Josef Čapek: O pejskovi a kočičce [Adaptovaná česká próza]

Page 1

CZECH STEP BYSTEP

Josef Čapek O pejskovi a kočičce English Glossary | Deutsches Wörterverzeichnis | Pусский словарик

E-verze (bez DVD) A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z AADAPTOVANÁ ČESKÁ PRÓZA


Vážení a milí studenti a učitelé, děkujeme vám za zakoupení e-verze adaptované prózy a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Tým Czech Step by Step


Josef Čapek O pejskovi a kočičce Adaptovaly Silvie Převrátilová a Petra Bulejčíková Adaptovaná česká próza A1


Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database retrieval system without prior written permission of the publisher. Lektorská spolupráce: Friderike Komárek a Lída Holá Překlady slovníčků: Silvie Převrátilová (anglická verze); Friderike Komárek (německá verze); Veronika Novoselová (ruská verze) Jazyková redakce slovníčku: Silvie Převrátilová Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com). Jazyková korektura: Lukáš Holčák Grafická úprava a sazba: Olga Fischerová © Adaptation Silvie Převrátilová & Petra Bulejčíková, 2019 © Graphic & Cover Design Olga Fischerová, 2019 Originál archiválie na s. 5 je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2019 Bezplatná online audio příloha byla nahrána a zpracována ve studiu Gargle & Expel (Tomáš Karásek). Na nahrávce účinkují: Marta Hrachovinová a Kajetán Písařovic. Děkujeme nakladatelství Triáda, vydavateli originální knihy Povídání o pejskovi a kočičce, za laskavé poskytnutí ilustrací. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 – Nusle www.akropolis.info v roce 2019 jako svou 399. publikaci E-verze adaptované prózy: 01/2023, 160 stran Bližší informace a audio nahrávky online: www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-7470-463-5


Josef Čapek se narodil 23. března 1887 v Hronově, v roce 1904 se přestěhoval do Prahy. Měl velký výtvarný talent, maloval obrazy, studoval umění, fotografoval, ilustroval knihy, pracoval jako výtvarník v divadle, psal pro noviny a časopisy. Psal taky prózu a dramata. Některé knihy a divadelní hry napsal se svým mladším bratrem, spisovatelem a dramatikem Karlem Čapkem. Josef vymyslel dnes mezinárodní slovo „robot“, které Karel potom poprvé použil ve své divadelní hře R.U.R. Josef měl dceru Alenu. Pro ni a pro všechny děti napsal v roce 1929 knihu Povídání o pejskovi a kočičce a knihu taky sám ilustroval. Kniha je skoro sto let stará, ale i dnešní děti pejska a kočičku znají a mají je rády. V roce 1950 vzniklo o pejskovi a kočičce šest krátkých filmů, které jsou stále velmi populární. Josef Čapek publikoval práce proti nacistům, proto ho v září 1939 odvezli do koncentračního tábora. Tam v dubnu 1945 zemřel na tyfus. Jeho symbolický hrob je na hřbitově na Vyšehradě v Praze.Obsah

Jak pejsek a kočička myli podlahu Jak si pejsek na výletě roztrhl kalhoty Jak pejsek a kočička psali dopis Jak pejsek a kočička dělali dort Jak kočička vyprávěla pohádku o pyšné noční košilce Jak pejsek a kočička našli panenku Jak to bylo 28. října Jak to bylo na Mikuláše Jak to bylo na Vánoce Jak to bylo s kluky z Domažlic Cvičení k textům Cvičení k filmům Slovníček Klíč

9

návrat do obsahu cvičení cvičení k filmům slovníček

9 15 21 27 33 39 45 49 55 59 65 115 137 157


8

adaptovaná česká próza


Jak pejsek a kočička myli podlahu Pejsek a kočička bydleli v domečku u lesa. Chtěli všechno dělat jako lidé, ale nemohli, protože nemají ruce jako lidé. A tak něco dělali dobře a něco ne. Někdy měli doma nepořádek. Jednou viděli, že mají špinavou podlahu. „Poslouchej, pejsku,“ řekla kočička, „máme špinavou podlahu. Fuj! Musíme ji umýt. Lidé tak špinavou podlahu nemají.“ „Dobře. Ale jak to uděláme?“ zeptal se pejsek. „Já vím jak. Ty půjdeš pro vodu a já pro mýdlo,“ řekla kočička. Pejsek šel pro vodu a kočička dala na stůl mýdlo. Pak na chvíli odešla. Zatím přišel pejsek s vodou a viděl na stole něco růžového. „Aha, to je asi něco dobrého,“ řekl a dal to do pusy. Ale vůbec to nebylo dobré! Když přišla kočička, viděla, že pejsek má u pusy pěnu a pláče. „Co se ti stalo, pejsku? Ty jsi nemocný!“ „Viděl jsem něco na stole a myslel jsem, že je to sýr nebo nějaké cukroví. Tak jsem to snědl. Ale nebylo to dobré, strašně to bolí a mám v puse pěnu.“ „Ty jsi ale hloupý, to bylo mýdlo! Mýdlo není k jídlu.“ „Aha, proto to tak bolí. Au, au, au!“ audio online 1 | O pejskovi a kočičce

9


10

adaptovaná česká próza


„Musíš hodně pít.“ Pejsek pil a pil a všechnu vodu vypil a musel jít znova pro vodu. Kočička měla jednu korunu, tak šla koupit nové mýdlo. „Tohle už jíst nebudu,“ řekl pejsek. „Ale jak to uděláme, když nemáme kartáč?“ „Na to jsem už myslela,“ odpověděla kočička. „Ty máš takové tvrdé chlupy jako kartáč. Tak budeš kartáč ty.“ „Tak dobře,“ řekl pejsek. Kočička vzala vodu a mýdlo a umyla podlahu pejskem jako kartáčem. Podlaha byla celá mokrá, ale moc čistá ještě nebyla. „Musíme ji vytřít ručníkem,“ řekla kočička. „Víš co?“ řekl pejsek, „ty máš takové měkké chlupy jako ručník. Tak budeš ručník ty.“

audio online 1 | O pejskovi a kočičce

11


Vzal kočičku a vytřel podlahu kočičkou jako ručníkem. Podlaha teď byla čistá a suchá, ale pejsek a kočička byli mokří a špinaví. „Musíme se vyprat,“ řekli si. „Ty, kočičko, vypereš mě a já pak vyperu tebe,“ řekl pejsek. Připravili vanu a pejsek vypral kočičku. Pak kočička vyprala pejska. „A teď se musíme usušit,“ řekla kočička a oba se pověsili jako prádlo. Sluníčko hezky svítilo, ale pak začalo pršet. „Prší!“ volali pejsek a kočička a běželi domů. Pak svítilo sluníčko, tak se zase pověsili jako prádlo, ale pak zase pršelo, tak běželi domů. Pak zase svítilo sluníčko. Tak to šlo až do večera. To už byl pejsek suchý a kočička taky. „Prádlo máme suché a můžeme jít spát.“ A šli spát do čistého domečku.

12

adaptovaná česká próza


audio online 1 | O pejskovi a kočičce

13


14

adaptovaná česká próza


Jak si pejsek na výletě roztrhl kalhoty Byly Velikonoce. V neděli bylo hezké počasí. Svítilo sluníčko. Pejsek a kočička si řekli, že půjdou na výlet. „Můžeme jít do lesa,“ řekl pejsek. „To je nejlepší místo na výlet, když je venku tak hezky.“ „Tak dobře,“ řekla kočička. „Ale musíme se připravit. Ty máš jedno ucho nahoru a jedno dolů, to není hezké. Uši musí být stejně.“ Pejsek dal obě uši nahoru a šli s kočičkou na výlet do lesa. Z lesa na ně koukal zajíc a smál se. „Ha, ha, ha, ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé dolů!“ Byla to pravda, pejsek zapomněl, že musí mít uši stejně. A zajíc si taky dal jedno ucho nahoru a druhé dolů, jako pejsek. Pejsek běžel do lesa a chtěl zajíce chytit, ale zajíc už byl pryč. „To nevadí,“ řekla kočička. Šli dál a potkali děti. Děti byly taky na výletě. Když viděly pejska, volaly: „Jé, ten pejsek si roztrhl kalhoty, má tam velkou díru!“ Kočička se podívala na pejska: „To je pravda, pejsku. Máš tam velkou díru.“ „Protože jsem běžel do lesa chytit zajíce. Co budeme dělat? Kočičko, nemáš nějaký provázek?“ „Bohužel nemám,“ řekla kočička. „Hele, tamhle něco je,“ vykřikl pejsek. Na zemi ležel audio online 2 | O pejskovi a kočičce

15


dlouhý makarón. „To je provázek, kočičko. Můžeme kalhoty zašít.“ Kočička vzala makarón a zašila pejskovi kalhoty. „Teď už se mi nikdo smát nebude,“ řekl pejsek. Šli dál a makarón si myslel: „Já nejsem žádný provázek. Musím pryč!“ Ale kolem šla slepice. Viděla, že pejsek má na kalhotách makarón. Slepice měla makaróny moc ráda, tak makarón snědla. A pejsek měl zase na kalhotách díru. Kočička byla smutná a řekla slepici: „Proč jste snědla ten provázek?“ „To nebyl provázek, to byl makarón!“ řekla slepice. „Co teď budeme dělat?“ řekla kočička. Slepice jim poradila: „Tady blízko bydlí švadlena. Může kalhoty zašít.“ 16

adaptovaná česká próza


audio online 2 | O pejskovi a kočičce

17


Tak šli pejsek a kočička ke švadleně. „To je velká díra!“ řekla švadlena. „Dneska jsou Velikonoce a já nepracuju, ale když mi pomůžete, já vám taky pomůžu. Mám v kuchyni myši a nechci je tam mít. Můžete ty myši chytit?“ Pejsek a kočička šli do kuchyně. Myši je viděly a schovaly se. Kočička vymyslela plán: „Pejsku, ty budeš tancovat a já myši chytím.“ A tak pejsek začal tancovat a kočička volala: „Podívejte se, to je legrace! Tady v kuchyni je pejsek, má na kalhotách díru a tancuje, ha, ha, ha!“ Myši se šly podívat a kočička je všechny chytila. Švadlena byla moc ráda, že jsou myši pryč, a zašila pejskovi kalhoty. Taky dala pejskovi a kočičce mazanec a mléko a pak šli pejsek a kočička spokojeně domů.

18

adaptovaná česká próza


audio online 2 | O pejskovi a kočičce

19


20

adaptovaná česká próza


Jak pejsek a kočička psali dopis

Bylo to někdy v zimě. Hodně sněžilo. Pejsek a kočička leželi v posteli a povídali si. „Já mám zimu rád a taky mám rád sníh,“ řekl pejsek. „Nesmí být ale moc velká zima.“ „Já mám zimu taky ráda,“ řekla kočička. „Ale teď jsem ráda, že můžu ležet v teplé posteli. Když je zima, nechce se mi vstávat.“ „Víš co?“ řekl pejsek. „Budeme v posteli celý den a budeme si hrát.“ „To nejde,“ řekla kočička. „Nejsme nemocní, nemůžeme celý den ležet v posteli. A taky musíme napsat dopis pro děti. „Tak dobře,“ řekl pejsek. „Napíšeme jim krásný dopis. Ale musíš psát ty, protože já neumím hezky psát. A já ti budu říkat, co psát.“ „Ano, budu psát já. Ty neumíš psát tak hezky jako já,“ řekla kočička. „Možná tam ale budeme mít nějaké chyby.“ „To nevadí,“ řekl pejsek. „My neumíme psát jako děti, protože nechodíme do školy. Ale děti taky neumějí dělat všechno tak jako pes nebo kočka. Neumějí třeba dobře štěkat nebo mňoukat.“ audio online 3 | O pejskovi a kočičce

21


„To je pravda,“ odpověděla kočička. „Hezky mňoukat je těžké.“ „A hezky štěkat taky není lehké!“ A tak psali dopis pro děti. Napsali, že se mají dobře a že jsou zdraví. „Teď musíme jít na poštu,“ řekl pejsek. „Musíme se dobře obléknout. Musíme si vzít svetr, kabát, čepici a šálu, protože venku je velká zima,“ řekla kočička. Oblékli se a chtěli jít, ale najednou pejsek povídá: „Já mám hlad. Dám si ten sýr, co mám v kuchyni. Ten tak krásně voní.“ „Ne, ne,“ řekla kočička. „Teď musíme jít na poštu. Dáš si ho potom.“ „Ale ten sýr tak krásně voní a já mám na něj strašnou chuť!“ „Nic!“ řekla kočička. „Teď ne.“ A tak šli na poštu. Venku sněžilo a bylo to krásné. Pejsek a kočička poslali dopis a šli zpátky. A pořád sněžilo a sněžilo. Sněžilo tak moc, že pejsek a kočička nemohli najít domeček. Sníh ho celý zasypal. „Kde je náš domeček? Všude je sníh. Domeček je pryč,“ řekla kočička smutně. „Co budeme dělat? Kde budeme spát? Náš domeček nevidím.“ „Já náš domeček taky nevidím. Ale myslím, že něco cítím. Něco tady krásně voní. Někde tady blízko musí být ten můj sýr. A kde je syreček, tam je i náš domeček!“ 22

adaptovaná česká próza


audio online 3 | O pejskovi a kočičce

23


Pejsek hledal a hledal a nakonec domeček našel. „To je dobře, že jsi ten sýr nesnědl!“ řekla kočička. A tak si dali ten sýr. Pejsek měl velký kus a kočička malý. A byli rádi, že napsali a poslali dopis, že našli domeček a že jsou doma a nemají hlad.

24

adaptovaná česká próza


audio online 3 | O pejskovi a kočičce

25


26

adaptovaná česká próza


Jak pejsek a kočička dělali dort

Pejsek měl svátek a kočička narozeniny. Chtěli si udělat nějaké překvapení. „Uděláme si dort!“ řekl pejsek. „To je dobrý nápad. Ale já dort neumím,“ řekla kočička. „To nic není, to je lehké. Musíš tam dát všechno, co je k jídlu nejlepší, co ráda jíš, a pak bude ten dort taky nejlepší,“ řekl pejsek. „Dobře, uděláme si nejlepší dort,“ řekla kočička. Vzali mouku, mléko a vejce a míchali to dohromady. „Dort musí být sladký,“ řekla kočička a dala tam cukr. „A taky trochu slaný,“ řekl pejsek a dal tam sůl. „A teď tam dáme máslo a marmeládu,“ řekla kočička. „Marmeládu ne,“ řekl pejsek, „marmeládu nemám rád. Dáme tam sýr a taky salám a oříšky.“ „A taky okurku,“ řekla kočička a dala tam okurku. „A myši. Já mám moc ráda myši.“ A dala tam čtyři myši. „A buřty,“ řekl pejsek a dal tam buřty. „A co třeba smetanu? Smetana je taky dobrá,“ řekla kočička a dala tam plný hrnec smetany. „A ještě trochu cibule,“ řekl pejsek a dal tam cibuli. „A čokoládu,“ řekla kočička a přidala tam čokoládu. audio online 4 | O pejskovi a kočičce

27


„A omáčku,“ řekl pejsek a přidal tam omáčku. Tak do toho dortu zamíchali všechno možné. Dali tam česnek a pepř, bonbóny a ocet, kakao a zelí, jenom chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba nemají rádi. Když to všechno udělali, řekli: „To bude velký dort! Teď ho dáme péct.“ Dali dort péct a těšili se na něj. Když byl dort hotový, byl moc horký. Dali ho ven před dveře a šli si s dětmi hrát na zahradu. Zatím šel kolem domečku zlý pes a ten dort voněl a ten pes řekl: „Haf, haf, tady něco voní! To asi bude něco dobrého.“ Našel dort a jedl a jedl a celý ho snědl. Pak ještě vypil vodu a šel pryč. Pejsek, kočička a děti se šli na dort podívat. Ale dort tam nebyl. „Dort je pryč, někdo ho vzal!“ Najednou viděli, že pod stromem leží velký zlý pes a je mu moc špatně. „Au, au, au, strašně mě bolí břicho. To byl ten dort! Co jste tam prosím vás všechno dali? Au, au, au!“ „Vidíš?“ řekl pejsek, „bolí tě břicho, protože jsi jedl dort, ale ten dort nebyl tvůj!“ „Víš, pejsku,“ řekla kočička, „já nejsem smutná, že ten zlý pes snědl náš dort. Teď je mu špatně. Jsem ráda, že není špatně nám, když já mám narozeniny a ty svátek.“ „To je pravda,“ řekl pejsek. „Ale já mám hlad. A nemáme nic k jídlu, protože jsme všechno dali do toho dortu.“

28

adaptovaná česká próza


audio online 4 | O pejskovi a kočičce

29


30

adaptovaná česká próza


Kočička měla nápad: „Půjdeme na oběd k dětem.“ Tak šli pejsek s kočičkou na oběd k dětem. Jídlo bylo moc dobré. „To byl pěkný svátek a pěkné narozeniny! Takový dobrý oběd. A vůbec nás nebolí břicho,“ řekli pejsek a kočička, poděkovali a šli domů.

audio online 4 | O pejskovi a kočičce

31


32

adaptovaná česká próza


Jak kočička vyprávěla pohádku o pyšné noční košilce Pejsek byl nemocný. Nemohl chodit, protože ho bolela noha. Musel ležet v posteli a byl smutný. „Kočičko, prosím tě, povídej mi něco. Já se nudím.“ „A co?“ ptala se kočička. „Vyprávěj mi nějakou pohádku,“ řekl pejsek. „A jakou?“ ptala se kočička. „Nějakou hezkou,“ prosil pejsek. „Chceš pohádku o noční košilce?“ ptala se kočička. „Tak dobře. Ale musí mít dobrý konec,“ řekl pejsek. „Byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, neměla na sobě červené, modré, žluté, zelené nebo fialové ozdoby, byla jenom bílá. Ale byla moc hodná. Jednou šla na procházku a potkala jinou noční košilku. ‚To je krásná košilka!‘ řekla ta chudá noční košilka. Ta druhá noční košilka byla bohatá. Byla barevně ozdobená. ‚Ty jsi tak krásná!‘ řekla ta chudá noční košilka. ‚Pojď, budeme si hrát.‘ Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. ‚Nepůjdu,‘ řekla. ‚Ty nejsi krásná, nejsi ozdobená. Já si s tebou nechci hrát.‘ A šla pryč.“ „To nebyla hodná noční košilka,“ řekl pejsek. „Ne, nebyla,“ řekla kočička. „Tak si ta bohatá noční audio online 5 | O pejskovi a kočičce

33


košilka hrála sama v lese a nedávala pozor a večer byla celá špinavá. A ta chudá noční košilka byla smutná. Večer k ní přišel anděl a řekl: ‚Proč jsi tak smutná, košilko?‘ ‚Já jsem smutná, protože jsem potkala krásnou a barevnou noční košilku a chtěla jsem si s ní hrát. Ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nejsem krásná.‘ ‚Nic si z toho nedělej,‘ řekl anděl. ‚Nemusíš být smutná. Teď je čas jít spát. Ráno to bude dobré.‘ 34

adaptovaná česká próza


audio online 5 | O pejskovi a kočičce

35


Tak ta chudá noční košilka šla spát. Když spala, přišel ten anděl a jeho kamarádi a krásně tu košilku ozdobili. Ráno šla košilka na procházku. Potkala tu pyšnou noční košilku. Ta byla špinavá, protože nedávala pozor, když si hrála v lese. ‚To je krásná košilka,‘ řekla ta špinavá noční košilka. ‚Budeš si se mnou hrát?‘ A protože ta chudá noční košilka byla hodná, řekla: ‚Ano, pojď, budeme si hrát.‘ “ „To je dobře, že nebyla taky pyšná,“ řekl pejsek. „A na co si hrály?“ „Hrály si na školu a na návštěvu, vařily a běhaly a večer šly spát. A ta pyšná noční košilka už nebyla pyšná. Potom si spolu hrály každý den.“ „To byla krásná pohádka,“ řekl pejsek. „A víš co, kočičko? Ta noha už mě nebolí.“

36

adaptovaná česká próza


audio online 5 | O pejskovi a kočičce

37


38

adaptovaná česká próza


Jak pejsek a kočička našli panenku Jednou celý den pršelo a pejsek a kočička nemohli jít ven a nudili se. „To je škoda, kočičko, že nemáme hračky, jako mají děti. Nemůžeme si hrát, když prší.“ „Některé děti mají hračky a nehrají si a taky ty hračky neuklízejí,“ řekla kočička. „To není hezké,“ řekl pejsek. „Mají pak ty hračky špinavé a rozbité. To je velká škoda.“ A tak si povídali a pak šli spát. Ráno bylo hezky a nepršelo. „Je hezky, půjdeme ven.“ Když byli venku, najednou slyšeli, že někdo pláče. „Kdo to pláče?“ zeptal se pejsek. Hledali a hledali a najednou viděli, že v trávě leží malá panenka. Ležela tam už několik dní, měla mokré šaty, měla hlad a taky trochu kašel a byla smutná. „Proč pláčeš, panenko?“ zeptali se pejsek a kočička. A panenka řekla: „Já pláču, protože jsem smutná, že mě moje holčička ztratila a že mě nehledá. Zapomněla na mě.“ „Chudáčku, ta tvoje holčička nebyla hodná maminka,“ řekla kočička. „Víš co, my tě vezmeme domů a budeš u nás.“ audio online 6 | O pejskovi a kočičce

39


A pejsek a kočička vzali panenku domů. Panenka byla ráda, že nemusí být sama v mokré trávě. Kočička panence vyprala šaty a pejsek jí dal rohlík a mléko. Pak dali panenku spát. Chodili kolem postele, šťastně se na panenku dívali a byli rádi, že je jako jejich dcera. „Pejsku,“ řekla kočička, „panenka je jako naše dcera, ale my pro ni nemáme žádné hračky.“ „Aha, vidíš, to je pravda,“ řekl pejsek. „Musíme o tom přemýšlet.“ Tak přemýšleli. „Já mám nápad,“ řekl najednou pejsek. „Včera jsme mluvili o tom, že některé děti 40

adaptovaná česká próza


audio online 6 | O pejskovi a kočičce

41


neuklízejí hračky. Půjdu ven do parku a budu hledat. Třeba nějakou hračku pro naši panenku najdu.“ „To je dobrý nápad,“ řekla kočička. Pejsek šel do parku a hledal a našel moc věcí. Vzal všechno domů a kočička řekla: „To jsou krásné hračky! To všechno děti ztratily a zapomněly! Tak já se taky půjdu podívat.“ Šla a hledala a našla taky moc věcí. Vzala všechno domů. Když panenka vstala, měla velkou radost, že má tolik hraček. Moc se jí u pejska a kočičky líbilo. Pejsek a kočička jí dali jméno Járinka a měli ji moc rádi a ona měla ráda je.

42

adaptovaná česká próza


audio online 6 | O pejskovi a kočičce

43


44

adaptovaná česká próza


Jak to bylo 28. října

Pejsek a kočička byli doma a povídali si. „Poslouchej, kočičko,“ řekl pejsek, „brzy bude 28. října a my nemáme žádnou vlajku. Každý dům bude mít vlajku a my taky nějakou potřebujeme.“ „Pejsku, a co je vlastně 28. října?“ „Ty nevíš, že to je slavný den? No, já to taky moc dobře nevím. Vím jenom, že byla velká válka a hlad a lidé byli smutní. Teď je svět tisíckrát lepší, protože není válka. Lidé mají dobrého pana prezidenta, jmenuje se Masaryk. 28. října je každý rok svátek. Lidé slaví, že vznikla Československá republika. Dávají na domy vlajky a jsou veselí.“ „Líbí se mi, když jsou lidé veselí,“ řekla kočička. „To se mi taky líbí,“ řekl pejsek. „Když jsou lidé veselí, mají rádi jiné lidi a taky zvířata.“ „Ale co budeme dělat, když nemáme vlajku?“ zeptala se kočička. „Já vím, co budeme dělat: Tady v ulici je obchod. Když tam jde nějaká maminka nebo tatínek a mají s sebou malé dítě, prodavač jim dá pro to dítě vlaječku. Tak tam půjdeme na nákup a ty budeš jako moje dítě. A prodavač nám dá vlaječku zadarmo!“ „Ano, ano, to bude hezké!“ řekla kočička. audio online 7 | O pejskovi a kočičce

45


A tak to udělali. Pejsek dělal tatínka a vzal kočičku jako malé dítě a šel do obchodu na nákup. Kočička dostala vlaječku. „Já chci taky vlaječku,“ řekl pejsek. „Teď budu dítě já.“ A tak kočička dělala maminku a vzala pejska jako malé dítě a šla taky do obchodu na nákup. Pejsek taky dostal vlaječku. Měl velkou radost: „Já mám taky vlaječku zadarmo!“ „Když je to zadarmo,“ řekla kočička, „můžeme jít nakupovat znova. Teď budu dítě zase já a pak zase ty. A půjdeme tam mockrát a budeme mít moc vlaječek.“ Tak to dělali celý den. Jednou byla kočička jako maminka a pejsek jako dítě a pak byl zase pejsek jako tatínek a kočička jako dítě. Dostali hodně vlaječek 46

adaptovaná česká próza


a taky nějaké balonky. A utratili všechny peníze a večer už žádné peníze neměli. Ale celý dům byl plný vlaječek a balonků, a kdo to viděl, řekl si: „To je krásné. To vypadá tak vesele!“ audio online 7 | O pejskovi a kočičce

47


48

adaptovaná česká próza


Jak to bylo na Mikuláše

Pejsek a kočička si chtěli hrát venku s dětmi, ale děti venku nebyly. „Co se stalo?“ zeptal se pejsek. „Proč nejsou venku žádné děti?“ „Ale pejsku,“ řekla kočička, „velké děti jsou ve škole a malé jsou ve školce.“ „Aha, já jsem zapomněl, že dneska není neděle,“ řekl pejsek. „Ale Jenda a Věra ve škole nejsou,“ řekla kočička, „mají kašel a rýmu a musejí být doma.“ „Jenda a Věra? To jsou hodné děti, ty mám rád. Víš co, kočičko, půjdeme k nim na návštěvu.“ „Dobře,“ řekla kočička. „A naše panenka Járinka půjde taky.“ Tak vzali Járinku a šli na návštěvu k Věře a Jendovi. „Můžeme pro Jendu a Věru hrát divadlo,“ řekl pejsek cestou kočičce. Jenda a Věra měli kašel a rýmu a nemohli jít ven. Byli doma a nudili se. „Ahoj děti!“ řekli pejsek a kočička. „My vám jdeme hrát divadlo.“ Věra a Jenda byli rádi. Seděli na posteli a čekali, jaké divadlo budou pejsek a kočička hrát. audio online 8 | O pejskovi a kočičce

49


50

adaptovaná česká próza


„Já budu královna a ty, pejsku, budeš král a Járinka bude princezna, naše dcera,“ řekla kočička. A hráli pohádku o králi, královně a princezně Járince. Pak hráli další pohádku. A pak hráli divadlo taky Jenda a Věra. Za týden byly děti zdravé a mohly jít ven. To bylo na Mikuláše. Jenda řekl Věře: „Poslouchej, Věrko, pejsek a kočička nám hráli divadlo, když jsme byli nemocní. Víš co, dneska je Mikuláš, tak půjdeme k pejskovi a kočičce a dáme jim nějaký dárek. Já budu dělat Mikuláše a ty můžeš být anděl.“ Tak si Jenda a Věra oblékli dlouhé bílé šaty, Jenda si vzal bílé vousy jako Mikuláš a Věra hvězdu jako anděl a šli. audio online 8 | O pejskovi a kočičce

51


Když přišli k pejskovi a kočičce, čekalo na ně překvapení. Pejsek a kočička tam nebyli, ale stáli tam taky anděl a Mikuláš! Tak tam byli dva andělé a dva Mikulášové. „Kde jsou pejsek a kočička?“ divily se děti. Nevěděly, že pejsek a kočička měli stejný nápad. A pejsek a kočička zase nevěděli, že to jsou Jenda a Věra. Najednou Jenda viděl, že ten druhý Mikuláš má nohy jako pejsek a že anděl má nohy jako kočička. A pejsek zase viděl, že ten druhý Mikuláš má boty jako Jenda a že anděl má boty jako Věra. „To jsou pejsek a kočička!“ vykřikl Jenda. „A to jsou Jenda a Věra!“ volal pejsek. A museli se všichni smát. Pak si dali dárky. Pejsek měl pro Jendu fíky a kočička dala Věře datle. Jenda dal pejskovi jako hračku malého pejska a Věrka dala kočičce malou kočičku. A všichni byli rádi.

52

adaptovaná česká próza


audio online 8 | O pejskovi a kočičce

53


54

adaptovaná česká próza


Jak to bylo na Vánoce

„Já něco vím,“ řekla kočička pejskovi. „Pan Čapek musí napsat na Vánoce něco pro děti. Něco o nás, o pejskovi a kočičce. Ale neví, co psát. Sedí a přemýšlí a nemá žádný nápad. Musíme mu něco poradit.“ „Tak dobře. Půjdeme k panu Čapkovi na návštěvu a něco mu poradíme,“ řekl pejsek. Tak šli k panu Čapkovi. „Já vím,“ řekl pejsek cestou, „já vím, co mu poradím! Může napsat, že ty jsi princezna a já princ.“ „To ne,“ řekla kočička. „Já nejsem princezna a ty nejsi princ. Děti mu to nebudou věřit a řeknou, že to špatně napsal. Musíme mu poradit něco lepšího. Třeba co máme nebo nemáme rádi, když si s námi děti hrají.“ „To je dobrý nápad,“ odpověděl pejsek. „Někdy si s námi děti nehrají hezky.“ Přišli k domu, kde bydlel pan Čapek. Pan Čapek seděl doma a přemýšlel a vůbec nevěděl, co psát. „Ach jo, to je zlé, nemám žádný nápad. Asi potřebuju poradit.“ Najednou někdo zaťukal na dveře, ťuk, ťuk: „Dobrý den, my vám jdeme poradit, co napsat na Vánoce.“ audio online 9 | O pejskovi a kočičce

55


„Děkuju vám, pejsku a kočičko,“ řekl pan Čapek. „Já tady sedím a přemýšlím už sedm dní a sedm nocí a pořád nevím, co pro děti napsat. Jsem moc rád, že jste mi přišli poradit. Dám vám za tu radu, co budete chtít.“ „Nebude to drahé,“ řekla kočička. „Napište, že kočka má ocas.“ „To vím,“ odpověděl pan Čapek. „Proč to psát?“ „Protože kočka má krásný ocas. Je pro kočku důležitý a má ho moc ráda.“ „To taky vím,“ řekl pan Čapek. „To není pro děti nic nového.“ „Ale některé děti nevědí, jak si s námi hrát. Někdy nás za ocas tahají a to moc bolí. Jednou mě jedna 56

adaptovaná česká próza


holčička tahala za ocas a já jsem si s ní potom nechtěla hrát. A ona si pak myslela, že nejsem hodná. Ale mě to jenom moc bolelo.“ „A některé děti zase nás pejsky tahají za uši a to taky moc bolí. Jednou mě jeden kluk tahal za uši a já jsem na něj musel štěkat. A on pak řekl, že jsem zlý. Ale mě to jenom moc bolelo, jak mě tahal za uši. Tak musíte na Vánoce napsat, že děti nesmějí tahat pejsky a kočičky za uši ani za ocas.“ Pan Čapek jim za dobrou radu zaplatil. Kočičce dal vánočku a pejskovi salám a cukroví. „Vidíte, že to nebylo moc drahé,“ řekla kočička. „Tak vám děkujeme a přejeme vám veselé Vánoce.“ A šli domů. Pan Čapek všechno napsal tak, jak mu řekli. Napsal to dobře a vy teď víte, co děti nesmějí dělat a jak to bylo na Vánoce.

audio online 9 | O pejskovi a kočičce

57


58

adaptovaná česká próza


Jak to bylo s kluky z Domažlic

Pejsek a kočička byli doma. Někdo zaťukal na dveře, ťuk, ťuk, a oni řekli: „Dále!“ a přišel pan Čapek. „Dobrý den, už jsme vás dlouho neviděli,“ řekl pejsek. „Vy asi nevíte, že mě bolela noha.“ „Ale vím,“ řekl pan Čapek, „já jsem o tom všechno napsal.“ „Aha. A vy máte v ruce nějaký dopis.“ „Ano, mám. Proto jsem tady. Píšou mi kluci z města Domažlice. Podívejte, co mi napsali.“ Milý pane Čapku, moc se nám líbila pohádka o pejskovi a kočičce. Prosíme Vás, napište zase něco o kočičce a pejskovi nebo něco o klucích, jako jsme my. S pozdravem kluci z Domažlic „To jsme rádi, že nás mají děti rády,“ řekl pejsek. „Víte co, napište něco o těch klucích z Domažlic.“ „Ale já nemůžu nic o těch klucích z Domažlic napsat, já je neznám. Nikdy jsem je neviděl.“ audio online 10 | O pejskovi a kočičce

59


„Tak se půjdeme do Domažlic na ty kluky podívat. Noha už mě nebolí, můžeme tam jít.“ „Já ale nemůžu,“ řekl pan Čapek, „nemám čas, musím psát.“ „Aha, to je pravda. Tak půjdeme sami a všechno vám pak řekneme a vy to napíšete.“ A šli. Bylo hezky a venku si hrály děti. Když pejsek a kočička děti viděli, začali si taky hrát. Úplně zapomněli, že chtěli jít do Domažlic. A najednou byl večer a maminky volaly děti domů. „Už je pozdě, do Domažlic už jít nemůžeme,“ řekl pejsek. „Brzy bude noc a je to daleko. Co ale řekneme panu Čapkovi?“ „Víš co, řekneme mu, že jsme v Domažlicích byli. To bude legrace,“ řekla kočička. „Tak dobře,“ řekl pejsek a šli k panu Čapkovi. „Tak co?“ zeptal se pan Čapek, „jak bylo v Domažlicích?“ „Krásně,“ odpověděla kočička. „Ale bylo to daleko.“ „A jací jsou kluci v Domažlicích?“ zeptal se pan Čapek. „Kluci v Domažlicích? Jsou moc zajímaví! Poslouchejte. My vám budeme povídat a vy to budete psát.“ „Dobře, tak povídejte,“ řekl pan Čapek a začal psát. „Takže,“ začala kočička, „kluci v Domažlicích mají hlavu…“ „… a nahoře vlasy,“ řekl pejsek.

60

adaptovaná česká próza


audio online 10 | O pejskovi a kočičce

61


„A na hlavě mají nos,“ povídala kočička. „A pod nosem pusu,“ řekl pejsek. „A mají taky břicho a na jednom konci těla mají hlavu a na druhém konci nohy,“ řekla kočička. „Vy darebáci!“ vykřikl pan Čapek. „Tak jsem to tady 62

adaptovaná česká próza


napsal, jak jste to říkali, ale teď vidím, že jsou to normální kluci! Vy si děláte legraci!“ „Neděláme. Kluci v Domažlicích jsou určitě normální kluci. Oni si taky rádi hrají s pejsky a kočičkami,“ řekl pejsek, „jako všechny děti na celém světě.“ audio online 10 | O pejskovi a kočičce

63CVIČENÍ K TEXTŮM

cvičení | O O pejskovi pejskovi a kočičce a kočičce 65


Jak pejsek a kočička myli podlahu PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Uklízíte rádi? Jaké domácí práce děláte často? 2. Kdo uklízí u vás doma? Proč?

2. Co máte / nemáte doma v koupelně? Označte. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.  mýdlo  ručník  sluníčko  kartáč  špinavé prádlo  les

3. Podle obrázků označte, co je správně.

1. 2. 3. 4. 5.

66

Pejsek a kočička jsou doma / venku. Venku prší / svítí sluníčko. Pejsek vidí na stole mýdlo / ručník. Kočička myje podlahu kartáčem / pejskem. Pejsek myje podlahu ručníkem / kočičkou.

adaptovaná česká próza


4. Procvičujte slova z předchozích cvičení. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Když prší, Když neprší, Když mám doma nepořádek, Když je prádlo špinavé, Když myju podlahu, Když se myju,

A. můžu být venku. B. nesvítí sluníčko. C. musím ho vyprat. D. musím uklízet. E. používám mýdlo a ručník. F. používám kartáč.

PO ČTENÍ 5. Označte, co je / není pravda. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pejsek a kočička bydleli u lesa. Měli malý dům. Chtěli dělat všechno jako lidé. Kočička vypila vodu. Pejsek koupil nové mýdlo. Večer byl domeček čistý.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

6. Kdo to dělal? Pejsek (P), kočička (K), nebo oba (PK)? Označte taky správné sloveso. 1.

PK

měl / měla / měli doma špinavou pod-

lahu. 2. ____________ šel / šla / šli pro vodu. 3. ____________ viděl / viděla / viděli něco na stole. 4. ____________ snědl / snědla / snědli mýdlo. 5. ____________ plakal / plakala / plakali. 6. _____________ koupil / koupila / koupili nové mýdlo. 7. ____________ se pověsil / pověsila / pověsili jako prádlo. 8. ____________ běžel / běžela / běželi domů, protože pršelo. cvičení | O pejskovi a kočičce

67


7. Doplňte slovesa v minulém čase. Pak je zkontrolujte v textu.  jít  být  bydlet  myslet  pršet  dát  vidět  chtít  svítit 1. Pejsek a kočička bydleli v domečku u lesa. 2. __________________ dělat všechno jako lidé. 3. Jednou __________________, že mají špinavou podlahu. 4. Kočička __________________ na stůl mýdlo. 5. Pejsek __________________, že mýdlo je sýr nebo cukroví. 6. Pejsek a kočička __________________ špinaví. 7. ____________ sluníčko a pak zase ______________. 8. Večer __________________ pejsek a kočička spát.

8. Označte, co je správně. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

68

Pejsek a kočička / kočičku měli domeček. Doma měli špinavá podlaha / špinavou podlahu. Musíme podlaha / podlahu umýt. Pejsek šel pro voda / vodu. Kočička měla jedna koruna / jednu korunu. Podlaha / Podlahu byla čistá. Pejsek vypral kočička / kočičku. Kočička vyprala pejsek / pejska.

adaptovaná česká próza


9. Vyprávějte příběh podle obrázků.

1

2

4

3

5

Pejsek a kočička měli… Podlaha byla… 10. Povídejte si. 1. Co děláte, když vidíte doma nepořádek? 2. Snědli jste někdy něco, co vám nechutnalo? Co to bylo? 3. Máte ve vaší zemi taky nějakou pohádku, kde zvířata dělají věci jako lidé? O čem je?

11. Pejsek a kočička bydleli v domečku u lesa. Napište krátký text na téma „Můj byt / dům“. Můžete odpovědět na tyto otázky: Kde bydlíte? Jaký je váš byt / dům? Co doma děláte často? Co je blízko vašeho domu? cvičení | O pejskovi a kočičce

69


Jak si pejsek na výletě roztrhl kalhoty A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Máte rádi výlety? Proč? 2. Kam můžete jít na výlet, když je hezké počasí?

2. Co je a co není zvíře? Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.  kočka  mléko  myš  provázek  makarón  švadlena  zajíc  les  slepice  mazanec  pes A. Zvíře je… B. Zvíře není… kočka, … mléko, …

3. Podle obrázků označte, co je správně.

70

adaptovaná česká próza


Pejsek / Zajíc má jedno ucho nahoru a jedno ucho dolů. Kočička / Zajíc má obě uši stejně. Pejsek a kočička / Myši jdou na výlet do lesa. Kočička si roztrhla / Pejsek si roztrhl kalhoty a má tam díru. 5. Pejsek / Kočička tancuje. 6. Slepice / Kočička chce chytit myši. 1. 2. 3. 4.

4. Procvičujte slova z předchozích cvičení. Spojte. 1. Když není hezké počasí, 2. Když je hezké počasí, 3. Když jsme šli na výlet, 4. Když mě bolí ucho, 5. Když si roztrhnu kalhoty, 6. Když mám doma myši, 7. Když jsem veselý,

A. jdeme do lesa. B. nejdeme na výlet. C. mám tam díru. D. viděli jsme zajíce. E. tancuju. F. potřebuju kočku. G. musím jít k doktorovi.

B. PO ČTENÍ 5. Označte, co je správně. 1. Pejsek si roztrhl kalhoty, protože… a) chtěl chytit myš. b) chtěl chytit zajíce. c) chtěl chytit kočičku. 2. Kočička vzala … a zašila pejskovi kalhoty. a) makarón b) provázek c) slepici

cvičení | O pejskovi a kočičce

71


3. Švadlena nechtěla pracovat, protože… a) byly Velikonoce. b) bylo hezky. c) nemá ráda kočky. 4. Pejsek a kočička nakonec… a) tancovali se švadlenou. b) spali u švadleny doma. c) jedli a pili a byli spokojení.

6. Tvořte věty podle textu. Spojte. 1. Byly 2. Bylo hezké 3. Pejsek a kočička šli 4. Zajíc se pejskovi 5. Pejsek chtěl zajíce 6. Pejsek měl 7. Švadlena bydlela 8. Kočička chytila 9. Švadlena pejskovi

A. myši. B. Velikonoce. C. počasí. D. na kalhotách velkou díru. E. zašila kalhoty. F. smál. G. na výlet. H. blízko. I. chytit a běžel do lesa.

7. Doplňte prepozice. Pak je zkontrolujte v textu.  v  v  na  na  na  do  do  ke  z 1. V neděli bylo hezké počasí. 2. Pejsek a kočička si řekli, že půjdou _____ výlet. 3. _____ lesa koukal zajíc a smál se. 4. Pejsek běžel _____ lesa a chtěl zajíce chytit. 5. Pejsek měl _____ kalhotách díru. 6. _____ zemi ležel dlouhý makarón. 7. Pejsek a kočička šli _____ švadleně. 72

adaptovaná česká próza


8. Švadlena řekla: „Mám _____ kuchyni myši.“ 9. Pejsek a kočička šli _____ kuchyně a myši se schovaly.

8. Označte, co je správně. 1. Pejsek běžel do les / lesa. 2. Pejsek chtěl chytit zajíc / zajíce. 3. Ale zajíc / zajíce už byl pryč. 4. Děti byly taky na výletě / výlet. 5. Pejsek měl na kalhotách díra / díru. 6. Kočička zašila pejska / pejskovi kalhoty. 7. Slepice / Slepici snědla makarón. 8. Švadlena / Švadlenu měla v kuchyni myši. 9. Kočička / Kočičku vymyslela plán. 10. Švadlena dala pejskovi a kočičku / kočičce mléko.

9. Vyprávějte příběh podle obrázků.

1

2

4

3

5

Pejsek a kočička šli… Pejsek viděl… cvičení | O pejskovi a kočičce

73


10. Povídejte si. 1. Co děláte o Velikonocích nebo o nějakém jiném svátku? 2. Kam chcete jít nebo jet na výlet? Proč? 3. Co děláte, když máte na kalhotách díru?

11. Pejsek a kočička šli na výlet. Napište krátký text na téma „Můj výlet“. Můžete odpovědět na tyto otázky: Kdy to bylo? Jaké bylo počasí? Šli jste pěšky? Co jste jedli a pili? Co jste viděli?

74

adaptovaná česká próza


Jak pejsek a kočička psali dopis A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Máte rádi zimu? Proč ano/ne? 2. Kdy a komu jste naposledy napsali dopis? Proč?

2. Co je to? Přiřaďte slova. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.  čepice  kabát  šála  sníh  dopis  boty  kalhoty 1. sníh 2. __________________________ 3. __________________________ 4. __________________________ 5. __________________________ 6. __________________________ 7. __________________________

3. Označte, co platí pro vás. Pak o sobě vyprávějte. 1. Mám rád/a sníh. ANO/NE 2. Když je zima, nechce se mi vstávat. ANO/NE 3. Když nejsem nemocný / nemocná, nemůžu celý den ležet v posteli. ANO/NE 4. Mám rád/a sýr. ANO/NE 5. Myslím, že sýry krásně voní. ANO/NE

cvičení | O pejskovi a kočičce

75


B. PO ČTENÍ 4. Označte, co je správně. 1. Pejsek chtěl být celý den v posteli, protože venku bylo horko / byla zima. 2. Kočička chtěla / nechtěla ležet celý den v posteli. 3. Pejsek a kočička napsali v dopise, že se mají dobře / je všude sníh. 4. Venku moc sněžilo / pršelo. 5. Sněžilo tak moc, že pejsek a kočička neviděli poštu / domeček. 6. Pejsek našel domeček, protože měl doma sýr / mýdlo.

5. Seřaďte věty ve správném pořadí. ___ Kočička řekla, že musí napsat dopis pro děti. ___ Pejsek cítil sýr. ___ Potom šli na poštu a poslali dopis. 1. Pejsek a kočička leželi v posteli. ___ Pejsek a kočička nemohli najít domeček, protože ho zasypal sníh. ___ Pejsek hledal a domeček našel. ___ Kočička psala a pejsek kočičce říkal, co psát.

6. Opravte, co není správně. 1. Pejsek a kočička neumí psát jako děti, protože nechodí do kuchyně. – školy 2. Pejsek a kočička psali poštu. 3. Pejsek měl hlad a chtěl si dát domeček. 4. Kočička říkala, že nejdřív musí jít na návštěvu. 5. Pejsek a kočička si museli vzít svetr, sýr, čepici a šálu. 76

adaptovaná česká próza


6. Když šli pejsek a kočička zpátky, pršelo tak moc, že neviděli domeček. 7. Najednou pejsek viděl sýr a domeček našel.

7. Doplňte prepozice a spojovací výrazy.  a  ale  do  když  na  pro  protože  v  že Pejsek a kočička leželi 1. v posteli a povídali si. Pejsek řekl, 2. ________ má zimu rád. Kočička řekla: 3. „________ je zima, nechce se mi vstávat. 4. ________ nemůžeme ležet v posteli celý den, 5. ________ nejsme nemocní a musíme napsat dopis 6. ________ děti.“ Pejsek řekl, že neumí dobře psát, protože nechodí 7. _______ školy. Řekl kočičce: „Musíš psát ty 8. _____ já ti budu říkat, co psát. Pejsek a kočička napsali dopis a šli 9. ________ poštu.

8. Procvičujte modální slovesa. Označte, co je správně. 1. Pejsek řekl: „Já mám zimu rád, ale nesmí / neumí být moc velká zima.“ 2. Kočička řekla: „Jsem ráda, že musím / můžu ležet v teplé posteli.“ 3. Kočička řekla: „Nejsme nemocní, nemůžeme / neumíme celý den ležet v posteli. A taky umíme / musíme napsat dopis pro děti.“ 4. Pejsek řekl: „Ale musíš psát ty, protože já neumím / nemusím hezky psát.“ 5. Kočička řekla: „Ano, budu psát já. Ty nesmíš / neumíš psát tak hezky jako já.“ cvičení | O pejskovi a kočičce

77


6. Kočička řekla: „Musíme / Umíme se dobře obléknout, venku je velká zima.“

9. Pejsek a kočička říkají tyhle věty. Kdy je můžete říct taky?  Já taky.  To nejde.  Tak dobře.  To je pravda.  Teď ne.  Ne, ne.  Ano. A. Když souhlasím, B. Když nesouhlasím, můžu říct… můžu říct…

Já taky.

10. Povídejte si. 1. Chtěli nebo museli jste někdy být celý den v posteli? Proč? 2. Jak komunikujete s kamarády? Píšete dopisy, nebo telefonujete? Používáte Facebook, Instagram nebo nějakou jinou sociální síť? 3. Zažili jste někdy, že hodně sněžilo a všude byl sníh? Co jste dělali?

11. Pejsek a kočička psali dětem dopis. Napište dopis kamarádovi / kamarádce. Můžete odpovědět na jeho / její otázky: Jak se máš? Co děláš? Co budeš dělat o víkendu? Kdy se sejdeme? A kde? 78

adaptovaná česká próza


Jak pejsek a kočička dělali dort A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Jaké jídlo a pití máte rádi? 2. Máte rádi sladké, nebo slané jídlo? 3. Jaké jídlo umíte udělat?

2. Když děláte dort, co tam dáte? Přiřaďte slova. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.  okurku  cukr  máslo  mouku  ocet  buřty  smetanu  vejce  zelí  mléko  sůl  sýr  salám  marmeládu  cibuli  česnek  čokoládu  pepř  bonbóny  kakao  oříšky  chleba  myši Do dortu dám…

Do dortu nedám…

cukr, …

okurku, …

cvičení | O pejskovi a kočičce

79


3. Jak děláme dort? Co děláme nejdřív, co pak a co nakonec? Seřaďte věty ve správném pořadí. 1. 2. 3. 4.

D A. Pak je dort hotový, ale ještě moc horký.

___ B. Pak do toho dáme máslo, mouku a čokoládu. ___ C. Potom to dáme péct a těšíme se na dort. ___ D. Nejdřív zamícháme dohromady vejce, mléko a cukr. 5. ___ E. Nakonec dort jíme. 6. ___ F. Proto musíme čekat.

B. PO ČTENÍ 4. Označte, co je správně. 1. Pejsek a kočička zamíchali do dortu jen sladké / všechno možné. 2. Když dort byl hotový, dali ho před dveře / do koupelny. 3. Pejsek, kočička a děti si hráli doma / na zahradě. 4. Zlý pes snědl kousek dortu / celý dort. 5. Zlý pes ležel pod stromem a bylo mu špatně / dobře. 6. Kočička byla / nebyla smutná, že zlý pes snědl dort. 7. Pejsek a kočička nic nejedli / šli na oběd k dětem. 8. Jídlo bylo / nebylo moc dobré.

5. Označte, co je / není pravda. Nesprávné věty opravte. 1. Pejsek měl narozeniny a kočička měla svátek. ANO/NE

Pejsek měl svátek a kočička měla narozeniny. 2. Pejsek a kočička dali do dortu buřty a okurku. 80

adaptovaná česká próza

ANO/NE


3. Pejsek a kočička dali do dortu chleba. 4. Děti, pejsek a kočička dort jedli. 5. Pejsek a kočička šli na oběd k dětem.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

6. Co pejsek a kočička říkají? Tvořte věty. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uděláme si To je dobrý To nic Marmeládu Já mám moc ráda Smetana je Mám hlad. A nemáme

A. B. C. D. E. F. G.

nemám rád. taky dobrá. nic k jídlu. myši. nápad. není. To je lehké. nejlepší dort.

7. Označte, co je správně. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Udělat dort je lehká / lehké. Dort musí být sladký / sladká. Marmeláda / Marmeládu nemám rád. Smetana / Smetanu je taky dobrá. To asi bude něco dobrého / dobrý. Nemáme nic k jídlo / jídlu. Jsem ráda, že nám / nás není špatně. Nebolí nám / nás břicho.

8. Doplňte slovesa v minulém čase. Pak je zkontrolujte v textu.  dát  mít  nedat  sníst  těšit se  vzít 1. Pejsek měl svátek. 2. Pejsek a kočička __________________ mouku, mléko a vejce a míchali to dohromady. cvičení | O pejskovi a kočičce

81


3. Do dortu __________________ všechno možné. 4. Jenom chleba tam __________________, protože pejsek a kočička chleba nemají rádi. 5. Dali dort péct a __________________ na něj. 6. Zlý pes celý dort __________________.

9. Vyprávějte příběh podle obrázků.

1

2

3

4

Pejsek měl… a kočička měla… 10. Povídejte si. 1. Kdy a kde jste jedli nějaké netradiční jídlo? Co to bylo? Jak vám to chutnalo? 2. Kde je vaše oblíbená restaurace nebo místo, kde rádi jíte?

11. Pejsek a kočička chtěli slavit svátek a narozeniny. Napište krátký text na téma „Moje nejlepší oslava“. Můžete odpovědět na tyto otázky: Slavíte taky svátek nebo narozeniny? Měli jste hezkou oslavu? Kdy to bylo? Kdo tam byl? Jaké tam bylo jídlo? Co jste tam dělali?

82

adaptovaná česká próza


Jak kočička vyprávěla pohádku o pyšné noční košilce A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Co děláte, když jste nemocný / nemocná a musíte být celý den v posteli? 2. Máte rádi pohádky? Díváte se na ně v televizi, čtete je, nebo je posloucháte? 3. Jaká je nebo byla vaše oblíbená pohádka?

2. Podle obrázků označte, co je správně. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.

1 1. 2. 3. 4.

2

3

4

Noční košilka vlevo / vpravo je celá bílá. Noční košilka vlevo / vpravo je ozdobená. Andělé / Děti košilku zdobí. Noční košilka vlevo / vpravo je špinavá.

cvičení | O pejskovi a kočičce

83


3. Co znamenají tyto výrazy? Spojte. 1. Je hodný. A. Má hodně peněz. 2. Je bohatý. B. Je to například červené, zelené nebo žluté. 3. Je to bílé. C. Má hodně času a neví, co může dělat. 4. Je pyšný. D. Není to barevné. 5. Je to barevné. E. Má málo peněz. 6. Je chudý. F. Má rád lidi. 7. Je smutný. G. Není to čisté. 8. Je to špinavé. H. Není veselý. 9. Nudí se. I. Nikdo tam není, jen on. 10. Je sám. J. Myslí, že je nejlepší.

B. PO ČTENÍ 4. Označte, co je/není pravda. Nesprávné věty opravte. 1. Kočička byla nemocná a nudila se.

ANO/NE

Pejsek byl nemocný a nudil se. 2. 3. 4. 5. 6.

Pejsek vyprávěl pohádku. Chudá noční košilka si chtěla hrát. Bohatá košilka si taky chtěla hrát. Bohatá košilka byla smutná. Chudá košilka a bohatá košilka si nakonec spolu hrály. 7. Pohádka měla špatný konec.

84

adaptovaná česká próza

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE


5. Doplňte otázky.  Jaká  Kdo  Kde  Kdy  Proč  Jak často  Proč 1. Proč pejsek nemohl chodit? – Protože ho bolela noha. 2. ____________ si bohatá košilka nechtěla s chudou košilkou hrát? – Protože byla pyšná. 3. ____________ si bohatá noční košilka hrála? – V lese. 4. ____________ chudou košilku ozdobil? – Andělé. 5. ____________ andělé košilku ozdobili? – Když spala. 6. ____________ si potom košilky spolu hrály? – Každý den. 7. ____________ byla ta pohádka? – Krásná.

6. Doplňte adjektiva. Pozor na koncovky -ý nebo -á.  bohatá  dobrý  chudá  nemocný  hodná  pyšná  špinavá  smutná  smutný 1. Pejsek byl nemocný . Nemohl chodit, protože ho bolela noha. 2. Pejsek musel ležet v posteli a byl _______________. 3. „Pohádka musí mít ____________ konec,“ řekl pejsek. 4. Jedna noční košilka nebyla ozdobená, protože byla _______________. 5. Ta druhá noční košilka byla ozdobená, protože byla _______________. 6. „Já si s tebou nechci hrát,“ řekla bohatá noční košilka, protože byla _______________. 7. Chudá noční košilka byla _______________, protože si s ní bohatá noční košilka nechtěla hrát. cvičení | O pejskovi a kočičce

85


8. Bohatá košilka nedávala pozor, když si hrála v lese, a večer byla _______________. 9. „Ano, pojď, budeme si hrát,“ řekla chudá noční košilka, protože byla _______________.

7. Doplňte slovesa v minulém čase. Pak je zkontrolujte v textu.  být  být  jít  muset  nechtít  nemoct  ozdobit  přijít  potkat  vyprávět 1. Pejsek nemohl chodit. 2. Pejsek ________________ ležet v posteli. 3. Kočička ________________ pejskovi pohádku. 4. Bohatá košilka ________________ krásně barevná a ozdobená. 5. Bohatá košilka si s chudou košilkou _______________ hrát. 6. Chudá košilka _______________ smutná. 7. Večer k chudé košilce _______________ anděl. 8. Andělé tu košilku krásně _______________. 9. Ráno _______________ chudá košilka na procházku. 10. Chudá košilka __________________ bohatou košilku a pak si spolu hrály.

8. Označte, co je správně. 1. Pejsek řekl: „Pohádka __________ mít dobrý konec.“ a) chce b) musí c) nudí 86

adaptovaná česká próza


2. Chudá košilka řekla: „____________, budeme si hrát.“ a) Poslouchej b) Povídej c) Pojď 3. Bohatá košilka řekla: „Ty __________ krásná.“ a) nejsi b) nemáš c) nechceš 4. Bohatá košilka řekla: „Já si s tebou ____________ hrát.“ a) nejsem b) nechci c) nedávám 5. Tak si bohatá košilka _______________ sama v lese. a) šla b) potkala c) hrála 6. Bohatá košilka _________________ pozor. a) neměla b) nedávala c) nemohla 7. Ráno šla chudá košilka _______________ procházku. a) na b) do c) v 8. Pejsek řekl: „To je dobře, __________ ta chudá košilka nebyla taky pyšná.“ a) co b) když c) že cvičení | O pejskovi a kočičce

87


9. Tvořte věty. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pejsek řekl: „Já se Anděl řekl: „Proč jsi Anděl řekl: „Nemusíš Anděl řekl: „Nic si Košilka řekla: „Pojď, budeme Pejsek řekl: „To je

A. tak smutná?“ B. si hrát.“ C. nudím.“ D. z toho nedělej.“ E. dobře.“ F. být smutná.“

10. Povídejte si. 1. Jaká košilka je vám víc sympatická? Bílá, nebo barevná? Proč? 2. Nosíte rádi barevné oblečení? Jaké barvy máte rádi?

11. Obě košilky byly nakonec kamarádky. Napište krátký text na téma „Můj nejlepší kamarád“ nebo „Moje nejlepší kamarádka“. Můžete odpovědět na tyto otázky: Jak se jmenuje? Jak dlouho ho / ji znáte? Kde jste se potkali? Jaký / Jaká je? Co děláte, když se sejdete?

88

adaptovaná česká próza


Jak pejsek a kočička našli panenku A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Jakou hračku jste měli rádi, když jste byli malí? 2. Ztratili jste někdy něco? Co to bylo? Kde jste to ztratili? Našli jste to zase?

2. Podle obrázků označte, co je správně. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.

1 1. 2. 3. 4.

2

3

4

V trávě / V posteli leží panenka. Pejsek našel hračky / rohlíky. Kočička našla hračky venku / doma. Pejsek a kočička mají moc / málo hraček.

3. Procvičujte slova z předchozích cvičení. Spojte. 1. Když nemáme peníze, A. byla jsem ráda. 2. Když jsem byl malý, B. byla jsem smutná. 3. Když jsem ztratila C. měl jsem hodně hraček. peníze, 4. Když jsem byl venku, D. našel jsem starou hračku. 5. Když jsem našla v trávě E. nemůžeme kupovat panenku, pro děti drahé hračky. cvičení | O pejskovi a kočičce

89


B. PO ČTENÍ 4. Tvořte věty podle textu. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5.

Jedna holčička ztratila A. našli. Holčička panenku B. nehledala. Panenka ležela C. panenku. Pejsek a kočička panenku D. v mokré trávě. Pejsek a kočička E. v parku hračky pro vzali panenku. 6. Panenka byla jako F. velkou radost. 7. Pejsek a kočička našli G. panenku domů. 8. Panenka měla H. jejich dcera.

5. Označte, co je / není pravda. Nesprávné věty opravte. 1. Jeden kluk ztratil panenku.

ANO/NE

Jedna holčička ztratila panenku. 2. Holčička nebyla hodná maminka. 3. Pejsek a kočička slyšeli panenku plakat. 4. Pejsek a kočička hledali pro panenku novou maminku. 5. Pejsek a kočička našli v parku krásné hračky. 6. Panence se u pejska a kočičky moc nelíbilo.

6. Označte, co je správně. 1. Pejsek a kočička nemohli jít ven, protože… a) pršelo. b) pejsek byl nemocný. c) kočička nechtěla. 90

adaptovaná česká próza

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE


2. Některé děti… a) nemají hračky. b) neuklízejí hračky. c) mají kašel. 3. Panenka byla smutná, protože… a) nechtěla jít domů. b) ztratila hračky. c) její maminka na ni zapomněla. 4. Panenka měla… a) hlad a trochu kašel. b) mokré kalhoty. c) rýmu. 5. Pejsek a kočička dali panence… a) nové šaty. b) rohlík a mléko. c) jméno Josefina. 6. Panenka byla… a) jako jejich dcera. b) jako jejich maminka. c) jako jejich kamarádka.

cvičení | O pejskovi a kočičce

91


7. Doplňte slova. Pak je zkontrolujte v textu.  domů  hezké  hezky  hlad  mokré  nápad  parku  pršelo  radost  rozbité  škoda  trochu  všechno Jednou celý den 1. pršelo . Pejsek řekl: „To je 2. ________________, že nemáme hračky.“ „Některé děti mají hračky a ty hračky neuklízejí,“ řekla kočička. „To není 3. ________________,“ řekl pejsek. „Mají pak ty hračky špinavé a 4. ________________.“ Ráno bylo hezky a nepršelo. Pejsek řekl: „Je 5. ________________, půjdeme ven.“ V trávě ležela malá panenka. Měla 6. ________________ šaty, měla 7. ________________ a taky 8. ________________ kašel. Pejsek a kočička vzali panenku 9. ________________, ale neměli pro ni žádné hračky. Pejsek řekl: „Já mám 10. ________________, půjdu ven do parku a budu hledat.“ Pejsek našel moc věcí a vzal 11. ________________ domů. Potom šla kočička do 12. ________________ a taky našla krásné hračky. Panenka měla velkou 13. ________________, že má tolik hraček.

8. Označte, co je správně. Pejsek a kočička nemohli jít ven a nudili se / si. Nemůžeme se / si hrát, když prší. A tak se / si povídali a šli spát. „Proč pláčeš, panenko?“ zeptali se / si pejsek a kočička. 5. Panenka řekla: „Jsem smutná, že mě / mi moje holčička ztratila a nehledá mě / mi. 1. 2. 3. 4.

92

adaptovaná česká próza


6. Pejsek a kočička řekli: „My tě / ti vezmeme domů a budeš u nás / nám.“ 7. Kočička panence / panenku vyprala šaty. 8. Ale pejsek a kočička pro panenku / panenka neměli žádné hračky. 9. Pejsek řekl: „Půjdu ven do parku. Třeba nějakou hračku pro naši panenku / naší panence najdu.“ 10. Pejsek a kočička panenky / panence dali jméno Járinka a měli jí / ji moc rádi.

9. Doplňte prepozice. Pak je zkontrolujte v textu.  do  kolem  na  na  o  pro  u  v 1. Pejsek a kočička viděli, že v mokré trávě leží malá panenka. 2. Panenka řekla: „Jsem smutná, že mě moje holčička ztratila a zapomněla _____ mě.“ 3. Pejsek a kočička řekli: „My tě vezmeme domů a budeš ______ nás.“ 4. Dali panenku spát. Chodili _______ postele a šťastně se _______ panenku dívali. 5. Kočička řekla: „Ale my ________ ni nemáme žádné hračky.“ 6. „Aha, vidíš, to je pravda“, řekl pejsek. „Musíme _____ tom přemýšlet.“ 7. Pejsek najednou řekl: „Mám nápad. Půjdu ven _____ parku a budu hledat.“

cvičení | O pejskovi a kočičce

93


10. Představte si, že jste ztratili psa. Píšete oznámení, že ho hledáte. Spojte. 1. 2. 3. 4.

Včera jsme tady ztratili A. na číslo 777 111 222. Jmenuje se B. černý, malý a moc hodný. Je C. Brok. Když ho najdete, D. 1000 korun. zavolejte prosím 5. Kdo ho najde, dostane E. psa.

11. Povídejte si. 1. Panenka dostala staré hračky. Máte rádi staré věci? Nakupujete někdy staré věci (například v bazaru), nebo máte rádi věci nové? 2. Stalo se vám někdy, že jste něco našli? Co to bylo? Kde jste to našli? Hledal to někdo? Jak to dopadlo?

12. Představte si, že jste někde něco zapomněli. Napište podobný vzkaz jako ve cvičení 10. Můžete odpovědět na tyto otázky: Kdy a kde jste to zapomněli? Jak to vypadá? Když to někdo najde, kam má zavolat? Co dostane ten, kdo to najde?

94

adaptovaná česká próza


Jak to bylo 28. října A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Víte, kdy je v České republice nějaký slavný den nebo svátek? 2. Víte, co se stalo 28. října 1918? (čtěte: dvacátého osmého října nebo osmadvacátého října devatenáct set dvacet osm nebo tisíc devět set dvacet osm) a) Vznikla Československá republika. b) Začala válka. c) Byl Nový rok.

2. Podle obrázků označte, co je / není pravda. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.

1. Každý dům má balonek. 2. Pejsek dělá, že je malé dítě. 3. Kočička taky dělá, že je malé dítě. 4. Kočička je smutná. 5. Pejsek a kočička mají vlajky. 6. Pejsek a kočička mají balonky. 7. Pejsek a kočička slaví nějaký svátek.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

cvičení | O pejskovi a kočičce

95


3. Procvičujte slova z předchozích cvičení. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5.

Když je svátek, lidé jsou Lidé mají Lidé slaví, že Děti v obchodě Lidé jsou rádi,

A. B. C. D. E.

na domě vlajku. veselí. když je něco zadarmo. dostaly balonky. vznikla republika.

B. PO ČTENÍ 4. Označte, co je správně. 1. Pejsek a kočička chtěli… a) slavit 28. říjen. b) koupit balonky. c) utratit všechny peníze. 2. Pejsek a kočička šli do obchodu, protože… a) chtěli nakupovat. b) chtěli vlaječky zadarmo. c) chtěli mít dítě. 3. Večer neměli… a) žádné vlajky. b) žádné balonky. c) žádné peníze. 4. Večer jejich dům vypadal… a) smutně. b) krásně. c) špatně.

96

adaptovaná česká próza


5. Seřaďte věty ve správném pořadí. ___ Utratili všechny peníze a večer už žádné neměli. ___ Potom dělala kočička maminku a šla na nákup. 1. Pejsek a kočička chtěli slavit 28. říjen, ale neměli vlajky. ___ Pejsek a kočička dostali vlaječky a balonky zadarmo. ___ Celý dům byl krásný a vypadal vesele. ___ Nejdřív dělal pejsek tatínka a šel na nákup.

6. Označte, co je správně. 1. Brzy bude svátek a my potřebujeme žádnou / nějakou vlajku. 2. Každý / Celý dům bude mít vlajku a my žádnou nemáme. 3. Lidé každý / celý rok slaví, že vznikla Československá republika. 4. Pejsek a kočička každý / celý den chodili do obchodu. 5. V obchodě utratili všechny peníze a večer nějaké / žádné peníze neměli. 6. V obchodě dostali vlaječky a taky nějaké / žádné balonky. 7. Celý / Žádný dům vypadal vesele.

cvičení | O pejskovi a kočičce

97


7. Doplňte otázky.  Co  Co  Jak  Kam  Kde  Kdy  Kolik  Proč 1. Co dělali pejsek a kočička? – Byli doma a povídali si. 2. _________ je ten svátek? – 28. října. 3. _________ je svátek? – Protože vznikla republika. 4. ______________ dělají lidé? – Dávají na domy vlajky a jsou veselí. 5. ______________ šli pejsek a kočička? – Na nákup. 6. ______________ dostali vlajky? – V obchodě. 7. _____________ zaplatili za vlajky? – Nic, byly zadarmo. 8. ______________ vypadal jejich dům večer? – Krásně a vesele.

8. Doplňte slovesa v minulém čase. Pak je zkontrolujte v textu.  být  dostat  povídat si  jít  potřebovat  utratit  vědět 1. Pejsek a kočička byli doma a povídali si . 2. Pejsek a kočička _______________ vlajku. 3. Pejsek _______________, jak dostat vlajku. 4. Kočička _______________ na nákup. 5. Pejsek _______________ vlajku zadarmo. 6. Pejsek a kočička _______________ všechny peníze. 7. Celý dům _______________ plný vlaječek a balonků.

9. Povídejte si. 1. Dostali jste někdy něco v obchodě zadarmo? Co to bylo?

98

adaptovaná česká próza


2. Máte taky doma balonky nebo vlaječky, když je svátek? Líbí se vám to? 3. Utratili jste někdy v obchodě peníze za něco, co jste nepotřebovali?

10. Napište, jak slavíte nějaký státní svátek ve vaší zemi. Můžete odpovědět na tyto otázky: Kdy je to? Proč je to slavný den? Co obvykle lidé dělají? Máte ten svátek rádi? Proč? Co děláte obvykle vy a vaše rodina nebo kamarádi?

cvičení | O pejskovi a kočičce

99


Jak to bylo na Mikuláše A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Kdy jste byli naposledy na návštěvě? U koho? Co jste dělali? 2. Hráli jste někdy divadlo? Kdy a kde to bylo?

2. Podle obrázků označte, co je / není pravda. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy. 1. Děti jsou zdravé. 2. Pejsek a kočička jsou na návštěvě. 3. Pejsek a kočička čtou dětem pohádku. 4. Děti jsou venku.

ANO/NE

5. Kočička má vousy. 6. Všichni mají dlouhé šaty.

ANO/NE

100 adaptovaná česká próza

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

ANO/NE


3. Procvičujte slova z předchozích cvičení. Spojte. 1. Když jsem nemocný, A. můžu jít do školy. 2. Když chci mluvit s kamarády, B. mám kašel a rýmu. 3. Když jsem zdravý, C. babička mi četla pohádky. 4. Když jsem byl malý, D. měl dlouhé vousy. 5. Můj dědeček E. jdu na návštěvu. 6. Moje babička F. měla krásné dlouhé šaty.

B. PO ČTENÍ 4. Označte, co je / není pravda. Nesprávné věty opravte. 1 Byla neděle. ANO/NE

Nebyla neděle. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pejsek a kočička měli rýmu a kašel. Věra a Jenda byli ve škole. Pejsek a kočička hráli pro děti divadlo. Na Mikuláše šly děti k pejskovi a kočičce. Pejsek a kočička byli v divadle. Všichni dostali dárky.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

cvičení | O pejskovi a kočičce 101


5. Tvořte věty podle textu. Spojte. 1. Jenda a Věra byli A. zdravé a mohly jít ven. 2. Pejsek a kočička B. nemocní, museli být šli k nim doma a nudili se. 3. Za týden byly děti C. šaty a Jenda si vzal bílé vousy. 4. Na Mikuláše dělala D. Věra dostala datle a všichni byli rádi. 5. Děti si oblékly E. Věra anděla a Jenda dlouhé bílé dělal Mikuláše. 6. Pejsek a kočička měli F. na návštěvu a hráli stejný divadlo. 7. Jenda dostal fíky a G. nápad a dělali pro děti anděla a Mikuláše.

6. Kdo to řekl? Pejsek a kočička (PK), nebo děti (D)? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Co se stalo? Proč nejsou venku žádné děti? Já jsem zapomněl, že dneska není neděle. Jenda a Věra ve škole nejsou. Mají kašel a rýmu a musejí být doma. My vám jdeme hrát divadlo. Dneska je Mikuláš, tak půjdeme k pejskovi a kočičce. 7. Kde jsou pejsek a kočička? 8. To jsou pejsek a kočička! 9. A to jsou Jenda a Věra!

102 adaptovaná česká próza

PK

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______


7. Doplňte prepozice. Pak je zkontrolujte v textu.  k  k  na  na  na  na  o  pro  pro  s  ve  za 1. Pejsek a kočička si chtěli hrát s dětmi. 2. Věra a Jenda ale nebyli ______ škole. 3. Pejsek řekl: „Půjdeme ______ nim ______ návštěvu.“ 4. Chtěli ______ Jendu a Věru hrát divadlo. 5. Věra a Jenda seděli ______ posteli a čekali, jaké divadlo budou hrát. 6. Hráli pohádku ______ králi, královně a princezně Járince. 7. ______ týden byly děti zdravé. To bylo ______ Mikuláše. 8. Jenda řekl: „Půjdeme ______ pejskovi a kočičce a dáme jim nějaký dárek.“ 9. Ale tam ______ Věru a Jendu čekalo překvapení. Stáli tam taky anděl a Mikuláš. 10. Dali si dárky. Pejsek měl _____ Jendu fíky a kočička dala Věře datle.

8. Označte, co je správně. 1. Pejsek a kočička šli na návštěvu k Věru a Jendu / Věře a Jendovi. 2. Jenda řekl Věru / Věře: „Dneska je Mikuláš.“ 3. Děti šly k pejsek a kočička / pejskovi a kočičce. 4. Kočička dala Věru / Věře datle. 5. Jenda dal pejskovi / pejska dárek. 6. Věra dala kočičce / kočičku hračku.

cvičení | O pejskovi a kočičce 103


9. Povídejte si. 1. Slavíte Mikuláše nebo nějaký podobný svátek? Jak ho slavíte? 2. Máte rádi dárky? Jaké dárky rádi dáváte nebo dostáváte?

10. Napište příběh, jak ho vypráví Věra.

Jenda a já jsme měli rýmu a kašel. Nemohli jsme jít do školy…

104 adaptovaná česká próza


Jak to bylo na Vánoce A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Máte rádi psy nebo kočky? 2. Myslíte si, že malé děti mají rády psy a kočky? 3. Myslíte si, že psi a kočky mají rádi malé děti?

2. Podle obrázků označte, co je / není pravda. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy. pan Čapek

1. 2. 3. 4. 5. 6.

holčička

kluk

Pan Čapek leží u stolu a přemýšlí. Pan Čapek asi hledá nápad. Holčička tahá kočku za ocas. Kluk tahá psa za uši. Kluk štěká. Holčička má dlouhý ocas.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

cvičení | O pejskovi a kočičce 105


3. Procvičujte slova z předchozích cvičení. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5.

To je dobrý Děti si někdy se zvířaty Naše kočka má krásný Náš pes je hodný, Můj bratr

A. B. C. D. E.

není zlý. nápad. nemá rád psy. nehrají hezky. dlouhý ocas.

B. PO ČTENÍ 4. Podle textu označte, co je správně. Pan Čapek seděl a přemýšlel / psal. Pan Čapek věděl / nevěděl, co napsat pro děti. Pejsek měl nápad napsat, že je / není princ. Kočička měla / neměla nápad napsat, že kočka má ocas. 5. Pan Čapek nejdřív chtěl / nechtěl psát, že kočka má krásný ocas a má ho ráda. 6. Pejsek řekl: „Napište, že děti smějí / nesmějí tahat pesjky za uši a kočky za ocas.“ 7. Pan Čapek za tu radu dal / nedal pejskovi a kočičce něco k jídlu. 1. 2. 3. 4.

5. Tvořte věty podle textu. Spojte. 1. Sedím, přemýšlím a 2. Jsem moc rád, že 3. Jedna holčička mě tahala za ocas 4. Ten kluk pak řekl, 5. Vidíte, že to nebylo 6. Přejeme vám

A. veselé Vánoce. B. nemám žádný nápad. C. jste mi přišli poradit. D. moc drahé. E. že jsem zlý. F. a moc mě to bolelo.

106 adaptovaná česká próza


6. Kdo to řekl? Pejsek (P), kočička (K), nebo pan Čapek (Č)? 1. Já nejsem princezna a ty nejsi princ. 2. To je zlé, nemám žádný nápad. 3. Sedím a přemýšlím už sedm dní. 4. Napište, že kočka má ocas. 5. To vím. Proč to psát? 6. Jednou mě jedna holčička tahala za ocas. 7. Ta holčička si pak myslela, že nejsem hodná. 8. Jednou mě jeden kluk tahal za uši. 9. Ten kluk pak řekl, že jsem zlý. 10. Vidíte, že to nebylo moc drahé.

K ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

7. Označte, co je správně. Pozor: rád / ráda × rada

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6.

Musíme mu něco poradit / přemýšlet. Nebude to drahé / hodné. To je dobrý nápad / rada. Jsem moc rád / drahý, že jste přišli. Dám vám za tu radu / rád, co budete chtít. Kluk pak řekl, že jsem smutný / zlý pes. Vidíte, že to nebylo moc zadarmo / drahé.

cvičení | O pejskovi a kočičce 107


8. Doplňte slovesa.  poradit  přejeme  věřit  dal  nevěděl  řekla  potřebuju 1. Pan Čapek seděl u stolu a nevěděl , co psát. 2. Kočička řekla: „Musíme panu Čapkovi ___________.“ 3. Kočička si myslela, že děti panu Čapkovi nebudou ______________, že je princezna. 4. Pan Čapek řekl: „Nemám žádný nápad. ___________ _________ poradit.“ 5. Kočička panu Čapkovi ______________, co má napsat. 6. Pan Čapek ______________ pejskovi salám. 7. Kočička řekla: „Děkujeme a ________________ vám veselé Vánoce.“

9. Povídejte si. 1. Co děláte, když musíte něco psát, ale nemáte žádný nápad? 2. Co mohl pan Čapek psát? Co je dobré téma na Vánoce?

10. Pejsek a kočička říkají: „Přejeme vám veselé Vánoce!“ Napište někomu přání k Vánocům nebo k novému roku.

108 adaptovaná česká próza


Jak to bylo s kluky z Domažlic A. PŘED ČTENÍM 1. Povídejte si. 1. Měli jste jako dítě kočku nebo psa? Hráli jste si s nimi? 2. Co jste jako malí rádi dělali? Jestli jste ještě malí, co rádi děláte?

2. Co je to? Přiřaďte slova. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy.  břicho  noha  ruka  hlava  vlasy  nos  oko  pusa  ucho 4 2 1 6 hlava 3 5 8 7 9

3. Jaké jsou děti? Co myslíte? Označte ANO/NE a pak si o tom povídejte. 1. 2. 3. 4. 5.

Děti mají rády pejsky a kočičky. Děti si rády hrají. Děti rády čtou pohádky. Děti rády píšou dopisy. Děti mají rády legraci.

Myslím, že ANO/NE. Myslím, že ANO/NE. Myslím, že ANO/NE. Myslím, že ANO/NE. Myslím, že ANO/NE.

cvičení | O pejskovi a kočičce 109


B. PO ČTENÍ 4. Označte, co je / není pravda. Nesprávné věty opravte. 1. Pan Čapek byl doma a přišli pejsek a kočička. ANO/NE

Pejsek a kočička byli doma a přišel pan Čapek. 2. Kluci z Domažlic napsali panu Čapkovi dopis. ANO/NE 3. Kluci napsali, že se jim pohádka o pejskovi a kočičce nelíbí. ANO/NE 4. Kluci chtějí číst pohádku o klucích. ANO/NE 5. Pan Čapek zná kluky z Domažlic. ANO/NE 6. Pejsek a kočička řekli, že půjdou do Domažlic. ANO/NE 7. Pan Čapek s nimi šel do Domažlic. ANO/NE 8. Pejsek a kočička byli v Domažlicích. ANO/NE 9. Pejsek a kočička vyprávěli panu Čapkovi, jak vypadají kluci v Domažlicích. ANO/NE 10. Pan Čapek se zlobil, protože pejsek a kočička popsali normální kluky. ANO/NE

5. Označte, co je správně. 1. Pan Čapek nemohl psát o klucích z Domažlic, protože… a) kluky z Domažlic nezná. b) ho bolela ruka. c) nemá rád děti.

110 adaptovaná česká próza


2. Pan Čapek nešel do Domažlic, protože… a) nechtěl. b) neměl čas. c) neví, kde to je. 3. Pejsek a kočička nešli do Domažlic, protože… a) si hráli s dětmi a zapomněli na to. b) museli jít domů. c) kočičku bolela noha. 4. Pejsek a kočička řekli panu Čapkovi, že… a) si hráli s dětmi. b) to nebylo daleko. c) byli v Domažlicích. 5. Pejsek a kočička… a) viděli kluky v Domažlicích. b) povídali, jak vypadají všichni kluci. c) řekli, že v Domažlicích nejsou normální kluci. 6. Pan Čapek… a) si dělal legraci. b) si rád hraje s pejsky a kočičkami. c) napsal, co povídali pejsek a kočička.

cvičení | O pejskovi a kočičce 111


6. Tvořte věty. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Někdo zaťukal Už jsme vás Bolela mě Pohádka se nám Nemám čas, Do Domažlic je Vy si děláte

A. B. C. D. E. F. G.

musím psát. moc líbila. na dveře. to daleko. dlouho neviděli. legraci! noha.

7. Doplňte formy plurálu.  děti  holky kluci  maminky  nohy  oči  ruce  uši  vlasy 1. kluk kluci 2. holka ______________________________________ 3. dítě _______________________________________ 4. maminka ___________________________________ 5. noha ______________________________________ 6. ruka _______________________________________ 7. vlas _______________________________________ 8. oko _______________________________________ 9. ucho ______________________________________

8. Označte, co je správně. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vy asi nevíte, že mě bolela noha / nohu. Píšou mi kluci / kluky z města Domažlice. Tak se půjdeme se na ty kluci / kluky podívat. Co ale řekneme panu Čapkovi / pana Čapka? Řekneme mu / ho, že jsme v Domažlicích byli. To bude legrace / legraci.

112 adaptovaná česká próza


7. Kluci v Domažlicích mají hlava / hlavu. 8. Vy si děláte legrace / legraci!

9. Jak psaly děti dopis panu Čapkovi? Doplňte slova.  Prosíme vás  S pozdravem  Milý  líbila 1. Milý pane Čapku, moc se nám 2. _________________ pohádka o pejskovi a kočičce. 3. _________________, napište zase něco o kočičce a pejskovi nebo něco o klucích, jako jsme my. 4. ______________________ kluci z Domažlic

10. Povídejte si. 1. Víte, kde jsou Domažlice? Byli jste tam někdy? Jaká další česká města znáte? Byli jste tam? Co jste tam viděli? 2. Pan Čapek přišel k pejskovi a kočičce na návštěvu. Kam chodíte rádi na návštěvu? Máte rádi návštěvu doma?

11. Pejsek a kočička popsali kluky (nejen) z Domažlic. Vyberte si jednoho člověka a popište ho. Můžete odpovědět na tyto otázky: Jak vypadá? Jaký je? Co rád dělá?

cvičení | O pejskovi a kočičce 113


114 adaptovaná česká próza


CVIČENÍ K FILMŮM Aktivity k filmům odkazují k DVD, jež je součástí tištěného vydání.

cvičení | OOpejskovi pejskoviaakočičce kočičce 115


Jak pejsek a kočička myli podlahu PŘED FILMEM 1. Pejsek a kočička budou uklízet. Povídejte si. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy. 1. Jak často děláte velký úklid? Jaké domácí práce děláte rádi, a jaké naopak neradi? 2. Co potřebujete, když chcete umýt podlahu? Potřebujeme...  cukroví  hrnec  kartáč  mýdlo  nepořádek  pěnu  prádlo  ruce  ručník  sýr  vodu

PŘI FILMU 2. Pejsek a kočička chtějí mýt podlahu. Podívejte se na první část filmu (00:00–02:17 až po slova …a vidí něco ležet na stole). Pak napište, co jste viděli. Například: dům, …

3. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že… pejsek bude uklízet sám. pejsek bude čekat na kočičku. pejsek bude hledat kočičku. pejsek bude jíst mýdlo.

116 adaptovaná česká próza


4. Podívejte se na druhou část filmu (02:17–05:49 až po slova …pejsek byl kartáč a kočička byla utěrka). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 3 pravdu? 5. 1. 2. 3.

Jak pejsek a kočička myli podlahu? Označte. Kočička použila pejska jako kartáč / ručník. Podlaha byla mokrá / suchá, ale ještě nebyla čistá. Pak pejsek použil kočičku jako kartáč / ručník a vytřel podlahu. 4. Nakonec byla podlaha mokrá / suchá a špinavá / čistá. 5. Pejsek a kočička ale byli špinaví / čistí.

6. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že… pejsek a kočička budou mít večer zase nepořádek. kočička umyje pejska a pejsek umyje kočičku. budou mít hlad a budou vařit. půjdou spát.

7. Podívejte se na poslední část filmu (05:49–09:26). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 6 pravdu?

cvičení | O pejskovi a kočičce 117


PO FILMU 8. Jak to bylo? Seřaďte věty ve správném pořadí. ___ Kočička koupila nové mýdlo. ___ Kočička vzala mýdlo a dala ho na stůl. ___ Kočička vyprala pejska a pak pejsek vypral kočičku. 1. V domečku byla špinavá podlaha. ___ Podlaha byla čistá, ale pejsek a kočička byli špinaví. ___ Kočička umyla podlahu pejskem a pejsek vytřel podlahu kočičkou. ___ Pejsek šel pro vodu. ___ Pejsek a kočička šli spát. ___ Pejsek myslel, že mýdlo je sýr nebo cukroví, a snědl ho.

9. Kdo to řekl? Pejsek (P), kočička (K), nebo oba (PK)? Aha, to bude něco dobrého. P Ty jsi nějaký nemocný! ______ Našel jsem něco na stole. ______ Myslel jsem, že je to nějaký sýr. ______ Ty jsi ale hloupý, to bylo mýdlo! ______ Napij se hodně vody. ______ Jak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? ______ 8. My jsme teď špinaví. ______ 9. Musíme se vyprat. ______ 10. Prší! ______ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

118 adaptovaná česká próza


10. Povídejte si. U pejska a kočičky nejdřív svítilo sluníčko a pak pršelo. 1. Jaké počasí je dneska a jaké bylo včera? 2. Co děláte, když svítí sluníčko? Co děláte, když prší? 11. Představte si, jak pejsek a kočička dělají nějakou jinou domácí práci (například nakupují, vaří nebo pracují na zahradě). Napište příběh.

cvičení | O pejskovi a kočičce 119


Jak si pejsek roztrhl kalhoty PŘED FILMEM 1. Pejsek a kočička chtějí jít na výlet. Povídejte si. 1. Kdy jste šli naposledy na výlet? Kam? 2. Co jste tam dělali? Co jste tam viděli?

2. Spojte otázky a odpovědi. 1. 2. 3. 4. 5.

Jaké zvíře chce chytit zajíce? Jaké zvíře rychle běží? Jaké zvíře neběží rychle? Co je jídlo z Itálie? Kdo umí opravit kalhoty?

A. B. C. D. E.

Slepice Zajíc. Pes. Švadlena. Makaróny.

PŘI FILMU 3. Podívejte se na první část filmu (00:00–01:49 až po slova …na ten výlet do toho lesa). 1. Jaký den je? 2. Jaké je počasí? 3. Kam chtějí jít pejsek a kočička na výlet? 4. Podívejte se na druhou část filmu (01:49–02:43 až po slova „Koukej, on se ti posmívá!“ řekla kočička). Pak označte, jaká zvířata pejsek a kočička na cestě potkali. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy. Potkali…  kočku  motýla  myš  psa  ptáky  slepici  zajíce 120 adaptovaná česká próza


5. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. Myslím, že… a) pejsek chytí zajíce. b) si pejsek roztrhne kalhoty. c) mu kočička zašije kalhoty. d) kočička bude vědět, kde bydlí švadlena. e) slepice zašije kalhoty. f ) švadlena dá pejskovi a kočičce makaróny. 6. Podívejte se na poslední část filmu (2:43–07:40). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 5 pravdu?

PO FILMU 7. Jak to bylo? Seřaďte věty ve správném pořadí. ___ Kočička viděla, že pejsek má díru na kalhotách. ___ Slepice řekla, že blízko bydlí švadlena. ___ V lese byl zajíc a smál se pejskovi, že má jedno ucho nahoru a jedno dolů. ___ Pejsek a kočička byli spokojení a šli domů. ___ Přišla slepice a snědla makarón. 1. Pejsek a kočička šli na výlet do lesa. ___ Pejsek chtěl zajíce chytit, ale zajíc už byl pryč. ___ Švadlena zašila kalhoty a dala jim něco k jídlu a pití. ___ Kočička vzala makarón a zašila pejskovi kalhoty.

cvičení | O pejskovi a kočičce 121


8. Označte, co jste viděli nebo slyšeli ve filmu. domeček les postel dort sluníčko doktor kalhoty slepice výlet ucho díra švadlena čaj zajíc makarón mléko 9. V jakém kontextu jsou označená slova ze cvičení 8 v příběhu? Napište věty. Například: domeček – Pejsek a kočička měli domeček. 10. Co řekli pejsek a kočička, když přišli ke švadleně? Napište jejich dialog. Například:

Švadlena: Dobrý den, co potřebujete? Pejsek: Dobrý den, prosím vás, máte čas? ...

122 adaptovaná česká próza


O pejskovi a kočičce, jak psali psaní PŘED FILMEM 1. Pejsek a kočička jsou doma. Venku je zima. Povídejte si. 1. Co rádi děláte v zimě? 2. Jaké nosíte v zimě oblečení? 3. Píšete někdy dopis nebo e-mail kamarádovi / kamarádce? O čem píšete?

2. Označte, co je správně. 1. 2. 3. 4. 5.

Děti / Psi mají ocas. Děti / Psi někdy tahají kočky za ocas. Děti / Kočky někdy tahají psy za uši. Pes / Kočka mňouká. Pes / Kočka štěká.

PŘI FILMU 3. Podívejte se na první část filmu (00:00–01:56 až po slova …beztak nemáme dnes co jiného na práci). 1. Jaké je počasí? 2. Kde jsou pejsek a kočička? Co dělají? 3. Co chtějí dělat?

cvičení | O pejskovi a kočičce 123


4. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. 1. a) b) c) d) e)

Myslím, že… kočička bude psát dopis. pejsek bude psát dopis. děti budou psát dopis. nikdo nebude psát žádný dopis. pejsek a kočička budou štěkat a mňoukat.

2. a) b) c) d) e)

Myslím, že v dopise budou psát o tom, … že je velká zima a moc sněží. že mají psi a kočky rádi jídlo a pití. co psi a kočky nemají rádi. že kočička a pejsek nechodí do školy. že kočka má ocas a pejsek má uši.

5. Podívejte se na druhou část filmu (01:56–11:04 až po slova … kočička a pejsek, písek). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 4 pravdu?

6. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d) e)

Myslím, že pejsek a kočička… se teple obléknou a půjdou na poštu. půjdou na poštu a pak budou hledat domeček. nenajdou poštu, protože hodně sněží. nepůjdou na poštu, protože je zima a sněží. budou jíst syreček a pak půjdou na poštu.

124 adaptovaná česká próza


7. Podívejte se na třetí část filmu (11:04–14:35 až po slova …vždyť my venku zmrzneme). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 6 pravdu?

8. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d) e)

Myslím, že… se vrátí na poštu a budou tam spát. najdou jiný domeček, kde dostanou něco k jídlu. pejsek ucítí syreček a najde domeček. potkají děti a půjdou na návštěvu. nenajdou domeček a budou plakat.

9. Podívejte se na poslední část filmu (14:35–16:20). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 8 pravdu?

PO FILMU 10. Kdo to řekl? Pejsek (P), nebo kočička (K)? 1. Já mám zimu rád. P 2. Budeme celý den ležet v posteli. ______ 3. Nejsme nemocní, nemůžeme být celý den v posteli. ______ 4. Vstávat, napíšeme dopis. ______ 5. Psát budeš ty. ______ 6. Ten syreček krásně voní, já mám na něj chuť. ______ 7. Kam půjdeme spát, pejsku? ______ 8. Cítím ten syreček. ______

cvičení | O pejskovi a kočičce 125


11. Označte, co je správně. 1. Sněžilo moc / málo. 2. Pejskovi a kočičce se sníh líbil / nelíbil. 3. Sněžilo tak moc, že domeček byl / nebyl vidět. 4. Pejsek cítil / viděl syreček. 5. Pejsek našel / nenašel domeček. 6. Pejsek řekl: „Kde je domeček, tam je / není syreček“. 7. Pejsek měl malý / velký kousek a kočička malý / velký kousek.

12. Označte, co jste viděli nebo slyšeli ve filmu. zima sníh maso postel

brambory židle stůl boty

čepice sluníčko svetr chleba

kalhoty kabát syreček čokoláda

13. Rozdělte slova z cvičení 12 do čtyř kategorií: jídlo

nábytek

oblečení

počasí

maso, …

postel, …

boty, …

zima, …

14. Představte si, že pejsek a kočička domeček nenašli. Co asi dělali? Napište jiný konec. Můžete taky nakreslit komiks (3–4 obrázky). 126 adaptovaná česká próza


Jak si pejsek s kočičkou dělali dort PŘED FILMEM 1. Pejsek a kočička chtějí dělat dort. Povídejte si. Nová slova najdete ve slovníku na konci knihy. 1. Co potřebujete, když děláte dort? 2. Myslíte, že pejsek a kočička umí udělat dobrý dort? 3. Co asi pejsek a kočička do dortu dají? Dají tam…  bonbóny  buřty  cibuli  cukr  česnek  čokoládu  chleba  marmeládu  máslo  mléko  mouku  ocet  okurku  oříšky  pepř  rozinky  salám  smetanu  sůl  sýr  syreček  vajíčko

PŘI FILMU 2. Podívejte se na první část filmu (00:00–01:42 až po slova …uděláme si takový nejlepší dort). 1. Proč chtějí pejsek a kočička dělat dort? 2. Jaký mají recept na dort?

3. Podívejte se na druhou část filmu (01:42–04:18 až po slova …chleba zrovna tuze moc rádi nejedí). Pak označte ve cvičení 1, co pejsek a kočička do dortu dali. Myslíte, že dort bude dobrý? Pozor: Staré slovo pro marmeládu je „zavařenina“.

cvičení | O pejskovi a kočičce 127


4. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že pejsek a kočička… budou jíst dort a dort jim bude moc chutnat. budou jíst dort, ale dort jim nebude chutnat. budou jíst dort a potom je bude bolet břicho. nebudou jíst dort.

5. Podívejte se na třetí část filmu (04:18–08:09 až po slova …všechno jsme dali do toho dortu). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 4 pravdu?

6. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že pejsek a kočička… půjdou spát. půjdou na návštěvu a tam si dají oběd. půjdou na oběd do restaurace. půjdou nakupovat.

7. Podívejte se na poslední část filmu (08:09–08:57). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 6 pravdu?

128 adaptovaná česká próza


PO FILMU 8. Co si pamatujete? Označte, co je správně. 1. Pejsek a kočička dělali dort, protože pejsek měl svátek a kočička měla narozeniny / čekali, že přijdou děti. 2. Pejsek a kočička dali do dortu jen sladké / všechno možné. 3. Pejsek a kočička dali / nedali do dortu chleba, protože ho mají / nemají rádi. 4. Pejsek a kočička jedli / nejedli dort. 5. Zlého psa / Pejska a kočičku bolelo břicho. 6. Pejsek a kočička nakonec byli smutní / měli hezký den.

9. Co pejsek a kočička říkali? Doplňte slovesa.  jsou  mám  nemáme  nevím  musí  není  uděláme si  vím 1. Uděláme si k svátku a k narozeninám dort. 2. Taky ____________ chuť na dort. 3. Ale ____________, jak se dort dělá. 4. To nic ____________. To je lehké. 5. Já ____________, jak se dort dělá. 6. Dort ____________ být sladký. 7. Oříšky ____________ dobré. 8. Mám hlad. Ale my doma nic k jídlu ____________.

10. Představte si, že zlý pes nepřišel. Co se pak asi stalo? Napište jiný konec. Můžete taky nakreslit komiks (3–4 obrázky). cvičení | O pejskovi a kočičce 129


O pyšné noční košilce PŘED FILMEM 1. Kočička vypráví pohádku o noční košilce. Povídejte si. 1. Myslíte si, že oblečení je důležité? Proč ano/ne? 2. Nosíte rádi barevné oblečení? Jaké barvy máte rádi?

PŘI FILMU 2. Podívejte se na první část filmu (00:00–02:54 až po slova …aby tě ta bolístka tak nebolela). Proč pejska bolí noha? Označte. a) Zlomil si nohu. b) Kočička mu šlápla na nohu. c) Šlápl na střep.

3. Podívejte se na druhou část filmu (02:54–07:35 až po slova …však ono se to do rána už nějak spraví). 1. Proč je chudá košilka smutná? 2. Co asi bude anděl dělat?

130 adaptovaná česká próza


4. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že chudá košilka… bude ráno barevná a krásná. potká novou kamarádku. dostane dopis od pyšné košilky. bude nemocná.

5. Podívejte se na třetí část filmu (07:35–08:58 až po slova …kdyby si tak chtěla se mnou hrát). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 4 pravdu?

6. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že… chudá košilka si nebude chtít hrát se špinavou košilkou. chudá košilka bude taky špinavá. košilky spolu půjdou do obchodu pro mýdlo. košilky si budou spolu hrát a budou dobré kamarádky.

7. Podívejte se na poslední část filmu (08:58–10:58). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 6 pravdu?

cvičení | O pejskovi a kočičce 131


PO FILMU 8. Co si pamatujete? Označte, co je správně. 1. Kočička vyprávěla pohádku, protože pejsek se nudil / nemohl spát. 2. Chudá noční košilka byla bílá / barevná. 3. Bohatá / Chudá noční košilka si nechtěla hrát s bohatou / chudou noční košilkou. 4. Chudá noční košilka byla pyšná / smutná, protože si s ní bohatá košilka nechtěla hrát. 5. Andělé / Pejsek a kočička noční košilku ozdobili. 6. Nakonec si košilky spolu hrály / nehrály. 7. Bohatá košilka už nebyla / zase byla pyšná. 8. Pejska nakonec noha moc bolela / už nebolela.

9. Kdo to řekl? Bohatá košilka (B), chudá košilka (CH), nebo anděl (A)? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pojď si se mnou hrát! CH Nepůjdu. ______ S tebou já si nebudu hrát. ______ Já jsem smutná. ______ Proč jsi tak smutná? ______ Nic si z toho nedělej. ______

10. Andělé chudou košilku ozdobili. Napište dialog, jak andělé plánují košilce pomoct. Například:

První anděl: Viděl jsem moc smutnou noční košilku. Druhý anděl: … … 132 adaptovaná česká próza


O panence, která tence plakala PŘED FILMEM 1. Venku prší a pejsek a kočička jsou doma. Povídejte si. 1. Co děláte, když prší? Čtete, posloucháte nebo se díváte na pohádky? 2. Hrajete si někdy? Jak? 3. Máte doma nějaké hry nebo hračky? Jaké?

PŘI FILMU 2. Podívejte se na první část filmu (00:00–02:51 až po slova …spali až do rána). O čem si pejsek a kočička povídají? Doplňte slovesa.  chtějí  mají  nejsou  nemůžou  neuklízejí Povídají si o tom, že… 1. nemají hračky a nemůžou si hrát, když prší. 2. _________________ mít hračky. 3. některé děti _________________ hračky a nehrají si s nimi. 4. některé děti hračky _________________ a pak je mají špinavé a rozbité. 5. pejsek a kočička _________________ nepořádní jako některé děti.

cvičení | O pejskovi a kočičce 133


3. Podívejte se na druhou část filmu (02:51–08:54 až po slova …musíme o tom přemýšlet). 1. Proč panenka plakala? 2. Co pejsek a kočička s panenkou udělali? 3. O čem teď pejsek a kočička přemýšlí?

4. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že pejsek a kočička půjdou pro hračky… do obchodu. ven. ke kamarádovi. do školy.

5. Podívejte se na třetí část filmu (08:54–10:30 až po slova …dali té naší panence). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 4 pravdu?

6. Hádejte, co bude dál. Můžete označit víc možností nebo vymyslet další. a) b) c) d)

Myslím, že pejsek… nenajde žádné hračky. najde ještě jednu panenku. najde hodně hraček. potká holčičku, která panenku ztratila.

7. Podívejte se na poslední část filmu (10:30–14:57). Co se stalo? Měli jste ve cvičení 6 pravdu?

134 adaptovaná česká próza


PO FILMU 8. Co si pamatujete? Označte, co je / není pravda. Nesprávné věty opravte. 1. Venku pršelo a pejsek a kočička šli na procházku. ANO/NE Pejsek a kočička byli doma. 2. Pejsek a kočička měli doma hračky a mohli si hrát. ANO/NE 3. Druhý den už nepršelo a pejsek a kočička šli ven. ANO/NE 4. Pejsek a kočička našli panenku a ta panenka byla smutná. ANO/NE 5. Pejsek a kočička vzali panenku domů. ANO/NE 6. Pejsek a kočička chtěli mít pro panenku hračky. ANO/NE 7. Panenka našla v parku hračky. ANO/NE 8. Panenka se u pejska a kočičky měla dobře. ANO/NE

9. Co pejsek a kočička říkali? Tvořte věty. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Je pěkně. Půjdeme Proč Moje holčička mě Tvoje holčička nebyla My tě Teď máme Na něco jsme Žádné hračky pro panenku

A. B. C. D. E. F. G. H.

hodná. ven. nemáme. pláčeš, panenko? panenku. vezmeme k nám. zapomněli. ztratila.

cvičení | O pejskovi a kočičce 135


10. Vyprávějte příběh jako panenka. Například: Jmenuju se Járinka. Měla jsem maminku,

ale ta maminka…

136 adaptovaná česká próza


SLOVNÍČEK Slovník

slovníček | OOpejskovi pejskoviaakočičce kočičce 137


ZKRATKY A SYMBOLY • ABBREVIATIONS AND SYMBOLS • ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE • СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ *

verbs with stem changes in the present tense conjugation (-E conjugation), e.g. číst*, čtu to read, I read demin. diminutive e

Verb mit unregelmäßiger Konjugation im Präsens (e-Verb), z.B. číst*, čtu lesen, ich lese Diminutiv, Verkleinerungsform bewegliches e (z.B. den Tag, dny Tage) Alltagssprache/ Umgangssprache

глагол с изменением в корне в настоящем времени (-E спряжение), напр. číst*, čtu читать, я читаю уменьшительнoласкательнaя формa беглое e (напр. den день, dny дни) разговорный язык

perfektives Verb (vollendet, drückt das Ergebnis oder einen bestimmten Zeitpunkt einer Handlung aus) Plural (Mehrzahl)

глагол совершенного вида

pl.

the mobile e (e.g. den day, dny days) colloquial language, i.e. everyday spoken Czech perfective verb (expressing the result of an activity or the action at a certain specific moment) plural

N

nominative

Nominativ

G

genitive

Genitiv

D

dative

Dativ

A

accusative

Akkusativ

V

vocative

Vokativ

L

locative

Lokativ

I

instrumental

Instrumental

Ma

masculine animate gender

Maskulinum animatum (belebt)

Mi

masculine inanimate gender

F N

feminine gender neuter gender

Maskulinum inanimatum (unbelebt) Femininum Neutrum

kol.

pf.

138 adaptovaná česká próza

множественное число, мн. число именительный падеж, им.падеж родительный падеж, род.падеж дательный падеж, дат.падеж винительный падеж, вин.падеж звательный падеж, зв.падеж предложный падеж, пред.падеж творительный падеж, тв.падеж мужской род одушевленный мужской род неодушевленный женский род средний род


ČESKY * pf. A ahoj ach ale Alena

ANGLICKY

NĚMECKY

RUSKY

anděl ani ano asi

hi oh but Alena (female name) angel neither yes perhaps, about

au až

ouch until

hallo ach aber Alena (weiblicher Vorname) Engel und auch nicht ja wohl, wahrscheinlich au bis zu

привет ах, ну, ох но Алена (женское имя) ангел ни, даже да может быть, возможно, вероятно ой до тех пор, вплоть

B balónek demin. barevně barevný běhat běžet bílý blízko bohatý bohužel bolet bonbón bota bratr brzy březen břicho buřt

balloon colourfully colored to run to run white close rich unfortunately to hurt candy shoe brother soon March stomach sausage

Luftballon bunt bunt laufen laufen weiß in der Nähe von reich leider wehtun Bonbon, Praline Schuh Bruder bald März Bauch Wurst

bydlet být

to live to be

wohnen sein

воздушный шар красочно, ярко цветной бегать бежать белый близко богатый к сожалению болеть конфета ботинок брат скоро, рано март живот сарделька, колбаска жить быть

C celý cestou

whole on the way

ganz unterwegs

cibule cítit

onion to smell

Zwiebel riechen

весь, целый по дороге, по пути лук чувствовать

slovníček | O pejskovi a kočičce 139


ČESKY * pf. co cukr cukroví

ANGLICKY what sugar sweets

NĚMECKY was Zucker Weihnachtsplätzchen

RUSKY что сахар сладости

čas časopis čekat čepice červený Československá republika česnek čistý čokoláda čtyři

Čapek (male surname) time magazine to wait hat red Czechoslovak Republic garlic clean chocolate four

Čapek (männlicher Nachname) Zeit Zeitschrift warten Mütze rot Tschechoslowakische Republik Knoblauch sauber Schokolade vier

Чапек (мужская фамилия) время журнал ждать шапка, кепка красный Чехословацкая Республика чеснок чистый шоколад четыре

D dál daleko další

further far other, another

дальше далеко следующий

darebák dárek dát datle dávat dcera děkovat

rascal gift to give date to give daughter to thank

dělat den díra dítě divadelní

to do day hole child theatrical

divadlo dívat se divit se

theater to look to wonder

weiter weit der/die/das nächste, weitere Schlingel Geschenk geben Dattel geben Tochter danken, sich bedanken machen, tun Tag Loch Kind Theater(+ Substantiv) Theater sich anschauen sich wundern

Č Čapek

140 adaptovaná česká próza

плут, негодяй подарок дать финик давать дочь благодарить делать день дырка ребенок театральный театр смотреть удивляться


ČESKY * pf. dlouho

ANGLICKY for a long time, long long today today‘s to good well together down home Domažlice (town)

NĚMECKY lange

RUSKY долго

lang heute heutig in, nach, bis, zu gut gut zusammen runter, nach unten zu Hause Domažlice (Stadt)

house home letter cake to get

kleines Haus, Häuschen nach Hause Brief Torte bekommen

долгий сегодня сегодняшний в хороший хорошо вместе вниз дома Домажлице (город) домик

teuer Drama Dramatiker der/die/das andere, zweite April wichtig Haus zwei Tür

дорогой драма драматург второй

duben důležitý dům dva dveře jenom pl.

expensive drama playwright the other one, second April important house two door

F fialový fík film fotografovat fuj

purple fig film to photograph yuck

lila Feige Film fotografieren pfui

фиолетовый инжир фильм фотографировать фу

H ha, ha, ha haf hele

ha, ha, ha woof look

hahaha wau schau mal

ха, ха, ха гав смотри! вот! вон там!

dlouhý dnes, dneska kol. dnešní do dobrý dobře dohromady dolů doma Domažlice jenom pl. domeček domů dopis dort dostat*, dostanu pf. drahý drama dramatik druhý

домой письмо торт получить

апрель важный дом два дверь, двери

slovníček | O pejskovi a kočičce 141


ČESKY * pf. hezky hezký hlad hlava hledat hloupý hodně hodný holčička demin. horký hotový hra hračka hrát* si, hraju si hrnec

ANGLICKY nicely nice, pretty hunger head to search stupid a lot good little girl hot done play toy to play pot

NĚMECKY schön schön Hunger Kopf suchen dumm, blöd viel nett, freundlich kleines Mädchen heiß fertig Spiel Spielzeug spielen Topf

hrob Hronov hřbitov hvězda

grave Hronov (town) cemetery star

Grab Hronov (Stadt) Friedhof Stern

RUSKY красиво, хорошо красивый голод голова искать глупый много хороший девочка горячий готовый игра игрушка играть горшок, кастрюля могила Гронов (город) кладбище звезда

C chleba chlup chodit chtít*, chci chudáček demin. chudý chuť chvíle chyba chytit pf.

bread hair to walk to want poor thing poor taste moment mistake to catch

Brot Haar (vom Tier) gehen wollen Armer arm Lust, Appetit Moment Fehler fangen

хлеб волосы, щетина ходить хотеть бедняжка бедный вкус минута ошибка поймать

I i ilustrovat

and, as well to illustrate

und, und auch illustrieren

и иллюстрировать

J já jak jako jaký

I how, as like, as what, which

ich wie wie, als was für ein

я как как какой

142 adaptovaná česká próza


ČESKY * pf. Járinka demin.

jenom

his Jenda (male name) only

NĚMECKY RUSKY Járinka (weiblicher Яринка (женское Vorname) имя) meine Güte ой, вот, смотри ein (Zahlwort) один einmal один раз, однажды sein, seine его Jenda (männlicher Енда (мужское Vorname) имя) nur только

ještě

still

noch

еще

jídlo

food

Essen

еда, блюдо

jiný

other

ein anderer

другой

jíst, jím

to eat

essen

кушать

jít*, jdu

to go

gehen

идти

jméno

name

Name

имя

jmenovat se

to be called

heißen

jo kol. Josef

yeah Josef (male name)

ja Josef (männlicher Vorname)

называться, именоваться да, ну да Йозеф (мужское имя)

K k kabát kakao kalhoty jenom pl. kamarád Karel

to coat cocoa trousers friend Karel (male name)

kartáč

brush

zu Mantel Kakao Hose Freund Karel (männlicher Vorname) Bürste

к, для пальто какао брюки друг Карел (мужское имя) щетка, расческа

kašel

cough

Husten

кашель

každý

each, every

jeder

каждый

kde

where

wo

где

kdo

who

wer

кто

když

when, if

wenn, als

когда, если

kluk

boy

Junge

мальчик

kniha

book

Buch

книга

kočička demin.

cat

кошечка

kočka

cat

kleine Katze, Kätzchen Katze

jé jeden jednou jeho Jenda kol.

ANGLICKY Járinka (female name) yay one once

кошка

slovníček | O pejskovi a kočičce 143


ČESKY * pf. kolem

ANGLICKY around

koncentrační tábor konec koruna košilka (noční košilka) koukat koupit pf. král královna krásně

RUSKY вокруг, мимо

concentration camp end crown (night) dress

NĚMECKY um … herum, an … vorbei Konzentrationslager Ende Krone Nachthemd

to watch to buy king queen beautifully

schauen, gucken kaufen König Königin schön

krásný krátký který

beautiful short who, which

kuchyň kus

kitchen piece

schön kurz welcher, der (Relativpronomen) Küche Stück

глядеть, смотреть купить король королева красиво, хорошо, приятно красивый короткий который

L legrace lehký lepší les let G pl. (rok sg.) ležet líbit se lidé pl.

fun easy better forest years (year) to lie to like people

Spaß leicht besser Wald Jahre (Jahr) liegen gefallen Leute, Menschen

шутка, потеха легкий лучший, лучше лес лет (год) лежать нравиться люди

M makaron malovat malý maminka demin.

macaroni to paint small mom

Makkaroni malen klein Mutter, Mama, Mutti Marmelade Masaryk (männlicher Nachname) Butter Osterkuchen (aus Hefeteig)

макаронина рисовать маленький мама, мамочка

marmeláda Masaryk máslo mazanec

jam Masaryk (male surname) butter Easter cake

144 adaptovaná česká próza

концентрационный лагерь конец крона, корона ночная рубашка

кухня кусок

мармелад Масарик (мужская фамилия) сливочное масло пасхальный кулич


ČESKY * pf. měkký město mezinárodní míchat

ANGLICKY soft city international to stir

NĚMECKY weich Stadt international rühren

Mikuláš

St. Nicolas

Nikolaus, Nikolaustag

milý místo mít, mám mít rád

dear, nice place to have to like

mladší mladý mléko mluvit mňoukat moc

younger young milk to speak to meow very, (too) much

lieb Platz, Ort haben mögen, gern haben jünger jung Milch sprechen miauen sehr, viel, zu viel

mockrát moct*, můžu modrý mokrý motýl mouka možná

many times can blue wet butterfly flour maybe

oft, vielmals können blau nass Schmetterling Mehl vielleicht

možný můj muset mýdlo myslet myš mýt*, myju

possible my to have to soap to think mouse to wash

möglich mein müssen Seife denken Maus waschen

моложе молодой молоко говорить мяукать очень, слишком, много много раз, очень мочь синий, голубой мокрый бабочка мука возможно, может быть возможный мой быть обязанным мыло думать мышь мыть

N na nacista nahoru nahoře

on Nazi up up

an, auf, für, nach Nationalsozialist nach oben oben

на, от нацист вверх наверху

RUSKY мягкий город международный смешать, перемешивать Микулаш (Николай, мужское имя) милый, дорогой место иметь любить

slovníček | O pejskovi a kočičce 145


ČESKY * pf. najednou najít*, najdu pf. nakonec

ANGLICKY suddenly to find eventually

NĚMECKY auf einmal, plötzlich finden schließlich

nákup nakupovat nápad napsat*, napíšu pf. narodit se pf. narozeniny jenom pl. návštěva ne nebo něco

shopping to buy idea to write to be born birthday

Einkauf einkaufen Idee schreiben geboren werden Geburtstag

visit no or something

Besuch nein oder etwas

neděle nějaký

Sunday some

Sonntag irgendein

nejlepší někde někdo

best somewhere someone

někdy několik některý

sometimes several some

nemocný nepořádek nic nikdo nikdy no noc noční

sick mess nothing nobody never well... night night

noha normální

leg normal

der/die/das beste irgendwo jemand, irgendjemand manchmal, einmal mehrere irgendein, mancher krank Unordnung nichts niemand nie ja, also Nacht Nacht- (+ Substantiv) Fuß, Bein normal

nos noviny jenom pl.

nose news

Nase Zeitung

146 adaptovaná česká próza

RUSKY вдруг, внезапно найти наконец, в конце концов покупка покупать идея написать родиться день рождения гости нет или что-то, что-нибудь воскресенье какой-то, какой-нибудь самый лучший где-то кто-то иногда несколько некоторый больной беспорядок ничто, ничего никто никогда ну ночь ночной нога нормальный, обычный нос газета, газеты


ČESKY * pf. nový nudit se O o oba oběd obchod obléknout* se, obléknu se pf. obraz ocas ocet odejít*, odejdu pf. odpovědět pf. odvézt*, odvezu pf. okurka omáčka on oříšek ozdoba

ANGLICKY new to be bored

NĚMECKY neu sich langweilen

RUSKY новый скучать

about both lunch store to get dressed

über, um beide Mittagessen Geschäft sich anziehen

о оба обед магазин одеться

painting, picture tail vinegar to leave

Bild Schwanz Essig weggehen, losgehen antworten wegbringen, abführen Gurke Soße er Nuss Dekoration, Schmuck verziert verzieren

картина хвост уксус уйти

потом господин, пан кукла парк печь собачка, песик

to answer to take away

ozdobený ozdobit pf.

cucumber sauce he nut decoration, ornament decorated to decorate

P pak pan panenka park péct*, peču pejsek

then Mr. doll park to roast doggie

pěkný

nice

dann Herr Puppe Park backen, braten kleiner Hund, Hündchen schön, hübsch

pěna peníze jenom pl. pepř pes pít*, piju plakat*, pláču

foam money pepper dog to drink to cry

Schaum Geld Pfeffer Hund trinken weinen

ответить отвезти, увезти огурец соус он орешек украшение, орнамент украшенный украсить

красивый, хороший пена деньги перец собака пить плакать

slovníček | O pejskovi a kočičce 147


ČESKY * pf. plán plný počasí pod poděkovat

ANGLICKY plan full weather under to thank

podívat se pf. podlaha pohádka pomoct*, pomůžu pf. poprvé

to have a look floor fairytale to help

populární poradit pořád

popular to advise still, all the time

pořádný

tidy, neat

poslat*, pošlu pf. poslouchat postel pošta potkat pf. potom potřebovat použít*, použiju pf. používat

to send to listen bed post office to meet then to need to use

pověsit pf. povídání

to hang tales

schicken zuhören Bett Post treffen danach brauchen benutzen, verwenden benutzen, verwenden aufhängen Erzählung

povídat si

to tell

sich unterhalten

pozdě pozdrav pozor práce

late greeting attention work

spät Gruß Vorsicht, Achtung Arbeit

NĚMECKY Plan voll Wetter unter danken, sich bedanken schauen, gucken Fußboden Märchen helfen

RUSKY план полный погода под поблагодарить

zum ersten Mal, zuerst populär raten, beraten immer noch, die ganze Zeit gründlich, ordentlich

впервые, в первый раз популярный посоветовать все время, постоянно порядочный, приличный, опрятный, чистый послать слушать кровать, постель почта встретить потом нуждаться использовать

for the first time

to use

148 adaptovaná česká próza

посмотреть пол сказка помочь

использовать повесить повествование, рассказ говорить, разговаривать, беседовать поздно привет внимание работа


ČESKY * pf. pracovat prádlo Praha pravda (To je pravda.) prezident princ princezna pro proč prodavač procházka prosím

ANGLICKY to work laundry Prague (city) truth (It‘s true.) president prince princess for why salesman walk please

NĚMECKY arbeiten Wäsche Prag (Stadt) Wahrheit (Das ist wahr.) Präsident Prinz Prinzessin für warum Verkäufer Spaziergang bitte

prosit proti proto protože provázek demin. próza pršet (Prší.) pryč

to ask against therefore because string prose to rain (It‘s raining). away

bitten gegen deshalb weil Schnur Prosa regnen (Es regnet.) weg

přát*, přeju před překvapení přemýšlet

to wish before surprise to think

wünschen vor Überraschung nachdenken

přestěhovat se pf. přidat pf. přijít*, přijdu pf. připravit pf.

to move to add to come to prepare

umziehen hinzufügen kommen vorbereiten

psaní psát*, píšu pták ptát se publikovat pusa pyšný

letter to write bird to ask to publish mouth proud

Brief, Schreiben schreiben Vogel fragen veröffentlichen Mund stolz

RUSKY работать белье Прага (город) правда (Это правда.) президент принц принцесса для, за почему, зачем продавец прогулка пожалуйста, прошу, извините просить против, напротив поэтому так как, потому что веревка, шнурок проза дождить (идет дождь). вон, отсюда, прочь желать перед сюрприз думать, размышлять переехать добавить прийти подготовить, приготовить писание, письмо писать птица спрашивать публиковать рот, поцелуй гордый

slovníček | O pejskovi a kočičce 149


ČESKY * pf. R rád (mít rád)

ANGLICKY

NĚMECKY

RUSKY

glad (to like)

froh (mögen)

rada radost ráno republika robot rohlík rok rozbitý

advice joy morning republic robot bread roll year broken

Rat Freude morgens Republik Roboter Hörnchen Jahr kaputt

roztrhnout*, roztrhnu pf. ručník ruka růžový rýma

to tear

zerreißen

towel hand pink cold

Handtuch Hand rosa Schnupfen

охотно, с удовольствием (любить/друг друга) совет радость утро республика робот рогалик год сломанный, разбитый разорвать, порвать полотенце рука розовый насморк

Ř říct*, řeknu říjen říkat

to say October to say

sagen Oktober sagen

сказать октябрь говорить

S s salám sám

with salami alone

mit Wurst selbst, allein

se sedět sedm schovat se pf. skoro sladký slaný slavit slavný

with to sit seven to hide almost sweet salty to celebrate famous

mit sitzen sieben sich verstecken fast süss salzig feiern berühmt

slepice

hen

Huhn

с салями сам, один, в одиночестве - ся сидеть семь спрятаться почти сладкий соленый праздновать известный, знаменитый курица

150 adaptovaná česká próza


ČESKY * pf. ANGLICKY slovo word sluníčko demin. sun slyšet to hear smát* se, směju se to laugh smět to be allowed to, may smetana cream smutně sadly smutný sad sněžit (Sněží.) to snow (It‘s snowing.) sníh snow sníst, sním pf. to eat spát, spím to sleep spisovatel writer spokojeně happily

NĚMECKY Wort Sonne hören lachen dürfen

RUSKY слово солнышко слышать смеяться сметь, мочь

Sahne traurig traurig schneien (Es schneit.) Schnee essen schlafen Schriftsteller zufrieden

spolu stále starý stát, stojím stát* se, stane se

together still old to stand to happen

zusammen immer noch alt stehen passieren

stejně stejný sto strašně

same way same hundred horribly

gleich gleich hundert schrecklich, sehr

strašný strom střep studovat stůl suchý sůl svátek

terrible tree shard to study table dry salt holiday, name day

svět svetr svítit

world sweater to shine

schrecklich Baum Scherbe studieren Tisch trocken Salz Feiertag, Namenstag Welt Pullover scheinen, leuchten

сливки грустно грустный снежить (идет снег) снег съесть спать писатель счастливо, довольно вместе постоянно старый стоять произойти, случиться одинаково одинаковый сто ужасно, страшно, жутко ужасный, жуткий дерево осколок учиться стол сухой соль праздник, именины мир, свет свитер светить

slovníček | O pejskovi a kočičce 151


ČESKY * pf. svůj symbolický sýr syreček Š šála šaty jenom pl. šest škoda (To je škoda.) škola školka šlápnout*, šlápnu pf. špatně

ANGLICKY my, your, his, her, its, ... symbolic cheese (smelly) cheese

NĚMECKY mein, dein, sein, ihr, … symbolisch Käse Harzer Käse

RUSKY свой

scarf dress six pity, shame (It‘s a pity.) school kindergarten to step

Schal Kleid, Kleider sechs Schaden (Das ist schade.) Schule Kindergarten treten

шарф платье шесть жаль, жалко

символический сыр сырок

badly

schlecht

школа детский сад наступить, вступить, нажать плохо

špinavý

dirty

schmutzig

грязный

šťastně

happily

glücklich

счастливо

štěkat

to bark

bellen

лаять

švadlena

seamstress

Schneiderin

швея

T tábor

camp

Lager

лагерь

tady

here

hier

здесь

tahat

to pull

ziehen

дергать, тянуть

tak

so

so

так, вот так

takový

such

so ein

такой

taky

also

auch

также, тоже

takže

so

also

так что

talent

talent

Talent

талант

tam

there

dort, da

там, туда

tamhle

over there

dort, da

там, вот там

tancovat

to dance

tanzen

танцевать

tatínek demin.

daddy

Vater, Papa, Vati

папа, папочка

teď

now

jetzt

сейчас

tělo

body

Körper

тело

ten

that

der, dieser

этот, тот

tence

thinly

тонко

tenhle

this

dünn, hier: mit dünner Stimme dieser

152 adaptovaná česká próza

этот, тот


ČESKY * pf. teplý těšit se

ANGLICKY warm to look forward

NĚMECKY warm sich freuen (auf )

těžký tisíckrát tolik tráva trochu

heavy thousand times so many grass a little

schwer tausendmal so viel Gras ein bisschen

třeba

perhaps

tvrdý tvůj ty týden tyfus

hard your you week typhoid

zum Beispiel, vielleicht hart dein du Woche Typhus

Ť ťuk, ťuk

knock, knock

klopf, klopf

тук, тук-тук

U u udělat pf. ucho uklízet

near, next to, at to do ear to tidy up

у, рядом, возле сделать ухо убирать

street art to know, to be able to wash completely certainly

bei, an machen, tun Ohr aufräumen, saubermachen Straße Kunst können (Fähigkeit) waschen ganz, völlig bestimmt, sicher

to dry to spend already (Not any more.)

trocknen ausgeben (Geld) schon (nicht/kein mehr)

in

in, um (Uhr), an (Tag) stören (Das macht nichts.)

ulice umění umět umýt*, umyju pf. úplně určitě usušit pf. utratit pf. už (Už ne.) V v vadit (To nevadí.)

to matter (It does not matter.)

RUSKY теплый ждать с нетерпением тяжелый тысячу раз столько трава немного, чутьчуть например твердый, жесткий твой ты неделя тиф

улица искусство уметь, знать вымыть полностью конечно, непременно высушить потратить уже (Уже нет.)

в мешать (Ничего. Не страшно. Не важно.)

slovníček | O pejskovi a kočičce 153


ČESKY * pf. válka vana Vánoce jenom pl. vánočka

ANGLICKY war bath tub Christmas Christmas cake

vařit včera věc večer vědět, vím vejce Velikonoce jenom pl. velký velmi ven

to cook yesterday thing evening to know egg Easter

venku

outdoors

Věra, Věrka demin.

Věra, Věrka (female name) to trust, to believe

NĚMECKY Krieg Badewanne Weihnachten Hefezopf (Weihnachtskuchen) kochen gestern Sache, Ding Abend wissen Ei Ostern

vesele veselý vidět vlajka, vlaječka demin. vlastně vlas voda volat

merrily cheerful, happy to see flag

большой очень вон, прочь, наружу снаружи, на улице Věra, Věrka (weibli- Вера, Верка cher Vorname) (женское имя) glauben, верить vertrauen fröhlich, lustig весело fröhlich веселый sehen видеть Flagge флаг

actually hair water to call

eigentlich Haar Wasser rufen

vonět vousy pl.

to smell beard

duften, riechen Bart

vstát*, vstanu pf. vstávat všechen všude

to get up to get up every everywhere

aufstehen aufstehen alles überall

věřit

large, big very outside

RUSKY война ванна Рождество рождественская сдобная плетенка готовить, варить вчера вещь вечер знать яйцо Пасха

154 adaptovaná česká próza

groß sehr raus, nach draußen draußen

собственно волос вода звать, звонить, кричать пахнуть борода, усы, щетина встать вставать весь везде, всюду, повсюду


ČESKY * pf. vůbec (Vůbec ne.)

ANGLICKY at all (Not at all.)

vykřiknout*, vykřiknu pf. výlet

to cry out

vymyslet pf. vypadat vypít*, vypiju pf. vyprat*, vyperu pf.

to invent to look to drink to wash, to do laundry to tell Vyšehrad (place name) to wipe out

vyprávět Vyšehrad vytřít*, vytřu pf.

trip

NĚMECKY überhaupt (Gar nicht.)

RUSKY вообще, совсем (Совсем нет. Вообще нет.) schreien выкрикнуть, крикнуть Ausflug экскурсия, поездка ausdenken выдумать aussehen выглядеть austrinken выпить waschen (Wäsche) выстирать erzählen Vyšehrad (Prager Hochburg) wischen, aufwischen Künstler künstlerisch nehmen entstehen

рассказывать Вышеград (название места) вытереть

из за, через начать бесплатно сад заяц интересный примешать, добавить, перемешать заплатить забыть

výtvarník výtvarný vzít*, vezmu pf. vzniknout*, vznikne pf. Z z za začít*, začnu pf. zadarmo zahrada zajíc zajímavý zamíchat pf.

artist artistic to take to arise, to originate

zaplatit pf. zapomenout*, zapomenu pf. září zase zasypat*, zasypu pf. zašít*, zašiju pf. zatím zaťukat pf.

to pay to forget

von, aus nach, für, an, in anfangen kostenlos Garten Hase interessant mischen, umrühren bezahlen vergessen

September again to cover

September wieder zuschütten

сентябрь снова, опять засыпать

to sow meanwhile to knock

nähen, stopfen währenddessen klopfen

зашить пока, между тем постучать

from for, in to start free of charge garden hare, rabbit interesting to mix

художник художественный взять возникнуть

slovníček | O pejskovi a kočičce 155


ČESKY * pf. zdravý zelený zelí zem, země zemřít*, zemřu pf. zeptat se pf. zima zlomit si nohu

ANGLICKY healthy green cabbage 1. ground 2. country to die to ask winter break a leg

zlý znát znova

evil to know again

zpátky ztratit pf. zvíře Ž žádný že žlutý

back to lose animal

NĚMECKY gesund grün Kohl 1. Boden 2. Land sterben fragen Winter sich das Bein brechen böse kennen wieder, noch einmal zurück verlieren Tier

none that yellow

kein, keiner dass gelb

156 adaptovaná česká próza

RUSKY здоровый зеленый капуста 1. земля 2. стрaнa умереть спросить зима сломать ногу

никакой что желтый

злой, плохой знать снова назад потерять животное


Klíč KLÍČ KE CVIČENÍM K TEXTŮM Jak pejsek a kočička myli podlahu cv. 3

1. doma, 2. svítí sluníčko, 3. mýdlo, 4. pejskem, 5. kočičkou

cv. 4

1. B, 2. A, 3. D, 4. C, 5. F, 6. E

cv. 5

1. ANO, 2. ANO, 3. ANO, 4. NE, 5. NE, 6. ANO

cv. 6

1. PK měli, 2. P šel, 3. P viděl, 4. P snědl, 5. P plakal, 6. K koupila, 7. PK se pověsili, 8. PK běželi

cv. 7

1. bydleli, 2. Chtěli, 3. viděli, 4. dala, 5. myslel, 6. byli, 7. Svítilo – pršelo, 8. šli

cv. 8

1. kočička, 2. špinavou podlahu, 3. podlahu, 4. vodu, 5. jednu korunu, 6. Podlaha, 7. kočičku, 8. pejska

Jak si pejsek na výletě roztrhl kalhoty cv. 2

A. kočka, myš, zajíc, slepice, pes, B. mléko, provázek, makarón, švadlena, les, mazanec

cv. 3

1. Zajíc, 2. Kočička, 3. Pejsek a kočička, 4. Pejsek si roztrhl, 5. Pejsek, 6. Kočička

cv. 4

1. B, 2. A, 3. D, 4. G, 5. C, 6. F, 7. E

cv. 5

1. b, 2. a, 3. a, 4. c

cv. 6

1. B, 2. C, 3. G, 4. F, 5. I, 6. D, 7. H, 8. A, 9. E

cv. 7

1. V, 2. na, 3. Z, 4. do, 5. na, 6. Na, 7. ke, 8. v, 9. do

cv. 8

1. lesa, 2. zajíce, 3. zajíc, 4. výletě, 5. díru, 6. pejskovi, 7. Slepice, 8. Švadlena, 9. Kočička, 10. kočičce

Jak pejsek a kočička psali dopis cv. 2

1. sníh, 2. čepice, 3. šála, 4. kabát, 5. kalhoty, 6. dopis, 7. boty

cv. 4

1. byla zima, 2. nechtěla, 3. se mají dobře, 4. sněžilo, 5. domeček, 6. sýr

cv. 5

2, 6, 4, 1, 5, 7, 3

cv. 6

1. kuchyně školy, 2. poštu dopis, 3. domeček sýr, 4. návštěvu poštu, 5. sýr kabát, 6. jeli šli – pršelo sněžilo, 7. viděl cítil

cv. 7

1. v, 2. že, 3. Když, 4. Ale, 5. protože, 6. pro, 7. do, 8. a, 9. na

cv. 8

1. nesmí, 2. můžu, 3. nemůžeme – musíme, 4. neumím, 5. neumíš, 6. Musíme

cv. 9

A. Já taky. Tak dobře. To je pravda. Ano. B. To nejde. Teď ne. Ne, ne.

Jak pejsek a kočička dělali dort cv. 3

1. D, 2. B, 3. C, 4. A, 5. F, 6. E

cv. 4

1. všechno možné, 2. před dveře, 3. na zahradě, 4. celý dort, 5. špatně, 6. nebyla, 7. šli na oběd k dětem, 8. bylo

cv. 5

1. NE. Pejsek měl svátek a kočička měla narozeniny. 2. ANO, 3. NE. Pejsek a kočička nedali do dortu chleba. 4. NE. Děti, pejsek a kočička dort nejedli. / Pes dort jedl. 5. ANO

cv. 6

1. G, 2. E, 3. F, 4. A, 5. D, 6. B, 7. C

cv. 7

1. lehké, 2. sladký, 3. Marmeládu, 4. Smetana, 5. dobrého, 6. jídlu, 7. nám, 8. nás

cv. 8

1. měl, 2. vzali, 3. dali, 4. nedali, 5. těšili se, 6. snědl

klíč | O pejskovi a kočičce 157


Jak kočička vyprávěla pohádku o pyšné noční košilce cv. 2 1. vlevo, 2. vpravo, 3. Andělé, 4. vlevo

cv. 3

1. F, 2. A, 3. D, 4. J, 5. B, 6. E, 7. H, 8. G, 9. C, 10. I

cv. 4

Jak pejsek a kočička našli panenku cv. 2 1. V trávě, 2. hračky, 3. venku, 4. moc

cv. 5

1. C, 2. B, 3. D, 4. A, 5. G, 6. H, 7. E, 8. F

cv. 7

cv. 7

1. nemohl, 2. musel, 3. vyprávěla, 4. byla, 5. nechtěla, 6. byla, 7. přišel, 8. ozdobili, 9. šla, 10. potkala

cv. 8

1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a, 8. c

cv. 9

1. C, 2. A, 3. F, 4. D, 5. B, 6. E

1. B, 2. A, 3. E, 4. D, 5. C

cv. 4

1. E, 2. C, 3. B, 4. D, 5. A

cv. 5

1. nemocný, 2. smutný, 3. dobrý, 4. chudá, 5. bohatá, 6. pyšná, 7. smutná, 8. špinavá, 9. hodná

cv. 3 cv. 4

cv. 5

cv. 6

1. NE, 2. ANO, 3. ANO, 4. NE, 5. ANO, 6. NE, 7. ANO

cv. 3

1. NE. Pejsek byl nemocný a nudil se. 2. NE. Kočička vyprávěla pohádku. 3. ANO, 4. NE. Bohatá košilka si nechtěla hrát. 5. NE. Chudá košilka byla smutná. / Bohatá košilka byla pyšná. 6. ANO, 7. NE. Pohádka měla dobrý konec. 1. Proč, 2. Proč, 3. Kde, 4. Kdo, 5. Kdy, 6. Jak často, 7. Jaká

cv. 2

1. NE. Jedna holčička ztratila panenku. 2. ANO, 3. ANO, 4. NE. Pejsek a kočička hledali pro panenku hračky. 5. ANO, 6. NE. Panence se u pejska a kočičky moc líbilo.

cv. 6

1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b, 6. a 1. pršelo, 2. škoda, 3. hezké, 4. rozbité, 5. hezky, 6. mokré, 7. hlad, 8. trochu, 9. domů, 10. nápad, 11. všechno, 12. parku, 13. radost

cv. 8

1. se, 2. si, 3. si, 4. se, 5. mě – mě, 6. tě – nás, 7. panence, 8. panenku, 9. naši panenku, 10. panence – ji

cv. 9

1. v, 2. na, 3. u, 4. kolem – na, 5. pro, 6. o, 7. do

cv. 10

1. E, 2. C, 3. B, 4. A, 5. D

Jak to bylo 28. října cv. 1 2. a

158 adaptovaná česká próza

1. a, 2. b, 3. c, 4. b 5, 3, 1, 4, 6, 2

cv. 6

1. nějakou, 2. Každý, 3. každý, 4. celý, 5. žádné, 6. nějaké, 7. Celý

cv. 7

1. Co, 2. Kdy, 3. Proč, 4. Co, 5. Kam, 6. Kde, 7. Kolik, 8. Jak

cv. 8

1. povídali si, 2. potřebovali, 3. věděl, 4. šla, 5. dostal, 6. utratili, 7. byl

Jak to bylo na Mikuláše cv. 2

1. NE, 2. ANO, 3. NE, 4. NE, 5. NE, 6. ANO

cv. 3

1. B, 2. E, 3. A, 4. C, 5. D, 6. F

cv. 4

1. NE. Nebyla neděle. 2. NE. Děti měly rýmu a kašel. 3. NE. Věra a Jenda nebyli ve škole, byli doma. 4. ANO, 5. ANO, 6. NE. Pejsek a kočička byli na návštěvě a hráli divadlo. 7. ANO

cv. 5

1. B, 2. F, 3. A, 4. E, 5. C, 6. G, 7. D


cv. 6

1. PK, 2. PK, 3. PK, 4. PK, 5. PK, 6. D, 7. D, 8. D, 9. PK

cv. 7

1. s, 2. ve, 3. k – na, 4. pro, 5. na, 6. o, 7. Za – na, 8. k, 9. na, 10. pro

cv. 8

1. Věře a Jendovi, 2. Věře, 3. pejskovi a kočičce, 4. Věře, 5. pejskovi, 6. kočičce

Jak to bylo na Vánoce cv. 2

1. NE, 2. ANO, 3. ANO, 4. ANO, 5. NE, 6. NE

cv. 5

1. B, 2. C, 3. F, 4. E, 5. D, 6. A

cv. 6

1. K, 2. Č, 3. Č, 4. K, 5. Č, 6. K, 7. K, 8. P, 9. P, 10. Č

cv. 7

1. poradit, 2. drahé, 3. nápad, 4. rád, 5. radu, 6. zlý, 7. drahé.

cv. 8

1. nevěděl, 2. poradit, 3. věřit, 4. Potřebuju, 5. řekla, 6. dal, 7. přejeme

Jak to bylo s kluky z Domažlic cv. 2

cv. 3

1. hlava, 2. vlasy, 3. nos, 4. oko, 5. pusa, 6. ucho, 7. břicho, 8. ruka, 9. noha

cv. 4

cv. 4

1. B, 2. D, 3. E, 4. A, 5. C 1. přemýšlel, 2. nevěděl, 3. je, 4. měla, 5. nechtěl, 6. nesmějí, 7. dal

1. NE. Pejsek a kočička byli doma a přišel pan Čapek. 2. ANO, 3. NE. Kluci napsali, že se jim pohádka

o pejskovi a kočičce líbí. 4. ANO, 5. NE. Pan Čapek nezná kluky z Domažlic. 6. ANO, 7. NE. Pan Čapek s nimi nešel do Domažlic. 8. NE. Pejsek a kočička nebyli v Domažlicích. 9. ANO, 10. ANO

cv. 5

1. a, 2. b, 3. a, 4. c, 5. b, 6. c

cv. 6

1. C, 2. E, 3. G, 4. B, 5. A, 6. D, 7. F

cv. 7

1. kluci, 2. holky, 3. děti, 4. maminky, 5. nohy, 6. ruce, 7. vlasy, 8. oči, 9. uši

cv. 8

1. noha, 2. kluci, 3. kluky, 4. panu Čapkovi, 5. mu, 6. legrace, 7. hlavu, 8. legraci

cv. 9

1. Milý, 2. líbila, 3. Prosíme vás, 4. S pozdravem

KLÍČ KE CVIČENÍM K FILMŮM Jak pejsek s kočičkou myli podlahu cv. 3 d)

cv. 5

1. kartáč, 2. mokrá, 3. ručník, 4. suchá – čistá, 5. špinaví

cv. 6 b), d)

cv. 8

5, 3, 8, 1, 7, 6, 2, 9, 4

cv. 9

1. P, 2. K, 3. P, 4. P, 5. K, 6. K, 7. PK, 8. PK, 9. PK, 10. PK

Jak si pejsek roztrhl kalhoty cv. 2

1. C, 2. B, 3. A, 4. E, 5. D

cv. 4

motýla, ptáky, zajíce

cv. 5

domeček, sluníčko, výlet, les, ucho, zajíc, kalhoty, díra, makarón, slepice, švadlena, mléko

O pejskovi a kočičce, jak psali psaní cv. 2 1. Psi, 2. Děti, 3. Děti, 4. Kočka, 5. Pes

cv. 3

b), c)

cv. 7

cv. 8

4, 7, 2, 9, 6, 1, 3, 8, 5

1. Je zima a sněží. 2. Jsou doma, leží v posteli a povídají si.

klíč | O pejskovi a kočičce 159


3. Pejsek chce ležet a kočička chce psát dopis.

cv. 4

1. a), e), 2. c)

rozinky, salám, smetanu, sůl, syreček, vajíčko. Nedali do dortu salám, sýr, marmeládu a chleba.

cv. 6

cv. 4

cv. 8

cv. 6

cv. 10

cv. 8

a), b) c)

d)

b)

cv. 11

1. pejsek měl svátek a kočička měla narozeniny, 2. všechno možné, 3. nedali – nemají, 4. nejedli, 5. Zlého psa, 6. měli hezký den

cv. 12

cv. 9

1. P, 2. P, 3. K, 4. K, 5. P, 6. P, 7. K, 8. P 1. moc, 2. líbil, 3. nebyl, 4. cítil, 5. našel, 6. je, 7. velký – malý zima, sníh, postel, židle, stůl, boty, čepice, svetr, kalhoty, kabát, syreček

cv. 13

jídlo: maso, brambory, chleba, syreček, čokoláda nábytek: postel, židle, stůl oblečení: boty, čepice, svetr, kalhoty, kabát počasí: zima, sníh, sluníčko

Jak si pejsek s kočičkou dělali dort cv. 2

1. Pejsek měl svátek a kočička měla narozeniny. 2. Nemají žádný recept.

cv. 3

Dali do dortu bonbóny, buřty, cibuli, cukr, česnek, čokoládu, chleba, marmeládu, máslo, mléko, mouku, ocet, okurku, oříšky, pepř,

1. Uděláme si, 2. mám, 3. nevím, 4. není, 5. vím, 6. musí, 7. jsou, 8. nemáme

O pyšné noční košilce cv. 2 c)

cv. 3

1. Je smutná, protože si s ní bohatá košilka nechce hrát. 2. Anděl košilku ozdobí.

cv. 4 a)

cv. 6 d)

cv. 8

1. se nudil, 2. bílá, 3. Bohatá – chudou, 4. smutná, 5. Andělé, 6. hrály, 7. už nebyla, 8. už nebolela

cv. 9

1. CH, 2. B, 3. B, 4. CH, 5. A, 6. A

160 adaptovaná česká próza

O panence, která tence plakala cv. 2 1. nemůžou, 2. chtějí, 3. mají, 4. neuklízejí, 5. nejsou

cv. 3

1. Panenka plakala, protože ji holčička ztratila a panenka měla hlad. 2. Vzali panenku domů. 3. Přemýšlí o tom, že nemají pro panenku hračky.

cv. 4 b)

cv. 6 c)

cv. 8

1. NE. Pejsek a kočička byli doma. 2. NE. Pejsek a kočička neměli doma hračky. 3. ANO, 4. ANO, 5. ANO, 6. ANO, 7. NE. Pejsek a kočička našli v parku hračky. 8. ANO

cv. 9

1. B, 2. D, 3. H, 4. A, 5. F, 6. E, 7. G, 8. CJosef Čapek O pejskovi a kočičce A D A P T O V A N Á

Č E S K Á

P R Ó Z A

10 příběhů o pejskovi a kočičce Anglický, německý a ruský slovníček Lexikální a gramatická cvičení Klíč ke cvičením DVD s 6 filmy o pejskovi a kočičce Aktivity k DVD Audio nahrávky na www.czechstepbystep.cz A1 A2 B1 B2 C1 C2

Začátečníci Mírně pokročilí Středně pokročilí 1 Středně pokročilí 2 Velmi pokročilí 1 Velmi pokročilí 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.