inVitro 2/2020

Page 1

časopis o laboratórnej diagnostike | 2. číslo, 8. ročník | október/2020

Koronavírus

Čínske skúsenosti s transfúziou u pacientov s COVID-19 20 3 dobré správy | O ekologickej maličkosti, o perspektívnej miniatúrnej RNA a o jednoduchom a praktickom nápade zo sprchy 28 Budeme liečbu mitochondriami nazývať transplantácia alebo transfúzia? 16


inVitro 2. číslo, 8. ročník, október/2020 Vydavateľ: Alpha medical, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin IČO: 31647758 Adresa redakcie: Alpha medical, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava, Slovensko Odborný garant: MUDr. Marta Dobáková Redakcia: Mgr. Anna Martausová, Ing. Eva Šabová, Ing. Josef Pazdera, CSc., Elena Akácsová, Jana Klimanová, Miki Kočan, MUDr. Antonín Polách, MUDr. Marta Dobáková, MUDr. Jozef Ficik, Tao Zhang, Qunfu Wu, Zhigang Zhang, MUDr. Jana Koporcová, RNDr. Ing. Ivana Charousová, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. Fotografie: Boris Németh, Ladislav Rybár, Shutterstock, archív autorov a respondentov rozhovorov, archív Alpha medical, archív Unilabs Layout a grafický dizajn: Studio Milk

Tlač:

printio, s. r. o. Periodicita: štvrťročník Náklad: 1 500 ks, nepredajné Copyright: Alpha medical, s. r. o., 2020 ISSN 1339-5912 Evidenčné číslo: EV 4948/14. Časopis je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. InVitro je nezávislý časopis. Za obsah, pôvod, úplnosť, odbornú úroveň článkov, pravdivosť textov zodpovedajú výlučne ich autori, ktorých názory v článkoch sa nemusia zhodovať s názorom vydavateľstva alebo redakcie. Pripomienky a podnety môžete zasielať na invitro@alphamedical.sk.


E D I TO R I Á L

Čo nás naučila korona Úvod tohto roka a následne celé ďalšie obdobie prinieslo podstatnú až životnú výzvu pre každého obyvateľa našej planéty. Už dávno sme nehovorili o probléme, ktorý sa netýka iba určitej izolovanej oblasti, ale je naozaj globálny. Aktuálna pandémia nového koronavírusu odhalila výhody aj nevýhody globalizácie v celej nahote. Alpha medical, ale aj jej materská sieť Unilabs, však zdieľajú filozofiu, že každá prekážka je zároveň príležitosťou učiť sa a zlepšovať sa. A príležitosťou pomáhať. Priznám sa vám, ale zároveň vás asi neprekvapím, že na rok 2020 sme mali úplne iné plány a korona nás zaskočila rovnako ako mnohých z vás. V našej DNA však máme zabudovanú inovatívnosť a pružnosť reagovať na výzvy, a preto sme ako prvé súkromné laboratórium na Slovensku spustili testovanie na SARS-CoV-2 pomocou metódy PCR pre samoplatcov a zároveň ako úplne prví sme otvorili prvé inovatívne Corona DriveThru odberné miesto, ktoré umožňovalo urobiť podstatne vyšší počet odberov ako bola kapacita štátnych odberných miest. Záujem bol enormný, nestíhali sme spracovávať objednávky, no vyššia moc zasiahla a po necelých dvoch hodinách sme museli našu prevádzku dočasne zastaviť. Dopyt, ale aj zmena vedenia štátu nám neskôr umožnili pokračovať a sme veľmi radi, že sme vedeli poskytnúť naše kapacity prioritne pre štát a následne aj pre individuálnych záujemcov. Aj vďaka Alpha medical sa začali odberné miesta Corona Drive-Thru využívať vo viacerých mestách a spolu s ostatnými – súkromnými alebo štátnymi odbernými miestami a laboratóriami – sme dokázali pre Slovensko zabezpečiť relevantný počet denných testov. V našej krvi však koluje aj inovatívnosť. A preto sme ako prví na Slovensku prišli s testovaním protilátok na nový koronavírus z krvi. Vďaka presnej laboratórnej metóde ELISA dokážeme z krvi odobratej zo žily veľmi presnou diagnostikou odhaliť, či pacient má, alebo nemá protilátky na tento nový vírus, a to vo všetkých triedach – IgA, IgM, IgG. Vieme zároveň povedať, či je v podozrení, že sa nachádza v akútnej fáze (čo následne verifikujeme pomocou metódy PCR), alebo už má vybudovanú istú hladinu

protilátok, lebo ochorenie už prekonal. Aj vďaka projektom, ktoré sme iniciovali, sme po ukončení tzv. lockdownu umožnili bezpečné otvorenie škôlok a škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov a nadviazali prospešnú spoluprácu s univerzitnými nemocnicami v Bratislave a Martine, kde liečili pacientov s ochorením covid-19. Okrem toho sme sa podieľali na projekte získania informácie, či dané ochorenie prekonali aj tisíce poistencov poisťovne Dôvera, ktorí absolvovali v lete preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou bolo toto pre nich bezplatné vyšetrenie. S inováciami nechceme prestať. Už teraz pripravujeme množstvo zaujímavých testov, ktoré viac či menej súvisia s aktuálnou situáciou. Som nesmierne hrdý na náš tím, ktorý poňal túto krízovú situáciu ako výzvu a za extrémne krátky čas sfunkčnil systém pre individuálne objednávky testovania cez platformu lab.online, celkovú realizáciu, ale aj integráciu našich systémov so štátom. Hovorí sa, že je výborné, ak je práca zároveň koníčkom, ale za seba viem povedať, že ešte lepšie je, keď je vaša práca nielen koníčkom, ale aj užitočnou pre spoločnosť. V Alpha medical sme radi, že sa na nás môžete spoľahnúť.

Ing. Peter Lednický generálny riaditeľ spoločnosti Alpha medical

3


OBSAH

20 OSOBNOSŤ

Ak tvorivý človek prestane tvoriť, tak kúsok z neho zahynie

rozhovor s Ivanou Šátekovou Elena Akácsová

6 BLOG

12

Koronavírus očami internistu v Rakúsku

Proaktívne testovanie je jedným zo základných kľúčov úspešného boja proti epidémii

MUDr. Antonín Polách

14

DRUHÁ VLNA

BLOG

Čínske skúsenosti s transfúziou u pacientov s COVID-19

Ing. Josef Pazdera, CSc.

18 BLOG

Tri dobré správy

4   inVitro

Ing. Josef Pazdera, CSc.


OBSAH 26 BLOG

Budeme liečbu mitochondriami nazývať transplantácia alebo transfúzia? Ing. Josef Pazdera, CSc.

32 ĎALŠÍ NÁZOR

Ani bezpríznakoví nevyhrali

TÉMA ČÍSLA — KORONAVÍRUS 60 2020 MUDr. Marta Dobáková 62

Pohľad klinického mikrobiológa na COVID-19

MUDr. Jozef Ficik

68

Pôvodcom vírusu SARS-CoV-2 spojeného s vypuknutím pandémie COVID-19 je pravdepodobne šupinavec

Miki Kočan ml.

Tao Zhang, Qunfu Wu a Zhigang Zhang

76

Ako infekcia SARS-CoV-2 ovplyvňuje srdce?

MUDr. Jana Koporcová

38 Z DRUHEJ STRANY

Je koronakríza našou šancou?

Rozhovor s Adelou Makovinskou o tom, ako zmenila táto nová, nepoznaná krízová situácia naše životy aj správanie a ponúka rady, ako sa s tým vysporiadať. Jana Klimanová

82 Prenos SARS-CoV-2 RNDr. Ing. Ivana Charousová, PhD. 86

Dermatologická symptomatológia COVID-19 a imunomodulačná a biologická liečba v dermatológii

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

46 KORONART

Koronadenníky a karanTémy slovenských výtvarníkov

Azda nikto nie je tak dobre vytrénovaný na karanténu ako práve výtvarníci. Takže pre nich nebol šok, keď museli zostať doma, izolovať sa od sveta a ponoriť sa ešte viac do práce. Elena Akácsová

92 Veľký prehľad Martina Genderová

o testovaní na COVID-19

57 KOMENTÁR

Preteky v imunitnom zbrojení

Elena Akácsová

Alpha medical   5


B LO G

Koronavírus očami internistu v Rakúsku V

podstate som sa pripravoval na veľmi dobrý rok. Keďže sa mi v posledných rokoch nahromadilo veľa dovolenky (na začiatku roku 2020 mi zostávali ešte dva dni z roku 2018, ktoré som následkom permanentného nedostatku personálu nemohol vyčerpať), sadli sme si s kolegyňou, ktorá dovolenky plánuje a spolu sme vytvorili plán na odbúranie mojej dovolenky. Podarilo sa. Vyzeralo to skvelo. Naplánoval som si:

MUDr. Antonín Polách internista Landeskrankenhaus Südsteiermark Wagna, Rakúsko www.apolach.cz

6   inVitro

1. Lyžovanie v Južnom Tirolsku na marec – zatiaľ som ešte v Taliansku nikdy nelyžoval, vždy len v Rakúsku. Po minuloročnej letnej návšteve Dolomitov som sa do tej oblasti zamiloval a chcel som ju spoznať aj v zime. 2. Výlet s mamou do Jeruzalema. Mama má už 83 rokov, ale je chvalabohu ešte vo veľmi dobrej kondícii, a tak som sa rozhodol ukázať jej sväté miesta. 3. Pretože sme so ženou neboli už tri roky v Taliansku, rozhodol som sa to napraviť a tohtoročnú dovolenku stráviť tam. Polovicu poznávaním nových miest – už mi začali dochádzať destinácie pre môj blog, a potom pri mori, aby si žena zaliečila jej chronický zápal dýchacích ciest.


Koronavírus očami internistu v Rakúsku

Už sa smejete, však? Najskôr to bol len chýr. Niekde v ďalekej Číne sa objavil nebezpečný vírus a zabíja tam ľudí. Na to sme zvyknutí. V Číne sa každú chvíľu objavujú nebezpečné vírusy a potom zasa zmiznú a Čína je príliš ďaleko na to, aby sa človek nechal znepokojiť. A potom to odrazu vybuchlo v Lombardii. Kto z nás tušil, že tam v textilných fabrikách pracujú tisícky Číňanov, ktorí pendlujú tam a naspäť a práve prileteli z osláv nového čínskeho roku? Už vo februári to začalo u našich južných susedov vyzerať zle, napriek tomu neodolali a nechali odohrať stretnutie Champions league medzi Atalantou Bergamo (ktorá sa do tejto súťaže kvalifikovala prvý raz) a Valenciou na milánskom štadióne San Siro. Tisícky fanúšikov z Bergama tam odcestovali autobusmi a pretože Bergamo nanešťastie vyhralo 4:1, slávilo sa nielen na štadióne a potom v autobusoch, ale aj celú noc doma s príbuznými, aj s dedom a babkou, pochopiteľne. Tak sa to v Taliansku patrí. A tragédia nenechala na seba dlho čakať. V kúzelnom mestečku Bergamu, ktorým ma kedysi pred rokmi chcelo sprevádzať sympatické a pekné dievča menom Samuela s neskutočne dlhými čiernymi vlasmi a hovoriace všetkými možnými jazykmi; v mestečku, kde sme si s manželkou liečili grapou žalúdky pokazené v Turíne kuchyňou nesmierne kreatívneho kuchára, v dôsledku čoho sme neokúsili miestnu bergamskú špecialitu – polentu; v meste so 160 000 obyvateľmi malo v nasledujúcich týždňoch na infekciu týmto zákerným čínskym vírusom zomrieť 5 000 ľudí. Po Lombardii nasledovalo Švajčiarsko, Španielsko, Británia, Belgicko a nakoniec aj Spojené štáty americké. Myslím, že sa tu o mojej dovolenke nemusím ďalej rozpisovať. Lyžoval som v Rakúsku, výlet do Izraela som odriekol – chcel som letieť privátne, hotel som teda mohol stornovať a na peniaze za letenku od AUA ešte stále čakám. Náhradný program v Prahe s Toscou v Národnom divadle padol tiež a o letnom Taliansku môže moja žena len snívať – jej nos zostane tohto

roku upchatý a hlas zachrípnutý. Kým som stihol zájsť navštíviť mamu, zavreli mi české úrady štátnu hranicu pred nosom – a zostal som sedieť doma. Už som sa zmienil, že mi ten vírus bol od prvého okamihu veľmi nesympatický? Rakúsko sa na samom začiatku epidémie nevyznamenalo. Žiadostivosť po peniazoch vytvorila z Tirolska, najmä z Paznautalu s Ischglom, skutočné semenište vírusovej nákazy. Tisícky nakazených turistov vyviezli infekciu do celého sveta, najmä do Nemecka, na Island, do Nórska a Švédska. Bary, kde ide pri „Apres-ski“ skutočne telo na telo, boli ideálnym miestom na prenos infekcie – a to aj s veľmi vážnymi priebehmi. Lekári z nemocnice v Zamsu by o tom mohli rozprávať. Potom ale zakročila vláda vo Viedni, urobila s naháňaním zárobku za každú cenu poriadok a dala celé Tirolsko do karantény.

Kto má záujem dozvedieť sa o škandále v Ischgle podrobnosti, odkazujem ho na môj web, kde som sa touto kauzou podrobnejšie zaoberal. http://apolach.cz/?p=3944

Od piatku 13. marca skončila v Rakúsku všetka sranda. Alebo prinajmenšom skončiť mala. Že bolo niektorým podnikateľom ľúto ujdeného zisku a organizovali ešte narýchlo Kongres intenzívnej medicíny v Sankt. Christophu, autobusový zájazd pre dôchodcov do Wolfsbergu alebo stanovú slávnosť v Lebringu, malo mať ďalekosiahle dôsledky. Niekoľko pacientov, ktorí sa na týchto akciách zúčastnili (ako aj na pohrebe miestnej VIP), sme potom prekladali na JISku a skončili na ventilátoroch. Obete týchto akcií som mal čiastočne možnosť spoznať osobne. Ako sa zdá,

pre intenzitu ochorenia boli rozhodujúce nasledujúce skutočnosti: 1. Vírusová záťaž. Čím viac vírusov pacient dostal, tým horšie prebiehalo jeho ochorenie. Najhoršie boli malé a uzatvorené priestory, kde dochádzalo k najväčšej expozícii – lietadlá, autobusy, apres-ski bary, stany, koncertné a tanečné sály. Prvý český pacient, ktorý skončil dokonca na ECMO, bol taxikár, ktorý viezol vo svojom aute (v malom uzatvorenom priestore) nakazených zákazníkov. Zdá sa, že je veľmi podstatné, či sa človek nakazí desiatimi vírusmi alebo ich dostane desiatky miliárd. 2. Vek pacienta a jeho základné choroby. Prečo sa práve vysoký tlak zdal byť najväčším rizikovým faktorom, sa snaží vysvetliť hypotéza ACE-2 receptorov v pľúcnych bunkách, ktoré vírusu covid-19 slúžia ako vstupná brána do pľúc. Tieto sú pri liečbe takzvanými ACE blokátormi namnožené. Či je to pre priebeh ochorenia skutočne rozhodujúce, nie je ešte klinicky dokázané. 3. Stav imunity. Nie je žiadnym tajomstvom, že chrípkové epidémie prichádzajú v zime práve preto, že naša imunita je v zime oslabená, predovšetkým nedostatkom vitamínu D. V zime medzi novembrom a marcom stojí slnko v našich zemepisných šírkach tak nízko, že lúče ultrafialového svetla, zodpovedné za tvorbu vitamínu D v koži, cez atmosféru vôbec neprejdú. 4. Skutočnosť, že sa deti ukázali voči nákaze ako nezvyčajne odolné, vysvetľovala virologička Soňa Peková tým, že deti sú vlastne plné koronavírusov – iných nezhubných druhov, ktoré sú hlavnými pôvodcami zvyčajných detských infekcií. A tieto koronavírusy sú veľmi majetnícke. Do bunky, v ktorej sídlia, nikoho nevpustia a už vôbec nie zlého mutanta z Wuchanu. Napriek tomu som sa neodhodlal zájsť k dcére a požičať si od vnučky jej sopeľ z nosa a pokúsiť sa týmto spôsobom zabrániť vstupu vírusu do mojich dýchacích ciest.

Alpha medical   7


B LO G

Opatrenia prijaté rakúskou vládou boli energické a zabránili masovému rozšíreniu infekcie. Systém bol nastavený tak dobre, že ani ľudský faktor v ňom nedokázal spôsobiť chaos a ďalšie tragédie. Veľa lokálnych rozhodnutí bolo v atmosfére strachu prijatých emocionálne a platí, že kde vládnu emócie, zdravý rozum trpí. Dovolil by som si poznámku, že úmrtnosť zdravého rozumu bola pri stretnutí s covidom-19 stopercentná. Napriek tomu všetko viac-menej fungovalo. V nemocnici vyčlenili pre covid tri oddelenia. Jedno oddelenie bolo rezervované pre podozrivých pacientov, dve ďalšie pre dokázané prípady. Naša partnerská nemocnica bola zatvorená celkom, aby slúžila pre doliečovanie koronavírusových pacientov, ktorých stav by sa zlepšil – nakoniec tam nedorazil ani jeden – išli po vyliečení domov. Zo zvyčajných 128 lôžok nám odrazu zostalo pre starostlivosť o „necovidových“ pacientov dvadsaťsedem. Keď už nám pacienti začali takmer vypadávať z okien, bolo pre nich predsa len otvorené jedno oddelenie v partnerskej nemocnici. Všetko bol učebný proces, pretože ešte nik nebol s takouto chorobou konfrontovaný. Tak bolo napríklad potrebné naučiť ľudí v triáži, ktorá rozdeľovala pred nemocnicou pacientov na možné infekčné a neinfekčné prípady a posielala ich do dvoch oddelených ambulancií, klásť štyri strategické otázky: „Máte teplotu?“ „Kašlete?“ „Máte problémy s dýchaním?“ „Vyskytuje sa u vás v rodine ochorenie s horúčkou?“ Trvalo to, ale naučili sa to. Neskôr pochopili aj to, že ľudia, ktorí tieto otázky zodpovedali negatívne, môžu byť napriek tomu vpustení do nemocničnej ambulancie. Srdcový infarkt môže byť dôvodom pre liečbu, aj keď pacient nie je nakazený covidom. Všetko to bolo ako motor, ktorý sa rozbieha so škripotom a vynechávaním, ale postupne sa premazáva vlastnou činnosťou. Pacienti s dokázanou infekciou boli prevážaní do centrálnej, na covid-19 špecializovanej nemocnice. To sa ukázalo ako veľmi praktické. Tam totiž pracovali lekári len s dokázanými in-

8   inVitro

fekciami a patrične sa chránili. Práve ochrana zdravotníckeho personálu sa ukázala ako kľúčová pri zabránení šírenia infekcie – v Taliansku, Španielsku alebo vo Veľkej Británii sa to nepodarilo a personál prenášal infekciu ďalej na pacientov, a to v obrovských dávkach. Brodiť sa miliardami vírusov bolo životunebezpečné pre lekárov, sestry a následne aj pre ich pacientov. Prekvapujúci bol priebeh zápalov pľúc ako najzávažnejšej komplikácie infekcie. Subjektívny stav pacientov bol veľakrát lepší ako ich objektívne parametre. Keď sa nám zdekompenzoval covidový pacient na JISke, dohodol som sa s centrálnou nemocnicou, že im ho pošleme už zaintubovaného – transport je tak podstatne jednoduchší. Obliekol som sa do všetkých ochranných prostriedkov – dvoje rukavíc, ochranný plášť a zástera, respirátor, čapica a ochranné okuliare – intubácia je najväčším rizikom pre ťažkú nákazu, pretože aerosól z dýchacích ciest obsahuje miliardy vírusov. Keď sme s rovnako oblečenou sestričkou vstúpili na JISku, zízali sme na pacienta, ktorý sa práve s chuťou napchával obedom, ktorý mu medzitým podstrčila ošetrovateľka, aj keď na monitore ukazovala jeho saturácia kyslíka osemdesiat percent (pod deväťdesiat je hodnota kritická). Z intubácie, samozrejme, nebolo nič, poslal som ho do covidovej nemocnice s desiatimi litrami kyslíka za minútu. V nestráženej chvíľke si kyslík dal dole a telefonoval niekoľko minút v dobrej nálade so synom, zatiaľ čo jeho saturácia klesala pod osemdesiat percent a ja som sa potil namiesto neho. Neskôr som sa dozvedel, že tento stav má dokonca odborný názov „happy hypoxemic“. Pacienta zaintubovali o deň neskôr, po dramatickom priebehu vrátane reanimácie nakoniec prežil. Práca v ochranných prostriedkoch nie je práve veselá, najmä, pokiaľ v nich človek má zabezpečiť akútneho pacienta, k čomu patrí intubácia, napichnutie centrálnej žily, artérie a zavedenie žalúdočnej sondy. To všetko trvá približne hodinu a je to pre starnúceho pána (mňa) fyzicky pomerne náročná

záležitosť. Pretože nosím okuliare (v mojom veku žiadny div), potrebujem ešte jedny ochranné okuliare na nich. Tie sa, samozrejme, rýchlo zarosia, takže človek nič nevidí. Potom začne tekutina po sklách stekať a zas niečo vidí. Keď sa ale začnú v týchto ochranných okuliaroch tvoriť hladinky, je zábava definitívne na konci. Našťastie sme neskôr dostali ochranné štíty s vizírom a tým sa pracovné podmienky podstatne zlepšili. Ako som už písal, všetko bol učebný proces. Veselé to začalo byť, keď sa u nás nakazila na jednotke intenzívnej starostlivosti jedna sestra. Ako, to nik nevie, od koho, vieme. Deväťdesiatročná starenka so zápalom pľúc doma zaspala večným spánkom. Jej dcéra sa s tým

„Práve ochrana zdravotníckeho personálu sa ukázala ako kľúčová pri zabránení šírenia infekcie.“


Koronavírus očami internistu v Rakúsku

„Bolo mi dovolené jazdiť do roboty, ale to bolo všetko. Obchody, trafiky, lekárne, ako aj zdravotné prechádzky mi boli zakázané.“

nechcela zmieriť a mamu resuscitovala (vrátane dýchania z úst do úst). Potom zavolala záchranku a tá babku zaintubovala a doviezla k nám na JISku, kde starenka na druhý deň zomrela. Stará pani bola pozitívna na covid-19, nakazila sa na psychiatrii, kde bola hospitalizovaná kvôli stavom zmätenosti pri jej ťažkej demencii. Aj keď boli pri jej príjme dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, pretože každý pacient v bezvedomí musel byť automaticky považovaný za možného pozitívneho pacienta, jedna z našich sestier sa nakazila. Keď to prasklo – všetci, ktorí boli s tou starou dámou v kontakte, boli testovaní – vypukla panika. A tak som sa musel priznať, že som sa k tej sestričke priblížil v nočnej službe na celé dva metre – bližšie sa k nej nepribližujem ani za iných okolností, dôvodom je jej výrečnosť. Následkom bola dvojtýždňová karanténa. Dostal som k tomu písomne výmer právneho oddelenia okresného úradu. Pretože som bol uznaný za osobu kľúčového významu (to malo zrejme pomôcť môjmu doráňanému egu), bolo mi dovolené jazdiť do roboty, ale to bolo všetko. Obchody, trafiky, lekárne, ako aj zdravotné prechádzky mi boli zakázané. A to napriek tomu, že som bol dvakrát negatívne testovaný. K mojej manželke doma som sa nemal približovať na menej ako dva metre a aj to len v ochrannom rúšku, mali sme mať oddelené kúpeľne a toalety a, samozrejme, spálne (chvalabohu som ju z našej spoločnej spálne už pred niekoľkými rokmi vychrápal), jesť sme mali časovo oddelene. Verte, alebo neverte, jedného krásneho dňa mi zazvonil telefón, ohlásila sa miestna

polícia. Človek nemá dobrý pocit, keď mu volá polícia a nemal som ho ani ja. Policajti boli veľmi zdvorilí. Niekoľkokrát sa ospravedlnili, kým mi povedali svoje želanie – aby som vyšiel pred dom a ukázal sa im, že som naozaj doma a dodržujem opatrenia karantény. Až keď som vyšiel pred dvere, všimol som si ich auta pred bránou pri vjazde do našej záhrady – modré svetlo, našťastie, nezapli, aby tým zo mňa neurobili pre susedov už navždy hľadaného kriminálnika. Nechceli ani vidieť môj osobný preukaz a držali sa odo mňa v predpísanom odstupe dvoch metrov. Mimochodom, krízový štáb mi prikázal nosiť v robote masku FFP-2. Túto som si mal vždy nasadiť už pred vstupom do nemocnice a potom ju pre ďalšie použitie prechovávať v mojej služobnej miestnosti. Dovolil som si namietať, že si neviem predstaviť, ako by som to mal fyzicky urobiť. Ako si mám už pred nemocnicou nasadiť masku, ktorú mám v služobnej miestnosti? Samozrejme, som jednoducho nepríjemný kverulant. Krízový štáb sa ale mojou námietkou zaoberal a nakoniec našiel aj riešenie. Popis tohto riešenia by zdvojnásobil rozsah tohto článku a preto ho mojich čitateľov ušetrím. Radšej som si zobral dovolenku. V tom čase som síce mal byť s mamou v Izraeli, ale čo sa dá už robiť? Karanténa je karanténa.

„Práca v ochranných prostriedkoch nie je práve veselá, najmä, pokiaľ v nich človek má zabezpečiť akútneho pacienta, k čomu patrí intubácia, napichnutie centrálnej žily, artérie a zavedenie žalúdočnej sondy.“

Covid-19 mi jednoducho lezie na nervy. A to veľmi. Prevrátil mi život naruby, z roka, na ktorý som sa naozaj tešil, urobil nepoužiteľnú zavírusovanú verziu. Aby som pravdu povedal, najradšej by som ho zabil – ale to nie som sám. Neviem, nakoľko je to známe, ale v roku 2017 mali hrdinovia Asterix a Obelix do činenia so zloduchom Coronavirom. Porazili ho, samozrejme, vďaka čarovnému nápoju mága Miraculixa. Tak na ten ešte stále čakáme. Ale keď príde, potom nech sa ten vírus teší... Je potešujúce, akí sú ľudia kreatívni a koľko karikatúr, videí a satirických vtipov na koronavírus vzniklo. Niečo, čo v nás zobúdza pocit bezmocnosti, čo nenávidíme alebo si z toho robíme žarty. Aj šibeničný humor je lepší ako plač.

Alpha medical   9


U D I A LO S A

Čo je nové v Alpha medical Novinky, zmeny a aktuality z prostredia našej spoločnosti. Prečítajte si viac o našich aktivitách.

Zaviedli sme testovanie protilátok na koronavírus metódou ELISA

Ako prvé súkromné laboratórium na Slovensku sme spustili testovanie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 Spoločnosť Alpha medical spustila od štvrtka 19. marca 2020 unikátne testovanie na pôvodcu ochorenia COVID-19 (koronavírus) metódou Drive-Thru. Ide o riešenie, pri ktorom pacient nevystúpi z auta, iba mu je odobraný ster a ten je následne zasielaný do laboratórií. Pri takomto spôsobe odberu vzniká najmenšie riziko kontaminácie iných pacientov. Testy sú zároveň veľmi presné a vďaka využitiu platformy lab.online sa pacienti objednajú na presný termín online a rovnako online získajú aj výsledky testov. Časť kapacít pritom ostáva rezervovaná pre štát. Prvý testovací Corona Drive-Thru bol umiestnený v spolupráci so Svetom zdravia pred Železničnou nemocnicou a poliklinikou na Trnavskom mýte v Bratislave. Postupne pribudli ďalšie odberové miesta na celom Slovenku a vďaka tejto forme testovania spoločnosť Alpha medical významne prispela k plošnému masovému testovaniu v čase pandémie.

10   inVitro

Spoločnosť Alpha medical ako prvá na Slovensku začala 21. apríla 2020 laboratórne testovať pacientov na prítomnosť protilátok nového koronavírusu metódou ELISA. Test zachytí imunitnú reakciu tela na prebiehajúce ochorenie, ale aj to, či pacient už COVID-19 neprekonal. Je to vítaná pomôcka pre zamestnávateľov, ale aj pre odborníkov, ktorí plánujú epidemiologické opatrenia a rovnako pre lekárov na lepšie nastavenie liečby. Pre testovanie metódou ELISA je potrebný štandardný odber krvi zo žily, ktorý vie urobiť napríklad zdravotná sestra. Na tento účel sa využívajú odberové miestnosti. „Analýza prebieha v laboratóriu metódou ELISA a zameriava sa na identifikovanie prítomnosti protilátok. V skratke, ak telo už stihlo vyprodukovať nejaký druh protilátok, vieme ich identifikovať a určiť, či je ochorenie ešte aktívne, alebo ho už pacient prekonal,“ vysvetľuje Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha medical. Každé ochorenie aktivuje imunitný systém človeka a telo si začne vyrábať protilátky. Test Alpha medical sleduje dve triedy protilátok: IgA – ktorých prítomnosť hovorí o tom, že ochorenie je v aktívnej fáze a IgG – ktoré hovoria, že ochorenie už pacient prekonal a jeho imunitný systém je pripravený s opakujúcou sa nákazou bojovať. „Okrem toho automaticky testujeme aj celkové protilátky pacienta, aby sme vedeli vylúčiť aj tie prípady, u ktorých telo prirodzene protilátky netvorí a tým by tento test ukázal nevalidný výsledok,“ hovorí Lednický. Oproti metóde PCR, ktorá exaktne identifikuje prítomnosť vírusu v odobranej vzorke, test ELISA presne zaznamenáva, či organizmus spustil imunitnú reakciu voči koronavírusu. Podľa dostupných údajov je totiž medzi nakazenými a tými, ktorí prekonali ochorenie, až niekoľko desiatok percent, ktorí nemali žiadne príznaky ochorenia, alebo ich mali iba mierne.


Čo je nové v Alpha medical

Otestovali sme učiteľov v Ružinove pre bezpečný návrat do škôl

Všetci pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci v bratislavskom Ružinove vďaka iniciatíve spoločnosti Alpha medical ešte pred prvým júnom absolvovali laboratórny test na protilátky proti novému koronavírusu. Ten dokáže odhaliť aj to, či ochorenie neprekonali v minulosti. Práve v tejto mestskej časti Bratislavy bolo zaznamenané prvé ohnisko nákazy koronavírusom a pozitívne testované boli aj učiteľky jednej z materských škôl. Aj preto spoločnosť Alpha medical bezplatne otestovala všetkých pedagogických aj nepedagogických pracovníkov v Ružinove ešte pred reštartom vyučovania. „Už keď sa v marci objavili prvé prípady nákazy v škôlke v Ružinove, sme pánovi starostovi Chrenovi ponúkli, že si môže nechať pretestovať aspoň pár desiatok zamestnancov mestskej časti, ktorí najviac prichádzajú do kontaktu s ľuďmi. Vtedy nám to zatrhla bývalá vláda, ale dnes sme sa k tomuto projektu vrátili,“ vysvetlil generálny riaditeľ Alpha medical, Peter

Lednický. „Situácia je dnes úplne iná. Dnes nie je dôležité iba to, či je niekto akútne nakazený, keďže vidíme priaznivé čísla, ale aj to, či ochorenie v minulosti neprekonal a či má do nejakej miery vybudovanú imunitu. Práve preto sme ponúkli pre všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov laboratórny test na protilátky proti novému koronavírusu,“ pokračuje Lednický. Každý zamestnanec sa vďaka testu dozvedel, či nie je nakazený, alebo či už chorobu prekonal. Dokopy sa zrealizovalo viac ako 800 testov na náklady spoločnosti Alpha medical. „Pre našu mestskú časť je to výnimočný projekt, lebo okrem toho, že sa rodičia nemuseli báť o svoje deti, sme ako prví spoznali presné dáta o premorení časti ľudí, ktorí tu žijú a pracujú. Aj vďaka tomu sme vedeli adresnejšie nastaviť protiepidemiologické opatrenia tak, aby nimi čo najmenej trpeli ľudia, ale zároveň, aby nezvyšovali riziko nákazy,“ dodáva Chren.

Spoločný CSR projekt so zdravotnou poisťovňou DôVERA Laboratóriá Alpha medical a zdravotná poisťovňa Dôvera sa dohodli, že v rámci boja proti koronavírusovému ochoreniu uhradia všetky náklady na laboratórne testovanie protilátok tým poistencom Dôvery, ktorí majú tento rok nárok na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára pre dospelých a ešte ju neabsolvovali. Podmienkou je, aby mal ich lekár platnú zmluvu s laboratóriami Alpha medical. Projekt odštartoval 16. júna 2020. Protilátky sa zisťujú z krvi metódou ELISA. Netreba k tomu vykonať žiaden ďalší úkon okrem štandardných vyšetrení počas preventívnej prehliadky. Poistenec sa z testovania dozvie, či sa jeho organizmus stretol s koronavírusom a či má vytvorené protilátky, ktoré ho môžu ochrániť pred ďalšou vlnou epidémie. Peter Lednický predpokladá, že koncom

septembra by spoločnosť Alpha medical mala mať zhromaždené relevantné dáta o zamorenosti sloven-

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c.

skej populácie. Tieto dáta navyše poskytne slovenskej vláde a vedcom. „Sme presvedčení, že informácie

sú najlepším spôsobom boja proti ochoreniu. Vďaka nim dokáže vláda lepšie cieliť svoje opatrenia a môže zvoliť prístup, ktorý bude pre ľudí aj pre ekonomiku únosnejší,“ myslí si Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha medical. Podľa profesora Vladimíra Krčméryho je testovanie metódou ELISA veľmi presné. „Presne nám odpovie, či pacient chorobu prekonal, aj keď bez akýchkoľvek príznakov, ale aj to, aký je rozsah ochorenia v populácii.“ Okrem bezplatného testovania poistencov Dôvery pri vykonaní preventívnej prehliadky sa poisťovňa s Alphou dohodla na 25-percentnej zľave platnej do konca septembra na rozšírenú verziu testovania protilátok pre všetkých dospelých poistencov, ktorí v tomto roku nemajú nárok na absolvovanie preventívnej prehliadky.

Alpha medical   11


D RU H Á V L N A

Proaktívne testovanie je jedným zo základných kľúčov úspešného boja proti epidémii

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c.

Čo sme prekonali a čo nás ešte čaká? Aký je význam testovania protilátok na SARS-CoV-2 metódou ELISA? O hrozbe druhej vlny epidémie koronavírusu sme sa porozprávali s profesorom Krčmérym, prednostom Mikrobiologického ústavu LF UK a UN Bratislava.

A

ký je váš názor na príchod druhej vlny epidémie koronavírusu na Slovensko? Sú tri scenáre druhej vlny. Tie druhé vlny vždy prídu veľmi rýchlo po prvej vlne, lebo sú importované. Importujú ich najmä tí, ktorí sa vracajú po dlhšom čase na Slovensko z krajín, ktoré majú vysokú incidenciu. Študenti, ktorí prichádzajú zo zahraničných univerzít alebo na prijímacie pohovory na Slovensko, prípadne sezónni robotníci, ktorí sú prenášačmi nákazy. To sú tie scenáre, ktoré sme videli v Singapure, v Poľsku, v Macedónsku či v Aténach. Samozrejme, sú krajiny, ktoré sa vyhli druhej vlne

12   inVitro

vďaka opatrnosti. Zároveň, niekedy sú tie druhé vlny málo pozorovateľné. To je takzvaná „smoldering disease“, tlejúca choroba. Vidíte zoskupenia, takzvané clustery, ktoré prichádzajú a v nich pomerne malý počet nakazených, ktorý sa opakuje. Voláme to tlejúca vlna. Zlý scenár druhej vlny predstavuje takzvaný „second peak“, čiže druhý vrchol. Obrazne, ak tá prvá vlna vyzerá ako Gerlach, druhá vlna môže vyzerať ako Kráľova Hoľa, ale môže vyzerať aj ako Záruby. Závisí to od toho, ako rýchlo sa otvárajú hranice. Potom je takzvaná ďalšia epidémia, ktorú si niekedy mýlime s druhou vlnou. Prichádza vo väčšom časovom odstupe – šesť až dvanásť

mesiacov. Nemusí to byť tá istá choroba, vôbec to nemusí byť koronavírus. V prípade MERS-u to bol koronavírus, ale v ostatných prípadoch to nebol koronavírus, tie druhé epidémie boli obyčajne chrípkové – spôsobené zoonotickými chrípkami. Ako to bude prebiehať u nás? Ja som naklonený scenáru „smoldering disease“, čiže tlejúcej choroby, ktorá sa tu bude vyskytovať niekoľko mesiacov v drobných clusteroch. Tento scenár predpokladám aj preto, lebo Slovensko nepatrí medzi turistické veľmoci ako napríklad Singapur alebo Hongkong. Ak by sme patrili medzi turistické veľmoci, bolo by


Proaktívne testovanie je jedným zo základných kľúčov úspešného boja proti epidémii

pravdepodobné, že u nás nastane „second peak“. Ešte existuje tretí scenár a to je takzvané druhé plato. Druhé plato máte napríklad v Južnej Kórei. Preto nechcem nikoho strašiť, ten tranzit u nás naozaj nie je taký obrovský. Otváranie hraníc je síce prirýchle, ale nedalo sa to už dlhšie ustáť, lebo tlak je aj zvnútra, občania chcú cestovať. Ostatné krajiny, ktoré mali ďaleko horšie scenáre, sa chcú otvárať tým krajinám, ktoré boli na tom lepšie. To je celkom logické. Takže, nemyslím si, že sa druhej vlne vyhneme, ale verím, že bude prebiehať formou tlejúcej choroby. V spolupráci s poisťovňou Dôvera ponúkame jej poistencom možnosť, aby v rámci tohtoročnej preventívnej zdravotnej prehliadky mali šancu dať si z krvi bezplatne otestovať protilátky na koronavírus v triede IgG metódou ELISA. Má to podľa vás význam? Ukázalo sa, že každé testovanie je obrovským prínosom pre kontrolu

choroby. Na začiatku sme mali pomerne málo testov, lebo sme nemali dostatok PCR testovacích setov. Bolo dobré, že sa vôbec testovalo, ale nedávalo nám to komplexný obraz o situácii. Potom, s príchodom profesora Mistríka do krízového štábu, vývojom štátnych testov a s príchodom súkromných laboratórií do procesu, došlo k významnému nárastu testovania. Získali sme teda lepší prehľad o situácii, aj keď stále nie celkom dokonalý. Čoskoro po tomto sa začali vykonávať protilátkové testy, ktoré ja osobne považujem za veľmi dôležité, lebo nám hovoria o histórii a distribúcii choroby – najmä u tých, ktorí boli asymptomatickí. To je tá skrytá časť ľadovca. Pre epidemiológa je kľúčové poznanie, keď nevidí iba vrchol ľadovca, ktorý predstavujú PCR testy, ale vidí aj tú spodnú časť ľadovca, ktorú odhalia práve protilátkové ELISA testy. Napokon, na túto časť ľadovca doplatil aj Titanic. Výhodou rýchlotestov je, samozrejme,

rýchlosť, ale nevýhodou je, že počas prvých 15 dní je pozitívna iba zhruba polovica. Výhodou testovania metódou ELISA, ktoré sa rozbieha vo viacerých európskych štátoch, je vysoká presnosť. Tieto testy presne povedia, či človek prekonal ochorenie asymptomaticky. Vieme, že u mladej generácie je väčšina prípadov asymptomatická. Ďalšou vecou je, aká je distribúcia protilátok v populácii, teda koľko ľudí bolo vlastne nakazených. Volá sa to „burden of disease“, čiže rozsah choroby. Zatiaľ neboli popísané prípady reaktivácie choroby. Ale pri žiadnej vírusovej chorobe nemôžeme vylúčiť reaktiváciu. Pri ponúkanom režime ELISA vyšetrenia je výhodné, že sa robí v rámci balíka preventívnej prehliadky, kde vám aj tak zoberú krv. Nie je teda potrebný osobitný odber. Môj záver je, že proaktívne testovanie je jedným zo základných kľúčov úspešného boja proti epidémii.

NOVINKA!

Testovanie protilátok COVID-19 pre poistencov DÔVERY so zľavou 25 %! Tým poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí v tomto kalendárnom roku nemajú nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, ponúka spoločnosť Alpha medical 25-percentnú zľavu z ceny testu na detegovanie protilátok ANTI SARS-CoV-2 metódou ELISA, ktorý odhalí prítomnosť protilátok v krvi v triedach IgA a IgG. Svojich pacientov môžete informovať, že táto zľava platí do 31. 12. 2020. Zľavu môžu využiť všetci poistenci Dôvery starší ako 10 rokov. Vygenerovaný kód na zľavu obdržia záujemcovia na stránke www.dovera.sk po prihlásení sa. Následne si zľavový kód uplatnia na stránke www.lab.online.sk.


B LO G

Čínske skúsenosti s transfúziou u pacientov s COVID-19 Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

14   inVitro


Čínske skúsenosti s transfúziou u pacientov s COVID-19

Lekári z Ríše stredu mali počas ostatného štvrťroka iné starosti, než aby priebežne podrobne informovali zvyšok sveta o výsledkoch liečby nazývanej plazmaterapia. V období zlepšujúcej sa situácie v krajine si našli čas a zostavili správu o pacientoch s ťažkým priebehom koronavírusovej infekcie, ktorým podali sérum od rekonvalescentov. Článok aktuálne vychádza v Zborníku Národnej akadémie vied USA (PNAS).

S

liečbou prostredníctvom transfúzií krvi alebo séra od osôb, ktoré vírusovú infekciu prekonali, má ľudstvo takmer storočné skúsenosti. Treba dodať, že či už to boli osýpky, SARS, MERS, alebo pandémia H1N1 v roku 2009, vždy boli viac než dobré. Napriek tomu sa k tejto možnosti zdravotný systém západného sveta staval v prípade súčasnej koronavírusovej infekcie váhavo. Americká FDA sa napríklad rozkývala v súvislosti s povolením tejto liečby až koncom marca. A to až potom, ako bola verejne kritizovaná v tlači, pretože z útržkovitých správ z Číny už bolo zrejmé, že liečba funguje aj proti koronavírusu. Skúsenosť z Ázie Kolektív vyše dvadsiatich lekárov z Národného výskumného centra vo Wu-chane podrobne opísal desať závažných prípadov, keď chorým podali transfúziu od darcu, ktorý prekonal koronavírusovú infekciu. Výsledky sú natoľko povzbudivé, že stojí za to venovať

im chvíľku času. Práve z Wu-chanu sa v decembri minulého roka začala šíriť pneumónia spojená s akútnym respiračným syndrómom, za pôvodcu ktorej bol neskôr označený vírus SARS-CoV-2. Stačili tri mesiace a epidémia sa rozšírila po celom svete. Začiatkom marca ju Svetová zdravotnícka organizácia označila za pandémiu. Ochorenie dostalo meno COVID-19. V tom čase mala Čína už takmer deväťdesiattisíc potvrdených prípadov s vyše troma tisíckami mŕtvych. Terajšia správa z Číny sa venuje veľmi vážnym prípadom šiestich mužov a štyroch žien. Stredný vek pacientov bol 52,5 roka. Traja pacienti na tom boli až tak zle, že potrebovali mechanicky riadenú ventiláciu. Ďalším piatim museli zaviesť nosovú kanylu s prívodom kyslíka, pretože pľúca im nezvládali dostatočne okysličovať krv. V čase nepriaznivej prognózy všetkým desiatim pacientom aplikovali 200 mililitrov plazmy od vyliečených dobrovoľníkov. Väčšine pacientov sa po zavedení tejto liečby ihneď zvýšili

Alpha medical   15


B LO G

Obrázok č. 1 – Na snímke zo skenovacieho elektrónového mikroskopu sú vírusy SARS-CoV-2 (žltá), pôvodcovia ochorenia COVID-19. Vírusy sa vynárajú na povrchu buniek (modrá/ružová), aby svoj smrtonosný náklad preniesli do ďalších buniek. (Zdroj: NIAID-RML)

„Až do momentu, keď bude k dispozícii účinná vakcína alebo konkrétne špecificky preverené antivirotikum, je transfúzia pri ťažkých stavoch správnou voľbou.“

titre neutralizačných protilátok v krvi. Jeden pacient po transfúzii očervenel v tvári, ale u žiadneho z nich sa nevyskytli závažné nežiaduce účinky, nedošlo ani k nejakým neprimeraným rizikovým udalostiam, ktoré by bolo treba riešiť. U všetkých pacientov, a to už v priebehu jedného až troch dní po podaní séra, vymizli alebo sa značne zlepšili problémy spojené s horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou a bolesťami v hrudníku. Výrazné zlepšenie stavu pľúc postihnutých léziami potvrdila aj počítačová tomografia. Treba si uvedomiť, že ani dnes nemáme k dispozícii žiadne schválené prípravky na báze špecifických protilátok proti COVID-19, ktorými by sme sa mohli preventívne brániť. Vakcínu sa snažia vyrobiť desiatky tímov, napríklad Pekinský biotechnologický inštitút v spolupráci s čínskou spoločnosťou CanSino Biologics už začali na dobrovoľníkoch testovať prípravok s pracovným označením Ad5-nCoV. Americký Národný ústav zdravia (NIH) testuje vakcínu mRNA-1273. V Európe sú najďalej asi v Oxforde s prípravkom CHAdOx1. Problém všetkého tohto úsilia je ale v tom, že ide o beh na dlhú trať a treba počítať s tým, že kým sa dospeje k výsledku, potrvá to jeden až jeden a pol roka. Pri antivirotikách, ako sú remdesivir a lopinavir/ritonavir, tiež ešte stále pre-

16   inVitro

biehajú randomizované kontrolované štúdie. Nádejný remdesivir je síce už v tretej fáze klinických testov, stále je to však len experimentálna liečba, ktorá podlieha komplikovanému spôsobu schvaľovania. Ani liečba kortikosteroidmi nie je bezproblémová. Pri tejto liečbe pacientom hrozí, že im utlmí schopnosť imunitného systému natoľko, že sa s nákazou nebude vedieť vysporiadať. V každom prípade aplikácia kortikoidov predlžuje elimináciu infekčných agensov z krvi aj tkanív a navyše pri pľúcach už značne poškodených vírusom zvyšuje riziko ďalšej nákazy, napríklad baktériami tuberkulózy. Odporúčanie čínskych lekárov preto ani neprekvapuje: „Až do momentu, keď bude k dispozícii účinná vakcína alebo konkrétne špecificky preverené antivirotikum, je transfúzia pri ťažkých stavoch správnou voľbou.“ Vierohodnosť ich záveru dodáva nielen skutočnosť, že im nikto z pacientov liečených transfúziou nezomrel a že u všetkých došlo k rýchlemu zlepšovaniu fyzického stavu, ale hlavne to, že to nie je skúsenosť jedného pracoviska, ale tímu troch nemocníc z troch rôznych okresov. Kým americká FDA po kritike konala a vydala jednoduché pokyny, podľa ktorých môžu lekári rekonvalescentné sérum pacientovi podať, český ŠÚKL vydal vyhlásenie, že mu neprináleží kompetencia udeľovať také povolenie,


Čínske skúsenosti s transfúziou u pacientov s COVID-19

pretože ide o transfúzny prípravok a ten podľa zákona o liečivách nepodlieha registrácii ŠÚKL. Tým dal lekárom jasne na vedomie, že sa musia riadiť zákonom, respektíve vyhláškou č. 143/2008 Zb. o ľudskej krvi. Lenže tam je pes zakopaný. V citovanej vyhláške taký transfúzny prípravok (rekonvalescentná plazma) uvedený nie je. A pretože ho zákon nepozná, nemôže ani existovať žiaden metodický pokyn obdobný tomu, aký pre svoju krajinu vydala vyššie menovaná americká FDA. Keď to zhrnieme, tak to, čím sa liečilo v Číne a je povolené v USA a čím už liečia napríklad aj vo Veľkej Británii, v Českej republike nie je ani zakázané, ale ani povolené. Ak by pacientom nešlo o hodiny, dalo by sa nad návrhom ŠÚKL pousmiať. Vzniknutú situáciu je údajne možné riešiť doplnením prípravku do vyhlášky o krvi. Uvádza to ale s poznámkou, že ani vydanie metodického pokynu, ani úprava zákona nie sú v jeho kompetenciách. Akoby mimoriadna situácia nevyžadovala mimoriadne riešenia. Realita je preto taká, aká je. Liečbu rekonvalescentnou plazmou v Českej republike zatiaľ žiadne pracovisko nevykonalo. Našťastie, tak často kritizovaná byrokratická EÚ bola tentokrát rozumnejšia a pred niekoľkými hodinami (v čase písania článku, pozn. red.) vydala pokyn na odber a transfúziu rekonvales-

Obrázok č. 2 – Snímky z vyšetrenia hrudníka dvoch pacientov počítačovou tomografiou. Hore je pacient č. 9 pred podaním transfúzie a o necelý týždeň neskôr. Vľavo je obraz „mliečne zakalený“, s viditeľnými léziami v blízkosti pohrudnice. U oboch pacientov je na snímkach vpravo zjavný ústup lézií a výrazné zlepšenie stavu pľúc. (Zdroj: Kai Duan et al., PNAS, 2020)

centnej plazmy COVID-19. Nie je to síce právne záväzný dokument, v každom prípade tým, že bol vypracovaný v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), poskytuje aj našim pracoviskám možnosť o niečo sa oprieť, aby sa nedostali do rozporu so zákonom. Celé znenie je v čase dokončovania tohto článku k dispozícii len v anglickej verzii. Pokyn je k dispozícii na stiahnutie tu: https://www.osel.cz/_files/guidance_ plasma_covid19_en.pdf Článok bol prijatý od autora 10. 4. 2020.

Literatúra 1.

Kai Duan et al. Effectiveness of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients, Proceedings of the National Academy of Sciences (2020). DOI: 10.1073/pnas.2004168117

Alpha medical   17


B LO G

Tri dobré správy Popri zlých správach, že sa s koronavírusmi budeme musieť naučiť žiť, sa v záplave informácií o novonakazených a ľuďoch, ktorí svoj boj s COVID-19 vzdali, optimistické správy trochu strácajú. Nebude na škodu pripomenúť si tri z tých najnovších.

Carlos M. Isales a Sadanand Fulzele – prvý autor štúdie o vplyve mikroRNA na virulenciu COVID-19. (Zdroj: Phil Jones, Univerzita Augusta)

Jorge Emmanuel, profesor na Silliman University. (Zdroj: SU)

1 Ekologicky milá maličkosť

Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

18   inVitro

Vedľajším efektom súčasnej pandémie sú hory plastového odpadu, s ktorým sa podľa zákona musí zaobchádzať ako s infekčným materiálom. Bežné spaľovne na to nie sú vybavené a tie nemocničné „praskajú vo švíkoch“. Nielenže mnohé z nich svoje okolie obšťastňujú látkami, ktoré k nášmu zdraviu nie sú práve priateľské, ale to, čo je nad ich sily, sa v mnohých prípadoch skladuje akosi pokútne. Jorge Emmanuel, bývalý hlavný technický poradca Rozvojového programu OSN a v súčasnosti profesor na univerzite v Sillimane na Filipínach, prichádza s niečím, čo by mohlo byť šetrnejšie k životnému prostrediu aj k našej spoločnej štátnej peňaženke. Základom je poznatok, že vírus spôsobujúci súčasnú pandémiu je trochu

„krehký“. Všeobecne sa o ňom vie, že je možné inaktivovať ho v priebehu piatich minút pomocou jednopercentného až dvojpercentného roztoku dezinfekčného prostriedku typu SAVO (pri stolici a vývratkoch by koncentrácia mala byť vyššia). Novým poznatkom ale je, že na jeho likvidáciu stačí 30 minút vo vode s teplotou 56 stupňov Celzia alebo päť minút vo vode s teplotou 70 stupňov Celzia. Emmanuelovo odporúčanie preto znie: „Ak dokážeme vírus zničiť pri teplotách nižších ako je teplota varu, prečo by sme mali preťažovať spaľovne?“ Prevedené do praxe to znamená, že autoklávy (čo sú v podstate len tlakové hrnce pracujúce pri teplotách medzi 121 a 134 stupňov Celzia), ktoré sa v zdravotníctve na mnohých pracoviskách používajú na sterilizáciu, sú na zaobchádzanie s odpadmi súvisiacimi s COVID-19 viac ako dostačujúce. Aj keby sa len časť plastov namiesto spaľovania spracovala recykláciou, prispelo by to k zníženiu emisií dioxínov, furánov... a ďalších lahôdok súvisiacich s poškodzovaním imunitného systému a nárastom výskytu rakoviny.


Tri dobré správy

2 Perspektívna miniatúrna RNA MikroRNA (skrátene miRNA) je názov krátkych molekúl ribonukleovej kyseliny. Kvôli svojej nepatrnosti boli dlho prehliadané. Ako sa ale ukazuje, významne sa pletú do práce väčšiny našich génov. Robia to, čomu vedci hovoria posttranskripčná regulácia génovej expresie. V preklade do ľudskej reči to znamená, že ich umlčujú alebo inak povedané, hovoria do toho, na aký plyn nám príslušný gén v bunke pôjde. Okrem zmienenej činnosti vo vzťahu k našim vnútorným záležitostiam je tu ešte jeden poznatok. Nepatrná veľkosť RNA totiž hrá úlohu aj v našej odolnosti proti vírusovým nákazám. Niektoré z molekúl mikroRNA patria k bojovníkom v prvej línii. Vírusom škodia tým, že sa viažu na ich kódujúcu oblasť a ďalšie potrebné oblasti genómu, prípadne im ich rovno štiepia. Tím amerických genetikov si posvietil na sekvencie koronavírusu SARS, ktorý nás potrápil v roku 2002 a porovnával ich so sekvenciami koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý stojí za súčasnou pandémiou COVID-19. Vedci netrochárili a vzali si do parády vzorky zo 17 krajín (od Spojených štátov cez Európu až po Thajsko). Ukázalo sa, že niektoré miRNA sú pre vírusové kmene špecifické, ale tiež to, že niektoré majú oba spoločné. Odhalenie tých najschopnejších mikroRNA napádajúcich cieľové miesta zmienených SARS protivníkov je od vedcov z Augusta University a University of Florida darom najmä pre seniorov. Práve im totiž množstvo kolujúcich miRNA vo vyššom veku klesá a aj preto svoj boj s koronavírusom radi prehrávajú. Zamýšľaná liečba aplikáciou vybraných molekúl miRNA sa zdá byť perspektívna. Okrem iného aj preto, že by malo stačiť kokteil vybraných kľúčových mikroRNA „šnupať“. Než sa to ale stane skutočnosťou, budú musieť dobre dopadnúť testy na živých organizmoch. Podľa vedcov ale neexistuje dôvod, prečo by to tak nemalo byť.

3 Jednoduché a praktické Pri infekciách, a pri tej koronavírusovej zvlášť, nám hrozí prehnaná imunitná odpoveď. Na vine sú látky nazývané cytokíny. Majú v náplni práce vírus ničiť, ale aj pre ne platí, že všetkého priveľa škodí. Keď nastane takzvaná cytokínová búrka, narobia viac škody ako úžitku – vyraďujú z činnosti celé orgány, najčastejšie pľúca a obličky. Azeem Mohammed je urológ na Medical College of Georgia, ktorá spadá pod Augusta University (USA). Pre neho ako špecialistu na obličky sú pacienti s COVID-19 v súčasnosti takmer „denným chlebom“ a dialýza nešťastníkom so zlyhávajúcimi obličkami zachraňuje život. Spolu s kolegom Sandeepom Padalom, taktiež odborníkom na obličky, vychádzali z tejto úvahy: Ak sa pre pacientov stáva nadbytok cytokínov uvoľňovaných do krvi imunitnými bunkami škodlivým, prečo ich z krvi nešťastníkom nevychytať? Navrhujú na to využiť vybavenie, ktoré je v nemocniciach bežne dostupné. V útrobách dialyzačných mašiniek sú filtre. Tie síce molekuly proteínov, ako sú cytokíny, neodstraňujú, ale ako sám Mohammed hovorí, v sprche dostal nápad nahradiť ich filtrami, ktoré to dokážu. Nie bezdôvodne sa správa o využití dialyzačného prístroja vybaveného filtrom vychytávajúcim cytokíny dostala na Medical X Press medzi tie najčítanejšie. Pravdepodobne jedinou vážnejšou komplikáciou tejto liečby by mohla byť prípadná alergia pacienta na heparín. Pretože ale v ich prípade ide

Azeem Mohammed (vľavo) a Sandeep Padala. Vedecké duo urológov prichádzajúce s nápadom, ako u pacientov potlačiť deštruktívnu cytokínovú búrku pomocou filtra. (Fotografia: Phil Jones, Georgia Health Sciences University)

o filtre, ktoré už boli v minulosti schválené na liečbu americkým úradom FDA, mohli vedci rovno pristúpiť k overovaniu svojej hypotézy a liečbe pacientov s COVID-19 bez obvykle zdĺhavých schvaľovacích procedúr. Záver Dobrý nápad Mohammeda s Padalom by nemusel zachraňovať životy len v USA. Aj v Európe sa už niekoľko rokov používajú filtre Oxiris. Tie fungujú ako štandardné dialyzačné filtre a nasadzujú sa v prípadoch, keď treba chorému z krvi odstrániť endotoxíny produkované nejakou úpornou bakteriálnou infekciou. Rovnako ako pôsobia pri takzvaných „uremických toxínoch“, vychytávajú tieto filtre z krvi aj cytokíny. Filtre Oxiris obsahujú aj heparín, čo by rovnako nemalo byť na škodu (s výnimkou alergických jedincov), pretože heparín obmedzuje vznik krvných zrazenín. A tie sú u pacientov s COVID-19 rizikom, ako potvrdzujú prípady mŕtvice v nižšej vekovej skupine. Článok bol prijatý od autora 13. 5. 2020. Literatúra 1.

Sadanand Fulzele et al.: COVID-19 Virulence in Aged Patients Might Be Impacted by the Host Cellular MicroRNAs Abundance. Aging and Disease, April,2020 www.aginganddisease.org/ EN/10.14336/AD.2020.0428

2.

Silliman University News

3.

Medical College of Georgia, Augusta University

Alpha medical   19


OSOBNOSŤ

Ak tvorivý človek prestane tvoriť, tak kúsok z neho zahynie Keď výtvarníčka Ivana Šáteková začiatkom roka nazvala svoju výstavu „Môj milý koniec sveta“, netušila, ako veľmi predpovie to, čo sa po vypuknutí koronakrízy bude v spoločnosti diať. Jej kresba Slovenky v myjavskom kroji, s plastovou fľašou na hlave a plnou nákupnou taškou v ruke odštartovala na facebooku skupinu Coronart, kde výtvarníci stopnutí vo verejných aktivitách vystavujú práce inšpirované karanténou, či vytvorené počas nej. Autor: Elena Akácsová, foto: Boris Németh

20   inVitro


Ak tvorivý človek prestane tvoriť, tak kúsok z neho zahynie

Ako sa ti zmenil tvoj život počas karantény? My sme s partnerom (rapper Branči Kováč – Vec, pozn. red.) umelci na slobodnej nohe. Robíme z domu alebo z ateliéru, až také radikálne zmeny u nás nenastali. Navyše, mala som veľmi akčný minulý rok, bola som vyčerpaná a plánovala som menej vystavovať. Takže našťastie u mňa nenastali veľké tragédie kvôli zrušeným výstavám. Smutno mi je len z toho, že som mala naplánovaného veľa cestovania. Mala som dokončiť medzinárodný projekt, takže momentálne som mala byť vo Švédsku, v Glasgowe a padla mi aj jedna stáž v Holandsku. Ale ja som taký človek, že príde-odíde. Keď to nebude, tak sa mi svet nezrúti.

zábavy, syn je rád s nami a my sme radi s ním, ale je to veľa. Trošku veľa.

Aj tvoj muž to má tak? U neho je to ťažšie, zrušili sa mu všetky koncerty a festivaly. Hoci aj on mal veľmi, veľmi aktívny minulý rok a mám pocit, že si to ticho užíva. Je zavretý v štúdiu, niečo vytvára, nechce mi o tom hovoriť, možno preto, že viac prokrastinuje, ako robí. (Smiech) Každý máme svoju zašívareň. Tvorba sa musela skrátiť na pár hodín cez deň a na večer, keď dieťa zaspí. Inak sa venujem domácnosti.

Pár dní po začiatku karantény si na facebooku založila skupinu Coronart. Prečo? Vnímala som okolo seba, koľkým ľuďom sa postupne rušia výstavy a prišlo mi hrozne ľúto, že si nemôžeme ísť tie veci pozrieť, očuchať, pochytať. My, výtvarníci, potrebujeme spätnú väzbu a tá zrazu neprichádzala. To je ubíjajúce. Vytvorila som platformu a vôbec netušila, či to bude fungovať, alebo to bude len moja bublina, pár mojich kamarátov. Zrazu to začalo masívne pribúdať.

Do ateliéru si vôbec nechodila? Prvé týždne karantény som bola len doma. Keď už sa to na mojej psychike začínalo odzrkadľovať, bola som stále nervóznejšia, tak mi Branči naznačil, že choď, prosím ťa, robiť! Takže teraz sa striedame, buď ide Branči do štúdia a ja sa venujem Fedorovi, alebo ja idem do ateliéru a on je doma. Syn chodí ešte do škôlky? Do škôlky, a až teraz som ju docenila. Vždy som ju mala rada, ale teraz ešte viac. Predtým nám aj rodičia veľmi pomáhali, zobrali ho zo škôlky a ja som si mohla poobede v kľude maľovať, robiť, mala som kopec času. Večer som syna nakŕmila, uspala a išla si ďalej robiť. Ale zrazu cvak a ja som celodenne gazdinka. Užijeme si spolu veľa

Predtým, ako si otehotnela, veľmi si sa chcela vyhnúť osudu, ktorý výtvarníčkam na VŠVU predpovedali vaši mužskí pedagógovia – že keď stretneš princa na bielom koni, od toho momentu prestaneš tvoriť a už budeš len matka. Už si matka, darí sa ti stále nebyť len ňou? Možno práve preto, že mi to toľko vtĺkali do hlavy, tak darí. Nemám rada nariadenia, idem vždy hlavou proti múru. Aj keď padám na hubu a som unavená, aspoň si vytiahnem náčrtník a niečo robím. Aby som nevyhasla v tvorbe. To je pre mňa alfa a omega. Ak tvorivý človek prestane tvoriť, tak kúsok z neho zahynie.

Koľko je to teraz ľudí? V máji skupinu sledovalo už cez 8 000 ľudí. Neviem, koľkí dohromady tam už uverejnili svoje práce, ale cez deň príde okolo 30-40 nových prí-

spevkov. Už to teraz vo veľkom filtrujem. Začalo to mojím naivným prístupom – bola som prvýkrát administrátor – robte si, čo chcete! Sloboda! Veľkodušnosť! Nevedela som, čo som spôsobila. Lenže postupne sa to začalo meniť a pribúdali všelijaké zdieľané vtípky a meme obrázky, veci, ktoré už každého otravujú. Umenie z toho začalo vypadávať. Vravím si, naozaj budem ja tá zlá teta, čo to bude musieť selektovať? A aj som. Je veľmi kruté byť človekom, ktorý musí povedať: prepáčte, nie je to dosť dobré. Potom mi píšu urazení autori a ja im musím vysvetľovať, že prepáčte... Je to hrozné. Zasahujem aj do konfliktov, vymazala som ľudí, ktorí sa tam hádali. Čo som si toto vymyslela? Akoby som nemala dosť vlastnej roboty. Niečo podobné začalo fungovať súčasne aj na instagrame. Spojila som sily s francúzskou art direktorkou fungujúcou pod menom Nakissa, ktorá nezávisle odo mňa vytvorila podobný projekt na instagrame. Robí to veľmi dobre. Vyberá obsah tak, že zverejní len päť obrázkov za deň a tie spolu ladia, niekedy tematicky alebo ďalší deň zas farebne. Aj ako celok je to veľmi krásny obsah. Na facebooku sa to takto nedá, tam je veľa textu, navyše nechcem vyhadzovať niekoho len preto, že píše povedzme poéziu. Zmenili sa za dva mesiace tie práce? Posunuli sa inam? Niektoré témy sa začali točiť dokola. Keď už tam bolo denne dvadsať

Je veľmi kruté byť človekom, ktorý musí povedať: prepáčte, nie je to dosť dobré. Alpha medical   21


OSOBNOSŤ

Mám takú úchylku, na RTVS rada pozerám reláciu Moja diagnóza. O chorobách tak viem všetko, nemusím ani googliť. portrétov s rúškami, ľudia sami vycítili, že už sa varí z vody, už sa opakujeme všetci a začína sa to obmieňať. Už tam je aj iný obsah, nemusí to byť len téma korony alebo karantény, prijmeme aj vec, ktorá je vytvorená počas domáceho tvorenia – karantény. Ty si vďaka karanténe niečo vo svojej tvorbe zmenila? Pokračujem v programe, ktorý som si vytvorila ešte pred karanténou. Moja posledná výstava v DOTe začiatkom tohto roka sa volala Môj milý koniec sveta. Akoby som to predpovedala. Bola to séria obrazov s malými mikrosvetmi, samostatné postavičky vo veľkom priestore, akože osídľujeme inú planétu, lebo tu sa už žiť nedá. Moja romantická predstava o konci sveta sa teraz začala napĺňať! Ako sme vzdialení, nemôžeme sa objať, stojíme sami, rozprávame sa a nerozumieme si cez tie rúška, nevieme, či sa pod nimi usmievame. Pokračujem v tej téme, ktorá sa stala aktuálnou.

Bude mať Coronart nejaké pokračovanie aj po zrušení všetkých opatrení? Oslovil ma grafický dizajnér Braňo Matis a fundriserka Zuzana Suchová, vymysleli sme si knižnú publikáciu ako pamiatku na toto otrasné obdobie. Snáď to bude len pamiatka na minulosť a nie prirodzená súčasť nášho ďalšieho života. Oslovili sme kurátorov, aby vyselektovali najlepšie obrázky, čo tam boli zverejnené a k tomu pridáme sprievodné texty sociológov, psychológov o tom, ako to ľudia zvládajú alebo nezvládajú. Nebojíš sa samotnej choroby, že ochorieš? Bojím sa o rodičov a svokrovcov. Najväčšia hádka, ktorú sme mali doma

v čase karantény, bola kvôli tomu, že Branči nevyváral rúška. Aj susedia to museli počuť. Stalo sa to, keď som asi po mesiaci zistila, že on to svoje rúško zavesí k ostatným vyvareným! Skoro som sa zrútila. Toto sú nové hádky a nové témy. To chránenie rodiny mi tak trošku udrelo na mozoček. Vidím dieťa, že si ide šúchať tvár a už po ňom ziapem, opováž sa! Veci, ktoré by som predtým neriešila, umývanie rúk, alebo že kontaminované oblečenie treba vyzliecť a dať na balkón vyvetrať. Veci, ktoré možno nepomôžu, ale pre pokoj na duši som spravila maximum, aby som ochránila svojich blízkych. Odhliadnuc od korony, aký máš vzťah k lekárom a chorobám? Mám takú úchylku, na RTVS rada pozerám reláciu Moja diagnóza. Ja a doktor House vieme veľmi dobre diagnostikovať. (Smiech) Vďaka tomu ani nechodíme často k lekárovi. Nie som úzkostlivá matka, aj cez telefón vyriešim s detskou lekárkou, že dieťa dostalo ovčie kiahne. Ona povie, dobre, ani sem nechoď, príď, keď to zaschne. Baví ma čítať si o chorobách. Jedna z mojich obľúbených kníh v detstve bola Zdravoveda, večne som si v nej listovala a pozerala všetky tie vady pokožky, nádory. V rodine som nenašla pochopenie. Moja mama radšej nechce vedieť nič, vyhýba sa aj dôležitým informáciám. Ja jej vždy vyselektujem z chorobopisu, čo má užívať, načítam si o tom ďalšie infor-

Nič si nezmenila? Tematicky mi zostali tieto minimalistické kresby. Nestíham maľovať, kresba je najrýchlejšie médium, ktoré zvládam. Ale už som si dneska bola kúpiť plátno. Veľký zlom. V obľúbenom obchode? Ten je bohužiaľ za hranicami v Rakúsku, bola som v inom, kde majú plátna hodené na zemi, je to na zaplakanie, ale momentálne nie je iná možnosť.

22   inVitro

Týmto obrázkom rozbehla Ivana Šáteková online galériu pre umenie v čase korony. (Zdroj: Ivana Šáteková)


Ak tvorivý človek prestane tvoriť, tak kúsok z neho zahynie

Ivana Šáteková (*1984) Je absolventkou Vysokej

mácie. Momentálne riešime jej nízky počet bielych krviniek. Pýtala sa ma, či sa to dá doplniť potravinami. Červené krvinky áno, biele nie, hovorím jej pohotovo. Všetko som vedela z Mojej diagnózy, ani som nemusela googliť. Samozrejme, úsudok lekárov je pre mňa najdôležitejší, som veľmi poslušný pacient, lebo si ich vážim. Nechcela si byť lekárkou? To zase nie, som asi príliš veľký egoista, aby som sa vedela plnohodnotne celodenne starať o iných ľudí. Obdivujem lekárov a zdravotné sestry, že to vedia. Ja som vyčerpaná, len keď sa starám o jedno dieťa, a to je moje a mám k nemu vrúcny vzťah. Mať za deň 100 pacientov, to by som sa zbláznila. Čím si teda chcela byť? Na strednej som chodila na všetky možné krúžky, v hre bola aj pantomíma. Rodičia sa smiali, že trikrát sa mi niečo podarilo nakresliť a už chcem ísť na VŠVU. Tri roky som bola na bábkarskej scénografii. Divadlo milujem, ale neviem robiť v kolektíve. Nemala som rada mrnčiace herečky – priši mi gombík, v tomto mám veľký zadok, hoci doteraz sú to moje najlepšie kamarátky. Ale ten kolektív, starať sa o niekoho iného, aby mu sedel kostým,

aby mal bábku, ktorá bude fungovať pre neho čo najjednoduchšie, musieť ukrajovať zo svojej vlastnej veľmi kreatívnej idey, aby som vyhovela iným, to ma odtiaľ veľmi rýchlo dostalo.

školy výtvarných umení v Bratislave. V roku 2013 sa stala finalistkou Essl Art Award, v roku 2014 dostala Cenu Nadácie Tatra Banky. Vo svojej tvorbe používa maľbu, kresbu, pracuje s výšivkou, objektom,

Ani po rokoch sa k tomu nechceš vrátiť? Ja sa k tomu vraciam, keď chodím na letné sústredenia divadelného krúžku Gong, kde som vyrástla ako dieťa. Teraz robím vedúcu, pomáham pri výtvarných realizáciách predstavení, tam si to vynahradím.

interaktívnymi inštaláciami. Je členkou kresliarskeho tria Dzive. Spolupracuje na tvorbe a vydávaní časopisu pre deti Bublina. S rapperom Brančim Kováčom – Vecom má jedného syna. Žije v Bratislave.

Tvoj muž je známy rapper, ale ty máš radšej muzikály. Naozaj si nikdy nebola jeho fanúšička? Nedávno sa mi vyjavili spomienky, že prvýkrát som počúvala jeho kapelu Trosky ako 14-ročná vo vyťahanom svetríku so slúchadlami s walkmanom pred chatkou práve v tom spomínanom letnom tábore. Nahrala som si ho z rádia Ragtime, ani neviem ako, taký mišung, niekde medzi Robbiem Wiliamsom a Nirvanou. Až potom, po rokoch som zistila, že ahá, to bol on! Napokon som sa jeho fanúšičkou stala. Naozaj sa mi jeho tvorba veľmi páči a vážim si jeho názory, ktoré nemusia byť vždy populárne, ale nebojí sa nahlas veci pomenovávať.

Alpha medical   23


OSOBNOSŤ

Syn je tiež jeho fanúšik? Hip hop má rád, ale inak je najväčším fanúšikom skupiny Gorillaz, akého kedy táto skupina mala. Aj v tejto karanténe zisťujem, že je to šťastie, keď nemusíme 24 hodín počúvať Mira Jaroša. Vybral si dobrú hudbu, dá sa to, aj keď mi už jemne prepína, že s tým zaspávam aj vstávam. Stále si veľmi aktívna na facebooku. Je to moje spojenie so svetom, tým, že inak som väčšinou sama v ateliéri, nestretávam sa veľmi s ľuďmi. Pokiaľ prišlo dieťa, bola som veľmi spoločenský človek. Teraz mi facebook nahrádza bratislavskú kaviareň, ktorú mám rada a ktorá mi chýba. Polovica tej bratislavskej kaviarne počas karantény doma kváskovala. Ty ešte stále odolávaš? Karanténa veľmi vylepšila moje kulinárske schopnosti. Predtým nebol čas, urobila som len niečo ľahké a poďme rýchlo von. Teraz nemáme kam ísť, tak som sa ponorila do varenia. Branči je v šoku, má pocit, že som mu to roky tajila, že viem tak dobre variť. Vymýšľam veci, ktoré mi predtým ani nenapadlo kúpiť, pečené kačacie prsia, trhané bravčové mäso, ktoré sa 4 hodiny pomaly pečie v rúre a predtým je 24 hodín namočené v páci, vyrobila som aj vlastný pita chlieb. Ale pred kváskovým chlebom som zastala. Zuzana Fialová tvrdí, že kvások je dnešné tamagoči, o to sa treba rovnako starať. Tak, ako o kvetiny. V karanténe mi začal balkón rozkvitať, normálne je zelený, doteraz tam nič nebolo. Nezabúdam teraz polievať. Plánuješ si tieto zvyky udržať? Neviem, či je to trvalo udržateľné, ale bola by som rada. Dnes som prvýkrát rozmnožila kvetinu! Stala si sa v poslednej dobe ešte na niečo iné expert? Vďaka dieťaťu sa začínam orientovať v kameňoch. Máme už prvú príručku mladého geológa. Už som si začala pozerať, koľko stojí malé geologické kla-

24   inVitro

Ľudia majú čas a ako ja nakupujem hovadiny cez internet, tak iní nakupujú obrázky. divko, zaskočilo ma, aké je to drahé. Začína to byť moja nová záľuba. Môjho syna to už pomaly prechádza. Som inak celkom dobrá aj v pokémonoch. A počas karantény som si naobjednávala papiere a skladám origami. Tajne. Čím ešte dokážeš ľudí prekvapiť? Ľudí prekvapí, keď ma pošlú na pódium. Z toho, ako pôsobím, majú pocit, že som veľmi extrovertná a zaskočí ich, že ja si musím dať tabletku na ukľudnenie a týždeň predtým nespím. Ešte dve hodiny po tom sa chvejem. Najväčšia výzva bol pre mňa TEDxBratislava. Peklo. Mesiac som sa prehadzovala v posteli a rozmýšľala, ako to zruším. Potom som videla, že už to je na plagátoch, tak to už nie je cesty späť, nemôžem ich potopiť. Ako to dopadlo? Prežila som to, len som nepovedala všetko, čo som chcela. Až na konci som zistila, že na pódiu je obrazovka, čo diváci nevidia, kde môžu prednášajúci vidieť texty, ktoré hovoria. Tam môže ísť úplne iná prezentácia, ako obrázky za mnou. To mi nikto nepovedal! V živote som nerobila prezentáciu v powerpointe, netušila som, že to tak ide a že si môžem takto pomôcť. To ťa na prezentáciu nikto nechystal? Chystali ma, ale asi si mysleli, že toto vie každý. Z čoho máš ešte strach? Mám fóbiu z krídel. Z vtákov a hmyzu, čo lieta. Je to iracionálne.

Raz mi v tábore vletel do chatky vtáčik a musela dojsť kamarátka Rebeka Poláková a vyhnať ho, bola som úplne hysterická. Odkedy mám dieťa, pracujem s tým, Branči ma upozornil, aby som na neho neprenášala svoje strachy, aby sa nebál vecí, ktorých sa bojím ja. Najhorší moment môjho života som zažila, keď sme spolu boli v Španielsku na ostrove v ZOO, kde bola prehliadka vtákov. Tie vtáky voľne lietali a sadali si na nás, vedľa mňa si sadol velikánsky pelikán, to je taký sup. Prežívala som totálne muky, ale nedala som to na sebe znať, iba som bola veľmi bledá. Vtedy mi hralo v hlave: Non stop, já chci žít non stop... Prečo práve Non stop? Máme s kamarátmi takú hru, keď sa veľmi nudíme. Vychádza z toho, že keď zomrieme, človek už si nemôže povedať, akú pieseň mu budú hrať a tak sme si povedali, že ja ti vyberiem, nechaj to na mňa! A vybrali sme si navzájom tie najhoršie pesničky. Non stop, já chci žít non stop, alebo Ja sa vrátim – to vybrali mne. A ďalšie ohyzdné pesničky. Téma pohrebu ma inak veľmi baví, baví ma vo vnútri sa s tým zaoberať. Som s tým stotožnená, že si svoju urnu pekne vystajlujem, ako som to videla v egyptskom múzeu. Keby si mohla na svojom živote niečo spätne zmeniť, čo by to bolo? Minule som nad tým rozmýšľala, keď sa niekoho pýtali, že čo by odkázal svojmu mladšiemu ja. To viem presne. Ten moment, keď som prvýkrát


Ak tvorivý človek prestane tvoriť, tak kúsok z neho zahynie

robiť. Ja by som všetko chcela ovládať, čo sa týka tvorivých činností. Žiaľ, nebolo mi dopriate toľko času. Ani sa toľko nedá. Na škole som mohla viac experimentovať, ale nestihla som. Myslíš to tak, že už si sa vyhranila a už sa nedá ísť iným smerom? Mala som na škole profesora, ktorý hovoril, že výtvarník môže len dvakrát za život zmeniť svoj štýl a to si myslím, že je blbosť. Myslím si, že na tvorbe je práve to zaujímavé, keď človek celý život skúša a hľadá. Mňa by to asi veľmi brzdilo. Každá moja výstava je iná, vizuálne, používam iné médium, raz výšivky, animácie, sklo. Vždy je to iný materiál aj téma, tomu prispôsobujem techniku. Tak prečo potom ľutuješ, že si na škole viac neexperimentovala? Lebo škola je najlepšie prostredie na skúšanie si vecí a treba si to užiť. Ja som brala všetko smrteľne vážne, až som si uhnala všelijaké žalúdočné neurózy a podobne. Potom sa už človek musí živiť a splácať hypotéky a tam už nastáva krutá realita a na experimentovanie nie je čas. Najlepšiu radu mi dal do života profesor Fisher: Nikdy nerozmýšľaj nad obrazom ako nad predajným artiklom, lebo vtedy už nevyrábaš umenie, ale produkt. Toho sa držím.

prišla o vzťah a ako som to tragicky niesla. Dnes viem, že to bola sprostosť, zbytočne stratený čas na trúchlenie nad vzťahom. A vôbec, koľko času som do toho vzťahu investovala a nešla na Erazmus, len aby som bola s tým chlapcom. Vôbec to za to nestálo. Bola som strašne zaľúbená. To by som si spätne facku dala. To, že si odišla z bábkariny a išla na maľbu na VŠVU, spätne neľutuješ? Rodičia mi dlho vyčítali, že som odtiaľ odišla a že som si mohla aspoň bakalára spraviť. Kde by som ja teraz mávala s bakalárskym titulom z báb-

kariny, čo by sa tým zlepšilo v mojom živote? Nič lepšie, ako ísť na maľbu, sa mi nemohlo stať. Aj keď zo začiatku som si nebola istá, či mi to pôjde, neprežila som tam ľahké roky, dobiehala som mnohé, čo som zameškala gymnáziom. No neľutujem ani sekundu. Máš nejaké odložené sny, ktoré by si ešte rada splnila? Chcela by som robiť rezbársku prácu. Mám v hlave všelijaké rezbárske nápady, ale neviem to zrealizovať. To som si hovorila, že raz, keď príde čas... Aj keramiku by som chcela vedieť

Teraz si však doslova vyrobila obraz na predaj pre dobročinnú aukciu, nie? To áno, ale nesmie to byť prvý krok v tvorbe rozmýšľať nad tým, ako to strelím. Robila som to ako kolekciu na výstavu, kde som chcela niečo odkomunikovať, nie ako doplnok do izby. To, že sa to aj predá, je krásny bonus, lebo živiť sa niečím musím. Predávaš sa dobre? Počas karantény sa paradoxne naskytli nové príležitosti. Aj galéria, ktorá ma zastupuje, zistila, že zafungoval online predaj. Ľudia majú čas a ako ja nakupujem hovadiny cez internet, tak iní nakupujú obrázky.

Alpha medical   25


B LO G

Budeme liečbu mitochondriami nazývať transplantácia alebo transfúzia?

Ing. Josef Pazdera, CSc. Objective Source E-Learning www.osel.cz Písané exkluzívne pre

26   inVitro

Nie je novinkou, že si bunky v našom tele rôzne vypomáhajú, ale že intenzívne kšeftujú aj s celými organelami, to je do značnej miery prekvapivé. V recenzovanom časopise EMBO reports vyšla štúdia o obohacovaní buniek imunitného systému extra porciami mitochondrií. Predklinické testy zlepšovania imunity dopadli mimoriadne dobre – liečba obmedzila zápal a pacientom sa zlepšilo dýchanie. Hoci tento výskum prebiehal ešte pred vznikom pandémie, mohlo by ísť o účinnú liečbu ochorenia COVID-19.


Budeme liečbu mitochondriami nazývať transplantácia alebo transfúzia?

časti ATP syntázy medzimembránový priestor matrix

kristy ribozóm granula

vnútorná membrána DNA

Na čo slúžia mitochondrie Získavať bez fotosyntézy dostatok energie na život je drina. Buď boli naši predkovia múdri a začali spolupracovať s baktériami, alebo sa nám do života vmontovali parazity a my sme ich anektovali, ale nech už to bolo akokoľvek, niekedy pred dvomi miliardami rokov prestali byť mitochondrie samostatnými organizmami. Stále si to obdobie pamätajú a uchovali si z neho značnú časť rozhodovacích právomocí. Ponechať im takú autonómiu je ale dosť nezodpovedné. Akoby si štát (v našom prípade bunka) všetky svoje rezorty riadil z jedného centra (jadra a jadrovej DNA), ale ten úplne najdôležitejší a strategický rezort – energetiku, ponechal v pôsobnosti bývalého nepriateľa. Na dnes už mierumilovné spolužitie s mitochondriami sa ale môžeme pozerať aj pohľadom strany Starostovia a nezávislí a teda že nechať rozhodovanie na tej najnižšej úrovni je správne. V každom prípade to viedlo k tomu, že si každá bunka nášho tela prevádzkuje tisíce energetických zdrojov (tisíce maličkých elektrocentrál). Výhodou takého decentralizovaného riešenia je, že sa nemusíme starať o prenosovú sústavu.

majú na starosti energetickú bilanciu bunky. Keďže pri ich prevádzke vzniká veľké množstvo škodlivých radikálov, dostali prezývku „bunkové elektrárne so špinavou prevádzkou“. Práve táto ich stránka (zabezpečovanie výkonnosti buniek) nás dnes bude zaujímať. Respektíve mitochondriálne gény zabezpečujúce respiráciu (súčasť oxidatívnej fosforylácie produkujúcej v mitochondriách ATP). Laicky povedané – bunkové dýchanie v situáciách, keď od buniek potrebujeme špičkový výkon, aby nás vytiahli zo život ohrozujúcej šlamastiky.

vonkajšia membrána

Minca má ale aj opačnú stranu. Kým jadrovú DNA nám stačí mať v bunke len jednu (jedno riadiace centrum), tú mitochondriálnu musíme mať toľkokrát, koľko máme mitochondrií. Často sú to až státisíce molekúl mtDNA v každej jednej bunke. Všetky tieto „minidozorne“ sú pritom navlas rovnaké, čo je, priznajme si, plytvanie energiou i materiálom. Neprináleží nám ale kritizovať nič z toho, pretože v praxi evolúcie sme s týmto riešením obstáli. Možno aj preto, že ako sa ukazuje, s mitochondriami sa dá kšeftovať. Keď si to zhrnieme, tak v každej jednotlivej mitochondrii máme prostredníctvom 16 569 písmen genetického kódu zapísaných 37 génov. Čo sa týka množstva génov, mitochondriálna DNA je v porovnaní s jadrovou dedičnosťou len „kvapkou v mori“. Z pohľadu funkčnosti to už tak úplne pravda nie je. Potvrdzujú to poruchy mitochondriálnych génov, ktoré bývajú príčinou mnohých vážnych chorôb, napríklad niektorých typov svalových dystrofií alebo diabetu 2. typu. Rozhodujú o výkonnosti buniek, pretože

Bunkové zmenárenstvo Na skutočnosť, že bunky medzi sebou kšeftujú s mitochondriami, prišiel kolektív vedcov z Centra pre génovú terapiu na Tulane University v New Orleans. Bolo to pri štúdiu rakoviny. Najprv na bunkách pestovaných v tkanivových kultúrach, neskôr aj na modelových organizmoch zistili, že nádorovo zvrhnuté bunky trpiace nedostatkom mitochondrií nerespirujú („dusia sa“). Niekoľko týždňov sa s nimi nič nedeje a zhubný nádor nerastie. V priebehu latencie sa len zdanlivo nič nedeje. Rakovinové bunky svojim zdravým kolegyniam v tom čase „kradnú“ mitochondrie. Hneď ako začnú mať dostatok génov na dýchanie, rakovinové bujnenie sa rozbehne na plné obrátky. Či naozaj ide o krádež, ako sme si dlho mysleli, necháme radšej bokom. V ostatnom čase sa totiž ukazuje, že ak niektoré bunky v tele trpia nedostatkom, vždy sa nájdu dobrovoľníčky, ktoré odovzdaním svojich mitochondrií ochotne vypomôžu. Keď nám napríklad „mŕtvička“ pridusí mozog, tak sa s neurónmi trpiacimi nedostatkom mitochondrií začnú ochotne deliť bunky nazývané astrocyty. Tentokrát nejde o mozog a darkyňami mitochondrií nie sú astrocyty, ale mezenchymálne kmeňové bunky.

Alpha medical   27


B LO G

Mezenchymálna kmeňová bunka. Tieto bunky sú ochotnými darcami mitochondrií. Ich prostredníctvom je možné bunkám v ťažkostiach odovzdať mitochondrie a zlepšiť tým ich výkonnosť aj vyhliadky na prežitie. Obrázok bunky je z elektrónového mikroskopu. (Zdroj: Robert M. Hunt. CC BY 3.0)

Čo sú to mezenchymálne kmeňové bunky? V literatúre sa často označujú len skratkou „MSC“ (mesenchymal stem cells). V učebniciach a slovníkoch sú opisované ako multipotentné bunky schopné obnovovať poškodené mezenchymálne a krvotvorné tkanivá. Sú schopné premeniť sa (diferencovať) na široké spektrum bunkových typov, ako napríklad bunky chrupavky, tukové tkanivá, svalové bunky, bunky srdca a dokonca aj neuróny či bunky produkujúce inzulín. Dajú sa získať z kostnej drene, z pupočníkovej krvi a u tých z nás trochu pri tele aj z faldíkov na bruchu. Vedci s nimi radi pracujú, pretože priľnú k plastickému povrchu kultivačných misiek a vytvárajú kolónie, ktoré sa napríklad pri výmene média nespláchnu do výlevky. Ako je možné mitochondrie dostať von z bunky a pretlačiť ich cez membránu tej druhej? Mitochondrie sú organely, akási obdoba telesných orgánov na úrovni bunky. Z toho vyplýva, že to nie sú

28   inVitro

žiadni drobci. V porovnaní s molekulami živín, hormónov a pod., ktoré vďaka svojej nepatrnosti bez problémov prechádzajú cez membránu, je v tomto prípade rozdiel asi ako medzi meňavkou a slonom. Bunky si preto na odovzdanie musia najprv postaviť akýsi tunel. Vedcom sa nepáčilo slovo tunel, a tak tomu odborne hovoria membránové nanotunelíky. Pokusy na myšiach s poškodenými pľúcami ukázali, že odovzdávanie mitochondrií dokáže robiť divy. Keď vedci svojim štvornohým pacientom aplikovali do priedušnice ľudské mezenchymálne kmeňové bunky (ochotné podeliť sa o svoje mitochondrie), došlo k masívnemu prevodu mitochondrií do buniek tvoriacich epitel myších pľúcnych alveol. Spolu s tým rástla aj metabolická aktivita pľúcnych buniek a zlepšila sa aj funkcia pľúc. V našom zozname kšeftovania s mitochondriami v mozgu a pľúcach si môžeme odškrtnúť aj tretiu položku – zlepšenie funkcie imunitného systému. Extra porciu mitochondrií vedia využiť aj makrofágy. Zlepšuje im to fagocytózu. Laicky povedané, zvýšia im apetít a oni potom „zhltnú, čo im príde do cesty“. V prípadoch hroziacej infekcie je veľmi cennou devízou veľké upratovanie všetkého, čo v organizme nemá čo robiť vrátane vírusových partikúl a napadnutých či rozpadnutých buniek. Je tu ale ešte niečo! Zatiaľ sme MSC (mezenchymálne kmeňové bunky) vychvaľovali za to, čo všetko zvyšujú. Teraz pritvrdíme. Odovzdaním svojich mitochondrií dokážu niečo aj tlmiť. A práve to je pravdepodobne ten najdôležitejší poznatok čilských výskumníkov – zníženie GVH reakcie. Teraz na chvíľu odbočíme, aby sme si vysvetlili, čo GVH reakcia je a prečo by nás mala zaujímať. Keď nám transplantujú nejaký orgán a nie sú pritom dodržané určité kompatibility, s tkanivami cudzieho orgánu sa náš imunitný systém prestane po čase kamarátiť a odhojovacou reakciou ho zlikviduje. Ale pozor, ani v prípade, že sa naši obrancovia s trans-

MSC sa dajú získať z kostnej drene, z pupočníkovej krvi a u tých nás, ktorí sú trochu pri tele, aj z faldíkov na bruchu.


Budeme liečbu mitochondriami nazývať transplantácia alebo transfúzia?

Universidad de los Andes, Santiago – Univerzitné pracovisko väčšiny autorov publikácie. (Zdroj: ULA)

„Umelé navyšovanie mitochondrií zvyšuje metabolickú aktivitu buniek pľúcnych mechúrikov. Tlmí zápal. Zmenšuje poškodenie pľúc a zlepšuje u pacienta zásobenie tkanív kyslíkom.“

Maroun Khoury – vedúci výskumného kolektívu: „Mitochondrie nie sú len elektrárne poskytujúce bunke energiu. Významne zasahujú aj do regulácie, aktivácie, diferenciácie a rozmnožovania T-buniek. Okrem toho sú zapojené aj do modulácie signalizácie v T-bunkách. Dodaním mitochondrií bunkám imunitného systému je možné tlmiť prehnanú zápalovú reakciu a zmierniť poškodenie tkaniva.“ (Zdroj: UANDES)

plantovaným tkanivom popasujú, nemáme ešte vyhraté. Naše bunky sa nemusia zapáčiť bunkám darcu. A je úplne jedno, kto v tejto bitke začne strieľať ako prvý. Výsledkom je vždy zápal a koniec je rovnaký. Prípadom, keď bunky preneseného orgánu (štepu) vytiahnu do boja proti telu hostiteľa, sa hovorí GVH reakcia (z anglického „graft versus host“, čiže „štep proti hostiteľovi“). To bolo predmetom štúdie, o ktorej je tento článok. Prečo sa vedci zaoberali GVH reakciou? V skutočnosti im nešlo o to, ktoré bunky proti komu a čomu bojujú, ale o „silu GVH reakcie“. GVH reakciu využili len ako akési „meradlo“ nabudenosti imunitného systému. S jeho pomocou zisťovali, ako dodanie mitochondrií ovplyvní jeho „silu“. Logicky sa dalo predpokladať, že podobne ako v prípade zvýšenia výkonnosti buniek pľúcneho epitelu a makrofágov, aj imunitný systém sa po extra porcii mitochondrií vo svojej reakcii GVH pochlapí a vyvolá razantnejší a silnejší zápal. Opak bol pravdou.

Nech už vedátori imunitného systému dodali mitochondrie prostredníctvom kmeňových mezenchymálnych buniek, alebo z nich najprv mitochondrie izolovali a ponúkli ich bielym krvinkám len tak priamo (bez sprostredkujúcich buniek), výsledok bol vždy rovnaký. Imunitné bunky ponúknutý dar ochotne prijali, a čo je najdôležitejšie, tlmilo to zápal. Pre nás je asi zbytočné zachádzať do podrobností, že liečba ovplyvnila predovšetkým istý typ bielych krviniek, ktoré sa nazývajú T-bunky. Že po tom, ako si ponúknuté mitochondrie privlastnili, zmenili svoje správanie (génovú expresiu)... Stačí, keď si z toho odnesieme vedomosť, že to tlmilo vášne imunitného systému a ten sa potom nenechal len tak niečím vytočiť. Prečo by to malo byť dôležité? Pretože pravdepodobne tu máme nový spôsob liečby mnohých autoimunitných chorôb. Ich spoločným menovateľom je totiž práve zmätený a prehnane reagujúci imunitný systém s chronickými zápalmi a stratou funkcie postihnutého orgánu. Inventúra Umelé navyšovanie mitochondrií zvyšuje metabolickú aktivitu buniek pľúcnych mechúrikov. Tlmí zápal. Zmenšuje poškodenie pľúc a zlepšuje u pacienta zásobenie tkanív kyslíkom. To všetko sa nevyhnutne musí zdať ako sen všetkým, ktorí majú niečo dočinenia s akútnou respiračnou tiesňou. Ponúka sa aj otázka, ktorú v čase konania pokusov čilskí lekári nemohli predpokladať: Nedala by sa mitoterapiou znížiť smrtnosť infekcie

Alpha medical   29


B LO G COVID-19? Veď pri nej tiež ide o prehnanú imunitnú reakciu a postihnutie pľúc. Odpoveď možno poskytujú pokusy čínskych vedcov zo Southwest University v Chongqingu. Tí sa pred časom zaoberali terapiou mitochondriami. Intravenóznymi injekciami mitochondrií z mladých zvierat sa im podarilo u starých myší zlepšiť kognitívne a motorické výkony. Keď zvážime, že najohrozenejšou kategóriou pri COVID-19 sú staršie osoby, teda s mitochondriálnou dysfunkciou súvisiacou s vekom... Vráťme sa ale k pokusom čilských vedcov a dešifrujme ich slová o predklinických testoch s ľudskými bunkami. Treba si uvedomiť, že nehovoria o pokusoch na ľuďoch, ale na myšiach, geneticky upravených tak, že sa na nich s ľudskými bunkami dá experimentovať. Je krajne nepravdepodobné, že by pripravované klinické overenie na ľuďoch dopadlo inak. Pesimisti sa ale obávajú niečoho iného. Komplikácií zo strany anti-GM aktivistov, nátlakových náboženských skupín a zástancov oháňajúcich sa predbežnou opatrnosťou. Ide totiž o liečbu, ktorá je vo svojej podstate tvorbou ľudských chimér. Optimisti naopak dúfajú, že sa všetkým podarí vysvetliť, že pri krvných transfúziách dochádza prakticky k tomu istému procesu (prenosu mitochondrií) a že snáď zvíťazí zdravý rozum a snaha zachraňovať ľudské životy.

Záver Bez toho, že by to čilskí vedci plánovali, zverejnením svojej práce do značnej miery znevážili súčasné pravidlá, na základe ktorých je u pacientov s COVID-19 možné začať liečbu transfúziou. Zatiaľ je povolené len podávanie rekonvalescentného séra. Zjednodušene povedané, podať sa môže len krv od uzdraveného človeka, ktorý chorobu prekonal a v jeho životodarnej tekutine koluje patričné množstvo protilátok namierených proti koronavírusu. Ako ale Čiľania dokázali, zvýšené šance na prežitie by poskytla aj transfúzia od darcu, ktorý koronavírusovú infekciu neprekonal a ktorý žiadne protilátky proti koronavírusu nemá, a to vďaka prenosu mitochondrií. Či, kedy a ako na nový poznatok (napríklad úpravou nových smerníc, z ktorých by bola odstránená nutnosť vysokého titra protilátok) zareagujú americká FDA, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) alebo domáci ŠÚKL, je ťažké odhadnúť.

Pokusy na myšiach naznačujú, že by „transplantáciu mitochondrií“, „transfúziu mitochondrií“, „mitotransfer“ či akokoľvek budeme liečbu nazývať, bolo možné vykonávať dokonca aj samotným vdychovaním...

Literatúra 1.

Zizhen Zhao, et al.: Improvement of cognitive and motor performance with mitotherapy in aged mice. Int J Biol Sci 2020; 16(5):849-858. doi:10.7150/ijbs.40886

2.

Angela C Court Recart, et al.: Mitochondrial transfer from MSCs to T cells induces Treg differentiation and restricts inflammatory response, EMBO

Článok bol prijatý od autora 21. 4. 2020.

30   inVitro

reports (2020). DOI: 10.15252/ embr.201948052


Nábor nových spolupracovníkov • Máte zaujímavé novinky z oblasti medicíny alebo laboratórnej diagnostiky, ktoré by ste chceli odprezentovať v špecializovanom časopise? • Máte záujem publikovať výsledky svojej práce v inVitre?

• Chcete sa stať naším spolupracovníkom a spolu s nami vytvárať kvalitný odborný obsah?

edieť!

Dajte

ebe v ám o s

n

ám na ical.sk n e t š í Nap amed h p l a @ invitro

www.alphamedical.sk 1

inVitro


DA LŠ Í N Á ZO R

Ani bezpríznakoví nevyhrali

Nový koronavírus poznáme necelý rok. Lekári a výskumníci teda iba postupne sumarizujú možné dlhodobé negatívne dopady na zdravie ľudí, ktorí prekonali ochorenie covid-19. Prihliadajú pri tom aj na analógie so staršími koronavírusmi SARS a MERS. Nadobudnutie komplexnejšieho obrazu o stopách, ktoré SARS-CoV-2 môže zanechať na ľudskom organizme, si vyžiada viac času. Už teraz sa však na základe nazbieraných poznatkov a pilotných štúdií dá dôvodne predpokladať, že minimálne u niektorých pacientov sa ťažkosti neskončia vyliečením sa z akútneho štádia. A môžu sa týkať aj bezpríznakových infikovaných, respektíve ľudí s ľahkým priebehom samotného ochorenia.

Miki Kočan ml.

32   inVitro

Znepokojujúce zistenie Upozornil na to klinický emeritný profesor John Swartzberg z projektu UC Berkeley-UC San Francisco Joint Me-

dical Program pre web Futurity a dodal: „Spočiatku sme vychádzali z toho, že k tejto chorobe budeme pristupovať ako k iným virózam typu chrípky. Za jednu z najzaujímavejších a najznepokojujúcejších vecí teda považujem zistenie, že v tomto prípade je to omnoho komplikovanejšie.“ Lekári a vedci sa v prvom rade usilujú prísť na to, prečo nový koronavírus spôsobuje – na rozdiel od napríklad spomenutej chrípky – dlhodobé zdravotné problémy či trvalé poškodenia, a to aj iných orgánov a systémov ako dýchacieho. „Je to zrejme jedna z kľúčových otázok. Jestvuje nespočetné množstvo hypotéz, ale zatiaľ nemáme žiadne jasné odpovede. V tomto stále tápeme,“ pripustil prof. Schwartzberg, ktorý konkrétne popisuje už zmapované negatívne následky covid-19 na pľúca (zjazvenia dokonca aj u asymptomatických osôb), srdce, obličky (zhodne pod vplyvom tzv. cytokínovej búrky, čiže prehnanej autoimunitnej reakcie) či centrálny nervový systém (vrátane psychických následkov typu postraumatickej stresovej poruchy) a pridáva aj ovplyvnenia pečene a tráviaceho ústrojenstva. Zápal myokardu u 60 % Nemecká štúdia na vzorke 100 pacientov po prekonaní covid-19 prostredníctvom kontrol MRI odhalila abnormality srdca u 78 z nich a pri 60 osobách z tejto vzorky sa preukázalo zápalové ochorenie myokardu. Išlo pritom prevažne išlo o mladých ľudí bez zodpovedajúcich anamnéz. Čínska štúdia na vzorke 416 osôb vo Wu-chane zase hovorí o diagnostikovaní rôznych poškodení srdca u 20 % pacientov počas hospitalizácie.


Ani bezpríznakoví nevyhrali

Nevídané dopady na mozog Navyše, SARS-CoV-2 vedie u niektorých pacientov k zrážaniu krvi, z čoho, samozrejme, vyvstáva riziko pľúcnej embólie či „mŕtvice“. „Pri covid-19 badáme na mozgu dopady, ktoré sme v minulosti u iných vírusov nevideli,“ priznal pre The Guardian Michael Zandi z londýnskeho zariadenia National Hospital for Neurology and Neurosurgery, jeden z prispievateľov do rozsiahlej štúdie publikovanej v časopise Brain. Doplnil, že hrozba neurologických prejavov podľa doterajších dát vôbec nesúvisí so závažnosťou hlavných symptómov, ale ani s vekom pacientov: mŕtvica postihla aj 27-ročnú ženu s ľahkými príznakmi covid-19. Neurológ Adrian Owen pre Reuters uviedol: „Znepokojuje ma, že máme milióny ľudí s covid-19. Ak tu takto o rok bude 10 miliónov zotavených, ale začnú sa u nich vyskytovať kognitívne deficity, poznačí to aj ich schopnosť pracovať a zaoberať sa každodennými aktivitami.“ Špecificky u detí zase hrozí dodatočný zápalový multisystémový syndróm (PIMS), varujú pediatri. Medicínsky žurnál The Lancet publikoval informáciu o 30-násobnom zvýšení počtu prípadov PIMS či veľmi podobných ochorení v talianskej provincii Bergamo po tom, ako sa tam rozšíril nový koronavírus. Chronický únavový syndróm Medzičasom už je zaužívané voľné označenie pre pacientov, ktorí pociťujú rôzne post covid-19 symptómy aj po niekoľkých mesiacoch: long haulers. Práve long haulers, medzi nimi aj lekári, zdravotný personál či vedci z tejto sféry, sa začali spontánne združovať v záujme vzájomných konzultácií a prispievania informáciami. Na základe dotazníkových vstupov od 1 500 pacientov na účelovo vytvorenej platforme Confirmed Case Long-Hauler Only Survey sa ukázalo, že 82 % z nich pociťovalo symptómy ešte po dvoch mesiacoch a 54 % po troch mesiacoch. V roku 2007 kanadský prieskum

v súvislosti so SARS hlásil, že niektorých respondentov limitovala extrémna vyčerpanosť aj rok po ochorení. Štúdia z Hongkongu referovala, že 40 % ľudí, ktorí prekonali SARS, ešte 3,5 roka po diagnostikovaní pociťovalo príznaky chronického únavového syndrómu. Center for Disease Control and Prevention (CDC), čiže americký federálny úrad na potláčanie epidémií, telefonickým prieskumom zistil, že u 35 % dospelých pacientov sa ich subjektívne pociťovaný zdravotný stav nevrátil do normálu ani po 2-3 týždňoch od pozitívneho výsledku testovania, pričom u respondentov vo vekovej skupine 18 – 34 rokov a bez nejakých závažnejších predchádzajúcich chronických zdravotných problémov to bolo 20 %. Inštitút CDC zároveň pripomenul, že pri chrípke sa ako horná hranica návratu k počiatočnému zdravotnému stavu uvádzajú dva týždne – štatisticky je to tak u 90 % chorých. Výskumná skupina na King´s College v Londýne vyvinula aplikáciu, do ktorej pacienti na dennej báze vkladajú informácie o symptómoch covid-19. Ešte po šiestich týždňoch od jej sprevádzkovania približne 200 000 ľudí malo pretrvávajúce príznaky, respektíve registrovalo ich návrat po priebežnom odznení. V roku 2016 štúdia ukázala, že tri štvrtiny pacientov s ME/CFS (myalgická encefalomyelitída/chronický únavový syndróm) pred výskytom ťažkostí tohto typu prekonali vírusové ochorenie. Experti aktuálne upozornili, že niektoré zo symptómov pacientov s pretrvávajúcimi príznakmi covid-19 sa prekrývajú so symptómami pri ME/CFS. Reumatologička z Fort Lauderdale na Floride Jihan Sabová pre špecializovaný portál Verywell Health pripomenula, že CFS môžu spúšťať vírusové ochorenia, ako príklad uviedla vírus Epsteina-Barrovej. Zoznam bude rozsiahlejší Simon Wessely, bývalý prezident Royal College of Psychiatrics, sa vyjadril v podobnom duchu: „Myslím si, že koronavírus povedie k mnohým, mnohým

prípadom postinfekčného únavového syndrómu.“ Charles Shepherd, odborný poradca britskej charitatívnej organizácie ME Association, ktorá podporuje pacientov s ME/CFS, sa pridáva: „Je značne pravdepodobné, že u niektorých ľudí sa rozvinie postvírusový únavový syndróm, ktorý môže viesť až k ochoreniu ME/CFS.“ Mark Guthridge z Deakin University v Melbourne k tomu podotkol: „Dozvieme sa to oveľa neskôr, lebo ľudia musia mať symptómy šesť mesiacov, kým sa dá diagnostikovať CFS alebo ME.“ Prof. Schwartzberg vo všeobecnejšej rovine vyhlásil: „Tempo, ktorým sa učíme, je enormne vysoké. Som si istý, že keď sa ma spýtate o tri či šesť mesiacov, zoznam bude v určitých oblastiach rozsiahlejší, ale zároveň možno vylúčime niektoré potenciálne chronické poškodenia.“ Literatúra 1. https://www.phosp.org/ 2. https://www.futurity.org/long-termcovid-19-effects-2400212-2/ 3. https://www.newscientist.com/ article/mg24632783-400-couldthe-coronavirus-trigger-post-viralfatigue-syndromes/ 4. https://www.gavi.org/vaccineswork/ long-term-health-effects-covid-19 5. https://www.thelancet.com/ journals/lancet/article/PIIS01406736(20)31129-6/fulltext 6. https://academic.oup.com/brain/ advance-article/doi/10.1093/brain/ awaa240/5868408 7. https://www.bbc.com/future/ article/20200622-the-long-termeffects-of-covid-19-infection 8. https://www.sciencemag.org/ news/2020/07/brain-fog-heartdamage-covid-19-s-lingeringproblems-alarm-scientists 9. https://www.nhlbi.nih.gov/ news/2020/looking-forwardunderstanding-long-term-effectscovid-19 10. https://time.com/5878448/ longterm-covid19-recognitionresearch/

Alpha medical   33


Aj ty si dôležitý!

Práca každého jedného z nás je súčasťou veľkého a užitočného celku. V Alphe máme stovky šikovných ľudí, bez ktorých by to skrátka nefungovalo. A to sa ukázalo aj počas kritickej situácie zapríčinenej novým koronavírusom. Aj vy ste zvedaví, ako vyzerá deň bežného smrteľníka z našej firmy, ktorého možno poznáte z telefónu, cez e-maily, spoza volantu či dokonca osobne, ale nič o ňom vlastne neviete? Aké radosti a strasti denne riešia naši kolegovia pracujúci na rôznych úsekoch spoločnosti? To sa dozviete práve v tejto rubrike, prostredníctvom ktorej vám postupne predstavíme bežný pracovný deň zástupcu každej jednej dôležitej pozície (napr. obchodného reprezentanta, človeka z call-centra či centrálneho príjmu, administratívnej sily na zadávanie žiadaniek, šoféra na zvozovej trase, laboranta a mnohých iných), bez ktorých by Alpha nebola Alphou. Týmto počinom chceme zviditeľniť každú jednu vykonávanú prácu, každý dielik skladačky, ktorá už celé roky vytvára obraz Alpha medical. A zároveň tiež povedať, že o vás vieme, potrebujeme vás a ďakujeme vám – o to viac v týchto náročných časoch.

34   inVitro


Keď svet vďaka pandémii spomalil, laboratóriá Alpha medical zrýchlili

MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka Alpha medical

V dnešnom čísle, vzhľadom na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, sme sa rozhodli ukázať vám, čo sme v Alpha medical počas pandémie robili a aký to má výstup pre vás, našich klientov. Všetky tieto procesy prebiehali už po vyhlásení núdzového stavu v Slovenskej republike a väčšina ľudí zastávajúca manažérske posty bola na home-office.

1.

Rozhodli sme sa zaviesť do diagnostiky testovanie na SARS-CoV-2 z výterov metódou PCR a vyšetrovanie protilátok proti SARS-CoV-2 zo séra metódou ELISA. Koordinátorom procesu bol náš generálny riaditeľ, Ing. Peter Lednický, ktorý v pravidelných intervaloch prostredníctvom konferenčného hovoru generoval nápady, zabezpečoval vzájomnú informovanosť a usmerňoval opodstatnenosť objednávok, e-mailov, komunikácie s klientelou či vládou a krízovým štábom SR.

2.

Synchrónne so začatím úkonov na zavedenie novej diagnostiky sa náš manažér pre bezpečnosť, Ing. Róbert Lamoš, postaral o objednanie ochranných pracovných pomôcok a dezinfekcie pre celý reťazec. Ako sa neskôr ukázalo, časový faktor (včasnosť objednávky) bol v tomto prípade kľúčom úspechu.

3.

Keďže v dôsledku reštrikcií na ambulanciách a v nemocniciach došlo k poklesu objednávania laboratórnych vyšetrení od odborných lekárov v teréne, náš personálny riaditeľ Ing. Peter Kelčík, nastavil novú politiku pre počty ľudí a prevádzkovanie jednotlivých laboratórií Alpha medical.

4.

Začať diagnostiku bez dodávky príslušných reagencií, kalibrátorov, kontrolných materiálov a odberového materiálu možné nie je. Komunikáciu s našimi známymi, alebo aj úplne neznámymi dodávateľmi mala na starosti Ing. Lucia Sýkorová. Tlak, ktorý v komunikácii s dodávateľmi pociťovala, pramenil nielen z nedostatku výrobných kapacít rôznych výrobcov (a uprednostňovania domovských krajín pred externými objednávkami), ale aj zo zmätočnej komunikácie dodávateľov pri potvrdzovaní, alebo rušení dohodnutých počtov. Počty sa menili prakticky denne.

5.

Manažéri vrátane generálneho riaditeľa boli informovaní o medicínskom pozadí pandémie, ako aj o možnostiach diagnostiky a význame jednotlivých vyšetrení. Túto úlohu zabezpečovala MUDr. Marta Dobáková.

6.

Koordináciu pre zabezpečenie a spustenie nových vyšetrení po technickej a materiálnej stránke zabezpečovali naši prevádzkoví riaditelia, Ing. Katarína Rumanová a RNDr. Jozef Marčišin, MSc.

7.

Problematika zriadenia, personálneho obsadenia a zabezpečenia prísnych hygienických pravidiel odberových miest na výtery pre PCR diagnostiku bola zabezpečená naším manažérom pre ambulancie, MUDr. Ivanou Révayovou, MPH, MBA.

8.

Prepojenie komunikácie medzi výsledkami Alpha medical a centrálnym systémom na štátnej úrovni v zmysle IT zabezpečoval náš šéf pre IT, Ing. Gabriel Gajdoš.

9.

Komunikáciu s médiami a zabezpečenie informovanosti verejnosti, ale aj vlády SR či krízového štábu mala na starosti šéfka marketingu, Mgr. Lívia Franková.

10.

Po dodávke reagencií, kalibrátorov, kontrolných materiálov a odberového materiálu začalo v našich vybraných laboratóriách intenzívne testovanie týchto súprav ako obvyklý prípravný krok pred rutinným spustením diagnostiky.

Alpha medical   35


AJ T Y S I D Ô L E Ž I T Ý !

11.

Zaviedli sme rutinnú diagnostiku na SARS-CoV-2 z výterov metódou PCR v laboratóriu v Likavke pod vedením RNDr. Jany Hybenovej, v laboratóriu v Stropkove pod vedením MUDr. Jozefa Marčišina a v laboratóriu genetiky v Košiciach pod vedením RNDr. Jany Verebovej, PhD. Tieto 3 kolektívy si vzájomne vymieňali skúsenosti z prípravného testovania a riešili spolu všetky problémy a otázky.

12.

Zaviedli sme rutinnú diagnostiku na protilátky proti SARS-CoV-2 zo séra metódou ELISA v laboratóriu v Stropkove pod vedením Mgr. Daniely Compľovej.

13.

Informovanosť o nami pripravovanej novej diagnostike, ako aj o zriadení odberových miest pre našich klientov zabezpečoval obchodný úsek pod vedením obchodného riaditeľa RNDr. Ľubomíra Gallika. Zároveň sme prostredníctvom nášho manažéra pre styk so zdravotnými poisťovňami, Ing. Kristíny Langerovej, spracovali podklady pre možnosť úhrad týchto nových vyšetrení cez verejné zdravotné poistenie.

Foto: archív Alpha medical

Aktuálne čísla vyšetrených vzoriek k 22. 6. 2020

PCR vyšetrenia:

ELISA vyšetrenia:

36   inVitro

16 017

6 850 6 632 2 534 z toho

z toho

z toho

32 pozitívnych

22 pozitívnych

14 pozitívnych

spolu, z toho

Ružomberok

Stropkov

Genetika Košice

68 pozitívnych

2 851 2 923 36 z toho

z toho

z toho

280

1 354

26 pozitívnych

28 pozitívnych

0 pozitívnych

0 pozitívnych

spolu, z toho

aCOV-IgA

aCOV-IgG

aCOV-AgA+IgM

aCOV-IgM

z toho

54 pozitívnych


PONÚKNITE SVOJIM PACIENTOM BENEFIT NAVYŠE Ak váš pacient chce zistiť, či prekonal koronu a či má protilátky Anti-SARS-CoV-2, odpoveďou je náš test ELISA z krvného séra. Iba testovanie protilátok na koronavírus metódou ELISA presne odpovie na otázku, či pacient prekonal ochorenie COVID-19. Test zahŕňa protilátky tried IgA, IgM a IgG. Mnoho ľudí prekoná ochorenie COVID-19 len s miernymi príznakmi, niektorí dokonca bez príznakov. Ak si organizmus vytvoril protilátky na toto ochorenie, práve tie výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že ho ochránia do budúcnosti. Analýza sa vykonáva v našich laboratóriách, ktoré sa svojím vybavením a procesmi radia k európskej technologickej špičke. ELISA testovanie protilátok je moderná a najspoľahlivejšia laboratórna metóda.

Alpha medical   37


Z D RU H EJ S T R A N Y

Je koronakríza našou šancou? Kedysi nás naháňal mamut, dnes je to koronavírus. Mnohým obrátil život naruby – deti nechodia do školy, rodičia pracujú z domu, starí rodičia ostali zatvorení vo svojich príbytkoch. Psychologička, odborníčka na komunikáciu a manažérske zručnosti Adela Makovinská hovorí o tom, ako zmenila táto nová, nepoznaná krízová situácia naše životy aj správanie a ponúka rady, ako sa s tým vysporiadať.

Autor: Jana Klimanová, publicistka, foto: Ladislav Rybár

38   inVitro


Je koronakríza našou šancou?

Epidémie sa vyskytovali aj v minulosti, len v 20. storočí malo ľudstvo skúsenosť s tromi chrípkami – španielskou, ázijskou a hongkonskou. Nie je prekvapením, že sme neboli pripravení? Každý z nás vytesňuje nepríjemné zážitky. Ak si nepríjemný zážitok pestujeme, zaoberáme sa ním a rozvíjame ho, stresuje nás. Samozrejme, človek si zachováva aj nádej. Tá nám hovorí, že bude dobre, že taká situácia sa už nezopakuje. V správaní človeka je to obranný mechanizmus. Z hľadiska spoločnosti ako celku by sme si však takéto udalosti mali pamätať. Mali by sme sa z histórie poučiť a robiť opatrenia o krok vopred. Pri prvých varovných signáloch mnohí, aj známe osobnosti a štátnici, situáciu zľahčovali a pokladali ju za hystériu. Prečo tomu tak bolo? Takéto niečo sa deje vtedy, keď máme nedostatok informácií, alebo sú pokrivené. Nie je to, samozrejme, len vina štátnikov. Majú okolo seba tím ľudí, ktorí im poskytujú informácie.

Adela Makovinská Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor pedagogická psychológia,

Ako sa menilo naše prežívanie – aké bolo na začiatku epidémie, aké je dnes a aké bude o pol roka? Každý inak znáša tlak a stres, každý inak vyhodnocuje a spracúva strach. Racionálni jedinci s kritickým myslením sa snažia vyselektovať podstatné informácie a podľa toho sa zariadiť. Je však veľká skupina ľudí, ktorí sa nedostanú k objektívnej informácii, alebo majú sami vlastnosť prichádzajúce informácie zveličovať, upravovať a vnášať do nich paniku. Ako si zachovať chladnú hlavu? V prvom rade treba sledovať relevantné, podstatné informácie. Eliminujeme tým strach, obavu z nepoznaného, neočakávaného. Zachovať si chladnú hlavu nie je pre každého z nás jednoduché. Starší ľudia počúvajú, že koronavírus kosí ľudí nad šesťdesiatpäť rokov. Predstavte si, že máte osemdesiat. Nepomyslíte si, že sa vás to týka, nepomyslíte na smrť? Nezačnete mať obavy?

následne logopédiu, surdopédiu a psychopédiu na Pedagogickej fakulte UK. V rokoch 1997 až 1998 absolvovala postgraduálne štúdium na Fakulte manažmentu

Čo teda odporúčate starším ľuďom? Byť na smrť pripravený. Vyrovnaný s tým, že to príde. Mám staršiu, veľmi rozumnú príbuznú, ktorá žije sama, lebo deti bývajú v rôznych častiach Slovenska. Keď som sa jej opýtala, ako to prežíva, povedala: Ja som pripravená, mám už vyše osemdesiat rokov a zaoberám sa tým už dávno, som s tým vyrovnaná. Nepanikárim, nebojím sa, ale dodržiavam opatrenia a zbytočne nevyhľadávam riziko. Nie každý to takto zvláda. Nie každý je so smrteľnosťou taký vyrovnaný. Je problémom postoj dnešného človeka k smrti? Dokážeme si v oveľa menšej miere pripustiť našu smrteľnosť ako v minulosti? Pravdepodobne áno. A je dokázané, že sa radšej myšlienkou na smrť

UK, odbor Európske štúdie, manažment. Okrem toho je absolventkou celého radu tréningov a výcvikov v oblasti osobnostného rozvoja a manažérskych zručností. V rokoch 1993 – 1995 bola poradkyňou pre protokol v prezidentskej kancelárii, neskôr pripravovala mnohých protokolistov, aj osoby z oblasti politiky a zahraničných misií. V súčasnosti sa venuje diplomatickému protokolu, spoločenskej etikete ako lektorka a konzultantka. Je riaditeľkou vzdelávacej a poradenskej spoločnosti VAMConsulting. Je trénerkou záťažovej komunikácie pri riadení a vedení ľudí, pri vyjednávaní, prezentácii a je koučkou v tejto oblasti.

Alpha medical   39


Z D RU H EJ S T R A N Y Pocit samoty je nepríjemný. Je dobré pamätať na to a častejšie volať príbuzným a známym, o ktorých vieme, že sú sami.

„Na rýchle upokojenie zaberá, keď sa postavíte k oknu, nadýchnete sa a porátate stromy, ktoré vidíte. Mozog na chvíľu prestane pracovať a po chvíli začne znovu fungovať racionálne.“

nezaoberáme. Okrem toho, dnešná veda a medicína sú víťazné, čo sa týka smrti. Dnes liečime aj také choroby, ktoré by sme kedysi neprežili. A mnohí sa spoliehame na to, že nám súčasná medicína predĺži život. Starší ľudia nemajú takú dostupnosť náhradných riešení, ako sú sociálne siete a programy na internete. Vzhľadom na vek majú menej sociálnych kontaktov. Ako to všetko na nich vplýva? Ich pocity môžu byť rôzne. Pocit samoty je nepríjemný. Je dobré pamätať na to a častejšie volať príbuzným a známym, o ktorých vieme, že sú sami. Dva týždne sa dajú vydržať, možno aj mesiac, ale potom prichádza strach z neistoty, z nejasnej budúcnosti bez práce a finančných prostriedkov. Je dobré mať niekoho vedľa seba, s kým sa dokážeme racionálne porozprávať, o koho sa môžeme oprieť, keď bude zle. Mnohí ľudia sa však ocitli vo svojich príbytkoch celkom sami. Pomáha aktivita – zaoberať sa zmysluplnou činnosťou, ktorá môže prípadne pomôcť inému človeku. To je cesta. Aké sú techniky na zvládnutie stresu? Je ich veľa. Napríklad kontrolované, riadené dýchanie. Nosom sa nadýchnuť na niekoľko dôb – technika 4, 7, 8. Na štyri sa nadýchnem nosom do brucha, narátam do sedem, držím dych a potom, rátajúc do osem, pomaly vydychujem. Toto opakujem niekoľkokrát. Je to autogénny tréning, keď ku kontrolovanému dýchaniu pridávame formulácie: Bude dobre, ja to zvládnem. Na rýchle upokojenie zaberá, keď sa postavíte k oknu, nadýchnete sa a porátate stromy, ktoré vidíte. Mozog na chvíľu prestane pracovať a po chvíli začne znovu fungovať racionálne. Mnohým pomáha monotónna fyzická práca v záhrade či v domácnosti. Boli zatvorené školy aj mnohé pracoviská, sociálny kontakt ľudí je obmedzený. Ako reaguje

40   inVitro

naša psychika a telo na stratu každodenných rituálov? Pre našu psychiku by bolo najlepšie, aby sme mali kontakt s najbližším človekom. Ak to nie je možné, môže sa vyskytnúť pocit smútku, beznádeje, únavy, osamelosti, až pokles sebavedomia. Na stresové situácie odpovedá aj telo, k psychickým problémom sa pridávajú fyzické – poruchy spánku či zažívania. Spozornieť treba, keď strach a úzkosť prerastú do depresie. To je už vážne ochorenie, s ktorým by sme si sami nedokázali pomôcť. Chcem veriť, že väčšina z nás sa do takého stavu nedostane. Na druhej strane, keď sme v rodine s viacerými ľuďmi, hrozí nám ponorková choroba. Sme stále s tými istými jedincami, časom si v tej malej skupine začneme vzájomne liezť na nervy. Ako sa v uzatvorenej spoločnosti mení naše správanie? Čo robiť, aby sme svoje správanie udržali pod kontrolou? V uzatvorenej spoločnosti môže u niektorých jedincov stúpať agresivita. Môže si to vybíjať na tých, ktorých má okolo seba. Je dokázané, že v krízových situáciách rastie počet prípadov šikany, týrania, preto je dobré, že sa zriaďujú a posilňujú rôzne linky pomoci. Ako sa však vysporiadať so situáciou, keď sa nevieme dovolať lekárovi, na poradenskú linku, na úrady? Treba aspoň zabúchať na dvere susedovi a požiadať ho o privolanie pomoci. Určite to treba niekomu povedať. Ono sa to však ľahko píše, ale viem, že urobiť to je pre týranú osobu veľmi ťažké. Preto ak susedia – okolie začuje alebo vidí niečo podozrivé, malo by sa o vec aktívne zaujímať. Nie odvrátiť sa a byť nevšímavý. Ignorovanie takejto skutočnosti len napomáha tyranovi a posilňuje ho vo zvyšovaní tyranie. Ako sa mení dynamika malej skupiny, v ktorej sa na istý čas ocitol každý z nás? Zoberme si príklad malej skupiny, rodiny – mama, otec a deti. Pre dosiahnutie jej fungovania je potrebná istá súdržnosť. Každý člen rodiny robí dobro-


Je koronakríza našou šancou?

voľne niečo, čo robia aj iní, alebo čo iní požadujú. Nerobí mu to problém, lebo pochopil situáciu. Môže to byť činnosť, ku ktorej nemáme veľmi blízko, ktorá nám nevonia – ja napríklad nerada umývam riad. V rodine sa však stáva, že niektorí jej členovia sa novým potrebám nepodriaďujú, vyhodnocujú to ako tlak na ich osobnosť. Vtedy je dôležité, aby táto malá skupina mala vodcu, môže to byť mama či otec. Mal by byť dobrým lídrom, ktorý tú malú svorku ustráži, motivuje ju a dozerá, aby všetci spolu dobre komunikovali. Efekt spoločného nepriateľa – koronavírusu – môže isté rodiny aj zomknúť. Jedinci prestanú uprednostňovať len svoje potreby ako predtým a začnú prejavovať záujem o ostatných členov, na čo predtým nedbali. Hovoríme, že sa posilňuje pozitívna energia v rodine. Nie vždy všetko funguje ideálne. Čo ak sa, naopak, posilňuje negatívna energia? Tá vedie ku konfliktom. Za normálnych okolností sa po hádke alebo konflikte dá odísť z bytu, domu – zašportovať si, prejsť sa, na pivo s ka-

marátom, na kávu s kamarátkou. Teraz sme nemohli ísť nikde. Museli sme ostať doma v situácii, keď nám prekážalo aj hlasné dýchanie toho druhého. Nedávno sa mi kamarátka sťažovala – jej mame prekážalo, že trikrát denne prejde cez obývačku popred televízor. V rodinách sa v takýchto situáciách kumuluje negatívna energia, napätie sa dá krájať. Vtedy treba mať jasne definované čo kto robí a prečo to robí. A vodca by mal na to dohliadať, facilitovať komunikáciu, ktorá by mala prebiehať bez emócií a bez kriku. Mala by to byť taká asertívna, robotická, technická komunikácia. To je ideálna situácia, keď sú členovia rodiny ochotní komunikovať. Sú ľudia, ktorým, naopak, samota vyhovuje. Aj niektorí z nás majú z času na čas potrebu stiahnuť sa, byť len sami so sebou. Treba to rešpektovať? Sme každý iný. Ja som veľmi silný extrovert, nabíjam sa komunikáciou s inými ľuďmi, ale môj manžel je introvert. Dokážeme sedieť vedľa seba dve hodiny bez slova, každý pri svojej knihe. Na počudovanie, ani jemu už

nevyhovuje, že sme tak dlho sami. Pred karanténou nás spájali rozhovory pri prechádzkach so psom alebo na ceste autom. Toho sme sa museli vzdať a preto vymýšľame nové spôsoby komunikácie – vytiahli sme napríklad fotografie a pri ich prezeraní sme sa aj porozprávali. Ak mi je smutno, skúšam rozvíjať nejakú tému – zaberá otázka, čo budeme robiť zajtra. Aj môj menej komunikatívny manžel začne hovoriť, čo má v pláne na druhý deň. S dôsledkami koronaizolácie na psychiku sa často skloňujú mileniáli, ako jedna z najviac ohrozených skupín. Prečo sú menej odolní? Zatiaľ čo fyzicky sú najzraniteľnejšou skupinou starší ľudia, psychicky sme ohrození všetci. A mileniáli, či mladí ľudia všeobecne, znášajú izoláciu oveľa ťažšie. Sú dynamickejší, naučení sa stretávať, mať veľa zážitkov. Adolescent, ktorý zostane zatvorený doma, nemôže chodiť von, stretávať sa s kamarátkami či so svojou prvou láskou, môže byť podráždený, výrazne sa mení jeho správanie.

Alpha medical   41


Z D RU H EJ S T R A N Y

„Mnohí teraz plačú – aj tí, ktorí sa práce z domu v minulosti dožadovali, že by už najradšej chodili do práce.“

Aj home office sa mnohým prejedol. Aké sú základy dobre fungujúcej práce z domu? Denne si volám so známou, ktorá pracuje z domu. Jej manžel, lekár, robí aj dvanásť hodín denne, domov prichádza večer a unavený. Ona má doma dvanásťročného syna, sedemročnú dcéru a ešte aj mamu. Musí sa učiť s deťmi, robiť im program, variť, udržiavať domácnosť a pracovať. Šéfka ju neustále bombarduje e-mailami a hovormi cez skype. Má pocit, že robí trikrát viac ako v kancelárii, aj byt je hore nohami. A mama jej nepomáha, naopak, kritizuje ju. Večer mi plačúc zavolá, že už nevládze a nerozumie tomu, čo sa deje. Čo ste jej poradili? Aby jej mama pomohla, napríklad so žehlením. Ak nebude chcieť, treba

42   inVitro

jej povedať: Mami, ja ťa neprosím, ale žiadam, potrebujem tvoju pomoc. Aj deti môžu pomôcť s menšími domácimi prácami. Potom som jej poradila, aby všetkým povedala, že potrebuje dve hodiny bez rušenia pracovať, zatvorila sa do izby a skôr než začne pracovať, chvíľu zhlboka dýchala. Pomohlo to? Začalo to fungovať. Aj mama pochopila, že nejaké pravidlá musia platiť. V tejto situácii nemôže od dcéry očakávať, že všetko, aj poriadok v byte, bude stopercentné. Prichádza k dezilúzii vo vzťahoch? Budú sa vo väčšej miere rozpadať vzťahy a manželstvá? Nemyslím si. Naopak, táto skúsenosť môže mnohé vzťahy utužiť. Lenže, môžeme sa toho druhého aj „prejesť“.


Je koronakríza našou šancou? Najlepší obchod sa robí nie počas rokovaní, ale počas pracovného obeda, večere alebo na spoločenskej akcii. Vieme, či sa na toho človeka môžeme spoľahnúť alebo nie.

Dôležité je, ako sa budú vedieť o tom tí dvaja potom porozprávať. Môžu toto obdobie prežívať ťažko aj deti? Ako sa k nim máme správať? O všetkom sa s nimi treba porozprávať. Primeraným spôsobom im vysvetliť situáciu a hlavne zdôrazniť, že sa im nič nestane, keď budú dodržiavať pokyny. A veľa sa s nimi hrať, zamestnávať ich rôznorodou činnosťou. Aké sú negatíva home officu? Mnohí teraz plačú – aj tí, ktorí sa práce z domu v minulosti dožadovali, že by už najradšej chodili do práce. Mali tam viac pokoja, mohli sa zatvoriť a pracovať. Nemuseli čakať, kým dostanú od kolegu potrebnú informáciu, lebo cestou do kuchynky sa u neho zastavili. To sa zmenilo. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pri home office sa odvedie menej práce. Urobila som si malý prieskum a všetci známi v okolí robia z domu trikrát viac. Ľudia pracujúci z domu sa sťažujú nielen na oveľa väčšie množstvo práce, ale tiež neustálu kontrolu šéfov. Ako by mali manažéri komunikovať so svojimi podriadenými? Manažér by mal pracovať s jasnými úlohami. Mal by zadávať presné informácie na pravidelnej báze. Určiť presné termíny a harmonogram. Zaviesť, dohodnúť si formu kontroly, ktorá by nemala byť stresujúca pre manažéra, ani pre pracovníka. Dobrý líder rýchlo príde na optimálnu formu, čo najznesiteľnejšiu pre každého. Dohodnutý harmonogram treba rešpektovať, narúšať ho len v ojedinelých prípadoch. Len tak si môžu ľudia pracujúci doma urobiť svoj domáci harmonogram na učenie s deťmi, varenie… Je to takzvané krízové riadenie upravené na COVID-19. A netreba zabudnúť pracovníkov podporiť, byť empatický, pretože z domu pracujú väčšinou matky. Aké dôležité sú prestávky pri práci z domu? Veľmi dôležité a mali by byť plánované. Či sa nám to páči, alebo nie, po

deväťdesiatich minútach treba urobiť inú činnosť. Dať si kávu, posedieť si pri okne, pozrieť sa na horizont, skúsiť uvoľňovacie cvičenia. Len tak sa tá zachovať duševné zdravie. Hlavná personalistka Twitteru Jennifer Christieová pre BuzzFeed News priznáva: Už asi nikdy nebudeme fungovať ako predtým. Ľudia, ktorí mali zdržanlivý postoj k práci na diaľku, zisťujú, že im prospieva. Manažéri, ktorí si mysleli, že nedokážu ukočírovať vzdialený tím, nadobúdajú nové perspektívy. Nevidím cestu nazad. Myslíte si, že home office je predsa len cesta, ako v budúcnosti fungovať? Áno, je to možné, samozrejme nie v každom zamestnaní. Lekár vás na diaľku neošetrí a kaderníčka neučeše. Aj pri home office treba sem-tam vidieť človeka naživo. Pri práci z domu sa stávame robotmi – kolegu, nadriadeného, obchodného partnera nečítame komplexne. Nevidíme ho v reakciách, len ho počujeme. Jeho odpovede prichádzajú po dvoch či troch hodinách, kedy informáciu pretrávi, prežuje. Počúvanie očami je veľmi dôležité, počúvať komplexne je dôležité. Pri práci z domu akoby sme jeden zmysel – zrak – prestali používať. Stráca sa interpersonálna interakcia a tým sa otupujú medziľudské vzťahy. Vzťahy, aj neformálne, sa nedajú budovať cez internet. Najlepší obchod sa robí nie počas rokovaní, ale počas pracovného obeda, večere alebo na spoločenskej akcii. Vieme, či sa na toho človeka môžeme spoľahnúť, alebo nie. Okrem pandémie koronavírusu sme vystavení aj informačnému vírusu. Informácie o tom, ako sa máme správať, sú užitočné, ale kedy ich množstvo začína škodiť? Sociálne siete sú v tejto dobe darom, len sa nesmieme stať od nich závislí. Mali by sme selektovať prichádzajúce informácie, nerozposielať ďalej rôzne hoaxy. Mať dostatok kvalitných, overených informácií. Sme

zavalení recykláciou tých istých informácií, a naopak, ich nedostatok vytvára priestor pre šírenie konšpirácií, výmyslov. Niektorí ľudia majú kritické myslenie, vedia sa orientovať v informáciách, vedia si ich overiť, ale nie každý je taký. Ak však nemáme informácie, prichádza frustrácia, rezignácia, strach a úzkosť. Vedie na druhej strane nedostatok, či opakujúce sa rovnaké informácie aj k agresivite? Nedostatok informácií vedie k hladu po informáciách. A informačný hlad spôsobuje domýšľanie si, rôzne konšpirácie, zavádzanie. No a tie následne vyvolávajú neistotu a strach. Ten vedie ku skratovému konaniu, k chaotickému a nepredvídateľnému správaniu. A to je často len krôčik k určitým formám agresívneho správania. Keď sa blížil COVID-19, ľudia začali nakupovať tovar, ktorý bol perspektívne nedostatkový, ale aj toaletný papier. Pomáha snaha mať veci pod kontrolou znižovať strach? Nie je to len falošný pocit bezpečia? Moja stará mama vravela, že dobrú gazdinú žiadna bieda neprekvapí. Preto mala vždy dostatok múky, ryže, soli a cukru. Všetko ostatné bolo na dvore. Hydina, v chlieve prasa, v maštali kravička. Vedela by takto prežiť roky. My tu kravičku a ani hydinu na dvore nemáme. Ale jesť musíme. Preto sa nečudujem, že ľudia vykúpili obchody. Je to inštinktívny obranný mechanizmus. Navodenie pocitu bezpečia. A toaletný papier? Ani tomu sa nečudujem. Je to záruka pohodlia, na ktoré sme si zvykli. Ľudia nie sú schopní splácať hypotéky a úvery, mnohí prišli o prácu, výrazne klesá ich životný štandard a prichádza obrovská neistota. Ako veľmi a na ako dlho to môže poznačiť spoločnosť a jednotlivcov? Nie je to nič radostné. Viem sa vcítiť do situácie osamelej matky, ktorá len tak-tak vyžila z jedného

Alpha medical   43


Z D RU H EJ S T R A N Y

„Nás a mladšiu generáciu určite koronavírus a jeho dôsledky poznačia. Staršiu generáciu už veľmi nie. Oni už v podobných situáciách boli a vedia, že sa dajú prežiť.“

platu. Ostala doma a dostane len polovicu z toho, čo zarobila. Už predtým žila od výplaty k výplate. Jej strach o schopnosť zabezpečiť rodinu je veľký. V týchto prípadoch by mal určite zasiahnuť štát, mesto, obec. Tu by sa mali ukázať všetky neziskovky, ktoré to majú v náplni. Ale aj susedia. Táto situácia preverí, či sme ešte vnímaví a dobroprajní, alebo sme sa stali necitlivými a sebeckými. V takejto situácii kto pomoc dáva, dvakrát dáva. Ako to poznačí spoločnosť a jednotlivcov, budeme vyhodnocovať postupne. Poľudští nás kríza? Je našou šancou na odklon od konzumného spôsobu života? Informácie rôznych odborníkov z celého sveta sa rozchádzajú. Nás a mladšiu generáciu určite koronavírus a jeho dôsledky poznačia. Staršiu generáciu už veľmi nie. Oni už v podobných situáciách boli a vedia, že sa dajú prežiť. Prežiť sa dá koncentrák, príšerný šéf, ktorý vám dvadsať rokov robí zo života pekla, život so zlou svokrou v jednej domácnosti. Ľudia v strednom a mladšom veku túto skúsenosť nemali. Budú si pamätať, že na

44   inVitro

to neboli pripravení. Pragmatici si pripravia dvadsať kíl cukru a múky. Múdrejší sa poučia, manažéri si budú modelovať podobné krízové situácie do budúcnosti, pre svoj tím, pre svoju prácu a pre život. Ak sme urobili chyby, po vychladnutí hláv sa z nich môžeme poučiť. Pýtate sa, či budeme menej konzumní? Pochybujem. Bližšia košeľa ako kabát. Najprv budeme myslieť na svoj komfort, na svoje potreby a potreby blízkych. Obávam sa, že budeme okolo svojich príbytkov stavať ešte vyššie múry. Sami sa uväzníme vo vlastných domoch. Prežili sme prvotnú fázu šoku a mnohí sa začali pýtať na budúcnosť. Je dobré upínať sa k termínu, kedy sa to všetko skončí? Ja osobne som si nastavila, že v máji moja izolácia skončí (rozhovor bol uskutočnený v apríli, pozn. red.). V júni chcem ísť medzi ľudí, pracovať s mojimi klientmi osobne. Cítim, že sa to ľudské v mojej práci stráca, chýba mi obyčajné zasmiatie. A keď to nebude koniec mája? Posuniem to o mesiac. Musím vidieť svetlo na konci tunela. To je pre mňa dôležité.


PCR TESTY Svidník Humenné

Čadca

Spišská Nová Ves

Vranov nad Topľou

Michalovce

Rožňava

Nové Mesto nad Váhom

Partizánske Topoľčany

Žiar nad Hronom

Galanta

Bratislava

Dunajská Streda

Jednoznačná odpoveď na prítomnosť SARS-CoV-2 pre vašich pacientov. Test odporúča aj Úrad verejného zdravotníctva SR a WHO. Vyšetrujeme len osoby staršie ako 18 rokov a deti len v prípade, že sú indikované cez Covid-PASS. Výsledky sú k dispozícii do 3 pracovných dní. V prípade záujmu vieme zabezpečiť výsledok laboratórneho vyšetrenia PCR testu v anglickom jazyku alebo dodať potrebné potvrdenie pri vycestovaní do zahraničia.


KO RO N A RT

Koronadenníky a karanTémy slovenských výtvarníkov Autor: Elena Akácsová, publicistka, foto: archívy umelcov

Azda nikto nie je tak dobre vytrénovaný na karanténu ako práve výtvarníci. Takže pre nich nebol šok, keď museli zostať doma, izolovať sa od sveta a ponoriť sa ešte viac do práce. Napriek tomu koronakríza výrazne ovplyvnila ich životy, tvorbu aj premýšľanie o budúcnosti. „Keď pripravujem výstavu, jediný môj únik z dvora plného rozrobených plátien a sliepok je, že idem na palacinky do miestneho penziónu,“ hovorí maliar Andrej Dúbravský, ktorý žije a tvorí na dedine za Nitrou. V čase koronakrízy musel palacinky vymeniť za výpravy do chotára. Podobne ako on, aj ostatní výtvarníci si teraz uvedomili, že to, čo bežne žijú, keď práve necestujú a nevystavujú, je veľmi podobné karanténe.

povolanie je dokonalou prípravou na krízu. Desiatky rokov žijem na voľnej nohe v ekonomickej neistote, bez pravidelného príjmu a nemenil by som. Korona ma v tomto smere nemôže zaskočiť.“ Scénograf Fero Lipták dodáva, že toto je naozaj čas paradoxov, pretože jeho, umelca na voľnej nohe, teraz prosia štátne inštitúcie napojené na štátny rozpočet o súhlas na bezplatné zverejnenie diel. „No nepomôž im, keď si freelance!“

Nejde však len o skúsenosť výtvarníkov s izoláciou. Slovami maliarky Doroty Sadovskej, „k samote treba prirátať aj neustálu otvorenosť pre neplánované zmeny sprevádzané sebadisciplínou v narábaní s časom a vlastnou energiou. To sú vlastnosti výhodné aj v časoch nútenej karantény.“ Maliar Marek Ormandík k tomu pridáva ekonomický aspekt. „Slobodné

Napriek dokonalému tréningu im všetkým koronakríza kompletne zmenila život – zrušila plány, cesty, výstavy, oklieštila projekty. Na druhej strane im dala čas premýšľať o tvorbe, o svete, o budúcnosti. Pýtali sme sa deviatich slovenských výtvarníkov, ako žijú od chvíle, keď korona poslala do nútenej izolácie nielen ich, ale aj celú spoločnosť.

46   inVitro


Koronadenníky a karanTémy slovenských výtvarníkov

Ilona Németh

Nakazená novým koronavírusom Jedna z najvýraznejších osobností slovenskej výtvarnej scény, konceptuálna umelkyňa, profesorka a garantka odboru intermédií VŠVU IIona Németh (1963) sa už niekoľko rokov venuje projektu Eastern Sugar. Korona ju zastihla v najhoršom čase. Odišla z VŠVU a chcela sa naplno venovať medzinárodnému rozšíreniu projektu Eastern Sugar. Nestáva sa, že by lídri európskych kultúrnych projektov boli zo Slovenska, ale v jej prípade sa to podarilo. Rátala s tým, že bude dva roky cestovať, robiť výskum, pracovať na knihe. Od apríla bolo naplánovaných päť výstav – Praha, Mníchov, Graz, Bourges, posledná v Bratislave. Všetko sa posunulo. „Ešte vo februári som mala vo Francúzsku workshop so študentmi z celého sveta. Odtiaľ som letela do Kalifornie a za dva dni som bola chorá. Myslím si, že som sa ešte vo

Francúzsku nakazila novým koronavírusom. Mala som všetky symptómy vrátane straty chute,“ hovorí a smeje sa, že si kúpila už dva testy práve od firmy Alpha medical. Na Slovensko sa vrátila 9. marca. „Nikto ma na hraniciach nezastavil, sama som dobrovoľne išla do dvojtýždňovej karantény. Prešla som v najhoršom čase letiská v Paríži, Londýne, San Franciscu a Viedni, prišla som z krajiny, kde už mali v tom čase home office, vedela som, že môžem niekoho nakaziť.“ Nacestovala sa doslova do zásoby, takže sa tešila, že sa môže v pokoji sústrediť na čítanie a prácu na knihe. A na premýšľanie. O čom? „Či má vôbec zmysel robiť to, čo robíme. Či má zmysel v tom pokračovať v nezmenenej forme. Ako budeme žiť, v akom svete, to ma trápi. Niežeby som sa bála, ale niečo sa stalo a myslím si, že sa už nevrátime do tej istej rieky. Otázka je, či to stačilo, aby sme zmúdreli a boli ochotní niečo

zmeniť. Ľudský charakter je taký, že sa rýchlo vrátime do starých koľají a budeme si myslieť, že to sa už znovu nemôže stať. Vo svojej tvorbe vždy reagujem na spoločenské zmeny. No teraz prichádzajú hlbšie zmeny a ťažko povedať, ako na to zareagujeme. V umení aj v spoločnosti. Neviem to ešte odhadnúť, ale citlivo vnímam, ako situáciu zneužívajú politici.“ Najhoršie na situácii je podľa nej najmä nemožnosť plánovať. „Naše umenie vyžaduje neustále manažovanie – stále plánujem, výstavy aj dva roky dopredu, a toto sa teraz nedá. Robím a neviem, či to bude mať nejaký výsledok. Môžem premýšľať, ale pre mňa je dôležitá budúcnosť, vízia, že sa niečo stane. Neznášam tú vetu, že čím horšie podmienky, tým lepšie umenie, ale pokračovať budeme. Treba si pripraviť veci tak, aby sme mohli okamžite zareagovať, keď príde príležitosť.“

Eastern Sugar, inštalácia, 2018, KHB Bratislava, Foto: András Cséfalvay a József Rosta

Alpha medical   47


KO RO N A RT

Andrej Dúbravský

V New Yorku je karanténa nepredstaviteľná

Najnovšie práce, ktoré vznikli počas karantény. Foto: autor a Vladimír Šimíček

Maliar Andrej Dúbravský (1987) sa preslávil maľbami nahých chlapcov so zajačími ušami. Pred pár rokmi kúpil dom na dedine, kde žije, maľuje, venuje sa záhrade a hydine, ale dvakrát do roka, na jar a na jeseň, sa presídli do New Yorku. Práve tam ho zastihla korona. „Stihol som sa vrátiť 10. marca, tak, aby som nemusel zostať v štátnej karanténe. Mal som veľké šťastie, že výstava sa stihla v dobe, keď si tam ešte všetci z korony robili žarty, takže som neutrpel ani ekonomické straty. Pracovný rytmus mám zabehnutý už roky, ale karanténu v New Yorku si neviem ani predstaviť. Väčšina ľudí tam žije v malých škaredých bytoch/izbách (vrátane mňa) a jediná životná radosť je práve tá socializácia,“ hovorí.

48   inVitro

Vďaka korone mal čas realizovať nápad, ktorý si vymyslel ešte v decembri – vydávať každý mesiac „zin“. „Časopis, do ktorého budem písať a zverejňovať čokoľvek, čo budem chcieť, denník, pestovanie, skice, úvahy, recepty, dinosaury, obsah, ktorý nechcem vešať do galérií ani na sociálne siete. Jednoducho niečo bez snahy páčiť sa alebo zarábať. Predstavoval som si, že ten časopis budem posielať dvadsiatim fajnšmekrom. No stalo sa niečo, čo ma úplne šokovalo! Mám kopu odberateľov na celom svete a píšu mi, že majú vďaka zinu super karanténu.“ Podobne, ako hovorí Ivana Šáteková v rozhovore (na str. 20 – 25), aj Andrej Dúbravský počas karantény zaznamenal prekvapivý záujem o jeho obrazy cez internet.

„Písali mi ľudia, že na to mysleli už roky, ale až teraz sa k tomu konečne dostali, aby kúpili môj obraz. Myslím si, že to súvisí s tým, že mali zrazu čas sa zamyslieť aj nad niečím životne „neakútnym“. Pritom na sociálnych sieťach som veľmi aktívny už roky a každý týždeň tam zverejňujem nový obraz. Nie je to nič, čo by som nerobil už pred karanténou.“ Zmenila korona jeho tvorbu? „Predpokladám, že s odstupom času sa ukáže, či tieto ‚karanténne obrazy‘ budú mať nejaké špecifiká, možno áno, neviem,“ hovorí. „Znelo by to zaujímavo v tlačovej správe k výstave, ale nie som si istý, či to bude pravda.“ Najbližšiu výstavu by mal mať v Amerike v októbri.


Koronadenníky a karanTémy slovenských výtvarníkov

Peter Kalmus

Oznamy A4 ako budúce exponáty Výtvarník, fotograf a akčný umelec Peter Kalmus (1953) žije a tvorí striedavo v Košiciach a Piešťanoch. Nedokáže oddeliť, čo je jeho súkromný život a čo umenie a tiež nedokáže mlčať a nedať najavo svoje politické názory. Je vášnivý zberateľ všetkého, okrem iného už 25 rokov zbiera rôzne nápisy formátu A4. Má ich stovky. Počas koronakrízy mal skutočnú žatvu. „Hneď od začiatku som začal zbierať nápisy z kaviarní, klubov, reštaurácií, divadiel, obchodov, z polície.... Robím historickú dokumentáciu, ako sme

reagovali na koronu. Snáď z toho bude niekedy výstava,“ vysvetľuje. Ešte pred zatvorením divadiel stihol prísť do Bratislavy na predstavenie v SND. V sekáči si kúpil veľkú červenú podprsenku a vyrobil z nej pre seba a kamaráta dvojrúško na tvár. Rok pripravoval bicykel Crazy Diamond na festival Pohodu, kde býva už niekoľko rokov aj „vizuálna scéna“. Verí, že Pohoda 2021 bude a že sa jej dožije. Hoci mnohí ľudia si počas karantény našli nové záľuby a začali viac športovať,

on, naopak, prestal. Predtým behal polmaratóny, teraz absolútne vypol trénovanie, len sem-tam si išiel v rúšku zabehať. „Keď som 23 hodín v paneláku v Košiciach na 13. poschodí, v zapratanom byte, tak som oťapenejší. Sledujem diskusie, rozmýšľam viac o smrti. Každý začal viac uvažovať o sebe, o svojom okolí, o svete. Toto je akoby varovanie. Vírus je na to absolútne dokonalý, aj keď podobných nášľapných mín už je viac. Sucho, ďalšie katastrofy, divní ľudia, ktorí vládnu vo svete.“

Pomník Jánovi a Martine v Košiciach podľa návrhu Petra Kalmusa. Foto: autor

Alpha medical   49


KO RO N A RT

Jana Farmanová

Maľovať v štýle zen-budhistov Jana Farmanová (1970) je figurálna maliarka, rešpektovaná divákmi aj zberateľmi umenia. Jej obraz Červená zem bol použitý na plagát divadelnej hry Nevesta hôľ v SND. Jej prvé pocity súviseli s tým, že zastavená letecká doprava a výroba zmenšia znečistenie planéty a že sme to vlastne dostali do daru. „Uvedomila som si, aká je výhoda žiť na pešo od lesov, lúk a polí. Výhody kultúry miest boli nepoužiteľné a nekultúrny vidiek a jeho výhody boli na dosah a my sme ich náležite využívali. Mesto, také prázdne, malo čaro, pripomínalo mi to detstvo, keď bolo v Nitre tak málo áut, že na ulici, jednej z hlavných v starom meste, sme sa hrávali na ceste s loptou a uhýbali, keď išiel autobus raz za pol hodinu,“ spomína.

Hoci sa musela vzdať dohodnutej výstavy, kde dúfala, že sa predá niečo z jej obrazov, je zvyknutá prijímať veci tak, ako prídu. „Verím a mám to podložené praxou, že všetko, aj to, čo sa nezadarí podľa môjho plánu, má svoje dobre dôvody.“ Preto ju neprekvapilo, že karanténa jej priniesla nečakanú možnosť preniesť si obrazy do úžasného priestoru – sen každého umelca: „Na síce kratučký, ale pre mňa dôležitý čas, ma tam majiteľ nechal pracovať na najväčšom plátne, ktoré som doteraz urobila. Sedem a pol metra krát dva a pol metra. To je úžasná výzva. Aj sa toho formátu trochu bojím a som k nemu príliš opatrná, ale už som si to uvedomila a pracujem na tom, aby som to prekonala. Okrem tohto

Jemný tanec a V jaskyniach Matery, olej na plátne. Foto autorka

50   inVitro

som sa pustila do maľovania v „štýle zen-budhistických maliarov“, to znamená, že to ide cezo mňa, že sú to tváre, ktoré poznám, a teda môžem dať zelenú intuícii a skúsenosti. Takzvané: bez rozmýšľania, také mám najradšej. Ale na také treba zvláštnu koncentráciu a tá sa mi darí tak na striedačku s dňami, keď maľovať vôbec nemôžem.“ Najbližšie ju čaká výstava pre Rosenfeldov palác v Žiline, dve v Českej republike a začiatkom zimy v Danubiane. Verí, že všetky sa uskutočnia v pôvodnom termíne.


Koronadenníky a karanTémy slovenských výtvarníkov

Ľubo Mikle

Nie je priestor pre falošné hrdinstvá

Dielo bez názvu, oceľ. Vzniklo v najtuhšej karanténe. Foto: autor a Tomáš Hulík

Sochár Ľubo Mikle (1982) pracuje prevažne s médiom sochy, zvukového objektu a inštalácie. Jeho sochy majú často monumentálnu mierku. Podieľa sa na organizovaní sochárskych podujatí na Devínskom hrade a na projekte Socha a objekt. Niekoľko mesiacov do roka žije a tvorí v Austrálii. Korona ho zastihla doma, pár týždňov po návrate zo Sydney, kde vystavoval na prestížnej medzinárodnej výstave Sculpture by the Sea. Znemožnila mu vycestovať do Perthu a dokončiť projekt s ďalšou sochou. Hoci je na izoláciu v ateliéri zvyknutý, prekáža mu ne-

dobrovoľný zásah do slobody pohybu a vôbec slobody ako takej. „Následok býva často klaustrofóbny a veľmi diskomfortný, čo z dlhodobého hľadiska vplýva aj na finančne zdroje.“ Tvrdí, že každá silná emócia, situácia či fakt môžu poslúžiť ako palivo alebo katalyzátor v tvorbe, akurát pri tých negatívnych je niekedy ťažšie cez slzy vidieť ďalej. Ale tvoriť sa dá aj za zhoršenej viditeľnosti. „Prirodzene sa mi denne otvára široké spektrum tém a možností a aj to ako ich spracovať. Profil mojej prezentácie ostal aj v tejto dobe principiálne rovnaký, ak to však bude trvať dlho, určite by

som viac tlačil na online formu a jej alternatívy.“ Chystá vo svojej tvorbe aj nové prekvapenia, ale o čom by boli prekvapenia, keby ich pustil v tak veľkom predstihu? A tak o nich zatiaľ pomlčal. A čo strach? „Skôr ako o seba sa bojím o rodinu a blízkych. V situáciách, ktoré môžu stáť najvyššiu cenu, akou je ľudský život, nie je priestor pre falošné hrdinstvá. Čiže veľký obdiv a vďaka všetkým, ktorí museli, musia a ešte sa budú musieť pasovať s problémami a následkami tohto obdobia, či v prvej línii, ale i doma za sporákmi.“

Alpha medical   51


KO RO N A RT

Marek Ormandík

Karantéma

Rúšiak, maľba na papier. Foto: autor a Max Waller

Marek Ormandík (1968) patrí medzi významných tvorcov svojej generácie, realizoval množstvo samostatných i skupinových výstav nielen na Slovensku, ale i v Európe. Venuje sa maľbe, kresbe, sochárskej tvorbe, grafike a ilustrovaniu. Korona mu prerušila malú výstavu v bratislavskej Galérii 19 nazvanú Ksicht 2. „Je to kolekcia malieb na papieri s jediným

52   inVitro

(mojím obľúbeným) motívom – hlavy. Keďže túto expozíciu po uvoľnení opatrení oživujeme, pridávam do nej aj pár aktuálnych, orúškovaných tvárí.“

kŕmim potom svoje sociálne siete. Kríza mi tak, paradoxne, zdvojnásobila pracovné nasadenie. Niektoré z týchto domácich skíc sa stanú ilustráciami dvoch nových kníh.“

Už od začiatku krízy si začal viesť obrázkový koronadenník. „Okrem ateliérového maľovania teda ešte po večeroch okupujem jedálensky stôl a kreslím. Téma je jasná. ‚Karantéma‘. Týmito kuchynskými kresbami

Nové témy však v karanténe nenašiel a ani ich nehľadal. Chystá sa žiť čo najpodobnejšie tomu, ako žil pred krízou. Chystám sa však aj na to, že sa tak žiť už nebude dať. „Takže sa vlastne na nič nechystám.“


Koronadenníky a karanTémy slovenských výtvarníkov

Dorota Sadovská

#stayhome Ďalšia významná maliarka svojej generácie Dorota Sadovská (1973) prepája maľbu s fotografiou a videom, neustále skúma a hľadá presahy k iným médiám, ako aj k výstavnému priestoru. Prvé zvesti o korone ju zastihli vo februári v Prahe. V Galérii Altán Klamovka inštalovala menšiu samostatnú výstavu. „Niekoľko dní po mojom návrate zatvorili deťom školy, takže zostali doma a ja s nimi. Na začiatku si obe deti urobili karanténny rozvrh hodín.

Syn – prvák – mal v ňom napísané samé lego a vlastné stavby z neho, čo dôsledne dodržiava až doteraz. Staršia dcéra sa stala predlohou môjho nového obrazu Svätej Corony. Taká postava naozaj existovala a patrí jej napríklad rakúske lyžiarske mestečko Sankt Corona am Wechsel, kde sa nachádza jej pútnický kostol,“ vysvetľuje. Okrem výstavy v Prahe zostali bez divákov aj jej skupinové výstavy v Nitrianskej galérii či v Roman Fecik Galéria. Čiastočne uzav-

retou bola aj jej monumentálna inštalácia premeny apsidy v kostole sv. Jána Bosca v Bratislave. Pre plánovanú samostatnú výstavu v Galérii mesta Bratislavy teraz pripravuje maliarsky projekt s pracovným názvom #stayhome. Na jeseň chystá ďalšie dve inštalácie v Paríži a v Prahe. A niečo nové vznikne aj pre Bielu noc v Bratislave. Ktoré termíny sa posunú a ktoré nie, zostáva nateraz tajomstvom aj pre ňu.

Svätá Corona, akryl na plátne. Foto: autorka a Martin Janoško

Alpha medical   53


KO RO N A RT

Jaro Varga

Spolu sami

Niekde som to našiel, ale neviem to nájsť, interaktívna inštalácia, At Home Gallery Šamorín. Foto: Peter Čintalan a archív autora

Konceptuálny umelec a kurátor Jaro Varga (1982) žije v Prahe, ale často vystavuje na Slovensku i vo svete. Pred dvoma rokmi robil inštaláciu pre francúzsku módnu značku Sonia Rykiel na najprestížnejších uliciach Paríža, New Yorku, Londýna, Tokia a Soulu.

svet nikdy nezažil. SPOLU SAMI. Prvé dni som škrtal v kalendári, až kým som ho mal celý doškrtaný, potom som ho prestal úplne používať. V polovici apríla som sa sťahoval do nového ateliéru. To bola jediná vopred naplánovaná aktivita, ktorá sa nezrušila.“

Koncom februára, keď už bola pandémia v plnom prúde v Taliansku a ohlasovali sa prvé prípady v Madride, mal samostatnú výstavu na Arco Madrid. „Keď som sa promenádoval v Madride po nádhernom múzeu Thyssen Bornemisza a užíval si výstavu Rembrandta, netušil som, že vírus je už hlboko zasadený v našich životoch a len ticho vyčkáva, kedy si ho konečne všimneme,“ hovorí.

Korona mu zobrala priestor a dala mu čas. Snažil sa zhltnúť čo najviac filmov, kníh a podcastov. A viesť dialógy sám so sebou. „Bol to ideálny čas na vertikálne poznanie. Počas celého toho obdobia boli momenty, keď som sa akoby vrátil do svojho detstva. Pocítil som iné plynutie času. To, ktoré sa viaže skôr na moje detstvo než na moju súčasnosť. Keď minúty trvajú hodiny, hodiny dni a dni roky. Objavil som to znova a budem sa usilovať, aby som o to v návale života opäť neprišiel. Schopnosť podľa potreby rozpínať

„Zaujímavé pre mňa bolo sledovať akúsi kolektívnu samotu, zdieľanú samotu, akú asi

54   inVitro

čas. A tak získať viac času na zlepšovanie seba a dúfam, že aj sveta.“ Stále pracuje na nových veciach, aj keď zatiaľ len do šuflíka. Prirovnáva to k behu na bežiacom páse: „Unavím sa podobne ako pri behu v lese. Je beh na bežiacom páse skutočný alebo iba jeho takmer dokonalou simuláciou? Ako je to s umením bez diváka? S divadlom bez obecenstva? Spoluúčasť diváka je často nevyhnutným predpokladom pre existenciu mojich výtvarných diel. Dielo bez diváka je ako naprázdno sa točiaci bežiaci pás. Diela, ktoré momentálne tvorím, netrpezlivo čakajú na svoju aktiváciu.“


Koronadenníky a karanTémy slovenských výtvarníkov

Fero Lipták

Zakryli sme sa rúškami a odkryli cez internetové siete

Pendleri, maľba. Foto: archív autora

Maliar a súčasne filmový a divadelný scénograf Fero Lipták (1962) je držiteľom Českého leva za Záhradu aj za animák Lajka, a tiež Ceny ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému filmu. Okrem plánovaných výstav mu zrušili aj týždeň pred premiérou predstavenie Pohľad z mosta v divadle Astorka. Počas korony začal maľovať aforistické reakcie na koronu a vešať ich na na facebook. Tvrdí, že toho má oveľa viac a že už je toho pomaly na knihu. Okrem toho má vraj čas pre rodinu,

viac číta, počúva operu a rozmýšľa nad tým: * Ako je človek nad 75 rokov pre pľúcnu ventiláciu menej zaujímavý než ten 54-ročný. * Aká je cena života v istom veku rozdielna. * Ako sme sa všetci zakryli rúškami a paradoxne odkryli cez internetové siete. * Aké množstvo odborníkov máme na aktuálnu situáciu. * Či fakt viem všetko o koronavíruse, ako sa ma pýtajú v rádiu. * Ako vieme všetci lepšie robotu toho

druhého než tú svoju. * Ako je kultúra na kolenách a žobre o dotácie – ako bezdomovec pred kostolom. * Ako sa kultúra mylne zamieňa za zábavu typu reality show. * Ako je dôležité mať štyri počítače kvôli online výuke svojich detí. * Aké trápne sú bilbordy, ktoré bránia výhľadu na krajinu. * A ako sa píše v jednej hre Teatra Tatra o prorokovi Iljovi: A na čo to všetko, keď žatva...

Alpha medical   55


Nová ambulancia

S liečbou a diagnostikou pomáhame po celom Slovensku Nová ambulancia lekárskej genetiky v Košiciach

Spišská Nová Ves

Prešov Humenné

Banská Bystrica

Košice Bratislava

Ambulancia lekárskej genetiky Alpha medical, s. r. o. (budova genetických a patologických laboratórií) Gorkého ulica 8 040 01 Košice Otvorenie ambulancie: 1. 10. 2020. Ambulancia prijíma objednávky od 16. 9. 2020.

Ordinujúci lekár: MUDr. Mária Giertlová, PhD.

Kontakty Telefón: 0910 691 857 E-mail: genetika.ke@alphamedical.sk

Aktuálne info týkajúce sa všetkých ambulancií lekárskej genetiky nájdete na: www.alphamedical.sk/kontakt/ambulancie-lekarskej-genetiky


Preteky v imunitnom zbrojení Elena Akácsová publicistka

„Každý človek, ktorý zakašle, je zrazu podozrivý. Inštinktívne od neho bočíme. To je hrozná doba,“ posťažovala sa moja kamarátka na facebooku niekedy v časoch, keď sme už aj na Slovensku začínali tušiť, že nový koronavírus nie je len vzdialený problém Ázie. Chcelo sa mi zakričať: „Vitaj v mojom svete!“ Pretože mne s mojou chatrnou imunitou sa každý, kto zakašle, kýcha, soplí a vôbec pôsobí, že mal radšej ostať doma v posteli a neliezť medzi ľudí, zdá podozrivý. Už roky od takých ľudí bočím. V zime sa vôbec vyhýbam miestam, kde je veľa ľudí, kamarátky s malými deťmi urážam tým, že k nim nechcem chodiť na návštevu, keď sú ich deti sopľavé, madiel a kľučiek vo verejných priestoroch sa dotýkam len v rukaviciach a umývam si ruky tak často, až to hraničí s obsesiou. Rúško som doteraz nenosila, hoci jedno veľmi fešácke som pred rokmi dostala z Hongkongu, no prišlo mi trápne nosiť ho v bratislavskej električke. Myslela som si, že som trošku paranoik, pokiaľ som sa v knihe Roberta M. Sapolskeho Behave (v češtine vyšlo ako Chování: biologie člověka v dobrém i ve zlém) nedávno nedočítala, že to moje správanie je normálne a má aj názov: behaviorálna imunita. Za všetko môže evolúcia. Našich jednobunkových predchodcov odjakživa napádali vírusy; keď sa zväčšili, napádali ich baktérie; a keď sa im vyvinuli črevá, tak červy. Akákoľvek mu-

tácia, ktorá znamenala čo i len malú ochranu proti votrelcom, v prírodnom výbere vyhrávala. Žiaľ, spolu s ňou mutovali aj votrelci. Sú to také nikdy nekončiace preteky v zbrojení, ktoré formujú nielen naše telá, ale aj myslenie a správanie. Mark Schaller, psychológ z Kolumbijskej univerzity prišiel v posledných rokoch s teóriou, že naše správanie je ďalším vývojovým stupňom boja s chorobami a môže byť rovnako účinné ako mikrobiológia. Nazval to behaviorálny imunitný systém a podľa jeho teórie je v nás tak hlboko zakorenený, že reagujeme na svoje okolie a ľudí bez toho, aby sme si to uvedomovali. Vedci objavili u mnohých žívočíchov stratégie, ktorými sa vyhýbajú ochoreniu. Ovce nespásajú trávu v blízkosti svojho trusu, pretože veľa parazitov práve tam uvoľňuje svoje vajíčka. Samica myši vycíti samca s črevami napadnutými červami a spári sa

Len obyčajný pohľad na choro vyzerajúceho človeka stimuluje biele krvinky. s iným. Známa primatologička Jane Goodallová si všimla, že keď jeden z jej šimpanzov, ktorého volala McGregor, po obrne ochrnul, začali sa mu ostatní druhovia inštinktívne vyhýbať, hoci predtým ho zahŕňali pozornosťou a vyberali mu blchy z kožucha. Aj naši predkovia si vyvinuli silné reakcie na príznaky choroby u iných, od čudných vyrážok, cez zápach až po hlasitý kašeľ. Pritom niekedy tie príznaky ani nemusia znamenať žiadnu chorobu, tmavá škvrna na tvári môže byť len materské znamienko. Lenže to

KO M E N TÁ R

nevieme naisto, a preto je najlepšou stratégiou prehnaná reakcia, niekedy až na hranici xenofóbie. Lebo ignorovanie možných príznakov kiahní či moru môže byť fatálne. Schaller a jeho kolegovia vykonali viacero experimentov a zistili, že hoci dostaneme informáciu o tom, že človek so škvrnou na tvári je zdravý ako buk, a o inom zdravo vyzerajúcom človeku nám povedia, že má na lieky rezistentnú tuberu, aj tak si podvedome s chorobou spájame toho prvého. Tiež zistili, že sme oveľa náchylnejší vyhýbať sa podozrivým ľuďom, keď má naše telo oslabenú imunitu, napríklad v prvom trimestri tehotenstva. V krajinách, ktoré boli v minulosti mimoriadne sužované chorobami, majú ľudia ostražitejšie správanie voči cudzím ľuďom, sú konzervatívnejší a individualistickejší, sociálny kontakt majú pod väčšou kontrolou. Náš behaviorálny imunitný systém môže ovplyvňovať aj samotný fyziologický imunitný systém. Jedna štúdia zistila, že len obyčajný pohľad na choro vyzerajúceho človeka stimuluje biele krvinky, aby reagovali agresívnejšie na infekciu. Na druhej strane, ak sa necháme zaočkovať proti chrípke, alebo si často umývame ruky, správame sa menej ostražito v nebezpečných situáciách a k neznámym ľuďom. To, že človek nakazený novým koronavírusom nemusí mať žiadne príznaky choroby, je možno tiež len evolučná mutácia reagujúca práve na náš behaviorálny imunitný systém – teda na ostražitosť voči ľuďom pôsobiacim choro. Som zvedavá, ako v týchto nekončiacich pretekoch v zbrojení teraz zmutuje naše správanie.

Alpha medical   57T É M A ČÍ S LA

Koronavírus

60

62

68

2020

Pohľad klinického mikrobiológa na COVID-19

Pôvodcom vírusu SARS-CoV-2 je pravdepodobne šupinavec


T É M A ČÍ S LA

2020

Pandémie sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Masívny rozvoj poľnohospodárstva, stieranie prirodzených bariér medzi ľudským a živočíšnym svetom, cestovanie, relativita hygienických štandardov v odlišných kultúrach, neustále rastúca ľudská populácia a s tým súvisiaci trvalý enormný tlak na zabezpečenie dostatku potravín – to všetko podporuje vznik a šírenie infekčných ochorení v pandemickom rozmere. Aktuálne sme svedkami pandémie koronavírusu SARSCoV-2. Každá pandémia má pre ľudstvo dva zásadné významy: význam edukačný a význam populačný. Edukačný význam spočíva v pripomenutí faktu, že veľkosť nepriateľa nehovorí nič o stupni jeho nebezpečnosti a že život, v dôsledku svojej schopnosti variability, má pre nás nekončiace výzvy. Populačný význam spočíva v znížení počtu populácie v priebehu každej pandémie a sledujúc vývoj za posledné roky sa takmer žiada povedať, že ide možno o samoregulačnú schopnosť planéty – čo azda pochopíme, keď úroveň našich poznatkov dosiahne celistvý rozmer.

2020

KORONA VIRUS

MUDr. Marta Dobáková medicínska riaditeľka Alpha medical

60

inVitro


Koronavírus

ALPHA MEDICAL VŽDY NABLÍZKU

do 24 hod.

Infekčné choroby a Boh

Hovorí sa, že kde niet Boha, tam je dovolené všetko. Pre­ to asi neprekvapí, že v histórii ľudstva boli práve pandémie a epidémie silno spojené s náboženstvom, vnímané ako trest boží za konkrétne aktivity. Napriek tomu, že vo sve­ te existovali a existujú rôzne náboženstvá, ktoré takto po­ krývajú rôznorodé potreby ľudí, ich učenie sa v mnohých kľúčových problémoch zhoduje a pozitívny význam nábo­ ženstiev v histórii ľudstva je nespochybniteľný. V minulosti to boli práve mnísi a kláštory, kde sa koncentrovala vzde­ lanosť, cirkev zakladala školy a univerzity a upriamovala pozornosť ľudí aj na periodicitu prírodných zákonov. Ná­ boženstvo zastávalo v minulosti oveľa väčší spoločenský význam, ako je tomu dnes. Pravdou však je, že ešte aj dnes máme vo svete miesta, na ktorých je v rámci daného spo­ ločenstva ľudí najdôležitejšou osobou tzv. šaman – kňaz, lie­ čiteľ a prorok v jednej osobe, ktorý svojím správaním (za účasti tanca, spevu či účinkov halucinogénnych látok) de­ monštruje spojenie s nadprirodzeným svetom pre riešenie ľudských problémov vrátane infekcií.

• Výsledky rutinných vyšetrení poskytujeme do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória.

24/7

• Nonstop dostupnosť vyšetrení v rámci nepretržitej prevádzky našich nemocničných laboratórií.

• Call centrum 0850 150 000, ktoré je počas pracovných dní k dispozícii od 7:30 do 16:30 hod., na požiadanie vyrieši všetky akútne zvozy materiálu.

Ako teda ďalej?

„Svet sa zmenil. Cítim to vo vzduchu. Cítim to vo vode.“ Tieto slová z filmového spracovania Pána prsteňov viac ako čokoľvek iné vystihujú pandémiu SARS-CoV-2. Na Sloven­ sku skončil núdzový stav a ľudia sa opäť začínajú stretávať vo voľnejšom režime. Spoznávame sa na ulici, zdravíme sa, usmievame sa – sme však iní. V obchodoch si ľudia úzkost­ livo kontrolujú vzdialenosť od inej osoby, v prípade úzkych uličiek nehrozí tlačenica – čakáme, kým sa priestor vyprázd­ ni, aby sme mohli prejsť. Zdá sa, že uvedomenie si rizík vyplývajúcich z nahromadenia veľkého počtu ľudí v ob­ medzenom priestore nateraz – a ktovie, či nie aj natrvalo – poznačilo myslenie, a teda aj správanie ľudí. Globalizácia zlyhala – prepojenosť sveta vďaka leteckej doprave a cen­ tralizovanie výroby dôležitých komodít sa v čase vrcho­ lu pandémie ukázali ako jej hlavné nedostatky. Jednotlivé štáty sveta si viac ako inokedy uvedomili kruciálny význam lokálnych ekonomík. Čas ukáže, nakoľko individualizmus a naplnenie potreby byť sám kvôli bezpečnosti ovplyvní aktuálne nastavené a platné spoločenské normy, politiku, ekonomiku, umenie, vedu, zamestnanosť a súkromný ži­ vot jednotlivca v spoločnosti. Bude zaujímavé sledovať, či a s akou razanciou sa po celom svete začnú vytvárať uzav­ reté sebestačné komunity ľudí s definovaným obmedzeným počtom, ktorých spoločnou vlastnosťou bude dodržiavanie dohodnutých pravidiel, kontrolu infekčných ochorení nevy­ nímajúc, a ktoré sa budú dôsledne brániť diktátu iných ná­ zorov. Skúsenosti nám však hovoria, že život si vždy hľadá a nájde cestu, aby sa mohol šíriť.

• Takmer celé územie SR je pokryté pravidelnými zvozmi a sieťou laboratórií.

• Špecializované vyšetrenia sústredené v centrálnych laboratóriách umožňujú skracovať dodanie vý­ sledkov aj veľmi zriedkavo poža­ dovaných vyšetrení na minimum.

• Prostredníctvom call centra máte prístup aj ku konzultačným službám, buď priamo v laboratóriách, alebo na našom medicínskom úseku.

Alpha medical

61


T É M A ČÍ S LA

Pohľad klinického mikrobiológa na COVID-19 MUDr. Jozef Ficik vedúci laboratória klinickej mikrobiológie Alpha medical Ružomberok – Likavka

62

inVitro


Koronavírus

Svet zažíva pandémiu, ktorej dôsledky nemajú za posledné storočie obdobu. Pandémiu tzv. španielskej chrípky si už prakticky nikto nepamätá, keďže skončila pred 100 rokmi. Aj po nej ešte vypukli rôzne pandémie ako ázijská či hongkonská chrípka, no ani zďaleka neovplyvnili globalizovaný svet takým výrazným spôsobom ako terajšia pandémia COVID-19. Život vo svete sa na nejaký čas výrazne spomalil vďaka malej mikročastici, ktorú nielenže nevieme eliminovať, ale ako takú ju nie je jednoduché ani definovať. André Lwoff, francúzsky mikrobiológ, nositeľ Nobelovej ceny, to povedal pregnantným spôsobom: „Vírus je vírus“.

Už Hippokrates v roku 412 p. n. l. opísal ocho­ renie, ktoré malo všetky znaky chrípkovej epi­ démie. Počas nasledujúcich 2 500 rokov ľud­ stvo zažilo nepreberné množstvo epidémií, z ktorých nie jedna dosiahla rozmerov pandé­ mie. V období pandémie španielskej chrípky o jej pôvodcovi ešte nikto nič nevedel, keďže vírus chrípky A bol prvýkrát izolovaný v Anglic­ ku až v roku 1933. Viac ako dve tretiny ľudských vírusov môžu in­ fikovať aj nehumánnych hostiteľov, najmä ci­ cavce a niekedy aj vtáky. Mnohé špecializova­ né ľudské vírusy majú tiež pôvod v cicavcoch alebo vo vtákoch. Podstatná časť vírusov ci­ cavcov môže byť schopná preklenúť medzi­ druhovú bariéru a infikovať človeka, aj keď asi iba polovica z nich je schopná prenosu z člo­ veka na človeka a približne polovica z nich je schopná vytvoriť väčšie ohniská infekcií. Exis­ tuje vyše 200 druhov vírusov, ktoré dokážu infi­ kovať človeka. Ako prvý bol objavený vírus žltej zimnice v roku 1901 a každý rok vedci objavia ďalšie tri až štyri nové druhy vírusov (1). Koncom minulého roka k epidemickým víru­ som SARS-CoV, MERS-CoV, HIV, ebola, víru­ som prenášanými komármi Aedes ako vírus Zika, Chikungunya a vírus horúčky dengue, ví­ rusom chrípky A(H1N1) a iným pribudol nový koronavírus, dnes známy ako koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2).

Objavil sa v decembri 2019 v čínskom meste Wuhan (Wu-chan) a spôsobil infekčné ocho­ renie agresívne sa šíriace po celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia ho pome­ novala ako „koronavírusová choroba 2019“ (COVID-19) a 11. marca 2020 ho vyhlásila za pandémiu. Koncom mája bolo celosvetovo re­ gistrovaných vyše 6 miliónov prípadov tejto in­ fekcie. Podľahlo jej viac ako 370 000 tisíc ľudí a uzdravilo sa ich takmer 2 800 000 (2). Aj globalizácia má svoje úskalia. Prvý prípad COVID-19 v Číne môže byť dohľadaný do po­ lovice novembra 2019 (3) a na Slovensku sme zachytili prvý prípad už po necelých 4 mesia­ coch, 6. marca 2020. A to bol už vírus všade naokolo. Podľa údajov Úradu verejného zdra­ votníctva SR bolo ochorenie na Slovensko im­ portované z 52 krajín, najviac z Rakúska, Spo­ jeného kráľovstva a Nemecka (4). Odkedy Oskar Seifried, nemecký zverolekár, prvýkrát opísal koronavírus v roku 1931, ubehlo takmer 90 rokov. Dnes vieme, že existuje ne­ spočetné množstvo ďalších koronavírusov, kto­ ré spôsobujú ochorenia rôznej závažnosti, od prechladnutia po potenciálne smrteľné ocho­ renia ako MERS (Middle East Respiratory Syn­ drome) a SARS (Severe Acute Respiratory Syn­ drome) a aktuálne COVID-19. SARS-CoV-2 je siedmy koronavírus, o ktorom je známe, že in­ fikuje ľudí, po 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS­ -CoV a SARS-CoV (5).

Alpha medical

63


T É M A ČÍ S LA

Nidovirales Torovirinae

Alfakoronovírusy • HCoV-229E • HCoV-NL63 • PEDV • TGEV • niektoré netopierie CoVs

Betakoronavírusy • HCoV-OC43 • HCoV-HKU1 • MHV • SARS-CoV • MERS-CoV • SARS-CoV-2 • niektoré netopierie CoVs

Coronaviridae

Orthocoronavirinae

Gamakoronavírusy • IBV • CoV veľryby Beluga (BWCoV SW1) • CoVs Indopacifických skákavých delfínov

Deltakoronovírusy • CoV volavky nočnej • CoV kačiek • CoV sliepočky vodnej • Okáničí CoV • Drozdí CoV • Bylbyl CoV • CoV ošípaných

Obrázok č. 1 – Klasifikácia rôznych typov koronavírusov v rámci čeľade Coronaviridae, podčeľade Orthocoronavirinae a jej rody: alfa-, beta-, gama- a deltakoronavírusy. SARS-CoV-2 je klasifikovaný ako betakoronavírus. Prebrané z: Hossam M. Ashour et al. Insights into the Recent 2019 Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) in Light of Past Human Coronavirus Outbreaks. Pathogens 2020, 9, 186.

V populácii strednej Európy koluje viacero kmeňov koronavírusov, ktoré dokážeme diag­ nostikovať. Napr. 229E, HKU1, NL63, OC43. Tieto 4 sezónne kmene sa vyskytujú hlavne u malých detí a spôsobujú ľahké respiračné ochorenia. Diagnostika sa vykonáva metódou RT-PCR (polymerázová reťazová reakcia s re­ verznou transkripciou), čiže presne tak, ako sa testuje COVID-19. Hovorí sa tomu aj vyšetrenie extrahumánnych genómov. Koronavírusy patria do čeľade Coronaviridae (podčeľad Orthocoronavirinae, rad Nidovirales). Sú to obalené vírusy s tvarom pripomínajúcim korunu, podľa čoho sú aj pomenované. Dva vý­ razne patogénne koronavírusy boli zodpovedné za SARS a MERS. SARS-CoV pochádzal z Číny, odkiaľ sa rozšíril do ostatných krajín a infiko­ val okolo 8 000 ľudí s celkovou letalitou (smrt­ nosťou – percentuálny podiel počtu zomretých ku všetkým infikovaným) 10 % počas pandé­ mie v rokoch 2002 – 2003. MERS-CoV sa obja­ vil na Strednom východe v roku 2012, rozšíril sa do 27 krajín a mal na svedomí celkovo takmer dva a pol tisíc potvrdených prípadov s vyso­ kou letalitou na úrovni 37 %. Pri SARS, ako aj pri

64

inVitro

MERS boli ako dôležitý rezervoár identifikova­ né netopiere. Išlo teda o zoonózy. Medzihostite­ ľom v prípade SARS boli cibetky a pri MERS ťavy. Medzihostiteľ SARS-CoV-2 zatiaľ známy nie je (6). Zvieratá predstavujú efektívny rezervoár, ktorý koronavírusom poskytuje primerané bunkové prostredie, v ktorom sa môžu množiť a získať rad výhodných genetických mutácií. Tieto mu­ tácie ich potom môžu uschopniť vzájomne sa medzidruhovo krížiť a účinne infikovať a množiť v rámci ľudskej populácie (7). Hoci sú mutácie nevyhnutným dôsledkom existencie vírusov, stále platí, že ako môže mutácia prispieť k vyššej infekčnosti vírusu, podobne môže prispieť aj k jeho nižšej viru­ lencii. V skutočnosti sú mutácie prirodzenou súčasťou životného cyklu vírusov a len zried­ kavo dramaticky ovplyvňujú epidémie. Navyše, SARS-CoV-2 je pomerne stabilný vírus, ktorý mutuje relatívne pomaly, v porovnaní s inými RNA vírusmi (8). Čeľaď Coronaviridae pozostáva zo štyroch ro­ dov, a to alfakoronavírusy, betakoronavírusy,


Koronavírus gamakoronavírusy a deltakoronavírusy (3). Koro­ navírusy boli identifikované u niekoľkých vtáčích hostiteľov, ako aj u cicavcov vrátane ľudí, neto­ pierov, cibetiek, myší, psov, mačiek, kráv a tiav. V súčasnosti sa iba u alfa a beta-koronavírusov dokázala schopnosť infikovať ľudí. Veľký počet alfakoronavírusov spôsobuje rôzne ochorenia dýchacích ciest u ľudí, hoci väčšina spôsobuje príznaky bežného prechladnutia. Závažné ocho­ renia SARS, MERS, ako aj COVID-19 sú spôso­ bené betakoronavírusmi (3). Pred epidémiou SARS nebolo známe, že neto­ piere sú hostiteľmi koronavírusov. V posledných 15 rokoch sa zistilo, že netopiere sú rezervo­ árom viac ako 30 koronavírusov. SARS-CoV aj MERS-CoV majú pôvod v netopieroch a gene­ ticky rozmanité koronavírusy, ktoré súvisia s tý­ mito agensami, boli objavené v netopieroch po celom svete. Predchádzajúce štúdie na rôznych druhoch netopierov z Číny umožnili identifiká­ ciu najmenej 41 nových betakoronavírusov (3). SARS-CoV-2 má vysokú sekvenčnú podob­ nosť s netopierími koronavírusmi (96 %) (9). Je obalený, má pozitívnu polaritu a jednovlákno­ vú RNA (+ssRNA) s priemerom 50 – 200 nm (7). Na RNA vírus má neobvykle veľký genóm. Jeho sekvencia RNA obsahuje približne 30 000 báz. Ide o najväčší známy genóm RNA vírusu. Obsa­ huje štyri hlavné štrukturálne proteíny: S (spike), E (envelope), M (membrane) a N (nucleocapsid). Genetická evolučná analýza SARS-CoV-2 odha­ lila, že vírus je geneticky podobný koronavírusu SARS-CoV z roku 2002 (10).

Prečo počet prípadov COVID-19 prekročil celkový počet nakazených SARS už koncom januára 2020? Existuje niekoľko vysvetlení. Po prvé, situácia je iná. Wuhan, hlavné mesto čínskej provincie Chu-pej a najľudnatejšie mesto v strednej Číne, prvé epicentrum COVID-19, kombinuje viac prv­ kov, ktoré podporujú šírenie vírusu. Ide o hlavný dopravný uzol a centrum priemyslu a obchodu, domov najväčšej železničnej stanice, najväč­ šieho letiska a najväčšieho hlbokomorského prístavu v strednej Číne. Jeho populácia sa za posledné desaťročie viac než zdvojnásobila. Aktuálne má vyše 11 miliónov obyvateľov (11). Ďalší aspekt je infekčné obdobie, ktoré tu je iné. Izolácia bola pri SARS účinná, pretože k maximálnemu uvoľneniu vírusu došlo až po tom, čo sa u pacientov prejavili závažnejšie respiračné príznaky a bolo ich možné ľahko identifikovať (11).

96 %

SARS-CoV-2 má vysokú sekvenčnú podobnosť s netopierími koronavírusmi, až 96 %.

SARS-CoV-2 sa v bunkách hostiteľa viaže na angiotenzín konvertujúci enzým (ACE2) asocio­ vaný s membránou buniek. Viaže sa pomocou S proteínu (spike – hrot). Ten hrá zásadnú rolu pri väzbe vírusu na bunkové receptory. Funkč­ ne je rozdelený na doménu S1 a S2, zodpo­ vednú za väzbu na receptor a fúziu bunkových membrán. Štúdiami týchto proteínov sa zisti­ lo, že SARS-CoV-2 má 10- až 20-krát vyššiu vä­ zobnú afinitu k ľudskému ACE2 enzýmu než SARS-CoV (10). ACE2 sa nachádza prevažne na bunkách en­ dotelu (výstelka ciev), ale je prítomný aj v bun­ kách pľúcnych alveol (mechúrikov), v bunkách čreva a v epitelových bunkách ústnej slizni­ ce (13). Schopnosť tohto vírusu replikovať sa v ústnej sliznici umožňuje ľahký prenos po­ dobne ako pri chrípkových vírusoch. Toto po­ stihnutie horných dýchacích ciest a vysoká vi­ rémia na začiatku infekcie umožňujú prenos na ďalšie osoby ešte predtým, než sa obja­ via príznaky. Teda môžu šíriť infekciu ešte po­ čas inkubačnej doby, počas symptomatické­ ho priebehu, ale aj počas obdobia klinického zotavovania a dokonca aj v asymptomatickom štádiu (bezpríznakovom) (7). Zdá sa, že fatálny koniec býva spôsobený naj­ mä rozvojom syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktorý môže súvisieť s komorbi­ ditami (ďalšími chorobami v rámci jednej oso­ by) a následne môže spôsobiť zlyhanie viace­ rých orgánov, ktoré vedie k smrti (13). Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rýchlosť ší­ renia akejkoľvek infekcie, je základné repro­ dukčné číslo (R₀). Je to ústredný pojem v epi­ demiológii infekčných chorôb, ktorý naznačuje riziko šírenia infekčného agensu vzhľadom na jeho epidemický potenciál. Vírus chrípky má R = ~ 1,3, zatiaľ čo SARS-CoV-2 má R = ~ 2,3. Preto môže každý pacient s COVID-19 infikovať skoro 2-krát viac osôb, s ktorými príde do kon­ taktu, v porovnaní s chrípkou. SARS-CoV-2 má

Alpha medical

65


T É M A ČÍ S LA vyššiu prenosnosť, infekčnosť a nižšiu letalitu než SARS-CoV a MERS-CoV (14). Aj klinické spektrum COVID-19 je odlišné. Čín­ ska pôvodná definícia prípadu bola zameraná na zápal pľúc a miera úmrtnosti pôvodného prí­ padu (CFR – case fatality rate) bola na základe tejto úzkej definície uvádzaná na úrovni približ­ ne 10 %. Ako sa však epidémia rozvíjala, je zrej­ mé, že mierne prípady COVID-19 sú častejšie. Pritom ľudia s miernymi prejavmi choroby často uniknú systému surveillance (dohľadu), a tak môžu ochorenie nepozorovane šíriť ďalej (14).

Nefarmakologické postupy, ako napríklad nosenie rúška, zakrytie úst a nosa pri kašľaní alebo kýchaní, časté umývanie rúk a udržiavanie sociálneho dištancu môžu iba spomaliť šírenie vírusu a zmierniť zaťaženie zdravotníckeho systému touto chorobou.

Ďalším vysvetlením je, že expanzia COVID-19 v komunite je výraznejšia. SARS sa šíril hlavne nozokomiálne (v nemocničnom prostredí) (13). Schopnosť SARS-CoV-2 prežiť niekoľko dní mimo tela hostiteľa pomáha vysvetliť, ako sa môže šíriť kontaktom, pričom vírus bol doká­ zaný nielen v slinách, ale aj v iných telesných tekutinách (moč, ejakulát) a v stolici, čo nazna­ čuje ďalšie možné cesty prenosu. Stolicou sa vylučuje ešte 5 týždňov po odznení respirač­ ných problémov. Preto je tu vysoká pravdepo­ dobnosť fekálno-orálneho prenosu (15). Prenos pohlavným stykom zatiaľ nebol potvrdený. Aj keď vplyv klimatických podmienok typic­ kých pre koniec jari a nastupujúce leto, ako napr. vyššie teploty, dlhšie UV žiarenie počas dlhých dní a nižšia vlhkosť prostredia, napo­ máha prerušeniu prenosu chrípkových vírusov a podmieňuje ich sezónnosť, klimatické zme­ ny pravdepodobne nebudú mať veľký vplyv na dynamiku prenosu COVID-19, ako to dokazuje jeho logaritmické šírenie v krajinách s teplej­ ším podnebím (13).

Preto je nevyhnutná laboratórna diagnostika. V prvej fáze ochorenia je najspoľahlivejšia prá­ ve detekcia vírusovej nukleovej kyseliny po­ mocou RT-PCR v reálnom čase z výteru z no­ sohltana. Vzorky sa môžu odoberať z horných dýchacích ciest (orofaryngeálne a nazofaryn­ gálne výtery) a dolných dýchacích ciest (en­ dotracheálny aspirát, vykašľané spútum alebo bronchoalveolárna laváž) (16). Postupom času však pravdepodobnosť detekcie vírusu vo vý­ tere klesá, preto po určitom čase už nie je vhodná. Čím dlhší čas prešiel od infikovania, tým menej je táto metóda spoľahlivá, ale na druhej strane je väčšia pravdepodobnosť, že budeme schopní detegovať protilátky (16). Prá­ ve nepriama diagnostika protilátok nám môže pomôcť identifikovať aj tých, ktorí prekonali in­ fekciu bezpríznakovo a zistiť tak reálnejšiu pre­ valenciu (pomer všetkých nakazených voči cel­ kovej populácii).

Inkubačná doba COVID-19 je dlhšia ako pri SARS alebo MERS. Priemerné trvanie od pr­ vých príznakov po dýchavičnosť, prijatie do nemocnice a rozvoj ARDS predstavuje v prie­ mere 8 dní (rozsah 6 až 12 dní) (10).

Aktuálne neexistuje žiadna kauzálna (príčin­ ná) liečba COVID-19 a vakcína tiež ešte nie je k dispozícii. Nefarmakologické postupy, ako napríklad nosenie rúška, zakrytie úst a nosa pri kašľaní alebo kýchaní, časté umývanie rúk a udržiavanie sociálneho dištancu môžu iba spomaliť šírenie vírusu a zmierniť zaťaženie zdravotníckeho systému touto chorobou (17). Spomínané postupy ho však nedokážu eradi­ kovať (úplne vyhubiť). Vývoj situácie naznačuje, že SARS-CoV-2 tu s nami ostane ešte dlhší čas a naša imunita sa s ním bude musieť vysporia­ dať. Ale to, akým spôsobom, vyvoláva ešte stá­ le veľa nezodpovedaných otázok.

Aj keď dnes je pomaly každý s dýchacími ťaž­ kosťami suspektný (podozrivý) z infekcie CO­ VID-19, netreba zabúdať, že existuje mnoho príčin respiračných problémov. Aj tých infekč­ ných je viacero. V rámci diferenciálnej diag­ nostiky je užitočné myslieť aj na iných zná­ mych pôvodcov pneumónie, ako sú chrípkové vírusy, vírus parainfluenzy, adenovírusy, respi­ račný syncyciálny vírus (RSV), rinovírus – a iné – a tiež aj na mykoplazmy, chlamýdie a v nepo­ slednom rade na pneumokoky a iné baktérie uplatňujúce sa v etiológii zápalu pľúc (10).

66

inVitro

V súčasnosti máme veľmi obmedzené dôka­ zy o imunite po prekonaní COVID-19. Štúdia na opiciach makaka rhesus naznačuje, že primárna


Koronavírus infekcia SARS-CoV-2 môže chrániť pred rein­ fekciou. Štúdia však bola malá a neposkytla žiadne informácie o trvaní imunity. Dve štúdie preukázali udržateľnú hladinu IgG protilátok je­ den až dva roky po infekcii SARS-CoV, nie je však jasné, či je toto zistenie možné aplikovať aj vo vzťahu k SARS-CoV-2 a tiež to, či trva­ lé hladiny protilátok poskytujú úplnú ochranu proti reinfekcii (18). Nevieme zatiaľ, či nás imu­ nita po prekonaní COVID-19 ochráni pred iným typom koronavírusu (zmutovaným), keďže už dnes je známych viac mutácií SARS-CoV-2.

6. Petrosillo N et al., COVID-19, SARS and MERS: are they closely related?, Clinical Microbiology and Infection, https://doi.org/10.1016/j. cmi.2020.03.026. 7. Kakodkar P, Kaka N, Baig M (April 06, 2020) A Comprehensive Literature Review on the Clinical Presentation, and Management of the Pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Cureus 12(4): e7560. DOI 10.7759/ cureus.7560.

Ako povedal koncom 19. storočia Louis Pas­ teur: „Rola nesmierne malých je v prírode ne­ smierne veľká.“ Naše poznatky o novom koro­ navíruse a jeho dôsledkoch sa každým dňom rozširujú. Dnes sme v inej pozícii ako ľudstvo pred storočím počas španielskej chrípky. Vte­ dy o jej pôvodcovi ani netušili a dôsledok boli desiatky miliónov obetí. Dnes máme k dispo­ zícii elektrónovú mikroskopiu, sofistikované diagnostické metódy, systém surveillance a ve­ decké tímy po celom svete, usilovne pracujúce na vývoji novej vakcíny. Na záver si dovolím parafrázovať Louisa Pas­ teura, priekopníka a jedného zo zakladateľov modernej mikrobiológie. Tak ako ani nový ko­ ronavírus nepozná hranice štátov, ani veda ne­ pozná žiadnu krajinu, pretože vedomosti patria ľudstvu a sú pochodňou, ktorá osvetľuje svet. Mám nádej v lepšiu budúcnosť. Koniec koncov, nech je situácia akokoľvek dobrá či zlá, jedno je isté, zmení sa.

8. Nathan D. Grubaugh et al. We shouldn’t worry when a virus mutates during disease outbreaks. Nature Microbiology, VOL 5 March 2020, 529–530. 9. Peng Zhou. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin [online]. nature. com, 03 February 2020. 10. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update Min Zhou et al. Front. Med. https://doi.org/10.1007/s11684020-0767-8. 11. Annelies Wilder-Smith, Calvin J Chiew, Vernon J Lee. Can we contain the COVID-19 outbreak with the same measures as for SARS? Lancet Infect Dis 2020; 20: e102–07 Published Online March 5, 2020. 12. COVID-19 and globalization, One Health 9 (2020) 100132. 13. Mohamed E. El Zowalaty, Josef D. Järhult. From SARS to COVID-19: A previously unknown SARSrelated coronavirus (SARS-CoV-2) of pandemic potential infecting humans – Call for a One, Health

Literatúra 1. Human viruses: discovery and

approach, One Health 9 (2020) 100124. 14. L. Wang, Y. Wang and D. Ye et al., Review of the 2019 novel coronavirus

emergence Mark Woolhouse et al. Phil.

(SARS-CoV-2) based on current

Trans. R. Soc. B (2012) 367, 2864–2871

evidence, International Journal of

2. https://www.worldometers.info/ coronavirus/ 3. Fernando L. Tort, Matías Castells, Juan Cristina. A comprehensive analysis of genome composition and

Antimicrobial Agents, https://doi. org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105948. 15. Benato, G., Dioscoridi, L. Faecal-oral transmission of SARS-COV-2: practical implications. Gastroeneterology (2020).

codon usage patterns of emerging

16. Di Wu et al. The SARS-CoV-2 outbreak:

coronaviruses. Virus Research 283

What we know. International Journal of

(2020) 197976.

Infectious Diseases 94 (2020) 44–48

4. https://korona.gov.sk/koronavirus-naslovensku-v-cislach/ 5. A Novel Coronavirus from Patients

17. C. Mesa Vieira, et al. COVID-19: The forgotten priorities of the pandemic. Maturitas 136 (2020) 38–41.

with Pneumonia in China, 2019. New

18. Flodgren GM, Immunity after SARS-

England Journal of Medicine (United

CoV-2 infection. Rapid review 2020.

States), 24 January 2020. ISSN 0028-

Oslo: Norwegian Institute of Public

4793.

Health, 2020.

Alpha medical

67


T É M A ČÍ S LA

Pôvodcom vírusu SARS-CoV-2 spojeného s vypuknutím pandémie COVID-19 je pravdepodobne šupinavec

Autori: Tao Zhang,1,2 Qunfu Wu,1,2 a Zhigang Zhang1,3,* 1 State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-Resources in Yunnan, School of Life Sciences, Yunnan University, No. 2 North Cuihu Road, Kunming, Yunnan 650091, Čína 2 Títo autori prispeli rovným dielom 3 Hlavná kontaktná osoba *Korešpondencia: zhangzhigang@ ynu.edu.cn https://doi.org/10.1016/j. cub.2020.03.022 Korešpondencia: zhangzhigang@ynu.edu.cn

68

inVitro

Šíriaci sa koronavírus SARS 2 (SARS-CoV-2) predstavuje obrovskú hrozbu pre ľudské zdravie. Zhang, Wu a i. ukázali, že podobne ako netopiere, aj druhy šupinavca sú prírodným zdrojovým druhom koronavírusov podobných SARS-CoV-2. Toto zistenie by mohlo pomôcť nájsť prechodného hostiteľa SARS-CoV-2, aby sa mohla celosvetová koronavírusová pandémia zastaviť.


Koronavírus

Dôležité poznatky Vírus CoV zo šupinavca je na celej úrovni genómu z 91,02 % identický so SARS-CoV-2. CoV zo šupinavca je po RaTG13 druhým najbližším príbuzným vírusu SARS-CoV-2. Päť kľúčových aminokyselín v RBD (doména viažuca sa na receptor) je kon­ zistentných medzi vírusom CoV šupinavca a SARS-CoV-2. Len SARS-CoV-2 obsahuje potenciálne miesto štiepenia pre furínové proteázy.

Úvodné zhrnutie

Prepuknutie koronavírusovej choroby 2019 (COVID-19) spôsobenej novým koronavíru­ som 2019 (SARS-CoV-2) začalo v meste Wuhan v Číne a rozšírilo sa do celého sveta. V súčas­ nosti je životne dôležité nájsť potenciálnych prechodných hostiteľov SARS-CoV-2, aby sa šírenie choroby COVID-19 dostalo pod kon­ trolu. Z týchto dôvodov sme opäť preskúmali publikované údaje o vzorkách pľúc šupinavca, v ktorých koronavírusy podobné SARS-CoV našli Liu a kol. [1]. U mŕtvych šupinavcov v Ma­ lajzii sme našli genómové a vývojové dôka­ zy o výskyte koronavírusu podobného SARS­ -CoV-2 (nazvaného šupinavčí CoV). Vírus CoV zo šupinavca je z 91,02 % identický so SARS­ -CoV-2 na celej úrovni genómu a z 90,55 % identický s BatCoV RaTG13 z netopiera. Popri RaTG13 je CoV zo šupinavca najbližším prí­ buzným CoV k vírusu SARS-CoV-2. Proteín S1 z CoV zo šupinavca je omnoho viac príbuz­ ný k vírusu SARS-CoV-2 než k RaTG13. Zvy­ šky piatich kľúčových aminokyselín zapojených v interakcii s ľudskými proteínmi ACE2 sú me­ dzi vírusom CoV zo šupinavca a SARS-CoV-2 úplne konzistentné, no v RaTG13 sú prítomné štyri mutácie aminokyselín. Oba vírusy, CoV zo šupinavca aj RaTG13, stratili zdanlivý motív roz­ poznávacej sekvencie furínov v mieste štiepe­ nia S1/S2, čo sa dá pozorovať v SARS-CoV-2. Táto štúdia nezvratne tvrdí, že druhy šupinavca sú prírodným zdrojovým druhom koronavírusov podobných SARS-CoV-2.

Výsledky a diskusia

Podobne ako v prípade SARS-CoV a MERS-CoV [2], netopier je stále pravdepodobným dru­ hom pôvodu nového koronavírusu 2019 (SARS­ -CoV-2), lebo SARS-CoV-2 má z 96 % celoge­ nómovú identitu s koronavírusom z netopiera BatCoV RaTG13, z netopiera Rhinolophus affi­ nis z provincie Yunnan [3]. SARS-CoV a MERS­ -CoV však obvykle prechádzajú na prechod­ ných hostiteľov, ako sú cibetky alebo ťavy a až potom prechádzajú na ľudí [4]. Táto skutočnosť naznačuje, že SARS-CoV-2 bol na ľudí pravde­ podobne prenesený inými živočíchmi. Ak uvá­ žime, že pacient pri prvej koronavírusovej cho­ robe 2019 (COVID-19) nehlásil žiadnu expozíciu na trhu s morskými plodmi [5], je životne dôle­ žité nájsť prechodného hostiteľa SARS-CoV-2, aby sa zastavil prenos medzi druhmi. Dňa 24. októbra 2019 Liu a jeho kolegovia z čínskeho Strediska záchrany divých zvierat v provincii Guangdong [1] ako prví odhalili existenciu ko­ ronavírusu podobného SARS-CoV vo vzorkách pľúc dvoch mŕtvych malajských šupinavcov so spenenou tekutinou v pľúcach a pľúcnou fibró­ zou a tento fakt objavili zhruba okolo času pre­ puknutia COVID-19. Použitím ich publikovaných výsledkov sme ukázali, že všetky vírusové kon­ tigy (súbor prekrývajúcich sa klonov z genómo­ vej knižnice) zostavené z dvoch pľúcnych vzoriek (lung07 a lung08) vykazovali nízke identity, počnúc od 80,24 % po 88,93 %, so známymi koronavírusmi SARS-CoV. Domnieva­ me sa teda, že mŕtve malajské šupinavce môžu prenášať nový CoV, ktorý je blízky príbuzný so SARS-CoV-2.

96 % Netopier je stále pravdepodobným druhom pôvodu nového koronavírusu 2019 (SARSCoV-2), keďže SARS-CoV-2 má z 96 % celogenómovú identitu s koronavírusom z netopiera BatCoV RaTG13.

Alpha medical

69


T É M A ČÍ S LA zodpovedalo koronavírusu podobnému SARS-CoV neto­ piera (identita aminokyselín z 92,7 % až 100 %; priemer: 97,48 %) (tabuľka S1). Tieto výsledky naznačujú, že malaj­ ský šupinavec by mohol pre­ nášať nový CoV (tu nazvaný šupinavčí CoV), ktorý je po­ dobný SARS-CoV-2.

A

B

Návrh genómu šupinavčieho CoV a jeho genómové charakteristiky

C

Obrázok č. 1 – Genómová analýza

Hodnotenie pravdepodobnosti prítomnosti CoV podobného SARSCoV-2 v rode šupinavcov S cieľom potvrdiť náš predpoklad sme načí­ tali dáta o sekvenovaní nespracovanej RNA (RNA-seq) (SRA: PRJNA573298) pre tieto dve pľúcne vzorky z archívu sledov sekvencií SRA a vykonali sme kontrolu kvality a odstráne­ nie kontaminantov zhodné s tým, ako opísal v štúdii Liu [1]. Našli sme 1 882 čistých sle­ dov zo vzorky lung08, ktorá bola nanesená na referenčný genóm SARS-CoV-2 (GenBank: MN908947) [6] a pokrývala 76,02 % genómu SARS-CoV-2. Vykonali sme zostavenie týchto sledov de novo a získali sme 36 kontigov s dĺž­ kami od 287 bp po 2 187 bp, s priemernou dĺž­ kou 700 bp. Analýzou s databázami Blast v po­ rovnaní s bielkovinám z 2 845 referenčných genómov CoV vrátane RaTG13, SARS-CoV-2s a iných známych CoV sme zistili, že 22 kon­ tigov najlepšie zodpovedalo koronavírusom SARS-CoV-2 (identita aminokyselín zo 70,6 % až 100 %; priemer: 95,41 %) a že 12 kontigov

70

inVitro

Použitím podporného prístu­ pu riadeného odkazmi sme na základe vyššie uvedených 34 kontigov vytvorili návrh genómu CoV šupinavca (19 587 bp). S cieľom znížiť vplyv chýb nespracovaných sledov na kvalitu podpory boli ruč­ ne vyradené malé fragmenty zoradené proti referenčnému genómu s dĺžkou menej než 25 bp, ak sa nedali pokryť veľkými fragmentmi alebo re­ ferenčným genómom. Opä­ tovné nanášanie 1 882 sledov v porovnaní s návrhom genó­ mu prinieslo pokrytie genó­ mov 99,99 % (rozsah pokrytia: 1X–47X) (obrázok č. 1 – A). Priemerné pokrytie predstavovalo v rámci celého genómu 7,71X, čo je dvojnásobne vyššie než najnižšie spo­ ločné pokrytie sledov 3X pre vyvolanie SNP na základe sekvenovania nízkeho pokrytia v pilot­ nej fáze projektu 1 000 genómov [7]. Podobné úrovne pokrytia sú tiež dostačujúce na odha­ lenie zriedkavých mikrobiálnych druhov alebo mikrobiálnych druhov s nízkou početnosťou z metagenómových databáz [8], čo naznaču­ je, že náš návrh genómu CoV šupinavca sa dá spoľahlivo ďalej analyzovať. Pri analýze Simplot [9] vykazoval v rámci celého genómu CoV šupi­ navca vysokú celkovú identitu sekvencií genó­ mu s RaTG13 (90,55 %) a SARS-CoV-2 (91,02 %) (Obrázok č. 1 – B), hoci vyššia identita (96,2 %) bola medzi SARS-CoV-2 a RaTG13 [3]. Inými koronavírusmi podobnými SARS-CoV, podob­ né šupinavčiemu CoV, boli netopierí SARSr­ -CoV ZXC21 (85,65 %) a netopierí SARSr- CoV ZC45 (85,01 %). Kým sa táto práca hodnotila, dve podobné štúdie v predtlači zistili, že ko­ ronavírusy u šupinavcov zdieľali identitu DNA na 90,3 % [10] a 92,4 % [11] so SARS-CoV-2, čo


Koronavírus znamená približne 91,02-percentnú identitu so SARS-CoV-2 pozorovanú v tomto dokumente a podporujúcu naše zistenia. Ak tieto výsled­ ky zlúčime, naznačuje to, že šupinavčí CoV by mohol mať spoločný pôvod so SARS-CoV-2 a RaTG13. Organizácia genómu šupinavčieho CoV bola charakterizovaná zarovnaním sek­ vencií v porovnaní so SARS-CoV-2 (GenBank: MN908947) a RaTG13. Genóm CoV šupinavca obsahuje šesť väčších otvorených čítacích rám­ cov (ORF) spoločných pre koronavírusy a štyri ďalšie doplnkové gény (Obrázok č. 1 − C; Obrá­ zok č. 2). Ďalšia analýza naznačila, že gény CoV šupinavca boli zarovnané s génmi SARS-CoV-2 s pokrytím od 45,8 do 100 % (priemerné pokry­ tie 76,9 %). Gény CoV šupinavca zdieľali vysokú priemernú identitu nukleotidov a aminokyselín s oboma druhmi génov: SARS-CoV-2 (GenBank: MN908947) (identita nukleotidov 93,2 %/identi­ ta aminokyselín 94,1 %) aj RaTG13 (identita nuk­ leotidov 92,8 % / identita aminokyselín 93,5 %) (Obrázok č. 1 − C; Obrázok č. 2). Je prekva­ pujúce, že niektoré gény CoV šupinavca vyka­ zovali vyššiu identitu sekvencií aminokyselín s génmi SARS CoV-2 než s génmi RaTG13, vrá­ tane orf1b (73,4 %/72,8 %), proteínu S-(„spike“) (97,5 %/95,4 %), orf7a (96,9 %/93,6 %) a orf10 (97,3 %/94,6 %). Vyššia identita aminokyselín

proteínu S udeľuje funkčnú podobnosť medzi CoV šupinavca a SARS-CoV-2.

Fylogenetické vzťahy koronavírusov šupinavca, RaTG13 a SARSCoV-2 S cieľom stanovenia evolučných vzťahov medzi CoV šupinavca, SARS-CoV-2, a predtým identi­ fikovaných koronavírusov sme pripravili fyloge­ netické stromy na báze sekvencií nukleotidov celogenómovej sekvencie, génu polymerá­ zy RNA-dependentnej RNA (RdRp), neštruktu­ rálnych proteínových génov ORF1a a ORF1b a hlavných štrukturálnych proteínov kódova­ ných génmi S a M. Vo všetkých fylogenetických stromoch sme združili CoV šupinavca, RaTG13, a SARS-CoV-2 do dobre podporovanej skupiny, nazvanej v tomto dokumente „skupina SARS­ -CoV-2“ (Obrázok č. 2). Táto skupina predsta­ vuje skupinu nových betakoronavírusov. V rám­ ci tejto skupiny boli zoskupené dohromady RaTG13 a SARSCoV- 2 a CoV šupinavca bol ich najpríbuznejším spoločným predkom. Otázku, či pre SARS-CoV-2 je bazálnou skupinou SAR­ Sr-CoV ZXC21 a/alebo SARSr- CoV ZC45, však ešte stále treba prediskutovať. Taká diskusia sa vyskytla aj v oboch štúdiách: autorov Wu a kol. [6] aj Zhou a kol. [3]. Možným vysvetlením je dávny prípad rekombinácie v skupine

Obrázok č. 2 – Fylogenetický vzťah koronavírusov na základe celého genómu a sekvencií nukleotidov génu RdRp

Alpha medical

71


T É M A ČÍ S LA

betakoronavírusov [6]. Treba zmieniť, že odha­ lené evolučné vzťahy koronavírusov ukázané celým genómom, génom RdRp a génom S sú vysoko konzistentné so vzťahmi vykazovaný­ mi úplnými genómovými informáciami v štú­ dii autorov Zhou a i. [3]. Táto zhoda naznačuje, že náš návrh genómu CoV šupinavca obsahu­ je dostatočnú genómovú informáciu, aby bolo možné sledovať skutočnú vývojovú pozíciu CoV šupinavca medzi koronavírusmi.

Dualizmus proteínu S koronavírusu šupinavca Proteín S CoV sa skladá z dvoch podjednotiek (S1 a S2), sprostredkúva infekciu hostiteľských buniek exprimujúcich receptory a je kľúčový. S1 obsahuje doménu viažucu sa na recepto­ ry (RBD) obsahujúcu fragment asi zo 193 ami­ nokyselín, ktorý zodpovedá za rozpoznáva­ nie receptora na povrchu buniek a väzbu [13, 14]. Zhou a kol. experimentálne potvrdili, že SARS-CoV-2 dokáže používať bielkoviny ACE2 človeka, netopiera vrápenca, cibetky a ošípa­ nej ako vstupný receptor v bunkách exprimu­ júcich ACE2 [3], naznačujúc, že RBD SARS­

-CoV-2 sprostredkuje infekciu u ľudí a ďalších živočíchov. S cieľom získať náhľad na pato­ génny potenciál CoV šupinavca až na úrovni sekvencií sme prvý raz skúmali model variácií aminokyselín proteínov S1 z CoV šupinavca, SARS-CoV-2, RaTG13 iných reprezentatívnych koronavírusov SARS/SARSr. Aminokyselinový fylogenetický strom ukázal, že proteín S1 CoV šupinavca je viac príbuzný takémuto stromu CoV 2019 než stromu RaTG13. V rámci domé­ ny viažucej sa na receptor RBD sme ďalej na­ šli, že CoV šupinavca a SARS-CoV-2 boli vyso­ ko zachované, len s jedinou aminokyselinovou zmenou (500H/500Q) (Obrázok č. 3), ktorá nie je jedným z piatich kľúčových zvy­ škov zapojených do interakcie s ľudským ACE2 [3, 14]. Tieto výsledky naznačujú, že CoV šu­ pinavca by mohol mať patogénny potenciál podobný ako pri SARS-CoV-2. Na rozdiel od toho, RaTG13 má zmeny v 17 aminokyselino­ vých zvyškoch, z ktorých sú 4 medzi kľúčový­ mi aminokyselinovými zvyškami (Obrázok č. 3). Existujú dôkazy naznačujúce, že zmena 472L (SARS-CoV) na 486F (SARS-CoV-2) (zodpove­ dajúca zmene druhého kľúčového aminoky­

Obrázok č. 3 – Zoradenie sekvencií aminokyselín proteínu S1 a jeho fylogenetický strom

72

inVitro


Koronavírus

selinového zvyšku na Obrázku č. 3) môže po­ silniť van der Waalsovo spojenie s M82 (ACE2) [15]. Popri tom, dôležitá substitúcia 404V v RBD SARS-CoV použitím 417K v RBD SARSCoV- 2 (pozri polohu zarovnania 420 na Obrázku č. 3 a bez zmeny aminokyseliny medzi SARS-CoV-2 a RaTG13) môže viesť k tesnejšiemu spojeniu z dôvodu vzniku soľných mostíkov medzi 417K a 30D proteínu ACE2 [15]. Aj tak je však ešte stále potrebný ďalší výskum toho, či tieto mu­ tácie majú vplyv na afinitu pre ACE2. To, či sú CoV šupinavca alebo RaTG13 potenciálnymi in­ fekčnými agensami pre človeka, treba ešte zis­ tiť. Miesto štiepenia S1/S2 v proteíne S je tiež dôležitým určujúcim prvkom prenosnosti a pa­ togenity vírusov SARSCoV/ SARS-CoVr [16] Po­ čas infekcie sa trimetrický proteín S transfor­ muje proteázami hostiteľských buniek v mieste štiepenia S1/S2. Po štiepení alebo tzv. stimulá­ cii sa proteín delí na N-terminálnu S1-ektodo­ ménu, ktorá rozpoznáva príbuzný receptor na povrchu buniek a C-terminálny proteín ukotve­ ný na S2-membránu, ktorý riadi zlúčenie obalu vírusu s bunkovou membránou. Zistili sme, že proteín S vírusu SARS-CoV-2 obsahuje zdanlivý motív rozpoznávacej sekvencie furínov (PRRAR­ SV) (obrázok 4) podobný motívu v MERS-CoV, ktorý má motív PRSVRSV pravdepodobne štie­ pený furínom [16, 17] počas uvoľnenia vírusov. Na druhej strane, furínový sekvenčný motív

Proteín N je najhojnejším proteínom v koronavírusoch. Proteín N je vysoko imunogénnym fosfoproteínom a bežne je veľmi zachovaný. Proteín N CoV sa často používa ako marker na diagnostické testy.

Obrázok č. 4 – CoV S Proteín S1/S2 – miesta štiepenia

Alpha medical

73


T É M A ČÍ S LA

v mieste S1/S2 chýba v proteíne S CoV šu­ pinavca a vo všetkých iných koronavírusoch SARS/SARSr. Tento rozdiel naznačuje, že SARS­ -CoV-2 mohol získať iný mechanizmus na pod­ poru vstupu do hostiteľských buniek [18]. Je za­ ujímavé, že okrem koronavírusu MERS-CoV boli podobné vzory sekvencií ako v SARS-CoV-2 prítomné aj u niektorých členov podskupín al­ fakoronavírusov, betakoronavírusov a gamako­ ronavírusov [19], čo vedie k zaujímavej otázke, či by sa tento furínový sekvenčný motív v SAR­ SCoV-2 dal odvodiť od existujúcich proteínov S iných koronavírusov alebo prípadne, či by SARS-CoV-2 mohol byť rekombinantom z CoV šupinavca alebo RaTG13 a ďalších koronavíru­ sov s podobným motívom rozpoznávania furínov u neznámeho prechodného hostiteľa.

Variácie aminokyselín v nukleokapsidovom (N) proteíne na prípadné diagnostikovanie Proteín N je najhojnejším proteínom v koronaví­ rusoch. Proteín N je vysoko imunogénnym fos­ foproteínom a bežne je veľmi zachovaný. Proteín N CoV sa často používa ako marker na diagnos­ tické testy. S cieľom získať ďalší náhľad na diag­ nostický potenciál CoV šupinavca sme skúmali model variácií aminokyselín proteínov N z CoV šupinavca, SARS-CoV-2, RaTG13 iných reprezen­ tatívnych koronavírusov SARS/SARSr. Fylogene­ tická analýza na báze proteínu N podporila kla­ sifikáciu CoV šupinavca ako sesterského taxónu SARS-CoV-2 a RaTG13 (Obrázok č. 3). Ďalej sme našli sedem aminokyselinových mutácií, ktoré odlišovali naše definované koronavírusy „sku­ piny SAR-CoV-2“ (12N, 26 G, 27S, 104D, 218A, 335T, 346N a 350Q) od iných známych SARS­ -CoV (12S, 26D, 27N, 104E, 218T, 335H, 346Q a 350N). Dve aminokyselinové miesta (38P a 268Q) sú zdieľané CoV šupinavca, RaTG13 a SARS-CoV, ktoré sú mutované na 38S a 268A v SARS-CoV-2. Len jediný aminokyseli­ nový zvyšok zdieľaný CoV šupinavca a SARS­ -CoV (129E) sa zhodne líši v SARS-CoV-2 aj RaTG13 (129D). Pozorované zmeny aminokyselín v proteíne N by mohli byť užitočnými pri vyvíjaní antigénov s vyššou citlivosťou pre sérologickú detekciu SARS-CoV-2.

74

inVitro

Záver

Na základe publikovaných metagonómových dát táto štúdia poskytuje prvú správu o poten­ ciálnom blízkom príbuzenstve (CoV šupinavca) SARS-CoV-2, ktorý bol objavený v mŕtvych ma­ lajských šupinavcoch po značnom úsilí o zá­ chranu. Popri RaTG13 je CoV zo šupinavca naj­ bližším príbuzným CoV k vírusu SARS-CoV-2. Vzhľadom na nedostupnosť pôvodnej vzorky sme nevykonali ďalšie pokusy, aby sme svo­ je zistenia mohli potvrdiť (validačnou PCR, sé­ rologickou detekciou alebo dokonca izoláciou častíc vírusu). Genóm CoV šupinavca, kto­ rý sme objavili, vykazoval identitu nukleotidov s genómom SARS-CoV-2 rovnú 91,02 %. Avšak to, či sú druhy šupinavcov dobrými kandidát­ mi na pôvodcu SARS-CoV-2, treba ešte pre­ diskutovať. Ak zvážime veľké rozšírenie SARS­ -CoV v prírodných zdrojových druhoch, ako sú netopiere, ťavy a šupinavce, naše zistenia by mohli byť cenným prínosom pre nájdenie no­ vých prechodných hostiteľov SARS-CoV-2, aby sa zastavil prenos medzi druhmi. Pozn. red.: Publikované v Current Biology, apríl 2020. Preložené pre inVitro s láskavým súhla­ som autorov v snahe oboznámiť čo najširšiu odbornú verejnosť s ich poznatkami v čase ce­ losvetovej pandémie nového koronavírusu. Poďakovanie Túto štúdiu podporila Second Tibetan Pla­ teau Scientific Expedition and Research (STEP) (č. 2019QZKK0503), National Key Re­ search and Development Program of China (č. 2018YFC2000500), Key Research Program of the Chinese Academy of Sciences (č. KFZDSW-219) a Chinese National Natural Science Foundation (č. 31970571). Autorské príspevky Z.Z. vykonal plánovanie, koordináciu, realizáciu a facilitáciu projektu. T.Z. a Q.W. vykonali me­ tagenomickú analýzu. T.Z. zrealizovala zostavy, génovú predpoveď a anotáciu. Q.W. spracoval zozbierané údaje a fylogenetickú analýzu. Z.Z., T.Z. a Q.W. pripravil rukopis.


Koronavírus

Literatúra 1. Liu, P., Chen, W., and Chen, J.-P. (2019). Viral metagenomics revealed sendai virus and coronavirus infection of Malayan Pangolins (Manis javanica). Viruses 11, 979. 2. Li, W., Shi, Z., Yu, M., Ren, W., Smith, C., Epstein, J.H., Wang, H., Crameri, G., Hu, Z., Zhang, H., et al. (2005). Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses. Science 310, 676–679. 3. Zhou, P., Yang, X.-L., Wang, X.-G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., Si, H.-R., Zhu, Y., Li, B., Huang, C.-L., et al. (2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. Published online February 3, 2020. https://doi.org/10.1038/ s41586-020-2012-7. 4. Cui, J., Li, F., and Shi, Z.-L. (2019). Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat. Rev. Microbiol. 17, 181–192. 5. Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X., et al. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 395, 497–506. 6. Wu, F., Zhao, S., Yu, B., Chen, Y.-M., Wang, W., Song, Z.-G., Hu, Y., Tao, Z.-W., Tian, J.-H., Pei, Y.-Y., et al. (2020). A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature. Published online February 3, 2020. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3. 7. Abecasis, G.R., Altshuler, D., Auton, A., Brooks, L.D., Durbin, R.M., Gibbs, R.A., Hurles, M.E., and McVean, G.A.; 1000 Genomes Project Consortium (2010). A map of human genome variation from population-scale sequencing. Nature 467, 1061–1073. 8. Albertsen, M., Hugenholtz, P., Skarshewski, A., Nielsen, K.L., Tyson, G.W., and Nielsen, P.H. (2013). Genome sequences of rare, uncultured bacteria obtained by differential coverage binning of multiple metagenomes. Nat. Biotechnol. 31, 533–538. 9. Lole, K.S., Bollinger, R.C., Paranjape, R.S., Gadkari, D., Kulkarni, S.S., Novak, N.G., Ingersoll, R., Sheppard, H.W., and Ray, S.C. (1999). Fulllength human immunodeficiency virus type 1 genomes from subtype C-infected seroconverters in India, with evidence of intersubtype recombination. J. Virol. 73, 152–160. 10. Xiao, K., Zhai, J., Feng, Y., Zhou, N., Zhang, X., Zou, J.-J., Li, N., Guo, Y., Li, X., Shen, X., et al. (2020). Isolation and characterization of 2019-nCoVlike coronavirus from Malayan pangolins. bioRxiv. https://doi. org/10.1101/2020.02.17.951335. 11. Lam, T.T.-Y., Shum, M.H.-H., Zhu, H.-C., Tong, Y.-G., Ni, X.-B., Liao, Y.-S., Wei, W., Cheung, W.Y.-M., Li, W.-J., Li, L.-F., et al. (2020). Identification of 2019-nCoV related coronaviruses in Malayan pangolins in southern China. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.02.13.945485. 12. Tortorici, M.A., and Veesler, D. (2019). Structural insights into coronavirus entry. In Advances in Virus Research, F.A. Rey, ed. (Academic Press), pp. 93–116. 13. Ge, X.-Y., Li, J.-L., Yang, X.-L., Chmura, A.A., Zhu, G., Epstein, J.H., Mazet, J.K., Hu, B., Zhang, W., Peng, C., et

14. Wong, S.K., Li, W., Moore, M.J., Choe, H., and Farzan, M. (2004). A 193-amino acid fragment of the SARS coronavirus S protein efficiently binds angiotensinconverting enzyme 2. J. Biol. Chem. 279, 3197–3201. 15. Yan, R., Zhang, Y., Li, Y., Xia, L., Guo, Y., and Zhou, Q. (2020). Structural basis for the recognition of the SARSCoV-2 by full-length human ACE2. Science. Published online March 4, 2020. https://doi.org/10.1126/science. abb2762. 16. 16. Millet, J.K., and Whittaker, G.R. (2014). Host cell entry of Middle East respiratory syndrome coronavirus after twostep, furin-mediated activation of the spike protein. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111, 15214–15219. 17. Coutard, B., Valle, C., de Lamballerie, X., Canard, B., Seidah, N.G., and Decroly, E. (2020). The spike glycoprotein of the new coronavirus 2019-nCoV contains a furin-like cleavage site absent in CoV of the same clade. Antiviral Res. 176, 104742. 18. Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S., Kru¨ ger, N., Herrler, T., Erichsen, S., Schiergens, T.S., Herrler, G., Wu, N.-H., Nitsche, A., et al. (2020). SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor. Cell. Published online March 4, 2020. https://doi.org/10.1016/j. cell.2020.02.052. 19. Millet, J.K., and Whittaker, G.R. (2015). Host cell proteases: critical determinants of coronavirus tropism and pathogenesis. Virus Res. 202, 120–134. 20. Bolger, A.M., Lohse, M., and Usadel, B. (2014). Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. Bioinformatics 30, 2114–2120. 21. Langmead, B., and Salzberg, S.L. (2012). Fast gappedread alignment with Bowtie 2. Nat. Methods 9, 357–359. 22. Li, D., Liu, C.-M., Luo, R., Sadakane, K., and Lam, T.-W. (2015). MEGAHIT: an ultra-fast single-node solution for large and complex metagenomics assembly via succinct de Bruijn graph. Bioinformatics 31, 1674–1676. 23. Camacho, C., Coulouris, G., Avagyan, V., Ma, N., Papadopoulos, J., Bealer, K., and Madden, T.L. (2009). BLAST+: architecture and applications. BMC Bioinformatics 10, 421. 24. Li, H., Handsaker, B., Wysoker, A., Fennell, T., Ruan, J., Homer, N., Marth, G., Abecasis, G., and Durbin, R.; 1000 Genome Project Data Processing Subgroup (2009). The Sequence Alignment/Map format and SAMtools. Bioinformatics 25, 2078–2079. 25. Edgar, R.C. (2004). MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. Nucleic Acids Res. 32, 1792–1797. 26. Talavera, G., and Castresana, J. (2007). Improvement of phylogenies after removing divergent and ambiguously aligned blocks from protein sequence alignments. Syst. Biol. 56, 564–577. 27. Kumar, S., Stecher, G., Li, M., Knyaz, C., and Tamura, K. (2018). MEGA X: molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. Mol. Biol. Evol. 35, 1547–1549.

al. (2013). Isolation and characterization of a bat SARSlike coronavirus that uses the ACE2 receptor. Nature 503, 535–538.

Alpha medical

75


T É M A ČÍ S LA

Ako infekcia SARS-CoV-2 ovplyvňuje srdce?

Vzplanutie nového koronavírusového ochorenia (COVID-19), ktorého pôvodcom je SARS-CoV-2, sa javí ako najväčšia medicínska výzva posledného desaťročia. COVID-19 postihuje najmä pľúca, prejavuje sa ako intersticiálna pneumonitída (NSIP) a syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Závažnosť infekcie sa zvyšuje so stúpajúcim vekom a väzbou na mužské pohlavie, ale najmä prítomnosťou komorbidít ako kardiovaskulárne ochorenie (KVO), vysoký krvný tlak, cukrovka (DM), chronické pľúcne ochorenie a rakovina. KVO je všeobecne jednou z hlavných príčin úmrtia a invalidity dospelých v Európe a zasahuje čoraz mladšie vekové skupiny. Najčastejšie kardiovaskulárne komplikácie sú arytmia (fibrilácia predsiení, fibrilácia komôr, ventrikulárna tachyarytmia), poškodenie srdcových buniek, myokarditída, srdcové zlyhanie, pľúcna embólia a diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC). Na pozadí mnohých KVO je čoraz častejšie DM, resp. prediabetes. 76

inVitro


Koronavírus

MUDr. Jana Koporcová manažér Centrálneho laboratória – STRED Likavka, Ružomberok Alpha medical

COVID-19 je primárne respiračné ochorenie, ale množstvo pacientov trpí aj na KVO vrátane hypertenzie, akútneho srdcového poškodenia a myokarditídy. Z dostupných údajov je zrejmé, že infekcia SARS-CoV-2 zapríčiňuje nielen ty­ pické dýchacie príznaky, ale ovplyvňuje aj kar­ diovaskulárny systém vrátane vážneho poško­ denia myokardu, čím zhoršuje stav ochorenia a prognózu. Najčastejšou príčinou úmrtia na toto ochorenie je vírusová intersticiálna pneu­ mónia alebo myokarditída (1). Ochorenie pľúc môže byť sekundárne, keďže akútne respirač­ né zlyhanie, samotné poškodenie tkaniva pľúc, vedie k zvýšenému pracovnému zaťaženiu srd­ ca, čo je problematické najmä u pacientov s existujúcim srdcovým zlyhávaním. Treba vziať do úvahy dôležitú fyziologickú (patovú) úlohu RAS/ACE-2 v srdcovo-cievnom systéme a sku­ točnosť, že ACE-2 je exprimovaný v ľudskom srdci, cievnych bunkách a v pericytoch, KVO môže byť takisto primárnym fenoménom.

poškodenie myokardu myokarditída arytmia akútny koronárny syndróm srdcové zlyhanie kardiogénny šok tromboembólia

Obrázok č. 1 – Kardiovaskulárne komplikácie

12× Prítomnosť jednej z komorbidít zvýšila riziko úmrtia 12-krát.

Najzávažnejšie rizikové faktory (RF) COVID-19 sú vysoký vek, mužské pohlavie, fajčenie a prí­ tomnosť komorbidít, najmä hypertenzia a iné ochorenia kardiovaskulárneho systému (KVS), obezita, diabetes mellitus, onkologické ocho­ renia a závažné ochorenia imunitného systému (2). Vyšší vek je RF v dôsledku nízkej imunitnej odpovede, ale aj vysokej expresie ACE-2 recep­ tora u starších dospelých. Vážnejšie postihnu­ tie mužského pohlavia pravdepodobne súvisí s častejšou prítomnosťou chronických ochore­ ní kardiovaskulárneho a metabolického systému u tejto populácie aj s možnými rozdielmi v imu­ nitnej reaktivite medzi pohlavím (3). Oproti tomu relatívne nízke zastúpenie detských pacientov a nižšia pravdepodobnosť symptomatických prejavov a závažného priebehu ochorenia, na­ priek rovnakej miere infikovaných ako u do­ spelých, sa vysvetľuje tak, že deti majú menšie množstvo ACE2 receptorov v dolných dýcha­ cích cestách (nižšia vnímavosť pneumocytov na virióny) a tiež tak, že existuje skrížená reaktivita protilátok proti bežným alfakoronavírusom (naj­ častejším vyvolávateľom rinofaryngitídy) (4). Pacienti s kardiovaskulárnymi komorbidita­ mi majú nižšiu srdcovú rezervu a tým aj vyššiu pravdepodobnosť závažného priebehu ocho­ renia. Medzi komplikácie radíme poškodenia myokardu a myokarditídy, arytmie, AIM, srdco­ vé zlyhanie a VTE. Aj niektoré lieky používané v liečbe COVID-19 môžu potenciálne vyvolať srdcové komplikácie. Už v minulosti bolo kardiovaskulárne ochore­ nie bežnou komorbiditou pri infekciách spô­ sobených koronavírusmi u pacientov so SARS a MERS. U SARS (2002) bola prevalencia DM 11 % a KVO 8 % (5). Prítomnosť jednej z ko­ morbidít zvýšila riziko úmrtia 12-krát (6).

Alpha medical

77


T É M A ČÍ S LA DM a hypertenzia boli zaznamenané v približ­ ne 50 % prípadov MERS (2012), kde KVO bolo prítomné u približne 30 % pacientov (7). Údaje Národnej komisie pre zdravie Číny pre­ ukázali, že 35 % pacientov s diagnózou CO­ VID-19 malo hypertenziu a 17 % ischemickú chorobu srdca (8, 9). Podľa priebežnej analýzy údajov z 5 prebiehajúcich štúdií v Číne je u in­ fikovaných pacientov s COVID-19 prevalencia diabetu a hypertenzie rovnaká ako v bežnej populácii. Štúdie tiež uvádzajú, že najmenej 8 % pacientov s COVID-19 malo akútne poško­ denie srdca. Prvá správa o 99 pacientoch, kto­ rí boli prijatí do nemocnice Jinyntan vo Wuhan v Číne v januári 2020, ukázala, že až 40 % prí­ padov malo už existujúce kardiovaskulárne alebo cerebrovaskulárne ochorenie (10) a ako vstupný diskomfort uvádzali 2 % pacientov bo­ lesť na hrudníku.

Tabuľka č. 1 – Prehľad výskytu komorbidít. 1. skupina 191 pacientov z čínskeho mesta Wuhan

chorí

nepreživší

komorbidita

48 %

67 %

hypertenzia

30 %

48 %

DM

19 %

31 %

KVO

8 %

13 %

kohorta 138 pacientov

hospitalizovaní

JIS

komorbidita

46 %

72 %

hypertenzia

31 %

58 %

DM

10 %

22 %

KVO

15 %

25 %

skupina 1 099 pacientov

ambulantná alebo ústavná starostlivosť

intubácia alebo smrť

komorbidita

24 %

58 %

hypertenzia

15 %

36 %

DM

7,4 %

27 %

ICHS

2,5 %

9 %

metaanalýza 8 štúdií z Číny – 46 248 pacientov

78

95 % CI

hypertenzia

17 ± 7 %

14 % až 22 %

DM

8 ± 6 %

6 % až 11 %

KVO

5 ± 4 %

4 % až 7 %

inVitro

Nový vírus SARS-CoV-2 infikuje hostiteľské bunky prostredníctvom receptorov ACE2, čo často vedie k pneumónii a súčasne môže spô­ sobiť akútne poškodenie myokardu. Ťažší kli­ nický priebeh ochorenia sa dá očakávať aj u detských pacientov s vrodenou vývojovou chybou alebo s chronickým ochorením srdca, ale aj u zdravých detí a mladých dospelých je možný vznik akútnej až fulminantnej myokardi­ tídy. Počas liečby COVID-19 by sa mala veno­ vať osobitná pozornosť poškodeniu kardiovas­ kulárneho systému a jeho skorej diagnostike (4). Výsledky testov ukazujú, že afinita SARS­ -CoV-2 k ACE2 je 10- až 20-krát vyššia ako afi­ nita SARS-CoV, čo potvrdzuje, že vírus je vyso­ ko infekčný (11). Mechanizmy poškodenia myokardu spojené s COVID-19 sú stále nejasné. Dôležitú úlohu môžu zohrávať nasledujúce stavy: 1. SARS-CoV-2 priamo napadne bunky myokardu a spôsobí ich poškodenie a víruso­ vú myokarditídu. Dôvodom je vysoká afinita väzby proteínu S s ACE2, ktorý hrá dôleži­ tú úlohu v kardiovaskulárnom systéme a je v tkanive myokardu vysoko exprimovaný. 2. Vysoká koncentrácia cytokínov (cytokíno­ vá búrka) ako porucha imunitnej odpovede. Predchádzajúce štúdie potvrdili, že zohra­ li rozhodujúcu úlohu v patogenéze SARS a MERS. Hlavným nálezom bola zvýšená hladina interleukínu-6 (IL-6), feritínu, lak­ tátdehydrogenázy (LDH) a D-diméru. Pod­ ľa Linga (2020) mali závažné prípady vyššie plazmatické koncentrácie IL-6 a IL-10 a niž­ šie počty T-lymfocytov. Infekcia môže viesť k nerovnováhe Th1 a Th2 buniek. 3. Hypoxémia a intracelulárny vstup Ca2+ po­ tenciovaný hypoxiou. Zlyhanie dýchacích ciest, šok alebo hypotenzia vyvolané pľúc­ nou infekciou spôsobujú nedostatočný prí­ vod kyslíka do myokardu a tým poškodenie a apoptózu kardiomyocytov. Zvýšená srd­ cová záťaž, nerovnováha v dodávke kys­ líka a jeho zvýšený dopyt tvoria podklad poškodenia myokardu, najmä u pacientov s ICHS a srdcovým zlyhaním. 4. Nepravidelné vyplavovanie katecholamínov v dôsledku psychického stresu z obáv priebehu ochorenia či preventívnych opat­ rení ako sociálny odstup a izolácia. 5. Vedľajšie účinky liekov. Treba brať ohľad na hlavné farmakologické interakcie me­ dzi kardiovaskulárnymi liekmi a liekmi bežne používanými na liečbu pacientov s COVID-19 (15). Naopak, neexistuje žiad­


Koronavírus ny dôkaz, že ACE inhibítory alebo bloká­ tory receptorov angiotenzínu (ARBs) môžu zhoršiť prognózu priebehu ochorenia, pre­ to nie je dôvod na prerušenie ich užívania. Okrem toho inhibítory renín-angiotenzín­ -aldosterónového systému (RAAS) môžu byť v liečbe COVID-19 dokonca prospešné, aj keď sa množstvo receptorov pre ACE2 pri liečbe blokátormi systému renín–angio­ tenzín–aldosterón zvyšuje (12). Liečba ACE inhibítormi (ACEI), blokátormi angiotenzí­ nových receptorov (ARB) a antagonista­ mi mineralokortikoidného receptora (MRA) sa má u pacientov s COVID-19 starostlivo zvážiť (13). Odborné spoločnosti (European Heart Asso­ ciation, Slovenská kardiologická spoločnosť) pred ukončením, prípadne výmenou antihyper­ tenzívnej liečby u pacientov liečených ACEI, ARB a MRA varujú najmä pre riziko destabili­ zácie základného ochorenia a pre nedostatoč­ nú úroveň dôkazov k takejto závažnej zmene chronickej terapie (1,14). Zou et al. (2020) zistili, že hlavným receptorom pre SARS-CoV-2 v ľudskom tele je receptor pre ACE2 (enzým 2 konvertujúci angiotenzín) (15). ACE2 je na membrány viazaná aminopeptidá­ za, ktorá má významnú úlohu v regulácii kar­ diovaskulárneho a imunitného systému. Infek­ cia SARS-CoV-2 je iniciovaná po jeho väzbe na ACE2 receptor, ktorého dominantným miestom expresie sú srdce a pľúca (13), ale aj cievy, ob­ ličky a črevá (1). Existuje predpoklad, že tento stav môže viesť k dysfunkcii myokardu a jeho poškodeniu, k endoteliálnej a mikrovaskulárnej dysfunkcii, nestabilite plaku a k infarktu my­ okardu (IM). ACE2 v kardiomyocytoch pôso­ bí proti účinkom angiotenzínu II pri nadmernej aktivácii renín-angiotenzínového systému, ako sú hypertenzia, srdcové zlyhanie a ateroskleró­ za. Vytvára podmienky pre multiorgánovú dys­ funkciu, ktorá sprevádza infekciu spôsobenú SARS-CoV-2. Odtiaľ pramení dôkaz spájajúci COVID-19 so zvýšenou chorobnosťou a úmrt­ nosťou na kardiovaskulárne ochorenie. Laboratórna diagnostika ochorenia spôsobe­ ného SARS-CoV-2, s výnimkou priamej diag­ nostiky, je nešpecifická. V štúdii Wu et al. (2020) preukázali spojitosť hladiny zápalových mediátorov a markerov srdcového poškodenia, kde úroveň zvýšenia markerov srdcového po­ škodenia (cTnI, CK-MB, LDH) bola priamoúmer­ ná zvýšeniu zápalových parametrov (počet leu­ kocytov, IL-6, CRP) (16).

0 1 %

1 13 %

2 17 %

3+ 69 %

Obrázok č. 2 – Zastúpenie počtu komorbidít u pacientov s COVID-19

Poškodenie kardiomyocytov je kvantifikované hladinou troponínu T/I (TnI/TnT) a hemodyna­ mický stres na základe hladiny natriuretického peptidu typu B (BNP) a natriuretického pepti­ du typu N-koncového B (NT-proBNP). Hladi­ na týchto biomarkerov koreluje so závažnos­ ťou ochorenia a úmrtnosťou. Ich monitorovanie môže byť užitočné pre účely určenia prognóz. Viac pozornosti treba venovať pacientom s ex­ trémne zvýšenými hladinami TnI/TnT a novo­ vznikajúcimi arytmiami (3). Pacienti s miernym zvýšením (napr. < 2 – 3-násobok hornej hrani­ ce normy) pri chýbaní typickej bolesti na hrud­ níku a/alebo ischemických zmien na EKG ne­ vyžadujú ošetrenie a/alebo liečbu. U pacientov s COVID-19, rovnako ako u pacientov s inými pneumóniami, sa odporúča sledovať koncen­ trácie TnI/TnT iba vtedy, ak sa zvažuje diag­ nóza infarktu myokardu 1. typu alebo pri no­ vej dysfunkcii. Mierne zvýšenie hladiny TnI/TnT alebo BNP/NT-proBNP je vo všeobecnosti vý­ sledkom už existujúceho srdcového ochore­ nia a/alebo akútneho stavu/stresu súvisiaceho s COVID-19. Včasné vyhodnotenie a nepretr­ žité sledovanie poškodenia srdcových buniek (hs-cTnI a NT-proBNP) a koagulácie (D-dimér) po hospitalizácii však môže odhaliť pacientov s poškodením srdca a predpovedať kompliká­ cie COVID-19. Úvodná imunitná a zápalová odpoveď orga­ nizmu v priebehu fázy rýchlej progresie infek­ cie indukuje závažnú cytokínovú búrku, ktorá môže zhoršiť poškodenie srdca a jeho kontrak­ tilnú funkciu (11). Cytokínová búrka ako jeden z dôležitých mechanizmov poškodenia myo­ kardu môže viesť k zlyhaniu nielen srdca, ale aj viacerých orgánov. Zápalové bunky a ich

Alpha medical

79


T É M A ČÍ S LA produkty môžu priamo viesť k apoptóze alebo nekróze buniek myokardu (19). Zvýšená systé­ mová zápalová a prokoagulačná aktivita môže u hospitalizovaných pre pneumóniu dlho pretr­ vávať aj po prekonaní infekcie.

Prekvapivou

Prekvapivou potenciálnou komplikáciou in­ fekcie SARS-CoV2 bola hlásená predispozí­ cia k trombotickým príhodám. Úmrtnosť u pa­ cientov s COVID-19 je spojená so značným zvýšením hemostatických parametrov, ako sú hladiny D-diméru (14). Vzhľadom na kľúčovú úlohu endoteliitídy a VTE môžu sériové mera­ nia D-dimérov pomôcť pri výbere pacientov vhodných na zobrazenie VTE a/alebo pri indi­ kácii vyšších ako profylaktických dávok antiko­ agulancií. Ďalšie nálezy sú zvýšenie pečeňových a svalo­ vých enzýmov, retencia dusíkatých látok a ko­ agulopatia. Pri kardiálnom postihnutí je často opisovaná perimyokarditída so zvýšením kardi­ álnych enzýmov (17). COVID-19 je predovšet­ kým respiračná infekcia, ale keďže vírus cir­ kuluje v krvnom riečisku, môže napádať aj iné orgány. Autori Zheng et al. (2020) vo svojej práci pre­ zentujú pohľad, že kardiovaskulárne symptómy sú časté a sú dôsledkom systémovej zápalovej odpovede a dysregulácie imunitného systému, čo v kombinácii s hypoxiou vyvolanou respi­ račnou insuficienciou vedie k poškodeniu bu­ niek myokardu (13). Ak vírus priamo ovplyvňuje

Rakovina aktívna (SR)

Fibrilácia

Diabetes

ICHS

Hypertenzia

19,4 %

potenciálnou komplikáciou infekcie SARS-CoV2 bola hlásená predispozícia k trombotickým príhodám.

srdce (myokarditída) alebo väzivový obal (pe­ rikarditída), môže spôsobiť bolesť na hrudníku, arytmiu a srdcové zlyhanie. Horúčka a zápal môžu spôsobiť zvýšenie srd­ covej frekvencie, zvyšovať spotrebu okysličenej krvi, zhoršiť prekrvenie srdca/krvného riečiska, môžu zapríčiniť tvorbu zrazenín. Následkom je tvorba hlbokej žilovej zrazeniny, zrazeniny v pľú­ cach a napätia na pravej strane srdca. Infekcia pľúc môže narušiť aj schopnosť dýchacieho sys­ tému spracovávať kyslík. Vzniká zvýšený dopyt a znížená ponuka čo vyvolá „hlad“ srdca po kys­ líku a následne poškodenie podobné srdcové­ mu infarktu (infarkt myokardu typu 2). Pacienti s COVID-19 s poškodením myokardu často vykazujú sínusovú tachykardiu, najmä noč­ nú, a zrýchlenie srdcového rytmu nekoreluje so zvýšením telesnej teploty (≥ 10-krát/°C) (18). Tre­ ba myslieť na potenciálnu kardiotoxicitu antiviro­ tík a antimalarík v liečbe COVID-19.

Záver

26,5 %

35,5 %

70,4 %

74,6 %

Obrázok č. 3 – Prevalencia komorbidít u pacientov s COVID-19

S narastajúcim počtom potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 nie je raritný pacient, kto­ rého prvé príznaky sú kardiovaskulárne. Aj pred­ chádzajúce prípady/epidémie infekcie vírusmi dýchacích ciest spôsobené koronavírusmi boli spojené so značným zaťažením kardiovaskulár­ nymi komorbiditami a komplikáciami. Symptómy ochorenia sú závažnejšie u pacientov s prítom­ ným kardiovaskulárnym ochorením ako u zdra­ vých jedincov. Kardiovaskulárne komplikácie vý­ znamne prispievajú k úmrtnosti. Lepšie pochopenie priameho a nepriameho účinku SARS-CoV-2 na kardiovaskulárny systém bude vyžadovať ďalšie dôkazy. Článok bol od autora prijatý 26. 6. 2020.

80

inVitro


Koronavírus

factors for adverse clinical outcomes in adults with severe acute respiratory syndrome (SARS). Thorax. 2003;58:686– 689. doi: 10.1136/thorax.58.8.686 Crossref. PubMed. 6. Booth, CM, Matukas, LM, Tomlinson,

doi:10.1001/jama.289.21.JOC30885 Crossref. PubMed.) 7. Badawi, A, Ryoo, SG. Prevalence of comorbidities in the Middle East respiratory syndromecoronavirus (MERS-CoV): a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis.2016;49:129–133. doi:10.1016 j.ijid.2016.06.015 Crossref. PubMed.) 8. Zheng, Y-Y, Ma, Y-T, Zhang, J-Y, Xie, X. COVID-19 and the cardiovascular system [published online March 5, 2020]. Nat Rev Cardiol. doi: 10.1038/ s41569-020-0360-5. https://www. nature.com/articles/s41569-020-03605) 9. Yang, J, Zheng, Y, Gou, X, Pu, K, Chen,

of Wuhan 2019-nCov [published online January 26, 2020].bioRxiv. doi: 10.1101/2020.01.26.919985. Crossref ; 2. Zeng, JH, Liu, YX, Yuan, J, Wang, FX, Wu, WB, Li, JX, Wang, LF, Gao, H, Wang, Y, Dong, CF, et al. First case of COVID-19 infection with fulminant myocarditis complication: case report and insights. preprints. 2020; 2020030180. doi: 10.20944/ preprints202003.0180.v1). 3. Booth, CM, Matukas, LM, Tomlinson, GA, Rachlis, AR, Rose, DB, Dwosh, HA, Walmsley, SL, Mazzulli, T, Avendano, M, Derkach, P, et al. Clinical features and short-term outcomes of 144 patients with SARS in the greater Toronto area. JAMA. 2003;289:2801–2809. doi: 10.1001/jama.289.21.JOC30885 Crossref. PubMed.). 4. Filip Olekšák, Anna Šparcová : Covid-19 a kardiovaskulárne choroby, Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 93-96) 5. Chan, JW, Ng, CK, Chan, YH, Mok, TY, Lee, S, Chu, SY, Law, WL, Lee, MP, Li, PC. Short term outcome and risk

increase of eosinophil may predict the outcome of COVID-19 progression. Int J Infect, DiS. S1201-9712(20), 2020. p. 03. 013

area. JAMA. 2003;289:2801–2809.

profiling of ACE2, the putative receptor

lopinavir-combined regimen and the

30132-30136. doi: 10.1016/j. ijid.2020.

with SARS in the greater Toronto

Y, Zuo, W. Single-cell RNA expression

COVID-19 may benefit from sustained

Walmsley, SL,Mazzulli, T, Avendano, M, short-term outcomes of 144 patients

1. Zhao, Y, Zhao, Z, Wang, Y, Zhou, Y, Ma,

T., PAN K., YU W., ZHANG J. Patients of

GA, Rachlis, AR, Rose, DB, Dwosh, HA, Derkach, P, et al. Clinical features and

Literatúra

13. LIU F., XU A., ZHANG Y., XUAN W., YAN

14. Bikdeli a kol., J Am Coll Cardiol. 2020, apríl 15. pii: S0735-1097 (20) 35008-7. 15. Francesco Vetta, Giampaolo Vetta, Leonardo Marinaccio: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Cardiovascular Disease: A Vicious Circle; DOI: JCCR-1(2)-010 Received Date: 03-26-2020; Published Date:0410-2020 16. JIN Y.H., CAI L., CHENG Z.S., CHENG H., DENG T., FAN Y.P., FANG C.,HUANG D., HUANG L.Q., HUANG Q., HAN Y., HU B., HU F., LI B.H., LI Y.R.,LIANG K., LIN L.K., LUO L.S., MA J., MA L.L., PENG Z.Y., PAN Y.B., PAN Z.Y.,REN X.Q., SUN H.M., WANG Y., WANG Y.Y., WENG H., WEI C.J., WU D.F., XIAJ., XIONG Y., XU H.B., YAO X.M., YUAN Y.F., YE T.S., ZHANG X.C., ZHANG Y.W., ZHANG Y.G., ZHANG H.M., ZHAO Y., ZHAO M.J., ZI H., ZENG X.T.,WANG Y.Y., WANG

Z, Guo, Q, Ji, R, Wang, H, Wang, Y,

X.H. A rapid advice guideline for the

Zhou, Y. Prevalence of comorbidities

diagnosis and treatment of 2019 novel

in the novel Wuhan coronavirus

coronavirus (2019-nCoV) infected

(COVID-19) infection: a systematic

pneumonia (standard version). Mil Med

review and meta-analysis [published

Res. 2020 doi: 10.1186/s40779-020-

online March 12, 2020]. Int J Infect Dis. doi: 10.1016/j.ijid.2020.03.017. https:// www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S1201971220301363 ) 10. 10. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, Cina: a descriptive study. Lancet. 2020;395(10223):507-13 11. HUANG C., WANG Y., LI X., REN L., ZHAO J., HU Y., ZHANG L., FAN G., XU J., GU X., CHENG Z., YU T., XIA J., WEI Y., WU W., XIE X., YIN W., LI H., LIU M., XIAO Y., GAO H., GUO L., XIE J., WANG G., JIANG R., GAO Z., JIN Q., WANG J., CAO B. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 395(10223), 2020. p. 497-506. doi: 10.1016/S01406736(20)30183-5. 12. CHEN J., QI T., LIU L., LING Y., QIAN

0233-6. 17. Peter Ďurdík, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin: Covid-19 – základné charakteristiky a manažment v praxi, Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (2): 67-72) 18. The Heart Surgery Forum #2020-2959, 23 (3), 2020 [Epub June 2020] doi: 10.1532/hsf.2959 Progress in Treatment of Myocardial Injury in Patients with 2019-nCoV: A Chinese Experience. Shixiong Wei, Huimin Cui, Lin Zhang, Shengli Jiang 19. LI Q., GUAN X., WU P., WANG X., ZHOU L., TONG Y., REN R., LEUNG K.S.M., LAU E.H.Y., WONG J.Y., XING X., XIANG N., WU Y., LI C., CHEN Q., LI D., LIU T., ZHAO J., LIU M., TU W., CHEN C., JIN L., YANG R., WANG Q., ZHOU S., WANG R., LIU H., LUO Y., LIU Y., SHAO G., LI H., TAO Z., YANG Y., DENG Z., LIU B., MA Z., ZHANG Y., SHI G., LAM T.T.Y., WU J.T., GAO G.F., COWLING B.J.,

Z., LI T., LI F., XU Q., ZHANG Y., XU S.,

YANG B., LEUNG G.M., FENG Z. Early

SONG Z., ZENG Y., SHEN Y., SHI Y.,

Transmission Dynamics in Wuhan,

ZHU T., LU H. Clinical progression of

China, of Novel Coronavirus-Infected

patients with COVID-19 in Shanghai,

Pneumonia. N Engl J Med. 382(13),

China. J Infect. 2020. doi: 10.1016/j.

2020. p. 1199-1207. doi: 10.1056/

jinf.2020. 03. 004.

NEJMoa2001316.

Alpha medical

81


T É M A ČÍ S LA

Prenos SARS-CoV-2

Akú úlohu zohrávajú povrchy a aké biocídne prípravky sú najúčinnejšie?

RNDr. Ing. Ivana Charousová, PhD. laboratórny diagnostik – mikrobiológ Laboratórium klinickej mikrobiológie Centrálne laboratórium – STRED Likavka, Ružomberok Alpha medical

V priebehu tisícročí boli epidémie obzvlášť masovými zabijakmi a to v rozsahu, aký si dnes nedokážeme ani len predstaviť – dokonca ani v čase koronavírusu. Vyrovnávanie sa s novými epidémiami a snaha im porozumieť je však od nepamäti súčasťou ľudskej civilizácie. Ako uvádza Howard Phillips Lovecraft: „Najstaršou a najsilnejšou emóciou ľudstva je strach a najstarší a najsilnejší druh strachu je strach z neznámeho.“ 82

inVitro


Koronavírus Jednou z najčastejšie kladených otázok týka­ júcich sa SARS-CoV-2, vírusu zodpovedného za ochorenie COVID-19, sú možnosti jeho pre­ nosu. Šírenie alebo transmisia vírusu sa usku­ točňuje predovšetkým prostredníctvom res­ piračných kvapiek, ktoré vznikajú hovorením, kašľaním a kýchaním infikovaného človeka. Ak sa však tieto kontaminované kvapôčky usa­ dia na okolitých predmetoch, kontakt s nimi a následný dotyk vlastných úst, nosa, alebo očí môže predstavovať ďalší spôsob nákazy. V mnohých krajinách sveta sa epidémia korona­ vírusu značne rozšírila. Z regálov miznú čistiace prostriedky a ľudia sa obávajú každého metra, či predmetov, ktorých sa dotýkajú. Ale ako dlho môže nový koronavírus pretrvávať na povrchoch a ako ho z nich môžeme účinne eliminovať.

SARS-CoV-2 a jeho perzistencia na povrchoch Aj napriek tomu, že svet už vynaložil veľké úsi­ lie na kontrolu šírenia COVID-19 a jej príčinnej etiológie, počet nových prípadov sa neustále zvyšuje. Práve preto vznikla naliehavá potreba navrhnúť účinnejšie preventívne opatrenia od­ rážajúce sa od pochopenia prenosových ciest vírusu, jeho environmentálnej stability a od jeho perzistencie na povrchoch, s ktorými bežne prichádzame do styku. Už v minulosti boli ne­ živé povrchy popisované ako zdroj nozokomi­ álnych infekcií (1). Väčšina vírusov z dýchacích ciest, akými sú napr. chrípka A alebo parainflu­ enza 3, preukázateľne môžu na povrchoch pre­

ŠATY

trvávať aj niekoľko dní. V prípade vírusu chrípky A bolo až 31,6 % infekčných častíc prenese­ ných na ruky do 5 sekúnd (2). U parainfluenza 3 to predstavovalo zase 1,5 % v priebehu 3 se­ kúnd (3). Doteraz sa však neuskutočnilo dosta­ točné množstvo vedeckých štúdií, ktoré by sa zameriavali na perzistenciu ľudských a veteri­ nárnych koronavírusov na neživých povrchoch, a preto krátka odpoveď na otázku prežívania SARS-CoV-2 na povrchoch znie, že doposiaľ to nevieme stále s určitosťou. Vedci sa ale snažia odhadnúť mieru rozpadu vírusu, aby určili, ako dlho budú rozličné povrchy šíriť životaschopný vírus, ktorý bude schopný infikovať ďalších hos­ titeľov. Vzhľadom na veľmi obmedzené znalos­ ti o SARS-CoV-2 môžeme len špekulovať o jeho stabilite a jeho perzistenciu priebežne určiť na základe predchádzajúcich štúdií uskutočnených na iných ľudských a živočíšnych koronavíru­ soch, napr. z endemického kmeňa ľudského ví­ rusu HCoV-229E alebo CoV P9 (4 – 5). Pretrvávanie väčšiny baktérií, mikroskopických húb a vírusov na povrchoch závisí aj od pod­ mienok prostredia, napr. od teploty vzduchu, re­ latívnej vlhkosti (RV) či od samotného materiá­ lu. Nízka teplota, vysoká dávka inokula a nižšia RV sa spájajú s dlhšou dobou zotrvania väčši­ ny vírusov, a preto je veľké množstvo prípadov pacientov s COVID-19 spojených s chladným a suchým podnebím v oblastiach lokalizova­ ných v miernom pásme. Príkladom môže byť štúdia Chan a jeho kolektívu (6), ktorá uvádza,

RUKAVICE OCEĽ

DREVO

MEĎ

PAPIER SKLO

PLAST

SARS CoV P9 SARS CoV P9

4 dni

SARS CoVGU6109 SARS CoV P9

4 – 5 dní

4 – 5 dní

SARS CoV P9

SARS CoV 229E

2 dni

≤ 8 hodín

SARS CoV FFM1 SARS CoV P9

5 dní

≥ 4 hodín

6 – 9 dní

Obrázok č. 1 – Perzistencia koronavírusov na rozličných povrchoch

Alpha medical

83


T É M A ČÍ S LA že vysoká RV (> 95 %) a teplota v rozmedzí 28 – 33 °C významne neovplyvnili infekčnosť SARS-CoV HKU 39849. Naopak, zvýšenie teplo­ ty až na 38 °C spôsobilo rýchle strácanie života­ schopnosti vírusu. Kampf et al. (7) uvádzajú, že kontaminované po­ vrchy však môžu slúžiť ako prenosová cesta aj v prípade koronavírusov, ktoré môžu pri izbo­ vej teplote prežiť na kovoch, skle, plastoch a na vláknach až niekoľko dní. Zistili, že SARS-CoV-2 a iné ľudské a živočíšne CoV majú pozoruhod­ ne krátku perzistenciu napr. na medi, latexe a povrchoch s nízkou pórovitosťou v porovnaní s nehrdzavejúcou oceľou, plastami, sklom a vy­ soko poréznymi tkaninami. (Obrázok č. 1).

Z uvedeného vyplýva, že oslabení jedinci by sa mohli nakaziť novým koronavírusom aj po do­ tyku infikovaných objektov. Navyše štúdia Ren et al. (8) preukázala, že SARS-CoV-2 sa môže udržiavať aj vo vzduchu uzavretých autobusov bez vetrania najmenej 30 min., a to bez akej­ koľvek straty infekčnosti, čím sa ľudia stávajú stredobodom ataku SARS-CoV-2. Riziko pre­ nosu dotykom kontaminovaných predmetov je však veľmi nízke v porovnaní s kvapôčkovým prenosom a absorpčné materiály, napr. bavl­ na, sú bezpečnejšie než neabsorpčné materi­ ály na ochranu proti tejto vírusovej infekcii (9). Preto správne preventívne stratégie, akými sú umývanie rúk, dezinfekcia povrchov a nose­ nie rúšok predstavujú kľúčový krok v boji proti SARS-CoV-2, ale aj proti akejkoľvek inej víruso­ vej infekcii (10). Dôkazom môže byť štúdia Ong et al. (11), ktorí v Singapure odobrali vzorky zo vzduchu a z povrchov v izbách pacientov na­ kazených COVID-19 pred a po bežnom čiste­ ní. Pred bežným čistením boli výsledky reverz­ nej polymerázovej reťazovej reakcie (RT-PCR) pozitívne až v prípade 87 %, čo naznačuje, že prostredie bolo značne kontaminované. Po ru­ tinnom vyčistení miestností však bola väčšina vzoriek negatívna na prítomnosť SARS-CoV-2.

Dezinfekčné látky/sanitizátory a ich úloha v boji proti SARS-CoV-2 Za posledné obdobie sa veľa diskutuje o kon­ taminácii a dekontaminácii neživých povrchov. Dezinfekčné prostriedky zohrávajú rozhodujú­ cu úlohu pri odstraňovaní nežiaducich orga­ nizmov mimo ľudského tela. Táto skutočnosť odlišuje dezinfekčné prostriedky od antibiotík a antiseptík, ktoré pôsobia vo vnútri tela člo­ veka alebo na živé tkanivá. Mechanizmus dez­ infekcie spočíva v ničení mikroorganizmov

84

inVitro

a iných infekčných agens tým, že dezinfekčný prostriedok vstupuje do ich metabolizmu, aby ich zničil alebo inaktivoval (12). Účinná dez­ infekcia povrchov môže pomôcť zabezpečiť včasné zadržanie a zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusov. Na dezinfekciu povrchov sa na celom svete používajú rôzne typy biocídnych látok. Ktoré sú však najúčinnejšie voči koronavíru­ som? Niektoré dezinfekčné prostriedky účinne znižujú infekčnosť koronavírusov už do 1 mi­ núty, napr. 78 – 95 % etanol, 0,5 % peroxid vodí­ ka alebo 0,21 % chlórnan sodný. Iné zlúčeniny ako napr. benzalkóniumchlorid alebo glutaral­ dehyd sú však menej účinné (13) (Tabuľka č. 1). Na základe uvedeného, zriedené domáce bie­ liace roztoky, alkoholové roztoky obsahujúce najmenej 70 % alkoholu a väčšina bežných do­ mácich dezinfekčných prostriedkov registro­ vaných v EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia) by mali byť aj podľa CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) účinné pri dezinfekcii povrchov proti koronavírusu (14). Tabuľka č. 1 – Inaktivácia koronavírusu využitím rozličných biocídnych látok. Dezinfekčný prostriedok

Koncentrácia (%)

Čas expozície

Zníženie vírusovej infekčnosti (log10)

etanol

78 – 95

30 sekúnd

≥ 5,5

2-propranol

70 – 100

30 sekúnd

≥ 4,0

2-propranol a 1-propanol

45, resp. 30

30 sekúnd

≥ 4,0

glutardialdehyd

0,5 – 2,5

2 – 5 minút

≥ 4,0

formaldehyd

0,7 – 1,0

2 minúty

> 3,0

jódovaný povi­ dón

0,23 – 7,5

15 – 60 sekúnd

4,6

chlórnan sodný

0,21

30 sekúnd

≥ 4,0

peroxid vodíka

0,5

1 sekunda

> 3,0

benzalkónium­ chlorid

0,05

10 minút

> 3,7


Koronavírus

Záver

70 % Zriedené domáce bieliace roztoky, alkoholové roztoky obsahujúce najmenej 70 % alkoholu a väčšina bežných domácich dezinfekčných prostriedkov registrovaných v EPA by mali byť aj podľa CDC účinné pri dezinfekcii povrchov proti koronavírusu

Vypuknutie choroby COVID-19 sa ukazuje ako bezprecedentná katastrofa a pripomína nám, že infekčné choroby nezmizli a naša vzájomne prepojená globálna ekonomika napomáha ší­ reniu infekčných chorôb. Schopnosť dostať sa na takmer akékoľvek miesto na svete umožňu­ je „zabalenie vírusu spolu s našou batožinou,“ čo prispieva k nekontrolovateľnému šíreniu in­ fekčných ochorení. SARS-CoV-2 je svojím spô­ sobom desivý, pretože sa šíri rýchlo, v súčas­ nosti naň neexistuje žiadna vakcína a vlastne ani nevieme, aký smrtiaci je. Správny životný štýl (kvalitný spánok, strava, dostatok pohybu) a dodržiavanie základných hygienických pred­ pisov však zohrávajú dôležitú úlohu pri kontrole a prevencii šírenia akéhokoľvek vírusu. Hoci in­ fekčnosť SARS-CoV-2 na neživých predmetoch nie je stále úplne objasnená, zdá sa, že použi­ tie vhodných dezinfekčných prostriedkov zni­ žuje vírusovú záťaž. Samotný čas ukáže, ako ví­ rus SARS-CoV-2 ovplyvní naše životy, pretože COVID-19 ako nová choroba stále prináša ove­ ľa viac otázok než potvrdených odpovedí. Dú­ fajme, že kríza čoskoro skončí a povedie nás k lepšej budúcnosti. Článok bol od autora prijatý 26. 6. 2020.

Literatúra 1. Kramer A., Schwebke I., Kampf G. How

6. Chan K. H., Peiris J. S., Lam S. Y., Poon L.

11. Ong S.W.X., Tan Y.K., Chia P.Y., Lee T.H.,

long do nosocomial pathoens persist

L., Yuen K. Y., Seto W. H. The effects of

Ng O.T., Wong M. S. Y., Marimuthu K. Air,

on inanimate surfaces? A systematic

temperature and relative humidity on the

surface environmental, and personal

review. BMC Infect Dis. 2006; 16: 130.

viability of the SARS coronavirus. Adv

protective equipment contamination

Virol. 2011; 2011:734690.

by Severe Acute Respiratory Syndrome

2. Bean B., Moore B. M., Sterner B., Peterson L. r., Gerding D. N., Balfour

7. Kampf G., Todt D., Pfaender S., Steimann

H. H. Survival of influenza viruses an

E. Persistence of coronaviruses on

environmental surfaces. J Infect Dis.

inanimate surfaces and their inactivation

1982; 146: 47-51.

with biocidal agents. J Hospit Infect.

3. Ansari S.A., Springthorpe V.S., Sattar S.A., Rivard S., Rahman M. Potential

2020; 104: 246-251. 8. Ren S. Y. – Wang W. B. – Hao Y. G. et al.

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic Patient. JAMA. 2020. 12. Lin Q., Lim J. Y. C., Xue K. et al. Sanitizing agents for virus inactivation and disinfection. View. 2020. 13. Fathizadeh H., Maroufi P., Momen-

role of hands in the spread of

Stability and infectivity of coronaviruses

Heravi M. et al. Protection and

respiratory viral infections: studies

in inanimate environments. World J Clin

disinfection policies against SARS-

with human parainfluenza virus 3

Cases 2020; 8: 1391-1399.

CoV-2 (COVID-19). Infez Med. 2020; 28:

and rhinovirus 14. J Clin Microbiol. 1991;29:2115–2119.

9. Peeri N. C., Shrestha N., Rahman M.S., Zaki R., Tan Z., Bibi S., Baghbanzadeh

185-191. 14. Kampf G. Potential role of inanimate

M., Aghamohammadi N., Zhang W.,

surfaces for the spread of

et al. COVID-19 surface persistance:

Haque U. The SARS, MERS and novel

coronaviruses and their inactivation

a recent data summary and its

coronavirus (COVID-19) epidemics,

with disinfectamt agents. Infect Prev

importance for medical an dental

the newest and biggest global health

Practise. 2020;2:10044.

settings. Int J Environ Res Public

threats: what lessons have we learned?

4. Fiorillo L., Cervino G., Matarese M.

Health. 2020; 17: 3132. 5. Doremalen N., Bushmaker T., Morris D.

Int J Epidemiol. 2020. 10. Suman R., Javaid M., Haleem A., Vaishya

H. et al. Aerosol and surface stability

R., Bahl S., Nandan D. Sustainability of

of SARS-CoV-2 as compared with

coronavirus on different surfaces. J Clin

SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020; 16:

Exp Hepatol. 2020.

1564-1567.

Alpha medical

85


T É M A ČÍ S LA

Dermatologická symptomatológia COVID-19 a imunomodulačná a biologická liečba v dermatológii prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. Dermatovenerologická klinika Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského Martin

86

inVitro


Koronavírus

Autor sa zaoberá problematikou infekcie COVID-19 v súvislosti s epidemiológiou, klinickým obrazom, prvými prejavmi COVID-19 na koži, ale aj vplyvu COVID-19 na dermatologické ochorenia, predovšetkým na psoriázu. Na základe získaných skúseností uverejnených vo svetovom písomníctve popisuje aj odporúčania, ako postupovať v prípade imunomodulačnej liečby závažných ochorení v podmienkach pandémie COVID-19, ale tiež v podmienkach imunomodulačnej liečby a pozitivity COVID-19.

48 – 72  h

Vírus sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou ale aj aerosólom, pričom 48 – 72 hodín adheruje na plastových a kovových povrchoch.

Úvod

Ochorenie COVID-19 je vyvolané vírusom, kto­ rý patrí do skupiny RNA vírusov z rodiny coronaviridae – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (skratka SARS-CoV-2). Názov je odvodený od korunovitého tvaru v obraze elek­ trónového mikroskopu. Je typickou infekciou vtákov a cicavcov. Delí sa na rody alfa, beta, gama, delta, pričom koronavírusy sú známe pre­ nosom zo zvierat na človeka. Ochorenia v ro­ koch 2002 – 2003 vyvolali koronavírusy známe ako SARS-CoV a v roku 2012 MERS-CoV (1). Ví­ rus sa prenáša z človeka na človeka kvapôč­ kovou nákazou či aj aerosólom, pričom 48 – 72 hodín adheruje na plastových a kovových povr­ choch (2). Keďže bol vírus izolovaný aj zo stoli­ ce, je možný aj fekálno-orálny prenos (3) a tiež môže perzistovať aj na vlasoch. Pacienti bez kli­ nickej symptomatológie môžu COVID-19 v ob­ dobí inkubačnej doby prenášať tiež (4).

Charakteristika ochorenia

Priemerná inkubačná doba u COVID-19 je 4 – 5 dní, s vrcholom medzi 7. – 10. dňom, ale môže trvať až 1 mesiac (5). Väčšina pacientov má v ťažkých prípadoch symptomatológiu respi­ račného traktu (pneumónia, pneumonitída, zly­ hanie respiračného systému) (5). Kardiovas­ kulárne ochorenia, chronické ochorenia pľúc, diabetes ako aj ďalšie chronické komorbidity zhoršujú prognózu ochorenia. Rizikovými fak­ tormi sú nikotinizmus a obezita (5). Najčas­ tejšou symptomatológiou ochorenia je vždy teplota, kašeľ (často suchý), produkcia spúta, nádcha, bolesti svalov, slabosť a hnačka. Naj­ rizikovejšou skupinou obyvateľstva sú osoby staršie ako 80 rokov. Deti (najčastejšie vo veku nad 5 rokov) nepredstavujú riziko vzniku ťaž­ kých foriem infekcie, môžu byť však signifikant­ ným vektorom prenosu COVID-19 (4).

Alpha medical

87


T É M A ČÍ S LA

6 h

Zmeny lokalizované na lícach, koreni nosa, na rukách, ušniciach a na čele najčastejšie vznikali po 6 hodinách súvislého nosenia ochranných prostriedkov.

Zmeny na koži v súvislosti s COVID-19 Tieto zmeny je možné rozdeliť na 2 skupiny:

1. zmeny kože vyvolané v priamej súvislosti s nosením ochranných prostriedkov; 2. zmeny navodené infekciou COVID-19.

Obrázok č. 1 – Nález novej formy vaskulitídy na chodidlách u 12-ročného dievčatka pozitívneho na SARS-CoV-2. Kožné prejavy nového typu vaskulitídy lokalizovanej na akrách, najčastejšie na rukách a nohách, ktorá bola popísaná talianskymi autormi počas pandémie ochorenia COVID-19. Uvedené prejavy sa najčastejšie vyskytujú u detí a adolescentov s miernym prejavom ochorenia, preto môžu byť aj prvým diagnostickým znakom ochorenia COVID-19. Kožný nález je najčastejšie na ploskách a metatarzoch nôh, môže mať charakter erytému, infiltrovaných nodozít, prítomné môžu byť pľuzgiere, prípadne nekrózy, ktoré sú sprevádzané svrbením, bolesťou, pálením lézií a často bolesťami kĺbov. Opísané prejavy nezodpovedajú žiadnemu doteraz známemu ochoreniu. Kožný nález zvyčajne sám ustúpi v priebehu 12 – 20 dní. V diferenciálnej diagnostike musia byť tieto nálezy rozlíšené od prejavov akrocyanózy, chilblain lupusu, ischemických lézií meningokokovej sepsy, od deficitu vitamínu C, dermatomyozitídy, antifosfolipidového syndrómu, od akútneho hemoragického edému a inej vaskulitídy ako napr. Henochova-Schönleinova purpura. Zdroj obrázku: A new vasculitis at the time of COVID-19. Mazzotta F., Troccoli T., Bonifazi E. European Journal Of Pediatric Dermatology – pdf online, Monday's case. Case report. Accessed 17/04/20. https://www. ejpd.com/images/nuova-vasculite-covid-ENG.pdf

88

inVitro

1. Zmeny ako suchosť kože, deskvamácia, bo­ lesť, zápal, macerácia, tvorba fisúr, erózií až ulcerácií, iritačná dermatitída rúk a ďal­ šie najčastejšie zmeny lokalizované na lí­ cach, koreni nosa, na rukách, ušniciach a na čele najčastejšie vznikali po 6 hodi­ nách súvislého nosenia ochranných pro­ striedkov (respirátory, ochranné rukavice, saponátové, alkoholové dezinfekcie a pod.) s cieľom prevencie kontaminácie kože víru­ som (6, 7). 2. Druhú skupinu predstavovali pacienti sus­ pektní z infekcie COVID-19, ktorí mali kli­ nickú symptomatológiu (teplota, malátnosť, suchý kašeľ, anorexia, dyspnoe, rinorea, ageusia, anosmia), pozitívne vírusové pa­ rametre (teplota, saturácia kyslíkom vyšet­ rená pulznou oximetriou, RTG aj CT hrud­ níka a pľúc, lymfopénia a elevované LDH). Tampóny z nazofaryngu a orofaryngu po­ tvrdili diagnózu na základe pozitívnej izo­ lácie vírusu. Kožná symptomatológia, kto­ rá začala nástupom na hospitalizáciu alebo po nej, bola erytematózny raš (Obrázok č. 1), rozsiahla urtika a vezikuly imitujúce varicellu. Prejavy minimálne svrbeli, hoji­ li sa v priebehu niekoľkých dní a nekorelo­ vali so závažnosťou vírusovej infekcie (8). Joob a Wiwanitkit udávajú, že lekár prvého kontaktu v Thajsku medzi 48 prípadmi po­ písal pacienta s rašom, petechiami kože


Koronavírus

a s trombocytopéniou, prejavmi veľmi podob­ nými exantému vyskytujúcemu sa u pacientov s dengue horúčkou (9). Exantém však nebol fotodokumentovaný a ani bioptizovaný. Auto­ ri predpokladajú, že pacient bol v prvom oka­ mihu nesprávne diagnostikovaný ako dengue horúčka. Neskôr sa u pacienta rozvinuli res­ piračné problémy a nakoniec bol u neho po­ tvrdený metodikou RT-PCR COVID-19. Podob­ ný prípad po 3 dňoch hospitalizácie (11. deň po začiatku COVID symptomatológie) popísali Jimenez-Cauhe a spol. u pacienta z Madridu

s COVID-19 s obojstrannou pneumóniou, u ktoré­ ho sa vytvorili podobné prejavy v podobe erythe­ mato-purpurických, milimetrových, splývajúcich makúl, mierne svrbiacich, lokalizovaných v peria­ xilárnej oblasti, čo dokumentovali aj fotograficky (10). Nebolo však isté, či mal uvedený raš etio­ logickú súvislosť s infekciou COVID-19, alebo či išlo o exantém vyvolaný liekovou reakciou, keďže pacient bol liečený hydroxychlorochínom a lopi­ navir/ritonavirom. Obidva uvedené prípady však upozorňujú na možnosť vzniku ďalších prejavov na koži, ktoré môžu, alebo nemusia mať súvislosť s infekciou COVID-19.

Tabuľka č. 1 – Možné účinky imunomodulancií so zreteľom na vírusové infekcie respiračného traktu (11). Molekula

Možná nižšia dávka

Riziko infekcií

Metotrexát

redukcia na menej ako 10 mg týždenne

malý nárast rizika vzniku infekcií, predovšetkým kože a respiračného traktu, nie očividný nárast rizika vzniku ťažkých infekcií (15)

Cyklosporín

redukcia na menej ako 1 mg/kg denne

malý nárast rizika vzniku infekcií, predovšetkým horných dýchacích ciest (16), možný vplyv na liečbu koronavírusovej infekcie in vitro (17)

Azatioprín

redukcia na menej ako 0,5 mg/kg denne

mierny nárast rizika vzniku vážnych infekcií, nárast rizika vzniku herpetických infekcií (18)

Mykofenolát mofetil

redukcia na menej ako 1 g denne

mierny nárast rizika vzniku infekcií, predovšetkým horných dýchacích ciest a uropoetického traktu, nárast vzniku herpetických infekcií (19)

Hydroxychlorochín

neredukovať

liečebný efekt na COVID-19 v klinických štúdiách aj in vitro (20)

Systémové kortikosteroidy

menej ako 20 mg denne

signifikantný nárast rizika vzniku infekcií (11)

Retinoidy

nevyžaduje sa redukovať

bez nárastu rizika vzniku infekcií (11)

Alpha medical

89


T É M A ČÍ S LA

O iniciácii imunomodulačnej liečby u pacientov, ktorí majú ťažké kožné ochorenie, treba pacientov informovať a zrozumiteľne im vysvetliť potrebu tejto liečby so všetkými jej benefitmi a rizikami.

Problematiku liečby imunomodulačnou a biologickou liečbou treba hodnotiť z viacerých aspektov 1. Riziko vzniku infekcie u imunomodulačnej a biologickej liečby: široká pale­ ta imunomodulátorov a biologík sa využí­ va v liečbe autoimunitných a imunologicky mediovaných ochorení. Väčšina imuno­ modulancií sa spája so zvýšeným rizikom vzniku infekcií, čo závisí od druhu, dávky a zdravotného stavu pacienta v čase za­ hájenia imunomodulačnej liečby, a to aj napriek tomu, že molekuly ako retinoidy (acitretín, isotretinoín, alitretinoín), dapsón a inhibítor fosfodiesterázy (PDE)-4 nie sú imunosupresíva (11). Biologiká, ako mono­ klonálne protilátky a malé molekuly, ako sú inhibítory Janusových (JAK) kináz a PDE4 sú modernou liečbou viacerých ochore­ ní kože a v klinických skúškach majú veľmi malú tendenciu vzniku vážnych infekcií res­ piračného traktu a nazofaryngitíd, vážnej­ ších než je chrípka. Na druhej strane, pa­ cienti s ťažkými geneticky determinovanými ochoreniami kože (psoriáza) majú v niekto­ rých prípadoch zvýšené riziko vzniku pne­ umónie (12). 2. Riziko hodnotenia pacientov na imunomodulačnej liečbe. V súčasnej dobe je problematické rozhodnúť sa, ktorí dermato­ logickí pacienti na imunomodulačnej lieč­ be majú väčšie riziko vzniku COVID-19 in­ fekcie alebo vzniku ťažšieho ochorenia. Pacienti s väčším rizikom vzniku ťažkej for­ my COVID-19 sú starší ako 60-roční, majú nekontrolované mnohopočetné chronické komorbidity (kardiovaskulárne alebo chro­ nické ochorenia pľúc, obličiek, diabetes, hypertenziu a niektoré malignity), ďalej vy­ soké dávky viacerých imunomodulancií, anamnesticky prekonané ťažké rekurent­

90

inVitro

né infekcie respiračného traktu. Pre väčšinu nízko rizikových pacientov imunomodulač­ ná liečba môže pokračovať. Redukcia ale­ bo zastavenie či ukončenie liečby, alebo re­ dukcia dávky lieku, je potrebná v prípadoch, keď pacient je z pohľadu imunomodulačnej liečby vysoko rizikový. Redukcia dávky alebo skončenie imunomodulačnej a biologickej liečby nie je potrebné u väčšiny detí (11). 3. Pacienti na imunomodulačnej liečbe s podozrením alebo potvrdením infekcie COVID-19. U takýchto pacientov liečených biologickou liečbou treba nasledujúcu dáv­ ku biologika zadržať a odročiť na 31 dní od vzniku infekcie v závislosti od dĺžky liečby a straty vírusu. Opätovné začatie biologickej liečby na základe ústupu ochorenia a potvr­ denia negatívneho PCR testu nie je ukazo­ vateľom straty vírusu. Imunomodulačná lieč­ ba by mala byť pozastavená na ďalších 31 dní od úplného ústupu ochorenia alebo po­ tvrdenia negatívneho PCR testu poukazujú­ ceho na stratu vírusu. Klinickí pracovníci by sa mali zamerať aj na minimálne podozrenie možného vzniku ťažkých infekcií, ak preruše­ nie imunomodulačnej liečby pre závažnosť základného ochorenia nie je možné alebo li­ mituje znovunadobudnutie liečebného efektu pri prerušení liečby (11). 4. Iniciovanie imunomodulačnej liečby počas pandémie COVID-19. Ak je vhodná situácia a pandémia je pod kontrolou, je možné zvá­ žiť liečbu novým imunomodulátorom. O ini­ ciácii imunomodulačnej liečby u pacientov, ktorí majú ťažké kožné ochorenie, treba pa­ cientov informovať, zrozumiteľne im vysvet­ liť potrebu tejto liečby so všetkými jej bene­ fitmi a rizikami. Treba dať mimoriadny pozor, ak imunomodulačnú liečbu zahajujeme mo­ lekulami, ktoré sa môžu podieľať na vzniku ťažkých infekcií – špeciálne inhibítormi anti­ -TNF-alfa, rituximabom aj niektorými nebiolo­ gickými imunomodulátormi. Malo by sa uva­ žovať aj o redukcii dávok (11) (Tabuľka č. 1). 5. Sledovanie dermatologických pacientov liečených imunomodulačnou liečbou: mi­ nimalizovať riziko potreby využitia zdravot­ níckych zdrojov počas pandémie COVID-19, uvažovať o zavedení nasledujúcich vizít ces­ tou telemedicíny, uvažovať o redukcii frek­ vencie rutinných monitorovacích vyšetrení, opakovane radiť ako zlepšiť komorbidity, oso­ bitne upozorniť na fajčenie a obezitu (13, 14).


Koronavírus

Záver

Keďže v súčasnosti sú iba sporé skúsenosti s vplyvom COVID-19 na psoriázu, resp. hidradenitis suppurativa, ako aj na biologic­ kú liečbu psoriázy a hidradenitis suppurativa v podmienkach pozi­ tivity COVID-19, treba vytvoriť ce­ losvetové registre v tejto proble­ matike. Iba takto je možné získať potrebné poznatky. Už aj preto, že pandémia COVID-19 môže byť dl­ hodobá.

Literatúra 1. Zhu N., Zhang D., Wang W et. al. A novel Coronavirus from patients with pneumonia in China 2019. N Engl J Med 2020;382:727-733. 2. Doremalen N, Buschmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med Mar 17. Doi: 10.1056/NEJMc2004973. 3. Young BE, Ong SW, Kalimuddin S, et. al. Epidemiologic features and clinical course of patients infected with SARSCov-2 in Singapore. JAMA. 2020 Mar 3. Doi: 10.1001/jama.2020.3204. 4. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymtptomatic contact in Germany. N Eng J Med 2020;382:970971. 5. Guan W, Ni Z, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28. doi: 10.1056/NEJMoa20202032. (Epub ahead of print). 6. Lan J, Song Z, Miao Z, et. al.Skin

agents for severe cutaneous disease: An Australia/New Zealand consensus statement. doi: 10.1111/ajd.13313. 12. Rademaker M, Agnew K, Anagnostou, et al. Psoriasis and infection. A clinical practice narrative. Australas J Dermatol 2019;60:91-98. 13. Taylor M, Abbott L, Miller R, et al. Practice guidelines for teledermatology in Australia. Australas J Dermatol 2020 in press. 14. Rademaker M, Agnew K, Andrews M, et al. Managing atopic dermatitis with systemic therapies in adults and adolsecents: An Australian/New Zealand narrative. Australas J Dermatol 2020;61:9-22. 15. Ibrahim A, Ahmed M, Conway R, et al. Risk infection with methotrexate therapy in inflammatory diseases: A systemic review and meta-analysis. J Clin Med 2018;8(1) pii: E15. 16. Berth-Jones J, Exton LS, Ladoyanni, et al. Brtish Association of Dermatologists guidelines for the safe and effective

damage among health care workers

prescribing of oral ciclosporin in

managing coronavirus disease-2019.

dermatology 2018. Br J Dermatol

J Am Acad Dermatol 2020; 82(5):12151216. 7. Lin P, Tao J, Lei TCH. Adverse skin

2018;180:1312-1338. 17. De Wilde A, Raj VS, Oudshoorn D, et al. MERS-coronavirus replication induces

reactions among health care workers

severe in vitro cytopathology and is

during the coronavirus disease 2019

strongly inhibited by cyclosporine A or

outbreak: a survey in Wuhan an its

interferon-alpha treatment. J Gen Virol

surrounding regions.doi: 10.1111/ bjd.19089. 8. Recalcati S. Cuteanous manifestations

2013;94:1749-1760. 18. Seksik P, Cosnes J, Sokol H, et al. Incidence of benign upper

in COVID-19: a first perspective. doi:

respiratory infections, HSV and HPV

10.1111/JDV,16387.

cutaneous infections in inflammatory

9. Joob B., Wiwanitkit V. COVID-19 can present with a rash and be mistaken for denque. J Am Acad Dermatol 2020; May:e177. https//doi.org/j. jaad.2020.03.036. 10. Jimenez-Cauhe J, Ortega-Quijano D, Prieto-Barrios M, Moreno-Arrones OM, Fernandez-Nieto D. Reply to „COVID-19 can present with a rash and

nowel disease patients treated with azathioprine. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:1106-1113. 19. Ritter ML, Pirofski L. Mycophenolate Mofetil: effects on cellular immune subsets, infections, complications and anti-microbial activity. Transpl Infect Dis 2009;11:290-297. 20. Colson P, Rolain J, Lagier C, et al.

mistaken for Denque“: Petechial rash

Chloroquine and hydroxychloroquine

in a patient with COVID-19 infection.

as available weapons to fight

J Amer Acad Dermatol 2020;oi:https//

COVID-19. Int J Antimicrob Agents.

doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.016.

2020;Mar 4:105932. doi:10.1016/j.

11. Wang Ch, Rademaker M, Baker Ch, Foley P. COVID-19 and the use of

ijantimicag.2020.105932. (Epub ahead of print).

immunomodulatory and biologic

Alpha medical

91


T É M A ČÍ S LA

Veľký prehľad o testovaní na COVID-19 Druhy testov, ich výhody a nevýhody a kedy ich použiť.

Martina Genderová

92

inVitro


Koronavírus

Aj keď prvú vlnu celosvetovej pandémie nového koronavírusu naša krajina úspešne zvládla, súčasný vývoj a množiace sa prípady nákazy spojené s otváraním ekonomiky naznačujú nástup druhej vlny. Kľúčovú úlohu v kontexte celkového systému na monitorovanie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 bude aj naďalej zohrávať testovanie. Preto sme sa rozhodli venovať sa mu podrobnejšie.

DNA

Dostupné technológie na testovanie COVID-19 V súčasnosti sú dostupné viaceré druhy testov na ochorenie COVID-19. Tiež sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na vývoj nových. Pokúsime sa vám vysvetliť, ako jednotlivé tes­ ty fungujú, aké majú výhody a nevýhody, ako aj na čo slúžia. Vo všeobecnosti rozlišujeme dve veľké skupi­ ny testov: • Diagnostické testy zisťujú prítomnosť sa­ motného vírusu v organizme a identifikujú práve prebiehajúcu infekciu. Slúžia na po­ tvrdenie infekcie COVID-19. Využívajú výte­ ry z hltanu a nosohltanu. Patia sem: ○ molekulárne testy (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT) ○ antigénové testy • Sérologické testy (testy na protilátky) slúžia na zistenie možnosti nákazy koronavírusom v minulosti. Tieto testy zisťujú prítomnosť protilátok v krvi, teda imunitnú reakciu or­ ganizmu, ktorá nastáva až týždne po pre­ jave symptómov ochorenia. Dokážu určiť úroveň nákazy populácie, nedokážu však zistiť ochorenie dostatočne včas pre účely diagnostiky ochorenia a vyhľadávania kon­ taktov. Rozoberme si každý typ osobitne.

RNA

Transkripcia Replikácia

Translácia

Reverzná transkripcia

Proteín

Obrázok č. 1: Transkripcia a translácia

DNA obsahuje informáciu, ktorú využívajú bunky na tvorbu bielkovín. • RNA – ribonukleová kyselina – plní viac funkcií, avšak jej najhlavnejšou úlohou je skopírovať genetickú informáciu z DNA (transkripcia) za účelom tvorby proteínov (translácia). PCR (Polymerase Chain Reaction) je veľmi spoľahlivou, citlivou, a preto aj často využíva­ nou metódou na zisťovanie stôp genetického materiálu (DNA alebo RNA) akéhokoľvek mik­ roorganizmu, vírusu alebo baktérie. Táto tech­ nológia sa využíva už viac ako 30 rokov. PCR dokáže zachytiť špecifické gény zo získaného genetického materiálu z výteru z hrdla a nosa a znásobiť ho pomocou chemickej reakcie tak, aby sa dal zachytiť fluoreskujúcim farbivom. Odtiaľ je aj názov polymérová reťazová reakcia.

Molekulárne testy Tieto testy, známe ako PCR, qPCR, RT-PCR, zisťujú prítomnosť genetického materiálu ví­ rusu, alebo vírusovej nukleovej kyseliny (RNA, alebo DNA). • DNA – deoxyribonukleová kyselina – pred­ stavuje molekulu, v ktorej väčšina živých organizmov uchováva svoj genetický kód.

Alpha medical

93


T É M A ČÍ S LA Na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS­ -CoV-2 sa používa variant tejto metódy, známy ako RT-PCR (Reverse Transcription PCR), PCR s reverznou transkripciou. Je to preto, že ko­ ronavírus SARS-CoV-2, ako aj niektoré iné víru­ sy, neobsahuje DNA ale iba RNA. Ak je ľudský organizmus napadnutý takýmto vírusom, udeje sa to, že vlastne infiltruje zdravé bunky ľudské­ ho tela, ktoré produkujú našu RNA a zmanipu­ luje ich tak, aby nevytvárali ľudský proteín, ale proteíny vírusu. Tieto sa tak zmenia na továrne na vírusy. Na zistenie vírusovej RNA sa používa enzým, ktorý zmení RNA vírusu na DNA. Deje sa to v jednokrokovom procese, ktorý sa nazýva re­ verzná transkripcia. Následne proces pokra­ čuje ako pri PCR, vírusová DNA sa miliónkrát znásobí a deteguje prostredníctvom fluores­ kujúceho farbiva. Táto metóda je veľmi spo­ ľahlivá, pretože na zistenie prítomnosti vírusu v organizme postačuje jeho jediná čiastočka prítomná vo výtere z hltanu alebo nosohltanu.

Čo znamenajú výsledky testu?

Pozitívny test: • Testovaná osoba má akútnu infekciu CO­ VID-19. Negatívny test: • Testovaná osoba nie je v súčasnosti naka­ zená vírusom. • Vírus nie je prítomný v mieste, odkiaľ bol odobraný ster (preto sa štandardne odobe­ rá vzorka aj z nosa, aj z úst). V neskoršom štádiu vírus putuje nižšie a môže sa stať, že aj keď je prítomný v pľúcach, v hltane a no­ sohltane sa nenachádza. • Ochorenie je v príliš ranom štádiu alebo už prebehlo a je príliš neskoro. Negatívny vý­ sledok neznamená, že test bude negatívny aj zajtra prípadne o niekoľko dní a v prípa­ de prítomnosti rizikových faktorov, resp. po objavení príznakov ho treba zopakovať.

Aké sú výhody a nevýhody metódy RT-PCR? RT-PCR predstavuje veľmi citlivú, robustnú a dobre zdokumentovanú metódu. RT-PCR predstavuje v súčasnosti najspoľahlivejšiu me­ tódu na diagnostiku ochorenia COVID-19. Táto metóda je aj menej náchylná na kontamináciu, keďže celý proces prebieha v uzatvorenej tube. Jej nevýhodou je najmä to, že vyžaduje špe­ cializované zariadenie a tréning personálu, preto sa vykonáva len v špecializovaných labo­ ratóriách. To ovplyvňuje aj čas, kedy je výsle­ dok dostupný (zvyčajne do 48 hodín). Táto metóda dokáže zachytiť len prebiehajúcu

94

inVitro

S glykoproteín

Membránový proteín Obal

RNA

Lipidová membrána

infekciu, pretože keď sa už vírus v organizme nenachádza, nedokáže ho zachytiť. Na iden­ tifikovanie a sledovanie pacientov, ktorí sa už vyliečili z ochorenia COVID-18, je táto metó­ da nepostačujúca. Ak ste prekonali ochorenie, žiadna z molekulárnych metód vám to nepovie. To vytvára určitú neistotu, najmä ak ste boli v dobrovoľnej karanténe z dôvodu len malých alebo nejasných príznakov. Doplnkovou me­ tódou sú v takomto prípade sérologické testy, o ktorých píšeme ďalej v článku.

Antigénové testy Čo je antigén?

Ľudský imunitný systém, ale aj imunitný systém všetkých stavovcov funguje na jednom základnom princípe: každý proteín v tele, ktorý nenesie kód génov vlastných organizmu, je s najväčšou pravdepodobnosťou patogén, ktorý treba nájsť a zničiť. Keď imunitný systém objaví cudzí proteín, biele krvinky začnú vytvárať protilátky na to, aby ho našli a zničili. Cudzí proteín, ktorý spúšťa celú túto reakciu, sa nazýva antigén, pretože generuje protilátky (antibody – protilátka, gen – generovať).

Ako fungujú antigénové testy?

Antigénové testy majú svoj názov odvodený od toho, že hľadajú antigény, t. j. špecifické proteíny vírusu. Podobne ako test na diagnostiku chrípky, antigénové testy na nový koronavírus používajú protilátky zvierat, ktoré „poľujú“ na proteíny ví­ rusu, ktoré sa nachádzajú na jeho povrchu (tzv. Spike alebo S glykoproteín). Na test sa používajú rovnako ako na PCR test výtery zo slizníc hltanu a nosohltanu. Tie sa ná­ sledne vložia do tekutiny, aby sa uvoľnil vírus zo získaných vzoriek. Tekutina sa potom nanesie na


Koronavírus

povrch testovacieho sklíčka, ktoré pokrývajú proti­ látky. Protilátky sú prilepené na testovacom sklíčku a prichytia sa na proteíny vírusu nachádzajúceho sa vo vzorke. Na testovacie sklíčko sa následne apli­ kujú ďalšie protilátky, ktoré sú chemicky upravené farbivom, aby boli viditeľné, či už voľným okom, ale­ bo pod fluorescentným osvetlením. Ak vzorka ob­ sahuje antigény vírusu, tie sú prichytené hneď dvo­ ma typmi protilátok: jeden ich prilepí na testovacie sklíčko a druhý ich následne zviditeľní. Čím viac ví­ rusu obsahuje vzorka, tým viditeľnejšia je farebná stopa. Ak je vzorka pozitívna, na testovacom sklíč­ ku sa objavia farebné čiary už do 15 – 20 minút.

Čo znamenajú výsledky testu?

Pozitívny test: • Testovaná osoba má akútnu infekciu CO­ VID-19. Negatívny test: • Testovaná osoba nie je v súčasnosti nakaze­ ná vírusom. • Vírus nie je prítomný v mieste, odkiaľ bol odobratý ster alebo je ho príliš málo. • Ochorenie je v príliš rannom štádiu, alebo už prebehlo a je príliš neskoro. Ak je príliš skoro, test treba opakovať.

Výhody a nevýhody antigénových testov

Hlavnou výhodou je rýchlosť a jednoduchosť po­ užitia v porovnaní s PCR testami, keďže celý test trvá 15 – 30 minút a vyžaduje len málo skúseností. Vzorky sa nezasielajú do laboratórií. Pozitívny test dokáže diagnostikovať prebiehajú­ ce ochorenie COVID-19. To znamená, že ak vám tento test vyjde pozitívne, zaručene máte ocho­ renie COVID-19. Tento test je navyše lacnou al­ ternatívnou v porovnaní s molekulárnymi testami (RT-PCR).

Na druhej strane, antigénové testy odhalia len to, či je testovaná osoba v súčasnosti infiko­ vaná koronavírusom. Pred alebo po prekona­ ní ochorenia antigény nie sú prítomné, keďže aj táto metóda sa opiera o detekovanie čas­ tí vírusu. V porovnaní s molekulárnymi testami sú tie­ to testy menej citlivejšie, keďže pri nich ne­ dochádza k znásobeniu čiastočiek vírusu ako pri RT-PCR teste. Ak je vo vzorke príliš málo anitgénov, test ich nedeteguje, čo znamená viac falošných negatívnych prípadov. Aj keď ide o etablovanú technológiu testo­ vania, antigénové testy na COVID-19 sú len v začiatkoch. V USA je v súčasnosti schvá­ lený test od firmy Quidel. Antigénové tes­ ty predstavujú veľmi rýchlu metódu testova­ nia na akútnu prítomnosť infekcie COVID-19 a v tom je ich veľký potenciál. Vykazujú však pomerne vysokú mieru falošných negatívnych výsledkov (až 20 %). V kombinácií s presný­ mi molekulárnymi testami (PCR) a testami na protilátky zohrávajú dôležitú úlohu v získaní celkového obrazu o rozšírení nákazy korona­ vírusom v populácii.

Sérologické testy (testy na protilátky) Sérologické testy na COVID-19 sa zameria­ vajú na zistenie špecifických protilátok v krvi, ktoré sa viažu na antigény koronavírusu. Tieto testy zisťujú, či jednotlivec v minulosti preko­ nal ochorenie COVID-19. Každý, kto prekonal ochorenie, bude mať v krvi špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol vystavený. Imunitný systém začne produkovať protilátky ako súčasť procesu boja proti infekcii. Protilátky ostávajú

Alpha medical

95


T É M A ČÍ S LA

v krvi naďalej po prekonaní ochorenia. To zna­ mená, že test na protilátky nedokáže povedať, či má testovaný človek prebiehajúcu infekciu.

Aké protilátky sa zisťujú sérologickými testami na COVID-19? Ľudský organizmus produkuje až 5 typov pro­ tilátok – imunoglobínov, z ktorých každá plní nezastupiteľnú úlohu vo fungovaní imunitného systému. Sérologické testy na COVID-19 sa za­ meriavajú na protilátky IgM, IgG, IgA a celkové protilátky. Výskum v tejto oblasti však stále pre­ bieha a koronavírus vykazuje tiež určité špecifi­ ká pri vytváraní jednotlivých typov protilátok. • IgM protilátky predstavujú prvú reakciu or­ ganizmu na infekciu. Nie sú špecifické pre jednotlivé vírusy, majú schopnosť viazať sa na viaceré antigény s cieľom ich rýchleho odstránenia počas primárnej infekcie. Sú najväčšie, tvoria však len 10 % celkového počtu protilátok. Tvoria sa asi od 7. dňa za­ čiatku infekcie. • IgG protilátky sú najmenšie a najpočet­ nejšie, tvoria až 80 % celkového množstva protilátok. Typicky sa objavujú až neskôr počas infekcie ako sekundárna reakcia imunitného systému. Keďže sú najviac špe­ cifické pre konkrétne vírusy a v krvi ostá­ vajú najdlhšie, zohrávajú kľúčovú úlohu v imunite voči konkrétnemu ochoreniu, a teda aj proti COVID-19. Tvoria sa neskôr a môžu pretrvávať mesiace, o čom v súčas­ nosti prebieha výskum. • IgA protilátky majú za úlohu chrániť po­ vrchy slizníc a vyskytujú sa v krvnom sére, sekrétoch, v slinách, slziach, v pote, ako aj v materskom mlieku. Tvoria sa tiež na za­ čiatku ochorenia spolu s protilátkami IgM.

Ako prebieha sérologický test?

Existuje viacero metód, ktoré sa používajú na testovanie protilátok nového koronavírusu. Jednou z nich je aj metóda ELISA (z angl. En­ zyme-Linked Immunosorbent Assay, čo v pre­ klade znamená enzýmovo spojený imunoab­ sorbentný test), ktorú používajú na testovanie aj slovenské laboratóriá Alpha medical. Odobratá vzorka krvi sa zašle do laboratória, kde sa postupne zmieša s protilátkami, anti­ génmi a enzýmami spoločne s molekulou, kto­ rá mení farbu. Ak je vzorka pozitívna na pro­ tilátky voči koronavírusu SARS-CoV-2, táto molekula zmení farbu. Zmena farby sa dá dete­ govať voľným okom, alebo prístrojom nazýva­ ným spetrofotometer.

96

inVitro

96

ELISA testy môžu byť realizované naraz až na 96 vzorkách, takže je využiteľná na rýchle testovanie veľkého množstva pacientov.

Čo znamená výsledok testu?

Pozitívny test: • Prítomnosť protilátok v krvi znamená prav­ depodobne pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 v minulosti. • Prítomnosť protilátok nemusí nevyhnutne zna­ menať, že bojovali s ochorením COVID-19; mohli sa vytvoriť kvôli inej infekcii či ochore­ niu. Preto je pre potvrdenie ochorenia potreb­ né zvážiť aj rizikové faktory. Ak sa testovaná osoba s koronavírusom nestretla, je len veľ­ mi malá pravdepodobnosť, že toto ochorenie prekonala. Negatívny test: • Testovaná osoba nemá protilátky na CO­ VID-19, a teda s veľkou pravdepodobnosťou nemá voči ochoreniu imunitu. • Keďže tvorba protilátok trvá určitý čas, ak bola vzorka krvi odobratá príliš skoro po infekcii, negatívny výsledok nemusí znamenať neprí­ tomnosť ochorenia COVID-19. Po zvážení rizi­ kových faktorov a symptómov treba v takomto prípade test zopakovať.

Aké sú výhody a nevýhody tejto metódy?

ELISA predstavuje veľmi jednoduchú a lacnú la­ boratórnu technológiu, ktorá je dobre zdokumen­ tovaná a využívaná v medicíne už veľa rokov. ELI­ SA predstavuje veľmi spoľahlivú a citlivú metódu: dosahuje senzitivitu (schopnosť presne určiť po­ zitívny výsledok) 100 % po 12 dňoch od objavenia príznakov ochorenia a špecificitu (schopnosť ur­ čiť presne negatívny výsledok) až 98 %. Tento test


Koronavírus

Graf č. 1: Porovnanie jednotlivých metód testovania. Virusová RNA/ proteín: relatívne množstvo

Imunitná reakcia: koncentrácia IgG/IgM protilátok v krvi pacienta

Genetický materiál vírusu (RNA) a antigén (protein) zistené molekulárnym alebo antigénovým testom (typicky výterom z nosa a hrdla)

IgG

IgM testy môžu odhaliť všetky prípady predtým potvrdené molekulár­ nou diagnostikou

IgM

Ilustratívna hranica na zis­ tenie vírusu

IgG testy začínajú odhaľovať všetky prípady potvrdené molekulárnou diagnostikou

Ilustratívna doba -14

-7

0 Začiatok symptómov

7

14

21

28

35

42

Imunitná odpoveď na vírus na základe prítomnosti IgM a IgG protilátok je odhalená prostredníctvom serolo­ gických testov z krvi pacienta

si preto určite nezamieňajme s jednorazovými testami na protilátky, ktoré využívajú krv z vpi­ chu do prsta a majú nižšiu citlivosť a spoľah­ livosť. ELISA testy môžu byť realizované naraz na via­ cerých vzorkách (až 96), takže je využiteľná na rýchle testovanie veľkého množstva pacientov. Odobratú vzorku krvi treba zaslať do laborató­ ria, čo ovplyvňuje aj dostupnosť výsledkov (ty­ picky do 48 hodín). Nevýhodou tejto metódy je, že nedokáže spo­ ľahlivo určiť prebiehajúce ochorenie COVID-19.

Aký potenciál má testovanie na protilátky a kedy ho využiť? Sérologické testy majú hlavné využitie pri identifikácii osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19. Pre epidemiologické autority umož­ ňujú získať celkový prehľad o rozšírení vírusu a samotného ochorenia, o rýchlosti jeho šíre­ nia, o jeho smrtnosti a nepriamo tiež o kolek­ tívnej imunite. Je to dôležitá informácia pre každého z nás. Podporuje to aj fakt, že veľká väčšina jedincov s ochorením COVID-19 nevykazuje žiadne prí­ znaky ochorenia. Predpokladá sa, že ako v prípade iných ocho­ rení, tak aj po prekonaní ochorenia COVID-19 ostávajú protilátky v krvi a zabezpečujú tak ochranu organizmu pred opätovným ochore­ ním. Vedci na celom svete sa pokúšajú nájsť

odpovede na otázky ako napríklad, koľko pro­ tilátok treba na zabezpečenie imunity voči ko­ ronavírusu, ako aj koľko taká imunita môže pretrvávať. Sérologické testy nemožno použiť na diag­ nostikovanie akútnych prípadov ochorenia COVID-19 ani ako doklad o neinfekčnosti pri cestách do zahraničia alebo pri návrate do za­ mestnania. Na to treba RT-PCR test. Sérologické testy majú veľký potenciál pri ich budúcom využití na identifikovanie potenciál­ nych darcov krvnej plazmy, ktorá môže zachrá­ niť životy tých, u ktorých má ochorenie CO­ VID-19 vážny priebeh. Pri vývoji vakcíny môžu slúžiť na zistenie imunitnej odpovede organiz­ mu. Článok je prebratý z portálu www.lekar.sk. Literatúra 1. https://www.cebm.net/covid-19/what-testscould-potentially-be-used-for-the-screeningdiagnosis-and-monitoring-of-covid-19-andwhat-are-their-advantages-and-disadvantages/ 2. https://www.firstpost.com/health/covid19-testing-how-antibody-antigen-rt-pcrtruenat-tests-differ-their-strengths-andlimitations-8548691.html 3. https://theconversation.com/antigen-tests-forcovid-19-are-fast-and-easy-and-could-solvethe-coronavirus-testing-problem-despitebeing-somewhat-inaccurate-137977

Alpha medical

97


e sa Informujt tra edia u vášho p

TREC KREC INDIKÁTOȫ STAVU IMUNITY Toto moderné genetické vyšetrenie otestuje bunkovú aj protilátkovú imunitu ešte pred nástupom klinických prejavov imunodeciencie.

AȬO z 3 kvapiek kapilárnej krvi z päty alebo prsta

KTO najmä novorodenci

CENA VYŠETRENIA PRE SAMOPLATCOV

50 € ȬEDY ihneď po narodení, najneskôr pred prvou živou vakcínou

VÝSLEDȬY do 15 pracovných dní po odbere

www.alphamedical.sk


www.alphamedical.sk call centrum: 0850 150 000

Diagnostika infekcie SARS-CoV-2 Odber na vyšetrenie sa realizuje iba na mobilnom odbernom mieste s názvom CORONA Drive-Thru. Vyšetrujeme len osoby staršie ako 18 rokov a deti len v prípade, že sú indikované lekárom. Každý jednotlivec v aute musí byť objednaný samostatne. Odber možno vykonať kedykoľvek pri podozrení na infekciu SARS-CoV-2. V CORONA Drive-Thru staniciach odoberáme len jednotlivcov bez klinických príznakov.

1. Koronavírus SARS-CoV-2 RNA (PCR) – test je odporúčaný Úradom verejného zdravotníctva aj Svetovou zdravotníckou organizáciou. Deteguje prítomnosť špecifickej vírusovej nukleovej kyseliny (RNA). Príprava pred odberom: Výter sa robí NALAČNO, bez predchádzajúceho použitia kloktadla, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií; pred odberom nefajčiť, nežuť žuvačku. Pred výterom bude pacient vyzvaný na úplné vyprázdnenie nosa a hlboké odkašľanie si do vreckovky. Na odber si treba priniesť jednorazové papierové vreckovky. Čo si pripraviť pred odberom: • Prísť v rúšku na nose a ústach buď pešo (dodržiavať odstupy 2 m), alebo v aute (v aute by mali byť len osoby, ktoré idú na testovanie, žiadni iní spolujazdci). • Mať k dispozícii jednorazové papierové vreckovky. • Priniesť si COVID pas alebo číslo objednávky z e-shopu (v mobile alebo vytlačenú na papieri). • Poskytnúť na kontrolu zadaných údajov: preukaz totožnosti (občiansky preukaz), pacienti s COVID pasom kartu zdravotného poistenia alebo EÚ poistenci kartu poistenia, nadiktovať mobilné telefónne číslo (výhradne číslo osoby, ktorá je testovaná, alebo jej zákonného zástupcu). Priebeh odberu: Robí sa výter nosohltana a hrdla/hltana 2 sterilnými tampónmi na plastovej tyčinke. 1. tampónom sa zotrú krúživým pohybom podnebné oblúky bez dotyku mandlí, 2. tampónom sa zotrie sliznica zadnej časti nosovej klenby (nosohltan) cez obe nosové dierky. Po odbere: Pri odoberaní výteru a/alebo krátko po jeho vykonaní môže jedinec pociťovať krátkodobý diskomfort v mieste odberu, ako aj v oblasti hlavy, ktorý sa môže prejaviť ako nepríjemný pocit, mierna bolesť, nevoľnosť, pocit na vracanie či ako celkovo zvýšené napätie, najmä u citlivých jedincov. Odporúčame v priebehu odberu zhlboka dýchať a maximálne sa uvoľniť. Ako sa na PCR test objednať: a. Ak je pacient indikovaný z lekárskeho hľadiska (lekárom, hygienikom, príchod zo zahraničia, pobyt v karanténe...), musí sa registrovať na: Moje ezdravie.sk alebo na www.korona.gov.sk alebo na www.nczisk.sk (štátny systém), kde mu po posúdení požadovaných údajov z vyplneného dotazníka vygenerujú jedinečný COVID pas. Po jeho vygenerovaní mu prostredníctvom SMS zašlú aj miesto a čas odberu s inštrukciami o príprave pred odberom. b.

Ak je pacient samoplatca, odporúčame registráciu a platbu (výhradne elektronickú) cez e-shop: lab.online. Z objednávky bude pacientovi prostredníctvom SMS zaslané potvrdenie objednávky, číslo objednávky a platby (faktúra).

c.

Firemní klienti – objednanie výhradne cez obchodné oddelenie spoločnosti Alpha medical, kompletné riešenie zabezpečí manažér obchodného tímu.

2. Koronavírus SARS-CoV-2 protilátky (ELISA) – vyšetrenie ponúka odpoveď na otázku, či organizmus spustil imunitnú reakciu a začal bojovať proti koronavírusu. Preukáže, či ste sa s koronavírusom stretli, a to aj v prípade, že ste naň neboli v minulosti testovaní. Test má neporovnateľne vyššiu mieru senzitivity a špecificity než tzv. rýchlotesty. Pre poistencov zdravotnej poisťovne Union (27) je vyšetrenie protilátok k dispozícii cez zdravotné poistenie pri objednaní u lekára s povolenou lekárskou odbornosťou (002, 003, 007, 008, 009, 020, 022, 031, 040, 140, 156, 169, 289, 329, 331, 342, 346) a s povolenými diagnózami (U07.1, U07.2). Príprava pred odberom: Odber krvi sa robí NALAČNO. Ak je Vám pri pohľade na krv alebo ihly nevoľno, upozornite na to zdravotníckeho pracovníka, ktorý bude robiť odber. Priebeh odberu: Odoberá sa žilová krv z lakťovej jamky. Po odbere: Pri odbere krvi a/alebo krátko po jeho vykonaní môže jedinec pociťovať krátkodobý diskomfort v mieste odberu, ako aj v oblasti hlavy, ktorý sa môže prejaviť ako nepríjemný pocit, mierna bolesť, nevoľnosť, pocit na vracanie či ako celkovo zvýšené napätie, najmä u citlivých jedincov. Odporúčame v priebehu odberu zhlboka dýchať a maximálne sa uvoľniť. Ako sa na ELISA test objednať: a. Odber je realizovaný v ambulancii lekára, vyplní sa žiadanka Diagnostika COVID-19 (k dispozícii aj na www.alphamedical.sk/ ziadanky-tlaciva). Na žiadanke lekár vyznačí, či ide o samoplatcu, alebo o poistenca ZP Union. b.

Odber sa realizuje v odberových miestnostiach Alpha medical – odporúčame registráciu a platbu (výhradne elektronickú) cez e-shop: lab.online. Z objednávky bude pacientovi prostredníctvom SMS zaslané potvrdenie objednávky, číslo objednávky a platby (faktúra).

c.

Firemní klienti – objednanie výhradne cez obchodné oddelenie spoločnosti Alpha medical, kompletné riešenie zabezpečí manažér obchodného tímu.

Všeobecné organizačné informácie o COVID-19 poskytuje počas pracovných dní v čase od 7:00 do 20:00 hod. Call Centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 35 30 30.


Starostlivosť • Odhodlanie • Vytrvalosť • Obetavosť Nádej • Spolupráca • Sila • Odvaha • Ľudskosť

Spolu to aj naďalej zvládneme!