Page 1

JANUARI 2019 // MEDISCH INFORMATIEBLAD ASZ

ACUUT BEROERTECENTRUM ASZ: referentie voor topzorg in denderstreek Dossier: gastro-enterologie

Nieuwe behandeling voor ziekte van Dupuytren

Borstkliniek ASZ: focus op kwaliteit en comfort


VOORAF Nog net voor de jaarwisseling stemden de gemeenteraden van zowel Aalst, Geraardsbergen als Wetteren in met de statuten van het nieuwe ASZ. Dankzij dit sterke dossier - dat nu ter goedkeuring is opgestuurd naar de Vlaamse Administratie - kan ons ziekenhuis, met zijn drie campussen en 1900 medewerkers, zijn toekomst verzekeren en verder groeien binnen een groter netwerk. Enkel zo wordt het ASZ een sterke partner die mee kan bouwen aan een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod binnen de ruime regio. We verwachten de nieuwe structuur op te starten vanaf 1 juli 2019 en daarmee de financiële pensioenproblematiek van het ASZ definitief naar het verleden te verbannen. Ook op onze terreinen waait er een wind van vernieuwing. Zo schieten de werken aan het nieuwe S-gebouw op campus Aalst bijzonder goed op. Begin 2020 moet de nieuwbouw helemaal klaar zijn. Nog een opsteker van formaat: een aantal zware erkenningsdossiers evolueren gunstig. Het ASZ komt in principe in aanmerking voor een erkenning 'hepatobiliaire chirurgie' en zal hiervoor samenwerken met het OLV-ziekenhuis. Ook aan het trombectomie-verhaal schrijven we duchtig verder. Onze artsen hebben ondertussen al een vijftigtal patiënten met een herseninfarct kunnen helpen met deze behandeltechniek waarbij een stolsel uit een bloedvat in de hersenen wordt verwijderd. Veelbelovende resultaten die mogelijk werden gemaakt door een fantastische samenwerking tussen spoedartsen, neurologen, radiologen, anesthesisten en neurochirurgen. We slaagden erin om de gemiddelde door-to-needle time onder het halfuur te houden. Hoe minder de ischemietijd, hoe beter de patiënten geholpen zijn. Het ASZ biedt deze vernieuwende techniek al een hele poos aan, maar zal ook hier een samenwerking opzetten met het OLV-ziekenhuis. In afwachting garanderen wij onze patiënten uiteraard de best mogelijke zorg in de best mogelijke omstandigheden. Rest mij u enkel nog het beste toe te wensen voor 2019, net als een goede gezondheid en een aangename samen­ werking.

Cardioloog en voorzitter VZW Medische Staf ASZ

Dr. M. Rosseel

ASZ CAMPUS AALST

ASZ CAMPUS GERAARDSBERGEN

ASZ CAMPUS WETTEREN

Merestraat 80

Gasthuisstraat 4

Wegvoeringstraat 73

9300 Aalst

9500 Geraardsbergen

9230 Wetteren

T +32 (0)53 76 41 11

T +32 (0)54 43 21 11

T +32 (0)9 368 82 11

F +32 (0)53 76 68 09

F +32 (0)54 43 21 12

F +32 (0)9 368 82 74

www.asz.be

2

@szpect


IN DIT NUMMER DOSSIER

gastro-enterologie

8

UITGELICHT Acuut beroertecentrum

6 6 BONDIG ............................................................................................................... 4 #THROWBACK naar de symposia van de voorbije

SPOTLIGHT

Nieuwe behandeling voor ziekte van Dupuytren

12

maanden .......................................................................................................... 15 NIEUWE ARTSEN ....................................................................................... 18 SAVE THE DATE: toekomstige symposia en bijscholingen .................................................................................................20

TEAM

Borstkliniek ASZ

14

COLOFON Verantwoordelijke uitgever: Katrien Vangeyte (PR Manager vzw Medische staf). Adviesraad: Geert Brantegem (Directeur vzw Medische staf). Prepress en Vormgeving: To the Letter. Communication. Druk: Drukkerij Schaubroeck Vragen of suggesties? Adreswijziging melden? Mail naar katrien.vangeyte@asz.be.

@szpect

3


bondig PROF. DR. NICO DE LEU BEKROOND MET GROTE EUROPESE PRIJS ASZ-endocrinoloog Nico De Leu werd op 3 oktober 2018 door de European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) bekroond met de ‘Rising Star Award’ voor innovatief diabetesonderzoek en mocht later die maand ook de tweejaarlijkse ‘Novo Nordisk’-prijs voor diabetologie in ontvangst nemen. Prof. dr. Nico De Leu voert onderzoek aan de VUB naar

‘VEGF-A’ in bètacellen de overleving en functie van een

de mogelijke rol van bloedvaten in de context van

bètacel-ent gunstig beïnvloedt. Zo hoopt men in de nabije

de bescherming, regeneratie en transplantatie van

toekomst de nood aan donormateriaal voor succesvolle

insulineproducerende bètacellen. Bètacellen huizen

bètaceltransplantatie te reduceren en de techniek

in de alvleesklier en produceren, bij gezonde personen,

toegankelijk te maken voor meer diabetespatiënten.

de juiste hoeveelheid insuline om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Bij de ontwikkeling van diabetes

De ‘Rising Star Award’ is een prijs die jaarlijks wordt

laten deze bètacellen het afweten, omdat ze falen of

uitgereikt

worden vernietigd. De Leu en zijn medewerkers toonden

onderzoekers binnen Europa die de voorbije jaren

in proefdieren aan dat de toename van het aantal

hun

bloedvaten nabij de bètacellen een gunstig effect kan

tijdschriften hebben gepubliceerd. De ‘Novo Nordisk’-

hebben op de nieuwe vorming van bètacellen en de

prijs voor diabetologie wordt 2-jaarlijks toegekend aan

ontwikkeling van diabetes tegengaan. Ook toonden ze via

een studiewerk over de epidemiologische, etiologische,

een nieuwe gentherapie-aanpak dat het inbrengen van

fysio-pathologische, klinische of therapeutische aspecten

de genetische code voor de bloedvatstimulerende factor

van diabetes.

aan

onderzoek

vier in

veelbelovende ‘high-impact’

en

innovatieve

wetenschappelijke

BESTE WENSEN Hoewel de jaarwisseling alweer een paar weken achter de rug is, blijven ook wij niet graag achter met onze nieuwjaarswensen. Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis hoopt dan ook samen met u op een mooi, gelukkig, boeiend, positief, memorabel en vooral gezond 2019!

4

@szpect


1STE SPOEDCONGRES Op 27 september bundelden het ASZ en OLV ziekenhuis hun krachten voor het eerste congres

‘Spoedeisende

Ge-

neeskunde’ in het CC De Werf in Aalst.

IN STIJL NAAR DE OPERATIEZAAL Foundation Jana De Koker schonk een speelgoedautootje aan onze campus in Wetteren. Hierdoor kunnen jonge patiënten voortaan zelf naar het operatie­ kwartier rijden. De mini-auto is uitgerust met lichten, een claxon en zelfs een radio die kinderliedjes afspeelt. “Dit speelgoedautootje neemt heel wat stress weg, het maakt de tocht naar het OK of een zoveelste onderzoek minder zwaar. Kinderen moeten hun mama of papa vaak verlaten voor verder onderzoek en dat verloopt niet altijd even makkelijk. Dankzij deze mini-auto zijn ze

PG 16

rustiger en verlopen de onderzoeken vlotter. De kinderen denken dat ze zelf sturen, maar eigenlijk loopt er iemand achter hen aan die de auto bedient”, zegt hoofdverpleegkundige Didier Teerlinck van het dagziekenhuis.

UITBOUW REVA-PROGRAMMA VOOR FYSISCHE GENEESKUNDE De dienst Fysische geneeskunde en revalidatie

Voor campus Wetteren is er door de reorganisatie een

verwelkomt twee nieuwe collega’s, dr. Bartel Thomas

belangrijke uitbreiding van het consultatie-aanbod

en dr. Hannelore Debyser. Dr. Johan Holvoet is op

fysische geneeskunde en technische onderzoeken.

pensioen sinds september 2018. Ook het aantal therapeuten wordt er uitgebreid om Binnen het nieuwe organisatiemodel zal diensthoofd,

zo voor de regio Wetteren te kunnen voorzien in een

dr. Michaël Dick fulltime aanwezig zijn op campus

hoger aanbod ambulante revalidatie. Hierbij staat

Aalst, de nieuwe collega’s zullen samen met dr. Lien

onder andere een nieuw project ‘revalidatie voor

Timmermans (diensthoofd revalidatie) en dr. Kevin De

obesitaspatiënten’, in samenwerking met de diensten

Cock halftime tewerkgesteld zijn op campus Aalst en

endocrinologie en gastro-intestinale chirurgie, in de

halftime op campus Wetteren.

steigers.

Voor campus Aalst wordt verder ingezet op de uitbouw van de ambulante revalidatie, met follow-up van patiënten in de posthospitalisatiefase en verdere uitbouw van het rugrevalidatieprogramma. Daarnaast worden met de begeleiding van jeugdvoetballers, de eerste ploeg van Jong Lede en de nationale zaalvoetbalploeg, ingezet op verdere uitbouw van de sportgeneeskunde binnen de dienst.

v.l.nr.: dr. B. Thomas, dr. M. Dick, Dr. H. Debyser, dr. K. De Cock en dr. L. Timmermans

@szpect

5


UITGELICHT ACUUT BEROERTECENTRUM ASZ

Referentie voor topzorg in de denderstreek Dagelijks worden in België 52 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA), waarvan tot 80% een ischemisch CVA. De gevolgen zijn niet enkel op socio-economisch vlak aanzienlijk, ook op persoonlijk vlak staat de patiënt vaak een lange revalidatieweg te wachten en is een blijvende handicap niet ongewoon. Een snelle en op maat gemaakte aanpak tijdens de eerste

lendienst, want TIME IS BRAIN! Helaas worden de symp-

minuten/uren verbetert de outcome van de patiënt aan-

tomen van een beroerte vaak niet onmiddellijk herkend.

zienlijk. Om dit optimaal te organiseren heeft het ASZ,

Niet alle patiënten worden tijdig verwezen naar een ge­

naar analogie met het koninklijk besluit, de afgelopen

specialiseerde eenheid voor beroertezorg, zoals het ASZ.

jaren een zorgpad CVA ontwikkeld en geïmplementeerd

Met onze expertise op vlak van complexe beroertezorg

om het zorgproces voor een CVA patiënt doorheen het

bieden we de volledige waaier van beroertebehande­

ziekenhuis transparant te maken, te standaardiseren, te

lingen.

optimaliseren en op te volgen. Met de aanwezigheid van de 2 interventieradiologen dr.

Time is brain!

Katrien De Keukeleire en dr. Fahim Azizi kunnen ook alle

Een vlotte herkenning in de prehospitaal setting is de

mechanische thrombectomieën steeds binnenshuis

eerste cruciale stap waarbij sensibilisatie via de FAST test

uitgevoerd worden 24/24

7/7.

(Face, Arm, Speech, Time) ook de niet-medische buiten­ wereld moet oproepen om snel te handelen. Hierop vol-

Ons neurovasculair referentiecentrum beschikt daarmee

gend dient er een dringend nazicht door de huisarts te

over alle voorwaarden voor topzorg in de denderstreek en

gebeuren met snelle doorverwijzing naar de spoedgeval-

heeft ondertussen zijn vijftigste thromectomie verricht.

v.l.n.r. dr. F. Azizi (interventioneel radioloog), dr.W. Wissaert (neuroloog), dr.M. Marchau (diensthoofd Neurologie), dr. K. De Keukeleire (interventioneel radioloog), dr. M. De Clerck (neuroloog), dr. D. Van Melkebeke (neuroloog), dr.C. Schelstraete (neuroloog) en dr. E. Verhellen (neuroloog)

6

@szpect


@szpect

7

Kijk of arm/been minder goed beweegt

Kijk of de mond scheef staat

nog hersenweefsel gered kan worden.

perfusiescan verricht om te kijken of er

van een bloedklonter wordt een

medische beelden gemaakt. In geval

meteen de nodige geavanceerde

van de bloedklonter te bepalen worden

klonter uit te sluiten of om de grootte

Om een hersenbloeding of hersen­

02. Medische beeldvorming

ingreep noodzakelijk zijn.

wordt onmiddelijk opgeroepen.

THROMBECTOMIE

bloedklonter in een groot bloedvat hersenweefsel nog te redden +

medicatie (IV thrombolyse) toe.

via een infuus klonteroplossende

zuigt de klonter eruit (aspiratiethromectomie); of gebruikt een combinatie van beide technieken (solumbratechniek). •

Na het verwijderen van de bloedklonter wordt de bloedtoevoer naar de hersenen volledig hersteld.

verwijdert de klonter met een stent (mechanische thromectomie); of •

24/7

neurologie en revalidatie, om nadien

Interventieradioloog:

geen optie is?

Wat als klonteroplossende medicatie

functioneren.

hoog wordt kan een neurochirurgische

 Bloedklonter De neuroloog dient

zo goed mogelijk dagelijks te kunnen

stroke unit.

een beroerte. De neuroloog van wacht

patiënt nog een tijd op de afdelingen

gemonitord op intensieve zorgen of

Wanneer de druk in de hersenen te

zijn getraind in het herkennen van

Indien noodzakelijk verblijft de

De patiënt wordt minstens 24 uur

04. Neuro & Reva

BEL 112

 Hersenbloeding De patiënt wordt

03. IZ stroke unit

Reageer onmiddelijk. Elke minuut telt!

Time

intensief gemonitord op de stroke unit.

Luister of persoon onduidelijk praat

Speech

De spoedartsen en -verpleegkundigen

01. Spoedgevallendienst

Arm

Face

00. Herken een beroerte (FAST-test)

WAT DOEN BIJ EEN BEROERTE?


DOSSIER Gastro-enterologie

R

U E M I PR

 Korter ziekenhuisverblijf  Verminderd risico op stentdislocatie  Geen discomfort  Geen noodzaak voor verpleeg­kundige zorg  Minder risico op ontwikkeling van recidiverende cholecystitis

Laparoscopische cholecystectomie is nog altijd de standaardbehandeling voor acute biliaire cholecystitis. Sommige patiënten komen echter niet meer in aanmerking voor deze procedure omwille van hun vergevorderde leeftijd, onderliggende comorbiditeit, maligniteit, voorafgaandelijke abdominale heelkundige procedures die adhesies hebben veroorzaakt of door complicaties van eerder doorgemaakte cholecystitis.

De interventionele

Het tijdelijk plaatsen van een per-

ook over hoge percentages (33%)

cutane

galblaas­

recidief van cholecystitis na het ver-

en extrahepatische

drainage was voor deze patiënten

wijderen van de drainagekatheter.

galwegen, galblaas en

vaak de finale behandelingsmodali­

Bovendien ervaart de patiënt deze

pancreas en voorziet

teit. Bij deze techniek kunnen echter

procedure meestal als oncomforta-

verwikkelingen (0,3% - 12%) optreden

bel.

nieuwe toegangswegen

transhepatische

zoals pneumothorax, biliaire peritonitis, bloeding of accidentele dislocatie van de drain. De literatuur heeft het 8

@szpect

THERAPEUTISCHE ECHO-ENDOSCOPIE

mogelijkheden van de echo-endoscopie zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. EUS of endoscopic ultrasound geeft een zeer accurate visualisatie van de intra-

voor verschillende drainagetechnieken.


Echo-endoscopische drainage

ontwikkeling

De

cholecystitis (0-7%).

interventionele

mogelijkheden

van

recidiverende

van de echo-endoscopie of endoscopic ultrasound (EUS) zijn de laat-

De endosonografe galblaas­drainage

ste jaren aanzienlijk toegenomen.

is ook mogelijk bij de aanwezigheid

EUS geeft een zeer accurate visuali-

van ascites en coagulo­pathie.

satie van de intra- en extrahepatische galwegen, galblaas en pancreas en

In dit dossier gingen we ons licht opsteken bij de dienst maag-, darm- en leverziekten van Algemeen Stedelijk Ziekenhuis.

Multidisciplinaire aanpak

voorziet nieuwe toegangswegen voor verschillende drainagetechnieken. De zelf-expanderende metalen stent Hot AXIOS™ kwam op de markt als alternatief voor de percutane trans­hepatische en

toonde

galblaas­drainage

mooie

resultaten

bij

echo-endoscopische

galblaas-

en

pseudocystedrainage. Deze techniek zorgt voor een fisteltraject tussen de galblaas en de maag of het duodenum.

v.l.n.r.: dr. M. Carprieaux (anatomo-pathologe), dr. K. De Keukeleire (interventioneel radiologe), dr. N. Van Heddeghem (oncologe), dr. B. Berghmans (gastro-enterologe), dr. A. Reekmans (gastro-enterologe), prof.dr. I. Colle (gastro-enterologe), dr. M. Poortmans ( abdominaal chirurg) en dr. B. Van den Bossche (abdominaal en hepatobiliair chirurg)

Minder risico, meer comfort Uit klinische studies blijkt dat de

In het ASZ wordt het therapeutisch

succes

van

algoritme voor de behandeling van

het endosonografisch plaatsen van

acute cholecystitis multidisciplinair

een Hot AXIOS™ galblaasdrainage

overlegd op de hepatobiliaire stafver-

vergelijkbaar is met het plaatsen van

gadering om zo de meest optimale

een percutane drain. Maar het grote

behandeling toe te passen, op maat

voordeel van deze techniek is een

van de patiënt.

-en

complicatieratio

korter ziekenhuisverblijf, een verminderd risico op stentdislocatie,

De behandeling van acute chole­

geen discomfort, geen noodzaak

cystitis werd dankzij de Hot AXIOS™

voor verpleeg­kundige zorg en een

galblaasstenting

beduidend verminderd risico op

niveau getild. //

naar

een

hoger

Echo-endogeleide transgastrische galblaasdrainage Ureum-ademtest om Helicobacter pylori op te sporen Niet-alcoholisch leverlijden bij patiënten met type 2-diabetes

Dienst Gastro-enterologie CAMPUS AALST Dr. B. Berghmans Dr. P. Buydens Dr. S. Debeuckelaere Dr. A. Reekmans Prof. dr. I. Colle CAMPUS GERAARDSBERGEN Dr. B. Nolf Dr. F. Van der Meersch

CT- beeld van transgastrische glablaasdrainage door middel van een Hot AXIOS™-stent.

CAMPUS WETTEREN Dr. P. Baetens @szpect

9


Helicobacter pylori opsporen met ureum-ademtest Helicobacter pylori-infecties komen vaak voor. Wereldwijd. In ontwikkelingslanden is zo’n 90% van de bevolking besmet met de bacterie. In België is naar schatting 15 à 20% van de mensen jonger dan veertig jaar besmet. Feit is dat de bacterie opgespoord kan worden bij 30% van de mensen ouder dan zestig jaar. sporen van 14CO2 in adem

De Helicobacter pylori (H. pylori) is een bacterie die langdurig in het C13 - urea

slijm­vlies van de maagwand, dus in een zuur milieu, kan overleven. Be-

NH2 l C-O l NH2

gin jaren tachtig ontdekten onder-

14

zoekers dat deze bacterie een heel belangrijke rol speelt bij het ont­staan van een maagzweer, maar ook carcinogeen is en gerelateerd is met maagcarcinoom.Opsporing, behandeling en controle na het succes-

H. pylori

vol uitroeien van de bacterie (door middel van antibiotica) is dan ook heel belangrijk. Vroeger voerde men

H14 CO3 -

vaak een controlegastroscopie uit om

bicarbonaat in bloed

controlebiopten te nemen, dé standaard voor de opsporing van de H. pylori. Vandaag kunnen we via een niet-invasieve ademtest met grote nauwkeurigheid de aanwezigheid

onveranderde urea in urine

van H. pylori opsporen.

NH4 + ammonium

geen infectie? Dan wordt ureum niet

Daarnaast is er weinig belasting voor

C-13 ureum ademtest?

gesplitst en wordt in de uitgeademde

de patiënt bij deze test. Hij of zij hoeft

De patiënt ademt eerst uit in een

lucht

slechts een drankje te drinken met de

paar buisjes. Zo wordt de basiswaarde

waargenomen.

geen koolzuurgas met C13

marker en twee maal in een buis te blazen.

bepaald. Daarna drinkt hij of zij een oplossing met ureum in combinatie

Voordelen

met

De

De ademtest is heel betrouwbaar

De testdosis bestaat uit het stabiele

is gemerkt

en heeft een hoge voorspellende

isotoop C13-ureum, dat in water wordt

met koolstof-13 (C13). De H. pylori-

waarde voor de aan- of afwezigheid

opgelost (= smaakloos). Omdat C13

bacterie produceert namelijk het

van H. pylori. Een recente Cochrane

een stabiele isotoop is, dus niet radio-

enzym

splitst

Systematic Review (maart 2018) toont

actief, kan de test ook bij zwangere

de stof ureum in koolzuurgas en

aan dat deze test accurater is dan de

vrouwen en kleine kinderen worden

ammoniak. Het koolzuurgas (met

serology of de antigeen-faeces test.

uitgevoerd. //

200

cc

sinaas­ appelsap.

oplossing met ureum

C13)

urease

wordt

patiënt

en

urease

uitgeademd.

Als

de

besmet is met H. pylori,

dan wordt ureum gesplitst. De patiënt

ademt

dan

koolzuurgas

met de gemerkte koolstof uit. In de uitgeademde lucht, uitgeblazen na 30 minuten, kan dit worden gemeten met een massaspectrograaf. Is er 10

@szpect

 HUISARTS Wat moet u weten? •

Patiënt = nuchter (vanaf middernacht niet meer eten, drinken of roken.

Twee weken voor het onderzoek: stoppen met PPI-behandeling.

Vier weken voor het onderzoek: antibioticavrij.


Niet-alcoholisch leverlijden bij patiënten met type 2-diabetes Niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) is geassocieerd met het meta­boolsyndroom en is vandaag de meest voorkomende leveraandoening ter wereld. We onderscheiden twee belangrijke soorten:

1

2

‘SIMPELE’ LEVERSTEATOSE

NIET-ALCOHOLISCHE STEATOHEPATITIS

nonalcoholic fatty liver of NAFL

nonalcoholic steatohepatitis of NASH

meestal een goedaardige aandoening

leversteatose + inflammatie

lage kans op evolutie naar belangrijk leverlijden

(fibrose > cirrose > hepatocellulair carcinoom)

Ongeveer 25% van de patiënten met

sporen. Dit gebeurt best door een

NAFL hebben NASH, waarvan 25% in de loop van de jaren evolueert

zesmaande­ lijkse

echografie

en

bloed­onderzoek.

naar cirrose. Bij patiënten met type 2-diabetes zijn de cijfers ongeveer het

Qua behandeling hebben we van-

dubbele.

daag nog niet veel mogelijkheden. In elk geval moet het metaboolsyn-

Het is van groot belang om patiënten

droom zo goed mogelijk gecon-

met een risico op evolutie naar

troleerd worden met voorname­ lijk

belangrijke fibrose te identificeren.

aandacht voor overgewicht. Ge-

In

wichtsverlies door dieet en vol­

de

huidige

richtlijnen

wordt

aangeraden om bij patiënten met

doende

type 2-diabetes een echografie van

de hoekstenen van de behan-

de lever te maken en bij steatose

deling. Men kon aantonen dat

de patiënt verder te onderzoeken.

gewichtsverlies de steatose ver-

In de oppuntstelling wordt gebruik

mindert en zelfs fibrose kan

gemaakt

verbeteren. Voorlopig heb-

van

niet-invasieve

lichaamsbeweging

methodes, met name elastografie

ben we geen goede me-

of fibroscan, en biologische scores

dicamenteuze therapie

(onder meer de NAFLD fibrosis score).

voor steatose en fibrose

zijn

maar er zijn multipele stu­ Door gebruik te maken van deze technieken kunnen we bij een groot aantal patiënten belangrijke fibrose ofwel uitsluiten ofwel bevestigen. Spijtig genoeg zijn er veel patiënten

dies lopende. Op de dienst gastro-enterologie van het ASZ in Aalst worden patiënten opgevolgd door middel van elas-

waarbij de testen niet tot een defini­

tografie. Vermoedelijk zullen er in

tief besluit kunnen leiden.

de na­bije toekomst klinische studies terzake zijn met veelbelovende medi­

Bij patiënten met significante fibrose, is het noodzakelijk om tijdig

catie waaraan onze patiënten kunnen deelnemen. //

eventuele complicaties zoals cirrose en hepatocellulair carcinoom op te @szpect

11


SPOTLIGHT Nieuwe behandeling bij de ziekte van Dupuytren Het is dr. Guillaume Dupuytren die de gelijknamige aandoening van het bindweefsel, die zich tussen de huid van de handpalm en de onderliggende spieren en pezen bevindt, voor het eerst beschrijft in 1831. Dr. Yannick Goubau, orthopedist in het ASZ, licht één van de nieuwste behandelingen toe: Clostridium Histiolyticum Collagenase (Xiapex®). Mensen met de ziekte van Dupuytren

de aandoening aanwakkeren. Ook ro-

hun plaats behouden in het behan-

merken eerst een nodule of een

ken en alcoholgebruik zijn nefast en

delingstraject. Nuttig om weten is dat

harde streng in de handpalm. Het is

recent is het gebruik van natriumval-

geen enkele therapie een garantie is

normaal pijnloos, al ervaren sommige

proaat als mogelijke risicofactor ont-

op blijvend resultaat. Genezen is on-

patiënten soms jeuk of pijn door

dekt.

mogelijk.

De strengen en nodules kunnen

In een vroeg stadium is een behan-

Sinds enkele jaren bestaat er ook

toenemen in omvang en meerdere

deling niet noodzakelijk. Bij toene-

een behandeling met enzyminjec-

vingers aantasten.

mende contractuur is een behan-

ties. Dit enzym wordt gewonnen uit

Als de ziekte verder evolueert kan

deling te overwegen. Om de evolutie

bacteriën en heet Clostridium Histi-

een flexiecontractuur ontstaan van

van de ziekte te beïnvloeden bestaan

olyticum Collagenase (Xiapex®). Het

voornamelijk de metacarpophalan-

geen afdoende hulpmiddeltjes. Ki-

enzym tast collageen type I en III aan

geale gewrichten (MCP) en de proxi­

nesitherapie of spalkbehandelingen

en wordt rechtstreeks in de strengen

male interphalangeale gewrichten

werken niet. Een patiënt die zijn hand

geïnjecteerd. Tot 24-72u nadien kun-

(PIP).

lokale

druk

bij

manuele

arbeid.

Meestal zijn de ringvinger of

nog plat op tafel kan leggen, wenst

nen de strengen ‘gebroken’ worden

De ziekte kan

meestal geen behandeling. Is dit niet

door manipulatie. Voordeel van deze

ook voorkomen in de voetzool (ziek-

meer mogelijk? Dan wordt de ziekte

behandeling? Een operatie kan vaak

te van Ledder­ hose) en in de penis

hinderlijk. Het wordt moeilijk om ie-

vele jaren worden uitgesteld. Is er na

(ziekte van La Peyronie). De ziekte van

mand de hand te schudden, om zich

een Xiapex® -behandeling toch een

Dupuy­tren is ongevaarlijk, maar kan

aan te kleden, de hand in de broekzak

operatie nodig, dan zijn de weefsels

wel erg hinderlijk zijn voor de patiënt.

te steken, ... De klassieke behandelin-

nog niet verlittekend door vroegere

gen bestaan uit totale chirurgische

operaties, en is er minder risico op ze-

Er is sprake van een genetische aan-

excisie (totale fasciectomie), seriële

nuw- of bloedvatenschade.

leg die ervoor zorgt dat bepaalde

partiële fasciectomie en percutane

mensen deze ziekte ontwikkelen. Bij

naaldaponeurotomie. Deze hebben

Sinds begin 2018 is deze Xiapex®

hen kan een trauma of een operatie

allen hun voor- en nadelen, en blijven

-behandeling ook mogelijk op de

de pink aangetast.

12

@szpect


dienst orthopedie in het ASZ. De behandeling is aangewezen (en terug­ betaald) bij patiënten met goed voelbare, afgelijnde strengen en noduli, en met een contractuur van ten minste 20° per gewricht. Tijdens de consult worden de zenuwen die naar de hand lopen (n. ulnaris en/of n. medianus) verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt (+/- 20m), wordt het enzym ingespoten. Na 1 à

preoperatief

2 uur begint het enzym te werken. De patiënt kan pijn, branderigheid

1

en jeuk ervaren. Er kan ook een (soms uitgebreid) hematoom ontstaan, net als een lymfadenopathie in de oksel. Deze bijwerkingen zijn van transiënte aard. De patiënt dient manuele activiteiten tussen de injectie en de mani­ pulatie te beperken, om het scheuren van de strengen te voorkomen. De manipulatie gebeurt +/- 48u na de injectie. Dit kan tijdens de raad­pleging of in de operatiezaal gebeuren, alweer onder plaatselijke verdoving. Er kan af en toe een ruptuur van de huid

injectie verdoving (polsblok anesthesie)

optreden. Dit wordt lokaal verzorgd

2

en geneest quasi zonder litteken na een 3-tal weken. Nadien volgt er een spalkbehandeling. Kinesitherapie is slechts zelden nodig. De belangrijkste (uiterst zeldzame) complicaties na een dergelijke behandeling zijn fracturen door de manipulatie en flexorpeesrupturen. De

behandeling

werkt

bijzonder

goed voor de MCP-gewrichten, die zeer vaak weer in een normale positie

injectie Xiapex

kunnen worden gebracht. Bij de PIPgewrichten treedt er meestal een

3

goede correctie op, maar na verloop van tijd gaat deze vaak voor een stukje verloren. Dit is meestal niet hinderlijk, gezien de meeste patiënten een goede compensatoire hyperextensie hebben

van

het

MCP-gewricht.

Belangrijk om weten: in tegenstelling tot chirugie verdwijnen de strengen en nodules niet (ze worden minder prominent).

De

patiënten

zijn

hierover soms teleurgesteld. Het is dus belangrijk dat we hen hierover goed informeren. //

injectie Xiapex

4 @szpect

13


TEAM Borstkliniek ASZ

Focus op kwaliteit, comfort en persoonlijke begeleiding Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Een gespecialiseerde behandeling en een persoonlijke begeleiding is bij deze diagnose dan ook van het grootste belang. In de borstkliniek van het ASZ wordt borstkanker behandeld door een gedreven multi­disciplinair team van gespecialiseerde artsen, borstverpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, kinesisten… en ook lotgenoten. “Na een aarzelend begin zo’n 15 jaar geleden is onze

Naast de medische zorg, is er ook psycho-sociale bege-

borstkliniek vandaag uitgegroeid tot een referentie voor

leiding voor elke patiënt. Zo is de onmiddellijke opvang

borstkankerzorg”, vertelt dr. Karen Deblaere, coördina-

voor patiënten die emotioneel in de war zijn van cruciaal

tor van de ASZ-borstkliniek. “Met ons team proberen we

belang. Bovendien is er tijdens de behandeling mogelijk­

elke dag niet alleen de beste medische zorg te bieden, wij

heid om in contact te komen met lotgenoten. Onze borst-

doen ook ons uiterste best voor een optimale individuele

kliniek is namelijk betrokken bij verschillende initiatieven

begeleiding van elke patiënt.”

voor borstkankerpatiënten zoals een jaarlijkse modeshow en infosessies over bv. hormoonbehandeling, seksuali­teit

De borstkliniek van het ASZ steunt op twee pijlers. Ener­

en intimiteit. Daarnaast worden in samenwerking met

zijds is er de continue kwaliteitsverbetering van de

Kom Op Tegen Kanker ‘Look good, feel good’-ateliers

medische zorg, waarbij het multidisciplinair overleg een

georganiseerd waar schoonheidsspecialisten onze pa-

belangrijke rol speelt. Tijdens de bespreking van het pa-

tiënten extra verwennen. Na de behandelingen proberen

tiëntendossier bundelen we de expertise van alle artsen

wij mensen te stimuleren, te helpen en te begeleiden om

uit de verschillende disciplines die bij de behandeling van

de draad van hun leven terug op te nemen. Onze sociaal

borstkanker betrokken zijn. Daarnaast proberen we meer

assistenten bespreken bijvoorbeeld het aspect ‘terug aan

en meer de huisarts bij dat overleg te betrekken. Hun aan-

het werk’. Dit blijkt soms een heikel punt. Patiënten moet-

wezigheid en actievere participatie is één van onze doel-

en niet alleen een fysieke maar ook een psychische grens

stellingen voor volgend jaar. Onze borstkliniek baseert zich

overwinnen om weer aan de slag te gaan. De borstkliniek

op het protocolboek dat regelmatig een update krijgt. Zo

van het ASZ heeft ook een vernieuwd programma oncor-

waren er al verschillende vergaderingen met collega’s van

evalidatie, individueel of in groep met onder meer infor-

de borstkliniek van het OLV-ziekenhuis om een consensus

matiesessies. Tenslotte zijn er info-avonden over gezonde

te vinden voor een optimaal beleid. In de toekomst willen

voeding, gezonde levensstijl, mindfullness- en yogatech-

we hier zeker op verder bouwen.

nieken. //

Anderzijds staat het comfort en de persoonlijke bege-

Op de foto (v.l.n.r.)

leiding van de patiënten doorheen het hele traject centraal. Van de diagnose over de verschillende behandelingen tot en met de blijvende follow-up. 14

@szpect

dr. C. Geniets (radiologie), dr. H. Van Parys (radiotherapie), H. Berlanger (borstverpleegkundige), prof. dr. G. Soete (radiotherapie), dr. J. Van Erps (oncologie), dr. M. De Vuyst(anatomo-pathologie), dr. K. Deblaere (coördinator), A. Torrekens(borstverpleekundige), dr. N. Van Heddeghem (oncologie), dr. M. Schreuer (oncologie) en T. Vanderstappen (psychologie)


#

THROWBACK SYMPOSIA

16 JUN 2018

Goede acute beroertezorg vereist een

arbeidsongeschiktheid en invalidi­teit

Handelsbeurs, Gent

snelle diagnose en eerste behande­

en het re-integratietraject naar de

ling, gecombineerd met de mogelijk­

werkvloer werd uitvoerig besproken

Supraregionale organisatie van beroertezorg

heid om vlot door te verwij­zen naar

door 2 externe specialisten. Dr. Gratia

een centrum dat invasieve behan-

Wullepit en dr. Mireille. De Bruyn,

delingen biedt: time is brain. Om

beide adviserende artsen bij de Bond

dreigende capaciteits- en beschik­

Moyson en Saskia Decuman (expert

baarheidsproblemen het hoofd te

onderzoek en ontwikkeling dienst

kunnen bieden en om ervaring te

voor uitkeringen RIZIV) bespraken de

centraliseren en uit te wisselen, dringt

rechten en plichten van een patiënt

een supraregionale organisatie van

met arbeidsongeschiktheid en de

deze zorg zich op. Een organisatie

opstart van een re-integratietraject

met voor elke beroertepatiënt de

voor deze patiënt op de arbeidsmarkt.

meest optimale zorg en een zo goed

Dr. Erica Sermijn (algemeen internist,

mogelijke klinische uitkomst.

Infectiologe en zekenhuishyghiëne

230

artsen

en

verpleegkundigen

verzamelden op 16 juni in de Gentse Handelsbeurs voor een symposium over de supraregionale organisatie

ASZ) belichtte de noodzaak

08 SEP 2018

preventie van postoperatieve wond­ infecties bij orthopedische ingrepen.

Zaal Intermezzo, Lede

Vervolgens

Orthopedisch congres ASZ

plaatsvond.

UZ Gent, ASZ Aalst, Maria Middelares

Dr. Kevin De Cock, één van de 4 re-

Ziekenhuis Gent en AZ Sint Lucas

cent aangeworven artsen, had het

Gent, m.a.w. de Oost-Vlaamse zieken­

over Extracorporele Shock Wave

huizen die neuro­-interventionele be-

Therapie (ESWT) - een behandel-

handelingen aanbieden. Voor het ASZ

ing voor chronische, calcifiërende en

Aalst nam dr. Wim Wissaert, stroke

niet-­calcifiërende,

neuroloog, het woord. Hij had het

en peesherstellend effect (eva­luatie 1

"Acute beroertezorg is multidisci-

huisarts, neuroloog, spoed­ arts, interventioneel radioloog en anesthesist." De laatste 2 decennia is veel vooruitgang geboekt met o.a. de opkomst van stroke units en intraveneuze trombolyse. De afgelopen drie jaar was er een extra stroomversnelling door de bewezen doeltreffendheid van mechanische trombectomie, een invasieve intra-arteriële behandeling. Bovendien wordt ook de diagnostiek sneller en accurater, waardoor meer patiënten in aanmerking komen voor deze behandelingen en technieken.

tendinopathieën.

De behandeling heeft een pijn­stillend

over de acute beroertebehandeling.

samenwerking tussen verwijzende

was er een voordracht

over het transfusiebeleid in het ASZ en de evolutie die de laatste jaren

van beroertezorg, een initiatief van

plinaire zorg met intense en urgente

van

maand na de behandeling), en zorgt keer organiseerden

ook voor desintegratie van de calcifi-

de orthopedisch chirurgen van het

caties (evaluatie 3 maand na de be-

ASZ een ‘orthopedisch congres’ in

handeling). Een strak behandel­plan,

zaal Intermezzo in Lede. Opnieuw

in samenwerking met de huisarts,

onder

grote

van

verhoogt de successrate voor pa-

een

180-tal

zorgprofessionals.

tiënten met tendinopathieën. Hierbij

Focus? De werkwijze van het RIZIV

dient, in eerste lijn, zo snel mogelijk

en

arbeids­

te worden gestart met een eccen-

ongeschiktheid en de behandeling

trisch trainingsprogramma. Bij on-

van

orthopedische

voldoende respons na 6 à 8 weken is

orthopedisch

ESWT aangewezen, samen met ver-

chirurgen hadden het over de nieuwe

dere oefentherapie. De successrate

theoretische aspecten en praktische

van ESWT bedraagt 60-70%. Dit komt

inzichten voor de zorg­professional met

overeen met de andere mogelijke

betrekking tot orthopedisch trauma.

behandelopties zoals het aanprikken

De hiermee geassocieerde mogelijke

calcificaties (barbotage), platelet rich

Al voor de 18

de

het

belangstelling

ziekenfonds frequente

afwijkingen.

Onze

bij

@szpect

15


behandelopties zoals het aanprikken

belangrijke rol. De diagnosestelling

gische technieken van behandeling

van calcificaties (barbotage), platelet

en patiëntenselectie werd uitvoerig

bij lever­letsels. Tenslotte kwamen de

rich plasma en chirurgische aanpak.

besproken, naast de verschillende

endovasculaire technieken voor de

screeningtypes.

de

behandeling bij leverkanker aan bod

heelkundige risicobepaling aan bod

en dan meer specifiek de radio-em-

en het multidisciplinaire kader waar-

bolisatie Radio-Yttrium (dr. Katrien

bij een hecht team van specialisten -

De Keukeleire) en chemo-emboli-

hepatoloog, leverchirurg, (interventio-

satie (dr. Fahim Azizi) vanuit dienst

nele) radioloog, anatomopatholoog

medische beeldvorming. Prof. dr.

en oncoloog - een beslissende rol

M. Peeters (UZA) belichtte de ma-

spelen in het behandelingsproces.

ligne leverletsels vanuit een multi-

Dr.

(me-

disciplinaire en ethische hoek. Na de

dische beeldvorming ASZ) besprak

voordracht werd nog wat nagepraat

de kosten-batenafweging van diverse

en kwamen interessante gesprekken

beeldvormingstechnieken voor HCC

op gang over de aangeboden inzicht-

en levermetastasen. Hieronder een

en. “Vernieuwend, veelzijdig en prak-

samenvattend besluit:

tisch”, klonk het bij de aanwezigen!

27 SEP 2018 De Montil, Affligem

Innovatieve behandeling van leverkanker

Op 27 september 2018 organiseerden

Laurence

Verder

kwam

Trappeniers

Echografie •

screening, surveillance

27 SEP 2018

eerstelijns

CC De Werf, Aalst

CT/MRI

onze diensten gastro-enterologie en

tweedelijns

medische beeldvorming, in samen-

exacte

aantal,

lokalisatie

spraak met prof. dr. M. Peeters (UZA)

(topografie), grootte en lever-

het eerste symposium over inno­

letselvolume, levervolume, vi-

vatieve behandelingen bij primaire

sualisatie arteriële en portale

en

secundaire

bijeenkomst

leverkanker.

gericht

naar

anatomie

Een •

artsen

nieuwe

inzichten

over

belang voor therapeutische aanpak

(specia­ listen en huisartsen) waarbij vanuit multidisciplinaire hoek diverse

Ondanks hogere kostprijs bij vermoeden van HCC is MRI

leverkank-

er aan bod kwamen. De voordracht

aangewezen

vond plaats in (een volle) zaal Montil

(Affli­ge­m). De bijeenkomst werd in-

specificiteit

geleid door prof. dr. Isabelle Colle

Congres spoedeisende geneeskunde

hogere sensitiviteit en

FDG- PET •

Ook op 27 september bundelden de

goede sensitiviteit voor me-

spoedgevallendiensten

meteen het kader: hepatocellulair

tastasen

Aalsterse ziekenhuizen ASZ en OLV

carcinoom (HCC) is de vijfde meest

noom CRC

(gastro-enterologie ASZ). Zij schetste

frequente tumor en we verwacht-

colorectaal

prognostische

carci-

van

beide

Ziekenhuis de krachten voor het waarde

bij

eerste congres ‘Spoed­ eisende Ge-

en de komende jaren een verdere

HCC maar niet om diag-

toename. Ook is het de 2de meest

nose te stellen (choline – PET

frequente kankergerelateerde aan-

hogere sensitiviteit maar nog

Dagelijks wordt de zorgsector gecon-

doening met de dood als gevolg.

niet als algemeen aanvaard)

fronteerd met nieuwe inzichten die

In België merken we een duidelijke relatie tussen HCC en alcohol, hepati-

neeskunde’ in CC De Werf in Aalst.

Nieuwe technieken:

een snelle en adequate hulpverlening

dual-energy CT, perfusie CT

eisen. Tijdens dit congres kwamen

tis C en non-alcoholic steatohepatitis

de aanwezigen meer te weten over

(NASH) - te wijten aan metabool syn-

Dr. Bert Van den Bossche (abdom-

de hot topics van spoedeisende zorg

droom. Levermetastasen zijn vooral

inaal en hepatobiliair chirurg ASZ)

zoals het PIT-project, Project 1733 en

te wijten aan colorectaalcarcinoom,

had het over ethische overwegingen

nog veel meer… Dit spoedcongres is

long-

pancreasca,

bij het vergroten van indicaties voor

een primeur in onze regio waarbij we

melanoom en neuroendocriene tu-

resectie van HCC en levermetastasen.

zowel artsen, huisartsen, specialisten,

moren. Het is bijgevolg noodzakelijk

Radio-Yttrium, een therapie als brug

verpleegkundigen, ambulanciers als

om deze leveraantasting vroegtijdig

naar chirurgie en de hieraan ver-

de studenten willen inlichten over

op te sporen en een sterk multidisci-

bonden ethische overwegingen. Hij

veranderingen binnen de spoed­

plinair artsenteam speelt daarbij een

besprak ook de verschillende chirur-

eisende geneeskunde.

16

en

mammaca,

@szpect


11 OKT 2018

wel, maar blijft gedragsverandering

Zaal Koetshuis, Geraardsbergen

uit. Met het naar buiten brengen

Maag-, darm- en leverproblemen

hopen we dit veranderingsproces

van te

goed

onderbouw­ de

stimuleren!

Ook

kennis

darmkanker

17 NOV 2018 Zaal Hof ten Eede, Haaltert

Geriatrisch symposium

komt steeds vaker voor. Hoe eerder deze ziekte wordt vastgesteld, hoe groter de kans op genezing. Een derde veel voorkomende ziekte is de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij

leverziektes

komen

Hepatitis

B en C veel voor. Maag, darm- en leveraandoeningen

staan

in

de

top vier van meest voorkomende aandoeningen in België. Preventieve screening Preventieve

zorgverlening

wint

alsmaar aan belang. Daarom namen darmspecialist dr. Meersch

en

Van

der

maagspecialist

Filip

dr.

Benoit Nolf, gastro-enteroloog prof. dr. Isabelle Colle en leverspecialist dr. Bert Van den Bossche op 11 oktober het initiatief tot een gratis infosessie over maag-, darm- en leverproblemen voor het ruime pu­ bliek. De bijeen­ komst vond plaats in zaal Koetshuis (Geraardsbergen).

150

aanwezigen

waren op de afspraak. Onderwerpen die aan bod kwamen: • •

maagziekten: welke onderzoek-

aandachtspunt

in het zorgproces, waar­ bij wordt gestreefd naar duidelijke voorlichting inzake

screenings­ methodes:

op

welke leeftijd en in welke situatie zijn ze vereist? De avond werd afgesloten met een ‘gezond hapje en drankje’, waarbij werd nagepraat over de opgedane inzichten.

18 OKT 2018 Restaurant Cul’eau, Aalst

Cardio Lunch&Learn

Tijdens het geriatrisch symposium op 17 november kwamen huis­artsen alles te weten over voorafgaande zorgplanning bij de oudere patiënt benaderd vanuit diverse invalshoeken. Zowel de medische en ethische aspecten kwamen aan bod. Voorafgaande zorgplanning staat voor dynamisch overleg tussen zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) en de patiënt met zijn omgeving over de wensen van zijn levenseinde. Het hele verloop vanaf de diagnose van een fatale ziekte tot het levenseinde wordt bewaakt.

Dr.

Veerle

Immegeers

(diensthoofd geriatrie ASZ) gaf het inleidend woord en introduceerde

screening

de sprekers prof. dr. Nele Van Den

dikke

darmkanker;

met welke tests darmkanker en

Noortgate

poliepen opsporen?

UZ Gent) en Gerda Okerman (con-

functie en anatomie van de le-

sulent

ver; hoe kunnen we de lever ge-

vzw Palliatieve Zorg Gent/Eeklo). Zij

zond houden? Welke rol speelt al-

namen het wetgevend kader en het

cohol? Welk effect heeft dieet en

communicatieverloop tussen ziek-

voeding op de levergezondheid?

enhuis, WZC en Eerste Lijn voor hun

leverziekten en chirurgie: welke

rekening. Aansluitend belichtten de

leverchirurgen?

Op donderdagmiddag 18 oktober organiseerde de dienst cardiologie

We weten nog te weinig over de relatie tussen voeding, beweging en de gezondheid van maag, darmen en lever.

van het ASZ een eerste sessie van de ‘Lunch & Learn’-module. Vier cardio­ logen van ons ziekenhuis gaven een voordracht over een aantal interessante cardiologische topics geduren-

deze

voorlichting

wetenschappelijke we

een

en zijn nodig en wanneer?

operatieve technieken gebruiken

Met

is

meer

feiten

mensen

sensibiliseren

tot

te een

van hopen

kunnen gezonde

levens­stijl. Dit komt neer op bewust­ wording, want vaak weten we het

de een lunch (tussen 12u30 en 14u). Het werd een voltreffer door de vele aanwezigen maar ook door de concrete ‘take home’ messages! Smaakt naar meer!

(diensthoofd

Vroegtijdige

geriatrie

Zorgplanning

medewerkers van het palliatief support team de aanpak van voorafgaande zorgplanning in het ASZ. Het gaat daarbij niet enkel over het opstellen van een schriftelijke voorafgaande­ lijke wilsverklaring, maar ook over permanent overleg tussen patiënt of vertegenwoordiger en zorgverlener. Binnen een team van diverse zorgverleners (huisarts/specialist/verpleegkundige en psycholoog) wordt getracht naar het tijdig detecteren van zorgnoden waarbij de huisarts als spilfiguur functioneert. // @szpect

17


NIEUWE ARTSEN ASZ sinds 01/08/2018

DR. TOM VERSTRAETEN Medische beeldvorming (Aalst - Geraardsbergen - Wetteren)

STUDIES 01I07I2018 - 31I07I2018 resident radiologie OLV Aalst (dr. P. Aaerts) 13I10I2016 European Diploma of Radiology (EDiR) 01I10I2015 - 31I12I2015 Arts-Specialist in opleiding radiologie Universit채t Heidelberg, Duitsland (Prof. Dr. M.-A. Weber) ESOR Scholarship (European Society of Radiology) Musculoskeletal Radiology 18I03I2014 Doctor in de Gezondheidswetenschappen (PhD) 2011 Master Sportgeneeskunde 2005-2011 Algemene geneeskunde - Universiteit Gent

FOCUSDOMEIN musculoskeletale beeldvorming

sinds 01/08/2018

DR. ELIEN WALLAEYS Dermatologie (Wetteren)

STUDIES 01I2018 - 07I2018 Fach채rtzin Dermatologie praktijk Dr. Rauch/Wiesenborn/Michael Meerbusch (Duitsland) 2012-2017 Dermato-Venerologie Universit채tsklinikum D체sseldorf (Duitsland) 2005-2012 Algemene geneeskunde - Universiteit Gent

FOCUSDOMEIN algemene + esthetische dermatologie

sinds 01/08/2018

DR. BRUNO DE POTTER Medische beeldvorming (Aalst - Geraardsbergen - Wetteren)

STUDIES 2015-2018 Assistent radiologie UZA 2013-2015 Assistent radiologie ASZ Aalst 2011-2013 Assistent radiotherapie UZGent 2004-2011 Algemene geneeskunde - Universiteit Gent

FOCUSDOMEIN thoraco-abdominale en senologische beeldvorming

18

@szpect


sinds 01/10/2018 - halftijds

DR. HANNELORE DEBYSER Fysische geneeskunde en revalidatie (Aalst - Wetteren)

STUDIES 01I10I2018 - 30I09I2021 Bijkomende opleiding revalidatie NAH (UZGent/Inkendaal) 2013 Start opleiding fysische geneeskunde en revalidatie, Universiteit Gent 2006 Algemene geneeskunde - Universiteit Gent

FOCUSDOMEIN neurologische revalidatie (NAH) + alg. fysische geneeskunde + (uro)EMG

sinds 03/09/2018

DR. THOMAS BARTEL Fysische geneeskunde en revalidatie (Aalst - Wetteren)

STUDIES 2018 Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie 2016 Navorming manuele geneeskunde 2016: manueel geneeskundig onderzoek en behandeling van de halswervelkolom, thorax en bovenste extremiteit) 2013 Permanente vorming in de sportgeneeskunde 2013 Algemene geneeskunde - Universiteit Gent

FOCUSDOMEIN sportgerelateerde letsels + ambulante revalidatie + prothesiologie / amputaties

sinds 01/11/2018

DR. MAX SCHREUER Oncologie (Aalst - Geraardsbergen)

STUDIES 2016-2018 Medische oncologie (Ugent) 06I11I2017 Joint PhD (VUB + UGent) 2013-2016 PhD over melanoom behandelingsstrategieĂŤn (VUB) 2011-2015 Algemene Inwendige Geneeskunde Universiteit Gent 2004-2011 Algemene geneeskunde - Universiteit Gent

FOCUSDOMEIN behandeling van melanoom + immunotherapie

sinds 11/10/2018

DR. MARGOT CLAUS Oftalmologie (Wetteren)

STUDIES 10I2016-03I2017 Fellowship Medische Retina Het Oogziekenhuis, Rotterdam, Nederland 2012-2016 Specialisatie oogheelkunde (UZGent + ZNA + AZ Sint- Jan Brugge) 2005-2012 Algemene geneeskunde - Universiteit Gent

FOCUSDOMEIN medische retina

@szpect

19


A

SAVE THE DATE

AALST

De steenkliniek anno 2019: acute behandeling en preventie van urinaire lithiase.

DI 29I01

dr. B. Rappe, dr. R. Roelandt (urologie ASZ) + dr. K. Blanckaert (nefrologie en dialyse ASZ)

Aanpak lage rugpijn: wat is een indicatie voor rugschool?

DI 26I02

dr. H. Debyser (fysische geneeskunde ASZ)

Operatieve hysteroscopie en colposcopie: afwijkend uitstrijkje

DI 26I03

dr. M. Deblaere (gynaecologie ASZ )

G

GERAARDSBERGEN

DO 07I02

Opfrissing reanimatietechnieken BLS dr. N. Rooselaer + dr. W. Baeten (spoed ASZ)

Robotchirurgie op de dienst abdominale heelkunde: stand van zaken

DO 14I03

dr. K. Boterbergh (abdominale heelkunde ASZ)

W

WETTEREN

Artsen zonder vakantie: persoonlijke getuigenis van mijn verhaal

WO 06I02

dr. L. Bouwen (orthopedie ASZ)

Specifieke letsels bij de jonge sporter: what not to miss dr. B. Thomas (fysische geneeskunde ASZ)

Reumacongres ASZ + OLV Dag van de Zorg (campus G’bergen + Wetteren)

ZA 23I02 ZO 17I03

WO 06I03

Profile for Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

ASZpect editie januari 2019  

New
Advertisement