraz sa musím do hry Harold a Maude naučiť pískať na prstoch. Ešte to neviem, ale trénujem. Zlepší vám to život? Každá vec, čo sa človek naučí, ho obohatí. S každou novou postavou sa niečo naučím. V Slámových filmoch som už jazdila na traktore, zvárala som, murovala a všetko sa mi to veľmi zišlo.

Unilabs Slovensko   35


B LO G

Zmeny telesnej teploty MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

Niekedy v piatok nadránom, šiesty deň tvorenia, sa Stvoriteľ rozhodol, že jeho záverečné dielo, teda človek, bude mať stabilnú teplotu okolo 37 stupňov Celzia (Celzius vtedy ešte nežil, takže jeho stupnicu nemal Pán Boh k dispozícii). Prečo práve toľko som nikdy celkom nepochopil, nezodpovedá to teplote vzduchu ani vody, nezodpovedá to vlastne vôbec žiadnej normálnej teplote na zemeguli, ale nepatrí sa pátrať po dôvodoch činov Stvoriteľa. Musíme ich jednoducho akceptovať – oplatí sa to. 36   inVitro

J

Ježkovia môžu v zime, ktorú celú prespia, znížiť svoju teplotu až na desať stupňov, nám ale táto vymoženosť – vrátanie zimného spánku – zostáva nedostupná. Už teploty pod tridsať stupňov spôsobujú veľké zdravotné problémy, bezvedomie a komatózny stav a pri dvadsiatich piatich stupňoch už človek nie je schopný života – potom nasleduje už len ďalší pokles na štyri stupne – to je teplota v chladničke, kde sa ukladajú mŕtvoly.

Bohužiaľ sa s podchladením nestretávame až tak zriedka. Najmä v zime alebo na jeseň, keď starčekovia pracujú na záhradke. Spadnú, sami sa nezdvihnú a zastihne ich tak studená noc. Telo má síce určité schopnosti


Zmeny telesnej teploty

10 °C Ježkovia môžu v zime, ktorú celú prespia, znížiť svoju teplotu až na 10 °C, nám ale táto vymoženosť – vrátanie zimného spánku – zostáva nedostupná.

50 % Pri horúčke sa človek ochladzuje potením a vyparovaním potu a stráca tak tekutinu, ktorej starí ľudia nemajú nazvyš. Kým v tele novorodenca sa nachádza viac ako 70 % vody, u deväťdesiatročného starčeka je to už len niečo okolo 50 %.

udržiavať teplotu na úrovni spôsobilej pre život, vyrába teplo triaškou, sťahovaním svalov, napriek tomu môže takáto situácia skončiť tragicky. Pamätám sa na svoje pôsobenie v Svite, keď jeden z mojich pacientov vo veľmi alkoholizovanom stave nemohol trafiť kľúčikom do zámku dverí svojho domu, a tak, keď ho márne pokusy o odomknutie vchodových dverí prestali baviť, ľahol si na prah domu a na druhý deň ráno ho našli mŕtveho – so zväzkom kľúčov v ruke. Zamrzol. Malý tip – pokiaľ idete v zime do krčmy a neviete, ako to tam dopadne, majte vo vrecku radšej len jeden kľúč – ten od vchodových dverí domu. Kľúče od garáže, sejfu, kancelárie či od bytu milenky sú v tomto prípade kontraproduktívne. Opití ľudia utrpia len zriedka omrzliny. U človeka, ktorý až tak veľa nevypil, sa telo snaží udržať za každú cenu prijateľnú teplotu vo svojom jadre, kde sú najdôležitejšie orgány – srdce, pľúca, pečeň. (Či aj mozog, ťažko povedať, ten je vo svojej schránke od centra tela vzdialený a či v ňom v dôsledku podchladenie môžu vzniknúť väčšie škody ako po otrave alkoholom, nedokážem posúdiť. Podchladenie ho dokonca pred poškodením chráni, takže má zrejme akési výnimočné postavenie.) Pre tento účel je telo pripravené obetovať telesnú perifériu, teda končatiny, uši, nos atď., priškrtí prívod krvi do týchto svojich častí, pretože práve krvou v koži uniká potrebné teplo z tela. Preto takto vznikajú omrzliny prvého (sčervenanie), druhého (pľuzgiere) alebo tretieho (nekrózy) stupňa. U opilca tento reflex nefunguje, končatiny sú aj naďalej normálne prekrvené, pretože alkohol bráni zúženiu ciev, o to rýchlejšie ale klesá centrálna teplota a nastáva kóma a smrť. Keď som slúžil v Košiciach na vojne, priviezli mi chlapca základnej služby, ktorý preležal polovicu mrazivej noci v opitom stave na chodníku. Bol len

v košeli a aj tá bola roztrhaná, bol v kóme s pulzom okolo tridsať za minútu a s povrchovým slabým dychom. Začali sme ho zahrievať, dostal aj infúzie. Po niekoľkých hodinách sa prebral z kómy a k nášmu prekvapeniu sme na ňom nenašli ani jednu omrzlinu, napriek tomu, že teploty v meste boli výrazne pod nulou. Alkohol jeho končatiny dôkladne ochránil pred omrznutím a mal samozrejme šťastie, že bol nájdený síce v poslednej chvíli, ale predsa len ešte včas. Telesná teplota sa väčšinou drží v hodnotách vyšších ako je teplota okolia (oblasti okolo rovníka sú – aj to väčšinou len časť dňa – výnimkou), princípom fungovania ľudského tela je teda ochladzovať, ochladzovať a zasa ochladzovať. Telo vyrába teplo po celý deň v nadbytku a my sa ho musíme zbavovať. Vyžarovaním alebo potením. Chvalabohu sme vývojom prišli o srsť, a preto nám to ide ľahšie ako chudákom psom, ktorí to musia zvládať len jazykom alebo slonom, ktorí na to majú len svoje – našťastie dostatočne veľké – uši. Niekedy sa ale telo rozhodne svoju teplotu zvýšiť. Robí to najmä vtedy, keď je napadnuté nepriateľskými mikroorganizmami, predovšetkým vírusmi. Vírusy vysokú teplotu nemajú radi – nemôžu sa pri nej množiť. Človek síce tiež nie, preto sú mužské vajcia umiestené v miešku mimo telesné jadro a majú o dva stupne nižšiu teplotu, čo zaisťuje pohyblivosť spermií. Ale človek to pár dní bez rozmnožovania vydrží, vírusy s ohľadom na krátku dobu svojho života nie. Vírusy sa pri vysokej teplote vôbec necítia dobre. Človek tiež nie, ale vírusy sú na tom horšie. Zvýšenie telesnej teploty nad normu a vznik horúčky je teda prirodzeným obranným aktom ľudského tela. Pokiaľ to teda nepreženie! Pričom je to „prehnatie“ veľmi závislé od množstva tekutiny v organizme a teda od veku postihnutej osoby. Pri horúčke

Unilabs Slovensko   37


B LO G

sa človek ochladzuje potením a vyparovaním potu a stráca tak tekutinu, ktorej starí ľudia nemajú nazvyš. Kým v tele novorodenca sa nachádza viac ako 70 % vody, u deväťdesiatročného starčeka je to už len niečo okolo 50 %. Keď teda malé dieťa zvláda výstup telesnej teploty nad štyridsať stupňov bez väčších problémov, pre starých ľudí môžu byť takéto teploty fatálne. Nastupujú kŕče, zakalenie vedomia a prípadne aj smrť. Všeobecne rozšírená je mylná predstava, že teplotu je možné znížiť použitím antibiotík. Po prvé, horúčkovité stavy sú väčšinou vírusového pôvodu a antibiotiká na vírusy nezaberajú, po druhé, antibiotikum potrebuje dva až tri dni, kým začne pôsobiť. U 90 % horúčkovitých stavov sú antibiotiká zbytočné, pokiaľ nedôjde ku komplikáciám spôsobených bakteriálnou „superinfekciou“. Na zníženie teploty stačia lieky ako metamizol, paracetamol alebo nesteroidálne antireumatiká s vedúcou substanciou aspirínom – predpokladom úspechu je ale, či sa v tele nachádza dostatočné množstvo tekutín. Aspirín pôsobí skvelo, ale nesmie sa to s ním preháňať, vo vysokých dávkach ničí žalúdok a spôsobuje blokádu krvných doštičiek a sklon ku krvácaniu. V rokoch 1918 – 1919 zomrelo vyše dvadsať miliónov ľudí na španielsku chrípku. Príčinou smrti bola najčastejšie hemorhagická pneumónia, teda krvácavý zápal pľúc. Pretože sa vtedy chrípka liečila dávkami aspirínu medzi tromi a tridsiatimi gramami na deň (dnes je maximálna dávka stanovená na 1,5 gramu a aj to len za súčasného podávania liekov chrániacich žalúdok), núka sa otázka, koľko obetí ide na účet chrípky samej a koľko spôsobila prehnaná liečba. Farmakologická firma Bayer Leverkusen, ktorá vtedy mala na aspirín monopol, sa ale práve vtedy stala gigantom a zostala ním dodnes. Pokiaľ navštívite kaštieľ Konopiště neďaleko Prahy a pôjdete na prvom poschodí

38   inVitro

Pri 90 % horúčkovitých stavov sú antibiotiká zbytočné, pokiaľ nedôjde ku komplikáciám spôsobených bakteriálnou „superinfekciou“.

do súkromných miestností arcivojvodu Ferdinanda, môžete v jeho lekárskom kufríku vidieť polovicu tabletky aspirínu. Tu druhú polovicu si arcivojvoda zobral, kým vyrazil na cestu do Sarajeva. Asi ho bolela hlava. Proti guľke Gavrila Principa ale nepomohol ani aspirín. Určitou známkou bakteriálnej infekcie môže byť triaška. Tá je odpoveďou na náhle vyplavenie baktérií do krvného obehu. Sťahovaním svalových skupín sa telo snaží čo najrýchlejšie zvýšiť svoju teplotu, aby milé baktérie „uvarilo“. Nejde o špecifický príznak, moju najhoršiu triašku som dostal, keď som raz pred odchodom do služby chcel na rozlúčku pobozkať manželku, ležiacu ešte v posteli a zablokovala sa mi pri tom krčná chrbtica. Napriek tomu, že som ležal v rohu miestnosti a triasol som sa ako ratlík, do tej služby som – samozrejme – išiel. Prvú zimu nášho pobytu v Rakúsku dostal náš sedemročný syn chrípku ako z učebnice. So stále stúpajúcou horúčkou. Pripravoval som sa vtedy ešte len na nástup do práce, pra-

covný pomer a s ním spojenú zdravotnú poistku som nemal. Nemal som ani tušenie, kde sa nachádza najbližší praktický lekár. Manželka bola v službe a auto mala so sebou, nepoznal som telefónne číslo záchranky ani našich susedov – prisťahovali sme sa do prenajatého bytu len pred dvoma týždňami. Syn ešte nevedel po nemecky a odviezť ho do nemocnice a tam ho ponechať personálu, s ktorým by sa sedemročné dieťa nevedelo dohovoriť, som tiež nepovažoval za najlepší nápad. Lieky sme doma mali, určité skúsenosti tiež. Rozhodol som sa podstúpiť ten zápas doma a sám. Bojovali sme s teplotou, ako sa len dalo. Vodou a čajom, pokiaľ mohol syn piť. Keď začal vracať, bolo to zložitejšie, ale hlavným cieľom bolo – chladiť, chladiť a ešte raz chladiť. Lieky ako metamizol alebo Paralen už nezaberali. Poslednou možnosťou boli zábaly. Na okraj len poznamenám, že populárne zábaly lýtok, či už s octom, alebo bez octu, sú nanič. Do studenej mokrej plachty treba zabaliť čo najväčšiu časť tela, pokiaľ možno telo celé, aj keď je to pre pacienta nepríjemné.


Zmeny telesnej teploty

Keď synova teplota stúpla na 43 stupňov a začal dostávať kŕče, bola situácia veľmi napätá. Ale v podstate sa nedalo robiť nič iné, ako zábaly meniť v stále kratších intervaloch, kým sa konečne podarilo, že teplota klesla na štyridsať stupňov. Syn začal zasa piť, prestal vracať a situácia sa znormalizovala. Do Vianoc už mu bolo dobre. Práve vtedy začal vírus po predpísanej inkubačnej dobe zúriť vo mne. Prvé Vianoce v Rakúsku som teda strávil v posteli, u mňa ale teplota vystúpila len na 39 stupňov. Bolo to dosť na to, aby som sa cítil mizerne a vedomie, že sa mojim vírusom darí ešte horšie, bolo len slabou útechou. Odborníci určili normálnu ľudskú teplotu na 36,7 stupňa. Prečo, to je pre mňa rovnaká záhada ako božie rozhodnutie v šiesty deň stvorenia, teda v piatok ráno (nenechajte sa zmiasť, Pán Boh začal s prácami na svojom stvoriteľskom diele v nedeľu). Samozrejme, teploty jednotlivcov kolíšu v širokom pásme okolo tohto čísla. Pri trvalo zvýšených teplotách nad 37 stupňov (sú to takzvané subfebrílie) by sa mal človek nechať vyšetriť a vylúčiť chronické infekcie ako napríklad tuberkulózu, zhubné krvné ochorenia alebo zvýšenú funkciu štítnej žľazy. Hormóny štítnej žľazy sú vlastne urýchľovačmi horenia v našom tele, ktoré nazývame metabolizmom. Ale keď do kozuba naložíte príliš veľa... Keď pacient dorazí do nemocnice v takzvanej hypertyreotickej kríze s teplotami vyše štyridsať stupňov a pulzom 150 – 180 za minútu, väčšinou sa mu už nedá pomôcť. Za svoju dlhú medicínsku kariéru som síce zažil len dva také prípady, ale obidva skončili tragicky – smrťou pacienta.

Vždy ma vedeli vytočiť ľudia s takzvanou „vnútornou horúčkou“. Ti cítili, že majú horúčku, aj keď to teplomer nepotvrdzoval. Chápem, že nie u každého reaguje telo zvýšením telesnej teploty na každé nachladenie a že človek sa môže cítiť mizerne aj pri pánombohom predpísanej teplote 37 stupňov Celzia. Ale horúčka je raz už horúčka a o „vnútornej teplote“ informuje dostatočne meranie teploty v uchu alebo v konečníku, pokiaľ sa neuspokojíme s čelom alebo podpazuším. Tvrdenie, že má pacient „vnútornú horúčku“ a že to „majú v rodine“ vo mne vždy dokázalo zobudiť agresívne pudy. Najmä keď sa pacienti priznali, že si vlastne teplotu vôbec nemerali. Pre určenie telesnej teploty je totiž dobré mať doma teplomer. Pri odhade sa môže človek poriadne seknúť. Raz nám do služby v Poprade zavolali zo Spišského Štiavnika. „Treba poslať doktora, lebo manžel má vysokú horúčku.“ „Koľko stupňov?“ chcela vedieť sestrička v telefónnej centrále. „Stopäťdesiat,“ znela odpoveď. „Tak to už nie je pre nás,“ povedala sestrička, kým zavesila. „Zavolajte požiarnikov.“

Unilabs Slovensko   39


Z D RU H EJ S T R A N Y

Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať Má rád nespútanosť hôr, ich ticho, hviezdy v sedemtisícovej výške. A zdolávanie prekážok. Jan Trávníček, jeden z najúspešnejších českých himalájskych lezcov, má na konte päť osemtisícoviek. Tiež boj s rakovinou močového mechúra a so psoriatickou artritídou. ,,Vrchol nie je všetko a v prvom rade sa treba bezpečne vrátiť. Keď si to uvedomíme, dá sa pracovať s našimi ochoreniami a limitami.” Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: archív J. Trávníčka

40   inVitro


Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať

Ako často ste v Nepále? Čím vás oslovila táto krajina a ľudia? Hoci radi cestujeme aj do krajín južnej Ameriky alebo Talianska, Portugalska či Španielska, Nepál sa určite stal pre mňa a priateľku Miri naším druhým domovom. Pred koronavírusom sme v ňom trávili v hlavnej jarnej trekovej a lezeckej sezóne štyri až päť mesiacov v roku. Krajinu máme radi nielen kvôli horám, prírode, ale aj kvôli ľuďom. Máme tam veľa blízkych priateľov, ktorých považujeme za rodinu. Dajú vám prvé – posledné a neustále sa usmievajú. Miestni hovoria: Nesnaž sa zmeniť Nepál, Nepál zmení teba – a majú pravdu. Človek si veľmi rýchlo vypestuje od tejto krajiny závislosť. Situácia v Nepále v súvislosti s Covid-19 bola dosť kritická. Ani vy ste sa vírusu nevyhli. Nakazili sme sa na májovom treku okolo Mount Everestu. Nepálska vláda tvrdila, že údolie je bezpečné, nebola to však pravda. Na rozdiel od miest bola situácia v horách horšia, lebo tam chýba lekárska starostlivosť, ktorá je mizerná v celom Nepále. Neexistuje zdravotné poistenie, náklady na chorého financuje celá rodina, príbuzní sa starajú o pacienta aj v nemocnici. Neskôr uzatvorili celú kritickú oblasť, museli sa vyprázdniť základné tábory a výstupy na Everest sa zrušili. My sme sa nakazili vírusom v údolí Kumbu pod Everestom. Zistili sme to začiatkom mája, po návrate z treku. Ďalšie tri týždne sme strávili v karanténe, na hoteli v Káthmandu. Mali ste vzhľadom na vaše ochorenie, psoriatickú artritídu, ťažší priebeh? Nemal som ťažký priebeh, moja priateľka Miri na tom bola horšie. Teraz to chce len trochu trpezlivosti, než sa dostaneme do lepšej kondície a budeme schopní pripraviť sa na jesennú expedíciu na našu obľúbenú osemtisícovku Manaslu a potom budeme pokračovať na necelú sedemtisícovku Ama Dablan, na jednu z najkrajších hôr na svete.

Jan „Tráva” Trávníček zdoláva prekážky na kopcoch aj v živote.

Horolezci vo výškach bojujú s nízkou saturáciou krvi kyslíkom. Boli ste vďaka tomu lepšie pripravení na vírus, pri ktorom sa často vyskytuje podobný problém? Vo vysokej nadmorskej výške s tým bojujeme všetci. Oximeter patrí do lekárničky každého vysokohorského turistu. Je pravda, že s Miri máme pomerne veľkú schopnosť adaptácie. Keď dodržiavame princípy správnej aklimatizácie a organizmus postupne privykáme, nemávame zásadný problém. Covid-19 si napriek tomu robí, čo chce. Máme mnoho kamarátov, veľkých športovcov, ktorým dal riadne zabrať a iní – nešportovci – ani nevedeli, že ochorenie prekonali.

,,Miestni hovoria: Nesnaž sa zmeniť Nepál, Nepál zmení teba – a majú pravdu. Človek si veľmi rýchlo vypestuje od tejto krajiny závislosť.”

Aj vy ste športovali odmalička? Bicykloval som, robil som beh na lyžiach, venoval som sa atletike, ale najviac času som trávil v prírode. Atletika ma vždy bavila, vlastne ma aj priviedla k športu. Nikdy som sa však

Unilabs Slovensko   41


Z D RU H EJ S T R A N Y

Jan Trávníček Jeden z najúspešnejších českých himalájskych lezcov sa narodil 20. mája 1976 v Planej pri Mariánskych Lázňach. Vyštudoval Západočeskú Univerzitu Plzeň, Fakultu aplikovaných vied, odbor geomatematika. Je bývalým manažérom hudobnej skupiny Znouzectnost, riaditeľ a organizátor Škoda Bike Marathonu, spoluzakladateľom prvého českého pubu a kultúrneho centra v Nepále – Czech Pub. Päťkrát bol na vrcholoch osemtisícoviek (2016 – Cho Oyu, 2014 – K2, 2012 – Annapurna, 2011 – Manaslu, 2009 – Gasherbrum).

necítil dobre, keď som bol do niečoho nútený. Keď som mal v pláne napísané, že mám hodiť päťdesiatkrát diskom, ktorý som musel potom hľadať niekde v snehu, to ma veľmi nebavilo. Aj dnes športujem, je to príprava na osemtisícovky, ale športoval by som aj bez nich. Kedy vám do života zasiahla choroba? V detstve ma netrápili žiadne ochorenia. V osemnástich rokoch sa mi začali na tele objavovať svrbiace šupinky. Mal som veľké ložiská psoriázy na tele aj vo vlasoch, ale netrápilo ma to, pretože ma nijako extrémne neobmedzovali. Samozrejme, všetky tie odporné masti a pobyty v nemocnici boli nepríjemné, ale bol to len kozmetický problém, s ktorým sa dalo žiť – a najmä najmä športovať.

Na svahoch Manáslu – vo výške 6 800 m nad morom.

42   inVitro

Kožné ochorenie sa však v niektorých prípadoch zahryzne aj do kĺbov. Bol to váš prípad? Bolesti kĺbov ma začali trápiť v dvadsiatich siedmich rokoch. Najskôr mi opuchli prsty na nohách, neskôr sa pridali aj problémy s rukami. Pevný úchop, taký dôležitý pri skalolezectve, sa stal minulosťou. Hoci som niekedy nevládal vyjsť ani po schodoch, športovať som neprestal. Nasle-


Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať

dujúcich päť rokov som vyskúšal všetky dostupné lieky, ale želaný efekt sa nedostavil. Pomáhal som si analgetikami, obstrekmi, kortikoidmi, ale išlo to prudko dolu vodou. Kedy ste sa dostali k biologickej liečbe, ktorá bola v tom čase raritou? Bolesti sa zhoršovali. Už som netúžil robiť vrcholový šport, chcel som sa len hýbať. V roku 2005 mi doktorka Liliana Šedová z pražského Reumatologického ústavu, ktorá sa špecializovala na psoriatickú artritídu, navrhla novú, biologickú liečbu. Zaradili ma na čakaciu listinu. Táto liečba sa predpisovala len pacientom v ťažkých štádiách ochorenia – bola vaša lekárka „osvietená“? Asi áno, ale pravda je aj to, že môj stav sa začal rapídne zhoršovať. Opuchy kĺbov boli dosť fatálne a vo chvíli, keď sa psoriatická artritída zahryzla aj do chrbtice, tiež vzhľadom na môj nízky vek, som sa na čakacej listine k biologickej liečbe posunul na vyššie miesto. Predpisovať biologikum až vo fáze najhoršieho štádia sa mi zdá nie veľmi správne, ale nevidím do všetkých súvislostí… Zlepšil sa váš stav po biologickej liečbe? Začala účinkovať takmer okamžite. Už o pár týždňov mi zmizli prvé opuchy, do rúk a nôh sa mi vracala hybnosť a sila. Po dvoch mesiacoch mi odpuchli všetky kĺby a bolo aj po bolesti. Polepšilo sa mi natoľko, že som si začal plniť svoj sen – výstup na Gasherbrum v Pakistane s výškou 8 068 m nad morom. Pustil som sa do tvrdého tréningu. Beh som striedal s plávaním, korčuľovaním, bicyklovaním a bežkami. Ak bolo vonku zlé počasie, stačili aj schody v paneláku. Ako reagovala lekárka, rodina a známi na to, že sa chystáte zvládnuť osemtisícovku? Lekárka ma podporila. Známi mi tiež verili, vedeli, že som blázon, ale že sa snažím vždy prežiť. Mama sa trochu bála.

Kamaráti sa psoriatická artritída s extrémnymi teplotami ovzdušia a prudkými zmenami teplôt? Nezhoršuje sa vám v mrazoch opuch kĺbov? Ak nevynechám žiadnu injekciu a som v top forme, ktorú treba mať, keď sa ide na osemtisícovku, o psoriatickej artritíde prakticky neviem. Nezažil som, ako by moje telo reagovalo, keby nemalo biologickú liečbu. Pri mínus štyridsať je ťažké posúdiť, či kĺby trpia ochorením, alebo veľkým chladom. Vo vysokých nadmorských výškach sa zle hoja rany. Spôsobilo vám to niekedy počas výstupu problém? Samozrejme, tam sa hojí všetko veľmi zle. Telo vydáva obrovskú energiu na to, aby vôbec mohlo fungovať. Nemá veľmi priestor na samoliečbu. Aj také hlúpe zádery alebo porezania nožom sa zle hoja. Musíme na to zabudnúť, prekonať bolesť. Ak je zranenie vážnejšie, treba zostúpiť do nižšej nadmorskej výšky. Ak sú to drobnosti, musia počkať.

,,Ak nevynechám žiadnu injekciu a som v top forme, ktorú treba mať, keď sa ide na osemtisícovku, o psoriatickej artritíde prakticky neviem. Pri mínus štyridsať je ťažké posúdiť, či kĺby trpia ochorením, alebo veľkým chladom.”

Čo sa deje s ľudským organizmom v zóne smrti, v nadmorskej výške nad 8 000 metrov? No umiera, preto je to zóna smrti. Telo vynakladá obrovskú energiu na to, aby ostalo pri živote. Hoci v stane len ležíte a nič nerobíte, vaše telo pracuje a siaha na energetické zásoby. Prvé zmiznú tuky, potom sa pustí do svalov a vnútorných orgánov. Nedostatok kyslíka v ovzduší spôsobuje odumieranie buniek, edém pľúc aj mozgu. V zóne smrti nikto nechce byť dlho, treba odtiaľ veľmi rýchlo zmiznúť. Prečo je Annapurna označovaná za najnebezpečnejšiu osemtisícovku? Mali ste rovnakú skúsenosť? Kvôli obrovskému objektívnemu nebezpečenstvu – medzi druhým a tretím výškovým táborom je obrovský lavinózny svah. Do žľabu padá sneh a všetok ľad, ktorý sa odtrhne na svahu Annapurny. Tým miestom musíme prejsť. A lavíny nemajú cestovný poriadok, padajú si, ako sa

Unilabs Slovensko   43


Z D RU H EJ S T R A N Y

dôležitý. Ľudia si myslia, že sú pánmi tvorstva, ale sme veľmi maličkí. Pozrite sa na živelné katastrofy, globálne otepľovanie, zemetrasenia. Keď sa zem rozhodne, že tu nebudeme, tak tu nebudeme. Ak sa ešte skôr nezničíme sami, čo sa môže pokojne stať.

S partnerkou a spolulezkyňou Miri Jirkovou na vrchole trekového vyhliadkového kopca Gokyo Ri vo výške 5 357 m nad morom.

im zachce. Na tomto vrchole sa tiež veľmi rýchlo mení počasie, čo na pohode nepridáva. Na Cho Oyu ste stúpali s nevidiacim Janom Říhom. Kto mal väčší strach – vy či on? Myslím, že väčší strach som mal ja, pretože on to nevidel. Inak to bol skvelý zážitok, Honza je výborný parťák. Som veľmi hrdý, že sa nám to podarilo organizačne zvládnuť a Honza sa dostal do výšky 7 500 metrov. Boli sme výborný tím, pomáhali všetci. Cítili ste sa niekedy pri výstupe beznádejne? Veľakrát a nie vždy to malo dobrý koniec. Najhoršie som sa cítil vo chvíli, keď mi pred očami umieral horolezec a ja som mu nemohol pomôcť. To bolo obrovské zúfalstvo.

44   inVitro

Za zachráneného francúzskeho horolezca Jean-Luca ste však dostali cenu Fair play. V roku 2015 nás pri opakovanom výstupe na Manaslu zastavila záchranná akcia vo výške 7 400 metrov. Z dvojice horolezcov v núdzi sa nám podarilo zachrániť jedného, za čo sme spolu s Miri a ďalšími dostali cenu Fair play. So zachráneným Jean-Lucom sme sa o rok neskôr stretli v základnom tábore pod Cho Oyu. Bol to jeden z najsilnejších zážitkov v mojom živote. Kam sa hrabe mávanie vlajočkami na vysnených vrcholoch. Aj ďalšie naše stretnutia boli veľmi silné, patrila k nim aj návšteva jeho rodiny vo Francúzsku. Čo je pri výstupe najdôležitejšie – pokora, opatrnosť, rešpekt? Asi všetko. Pre mňa je veľmi zásadná pokora, rešpekt voči prírode je

Kvôli koronavírusu ste odložili výstup na Makalu aj otvorenie českého pubu v Káthmandu. Koho to bol nápad priniesť kúsok Česka do Nepálu? Bol to nápad nášho kamaráta Bohouša. On aj mnoho ďalších kamarátov, ktorých sprevádzame na cestách po Nepále, si po treku túžilo dať dobré české čapované pivo a niečo českého pod zub. Rozhodli sme sa, že do toho pôjdeme, ale v nesprávnej chvíli. Českú hospodu sa nám podarilo otvoriť v apríli, ale len na tri dni. Pevne dúfame, že začiatkom septembra už otvoríme nastálo. Teším sa na tento priestor, kde sa budú stretávať trekujúci našinci, nielen kvôli pivu, v ponuke bude aj nepálske jedlo a miestne pivko. Bude to tiež miesto konzultácií a prednášok, kultúrne centrum. Výstup na Makalu je pre vás príťažlivý aj preto, že nebýva cieľom komerčných výstupov. Skutočne sú manažéri s kyslíkom na osemtisícovkach tak často? Sú pre vás niečím nebezpeční? Výstup na Makalu sme museli odložiť, lebo tam je sezóna na jar. Na jeseň nás čaká Manaslu, kam sa práve robia tie komerčné výstupy. Používa sa pri nich kyslík, ktorý znižuje nadmorskú výšku o 1 500 až 2 000 metrov a pomoc šerpov, ktorí nosia bomby, batohy, stavajú stany a varia. Keďže to tam už dobre poznám, dokážem náš výstup naplánovať tak, aby sme sa vyhli davom a čakaniam v rade. Pre horolezcov bez kyslíku, ktorý považujem za doping, je každé zdržanie nebezpečné. Kvôli komerčným výstupom, ktoré nás spomaľujú, trvá cesta do výškového tábora nie 6 – 7 hodín, ale oveľa dlhšie. Je to


Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať

však naša voľba. Vieme, že na kopci to bude takto vyzerať a napriek tomu do toho ideme. Nemôžeme plakať, musíme si s tým poradiť. Aj vašu priateľku Miri, partnerku pri výstupoch, trápi zdravotný problém, ktorý sa nie veľmi „hodí“ do zamrznutých hôr – Raynaudov syndróm, nedokrvovanie končekov prstov. Nie je to pre ňu nebezpečné? Keďže sa toto ochorenie skutočne nehodí do zamrznutých hôr, prispôsobili sme náš pohyb v nich tejto skutočnosti. Snažíme sa po kopcoch chodiť vtedy, keď je tam viac slniečka a nie extrémne nízke teploty. Je to nebezpečné, ale asi tak, ako ísť autom z Plzne do Prahy. Jednoducho sa snažím jazdiť opatrne. Život nám dáva prekážky a treba si len problém urovnať v hlave. Vrchol nie je všetko a v prvom rade sa treba bezpečne vrátiť. Keď si to uvedomíme, dá sa s našimi ochoreniami a limitami pracovať.

Dlhé roky som robil manažéra kapely Znouzectnost, kde bolo dievča – tam to celkom po nejakom čase nefungovalo, ale nie je to vždy tak. Nemyslím si ani, že dievčatá do hôr nepatria, oni tam len nechcú chodiť. Majú v sebe zakódovanú genetickú informáciu v bezpečí sa postarať o rodinu a potomkov. Ak sa dievča pre hory rozhodne, väčšinou je jej myslenie a konanie v stresových situáciách oveľa racionálnejšie než nás, mužov. Je vaša príprava na osemtisícovku iná, vzhľadom na váš zdravotný stav? Jasné, že nezabehnem maratón týždeň po chemoterapii. Moja príprava je iná najmä preto, že každé telo, moje nevynímajúc, starne. Už nevydrží to, čo predtým, také extrémne dávky tréningov. Musím do cvičenia zaraďovať aj kompenzačné techniky – jógu, plávanie, dychové cvičenia a strečing. Čo si budeme klamať, od istého veku to samo nejde.

,,Ak sa dievča pre hory rozhodne, väčšinou je jej myslenie a konanie v stresových situáciách oveľa racionálnejšie než nás, mužov.”

Kde ste sa spoznali s Miri? Ako sa buduje vzťah v extrémnych podmienkach? Stretli sme sa na ski-alpovej lezeckej túre v Alpách. Vtedy sme tam mali obaja svojich partnerov. Tvrdím, že pre mňa to bola láska na prvý pohľad, Miri to trvalo oveľa dlhšie. Dali sme sa dokopy až vtedy, keď sme boli obaja sami. Miri dodnes tvrdí, že som ju ukecal. Náš vzťah vždy funguje najlepšie v horách. Tam, kde máme pokoj a možnosť byť sami so sebou, kde nás nerušia vonkajšie vplyvy – práca, neustále presuny či mediálne výstupy. Patríme do kopcov, v prírode je nám dobre. To všetko sa odráža na kvalite nášho vzťahu. Spolu absolvujeme nielen expedície na osemtisícovky, ale aj sprevádzanie na trekoch po Nepále. Som vďačný Miri za jej pomoc, rady a životný optimizmus. Hovorí sa, že žena do hôr a do kapely nepatrí... Vyskúšal som si obidve situácie.

Unilabs Slovensko   45


Z D RU H EJ S T R A N Y

Je dôležité vedieť, ako sa správať k svojmu telu, čo robiť a čo nerobiť.

Je na každom výstupe lekár? Ako vám pomáha? Na každom výstupe lekár nie je. My sami sme lekári. Už toho vieme celkom veľa. Je pravda, že pokiaľ by došlo k vážnemu úrazu alebo ochoreniu, asi to nezachránime. Na osemtisícovku ide každý sám za seba. Pomoc dostane len v základnom tábore. Vyššie je to už len na nás. Lezieme s partiou ľudí, ktorí si navzájom pomôžu, ale nie je to žiadna povinnosť. Na kopec neťaháme veľké lekárničky, len lieky na bolesť, akékoľvek zranenie je tam aj tak fatálne. Injekcie s biologickou liečbou boli s vami aj počas výstupu na osemtisícovku. Ako ste ich ochránili pred nízkymi teplotami? Veľkým problémom sú obrovské teplotné výkyvy a injekcie mohli byť len v teplote od 5 do 12 stupňov Celzia. Cez deň je v tejto oblasti aj päťdesiat stupňov a v noci mrzne. V noci som preto opatroval injekcie v spacáku a cez deň ich pred slnkom schovával v termoske na spodku batoha. Dnes už je to jednoduchšie. Vyskúšal som tri prípravky a posledný produkt, ktorý mám, sa tiež uchováva v chlade. Výhoda je však v tom, že si injekciu aplikujem nie každý týždeň, ale len raz za dva mesiace. Nevylučuje sa biologická liečba s liečbou nádorového ochorenia? Práve preto sme s lekármi hľadali takú biologickú liečbu, ktorá by bola veľmi ohľaduplná k nádorovému ochoreniu. Prípravkov na trhu je mnoho, dúfam, že sme našli taký, aby som s rakovinou už nemusel bojovať. A ak áno, tak sa s tým opäť popasujem. Bolí rakovina močového mechúra? Ako ste prišli na to, že niečo nie je v poriadku? Dovtedy, kým som nezačal močiť krv, som nevedel o tom, že mám rakovinu močového mechúra. Až potom sa vyšetreniami zistilo, že nádor so mnou žil už nejaké dva roky, takže s veľkou

46   inVitro

pravdepodobnosťou bol aj na vrchole K2. Bolesti sprevádzali operácie cez močovú trubicu. Liečba s následnými chemoterapiami, ktoré boli lokálne v močovom mechúre, trvala dva roky. Aj preto, že ochorenie sa mi vracalo. Dnes som rád, že máme prímerie – uvidíme, čo povie ďalšia kontrola. Je rakovina slovo, ktoré s vami zamávalo? Mali ste obavy? Jasné, že som mal obavy a v hlave obrovský zmätok. Na začiatku diagnózy a na začiatku liečby hľadáte rôzne cesty. Mám veľa priateľov, známych, ktorí sa mi snažili pomôcť – či už klasickou, alebo alternatívnou liečbou. Najťažšie je rozhodnúť sa pre istú cestu a na nej zotrvať. Obavy som mal, ale je to len o vôli a o hlave, či chcem byť zdravý. Dnes som sa nastavil tak, že chcem byť zdravý a zabojujem s tým. Okrem dvoch vážnych diagnóz vás trápi vyskočená platnička a operovaný predný krížny väz. Tam, kde by to iní vzdali alebo by minimálne spomalili, vy vymýšľate nové projekty, ako je napríklad zbierka pre Nepálčanov… Vyskočenú platničku mám od roku 2014, bola so mnou na niekoľkých osemtisícovkách, prvou bola K2. Je dôležité vedieť, ako sa správať k svojmu telu, čo robiť a čo nerobiť. Veľa cvičím a moje problémy sa minimalizovali do miery, ktorá je akceptovateľná. Už som sa s tým naučil žiť. Predný krížny väz som si roztrhal pri zostupe z Gasherbrumu v roku 2009, keď som sa šmykol. Mal som veľké šťastie, že som ten pád prežil, ale čakal ma ešte zostup cez ľadovec plný trhlín… Pri preskakovaní som si veru aj poplakal. O niekoľko mesiacov som bol na operácii, pretože koleno bolo nestabilné a ja som chcel pokračovať v tom, čo robím – okrem bežných trekov a výletov do hôr najmä absolvovať výstupy na najvyššie kopce. A moje projekty? Nezdá sa mi, že robím niečo špeciálne. Malo by to patriť k základnému slušnému sprá-

,,Každé telo je iné a nebudem nikomu tvrdiť, že vegetariánstvo je vhodné pre všetkých. Treba len premýšľať a vedieť, čím nahradiť živočíšnu bielkovinu.”


Netúžil som len športovať, chcel som sa hýbať

Pokiaľ máme možnosť niekomu pomôcť, urobiť mu radosť, rozosmiať ho, tak to urobme.

vaniu. Pokiaľ máme možnosť niekomu pomôcť, urobiť mu radosť, rozosmiať ho, tak to urobme. Spolupracujete aj s pacientskymi organizáciami? V Česku spolupracujem s Revma Ligou, reumatologickáou pacientskou spoločnosťou. Som taký maskot, trochu mediálna tvár. Nebojím sa svoj príbeh rozprávať, nebojím sa povedať, ako to skutočne je. Niekto len poďakuje, že som pre neho inšpiráciou a môj optimizmus mu dodáva silu prekonávať problémy. Iný so mnou konzultuje veľa problémov, ďalší prosí o radu. Snažím sa odpovedať na každý telefonát, na každý mail. Niekedy dobré slovo a trochu nádeje vyrieši mnoho vecí.

Ako vám ochorenia zmenili život? Čoho ste sa museli vzdať, čo do vášho života prišlo? Najhoršie sú začiatky, chvíle po tom, čo sa dozviete diagnózu. Rúca sa vám svet a vaše plány. Zrazu však prídete na to, že ak nemôžete behať, je tu bicykel. Keď som nemohol ísť na osemtisícovku, išiel som na trek. Pri rakovine, s ktorou som bojoval niekoľko rokov, som prekopal životné hodnoty. Ochorenie vás upozorní na to, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme, či je to zdravie naše, alebo našich blízkych. Veľmi často na to zabúdame, lebo normálne je byť zdravý, nie chorý. Zdravie vnímame ako automatickú záležitosť, ale nie je to tak. Treba sa o seba starať.

Ste vegetarián – nevylučuje sa to s horolezectvom? Kde berie vegetarián potrebnú silu, ako si budujete svalovú hmotu? My sme s Miri už tridsať rokov vegetariáni a nemáme s tým žiaden problém. To by však bolo na samostatný rozhovor. Každé telo je iné a nebudem nikomu tvrdiť, že vegetariánstvo je vhodné pre všetkých. Treba len premýšľať a vedieť, čím nahradiť živočíšnu bielkovinu. Na výstupy si sami pripravujete zmesi, ktoré zalievate vodou – čo obsahujú? Obsahujú potraviny bohaté na energiu. Sú to rôzne sladké a slané kaše s chia semienkami, orechami, či miso pastou a ďalšími prísadami.

Unilabs Slovensko   47


Z D RU H EJ S T R A N Y

Všetko máme odskúšané, lebo nemôžeme riskovať, že nám to nebude chutiť a prídeme o potrebnú energiu.

,,Vo chvíli, keď sa uspokojíme s tým, čo máme a povieme si, že sme si splnili už všetko, naše životy idú do hája. Musíme mať pred sebou neustále niečo, čo nás ženie dopredu.”

Splnili ste si už svoje najväčšie horolezecké sny? O čom snívate – aj mimo kopcov? Vo chvíli, keď sa uspokojíme s tým, čo máme a povieme si, že sme si splnili už všetko, naše životy idú do hája. Musím mať pred sebou neustále niečo, čo nás ženie dopredu. Treba mať aj odvahu – keď sa otvoria nejaké nové dvere, skúsiť nimi prejsť a pozrieť sa, čo je za nimi. Jasné, že tam môže byť aj problém, niečo, čo sa vám nebude páčiť, tak z toho treba rýchlo vycúvať, ak to ešte pôjde. Môj kamarát, horolezec Marek Holeček, má skvelé motto: Pronásleduj svoje sny. Rád si ho požičiavam.

Revma Liga Česká republika, z. s. Hlavným cieľom spolku Revma liga Česká republika, z. s., je zlepšovanie životných podmienok osôb s reumatickým ochorením vrátane zabezpečenia efektívnej liečby a zvyšovania povedomia o reumatických chorobách. Spolok založený v roku 1991 z iniciatívy pacientov pomáha pripraviť a presadiť strategické zmeny v oblasti liečby reumatických ochorení, aby boli pacienti liečení včas a efektívne, aby poznali svoje práva a povinnosti a aby spolupracovali na svojej liečbe. Kontakt: Revma Liga Česká republika, z. s. Revmatologický ústav Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2 Tel.: +420 604 925 076 E-mail: edita.mullerova@revmaliga.cz www.revmaliga.cz

Jedna z najnepríjemnejších činností počas expedícií je nosenie ťažkého batohu.

48   inVitro


Horúca káva, horúce srdce Daj si sukňu a rúž, radí moja kamarátka každej žene, ktorú čaká prvé rande alebo dôležité pracovné stretnutie. A bacha na ľadové nápoje! Zariaď, aby ste pili obaja niečo teplé. Druhé rande je isté. Radia zas ženské časopisy a americkí vedci. Teda, americkí vedci to takto priamo – samozrejme – netvrdia. To sa len do jednej údernej rady nezmestí celá vedecká štúdia. Vlastne dve. A aj tie dnes mnohí spochybňujú. V roku 2008 publikovali v časopise Science dvaja vedci Lawrence Williams a John Bargh výsledky svojich dvoch štúdií. V tej prvej účastníci, ktorí podržali v ruke pohár s horúcou kávou, následne hodnotili ostatných ako vrelších, teda veľkorysejších a starostlivejších. Tí, čo dostali do rúk ľadovú kávu, vnímali tých istých ľudí ako neprístupných a odmietavých. Bez ohľadu na to, či ľudí označovali ako chladných a iných ako vrelých, všetci mali priemernú telesnú teplotu 36 °C. V druhej štúdii zas zistili, že tí, čo podržali v rukách vyhrievaný vankúš, si s väčšou pravdepodobnosťou vybrali následne darček pre priateľa namiesto pre seba, ako tí, čo mali v ruke studený vankúš. Williams a Bargh tvrdia, že fyzické teplo v nás aktivuje predstavu medziľudského tepla. Vďaka pocitu tepla vnímame iných ľudí ako priateľských, nápomocných, spoľahlivých a sme otvorení tomu, priateliť sa s nimi. Alebo randiť. Súčasne sme viac zameraní na dávanie. Pôsobenie chladu z nás naopak môže urobiť väčších egoistov.

KO M E N TÁ R

Elena Akácsová publicistka

To druhé sa dá pochopiť. Ak sme vystavení chladu, čo môže byť nepríjemný až ohrozujúci stav, môžeme mať sklon myslieť najprv na seba. Ak je nám príjemne teplo, naše základné potreby sú už naplnené, môžeme myslieť aj na druhých. No ale čo s tým vnímaním ľudí cez horúcu kávu? Môže za to vraj priming – čiže kognitívny proces, pri ktorom dávnejší podnet, často až z detstva či dokonca z prenatálneho vývoja, ovplyvňuje neskoršie správanie a myslenie. Napríklad, že máme s teplom spojené pohodlie a bezpečie, pretože ľudia, ktorí sa o nás starajú v prvých rokoch života, nám okrem skutočného fyzického tepla poskytujú aj psychologické teplo. Profesor psychológie John Bargh z Yaleskej univerzity, ktorý to teplo skúmal, je považovaný za krstného otca primingu. Vo svojej knihe z roku 2017 Before You Know It, teda Než sa nazdáte – o nevedomých dôvodoch, prečo robíme to, čo robíme – dokonca tvrdí, že horúca polievka môže liečiť aj depresie, teda že je „skutočne dobrá pre dušu, lebo jej teplota pomáha nahradiť spoločenské teplo, ktoré človeku v živote môže chýbať“. Nuž, nie všetci vedci sú nadšení z takéhoto prehnaného extrapolovania výsledkov na základe obmedzených zistení. Niektorí idú tak ďaleko, že staršie štúdie znovu opakujú. Pred troma rokmi tím vedený Christopherom Chabrisom a Danom Simonsom a ďalšími kolegami replikoval dve vyššie spomínané Barghove štúdie z roku 2008. Dôsledne dodržali formu pôvodného výskumu, ale na trojnásobne väčších počtoch účastníkov a na vzorke ľudí, ktorá viac kopírovala zloženie bežnej

populácie. Nezistili žiadny vplyv teploty nápoja alebo horúcich vankúšov na úsudok alebo správanie účastníkov. Chabris a jeho kolegovia navyše pomocou Bayesianovej analýzy (spôsob odhadu pravdepodobnosti) ukázali, že existuje podstatne viac dôkazov o nulovej hypotéze ako o pôvodnej hypotéze – teda že teplo nemá žiadny účinok. Fyzické teplo v nás aktivuje predstavu medziľudského tepla. Vďaka pocitu tepla vnímame iných ľudí ako priateľských, nápomocných, spoľahlivých a sme otvorení tomu, priateliť sa s nimi. Pôsobenie chladu z nás naopak môže urobiť väčších egoistov.

Samozrejme, nevylučujú možnosť, že účinky horúcej kávy a vankúša sú reálne – možno sa im len nepodarilo dosiahnuť významný výsledok z dôvodu štatistickej smoly. Alebo sa môžu účinky prejaviť len v istých konkrétnych obmedzených podmienkach, ktoré oni nezopakovali – napríklad že sa pôvodný výskum robil v konkrétnom laboratóriu a len na študentoch, možno len študentoch psychológie profesora Bargha alebo za ďalších podmienok, ktoré boli splnené v prvej štúdii, ale nie v druhej. No lenže načo by komu bolo také zistenie, že ak ste študent psychológie v laboratóriu a tak ďalej, potom na vás účinkuje efekt horúcej kávy? Kašlem na vedecké štúdie a budem sa radšej držať rád mojej kamarátky. Na rozdiel od horúcej kávy mám účinnosť tej sukne a rúžu overenú dlhými rokmi praxe.

Unilabs Slovensko   49T É M A ČÍ S LA

Teplota a človek

80 Zápaly žíl – tromboflebitídy

92 Telesná teplota a onkologické ochorenia

114 Termografické kamery


T É M A ČÍ S LA

Teplo, teplejšie, katastrofa? MUDr. Marta Dobáková Medicínska riaditeľka Unilabs Slovensko

52 inVitro


Teplota a človek

Život človeka je s teplotou veľmi úzko spätý – na jednej strane je samotná teplota ľudského tela za fyziologických podmienok regulovaná podľa vopred nastavených pravidiel, na strane druhej sa teplota vonkajšieho prostredia mení nielen v súvislosti s rôznymi podnebnými pásmami, ale aj podľa nadmorskej výšky, v ktorej sa človek pohybuje. V neposlednom rade má na priemernú teplotu vonkajšieho prostredia dopad aj rozsah ľudských aktivít a používanie výdobytkov modernej doby, ktoré významným spôsobom zasahujú/menia teplotné podmienky prostredia človeka, v pozitívnom aj negatívnom zmysle.

19 °C Kneipp hlásal, aby teplota vzduchu v prostredí, kde žijú a spia ludia, nepresahovala 19 °C.

Poučenie z histórie

Ľudový liečiteľ a farár Sebastian Kneipp z Wőrishofenu v Bavorsku nám svojimi vedomosťami o liečebných procedúrach vodou rôznej teploty zanechal cenné informácie, overené 40 rokmi jeho praktických skúseností. V Kneippových prácach nachádzame postupy kúpeľnej terapie (externá aplikácia studenou vodou, teplou vodou, príp. ich striedanie), ale tiež návody, ako liečiť chorého človeka vodou vnútorne (kedy, aké množstvo vody, či vlažnou, alebo studenou vodou). Liečebné účinky studeného kúpeľa overoval najskôr sám na sebe, keďže jeho zdravotný stav bol dlho veľmi nelichotivý, neskôr začal poskytovať starostlivosť

jednotlivým pacientom, ktorí sa na neho s dôverou obracali. Postupne vypracoval koncept kúpeľov rúk, nôh, hlavy, očí (studených aj teplých), sedacích kúpeľov (studených aj teplých), ako aj kúpeľa celého tela (studeného aj teplého). Vhodnú teplotu vody a dĺžku pobytu v nej rozlišoval podľa typu zdravotného problému a celkovej kondície chorého. Mimoriadne zdôrazňoval prospešnosť striedania pobytu v teplej a studenej vode ako nástroja na otužovanie u zdravých v zmysle prevencie. Negatívny názor mal na používanie kúpeľov s obsahom minerálnych solí, pretože ich považoval za agresívne a príliš zaťažujúce ľudský organizmus. Okrem kúpeľných procedúr hlásal tiež zásadu častého vetrania ľudských obydlí, aby teplota vzduchu v prostredí, kde žijú a spia, nepresahovala 19 °C. V súlade s tým hlásal aj zdravotne prospešné časté prevetrávanie perín a postelí (dnešné matrace). Sebastian Kneipp popísal aj princípy naparovania/parných kúpeľov a tiež polievania rôznych častí tela vodou v závislosti od lokalizácie a závažnosti zdravotného problému. Zdôrazňovanie dostatočného pitia vody počas dňa má svoj presah aj do súčasnosti, keď možno konštatovať, že dnešné deti aj dospelí pijú čistú vodu iba veľmi zriedkavo, nepravidelne a v nesprávny čas (1).

Unilabs Slovensko 53


T É M A ČÍ S LA Horúčka, antipyretiká a prežívanie

Horúčka je považovaná za efektívny nástroj boja ľudského tela s infekciami či chorobami vôbec. Aktivácia imunitného systému pri nástupe horúčky znamená vzostup baktericídnych aktivít neutrofilov a makrofágov, proliferáciu a diferenciáciu T lymfocytov, proliferáciu B lymfocytov, produkciu protilátok alebo syntézu proteínov akútnej fázy zápalu, pyrogénnych látok (napr. IL-6, TNF-α, IL-1β). Všetky tieto látky predstavujú efektívne endogénne nástroje tela na úspešné zvládnutie prebiehajúceho patologického procesu, s prispením zvýšenia teploty tela. Naopak, ľudské telo produkuje aj látky tlmiace zvyšovanie telesnej teploty, medzi endogénne antipyretiká patria mnohé hormóny (napr. glukokortikoidy), neuropeptidy, aj cytokíny (IL-10). Údaje z klinických štúdií navyše ukazujú vzťah medzi horúčkou a prežívaním pacientov: nadmerné potláčanie horúčky počas choroby je spojené s dlhšou dobou liečenia, u kriticky chorých s vyšším rizikom úmrtia a u pacientov s nádormi s nižším rizikom úplnej remisie (2).

Štúdie z Austrálie, Nového Zélandu, ale aj z USA poukazujú na fakt, že nárast priemernej dennej teploty o 1 °C je spojený s nárastom všetkých typov obličkových ochorení.

Klimatické zmeny a ochorenia obličiek

Údaje z klinických štúdií ukazujú vzťah medzi horúčkou a prežívaním pacientov: nadmerné potláčanie horúčky počas choroby je spojené s dlhšou dobou liečenia, u kriticky chorých s vyšším rizikom úmrtia a u pacientov s nádormi s nižším rizikom úplnej remisie.

54 inVitro

Zaujímavý je poznatok, že klimatické zmeny (otepľovanie) majú dopad aj na incidenciu určitých skupín ochorení. Kým doteraz sa poukazovalo skôr na spojitosť globálneho otepľovania s nárastom srdcovo-cievnych a respiračných ochorení, štúdie z Austrálie, Nového Zélandu, ale aj z USA poukazujú na fakt, že nárast priemernej dennej teploty o 1 °C je spojený s nárastom všetkých typov obličkových ochorení (urolitiáza, renálne zlyhanie, infekcie močového traktu, pyelonefritída). Tieto zistenia korešpondovali aj pri vyhodnotení výsledkov na pohlavie (muži, ženy) a vek (< 65 rokov, nad 65 rokov). (3)

Klimatické zmeny a budúcnosť ľudstva

Prebiehajúce klimatické zmeny vytvárajú rámec, ktorý v budúcnosti ovplyvní spôsob stravovania, ale aj života ľudstva. Nárast zasoľovania pôd, striedanie dlhých období sucha so silnými búrkami s extrémne vysokým lokálnym jednorázovým úhrnom zrážok a postupné zvyšovanie priemernej teploty spôsobia zmenu aj v rozšírení škodcov a ochorení, ktoré títo škodcovia spôsobujú. Teplejšie a vlhkejšie


Teplota a človek podnebie bude klásť stále väčšie nároky na vodné zdroje (na ich dostatočné zastúpenie aj na kvalitu), ako aj na skladovanie potravín s potrebou chladenia a mrazenia (mäso, mlieko, vajcia...). Vzostup CO₂ a O₃ v prostredí môže byť príčinou poklesu koncentrácie minerálov a bielkovín v rastlinných produktoch, čo sa deje už aj v súčasnosti, dokonca zdrojom tvorby toxických látok pri neadekvátnom skladovaní. Klimatické zmeny zapríčinia pokles variability a dostupnosti druhov potravín a prispejú k poklesu ich kvality a bezpečnosti v dôsledku kontaminácie potravín patogénmi a chemickými látkami používanými pri ich konzervácii, taktiež k zníženiu ich senzorickej atraktivity pre spotrebiteľa v dôsledku problémov pri ich transporte a skladovaní. Ceny potravín budú rásť pri súčasnom poklese ich nutričnej a nárastu ich kalorickej hodnoty (4).

Quo vadis, človeče?

Svet okolo nás sa prudko mení a ľudstvo sa snaží nezostať pozadu. Avšak v snahe byť modernými sme často svedkami až úplnej absencie úcty človeka k prírode a k sebe samým. Nezriedka používame výdobytky ľudského umu ako malé deti – ich používanie predbieha domyslenie dôsledkov ich použitia, najmä tých negatívnych. Rezignovať na zmenu však znamená rezignovať na život. Dokážeme do budúcna vybalansovať medzi napĺňaním ľudských túžob a zachovaním prostredia zdravého pre život?

Literatúra 1. Kneipp, S.: Léčení vodou, PROGRESS 1991, Plzeň, 1.vydání, 334s. 2. / Wrotek S, Sobocińska J, Kozłowski HM, Pawlikowska M, Jędrzejewski T, Dzialuk A. New Insights into the Role of Glutathione in the Mechanism of Fever. Int J Mol Sci. 2020;21(4):1393. Published 2020 Feb 19. doi:10.3390/ ijms21041393 3. Borg M, Bi P, Nitschke M, Williams S, McDonald S. The impact of daily temperature on renal disease incidence: an ecological study. Environ Health. 2017;16(1):114. Published 2017 Oct 27. doi:10.1186/s12940-017-0331-4 4. Godde CM, Mason-D'Croz D, Mayberry DE, Thornton PK, Herrero M. Impacts of climate change on the livestock food supply chain; a review of the evidence. Glob Food Sec. 2021;28:100488. doi:10.1016/j. gfs.2020.100488

Unilabs Slovensko 55


T É M A ČÍ S LA

Voľnopredajné analgetiká, antipyretiká a antireumatiká MUDr. Tatiana Bézayová, PhD. Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava

Do popredia sa čím ďalej, tým viac dostáva samoliečenie ľahších zdravotných ťažkostí, a tým aj široké uplatnenie prípravkov zo skupín voľnopredajných liekov (VL/OTC – Over the Counter). V posledných rokoch došlo k liberalizácii tohto procesu a v laickej verejnosti je mylne rozšírená predstava, že lieky vydávané bez lekárskeho predpisu nemôžu ohroziť naše zdravie. 56 inVitro


Teplota a človek

Aby pacienti užívali VL bezpečne a efektívne a vyvarovali sa možnosti vzniku liekových interakcií, závislostí, mali by dodržiavať nasledujúce pravidlá: • pred užívaním liekov si pozorne prečítať príbalový leták, • oboznámiť sa s výhodami lieku, ale aj s jeho nežiaducimi účinkami, • dodržiavať odporúčané dávkovanie a dodržiavať predpísaný časový odstup medzi jednotlivými dávkami liekov, • informovať farmaceuta o užívaní voľnopredajných liekov a liekov viazaných na lekársky predpis, • vyvarovať sa konzumácii alkoholu a súčasnej konzumácii liekov. Po konzultácii svojho zdravotného stavu s farmaceutom je povinnosťou farmaceuta vydať počet balení v množstve potrebnom najviac na jeden liečebný cyklus a informovať pacienta o možných nežiaducich účinkoch a interakciách a o presnom dávkovaní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza nasledujúce podmienky pre zaradenie lieku do skupiny neviazaných na lekársky predpis: • farmakologické, terapeutické a nežiaduce účinky lieku sú dostatočne a dlhodobo známe, • je účinný a bezpečný pri používaní vo schválených indikáciách a dávkach, • má presne stanovené dávkovanie, • nástup účinku lieku je rýchly a účinok je ľahko zhodnotiteľný, • obsahuje jasný návod na použitie, presne určené podmienky použitia a zvláštne varovanie pred nadmerným užívaním, • nevyvoláva návyk a nemožno z neho pripraviť omamné alebo návykové látky. Bolesť a horúčka sú najčastejšie príznaky, pre ktoré navštívime lekáreň ako samoliečitelia. Bolesť je komplexný vnem spracovávaný rozvetvenými, hierarchicky usporiadanými neuronálnymi sieťami vo viacerých kôrových a podkôrových centrách mozgu. Tzv. Pain Matrix je jedným z najcennejších výsledkov evolúcie živočíšnej ríše, je to subjektívny pocit, signalizuje hrozbu poškodenia organizmu alebo už existujúce poškodenie, varuje jedinca, a preto má základný význam pre prežitie. Symptómy bolesti sa objavujú u každého – ignorujú vek, pohlavie, etnikum aj endemickú

oblasť – signalizujú akútne alebo chronické poškodenie. Kľúčovým krokom k liečbe bolesti je identifikácia jej príčiny. Na bolesť sa treba pozerať globálne, treba hľadať súvislosti a nie okamžite aplikovať liečivá. Vo všeobecnosti možno bolesť rozdeliť na akútnu a chronickú. Akútna bolesť je nepríjemný emocionálny a zmyslový zážitok, ktorý je spojedný s potenciálnym alebo skutočným poškodením tkaniva alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna. Môže signalizovať napr. hypoglykémiu, dehydratáciu a dá sa zvládnuť úpravou diétnych režimov bez potreby analgetík. Na druhej strane môže byť príznakom závažných ochorení (nádory, zápal). Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie od niekoľkých minút do niekoľkých dní až týždňov (30 dní až 3 mesiace). Príčina je obyčajne známa a je vo vzťahu k akútnemu ochoreniu či traume. Chronická bolesť trvá dlhšie ako je pre daný typ postihnutého tkaniva či orgánu očakávaná doba hojenia. Jej trvanie spravidla presahuje dobu troch až šiestich mesiacov.

Bolesť a horúčka sú najčastejšie príznaky, pre ktoré navštívime lekáreň ako samoliečitelia.

Unilabs Slovensko 57


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 1: Analgetický rebrík WHO I. stupeň – mierna bolesť

II. stupeň – stredne silná bolesť

III. stupeň – silná bolesť

neopioidné analget. + ich kombinácia + adjuvans

slabý opiát + neopiodné analgetikum + adjuvans

silný opiát + neopiodné analgetikum + adjuvans

Telesná teplota je označenie pre prirodzenú teplotu daného organizmu, pri ktorej dochádza k jeho obvyklému fungovaniu. Normálna telesná teplota človeka sa pohybuje v rozmedzí od 36 – 37 °C, no počas dňa môže kolísať. Najnižšiu teplotu má organizmus okolo 3. – 5. hodiny rannej, maximálnu okolo 17. – 18. hodiny. Horúčka je zvýšenie telesnej teploty, ktorá má pôvod v zmenenom nastavení termoregulačného centra organizmu. Táto zmena nastavenia je spôsobená pyrogénmi – polypeptidmi, ktoré ovplyvňujú termoregulačné centrum v hypotalame. • Exogénne pyrogény – baktérie a ich endotoxíny, vírusy, kvasinky, imunitné reakcie, niektoré hormóny (katecholamíny a hormóny štítnej žľazy). • Endogénne pyrogény – cytokíny, ktoré produkujú bunky stimulované exogénnymi pyrogénmi. Pre dospelého jedinca môže byť horúčka nepríjemná, ale nebezpečná začína byť, ak dosiahne 39,4 °C a viac. So znižovaním teploty u zdravých jedincov treba začínať nad 38,5 °C, k fyzikálnemu ochladzovaniu tela pristupujeme pri teplote nad 39 °C.

K samoliečeniu bolesti a teploty by mal dospelý pacient pristupovať za predpokladu, že: • nejde o bolesť vzniknutú úrazom hlavy, • bolesť a teplota nie je sprevádzaná tuhnutím šije, • bolesť nie je sprevádzaná krvácaním, • nehrozí prechod do chronickej bolesti, • nehrozí závažné ochorenie (akútna apendicitída, ileus, akútny koronárny syndróm, atď.), • nie sú prítomné iné závažné ochorenia, vek nad 50 rokov, užívanie imunosuresívnej liečby a gravidita.

58 inVitro

V súčasnosti je na Slovensku registrovaných viac ako 60 voľnopredajných analgetík, nesteroidových antiflogistík podávaných perorálne a niekoľko desiatok na lokálne použitie vo forme gélov, krémov a čapíkov. Voľnopredajné formy patria do skupiny neopioidných analgetík. Okrem tlmenia bolesti sa neopioidné analgetiká vyznačujú antipyretickým a antiflogistickým účinkom. Z uvedeného dôvodu sa označujú ako analgetiká – antipyretiká.

ATC klasifikácia – antiflogistiká a antireumatiká (M01) • M01A Nesteroidové antiflogistiká a antireumatiká • M01B Antiflogistiká a antireumatiká v kombinácii • M01C Špecifické antireumatiká

ATC klasifikácia – analgetiká (N02)

• N02A Opioidné analgetiká (anodyná) • N02B Iné analgetiká a antipyretiká

Neopioidné analgetiká (NA)

Neopioidové analgetiká sa používajú na I. stupni „analgetického rebríka“ a pri liečbe teploty. Použitie pri silnej bolesti je limitované tzv. stropovým efektom. Miesto pôsobenia NA sú periférne tkanivá, ako aj CNS: • na periférii účinkujú mechanizmom blokády syntézy prostanoidov, • v CNS je pôsobenie mnohých z nich komplexnejšie: ○ blokáda syntézy prostaglandínov, ○ blokovanie N-metyl D-aspartátových (NMDA) receptorov, ○ stimulácia opiátových receptorov, ○ inhibičné pôsobenie na serotoninergný systém CNS.


Teplota a človek Základné systémové voľnopredajné monokomponentné liečivá zo skupiny NA: • kyselina acetylsalicylová, • paracetamol, • ibuprofén, • diklofenak, • naproxén. Kyselina acetylsalicylová a paracetamol sú základom aj polykomponentných liekov na bolesť s prídavkom kofeínu, kodeínu, guajfenezínu či propyfenazónu.

> 60 V súčasnosti je na Slovensku registrovaných viac ako 60 voľnopredajných analgetík, nesteroidových antiflogistík podávaných perorálne a niekoľko desiatok na lokálne použitie vo forme gélov, krémov a čapíkov.

Ide o štyri príbuzné a v praxi najčastejšie používané skupiny: • kyselina acetylsalicylová (KAS) a deriváty, • pyrazolonové (metamizol), • anilínové (paracetamol VL, paracetamol + kombinácie VL), • nesteroidové antiflogistiká (NSA): ○ butylpyrazolidíny (v SR 0), ○ deriváty kyseliny octovej a príbuzné liečivá (indometacin, diklofenak VL, aceklofenak RP), ○ deriváty kyseliny propiónovej (ibuprofén VL, naproxén RP, ketoprofén RP, flurbiprofén RP, kyselina tiaprofénová RP, dexketoprofén RP, ibuprofén + kombinácie VL, naprofén + ezomeprazol RP), ○ oxikamy (piroxikam RP, lornoxikam RP, meloxikam RP), ○ fenamáty (v SR 0), ○ coxiby (celecoxib RP, parecoxib RP, etoricoxib RP), ○ iné (glukozamín RP, nimesulid RP, diacerein RP, chondroitín sulfát VL). Poznámka: VL voľnopredajné, RP lekársky predpis Výhodou ich podávania je, že na ne nevzniká psychická ani fyzická závislosť. Ďalšou výhodou je ich použitie pri liečbe horúčky – ak horúčka po užití lieku z jednej skupiny (paracetamol) neklesne, môžeme po 4 hodinách podať liek z inej skupiny (ibuprofén) a zabránime tak kumulácii liečiva a vzniku závažných nežiaducich účinkov.

NA sú indikované predovšetkým v liečbe: • vertebrogénnych bolestivých syndrómov, • traumatických lézií muskuloskeletálneho systému (krátkodobo), • v stomatológii, • zápalových stavov v gynekológii, • migrén, • ako adjuvans pri zápalových infekciách ucha, nosa a hrdla, • zápalových a nezápalových reumatických chorôb, • metabolických artropatií (dna), • systémových chorôb spojiva, • reaktívnych artritíd, • mimokĺbového reumatizmu, tendinitíd, burzitíd, • teploty.

1. Nesteroidové analgetiká a antiflogistiká (NSA) Nesteroidové analgetiká a antiflogistiká sa rozdeľujú podľa chemickej štruktúry, ale zrozumiteľnejšie je delenie podľa miery inhibície prozápalového enzýmu cyklooxygenázy 2. Miera inhibície cyklooxygenázy odráža nielen farmakologický profil liečiva, ale aj jeho možné nežiaduce účinky. Rozdelenie NSA: • podľa chemickej štruktúry • selektivita voči typom COX: ○ COX-1 selektívne – kys. acetylsalicylová v malých dávkach (max. 100 mg/deň) – inhibícia TXA (agregácie trombocytov), ○ COX-1 neselektívne – kys. acetylsalicylová – vyššie dávky: a) vyššia afinita ku COX-1 – indometacín, piroxikam, fenamáty – len pre akútne použitie, b) vyššia afinita ku COX-2 – ibuprofén, diklofenak, naproxén – málo nebezpečné pri krátkodobom použití => voľnopredajné,

Unilabs Slovensko 59


T É M A ČÍ S LA Tabuľka č. 2: Základné NA, ich indikácie a nežiaduce účinky Liečivá látka

Indikácie

Nežiaduce účinky

AG

AP

AF

AA

GIT

obličky

astma

pečeň

deti

kyselina acetylsalicylová

+

+

+

+

+

+

+

-

od 15 rokov

paracetamol

+

+

+

+

ibuprofén

+

+

diklofenak

+

naproxén

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+-

+

+ od 14 rokov

+

od 50 kg/ 12 – 16 rokov

AG – analgetikum, AP – antipyretikum, AF – antiflogistikum, AA – antiagregans

Tabuľka č. 3: Výber vhodného analgetika 1 týždeň pred operačným zákrokom

paracetamol

vredová choroba žalúdka a duodéna

paracetamol

astma a alergia

paracetamol

znížená zrážanlivosť krvi

paracetamol

ochorenia pečene, chronický alkoholizmus, podvýživa

deriváty kyseliny acetylsalicylovej, ibuprofén

tehotenstvo a laktácia

paracetamol po konzultácii s lekárom

deti do 15 rokov

paracetamol, ibuprofén

bolesť spojená so zápalom

deriváty kyseliny acetylsalicylovej, ibuprofén

menštruačná bolesť

deriváty kyseliny acetylsalicylovej, ibuprofén

liečba perorálnymi antidiabetikami, perorálnymi antikoagulanciami, sulfónamidmi, glukokortikoidmi, metotrexátom

paracetamol

deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy

paracetamol

Tabuľka č. 4: Analgetické dávkovanie a farmakokinetické údaje Účinná látka

Jednotlivá analgetická dávka/denná dávka g

Čas do max. účinku po p.o. aplikácii

Väzba na bielkoviny plazmy v %

Plazmatický polčas (v hodinách)

Hlavná eliminačná cesta

paracetamol

0,5 – 1,0 g

1h

5 – 50

2h

glukuronidácia a sulfatizácia

kyselina acetylsalicylová

0,5 – 1,0 g

15 min

60

15 min

hydrolýza na acetát a salicylát

ibuprofén

0,2 – 0,4 g retard. forma 0,8 g (1,6 – 2,4 g) max. 4× 0,6 p.o.

15 – 20 min., max. za 1 – 2 h

99

2 – 3 h

hydroxylácia a oxidácia metylovej skupiny na karboxylovú skupinu

diklofenak

0,05 – 0,1 g (0,1 – 0,15 g) p.o., p.r., i.v., i.m.

30 min., max. 2 h

99

1,5 – 2 h

hydroxylácia a renálne vylučovanie metabolitov

naproxén

0,25 – 0,50 g á 12 h (max. 2× 0,5 p.o.

2 – 4 h

99

12 – 15 h

60 % naviazanej na kyselinu glukurónovú alebo iné konjugáty, 30 % sa metabolizuje na neúčinný 6-demetyl-naproxén

60 inVitro


Teplota a človek ○ COX-2 preferenčné – nimesulid, meloxikam – v odporúčaných dávkách min. NÚ, ○ COX-2 selektívne – celecoxib, rofecoxib (v SR nie je – kardiovaskulárne NÚ) – aj vysoké dávky bez NÚ na GIT.

Mechanizmus účinku NSA

Hlavným mechanizmom účinku NSA je inhibícia enzýmu cyklooxygenázy (COX). Potlačením aktivity COX sa blokuje tvorba prostaglandínov (PG). Účinok NSA je však komplexný a okrem inhibície COX sa uplatňujú aj iné mechanizmy účinku: • inhibícia syntézy cytokínov, leukotriénov, • blokáda membránových enzýmov (NADPH-oxidáza leukocytov, fosfolipáza C makrofágov), • blokáda oxidačnej fosforylácie v mitochondriách, • inhibícia uvoľnenia lyzozómových enzýmov, • blokáda superoxidových radikálov, • inhibícia aktivity polymorfonukleárov, • inhibícia indukovateľnej NO-syntázy.

Periférny mechanizmus – dominatný pri analgézii: NSA tlmia bolesť tým, že znižujú vznik komediátorov bolesti v zápalových ložiskách, za ktoré sa považujú PGE2, prostacyklín PC12, ktorých tvorba sa pôsobením nox zvyšuje. Tieto látky senzibilizujú nociceptívne neuróny, ich A a C vlákna na mediátory bolesti, ktorými sú napr. bradykinín, histamín a serotonín. Znižujú hranicu, pri ktorej prekročení vzniká bolestivý impulz. Inhibíciou tvorby prostaglandinov v CNS vznikajúcich ako odpoveď na bakteriálne pyrogény a tlmením reakcie hypotalamu na IL-1 dochádza k znižovaniu telesnej teploty – k antipyretickému pôsobeniu.

Tabuľka č. 5: Klinicky významné liekové interakcie NSA antiagreganciá (KAS, klopidogrel, prasugrel, tiklopidín, dipridamol)

↑ riziko krvácania do GIT-u

antikoagulanciá

↓ zrážanlivosti krvi, kontraindikované podanie s NSAiD

glukokortikoidy

↑ riziko nežiaducich učinkov v oblasti gastrointestinalneho traktu

antacidá, H2 blokátory, inhibítory protónovej pumpy

↓ absorpcie NSAiD

ACE-inhibítory

↓ antihypertenzívneho účinku, hyperkaliémia – hlavne u starších pacientov s hypertenziou, diabetom a ischemickou chorobou srdca

beta-blokátory

↓ antihypertenzívneho účinku

cyklosporín

NSAiD potencujú nefrotoxicitu

blokátor kalciového kanála

↓ antihypertenzívneho účinku ↑ riziko krvácania do GIT-u

kálium šetriace diuretiká hyperkalémia, nefrotoxicita

↓ diuretického účinku

tiazidové diuretiká

↓ diuretického účinku

lítium

↓ jeho renálnej sekrécie ↑ riziká toxicity (ibuprofén, indometacín)

sulfónamidy, deriváty sulfonylmočoviny, metotrexát, fenytoínove deriváty, warfarín

vytesňovanie z väzby na plazmatické bielkoviny, zvýšenie ich plazmatickej hladiny, zvýšenie účinku

selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu

↑ riziko krvácania do GIT-u, petechie, (SSRIS)

ofloxacín, levofloxacín, norfloxacín

↑ riziko stimulácie CNS a konvulzívne záchvaty

Unilabs Slovensko 61


T É M A ČÍ S LA Nesteroidové analgetiká a antiflogistiká sú charakteristické skupinovými efektmi: • stropový analgetický účinok (napr. pre ibuprofén), • ďalšie zvyšovanie dávok zvyšuje len frekvenciu a intezitu NÚL, • pre antiflogistický účinok využiteľný v reumatológii sú potrebné vyššie dávky, • pre ankylosujúcu spondylartritídu NSA sú lieky voľby č. 1; majú antiagregačný účinok, nebezpečný pri interakciách, • v prevencii trombogenézy sa využíva jedine KAS v nízkych dávkach, • v popredí NÚL sú časté prejavy dyskomfortu GIT-u, skrytú symptomatológiu má gastrický vred po NSA, krvácanie do GIT-u, • rizikové faktory z pohľadu molekuly lieku majú väčšinou skupinový efekt, • existujú aj molekulové predispozície NSA, • určitá hepatotoxicita diklofenaku, • NÚL od GIT-u, kardiovaskulárneho systému, obličiek, astma – dôsledky vyplývajúce z inhibície COX-1,-2, • interakcie sú výsledkom antiagregačného účinku, lokálneho poškodzovania sliznice GIT-u, kde sa prejavuje často „traping efekt“ (aktívne vychytávanie kyslých NSA, kyselina acetylsalicylová a iné NSA).

Nežiaduce účinky NSA

Riziko gastrointestinálnych nežiaducich účinkov sa zvyšuje pri súčasnom podávaní acetylsalicylovej kyseliny s ďalšími NSA. Riziko narušenia sliznice je zvýšené pri infekcii

Helicobacter pylori, chronickej konzumácii alkoholu a podávani glukokortikoidov. Použitie NSA vo forme pufrovaných tabliet zmierňuje dráždenie žaludočnej sliznice. Súčasné podávanie inhibítorov protónovej pumpy (PPI) znižuje výskyt erózií a ulcerácii na žalúdkovej sliznici. Kyselina acetylsalicylová v dennej dávke do 2 g obvykle zvyšuje hladiny kyseliny močovej v sére, dávky prekračujúce 4 g denne znižujú hladiny urátov. Toxické množstvá kyseliny acetylsalicylovej priamo ovplyvňujú kardiovaskulárny systém a môžu viesť k depresii funkcie srdca a dilatovať periférne cievy. Po vyšších dávkach acetylsalicylovej kyseliny môže vzniknúť „salicylizmus“ prejavujúci sa hučaním v ušiach, poruchami sluchu a závratmi. Tieto prejavy sú pri znížení dávky ireverzibilné. Podávanie kyseliny acetylsalicylovej u detí s vírusovým ochorením je spojené s rizikom výskytu Reyovho syndrómu. Presný mechanizmus vzniku Reyovho syndrómu nie je dodnes objasnený. Ochorenie sa prejavuje vo vyšších štádiách cerebrálnym edémom, encefalopatiou a ireverzibilným poškodenim pečene. Hypersenzitívne reakcie po podaníi kyseliny acetylsalicylovej sa prejavujú širokou škálou symptómov od vazomotorickej rinitídy, angioedému, generalizovanej urtikárie, edému laryngu až po bronchokonstrikciu. Rizikovou skupinou sú pacienti s chronickým zlyhaním srdca,

Tabuľka č. 6: Prehľad najčastejších nežiaducich účinkov NSA gastrointestinálny trakt

erózie až vredy na žalúdkovej sliznici, tenkom čreve, nauzea, vracanie, meteorizmus, hnačka, zápcha, zhoršenie m. Crohn a ulceróznej kolitídy

vylučovací systém

zníženie glomerulárnej filtrácie, retencia natria a tekutín, edémy, hyperkaliémia, zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída a ďalšie

kardiovaskulárny systém

trombotické príhody, zvýšenie TK, zlyhanie srdca, palpitácie a ďalšie

centrálny nervový systém

cefalea, únava, poruchy spánku, závraty, epileptické záchvaty a ďalšie

iné

závažné krvácanie, provokácia astmatického záchvatu, Reyov syndróm, predĺženie pôrodu, urtika, poruchy krvotvorby a ďalšie

62 inVitro


Teplota a človek

pečeňovou cirhózou, chronickým ochorením obličiek, hypovolémiou a s ďalšími stavmi, pri ktorých dochádza k aktivácii sympatika a renín-angiotenzínového systému. Podávanie NSA môže vyvolať reverzibilné poruchy glomerulárnej filtracie, retenciu sodika a vody. Výsledky niektorých klinickych štúdií preukázali vyššie kardiovaskulárne nežiaduce účinky naproxénu ako ibuprofénu. Dlhodobá liečba vysokými dávkami diklofenaku (150 mg/deň) môže byť spojená s malými rizikami arteriálnej trombotickej príhody. Diklofenak je kontraindikovaný u pacientov so srdcovým zlyhávaním NYHA II-IV, u pacientov s koronárnou mozgovou a periférnou artériovou chorobou. Pri chronickom podávaní vysokých dávok alebo kombinácii NSA s ACE inhibítormi pri infekciách močového systému sa zvyšuje riziko vzniku analgetickej nefropatie. Opatrnosť je nutná pri podávaní analgetík deťom, pretože na lieky reagujú odlišným spôsobom než dospelí. Zvýšený výskyt nežiaducich účinkov narastá vekom, pričom rizikovou skupinou sú pacienti nad 65 rokov. Myelotoxicita sa prejavuje až po dlhodobom užívaní NSA.

Benefity užívania NSA

Počas podávania ibuprofénu a paracetamolu nebol zaznamenaný výskyt Reyovho syndrómu. Ibuprofén sa vyznačuje miernejším výskytom nežiaducich účinkov v oblasti gastrointestinálneho systému, nižším stupňom exkrécie do materského mlieka ako kyselina acetyslsalicylová. Niektoré nežiaduce účinky ibuprofénu, rovnako aj iných NSA, môžu mať aj terapeutické využitie (zatiaľ vo fáze výskumu) – napr. retencia tekutín, edémy a zhoršenie hypertenzie sa využíva pri liečbe pacientov s ortostatickou hypotenziou. Podávanie NSA sa v súčasnosti spája s chemopreventívnym pôsobením a zníženim výskytu nádorových ochorení – pľúc, prostaty, hrubého čreva a prsníka. NSA inhibujú neoplastickú proliferáciu indukciou apoptózy a inhibíciou angiogenézy. Užívanie ibuprofénu (ale nie iné NSA) redukuje riziko vzniku a prejavov Parkinsonovej choroby. Pri užívaní nízkych dávok ibuprofénu po dlhší čas bol pozorovaný významný preventívny efekt oproti placebu pri rozvoji Alzheimerovej choroby.

Unilabs Slovensko 63


T É M A ČÍ S LA Salicyláty

• kyselina acetylsalicylová (Acylpyrín, Acifeín, Anopyrin, Aspirín C, Carsaxa, Gerasa, Preventax, Stadapyrín, Vasopirin) Kyselina acetylsalicylová odštartovala históriu liečiv známych pod označenim nesteroidné antiflogistiká (NSA, nonsteroidal antiinflammatory drugs). Kyselina acetylsalicylová (KAS) patrí medzi analgetiká s miernym učinkom. Použitie KAS je limitované typom a intenzitou bolesti, je analgeticky najúčinnejšia pri bolesti spojenej so zápalovym procesom, je neúčinná pri tlmení viscerálnej bolesti, napr. pri náhlej brušnej prihode, renálnej kolike, perikarditíde atď. Dávkovanie: maximálna denná dávka – 4 g. • Antiagregačný účinok: 80 – 160 mg/deň. • Antipyretický účinok: jednotlivá dávka 400 mg, nastupuje asi 30 min. po podaní, pretrváva 3 – 4 h. • Analgetický účinok: jednorazová dávka 500 mg, opakovať v intervale 4 – 6 h (minimálny interval sú 4 hodiny!). • Antiflogistický účinok: dostavuje sa až po dávkach prevyšujúcich 2 – 4 g/deň, pri tomto dávkovaní sa už vyskytujú závažné nežiaduce účinky. Predávkovanie: príznakom otravy môže byť pískanie v ušiach, bolesti brucha, hypokalémia (znížená koncentrácia draslíka v krvi), hypoglykémia (znížená hladina glukózy v krvi), zrýchlené dýchanie, nepravidelný tep, znížené svalové napätie, halucinácia, zmätenosť, kŕče, zlyhanie obličiek, kóma a smrť: • 6 – 10 g/deň – respiračná alkalóza, • 10 – 20 g/deň – horúčka, dehydratácia, acidóza, • nad 20 g/deň – šok, kóma. Udáva sa najnižšia smrteľná dávka pri podaní ústami u detí LDLo = 104 mg/kg, u dospelých LDLo = 294 mg/kg.

Deriváty kyseliny propiónovej

• ibuprofén (Advil Rapid tbl, Brufen Rapid, Brufen Retard tbl, Brufen tbl, Brufen Instant gran., Brufen sirup, Ibalgin tbl, Ibalgin supp., Ibuprofén tbl, Ibutabs tbl, MIG tbl, Nurofen tbl, Nurofen supp., Ibalgin Fast, Ibalgin Rapidcaps, Modafen (ibuprofén + pseudoefedríniumchlorid), Nurofen náplasť, Robicold, Nurofen StopGrip (ibuprofén + pseudoefedríniumchlorid), Dolgit krem, Ibalgin krém, Ibalgin gel) • naproxén (Nalgesin S, Etrixenal gel, Emoxen gel)

64 inVitro

Ibuprofén je označovaný ako moderný aspirín. Farmakologický profil ibuprofénu, indikácie a nežiaduce účinky sú podobné kyseline acetylsalicylovej, ale je lepšie tolerovaný, vyznačuje sa miernejším výskytom nežiaducich účinkov v oblasti gastrointestinálneho systému, nižšim stupňom exkrécie do materského mlieka. Na rozdiel od KAS nebol počas podávania ibuprofénu zaznamenaný výskyt Reyovho syndrómu. Topické podanie Po vstrebaní ibuprofénu do podkožných tkanív, do kĺbov aj do synoviálnej tekutiny sa dostane do systémovej cirkulácie len malé množstvo liečiva (5 %) z adekvátnej perorálnej dávky. Aj napriek minimálnemu množstvu vstrebaného ibuprofénu sa odporúča v gravidite a počas dojčenia používať topické formy iba krátkodobo v opodstatnených indikáciách a počas posledného trimestra gravidity sa nemajú používať vôbec z dôvodu možného ovplyvnenia priebehu pôrodu.Určené sú na liečbu pre dospelých a mladistvých od 12 rokov (Ibalgin) alebo od 14 rokov (Dolgit). Iba pri lieku Ibalgin krém je uvedené, že na odporúčanie lekára je možné ho podávať aj deťom. Na postihnuté miesto sa nanáša 4 – 10 cm dlhý prúžok (zodpovedá 80 – 200 mg ibuprofénu) 3- až 4-krát denne v odstupoch 3 – 4 hodín. Topické lieky sa nesmú nanášať na porušený kožný povrch (otvorené rany, kožné ochorenia), na sliznice a do očí. Po aplikácii nastupuje účinok po 30 minútach a trvá niekoľko hodín. Prienik liečiva do tkanív je možné podporiť použitím nepriedušného obväzu. Bez odporučenia lekára sa nemajú používať topické lieky


Teplota a človek obsahujúce nesteroidné antiflogistiká (NSAID) dlhšie ako dva týždne pri poranení mäkkých tkanív alebo reumatizme alebo dlhšie ako 3 týždne pri artritickej bolesti. Je dostupný vo forme krémov a gélov s rovnakou koncentráciou 5 g ibuprofénu v 100 g lieku (5 %). Všetky krémové formy obsahujú medzi pomocnými látkami parabény, ktoré môžu u citlivých osôb spôsobiť podráždenie. Lieky Dolgit sú špecifické obsahom levanduľovej silice a silice kvetu citrónovníka pomarančového horkého. Liek Ibalgin Duo Effect obsahuje okrem ibuprofénu aj liečivo heparinoid s koncentráciou 100 IU/mg. Systémové podanie Bez odporúčania lekára by sa mali užívať najnižšie účinne dávky čo najkratší čas potrebný na kontrolu symptómov. Dávkovanie Pediatrické dávkovanie: • 5 – 10 mg/kg telesnej hmotnosti každých 6 – 8 hodín, • u detí s cystickou fibrózou sa dosahuje pozitívny antiflogistický účinok až pri dávkach 20 – 30 mg/kg dvakrát denne, • pri juvenilnej reumatoidnej artritíde 40 – 50 mg/kg telesnej hmotnosti. Dávkovanie pre dospelých: • perorálna dávka pre dospelých je 200 – 400 mg každých 4 – 6 hodín, • bez odporúčania lekára maximálne 1 200 mg v priebehu 24 hodín, • pod dohľadom lekára sa môžu užívať dávky 600 – 800 mg až do denného maxima 2 400 mg, resp. 3 200 mg pri reumatickych ochoreniach. Rozdielny účinok podľa dávky: • dávka 3× denne 200 mg – antipyretický účinok, • dávka 3× denne 400 mg – analgetický účinok, • dávka 3× denne 600 mg – klinicky výrazný protizápalový účinok sa dosahuje po niekoľkých dňoch. Ibuprofén je možné užívať nalačno, urýchli sa tak nástup učinku. Ak sa po užití lieku pociťuje mierna nevoľnosť, je vhodné užívanie lieku po malom množstve jedla – najlepšie mliečneho. Pre deti, u ktorých nie je možná perorálna cesta podania lieku alebo v príprade

zvracania (aj u dospelých), sa odporúča použitie čapíkov zavádzaných rektálnou cestou. Letálna dávka ibuprofénu sa nedá stanoviť, závisí od veku a hmotnosti. Pri vertebrogénnch bolestiach, bolestiach svalov alebo kĺbov je možné kombinovať tablety Ibalgin 400 s prípravkami Ibalgin gél, Ibalgin krém alebo Ibalgin Duo Effect. Tehotné ženy môžu užívať všetky prípravky radu Ibalgin iba na výslovné odporúčanie lekára, a to len v 1. a 2. trimestri tehotenstva. Ibalgin Grip sa nesmie užívať po celý čas tehotenstva. Dojčiace ženy môžu na odporúčanie lekára krátkodobo užívať Ibalgin Fast, Ibalgin gél, Ibalgin krém. Naproxén patrí medzi NSA s dlhším polčasom pôsobenia 13 – 17 hodín. Z uvedeného dôvodu sa odporúča jeho podávanie 2-krát denne. Profil nežiaducich účinkov je podobný ostatným NSA. Nesmie sa podávať deťom s hmotnosťou nižšou ako 50 kg a gravidným ženám v 3. trimestri a dojčiacim matkám. Systémové podanie Dávkovanie: Obvyklá denná dávka je 1 tbl (275 mg) každých 12 hodín. Na úvod sa môže užiť dvojitá dávka – buď 2 tbl naraz, alebo druhá tbl sa môže užiť už 1 hodinu po prvej. Bez lekárskeho dozoru by nemala denná dávka presiahnuť 825 mg (3 tbl). Topické podanie 4 cm gélu (čo je asi 4 g gélu) sa ľahko vtrie do neporušnej kože 2 – 6× denne, po dobu 7 – 14 dní. Derivát kyseliny octovej • Diklofenak (Akis Plus, Almiral, Diclac, Diclobene, Dicuno, Flector, Olfen, Veral, Voltaren cps, Voltaren gel, Voltaren náplasť) Je neselektívny inhibítor enzýmu cyklooxygenáza, jeho inhibičná aktivita je však posunutá smerom ku cyklooxygenáze 2. Ibuprofén a diklofenak majú z celej skupiny neselektívnych COX 1 inhibítorov najvýhodnejší pomer žiaducich a nežiaducich účinkov. Farmakokinetika: vstrebávanie je takmer na 100 % už v tenkom čreve, látka však podlieha významnému first-pass metabolizmu, takže biologická dostupnosť kolíše medzi 30 – 80 %.

Unilabs Slovensko 65


T É M A ČÍ S LA Topické podanie Cieľom je dosiahnuť vyšší lokálny účinok s minimálnymi systémovými nežiaducimi účinkami. Úpravou chemickej štruktúry diklofenaku do podoby dietylamínovej alebo epolamínovej soli sa dosiahne vyššia transdermálna absorpcia diklofenaku. Množstvo diklofenaku absorbovaného cez kožu je úmerné veľkosti plochy, na ktorú bol topický prípravok aplikovaný a závisí aj od celkovej topickej dávky a hydratácie pokožky. Pri topickej forme je dôležitá koncentrácia v mieste pôsobenia – hlavne aplikácia na kĺby, teda koncentrácia v plazme, synoviálnom tkanive a synoviálnej tekutine. Maximálne koncentrácie v plazme sú po topickom podaní asi 100× menšie ako pri podaní p.o. Diklofenak v koži tvorí rezervoár, odkiaľ sa prednostne distribuuje a pretrváva v hlboko uložených zapálených tkanivách (kĺb), kde jeho koncentrácia až 20-násobne prevyšuje koncentráciu v plazme. Spôsob podania: jemne vtierať malé množstvo prípravku (o veľkosti čerešne alebo orecha), závisí od veľkosti bolestivej alebo opuchnutej plochy. Nevtierať na porušenú kožu. Systémové podanie Diklofenak v dávke 50 mg má porovnateľný účinok s ibuprofénom v dávke 400 mg. Pri obvyklých dávkach má však silnejší analgetický účinok, je však rizikovejší pre poškodenie sliznice žalúdka. Dávkovanie Bez konzultácie s lekárom je určený v dávke 25 mg 2 – 3× denne, s odstupom 4 – 6 hodín, max. dávka v priebehu 24 h je 75 mg, po dobu 5 dní pri bolesti a 3 dni pri horúčke. Pod dohľadom lekára 100 – 150 mg, max. 200 mg v priebehu 24 hodín.

2. Paracetamol (derivát anilínu) Paracetamol je centrálne pôsobiaca látka, inhibuje COX-2 (cyklooxygenázu 2) v hypotalame (antipyretický účinok) a nepriamo pôsobí na sérotonínové 5-HT3-receptory v mieche (analgetický účinok). Paracetamol nepriamo inhibuje syntézu prostaglandínov, ale nezasahuje do aktivity trombocytov a buniek imunitného systému. Podľa niektorých experimentov inhibuje ďalšiu izoformu cyklooxygenázy tzv. COX-3, ktorá by mala pôsobiť v mozgu a predĺženej mieche.

66 inVitro

Zasahuje aj do metabolizmu serotonínu. Počas metabolizmu paracetamolu vznikajú tzv. endogénne kanabinoidy. V porovnaní s klasickými nesteroidnými protizápalovými liečivami dosahuje porovnateľný analgeticky účinok a minimálny protizápalovy efekt (je neúčinný pri reumatoidnej artritíde). Na rozdiel od NSA je paracetamol bezpečnejšou alternatívou analgetika podávaného v tehotenstve, nie je vhodný v prvom trimestri gravidity (vždy konzultovať s lekárom!). Nepoškodzuje žaludočnú sliznicu a neovplyvňuje krvnú zrážanlivosť. Rizikové ochorenia, pri ktorých nepodávať paracetamol: • závažné ochorenie pečene (akútna hepatitída, vírusová hepatitída, hepatálna insuficiencia atď), • závažné ochorenie obličiek, • chronická konzumácia alkoholu, • akútne požitie alkoholu alebo plánovné požitie alokoholu, • ťažká hemolytická anémia, favizmus (nedostatok glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy), • malnutrícia, prípadne nedostatočná výživa pri akútnom infekčnom ochorení, • krvácanie z konečníka pri podávaní čapíkov, • Gilbertov syndróm (pomalšie vylučovanie paracetamolu), • precitlivelosť na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSA. Dávkovanie Jednorazová analgetická dávka je 500 až 1 000 mg v časovom odstupe najmenej 4 hodiny, do max. dennej dávky 4 g. Počas dlhodobej terapie (nad 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 2,5 g. U dospelého pacienta sa hepatotoxické účinky môžu prejaviť po podaní jednotlivej dávky 10 – 15 g (150 – 250 mg/kg). U detí je všeobecne udávaná a uznávaná jednotlivá analgetická dávka paracetamolu per os 10 – 15 mg/kg, denná maximálne 60 mg/kg. Užívanie paracetamolu viac ako 4× do týždňa po dobu viac ako 4 roky zvyšuje riziko lymfómu alebo myelodysplastického syndrómu. Pri dlhodobom užívaní sa vyskytuje zvýšené riziko vzniku karcinómu obličiek a pečene.


Teplota a človek Fázy a príznaky intoxikácie paracetamolom: Fáza I (0 – 24 h) II (24 – 72 h) III (72 – 96 h)

IV (96 h –3 t)

Príznaky asymptomatická, anorexia, nauzea, vracanie, diaforéza, nevoľnosť, zníženie intenzity príznakov fázy I, abdominálna bolesť, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov (ALT, AST), centrilobulárna nekróza pečene a abdominálna bolesť, žltačka, koagulopatie, pečeňová encefalopátia, nauzea a vracanie, obličkové zlyhanie, závislé od rozsahu poškodenia, od úplnej normalizácie pečeňových funkcií po exitus.

Tabuľka č. 7: Na zvýšenie analgetického účinku sa paracetamol často kombinuje s inými látkami, napr.:

paracetamol

kofeín, kodeín

Panadol extra, Panadol Ultra Rapid

fenylefrin, kofeín, guajfenezín

Coldrex , Theraflu

prometazín + dextrometorfán

Coldrex nite susp.

chlórfenamín

Grippostad C

feniramín

Fervex

guajfenezín + kofeín

Ataralgin

pseudoefedrín + dextrometorfán

Paralen plus,Daleron Cold

propyfenazón + kofeín

Valetol, Trinell

tramadol

Zaldiar, Zaratec – RP

ibuprofén

Cetalgen tbl

guajfenezín + fenylefríniumchlorid

Coldrex Grip Plus

fenylefrín + kys. askorbová

Coldrex Maxgrip

Unilabs Slovensko 67


T É M A ČÍ S LA

Tabuľka č. 8: Porovnanie klinického a toxického účinku terapeutických dávok paracetamolu a selektívnych COX 2 inhibítorov Účinok

Paracetamol

Selektívne inhibítory COX 2

bolesť

účinný

účinný

horúčka

účinný

účinný

zápal

neúčinný pri reumatoidnej artritíde

účinný

zápal

slabo účinný

fervex

aspirínom indukovaná astma

neúčinný

neúčinný

trombocyty

neúčinný

neúčinný

poškodenie GIT-u

neúčinný

neúčinný

pokles renálnej Na+ exkrécie

neúčinný

účinný

Tabuľka č. 9: Pomer inhibičnej aktivity na izoenzýmy COX NSAID

Pomer COX 1/COX 2

kyselina acetylosalicylová

166

indometacín

80

flurbiprofén

10

ketoprofén

5,1

piroxikam

3,3

ibuprofén

0,9

naproxén

0,6

diklofenak

0,5

meloxikam

0,37

nimesulid

0,19

rofecoxib

0,013

68 inVitro


Teplota a človek Predpokladom úspešne zvládnutej samoliečby je: • všímať si nielen názov lieku, ale hlavne účinnú látku, • dobrá čitateľnosť a zrozumiteľnosť príbalových letákov, • dodržiavanie odporúčaného dávkovania a dodržiavanie predpísaného časového odstupu medzi jednotlivými dávkami liekov. Lieky proti horúčke a bolesti sa odporúča užívať maximálne 3 dni a ak ťažkosti neustúpia, radšej navštíviť svojho lekára. Náhle a nezvyčajné bolesti ihneď konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom, keďže potlačením bolesti môže dôjsť k prehliadnutiu symptómov vážnej choroby. Počas užívania liekov proti bolesti nikdy nekonzumovať alkohol.

5. Östör A, Watson PA. Topical NSAIDs provide effective pain relief for patients with hand or knee osteoarthritis with similar effi cacy, and fewer side effects, than oral NSAIDs. Evid Based Med 2013;18:174-175. 6. Pavlína Nosková: Bolest zubů z pohledu algeziologa. Prakt. lekaren. 2013; 9(6): 230 – 233 7. PharmDr. Tatiana Geročová, PhD. Ibuprofén očami súčasného lekárnika. Prakt. lekárn., 2012, 2(2): 52 – 59 8. prof. MUDr. Oto Masár, PhD. MUDr. Gabika Ďuricová doc. MUDr. Ilona Mauritzová, PhD.: MANAŽMENT BOLESTI V URGENTNEJ MEDICÍNE, Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, r,. 2013 9. MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky. Interní Med. 2015; 17(5): 230 – 232

Literatúra 1. CASTELLSAGUE J., RIERE-GUARDIA N., CALINGAERT B., et al.: Individual NSAIDs and upper gastrointestinal complications. A systemic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug Saf, 35, 2012, 1127-1146 2. Derry S, Moore RA, Rabbie R. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD007400. 3. DE VECCHIS R., BALDI C., DI BIASE G., ARIANO C. L., CANTATRIONE S.: Cardiovascular risk associated with celecoxib or etoricoxib: a metaanalysis of randomized controlled trials which adopted comparison with placebo or naproxén. Minerva Cardioangiol 2014, 62, 437 – 448 4. Choueiri, TK.; Je, Y.; Cho, E. (2014). "Analgesic use and the risk of kidney cancer: a meta-analysis of epidemiologic studies.". International Journal of Cancer 134 (2): 384 – 39.

10. Martin Doseděl: Nežádoucí účinky a lékové interakce nesteroidních antiflogistik a jejich management pohledem farmaceuta. Prakt. lékáren. 2014; 10(3): 90 – 94na území Česka a Slovenska do roku 2000. VEDA, vydavateľstvo SAV, 544 s. 11. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.1 , prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.2, prof. Igor Zupanets, MD, PhD.3 , prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.4: Optimální dávkování paracetamolu při léčbě bolesti a horečky. Pediatr. pro Praxi 2010; 11(1): 21 – 25. 12. Darina Hasarova. PARACETAMOL ZNAMY – NEZNAMY. Paliat. med. liec. boles., 2008, roč. 1 (1): 37 – 39 13. Voľno predajné prípravky, Edukafarma. R. 2014 14. Sarika Singh, Ashish Singh, Pratibha TripathiNeuroinflammatory responses in Parkinson’s disease: relevance of Ibuprofén in therapeutics Inflammopharmacology volume 29, pages5 – 14 (2021)

Unilabs Slovensko 69


T É M A ČÍ S LA

Telesná teplota a Covid-19 MUDr. Kristína Kaňuchová Infektológ NsP Š. Kukuru Michalovce, a. s., Svet zdravia

Covid-19 je infekčné ochorenie, pôvodcom ktorého je vírus SARS-CoV-2. Vírus bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Ochorenie postihuje hlavne dýchací systém, v závažných prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a môže viesť k úmrtiu pacienta. Medzi najčastejšie typické príznaky ochorenia patria febrility, t. j. zvýšená telesná teplota pretrvávajúca niekoľko dní, kašeľ a ďalšie respiračné symptómy. Preto je v čase pandémie Covid-19 u pacientov s febrilitami a príznakmi infekcie dýchacieho systému nevyhnutné myslieť v rámci diferenciálnej diagnostiky práve na toto infekčné ochorenie. 70 inVitro


Teplota a človek

40 – 70 %

Jedna z prvých mutácií SARS-CoV-2 (britská mutácia, variant B.1.1.7.), tzv. alfa variant, má pri­bližne o 40 – 70 % rýchlejší rast a vyššiu víru­sovú nálož, a teda je nákazlivejší.

V Slovenskej republike sme zaznamenali prvý potvrdený prípad koronavírusovej infekcie SARS-CoV-2 dňa 6. marca 2020. K 22. 6. 2021 bolo v Slovenskej republike zaznamenaných 391 420 potvrdených prípadov s ochorením Covid-19, evidovaných je k rovnakému dátumu 12 502 celkových úmrtí z dôvodu koronavírusovej infekcie. Pre porovnanie, v rámci Európy bolo zachytených k 21. kalendárnemu týždňu tohto roka 32 608 386 pozitívnych prípadov SARS-CoV-2 a 725 694 úmrtí na toto infekčné ochorenie. Celosvetovo sa podľa štatistík WHO k 23. 6. 2021 nakazilo až 178 701 170 ľudí, z toho 3 877 316 skončilo úmrtím pacienta. V októbri 2020 bol denný počet nových infikovaných osôb vo svete nad 300 000, v Európe nad 100 000. Celkový počet nakazených osôb vo svete sa teda od jesene 2020 počíta na desiatky miliónov a počet obetí presiahol milión. Začiatkom roka 2021 počet prípadov vo svete dosiahol hranicu 100 miliónov, počet obetí 2 milióny a pribúdali približne 4 milióny infikovaných a 100 000 obetí týždenne, z toho v Európe 1,5 milióna infikovaných a vyše 30 000 obetí týždenne. Začiatkom roka 2021 sa počty nových prípadov začali významne znižovať, začala klesať aj úmrtnosť; počty v jednotlivých krajinách sa však líšia. Určitý pokles bol zaznamenaný aj celosvetovo. Počas apríla 2021 však začal dramaticky narastať počet infikovaných hlavne v regióne juhovýchodnej Ázie, za čo môže hlavne enormný nárast v Indii.

Etiológia

Vyššie spomenutý pôvodca infekcie Covid-19, vírus SARS-CoV-2, je súčasťou širokej skupiny koronavírusov. Ide o jednoreťazcový RNA vírus so sekvenciou obsahujúcou asi 30 000 báz. Genóm vírusu sa podobá netopierím koronavírusom. Mutáciami vírus SARS-CoV-2, podobne ako iné vírusy, získava neustále nové varianty. Mutácie sú v podstate zmeny na úrovni genetickej informácie, ide o zmenu v sekvencii nukleotidov – predstavujú prirodzený proces a dochádza k nim pomerne často. Jedna z prvých mutácií bola identifikovaná v decembri 2020 vo Veľkej Británii, označovaná ako tzv. britská mutácia SARS-CoV-2, variant B.1.1.7., tzv. alfa variant, ktorý má približne o 40 – 70 % rýchlejší rast a vyššiu vírusovú nálož, a teda je nákazlivejší. Jeho šírenie je častejšie popisované aj u pacientov do 60 rokov a intenzívnejšie medzi deťmi. Bolo dokázané, že súčasne používané vakcíny sú dobre účinné aj proti tejto tzv. britskej mutácii. V marci 2021 úrady WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a CDC (Úrad pre zvládanie chorôb, USA) označili za varianty „vzbudzujúce obavy“ britský B.1.1.7, ďalej variant P.1, detegovaný v Brazílii a Japonsku, „juhoafrický“ B.1.351 (tzv. beta variant) a varianty B.1.427 a B.1.429 šíriace sa v Kalifornii. V máji 2021 sem bol zaradený aj „indický“ variant B.1.617 (tzv. delta variant). Sú nákazlivejšie, môžu čiastočne unikať účinku niektorých liekov, nie je jednoznačné, že by spôsobovali ťažší priebeh ochorenia. Ďalším detegovaným variantom bol „brazílsky“ variant P.1 (tzv. gama variant). V Slovenskej republike bolo vo februári 2021 zaznamenané rozšírenie tzv. britskej mutácie SARS-CoV-2, ktorá v marci 2021 už dominovala (97,3 %). Niektorí autori popisujú aj „československý“ variant SARS-CoV-2, známy ako B.1.258, ktorý sa pravdepodobne v strednej Európe vyskytuje od leta 2020. Táto mutácia je nákazlivejšia, je spojená s vyššou vírusovou náložou a pravdepodobne aj komplikovanejším priebehom ochorenia Covid-19. V máji 2021 vedci vo Vietname popísali nový variant SARS-CoV-2, ktorý je kombináciou indického a britského variantu. Spomínaná mutácia má vlastnosti oboch už existujúcich variantov. Podľa WHO variant objavený vo Vietname bol B.1.617.2, známy ako indický variant, delta variant, ktorý mohol byť zmenený prídavnými mutáciami. Vírus sa replikuje veľmi rýchlo a je pravdepodobne príčinou rýchlo narastajúceho množstva nových prípadov v rôznych častiach Vietnamu. Pomerne rýchlo sa delta variant rozšíril aj do Európy, veľa prípadov zaznamenali najmä

Unilabs Slovensko 71


T É M A ČÍ S LA Veľká Británia, Portugalsko, Rusko. 23. 6. 2021 bol aj v Slovenskej republike oficiálne potvrdený prvý prípad delta variantu SARS-CoV-2, pozitívny jedinec pricestoval z Ruska. Celkovo bolo popísaných niekoľko desiatok mutácií vírusu SARS-CoV-2, časť z nich rýchlo vymizne, ďalšie dlhodobo v prostredí pretrvávajú.

Klinický obraz

Covid-19 je akútne infekčné ochorenie postihujúce prevažne respiračný systém. Inkubačný čas je 2 až 14 dní od expozície vírusom, najčastejšie 5 – 6 dní. Asi u 20 % nakazených má ochorenie asymptomatický, bezpríznakový priebeh. Klinické prejavy sú variabilné, najčastejšími symptómami sú sťažené dýchanie, kašeľ, zvýšená telesná teplota, nevoľnosť, únava a malátnosť. Medzi ďalšie príznaky patria bolesti svalov, kĺbov a hlavy, bolesti hrdla, anosmia (strata čuchu), dysgeusia (strata chuti). Popisované sú aj gastrointestinálne prejavy, najčastejšie bolesti žalúdka, zvracanie a hnačky. Priebeh ochorenia varíruje od

asymptomatickej, bezpríznakovej formy cez miernu formu, stredne závažnú formu, závažnú formu až po kritický priebeh Covid-19. Prekvapivou môže byť tzv. tichá hypoxia u pacienta bez prítomnosti dušnosti. Najčastejší orgánový prejav je pneumónia, čiže zápal pľúc, zapríčinený vírusom SARS-CoV-2. V najzávažnejších prípadoch dochádza k rozvoju respiračného zlyhania, septického šoku až k multiorgánovému zlyhaniu končiacemu sa smrťou nakazeného. Priebeh a prognóza ochorenia Covid-19 je lekárom dopredu ťažko odhadnuteľná. Zvýšená telesná teplota spojená so zimnicou a triaškou je vôbec najčastejším z prejavov Covid-19. Febrility môžu pretrvávať 7 – 10 dní, zvyknú byť zvlášť vyčerpávajúce a nebezpečné pre starších pacientov, detí a ľudí s oslabeným imunitným systémom. Teplota pretrvávajúca viac ako 7 dní, spolu so záchvatovitým kašľom, sťažených dýchaním a vykašliavaním doružova sfarbeného spúta signalizuje možný zápal pľúc a je indikáciou na realizáciu zobrazovacieho vyšetrenia vedúceho k jeho potvrdeniu.

Tabuľka č. 1: Klinické formy Covid-19 Asymptomatická forma či presymptomatická forma • neprítomnosť klinických príznakov Covid-19 ○ asymptomatická forma – príznaky sa nevyvinú ○ presymptomatická forma – následný rozvoj príznakov Covid-19 Mierna forma • prítomnosť jedného alebo viacerých klinických príznakov Covid-19 ○ horúčka, bolesti v krku, kašeľ, slabosť, malátnosť, bolesti svalov a kĺbov, nauzea a zvracanie, hnačky, strata chuti a čuchu • bez dušnosti a RTG známok postihnutia dolných dýchacích ciest Stredne závažná forma • príznaky ako vyššie plus dušnosť či RTG známky postihnutia dolných dýchacích ciest • SpO2 ≥ ako 94 % na vzduchu Závažná forma • platí predchádzajúce, navyše známky postihnutia dolných dýchacích ciest (zápal pľúc) ○ jedno alebo viac z nasledujúceho: významná dušnosť, tachypnoe > 30 dychov za minútu, viac ako 50 % postihnutie pľúcneho parenchýmu na RTG • SpO2 < 94 % na vzduchu Kritická forma • platí vyššie uvedené, plus jedno alebo viac z nasledujúceho: ○ respiračné zlyhanie, septický šok, multiorgánové zlyhanie

72 inVitro


Teplota a človek

Príznaky zo strany kardiovaskulárneho systému a respiračné symptómy pretrvávajúce 4 – 6 týždňov, niekedy ubúdajúce až po 12 týždňoch – dyspnoe, pretrvávanie nižšej hodnoty saturácie kyslíka

Trombogénny potenciál SARS-CoV-2 – zvážiť tromboprofylaxiu u ľudí po prekonaní akútnej infekcie Covid-19

Neuropsychiatrické príznaky – úzkosť, depresia, poruchy spánku a kognitívnych funkcií

Komplikácie Covid-19

Vylučovací systém – u pacientov po akútnom zlyhaní obličiek vyšetrenie nefrológom

Primárna starostlivosť – rehabilitácia, edukácia pacienta po prekonaní Covid-19

Obrázok č. 1: Interdisciplinárny manažment príznakov Covid-19

Komplikácie Covid-19

Zvýšená telesná teplota spojená so zimnicou a triaškou je vôbec najčastejším z prejavov Covid-19.

U detí, ktoré sú vo všeobecnosti menej náchylné k symptomatickej infekcii Covid-19, je v súvislosti s Covid-19 vzácne popisovaný multisystémový zápalový syndróm (Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS – C) podobný Kawasakiho chorobe. Vzniká najčastejšie 2 – 4 týždne po prekonaní infekcie SARS-CoV-2 a sú preň typické vysoké horúčky, exantém, erytém dlaní a plosiek nôh, malinový jazyk, periorbitálny edém a erytém, zápal spojiviek, gastrointestinálne prejavy, bolesti na hrudníku spojené s kašľom a dušnosťou, vzácne zápal srdcového svalu – myokarditída, zlyhanie srdca, aneuryzma srdcových tepien, perikardiálny výpotok, hypotenzia a šok.

Unilabs Slovensko 73


T É M A ČÍ S LA pacientov s existujúcimi chronickými ochoreniami. Vôbec najčastejšou komplikáciou je vírusový zápal pľúc a ťažkosti s dýchaním vyžadujúce inhaláciu kyslíka, oxygenoterapiu, zlyhania viacerých orgánových systémov, syndróm respiračnej tiesne známy ako ARDS (acute respiratory distress syndrome), tromboembolické príhody, akútne zlyhanie obličiek a tiež pridružené sekundárne vírusové a bakteriálne infekcie.

MIS – C U detí, ktoré sú vo všeobecnosti menej náchylné k symptomatickej infekcii Covid-19, je v súvislosti s Covid-19 vzácne popisovaný multisystémový zápalový syndróm (Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS – C) podobný Kawasakiho chorobe. Vzniká najčastejšie 2 – 4 týždne po prekonaní infekcie SARS-CoV-2.

Starší ľudia majú vyššie riziko závažného priebehu infekcie Covid-19 a riziko komplikácií narastá s vekom. Rovnako pacienti s existujúcimi komorbiditami majú zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia. Medzi závažné pridružené ochorenia asociované s rizikom ťažkej formy Covid-19 patria závažné choroby obehového systému ako srdcové zlyhávanie, existujúce postihnutie srdcových tepien, kardiomyopatia, preexistujúce onkologické ochorenie, chronická obštrukčná choroba pľúc, diabetes mellitus typu 1 aj 2, nadváha, obezita až ťažká obezita, ďalej vysoký krvný tlak, chronické ochorenie obličiek, kosáčikovitá anémia, talasémia, rizikoví sú tiež imunokompromitovaní pacienti po transplantácii solídnych orgánov, pacienti s bronchiálnou astmou, chronickým pľúcnym postihnutím ako cystická fibróza, sarkoidóza, pľúcna fibróza, ochorenia postihujúce pečeň. Do rizikovej skupiny patria aj tehotné ženy, fajčiari, pacienti s Downovým syndrómom. Hoci väčšina chorých s Covid-19 má ľahšiu až stredne ťažkú formu infekcie, ochorenie môže vo viacerých prípadoch viesť k ťažším komplikáciám. Táto skutočnosť sa týka predovšetkým starších ľudí a polymorbídnych

74 inVitro

Ku kardiovaskulárnym komplikáciám zaraďujeme zlyhanie srdca, arytmie (poruchy srdcového rytmu), zápalové ochorenie srdca, najmä zápal srdcového svalu – myokarditída a vznik krvných zrazenín. Medzi neurologické manifestácie patria cievna mozgová príhoda, encefalitída, bola popisaná asociácia infekcie SARS-CoV-2 a Guillainovho-Barrého syndrómu, ktorý obsahuje stratu motorických funkcií. Vo veľmi raritných prípadoch môže vzniknúť akútna encefalopatia, spájaná s Covid-19 u pacientov s alterovaným mentálnym statusom. Podľa údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention) majú tehotné ženy zvýšené riziko závažnejšieho priebehu Covid-19. U gravidných žien je vyššia pravdepodobnosť rozvoja nielen komplikácií zo strany respiračného systému, ale aj pôrodníckych komplikácií, akými sú potrat, predčasný pôrod a intrauterinná rastová retardácia.

Postcovidový syndróm

U časti pacientov s prekonanou infekciou SARS-CoV-2 sa symptómy ochorenia objavia opäť niekoľko týždňov až mesiacov po odoznení ochorenia. Tento stav bol nazvaný ako post–Covid-19 syndróm alebo tzv. „long COVID“. Post–Covid-19 syndróm obsahuje širokú škálu nových, pretrvávajúcich či znovu sa objavujúcich symptómov zaznamenaných po viac ako 4 týždňoch od prvého ataku infekcie SARS-CoV-2. Dĺžka rekonvalescencie je pri Covid-19 rôzna a individuálna. Veľká časť pacientov sa cíti lepšie, a teda následky Covid-19 u nej odoznejú po niekoľkých dňoch či týždňoch, zväčša úplne absentujú do 12 týždňov od prvých prejavov ochorenia. V niektorých prípadoch symptómy môžu pretrvávať dlhšiu dobu. Zaujímavý je fakt, že intenzita príznakov akútnej infekcie Covid-19 nie je priamo úmerná


Teplota a človek

Zaujímavý je fakt, že intenzita príznakov akútnej infekcie Covid-19 nie je priamo úmerná prejavom post–Covid-19 syndrómu, a teda aj u ľudí s ľahkým priebehom infekcie SARS-CoV-2 bol popisovaný „long Covid“.

prejavom post–Covid-19 syndrómu, a teda aj u ľudí s ľahkým priebehom infekcie SARSCoV-2 bol popisovaný „long Covid“. V rámci post–Covid-19 syndrómu boli popisované príznaky: • extrémna únava, • pretrvávajúce sťažené dýchanie, fibrotické zmeny pľúc, • bolesti na hrudníku, • tromboembolické príhody, • zhoršenie, dekompenzácia diabetes mellitus, • tzv. „brain fog“ – problémy s pamäťou a koncentráciou, • poruchy spánku, insomnia, • búšenie srdca, palpitácie, • závraty, • tŕpnutie a pocit mravčenia končatín, • psychické poruchy, najmä depresie a úzkosť, • tinnitus, t. j. hučanie a tiež bolesť v uchu, • nevoľnosť, hnačky, bolesti zubov, strata chuti do jedla, • narušenie črevnej mikroflóry, • zvýšená teplota, kašeľ, bolesti hlavy, hrdla, dlhotrvajúce zmeny chutí a čuchu.

Na rozdiel od akútnej SARS-CoV-2 infekcie bolo v prípade post–Covid-19 syndrómu pozorované skôr intermitentne mierne zvýšenie telesnej teploty, subfebrility, striedajúce sa s obdobím nezvýšenej telesnej teploty. Pri rozvinutej Covid-19 infekcii asociovanej so zápalom pľúc sú zväčša prítomné niekoľkodňové febrility varírujúce počas dňa a pretrvávajúce aj 10 dní. Výsledok nazofaryngeálneho PCR steru na SARS-CoV-2 by bol v prípade zvýšenej telesnej teploty v rámci „long COVID“ negatívny, kým pri febrilitách v čase akútnej Covid-19 infekcie pretrvávajúcich niekoľko dní by mal byť detegovaný pozitívny výsledok testu.

Covid-19 a očkovanie

Kauzálna liečba ochorenia Covid-19 v súčasnosti neexistuje. Aktuálna pandemická situácia v Slovenskej republike, Európe i vo svete zapríčinená vírusom SARS-CoV-2 potvrdzuje, že jedinou možnosťou v boji proti ochoreniu Covid-19 a jeho následkom je vakcinácia. Koncom roka 2020 bola ukončená posledná fáza klinického skúšania viacerých vakcín, prebehla ich registrácia a začala distribúcia do viacerých krajín sveta. V súčasnosti bolo vyvinutých niekoľko druhov očkovacích látok, ktoré sú používané v rámci Slovenska, Európy aj celosvetovo. Počet vakcinovaných ľudí neustále narastá, avšak ešte sa nepribližuje k počtu, ktorý by znamenal definitívne víťazstvo nad pandémiou Covid-19 a eradikáciu vírusu v spoločnosti. V súčasnosti sa vakcíny používané na Slovensku podávajú vo 2 dávkach, časový odstup medzi 1. a 2. dávkou závisí od druhu použitej vakcíny, v júni 2021 sa stala na Slovensku dostupnou aj jednodávková vakcína. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky po podaní očkovacej látky patria bolestivosť, opuch a začervenanie v mieste aplikácie, zväčšenie a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší, zimnica, triaška, zvýšená telesná teplota, únava, závraty, bolesť hlavy, menej často hnačka a kožné reakcie. Zvýšenie telesnej teploty po vakcinácií je dočasné a môže byť prítomné rovnako po prvom, ako aj po druhom podaní očkovacej látky. Zatiaľ čo pri jednom type vakcíny je častejšia hyperpyrexia po druhom podaní vakcíny, pri inom druhu očkovacej látky to môže byť naopak. Bolo hlásených aj niekoľko závažných nežiaducich reakcií, akými sú zvýšenie tlaku krvi, kolaps, trombóza, alergické reakcie, paréza tvárového nervu a epileptický

Unilabs Slovensko 75


T É M A ČÍ S LA záchvat u pacientov liečených pre epilepsiu. Na Slovensku boli zaznamenané k 30. 5. 2021 tri prípady úmrtí súvisiacich s očkovaním proti Covid-19.

Diagnostika

Diagnostika Covid-19 by na prvom mieste mala byť postavená na dôkladne odobratej anamnéze, predovšetkým epidemiologickej, ako aj na zohľadnení klinického obrazu. Ak pacient teda má príznaky infekcie respiračného systému, zároveň bol exponovaný vírusu SARS-CoV-2, respektíve sa kontakt nedá vylúčiť, lekár by mal pomýšľať na ochorenie Covid-19 a vykonať všetky potrebné diagnostické kroky vedúce k potvrdeniu alebo vylúčeniu toho ochorenia. Diagnosticky sa používa priamy dôkaz SARS-CoV-2 pomocou polymerázovej reťazovej reakcie, tzv. RT-PCR, pomocou ktorej sú detegované vybrané špecifické časti

76 inVitro

nukleovej kyseliny vírusu. Test predstavuje základnú diagnostickú metódu, má vysokú špecificitu, pozitívny výsledok testu potvrdzuje infekciu SARS-CoV-2. Naopak, negatívne interpretovaný výsledok RT-PCR nevylučuje ochorenie Covid-19, pri pretrvávajúcom podozrení je nevyhnutné opakovať test s niekoľkodňovým časovým odstupom. Z epidemiologického praktického hľadiska je na mieste zdôrazniť pokračovanie v izolačných opatreniach až do výsledku opakovaného testu a ďalej podľa jeho výsledku. Záchyt vírusovej RNA je reálnym aj niekoľko týždňov po prekonaní infekcie, avšak z hľadiska prenosu sa pacient už nepovažuje za rizikového. Výhodou tohto spoľahlivého vyšetrenia je kvantifikácia množstva vírusovej nálože, ktorá napomáha určiť potenciálnu infekčnosť vyšetrovaného pacienta pomocou tzv. CT indexu (treshold cycle), resp. CP (crossing point). Analyzuje sa počet opakovaných cyklov potrebných na replikáciu vírusovej nukleovej kyseliny. Pri interpretácii je


Teplota a človek anti SARS-CoV-2 v populácii slúži tiež k epidemiologickému sledovaniu séroprevalencie v populácii a taktiež na vedecké účely. Laboratórne vyšetrenia zahŕňajú tiež vyšetrenie krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek, vyšetrenie biochemických parametrov vrátane obličkových a hepatálnych testov, CRP, LDH, troponínu, prokalcitonínu aj D–dimérov.

15 minút Antigénový test má nižšiu špecificitu v porovnaní s RT-PCR, jeho výhodou je však rýchle vyhodnotenie do 15 minút.

dôležité si uvedomiť, že čím je hodnota CT/CP nižšia, tým je vo vzorke vírusová nálož väčšia. Vzorky pre priamy dôkaz SARS-CoV-2 sa získavajú hlbokým výterom z nosohltanu, výter zo zadnej strany orofaryngu sa považuje za menej výhodný. V diagnostike sa používajú aj antigénové testy na Covid-19, ktoré sú imunologickým testom kvalitatívnej detekcie špecifických antigénov SARS-CoV-2 v nosohltane. Test má nižšiu špecificitu v porovnaní s RT-PCR, jeho výhodou je však rýchle vyhodnotenie do 15 minút. Ďalšou metódou diagnostiky Covid-19 je vyšetrenie protilátok anti SARS-CoV-2, ktoré nie je spoľahlivé a ani indikované v prípade akútnej respiračnej infekcie. Protilátkovú odpoveď možno zaznamenať v 2. – 3. týždni ochorenia. Protilátky tried IgA, IgM a IgG sa môžu tvoriť súčasne. Pacienti s asymptomatickým priebehom Covid-19 či s miernymi symptómami nemusia vôbec vytvoriť protilátky. Vyšetrenie protilátok nie je indikované ani k overovaniu stavu imunity, keďže titer protilátok nekoreluje s protekciou pred ochorením a taktiež nie je indikované ani k vyšetreniu stavu imunity pred alebo po vakcinácii proti Covid-19. Naopak, v prípade diagnostických pochybností pri opakovane negatívnom výsledku RT–PCR, u darcov rekonvalescentnej plazmy a pri diagnostike MIS (multisystémový zápalový syndróm) u detí možno vyšetrenie indikovať. Analýza protilátok

V rámci zobrazovacích metód sa v praxi používa RTG pľúc na potvrdenie, prípadne vylúčenie vírusovej pneumónie, CT pľúc, prípadne HRCT pľúc je indikované pri diagnostike komplikácií, pri suspektnej pľúcnej embolizácii sa realizuje angio CT pľúc. Veľa klinických pracovísk využíva v diagnostike Covid-19 pneumónie aj ultrasonografické vyšetrenie pľúc. Bazálnym zobrazovacím vyšetrením je RTG hrudníka, kde v prípade pozitívneho nálezu zisťujeme obojstranné infiltráty v pľúcnom parenchýme. Nález je variabilný, na začiatku infekcie môže byť veľmi diskrétny, u symptomatického pacienta je niekedy naopak možné zaznamenať rozsiahle postihnutie pľúc. V porovnaní s CT vyšetrením pľúc je RTG menej senzitívne, má však menšiu radiačnú záťaž a výhodou je možnosť jeho realizácie pri lôžku pacienta. Typickým nálezom pri Covid-19 na HRCT pľúc sú multifokálne denzity charakteru mliečneho skla (tzv. ground – glass opacities), umiestnené periférne, subpleurálne a dominantne v dorzálnych častiach dolných pľúcnych lalokov. V neskoršom štádiu nachádzame zmeny konsolidácie, ďalej zhrubnutie interlobulárnych sept a tzv. crazy paving pattern (kombinácia opacít mliečneho skla a zhrubnutia interlobulárnych a intralobulárnych sept pripomínajúca dlaždice). Zmeny však nie sú špecifické pre Covid-19.

Unilabs Slovensko 77


T É M A ČÍ S LA Diferenciálna diagnostika

V rámci diferenciálnej diagnostiky stojí za zmienku odlíšenie infekcie SARS-CoV-2 a chrípky. Obe patria medzi kontagiózne ochorenia postihujúce respiračný systém, ich príčinou sú rozdielne vírusy. Covid-19 sa v porovnaní s chrípkou v spoločnosti ľahšie šíri a má ťažší priebeh so závažnejšími komplikáciami. V prípade Covid-19 trvá dlhší čas medzi nakazením a objavením prvých symptómov a nakazení sú pre svoje okolie dlhšie kontagióznejší. Mnoho symptómov Covid-19 a chrípky je podobných, preto je pomerne náročné odlíšiť obe vírusové ochorenia iba na základe klinických príznakov.

78 inVitro

Rozhodujúcim pre diagnostiku je RT–PCR test, ktorý spoľahlivo potvrdí, resp. vylúči ochorenie Covid-19. V prípade respiračných infekcií netreba zabúdať ani na bakteriálne zápaly pľúc, ďalej atypické pneumónie zapríčinené pľúcnymi mykoplazmami a chlamýdiami, vírusové infekcie dýchacieho systému spôsobené inými vírusmi, a to spravidla v detskej populácii, mykotické a parazitárne ochorenia postihujúce dýchací systém a v neposlednom rade, najmä u rizikových skupín, špecifické pľúcne zápaly.


Teplota a človek Záver

Význam ochorenia Covid-19 v spoločnosti by sa vzhľadom na jeho rýchle šírenie, množstvo zaznamenaných prípadov a úmrtí s ním asociovaných nemal bagatelizovať. Treba zdôrazniť dôsledné dodržiavanie epidemiologických opatrení, ako aj včasný záchyt pozitívnych pacientov, aby sa minimalizovali následky ochorenia SARS-CoV-2 pre celú spoločnosť. Okrem tých najdôležitejších zdravotných dôsledkov a komplikácií má ochorenie vplyv na viaceré oblasti života, nevynímajúc ekonomické, sociálne a spoločenské následky. Je nevyhnutné si uvedomiť, že jediným úspešným prostriedkom v boji proti zákernej a nebezpečnej koronavírusovej infekcii je očkovanie, vďaka ktorému sa môžeme vyhnúť viacerým komplikáciám a zachrániť mnoho životov. Napriek šíreniu rôznych faktami nepodložených informácií je dôležitý zdravý ľudský úsudok, podložený skúsenosťami či už samotných nakazených pacientov, ako aj zdravotníkov a tiež medicínou založenou na dôkazoch („evidence based medicine“). Ide totiž o zdravie, bezpečnosť a slobodu nás všetkých, preto zodpovednosť každého jednotlivca v populácii môže byť kľúčom k spoločnej spokojnosti.

Literatúra 1. Coronavirus disease 2019 (Covid 19), dostupné na: https://www.mayoclinic. org/diseases-conditions/coronavirus/ symptoms-causes/syc-20479963 2. COVID-19, dostupné na: https:// en.wikipedia.org/wiki/COVID-19 3. COVID-19: Epidemiology, virology, and prevention, dostupné na: https:// www.uptodate.com/contents/covid-19epidemiology-virology-and-prevention 4. Post – COVID conditions, dostupné na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/long-term-effects.html 5. Long – term effects od coronavirus (long COVID), dostupné na: https:// www.nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/long-term-effects-ofcoronavirus-long-covid/ 6. Post – acute COVID-19 syndrom, dostupné na: https://www.nature.com/ articles/s41591-021-01283-z 7. Europan Centre for Disease Prevention and Control, COVID-19 situation update for the EU/EEA, as of 4 June 2021, dostupné na: https://www.ecdc. europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 8. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, dostupné na: https:// covid19.who.int/ 9. Koronavírus na Slovensku v grafoch, dostupné na: https://korona.gov.sk/ 10. Společnost infekčního lékařství, COVID-19: diagnostika a léčba, Štefan Marek, CHrdle Aleš, Husa Petr, Dlouhý Pavel koronavirus-na-slovensku-vcislach/ 11. Varianty koronavírusov spôsobujúcich ochorenie COVID-19 a očkovanie, verzia 2 z 13. 3. 2021, Hlinka Ivan, Jeseňák Miloš, Košturiak Radovan 12. Interdisciplinary management in COVIC – 19 clinics, dostupné na: https://www.nature.com/articles/ s41591-021-01283-z/figures/2

Unilabs Slovensko 79


T É M A ČÍ S LA

Zápaly žíl – tromboflebitídy MUDr. Ľubomíra Javorčíková Angiológ Neštátna angiologická ambulancia, LION-MED, s. r. o. Poliklinika Karlova Ves, Bratislava

Na organizmus človeka, jeho zdravotný stav, vo veľkej miere vplývajú fyzikálne javy – teplota prostredia je jedným z nich. Zvlášť v období leta je vysoko aktuálna téma tromboflebitíd, ktoré predstavujú veľkú časť venóznych ochorení. 80 inVitro


Teplota a človek

Zápal sa obvykle kombinuje s trombotickým dejom a nie je ľahké určiť, ktorý je prvotný (tromboflebitída).

Úvod

Povrchové tromboflebitídy (superficiálne tromboflebitidy – ST) tvoria veľmi heterogénnu skupinu ochorení. V rozpore so zažitými názormi môže mať ST potenciálne závažné následky, a to najmä prechod do hlbokého venózneho systému či dokonca pľúcnu embóliu. Pri tromboflebitídach nevarikóznych žíl či často recidivujúcich ST by malo byť zvážené vyšetrenie na trombofilný stav a vylúčenie skrytej malignity.

Definícia a obraz superficiálnych tromboflebitíd Zápaly žilovej steny (flebitídy) zaraďujeme medzi vaskulitídy. Zápal sa obvykle kombinuje s trombotickým dejom a nie je ľahké určiť, ktorý je prvotný (tromboflebitída). Medzi rizikové faktory ST patria: • kŕčové žily, • trauma, • prolongovaná imobilizácia, • dehydratácia, • i. v. katétre, • obezita, • vek nad 60 rokov, • cestovanie dlhšie ako 4 hodiny, • gravidita, • orálne kontraceptíva, • zhubné ochorenie, • trombofília, • anamnéza prekonaného VTE. Etiológia ST • poškodenie žilovej steny, trauma • spomalenie krvného prúdenia • kŕčové žily • Imobilizácia • operácia • obezita • iatrogénne príčiny • intravenózne katétre • intravenózne podávané lieky (chemoterapia, sklerotizácia varixov, abúzus drog, a pod.)

• abnormality v koagulačnom a fibrinolytickom systéme • malignity • gravidita • orálne kontraceptíva • hormonálna liečba v klimaktériu • trombofília (Leidenská mutácia faktoru V, mutácia protrombínu G20210A, nedostatok proteínu C a S, nedostatok antitrombínu a pod.) • antifosfolipidový syndróm • dysfunkcia endotelu • Winiwarterova-Buergerova obliterujúca tromboangiitída • Behcetova choroba • infekcia (septická tromboflebitída) • sekundárny syfilis • psitakóza

Klasifikácia tromboflebitíd

A. Primárne tromboflebitídy – zápal zasahuje izolovane stenu žily: • varikoflebitída, • katétrová flebitída, často až septická flebitída (napr. po kanylácii žily), • „sterilná flebitída“ (v súvislosti s aplikáciou toxických alebo iritujúcich substancií, napr. aj za účelom liečby pri sklerotizácii varixov) • Mondorova choroba. B. Sekundárne tromboflebitídy – zápal žily vzniká v rámci systémového ochorenia: • vaskulitídy, ○ pri zhubných ochoreniach, ○ celkové infekcie, ○ systémové ochorenia na imunitnom podklade (reumatoidná artritída, autoimunitná tyreoiditída a iné), ○ flebitída pri Buergerovej chorobe, ○ flebitída pri vaskulitídach, ○ flebitída pri Behcetovej chorobe.

Obrázok č. 1: Usg obraz varikoflebitídy vena saphena magna subacuta v priečnom priereze. Dilatovaný konvolút distendovanej žily vyplnený heterogénnym trombom, prevažne hypoechogénnym.

Unilabs Slovensko 81


T É M A ČÍ S LA Klinický obraz

Diagnostika

Všeobecným príznakom povrchovej trombofleFyzikálny nález bitídy je zápal epifasciálne uloženej vény, ktorý Diagnostika je primárne klinická. Vo väčšine má známky zápalového procesu, ktorý je seprípadov je fyzikálny nález evidentný, zobrazukundárne sprevádzaný tvorbou trombu pevne je sa tuhší palpačne citlivý pruh v priebehu poadherujúceho k zápalovo zmenenej stene žily. vrchovej žily s prítomnou periflebitídou, ktorá Žila je obyčajne začervenalá, teplejšia v porovsa prejavuje začervenaním v okolí, koža býva naní s okolím, palpačne aj spontánne bolestivá, často teplejšia na pohmat. Erytém môže nies miernym edémom v okolí, často so zatvrdnukedy chýbať. Flebitída väčších varikóznych žíl tím pri súčasnej trombóze povrchovej žily. – varikoflebitída – je typicky spojená s hypodermitídou a lipodermatosklerózou, zatiaľ čo flebitída v malých povrchových žilách nemusí byť Zvláštne formy tromboflebitídy tak dobre viditeľná a hmatná, avšak býva spoUrčité zvláštne formy tromboflebitídy by mali čiatku veľmi bolestivá. ST sa veľmi často vybyť oddelené, pretože sa líšia etiopatogeneticskytuje pri posttrombotickom syndróme a takky, prognózou i odporúčanou liečbou. tiež v teréne pokročilej venóznej insuficiencie (chronické indurácie, hyperpigmentácie) neMondorova choroba je vzácna flebitída v obmusí byť fyzikálny nález dostatočne vykreslelasti torakoabdominánej junkcie, prípadne sa ný. Rozsah tromboflebitídy býva veľmi rôznovyskytuje v triesle. Väčšinou vzniká bez zrejrodý, niekedy postihuje len úsek 1 – 2 cm, ale mého vyvolávajúceho faktora. Vyznačuje sa významnou fibroprodukciou. V literatúre sa aj 15 cm, opačným extrémom je ST celej vena udáva možná súvislosť s karcinómom prsníka saphena magna, ktorá postihuje celú dolnú a s hyperkoagulačnými stavmi. končatinu a zvyčajne sa komplikuje celkovým febrilným stavom pacienta. Ďalším extrémom môže byť úplne asymptomatická ST, ktorá sa Migrujúca flebitída (phlebitis saltans, migprejaví až komplikáciou – pľúcnou embóliou. rans) je ďalšou prevažne zápalovou jednotkou. Ide o spontánny zápal ohraničeného žilového segmentu s typickým rekurentným priebehom. Objavuje sa u pacientov s Bürgerovou chorobou (thrombangitis obliterans). Infúzna tromboflebitída sa vyskytuje prevažne na horných končatinách a v patogenéze prevláda zápalový proces. Obyčajne ide o sterilný zápal vzniknutý iritáciou žilovej steny. Prejaví sa začervenalým, teplejším, citlivým pruhom v priebehu žily so zavedenou kanylou. Zvyčajne postačuje vyňatie kanyly s lokálnou liečbou.

1 – 2 cm až 15 cm

Rozsah tromboflebitídy býva veľmi rôznorodý, niekedy postihuje len úsek 1 – 2 cm, ale aj 15 cm. Opačným extrémom je ST celej vena saphena magna, ktorá postihuje celú dolnú končatinu a zvyčajne sa komplikuje celkovým febrilným stavom pacienta.

Obrázok č. 2 a 3: 69-ročný pacient (fajčiar) s varikoflebitídou vena saphena magna, distálne krurálne vľavo, s trombofilným stavom Leiden – hetetozygot, po dlhšej expozícii tepla.

82 inVitro


Teplota a človek Vyšetrovacie metódy

Podľa slovenských aj európskych guidelines je vyšetrovacou metódou voľby colorduplexná sonografia. Treba vyšetriť hlboký aj povrchový venózny systém k stanoveniu diagnózy. Ďalšou pomocnou vyšetrovacou modalitou je laboratórna diagnostika. V prvom rade pomáha monitorovať intenzitu zápalu, ktorú monitorujeme základnými vyšetreniami: krvný obraz + diferenciálny rozpočet bielych krviniek, hladina C-reaktívneho proteínu, základné hemokoagulačné parametre ako fibrinogén, APTT a taktiež D-dimér. D-dimér test však nemá v diagnostike ST kľúčový význam. Zvýšené hodnoty nachádzame asi v polovici prípadov, nepomôže však rozlíšiť prevahu trombotickej či zápalovej zložky ani predikovať eventuálne tromboembolické komplikácie. Pri prítomnosti symptómov suspektných z pľúcnej embólie je, samozrejme, vhodné doplniť ešte vyšetrenie na vylúčenie pľúcnej embólie.

Ďalším krokom je stanovenie genetického rizika pacienta, a to vyšetrením trombofilných stavov. Trombofilné stavy sa vyskytujú výrazne častejšie v prípade ST na „zdravej žile“, avšak i pri varikoflebitídach je ich prevalencia vyššia. Vyšetrujeme celú škálu trombofilných genetických markerov v spolupráci s hematológom, ale vyskytuje sa predovšetkým asociácia ST s leidenskou mutáciou v géne pre faktor V (mutácia FV Leiden). Ďalšie trombofilné stavy pri ST sú mutácie v géne pre protrombín G20210A, deficit antitrombínu, deficit proteínu C a S, antikardiolipínové protilátky a vysoká hladina faktoru VIII. Testovanie na trombofíliu nebýva rutinné, závisí od predchorobia, komorbidít, vyvolávajúcej príčiny eventuálnych recidív. Nezanedbateľnou skupinou laboratórnych vyšetrení, ktoré treba zrealizovať, sú vyšetrenia na vylúčenie malígneho procesu. Vyšetrenie na malignitu je vhodné realizovať vtedy, ak symptómy a objektívne známky klinického stavu vytvárajú podozrenie z dosiaľ nediagnostikovaného onkologického procesu. Ide o základné vyšetrenia: krvný obraz + diferenciálny rozpočet bielych krviniek, celkové železo, celková väzobná kapacita železa, vitamín B12, ALT a AST, mineralogram, kreatinín, glykémia, glomerulárna filtrácia, celkové bielkoviny, albumín, moč chemicky + sediment. Pri rozšírenom onkoskríningu je vhodné vyšetriť u mužov PSA a – samozrejme – okultné krvácanie v stolici. Po konzultácii

s hematológom je vhodné doplniť aj ďalšie odbery so zameraním na hematoonkoproces. Samozrejme, nutné sú aj zobrazovacie vyšetrenia – USG brucha, RTG hrudníka. Taktiež treba vylúčiť autoimunitné ochorenia, systémové ochorenia, kde je dôležité úzko spolupracovať s endokrinológom a reumatológom, na vylúčenie autoimunitnej tyreoiditídy alebo reumatoidnej artritídy a prípadné združené vaskulitídy. Z laboratórnych vyšetrení sú v tomto prípade nápomocné TSH, fT4, anti TPO, RF, ASLO, ANA, ANCA a ďalšie špecifické odbery.

Liečba

Liečba ST je komplexná, spočíva v dôslednej kompresívnej bandáži, normálnej telesnej aktivite a medikamentóznej liečbe, ktorá je celková a lokálna. V ojedinelých prípadoch je vhodná aj chirurgická liečba.

Záver

Treba povedať, že včasnou a intenzívnou liečbou sme schopní povrchové žilové zápaly bez následkov vyliečiť a súčasne predchádzať možným (našťastie vzácnym) komplikáciám v zmysle vzniku nekrotizujúcej či abscedujúcej flebitídy. Problémom niektorých typov flebitíd je, že nie sú ochorením „siu generis“, ale signalizujú ochorenie celkové, prognosticky závažnejšie.

Literatúra 1. VIERA ŠTVRTINOVÁ, Choroby ciev 2008, p.727-729.81. Povrchová tromboflebitída 2. Debora Karetová, František Staněk , 2001, p.260-262, Žilní záněty. 3. Vladimír Puchmayer, Karell Roztočil a kolektív , Praktická angiologie, 2003, p. 174-176,TRomboflebitídy 4. MUDr. Jana Hirmerová, Ph. D. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, II. interní klinika,Tromboflebitídysoučasný a doporučený postup, zdravi. euro .cz 5. 5. KALODIKI, E., STVRTINOVA, V., ALLEGRA, C., et al. Superficial vein thrombosis: a consensus statement. International Angiology: a Journal of the International Union of Angiology, 2012, 31, p. 203 – 216. 2. KITCHENS, CS. How i treat superficial venous thrombosis. Blood, 2011, 117, p. 39 – 44.

Unilabs Slovensko 83


T É M A ČÍ S LA

Význam telesnej teploty v ošetrovateľskom procese PhDr. Viera Ivanková Vedúca sestra Infektologické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce, a. s.

84 inVitro


Teplota a človek

Meranie telesnej teploty je významnou súčasťou zdravotnej starostlivosti o všetkých pacientov v ústavnej aj v ambulantnej starostlivosti. Telesná teplota mimo normálnych rozsahov môže naznačovať zmeny základného ochorenia alebo jeho klinické zhoršenie, ktoré by malo byť včas identifikované. Posudzovanie telesnej teploty je ošetrovateľský postup, ktorý poskytuje základné údaje pre následné hodnotenie sestry pri určovaní zmien zdravotného stavu pacienta, na zistenie účinnosti intervencií a účinnosti liekov na zníženie horúčky. Výsledky môžu ovplyvniť diagnózu, liečbu a informovať o zhoršení stavu pacienta a určovať intervencie sestry v rámci ošetrovateľskej starostlivosti.

Úvod

Telesná teplota je číselným vyjadrením rovnováhy tepla a metabolickej aktivity tela a je citlivým indikátorom prítomnosti fyziologických zmien a hlavným ukazovateľom zdravotného stavu človeka. Telesná teplota sa u jednotlivcov môže líšiť. Ženy majú zvyčajne vyššiu telesnú teplotu ako muži, najmä počas ovulácie. Starší pacienti môžu mať nižšiu telesnú teplotu a deti môžu mať vyššiu normálnu telesnú teplotu. Telesnú teplotu môžu ovplyvňovať tiež emócie, stres, depresia, metabolické poruchy, rakovina (napríklad mozgové nádory), lieky a lekárske alebo chirurgické zákroky alebo len vystavenie chladu alebo teplu prostredia, keď sa teplota pacienta môže zvýšiť alebo znížiť. V súčasnej literatúre existujú značné odchýlky medzi navrhovanými teplotnými hodnotami a rozsahmi. Je preto dôležité zistiť a vyhodnotiť ich v kontexte ďalších životných funkcií a celkovej prezentácie zdravotného stavu pacienta. Hodnotenie telesnej teploty je bežným postupom, ktorý sestry vykonávajú pri posudzovaní a sledovaní zdravotného stavu pacienta. Normálna telesná teplota môže byť potenciálne pozitívnym znakom toho, že pacient neprežíva chorobný proces či jeho komplikáciu. Znalosť faktorov, ktoré môžu zmeniť normálnu telesnú teplotu, je pre sestru v rámci ošetrovateľského procesu dôležitá

pri hľadaní zmien zdravotného stavu pacienta a určovaní následných intervencií. Sestra je zodpovedná za presné posúdenie pacientovho stavu a udržiavanie bezpečného prostredia pacienta.

Rozsahy zmenenej telesnej teploty

Normálna telesná teplota zdravého človeka je v rozmedzí 36 – 36,9 °C, pričom sa mení aj počas dňa. Normálne hodnoty telesnej teploty kolíšu v priebehu dňa v rozmedzí 1 – 2 °C, pričom najnižšia teplota je v ranných hodinách a najvyššia teplota v popoludňajších hodinách. Ide o tzv. cirkadiánny rytmus, ktorý je zaistený melatonínom (Žák, Petrášek, 2011). Zvýšená teplota (subfebrília) sa pohybuje v rozmedzí 37 – 37,9 °C. Je príznakom viacerých ochorení, od bežného prechladnutia, vírusového ochorenia dýchacích ciest až po niektoré infekčné a zápalové ochorenia. Zvýšená telesná teplota sa prejavuje viac u ochorení, ktoré majú dlhší alebo voľnejší priebeh (Gomez, 2014). Horúčka mierna (pyrexia, febris) je v rozmedzí 38 – 38,8 °C a označuje vážnejšie ochorenie, obvykle bakteriálneho pôvodu (Gomez, 2014).

Unilabs Slovensko 85


T É M A ČÍ S LA Horúčka stredná (hyperpyrexia) sa pohybuje v rozmedzí 38,9 – 39,9 °C – je to urgentný stav, ktorý si vyžaduje okamžitú starostlivosť sestry a lekára. Príznaky hyperpyrexie sa líšia v závislosti od toho, ako dlho stav trvá a či sa zhoršuje. Skoré príznaky môžu zahŕňať: zvýšený smäd, extrémne potenie, závrat, svalové kŕče, slabosť a únavu (El-Radhi, 2018). Horúčka vysoká (hypertermia) je telesná teplota nad 40 °C, v tomto prípade ide z patofyziologického hľadiska o komplexnú fyziologickú reakciu na chorobu, ktorá zahŕňa zvýšenie teploty jadra prostredníctvom cytokínov, produkciu reaktantov akútnej fázy a aktiváciu radu fyziologických endokrinných a imunologických mechanizmov. Ide o prehriatie organizmu v dôsledku zlyhania termoregulácie (Zadák, 2007). K tomu dochádza, keď telo produkuje alebo absorbuje viac tepla, ako môže odviesť. Mechanizmami termoregulácie sú vazokonstrikcia, chladový tras a metabolická termogenéza. Liečbou je zavodnenie organizmu, chladenie hlavy, úprava vnútorného prostredia a farmakoterapia (Kazda, 2012). Úpal je prejavom ťažkej hypertermie. Telesná teplota stúpa nad hodnotu 40 °C. Termoregulácia je ochromená nadmernou metabolickou produkciou a okolitým teplom v kombinácii so zhoršenými tepelnými stratami. Býva sprevádzaný zlyhávaním dôležitých orgánov a postihnutím centrálnej nervovej sústavy. Tepelný úpal môže byť námahový u mladých zdravých ľudí následkom extrémne zvýšenej alebo dlhodobej telesnej námahy alebo klasický, častejší u starších a chorých ľudí alebo ľudí vystavených vysokým vonkajším teplotám (Gomez, 2014). Hypotermia je v rozmedzí telesnej teploty 34 – 36 °C – je to znížená telesná teplota pod normálne rozmedzie, pri ktorej telo stráca teplo rýchlejšie, ako dokáže vyrobiť. Podstatnou zmenou je znížená aktivita enzýmov, z toho dôvodu klesne získavanie energie pre orgány, čo má za následok ich zlyhanie. Dôjde k posunutiu disociačnej krivky hemoglobínu, poklesu spotreby kyslíka a produkcie oxidu uhličitého. Príčinou hypotermie môžu byť krvácavé stavy, šok, malnutrícia, endokrinné poruchy (hypotyreóza). Často sa s hypotermiou stretneme u starších ľudí, ktorých organizmus má nižšie termoregulačné schopnosti (Vytejčková a kol., 2013).

86 inVitro

Podchladenie pod 34 °C je abnormálne nízka telesná teplota, pri ktorej telesná teplota klesne pod bezpečnú úroveň. Nízke teploty aj hypotermia môžu byť vyvolané faktormi prostredia, metabolickými komplikáciami, chorobnými procesmi alebo môžu byť vyvolané cielene pre lekárske účely. Po poklese teploty pod 32 °C sa začínajú objavovať arytmie, činnosť srdca sa spomaľuje (bradykardia). Príčinou smrti býva zastavenie srdca, ktoré spôsobuje smrteľná porucha rytmu – komorová fibrilácia, spravidla pri teplote 28 – 25 °C (Gomez, 2014).

Faktory ovplyvňujúce telesnú teplotu

Normálna teplota tela sa líši v závislosti od mnohých faktorov. K faktorom ovplyvňujúcim telesnú teplotu môžeme zaradiť vek, dennú dobu, telesnú aktivitu, hormonálnu produkciu, stres, teplotu a vlhkosť prostredia. Dôležitým faktorom je vek. Novorodenci ešte nemajú celkom vyvinutú termoreguláciu, preto existuje zvýšené riziko prehriatia či podchladenia. Deti majú celkovo labilnejšiu telesnú teplotu, horšie sa vyrovnávajú so zmenou teploty v okolí (El-Radhi, 2018). Starší ľudia zas majú zníženú kontrolu termoregulácie, preto je u nich väčšie riziko vzniku hypotermie a k tomu treba prihliadať pri ich posudzovaní. Počas dňa môže telesná teplota kolísať až o 2 °C, najnižšia je ráno okolo 3. – 5. hodiny. Najvyššie hodnoty telesnej teploty sú okolo 17. – 18. hodiny. Telesná aktivita, napríklad ťažká práca alebo cvičenie, zvyšuje TT až o 1,5 °C. K hormónom ovplyvňujúcim telesnú teplotu patrí ženský hormón estrogén, ktorý zvyšuje teplotu počas ovulácie o 0,35 °C a hormón štítnej žľazy tyroxín, ktorý zvyšuje telesnú teplotu pri hyperfunkcii štítnej žľazy (McCallum, Higgins, 2012). Hodnoty telesnej teploty sa líšia tiež v závislosti od toho, kde na tele človeka sa vykonáva meranie. Rektálne hodnoty sú vyššie o 0,5 °C ako v podpazuší, zatiaľ čo hodnoty v podpazuší bývajú nižšie o 0,1 – 0,3 °C, ako je teplota orálna (Vytejčková a kol. 2013).

Tabuľka č. 1: Klasifikácia telesnej teploty Klasifikácia telesnej teploty Znížená telesná teplota (hypotermia)

34 – 36 °C

Normálna telesná teplota (afebrília)

36 – 36,9 °C

Zvýšená teplota (subfebrília)

37 – 37,9 °C

Horúčka mierna (pyrexia, febris)

38 – 38,8 °C

Horúčka stredná (hyperpyrexia)

38,9 – 39,9 °C

Horúčka vysoká (hypertermia)

40 – 41 °C


Teplota a človek Meranie telesnej teploty

2 °C

Počas dňa môže telesná teplota kolísať až o 2 °C: najnižšia je ráno okolo 3. – 5. hodiny. Najvyššie hodnoty telesnej teploty sú okolo 17. – 18. hodiny.

Klinické indikácie pre meranie telesnej teploty Medzi najčastejšie klinické indikácie pre meranie telesnej teploty patrí: • získať základnú teplotu, ktorá umožní porovnanie s budúcimi záznamami, • umožniť pozorné sledovanie pri riešení hypotermie alebo hypertermie, • pozorovať a sledovať zdravotný stav pacientov, či neobsahujú zmeny naznačujúce infekciu, • monitorovať účinok antimikrobiálnej liečby infekcie, • pred a počas krvnej transfúzie pre sledovanie príznakov reakcie (Dougherty, Lister, 2011). Do skupiny pacientov s rizikom patria: pacienti pred a po operácii, pacienti s popáleninami, pacienti s traumou, pacienti ohrození infekciou, neurologicky oslabení pacienti, novorodenci a malé deti (El-Radhi, 2018).

Ošetrovateľské posúdenie

Meranie telesnej teploty patrí k základným výkonom vykonávaných sestrou u pacienta. Namerané hodnoty nás informujú o možnom ochorení, zhoršení či zlepšení zdravotného stavu pacienta. Metóda, ktorá je zvolená na meranie telesnej teploty, by mala byť pohodlná aj bezpečná pre pacienta a má poskytnúť čo najpresnejšie výsledky (McCallum, Higgins, 2012). Pri výbere berie sestra do úvahy aj vek, druh ochorenia a celkový stav chorého. Pri hodnotení telesnej teploty je dôležité vziať do úvahy faktory založené na pacientovi a na prostredí vrátane predchádzajúceho podávania antipyretík. Telesná teplota by sa mala vždy hodnotiť v kontexte iných životných funkcií a zdravotného stavu pacienta (Vytejčková a kol., 2013). Prvým faktorom, ktorý treba brať do úvahy pri meraní teploty, je miesto merania. Pretože telesná teplota je mierou vnútornej tepelnej energie, najpresnejšie merania zahŕňajú invazívne metódy, ako je zavedenie snímača teploty do pažeráka alebo močových ciest. To však nie je ani priaznivé, ani uskutočniteľné, preto sa na odhad vnútornej teploty tela používajú periférne neinvazívne metódy (Childs, 2011). V našich zdravotníckych zariadeniach sa najčastejšie využíva meranie teploty pacienta v konečníku, na čele, v podpazuší a v ústach. Keďže hodnoty telesnej teploty sa líšia v závislosti od toho, kde na tele človeka sa vykonáva meranie, pre prebiehajúce posudzovanie pacienta treba použiť rovnaké miesto, aby bolo možné presné vyhodnotenie teplotného trendu (Vytejčková a kol. 2013).

Sestra poskytuje komplexnú, kontinuálnu, individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu. Počiatočné ošetrovateľské posudzovanie zahŕňa systematické a neustále zhromažďovanie údajov, triedenie, analýzu a organizáciu týchto údajov, dokumentáciu a komunikáciu zhromaždených údajov. Zručnosti kritického myslenia sestry aplikované počas ošetrovateľského procesu poskytujú rozhodovací rámec pre vývoj a vedenie plánu starostlivosti o pacienta, ktorý obsahuje koncepty praxe založené na dôkazoch. Posúdenie sestrou identifikuje súčasné a budúce potreby starostlivosti o pacienta zo zmenenou teplotou umožnením stanovenia ošetrovateľskej diagnózy (Hudáková, 2019). Sestra rozpoznáva normálnu a abnormálnu fyziológiu pacienta a uprednostňuje intervencie zamerané na zníženie telesnej teploty a s tým súvisiacu starostlivosť o pacienta.

Unilabs Slovensko 87


T É M A ČÍ S LA Frekvencia merania telesnej teploty

Telesnú teplotu meria sestra pri prijatí pacienta na hospitalizáciu a každé 4 hodiny s ďalšími vitálnymi funkciami, respektíve podľa zvyklosti daného oddelenia, pokiaľ to nie je klinicky indikované pre častejšie merania. Pri meraní teploty záleží na aktuálnom zdravotnom stave pacienta s prihliadnutím na faktory, ktoré ovplyvňujú telesnú teplotu, druhu ochorenia alebo poranenia chorého. Na štandardnom oddelení to býva najčastejšie 2× až 3× denne podľa charakteru ošetrovacej jednotky, zvyčajne ráno, na obed a večer. Pri výskyte príznakov horúčky meria sestra telesnú teplotu ihneď. Bolo zvykom ranné meranie teploty medzi 5. a 6. hodinou, pretože v túto dobu bola fyziologicky najnižšia, čo pacientov obťažovalo a sťažovali si na skoré budenie. V súčasnosti je telesná teplota meraná v neskorších hodinách pri ďalšej ošetrovateľskej činnosti, napríklad s podávaním liekov či po hygienickej starostlivosti (Vytejčková a kol., 2013) Sestra pred meraním telesnej teploty informuje pacienta o výkone a edukuje ho, že by mal počas merania zachovávať pokoj na lôžku. Pacient si zvyčajne sám zvolí vhodnú polohu, avšak počas merania by teplomer nemal vyberať či s ním inak manipulovať. Sestra dodrží dĺžku merania teploty podľa druhu použitého teplomera a zvoleného miesta. Po zmeraní teplotu na stupnici odpočíta a zaznamená hodnotu podľa zvyklosti oddelenia do dokumentácie pacienta, kde uvedie dátum, čas, spôsob a miesto merania telesnej teploty. Ďalej zaznamenáva hodnotu graficky do teplotnej tabuľky, kde prepojením jednotlivých bodov vznikne teplotná krivka (Krišková a kol., 2006).

Intervencie pre zníženie telesnej teploty pacienta Telesná teplota, ktorá je mimo normálne rozmedzie, by sa mala monitorovať a podľa potreby ďalej upravovať, kým sa nedosiahne normotermia. Sestra sa zameriava na 4 hlavné oblasti: 1. Zníženie produkcie telesného tepla – pokojový režim pacienta, aby sa minimalizoval zbytočný výdaj energie. 2. Podpora straty tepla – aplikácia chladivých zábalov, zvýšený príjem tekutín, podávanie antipyretík, podávanie infúznej terapie cez ľad alebo chladených infúzii. 3. Monitorovanie fyziologických funkcii – telesnú teplotu, pulz, dych a tlak krvi meria

88 inVitro

každé 4 hodiny Telesnú teplotu meria sestra pri prijatí pacienta na hospitalizáciu a každé 4 hodiny s ďalšími vitálnymi funkciami, resp. podľa zvyklosti daného oddelenia, pokiaľ to nie je klinicky indikované pre častejšie merania.

sestra každých 4 – 6 hodín, v kritickom stave každú hodinu, lebo zmeny môžu naznačovať komplikácie. Zvýšená teplota je zvyčajne sprevádzaná zvýšeným dýchaním a zrýchlenou srdcovou frekvenciou. Pri vysokej horúčke sestra zaznamenáva tiež zmeny správania pacienta, ako sú zmätenosť, nepokoj, dezorientácia či febrilné kŕče. 4. Starostlivosť o pacienta – zahŕňa starostlivosť o ústnu hygienu, keď sestra priebežne udržiava vlhké ústa a pery pacienta. Mení osobnú a posteľnú bielizeň pacienta kvôli zvýšenému poteniu. Ak má pacient pocit chladu, alebo má triašku, pridáva ešte jednu prikrývku. Záchvat triašky a pocitu chladu je často sprevádzaný rýchlym zvýšením telesnej teploty (Dougherty, Lister, West-Oram, 2015). Lekár pri zmene telesnej teploty komplexne zhodnocuje stav pacienta, ordinuje ďalšie vyšetrenia (biochemické, hematologické, sérologické, hemokultúru) a ordinuje farmakologickú liečbu podľa celkového stavu chorého a určenej diagnózy a sestra ju na základe ordinácie lekára podáva pacientovi. Na liečbu horúčky sa najčastejšie podávajú antipyretiká (lieky znižujúce telesnú teplotu). Možno ich rozdeliť podľa obsahu účinnej látky, napríklad paracetamol (Paralen, Panadol), alebo s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (Acylpyrin). Niektoré antipyretiká majú čiastočne tiež analgetický efekt (Nurofen, Ibalgin). Môžu sa podávať per rektum, intravenózne alebo per os. Podľa spôsobu podania tiež nastupuje účinok liekov (Srnský, 2007).


Teplota a človek Dokumentovanie telesnej teploty

Telesnú teplotu sestra zaznamenáva do ošetrovateľskej dokumentácie. Záznam do dokumentácie je zaznamenávaný numericky do dekurzu s označením času merania telesnej teploty, s popisom celkového stavu pacienta a záznamom do teplotnej tabuľky – graficky, keď pospájaním jednotlivých značiek vznikne teplotná krivka (Osacká a kol., 2007), pozri Obrázok č. 1. Teplotu zvyčajne sestra zaznamenáva červenou farbou. Značky v rubrike umiestni primerane podľa toho, či je teplota meraná ráno, napoludnie, alebo a večer a pozorne sledujte teplotné trendy, pretože môžu byť skorým indikátorom zhoršenia klinického stavu (Landon, Dickens, Davis, 2013). V ambulantnej starostlivosti sestra meria a zaznamenáva telesnú teplotu do ambulantnej dokumentácie pacienta. Zdravotná dokumentácia v printovej a v elektronickej podobe je súbor písomných, grafických a iných údajov o zdravotnom stave osoby a je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súčasťou zdravotnej dokumentácie sú chorobopis a ošetrovateľská dokumentácia. Dokumentovanie ošetrovateľského procesu je dôležité z niekoľkých dôvodov: • je nástrojom zabezpečovania kontinuity starostlivosti, • informuje o dosiahnutých výsledkoch, • je zdrojom informácií pre právnické účely (Masaryk, Lesňáková, 2018). V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sestra zapisuje do dekurzu v chronologickej postupnosti všetky výkony, ktoré sa u osoby vykonali vrátane podanej terapie a údajov o zmene zdravotného stavu osoby. Ošetrovateľská dokumentácia obsahuje dôležité a užitočné údaje o chorom z ošetrovateľského hľadiska a odporúčania pre ďalšiu vhodnú ošetrovateľskú starostlivosť, prípadne informácie o efekte poskytovanej starostlivosti (Hudáková, 2019). Počítačové záznamy, ktoré sa v súčasnosti využívajú, sú efektívne na zhotovenie plánov starostlivosti na základe informácií, ktoré sestra vloží do databázy. Na základe systému možno vytvoriť prepúšťaciu správu so všetkými informáciami od prijatia pacienta do nemocnice. Výhodou je časovo nenáročne vkladanie údajov, uchovávanie údajov, dostupnosť údajov o pacientovi všetkým osobám, ktoré mu poskytujú zdravotnú starostlivosť, záznamy sú v časovej následnosti a sú napojené na ostatné oddelenia. Dokumentácia sa v písomnej forme následne archivuje 5 rokov na oddelení,

neskôr sa ukladá v archívnom oddelení nemocnice. Povinnosť archivovania zdravotnej dokumentácie ustanovuje Zákon č. 576/2004 Z. z , lehota je 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti (Masaryk, Lesňáková, 2018). Dokumentácia v písomnej forme vedená všeobecným lekárom sa uchováva 20 rokov od smrti pacienta u všeobecného lekára. U špecialistu je taktiež doba 20 rokov, no nie od smrti pacienta, ale od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti (MZ SR, Zákon č. 576/2004 Z.z ). Zdravotná dokumentácia je právnym dokladom toho, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, že sa bezodkladne vykonali všetky zdravotné výkony potrebné na určenie choroby a zabezpečenie správnych preventívnych alebo liečebných postupov (Masaryk, Lesňáková, 2018).

Záver

Pravidelné, dôsledné a presné meranie a zaznamenávanie telesnej teploty má v rámci ošetrovateľského procesu veľký význam, pretože je dôležitým indikátorom zmeny klinického stavu pacienta. Z dôvodu negatívnych účinkov horúčky musia byť sestry pri monitorovaní teploty a hodnotení ďalších prejavov a symptómov pacienta vždy obozretné. Súčasné moderné trendy umožňujú neinvazívne monitorovanie vitálnych funkcií pacienta a v rámci nich aj telesnej teploty, a to monitorom vitálnych funkcií, ktorý kontinuálne zaznamenáva teplotnú krivku na displeji monitora (numericky aj graficky). Ďalším inovatívnym monitorovacím systémom je systém včasného varovania vitálnych znakov pacienta, ktorý automaticky elektronicky preklopí sestrou namerané hodnoty vitálnych funkcií do dokumentácie spolu s vyhodnotením celkového skóre zdravotného stavu pacienta.

Unilabs Slovensko 89


T É M A ČÍ S LA

41 °

41 °

40 °

40 °

39 °

39 °

38 °

38 °

37 °

37 °

36 °

36 °

Obrázok č. 1: Príklad teplotnej krivky – pozvoľný pokles teploty (Zdroj: Osacká a kol., 2007).

Obrázok č. 2: Krivka kontinuálnej horúčky (Zdroj: Osacká a kol., 2007).

Febris continua – pretrvávajúca horúčka s niekoľkodenným rovnomerným zvýšením teploty, väčšinou cez 39 °C a s výkyvmi nepresahujúcimi 1 °C počas 24 hodín (brušný týfus, krupózna pneumónia, erysipel, brucelóza, rôzne vírusové ochorenia).

41 °

41 °

40 °

40 °

39 °

39 °

38 °

38 °

37 °

37 °

36 °

36 °

Obrázok č. 3: Krivka remitujúcej horúčky (Zdroj: Osacká a kol., 2007). Febris remittens – denné výkyvy väčšie ako 1 °C, minimálna teplota však nedosahuje normálnych hodnôt (infekčné ochorenia).

Obrázok č. 4: Krivka intermitentnej teploty (Zdroj: Osacká a kol., 2007). Febris intermittens – septická teplota – teplota prudko stúpa k 39 °C, prudko klesá pod 37 °C, v priebehu 24 hodín je rozdiel maximálnej a minimálnej teploty vyšší ako 1 °C (urosepsa, infekčná endokarditída).

41 °

41 °

40 °

40 °

39 °

39 °

38 °

38 °

37 °

37 °

36 °

36 °

Obrázok č. 5: Krivka rekurentnej horúčky (Zdroj: Osacká a kol., 2007). Febris recurrens – zvýšená teplota sa periodicky opakuje s viac alebo menej pravidelnými afebrilnými intervalmi – horúčkovité a afebrilné fázy trvajú niekoľko dní.

90 inVitro

Obrázok č. 6: Krivka kritického poklesu teploty (Zdroj: Osacká a kol., 2007). Kritický pokles telesnej teploty, napr. zo 40 na 36 °C do jednej hodiny je sprevádzaný prudkým poklesom vaskulárneho tonusu a poklesom krvného tlaku. Pacient je bledý, s cyanózou pier, pokrytý studeným, lepkavým potom s výraznou slabosťou a vývojom kolapsu.


Teplota a človek

6. HUDÁKOVÁ, A. 2019. Teoretické východiská ošetrovateľského procesu. Fakulta zdravotníckych odborov. Prešovská univerzita v Prešove. 2019. 145 s. ISBN: 978-80-555-2314 9. 7. CHILDS, C. 2011. Maintaining body temperature. In: Brooker C, Nicol M (eds) Alexander’s Nursing Practice. Oxford: Elesvier. 996 Pages. ISBN: 9780702046407. 8. KAZDA, A, a kol. 2012. Kritické stavy. Metabolická a laboratorní problematika. 1. vyd. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-763-9. 9. KRIŠKOVA, A. a kol., 2006. Ošetrovateĺské techniky – metodika sesterských činností. 2. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta. ISBN 80-8063-202-2. 10. LANDON, D., DICKENS, M. DAVIS, CH. 2013. 12 ways to measure temperature. Savings Made Incredibly Easily!: September/October 2013 - Volume 11 - Issue 5 - p. 13-19. doi: 10.1097/01. NME.0000432870.82710.e1. 11. McCALLUM, L., HIGGINS, D. 2012. Body temperature measurement. Nursing Times. 108: 45, p. 20 – 22. 12. MASARYK, V., LESŇÁKOVÁ, A. 2018. Vedenie zdravotnej dokumentácie v súlade s legislatívou. Príspevok realizovaný v rámci projektu KEGA:

Literatúra 1. DOUGHERTY, L., LISTER, S. 2011. Manual of Clinical Nursing Procedures. The Royal Marsden Hospital. Oxford: Blackwell Publishing. 2011. WileyBlackwell 1208 Pages. ISBN: 978-1444-34387-8. 2. DOUGHERTY, L., LISTER, S.,WESTORAM, A. 2015. Observations. In The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures, 9 th Edition (p. 534-540). West Sussex, UK: The Royal Marsden NHS Foundation Trust. May 2015 Wiley-Blackwell 848 Pages. ISBN: 978-1-118-74667-7. 3. EL-RADHI, A.S. 2018. Body temperature measurement. In El-Radhi A. (Ed.), Clinical Manual of Fever in Children (p. 69-84). Available on:https://doi. org/10.1007/978-3-319-92336-9_4. 4. GOMEZ, C., R. 2014. Disorders of body temperature. Handb Clin Neurol. 2014;120:947-57. doi: 10.1016/B978-07020-4087-0.00062-0. PMID: 24365362. 5. HUDÁKOVÁ, A. 2019. Teoretické východiská ošetrovateľského procesu. Fakulta zdravotníckych odborov. Prešovská univerzita v Prešove. 2019. 145 s. ISBN: 978-80-555-2314 9.

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia. (019UK-4/2018). 13. OSACKÁ, P. 2007. Techniky a postupy v ošetrovateľstve. Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2007, 505 s. ISBN 978-80-88866-48-0. 14. MZ SR, Zákon .č. 576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 15. SRNSKÝ, P. 2007. První pomoc u dětí. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-2471824-8. 16. VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., OTRADOVCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, P. 2013. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, speciální část. 1. vyd. Praha: Grada. 272 s. ISBN 978-80-247-3420-0. 17. ZADÁK a kol. 2007. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2099-9. ŽÁK, A., PETRÁŠEK, J. 2011. Základy vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-697-7.

Unilabs Slovensko 91


T É M A ČÍ S LA

Telesná teplota a onkologické ochorenia MUDr. Miroslava Malejčíková Klinický onkológ Národný onkologický ústav, Bratislava

92 inVitro


Teplota a človek

Máme zaužívanú predstavu, že horúčka vzniká najčastejšie pri infekčných ochoreniach. Je ale sprievodným prejavom aj pri autoimunitných, endokrinologických ochoreniach a pri malígnych nádoroch. Infekčná horúčka pri malígnych ochoreniach môže vzniknúť v situácii, keď je imunitný systém oslabený chemoterapiou a je nevyhnutná okamžitá liečba. Horúčka môže byť aj klinickým prejavom onkologického ochorenia ako symptóm. Dve úplne odlišné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť u jedného pacienta, vyžadujúce si odlišný terapeutický postup.

exogénne pyrogény

aktivované imunitné bunky

IL1, IL2, IL6, TNF

nádorové bunky

imunitné bunky

Prostaglandín – cAMP

Obrázok č. 1: Mechanizmus vzniku teploty. Nádorové bunky alebo baktérie produkujú interleukíny, ktoré v hypotalame stimulujú tvorbu prostaglandínov. Ten umožní tvorbu cAMP (cyklického adenozínmonofosfátu), ktorý prestaví termoregulačné centrum na vyššiu teplotu. Na to zareagujú periférne orgány ako napríklad svaly (triaškou), koža (vazokonstrikciou) a spôsobia zvýšenie telesnej teploty.

Udržanie stálej telesnej teploty je dôležité pre správne fungovanie organizmu. Horúčka je spojená s vyššími energetickými nárokmi organizmu. Normálna telesná teplota sa pohybuje okolo 36,5 – 37 °C, pričom vo večerných hodinách okolo 18. hodine je najvyššia a najnižšia o 3. hodine nad ránom. Teplota medzi 37 – 38 °C sa označuje ako subfebrilita (zvýšená teplota), nad 38 °C ako febrilita (horúčka), nad 40 °C hyperpyrexia. Horúčka vzniká prestavením hypotalamického centra na vyššiu teplotu prostredníctvom pyrogénov, ktoré produkujú napríklad baktérie alebo vznikajú v nádorovom tkanive (Obrázok č. 1). Teplota tela sa meria hlavne v axile, orálna je vyššia o 0,3 °C, análna vyššia o 0,5 °C. U onkologických pacientov sú špecifické tri situácie spojené s horúčkou, a to febrilná neutropénia, paraneoplastické febrility a Flu-like syndróm.

1. Febrilná neutropénia

Febrilná neutropénia je definovaná ako výstup orálnej teploty nad 38,3 °C alebo dva výstupy axilárne nad 38 °C v priebehu dvoch hodín, pričom absolútny počet neutrofilov je pod hranicou 0,5 x 109 /l alebo sa takýto pokles očakáva. Pokles neutrofilov je vyvolaný chemoterapiou a priemerne trvá 6 – 8 dní. Stupeň neutropénie závisí od použitého chemoterapeutického režimu. Podľa toho, aká je pravdepodobnosť rozvoja febrilnej neutropénie, možno chemoterapeutické režimy rozdeliť do troch skupín (Obrázok č. 2). Okrem typu chemoterapie existujú ďalšie rizikové faktory, ktorých prítomnosť upozorňuje na možnosť vzniku vyššieho stupňa neutropénie a jej dlhšie trvanie.

Unilabs Slovensko 93


T É M A ČÍ S LA

Nízkorizikový režim Febrilná neutropénia pravdepodobnosť 10 %

Režim so stredným rizikom Febrilná neutropénia pravdepodobnosť 10 – 20 %

Vysokorizikový režim Febrilná neutropénia pravdepodobnosť > 20 %

Obrázok č. 2: Režimy chemoterapie podľa pravdepodobnosti rozvoja febrilnej neutropénie (1)

Sú to: • vyšší vek, • pokročilé ochorenie, • bez použitia antibiotickej profylaxie a G-CSF (granulocyty – kolónie stimulujúci faktor), • mukozitída, • zlý výkonnostný stav, • kardiovaskulárne ochorenie. (1) Febrilná neutropénia je emergentnou situáciou v onkológii. Základné vyšetrenie zahŕňa dôkladnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, monitoring tlaku a diurézy, vyšetrenie krvného obrazu s absolútnym počtom neutrofilov a základných biochemických parametrov, odber krvi na hemokultiváciu z dvoch miest (centrálny a periférny prístup alebo dva periférne prístupy), kultivačné vyšetrenie moču a odber materiálu na mikrobiologickú diagnostiku z miest, ktoré predstavujú možný zdroj infekcie. Febrilná neutropénia predstavuje až 30 % z komplikácií chemoterapeutickej liečby, ktoré vyžadujú hospitalizáciu a je zodpovedná za 10 % mortality onkologických pacientov. Ak sa dokáže mikrobiologický záchyt gram-negatívnych mikroorganizmov v hemokultúre, mortalita sa pohybuje okolo 18 %, pri záchyte gram-pozitívnych mikroorganizmov je mortalita 5 %. Riziko ťažkého priebehu neutropénie a mortalitu možno určiť na základe výšky MASCC

30 %

Febrilná neutropénia predstavuje až 30 % z komplikácii chemoterapeutickej liečby, ktoré vyžadujú hospitalizáciu a je zodpovedná za 10 % mortality onkologických pacientov.

Tabuľka č. 1: MASCC skóre hodnotiace riziko závažného priebehu febrilnej neutropénie Symptóm

Počet bodov

Závažnosť ochorenia (žiadne – mierne – závažné symptómy)

5 – 3 – 0

Neprítomnosť hypotenzie

5

Neprítomnosť obštrukčnej choroby pľúc

4

Solídny nádor alebo lymfóm bez predchádzajúcej mykotickej infekcie

4

Ambulantný pacient pri nástupe teploty

3

Vek ≤ 60 rokov

2

94 inVitro


Teplota a človek

skóre (vytvorený Multinational Association of Supportive Care in Cancer) (Tabuľka č. 1). (2) Ak je výsledok tohoto skóre ≥ 21, je mortalita 5 %, pri skóre ≤ 15 dosahuje až 40 %. Na tento index sa dá pozrieť aj z pohľadu, že čím vyššie skóre, tým je väčšia pravdepodobnosť ľahšieho zvládnutia febrilnej neutropénie. Ak je MASCC skóre ≥ 21, očakávame ľahký priebeh febrilnej neutropénie. Aj je MASCC skóre ≤ 15, očakávame ťažký priebeh febrilnej neutropénie. Ak máme pacienta s MASCC skóre ≥ 21 a očakávame ľahký priebeh neutropénie, liečbu možno zahájiť perorálnymi antibiotikami

ambulantne. Všetci ostatní pacienti vyžadujú širokospektrálne antibiotiká s antipseudomonádovým krytím vo venóznej forme a prísny monitoring na lôžku v nemocnici. Prehľad antibiotík vhodných na iniciálnu liečbu uvádza Tabuľka č. 2. (3) Výber vhodnej iniciálnej liečby závisí od stupňa neutropénie, jej predpokladanej dĺžky, epidemiologickej situácie v nemocnici, od predchádzajúcej antibiotickej liečby a pravdepodobného zdroja infekcie. Prehľad najčastejších patogénov zodpovedných za febrilnú neutropéniu uvádza Tabuľka č. 3 (4).

Tabuľka č. 2: Zoznam antibiotík vhodných na iniciálnu liečbu febrilnej neutropénie podľa rizika závažného priebehu Antibiotiká vhodné na iniciálnu liečbu febrilnej neutropénie u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu

Antibiotiká vhodné na iniciálnu liečbu febrilnej neutropénie u pacientov s nízkym rizikom ťažkého priebehu

Cefepim

Amoxicílin/klavulanát

Piperacilín/tazobaktám

Ciprofloxacín

Ceftazidim

Levofloxacín

Cefoperazon/sulbaktám

Moxifloxacín

Meropeném

Klindamycín

Imipeném/cilastatín

Ceftriaxon

Aminoglykozidy

Cefotaxim

Tabuľka č. 3: Zoznam najčastejších patogénov vyvolávajúcich febrilnú neutropéniu (4) Gram-negatívne baktérie

Gram-pozitívne baktérie

Iné baktérie

Mykózy

E. coli

Koaguláza – negatívne stafylokoky

Clostridioides

Aspergillus spp.

Klebsiella spp.

Staphylococcus aureus

Mycobacteria

Candida spp.

Enterobacter spp.

Enterococcus spp.

Pseudomonoas aeruginosa

Viridujúce streptokoky

Citrobacter spp.

Streptococcus pneumoniae

Acinetobacter spp.

Streptococcus pyogenes

Stenotrophomonas maltophilia

Unilabs Slovensko 95


T É M A ČÍ S LA Pri nedostatočnom efekte a pretrvávajúcich febrilitách upravujeme antibiotickú liečbu cielene podľa kultivačných záchytov. Ak febrility pretrvávajú po týždni liečby, treba myslieť na mykotickú infekciu. U pacientov so vzostupom neutrofilov nad 0,5×109/l, ktorí sú asymptomatickí a afebrilní 48 hodín, možno atb liečbu prerušiť. Ak nedošlo k regenerácii hemopoézy a neutrofily sú pod hranicou 0,5×109/l, možno antibiotickú liečbu prerušiť, ak je pacient afebrilný 7 dní.

2. Paraneoplastické teploty

Paraneoplastické teploty predstavujú 7 – 31 % z teplôt neznámeho pôvodu. (5, 6) Sprevádzajú nádorové ochorenie väčšinou v jeho pokročilom štádiu a nemajú infekčný pôvod. Za ich výskyt je zodpovedný IL 1, IL 2, IL 6, IL 12, TNF a interferóny, ktoré zvyšujú tvorbu prostaglandínu E2 a cAMP (cyklického adenozínmonofosfátu), ktorý bezprostredne prestaví termoregulačné centrum v hypotalame na vyššiu teplotu. Následne sa aktivujú periférne orgány tela, ktoré úpravu teploty zabezpečia (pečeň, svaly, tukové tkanivo, koža, cievy, potné žľazy) (7). Vyskytujú sa najmä pri leukémiách, lymfómoch, sarkómoch, karcinóme obličky, pri hepatálnych metastázach, intraabdominálnych tumoroch a ďalších nádoroch. (8) IL 6 je spojený s nekrózou v nádorovom tkanive. Je zodpovedný za B symptómy pri lymfómoch a jeho pokles väčšinou koreluje s dosiahnutím remisie u difúzneho veľkobunkového lymfómu. (9) Paraneoplastické teploty sa prejavujú výstupom až do 40 °C, nie sú sprevádzané triaškou, zimnicou, tachykardiou a hypotenziou. Nereagujú na podanie acetaminofénu. (10) V rámci diferenciálnej diagnostiky treba vylúčiť infekciu. Ak teploty pretrvávajú kontinuálne viac ako 1 – 2 týždne pri negatívnych kultivačných vyšetreniach a užívaní širokospektrálnych antibiotík, treba ešte myslieť na vírusovú, parazitickú a mykotickú infekciu. Diagnóza sa stanovuje „per exclusionem“, vylúčením infekčnej príčiny. Je časovo veľmi náročná a zaťažuje pacienta stresom, úzkosťou a neistotou. V rámci diferenciálnej diagnostiky nám môže pomôcť podanie Naproxénu 250 mg 2× denne, prípadne kortikoidov (ekvivalent 100 mg hydrokortizónu), ktoré vedú k zníženiu paraneoplastických teplôt 24 hodín od začiatku podávania. Naproxén je účinnejší ako kortikoidy. Naproxén neovplyvní infekčné a reumatické teploty. (11)

96 inVitro

7 – 31 % Paraneoplastické teploty predstavujú 7 – 31 % z teplôt neznámeho pôvodu. Sprevádzajú nádorové ochorenie väčšinou v jeho pokročilom štádiu a nemajú infekčný pôvod


Teplota a človek 3. Flu-like syndróm

Je to výstup teploty nad 38 °C, ktorý sprevádza bolesť hlavy, únava, artralgie, myalgie, ktoré sa dostavia po protinádorovej liečbe. Väčšinou odoznievajú v priebehu 48 hodín a dobre reagujú na podanie nesteroidného antiflogistika a bežné antipyretiká. Vyskytuje sa po interferóne, G-CSF, monoklonálnych protilátkach, bisfosfonátoch, po bleomycíne, cytarabíne, dakarbazíne, gemcitabíne. (12)

Záver

Horúčka je symptóm, ktorý sprevádza v tele viac chorobných procesov. U onkologických pacientov môže byť metabolickým prejavom rozbehnutého nádorového ochorenia. Označuje sa ako paraneoplastická horúčka. Jej diagnostika je pomerne zdĺhavá, keďže treba vylúčiť infekčnú príčinu. Na druhej strane môže byť horúčka vyvolaná infekčným agensom v teréne nízkych neutrofilov a predstavuje emergentnú situáciu v onkológii, keď je potrebné promptné zahájenie antibiotickej liečby a prísny monitoring pacienta.

5. Horowitz HW. Fever of unknown origin or fever of too many origins? N Engl J Med. 2013;368(3):197 – 199. 6. Bleeker-Rovers CP, Vos FJ, de Kleijn EMHA, et al. A prospective multicenter study on fever of unknown origin: the yield of a structured diagnostic protocol. Medicine (Baltimore) 2007;86:26-38. 7. Kurzrock R. The role of cytokines

Literatúra 1. Klastersky J, de Naurois J, Rolston K, et al. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2016;27(suppl 5):v111-v118. 2. Klastersky J, Paesmans M, Rubenstein EB et al. The Multinational Association for Supportive Care in Cancer risk index: a multinational scoring system for identifying low-risk febrile neutropenic cancer patients. J Clin

in cancer-related fatigue. Cancer 2001;92(6 Suppl):1684 – 1688. 8. Bodel P. Generalized perturbations in host physiology caused by localized tumors. Tumors and fever. Ann N Y Acad Sci. 1974;230:6 – 13. 9. Preti HA, Cabanillas F, Talpaz M, et al. Prognostic value of serum interleukin-6 in diffuse largecell lymphoma. Ann Intern Med. 1997;127(3):186 – 194. 10. Zell JA and Chang JC. Neoplastic

Oncol. 2000;18:3038 – 3051.

fever: a neglected paraneoplastic

3. Drgona L. Febrilná neutropénia.

syndrome. Support Care Cancer.

Onkologia (Bratisl.)2012;7(1):20-23 4. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guidlines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases

2005;13(11):870 – 877. 11. Chang JC. Antipyretic effect of naproxén and corticosteroids on neoplastic fever. J Pain Symptom Manage. 1988;3(3):141 – 144. 12. Mechl Z, Brančíková D. Nežádoucí

Society of America. Clin Infect Dis.

účinky protinádorové léčby a jejich

2011;15;52(4):e56-93.

léčba. Med Pro Praxi 2009;6(6):325-329.

Unilabs Slovensko 97


T É M A ČÍ S LA

Ochorenia s neočakávaným či netypickým priebehom telesnej teploty MUDr. Kristína Kaňuchová Infektológ NsP Š. Kukuru Michalovce, a. s. Svet zdravia

98 inVitro


Teplota a človek

Horúčka je v ponímaní infektológie dôležitá súčasť fyziologickej zápalovej odpovede organizmu na inváziu mikróbov do tkanív. Z pohľadu patofyziológie ide o aktívne dosahovaný stav regulovaný množstvom prozápalových a protizápalových mediátorov. Je len málo príznakov, ktoré majú takú širokú škálu príčin ako horúčka, ktorá je vôbec najčastejším celkovým prejavom infekcie, a to rôznej intenzity, od subfebrility až po hyperpyrexiu – často s priebehom typickým pre určité ochorenie. Tento článok sa venuje problematike infekčných ochorení práve s neočákavaným, resp. netypickým priebehom telesnej teploty.

Horúčka je výsledným prejavom celkovej reakcie organizmu na látky rôzneho charakteru, tzv. pyrogény. Tak exogénne, ako aj endogénne pyrogény (patogény, antigény patogénov, toxíny, malígne bunky, imunokomplexy) aktivujú zložitý mechanizmus reakcií spôsobujúcich horúčku. Horúčka je definovaná ako zvýšenie telesnej teploty organizmu nad 37,2 °C orálne ráno a viac ako 37,7 °C večer, taktiež pri orálnom meraní. Telesná teplota v rekte je asi o 0,6 °C vyššia ako pri orálnom, resp. axilárnom meraní. Horúčka sa vo všeobecnosti rozdeľuje na subfebrílie, t. j. zvýšená telesná teplota do 37,8 °C, febrílie so zvýšením telesnej teploty v rozmedzí 37,8 – 41 °C a hyperpyrexiu – nad 41 °C. Je dôležité od horúčky diferencovať hypertermiu vznikajúcu bez pôsobenia pyrogénov, buď „spontánnou“ nadprodukciou tepla (napr. pri tyreotoxickej kríze), alebo následkom fyzikálnych príčin pri prudkom prehriatí organizmu (napr. úpal). Okrem priaznivej imunitnej odpovede má horúčka za určitých okolností aj negatívne následky. Zvyšuje sa metabolický výdaj, spotreba kyslíka tkanivami, práca srdca, čo môže byť nebezpečné pre pacientov s kardiopulmonálnymi chorobami a hyperventilácia môže viesť

k respiračnej alkalóze. So stúpaním telesnej teploty sa zrýchľuje frekvencia akcie srdca, zvyšuje sa riziko anginy pectoris a zlyhania srdca. Nadmerné potenie znamená stratu minerálov. Horúčka môže byť spúšťačom febrilných kŕčov u detí a spúšťa záchvaty u epileptikov. Nežiaducimi účinkami horúčky sú tiež katabolizmus proteínov a úbytok hmotnosti. Horúčka môže rovnako vyvolať zmätenosť a delírium, reaktivovať infekcie herpes simplex a nevylučuje sa aj teratogénny efekt počas prvého trimestra tehotnosti. Zvýšenie telesnej tepoty sa napokon odzrkadľuje aj na psychickom stave pacienta, prítomná býva úzkosť, nervozita, pri dlhotrvajúcom priebehu febrilít má pacient sklon aj k depresiám. V spektre infekčných ochorení nie je zápalová reakcia organizmu rovnaká, ale líši sa v závislosti od patogénu. Preto pozorujeme určité zmeny v krvnom obraze, zmeny krvných bielkovín, teda bielkovín akútnej fázy zápalu. Tak napr. leukocytóza a prevaha nezrelých foriem neutrofilného radu, tzv. posun doľava, je prejavom závažnej bakteriálnej infekcie až sepsy. Leukocytóza však môže byť vyvolaná aj stresom alebo po podaní kortikoidov. Mierna

Unilabs Slovensko 99


T É M A ČÍ S LA

6 – 12 hodín Hladina PCT (prokalcitonín) sa zvyšuje približne po 3 hodinách od mikrobiálnej invázie a maximum dosahuje za 6 – 12 hodín.

leukocytóza môže byť prítomná tiež na začiatku akútne prebiehajúcich vírusových ochorení. Naopak, leukopénia a neutropénia sprevádzajú vírusové infekcie, ale aj niektoré iné infekčné choroby, napr. brucelózu, maláriu, brušný týfus, viscerálnu leishmaniózu. Pri závažnej sepse môže byť prítomná leukopénia či neutropénia v dôsledku rozsiahlej migrácie leukocytov z krvného riečiska do ložiska infekcie. Pri parazitárnych ochoreniach nachádzame eozinofíliu, na druhej strane absencia eozinofilov býva pri sepse, brušnom týfe a ťažkých bakteriálnych infekciách. Atypické mononukleáry sú typické pre pacientov s infekčnou mononukleózou EBV, príp. CMV etiológie, pri HIV infekcii. Trombocytóza sprevádza chronické zápaly aj autoimunitné ochorenia, napr. Kawasakiho syndróm. Trombocytopéniu nachádzame pri sepse, zapríčinenej najmä gramnegatívnymi patogénmi, pri malárii a hemoragických exantémových chorobách, ako aj pri hemolyticko-uremickom syndróme. Trombocytopénia je tiež prejavom rozvinutej diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (DIC). Sedimentácia erytrocytov, označovaná ako FW podľa R. Fahreusa a A. V. Westergrena, ktorí ju uviedli do praxe, je nešpecifickým vyšetrením. Jej zvýšená hodnota signalizuje patologický stav organizmu. V prípade bakteriálnej infekcie sa zvyšuje na 30 – 80/h, hodnota nad 100/h nasvedčuje chronickému procesu, napr. malignity, autoimunitné ochorenia a i. Treba podotknúť, že ženy majú fyziologicky vyššiu rýchlosť sedimentácie ako muži a tehotenstvo môže zvýšiť hodnotu FW na 30 – 50/h a viac.

100 inVitro

Najznámejší z bielkovín akútnej fázy zápalu je C reaktívny proteín (CRP), ktorého hladina sa zvyšuje na desaťnásobok až stonásobok pokojovej hodnoty pri rozsiahlej bakteriálnej či mykotickej infekcii a tiež pri nekróze tkanív. Hladina CRP nemusí korelovať s horúčkovou reakciou. Napr. pri vírusových infekciách aj pri vzostupe telesnej teploty zostáva hladina CRP nízka. Prokalcitonín (PCT) je markerom pyogénnej zápalovej reakcie pri akútne prebiehajúcich závažných infekciách, zvlášť v prípadoch, keď dochádza k systémovej zápalovej odpovedi – SIRS. Jeho hladina vtedy stúpa na desať až tisícnásobok fyziologickej hodnoty a je špecifickejší než CRP. V praxi je smerodajný pre rozlíšenie infekčného a neinfekčného pôvodu ochorenia. CRP je v porovnaní s PCT neselektívny, ale ľahko preukázateľný a citlivý indikátor zápalovej reakcie. PCT je podstatne selektívnejší u pacientov v závažnom stave, u pacientov so SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome, syndróm systémovej zápalovej odpovede organizmu). Hladina PCT sa zvyšuje približne po 3 hodinách od mikrobiálnej invázie a maximum dosahuje za 6 – 12 hodín. Zvýšené hodnoty CRP sa dajú zaznamenať približne po 4 – 6 hodinách a hladina vrcholí za 36 – 50 hodín od invázie mikróba. Pri náhlej invázii baktérie do organizmu najprv stúpa leukocytóza spolu s telesnou teplotou. Taktiež k normalizácii markerov zápalu dochádza postupne, po zvládnutí infekcie klesne leukocytóza aj horúčka, CRP klesá plynule a odráža postupnú likvidáciu patogénov. Zvláštnou kapitolou je horúčka neznámeho pôvodu, známa ako FUO (fever of unknown origin), pri ktorej pozorujeme telesnú teplotu nad 38 °C počas najmenej 3 týždňov pri absencii stanovenej diagnózy po viac ako 3 ambulantných vyšetreniach, eventuálne po 3 dňoch hospitalizácie pacienta. Okrem najčastejších infekčných príčin sú pôvodcom tiež nádorové ochorenia, systémové ochorenia spojiva, ochorenia štítnej žľazy, pľúcna embólia, lieková horúčka, autoimunitná hemolytická anémia, m. Crohn, ulcerózna kolitída, sarkoidóza. Časť spektra FUO býva aj nediagnostikovaná.


Teplota a človek Etiológia

Z pohľadu infektológa je pri netypickom priebehu telesnej teploty nevyhnutné myslieť na niektoré menej časté bakteriálne infekcie, tuberkulózu, vírusové ochorenia – zvlášť infekcia vírusom HIV, cytomegalovírusová infekcia, vírusové hepatitídy, nesmieme zabudnúť na systémové mykotické ochorenia, parazitózy a v neposlednom rade ani na nozokomiálne nákazy. Aj napriek významnému poklesu prípadov tuberkulózy býva TBC možnou príčinou netypických febrilít. Zvlášť pri extrapulmonálnej forme TBC môže byť prítomnosť horúčky jediným príznakom, navyše kultivácia Mycobacterium tuberculosis si vyžaduje dlhší čas. Diagnostickým problémom sú práve tie bakteriálne infekcie, ktoré vyvolávajú malý alebo neobvyklý zápal, ich príznaky pôvodne nenasvedčujú infekčnému ochoreniu, a teda vyžadujú komplexný diferenciálno-diagnostický prístup. Intraabdominálne abscesy, zvlášť pečeňové a subfrenické, vznikajúce najmä ako komplikácia po chirurgických zákrokoch, bývajú taktiež príčinou horúčky bez prvotne zjavnej príčiny. Keďže sa lokalizované symptómy objavia relatívne skoro, zubné a mozgové abscesy nepatria medzi ochorenia so zdĺhavou diagnostikou. Ďalším ochorením s netypickým priebehom telesnej teploty je osteomyelitída. Bolesť a príznaky zápalu kosti sa objavujú neskoro, sú prekryté a často aj chybne interpretované ako ochorenie nervového a svalového pôvodu. Navyše v úvode môže byť RTG nález osteomyelitídy nepatrný. Bolesti hlavy a pretrvávanie horúčky môžu byť príznakom sinusitídy.

Zvlášť u detí a mladých ľudí býva príčinou dlhšie trvajúcich febrilít EBV infekcia, známa ako infekčná mononukleóza.

Zaujímavým, nie bežným infekčným ochorením, ktoré si vyžaduje multidisciplinárny prístup, je subakútna bakteriálna endokarditída. Aj keď sa diagnostika ochorenia opiera aj o identifikáciu bakteriálneho pôvodcu v hemokultúre, pre súčasné užívanie antibiotickej liečby alebo pre nesprávnu techniku odberu môže byť toto vyšetrenie často negatívne. Na endokarditídu by mal lekár pomýšľať zvlášť v prípade prítomnosti cudzorodého materiálu v organizme pacienta s febrilitami, napr. protetické náhrady chlopní, kardiostimulátor a i. Taktiež infekcie biliárneho traktu a vylučovacieho systému pri absencii typických klinických syndrómov môžu byť príčinou pretrvávajúcich, nie typicky prebiehajúcich febrilít. V uvažovaní infektológa nesmú chýbať pri netypických febrilitách ani ďalšie bakteriálne infekcie, akými sú salmonelóza, brušný týfus, brucelóza, listerióza, samozrejme po dôkladnom zhodnotení epidemiologických súvislostí. Pomerne často sa vyskytuje leptospiróza, pri ktorej môže byť horúčka dlho jediným symptómom ochorenia. Pomýšľať treba i na lymskú boreliózu u pacientov s chronickým únavovým syndrómom a febrilitami. Zvýšená telesná teplota a pridružená splenomegália sú často jedinými príznakmi psitakózy, pri ktorej môžu absentovať respiračné príznaky aj RTG nález. Zvlášť u detí a mladých ľudí býva príčinou dlhšie trvajúcich febrilít EBV infekcia, známa ako infekčná mononukleóza, ktorá v prípade chýbania typických symptómov a pri absencii typickej imunologickej odpovede môže spôsobovať diagnostické problémy. Menej častou príčinou prolongovaných netypických febrilít je infekcia zapríčinená cytomegalovírusom, vírusové hepatitídy a zdôrazňujem aj významné infekčné ochorenie AIDS, syndróm získanej imunodeficiencie (Acquired Immune Deficiency Syndrome) zapríčinený vírusom HIV (human immunodeficiency virus), teda vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. U jedincov nakazených HIV pretrvávajú febrility nad 38 °C viac než 3 týždne u ambulantných pacientov alebo viac ako 3 dni pri hospitalizácii bez odhalenia príčiny febrilného stavu. V neskorších štádiách ochorenia je horúčka pomerne častá a obvykle predchádza vzniku špecifických komplikácií, či už ide o lymfómy, alebo oportúnne infekcie rôznej etiológie.

Unilabs Slovensko 101


T É M A ČÍ S LA Aktuálne je významným problémom infektológie zvýšený výskyt systémových mykóz, ktorý súvisí s častejším užívaním antibiotickej liečby a imunosupresív. Diagnosticky náročnými sú histoplazmóza, kokcidiomykóza, kryptokokóza a tiež v poslednej dobe narastajúca systémová kandidóza, aj so stúpajúcou rezistenciou na antimykotiká. Horúčka môže byť často jedinou manifestáciou mykotickej infekcie. Parazitárne ochorenia sú síce menej častou príčinou pretrvávajúcej horúčky, avšak v rámci diferenciálno-diagnostického uvažovania majú svoj význam. Pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze a febrilitách treba vylúčiť maláriu. Pri toxoplazmóze, leishmanióze, trichinelóze a amébovom abscese môže byť horúčka dlhší čas jediným symptómom a chýbanie ostatných klinických príznakov zdrojom diagnostických problémov.

Diagnostika a diferenciálna diagnostika ochorení prejavujúcich sa febrilitami ako hlavným príznakom Hlavným cieľom čo najrýchlejšej diagnostiky je odlíšenie závažného ochorenia od horúčky pri bežnom, najčastejšie infekčnom ochorení. Dôležité je zdokumentovať teplotnú krivku, dohliadnuť na správne meranie telesnej teploty. Základným diagnostickým princípom je dôkladné odobratie anamnézy, zvlášť v infektológii nezabudnúť ani na epidemiologické súvislosti, cestovnú anamnézu, zistiť kontakt so zvieratami a poštípanie hmyzom. Nenahraditeľnou súčasťou je komplexné a dôsledné fyzikálne vyšetrenie pacienta vrátane zmien na koži, sledovanie zväčšenia lymfatických uzlín, palpačné vyšetrenie brucha, auskultácia srdca a pľúc sú samozrejmosťou. Pri kožných zmenách je dôležité všímať si charakter a lokalizáciu exantému, prípadne enantému. Diagnostika febrilných stavov si vyžaduje komplexný prístup a spoluprácu viacerých špecialistov, pri vyhľadávaní možných fokusov je preto bežným ORL vyšetrenie, použitie moderných zobrazovacích metód, a to od esenciálneho RTG vyšetrenia cez ultrasonografiu, CT vyšetrenie, či už natívne, alebo s použitím kontrastnej látky, až po vyšetrenie magnetickou rezonanciou. CT vyšetrenie má univerzálnu hodnotu pre intrakraniálne procesy, detekciu epidurálnych abscesov, ochorení sínusov. Taktiež môže byť využívané na detekciu zväčšených lymfatických uzlín, defektov sleziny, pečene, obličiek

102 inVitro

a nadobličiek, lokalizované procesy pankreasu, srdca, pľúc a mediastina. MR vyšetrenie uprednostníme pri procesoch v mozgu, mieche a v priľahlých štruktúrach. Pri zápalových procesoch kostí a medzistavcových platničiek je MR vyšetrenie metódou voľby pre jeho vyššiu senzitivitu a špecificitu. Známky osteomyelitídy na MR predchádzajú pozitívne RTG a CT nálezy až o 2 – 3 týždne. USG sa v praxi používa v diagnostike abnormalít orgánov brucha a panvovej oblasti. Ultrasonografiou srdca možno odhaliť chlopňové vegetácie a predsieňové tumory. V rámci rozšíreného skríningu je nevyhnutné taktiež realizovať kompletné sérologické vyšetrenie so zameraním na infekčné choroby, najmä vírusového charakteru, ale nezabúdať ani na parazitárne, mykotické ochorenia a antropozoonózy. Výsledky týchto vyšetrení by mali byť vyhodnotené skúseným špecialistom s návrhom a určením ďalšieho diagnostického, prípadne terapeutického postupu. Pri neobjasnení príčiny febrilít sa v praxi dopĺňa konzultácia hematológa, gynekológa, urológa, resp. iných špecialistov.

Aktuálne je významným problémom infektológie zvýšený výskyt systémových mykóz, ktorý súvisí s častejším užívaním antibiotickej liečby a imunosupresív.


Teplota a človek Samozrejmosťou je realizovanie biochemického skríningu krvi a krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov, rovnako je rutinným vyšetrenie močového sedimentu. Jedným z prvých realizovaných postupov je kultivačné vyšetrenie moču, mikrobiologická analýza výterov z nosa, tonzíl, rekta a dôležitý je opakovaný odber hemokultúry, ideálne pred začatím antibiotickej liečby. Mnohopočetné kultivácie moču sú potrebné pri pretrvávaní pyúrie bez príznakov z oblasti močového systému. Pre stanovenie diagnózy môžu byť rozhodujúce kultivácie spúta, žalúdočného obsahu či materiálu získaného punkciou výpotku, kostnej drene, pečene, biopsiou lymfatickej uzliny. Pomôcť môže aj histologické vyšetrenie. Priame mikroskopické vyšetrenie krvi je nevyhnutné pre potvrdenie malárie, pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze musia byť vyšetrené tenké a hrubé nátery krvi zafarbené podľa Giemsa. Pri pretrvávaní neobjasnených febrilít sa odporúča odobratie aspoň 6 hemokultúr. Na vylúčenie neuroinfekcie sa dopĺňa analýza mozgomiešneho moku získaného lumbálnou punkciou. Priame vyšetrenie likvoru ostáva spoľahlivou a rýchlou metódou v diagnostike kryptokokov.

pri súčasnom rozvoji cestovného ruchu, cestovaní do exotických krajín, zmene klimatických podmienok v našom podnebnom pásme nesmie lekár v praxi zabúdať ani na importované nákazy, t. j. ochorenia, ku ktorým došlo počas pobytu v zahraničí s klinickými prejavmi po návrate. A teda aj infekcie, ktoré sa v našich zemepisných šírkach predtým nevyskytovali, môžu byť príčinou febrilného stavu pacientov v našich nemocniciach, resp. v ambulanciách.

Záver

Ako bolo v úvode článku spomenuté, horúčka je jedným z najčastejších symptómov najmä infekčných ochorení a diagnostika febrilných stavov patrí ku každodennej činnosti infektológa. Nejedná sa pritom zďaleka o stereotypnú prácu, práve naopak. Vyžaduje si komplexné myslenie so širokým spektrom pracovných diagnóz, nezabúdajúc ani na neinfekčné ochorenia. Táto diagnostika má svoje úskalia a nie vždy je samozrejmé a jednoduché objasnenie príčiny febrilít. Často vyžaduje veľkú trpezlivosť pacienta i lekára, absolvovanie aj nepríjemných vyšetrovacích postupov a metód. V niektorých prípadoch sa, žiaľ, aj napriek snahe, zapojeniu viacerých špecialistov a realizácii mnohých zobrazovacích metód nepodarí pri netypickom priebehu febrilít objaviť ich príčinu. Horúčka síce ako taká nebolí, avšak jej súčasťou je diskomfort pacienta, ktorý znižuje kvalitu jeho života. Aj mierne zvýšenie telesnej teploty oslabuje organizmus, má viacero negatívnych dôsledkov na jeho činnosť, ovplyvňuje psychiku pacienta, a teda je opodstatnené pátranie po jeho príčine. Navyše ani zdanlivo eradikované ochorenia ako tuberkulóza či nie bežné infekčné choroby ako AIDS, parazitózy, mykotické infekcie nie sú vyňaté zo širokého spektra diagnóz s netypickým priebehom febrilít. Zároveň

Literatúra 1. Beneš, Infekční lékařtsví, Galén, 2009 2. Ďuriš, Hulín, Bernadič, Princípy internej medicíny, Bratislava, SAP, 2001 3. Bálint a kol., Infektológia a antiinfekčná terapia, Osveta, 2000 4. Javorka a kol., Lekárska fyziológia, 2. vydanie, Osveta, 2006 5. Klener, Vnitřní lékařství, 4. Vydanie, Galen, 2011 6. Ferenčík, Štvrtinová, Bernadič, Jakubovský, Hulín, Zápal, horúčka, bolesť, Bratislava, SAP, 1997 7. https://www1.pluska.sk/spravy/zdomova/malaria-je-blizko-zaplavenybalkan-rojmi-komarov-je-hrozbou-ajpre-nas 8. https://ipravda.sk/res/2020/01/02/ thumbs/hiv_01-clanokW.jpg

Unilabs Slovensko 103


T É M A ČÍ S LA

Popáleniny MUDr. Peter Lengyel, PhD. Prednosta Klinika popálenín, plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s.

Vplyv nadmernej teploty a tepelnej energie na človeka vie organizmu poškodiť. Teplota pôsobí na ľudské telo, ktoré má schopnosti sa adaptovať. Po prekročení týchto možností a schopností dochádza k poškodeniu organizmu z tepla. 104 inVitro


Teplota a človek

25- až 27-tisíc Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 až 27 000 úrazov popálením vo všetkých vekových skupinách. Z nich tvoria približne jednu tretinu detskí pacienti.

Spravidla postihuje mužov, hlavne v produktívnom veku alebo starších ľudí žijúcich samých v domácnostiach, taktiež je typické vypaľovanie trávy. Popáleniny plameňom bývajú hlbokého II. až III. stupňa a obvykle je nutná chirurgická liečba. Ak je miestom úrazu uzavretý priestor, obvykle dochádza aj k popáleniu dýchacích ciest, čo prognosticky zhoršuje vyhliadky postihnutého na prežitie a uzdravenie (Obrázok č. 2). Kontaktné popáleniny tvoria 5 % všetkých našich hospitalizovaných pacientov. Zdroj tepla je v priamom kontakte s poraneným miestom a odovzdá tepelnú energiu. Obranná reakcia je u pacienta oneskorená a ak ide o dobre vodivý zdroj, tak je poranenie hlboké, napr. popáleniny v teréne diabetickej nohy, popáleniny u epileptikov počas záchvatu, u osôb v etylickom stave. Popáleniny elektrickým prúdom tvoria 3,5 % našich hospitalizovaných ošetrených pacientov a vyznačujú sa mechanizmom priameho poškodenia prechodom prúdu, ošľahnutím elektrickým oblúkom a častý

Úvod

Vo svete je ročný výskyt ťažkých popálenín 0,2 až 2,9/10 000 obyvateľov s klesajúcim trendom v čase. Takmer 50 % pacientov bolo mladších ako 16 rokov, a ~ 60 % pacientov bolo mužov. Plamene, obareniny a kontaktné popáleniny boli najrozšírenejšie príčiny na celkovej populácii, ale u detí dominovali obareniny. Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 až 27 000 úrazov popálením vo všetkých vekových skupinách. Z nich tvoria približne jednu tretinu detskí pacienti. Ročne si hospitalizáciu vyžaduje okolo 2 000 postihnutých. Z tohto počtu si okolo 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových centrách (1).

Obrázok č. 1: Popálenina II. stupňa na predkolení po obarení

Etiológia

Príčinami popálenia bývajú najčastejšie obarenia horúcimi tekutinami (obareniny), popáleniny plameňom, horúce predmety (kontaktné popáleniny), elektrický prúd (elektrické popáleniny), ožiarenie (radiačné popáleniny) a priradené poleptaniny kyselinami alebo lúhmi (chemické). Obarenie je najčastejšou príčinou u nás hospitalizovaných pacientov (64 %) – ide o horúci čaj, mlieko, kávu, polievku. Väčšinou sa jedná o popáleniny v domácnosti, najčastejšími obeťami sú deti a ženy v domácnosti. Spravidla, ak sa nejedná o väčší rozsah popáleniny, je prognóza dobrá (Obrázok č. 1). Na druhom mieste je plameň (26 %) ako príčina popáleniny.

Obrázok č. 2: Rozsiahle popáleniny III. stupňa plameňom na 59 % plochy tela dieťaťa

Unilabs Slovensko 105


T É M A ČÍ S LA Klinický obraz

Závažnosť a prognóza popálenín závisia od mnohých faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú tieto (2): 1. hĺbka popáleniny – čím je popálenina hlbšia, tým býva horšia prognóza. Rozlišujeme niekoľko stupňov popálenia:

Obrázok č. 3: Hlboké popáleniny pravej ruky a predlaktia elektrickým prúdom

výskyt je u mužov. V prípade priameho kontaktu so zdrojom prúdu je u pacienta vstupná rana a výstupná rana, kde opustil elektrický prúd organizmus (Obrázok č. 3). Tieto poranenia, hlavne ak ide o vysoké napätie (viac ako 1 000 V), nezriedka usmrcujú obeť, ktorá ak úraz prežije, má zvyčajne hlboké a mutilujúce popáleniny indikované k chirurgickej liečbe (nekrektómie, amputácie, rekonštrukčné zákroky). Chemické popáleniny (poleptaniny) tvoria 1,2 % našich hospitalizovaných ošetrených pacientov. Ide o poškodenie kyselinami alebo lúhmi. Poleptanie lúhom vedie ku kolikvačnej nekróze, poleptanie kyselinou vedie ku koagulačnej nekróze. Vyskytujú sa zriedkavo, spravidla je poškodenie hlboké, často je nutná chirurgická liečba. Radiačné popáleniny sú veľmi zriedkavé, ide o 0,3 % našich hospitalizovaných ošetrených pacientov. Ide o typické vojnové poranenia. U nás sú to najmä pacienti po onkologických ochoreniach, kde bola ordinovaná a vykonaná rádioterapia (2). K termickým úrazom radíme aj omrzliny ako negatívne termické postihnutie. Omrzlina je traumatické poškodenie spôsobené chladom, ktoré je spôsobené zlyhaním obranných mechanizmov proti tepelnému prostrediu, ktoré má klasicky za následok pokles lokalizovanej teploty pod bod mrazu, hoci chladom spôsobené zranenie môže byť rovnako dôsledkom poškodenia nemrznúceho prostredia. Zranenie spojené s omrzlinami sa pripisuje dvom širokým mechanickým kategóriám: prvá z nich je kategória priameho bunkového poškodenia a smrť v dôsledku poškodenia chladom a druhá je oneskorený proces sprostredkovaný pomocou progresívnej ischémie tkanív. Typické lokalizácie sú periférne časti končatín – prsty rúk, nôh, nos, uši (3).

106 inVitro

Popáleniny I. stupňa – klinicky sa prejavujú bolestivosťou a začervenaním. Histologickým nálezom je parciálne zničená epidermis, intaktná bazálna membrána. Z hľadiska prognózy je táto priaznivá, hojenie v priebehu 4 – 7 dní. Popáleniny II. a stupňa (povrchové) – klinicky sa prejavujú bolestivosťou, začervenaním a pľuzgiermi. Histologickým nálezom je parciálne deštruovaná bazálna membrána. Z prognostického hľadiska hojenie trvá 10 – 15 dní. Popáleniny II. b stupňa (hlboké) – klinicky sa prejavujú začervenaním, pľuzgiermi a menšou bolestivosťou, spravidla je odlúčená epidermis po bulách. Histologickým nálezom je bazálna membrána úplne deštruovaná, dermálna vrstva kože čiastočne zničená, prežívajú epidermálne bunky v okolí vlasových folikulov a ostatných kožných adnex. Z prognostického hľadiska je hojenie pomalé (3 – 4 týždne), alebo ak sa nezhoja, vyžadujú operáciu. Popáleniny III. stupňa – klinicky sa prejavujú hnedými, čiernymi alebo bielymi plochami, bez pľuzgierov a bez citlivosti. Histologickým nálezom je epidermis a dermis úplne zničená, podkožné tkanivo viac alebo menej poškodené. Z prognostického hľadiska sa nezhoja, vyžadujú operáciu. Popáleniny IV. stupňa – táto skupina popálenín postihuje celú hrúbku kože a okrem toho súčasne po termickom poškodení nekrotizujú aj hlboko uložené tkanivá (svaly, šľachy, nervy, cievy, kosti). Klinicky sa prejavuje zuhoľnatením tkaniva alebo aj mumifikáciou. Takéto poškodenia vznikajú najmä pri úrazoch spôsobených plameňom, kontaktom u epileptikov alebo elektrickým prúdom vysokého napätia.


Teplota a človek

2. rozsah popáleniny – s narastajúcim rozsahom popáleného povrchu tela rastie aj závažnosť popáleniny. Tento sa stanovuje podľa pravidla deviatich (rule of nines) a zakresľuje do Lundovho-Browderovho náčrtku popáleného pacienta. Plocha hlavy je 9 %, plocha horných končatín 2× 9 %, predná plocha trupu je 2× 9 %, zadná plocha trupu 2× 9 %, plocha pravej dolnej končatiny 2× 9 %, plocha ľavej dolnej končatiny 2× 9 % a genitálu 1 % (1). 3. lokalizácia popáleniny – popáleniny tváre a v oblasti genitálií vyžadujú zvláštnu starostlivosť a hospitalizáciu pacienta. Popáleniny v oblastiach inguiny alebo axily môžu spôsobiť pri nedostatočnej rehabilitácii vznik kontraktúr a obmedzenie pohybu. Pri cirkulárnych popáleninách je nevyhnutné sledovanie cirkulácie v postihnutej časti tela, v prípade zástavy cirkulácie je nevyhnutné vykonať uvoľňovacie nárezy.

2,9 %. Pacienti s chronickým pľúcnym ochorením boli postihnutí dvojnásobne vyššou mortalitou, pobyt na JIS bol takmer dvojnásobne dlhší a celková doba pobytu bola takisto signifikantne zvýšená (2).

Klasifikácia závažnosti popáleninového úrazu: a) kritické popáleniny – dospelí > 40 % , deti > 30 % popálenej plochy tela (BSA), z toho aspoň polovica III. st., u dospelých nad 60 rokov a detí do 3 rokov, pridružené poranenia, postihnutie dýchacích ciest, otrava CO, elektrické popáleniny vysokým napätím,

4. prítomnosť inhalačného poranenia dýchacích ciest a intoxikácia oxidom uhoľnatým (CO) – výrazne zhoršujú zdravotný stav a prognózu pacienta. Obzvlášť závažný je edém v oblasti laryngu, ktorý môže spôsobiť úplnú obštrukciu dýchacích ciest a smrť zadusením. Pomerne závažnou komplikáciou postihnutia dýchacích ciest je hnisavá bronchopneumónia. 5. prítomnosť špecifických druhov popálenín – popáleniny elektrickým prúdom alebo poleptaniny si vyžadujú hospitalizáciu kvôli tomu, že sa spravidla jedná o hlboké poškodenie tkanív a je nutná špecializovaná zdravotná starostlivosť. 6. zdravotný stav pacienta pred popálením a pridružené ochorenia – vysoký vek a preexistujúce ochorenia výrazne zhoršujú a komplikujú priebeh popáleninovej choroby. Zo skúseností väčšiny popáleninových pracovísk vrátane nášho vyplýva, že dĺžka pobytu v nemocnici pre pacientov s tromi a viac komorbiditami je predĺžená približne dvojnásobne oproti pacientom bez komorbidít a pravdepodobnosť úmrtia je zvýšená takmer štvornásobne. Medzi najčastejšie komorbidity patria: hypertenzia 9,6 %, alkoholizmus 5,8 %, chronické pľúcne ochorenia 5,1 %, diabetes 4,4 %, závislosť od užívania drog 3,3 % a psychiatrické diagnózy

Z praxe väčšiny popáleninových pracovísk vyplýva, že dĺžka pobytu v nemocnici u pacientov s 3 a viac komorbiditami je predĺžená približne 2-násobne oproti pacientom bez komorbidít a pravdepodobnosť úmrtia je zvýšená takmer 4-násobne.

Unilabs Slovensko 107


T É M A ČÍ S LA b) ťažké popáleniny – dospelí > 25 % BSA, deti > 15 %, aspoň polovica III. st., hlboké popáleniny hlavy, rúk, nôh, perinea bez prítomnosti popálenia dýchacích ciest, chemické popáleniny, preexistujúce ochorenia alebo pridružené trauma, c) stredne ťažké popáleniny – popálená plocha 15 – 25 % BSA, hĺbka popáleniny najviac II. st., postihnutie aj rúk, nôh, tváre, ale bez postihnutia dýchacích ciest, pridružená nezávažná trauma, d) ľahké popáleniny – popálená plocha nepresahuje 15 % BSA u dospelých a 10 % u detí, nepostihuje lokalitu tváre, rúk, nôh, genitálií ani perineum, hĺbka nepresahuje II. st.

Diagnostika

Spravidla je už anamnesticky možné stanoviť diagnózu termického úrazu. Dôležité je však určiť rozsah, stupeň, povahu a kompenzovanosť šokového stavu u rozsiahlych popálenín, ako aj pridružené poranenia a základné ochorenia okrem popálenín, ktoré zhoršujú prognosticky vyhliadky na prežitie, ako aj zhojenie pacienta. U takýchto pacientov sú indikované časované laboratórne vyšetrenia krvného obrazu, vnútorného prostredia a minerálov každých 8 hodín, sledovanie hodinovej diurézy. Stav tekutinovej resuscitácie u pacienta v hypovolemickom šoku súvisí s únikom nátria, albumínu a vody do interstícia, hemokoncentráciou a hroziacim zlyhaním obličiek a následne multiorgánovým zlyhaním. Takíto pacienti by podľa kritérií Európskej popáleninovej asociácie (EBA) mali byť liečení na špecializovaných pracoviskách – popáleninových centrách (4). Na Slovensku máme v súčasnosti 2 popáleninové pracoviská: Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Košice-Šaca a Kliniku popálenín Univerzitnej Nemocnice v Bratislave-Ružinove. Tieto pracoviská sú vybavené kvalifikovaným tímom vyškolených pracovníkov s bohatými skúsenosťami v liečbe popálenín: • majú vhodné priestory a priestorové usporiadanie, • nachádzajú sa vo vnútri nemocnice, sú správne vybavené pre všetky aspekty liečby popáleninových pacientov, • liečia dospelých a/alebo deti so všetkými druhmi a rozsahmi popálenín, • disponujú zdravotníckym personálom a pracovníkom určeným na starostlivosť o pacienta s popáleninou, • popáleninové centrum je najvyššou formou zariadenia na starostlivosť o popálených,

108 inVitro

• udržiava veľmi vysokú úroveň odbornosti pri liečbe popálenia pacienta, • vykonáva ročne určitý minimálny počet akútnych ošetrení a operácií a následné rekonštrukčné chirurgické zákroky. Z hľadiska posúdenia stavu pacientov, ktorých je vhodné a indikované preložiť na popáleninové centrum, platí (4): • pacienti s povrchovými alebo hlbokými dermálnymi popáleninami na viac ako 5 % celkovej plochy tela u detí mladších ako 2 roky, • pacienti s povrchovými alebo hlbokými dermálnymi popáleninami na viac ako 10 % celkovej plochy tela u detí vo veku 3 – 10 rokov, • pacienti s povrchovými alebo hlbokými dermálnymi popáleninami na viac ako 15 % celkovej plochy tela u detí vo veku 10 – 15 rokov,

Na Slovensku máme v súčasnosti 2 popáleninové pracoviská: Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Košice-Šaca a Kliniku popálenín Univerzitnej Nemocnice v Bratislave-Ružinove.


Teplota a človek • pacienti s povrchovými alebo hlbokými dermálnymi popáleninami na viac ako 20 % celkovej plochy tela v dospelom veku, • pacienti s povrchovými alebo hlbokými dermálnymi popáleninami na viac ako 10 % celkovej plochy tela u seniorov starších ako 65 rokov, • pacienti, ktorí vyžadujú resuscitáciu pre rozsah popáleniny, • pacienti s popáleninami na tvári, rukách, genitáliách alebo nad dôležitým skĺbením, • popáleniny hlbokej čiastočnej hrúbky kože (II b. st.) a popáleniny plnej hrúbky kože (III. st.) v akejkoľvek vekovej skupine a v akomkoľvek rozsahu, • cirkulačné popáleniny v akejkoľvek vekovej skupine s hroziacim compartment syndrómom, • akýkoľvek rozsah popáleniny so súbežnou traumou alebo ochorením, ktoré by mohli komplikovať liečbu, predĺžiť regeneráciu alebo ovplyvniť úmrtnosť, • popáleniny s podozrením z inhalačného poranenia (popáleniny dýchacích ciest), • popálenie pacientov, ktorí si vyžadujú z hľadiska svojho stavu (hendikepujúce ochorenie) špeciálnu sociálnu, emocionálnu podporu alebo dlhodobú podporu rehabilitácie, • elektrické popáleniny, • chemické popáleniny, • ochorenia, ktoré sa liečia podobne ako popáleniny, ako sú toxická epidermálna nekrolýza, nekrotizujúca fasciitída a podobne, ak je zasiahnutá oblasť kože 10 % plochy tela u detí a starších osôb a 15 % plochy tela u dospelých.

Diferenciálna diagnostika

Z hľadiska klinického obrazu treba od popálenín II. stupňa odlíšiť toxickú epidermálnu nekrolýzu ako Lyellov syndróm, respektíve Steinov-Leventhalov syndróm. V prípade týchto stavov je pozitívna anamnéza na podanie farmák, na ktoré je pacient alergický, respektíve difúzne progredujúce postihnutie vrátane lézií na slizniciach (5). Nekrotizujúca fasciitída môže pripomínať popáleniny staršieho dáta III. – IV. st. (napr. plameňom, elektrický prúdom). Prítomný je obvykle pozitívny bakteriologický nález z rany, prípadne pozitívna hemokultúra u pacienta s nekrotizujúcou fasciitídou.

Prvá pomoc a liečba

minút, ale zároveň sa vyhnúť podchladeniu pacienta. Ak dôjde k poleptaniu, je dôležité vyplachovanie veľkým množstvom vody na zníženie koncentrácie chemikálií, aby sme zaistili zníženie koncentrácie noxy na povrchu tela. V prípade rozsiahlej popáleniny sa musí zabezpečiť intravenózny prístup, zaistený močový katéter na meranie hodinovej diurézy. Ak sú popálené nosné chĺpky alebo došlo v uzavretom priestore k úrazu plameňom či k výbuchu, je predpoklad inhalačného popálenia a to znamená možnú indikáciu na intubáciu a prijatie na JIS. Po prijatí do nemocnice sa musí zaviesť nazogastrická sonda a urobiť vyšetrenia vitálnych funkcii (PF, TT, TK), neurologického stavu, pridružených poranení, klasifikácia popálenín podľa celkovej popálenej plochy tela v %, dýchania a dýchacích ciest. Ak sú prítomné cirkulárne hlboké popáleniny obvodu končatín, krku, trupu (II.b – III. st.), sú nevyhnutné uvoľňujúce incízie spočívajúce v prerezaní kože cik-cakovými nárezmi v mieste nekrotických popálenín. V prípade popálenín elektrickým prúdom s hrozbou edému svalstva a podkožia je indikovaná urgentná fasciotómia a/alebo uvoľnenie karpálneho tunelu. Po vyhodnotení rozsahu poškodenia popálením (stanovení rozsahu) treba začať s resuscitáciou tekutinami. Vzorce ako usmernenie pre výpočet potreby tekutín prvých 24 hodín v ml sú nasledovné: 1. dospelí pacienti: Brooke Army Hospital: 1,5 ml elektrolytu x rozsah postihnutia (%) x hmotnosť (kg) + 0,5 ml koloidu x rozsah postihnutia (%) x hmotnosť (kg) + 2 000 ml 5% glukózy Modifikovaný Parkland Baxter: 3 ml x rozsah postihnutia (%) x hmotnosť (kg) elektrolyt (napr. ringer laktát). 2. detskí pacienti: Carvajal: 5 000 ml x popálená plocha tela v m2 + 2 000 ml x celková plocha tela v m2 roztoku (Ringer Lactate 400 ml + 100 ml 5% glukózy + 20 ml 30% albumínu). Polovica vypočítaného množstva tekutín na prvých 24 hodín sa podá počas prvých 8 hodín, zostávajúca polovica v nasledujúcich 16 hodinách. Dostatočnosť resuscitácie tekutinami sa v rámci spätnej väzby monitoruje podľa hladín hodinovej diurézy – postačuje 1 ml/kg/hod., zníženia hodnoty hematokritu a podľa stabilizácie krvného tlaku a srdcovej frekvencie (6).

V rámci prvej pomoci musíme odviesť tepelnú energiu z miesta popálenej rany chladením – ľadové zábaly, tečúca voda najmenej 30

Unilabs Slovensko 109


T É M A ČÍ S LA Hlboké dermálne popáleniny s obnaženými dermálnymi vrstvami po odlúčení pľuzgierov sa zvyčajne kryjú amniotickou membránou alebo bravčovými kožnými xenotransplantátmi. Popáleninové rany III. a IV. stupňa sú indikované na chirurgickú liečbu po stabilizácii šoku. Chirurgické riešenie znamená tangenciálnu nekrektómiu avitálneho tkaniva – kože, podkožného tuku alebo hlbších štruktúr až do vitálneho tkaniva, kým sa nedosiahne bodkovité krvácanie na povrchu rany. Vykonáva sa spravidla Humbyho nožom za sterilných podmienok na operačnej sále. Popálené povrchy po nekrektómii vyžadujú dočasné alebo definitívne krytie kožnými autotransplantátmi. Dočasné krytie je zabezpečené syntetickými alebo biologickými dočasnými náhradami kože, ktoré majú dočasne (niekoľko dní) nahradiť funkcie kožného krytu (6). Syntetické kožné náhrady sú priemyselne vyrábané zvyčajne z polymérov – napr. polyuretánu alebo polyetylénu. Biologickými náhradami kože sú: 1. kožné allotransplantáty – darca je v rámci transplantačného programu okrem iných orgánov aj darcom kože alebo príbuzný obete (rodičia pre svoje dieťa), dobrovoľní darcovia,

110 inVitro

2. kultivované allokeratinocyty – kultivácia keratinocytov odobratých iným jedincom, 3. štep amniotickej membrány – plodové obaly ako allotransplantát od rodičiek konzervované glycerolom (použiteľný po negativnom vyšetrení rodičiek na prenosné ochorenia), 4. porcínny (bravčový) kožný xenotransplantát – zmrazený alebo konzervovaný glycerolom. Cieľom použitia dočasných náhrad kože je nahradiť normálne funkcie kože až do definitívnej autotransplantácie kože. V prípade rozsiahlych hlbokých popálenín pri nedostatku pacientovej vlastnej kože, infekcii rán a/alebo nadmerného krvácania z rany je hlavnou indikáciou použitie kožných náhrad. Biosyntetické kožné náhrady sú Integra, Matriderm, Apligraf, Dermagraft. Integra® je dvojvrstvová biosyntetická náhrada kože zložená z povrchovej silikónovej membrány, epidermálnej funkcie a pórovitého acelulárneho matrixu spĺňajúceho dermálnu funkciu. Matrix nahrádzajúci dermis je vyrobený z hovädzích a žraločích chrupiek tak, aby vytváral súčasne štrukturálnu podporu pre neovaskularizáciu proliferujúceho tkaniva a obsahoval molekuly prirodzene sa nachádzajúce


Teplota a človek polyglaktínová mriežka je biodegradovaná a absorbovaná v priebehu 3 – 4 týždňov, teda nie je nutné jej manuálne odstránenie, biologická zložka v podobe novorodeneckých fibroblastov, produkciou štrukturálnych proteínov a rastových faktorov, podporuje proteosyntetické a neovaskulárne procesy pre urýchlenú tvorbu dermálneho tkaniva. Neprítomnosť silikónovej membrány zabezpečuje vhodné podmienky pre zníženie tvorby a zlepšenie odvodu tvoreného exsudátu (12).

v derme pre efektívnu adhéziu a vrastanie. Zložením ho možno zaradiť medzi biosynteticky vytvorené náhrady s najväčšou podobou k humánnej koži. Túto kožnú náhradu je možné využiť pri popáleninách plnej hrúbky kože. V druhom aplikačnom kroku v čase dostatočnej neovaskularizácie, 21 dní od nasadenia krytu, keď je matrix už dostatočne prerastený vlastným tkanivom, odstránime silikónovú vrstvu a aplikujeme tenký kožný štep. Vďaka možnosti používať tenké štepy na prekrvené podložie je táto metóda vhodná aj na použitie nad kĺbovými plochami a plochami s predpokladom vyhnutia sa výraznej kožnej kontraktúre. Nevýhodou je možnosť zvýšeného hromadenia exsudátu pod silikónovou vrstvou a následný vznik infekcií (7, 8, 9). Matriderm je biosyntetický acelulárny matrix s veľkým množstvom pórov a hrúbkou 1 mm, ktorý má bovinný pôvod a okrem kolagénu 1., 2. a 5. typu obsahuje aj elastín. Hlavnou výhodou tohto kožného krytia je jeho jednokroková aplikácia s okamžitým prekrytím kožným štepom. Toto je možné vďaka veľkému množstvu pórov, ktoré umožňujú v prvých 5 dňoch výživu štepu pasívnou difúziou. V nasledujúcich dňoch prebieha neovaskularizácia. Vo väčšine prípadov dochádza k úspešnému prihojeniu štepu. Touto metódou sa zistili veľmi pozitívne elastické vlastnosti v sledovanej oblasti, avšak v niektorých prípadoch bol pozorovaný esteticky nežiaduci jav výraznej hyperpigmentácie prihojeného kožného štepu (10, 11).

Apligraf® je trvalou biosyntetickou náhradou matrixu kože a epidermálnych keratinocytov. Základnou stavebnou zložkou Apligrafu® je bovinný kolagén typu I., do ktorého sú nainokulované novorodenecké fibroblasty a povrchová vrstva zložená z novorodeneckých keratinocytov. Aplikované bunky sú alogénne, môžu pochádzať od rovnakého, ale aj od dvoch rozličných darcov. Špecifikom povrchovej vrstvy je zloženie výlučne z keratinocytov. Náhrada vďaka tomu nie je imunologicky aktívna, keďže neobsahuje Langerhansove bunky, dendritické bunky, leukocyty a mastocyty. Avšak tieto alogénne keratinocyty nedokážu prežívať dlhšie obdobie ako 2 mesiace, postupne odumierajú a sú nahrádzané vlastným tkanivom. Pre dosiahnutie klinicky vyhovujúcich výsledkov sa prvé pokrytie ponecháva na mieste 5 – 7 dní, následne obmena náhrady môže prebehnúť aj skôr, v závislosti od rýchlosti hojenia rany. Táto kožná náhrada je primárne určená pre liečbu vredov diabetickej nohy a chronických vredov na venóznom podklade, no podľa perspektívnych vyhliadok má v budúcnosti potenciálne využitie aj na liečbu popáleninových rán (13, 14, 15). Autotransplantácia kože je prenos kože na miesta po nekrektómii z vlastných dermoepidermálnych štepov obete, ktoré sa sieťujú (angl. mesh), aby sa rozšíril povrch, ktorým sa dá pokryť plocha 1,5-krát, 3-krát alebo 6-krát väčšia než pôvodná plocha transplantátu (pomer sieťovania 1 : 1,5, 1 : 3 alebo 1 : 6). Sieťované kožné transplantáty v pomere 1 : 3 sú znázornené na Obrázku č. 4. Po prihojení

Dermagraft® je biosyntetická kožná náhrada zložená z mriežky, ktorú tvoria polyglaktíny a kyselina polyglykolová, kde sú nanesené novorodenecké fibroblasty. Vývoj tejto kožnej náhrady bol primárne cielený na liečbu vredov diabetickej nohy, ale našiel uplatnenie aj v liečbe popáleninových rán a supraperiostálnej disekcie. Táto kožná náhrada v sebe kombinuje viacero pozitívnych vlastností:

Unilabs Slovensko 111


T É M A ČÍ S LA sieťovaného kožného transplantátu dôjde k zhojeniu veľkého množstva malých defektov spontánnou epitelizáciou. Autotransplantácia je zlatým štandardom v liečbe popálenín, keďže pri veľkých rozsahoch niekedy treba opakované odoberanie kožných štepov z tých miest, kde už boli odoberané po zhojení odberových plôch. Nekrektómie a transplantácie kože sprevádzajú straty krvi, ktoré sa musia nahradiť podávaním krvi a plazmy. Rozsiahle popáleniny u pacienta sprevádza aj strata proteínov, najmä albumínu, resyntetizácia je veľmi zlá, lebo pacient je v katabolickom stave, a preto je často potrebné denné podávanie albumínu. Je veľmi dôležité uvedomiť si potrebu intenzívnej starostlivosti o vážne popáleného pacienta, aby sa pokryli energetické potreby enterálnou a parenterálnou výživou. Na predchádzanie kontraktúr a stuhnutiu kĺbov sa vykonáva polohovanie, fixácia dlahou medzi cvičením, skorou mobilizačnou a rehabilitačnou starostlivosťou. Po zhojení popálenín by sa mal pacient starať o jazvy – masážou, nosením kompresívnej bandáže, pomocou krémov zlepšiť maturáciu jaziev, ktorá často trvá 6 – 12 mesiacov. Trvalými následkami u týchto pacientov sú často hypertrofické jazvy s kontraktúrami, znížený rozsah pohybu, ktoré zvyčajne vyžadujú korekčné chirurgické zákroky (6).

Obrázok č. 4: Čerstvo naložené sieťované kožné autotransplantáty u rozsiahlo popáleného dieťaťa

112 inVitro

Záver

Malé povrchové popáleniny sú ľahkým úrazom, ktorý závažne neovplyvňuje život človeka. V prípade ťažkých rozsiahlych a hlbokých popálenín tieto ohrozujú život pacienta – ak aj pacient prežije, tak s výraznými trvalými následkami, nutnou rehabilitáciou a rekonštrukčnými zákrokmi a len postupnou resocializáciou so zapojením a návratom do bežného života.


Teplota a človek

second revised edition. - Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2017. - ISBN 9788081525810. - S. 142 – 146. 7. SHALE E., Integra® Dermal Regeneration Template. Burns and Plastics Queen Elizabeth Hospital Birmingham. (2019). https://www. uhb.nhs.uk/Downloads/pdf/ PiIntegraDermalRegenerationTemplate. pdf 8. FETTE A., Integra artificial skin in use for full-thickness burn surgery: benefits or harms on patient outcome. Technology and Health Care 13. 463468 (2005). https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/16340090/ 9. HORCH R.E. et al. Treatment of second degree facial burns with allografts--preliminary results. Burns 31. 597-602 (2005). https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/ S0305417905000434?via%3Dihub 10. SUWELACK D.R., MatriDerm® – Tissue

Pacient, ktorý prežije rozsiahle a hlboké popáleniny musí rátať s výraznými trvalými následkami, nutnou rehabilitáciou a rekonštrukčnými zákrokmi.

Regeneration in a One-Step Procedure. Medskin Solutions. 2014. https://mti.mtintl.ro/wp-content/uploads/2019/09/ MatriDerm-Leaflet.pdf 11. MIN J. H. et al. The use of MatriDerm and autologous skin graft in the treatment of full thickness skin defects. Archives of plastic surgery 41. 330-336 (2014). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC4113690/

Literatúra 1. KOLLER J.: Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín. Učebné texty LF Univerzita Komenského Bratislava ISBN 978-80223-3391-7 2. LENGYEL P.: Ošetrenie a liečba popálenín. Zborník z 3. kurzu CEEA, Košice 29. 11. - 1. 12. 2017, ISBN: 9788089295-81-4 3. ŠIMKO Š., KOLLER J.: Popáleniny. 1.

12. [36] RAGUSE J.D., GATH G.J., The buccal fad pad lined with a metabolic active dermal replacement (Dermagraft) for treatment of defects of the buccal plane. British journal of plastic surgery 57. 764-768 (2005). https://www.jprasurg.com/article/ S0007-1226(04)00152-3/fulltext 13. ZAULYANOV L., KIRSNER R.S., A review of a bi-layered living cell treatment (Apligraf) in the treatment of venous leg ulcers and diabetic foot

Vyd., Martin: Osveta, 1992. 470 s. ISBN

ulcers. Clinical interventions in aging 2.

80-127-0427-

93-98 (2007). https://www.ncbi.nlm.nih.

4. European Practice Guidelines for Burn Care, vers.4-2017, web. 5. LIPOVY B. et al.: Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry/ Burns: including thermal injury the journal of the International Society for Burn Injuries. - ISSN 0305-4179. - Roč. 44, č. 6

gov/pmc/articles/PMC2684073/ 14. PENNY H.L. et al. Selective case study describing the use of Apligraf on necrobiosis lipoidica associated with diabetes. Journal of wound care 12. (2014). https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/24600755/ 15. SHAHROKHI S., ARNO A., JESCHKE

(2018), s. 1551-1560. - DOI 10.1016/j.

M. G., The use of dermal substitutes

burns.2018.01.019

in burn surgery: acute phase. Wound

6. LENGYEL P., KAČMARČIKOVÁ M.: Burns and frostbites In: Surgery for Medical Students:

repair and regeneration 22. 14-22 (2014). https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1111/wrr.12119

Unilabs Slovensko 113


T É M A ČÍ S LA

Termografické kamery Dušan Kiseľ Konateľ K – TEST, s. r. o., Košice

114 inVitro


Teplota a človek

Globálne rozšírenie nového infekčného ochorenia Covid-19 spôsobujúceho závažný akútny respiračný syndróm mení náš život a zachytávajú to titulky správ po celom svete. Medzi bežné príznaky patria horúčka, kašeľ a dýchavičnosť. Na skríning horúčky pre potreby odlíšenia potenciálne infekčných osôb vo verejných priestoroch sa používajú bezkontaktné infračervené teplomery a infračervené termografické kamery. Kamery môžu poskytnúť veľkú presnosť pri odhadovaní telesnej teploty, ak sú k dispozícii kvalifikované systémy a dôsledne sa uplatňujú príslušné postupy. Avšak mnohé termografické kamery, ktoré sa v súčasnosti predávajú na trhu s označením na meranie horúčky, nie sú pre túto aplikáciu vhodné. Takmer všetky telemetrické merania horúčky na letiskách, hraničných prechodoch a pri iných príležitostiach sú chybné. Veľkým nebezpečenstvom je, že na jednej strane sú prehliadaní ľudia, ktorí majú horúčku a sú chorí a na druhej strane, že ľudia, ktorí sú náhodne prehriati a javia sa, že majú horúčku, sú zbytočne podrobovaní dôkladnejšiemu vyšetreniu. Merania na čele, na čele/spánkoch alebo na rukách sú napriek tomu úplne nevhodné. V tomto článku sa pokúsime uviesť fakty a niektoré úvahy, ktoré treba brať na zreteľ, ak sa snažíte zmysluplne investovať do tejto technológie.

Úvod

Teplota hrá dôležitú úlohu v humánnej aj veterinárnej medicíne. Meracie prístroje na meranie teploty sa principiálne delia do dvoch kategórií podľa interakcie snímača s meraným objektom: dotykové a bezdotykové. Dotykové meranie tepoty – ide o štandardné metódy merania telesnej teploty, pri ktorých sa meranie realizuje snímačom v priamom kontakte s pokožkou. Výsledky kontaktných meraní sú pomerne presné, najznámejšie miesta pre kontaktné merania sú oblasť podpazušia, konečník a ústna dutina. Nevyhnutnou podmienkou pre presné meranie je dostatočne dlhý kontakt teplomera s meraným jedincom. Bezdotykové meranie teploty – využíva princíp merania teploty pomocou vyhodnotenia infračerveného žiarenia (IR), ktoré je súčasťou

elektromagnetického spektra. Táto technológia sa úspešne používa už niekoľko dekád.

Termografia – termografická diagnostika

Ide o jeden zo spôsobov bezdotykového merania rozloženia teplôt na povrchu sledovaných objektov a umožňuje ich „vidieť“ bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú osvetlené.. Existuje veľa definícií – všetky majú spoločnú podstatu: termografia je bezdotykové detegovanie, spracovanie a zobrazenie tepelného žiarenia z povrchu snímaného objektu zaznamenaného detektorom IR systému.

Základom všetkých prístrojov na bezdotykové meranie teploty je tepelný detektor, ktorý vytvára elektrický signál pri zmene jeho teploty

Unilabs Slovensko 115


T É M A ČÍ S LA v závislosti od dopadajúceho infračerveného žiarenia. Prístroje využívajúce infračervené detektory môžu rýchlo a veľmi citlivo merať bezdotykovo povrchovú teplotu. Základné bezdotykové IR teplomery snímajú infračervenú energiu z určitej plochy povrchu meraného objektu jednobodovým detektorom a vyhodnotia to ako priemernú teplotu povrchu. V moderných termografických kamerách je detektor tvorený dostatočným počtom citlivých elementov – poľom meracích bodov – pixelov v zaostrovacej rovine optiky (FPA detektory, ktorým sa tiež hovorí mozaikové detektory), podobne ako CCD detektor v konvenčných televíznych kamerách. Ich výstupom sú teplotné mapy alebo termogramy, na ktorých sa zmenou intenzity v čiernobielej alebo vo farebnej palete zobrazujú povrchové teploty každého bodu na mape. Inými slovami, rozširujú bezdotykové meranie teploty z jedného bodu na bezdotykovú termografiu. Princíp 2D snímania teploty v nejakej oblasti sa historicky veľmi podobal princípu televízie. Preto sa pre priame snímanie termogramu (in-line) začal používať pojem termovízia (firma AGA si označenie Thermovision dokonca chránila ochrannou známkou). V anglicky hovoriacich krajinách sa infračervená kamera, ktorá sníma jednotlivé termogramy pomocou infračerveného žiarenia elektromagnetického spektra a nemá meracie funkcie (umožňuje len kvalitatívnu termografiu), označuje typicky Thermal Imager – čo sa u nás interpretuje ako IR zobrazovač alebo IR prehliadač.

Infračervená kamera – IR kamera pre kvantitatívnu termografiu je optické zariadenie vrátane objektívov, filtrov, FPA detektora a interného spracovania údajov pre zber a zobrazovanie infračerveného žiarenia emitovaného skúšaným objektom a ktoré meria žiarivý tok a/alebo teplotu. Zariadenie vyhodnocuje infračervené žiarenie len v intervale vlnových dĺžok, ktoré prepúšťajú objektívy a filtre a je detegované spektrálne citlivým FPA detektorom. Čo sa u nás interpretuje ako termografická či termovízna kamera alebo „infračervená kamera“, často jednoducho infrakamera či termokamera. Aktuálne sa na bezdotykové vzdialené (telemetrické) meranie teploty v medicíne využívajú: • Infračervené teplomery, ktoré majú jeden merací senzor a vyžadujú presné umiestnenie prístroja pri meraní teploty, napr. v ušnom bubienku alebo pri meraní teploty čela (v závislosti od verzie). Merania priamo v tele alebo na tele dotknutej osoby predstavujú potenciálne riziko pre zdravotnícky personál, pretože nie je možné zaistiť bezpečnú vzdialenosť minimálne 2 m od infikovanej osoby (odporúčanie WHO). • Infračervené kamery (termografické kamery) majú detektor s veľkým množstvom meracích senzorov (často vyše 100 000), a preto generujú signály zodpovedajúce teplotám z diferencovanej oblasti. Výsledok sa môže zobraziť ako farebný obrázok na vizualizáciu.

Obrázok č. 1: Monitorovanie horúčky v zástupe kontrolovaných osôb (1) (Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VJy2869i_K8)

116 inVitro


Teplota a človek si ukážeme, aké sú obmedzenia na presné meranie teploty osôb pri tomto reklamnom predvedení skríningu sledovania horúčky.

Faktory ako napríklad potenie, nosenie make-upu alebo pohybujúce sa osoby môžu úplne znehodnotiť meranie povrchovej teploty pokožky.

Na rozdiel od väčšiny medicínskych zobrazovacích prístupov nevyžaduje IR termografia aktívne ožarovanie sledovanej osoby, a teda nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre tkanivo. IR žiarenie emitované z biologických tkanív sa deteguje a použije na výpočet rozloženia teploty. Tieto výpočty často berú do úvahy žiarenie prijaté z iných zdrojov ako napríklad okolie a emisie okolia odrážané objektom. Termografické kamery môžu poskytovať prídavné meranie povrchových teplôt tela. Technológia však má obmedzenia. Toto sú limity detektorov na princípe bolometra, ktoré sa vzťahujú na všetky značky (modely) výrobcov, ako aj na väčšinu ručných pištoľových bezkontaktných teplomerov. Vo verejnej sfére je veľa dezinformácií. Na internete a v správach sa objavuje mnoho videí na sledovanie horúčky pomocou termografických kamier. Tieto často ukazujú kameru, ktorá sleduje množstvo ľudí prechádzajúcich v zornom poli kamery. Tieto systémy neposkytujú efektívne skenovanie a vytvárajú falošný dojem o tom, ako je možné využiť teplotné zobrazovanie. Tento prístup môže v najlepšom prípade zvýrazňovať jednotlivcov so zvýšenou povrchovou teplotou kože, čo nemusí byť nevyhnutne dobrým znakom zvýšenej telesnej teploty. Faktory ako napríklad potenie, nosenie make-upu alebo pohybujúce sa osoby môžu úplne znehodnotiť meranie povrchovej teploty pokožky. V článku

Americký úrad pre kontrolu liečiv FDA už v januári 2020 vydal usmernenie s cieľom rozšíriť dostupnosť telemetrických systémov používaných na meranie telesnej teploty na účely triedenia počas trvania stavu ohrozenia verejného zdravia vyhláseného ministrom zdravotníctva a sociálnych služieb (HHS). FDA deklarovala, že agentúra nemá v úmysle namietať proti predaju a použitiu termovíznych zariadení. FDA odporúča, aby bolo zariadenie testované a označené v súlade s normou IEC 80601-259: 2017 alebo testované s použitím alternatívnych výkonových špecifikácií, ktoré poskytujú podobné výsledky. FDA okrem toho odporúča, aby vyššie opísané zariadenia boli označené štítkami, ktoré používateľom pomáhajú lepšie pochopiť zariadenie, napríklad: 1. označenie obsahuje zreteľné upozornenie, že od merania by sa nemalo výhradne alebo primárne odvodzovať, že sa diagnostikovala alebo vylúčila diagnóza Covid-19 alebo iného ochorenia; 2. označenie obsahuje jasné vyhlásenie, že zvýšená telesná teplota by sa mala potvrdiť sekundárnymi hodnotiacimi metódami (napr. IR teplomerom alebo kontaktným teplomerom). Napriek tvrdeniam výrobcov neprešla nijaká termografická kamera procesom schválenia zariadenia FDA špeciálne na skríning horúčky. Ale v rámci úsilia o potlačenie šírenia koronavírusu zaviedli krajiny na letiskách, vlakových staniciach a na iných verejných priestranstvách skríning telesnej teploty s cieľom zistiť horúčku. Po oznámení FDA sa na trhu výrazne zvýšil počet produktov na skríning teplôt na báze IR termografie, ale takmer žiadny neprešiel nezávislým testovaním. Dopyt bol taký veľký, že sa do oblasti vrhlo veľa spoločností bez toho, aby pochopili požiadavky na presnosť a použili technológiu, ktorá nedokáže dostatočne dobre zmerať telesnú teplotu.

Pochopenie výhod a obmedzení merania infračerveného žiarenia Infračervené kamery nie sú lekárske diagnostické nástroje na zisťovanie horúčky, ale technické meracie prístroje na snímanie teploty osôb. Pojem „zisťovanie horúčky“ v zmysle diagnózy (lekárskej) horúčky nie je v skutočnosti povolený ako označenie pre vyššie uvedený termografický záznam

Unilabs Slovensko 117


T É M A ČÍ S LA Aby sa dala niekomu zmerať teplota, musí infračervené zariadenie najskôr presne zmerať povrchovú teplotu pokožky. Zo štúdií vieme, že povrchová teplota sleduje vnútornú teplotu tela, ale je znížená o predvídateľný zlomok rozdielu medzi teplotou tela a teplotou okolitého vzduchu. V skutočnosti zmena teploty vzduchu v miestnosti o 4 °C zmení nameranú teplotu pokožky o celý 1 °C. Napriek tvrdeniam výrobcov neprešla nijaká termografická kamera procesom schválenia zariadenia FDA špeciálne na skríning horúčky.

zvýšenej telesnej teploty termografickými kamerami. Jedným z dôvodov je, že horúčka je komplexný lekársky jav. Ďalším dôvodom je, že z čisto formálneho hľadiska sú použité kamery „iba“ technickými meracími prístrojmi a nie lekárskymi diagnostickými prístrojmi. Obmedzujúcou skutočnosťou je, že kamera meria teplotu pokožky a nie teplotu tela. Pre túto aplikáciu je dôležité, aby termografické kamery dokázali presne identifikovať horúčkovitý stav od ostatných časti meraných povrchov. Minimalizácia počtu falošne pozitívnych a falošne negatívnych prípadov zvyšuje účinnosť detekčných staníc. Za každú cenu sa treba vyhnúť falošne negatívnym výsledkom, pretože ak by osoba infikovaná Covid-19 v priebehu skríningového procesu bola označená za negatívnu – mohlo by to viesť k potenciálne katastrofickým výsledkom. Presnosť termografickej diagnostiky môže byť ovplyvnená environmentálnymi, ľudskými faktormi a nastaveniami prístrojov. Environmentálne faktory Keďže hromadné skríningové testy sa zvyčajne uskutočňujú vo veľkých priestoroch s vysokou premávkou osôb, jednou z najväčších výziev je kontrolované prostredie. Monitorovanie nemôže byť efektívne ani vykonávané vonku a kamera nemôže byť umiestnená tak, aby v jej zornom poli bolo viditeľné osvetlenie, vonkajšie svetlo, odrazné – reflektujúce predmety alebo zástupy ľudí. Okolitá teplota je ústredným bodom kontrolovaného prostredia. Príliš vysoká teplota alebo príliš nízka teplota z dôvodu pohodlia osôb (podľa normy ISO je odporúčaná optimálna hodnota 18 až 24 °C a vlhkosť 10 až 50 % r. v.) môže ovplyvniť presnosť odčítania cieľovej teploty.

118 inVitro

Ľudské faktory Časový priebeh typickej horúčky možno rozdeliť do troch stupňov. Štádium vzostupu horúčky – môže mať rýchly alebo pomalý nástup. Horúčka nemusí byť v tomto štádiu dostatočne výrazná na to, aby sa dosiahla „cieľová“ teplota na detekciu. Štádium kulminácie horúčky – môže trvať najdlhšie z troch stupňov, keď je horúčka najaktívnejšia a najpravdepodobnejšie bude ľahko zistiteľná. Počas štádia poklesu horúčky sa teplota môže vrátiť k normálu, buď postupne, alebo náhle, ale v tomto štádiu patogén vymizne. Treba si uvedomiť, že každé infekčné ochorenie má svoju inkubačnú dobu a infikovaní ľudia sú schopní prenášať nákazu už pred objavením sa príznakov. Cieľová oblasť Pretože termografia meria povrchovú teplotu tela, je len niekoľko oblastí na hlave skutočne vhodných na spoľahlivé meranie teploty: 1. Ušný kanál (bubienková membrána) – jedno z najlepších miest, pretože veľmi dobre zobrazuje teplotu jadra tela a slúži na bezkontaktné meranie teploty pomocou ručne aplikovaných, takzvaných ušných

+/− 1 °C V skutočnosti zmena teploty vzduchu v miestnosti o 4 °C zmení nameranú teplotu pokožky o celý 1 °C.


Teplota a človek teplomerov, ktoré sú schválené ako lekárske diagnostické prístroje. Meranie termografiou však nie je praktické, pretože testovaná osoba by musela byť umiestnená veľmi tesne ku kamere, ale vidíme iba vonkajšiu časť zvukovodu a navyše je zvukovod často zakrytý účesom. 2. Ústna dutina – v zásade veľmi vhodné miesto. V takom prípade by sa však testované osoby museli postaviť pred termografickú kameru s otvorenými ústami, čo z hľadiska hygieny nie je vhodné. 3. Vnútorný kútik oka – slzný kanálik – blízko mozgu a hypotalamu, kde končí vetva karotídy. Tesne pod týmito malými plochami zabezpečujú silné krvné cievy teplotu, ktorá je veľmi blízka vnútornej teplote tela. Ich vynikajúca vhodnosť na detekciu zvýšenej telesnej teploty pomocou čelnej termografie oblasti tváre bola dokázaná v niekoľkých štúdiách. Majú však veľkosť iba pár mm2, čo znamená, že sú kladené vysoké nároky na geometrické rozlíšenie kamery. Cieľová veľkosť meraného povrchu je iba 5 – 6 mm (najstabilnejšia a najpohodlnejšia oblasť na meranie). Navyše, oči nesmú byť zakryté okuliarmi. Viaceré renomované firmy dôsledne využívajú na detekciu zvýšenej telesnej teploty termografické meranie teploty vo vnútornom kútiku očného viečka ako preukázateľne najbezpečnejšiu a najspoľahlivejšiu metódu teplotného skríningu. Vnútorný kútik každého oka musí byť zameraný minimálne 16 meracími bodmi – pixlami (4×4 meracie body detektora) v PRACOVNEJ CIEĽOVEJ OBLASTI (na

Viaceré renomované firmy dôsledne využívajú na detekciu zvýšenej telesnej teploty termografické meranie teploty vo vnútornom kútiku očného viečka ako preukázateľne najbezpečnejšiu a najspoľahlivejšiu metódu teplotného skríningu.

displeji kamery to býva vyznačená zóna ako štvorec či obdĺžnik). Tvár by nemala byť obmedzovaná vlasmi, okuliarmi a inými predmetmi, pretože ich prítomnosť narušuje schopnosť termografického monitorovania detegovať horúčkovitý stav. Termografické meranie teploty na detekciu zvýšenej teploty tela kladie vysoké požiadavky na vhodné termografické kamery: • okrem vysokého teplotného rozlíšenia NETD, ktoré umožňuje zviditeľniť aj tie najmenšie teplotné rozdiely, musí existovať aj veľmi dobrá stabilita a presnosť merania,

Obrázok č. 2: Termografické meranie teploty vo vnútornom kútiku oka (Zdroj: https://www.infratec.eu)(2)

Unilabs Slovensko 119


T É M A ČÍ S LA aby bolo možné spoľahlivo odlíšiť osobu so zvýšenou telesnou teplotou od osoby bez týchto príznakov pomocou kritických teplotných prahov a alarmových hodnôt, • ďalším veľmi dôležitým kritériom je požadované vysoké geometrické rozlíšenie IFOV, ktoré je vyjadrené rozlíšením jedného meracieho bodu detektora. Je to nevyhnutné, pretože oblasť v kútiku vnútorného viečka má iba malú plochu, ale musí byť presne zmapovaná pre bezchybné meranie teploty. Samotné meranie trvá menej ako sekundu a zvyčajne sa vykonáva v prístupových priestoroch, napríklad pri vstupnej kontrole na letiskách, kde sú už ľudia, ktorí majú byť podrobení detekčnej kontrole, zoradení. Vyhodnotenie nameraných údajov môže byť zväčša určené širokými požiadavkami používateľov, od jednoduchého manuálneho použitia po výber osôb so zvýšenou telesnou teplotou na ďalšie vyšetrenia až po automatickú detekciu a uloženie.

Nastavenia prístrojov

Nie všetky termografické kamery majú správne špecifikácie, aby poskytli presné výsledky zvýšenej telesnej teploty. Po vypuknutí SARS a iných infekčných chorôb boli napísané medzinárodné štandardy – normy týkajúce sa skríningu horúčky pomocou termografie. Ak plánujete používať túto technológiu, mali by sa uvedené normy používať na dôkladný návrh metodiky testovania: IEC 80601-2-59:2017- Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2 – 59: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti skríningových termografov na skríning ľudí s horúčkou. ISO/TR 13154:2017 s prevádzkovými a implementačnými usmerneniami pre skríningovú termografiu. Zdravotnícke elektrické prístroje – nasadenie, implementácia a prevádzkové pokyny na identifikáciu ľudí s horúčkou pomocou skríningového termografu.

Poznámky k výberu kamery

V súčasnosti sa stretávame so silným bezzásadovým marketingom. Mnoho predajcov ponúka termografické kamery na vyšetrenie horúčky, ktoré nie sú vhodné na daný účel. Majte na pamäti, že s akoukoľvek kamerou od akéhokoľvek výrobcu marketing nemení fyziku! Kamery používané na „teplotné zobrazovanie – thermal imagers“ sú konštruované rozdielne ako kamery vyrobené pre „termografiu“, t. j. rádiometricky

120 inVitro

kalibrované termografické kamery, ktoré sú určené na meranie teploty a nie iba na vytváranie teplotného obrazu – termogramu.

Poďme sa zoznámiť s niektorými základnými pojmami z termografie! Medzi základné technické a fyzikálne charakteristiky termografických kamier patria: NETD, FOV, IFOV, mFOV. Teplotné rozlíšenie NETD a priestorové rozlíšenie IFOV sú dôležité objektívne parametre výkonnosti. Obidva parametre významne ovplyvňujú kvalitu obrazu. NETD (šum ekvivalentný rozdielu teplôt) sa používa na vyjadrenie schopnosti termografickej kamery rozoznať minimálnu úroveň teplotnej citlivosti. NETD úzko súvisí s teplotnou citlivosťou detektora a popisuje schopnosť rozlíšiť najmenšie rozdiely teploty. Od termografických kamier pre skríning teploty sa dnes očakáva použitie kamier s NETD nižšími ako 40 mK a lepším, teda so schopnosťou detegovať teplotné rozdiely 0,04 °C. Čím je NETD nižšie, tým je teplotný kontrast kamery vyšší. Ideálny spektrálny rozsah detektora kamery je 7,5 až 13 mikrometrov. FOV je zorné pole, v ktorom prístroj sníma celkovú energiu, ktorá na neho dopadá. Zorné pole závisí okrem iného na ohniskovej vzdialenosti objektívu. IFOV je okamžité zorné pole kamery (IFOVInstantaneous Field Of View). Je to priestorové rozlíšenie jedného meracieho bodu – pixlu v danej vzdialenosti od kamery. Definuje sa ako uhol, ktorý fokusuje dopadajúce žiarenie na jediný merací bod detektora na osi optického systému. IFOV má nasledujúce atribúty: je to pevný uhol, cez ktorý dopadá tepelné žiarenie na jeden merací bod detektora. IFOV a vzdialenosť od cieľa určuje priestorové rozlíšenie; udáva sa v oblúkových mierach mrad. Čím je IFOV menšie, tým bude mať termografická kamera vyššie priestorové rozlíšenie. mFOV je skutočné meracie zorné pole kamery (mFOV – Measurement Field Of View) je najmenšia veľkosť bodu na objekte, pri ktorom môže termografická kamera správne vykonávať meranie. Obvykle býva okolo 3 x IFOV, t. j. 3 x 3 meracích bodov – pixelov. Toto je najmenší objekt, z ktorého dokáže kamera presne zmerať teplotu. Horúci predmet, ktorý je menší, sa bude javiť chladnejší ako jeho skutočná teplota.


Teplota a človek Špecifikácia mFOV = 3 x IFOV je určená pre termografickú kameru, ktorá má vynikajúcu optiku. Väčšina termografických kamier však nemá vynikajúcu optiku.

Ďalšie charakteristiky kvalitnej kamery

Precízne zaostrenie objektívu na objekt je dôležité na dosiahnutie presného odčítania teploty. Mnoho kamier určených na bezpečnostné aplikácie alebo lacných kamier určených na termografické aplikácie má konštrukciu objektívov bez možnosti manuálneho/ motorického zaostrenia. Stručne povedané, termografická kamera, ktorá nemá objektív s nastaviteľným zaostrovaním, pravdepodobne nie je vhodná na aplikácie termografického skríningu teploty z dôvodu zníženej kvality obrazu. Výrobné tolerancie nie sú u mnohých výrobcov kontrolované dostatočne prísne. To má za následok odchýlku od optických vlastností, navrhovaných objektívov. Ak nie sú dodržané presné konštrukčné parametre, potom pravdepodobne objektív nie je vhodný pre aplikácie na meranie teploty. Šošovky objektívov pre termografické kamery s dlhovlnným infračerveným žiarením (LWIR) sa tradične vyrábajú z drahého germánia s vysoko kvalitnými antireflexnými vrstvami. Kamery používané v bezpečnostnom priemysle využívajú šošovky vyrobené z chalkogenidu alebo iných podobných materiálov, ktoré sa dajú hromadne vyrábať za oveľa nižšie náklady. Tieto materiály často nerefraktujú dlhovlnné infračervené žiarenie ako germánium, čo znamená, že medzi vlnovými dĺžkami 7 μm a 14 μm môže byť väčšia disperzia, na ktorú je mikrobolometer citlivý. Vďaka tomu môže byť zaostrenie obrazu „mäkké“. Dopad z hľadiska termografie je, že požiadavka na mFOV môže byť 5 x IFOV alebo väčšia.

Teraz diskutujme o aplikácii skríningu teploty Rozlíšenie kamery Najprv predpokladajme, že očný kútik je „horúcim miestom“, ktoré musíme zmerať. Kútik má ako veľkosť miesta merania najviac 3 mm. Potom predpokladajme, že naša kamera má absolútne dokonalú optiku a na presné meranie teploty potrebujeme mFOV 3 × 3 pixelov. To nám dáva IFOV 1 mm x 1 mm, t. j. každý pixel je 1 mm vysoký a 1 mm široký štvorec vo vzdialenosti 1 m od plochy, ktorú meriame. Pretože mFOV „nie je možné predávať“ (neuvádza sa v katalógoch predajcov), znamená to, že zorné pole kamier sa bude líšiť v závislosti

od rozlíšenia kamery, napríklad: kamera s rozlíšením detektora 640 x 480 meracích bodov nemôže mať zorné pole (FOV) väčšie ako 640 mm (horizontálne) až 480 mm (vertikálne) pri vzdialenosti 1 m od meranej osoby. Majme na pamäti, že vyššie uvedené je najlepším prípadom za predpokladu, že je to absolútne dokonalá optika, čo v skutočnom svete neplatí. To je dôvod, prečo nie je možné presne skontrolovať viac ľudí z celej miestnosti. Na skríningovú termografiu by sa mali používať termografické kamery s minimálnym rozlíšením detektora 320 x 240 meracích bodov a zaostriteľnou optikou. Tvár osoby, ktorá sa podrobuje detekcii, by mala vyplňovať väčšinu (> 75 %) zorného poľa kamery. „Vzdialenosť kamery od tváre by sa mala upraviť tak, aby tvár pokrývala viac ako 75 % šírky obrázka“, preto treba kriticky posudzovať termografickú diagnostiku – skríning horúčky pri zástupe kráčajúcich osôb – workflow, ktorý je zobrazený v mnohých videách a fotografiách používaných kamier. (9) Presnosť merania kamery Rovnaké pravidlá, aké platia pre štandardné termografické aplikácie, platia pre skríning horúčky. Je veľmi ľahké zadať do kamery nesprávne hodnoty emisivity alebo iných nastaviteľných parametrov. Vďaka tomu kamera zobrazí absolútne nezmyselné výsledky merania teploty. K dispozícii je veľa informácií, ktoré vysvetľujú termografické základy. Pri aplikácii na skríning horúčky existujú dva prístupy k meraniu teploty, z ktorých každý rieši chybu v presnosti merania kamery iným spôsobom: • metóda absolútnej prahovej teploty, napr. meraním bolo zistené > 37,4 °C, • metóda kĺzavého priemeru, napr. teplota jednotlivca je > 1 °C vyššia ako priemer posledných 10 – 15 kontrolovaných ľudí. Obidve metódy majú odlišné požiadavky na kamery a konfigurácie, ktoré sú uvedené nižšie.

Metóda absolútnej prahovej teploty

Väčšina termografických kamier bude mať absolútnu presnosť merania uvedenú niečo ako „vyššia z ± 2 °C/± 2 % odčítanej hodnoty“ alebo za predpokladu merania čierneho telesa na ± 1 °C/± 1 % odčítanej hodnoty pre veľmi dobré systémy. Keď hovoríme o tolerancii na monitorovanie zvýšenej telesnej teploty okolo 1 °C, táto presnosť nie je dostatočná. Na použitie týchto kamier musíme umiestniť

Unilabs Slovensko 121


T É M A ČÍ S LA referenčný panel absolútne čierneho telesa do zorného poľa kamery. Toto čierne teleso je takmer dokonalý žiarič tepelnej energie, na ktorom kamera dokáže veľmi presne zmerať teplotu. Zaostrenie kamery je dôležité pre presnosť merania teploty. Je dôležité zaistiť, aby bolo čierne teleso v rovnakej vzdialenosti od kamery ako tvár jednotlivca, ktorá je predmetom monitorovania. To zaisťuje, že tvár aj čierne teleso môžu byť v zaostrenom ohnisku súčasne. Je tiež dôležité, aby bol referenčný panel čierneho telesa dostatočne veľký na to, aby kamera mohla merať veľmi presne – ako minimálna vodiaca čiara by sa mala použiť veľkosť plochy čierneho telesa väčšia ako 20 x 20 meracích bodov – pixelov. Nameraná teplota čierneho telesa sa potom môže použiť na zabezpečenie korekcie teploty pre kameru. Ak sa

zvolí tento prístup, presnosť merania kamery bude rádovo 5 – 10× špecifikácie NETD. Termografické kamery navrhnuté pre bezpečnostné aplikácie majú často NETD až 150 mK. Aby boli vhodné na skríningovú aplikáciu, NETD kamery by nemala byť väčšia ako 40 mK. Aj keď sa kamera s NEDT 100 mK použije s referenčným panelom čierneho telesa, chyba merania bude okolo 10×100 mK = 1 °C, a to bez zohľadnenia akejkoľvek variability v samotnom čiernom telese. Toto nie je vhodné na skríningové aplikácie. Je tiež potrebné poznamenať, že spôsob výpočtu sa medzi výrobcami líši. Kamery od lacných výrobcov môžu skrývať slabú citlivosť tým, že NETD definujú pri 50 °C namiesto štandardných 30 °C.

Obrázok č. 3: Demonštrácia správneho usporiadania priestoru pre teplotný skríning (3) (Zdroj: FDA Guidelines for Thermal Imaging Systems https://www.fda.gov)

Iné ďalšie dôležité aspekty

Veľmi dôležitá je linearita detektora. Termografické kamery sa korigujú pomocou uzávierky na nerovnomernosť (NUC). Kamery určené pre bezpečnostné aplikácie minimalizujú počet cyklov NUC, kedy kamera nesníma obraz. Pre aplikácie na meranie teploty je však dôležité, aby sa cykly NUC vykonávali pravidelne s cieľom optimalizovať linearitu obrazu a minimalizovať posun teploty čierného telesa. Pretože termografická kamera postupne nabieha do ustálenej prevádzkovej teploty, spočiatku sa to prejavuje častejším NUC, odporúča sa,

122 inVitro

nastaviteľný statív

IRT

0,75 – 2,2 m

nízkoreflexné pozadie

čierny objekt

prenosný počítač


Teplota a človek • cieľová teplota: 35 °C • emisivita (ε): 0,98 ± 0,004 (pre vlnovú dĺžku 8 µ až 14 μm) • priemer otvoru: 80 mm • neistota teploty: 0,4 °C pre t(okolitá teplota) = 10 až 30 °C • opakovateľnosť: 0,2 °C • stabilita: 0,1 °C • teplotná rovnomernosť: 0,2 °C

Obrázok č. 4: Na tomto príklade vidno, že skríning teploty sa realizuje veľmi ďaleko od kamery a priestorové rozlíšenie kamery mFOV bude v takomto prípade veľmi nízke (jeden senzor detektora bude vyhodnocovať teplotu z veľmi veľkej plochy a určite nebude vedieť presne zmerať teplotu v kútiku oka!) (4) (Zdroj: https://omnisense-systems.com/us/)

aby pre skríningové aplikácie kamera bežala približne 30 minút pred začatím skríningu. Optické artefakty ako napríklad vinetácia (vinetácia je strata jasu alebo saturácie v rohoch a na extrémnych okrajoch termogramu v porovnaní s jej stredom). Môže mať rôzny pôvod, najčastejšie je to konštrukcia objektívu, pri ktorej nedopadá dostatok tepelného žiarenia do okrajových častí obrazu. To môže spôsobiť, že teploty na okraji rámu sa budú líšiť od merania teploty v strede rámu. Optika termografickej kamery dobrej kvality by to mala minimalizovať, ale kamery navrhnuté pre aplikácie, v ktorých nezáleží na určitom vinetačnom snímaní (ako napríklad kamery na bezpečnostné účely), majú často veľmi zlé optické artefakty a môžu merať > 2 °C rozdielne medzi stredom a rohom obrázku. To môže byť problematické, ak je čierne teleso umiestnené na okraji obrázka s tvárou v strede. Príklad systémovej konfigurácie Špecifikácia kamery: • IR rozlíšenie: 640 × 480 meracích bodov • teplotná citlivosť/NETD: < 0,03 °C pri 30 °C • zorné pole (FOV): 25° × 19° (31° diagonálne) • priestorové rozlíšenie (IFOV): 0,68 mrad • merací rozsah: –40 °C až + 150 °C • presnosť: ± 2 °C alebo ± 2 % z m. h.

Ako je systém skríningu nakonfigurovaný? • Kameru montujeme vo výške hlavy a na podlahe označíme značku, kde ľudia môžu zastať napr. 1,4 m pred kamerou. To nám dáva mFOV 2,9 mm (0,68 mrad x 1,4 × 3 = 2,856 mm) a horizontálne zorné pole s uvedeným objektívom 25° x 19° je široké 61 cm (640 x 0,68 mrad x 1,4 = 609 mm = 60,9 cm) a vertikálne zorné pole je vysoké 46 cm (480 x 0,68 mrad x 1,4 = 456,96 mm = 45,7 cm). Teda to vymedzuje zorné pole kamery FOV = 61 x 46 cm. V prípade objektívu 42° x 32° bude zorné pole FOV = 101 x 76 cm. • Referenčný panel čierneho telesa sa inštaluje na stojan vedľa miesta, kde bude tvár osoby vo vzdialenosti 1,4 m od kamery. Čierne teleso je namierené priamo na objektív kamery. • Miesto merania v softvéri kamery sa umiestni do stredu referenčného panela čierneho telesa a upravia sa príslušné miestne parametre (emisivita, vzdialenosť atď.). • Je nakonfigurovaná meracia plocha pokrývajúca oblasť tváre. • Od jednotlivcov sa žiada, aby jeden po druhom vstúpili na miesto snímania, odstránili si klobúky, okuliare, rúška atď. A potom sa pri snímaní termogramu zastavili. Je to rýchle, vyžaduje si to menej ako sekundu. • Logika kamery je potom nakonfigurovaná takto: ○ ∆T = T (max. plochy) – T (spot) ○ Alarm, ak je ∆T > 2,4 °C Toto upozorní na podmienku, že meranie teploty akejkoľvek osoby je nad 37,4 °C. Ako dobrý bod na začatie vyšetrenia na možnú horúčku sa zvyčajne odporúča teplota 37,5 °C v kútiku oka. Chyba merania je < 0,7 °C (10 × 30 mK NETD + 0,4 °C neistota čierneho telesa), pri kvalitnej kamere, objektíve a čiernom telese by mala byť chyba výrazne nižšia ako táto.

Špecifikácia referenčného čierneho telesa:

Unilabs Slovensko 123


T É M A ČÍ S LA Skríningová metóda spriemerovania „Rolling Average“ – kĺzavého priemeru Všetky rovnaké požiadavky týkajúce sa IFOV, mFOV a pracovnej vzdialenosti, ako sme už uviedli, sa vzťahujú aj na metódu kĺzavého priemeru. Najdôležitejším faktorom, najmä pri použití ručnej kamery, je konzistentnosť, t. j. vzdialenosť k osobe, parametre merania atď. Metódu kĺzavého priemeru na skríning teploty využívajú viacerí renomovaní výrobcovia termografickej techniky. Princíp metódy spočíva v tom, že kamery využívajú špeciálny režim „skríningu“ porovnávacou analýzou, v ktorom sa teplota ľudí meria vo vzťahu k vzorkovanej hodnote priemernej teploty. Táto hodnota je kĺzavý priemer alebo stredná hodnota nameraných teplôt kútikov oka posledných napríklad 10 alebo 15 testovaných osôb bez zistenej zvýšenej telesnej teploty v testovacej zóne. Obsluha kamery potom nastaví prahovú teplotu – „teplotu alarmu“ o 1 °C až 2 °C vyššiu ako je hodnota priemernej teploty a kamera zobrazí alarm, keď zistí, že sa u niekoho namerala teplota v zóne alarmu. Teplota kĺzavého priemeru sa s každou ďalšou osobou aktualizuje, a tak výsledná hodnota môže byť presnejšia ako pri meraní metódou absolútnej teploty, pretože predstavuje veľa potenciálnych variácií v skríningu počas dňa vrátane kolísania priemerných teplôt osôb v dôsledku prirodzených zmien prostredia, ako sú napríklad teploty okolia. To môže znížiť vplyv zmeny teploty pokožky z človeka na človeka a z prostredia na prostredie a maximalizovať tak presnosť skríningu zvýšenej teploty pokožky. Pretože režim skríningu nie je absolútnym meraním teploty, nevyžaduje referenčné čierne teleso ani žiadne ďalšie vybavenie. Naopak, použitie referenčného čierneho telesa na skríning teploty pokožky môže spôsobiť problémy. Prvým je cena a zložitosť zahrnutia ďalšieho hardvéru do riešenia. Vďaka integrácii čierneho telesa do systému je jeho montáž, napájanie a nakoniec aj údržba zložitejšia. Takéto doplnenie tiež zavádza ďalší potenciálny bod zlyhania do celkového riešenia. Táto komparatívna analýza v metóde kĺzavého priemeru sa v praktických podmienkach ukázala ako veľmi robustná. Ak má mať osoba zodpovedajúco vyššiu teplotu, je to spoľahlivo zistené (s presnosťou až do ± 0,3 K). Ak sa zvolí automatický režim detekcie, kamera automaticky deteguje, že osoba je v zornom poli a vykoná odmeranie telesnej teploty. Najjednoduchšie naladiteľné riešenie na sledovanie zvýšenej telesnej teploty je použitie jednej z prenosných kamier testo 890 v režime skríningu „FeverDetection – detekcia horúčky“.

124 inVitro

čierny objekt v pozadí

Obrázok č. 5: Demonštrácia správneho nastavenie teplotného skríningu jednotlivých ľudí pomocou referenčného kalibrovaného čierneho telesa. (3) (Zdroj: FDA Guidelines for Thermal Imaging Systems https://www.fda.gov)

Čo je FeverDetection?

FeverDetection je nová funkcia, ktorými sú vybavené termografické kamery testo 890. Ide o rýchly a jednoduchý spôsob vyšetrenia osôb na sledovanie rizika zvýšených teplôt v tele. • FeverDetection môže stanoviť relatívnu telesnú teplotu osôb na základe rozdielu teplotných hodnôt „zdravých“ osôb (s normálnou telesnou teplotou) a „potenciálne chorých“ osôb (so zvýšenou telesnou teplotou). • FeverDetection nemôže merať absolútnu telesnú teplotu osôb. • FeverDetection meria relatívne teploty.

Obrázok č. 6: Prenosná kamera testo 890 v režime skríningu FeverDetection – detekcie horúčky. (5) (Zdroj: www.testo.de)


Teplota a človek Ako sa funkcia detekcie horúčky používa? Mobilné použitie kamery: inšpektor používá termografickú kameru na okamžitú kontrolu osôb.

Polostacionárne použitie kamery: termografická kamera je umiestnená na statíve a prepojená s monitorom (cez HDMI), inšpektor monitoruje a reaguje na upozornenia. V menu kamier sú 2 režimy skenovania: 1. Automatický: 15 základných nameraných hodnôt teploty sa automaticky zapisuje do pamäte. Kamera vypočítava a upravuje prahovú hodnotu (= základná línia) – nepretržite. Výhoda automatického režimu: pri polostacionárnych zariadeniach.

Obrázok č. 7: Polostacionárne použitie testo 890 v režime skríningu FeverDetection – detekcie horúčky. (6) (Zdroj: www.testo.de)

2. Manuálny: hodnoty teploty sa zadávajú do kamery pomocou tlačidla na uloženie do pamäti. Prebieha výpočet priemernej hodnoty. Výhoda manuálneho režimu: bezpečnejšie skenovanie pri mobilnom použití. Automatický režim: rozpoznávania tváre (ako objekt, nie ako osobu) Termografická kamera registruje prítomnosť ľudskej tváre. Pre automatické rozpoznávanie tváre sú k dispozícii 3 rôzne ikony: • žlté polia s otáznikom: vyhľadávanie osoby, • žltý rámček: osoba nájdená, • zelené pole: osoba nemá žiadne riziko horúčky, • červené pole: osoba môže mať riziko horúčky. Vo všeobecnosti sa v menu merania FeverDetection automaticky aktivuje sivá paleta. V strede živého teplotného obrazu je viditeľný aj výber rozsahu. V tomto výbere rozsahu sa automaticky zobrazí Hotspot.

Obrázok č. 8: FeverDetection pomocou termografickej kamery testo 890. (5) (Zdroj. www.testo.de)

Asistent FeverDetection zistí najteplejší bod osoby a porovná ho s progresívnou strednou hodnotou predchádzajúcich osôb. V prípade odchýlky (rozdiel odchýlok je možné manuálne nastaviť v položke ponuky Tolerancia) od tejto strednej hodnoty spustí termografická kamera zvukový a vizuálny alarm. Zaznamenané teploty termografickou kamerou sú nižšie ako skutočná telesná teplota osoby (v jadre tela), pretože kamera dokáže merať iba teploty na povrchu. Je dôležité pochopiť, že každá kamera indikuje prítomnosť zvýšenej telesnej teploty

Unilabs Slovensko 125


T É M A ČÍ S LA (ZTT). Kamera nediagnostikuje jedinca, ktorý má horúčku, Covid-19 alebo iný zdravotný stav. Keď systém indikuje ZTT, treba zaviesť postupy, ktoré umožnia príslušnému kvalifikovanému a licencovanému lekárovi posúdiť jednotlivca.

Resumé

Technológia teplotného zobrazovania je vynikajúca. Má veľa fantastických aplikácií a môže byť efektívne použitá pre skríningové aplikácie so zvýšenou telesnou teplotou. Je však dôležité porozumieť obmedzeniam tejto technológie. Termografické kamery vytvárajú pekné obrázky, vďaka ktorým je veľmi ľahké uspieť vo falošnom pocite bezpečnosti, že všetko je v poriadku. Existuje mnoho termografických kamier, ktoré nikdy neboli navrhnuté na presné meranie teploty, ktoré sa rýchlo označujú a uvádzajú na trh ako „kamera na detekciu koronavírusov“. Žiadna kamera nedokáže zistiť koronavírus. Kamera môže merať iba rozdiely povrchovej teploty, čo môže byť znakom zvýšenej telesnej teploty a môže byť príčinou problému s touto osobou. Iba lekár s licenciou môže určiť, či má „horúci“ jedinec neobvyklý zdravotný stav. Táto technológia má potenciál byť veľkou pomocou počas tohto obdobia krízy. Ale nekupujte si to v domnení, že ide o striebornú guľku, ide o veľmi malú časť veľmi veľkého riešenia obrovského problému, ktorému všetci čelíme spoločne.

Obrázok č. 9: Rozdielne gradienty medzi teplotami vo vnútornom kútiku oka a teplotou čela: na ľavom obrázku je teplota čela vyššia ako vpravo, aj keď má testovaná osoba vpravo (s chladnejším čelom) vyššiu teplotu jadra. (7) (Zdroj: Telemetrisches „Fiebermessen“ mit Infrarot-Geräten – Fehlerquellen und ihre Vermeidung)

Obrázok č. 10: Testované subjekty zaznamenané bez (vľavo) a s horúčkou (vpravo) s automatizovaným systémom pre telemetrický prieskum podozrenia na horúčku, vyhodnotenie teploty v kútiku oka, frekvencia skenovania 6 osôb za minútu, automatické spustenie alarmu opticky a akusticky. (7) (Zdroj: InfraMedic GmbH, D- 64546 Mörfelden-Walldorf, Nemecko)

126 inVitro


Teplota a človek Doplňujúce informácie ku skríningu teploty tela Osvedčené postupy pri meraní horúčky termografiou: Na prvý pohľad sa testovaná osoba na ľavom obrázku (Obrázok č. 9) javí ako výrazne teplejšia (na celej ploche tváre), ale teplota vo vnútornom kútiku oka, a tým aj teplota jadra testovanej osoby na pravom obrázku je asi o 1 °C vyššia. Za základnú hodnotu sa považuje maximálna teplota obidvoch vnútorných kútikov oka na termograme tváre snímanom čelne. Pridáva sa korekčná hodnota (v strednej Európe 1 °C ± 0,2 °C). Konečná hodnota zodpovedá približne hodnote správneho merania teploty v uchu (v ušnici).

Obrázok č. 11: Demonštrácia správneho usporiadania pri skríningu teploty. (2) (Zdroj: Detection of Elevated Body Temperature from Infratec)

Poloha kamery a smerovanie osôb pri monitorovaní Jednou z osobitných požiadaviek na hromadnú detekčnú kontrolu je nebrániť toku prechádzajúcich osôb ani nespôsobovať časové oneskorenie pre cestujúcich a pracovníkov (napr. na letiskách...). Dodržiavanie všetkých usmernení ISO môže byť náročné. Kamera musí byť umiestnená tak, aby bola priamo pred monitorovanou osobou, takže sa musí brať ohľad na ľudí v rôznych výškach. Na získanie dostatočného množstva pixelov na oko na stanovenie presného merania by osoba nemala byť vzdialená viac ako 140 cm od kamery s detektorom 320 × 240 pixelov a nie viac ako 300 cm s detektorom 640 × 480 pixelov. Osoby sa musia tiež na pár sekúnd zastaviť a pozrieť sa do kamery.

detekcia horúčky

osoby v zástupe

testo 890

preverovaná osoba

východ

inšpektor

Obrázok č. 12: Dopravný tok ľudí pri skríningu teploty musí zahŕňať ľahký východ (8). (Zdroj: www.testo.de)

Unilabs Slovensko 127


T É M A ČÍ S LA

Termografická kamera je namontovaná na statíve podľa maximálnych vzdialeností, ktoré sa majú dodržať (viac informácií v konfigurácii). Dôležité je určenie správnej meracej vzdialenosti od osoby (umiestnenie podlahovej značky pre orientáciu). Oblasť za kontrolovanou osobou musí byť blokovaná pred rušivými artefaktmi vrátane iných ľudí. Pozadie za monitorovanou osobou by malo byť tienené, ak sa používajú bočné steny mali by byť: • teplotne homogénne, • bez odrazivých povrchov v IR spektre, napr. sklo, zrkadlá, kovové povrchy, aby sa minimalizovalo odrazené infračervené žiarenie a • nie veľmi tmavé vo viditeľnom spektre (skôr svetlejšie ako tmavé), napr. panelová stena alebo tkanina. Pracovný priestor musí byť uspôsobený tak, že aj nekvalifikované osoby (vykonávajúce monitorovanie) budú v bezpečnej vzdialenosti od kontrolovaných osôb. Ak sa zistí zvýšená teplota, musí osoba podstúpiť sekundárne vyšetrenie, zvyčajne s ušným teplomerom vo vnútri ušného kanálika, aby sa určila skutočná bazálna teplota. Následný skríning musí byť oddelený a musí sa ho zúčastniť kvalifikovaný zdravotnícky pracovník. Pre tých, ktorí musia byť v karanténe, musí byť pripravená oddelená oblasť. Osoba, ktorá obsluhuje termogafickú kameru, by mala dodržiavať všetky pokyny výrobcu, aby sa ubezpečila, že je systém správne nastavený a umiestnený tak, aby dokázal presne merať teplotu povrchu pokožky. Osoba by mala byť vyškolená, aby na zvýšenie presnosti správne pripravila miesto, kde sa bude systém používať a kde budú prechádzať preverované osoby. Predchádzanie krížovej kontaminácii Priestor primárnej skríningovej termografie musí byť umiestnený blízko vchodu do budovy. Priestor sekundárnej kontroly by mal byť umiestnený blízko samotnej skríningovej termografie, ale mimo hlavného koridoru osôb, aby nedochádzalo k premiešaniu ľudí. Priestor

128 inVitro

sekundárnej kontroly by mal byť vybavený klinickým teplomerom a príslušenstvom a mal by ho obsluhovať kvalifikovaný medicínsky personál. Samozrejme by mal byť vybavený adekvátnymi ochrannými pomôckami, ako sú masky, rukavice, plášte, ochranné štíty, dezinfekčné prostriedky... Mal by byť umiestnený tak, aby bolo možné prípadného pacienta vyviesť von alebo do karantény, aby sa minimalizovala expozícia ďalších osôb. Pracovisko skríningovej termografie by malo mať zaistené aj záložný zdroj napájania, lebo aj po krátkom výpadku hlavného zdroja by sa mohlo pokračovať v skríningu až za 30 – 40 minút. Takéto oneskorenie môže spôsobiť výrazne komplikácie v postupe osôb cez kontrolu. Posledné detaily správneho merania Osvetlenie okolia by sa malo zaistiť tak, že bude umiestnené vo vhodnej pozícií a bez prekážok. Zdroje svetla nesmú produkovať podstatné tepelné žiarenie, ktoré by mohlo ovplyvniť teplotný obraz meraných osôb. Ak sa okrem termogramu bude snímať aj vizuálny obraz, svetlo by malo zaistiť primeranú kvalitu. IR zdroje – horúce alebo chladné by mali byť vylúčené z priestoru skríningovej termografie. Presklenie osvetľované slnkom, vyhrievacie telesá alebo chladné povrchy, napr. obvodové steny môžu ovplyvňovať skríning. Zástup kontrolovaných osôb by mal byť usmernený tak, že postupujú jednotlivo do samotnej zóny skríningu. Toalety by nemali byť v blízkosti priestoru skríningu, pretože to zvyšuje riziko krížovej kontaminácie a predchádza sa oplachovaniu tváre osobami (za účelom zmeny teplotného profilu) tesne pred vstupom na diagnostiku. Okrem toho treba zaistiť kontrolované klimatické podmienky priestoru skríningovej termografie s relatívnou vlhkosťou nižšou ako 50 % r. v. a teplotou okolia nižšou ako 24 °C, aby sa minimalizovali vplyvy teploty okolia a vlhkosti na potenie osôb. Rovnako treba zamedziť podstatnému prúdeniu vzduchu v priestore skríningu. Používajte miestnosti bez prievanu, mimo priameho slnečného žiarenia a mimo dosahu sálavého tepla (napríklad prenosné ohrievače, elektrické zdroje). Vyvarujte sa silného osvetlenia (napríklad žiarovky, halogénové žiarovky a žiarivky).


Teplota a človek Budúcnosť

Vývoj a výroba termografických kamier má stále rovnakú energiu alebo dynamiku ako v čase svojho vzniku. Je to charakterizované neustále sa zvyšujúcim počtom meracích bodov detektorov, zvyšujúcou sa teplotnou citlivosťou pri klesajúcich cenách kamier. Súčasná situácia poskytuje príležitosť vylepšiť staré spôsoby teplotného skríningu, aby sme všetci mohli byť pripravení na ďalšiu pandémiu, ako aj na ďalšie situácie, ktoré si môžu vyžadovať presné, bezkontaktné merania teploty. Medzi hlavné trendy v oblasti skríningu teploty bude patriť: • postupné nasadzovanie termografických kamier s detektormi s vysokým rozlíšením 1024 × 768 pixelov a viac (dnes je štandardom 640 × 480 pixelov), • zvyšovanie teplotnej citlivosti kamier na hodnoty 20 mK, • zásadný je vývoj automatických a rýchlych metód detekcie orientačných bodov tváre; nové prístupy založené na strojovom učení by navyše mohli predstavovať vhodný nástroj na využitie priestorových aj časových prvkov termografického skríningu, ktoré by potenciálne poskytovali optimálne výkony klasifikácie, • prenikanie technológií umelej inteligencie (AI) a Internetu vecí (IoT), využívanie algoritmov učenia umožní nahradiť opakujúce sa ľudské úlohy, čo dáva procesu skríningu vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť, • termografický asistent ≈ algoritmus umelej inteligencie trénovaný a validovaný na rozpoznávanie vzorov, porúch, defektov, podpisov atď.

Literatúra 1. Thermal Body Temp Monitoring Solution – Dahua, https://www.youtube. com/watch?v=VJy2869i_K8 2. Detection of Elevated Body Temperature from Infratec https://www.infratec.eu/thermography/ industries-applications/medicine/ detection-of-elevated-bodytemperature/ 3. Thermal Imaging Systems (Infrared Thermographic Systems/Thermal Imaging Cameras) https://www.fda.gov/medical-devices/ general-hospital-devices-andsupplies/thermal-imaging-systemsinfrared-thermographic-systemsthermal-imaging-cameras 4. Mass Fever Screening Systems | Omnisense Systems https://www.google.com/search?q=om nisense+systems+mass+fever&client=f irefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa =X&ved=2ahUKEwiB9fm1lfTxAhVF-qQ KHQpDAGcQAUoAXoECAEQAw&biw= 1920&bih=951#imgrc=fcUyLezBp_kF0M 5. Thermography and its applications in Medical & Clinical Research Field https://www.testo.com/de-DE/ produkte/waermebildkamerafieberdetektion 6. Stazione di monitoraggio della temperatura https://www.termocameretesto.it/ contents/it/p3112_STAZIONE-DIMONITORAGGIO-DEI-VIRUS.html 7. Berz, R., Hoffmann, A., Sauer, H.: Telemetrisches “Fiebermessen” mit Infrarot-Geräten – Fehlerquellen und ihre Vermeidung. ThermoMed International Society of Thermography and Thermology e.V. 8. Arnold,S. Fever Detection with testo 890/885, (2020), firemná prezentácia, Testo SE & Co. KGaA 9. Roderick, T., Hamish, L.,Thermal cameras aren’t perfect, but they can help control the coronavirus pandemic. https://theconversation. com/thermal-cameras-arent-perfectbut-they-can-help-control-thecoronavirus-pandemic-141701

Unilabs Slovensko 129


T É M A ČÍ S LA

Sauna a ľudské zdravie MUDr. Božena Ciberajová lekársky námestník Kúpele-Štós, a. s.

130 inVitro


Teplota a človek

Sauna je forma fyzikálnej liečby, ktorá ovplyvňuje celý organizmus. Pre svoje vazomotorické, hemodynamické a diaforetické účinky je sauna predovšetkým termocirkulačnou procedúrou, ktorá výraznejšie nezaťažuje obeh. Pravidelné saunovanie predstavuje u zdravých ľudí hygienickú a kozmetickú procedúru, podporuje otužovanie, zvyšovanie kondície, odstraňuje únavu, zvyšuje výkonnosť, ako aj celkovú telesnú a psychickú relaxáciu a zotavenie. U športovcov sa využíva v rámci tréningu, ale aj na doliečovanie rôznych poúrazových stavov, po nadmernom tréningovom zaťažení alebo na regeneráciu.

500 – 2 000 ml

V saune sa zvýši telesná teplota so všetkými reakciami po teple. Potenie dosahuje 500 – 2 000 ml.

Rozšírenie sauny vo svete i u nás otvára otázku, či sauna ako taká má nejaký liečebný význam pre terajšieho človeka, či a za akých okolností a pri akých konkrétnych chorobách je jej využitie v liečbe prospešné. Očakávané účinky sauny sa v priebehu histórie menili. Zatiaľ čo v minulosti hrala sauna dôležitú úlohu pri očiste tela, dnes stojí v popredí hľadisko zlepšenia celkového zdravotného stavu, predchádzanie chorobám, otužovanie, zvýšenie výkonnosti, ako aj celkové telesné a psychické uvoľnenie a zotavenie.

Slovo sauna má fínsky pôvod a znamená dom s možnosťou kúpeľa, pre ktorý je vzduch ohrievaný pecou. Táto definícia má 300 rokov, ale je stále aktuálna. V dnešnej dobe slovom sauna označujeme nielen objekt, ale aj vlastnú procedúru saunovania. Táto procedúra má svoju dlhú tradíciu predovšetkým u severských národov (Zvonár a kol., 2005). Sauna je určená v prvom rade pre zdravých ľudí na otužovanie organizmu a prevenciu chorôb z nachladnutia. Je to nepriepustná drevená miestnosť s ohniskom a lavicami uloženými v rozličnej výške, kde je rôzna teplota vzduchu. V saune sa zvýši telesná teplota so všetkými reakciami po teple. Potenie dosahuje 500 – 2 000 ml (Kolesár, Ďurianová, Hupka, Pavlík, 1980, s. 160).

Očakávané účinky a ciele saunovania

Veľké praktické rozšírenie sauny je založené na subjektívne príjemných fyziologických účinkoch potvrdených dlhoročnou tradíciou. Priaznivé účinky sauny vyvoláva striedanie vysoko kontrastných podnetov tepla a chladu. Na dosiahnutie primeranej vazomotorickej, hemodynamickej a diaforetickej odpovede stačí hypertermizácia 38 – 39 °C po dobu 5 – 10 minút. Pozitívny účinok sauny treba pripísať vhodnému spojeniu pôsobenia tepla, chladu a čiastočne aj mechanického dráždenia na ľudské telo. Široké spektrum priaznivých účinkov saunovania umožňuje rozšíriť jej indikácie. Z účinkov sauny na kardiovaskulárny systém treba spomenúť zvýšenie frekvencie pulzu. Výrazné

Unilabs Slovensko 131


T É M A ČÍ S LA je možné v rámci rehabilitácie využiť autogénny tréning a ďalšie relaxačné metódy. Od iných pozitívne termických procedúr sa sauna líši pôsobením na celý povrch tela, teda dochádza k odpovedi celého organizmu na tepelnú záťaž. Pri rýchlom striedaní tepla a chladu dochádza k významnému dráždeniu orgánov inervovaných autonómnym nervovým systémom, zvyšuje sa produkcia mediátorov (Matěj a kol., 2005). zmeny krvného tlaku sauna však nespôsobuje. Na dýchací systém pôsobí predovšetkým teplota, vlhkosť, mechanické podnety, trvanie kúpeľa a gravitácia. Vdychovaním horúceho vzduchu sa silne stimuluje prekrvenie sliznice dýchacích ciest a podporuje stále podráždenie buniek sliznice. Nasýtenie vzduchu vodnými parami pôsobí na sekrečnú činnosť sliznice dýchacích ciest. Najväčší význam saunovania (Matěj a kol., 2005) niektorí autori vidia v otužovaní orgánov dýchacieho systému, a teda v prevencii respiračnej infekcie, stimuláciou tvorby imunoglobulínu A, ktorý zvyšuje odolnosť organizmu voči infekciám. Prehriatie aktivuje metabolizmus pokožky a spolu so silným potením sa tak sauna stáva zvláštnym druhom starostlivosti. Sauna vplýva na povrch tela už od prvej chvíle saunovania. Vplyvy sauny indukujú reakcie sympatikového nervového systému, renín-angiotenzín-aldosterónového systému, hypotalamo-hypofyzárnej osi. Počas saunovania dochádza k zvýšenej sekrécii kortizolu a katecholamínov, ktoré pôsobia antiflogisticky. Nastávajú zmeny sekrécie hormónov, čo ovplyvňuje vnútorné orgány, najmä obličky. Činnosť obličiek a potenie v saune ovplyvňujú rovnováhu telových tekutín a elektrolytov. Veľkej obľube sa preto sauna teší aj vďaka svojím kozmetickým účinkom (Kraus, 1986, s. 171). Sauna patrí medzi tzv. potné kúpele, ktorých prevládajúcim účinkom alebo hlavným cieľom je potenie. Ochladenie organizmu vyparovaním vody je v saune jediná možnosť, ako sa telo môže zbavovať tepla prichádzajúceho sálaním, vedením, konvekciou. Počas ochladzovania reaguje organizmus vazokonstrikciou. Priaznivý zásah tepla a chladu môžeme očakávať aj v oblasti sekrečných funkcií tráviacich orgánov, ich mobility a prekrvenia. Centrálne ovplyvnenie sa prejavuje zmenami psychiky, výdatné prekrvenie periférnych orgánov v potiarni spôsobuje zníženie prekrvenia mozgu, čo sa pociťuje ako psychické uvoľnenie a patrí to medzi dôvody, pre ktoré niektorí ľudia saunu vyhľadávajú. Saunovaním dochádza tiež k celkovému zlepšeniu homeostázy organizmu, k adaptácii na vonkajšie vplyvy. Po saunovaní

132 inVitro

Všeobecné indikácie a kontraindikácie saunovania Ak sa pacient chystá využívať saunu ako liečebnú procedúru a trpí nejakým ochorením, je potrebné, aby sa pred vstupom do sauny poradil so svojim ošetrujúcim lekárom. Pri rozhodovaní o použití sauny na preventívny alebo liečebný účel musí lekár brať do úvahy indikácie aj kontraindikácie saunovania.

5 – 10 minút Na dosiahnutie primeranej vazomotorickej, hemodynamickej a diaforetickej odpovede stačí hypertermizácia 38 – 39 °C po dobu 5 – 10 minút.


Teplota a človek Tabuľka č. 1: Indikácie a kontraindikácie saunovania (Zvonár a kol., 2005. Matěj a kol., 2005) Kým zdravý človek môže používať saunu kedykoľvek, chorý sa musí bezpodmienečne poradiť s ošetrujúcim lekárom. INDIKÁCIE SAUNOVANIA

KONTRAINDIKÁCIE SAUNOVANIA

Preventívne

Liečebné

• regeneračno-relaxačné ciele • posilnenie antistresogénnych mechanizmov • zlepšenie termoregulačných procesov • posilnenie psycho- i somatických a sociálnych adaptácií • zvýšenie imunitných a sociálnych adaptácií • zvýšenie imunitných a obranných schopností • príprava na ľahší pôrod a iné

• akútne katary horných dýchacích ciest • ľahké chrípkové ochorenia vo včasnom štádiu • chronické nešpecifické ochorenia dýchacích ciest • funkčné cirkulačné poruchy • ľahké reumatické ochorenia • zle hojace sa rany • migréna • chronické ekzémy • psoriáza • klimakterické ťažkosti • urtikária

Typy sáun

Všetky typy sáun sú založené na rovnakom princípe: využívajú diferencované teplotné prostredie, t. j. výrazne vyššiu teplotu, než má ľudské telo, na prehriatie organizmu (v potiarni) a nižšiu teplotu na jeho ochladenie (v priestoroch na ochladzovanie). Navzájom sa líšia mikroklimatickými podmienkami, a tým aj vplyvom na ľudský organizmus. Tieto odlišnosti charakterizujú jednotlivé typy sáun a odrážajú sa na ich pomenovaní, ktoré dostávajú podľa oblastí alebo miesta ich vzniku. Dnes sa stretávame s týmito typmi kúpeľov: 1. Ruská baňa (ruský, parný kúpeľ) – prostredie je presýtené vodnými parami, ktoré vytvárajú hmlu. Teplota sa v nej pohybuje v rozsahu 40 – 45 °C. Lavice sú stupňovito usporiadané, ochladzovanie prebieha vo vode, na vzduchu, v prírode alebo váľaním sa v snehu. 2. Rímsky kúpeľ – je to viacpriestorový suchý horúcovzduchový kúpeľ s rôznou teplotou. V tepidáriu dosahuje teplota vzduchu 40 – 45 °C a v priestore – laconicum – teplotu 60 – 70 °C. Vyhriaty vzduch sa privádza cez steny alebo podlahu. Lavice sú stupňovito usporiadané, ochladzovanie prebieha v alveu, bazéne naplnenom 35 °C vodou alebo v piscine, bazéne s vodou teplou 12 °C. 3. Turecký alebo arabský kúpeľ – je to viacpriestorový kúpeľ, v jednom priestore je teplota vzduchu 50 °C a v druhom 40 °C. Para sa získava zohrievaním vody v kotloch. Organizmus sa ochladzuje stupňovito v ochladzovacom priestore, pričom telo sa polieva vodou s klesajúcou teplotou. 4. Írsky kúpeľ – je to parný kúpeľ s nižším

• vek nad 60 rokov, ak človek doteraz nesaunoval • dekompenzácia srdca • zápalové a degeneratívne ochorenia srdca • stav po infarkte myokardu do 6 mesiacov • hypertenzia nad 200 Torr, zápalové a degeneratívne ochorenia obličiek • epilepsia • kachexia • stav po tromboflebitídach, hypertyreóza • aktívna tuberkulóza

nasýtením vodnými parami, bez utvárania hmly, teplota v potiarni dosahuje 50 – 55 °C. Organizmus sa ochladzuje pomocou sprchy alebo polievaním. Tento druh už prakticky zanikol. 5. Fínska sauna či fínsky kúpeľ – je to horúcovzdušný jednopriestorový kúpeľ s nízkou relatívnou vlhkosťou prostredia. Teplota tu dosahuje 65 – 90 °C, pri povale až 100 °C. Pre túto saunu je charakteristický krátky parný náraz a mechanické dráždenie pokožky metličkami alebo inými prostriedkami pred ukončením pobytu v potiarni. Telo sa ochladzuje na vzduchu, vo vode alebo v inom prostredí (Matěj a kol., 2005).

Vybavenie sauny

Základným predpokladom saunovania je umiestnenie sauny vo vyhovujúcom prostredí. Funkčne sa sauna člení na čakáreň, šatne, sprchy, potiareň, ochladzovací priestor, odpočiváreň a ďalšie pomocné zariadenia. V saune musia všetci (saunujúci i pracovníci sauny) starostlivo dodržiavať hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Najdôležitejšia časť sauny je potiareň. Je obložená drevom a sú v nej lavice rozdielnej výšky. Miestnosť sa vykuruje tak, že sa teplota vzduchu podľa výšky jednotlivých lavíc pohybuje od 60 do 100 °C. Ústredným zariadením je vykurovacia pec s kameňmi, v súčasnosti na elektrický prúd, plyn alebo na klasické palivá. Vedľa potiarne je miestnosť na ochladzovanie polievaním, sprchou (šetrnejšie a menej zaťažujú organizmus) alebo kúpeľom v studenej vode, no ochladiť sa možno aj prechádzkou v prírode. Ďalšie miestnosti slúžia na odpočinok, osvieženie a prezlečenie.

Unilabs Slovensko 133


T É M A ČÍ S LA Mikroklíma sauny

V potiarni sauny sa vytvára typické prostredie charakterizované vysokou teplotou a nízkou vlhkosťou vzduchu. Mikroklimatické podmienky na saunovanie sa dosahujú dostatočne dlhým akumulovaním tepla (minimálne 1 hodinu) do drevených stien, čo sa označuje ako „zrenie“. Týmto procesom by sa mala dosiahnuť teplota 100 °C s nízkou vlhkosťou vzduchu (30 g/m3, t. j. 15 % relatívnej vlhkosti). V potiarni musí byť zabezpečená ustavičná obmena vzduchu 5-krát/h s maximálnou rýchlosťou prúdenia vzduchu 10 – 20 cm/s. Ku koncu pobytu v potiarni sa zvyčajne robí parný náraz vodou (10 g/m3) na kamene pece (Hupka a kol., 2001, s. 57). Prostredie potiarne výrazne kontrastuje s ochladzovacím priestorom, ktorý má byť čo najviac prispôsobený vonkajším klimatickým podmienkam v závislosti od ročného obdobia, hodiny a počasia. Voda ochladzovacieho bazénika vo vnútornom ochladzovacom priestore by nemala byť teplejšia ako 10 °C (Matěj a kol., 2005, s. 30).

134 inVitro

Metodický postup saunovania

Dôležitá je správna psychická príprava. Nevyhnutné je vyčleniť si minimálne 2-hodinový časový priestor a zabezpečiť pokojný režim v saune. Dôležitá je hygienická príprava tela (najmä intímnych častí tela) a jeho osušenie. Do potiarne vstupuje človek vyzlečený, prípadne s voľne prekrytými intímnymi časťami. Pohybuje sa pomaly a vyberie si takú úroveň ležadla, ktorej teplota je pre neho najprijateľnejšia, nemala by prekročiť 75 – 90 °C. Ak je nižšia, potrebné prehriatie a potenie sa len ťažko dosahuje, ak je vyššia, človek pociťuje nepríjemné pálenie pri dýchaní. V tejto prvej vyhrievacej fáze sa telo prehreje pôsobením suchého horúceho vzduchu, ako aj tepelným žiarením pece sauny a stien miestnosti. Tepelná záťaž organizmu trvajúca 10 – 15 minút spôsobuje silné potenie a odparovanie potu v suchom vzduchu, čím sa telo ochladzuje. Prehriatím nastáva prekrvenie kože, podkožia, svalov a telesná teplota sa zvyšuje o 1 – 2 °C. Na záver vyhrievacej fázy sa urobí parný náraz poliatím horúcich kameňov alebo pece. Asi pol litrom vody sa zvlhčí v saune vzduch, čím sa zabráni odparovaniu potu, pot steká po tele a teplota tela sa ešte zvyšuje – prekrvenie kože možno zvýšiť aj jej mechanickým dráždením – šúchaním alebo šľahaním brezovými metličkami. Dĺžka pobytu v potiarni je veľmi individuálna a závisí nielen od mikroklimatických podmienok, ale aj od individuálnej reakcie tela na prostredie v potiarni. Nevhodné je súťažiť o najdlhšie zotrvanie v saune! „Zlatou“ zásadou je, že v potiarni treba zostať dovtedy, kým človek nepocíti neodolateľnú túžbu ochladiť sa v studenej vode. Všeobecne sa v potiarni zostáva 10 – 20 minút. Po vyhrievacej fáze nasleduje fáza schladzovacia, t. j. zbavovanie sa nadbytočného tepla. Schladenie možno uskutočniť bez akéhokoľvek nebezpečenstva poškodenia prehriateho tela, a to prechádzkou na chladnom vzduchu, poliatím alebo kúpeľom v studenej až ľadovej vode. Táto časť saunovania trvá zvyčajne 3 – 5 minút, ale je to takisto veľmi individuálne, nikdy však nesmie trvať až do vzniku triašky. V tejto


Teplota a človek fáze platí pravidlo, že ochladzovať sa má až do vzniku pocitu neodolateľnej túžby po prehriatí v potiarni. Dôležité je upozorniť, že pred vstupom do ochladzovacieho bazéna sa treba osprchovať a zásadne sa treba ponoriť len po krk, hlava sa do vody neponára. Ochladenie predstavuje záťaž na srdcovo-cievny systém, preto je dôležitá zvýšená opatrnosť u starších či neskúsených ľudí a u osôb so zdravotnými problémami. Pred návratom do potiarne treba telo osušiť (Zvonár, 2005, s. 34 – 35), (Hupka a kol., 2001, s. 57). Uvedený cyklus saunovania možno opakovať znova, najviac však 3-krát, pričom saunovanie robíme 1 – 2-krát týždenne. Saunovanie sa končí ochladením a potom osprchovaním, osušením, dvojtretinovým kúpeľom predkolení vo vode s teplotou 39 °C až po dosiahnutie pocitu teplých nôh. Nasleduje fáza odpočinku s postupnou adaptáciou na normálnu teplotu, a to bez potenia. Človek môže ležať alebo sedieť a konzumovať tekutiny (minerálne vody, prírodné šťavy) alebo mliečne produkty. Saunovanie nemá byť nikdy spojené s prejedaním, ale nerobí sa ani nalačno. Fajčenie ani alkohol do sauny nepatria. Sauna sa niekedy používa ako príprava na liečebnú rehabilitáciu, aby sa dosiahlo prehriatie celého organizmu, najmä mäkkých častí pohybových orgánov. Sú to najmä masáže, kinezioterapia, inhalácie, helioterapia (Zvonár, 2005, s. 34 – 35).

Literatúra 1. Hupka J. a kol. Fyzikálna terapia. Vyd. Osveta, Martin, 2001, 554 s., ISBN 80217-0568-X 2. Kolesár, J., Ďurianová, J., Hupka, J., Pavlík, L. Fyziatria. Vyd. Osveta, Martin, 1980, 257 s., ISBN 3. Kraus, H. Fyzioterapie pro každého. Vyd. Avicenum, Praha, 1990, 262 s., ISBN 80-201-0069-5

„Sauna je liekom chudobného človeka.“ fínske príslovie

4. Matěj, M. a kol. Sauna v prevencii a terapii. Vyd. Osveta, Martin, 1984, 287 s., ISBN 70-100-84. 5. Matěj, M. a kol. Sauna v zdraví a chorobe. Vyd. Osveta, Martin, 2005, 284 s., ISBN 8080631700 6. Zvonár, J. a kol. Termoterapia, hydroterapia, balneoterapia a klimatoterapia. Vyd. Osveta, Martin, 2005, 192 s., ISBN 9788080631758

Unilabs Slovensko 135


T É M A ČÍ S LA

Teplota u športovca – prehriatie organizmu MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH telovýchovný lekár Ústav telovýchovného lekárstva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

136 inVitro


Teplota a človek

Viacerí športovci v Tokiu majú problém s horúčavami. Počasie výrazne ovplyvnilo najmä výkony tenistov, ktorí nastúpili cez deň okolo obeda. Na teplomere vtedy bolo 31 stupňov Celzia, no pocitová teplota dosahovala až 37 stupňov. Extrémne teplo totálne vyčerpalo ruského tenistu Daniila Medvedeva. Druhý nasadený hráč olympijského turnaja sa v osemfinále v trojsetovom dueli viditeľne fyzicky trápil. „Môžem to dokončiť, ale čo ak zomriem?“ pýtal sa v jednej chvíli empajrového rozhodcu. Po zápase povedal, že sa mu zahmlievalo pred očami. „Nemohol som poriadne dýchať. Nevedel som, čo urobiť, aby som sa cítil lepšie. Bol som pripravený jednoducho sa zvaliť na kurt,“ hovoril podľa AP. Problémy mal aj Argentínčan Diego Schwartzman, ktorý prehral zápas. „Bol to súboj o tom, kto sa lepšie vyrovná s teplom. Po 10 – 12 úderoch od základnej čiary sme boli ako chodiace mŕtvoly,“ reagoval s odkazom na populárny seriál Walking Dead. Španielska tenistka Paula Badosová vzdala doteraz najdôležitejší zápas kariéry už v prvom sete. Vo štvrťfinále olympijskej dvojhry pre teplo nemohla ďalej pokračovať. Bola na tom tak zle, že ju z kurtu odviezli na invalidnom vozíku. Úvod

Náhle rizikové stavy vyvolané pôsobením nadmerného tepla nie sú už ani v našich zemepisných šírkach zriedkavým úkazom. Naopak – v súvislosti s globálnym otepľovaním a neočakávane turbulentnými zmenami klimatickej situácie sa vyskytujú čoraz častejšie, a to bez ohľadu na vek postihnutej osoby, jej pohlavie alebo telesnú aktivitu, ktorej intenzita môže, najmä v súvislosti so športovaním, klásť zvýšené nároky na termoreguláciu a významným spôsobom znásobiť možnosti vzniku zdravotných problémov. Následkom klimatických zmien zaznamenávame aj na Slovensku čoraz vyššie teploty. Pribúda stále viac tropických nocí (20 stupňov Celzia a viac) a tropických (30 stupňov Celzia a viac) aj supertropických dní (35 stupňov Celzia a viac). Človek patrí k teplokrvným živočíchom, čo znamená, že si udržiava stálu prirodzenú telesnú teplotu v rozpätí 36,8 ± 0,4 °C. Tento údaj

pochádza z merania v podpazuší; teplota meraná v konečníku je navýšená o asi 0,5 °C. Hlboká teplota (centrálna) alebo takzvaná teplota jadra je ešte vyššia, pričom za kritickú možno považovať 40 °C. Jej hodnota fyziologicky kolíše v závislosti od fázy dňa (diurnálny cyklus) a u žien vplyvom ženských pohlavných hormónov (ovariálny a menštruačný cyklus). Diurnálny rytmus centrálnej telesnej teploty sa prejavuje jej kolísaním cez deň v rozmedzí 0,5 – 0,7 °C (1). Výrazný vplyv na zmeny telesnej teploty má predovšetkým fyzická práca, pri ktorej sa teplo vytvorené pracujúcimi svalmi hromadí v tele športovca a centrálna teplota sa môže zvýšiť až na 40 °C. Telesná teplota športovca sa zvyšuje aj pri športovcovom emocionálnom vypätí, a to aj na viac ako 38 °C. Príčinou je zvýšenie metabolizmu vplyvom hormónov, ako aj zvýšený tonus priečne pruhovaného svalstva.

Unilabs Slovensko 137


T É M A ČÍ S LA Pot sa skladá z vody (96 – 98 %), minerálov, stopových prvkov, laktátu (kyselina mliečna a jej soli), mastných kyselín, amoniaku aj močoviny. Má hustotu 1 002 – 1 010 kg/m3 a za fyziologických okolností sa aj bez fyzickej námahy denne vylúči 1 liter potu. Minerálne zloženie je v priemere (3): • sodík (0,9 gramu/liter), • draslík (0,2 g/l), • vápnik (0,015 g/l), • magnézium (0,0013 g/l).

1 – 2 litre Za fyziologických okolností sa aj bez fyzickej námahy denne vylúči 1 liter potu. Pri športovaní je bežné, že tvorba potu dosahuje 1 – 2 litre za hodinu, ale nezriedka aj 3 litre a viac.

Tepelné úrazy

Ľudské telo je za bežných okolnosti schopné udržiavať si takmer konštantnú telesnú teplotu. Prebytočné teplo vyvolané zvýšenou telesnou aktivitou sa z organizmu pritom stráca radiáciou, kontaktným prenosom, prúdením a odparovaním potu z povrchu pokožky. Straty tepla odparovaním sú pritom za bežných okolnosti rozhodujúce. Pokiaľ však teplota a relatívna vlhkosť vzduchu prekročí určité hodnoty, adaptačné zmeny v organizme športovca už nie sú schopné udržať telesnú teplotu v prijateľných medziach. Tak vznikajú ochorenia z tepla, ktoré nazývame aj tepelným úrazom (2). Jeho najťažšie formy sú prehriatie a tepelný úpal.

Aby sa udržala telesná teplota v bezpečných limitoch, musí sa športovcovo telo prebytočnej teploty vyprodukovanej telesnou prácou efektívne zbavovať. Toto sa deje predovšetkým redistribúciou väčšieho množstva krvi do oblasti pokožky a odparovaním potu. Zmyslom tohto procesu je ochladiť kožu a následne znížiť teplotu krvi prúdiacej pod jej povrchom. Takto ochladená krv potom zmierňuje teplotu jadra tela. Čím je vlhkosť okolitého prostredia vyššia, tým viac je sťažené odparovanie potu z pokožky, ktorý sa neodparuje, ale odkvapkáva. To má za následok dramatické zníženie chladiaceho efektu. Z tohto dôvodu je najrizikovejšie počasie s vysokou teplotou a veľkou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

138 inVitro

Medzi stopové prvky, ktoré telo vylučuje potom, patria: • zinok (0,4 miligramov/liter), • meď (0,3 – 0,8 mg/l), • železo (1 mg/l), • chróm (0,1 mg/l), • nikel (0,05 mg/l), • olovo (0,05 mg/l). Športová aktivita počas nadmerného tepla ovzdušia prináša so sebou už spomenuté špecifické problémy – riziko prehriatia organizmu a tepelného úpalu. Telo športovca môže byť v tomto období často vystavené nielen vysokým teplotám, ale aj priamemu žiareniu slnka a vysokým relatívnym vlhkostiam okolitého vzduchu. Vzniká spomínaný tepelný úraz. Najhoršia situácia je, ak sa tieto tri faktory vyskytujú súčasne. Spomínané ťažké formy tepelného úrazu – prehriatie a úpal – sú okrem tepla spôsobené aj dehydratáciou, stratami elektrolytov a zlyhaním termoregulácie. Vyčerpanie z tepla – prehriatie je akútna hypertermia následkom dehydratácie. Vznikne, ak sa organizmus nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie podmienky alebo pre zvýšenú produkciu tepla v organizme. V úvodnej fáze sa organizmus snaží o presun krvi z centrálnych partií do kože (splanchnická a renálna vazokonstrikcia s kožnou vazodilatáciou). Postupom času dochádza k zlyhaniu termoregulačných mechanizmov. Teplo sa prestane odvádzať z centra, teplota sa zvyšuje a vzniká tepelný úpal. Tepelný úpal je hypertermia so zlyhaním termoregulácie. Býva sprevádzaný zlyhávaním dôležitých orgánov a postihnutím CNS. Tepelný úpal rozdeľujeme na námahový (u mladých zdravých ľudí následkom extrémne zvýšenej alebo dlhodobej telesnej námahy, napríklad športom) alebo klasický (častejší u starších a chorých ľudí alebo u ľudí vystavených vysokým vonkajším teplotám).


Teplota a človek Bazálna rýchlosť metabolizmu (BMR) je 200 – 240 kJ/h/m2 telesného povrchu (asi 400 kJ/h u človeka s hmotnosťou 70 kg). Bez termoregulácie dochádza následkom BMR k stúpaniu teploty tela asi o 1,1 °C/h, vzostup môže byť vyšší pri telesnej námahe športovaním a vysokej teplote okolia (4). Odovzdávanie tepla do okolia prebieha štyrmi spôsobmi: • Vedenie: priamy kontakt s iným povrchom, zodpovedá asi za 2 percentá strát. • Sálanie: prechod tepla z tela do okolitého vzduchu a vodných pár, asi 10 percent strát. Pri vonkajšej teplote vyššej ako je teplota tela organizmus teplo získava. • Vyžarovanie: straty pomocou elektromagnetického vlnenia. Pri teplote vzduchu nižšej ako teplota tela je to asi 65 percent strát. • Vyparovanie: straty tepla vyvolané premenou tekutín z povrchu tela do plynnej fázy, asi 30 percent strát. Dominantnými spôsobmi strát tepla z organizmu v teplom prostredí sú vyžarovanie (radiácia) a odparovanie (evaporácia). Pri teplote prostredia 35 °C sa zastavuje vyžarovanie a ostáva jediný spôsob – vyparovanie. Odparenie jedného litra potu znamená stratu 2 400 kJ tepla. Pri športovaní je bežné, že tvorba potu dosahuje 1 – 2 litre za hodinu, ale nezriedka aj 3 litre a viac. Pri 96 až 100 % relatívnej vlhkosti ovzdušia sa zastavuje aj vyparovanie a organizmus stratí poslednú možnosť ochladzovania. V tomto momente dochádza k zrušeniu renálnej a splanchnickej vazokonstrikcie, znižuje sa kožná vazodilatácia a začína prehrievanie. Hypertermia spôsobí mozgový edém a zvýšenú náplň cerebrálnych ciev – dochádza k vzostupu intrakraniálneho tlaku (IKT). Zvýšený IKT a znížený stredný arteriálny tlak (zrušenie splanchnickej vazokonstrikcie a znížená periférna rezistencia) znížia cerebrálny prietok, dochádza k dysfunkcii CNS. Poškodenie tkanív vzniká pri teplote tela vyššej ako 42 °C. Dochádza k deplécii energetických zásob, bunkové membrány sa stanú permeabilnými pre sodík (Na), zvýšená činnosť sodíkovej pumpy sa snaží vytlačiť Na z buniek, ale dochádza k ďalšej deplécii zásob, zvýšenej produkcii bunkového tepla a zvyšovaniu telesnej teploty.

Dehydratácia, už pri úbytku 2 % telesnej hmotnosti, zhoršuje športový výkon nezávisle od športovej disciplíny. Negatívne je ovplyvnená aj kapacita výkonu. Strata 3 % telesnej hmotnosti v neutrálnom prostredí môže znížiť vytrvalostný (aeróbny) výkon o 4 až 8 %.

Prevencia tepelných úrazov

V rámci prevencie tepelného úrazu by mal športovec prijať denne 0,4 litra čistej vody na 10 kilogramov hmotnosti, čo v priemere predstavuje 2 – 3 litre vody na deň. V tréningovom dni je vhodné navýšiť príjem tekutín až o 50 %, samozrejme v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia, aby neprišlo k nežiaducemu teplotnému úrazu. Ak má byť výkon efektívny pri nízkom riziku vzniku prehriatia alebo úpalu, je nevyhnutné telo dostatočne hydratovať ešte pred samotným výkonom. Vhodnými nápojmi na hydratáciu sú voda a iónové nápoje, ktorých kompozícia vychádza zo zloženia ľudského potu a predpokladaných strát vitamínov, antioxidantov a sacharidov. Počas výraznejšieho výkonu totiž samotná voda nedokáže pokryť potreby športujúceho organizmu, a preto je vhodné ju kombinovať práve s iónovými nápojmi viacerých typov. Hypotonické nápoje majú nižší pomer iónov ako krvná plazma, vďaka čomu sa rýchlo vstrebávajú a zabezpečujú rýchlu rehydratácia organizmu. Sú vhodné počas vytrvalostnej aktivity (nižšia intenzita – dlhší čas) a na konzumáciu v priebehu dňa.

Unilabs Slovensko 139


T É M A ČÍ S LA a veľa sa potíme. Na dobitie energie, elektrolytov a tekutín je vhodný izotonický nápoj. Pije sa počas športového výkonu v malých množstvách 0,3 – 0,8 litra nápoja za hodinu, a po športovom výkone. Hypertonické nápoje majú svoje osobité vlastnosti a ich primárnou úlohou nie je hydratácia, ale regenerácia po výkone. Preto sú doplnené aminokyselinami a ich kompozícia je optimálna pre kvalitu postupného vstrebávania.

2 – 3 litre V rámci prevencie tepelného úrazu by mal športovec prijať denne 0,4 litra čistej vody na 10 kilogramov hmotnosti, čo v priemere predstavuje 2 – 3 litre vody na deň.

Izotonické nápoje majú pomer iónov rovnaký ako krvná plazma. Obsahujú väčšie množstvo sacharidov ako hypotonické nápoje, preto sú ideálne pre dopĺňanie energie, tekutín a elektrolytov počas a tesne po náročnejšej záťaži. Tieto nápoje tiež podporujú výkon a oneskorujú nástup únavy. Hypertonické nápoje majú vyšší pomer iónov ako krvná plazma a nie sú vhodné na použitie počas športového výkonu. Ide o rôzne regeneračné nápoje s vysokým obsahom iónov, sacharidov a aminokyselín, ktoré je vhodné piť podvečer po náročnom tréningu či po pretekoch. Používanie iónových nápojov má svoje pravidlá (5): V deň vytrvalostného tréningu (alebo počas aeróbnej aktivity) je vhodné vypiť približne 0,6 – 1 liter hypotonického nápoja pred tréningom a počas tréningu si dopriať 0,5 – 0,7 litra za hodinu v pravidelných, malých dávkach. Pri dlhodobej aktivite s nízkou intenzitou športovcove telo spotrebúva ako palivo predovšetkým tuky a nedochádza k intenzívnemu vylučovaniu potu, preto mu netreba dodávať zbytočne veľa sacharidov a elektrolytov. Intenzívny tréning vyžaduje zvýšený príjem elektrolytov. Pri tejto intenzite cvičenia míňame časť energie uloženej v našich svaloch

140 inVitro

V pitnom režime pre športovca sa odporúčajú aj prírodné ale nízkomineralizované vody. Džúsy sú síce relatívne vhodné na občerstvenie, ale ich nevýhoda je v tom, že sa pre vyšší obsah sacharidov neabsorbujú tak rýchlo ako to organizmus potrebuje. Konzumácia väčšieho množstva piva (nad 200 ml) po náročnom tréningu spôsobuje dehydratáciu organizmu. Alkohol nemá takmer žiadnu výživovú hodnotu a nemá ani regeneračný účinok potrebný pred ďalším tréningom, prípadne pokračovaním toho prerušeného. Pokiaľ chce športovec po zaťažení piť pivo, tak by mal pred jeho konzumáciou vypiť aspoň 3 až 5 dcl vody. Veľké nedostatky v konzumácii tekutín sú hlavne u detí a mládeže, kde pitný režim veľmi často nezodpovedá požiadavkám prevencie tepelného úrazu. Ide hlavne o nadmernú konzumáciu sladených nealkoholických a kolových nápojov. Jedná sa väčšinou o nápoje s vysokým zastúpením CO2, sacharidov, chinínu,

Vhodnými nápojmi na hydratáciu sú voda a iónové nápoje, ktorých kompozícia vychádza zo zloženia ľudského potu a predpokladaných strát vitamínov, antioxidantov a sacharidov.


Teplota a človek rôznych aromatických látok, farbív a konzervačných prostriedkov. Vzhľadom na ich rozšírenie a nevedomosť mnohých rodičov, trénerov a samotných detí majú tieto často zvýšenú dennú záťaž monosacharidmi a v prípade kolových nápojov aj záťaž vo forme kofeínu. Deti sú čoraz častejšie konfrontované s kofeínom v dávkach, aké prijímajú dospelí. Preto je pre deti a mládež vhodná skôr konzumácia iónových nápojov, ktoré sú prispôsobené vekovým a vývojovým požiadavkám najčastejšie v kategóriách: 6 – 11, 12 – 15, 16 – 18 rokov. Pre športovcov všetkých vekových kategórií je kontraproduktívna konzumácia energetických nápojov. Používanie liekov (aj voľne predajných) je vhodné konzultovať s lekárom – špecialistom.

Deti sú čoraz častejšie konfrontované s kofeínom v dávkach, aké prijímajú dospelí. Preto je pre deti a mládež vhodná skôr konzumácia iónových nápojov, ktoré sú prispôsobené vekovým a vývojovým požiadavkám.

Významnou položkou prevencie tepelného úrazu je aj úprava jedálneho lístka. Stravovanie v období nadmerných teplôt má byť ľahké, preferujú sa polievky a jedlá z čerstvej zeleniny, ktoré pri trávení neprodukujú teplo. Ich špecificko-dynamický efekt je nízky. Práve pre tento efekt treba obmedziť mäso aj mäsové výrobky a mastné jedlá, ktoré navyše svojím obsahom soli ešte zvyšujú nároky na príjem vody.

Záver

Udržanie optimálnej telesnej teploty je nevyhnutnou funkciou organizmu teplokrvných živočíchov vrátane športujúceho človeka. Preto treba akceptovať všetky požiadavky medicínskej a trénerskej prevencie všetkých foriem tepelného úrazu v rámci tréningových plánov, prípravy na súťaže, samotných súťaží všetkých typov, ale aj civilného života športovcov.

Literatúra 1. Javorka, K., a kol.: Lekárska fyziológia. s. 338 – 341. Vyd. Osveta 2001 2. Dobiáš, V.: Úrazy spôsobené teplom. www.meduca.sk/VIA PRACTICA 2/2004 3. Montain, S. J., a kol.:Reakcie minerálnych prvkov potu počas 7 hodín stresového cvičenia. medzinárodný, Americká národná lekárska knižnica. Medzinárodný denník športovej výživy a metabolizmu cvičení. 17. decembra 2007. 4. Cinglová, L.: Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. s.124 – 128. Karolinum. UK Praha 2010 5. Malovič, P.: Bežec a zranenia. s.61 – 63. GEVA Bratislava 2019

Unilabs Slovensko 141


TEST POTRAVINOVEJ INTOLERANCIE

54

Na ých základn n potraví

Oneskorená nepriaznivá reakcia na potravinu alebo potraviny? Aj to je jedna z pomerne častých odpovedí na otázku pri dlhodobom pátraní po príčine pretrvávajúcich problémov pacienta. Myslite na to! Test potravinovej intolerancie je užitočný krvný test, ktorý spoľahlivo rozlíši, či pacient trpí intoleranciou na niektoré druhy potravín. Test na zistenie prítomnosti špecifických protilátok typu IgG, ktoré sú zodpovedné za príznaky neznášanlivosti určitého druhu potravín.

Vyšetrenie zahŕňa 54 bežne konzumovaných potravín, ktoré sú častým zdrojom neznášanlivosti (mlieko, vajcia, mäso, ovocie, zelenina, šaláty, orechy, cereálie bez gluténu, cereálie s gluténom, semená, strukoviny, huby, byliny, korenie, ryby, morské plody a ďalšie).

Vyšetrujeme testami EUROLINE-FOOD, ktoré boli kalibrované za pomoci referenčného séra WHO „1st IRP 67/86“. Výsledok do 7 pracovných dní.

Jednoduchý odber venóznej krvi, ktorú je možné využiť na ďalšie vyšetrenia, napríklad aj na preventívnu prehliadku. V prípade záujmu o vyšetrenie alebo o viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom vášho medicínskeho reprezentanta, cez call centrum na 0850 150 000 alebo e-mailom na tpi@unilabs.sk.

www.unilabs.sk

Prečo tento test?

Potravinová intolerancia sa vyznačuje oneskoreným nástupom príznakov, ktoré sa môžu objaviť až o tri dni po konzumácii potraviny a viesť ku chronickým ochoreniam. Rôzne štúdie podporili výhody tohto vyšetrenia. Vylúčenie potravín z jedálnička pri silnej reakcii protilátok zlepšilo príznaky ochorenia, prípadne viedlo k zotaveniu pacienta.

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Cena vyšetrenia pre samoplatcov: 99 €

Bezkonkurenčne najvýhodnejšia cena na trhu za 54 vyšetrených parametrov!


Laboratórna diagnostika PRAKTICKÁ PRÍRUČKA/ T E CH N I CK Á P R Í RU ČK A

2 Unilabs Slovensko – partner č. 1

v laboratórnej diagnostike

3 Procesná mapa 4 1. Žiadanka a objednanie vyšetrení 5

Vyplnenie žiadanky

6

Výber vyšetrení

6

Značenie vzoriek

9

Telefonické doobjednanie

10

Biochémia a hematológia

19

Imunológia a alergológia

28

Mikrobiológia

4 0

Genetika

4 4

Patológia

47

2. Odber

4 8 4 9

Žiadanka na odberový materiál

3. Transport

50

Mapa pokrytia zvozovými trasami

52

4. Registrácia a príprava vzorky

5 4

5. Komplexná diagnostika

56

6. Kvalita a akreditácia

58

7. Analýza

6 4

8. Validácia a distribúcia výsledkov

6 5 6 6

Výsledkový list

9. Kontakty

67

Manažment

70

Sieť laboratórií a pracovísk


Laboratórna diagnostika

Unilabs Slovensko – partner č. 1 v laboratórnej diagnostike Unilabs Slovensko predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 70 laboratórií na území celého Slovenska. V súčasnosti ponúkame viac než 2 200 vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia, lekárska genetika a patologická anatómia, pričom výsledky rutinných vyšetrení dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení, zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby naša diagnostika bola účinným a efektívnym nástrojom v rukách klinických lekárov. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Denne v našich laboratóriách vyšetríme vzorky od 12 500 pacientov, ktorým zrealizujeme vyše 90 000 vyšetrení. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality a výkonu každej etapy tohto procesu. Unilabs Slovensko okrem inter-

2

nej a externej kontroly kvality postupne prechádza akreditáciou jednotlivých laboratórií, ktorá je zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení. Na odber biologického materiálu poskytujeme bezplatne potrebný odberový materiál a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním podmienok predanalytickej fázy po odbere vzorky v súlade so správnou laboratórnou praxou. Vďaka tomuto prístupu vieme pacienta odbremeniť od zbytočnej traumatizácie z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, znížiť čas potrebný na vyšetrenie a v konečnom dôsledku napomáhame efektívne realizovať zdravotnú starostlivosť. Máme záujem aj o vzdelávanie budúceho personálu laboratórií. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa tak naše pracovisko – centrálne laboratórium v Bratislave – stalo spoločnou výučbovou základňou. Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. Spolupracujeme s nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov na odborných klinických štúdiách, naši zástupcovia prednášajú doma i v zahraničí na odborných fórach. Kontinuálny rast spoločností združených v Unilabs Slovensko nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb. Spoločnosť Unilabs Slovensko je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše služby poskytujeme 80 nemocniciam a poliklinikám a viac než 7 tisíckam lekárov.


Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky NIS – nemocničný informačný systém AIS – ambulantný informačný systém TAT – turn around time, čas odozvy, čas od objednania vyšetrenia po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Priamo z NIS a AIS

2. Odber Kompletný odberový materiál zdarma: uzatvorený, transportné pôdy, ostatné odberové médiá

9. Kontakty Medicínski reprezentanti Sieť laboratórií a pracovísk

8. Validácia a distribúcia výsledkov Dvojstupňová kontrola výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza 3. Transport Bezplatný zvoz niekoľkokrát denne

Analytická fáza

4. Registrácia a príprava vzorky Unikátny čiarový kód

7. Analýza Veľkokapacitné analyzátory, vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia EN: ISO 15189:2012

5. Komplexná diagnostika Vyšetrenia v širokej palete odborov LD vrátane možnosti doordinovania vyšetrení

3


Laboratórna diagnostika

1. Žiadanka a objednanie vyšetrení Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadaniek. Žiadanky sú tlačivá, ktoré obsahujú ponuku vyšetrení v rámci jednotlivých odborov. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne vyplnené údaje o pacientovi s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára je považovaná za oficiálnu objednávku na realizáciu vyšetrení. Je to zároveň dokument na preukázanie požadovanej zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne. V spoločnosti Unilabs Slovensko sa používa viac druhov žiadaniek, ktoré sú diferencované podľa odborov a regiónov. Vzory všetkých aktualizovaných žiadaniek sú uvedené na www.unilabs.sk. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

1 Základné vyšetrenie Preventívna prehliadka, základné vyšetrenia

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

ŽIADANKA 1. 2. 2021

Krv s EDTA

Moč ranný

02

Sedimentácia

04

Stolica

10

07

O VYŠETRENIE Platiteľ

Priezvisko

Ulica, číslo

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0 (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50)

Krv na sérum

01

04

10

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

01

04

ie výsledku

diagnóza Z01.4

Krv na sérum

HEMOKOAGULÁGIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz

n P – PT-ratio n P − INR

(KO)

s diferenciálom

reg. značka: ŽoV/12/2020/08

Moč ranný

SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

IMUNOHEMATOLÓGIA

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt.

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

(INR)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový

12

(APTR)

protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB)

čas – ratio

(TTR)

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(AT3) (DDI)

žiadame vyplniť

P kód v prípade

Hormóny

samoplatcu

alebo vyšetrení

(GLU) (GLUPJ) (UREA) (KREATE) (CYSC) (KM) (TP) (ALB) (TBIL) (DBIL) (FZA) (ZLK)

preukazu

Dátum

a čas odberu Kód hospit.

prípadu

Meno a

júci lekár

priezvisko

* adresu

Volajte call

centrum 0850

1

S – aTPO / Tyreoperoxid – autoprotilát áza ky

(UIBC) (TRSF)

pacienta

žiadame

vyplniť v

prípade

u alebo

samoplatc

vyšetrení

hlásených

v zmysle

zákona

ia

(TK) (S100) (CHRA)

S − Chromogran ín A KOSTNÉ

(TSHT)

MARKERY n S − Osteokalcín n S − Beta-CrossLa ps n S − P1NP

(ATPO)

10

(OSTEO) (BCTX) (P1NP)

P kód A kód

Dg. (MKCH)

SEDIMENT

ÁCIA ERYTROCY n P − Sedimentáci TOV a erytrocytov

Z. z.

č. 355/2007

Odporúča

v EZKO

nie výsledku

Likvor

sprístupne

Sterilná

Likvor Sterilná

Likvor

IOLOGIC MIKROB O) (LMIKR

ENIA

(LGLU) (LCL) (LCB) (LLAC)

ENIE

(LANAE) (LBUJ) (LMIKR) (LMYK) (LIKA)

(LLD) (LIGM) (LIGG)

Dátum

01

IOLOGIC

KÉ VYŠETR

ENIE / PROTIL

i lekár

n

um)

/02

L/12/2020

a priezv

Kód

ie výsled

ku v

NITA

(BOREL)

vystav enia

Krv s

(HSVL)

IMUN

EDTA

(CMVL)

(KEL) obraz s

ans

ccus neoform

LNA

difere

nciálo

m

IMU

júceho

cm nosť

Hebd.

hod.

ka ordinu

MC

kg

t.

lekára

4 Mikrobiológia Klinická mikrobiológia - Bakteriológia a parazitológia Diagnostika TBC a mykológia

A kód ť v prípad

P kód

e samo

OFEN

platcu

alebo

vyšetr ení hlásen

ých v

(IFELY

)

čné len ako súčasť (AKTLY D25hi T-lymfocyty IFELY ) ghCD1 SPOLU VYŠ. 27 low (PCTR EG)

007

20

Krv s

ECIF n P − Fagoc ICKÁ

ytárna BUN KOVÁ aktivit a (FAI) IMUN ITA

PRO TILÁ TKY ANT IGÉN PRO TI OM

Moč

e zákon

Z. z.

Krv s hepar inátom

NEŠP

Podpis pacienta

Krv

zmysl

a č. 355/2

CD4+C

NITA

(nevyžad

na sérum jov chrana-uda s tým spojených. a služieb .unilabs.sk/o diagnózy ilabs.sk na https://www klinickej info@un 01 stanovenia a o právach nájdete labs.sk, é na účely údajov spracovávanvašich osobných 000, www.uni údaje sú 0850 150 IMUN Osobné o spracovaní call centrum 04 Viac informácií

n

EDTA

E2 INÉ VYŠE

S ASLO MIKR n B − HLA-B TRENIA OBIÁ n S −−ADNá LNYM 27 (HLAB n Candi za 27) n Asper da mannB an gillus – protilá n Kardio – protilá PRO (ASLO) tky IgGtky IgG, IgA, n Kardio lipín – autop TILÁ IgM (ADNS) TKY Potrav n β-2-gl lipín – autop rotilát PRO (CAND inová TI ĎALŠ n Anexínykoproteín rotilát ky IgG n Bielko P) intole (ASPG) 1 – autopky IgM ÍM ANT viny kravskrancia n Anexín V – autop – protilá IGÉN (ACAG) n Fosfati V – autop rotilát rotilát tky IgM, ého mlieka n Laktóz OM IgA, IgG (ACAM n Fosfati dylser rotilát ky IgG ky skríning t n Sója a – protilá ujúce ) (IGE) imuno (B2GP1 n Kyselin dylser ín – autop ky IgM ELEK n Ovalb– protilátky tky IgA, IgG komp ) TRO (C3) umín IgA, lexy (ANVG n Kyselin a fosfatiín – autop rotilátky IgG n α laktalb n S Elektr FORÉ – protilá IgG ) (C4) (ANVM ky n Fosfati a fosfati dylová – rotilát n β ––laktog n S −Imuno (MILK) tky IgA, oforéz ZA BIEL umín autop IgM ) (CIK) a IgG n Fosfati dylinozitoldylová – autop (APSG) rotilát n Kazeín n U −Elektr (LAKT) lobulín – protilá elektr bielkovín KOVÍN – autop (APSM IgA, IgG n Fosfati dylinozitol rotilát ky IgG n Sacha – protilátky– protilátky n U −−Imuno oforéz oforéza (SOJ) ) ky rotilát a n Fosfati dyletanolam– autoprotilát ky IgG IgM (APAG) n Sacha romyces cereviIgA, IgGtky IgA, IgG (OVL) elektr bielkovín (ELFO) romyc oforéz (APAM n Fosfati dyletanolam GAM ín – autop ky IgM (LAALB Celiak es cerevi siae – protilá a ) (IELFO) ) APAT ia rotilát n Tromb dylcholín (LAGLO ín – (APIG) n S Voľné siae – IE (UELFO n Deam ) – autop autoprotilát ky IgG protilá tky IgA n Protro ín – autop (APIM) n S −Voľné (KAZ) reťazc (UIELFO ) n Tkaniv inovaný gliadín tky IgG rotilát rotilátky ky IgM mbín (ASCAA (AFEG) ) n S −Celkov Vasku ová transg reťazc e kappa skrínin – autop ky skrínin – litída g (AFEM (ASCAG ) rotilát n S −Celkov g lutam protilátky é reťazce lambda AUT a renáln n c-ANC ) ) ky skrínin ináza IgA, OPR (APCHS n U −Voľné é reťazc e kappa – protilá IgG n OTIL ) g (VRKA) p-ANC A / Protei e ochorenia Reum ÁTKY (ATRS) n U −Voľné tky IgA, reťazc e lambd n anti-G A / Myelo náza 3 – autop (GLIA) (VRLA) a n ANAatológ ia IgG (APTS) n U −−Bence perox reťazc e kappa rotilát / Bunko – autopBM / Bazáln (TTG) idáza (RKA) e IgG – autop ky IgG vé jadro a rotilát Joneso lambda Štítna (RLA) n ENA skrínin ky IgG membrána rotilát va bielko ZÁPA g – autop (CANCA (UVRKA / ky glome LOVÉ n aTGžľaza rotilát vina – autopExtrahovateľ n S CRP rulov IgG (PANCA ) ky MAR (UVRLA ) n aTPO/ Tyreoglobulín rotilát né n dsDNA ) KERY ) n S −Reum ky IgG nukleárne / Tyreop (BJB) n TSI / Tyreoi skrínin – autop/Dvojšpirálo n S −Proka antigé (AUIGL atoidn eroxid – autoprotilát (ANAG ny O) rotilát n ACCP vá DNA g áza – Repro deu n S - Interle lcitoní ý faktor ky S) ky n rotilát – autop/ Cyklické IgG, IgA, IgM n S −−Prealb n Zonadukčný systémstimulujúci autop ukín imuno ky (CRP) (ENAGS 6 rotilát citrulínovan pelluc (ATG) Diabe n globu umín Ováriá ) ky ida IgG tes lín é peptid – autop (ATPO) (RF) ŠPEC n Sperm – autoprotilát n anti-G mellitus y rotilát IFICK (PCT) (AUIDS atozoa (TSI) AD / ky IgG n S Alfa-1 ) Iné É BIEL – Dekar – autop ky IgG (IL6) n S −Alfa-2 KOV -antitr n IAAautoprotilátky boxyláza kyselin rotilát (PREAL n APCA INY (ACCP) ky IgG B) IgG n S −Alfa-1 (AZPV) -makr ypsín n anti-IA/ Inzulín – autop n Systém/ Parietálne y glutám n S −−Cerulo -kyslý oglobulín (AOV) rotilát ovej Autoim 2 / Tyrozí špecifi ová skleró bunky – glykop (ASPA) autop plazm ckým za roteín (A1AT) n AMAunitná hepatinfosfatáza ky IgG rotilát ín antigé – protilá HIST (ADKG) tky proti ky IgG nom n LKM / / Mitochondrtída – autoprotilátky AMÍN (A2M) n S − Diami (AINZ) OVÁ (AUIPA Mikro IgG (AAG) – R) zómy ie – autop nooxid INTO LERA (ATYP) pečen rotilát rotilát n SLAautop (CER) áza e a obličk ky IgG / Solubi ky IgG NCIA (SSCIGG – autop lný y ) (HEPAM rotilát pečeňový AM2) Antifo ky IgG antigé sfolipi (DAO) n n Fosfol Stolic dový (HEPLK syndr a M1) n Fosfol ipidy – autop óm ipidy (HEPSL – autop rotilátky 7B ALP) rotilát IgG skrínin ky IgM skrínin g (APLAG g VYŠE (APLAM ) n PankrTRENIA STOL ) n Kalproeatická elastá ICE tektín za

n S OGLO n S − IgA BULÍNY A KOM n S − IgM PLEM ENT n S − IgG n S – Podtriedy IgG (IGA) (IgG1n S − IgE 4) (IGM) n S −C4C3 komplemen (IGG) komp n S −−Cirkul lemen t (IGGP)

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Výška

Užívané lieky pacient

lekár

Meno

cm

Samoplatca – e-mail

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie

Dátum a čas odberu

5 Sérológia, virológia, molekulárna biológia infekčných ochorení Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Diagnostika Covid-19

MC t.

hod.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum narodenia

Dátum vystavenia žiadanky

020/1

1

Volajte

reg. značka

: A-IgE/

bez €/12/2

Dg. (MKCH)

Kód hospit. prípadu

Výter z tonzíl / hrdla

Výter z nosa

Dôležitá

Podpis Pohlavie muž

Kód krajiny poistenca

Dátum

iu preukazu

priložiť kóp

Dátum

* adresu

pacienta

vyšetrení

od 5.

cu alebo

samoplat

hlásených

Platná

prípade

39 (MOC)

(semikvantitatívne stanovenie)

NKA

číslo č. 355/2007 zákona

Kultivácia n

O VY ŠETREN

Z. z.

Bronchoalveolárna laváž

32

BL

Kultivácia n

(SPU)

Sterilný kontajner/ skúmavka

Kultivácia n

(ASP)

Platite

Priezv

ľ

isko

kód ZP,

samop

latca,P ZS

Oslob

. od DPH

TIKA

COVID -19

reg. značka: KMI/bez €/12/2020/09

v EZKO

Výter z pošvy

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom

(BAL)

(MYKOM) (MMYK)

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(URE1) (URGO) (URANAER) (URMIKR)

gonorrhoeae

(PGON)

agalactiae v gravidite

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(GBS) (PANAERO)

Urogenitálny materiál

XY (TRVAU) (TRIP) (TRIC)

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

(CER1)

(EJA1)

gonorrhoeae

(CGON)

Anaeróbna kultivácia n Mikroskopia n

(CANAE) (CMIKR)

(EGON) (EANAERO) (EMIKR)

(PMIKR)

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamydia trachomatis

Urogenitálny materiál

Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – pošva n Kultivácia na Trichomonas vaginalis – cervix n

42

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

(VAG1)

gonorrhoeae

Skríning Streptococcus n

6 Špeciálne balíky TROMBOtest

Sterilný kontajner/ skúmavka

41

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

Odberová súprava na Trichomonas vaginalis

Urogenitálny materiál

Ejakulát

Amiesovo médium

40

Kultivácia n Kultivácia na Neisseria n

XY

Výter z cervixu

Amiesovo médium

gonorrhoeae

na mykoplazmy

Mykológia n

IE − DIA GNOS

sprístupn

Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy

XY

Chlamydia trachomatis antigén – uretra n Chlamydia trachomatis antigén – pošva n Chlamydia trachomatis antigén – cervix n

Kultivácia na mykoplazmy – uretra n Kultivácia na mykoplazmy – pošva n Kultivácia na mykoplazmy – cervix n

(CHLAU) (CHLAP) (CHLAC)

(MYKOUM) (MYKOP) (MYKOC)

7 Odberový materiál Žiadanka na odberový mat. – bioch., hemat., mikrob., sérol., bakter., dôkaz DNA mikroorg., TBC, gen.

n

n n

n

NA DÔKA

Krv na

n Koronavírus

QTB2

QF

labs.sk,

000, www.uni

ilabs.sk

info@un

protilá

tky IgG

ŽIADANK AO

1. 2. 2021

2 postv akcin

ačné

(SCOV G)

Rodné číslo

Podpis

otázk

y či probl

ém? € Vyšetr Volajt enia e call označe centr né týmto Osobn um 0850 é údaje symbo Viac 150 lom nie inform sú spraco 000, sú hraden ácií o www. vávané spraco unilab na účely é zdravo vaní s.sk, tnou stanov vašich info@ poisťo enia osobn unilab vňou ých údajovklinickej a je možné s.sk diagnó a o právac zy a ich objedn h nájdeteslužieb s ať len na priamu na https:/tým spojen ých. /www. úhradu unilabs . .sk/oc hranaudajov

SPOL pacien

U VYŠ.

VYŠETREN

IE − TROM

Platiteľ Priezvisko

Oslob. od

kód ZP, samoplatca

,PZS

Ulica, číslo

Máte

BOtest Fakturova

ť

nie

lekár

narodenia

Dg. (MKCH)

preukazu

Dôležitá

Dátum

Pohlavie muž

vystaveni

Kód hospit.

priezvisko

Výška

poznámk

a

a žiadanky

žena

Podpis

cm

Hmotnos

Diuréza

Kód krajiny

poistenca

a čas odberu

Odporúča

Meno a

lieky

ca – e-mail

ec*

priložiť kópiu

Dátum

júci lekár

Užívané

pacient

Samoplat Mesto/ob IČ EÚ

Dátum

DPH

áno Meno

domu*

PSČ*

ta

ť

Hebd.

ml/ a pečiatka

eho lekára

kg

MC

hod.

ordinujúc

t.

ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

prípadu

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA

n Nepovoliť sprístupn

enie výsledku

v EZKO

A kód

*

adresu pacienta Balík vyšetrení P kód žiadame TROMBO vyplniť v a výška test je prípade ceny sa samoplat riadi aktuálne poskytovaný výlučne cu alebo vyšetrení platným v samoplat hlásených cenníkom covskom v zmysle laboratór zákona nej diagnosti režime (TROMBO) č. 355/2007 ky. Z.

n

Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

z.

!

Krv s EDTA

G0

Krv s EDTA

B – Faktor V (F5: 1691G>A B – Faktor − Leiden) II (Protrom B – Metylént bín) (F2: 20210G> etrahydro A) B – Metylént folátredu ktáza (MTHFR: etrahydro folátredu ktáza (MTHFR: 677C>T) 1298A>C )

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA

Krv s citrátom

02 B – Krvný obraz s diferenci álom

Krv na sérum

03 P – PT-ratio

P – APTT-rat io P – Fibrinogé P – D-dimér n

INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát)

01

Počet ks

S – ALT S – GGT S – ALP

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia

Počet ks

Glukóza

10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

13808

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

813805

Skúmavka s KF + Na2 250 ml – kapilárna glukóza

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped. Sedimentácia (FW) HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín, ACTH, CD znaky 13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

/03

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

O/bez €/12/2020

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky 135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml 13510

Š-TROMB

Súhlas s genetickým Pacient, vyšetrením resp. jeho zákonný odbere krvi a biologické zástupca Bola mu ho materiálu bol poučený vysvetlená na diagnostic v zmysle zákona zabezpeče povaha, riziká, následky 576/2004 nia ké účely. že výsledky jeho vykonania Z. z. o anamnéze a realizácia a podstata genetickéh testu sú , rozumie dôverné, zo strany o vyšetrenia, a s navrhovan nebudú poskytnuté príslušných poskytovat podmienky nia zo strany ým príslušných postupom a podmienkainej osobe bez eľov jeho súhlasu. a bol informovan poskytovat eľov formou mi zabezpeče ý, Dátum: nia vykonania Pacient poučeniu informovan a s realizáciou ého súhlasu v celom vyšetrePodpis: rozsahu súhlasí. Osobné údaje Viac informácií sú spracováv o spracovan ané na účely stanovenia í vašich klinickej osobných Máte otázky diagnózy údajov a a služieb o právach či problém? s tým nájdete na https://ww spojených. Volajte call centrum w.unilabs.s k/ochrana0850 150 udajov 000,

www.uni

labs.sk,

info@un

ilabs.sk

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ)

reg. značka:

0850 150

21/06

call centrum

05/20

Volajte

: CV19/

či problém?

SARS

-CoV-

QTB1 ron)

(Quantife

sérumQuantife MITOGEN

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

22°C (+/-5°C)

n IGRA test

reg. značka

reg. značka:

ron Quantife 01 QTB2

ron Quantife QTB1

ron

Quantife NIL

QS

Máte otázky

ron

Platná od

TEST LOGICKÝ ON – IMUNO QUANTIFER

0/11

n

enie výsledku

Aspirát/sekrét

Sterilný kontajner/ skúmavka

31 Kultivácia n

(NAZRSV)

Výter z uretry

38

ŽIADA Rodné

v zmysle

Ulica, ZY (TOX) číslo áno OZOONÓ domu Faktu ANTROP gondii nie (skríning) * (TOXAV) rovať a IgM, IgG Meno Toxoplasm a gondii (TOXKFR) lekár PSČ* IgG avidita a gondii n Anti Toxoplasm (TOXOA) pacien (INFL) Nepovoliť KFR ČNÉ VÍRUSY Samo t Užívan a gondii n Anti Toxoplasm (TOXE) RESPIRA platca é lieky Mesto IgA (ELISA) IČ EÚ IgG – e-mai SÉROLÓGIA a gondii n Anti Toxoplasm /obec Chrípka Dátum (TOXOK) A, B, IgM, (COV) l * IgE (ELISA) INFEKČNÁ a gondii narod n Anti Toxoplasm € n Anti Influenza (ADV) IgM, IgAenia Dôlež -2 protilátky priložiť a gondii n Anti Toxoplasm Iné (TOXGK) itá pozná (RSV) kópiu us SARS-CoV Blot) preuka cia Line Blot) n Anti Toxoplasm mka y vírus) ia LineDg. Výška s IgM, IgG n Koronavír zu poisten (MKC Dátum IgG (konfirmá ý syncyciáln (konfimác a gondii H) a čas Kód ca (Respiračn (TOCAG) n Anti Adenoviru krajiny odber IgM, IgG Diuréz u n Anti Toxoplasm a (TOCAA) n Anti RSV (RUB) canis Pohla cm Krv na sérum Toxocara vie canis IgG Hmot Odpor (TOCAV) (MORB) nosť účajúc Dátum muž n Anti Toxocara canis IgAi lekár INÉ VÍRUSY (KE) IgM, IgG Hebd. ml/ vystav Podpi avidita Meno žena enia n Anti Toxocara s a pečiat canis IgG hod. (BRUC) n Anti Rubeola IgM, IgG a priezv žiadan a) IgM, IgG (PAROT) kg Anti Toxocara Morbilli ka ordinu Anam ky encefalitíd MC Anti n isko (ELISA) 01 n TBEV (kliešťová néza: (PARVO) júceho IgM, IgG Kód Iné t. (LIS) abortus hospit lekára anti Listeria ÍDY n Anti Parotitis IgM, IgG IgG Brucella Dátum . prípad genes, (HAVM) É HEPATIT n AntiÚdaj monocyto (FRTU) prvých u n Anti Parvovirus B19 IgM, VÍRUSOV (HAVT) o cesto ia) ia) príznakov (ECHG) aA n Anti Listeria n Anti (aglutinác Hepatitíd (aglutinác vaní: ivanovii IgM a tularensis (TRICHG) Predc (BORE) n Anti HAV (HCV) total Klinick IgG hádza cus IgG n Anti Francisell BORÉLIE (SCHIZG) spp. IgM, ) júci pobyt é prízna (BORK) n Anti HAV ia Line Blot) aC ia Line Blot spiralis IgG n Anti Echinococ Line Blot) ky konfirmác – štát(TAENIAG) n Anti Borrelia Hepatitíd + konfirmác IgG (konfirmácia A kód Anti Trichinellama mansoni IgG (HBSAG) IgG (skríning, (skríning n Nepov IgM, oliť sprístu (ENTAMG) spp Schistoso n Anti HCV (HBS) IgG aB n Anti Taenia solium pnenie n Anti Borrelia Hepatitíd výsled IgG (HBCM) AZMY n Anti Entamoeba histolytica ku v IgG (CHT) P kód EZKO n HBsAgHBs DIE A MYKOPL tis IgM, IgA, (HBCT) n Anti CHLAMÝ (CANAG) a trachoma n Anti HBc IgM NY (HBEAG) Chlamydi Anti IgG PATOGÉ (CANDP) n IgA, (CHP) NE n Anti HBc total (HBE) iae IgM, antigén IgG FUNGÁL (skríning) (ASPAG) IgM, IgA, – mannan a pneumon (CHK) n Anti Telef n Candida – mannan protilátky nnan antigén (ASPG) cia Line Blot) n Anti Chlamydi ónne * adresu n HBeAgHBe galactoma IgG (konfirmáIgA, IgG číslo (skríning) n Candida pacien (CRYPT) spp. IgA, pacie (MYP) Výter Aspergillus fumigatus IgG n Anti iae IgM, (BWR) ta žiadam nta: n alebo KLSs protilátky ns antigén (aglutinácia) n Anti Chlamydia ma pneumon e vyplniť n Aspergillu cus neoforma v prípad IgA, IgG a pallidum n Anti Mycoplas SYFILIS (MYPK) iae IgM, NO, KLS n Cryptococ e samop Treponem (skríning) ma pneumon latcu n RRR, anti (HIV) alebo Blot) n Anti Mycoplas vyšetr cia Line ení hlásen (konfirmá (BP) HIV antigén AIDS ých v Koron 1/2 , p24 zmysle avírus IE n Anti HIV zákon IgA, IgG SARS ňov) a č. 355/2 INÉ BAKTÉR pertussis, Koron -CoV 2 – 4 týžd (CMV) 2 RNA avírus 007 ICKÉ VÍRUSY odstupom Z. z. n Anti Bordetella SARS HERPET 2 vzorky s Krv na (CMVAV) -CoV-Moč (odobrať (skríning) 2 RNA sérum (BPP) n 2. vzorka CMV (CMVK) IgM, IgG (PCR, ia) : n 1. vzorka klokta (CV19 n Anti CMV ssis (aglutinác ) IgG avidita cia Line Blot) Dátum očkovania NO) cí test) 01 parapertu 3 týždňov POST IgG (konfirmá n Anti CMV Bordetella IgM, , (CV19 n Anti 2 vzorky s odstupom VAKC(LEG) n Anti CMV KLS) IgG (skríning) (EBV) 04 INAČ EBNA-1 (odobrať (LEGUR) IgG (HP) NÉ n 2. vzorka EBV IgM, IgG, (IMT) PROT Koron MOČU EBV – VCA Dátu n 1. vzorka pneumophila IgM, ILÁT ENIE Z avírus m očko (YERS) n Antitest IgA, IgG : IM test hila – antigén (EBVMK) VYŠETR KY Anti Legionella ter pylori IgM, SARS pneumop é protilátky IM vania n (YERSK) -CoV(EBVAK) – heterofiln cia Line Blot) : IgG (skríning) cia Line Blot) n Legionella 2 protilá n Anti Helicobac spp. IgA, Druh n Anti EBV (WIDALS) (EBVGK) IgM (konfirmácia Line Blot) tky IgG (konfirmá vakc n Anti Yersinia (COV) spp. IgA, íny: n Anti EBV reakcia) IgA (konfirmá cia Line Blot) n Anti Yersinia la (Widalova n Anti EBV A TBC) (konfirmá (HSV) Salmonel Pora Anti EBV IgG OSTIK Anti n die vakc n (VZV) simplex) IAMA DIAGN íny: IgG (Herpes Iné 1/2 IgM, zoster) GAMA (NEPR (Varicella n Anti HSV IgM, IgG FERÓNU Z INTER n Anti VZV

Odporúča

RSV

Kultivácia n

vyplniť v

Spútum

Dôkaz antigénu n

Moč

P kód

žiadame

2S

(TJ)

(NAMYK)

Platná od 15. 2 2021

júci lekár

priezvisko

33 Kultivácia n

(DU)

(NAZ)

Mykológia n

Sterilný kontajner/ skúmavka

Tampón bez transportného média

Sterilná skúmavka

žena

prípadu

Dg. (MKCH)

Výter z nazofaryngu na RSV

(TNFLU)

Ster z jazyka

30

a mykológia

(LAR)

(LAMYK)

Amiesovo médium

Amiesovo médium

29

a mykológia

Mykológia n

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

kg

a žiadanky

Kód hospit.

(NMYK) (TNMRSA)

MC

eho lekára

ordinujúc

A kód

Meno a

chrípky

(TN)

Mykológia n n MRSA skríning

t.

hod.

ml/ a pečiatka

vystaveni

a čas odberu

narodenia

Výter z dutiny ústnej

Amiesovo médium

28

a mykológia

(TH)

(TMYK) (THMRSA)

Tampón bez transportného média

Dôkaz antigénu n

cm ť

Hmotnos

Hebd. Diuréza

ec*

IČ EÚ

Výška

Výter z nazofaryngu

Amiesovo médium

27

a mykológia

n Mykológia n MRSA skríning

a

poznámk

ca – e-mail Samoplat

domu*

PSČ*

ez €/12/202

1. 2. 2021

pacient

lekár

nie

Mesto/ob

Ulica, číslo

Dátum

DPH

Meno

Priezvisko

SaDNA/b

Platná od

oplatca,PZS

kód ZP, sam

5. 2021

Oslob. od áno

Platiteľ

Výter z laryngu

Amiesovo médium

Amiesovo médium

26

Aeróbna kultivácia (TAERO) Aeróbna kultivácia (NAERO) n Aeróbna kultivácia (LAAERO) Aeróbna kultivácia (NAAERO) n Kultivácia n n n Aeróbna kultivácia Aeróbna kultivácia Aeróbna kultivácia n Aeróbna kultivácia n n n

2F

LÓGIA, ANIZMOV KČNÁ SÉRO lieky MIKROORG Užívané IE − INFE DÔKAZ VYŠETREN PRIAMY ť Fakturova

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

INFEKCIA RESPIRAČNÉHO TRAKTU

Výter z nosa na antigén chrípky

Rodné číslo

A kód

Meno a priezvisko

Odporúčajúci lekár

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

(ELA) (KALP)

O ŽIADANKA

3 Imunológia a alergológia Imunológia a alergológia Príloha k žiadanke Imunológia a Alergológia – Špecifické IgE – Zoznam alergénov

Výška

Hmot ml/

s a pečiat

. prípad

(IRI): focyty 56+ CD4+/ n B − Aktivo : CD19+ CD8+ vané (CD3+ HLA-D T-lymf n B – Regula ocyty R+)

(KO5)

é lieky

a

Podpi

ky

e vyplni

n B − Imuno OTY fenoty PIZÁCIA T-lymf T-lymf ocyty: CD3+pizácia lymfo cytov T-lymf ocyty pomo Imuno ocyty cytoto cné: CD3+C regula xické: D4+ NK bunky čný CD3+C : CD16+ index D8+ B-lym

(VZVL)

02

(LCRYPT)

Užívan

Diuréz

žena

žiadan

u

(PAROTL)

ORÁ

t

l

EZKO

n B −(EBVL) Krvný HUM

OLÓGIA

pacien – e-mai

Pohla vie muž

ta žiadam

AI Index

či problém?

platca

krajiny

hospit

upnen

n Cryptoco uje sa sérum)

Máte otázky

rovať

lekár

mka

Kód

ca

u pacien

um) n Anti HSV IgG (CSF/sér um) AI Index n Anti VZV IgG (CSF/sér AI Index um) n Anti Parotitis um) AI Index IgG (CSF/sér AI Index IgG (CSF/sér IgG (CSF/sérum) n Anti CMV EBNA-1 da IgM, n Anti EBV, encefalití cia) (aglutiná n Anti Kliešťová antigén

reg. značka:

u

isko

KOVÁ IMU

ALERG

Faktu

itá pozná

zu poisten

odber

Dátum Meno

Nepov oliť spríst

BUN

IA A

Samo

(FW)

Dôlež

a čas

* adres

um) AI Index, IgG (CSF/sér (Line Blot)

spp. IgM,

IgG (CSF/sér

Dátum

preuka

ÁTKY

IgG n Anti Borrelia spp. IgM, AI Index Borrelia Anti

kópiu

účajúc

Poznámka e indexu Na vyšetreni produkcie nej intratekál nutné odobrať je protilátok aj sérum. spolu s likvorom

NOLÓG

*

priložiť

H)

Krv na sérum skúmavka

IE − IMU

narod

Odpor

Likvor

MIKROB

O VY ŠETREN

Dg. (MKC

(KEB)

:

Sterilná

NKA

enia

bilancie

9B

TL

skúmavka

NA TBC LIKVOR (LIKBK) pia a, mikrosko DÔKAZ n Kultiváci terium ) PRIAMY MOV RGANIZ ne (LIKTBCPCR n DNA Mycobac MIKROO osis kvalitatív tubercul eri burgdorf (BORLD) Borrelia n DNAkvalitatív ne vne (HSV1LD) s. l. 1 kvantitatí vne (HSV2LD) n DNA HSV 2 kvantitatí Rodné číslo (VZVLD) vne n DNA HSV kvantitatí vne (CMVLD) n DNA VZV kvantitatí (EBVLD) CMV Platite Priezv n DNA EBV kvantitatívneisko ľ kód ZP, n DNA Chlamydia Oslob samop ne (CHPLD) . od DPH latca,P n DNA niae kvalitatív Ulica, ZS číslo pneumo áno domu sma * nie ne (MYPLD) Meno n DNA Mycopla niae kvalitatív pneumo PSČ* á (kliešťov (KELD) n RNA TBEVda) kvalitatívne Mesto IČ EÚ encefalití /obec

ŽIADA

(LAERO)

a

(LALB)

: Výpočty t energetickej Koeficien

n

KÉ VYŠETR

kultiváci

n Aeróbna na kultivácia n Anaerób a po pomnožení n Kultiváci pia n Mikroskoia n Mykológ v likvore antigén n Voľný

(LVZ) (ELEM)

2. 2021

VYŠETR

od 1.

51

skúmavka

MICKÉ

n L − Vzhľad y n L − Element n L − Glukóza n L − Chloridy bielkoviny n L − Celkové n L − Laktát hydrogenáza n L − Laktátde n L − Albumín v likvore n L − IgM v likvore n L − IgG

Platná

BIOCHE (LBIO)

LD

skúmavka

Sterilná

Likvor Sterilná

09

skúmavka

Platná od 1. 2. 2021

n Nepovoliť

14084

Skúmavka 9NC 2,5 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny) FA, FI reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

Dátum narodenia

žena

a žiadanky

vystaveni

či problém?

priložiť kópiu

PSČ*

t.

eho lekára

ordinujúc

Máte otázky

Pohlavie muž

Kód krajiny

MC

Hebd. hod.

ml/ a pečiatka

Podpis

poistenca

kg

a

poznámk

Diuréza

domu*

cm ť

Hmotnos

€/12/2020/1

Dôležitá

ca – e-mail

Samoplat

ec*

IČ EÚ

Dátum

pacient

lekár

nie

Meno

Mesto/ob

Ulica, číslo

lieky

Užívané ť

Fakturova

DPH

Oslob. od áno

BaH/bez

,PZS

kód ZP, samoplatca

Priezvisko

reg. značka:

1. 2. 2021 Platná od

OR IE − LIKV

Platiteľ

Rodné číslo

2 Biochémia a hematológia Klinická biochémia a hematológia Biochémia – prenatálny skríning Diabetológia Špeciálna hematológia Likvor

150 000,

Výška

VYŠETREN

AO ŽIADANK

www.unilab

s.sk, info@unila

bs.sk

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

MC t.

o lekára

žiadanky

hlásených v zmysle n S − TSHštítnej žlazy zákona č. 355/2007 n S − T3 voľný Z. z. (TSH) n S − T4 voľný Krv s EDTA (FT3) n S − T3 celkový (BNP, HCY, REN) (FT4) n S − T4 celkový (CT3) n S − Tyreoglobulí E2,M2 (CT4) n n S − aTG / Tyreoglobulí Krv s EDTA (TG) – autoprotilát n ky n Saturácia transferínu n S − aTPO / Tyreoperoxid n S − Solubilný (ATG) áza ky 02 n S − Feritín transferínový receptor (STRF) n S–−autoprotilát TSI / Tyreoideu (STR) (ATPO) n S − Haptoglobín stimulujúci imunoglobu HEMATOLÓ (FER) lín Fertilita GIA IMUNOLÓG (HAPT) n B − Krvný obraz IA (TSI) n S − Anti Műllerian Základná n B − Krvný obraz hormón n S − Luteinizačný (KO) n S − IgAimunológia s diferenciálom n B − Retikulocyty (AMH) hormón n S − FSH (KO5) n S − IgM GLYKOVAN (LH) (IGA) n S − Estradiol Ý HEMOGLOB (RTC) n S − IgG n B − HbA1c (FSH) ÍN (IGM) n S − Progesterón n S − IgE (EST) S − Žlčové n S − Prolaktín (IGG) (HBA1C) n S − C3 komplement kyseliny (PROG) Odhad GF n S − Testosterón (IGE) n S − C4 komplement (PRL) n GF podľa Cockroft n S − SHBG (C3) n S − Cirkulujúce (TTE) & Gaulta n Voľný estradiol n GF podľa Schwartza imunokomp (C4) Zápalové lexy (SHBG) (COC) (do 18 rokov) n Biologicky n GF podľa CKD (CIK) n S − CRPmarkery (SCHWARZ) EPi (FEST) estradiol n Androgénnydostupný n GF z cystatínu n S − CRP hs index (BAEST) (CKDEPI) C Elektroforéz n Voľný testosterón (CRP) Krv n S − Reumatoidn a bielkovín (GFCYSC) (FTAI) s NaF/NA2ED (CRPHS) n Biologicky n S − Elektroforéz n S − Prokalcitoníný faktor dostupný testosterón TA (FTTE) n S − 17-OH-proge n S − Imunoelektra bielkovín (RF) n S − Interleukín (BATTE) (ELFO) oforéza Enzýmy n S − DHEA-sulfát sterón (PCT) 14 n S − Prealbumín 6 (17OH) (IELFO) n S − Androstendi n S − AST (IL6) n S − Beta-2-mikro (DHEA) ón Iné hormóny (PREALB) n S − ALT Markery streptokokoglobulín METABOLI (ANDD) (AST) TY n S − Pregnenolón n S − GGT (B2M) vej infekcie n S − ASLO n P − Glukóza (ALT) n S − Aldosterón n S − ALP n S − ADNáza B n P − Glukóza (PREG) (GMT) n S − Aldosterón v ľahu (ASLO) n S − ALP izoenzýmy (PGLU) Špecifické n P − Laktát po jedle (ALDL) bielkoviny (ALP) n P − Renín v ľahuv stoji (ADNS) n S − Amyláza (PGLUPJ) n S − Alfa-1-antitr (ALDS) (ALPIZO) (odber do n P − Renín v n S − Pankreatická ypsín EDTA) (LAC) n S − stoji (odber Alfa-2-makro (AMS) amyláza n Pomer aldosterón-r (A1AT) n S − Lipáza do EDTA) (RENL) n S − Alfa-1-kyslý globulín (RENS) (PAMS) enín n S − C-peptid n S − Cholínesterá (A2M) n S − Ceruloplazmglykoproteín (ARR) (LIPA) n S − C-peptid n S − Laktátdehyd za (AAG) n P − Homocysteínín (CPEP) rogenáza (CHE) n S − Inzulín po záťaži n S − CK (CER) (odber do Kardiálne (CPEPZ) EDTA) (HCYP) n S − Inzulín markery (LD) n S − CK-MB n S − Troponín záťaži (IRI) n HOMA – IRpo(inzulínová (CK) Krv s citrátom n S − Angiotenzín n S − Troponín I hs (IRIZ) (CKMBI) konvertujúci n S − Kortizol (TNIHS) n S − HBDH n S − MyoglobínT hs enzým (ACE) ranný odberrezistencia) (IR) n S − Kortizol poobedný Lipidy (TNTHS) n S − NT-proBNP (KORR) (HBDH) n S − Somatotrop odber (MYO) n S − Cholesterol n P − BNP (odber 03 (KORP) ín n S − IGF-1 (NTBNP) n S − HDL cholesterol do EDTA) (STH) (CHOL) ŠPECIÁLNE n S − IGFBP-3 n S − LDL cholesterol (BBNP) HEMOKOA VYŠETREN (IGF1) Vitamíny n S − Kalcitonín (HDL) GULÁCIA IA n S − Triacylglycer (IGFBP3) n P – PT-ratio n S − Parathormó oly (LDL) n S − Vitamín n S − sd-LDL cholesterol (KALC) n P − INR (liečení n S − Erytropoetínn (intaktný) (TRIG) n S − Vitamín B12 n S − Lipoproteín € (PTR) pacienti) (PTH) n P − APTT-ratio (B12) (SDLDL) n S − Gastrín n S − Kyselina B12 aktívny n S − Apolipoprot (a) (INR) (EPO) (B12A) n P − Fibrinogén n S − Serotonín € (LPA) n S − Vitamín listová n S − Apolipoprot eín A1 (APTR) (GASTR) n P − Trombínový (FOL) (APOA1) ONKOMAR n S − Vitamín D n Index LDL/HDL eín B (FIB) (SER) (VD3) n P − Antitrombín čas-ratio (APOB) n S − Vitamín CA n S − AFP KERY n Index CHOL/HDL (TTR) n P − D-dimér III (VA) (AI1) n S − Celkový n S − Vitamín n Aterogénny index (AT3) (AFP) (VC) ŠPECIÁLNE Iné vyšetrenia E (AI2) n S − Voľný hCG Minerály a plazmy (DDI) KOAGULAČ stopové prvky (HCG) (VE) n P − Dabigatran (AIP) n S − CEA beta-hCG NÉ VYŠETRENI n S – Koenzým Q10 n S − Sodík (FBHCG) A n P − Anti Xa aktivita € n S − CA 19-9 n S – Profil mastných n S − Draslík (DTI) (CEA) (Q10) Liečivá n P − Faktor kyselín € n S − CA (NA) n S − Chloridy (AXA) (CA199) (PMK) n P − Faktor VII n ROMA 125 n S − Digoxín (K) n S − Vápnik index (CA125;HE4) (FII) (CA125) n S − CA 15-3 n P − Faktor VII (CL) n S − Lítium n Vápnik (ROMAI) (FV) (DIG) n S − CA 72-4 n P − Faktor VIII (CA) výpočtom n S − Kyselina valproová n Vápnik sionizovaný (FVII) korekciou na (CA153) (LI) n (CA++) S n − n P S CYFRA − – n S − Fosfor albumín Faktor Karbamazep (CA724) (FVIII) (KVAL) n S − NSE 21-1 (CAK) n S − Fenobarbita ín n P − Faktor IX n S − Horčík (CYFRA) (FIX) (KARB) n S – Tkanivový n S − Teofylín l (P) n P Faktor XIX n S − Zinok (FX) (PHE) n S − SCCA polypeptidový antigén (NSE) n P −− Faktor (MG) n S − Gentamicín n S − Meď XII (TPS) (FXI) (TEO) n S − PSA (ZN) n S − Vankomycín n S – Selén (SCCA) (GENT) (FXII) n S − Voľný PSA (CU) n Osmolalita HORMÓNY (PSA) (VANC) n PSA ratio (fPSA/PSA) (SE) Metabolizm séra výpočtom Gravidita (FPSA) n Index zdravej n S − Železous železa a hemoglobínu (OSM) n (FPSA/PSA) S − Celkový (PSA;FPSA;p prostaty € n S − Celková väzbová hCG 2PSA) n S − n S Voľný − Tymidínkiná (FE) kapacita Fe beta-hCG n Voľná väzbová kapacita (HCG) (PHIH) n S − TSH v gravidite n S − Proteín S100za (VKFE) Sedimentác n S − Transferín (FBHCG) Fe n n

1E

n S − Glukóza n S − Glukóza n S − Močovinapo jedle n S − Kreatinín n S − Cystatín n S − Kyselina C n S − Celkové močová n S − Albumín bielkoviny n S − Bilirubín celkový n S − Bilirubín konjugovaný n S − Fruktózamín n

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Krv s EDTA

6 ml, deti − 3 ml

10

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

(PTR)

(liečení pacienti)

(KO5)

Sedimentácia

04

cm

kg

Hebd.

ml/ hod. pečiatka ordinujúceh

prípadu

Krv na renín a homocysteín je potrebné po odbere transportova ť na ľade.

Krv na sérum 2 (záťažové testy)

01

Krv s citrátom

03

Podpis a

žena

A kód

ZÁKLADNÁ Metabolity BIOCHÉMIA (SÉRUM)

Krv s EDTA

muž

v EZKO * adresu pacienta

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

HEMATOLÓGIA

Kód hospit.

(PPG)

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

02

Pohlavie

odberu

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnen

(PPU50, PPU40)

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť Kód krajiny

preukazu poistenca

Dátum vystavenia

i lekár

IA

Užívané lieky

pacient – e-mail

Diuréza priložiť kópiu

Moč ranný

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

lekár Samoplatca

*

Odporúčajúc

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

A HEMATOLÓG

Fakturovať

nie

Meno

Mesto/obec

Dátum a čas

Sedimentácia

BIOCHÉMIA

DPH

áno

S

IČ EÚ Dátum narodenia

Moč ranný

Oslob. od

kód ZP, samoplatca,PZ

domu*

PSČ*

Dg. (MKCH)

Krv na sérum

− KLINICKÁ

Rodné číslo

Platná od

Krv na sérum

01

n

12005

Skúmavka 2,0 ml

14250

Skúmavka 4NC 1,6 ml

Moč ranný/zbieraný BSP0720

Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

Stolica BSC128p

Kontajner s lopatkou (červený)

– odber stolice na okultné krvácanie

Odberová ihla Ihla žltá 1526502

dospelý

15201

dieťa

Ihla zelená 1526504

dospelý

15213

dieťa

Ihla čierna 1526506

dospelý

15225

dieťa

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

4

Žiadanky treba vypísať čitateľne paličkovým písmom, aby bolo možné správne identifikovať požiadavky na vyšetrenie.


1 Laboratórna diagnostika

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných informácií o pacientovi Hlavička – hlavička žiadanky je miesto na zadanie základných informácií o pacientovi; dôležité je, aby boli tieto údaje čitateľne vyplnené, pretože sú potrebné na identifikáciu pacienta, pridelenie správneho intervalu referenčných hodnôt, ktoré sú rozlíšené podľa veku, pohlavia a pod. Priezvisko a meno pacienta

Platiteľ – číselný kód poisťovne v prípade, že sú vyšetrenia hradené zo ZP – samoplatca, ak sú vyšetrenia hradené na priamu platbu; v tomto prípade treba uviesť, komu výkony fakturovať (pacientovi alebo lekárovi) a fakturačnú adresu uviesť v kolónke „dôležité poznámky“ – uviesť názov pracovnej zdravotnej služby v prípade, že sú vyšetrenia hradené cez PZS

Nie je oslobodené od DPH – začiarkne sa v prípade samoplatcu, ktorého vyšetrenia nie sú realizované v rámci zdravotnej starostlivosti – vyšetrenia na plastické operácie, ktoré nie sú robené zo zdravotných dôvodov, potvrdenia na zbrojný preukaz, vodičský preukaz, laboratórne vyšetrenia potrebné na prácu do zahraničia a pod.; od DPH nie sú oslobodené ani vyšetrenia pre veterinárnych lekárov

Platná od 1. 2. 2021

Pečiatka a podpis ordinujúceho lekára – v prípade úhrady vyšetrenia cez ZP je Rodné číslo tento údaj povinný ŽIADANKA O pacienta VYŠETRENIE − KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

Fakturovať nie

lekár

Užívané lieky

Výška

Dôležitá poznámka

Hmotnosť

pacient

cm

Samoplatca – e-mail

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

t.

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

hod.

MC

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

n Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Hormóny štítnej žlazy Krv na renín S − TSH a homoS − T3 voľný cysteín je Dátum a čas odberu S − T4vzorky voľný potrebné S − T3 celkový po odbere údaj z hľadiska – dôležitý Krv s EDTA S − T4 celkový transportovať S − Tyreoglobulín (BNP, HCY, REN) zabezpečenia predanalyna ľade. S − aTG / Tyreoglobulín

n

(TSH)

(CKMBI) n S − CK-MB n S − Angiotenzín konvertujúci enzým (ACE) (HBDH) n S − HBDH Lipidy (CHOL) n S − Cholesterol (HDL) n S − HDL cholesterol

S − LDL cholesterol

(LDL)

n S − Myoglobín n S − NT-proBNP n P − BNP (odber do EDTA)

(MYO) (NTBNP) (BBNP)

ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny n S − Vitamín B12

(B12)

n S − IGF-1 n S − IGFBP-3 n S − Kalcitonín n S − Parathormón (intaktný) n S − Erytropoetín n S − Gastrín

(IGF1) (IGFBP3) (KALC) (PTH) (EPO) (GASTR)

HEMOKOAGULÁCIA

n P – PT-ratio n P − INR (liečení pacienti) n P − APTT-ratio n P − Fibrinogén n P − Trombínový čas-ratio n P − Antitrombín III

(PTR) (INR) 5 (APTR) (FIB) (TTR) (AT3)

w.unilabs.sk, info@unilabs.sk

(FT3) n Štandardne budú výsledky (FT4) n (CT3) laboratórnych vyšetrení nahrané n Krv s EDTA Krv na sérum Krv na sérum 2 (CT4) n do NZIS. Ak lekár požaduje, (TG) (záťažovéaby testy) n Klinické informácie n neboli okamžite sprístupnené na – autoprotilátky (ATG) tickej fázy 02 01 1E E2,M2 – diuréza, výška, váha, fáza S − aTPO / Tyreoperoxidáza n nahliadnutie pacientovi cez elek– autoprotilátky (ATPO) HEMATOLÓGIA menštruačného cyklu, týždeň ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Saturácia transferínu (STRF) S − TSI / Tyreoideu stimulujúci tronickú zdravotnú kartu občana, n n B − Krvný obraz (KO) n Metabolity S − Solubilný transferínový receptor (STR) imunoglobulín (TSI) tehotenstva, n užívané lieky, B − Krvný obraz s diferenciálom (KO5)ktoré n S − Glukóza (GLU) n vyznačí tento fakt prostredníctvomn S − Feritín (FER) Fertilita B − Retikulocyty (RTC) n mať vplyv na výsledok (GLUPJ) n S − Glukóza po jedle Diagnózy (HAPT) (AMH) môžu n S − Haptoglobín n S − Anti Műllerian hormón GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN doplneného S − Močovina poľa (štandardne (UREA) sa n (LH) n S − Luteinizačný hormón (HBA1C) IMUNOLÓGIA n B − HbA1c každá položka – potrebné uviesť všetky S − Kreatinín (KREATE) vyšetrenia; je n S − FSH (FSH) n predpokladá, že nezávisle (CYSC) od vôleZákladná imunológia S − Cystatín C n Snajmä − Estradiol (EST) označená piktogramom, ktorý n relevantné diagnózy, S − IgA (IGA) S − Kyselina močová (KM) n n indikujúceho lekára sa tak stane S − Progesterón (PROG) n (IGM) (TP) n S − IgM n S − Celkové bielkoviny (PRL) je zobrazený pri vyšetrení, ktoré v prípade, ak sú ordinované n S − Prolaktín (IGG) Albumín poS −10 kalendárnych dňoch).(ALB) n S − IgG n − Testosterón (TTE) n Sktoré (IGE) (TBIL) n S − IgE špeciálne vyšetrenia, n S − Bilirubín celkový S − SHBG (SHBG) túto informáciu vyžaduje; ak je n S − C3 komplement (C3) S − Bilirubín konjugovaný (DBIL) n n Voľný estradiol (FEST) n Krv vyšetrenie označené poisťovňa hradí(C4) len n priBiologicky dostupný estradiol ordinované (FZA) n S − C4 komplement n S − Fruktózamín (BAEST) Dátum narodenia a pohlavie s NaF/NA2EDTA imunokomplexy (CIK) kyseliny (ZLK) n S − Cirkulujúcekonkrétnych n S − Žlčové Androgénny index (FTAI) niektorým piktogramom, treba n diagnózach Zápalové markery GF (FTTE) n Voľný testosterón – Odhad sa v prípade, ak (COC) (CRP) GF podľa Cockroft & Gaulta n S − CRP nvypĺňa požadovanú klinickú 14 n Biologicky dostupný testosterón (BATTE) vyplniť (CRPHS) GF podľa Schwartza (do 18 rokov) IČ (SCHWARZ) n S − CRP hs nz rodného čísla, resp. S − 17-OH-progesterón (17OH) n (RF) (CKDEPI) n S − Reumatoidný faktor n GF podľa CKD EPi S − DHEA-sulfát (DHEA) informáciu n METABOLITY IČ EÚ a kód krajiny (PCT) n S − Androstendión GF z cystatínu Cnie je možné(GFCYSC) n S − Prokalcitonín npoistenca (ANDD) (PGLU) n P − Glukóza 6 (IL6) Elektroforéza bielkovín n S − Interleukín hormóny (PGLUPJ) dátum narodenia, – vyplniť v prípade,(PREALB) že ideInéo poistenca, n P − Glukóza po jedle S − Elektroforéza bielkovín (ELFO) n S − Prealbumín nurčiť S − Pregnenolón (PREG) n (LAC) n P − Laktát S − Imunoelektroforéza n S − Beta-2-mikroglobulín nresp. (ALDL) Dôležitá poznámka pohlavie pacienta (IELFO) ktorý má preukaz (B2M) európskeho n S − Aldosterón v ľahu Markery streptokokovej infekcie Enzýmy (ALDS) n S − Aldosterón v stoji (ASLO) poistenie (AST) – pobyt v zahraničí, rizikové n S − ASLOpoistenca, resp. nemá n S − AST P − Renín v ľahu (odber do EDTA) (RENL) n (ADNS) ALT (ALT) n S − ADNáza B n S −pacienta Adresa v stoji (odber do EDTA) (RENS) n P − Renínkópiu sexuálne správanie, HCV v SR (k žiadanke treba priložiť Špecifické bielkoviny GGT (GMT) n S −vyplniť (ARR) n Pomer aldosterón-renín – treba u všetkých S − Alfa-1-antitrypsín (A1AT) S − ALP (ALP) n n S − C-peptid (CPEP) pozitivita a podobne n preukazu poistenia) (A2M) (ALPIZO) n S − Alfa-2-makroglobulín n S − ALP izoenzýmy (CPEPZ) n S − C-peptid po záťaži pacientov, Krv s citrátom (AAG) (AMS) n S − Alfa-1-kyslý glykoproteín n S − Amylázaaby sme v prípade (IRI) n S − Inzulín (CER) amyláza ochore(PAMS) n S − Ceruloplazmín n S − Pankreatická S − Inzulín po záťaži (IRIZ) pozitivít na prenosné n Homocysteín (odber do EDTA) (HCYP) n HOMA – IR (inzulínová rezistencia) (LIPA) n P − V závere n S − Lipáza (IR) text súvisiaci Hlavička niektorých žiadaniek môže obsahovať Kardiálne markery každej žiadanky sme pridali nia zdržaniu v procese S − Cholínesteráza (CHE) npredišli Kortizol ranný odber (KORR) n S −a miesto s ochranou na aj ďalšie03 povinné údaje, napr. telefónne číslo, I hs osobných údajov (TNIHS)(GDPR) (LD) n S − Troponín n S − Laktátdehydrogenáza S − Kortizol poobedný odber (KORP) n včasného nahlásenia na RÚVZ podpis pacienta. e-mailovú adresu, dátum očkovania a podobne. S − Troponín T hs (TNTHS) (CK) n n S − CK (STH) n S − Somatotropín


Laboratórna diagnostika

Výber vyšetrení Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na našich webových stránkach alebo sa môžete informovať v call centre či u medicínskych reprezentantov. Výber požadovaných vyšetrení na Žiadanke o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia Po vyplnení záhlavia žiadanky s identifikáciou pacienta a žiadateľa: 1. Na realizáciu laboratórnych vyšetrení patriacich do príslušnej preventívnej prehliadky treba vyznačiť krížikom požiadavku na prehliadku, odobrať vždy materiál vyznačený podľa príslušnej špecializácie indikujúceho lekára a nalepiť čiarové kódy na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Platná od 1. 2. 2021

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA Rodné číslo

Platiteľ

Oslob. od DPH

Fakturovať nie

áno

kód ZP, samoplatca,PZS

Priezvisko

Meno

Ulica, číslo domu*

Mesto/obec*

lekár

^ ʹ >ŝƉĄnjĂ ^ ʹ ŚŽůşŶĞƐƚĞƌĄnjĂ ^ ʹ >ĂŬƚĄƚĚĞŚLJĚƌŽŐĞŶĄnjĂ ^ ʹ <

Výška

Užívané lieky pacient

cm

Samoplatca – e-mail

/VZ RE WʣVYQ

Hmotnosť

Dôležitá poznámka

kg Hebd.

Diuréza ml/

PSČ*

Kód krajiny

IČ EÚ

Pohlavie muž

priložiť kópiu preukazu poistenca

Dátum a čas odberu

Dátum narodenia

n

>ʀ/0%(2ʀ &-3',ʈ1-%

Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára žena

Dátum vystavenia žiadanky

Dg. (MKCH)

Odporúčajúci lekár

Ϭϭ

MC t.

hod.

Kód hospit. prípadu

A kód

Meno a priezvisko

P kód

* adresu pacienta žiadame vyplniť v prípade samoplatcu alebo vyšetrení hlásených v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Nepovoliť sprístupnenie výsledku v EZKO

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Krv na sérum

Krv s EDTA

n

Moč ranný

02

04

Sedimentácia

10

Krv na sérum

Moč ranný

01

Sedimentácia

04

(0 – 15 r.), diagnóza Z00.1

10

Krv na sérum

01

; z^ Ϳ ;<DͿ ;dWͿ ; > Ϳ ;d />Ϳ

; />Ϳ

; K Ϳ ;^ ,t Z Ϳ ; < W/Ϳ ;'& z^ Ϳ

; ^dͿ ; >dͿ ;'DdͿ ; >WͿ ; D^Ϳ ;W D^Ϳ

diagnóza Z01.4

(PPG)

;> >Ϳ ;dZ/'Ϳ ; /ϭͿ ; /ϮͿ

; /WͿ

;E Ϳ ;<Ϳ ; >Ϳ ; Ϳ ;WͿ ;D'Ϳ

DĞƚĂďŽůŝnjŵƵƐ ǎĞůĞnjĂ Ă ŚĞŵŽŐůŽďşŶƵ ^ ʹ ĞůĞnjŽ ^ ʹ ĞůŬŽǀĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ sŽűŶĄ ǀćnjďŽǀĄ ŬĂƉĂĐŝƚĂ &Ğ ^ ʹ dƌĂŶƐĨĞƌşŶ ^ĂƚƵƌĄĐŝĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌşŶƵ

;& Ϳ ;s<& Ϳ ;h/ Ϳ ;dZ^&Ϳ ;^dZ&Ϳ

-19230ʑ+-% ĄŬůĂĚŶĄ ŝŵƵŶŽůſŐŝĂ ^ ʹ /Ő ^ ʹ /ŐD ^ ʹ /Ő'

;/' Ϳ ;/'DͿ ;/''Ϳ

ĄƉĂůŽǀĠ ŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ ZW ^ ʹ ^>K ^ ʹ ZĞƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂŬƚŽƌ

; ZWͿ ; ^>KͿ ;Z&Ϳ

,361ʑ2= 'ƌĂǀŝĚŝƚĂ ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ о sŽűŶlj ďĞƚĂͲŚ ' ^ ʹ d^, ǀ ŐƌĂǀŝĚŝƚĞ ^ ʹ ĂdWK ͬ dLJƌĞŽƉĞƌŽdžŝĚĄnjĂ ʹ ĂƵƚŽƉƌŽƟůĄƚŬLJ ,ŽƌŵſŶLJ ƓơƚŶĞũ ǎűĂnjLJ ^ ʹ d^, ^ ʹ dϰ ǀŽűŶlj

;, 'Ϳ ;& , 'Ϳ ;d^,dͿ ; dWKͿ

;d^,Ϳ ;&dϰͿ

KŶŬŽŵĂƌŬĞƌLJ ^ ʹ &W ^ о ĞůŬŽǀlj Ś ' ^ ʹ ϭϮϱ ZKD ŝŶĚĞdž ; ϭϮϱ͖ , ϰͿ ^ ʹ W^

; &WͿ ;, 'Ϳ ; ϭϮϱͿ ;ZKD /Ϳ ;W^ Ϳ

-2*)/˂2ʀ 7ʈ630ʑ+-% ;Zh Ϳ ŶƟ ZƵďĞŽůĂ /ŐD͕ /Ő' ŶƟ dŽdžŽƉůĂƐŵĂ ŐŽŶĚŝŝ /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;dKyͿ ; DsͿ ŶƟ Ds /ŐD͕ /Ő' ;ƐŬƌşŶŝŶŐͿ ;, sͿ ŶƟ , s /Ő' ;, ^ 'Ϳ , Ɛ Ő ; tZͿ ZZZ͕ ĂŶƟ dƌĞƉŽŶĞŵĂ ƉĂůůŝĚƵŵ ;,/sͿ ŶƟ ,/s ϭͬϮ͕ ƉϮϰ ,/s ĂŶƟŐĠŶ

ϭϰ

:=̌)86)2-% 7830-')

& ʹ ^ƚŽůŝĐĂ ŶĂ K<

;> Ϳ ; <Ϳ

;, >Ϳ

/VZ W 2E* 2E )(8%

Ϭϳ (PPU50, PPU40)

; , Ϳ

; ,K>Ϳ

DŝŶĞƌĄůLJ Ă ƐƚŽƉŽǀĠ ƉƌǀŬLJ ^ ʹ ^ŽĚşŬ ^ ʹ ƌĂƐůşŬ ^ ʹ ŚůŽƌŝĚLJ ^ ʹ sĄƉŶŝŬ ^ ʹ &ŽƐĨŽƌ ^ ʹ ,ŽƌēşŬ

7XSPMGE

Moč ranný

04

n V špecializácii urológia 012, diagnóza Z12.5 n V špecializácii gynekológia a pôrodníctvo 009,

(PPD11, PPD17, PPD18, PPD19, PPD)

;hZ Ϳ

ŶnjljŵLJ ^ ʹ ^d ^ ʹ >d ^ ʹ ''d ^ ʹ >W ^ ʹ ŵLJůĄnjĂ ^ ʹ WĂŶŬƌĞĂƟĐŬĄ ĂŵLJůĄnjĂ

Stolica

07

V špecializácii všeobecné lekárstvo 020 (od 18 r.), pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008 (od 17 r.), (PPDO, PPDO18, PPDO40, PPDO50) diagnózy Z00.0, Z00.1, Z52.0

n V špecializácii pediatria 007 a vš. starostlivosť o deti a dorast 008

;'>hͿ ;'>hW:Ϳ ;<Z d Ϳ

KĚŚĂĚ '& '& ƉŽĚűĂ ŽĐŬƌŽŌ Θ 'ĂƵůƚĂ '& ƉŽĚűĂ ^ĐŚǁĂƌƚnjĂ ;ĚŽ ϭϴ ƌŽŬŽǀͿ '& ƉŽĚűĂ < Wŝ '& nj ĐLJƐƚĂơŶƵ

Náplň preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.

01

DĞƚĂďŽůŝƚLJ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ^ ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ ^ ʹ DŽēŽǀŝŶĂ ^ ʹ <ƌĞĂƟŶşŶ ^ ʹ LJƐƚĂơŶ ^ ʹ <LJƐĞůŝŶĂ ŵŽēŽǀĄ ^ ʹ ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŽǀŝŶLJ ^ ʹ ůďƵŵşŶ ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ĐĞůŬŽǀlj ^ ʹ ŝůŝƌƵďşŶ ŬŽŶũƵŐŽǀĂŶlj

;>/W Ϳ

>ŝƉŝĚLJ ^ ʹ ŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ , > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ > > ĐŚŽůĞƐƚĞƌŽů ^ ʹ dƌŝĂĐLJůŐůLJĐĞƌŽůLJ /ŶĚĞdž > >ͬ, > /ŶĚĞdž ,K>ͬ, > ƚĞƌŽŐĠŶŶLJ ŝŶĚĞdž ƉůĂnjŵLJ

;K<Ϳ

DĞƚĂďŽůŝƚLJ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ W ʹ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ

V prípade, že chcete ordinovať vyšetrenia, ktoré nie sú náplňou preventívnej prehliadky, zadajte ďalšiu diagnózu. Vzorku stačí odobrať iba raz bez ohľadu na rozsah požadovanej diagnostiky.

;W'>hͿ ;W'>hW:Ϳ

WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

^WK>h sza͘

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

Krv s EDTA

Krv s citrátom

02

03

HEMATOLÓGIA

n B – Krvný obraz n B – Krvný obraz reg. značka: ŽoV/12/2020/08

s diferenciálom

Moč ranný

04

HEMOKOAGULÁGIA (KO) (KO5)

n P – PT-ratio n P − INR

(liečení pacienti)

n P – APTT – ratio n P – Fibrinogén n P – Trombínový čas – ratio

n P – Antitrombín III n P – D-dimér

(PTR) (INR) (APTR)

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI

Sedimentácia

10 SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV

n U – Moč chemicky (MCHE) n P – Sedimentácia (FW) erytrocytov n U – Močový sediment (SU) (UAMSJ) n U − Amyláza

Krv s EDTA

Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta

Značenie vzoriek Označovanie vzoriek prešlo do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek klasickými papierovými štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Tento spôsob identifikácie eliminuje možnosť zámeny vzorky, je menej manuálne náročný a vďaka bezplatnému dodávaniu čiarových kódov predstavuje aj úsporu nákladov na strane odosielateľa.

6 ml, deti − 3 ml

12 IMUNOHEMATOLÓGIA

n Krvná skupina + RhD n Antierytrocyt. protilátky (NAT)

(KS) (NAT)

(FIB) (TTR) (AT3) (DDI)

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

4. Ak sa rozhodnete u pacienta realizovať preventívnu prehliadku a zároveň žiadate vyšetriť parametre, ktoré nie sú jej súčasťou, odber potrebnej vzorky realizujete iba jedenkrát. Čiarové kódy, prosím, nalepte na 1. stranu Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia a: • doplňte kód diagnózy podľa platného zákona č. 160/2013 Z. z., • vyznačte navyše požadované vyšetrenie. Ak žiadate vyšetriť parameter, ktorý sa stanovuje z iného druhu vzorky, ako je obsiahnutý v preventívnej prehliadke, zrealizujte potrebný odber biologického materiálu a nalepte čiarový kód na príslušné miesto žiadanky.

3WSFRʣ ʱHENI Wʱ WTVEGSZʛZERʣ RE ʱ˃IP] WXERSZIRME OPMRMGOIN HMEKRʬ^] E WPY̪MIF W XʴQ WTSNIRʴGL :MEG MRJSVQʛGMʧ S WTVEGSZERʧ ZE̍MGL SWSFRʴGL ʱHENSZ E S TVʛZEGL RʛNHIXI RE LXXTW [[[ YRMPEFW WO SGLVERE YHENSZ

2. Ak žiadate o jednotlivé vyšetrenia, môžete použiť ktorúkoľvek z našich žiadaniek, pričom ak ide o základné vyšetrenia, odporúčame vám využiť 2. časť Žiadanky o vyšetrenie – preventívna prehliadka, základné vyšetrenia. Pri odbere, prosím: • doplňte diagnózu pacienta, • vyznačte požiadavku na vyšetrenie krížikom v žiadanke, • nalepte – tak ako je obvyklé – čiarový kód na príslušné miesto žiadanky a na skúmavku so vzorkou.

Písomné žiadanky Pri písomných žiadankách sa využíva tzv. dvojitý barcoding. Lekár od nás získava pás samolepiacich čiarových kódov, kde je každý kód dodávaný v páre – menší a väčší. Jedinečné čiarové dvojkódy na papierovú žiadanku

Dvojkódy štandardné

3. V zmysle platnej legislatívy by mal lekár pacientovi zrealizovať preventívne vyšetrenie v stave, keď nejaví objektívne ani subjektívne žiadne znaky choroby či zdravotných problémov. To znamená, že v prípade realizácie preventívnej prehliadky by ste v čase odberu nemali vyžadovať iné laboratórne vyšetrenia. 6

Dvojkódy malé


1 Laboratórna diagnostika

Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa označia po dĺžke skúmavky dlhšou časťou čiarového kódu s doplneným menom pacienta. Druhá, menšia časť kódu sa nalepí na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré možno vyšetriť z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu, v 1 médiu…).

NESPRÁVNE

označená skúmavka

Aplikácia čiarových dvojkódov

1

Vypíšte meno pacienta a odlepte nálepku z podkladového pásu.

SPRÁVNE

2 Oddeľte jednotlivé diely nálepky v mieste perforácie.

označená skúmavka

3 Časť s menom nalepte na skúmavku.

4

Druhú časť nalepte na žiadanku do políčka požadovaného vyšetrenia.

7


Laboratórna diagnostika

KEDY POUŽIŤ MALÉ ČIAROVÉ KÓDY Malé čiarové kódy sa používajú na označenie vzoriek, z ktorých sa realizujú nasledujúce vyšetrenia do tzv. malých odberových súprav: • glukóza z kapilárnej krvi (813805 – Skúmavka s KF + Na2 250 l), • CRP z kapilárnej krvi – odberový materiál je k dispozícii priamo v nemocničných laboratóriách, • sedimentácia (14250 – Skúmavka NC 1,6 ml), • pediatrická biochémia (810176 – Skúmavka s gélom 800 μl – ped.), • pediatrický krvný obraz (813510 – Skúmavka K2EDTA 500 μl – ped.). Požadované vyšetrenia sa vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo vzorky, ktoré treba odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, respektíve teplota, pri ktorej treba uchovať vzorku po odbere. Elektronické žiadanky Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ponúka ambulantným lekárom možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom informačnom systéme (AIS). Táto jedinečná výhoda umožňuje ambulancii efektívny manažment pacientov v čase odberov, znižuje chybovosť, šetrí čas a v konečnom dôsledku skracuje proces diagnostiky. Modul elektronickej žiadanky zároveň obsahuje systém indikačných pravidiel, ktorý je aktualizovaný našou spoločnosťou, a tak lekárovi zjednodušuje orientáciu v pravidlách 3 zdravotných poisťovní. Funkcionalitu elektronickej žiadanky možno využívať až po doplnení technického vybavenia (kúpa SW modulu v AIS a čítačky čiarových kódov). Unilabs Slovensko prepláca tieto náklady na základe dohody u tých lekárov, ktorí odosielajú vzorky vo vyššom počte. V prípade záujmu nás kontaktujte na obchod@unilabs.sk. Aktuálny stav AIS a NIS umožňujúcich takéto prepojenie s naším laboratórnym systémom (LIS) nájdete na www.unilabs.sk/elektronicke-sluzby. V prípade elektronických žiadaniek stačí jeden dlhší čiarový kód doplnený o meno pacienta, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. 8

Jedinečné čiarové dvojkódy na elektronickú žiadanku

EDI Jednokódy biele – RUTINA

EDI Jednokódy malé

STATIM značenie Zatiaľ čo bežné vzorky sa označujú bielym čiarovým kódom, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom a sú používané výlučne v elektronickej žiadanke ako jednokód. Indikácie na tieto vyšetrenia musia byť zo strany žiadateľa opodstatnené. Čas dodania výsledku sa pohybuje v závislosti od typu požadovaného parametra od 15 do 60 minút.

EDI Jednokódy červené – STATIM

Od 1. 1. 2019 už nie je možný prístup k výsledkom prostredníctvom aplikácie WebLIS. V prípade záujmu o prihlásenie do laboratórneho systému (výsledky aj žiadanky) používajte, prosíme, už len AlphaLAB. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosíme, obráťte na vášho medicínskeho reprezentanta alebo na call centrum 0850 150 000.


1 Laboratórna diagnostika

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Biologický materiál a žiadanky od HBsAg, HCV alebo HIV pozitívnych pacientov musia byť výrazne označené, najlepšie červenými písmenami (napríklad HBsAg pozit.), pričom materiál musí byť uložený do transportného vrecúška samostatne. Skúmavka na vyšetrenie krvnej skupiny + RhD faktoru a antierytrocytárnych protilátok musí byť pri čiarovom kóde vždy doplnená aj menom, priezviskom a rodným číslom pacienta. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Ak je odber robený deň dopredu, treba tento fakt uviesť na žiadanke. Niektoré parametre môžu byť v takom prípade vyradené z procesu analýzy, a tak vyšetrenia nebudú realizované.

Legenda a iné údaje Vyšetrenia s červeným podfarbením je možné objednať len na základe predchádzajúcej individuálnej dohody s kontaktným laboratóriom. € Vyšetrenia nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Je možné ich objednať len na priamu platbu. Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení Podľa najnovších pokynov zdravotných poisťovní treba uvádzať aj kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení.

Telefonické doobjednanie Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola dodaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra (0850 150 000), ale iba z telefónneho čísla nahláseného lekárom ako súčasť verifikačných údajov, ktoré umožňujú identifikovať volajúceho. Pri doordinovaní vyšetrenia treba zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C, a to najmenej 2 dni (s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné). Naše laboratóriá majú vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný. Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke Unilabs Slovensko V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené, klient napíše svoju požiadavku do kolónky „Iné vyšetrenia“. Zároveň sa telefonicky informuje v laboratóriu o možnostiach transportu do iného laboratória mimo siete Unilabs Slovensko. Spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje odvoz biologického materiálu potrebného na tieto vyšetrenia len na pracoviská, ktoré sa nachádzajú v rámci existujúcich zvozových trás Unilabs Slovensko. Za kvalitu a doručenie výsledkov z iných ako vlastných pracovísk reťazec Unilabs Slovensko nepreberá zodpovednosť. 9


Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia Spoločnosť Unilabs Slovensko má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes ponúka viac než 900 vyšetrení. S výnimkou niektorých špeciálnych vyšetrení sú výsledky lekárom k dispozícii do 24 hodín a samozrejmosťou je poskytovanie urgentnej diagnostiky vo všetkých laboratóriách spoločnosti.

viac ako

900

Rutinné vyšetrenia a testy pokrývajú: • pečeňové testy, • obličkové testy, • hormonálne testy, • posúdenie metabolizmu minerálov a sacharidov, • poruchy lipidového spektra, • markery zápalu a sepsy, • onkomarkery, • kostné markery, • stanovenie vitamínov. Naše laboratóriá lekárom rutinne ponúkajú kompletnú paletu základných vyšetrení potrebnú na diagnostiku ochorení: – dýchacej sústavy, – kardiovaskulárnej sústavy, – tráviacej sústavy, – močovej sústavy, – žliaz s vnútorným vylučovaním, – pohlavnej sústavy.

Naša ponuka vyšetrení pokrýva aj vysoko špecifické potreby lekárov – špecialistov, ako sú napríklad: – diagnostika v oblasti porúch fertility (vyšetrenia hormonálnych profilov a vitamínov, protilátky proti ováriám a spermiám, anti Müllerian hormón (AMH) – komentovaný prenatálny skríning pre tehotné samostatne v I. a II. trimestri, ako aj integrovaný prenatálny skríning s odporúčaním klinického genetika, – parametre poškodenia myokardu,

10

– katecholamíny a ich metabolity, – testy na diagnostiku a sledovanie diabetes mellitus, – vyšetrenia na diagnostiku a kontrolu úspešnosti liečby osteoporózy. Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu ako jedni z mála na Slovensku stanovujeme močové sedimenty prietokovou cytometriou. Pri patologickej hodnote erytrocytov vo vzorke je výhodou takéhoto stanovenia okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu pacienta. Ponúkame tiež stanovenie stopových prvkov, žlčových kyselín či hladín vybraných liečiv. Naše CL – ZÁPAD v Bratislave ponúka na Slovensku najnovšie a najmodernejšie vyšetrenia, akými sú napríklad: –p 2PSA – proenzymová forma prostatického špecifického antigénu, ktorá je frakciou v plazme cirkulujúceho voľného PSA; vyšetrenie PSA v kombinácii s PHI (Prostate Health Index) má v súčasnosti najvyššiu špecificitu pri diagnostike karcinómu prostaty, – s d-LDL cholesterol, – v yšetrenie kalprotektínu v stolici, – v yšetrenie DAO – histamínovej intolerancie, – s tanovenie vitamínu A, E, aktívnej formy vitamínu B12, – vyšetrenie ťažkých kovov - chróm, nikel a olovo, – vyšetrenie stopových prvkov - meď, zinok, selén.


Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu: transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

1 2. 202 od 1.

IVERʴ

1S˃ VER

Platná

1S˃ ^FM

ĂǀŬĞ EĂ ƐŬƷŵ ŵƵƐş ďLJƛ ŵĞŶŽ ēşƐůŽ Ă ƌŽĚŶĠ ƉĂĐŝĞŶƚĂ

ϱ ͕ Ϭϱ ŽĚ͘ ϭϮ Ś

1S˃

D , ů

Rodné ĚŽ ϲ číslo

ϱ

ko

3˂%231 1

O VYŠ

şŶLJ

ƚĞĐŚŽůĂŵ

ETR

ENIE

;h< d Ϳ <Ϳ

;h,/K ǀĄ Pla Ϳ ŝŶĚŽůŽĐƚŽ tite;h,s ľ

о <Ă ǀĄ Ă ϱͲK,ͲϯͲ Ěh о <LJƐĞůŝŶ Ă ŚŽŵŽǀĂŶŝůŽ kód ZP, samopla Ěh о <LJƐĞůŝŶ tca,PZS lo Ěh čís dom

Ulica,

ŽĚ͘

Ϯϰ Ś

ŽIAD ANKA ʴ ^FMIVER Priezvis

͕ h'>hKͿ Ϳ ;ϭϮh'>hK PSČ K͕ hhZ K* ;ϭϮhhZ yhZ Ϳ ͕ & Dátum dKͿ ;ϭϮ& yhZ dK͕ h<Z narode nia ;ϭϮh<Z ;ϭϮ<<͕ Ϯϰ<<Ϳ KͿ ͕ h<D Dg.<DK ;ϭϮh (MK

u*

− KL

INIC

Oslob.

KÁ B

od DP

IOCH

H

áno

ÉMIA

Fakturo

nie

A HEM

ATO LÓ

GIA

Ϭϰ

bs.sk

@unila

sk, info

www.u

nilabs.

/bez

€/12/2

ƵũĞŵĞ ŶĂ ZĞĂůŝnj

020/11

ĞĚĐŚĄĚnjĂ njĄŬůĂĚĞ Ɖƌ

ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀ

ŝĚƵĄůŶĞũ Ě

ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽ

ŶƚĂŬƚŶljŵ

Žŵ͘ ůĂďŽƌĂƚſƌŝ

ƚƌĞŶŝ € sLJƓĞ

ŵďŽ Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJ Ă ŽnjŶĂēĞŶ

ůŽŵ ŶŝĞ ƐƷ

ĚƌĂǀŽƚŶŽƵ ŚƌĂĚĞŶĠ nj

ŽƵ Ă ƉŽŝƐƛŽǀŸ

ĐŚ Žď ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝ

ŶĂ Ɖ ũĞĚŶĂƛ ůĞŶ

n

ĂĚƵ͘ ƌŝĂŵƵ ƷŚƌ

vať Meno &-)6 0-8= : > leká 1 13˂- ;D , Ϳ r 1)8%&3 ƵŬſnjĂ pacien : 6%223 ;^hͿ Sam t Užívan 2ʈ :=̌ ŬLJ Ěh о 'ů oplatc ŽēŽǀŝŶĂ IČ WXS Mesto 1MIEÚ é liek a – e-m >ʀ/0%( ē ĐŚĞŵŝĐ ĠĐŝĂ /obec* Ěh о D y DŽ ŝŵĞŶƚ IRMI ēŶĄ ĞdžŬƌ ail h о ēŽǀlj ƐĞĚ 13˂- ;h'>h:Ϳ RE REPIT ;<^Ϳ &ƌĂŬ ϭϮ ŽǀŝŶLJ ʑ+-% OʬHY priložiť h о DŽ0-8= : 6%2231 ŵŽē ĞĂƟŶşŶ ;E dͿ Dôležit ;hhZ :Ϳ )1%830 kópiu Ϳ á poz preu ;<Z^Ϳ Z :Ϳ -1923,Ą ƐŬƵƉŝŶĂ н ZŚ ƚŬLJ ;E d 1)8%&3 ŬſnjĂ Ěh о <ƌ Ŷ ŬůşƌĞŶƐ ēŽǀĄ kazu nám ;& yh Dátum 'ůƵ CH) yy WsͿ ka ƚ͘ ƉƌŽƟůĄ ). :3(= pois ŶĂ Ă ŵŽ ŝŶLJ tenc ; &W Výška <ƌǀŶ h о <ƌĞĂƟŶş ; KK WͿ ;h<Z d:Ϳ a Kód ͕ & y<DͿ ĞƌLJƚƌŽĐLJ ĂƟďŝůŝƚLJ DŽēŽǀŝ ĐŝĂ ŵŽēŽǀ 403(3:a čas odb о <LJƐĞůŝŶ ĠĐŝĂ y<D :Ϳ dͿ ŶƟ h о kra ) > Ěh ;ϭϮ& ;h<D eru ^ŬƷƓŬĂ ŬŽŵƉ ŽďƵů͘ ƚĞƐƚ ;W &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ jiny )2 ēŶĄ ĞdžŬƌ Ğũ Diuréz hdWK Ϳ :=̌)86 &W a Odp ;ϭϮhdWK͕ ͕ h > KͿ WƌŝĂŵLJ ĂŶƟŐů Pohlavi h о <ƌĞĂƟŶşŶ ŵŽēŽǀĄ ;& y<D:Ϳ &ƌĂŬ ;WKd >Ϳ ůŝŶLJ ŵŽēŽǀ ůŬŽǀŝŶLJ orúčaj Ws о cm > K e ;hdW:Ϳ Ġ ďŝĞ h о <LJƐĞůŝŶĂ ŬLJƐ͘ ŵŽēŽǀĞũ úci ;ϭϮh ŬLJƐĞ <sͿ Hmotn ůŬŽǀ lekár Dátum ŝŶƷƌŝĂ ;ϭϮ/ <s͕ / osť LJ muž ;h > :Ϳ &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ Meno 438 vystav Ěh о Ğ Ŷ ml/ ŽǀŝŶLJ ŬƌŽĂůďƵŵ Podpis Hebd. о ŚůŽƌŝĚ a prie enia ;^W ZD/Ϳ ;/ <:Ϳ žena Ěh о Dŝ ƵŵşŶͬŬƌĞĂƟŶş ŵŽēƵ h о ĞůŬŽǀĠ ďŝĞůŬŝŶƷƌ ŝĂ a peč hod. žiadan WKd zvisko ^DsͿ dž Ăůď Nep iatka ʀ8 ky kg h о DŝŬƌŽĂůďƵŵͬŬƌĞĂƟŶşŶ ƉŽēĞƚͿ ;hK^D:Ϳ K^Ds͕ hK ordinu /ŶĚĞ ŽůĂůŝƚĂ njďŝĞƌĂŶĠŚŽ ovo;ϭϮh MC liť spr ).%/90 ŐƌĂŵ Kód júceho ístupne /ŶĚĞdž ĂůďƵŵşŶŶĠŚŽ ŵŽēƵ ;ǀlj 3˂9 ƌŵŝŽ hospit. KƐŵ ;DK< Ϳ ^ƉĞ Ϳ t. leká nie výs ŽēĞƚ prípadu 1)˵ ˂ KƐŵŽůĂůŝƚĂ ƌĂŶ ra ŵĞŸĂ 3:ʌ2 1 ;h >&KͿ ;ǀljƉ ˂3:ʙ /% ŽǀĠŚŽ ŬĂ 231 13 E K͕ hE KͿ ledku13 E OVZ % &-)0/ Ŷ v EZK ŵŽē ;ϭϮh Ϳ >&-)6% /ETMPʛVR ;h/ >&KͿ ; /'>hͿ OďŽƌ 3*36ʈ>ƌĠnjĂ ďŝĞůŬŽǀş & yE ZŽnj 0= : /86 Ϳ )0) ;ϭϮ& yE ͕ ; /<D 1-2)6ʀ ĚşŬ <KͿ ʀ8 ůĞŬƚƌŽĨŽĞŬƚƌŽĨŽƌĠnjĂ ;ϭϮh<K͕ h (-%0=> 'ůƵŬſnjĂ ĠĐŝĂ EĂ ; /E Ϳ h о ŶŽĞů ˂ Ěh о ^Ž ;h D^:Ϳ y<͕ & y<Ϳ ēŶĄ ĞdžŬƌ ŵŽēŽǀĄ ; /<Ϳ h о /ŵƵ : 6%2231 13 &ƌĂŬо ƌĂƐůşŬ Krv < na sérum ;ϭϮ& >K͕ h >KͿ / о <LJƐĞůŝŶĂ * adr Ϳ ;& y D^:Ϳ 2). /6: ; '>hͿ ; / > esu Ϭϲ ;ϭϮh A kód / о pacien )2>ʙ1= LJůĄnjĂ ^ŽĚşŬ Ěh ēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ & y >Ϳ ;hW D^:Ϳ ŵLJůĄnjLJ /%4-0ʀ6 ŵ ; / ZWͿ ta žia ƐůşŬ / о ; '>hW:Ϳ ;ϭϮ& y >͕ KͿ )2-% > džŬƌĠĐŝĂ Ă ĂŵLJůĄnjĂ h о &ƌĂŬо Ś 01ůŽƌŝĚLJ dam h Krv Ϳ / о ƌĂ ƌŝĚLJ na sér ; ZW<Ϳ ; /> Krv :=̌)86 e vyp &ƌĂŬēŶĄ Ğ um ;ϭϮh K͕ 'ůƵŬſnjĂ ƉŽ ũĞĚůĞ <sͿ h о ŬƌĞĂƟĐŬĄ ˂ Ěh ZÁēŶĄ ĞdžŬƌĠĐŝĂ / lniť v (záť na / о ŚůŽ ;hE :Ϳ prípade о ;ϭϮ/ <s͕ / Ϳažové 2 ZW a hom renín 'ůƵŬſnjĂ WĂŶ0= : 6%2231 13 :Ϳ P kód KLƉŶŝŬ testy) &ƌĂŬ Hor ADNÁ ĂƟŶşŶ osam ;& yE / о ƚĄƚ о y ͕ & y Meо sĄ cyst,Ϳ oplatc ;WhW ͬŬƌĞ ;ϭϮ& 1E tabolit BIOCH WKͿ eín je n móny štít ;h<:Ϳ Ěh ƉŶŝŬ 1-2)6ʀ şŬ u ale / о >ĂŬ8 (BNKrv s EDTA о ZW y ĠĐŝĂ Ă pot>h<Ϳ n S dž ǀĄ ^ŽĚ ÉMIA ;ϭϮhWK͕ h yWͿ /ŶĚĞ bo vyš rebné ;Wh' ĠĐŝĂ EĂ n S − TSH nej žlazy − GluĞdžŬƌ ;& y<:Ϳ P, ĞdžŬƌ h о /8ʀ (SÉ HCY, yW͕ & Ϳ kóza n &ƌĂŬ etrení po;Wh ēŶĄ 492 S −ēŶĄ RUM) ;ϭϮ& odbere n S − T3 voľ REN GluƐĨŽƌ ;h >:Ϳ hlásen о Ɖ, n &ƌĂŬ kóza ͕ hD'KͿ tran ƌĂƐůşŬ ĐŝĂ < E2,M Ă ůŬŽǀŝŶLJ ) S − о &Ž W n SS−−T3T4 voľnýný ;Wh Wh ých v spo> Ϳ po Ěh Močov ĠĐŝĂ ;ϭϮhD'K džŬƌĠ о 'ůƵŬſnj ;& y >:Ϳ rtovať jedle D'Ϳ h о 2 ĞdžŬƌ n zmysle ŶĄ Ğ Wh na />Ϳ Ġ ďŝĞ ͕ & y S celk ēŶĄ n ina ľade − Kre ;Whd. &ƌĂŬē ƌŝĚLJ (TSH ový ;h :Ϳ о ĞůŬŽǀ zákona KͿ ;ϭϮ& yD' ;h h h о atinƌēşŬ n Wh n S &ƌĂŬ ) Saturá n SS−− T4 celkový ŚůŽ (GLU ín − Cysо ,Ž ;Wh ^dͿ ĐŝĂ / (FT3) č. 355 ;/ <:Ϳ ůŬŽǀlj о ůď cia ƵŵşŶ tatín ĞdžŬƌĠĐŝĂ DŐ n n &ƌĂŬē (GLU ) S Wh >dͿ n S Tyreog S − Ěh ŶĄ ĞdžŬƌĠ tranşŶ ĐĞ − Solu /2007 C ;Wh Kys PJ) ŝƌƵď (FT4 ēŶĄ :Ϳ lob sfer − 8% aTG elina n о ŝů n S ulín bilný ) ;& y h о sĄƉŶŝŬ ͬŬƌĞĂƟŶşŶ ínu Z. z. (UREA)˂S − Wh − &ƌĂŬ /VZ W )( močov – aut / Tyreog Ğě Fer о ^d transfer (CT3 ;Wh D^Ϳ ;hW:Ϳ n S Cel kovʹ D ) (KRE13 opr 31 /ŶĚĞdž ǀĄƉŶŝŬ ĐŝĂ Ă Ěh á Ϳ n S − Hap é Wh itín − ínový ATE (CT4 Alb ;Wh> Ϳ n S − aTP otilátk lobulín d um bielkoviny% : >&-)6%2Ŷ ϭϮ (CYS ) ŚŽĚ͘Ϳ ); IMU Wh tog recept ;/W,<:Ϳn S − о > &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ lob LJůĄnjĂ Ă or (STR;Wh F) ZWͿ – aut O / Tyr y Bilirub ín )86)2C) DKͿ (TG) :Ϳ LÓGIA ĞŶĄnj Krv s ;& yWn о ŵín (STR) Ϳ n S − oprotilátkeoperoxidá ŝŵĞŶƚ ;ůĞ (KM;h Ϯ Zák NO h о &ŽƐĨŽƌ ƌĞĂƟŶşŶ ín celk :=̌ ĚĞŚLJĚƌŽŐ Bili-2ʈ EDTA ) ZKͿ lad Wh rubín о Ě n:Ϳ SS−−Fru ový ĚŝƐŽǀ ƐĞĚƌŽŐůŽďƵůşŶ y (FER);Wh> &Ϳ imu TSI / Tyr za о >ĂŬƚĄƚ ;hD' /ŶĚĞdž ĨŽƐĨŽƌͬŬ ĐŝĂ W (TP) ;h<K n S ná imu (ATG kon Wh Ěh eoi ;WhZ ͲŵŝŬ nol nog − W któ jug EͿ ) n ':Ϳ ;/<<Ϳ (HAPT) zamínо ĞƚĂͲϮ IgA Fertilit ógia S >1= ovaný lobulín deu stim о Z (ALB ; DK &ƌĂŬēŶĄ ĞdžŬƌĠ ;& yD n IgM ) Odhad− Žlčové Ěh a % > 40% ŬƚŽƌ ulujúci Wh ŬƚĄƚ 02 n S − Anti Ŷ (TBI ƌƟnjŽů (ATPO) ; d,Ϳ ;h > n KͿSS−−IgG h о ,ŽƌēşŬ ĐŝĂ DŐ GF kys )86)2о <Ž elin Wh о >Ă ƵŵĂƚŽŝĚŶlj ĨĂ n Ěh Ϳ ˂y ƌƟnjŽůͬŬƌĞĂƟŶş (DB L) GF n ZKͿ Mű -2ʈ :=̌ŵŽŶŝĂŬ E & 13 džŬƌĠ о ZĞ n S &ƌĂŬēŶĄ Ğ podľa ;h^ S − IL) HEMA 231 Lutein llerian n;h ϮGFD:Ϳ /ŶĚĞdž ŬŽ ŽƐƚĞƌſŶ ĞĨƌşŶ ;D d n −FSH (FZA) n S − C3IgE Wh TOLÓ kro (TSI) izačný hormó podľa Coc W о % : 6%2 Z:Ϳ (IGA) n B − Krv n;h<K ft & о ůĚ d, ƌşŶ͕ EŽƌŵĞƚĂŶ GIA GF pod n SS−−Est hormó n Ěh )86)2- ŽŐůŽďƵůşŶ (ZLK) komple Gau ŶşŶ € n war Ϳ ľa Sch (IGM S W о :=̌ ĂŶĞĨ ƌŽƚŽ lta − ný ŵŝŬƌ n n ;/<<: n tza -2ʈ ) о ^Ğ rad B GF z n obraz (AMH) n S C4 kom ment ĚďĞƌƵ͗ ĞƚĂͲϮͲ cys>ͿtatíCKD (IGG EPi Ěh (do 18 roko W о DĞƚ Elektro;hD n B − Krvný obr ) n S − Proges iol DŝĞƐƚŽ Ž (CO h о Záp − Cirkulu plement v) nu foréZͿ (LH) <ŽƌƟnjŽů ůͬŬƌĞĂƟŶşŶ (IGE) (SCHWAR C) GLY − Retikulocyaz s dife n ;hWK za bie C n S − Prolaktíterón h ʹ renciál n alové ma júce imu (FSH dž ŬŽƌƟnjŽ VA ty ĂƌƚĠƌŝĂ (C3) ktroͿ lkovín ) (KO) n SS − Ele (CKD Z) n B KO om n S − Testos n ; W /ŶĚĞ n S − CRP rkery nokomplexy EPI) − HbA NÝ HEMO (EST DĞůĂŶşŶ LJ (KO5) Enz − Imunoe foréza bie (C4) (GFC 1c n S − SHBG terón ǀĠŶĂ GLOB (PRO ) lektrofo lkovín YSC) n S − CRP hs h о y G) (CIK) (RTC) WŽƌĨLJƌşŶ ÍN n ýmAST n Voľný est réza (PRL) n S − Reuma ŬĂƉŝůĄƌĂ h о ůŝŶŬƐ Ŭ n S −ALT n Biologickyradiol (ELFO) (TTE n S − Prokalc toidný fak (HBA1C h о WLJƌŝ (CRP ƉƵƉŽēŶş tupný n S −GG n Andnýrogénnydos ) (IELFO) ďĞƌƵ͘ (SHB ) ] /ETMPʛVE ) (CRP n S − Interleu itonín tor 7PMR G) HS) TƐ ŽĚ n SS−−Ɛƛ ēĂ testos index estradiol ˃OE n Voľlog (FEST) n SS − Prealbumkín 6 ALP ďŶĠ ƵǀŝĞ 7XVMIOE (RF) icky dosterón n SBio (BAEST Marke− Beta-2-mi ín (AST 70-2= ĂǀŬLJ ũĞ ƉŽƚƌĞ n S − ALP − 17(PCT ) RE %&6 ) tup n izoe ry OH n ŬƷŵ ) kro S (FTAI) (ALT) EĂ Ɛ n ASLstreptokok globulín Amyláz nzýmy DHEA- -proges ný testos -8= (IL6) n −Pan n SS−−And terón terón ϲ͕Ϯϱ (GMT)] (FTTE) a (PRE sulf n SS−−AD O )8%&30 s Na Krv ovej ALB) 7PMR ;<KZátE^Ϳ ϲ͕ ϲ͕ n SS−−Lipá kreatic Iné horĚďĞƌ infekcie F/NA2 rosten (BAT (-) % 1 ; Z͕ s Z͕ ϳ Špe (ALP Náz TE) 86) (B2M ká cifi ) Ă mó dión EDTA ZͿ n Cho za amyláz (ALP cké bie a B n Ŷlj Ž ) ů ŶŽē (17O S − Pre ny 2ʈ 4637 ƌŽǀŶŽǀĄŚ IZO) n Alfa < Z͕ W H) 14 a lko ʹ <ŽƌƟnjŽ n n SS−−Lak líneste gnenol (DHEA) :2ʖ836 ŽďĄnjŝĐŬĄ (AMS) ^ (ASL n SS−−Alfa -1-antitviny ŽŶƚLJ Ϯϰ͗ϬϬͿ S − Ald ĐŝĚ ráza ón tátd /Ϳ Ğƌ Ž n ŝŬƌŽŝ O) о ost n (AN (PAM S ;KĚď ryp ʹ ŵ ehydro − CK ZD n − Alfa -2-makr ;<KZsín DD) (ADNS) META W^Ϳ S) ] 7PMRn n S − Aldost erónn v ľahu ŵĞĚnjĞƌĂ < ZD/͕ W genáza нϮ͕ BOLIT ogl n SS−ďĞĚŶ ϳ (LIPA) -1-kďĞƌ n P Glu ŶŝſŶŽǀĄ ZD/͕ s ZD/͕ ; ннϮ͕ s н Ϳ yslý glykobulín n S − CK-MB v Y n P − Renín eró Cerlj ŽĚ (PRE (CHE) ulo ннϮ ů ƉŽŽ ; ľahu stoji (A1AT) ʹ G) P − Hom kóza oprote ƌƟnjŽn n P −Glu n SS − Angiote n P − Renín vvsto Ͳϭϵ͗ϬϬͿ plazm (od ннϮ͕ W K, ͕ (ALD ŶŝnjŽǀĂŶlj Karϭϲ͗ϬϬ (LD)о <Ž ĞĚnjŝ ín (A2M) L) diálne ocyste ín Lipidy− HBDH nzín konver kóza ^ ji (od ber do EDT n P −−Lak , ͕ s n PomC-per aldost sĄƉŶŝŬ ŝŽ (ALD ín (od po jed ber ma , Ϳ ;KĚďĞƌ ŵn S − tujú (AAG) о ďşŶ ; K (CK) Z^Ϳci tát ber do n eptid erón-re do EDT A) (REN S) n S −C-p le Tropon rkery K, ͕ W K , ͕ n Tro ŚĞŵŽŐůŽ nín (PGLU) A) L) ϭϳ n SS − Cholestlj ŽĚďĞƌ ;<KZ enzým (CKMBI) EDTA) (CER ín sD d eptid n S −Inzu ) (REN <ĂƌďŽŶLJů (ACE) − HD ƌĂŶŶ erol ponín I hs n S −My (PGLUP (HCYP) S) ; D d, ͕ d, Ϳ L cho Ϳ n S −ƟnjŽů о n S −Inzu lín po záťaži (HBDH) J) (ARR) Ͳ ϵ͗ϬϬ oglobí T hs n SS −NTlest LDLϳ͗ϬϬ D d, ͕ WD />Ϳ ŽŐůŽďşŶ (LAC n <Žƌ n S −MA cholest erol ^ о lín po ; Z (CPE S − ĞĚnjŝ ) proBN n DĞƚŚĞŵ (TNIHS) n P −−BN Tria Rʴ záťaži P) ͕ ;KĚď n Ğƌ ŵ n SHO – IR (CPE (CHOL) о S − sd- cylglyce erol 1S˃ ͕ s Z> − Kor VER (TNTHS P (od P PZ) LDL cho roly ŠPEC n n tizol (inzulínová ber do ; Z> Z> Ϳ ) S S (HD ƵďşŶ − (IRI) − ran Lipopro Kortizo (MYO) ŝůŝƌ L) reziste lest EDTA) ný Vita IÁLNE VY n S − Apo n Som Z> ͕ W l poo odb (LDL) о (NTBNP ncia) (IRIZ) 0ʑ+-%teín (a) erol € Krv s ŠETR >ĂŬƚĄƚ y n SS−−IGF n n S mín atotro bedný er ) 83< S -/3 (TRIG) citráto − Apo lipoproteín ENIA (IR) Ϳ − Vita о (BBNP) odb Rʴ pín ; d' -1 n n lipo VER n er m (KORR) (SDLDL) S − IGF Index A1 1S˃mín B12 Vita LDL proteín B n tϰ n Ind n SS−−Kys (KORP) mín S − Kal BP-3 Ě (LPA ex CHO/HDL 03 cito ůƵŬƵƌŽŶŝ ƌŐĂŶŝĐŬljĐŚ n n Ate elina B12 aktívny (APOA1 ) n ;DKZͿ S − Par (STH nín ƚLJůŐ S L/H − rog h ʹ listo ) ŝƚLJ Ž DL Min n Ery athDĞƚ énn n Vitamín vá (IGF (APOB) ) ormĂďŽů (B12 ly a sto y indexʣVYQ HEMO h о ) € K'zͿ tropoe ón (IGFBP31) n SS − n eráSod (int n S − Vitamín D ĚŝĞů ;h Z (B12 (AI1) aktný) pov ƷƓƛĂ RE W pla Gas ƌŽnjƉ tín ) n P KOAG n S −Dra ík /VZ é prvkyzmy n SS −hϰVitamín CA ŐŽǀlj ƚĞƐƚ (FOL)A) n S −−Ser (KALC) trín (AI2) n P – PT-rati ULÁCIA otonín Iné − VitamínDƵů ON slík n S −Chl ƟĚƌŽ (PTH (VD3) (AIP) E ) etre n P − INR (lieo oridy n S −Váp n vyšKoe n KOMARK € h о (EPO nia (VA) 7XSPMGE n P − APTT-ra čení pacienti) (GASTR ) n S −nik nik n S − AFP ERY n SͿS––Pro nzým Ŷ ; ds (VC) (NAƐĨĞƌŝ ) (PTR ) ƚƌĂŶ ; ZͿ n P − Fibrino tio Lieč n Vápnik ionϭ' n S − Celkov fil ma Q10 € ) (SER) izov ivá (VE) ĮĐŝĞŶƚŶlj (K) stných (INR) n P − Trombínogénvý n VápFos s korekcaný výp ŚLJĚƌĄƚͲĚĞ n S − Voľný ý hCG n ;E/Ϳ kyselín očtom (CL) ĂƌďŽ (APTR) Digoxín iou na čas-rati for ^ ʹ < n P −− Antitromb n S −Hor n S − CEA beta-hCG n S −Líti € (Q10) (AFP (CA) albu Φ o ) (FIB) n SS−−Zin ŠPECI D-dimér ín III čík um n SS−−CACA 19-9 n SS−−Kys Ϭϳ ^ ʹ ŚƌſŵΦmín (PMK) (HCG) (CA++) ÁLN ŝŬĞů (TTR n Me ok ^ ʹ E 125 n n P Dab (FBH n Kar elina valp E KO ) (CAK) CG) 8% AGULA (AT3) ď n SS–−Selé n ROMA ind n P −Anti bamaze roová n S –Fen igatran (CEA (DIG) /VZ W )( ČNÉ (P) n S −CACA 15-3ex (CA125;HE n Osm (CA199 ) n n S −Teo n P −Fak obarbit pín VYŠET (DDI) Xa akti (MG) (LI) 4) Metab olalita al REN vita 72-4 n S −CYF (CA125 ) tor II fylín n SS −Gen n P −Fak (KVA IA (ZN) olizmu séra výp L) (ROMA ) n SS−−NSE RA 21n S − Žele (DTI) tor V n S −−Van n P −−Fak tamicín (KARB) s žele očtom (CU) I) . 1 MGE za n S – Tka (AXA) n (CA153 zo 7XSP komycín (PHE) RE WʣVYQ(SE) LU) VYŠn P − Fak tor VII HORM SPO d (CA n S −náCelková väz a hemogl/VZ (FII) n P Fak tor VIII obínu (OSM) 724 ÓNY (TEO;W Ϳ n S − SCC nivový pol Gra bov väz (CYFRA) ) ypeptid n SVoľ (FV) tor IX ůŽǀŽ € (GENT) ) n S − PSA A n P −Fak ita − Tra bová kapá kapacit n vidCel ový anti n S − Voľ nsferín (FVII) ʹ K (VANC) tor X n P −Fak acita a Fe (FE) gén (NSE) kový n S −Voľ Fe ný n PSA (FVIII) tor XI (VKFE) (TPS) n P −−Fak ratio PSA ϳ ný bethCG n S −TSH n Ind ϭ& (SCC (FIX) ĐŝĞŶƚĂ tor XII (UIBC) ; >< A) ex zdr (fPSA/P nͿ SS–−aTP v gra a-hCG ;K<Ϳ WŽĚƉŝƐ ƉĂ SA) Žů (PSA 30-') (FX) (TRS vid ůŬŽŚ ) prostat n (PSA;FPSAavejPSA )2-) 78 (HCG) – aut O / Tyr ite ; > Ϳ (FPS (FXI) ^ о F) y€ eop opr (FPSA/P A) :=̌)86 ĐĂ ŶĂ K< (FBH n S − Tymidín;p2 ƚĄnjĂ CG) ;< >WͿ ^ƚŽůŝ (FXII) ͲƵĚĂũŽǀeroxidá ĞŶljĐŚ͘ otilátk kináza ) SA) ĐŬĄ ĞůĂƐ za n SS−− Proteín S10 (TSH & о Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐŚƌĂŶĂ y T) WĂŶŬƌĞĂƟŬơŶ ǁ͘ƵŶ Ă ƐůƵǎŝĞď KOST Chromogr 0 & о (PH ŶſnjLJ ƌŽƚĞ ͗ͬ​ͬǁǁ IH) anín NÉ MA ŶŝĐŬĞũ ĚŝĂŐ ƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ (ATPO) n Ost A & о <ĂůƉ (TK) RK ŽǀĞŶŝĂ Ŭůŝ ǀĂĐŚ ŶĄũĚĞ Sedime (S100) eokalcí ERY n S −Bet ƷēĞůLJ ƐƚĂŶ ĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄ ntácia ĄǀĂŶĠ ŶĂ ŽďŶljĐŚ ƷĚ (CHRA) a-Cros n n SS−−P1N Ʒ ƐƉƌĂĐŽǀ ş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐ sLaps P ŶĠ ƷĚĂũĞ Ɛ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶ

000,

150

0850

trum

l cen

e cal

Volajt

blém?

10

SED

či pro

(OSTEO ) (BCT X) (P1N P)

NTÁC n P −IME IA Sed

imentá ERYTR cia ery OCYT trocyt OV ov

(FW)

otázky

KƐŽď ĄĐŝş Ž sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵ

Máte

8% /VZ W )( ŵů о ϯ ϲ ŵů͕ ĚĞƟ

: BaH

– vyšetrenie základných parametrov hemostázy: PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry prinášajú informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, – faktory protrombínového komplexu: FII, FVII, FIX a FX; sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, – vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii: antitrombín III, proteín C, proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans; slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, – vyšetrenie antifosfolipidových protilátok a homocysteínu; vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie, – MTHFR polymorfismus, C677T a A1298C identifikované PCR analýzou; sú užitočné v diagnostike vrodených trombofilných stavov, – špecifické potreby diagnostiky, ktoré pokrývajú testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napr. Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu).

Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedeteguje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.

značka

Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o:

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia,

11

hematológia

hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia.

reg.

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PREVENTÍVNA PREHLIADKA, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA

PREVENTÍVNA PREHLIADKA Krv na sérum Krv s EDTA Moč ranný Sedimentácia Stolica

ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA 02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA B − Krvý obraz B − Krvý obraz s diferenciálom HEMOKOAGULÁGIA P − PT-ratio P − INR (INR) - liečení pacienti P − APTT – ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas – ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment U − Amyláza SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P− Sedimentácia erytrocytov IMUNOHEMATOLÓGIA Krvná skupina + RhD Antierytrocyt. protilátky (NAT)

01 Krv na sérum ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný

12

Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik S − Fosfor S − Horčík Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe S − Transferín Saturácia transferínu IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG Zápalové markery S − CRP S − ASLO S − Reumatoidný faktor

HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T4 voľný Onkomarkery S − AFP S − Celkový hCG S − CA 125 – ROMA index (CA125; HE4) S − PSA IMUNOLÓGIA – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti HCV IgG – HBsAg – RRR, anti Treponema pallidum – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén

07 Stolica VYŠETRENIE STOLICE F − Stolica na OK

14 Krv s NaF/Na2EDTA METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle


ŽIADANKA KLINICKÁ BIOCHÉMIA A HEMATOLÓGIA

01 Krv na sérum ZÁKLADNÁ BIOCHÉMIA (SÉRUM) Metabolity S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Močovina S − Kreatinín S − Cystatín C S − Kyselina močová S − Celkové bielkoviny S − Albumín S − Bilirubín celkový S − Bilirubín konjugovaný S − Fruktozamín S − Žlčové kyseliny Odhad GF GF podľa Cockroft & Gaulta GF podľa Schwartza (do 18 rokov) GF podľa CKD EPi GF z cystatínu C Elektroforéza bielkovín S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza

Minerály a stopové prvky S − Sodík S − Draslík S − Chloridy S − Vápnik – Vápnik ionizovaný výpočtom – Vápnik s korekciou na albumín S − Fosfor S − Horčík S − Zinok S − Meď S − Selén Osmolalita séra výpočtom Metabolizmus železa a hemoglobínu S − Železo S − Celková väzbová kapacita Fe Voľná väzbová kapacita Fe – S − Transferín – Saturácia transferínu S − Solubilný transferínový receptor S − Feritín S − Haptoglobín IMUNOLÓGIA Základná imunológia S − IgA S − IgM S − IgG S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy

Enzýmy S − AST S − ALT S − GGT S − ALP S − ALP izoenzýmy S − Amyláza S − Pankreatická amyláza S − Lipáza S − Cholínesteráza S − Laktátdehydrogenáza S − CK S − CK-MB S − Angiotenzín konvertujúci enzým S − HBDH Lipidy S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly S − sd-LDL cholesterol € S − Lipoproteín (a) S − Apolipoproteín A1 S − Apolipoproteín B Index LDL/HDL – – Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy

Zápalové markery S − CRP S − CRP hs S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Anti CCP S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín S − Beta-2-mikroglobulín Markery streptokokovej infekcie S − ASLO S − ADNáza B Špecifické bielkoviny S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín S − Homocysteín (odber do EDTA)

Kardiálne markery S − Troponín I hs S − Troponín T hs S − Myoglobín S − NT-proBNP B − BNP (odber do EDTA) ŠPECIÁLNE VYŠETRENIA Vitamíny S − Vitamín B12 S − Vitamín B12 aktívny S − Kyselina listová S − Vitamín D S − Vitamín A S − Vitamín C S − Vitamín E Iné vyšetrenia S – Koenzým Q10 € S – Profil mastných kyselín € Liečivá S − Digoxín S − Lítium S − Kyselina valproová S – Karbamazepín S − Fenobarbital S − Teofylín S − Gentamycín S − Vankomycín HORMÓNY Gravidita S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − TSH v gravidite S – aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky Hormóny štítnej žlazy S − TSH S − T3 voľný S − T4 voľný S − T3 celkový S − T4 celkový S − Tyreoglobulín S − aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky S − aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky S − TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Fertilita S − Anti Műllerian hormón S − Luteinizačný hormón

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

13

hematológia

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

S − FSH S − Estradiol S − Progesterón S − Prolaktín S − Testosterón S − SHBG Voľný estradiol Biologicky dostupný estradiol Androgénny index Voľný testosterón Biologicky dostupný testosterón S − 17-OH-progesterón S − DHEA-sulfát S − Androstendión

02 Krv s EDTA

Iné hormóny S − Pregnenolón S − Aldosterón v ľahu S − Aldosterón v stoji P − Renín v ľahu (odber do EDTA) P − Renín v stoji (odber do EDTA) Pomer aldosterón-renín S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po záťaži HOMA – IR (inzulínová rezistencia) S − Kortizol ranný odber S − Kortizol poobedný odber S − Somatotropín S − IGF-1 S − IGFBP-3 S − Kalcitonín S − Parathormón (intaktný) S − Erytropoetín S − Gastrín S − Serotonín €

03 Krv s citrátom

ONKOMARKERY S − AFP S − Celkový hCG S − Voľný beta-hCG S − CEA S − CA 19-9 S − CA 125 ROMA index (CA125;HE4) S − CA 15-3 S − CA 72-4 S − CYFRA 21-1 S − NSE S − Tkanivový polypeptidový antigén S − SCCA S − PSA S − Voľný PSA PSA ratio (fPSA/PSA) Index zdravej prostaty € (PSA;FPSA;p2PSA) S − Tymidínkináza S − Proteín S100 S − Chromogranín A KOSTNÉ MARKERY S − Osteokalcín S − Beta-CrossLaps S − P1NP

14

HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c

14 Krv s NaF/NA2EDTA METABOLITY P − Glukóza P − Glukóza po jedle P − Laktát

HEMOKOAGULÁCIA P – PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér ŠPECIÁLNE KOAGUL. VYŠETRENIA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII

10 Sedimentácia SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV P − Sedimentácia erytrocytov

12 Krv s EDTA 6 ml, deti – 3 ml Na skúmavke musí byť meno a rodné číslo pacienta IMUNOHEMATOLÓGIA – Krvná skupina + RhD – Antierytrocyt. protilátky (NAT) – Skúška kompatibility – Priamy antiglobul. test (PAT)

06 Kapilárna krv VYŠETRENIA KAPILÁRNEJ KRVI B − Glukóza B − Glukóza po jedle B − CRP

ED Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA Z PLAZMY P − Amoniak P − ACTH P − Metanefrín, Normetanefrín

A6,C6,D6,25 Kapilára/ Striekačka na ABR Miesto odberu:

– artéria – véna – kapilára – pupočník VNÚTORNÉ PROSTREDIE A METABOLITY B − Acidobázická rovnováha B – Aniónová medzera – mikroionty B − Vápnik ionizovaný B − Karbonylhemoglobín B − Methemoglobín B − Bilirubín B − Laktát

07 Stolica 7B Stolica VYŠETRENIA STOLICE F − Stolica na OK F − Pankreatická elastáza F − Kalprotektín

04 Moč ranný ZÁKLADNÉ VYŠ. V RANNOM MOČI U − Moč chemicky U − Močový sediment METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Močovina Frakčná exkrécia močoviny U − Kreatinín U − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita ranného moču (výpočet) ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN MOČU U − Elektroforéza bielkovín U − Imunoelektroforéza ENZÝMY V RANNOM MOČI U − Amyláza Frakčná exkrécia amylázy U − Pankreatická amyláza MINERÁLY V RANNOM MOČI U − Sodík Frakčná exkrécia Na U − Draslík Frakčná exkrécia K U − Chloridy Frakčná exkrécia CI U − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca U − Fosfor Index fosfor/kreatinín Frakčná exkrécia P U − Horčík Frakčná exkrécia Mg


5A, 05 Moč zbieraný – 12 hod. – 24 hod.

MOČOVÝ KAMEŇ – Rozbor močového kameňa DIALYZÁT DI − Glukóza DI − Kyselina močová DI − Sodík DI − Draslík DI − Chloridy DI − CRP DI − Laktát

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – BIOCHÉMIA – PRENATÁLNY SKRÍNING

I. TRIMESTER METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Močovina Frakčná exkrécia močoviny dU − Kreatinín Kreatinín klírens dU − Kyselina močová Frakčná exkrécia kys. močovej dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria Index albumín/kreatinín Osmolalita zbieraného moču (výpočet)

PUNKTÁT PU − pH PU − Glukóza PU − Celkové bielkoviny PU − Albumín PU − Bilirubín celkový PU − AST PU − ALT PU − Amyláza PU − Laktátdehydrogenáza PU − CRP PU − Laktát PU − Reumatoidný faktor

MINERÁLY V ZBIERANOM MOČI dU − Sodík Frakčná exkrécia Na dU − Draslík Frakčná exkrécia K dU − Chloridy Frakčná exkrécia CI dU − Vápnik Index vápnik/kreatinín Frakčná exkrécia Ca dU − Fosfor Frakčná exkrécia P dU − Horčík Frakčná exkrécia Mg dU – Meď

SLINY 17 SLINY

– Double test: celkový hCG + AFP – Triple test: celkový hCG + AFP + voľný estriol – USG

B7 SLINY

SA − Kortizol poob. odber (odber medzi 16:00 - 19:00)

C7 SLINY SA – Kortizol nočný odber (odber o 24:00)

TOXIKOLÓGIA 1G Krv na sérum S – Karbohydrátdeficientný transferin S – Chróm € S – Nikel €

U4 Moč ranný

5B Moč zbieraný

U – Etylglukuronid U − Metabolity organických rozpúšťadiel €

XX

II. TRIMESTER

SA − Kortizol ranný odber (odber medzi 7:00 - 9:00)

INÉ VYŠ. V ZBIERANOM MOČI dU − Addisov sedimen (len 12 hod.) dU − Beta-2-mikroglobulín dU − Kortizol Index kortizol/kreatinín dU − Aldosterón dU − Serotonín €

DO 6M HCl dU − Katecholamíny dU − Kyselina 5-OH-3-indoloctová dU − Kys. homovanilová

– PAPP-A, voľný beta-hCG – USG

U − Multidrogový test

W4 Moč ranný

1F Krv na sérum S – Alkohol

ET Krv s EDTA B – Olovo €

VYŠETRENIE Z PLODOVEJ VODY PV − AFP POT POT − Chloridy EJAKULÁT – Spermiogram

15

hematológia

INÉ VYŠETRENIA V RANNOM MOČI U − Beta-2-mikroglobulín U − Kortizol Index kortizol/kreatinín U − Melanín U − Porfyríny U − Pyrilinks

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA ŠPECIÁLNA HEMATOLÓGIA

ŽIADANKA DIABETOLÓGIA

O-GTT (OGTT, OGTTS, OGTTP) Krv na OGTT – odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

U-GTT (UOGTT) Moč – odber na lačno – 1 hod. po záťaži glukózou – 2 hod.po záťaži glukózou

GLYKEMICKÝ PROFIL Kapilárna krv 02 Krv s EDTA GLYKOVANÝ HEMOGLOBÍN B − HbA1c

01 Krv na sérum 1E Krv na sérum 2 (záťažové testy) VYŠETRENIA ZO SÉRA S − Glukóza S − Glukóza po jedle S − Kreatinín S − AST S − ALT S − GGT S − CK S − Cholesterol S − HDL cholesterol S − LDL cholesterol S − Triacylglyceroly – Index LDL/HDL Index CHOL/HDL – Aterogénny index plazmy – S − C-peptid S − C-peptid po záťaži S − Inzulín S − Inzulín po po záťaži – HOMA – IR (inzulínová rezistencia) – anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG

16

– IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG – anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG

04 Moč ranný METABOLITY V RANNOM MOČI U − Glukóza U − Kreatinín U − Celkové bielkoviny U − Mikroalbuminúria Index albumín – /kreatinín

04 Moč zbieraný METABOLITY V ZBIERANOM MOČI dU − Glukóza dU − Kreatinín Kreatinín klírens – dU − Celkové bielkoviny dU − Mikroalbuminúria – Index albumín /kreatinín

02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM


02 Krv s EDTA HEMATOLÓGIA B − Krvný obraz B − Krvný obraz s diferenciálom B − Retikulocyty

03 Krv s citrátom KOAGULAČNÉ FAKTORY P − Faktor II P − Faktor V P − Faktor VII P − Faktor VIII P − Faktor VIII chromogénny P − Faktor IX P − Faktor X P − Faktor XI P − Faktor XII P − Faktor XIII

03 Krv s citrátom TROMBOFILNÝ STAV – SKRÍNING P − ProC global P − ProC global/faktor V P − Proteín C P − Proteín S P − Voľný proteín S Ag

03 Krv s citrátom ZÁKLADNÁ KOAGULÁCIA P − PT-ratio P − INR (liečení pacienti) P − APTT-ratio P − Fibrinogén P − Trombínový čas-ratio P − Antitrombín III P − D-dimér HEMATOLÓGIA P − Trombocyty v citráte

03 Krv s citrátom ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA P − Dabigatran P − Anti Xa aktivita P − Rivaroxaban P − Apixaban P − Edoxaban

03 Krv s citrátom FIBRINOLÝZA P − PAI-1 P − Plazminogén P − Alfa – 2 – antiplazmín VON WILLEBRANDOV SYNDRÓM P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

03 Krv s citrátom ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM P − Lupus antikoagulans

skríning P − Lupus antikoagulans konfirmácia P − Kaolínový čas – ratio

01 Krv na sérum ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDRÓM – Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning – Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning – Kardiolipín – autoprotilátky IgG – Kardiolipín – autoprotilátky IgM – β -2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning – Anexín V – autoprotilátky IgG – Anexín V – autoprotilátky IgM – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG – Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG – Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG – Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG – Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM – Protrombín – autoprotilátky skríning

03 Krv s citrátom AGREGÁCIA TROMBOCYTOV P − Agregácia – ADP P − Agregácia – EPI P − Agregácia – kolagén P − Agregácia – kyselina arachidónová P − Agregácia – RIPA P − Agregácia – spontánna SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK (len ako súčasť AGR)

trombocytov – PNH – Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria

02 Krv s EDTA IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV B − Základná imunofenotypizácia hematologického ochorenia B − Akútna leukémia B − Lymfoproliferatívne ochorenie (LPO) B − Vlasatobunková leukémia (HCL) B − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) B − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Kostná dreň Li Heparinát IMUNOFENOTYPIZÁCIA LEUKOCYTOV KD − Základná – imunofenotypizácia hematologického ochorenia KD − Akútna leukémia – KD − Lymfoproliferatívne – ochorenie (LPO) – KD − Vlasatobunková leukémia (HCL) – KD − Mnohopočetný myelóm (MM) / Monokl. gamapatia nej. významu (MGUS) – KD − Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) / Myelodysplast. syndróm (MDS)

15 Iný materiál Špecifikujte materiál – Biopsia zo žalúdka, čreva – prietoková cytometria – BAL, likvor – prietoková cytometria – T-LPO, biopsia z kože, MF – prietoková cytometria

PRIETOKOVÁ CYTOMETRIA 01 Krv na sérum 02 Krv s EDTA – Protilátky proti leukocytom – Protilátky proti trombocytom – HIT – Heparínom indukovaná trombocytopénia

02 Krv s EDTA – Aktivačné markery

17

hematológia

P − vWF: Aktivita P − vWF: Antigén

Biochémia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA LIKVOR 09 Likvor BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA (LBIO) L − Vzhľad L − Elementy L − Glukóza L − Chloridy L − Celkové bielkoviny L − Laktát L − Laktátdehydrogenáza L − Albumín L − IgM v likvore L − IgG v likvore

– Anti HSV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti VZV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Parotitis IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti CMV IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti EBV, EBNA-1 IgG (CSF/sérum) AI Index – Anti Kliešťová encefalitída IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index

VÝPOČTY: – Koeficient energetickej bilancie

– Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia) (nevyžaduje sa sérum)

51 Likvor MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE (LMIKRO) – Aeróbna kultivácia – Anaeróbna kultivácia – Kultivácia po pomnožení – Mikroskopia – Mykológia – Voľný antigén v likvore

LD Likvor PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – RNA TBEV (kliešťová encefalitída) kvalitatívne

TL Likvor LIKVOR NA TBC – Kultivácia, mikroskopia – DNA Mycobacterium tuberculosis kvalitatívne

9B Likvor 01 Krv na sérum MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE / PROTILÁTKY – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (CSF/sérum) AI Index, Anti Borrelia spp. IgM, IgG (Line Blot) 18

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Imunológia a alergológia

Έd

Ή

lon)

Ή

LÓGI

A

(G2)

(G16)

ŽIA

202

1. 2.

od

KA

O VY ŠETR

Plat

DAN

ENIE

− IM

UN

OLÓ

GIA

AA

LERG

OLÓ

GIA

abs.sk,

info@

unila

bs.sk

n

.unil www

1

Máte

zna

0/02

čka

: A-Ig

E/b

ez €/1

2/2

020

/11

otáz

ky či

prob

lém?

Vola

jte call

cent

rum

0850

150

000,

reg.

/202

T-lymfocyty celkové (CD3), T-lymfocyty aktívne (CD3 + HLA-Dr), T-lymfocyty pomocné (CD4), T-lymfocyty cytotoxické (CD8), NK bunky (CD16 + 56), B-lymfocyty (CD19).

Ή

GO ALER IA A V OLÓG NO IMUN ALERGÉ NKE ŽIADA – ZOZNAM HA K IgE PRÍLO IFICKÉ EC – ŠP

reg. znač

• • • • • •

Έd

dacty Έd (Cynodon nsis) (G9) Ϳ Ή obyčajný epurus prate nifera) ϭϬ Wϰ atec (G15) ͕ d ̌4)'-*-'/ʈ -+) Έd Prstn lúčna (Aloc (Agrostis stolo ϮͿ ) Ή LJ ϭ dϴ (G12) ka m) žkatý (C811 Wϱ ŵ ͕ dϳ͕ Psiar ϰ͕ dϮ Έd um sativu ek výbe ) (G3) ϬͿ ƐƚƌŽ dϯ LJ Ϯ dϭ Psinč siata (Tritic le) Ή erata ) ϭ͕ ) cerea tylis glom Wϲ (G203 ;d ƌŽŵ ͕ dϴ͕ ϰ͕ dϮ Ϳ (C202 Έd Pšenica (Secale %0)6+ʈ2= Ư ta) (Dac ϭϰ Ɛƚ (G11) spica Ή kaín ŝdž ϭ͕ dϳ LJ ϯ ϴ͕ dϭ ͕ d Raž siata 7/6ʌ2-2+ laločnatá(Distichlis Wϳ Mezo is) D ;d ƌŽŵ ͕ d ) ƚŽƉŝĐŬlj ƉƌŽĮů о ϭϮ (G6) Έd ačka ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ olytiká (C711 us inerm Έ&Ϯ ϲΉ tráva Rezn ϰͿ ŝdž Ɛƚ ϲ͕ dϳ LJ ϰ ϭϭ͕ d • Muk ͕ ŐϭϮ͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ Ή nse) holín aditíva ) (G1) (Brom prate milná Έ&ϴ Ή Wϴ (C704/ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о D ;d ƌŽŵ ͕ d tum) Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϮ͕ ŵϲ͕ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ sťový ϭϵ (O1) Slano bezo ĚĞƟ ;Őϭ͕ Őϯ͕ Őϲ͕ Ϯ͕ dϭ um ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϳ Έd Sukcinylcvinárske odora ) (G7) (Phle thium /VZ RE WʣVYQ Έ&ϭ ϬϲΉ 0) Ϳ ϭͿ ŝdž Ɛƚ ϳ͕ dϴ LJ ϱ ϴ͕ dϭ ͕ ǁϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵ ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯϱ͕ ĨϰϵͿ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о Ή (C703 Stoklas ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ;Őϲ (O72) lúčna ϭϬ unis) • Potra sodný (E25 4) dϮ oxan Wϵ Έ&ϰ ϰΉ ŵ ͕ d Ϳ ) Ϳ ;d tejka D ;ϲ/' Ϳ ϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ͕ d NE ϵ͕ comm Έd an (E10 ƌŽ Rod (C707 Έ&ϱ Ή Timo vá (Anth gmites͕ ŐϭϮ͕ ƚϮ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ǁ /ŶŚĂůĂēŶlj ƉƌŽĮů о ϲ͕ ǁϴ͕ ǁϵ͕ Ěϭ͕ ĚϮ (O73) Ƶŵ Ƶŵ Ϳ Dusit dϭ o ŝdž Ɛƚ Ϯ͕ dϰ LJ ϲ ϱ͕ dϳ ϭϱ né čísl vá žltá (E210) ƐƚƌĞĚŽnjĞŵŶlj ;ŐϮ ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ Ğϲ͕ Ğ ) RÔZ –ϴ͕vlákn Ή a voňa ŶƵ ŝƐƉ ƵƐ ĂͿ ;Ϯ/' Ϳ (Phra ͕ Őϲ͕ ƚϯ͕ ƚϰ͕ ƚϵ͕ ƚϭϭ͕ ƚϮϯ͕ ƚϮϭϬ͕ ǁϭ͕ ϴϮ͕ Ğϴϰ͕ ŵϭ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ ín A (C726 Wϭ (O201) Έ&Ϯ ϲϭΉ Tomk a D ;d ƌŽŵ ͕ d Bavln dϭ o ) WĞĚŝĂƚƌŝĐŬlj ƉƌŽĮ ajná Chinolínobenzoová (E620) ĂŶ Đƌ Ɵǀ Ɵǀ Ϳ Έ' ) ů ;Ődž͕ ƚϯ͕ ǁϲ͕ Ěϭ͕ ǁϲ͕ ǁϵ͕ ǁϭϵ͕ Ěϭ (T280 enteͿ rotox ín B Ϭϭ Έ&Ϯ ϭϰΉ ϲ͕ (C312 ŝdž Ɛƚ (E78) ĚϮ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ĞϮϬϰ͕ ŵϮ͕ ŵϯ͕ ŵϲ͕ ;ϯ/' Ϳ Trsť obyč ͕ ĚϮ͕ ĚϳϬ͕ Ğϭ͕ ĞϮ͕ Ğϯ͕ ŵϯ͕ ŵϲͿ Ή Ƶŵ Ƶŵ ƐĂ ƐĂ ĂƐ Kyselina glutámová (E120) ϭ͕ dϯŵLJ ϳ S dϭaureus ente rotox cum) ϭϭ WŽƚƌĂǀŝŶŽǀlj ƉƌŽĮ ) V acia) (T19) WϮ Έ&Ϯ ϮϱΉ ƐŝĐ ƐŝůĞŶ ĂŶƵƐ ƐƐƉ͘ ĂƚĂƚ D ;d ƌŽ) Ϯ͕ us͕ d ů о ĚĞƟ͕ ĚŽƐƉĞůş ; Prie Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩϯϭ (C713 doac OMO pseu taba Έ' ;ϰ/' Ϳ Ĩϭ͕ ĨϮ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰ͕ Ĩϱ͕ Ĩ ĂƉ Kyselina karmínová ŝĂ Ă ď ĂͿ Έ&Ϯ ϰϰΉ STR Ɛƚ ) tianaͿ S aure ͕ Ĩϯϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ͕ Ĩϳϲ͕ ĨϳϴͿ (E215 ϵ͕ Ĩϭϯ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϳ͕ Ĩzvis WƌŽĮů ũĞĚŽǀ ŚŵLJnj Ή ; ĞƚƌŽ ƉŚ Ăƌ ko (C604 ŝdž ϵ͕ dϭŵLJ ϴ ϰ͕k dϳ(Nico ϭϮ ϮϬ͕ ĨϮϯ͕ ĨϮϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ɵǀ ƐͿ IE Ƶ ;ŝϭ͕ ŝϯͿ PEL E (D70) (Robinia folia) Wϯ Έ&Ϯ ϱΉ ) Kyselina ;d ƌŽ Taba Ĩϯϱ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϳϱ Pla ;ϭ/' Ϳ D (E7) ŝŬĂ Ŷ ;W Ă ;ZĂ ƐŝĐ ŵŽĞ ͕ d ) ͕ d ƐĂ RAC biely 8) Ăůŝperie (T211 ) Έ' ZVIE ͕ Ĩϴϰ͕ Ĩϴϱ͕ ĨϮϯϳͿ Έ&ϴ ϱΉ tite za Ɖƌ 3) (C636 Ăƚ ǀĞ Agát (Acacia longi ĐĂ ĐŝŶ Ɛƚ dϯ LJ ϵ dϳ Ϳ Ϳ (D201 Ή ľ (E70) ϴͿ Laktó lkaĞĂ bén (E21 nny (E92 PĂ ƚƌǎůĞ Ɛŝ ĐĂ ;/ƉŽ ƚƵAndu ) ϭ͕ ŝdž ϰ͕ ;ϱ/' Ϳ (T16)Ulic Έ&ϯ ) xový ia E ' ϭϳ ĸ Wϰ lpara (C638 kód (D2) D(E86);d ƌŽŵ ͕ dTOČ Akác ϲ͕ PĞ ěŬĞǀ ; ƌƵ ŝĂŬ ;>ĂĐ Ɛ Ž ĞƌbĂĐperie ík styra styraciflua Έ' Mety ͕ ' ZP, íran amó ) (T43) a, čísl us) ;ϴ/' Ϳ sam )ŝdž Ɛƚ ROZ ϭϬ ϰΉ xodis (C717 ŽͿ Ϳ Ή ϱ͕ ' (D3) o dom Ambrovn idambar ZĞ ŬŽůĂ Ğŵ ŬŽǀlj ƌĂŐƵHolu Žů trus 4) Ϯ͕ dϯ ϭus siro s strob a) Osl opla ' calisϴ͕ ' farinaeͿ Wϱ Pero (E201 Έ&ϰ D ;d Acar ob. ǀLJ iaϰ͕tropi tca, (Liqu ) (T6) Holu ƉbĞƉ ƵƐ Ϳ á (Pinu RƵ ĚŬlj nj ůĄǀ ƉĂ ĐŚŝĂ u* arín (E95 c) (E553b) s taed Ή Ϳ (D1)Έ' PZS od 'ides ϭϯceras .)(2380-:ʈ Ή hladk ' hago Sach ƚƌĄ ƚĂ perie (E80) Ɵǀ ŶƐ (Pinu s sabinoides PSČ ŵ Wϭ tene ) % >1)72ʈ % DPH Blom Ή ϲ͕ vica ^ůĂ ůĄƚ Ś Ă ; Ɛ ƉŝŶĂ ďŝHus ϬϮ ϯ͕ ͕ ' ŝdž lová Ϯ ƐĂ micro (C643 nus 0)6+ʈ2= Έt Boro ůĞ ƌŽƐƵ (D74) Έ WϭTalk (mas peru áno ;' ǀLJatopϱ͕ ' idesϭϮ kadid * Έ&ϭ ϰΉ ŝƐ aĞŽperie nyssiͿ sLJďĞƌƚĞ njŽ njŽnjŶĂŵƵ ĂůĞƌŐĠŶŽǀ Ƶǀ aĂ ĂƌŐű ;^ ƵĐƵƌ Kačic (E102) Ή (E3) D Derm (T60) Έ&ϴ ϲΉ ová (Juni ' hago ƚƌĄ atop ďĞ Borovica netat WϮ (E4) (D73) Ή azín ϲ͕ ' ptero͕ 'ϭϯ ĞĚĞŶljĐŚ ǀ ƉƌşůŽŚ lá ŠƉ ĞŶĄƚ ; ƵĐƵŵ ŐƌĂǀ rik ƚƵperie Tartr Me ŝdž Ϯ͕ nie ϯ 'ides (T8) ) Fak vka WϮ Έt Έ&ϯ Ή no úšťad ;' atop DDerm dná ǀLJ hago lis)Ğ ǎŝĂĚĂŶŬLJ͘ (C649 ei ϭϮ turo Έ ϱ͕ Borie ŠƉ ŬǀŝĐĂ ; ŵKanáƵŵepitel )0 y Ϭϲ (D71) Ϳ Ή • Rozp (E82) ĂͿ Dát ƚƌĄ ' mayn ' us ϳͿ vať ) vka zápa s occidenta 2 Derm Wϯ Έ&ϯ ϰϯΉ ĂŶ nϬΉ TĞ ŽƌŬĂ ƉŝƵ ŽůKoza ƐĐ Ž >͘ um (T44) (C637 IČ EÚ ŝdž ϭ͕ us ϰ 'ϳ͕ estic r ' é šupin y ϭϭ Borie (D72) Έt (E85) Tolué 4% entalis) nar(T3) v leká ;' ǀLJ D glyph Wϳ Έ&ϯ ϬϮΉ ) ϲ͕ ǀĞ ŵĞů Euro ϱ͕ us dom UŚ ůĞƌ ; ;^ Kôň kožn (Juniperu spp) šupin͕ t Ϳ Ή Ɓ ode Έ kovo ý (E512) r s occid (C645 ƌŝĂ %0)6+ʈ23:ʙ > ƚƌĄ ' ucto us phag Me Wϱ) Έ&ϯ ϭΉ = kožné tϭϬ • Soli cínat ϭϱ ϯ͕ ' (E219 ZĞ ŵŝĂŬ (T5)nia (63. Glycy (Ulm ŝdž ϭ͕hus destr ŐĂ ƵŵŝƐ nsis) ĂͿ ϭΉ Sam sto dný (Celtila alba) pac Krava ý ' tiae Έt Έ&ϵ Ή ;' ǀLJ ϱ Ϯ͕scen ƌĂ ʈ2 epiteϵ͕l D oglyp Brest ͕ t /ob Wϳ Ϳ zápa/ʑ( Ϳ opl Ϳ 3^RE˃IRMI ˃ʧWP ient (E1) Ή Lepid ZĞ ) ϵϰ Chlorid Έ strieborn ec* ) ;& ƵĐ pe ŽƐ Ϳ ϭϬ atc ovec ϭ ϱ s putre ϮϬ ϴͿ LJ ϭ ϲ͕ t á (Betu ca) Dg. (MK S (T219 6+Králik prilo haguƚƌĄ Wϲ Έ&Ϯ ϯϳΉ (C801 a– Brest ĚĂ Ɖ ; ntalu ĞůŝĐŝ ƌĂ ĨŽůŝĂ (K87) ϭ͕ ' ƚĄ ϮΉ ičitý ůŝŶ tperie (E6) Uží žiť kóp Chlorid titan >ŝĞŬLJ iana) CH Έt e-m ) previsnut s silvati Tyrop Dŝdž ;' ŝĞƌĂ ͕ ϰ͕ ŝĨĞ ϵ͕ t ín ϭϮ͕ t ĂͿ ŚŽ ý prote Wϳ van Έ&Ϯ ϮϵΉ ϳ͕ ϴ ϴͿ ) ) % 0)ŝdž ďLJKura (C810 ail iu preu ϭ͕ sérov Ή Breza :Ă ŶƚĂůƵ r. Ca ĚŝĂ Ě ƵĐ ƌĂŶƟ ) ƵůĂƚ é liek y (Fagu c perus virgin Ϳ Chlorid Έ LJ Ϯ ϲ͕ t šupin͕ t e (E89) Dát ϴ (K210 ) ŝdž njǀ ϭ͕ ϯ ƚĄ Ϯ ϲ͕ ϴ Wϳ Έ&ϯ ϳΉ (T23) D ;t kazu íny é KuraůŝŶ t y ϭϮ um KĂ va ĐƟŶŝ ĐŽƐ Ŷ ĂƵ aeus ƟĐ Ϳ Buk lesný ný (Juni Odp Έ&ϴ Ή FESDNÉ influenza ZŽnjƚŽēĞ j (MA) ϳ͕ (K213 ; ŝĞƌĂ ͕ Ϭ Ή pois • Vakc a čas ďLJ Ϯ͕a kožn l ϭϬ (E71) Έt PRO gal) ŝdž Mačk Ϭϭ ) ƌĞ ŝĐĂ Ϳ ; Ž ŝƚƌƵƐ id Ή r červe ínove tenc ϲϴ (Fun ophilus d ϴ͕ t ϳ ϰ͕ ϴ) Ϳ ) orúens) LJ ϯ ϵ͕ t njǀ male (C721 ůŝƐ ƵƐ Ϳ Céde vždyzelený iny odb Wϭ Έ&ϰ ϵϯΉ a Dôl ervir D ;t aůŝŶepite Haem čajú Ϳ Έ&Ϯ ϭϳΉ (E88) ϭ͕ ϱƌĂƚĄu (TCPA ϴϵ(K226 Ě Έ/Amyláza kyselŝdž Kŝǀŝ ŬŽƐ ; ŬĂ ; ubus ŝƚƌ Ă ŝŶĚ ĚƵ ŝĂĐĂͿ ƵƐ eru (T80) ežit Kód ϳ͕ t ; ftalát ický-%toxoi ci lek ϭϴ oviny ín) Έ&Ϯ ϱΉ Ϯ͕ ϴ ϭ ͕ (K202) ďLJ ϲ͕ t Cyprus ressus semp ŝĞ Morč á poz drid D chlór Έ&ϯ ϳϳΉ alam Tetan + íny <Ž Ğƚ (R ŬĂ ; ŐŝĨĞƌ ŽƌĂ Ğ ĞŶ ĂŶĂƚ kra t ŝdž a perie Έ&Ϯ ϯΉ ár AnhyϮΉ ͕ t vé bielk ϭϮͿ (E72) ǀŝĞƌĂĐŝĂ ƐƌƐƛ͕ ƉĞ (T21) ŝdž njǀ ϲ͕ ϴ ƚĄ ϳ ͕ ϴϲ okob jiny nám Mork ;t ůŝŶlLJ ϱ ϲ͕ a močo D Έ&Ϯ ϳϰΉ Έ/W drid tetra ƌŝĞ͕ ƚƌƵƐ͕ ŵŽē (Cup japonský obtusa) Lŝŵ alina ƌşŶ ĂŶ ƐƐŝŇ ƌŵ ůƵƐ ů ŽͿ Ϳ (K81) ϭϭ Ϳ Έ&ϯ Ή 0ʑ B12 (Kyan • Vitam ka (E76) ron) Meno(T7) epite t é Dza ; ŝĞƌĂ ϴϱ Ϯ ͕ t is ϭͿ Anhy ďLJ ϭ͕sérov ) ŵ Ɛ Ă Ƶů Ğů ŝĐĂ uštek e ypar 3 ĚĂ ϱϱ oxidá Έ&Ϯ ϬϱΉ (P4) ín Myš dend Nep Ϳ ͕ t a M WĂ ;D l, Poh ϭϬ ŝdž

% ϳ ϯΉ 45 Cypr ͕ ĐƵ Ϳ prie rbát Diu ŶƵ ŝƚƌ ŵ ĂŶ ŝdž njǀ ϳϬ ƚĄ ͕ ϮϬ (K80) leuca ŵ Έ&Ϯ ) (E81) 6+Vitam ;t ůŝŶLJ ϲ (A WŽƚƌĂǀŝŶLJ lavi D epite Έ&ϰ ϴϮΉ Asko Έ/W réz (T42) zvis ĂƟ Ƶŵ Dát bielkϭϬoviny ϵ͕ t M ĂŶŐŽ ƵũĂ ; ƌƵ ; ŝƐ ĂƉŽŶ (Chamaec aleucaovoliť spr (P1) Myš ϲͿ Ή 46 ŝĐƵ e a Výš D ; ŝĞƌĂ ϵϭ elín Ή um ko (K77) 0) (A ový červ) ) (Mel močoďLJvé ϵ͕ t oviny ϭϯ Έ&Ϯ alba) ístu Žŵ Ɵǀ Ϳ ĂͿ (E91) t ka % M ĂƌĂŬ űĂ ;W ĚŽǀlj ƵĐƵŵ Ă ũ ĂͿ ƉĞƌƐ Brom vys níkBU v 5Y ) ϰΉs spp.) 0) mu (T103 Ĩ LJ ϳ t njǀ ͕ (HDI) (P5) (sleď sp) AZIT Ϳ Έ&Ϯϴϯ Ή Ăƌ ƐĂ ůĞŶƐ ĂŶ Έ&ϯ ϬϴΉ Myš Dŝdž ;t é bielk tav % Čajov (Ficu ž (K74) (Que ϳϴ ŝdž anát NKrcusrcus rubra pne ůŝŶ tϴ͕ ϭ tϭ͕ (E2) PAR es simplex M ĂƌŚƵ ǀŽ ; ďŽƚƌLJ ĂLJ ĐŽ Ϳ ŵ Ƶŵ ϭϴ Ή enia ris Žƌ olia) nie Fikus Έ/W yd (E24 D ; biely Έ&ϰ ϰΉ Myš sérov ƌĂŶƐ ďLJ ) 62 rV OV ŶĠ ůLJ kis ϳ͕ ƚlj agrif ĂƉ izoky WĞű ƚƌĄǀ͕ ďƵƌşŶ Ă Ž l (Asca ƐŝƐ výs (Que Έ&Ϯ ϭ žiad ŐŝƵ Ěƌ ĂǀĞŽ ŵĂũ ϳ͕ (K8) á žen Pod Dub ŝŽ ſŶ aldeh M ) ϲϱ ný canis ĂŐ Ɖ ϱΉ ,6-di byx) (E5) Έ&Ϯ Ή ďŝůŝĂ ǎů epiteŝdž ;t ůĂē dϭ ϲͿ led(T77) ƐͿ Árcusčierny) njLJ ĞŶ Ğů a ank Kód isAnisa 0ʀ ml/ Form pis lén-1 Ϭϯ Ovca D ku v Έ&Ϯ ϰϰΉ ) cm Hm g rnský (Que IM ^LJ ŽƌŝĂŶ ŵ Őƌ Ƶŵ Ϳ ĐĂ Ĩƌ Ɖŝ ŵvka Ϯdetsk(Toxocara D ĞůſŶ Ă ; ƌ ĂƌŝĐĂ ĂŶƵŵ ŝŶ ƟĐĂͿ şĐŚLJ ůƵ ŚĂ ϲ͕ Ϯ y a peč ) Dub červe hos metyΈ/W dný (Bom (K225 lgar Škrka otn ) EZK Heb /9 Έ&ϯ ϬΉ gáj perie Ŭ ; (E209 biely, UN ŝdž ŝŶ ϯ͕ ' ŶĠ ͕ t VMW ) ƌ Ɖŝ ŵ Έ&ϯ ϮϬΉ Hexa pit. s) osť hod iatk M ŝƓƉƵů ; ;^Žů ƚƌƵƐ Ɛ ĞƐ Žē ĂƐŝĐŽ d. O vka psia WƌĂĐŚ Έ&ϴPapa ITA ēĞ Ğƌ ; ĞƚŚƵ ƌŝŐĂŶ ĞƌŝƚĂ LJƌŝƐƟ ƌĞͿ (W69 ) (T406 vu ĂͿ Škrka l D ;' ůĂē dϯ príp Dub kalifo(červený, áb príro Έ/WϲΉ lupu KE % a ord . ƌ Έ&Ϯ ϳϯΉ 3 0) ica) (K70) (E73) lifera y ŚĂ ϲ͕ ϯ Ϳ ) adu D ƉĄũĂ ũŬĂ ŝ ĚŽŵ Ġ ǎŝǀ ĞŶĐƌ ƐͿ la ůŝĨĞƌ ĂͿ YP Hodv (Humulus ϮͿ (T18) Ή mix ) KůŝŶ ƌŝĂŶĚ Ŷ ;K Ă ƉŝƉ ;D ůŐĂ ƵŵͿ inu Pesϴϭepite a dacty 1 Ή šupin Z (W36 D ē ; ŝŶ h ϯ ŶĠ arab Dub é (K82) ŶƵ pu Έ&Ϯ D ĚĂ eľ Ğů ƵƐ us júce Ğƌ ĚŶ ƵůŝƐ Ƶƌ ) rcus) (Phoenix ea YZ es ŵ ůŝĨ PĂ ƌĂ ĂŶ ÍN ƐͿ ϯϰ Ϳ ss Ϯ͕ ŝdž ϲ͕ ϳΉ KŽ ƉŽƌ ; ĄŶŬĂ ƚŚ ŝĞƓŽŬ Ƶŵ ǀƵ ŶƵ Chm peroxidáz ϵΉ (T209 ho Έ&ϯ (Que BYL MWME ,ŵLJnj MC Pes kožn Ăůŝ kg entalis idea) D l ;' ŚĂůĂē ͕ ϰ ͕ /ϲ͕ Έ&Ϯ ϳϬΉ Ğů

% 7) Έ/W é (Coff H M (V ŝƐ (K76) leká PĂ ŵĂƌ WƌƵŶ Ġ ǀŽ ƌĂ ůď ĞĂůŝƐ glo s spp) Ή epite Έ&ϱ omil PEL E Q a occid Kƀ ĂũŽƌ DĞŶ Žƌ ĂŶ ĂŶ (E87) ĐŝŶ 12 2) Chrenovázrná – zelen ϭ vé delto vník pravý lyptu betulus) ) (T15) ŶĠ ϯ͕ ϱ a) Ɖ ŝƐ ŵ ) ra t. Έ&Ϯ ϲͿ Pieskϱϴ epitel ŝdž ŝŶé a ϭ͕močo (W4) rolfe VXI (A PŽ ǀŬĂ ; ŝŶ ; ŶŐ ŶƵƐ Ă Žƌ po rosia Ďatľoi ϴΉ vé M ćƚĂ ; ƚŽǀlj ;KƌŝŐ Ƶŵ ŝͿ Ă Žĸ Ɖ͘Ϳ s (Euca (MDI Ă ; Ɖ(K301 48 Allen inus Έ&Ϯ ϯΉ (E74) icana D ; ŚĂůĂē ͕ ϱ ϯ͕ D ϲΉ % rózia (Amb Kávo Έ/W kyanát Os Ğů (T33) lyptu (A Sůŝ LJďLJ Ă ŬĂ ůďƵƌ ůƵƐ ď us hip Ϳ X Z (Carp Potkan (W1) ƐƉ Ϳ Ή l, sérov amer Έ&Ϯ epite * ʌ2 M ƵƓŬĄ Ž ĂƉƐŝĐ ĐĂƌǀ ůǀŝ Krv Ă ; ϲͿ avá Euka sē r) adr (K20) Έ&Ϯ ϳΉ Rʛ ϭ ŝŶ ajný Ɖ͘ Ϳ ŶĠ rpa) ǀŝē diizo WƌŽĨĞƐŶĠ ŝdž ϭ͕ &I Ϯ Ğů an ϯϴ nepr Ή ͕ D (E75)͕ t Latex s EDT (Fraxinus (T1) esu • Z ēŽ elatio (W3) obyč ; ĂŶĚĂ ss ƐƉ =0 EN Amb ϲͿ fenyl ƵƐ Ϳ M ĞŐĂŶ ; ƌƵŵ Ă ;^Ă Ƶŵ ƌŝƐ ) V thica sē ϭΉ Wϵ Έ&Ϯ ϴΉ Έ&ϯ oviny rosia pac Hrab acan ; ŚĂůĂē ϭϱ ϲ (E83) ický léndi ͕ t D oviny (K72) ]˃ Ambrózia & a) ĂŶ ƌŝƐ ƌŝƐͿ Potk bielk na) k Έ/ Ŷ ůŝēŬĂ ;W ipogloĂƌƵƐ Έ&ϰ Ή vé bielk ient seriaWE Ğƚ ǀ (Amb amer A trifid Oƌ ƉƌŝŬĂ Ă ĄƌƐŬ ŵŽŵ ůŐĂ lia Ϳ (T27) ͕ ' ŶĠ ϲ͕ dϯ ) Ϳ Mety prach Έ&ϴ Ή á 0) E SF Z ŝŶ A kód ϰϵ (Fran IM UN GS Ϳ ƌolistá a žiad Ή BĞ ƌŶĄƚ (H Žŵ Ŷlj ƉĞĐŚ ǀƵůŐĂǀƵůŐĂ oviny ϭϯ nyϮ͕ dϯ močo ovan 02 Jaseň (Fraxinus veluti 3: WůĞƐŶĞ ϴϮ PĂ ƐĐĂ ; ĞŬ ŝŶŶĂ ƵƐ ǀƵ anifo ĂůĞ e 1 (Ambrosia % ve) 4) PMR(K71) ϬΉé bielk Dŝdž ;'ϭϮ ůĂē Ϯ͕ D (E222 ϭϬ VX (T81) ƐĂ rezov VVYpalin ut ;, 1 rózia am ǀĞ Ăŵ ƵƐ Ž Έ&Ϯ ϯΉ Potkan Έ&ϯ m) (W2) laxati le á ϳ ͕ Múč͕ D vlna sprac OF 'Ă n ŚĂ unis) Έ/W spp) Jaseň Έ&ϱ 3 (K84) ĐŽ e RĂ ůǀŝĂ ů ; ŚLJŵ pl ĸĐŝŶ sérov r lib ZI Ğƌ R% 4E B Ή Amb Έ&ϴ Ϳ m vyp ghula ŝŶ D ŶĠ (E84) ϱ r rubru (T2) − Imu EN OT ) Ovčia (Ace E ƌƌƵtrojzánO Ή ϭϮ Ha ŵĄƌ ů ē ŶƵƐ Đ ĐƚŽƉ >ŽůŝŐ Ϳ ϴϰ ƚĂ an ƐͿ l (Ispa us comm Potk lniť V ůƵƐͿ (W67 ŠĂ ŽƌŝĐĂ ;d anilla Ğƌ Ž YP rózia a) dná Javor ný (Ace s japonica) (K75) 7 86Amb ϬΉ oviny Dŝdž ;'ϲ͕ ůĂē ͕ ϯ͕ Wϭ ya) T-ly us) (Ricin v príp ǀĞ ZƀnjŶĞ Έ&Ϯ ŬĞ ŝĐƵepite Έ&ϲ IX ůĂ rózia ϴ ϲ͕ 'Psyllium n ,Ž ŸĂƉĂ ƵƚũĂ ĐĂ ;K ũŶlj ; ƵƌƵƐ červe ŚĂ stachT pezápa mfo nofeno YPIZÁ Ή ΈD ŠŬ ŵŝĄŶ (V Őŝď ŶŝĐƵ − )7) ƵƐ Prasa ŽŶ sérové bielk 0) & Amb ade ϵͿobyčajný anthus annu T-ly Javor cyty ská (Alnu a) ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ ϱ͕ ' typ ϲΉ Ϭϲ ƚƵ euro rosia psylo R%W T B(W17 Krv CŚ ;> Ŷŝ ēĂ ĂŐ ƉͿ ĐŚ ĂƉ ĐƵ ϭΉ o sam dLJ nilka ; ŝŶ japon Ϳ (T17)mfocyty : CD3 izác CIA t l ϭϮΉ 4) I^E Ğ Y (Heli 59 ný Έ&ϳ ϳΉ Έ&Ϯ W s incan (TDI) Žƚ ŽďLJ ƌ Ɖ ƐƉ Ϳ aria) LJŶ ƌ ũ Prasa epite T-ly D ; ŚĂůĂē ͕ ϵ Ricín ƵƐ ifolia (Amb a ia ǀĠ ϲ͕ 9) Jelša opl obr Έ&W nica (A Ϯϭ 4V XY (Alnu anát scop Ϳ + Ή lym P (M6) ok mfo Ă ; Va njǀŽƌ Ž le ƌŚ Žď halim ská ia ĂŐ ĐĞ ďĞ Škreč ƵƐ atc &V Ğnj (O 59) 0) az s sivá ēŽ ŝĞ Έ&ϳ ϵΉ Έ&ϯ ϯϳ kód R WĂƌĂnjŝƚLJ ŝdž ŝŶ ϭ͕ ϭ ŶĠ2) ϰ͕ D Slneč focy t izoky Imu(T4) cyty pomocn VMG u aleb ϵ͕léndi (A Ś ůŵĄƌ ĂŶ ĐƚĞŶ ƐĂůĂƌ ĐŽ ŵ ica) Jelšadife ria japon ϮΉ Ą ćƐ ďƌĂǀ Ěnj ďƌ ůĂē ͕ ' tov ĐƚŽů WX (Koch nor) ƌ iva Baccharis ovitá (W90 Έ&ϳ Ή Έ&ϯ ϬϳΉ cyto D ; ŚĂ ren )60 (M31 MGE é: ŵ o vyš ϭϬ Toluy Έ&W ϲͿ <Ă Ăď ; Ă ;WĞ ůŵŽ LJ ;KŶ ;^ĐŽ ϲϬ ) ria japonlus avellana) NK (T208 metl VI ský popínavý • D ćƐŽ ŚŽǀć ĂĐŝĞ ;KƌLJ VW HU Ăǀ ϭ (W16(Ap 464) Kryptomé ciál (IFE ĐŽ ƐͿ bun egulačn toxické CD3+CD ϱΉ 1) ϯ͕ t (C281Ol tome etre 2 ) YW Basia ŝdž ŝŶ (M31 om Έ&ϯ ϴΉ 6) ϯ ká (A B-ly (T83) LY) ŝƵ tenuis Έ&Ϯ Έ&ϲ Ή <ƌ ƐƚƷƌ ^Ă Ă ŝŬƌ ŶƐŬĄ :ĂĐŬ ĐƵƐͿ PLE ƌ Ɛ SNE TI ky: Ƶ icus) ϭ͕ ϱ ůĂēŶĠ dϮ ϯΉ ϱ͕ D Ϳ ) D ćƐŽ ũĂŚŸ ēŝĞ ní hlá MPP japon =japonW ŬŽǀ WĞű ƐƚƌŽŵŽǀ Ă Ŭƌş 79 ) (Cryp ajná (Cory Έ&ϳ Ή )7 CD1 ý index : CD3 4+ Wƌ MĂǀ ϰ D ; ŚĂ (KOcordata) anindic Έ&W (C419 ChmVKeľ ϯϲ yteri (A LĂ ƐŽƐ ; Ğƚ ƉŽ ŶƐŬĄ ƉŽŶŝ ďĞ ŐůĂĚnaria (M3) ϭ͕ LIEKOVÉ Ϭϵ B −a)mfo(T70) tus ϰϳ Ή sen +CD cyty 6+5 Ϳ ƌ WƌƵ OR D ćƐŽ ŬƌĄůŝ ĐŝĞ á, antip a obyč (Tilia 5) ϯ͕ D ) 40 TI (Humulus Ăǀ Ě ϭ (W14t ) (F351 Alter -2 a)VYRY ŝdž ŝŶ ϵ͕ dϭ ých s clava Έ&ϭ ϱϰ Έ&ϰ Έ&ϮΉ : CD1 6+ (IRI): CD4 8+ 0) ϭ AnalgetikϮϬ͕ & >Ž ƐŽƐ Ŭ ůĂ ũĂ ƉŽ ũĂ ^ĐŽŵ ŝĂƐ (C286 Liesk malolistá ký (Mangifer (CD Aktivov ϰΉ ŝƵŵ ŵͿ ƌ WƌƵ Ăů ÁL D ćƐŽ ŬƵƌĂ ēĂĐŝĞ rgillu s v zm %W Ή Έ&Ϯ ͕ & %: ciliat 4 ;d ĞƐŶĞ Ϯ͕• D D (M31 ané 9+ +/C n 3+H (T71) ůĞĂͿ Έ&W (C388) ϭͿ >Ž ĂŬƌĞ ůĂ ũĂ ƵƌƵƐ ĂũŶĄ ; yŝƉŚ Aspe s)Ϳ ƌ WĞű ďLJůşŶ Ă ŬǀĞơŶ s flavu ϯϭ Ě ϰ NA ϭ (Iva ysle tý ƵƐ Ăǀ flexu Ή ŝƵ ŵ D ćƐŽ ŵŽƌ LJ ϭ fenak şŶ D8+ ík indic us alba) B )– Reg LA-DR+ Iva 86 ˶E rgillu Ϳ Ɖů 7) D Diklo ϭϴ gatus ƌD Ăů Ŷ ŵ ) IMLipa govn (T9) T-lymfo (M20 Ϭϰ Έ&Ϯ ϮϱΉ zák D ĂŬƌĞ ƌĂĐŚ LJē ũŶlj ; ĞĂ ƐŽ Aspe O] ohnu us vec ĂͿ ŝdž 4)ϭ͕ ǀŝŶ ͘Ϳ ϱΉ ) ͕ & zónϬ͕ &ϰ w Ƶŵ ďƵůşŶ UN (W82 D ćƐŽ ŬŽ ƵŶretro Ăǀ ŝƵ CD4 )ulač ona Man295) 2) biela (Mor 43 SW ) Έ&Ϯ ϮϬΉ us rubra (C300 ƐĂs fumi Láska D(M30;D Έ&ϯ ϯϲΉ ƚƌĂ Feny ϭϳ lbuta Wƌ ƵŶƵƐ Ăǀ ĞƐƟĐ ĂͿ ƌD Ϳ ŶWĞ Έ&W ) (A ITA ) +CD D ;d ůĂ Žď ēĂ ;^Žů ƉƉAspergillu né(T10)len ako cyty č. 355 ĞƐ s nidulans ranth D ůŝĞ ŬƚĂůď ůŽ ná (Mor europaea &V (Ama 30ša Έ&ϯ ϭΉ ϳ͕ &ϰ Ă ; erov 25h T-lymfo ƵƐ ϭͿ (M30ŝdž 9)ƉŽ ϭϯ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ súča Έ&Ϯ ŽŶ (W24 ) Moru (C217 ϲΉ ŵĞƐŶĠ ĂůĞƌŐĠŶLJ ŽŐ Palm Wƌ ǀ ũĞĚŶĞũ ƚƌŝĞĚĞ (A ša červe ĂŬƌĞ ŽďLJ LJŬ ƉĞƐ Ɛ ƉͿ ƉůĂƚ /20 rgillu (Olea ighC(T41) cyty Έ&ϲ ϳΉ Ibuprofén Žŵ ĞƐƟĐ ŽĚsus) • D ĨĂͲůĂ Ŭƚ sť IFEL ƵŶ eri) &ϯ n &ϭ

% vec ƓŸ Ή Ă ; us 07 niger psky D );& ƚƌĂ (W15 ƌ Ĩ ϭ Moru s ŝƐƐ ϰ͕profé D12 0) (AK Wƌpalm Έ&W) D ĞēŝĂƌ lj ũĂnj ŝƚĂ ƐƉ Aspe Ɛ Ě Žŵus spino (C209 Z. z. Y rnia) ƓŸ Ă ; ŽŶ Láska ĞƌĞ ranth Έ&ϲ Ή Έ&ϯ Ή e Aů ƚĂͲůĂ LJ ϯ Ϭ͕ s hep Krv (M12 ĐƚĞƐ rgilluLJŬ TLY) 31 euró ) Ϯ ) 7 low vník ϭͿ ŝdž ƉŽ Keto Ġ Ϭϱ ƌĞ ĂůƵ ranth (W37 D ŽƌƐŬ ;ZƵĚ ĞƌĐĂ ŶĞ Aspe Ɛ ŵ s oryza Ɛ Ě Ɛ ŵ (Ama (Ama Ϳ is) ntosa ϯ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϳΉ ín ϴ͕ &ϭ lsalic &ϭylová Έ&ϴ Ή Ŷ Ğ ƌ Ĩ Olivo (A (Juglans califo BĞ ƵƚĠŶ arin Ϳ ĞŶ Ğ ƌĞƓŸ ý ;D (M7) Έ&Ϯ ϭϰΉ Krv D ;& Kode (PC ĞƵ (T22) ĂůƵ form ƚƌĂ ͕ & acety a tome h ĂĞ Ğ ƵƐ 6) ƐͿ usƟĐƚĂ lans Ϭ͕ Ăƌ áto D ƵƓűĂ ;W ĞƵƌŽ ďLJ AspeŚƵrgillu ϭϰ )Έ&W lenti vec Ğtŕnist Έ&ϳ 'ů ŐƵƌƚ TRE 20 ŝͿ s terre ŶĂ na Έ&ϯ m lina LJ ϰ &ϭ Ϳ ĐƵ ŽƐpullu ƉŽ &ϳ (C288 ƌŝŶ ĂĞ Ŷ ƐƐŝŶ Orec hove(Ac31(Cary ŶĐ rgillu ͕ & ) zie Ġ Ğǀ Láska ϭΉ G) ďůŬŽlex ;Dwrigh D ƚƌŝĞǎ Ă ;Wů ƌLJ ŚLJAspe WĞ tii) sérum ƌĞ ǀŝŶ olϵ͕ nový ŝdž Kyse Ή (M5) ϴΉ (T404 ĨĂ ƌŝŶ ) :Ž njĞşŶ ko ĂǀƐŬ Ġ Ɖƌ ϭϯ ŶŝĞƌ ƐƚĂidium da (Atrip :Ă ďůŬŽ Έ&ϭ ϲΉ ĂŶ Orec ŶLJ ;&ϰ͕ cetam ) (W7) lex Ă ; 2) D ϱϬ Ή ima) (C204 MOLEKULÁRNA c peka ƚƌĂ ͕ & áLJ ϱ ͕ & is) ůŐĂ Έ&W Lobo Ϳ ƵƐ KƐ ĂƚĞƐ ŽǀŝƚĠ ŶĐŽƌ ŝƌĚ obas ʈ ŝĚĞƐmum Ɛ Ă Ğů eaůŝƐͿ ƌŽ ) KĂ lieko Ŭƌ ĂǀƐŬ Ğƚ (Atrip altiss Έ&ϱ ϱΉ Έ&ϯ Έ&ϯ(M20 ) ƉŽ &ϴ ϭϰ ŵ ĚƵ ǀƵ ĐƵ ciner 01 Para iotik &ϰ nthe ĞƐ ĨĂ ƉƚĞ (W10 ƐƐŝŶ Orechove a illinoinens Ή da :ĂALERGOLÓGIA Ğǀ mix Wů ĂƚĞƐ ;K Ž ŐĂAure 3: ŐŽ nthus (C203 ǀŝŶ NE ŝdž ϰ͕ Lobo ŵ tis (M2) ƚĂ ϯ͕ Ϳ biela ͕ & ƉƐ M ůŝĞŬŽ Ŭƌ ŝĞ Antib leuca Ϳ ŝĚ <ƌ Ή ) ϭϯ Έ&ϱ • (Aila , (T72) m ŶLJ ŚĂ ŐŽ ĞƐ (Cary 3 D ;& oglyk Ɛ Ğ ans ) ŵ BotryŶŽ ůƵalbic ƚƌĂ ozidy ͕ & LJ ϲ ϭϭ aréta ĞƵ atý onium Wů ƚƌƵŚ Ăůŵ Ɛ ϭϰ Έ&ϰ Ή ƌŽ Έ&W EC D ůŝĞŬŽ Žǀē (C309 ƚƵ ŽƉ album ) Marg Ή santhemu ϮΉ ) ƌĚ %' dium n P ŠP Ěŝ LJƟ ŐƵƐͿ acrem PROT) ƉŽ ͕ & (M16 ͕ & ŚĂ ŐŽŝĚ Amin ƚĞ ) eň žliazk Ăƚ Mo WƐ ͬ ^ ēŶLJ ; Cand Ăƌ ida ŝdž ϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ ϭϬ − Fag IFICK ) (T401 ) Έ&ϱ Ή Έ&ϰ ϬΉ ) ,Ž (Chry Ɖ(W19 D ůŝĞŬŽ a ϭϯ anum ILÁ Pajas (C201) 46nopo ϭϱ IM UN ĂͿ arum ƵůĞŶ č kokosová nzoffi ĞŶorium AN Ϳ ĂͿ ;& ƚƌĂ ͕ & ƌŵ ŽƉ ŚĂ ;Dalosp D xicilín (Che (M14 Krv ͕ & ϰͿ ocy Á BU Amo Ŭ ƌŝĞ ŬĂ ;^ Ceph a Ăƌ um ĂƟ herb Έ&ϵ Έ&ϰ Ή nus molle Έ&W n ) ̌4)'-*-'/ OG D vátk ŝŶLJ ƷŬĂ ; biely ŝĚĞƐ TK (T402 TIG ĞLOƌŵĂƚ Ăƚ)ŽƉ p 1 roma% n tárn sky ƉŽ &ϵ LJ ϳʈ -g+ ĞƐĐ )(Schi s EDT Palm ŵ a ŵƵƐ ŽƌŚƵ icilín SΉ −lekár &ϵ ϵϬ &Ϯ ŝŶ ĞĚůĄ Ă Śspori (C308 rus scus) y Mrlík Y NK ZĂ ŐŽ ŵ Ϳ ǀŝŶ ÉN

ŝdž ϰ͕ a 20 04 ) Ϳ ϰ͕ Amp ϯ͕ IgA Sr ďŝůŶ ŵ nalis ŵ (T11) PR S −cia lenti OM ƌĚ nvník akti Ğ BU ƌLJ ƌĂ Ɛ ŵens Ή (Syag peru Ϯϰ Έ&Ϯ ) A Clado ƉĞ ŝdž ƉŽ a ŝŬlunat ƌƵ Ϳ ƌŵ er ŚĂ (W21 Dlexín;& ƚƌĂmix͕ & offici ánsk ƵƐ 4) ASL OT (E2(Pista 0) ^Ă ǀŬĂ ũ ůƵ vita OVÁ ϵϵ (C307 Múro • K ēŵĞŸ Ă ƷŬĂ ƉLJ ŶŽ ĐĞƵŵ LJ ϴ ϭ͕ &Ϯ IgMa nD YŽƉ 2 Ğ y LÍN (M30 ϬϵΉ Cefa S ) aceri O folia) (T73)I MI 17 Ğůulari nΈ&WSS−−etari ŽŐ urasc ĮŶ ƉŽ ovník P H xován Ϳ ĚƵ ŬĄ purp E2 ) Έ&Ϯ ϬΉ (W6) Ή Ăƚ p (A −anus ^ůĄ ě ; Curv (FAI) IM UN Piepr masti ŝdž rínyϭ͕ &Ϯ ǀŝŶ 21ADN um ŐůĞ ;, ũĂƓƐ *I n(Plat KROB :Ă ŬƵƌŝĐ ŵ &ĂŐŽ ;ƉƓĞ ŝůŝĂ (C216 IgGϮϱpalestínsk ca) ƌŵ A (M9) Ϳ ccumĂůĐ 'Ă Έ&Ϯ ϯΉ Έ&ϯ ϱΉ Cefalospo n (Pari er KO áza lia) ITA D ;& ƚƌĂ Ϭ͕ &ϭ ϯ ͕ &ϯϱ ris) ʈ (W5) (T20) cia Ϯ n Can (E2 did etifo S –vník ^ůĞ ŵĄŬEpico ) ĐŚ ũŶĄ ; arior ĂĞ sLJƓĞƚƌĞŶŝĞ ŽŶĞƐ ƐͿ Έ&ϭ Ή Έ&W ĂůĞ KƵ ƐĞŶĄ Ă ; ŶĠ ŵ ŵ Ăů tium LJ ϭ ϯϭ PistáYW Rjavor IÁL roxím Έ&ϭ Ή ianDvulga MP a Ήjudai Ğ )LE * ) ů Ě olistý Pod (C212 ƉŽ &ϭ ŬŽƌĞŶĞũ ƉŽƚƌĂǀŝŶ Ϳ ŽǀĞũ ŝŶƚŽůĞƌĂŶĐŝĞ a ma B Asp equis ) ƌĞ ƵƐ ēĂherb Múro n (M8) cín ϴϳ Cefu ƵƐ us) glauc ƌĞ ŬĂ ŶŬ emis ^ůŝ etari ϬϮ 9< n S ǀŝŶ ƉĂ us trie NY ŝdž &Ğ ϴ͕ thium Ή (T201 72 arina erg ra) nna ĐĂ Kǀ ŚĄ ůƷ Euro ĂĚ ďLJ ergill ME ŝĐƵ Ϳ XMG Ϯϲ (Arth INÉ (Pari ƚĄ ŵŵ me ) Έ&Ϯ ϴϮ ĐĞ Plata IgE € ajná floxaD ;& ƚƌĂ ϭϱ͕ & ϱ ͕ &ϵϱ (C213) n − /Ő' dy M Έ&Ϯ ϳΉ 1 (Casu ) (W43 ďĂ ia absin*)ntata n NT dƌĞƐ ;' (Asp ǀĂ ĂͿ ;W/d'ϭͿ julifloillus – IW ƵƐͿ Ŷičník S − a obyč ) Έ&W IgG emis PŽ ŽƐŽ ;WĂŶ ƷŬĂ ĐĂůĞ ĂͿ PR Ž ǀƌŶŝmonƌĂilifor 3 IPʧR Ϳ (M45 Έ&ϭ Cipro opis ϬϬΉ ;ĨϮϰϳ͕ Ĩϳϵ͕ Ĩϭϭϯ͕ Ăů ůŝƐͿ es ƉŽ ͕ & LJ ϭ ϵϮ Ϳ ) pro – protilá ĂƟ ŝƐͿ ĂĞ ůĞͿ Έ&ϭ ϰϱΉ (W20 SQ Prasl C3 Ŷ Ĩ ϭ(Pros n B −VYŠETR OT a excelsa) Ή(IgG a tride ĞƐŬĂ rium (Arth ǀŝŶ ͕ & ƟĐ ƌŝƐ Ϳ 8) Έ&ϯDoxy Ή cyklín tilátky ϵϮ(C305 )n S −Palin kom Wƌ ŽƐŽ ŵ ^Ğ Ɵǀ ƓŬ ŽŐ ƵƐm halod 1-4) 46 SQa) -)(W8) Ă Ɛ ƵŶ ŽŐ ƚĂ ILÁ Ϯϳ emis (T37) tky ínDŝdž ;&ϭϮĨϴϵ͕ Ĩϳϰ͕ Ĩϳϯ͕ ĨƐϵϬ ĞƐ Ϳ Ŷ ĂpisŶ Ĩ ϯ Potajný (Pice ϭϱĨƐϵϬϮ͕ ĨϯϮϴ͕ ĨϵϮ͕ C4 ϬϬ͕ ĨϮϲϬ͕ ĨϮϭϲ͕ Ĩϲ HLA ƚƌĂ ϰϵ LJ Ϯϰ ͕ &ϯ͕ ĨϮϴϭ͕ ĨϮϯϵ͕ ĨƐϵ ŶŶ Ă ĞĚƵ ei Ϳ pleme a pravá ŬĂ ĞůĂŶsporu ůŐĂ ƌŝƐ(M20ƚƵƐͿ n Palin dƌFusa Έ&ϯ ϴΉ ŶĞ Žŵŵ LJƉ ŝĚĞŶ Ϳ TK MW H (IGA ŵ Proso Pƌ ĞŶŝĐĂ ƷŬĂ ; njĂ ƐĂ ĚƌĄ IgG IgG, kom áΈ&W(Arth Ă ca dioic &V -B2 ENIA ϮΉomyc ůŐĂ (M21 ͕ & hord Έ&ϯ ĞƐ intho ƉŽĨϴϰ͕ Ĩϰϵ͕ Ĩϯϯ͕ Ĩϴϯ ϴϰ (C222 Ϳ S − Cirk ŶĂ 2) ƉͿ Έ&ϭ ϬϭΉ ϲ͕ Ĩϰϴ͕ Ĩϰϳ͕ ĨϮϯϱ͕ ý Y PR Erytr re) %' IP 3) (T96) IgA inová nt (Urti (IGM )ƌŝƐSmre stepn 7 ple n Bieravadov dƌ Ƶŵ ǀƵ Helm ;D ;dŚƵ Ϳ Ŷ k obyč drum ŝdž á ϯϯ ǀŝŶ ͕ & ϱ ͕ Ĩϲϰ͕ ĨϮϳ͕ Ĩϵϱϯ͕ Ĩ Ή ín ϴΉ n Kar Έ&ϭ amic ůƵ Ϳ ϴϱ ) PƓ ǎ ŵ ƌLJ ũĂ ĂƐƚĂ ůƵƐ Đ ŚŝƐ Ś ŽĐĐ ŶĂ ƐƉ (ASL vulga -) 6 ĨϭϯϮ͕ Ĩϭϱ͕ Ĩϯϭ͕ Ĩϯ ƐƚƌĞ sum , IgM ϰϭ͕ ĨϰϬ͕ Ĩϯ͕ Ĩϰϱ͕ Ĩ *(W20ŝƐ ĚŽ uluajúce mentomáWϮ (HL ) ƌŝƐϱ͕ ĨϮϱ͕ ĨϮϱϲ͕ ĨϮϬ͕ OT hum) D ;& ƚƌĂ Ϯϰ ƟŶ ŽůƵƐ ǀƵ ƵƐ (M4) into Έ&Ϯ ϱϯΉ cum ϮϵϮ͕ Ĩϭϰ͕ Ĩϭϭ͕ Ĩϵ͕ O) ĂŬ ;K globo ͕ &(C398 lkov ) ŝůŝĂ Gentϯϱ ϰΉ klavulánov Ğů (IGG ELEK Palin Ŷŝoden AB2 ec dvojr diolipín Ĩϭϳ͕ Ĩϭϯ͕ OE ;&(W46 I ĎA (T14) distic n Kar RĂ ǎĂ ;K LJ Ă Ěůlj ; ĚĂ ƌĂĐ ŝƵŵ ǀĞůůĂ ĂŵŝĂ Ϳ Horm (AD Ĩϳ͕ Ĩϲ͕ Ĩϱ͕ Ĩϰ͕ ĨϮϭ va dvojd Έ& (Taxa Ăŵ lera ƌŝĞ ƐĞ ĞŽůƵƐ ƐĞŽů ůŐĂƌŝƐ ƌŝƐͿ 5) s)>: E˃ Έ&ϯ –dium Tisov 7) ) ŝůŝĂϴ͕ ĨϵϮϵ͕ ĨϳϴͿ ĐĂum ǀŝŶLJ faeni ŝdž ƉŽ ϭϳ͕ & ǀŝŶLJ Ϯ ͕ &ϰϳ n (C1) imu ska Έ&Ϯ ϱϲΉ pro iny kraalba) ) Pŕhľa lekár Ɛ Ĩ Ăŵ LJŐ lj ; ƌĚ Ɛ Ă ĂĚ ůƐĂ dƵ tomi LŠ(T218 n diolipín – aut Έ&ϭ yΉ (CAN NS) Kyselina Ϳ TROF RLJ ƌĞĐŚ Ŷ ũĞ tilá ulus vsk ncia nok iccaϱϬΉnapu cotu n β-2 ŬŽ raĐĞƌ Ă ;WŚĂ WŚĂƐ ŚĂ ǀƵ (M30 1 la)ŬĂ ) (IGG (Taxo Ŷŝ(W9) ϲ ϴϵS(C2) ChaehƐƚƌŝ ƌƵ Lak (Pop ŝƐͿ ÍM P) va D ;& ƚƌĂ ϰϱ ϯϱ ůƵ Έ&Ϯ ϬϯΉ yspo DP) omplex ƵůŐĂ (M1) emis DĂē tóza tky IgM ého opr ;W ƵƐ Ă ŶŝƐ Ĩ ) Púpa OR olejná (Bras AN Έ&W n biely ŝ ŝĞůĂ Ą ; ŝƚĄm -gly • K ƓƚĂ Ă ; ŵ ŝĚŽǀ ŶĂĐĂ ƌLJ DĂĐ ĐĞ ŶƐ n͕ &S −− Elek olata n Ane Makrolid Έ&Ϯ azol (ASP (T12) (Anth Ή lance spp) , IgA mlieka ŝdž ƉŽ ϭϬ͕ & ǀŝŶLJ Ϯϭϯ Ğdž ) trof Ɛ ; (IGE Έ&Ϯ Micropol – pro kop – autopr otilátk TIG ) • ^ƚ ƌ ; osus pactu Žů Ɛ ǀ ) Topo G) Ă(W11 onid ϭΉ ulus Ϳ RepkaÉZ A BIE 'Ă ĂŶĚű ĂƌĂƓ ; lj ; Ž lj ; ƟĂ ŝŶŽĞ dľavý y ϱϭ n ľSója ) – pro tago rote WĞ (C3) Ή xín ĐĞ űĂ ď icom ϳ Imu n Ane or racem (M13 ÉNOM ƌǀĞŶ Žǀ ƐĞ ůƵ tilátky , IgG y IgG ) Metr D ;& ƚƌĂ ͕ &n U(C295 otil ľ (Pop (Plan ϭϳ) noe orézaanbiesmra G ϳΉ V ϱϴ Muc Cş njƵbrev − ͕ & ēĞ ĞƐŝĂĐ ŚĂ ĂƐĞŽ Ϳ tiláspp) Έ&W re) (T210 la kali) WĞƐ ; (W23 M ĞĐŚ ŬĞƓƵ Žǀ ĂŵŽǀ ŽůůĞ LJĂ ŝůů ůŝƐͿ ) lbumínica ilín Έ&ϴ Elek nTopoOva LKOV ovitý lekt (C223 xín – aut ín 1 – aut átky IgM Ϳ n Fos Rum IgA, tky illium ŝdž ƉŽ ϭ͕ &ϮnǀŝŶULJ Ϯ−ϭϰ Έ&ϯ űĂ tum (M70 vulga Penic kopij a (Myr FĂ njƵ á (SalsoϳϯΉ us) (C4) (W18) n α – lakt V– opr ŵ ƚŽ ;W WŚ Ƶŵ ) oré ϴϰ rofocellkov IgA, strum Penic Kƌ ĞĐŚ ůŝĞƐŬ ĂĚ ĞƌƚŚ Ăƌ ĚƵ ŝĂͿ nota IgG ín omiln opr ϴ trof – alba) fatidyls ) ÍN Vresn albu(Salix (CIK) ilín VΈ&ϲ ϮΉ otil aut D ;& ƚƌĂ ͕ & Imu n Fos ϭΉ (C211 ͕ & Skoro rézadrasn IgG illium FĂ enjƵűĂ WŝŶ Ą ; ƐĂƟǀ p) ex crisp sella otil (M11 noe ) WŽĚƉŝƐ ƉĂĐŝĞŶƚĂ Έ&ϴ Ή Penic – laktbiela mínpro Oƌ ĞĐŚ ŵĂŬ ; ǀlj ; ŶƵƐ Ğ Ɛ ƌĞŐ cín Ϳ ) tilá(Ligu Έ&ϱPenic GA &ϰ ǀŝŶLJ Ϯ ajný Ϯϳ) lekt za bie (Rum Έ&W ϬͿ byľ ůĞŶ ŵ sp n βVŕba fatidyls erín oprotil átky IgG átky ŝdž ƉŽ ϭΉ ϳϬ űĂ njĞ n Kys ƚĂ Ή tomy ulare beta FĂ njƵ ogloobyč – tky IgA Slano ϯ͕MA (C242 ͕ & Ϭ átk Ϯϭ lkovkuče Ϳ ravý Rumex aceto rofo Kƌ ĞĐŚ ƉĂƌĂ ŬĂŶŽ Wŝ ůĂŶ Ϳ skrí (M10 – ) Kazeín zob (ACA Strep Wϭ Έ&Ϯ Ή a Έ&ϭ l xazo ŝƐƵ us ĂdžͿ ĞŶ ZĞĂůŝnjƵũĞŵĞ ŶĂ D n;&S ƚƌĂ PAϮϰ bulín protilá RGÉ űĂ ning , IgGNY rézaec ín (W13n Sac Vtáčí ϴϵ &Ă orbic rum ϮϮ Ή Έ, Ϳ Phom SPOLU VYŠ.n Kys elina fosferín – autopr y IgM Ή Ϳ meto Kƌ ĞĐŚ ƉĞ Žǀlj ; ;:ƵŐ ǀĞƌĂ LJ ϱ ϵϮ͕ &Štiav ) njƵ ;W upin Ğ ŵ ƐĐƵů (M88) (MIL (ACA G) − Voľ͕ & TIE ͕ & obyčajná( – pro (ELF Ή tky SulfanjĄŬůĂĚĞ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂ ŝdž ƉŽ ϰϱ ũƷĐĞũ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĞũ Ě autopr otilátk Έ&Ϯ Ϭϱospo ƵƐ n) har – protilátky n É ALE (F271 ) n Fos elina fosf atidylov K) (L Ğ € sLJƓĞƚƌĞŶŝĂ ŽnjŶĂēĞŶ ǀŝŶ ͕ & O)Wϭ nigriFĂcansĂĐŚ osum ϰϳička obecný Oƌ ĞĐŚ ƉşŶŝ ƓƐŬlj ŝĂ ŽŚŽĚLJ Ɛ ŬŽŶƚĂŬƚŶljŵ ) Ϳ ĂƌƵŵ Pityr cyklín tilátky IgA, IgG ) (W12 Sachar omyce INOV (B2G M) Έ&Ϯ Έ&ϭΉ ϭ Štiav (LAK ) ;&ϭϬ né Ġ ƚljŵƚŽ ƐLJŵďŽůŽŵ DS − Voľ ϬΉ reťaϵϭ Έ&ϭ pus otilátk y IgG (M15 ƚƌĂ(C338 une)(IELFO) na ůLJĐŝŶ >ĞŶƐ ͕ & ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽŵ͘ fatidyli atid n Tetra IgA Έ< urea Hƌ ŶƐ ĐŝŶ botry RAV n ŽůLJŵ rim T) P1) (F269 Cel s ŶŝĞ ƐƷ ŚƌĂĚĞŶĠ njĚƌĂ om Oƌ ĞĐŚ ǀůĂ ŝƐƚĂĐ Rhizo LJ ϱ S né á pi zce ovník cer ϱΉ Fos IgA, ͕ & Έ&ϵ ϯΉ um comm (UEL ϯϱ Ϳ POT ĐĞ iaki − Celŝdž ƉŽ ϴϰ 3) (AN ǀŽƚŶŽƵ ƉŽŝƐƛŽǀŸŽƵ m) yce ƐĐ reťa ) (SOJ Ή evis , IgG ago virga phyli fatidyli noz ylová – autopr y IgM Lu i ;' Ă ; ǀŝŶ ) kap tiká Έ&ϳ n Ή n Fos Ă ũĞ ŵŽǎŶĠ ŝĐŚ ŽďũĞ (M20 VG) ͕ & paVošk Trimetrop ĞƐ Žĸ ϴϴ thium Kƌ ĞĐŚ ;W ) ƌĂ (F278 (OV ) zce Wϭ n Dea a (Solid cerevis iae ϯ (Xan itol StemΈ&ϵ ϮϭΉum solan^ſũĂ ǀŝĐ la anisu licumIgG (UIE FO) ĚŶĂƛ ůĞŶ ŶĂ ƉƌŝĂŵƵ Koresniny (AN pilep – aut D kov;&é reťa ϯϮ S − Cel ƚƌĂ ϯϭ LJ ϳ ͕ & ϭ otil (C282 Έ n pinel – basil fatidyle noz ) ƷŚƌĂĚƵ͘ min • LFO ͕ VM) phyli Ή viride ƓŽ n Fos Kƌ ƐƚĄĐŝĞ ŶĠ LJŶĂ ŬLJ ƉƵď ĂƌƵŵ ŶƐŝƐͿ Ϳ (M204) • Antie ͕ &lam Έ&Ϯ nϯϯΉU − obyčajná kov iaeum protilá lis) itol – autopr oprotil átky (LAA L) (F280 epín ϳϮ) ÍN é ƉŽ Ϯϱ ) ǀŝŶbda ϴϯ byľ Stem Έ&Ϯ Ϯϰma zce (G17) ovaAníz (Pim Tka (APS Ăƌ ĄŶ ŠŽ ēĞ fatidyle tan ͕ &Zlato n – aut lans ƌ Pŝ ƐƚĂƚ Ă ; ljŚŽŶ ĐŚLJƐ ĂĐĐŚ ŶĞ ĂŽ reťa;&(C296 n Fos tky nobi BUR tum) nivo otilátk átk IgG kap Έ&Ϯ U − Voľné Dŝdž oder G) ný glialka (Ocim – pro ká ƚŽ Ϳ A͕ (LAG ) LB) ustilá Karbamaz olam Έ&Ϯ ϰϳΉ pullu • ^LJ ĞĚ ŵĞnj ŽƵ ƚƌĂ ĂĐ Ϯϳ (F279 V IgA m) (APS zce Ɛŝ opr ŽŬ K pa Trich y vá ϳϭ reťa (G10) Ή ogisti Žnj Voľ (Laur ron n U − ϲϮ né zce ƉŽlam͕ & Ă ƌ ϭ͕ /ϲ NY TRÁ alum nota AU • Ɵē LO) Baza dín list Ɛ ǀ ƐƚĂ ;^ ůŝĂ Ă Đ n Tro fatidylc tanolam ín – aut otilátk y IgG IgM tky Ή tran M) ) r nigru arum^LJƌ Ăƌ ƐŸ ƐŬLJ ospo Ϯϯchart ) TO • Antifl IgG (APA (KAZ (F272 cín ŝdž Ϯϲ)bda sglu ový– pro ie (Pipe Ή reťa Ϳ ϯ͕(VRK Trich Έ&ϮΈ&Ϯ Aƌ ŵďƵ ŚLJůůŽ ŶĂ ŵĞů Žŵ mbín hol ƌ Ɖ ůĞ Ϳ , RGÉ Έ&ϮBenϲϬce s) m n Pro ín ;&pa ĂĐŚ Ϯ͕ALE opr y IgM PROT Bobk (VRL A) halepense )) (C616 tam (ASC zceD kap ϴϱ Ϯ͕(Pasp (H1) ín SLJ ƌ Ɛ Ɖ ũēŝĂƌ Reu (APA G) ϭ tráva Indometa zón ZÁ e korentiláfrute Ă ;W Ą ƚƌƐƟ Ă ĞŽďƌ ůĂĚ ĂĐĂŽ hum lam tky scen nculus) (ASC (F219 AA) Ή trom – aut – aut – autopr otilátk Έ&Ϯ ϳΉJon Ulocladiu matoló(G71) ŝdž Ɖƌ ϭ͕ Bahi ŝĞ M) ŶĠ jská͕ ϭ͕ ILÁ Čiern ináz Vas IgAdracu ^LJ ƌ ƓǀĂ a– ϭϮ opr Ϳ sicum bín opr ký (Sorg A) n ANA ĂͿ Έ&ϰ ϴΉ esova Dbda ŬƌŽǀ ƌŶLJ ; dŚ lj Ɛ Ă Đ Ăē (H6) (API Ŭ Propyfena ánͿ PAůŝĐLO , IgG re) AG)(F89) TK pro otilátk otilátk y IgG ŵ ; ) ŽĨĞƐ ͕ ϳϬaleps gia misia Έ&Ϯ bie(C243 (G70) VÉ G) ; ϭͿ (RKA eptik ŶĂ S −ƚĂ vitá) SLJ ĂũĐĞ ĞƉ ŝĞůŽ ČiliY(Cap (Arte tilátkyvulga n c-Akulitída a – autoprotilátky skrí Έ&ϰ Ή CƵ ũ ēŝĞ Ă ; ͬƉŝǀŶ ƌŽŵ Ϳ ĨĞƌƵ y IgM lkov (API / ea) Ή r CHO CRP VÉ MA Ɖƌ Cirok ϭ aϮϬtrsťo y (RLA m n • Antis ina – Gree IgG ϳϱ Ŭ (F19) n gón ý M) ) skrí Bunkov (G4) • s ũĐĞ Ɛů lj ď NCA renáln Ϭϯ n otilátk nin skrínin ŝdž ϯ͕ ϰŽēĞ stnic IgA, ͕ (UV arun) dinac oides Ă ŬŽůĄĚ Ŷlj Žď Ɖ͘ ŵŶŝ sodnŐĞ S ƌ͘ ŝ − Estra (Foeniculu a) PRA Ŷ áci prach Έ&ϰJapa n ENA ϳΉ (AFE Έ&ϯ RK ) p-A D ) ; Chra / (GLI IgG ne) ϳϰ arisRKA g ) Jodid ĞůŽŶnĞĂtyS ǀĂ- Reuma – njƚ el sĂ ũĞēŶ lj ǎŰƚŽ ER pe y skrí g Ή Έ&ϵtiká nsis) ning é jad Ž ēŵĞŶ ;dŚĞ ĞĂ ƐƉ ƐŽ ) us tritic A) (F281 n anti NCA Protein e och pis spp) er cayen (AFE G) ro ƉŝŸſDom prach toid stma ŝdž ƌŽ ϯ͕ (Phal(UVRLA ϱΉ ϭϲ Y nĂĐ Prokalc antia ŵ iturá / My – aut / Extrah(G202 ro –Fenik ning (Sina (Elym (TTG sĂ ũĞēŶ ƵŵşŶ(I73) áza ore Ή (C257 • Barb (Pepp autopr :Ă ŬĂŽ Žī ĂǀĞƌ eu ŵ Domáci ) (Festuca (APC M) Έ&ϰ ϬΉ ) nprate ůĞƌ SͿ − Intenciá, opr D ϳJačmenica ŽŝĚ itonͿ ný faktΈ&Ϯ ϵϭ Ƶŵ Žn – aut-GBM / eloper 3 – nia ova(G8) Horčicaotil korenie ntal ƐŝƐ (BJB VĂ Ăůď ƵŬ(I71) ) dsD HS) lea aĂ KĂ ǀĂ ; ĂƉ aut S − ilata rleu us spp) orΈ&Ϯ ĂŶTiope ) ské Έ&ϭ Baz mays NA/ otilátk teľn Ƶŵ opr Štít (G5) (ATR ava lúčna ĂƐ ín ŝĐĂ Ɵǀchod Pre ŶĂͿ kín (O Ą ʹ ŶƐŝƐͿ ƌŐĞŶ onomΉ Oǀ Žŵ ŶŝŶĂ Kajen átkiey (Zea – nsis) otilátk álna oxidáza oprotil Ή (C71) KĄ ĂŬ ;W (I8) ;^Žů ƐƐ Bron Kostr albu Ăƚ 6ĂͿ ƟƐͿ autopr Dvojšpi y IgG é nukleár S) ĚŶ ƚĞ ná ϭϳ Ϳ Z – larvy (Chir ϭϬunis) koren (APT prate ŠP n na žľaz ƐĂ ƉĂͿ e ĐĂ Ăƚ Oǀ ůĞ Ŷ ƌĂ• ŵ nne) rálo(G13) mínĐĞ ƌLJ rica siata (Poan skrí y IgG memb – aut átky IgG ACCpere M ed zele ĄŚƌĂ ŚŽƌ ƌůƐďĞ ŬLJHMY ne anti comm S) Έ&Ϯ ϭΉ(C73) ƐƟ ǎĄ ; Teophyllin ECIFI Kuku nin Kari Ğ (I70) m P / otil rána oprotil vá •um) n aTG / Tyrea ƌƵ ƌĞĂ ď ůĞƌĂ Žƚ (CRP ŝĂĞ Ϳ már Έ&ϯ (C70) (Aedes )Έ&Ϯ Έ&ϵϲΉ M iva Ă nj ƵƐ ĞƐ ĐĂ ĂƐŝŶ Pako – aut ŝĐĂ ůůŝƵnŵ ĐĞ Cykus)átky ca lúčna i (Loliu (G14) DNA g gén S − ŝĂ óny glom CKdzí) Ž ƌ͘ ď Ă ϮΉ minim BĂŬůĂ Žů(I5) átk Lipni ) r jarný us lanatlick IgG y AlfaŽƐĐŽ n TSIaTPO / Tyreoglobul • Horm Ϳ Ol ēŝĂƌŬ ŐĂƌŝĐ LJĐ ŬĠ Ŭǀ ƌĞǀŝƐKomá eru y IgG (CANCA) (AN (RF) noh trvácDia ŽŬ ĂŬ ; n ǀĂ ĐĞ Έ&ϵ ϱΉ ůůŝƵ (Holc oprotil é citr , IgA, byx mori omorium ŝĐĂÉ BIE ŝŶŬLJ ŵ(Bom SŽƌ−ĂĐín ŝ(hovä bet lov AGS Bƌ ƐŶ(I2) ĞĂ ůĞƌĂ / Tyre ope ín – átk Mäto ƐƐ ntit ulín IgM Alfa -1-a vlnat es a) WĞ ; ƌŽŵ ƌƐ ĞƐ ĐĞ ĂƐ Moľa (PAN (PCT n ƌŵ ĐƵ Inzul ) n ýanti Έ&ϵ Ή Rep aria) ĂĐ LK y (Mon ƌĂ ký) ) ova S lj ;ín (ľuds űĂ ; -2-m ) únok CA) na sativmellitu y IgG oideu roxidáz autopr CĞ (I3) ϰϭ rod ; (C254 Ă Žsín OVINY ĐĐŚĂ ŝǀŽǀĂ LJĐ Ġ Ŭǀ ŝŶĚŝ ec čiern né pep ůĞƌací)ryp Med Ϳ Ϳ espula aren Έ&ϯ (Ave ďƵ n; Ăƚ−ŽǀAlfa (IL6 (ENA lata)ϬϴΉ ukč n Žakr otilátk ůĂ -1-k – aut-GAD / s stim a – ƐŝĐ a (PRE Cŝ ƌĞŶ SĂƚ−Inzul ) siaty ƵƐ chov oglo Zon (pras ný macu GS) ^Ă ;W ƌŽŵ ĞŶƐŬ Ƶŵ Mrav ŽƐ (AU ŝĞ tidy Cer ín Ή ŶĂ la (I4) ď Inzul ĂƐ Ϳ bul ALB Ovos n IAA oprotil Dekarb (Doli Έ&Ϯ ϰϮ n Ová a pellucisystém ulujúci autoprotily IGLO ď uloƐƐŝĐĂyslý Ś espu KƐŽďŶĠ ƷĚĂũĞ ƐƷ ƐƉ ) ƌĂĐŽǀĄǀĂŶĠ ŶĂ ƷēĞů ƌresív glyk ĂͿín ) Osa ĐĐŚĂ ĞŬĄƌ Ăŵ osup ŵ ƐƚĂ LJ ƐƚĂŶŽǀĞŶŝĂ ŬůŝŶŝĐŬ ) HIS Žŵ ĞƌŝĐĂchov ƌĂ plaz / Inzu átk oxy n anti (C232 imu Έ&Ϯ ϴϴΉ lj ; ŝĨĞƌĂ opr riá – (AU n Spe :Ă) TA da Ğũ ĚŝĂŐŶſnjLJ Ă ƐůƵǎŝĞ • Imun Ɛ ĐOsaŵ(Doli ĂͿ sŝĂĐ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝş Ž ƐƉƌ ^Ă ;W ;^ĞƐ ƉƵ MÍ nog átky IDS) on ĂƌŽƚote Žǀ mín Ή (I204 ď Ɛ ƚljŵ ƐƉŽũĞŶljĐŚ͘ á ín ula n(I75) -IA2 lín – y IgG láza kys Žů ; ljĐŚ ƷĚĂũŽǀ Ă Ž ƉƌĄǀĂ Έ&Ϯ ϴϵĂĐŽǀĂŶş ǀĂƓŝĐŚ ŽƐŽďŶ ĂͿ spp.) rma autopr – autopr lobulín Aut S <Ă Ă Ă (Vesp ŝēŬnisolŵŵanes ĂĞ Ɛ Đ tetikĐŚ ŶĄũĚĞƚĞ ŶĂ ŚƩƉƐ͗ͬ Iné njĂŵ ĐŝĞ ŶĂŶĂ ƐĞOsa NO − DiaƌĮ Pred ) elin / Tyro autopr (ATG ƐŝĐ ͲŝĚspp.) tozo (A1A otilátk otil oim Ƶǎ Έ&Ϯ ϬϮΉ ŐĞlne ĐƵ ͬǁǁǁ͘ƵŶŝůĂďƐ͘ƐŬͬŽĐ y glut Ğƌ tes (ACC a– T) uni (I6) KĂ min ^Ġ ǀŽ ; ;WĞƌ spp. Ɛ Ɖ Ϳ n AM ů ƌ ooxƌ͘ VÁ otil zínf (ATP ) ŚƌĂŶĂͲƵĚĂũŽǀ ƟƐ spp.) (Polis n ĂƵ 1ʛXI SXʛ^O] ˃M INT (A2M autopr y IgG átky IgG P) ámove osfa átky ƵƐ o) Έ&ϰ ϬϵΉ O) ǀĂ idáz KĞ • Loká A / tná hep ; • K ĂŶĄƐ Ž usaOsík aín n LKM ŵ ǀŝ Ϳ nus (VespƟůaůĞcrabranica) TVSFPʣQ# :SPEN ŶƵ (Taba táza n SysAPCA / Par IgG (TSI otilátk Έ&Ϯ ϱϵΉ (I1) Mit (AA ) ǀĂ a OLER j Lidok XI GEPP GIRXVYQ Ϳ LJƌ germ ƌƵ ĐƵ – aut ) Ŷ ŽŬĄĚ (M ;WOvad G) och atití ƌŬ tém AN [[[ YRMPEFW W ietá ŝŶŝ obyč ŽŶ ajný ϰΉ y IgG – aut / Mikrozó ond da M (CER O MRJS$YRMPEFW opr ŝƵŵ ŵellaͿ mellifera) Έ&Ϯ Έ&ϵ(I203) špe ová CIA lne ĐĐ ůŝŵ ǀ nán ŸĂ sĂSršeň Ή WO rie – n SLA otilátk ) ) cific opr bun (AD Ăǀvý (Blatt ƌĂ Ϭϭ (AZP ŝƵŵ ná otil my kým skleróza ky Ba ŽƐŬLJ Ă ; Rus ƵƐ domo KG) aut ĨĞ (Apis kuehniella ƵƐ ŝŶonos y IgG V) – aut Έ&ϯ ϵΉ anti (AIN – aut / Solubilnátky IgGpečene oprotil ĐĐ ĐƚLJůŝ(Ephestia (AO Bƌ ƵƐŶŝĐ ; ŝƚƌ WƌƵŶ med Έ&ϰ gén – protilá oprotil Z) V) opr a obl átky Včela sĂmúčn Anti (ATY om disi) ĚĂ a (DA (ASP Bƌ ƚƌſŶ Ă ; tky otil ý peč Ă ; P) O) A) pro átky IgG ĚŬ kaĞŶŝdž ƌŝĐĂͿ para Ϳ n Fosfosfolipido átky IgGeňový anti ičky IgG (HEP Cŝ ƌĞƓŸ Vijač ti folipid vý Ğ ēŽƌŝĞ ŚŽ ĐĂ itrus ƌĂ ƵŶŝƐͿ ŬŝͿ AMA n Fos (AU gén M2) IPAR folipid y – autsyndró Ƶ ƚůĞ ;W ƵƐ (C ŝŶŝĨĞ ŵŵ ŬĂ ) (HEP opr m y– Ă Ă ;&ŝĐ ruit ŝƟƐ ǀ ĐŽ LJƌŽƐ ƐͿ (SSC autopr otilátk LKM FŝŐ apef ;s LJƌƵƐ ŝŽƐƉ ĞƐƚƌŝ IGG Sto 1) y ) otilátk IgG lica 'r ŽnjŶŽ ;W ; LJůǀ (HEP y IgM skrínin SLA Hƌ ƵƓŬĂ ŝŬĂŬŝ ĂůƵƐ Ɛ LP) skrí g 7B Hƌ ƌŵ ;D ning HƵ ďůŬŽ (APL :Ă (APL AG) VY AM) ŠE n Pan TREN n Kalp kreatic IA STOL rote ká elas ICE ktín táza

ŝdž

D

Ή

ϲϯ

-P/12

Vďaka modernej prietokovej cytometrii sme schopní simultánne merať a analyzovať fyzikálno-chemické vlastnosti bunky, ako aj iné biologické častice. Vieme tak stanoviť celú paletu CD znakov, fagocytárnu aktivitu i stimulačný index. Medzi rutinne vyšetrované CD znaky patria:

pričom výsledky vyšetrení dodávame do 72 hodín od doručenia biologického materiálu do laboratória. U najviac požadovaných alergénov (kravské mlieko, glutén, kazeín, vaječný bielok, vaječný žĺtok, pele, trávy, buriny) je čas dodania výsledku iba 24 hodín. Zaviedli sme aj vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG, ktoré je zatiaľ realizované v samoplatcovskom režime.

ka: A-IgE

V odbore klinickej imunológie a alergológie tvorí ťažisko vyšetrení diagnostika imunodeficiencie – humorálnej, bunkovej či fagocytárnej. V tejto oblasti poskytujeme základné imunologické analýzy – IgA, IgM, IgG aj s podtriedami IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, C3, C4 zložky komplementu a cirkulujúcich imunokomplexov.

Prietokovou cytometriou vyšetrujeme aj antigén HLA-B27, pričom pri reaktívnych výsledkoch vyšetrenie opakujeme izoláciou leukocytov s CD45. Frekvencia týchto vyšetrení je na dennej báze. Poruchy autoimunity diagnostikujeme kvalitatívne aj kvantitatívne prostredníctvom stanovenia autoprotilátok proti antigénom. Využívame pritom ELISA metódy a metódy nepriamej imunofluorescencie. Ponúkame komplexné spektrum autoprotilátok: ANA screen, anti-dsDNA screen, cANCA, pANCA, ACLA IgG/M, antifosfolipidové protilátky, ASCA IgG/M, anti GBM, ANA detect, ENA screen, EMA, AEMA, ASMA a ďalšie, podľa potrieb lekára.

(ELA ) (KAL P)

nasledujúca strana VYŠETRENIA: ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

Výsledky vyšetrení autoprotilátok metódami ELISA majú lekári k dispozícii do 24 hodín od doručenia materiálu do laboratória. Diagnostiku špecifických IgE voči jednotlivým alergénom ponúkame vo forme skríningových vyšetrení (tzv. stripov), ale aj samostatne. V súčasnosti ponúkame možnosť vyšetriť takmer 500 alergénov, 19

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

BUNKOVÁ IMUNITA 02 Krv s EDTA B – Krvný obraz s diferenciálom IMUNOFENOTYPIZÁCIA B − Imunofenotypizácia lymfocytov T-lymfocyty: CD3+ T-lymfocyty pomocné: CD3+CD4+ T-lymfocyty cytotoxické: CD3+CD8+ Imunoregulačný index (IRI): CD4+/CD8+ NK bunky: CD16+56+ B-lymfocyty: CD19+ B − Aktivované T-lymfocyty (CD3+HLA-DR+) len ako súčasť IFELY B – Regulačné T-lymfocyty CD4+CD25highCD127 low

20 Krv s heparinátom NEŠPECIFICKÁ BUNKOVÁ IMUNITA P − Fagocytárna aktivita

E2 Krv s EDTA INÉ VYŠETRENIA B − HLA-B27

HUMORÁLNA IMUNITA 01 Krv na sérum 04 Moč IMUNOGLOBULÍNY A KOMPLEMENT S − IgA S − IgM S − IgG S – Podtriedy IgG (IgG1-4) S − IgE S − C3 komplement S − C4 komplement S − Cirkulujúce imunokomplexy ELEKTROFORÉZA BIELKOVÍN S − Elektroforéza bielkovín S − Imunoelektroforéza U − Elektroforéza bielkovín n U − Imunoelektroforéza GAMAPATIE S − Voľné reťazce kappa S − Voľné reťazce lambda S − Celkové reťazce kappa S − Celkové reťazce lambda U − Voľné reťazce kappa U − Voľné reťazce lambda

20

U − Bence Jonesova bielkovina ZÁPALOVÉ MARKERY S − CRP S − Reumatoidný faktor S − Prokalcitonín S − Interleukín 6 S − Prealbumín ŠPECIFICKÉ BIELKOVINY S − Alfa-1-antitrypsín S − Alfa-2-makroglobulín S − Alfa-1-kyslý glykoproteín S − Ceruloplazmín HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA S − Diaminooxidáza PROTILÁTKY PROTI MIKROBIÁLNYM ANTIGÉNOM S − ASLO S − ADNáza B Candida mannan – protilátky IgG, IgA, IgM Aspergillus – protilátky IgG PROTILÁTKY PROTI ĎALŠÍM ANTIGÉNOM Potravinová intolerancia Bielkoviny kravského mlieka – protilátky IgM, IgA, IgG Laktóza – protilátky IgA, IgG Sója – protilátky IgA, IgG Ovalbumín – protilátky IgA, IgG α – laktalbumín – protilátky IgA, IgG β – laktoglobulín – protilátky IgA, IgG Kazeín – protilátky IgA, IgG Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgA Sacharomyces cerevisiae – protilátky IgG Celiakia Deaminovaný gliadín – protilátky IgA, IgG Tkanivová transglutamináza – protilátky IgA, IgG AUTOPROTILÁTKY Reumatológia ANA / Bunkové jadro – autoprotilátky IgG skríning (ANAGS) ENA / Extrahovateľné

nukleárne antigény – autoprotilátky IgG skríning dsDNA/Dvojšpirálová DNA – autoprotilátky IgG, IgA, IgM ACCP / Cyklické citrulínované peptidy – autoprotilátky IgG Diabetes mellitus anti-GAD / Dekarboxyláza kyseliny glutámovej – autoprotilátky IgG IAA / Inzulín – autoprotilátky IgG anti-IA2 / Tyrozínfosfatáza – autoprotilátky IgG Autoimunitná hepatitída AMA / Mitochondrie – autoprotilátky IgG LKM / Mikrozómy pečene a obličky – autoprotilátky IgG SLA / Solubilný pečeňový antigén – autoprotilátky IgG Antifosfolipidový syndróm Fosfolipidy – autoprotilátky IgG skríning Fosfolipidy – autoprotilátky IgM skríning Kardiolipín – autoprotilátky IgG Kardiolipín – autoprotilátky IgM β-2-glykoproteín 1 – autoprotilátky skríning Anexín V – autoprotilátky IgG Anexín V – autoprotilátky IgM Fosfatidylserín – autoprotilátky IgG Fosfatidylserín – autoprotilátky IgM Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgG Kyselina fosfatidylová – autoprotilátky IgM Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgG Fosfatidylinozitol – autoprotilátky IgM Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgG Fosfatidyletanolamín – autoprotilátky IgM Fosfatidylcholín – autoprotilátky skríning Trombín – autoprotilátky skríning Protrombín – autoprotilátky skríning Vaskulitída a renálne ochorenia c-ANCA / Proteináza 3 – autoprotilátky IgG


p-ANCA / Myeloperoxidáza – autoprotilátky IgG anti-GBM / Bazálna membrána glomerulov – autoprotilátky IgG

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

f256, f20, f17, f13,fs902, f328, f92, f84, f49, f33, f83, f64, f27, f953, f41, f40, f3, f45, f292, f14, f11, f9, f7, f6, f5, f4, f218, f929, f78)

Štítna žľaza aTG / Tyreoglobulín – autoprotilátky aTPO / Tyreoperoxidáza – autoprotilátky TSI / Tyreoideu stimulujúci imunoglobulín Reprodukčný systém Zona pellucida – autoprotilátky IgG Ováriá – autoprotilátky IgG Spermatozoa – autoprotilátky IgG Iné APCA / Parietálne bunky – autoprotilátky IgG Systémová skleróza – protilátky proti špecifickým antigénom

7B STOLICA VYŠETRENIA STOLICE Pankreatická elastáza Kalprotektín

ŠPECIFICKÉ IgE 01 Krv na sérum ALERGÉNY − SKRÍNING Atopický profil − deti, dospelí (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49) Inhalačný profil − deti (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − deti, dospelí (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6) Inhalačný profil − stredozemný (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m3, m6) Pediatrický profil (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, e204, m2, m3, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f13, f14, f17, f31, f35, f49, f75, f76, f78) Potravinový profil − deti, dospelí (f1, f2, f3, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f23, f25, f31, f35, f45, f49, f75, f84, f85, f237) Profil jedov hmyzu (i1, i3) ŠPECIFICKÉ IgG Vyšetrenie oneskorenej potravinovej intolerancie IgG € (f247, f79, f113, f89, f74, f73, fs903, f281, f239, fs900, f260, f216, f66, f48, f47, f235, f132, f15, f31, f35, f25,

21


Laboratórna diagnostika

PRÍLOHA K ŽIADANKE IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA – ŠPECIFICKÉ IgE – ZOZNAM ALERGÉNOV ZVIERACIE e78 – Andulka perie e215 – Holub perie e7 – Holub trus e70 – Hus perie e86 – Kačica perie e201 – Kanárik perie e80 – Koza epitel e3 – Kôň kožné šupiny – Krava kožné šupiny e4 e82 – Králik epitel e85 – Kura perie e219 – Kura sérový proteín – Mačka kožné šupiny e1 – Morča epitel e6 e89 – Morka perie e71 – Myš epitel e88 – Myš epitel, sérové a močové bielkoviny e72 – Myš močové bielkoviny e76 – Myš sérové bielkoviny e81 – Ovca epitel e91 – Papagáj perie – Pes epitel e2 – Pes kožné šupiny e5 e209 – Pieskomil epitel e73 – Potkan epitel e87 – Potkan epitel, sérové a močové bielkoviny e74 – Potkan močové bielkoviny e75 – Potkan sérové bielkoviny e83 – Prasa epitel e222 – Prasa sérové bielkoviny e84 – Škrečok epitel PLESNE m6 – m312 – 311 – m3 – m310 – m207 – m304 – m309 – m12 – m7 – m5 – m202 – m2 – m16 – m14 – m300 –

22

Alternaria tenuis Aspergillus clavatus Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Aspergillus nidulans Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terreus Aureobasidium pullulans Botrytis cinerea Candida albicans Cephalosporium acremonium Cladosporium herbarum Curvularia lunata Epicoccum purpurascens Eurotium herbariorum (Aspergillus glaucus)

m9 – m8 – m45 – m208 – m212 – m4 – m305 – m1 – m13 – m70 – m11 – m10 – m88 – m15 – m203 – m204 –

Fusarium moniliforme Helminthosporum halodes Hormodendrum hordei Chaetomium globosum Micropolyspora faeni Mucor racemosus Penicillium brevicompactum Penicillium notatum Phoma betae Pityrosporum orbiculare Rhizopus nigricans Stemphylim botryosum Stemphyllium solani Tricoderma viride Trichosporon pullulans Ulocladium chartarum

PRACHOVÉ – Domáci prach – Greer h1 – Domáci prach – Japan h6 HMYZ i73 – i71 – – i8 i70 – – i5 – i2 – i3 – i4 i204 – i75 – – i6 – i1 i203 –

Pakomár – larvy (Chironomus spp) Komár jarný (Aedes communis) Moľa (Bombyx mori) Mravec čierny (Monomorium minimum) Osa (Dolichovespula arenaria) Osa (Dolichovespula maculata) Osa (Vespula spp.) 0sík (Polistes spp.) 0vad (Tabanus spp.) Sršeň obyčajný (Vespa crabro) Rus domový (Blattella germanica) Včela medonosná (Apis mellifera) Vijačka múčna (Ephestia kuehniella)

RÔZNE o1 – Bavlna – vlákno o72 – S aureus enterotoxín A o73 – S aureus enterotoxín B o201 – Tabak (Nicotiana tabacum) ROZTOČE d70 – Acarus siro

d201 – Blomia tropicalis d2 – Dermatophagoides farinae d3 – Dermatophagoides microceras d1 – Dermatophagoides pteronyssinus d74 – Euroglyphus maynei d73 – Glycyphagus domesticus d71 – Lepidoglyphus destructor d72 – Tyrophagus putrescentiae PROFESNÉ k87 – Amyláza (Fungal) k210 – Anhydrid kyseliny maleínovej (MA) k213 – Anhydrid tetrachlorftalátu (TCPA) k226 – Askorbát oxidáza k202 – Bromelín k81 – Fikus (Ficus spp.) k80 – Formaldehyd (E240) k77 – Hexametylén-1,6 diizokyanát (HDI) k74 – Hodváb prírodný (Bombyx) k8 – Chmeľ (Humulus lupus) k225 – Chrenová peroxidáza k70 – Kávové zrná – zelené (Coffea arabica) k82 – Latex k301 – Múčny prach k20 – Ovčia vlna spracovaná k72 – Psyllium (Ispaghula laxative) k71 – Ricín obyčajný (Ricinus communis) k84 – Slnečnica (Helianthus annuus) k75 – Toluyléndiizokyanát (TDI) LIEKOVÉ Analgetiká, antipyteriká C281 – Diklofenak C419 – Fenylbutazón C286 – Ibuprofén C388 – Ketoprofén C300 – Kodeín C217 – Kyselina acetylsalicylová C209 – Paracetamol Antibiotiká C288 – Aminoglykozidy c204 – Amoxicilín c203 – Ampicilín C309 – Cefalexín C201 – Cefalosporíny mix C308 – Cefuroxím


C307 – Ciprofloxacín C216 – Doxycyklín C212 – Erytromycín C213 – Gentamycín C305 – Kyselina klavulánová C222 – Makrolidy C398 – Metronidazol C1 – Penicilín G C2 – Penicilín V C295 – Streptomycín C223 – Sulfametoxazol C211 – Tetracyklín C242 – Trimetroprim Antiepileptiká C338 – Karbamazepín Antiflogistiká C282 – Indometacín C296 – Propyfenazón Antiseptiká C616 – Jodid sodný Barbituráty C243 – Tiopental Bronchodilatanciá, antiastmatiká C257 – Teophylline Hormóny c71 – Inzulín (hovädzí) c73 – Inzulín (ľudský) c70 – Inzulín (prasací) Imunosupresíva c254 – Prednisolon Lokálne anestetiká C232 – Lidokaín C811 – Mezokaín Mukolytiká C202 – Sukcinylcholín Potravinárske aditíva C711 – Dusitan sodný (E250) C704 – Chinolínová žltá (E104) C703 – Kyselina benzoová (E210) C707 – Kyselina glutámová (E620) C726 – Kyselina karmínová (E120) C312 – Laktóza C713 – Metylparabén (E218) C604 – Peroxodisíran amónny (E923) C636 – Sacharín (E954) C638 – Talk (mastenec) (E553b) C717 – Tartrazín (E102) Rozpúšťadlá C643 – Toluén Soli kovov C649 – Chlorid cínatý E512 C637 – Chlorid strieborný C645 – Chlorid titaničitý Vakcíny C801 – Haemophilus influenzae C810 – Tetanický toxoid Vitamíny C721 – Vitamín B12 (Kyanokobalamín) PARAZITY p4 – Anisakis simplex (sleďový červ)

p1 – Škrkavka detská (Ascaris sp) p5 – Škrkavka psia (Toxocara canis) PELE BYLÍN w69 – Allenrolfea occidentalis w36 – Ambrózia (Ambrosia deltoidea) w4 – Ambrózia nepravá (Franseria acanthicarpa) w1 – Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) w3 – Ambrózia trojzárezová (Ambrosia trifida) w2 – Ambrózia trvalka (Ambrosia psylostachya) w67 – Baccharis halimifolia w17 – Basia metlovitá (Kochia scoparia) w90 – Chmeľ japonský popínavý (Humulus japonicus) w16 – Iva (Iva ciliata) w14 – Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) w82 – Láskavec Palmerov (Amaranthus palmeri) w24 – Láskavec tŕnistý (Amaranthus spinosus) w15 – Loboda (Atriplex lentiformis) w37 – Loboda (Atriplex wrightii) w7 – Margaréta biela (Chrysan hmum leucanthemum) w10 – Mrlík biely (Chenopodium album) w19 – Múrovník lekársky (Parietaria officinalis) w21 – Múrovník palestínský (Parietaria judaica) w6 – Palina obyčajná (Arthemisia vulgaris) w5 – Palina pravá (Arthemisia absinthium) w43 – Palina stepná (Artemisia tridentata) w20 – Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) w8 – Púpava lekárská (Taraxacum vulgare) w203 – Repka olejná (Brasicca napus) w46 – Ruman smradľavý (Anthemis cotula) w9 – Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) w11 – Slanobyľ drasnomilná (Salsola kali) w23 – Štiavec kučeravý (Rumex crispus) w18 – Štiavička obyčajná (Rumex acetosella) w13 – Voškovník obecný (Xanthium commune)

w12 – Zlatobyľ obyčajný (Solidago virgaurea) ALERGÉNY TRÁV A BURÍN g17 – Bahijská tráva (Paspalum notatum) g10 – Cirok alpský (Sorghum halepense) g71 – Chrastnica trsťovitá (Phalaris arundinacea) g70 – Jačmenica (Elymus triticoides) g4 – Kostrava lúčna (Festuca elatior) g202 – Kukurica siata (Zea mays) g8 – Lipnica lúčna (Poa pratensis) g5 – Mätonoh trváci (Lolium perenne) g13 – Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) g14 – Ovos siaty (Avena sativa) g2 – Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) g16 – Psinček lúčna (Alocepurus pratensis) g9 – Psinček výbežkatý (Agrostis stolonifera) g15 – Pšenica siata (klíčky) (Triticum sativum) g12 – Raž siata (Secale cereale) g3 – Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) g203 – Slanomilná tráva (Distichlis spicata) g11 – Stoklas bezosťový (Bromus inermis) g6 – Timotejka lúčna (Phleum pratense) g1 – Tomka voňavá (Anthoxanthium odoratum) g7 – Trstina obyčajná (Phragmites communis) PELE STROMOV t280 – Agát biely (Robinia pseudoacacia) t19 – Akácia (Acacia longifolia) t211 − Ambrovník styraxový (Liquidambar styraciflua) t16 − Borovica hladká (Pinus strobus) t43 − Borovica kadidlová (Pinus taeda) t6 − Borievka netatová (Juniperus sabinoides) t60 – Borievka západná (Juniperus occidentalis) t8 − Brest (Ulmus spp) t44 − Brestovec západný (Celtis occidentalis) t3 − Breza previsnutá (Betula alba)

23

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

t5 − Buk lesný (Fagus silvatica)) t219 – Céder červený (Juniperus virginiana) t23 − Cyprus vždyzelený (Cupressus sempervirens) t80 – Cypruštek japonský (Chamaecyparis obtusa) t21 − Čajovník (Melaleuca leucadendron) t7 − Dub biely (Quercus alba) t42 − Dub červený (Quercus rubra) t103 – Dub kalifornský (Quercus agrifolia) t77 − Dub mix (červený, biely, čierny) (Quercus) t406 – Ďatľovník pravý (Phoenix dactylifera) t18 − Eukalyptus (Eucalyptus spp) t209 – Hrab obyčajný (Carpinus betulus) t15 – Jaseň americký (Fraxinus americana) t33 – Jaseň (Fraxinus velutina) t1 – Javor (Acer spp) t27 – Javor červený (Acer rubrum) t81 – Jelša japonská (Alnus japonica) t2 – Jelša sivá (Alnus incana) t17 – Kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica) t4 – Lieska obyčajná (Corylus avellana) t208 – Lipa malolistá (Tilia cordata) t83 – Mangovník indický (Mangifera indica) t70 – Moruša biela (Morus alba) t71 – Moruša červená (Morus rubra) t9 – Olivovník európsky (Olea europaea) t10 – Orech (Juglans california) t41 – Orechovec (Carya tomentosa) t22 – Orechovec pekanový (Carya illinoinensis) t404 – Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) t72 – Palma kokosová (Syagrus romanzoffianum) t401 – Pieprovník peruánsky (Schinus molle) t402 – Pistácia mastixová (Pistacia lentiscus)

24

t11 – Platan javorolistý (Platanus acerifolia) t73 – Prasličník (Casuarina equisetifolia) t20 – Prosopis (Prosopis juliflora) t201 – Smrek obyčajný (Picea excelsa) t37 – Tisovec dvojradový (Taxodium distichum) t96 – Topoľ biely (Populus alba) t14 – Topoľ (Populus spp) t218 – Vresna (Myrica spp) t12 – Vŕba biela (Salix alba) t210 – Vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare) POTRAVINOVÉ ALERGÉNY Koreniny f271 − Aníz (Pimpinella anisum) f269 − Bazalka (Ocimum basillicum) f278 − Bobkový list (Laurus nobilis) f280 − Čierne korenie (Piper nigrum) f279 − Čili (Capsicum frutescens) f272 − Estragón (Artemisia dracunculus) f219 − Fenikel (Foeniculum vulgare) f89 − Horčica (Sinapis spp) f19 − Kajenské korenie (Pepper cayenne) f281 − Kari korenie f268 − Klinček (Syzygium aromaticum) f317 − Koriander (Coriandrum sativum) f277 − Kôpor (Anethum graveolens) f274 − Majoránka (Origanum majorana) f405 − Mäta (Mentha piperita) f282 − Muškátový oriešok (Myristica fragrans) f283 − Oregano (Origanum vulgare) f218 − Paprika (Capsicum annuum) f265 − Rasca (Carum carvi) f344 − Šalvia lekárska (Salvia officinalis) f220 − Škorica (Cinnamomum spp.) f273 − Tymián (Thymus vulgaris) f234 − Vanilka (Vanilla planifolia) F270 – Zázvor (Zingiber officinale)

Mäso f26 − Mäso bravčové f27 − Mäso hovädzie f88 − Mäso jahňacie f213 − Mäso králičie (Oryctolagus cuniculus) f83 − Mäso kuracie f284 − Mäso morčacie Mlieko f76 − Alfa-laktalbumín f77 − Beta-laktoglobulín f79 − Glutén f360 − Jogurt f78 − Kazeín f409 − Mlieko kozie f2 − Mlieko kravské f231 − Mlieko kravské prevarené f325 − Mlieko ovčie f236 − Srvátka Obilniny f6 − Jačmeň (Hordeum vulgare) f8 − Kukurica f7 – Ovsená múka f56 − Pohánka (Fagopyrum esculentum) f56 – Proso lúpané (pšeno) f55 – Proso (Panicum miliaceum) f4 – Pšenica múka f5 – Raž múka (Secale cereale) f9 – Ryža (Oryza sativa) Orechy a jadrá f299 − Gaštan jedlý (Castanea sativa) f20 − Mandľa (Amygdalus communis) f13 – Orech arašidový (Arachis hypogaea) f202 − Orech kešu (Anacardium occidentale) f17 − Orech lieskový (Corylus avellana) f345 − Orech makadamský (Macadamia spp) f18 – Orech para (Bertholletia excelsa) f201 − Orech pekanový (Carya illinoensis) t253 – Orech píniový (Pinus edulis) f256 – Orech vlašský (Juglans regia) f203 – Pistácie (Pistacia vera) Ostatné f358 − Artičoky (Cynara scolymus) f51 – Bambus výhonky (Phyllostachys pubescens) f21 − Cukrová trstina (Saccharum officinarum) f222 − Čaj čierny (Camellia sinensis)


f105 − Čokoláda (Theobroma cacao) f90 – Jačmenný/pivný slad f93 − Kakao (Theobroma cacao) f221 − Káva (Coffea spp.) f224 − Mak (Papaver somniferum) f247 − Med f223 – Oliva zelená (Olea europea) f212 – Pečiarka záhradná – Šampiňón (Agaricus hortensis) f403 – Saccharomyces carlsbergensis (Pivovarské kvasinky) f45 – Saccharomyces cerevisiae (Pekárenské kvasinky) f10 – Sézam (Sesamum indicum) Ovocie f210 − Ananás (Ananas comosus) f96 − Avokádo (Persea americana) f92 − Banán (Musa spp.) f95 − Broskyňa (Prunus persica) f341 − Brusnica (Vaccinicum vitis-idaea) f208 − Citrón (Citrus limon) f242 − Čerešňa (Prunus avium) f288 − Čučoriedka (Vaccinium myrtilleus) f289 − Datle (Phoenix dactylifera) f402 − Figa (Ficus carica) f209 − Grapefruit (Citrus paradisi) f259 − Hrozno (Vitis vinifera) f94 − Hruška (Pyrus communis) f301 − Hurmikaki (Diospyros kaki) f49 − Jablko (Malus sylvestris) f44 − Jahoda (Fragaria vesca) f102 − Kantalup (Cucumis melo L. var. Cantalupensis) f84 − Kivi (Actinidia deliciosa) f36 – Kokos (Cocos nucifera) f306 − Limetka (Citrus aurantifolia) f343 − Malina (Rubus idaeus) f302 − Mandarínka (Citrus reticulata) f91 − Mango (Mangifera indica) f294 − Marakuja (Passiflora edulis) f237 − Marhuľa (Prunus armeniaca) f329 − Melón vodový (Citrullus lanatus) f87 − Melón žltý (Cucumis melo) f401 – Mišpula (Eriobotrya japonica) f293 − Papája (Carica papaya) f25 − Paradajka (Solanum lycopersicum) f33 − Pomaranč (Citrus sinensis) f255 − Slivka (Prunus domestica) Ryby a iné vodné živočíchy f313 − Ančovičky f408 − Belička f24 − Garnát

f303 − Halibut f80 − Homár f381 − Chňapal červený f59 − Chobotnica f258 − Kalmár f23 − Krab f338 − Lastúra f41 − Losos f349 – Losos keta ikry (Oncorhynchus keta) f50 − Makrela japonská (Scomber japonicus) f60 – Makrela japonská Jack (Trachurus japonicus) f206 − Makrela obyčajná (Scomber scombrus) f312 − Mečúň obyčajný (Xiphias gladius) f337 − Morský jazyk (Solea solea) f207 – Mušľa (Ruditapes spp.) f65 − Ostriež (Perca spp) f147 − Platesa (Pleuronectes platessa) f254 − Platesovité ryby f204 − Pstruh (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdnieri) f320 − Rak riečny (Astacus astacus) f61 − Sardinka (Sardinops melanosticta) f37 − Slávka jedlá (Mytilus edulis) f205 − Sleď (Clupea harengus) f314 − Slimák (Helix pomatia) f350 – Treska aljašská ikry (Gadus chalcogrammus) f3 – Treska obyčajná (Gadus morhua) f42 – Treska škvrnitá (Melano- grammus aeglefinus) f40 − Tuniak (Thunnus albacares) f290 − Ustrica (Ostrea edulis) Strukoviny f309 − Cícer (Cicer arietinum) f15 − Fazuľa biela (Phaseolus vulgaris) f287 − Fazuľa červená (Phaseolus vulgaris) f182 − Fazuľa mesiacovitá (Phaseolus lunatus) f300 – Fazuľa Pinto (Phaseolus vulgaris) f315 – Fazuľa zelená (Phaseolus vulgaris) f12 – Hrach (Pisum sativum) f335 – Lupina (Lupinus spp) f14 – Sója (Glycine max) f265 – Šošovica (Lens esculenta) Syr f81 − Syr čedar f67 − Syr parmezán f82 − Syr s plesňou f170 − Syr švajčiarsky

Vajce f245 − Vajce slepačie f1 − Vaječný bielok f75 − Vaječný žĺtok f232 − Ovalbumín f233 − Ovomukoid Zelenina f262 − Baklažán f260 − Brokolica f47 − Cesnak f48 − Cibuľa f375 – Chren (Armoracia rusticana) f97 – Jam batatový (Dioscorea batatas) f216 − Kapusta biela (Brassica oleracea) f291 − Karfiol (Brassica oleracea var. botrytis) f217 – Kel ružičkový (Brassica oleracea var. gemmifera) f31 − Mrkva (Daucus carota) f263 − Paprika (Capsicum annuum) f86 − Petržlen (Petrosilenum crispum) f119 − Reďkev siata (Raphanus sativus) f406 − Rukola (Eruca vesicaria ssp. sativa) f54 − Sladký zemiak (Ipomoea batatas) f215 – Šalát hlávkový (Lactuca sativa) f261 − Špargľa (Asparagus officinalis) f214 − Špenát (Spinachia oleracea) f225 − Tekvica (Cucurbita pepo) f244 − Uhorka (Cucumis sativus) f85 − Zeler (Apium graveolens) f35 − Zemiak (Solanum tuberosum) ALERGÉNY – PANEL – Mix byliny 1 (W1, W6, W9, W10, W11) – Mix byliny 2 (W2, W6, W9, W10, W15) – Mix byliny 3 (W6, W9, W10, W12, W20) – Mix byliny 5 (W1, W6, W7, W8, W12) – Mix byliny 6 (W9, W10, W11, W18) – Mix byliny 7 (W7, W8, W9, W10, W12) – Mix inhalačné 1 (G3, G6, T17, W1, W6) – Mix inhalačné 2 (G6, M6, T3, W6)

25

Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

– Mix inhalačné 3 (D1, E1, E2, E3) – Mix inhalačné 4 (D1, E1, E3, E5, I6, M2) – Mix inhalačné 5 (G12, G15, M3, M6) – Mix inhalačné 6 (G6, M2, M6, T3, W6) – Mix inhalačné 7 (D1, E1, E3, E5, E82) – Mix inhalačné 8 (D1, E1, E5, G6, G12, M2, T3, W6) – Mix inhalačné 9 (E1, E5, G4, M6, W9) – Mix inhalačné 10 (T9, T11, T23, W9, W21) – Mix plesne 1 (M1, M2, M3, M5, M6) – Mix potraviny 1 (F13, F17, F18, F20, F36) – Mix potraviny 2 (F3, F24, F37, F40, F41) – Mix potraviny 3 (F4, F7, F8, F10, F11) – Mix potraviny 4 (F4, F8, F9, F10, F11) – Mix potraviny 5 (F1, F2, F3, F4, F13, F14) – Mix potraviny 6 (F4, F9, F10, F11, F14) – Mix potraviny 7 (F1, F2, F4, F9, F13, F14) – Mix potraviny 8 (F8, F10, F11, F23, F24) – Mix potraviny 13 (F12, F15, F31, F35 – Mix potraviny 15 (F33, F49, F92, F95) – Mix potraviny 24 (F17, F24, F84, F92) – Mix potraviny 25 (F10, F45, F47, F85) – Mix potraviny 26 (F1, F2, F13, F89) – Mix potraviny 27 (F3, F4, F14, F17) – Mix potraviny 28 (F10, F24, F27, F84) – Mix potraviny 50 (F84, F91, F92, F210) – Mix potraviny 51 (F25, F31, F35, F47, F89) – Mix potraviny 73 (F26, F27, F83, F88) – Mix prach a roztoče 1 (D1, D2, H1, I6) – Mix profesné 1 (E3, E4, E70, E85) – Mix roztoče 1 (D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201)

26

– Mix stromy 1 (T1, T3, T7, T8, T10) – Mix stromy 2 (T1, T7, T8, T14, T22) – Mix stromy 3 (T6, T7, T8, T14, T20) – Mix stromy 4 (T7, T8, T11, T12, T14) Mix stromy 5 (T2, T4, T8, T12, T14) – Mix stromy 6 (T1, T3, T5, T7, T10) – Mix stromy 7 (T9, T12, T16, T18, T19, T21) – Mix stromy 8 (T1, T3, T4, T7, T11) – Mix stromy 9 (T2, T3, T4, T7, T12) – Mix trávy 1 (G3, G4, G5, G6, G8) – Mix trávy 2 (G2, G5, G6, G8, G10, G17) – Mix trávy 3 (G1, G5, G6, G12, G13) – Mix trávy 4 (G1, G5, G7, G12, G13) – Mix trávy 5 (G1, G2, G3, G6, G7) – Mix zvieratá 1 (E1, E3, E4, E5) – Mix zvieratá 2 (E1, E5, E6, E87, E88) – Mix zvieratá 70 (E6, E82, E84, E87, E88) – Mix zvieratá 71 (E70, E85, E86, E89) – Mix zvieratá 72 (E78, E91, E201)


Imunológia a alergológia

Laboratórna diagnostika

MOLEKULÁRNA ALERGOLÓGIA HMYZ – Osa (Vespula vulgaris) rVes v 5 – Včela (Apis mellifera) rApi m 1 – Včela (Apis mellifera) rApi m 2

– Mačka (Felis domesticus) nFel d 2 – Pes (Canis familiaris) nCan f 1 – Pes (Canis familiaris) nCan f 3

PELE BYLÍN – Palina obyčajná (Artemisia vulgaris) nArt v 1 PELE STROMOV – Breza (Betula verrucosa) rBet v 1 – Breza (Betula verrucosa) rBet v 2 – Oliva (Olea europea) nOle e 1

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

PLESNE –Aspergillus restrictus nAsp r 1 POTRAVINY – Broskyňa (Prunus persica) nPru p 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 1 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 3 – Čerešňa (Prunus avium) rPru av 4 – Jablko (Malus domestica) rMal d 1 Jablko (Malus domestica) rMal d 4 Kreveta (Penaeus monodon) nPen m 1 PRACHOVÉ – Dermatophagoides farinae nDer f 1 – Dermatophagoides farinae nDer f 2 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 1 – Dermatophagoides pteronyssinus nDer p 2 PROFESNÉ – Bromelín MUXF ZVIERACIE – Mačka (Felis domesticus) nFel d 1 (A345)

27


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia Laboratóriá klinickej mikrobiológie poskytujú laboratórnu diagnostiku bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií a laboratórnu diagnostiku infekcií vyvolaných mykobaktériami. Vykonávame aj laboratórnu diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie a tiež nepriamy dôkaz infekčného agensa na základe tvorby protilátok. Na oddeleniach infekčnej sérológie vykonávame diagnostiku na úrovni molekulárnej biológie ako priamy dôkaz DNA mikroorganizmov a ako nepriamy dôkaz mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi. Poskytujeme bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu – výtery, punktáty, exudáty, laváže, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor, ako aj kanýl, katétrov, drénov a pod. Vyšetrenia poskytované v odbore klinickej mikrobiológie tak komplexne pokrývajú potreby lekárov pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach ľudského organizmu. Mikrobiologické (bakteriologické, sérologické a PCR) laboratóriá poskytujú: – kultiváciu a následnú identifikáciu vysokonáročných mikroorganizmov – anaeróbne baktérie, Gardnerella vaginalis, Campylobacter, Mycoplasma, Ureaplasma, – dôkaz protilátok a antigénov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych pôvodcov infekcií imunochemickými metódami; dôkaz DNA mikroorganizmov realizujeme hybridizačnými metódami a real time PCR, – dôkaz protilátok a antigénov aglutinačnými metódami, – špecifické testy, ktoré môžu zistiť príčinu hepatitídy; medzi špecifické testy patrí detekcia zložiek vírusových častíc a protilátkovej odpovede v sére pacienta na vírusy HAV, HBV, HCV, EBV, HSV, CMV, VZV, – dôkaz antigénu vírusov, baktérií a parazitov zo stolice a respiračného traktu: rotavírusy, adenovírusy, norovírusy, RSV – respiračný syncyciálny vírus, vírus chrípky A, B, toxín Clostridium difficile A a B, antigén Gardia intestinalis, antigén Chlamydia trachomatis z výterov z urogenitálneho traktu imunochromatograficky,

28

– parazitologické vyšetrenie stolice na mikroskopický dôkaz vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí koncentračnou metódou sedimentačného typu a mikroskopicky, – diagnostiku tuberkulózy a iných mykobakterióz. V prípade rezistencie mikroorganizmov alebo na požiadanie lekára okrem bežného antibiogramu ponúkame rozšírenie citlivosti o rezervné antibiotiká. Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov využívame štandardné postupy a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V mikrobiologickej diagnostike sa môžeme oprieť o moderné plnoautomatické analyzátory VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Hoci sú tieto analyzátory na Slovensku stále unikátom, disponujeme nimi na všetkých mikrobiologických pracoviskách. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-om sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Za zmienku stojí aj ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer umožňuje presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov v priebehu niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších automatických pipetorov EVO Clinical v spojení so systémom BEPIII analyzátorov, ktoré zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a výkon klinického diagnostického procesu. Aj vďaka progresívnej technike vieme poskytnúť výsledky parazitologických vyšetrení stolice a imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín. Moderné technické a prístrojové vybavenie a nepretržitá centrálna ELISA prevádzka infekčnej sérológie ELISA je schopná poskytnúť prevažnú časť výsledkov sérologických vyšetrení do 48 hodín. V prípade pozi-


Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia

tívnych výsledkov protilátok infekčnej sérológie ako nepriameho dôkazu infekčného agensa je možné špeciálnymi konfirmačnými diagnostickými metódami alebo priamym dôkazom DNA na úrovni molekulárnej biológie potvrdiť tieto výsledky, a tak urýchliť správne zahájenie liečby pacienta. Klasické bakteriologické a mykologické vyšetrenie biologického materiálu sme schopní zrealizovať v intervale 24 – 72 hodín. Výsledky ostatných vyšetrení dodávame v čo najkratších lehotách, ktoré sú obmedzené výlučne typom konkrétneho vyšetrenia a metódou, ktorou je realizované.

ška

cm

otno

kg

Ste lo riln do v sk ý ko á v úm nt od av ajne a ka r/

2. 2021

od 1.

(P LV O)

P

53

n M (P

(P

a UM ) IK R)

bn UN

áno

sprístupn

a priez

visko KT KONTA S akým:

enie výsle

dku v

Dátum

ka

ilný avkaskúmav Ster skúm

64

65

1)

(EJA

)

)

P kód

iť v prípa

de sam

oplatcu

alebo

ria (EGON) O) isse cia: ia ER Ne Lokalizá NA (CHL) opia tivác ia na Moč (EA a, mikrosk Kul Kultiváci Sterilný váciakontajner tivác ae Kul rrhoe kulti 60 ml no na

A a eró m bn yk a olo , a gic nae ká rób ku na ltiv SP ác O ia LU (H VY EM Š. AE

H

n n n n n

hlásených

v zmys

le záko

na č. 355/

2007

Z. z.

Lokalizácia:

n

n

H4

vyšetrení

n

AE

AN

skúm

avka

, mikrosko

pia

(LIKBK)

(H

EM

Likvor

Sterilná

TL

n Kultivácia

is

pa

ci

en

ta

A ku nae ltiv ró ác bna ia

H2

n

lekára

Sterilný kontajn skúmavka

R)

Bio H H em Plu em ok B u s – ac ltú an t/A ra ae le ro rt FN bi c

kg

t.

A kód nta žiada

ál Iný materi giu na mykoló er,

Chlpy ulát ajner/ kontajner, nt Ejak koSterilný

Bio e H m Plu em ok s Bac ult – pe tA úra di lert at ric PF

l:

ate

n

70

PI)

(S

Ku lt

n

n

n n n

n

R

R

OD

n

1/10BE

/202

3.

n n n

BE

R

BE

OD

2.

ez O V sobn KMI/b

n

n

ivá c

ia

Ste

SP

(K

ia

ivá c

Ku lt

KN

n

T)

(K

Ste

ia

ivá c

KT

Ku lt

UL TÚ

1.

n n n

ť

MC

ujúceho

n

OK

M

n

n

HE

n n n n n

n n n n

N

riln Ka á nyla sk úm av ka

(a

Ste

riln Katé á sk ter úm av ka

n

n

In ý m kli ate nic riá ký l

bn (HN a) IS)

riln Šp á ičk sk a úm av ka

n

Lo

bn cia a, an ae

is

Hn

49

ka

Lo

n

cm

Hmotnos Hebd.

hod.

atka ordin

du

me vypln

lveo výplach lárny

n n n n

n

n

eró ivá cia bn cia a, an ae (R (RA ró AN NA bn A ) a) A)

n kalizá K n c Ku ultiv ia: lt á

47

n

n

n Kulti n Kulti vácia, mikroskopia n vácia

a

ml/

a peči

su pacie

er, Sterilný kontajn Bronchoa skúmavka

63

Podpis

žena

it. prípa

* adre

Šupiny

er,

áno

EZKO

)

kontajner

ia

Nechty TS ivá c

riá

Sterilný

Sterilný kontajn skúmavka

Ku lt

M

énu NFLU (T Spútum

tig

an

Výška

poznámk

Pohlavie

muž nie vystaven ia žiad anky

Kód hosp

RP

rtn

Užívané lieky

Diuréza

ny

AŤOM:

LÓGIA

Dôležitá

áno

Kód kraji

ru

MYKO

pacient

áno e-ma il

nie

n

nspo

ôkaz

tca –

nie

Sterilný 42 kontajner ixu Materiál: rvTB (MYK) z cemédium 62 mikroskopia Kultivácia, ter cia: St skúm Lokalizá o (SUP) (SPU Vý BK)iesov opia Mikrosko 1) a, mikrosk 61SP) (SPUTBC) pia Am KultiváciKultivácia go erTM (CER Lokalizácia: ób Pun (NECH) (A (MIKSPUT Kultivácia , mikroskopia Sterilný ktát na mikroskopia BC) / 32 kontajner Kultivácia, (BAVBK) A N) ia Lokalizácia: útum er Mikrosko ria (VLA) , skúm Sp kontajn (CGO(BAV) tivác avka piaisse 41 Kultivácia mikroskopia AE TBC) TP Kul Kultivácia, ilný avka (MIKAN ácia na Ne švy (MOCBK) Ster skúm U a (C BAVTBC) ultiv ácia z po édium T ci K r ae K te o m vá tiv ) Vý ovLary Kul rrhoe kulti Kultivácia RA 1) ies (SPU ngeálny no na , mikrosko Am OT (VAG TIKAgo DIAGNOS 31 erób výter pia (PUN EH ia na 1. tamp ICKÁ ) BK) n kaz LN MYKOLOG Lary A ón na tivác pó (GBS ) ngeálny drôte cus Kul NEPRIAMA TR ITÁ tam na dô ia ) A oc ý RO MA (CANAG N 40 ýd výte oc ch édia lam E PRIA r 2. tamp Su ácia rept idite (PANAE etry (CANDP) OG Larynge bez m u Ch IKR) ón na St grav ultiv ngantigén z ur uretru drôte IgA, IgG (PM álny én is a –Kmanna UR cia TR IgM, e ter (ASPAG) e v ky váciaríninn tia vá n CandidKulti výter antig omat protilát Vý pón pr ovým CIE Sk ac (LVTB ch a – manna 3. tamp kulti mannan antigén 1) Candid (ASPG) m galacto ón na tra n(URE na EK C) Ta Amies iom agal ertus drôte ób illus fumiga TR s ia* INF IgG n Asperg op méd ácia) (CRYPT) ku. Ana kysk (aglutin Iný klin lny O) illus protilát ro ans antigén sklíč itá l RG rian Asperg ) ický na sérum neoform Mik ) en VYŠ. AU mat 39 Krv isse n(U žnom ER occus Cryptoc SPOLU og eriá eriál HL ia ) Ne dlo NA (C Ur at AC po ka m tivác ia na (URA IKR) PR én Moč úmav ) TK n t na (CHL IAM Kul RM A tig ác ae cia (U pó AM sk an DIA sekré tam ltivá ultiv oe Podpis pacienta ilná (CHL utý GNOS vý média atis no Ster 01 Kgonorrh na ku * TIK ) schn Materiál do lne kro Ať TB uži) chom OC ia ť za Da pa erób : itáC (PC tra (M XY da nm Ana skop do R) vytre ogen my Kultivácia ydia – le ro né ur od oč lam na oplaz , mikrosko Mik 38 Vh Ch retra tívne ia ým ) : * pia (KLIB myk nn u tivác ntita MYK livky K) vix ý ra sť Spútum (M Kul ikva ie) cer (prv svet tlivo Vy Sterilný lny (sem oven + ci kontajner itá moč en iál my stan ológia og az Bronchoapl Ur ater TS s m Myk urealveo ava ginali M) lárn y avýplOU ach ) y súpr as va zm Steri la lnýYKkontOC rová on (M Spútum op be YKajner) TB Pun Od ichom (M myk OM Tr (SPUXY Sterilný ktát YK TBCPCR) a na na (M kontajner ci ) , skúm ltivá avka Bronýchoa moč Ku retra TP Likv lveolárny u Sterilná or rannach vix ývýpl skúm cer (prv lny avka (BAVTBCP itá Punktát en iál moč CR) TL NEPR lis Urog ater naIAM (PUNTBCP m A DIA CR) vagi ) GNOS as AU Likvor TIKA RV mon P) ho Pou(TžiteRIžiad TBC (LIKTBCPC (T Tric anku R) XY na ŽIA DAN K cia A O VYŠ ltivá ETR ENI s tým spojených. Ku retra jov u rana-uda E služieb a − INF bs.sk/och va klinickej diagnózy na https://www.unilaEKČ NÁ poš stanovenia

ia er, Sterilný kontajn tivác Kul skúmavka

n n

n

n

n

SÉR OLÓ

nájdete vané na účely údajov a o právach sú spracová Osobné údaje o spracovaní vašich osobných ií Viac informác

Máte

otázky

či prob

lém?

Volajte

call cen

trum 085

0 150

000, www .unilabs

.sk, info

VYŠETRENIA: ŽIADANKA MIKROBIOLÓGIA

preukazu poistenca

SO ZVIER

TBC áno A

Fakturov ať lekár Samopla

bec*

Dátu

Meno

u ryng zofa

LI

ro

(D

)

nie

nie

Mesto/o

V RS z DIAGNOVýter z na na n be édia STTaIKA mpó ého m rtn TB C nspo

)

nk

Pu

nnieNepovoliť

D ky n chríp

Vlasy BL

i áno lekár

STIKA

od DPH

Meno

TOV

(TJ

Kedy a kde:

orúčajúc

nie

tra

2F

(BAL

DIAGNO

Oslob.

A A POD. áno

tra sa KU énu RSV) tig AZ z no rípky LTIVÁ 2S CIA MYaz an (N ch ter Vý tigén bez ia DôkKOBA n an YTOV V pó o méd KTÉR na Tam RS ATOF éh IÍ

:

ia

ácia ultiv Odp

K (a ultiv an eró ác ae bn ia ró a, bn a)

Ste / t st riln vý z a p b ri za ekač ý ko otk sc pi es ch ka ntaj u u . v s ne gu ihlo r/ m u e

L

48

n sk a, a op na ia eró

n okaliz K á (a ultiv cia M eró ác : ik b ia

)

EK

n

DÔKAZ DERM

AKO SAUN

ANIČÍ m a čas odbe POBYT V ZAHR

Dg. (MKU) (D CH)

K n

)

na olár lve choa váž er/ Bron la kontajn

ivá c

ka

DK

Platná

) AM

M

(M

ia

Ku lt

54

ivá c

30

(NAZ

ilný avka Ster skúm

n

ies

ácia

samoplatc a,PZS

OKOL Í 33 ej ter ia E ALEBO V Vý ústn iumDátum narodeni ultivác y RENIA V RODIN tin méd aK priložiť VÝSKY T OCHO kópiu z du ovo Am

n

T)

(U

ia

De

FARBA NECH)

(K

3)

s

Ute

ru ivá c

UT

Ku lt

n

)

CH

OP

bit

45

n

ek er/ t/s pirá ntajn As ilný ko avka er

Lo

n

rét

RA

L

m

)

KO P

(O

ia ivá c

Ku lt

44

OL)

RS

Am Ste ie r so z vo ra m ny éd iu m

n

KULTIVAČ

CH

)

TK O) (S

: ia

ivá c

46

Lo

ka

li Ku zác ia lt

n

)

RO ia (NAE A) tivác RS Kul vácia ) (TNM íva lti Ku vent ing rín (pre A sk MRS

Am

ENIE −

Platiteľ

ZARIA DENÍ

ov

ies

IČ EÚ

tiv Kul

ác ultiv

VYŠE TR kód ZP,

ka

zy číslo dom z ja médiumTEVA er u* oNÁVŠ

PSČ*

ies

K n

číslo

St

u ter Vý ryng ium zofa méd z na ovo

29

Rodné

Priezvisk Ulica,

li Ku zác lt ia

(TAE

57

IC

LIN

P Am po rav ie jivk é o so o k vo vý o m va éd k iu )

(s KO L) (O

ia

(s

sam

n YKOTI KAMI Am LIEČEN Ý ANTIM ) (LAR Akými: 28 ia

n n n A)

(TH)

RO

ácia ultiv cia

HYPER m ter Vý iesovo

(TN)

Ste (l st riln ok ri za ekač ý ko aliz pi ch ka ntaj ácia . v s ne liz ) K á gu ihlo r/ m u (a ultiv cia: e e á

Vý vo ter

RIÁ AT E

ov

ies

26

27

K HM ) ltivá ntíva n g (T n Ku(preve A skrínin RS nM

Ľ Am po av ie jivk é o so o k vo vý o m va éd k iu ) m

cu

pln

ku

ies

Am

M

R

sa z no édium ter Vý ovo m

nz z to a ter Vý / hrdl médium o

OT

Am

ivá c

43

)

z.

č. 35

o

lat

op

u ryngium ÓZA z laKERAT éd

€/09

ÉH

na

záko

v zm

bo Dg. (MKCH ale

Am

U

ŽI

AD Y)Z. AN 07 MATOFYT KA O 5/20

ysle

ch sený

tre vyše

d

de

d

ní hlá

OCHO RENIE A kó

dotazníka.

TRENIU (DER

P kó

ia ) c kaé: z Ste m H5 M g. značinfo údaj rm e pre ies r z reáte k ác sú he d o ta v ož otá ií o sp m db pic e Ku sp ra zk ok e ra co ltiv y co vá ult rom hu či ác va va úry pro ní né ia va na blé reg. (H šiznač ch ka: m EM úč KMII /bez €/12 ? os el S/202 Vo TE 0/10 ob y st la ný an R) jte ch ov úd en ca aj ia B He ll ov kl ce H1 FA io H mo a in ntr o ic Plu em ku pr ke um áv j di s Bac ltúra ac ag – A 08 ae t/A h ku eró ná nó ro lert 50 jd zy bi ltiv bn et a 15 c e ác a a 0 na služ ia m 00 ht ie yk tp b 0, olo s:// s w w gic w tým w.u w (H ká w.u sp EM nil ni oje la ný ab AE bs ch s.s RO .s . k/ ) k, oc in hr fo an @ aud un aj ila ov bs Po .s k dp

ČN IRA

T AK

Vý te vo r z

výsle

SP

Am Ste ie r so z vo ko m že éd iu m

Ku lt

)

OCHO RENIEv prípa

n

KO

EZ

Am zv nk pra a ie uk jš vé so o ie Ku vo vo ho ho ltiv m du ác éd iu ia m (U

RE

vyplnenie

Dg. (MKCH

OCHO RENIA

TRVAN IE

íl

n

TO LP

(S

Sto

a

Pro n

(S

Sto

n

(S

(T

n

sprís

CIE EK

ára

lek

ICKÉMU VYŠE

Ste ate riln rsk sk ý ko é m úm nt li av ajne ek o ka r/

Nád lic obk a 2 . a

) HP

KA

enie

tupn

voliť po

INF

KC IE

ob

rd

he lm in ty a

2A 36

Pro

rúča

n Ne

FE

lic

v dku

po

Od

ko

Men

r

ká ci le

ho

júce

kompletné

vy B INFEKCIE me da SPÔSO ANÝ žia PREDP OKLAD nta om prostredí cie pa v sťažen Práca resu inárstve * adPráca v potrav vého lôžka nie nechto Trauma, porane

Iné

n

ru ile Tk ia s an to in an tig a xín (S Ste niv ac testi tigé én 55 (S TO riln o z L) n te (S M TO r p nalis Y á b ná io LC K) ylo an do ps D) H ri (S ba ie an tigé T m elic tig n (ST OLR a ikro oba én (S OLN ) ure s c TO (S ) áz kop ter HE LG ový ia pyl PY ) ori te ) st – K

. (M

ru

NÉ INÉ ZÁVAŽ

be

s od

ZÁVAŽ NÉ

sp

d ho

vis

pr oa

IN

He

enca poist

potrebné

da

íp it. pr

t.

dinu

pe

žia

DNÉ u ZÁKLA ad

a ča

tum

iez

H)

KC

É TA TN

tum

ia aven vyst

Am zv nk z ľa a ie uk jš vé so o ie h Ku vo vo ho o ltiv m du ác éd iu ia m (U

rode

na

Dg

OS

is a

K MYKOLOG

DOTAZNÍK nky

Sto

nia

tum

pr

1)

Nád lic obk a 1 . a

kópiu

zu euka

d.

ho ml/

or KCIE INFE tka čia

dp

je Po ostiku

žena

ie hlav muž

Po

ajiny d kr

.

bd

He

znám po

éza Diur

diagn Na správnu

he lm in ty

Č*

a

ail

KÉ MYKOLOGIC

e-m

a

od Plat

(T

RK

AR

)

, čís

Ulica

žiť prilo

TO LP

mu*

lo do

áz

sk rín ap in en g em

n

to

Mes

Pro to zo á

vis

Priez

PS

n Ku n M ltiv n Clo yko ácia n s lóg A n a ro deno tridium ia No ta ví n G ro ví rus diffi n c ia ví rus

36

c*

/obe

2)

M ik

n

ko

to zo á

Pe ri z an

21

(P Z1)

na lep áln sk podl 1. y líč ož ku no m

Zle

p

ro

. 20 . 10 37

n

10

sk

Ro

Ka rb

35

) (T RE (T ) EM RP YK ) ) (R

S

Nád toli obk ca a

n Ku n Ku ltiv n M ltiv ácia yk á

oló cia gia (p re ve

ntí

va

ie

35

lo

é čís

dn

M ik

AK TR HO NE ÁL IN

Am Vý te ie so r z vo re m kta éd iu m

ST IN TE RO ST GA KC IE FE

so r z vo re m kta éd iu m

IN

Am Vý te

K

o o

itá

lež

nt

pa a–

latc

mop

Sa

MC ka

cie

ať urov ár lek

án

ia

TU

BA

R TE

OB

nie

Men

op

Ž

IKR

Fakt H

3A

ro

2P

sk

op

ia

Os E YŠ S O V ARA ľ ,PZ KA A P Platite , samoplatca AN ÓGIA ZP kód IAD IOL

ÁM

DP

od

íva

OD

p Zle

lob.

IA

to zo á

LIN

TO LP

−K

IA ÓG OL ZIT

Nád lic obk a 3 . a

ICK

n

NIE

(P Z2)

Pe ri z an

na lep áln sk podl 2. y líč ož ku no m

E TR

ÓG IOL

he lm in ty

M ik

ro

3P

sk

op

ia

Zle

p

(P Z3)

Pe ri z an

na lep áln sk podl 3. y líč ož ku no m

Hm

lieky

GIA , PRI

AM Y

DÔ K AZ

MIK ROO

RGA NIZ

MO V

@unilab

s.sk

VYŠETRENIA: ŽIADANKA DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

29


Laboratórna diagnostika

Rezistencia na antibiotiká Infekcie horných a dolných dýchacích ciest

G + koky (% R)

G - paličky (% R)

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Moraxella catharralis

Amoxicilín + klavulanát

4%

0%

13 %

2 %*

0%

Amoxicilín

--

0%

13 %

19 %

100 %

Azitromycín

31 %

29 %

45 %

0%

0%

Cefixím

--

--

--

0%

0%

Cefuroxím

4%

0%

13 %

1 %*

0 %*

Ciprofoxacín

2 %*

--

--

3%

0%

Doxycyklín

2%

25 %

26 %

--

0%

Erytromycín

31 %

29 %

45 %

100 %

0%

Klaritromycín

31 %

29 %

45 %

3%

0%

Klindamycín

22 %

22 %

31 %

100 %

--

Levofloxacín

3%

1 %*

0 %*

--

--

Moxifloxacín

--

0%

0%

--

--

Oxacilín

4%

--

--

--

--

Penicilín

--

0%

13 %

--

100 %

Trimetoprím + sulfónamid

0%

100 %

28 %

37 %

14 %

Vysvetlivky: 100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh 0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu * kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

30


2 %*

11 %

30 %

11 %

9 %*

4%

30 %

--

23 %

30 %

11 %

0%

--

100 %

15 %

--

--

--

100 %

--

Ampicilín + sulbaktám

Azitromycín

Cefuroxím

Ciprofloxacín

Doxycyklín

Erytromycín

Gentamicín

Klindamycín

Klaritomycín

31

3%

6%

11 %

--

4%

1%

0%

--

--

--

--

75 %

100 %

0%

Mupirocín

Moxifloxacín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

Trimetoprím + sulfónamid

Vankomycín

--

100 %

73 %

0%

--

3%

--

0%

46 %

--

49 %

73 %

--

0%

49 %

0%

0%

--

100 %

65 %

0%

--

0%

--

0%

1 %*

18 %

10 %

--

18 %

65 %

--

0%

18 %

0%

0%

0%

Streptococcus pyogenes

--

51 %

--

--

--

67 %

--

--

--

--

--

52 %

--

--

66 %

100 %

--

21 %

100 %

--

Acinetobacter baumanii

--

9%

--

--

--

--

--

--

12 %

--

--

6%

--

--

12 %

100 %

--

100 %

100 %

100 %

Citrobacter freundii

* kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu

100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh

Vysvetlivky:

0%

0%

Linezolid

Levofloxacín

49 %

--

0%

Amoxicilín

0%

11 %

0%

Amoxicilín + klavulanát

Streptococcus agalactiae

Staphylococcus aureus

G + koky (% R)

Enterococcus faecalis

Klinický materiál

Rezistencia na antibiotiká

--

10 %

--

--

--

0%

--

--

4%

--

--

4%

--

--

9%

100 %

--

100 %

100 %

100 %

Enterobacter cloacea

--

27 %

--

--

--

--

--

--

22 %

--

--

8%

--

--

24 %

16 %

--

--

51 %

28 %

Escherichia coli

G - paličky (% R)

--

58 %

100 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30 %

--

--

44 %

30 %

--

--

65 %

23 %

Proteus mirabilis

Mikrobiológia

--

27 %

--

--

--

--

--

--

22 %

--

--

19 %

--

--

28 %

31 %

--

--

100 %

29 %

Klebsiella pneumoniae

--

100 %

100 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16 %

--

--

24 %

100 %

--

100 %

100 %

100 %

Pseudomonas aeruginosa

Laboratórna diagnostika


32

100 %

100 %

--

100 %

77 %

--

--

--

42 %

0%

0%

--

100 %

14 %

--

--

33 %

11%

Amoxicilín

Amoxicilín + klavulanát

Azitromycín

Cefuroxím

Ciprofloxacín

Doxycyklín

Erytromycín

Fosfomycín

Gentamicín

75 %

0%

70 %

--

--

100 %

100 %

13 %

19 %

0%

0%

--

--

79 %

100 %

0%

Levofloxacín

Linezolid

Nitrofurantoín

Moxifloxacín

Oxacilín

Tetracyklín

Trimetoprím + sulfónamid

Vankomycín

2%

9%

16 %

20 %

--

3%

0%

--

0%

2%

1%

13 %

--

3%

0%

--

23 %

0

58 % 21 %

--

--

33 %

1%

16 %*

13 %

33 %

13 %

13 %

Staphylococcus aureus

--

--

58 %

16 %

13 %*

20 %

58 %

20 %

20 %

Staphylococcus sp. koaguláza negat.

--

100 %

80 %

--

5%

--

0%

2 %*

48 %

53 %

--

--

53 %

80 %

--

0%

53 %

0%

0%

Streptococcus agalactiae

* kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu

100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh

Vysvetlivky:

--

--

Klindamycín

Klaritromycín

Enterococcus faecium

G + koky (% R)

Enterococcus faecalis

Infekcie močových ciest

Rezistencia na antibiotiká

--

7%

--

--

1%

--

--

--

2%

--

--

--

6%

100 %

--

100 %

100 %

Citrobacter freundii

--

10 %

--

--

9%

--

--

--

6%

--

--

--

10 %

100 %

--

100 %

100 %

Enterobacter cloacea

--

24 %

--

--

--

1%

--

--

--

4%

1%

--

--

20 %

20 %

--

34 %

42 %

Escherichia coli

G - paličky (% R)

--

30 %

--

--

--

25 %

--

--

--

16 %

--

--

--

31 %

32 %

--

34 %

100 %

Klebsiella pneumoniae

--

50 %

100 %

--

--

100 %

--

--

--

31 %

--

--

--

45 %

31 %

--

32 %

46 %

Proteus mirabilis

--

100 %

100 %

--

--

100 %

--

--

--

21 %

--

--

--

25 %*

100 %

--

100 %

100 %

Pseudomonas aeruginosa

Laboratórna diagnostika


--

6%

32 %

6%

4 %*

4%

32 %

--

--

--

32 %

22 %

--

--

6%

--

--

2%

0%

0%

--

100 %

4%

--

--

--

7%

--

--

--

4%

--

--

--

84 %

100 %

Amoxicilín

Amoxicilín + klavulanát

Azitromycín

Cefuroxím

Ciprofloxacín

Doxycyklín

Erytromycín

Flukonazol

Gentamicín

Itrakonazol

Klaritromycín

Klindamycín

Levofloxacín

Moxifloxacín

Oxacilín

Penicilín

Tetracyklín

Trimetoprím + sulfónamid

33

100 %

--

0%

--

3%

2 %*

49 %

54 %

--

--

--

54 %

78 %

--

0%

54 %

0%

0%

Streptococcus agalactiae

16 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3%

--

--

--

9%

8%

--

27 %

37 %

Escherichia coli

13 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2%

--

--

--

9%

12 %

--

17 %

100 %

Klebsiella pneumoniae

G - paličky (% R)

34 %

100 %

--

--

--

--

--

--

--

21 %

--

--

--

19 %

11 %

--

12 %

30 %

Proteus mirabilis

* kmeň citlivý pri vyššej expozícii daného antibiotika

0 – 10 % rezistencia znamená, že antibiotikum možno použiť na empirickú liečbu

100 % rezistencia znamená prirodzenú rezistenciu alebo klinickú neúčinnosť antibiotika pre daný bakteriálny druh

Vysvetlivky:

Staphylococcus aureus

G + koky (% R)

Enterococcus faecalis

Gynekologické infekcie

Rezistencia na antibiotiká

--

--

--

--

--

--

--

--

0%

--

0%

--

--

--

--

--

--

--

Candida albicans

--

--

--

--

--

--

--

--

7%

--

10 %

--

--

--

--

--

--

--

Candida non-albicans

Kvasinky (% R)

--

0%

--

--

0%

0%

5%

100 %

--

--

--

100 %

0%

--

--

100 %

--

--

--

2%

--

--

0%

3%

100 %

1%

--

--

--

1%

2%

--

--

1%

--

--

Ureaplasma species

Mikrobiológia

Mycoplasma hominis

Mykoplazmy (% R)

Laboratórna diagnostika


Laboratórna diagnostika

XY Urogenitálny materiál

ŽIADANKA KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA – BAKTERIOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA

INFEKCIE RESPIRAČNÉHO TRAKTU

INFEKCIA UROGENITÁLNEHO TRAKTU

26 Výter z tonzíl / hrdla

38 Moč

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – MRSA skríning

Sterilná skúmavka – Kultivácia (semikvantitatívne stanovenie) – Mykológia

27 Výter z nosa

39 Výter z uretry

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – MRSA skríning

Tampón pre uretru s Amiesovým médiom – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

28 Výter z laryngu Amiesovo médium – Kultivácia

29 Výter z nazofaryngu Amiesovo médium – Kultivácia

30 Výter z dutiny ústnej Amiesovo médium – Kultivácia

33 Ster z jazyka

40 Výter z pošvy Amiesovo médium – Kultivácia – Skríning Streptococcus agalactiae v gravidite – Anaeróbna kultivácia – Mikroskopia

41 Výter z cervixu

Suchý tampón bez média na dôkaz antigénu Chlamýdia trachomatis Chlamydia trachomatis antigén – uretra – cervix – moč (prvý ranný moč – len muži)

INFEKCIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU 35 Výter z rekta Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (preventíva) – Mykológia

35 Výter z rekta Amiesovo médium – Karbapenemáza skríning

36 Stolica Nádobka – Kultivácia – Mykológia – Clostridium difficile toxín – Adenovírus a Rotavírus antigén – Norovírus antigén – Giardia intestinalis antigén – Helicobacter pylori antigén

55 Tkanivo z biopsie Sterilná nádoba – Helicobacter pylori mikroskopia a ureázový test

31 Spútum

Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

42 Ejakulát

2P Perianálny zlep 2.

Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia – Kultivácia na Neisseria gonorrhoeae – Anaeróbna kultivácia

Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

Amiesovo médium – Kultivácia

32 Aspirát/sekrét Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

BL Bronchoalveolárna laváž Sterilný kontajner/skúmavka – Kultivácia

2F Výter z nosa na antigén chrípky Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu chrípky

2S Výter z nazofaryngu na RSV Tampón bez transportného média – Dôkaz antigénu RSV

34

XY Urogenitálny materiál Odberová súprava na Trichomonas vaginalis Kultivácia na Trichomonas vaginalis – uretra – pošva

XY Urogenitálny materiál Dakronový tampón vytrepať do média na urogenitálne mykoplazmy Kultivácia na mykoplazmy a ureaplazmy + citlivosť – uretra – cervix – moč (prvý ranný moč)

37 Perianálny zlep 1. Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

3P Perianálny zlep 3. Zlep na podložnom sklíčku – Mikroskopia

36 Stolica 1. Nádobka – Protozoá a helminty

2A Stolica 2. Nádobka – Protozoá a helminty

3A Stolica 3. Nádobka – Protozoá a helminty


Laboratórna diagnostika

KN Kanyla

43 Ľavé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

44 Pravé oko (spojivkový vak) Amiesovo médium – Kultivácia

57 Výter z ľavého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

45 Výter z pravého vonkajšieho zvukovodu Amiesovo médium – Kultivácia

UT Uterus – Kultivácia

54 Materské mlieko Sterilná nádobka, skúmavka – Kultivácia

46 Ster z kože Amiesovo médium – Kultivácia

47 Ster z rany Amiesovo médium – Kultivácia – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

ŽIADANKA KLIN. MIKROBIOLÓGIA – DIAGNOSTIKA TBC A MYKOLÓGIA

Sterilná skúmavka – Kultivácia

SP Špička Sterilná skúmavka – Kultivácia

70 Iný klinický materiál – Kultivácia

KULTIVÁCIA MYKOBAKTÉRIÍ TS Spútum na TBC

HEMOKULTÚRA – 1. odber – 2. odber – 3. odber

H5 Ster z kože z miesta vpichu pred odberom hemokultúry – Kultivácia

H1 Hemokultúra Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic – Aeróbna a mykologická kultivácia

H2 Hemokultúra Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic – Anaeróbna kultivácia

H4 Hemokultúra Bio Hem BactAlert PF Plus – pediatric – Aeróbna, anaeróbna a mykologická kultivácia

Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TB Bronchoalveolárny výplach na TBC Sterilný kontajner – Kultivácia, mikroskopia – Kultivácia – Mikroskopia

TM Moč na TBC Sterilný kontajner 60 ml – Kultivácia

TP Punktát na TBC Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TL Likvor Sterilná skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

TR Laryngeálny výter 1. tampóny na drôte – Kultivácia

49 Hnis (lokalizácia)

TR Laryngeálny výter

Sterilný kontajner/ striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

2. tampóny na drôte

TR Laryngeálny výter 3. tampóny na drôte

DK Dekubit – Kultivácia

TK Iný klinický materiál – Kultivácia, mikroskopia

48 Punktát z abscesu/ výpotku Sterilný kontajner/ striekačka s ihlou zapich. v gume – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna) – Mikroskopia

53 Plodová voda Sterilný kontajner/ skúmavka – Kultivácia (aeróbna, anaeróbna)

KT Katéter Sterilná skúmavka – Kultivácia

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) TS Spútum Sterilný kontajner – Spútum

TB Bronchoalveolárny výplach Sterilný kontajner – Bronchoalveolárny výplach

TP Punktát Sterilný kontajner, skúmavka – Punktát 35

Mikrobiológia

OSTATNÉ INFEKCIE – KLINICKÝ MATERIÁL


Laboratórna diagnostika

TL Likvor Sterilná skúmavka – Likvor

PRIAMA DIAGNOSTIKA TBC (PCR) Použite žiadanku ŽIADANKA O VYŠETRENIE − INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

KULTIVAČNÝ DÔKAZ DERMATOFYTOV 61 Vlasy Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

62 Nechty Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

63 Šupiny Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

64 Chlpy Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

65 Iný materiál na mykológiu Sterilný kontajner, skúmavka – Kultivácia, mikroskopia

PRIAMA A NEPRIAMA MYKOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 01 Krv na sérum – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva 36

ŽIADANKA INFEKČNÁ SÉROLÓGIA, PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV INFEKČNÁ SÉROLÓGIA 01 Krv na sérum VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY Hepatitída A – Anti HAV IgM – Anti HAV total Hepatitída C – Anti HCV IgG (skríning, konfirmácia Line Blot) Hepatitída B – HBsAg – Anti HBs – Anti HBc IgM – Anti HBc total – HBeAg – Anti HBe SYFILIS – RRR, anti Treponema pallidum AIDS – Anti HIV 1/2, p24 HIV antigén HERPETICKÉ VÍRUSY CMV – Anti CMV IgM, IgG (skríning) – Anti CMV IgG avidita – Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia, Line Blot) EBV – Anti EBV – VCA IgM, IgG, EBNA-1 IgG (skríning), IM test – Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test – Anti EBV IgM (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgA (konfirmácia Line Blot) – Anti EBV IgG (konfirmácia Line Blot) Iné – Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) – Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) RESPIRAČNÉ VÍRUSY Chrípka – Anti Influenza A, B, IgM, IgG Iné – Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky € – Anti Adenovirus IgM, IgG – Anti RSV IgM, IgG (respiračný syncyciálny vírus)

INÉ VÍRUSY – Anti Rubeola IgM, IgG – Anti Morbilli IgM, IgG – Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG – Anti Parotitis IgM, IgG – Anti Parvovirus B19 IgM, IgG BORÉLIE – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning + konfirmácia, Line Blot) – Anti Borrelia spp. IgM, IgG (konfirmácia Line Blot) CHLAMÝDIE A MYKOPLAZMY – Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Chlamydia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning) – Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) INÉ BAKTÉRIE – Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (odobrať 2 vzorky s odstupom 2 – 4 týždňov) – Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) (odobrať 2 vzorky s odstupom 3 týždňov) – Anti Legionella pneumophila IgM, IgG – Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning) – Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia Line Blot) – Anti Salmonella (Widalova reakcia) ANTROPOZOONÓZY Toxoplasma gondii – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgG (skríning)


Laboratórna diagnostika

FUNGÁLNE PATOGÉNY – Candida – mannan antigén – Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG – Aspergillus fumigatus galactomannan antigén – Aspergillus protilátky IgG – Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia)

04 Moč – Legionella pneumophila – antigén

QUANTIFERON – IMUNOLOGICKÝ TEST NA DÔKAZ INTERFERÓNU GAMA (NEPRIAMA DIAGNOSTIKA TBC) QS Quantiferon NIL 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB1 Quantiferon QTB1 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QTB2 Quantiferon QTB2 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

QF Quantiferon MITOGEN 22 °C (+/- 5 °C) IGRA test (Quantiferon)

PRIAMY DÔKAZ MIKROORGANIZMOV

– DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

NO Výter

UD Výter

tampóny v transportnom médiu (4 ˚C) VÝTER Z NAZO A OROFARYNGU – RNA Koronavírus SARS-CoV-2 – RNA Influenza vírus A, B RNA RSV A, B

cobas PCR Media Dual Swab Sample (2 – 8 °C) VÝTER Z URETRY NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

FD Výter tampón v prízdnej skúmavke (2 – 8 ˚C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z NAZOFARYNGU – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

CH Výter z cervixu na HPV tampón na hlien + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) VÝTER Z CERVIXU NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV

UH Ster + výter uretrálny tampón + odberová súprava na HPV (2 – 8 ˚C) STER Z GLANS PENISU + VÝTER Z URETRY NA HPV – Dôkaz vysokorizikových HPV DNA €

CD Výter cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z CERVIXU – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

VD Výter cobas PCR Media Uni Swab Sample Kit (2 – 8 °C) VÝTER Z VAGÍNY – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne

MD Moč sterilný kontajner + cobas PCR Urine Sample Kit (2 – 8 °C) STERILNÝ MOČ – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

OL Výter tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z ĽAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

OP Výter z pravého oka tampón v prázdnej skúmavke (2 – 8 °C) mraziť > 12 hod. VÝTER Z PRAVÉHO OKA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

JD Ejakulát sterilná skúmavka, 1 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. Ejakulát – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae

€ Vyšetrenia označené týmto symbolom nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a je možné ich objednať len na priamu úhradu.

37

Mikrobiológia

– Anti Toxoplasma gondii IgG avidita – Anti Toxoplasma gondii KFR – Anti Toxoplasma gondii IgA (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgE (ELISA) – Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia Line Blot) – Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia Line Blot) Toxocara canis – Anti Toxocara canis IgG – Anti Toxocara canis IgA – Anti Toxocara canis IgG avidita Iné – Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) – Anti Listeria monocytogenes, anti Listeria ivanovii (aglutinácia) – Anti Francisella tularensis (aglutinácia) – Anti Echinococcus IgG – Anti Trichinella spiralis IgG – Anti Schistosoma mansoni IgG – Anti Taenia solium IgG – Anti Entamoeba histolytica IgG


Laboratórna diagnostika

– DNA Ureaplasma species kvalitatívne

PD Punktát na DNA sterilná skúmavka, 1 – 2 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. PUNKÁT NA DNA – DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne – DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne – DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) – DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne – DNA Ureaplasma species kvalitatívne

– DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR)

SD Spútum na DNA sterilný kontajner, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. SPÚTUM NA DNA – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

XX Iný materiál na DNA Špecifikujte materiál

BD Bronchoalveolárna laváž sterilná skúmavka, 2 – 3 ml, 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. BRONCHOALVEOLÁRNA LAVÁŽ – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV1 kvantitatívne – DNA HSV2 kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne – DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívn – DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne

RD Ster dakrónový tampón + prázdna skúmavka (2 – 8°C), mraziť > 12 hod. STER Z RANY – DNA VZV kvalitatívne – DNA HSV 1 kvalitatívne – DNA HSV 2 kvalitatívne

ED Krv s EDTA 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. KRV s EDTA – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA VZV kvantitatívne

38

NO, KLS Výter alebo KLS – Koronavírus SARS-CoV-2 RNA – Koronavírus SARS-CoV-2 RNA (PCR, kloktací test)

01 Krv na sérum – Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky

01 Krv na sérum – Koronavírus SARS-CoV-2 postvakcinačné protilátky IgG €

MD Moč sterilný kontajner 2 – 8 °C < 12 hod., mraziť > 12 hod. STERILNÝ MOČ – DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) – DNA CMV kvantitatívne – DNA EBV kvantitatívne – DNA HSV 1 kvantitatívne – DNA HSV 2 kvantitatívne

ŽIADANKA DIAGNOSTIKA COVID-19

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Mikrobiológia

Laboratórna diagnostika

39


Laboratórna diagnostika

É OVAN Z I L A AKTU

Genetika Diagnostika ochorení v odbore lekárskej genetiky je vykonávaná v rámci vzájomnej spolupráce troch odborných pracovísk: ambulancie lekárskej genetiky, cytogenetického laboratória a laboratórií molekulárnej genetiky. Pri podozrení na ochorenie, pri ktorom by mohol pacient profitovať z genetickej laboratórnej diagnostiky, sú dve možnosti postupu. Len pri relatívne úzkej skupine molekulárno-genetických vyšetrení nazývaných aj rutinná diagnostika (potravinové intolerancie, trombofílie, celiakia a niektoré iné) je možná indikácia vyšetrenia viacerými špecialistami a odobratý materiál sa odošle priamo do genetického laboratória. Pri podstatne väčšej skupine ochorení definovaných ako zriedkavé ochorenia je nutný manažment pacienta prostredníctvom ambulancie lekárskej genetiky.

Cytogenetické laboratórium je vybavené modernými mikroskopmi Olympus, Nikon a Leica na urýchlenie kultivácie využívame CO2 inkubátor Memmert a N-BIOTEK. Na hodnotenie karyotypov používame hodnotiaci softvér LUCIA. Analýzu karyotypov realizujeme z leukocytov periférnej krvi a amniocytov plodovej vody. Karyotypy sú hodnotené podľa medzinárodného štandardu ISCN 2013, podľa slovenských a medzinárodných štandardov sa hodnotí konvenčné farbenie, G- a C-prúžkovanie chromozómov.

V rámci molekulárnej genetiky využívame štandardné techniky PCR, real-time PCR, MLPA, MS-MLPA, fragmentačnú analýzu, ďalej metódu priameho sekvenovania (metóda sekvenovania podľa Sangera, ktorá je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v molekulárnej genetike), ako aj najmodernejšie diagnostické prístupy, akými sú napríklad sekvenovanie novej geneOkruh pacientov v oblasti lekárskej genetiky je roz- rácie, SNP microarray a onkogenetická FISH analýza. siahly, rôznorodý a neustále rastie. K najbežnejším in- Pracoviská molekulárnej genetiky disponujú týmto prístrojovým vybavením: real-time PCR cykléry (Lightdikáciám patria nasledovné: Cycler 1.5, LightCycler 2.0, LightCycler 480, Cobas – dieťa s vrodenou vývojovou chybou, z 480 od firmy Roche, Rotor-Gene 3000 od Corbett – zaostávanie dieťaťa v psychomotorickom vývine, a Bio-Rad CFX96) a genetické analyzátory (3130xl od závažné poruchy reči, správania, učenia, – partnerský pár trpiaci primárnou neplodnosťou, firmy Applied Biosystems). opakovanými potratmi, narodením mŕtveho V rámci rutinnej genetickej diagnostiky vyšetrujeme dieťaťa, – plánovanie gravidity v rodinách s genetickým napríklad trombofilné mutácie, potravinové intolerancie, dyslipidémie a iné. Z hľadiska komplexnosti ochorením, prístupu poskytujeme v molekulárno-genetickej – onkologické ochorenie u pacienta v mladom veku, – opakovaný výskyt onkologických ochorení v rodine, diagnostike širokú škálu moderných postupov s využitím najmodernejšej techniky, akou je sekvenovanie – tehotenstvo so zvýšeným genetickým rizikom novej generácie – NGS (NextSeq550 a iSeq100 od (patologické výsledky skríningu, USG, vysoký vek firmy Illumina, IonPGM™ System od firmy ThermoFisrodičov), her) alebo tiež SNPmicroarray. V neposlednom rade – neurodegeneratívne ochorenia, ponúkame diagnostiku širokého spektra zriedka– patologicky nízky vzrast, obezita, poruchy sluchu, vých ochorení, pričom naše portfólio obsahuje viac zraku, ako 650 chorobných jednotiek (patrí sem napr. Du– pacienti s výskytom atypického tromboembolizmu chennova muskulárna dystrofia, neurofibromatóza, (mladý vek, neobvyklá lokalizácia, rekurencia), – pacienti s poruchami trávenia, suspektnými potravi- Marfanov syndróm a iné). V oblasti onkogenetiky a predispozícií k onkologickým ochoreniam vieme novými intoleranciami, vrodenou hepatopatiou, stanoviť prítomnosť patogénnych variantov pri viac – prognóza terapie niektorými cytostatikami, warfaríako 50 onkogenetických chorobných jednotkách nom a inými liečivami. (ako napríklad analýza génov BRCA1 a BRCA2 zodV prípade pochybností o najvhodnejšom postupe je povedajúcich za vrodenú predispozíciu k dedičnej optimálne konzultovať prípad so špecialistom v ambu- forme rakoviny prsníka a ovárií a mnohých iných), v oblasti molekulárnej patológie robíme genetickú lancii lekárskej genetiky.

40


Laboratórna diagnostika

Genetika

analýzu somatických variantov v nádorovej DNA v génoch EGFR, KRAS, NRAS, BRAF atď. Disponujeme prístrojovým vybavením podľa aktuálnych trendov v molekulárnej patológii (Cobas z480 – Roche, Idylla – Biocartis, QuantStudio 3D Digital PCR System – ThermoFisher). Prenatálne zabezpečujeme tzv. rýchlu diagnostiku aneuploídií, aCGH a cielenú diagnostiku prítomnosti známeho patogénneho variantu v súvislosti s monogénovými ochoreniami. Podmienkou úhrady uvedených druhov vyšetrení zdravotnými poisťovňami je indikácia klinickým genetikom.

nca

y

ve sta

vy

ko

2021

Platná od 1. 2.

1

2. 2021

2. 202 od 22.

a, čísl

− GE

indikujúceho lekára Dát um narode

NET

IKA

– SO

MAT

ICKÉ

n

n

n

ie

ozóm chromZ.z delécie 2004 ti) Mikro 8/ oblas v AZF 57 č. (delécie na

n n lénte n Mety FR: 677C>T)

n

n

n

n n

n

n

n

n

n n n n n nn n n

n

n n

n

P kód P kód

n

n

n

n n n n n n

ní pac

021

uprácu!

Ďakujeme za Vašu

NA júc OZ iku LIA ind PO tená vrá

132

h úda nia klin icke jov a o práv j diag nóz ach nájd y a služ ete na http ieb s s://w tým spo ww. jený unila ch. bs.s k/oc hran a-ud ajov

)

P)

C)

T)

T)

dôveru a spoluprác

u!

sk

)

172

H1M

(OM (GIS (GIS

ru a spol

u dôve

e za Vaš

Ďakujem

(IDH (IDH (ML

ient ovi

/07

€/12/2020/02

reg. značka: LG-FISH/bez

10

vyšetre

a

nk

da

žia

áto (§ 80 RENÍ o matak gickéh nia, H VYŠET že: ods de RNYC krvi a biolo vyšetre . 6 písm zujem, RATÓ v bu om potvrd néze, odbere-genetického U LABO VYHLÁSENIA . a) u PACIENTA ajo ulárno PLATC svojím podpis zák Z.z. o anam – SAMOPLATCU molek Ja, o súhlas úd SAMO ta),pacient (príp.04 ona LABORATÓRN zákonný ovanéh b a účel u; ch NTA – zástupca pacienta), č. 578 YCH ca paciena) somč. 576/20 inform osobo ta, spôso itýníVYŠETRENÍ bol riadne IA PACIE ý zástup podľa zákona svojím podpisomlež a úplne poučený formou VYH /20 ní mojou ÁSEN potvrdzujem, že: nke podľa zákonn poučený vyšetre materiálu lená podsta 04 Z.z. vyšetre zákona Ja, LÁS mel; na diagnostické ENIii dô Z.z. t (príp. č.ytnutím vysvet 576/2004 vaní paci ch v žiada účely, bolackých vernosť ) bola mi niu spracú mi losti som porozu PAC o anamnéze, odbere ent kovaný Ja, pacien riadne a úplne a)s posk vysvetlená oA h geneti výsledkov nc mi(príp som podstata, účely, vyšetrení Vyhradené krvi a biologického bol tórnyca poučeniu IEN a účel ní špecifi labora ktovať.pre laboratóriu v súvis mácia bolse súhlasím ní a pouče b) . spôsobTA a) som diagnostické somteriá porozumel; vyšetre s vykonaním údajov – cytogenetického vyšetrenia, sa s infor m i ab riad záko ajte konta unilabs.sk na lu na ckých podľaceny týchto osobnýchgenetických kov vyšetre dôdôve špecifikovaných Pr diag ne a úp nný zást SAMOPL teriálu geneti ámil som vyšetrení adou zákona č. 576/2004 nás neváh s.sk, info@ vania osť výsled obozn lne Z.z. a s úhradoub) é.rnos spracú otázok dôvern ím s vykonaním04 Z.z. a s úhrc)stisom ť výsl nostické v žiadanke unilab pou upca bn sov a formouATC bol informovaný ceny informovaného U LAB čený pacienta koľvek 000, www. o nevyhnutnost pod edko tre súhltýchto asím laboratórnych účelgenetických na právnom nych predpi č. 576/20 o nevyhnutno b) súhlas ORA súhlasu ade akých poi spracúvania v vyše y, 150 základe vyplývajúcom ľa záko s vy ), mojou z práv bola podľavyšetrení osobných zákona ovaný osobou; 0850 TÓRV príp záko svoj ne c) som predpisov podľa ajúcom osobných údajov. tren v súvislosti mi na č. konanímúdajov utz právnych NYC centrum bol inform e vyplýv í a pou vysv s poskytnutím na č. ím podvyšetrení a oboznámil bol na som 576 call piso e H VYŠ hn etlen c) genesom sa 576 Volajt práv info s informáciami m základ čeni vy m potv á pod o/200 nom rmo /2004 Z.z. tický oso spracúvaní : u ETR ne na právno údajov. 4 vaný ch vyševsom bnýc Dátum: Podpis zákl ých poro stata, spô Z.z. o anrdzujem ENÍ ých. a s ú -udajo nia h úda ade o ne osobn , že: amn vypl vyhn hradou trení špeczumel; sob tre jov. spojen Podpis: ývaj chrana a účel éze, še utno Dátu služieb s tým s.sk/o ceny úco ifiko vy odb a .unilab mol zy m: m z prsti spra tých : vaný /www ekul ere krvi niu Dátum ej diagnó e na https:/ ávny cúvaniato labo ch v žia árno na klinick ch pred -gen a biologic ko venia oso ratórnyc danke h nájdet etick vy stano Osobné kúdaje h gene form piso bných a o právac ého kého masú spracovávané va úda é namúčely ých ou údajov vyše na tický účely Oso Viac obo informácií vávan riu tren znám jov v sú ch vyšeinformo osobn o spracovaní vašich bné stanovenia klinickej diagnózy ia, sú spraco Pod vašich a služieb úda údajov Viacosobných il som vislo tren vané pis:s tým spojených. orató é údaje spracovaní je a o právach nájdete info sa s insti s po í mojou ho súhl Osobn rmá sú spra na https://www.un lab ácií o asu cií o ilabs.sk/ochran form skytnutí oso pre V prípade akýchkoľvek Viac inform a-udajov spra cováva ácia m vyšebou; sú árovi. né cova otázok nás neváhajte Vyhrad mi Volajte ** o spra call tren centrum 0850 ní vaši na úče ené 150 000, www.unilabs. kontaktovať. NÉ u lek cúva í ch oso ly stan ní sk, info@unilabs.pre lab ČE em ove bnýc

VYHL

2020/

n

DD

(MTH

n Mety n n

n

HY)

(DELC

2/2

:

iál

ter

MUT ÁCIE

n

** JAK2 7Phe u: ntu Val61 Í plod varia Tkanivo ODE LÉCI av NIE MIKR EI)hl (FAVLPo .) u Y 55 OVE STAN B)

(TROM

n

02

Ulic

ame riziko vyp , lniť 4Asp (IFLA) v príp fruktózy ade 9Pro, Ala17 rancia sam Intole 4, Ala14 opla B: del4E tcu InýALDO aleb materiál o vyše Špecifikujte34Lys (ILA) Asn3 materiál tren A kód í hlás 7) ený laktózy (MT67 ch v rancia zmy Intole sle 55 0C>T Tkani Materiál: ko zák NIA ) zá A kód ona LCT: -1391 vo (WILS 98) OCH ORE a) č. 355 uktáza (MT12 (CLK) m. ČNÉ ba /20 ) látred DEDI 07 Z. (WICH drofo:** 6 pís nova choro FLUORES z. s. léntetrahy ždeň Wilso kia CENČNÁ a DQ8 B 69Gln od Celia DQ2 IN tý A>C) ATP7 SITU nu His10 cia (PAI4) HYBRIDIZÁCIA 80 génu inogé ný FR: 1298 ATP7B: Ma TA (§ 4) (FISH) HLA typizá analýza (MTH ač tora plazm vi Iný st načná DD 2 ED nto(FXIII3 Histologické číslo mater Sekve ntov Getor aktivá G) ) GENE a Špe /K Inhibí cie (CFTR cifik h varia fibróz vzorky: TI 4G⁄5 cká iál pa K3 énnyc ujte Leu) CKÁ -675 Cysti ní patog mat (PAI1: 1: Val34 Materi tre eriá cia 67 807) ANAL l (GPIA Detek Perce r XIII (F13A NA ál: ín GPIavyše Dermatofibro CFTR Fakto ÝZA Percentuálne zastúpenie ÁL sarcoma ntuáln glykoprote ych v géne protuberans nádorových buniek**: AT rn čkový SO A e zas Došti t(17;22)(q22;q13) ató BRC EN N MA 93) % >T) Ewingov sarkóm COL1A1-PDGFB A1, (GPIII3 túpeni ÁL PR TICK 2: 807C labor ín GPIIIa BRC (ITGA 6) Karcinóm e nád BRA ch prote A2 ÝC t(11;22)(q24; glyko NAT (FXII4Dezmoplastic prsníka Z.z.) ný F (ko q12) (vš ký tumor z malých H a žalúdka EWSR1-FLI1 ST orovýc etky 004 Doštičkovýva Pro) okrúhlych buniek dón a č. 578/2 55) Myxoidný liposarkóm ampl. HER2 MUTÁ PO exó ERG (21q22) KRA IU ind3:ikoLeu33 (BFG4 y 600 WT1 (11p13) h bun Y ny) S (koa) zákon CIÍ Z 46C>T) a 601 6 písm. iek dón t(12;16)(q13;p11) TIK EWSR1 REN (ITGB utiu (F12: NR >A) NÁDO 80 ods. ) y 12, Liposarkóm**: FUS-DDIT3 AS (ko(22q12.2) : -455G ET ytnFaktor XII OS ntovi (§ 13, ** dôležitý/nevyh dón ROSynoviálny 59, rení pacie YŠ posk β-fibrinogén (FGB EGF nutný údaj GN ampl. MDM2 y 12, 61, VEJ sarkóm % h vyšet R (ex 117 IA 13, tórnyc K V nemu DNA óny a 146 59, h labora MSI t(X;18)(p11;q IE ráv ENIU 18, PD 61, vanýc 11) SS18-SSX ) (mikro ETRKLINICK 19, 117 indiko ÁC u a sp TY ** dôle 20 a tnutiu a 146 satelit E K VYŠ posky (HK É INFORMÁCIE 21) POT ) RM em ová K VYŠETRENIUžitý/nevyh K) ORMÁCI a správnemu – nevyhnutne potrebné nes FO riadn nutný k riadnemu a správnemu tabilita (BR KLIN ICKÉ INFbné k riadnemu IN bné k AF) úda poskytnutiu É IDH KLIN ), potre indikovaných laboratórnych j treb K potre 1 (ko – nev IC nutne KÉ IN a dod (KR vyšetrení pacientovi dón yhn – nevyh AS) IDH NIC utne ať aj (§ 80 ods. 6 písm. utne 132 FORM 2 (ko a) zákona č.(NR zdravé ) potreb KLI vyhn 578/2004 dón om AS) Z.z.) ÁC né Me tka iál 172 k riad IE K tylá nivo – ne ter ) (EG cia nem FRK VY promó s ma Obl ua ) asť lu správn ŠETR tora IS6110 po (MS MLH1, EN emu a s I) KIT pos á IU – My (exóny treb ov kytn cob od utiu ratórium 9, 11, PDG acteriu a dodať zh indi labo FRA 13, aj zdr kov m com o ne é pre 17 a aný (exóny avé akaden ch labo Vyhr 18) plex tkanivo ná 12, rató če 14 a rnyc na 18) oz h

DD

krv

Y

lov LNÉ NA ) 0G>A) (R iné ý m , izoBOFI InTROM (F2: 2021 da avka nivo, rombín) n) á vo − Leide ov skúm r, tkar II (Prot Fakto X ste 1691G>A (plod PA lny uktáza r V (F5: látred ká Fakto bu trahydrofo

/bez €/12/

žia

de

pa

prí

A, VAR IANT iál á DN GÉN NE ater an ), PATO

ez €/0

da

nta

cie

res

* Ad

Podpis a pečiatka

ko

n n

M/b

me

vy

02

ale

mo

sa

a: LG-RU

iku

u pa

iť v

pln

Ind

Dg. (MKC

: LG-S

ár

i lek

júc

tcu

pla

Me

Dg

Kód krajiny

zvis

čka

a pr

P kód poistenca

Prie

zna

vis

iez

no

reg. značk

. (M

)

etu

an

ph

Or

dľa

po

10

H

KC

kód ZP, samoplatca,PZS

H)

n

Dg

a (sl

óz

gn

dia

H)

KC

om ov

tná

ek

sp

. (M

)

ru

be

od

Su

priložiť kópiu preukazu

H) Dátum odberu

RENIA

ŽIAD ANKAFakturovať: Olekár Rod VYŠEpacient né čísl Pohlavie: o TREN muž IE žena

Platiteľ Meno

IČ EÚ

Dg. (MKC

0/

tum

IKA – FISH VYŠET

Mesto/obec*

u

d kó isko Apriezv

02

Č*

lekára

Dátum narodenia

prípad

n

Ulica

PS

júceho

netu)

/2

nia

PSČ* talizačného

žiadanky d P kó

RENIE − GENET

tka indiku

Ulica, číslo domu*

Orpha

12

do

pre

tum

vystavenia

žena a pečia

nia o dom ho Dátum vystavenia u* žiadanky júce rií A kód ku krité Kód hospitalizačn PSČ ého h prípadu * indi diagnóza Suspektná a ýc ny čn (slovom) iel ) in Platite POBS stra ravid dika u h ľ ) (DISA in z.dň ic zo 00Gln Dátum IČ EÚ Meno ie a 007 Z. ku dľa kód Arg35 h „P 355/2 ní Dg. odb ZP, sam Mesto ýc a (MKCH (APOB: Dyslipidém č. ní podľa tre ou Orphanetu) eru POES) teín B opla zákonšetre vň /ob še lue šn Fak (DISA a po Dg. (MKCH) ec* tca,P turo a ís Apolipopro vy ) ZS isťo tik vať: hýchvyv zmysl Meno prilo teín E 8Cys Sus yc Dg. po gene ení hlásen žiť kópi (MKCH) a pr ých pek lekár vyšetr Apolipopro 12Arg, Arg15 leká tná ou kaAlekár u preu alebo tórn žani bn Indikujúci H) júci r Cys1 diag Indiku tn ETIK platcu E: ra kazu Dát do vo Meno a priezvisko ) dr KC Poh nóz GEN rs (APO e samo um pac po AKO a (slo lavi ra leká vne.rínov vystave poistenc . (M labo do FARM (TPMT ť v prípad ient e: v, (GILB) vom a Dg Dg.), e vyplni Kód >G tiopu cia ná za no ou zd bore mus )nTAA nia syndróm isťo ) (MK kraj ta žiadam žiad muž ká ko šn od boliz po 460G>A, 719A CH z. iny Gilbertov promótor (A(TA ank u pacien pod A kód Meta ej >C, Z. Meno a priezvisko Indi kona h vý íslu y v * Adres ľa Orp ) tn : 238G 07 Pod UGT1A1: (-3279T>G žen P kód TPMT 20 han pis nie: ť vy rnyc h pr trení a Indikuj ravo 5/ ) etu a peč rínu by Kód 35 (HEHE ) enhancer ) úci rató enýc vyše e zd iatk č. orne usí atóza hos (WAR r mus warfa A>C; leká a indi pita A chrom na bo oz kód h nk 82Ty boliz * ov Adresu r Dg. liza pacienta 1075 ko Meta kujú a hemo Up ra m a la an rnyc strá (MK čné zá Cys, Cys2 430C>T, žiadame vyplniť v prípade samoplatcu P kód ceh Meno st tó ho príp le CH) Hereditárn Asp, Ser65 o leká ej ys CYP2C9: -1639G>A alebo vyšetrení leká vani ní“ a prie ra adu hlásených v zmysle ra C1: ná v zm ze labo ebov zvis HFE: His63 zákona č. 355/2007 VKOR uz w ch ko ed krv Z. ) z. a ný m LAB27 EDTA se Me(PCRH GIA ob vani nia na no a K3/K2 hlá * Adr nosti MATOLÓ ní prie HLA-B27 prítom Dg. esu (JAKI) tre diko ejne zvis énneho pac (MK ONKOHE še trenie ko ient patog er CH) vy Vyše kcia a žiad zv bo (dete ) vých alel

Dátum

H podľa

Dg. (MKC

€/

lo

, čís

iť kóp

lož

pri

kópiu preuka

priložiť

du prípa ho odberu né ačDátum

ez

1. od tná

IČ EÚ

nk

da

žia

Podpis

Kód hospi

ca

zu poisten

pacient

vie: Pohla muž

Priezvisko

y

/b

2.

*

mu

iste

po

rovať:

latca,P

Rodné číslo

Kód krajin

číslo domu

TIKA

Faktu

ŽIADA NKAlekár O VYŠET ZS

samop

reg.

iu

ko

vis

iez

/obec

-ZO

21 20

zu

uka

*

Mesto

liz

ita

sp

d ho

lo

é čís

kód ZP,

ind

PSČ*

y

d kra

Pr

is

a pe

OS DIAGN

Platiteľ

*

Ulica,

jin

c*

be

/o

sto

Me

TINNÁ

Meno

čia

dp

Po

isko

tka

A – RU

Platná

rode

na

dn

Ro

od 1.

no

vie hla ž mu

Po

Priezv

Me

nia

tum

sam

Platná

IE

ZP,

kód

číslo

: LG

EN

Pla

Sé Rodn PZ

ca, lat

op

ka

TR

A

titeľ

E YŠ

E

IK

IED

. zn

OV

KA

−G

T NE

R –Z

TIK NIA GENE RE ENIE − nt cieŠETR HO pa Ať: O VY ára narodenia rova OC DANK Dátum o lek eh VÉ ŽIA Faktu lekár na júc že iku : KA

reg

ŽIA

N DA

Pla

Jedným z mnohých vyšetrení, ktoré ponúkame, je aj prenatálny neinvazívny test TOMORROW spoločnosti CGC Genetics, ktorý je vhodný na detekciu najbežnejších aneuploídií: trizómia chromozómov 21, 18 a 13, stanovenie chromozómového pohlavia plodu a vyšetrenie numerických aberácií pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY). Test možno vykonávať už v 12. týždni gravidity a je vhodný pre všetky gravidné ženy, nezávisle od veku alebo stupňa rizika tehotenstva. Možno ho vykonávať aj v prípade dvojičiek a IVF. Pri teste sa prostredníctvom technológie sekvenovania novej generácie (NGS) analyzujú fragmenty materskej a fetálnej cirkulujúcej DNA. Následne sa zmapuje množstvo sekvencií zodpovedajúcich každému chromozómu, ktoré sa ďalej analyzuje pomocou komplexnej bioinformačnej analýzy s využitím platformy ILLUMINA. Identifikácia chromozómového pohlavia plodu (fetálne pohlavie) sa vykonáva pomocou detekcie prítomnosti alebo neprítomnosti chromozómu Y v materskej krvi. Potenciálna prítomnosť aneuploídie sa deteguje porovnávaním materského a fetálneho genómového materiálu s referenčnými hodnotami. Bližšie informácie nájdete na stránke TOMORROW test.

oratór

ium

Ďaku

jem

VolajteV prípa e za Vašu call de aký chk cen trum oľve dôve 085 k otáz ru a 0 150 ok 000 nás nev spolu , ww prácu w.unilaáhajte ! bs.s kontakt k, info ova @unilať. bs.s k

Objednajte si Tomorrow NIPT test elektronicky www.unilabs.sk/tomorrow

41


Laboratórna diagnostika

ŽIADANKA O VYŠETRENIE − GENETIKA – RUTINNÁ DIAGNOSTIKA

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (K3/K2 EDTA) Ponuka vyšetrení: TROMBOFILNÉ PATOGÉNNE VARIANTY – Faktor II (Protrombín) (F2: 20210G>A) – Faktor V (Leiden) (F5: 1691G>A) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 677C>T) – Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFR: 1298A>C) – Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI1: -675 4G⁄ 5G) – Faktor XIII (F13A1: Val34Leu) – Doštičkový glykoproteín GPIa (ITGA2: 807C>T) – Doštičkový glykoproteín GPIIIa (ITGB3: Leu33Pro) – Faktor XII (F12: 46C>T) – β-fibrinogén (FGB: -455G>A) FARMAKOGENETIKA – Metabolizmus tiopurínov (TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G) – Metabolizmus warfarínu (CYP2C9: 430C>T, 1075A>C; VKORC1: -1639G>A) ONKOHEMATOLÓGIA – JAK2 (detekcia patogénneho variantu Val617Phe) STANOVENIE MIKRODELÉCIÍ – Mikrodelécie chromozómu Y (delécie v AZF oblasti) DEDIČNÉ OCHORENIA – Celiakia (HLA typizácia DQ2 a DQ8) – Cystická fibróza (Detekcia 67 mutácií v géne CFTR) – Apolipoproteín B (APOB: Arg3500Gln)

42

– Apolipoproteín E (APOE: Cys112Arg, Arg158Cys) – Gilbertov syndróm (UGT1A1: promótor (A(TA)nTAA), enhancer (-3279T>G)) – Hereditárna hemochromatóza (HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr) – HLA-B27 (Vyšetrenie prítomnosti rizikových alel) – Intolerancia fruktózy (ALDOB: del4E4, Ala149Pro, Ala174Asp, Asn334Lys) – Intolerancia laktózy (LCT: -13910C>T) – Wilsonova choroba (ATP7B: His1069Gln; Sekvenačná analýza génu ATP7B)

ZRIEDKAVÉ OCHORENIA Vyšetrovaný biologický materiál: –P eriférna krv (K3/K2 EDTA) – I ný materiál Typ diagnostiky: – Prenatálna – Postnatálna Ponuka vyšetrení: –A nalýza aneuploídií –A nalýza genómu metódou SNP MICROARRAY / ARRAY CGH –A nalýza vybraného génu / génov / variantov –S egregačná analýza –N GS analýza panelu génov (podľa aktuálnej ponuky) (Zoznam vyšetrení dostupný na: https://www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva)

SOMATICKÉ MUTÁCIE Vyšetrovaný biologický materiál: –T kanivo – Iný materiál Ponuka vyšetrení: – BRCA1, BRCA2 (všetky exóny) – BRAF (kodóny 600 a 601) – KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) – EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21) – MSI (mikrosatelitová nestabilita), treba dodať aj zdravé tkanivo – IDH1 (kodón 132) – IDH2 (kodón 172) – Metylácia promótora MLH1, treba dodať aj zdravé tkanivo – Oblasť IS6110 – Mycobacterium complex – KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18) – PDGFRA (exóny 12, 14 a 18)

FISH VYŠETRENIA Vyšetrovaný biologický materiál: –T kanivo – Iný materiál Ponuka vyšetrení: Dermatofi brosarcoma protuberans – t(17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek – W T1 (11p13) Ewingov sarkóm – t(11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1 – ERG (21q22) – E WSR1 (22q12.2)


Laboratórna diagnostika

Karcinóm prsníka a žalúdka – ampl. HER2

Genetika

Liposarkóm – ampl. MDM2 Myxoidný liposarkóm – t(12;16)(q13;p11) FUS-DDIT3 Synoviálny sarkóm – t(X;18)(p11;q11) SS18-SSX

CYTOGENETIKA Vyšetrovaný biologický materiál: – Periférna krv (Lítium heparín) – Plodová voda Ponuka vyšetrení: – Karyotyp (periférna krv) – Karyotyp (plodová voda)

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA 02 K3/K2 EDTA krv GK Guthrieho karta Ponuka vyšetrení: Ťažká kombinovaná imunodeficiencia / agamaglobulinémia – TREC / KREC Spinálna svalová atrofia – SMN1: exón 7

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva

43


Laboratórna diagnostika

Patológia Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Diagnostické centrum patológie Bratislava, Diagnostické centrum patológie Košice, Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica, Diagnostické centrum patológie Prešov a Patológia Topoľčany – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

ROZSAH ČINNOSTI Biopsia Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov. Peroperačná biopsia Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie. Imunohistochemické vyšetrenia Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, epitelový-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín Her2), • proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

44

Cytológia Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Gynekologická cytológia sa zameriava na prevenciu karcinómu krčka maternice, vyšetruje sa z náterov alebo metódou LBC (liquid based cytology). Iné cytologické vyšetrenia sa robia z punkcie orgánov či dutín a takisto možno spomenúť vyšetrenie telových tekutín na prítomnosť buniek a ich posúdenie hlavne z hľadiska prítomnosti zápalu alebo nádoru. Imunofluorescenčné vyšetrenia Pri diagnostike niektorých ochorení treba kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluo­ rescenciu využívame najmä v prípade, ak treba zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo séra pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení druhu (auto)protilátok: • antinukleárnych protilátok (ANA), protilátok proti bunkovým, tkanivovým a orgánovým komponentom, hlavne pri autoimunitných (systémových) ochoreniach, kolagenózach, • protilátok proti spermiám, protilátok proti trofoblastu, proti ovariálnym štruktúram, hlavne pri vyšetrení neplodnosti, • protilátok pri ochoreniach GITu, hlavne pri podozrení na celiakiu, autoimunitné hepatitídy, na diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy, Crohnovej choroby a iných. Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov. Podľa potrieb a požiadaviek klinických lekárov realizujeme aj ďalšie vyšetrenia.


Laboratórna diagnostika

Dátum

1

202

1. 2.

ná od

Plat

bs ila

.sk

Dg.

un @ fo

ENIA

A LO

KALIZ

ÁCIA

su paci

enta

žiad

ame

vypl

niť v

tren

12

/2

02

na č.

Máte

k @unila bs.s

trum

cen

call

Volajte

blém?

či pro

k, info

bs.sk,

w.unila

, ww

085

0 150

000

M

otázky

w.unila bs.s , ww 000 0 150

info

lém

ob pr

či

ky áz

e ot

át

n

n n n

ho

Oso bné a služ údaje Viac ieb s tým sú spra cov info na http rmácií spojený ávané na úče o spra ch. s://w ww.unila ly stan cova ovenia bs.s ní vašich k/oc klini hran osobnýc ckej a-ud diag ajov h údajov nózy a o práv ach nájd ete

centrum call ajte ? Vol problém ky či

ákonné

e otáz

0/

reg.

09

znač

(RE aj am st úd ad na st la so Ži áva tlivo v sú ení tlivo mi pr aros ím zn aros ný st hlas om st osob Sú latn tnej a s v p ravo dani zd kla na : m tu Dá

n n n n n n n

n

h v zmy

sle záko

085

n n n n n n n

Mát

ka: PATO

2020 /12/ ÝMY /ENZ

/01

n

enýc

bs.sk

n n n n n n n n n n n n n n n n n

/07

reg. značka: PA_IF_DCPPresov/bez €/12/2020/07

n n

í hlás

15 08

n

2020

Poč

tren

tia

tcu aleb

/12/

ol

form ivo –

vyše

m prija

ra

opla

/BM

K

Číslo Dátu

leká

P kód

sam

ka: AMP

ERÁ

ade

o vyše

ivo

é tkan

van Fixo

znač

PAŽ

príp

reg.

) pis

AV

P/

A IT

DC

t

če

po

ceho

50 [H

riek – antinukleárne protilátky (skríning) riek h ANA PB8 vzo ýc EVO et vzo .sk. . protilátok: Počet zoznamu nie je možné objednať žiadnu KÉ ČRum ikov z nasledujúceho ical ol BI) FBI) Bez ich objednania GR nice ed riz TEN den (GE (JEJ (o é tkan – form ko Duoater ivoam VID van lva IE so nukleárnym protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ) AIFA Fixo antigénom ph vu protilátky proti extrahovateľným vy RA aémtkan PM BC ENA EN van čk w.al (L m dy , G RT protilátky proti priečne pruhovanému svalu ASKMA h 12 TR tu ro DNA Fixo protilátky proti dvojšpirálovej z kr ww dsDNA ium riek dá pô lšíc PIA H ŠE PB1 ty PB7 ratej etnavzoriek éd EVO srdcovému svalu protilátky et vzo ďa AMCA OK m tra aj leukocytom ČRproti S proti neutrofilným RA VY protilátky Poč ) ANCA ia ob Poč ) ) té po UB É né ŽA LÚD . pankreasu ZBI ) kc ol TE K HR od cerevisiae ku proti KÉ potilátky (PA AICA up(DVOBI teol Saccharomyces pis T KLU orea Iné – form form C te C. asc proti A HAT protilátky , 68 ASCA de (o UP ivo – LB dost ivo CY en GIC , 66 LN tkan ová proti protilátky AGCA ky é tkan proti intestinal goblet cells am ax AMA vané protilátky LO van NIE or é sú KLINI na in , 59 mitochondriám NÝ UÁ O E im gí Fixo Fixo vz T Č up 58 or T kl protilátky proti štítnej žľaze ATA va A kt sk 56, proti mikrozómom obličky CKÝ TR riek AK IUD aprotilátky a zo ZP, PRIEB EVO , CY PB6 ALKMetA vzoriek vzo PB12 RU OK ŠE i E DN 18 protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek ČR Hu et Anti Yo/Anti Poč é ib brush , 52 Poč ÉEH m border kanálikov obličky proti ) ŠT elný ný protilátky ABBA ŽA LÚD VY an PV ) , 51 , TERA ol PV(INEHZBI CBI ÚC HR UB um rum formol idla H (AS ov V J , EN avid idel form (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) Ant Cék h 16 av bazálnym membránam tubulov A , 45 protilátky PIA, M pr av ivo – aliz i proti ivo – pr ýc ABMT HP 2 re pr OŽ DZ , 39 é tkan é tkan E č. protilátky proti štruktúram placenty je ným proti bazálnym membránam glomerulov APA ikov HPV AROV ne van la Fixovan , 35 v ABMG HÁ riz Fixo ÚC at PVprotilátky sk ix 33 C AN po J H ko pl spermiám ľudským proti e protilátky rv riek ASA riek IE, DIA so noty (31, AmzgAnie protilátky mezangiu glomerulov di protiEVO ni 5 PB ED ce ZA PB11 et vzo EVO vy C et vzo če ria v do tre Poč ) Poč ) PR proti L É ČR a ovária LB kaz ia ge po protilátky ÁD na KÉ ČR hladkému svalu AOaB zy GN en ÓZštruktúram še e sa protilátky TBI ASMA KBI ol oz TEN proti nó IÁ HR UB A (AN (CE Iné – formol Dô tekc noty CH tosigm – form : Vy ni ag ATrA te proti Rektrombocytom IE ALMA diprotilátky ER tre ge ivo protiivomembránam hepatocytov ED protilátky tkan De ej še jde é é tkan AT NEN vy PR van HPV van lymfocytom nick protilátky ALyA h ná Fixoproti M Fixo OR na ABKA proti žlčovodom protilátky kli ac ia OZ cia áv16 riek TÝ cievnemu endotelu proti riek pr protilátky en PB10 protilátky EVO UP diká oPB EVO AVEAov Aema et vzo proti endomýziu et vzo GRAF om RA Poč Poč proti an va É ČR ) KÉ ČR In ol a intercelulárnej BI) protilátky ém CBI stol ABMA/ICS SIG bazálnym membránam m TEN ajo OB vix proti gliadínu ICKÉ HR UB ma protilátky st AGA (INT (RE form Ileu ely úd 1 form er Sig sy ZNÁZ NIA –úč ivo – epitelu č. OD ch dlaždicového oc E substancii ivo ým ný la protilátky proti retikulínu R ex ARA ORNE é tkan é tkan na čn ob v van sk ET Fixo priama imunofluorescencia kože NIEFixovan vané h os – koža PIFajo nie ifika protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice APCA vá LÉZIE YŠ riek če 9 as 15 coriekh. vašic a-ud vzo PB V kl vzo na PB EVO ra et A an et á É oz Poč R É ČR Poč sp enýc vaní ochr en BI) BI) oj Scl-70, c. nRNP/Sm, ot ol Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2 AN SS-B, HR UB des Sm, SS-A, Ro-52, (ILE e sú KÁ (SIG sp racos.sk/ PM-Scl, Stanovenie profilu ANA protilátok dn aj C. (IgG)– form DN LE ivo úd tým o sp ab a ho 14 le ií nil M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 ochorení pečene: autoimunitnom pri né sAMA-M2, é tkan Stanovenie profilu protilátok JE ys van HO lógi da 20 ob žieb mác .u 155 (RNAP-III), Fixo zm tnej ww to OB Os profil or Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP (IgG): v Systémovej skleróze (SSc) Čísl CE protilátok pri vo Stanovenie profilu Cy thes e,riek o pred a sluac inf s://w vzo nk zdra JÚ PB14 EVO tp etdaCENP chádza Be ol Vi tia ČR o Scl-70 ht A, A B, CENP (RNAP-III), É RP 11 o Počžia z.I) INÉ – form L nu na SCB Í (DE HR UB transv. formol cerevisiae, pANCA) júceho vyš Z. ení. ajov skyt nnéh ivo IE intestinal goblet cells, SaccharomycesPO pankreasu, a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti ulcerosa EN tejto C. Diferenciálna diagnostika 04 colitis zn úd é tkan etre ZNÁM po záko ivo – OS van nia 20 m ch TR h v VYH Fixo é tkan 6/ noLÁSný ŠE ýc Žiad KA OD elom e ne van ob ENI VY en 57v platam Fixo úč AadPAC os o pos H ed na č. práv íp IENTA i e na OD VYŠETRENÍ riek riek ststar– e za v prkytnutieLABORATÓRNYCH PACIENTA YC ní uv anaSAMOPLATCU VYHLÁSENIA ko – SAM ol PB13 PB19 žiadanke, hrostlnk výbe et vzo et vzo v zmysle RN tre zá tlivo KA vyšetrení rozsahu vzdra starostlivosti lať r pos zdravotnej oc da ivos Poč OPL uvedených v tejtoPoč Žiadam votn form INÉ I) 6 oSúhžia TÓ ošeposkytnutie vo ti, služ kytovate lasím ANB z. o zdravotnej Z.NE) s. aros z. v pla zákona ods. 6ATC ivo §–ej11star ÁM v súlade od (TR U č. 576/2004 práva RA unavyvýber bác tkanľa (BII v súla s ustanovením st Z. od poskytovateľa na tnom v súla ostl ivos LABORA znení. ho h súvisiacich de svanhé súvisiac BO ah 11 tnejslužbách zdravotnej ZN de sstarostlivosti ti rozs v platnom 02 ýczdra znesníposkytovaním TÓR zs § usta né LA starostlivosti, Fixo usta z. ov ochrane 20 ennak ro m ravo NYC údajov novením 428/2002 č. ich so spra 1 zákona ož votnej star § 7 ods. U i vSúhlasím ahu osobných PO s pos Z. nov v súlade 8/ eds ustanovením ní m H lada vyše ením kyto na žiadanke zatren VYŠ ostl osobných TC st ve zd 42 poskytnutia covaním účelom § 7uvedených uvso je nia s svojich údajov vaním § 11 ETR v platnom ods a spracovaním LA vo no ím č. znení í uved osobnýivosti. Súh riekneurčitú ENÍ svojicha je. 1možné 18 nezákonného v prípade odvolaťods ajov čitú Dátu Súhlas dobu udeľujem záko hozdra vzo OP tli ta ovan na las mi votn . 6 záko ených etna údstarostlivosti. m: PB M aros s us ytzdravotnej ko EVO Osobné údaje sú spracovávané na účely stanovenia klinickej diagnózy ur ÉzáČR Poč údajmi. udeľuje osobný na č. 428 ej star na č. v tejto údajmi. s osobnými ch ne nakladania SA st de HRskUB ch BI) m ostl ol žiad 1 576 spojených. tým s /200 služieb a ný úda – ej la po s. tum bu form na dob ivos (INE anke, ob do – ti v /2004 a o právach nájdete u neu jov uved 2 Z. z. o TA votn sú h s od Rec v Viac os naivo zmy informácií o spracovaní vašich osobných údajov ochraneplatnom Z. z. o zdra enýc 7 Podpis: rčitú EN ra a v tkan sle éDátum: h https://www.unilabs.sk/ochrana-udajov na a je CI zd eľ iacic § van votn osobnýznení. ojich em mož na žiad ej Fixo PA tie ovat vis ním sv eľuj ank Pod né ho is: ch A nu ve m pis: dp odvolaťe za úče údajov NI yt skyt h sú17 no ní ud riek Po ta va aset vzo SE posk r po žbácPB v príp lom pos hl i. ) us co Poč kytn ade HLÁ o výbe i, slu de s spra i. Sú mCBI utia nez VY

Z NÉ

žena nujú

A kód

* adre

číslo predchádzajúceho vyšetrenia

EVO Koža KÉ ČR TEN unum formol Jej –

m

)

pacient

muž a ordi

ia žiad

anky

riek

ru

RBI

r

:

pečiatk

aven

LBI)

nt

(KA

eru

m vyst

ivo

]

CP Sérum PV

ll ce

Poč

leká

lavie

pis a

m odb

et vzo

(TE

Poh Pod

355/2007 Z. z. zákona č.Dátu

CH)

Dátu

VYŠE TR

van Fixo

Poč

Fakturo vať:

*

o

é tkan

PB4

tca,PZS

PSČ

(MK CH)

Men

RATÝ MATE RIÁ

in

riek

et vzo

ZP, sam

opla

P kód

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.unilabs.sk, info@unilabs.sk

PB2

iteľ

kód

o

OK L – OP ŽA LÚDo ol IS Tel – form

ivo

é tkan

van Fixo

ATÓM IA

Plat Men

A kód

@unila

MET

.sk, é tkan

van Fixo

r

ca

TO

tu

adu

i leká

lajte ? Vo

HIS

OD OB

OK ŽA LÚDdia ol Kar – form

LNY PB3 GEÁ OFA Plná krv na sérum OEZ OD ol GA STR PR ECH – form ivo

2

AM

N ÁLNE ÁL : né ESTIN TU vaINT AK RO tro še GAST vy

-44

AN

S A,

CIE sled PA m po

LÓGIA

42

Od

V TA

pia

ko

5-5

leká

PRED

C

ko ok : ko kr opické , CT) zá osk mend pr. USG tuer Záv ní (na ulum dá ek EZ cie: vyšetre rmá sp infoL cích TU NÁ TRAK klinické Y HO Ďalšie

razova

ho

ajúc

Á AN

u*

príp

ko

02

po

ci

ča

orúč

D&

lpos

hospit.

a prie Dg.hlásených v zmysle v prípade samoplatcu alebo vyšetrení * adresu pacienta žiadame vyplniť (MK zvis

VA BD

Odp

.):

a pod

AOnk

er zob Záv

A NT

Y

e rovani oža rapia, emote a (ch Terapi LIEČBA AKTUÁLNA

bs

1 202

4

2.

Z1

Kód

ila

PP

a pr

su pac

* adre

ý)

dom

Dátum odberu

Mes to/o bec* Dátum vystavenia žiadanky

un

o

M

OK

CIEÉ zy : nómnéze AN ORMÁ ag ana OV za vdi lez, nia: OLV záciáa diagnó ná etre u, BS olonigick ho vyš

4

isk

o

en

r

KR

INF

1.

Z0

iezv

u

ípad

pr

it.

sp

d ho

K

ED

iál (in

PSČ* 07 Z. z. /20 Ulica, číslo

č. 355

Dg. (MKCH)

w.

H)

KC

. (M

Dg c*

be

/o

to

ona

sle zák

zmy

v ených

ní hlás

etre

o vyš

aleb

ww

nt

cie

pa

CKÉ * adINI KL su

ale

: AM

do

es

Platná od 1. 2. 2021

pln

e vy

P kód

A kód

tcu Dg. (MKCH) opla sam ade v príp vyplniť ame Meno a priezvisko Odporúčajúci a žiad lekár ient Kód hospit. prípadu

E

HY

0,

u*

m

slo

M

cu

lat

v pr

m

re

eru odb z. číslo domu* Z. DátumUlica, y 07 ank 20 žiad 5/ nia vystave Mesto/obec* Dátum

35

de

ípa

č.

se

ko op zvis sam

prie

oa

a žia

H)

ica

bo

d

A

Men

r

na

ko

CH)zm (MKch v

hlá

tre

še

vy

00

adu

orúčajú

KC

Ul

le

ys

CH) (MK

ka

21 20 2.

1.

nk

da

ci leká

. (M

, čí

Dg.

žia ia en príp av pit. sthos Kód vy m

tu

o

od

m

tu

Dg

isk

d

Dg.

y

da

iezv

at

ná od PS

ruto/o Mes be od

Odp

Pr

Pl

P

*

bec

číslo

Ro

a

tk

čia

a pe

is

dp

Po

u*

o dom

a, čísl

Ulic

é

dn

ie:

hlav

Po

Prie

zn

Gy

Fa

S a,PZ latc zvisko

Č*

0

M

o

né čísl

Rod

mop

, sa d ZP

kó o

en

O A cyto NK ká DA logic

ŽIA neko

Ga

ľ

ite

at

Pl

1. 2.

Ó AT

Plat

AN

g.

NIE

IC

re

E TR ŠE VY lógia

G LO TO PA

tia

prija

IA ATÓM nia tre Á AN ra še vy ho leká – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA GICK úce ŽIADANKA O VYŠETRENIE slo tia inuj Čí ija LO a ord ŽIAD prTO PZS iteľ iatk a iných protilátok tca, antinukleárnych PA Vyšetrenie m Plat a peč opla AN pis IE –Dátu opia Pod ZP, sam biopti KA O kód cie Číslo vyšetrenia Platiteľ dosk TRpaEN VYŠE cký Fakturovať: Rodné číslo pacient lekár – en mater VYŠE TREN r (GIT) na Rod O kód ZP, samoplatca,PZS iál ká o né číslo ra že kt le IE – Dátum prijatia Men leká ANKA y: tra Meno PATO mužcytol žena Pohlavie: Priezvisko ho * ogick ať PSČ už ŽIADointestinuráln júce LOGI ov m IA Prie ý ma nu zvis di kt CK M str ko Podpis a pečiatka ordinujúceho lekára ter or nt

355/

2007

Z. z.

ia

ŽIADANKA O VYŠETRENIE – PATOLOGICKÁ ANATÓMIA Ponuka vyšetrení: AUTOPROTILÁTKY ANA – antinukleárne protilátky IgG dsDNA – protilátky proti dvojšpirálovej DNA ANCA – protilátky proti neutrofilným leukocytom ASCA – protilátky proti Saccharomyces cerevisiae AMA – protilátky proti mitochondriám ALKM – protilátky proti mikrozómom obličky ABBA – protilátky proti brush border kanálikov obličky ABMT – protilátky proti bazálnym membránam tubulov ABMG – protilátky proti bazálnym membránam glomerulov AmzgA – protilátky proti mezangiu glomerulov ASMA – protilátky proti hladkému svalu ALMA – protilátky proti membránam hepatocytov ABKA – protilátky proti žlčovodom Aema – protilátky proti endomýziu AGA – protilátky proti gliadínu ARA –protilátky proti retikulínu APCA – protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice AIFA – protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor) ASKMA – protilátky proti priečne pruhovanému svalu AMCA – protilátky proti srdcovému svalu AICA – potilátky proti pankreasu AGCA – protilátky proti intestinal goblet cells ATA – protilátky proti štítnej žľaze Anti Yo/Anti Hu – protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén) APA – protilátky proti štruktúram placenty ASA – protilátky proti ľudským spermiám AOaB – protilátky proti štruktúram ovária ATrA – protilátky proti trombocytom ALyA – protilátky proti lymfocytom AVEA – protilátky proti cievnemu endotelu ABMA/ICS – protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu PIF-koža – priama imunofluorescencia kože Profily protilátok – Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG): nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2, DFS 70

45

Patológia

VÝSLEDKY A TERMÍNY Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. Výsledky rutinných vyšetrení sú zvyčajne dodané do 7 pracovných dní. Výnimku tvoria vyšetrenia, pri ktorých je spracovanie materiálu časovo náročné (napr. spracovanie kostného materiálu dekalcifikáciou, imunohistochemické a enzýmohistochemické vyšetrenia) alebo vyšetrenia neobvyklých nálezov vyžadujúce si konzultácie a tzv. druhé hodnotenie. V prípade náročných prípadov to môže trvať aj dlhšie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.


Laboratórna diagnostika

– Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 – Stanovenie profilu protilátok pri Systémovej skleróze (SSc) profil (IgG): Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70 – Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA) BIOPSIA BVPLU – biopsia pľúc BVKOS – biopsia kosti BVLUZ – biopsia lymfatickej uzliny BVSVA – biopsia svalu BVMOZ– biopsia mozgu BVPRS – biopsia prsníka BVCER – biopsia cervixu BVUTE – biopsia uteru BVOVA – biopsia ovária BVOBL – biopsia obličiek BVPEC – biopsia pečene BVPAN – biopsia pankreasu BVPER – biopsia peritonea BVPLE – biopsia pleury BVPRO – biopsia prostaty BVREK – biopsia rekta BVKOZ – biopsia kože BVSLE – biopsia sleziny BVZAL – biopsia žalúdka BVSEM – biopsia semenníka BVSZL – biopsia štítnej žľazy BVTKN – biopsia tkaniva BVMOM – biopsia močového mechúra BVNAD – biopsia nadobličky BVKDR – biopsia kostnej drene BVMAX – biopsia maxilofaciálnej oblasti BVNFO – biopsia nazofaryngeálnej oblasti BVLAR – biopsia laryngu BVSLI – biopsia slinných žliaz BVPBS – biopsia pankreatiko -bilárneho systému BVMED – biopsia mediastina BVPEN – biopsia penisu BVVZG – biopsia vonkajšieho ženského genitálu BVVAJ – biopsia vajíčkovodu BVNSD – biopsia nadsemenníka a semenných duktov BVSTC – biopsia steny ciev Bioptické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu PAZBI – biopsia pažeráka 46

GEFBI – biopsia gastroezofageál neho prechodu KARBI – biopsia žalúdoka - kardia TELBI – biopsia žalúdoka - telo ANTBI – biopsia žalúdoka - antrum INEZBI – biopsia žalúdoka - iné DUOBI – biopsia tenkého čreva duodenum JEJBI – biopsia tenkého čreva jejunum ILEBI – biopsia tenkého čreva ileum INTCBI – biopsia tenkého čreva iné CEKBI – biopsia hrubého čreva cekum ASCBI – biopsia hrubého čreva colon ascendens TRANBI – biopsia hrubého čreva colon transversum DESCBI – biopsia hrubého čreva colon descendens SIGBI – biopsia hrubého čreva sigma RESIGBI – biopsia hrubého čreva rektosigma RECBI – biopsia hrubého čreva rectum INEBI – biopsia iné BIINE – biopsia iné DUODBI – biopsia tenkého čreva duodenum DAO TERBI – biopsia tenkého čreva term. Ileum DAO ENZÝMO-HISTOCHEMICKÉ VYŠETRENIE LAKTEN – enzýmohistochémia - Laktáza SACHEN – enzýmohistochémia - Sacharáza TREHEN – enzýmohistochémia - Trehaláza MALTEN – enzýmohistochémia - Maltáza ALKFEN – enzýmohistochémia - Alk. fosfatáza TUKPEN – enzýmohistochémia - Tuky ACHEE – ehch. rectum - Acetylcholínesteráza Negynekologická cytológia CVBAL – cytológia bronchoalve olárnej laváže CVTEL – cytológia telesnej tekutiny CVDLP – cytológia duktálnej laváže prsníka CVTAP – cytológia tenkoihlov. aspirátu prsníka CVBRU – cytológia bronchiálneho steru (BRUSH) CVVZB – cytológia výtoku z bradavky

CVSPU – cytológia spúta CVASZ – cytológia aspirátu štítnej žľazy CVTAT – cytológia aspirátu z tkaniva CVMOC – cytológia moču CVLIK – cytológia likvoru CVPAN – cytológia aspirátu pankreasu CVALU – cytológia aspirátu lymfatickej uzliny Gynekologická cytológia CVCVS – cytológia cervik. alebo vagin. steru KC CVSPA – cytológia cervik. alebo vagin. steru LBC

Žiadanka na stiahnutie: www.unilabs.sk/ziadanky-tlaciva


Laboratórna diagnostika

2. Odber Spoločnosť Unilabs Slovensko ponúka svojim klientom široké spektrum odberového materiálu najvyššej kvality celkom zdarma.

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH ODBEROVÝCH SYSTÉMOV – odberové systémy dodávame bezplatne – skúmavky so stabilizačnými činidlami – škrtidlá a FW stojany

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU Z ponuky špičkového odberového materiálu si vyberie každý U praktických lekárov i špecialistov je odber biologického materiálu na dennom poriadku. Naša spoločnosť Unilabs Slovensko zabezpečuje nielen transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.

Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Súčasťou vzdelávania sú aj praktické ukážky odberu materiálu určeného na laboratórne použitie, informácie o spôsobe objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

Dostatočne široká ponuka pre každého lekára V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest nájdete:

Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek štítkami sme vo väčšine odberov nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding ( jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden čiarový kód, ktorý je po nalepení na vzorku ihneď po odbere v ambulancii nasnímaný čítačkou čiarových kódov. Prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom, bežné vzorky čiernym čiarovým kódom.

• 2 4 typov skúmaviek na odber krvi a moču skúmavky s objemom pre dospelých i pediatrických pacientov • skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA alebo K3-EDTA • skúmavky na sérologické vyšetrenia skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom zrážania krvi • skúmavky na odber a vyšetrenie koagulačných parametrov skúmavka obsahuje antikoagulant citrát sodný • odberové sústavy potrebné na vybrané imunotesty skúmavky obsahujúce heparinát lítny • špeciálne skúmavky s uzavretým systémom, ktoré slúžia na odber vzoriek moču pre dialýzy, kde hrozí väčšie riziko nákazy • 8 druhov ihiel vrátane pediatrických ihiel a tzv. fly-ihiel • zelené lancety, mikropipety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové tyčinky • špeciálne súpravy s technológiou quantiferon na nepriamu diagnostiku tuberkulóznej infekcie

2

Objednanie odberového materiálu Odberový materiál si môžu lekári objednať prostredníctvom: 1. online formulára na našej webovej stránke, 2. objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám na vyšetrenie. Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.

47


Laboratórna diagnostika

Žiadanka na odberový materiál ELEKTRONICKÉ ŽIADANKY ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL KIMA

Platná od 15. 2 2021

BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA, SÉROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV, TBC, GENETIKA Meno lekára

Dátum

Adresa ambulancie/zariadenia (ulica č., mesto)

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, HEMATOLÓGIA A INFEKČNÁ SÉROLÓGIA INÝ MATERIÁL

BIOCHÉMIA (sérum, likvor, punktát) Počet ks

Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia 10178

Skúmavka – s gélom 8,0 ml

10174

Skúmavka – s gélom 3,5 ml

Počet ks

Počet ks

HEMATOLÓGIA (K2EDTA) KO, renín, HbA1c, HLA-B27, homocysteín,

13501

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml – ped.

Stolica MOČ NA KULTIVÁCIU A CITLIVOSŤ – STERILNÁ SKÚMAVKA BSC128p Kontajner s lopatkou (červený)

7568

Ihla KONTAJNER žltá STERILNÝ

Ihla zelenáPATOGÉNY UROGENITÁLNE D1637 1526504 Antigén Chlamydia trachomatis – žena dospelý D1650 Antigén Chlamydia trachomatis – muž 15213 dieťa D2030 Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy Ihla čierna (kultivácia)

Skúmavka 2,0 ml

D1503 1526506 Trichomonas vaginalis (kultivácia) dospelý

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk

Lancety zelené

169018

Klobúčik/násadec na ihlu

D10001

Sklíčko – perianálny zlep

COVID 19 – ODBEROVÉ SÚPRAVY Počet ks

PIVTM

kloktací set

bZZ-CN-NMJ-T-E/2 súprava na odber z hrdla a nosa Iné odberové súpravy (po dohode s medicínskym reprezentantom Unilabs Slovensko, s. r. o.)

ŽIADANKY (1 bal. = 100 ks) Počet ks

15225 trachomatis dieťa (PCR) + DNA urogenitálne DNA Chlamydia mykoplazmy, ureaplazmy, gonokoky (PCR)

Preventívne prehliadky, základné vyšetrenia

07958021190

Cervix

Biochémia a hematológia

07958030190

Vagína

Diabetológia

07958021190

Uretra

Biochémia – prenatálny skríning

Prevencia Dôvera

05170486190/D1211 Moč

Špeciálna hematológia

05619637190/0030/D1672 HPV – žena

Vyšetrenia likvoru

05619637190/D1631/D1672 HPV – muž

Imunológia a alergológia

Trombotest

Zoznam alergénov

DNA INÝCH MIKROORGANIZMOV (PCR) D1631

Výter z nazofaryngu

D1211

Spútum, punktát, moč, bronchoalveolárna laváž

D1631

Výter zo spojivkového vaku

Mikrobiológia – bakteriológia a parazitológia Mikrobiológia – diagnostika TBC a mykológia Infekčná sérológia, priamy dôkaz mikroorganizmov Žiadanka COVID 19 Genetika – rutinná diagnostika

5170516190 Stery z kože, zo slizníc (HSV1/2, VZV)

Genetika – zriedkavé ochorenia

HEMOKULTÚRY 410851

Vysvetlivky: ped. – pediatrická

Glukóza 20 %

511534002 Skúmavka na sliny

Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml na periférnu krv

LAB0220

dospelý D1211 1526502 Spútum – kontajner 30 ml

ŠPECIÁLNA IMUNOLÓGIA (heparinát lítny)

RUTINNÁ DIAGNOSTIKA A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA 13510

D1084 15201 Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely) dieťa

Skúmavka 9NC 2,5 ml

FA, FI reg. značka: ŽnOM/02/2021/09

Počet ks

Počet ks

D1660 Hliníkový drôt – (chrípka RSV)

ihla BSM422 Odberová Likvor – skúmavka 10 ml

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – ped.

KOAGULÁCIA (CITRÁT SODNÝ)

12005

LEKÁRSKA GENETIKA

ŠPECIÁLNE ODBEROVÉ SÚPRAVY

LIKVOR – STERILNÁ SKÚMAVKA

135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml

14084

Skúmavka s KF + Na 250 ml – kapilárna glukóza

D1028 Moč – skúmavka 10 ml (červená) – odber stolice na okultné krvácanie

KS, Rh faktor, Anti-ery protilátky

13510

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

813805

Sedimentácia (FW) STERILNÝ TAMPÓN 14250 Skúmavka 4NC 1,6 ml D1601 Plastová tyčinka (modrá) – aktívne uhlie D1600 Plastová tyčinka (modrá) – AMIES biele Moč ranný/zbieraný D1611 Hliníková tyčinka (sivá) – AMIES (na výtery z oka, BSP0720 ucha, uretry)Skúmavka na moč 9 ml (žltá)

ACTH, CD znaky Skúmavka K2EDTA 3,0 ml

13808

2 KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, DÔKAZ DNA MIKROORGANIZMOV A TBC

810176 Skúmavka – s gélom 800 ml – ped.

13510

Glukóza

Genetika – cytogenetika

Bio Hem Bact/Alert FA Plus – aerobic

410852

Bio Hem Bact/Alert FN Plus – anaerobic

410853

Bio Hem Bact/Alert PF Plus – pediatric

450181 Klobúčik / násadec na hemokultúru

Genetika – somatické mutácie

Sme prvá a zatiaľ jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku ambulantným lekárom ponúka: – AlphaLAB – moderné elektronické laboratórium poskytujúce výsledky aj žiadanky na jednom mieste; viac na www.alphalab.sk, – možnosť využívať elektronické žiadanky prostredníctvom modulu v ambulantnom systéme. Tieto moderné formy komunikácie umožňujú urýchliť a zefektívniť prácu v ambulancii, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s naším laboratóriom.

ČIAROVÉ KÓDY Počet ks

026 Dvojkódy štandardné (1 bal. = 1100 ks)

TBC 429927.10

Kontajner – 60 ml

D1660

Hliníkový drôt – (Tampón TBC)

622526

Set 4 skúmaviek na Quantiferon

029 Dvojkódy malé (1 bal. = 1100 ks) 027 EDI Jednokódy červené − STATIM (1 bal. = 4400 ks) 028 EDI Jednokódy biele − RUTINA (1 bal. = 4400 ks) 030 EDI Jednokódy malé (1 bal. = 5500 ks)

Na objednanie môžete použiť formulár na www.unilabs.sk Máte otázky či problém? Volajte Centrálne laboratórium ZÁPAD v Bratislave 02/32 25 20 05, 02/32 25 20 13, JUH v Nových Zámkoch 035/691 25 04, STRED v Ružomberku 044/321 13 23, VÝCHOD v Stropkove 054/321 13 22

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

VYPÍSANIE ŽIADANKY A ODBER MATERIÁLU

1

Vypísaná žiadanka.

2 Označenie žiadanky a skúmavky čiarovým kódom.

3 Po vypísaní a označení žiadanky sa realizuje samotný odber.

4 Umiestenenie biolo-

gického materiálu do skúmavky.

48

5 Uloženie skúmavky s biologickým materiálom do prepravného vrecúška ( jedna časť vrecúška je na vzorku a druhá na žiadanku).


Laboratórna diagnostika

3. Transport Unilabs Slovensko zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska. Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu

vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. V prípade potreby akútneho vyšetrenia mimo plánovaného denného zvozu zabezpečujeme urgentný zvoz po predchádzajúcom telefonickom dohovore lekára s call centrom 0850 150 000, prípadne priamo s vodičom danej zvozovej trasy.

Rozpis trás ● ● ● Centrá hemostázy a trombózy

● Stropkov

● Bratislava

→ Košice → Bratislava → Martin → Nitra → Prešov

→ Bardejov → Svidník, Medzilaborce → Snina, Humenné → Vranov nad Topľov → Sobrance, Michalovce → Michalovce – mesto → Stropkov, Kežmarok → Stropkov, Košice → Stropkov, Spišské Podhradie → Košice, Revúca

→ Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava → Bratislava (Volkswagen) → Bratislava, Nitra → Bratislava, Dunajská Streda → Bratislava, Považská Bystrica → Bratislava, Trnava → Bratislava, Galanta

● Ružomberok → Turčianske Teplice, Martin → Martin → Martin (Helios) → Ružomberok-okolie → Námestovo → Trstená → Liptovský Mikuláš → Dubnica → Bytča, Čadca → Dolný kubín

● Kežmarok ● Komárno → Kežmarok, Poprad → Kežmarok

→ Komárno → Komárno, Dunajská Streda

● Košice ● Nové Zámky

→ Žilina

→ Košice, Trebišov, Michaľany → Košice, Čaňa, Valaliky → Košice, Prešov, Rozhanovce → Košice, mesto

● Banská Bystrica

● Partizánske

→ Nové Zámky → Nové Zámky, Nitra → Nové Zámky, Štúrovo → Nové Zámky, Šaľa → Nové Zámky, Želiezovce

→ Banská Bystrica → Brezno → Zvolen → Veľký Krtíš

→ Partizánske

● Nové Mesto nad Váhom

● Rožňava

→ Nové Mesto nad Váhom

→ Rožňava

● Rimavská Sobota

● Bánovce n. Bebravou

→ Rimavská Sobota, Lučenec ● ● ● Patológia

● Spišská Nová Ves

→ Bánovce n. Bebravou → Bánovce n. Bebravou, Hlohovec

→ Spišská Nová Ves

● Topoľčany

● Trebišov

→ Topoľčany

● Žilina

3

● Žiar nad Hronom → Nová Baňa, Banská Štiavnica → Handlová, Prievidza

→Bratislava – mesto →Bratislava, Partizánske, Nitra →Bratislava, Trenčín

→ Trebišov

49


za

a ká ic á ns vn Ba Štia lov nd Ha ňa Ba vá No o ny za ravn e re P vc -B ra ke ry Mo ns že do itria laté Ne N Z

ica

n em Kr

ad kn iní om Hl ron H

y ta or Ži Dv nad ny ra Šu eľ I m dy a sv

lár ov o

Ko

vid ie Pr

u vo ra eb

r Fa

ec

Ne

s Ja

vo ro

á ov

me

Se

á lov rce

Ma

o ov

an

rb

Hu

no

ihy

s Ko

ár

m Ko

é ľk Ve

e lča e ov ov str Ostr ka O a aO ns á n ná n mia tn ič Ze Zla kol O

v čo Či

e elc Gb ín od Sv v vo so ro Ru ký ns ro

ú Št

h Po

Ne

lce

ka

ko

ížs

So

Kl

ou av Žit ín d a et ýr na a ice e jsk va ýC al l jat ýK a nic há a ľk ň v m d ľk d ch áb Ve Ko Vr Mi Ve Ma Po Ra Trá l ol Hu ovce od vo éL Vin ice ľk no ran Ve v lia h v o Go Po ňo sk še Ru e Be ký d vc ns e e na zo c ná hro ice ač ná om lie ov l r v u n Po Že Le Tlm Ka Hro Šá vo ce ík ov bn trek ulov S Du D hy Ša ké vs ny ko ža Te Lu

j ba or Ca Čáp m ho Vá n. ec ov lice Se

Trn

ce ov ak Di

ed er

e lic

p Te

.B an tin Sla

ny ča oľ p To

len Je

y ad és

ýM

ke

ns

ín nč e Tr

ec ov oh Hl

sk ian

ks Ol ka ča

e vc šo

Mo

y an

a rči Tu

Sk

ce

eli

Bi

ce

ny ťa eš Pi ica ln te Ch e

Bojnice

m Ze

d de Ne ny ča Vl a č é o ov mo mn Ko Ze lárik Pa

ď re Se

á jsk na a Du tred S

Ve ľk

e vc o no íbo vn av ra Pr Pr eP ké sk ns an ve tri Slo Ni

ľ Ve

ke

ns

čia n Tre

Je

lči

y ek kr bo Ža any or yn Ch s ny Ve ša vá Bo No e vc va ko ato an St hov ce ke a pli ns obl Te S čia Kl

n Tre

ica bn

om h Vá

tic ch Ča

ky ad an

jov Há

rk Hô

y ad er d Vo

ian

ica

v ho

ica bn Du vá ová No mš Ne

od e p ou inc rin Bz avo e J c

Du

lči

Me

ok da zin a Vo Pe n er Či

o

éh tliv á

dn re St

s Ko

a á a sk sk nt ad nce rlian pr i He Po v. V S m. Ná

Ze m

tr ys ny ľa pe Kr ny ra Tu y n ča

y

jec

tk

tr ys

ica

Ra

ú Vr

Su

áB

ké jec e Ra plic Te

sk

ž va Po

a e

luš

é sk

vn Ro

Be

c Pú

ké nic d Le

u Pr

vé bo Vr a jav My

ké vs ice slo n Ja ohu B

á

m. ná né á jič n Tro kup Ná

sk un

ft

B rá

a St

a

By

ká ts pa

ak Vr

na á

Ilava

i dm ká va á a a o s ho é hr ov ičn nic a oň ka ská ské zn c r in ino rez odn ns ob iská lkov le mo na Hr d v odb ých ačia ajno adl Že ne Mýt ZŠ Tbil Stre P V R Po R V

Sk

Re

rín

sk jov

. m Ná p. ká dlo vs kar hr to o ra al čie M Vl Sa

s rá

n) ša ge a ná wa ická ov ár Jo ks žn J. ( Vol len rá St

ok

mo

ica

r Ka

j e ve oli do úd en

čie

Líš

bu

Ba

Slo v tr ys

e rd Ba

yB

áš

m To

e oli úd

Nové Zámky

é to ck es su M Ky ové ad n N no u ás co Kr ysu K ne er Či

áB

ik er ce né mi iavn rov Rov lá Št Ko eľké V

ed Pr

rsk ho Zá

ist

va ro ne Eis

Kr

p Pa

čie

Šaľa

a

va pa

Partizánske

dc Ča

ov oč ok

Kl

u St

Bánovce n. Bebravou

á á á á vá ská vá ov kova kov ov sk ko zedo ajin i š ov raď Ľan Kr žin Ru

dm Se

á Líš

sk t ve s vo No

Nitra Betliarska

Veľké Uherce

vá va va vá ká ka ka alo teľs leno mbo iers teko a ač s K Li mb Šu Kv dov Ďu Bu níc ad hr Zá

Trnava

Žilina l a ová ová sta iho tra e ov č ám en Bajz anc ovi ká c Š an vs Ad re C a a ef Št úbr oC D Pr

vá ino d Fe

50

Dubnica nad Váhom

Levice

Bratislava

Nové mesto n. Váhom

Martin . ám oN ov er xn Da

Kozia

Ša

Laboratórna diagnostika

Mapa pokrytia zvozovými trasami


Laboratórna diagnostika

e rd Ba

jov v ľo

ok

nin Me

en

m

nu

Ha

ca lni Ge

b Ľu

ík en

e vc vce ystré B šo

lto

k to

ra

Gi

vr Št

y ch pa om Kr

ca vú Re

v ľo

ov op an T Vr nad

ov as -J

ou dv Bo

d sa vo No ľaty Ve y an aľ ch

Mi er

m Če

ca vú

iná bš Do

ná Sla

á u sk a vo mer lom Ge Po od

Re

ľ So tov ka e ian vc mu l čo Za Po Se ká vs čo ós e e Št ar l o C úpe Pr K Se

ós Št

n.

v no

ňa

ce jov če Če

r Tu

.B

es áV

n va lda

blo Ja

rsk

ľa na

Mo r To

me Ge

va lša Je

ny

v ro

c ive

š ňu

ad vn no blo Ja

r Tu

u ňo

á up áĽ

ča

ce ov š vo Sla ik ítn Št

ck

ec on Hr á ov ez br me

sk

ť ho

ár lt Po

tva De

ec

vá iňo

č a Sli

Hr

n če Lu

ká ns ole a Zv latin s

vá no aň dv Ra

ka Vl

oc Hr

j há d Po

n ve Slo

Ne

d Po

ka

á

ôr áH

sk la Va

rsk

a

me Ge

mk lo Po

ec an rm Ha

Be

š Ple

Trebišov

lce Se

y an ov

v ipo

rch Pa

no ez Br á ajn ed Pr a ot eh á L ka zto rn Ho

ela

e ač

a av br Sli

b Ľu

ká vs to Lip plá Te ka ns zá rti a Pa upč Ľ

é rsk ie ho ad no hr ás od Kr P

ýŽ žn Ni

ču Sa

ňa

rá St

3 Michalovce

Hu d na v lá ho Be iroc C ín

ina

Sn a St

ký išs Sp

ň rá Mu

b Ľu

a ad

k to Po

ná od ok ch ád Vý Hr ký vs to Lip á ov dik ňa Be iny z re y db čk Po a Lú k luc a Pa hň oc ca lni

Sie

ely Bi

Os

ná ž Lu

Rožňava

v ľo ec Top ov ab ad ke ý Hr ov n žs rá ižn ran St N V

rce bo ila

dz

ov or Zb

ov en Bz a ini Sv ka ns Ves nia á mi Nov

ce ov uš

Košice

r Ce

ník

id Sv

ar ov

b Vr

Ch

rk Ma

e ač Sli a av br Dú ča up aĽ sk a án ovň b Ľu á l ep áT tiz

ky č Lú

Prešov

ce an br So e vc žo Be y an uš ap é K om ľk Uh Ve ad en vc vlo a Pa

Kr

žm Ke ica

b Ľu

die ra dh po oča v Le

s Ve a s rá nic a ňa Ve elá St om c B ov ká k ská áL ine ub y ns ká ľk ve išs dol rá Ľ an any nda piš Ve Slo Sp Po Sta Lip Ihľ Le S

c a re po To

nic

ké išs Sp

ny iža Sm

r Pa

k vs to

Lip

ec ov ez Br

Banská Bystrica

Stropkov Spišská Nová ves

u vo ra a dO vk aď na kr bo há Dl Ha Mo

á n te Trs

é bn

ká vs ma ta Ri obo S

ina up Kr

Zvolen

Važec Liptovský Mikuláš

lub Ho

it Sv

á žn Ni ín oš rd Tv á ch Su ora H

e Ist

ý sk ok av ám Or odz P

vá zri Zá

Ružomberok

a ce nk ov lia nc Po Hu ká ns tra Ta

vo sto ín me kča ušt Ná Lo Hr

a é á é bč sel oť sn Ra Ve Nov enn á Le é m k sk ka vs av Za Ora Or

Dolný Kubín

ký ľ Ve

Kr

tíš

d m na no ar ro Ži H

51


Laboratórna diagnostika

4. Registrácia a príprava vzorky

Vzorka sa hneď po príchode do laboratória eviduje v laboratórnom informačnom systéme, kde sa podľa priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke. Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie čiarovými kódmi (s výnimkou patologických vyšetrení). Barcoding Pri klasických žiadankách sa využíva dvojitý barcoding ( jeden čiarový kód s číslom ide na žiadanku a druhý na skúmavku), zatiaľ čo v prípade elektronických žiadaniek stačí jeden kód, ktorý sa nalepí na materiál a naskenuje do NIS (nemocničný informačný

52

JEDNODUCHŠIA ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA Naša spoločnosť ponúka možnosť využívať elektronické žiadanky. Táto výhoda umožňuje urýchliť a zefektívniť prácu v nemocniciach aj ambulanciách, čo vedie k výraznému progresu v spolupráci lekárov s laboratóriami. Momentálne je Unilabs Slovensko jediná spoločnosť, ktorá prostredníctvom partnerov dodávajúcich AIS ponúka možnosť využívať výhody elektronickej žiadanky.


Laboratórna diagnostika

systém), resp. AIS (ambulantný informačný systém). Bežné vyšetrenia majú čierne čiarové kódy, prioritné vzorky STATIM sa označujú červeným kódom.

1.

Značenie žiadaniek a vzoriek čiarovými kódmi má viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. A čo z toho vyplýva? Nielenže sa zvýši efektivita práce, ale sa aj eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky. Spracovanie a príprava vzorky Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je možné presne identifikovať, do ktorého laboratória vzorka smeruje.

2.

3.

4

Objednajte si odberový materiál elektronicky www.unilabs.sk/objednanie-odberoveho-materialu

53


Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Naša laboratórna sieť je postavená na: • troch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny, • troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, • piatich patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky, od momentu jej odberu cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov, dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika Satelitné laboratóriá poskytujú lekárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v centre, kde sa obyčajne realizujú špeciálne vyšetre-

54

nia (ale aj rutinné). Ak je teda potrebné špeciálne vyšetrenie, ktoré sa vyšetruje v inom laboratóriu v rámci siete, pripravia sa zo vzorky alikvóty (spomínané vo štvrtej kapitole), ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do centrálneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka tejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať plnú paletu vyšetrení a takmer všetky písomne vyhodnotené výsledky dostávať do 24 hodín.

do 24 hod.

Písomne vyhodnotené výsledky do 24 hodín.


Laboratórna diagnostika

VYŠETRENIA NA DOOBJEDNANIE V HODINÁCH OD ODBERU VZORKY

do 3 hod. koagulačné faktory, proteín C Doordinovanie vyšetrení Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverená zdravotná sestra, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa, RČ pacienta, č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri chladničkovej teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré su nestabilné. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok, nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude ošetrujúci lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

do 4 hod. fibrinogén APTT, TT, D-dimér, Pro C Global ↓

do 5 hod. krvný obraz ↓

5

do 6 hod. antitrombín III, PT-ratio, INR

VYŠETRENIA ZO SÉRA A ZBIERANÉHO MOČU ↓ MOŽNO DOOBJEDNAŤ DO DVOCH DNÍ (48 HODÍN) OD DORUČENIA VZORKY DO LABORATÓRIA

55


Laboratórna diagnostika

6. Kvalita a akreditácia V garancii správnosti výsledkov sa môže spoločnosť Unilabs Slovensko oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality (EQC). Povinnosť vykonávať pravidelné merania IQC a EQC vyplýva z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe a je základným predpokladom pre udelenie osvedčenia o akreditácii pre laboratórium. Interná kontrola kvality slúži na kontinuálnu revíziu správnosti a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium nadväznosť svojich výsledkov merania jednotlivých parametrov na medzinárodné štandardy. Spoločnosť Unilabs Slovensko má v súčasnosti väčšinu laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratóriá našej spoločnosti sú akreditované podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2012. Touto normou sú akreditované aj naše laboratóriá lekárskej genetiky v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach a takisto pracoviská DCP - Patologická anatómia Bratislava a DCP - Patologická anatómia Košice. Výhody akreditovaného laboratória Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne zdokumentované. Výhod je však oveľa viac: • zavedenie kvalitného systému internej a externej kontroly kvality, • prístroje validované servisnými a metrologickými autoritami, • používanie výlučne certifikovaných reagencií, 56

É OVAN Z I L A AKTU

kalibrátorov a kontrolných materiálov, • kvalifikovaný personál, • laboratórium má stanovené ciele kvality a je povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať v prospech pacienta a lekára. Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS). Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Akreditované pracoviská sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú. Interná kontrola V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii, variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium počas dňa spracováva. Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne: • pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú metódu, ktorá bude v daný deň používaná, • po analýze kontrolných látok skontroluje zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok v číselnej, resp. grafickej forme. Metódy vyhodnocovania Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel a Six sigma metriky. Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty 6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie pravidlá pre kontrolu kvality. Externá kontrola kvality Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané výsledky kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke


Laboratórna diagnostika

dodávateľa externej kontroly kvality. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný pracovník za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko zaznamená v ISOhelpe. Akreditácia V roku 2019 sme rozbehli nový systém akreditácie laboratórií na úseku operácií. V predošlých rokoch boli akreditované jednotlivé prevádzky samostatne. Akreditačná dokumentácia sa vedie elektronicky, čím prispievame k ochrane životného prostredia. Začiatkom roku 2020 sme obdržali prvé osvedčenia v novom systéme akreditácie pre Centrálne laboratórium STRED – laboratóriá Likavka (klinická biochémia a hematoló­gia, klinická mikrobiológia), Banská Bys­trica, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom a pre Centrálne laboratórium VÝCHOD – laboratóriá Stropkov a Rožňava. V Likavke je špeciálne konfirmačné pracovisko. V Stropkove akreditovali biochemické, hematologické a sérologické vyšetrenia, ktoré sa robia v novej linke APTIO a širokú paletu novozavedených špeciálnych

hemokoagulačných vyšetrení. Na mikrobiológii pribudli k širokej palete akreditovaných kultivačných a sérologických ELISA vyšetrení nové kultivačné a PCR vyšetrenia na TBC. Začiatkom roku 2021 sme dostali osvedčenie pre Úsek operácií, ktoré združuje 12 laboratórií. V priebehu roka ešte plánujeme pod toto osvedčenie zahrnúť 1 centrálne laboratórium – Stropkov a 8 satelitných laboratórií. V roku 2021 plánujeme doakreditovať aj prevádzky DCP Prešov a DCP Banská Bystrica.

NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ UŽ OD ROKU 2006 – Prvé akreditované laboratóriá našej spoločnosti boli Laboratórium klinickej biochémie a hematológie a Laboratórium klinickej mikrobiológie v Ružomberku. – Tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditovali podľa medzinárodne platnej normy ISO 15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre klinické laboratóriá.

6

57


Laboratórna diagnostika

7. Analýza Deväťdesiat percent zariadení v laboratóriách Unilabs Slovensko tvorí technika SIEMENS, ktorú dopĺňajú značky Roche, Beckman coulter, Sysmex, BIOMERIEUX, Brucker, Becton Dikinson a iné. Zabezpečujeme komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Naše služby poskytujeme prostredníctvom siete viac než 40 laboratórií na území celého Slovenska. ADVIA 1800 Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. ADVIA Centaur XP Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť. Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility, ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu. Immulite 2000XPi Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie. Je určený na stanovenie hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov, rastových hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (vyše 400).

58

CentraLink™

ADVIA 2120 Hematologický systém ADVIA 2120 je plne automatický diagnostický prístroj s kapacitou 120 vzoriek za hodinu (CBC / diff). Analyzátor používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov: • kompletný krvný obraz (CBC), • CBC plus rozdielové počty bielych krviniek (CBC / diff), • absolútne, percentuálny a indexové počty retic, • CBC / diff plus retic (CBC / diff / retic), • CBC / retic. Sysmex® CA-1500 Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký objem vzoriek. Je založený na koagulačnej, chromogennéj a imunologickej metóde.


Laboratórna diagnostika

Advia Centaur XP

Advia 1800 VersaCell®

Immulite 2000XPi

7

59


Laboratórna diagnostika

CentraLink™ Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow. VersaCell® Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája až 2 samostatné nástroje flexibilnej konfigurácie. ROCHE Cobas e411 Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie má najmä v diagnostike napríklad kostných markerov. BN II ProSpec Umožňuje plne automatizované stanovenie plazmatických proteínov nefelometrickou analýzou séra, plazmy, moču a likvoru. Sysmex UF-1000i a Sysmex UF-4000i Prietokové cytometre na bakteriologický skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne zrýchľujú čas diagnostiky. Sysmex U-WAM Plne automatizovaná linka na analýzu moču. Zahŕňa prietokovú cytometriu, mikroskopiu a chemické stanovenie moču na stripoch. Mindray BC 6200 a 6000 Analyzátor MINDRAY BC 6000 a BC 6200 je určený na in vitro vyšetrovanie krvného obrazu (KO) s 5-parametrovým diferenciálnym rozpočtom leukocytov (neutrofily, lymfocyty, eozinofily monocyty, bazofily). Princípy, ktoré používa analyzátor pre merania, sú nasledujúce: impedančná metóda s tieneným prietokom, laserový rozptyl a patentovaná technológia SF Cube (3D analýza využívajúca informácie z rozptylu laserového svetla v dvoch uhloch a z fluorescenčných signálov pre rozlíšenie a počítanie buniek). Beckman Coulter NAVIOS Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24 hodín. TECAN EVO Clinical 200 Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA. 60

BEP III Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis, herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie, chlamýdie a mykoplazmy. MALDI TOF Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou hmotnostnej spektrofotometrie. VITEK 2 BIOMERIEUX Plnoautomatické analyzátory na stanovenie kvantitatívnej citlivosti, ktoré okrem stanovenia citlivosti detegujú aj mechanizmy rezistencie testovaného bakteriálneho kmeňa. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Vďaka VITEK-u sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. BACT/ALERT® 3D Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej hemokultúry. Tissue-Tek Xpressx120 Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích reagencií. Tissue-Tek AutoTEC Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri zalievaní, prípadne stratou materiálu počas tohto procesu.


Laboratórna diagnostika

Aptio® Automation – Umožňuje zlepšiť využitie laboratórnych zdrojov, zvýšiť efektivitu, urýchliť spracovanie vzoriek. – Ponúka rozsiahle diagnostické portfólio: biochemickú analýzu, imunoanalýzu, hematologickú analýzu, analýzu hemostázy a testovanie plazmatických proteínov. – Poskytuje maximálnu automatizáciu v pred-, posta analytickej fáze.

Aptio Automation – automatizácia v predanalytickej fáze • • • •

Input/Output Modul Rutinný a statimový riadiaci vstup a výstup skúmaviek. Kapacita 780 skúmaviek, 15 stojanov, 48 polôh. Bulk Input Modul Vysokorýchlostný nakladač skúmaviek. Kapacita 1 000 skúmaviek za hodinu. Centrifúga Modul Kapacita 80 skúmaviek. Priechodnosť až 300 skúmaviek za hodinu s 10-minútovým odstreďovaním. Decapper Modul Kapacita 2 000 odpadových vrchnákov. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

Aptio Automation – automatizácia v postanalytickej fáze • Aliquotter Modul Kapacita: z 1 primárnej skúmav ky dokáže odpipetovať 4 alikvotačné skúmavky. Priechodnosť 400 skúmaviek za hodinu. • Tube Sealer Modul Modul uzatvárania skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu. • Tube DeSealer Modul Modul otvárania skúmaviek. Priechodnosť 200 skúmaviek za hodinu. • Storage/Chladiaci skladovací modul Automatické skladovanie, vyhľadávanie a likvidácia skúmaviek. Kapacita 15 360 skúmaviek. Priechodnosť 800 skúmaviek za hodinu.

61

7


Laboratórna diagnostika

Aptio Analýza Atellica® Sample Handler Komponent na spracovanie vzoriek pre vstup/výstup rutinných, statimových vzoriek, kalibrátorov a kontrol (QC). Pomocou komponentu spája Atellica Magline biochemický (CH) a imunoanalytický (IM) analyzátor. Kapacita až 500 skúmaviek za hodinu.

Analyzátor Atellica® CH 930 Biochemický systém, ktorý prevádzkuje až 1 800 testov za hodinu. • Fotometrické: 1 200 testov za hodinu. • Integrovaná multisenzorová technológia (IMT): 600 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 70 testov. Typ vzoriek: sérum, plazma, CSF, moč. Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus a kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky, automatické riedenie vzorky 1 : 5. Požadovaný objem vzorky: 0,4 μl až 5,0 μl (mení sa podľa analýzy). Doba testu 3 až 10 minút. Metóda: potenciometrická, fotometrická, turbidimetrická.

62

Analyzátor Atellica IM 1600 Imunologický analyzátor s metódou testovania chemiluminiscencie s využitím pokročilého akridínu esterovej technológie. • Prevádzkuje až 440 testov za hodinu. • Kapacita palubného systému: 42 primárnych stanovení (35 pomocných reagencií). Typ vzoriek: sérum, plazma, plodová voda, moč, celá krv (špecifické pre test). Automatická kontrola hladiny vzoriek, detekcia zrazeniny, detekcia bublín, hemolýza, ikterus, kontrola lipémie (HIL). Automatické opakovanie vzorky a automatické riedenie, závislé od testu. Doba testu 10 až 54 minút.

Analyzátor Sysmex CS-5100 Široké optické spektrum spracováva širokú škálu testov. • Vysoká výkonnosť až 400 testov PT/APTT za hodinu. • Kapacita palubného systému: až 3 000 testov a až 40 reagencií. • Metóda: chromogénna, imunoanalýza a agregácia.


Laboratórna diagnostika

Sekvenovanie novej generácie NextSeqTM 550 • sekvenovanie 30 – 120 Gb/run • 400 miliónov čítaní • celkový čas sekvenovania 12 – 30 h • sevenovanie 300 bp v 1 čítaní • veľké panelové analýzy, analýza klinického exómu, exómu

Genetický analyzátor (sekvenátor) Umožňuje získať informácie o poradí nukleotidov (báz) v molekule DNA (stanovenie primárnej štruktúry DNA). Inými slovami, pomocou sekvenátora je možné „prečítať“ gén a nájsť v ňom mutáciu zodpovednú za genetické ochorenie, prípadne predispozíciu k ochoreniu. Real-Time PCR cykler (LightCycler 480) Meraním fluorescencie pri určitých vlnových dĺžkach umožňuje stanoviť genotyp pacienta (detegovať prítomnosť mutácie), napríklad v súvislosti s trombofilnými stavmi, hemochromatózou a s mnohými ďalšími.

iSeq™ 100 • sekvenovanie 1,2 Gb/run • 4 milióny čítaní • celkový čas sekvenovania 9 – 17 h • maximálna dĺžka čítania 300 bp • malé panelové analýzy, analýza veľkých génov

IdyllaTM IdyllaTM, Biocartis je plne automatický real-time PCR molekulárny diagnostický systém navrhnutý pre rýchle získanie klinických molekulárnych informácií. IdyllaTM zahŕňa kompletný proces od vloženia vzorky až po zobrazenie výsledku (od 35 do 150 minút). IdyllaTM je použiteľná pre široké spektrum klinických typov vzoriek: FFPE (formalínom fixované, v parafíne zaliate) tkanivové rezy, krv, moč, stolica, spútum alebo tkanivo. Plne integrovaný systém umožňuje klinickému laboratóriu uskutočňovať široké spektrum onkologických, infekčných a ďalších vyšetrení. Ďalšie výhody systému: mimoriadne jednoduché použitie, vysoká špecificita a senzitivita a krátky čas na prípravu vzorky (menej ako 2 minúty). Využívame testy: • IdyllaTM NRAS/BRAF Test • IdyllaTM KRAS Test • IdyllaTM EGFR Test • IdyllaTM MSI Test • IdyllaTM ctNRAS/BRAF Test • IdyllaTM ctKRAS Test • IdyllaTM ctEGFR Test • najnovšie aj IdyllaTM GeneFusion Test

7

63


Laboratórna diagnostika

8. Validácia a distribúcia výsledkov Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej aj klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.

Distribúcia výsledkov Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe (aby mohli byť evidované v karte pacienta), čo okrem iného vyplýva aj zo zákona. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky. Rozlišujeme dva výsledkové listy: 1. priebežný výsledkový list – vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia – na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre) 2. konečný výsledkový list – vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“) – konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória Zasielanie písomných výsledkov Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické, uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

64

Zasielanie výsledkov elektronicky Laboratóriá Unilabs Slovensko zároveň poskytujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak lekár disponuje ambulantným IS, je možné laboratórne výsledky automaticky prepojiť s kartou pacienta, čím je zabezpečený komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta. Telefonické hlásenie výsledku O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný ošetrujúci lekár alebo ním poverená zdravotná sestra. Vyšetrenia krvných skupín, Rh protilátok, antierytrocytových protilátok a výsledky z patológie nie je možné telefonicky poskytnúť. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v LIS. Výsledky vyšetrení, ktoré sú označené ako STATIM (urgentné vyšetrenia), sa hlásia ošetrujúcemu lekárovi čo najrýchlejšie po obdržaní výsledku a jeho klinickej kontrole, a to na číslo oddelenia alebo ambulancie priamo ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pri hlásení je nevyhnutná presná identifikácia pacienta a odberu.


Laboratórna diagnostika

Výsledkový list Meno a priezvisko pacienta

Adresa ordinujúceho lekára

Meno a priezvisko ordinujúceho lekára

Dátum a čas príjmu materiálu

Dátum narodenia pacienta

Rodné číslo pacienta

Komentár klinická informácia k prijatej vzorke

Kód lekára

Kód diagnózy

Dátum a čas odberu materiálu

Konečný výsledkový list k žiadanke číslo RK/39385106 Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin OR OS Žilina, oddiel: Sro vložka č.63112/L Pacient:

Kód poisťovne

Ordinujúci lekár:

TEST TEST Rod.číslo:

Zariadenie a adresa:

Nar.:

Unilabs Slovensko, s. r. o. s.r.o. Alpha medical, Laboratórium ZH Sládkovičova 11 965 01, ŽIAR NAD HRONOM

11. 11. 1911

111111/111 Poisťovňa:

XX

Diagnózy:

Lekár NEUVEDENÝ

D500

Dátum a čas odberu:

18. 01. 2021 08:30

Príjem:

18. 01. 2021 15:58

Komentár k prijatému materiálu:

Kód lekára / PZS :

X12345678 / X00020ZH1101

Klinická informácia k pacientovi

Centrálne laboratórium STRED LIKAVKA,

Akreditované prevádzky podľa ISO 15 189:2012

Vyšetrenia označené symbolom * hviezdička sú neakreditované

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie

Realizačné laboratórium kontaktné údaje

J. Bellu 66, 034 95 LIKAVKA EDTA krv

Záver Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

Záver

Výsledok

Jednotky

OK

70.00

%

35.0-74.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty [LY]

OK

30.00

%

15.5-50.0

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily [EO]

OK

1.00

%

0.00-5.00

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty [MO]

OK

2.00

%

2.0-11.0

BST 18.01.21 16:03

* Bazofily [BA]

OK

1.00

%

0.00-1.50

BST 18.01.21 16:03

OK

1.80

10^9/l

1.70-6.90

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Neutrofily abs.počet

320.0-370.0

BST 18.01.21 16:03

* Lymfocyty abs.počet

OK

2.0

10^9/l

1.00-3.60

BST 18.01.21 16:03

0.3

10^9/l

0.0-0.43

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Eozinofily abs.počet

OK

11.60-15.10

0.1

10^9/l

0.10-0.80

BST 18.01.21 16:03

BST 18.01.21 16:03

* Monocyty abs.počet

OK

10^9/l 140.0-420.0

* Bazofily abs.počet

OK

0.10

10^9/l

0.00-0.10

BST 18.01.21 16:03

Plazma

Záver

Výsledok

Jednotky

Sérum

Záver

Výsledok

OK

70.00

+

+

12.00

10^9/l 3.80-10.70

OK

5.00

10^12/l 4.40-5.80

Hemoglobín [HGB]

OK

150.00

Hematokrit [HCT]

OK

0.50

* Stred.obj.RBC [MCV]

OK

95.00

* Stred.hmot.HGB v RBC [MCH]

OK

30.00

pg

27.00-33.00

* Stred.farebná konc. HGB v RBC [MCHC]

OK

320.0

g/l

* Šírka distr. RBC [RDW]

OK

12.00

%

Trombocyty [PLT]

OK

350.0

+

12.00

fL

7.10-11.50

BST 18.01.21 16:03

OK

12.00

fl

9.0-17.0

BST 18.01.21 16:03

* Stredný objem PLT [MPV] * Šírka distr. PLT [PDW] Plazma

g/l

135.00-175.00

pomer 0.38-0.52 fL

BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03 BST 18.01.21 16:03

Ref.rozsah

Schválil BST 18.01.21 16:03

S-Močovina Sérum

Jednotky

82.00-98.00

BST 18.01.21 16:03

1.02 P- INR (liečení pacienti) Terapeutickú hladinu pri liečbe kumarínmi určuje ošetrujúci lekár. Odporúčaná hodnota: 2,0 - 3,5 Sérum Záver Výsledok Jednotky Ref.rozsah S-Glukóza

Záver Výsledok

EDTA krv * Neutrofily [NE]

Leukocyty [WBC] Erytrocyty [RBC]

Schválil

OK

4.60

mmol/l 3.30-5.59

BST 18.01.21 16:03

S-Kreatinín

+

25.20

mmol/l 2.5-10.9

BST 18.01.21 16:03

S-Kyselina močová Sérum

Záver Výsledok

S-Sodík

OK

142.00

S-Draslík

OK

5.40

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

mmol/l 132.00-146.00

BST 18.01.21 16:03

mmol/l 3.70-5.40

BST 18.01.21 16:03

www.unilabs.sk, call centrum: 0850 150 000

S-Chloridy

Ref.rozsah

Schválil

Ref.rozsah

Schválil

Jednotky

Ref.rozsah

Schválil

µmol/l

52.00-110.00

BST 18.01.21 16:03

580.00

µmol/l

150.0-420.0

BST 18.01.21 16:03

Záver

Výsledok

Jednotky

Ref.rozsah

OK

110.00

mmol/l

97.00-111.00

Schválil BST 18.01.21 16:03

Výsledok vyšetrenia druh klinického materálu, záver (+ nad ref. rozsahom, - pod ref. rozsahom, RK/39385106 Strana č. 1 z 2 OK v ref. rozsahu), výsledok (číselné 11093C03.uds Ver 3.117 2021-1-20 vyjadrenie), jednotky, ref. rozsah, schválil (skratkové meno)

8

65


Laboratórna diagnostika

9. Kontakty Sídlo spoločnosti Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603

 +421 2 32 11 22 22  Digital park II, Einsteinova 23  www.unilabs.sk  unilabs@unilabs.sk

Call Centrum 

Adresa na fakturáciu Unilabs Slovensko, s. r. o. Záborského 2 036 01 Martin Slovenská republika IČO: 31647758 DIČ: 2020577603 IČ DPH: SK2020577603 Bankové spojenie: UniCredit Bank č. účtu: 6602253029/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029

Riaditeľstvo Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava tel: +421 2 32 11 22 22

0

0850 150 00

• za cenu miestneho hovoru • v pracovných dňoch od 7.30 — 16.30

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63112/L.

Administratíva Záborského 2 036 01 Martin tel: +421 43 422 00 41

Obchodný manažér

Medicínski reprezentanti

RNDr. Alexandra Malaníková Veľkí klienti: nemocnice – vedenie ——— Digital park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0903 160 894 I alexandra.malanikova@unilabs.sk

1 Mgr. Lukáš Seidl

4 Mgr. Annamária Mališová

——— Digital park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava 0910 139 477

——— Horná 67 974 01 Banská Bystrica 0910 994 229

2 Mgr. Mária Chotváčová

Sales Specialist and Controlling Analyst

5 Mgr. Liana Hríbová

——— Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske 0911 066 515

Mgr. Lukáš Lednický ——— Digital park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0902 529 992 I lukas.lednicky@unilabs.sk

——— Jánskeho 1 952 01 Spišská Nová Ves 0904 604 193

3 Mgr. Dominika Kákošová

6 Mgr. Iveta Varadzinová

——— Záborského 3 036 01 Martin 0911 102 740

——— Gorkého 2 040 01 Košice 0911 820 568

Klientský servis lab.online Ing. Monika Kalčíková Manažérka klientského centra ——— Šancová 110, 831 04 Bratislava 0910 972 176 I monika.kalcikova@unilabs.sk

6

Sales Back Office

4 2

Mgr. Monika Vernarská Covid-19 (PCR, Atg, Protilátky) – firmy BabyLab (Trec/Krec, SMA) – celá SR ——— Digital park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 0910 138 972 I monika.vernarska@unilabs.sk

66

5

3

1


Laboratórna diagnostika

Manažment

Ing. Peter Lednický Generálny riaditeľ (CEO) peter.lednicky@unilabs.sk

Alpha medical – a teraz Unilabs Slovensko – plní svoj počiatočný sľub poskytovať kvalitnú a dostupnú laboratórnu diagnostiku už 23 rokov. Každým rokom nášho pôsobenia prinášame nové atribúty, ktoré sú s týmto záväzkom spojené – ďalšie odbory diagnostiky, rozšírenie laboratórnej siete, nové moderné metódy testovania, rýchlejšie výsledky, vzájomnú kompatibilitu a porovnateľnosť v rámci siete, komfortnejší servis. Sme silným a spoľahlivým partnerom, s ktorým môžete počítať – kdekoľvek na Slovensku a kedykoľvek, keď to váš pacient práve potrebuje. Spoločne sa staráme, aby ľudia v našej krajine mali svoje zdravie pod kontrolou. To je to, čo nás motivuje byť každým dňom o kúsok lepší v tom, čo robíme.

Ing. Jozef Karlík Finančný riaditeľ (CFO) jozef.karlik@unilabs.sk

RNDr. Ľubomír Gallik Obchodný riaditeľ (CSO) lubomir.gallik@unilabs.sk

Ing. Katarína Rumanová Výkonný riaditeľ pre patológie a genetiky katarina.rumanova@unilabs.sk

RNDr. Jozef Marčišin, MSc. Prevádzkový riaditeľ (COO) jozef.marcisin@unilabs.sk

MUDr. Marta Dobáková Medicínsky riaditeľ (CMO) marta.dobakova@unilabs.sk

Ing. Gabriel Gajdoš IT riaditeľ (CIO) gabriel.gajdos@unilabs.sk

Mgr. Lívia Franková Marketingový riaditeľ (CMO) livia.frankova@unilabs.sk

Ing. Mgr. Barnabás Balázs Riaditeľ projektovej kancelárie (CPO) barnabas.balazs@unilabs.sk

Ing. Peter Kelčík Riaditeľ ľudských zdrojov (HR Director) peter.kelcik@unilabs.sk

Ing. Lucia Sýkorová Riaditeľ nákupu (CPO) lucia.sykorova@unilabs.sk

9 67


Laboratórna diagnostika

RNDr. Viera Zboňáková, MSc. Manažér pre dane a účtovníctvo viera.zbonakova@unilabs.sk

Tibor Majer Senior koordinátor logistiky tibor.majer@unilabs.sk

Ing. Ivan Zaťko Manažér logistiky ivan.zatko@unilabs.sk

Ing. Róbert Lamoš Projektový manažér TaHO robert.lamos@unilabs.sk

RNDr. Alexandra Malaníková Obchodný manažér alexandra.malanikova@unilabs.sk

Ing. Kristína Langerová Manažér pre styk so zdravotnými poisťovňami kristina.langerova@unilabs.sk

Mgr. Katarína Dudová, MPH Manažér Centrálneho laboratória – ZÁPAD katarina.dudova@unilabs.sk

MUDr. Jana Koporcová Manažér Centrálneho laboratória – STRED jana.koporcova@unilabs.sk

Mgr. Stanislava Vargová Manažér Centrálneho laboratória – VÝCHOD stanislava.vargova@unilabs.sk

Mgr. Bibiana Straková, MPH Manažér kvality (rutinné laboratóriá) bibiana.strakova@unilabs.sk

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA Manažér prevádzky ambulancií ivana.revayova@unilabs.sk

Manažment rutinných laboratórií

68


Laboratórna diagnostika

Manažment špecializovaných laboratórií patológie a genetiky MUDr. Iveta Mečiarová, PhD. Manažér DCP Bratislava a odborný zástupca iveta.meciarova@unilabs.sk

MUDr. Jozef Bodnár Manažér DCP Košice a odborný zástupca jozef.bodnar@unilabs.sk

MUDr. Ľubomír Straka Manažér DCP Prešov a odborný zástupca lubomir.straka@unilabs.sk

MUDr. Viliam Gábriš Manažér DCP Banská Bystrica a odborný zástupca viliam.gabris@unilabs.sk

MUDr. Miroslav Žatko Manažér DCP Topoľčany a odborný zástupca miroslav.zatko@unilabs.sk

RNDr. Jana Verebová, PhD. Manažér Laboratória lekárskej genetiky Košice jana.verebova@unilabs.sk

MVDr. Eva Drusová Manažér Laboratória lekárskej genetiky Spišská Nová Ves eva.drusova@unilabs.sk

Mgr. Lenka Tomášiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Banská Bystrica lenka.tomasikova@unilabs.sk

RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Polianky renata.zemjarova@unilabs.sk

RNDr. Jaroslava Veljačiková Manažér Laboratória lekárskej genetiky Bratislava – Šancová jaroslava.veljacikova@unilabs.sk

Mgr. Zuzana Rumanová Centrálny manažér kvality pre patológie a genetiky zuzana.rumanova@unilabs.sk

9 69


Laboratórna diagnostika

Sieť laboratórií a pracovísk

Topoľčany

centrálne laboratórium patologická anatómia – DCP laboratórium v rámci nemocnice Laboratórium Vita-Test Centrálne veterinárne laboratórium laboratórium patológia

laboratórium lekárskej genetiky ambulancie územie pokryté pravidelnými zvozovými trasami centrá hemostázy a trombózy Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky

Laboratórium lekárskej genetiky Patologická anatómia − DCP Bratislava Unilabs Slovensko, s. r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Fatranská 12, 949 01 Nitra

Laboratórium Vita-Test Vita-Test, spol. s r. o. Polianky 7, 841 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Senný trh 6, 94501 Komárno

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Tematínska 3778/5A, 851 01 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Patologická anatómia Laboratórium patologickej anatómie Antolská 11, 851 07 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

Patologická anatómia Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, areál FNsP

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

Patologická anatómia Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom

Centrálne laboratórium − ZÁPAD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Polianky 7, 841 01 Bratislava

70


Laboratórna diagnostika

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 2045, 066 01 Humenné

Centrálne laboratórium − STRED Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Centrálne veterinárne laboratórium Unilabs Slovensko, s. r. o. J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom

Patologická anatómia – DCP Košice Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

Patologická anatómia – DCP Prešov Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého 8, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Československej armády 3, 036 01 Martin

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Školská 153/2, 034 91 Ľubochňa

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Patologická anatómia – DCP Banská Bystrica Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Dilongova 11239, 080 01 Prešov

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Gorkého ulica 8, 040 01 Košice

Laboratórium lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia lekárskej genetiky Unilabs Slovensko, s. r. o. 1. mája 21, 066 01 Humenné

Centrálne laboratórium − VÝCHOD Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej imunológie a alergológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Šustekova č. 2, 851 04 Bratislava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie Unilabs Slovensko, s. r. o. Masarykova 9, 040 01 Košice

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Špitálska 4, 949 01 Nitra

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Prieložtek 1, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Laboratórium klinickej mikrobiológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Centrum hemostázy a trombózy Ambulancia hematológie a transfúziológie Unilabs Slovensko, s. r. o. Strojárenská 11/A, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie Unilabs Slovensko, s. r. o. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

DCP = Diagnostické centrum patológie

71

9


Laboratórna diagnostika

72


Teplota a človek – diagnostické minimum 1. Diagnostika akútnych stavov – parametre acidobázickej

5. Diferenciálna diagnostika endokrinných príčin ochorení

rovnováhy, minerály, stopové prvky, glykemické profily,

– v ponuke komplexná laboratórna diagnostika hormónov

základný aj rozšírený hepatálny súbor, vyšetrenie močo-

jednotlivých endokrinných žliaz vrátane katecholamínov

vého sedimentu, kvalitatívne a kvantitatívne

a ich metabolitov v krvi a v moči

vyšetrenie moču 6. Patologicko-anatomická laboratórna diagnostika – na 2. Diagnostika zápalu, sepsy, infekčných ochorení – CRP,

špičkovo vybavených pracoviskách patologickej anatómie

interleu elektroforéza kín 6, prokalcitonín, základné triedy

s vysokým stupňom automatizácie práce pre rýchlosť

imunoglobulínov, podtriedy IgG, bielkovín, sérologické

a presnosť dodaných výsledkov

a kultivačné vyšetrenia, vybraní pôvodcovia infekčných ochorení aj metódou PCR, laboratórna diagnostika TBC

7. Laboratórna diagnostika vrodených a geneticky podmie-

(aj metódou PCR)

nených ochorení

3. Laboratórna diferenciálna diagnostika alergických

8. Ponuka všetkých vyšetrení aj v samoplatcovskom

a autoimunitných ochorení – ponuka širokej palety auto-

režime (bez obmedzujúceho vplyvu indikačných a frekvenč-

protilátok, u vybraných typov s možnosťou výberu metódy

ných pravidiel zdravotných poisťovní)

testovania 9. Garancia pravidelného prehodnocovania referenčných 4. Diagnostika porúch metabolizmu, výživy – glykovaný

intervalov vyšetrení podľa pohlavia a veku, zaraďovanie

hemoglobín, prealbumín, albumín, kreatinín, močovina,

automatických pomerových ukazovateľov do ponuky na

cystatín C, železo, transferín, solubilný transferínový

základe ich aktuálnosti

receptor, vyšetrenia vitamínov (B12, kys.listová, C, D, A, E), lipidový profil

unilabs.sk


LBC metódou BD SurePath Pokrok nastáva aj v LBC cytológii – LBC vyšetrenie metódou BD SurePath nahradilo predošlú metódu ThinPrep! Čo všetko táto metóda pre včasné zachytenie prekanceróznych stavov krčka maternice znamená? Prináša niekoľko nesporných výhod aj pre vaše pacientky.

Jednoznačné výhody metódy BD SurePath: •

Unilabs Slovensko je zatiaľ jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá realizuje LBC touto technológiou!

Skorší a vyšší záchyt rakoviny krčka maternice ako konvenčná cytológia či LBC založená na Thin-Prep technológii – preukázané štúdiami! Štatisticky významný nárast detekcie prekanceróznych lézií krčka maternice všetkých stupňov – v porovnaní s konvenčnou cytológiou, ako aj s metódou ThinPrep. Reprezentatívna a diagnosticky ľahšie čitatelná vzorka buniek patológovi umožňuje jednoduchšie a presnejšie rozlíšiť cytologické abnormality. Stačí nízky podiel atypických skvamóznych buniek neznámeho pôvodu vyselektovaných vo vzorke – v porovnaní s klasickou i ThinPrep technológiou. Metóda BD SurePath má nízky podiel vzoriek vyradených zo spracovania kvôli nedostatočnej kvalite vzorky v porovnaní s inými technológiami – nižšia pravdepodobnosť opakovaného odberu. U pacientok s negatívnym cytologickým nálezom sa dá touto metódou získať aj biologicky cenný materiál na stanovenie prítomnosti vírusu HPV.

Pozor: zmena odberového materiálu pri tejto metóde. Výnimka pre objednávanie a fakturáciu potrebného odberového materiálu sú objednávky pre poistenky Union zdravotnej poisťovne, a. s. Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami s výnimkou poisteniek Union zdravotnej poisťovne, ktoré ho majú plne hradené.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na: MUDr. Jozef Bodnár manažér Diagnostického centra patológie v Košiciach Tel.: 0905 313 762 e-mail: Jozef.Bodnar@unilabs.sk

www.unilabs.sk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.