Page 1


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A2/2

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 4 (A2/2) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher. Lektorovala: Friderike Komárek Gramatickou přílohu lektorovaly: Friderike Komárek, Kateřina Šichová (německá verze) a Edita Jiráková (ruská verze) Redakce, tvorba klíče a redakce slovníčku: Lukáš Holčák, Ladislava Holubová, Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová a Pavla Bořilová Překlady jazykových verzí: Hope Subak-Kaspar (anglická verze); Friderike Komárek (německá verze); Veronika Novoselová (ruská verze) Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com).. Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová © © © © ©

Text Lída Holá, 2019 Text Pavla Bořilová, 2019 Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2019 Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2019 Photography Jiří Pírko (s. 49), Zdeněk Chrapek (s. 54), Národní ústav lidové kultury – Strážnice (s. 54), Yan Renelt / Jizerská 50 (s. 54), Rosa-Maria Rinkl/Wikimedia (s. 57), 2019

© Photography shutterstock.com, Wikimedia Commons Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2019 Bezplatná CD příloha (tracky 1–46) a slovní zásoba (tracky 47–95) byly nahrány ve studiích Gargle & Expel (Tomáš Karásek) a ve Studiu Indies (Dušan Souček). Na CD účinkují: Zuzana Adamová, Barbora Bulejčíková, Petra Bulejčíková, Zuzana Drápalová, Martin Hlubocký, Marta Hrachovinová, Adam Kubát, Ivo Kubečka, Martin Luhan, Matěj Otruba, Kateřina Pešková a Petr Srna. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info v roce 2019 jako svoji 374.–376. publikaci 1. vydání (2019), 120 stran učebnice + 84/88 stran přílohy Tisk: Těšínské papírny, s. r. o., Bezručova 212/17, 737 01 Český Těšín Bližší informace a všechny nahrávky také zdarma on-line jako MP3 na: www.czechstepbystep.cz (tracky 47–95 pouze on-line).

ISBN 978-80-7470-205-1 (anglická verze/English version) ISBN 978-80-7470-206-8 (německá verze/deutsche Version) ISBN 978-80-7470-207-5 (ruská verze/pусская версия)


Obsah Komunikace ve škole, základní pokyny, symboly Lekce 8 Nakupujeme Velký byznys – čokoláda Nakupujeme na inzerát/na aukci Lekce 9 Můj den Na úřadě a v bance Máme málo času? Lekce 10 Nejlepší povolání Práce, nebo zábava? Mluvíme o práci Počítač a internet Lekce 11 Domácí mazlíčci Zvíře v bytě – ano, nebo ne? Víkend na farmě Lekce 12 Lekce 13 Lekce 14

Výjimeční lidé Od dětství do stáří Školy v České republice Jsme to, co jíme Recept na kulajdu Vaříme, pečeme, smažíme Akce, které mají tradici Český Krumlov – jihočeský klenot Poznáváme Českou republiku

• Věty se spojkou aby • Slovosled • Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu a akuzativu • Deklinace kdo, co a posesivních zájmen a adjektiv Ma, Mi a N v singuláru • Čas: prepozice od–do + genitiv • Imperativ • Dativ plurálu • Nominativ plurálu Ma substantiv • Akuzativ plurálu Ma substantiv • Imperfektivní/perfektivní aspekt • Tvoření adverbií • Komparace adverbií • Osobní zájmena po prepozici v genitivu, dativu, akuzativu, lokálu a instrumentálu • Slovesa + akuzativ • Nominativ a akuzativ plurálu adjektiv a substantiv • Přímá a nepřímá řeč • Spojky a spojovací výrazy • Lokál plurálu • Reflexivní se, si • Genitiv plurálu • Partitivní genitiv • Pasivum • Obecná čeština a dialekty • Deklinace relativního zájmena který • Instrumentál plurálu

4 5 13 21

29

37 45 53

Pracovní sešit k Lekci 8

62

Pracovní sešit k Lekci 9

69

Pracovní sešit k Lekci 10

78

Pracovní sešit k Lekci 11

85

Pracovní sešit k Lekci 12

91

Pracovní sešit k Lekci 13

99

Pracovní sešit k Lekci 14

106

Souhrnné tabulky

114


Komunikace ve škole

?

ahoj

Jak se řekne...?

Jak se to píše?

???

Co znamená...?

Dobře.

Základní pokyny

Rozumíte?

Špatně.

Ano.

Nerozumím!

Ne.

2x

Ještě jednou, prosím!

Děkuju.

Symboly

Čtěte!/Přečtěte si!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

Poslouchejte! POZOR:

Řekněte! Doplňte!

>Příloha ČE4, strana 2

d a b c __ e 2x

Opakujte!/Zopakujte si! Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

a b c d e a b c

Webové stránky Více informací, on-line audionahrávky a cvičení on-line: www.czechstepbystep.cz

Prosím!


Lekce 8

Nakupujeme Velký byznys – čokoláda Nakupujeme na inzerát nebo na aukci Komiks: Ája a Pája na nákupu

5


Lekce 8 A | Nakupujeme

PAMATUJTE SI:

1. Povídejte si.

Záleží na tom, co/kdy/jestli...

Jak co. Jak kdy.

1. Nakupujete rádi? Jak často chodíte nakupovat? Nakupujete něco neradi? 2. Nakupujete obvykle v supermarketu, v malých obchodech, nebo na trhu? Nakupujete přes internet? 3. Čtete reklamní letáky? Kupujete někdy zboží ve slevě nebo v akci? Využíváte sezónní slevy?

2. Označte, co obvykle děláte, když jdete na nákup. Pak porovnejte odpovědi v páru. Mám seznam věcí, které chci koupit.

Zajímám se o slevy a akce.

Beru si košík, ne vozík.

Nakupuju rychle.

Porovnávám ceny zboží.

Vím, kolik peněz chci utratit.

Čtu informace o zboží.

Před nákupem se najím.

3. Přečtěte si text a zjistěte, na co byste si měli dávat pozor při nakupování. Oblíbené triky obchodníků Už jste si někdy koupili v obchodě něco, co jste nepotřebovali? Nebo jste utratili víc peněz, než jste chtěli? Zdála se vám koupená věc doma méně kvalitní než v obchodě? Možná vás ovlivnil některý z oblíbených triků obchodníků. Tady jsou ty nejčastější:  Dražší zboží najdete v obchodech obvykle ve výši očí.  V obchodech chybí hodiny i denní světlo, abyste nemysleli na čas a strávili tam delší dobu.  Na některé zboží, například maso, ovoce a zeleninu, se používá speciální světlo, aby vypadalo lépe a čerstvěji.  Hudba, která v obchodě hraje, vás může přijemně naladit a přesvědčit, abyste bezstarostně nakupovali. Podobně funguje i vůně.  Typickým trikem jsou nákupní slevy a akce. Ano, někdy ušetříte, ale jindy koupíte to, co vlastně ani nechcete.

NÍ N Ó SEZ RODEJ VÝP

Ale jak se manipulaci obchodníků bránit? Určitě pomůže předem si napsat seznam věcí, které chcete koupit, nebo si brát nákupní košík, ne vozík. Také se doporučuje, abyste šli v supermarketu nebo obchodním centru jen tam, kam potřebujete, a potom šli rovnou zaplatit. A hlavně se před nákupem najezte!

4. Označte, co je/není pravda. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ve výši očí najdete v obchodě levné zboží. V každém obchodě jsou hodiny. Zelenina pod speciálním světlem vypadá čerstvěji. Vůně a hudba v obchodě může mít vliv na zákazníky. Ve slevě nikdy neušetříte. Není dobré chodit na nákup, když máte hlad.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

POZOR: jaký × který >Příloha ČE4, bod 8.1

5. Jaké triky z textu podle vás obchodníci používají? Myslíte, že opravdu fungují? Znáte nějaké další? Používejte tyto začátky vět. Myslím, že...

|

Zdá se mi, že...

|

Všiml/a jsem si, že... |

Nejsem si jistý/jistá, že/jestli... |

Určitě/Asi/Možná funguje, když...

Věty se spojkou aby („aby-věty“) Najděte v textu ve cvičení 3 věty s aby a vypište je do tabulky. V obchodech chybí hodiny a denní světlo, Na některé zboží se používá speciální světlo, Hudba vás může přesvědčit, Také se doporučuje,

abyste nemysleli na čas a _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Typy „aby-vět“ a) Účelové: odpovídají na otázku proč? jaký je účel? b) Objektové: používají se např. po slovesech přesvědčovat/přesvědčit, doporučovat/doporučit, chtít >Příloha ČE4, bod 8.2

6


ČEŠTINA EXPRES 4 6. Co dělají někteří obchodníci a proč? Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

V obchodech používají triky, Dražší zboží je ve výši očí, V obchodech nejsou hodiny, Na ovoce se používá speciální světlo, Vůně vás může přesvědčit, Doporučuje se,

A. B. C. D. E. F.

abyste si ho všimli nejdřív. abyste si koupili určitý výrobek. abyste kupovali víc zboží. abyste nemysleli na čas. abyste se před nákupem najedli. aby vypadalo čerstvěji.

Struktura „aby-věty“ věta 1

čárka

,

> Příloha ČE4, bod 8.2

věta 2 („aby-věta“) (já) (ty) (on/ona/to) (my) (vy) (oni)

forma aby abych abys aby abychom/abysme abyste aby

POZOR: Když formálně oslovujeme muže nebo ženu: …, abyste byl …, abyste byla

-l forma -l/-la -l/-la -l/-la/-lo -li -li -li

Pracovní sešit cv. 8–11

7. Analyzujte kdo. Například: abych byl – já 1. abys byl – ________

3. abychom byli – ________

5. abych byla – ________

7. abys byla – ________

2. aby byla – ________

4. abyste byli – ________

6. aby byli – ________

8. aby byl – ________

9. abysme byli – _______ 10. abyste byl – ______

8. Na co si musíte dát pozor při nakupování, když chcete ušetřit? Tvořte věty podle modelu. Například: Musím si dát pozor, abych koupil/a (koupit) jenom věci z nákupního seznamu. 1. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ 2. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ 3. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ 4. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ 5. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ 6. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________

(porovnat) ceny zboží. (vybrat) kvalitní zboží. (nebýt) v obchodě moc dlouho. (neutratit) víc peněz. (nekoupit) ve slevě nepotřebné věci. (nemít) hlad.

9. Řekněte spolužákům, na co si musí dát pozor při nakupování. Změňte věty ze cvičení 8 podle modelu. Například: Musíš/Musíte si dát pozor, abys/abyste koupil/a jenom věci z nákupního seznamu. CD: 01, 02, 03

10. Poslouchejte. Jaký mají Daniela, Mirek a Marta vztah k nakupování? Kdo nakupuje rád? CD: 01, 02, 03

11. Poslouchejte ještě jednou. Odpovězte na otázky. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proč musí Daniela šetřit? Kde Daniela nakupuje oblečení? Kde Mirek nakupuje? Proč Mirek rád nakupuje přes internet? Proč Marta pořád nakupuje? Proč nemohla Marta moc nakupovat, když byla mladá?

12. Kdo to říká? Daniela, Mirek, nebo Marta? 1. Ještě že existuje internet. ________ 2. No nekupte to! ________ 3. To byl úlovek! ________

POZOR: Nekupte to! znamená: To člověk prostě musí koupit. /To člověk nemůže nekoupit.

13. Napište krátký text. Jaký je váš vztah k nakupování? Jste spíš jako Daniela, Mirek, nebo Marta? Například: Jsem spíš jako Daniela/Mirek/Marta, protože rád/ráda, nerad/nerada, často, pořád, někdy, jen občas, skoro nikdy...

7


Lekce 8 B | Velký byznys – čokoláda 1. Hádejte, jak mají Češi rádi čokoládu. 1. Každý Čech zkonzumuje ročně a) 2 kilogramy čokolády. b) 4 kilogramy čokolády. c) 6 kilogramů čokolády.

4. Češi si vybírají čokoládu a) podle ceny. b) podle kvality. c) podle chuti.

2. Jednou nebo víckrát týdně jí čokoládu a) 15 % Čechů. b) 35 % Čechů. c) 55 % Čechů.

5. Češi preferují a) mléčnou čokoládu. b) hořkou čokoládu. c) bílou čokoládu.

3. Češi kupují čokoládu nejčastěji a) ve velkém supermarketu. b) v malém obchodě. c) v cukrárně.

6. Češi kupují čokoládu nejvíc a) na Vánoce. b) jako dárek. c) když dostanou chuť na sladké.

POZOR: hořká čokoláda × horká čokoláda

(Podle průzkumu KPMG.)

2. A co vy, máte rádi čokoládu? Tvořte otázky, ptejte se navzájem a odpovězte. Například: sníst – kolik čokolády – za měsíc: Kolik čokolády sníš/sníte za měsíc? – Asi tak tři velké čokolády, dvě malé a deset bonbonů. 1. čokoládu – jak často – jíst: _______________________________________________________________________________________? 2. kde – kupovat – obvykle – čokoládu: ________________________________________________________________________________? 3. vybírat si – čokoládu – podle čeho: ________________________________________________________________________________? 4. čokoládu – jakou – mít rád: ________________________________________________________________________________________? 5. kupovat – čokoládu – kdy – nejvíc: ________________________________________________________________________________?

Slovosled Slovosled je v češtině flexibilní. Známé informace jsou obvykle na  začátku věty, nové informace jsou na  konci. Všimněte si, jak slovosled mění význam věty. Češi si vybírají čokoládu podle chuti. (= ne podle ceny, kvality...) Češi si vybírají podle chuti čokoládu. (= ne banány, mléko...) Podle chuti si vybírají čokoládu Češi. (= ne Američani, Němci...) Pozor: Některá slova, například si, jsou ve větě vždycky ve druhé pozici: Češi si vybírají podle chuti čokoládu. Vybírají si Češi čokoládu podle chuti? >Příloha ČE4, bod 8.3 Pracovní sešit cv. 15–16

3. Porovnejte věty o Češích a čokoládě a vysvětlete význam věty podobně jako v modelu. Všimněte si, jak slovosled mění význam věty. Například: Češi si vybírají čokoládu podle chuti. (= ne podle ceny, kvality...) Češi si vybírají podle chuti čokoládu. (= ne banány, mléko...) 1. Češi kupují čokoládu v supermarketu. __________________________________ V supermarketu kupují čokoládu Češi. __________________________________ 2. Češi jedí čokoládu jednou týdně. ______________________________________ Češi jedí jednou týdně čokoládu. ______________________________________ 3. Češi mají rádi mléčnou čokoládu. ______________________________________ Mléčnou čokoládu mají rádi Češi. ______________________________________ 4. Češi kupují čokoládu na Vánoce. _______________________________________ Češi kupují na Vánoce čokoládu. _______________________________________

4. Procvičujte druhou pozici. Doplňte si do vět na správné místo. Například: Každý den si kupuju malou čokoládu. 1. Vybíráte čokoládu podle chuti, nebo ceny? 2. Vybral jsem kvalitní hořkou čokoládu. 3. Dala bych čokoládový dort a kávu. 4. Mám rád bílou čokoládu, ale dneska koupím mléčnou. 5. Nekoupím čokoládu, protože jsem žádnou nevybrala.

8

POZOR: Všimněte si, že u některých sloves si mění význam: Kupuju čokoládu. Čokoláda je pro mě nebo pro někoho jiného. × Kupuju si čokoládu. Čokoláda je jenom pro mě.


ČEŠTINA EXPRES 4 5. Leona Jarošová je majitelka internetového obchodu s čokoládou. Mluví s redaktorkou časopisu Zdravě a fér. Přečtěte si rozhovor a odpovězte. 1. Co Leona Jarošová prodává? 2. Jaké má další plány?

FÉROVÁ ČOKOLÁDA Redaktorka: Jak dlouho máte internetový obchod a proč jste si vybrala čokoládu? Leona Jarošová: Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci. Redaktorka: Co nabízíte jiného než ostatní obchody? Leona Jarošová: Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto výrobky s certifikátem Fairtrade. Redaktorka: Co to přesně znamená? Leona Jarošová: Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou špatné. Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se ekologické standardy. My chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky, které respektují pravidla spravedlivého obchodu. Redaktorka: Prodáváte i jiné zboží než čokoládu? Leona Jarošová: Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce. Redaktorka: Plánujete nějaké další aktivity? Leona Jarošová: Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma ochutnávku. Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.

6. Přečtěte si rozhovor ještě jednou. Označte, co je/není pravda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Leona nesnáší čokoládu. Její zákazníci chtějí vědět, kde a jak se čokoláda vyrábí. Leona prodává čokoládu s certifikátem Fairtrade. Leona říká, že podmínky na kakaových plantážích jsou výborné. Leona chce lepší podmínky pro pěstitele kakaa. Její obchod nabízí fairtradové potraviny a oblečení. Leona zve redaktorku do nové cukrárny.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

7. Povídejte si. 1. Kupujete výrobky Fairtrade? Proč ano/ne? 2. Jaké výrobky kupujete? Kde je kupujete? 3. Znáte obchody nebo kavárny, kde nabízejí fairtradové výrobky?

Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu a akuzativu V dialogu ve cvičení 5 vidíte: Čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Nabízím jim proto výrobky s certifikací Fairtrade. Dobře že se mě ptáte. Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy. Doplňte označené formy do tabulky. já

ty

on, ono

ona

my

vy

oni

2. genitiv

______

ho

______

nás

vás

jich

3. dativ

mi

ti

mu

nám

vám

______

4. akuzativ

ho

______

nás

______

je

Krátká osobní zájmena jsou ve větě ve druhé pozici. >Příloha ČE4, bod 8.4 a 8.5 Pracovní sešit cv. 21–22

8. O čem mluví redaktorka s Leonou? Nahraď te substantiva krátkými osobními zájmeny. Například: Leona miluje čokoládu. – Miluje ji. PAMATUJTE SI: 1. Leona prodává čokoládu. – Prodává ________. Zopakujte si slovesa a prepozice, po kterých se 2. Její zákazníky zajímá kvalita čokolády. – Zajímá ________ kvalita čokolády. používá genitiv, dativ a akuzativ. 3. Leona nabízí zákazníkům výrobky Fairtrade. – Nabízí ________ výrobky Fairtrade. 4. Leona nabízí zákazníkům výrobky Fairtrade. – Nabízí ________ zákazníkům. 5. Leona chce pomoct pěstitelům kakaa. – Chce ________ pomoct. 6. Leona prodává výrobky Fairtrade v internetovém obchodě. – Prodává ________ v internetovém obchodě. 7. Redaktorka se ptá Leony na její plány. – Ptá se ________ na její plány. 8. Leona otevírá cukrárnu příští měsíc. – Otevírá ________ příští měsíc. 9. Leona zve redaktorku na ochutnávku. – Zve ________ na ochutnávku. 10. Redaktorka se chce zúčastnit ochutnávky. Chce se ________ zúčastnit

9


Lekce 8 C | Nakupujeme na inzerát nebo na aukci 1. Povídejte si. 1. Nakupujete někdy na internetu na inzerát nebo na aukci? 2. Znáte nějaký inzertní nebo aukční portál na internetu?

2. Podívejte se na ukázku z internetového aukčního portálu a odpovězte na otázky. 1. Jak se tento aukční portál jmenuje a v jakých kategoriích můžete vybírat? 2. V jaké kategorii najdete tyto věci: kolo, počítač, nábytek, boty, parfém, slovník, pneumatiky, hračky? 3. Jaké zboží na fotografiích se vám líbí? Co by byl skvělý „úlovek“ pro vás? Co byste si naopak nekoupili?

7“ GPS navigace, EU mapy

–22 %

1 990 1 550 Kč Sedací souprava Gordia

12 600 8 100 Kč

POŠTOVNÉ ZDARMA

Dámská zimní bunda

999 499 Kč –36 %

VČETNĚ POŠTOVNÉHO

Dětské lyže VÖLKL

800 620 Kč

–50 %

–15 %

Elektrická kytara Fender –10 %

5 990 5 390 Kč Pánské tenisky Nike

–50 %

3 999 1 999 Kč

POŠTOVNÉ ZDARMA

3. Přečtěte si, co o sobě říkají Jana, David a Karla. Co by si na portálu Aukro mohli koupit? Například: Jana by si mohla koupit… Jana říká: Příští týden se s přítelem stěhujeme do nového bytu. Pronajali jsme si větší 3+1 a teď ho musíme zařídit. Nějaké věci máme, ale například obývák chceme udělat nově. Budeme bydlet blízko parku, kam můžeme chodit běhat nebo na kolo, už se moc těším. David říká: Máme s kamarády rockovou skupinu a o víkendu často jezdíme hrát na nějaké akce. Koupili jsme si nedávno starší auto a je to opravdu pohodlnější než si ho půjčovat. Za měsíc jedeme hrát na Slovensko, tak jsem rád, že nemusíme shánět auto. Karla říká: V únoru pojedeme na hory do Rakouska. Budeme bydlet v malém penzionu vedle lyžařského areálu. Dcera ještě neumí moc lyžovat, ale chci jí zaplatit nějaký kurz, aby se to naučila. Doufám, že bude dost sněhu a že si to užijeme.

4. Představte si, že si Jana, David a Karla nakoupili na portálu Aukro. Kdo koupil nejlevnější věc a kdo nejdražší? Kdo dostal největší slevu? 5. Povídejte si. Koupili jste někdy něco výhodně (ve slevě nebo na internetu)? Jaký byl váš nejlepší „úlovek“?

10


ČEŠTINA EXPRES 4

D | Komiks 8: Ája a Pája na nákupu Zapomněla jsem koupit rohlíky.

To nevadí, stavíme se v obchodě.

CD: 04

Pájo, teď v lednu jsou drahé!

Hele, tady mají jahody!

Pájo, říkal jsi, že nebudeš jíst sladké!

Já vím, ale...

No jo, ale...

Mmm, ty koblihy voní!

SLEVA

20 %

To je Pájo, ty přece pravda, piješ jenom ale... pivo!

Hele, na to víno je sleva! Pájo, ale... To máslo je neuvěřitelně levné!

A ještě si vezmu pár tyčinek.

máslo v akci!

To přece nemůžeme sníst ani za rok! Pájo... Zapomněli jsme na ty

rohlíky!


Lekce 8 E | Co už umím česky Nakupujeme

Nakupuju v supermarketu, v malých obchodech, přes internet nebo v aukci. Čtu reklamní letáky. Kupuju zboží ve slevě nebo v akci. Využívám sezónní slevy. Kupuju výrobky Fairtrade.

Vyjádření názoru

Myslím, že... Zdá se mi, že... Nejsem si jistý/jistá, že/jestli... Určitě/Asi/Možná funguje, když...

Gramatika

1. Věty se spojkou aby („aby-věty“) a) účelové: odpovídají na otázku proč? jaký je účel? b) objektové: používají se např. po slovesech přesvědčovat/přesvědčit, doporučovat/doporučit, chtít 2. Struktura „aby-věty“ věta 1

čárka

,

věta 2 („aby-věta“) (já) (ty) (on/ona/to) (my) (vy) (oni)

forma aby abych abys aby abychom/abysme abyste aby

-l forma -l/-la -l/-la -l/-la/-lo -li -li -li

3. Slovosled Slovosled je v češtině flexibilní. Známé informace jsou obvykle na začátku věty, nové informace jsou na konci. Například: Češi si vybírají čokoládu podle chuti. Češi si vybírají podle chuti čokoládu. Podle chuti si vybírají čokoládu Češi. 4. Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu a akuzativu já ty on, ono ona my 2. genitiv mě tě ho jí nás 3. dativ mi ti mu jí nám 4. akuzativ mě tě ho ji nás Slovní zásoba CD: 05 Výslovnost

Pravopis

vy vás vám vás

oni jich jim je

Kategorie na aukčním portálu: elektronika, móda, dům a zahrada, děti, auto-moto, sport, krása, hudba, knihy

ou koupit, jsou, jednou, mléčnou au autobus, auto, aukce, aukční, Aukro eu euro, pneumatika Dvě samohlásky: ao, aa, eá kakao, kakaa, areál ia, ie, ii, ií [ija, ije, iji, ijí] dialog, fotografie, fotografii, fotografiích Dvojhlásky:

POZOR: používat naučit neutratit

Vyjmenovaná slova Po b, l, m, p, s, v, z v kořeni určitých (= tzv. vyjmenovaných) slov píšeme y, ý. Ale taky: b by (bych, bys...), aby (abych, abys...), být (byl, byla...) byt, bydlet, nábytek byznys l lyže, lyžovat, lyžařský analyzovat m my, myslet (myslíte, mysleli...) s syn, sýr v vy, prefix vy-/vý- (vypadat, vypsat, vybírat/vybrat, vyrábět; výrobek, význam, výborný, výhodný), vysoký, výše, obvykle z jazyk Po b, l, m, p, s, v, z v kořeni ostatních slov píšeme i, í.

Slovní zásobu k lekci 8 najdete v Příloze. Audionahrávky ke slovní zásobě najdete on-line na www.czechstebystep.cz, tracky 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 53.

12


Pracovní sešit


Lekce 8

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je to? Doplňte k fotografiím.  (nákupní) vozík  reklamní letáky  nákupní seznam  sezónní slevy  trh  (nákupní) košík

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

2. Jak rádi nebo jak často nakupujete? Používejte rád/a, nerad/a, vždycky, často, někdy, málokdy, nikdy ne-. Například: Rád/a nakupuju. Nikdy nečtu reklamní letáky. 1. _________________________ nakupuju. 2. _________________________ nakupuju v supermarketu. 3. _________________________ nakupuju v malých obchodech. 4. _________________________ nakupuju na trhu.

8 3. Spojte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

mít seznam věcí, brát si košík, porovnávat číst zajímat se nakupovat vědět, kolik peněz najíst se

A. B. C. D. E. F. G. H.

o slevy a akce ne vozík rychle před nákupem chci utratit ceny zboží které chci koupit informace o zboží

5. 6. 7. 8.

_________________________ nakupuju přes internet. _________________________ čtu reklamní letáky. _________________________ nakupuju ve slevě nebo v akci. _________________________ využívám sezónní slevy.

4. Doplňte vhodné sloveso v já-formě.  porovnávat  číst  brát si  nakupovat  utratit  využívat 1. Často _________________________ sezónní slevy. 2. Nikdy _________________________ přes internet. 3. Někdy _________________________ reklamní letáky. 4. Když přijdu do obchodu, _________________________ košík nebo vozík. 5. Hodně _________________________ ceny zboží. 6. Dávám si pozor, kolik peněz _________________________

5. Odpovězte na otázky. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

62

Kde obvykle v obchodě najdeme dražší zboží? – _______________________________________________________________________ Co obvykle v obchodech chybí? – ___________________________________________________________________________________ Co se někdy používá na některé zboží, například maso, ovoce a zeleninu? – _________________________________________________ Co často slyšíme v obchodech? – ____________________________________________________________________________________ Co funguje podobně příjemně jako hudba? – __________________________________________________________________________ Proč někdy koupíme i to, co vlastně ani nechceme? – ___________________________________________________________________ Jak se můžeme manipulaci obchodníků bránit? – ______________________________________________________________________


A

Lekce 8

6. K následujícím výrazům doplňte výrazy z textu s opačným významem.

▲nakupovat/nakoupit ▲světlo ▲dražší ▲vůně ▲šetřit/ušetřit 1. utrácet/utratit – __________________________________________________________________________ 2. tma – ___________________________________________________________________________________ 3. zápach, kol. smrad – _______________________________________________________________________ 4. levnější – ________________________________________________________________________________ 5. prodávat/prodat – ________________________________________________________________________

7. Pamatujete si triky, které používají obchodníci? V každé větě je něco, co není pravda. Opravte věty. Například: Typickým trikem jsou nákupní vozíky a akce. – Typickým trikem jsou nákupní slevy a akce. 1. Levnější zboží najdete v obchodech obvykle ve výši očí. 2. V obchodech chybí květiny i denní světlo. 3. Na některé zboží, například maso, ovoce a zeleninu, se používá speciální čokoláda. 4. Světlo, které v obchodě hraje, vás může příjemně naladit. 5. Podobně funguje i cena.

8. Proč používají obchody speciální triky na zákazníky? Používejte správné formy aby a sloves. Například: Obchody mají slevy, ____ (lidé – nakoupit víc zboží). – Obchody mají slevy, aby lidé nakoupili víc zboží. 1. V obchodech chybí denní světlo a hodiny, _______________________________________ (lidé – nemyslet na čas). 2. Dražší zboží je nahoře ve výši očí, __________________________________________ (vy – vidět ho dobře). 3. Hudba nás může přesvědčit, _________________________________________ (my – bezstarostně nakupovat). 4. Na maso, zeleninu a ovoce se používá speciální světlo, _________________________________ (zboží – vypadat čerstvěji).

9. Proč to děláme? Tvořte věty podle modelu. Procvičujte účelové „aby-věty“. Například: jet do supermarketu – nakoupit jídlo a pití na víkend – Jedu do supermarketu, abych nakoupil/a jídlo a pití na víkend. 1. jít na trh – nakoupit čerstvou zeleninu 5. nakupovat přes internet – nemuset nosit těžké tašky 2. číst reklamní letáky – vědět, kolik co stojí 6. nakupovat rychle – neztrácet zbytečně čas 3. zajímat se o slevy a akce – ušetřit 7. psát předem nákupní seznam – nekupovat zbytečné věci 4. porovnávat ceny zboží – vědět, co je levnější 8. nakupovat ve slevě – ušetřit peníze

10. Představte si, že máte partnera nebo partnerku, který/která podle vás moc utrácí. Co mu/jí říkáte? Tvořte věty podle modelu. Procvičujte objektové „aby-věty“. Například: Chtěl/a bych ___ (ty – víc šetřit). – Chtěl/a bych, abys víc šetřil/a. 1. Chtěl/a bych, _______________________________________ (ty – nekupovat) všechno, co vidíš. 2. Prosím tě, _______________________________________ (ty – nechodit) do obchodu tak často. 3. Radím ti, ___________________________________________ (ty – nebýt) v obchodě tak dlouho. 4. Chtěl/a bych, _____________________________________________ (ty – nekupovat) drahé věci. 5. Prosím tě, _______________________________________________ (ty – porovnávat) ceny zboží. 6. Chtěl/a bych, _____________________________________ (ty – napsat) předem nákupní seznam. 7. Prosím tě, ______________________________________ (ty – nekupovat) zbytečné věci ve slevě. 8. Radím ti, ____________________________________________________________ (ty – víc šetřit).

11. Martin Hanák má prosperující firmu, ale teď má finanční problémy. Stěžuje si na lidi ve svém okolí. Co byste jim na jeho místě řekli? Změňte věty podle modelu. Například: Jeho manželka málo šetří. – Řekl/a bych jí, aby víc šetřila. 1. Jeho starší syn chodí do drahých restaurací. – Řekl/a bych mu, aby… 2. Jeho mladší syn si kupuje drahé motorky. 3. Jeho starší dcera si kupuje hodně oblečení. 4. Jeho mladší dcera si půjčuje peníze od kamaráda. 5. Jeho kolega ve firmě špatně investuje. 6. Jeho kolegyně ve firmě je líná a málo pracuje. 7. Jeho matka jezdí na drahé dovolené. 8. Jeho otec utrácí za zbytečné věci.

8 63


Souhrnné tabulky

Souhrnné tabulky Čísla 0 nula 1 jeden, jedna, jedno 2 dva, dvě, dvě 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

Kolik to stojí? – 20 Kč (čtěte: korun).

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři nebo dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Hodiny Kdy? V kolik hodin?

7.00

7.15

7.30

7.45

V sedm nula nula./V sedm (hodin).

V sedm patnáct./Ve čtvrt na osm.

V sedm třicet. /V půl osmé.

V sedm čtyřicet pět./Ve tři čtvrtě na osm.

Části dne

Dny

Měsíce

Kdy?

Kdy?

Kdy?

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci

v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

Datum

Období, svátky

Kolikátého je?

Kdy?

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

první/ledna druhý/února třetí/března čtvrtý/dubna pátý/května šestý/června sedmý/července osmý/srpna devátý/září desátý/října jedenáctý/listopadu dvanáctý/prosince

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

Kolikátého je? – Je prvního první./Je prvního ledna.

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Kdy? včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok/loni před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před pěti, šesti… lety

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok/letos — — —

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

Roky, století Kdy? v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set devadesát devět v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct set devadesát devět

114

do roku 2010 čtěte: do roku dva tisíce deset v 50. letech čtěte: v padesátých letech v 15. století čtěte: v patnáctém století


4

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K R O P O LI S

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČešTina expres|poslech

12

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

A K ROP OL I S

A1/2

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES|poslech

3

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČešTina expres|poslech

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

TRACKY 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A K RO P O L I S

AKROPOLIS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

A KRO P O L IS

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES 3

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A K R O P O LI S

12 A2/1 12 ČešTina expres|poslech

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

A K R O P O L IS

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

3

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

1

ČEŠTINA EXPRES

2

A KRO POL IS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

AKROPOLIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

A1/2

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

12

12

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

A KROP OL IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

1

A KROP OLIS

2

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KR OP O LIS

2

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia qu

A1/2

2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK R OPOLI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKRO P O LI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKR O PO L I S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKR O PO L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A K R O P O L IS

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A K RO P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A KRO P O L IS

4

A K RO P O L I S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKRO PO LIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

AKROPOL IS

2

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKRO PO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

4

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A2/2

A2/2

4

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

ČEŠTINA EXPRES

AKROPOL IS

19.3.2012 20:57:45

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

ČEŠTINA EXPRES|poslech TRACKY 1–46

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2019 Filip Tomáš – Akropolis 2019 ISBN 978-80-7470-205-1 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-206-8 (německá verze) ISBN 978-80-7470-207-5 (ruská verze) Všechny nahrávky také zdarma on-line jako MP3 na www.czechstepbystep.cz

CD

Publikace Čeština expres 4 pokrývá druhou polovinu úrovně A2 a navazuje tak na učebnice Čeština expres 1–3. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v každodenních komunikačních situacích (např. témata Nakupujeme, Na úřadě a v bance, Mluvíme o práci, Počítač a internet, Školy v České republice a mnohá další). Stejně jako předchozí díly zprostředkuje učebnice seznámení s živým, autentickým jazykem. Neomezuje se na výčet gramatických pravidel a cvičení, ale klade důraz na praktické osvojení jazyka a systematicky rozvíjí všechny řečové dovednosti. Důležitou složkou výuky je kontextualizace a personalizace daných témat, které posilují komunikativní a sociokulturní kompetence studujících. Stranou nezůstává ani rozvoj lingvistické kompetence a jazykových prostředků. Komplet Čeština expres 4 sestává podobně jako předchozí díly z česky napsané učebnice a pracovního sešitu a z Přílohy, která obsahuje slovní zásobu a detailní gramatická a lexikální vysvětlení v mediačních jazycích. V Příloze nechybí ani klíč ke cvičením a stránkový i abecední slovníček. Součástí kompletu je i zvukové CD. Audionahrávky a kopírovatelný manuál pro učitele jsou zdarma k dispozici na www.czechstepbystep.cz. Publikace obsahuje CD. Audionahrávky a Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

www.czechstepbystep.cz

www.czechstepbystep.cz ČEŠTINA EXPRES|poslech

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Epres_obal1_dotisk.indd 1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

3

TRACKY 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A K RO P O L I S

1

A2/1

www.czechstepbystep.cz

3

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKROPOLIS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AK R O PO LIS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK RO P O LI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A KR OP O LI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová 2

A K R OP OL I S

www.czechstepbystep.cz

3

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

3

4

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR O P O L I S

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A KR O P O LI S

1

www.czechstepbystep.cz

2 A K R O P O L I S

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K R O P O L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

www.czechstepbystep.cz

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

A1/1

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

3

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLI S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

www.czechstepbystep.cz

AKROPOLI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K R O P O L I S

2

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR OPOLIS

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KR OPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES učebnice

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

1

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A K RO P O L I S

Profile for Akropolis

Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 4  

http://akropolis.info/kniha/cestina-expres-4-anglicka/

Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 4  

http://akropolis.info/kniha/cestina-expres-4-anglicka/

Profile for akropolis

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded