Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 4 (A2/2) – ANGLICKÁ

Page 1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A2/2

h s i l g En n o i s r e e-v A K RO P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé,

Dear students and teachers,

děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Thank you for purchasing the e-version of the textbook. We believe that it will help you to learn Czech, like our printed textbooks. The preparation of teaching materials is very demanding both in terms of time and money, so we ask you to act honestly: do not copy our materials and do not let other people access them. This will allow us to create other interesting materials for you. Thank you and we wish you good work with these textbooks!

Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Pavla Bořilová, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Czech Step by Step Lída Holá, author Pavla Bořilová, author Filip Tomáš, publisher

Webové stránky

Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/

Materiály on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A2/2

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 4 (A2/2) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher. Lektorovala: Friderike Komárek Gramatickou přílohu lektorovaly: Friderike Komárek, Kateřina Šichová (německá verze) a Edita Jiráková (ruská verze) Redakce, tvorba klíče a redakce slovníčku: Lukáš Holčák, Ladislava Holubová, Petra Bulejčíková, Silva Převrátilová a Pavla Bořilová Překlady jazykových verzí: Hope Subak-Kaspar (anglická verze); Friderike Komárek (německá verze); Veronika Novoselová (ruská verze) Při přípravě slovníčku této knihy byl využit software firmy Geneea Analytics (www.geneea.com).. Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová © © © © ©

Text Lída Holá, 2019 Text Pavla Bořilová, 2019 Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2019 Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2019 Photography Jiří Pírko (s. 49), Zdeněk Chrapek (s. 54), Národní ústav lidové kultury – Strážnice (s. 54), Yan Renelt / Jizerská 50 (s. 54), Rosa-Maria Rinkl/Wikimedia (s. 57), 2019

© Photography shutterstock.com, Wikimedia Commons Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2019 Bezplatná CD příloha (tracky 1–46) a slovní zásoba (tracky 47–95) byly nahrány ve studiích Gargle & Expel (Tomáš Karásek) a ve Studiu Indies (Dušan Souček). Na CD účinkují: Zuzana Adamová, Barbora Bulejčíková, Petra Bulejčíková, Zuzana Drápalová, Martin Hlubocký, Marta Hrachovinová, Adam Kubát, Ivo Kubečka, Martin Luhan, Matěj Otruba, Kateřina Pešková a Petr Srna. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info v roce 2019 jako svoji 374.–376. publikaci E-verze učebnice: 09/2020, 120 stran učebnice + 84 stran přílohy Bližší informace a všechny nahrávky také zdarma on-line jako MP3 na: www.czechstepbystep.cz (tracky 47–95 pouze on-line). Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-312-6 (anglická verze/English version; PDF)


Lekce 1 Obsah Komunikace ve škole, základní pokyny, symboly 4 Lekce 8 Nakupujeme • Věty se spojkou aby • Slovosled Velký byznys – čokoláda • Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu Nakupujeme na inzerát/na aukci a akuzativu 5 Lekce 9 Můj den • Deklinace kdo, co a posesivních zájmen a adjektiv Na úřadě a v bance Ma, Mi a N v singuláru • Čas: prepozice od–do Máme málo času? + genitiv • Imperativ • Dativ plurálu 13 Lekce 10 Nejlepší povolání • Nominativ plurálu Ma substantiv Práce, nebo zábava? • Akuzativ plurálu Ma substantiv Mluvíme o práci • Imperfektivní/perfektivní aspekt Počítač a internet • Tvoření adverbií 21 Lekce 11 Domácí mazlíčci • Komparace adverbií • Osobní zájmena po prepozici Zvíře v bytě – ano, nebo ne? v genitivu, dativu, akuzativu, lokálu a instrumentálu Víkend na farmě • Slovesa + akuzativ • Nominativ a akuzativ plurálu adjektiv a substantiv 29 Lekce 12 Výjimeční lidé • Přímá a nepřímá řeč Od dětství do stáří • Spojky a spojovací výrazy Školy v České republice • Lokál plurálu 37 Lekce 13 Jsme to, co jíme • Reflexivní se, si Recept na kulajdu • Genitiv plurálu Vaříme, pečeme, smažíme • Partitivní genitiv 45 Lekce 14 Akce, které mají tradici • Pasivum • Obecná čeština a dialekty Český Krumlov – jihočeský klenot • Deklinace relativního zájmena který Poznáváme Českou republiku • Instrumentál plurálu 53 Pracovní sešit k Lekci 8 62 Pracovní sešit k Lekci 9 69 Pracovní sešit k Lekci 10 78 Pracovní sešit k Lekci 11 85 Pracovní sešit k Lekci 12 91 Pracovní sešit k Lekci 13 99 Pracovní sešit k Lekci 14 106 Souhrnné tabulky 114 Příloha 1

3


Komunikace ve škole

?

ahoj

Jak se řekne...?

Jak se to píše?

???

Co znamená...?

Dobře.

Základní pokyny

Rozumíte?

Špatně.

Ano.

2x

Nerozumím!

Ne.

Děkuju.

Symboly

Čtěte!/Přečtěte!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

CD: 01

Cvičení on-line

Cv. 7

Poslouchejte!

Testy

Řekněte! Doplňte!

d a b c __ e 2x

Opakujte! Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

Zpět na obsah Stránkový slovníček

a b c d e a b c

POZOR: >Příloha ČE4, strana 2

Ještě jednou, prosím!

6 (číslo strany)

Prosím!


Lekce Lekce81

Nakupujeme Velký byznys – čokoláda Nakupujeme na inzerát nebo na aukci Komiks: Ája a Pája na nákupu

5


Lekce 8 A | Nakupujeme

PAMATUJTE SI:

1. Povídejte si.

Záleží na tom, co/kdy/jestli...

Jak co. Jak kdy.

1. Nakupujete rádi? Jak často chodíte nakupovat? Nakupujete něco neradi? 2. Nakupujete obvykle v supermarketu, v malých obchodech, nebo na trhu? Nakupujete přes internet? 3. Čtete reklamní letáky? Kupujete někdy zboží ve slevě nebo v akci? Využíváte sezónní slevy?

2. Označte, co obvykle děláte, když jdete na nákup. Pak porovnejte odpovědi v páru. Mám seznam věcí, které chci koupit.

Zajímám se o slevy a akce.

Beru si košík, ne vozík.

Nakupuju rychle.

Porovnávám ceny zboží.

Vím, kolik peněz chci utratit.

Čtu informace o zboží.

Před nákupem se najím.

3. Přečtěte si text a zjistěte, na co byste si měli dávat pozor při nakupování. Oblíbené triky obchodníků Už jste si někdy koupili v obchodě něco, co jste nepotřebovali? Nebo jste utratili víc peněz, než jste chtěli? Zdála se vám koupená věc doma méně kvalitní než v obchodě? Možná vás ovlivnil některý z oblíbených triků obchodníků. Tady jsou ty nejčastější:  Dražší zboží najdete v obchodech obvykle ve výši očí.  V obchodech chybí hodiny i denní světlo, abyste nemysleli na čas a strávili tam delší dobu.  Na některé zboží, například maso, ovoce a zeleninu, se používá speciální světlo, aby vypadalo lépe a čerstvěji.  Hudba, která v obchodě hraje, vás může přijemně naladit a přesvědčit, abyste bezstarostně nakupovali. Podobně funguje i vůně.  Typickým trikem jsou nákupní slevy a akce. Ano, někdy ušetříte, ale jindy koupíte to, co vlastně ani nechcete.

NÍ N Ó SEZ RODEJ VÝP

Ale jak se manipulaci obchodníků bránit? Určitě pomůže předem si napsat seznam věcí, které chcete koupit, nebo si brát nákupní košík, ne vozík. Také se doporučuje, abyste šli v supermarketu nebo obchodním centru jen tam, kam potřebujete, a potom šli rovnou zaplatit. A hlavně se před nákupem najezte!

4. Označte, co je/není pravda. 1. Ve výši očí najdete v obchodě levné zboží. ANO/NE 2. V každém obchodě jsou hodiny. ANO/NE 3. Zelenina pod speciálním světlem vypadá čerstvěji. ANO/NE 4. Vůně a hudba v obchodě může mít vliv na zákazníky. ANO/NE 5. Ve slevě nikdy neušetříte. ANO/NE 6. Není dobré chodit na nákup, když máte hlad. ANO/NE

POZOR: jaký × který >Příloha ČE4, bod 8.1

5. Jaké triky z textu podle vás obchodníci používají? Myslíte, že opravdu fungují? Znáte nějaké další? Používejte tyto začátky vět. Myslím, že...

| Zdá se mi, že...

| Všiml/a jsem si, že... | Nejsem si jistý/jistá, že/jestli... | Určitě/Asi/Možná funguje, když...

Věty se spojkou aby („aby-věty“)

Najděte v textu ve cvičení 3 věty s aby a vypište je do tabulky. V obchodech chybí hodiny a denní světlo, Na některé zboží se používá speciální světlo, Hudba vás může přesvědčit, Také se doporučuje,

abyste nemysleli na čas a _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Typy „aby-vět“ a) Účelové: odpovídají na otázku proč? jaký je účel? b) Objektové: používají se např. po slovesech přesvědčovat/přesvědčit, doporučovat/doporučit, chtít >Příloha ČE4, bod 8.2

6


ČEŠTINA EXPRES 4 6. Co dělají někteří obchodníci a proč? Spojte. 1. V obchodech používají triky, A. abyste si ho všimli nejdřív. 2. Dražší zboží je ve výši očí, B. abyste si koupili určitý výrobek. 3. V obchodech nejsou hodiny, C. abyste kupovali víc zboží. 4. Na ovoce se používá speciální světlo, D. abyste nemysleli na čas. 5. Vůně vás může přesvědčit, E. abyste se před nákupem najedli. 6. Doporučuje se, F. aby vypadalo čerstvěji.

Struktura „aby-věty“ věta 1

čárka

,

> Příloha ČE4, bod 8.2

věta 2 („aby-věta“) (já) (ty) (on/ona/to) (my) (vy) (oni)

forma aby abych abys aby abychom/abysme abyste aby

POZOR: Když formálně oslovujeme muže nebo ženu: …, abyste byl …, abyste byla

-l forma -l/-la -l/-la -l/-la/-lo -li -li -li

Pracovní sešit cv. 8–11

7. Analyzujte kdo. Například: abych byl – já 1. abys byl – ________

3. abychom byli – ________

5. abych byla – ________

7. abys byla – ________ 9. abysme byli – _______

2. aby byla – ________

4. abyste byli – ________

6. aby byli – ________

8. aby byl – ________

10. abyste byl – ______

8. Na co si musíte dát pozor při nakupování, když chcete ušetřit? Tvořte věty podle modelu. Například: Musím si dát pozor, abych koupil/a (koupit) jenom věci z nákupního seznamu. 1. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ (porovnat) ceny zboží. 2. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ (vybrat) kvalitní zboží. 3. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ (nebýt) v obchodě moc dlouho. 4. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ (neutratit) víc peněz. 5. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ (nekoupit) ve slevě nepotřebné věci. 6. Musím si dát pozor, _________________________________________________________________ (nemít) hlad.

9. Řekněte spolužákům, na co si musí dát pozor při nakupování. Změňte věty ze cvičení 8 podle modelu. Například: Musíš/Musíte si dát pozor, abys/abyste koupil/a jenom věci z nákupního seznamu.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

CD: 01, 02, 03

10. Poslouchejte. Jaký mají Daniela, Mirek a Marta vztah k nakupování? Kdo nakupuje rád? CD: 01, 02, 03

11. Poslouchejte ještě jednou. Odpovězte na otázky. Proč musí Daniela šetřit? Kde Daniela nakupuje oblečení? Kde Mirek nakupuje? Proč Mirek rád nakupuje přes internet? Proč Marta pořád nakupuje? Proč nemohla Marta moc nakupovat, když byla mladá?

12. Kdo to říká? Daniela, Mirek, nebo Marta? 1. Ještě že existuje internet. ________ 2. No nekupte to! ________ 3. To byl úlovek! ________

POZOR: Nekupte to! znamená: To člověk prostě musí koupit. /To člověk nemůže nekoupit.

13. Napište krátký text. Jaký je váš vztah k nakupování? Jste spíš jako Daniela, Mirek, nebo Marta? Například: Jsem spíš jako Daniela/Mirek/Marta, protože rád/ráda, nerad/nerada, často, pořád, někdy, jen občas, skoro nikdy...

7 Cv.7

Cv. 9


Lekce 8 B | Velký byznys – čokoláda 1. Hádejte, jak mají Češi rádi čokoládu. 1.

Každý Čech zkonzumuje ročně a) 2 kilogramy čokolády. b) 4 kilogramy čokolády. c) 6 kilogramů čokolády.

4.

Češi si vybírají čokoládu a) podle ceny. b) podle kvality. c) podle chuti.

2.

Jednou nebo víckrát týdně jí čokoládu a) 15 % Čechů. b) 35 % Čechů. c) 55 % Čechů.

5.

Češi preferují a) mléčnou čokoládu. b) hořkou čokoládu. c) bílou čokoládu.

POZOR: hořká čokoláda × horká čokoláda

6. Češi kupují čokoládu nejvíc 3. Češi kupují čokoládu nejčastěji a) na Vánoce. a) ve velkém supermarketu. b) jako dárek. b) v malém obchodě. c) (Podle když dostanou chuť na sladké. c) v cukrárně. průzkumu KPMG.)

2. A co vy, máte rádi čokoládu? Tvořte otázky, ptejte se navzájem a odpovězte. Například: sníst – kolik čokolády – za měsíc: Kolik čokolády sníš/sníte za měsíc? – Asi tak tři velké čokolády, dvě malé a deset bonbonů. 1. čokoládu – jak často – jíst: _______________________________________________________________________________________? 2. kde – kupovat – obvykle – čokoládu: ________________________________________________________________________________? 3. vybírat si – čokoládu – podle čeho: ________________________________________________________________________________? 4. čokoládu – jakou – mít rád: ________________________________________________________________________________________? 5. kupovat – čokoládu – kdy – nejvíc: ________________________________________________________________________________?

Slovosled

Slovosled je v češtině flexibilní. Známé informace jsou obvykle na začátku věty, nové informace jsou na konci. Všimněte si, jak slovosled mění význam věty. Češi si vybírají čokoládu podle chuti. (= ne podle ceny, kvality...) Češi si vybírají podle chuti čokoládu. (= ne banány, mléko...) Podle chuti si vybírají čokoládu Češi. (= ne Američani, Němci...) Pozor: Některá slova, například si, jsou ve větě vždycky ve druhé pozici: Češi si vybírají podle chuti čokoládu. Vybírají si Češi čokoládu podle chuti? >Příloha ČE4, bod 8.3 Pracovní sešit cv. 15–16

3. Porovnejte věty o Češích a čokoládě a vysvětlete význam věty podobně jako v modelu. Všimněte si, jak slovosled mění význam věty. Například: Češi si vybírají čokoládu podle chuti. (= ne podle ceny, kvality...) Češi si vybírají podle chuti čokoládu. (= ne banány, mléko...) 1. Češi kupují čokoládu v supermarketu. __________________________________ V supermarketu kupují čokoládu Češi. __________________________________ 2. Češi jedí čokoládu jednou týdně. ______________________________________ Češi jedí jednou týdně čokoládu. ______________________________________ 3. Češi mají rádi mléčnou čokoládu. ______________________________________ Mléčnou čokoládu mají rádi Češi. ______________________________________ 4. Češi kupují čokoládu na Vánoce. _______________________________________ Češi kupují na Vánoce čokoládu. _______________________________________

4. Procvičujte druhou pozici. Doplňte si do vět na správné místo. Například: Každý den si kupuju malou čokoládu. 1. Vybíráte čokoládu podle chuti, nebo ceny? 2. Vybral jsem kvalitní hořkou čokoládu. 3. Dala bych čokoládový dort a kávu. 4. Mám rád bílou čokoládu, ale dneska koupím mléčnou. 5. Nekoupím čokoládu, protože jsem žádnou nevybrala.

8 Cv. 4

POZOR: Všimněte si, že u některých sloves si mění význam: Kupuju čokoládu. Čokoláda je pro mě nebo pro někoho jiného. × Kupuju si čokoládu. Čokoláda je jenom pro mě.


ČEŠTINA EXPRES 4 5. Leona Jarošová je majitelka internetového obchodu s čokoládou. Mluví s redaktorkou časopisu Zdravě a fér. Přečtěte si rozhovor a odpovězte. 1. Co Leona Jarošová prodává? 2. Jaké má další plány?

FÉROVÁ ČOKOLÁDA Redaktorka: Jak dlouho máte internetový obchod a proč jste si vybrala čokoládu? Leona Jarošová: Obchod mám už tři roky a čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Stejně jako moji zákazníci. Redaktorka: Co nabízíte jiného než ostatní obchody? Leona Jarošová: Moje zákazníky zajímá kvalita čokolády, ale taky kde a jak se konkrétní produkt vyrábí. Nabízím jim proto výrobky s certifikátem Fair Trade. Redaktorka: Co to přesně znamená? Leona Jarošová: Čokoláda je obrovský byznys, ale podmínky, v jakých se v Africe, Jižní Americe a Asii pěstuje kakao, jsou špatné. Ceny za kakao pro pěstitele jsou extrémně nízké, na plantážích pracují děti, nedodržují se ekologické standardy. My chceme pomoct tyto podmínky změnit, a proto prodáváme jenom výrobky, které respektují pravidla spravedlivého obchodu. Redaktorka: Prodáváte i jiné zboží než čokoládu? Leona Jarošová: Čokoláda a čokoládové výrobky jsou hlavní sortiment, ale máme taky fairtradovou kávu, čaj a sušené ovoce. Redaktorka: Plánujete nějaké další aktivity? Leona Jarošová: Dobře že se mě ptáte. Příští měsíc otevíráme „čokocukrárnu“ Férová čokoláda a děláme zdarma ochutnávku. Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.

6. Přečtěte si rozhovor ještě jednou. Označte, co je/není pravda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Leona nesnáší čokoládu. Její zákazníci chtějí vědět, kde a jak se čokoláda vyrábí. Leona prodává čokoládu s certifikátem Fair Trade. Leona říká, že podmínky na kakaových plantážích jsou výborné. Leona chce lepší podmínky pro pěstitele kakaa. Její obchod nabízí fairtradové potraviny a oblečení. Leona zve redaktorku do nové cukrárny.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE

7. Povídejte si. 1. 2. 3.

Kupujete výrobky fair trade? Proč ano/ne? Jaké výrobky kupujete? Kde je kupujete? Znáte obchody nebo kavárny, kde nabízejí fairtradové výrobky?

Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu a akuzativu V dialogu ve cvičení 5 vidíte: Čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. Nabízím jim proto výrobky s certifikací fair trade. Dobře že se mě ptáte. Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy. Doplňte označené formy do tabulky. já

ty

on, ono

ona

my

vy

oni

2. genitiv

______

ho

______

nás

vás

jich

3. dativ

mi

ti

mu

nám

vám

______

4. akuzativ

ho

______

nás

______

je

Krátká osobní zájmena jsou ve větě ve druhé pozici. >Příloha ČE4, bod 8.4 a 8.5 Pracovní sešit cv. 21–22

8. O čem mluví redaktorka s Leonou? Nahraď te substantiva krátkými osobními zájmeny. Například: Leona miluje čokoládu. – Miluje ji. PAMATUJTE SI: 1. Leona prodává čokoládu. – Prodává ________. Zopakujte si slovesa a prepozice, po kterých se 2. Její zákazníky zajímá kvalita čokolády. – Zajímá ________ kvalita čokolády. používá genitiv, dativ a akuzativ. 3. Leona nabízí zákazníkům výrobky fair trade. – Nabízí ________ výrobky fair trade. 4. Leona nabízí zákazníkům výrobky fair trade. – Nabízí ________ zákazníkům. 5. Leona chce pomoct pěstitelům kakaa. – Chce ________ pomoct. 6. Leona prodává výrobky fair trade v internetovém obchodě. – Prodává ________ v internetovém obchodě. 7. Redaktorka se ptá Leony na její plány. – Ptá se ________ na její plány. 8. Leona otevírá cukrárnu příští měsíc. – Otevírá ________ příští měsíc. 9. Leona zve redaktorku na ochutnávku. – Zve ________ na ochutnávku. 10. Redaktorka se chce zúčastnit ochutnávky. Chce se ________ zúčastnit

9 Cv. 8


Lekce 8 na inzerát na aukci C | Nakupujeme na inzerát nebo na aukci 1. Povídejte 1. Povídejte si.

1. Nakupujete někdy na internetu na inzerát nebo na aukci? 1. 2. Znáte nějaký inzertní nebo aukční portál na internetu? 2.

2. Podívejte na ukázku a odpovězte na otázky. 2. Podívejte se na ukázku zz internetového internetového aukčního portálu a odpovězte na otázky. 1. 1. 2. 2. 3. 3.

Jak se tento aukční portál jmenuje a v jakých kategoriích můžete vybírat? V jaké kategorii najdete tyto věci: kolo, počítač, nábytek, boty, parfém, slovník, pneumatiky, hračky? Jaké zboží na fotografi na fotografiích ích se vám líbí? Co by byl skvělý „úlovek“ pro vás? Co byste si naopak nekoupili? co hledáte? Elektronika

Móda

a doplňky

Dům

a zahrada

Moje Aukro

Vybrané nabídky

Děti

Auto-moto

Sport

a cestování

Krása

a zdraví

Přihlásit

Sběratelství a umění

Hudba

knihy a zábava

Košík

Outlet

Vybrané nabídky na hlavní straně Aukro — Vybrané nabídky

7“ GPS navigace, EU mapy

Kategorie

bunda –22 % Dámská zimní bunda

–50 %

Elektrická kytara Fender –10 %

Auto-moto (1) Výrobky pro děti (2) Dům a zahrada (23) Elektro (1) Počítače a Hry (2) Podnikání a Průmysl (2) Sběratelství (1) Starožitnosti a umění (2)

Parametry

zrušit filtry

1 990 1 550 Kč Sedací souprava Gordia

–36 %

999 499 Kč VČETNĚ POŠTOVNÉHO

5 990 5 390 Kč

Dětské lyže VÖLKL

Pánské tenisky Nike

–15 %

–50 %

Stav zboží Nové (25) Použité (3) Typ nabídky Kup teď (32) Aukce (3) Cena (Kč)

12 600 8 100 Kč

POŠTOVNÉ ZDARMA

800 620 Kč

3 999 1 999 Kč

POŠTOVNÉ ZDARMA

3. Přečtěte 3. Přečtěte si, co o sobě říkají Jana, David a Karla. Co by si na portálu Aukro mohli koupit? Například: Jana by si mohla koupit…

Jana říká: Příští týden se s přítelem stěhujeme do nového bytu. Pronajali jsme si větší 3+1 a teď ho musíme zařídit. Nějaké věci máme, ale například obývák chceme udělat nově. Budeme bydlet blízko parku, kam můžeme chodit běhat nebo na kolo, už se moc těším.

David říká: Máme s kamarády rockovou skupinu a o víkendu často jezdíme hrát na nějaké akce. Koupili jsme si nedávno starší auto a je to opravdu pohodlnější než si ho půjčovat. Za měsíc jedeme hrát na Slovensko, tak jsem rád, že nemusíme shánět auto.

Karla říká: V únoru pojedeme na hory do Rakouska. Budeme bydlet v malém penzionu vedle lyžařského areálu. Dcera ještě neumí moc lyžovat, ale chci jí zaplatit nějaký kurz, aby se to naučila. Doufám, že bude dost sněhu a že si to užijeme.

4. Představte 4. Představte si, že si Jana, David a Karla nakoupili na portálu Aukro. Kdo koupil nejlevnější věc a kdo nej dražší? Kdo dostal největší slevu? 5. Povídejte 5. Povídejte si. Koupili jste někdy něco výhodně (ve slevě nebo na internetu)? Jaký byl váš nejlepší „úlovek“?

10 Cv. 2


ČEŠTINA EXPRES 4

D | Komiks 8: Ája a Pája na nákupu Zapomněla jsem koupit rohlíky.

To nevadí, stavíme se v obchodě.

CD: 04

Pájo, teď v lednu jsou drahé!

Hele, tady mají jahody!

Pájo, říkal jsi, že nebudeš jíst sladké!

Já vím, ale...

No jo, ale...

Mmm, ty koblihy voní!

SLEVA

20 %

To je Pájo, ty přece pravda, piješ jenom ale... pivo!

Hele, na to víno je sleva! Pájo, ale... To máslo je neuvěřitelně levné!

A ještě si vezmu pár tyčinek.

máslo v akci!

To přece nemůžeme sníst ani za rok! Pájo... Zapomněli jsme na ty

rohlíky!

11


Lekce 8 E | Co už umím česky Nakupujeme

Nakupuju v supermarketu, v malých obchodech, přes internet nebo v aukci. Čtu reklamní letáky. Kupuju zboží ve slevě nebo v akci. Využívám sezónní slevy. Kupuju výrobky fair trade.

Vyjádření názoru

Myslím, že... Zdá se mi, že... Nejsem si jistý/jistá, že/jestli... Určitě/Asi/Možná funguje, když...

Gramatika

1. Věty se spojkou aby („aby-věty“) a) účelové: odpovídají na otázku proč? jaký je účel? b) objektové: používají se např. po slovesech přesvědčovat/přesvědčit, doporučovat/doporučit, chtít

2. Struktura „aby-věty“ věta 1

čárka

,

věta 2 („aby-věta“) (já) (ty) (on/ona/to) (my) (vy) (oni)

forma aby abych abys aby abychom/abysme abyste aby

-l forma -l/-la -l/-la -l/-la/-lo -li -li -li

3. Slovosled Slovosled je v češtině flexibilní. Známé informace jsou obvykle na začátku věty, nové informace jsou na konci. Například: Češi si vybírají čokoládu podle chuti. Češi si vybírají podle chuti čokoládu. Podle chuti si vybírají čokoládu Češi. 4. Krátká osobní zájmena v genitivu, dativu a akuzativu já ty on, ono ona my vy oni 2. genitiv mě tě ho jí nás vás jich 3. dativ mi ti mu jí nám vám jim 4. akuzativ mě tě ho ji nás vás je Slovní zásoba

Kategorie na aukčním portálu: elektronika, móda, dům a zahrada, děti, auto-moto, sport, krása, hudba, knihy

CD: 05 Výslovnost Dvojhlásky: ou koupit, jsou, jednou, mléčnou au autobus, auto, aukce, aukční, Aukro eu euro, pneumatika Dvě samohlásky: ao, aa, eá kakao, kakaa, areál ia, ie, ii, ií [ija, ije, iji, ijí] dialog, fotografie, fotografii, fotografiích

POZOR: používat naučit neutratit

Pravopis Vyjmenovaná slova Po b, l, m, p, s, v, z v kořeni určitých (= tzv. vyjmenovaných) slov píšeme y, ý. Ale taky: b by (bych, bys...), aby (abych, abys...), být (byl, byla...) byt, bydlet, nábytek byznys l lyže, lyžovat, lyžařský analyzovat m my, myslet (myslíte, mysleli...) s syn, sýr v vy, prefix vy-/vý- (vypadat, vypsat, vybírat/vybrat, vyrábět; výrobek, význam, výborný, výhodný), vysoký, výše, obvykle z jazyk Po b, l, m, p, s, v, z v kořeni ostatních slov píšeme i, í. Slovní zásobu k lekci 8 a odkazy na audionahrávky najdete v Příloze.

12


Lekce 9 1 Můj den Na úřadě a v bance Máme málo času? Komiks: Pája jde na úřad

13


Lekce 9 A | Můj den 1. Povídejte si. 1. Jak vypadá váš typický den? Co obvykle děláte dopoledne, odpoledne a večer? 2. Jaký máte program na dnes nebo na zítra? Co všechno musíte udělat?

2. Jaké české úřady a instituce znáte? Co si tam můžete zařídit? Spojte. Pak tvořte věty. Například: Ve zdravotní pojišťovně si můžu zařídit zdravotní pojištění. 1. zdravotní pojišťovna A. poslat balík 2. banka B. vyřídit si živnostenské oprávnění 3. pošta C. vyměnit si řidičský průkaz 4. městský úřad /magistrát D. založit si účet 5. živnostenský úřad E. zařídit si zdravotní pojištění 6. úřad práce F. prodloužit si dlouhodobý pobyt v České republice 7. pracoviště Ministerstva vnitra G. vyřídit si potvrzení o rodičovské dovolené

PAMATUJTE SI: ve zdravotní pojišťovně, v bance × na městském úřadě, na poště, na pracovišti

3. Lidé na fotografiích mluví o tom, jaký je jejich dnešní program. Čtěte texty. Kdo kam půjde nebo kdo co zařídí? Doplňte Magda, Václav nebo Sevan. 1. 2. 3. 4. 5.

_________________ půjde na městský úřad. 6. _________________ pošle balík. _________________ půjde do školky. 7. _________________ si prodlouží dlouhodobý pobyt. _________________ půjde do banky. 8. _________________ si vymění řidičský průkaz. _________________ půjde k doktorovi. 9. _________________ si vyřídí živnostenské oprávnění. _________________ půjde na úřad práce. 10. _________________ si založí podnikatelský účet.

POZOR: svůj Chci poslat balík svému kamarádovi. >Příloha ČE4, bod 9.1

Magda Poseltová říká: Já jsem s malým synem na rodičovské dovolené, ale moc volna tedy nemám. Dneska půjdu nejdřív na poštu, chci svému francouzskému kamarádovi poslat balík s knihami. Odpoledne pak půjdeme zapsat kluka do školky. Doufám, že mi ho vezmou, protože od září chci jít do práce a nemám hlídání. A zítra musím ještě zajít na úřad práce pro nějaké potvrzení. Václav Vajda říká: Teď na jaře obvykle trávím celé dny na zahrádce, ale dneska musím do města na městský úřad. Zjistil jsem, že můj řidičák má platnost už jen dva měsíce, tak ho potřebuju vyměnit. Jako důchodce ale k tomu musím mít potvrzení, že nemám zdravotní komplikace a můžu řídit, takže předtím ještě zajdu k doktorovi. Snad tam nebude moc lidí a nebudu dlouho čekat. Měl bych ještě jít něco vyřídit do zdravotní pojišťovny, ale to už asi nestihnu. Sevan Abramjan říká: Normálně mám dopoledne ve škole přednášky, ale dneska půjdu na úřad Ministerstva vnitra, potřebuju si prodloužit dlouhodobý pobyt v České republice. Studuju tady čtyři roky, ale jako cizinec mám povolení k pobytu vždycky na jeden rok. Příští rok si už budu moct žádat o trvalý pobyt, tak doufám, že to vyjde a nebudu muset chodit na úřad tak často. Tenhle týden si ale musím ještě vyřídit živnostenské oprávnění, protože chci začít podnikat, a taky si v bance založit podnikatelský účet.

4. Přečtěte si texty ještě jednou a odpovězte na otázky. 1. Kam půjde Magda s balíkem? 6. Co Václav asi nestihne? 2. Odkdy půjde Magda znovu do práce? 7. Proč dneska Sevan nepůjde na přednášky? 3. Co Magda potřebuje na úřadě práce? 8. Jak dlouho Sevan studuje v České republice? 4. Kde Václav tráví většinu času? 9. Kdy bude Sevan moct žádat o trvalý pobyt? 5. Jaké potvrzení Václav potřebuje? 10. Kam ještě musí Sevan jít tento týden?

POZOR: V běžně mluvené češtině můžete slyšet: úřad práce = pracák řidičský průkaz = řidičák živnostenské oprávnění = živnosťák >Příloha ČE4, bod 9.2

5. Mluvte o sobě. Byli jste někdy v poslední době na poště, v bance nebo na úřadě? Co jste tam zařídili? Například: Byl/a jsem v/ve/na... Prodloužil/a jsem si pobyt v ČR. ... Založil/a jsem si nový účet.

14


ČEŠTINA EXPRES 4 Deklinace interogativních zájmen kdo a co Zopakujte si deklinaci zájmen kdo a co. Doplňte chybějící formy do tabulky: 1. nominativ 2. genitiv 3. dativ 4. akuzativ 6. lokál 7. instrumentál

co čeho čemu

koho koho kom

> Příloha ČE4, bod 9.3 Pracovní sešit cv. 13–15

čím

6. Doplňte otázky o Magdě, Václavovi a Sevanovi. Například: S kým (kdo) je Magda na rodičovské dovolené? 1. _______ (kdo) potřebuje jít do zdravotní pojišťovny? 5. O _______ (co) bude Václav mluvit s doktorem? 2. _______ (kdo) pošle Magda balík? 6. S _______ (co) půjde Magda na poštu? 3. _______ (co) si chce Sevan zařídit v bance? 7. O _______ (co) bude Sevan žádat příští rok? 4. _______ (kdo) půjde Magda zapsat do školky? 8. Od _______ (kdo) dostane Václav zdravotní potvrzení?

7. Pracujte v páru. Ptejte se a odpovězte na otázky ze cvičení 6. Například: S kým je Magda na rodičovské dovolené? – S malým synem.

Deklinace zájmen kdo a co. Deklinace posesivních zájmen a adjektiv Ma, Mi a N v singuláru Ve cvičení 7 vidíte: S kým je Magda na rodičovské dovolené? – S malým synem. V tabulce si všimněte podobných koncovek zájmen a adjektiv Ma, Mi a N (deklinaci F zájmen a adjektiv najdete na s. 117).

1

zájmena kdo, co

posesivní zájmena1

-ý adjektiva

-í adjektiva

substantiva

1. nominativ

kdo, co

můj, náš moje, naše

nový nové

moderní moderní

doktor, obchod kino

2. genitiv

koho, čeho

mého, našeho

nového

moderního

doktora, obchodu, kina

3. dativ

komu, čemu

mému, našemu

novému

modernímu

doktorovi, obchodu, kinu

4. akuzativ

koho, co

mého, našeho můj, náš moje, naše

nového nový nové

moderního moderní moderní

doktora obchod kino

6. lokál

kom, čem

mém, našem

novém

moderním

doktorovi, obchodě, kině

7. instrumentál

kým, čím

mým, naším

novým

moderním

doktorem, obchodem, kinem

Stejně jako můj deklinujeme tvůj, svůj, jako náš deklinujeme váš. Její deklinujeme jako moderní, jeho a jejich nedeklinujeme.

>Příloha ČE4, bod 9.3

8. Odpovězte na otázky o Magdě, Václavovi a Sevanovi. Označte správnou formu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S kým je Magda na rodičovské dovolené? – S malého/malém/malým synem. Komu pošle Magda balík do Argentiny? – Francouzského/Francouzskému/Francouzským kamarádovi. Koho půjde Magda zapsat do školky? – Svému/Svého/Svým syna. Bez čeho Václav nedostane nový řidičský průkaz? – Bez zdravotního/zdravotnímu/zdravotním potvrzení. Ke komu půjde Václav pro potvrzení? – Ke svému/svém/svým doktorovi. O čem bude Václav mluvit v pojišťovně? – O zdravotního/zdravotnímu/zdravotním pojištění. O čem bude Sevan mluvit v bance. – O podnikatelského/podnikatelskému/podnikatelském účtu. Koho se Sevan zeptá na trvalý pobyt? – Nějakého/Nějakém/Nějakým úředníka. S kým bude Sevan mluvit v bance? – S bankovní/bankovnímu/bankovním úředníkem.

9. Představte si, že je konec týdne. Kde Magda, Václav a Sevan byli a co zařídili? Doplňte koncovky. Například: Magda byla na poště se svým malým synem. 1. Magda poslala francouzské____ kamarádovi balík a pak zapsala své___ malé___ syna do školky. 2. Václav byl u své___ doktora, pak na obecní___ úřadě a potom v pojišťovně, protože má problémy se zdravotní___ pojištěním. 3. Sevan byl na živnostenské___ úřadě. Pak mluvil s nějaký___ úředníkem o trvalé___ pobytu.

15 Cv. 6

Cv. 6


Lekce 9 B | Na úřadě a v bance

POZOR:

1. Povídejte si 1. Byli jste někdy na nějakém úřadě v České republice? Co jste tam potřebovali? 2. Byli jste někdy v bance nebo v pojišťovně? Co jste tam zařizovali?

Úřady v ČR Více > Příloha ČE4, bod 9.8

2. Podívejte se na fotografie. O kom to můžete říct? Doplňte jména. 1. ___________ je na rodičovské dovolené. 2. ___________ chce začít podnikat a být bohatý. 3. ___________ má řidičský průkaz.

Ivan

Irena

4. ___________ pojede na dovolenou a potřebuje eura. 5. ___________ je cizinec a žije už dva roky v České republice. 6. ___________ si zařizuje zdravotní pojištění.

Daniela

Miloš

Mustafa

Kamila

CD: 06, 07, 08, 09, 10, 11 3. Poslouchejte. Kde ti lidé jsou nebo kam volají? Doplňte jména ze cvičení 2 a spojte věty. 1. ______________ volá do banky, se chce objednat, aby si prodloužil dlouhodobý pobyt. 2. ______________ je ve zdravotní pojišťovně, si chce založit podnikatelský účet. 3. ______________ je v bance, chce vědět, jaké mají úřední hodiny. protože 4. ______________ je na městském úřadě, si potřebuje zařídit zdravotní pojištění. 5. ______________ volá na úřad práce, si chce vyměnit koruny za eura. 6. ______________ volá na Ministerstvo vnitra, si potřebuje vyměnit řidičský průkaz.

CD: 06, 07, 08, 09, 10, 11 4. Poslouchejte dialogy ještě jednou. Co říká úředník (Ú)

a co klient (K)? Pak řekněte, kde tyto fráze můžete slyšet. Například: Můžete taky vyplnit formulář na internetu. – Ú, v bance, v pojišťovně, na úřadě… 1. Takže, prosím, váš občanský průkaz. ______ 2. Tady mi to, prosím, podepište. ______ 3. Chtěla bych vyměnit koruny za eura. ______ 4. Já jsem se objednal dneska na půl třetí. ______ PAMATUJTE SI: 5. A kdy to bude hotové? ______ 14.15 = čtvrt na tři 6. Jaké máte zítra úřední hodiny? ______ 14.30 = půl třetí 7. Ve středu jsou úřední hodiny od osmi do pěti. ______ 14.45 = tři čtvrtě na tři 8. Já bych se chtěl objednat. ______ >Příloha ČE4, bod 9.5 9. Hodí se vám termín v úterý 12. června v půl desáté? ______

5. Představte si, že potřebujete něco zařídit. Tvořte dialog / telefonní rozhovor s frázemi ze cvičení 4. 6. Kdy mají otevřeno? Odkdy dokdy Čas. Otázky odkdy? dokdy? tam můžete jít? V dialogu ve cvičení 3 slyšíte: Ve středu jsou úřední hodiny od osmi do pěti.

od od–do + genitiv jedné čtyř, čtyřech sedmi deseti, desíti dvou pěti osmi jedenácti tří, třech šesti devíti dvanácti do >Příloha ČE4, bod 9.4 Pracovní sešit cv. 21

16 Cv. 6

Například: živnostenský úřad: po 8.00–17.00 – Na živnostenský úřad můžu jít v pondělí od osmi do pěti. 1. městský úřad: čt 8.00–14.00 2. pojišťovna: pá 9.00–15.00 3. banka: út 13.00–18.00 4. cizinecká policie: st 8.00–17.00 5. pošta: so 9.00–12.00 6. úřad práce: po 8.00–11.00


ČEŠTINA EXPRES 4

C | Máme málo času? 1. Povídejte si. Máte někdy pocit, že máte málo času? Víte, jak můžete čas ušetřit?

2. Co podle vás šetří čas? Souhlasíte? Napište ano/ne. 1. Kontrolovat e-maily každou hodinu. 2. Dělat nejdůležitější věci jako první a nedůležité věci odkládat na později. 3. Trávit hodně času na facebooku. 4. Vypínat si denně na určitý čas mobil. 5. Dávat věci (například klíče, brýle...) vždycky na stejné místo. 6. Hrát hry na počítači v pracovní době. 7. Povídat si s rodinou nebo kamarády a přitom číst esemesky nebo se dívat na televizi.

3. Přečtěte si, jak ušetřit čas. Doplňte doporučení do textu.  Neodkládejte vyřizování věcí.  Vyhoďte nepotřebné věci.  Věnujte čas rodině a kamarádům.  Dávejte věci na stejné místo.  Některé věci nedělejte nebo omezte.

JJAK UŠETŘIT ČAS

Máte málo času? Nestíháte všechno, co byste chtěli nebo měli stihnout? Potřebovali byste, aby den měl víc hodin? Možná není problém v tom, že by čas utíkal příliš rychle, ale v tom, že si svůj den neumíte správně zorganizovat. Přečtěte si, co byste měli dělat: Možná nejvíc času ztrácíme hledá1. ním věcí, které nemají své pevné místo. Uklízejte si věci na určité místo a mějte v nich pořádek. 2. Čím víc věcí máme, tím hůř se v nich orientujeme. Nechte si jenom věci, které pravidelně používáte. 3. Na věci, které odkládáte, budete mít později ještě méně času. Rozdělte si věci podle důležitosti – nejdůležitější věci dělejte hned. 4. Víte, kolik času strávíte surfováním na internetu, komunikací na sociálních sítích, čtením e-mailů, hraním her, díváním se na televizi, povídáním s kolegy…? Hodně? Pokud chcete ušetřit čas, buďte na sebe přísnější – vypněte si na určitou dobu mobil, čtěte si e-maily jenom dvakrát denně, vybírejte si předem televizní pořady, na které se chcete dívat, a sami nezačínejte mimopracovní konverzaci. 5. Umíte trávit čas s rodinou nebo přáteli efektivně? Scházejte se s rodinou pravidelně u snídaně a večeře a přitom si povídejte. Držte se však pravidla, že ke stolu nesmí mobily ani tablety, a také nezapínejte televizi. S přáteli si domluvte schůzku předem a dodržte termín. Přemýšlejte ale i o tom, s kým se opravdu chcete vidět. A když všechno toto uděláte, nezapomeňte se čas od času odměnit! (Podle článku Petry Hátlové pro deník Právo. Zkráceno, adaptováno.)

4. Jak nejvíc ztrácíte čas vy? Jaké doporučení z textu by vám dělalo největší problém? Imperativ

Doplňte do tabulky imperativy ze cvičení 3. 1. Pravidelné formy infinitiv, oni-forma

imperativ ty-forma

imperativ vy-forma

koncovky

a) věnovat se, věnujou se rozdělit, rozdělí

věnuj se rozděl

věnujte se _________________

---, -te

b) přečíst, přečtou vypnout, vypnou

přečti vypni

_________________ _________________

-i, -ete/-ěte

c) dělat, dělají dávat, dávají

dělej dávej

_________________ _________________

-ej, -ejte

Pozor: vyhodit, vyhodí – vyhoď, vyhoďte; zapomenout, zapomenou – zapomeň, zapomeňte; uklízet, uklízí/uklízejí – uklízej, uklízejte

2. Nepravidelné formy infinitiv

imperativ ty-forma

imperativ vy-forma

koncovky

být mít

buď měj

_________________ _________________

---, -te

Pamatujte si další nepravidelné imperativy: koupit – kup, kupte, jíst/sníst – jez, jezte/sněz, snězte, pomoct – pomoz, pomozte. >Příloha ČE4, bod 9.6

Pracovní sešit cv. 31–35

17


Lekce 9 5. Váš kamarád nebo kamarádka má problém s časem. Řekněte mu/jí, co má nebo nemá dělat, aby ušetřil/a čas. Použijte imperativ (ty-formu). Například: Dávej si (dávat si) věci na stejné místo. 1. __________________ (dělat) důležité věci hned. 9. __________________ (vypnout si) občas mobil. 2. __________________ (vstávat) brzo ráno. 10. __________________ (nakupovat) přes internet. 3. __________________ (organizovat si) líp svůj den. 11. __________________ (nekontrolovat) tak často e-maily. 4. __________________ (pracovat) efektivně. 12. __________________ (nedívat se) na televizi. 5. __________________ (uklízet si) svůj pracovní stůl. 13. __________________ (nepovídat si) pořád s kolegy. 6. __________________ (být) na sebe přísnější. 14. __________________ (nemít) tolik koníčků. 7. __________________ (učit se) trochu každý den. 15. __________________ (nebýt) pořád na internetu. 8. __________________ (najít si) dobrou uklízečku. 16. __________________ (netelefonovat) tak dlouho.

CD: 12 6. Jarka Pilná se potkala s kamarádkou. Poslouchejte. O kom spolu mluví a co říkají?

CD: 12

7. Poslouchejte ještě jednou. Označte, co Jarka říká synovi. vstávej včas

vyber si jeden sport

jez zdravěji

nedívej se na televizi

uklízej si pokoj

vypni občas mobil

piš úkoly hned

pomoz mi

čti víc

nevolej pořád kamarádům

8. O čem Jarka a její kamarádka mluví? Spojte. 1. Jarka si stěžuje kamarádce na syna, A. i když už dělá dva jiné sporty. 2. Syn se vymlouvá, B. protože nic nestíhá. 3. Syn chce chodit na karate, C. že měl málo času na projekt z biologie. 4. Jarka radí synovi, D. že její dcera pořád komunikuje na mobilu. 5. Jarčina kamarádka říká, E. že k ní nepřijde na návštěvu. 6. Její dcera jí píše, F. jak může ušetřit čas.

Dativ plurálu Ma a F substantiv V dialogu ve cvičení 6 slyšíte: Dcera pořád volá nějakým kamarádkám nebo kolegyním, píše e-maily kolegům, radí klientům. Doplňte tučně označené příklady a chybějící koncovky substantiv do tabulky. slovesa

rod

telefonovat, volat, Ma psát, říkat, vyprávět, radit, stěžovat si, F pomáhat, chodit k, jít k

nominativ singuláru > dativ plurálu

koncovky substantiv

deklinační vzory

příklady

doktor > doktorům kolega > kolegům

klient > ___________

-konsonant + -ům -a > ____

škola > školám restaurace > restauracím

kamarádka > ___________ kolegyně > ___________

-a > ____ -e/-ě > ____

Pozor: člověk, lidé, kol. lidi > lidem; dítě, děti > dětem >Další deklinační vzory včetně Mi a N a modelové věty najdete na s. 117–119 a v Příloze ČE4, bod 9.7

Pracovní sešit cv. 37, 39

9. Komu telefonujete, píšete, radíte, stěžujete si...? Jak často? Tvořte věty s výrazy v tabulce. Například: Často volám rodičům. Nikdy si nestěžuju klientům. Často Vždycky Obvykle Někdy Občas Málokdy Nikdy Rád/a, Nerad/a

telefonovat, volat radit pomáhat psát e-maily říkat pravdu vyprávět vtipy stěžovat si chodit na návštěvu k/ke

kamarádům, kamarádkám kolegům, kolegyním spolužákům, spolužačkám klientům, klientkám sousedům, sousedkám rodičům, sourozencům starým lidem malým dětem

10. Zopakujte si dativ singuláru. Tvořte věty s výrazy ze cvičení 9. Tabulku deklinace najdete na straně 117. Například: Často telefonuju kamarádovi. Občas chodím na návštěvu k sousedce.

18 Cv. 5

Cv. 9


ČEŠTINA EXPRES 4 3

D | Komiks 9: Pája jde na úřad

CD: 13

Potřebuju tam něco vyřídit.

Dneska musím jít na úřad.

Městský úřad Úřední hodiny

PO, ST 8.00–18.00 ÚT, ČT 8.00–15.30 PÁ

... razítko od úřadu práce...

Pane, tohle máte špatně vyplněné. A navíc ještě potřebujete...

Dobrý den.

8.00–14.00

Úřad práce

Hodiny pro veřejnost PO: 9–12, 13–18 ÚT: 9–12, 13–18 PÁ: 9–12, 13–15

... potvrzení od zaměstnavatele...

Personální oddělení

... potvrzení z finančního úřadu...

... smlouvu o zdravotním pojištění...

Zdravotní pojišťovna Otevírací doba:

Finanční úřad

PO–ČT

8.00–18.00

8.00–16.00

Úřední hodiny PO 8.00–17.00 ST 8.00–17.00

... a kopii řidičského průkazu.

Půjdu radši na trénink.

Městský úřad

Registr řidičů Úřední hodiny: PO–ČT

8.00–18.00

8.00–16.00

Tak tady to podepište a je to.

Úřední hodiny PO, ST 8.00–18.00 ÚT, ČT 8.00–15.30 PÁ 8.00–14.00

To bylo

strašné.

Uf!

Už nikdy žádné úřady!

Pájo ???!!!

Ty jdeš zase na úřad?

19


Lekce 9 E | Co už umím česky Na úřadě, v bance zařídit si zdravotní pojištění vyřídit si potvrzení vyřídit si živnostenské oprávnění založit si účet prodloužit si dlouhodobý pobyt vyměnit koruny za eura vyměnit si řidičský průkaz poslat balík Komunikace Úředník: Prosím, váš občanský průkaz nebo pas. na úřadě Tady mi to, prosím, podepište. Hodí se vám termín v úterý 12. června v půl desáté? Klient: Já bych se chtěl objednat. Jaké máte zítra úřední hodiny? A kdy to bude hotové? Čas

14.15 – čtvrt na tři, 14.30 – půl třetí, 14.45 – tři čtvrtě na tři

Omluvy Promiňte, že jdu pozdě. Omlouvám se, ale nestihnu přijít včas. Promiňte, přijdu asi o … minut později. Moc se omlouvám, ale… Gramatika 1. Srovnání deklinace interogativních zájmen kdo a co, posesivních zájmen a adjektiv Ma, Mi a N v singuláru, například: genitiv: koho, čeho – mého, našeho, nového, moderního dativ: komu, čemu – mému, našemu, novému, modernímu 2. Čas: od–do + genitiv: jedné, dvou, tří/třech, čtyř/čtyřech, pěti, šesti, sedmi, osmi, devíti, deseti/desíti, jedenácti, dvanácti 3. Imperativ Pravidelné formy: a) koncovky ---, -te, například: věnuj se, věnujte se b) koncovky -i, -ete/-ěte, například: přečti, přečtětě c) koncovky -ej, -ejte, například: dělej, dělejte Nepravidelné formy, například: buď, buďte; měj, mějte 4. Dativ plurálu, například: Dcera pořád volá nějakým kamarádkám nebo kolegyním, píše e-maily kolegům, radí klientům. Slovesa s dativem: telefonovat, volat, psát, říkat, vyprávět, radit, stěžovat si, pomáhat, chodit k, jít k Slovní zásoba Úřady a další instituce: městský úřad/magistrát, živnostenský úřad, úřad práce, pracoviště Ministerstva vnitra, zdravotní pojišťovna, banka, pošta CD: 14 Výslovnost z, ž, ď na konci slova z, ž, ď + t z > s jez, sněz, pomoz jezte, snězte, pomozte ž > š drž, dodrž držte, dodržte ď > ť buď, vyhoď, zařiď buďte, vyhoďte, zařiďte CD: 15 Když píšeme dy, ty, ny, vyslovujeme d, t, n, například: kdy, někdy, vždycky, úřady Pravopis Když píšeme di, ti, ni, vyslovujeme ď, ť, ň, například: zařídit, rodičovský, řidičský, lidi a výslovnost Pozor na cizí slova: píšeme di, ti, ni, vyslovujeme dy, ty, ny. Například: dialog, efektivně, Argentina, imperativ, dativ, komunikovat, ministerstvo, infinitiv Slovní zásobu k lekci 9 a odkazy na audionahrávky najdete v Příloze.

20


Lekce 10 1

Nejlepší povolání Práce, nebo zábava? Mluvíme o práci Počítač a internet Komiks: Pája a jeho rodina on-line

21


Lekce 10 A | Nejlepší povolání 1. Povídejte si. 1. Jaké je vaše povolání? Pokud studujete, jaké povolání si chcete vybrat? 2. Kdybyste teď mohli změnit povolání, jaké byste si vybrali a proč?

2. Jaká povolání znáte? Doplňte je k fotografiím. Pak dopište formy opačného rodu (maskulinum nebo femininum). Jaké povolání je podle vás dobře/špatně placené?  lékařka  policista  učitel  manažerka  novinářka  prodavač  vědec  poslanec

1. učitel, učitelka

2. ___________________________ 3. ___________________________ 4. ___________________________

5. ___________________________ 6. ___________________________ 7. ___________________________ 8. ___________________________

3. Jakub Stolař je analytik a odpovídá na otázky k výzkumu prestiže povolání v České republice. Přečtěte si, co říká, a doplňte žebříček vpravo.

PRESTIŽ POVOLÁNÍ V ČR

 Jaké povolání považují Češi za nejprestižnější? Největší prestiž mají v Česku kupodivu povolání, která nejsou nejlépe placená: na prvním místě jsou jednoznačně lékaři, na dalších místech vědci a učitelé.  Jaké povolání je naopak pro Čechy nejméně prestižní? Malou prestiž mají dlouhodobě prodavači, sekretářky, ale také poslanci. Na konci žebříčku je povolání uklízečky, i když tato profese je dneska vyhledávaná a sehnat paní na úklid je někdy docela těžké.  Hodnotí prestiž povolání všichni lidé stejně? Ano i ne. Povolání na prvních místech považují všichni za stejně prestižní. Lidé, kteří mají vysokoškol ské vzdělání, ale pozitivně hodnotí například programátory nebo manažery, zatímco muži a mladí lidé preferují profesionální sportovce.  Překvapilo vás nějaké hodnocení? Zajímavé určitě je, že lidé některé profese hodnotí různě podle toho, jestli v nich pracují muži, nebo ženy. Například vědci a zdravotní sestry patří mezi nejprestižnější povolání, ale vědkyně a zdravotní bratry považují lidé za méně prestižní. Jak je vidět, i prestiž povolání je relativní.

1. __________________ 2. vědec 3. zdravotní sestra 4. učitel ~ 8. programátor 9. soukromý zemědělec (farmář) 10. policista ~ 16. profesionální sportovec 17. manažer ~ 21. novinář 22. kněz 23. prodavač 24. sekretářka 25. poslanec 26. __________________

(Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR)

4. Označte, co je/není pravda. 1. Učitelé mají v Česku větší prestiž než poslanci. ANO/NE 2. Uklízečky mají nejmenší prestiž. ANO/NE 3. Všechny skupiny lidí považují lékaře za nejprestižnější povolání. ANO/NE 4. Mladí lidé často hodnotí pozitivně manažery. ANO/NE 5. Lidé považují povolání vědce a vědkyně za stejně prestižní. ANO/NE

5. Povídejte si. Jaké povolání je podle vás prestižní? Souhlasíte s českým žebříčkem? Proč ano/ne?

22 Cv. 2

POZOR: prestižnější × méně prestižní > Příloha ČE4, bod 10.1


ČEŠTINA EXPRES 4 Nominativ plurálu Ma substantiv V textu ve cvičení 3 vidíte: … na prvním místě jsou jednoznačně lékaři, na dalších místech jsou pak vědci a učitelé. Doplňte z textu další příklady. příklady (nominativ singuláru > nominativ plurálu)

koncovky

1. Většina Ma substantiv

lékař > lékaři, vědec > vědci, muž > ___________, prodavač > ___________, poslanec > ___________

-i

2. Ma substantiva končící na -tel

učitel > učitelé

-é -ové

3. Cizí Ma substantiva s posledním konsonantem -f, -g, -l, -m fotograf > fotografové, Rus > Rusové a některá krátká substantiva Pozor: policista > policisti/policisté, manažer > manažeři, Čech > Češi, člověk > lidé, kol. lidi > Deklinační vzory a modelové věty najdete na s. 117–119, více také v Příloze ČE4, bod 10.2 a 11.8.1 Pracovní sešit cv. 7

6. Jaká povolání z textu jsou/nejsou v České republice prestižní? Doplňte nominativ plurálu a tvořte věty. Například: lékař – lékaři: Lékaři jsou v České republice prestižní povolání. 1. prodavač – _______________ 4. vědec – _______________ 7. manažer – _______________ 2. novinář – _______________ 5. sportovec – _______________ 8. programátor – _______________ 3. policista – _______________ 6. zemědělec – _______________ 9. učitel – _______________

7. Procvičujte další povolání. Tvořte nominativ plurálu.

POZOR: Ma končící na -r, -k, -ch manažer > manažeři úředník > úředníci Čech > Češi >Příloha ČE4, bod 10.2

____________________________________________________________ uklízeč hasič elektrikář veterinář herec ____________________________________________________________ doktor programátor instalatér úředník dělník politik ředitel spisovatel fotograf ekonom ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

Akuzativ plurálu Ma substantiv V textu ve cvičení 3 vidíte: Lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, ale pozitivně hodnotí například programátory nebo manažery, zatímco muži a mladí lidé preferují profesionální sportovce. Tvořte akuzativ plurálu se substantivy ze cvičení 6 a 7 a doplňte je do tabulky. příklady (nominativ singuláru > akuzativ plurálu) 1. Většina Ma substantiv (včetně cizích Ma substantiv s posledním konsonantem -f, -g, -l, -m a krátkých substantiv)

koncovky

programátor > programátory, manažer > manažery, -y fotograf > fotografy, doktor > ___________, instalatér > ___________, úředník > ___________, dělník > ___________, politik > ___________, ekonom > ___________ -e

2. Ma substantiva končící na konsonant s háčkem, -c, sportovec > sportovce, prodavač > ___________, -j, -tel a -e novinář > ___________, poslanec > ___________, vědec > ___________, učitel > ___________ Pozor: člověk > lidi > Deklinační vzory a modelové věty najdete na s. 117–119, více také v Příloze ČE4, bod 10.3 a 11.8.2

Pracovní sešit cv. 8

8. Lékaři, nebo lékaře? Označte správnou formu. Například: V nemocnici pracují lékaři/lékaře a zdravotní sestry. V nemocnici jsem viděl lékaři/lékaře a zdravotní sestry. 1. Programátoři/Programátory programují na počítači. 2. Pro nový projekt potřebujeme programátoři/programátory. 3. Prodavači/Prodavače často pracují o víkendu. 4. Hledáme prodavači/prodavače do nového supermarketu. 5. Neznám vědci/vědce, kteří přijeli na konferenci. 6. Na konferenci jsou vědci/vědce z celého světa. 7. Úředníci/Úředníky pracují na úřadě. 8. Máme práci pro úředníci/úředníky. 9. Znáte manažeři/manažery ve vaší firmě? 10. Co dělají manažeři/manažery ve vaší firmě?

Zopakujte si slovesa a prepozice, po kterých se používá akuzativ.

23 Cv. 5

Cv. 8


Lekce 10 B | Práce, nebo zábava? 1. Povídejte si.

PAMATUJTE SI: Myslím, že... Podle mě... Nejsem si jistý/jistá, ale... Řekl/a bych, že... Možná... Třeba...

1. Znáte někoho, kdo má nějaké neobvyklé povolání? Co dělá? 2. Jenny Nowak a Martin Staszko, které vidíte na fotografiích, berou práci jako zábavu. Co myslíte, že Jenny a Martin dělají?

2. Čtěte texty o Jenny (čtěte: Dženy) Nowak a Martinu Staszkovi (čtěte: Staškovi). Označte, co je/není pravda.

Práce jako zábava Spisovatelka Jenny Nowak už jako holka psala básně. Později měla mnoho povolání: starala se o exotická zvířata v zoologické zahradě, navrhovala boty, ale také myla nádobí v hospodě, uklízela v nemocnici a prodávala noviny v trafice. V současnosti pracuje jako redaktorka a hlavně píše romány. Jenny má zajímavé hobby – je vampyroložka, to znamená, že se zajímá o upíry. A právě upíři jsou hlavní hrdinové jejích knih. Napsala o nich už patnáct romantických hororových příběhů, které jsou velmi populární. Jenny publikovala také dvě knihy o magii a nedávno vytvořila filmový scénář, pro který teď hledá producenta. Martin Staszko je profesionální hráč pokeru. Začal hrát karty, když mu byly čtyři roky. Naučil ho to dědeček. Když se paní učitelka ve škole zeptala, čím chce být, řekl: „Chtěl bych být důchodce a hrát karty.“ Karty teď hraje opravdu každý den. Kvůli pokeru odešel ze zaměstnání, kde pracoval jako manažer. Dřív hrál šachy, ve kterých také často vyhrával. Teď ale nemá čas na nic jiného než na poker. A jaký je jeho poslední úspěch? Na mistrovství světa v Las Vegas, na kterém hraje víc než 7000 hráčů, skončil na druhém místě a vyhrál 5 400 000 dolarů (98 000 000 korun). Když se ho novináři zeptali, za co peníze utratí, řekl, že chce hlavně cestovat. 1. Jenny Nowak začala psát básně, když pracovala v trafice. ANO/NE 2. V minulosti myla nádobí v hospodě a uklízela v nemocnici. ANO/NE 3. V současnosti pracuje jako překladatelka a hlavně píše romány. ANO/NE 4. Jenny napsala už pět knih o upírech. ANO/NE 5. Teď píše filmový scénář, pro který hledá producenta. ANO/NE 6. Martin Staszko začal hrát karty jako malý kluk. ANO/NE 7. Dědeček ho naučil hrát šachy. ANO/NE 8. Když byl Martin malý, chtěl být policista. ANO/NE 9. Vyhrál mistrovství světa v pokeru v Las Vegas. ANO/NE 10. Za peníze, které vyhrál v pokeru, chce cestovat. ANO/NE

POZOR: Čísla 5 a víc + genitiv pl. 5 400 000 dolarů 98 000 000 korun >Příloha ČE4, bod 13.3

3. Spojte. 1. Důchodce nebo důchodkyně A. píše povídky a romány. 2. Spisovatel nebo spisovatelka B. je neobvyklé povolání. 3. Poker C. se zajímá o upíry. 4. Vampyrolog nebo vampyroložka D. je bytost, která pije lidskou krev. 5. Být profesionální hráč pokeru E. už nepracuje a dostává penzi od státu. 6. Upír F. je karetní hra.

4. Povídejte si. Kdo má podle vás zajímavější nebo zábavnější práci – Jenny, nebo Martin? Proč?

Imperfektivní/perfektivní aspekt (opakování) Pamatujete si, jaký je rozdíl mezi imperfektivními a perfektivními slovesy? Která (zjednodušeně řečeno) vyjadřují nelimitovaný nebo opakovaný proces a která výsledek děje? Porovnejte: Jenny Nowak už jako holka psala básně. Jenny Nowak napsala už patnáct romantických hororových příběhů. Martin Staszko dřív hrál šachy, ve kterých také často vyhrával. … skončil na druhém místě a vyhrál 5 400 000 dolarů. >Příloha ČE4, bod 10.4 Pracovní sešit cv. 12–13

5. Najděte imperfektivní nebo perfektivní slovesa v textu ve cvičení 2. Doplňte je v infinitivu. 1. __________________________/postarat se 4. ptát se/__________________________ 7. __________________________/vyhrát 2. navrhovat/__________________________ 5. začínat/__________________________ 8. končit/__________________________ 3. tvořit/______________________________ 6. odcházet/________________________ 9. utrácet/__________________________

24


ČEŠTINA EXPRES 4

C | Mluvíme o práci

PAMATUJTE SI: Záleží na tom, jestli/jak/jaký...

1. Povídejte si.

Mluvíte rádi o své práci? Jak často o ní mluvíte a s kým?

2. Co znamenají tyto výrazy? Doplňte.

 zaměstnavatel  dojíždět  plný úvazek  zaměstnanec  benefity  v důchodu  pracovní doba 1. Zaměstnavatel je člověk nebo firma, která dává lidem práci. 2. ______________________________ je ten, kdo pracuje pro nějakého člověka nebo firmu. 3. Služební auto, jazykové kurzy nebo dovolená navíc jsou ______________________________ 4. Když bydlíte daleko od práce, musíte ______________________________ 5. Když pracujete 8 hodin denně, máte ______________________________ 6. Když pracujete od 9.00 do 17.00, je to vaše ______________________________ 7. Když už nepracujete, jste ______________________________

3. Povídejte si o práci. 1. 2. 3. 4.

Studujete, pracujete, nebo jste v důchodu? Dojíždíte do práce, nebo do školy? Jak dlouho vám to trvá? Jaká je vaše pracovní doba? Pracujete na plný, nebo zkrácený úvazek? Kolik dovolené máte? Nabízí váš zaměstnavatel nějaké benefity? Jaké? Je ve vaší zemi/v České republice těžké najít práci? Jaký je průměrný plat? Kdy chodí lidé do důchodu?

CD: 16 4. Ludvík Koukal se po dlouhé době potkal s kamarádem Mirkem. Mluví spolu o práci. Poslouchejte a doplňte L (Ludvík) nebo M (Mirek). 1. Kdo má problémy v práci? _______ 3. Kdo nebyl spokojený v minulé práci? _______ 2. Kdo si asi bude hledat novou práci? _______ 4. Kdo bude mít dobré benefity? _______

5. Co Ludvík a Mirek říkají o práci? Spojte. Pak řekněte, kdo to říká. 1. Mám problémy A. několik lidí. 2. Situace ve firmě není B. se šéfkou. 3. Chtějí teď propustit C. v práci. 4. Začnu si hledat něco D. jiného. 5. Musel jsem skoro hodinu E. nastupuju. 6. Pohádal jsem se F. dobrá. 7. Našel jsem si G. všechny benefity. 8. Příští týden tam H. dojíždět. 9. Zrušili nám I. novou práci.

6. Pracujte v páru. Představte si, že jste kamarádi nebo kolegové a mluvíte spolu o práci. Tvořte dialog. Používejte výrazy ze cvičení 5. PAMATUJTE SI: 7. Kolega, kolegyně, nebo kolegové? Doplňte. kolega

}

Například: Lenka je moje kolegyně . + = kolegové 1. Karel je můj ______________. kolegyně >Příloha ČE4, bod 10.5 2. Lenka a Karel jsou moji ______________. 3. ______________ říkala, že dojíždí každý den hodinu do práce. 4. ______________, kteří pracovali na projektu, mají teď dovolenou. 5. ______________ se pohádal se šéfkou, a tak odešel. 6. Všichni ______________ jsou nervózní, protože firma chce propustit několik lidí. 7. Minulý týden k nám do kanceláře nastoupil nový ______________.

Běžně mluvená čeština Když mluvíte s kolegy nebo kamarády o práci, můžete se setkat s běžně mluvenou (kolokviální) češtinou. Některé výrazy z běžně mluvené češtiny slyšíte v dialogu ve cvičení 4. Porovnejte: Kde teď pracuješ? – Kde teď děláš? kancelář, v kanceláři – kancl, v kanclu Pracoval jsem v grafickém studiu. – Dělal jsem v grafickém studiu. nadřízený/nadřízená, vedoucí – šéf, šéfka propustit několik lidí – vyhodit pár lidí práce, zaměstnání – job (čtětě: džop) >Příloha ČE4, bod 10.6 Pracovní sešit cv. 18

25 Cv. 7


Lekce 10 D | Počítač a internet POZOR: Nikdy nehraju hry. >Příloha ČE4, bod 10.7

1. Povídejte si. 1. Jak často používáte počítač a internet? 2. Používáte počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon (smartphone)?

2. Co děláte na počítači každý den, často, někdy, občas, málokdy a co neděláte nikdy? Například: Každý den pracuju na počítači. Nikdy nehraju hry. 1. ___________ pracuju na počítači. 8. ___________ poslouchám hudbu nebo rádio. 2. ___________ hraju hry. 9. ___________ čtu knihy, články, zprávy nebo blogy. 3. ___________ surfuju na internetu. 10. ___________ vytvářím dokumenty nebo prezentace. 4. ___________ nakupuju on-line. 11. ___________ upravuju fotky, hudbu nebo video. 5. ___________ píšu e-maily nebo chatuju. 12. ___________ hledám praktické informace. 6. ___________ používám sociální sítě. 13. ___________ tisknu dokumenty nebo fotky. 7. ___________ telefonuju nebo skypuju. 14. ___________ se dívám na televizi, filmy nebo videa.

3. Co jste dělali na počítači včera? Ptejte se navzájem podle cvičení 2. Pak řekněte 3 aktivity, které jste dělali stejně. Například: Pracoval/a jsi/jste včera na počítači? – Ano. – Já taky. / Já ne. Hrál/a jsi/jste včera hry na počítači? – Ne. – Já taky ne. / Já ano.

CD: 17, 18 4. Jitka a Ondřej mluví o tom, co včera dělali na počítači. Poslouchejte a označte, co slyšíte. Pak řekněte, co dělali a co udělat nestihli. Jitka vytvářet prezentaci komunikovat s kolegy psát e-maily vytisknout nějaké dokumenty vybrat nějaký dárek na internetu podívat se na facebook

Ondřej přečíst si zprávy podívat se na film chatovat s kamarády hledat informace o kurzu upravit fotky a dát je na internet hrát hru

5. Přečtěte si internetové reklamní slogany. Doplňte webové adresy.  www.ahojcesky.cz  www.zon-line.cz  www.nasemobily.cz  www.worldcall.cz

Nakupu jte rychle a levně – nakupu jte Zon-line!

_______________________________________________________________

AHOJ! Umí váš program tak dobře ČESKY jako anglicky? __________________________________________________________

Telefonujete často a daleko? Volejte s námi do celého světa! Hezky vypadají a perfektně fungují! A můžou být i vaše! _______________________________________________________________

Adverbia (tvoření)

V reklamních sloganech ve cvičení 5 vidíte adverbia. Doplňte je do tabulky. adjektivum

adverbium (-e/-ě, -o, -sky/-cky)

1. rychlý levný dobrý perfektní

rychle _________________________ _________________________ _________________________

2. častý daleký

často _________________________

3. český anglický

česky____________________ _________________________

POZOR: hezký > hezky, pomalý > pomalu >Příloha ČE4, bod 10.8

26 Cv. 4

Pracovní sešit cv. 26–29

__________________________________________________________

6. Doplňte vhodné adverbium. Hledejte víc možností. 1. Musím rychle dopsat e-mail a pak můžu jít. 2. Koupil jsem ten mobil _____________ na internetu. 3. Používám _____________ sociální sítě. 4. Chci, aby ta prezentace vypadala _____________ 5. Ta nová aplikace funguje _____________ 6. S kolegy komunikuju _____________ 7. Můj počítač nějak _____________ funguje. 8. Učím se _____________ už víc než rok. 9. Mám to do práce _____________, proto ___________ pracuju doma. 10. Prosím tě, _____________ mě prozvoň, nemůžu najít mobil a musím už běžet do práce!


ČEŠTINA EXPRES 4

E | Komiks 10: Pája a jeho rodina on-line Pájo, ty jsi doma sám? Myslela jsem, že máš návštěvu.

CD: 19

Mám, je tu celá rodina.

Ahoj, Ájo!

Táta a strejda se dívají na Formuli 1. Ale je tam nějak ticho. Vy jste se pohádali?

Máma s tetou hledají recept na dort.

Ale vůbec ne, podívej!

Babička s bratrem se dívají na fotky z dovolené. Jen sestra dokončuje nějakou prezentaci do práce.

... a bratranci se taky nenudí.

Sestřenice si píše s kamarády...

Ale jinak se spolu všichni výborně baví!

No jasně! Ještě že máme tu techniku! Vidíš, Ájo? Opravdu???

27


Lekce 10 F | Co už umím česky Mluvíme o práci Pracuju na plný/zkrácený úvazek. Moje pracovní doba je od ... do ... Můj zaměstnavatel nabízí benefity. Mám ... týdny dovolené.. Musím dojíždět do práce. Počítač a internet Čtu články, zprávy nebo blogy. Používám sociální sítě. Vytvářím dokumenty nebo prezentace. Tisknu dokumenty nebo fotky. Upravuju fotky nebo video. Surfuju na internetu. Skypuju nebo chatuju. Gramatika 1. Nominativ plurálu Ma substantiv, například: To jsou lékaři, učitelé a fotografové. 2. Akuzativ plurálu Ma substantiv, například: Hledáme lékaře, učitele a fotografy.

POZOR: Nominativ pl. manažer > manažeři úředník > úředníci Čech > Češi

3. Imperfektivní/perfektivní aspekt, například: Jenny už jako holka psala básně. (= imperfektivní) Jenny napsala už patnáct romantických hororových příběhů. (= perfektivní) 4. Adverbia (tvoření), například: rychle, levně, daleko, česky, anglicky Slovní zásoba Povolání: novinář – novinářka, programátor – programátorka, policista – policistka, poslanec – poslankyně, důchodce – důchodkyně CD: 20 Výslovnost Cizí slova a) píšeme stejně (např. jako anglicky) facebook, e-mail, on-line, notebook, job, video, mobil, program, internet, tablet, blog, film, benefit b) píšeme jinak skypovat, chatovat, surfovat, komunikovat, dokument, prezentace, informace, aplikace, konference, politik, webový CD: 21 Porovnejte koncovky adverbií a adjektiv: Pravopis rychle, hezky, česky, anglicky a výslovnost × rychlé auto, hezký dárek, český film, anglický program

28

Slovní zásobu k lekci 10 a odkazy na audionahrávky najdete v Příloze.


Lekce 11 1 Domácí mazlíčci Zvíře v bytě – ano, nebo ne? Víkend na farmě Komiks: Pája má rád zvířata

29


Lekce 11 A | Domácí mazlíčci 1. Povídejte si. 1. Měli jste nebo máte doma nějaké zvíře? 2. Znáte někoho, kdo má doma nějaké neobvyklé zvíře?

2. Znáte tato zvířata? Doplňte je k fotografiím.

POZOR: Rod u názvů zvířat: šnek opice miniprase >Příloha ČE4, bod 11.1

▲šnek ▲papoušek ▲opice ▲vlk ▲miniprase

1. ________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

3. Jaké zvíře ze cvičení 2 je chlupaté, barevné, pomalé, rychlé, slizké, roztomilé, ošklivé, přítulné, hravé, zvědavé, divoké, tiché, hlučné, nenáročné, nebezpečné, inteligentní? POZOR: Nominativ pl. Ma domácí mazlíček – domácí mazlíčci Šnek je slizký. – Šneci jsou slizcí. >Příloha ČE4, bod 11.2

4. Časopis My a zvířata vypsal soutěž o neobvyklého domácího mazlíčka. Přečtěte si, co napsali čtenáři. Řekněte, jak se zvířata na fotografiích ve cvičení 2 jmenují.

Neobvyklí domácí mazlíčci To je Řehoř, dostal jsem ho k narozeninám. Lidé si myslí, že šneci jsou oškliví a slizcí, ale není to pravda. Řehoř je opravdu přítulný, baví mě dívat se, jak chroustá okurku nebo salát. A výhoda je, že je nenáročný. Jaromír, 19 let, Jihlava Lóra není papoušek, kterého má doma každý. Lóra umí mluvit! Je pravda, že někdy je trochu hlučná, ale když jí něco řeknu, poslechne mě. Umí asi padesát slov a vět, a tak spolu často vtipně konverzujeme. Ilona, 28 let, Mělník Chovat opici je náročné, ale rozhodně to stojí za to. Amálka je náš mazlíček. Je ještě malá, ale už je vidět, jak je inteligentní. Všemu rychle rozumí a je hrozně zvědavá. No řekněte – není kouzelná? Jitka, 33 let, Telč Někdo si možná myslí, že mít doma prase je divné, ale Róza je miláček celé naší rodiny. Pořídili jsme si ji místo psa, protože syn je alergik. Róza miluje společnost, je hravá a hlavně strašně roztomilá. Eva, 46 let, Zlín To je Luk. Teď je to můj nejlepší kamarád, ale dlouho jsme si na sebe zvykali. Vlk je divoké a někdy nebezpečné zvíře. Není lehké ho chovat a je určitě dobře, že z něho lidé mají respekt. Jiří, 52 let, Kvilda

5. Představte si, že jste v porotě časopisu My a zvířata. Diskutujte o tom, jaký mazlíček ze cvičení 4 je nejzají mavější a proč. Pak rozhodněte, kdo v soutěži vyhraje první, druhé a třetí místo. 6. Jaká je vaše zkušenost se zvířaty? Používejte výrazy ze cvičení 4.

POZOR: Některá neutra končící na -e/-ě mají speciální deklinaci: zvíře – zvířata prase – prasata >Příloha ČE4, bod 11.3

Například: Pořídil/a jsem si psa, protože mám dům se zahradou. Pořídil/a jsem si.../Kamarád/ka si pořídil/a... Výhoda/Nevýhoda je, že... Mít doma zvíře stojí/nestojí za to, protože... Baví/Nebaví mě... Dlouho jsem si zvykal/a na... Je/Není pravda, že...

7. Porovnejte domácí mazlíčky. Používejte následující adjektiva. Například: Šneci jsou pomalejší než opice. Šneci jsou nejpomalejší. pomalý | rychlý | chlupatý | barevný | roztomilý | ošklivý

30 Cv. 2

|

přítulný

|

hlučný

|

nebezpečný


ČEŠTINA EXPRES 3 8. Jak tato zvířata vypadají, jak se chovají nebo pohybují? Používejte adverbia. Například: Šnek je pomalý. – Šnek se pohybuje pomalu. 1. Pes je rychlý. – Pes běhá _________________ 2. Opice je roztomilá. – Opice vypadá _________________ 3. Kočka je přítulná. – Kočka vypadá _________________ 4. Papoušek je hlučný. – Papoušek se chová _________________

5. 6. 7 8.

Prase je inteligentní. – Prase vypadá _________________ Kůň je hezký. – Kůň vypadá _________________ Šnek je tichý. – Šnek se pohybuje _________________ Vlk je nebezpečný. – Vlk vypadá _________________

Komparace (stupňování) adverbií – pravidelné formy Porovnejte: Pes běhá rychle. – Kůň běhá rychleji. – Gepard běhá nejrychleji. Pes vypadá nebezpečně. – Vlk vypadá nebezpečněji. – Lev vypadá nejnebezpečněji.

Zopakujte si, jak tvoříme adverbia. Pozor: pomalý – pomalu tichý – tiše, potichu >Příloha ČE4, bod 10.8

Pozor: pomalu – pomaleji – nejpomaleji Pracovní sešit cv. 10 >Příloha ČE4, bod 11.4

9. Porovnejte, jak tato zvířata vypadají, jak se chovají nebo pohybují. Například: Kůň běhá rychleji (rychle) než pes. 1. Opice vypadá ____________________ (roztomile) než vlk. 2. Pes vypadá ____________________ (inteligentně) než prase. 3. Lev běhá ____________________ (pomalu) než gepard. 4. Papoušek se chová ____________________ (hlučně) než opice. 5. Šnek se pohybuje ____________________ (tiše) než vlk.

10. O jakém domácím mazlíčkovi ze cvičení 2 to můžete říct? Doplňte. _____________ vypadá nejroztomileji, ______________ běhá nejrychleji, ______________ se pohybuje nejpomaleji, _____________ vypadá nejnebezpečněji, _____________ se chová nejhlučněji, ______________ vypadá nejinteligentněji. CD: 22

11. Robert Klos mluví o svém domácím mazlíčkovi. Jaké zvíře má a co o něm říká?

POZOR: Máme doma morče. S morčetem si můžeme hrát. Morčata jsou zajímavější než křečci. >Příloha ČE4, bod 11.3

CD: 22

12. Přečtěte si věty. Pak poslouchejte ještě jednou a označte, co Robert říká. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Déle/Dřív/Míň/Víc jsme měli křečka. S morčetem si můžeme déle/líp/míň/víc hrát než s křečkem. Křeček si na lidi zvyká déle/dřív/hůř/líp než morče. S morčetem se dá hůř/líp/míň/víc komunikovat. Morčata žijou déle/líp/míň/víc než křečci. Morče stojí hůř/líp/míň/víc peněz než pes.

Komparace (stupňování) adverbií – nepravidelné formy Doplňte komparativy ze cvičení 12. Pak doplňte superlativy s prefixem nej-. komparativ

superlativ

dobře

lépe , líp

nejlépe1, nejlíp

špatně

hůře, ____________

nejhůře, ____________

málo

méně, ____________

nejméně, ____________

hodně

více, ____________

nejvíce, ____________

brzo/brzy

dříve, ____________

nejdříve, ____________

dlouho

____________, dýl

____________, nejdýl2

1

2

Když mluvíme, používáme častěji formy bez -e, např. líp, nejlíp. Formy dýl, nejdýl jsou kolokviální. Pracovní sešit cv. 11 >Příloha ČE4, bod 11.4 1

2

13. Porovnejte domácí mazlíčky. Používejte následující výrazy. Například: poslouchá líp/hůř než – Pes poslouchá líp než křeček. 1. vypadá líp/hůř než ______________________________ _______________________________________________ 2. komunikuje líp/hůř než _________________________ _______________________________________________ 3. stojí míň/víc peněz než __________________________ _______________________________________________ 4. zvyká si na lidi hůř/líp než _______________________ _______________________________________________ 5. žije déle než ___________________________________ _______________________________________________

31 Cv. 13


Lekce 11 B | Zvíře v bytě – ano, nebo ne? 1. Povídejte si o tom, jaké jsou výhody a nevýhody, když máte doma zvíře. Označte pro (+) a proti (–). Cítíte se líp a veseleji.

Máte pořád společnost.

Stojí vás peníze.

Jste míň ve stresu.

Máte doma nepořádek.

Máte alergii.

Máte víc pohybu.

Potřebujete hodně místa.

Potřebujete hodně volného času.

Musíte líp plánovat (např. dovolenou).

PAMATUJTE SI: hodně, víc, míň + genitiv hodně volného času víc pohybu >Příloha ČE4, bod 11.5

2. Přečtěte si internetovou diskuzi. Řekněte, kdo je pro zvíře v bytě a kdo proti.

Zvíře v bytě – ano, nebo ne?

 Janinka: Samozřejmě že ano! Já mám doma dvě kočky a psa. Neumím si život bez nich představit.  Karel: Myslím, že když je člověk sám, třeba důchodce, je dobré mít nějakou společnost. Nejlepší jsou psi, protože se s nimi musí chodit ven.  Alena123: Podle mě jsou zvířata perfektní pro děti. Učí se o ně starat a mít za ně zodpovědnost.  Oleg: Rozhodně ne! Já bydlím v paneláku a je to u nás horší než v zoo. Psi pořád štěkají a já kvůli nim nemůžu spát.  daša007: Souhlasím s Olegem, zvířata patří do přírody, ne do města! A víc o nich nechci diskutovat.

3. Jaký názor máte vy? S kým v diskuzi souhlasíte a s kým ne? Proč? Diskuze

Přečtěte si některé výrazy, které používáme, když diskutujeme. Pak je označte ve cvičení 2. Myslím (si), že.../Nemyslím (si), že... Podle mě.../Podle mého názoru... Souhlasím./Nesouhlasím. Samozřejmě./Samozřejmě že ano./Samozřejmě že ne. Určitě./Určitě ano./Určitě ne. Rozhodně./Rozhodně ano./Rozhodně ne. Pracovní sešit cv. 12

>Příloha ČE4, bod 11.9

4. Jaký máte názor na tato témata? Diskutujte. Používejte výrazy typické pro diskuzi. 1. Co je lepší: kočka, nebo pes? 2. Pes v bytě, nebo venku u domu? 3. Exotická zvířata jako domácí mazlíčci – ano, nebo ne?

5. Co říkají o zvířatech lidé v diskuzi ve cvičení 2? Doplňte výrazy s prepozicemi. Pak určujte pád.

▲bez nich ▲o nich ▲o ně ▲kvůli nim ▲s nimi ▲za ně 1. Janinka říká: Neumím si život bez nich představit. ( genitiv ) 2. Karel říká: Musí se ______________ chodit ven. ( ______________ ) 3. Alena123 říká: Děti se ______________ učí starat ( ______________ ) a mít ______________ zodpovědnost. ( ______________ ) 4. Oleg říká: Já ______________ nemůžu spát. ( ______________ ) 5. Daša007 říká: A víc ______________ nechci diskutovat. ( ______________ )

Osobní zájmena po prepozici v genitivu, dativu, akuzativu, lokálu a instrumentálu Doplňte formy zájmen ze cvičení 5 do tabulky. pád (prepozice)

ty

on, ono

ona

my

vy

oni

2. genitiv (bez, z/ze, od, do, u, vedle, podle)

tebe

něho/něj

nás

vás

______

3. dativ (kvůli, k/ke)

mně

tobě

němu

nám

vám

______

tebe

něho/něj

ni

nás

vás

______

4. akuzativ (o, za, před, nad, pod, pro, na, mezi) mě 6. lokál (o, v/ve, na)

mně

tobě

něm

nás

vás

______

7. instrumentál (s/se, před, za, nad, pod, mezi)

mnou

tebou

ním

námi

vámi

______

>Příloha ČE4, bod 11.6

32 Cv. 5

Pracovní sešit cv. 13–15


ČEŠTINA EXPRES 3

C | Víkend na farmě 1. Irena Škrnová vypráví kolegyni v práci, co dělala s rodinou o víkendu. Podívejte se na fotografii. Hádejte, kde byli a co tam dělali. Například: Asi byli v/ve/na... Určitě tam... CD: 23

2.Poslouchejte. Kde Irena s rodinou byla? Co tam dělali nebo viděli? CD: 23

3. Poslouchejte ještě jednou. Označte, co je/není pravda.

1. Farma Živá louka je ve městě. ANO/NE 2. Když Irena s rodinou jela na farmu, ztratili se. ANO/NE 3. V areálu Živá louka nejsou dětská hřiště. ANO/NE 4. Na farmě mají krávy, ovce, prasata a koně. ANO/NE 5. V sobotu večer se Irena s rodinou vrátila do Prahy. ANO/NE 6. Irena si stěžuje na špatné jídlo na farmě. ANO/NE

4. Co Irena říká o víkendu na farmě? Spojte.

1. Děti se už dlouho těšily A. navigaci. 2. Předtím jsem neznala B. na farmu. 3. Zlobila jsem se C. aktivity pro děti. 4. Manžel si nevzal D. na manžela. 5. Na farmě mají E. opice. 6. Dcera se zajímá F. na opice ze zoo. 7. Dcera se mohla starat G. vlastní bioprodukty. 8. Starší syn obdivoval H. králíky. 9. Mladší syn chtěl vidět I. na tu farmu na internet. 10. Mladší syn je zvyklý J. tu farmu. 11. Restaurace a obchody na farmě nabízejí K. tu farmu. 12. Doporučuju L. o koně. 13. Podívej se M. o koně.

Slovesa + akuzativ Akuzativ může následovat přímo po některých slovesech nebo po slovesech s prepozicí. Doplňte příklady ze cvičení 3 a 4 do tabulky. slovesa + akuzativ: slovesa s prepozicí + akuzativ: brát (si)/vzít* (si) navigaci být zvyklý na zoo mít __________________________________________ dívat se/podívat se na ___________________________ obdivovat ____________________________________ stěžovat si na ___________________________________ nabízet/nabídnout*___________________________ těšit se na ______________________________________ doporučovat/doporučit ________________________ zlobit se na _____________________________________ vidět ________________________________________ starat se/postarat se o ____________________________ znát _________________________________________ zajímat se o _____________________________________ Pozor: Po slovesech doporučovat/doporučit, nabízet/nabídnout, stěžovat si na může také následovat dativ, např. Doporučuju ti tu farmu. Obchody nabízejí klientům bio produkty. Stěžovala si manželovi na špatné jídlo. >Příloha ČE4, bod 11.7 Pracovní sešit cv. 19

5. Kde jste byli naposled o víkendu nebo na dovolené vy? Napište o tom text. Používejte následující výrazy.

Zajímám se o..., proto jsem byl/a v/ve/na... | Staral/a jsem se o... | Stěžoval/a jsem si na...

Měli tam... | Viděl/a jsem... | Těšil/a jsem se na..., ale... | Doporučuju ti/vám... | Podívej/te se na...

|

Obdivoval/a jsem...

6. Na jaké fotografii vidíte jezírko, pískoviště, pole a stánek s občerstvením? Doplňte k fotografiím.

1. __________________________ 2. __________________________

3. __________________________ 4. __________________________

33 Cv. 6


Lekce 11 7. Irenina kolegyně se dívá na internetové stránky farmy Živá louka. Doplňte tyto vysvětlivky. KOPEC CHOTĚŠ 1 km

A Vstup do areálu, pokladna B Restaurace C Obchody D _______________ s občerstvením P1 Parkoviště pro návštěvníky P2 Parkoviště pro ubytované 1 _______________ 2 _______________ 3 _______________ 4 _______________ na koupání 5 Koně 6 _______________ 7 Horní dětské hřiště 8 Velké pískoviště 9 Prasata, _______________ a morčata 10 Odpočinkový park 11 Malé _______________ 12 Jezírko a _____________, kuřata a ____________ 13 Dolní dětské hřiště

sm ěr

7

Ch otě š

 slepice  pole  králíci  ovce  krávy  stánek  pískoviště  jezírko  kozy  kachny

5

6

4

8 9

D C

Bio Farma

B

10 12

3

WC

11

P2

A

NÁDRAŽÍ 10 km

směr Praha

13

P1

1 2

8. Podívejte se na plánek farmy Živá louka. Označte, co je správně. 1. V areálu farmy Živá louka jsou dvě dětská pole/hřiště/parkoviště. 2. Pro nejmenší děti tam jsou restaurace/parkoviště/pískoviště. 3. V areálu jsou dvě jezírka/nádraží/pole. 4. Vedle velkého pískoviště jsou slepice/králíci/koně. 5. Vedle jezírka na koupání můžete vidět koně/prasata/králíky. 6. Naproti hornímu dětskému hřišti najdete krávy/kachny/kuřata. 7. Vedle parkoviště pro návštěvníky najdete ovce/kozy/morčata.

POZOR: Substantiva končící v N sg. na -e/-ě můžou být F nebo N: restaurace, vesnice, ovce, opice... × hřiště, parkoviště, pískoviště, pole, kuře, zvíře, prase…

Nominativ a akuzativ plurálu adjektiv a substantiv Z předchozí výuky už znáte nejčastější koncovky Mi, F a N adjektiv a substantiv v nominativu a akuzativu pl. Doplňte další příklady ze cvičení 7 a 8.

deklinační vzory v nom. sg.

nominativ a akuzativ plurálu

koncovky substantiv

nový obchod, nová škola

nové obchody, školy, _____________________________________________

-y

nový počítač, nová restaurace nové letiště

nové počítače, restaurace, _________________________________________ -e/-ě nová letiště1, ____________________________________________________

nové kino

nová kina, ______________________________________________________ -a

Všimněte si, že adjektiva a substantiva Ma mají v nominativu a akuzativu pl. odlišné koncovky: deklinační vzory v nom. sg.

nominativ plurálu

nový doktor

noví doktoři

nový lékař

noví lékaři2

2

akuzativ plurálu

koncovky substantiv nom pl.

akuz. pl.

nové doktory

1

-i

-y

nové lékaře

-i1

-e

N substantiva podle vzoru kuře mají v nominativu a akuzativu pl. formy kuřata, prasata, morčata... N substantiva podle vzoru nádraží se nemění. 2 Některá Ma substantiva mají v nominativu pl. jiné koncovky (viz lekce 3): učitel > učitelé, fotograf > fotografové, Rus > Rusové. Pozor na nepravidelné formy substantiv, např. kůň > koně (N + A pl.), člověk > lidé, kol. lidi (N pl.), lidi (A pl.), dítě > děti. > Další deklinační vzory a modelové věty najdete na s. 117–119 a v Příloze ČE4, bod 11.8.1 a 11.8.2 Pracovní sešit cv. 23–24 1

9. Jaká zvířata jsou na farmě Živá louka? Jaká zvířata tam nenajdete? Procvičujte nominativ a akuzativ plurálu Ma a některých N substantiv. 1. Na farmě jsou zvířata, 2. Na farmě nenajdu _____________________________________________________

34 Cv. 9

zvíře králík lev kuře kůň vlk pes gepard prase křeček papoušek morče šnek tygr


ČEŠTINA EXPRES 4 3

D | Komiks 11: Pája má rád zvířata Zvířata mám rád, jsou pro mě inspirace.

CD: 24

... silný jako lev...

Jsem rychlý jako zajíc...

... moudrý jako sova...

... zdravý jako ryba...

... a pracovitý jako mravenec!

Brácho, nenaparuj se tady jako krocan.

Někdy jsi jako slon v porcelánu...

... zvědavý jako opice...

... a mlsný jako koza.

... tvrdohlavý jako beran...

A když máš uklízet, jsi pomalý jako šnek...

Hi, hi, hi... ... a pak máš hlad jako vlk!

Teď jsem asi červený jako rak.

35


Lekce 11 E | Co už umím česky Mluvíme o domácích Pořídil/a jsem si.../Kamarád/ka si pořídil/a... mazlíčcích Mít doma zvíře stojí/nestojí za to, protože... Dlouho jsem si zvykal/a na.... Výhoda/Nevýhoda je, že... Baví/Nebaví mě... Je/Není pravda, že... Diskuze Myslím (si), že.../Nemyslím (si), že... Podle mě.../Podle mého názoru... Souhlasím./Nesouhlasím. Samozřejmě./Samozřejmě že ano./Samozřejmě že ne. Určitě./Určitě ano./Určitě ne. Rozhodně./Rozhodně ano./Rozhodně ne. Gramatika 1. Komparace (stupňování) adverbií a) pravidelné formy, například: rychle – rychleji – nejrychleji b) nepravidelné formy, například: dobře – lépe, líp – nejlépe, nejlíp; špatně – hůře, hůř – nejhůře, nejhůř 2. Osobní zájmena po prepozici v genitivu, dativu, akuzativu, lokálu a instrumentálu já

ty

on, ono

ona

my

vy

oni

2. genitiv

tebe

něho/něj

nás

vás

nich

3. dativ

mně

tobě

němu

nám

vám

nim

4. akuzativ

tebe

něho/něj

ni

nás

vás

6. lokál

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

7. instrumentál

mnou

tebou

ním

námi

vámi

nimi

3. Slovesa + akuzativ: a) brát (si)/vzít (si), mít, obdivovat, nabízet/nabídnout, doporučovat/doporučit... b) být zvyklý na, stěžovat si na, těšit se na, zlobit se na, zajímat se o, starat se/postarat se o Slovní zásoba Zvířata: šnek, papoušek, opice, vlk, miniprase, kůň, tygr, lev, gepard, křeček,morče, slepice, králík, ovce, kráva, koza, kachna Jaké je?: chlupaté, barevné, slizké, roztomilé, přítulné, hravé, zvědavé, divoké, tiché, hlučné, nenáročné, nebezpečné, inteligentní Farma: pole, jezírko, stánek s občerstvením, dětské hřiště, pískoviště, parkoviště CD: 25 Výslovnost Prepozice z, k, v, s vyslovujeme dohromady s následujícím slovem. Například: z něho; z předchozí k narozeninám, k fotografiím v bytě, v diskuzi, v zoo; v práci, v soutěži s křečkem, s morčetem, s nimi, s kým, s rodinou Ale: toto pravidlo neplatí před slovy, která začínají na samohlásku. Například: v areálu [f areálu], s občerstvením [s opčerstveňím] Pravopis mě × mně Šnek? To je dárek pro mě? (= akuzativ) Podle mě (= genitiv) je šnek fantastické zvíře. × Kvůli mně (= dativ) dostal k narozeninám šneka. Mluvil o mně (= lokál), ne o šnekovi. Slovní zásobu k lekci 11 a odkazy na audionahrávky najdete v Příloze.

36

POZOR: z něho [zněho] × z předchozí [spředchozí] v bytě [vbytě] × v práci [fpráci]


Lekce 12 1

Výjimeční lidé Od dětství do stáří Školy v České republice Komiks: Ája a Pája vzpomínají na školu

37


Lekce 12 A | Výjimeční lidé 1. Povídejte si. Znáte nějakého výjimečného člověka? Proč je výjimečný? Co dělá?

2. Podívejte se na lidi na fotografiích. Hádejte, kolik je jim let a proč jsou výjimeční. Například: Je mu/jí asi ... let. Je výjimečný/výjimečná, protože...

3. Přečtěte si, proč jsou Martin a Zdena výjimeční. Pak odpovězte na otázky. Martin Kuklík vypadá jako normální osmiletý kluk. Jakmile ale promluví, je jasné, že je jiný než ostatní děti. „Začal jsem mluvit velmi brzy. V jednom roce jsem říkal celé věty a ve čtyřech letech jsem uměl číst,“ vypráví Martin. „Když mi bylo pět, nastoupil jsem do školy, kde mám individuální vzdělávací plán.“ Martina baví hlavně matematika a fyzika, ale je nadaný také hudebně. Od čtyř let hraje na housle a nedávno skončil v mezinárodní houslové soutěži na prvním místě. Teď ještě neví, jestli chce být virtuos, nebo astrofyzik, ale rozhodně se nenudí.

Zdena Marková je sedmdesátiletá paní, která má na svůj věk neobvyklý koníček – běhání. Nejde ale jen o obyčejný jogging, Zdena je seniorská světová šampionka v běhu na 10 a 25 kilometrů a v maratonu. Celý život pracovala jako učitelka a běhat začala, teprve když jí bylo šedesát. „Chtěla jsem motivovat studenty pro školní běh, tak jsem běžela s nimi. A neskončila jsem vůbec poslední,“ říká. Protože jí běhání šlo, začala trénovat a jezdit na závody. Vyhrávat medaile jí nestačilo, a proto založila nadaci, kde pomáhá seniorům a radí jim, jak zůstat aktivní.

1. Kolik let je Martinovi? 6. Kolik let je Zdeně? 2. Co uměl, když mu byly čtyři roky? 7. Jaké závody vyhrála? 3. Kdy začal chodit do školy? 8. Jaké měla povolání? 4. Co ho baví? 9. Proč začala běhat? 5. Jakou soutěž vyhrál? 10. Co dělá její nadace?

4. Co si myslíte o Martinovi a Zdeně?

POZOR: Všimněte si, jak vyjadřujeme věk: 1. osmiletý kluk, sedmdesátiletá paní 2. v jednom roce, ve čtyřech letech 3. když mu bylo pět, když jí bylo šedesát >Příloha ČE4, bod 12.1

Například: Obdivuju Martina/Zdenu, protože… Líbí se mi, že Martin/Zdena… Myslím, že Martin/Zdena…

5. Co říkají Martin a Zdena? Doplňte podle textu. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Martin říká, že ve čtyřech letech uměl ____________________________________ Martin říká, že nastoupil do školy, když mu bylo _________________________ let. Martin říká, že ho baví _________________________________________________ Zdena říká, že začala běhat, když jí bylo ________________________________ let. Zdena říká, že chtěla motivovat studenty _________________________________ Zdena říká, že jí šlo ____________________________________________________

Přímá a nepřímá řeč Přečtěte si, co říkají Martin a Zdena v přímé a nepřímé řeči. Všimněte si spojky že v nepřímé řeči a toho, jak se mění formy sloves, zájmen a interpunkce.

PAMATUJTE SI: „“ = uvozovky (dole a nahoře) : = dvojtečka , = čárka

Přímá řeč: Martin říká: „Nastoupil jsem do školy, když mi bylo pět.“ „Chtěla jsem motivovat studenty pro školní běh, tak jsem běžela s nimi,“ říká Zdena. Nepřímá řeč: Martin říká, že nastoupil do školy, když mu bylo pět. Zdena říká, že chtěla motivovat studenty pro školní běh, tak běžela s nimi. >Příloha ČE4, bod 12.2

Pracovní sešit cv. 7–8

6. Představte si, že jste Martin nebo Zdena. Řekněte věty ze cvičení 5 v přímé řeči. Pozor na slovesné formy a zájmena. Například: Martin: „Ve čtyřech letech jsem uměl číst.“

38 Cv. 3


ČEŠTINA EXPRES 4 7. Co ještě Martin a Zdena říkají? Změňte na nepřímou řeč. Například: Martin říká: „Ve čtyřech letech jsem uměl číst.“ – Martin říká, že ve čtyřech letech uměl číst. 1. Martin říká: „Od čtyř let hraju na housle.“ ________________________________________________________________________________ 2. Martin říká: „Začal jsem mluvit velmi brzy.“ ______________________________________________________________________________ 3. Martin říká: „Baví mě hrát na housle.“ ___________________________________________________________________________________ 4. Martin říká: „Ještě nevím, jestli chci být houslista, nebo fyzik.“ _______________________________________________________________ 5. Zdena říká: „Baví mě běhat.“ __________________________________________________________________________________________ 6. Zdena říká: „Vyhrála jsem závody na 10 a 25 kilometrů a maraton.“ ___________________________________________________________ 7. Zdena říká: „Začala jsem jezdit na závody, protože mi běhání šlo.“ ____________________________________________________________ 8. Zdena říká: „Založila jsem nadaci, kde pomáhám seniorům.“ ________________________________________________________________

Spojky a spojovací výrazy Přečtěte si věty o Martinovi a Zdeně. Doplňte chybějící spojky do vět a do tabulky: kdyby ale když nebo že aby protože jestli a ___________ ___________ až i když jak jakmile ___________ kde ___________ ___________ který ___________ proto, a proto ___________ tak, a tak ___________ >Příloha ČE4, bod 12.3

V jednom roce Martin říkal celé věty a ve čtyřech letech uměl číst. Zdena běžela školní běh se studenty, ___________ je motivovala. Martina baví hlavně matematika a fyzika, ___________ je nadaný také hudebně. Až Martin vyroste, bude možná astrofyzik. I když Martin vypadá jako normální osmiletý kluk, je jiný než ostatní děti. Zdena pomáhá a radí seniorům, jak zůstat aktivní. Jakmile Martin promluví, je jasné, že je jiný než ostatní děti. Martin ještě neví, ___________ chce být virtuos, nebo astrofyzik. Martin nastoupil do školy, kde má individuální vzdělávací plán. ___________ Zdena nechtěla motivovat studenty, nezačala by běhat. ___________ mu bylo pět, nastoupil Martin do školy. Zdena je sedmdesátiletá paní, která má na svůj věk neobvyklý koníček. Martin ještě neví, jestli chce být virtuos, ___________ astrofyzik. Vyhrávat medaile jí nestačilo, a proto založila nadaci. ___________ Zdeně běhání šlo, začala trénovat a jezdit na závody. Zdena chtěla motivovat studenty pro školní běh, tak běžela s nimi. Zdena říká, ___________ chtěla motivovat studenty pro školní běh.

POZOR: až + budoucí čas

Pracovní sešit cv. 9, 12

8. Podívejte se na fotografie. Kdo to asi říká? Doplňte jména a označte správnou spojku nebo spojovací výraz. Například: Rudolf : Běhání mi šlo, kde/že/tak jsem začal jezdit na závody.

Lukáš Iva Zdeněk Eliška Rudolf 1. ___________: Chtěl jsem být matematik, ale/aby/tak stal jsem se programátorem. 2. ___________: Jak/Abych/Kdybych nebyl hudebně nadaný, nehrál bych na klavír. 3. ___________: Protože/Když/I když jsem začala chodit do školy, uměla jsem už číst. 4. ___________: Abych/Až/Že dostuduju, budu muset hledat práci. 5. ___________: Trénuju každý den, který/proto/protože chci vyhrát závod. 6. ___________: Založila jsem nadaci, která/jak/a proto pomáhá handicapovaným dětem.

Marie

9. Mluvte o sobě. Procvičujte spojky a spojovací výrazy. Používejte následující začátky vět. Můj kamarád/Moje kamarádka říká, že… | Pracuju/Studuju/Sportuju…, abych… | I když jsem/nejsem… | I když mám/nemám…, Nevím, jestli… | Když mi bylo … let,… | Chtěl/a jsem být…, ale… | Šel/Šla/Šlo mi…, tak… | Začal/a jsem…, protože… Kdybych byl/a… | Kdybych nebyl/a… | Až se naučím česky,…

39 Cv. 8


Lekce 12 B | Od dětství do stáří

PAMATUJTE SI: dospívající sg. i pl. = teenager (čtěte: týnejdžr), teenageři >Příloha ČE4, bod 12.4

1. Jaké věkové skupiny znáte? Doplňte je k fotografiím.

▲mladí lidé ▲děti ▲senioři/důchodci ▲dospělí ▲malé děti ▲dospívající

1. senioři/důchodci (65 let a víc)

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

2. Kolik jim je let? Doplňte k fotografiím a výrazům ve cvičení 1. 18–30 let

65 let a víc 12–18 let

0–6 let 6–12 let

30–65 let

PAMATUJTE SI: 18–30 let = 18 až 30 let

3. Co je typické pro tyto etapy života? Přiřaďte výrazy chronologicky a dokončete věty podle modelu. Malé dítě...

se narodí _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Dítě...

_____________________________________________________ _____________________________________________________

Dospívající...

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Mladý člověk/ Dospělý...

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Senior...

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

narodit se chodit do práce studovat na vysoké škole chodit do školky hledat práci chodit na základní školu mít a vychovávat děti učit se číst a psát dělat kariéru být v pubertě chodit na střední školu být v důchodu hrát* si mít vnoučata učit se mluvit a chodit dělat maturitu (maturovat) umřít* dělat státní zkoušky a promovat hledat partnera/partnerku vydělávat peníze PAMATUJTE SI: mít svatbu

4. Mluvte o sobě. Používejte výrazy ze cvičení 3. Narodil/a jsem se… |

40 Cv. 3

Když mi byly … roky, …

| Teď chodím … a …

| Brzy budu … |

ženit se/oženit se (muž) vdávat se/vdát se (žena)

Až budu v důchodu, budu …


ČEŠTINA EXPRES 4 5. O čem často mluví děti, dospívající, mladí lidé, dospělí a senioři? Hledejte víc možností. Například: Mladí lidé a dospělí často mluví o práci. o práci o škole nebo o studiu o hračkách o počítačích nebo mobilech o sportu o zdravotních problémech o kamarádech ze školy o filmech nebo o hudbě o doktorech o partnerech nebo partnerkách o dětech o autech nebo motorkách o dovolené o počasí o vnoučatech o dětských knihách o učitelích o penězích

6. O čem mluvíte s rodinou, dětmi, partnerem/partnerkou, kamarády, kolegy nebo se známými? Používejte výrazy ze cvičení 5. Například: S rodinou mluvím o dovolené.

CD: 26, 27, 28, 29, 30, 31 7. O čem si povídají tito lidé a děti? Poslouchejte a doplňte do tabulky. 1.

2.

3.

4.

Používejte výrazy ze cvičení 5.

5.

6.

Lokál (lokativ) plurálu Všimněte si koncovek lokálu plurálu u deklinačních vzorů. Pak doplňte příklady ze cvičení 5 a chybějící koncovky substantiv do tabulky. slovesa mluvit o povídat si o vyprávět o bavit se o říkat o

rod

nominativ singuláru > lokál plurálu deklinační vzory

příklady

doktor > doktorech lékař > lékařích obchod > obchodech počítač > počítačích

kamarád > ___________ učitel > ___________ film > ___________

-konsonant bez háčku + -ech -konsonant s háčkem, -tel + ____

F

škola > školách restaurace > restauracích

partnerka > ___________ hračka > ___________ kniha > ___________

-a > ____ -e/-ě > -ích

N

kino > kinech

auto > ___________

-o > ____

Ma Mi

slyšet o číst o ...

koncovky substantiv

Pozor: člověk, lidé, kol. lidi > lidech; dítě, děti > dětech; vnouče, vnoučata > vnoučatech; peníze > penězích > Další deklinační vzory a modelové věty najdete na s. 117–119 a v Příloze ČE4, bod 12.5.

Pracovní sešit cv. 19

8. O čem mluvíme? Tvořte věty a používejte formy lokálu plurálu. Například: Mluvíme o dobrých (doktor). – Mluvíme o dobrých doktorech. 1. o nových (student) – ______________________ 9. o těžkých (zkouška) – ______________________ 2. o nebezpečných (pes) – ____________________ 10. o počítačových (hra) – ____________________ 3. o rockových (koncert) – ____________________ 11. o exotických (země) – _____________________ 4. o zajímavých (projekt) – ____________________ 12. o českých (tradice) – _____________________ 5. o špatných (řidič) – ________________________ 13. o rychlých (auto) – _______________________ 6. o známých (spisovatel) – ___________________ 14. o evropských (město) – ___________________ 7. o politických (komentář) – __________________ 15. o slavných (člověk) – _____________________ 8. o nových (počítač) – _______________________ 16. o malých (dítě) – _________________________

9. O čem ze cvičení 5 a 8 mluvíte často, někdy, málokdy nebo nikdy? Například: Někdy mluvím o zajímavých projektech. Nikdy nemluvím o počítačových hrách.

10. Zopakujte si lokál singuláru. Tvořte věty se substantivy ze cvičení 8 v lokálu sg. Tabulku deklinace najdete na straně 117. Například: Mluvili jsme o doktorovi.

41 Cv. 8


Lekce 12 C | Školy v České republice

PAMATUJTE SI: od 3 do 6 let = od tří do šesti let >Příloha ČE4, bod 12.1

1. Povídejte si. 1. Chodili jste rádi do školy? Co vás ve škole bavilo/nebavilo? 2. Odkdy dokdy musejí děti ve vaší zemi chodit do školy?

24 let

2. Znáte systém školství v ČR? Podívejte se na schéma. 1. Odkdy dokdy je v ČR povinná školní docházka? Jaké typy škol existují v ČR? 2. Přiřaďte vysvětlení (A–F) k typu školy. A. Chodí se tam od 3 do 6 let. B. Chodí se tam od 15 do 19 let. Existuje střední odborné učiliště (SOU), kde absolvent získá výuční list, nebo střední odborná škola (SOŠ) a gymnázium, kde získá maturitu.

vyšší odborná škola

s třední odborné učiliště

vysoká škola ____

19 let gymnázium

střední odborná škola

střední škola ____

E. Chodí se tam od 6 do 11 let. Je povinná. Děti chodí do první až páté třídy.

Povinná školní docházka

C. Chodí se tam od 11 do 15 let. Je povinná. Děti chodí do šesté až deváté třídy. D. Může tam chodit jen ten, kdo má maturitu. Většinou se dělají přijímací zkoušky. Studuje se obvykle 3 roky v bakalářském programu, kde absolvent získá titul bakalář, a pak 2–3 roky v magisterském programu. Absolvent získá titul magistr, inženýr nebo doktor medicíny.

22 let

18 let

15 let 13 let

základní škola – 2. stupeň ____ 11 let

základní škola – 1. stupeň ____ 6 let

F. Může tam chodit jen ten, kdo má maturitu. Studium je zaměřené na praktické profese a trvá 3 roky. Absolvent získá titul diplomovaný specialista.

mateřská škola A 3 roky

CD: 32 3. Anička, Pavel, Marek, Honzík a Lucie mluví

o tom, do jaké školy chodí. Poslouchejte a spojte. 1. Anička A. do mateřské školy/do školky 2. Pavel B. na základní školu, na první stupeň 3. Marek chodí C. na základní školu, na druhý stupeň 4. Honzík D. na střední školu/na gymnázium 5. Lucie E. na vysokou školu/na univerzitu CD: 32

1. 2. 3. 4. 5.

4. Poslouchejte ještě jednou. Odpovězte, kdo. Kdo chodí na kroužek informatiky? Kdo chce být vědkyně? Kdo bude brzo dělat zkoušky? Kdo má rád paní učitelku? Kdo si hraje a chodí na hřiště?

5. Do jaké školy nebo škol jste chodili vy? Napište krátký text. Používejte následující začátky vět. Chodil/a jsem do/na… | Chodil/a jsem tam od… do… let. | Líbilo se mi tam, protože… | Nelíbilo se mi tam, protože…

Pak jsem chodil/a…

Běžně mluvená čeština Když mluvíte o škole, můžete se také setkat s běžně mluvenou (kolokviální) češtinou. Porovnejte: základní škola – základka vysoká škola – vysoká, vejška/výška přijímací zkoušky – přijímačky střední odborné učiliště – učňák vyšší odborná škola – voška státní zkoušky – státnice gymnázium – gympl maturita – matura >Příloha ČE4, bod 12.7 Pracovní sešit cv. 35

42 Cv. 2

POZOR: chodit do školy × chodit na školu >Příloha ČE4, bod 12.6


ČEŠTINA EXPRES 4

D | Komiks 12: Ája a Pája vzpomínají na školu

CD: 33

Vy jste ideální pár. Jak dlouho se znáte? Už ve školce jsme byli nejlepší kamarádi.

Na základce jsme spolu seděli v lavici. Moc jsme si rozuměli. Opravdu?

rozvrh

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

TIKA EMA MAT

Ch

p

9

is jep ídu Děro 9. tř

Často jsme se spolu učili, ...

em ie 9

3. B

Vážně?

Fakt? 9B

4test z matematiky

4-

4

... a tak jsme měli vždycky výborné známky.

Na gymplu jsme měli oči jenom pro sebe.

Jo?

Maturity Maturovali jsme ve stejný den. To nás uklidnilo. No, nevím...!

Hmmm!

No, já si to teda pamatuju trochu jinak!

A na vysoké jsme se plně soustředili na studium. Ha, ha!

43


Lekce 12 E | Co už umím česky Vyjadřujeme věk Kolik ti je? – Je mi 8 (let). Kolik vám je? – Je mi 70 (let). osmiletý kluk, sedmdesátiletá paní když mu bylo pět, když jí bylo šedesát v jednom roce, ve čtyřech letech od tří let, do šesti let Mluvíme o životních Narodil/a jsem se v roce ... etapách Když mi byly ... roky, učil/a jsem se mluvit. Od ... do ... jsem chodil/a na základní/střední/vysokou školu. Teď chodím do práce a vydělávám peníze. Brzy budu mít svatbu. Měl/a jsem svatbu v roce ... Až budu v důchodu, budu... Mluvíme o škole základka (základní škola) (běžně mluvená učňák (střední odborné učiliště) čeština) gympl (gymnázium) matura (maturita) přijímačky (přijímací zkoušky) Gramatika 1. Přímá řeč a nepřímá řeč Přímá řeč: Martin říká: „Nastoupil jsem do školy, když mi bylo pět.“ Nepřímá řeč: Martin říká, že nastoupil do školy, když mu bylo pět. 2. Spojky a spojovací výrazy, například: a, aby, ale, i když, jestli, jakmile, kdyby, když, který, protože, tak, že 3. Lokál plurálu, například: Mluvíme o kamarádech, učitelích, filmech, knihách a autech. Slovesa s lokálem: mluvit o, povídat si o, vyprávět o, bavit se o, říkat o, slyšet o, číst o Slovní zásoba Věkové skupiny: malé děti, děti, dospívající, mladí lidé, dospělí, senioři/důchodci Školy: mateřská, základní (první a druhý stupeň), střední (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště), vyšší odborná, vysoká CD: 34 Výslovnost Slovní přízvuk škola – ve škole studenty – se studenty práce – do práce počasí – o počasí závody – na závody cvičení – ze cvičení dětství – od dětství školní běh – pro školní běh Pravopis Čárka mezi větami Před spojkami a spojovacími výrazy píšeme čárku, například: Zdena běžela školní běh se studenty, aby je motivovala. Martin nastoupil do školy, kde má individuální vzdělávací plán. Pozor: před a čárku obvykle nepíšeme, například: V jednom roce Martin říkal celé věty a ve čtyřech letech uměl číst.

POZOR: Ale před a proto a a tak čárku píšeme.

Když je spojka nebo spojovací výraz na začátku věty, píšeme čárku před druhou větou, například: Kdyby Zdena nechtěla motivovat studenty, nezačala by běhat. Až Martin vyroste, bude možná astrofyzik. Slovní zásobu k lekci 12 a odkazy na audionahrávky najdete v Příloze.

44


Lekce 13 1 Jsme to, co jíme Recept na kulajdu Vaříme, pečeme, smažíme Komiks: Ája drží dietu

45


Lekce 13 A | Jsme to, co jíme 1. Povídejte si. 1. 2. 3. 4.

Říká se, že „jsme to, co jíme“. Je to podle vás pravda? Má jídlo vliv na naši náladu a zdraví? Co je to zdravá strava? Jaké jídlo a pití je podle vás zdravé a jaké nezdravé? Jaké jídlo nebo pití je těžké, lehké, tučné, dietní, sladké, slané...? Kolikrát denně a co obvykle jíte?

2. Jíte zdravě? Udělejte si test. 1. Co byste si dal/a k obědu? 3. Jak často pijete k jídlu alkohol?? a) guláš s knedlíky a) často b) těstoviny se sýrem b) někdy c) rybu s dušenou zeleninou c) nikdy 2. Co obvykle pijete k jídlu? 4. Jaký chod často vynecháte? 5. Co byste si dal/a ke svačině? 6. Jak často jíte ovoce a zeleninu? a) kolu nebo limonádu a) snídani nebo oběd a) sušenku nebo dort a) 1× denně nebo vůbec b) džus nebo šťávu b) večeři nebo svačinu b) housku se salámem b) 2×–3× denně c) vodu c) žádný c) jogurt s ovocem c) 5× denně a víc

3. Kolik máte bodů? Počítejte a) = 2 body, b) = 1 bod, c) = 0 bodů. Pak si přečtěte výsledek. 8–12 bodů Pozor, jíte velmi nezdravě! Měli byste změnit stravovací návyky, jinak můžete mít zdravotní problémy. 4–7 bodů Nejíte úplně nezdravě, ale určitě můžete něco zlepšit. Zkuste to, budete se cítit líp. 0–3 body Gratulujeme! Jíte opravdu zdravě. Můžete být příkladem pro nás všechny. Jen tak dál.

PAMATUJTE SI: 1× = jednou 2×–3× = dvakrát až třikrát 5× = pětkrát

4. Asi každý ví, že „vepřo knedlo zelo“ je typické české jídlo. Znáte další česká jídla? Doplňte je k fotografiím. Co se jí jako předkrm, hlavní jídlo a moučník? p jahodové knedlíky p pečená kachna, bramborové knedlíky a zelí p utopenci p zelná polévka (= zelňačka) p svíčková a houskové knedlíky, pivo p tvarohové, makové a ořechové koláče

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________

4. _________________________ 5. _________________________ 6. _________________________

5. K jakému jídlu ze cvičení 4 patří následující ingredience? Doplňte číslo fotografie. strouhaný tvaroh ___ | rozinky ___ | osmažená cibulka ___ | nakrájená cibule ___ | kousky klobásy nebo jiné uzeniny ___ | brusinky ___

6. Jedli jste už někdy jídla ze cvičení 4? Co jste ještě nikdy nejedli? Co vám chutnalo, nebo naopak nechutnalo? Například: Už jsem jedl/a... Ještě nikdy jsem nejedl/a... Chutnal/a/o/y mi... Nechutnal/a/o/y mi...

46 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 4 7. Povídejte si.

Myslíte, že česká kuchyně je zdravá? Proč ano/ne?

8. MUDr. Luděk Hájek je lékař, který má dlouholeté zkušenosti jako výživový poradce. V televizi mluví o tom, jak se Češi stravují. Označte, co podle vás je/není pravda. Pak porovnejte s tím, co říká MUDr. Hájek. podle mě podle textu 1. Češi se stravují zdravě. ANO/NE ANO/NE 2. V české kuchyni se používá málo zeleniny. ANO/NE ANO/NE 3. Češi skoro nejedí přílohy. ANO/NE ANO/NE 4. Češi pijí moc sladkých nápojů. ANO/NE ANO/NE 5. Stačí jíst zdravou stravu a budete zdravější. ANO/NE ANO/NE 6. Stres má špatný vliv na zdraví. ANO/NE ANO/NE

Redaktorka TV: Pane doktore, říká se, že jsme to, co jíme. Stravují se podle vás Češi zdravě? MUDr. Hájek: I když se Češi v poslední době mnohem víc zajímají o to, co jedí, jejich stravovací návyky stále nejsou dobré. Redaktorka TV: Jaké dělají ve stravování chyby? MUDr. Hájek: Většina Čechů miluje českou kuchyni, která je bohužel chudá na zeleninu. To znamená, že konzumují hodně tučného masa, uzenin a také příloh, hlavně knedlíků. Problém je také v tom, že si lidé často dávají velké porce jídla a pijí jenom sladké nebo alkoholické nápoje.

Redaktorka TV: A když budeme konzumovat méně tuku, alkoholu nebo cukru a jíst víc zeleniny, tak budeme zdravější? MUDr. Hájek: Zdravá strava a kvalita potravin je velmi důležitá, ale především je nutné, aby lidé znali a dodržovali zásady zdravého životního stylu. Doporučuje se jíst málo, ale pravidelně, mít dostatek pohybu i spánku a vyhýbat se stresu.

9. Mluvte o tom, jaká je typická kuchyně ve vaší zemi. Je podobná jako česká, nebo je úplně jiná? Je zdravější než česká? V čem? Například: Kuchyně v/ve... je podobná jako česká/úplně jiná/zdravější než česká, protože...

POZOR: hodně masa (gen. sg.) × hodně knedlíků (gen. pl.)

Se, si Výrazy se a si můžou mít různé funkce, např.: Neoddělitelné reflexivní se a si Neoddělitelné reflexivní se a si je součást slovesa, najdete ho tak i ve slovníku (stravovat se, zajímat se, vyhýbat se, dávat si...), např.: Češi se stravují zdravě. Lidé si často dávají velké porce jídla. Reflexivní pasivum Reflexivní pasivum se tvoří takto: sloveso ve 3. osobě sg. nebo pl. + se, např.: V české kuchyni se používá málo zeleniny. Pozor: si v tomto kontextu nepoužíváme. >Příloha ČE4, bod 13.1

Pracovní sešit cv. 9, 11

10. Doplňte výraz se na správnou pozici. Například: Říká se, že jsme to, co jíme. 1. Myslíte, že Češi stravují zdravě? 2. Češi teď mnohem víc zajímají o to, co jedí. 3. V české kuchyni používá málo zeleniny. 4. Doporučuje jíst málo a pravidelně. 5. Když chcete být zdraví, musíte vyhýbat stresu.

11. Povídejte si, co se jí/nejí, pije/nepije nebo používá v České republice nebo ve vaší zemi. Například: V České republice se pije pivo. V/Ve ... se nejí svíčková. V České republice se jí/se nejí __________________________________________________________________________ V/Ve... se pije/se nepije __________________________________________________________________________ se používá __________________________________________________________________________

47 Cv. 8


Lekce 13 12. Co víte o stravování Čechů a zdravém životním stylu? Doplňte. Zopakujte si koncovky genitivu sg. p tučného masa p zeleniny p pohybu i spánku p alkoholu p stresu p jídla p zdravého životního stylu Češi pijí hodně alkoholu. 1. Češi se nestravují zdravě, protože konzumují moc tučného masa Češi jedí málo zeleniny. a pijí hodně __________________________. Také si dávají velké porce __________________________. Češi jedí moc masa. > Viz tabulka na s. 117 Velký problém je, že jedí málo __________________________. 2. Abychom byli zdravější, je nutné dodržovat zásady ____________________________________________________. To neznamená jen zdravě jíst, ale také mít dostatek __________________________ a vyhýbat se __________________________.

Genitiv plurálu (partitivní funkce) Jak už víte, genitiv používáme po prepozicích z, vedle, do, od, u, podle a bez. V textu ve cvičení 8 vidíte genitiv také v partitivní funkci. Používá se po výrazech vyjadřujících kvantitu, např.: Češi konzumují hodně uzenin a také příloh, hlavně knedlíků. Najděte příklady genitivu plurálu v textu ve cvičení 8 a doplňte je do tabulky. Pak doplňte chybějící koncovku substantiv.

výrazy kvantity

rod

málo trochu několik, kol. pár moc hodně méně, míň více, víc většina

Ma Mi F N

nominativ singuláru > genitiv plurálu deklinační vzory příklady doktor > doktorů Čech > ___________ lékař > lékařů obchod > obchodů knedlík > ___________ počítač > počítačů nápoj > ___________ škola > škol příloha > ___________ restaurace > restaurací uzenina > ___________ kino > kin ---

koncovky substantiv -konsonant + ____

-a > 0 -e/-ě > -í -o > 0

Pozor: člověk, lidé, kol. lidi > lidí; dítě, děti > dětí > Další deklinační vzory a modelové věty najdete na s. 117–119 a v Příloze ČE4, bod 13.2

Pracovní sešit cv. 12–13, 23, 25

13. Řekněte, co je ve spíži. Čeho je tam málo nebo hodně? Co máte ve spíži nebo v ledničce vy? Například: Ve spíži jsou jogurty. Je tam hodně jogurtů. POZOR: vajíčka > málo vajíček

CD: 35, 36, 37

14. Magazín Zdravá výživa dělá průzkum, jak se stravují Češi. Ptají se lidí na ulici, co všechno včera snědli. Poslouchejte. Napište, co říkají. Co snědli? Matěj, 11 let

Olga, 43 let

Rudolf, 58 let

k snídani k svačině k obědu k svačině k večeři

15. Jedí tito lidé zdravě? Představte si, že jste výživový poradce/poradkyně. Co Matěj, Olga a Rudolf dělají dobře? Co by měli naopak změnit? Například: Matěj by měl/neměl pít... Olga jí/nejí zdravě, protože... Rudolf by měl/neměl jíst...

48 Cv. 13


ČEŠTINA EXPRES 4

B | Recept na kulajdu

smetana

1. Povídejte si.

mouka

Víte, co je kulajda? Ochutnali jste ji už někdy? Chutnala vám? Umíte ji uvařit?

vajíčka

2. Marco Scavo je Ital, který žije v Českých Budějovicích. Má moc rád jihočeskou kulajdu. Jeho česká přítelkyně Zora dostala recept od maminky. Na kulajdu potřebují tyto ingredience. Co je to?

cibule sůl kmín kopr

kmín CELÝ

houby bobkový list

3

6

4

ocet

2

olej

5

brambory

1 ocet 9 8

10

7

11

12

CD: 38

3. Marco a Zora jedou na nákup. V seznamu ve cvičení 2 označte, co musí koupit. Co kupují navíc?

CD: 38

4. Poslouchejte ještě jednou. Co Marco a Zora kupují? Spojte. Například: Kupují kelímek smetany. kelímek kmínu kilo smetany půl kila brambor sáček piva láhev cibule

5. Přečtěte si recept na kulajdu od Zořiny maminky. Najděte a označte formy genitivu. Řekněte, jestli je to genitiv singuláru, nebo plurálu. Například: 5 brambor = genitiv plurálu

Kulajda

Ingredience: 5 brambor, 2 lžíce hub, několik vajíček, 1 smetana, 1 cibule, 1 lžíce octa, hladká mouka, kopr, bobkový list, kmín, sůl, olej, voda

Postup: Houby a cibuli nakrájíme a v hrnci na oleji osmažíme. Přidáme asi dva litry vody, oloupané a nakrájené brambory, bobkový list, trochu kmínu a trochu soli a všechno vaříme. V kelímku smetany rozmícháme trochu mouky. Když jsou brambory měkké, přilijeme smetanu do hrnce, přidáme lžíci octa a trochu kopru a polévku zamícháme. Nakonec přidáme několik čerstvých vajíček (obvykle jedno na osobu) a ještě chvíli vaříme. Kulajda se jí s chlebem. Dobrou chuť!

Partitivní genitiv

POZOR: houby > 2 lžíce hub ocet > 1 lžíce octa sůl > trochu soli

Partitivní genitiv se používá po výrazech vyjadřujících neurčitou a určitou kvantitu, po údajích míry a váhy a po číslech 5 a víc: a) moc, hodně, málo, méně/míň, více/víc, trochu, většina, několik, kolik... b) kelímek, sáček, krabička, láhev, plechovka, hrnek, sklenice, lžíce, lžička, kousek, půl, půlka... + genitiv sg. nebo pl. c) kilogram (kilo), dekagram (deko), litr, decilitr (deci), metr... d) pět, šest, sedm, osm... + genitiv pl.

}

> Příloha CE4, bod 13.3

Pracovní sešit cv.16–21

49 Cv. 5


Lekce 13 C | Vaříme, pečeme, smažíme 1. Co všechno můžeme dělat, když vaříme? Doplňte k fotografiím.  míchat  smažit  vařit  péct*  lít*  krájet  dusit  přidávat

1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ 4. ________________

5. ________________ 6. ________________ 7. ________________ 8. ________________

2. Co můžeme vařit, smažit, péct…? Hledejte další možnosti. Například: Vaříme špagety, brambory, knedlíky, polévku, vodu na čaj nebo na kávu. 1. Smažíme ______________________________________________________ 2. Pečeme _______________________________________________________ 3. Dusíme _______________________________________________________ 4. Lijeme ________________________________________________________ 5. Krájíme _______________________________________________________ 6. Mícháme ______________________________________________________ 7. Přidáváme do jídla ______________________________________________

3. Doplňte imperfektivní slovesa ze cvičení 1. Zopakujte si, jaký je významový rozdíl. 1. ____________________/zamíchat 2. ____________________/podusit 3. ____________________/upéct* 4. ____________________/nakrájet

5. ____________________/usmažit, osmažit 6. ____________________/uvařit 7. ____________________/nalít* 8. ____________________/přidat

4. Porovnejte věty. Kdo je určitě hotový? Například: Hans uvařil polévku. Daniel vařil polévku. 1. Jana upekla pizzu. Dana pekla pizzu. 3. Alena smažila kapra. Adam usmažil kapra. 2. Marek krájel cibuli. Johana nakrájela cibuli. 4. Petr míchal omáčku. Pavla zamíchala omáčku.

PAMATUJTE SI: Prefixy mění význam sloves, např.: míchat/zamíchat × rozmíchat mouku ve smetaně, přimíchat cukr do těsta... >Příloha ČE4, bod 13.4

5. Zora a Marco vařili kulajdu podle receptu ve cvičení 5 na straně 49. Napište, co udělali nejdřív, pak, potom a nakonec. Například: Nejdřív nakrájeli houby a cibuli…

6. Spojte slovesa a adjektiva. Pak řekněte, co je smažené, vařené, pečené a dušené. Pozor na rod! Například: smažit – smažený – smažená ryba dusit smažený řízek rýže kuře hranolky péct vařený vařit pečený zelenina maso vajíčka ryba smažit dušený

brambory šunka

sýr cibule

7. Napište recept na nějaké jednoduché jídlo. Nejdřív nakrájíme… | Pak osmažíme… | Potom přidáme/přilijeme… | Zamícháme… | Vaříme … minut. | Nakonec přidáme… | Dobrou chuť!

50 Cv. 1


ČEŠTINA EXPRES 4

D | Komiks 13: Ája drží dietu

CD: 39

Co to děláš, Ajo? Sestřenice bude mít svatbu a já se nevejdu do šatů.

Musím držet dietu!

žka Dietolodí ra

4 TÝDNY DO SVATBY

Co to je? Dneska jsem připravila speciální oběd.

Pohanka s brokolicí.

Hmm... Je to dobré, zdravé a dietní!

Mňam!

3 TÝDNY DO SVATBY

Mňam!

Co to je?

Mrkvové sušenky.

Aha...

Dneska jsem udělala i moučník. 2 TÝDNY DO SVATBY

Co to je?

Vegetariánská restaurace

Víš, co? Dneska půjdeme do restaurace.

Hurá!

Je to zdravé a dietní!

Zelí! Je to... dietní! Ach jo...

Otevřeno denně 12 - 23 hodin

1 TÝDEN DO SVATBY

No tohle, Ájo!

A co tvoje

dieta?

S dietou končím. Zítra si jdu koupit nové šaty!

51


Lekce 13 E | Co už umím česky Mluvíme o jídle Už jsem jedl/a… Ještě nikdy jsem nejedl/a… a pití Chutnal/a/o/y mi… Nechutnal/a/o/y mi… Kuchyně v mojí zemi je podobná jako česká/úplně jiná/zdravější než česká, protože… V České republice se jí/nejí …, se pije/nepije …, se používá…

Recept Houby a cibuli nakrájíme a osmažíme. Přidáme dva litry vody a vaříme. Rozmícháme trochu mouky. Přilijeme smetanu a zamícháme. Nakonec přidáme trochu octa. Vaříme Vaříme/Uvaříme špagety, brambory, polévku… Smažíme/Usmažíme vajíčka, kapra, řízek… Pečeme/Upečeme maso, kuře, dort… Dusíme/Podusíme zeleninu, maso, rýži… Lijeme/Nalijeme vodu, víno, olej… Krájíme/Nakrájíme zeleninu, sýr, maso… Mícháme/Zamícháme polévku, omáčku, těsto… Přidáváme/Přidáme ocet, kmín, sůl… Gramatika 1. Reflexivní se a) Sloveso + reflexivní se, například: Češi se stravují zdravě. b) Reflexivní pasivum, například: V české kuchyni se používá málo zeleniny. 2. Genitiv plurálu (partitivní funkce), například: Češi konzumují hodně knedlíků a uzenin. Výrazy kvantity: moc, hodně, málo, trochu, méně/míň, více/víc, většina 3. Partitivní genitiv se používá: a) po výrazech neurčité kvantity, například: moc, hodně, málo, méně/míň, více/víc… b) po výrazech určité kvantity, například: kelímek, sáček, krabička, láhev, hrnek… c) po údajích míry a váhy, například: kilogram (kilo), dekagram (deko), litr, metr… d) po číslech 5 a víc, například: pět, šest, sedm, osm… Slovní zásoba Typická jídla: jahodové knedlíky, pečená kachna, bramborové knedlíky a zelí, utopenci, zelná polévka (zelňačka), svíčková a houskové knedlíky, tvarohové, makové a ořechové koláče Způsob úpravy: smažený řízek, vařené brambory, pečená ryba, dušená rýže CD: 40 Výslovnost Nezapomínejte ve výslovnosti rozlišovat krátké a dlouhé samohlásky, např.: žádná dlouhá samohláska: zelenina, uzeniny, konzumovat, dodržovat jedna dlouhá samohláska: dávali si, nakrájeli, limonáda, tvarohový dvě dlouhé samohlásky: důležitý, rozmícháme, zajímají, používá Pravopis -l formy v minulém čase Chutnal mi guláš. (maskulinum sg.) Chutnala mi kulajda. (femininum sg.) Chutnalo mi pivo. (neutrum sg.) Chutnaly mi knedlíky. (maskulinum inanimatum nebo femininum pl.) Slovní zásobu k lekci 13 a odkazy na audionahrávky najdete v Příloze.

52


Lekce 14 1

Akce, které mají tradici Český Krumlov – jihočeský klenot Poznáváme Českou republiku Komiks: Ája překládá z češtiny do češtiny

53


Lekce 14 POZOR: Praha > pražský Brno > brněnský > Příloha ČE4, bod 14.1

A | Akce, které mají tradici 1. Povídejte si. 1. Byli jste v poslední době na nějaké kulturní, sportovní nebo jiné akci? Kde? 2. Znáte nějakou akci v České republice, která se koná každý rok?

2. Znáte tyto významné akce v České republice? Podívejte se na fotografie a doplňte je do mapy. Pak řekněte, jaké akce se konají v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.  Pražské jaro  Filmový festival Karlovy Vary  Jizerská padesátka

 Brněnské veletrhy

 Zlatá tretra Ostrava

 Folklorní festival Strážnice

2. _________________________

1. __________________________

5. ___________________________

3. ____________________________

4. ___________________________

6. _______________________

3. Přečtěte si texty o akcích z předchozího cvičení. Doplňte, jak se jmenují. Jaká akce má nejdelší a jaká nejkratší tradici?

1. _________________________ je mezinárodní atletický mítink v Ostravě, který se koná od roku 1961. Závod je zařazen do prestižní kategorie Mezinárodní asociace atletických federací (MAAF) World Challenge a účastní se ho slavní atleti z celého světa. 2. _________________________ je proslulý mezinárodní festival vážné hudby, který se koná od roku 1946 v Praze. Je tradičně zahajován cyklem symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. 3. _________________________ je závod v běhu na lyžích na 50 kilometrů v Jizerských horách. Jezdí se od roku 1968 a od roku 2011 je součástí seriálu Ski Classics. 4. _________________________ je mezinárodní festival lidové hudby, tance a krojů ve městě Strážnice na jižní Moravě. Pořádá se od roku 1946 a jde o nejstarší folklorní festival v České republice. 5. _________________________ mají v Brně na výstavišti tradici už od roku 1928. Mezi největší akce patří Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná od roku 1959 a je označován jako nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. 6. _________________________ v Karlových Varech je nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě. Koná se od roku 1946 a uděluje se na něm Křišťálový globus jako cena pro nejlepší film.

4. Jakou akci ze cvičení 3 byste rádi navštívili a proč? Například: Rád/a bych navštívil/a Zlatou tretru v Ostravě, protože mě baví atletika.

54 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 4 5. Co víte o těchto akcích? Spojte. 1. Folklorní festival Strážnice se pořádá A. od roku 1968. 2. Na filmovém festivalu v Karlových Varech se uděluje B. od roku 1946. 3. Závod Jizerská padesátka se jezdí C. cena Křišťálový globus. 4. Pražské jaro je zahajováno D. jako nejvýznamnější průmyslový veletrh. 5. Mezinárodní strojírenský veletrh je označován E. cyklem symfonických básní Má vlast. 6. Závod Zlatá tretra je zařazen F. do prestižní kategorie MAAF World Challenge.

Pasivum Ve cvičení 3 vidíte dva typy pasiva: 1. Reflexivní pasivum, např.: Na filmovém festivalu v Karlových Varech se uděluje cena Křišťálový globus. Reflexivní pasivum tvoříme pomocí slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. v přítomném, budoucím nebo minulém čase + se. Porovnejte: titul/cena /ocenění se uděluje, ceny se udělují 2. Deskriptivní pasivum, např.: Pražské jaro je zahajováno cyklem symfonických básní Má vlast. Deskriptivní pasivum tvoříme pomocí slovesa být v přítomném, budoucím nebo minulém čase a pasivního participia. Porovnejte: koncert je zahajován, akce je zahajována, Pražské jaro je zahajováno, festivaly jsou zahajovány Deskriptivní pasivum můžete často vidět v odborných textech. V mluvené češtině ho používáme málo. >Příloha ČE4, bod 14.2

Pracovní sešit cv. 11–12

6. Ve cvičení 5 označte, jestli jde o reflexivní, nebo deskriptivní pasivum. Například: Folklorní festival Strážnice se pořádá od roku 1946. CD: 41, 42, 43

7. Sylvie chce navštívit koncert Pražského jara, Kamila Mezinárodní strojírenský veletrh a Jindřich Zla tou tretru. Víte, v jakém městě kdo je? Pak poslouchejte a odpovězte na otázky.

Sylvie

Kamila

Jindřich

Co hledá? Jak se tam dostane? CD: 41, 42, 43

8. Přečtěte si následující věty. Kde je můžete slyšet? Zkontrolujte poslechem. 1. Běžte tady dolů na Mendlák, jak jezdijou šaliny. 2. To musite tramvajkou, bo to mate dost daleko. 3. Vidíte támlecten žlutej barák, támdle vpravo?

a) v Praze b) v Brně c) v Ostravě a) v Praze b) v Brně c) v Ostravě a) v Praze b) v Brně c) v Ostravě

POZOR:

šalina – tramvaj bo – protože barák – dům

Obecná čeština a dialekty V každodenní komunikaci v rodině, na ulici, v práci, v obchodě se používá běžně mluvená čeština. V Čechách je to hlavně obecná čeština a v jiných regionech, například na Moravě a ve Slezsku, dialekty. Ve cvičení 7 slyšíte, jak mluví lidé v Praze, v Brně a v Ostravě. Porovnejte: Obecná čeština v Praze

tamhleten žlutý dům – támlecten/támdlencten žlutej barák, kde jezdí ty tramvaje – jak jezděj ty tramvaje odtud, odsud – vodsaď [vocať], nevím – nevim, ještě – eště

Dialekt v Brně a okolí

kde jezdí tramvaje – jak jezdijou šaliny, odtamtud jeďte tramvají – odtama jeďte šalinou běžte Veletržní ulicí – běžte Veletržní ulicou, také, taky, i – aj, aji, na shledanou – na zledanou

Dialekt v Ostravě

na Zlatou tretru – na Zlatu tretru, protože to máte daleko – bo to mate daleko, tady z této zastávky – tu z teto zastavky, také, taky – tež

>Příloha ČE4, bod 14.3

55 Cv. 6


Lekce 14 B | Český Krumlov – jihočeský klenot 1. Povídejte si. 1. Víte, kde leží Český Krumlov? Najděte ho na mapě. Jaká města, řeky nebo hory jsou v jeho okolí? 2. Byli jste někdy v Českém Krumlově? Jaké památky, místa nebo akce tam můžete navštívit?

2. Na fotografii vidíte pohled na Český Krumlov. Najděte tato místa a stavby. A. čtvrť Latrán

B. řeka Vltava

C. zámek

D. Vnitřní Město

E. kostel svatého Víta

F. Zámecká zahrada

2. ____ 4. ____ 3. A 1. ____

5. ____

6. ____ 3. Přečtěte si text o Českém Krumlově. Potom označte, co je/není pravda.

PAMATUJTE SI: kostel svatého Víta obrazy rakouského malíře >Příloha ČE4, bod 14.4

Český Krumlov

Turisti, kteří navštíví Český Krumlov, objeví nejen další hezké historické město, ale opravdový středověký klenot na břehu řeky Vltavy. Město založené ve 13. (čtěte: třináctém) století, které je od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO (čtěte: unesko), má magickou atmosféru. Tvoří ji jednak dominanty renesančního zámku a gotického kostela svatého Víta, jednak labyrint úzkých starobylých uliček Vnitřního Města a čtvrti Latrán. Atraktivní výhled na celé město se nabízí z barokní Zámecké zahrady, ve které najdete také otáčivé divadelní hlediště. Kouzlo Českého Krumlova můžete obdivovat i na obrazech známého rakouského malíře Egona Schieleho (čtěte: Šíleho), který zde na začátku 20. (čtěte: dvacátého) století žil. V Českém Krumlově se každoročně konají mnohé kulturní akce, jako jsou například Slavnosti pětilisté růže. Během nich se město na tři dny vrátí do doby středověku a renesance. A když vám při návštěvě zbude trochu času, můžete se buď podívat na medvědy, které v zámeckém příkopu chovají už přes 400 let, nebo na břehu Vltavy u krumlovských mlýnů hledat vodníky, kteří tady podle legendy bydlí. Ti možná dávají pozor i na vodáky, kteří tudy v létě na lodích projíždějí. 1. Český Krumlov byl založen ve čtrnáctém století. ANO/NE 2. Krumlovský zámek je postaven v gotickém stylu. ANO/NE 3. Ze Zámecké zahrady je krásný výhled na město. ANO/NE 4. Malíř Egon Schiele maloval obrazy s motivy Českého Krumlova. ANO/NE 5. Slavnosti pětilisté růže je divadelní festival. ANO/NE 6. Chov medvědů v Českém Krumlově má tradici několik století. ANO/NE 7. Podle legendy bydlí vodníci v zámeckém příkopu. ANO/NE

4. Co to znamená? Spojte. 1. středověk A. oslava nebo festival 2. výhled B. doba od 6. do 15. (čtěte: od šestého do patnáctého) století 3. hlediště C. pohádková postava, která žije ve vodě 4. slavnost D. ten, kdo jezdí na lodi na vodě 5. vodník E. hodně starý, starodávný 6. vodák F. místo v divadle, kde sedí diváci 7. starobylý G. to, co vidíte, když se díváte z výšky (z okna, z nějaké hory...)

56

PPAMATUJTE SI: Vícedílné spojky: nejen – ale (i) jednak – jednak buď – nebo >Příloha ČE4, bod 14.5


ČEŠTINA EXPRES 4 5. O čem jste četli v textu? Doplňte k fotografiím.  vodáci  Slavnosti pětilisté růže  otáčivé hlediště  Schielův obraz  medvědi  vodník u mlýnského kola

1. _____________________________

4. _____________________________

2. _____________________________

3. ____________________________

5. _____________________________

PAMATUJTE SI: 6. ____________________________obraz Egona Schiela/Schieleho = Schielův obraz >Příloha ČE4, bod 14.6

6. Doplňte věty s relativním zájmenem který podle textu o Českém Krumlově. a) kteří navštíví Český Krumlov b) ve které najdete také otáčivé hlediště

c) kteří tady podle legendy bydlí d) který zde na začátku 20. století žil

e) které tam chovají už přes 400 let f) které je od roku 1992 na seznamu UNESCO

1. Turisti, kteří navštíví Český Krumlov, objeví středověký klenot. 2. Město, ___________________________________________________________________________________, má magickou atmosféru. 3. Výhled na celé město se nabízí ze Zámecké zahrady, ___________________________________________________________________ 4. Český Krumlov můžete obdivovat na obrazech Egona Schieleho,_________________________________________________________ 5. V zámeckém příkopu se můžete podívat na medvědy, __________________________________________________________________ 6. Na břehu Vltavy můžete hledat vodníky, _____________________________________________________________________________

Deklinace relativního zájmena který Doplňte do tabulky formy který ze cvičení 6. Všimněte si, že který deklinujeme stejně jako adjektivum nový. singulár

plurál

1. nominativ

____________ (Ma, Mi), která (F), ____________ (N)

____________ (Ma), které (Mi, F), která (N)

2. genitiv

kterého (Ma, Mi, N), které (F)

kterých (Ma, Mi, F, N)

3. dativ

kterému (Ma, Mi, N), které (F)

kterým (Ma, Mi, F, N)

4. akuzativ

kterého (Ma), který (Mi), kterou (F), které (N)

____________ (Ma, Mi, F), která (N)

6. lokál

kterém (Ma, Mi, N), ____________ (F)

kterých (Ma, Mi, F, N)

7. instrumentál kterým (Ma, Mi, N), kterou (F)

kterými (Ma, Mi, F, N)

Pozor: který (N sg. Ma) – kteří (N pl. Ma) >Příloha ČE4, bod 14.7

Pracovní sešit cv. 22–23

7. Co víte o Českém Krumlově? Doplňte. 1. Český Krumlov je město v jižních Čechách , které bylo založeno ve _____________________________ století. 2. Nejvýznamnější památky jsou ________________________________________________________________________________________ 3. V Českém Krumlově žil _____________________________________________________________________________________________ 4. Každý rok se tam konají různé akce, jako například ______________________________________________________________________ 5. Mezi další zajímavosti patří ___________________________________________________________________________________________

8. Jaké další české město znáte? Napište o něm podobný text jako ve cvičení 7. Používejte internet. 57 Cv. 6


Lekce 14 C | Poznáváme Českou republiku 1. Povídejte si. Jaká místa (města, hrady, zámky, hory...) v České republice jste navštívili? Co jste tam viděli? Co doporučujete ostatním? CD: 44

2. Mateo Gomez je ze Španělska a v Praze studuje češtinu v letním jazykovém kurzu. Jeho škola pořádá pro studenty víkendové výlety na různá místa v České republice. Poslouchejte a označte, co Mateo říká. 1.

Mateo byl na výletě a) v Mariánských Lázních. b) v Karlových Varech. c) v Českých Budějovicích.

3.

Příští víkend pojede na výlet a) do Tábora a Karlových Varů. b) do Písku a Českého Krumlova. c) do Českých Budějovic a Krumlova.

5.

Mateo chce taky jet a) na Šumavu. b) na Vysočinu. c) na Moravu.

2.

Seznámil se tam a) s nějakými lidmi. b) s nějakými turisty. c) s nějakými studenty.

4.

Pojede tam a) s učitelkami ze školy. b) s kolegyněmi z práce. c) s kamarádkami.

6.

Ještě neví, jestli tam pojede a) s rodiči. b) s kamarády. c) s manželkou a dětmi.

3. Kam byste se v České republice chtěli podívat? Naplánujte si výlet. Odpovězte na tyto otázky. 1. Kam pojedete? 2. Jak a kdy tam pojedete?

3. Jak dlouho tam budete? 4. Kde budete bydlet?

5. Co tam chcete vidět nebo dělat? 6. S kým tam pojedete?

POZOR: v Českých Budějovicích do Českých Budějovic >Příloha ČE4, bod 14.8

Instrumentál plurálu Ma a F substantiv V textu ve cvičení 2 slyšíte: Seznámili jsme se tam s nějakými studenty. Pojedeme tam s učitelkami ze školy. Pojedu tam sám s kamarády. Dopište tyto příklady do tabulky a ve cvičení 2 najděte další příklady instrumentálu plurálu. Pak doplňte koncovky substantiv. slovesa rod nominativ singuláru > instrumentál plurálu koncovky substantiv deklinační vzory příklady seznamovat se/ Ma doktor > doktory kamarád > ___________ -konsonant bez háčku + -y seznámit se s lékař > lékaři student > ___________ -konsonant s háčkem + ____ scházet se/ kolega > kolegy rodič > ___________ -a > ____ sejít se s turista > ___________ chodit – jít s F škola > školami kamarádka > ___________ -a + ____ jezdit – jet s restaurace > restauracemi učitelka > ___________ -e/-ě + ____ mluvit s... kolegyně > ___________ Pozor: člověk, lidé, kol. lidi > lidmi; dítě, děti > dětmi > Další deklinační vzory včetně Mi a N a modelové věty najdete na s. 117–119 a v Příloze ČE4, bod 14.9 Pracovní sešit cv. 33

4. Tvořte věty s výrazy v tabulce. Můžete přidat vhodné adjektivum, které má koncovku -ými. Například: Minulý týden jsem se seznámil/a s novými spolužáky. Nikdy nemluvím se sousedy a sousedkami. Minulý rok (= loni), měsíc, týden seznamovat se/seznámit se Tenhle rok (= letos), měsíc, týden scházet se/sejít se Příští rok, měsíc, týden chodit – jít (kam) Často jezdit – jet (kam) Občas mluvit Málokdy povídat si/popovídat si Nikdy hádat se/pohádat se

s se

kamarády, kamarádkami sousedy, sousedkami kolegy, kolegyněmi bratry, sestrami spolužáky, spolužačkami učiteli, učitelkami rodiči

POZOR: V běžně mluvené češtině můžete slyšet: se studentama, s kamarádama, s učitelkama...

5. Zopakujte si instrumentál singuláru. Tvořte věty se slovesy ze cvičení 4 a výrazy v instrumentálu sg. Tabulku deklinace najdete na straně 117. Například: Minulý týden jsem se seznámil/a s novým spolužákem. Nikdy nemluvím se sousedkou.

58 Cv. 2

Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 4

D | Komiks 14: Ája překládá z češtiny do češtiny Kde ta Ája je?

To je David, kolega z práce. Ájo, no konečně! Už na tebe čekáme snad hodinu.

A to je Kayla. Studuje češtinu, ale v České republice je poprvé.

Ahoj, já jsem Ája.

???

CD: 45

Vodka?

Chceš?

Eeee? Ne, vodku nechci. Já nepiju alkohol.

Aha, už rozumím. Já jsem z New Yorku. A vy?

Čau Kaylo. Vodkaď seš?

Skama?

Si? Promiňte, nerozumím.

Ne, on se ptá, zkama si.

Já su z Brna.

No a my s Ájou jsme vodsaď.

Chtějí vědět, odkud jsi.

???????

Su?

Prosím? Cože?

Vocať?

?????

David říká, že je z Brna, a my s Pájou jsme odsud, z Prahy.

Uf, díky, Ájo. Asi potřebuju překladatelku z češtiny do češtiny!

59


Lekce 14 E | Co už umím česky Mluvíme o městě Český Krumlov je město v jižních Čechách, které bylo založeno ve 13. století. Nejvýznamnější památky jsou… V Českém Krumlově žil… Každý rok se tam konají různé akce, jako například… Mezi další zajímavosti patří… Plánujeme výlet Pojedu… (kam, jak, kdy) Chci tam vidět… Budu tam… (jak dlouho) Budu bydlet… (kde) Pojedu tam s… Slyšíme obecnou Obecná čeština v Praze: Vidíte támdlencten žlutej barák, támdle vpravo? češtinu a dialekty Dialekt v Brně a okolí: Běžte tady dolů na Mendlák, jak jezdijou šaliny. Dialekt v Ostravě: To musíte tramvajkou, bo to mate daleko. Gramatika 1. Pasivum a) Reflexivní pasivum, například: Na filmovém festivalu v Karlových Varech se uděluje cena Křišťálový globus. b) Deskriptivní pasivum, například: Pražské jaro je zahajováno cyklem symfonických básní Má vlast. 2. Deklinace relativního zájmena který nominativ genitiv dativ akuzativ lokál instrumentál

singulár který (Ma, Mi), která (F), které (N) kterého (Ma, Mi, N), které (F) kterému (Ma, Mi, N), které (F) kterého (Ma), který (Mi), kterou (F), které (N) kterém (Ma, Mi, N), které (F) kterým (Ma, Mi, N), kterou (F)

plurár kteří (Ma), které (Mi, F), která (N) kterých (Ma, Mi, F, N) kterým (Ma, Mi, F, N) které (Ma, Mi, F), která (N) kterých (Ma, Mi, F, N) kterými (Ma, Mi, F, N)

3. Instrumentál plurálu, například: Pojedeme tam s kamarády, s rodiči, s učitelkami ze školy nebo s kolegyněmi. Slovesa s instrumentálem: seznamovat se/ seznámit se s, scházet se/sejít se s, chodit – jít s, jezdit – jet s, mluvit s, povídat si/popovídat si, hádat se/pohádat se s Slovní zásoba Akce: festival vážné hudby, folklorní festival, filmový festival, atletické závody, závod v běhu na lyžích, strojírenský veletrh CD: 46 Poslouchejte a porovnejte rozdíly: Výslovnost spisovná čeština: Tady jezdí také tramvaje. obecná čeština, např. v Praze: Tady jezděj taky tramvaje. dialekt v Brně a okolí: Tady jezdijou aji šaliny. dialekt v Ostravě: Tu jezdí též tramvajky. Pravopis Na začátku věty píšeme vždycky velké písmeno, například: Město založené ve 13. století má magickou atmosféru. S velkým písmenem píšeme také: a) jména lidí, například: Bedřich Smetana, Egon Schiele, Mateo Gomez Velké písmeno píšeme také u posesivních adjektiv utvořených od jmen, například: Smetanova symfonie, Schielův obraz POZOR: b) názvy kontinentů, zemí, měst, čtvrtí, ulic, řek, hor, například: Český Krumlov Evropa, Španělsko, Brno, Latrán, Vltava, Šumava Jizerské hory c) názvy památek, akcí, uměleckých děl, cen, například: Pražský hrad, Zlatá tretra, Slavnosti pětilisté růže, Má vlast, Křišťálový globus Ale když nejde o název, píšeme malé písmeno (např. pražský, slavnosti, křišťálový). Slovní zásobu k lekci 14 a odkazy na audionahrávky najdete v Příloze.

60


Lekce Pracovní 1 sešit

61


Lekce 8

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je to? Doplňte k fotografiím.  (nákupní) vozík  reklamní letáky  nákupní seznam  sezónní slevy  trh  (nákupní) košík

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

2. Jak rádi nebo jak často nakupujete? Používejte rád/a, nerad/a, vždycky, často, někdy, málokdy, nikdy ne-. Například: Rád/a nakupuju. Nikdy nečtu reklamní letáky. 1. _________________________ nakupuju. 5. _________________________ nakupuju přes internet. 2. _________________________ nakupuju v supermarketu. 6. _________________________ čtu reklamní letáky. 3. _________________________ nakupuju v malých obchodech. 7. _________________________ nakupuju ve slevě nebo v akci. 4. _________________________ nakupuju na trhu. 8. _________________________ využívám sezónní slevy.

8 3. Spojte.

1. mít seznam věcí, A. o slevy a akce 2. brát si košík, B. ne vozík 3. porovnávat C. rychle 4. číst D. před nákupem 5. zajímat se E. chci utratit 6. nakupovat F. ceny zboží 7. vědět, kolik peněz G. které chci koupit 8. najíst se H. informace o zboží

4. Doplňte vhodné sloveso v já-formě.  porovnávat  číst  brát si  nakupovat  utratit  využívat 1. Často _________________________ sezónní slevy. 2. Nikdy _________________________ přes internet. 3. Někdy _________________________ reklamní letáky. 4. Když přijdu do obchodu, _________________________ košík nebo vozík. 5. Hodně _________________________ ceny zboží. 6. Dávám si pozor, kolik peněz _________________________

5. Odpovězte na otázky.

1. Kde obvykle v obchodě najdeme dražší zboží? – _______________________________________________________________________ 2. Co obvykle v obchodech chybí? – ___________________________________________________________________________________ 3. Co se někdy používá na některé zboží, například maso, ovoce a zeleninu? – _________________________________________________ 4. Co často slyšíme v obchodech? – ____________________________________________________________________________________ 5. Co funguje podobně příjemně jako hudba? – __________________________________________________________________________ 6. Proč někdy koupíme i to, co vlastně ani nechceme? – ___________________________________________________________________ 7. Jak se můžeme manipulaci obchodníků bránit? – ______________________________________________________________________

62


Lekce 1

A

Lekce 8

6. K následujícím výrazům doplňte výrazy z textu s opačným významem.

▲nakupovat/nakoupit ▲světlo ▲dražší ▲vůně ▲šetřit/ušetřit 1. utrácet/utratit – __________________________________________________________________________ 2. tma – ___________________________________________________________________________________ 3. zápach, kol. smrad – _______________________________________________________________________ 4. levnější – ________________________________________________________________________________ 5. prodávat/prodat – ________________________________________________________________________

7. Pamatujete si triky, které používají obchodníci? V každé větě je něco, co není pravda. Opravte věty. Například: Typickým trikem jsou nákupní vozíky a akce. – Typickým trikem jsou nákupní slevy a akce. 1. Levnější zboží najdete v obchodech obvykle ve výši očí. 2. V obchodech chybí květiny i denní světlo. 3. Na některé zboží, například maso, ovoce a zeleninu, se používá speciální čokoláda. 4. Světlo, které v obchodě hraje, vás může příjemně naladit. 5. Podobně funguje i cena.

8. Proč používají obchody speciální triky na zákazníky? Používejte správné formy aby a sloves. Například: Obchody mají slevy, ____ (lidé – nakoupit víc zboží). – Obchody mají slevy, aby lidé nakoupili víc zboží. 1. V obchodech chybí denní světlo a hodiny, _______________________________________ (lidé – nemyslet na čas). 2. Dražší zboží je nahoře ve výši očí, __________________________________________ (vy – vidět ho dobře). 3. Hudba nás může přesvědčit, _________________________________________ (my – bezstarostně nakupovat). 4. Na maso, zeleninu a ovoce se používá speciální světlo, _________________________________ (zboží – vypadat čerstvěji).

9. Proč to děláme? Tvořte věty podle modelu. Procvičujte účelové „aby-věty“. Například: jet do supermarketu – nakoupit jídlo a pití na víkend – Jedu do supermarketu, abych nakoupil/a jídlo a pití na víkend. 1. jít na trh – nakoupit čerstvou zeleninu 5. nakupovat přes internet – nemuset nosit těžké tašky 2. číst reklamní letáky – vědět, kolik co stojí 6. nakupovat rychle – neztrácet zbytečně čas 3. zajímat se o slevy a akce – ušetřit 7. psát předem nákupní seznam – nekupovat zbytečné věci 4. porovnávat ceny zboží – vědět, co je levnější 8. nakupovat ve slevě – ušetřit peníze

10. Představte si, že máte partnera nebo partnerku, který/která podle vás moc utrácí. Co mu/jí říkáte? Tvořte věty podle modelu. Procvičujte objektové „aby-věty“. Například: Chtěl/a bych ___ (ty – víc šetřit). – Chtěl/a bych, abys víc šetřil/a. 1. Chtěl/a bych, _______________________________________ (ty – nekupovat) všechno, co vidíš. 2. Prosím tě, _______________________________________ (ty – nechodit) do obchodu tak často. 3. Radím ti, ___________________________________________ (ty – nebýt) v obchodě tak dlouho. 4. Chtěl/a bych, _____________________________________________ (ty – nekupovat) drahé věci. 5. Prosím tě, _______________________________________________ (ty – porovnávat) ceny zboží. 6. Chtěl/a bych, _____________________________________ (ty – napsat) předem nákupní seznam. 7. Prosím tě, ______________________________________ (ty – nekupovat) zbytečné věci ve slevě. 8. Radím ti, ____________________________________________________________ (ty – víc šetřit).

11. Martin Hanák má prosperující firmu, ale teď má finanční problémy. Stěžuje si na lidi ve svém okolí. Co byste jim na jeho místě řekli? Změňte věty podle modelu. Například: Jeho manželka málo šetří. – Řekl/a bych jí, aby víc šetřila. 1. Jeho starší syn chodí do drahých restaurací. – Řekl/a bych mu, aby… 2. Jeho mladší syn si kupuje drahé motorky. 3. Jeho starší dcera si kupuje hodně oblečení. 4. Jeho mladší dcera si půjčuje peníze od kamaráda. 5. Jeho kolega ve firmě špatně investuje. 6. Jeho kolegyně ve firmě je líná a málo pracuje. 7. Jeho matka jezdí na drahé dovolené. 8. Jeho otec utrácí za zbytečné věci.

8 63


Lekce 8

B

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

12. Na jaké fotografii to vidíte? Doplňte.

▲ bílá čokoláda ▲ mléčná čokoláda ▲ hořká čokoláda ▲ horká čokoláda ▲ bonboniéra ▲ kilo čokolády

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

13. Co víte o vztahu Čechů k čokoládě? Spojte věty. 1. Češi zkonzumují 60 tisíc tun A. mléčnou čokoládu. 2. 55 % Čechů jí něco čokoládového B. podle chuti. 3. 86  % Čechů kupuje čokoládu C. ve velkých supermarketech. 4. 50 % Čechů si vybírá čokoládu D. jednou nebo víckrát týdně. 5. 30  % Čechů preferuje E. čokolády ročně (= asi 6  kg na osobu).

PAMATUJTE SI: 1 kilogram × 5, 6… kilogramů, kol. kilo 1 tuna × 5, 6… tun 1 procento × 5, 6…procent

14. Tvořte věty podle modelu. Například: 55 % Čechů jí něco (čokoládový) jednou nebo víckrát týdně. – 55 % Čechů jí něco čokoládového jednou nebo víckrát týdně. 1. Mám chuť na něco (sladký). – ________________________________________________ 2. Dáš si taky něco (malý) k jídlu? – _____________________________________________ POZOR: 3. Co (dobrý) máš k obědu? – __________________________________________________ co, něco, nic + -ého 4. Nikdy nepiju nic (studený). – ________________________________________________ 5. Dala bych si něco (slaný). – ___________________________________________________

8

15. K jaké větě můžete doplnit toto vysvětlení? A. (= ne čaj, kávu…) B. (= ne jím) C. (= ne ráno, večer…) 1. Vždycky odpoledne piju čokoládu. (= ne čaj, kávu...) 2. Čokoládu piju vždycky odpoledne. ___________________________________________ 3. Čokoládu vždycky odpoledne piju. ___________________________________________ A. (= ne čaj, čokoládu…) B. (= ne krátce) C. (= ne podle ceny) 4. Kávu si vždycky dlouho vybírám podle chuti. ____________________________________ 5. Podle chuti si vždycky dlouho vybírám kávu. ____________________________________ 6. Kávu si podle chuti vždycky vybírám dlouho. ___________________________________ A. (= ne v zimě) B. (= ne autobusem, vlakem…) C. (= ne na výlet, na služební cestu…) 7. V létě jezdíme na dovolenou autem. __________________________________________ 8. Jezdíme na dovolenou autem v létě. __________________________________________ 9. V létě jezdíme autem na dovolenou. ___________________________________________ A. (= ne odpoledne, večer…) B. (= ne doma nebo někde jinde) C. (= ne plány, projekty, dokumenty…) 10. V práci vždycky píšu dopoledne e-maily. ______________________________________ 11. E-maily vždycky píšu dopoledne v práci. ______________________________________ 12. E-maily vždycky píšu v práci dopoledne. ______________________________________

64


Lekce 1

B

Lekce 8

16. Označte vhodnější odpověď. Všimněte si, jaký je slovosled.

1. Pojedeme na nákup? 3. Vybrala jsi nějakou bonboniéru? 5. Máš chuť na mléčnou čokoládu? a) Ano, ve čtyři můžu. a) Ano, koupila jsem belgické pralinky. a) Ne, dám si asi hořkou. b) Ano, můžu ve čtyři. b) Ano, belgické pralinky jsem koupila. b) Ne, hořkou si asi dám. 2. Pojedeme nakoupit zítra ráno? 4. Sejdeme se před nákupním centrem? 6. Chceš koupit ještě nějakou čokoládu? a) Ano, zítra ráno se mi to hodí. a) Ne, uvnitř budu čekat. a) Ne, už mám čokoládu. b) Ano, hodí se mi to zítra ráno. b) Ne, budu čekat uvnitř. b) Ne, čokoládu už mám.

17. Co to znamená? Spojte. 1. férový A. potvrzení 2. zákazník B. akce, kde se zadarmo ochutnává nějaké jídlo nebo pití 3. produkt C. velmi velký 4. byznys D. obchod (v abstraktním významu) 5. certifikát E. velmi nízký 6. obrovský F. spravedlivý (z anglického slova fair) 7. extrémně nízký G. ten, kdo nakupuje v obchodě 8. ochutnávka H. ten, kdo něco pěstuje 9. pěstitel I. výrobek

18. Odpovězte na otázky k textu Férová čokoláda. 1. Jak dlouho už má Leona Jarošová internetový obchod? – ______________________________________________________________ 2. Proč si vybrala čokoládu? – ______________________________________________________________________________________ 3. Co jiného nabízí než podobné obchody? – __________________________________________________________________________ 4. Jaký certifikát mají její výrobky? – _________________________________________________________________________________ 5. Kde se čokoláda pěstuje? – ______________________________________________________________________________________ 6. Jaké jsou ceny pro pěstitele čokolády? – ____________________________________________________________________________ 7. Kdo také pracuje na plantážích? – _________________________________________________________________________________ 8. Jaká pravidla respektují férové výrobky? – __________________________________________________________________________ 9. Co je Leonin hlavní sortiment? – __________________________________________________________________________________ 10. Jaké další zboží Leona prodává? – _________________________________________________________________________________ 11. Na jakou akci zve Leona redaktorku? – _____________________________________________________________________________ 12. Jak se bude jmenovat její nová cukrárna? – __________________________________________________________________________

8

19. Spojte imperfektivní/perfektivní slovesa (jedno sloveso perfektivní formu nemá). Napište je vpravo. 1. vybírat si 2. nabízet 3. vyrábět 4. pěstovat 5. dodržovat 6. pomáhat 7. měnit 8. prodávat 9. dělat 10. účastnit se 11. respektovat 12. ptát se

A. dodržet B. vypěstovat C. změnit D. --E. zúčastnit se F. zeptat se G. pomoct H. udělat I. vybrat si J. nabídnout K. vyrobit L. prodat

_________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________ _________________________ / _________________________

20. Vyberte a označte vhodné sloveso. 1. Zeptala jsem se/Zúčastnila jsem se, kde koupit výrobky fair trade. 2. Vypěstovali jsme/Vyrobili jsme nový typ auta. 3. Učitelka se zeptala /nabídla studenta, jestli rozumí. 4. Moji rodiče vždycky dodrželi/pomohli, co řekli. 5. Zúčastnili jsme se/Zeptali jsme se konference.

6. Vybral jsem si/Vyrobil jsem nejdražší jídlo z jídelního lístku. 7. Hostitel nabídl/zeptal se hostovi kávu a dort. 8. Kamarád pomohl/nabídl studentovi s domácím úkolem. 9. Tato situace se nám nelíbí a chceme, aby se nabídla/změnila. 1 0. Pěstitel vyrobil/vypěstoval krásnou květinu.

65


Lekce 8

B

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

21. Nahraďte substantiva krátkými osobními zájmeny. Například: Miluju čokoládu. – Miluju ji. 1. Nové výrobky prodáváme i v Asii a Africe. – Prodáváme ________ i v Asii a Africe. 2. Zeptal jsem se syna, co plánuje o víkendu. – Zeptal jsem se ________, co plánuje o víkendu. 3. Minulý týden jsem změnila heslo na počítači. – Změnila jsem ________ minulý týden. 4. Vaší firmě můžeme nabídnout velkou slevu. – Můžeme ________ nabídnout velkou slevu. 5. Prodáváme tady nová i stará auta. – Prodáváme ________ tady. 6. Naše studenty zajímají nové učebnice. – Zajímají________ nové učebnice. 7. Hotel nabízí hostům ubytování u moře. – Nabízí ________ ubytování u moře. 8. Advokát pomohl klientovi vyhrát proces. – Pomohl ________ vyhrát proces. 9. Firma pozvala klienty na vánoční party. – Pozvala ________ na vánoční party. 10. Studenti se chtějí zúčastnit konference. – Chtějí se ________ zúčastnit.

22. Tvořte věty.

PAMATUJTE SI: Krátká osobní zájmena stojí ve větě na druhé pozici. >Příloha ČE4, bod 8.4

Například: nás Zajímá to – Zajímá nás to. 1. čaj nebo vám kávu nabídnout Můžu ? – _______________________________________________________ 2. projektem ti Pomůžu s tím – ________________________________________________________________ 3. na jsme do Pozvali ho večeři restaurace – ______________________________________________________ 4. jsem na Zeptal jí plány se její – _______________________________________________________________ 5. domácí mu Pomohli napsat jsme úkol – _______________________________________________________ 6. je nezajímá že Myslím, to – __________________________________________________________________

23. Podívejte se na fotografie. Co prodávají Jarmila, Gustav a Karla?

8

Karla ________________________________

Gustav _______________________________

Jarmila ______________________________

24. Napište krátký text o jednom z obchodů, které mají Karla, Gustav a Jarmila. Pomůžou vám otázky. 1. Kdo má obchod s vínem? 5. Co dalšího také vyrábí, pěstuje nebo prodává? 2. Kdo má obchod s pečivem? 6. Co nabízí jiného než ostatní obchody? 3. Kdo prodává květiny? 7. Má také internetový obchod? 4. Proč si vybral/a tento sortiment? 8. Plánuje nějaké další aktivity? _______________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

66


C

Lekce 1

Lekce 8

25. Jaké kategorie zboží najdete na internetovém portálu AUKRO? Označte, co tam nepatří. Například: Elektronika: mobil – počítač – televize – tablet – skříň Móda:

svetr – boty – kabát – učebnice – sukně – bunda

Dům a zahrada:

lampa – slovník – zahradní nábytek – postel – myčka

Děti:

kočárek – panenka – autíčko – gril – autosedačka

Auto-moto:

motorka – bazén – autoalarm – airbag – pneumatika

Sport:

židle – kolo – helma – brusle – lyže

Krása:

make-up – parfém – oční linky – karavan – manikúra

Hudba, knihy:

CD – sporák – časopis – detektivka – slovník

26. Spojte kategorie z aukčního portálu s adjektivy. Například: elektronika – elektronický elektronika

móda

děti

sport

hudba

knihy

dětský

hudební

sportovní

elektronický

knižní

módní

27. Doplňte do vět adjektiva z předchozího cvičení. Pozor na správnou formu! 1. Kytara je ________________________________________________________ nástroj. 2. Tenisky jsou ________________________________________________________ boty. 3. E-book je ________________________________________________________ kniha. 4. V prvním patře je ________________________________________________________ pokoj. 5. V obchodě prodávají také ________________________________________________________ oblečení. 6. V knihkupectví mají ________________________________________________________ novinky.

28. Podívejte se na další inzeráty na AUKRU. Odpovězte na otázky. 1. Jaká věc je nejdražší? 2. Na co je sleva 30 %? 3. Co je zlevněné na 499 korun? 4. Co původně stálo 1 450 korun?

5. Můžu dostat kolo poštou? 9. Kolik zaplatím, když chci dostat poštou helmu? 6. Je křeslo nové? 10. Kde si můžu osobně převzít kuchyňský robot? 7. Je lyžařská helma vhodná pro dítě? 11. Když koupím křeslo, pošlou mi ho do jiné země? 8. Jaké zboží můžu koupit na dobírku? 12. Kde můžu křeslo vidět předtím, než ho koupím?

DĚTSKÉ KOLO, vel. 14,

UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT

používalo 1 dítě. Pouze osobní převzetí, Brno a okolí.

Minimálně používaný,

Původní cena 1 450 Kč, nyní 1 100 Kč.

LYŽAŘSKÁ HELMA

s bohatým příslušenstvím. Příslušenství lze mýt v myčce. Původní cena 4 650 Kč NYNÍ SLEVA 30 % • Balík na poštu: 95 Kč • Balík do ruky: 105 Kč • Dobírka: 135 Kč • Osobní převzetí: Ostrava

RETRO KŘESLO ZE 60. LET

Původní cena 699 Kč, nyní 499 Kč

Pohodlné retro křeslo, původní stav, nepoškozené. Křeslo je možné vidět v Praze 5 na Smíchově. Dotazy na tel.: + 420 608 887 371 nebo pište na email: nabytek@gmail.cz.

• velikost S (53–55 cm)

Cena 6 990 Kč

• Poštovné 90 Kč • Osobní převzetí: Liberec

• Zásilka do zahraničí: 3 000 Kč • Kurýrní služba:1 200 Kč • Osobní převzetí: Praha

• lyžařská a snowboardová pro dospělé • nastavení velikosti seřizovacím kolečkem • větrací otvory

8 67


Lekce 8

A C

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

29. Odpovězte na otázky k textu.

1. Jak velký byt bude Jana mít? – _____________________________________________________________________________________ 2. Jaký typ hudby hraje Davidova skupina? – ____________________________________________________________________________ 3. Kde chce Jana běhat a jezdit na kole? – ______________________________________________________________________________ 4. Doufá Karla, že bude málo sněhu? – ________________________________________________________________________________ 5. Půjčují si David a jeho kamarádi ještě auto? – _________________________________________________________________________ 6. Bude Karla učit dceru lyžovat sama? – _______________________________________________________________________________ 7. Kam jedou David s kamarády hrát za měsíc? – ________________________________________________________________________ 8. Jaký pokoj chce Jana zařídit nově? – ________________________________________________________________________________ 9. Kdy pojede Karla s rodinou do Rakouska?– ___________________________________________________________________________ 10. Kam jezdí David často o víkendu? – _________________________________________________________________________________ 11. Kdy a s kým se Jana stěhuje do nového bytu? – _______________________________________________________________________ 12. Bude Karla v Rakousku bydlet v hotelu? – ____________________________________________________________________________

30. Pište o sobě. Dokončete věty. 1. 2. 3. 4. 5.

Můj nejoblíbenější internetový obchod je ____________________________________________________ Můj nejoblíbenější „kamenný“ obchod je ____________________________________________________ Nejdražší věc, kterou jsem koupil/a, byl/a/o/y _________________________________________________ Můj nejvýhodnější „úlovek“ byl/a/o/y _______________________________________________________ Největší slevu jsem viděl/a ________________________________________________________________

31. Jaké obchody znáte? Co tam můžete koupit?

POZOR: koupit v obuvi, v potravinách jít do obuvi, do potravin

Například: knihkupectví – V knihkupectví můžu koupit... ▲drogerie ▲elektro/elektronika ▲knihkupectví ▲obuv ▲květinářství ▲papírnictví ▲potraviny ▲lékárna ▲trafika

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

1. ___________________________________

8

32. Kam půjdete, když potřebujete šampon na vlasy, učebnici, boty, kuchyňský robot, oční kapky, sešit a pro pisku, kytku, cukr a rohlíky, noviny? Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Kam půjdeš, když potřebuješ šampon na vlasy? – Půjdu do drogerie.

68


B A

Lekce 9

1. Co je to? Napište správně. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

JIŠTĚPONÍ – ________________________ 7. DONÁVOLE _____________________________ ŘÚAD _____________________________ 8. ŮKPRAZ ________________________________ ÚETČ ______________________________ 9. BKALÍ __________________________________ BPOYT _____________________________ 10. POTZEVRNÍ ______________________________ ONĚNÍPRÁV _________________________ 11. PATLNOST ______________________________ PVOLEONÍ __________________________

VAJDA VÁCLAV

2. Doplňte k následujícím adjektivům výrazy ze cvičení 1. 1. městský ___________________________ 2. rodičovská _________________________ 3. dlouhodobý nebo trvalý ______________ 4. zdravotní __________________________ 5. podnikatelský ______________________ 6. řidičský ____________________________ 7. živnostenské _______________________ 8. pracovní ___________________________

3. Kdo to říká? Magda (M), Václav (V), nebo Sevan (S)? 1. Teď na jaře obvykle trávím celé dny na zahrádce. – ______ 2. Tenhle týden si musím ještě vyřídit živnostenské oprávnění. – ______ 3. Od září chci jít do práce a nemám hlídání. – ______ 4. Potřebuju si prodloužit dlouhodobý pobyt v České republice. – ______ 5. Zjistil jsem, že můj řidičák má platnost už jen dva měsíce. – ______ 6. To už asi nestihnu. – ______ 7. Odpoledne pak půjdeme zapsat kluka do školky. – ______ 8. Dneska půjdu na úřad Ministerstva vnitra. – ______ 9. Chci svému francouzskému kamarádovi poslat balík s knihami. – ______ 10. Já jsem s malým synem na rodičovské dovolené. – ______ 11. Měl bych ještě jít něco vyřídit do zdravotní pojišťovny. – ______ 12. Příští rok si už budu moct žádat o trvalý pobyt. – ______

4. Doplňte vhodné výrazy ze cvičení 1 a 2.

9

1. Když nemáte ________________________ _________________________, musíte u doktora zaplatit. 2. Můžeš řídit auto? Máš _________________________ __________________________? 3. Musím jít do banky a zařídit si tam ________________________ __________________________ 4. Musím jít do banky pro novou kartu. Mé staré kartě končí za týden _______________________________ 5. V každém městě je ________________________ __________________________ 6. Jsem cizinka, ale žiju v Česku už 8 let a mám tady ______________________ _____________________ 7. Musím poslat _______________________________ kamarádovi. Nevíš, kde je tady někde blízko pošta? 8. Až budu mít dítě, půjdu na ________________________ __________________________ 9. Potřebujeme od vás _________________________________, že jsme zaplatili. 10. Když chci v Česku podnikat, musím si vyřídit _______________________ ________________________

5. Doplňte imperfektivní nebo perfektivní slovesa v infinitivu. Pak tvořte věty s výrazy v pravém sloupci. Hledejte víc možností. Například: prodlužovat si/prodloužit si trvalý pobyt, … ▲prodloužit si ▲vyřídit ▲vyměnit ▲poslat ▲trávit ▲stihnout ▲podnikat ▲zakládat ▲ žádat o prodlužovat si/_________________________________ vyřizovat/_____________________________________ vyměňovat/___________________________________ posílat/_______________________________________ stíhat/_______________________________________ ______________________________________/založit _______________________________________/strávit _____________________________________/požádat o

nějaké potvrzení balík kamarádovi všechno udělat rodičovská dovolená celý den na úřadě zdravotní pojištění trvalý nebo dlouhodobý pobyt řidičský průkaz podnikatelský účet živnostenské oprávnění

69


Lekce 9 8

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Co plánují Magda, Václav a Sevan? Změňte věty podle modelu. Například: Musím jít do školky, protože tam chci zapsat syna. – Musím jít do školky, abych tam zapsal/a syna. 1. Musím jít na úřad práce, protože si chci vyřídit nějaké potvrzení. 2. Musím jít na městský úřad, protože si chci vyměnit řidičský průkaz. 3. Musím jít do banky, protože si chci založit podnikatelský účet. 4. Musím jít do směnárny, protože si chci vyměnit peníze. 5. Musím jít na poštu, protože chci poslat balík kamarádovi. 6. Musím jít na nějaké pracoviště Ministerstva vnitra, protože chci požádat o trvalý pobyt. 7. Musím jít na úřad, protože chci požádat o rodičovskou dovolenou.

7. Doplňte do vět následující spojky a spojovací výrazy.

▲ale ▲ protože ▲kdyby ▲když ▲kde ▲ že ▲který ▲aby ▲a tak 1. Magda je na rodičovské dovolené, _____________________ má malého syna. 2. Václav zjistil, _____________________ si musí vyměnit řidičský průkaz. 3. Sevan potřebuje živnostenské oprávnění, _____________________ mohl podnikat. 4. Magda půjde na poštu s balíkem, _____________________ chce poslat francouzskému kamarádovi. 5. _____________________ si Václav nevyměnil řidičský průkaz, nemohl by řídit. 6. Sevan už ví, _____________________ si zařídí podnikatelský účet. 7. _____________________ Václav nemusí jet do města, tráví celé dny na zahrádce. 8. Sevan nepůjde dopoledne do školy, _____________________ na úřad. 9. Magda potřebuje nějaké potvrzení, _____________________ musí jít na úřad práce.

8. Najděte a napište imperfektivní a perfektivní slovesa.

▲zakládat (si) ▲posílat ▲měnit (si) ▲zařizovat (si) ▲žádat o ▲zjišťovat ▲vyřizovat (si) ▲prodlužovat (si) ▲poslat ▲vyměnit (si) ▲zařídit (si) ▲založit (si) ▲požádat o ▲zjistit ▲vyřídit (si) ▲prodloužit (si) 1. zakládat (si)/založit (si) 5. __________________/__________________ 2. __________________/__________________ 6. __________________/__________________ 3. __________________/__________________ 7. __________________/__________________ 4. __________________/__________________ 8. __________________/__________________

9. Procvičujte perfektivní slovesa. Doplňte formy minulého a budoucího času (já-formy). minulý čas

infinitiv

budoucí čas

zjistil jsem

zjistit

zjistím

9

poslat požádat o zařídit (si) založit (si) vyměnit (si) vyřídit (si) prodloužit (si)

10. Co uděláte zítra? Doplňte vhodné sloveso. Hledejte více možností. Například: Založím si podnikatelský účet. 1. _______________________________________________ řidičský průkaz. 2. _______________________________________________ živnostenské oprávnění. 3. _______________________________________________ zdravotní pojištění. 4. _______________________________________________ balík. 5. _______________________________________________ dlouhodobý pobyt. 6. _______________________________________________ trvalý pobyt. 7. _______________________________________________, jakou platnost má můj pas. 8. _______________________________________________ potvrzení od doktora.

11. Co jste udělali včera? Věty z předchozího cvičení řekněte v minulém čase. Například: Založil/a jsem si podnikatelský účet.

70


B A

Lekce 9

12. Porovnejte, jak používáme reflexivní si. 1. 2. 3. 4.

Můj syn má starý pas. Musím mu na úřadě vyřídit nový. Mám starý pas. Musím si na úřadě vyřídit nový. Moje manželka chce podnikat. Na úřadě jí vyřídili živnostenské oprávnění. Až budu chtít taky podnikat, musím si vyřídit živnostenské oprávnění. Moje sestra a její manžel neměli účet. Založili jim ho v bance. Neměl jsem účet. Založil jsem si ho v bance. Sevan chce žít v Česku. Úředník mu prodloužil dlouhodobý pobyt. Chci žít v Česku. Musím si prodloužit dlouhodobý pobyt.

13. Doplňte tabulku. 1. nominativ

kdo

co

2. genitiv 3. dativ 4. akuzativ 6. lokál 7. instrumentál

14. Představte si, že špatně slyšíte. Ptejte se podle modelu. (Všimněte si, že prepozice stojí v otázce na za čátku věty). Například: Příští měsíc požádám o rodičovskou dovolenou. – O co? 1. Nerozumím tomu dokumentu. – ____________________________? 7. Netěším se na test. – ______________________________? 2. Sejdeme se u banky. – _____________________________________? 8. Už nemám peníze na účtu. – ________________________? 3. Založil jsem účet pro syna. – ________________________________? 9. Mluvila jsem s úřednicí. – ___________________________? 4. Objednám se k doktorovi kvůli potvrzení. – ____________________? 10. Mám potvrzení od doktora. – _______________________? 5. Už mám potvrzení od úředníka. – ____________________________? 11. Mluvíme o povolení k pobytu. – _____________________? 6. Odešel jsem z práce kvůli kolegovi. – _________________________? 12. Nesmíš pracovat bez povolení. – _____________________?

15. Co plánují Alice a Radim? Čtěte texty. Doplňte otázky a odpovězte. Alice Tichá říká: Nedávno jsem se s celou rodinou vrátila do Česka z Velké Británie. Několik let jsem tam chodila do jazykové školy a pak jsem pracovala jako sekretářka u jednoho známého architekta. Seznámila jsem se tam s jedním sympatickým Skotem, vzala jsem si ho a narodily se nám tři děti. Teď si tady v Česku musíme zařídit spoustu věcí. Dneska musím zavolat do zdravotní pojišťovny a zeptat se, jak vyřídit našemu nejstaršímu, osmnáctiletému synovi zdravotní pojištění. Zítra musím jít zapsat naši nejmladší, pětiletou dceru do školky a desetiletého syna do školy. A pak už „jen“ najít novou práci. Snad mi v tom moje praxe pomůže. A jestli ne, půjdu na pracák a nějakou dobu budu brát podporu. 1. S _________ se vrátila Alice do Česka? – ______________________________________________________ 2. U _________ pracovala v Británii jako sekretářka? – _____________________________________________ 3. S _________ se tam seznámila? – ____________________________________________________________ 4. _________ si Alice vzala? – _________________________________________________________________ 5. _________ chce vyřídit zdravotní pojištění? – __________________________________________________ 6. _________ chce nechat zapsat do školky? – ___________________________________________________ 7. _________ chce nechat zapsat do školy? – ____________________________________________________ Radim Kosál říká: Dvacet let pracuju v jedné velké elektrotechnické firmě, ale teď chci začít sám podnikat jako elektrikář. Už jsem si zjistil, co všechno pro to musím udělat. Dneska si půjdu vyřídit živnosťák a založím si v bance podnikatelský účet. Musím taky jít k nějakému dobrému očnímu doktorovi, zdá se mi, že hůř vidím. Doufám, že dostanu brýle a nevezmou mi řidičák! Pak musím zajít na poštu poslat balík své zapomnětlivé manželce. Odjela na návštěvu k naší vdané dceři, ale zapomněla si doma zimní boty. Taky nechala doma dárek, který jsem koupil pro našeho malého vnuka. 8. Ke _________ chce jít Radim, protože hůř vidí?– ______________________________________________ 9. _________ pošle balík? – _________________________________________________________________ 10. Ke _________ odjela manželka na návštěvu? – _______________________________________________ 11. _________ zapomněla doma? – ___________________________________________________________ 12. Pro _________koupil Radim dárek? – _______________________________________________________

71


Lekce 9 8

A B

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Co to znamená? Spojte. 1. městský úřad (magistrát) A. potřebuju to, když chci podnikat 2. živnostenské oprávnění B. karta, kterou potřebuju, když chci řídit auto 3. řidičský průkaz C. karta, kterou potřebuju, abych nemusel/a platit u doktora 4. účet D. úřad, který řídí město a vyřizuje různé dokumenty pro lidi 5. občanský průkaz E. mám tam peníze v bance 6. průkaz, kol. kartička zdravotního pojištění F. karta pro identifikaci, kterou má každý Čech od 15 let 7. bankomat G. místo v bance nebo na ulici, kde si můžu vybrat peníze

17. Doplňte k fotografiím.

▲ vybírat/vybrat peníze z bankomatu ▲měnit/vyměnit eura za koruny ▲ řidičský průkaz, kol. řidičák ▲průkaz, kol. kartička zdravotního pojištění ▲občanský průkaz ▲ živnostenské oprávnění, kol. živnosťák VAJDA VÁCLAV 09.05.1963

M

PRAHA 2 PRAHA 2

19.05.2017 19.05.2027

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

Jan Novák 241268/2657

12863229

4. ___________________________________

9

18. Zopakujte si, co říkáme na úřadě nebo v bance. Doplňte věty.

▲občanský průkaz ▲eura ▲úřední hodiny ▲v půl desáté ▲do pěti ▲ hotové ▲podepište ▲ na půl třetí 1. Chtěla bych vyměnit koruny za __________________________ 5. Jaké máte zítra ________________________________________? 2. Takže prosím váš _____________________________________ 6. Ve středu jsou úřední hodiny od osmi _____________________ 3. Tady mi to, prosím, ____________________________________ 7. Já jsem se objednal dneska ______________________________ 4. A kdy to bude _______________________________________ ? 8. Hodí se vám termín 12. června ___________________________?

19. Kde to můžete slyšet? Hledejte víc možností. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

v bance na městském úřadě ve směnárně na úřadě práce v pojišťovně na pracovišti Ministerstva vnitra Chci si vyměnit řidičák, tenhle má platnost jen do června. – ________________________ Vrátil jsem se ze zahraničí a chtěl bych si zařídit zdravotní pojištění. – ________________________ Já bych se chtěl objednat, potřebuju prodloužit dlouhodobý pobyt. – ________________________ Pro podnikatele nabízíme účet Profikonto. – ________________________ Chtěla bych vyměnit koruny za eura. – ________________________ Potřebovala bych potvrzení o rodičovské dovolené. – ________________________

20. Představte si, že se objednáte na nějaký termín na úřadě, ale nemůžete přijít nebo jdete pozdě. Doplňte, co řeknete. ▲ objednat ▲ zácpa ▲autobus ▲ později 1. Promiňte, že jdu pozdě, ujel mi ___________________________ 2. Omlouvám se, ale nestihnu přijít včas. Je tady ___________________________ 3. Promiňte, přijdu asi o deset minut ___________________________, stojíme v koloně. 4. Moc se omlouvám, ale dneska nemůžu přijít, jsem nemocný. Můžu se __________________________ na jindy?

72


B

Lekce 9

21. Představte si, že musíte navštívit tyto instituce. Odpovězte na otázky. 1. Odkdy dokdy je ve středu otevřeno na poště? 2. Můžete jít na úřad práce ve čtvrtek odpoledne? 3. Dokdy můžu jít na magistrát (= městský úřad) v pátek? 4. Odkdy dokdy můžete jít v úterý na živnostenský úřad?

5. 6. 7. 8.

Kam nemůžu jít v pátek? Odkdy dokdy je otevřeno v sobotu v bance? Má směnárna otevřeno v sobotu? Odkdy můžu v úterý navštívit zdravotní pojišťovnu?

Ministerstvo vnitra České republiky

Odbor azylové a migrační politiky

Magistrát města Pardubice Gorkého 489, 530 02 Pardubice Úřední hodiny: Pondělí a středa: 8:00–17:00 Úterý a čtvrtek: 8:00–15:30 Pátek: 8:00–14:30

Oddělení pobytu cizinců, pracoviště Praha 3

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00–17:00 Úterý: 8:00–15:00 Středa: 8:00–17:00 Čtvrtek: 8:00–15:00 Pátek–neděle: zavřeno

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Magistrát města Ostrava, Nová radnice Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Úřední hodiny:

Směnárna bez poplatku OC Kaufland Bubeníčkova 4405 615 00 Brno-Židenice

Pondělí: 8.00–17.00 Úterý: 8.00–15.30 Středa: 8.00–17.00 Čtvrtek: 8.00–16.00 Pátek: 8.00–11.00

Otvírací doba: Po–Ne: 8:00–20:00

Všeobecná zdravotní pojišťovna Bratří Čapků 5520/18 586 01 Jihlava Po–Pá: 8.00–15.00 So–Ne: zavřeno

Úřad práce Plzeň-jih

Kaplířova 2731/7, 301 00 Plzeň 3

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00–12:00, 13:00–17:00 Úterý: 8:00–11:00 Středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00 Čtvrtek: 8:00–11:00 (pouze pro pozvané klienty) Pátek: 8:00–11:00 Komerční banka Olomouc Polská 1, 772 00 Olomouc Otvírací doba: Pondělí–pátek: 9:00–19:00 Sobota: 9:00–13:00 Neděle: zavřeno

Česká pošta Liberec 1 nám. Dr. E. Beneše 559/28, 460 01 Liberec Otvírací doba: PO–PÁ: 8:00–18:00 SO: 8:00–12:00 NE: zavřeno

9

22. Jak také Češi vyjadřují čas? Doplňte čtvrt, půl a tři čtvrtě. Pak to řekněte jiným způsobem. Například: Je čtvrt na sedm. – Je šest patnáct./Je osmnáct patnáct.

čtvrt

PAMATUJTE SI: Je otevřeno. Je zavřeno.

na sedm.

POZOR: Celé hodiny čteme: Je jedna hodina. Jsou 2 (dvě), 3, 4 hodiny. Je 5, 6… hodin.

1. Je šest hodin.

2. Je

3. Je ___________________ sedmé. 4. Je _________________ na sedm.

5. Je jedenáct hodin.

6. Je ________________na dvanáct. 7. Je _________________ dvanácté. 8. Je ______________ na dvanáct.

73


Lekce 9 8

C A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

23. Spojte výrazy z textu. Hledejte víc možností. 1. vypínat/vypnout A. s rodinou nebo s kamarády 2. kontrolovat/zkontrolovat B. na televizi 3. trávit/strávit hodně času C. mobil 4. dávat/dát věci D. e-maily 5. hrát/zahrát si E. esemesky 6. povídat si/popovídat si F. důležité věci jako první 7. číst/přečíst G. vždycky na stejné místo 8. dívat se/podívat se H. na facebooku 9. vyřizovat/vyřídit I. nedůležité věci na později 10. odkládat/odložit J. hry na počítači

POZOR: Porovnejte významy prefixů: vypínat/vypnout zapínat/zapnout… odkládat/odložit zakládat/založit skládat/složit…

24. Co děláte nebo neděláte vy? Odpovězte na otázky. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kdy vypínáte mobil? Vypínáte ho vůbec někdy? – ______________________________________________________________________ Jak často kontrolujete e-mail? – _____________________________________________________________________________________ Vyřizujete v práci nejdřív důležité věci? – _____________________________________________________________________________ Odkládáte nedůležité věci na později? – ______________________________________________________________________________ Kolik času trávíte na facebooku? – ___________________________________________________________________________________ Hrajete v pracovní době hry na počítači? – ____________________________________________________________________________ Dáváte svoje věci (klíče, brýle, …) vždycky na stejné místo? – _____________________________________________________________ Když si povídáte s rodinou, díváte se přitom na televizi? – ________________________________________________________________ Když jíte nebo když si povídáte s kamarády, čtete přitom esemesky? – _____________________________________________________

25. Napište, co tito lidé nikdy nedělají. Doplňte vhodná imperfektivní slovesa. Například: Adam nikdy ___ v práci noviny. – Adam nikdy nečte v práci noviny. 1. Daniel nikdy __________________________ mobil. 2. Jana nikdy __________________________ hry na počítači. 3. Lukáš nikdy __________________________ důležité věci na později. 4. Jaroslav nikdy __________________________ v práci soukromé věci. 5. Veronika nikdy __________________________ hodně času na facebooku. 6. Ema _____ nikdy __________________________ na televizi přitom, když mluví s rodinou. 7. Patrik _____ nikdy __________________________ esemesky přitom, když mluví s kamarády.

26. Procvičujte perfektivní slovesa. Doplňte formy minulého a budoucího času (já-formy).

9 minulý čas

infinitiv

budoucí čas (futurum)

vypnul jsem

vypnout

vypnu

zapnout odložit zkontrolovat dát podívat se přečíst vyřídit

27. Naplánujte, co dneska uděláte. Tvořte věty s perfektivními slovesy ze cvičení 26. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

74


B C

Lekce 9

28. Spojte slovesa a odvozená substantiva. Napište je vpravo. 1. číst A. surfování číst, čtení 2. hledat B. povídání ________________________________________ 3. vyřizovat C. hledání ________________________________________ 4. surfovat D. hraní ________________________________________ 5. hrát E. vyřizování ________________________________________ 6. dívat se F. čtení ________________________________________ 7. povídat G. dívání ________________________________________

29. V textu je 10 chyb, jsou podtržené. Opravte je. Používejte přitom správné výrazy nad textem. ▲zorganizovat ▲schůzku ▲vidět ▲nezapínejte ▲přísnější ▲stejné ▲hůř ▲ času ▲málo ▲dvakrát

Jak ušetřit čas

Máte hodně 1.______________ času? Nestíháte všechno, co byste chtěli nebo měli stihnout? Potřebovali byste, aby den měl víc hodin? Možná není problém v tom, že by čas utíkal příliš rychle, ale v tom, že si svůj den neumíte správně vyřídit 2.______________. Přečtěte si, co byste měli dělat:

1. Dávejte věci na jiné 3.______________ místo. Možná nejvíc času ztrácíme hledáním věcí, které nemají své pevné místo. Uklízejte si věci na určité místo a mějte v nich pořádek.

2. Vyhoďte nepotřebné věci. Čím víc věcí máme, tím líp 4.______________ se v nich orientujeme. Nechte si jenom věci, které pravidelně používáte.

3. Neodkládejte vyřizování věcí. Na věci, které odkládáte, budete mít později ještě méně práce 5.______________. Rozdělte si věci podle důležitosti – nejdůležitější věci dělejte hned.

4. Některé věci nedělejte nebo omezte. Víte, kolik času strávíte surfováním na internetu, komunikací na sociálních sítích, čtením e-mailů, hraním her, díváním se na televizi, povídáním si s kolegy, …? Hodně? Pokud chcete ušetřit čas, buďte na sebe hodnější 6.______________ – vypněte si na určitou dobu mobil, čtěte si e-maily jenom stokrát 7.______________ denně, vybírejte si předem televizní pořady, na které se chcete dívat, a sami nezačínejte mimopracovní konverzaci.

5. Věnujte čas rodině a kamarádům. Umíte trávit čas s rodinou nebo přáteli efektivně? Scházejte se s rodinou pravidelně u snídaně a večeře a přitom si povídejte. Držte se však pravidla, že ke stolu nesmí mobily ani tablety, a také nevypínejte 8.______________ televizi. S přáteli si domluvte party 9.______________ předem a dodržte termín. Přemýšlejte ale i o tom, s kým se opravdu chcete slyšet 10.______________. A když všechno toto uděláte, nezapomeňte se čas od času odměnit!

30. Označte, co je/není pravda v textu. 1. Máme málo času, protože den je moc krátký. 2. Když hledáme věci, ztrácíme nejvíc času. 3. Když odložíme věci na později, ušetříme čas.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

9

4. Hodně času ztrácíme kvůli internetu. 5. Při povídání s rodinou je dobré používat mobil. 6. Schůzku s přáteli nemusíte plánovat.

ANO/NE ANO/NE ANO/NE

31. Používejte slovesa z textu. Doplňte do tabulky infinitiv, oni-formu a formy imperativu. 1.

infinitiv

oni-forma

imperativ – ty-forma

imperativ – vy-forma

uklízet

uklízejí

uklízej

uklízejte

rozdělí domluvit si přemýšlet

rozdělte domluv si

přemýšlejí

nezapomenout 2.

nezapomeňte

vypnout

3.

vypni čtou

čtěte

dávají

dávejte

vstávat

vstávej neodkládají

neodkládej dělej

nedívat se

nedívají se

dělejte

75


Lekce 9 8

A C

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

32. Komu byste to řekli? Doplňte k fotografiím. Například: Jolaně bych řekl/a: ... ▲Vstávej, už je ráno! ▲Vypni to! ▲Uklízej si každý den pracovní stůl! ▲Nakupuj přes internet!▲Nedívej se pořád na televizi! ▲Netelefonuj tak dlouho! ▲Uč se! ▲ Nepovídej si v práci pořád s kolegyní!

Jolana

Zuzana

David

Martina

Simona

Filip

Patrik

Lucie

33. Přečtěte si znovu výrazy ve cvičení 32. Komu co říkáte? Doplňte 3 další imperativy, které často používáte. Manželovi nebo manželce Příteli nebo přítelkyni Dětem Rodičům Kamarádům a kamarádkám Kolegům a kolegyním Sousedům a sousedkám

často říkám

____________________________________________________________________! ____________________________________________________________________! ____________________________________________________________________! ____________________________________________________________________! ___________________________________________________________________! ___________________________________________________________________! ___________________________________________________________________!

34. Jarka se rozhodla, že udělá to, co jí radí kamarádka. Co říká synovi? Například: Jarka říká synovi: Musíš vstávat včas! – Vstávej včas! 1. Musíš si uklízet pokoj! – ___________________________________________________________________________________________! 2. Musíš psát úkoly hned! – __________________________________________________________________________________________! 3. Musíš si vybrat jeden sport a dělat ho pořádně! – _______________________________________________________________________! 4. Musíš občas vypnout ten telefon! – __________________________________________________________________________________! 5. Musíš mi pomoct! – ______________________________________________________________________________________________!

9

35. Váš kamarád/vaše kamarádka si stěžuje, že pořád nemá čas. Napište mu/jí e-mail a poraďte mu/jí, co má nebo nemá dělat. Vyberte si a použijte následující imperativy. Vypínej… Nezapínej… Nepovídej si… Nehraj… Nečti… Pracuj… Uč se… Vyhoď… Uklízej… Zorganizuj si… Neodkládej… Nevolej…

76


B C

Lekce 9

36. Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa, která se používají s dativem. Napište je vpravo. 1. telefonovat 2. volat 3. radit 4. psát 5. posílat 6. kupovat 7. pomáhat 8. stěžovat si 9. objednávat se k

A. poslat B. poradit C. pomoct D. zavolat E. koupit F. objednat se k G. napsat H. zatelefonovat I. postěžovat si

______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________ ______________________________/______________________________

37. Procvičujte dativ plurálu. Doplňte správné formy. Například: Nakupuju jídlo (pes a kočka). – Nakupuju jídlo psům a kočkám. 1. Často chodím na návštěvu ke ________________________________________________ (kamarád a kamarádka). 2. Nikdy si nestěžuju _________________________________________________________ (soused a sousedka). 3. Často pomáhám ___________________________________________________________ (spolužák a spolužačka). 4. Vždycky radím ____________________________________________________________ (bratr a sestra). 5. Obvykle večer píšu _________________________________________________________ (student a studentka). 6. Málokdy píšu e-maily _______________________________________________________ (klient a klientka). 7. Nerad/a se objednávám k ___________________________________________________ (doktor a doktorka). 8. Občas posílám dopisy ______________________________________________________ (dědeček a babička). 9. Rád/a nakupuju dárky ______________________________________________________ (rodiče a sourozenci). 10. Často vyprávím vtipy _______________________________________________________ (kolega a kolegyně). 11. Obvykle jezdím na víkend k __________________________________________________ (bratranec a sestřenice). 12. Vždycky říkám pravdu _______________________________________________________ (dítě).

38. Procvičujte dativ singuláru. Používejte koncovky -ovi, -e/-ě a -i. Pak tvořte otázky podle modelu, jako by váš partner špatně rozuměl. Například: Vyprávěl jsem vtipy ___ (kolega). – Vyprávěl jsem vtipy kolegovi. – Komu jsi vyprávěl vtipy? 1. Řekla jsem to _________________________ (manžel). – ________________________________________________________________ 2. Poslala jsem pozdrav _________________________ (kamarád). – _________________________________________________________ 3. Stěžovala jsem si _________________________ (bratr). – _______________________________________________________________ 4. Objednala jsem se k _________________________ (doktor). – ___________________________________________________________ 5. Řekl jsem to _________________________ (sousedka). – _______________________________________________________________ 6. Pomohl jsem s projektem _________________________ (spolužačka). – ___________________________________________________ 7. Dobře jsme poradili _________________________ (klientka). – __________________________________________________________ 8. Často volám _________________________ (kamarádka). – ______________________________________________________________ 9. Zavolala jsem _________________________ (přítel). – __________________________________________________________________ 10. O víkendu chci jet k _________________________ (bratranec). – _________________________________________________________ 11. Koupil jsem dárek _________________________ (kolegyně). – ___________________________________________________________ 12. Napsal jsem e-mail _________________________ (přítelkyně). – _________________________________________________________

39. Doris a Leoš si ráno povídají. Doplňte formy dativu sg. a pl.

9

POZOR: Substantiva končící na -c, -j, -tel a -e mají v dativu sg. koncovku -i. Více viz tabulka deklinace na s. 117.

Doris: Dneska nejdu do práce, ale stejně nevím, co udělat dřív. Leoš: Jak to? Budeš celý den doma, ne? Doris: Doma? Ani náhodou! Ráno musím jít k 1. ___________________ (doktor) a pak k 2. _________________ (babička), musím jí dát léky. Potom půjdu ke 3. __________________ (kamarádka). Bude s dětmi péct dort, tak jsem jí řekla, že jim pomůžu. O víkendu pojedou k jejich 4. ________________ (děda), chtějí mu pogratulovat k 5. ________________ (narozeniny). Je mu už 95 let. Leoš: Aha. Tak já jdu. Doris: Počkej, a kdy přijdeš? Leoš: Dneska přijdu trochu později, chci po práci zajít k 6. _____________________ (bratr). Volal mi a stěžoval si mi, že má problémy s počítačem, tak potřebuje, abych mu poradil. Jo, a prosím tě, nezapomeň říct 7. ______________ (děti), aby si uklidily pokoj. A taky řekni 8. _____________________ (lidé) v domě, aby zavírali dveře. Minulý týden někdo ukradl 9. _________________ (sousedi) prá dlo na balkoně! Doris: A ty nezapomeň říct 10. _____________________________________________ (kolegové a kolegyně), že v neděli grilujeme. A taky bys mohl konečně říct 11. ________________________ (šéf), aby ti zvýšil plat.

77


Lekce 10 2

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Zopakujte si profese. Doplňte písmena. Pozor na háčky, čárky a y/i. 1. V__DE__ 4. P__SLA__EC 7. PO__LANK__NĚ 2. NOV__N__Ř 5. P__OD__VA__KA 8. MA__A___ER__A 3. L__K__Ř 6. POL__CIS__KA 9. V__DK__NĚ

2. Jaká další povolání znáte? Doplňte k fotografiím.

▲truhlář ▲hasič ▲farmář (= soukromý zemědělec) ▲úřednice ▲veterinářka ▲zdravotní sestra ▲číšník ▲programátor ▲elektrikář ▲automechanik ▲uklízečka ▲pošťák

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 4. _________________________

5. _________________________ 6. _________________________ 7. _________________________ 8. _________________________

10

9. _________________________ 10. ________________________ 11. ________________________ 12. ________________________

3. Kdo co dělá? Pracujte se slovníkem. Doplňte povolání ze cvičení 1 a 2. Řekněte i mužskou nebo ženskou formu tam, kde je to vhodné. Například: Prodavač nebo prodavačka prodává zboží. 1. _____________________________ chová zvířata nebo pěstuje rostliny. 2. _____________________________ vyrábí nebo opravuje nábytek. 3. _____________________________ pracuje v parlamentu. 4. _____________________________ programuje. 5. _____________________________ pomáhá a hasí, když někde hoří. 6. _____________________________ instaluje nebo opravuje elektřinu. 7. _____________________________ léčí nebo operuje lidi. 8. _____________________________ léčí nebo operuje zvířata.

4. Podívejte se na fotografie. Odpovězte na otázky. 1. Kdo nosí lidem dopisy a balíky? 2. Kdo opravuje auta?

78

3. Kdo vyřizuje různá potvrzení a dokumenty? 4. Kdo kromě lékařů pracuje v nemocnici?

POZOR: chovat zvířata pěstovat ovoce, zeleninu… vyrábět zboží


B A

Lekce 10

5. Co to znamená? Spojte. 1. mít vysokoškolské vzdělání A. dlouho, dlouhou dobu 2. kupodivu B. vystudovat vysokou školu, univerzitu 3. jednoznačně C. je to divné, ale… 4. dlouhodobě D. myslet, že je lepší 5. vyhledávaný E. určitě, stoprocentně 6. preferovat F. často hledaný

6. Co říká Jakub Stolař? Označte, co je správně. 1. Největší prestiž mají v Česku povolání, která 2. Na prvním místě žebříčku a) jsou nejlépe placená. a) jsou poslanci. b) nejsou nejlépe placená. b) nejsou poslanci. 3. Dneska je 4. Muži a mladí lidé a) lehké sehnat paní na úklid. a) preferují profesionální sportovce. b) těžké sehnat paní na úklid. b) nepreferují profesionální sportovce. 5. Lidé hodnotí profese podle toho, jestli v nich 6. Vědci a zdravotní sestry pracují muži nebo ženy, a) nepatří mezi prestižní povolání. a) stejně. b) patří mezi prestižní povolání. b) různě.

7. Jaké povolání má v Česku velkou a malou prestiž? Slova v závorkách doplňte v nominativu plurálu. Pozor na alternaci hlásek.

1. V Česku mají velkou prestiž ________________________ (manažer), _________________________ (programátor), _________________ __________________ (profesionální sportovec), __________________ (lékař), ____________________ (vědec), ____________________ (učitel) a _______________________________________ (zdravotní sestra).

2. V Česku mají malou prestiž ______________________ (uklízeč), ______________________ (prodavač), ________________________ (sekretářka) a ________________________ (poslanec).

10

8. Jaká prestižní i neprestižní povolání firmy často hledají? Slova v závorkách doplňte v akuzativu plurálu.

Firmy často hledají ________________________ (manažer), ____________________________ (programátor), _____________________ (uklízečka), _______________________ (prodavač), ___________________________________ (zdravotní sestra), ___________________ (číšník), ______________________ (servírka), ________________________ (prodavačka), ___________________________ (IT specialista), ________________________ (dělník), ________________________ (řidič) a ________________________ (elektrikář).

9. Nominativ plurálu, nebo akuzativ plurálu? Označte správnou formu. Například: Jaké povolání považují Češi/Čechy za nejprestižnější? Jaké povolání je pro Češi/Čechy nejméně prestižní? 1. Češi považují lékaři/lékaře za nejprestižnější povolání. 2. Lékaři/Lékaře jsou nejprestižnější povolání v Česku. 3. Prodavači/Prodavače nejsou v Česku prestižní povolání. 4. Lidé považují prodavači/prodavače za méně prestižní povolání. 5. Vědci/Vědce patří mezi nejprestižnější povolání. 6. Češi považují vědci/vědce za prestižnější než vědkyně. 7. Češi hodnotí poslanci/poslance jako málo prestižní povolání. 8. Poslanci/Poslance mají v Česku malou prestiž. 9. Jsou manažeři/manažery prestižnější než zdravotní sestry? 10. Kdo hodnotí manažeři/manažery jako prestižnější?

POZOR: Nominativ × akuzativ Ma substantiv: Manažeři mají velkou prestiž. × Firmy hledají manažery.

79


Lekce 10 2

A B

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

10. Kdo co dělá? Opravte nesprávné věty. Pak řekněte ženskou formu profese. Například: Spisovatel je člověk, který hraje hry. – Hráč je člověk, který hraje hry. (hráčka) 1. Redaktor je člověk, který píše knihy. 4. Vampyrolog je člověk, který platí výrobu filmů. 2. Producent je člověk, který už nepracuje a dostává penzi. 5. Důchodce je člověk, který se zajímá o upíry. 3. Hráč je člověk, který kontroluje knihy, než vyjdou.

11. Odpovězte na otázky k textu. 1. Co psala Jenny jako holka? – _____________________________________________________________________________________ 2. Kolik měla v životě povolání? – ___________________________________________________________________________________ 3. Co dělá v současnosti? – _________________________________________________________________________________________ 4. Jaké má hobby? O co se zajímá? – _________________________________________________________________________________ 5. Kolik knih už napsala? – _________________________________________________________________________________________ 6. Co vytvořila nedávno? – _________________________________________________________________________________________ 7. Koho teď hledá? – ______________________________________________________________________________________________ 8. Kdy začal Martin hrát karty? – ____________________________________________________________________________________ 9. Kdo ho to naučil? – _____________________________________________________________________________________________ 10. Čím chtěl být Martin, když byl malý? – _____________________________________________________________________________ 11. Jak často teď hraje karty? – ______________________________________________________________________________________ 12. Proč odešel ze zaměstnání? – ____________________________________________________________________________________ 13. Jaký byl jeho poslední úspěch? – _________________________________________________________________________________ 14. Za co chce utratit peníze, které vyhrál? – __________________________________________________________________________

12. Procvičujte slovesa a výrazy z textu. Doplňte imperfektivní formy sloves. Pak doplňte vhodný výraz z tabulky vpravo. Hledejte víc možností. ▲učit se ▲ navrhovat ▲končit ▲psát ▲ptát se ▲utrácet ▲prodávat ▲mýt ▲odcházet ▲vyhrávat ▲tvořit ▲začínat ▲uklízet ▲starat se 1. uklízet / uklidit v nemocnici o exotická zvířata 2. ________________________ / skončit ______________________________________________ filmový scénář 3. ________________________ / vyhrát ______________________________________________ boty 4. ________________________ / napsat ______________________________________________ v hospodě nádobí 5. ________________________ / prodat ______________________________________________ v nemocnici 6. ________________________ / umýt _______________________________________________ někoho, čím chce být 7. ________________________ / odejít _______________________________________________ ze zaměstnání 8. ________________________ / navrhnout ___________________________________________ 5 milionů dolarů 9. ________________________ / zeptat se ____________________________________________ noviny v trafice 10. ________________________ / utratit ______________________________________________ peníze za cestování 11. ________________________ / vytvořit _____________________________________________ hrát karty už ve čtyřech letech 12. ________________________ / začít _______________________________________________ básně a romány 13. ________________________ / naučit se ____________________________________________ na druhém místě 14. ________________________ / postarat se __________________________________________ hrát poker

10

13. Vyberte a označte vhodnější sloveso (imperfektivní nebo perfektivní). Diskutujte o významu. Například: Moje kamarádka psala/napsala román. Četla jsem ho a moc se mi líbil. 1. Když jsem dělal zkoušky na vysoké škole, často jsem se učil/se naučil celou noc. 2. Už jsi uklízela/jsi uklidila všechny hračky? Jestli jsi hotová, můžeš si jít hrát. 3. Když končil/skončil fotbal, šli jsme s kamarády do hospody na pivo. 4. Já jsem vařila/uvařila večeři a manžel pak po jídle myl/umyl nádobí. 5. Večer jsem psala/napsala dlouhý e-mail příteli o našem vztahu. Ještě jsem ho nedokončila. 6. Naši hokejisti vyhrávali/vyhráli zápas a dostali zlatou medaili. 7. Když jsem odcházel/odešel z vaší firmy, nastoupil jsem do nového zaměstnání. 8. Ptal jsem se/Zeptal jsem se manželky už asi stokrát, kam chce jet na dovolenou, ale ona pořád neví. 9. V sobotu jsem byl doma a celý den jsem uklízel/uklidil. 10. Včera jsem navrhoval/navrhl přítelkyni, že se vezmeme, a ona říkala/řekla ano. 11. Kdo tvořil/vytvořil tenhle skvělý projekt? Ten člověk musel být geniální! 12. Dva roky jsem pracoval na farmě a staral jsem se/postaral jsem se o zvířata.

80


B C

Lekce 10

14. Pište o lidech z vašeho okolí. Doplňte věty. Například: _____ ještě studuje. – Můj mladší bratr ještě studuje. 1. je už v důchodu. 2. se těší, že půjde do důchodu. 3. dojíždí do práce víc než 40 minut. 4. pracuje na plný úvazek. 5. pracuje na zkrácený úvazek. 6. může používat služební auto. 7. chodí na bezplatný jazykový kurz. 8. dostává od zaměstnavatele nějaké benefity. 9. dostával benefity, ale už je nedostává. 10. plánuje, že změní zaměstnání. 11. má vlastní firmu. 12. plánuje, že založí firmu.

15. Robert Havlíček mluví o své práci. Doplňte do vět vhodné výrazy.

▲akce ▲podnikat ▲pomohla ▲na plný úvazek ▲zaměstnanec ▲benefity ▲do důchodu ▲pracovní doba ▲vyrábějí ▲prosperovala Hned po roce 1989 jsem začal s bratrem 1. ________________________. Měli jsme tetu ve Francii a ta nám 2. ______________________ s kontakty na francouzské firmy, které 3. ______________________ parfémy. Zařídili jsme si nejdřív kamenný a potom i internetový obchod s kvalitní francouzskou kosmetikou. Firma docela dobře 4. ________________________, ale později byla pořád větší a větší konkurence, a tak jsme v roce 2015 skončili. Bratr šel do důchodu a já teď pracuju jako manažer v jedné velké kosmetické firmě a jako 5. ________________________ mám mnohem míň starostí než jako podnikatel. 6. ________________________ mi končí v půl páté a pak jdu domů s čistou hlavou. Je pravda, že musím do práce dojíždět a ani 7. ________________________ nevydělávám tolik jako dřív, ale zase mám v kanceláři skvělého kolegu a také máme různé 8. ________________________. Můžu například používat služební auto, chodím na bezplatný kurz angličtiny a dostávám zdarma stravenky a lístky na různé propagační kosmetické 9. ________________________. Za čtyři roky půjdu 10. ________________________, tak už se těším, že budu mít čas na svoje koníčky.

16. Odpovězte na otázky k textu. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kdy začal Robert podnikat? ____________________________ 7. Má míň nebo víc starostí než dřív? ___________________________ S kým podnikal? _____________________________________ 8. Jaký má pracovní úvazek? __________________________________ Kdo jim pomohl? ____________________________________ 9. Kdy mu končí pracovní doba? _______________________________ Co prodávali? _______________________________________ 1 0. Vydělává míň nebo víc než dřív? _____________________________ Kdy a proč přestali podnikat? ___________________________ 1 1. Má v práci nějaké benefity? _________________________________ Co dělá teď? ________________________________________ 1 2. Na co se těší? _____________________________________________

10

17. Procvičujte deklinaci slova kolega. Doplňte do vět otázku kdo a výraz kolega ve správné formě. Například: Kdo je to? – Náš nový kolega . 1. S _________ pracuješ na tom projektu? – S ___________________ 2. O _________ jste mluvili včera? – O ____________________ 3. Od _________ jsi dostal tenhle plán? – Od _____________________ 4. ________ tak často telefonuješ? – ___________________ 5. ________ tam vidíš? – ____________________ 6. Dobrý den, pane __________________

18. Výrazy používané v běžně mluvené češtině nahraďte spisovnou češtinou.

▲propustili ▲novou práci ▲v kanceláři ▲nadřízeným ▲pracuješ 1. U nás v kanclu se nesmí kouřit. – U nás v kanceláři se nesmí kouřit. 2. Kde teď děláš? – Kde teď _____________________? 3. Vyhodili mě z práce. – _____________________ mě z práce. 4. Hledám novej džob. – Hledám _____________________ 5. Pohádal jsem se se šéfem. – Pohádal jsem se s _____________________.

POZOR: kolega je maskulinum animatum, ale: 1. nom. kolega 2. gen. u kolegy (= u školy) 3. dat. jdu ke kolegovi (= k doktorovi) 4. akuz. hledám kolegu (= školu) 5. vok. kolego! (= školo! Evo!) 6. lok. mluvím o kolegovi (= o doktorovi) 7. instr. s kolegou (= se školou)

81


Lekce 10 2

A D

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

19. Podívejte se na fotografie. Kdo co dělá? Doplňte jména. 1. ___________________ čte zprávy v angličtině. 2. ___________________ tiskne dokumenty. 3. ___________________ nakupuje na internetu.

4. ___________________ hraje počítačovou hru. 5. ___________________ poslouchá hudbu, zpívá a tancuje. 6. ___________________ skypuje s vnukem.

Helena

Jarka

Lukáš

Oskar

Václav

Karel

20. Co můžete dělat na počítači? Spojte imperfektivní/perfektivní slovesa. Pak doplňte výraz z tabulky. Hledejte více možností. Například: číst/přečíst knihu, e-mail, dokument, ... 1. číst A. zatelefonovat 2. psát B. přečíst dokument e-mail facebook 3. nakupovat C. použít obrázek program informace 4. telefonovat D. vytvořit kolegovi on-line dárky 5. vytvářet E. vytisknout knihu prezentaci fotky 6. upravovat F. nakoupit sociální sítě video různé zboží 7. používat G. napsat zprávy kamarádce 8. tisknout H. upravit počítačové hry aplikaci 9. dívat se na I. podívat se na přes internet instagram 10. připravovat J. připravit twitter bratrovi 11. posílat K. poslat

10

Ivan

21. Co jste naposled dělali na počítači? Napište 5 vět v minulém čase. 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________ 4. _____________________________________________________ 5. _____________________________________________________

POZOR: -l forma: tisknout – tiskl, kol. tisknul vytisknout – vytiskl, kol. vytisknul

22. Ivan a Evžen jsou stejně staří, ale každý je jiný. Ivan nerozumí IT technice, Evžen je naopak typický „ajťák“. Co kdo nikdy nedělá, nebo naopak často dělá na počítači? Například: Ivan nikdy … Evžen často … Evžen _________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

82


B D

Lekce 10

23. Co by mohl Ivan dělat, kdyby uměl používat počítač? Napište 6 vět podle modelu. Například: zapnout počítač – dívat se na televizi na internetu – Kdyby uměl zapnout počítač, díval by se na televizi na internetu. 1. upravovat fotky – posílat fotky kamarádům __________________________________________________________________________________________________________________ 2. tisknout na tiskárně – vytisknout si to, co napsal __________________________________________________________________________________________________________________ 3. skenovat dokumenty – naskenovat si obrázky __________________________________________________________________________________________________________________ 4. používat skype – skypovat s vnučkou, která žije v USA __________________________________________________________________________________________________________________ 5. vytvářet prezentace – vytvořit prezentaci o zemích, které navštívil v létě __________________________________________________________________________________________________________________ 6. používat sociální sítě – vědět, co dělají bývalí kolegové z práce __________________________________________________________________________________________________________________

24. Co je to? Doplňte k fotografiím. Pak řekněte, co používáte často, občas nebo co nepoužíváte nikdy. ▲tiskárna ▲myš ▲klávesnice ▲sluchátka ▲nabíječka ▲zásuvka ▲flash disk, kol. fleška ▲USB kabel ▲reproduktor, kol. reprák

3. ___________________________________

1. ___________________________________

2. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

25. Výrazy v závorkách doplňte ve správné formě.

10

1. Potřebuju novou _____________________________________ (klávesnice). 2. Uměla bys žít bez _____________________________________ (televize)? 3. Chtěl bych si koupit nějakou lepší _____________________________________ (tiskárna). 4. Musím si dát mobil do _____________________________________ (nabíječka). 5. Můj kamarád má doma tři _____________________________________ (monitor). 6. Prosím tě, nevíš, kde jsou tady _____________________________________ (zásuvka)? 7. Nemohl jsem si zkopírovat prezentaci kvůli rozbité _____________________________________ (fleška). 8. To je tvoje taška? Dej ji tamhle ke _____________________________________ (kabel). 9. Koupili jsme si dva kvalitní _____________________________________ (reproduktor). 10. Zapni si, prosím, _____________________________________ (kamera), nevidím tě.

83


Lekce 10 2

A D

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

26. Spojte opozita. Pak odpovězte na otázky. 1. hezky 2. blízko 3. rychle 4. krátce 5. levně

A. pomalu B. ošklivo C. daleko D. draho E. dlouho

1. Je dneska hezky, nebo ošklivo? – ________________________________________________________ 2. Co jste naposled koupil/a levně? – _______________________________________________________ 3. Máte to do práce daleko? – _____________________________________________________________ 4. Mluvíte spíš rychle, nebo pomalu? – _____________________________________________________ 5. Telefonujete obvykle dlouho, nebo krátce? – _______________________________________________

27. Doplňte minidialogy. Použijte vhodná adverbia. 1. 2. ● Prosím tě, proč jedeš tak _______________? ● Pojedeme do obchodního centra? Chceš dostat pokutu? ♣ Ne, to je moc _____________________ ♣ Ale teď jsme přece na dálnici! Ty jsi spala a nevíš to. Tady za rohem máme obchod, tak zajdeme tam. 3. 4. ● Proč tak _________________telefonuješ? ● Mluvíš už dobře ______________________! Kdo má platit ten účet? ♣ Už jo, ale pořád ještě ne tak dobře jako rusky nebo polsky. ♣ Ale mami, já mám přece ten nový tarif s neomezeným voláním!

28. Adjektivum, nebo adverbium? Označte správnou formu. 1. Ten tablet byl levný/levně. × Koupil jsem ho levný/levně. 5. Potřebuju teplý/teplo čaj. × Je mi teplý/teplo. 2. Půjdeme pomalý/pomalu. × Hraje pomalá/pomalu hudba. 6. Vypadá smutný/smutně. × To byl smutný/smutně film. 3. Je mi dneska špatný/špatně. × Mám špatný/špatně den. 7. Dneska je hezký/hezky. × Máš hezký/hezky svetr. 4. Ten kabát je moc dlouhý/dlouho. × Netelefonuj dlouhý/dlouho! 8. Je to výborné/výborně. × Vaříš výborné/výborně.

29. Co asi říkají lidé na fotografiích? Doplňte. Označte adverbia.

▲Kde jsi byl tak dlouho? ▲Honem, nebo přijdeme pozdě! ▲Prosím tě, dej to nahlas. ▲Prosím tě, buď tiše/zticha! ▲Uf, to je teplo! ▲Dneska jsem spala výborně! ▲Je to ještě daleko? ▲Co je ti? Je ti špatně? ▲ Vypadáš smutně. Co se stalo?

10 1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

84


B A

Lekce 11

1. Znáte tato zvířata? Doplňte je k fotografiím.

▲opice ▲prase ▲králík ▲had ▲kočka ▲pes ▲papoušek ▲rybička ▲křeček ▲morče ▲šnek ▲kůň ▲kráva ▲koza ▲vlk ▲ovce

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 4. _________________________

5. _________________________ 6. _________________________ 7. _________________________ 8. _________________________

9. _________________________ 10. ________________________ 11. ________________________ 12. ________________________

11

13. ________________________ 14. ________________________ 15. ________________________ 16. ________________________

2. Maskulinum animatum (Ma), femininum(F), nebo neutrum(N)? Určete rod slov ze cvičení 1. 3. Spojte adjektiva s podobným významem. Pak slova z levého sloupce použijte ve větách. 1. roztomilý A. moc hezký ______________________________________________________ 2. chytrý B. hlučný ______________________________________________________ 3. hlasitý C. inteligentní ______________________________________________________ 4. krásný D. velmi milý, sladký ______________________________________________________ 5. náročný E. těžký, nelehký ______________________________________________________

4. Označte, co se nehodí. Shodnete se? Například: Papoušek je barevný, chlupatý… 1. Opice je chlupatá, slizká, přítulná, hravá, zvědavá, inteligentní. 2. Morče je roztomilé, přítulné, tiché, chlupaté, nebezpečné. 3. Šnek je pomalý, slizký, barevný, tichý, nenáročný. 4. Vlk je divoký, tichý, nebezpečný, pomalý, chlupatý. 5. Kočka je přítulná, rychlá, chlupatá, hravá, roztomilá, hlučná.

POZOR: Akuzativ sg. Mám hada, psa a koně. (= Ma) Mám kočku a opici. (= F) Mám morče. (= N)

5. Jaké zvíře máte nebo jste měli doma vy nebo někdo, koho znáte? Doplňte věty. Pozor na formy akuzativu. Například: Mám doma hada. Můj bratr měl morče. 1. Mám doma ___________________________________________ 2. Jako dítě jsem měl/a ____________________________________ 3. Vždycky jsem chtěl/a mít ________________________________ 4. Můj/Moje _____________ má doma _______________________ 5. Můj/Moje _____________ měl/a __________________________

85


Lekce 11 10

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

6. O kom Jaromír, Ilona, Jitka, Eva a Jiří mluví? O papouškovi, opici, praseti, vlkovi, nebo šnekovi? Například: To je Řehoř, dostal jsem ho k narozeninám. – O šnekovi. 1. Někdy je trochu hlučná, ale když jí něco řeknu, poslechne mě. – ___________________________ 2. Miluje společnost, je hravá a hlavně strašně roztomilá. – ___________________________ 3. Není lehké ho chovat a je určitě dobře, že z něho lidé mají respekt. – ___________________________ 4. Je ještě malá, ale už je vidět, jak je inteligentní. – ___________________________ 5. Baví mě dívat se, jak chroustá okurku nebo salát. – ___________________________ 6. Všemu rychle rozumí a je hrozně zvědavá. – ___________________________ 7. Často vtipně konverzujeme. – ___________________________ 8. Dlouho jsme si na sebe zvykali. – ___________________________ 9. Teď je to můj nejlepší kamarád. – ___________________________ 10. Umí asi padesát slov a vět. – ___________________________ 11. Je miláček celé naší rodiny. – ___________________________ 12. Výhoda je, že je nenáročný. – ___________________________

7. Místo zájmen použijte jméno zvířete ve správné formě. Například: Dostal jsem ho k narozeninám. – Dostal jsem Řehoře (Řehoř) k narozeninám. 1. Není lehké ho chovat. – Není lehké ________________________ (Luk) chovat. 2. Pořídili jsme si ji místo psa. – Pořídili jsme si ________________________ (Róza) místo psa. 3. Chovat ji je náročné. – Chovat ________________________ (Amálka) je náročné. 4. Celá rodina ji miluje. – Celá rodina ________________________ (Róza) miluje. 5. Často ho vidím, jak chroustá salát. – Často _______________________ (Řehoř) vidím, jak chroustá salát. 6. Chovat ji stojí za to. – Chovat ________________________ (Amálka) stojí za to. 7. Když jí něco řeknu, poslechne mě. – Když _______________________ (Lóra) něco řeknu, poslechne mě.

8. Vyberte z vět imperfektivní a perfektivní slovesa a doplňte je v infinitivu. Pak dokončete věty.

▲dlouho jsme si na sebe zvykali ▲když jí něco řeknu, poslechne mě ▲pořídili jsme si ji místo psa ▲dostal jsem ho k narozeninám dostávat/dostat 1. Dostal/a jsem _____________________________________________________ poslouchat/______________________________ 2. Poslechl/a jsem ___________________________________________________ pořizovat si/______________________________ 3. Pořídil/a jsem si ___________________________________________________ říkat/___________________________________ 4. Řekl/a jsem ______________________________________________________ _______________________________/zvyknout si 5. Zvykl/a jsem si na _________________________________________________

9. Co můžete říct o zvířatech? Označte vhodné adverbium.

11 1. Ta opice je rozhodně/hrozně zvědavá. 2. Mít doma zvíře rozhodně/strašně stojí za to. 3. Hrozně/Dlouho jsem si zvykal na jeho psa. 4. Můj papoušek je trochu/rychle hlučný. 5. Ta kočka je trochu/opravdu přítulná. 6. To prase je strašně/dlouho roztomilé. 7. Často vtipně/strašně konverzuju s papouškem. 8. Můj pes všemu vtipně/rychle rozumí.

POZOR: Slovesa -e * konjugace poslechnout, poslechnu, poslechl/a jsem říct, řeknu, řekl/a jsem zvyknout si, zvyknu si, zvykl/a jsem si

POZOR: Výrazy strašně a hrozně se používají hlavně v běžně mluvené češtině.

10. Doplňte adverbium a jeho komparativ a superlativ. Například: Pes běhá rychle (rychlý), kůň rychleji , ale gepard nejrychleji . 1. Pes se často chová ______________________ (hlučný), papoušek ______________________, ale opice ______________________ 2. Králíček vypadá ______________________(roztomilý), pejsek ______________________, ale kočička ______________________ 3. Kráva se pohybuje ______________________ (pomalý), prase ______________________, ale šnek asi ______________________ 4. Papoušek vypadá ______________________(inteligentní), pes ______________________, ale opice ______________________ 5. Vlk se pohybuje ______________________ (tichý), had ______________________, ale šnek asi ______________________

11. Spojte slova s opačným významem. Pak je použijte ve větách. 1. víc A. později _____________________________________________________________________________________________ 2. hůř B. míň _____________________________________________________________________________________________ 3. dřív C. líp _____________________________________________________________________________________________

86


B

Lekce 11

12. Jak byste reagovali, kdyby někdo řekl…? Používejte výrazy z učebnice, které jsou typické pro diskuzi. 1. Se psem jsou jenom starosti. – _____________________________________________________________________________________ 2. Nejlepší je mít kočku jenom doma v bytě. – ___________________________________________________________________________ 3. Opice vůbec nejsou nebezpečné. – __________________________________________________________________________________ 4. Každé dítě by mělo mít nějaké zvíře. – ________________________________________________________________________________ 5. Pes může být klidně celý den doma. – ________________________________________________________________________________ 6. Zvíře nikdy nic neudělá člověku, na kterého je zvyklé. – __________________________________________________________________

13. Doplňte formy zájmen po prepozici do tabulky.

▲mnou ▲němu ▲nich ▲vás ▲tobě ▲tebou ▲něm ▲ni ▲nám ▲ní já

ty

on, ono

ona

my

vy

genitiv

tebe

něho/něj

nás

vás

dativ

mně

akuzativ

tebe

lokál

mně

tobě

instrumentál

ní něho/něj

nás ní

ním

vám

nim

vás

nás námi

oni

nich vámi

nimi

14. Vyberte a označte správnou formu zájmen po prepozici. Například: To je naše opička. Už si neumím představit život bez něho/ní. 1. Máme roztomilou kočku. Často o něm/ní vyprávím kolegům. 2. Náš pes rád běhá. Musím s ním/ní třikrát denně chodit na procházku. 3. To je velká kráva! Mám z něho/ní strach. 4. Náš papoušek umí mluvit. Díky němu/ní se víc smějeme. 5. Mám doma rybičky. Rád se na nich/ně dívám. 6. Máme doma dva králíky. Děti se o ně/nich učí starat. 7. Jsou tady komáři! Nemůžu kvůli nim/nich spát.

15. Jak si lidé povídají o zvířatech? Doplňte do vět zájmena z tabulky. 1. Co pro ___________ (ty) znamená tvůj pes? – Je to pro ___________ (já) nejlepší kamarád. Ani chvíli se s ___________ (on) nenudím. 2. Máte tři kočky. Je to pro ___________ (vy) problém? – No, problém je, že kvůli ___________ (oni) nemůžeme odjet. 3. Měli jste doma morče, že? – Ano, ale to nebylo nic pro ___________ (my). Nebyla s ___________ (ono) žádná legrace. 4. Vím o ___________ (ty), že máš papouška. – Ano, díky ___________ (on) jsem se začal zajímat o ptáky a teď se na ___________ (oni) jako veterinář specializuju. 5. Ty bys asi žádné zvíře nechtěl, co? – Určitě ne! Jsem nešikovný a zapomnětlivý, neuměl bych se o ___________ (oni) starat. Nebo bych odjel, zapomněl na ___________ (oni) a pak bych byl nešťastný.

11

16. Taky jste jako kluk nebo holka chtěli nějaké zvíře? Přečtěte si, co říká Magda Černá. Doplňte výrazy.

▲Výhoda je ▲strašně moc ▲pořídili ▲Tvrdili ▲si užijeme ▲hrozně roztomilý Když jsem byla malá, 1. _______________________ jsem chtěla psa. Rodiče dlouho žádné zvíře nechtěli. 2. _______________________, že se psem jsou jenom starosti: krmení pro něho je drahé, člověk s ním musí chodit ven a nemůže bez něho odjet na víkend nebo na dovolenou… Nakonec jsem ale vyhrála a máma s tátou mi 3. _______________________ pudla. Jmenoval se Amarei, ale říkáme mu Ami. Když k nám přišel, byl Ami maličký, chlupatý a 4. ______________________ Byl tak kouzelný, že jsme si za dva roky koupili ještě jednoho pudla, pak dalšího a teď už máme čtyři. Mému příteli dost dlouho trvalo, než si na psy zvykl, ale teď už je s nimi nejlepší kamarád. 5. _______________________, že bydlíme v domě se zahradou, tak psy nemusíme tak často venčit. Když jedeme na dovolenou, hlídají je moji rodiče. Je samozřejmě pravda, že krmení pro psy není levné, ale díky nim 6. _______________________ spoustu legrace. Máme je moc rádi a udělali bychom pro ně všechno na světě.

17. Máte nebo měli jste nějaké zvíře? Napište o něm krátký text. Odpovězte na otázky.

Kdy a jak jste si to zvíře pořídili? Koupili jste ho, nebo dostali? Jak vypadá/vypadalo? Jaké je/bylo? Kdo se o něj nejvíc stará/staral? Jaké má/mělo to zvíře výhody nebo nevýhody?

87


Lekce 11 10

A C

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

18. O čem vyprávěla Irena kolegyni? Doplňte do vět vhodné prepozice. Například: Irena se měla ____ víkendu skvěle. – Irena se měla o víkendu skvěle. 1. Irena byla _______ rodinou _______ farmě. 2. Děti se _______ to už dlouho těšily. 3. Farma je asi 50 kilometrů _______ Prahy. 4. Irena se zlobila _______ manžela. 5. _______ sobotu byli celý den _______ areálu Živá louka. 6. Areál je hned _______ farmy. 7. Irenina dcera se teď zajímá _______ koně. 8. Děti byly nadšené, že se můžou starat _______ zvířata. 9. _______ farmě se výborně najedli. 10. _______ neděli byli plavat _______ jezírku. 11. Jeli _______ kole _______ výlet. 12. Irenina kolegyně se _______ farmu podívá _______ internet.

19. Doplňte krátká osobní zájmena a zájmena po prepozici v akuzativu.

PAMATUJTE SI: navigace, GPS, (čtěte: džípíes, kol. džípíeska),

Například: Na farmě žijí zvířata. Viděli jsme je. 1. Byly tam slepice. Krmili jsme ________. 8. Irenin manžel zapomněl GPS. Stěžovala si na ________ kolegyni. 2. Viděli jsme koně. Obdivovali jsme ________. 9. Děti pořád chtěly jet na farmu. Moc se na ________ těšily. 3. Dcera chtěla koně koupit. Nedostala ________. 10. Dětem se líbilo jedno černé prase. Dlouho se na ________ dívaly. 4. Syn chtěl vidět opici. Neměli ________ tam. 11. Děti chtěly vidět exotická zvířata. Jsou na ________ zvyklé ze zoo. 5. Manžel si nevzal navigaci. Zapomněl ________. 12. Mladší syn byl strašně špinavý, ale rodiče se na ________ nezlobili. 6. Kolegyně areál neznala. Teď ________ zná. 13. Staršímu synovi se líbily slepice. Hezky se o ______ staral. 7. Musíš farmu navštívit. Doporučuju ti ________. 14. Dcera hlavně chtěla vidět koně. Hodně se o ________ teď zajímá.

20. O jakých lokalitách jste slyšeli v textu na farmě? Doplňte písmena. Pak tyto výrazy přečtěte nahlas. 1. L__U__A 3. PÍ__KOVI__TĚ 5. J__ZÍRK__ 2. DĚ__SK__ HŘ__Š__Ě 4. P__RKO__IŠT__ 6. PO__E

21. Doplňte výrazy ze cvičení 20 k fotografiím.

11 1. _______________________________

2.________________________________

4. _______________________________ 5. _______________________________ 22. Irenin syn ukazuje babičce fotografie zvířat, která viděl na farmě. Označte, co na farmě neviděl. Na farmě neviděl: koně, králíky, hady, krávy, gepardy, kozy, šneky, kachny, rybičky, lvy, slepice, kuřata, ovce, papoušky, prasata, opice, morčata, vlky, tygry

88

3. _______________________________

6. ________________________________


B C

Lekce 11

23. Jaká zvířata jsou/vidíte na farmě nebo v zoo? Procvičujte nominativ a akuzativ plurálu substantiv. Doplňte k fotografiím. Některé výrazy budete potřebovat dvakrát.

▲lvy ▲lvi ▲králíky ▲králíci ▲vlci ▲vlky ▲psi ▲psy ▲papoušky ▲papoušci ▲sloni ▲slony ▲křečci ▲křečky ▲tygři ▲tygry ▲kozy ▲kachny ▲slepice ▲krávy ▲opice ▲ovce ▲kuřata ▲prasata ▲morčata ▲koně

1. To jsou králíci. Viděli jsme králíky.

2. To jsou ___________________ 3. To jsou ___________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________

4. To jsou ___________________ 5. To jsou ___________________ 6. To jsou ___________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________

7. To jsou ___________________ 8. To jsou ___________________ 9. To jsou ___________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________

10. To jsou ___________________ 11. To jsou ___________________ 12. To jsou ___________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________

11

13. To jsou ___________________ 14. To jsou ___________________ 15. To jsou ___________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________

16. To jsou ___________________ 17. To jsou ___________________ 18. To jsou ___________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________ Viděli jsme ________________

24. Pište o sobě. Pozor na správnou formu substantiva (nominativ nebo akuzativ). Například: Líbí se mi papoušci. Nemám rád/a hady. Líbí se mi… Nelíbí se mi… Vadí mi… Nevadí mi… Mám rád/a… Nemám rád/a… Miluju… Nesnáším… Chtěl/a bych chovat… Nikdy bych nechtěl/a chovat…

psi hadi sloni vlci papoušci králíci šneci křečci koně kočky krávy kozy rybičky opice prasata morčata

psy hady slony vlky papoušky králíky šneky křečky koně kočky krávy kozy rybičky opice prasata morčata ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________

89


Lekce 11 10

A C

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

25. Příští týden chtějí Irena a její manžel David s dětmi navštívit zoo a safari Dvůr Králové. Dívají se na inter netové stránky. Pomozte jim najít informace. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Ireniny otázky jsou zde, Davidovy otázky jsou v Příloze na konci Klíče. Irena chce vědět: 1. Kdy je v zoo otevřeno v mezisezóně? 2. Jak velké pokoje jsou v hotelu Safari? 3. Co také nabízí restaurace Lemur?

4. Kolikátého se koná akce Dětský den v zoo? 5. Jaká atrakce pro děti je u restaurace Lemur?

Zoologická zahrada a safari Dvur Králové

Otevírací doba

Hlavní sezóna (duben – říjen): 9.00–18.00 Mezisezóna: _______________________ Zimní sezóna: 9.00–16.00

Vstupné – hlavní sezóna

Pro deti

Lanový hrad u restaurace Kibo a u lvího safari ______________________ u restaurace Lemur Dětské zoo u Jihoafrické vesničky Lanové centrum Katika Miti

Plné vstupné (dospělí): 195 Kč Akce v letošním roce Snížené vstupné (děti 3–15 let, studenti do 26 let, dů- 31. 1.–5. 2. Za pěkné vysvědčení do zoo za 10 Kč chodci, průkazy ZTP, školní zájezdy): 155 Kč 7. 4. Safari běh Rodiny s dětmi, skupiny: sleva 10 % 30.–31. 3. Velikonoční zoo ____________________ Dětský den v zoo Ubytování 21. 6. Světový den žiraf Hotel Safari 21.–29. 7. Africký festival __________________________ pokoje 10. 8. Světový den slonů Sociální zařízení a TV na každém pokoji 22. 9. Světový den nosorožců Zahrádka u každého pokoje 20.–28. 10. Týden duchů Restaurace v místě 15. 12.–1. 1. 2019 Vánoční zoo Venkovní bazén, bowling Kontakty Wi-fi zdarma, služby recepce 24 hod. denně Adresa: Cena: 3 000 Kč/pokoj Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Stravování Telefon, e-mail: Restaurace Lemur: otevřeno celoročně, nabízíme (+420) 499 329 515, info@zoodvurkralove.cz také ____________________________ Restaurace Kibo: hotová jídla, na terase pizza/těsto- Jak se k nám dostanete: viny, salátový bar Autem: Burger gril Leopard: hamburgery, panini GPS: 50°26‘0,00‘‘N 15°47‘50,00‘‘E. Přímo u zoo se naDalší stánky s občerstvením: stánky s občerstvením chází velké parkoviště, na němž je možné zdarma zaparkovat. v bio kvalitě najdete v celém areálu zoo. Chováme se ekologicky: používáme vratné kelímky Vlakem: a příbory, nepoužíváme palmový olej a třídíme odpad. Trať č. 030 Jaroměř–Liberec, stanice Dvůr Králové nad Labem. Z nádraží ČD pěšky (asi 3,5 km) nebo autobuPavilony a expozice sem. Pavilon šelem, Pavilon goril, Pavilon slonů, Pavilon su- Autobusem: rikat, Ptačí svět, Africká savana, Jihoafrická vesnička Autobusové nádraží najdete ve východní části měsGwanda, Vodní světy, expozice Jedovatá Afrika, Pěší ta. Pěšky je to do zoo asi 2 km, v období od1. května safari do 28. září můžete použít místní autobus.

11

26. Chcete jet na výlet do Dvora Králové nad Labem. Naplánujte, kdy tam pojedete, s kým, jak a co chcete vidět.

90


B A

Lekce 12

1. Spojte slova z textu o Zdeně a Martinovi, která mají podobný význam. 1. normální A. dlouhý závod (42 km) 2. senior B. obyčejný 3. nadaný C. člověk nad 60 let 4. mezinárodní D. hobby 5. jogging E. internacionální 6. koníček F. talentovaný 7. maraton G. běh, běhání

2. Co je, nebo není pravda o Zdeně a Martinovi? 1. Martinovi je sedm let. ANO/NE 2. Martin uměl číst ještě předtím, než šel do školy. ANO/NE 3. Martina nebaví nic jiného než hudba. ANO/NE 4. Martin se úspěšně zúčastnil hudební soutěže. ANO/NE 5. Martin se chce stát profesionálním hudebníkem. ANO/NE 6. Zdena je česká šampionka v plavání. ANO/NE 7. Zdena běhala maratony celý život. ANO/NE 8. Zdena učila ve škole. ANO/NE 9. Zdena začala běhat, protože chtěla motivovat manžela. ANO/NE 10. Zdenina nadace pomáhá studentům. ANO/NE

PAMATUJTE SI: v (jednom) roce ve dvou, třech, čtyřech letech v pěti, šesti, sedmi… letech

3. Martin, nebo Zdena? Napište podle textu kdo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

_________________ má individuální vzdělávací plán. _________________ má na svůj věk neobvyklý koníček. _________________ je seniorská světová šampionka. _________________ je hudebně nadaný. _________________ se rozhodně nenudí. _________________ pomáhá a radí seniorům. _________________ od čtyř let hraje na housle. _________________ běhá od šedesáti let.

4. Spojte výrazy z textu a vysvětlení. 1. 2. 3. 4. 5.

v jednom roce ve čtyřech letech v pěti letech osmiletý kluk sedmdesátiletá paní

A. když mu byly čtyři roky B. paní, které je sedmdesát let C. když mu byl rok D. kluk, kterému je osm let E. když mu bylo pět let

5. Označte, co není správně. 1. hrát karty, šachy, scrabble, kytaru, na housle, na klavír, na flétnu 2. nastupovat/nastoupit do školy, do práce, do auta, do života, do tramvaje, do vlaku 3. končit/skončit školu, univerzitu, jako první, jako poslední, v práci v šest večer, kouřit 4. vyhrávat/vyhrát závod, školu, soutěž, maraton, zlatou medaili 5. zůstávat/zůstat aktivní, běhat, doma, klidný, v práci do šesti

6. Doplňte k fotografiím podle modelu.

Evžen, 20 let 1.

Evžen je dvacetiletý.

Adéla, 1 rok 2.

Adéla je roční.

POZOR: Adéle je rok. = Adéla je roční. Evženovi je dvacet let. = Evžen je dvacetiletý.

12

David, 5 let

Roman, 60 let

3. _________________________ 4. _________________________

Eva, 40 let Linda, 19 let Jarmila, 70 let Jakub, 13 let 5. _________________________ 6. _________________________ 7. _________________________ 8. _________________________

91


Lekce 12 4

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

7. Co říkají lidé na fotografiích? Doplňte výrazy.

▲plavání ▲pomáhat ▲jazyky ▲architektem ▲v padesáti ▲od čtyř let ▲do ciziny ▲soutěž ▲chudým lidem ▲líbí se mi ▲na olympiádu ▲květinářství 1. Julie

2. Artur

Baví mě jazyky , a proto pojedu studovat ______________

Na klavír hraju ______________ a teď jsem vyhrál mezinárodní _____________

Vždycky jsem chtěla ___________, a tak jsem založila nadaci, která dává jídlo ___________

3. David

erní zajímavé mod ch se ci stát budovy, proto

12 5. Laděna

4. Nora

6. Elišk a Pracovala jsem jako úřednice, ale _______________ jsem si pořídila _______________

Jde mi ____________ a jednou bych chtěla jet _______________

8. Co o sobě lidé na fotografiích říkají? Přepište věty ze cvičení 7 podle modelu. Pozor na formu zájmen a sloves. 1. Julie říká, že ji baví jazyky, a proto … 2. Artur říká, že _________________________________________________________________________ 3. David říká, že _________________________________________________________________________ 4. Nora říká, že _________________________________________________________________________ 5. Laděna říká, že _______________________________________________________________________ 6. Eliška říká, že _________________________________________________________________________

92

POZOR: Julie říká: „Baví mě jazyky.“ Julie říká, že ji baví jazyky.


B A 9. ÄŒtÄ›te, co o sobÄ› říkĂĄ profesionĂĄlnĂ­ ĹĄachista a ťachovĂ˝ velmistr Jakub HorĂĄlek. Byl vĂ˝jimeÄ?nĂŠ dĂ­tÄ›, nebo ne? DoplĹˆte vhodnou spojku nebo spojovacĂ­ vĂ˝raz.

Lekce 12

POZOR: kdyĹž Ă— i kdyĹž, pĹ™estoĹže

▲ale ▲Kdybych ▲tak ▲abych ▲a proto ▲Şe ▲jestli ▲a ▲proto ▲KdyŞ (2×) ▲I kdyŞ ▲ protoŞe

1. ______________ jsem byl malĂ˝, byl jsem asi dost divnĂŠ dĂ­tÄ›. Dlouho jsem nemluvil a nechodil. ZaÄ?al jsem mluvit aĹž ve tĹ™ech letech, ale pak jsem mluvil pořåd. RodiÄ?e ze mÄ› byli neĹĄĹĽastnĂ­, 2. ______________ mi zaÄ?ali dĂĄvat rĹŻznĂŠ knĂ­Ĺžky a ukazovat mi pĂ­smena, 3. ______________ se pořåd na nÄ›co neptal. V pÄ›ti letech uĹž jsem normĂĄlnÄ› Ä?etl. PĹ™esto jsem do ťkoly nastoupil pozdÄ›ji, aĹž v sedmi letech, 4. ______________ jsem byl Ä?asto nemocnĂ˝. Ĺ kola mÄ› moc nebavila, skoro vĹĄechno jsem umÄ›l, 5. ______________ jsem hodnÄ› zlobil. 6. ______________ mi bylo osm, zlomil jsem si na horĂĄch nohu. 7. ______________ si ji nezlomil, asi bych nikdy hrĂĄt ĹĄachy nezaÄ?al. Nemohl jsem chodit a straĹĄnÄ› jsem se nudil. NaĹĄel jsem v knihovnÄ› knihu, kde byly rĹŻznĂŠ ĹĄachovĂŠ partie. Moc mÄ› to bavilo, 8. ______________ jsem zaÄ?al hrĂĄt ĹĄachy. ĂšÄ?astnil jsem se rĹŻznĂ˝ch soutÄ›Şí. 9. ______________ jsem tam byl nejmladĹĄĂ­, Ä?asto jsem vyhrĂĄval. KdyĹž jsem nÄ›kdy prohrĂĄl, jeĹĄtÄ› vĂ­c mÄ› to motivovalo. V ťestnĂĄcti letech jsem se stal velmistrem. Ve ťkole to bylo horĹĄĂ­. Ĺ la mi matematika a jazyky, 10. ______________ nikdy mÄ› nebavila fyzika a chemie. Byl jsem rĂĄd, 11. ______________ jsem stĹ™ednĂ­ ĹĄkolu dokonÄ?il. UĹž bÄ›hem stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly jsem hodnÄ› pĹ™emýťlel, 12. ______________ mĂĄm studovat matematiku, nebo jazyky. Nakonec jsem se rozhodl pro obecnou lingvistiku. KdyĹž jsem skonÄ?il vysokou, zaÄ?al jsem hrĂĄt ĹĄachy profesionĂĄlnÄ›. MĂĄm teÄ? vlastnĂ­ho trenĂŠra 13. ______________ jsem momentĂĄlnÄ› druhĂ˝ nejlepĹĄĂ­ ĹĄachista v republice. TakĹže mĹŻj cĂ­l je jasnĂ˝, ne đ&#x;˜Š?

10. OdpovÄ›zte na otĂĄzky k textu. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

JakĂ˝ byl Jakub, kdyĹž byl malĂ˝? – __________________________ 7. Co ho jeĹĄtÄ› vĂ­c motivovalo? – _____________________________ Kdy zaÄ?al mluvit? – ____________________________________ 8. Kdy se stal velmistrem? – ________________________________ Kdy nastoupil do ťkoly? – ________________________________ 9. Co ho ve ťkole bavilo? – _________________________________ Co se mu stalo v osmi letech? – ___________________________ 10. Co mu ve ťkole neĹĄlo? – _________________________________ Kdy zaÄ?al hrĂĄt ĹĄachy? – __________________________________ 11. Co vystudoval na vysokĂŠ ĹĄkole? – _________________________ ÄŒeho se ĂşÄ?astnil? – _____________________________________ 12. JakĂ˝ cĂ­l mĂĄ teÄ?? – _______________________________________

11. JacĂ­ jste byli vy, kdyĹž jste byli malĂ­? Co vĂĄm ĹĄlo nebo neĹĄlo? PiĹĄte o sobÄ›. PouŞívejte nĂĄsledujĂ­cĂ­ zaÄ?ĂĄtky vÄ›t (i v negativnĂ­ formÄ›). Například: V/Ve ____ letech jsem uĹž umÄ›l/a‌ V/Ve ____ letech jsem jeĹĄtÄ› neumÄ›l/a‌ â–˛nastoupil/a jsem do ťkoly, kdyĹž mi bylo ____ let â–˛bavil/a/o mÄ› ▲ťel/ĹĄla/ĹĄlo mi â–˛zaÄ?al/a jsem â–˛nauÄ?il/a jsem se (Ä?Ă­st, psĂĄt, hrĂĄt‌) â–˛zĂşÄ?astnil/a jsem se soutěŞe/zĂĄvodu â–˛prohrĂĄl/a jsem â–˛vyhrĂĄl/a jsem ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

12

12. Vyberte a oznaÄ?te vhodnou spojku nebo spojovacĂ­ vĂ˝raz.

PAMATUJTE SI: KdyĹž mi byl rok ‌ KdyĹž mi byly dva/tĹ™i/Ä?tyĹ™i roky,‌ KdyĹž mi bylo pÄ›t, ĹĄest, sedm‌ let, ‌

1. HodnÄ› se uÄ?Ă­m, protoĹže/abych/kdybych se dostal na vysokou ĹĄkolu. 2. I kdyĹž/KdyĹž/Jestli nemĂĄm velkĂ˝ talent na jazyky, nauÄ?il jsem se dobĹ™e Ä?esky. 3. JeĹĄtÄ› nevĂ­m, Ĺže/jestli/abych budu dÄ›lat dalĹĄĂ­ kurz. 4. ZaÄ?al jsem hrĂĄt volejbal, aĹž/kdyĹž/kdy mi bylo sedm let. 5. ZaÄ?ala jsem vĂ­c studovat, protoĹže/Ĺže/proto brzy budu dÄ›lat zkouĹĄky. 6. AĹž/NeĹž/Tak se nauÄ?Ă­m Ä?esky, zaÄ?nu se uÄ?it polsky. 7. ZaÄ?al jsem mluvit velmi brzy a/ale/nebo v jednom roce jsem uĹž říkal celĂŠ vÄ›ty. 8. VĹždycky mÄ› bavila matematika, jestli/nebo/proto jsem se stal uÄ?itelem matematiky. 9. I kdyĹž/Jakmile/ProtoĹže mÄ› bavĂ­ literatura a historie, budu studovat ekonomickou ĹĄkolu. 10. VĹždycky jsem chtÄ›l hrĂĄt fotbal profesionĂĄlnÄ›, a/ale/a proto v deseti letech jsem si oĹĄklivÄ› zlomil nohu. 11. Opravdu nevĂ­m, Ĺže/kdyby/jestli mĂĄm uÄ?it syna Ä?Ă­st jeĹĄtÄ› pĹ™edtĂ­m, neĹž pĹŻjde do ĹĄkoly. 12. Kdybych/Abych/Ĺ˝e mÄ›l ĹĄpatnou uÄ?itelku na biologii, tak/a tak/jestli bych se asi nestal lĂŠkaĹ™em.

93


Lekce 12 4

A B

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

13. Jaké věkové kategorie znáte? Doplňte formy singuláru. 1. malé děti – _________________________________________ 2. děti – _________________________________________ 3. mladí lidé – _________________________________________ 4. senioři, důchodci – _________________________________________ 5. dospělí – _________________________________________ 6. dospívající – _________________________________________

POZOR: dospívající = on, ona i oni Dospívající se deklinuje jako adjektivum moderní.

14. Co obvykle nedělají? Označte, co se podle vás nehodí. Pak to zapište na jiné místo. Například: Malé děti se narodí, chodí do školy, učí se mluvit, učí se chodit, hrají si, chodí do školky. 1. děti: hrají si, učí se číst a psát, studují na vysoké škole, _______________________ 2. dospívající: vychovávají děti, chodí na střední školu, jsou v pubertě, ______________________ 3. mladí lidé: promují, hledají partnera/partnerku, hledají práci, mají svatbu, jsou v důchodu, _______________________ 4. dospělí: dělají kariéru, chodí do práce, chodí do školky, vydělávají peníze, _______________________ 5. senioři: mají vnoučata, mají čas na své koníčky, studují na univerzitě třetího věku, dělají maturitu (maturují), _______________________

15. Jakou etapu života nebo událost asi prožívají? Popište fotografie. Používejte výrazy z předchozího cvi čení. Hledejte víc možností.

1.

Má promoci/promuje.

2. ___________________________________

12

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

9. ___________________________________

10. __________________________________

11. __________________________________

12. __________________________________

94


B

Lekce 12

16. Spojte imperfektivní/perfektivní slovesa. Pak je použijte ve větách. 1. rodit se A. vystudovat __________________________________________________________________________________ 2. hrát si B. vydělat __________________________________________________________________________________ 3. učit se C. narodit se __________________________________________________________________________________ 4. studovat D. vychovat __________________________________________________________________________________ 5. vychovávat E. pohrát si __________________________________________________________________________________ 6. vydělávat F. naučit se __________________________________________________________________________________

17. Odpovězte na otázky. 1. Kdy a kde jste se narodil/a? ________________________________________________________________________________________ 2. Kdy jste začal/a chodit na základní školu? _____________________________________________________________________________ 3. Odkdy dokdy jste tam chodil/a? ____________________________________________________________________________________ 4. Chodil jste na střední školu? Na jakou? Odkdy dokdy? __________________________________________________________________ 5. Studoval/a jste na vysoké škole? Na jaké? Odkdy dokdy? ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 6. Kdy jste začala/a vydělávat? _______________________________________________________________________________________ 7. Kdy jste měl/a svatbu? Kdy se vám narodily děti? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________

18. Napište tři významné roky ve vašem životě, které nemáte v životopise. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte. Můžete pracovat se slovníkem.

PAMATUJTE SI: v roce 1990 (= devatenáct set devadesát) v roce 2010 (= dva tisíce deset) od roku 1990 do roku 2010

Například: 2015 – Co se stalo v roce 2015? – Zamiloval jsem se. tři významné roky v mém životě rok co se stalo

19. O čem kdo mluví? Procvičujte lokál plurálu.

POZOR: k > c výrobek > výrobcích

Například: nový výrobek – Prodavači mluví o nových výrobcích. 1. Lékaři mluví o nových ______________________________ (lék). 2. Vědci mluví o vědeckých ______________________________ (metoda). 3. Učitelé mluví o špatných i dobrých ______________________________ (student). 4. Politici mluví o mezinárodních ______________________________ (problém). 5. Podnikatelé mluví o podnikatelských ______________________________ (účet). 6. Úředníci mluví o důležitých ______________________________ (dokument). 7. Profesoři mluví o zajímavých ______________________________ (publikace). 8. Sportovci mluví o sportovních ______________________________ (akce).

12

20. Procvičujte lokál singuláru. Používejte koncovky -ovi, -u, -e/-ě a -i. Například: Kamarádka mi vyprávěla o synovi. – O kom?

POZOR: Pozor: substantiva končící na -c, -j, -tel a -e mají v lokálu sg. koncovku -i. Více viz tabulka a deklinace na s. 117

1. Četla jsem knihu o našem ________________________________________________________ (prezident).–____________________? 2. Mluvili jsme o novém ____________________________________________________________ (kolega). – ______________________? 3. Povídali jsme si o novém _________________________________________________________ (projekt).–______________________? 4. Slyšel jsem o dobrém ____________________________________________________________ (film).–_________________________? 5. Četli jsme o známé ______________________________________________________________ (politička).–_____________________? 6. Ta publikace je o nové ___________________________________________________________ (metoda). – _____________________? 7. Vyprávěl jsem kamarádům o ______________________________________________________ (víkend). – ______________________? 8. Viděl jsem film o českém _________________________________________________________ (spisovatel). – ___________________? 9. Mluvili jsme o slavném ___________________________________________________________ (herec).–________________________? 10. Povídali jsme si o ________________________________________________________________ (práce). – _______________________? 11. Bavil jsem se kolegou o jeho _______________________________________________________ (přítelkyně).–____________________? 12. Říkal jsem manželce novinku o naší _________________________________________________ (kolegyně). – ____________________?

95


Lekce 12 4

A C

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

21. Seřaďte chronologicky školy v ČR (1–5). Odkdy dokdy nebo jak dlouho se tam chodí? Doplňte podle modelu a pak čtěte nahlas. Například: 1. mateřská škola (školka). Chodí se tam od tří do šesti let. ▲15–19 ▲3–6 ▲6–11 ▲11–15 ▲po maturitě, trvá 5 nebo 6 let ____ základní škola, druhý stupeň – _______________________________________ 1. mateřská škola (= školka) – 3–6 ____ vysoká škola/univerzita – ___________________________________________ ____ střední škola/gymnázium – _________________________________________ ____ základní škola, první stupeň – ________________________________________

22. Do jaké školy chodí lidé na fotografiích? Doplňte jména. 1. 2. 3. 4. 5.

________________ chodí do mateřské školy/do školky ________________ chodí na základní školu, na první stupeň ________________ chodí na základní školu, na druhý stupeň ________________ chodí na střední školu/na gymnázium ________________ chodí na vysokou školu/na univerzitu Natálie

Vojtěch

Dominik

Patrik

23. Spojte výrazy s podobným významem. Pak je použijte ve větách. 1. získávat/získat A. ten, kdo dokončil školu ___________________________________________ 2. existovat B. specializovaný ___________________________________________ 3. zaměřovat se/zaměřit se na C. dostávat/dostat ___________________________________________ 4. absolvent školy D. test ___________________________________________ 5. zkouška E. být ___________________________________________ 6. povinné F. orientovat se na ___________________________________________ 7. odborný G. to, co se musí ___________________________________________

Valentina

24. Pracujte s textem o školách v ČR. Odpovězte na otázky.

1. Odkdy děti obvykle chodí do mateřské školy? – ______________________________________________________________________ 2. Kdy (= v kolika letech) nastupují děti na základní školu? – _______________________________________________________________ 3. Je základní škola povinná? – _______________________________________________________________________________________ 4. Kolik tříd má celkem základní škola? – _______________________________________________________________________________ 5. Můžete na nějaké střední škole získat titul bakalář nebo magistr? – ________________________________________________________ 6. Dělají se na vysokou školu přijímací zkoušky? – ________________________________________________________________________ 7. Může jít na vysokou školu ten, kdo má výuční list? – ____________________________________________________________________ 8. Musí student na konci vysoké školy maturovat? – ______________________________________________________________________ 9. Trvá každé studium na vysoké škole 5 let? – ___________________________________________________________________________

12

25. K jakému typu školy patří tyto výrazy? Napište je do tabulky.

▲promovat ▲magistr ▲odborné učiliště ▲promoce ▲výuční list ▲maturovat ▲ šestá až devátá třída ▲první až pátá třída ▲gymnázium ▲maturita ▲bakalář ▲diplomovaný specialista ▲inženýr ▲přijímací zkoušky základní škola (1. stupeň) základní škola (2. stupeň) střední škola odborné učiliště

96

vyšší odborná škola

vysoká škola


B C

Lekce 12

26. Spojte typ školy a jeho zkratku. 1. mateřská škola A. SOU 2. základní škola B. MŠ 3. střední škola C. VOŠ 4. střední odborné učiliště D. SŠ 5. střední odborná škola E. SOŠ 6. vyšší odborná škola F. VŠ 7. vysoká škola G. ZŠ

PAMATUJTE SI: středoškolák vysokoškolák

27. Jakou školu musí minimálně mít lidé v těchto profesích? Označte, co je správně. 1. 2. 3. 4. 5.

Kadeřnice musí mít učiliště, střední odbornou školu, gymnázium, vyšší odbornou školu, vysokou školu. Lékař musí mít učiliště, střední odbornou školu, gymnázium, vyšší odbornou školu, vysokou školu. Účetní musí mít učiliště, střední odbornou školu, gymnázium, vyšší odbornou školu, vysokou školu. Učitel musí mít učiliště, střední odbornou školu, gymnázium, vyšší odbornou školu, vysokou školu. Elektrikář musí mít učiliště, střední odbornou školu, gymnázium, vyšší odbornou školu, vysokou školu.

28. Změňte věty podle modelu. Všimněte si, že vždycky jedno slovo v každé větě nebudete potřebovat.

Například: Na gymnáziu získají absolventi maturitu. – Na gymnáziu se získá maturita. 1. Na učilišti získají absolventi výuční list. – _______________________________________ 2. Na vysokou školu chodí studenti až 6 let. – _______________________________________ 3. Na základní školu chodí děti od 6 do 15 let. – _______________________________________ 4. Na vysokou většinou dělají studenti přijímací zkoušky. – _______________________________________ 5. Do mateřské školy chodí děti v pěti letech. – _______________________________________ 6. V magisterském programu získají absolventi titul magistr, inženýr nebo doktor medicíny. – ______________________________________ 7. Na gymnáziu nebo střední odborné škole dělají studenti maturitu. – _______________________________________

29. Spojte titul a jeho zkratku. 1. bakalář, bakalářka A. DiS. 2. diplomovaný specialista B. Bc. 3. doktor, doktorka filozofie C. Mgr. 4. doktor, doktorka medicíny D. Ing. 5. magistr, magistra E. MUDr. 6. inženýr, inženýrka F. JUDr. 7. doktor, doktorka práv G. PhDr./Ph.D.

30. Doplňte tituly k fotografiím.

▲PhDr./Ph.D. ▲Ing. ▲MUDr. ▲JUDr. .

POZOR: Když používáme titul, vždycky používáme i výrazy pan nebo paní, např.: pane doktore! paní doktorko! Ale taky: pane učiteli! paní učitelko!

12

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 4. _________________________

31. Jak oslovíte tyto lidi? Tvořte formy vokativu podle modelu.

Například: JUDr. Jan Novák – pane doktore 1. Mgr. Anna Hloužková – _________________________________________________ 2. Ing. Linda Kubátová – __________________________________________________ 3. MUDr. Jan Mazur – _____________________________________________________ 4. Ing. Leoš Havlík – ______________________________________________________ 5. JUDr. Dana Nová – _____________________________________________________ 6. Mgr. Adam Pechát, Ph.D. – _______________________________________________

97


Lekce 12 5

C A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

32. Co kde je na základní škole? Doplňte k obrázku, co je v přízemí, v prvním patře, ve druhém patře atd. Například: V přízemí vlevo je šatna. V prvním patře… Ve druhém patře… Ve třetím patře… ▲jídelna ▲chodba ▲ředitelna ▲sborovna ▲šatna ▲tělocvična ▲1. třída ▲9. třída ▲školní knihovna ▲schody

3. patro

2. patro

1. patro

přízemí

33. Jaké školní předměty znáte? Hledejte slova s podobným významem. Jaké další předměty se učí na základní škole? čeština dějepis přírodopis zeměpis angličtina

anglický jazyk biologie český jazyk geografie historie

34. Jeden vtip říká, že děti baví ve škole nejvíc přestávky. A co vy? Pište o sobě. Například: (bavit) – Bavila/Baví mě matematika. POZOR:

12 1. 2. 3. 4. 5.

(bavit) mě ___________________________________________________________ (nudit) mě ___________________________________________________________ (jít) mi ___________________________________________________________ (líbit se) mi, že ___________________________________________________________ (vadit) mi, že ___________________________________________________________

Bavil mě dějepis. Nudila mě matematika. Líbilo se mi, že… Šly mi jazyky.

35. Přečtěte si, co říkají studenti, děti nebo jejich rodiče. Na jaké škole to můžete slyšet? Například: Už se taky učíš na přijímačky na vejšku? – D. To můžu slyšet na střední odborné škole nebo na gymnáziu. A. ve školce B. na základní škole C. na učilišti D. na střední odborné škole nebo gymnáziu E. na vysoké škole 1. Paní Malá, vaše Evička už půjde do první? A na jakou základku bude chodit? – ______________________________________________ 2. Pane Nováku, kam půjde váš Jirka? Na učňák, nebo na gympl? – __________________________________________________________ 3. Dneska jsem byla na praxi a krásně jsem ostříhala jednu paní. Byla moc spokojená. – _________________________________________ 4. Máme nějaký domácí úkol? – Ne, ale zítra budeme psát test ze zeměpisu. – _________________________________________________ 5. Kdy budeš dělat státnice? Po letním, nebo po zimním semestru? – ________________________________________________________ 6. Co budeš dělat po maturitě? Chceš jít na vejšku? – _____________________________________________________________________ 7. Pane profesore, jak dlouhá musí být ta seminární práce? – _______________________________________________________________ 8. Paní učitelko, omlouvám syna, že přišel pozdě. Ujel mu autobus. – ________________________________________________________ 9. Chtěl bych jít na vysokou, ale nemám maturu. Musím si ji dodělat. – _______________________________________________________ 10. Půjdete zítra na praxi do továrny? – _________________________________________________________________________________ 11. Nechceš jít na fotbal? – Šel bych, ale musím se učit, příští týden dělám přijímačky na gympl. – __________________________________ 12. Hned po státnicích začnu pracovat, už potřebuju vydělávat. – ____________________________________________________________

98


B A

Lekce 13

1. Jaké jídlo je podle vás … ? Doplňte dvě jídla. Pak pracujte v páru, porovnávejte a diskutujte. 1. zdravé: ____________________________________________ 2. nezdravé: __________________________________________ 3. těžké: _____________________________________________ 4. lehké: _____________________________________________

5. tučné: _________________________________________________ 6. dietní: _________________________________________________ 7. sladké: _________________________________________________ 8. slané: _________________________________________________

2. Znáte typická jídla české kuchyně? Doplňte k fotografiím. A. smažený sýr, brambory a tatarská omáčka D. tatarský biftek G. tlačenka B. bramborová polévka E. rajská omáčka a houskové knedlíky H. bábovka C. smažený řízek a hranolky F. bramboráky I. žemlovka

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

13 9. ___________________________________

3. Co se s čím v Česku obvykle jí? Spojte kombinace. Jaké jiné kombinace by chutnaly vám? 1. vepřové maso 2. smažený řízek 3. rajská omáčka 4. jahodové knedlíky 5. utopenci 6. tvarohové a makové koláče 7. svíčková 8. smažený sýr

s/se

A. knedlíky B. hranolky C. knedlíky a brusinkami D. nakrájenou cibulí E. knedlíky a zelím F. rozinkami G. strouhaným tvarohem H. brambory a tatarskou omáčkou

4. Mluvte o sobě. Jaké jídlo jíte často…? 1. 2. 3. 4.

jako předkrm: ________________________ jako hlavní jídlo: ______________________ jako přílohu: _________________________ jako moučník (dezert): _________________

5. 6. 7. 8.

PAMATUJTE SI: bramborová polévka = kol. bramboračka tatarská omáčka = kol. tatarka smažený sýr = kol. smažák tatarský biftek = kol. tatarák

lžící: _____________________________ lžičkou: __________________________ příborem: ________________________ rukou: ___________________________

99


Lekce 13 5

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

5. Doplňte do vět následující výrazy.

▲stravování ▲zdravá strava ▲Stravovat se ▲stravovací návyky 1. Lékař se vás může zeptat, jaké jsou vaše _______________________________________________ 2. Základem zdravého životního stylu je _______________________________________________ 3. _______________________________________________ zdravě je velmi důležité. 4. Cestovní kancelář nabízí ubytování a _______________________________________________ v luxusních i levných hotelech.

6. Spojte výrazy z textu. Pak je použijte ve větách. 1. česká A. maso ________________________________________________________________________________ 2. tučné B. strava ________________________________________________________________________________ 3. velká C. kuchyně ________________________________________________________________________________ 4. stravovací D. návyky ________________________________________________________________________________ 5. alkoholický E. styl ________________________________________________________________________________ 6. zdravá F. nápoj ________________________________________________________________________________ 7. životní G. porce ________________________________________________________________________________

7. Co říká MUDr. Hájek o tom, jak jedí Češi? Doplňte vhodné spojky nebo spojovací výrazy. ▲protože ▲a proto ▲ale ▲aby ▲a ▲že ▲I když 1. Říká se, ____________________ jsme to, co jíme. 2. ________________________ se Češi v poslední době mnohem víc zajímají o to, co jedí, jejich stravovací návyky stále nejsou dobré. 3. Češi se nestravují zdravě, ____________________ konzumují příliš tučná jídla a dávají si velké porce. 4. Češi také pijí sladké a alkoholické nápoje, ____________________ tloustnou. 5. Zdravá strava je velmi důležitá, ____________________ především je nutné, ____________________ lidé znali a dodržovali zásady zdravého životního stylu. 6. Doporučuje se mít dostatek pohybu ____________________ vyhýbat se stresu.

8. Porovnejte jídla a nápoje, které se konzumují ve vaší zemi a v ČR. Jaké jsou předkrmy, polévky, hlavní jídla, přílohy, saláty, moučníky (= dezerty) a nápoje? Pište věty podle modelu. Například: Americká káva je slabší než česká. ▲sladší ▲slanější ▲těžší ▲lehčí ▲slabší ▲silnější ▲zajímavější ▲tučnější ▲chutnější ▲zdravější ▲méně zdravý ▲dražší ▲levnější _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

13

9. Víte, jaké národy se stravují nejzdravěji? Čtěte text a najděte a označte reflexivní pasivum. Všimněte si, jak se používá. Říká se, že nejzdravější kuchyně na světě je středomořská. V Itálii, Řecku a dalších zemích kolem Středozemního moře se jí hodně zeleniny, ovoce a ryb a používá se tam olivový olej. Velmi zdravě se vaří také v Japonsku. Japonci jedí ryby nebo mořské plody minimálně třikrát týdně, konzumují spoustu zeleniny a součástí jejich stravy je legendární houba šitake. Ve všech rodinách i restauracích se připravuje tradiční japonské suši a jí se i mořské řasy. K tomu se pijí litry zeleného čaje. Zdravou stravu konzumují také Indové. Indická jídla obsahují hodně koření, jako je například kari, kurkuma, koriandr nebo skořice. Tato koření pomáhají snížit cholesterol a doporučují se proti depresi.

10. Jaká jídla z textu znáte? Konzumujete je pravidelně?

Znám ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Pravidelně jím/piju/používám ____________________________________________ _____________________________________________________________________

100


B A

Lekce 13

11. Co se obvykle jí ve vaší zemi? Doplňte věty. 1. Na snídani se obvykle jí ________________________________________________ a pije se _____________________________________ 2. Na oběd se jí ____________________________________________________________________________________________________ 3. Na večeři se jí ____________________________________________________________________________________________________ 4. Na ____________________________ (svátek) se jí _______________________________ a pije se _______________________________ 5. Nejí se _____________________________________________ a nepije se ___________________________________________________

12. Pan Dvořák má zdravotní problémy a chtěl by jíst zdravěji. Mluví s dietoložkou MUDr. Emou Tenkou. Používejte formy genitivu plurálu. MUDr. Tenká: Takže pane Dvořáku, měl jste celý týden psát, co jíte. Pan Dvořák: Tady to je, paní doktorko. MUDr. Tenká: Tak se na to podíváme. No, je to určitě lepší než minule, jíte teď líp a zdravěji než dřív. Vidím tady, že jíte víc mléčných 1. _______________________ (výrobek) i zeleninových 2. _______________________ (salát). Pijete míň sladkých 3. ______________________ (limonáda), to je taky dobře. Ale co je to tady? Vy jste v pátek vypil pět černých 4. _____________ (pivo)? Pan Dvořák: Byli jsme s kamarády v hospodě, slavil jsem narození vnučky. MUDr. Tenká: Aha, ale místo toho jste si mohl dát pár 5. _________________________ (sklenička) suchého vína, to by bylo určitě míň 6. _______________________ (kalorie). Celkově byste měl jíst míň těch vašich oblíbených 7. _______________________ (těstovina) a naopak zařadit víc různých 8. _______________________ (luštěnina), například zelených 9. _______________________ (fazole). Doporučuju vám také konzumovat víc celozrnných 10. _______________________ (výrobek).

13. Někteří lidé nemůžou jíst a pít všechno. Doplňte k fotografiím, co to je. Pak napište, co by kdo neměl jíst a pít a proč. Používejte formy genitivu plurálu (všechna adjektiva mají koncovku -ých). Například: Děti by neměly pít moc sladkých limonád, protože … ▲alkoholické nápoje ▲celozrnné výrobky ▲čokoládové bonbony ▲mléčné výrobky ▲tučné sýry ▲sladké limonády ▲smažená jídla ▲ryby a mořské plody ▲uzeniny ▲luštěniny ▲těstoviny ▲ovoce a zelenina

POZOR: hodně ovoce a zeleniny = jenom singulár

13

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 4. _________________________

5. _________________________ 6. _________________________ 7. _________________________ 8. _________________________

9. _________________________ 10. _________________________ 11. _________________________ 12. _________________________ 1. Děti by neměly jíst nebo pít moc __________________________________________________________________________________ 2. Diabetici by neměli jíst nebo pít moc _______________________________________________________________________________ 3. Obézní lidé by neměli jíst nebo pít moc _____________________________________________________________________________ 4. Všichni by měli jíst nebo pít hodně _________________________________________________________________________________

101


Lekce 13 5

A B

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

14. Jaké ingredience jsou v kulajdě? Napište správně. 1. DVOA – voda 2. EOLJ – __________________________ 3. OCTE – __________________________ 4. HOBUY – ________________________

5. LSŮ – ____________________________ 9. BROAMRBY – __________________________ 6. KNMÍ – ___________________________ 10. MOAUK – ______________________________ 7. SMAETNA – _______________________ 11. KROP– ________________________________ 8. ČVAJÍKA – ________________________

15. Seřaďte recept na kulajdu (1–7). _____ _____ _____ 1. _____ _____ _____

Kulajda se jí s chlebem. V kelímku smetany rozmícháme trochu mouky. Dobrou chuť! Houby a cibuli nakrájíme a v hrnci na oleji osmažíme. Nakonec přidáme několik čerstvých vajíček (obvykle jedno na osobu) a ještě chvíli vaříme. Když jsou brambory měkké, přilijeme smetanu do hrnce, přidáme lžíci octa a trochu kopru a polévku zamícháme. Přidáme asi dva litry vody, oloupané a nakrájené brambory, bobkový list, trochu kmínu a trochu soli a všechno vaříme.

16. Kolik čeho si dáte? Procvičujte výrazy s partitivním genitivem sg. a pl. Označte, jak můžete reagovat. Hledejte víc možností. Například: Kolik chceš té dobré kulajdy? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 1. Kolik chceš toho čokoládového dortu? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 2. Kolik chceš té pistáciové zmrzliny? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 3. Kolik chceš těch jahodových knedlíků? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 4. Kolik chceš toho vepřového masa? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 5. Kolik chceš té salámové pizzy? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 6. Kolik chceš těch velkých pomerančů? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 7. Kolik chceš té neperlivé vody? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek. 8. Kolik chceš toho černého piva? – Hodně, málo, míň, víc, trochu, několik, kousek.

17. Co je to? Doplňte k fotografiím.

▲kelímek ▲lžíce ▲lžička ▲láhev ▲sklenice ▲sáček ▲krabička▲ hrnek ▲plechovka

13 2.

1.

4. 3.

6.

5.

7.

102

8. 9.


B

Lekce 13

18. Co se v Ä?em prodĂĄvĂĄ? ProcviÄ?ujte vĂ˝razy s partitivnĂ­m genitivem sg. a pl. OznaÄ?te, co se nehodĂ­. Například: lĹžiÄ?ka cukru, mouky, kĂĄvy, pizzy 1. kelĂ­mek jogurtu, masa, smetany, piva, limonĂĄdy, koly, kĂĄvy 2. sĂĄÄ?ek Ä?aje, bonbonĹŻ, mouky, cukru, vody, tÄ›stovin, rýŞe 3. lĂĄhev piva, keÄ?upu, limonĂĄdy, vody, koly, dortu 4. plechovka piva, limonĂĄdy, fazolĂ­, jogurtu, koly 5. lĹžiÄ?ka kĂĄvy, kakaa, pomeranÄ?e, soli, kmĂ­nu, mlĂŠka

PAMATUJTE SI: kg: 1 kilo, 2/3/4 kila, 5... kilo dkg: 1 deko, 2/3/4/5... deka dcl: 1/2/3/4/5... deci

19. JakĂŠ mĂ­ry a vĂĄhy znĂĄte? DoplĹˆte k fotografiĂ­m.

â–˛decilitr (deci) â–˛metr â–˛litr â–˛dekagram (deko) â–˛kilogram (kilo)

5. 3.

1.

4.

2. 20. Co nakupujeme nebo objednĂĄvĂĄme v restauraci na litry a deci, kila a deka? ProcviÄ?ujte mĂ­ry a vĂĄhy s partitivnĂ­m genitivem sg. a pl. Spojte. Hledejte vĂ­c moĹžnostĂ­.

21. Co nakupujeme v supermarketu? ProcviÄ?ujte formy genitivu plurĂĄlu. DoplĹˆte je do vÄ›t.

1. dvacet deka A. bĂ­lĂŠho vĂ­na 2. tĹ™i deci B. bramborovĂŠho salĂĄtu 3. pÄ›t litrĹŻ C. pomeranÄ?ovĂŠho dĹžusu 4. tĹ™icet deka D. paprikovĂŠho salĂĄmu 5. dva litry E. studenĂŠ koly 6. dvacet litrĹŻ F. benzĂ­nu Natural 7. tĹ™i kila G. velkĂ˝ch brambor 8. dvÄ› deci H. Ä?ervenĂŠho vĂ­na

1. kilo novĂ˝ch __________________________________________ (brambora) 2. sĂĄÄ?ek ovocnĂ˝ch _______________________________________ (bonbon) 3. pĹŻl kila sladkĂ˝ch ________________________________________ (jahoda) 4. dvÄ› kila Ä?ervenĂ˝ch ______________________________________ (jablko) 5. pÄ›t ĹžlutĂ˝ch ____________________________________________ (meloun) 6. pĂĄr bĂ­lĂ˝ch ______________________________________________ (jogurt) 7. ĹĄest rybĂ­ch ___________________________________________ (konzerva) 8. nÄ›kolik kozĂ­ch ______________________________________________ (sĂ˝r) 9. pÄ›t velkĂ˝ch ______________________________________ (plechovka) piva 10. osm celozrnnĂ˝ch ______________________________________ (houska) 11. deset sĂ˝rovĂ˝ch ___________________________________________ (rohlĂ­k) 12. kilo pÄ›knĂ˝ch ____________________________________________ (citron)

13

22. Olga, Honza, Ĺ ĂĄrka a Ĺ tÄ›pĂĄn napsali esemesky. DoplĹˆte hĂĄÄ?ky, Ä?ĂĄrky a krouĹžky. Pak pĹ™eÄ?tÄ›te nahlas.

Kup prosim te

Jdes jeste

jeste par rohliku

na nakup? Jestli

nebo housek.

jo, vezmi tricet

Chci delat

deka sunkoveho

knedliky

salamu a asi

a zapomnela

tak sest velkych

jsem na to ☚. 1.

jablek, jo? Diky! 2.

Az pujdes kolem

pekarny, kup nam

tam pet makovych a pet tvarohovych kolacku. Mame

vsichni strasnou chut na neco

Vezmi taky jeste par plechovek piva a nejaky

orisky, abysme meli neco k televizi.

sladkeho đ&#x;˜Š. 3.

4.

103


Lekce 13 5

B

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

23. Alena a Zuzana jsou na nákupu. Doplňte do jejich dialogu formy genitivu sg. a pl.

POZOR: Používejte tabulky deklinace na s. 117–119.

Alena: Zuzanko, nevezmeme nějaké těstoviny? Už máme málo 1. _________________ (špageta). Můžeme si je večer udělat se slaninou a vajíčky. Zuzana: Tak dobře, babi, koupíme deset 2. _________________ (vajíčko). Ale slaninu ne, stačí 15 deka 3. _________________ (šunka). Víš, že máš vysoký cholesterol. Alena: A nevezmeme tady v pečivu pár 4. _________________ (kobliha) s marmeládou? Já je mám tak ráda! Zuzana: Ale babi, víš přece, že máš cukrovku a nesmíš moc sladkého. Žádné koblihy! Vezmeme pár celozrnných 5. _________________ (houska). Můžeš si na ně dát margarín a trochu dia 6. ________________ (marmeláda). Alena: No tak dobře. A ještě něco na pití. Co třeba nějaký džus? Trochu 7. _________________ (džus) snad můžu, ne? Zuzana: Babi, prosím tě, víš, kolik je v něm cukru? Musíš si teď zvyknout žít bez něho. Na pití vezmeme pár 8. _________________ (mine rálka), to úplně stačí. A nebo radši jenom pár neperlivých 9. ________________ (voda). Alena: Podívej, tady v ovoci a zelenině mají slevy. Nekoupíme něco? Zuzana: No vidíš, konečně rozumný nápad! Vezmeme pět 10. _________________ (pomeranč), šest 11. _________________ (mandarinka) a sedm 12. _________________ (banán). A tady v zelenině asi tak pět 13. _________________ (cibule), pár 14. _________________ (paprika) a 15. _________________ (okurka) a taky čtvrt kila zelených 16. _________________ (fazole). Víš, že bys měla jíst víc 17. _________________ (luštěnina). Alena: No tak jo. Zuzanko, já budu tak zdravá, že mě můj pan doktor nepozná!

24. Odpovězte na otázky. 1. 2. 3. 4. 5.

Jaký mají Alena a Zuzana vztah? Jsou příbuzné? 6. Kolik láhví vody chce Zuzana koupit? Co chce Alena dělat k večeři? 7. Proč chce Alena kupovat ovoce a zeleninu? Proč Zuzana říká, že Alena nemá jíst slaninu? 8. Kolik chce Zuzana koupit mandarinek? Proč Zuzana říká, že Alena nemá jíst koblihy? 9. Kolik chce Zuzana koupit fazolí? Proč nejsou džusy podle Zuzany pro Alenu dobré? 10. Čeho by měla Alena jíst podle Zuzany víc?

25. Dáša a Kamil budou dělat party. Počítejte a doplňte podle modelu, co na ni kupují. Používejte formy genitivu plurálu (všechna adjektiva mají koncovku -ých).

13 1. velký sáček chipsů 5 velkých sáčků chipsů

2. malý sáček oříšků ________________________

3. malá plechovka piva ________________________

4. obložený chlebíček 5. litrová láhev vína ______________________________ ______________________________

104

POZOR: láhev = femininum > pět láhví Některá substantiva končící na konsonant jsou feminina (vzor kancelář nebo místnost).


Lekce 13

B C 26. Co všechno můžeme dělat, když vaříme? Spojte vhodné výrazy. Používejte je ve správné formě. Hledejte víc možností. Například: vařit/uvařit vodu, mléko, knedlíky… vařit/uvařit vajíčko pizza voda smetana mléko řízek dusit/podusit knedlíky rýže koláč maso salám palačinky krájet/nakrájet dort mouka brambory cibule jogurt lít/nalít bábovka těstoviny káva okurka pivo šlehačka míchat/zamíchat čokoláda hranolky bramborák brokolice luštěniny péct/upéct smažit/osmažit

27. Martin udělal omeletu. Doplňte následující věty k obrázkům. A. Přidal na omeletu nakrájená rajčata. B. Rozbil do mísy tři vajíčka. C. Nakrájel šunku. D. Přidal šunku do mísy. E. Nalil na pánev trochu oleje. F. Hotovou omeletu dal na talíř. G. Směs v míse osolil a opepřil. H. Zamíchal je v míse. I. Nalil směs na pánev a chvíli ji smažil.

1. B

2. ___

4. ___

5. ___

6. ___

7. ___

8. ___

9. ___

3. ___

13

28. K jaké fotografii patří tato slova? Doplňte čísla. Hledejte víc možností. 1. talíř – _____ 2. zamíchat – _____ 3. rajčata – _____

4. nalít* – _____ 7. pánev – _____ 5. opepřit – _____ 8. přidat – _____ 6. nakrájet – _____ 9. šunka – _____

10. smažit – _____ 11. vajíčko – _____ 12. olej – _____

PAMATUJTE SI: přidat sůl = osolit přidat pepř = opepřit

29. Jak děláte omeletu vy? Napište, co děláte stejně a co jinak.

105


Lekce 14 2

A

ÄŒEĹ TINA EXPRES 4 PRACOVNĂ? SEĹ IT

1. VelkĂŠ akce majĂ­ obvykle svoje logo. JakĂŠ logo by mohly mĂ­t tyto akce? DoplĹˆte Ä?Ă­sla 1–6. Například: PraĹžskĂŠ jaro by mohlo mĂ­t logo Ä?Ă­slo‌ PraĹžskĂŠ jaro __________ JizerskĂĄ padesĂĄtka __________ ZlatĂĄ tretra __________ FolklornĂ­ festival __________

1.

2.

FilmovĂ˝ festival __________ StrojĂ­renskĂ˝ veletrh __________

3.

4.

5.

6.

2. Spojte nĂĄzvy mÄ›st a jednĂŠ Ĺ™eky s adjektivy. 1. Praha A. ostravskĂ˝ 2. Brno B. jizerskĂ˝ 3. Ostrava C. praĹžskĂ˝ 4. Karlovy Vary D. strĂĄĹžnickĂ˝ 5. StrĂĄĹžnice E. karlovarskĂ˝ 6. Jizera F. brnÄ›nskĂ˝

A. JizerskĂŠ hory B.

D.

C.

3. PodĂ­vejte se na mapu ÄŒeskĂŠ republiky. DoplĹˆte nĂĄzvy mÄ›st ze cv. 2. JakĂĄ akce se konå‌ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

E.

v zĂĄpadnĂ­ch ÄŒechĂĄch blĂ­zko hranic s NÄ›meckem? – _________________________________ F. ve druhĂŠm nejvÄ›tĹĄĂ­m mÄ›stÄ› ÄŒeskĂŠ republiky? – _________________________________ na jiĹžnĂ­ MoravÄ› blĂ­zko hranic se Slovenskem? – _________________________________ v hlavnĂ­m mÄ›stÄ› ÄŒeskĂŠ republiky? – _________________________________ na horĂĄch v severnĂ­ch ÄŒechĂĄch? – _________________________________ na severovĂ˝chodÄ› ÄŒeskĂŠ republiky blĂ­zko hranic s Polskem? – _________________________________

4. DoplĹˆte vhodnĂŠ adjektivum ze cviÄ?enĂ­ 2. 1. strĂĄĹžnickĂ˝ Festival lidovĂŠ hudby, tance a krojĹŻ 2. ______________________________ MezinĂĄrodnĂ­ strojĂ­renskĂ˝ veletrh 3. ______________________________ zĂĄvod ZlatĂĄ tretra

14

4. ______________________________ festival vĂĄĹžnĂŠ hudby 5. ________________________________ padesĂĄtka 6. ________________________________ filmovĂ˝ festival

5. Odpovídejte na otåzky k textům. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Odkdy se konĂĄ zĂĄvod ZlatĂĄ tretra v OstravÄ›? – _________________________________________________________________________ JakĂĄ hudebnĂ­ skladba pravidelnÄ› zahajuje festival PraĹžskĂŠ jaro? – __________________________________________________________ Jak je dlouhĂ˝ zĂĄvod JizerskĂĄ padesĂĄtka? – _____________________________________________________________________________ Kdy se poprvĂŠ konal FolklornĂ­ festival ve StrĂĄĹžnici? – ____________________________________________________________________ Jak se jmenuje nejvĂ˝znamnÄ›jĹĄĂ­ brnÄ›nskĂ˝ veletrh? – _____________________________________________________________________ JakĂĄ cena se udÄ›luje na filmovĂŠm festivalu v KarlovĂ˝ch Varech? – __________________________________________________________

6. ÄŒtÄ›te esemesky. Na jakou akci ti lidĂŠ pĹŻjdou? DoplĹˆte pĂ­smena. A. na Zlatou tretru B. na PraĹžskĂŠ jaro C. na folklornĂ­ festival D. na Jizerskou padesĂĄtku E. na filmovĂ˝ festival F. na strojĂ­renskĂ˝ veletrh

Ahoj teto, pĹ™ijedeme zĂ­tra dopo, babiÄ?ka a dÄ›da se těťí, Ĺže si taky zazpĂ­vajĂ­. Babi chce dokonce tancovat!

Víť, Şe letos tam må přijet Brad Pitt :-o? To je supr!!! Tak toho chci stopro vidět!

ÄŒau, jedeĹĄ letos? JĂĄ urÄ?itÄ›! HlavnÄ› nesmĂ­me zapomenout rum, bude mrznout đ&#x;˜Š!

1.

2.

3.

106

DobrĂ˝ den, pane Ĺ™editeli, navrhuji schĹŻzku pĹ™ed VaĹĄĂ­m stĂĄnkem na vĂ˝staviĹĄti zĂ­tra v 11.30. RĂĄd bych VĂĄs pozval na obÄ›d. SrdeÄ?nÄ› zdravĂ­m a těťím se na naĹĄi spoluprĂĄci! 4.

Sejdeme se na stadionu dole u vchodu A, jo? Budu tam v 9.30. MÄ›j se!

5.

MilĂĄÄ?ku, nezapomeĹˆ si vyzvednout z Ä?istĂ­rny oblek! Koupila jsem ti na veÄ?er novou koĹĄili a kravatu. Papa :-*

6.


B A

Lekce 14

7. Jaké zajímavé akce znáte? Doplňte vhodné adjektivum. Hledejte víc možností. Vhodná slovní spojení vypište vpravo. Pozor na správnou formu adjektiv. 1. hudební A. závod hudební festival, 2. atletický B. představení _______________________________________________________________________ 3. lyžařský C. soutěž _______________________________________________________________________ 4. divadelní D. veletrh _______________________________________________________________________ 5. filmový E. festival _______________________________________________________________________ 6. hokejový F. koncert _______________________________________________________________________ 7. strojírenský G. turnaj _______________________________________________________________________ 8. folklorní H. zápas _______________________________________________________________________ 9. fotbalový, hokejový… I. hra _______________________________________________________________________

8. Podívejte se na fotografie. Jaká je to asi akce? Používejte výrazy ze cvičení 7.

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

7. ___________________________________

8. ___________________________________

14 9. ___________________________________

9. Kdo se těchto akcí obvykle účastní? Hledejte víc možností.

▲posluchači ▲hudebníci ▲závodníci ▲fanoušci ▲podnikatelé ▲zákazníci ▲filmové hvězdy▲hráči ▲soutěžící ▲zaměstnavatelé ▲režiséři ▲diváci ▲herci ▲sportovci ▲zpěváci ▲obchodníci ▲tanečníci Festivalu se účastní __________________________________________________________________________________ Koncertu se účastní __________________________________________________________________________________ Soutěže se účastní ___________________________________________________________________________________ Závodu se účastní ___________________________________________________________________________________ Zápasu se účastní ____________________________________________________________________________________ Veletrhu se účastní ___________________________________________________________________________________

10. Jaké akce se můžou konat na těchto místech? Hledejte víc možností.

Například: Na stadionu se může konat závod. V divadle se může konat ______________________________________________________________________________ V koncertním sále se může konat _______________________________________________________________________ V kině se může konat _________________________________________________________________________________ Ve sportovní hale se může konat _______________________________________________________________________ Na výstavišti se může konat ____________________________________________________________________________

107


Lekce 14 2

A

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

11. Doplňte vhodný výraz v reflexivním nebo deskriptivním pasivu.

▲se jezdí ▲je zařazen ▲uděluje se▲ je označován ▲je zahajován ▲se pořádá 1. Závod Zlatá tretra __________________________________________ do prestižní kategorie Mezinárodní asociace atletických federací. 2. Festival vážné hudby Pražské jaro __________________________________________ cyklem symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. 3. Mezinárodní strojírenský veletrh __________________________________________ jako nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. 4. Závod v běhu na lyžích Jizerská padesátka __________________________________________ od roku 1968. 5. Mezinárodní Festival lidové hudby, tance a krojů __________________________________________ od roku 1946. 6. Filmový festival je nejprestižnější filmový festival ve střední a východní Evropě a __________________________________________ na něm Křišťálový globus jako cena pro nejlepší film.

12. Procvičujte deskriptivní pasivum v minulém čase. Doplňte správný rod (pomůžou vám zájmena ten, ta, to, ty). Pozor, někde nemusíte doplnit nic! Například: ta cena byl… udělen… – ta cena byla udělena 1. ta akce byl___ zahajován___ 6. ty závody byl___ označován___ 2. ty festivaly byl___ pořádán___ 7. ta soutěž byl___ pořádán___ 3. ten závod byl___ zařazen___ 8. ty koncerty byl___ označován___ 4. ten zápas byl___ zahajován___ 9. ta hra byl___ označován___ 5. ty veletrhy byl___ pořádán___ 10. ten zápas byl___ zahajován___

POZOR: ti muži byli označováni × ty závody, hry… byly označovány

13. Spojte imperfektivní a perfektivní slovesa z textu. 1. zařazovat A. zahájit 2. pořádat B. zařadit 3. označovat C. označit 4. zahajovat D. udělit 5. udělovat E. uspořádat

14. Vyberte ze cvičení 13 vhodný slovesný pár a doplňte ho k výrazům. 1. 2. 3. 4. 5.

udělovat/udělit první/druhou/třetí cenu, zlatou/stříbrnou/bronzovou medaili _________________________________________ soutěž, závod, divadelní představení, festival, koncert… _________________________________________ soutěž, závod, divadelní představení, festival, koncert… _________________________________________ festival, závod, veletrh mezi nejprestižnější v Evropě _________________________________________ festival, závod, veletrh jako nejprestižnější v Evropě

14

15. Co by říkali lidé z Prahy, Brna a Ostravy, kdyby mluvili spisovně? Doplňte prepozice (pokud je to nutné) a slovo v závorce ve správné formě.

1. Prosím vás, nevíte, kde je Rudolfinum? – No, to je ________________________ (centrum), musíte jet ________________________ (metro). Musíte nejdřív ________________________ (céčko) na Muzeum, tam přestoupíte ________________________ (áčko) a pak ještě dvě stanice ________________________ (Staroměstská). 2. Prosím vás, kudy se jde na výstaviště? – Jděte ________________________ (Mendlovo náměstí), to máte kousek. A odtud jeďte _______________________ (tramvaj) ________________________ (jednička). 3. Prosím vás, jak se dostanu na Městský stadion? – Vy jedete ________________________ (Zlatá tretra), že? To musíte _______ _________________ (tramvaj), protože to máte daleko. Tady ________________________ (tato zastávka) jedou všechny tramvaje na Elektru. Tam přestoupíte ________________________ (jedenáctka).

108


B

Lekce 14

16. PĹ™edstavte si, Ĺže vĂĄĹĄ kamarĂĄd pĹ™ijel do ÄŒeskĂŠ republiky. VĹĄichni znĂĄmĂ­ mu říkajĂ­, Ĺže musĂ­ vidÄ›t ÄŒeskĂ˝ Krumlov. Na co se ptĂĄ? Spojte otĂĄzky a odpovÄ›di o tomto mÄ›stÄ›. 1. Kde ten ÄŒeskĂ˝ Krumlov je? A. MĹŻĹžeĹĄ, je tam Ĺ™eka Vltava. MĹŻĹžeĹĄ si taky pĹŻjÄ?it loÄ?. 2. Jak se tam dostanu? B. Ano, je tam vĂ˝stava obrazĹŻ Egona Schieleho, kterĂ˝ tam Ĺžil. 3. Je ÄŒeskĂ˝ Krumlov starĂ˝? C. V jiĹžnĂ­ch ÄŒechĂĄch. 4. Kdy byl zaloĹženĂ˝? D. Ano, například v Ä?ervnu se tam konajĂ­ Slavnosti pÄ›tilistĂŠ rĹŻĹže. 5. ProÄ? je tak zajĂ­mavĂ˝? E. UrÄ?itÄ›, je tam spousta penzionĹŻ, tĹ™eba ve Ä?tvrti LatrĂĄn. 6. Najdu tam nÄ›jakĂŠ ubytovĂĄnĂ­? F. Vlakem nebo autobusem. MĹŻĹžeĹĄ si taky pĹŻjÄ?it auto. 7. Je tam nÄ›jakĂŠ divadlo? G. Ano, je to historickĂŠ, stĹ™edovÄ›kĂŠ mÄ›sto. 8. MĹŻĹžu tam jĂ­t na nÄ›jakou vĂ˝stavu? H. Ze zĂĄmeckĂŠ zahrady je krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled na celĂŠ mÄ›sto a na Vltavu. 9. PořådajĂ­ se tam nÄ›jakĂŠ zajĂ­mavĂŠ akce? I. Ve tĹ™inĂĄctĂŠm stoletĂ­. 10. RĂĄd fotĂ­m vĂ˝hledy. Jsou tam nÄ›jakĂŠ? J. MĂĄ magickou atmosfĂŠru a je tam hodnÄ› pamĂĄtek, například zĂĄmek. 11. KdyĹž bude horko, mĹŻĹžu se tam koupat? K. TĹ™eba medvÄ›dy v zĂĄmeckĂŠm příkopu đ&#x;˜Š. 12. Co zajĂ­mavĂŠho tam jeĹĄtÄ› mĹŻĹžu vidÄ›t? L. Ano, divadlo je v ZĂĄmeckĂŠ zahradÄ› a mĂĄ otĂĄÄ?ivĂŠ hlediĹĄtÄ›.

17. Spojte adjektiva z textu a substantiva. 1. historie A. kulturnĂ­ 2. svÄ›t B. gotickĂ˝ 3. stĹ™edovÄ›k C. renesanÄ?nĂ­ 4. zĂĄmek D. stĹ™edovÄ›kĂ˝ 5. divadlo E. baroknĂ­ 6. kultura F. svÄ›tovĂ˝ 7. baroko G. zĂĄmeckĂ˝ 8. gotika H. divadelnĂ­ 9. renesance I. historickĂ˝

18. DoplĹˆte vhodnĂĄ adjektiva ze cviÄ?enĂ­ 17 k nĂĄsledujĂ­cĂ­m vĂ˝razĹŻm. Hledejte vĂ­c moĹžnostĂ­. Pozor na sprĂĄvnou formu adjektiv. ______________________________________________ mÄ›sto ______________________________________________ zĂĄmek ______________________________________________ dÄ›dictvĂ­ ______________________________________________ uliÄ?ka ______________________________________________ hlediĹĄtÄ› ______________________________________________ akce ______________________________________________ kostel

14

19. Zopakujte si, co vĂ­te o ÄŒeskĂŠm KrumlovÄ›. OznaÄ?te, co je sprĂĄvnÄ›.

1. MÄ›sto bylo zaloĹženo ve 13. (Ä?tÄ›te: tĹ™inĂĄctĂŠm) stoletĂ­ / na zaÄ?ĂĄtku 20. (Ä?tÄ›te: dvacĂĄtĂŠho) stoletĂ­. 2. Na seznamu UNESCO je ÄŒeskĂ˝ Krumlov pĹ™es 400 let / od roku 1992. 3. Dominantou mÄ›sta je renesanÄ?nĂ­ zĂĄmek / otĂĄÄ?ivĂŠ divadelnĂ­ hlediĹĄtÄ›. 4. V baroknĂ­ ZĂĄmeckĂŠ zahradÄ› je renesanÄ?nĂ­ zĂĄmek / otĂĄÄ?ivĂŠ divadelnĂ­ hlediĹĄtÄ›. 5. Ve tĹ™inĂĄctĂŠm stoletĂ­ / Na zaÄ?ĂĄtku dvacĂĄtĂŠho stoletĂ­ Ĺžil v KrumlovÄ› rakouskĂ˝ malĂ­Ĺ™ Egon Schiele. 6. AtraktivnĂ­ Ä?tvrĹĽ / VĂ˝hled na celĂŠ mÄ›sto se nabĂ­zĂ­ z baroknĂ­ ZĂĄmeckĂŠ zahrady. 7. Jedna z mnoha kulturnĂ­ch akcĂ­ se jmenuje Slavnosti pÄ›tistĂŠ rĹŻĹže / LatrĂĄn. 8. BÄ›hem / PĹ™es tĂŠto akce se mÄ›sto jakoby vrĂĄtĂ­ do minulosti. 9. MÄ›sto mĂĄ magickou dominantu / atmosfĂŠru. 10. MedvÄ›dy tam chovajĂ­ uĹž od roku 1992 / pĹ™es 400 let. 11. V Ĺ™ece VltavÄ› bydlĂ­ podle legendy vodĂĄci / vodnĂ­ci. 12. Na VltavÄ› jezdĂ­ na lodĂ­ch vodĂĄci / vodnĂ­ci.

20. ProcviÄ?ujte Ä?asovĂŠ vĂ˝razy. DoplĹˆte prepozice. Hledejte vĂ­c moĹžnostĂ­. â–˛pĹ™es â–˛na â–˛v â–˛ve â–˛bÄ›hem â–˛od â–˛do â–˛za 1. _______ roce 1992 5. _______ roku 1992 2. _______ 13. stoletĂ­ 6. _______ tĂŠto doby 3. _______ zaÄ?ĂĄtku 20. stoletĂ­ 7. _______ roku 2000 4. _______ 400 let 8. _______ tĹ™i dny

109


Lekce 14 2

A B

ÄŒEĹ TINA EXPRES 4 PRACOVNĂ? SEĹ IT

21. ProcviÄ?ujte vĂ˝razy z textu. TvoĹ™te formy genitivu singulĂĄru. Například: a) bĹ™eh ___ (Ĺ™eka Vltava) – bĹ™eh Ĺ™eky Vltavy b) podle ___ (legenda) – podle legendy a) genitiv bez prepozice 1. dominanty ___________________________________________________________________________________ (renesanÄ?nĂ­ zĂĄmek) 2. obrazy ___________________________________________________________________________________ (znĂĄmĂ˝ rakouskĂ˝ malĂ­Ĺ™) 3. ĂşzkĂŠ uliÄ?ky _______________________________________________________________________________________ (VnitĹ™nĂ­ mÄ›sto) 4. kouzlo _________________________________________________________________________________________ (ÄŒeskĂ˝ Krumlov) 5. Slavnosti _________________________________________________________________________________________ (pÄ›tilistĂĄ rĹŻĹže) b) genitiv po prepozici 6. ÄŒeskĂ˝ Krumlov je na seznamu UNESCO od _________________________________________________________________ (rok) 1992. 7. vĂ˝hled ze _____________________________________________________________________________________ (ZĂĄmeckĂĄ zahrada) 8. vrĂĄtit se do __________________________________________________________________________ (doba) stĹ™edovÄ›ku a renesance. 9. hledat vodnĂ­ky u ___________________________________________________________________________________ (Ĺ™eka Vltava)

22. KlĂĄra MarvanovĂĄ pĂ­ĹĄe kolegyni z jazykovĂŠ ĹĄkoly, uÄ?itelce angliÄ?tiny Elle Nowak. Ella je z JihoafrickĂŠ republiky a v ÄŒeskĂŠ republice Ĺžije necelĂ˝ rok. PĹ™eÄ?tÄ›te si text a pak spojte vÄ›ty pod textem. Komu: ella.nowak@gmail.com PĹ™edmÄ›t: pozvĂĄnĂ­ do Krumlova ÄŒau Ello, pĂ­ĹĄu ti Ä?esky, abys trĂŠnovala đ&#x;˜Š. NechceĹĄ pĹ™ijet k nĂĄm do ÄŒeskĂŠho Krumlova na Slavnosti pÄ›tilistĂŠ rĹŻĹže? Letos budou od 20. do 23. Ä?ervna. Je to takovĂĄ historickĂĄ akce, jmenuje se podle rodu RoĹžmberkĹŻ. To byli ĹĄlechtici (= aristokrati), kteří bydleli na krumlovskĂŠm zĂĄmku. RoĹžmberci mÄ›li ve znaku pÄ›tilistou rĹŻĹži. KaĹždĂ˝ rok majĂ­ slavnosti trochu jinĂ˝ program, podle toho, kterĂŠ datum nebo udĂĄlost z historie mÄ›sta nebo rodu RoĹžmberkĹŻ se slavĂ­. VĹždycky se ale ve mÄ›stÄ› konajĂ­ historickĂŠ trhy, turnaje a rĹŻznĂŠ divadelnĂ­ a hudebnĂ­ akce a hry pro dÄ›ti i dospÄ›lĂŠ. KdyĹž mĂĄĹĄ chuĹĽ, mĹŻĹžeĹĄ si dĂĄt nÄ›jakĂŠ stĹ™edovÄ›kĂŠ jĂ­dlo. ZajĂ­mavĂŠ jsou i â€žĹživĂŠ ĹĄachy“, kde hrajĂ­ ĹĄachovĂŠ figury ĹživĂ­ lidĂŠ. HodnÄ› populĂĄrnĂ­ je velkĂ˝ ohĹˆostroj. Na akcĂ­ch je vĹždycky spousta lidĂ­, ale kdyĹž je dobrĂŠ poÄ?asĂ­, je to moc fajn. MĹŻĹžeĹĄ bydlet u nĂĄs, rodiÄ?e majĂ­ malĂ˝ penzion kousek od Vltavy. Z balkonu mĂĄme krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled na mÄ›sto a na zĂĄmek. UrÄ?itÄ› se ti v KrumlovÄ› bude lĂ­bit! Pa, mÄ›j se! KlĂĄra P. S. Jestli budeĹĄ moct pĹ™ijet, napiĹĄ co nejdřív, koupila bych lĂ­stky do divadla v ZĂĄmeckĂŠ zahradÄ›. Jeho hlediĹĄtÄ› se toÄ?Ă­, herci hrajĂ­ vĹĄude kolem, no je to fakt zĂĄĹžitek! A mĹŻj přítel je vodĂĄk, pĹŻjÄ?Ă­ nĂĄm loÄ? a mĹŻĹžeme se projet po VltavÄ›.

14

1. Slavnosti pÄ›tilistĂŠ rĹŻĹže je akce, A. kterĂ˝ch se mĹŻĹžou ĂşÄ?astnit dÄ›ti i dospÄ›lĂ­. 2. RoĹžmberci byli aristokrati, B. ze kterĂŠho je krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled na mÄ›sto a na zĂĄmek. 3. BÄ›hem akce je velkĂ˝ ohĹˆostroj, C. na kterĂŠ mĂĄ chuĹĽ. 4. PÄ›tilistĂĄ rĹŻĹže je kvÄ›tina, D. kterĂĄ se konĂĄ kaĹždĂ˝ rok. 5. Program SlavnostĂ­ se vĹždycky plĂĄnuje podle toho, E. kterĂ˝ je velmi populĂĄrnĂ­. 6. Na trhu si mĹŻĹže Ä?lovÄ›k vybrat stĹ™edovÄ›kĂŠ jĂ­dlo, F. kolem kterĂŠho hrajĂ­ herci. 7. Ella mĹŻĹže bydlet u KlĂĄry v penzionu, G. kterĂ˝m se Slavnosti pÄ›tilistĂŠ rĹŻĹže lĂ­bĂ­. 8. V zĂĄmeckĂŠ zahradÄ› je otĂĄÄ?ivĂŠ jeviĹĄtÄ›, H. kterou mÄ›li ve znaku RoĹžmberkovĂŠ. 9. KlĂĄĹ™in přítel pĹŻjÄ?Ă­ KlĂĄĹ™e a Elle loÄ?, I. kteří Ĺžili na krumlovskĂŠm zĂĄmku. 10. BÄ›hem SlavnostĂ­ se pořådajĂ­ akce, J. se kterou se mĹŻĹžou projet po VltavÄ›. 11. Do Krumlova kaĹždoroÄ?nÄ› pĹ™ijĂ­ĹždÄ›jĂ­ spousty lidĂ­, K. kterĂŠ historickĂŠ datum se slavĂ­.

23. DoplĹˆte do vÄ›t kterĂ˝ ve sprĂĄvnĂŠ formÄ› singulĂĄru nebo plurĂĄlu. Pak se ptejte a reagujte podle modelu. Například: MĂĄĹĄ nÄ›jakĂŠho kamarĂĄda, kterĂ˝ ti vĹždycky poradĂ­? – Ano, naĹĄtÄ›stĂ­ mĂĄm./Ne, bohuĹžel nemĂĄm. 1. kamarĂĄd, ___________________ mi vĹždycky poradĂ­ 6. kamarĂĄdi, ___________________ mi vĹždycky poradĂ­ 2. kamarĂĄd, ___________________ nejÄ?astÄ›ji telefonuju 7. kamarĂĄdi, ___________________ nejÄ?astÄ›ji telefonuju 3. kamarĂĄd, ___________________ obdivuju 8. kamarĂĄdi, ___________________ obdivuju 4. kamarĂĄd, o ___________________ Ä?asto mluvĂ­m 9. kamarĂĄdi, o ___________________ Ä?asto mluvĂ­m 5. kamarĂĄd, se ___________________ chodĂ­m do kina/na vĂ˝lety 10. kamarĂĄdi, se __________________ chodĂ­m do kina/na vĂ˝lety

110


B C

Lekce 14

24. Znáte tyto hory, řeky a města? Napište je do tabulky. Můžete připsat i další.

▲Krkonoše ▲Ostrava ▲Labe ▲Karlovy Vary ▲Olomouc ▲Vltava ▲České Budějovice ▲Plzeň ▲Český Krumlov ▲Jizerské hory ▲Brno ▲Šumava ▲Beskydy ▲Praha města hory řeky

25. Doplňte názvy měst ze cvičení 24.

1.

3.

8. 7.

2.

6.

4. 5.

26. Co víte o Mateovi? Spojte. Pak zkontrolujte poslechem.

14

1. Mateo má možnost A. na výlet do Českých Budějovic. 2. Myslí si, B. chtěl by se podívat třeba do Brna. 3. Seznámil se C. poznat zajímavá místa v Česku. 4. Příští víkend se těší D. že Karlovy Vary jsou klidné lázeňské město. 5. Je moc zvědavý E. že škola zorganizuje výlet na Moravu. 6. V kurzu se učil F. o Českém Krumlově. 7. Než odjede z Česka, G. na Český Krumlov. 8. Doufá, H. se studenty češtiny z Prahy.

27. Výrazy z levého sloupce použijte o sobě. Dokončete věty.

Například: Mám možnost poznat/vidět/navštívit Brno. Myslím si, že Praha je krásné město.

28. Jaká místa (města, hrady, zámky, hory...) v České republice znáte? Co o nich víte? Napište o nich krátký text. Kde to je? Co je tam zajímavého nebo hezkého? Co tam můžete dělat?

_________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________

111


Lekce 14 2

A C

ČEŠTINA EXPRES 4 PRACOVNÍ SEŠIT

29. Přečtěte si nabídku cestovní kanceláře Turista. Pracujte v páru, ptejte se na informace a doplňte je. Část A je zde, část B najdete v Příloze na konci Klíče. 1. Jak dlouho trvá zájezd do Prahy? 2. Kolik stojí zájezd na Šumavu? 3. Co uslyšíte při ochutnávce nejlepších moravských vín? 4. Odkdy dokdy se koná zájezd na moravské hrady a zámky? 5. Na co se můžete těšit na konci pobytu v Praze? 6. Jak se jmenuje zajímavá vesnice, kterou můžete navštívit v jižních Čechách? Cestovní kancelář TURISTA nabízí

poznávací zájezdy po ČR Praha ● Délka: _______________ ● Termín: 20. 7. – 25. 7. ● Cena: 6 990 Kč Při návštěvě starobylé matky českých měst Prahy se seznámíte s nejvýznamnějšími památkami naší země: navštívíte Pražský hrad, katedrálu svatého Víta, Zlatou uličku a tajemný Vyšehrad nad řekou Vltavou. Při procházce Starým městem uvidíte legendární staroměstký orloj a Staronovou synagogu. V programu zájezdu nechybí ani prohlídka Národního divadla a Národního muzea a návštěva divadelního představení. Na závěr pobytu se můžete těšit _______________________ po Vltavě, ke které vám bude hrát kapela staropražské písničky.

Praha

Moravské hrady a zámky ● Délka: 5 dní ● Termín: ___________________ ● Cena: 5 990 Kč Vychutnejte si atmosféru moravských hradů a zámků! Čekají na vás největší perly Moravy, jako jsou zámky Lednice a Kroměříž, ale také tajemný hrad Bouzov, romantický Bítov a vznešený Vranov nad řekou Dyjí. Během zájezdu vás ve Znojmě čeká ochutnávka nejlepších moravských vín, při které uslyšíte tradiční ____________________________________________________________________________ Lednice Památky jižních Čech ● Délka: 5 dní ● Termín:17. 7. – 22. 7. ● Cena: 6 890 Kč Pohodový zájezd do kraje rybníků vás seznámí s krásami jižních Čech. Jeho hlavním cílem je klenot mezi našimi zámky, zámek Hluboká. Navštívíme také nádherná jihočeská města Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Třeboň, ale i vesnici _______________ s jejími roztomilými domy ve stylu lidového baroka. Zájezd ukončíme večerem v rybí restauraci, kde můžete ochutnat tradiční rybí speciality a pravou jihočeskou kulajdu. Jindřichův Hradec Krásy Šumavy ● Délka: 7 dní ● Termín: 10. 8. – 17. 8. ● Cena: _______________ Kč Malebná krása šumavských hor je nejlepším cílem pro lidi, kteří hledají fyzickou i psychickou relaxaci. Týden procházek v tichu a klidu hlubokých lesů a čistých horských jezer a potoků vás určitě osvěží. Příjemnou atrakcí se určitě stane návštěva hradu Kašperk a městečka Kašperské Hory, kde můžete vidět Muzeum motocyklů, hraček a pivovarnictví. Šumava Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem dle programu, ubytování se snídaní, průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné do objektů, stravování.

30. Jaký zájezd byste si vybrali a proč? _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

112


B C

Lekce 14

31. Spojte imperfektivnĂ­/perfektivnĂ­ slovesa. NapiĹĄte je vpravo. 1. seznamovat se s 2. schĂĄzet se s 3. hĂĄdat se s

A. pohĂĄdat se s ____________________________/____________________________ B. seznĂĄmit se s ____________________________/____________________________ C. sejĂ­t se s ____________________________/____________________________

32. RozliĹĄujte slovesa seznamovat se/seznĂĄmit se s + I, schĂĄzet se/sejĂ­t se s + I a potkĂĄvat/potkat + A. OznaÄ?te sprĂĄvnĂŠ sloveso. 1. VÄ?era jsem potkal/se seznĂĄmil/se seĹĄel starĂŠho kamarĂĄda. UĹž jsme se nevidÄ›li sto let đ&#x;˜Š! 2. Na VĂĄnoce se jako kaĹždĂ˝ rok seznĂĄmĂ­me/sejdeme/potkĂĄme s celou rodinou u nĂĄs na chalupÄ›. 3. S přítelem jsem potkala/se seznĂĄmila/se seĹĄla pĹ™ed pÄ›ti lety. 4. BudeĹĄ mĂ­t o vĂ­kendu Ä?as na schĹŻzku? Sejdeme se/seznĂĄmĂ­me se/potkĂĄme v restauraci? 5. VĂ­ĹĄ, koho jsem se seznĂĄmila/se seĹĄla/potkala na ulici? Toho herce, kterĂŠho jsme vÄ?era vidÄ›li v televizi.

33. ProcviÄ?ujte instrumentĂĄl plurĂĄlu. DoplĹˆte maskulina nebo feminina v instrumentĂĄlu pl. podle modelu. Například: SeĹĄli jsme se s naĹĄimi obchodnĂ­mi partnery a partnerkami. 1. Na zĂĄjezdu jsem se seznĂĄmil s novĂ˝mi __________________________ a kamarĂĄdkami. 2. UĹž nechodĂ­m do ťkoly, ale Ä?asto se schĂĄzĂ­m s bĂ˝valĂ˝mi spoluŞåky a __________________________ 3. BohuĹžel jsme se pohĂĄdali se sousedy a __________________________ 4. Ve ťkole jsme si povĂ­dali s ostatnĂ­mi __________________________ a studentkami. 5. Byli jsme na vĂ˝letÄ› v KroměříŞi s naĹĄimi uÄ?iteli a __________________________ 6. Na konferenci jsem mluvil se znĂĄmĂ˝mi spisovateli a __________________________ 7. NedĂĄvno jsem se pĹ™estÄ›hoval. UĹž se Ä?asto nevidĂ­m s __________________________ a sestrami. 8. DÄ›ti si hrĂĄly s tatĂ­nky a __________________________ 9. Pracuju v jednĂŠ mĂ­stnosti spoleÄ?nÄ› s dalĹĄĂ­mi kolegy a __________________________ 10. PĹ™i zĂĄvodÄ› jsem se seznĂĄmil se slavnĂ˝mi __________________________ a sportovkynÄ›mi.

34. ProcviÄ?ujte takĂŠ instrumentĂĄl singulĂĄru. PouŞívejte koncovky -em, -ou a -Ă­. Například: Sejdu se veÄ?er s ___ (kamarĂĄdka). – Sejdu se veÄ?er s kamarĂĄdkou. 1. PohĂĄdal jsem se s ________________________ (kamarĂĄd). 2. Kde ses seznĂĄmila s ________________________ (přítel)? 3. ZavolĂĄm ti pozdÄ›ji, teÄ? mĂĄm schĹŻzku s ________________________ (Ĺ™editel). 4. Dlouho jsme si povĂ­dali s ________________________ (dÄ›deÄ?ek). POZOR: 5. UĹž jste se vidÄ›li se ________________________ (strĂ˝c)? F substantiva konÄ?Ă­cĂ­ na konsonant 6. PovĂ­dal jsem si celĂ˝ veÄ?er s ________________________ (kolega). s hĂĄÄ?kem,-c, -j a -e/-Ä› majĂ­ 7. Pojedu na dovolenou s ________________________ (babiÄ?ka). v instrumentĂĄlu sg. koncovku -Ă­. VĂ­ce viz tabulka deklinace na s. 117 8. Byli jsme na dovolenĂŠ s ________________________ (teta). 9. PĹŻjdu do kina s ________________________ (přítelkynÄ›). 10. ÄŒasto chodĂ­m na obÄ›d s ________________________ (kolegynÄ›).

35. Zopakujte si prepozice s rĹŻznĂ˝mi pĂĄdy. DoplĹˆte je do vÄ›t. 1. ZĂ­tra chci jet _______ Moravu _______ Brna. 2. MÄ›la jsem ĹĄtÄ›stĂ­, koupila jsem _______ slevÄ› novou myÄ?ku. 3. RĂĄd nakupuju _______ trhu nebo _______ malĂ˝ch obcho dech. 4. _______ schĹŻzi se mluvilo _______ novĂ˝ch metodĂĄch. 5. ÄŒeĹĄi povaĹžujĂ­ lĂŠkaĹ™e _______ nejprestiĹžnÄ›jĹĄĂ­ povolĂĄnĂ­. 6. KdyĹž skonÄ?il fotbal, ĹĄli jsme _______ kamarĂĄdy _______ hospo dy _______ pivo. 7. PohĂĄdal jsem se _______ kolegou _______ novĂŠm projektu. 8. _______ kamarĂĄdy jsme se bavili _______ starĂ˝ch filmech. 9. PremiĂŠr mluvil _______ konferenci _______ mezinĂĄrodnĂ­ch problĂŠmech. 10. ÄŒasto chodĂ­m _______ nĂĄvĹĄtÄ›vu _______ sousedĹŻm.

11. V televizi jsem slyĹĄel _______ novĂ˝ch lĂŠcĂ­ch. 12. Hotel nabĂ­zĂ­ klientĹŻm luxusnĂ­ ubytovĂĄnĂ­ _______ moĹ™e. 13. MusĂ­m se objednat _______ tĹ™em doktorĹŻm. 14. Dneska je těŞkĂŠ sehnat ĹĄikovnou panĂ­ ________ Ăşklid. 15. NakupujeĹĄ nÄ›kdy nÄ›jakĂŠ zboŞí _______ internetu? 16. _______ nĂĄs _______ kancelĂĄĹ™i se nesmĂ­ kouĹ™it. 17. StěŞovali jsme si _______ ĹĄpatnĂŠ ubytovĂĄnĂ­ _______ hotelu. 18. Dlouho jsme si zvykali _______ novĂŠho Ĺ™editele, ale uĹž jsme si zvykli. 19. KdyĹž jsme byli na dovolenĂŠ, sousedi se starali _______ naĹĄe zvĂ­Ĺ™ata. 20. UĹž se moc těťím _______ dovolenou! Pojedu _______ ÄŒeskĂŠho Krumlova a pak _______ Ĺ umavu.

113


Souhrnné tabulky

Souhrnné tabulky Čísla 0 nula 1 jeden, jedna, jedno 2 dva, dvě, dvě 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět

10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

Kolik to stojí? – 20 Kč (čtěte: korun).

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

227 385 163 čtěte: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři nebo dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři anna@seznam.cz čtěte: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz čtěte: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Hodiny Kdy? V kolik hodin?

7.00

7.15

7.30

7.45

V sedm nula nula./V sedm (hodin).

V sedm patnáct./Ve čtvrt na osm.

V sedm třicet. /V půl osmé.

V sedm čtyřicet pět./Ve tři čtvrtě na osm.

Části dne

Dny

Měsíce

Kdy?

Kdy?

Kdy?

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci

v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

Datum

Období, svátky

Kolikátého je?

Kdy?

1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

první/ledna druhý/února třetí/března čtvrtý/dubna pátý/května šestý/června sedmý/července osmý/srpna devátý/září desátý/října jedenáctý/listopadu dvanáctý/prosince

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

Kolikátého je? – Je prvního první./Je prvního ledna.

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Kdy? včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok/loni před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před pěti, šesti… lety

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok/letos — — —

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

Roky, století Kdy? v roce 1999 čtěte: v roce devatenáct set devadesát devět v roce 2010 čtěte: v roce dva tisíce deset od roku 1999 čtěte: od roku devatenáct set devadesát devět

114

do roku 2010 čtěte: do roku dva tisíce deset v 50. letech čtěte: v padesátých letech v 15. století čtěte: v patnáctém století


ČEŠTINA EXPRES 4 Často používaná verba (slovesa) infinitiv

prézens (přítomný čas) já, ty, on/ona/to, my, vy, ony

préteritum (minulý čas) já-forma

futurum (budoucí čas) já-forma

kondicionál (podmiňovací způsob) já-forma

imperativ (rozkazovací způsob) ty-forma, vy-formay

být mít chtít jíst pít moct jít jet spát stát vědět znát

jsem, jsi/jseš1, je, jsme, jste, jsou mám, máš, má, máme, máte, mají chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí jím, jíš, jí, jíme, jíte, jí/jedí2 piju/piji2, piješ, pije, pijeme, pijete, pijou/pijí2 můžu/mohu2, můžeš, může, můžeme, můžete, můžou/mohou2 jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stojí vím, víš, ví, víme, víte, ví/vědí2 znám, znáš, zná, známe, znáte, znají

byl jsem měl jsem chtěl jsem jedl jsem pil jsem mohl jsem šel jsem jel jsem spal jsem stál jsem věděl jsem znal jsem

budu budu mít budu chtít budu jíst budu pít budu moct půjdu pojedu budu spát budu stát budu vědět budu znát

byl bych měl bych chtěl bych jedl bych pil bych mohl bych šel bych jel bych spal bych stál bych věděl bych znal bych

buď! buďte! měj! mějte! chtěj! chtějte! jez! jezte! pij! pijte! — jdi! jděte! jeď! jeďte! spi! spěte! stůj! stůjte! — znej! znejte!

1

Kolokviální formy | 2 Formy typické pro formální a psaný jazyk

Modely konjugance v prézentu (časování v přítomném čase) -á verba (slovesa): dělat

-í verba (slovesa): rozumět

-ovat verba (slovesa): pracovat

-e verba* (slovesa): číst

personální pronomina (osobní zájmena)

Infinitiv končí na -at + mít

Infinitiv končí na -et, -ět, -it + jíst, spát, stát, vědět

Infinitiv končí na -ovat

Infinitiv končí na -ít, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ást, -ůst + plavat

já ty on, ona, to my vy oni

děl-ám děl-áš děl-á děl-áme děl-áte děl-ají

rozum-ím rozum-íš rozum-í rozum-íme rozum-íte rozum-í/rozum-ějí1

prac-uju/prac-uji1 prac-uješ prac-uje prac-ujeme prac-ujete prac-ujou/prac-ují1

čt-u čt-eš čt-e čt-eme čt-ete čt-ou

* Takto označená slovesa, ale taky některá další, např. být, jíst, stát, vědět… mají často změny ve kmeni.| 1Formy typické pro formální a psaný jazyk | Pozor: Některá slovesa jsou reflexivní (mají se a si), např. jmenovat se, dát si. Se a si se v konjugaci nemění, např. jmenuju se, jmenuješ se… dám si, dáš si…

Slovesné časy

infinitiv futurum (budoucí čas), já-forma prézens (přítomný čas), já-forma préteritum (minulý čas), já-forma

verbum (sloveso) být

imperfektivní verba (nedokonavá slovesa), např.: dělat

verba (slovesa) pohybu, např.: jít

perfektivní verba (dokonavá slovesa), např.: udělat

být budu jsem byl jsem

dělat budu dělat dělám dělal jsem

jít půjdu jdu šel/šla jsem

udělat udělám — udělal jsem

Rozdíl mezi imperfektivními a perfektivními slovesy viz níže.

Často používaná imperfektivní/perfektivní verba (nedokonavá/dokonavá slovesa) (na)kupovat/(na)koupit číst*/přečíst* dávat/dát dělat/udělat

dostávat/dostat* jíst/sníst odcházet/odejít* odjíždět/odjet*

opravovat/opravit pít*/vypít* platit/zaplatit přicházet/přijít*

přijíždět/přijet* připravovat/připravit psát*/napsat* učit se/naučit se

uklízet/uklidit vařit/uvařit volat/zavolat ztrácet/ztratit

Většina českých sloves má imperfektivní (nedokonavé) a perfektivní (dokonavé) formy, např. dělat/udělat. Jednoduše můžeme říct, že imperfektivní formy vyjadřují proces a/nebo opakovaný děj a perfektivní formy vyjadřují rezultát (výsledek) děje, jeho začátek nebo konec. Perfektivní slovesa nemají formy prézentu (přítomného času).

Základní významy prefixů (předpon) do-

na-

při-

nadroz-

ob-

od-

s-

podv-

provy-

pře-

předza-

Prefixy často mění význam sloves a substantiv, např.: přijít, odejít, výstup, nástup, přestup.

Druhá pozice v české větě Začátek věty…

druhá pozice ve větě pomocná slovesa minulého času a kondicionálu

Bál Včera večer

jsem jsem

reflexivní pronomina (zvratná zájmena) se nebo si

se se

krátké formy osobních zájmen v dativu

mu mu

… konec věty. krátké formy osobních zájmen v akuzativu + často to

to to

dát. bál dát.

Čeština má flexibilní slovosled, ale některá krátká nepřízvučná slova nemůžou stát na začátku věty. Jsou ve druhé pozici ve větě, to znamená po prvním slovu nebo více slovech, které tvoří jednu informaci.

115


Souhrnné tabulky Orientace (základní pokyny) Prosím vás, kde je…? na sever na západ Jděte…

Jeďte…

rovně

doprava

doleva

nahoru

dolů

Směr

zpátky

na východ na jih

Lokace

Odkud?

Kam?

Kde?

jít, jet, letět, být…

jít, jet, letět…

být, pracovat, studovat, bydlet, žít, čekat…

odtud, odtamtud, shora, zdola, zprava, zleva, zprostředka, zepředu, zezadu, odjinud, z domova

sem, tam, nahoru, dolů, doprava/napravo, doleva/ nalevo, doprostřed, dopředu, dozadu, jinam, domů

tady, tam, nahoře, dole, vpravo/napravo, vlevo/ nalevo, uprostřed, vpředu, vzadu, jinde, doma

z/ze + genitiv

do + genitiv

v/ve + lokativ

ze školy

z/ze + genitiv

do školy

ve škole

na + lokativ

na + akuzativ z koncertu

od + genitiv

na koncertě

na koncert

u + genitiv

k/ke + dativ od školy, od doktora

u školy, u doktora

ke škole, k doktorovi

nad, pod, před, za, mezi + akuzativ

nad, pod, před, za, mezi + instrumentál

nad, pod, před, za školu, mezi školu a banku

nad, pod, před, za školu, mezi školou a bankou

Prepozice z – do – v obvykle používáme pro zavřený nebo limitovaný prostor (kontinenty, většinu zemí, města, vesnice a budovy). Prepozice z – na – na obvykle používáme pro otevřený a nelimitovaný prostor, akce nebo aktivity, některé ostrovy, poloostrovy, instituce a výjimky (Slovensko, Morava). Prepozice od – k – u obvykle používáme, když vyjadřujeme směr od nějaké budovy nebo místa k jiným (od – k) nebo jsme u nějaké budovy nebo místa (u). Tyto prepozice používáme taky s lidmi. Prepozice nad, pod, před, za a mezi se pro vyjádření pohybu používají s akuzativem (např. Dám lampu nad stůl) a pro vyjádření lokace s instrumentálem (např. Lampa je nad stolem).

Deklinace personálních pronomin (Skloňování osobních zájmen) 1. nominativ (první pád) 2. genitiv (druhý pád) 3. dativ (třetí pád) 4. akuzativ (čtvrtý pád) 5. vokativ (pátý pád) 6. lokativ (šestý pád) ) 7. instrumentál (sedmý pád)

já mě mi, mně mě — —/mně mnou

ty tě/tebe ti/tobě tě/tebe — —/tobě tebou

on, ono ho/něho, něj mu/němu ho/něho, něj — —/něm jím/ním

ona jí/ní jí/ní ji/ni — —/ní jí/ní

my nás nám nás — —/nás námi

vy vás vám vás — —/vás vámi

Většina osobních zájmen má krátké formy/formy po prepozici. Např.: Hledám tě./To je pro tebe.

Pády + jejich významy + prepozice (předložky)

*

Pády

Základní významy pádů

Prepozice + pády

1. nominativ (první pád)

Je to forma, která je ve slovníku. Vyjadřuje subjekt (podmět) ve větě, např. káva je dobrá.

2. genitiv (druhý pád)

Vyjadřuje posesivní (přivlastňovací) význam, např. kniha studenta, nebo partitivní (částečný) význam, např. trochu kávy.

bez, během, blízko, do, kolem, kromě, místo, od, podle, u, uprostřed, vedle, z*

3. dativ (třetí pád)

Vyjadřuje nepřímý objekt (předmět) ve větě, např. dám knihu studentovi.

díky, k*,kvůli, naproti, proti

4. akuzativ (čtvrtý pád)

Vyjadřuje přímý objekt (předmět) ve větě, např. hledám studenta, mám rád kávu.

mezi, na, nad, pod, pro, před, přes, skrz, za

5. vokativ (pátý pád)

Forma, kterou oslovujeme lidi a zvířata, např. Adame! Evo!

6. lokativ (šestý pád)

Vyjadřuje lokaci, např. jsem ve škole.

na, o, po, při, v*

7. instrumentál (sedmý pád)

Vyjadřuje prostředek nebo nástroj, pomocí něhož se vykonává nějaká činnost, např. jedu autem.

mezi, nad, pod, před, s*, za

Prepozice k, s, v a z a některé další, např. bez, nad, pod, před, mají rozšířené formy kvůli lehčí výslovnosti: ke, se, ve a ze, např. ke kamarádovi, se sestrou, ve vlaku, ze země.

116

oni jich/nich jim/nim je/ně — —/nich jimi/nimi


Deklinace pronomin, adjektiv a substantiv v singuláru (Skloňování zájmen, přídavných a podstatných jmen v jednotném čísle) pád1

příklad kontextu

pronomina (zájména)2

maskulinum animatum

Ma mužský rod životný

adjektiva (přídavná jména)3

maskulinum inanimatum

Mi mužský rod neživotný

F

femininum ženský rod

N

neutrum střední rod

podobné formy zájmen a adjektiv

substantiva (podstatná jména)4

kdo, co

ten, ta, to

můj, moje

-ý adjektiva Adjektiva končící v nom. sg. na -ý

-í adjektiva Adjektiva končící v nom. sg. na -í

1. deklinační skupina Ma/Mi substantiva končící v nom. sg. na konsonant bez háčku, F substantiva končící na -a a N substantiva končící na -o

2. deklinační skupina Substantiva končící v nom. sg. na konsonant s háčkem, -e/-ě, -c, -j, -tel

3. deklinační skupina Ma substantiva končící v nom. sg. na -a, F substantiva končící na -st a N substantiva končící na -í

kdo? co?

ten ten ta to toho toho té toho tomu tomu té tomu toho ten tu to

můj můj moje/má moje/mé mého mého mojí/mé mého mému mému mojí/mé mému mého můj moji/mou moje/mé můj moje/má

nový nový nová nové nového nového nové nového novému novému nové novému nového nový novou nové nový nová

moderní moderní moderní moderní moderního moderního moderní moderního modernímu modernímu moderní modernímu moderního moderní moderní moderní moderní moderní

doktor obchod škola kino doktora obchodu, lesa školy kina doktorovi/doktoru obchodu škole, kavárně kinu doktora obchod školu kino doktore! Adame! Marku! doktorko! Evo!

lékař počítač restaurace, kancelář letiště lékaře počítače restaurace, kanceláře letiště lékařovi/lékaři počítači restauraci, kanceláři letišti lékaře počítač restauraci, kancelář letiště lékaři! Lukáši! kolegyně! Lucie!

kolega

tom tom té tom tím tím tou tím

mém mém mojí/mé mém mým mým mojí/mou mým

novém novém nové novém novým novým novou novým

moderním moderním moderní moderním moderním moderním moderní moderním

doktorovi/doktoru obchodě/obchodu škole, kavárně kině/kinu doktorem obchodem školou kinem

lékařovi/lékaři počítači restauraci, kanceláři letišti lékařem počítačem restaurací, kanceláří letištěm

1. pád, nominativ (N)

To je...

2. pád genitiv (G)

Jsem u... Jdu do/z/od...

koho? čeho?

3. pád, dativ (D)

Telefonuju... Jdu k...

komu? čemu?

4. pád, akuzativ (A)

Hledám...

koho? co?

5. pád, vokativ (V)

Dobrý den, ... Ahoj, ...

6. pád, lokativ (L)

Mluvím o... Jsem v/na...

kom? čem?

7. pád, Mluvím s... instrumentál (I) Sejdeme se před...

kým? čím?

místnost nádraží kolegy místnosti nádraží kolegovi místnosti nádraží kolegu místnost nádraží kolego! Honzo! kolegovi místnosti nádraží kolegou místností nádražím

1. V české terminologii se používá pro nominativ označení první pád, pro genitiv druhý pád, pro dativ třetí pád atd. 2. Deklinaci zájmen kdo, co (v české terminologii tzv. pádové otázky) doporučujeme naučit se nazpaměť. Pomůžou vám tvořit otázku a deklinovat M a N demonstrativní a posesivní zájmena a adjektiva v singuláru. Stejně jako ten, ta, to se deklinují tento, tato, toto a tenhle, tahle, tohle. Zájména tvůj, náš, váš se deklinují podobně jako můj (např. m-ého > tv-ého, naš-eho, vaš-eho). Zájména můj, tvůj mají v F a N také krátké knižní formy, např. má, mé, které se deklinují jako nový. Její se deklinuje jako moderní, zájmena jeho, jejich se nedeklinují. Zájmeno svůj, které se deklinuje jako můj, se ve spisovné češtině používá, pokud přivlastňujeme osobě, která je ve větě podmětem, např. Hledám svůj mobil. V běžně mluvené češtině se zájmeno svůj často nepoužívá, můžete slyšet např. Hledám můj mobil.

117

4. Substantiva jsou podle zakončení v nominativu sg. (s ohledem na jejich rod, viz barevné značení) rozdělena do tří deklinačních skupin. U některých substantiv dochází v deklinovaných formách k hláskovým změnám. Např. -ů > -o (dům > z domu), mobilní -e- (den > ve dne), -h > -z (Praha > v Praze), -k > -c (banka > k bance), -r >-ř (Petr > Petře!). Poznámky k 1. deklinační skupině: některá Ma a Mi substantiva končící na -l, -s, -z, -x (např. král, cíl, Francouz, Klaus, Felix) jsou výjimky a nepatří do 2. , ale do 1. deklinační skupiny. Poznámky ke 2. deklinační skupině: některá M substantiva končící na -tel nebo -c (např. hotel, kostel, tác) jsou výjimky a patří do 1. deklinační skupiny a deklinují se podle vzoru obchod. Ma substantiva končící na -e (např. průvodce) se kromě vokativu sg. (průvodce!) deklinují podle vzoru lékař. F substantiva končící na -el a -ev (např. postel, láhev) patří do 2. deklinační skupiny a deklinují se podle vzoru kancelář. Některá F substantiva končící na konsonant s háčkem nebo -c (např. loď, nemoc) kolísají mezi vzory kancelář a místnost. Některá N substantiva končící na -e/-ě, která označují určitá zvířata (např. zvíře, prase), mláďata (např. kuře, štěně, kotě) a jídlo (např. rajče), mají speciální deklinaci podle vzoru kuře. V singuláru: N kuře, G kuřete, D kuřeti, A kuře, V kuře! L kuřeti, I kuřetem.

ČEŠTINA EXPRES 4

3. Nominativ sg. adjektiv může mít zakončení na -ý (-ý adjektiva, tvrdá adjektiva) nebo na -í (-í adjektiva, měkká adjektiva). Deklinace těchto adjektiv je rozdílná.


118

Deklinace pronomin, adjektiv a substantiv v plurálu (Skloňování zájmen, přídavných a podstatných jmen v množném čísle) pád1

příklad kontextu pronomina (zájména)2

maskulinum animatum

Ma mužský rod životný

adjektiva (přídavná jména)3

maskulinum inanimatum

Mi mužský rod neživotný

F

femininum ženský rod

N

neutrum střední rod

substantiva (podstatná jména)4

ten, ta, to

můj, moje

-ý adjektiva Adjektiva končící v nom. sg. na -ý

-í adjektiva Adjektiva končící v nom. sg. na -í

1. deklinační skupina 2. deklinační skupina Ma/Mi substantiva končící v Substantiva končící v nom. sg. na nom. sg. na konsonant bez háč- konsonant s háčkem, -e/-ě, -c, -j, -tel ku, F substantiva končící na -a a N substantiva končící na -o

3. deklinační skupina Ma substantiva končící v nom. sg. na -a, F substantiva končící na -st a N substantiva končící na -í

kdo? co?

ti ty ty ta

moji/mí moje/mé moje/mé moje/má

noví nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

doktoři, páni/pánové obchody školy kina

lékaři, učitelé počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegové, turisti/turisté

koho? čeho?

1. pád, nominativ (N)

To jsou...

2. pád genitiv (G)

Byl jsem u... Chodím do/z/od...

těch těch těch těch

mých mých mých mých

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorů obchodů škol, kaváren kin, divadel

lékařů počítačů restaurací, kanceláří, ulic letišť, moří

kolegů

3. pád, dativ (D)

Telefonuju... komu? těm Chodím k... čemu? těm těm těm

mým mým mým mým

novým novým novým novým

moderním moderním moderním moderním

doktorům obchodům školám kinům

lékařům počítačům restauracím, kancelářím letištím

kolegům

4. pád, akuzativ (A)

Hledám...

moje/mé moje/mé moje/mé moje/má

nové nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

doktory obchody školy kina

lékaře počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegy

5. pád, vokativ (V)

Dobrý den, ... Ahoj, ...

moji/mí moje/mé

noví nové

moderní moderní

doktoři! páni/pánové! lékaři! učitelé! kolegyně! doktorky!

kolegové! turisti/turisté!

6. pád, lokativ (L)

Mluvím o... Byl jsem v/ na...

kom? čem?

těch těch těch těch

mých mých mých mých

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorech obchodech, lesích školách kinech

lékařích počítačích restauracích, kancelářích letištích

kolezích, turistech

7. pád, instrumentál (I)

Mluvím s... Sejdeme se před...

kým? čím?

těmi těmi těmi těmi

mými mými mými mými

novými novými novými novými

moderními moderními moderními moderními

doktory obchody školami kiny

lékaři kolegy počítači restauracemi, kancelářemi místnostmi letišti nádražími

koho? co?

ty ty ty ta

místnost nádraží

místností nádraží

místnostem nádražím

místnosti nádraží

místnostech nádražích

1. V české terminologii se používá pro nominativ označení první pád, pro genitiv druhý pád, pro dativ třetí pád atd. 2. Stejně jako ten, ta, to se deklinují tento, tato, toto a tenhle, tahle, tohle. Zájména tvůj, náš, váš se deklinují podobně jako můj, např. m-ých > tv-ých, naš-ich, vaš-ich). Zájména můj, tvůj mají také krátké knižní formy, např. mí, mé, má, které se deklinují jako nový. Její se deklinuje jako moderní, zájmena jeho, jejich se nedeklinují. Zájmeno svůj, které se deklinuje jako můj, se ve spisovné češtině používá, pokud přivlastňujeme osobě, která je ve větě podmětem, např. Hledám své kamarády. V běžně mluvené češtině se zájmeno svůj často nepoužívá, můžete slyšet např. Hledám mý kamarády. 3. Nominativ sg. adjektiv může mít zakončení na -ý (-ý adjektiva, tvrdá adjektiva) nebo na -í (-í adjektiva, měkká adjektiva). Deklinace těchto adjektiv je rozdílná. 4. Substantiva jsou podle zakončení v nominativu sg. (s ohledem na jejich rod, viz barevné značení) rozdělena do tří deklinačních skupin. U některých substantiv dochází v deklinovaných formách k hláskovým změnám. Např. -ů > -o (dům > domy), mobilní -e- (den > dny),-k > -c (kluk > kluci, hezký > hezcí, ), -r > -ř (doktor > doktoři, dobrý > dobří). Poznámky k 1. deklinační skupině: některá Ma a Mi substantiva končící na -l, -z (např. král, cíl, Francouz) patří do 2. deklinační skupiny a deklinují se podle vzoru lékař/počítač. Poznámky ke 2. deklinační skupině: některá M substantiva končící na -tel nebo -c (např. hotel, kostel, tác) jsou výjimky a nepatří do 2., ale do 1. deklinační skupiny. Ma substantiva končící na -e (např. průvodce) se v plurálu deklinují podle vzoru lékař. F substantiva končící na -el a -ev (např. postel, láhev) patří do 2. deklinační skupiny a deklinují se podle vzoru kancelář. Některá F substantiva končící na konsonant s háčkem nebo -c (např. loď, nemoc) kolísají mezi vzory kancelář a místnost. Některá N substantiva končící na -e/-ě , která označují určitá zvířata (zvíře, prase...), mláďata (např. kuře, štěně, kotě) a jídlo (např. rajče) mají speciální deklinaci podle vzoru kuře. V plurálu: N kuřata, G kuřat, D kuřatům, A kuřata, V kuřata!, L kuřatech, I kuřaty.

Souhrnné tabulky

kdo, co


Deklinace substantiv v singuláru (Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle) – modelové věty

maskulinum animatum

Ma mužský rod životný

maskulinum inanimatum

Mi mužský rod neživotný

1. nominativ (první pád) kdo? co?

To je doktor, obchod, škola, restaurace a kino.

2. genitiv (druhý pád) koho? čeho?

Jsem u doktora. Jdu do obchodu, do školy, do restaurace a do kina.

3. dativ (třetí pád) komu? čemu?

Jdu k doktorovi, k obchodu, ke škole, k restauraci a ke kinu.

4. akuzativ (čtvrtý pád) koho? co?

Hledám doktora, obchod, školu, restauraci a kino.

5. vokativ (pátý pád) ---

Dobrý den, pane doktore a paní doktorko! Ahoj Adame, Marku, Lukáši, Evo a Lucie!

6. lokativ (šestý pád) kom? čem?

Mluvím o doktorovi. Byl jsem v obchodě, ve škole, v restauraci a v kině.

7. instrumentál (sedmý pád) kým? čím?

Mluvím s doktorem. Sejdeme se před obchodem, školou, restaurací a kinem.

F

femininum ženský rod

N

neutrum střední rod

Tyto modelové věty vycházejí z deklinační tabulky na straně 117. Můžou vám pomoct zapamatovat si nejčastější vzory deklinace. V těchto modelových větách vidíte vzory reprezentující 1. deklinační skupinu (doktor, obchod, škola a kino) a částečně i 2. deklinační skupinu (restaurace).

Deklinace substantiv v plurálu (Skloňování podstatných jmen v množném čísle) – modelové věty

maskulinum animatum

Ma mužský rod životný

maskulinum inanimatum

Mi mužský rod neživotný

To jsou doktoři, obchody, školy, restaurace a kina.

2. genitiv (druhý pád) koho? čeho?

Byl jsem u doktorů. Chodím do obchodů, do škol, do restaurací a do kin.

3. dativ (třetí pád) komu? čemu?

Chodím k doktorům, k obchodům, ke školám, k restauracím a ke kinům.

4. akuzativ (čtvrtý pád) koho? co?

Hledám doktory, obchody, školy, restaurace a kina.

5. vokativ (pátý pád) ---

Dobrý den, páni doktoři a paní doktorky!

6. lokativ (šestý pád) kom? čem?

Mluvím o doktorech. Byl jsem v obchodech, ve školách, v restauracích a v kinech.

7. instrumentál (sedmý pád) kým? čím?

Mluvím s doktory. Sejdeme se před obchody, školami, restauracemi a kiny.

femininum ženský rod

N

neutrum střední rod

119

Tyto modelové věty vycházejí z deklinační tabulky na straně 118. Můžou vám pomoct zapamatovat si nejčastější vzory deklinace. V těchto modelových větách vidíte vzory reprezentující 1. deklinační skupinu (doktor, obchod, škola a kino) a částečněi 2. deklinační skupinu (restaurace).

ČEŠTINA EXPRES 4

1. nominativ (první pád) kdo? co?

Fappendix

CZECH EXPRESS

A K RO P O L I S

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá | Pavla Bořilová

přílohaCzech Express 4

Appendix Contents Symbols. Abbreviations and various marks used. Instructions

2

Basic grammatical terms

3

Appendix to lesson 8

5

Wordlist for lesson 8

8

Appendix to lesson 9

11

Wordlist for lesson 9

16

Appendix to lesson 10

19

Wordlist for lesson 10

22

Appendix to lesson 11

25

Wordlist for lesson 11

29

Appendix to lesson 12

31

Wordlist for lesson 12

36

Appendix to lesson 13

38

Wordlist for lesson 13

41

Appendix to lesson 14

44

Wordlist for lesson 14

49

Audio tapescripts

52

Key

56

Glossary

64

Summary tables

78

1


APPENDIX

Symbols

CD: 01 recording on the CD and track number

Ex. 7 Online exercises

language under the magnifying glass (a close look at language)

Back to contents

Tests 6 (page number) Page glossary

Abbreviations and various marks used Ma, Mi

masculine animate, masculine inanimate gender

F

feminine gender

N

neuter gender

sg.

singular

pl.

plural

-e-

fleeting mobile -e- (e.g. den day, dny days)

N

nominative

G

genitive

D

dative

A

accusative

V

vocative

L

locative

I

instrumental

kol.

coll. (= colloquial, i. e. everyday spoken language)

impf./pf.

imperfective verb (expressing an activity as a process)/perfective verb (expressing the result of an action or the action at a certain specific moment)

chodit – jít

"long" (indetermined) – "short" (determined) verbs of motion

*

verbs with stem changes in the present tense conjugation (-e conjugation), e.g. číst*, čtu to read, I read

×

versus

Instructions čtěte, přečtěte si

read

používejte

use

doplňte

fill in

POZOR

BE CAREFUL

najděte

find

procvičujte

practice

pište, napište

write

přeložte

translate

odpovídejte

answer

ptejte se

ask

opakujte, zopakujte si

repeat, review

řekněte

say

označte

mark, note

seřaďte

put in order

PAMATUJTE SI

REMEMBER

spojte

match

počítejte

count

tvořte

make

poslouchejte

listen

změňte

change

2


CZECH EXPRESS 4

Basic grammatical terms Just as a craftsman needs tools for his work, you need some basic grammatical terms for study of a language. You can find an overview of them in the following table. You will certainly know some of them from studying your first language at school, others will be new to you. However, knowing them can help you with your studies to a certain extent. In teaching Czech both Czech grammatical terms and terms which come from Latin are used. For example the term 'noun' can be translated as "podstatné jméno" (the Czech term) or "substantivum" (the term from Latin). It depends on which terms the teacher uses. This is why we often show both terms in the left-hand column: Latin/Czech. Latin/Czech term

English term

Example or explanation in English

adjektivum/ přídavné jméno

adjective

-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména) -í adjektiva (měkká přídavná jména)

-ý adjectives (hard adjectives) -í adjectives (soft adjectives)

An adjective is a word whose main syntactic role is to modify a noun or pronoun, giving more information about the noun or pronoun‘s referent. nový (new), dobrý (good), blízký (close)… moderní (modern), kvalitní (high-quality)…

adverbium/ příslovce

adverb

An adverb is a word that modifies any part of speech other than a noun. Adverbs can modify verbs, adjectives, clauses, sentences and other adverbs. dobře (well), blízko (closely), kvalitně (to a high-quality), moderně (in a modern way)…

aspekt/vid perfektivní/nedokonavý imperfektivní/dokonavý

aspect perfective imperfective

The verbal category that is absent in English. There are two aspects in Czech: imperfective (it expresses the activity as a repeated or unlimited process) and perfective (it expresses the result of an activity or views the activity at a particular moment), e.g. dělat/udělat (to do/make) = imperfective/perfective.

čas futurum/budoucí čas prézens/přítomnýčas préteritum/minulý čas

tense future tense present tense past tense

deklinace/skloňování, deklinovat/skloňovat

declension, to decline

Nouns, adjectives, pronouns and numerals are declined in Czech. This means that endings (koncovky) are used to form cases.

imperativ/rozkazovací způsob

imperative

dělej, dělejte (do), čti, čtěte (read)

infinitiv

infinitive

The infinitive is the “to-form“ of the verb in English and the “-t form” in Czech, e.g. to do - dělat

interjekce/citoslovce

interjection

ach (oh!), au (ow!), brr (brr)…

kondicionál/podmiňovací způsob

conditional

Chtěl/Chtěla bych… (I would like)

konjugace/časování, konjugovat/časovat

conjugation, to conjugate

Verbs are conjugated in Czech. This means that endings are used to express person and number. Note: I do - dělám, you do - děláš, he/she/it does - dělá...

konjunkce/spojka

conjunction

a (and), nebo (or), ale (but), když (if/when)...

konsonant/souhláska

consonant

h, ch, k, b, f, l, m, p, ž, š, ř...

numerálie/číslovka základní řadová

numeral cardinal ordinal

jeden (one), dva (two), tři (three)... první (first), druhý (second), třetí (third)...

objekt/předmět: přímý

object: direct

nepřímý

indirect

Budu doma. (I‘ll be at home.) Jsem doma. (I‘m at home.) Byl jsem doma. (I was at home.)

Učitelka posílá dopis studentovi. (The teacher sends a letter to the student.) Učitelka posílá dopis studentovi. (The teacher sends a letter to the student.)

3


APPENDIX pád nominativ/první pád genitiv/druhý pád dativ/třetí pád akuzativ/čtvrtý pád vokativ/pátý pád lokál, lokativ/šestý pád instrumentál/sedmý pád

case nominative/1st case genitive/2nd case dative/3rd case accusative/4th case vocative/5th case locative/6th case instrumental/7th case

Czech uses cases with their various endings as ”signals“ expressing grammatical relations between words. For more about cases, see page 80.

plurál/množné číslo

plural

doktoři (doctors), obchody (shops), školy (schools), restaurace (restaurants), kina (cinemas)…

prepozice/předložka

preposition

bez (without), na (on/to), v (in), do (to/into), z (from), pro (for)…

pronomen/zájmeno personální/osobní posesivní/přivlastňovací interogativní/ tázací indefinitní/neurčité negativní/záporné

pronoun personal possessive interrogative indefinite negative

já (I), ty (you), on (he)… můj (my), tvůj (your), jeho (his)… kdo (who), co (what), čí (whose)… někdo (someone), něco (something), nějaký (some)… nikdo (no one), nic (nothing), žádný (no)…

rod Ma maskulinim animatum/mužský rod životný Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný F femininum/ženský rod N neutrum/střední rod

gender Ma masculine animate Mi masculine inanimate F feminine N neuter

Nouns, adjectives, the majority of pronouns and some numerals have genders. There are three grammatical genders in Czech: masculine (animate and inanimate), feminine and neuter, e.g.: Masculine animate (Ma): doktor (doctor) Masculine inanimate (Mi): obchod (shop) Feminine (F): škola (school) Neuter (N): kino (cinema)

samohláska

vowel

a, e, i, y, o, u, á, é, í…

singulár/jednotné číslo

singular

doktor (doctor), obchod (shop), škola (school), kino (cinema)…

subjekt/podmět

subject

Učitelka posílá dopis studentovi. (The teacher sends a letter to the student).

substantivum/podstatné jméno

noun

doktor (doctor), obchod (shop), škola (school), kino (cinema)…

verbum/ sloveso transitivní/přechodné intransitivní/nepřechodné

verb transitive intransitive

A verb is a part of speech that conveys action or a state of being, e.g.: vidět (to see), mít (to have), hledat (to look for), dělat (to do), být (to be), pracovat (to work), spát (to sleep)… A transitive verb is a verb which has a direct object in the accusative, e.g. vidět, mít, hledat, dělat… An intransitive verb does not have a direct object in the accusative, e.g. být, pracovat, spát…

REMEMBER: Nouns, adjectives and verbs have different forms in Czech! Compare: noun

verb

adjective

English

work

work

work

Czech

práce

pracovat

pracovní

4

adverb

pracovně


CZECH EXPRESS 4

Appendix to lesson 8 QQ 8.1 Jaký × který The interrogative pronoun jaký how is used to ask about the kind, property or quality of something or someone, e.g.: Jaký svetr si chceš koupit? What kind of sweater do you want to buy? – Nějaký červený. A red one. The meaning of the interrogative pronoun který which is similar to jaký, but it usually implies that you are choosing from among more than one option. In everyday spoken (colloquial) language, however, this distinction is usually not made, and jaký is often used when there is a choice from among more than one option, e.g.: Který/Jaký svetr si chceš koupit? Ten červený nebo ten modrý? Which sweater do you want to buy? The red one or the blue one? – Ten červený. The red one. The pronouns který and jaký decline like the pattern nový. You can find an overview of adjective declension on pages 81 and 82.

QQ 8.2 Clauses with the conjunction aby (“aby-clauses”) In the textbook on p. 6, you can see two types of clauses with the conjunction aby (“aby-clauses”). 1. Purpose “aby-clauses”, e.g.: V obchodech chybí hodiny i denní světlo, abyste nemysleli na čas a strávili tam delší dobu. There are no clocks or daylight in stores, so that you don’t think about the time and spend more time there. These clauses answer the question proč? jaký je účel? why? what’s the purpose? 2. Object “aby-clauses”, e.g.: Hudba, která v obchodě hraje, vás může příjemně naladit a přesvědčit, abyste bezstarostně nakupovali. The music playing in a store can put you in a good mood and convince you to shop freely. These clauses are used with verbs giving advice or recommendations, or expressing a request, wish, order or warning, e.g.: radit/poradit to advise doporučovat/doporučit to recommend prosit/poprosit to ask žádat/požádat to request, to demand přát si to wish chtít to want přesvědčovat/přesvědčit to convince dávat/dát (si) pozor to be careful potřebovat to need říkat/říct to say, to tell There are also subject “aby-clauses” which are used e.g. after the expressions Je nutné, aby… You must… Je třeba, aby… It is necessary to…

Both types of “aby-clauses” have the same structure. They are formed using the form of aby and the -l form of the verb (also known as the active past participle), which is also used for the past tense and the conditional, e.g. byl, měl, chtěl, mohl. In the table you can see the structure of “aby-clauses” with the verb být as an example. clause 1

comma

,

clause 2 (“aby-clause”) (I) (you) (he/she/it) (we) (you) (they)

aby form abych abys aby abychom/abysme1 abyste aby

-l form byl/byla byl/byla byl/byla/bylo byli2 byli2 byli2

The word abychom is typical for written Czech, the word abysme is used in everyday spoken language. The following expressions are also used in everyday spoken language: abysem instead of abych, abysi instead of abys. 2 In written Czech the plural endings on the -l forms differ according to the gender of the subject: aby byli (muži), aby byly (obchody), aby byly (ženy), aby byla (auta). You can also hear the last form (neutral) in formal spoken Czech, e.g. on the news. In this phase of learning, however, we will only use the form byli, to keep things simple. 1

Note the formal form (vykání): When we are addressing a man: Co můžete dělat, abyste v obchodě koupil jenom to, co chcete? What can you do so that you buy only what you want in a store?

5


LESSON 9

APPENDIX

When we are addressing a woman: Co můžete dělat, abyste v obchodě koupila jenom to, co chcete? What can you do so that you buy only what you want in a store? When we are addressing more than one person: Co můžete dělat, abyste v obchodě koupili jenom to, co chcete? What can you do so that you buy only what you want in a store? With reflexive verbs there is a shift of the final -s to the reflexive pronoun in the ty-form (in the 2nd person singular), e.g.: Doporučuju, abys si vzal v obchodě košík. > Doporučuju, aby sis vzal v obchodě košík. I recommend that you take a basket in the store.

QQ 8.3 Word order Word order is flexible in Czech. This means that individual components of a clause do not always have to be placed in a fixed order. In general, the rule applies that known information is at the beginning of a sentence and new information is at the end. Note how word order changes the meaning of these sentences: Češi si vybírají čokoládu podle chuti. (= not based on price, quality…) Czechs choose chocolate based on taste. Češi si vybírají podle chuti čokoládu. (= not bananas, milk…) Czechs choose chocolate based on taste. Podle chuti si vybírají čokoládu Češi. (= not Americans, Germans…) Czechs choose chocolate based on taste. Note that the reflexive pronoun si is in the second position: Češi si vybírají podle chuti čokoládu. Czechs choose chocolate based on taste. Vybírají si Češi čokoládu podle chuti? Do Czechs choose chocolate based on taste? For more information about the second position in sentences, see point 8.4.

QQ 8.4. The second position in the sentence Some short, unstressed words, called enclitics, cannot take the first position in a sentence. These words are put in the second position in a sentence, i.e. they can come right after the first word in the sentence, or after an expression with more than one word which forms a unit, e.g.: Můj kamarád si dal čokoládovou zmrzlinu. My friend had chocolate ice cream. Můj kamarád z práce si dal čokoládovou zmrzlinu. My friend from work had chocolate ice cream. Můj dobrý kamarád z práce si dal čokoládovou zmrzlinu. My good friend from work had chocolate ice cream. Můj dobrý kamarád z práce a jeho přítelkyně si dali čokoládovou zmrzlinu. My good friend from work and his girlfriend had chocolate ice cream. Short unstressed words include the forms in the following table. If there are more than one of these in a sentence, then they are put into this order: Second position in the sentence

Sentence beginning… past tense and conditional auxiliary verb

reflexive se and si

short forms of personal pronouns in the dative case

…sentence end.

short forms of personal pronouns in the accusative case

Dal

bych

si

---

---

čokoládovou zmrzlinu.

Bál

jsem

se

mu

ji

dát.

The examples in the table mean: Dal bych si čokoládovou zmrzlinu. I would like to have chocolate ice cream. Bál jsem se mu ji dát. I was scared to give it to him. Careful: The conjunctions a and ale at the beginning of the main or auxiliary clause do not count, e.g.: Včera odpoledne jsem byl v cukrárně a dal jsem si čokoládovou zmrzlinu. Yesterday I was at the sweet shop and I had chocolate ice cream. Včera odpoledne jsem byl v cukrárně, ale nedal jsem si čokoládovou zmrzlinu. Yesterday I was at the sweet shop but I didn’t have chocolate ice cream.

QQ 8.5 The short forms of personal pronouns in the genitive, dative and accusative In the textbook on p. 9 you can see: Čokoládu prodávám, protože ji sama miluju. I sell chocolate because I love it. Nabízím jim proto výrobky s certifikátem Fairtrade. That’s why I offer them Fairtrade certified products. Dobře, že se mě ptáte. It’s good that you are asking me. Nechcete se jí taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy. Do you also want to participate in it? I’m inviting you and your colleagues.

6


CZECH EXPRESS 4 The underlined phrases are short (unstressed) forms1 of the personal pronouns in the genitive, dative and accusative. Compare: singular

plural

1. nominative

ty

on, ono

ona

my

vy

oni

2. genitive

ho

nás

vás

jich

3. dative

mi

ti

mu

nám

vám

jim

4. accusative

ho

ji

nás

vás

je

2

In Czech there are not only short forms of personal pronouns, but also long (stressed) forms of them, which are used at the beginning or end of a sentence, and forms used after prepositions. You will learn the forms used after prepositions in lesson 11. You can find a summary table of personal pronouns with both short forms and forms used after prepositions on p. 80. 2 Particularly in the nominative sg. the personal pronoun ono is often replaced by the demonstrative pronoun to, e.g. To je zajímavé. That’s interesting. 1

Careful: The short forms of personal pronouns are always in the second position of a sentence. See paragraph 8.4.

QQ 8.6 Traditions, customs and conventions 1. Shopping in a shop It is typical to say hello and thank you in shops. Here are some useful phrases you may hear a cashier say, e.g. in a supermarket: Máte naši kartu/kartičku? Do you have our card? Budete platit kartou nebo hotově? Cash or credit? Karta je bezkontaktní? Is your card contactless? Chcete tašku? Would you like a bag? 2. Shopping over the Internet Useful expressions and phrases for online shopping: e-shop e-shop přihlásit to sign in odhlásit to sign out koupit to buy přidat do košíku to add to cart pokračovat to continue nakoupit bez registrace to purchase without registering registrace (vytvořit účet) registration (to create an account) doprava transport dopravce, kurýr shipper, courier Česká pošta Czech Post osobní odběr pick up platba payment kartou on-line to pay by card online on-line platba online payment bankovním převodem to pay by bank transfer dobírkou (na dobírku) cash on delivery (COD) k pokladně proceed to check out dokončit objednávku to complete your order

7


LESSON 9

APPENDIX

Wordlist for lesson 8 • Page 6 (Track 47) akce ani bezstarostně bránit se + D bránit se manipulaci cena často častý čerstvě dávat (si) pozor na + A dělat + A denní dlouhý doba doporučovat + D, A drahý fungovat hlavně chybět + N, D jen jestli jindy jistý košík koupený koupit pf. + D, A leták levný málo malý manipulace moct*, můžu možná myslet najíst se, najím se pf. najít pf. + A nákup nákupní nakupování nakupovat + D, A naladit pf. + A napsat*, napíšu pf. + D, A nějaký některý než obchodní centrum obchodník oblíbený obvykle oko opravdu ovlivnit pf. + A

8

special offer not even blithely, freely to resist to resist manipulation price often common fresh, freshly to be careful about, to pay attention to to do, to make day long time to recommend expensive to work mainly to be missing, to not be only if another time sure, certain basket purchased buy leaflet cheap a little small manipulation can maybe to think to eat to find purchase shopping shopping to buy to put in a mood to write some, any some, any than shopping centre merchant favorite usually eye really to influence

You can find the audio recordings for the vocabulary for lesson 8 online at www.czechstepbystep.cz, tracks 47-53

podle + G podobně pomoct*, pomůžu pf. + D porovnávat + A potřebovat + A používat + A předem přes + A přesvědčit pf. + A při + L přijemně reklamní rovnou rychle seznam sezónní sleva strávit pf. + A světlo trh trik ušetřit pf. + A utratit pf. + A věc vlastně vliv vozík všimnout* si, všimnu si pf. + G vůně vypadat výprodej výše využívat + G, A zajímat se o + A zákazník zboží zdát se + N, D

according to similarly to help to compare to need to use in advance over to convince at, during pleasantly advertising straight, right away fast list seasonal discount to spend light market trick to save to spend thing actually influence trolley to notice scent to look sale height to make use of to be interested in customer goods to appear, to seem

Myslím, že… Nejsem si jistý/jistá, jestli… Určitě/Asi/Možná funguje, když… Všiml/a jsem si, že… Zdá se mi, že…

I think that … I‘m not sure if ... Definitely/probably/maybe it works when ... I noticed that … It seems to me that …

• Page 7 (Track 48) dát (si) pozor na + A dlouho existovat nejdřív občas oblečení porovnat pf. + A potřebný skoro

to be careful about, to pay attention to for a long time to exist first sometimes clothes to compare necessary almost


CZECH EXPRESS 4 spíš, spíše šetřit + A úlovek určitý vybrat* (si), vyberu (si) pf. + D, A výrobek vztah

rather to save money catch certain to choose product relationship

Ještě že existuje internet. Jsem spíš jako Daniela. Musím si dát pozor, aby… No nekupte to! To byl úlovek!

Luckily there is the internet. I am more like Daniela. I have to be careful not to ... It‘s such a bargain! It was a catch!

• Page 8 (Track 49) bonbón byznys cukrárna dostat*, dostanu pf. + A dostat chuť na + A hořký chuť jednou kilogram, kilo kvalita mléčný preferovat + A průzkum ročně sladký sníst, sním pf. + A víckrát vybírat (si) + D, A za + A (za měsíc) zkonzumovat pf. + A žádný

candy business sweet-shop to get have a craving for, to feel like (eating) bitter taste once kilogram quality milk to prefer research annually sweet to eat more times to choose in (in a month) to consume no, none

Češi si vybírají čokoládu podle chuti.

Czechs choose chocolate according to taste.

• Page 9 (Track 50) Afrika aktivita Amerika Asie certifikát časopis dodržovat + A ekologický extrémně Fairtrade (read: fértrejd) fairtradový (read: fértrejdový) fér férový hlavní jiný jižní

Africa activity America Asia certificate magazine to adhere to environmental extremely Fairtrade fair trade fair fair main other south

kakao kakaový konkrétní majitelka nabízet + D, A nesnášet + A nízký obrovský ochutnávka ostatní otevírat + A pěstitel pěstovat + A plán plantáž podmínka potravina pravidlo produkt přesně ptát se + G na + A redaktorka respektovat + A sám sortiment spravedlivý standard stejně sušený výborný vyrábět + A zajímat + N, A (Zajímá mě...) zdarma, zadarmo zdravě změnit pf. + A zúčastnit se pf. + G zvát*, zvu + A Co to přesně znamená? Nechcete se taky zúčastnit? Zvu vás i vaše kolegy.

cocoa cocoa specific owner to offer cannot stand, to not be able to stand low huge tasting other open grower to cultivate plan plantation condition foods rule product exactly to ask editor to respect alone assortment fair standard just dried excellent to produce to be interested in, to be of interest to (I wonder..., I am interested in...) free healthy to change to attend to invite What exactly does that mean? Do you also want to participate? I invite you and your colleagues.

• Page 10 (Track 51) areál aukce aukční aukční portál běhat dámský dětský dostat slevu doufat elektrický GPS (read: dží pí es), džípíeska coll. hračka

grounds auction auction auction portal to run lady‘s children‘s to get a discount to hope electric GPS toy

9


LESSON 9

APPENDIX

inzerát advertisement inzertní advertising inzertní portál advertising portal kategorie category kolo bike kurz course kytara guitar lyžařský skiing lyže ski nábytek furniture nakupovat na inzerát to shop from an ad naopak on the contrary naučit se pf. + A to learn navigace navigation nedávno recently nově new obývák living room pánský men‘s parfém perfume penzion guesthouse pneumatika tire pohodlný comfortable portál portal poštovné postage pronajmout* si, pronajmu si pf. + A to rent půjčovat si + A to borrow Rakousko Austria rockový rock sedací souprava, sedačka coll. sofa shánět + D, A (read: schánět, to look for zhánět) skupina group skvělý great Slovensko Slovakia slovník dictionary sníh, sněhu G. sg. snow stěhovat se to move teniska sneaker těšit se na + A to look forward to užít* si, užiju si pf. + A to enjoy včetně + G including vedle + G next to výhodně advantageously zařídit pf. + D, A to arrange zimní winter Koupili jste někdy něco výhodně?

Have you ever bought anything that was a bargain?

• Page 11 (Track 52) hele coll. jahoda kobliha máslo neuvěřitelně pár přece

10

Hey strawberry donut butter unbelievably few after all

rohlík stavit se tyčinka vadit + N, D vonět vzít* (si), vezmu (si) pf. + D, A zapomenout*, zapomenu pf. (na) + A

croissant to stop candy bar to bother, to annoy, to obstruct to smell good to take to forget (about)

Stavíme se v obchodě. To nevadí. Zapomněl/a jsem koupit…

We‘ll stop by the store. It doesn‘t matter. I forgot to buy ...

• Selected Imperfective/Perfective Verbs (Track 53) bránit se/ubránit se brát (si)/vzít (si) dávat (si) pozor/dát (si) pozor dělat/udělat dodržovat/dodržet doporučovat/doporučit dostávat/dostat jíst/sníst konzumovat/zkonzumovat kupovat/koupit ladit/naladit měnit/změnit nabízet/nabídnout nacházet/najít nakupovat/nakoupit nesnášet/nesnést otevírat/otevřít ovlivňovat/ovlivnit pěstovat/vypěstovat pomáhat/pomoct porovnávat/porovnat používat/použít pronajímat si/pronajmout si přesvědčovat/přesvědčit psát/napsat ptát se/zeptat se půjčovat si/půjčit si shánět (read: schánět, zhánět)/ sehnat stavit se/stavovat se stěhovat se/přestěhovat se šetřit/ušetřit trávit/strávit účastnit se/zúčastnit se učit se/naučit se utrácet/utratit užívat si/užít si všímat si/všimnout si vybírat (si)/vybrat (si) vyrábět/vyrobit využívat/využít zapomínat/zapomenout zařizovat/zařídit zvát/pozvat

to resist to take to be careful about, to pay attention to to do, to make to adhere to to recommend to get to eat to consume buy to put in a mood to change to offer to find to buy cannot stand open to influence to cultivate to help to compare to use to rent to convince to write to ask to borrow to look for to stop to move to save to spend to attend to learn to spend to enjoy to notice to choose to produce to make use of to forget (about) to arrange to invite


CZECH EXPRESS 4

Appendix to lesson 9 QQ 9.1 The possessive pronoun svůj, svoje In the textbook on p. 14 you can see: Dneska půjdu nejdřív na poštu, chci svému francouzskému kamarádovi poslat balík s knihami. I’ll go first to the post office today, I want to send my French friend a package with books. The pronoun svůj, svoje is used in written Czech for things or people possessed by the person who is the sentence’s subject, e.g. (já) Chci svému francouzskému kamarádovi poslat balík. (ty) Chceš svému francouzskému kamarádovi poslat balík. (on, ona) Chce svému francouzskému kamarádovi poslat balík. etc. In everyday spoken language the pronoun svůj, svoje is not used often. You can hear e.g. Chci mýmu francouzskýmu kamarádovi poslat balík. The pronoun svůj, svoje is declined like the pronoun můj, moje (see p. 81 and 82).

QQ 9.2 Univerbization in everyday spoken Czech In everyday spoken language you can encounter a phenomenon when a single word is used instead of a two-word phrase (called univerbization), e.g.: úřad práce > pracák labour office řidičský průkaz > řidičák driver’s license živnostenské oprávnění > živnosťák trade license This is similar with place names, foods and drinks, e.g.: Václavské náměstí > Václavák, Staroměstské náměstí > Staromák, Mendelovo náměstí > Mendlák, česneková polévka > česnečka, minerální voda > minerálka.

QQ 9.3 Declension of the interrogative pronouns kdo and co. Declension of Ma, Mi and N possessive pronouns and adjectives in the singular The endings of the interrogative pronouns kdo and co (see the highlighted forms) are similar to the endings of the forms of Ma, Mi and N pronouns and adjectives in the singular. Learning the declensions of the forms kdo and co by heart will greatly help you memorize the declensions of the forms of the possessive pronouns and adjectives.

1

interrogative pronoun kdo, co

possessive pronouns1

-ý adjectives

-í adjectives

nouns

1. nominative

kdo, co

můj, náš moje, naše

nový nové

moderní moderní

doktor, obchod kino

2. genitive

koho, čeho

mého, našeho

nového

moderního

doktora, obchodu, kina

3. dative

komu,čemu

mému, našemu

novému

modernímu

doktorovi, obchodu, kinu

4. accusative

koho, co

mého, našeho můj, náš moje, naše

nového nový nové

moderního moderní moderní

doktora obchod kino

6. locative

kom, čem

mém, našem

novém

moderním

doktorovi, obchodě, kině

7. instrumental

kým, čím

mým, naším

novým

moderním

studentem, obchodem, kinem

We decline tvůj, svůj like můj, we decline váš like náš. Její is declined like moderní, jeho and jejich are not declined.

You can find an overview of the F declension of possessive pronouns and adjectives in the summary table of cases on p. 81.

QQ 9.4 Talking about time – Odkdy dokdy? In the textbook on p. 16 you can see: Ve středu jsou úřední hodiny od osmi do pěti. Office hours are from eight to five on Wednesdays. The genitive is used after the prepositions od and do. Compare:

11


LESSON 9

APPENDIX

nominative

preposition od/do + genitive

jedna dvě tři čtyři pět šest sedm osm devět deset jedenáct dvanáct

jedné dvou tří, třech čtyř, čtyřech pěti šesti sedmi osmi devíti deseti, desíti jedenácti dvanácti

QQ 9.5 Talking about time – Kdy? V kolik hodin? We can answer the questions kdy? when? v kolik hodin? at what time? using the 12-hour clock, e.g.:

v jednu (hodinu) at one (o’clock)

ve dvě/tři/čtyři (hodiny) at two/three/four (o’clock)

v pět/šest/sedm… (hodin) at five/six/seven…(o’clock)

When not talking about time on the hour the 24-hour system is used, e.g.:

ve 14.15 – ve čtrnáct patnáct literally at fourteen-fifteen

ve 14.30 – ve čtrnáct třicet literally at fourteen-thirty

ve 14.45 – ve čtrnáct čtyřicet pět literally at fourteen-forty-five

In less formal language, time is expressed using the expressions čtvrt quarter, půl half and tři čtvrtě three quarters, e.g.:

ve čtvrt na tři at a quarter past two

v půl třetí at half past two

This way of expressing time always looks to the next hour.

12

ve tři čtvrtě na tři at a quarter to three


CZECH EXPRESS 4 The accusative is used after the preposition na, e.g. ve čtvrt/tři čtvrtě na jednu/dvě/tři/čtyři/pět… Use ordinal1 numbers in the genitive singular after the expression půl, e.g. v půl druhé/třetí/čtvrté/páté/šesté/sedmé/osmé/deváté/desáté/ jedenácté/dvanácté2. 1 2

Watch out for the exception: ve 12.30 – v půl jedné (not v půl první). In everyday spoken language you can hear other endings, e.g. v půl druhý, čtvrtý, pátý, šestý, … dvanáctý.

QQ 9.6 Imperatives You can see imperatives in the textbook on p. 17, e.g.: Přečtěte si, co byste měli dělat. Read what you should do. Uklízejte si věci na určité místo a mějte v nich pořádek. Put your things away to a specific place and keep them in order. Dávejte věci na stejné místo. Put things in the same place. Rozdělte si věci podle důležitosti – nejdůležitější věci dělejte hned. Sort things by importance - do the most important things right away. Pokud chcete ušetřit čas, buďte na sebe přísnější – vypněte si na určitou dobu mobil. If you want to save time, be stricter on yourself - turn off your mobile phone for a set period of time. Věnujte čas rodině a kamarádům. Dedicate time to your family and friends. The imperative is formed as follows: 1. Regular forms To form the imperative, you start with the 3rd person plural of the verb (the oni-forms). When you drop the ending -ou, -í or -ají from this form, you get the verb stem. Then you continue like this: a) If the verb stem ends in a single consonant, the imperative in the ty-form does not have any ending (---), and in the vy-form it has the ending -te: infinitive věnovat se to dedicate oneself rozdělit to divide

3rd person plural

imperative (ty-form)

imperative (vy-form)

-ou, -í

---

-te

(oni) věnujou se (oni) rozdělí

věnuj se! rozděl!

věnujte se! rozdělte!

If the verb stem ends in d, t or n, then a consonant shift takes place, e.g. vyhodit to throw out, (oni) vyhodí > vyhoď, vyhoďte; vrátit to return, (oni) vrátí > vrať, vraťte; zapomenout to forget, (oni) zapomenou > zapomeň, zapomeňte. If the endings -í/-ejí/-ějí alternate in the oni-form of the verb, the imperative is formed from the forms with -ejí/-ějí, e.g. uklízet to clean up, (oni) uklízí/uklízejí > uklízej, uklízejte, rozumět to understand, (oni) rozumí/rozumějí > rozuměj, rozumějte.

b) If the verb stem ends in two or more consonants, the imperative in the ty-form has the ending -i, and in the vy-form it has the ending -ete/-ěte: přečíst to read vypnout to turn off vymyslet to think up

-ou, -í

-i

-ete/-ěte

(oni) přečtou (oni) vypnou (oni) vymyslí

přečti! vypni! vymysli!

přečtěte! vypněte! vymyslete!

The ending -ěte is used after the consonants d, t, n, b, p, v, m and f. Note that if the syllabic consonant l or r is among the consonants, then rule a) applies, e.g.: dodržet to keep, (oni) dodrží > dodrž, dodržte, vyplnit to fill out, (oni) vyplní > vyplň, vyplňte.

c) For the -á verbs (the infinitive ends in -at and the oni-form ends in -ají) the imperative is formed as follows: in the ty-form the ending -ej is added to the verb stem, and in the vy-form -ejte is added: dělat to do dávat to give

-ají

-ej

-ejte

(oni) dělají (oni) dávají

dělej! dávej!

dělejte! dávejte!

2. Irregular forms být to be: buď! buďte! jíst to eat: jez! jezte! koupit to buy: kup! kupte! mít to have: měj! mějte! nechat to leave: nech!/nechte! (also: nechej!/nechejte!) pomoct to help: pomoz! pomozte! sníst to eat up: sněz! snězte! --- : pojď! pojďte! come! Careful: Negative imperatives are formed from imperfective verbs, as if we wanted the commands to last longer, e.g.: vypínat/vypnout to turn off: Vypni mobil! Turn off your mobile phone! × Nevypínej mobil! Don’t turn off your mobile phone! volat/zavolat to call: Zavolej mi! Call me! × Nevolej mi! Don’t call me!

13


LESSON 9

APPENDIX

QQ 9.7 The dative plural In the textbook on p.18 you can see: Dcera pořád volá nějakým kamarádkám nebo kolegyním, píše e-maily kolegům, radí klientům. My daughter always calls some friends or colleagues, writes e-mails to her colleagues, advises clients. In the following table you can see an overview of patterns in the dative plural: example of context

adjectives2

pronouns1 kdo, co

Telefonuju… komu? Chodím k… čemu?

nouns3

ten, ta, to

můj, moje -ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F in -a and N in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F in -st and N in -í

těm těm těm těm

mým mým mým mým

moderním moderním moderním moderním

doktorům obchodům školám kinům

lékařům počítačům restauracím, kancelářím letištím

kolegům --místnostem nádražím

novým novým novým novým

We also decline tento, tato, toto this here and tenhle, tahle, tohle this here like ten, ta, to, e.g. in the dative pl. těm, těmto, těmhle. In traditional Czech grammatical terminology, -ý adjectives are called hard and -í adjectives are soft. 3 In traditional Czech grammatical terminology, nouns from the 1st declension group are called hard and nouns from the 2nd declension group are soft. Nouns from the 3rd declension group are not labelled. Ma nouns ending in -e, e.g. průvodce tour guide, are declined according to the pattern lékař, except for the vocative sg., e.g. in the dative pl. průvodcům. 1 2

F nouns ending in -el and -ev, e.g. postel bed, láhev bottle, belong to the 2nd declension group and are declined like the pattern kancelář, e.g. in the dative pl. postelím, láhvím. Some F nouns ending in a consonant, e.g. nemoc illness, alternate between the patterns kancelář and místnost, e.g. in the dative pl. nemocím and nemocem. N nouns ending in -um, e.g. centrum centre, drop the ending -um when declined, e.g. in the dative pl. centrům. N nouns ending in -e/-ě which denote young, e.g. kuře chick, štěně puppy, kotě kitten and the nouns zvíře animal, prase pig, morče Guinea pig, rajče tomato have their own special declension, which is represented by the kuře pattern, e.g. in the dative pl. kuřatům. Careful: Some nouns undergo stem changes in their declined forms. There is e.g. the fleeting mobile -e-, e.g. in the dative pl. pes > psům, and the change ů > o, e.g. dům > domům. Some nouns have irregular forms, e.g. in the dative pl. oko > očím, ucho > uším, dítě > dětem, člověk > lidem, peníze > penězům.

Remember the common verbs which are followed by the dative: volat/zavolat to call telefonovat/zatelefonovat to phone pomáhat/pomoct* to help psát*/napsat* to write radit/poradit to advise říkat/říct* něco to say something stěžovat si/postěžovat si to complain vyprávět to tell a story chodit k, jít k to go to You can find a summary table of cases in the plural on p. 82.

QQ 9.8 Important public offices and institutions Ministerstvo vnitra České republiky Ministry of Interior of the Czech Republic Information for foreigners: http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx. Contact an office of the Ministry of Interior, Department for Asylum and Migration Policy (Pracoviště Ministerstva vnitra, Odbor azylové a migrační politiky) if you need a visa to stay in the Czech Republic for more than 90 days, if you need to apply for long-term residence permit or permanent residency, to extend your long-term residency etc. Služba cizinecké policie Foreign police Information for foreigners staying in the Czech Republic:

14


CZECH EXPRESS 4 http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-pobyt-cizincu.aspx. You use the services of the foreign police to report your place of residence in the Czech Republic after your arrival, to extend the time period of a shortterm visa, to issue a certificate of short-term residency etc. Městské úřady (magistráty) nebo obecní úřady City halls (magistrates) or town halls https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0055. Go to the city or town hall if you need to have a driver’s license issued or changed, to apply for a passport or personal identification card, to apply for a marriage certificate, to report the birth of a child etc. Živnostenské úřady (odbory) Trade Licensing Offices (Trade licensing departments) https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0056. The Trade Licensing Office or Department is part of the city or town hall. There you can get živnostenské oprávnění trade license i.e. confirmation that you can independently run a business in the Czech Republic. When you report your trade you must, among other things, complete a jednotný registrační formulář Uniform Registration Form (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular--159758/). Finanční úřady Tax Offices http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady. If you run a business in the Czech Republic you also must register with the Tax Office. All taxes (daně) are paid there, e.g. income tax, real property tax, Value Added Tax (DPH VAT). Úřady práce Labour Offices https://www.uradprace.cz/ At the Labour Office you can arrange for state social security benefits (e.g. child allowance, housing allowance, parental allowance), unemployment support, benefits for people with disabilities, assistance for those in material need etc. Zdravotní pojišťovny Health Insurance Offices http://www.pojistovny.com/zdravotni-pojistovny/ Every person who lives in the Czech Republic is obligated to pay zdravotní pojištění health insurance. The right to participate in the public health system is available to Czech citizens and also to EU citizens, foreigners employed by a company with a registered office in the Czech Republic, foreigners with permanent residence in the Czech Republic, asylum applicants, foreigners receiving temporary protection and persons born to foreigners who have permanent residence status. Everyone else must use commercial health insurance.

QQ 9.9 Traditions, customs and conventions Apologies In the Czech Republic keeping a set time for a meeting is the norm. If you cannot make an arranged meeting or if you are going to be 10 to 15 minutes late, then it is expected that you will make an apology (for formal meetings we make apologies for even a shorter delay). Depending on the situation, the following apologies are appropriate: Promiňte, že jdu pozdě. Sorry I’m late. Promiňte, přijdu asi o 10 minut později. Excuse me, I’ll arrive about 10 minutes late. Promiňte, jsem na cestě, mám zpoždění asi 10 minut. Excuse me, I’m on my way. I’ll be about 10 minutes late. Omlouvám se, ale nestihnu přijít včas. I’m sorry, but I won’t make it on time. Moc se omlouvám, ale dneska nemůžu přijít. I’m very sorry, but I can’t come today. The most common reasons for apologizing: Zaspal/a jsem. I overslept. Ujel mi autobus. I missed my bus. Stojím v koloně./Je tady zácpa./coll. Je to tady zacpaný. I am stuck in traffic./There’s heavy traffic./I am in a traffic jam.

15


LESSON 9

APPENDIX

Wordlist for lesson 9 • Page 14 (Track 54) balík cizinec čekat dlouhodobý dlouhodobý pobyt dnešní důchodce francouzský hlídání instituce kluk komplikace magistrát městský úřad ministerstvo Ministerstvo vnitra mít hlídání mít platnost odkdy oprávnění platnost pobyt podnikat podnikatelský podnikatelský účet pojištění pojišťovna poslat*, pošlu pf. + D, A poslední potvrzení povolení pracoviště prodloužit (si) pf. + D, A průkaz přednáška předtím rodičovská dovolená řidičský průkaz, řidičák coll. řídit + A snad stihnout*, stihnu pf. + A školka coll. takže tedy tenhle trávit + A trvalý pobyt účet úřad úřad práce, pracák coll. v poslední době většina volno

16

package stranger to wait long-term long-term stay current pensioner French baby institution boy complication City Hall municipality ministry Ministry of the Interior to have a babysitter to be valid since when authorization validity stay to run a business business business account insurance insurance company to send last confirmation authorization, permission workplace to extend license, card lecture before (that) parental leave driving license to drive perhaps, hopefully to manage (have enough time) kindergarten so then this to spend (time) permanent residence account office Employment Office recently most free time

You can find the audio recordings for the vocabulary for lesson 9 online at www.czechstepbystep.cz, tracks 54-60.

všechno vyjít*, vyjdu pf. (Vyjde to.) vyměnit pf. + A vyřídit (si) pf. + D, A začít*, začnu pf. zahrádka zajít*, zajdu pf. založit (si) pf. + D, A zapsat*, zapíšu pf. + A zařídit (si) pf. + D, A zdravotní zdravotní pojišťovna zjistit pf. + A znovu, znova žádat o + A živnostenské oprávnění, živnosťák coll. živnostenský úřad

all, everything 1. to turn out well (It´ll turn out well.) 2. to go out/up to replace, to renew to deal with, to set up to start garden to visit to open, to found, to establish to register to arrange for medical health insurance to find out again to apply for trade license Trade Licensing Authority

Doufám, že to vyjde.

I hope it´ll turn out well. I hope it´ll work out. Prodloužil/a jsem si dlouhodobý I extended my long-term stay, pobyt, trvalý pobyt… permanent residence ... Vyměnil/a jsem si řidičský I renewed my driver‘s license. průkaz. Založil /a jsem si podnikatelský I opened up a business account. účet. Zařídila/a (vyřídil/a) jsem si I made arrangements for health zdravotní pojištění, živnosten- insurance, a trade license, a driver‘s ské oprávnění, řidičský průkaz, license, a certificate, ... potvrzení, …

• Page 15 (Track 55) bankovní bez + G obecní obecní úřad úředník zdravotní pojištění zeptat se pf. + G na + A

banking without municipal municipal office official health insurance to ask about

• Page 16 (Track 56) bohatý cizinecká policie čtvrt dokdy euro formulář hodit se + N, D (Hodí se vám termín…?) hotový klient občanský občanský průkaz objednat (se) pf. + A otevřeno otevřít*, otevřu pf. + A

rich Foreign Police quarter until when euro form to suit, to be convenient for (Is ... convenient for you?) done client civic identity card to order open to open


CZECH EXPRESS 4 podepsat*, podepíšu pf. + A půl termín tři čtvrtě úřední úřední hodiny vyplnit pf. + A žít*, žiju

to sign half date three quarters, a quarter to office Office hours to fill out to live

Hodí se vám termín…? Chtěl/a bych vyměnit koruny

Is ... convenient for you? I would/would like to exchange crowns for euros.

za eura. Já bych se chtěl objednat. Já jsem se objednal dneska na půl třetí. Jaké máte zítra úřední hodiny? Kdy mají otevřeno? Kdy to bude hotové? Odkdy dokdy tam můžu jít? Tady mi to, prosím, podepište. Takže, prosím, váš občanský průkaz.

I would like to make an appointment. I made an appointment for half past three today. What are your office hours tomorrow? When are they open? When will it be finished? From when to when can I go there? Please sign here. Please show me your identity card.

• Page 17 (Track 57) brýle only pl. čas od času čtení denně dívání se dívat se na + A dodržet pf. + A dodržet termín domluvit (si) pf. + D, A domluvit si schůzku doporučení držet se + G držet se pravidla důležitost důležitý efektivně hledání hned hra hraní klíč kontrolovat + A mimopracovní mimopracovní konverzace místo mít pořádek nechat si + A odkládat + A odměnit pf. + A omezit pf. + A orientovat se pevné místo pevný

glasses from time to time reading every day watching to watch to keep to meet the deadline to agree on, to make plans to make plans to meet recommendation to stick to, to maintain to stick to the rules importance important effectively looking for right away game playing key to check non-work non-work conversations place to keep tidy to keep to postpone to reward to limit to orient oneself a fixed location solid

pocit pokud pořad pořádek povídání povídat si pracovní doba pravidelně přemýšlet o + L příliš přísný přitom rozdělit (si) pf. + D, A scházet se schůzka síť smět snídaně sociální síť správně stejný stíhat + A surfování (read: serfování) tablet televizní utíkat večeře věnovat + D, A však vyhodit pf. + A vypínat (si) + D, A vypnout*, vypnu (si) pf. + D, A vyřizování začínat + A zapínat + A zorganizovat pf. + A ztrácet + A

feeling if show order chatting to talk working hours regularly to think about too much strict at the same time to divide to meet meeting network may, to be allowed to breakfast social network correctly the same to manage (have enough time) surfing tablet TV to run away, to pass dinner to devote however to throw out to turn off to turn off taking care of to begin to turn on to organize to waste

Mám pocit, že mám málo času. I feel like I have too little time. Víte, jak můžete ušetřit čas? Do you know how you can save time?

• Page 18 (Track 58) biologie karate klientka koníček málokdy návštěva pilný pokoj pomáhat + D potkat pf. + A potkat se pf. s + I pracovní stůl přijít*, přijdu pf. radit + D, A

biology karate (female) client hobby seldom visit diligent room to help to meet to meet a friend desk to come to advise

17


LESSON 9

APPENDIX

rodič říct*, řeknu pf. + D, A říkat + D, A sourozenec soused, sousedka spolužák, spolužačka stěžovat si na + A tolik trochu uklízečka úkol včas vtip vymlouvat se vyprávět, vypravovat + D, A

parent to say, to tell to say, to tell sibling neighbor, (female) neighbor classmate, (female) classmate to complain about so many a little cleaning woman task in time joke to make excuses to tell

Matka si stěžuje na syna, protože The mother complains about her son, nic nestíhá. because he doesn‘t manage to get anything done.

• Page 19 (Track 59) finanční finanční úřad kopie navíc oddělení otevírací, otvírací otevírací doba personální personální oddělení razítko registr smlouva strašný uf veřejnost vyplněný zaměstnavatel zase

financial Tax Office copy moreover department opening opening hours personnel Personnel Department stamp registry contract terrible phew public completed employer again

Potřebuju něco vyřídit na úřadě. I need to deal with something at the (government) office. Půjdu radši na trénink. I‘d rather go work out. Tady to podepište a je to. Sign here and that‘s it. Tohle máte špatně vyplněné. That‘s filled in incorrectly.

• Selected Imperfective/Perfective Verbs (Track 60) čekat/počkat dívat se/podívat se dodržovat/dodržet domlouvat (si)/domluvit (si) kontrolovat/zkontrolovat měnit/vyměnit nechat si/nechávat si objednávat (se)/objednat (se) odkládat/odložit odměňovat/odměnit omezovat/omezit

18

to wait to watch to keep to agree on, to make plans to check to replace, to renew to keep to order to postpone to reward to limit

organizovat/zorganizovat orientovat se/zorientovat se podepisovat/podepsat pomáhat/pomoct posílat/poslat potkávat/potkat povídat si/popovídat si prodlužovat (si)/prodloužit (si) přicházet/přijít ptát se/zeptat se radit/poradit rozdělovat (si)/rozdělit (si) říkat/říct scházet se/sejít se stěžovat si/postěžovat si stíhat/stihnout trávit/strávit utíkat/utéct vyhazovat/vyhodit vycházet/vyjít vymlouvat se/vymluvil se vypínat (si)/vypnout (si) vyplňovat/vyplnit vyřizovat/vyřídit (si) začínat/začít zakládat (si)/založit (si) zapínat/zapnout zapisovat/zapsat zařizovat (si)/zařídit (si) zjišťovat/zjistit ztrácet/ztratit žádat/požádat

to organize to orient oneself to sign to help to send to meet to talk to extend to come to ask about to advise to divide to say, to tell to meet to complain about to manage (have enough time) to spend (time) to run away, to pass to throw out 1. to turn out well, 2. to go out/up to make excuses to turn off to fill out to deal with, to set up to start to open, to found, to establish to turn on to register to arrange for to find out to waste to apply for


CZECH EXPRESS 4

Appendix to lesson 10 QQ 10.1 Prestižnější × méně prestižní Adjectives are graded by degree to form the comparative or superlative, e.g. prestižní, prestižnější, nejprestižnější prestigious, more prestigious, the most prestigious. In some cases, it is also possible to use the adverbs víc/více and nejvíc/nejvíce + the adjective, e.g. více prestižní = prestižnější, nejvíce prestižní = nejprestižnější. To express a lesser degree of a quality we use the adverbs míň/méně and nejmíň/nejméně together with the adjective, e.g. méně prestižní less prestigious, nejméně prestižní the least prestigious. The forms víc, nejvíc and míň, nejmíň are less formal. The forms více, nejvíce and méně, nejméně are more formal.

QQ 10.2 The nominative plural of Ma nouns In the textbook on p. 22 you can see examples of Ma nouns in the nominative plural. For the most part, these nouns have the ending -i, but some have the ending -é or -ové. You can see the rules for their formation in the table: nominative singular > nominative plural

endings

1. Most Ma nouns

doktor > doktoři , lékař > lékaři

-i1

2. Ma nouns ending in -tel2

učitel > učitelé

-é2

1

3. Foreign Ma nouns whose last consonant is -f, -g, -l, -m and some short kolega > kolegové, fotograf > fotografové, Rus > Rusové -ové nouns 1 With Ma nouns ending in h, ch, k, r, d, t, n and g the consonants shift, e.g. doktor > doktoři, Čech > Češi, úředník > úředníci, student > studenti [studenťi]. Besides the ending -i some nouns take the ending -é, or -ové, e.g. Američani/Američané, policisti/policisté, páni/pánové. Forms ending in -i are typical for everyday spoken language. 2 Some Ma nouns ending in -el/-ěl also take the ending -é, e.g. manžel > manželé, Španěl > Španělé. Some nouns undergo stem changes, e.g.: vědec > vědci. Watch out for the exception: člověk > lidé, coll. lidi.

You can find a complete table of the nominative plural with all the patterns at paragraph 11.8.1. You can find a summary table of cases in the plural on p. 82.

QQ 10.3 The accusative plural of Ma nouns In the textbook on p. 22 you can see examples of Ma nouns in the accusative plural. These nouns have the endings -y or -e. You can see the rules for their formation in the table: nominative singular > accusative plural

endings

1. Most Ma nouns (including foreign Ma nouns if the last consonant is -f, doktor > doktory, fotograf > fotografy, Rus > Rusy, kole-g, -l, -m and short nouns) ga > kolegy

-y

2. Ma nouns if the last consonant is -ž, -š, -č, -ř, -d‘, -t‘, -ň, -c, -j,-tel and -e

-e

lékař > lékaře, učitel > učitele

Some nouns undergo stem changes, e.g.: vědec > vědce. Watch out for the exception: člověk > lidi.

You can find a complete table of the accusative plural with all the patterns at paragraph 11.8.2. You can find a summary table of cases in the plural on p. 82. Be careful when using the nominative pl. and accusative pl.: V nemocnici pracují lékaři/doktoři. (= nominative plural) Doctors work in the hospital. × V nemocnici jsem viděl lékaře/doktory. (= accusative plural) I saw doctors in the hospital. When speaking about medicine, the word lékař is more formal, doktor less formal. Moreover, the title doktor can be used not only for medical doctors, but also e.g. for doctor of philosophy etc.

QQ 10.4 Imperfective/perfective aspect In the textbook on p. 24 you can see: Jenny Nowak už jako holka psala básně. Jenny Nowak already wrote poetry in her childhood. Jenny Nowak napsala už patnáct romantických hororových příběhů. Jenny Nowak already wrote fifteen romantic horror stories. Martin Staszko dřív hrál šachy, ve kterých také často vyhrával. Martin Staszko used to play chess, and he also often won. Na mistrovství světa v Las Vegas skončil na druhém místě a vyhrál 5 400 000 dolarů. He finished in second place at the World Championships in Las Vegas and won 5,400,000 dollars. Most Czech verbs “live in pairs”1, this means that they have imperfective and perfective forms, e.g. psát/napsat, vyhrávat/vyhrát. These two verbs express

19


LESSON 10

APPENDIX

imperfective and perfective verbal aspect (imperfektivní/perfektivní aspekt or nedokonavý/dokonavý vid). What is the difference between these forms? Imperfective verbs express an action as a process. What is important is the action, not its result. You can picture it as if the action is being filmed. These verbs express unlimited, incomplete or repetitive actions, e.g.: Jenny psala básně. Martin dřív hrál šachy, ve kterých také často vyhrával. Imperfective verbs are often used with the expressions: dlouho for a long time, celý večer/den/týden/měsíc/rok all evening/day/week/month/ year, pořád always, přitom at the same time and with expressions signifying a period of time, e.g. několik hodin several hours, tři dny three days, dva roky two years. Perfective verbs express the result of an action or an action captured at a specific moment in time. What is important is the result of the action. You can picture it as if the result of the action was captured in a photograph. Perfective verbs are often used when the result is specifically stated, e.g.: Jenny napsala patnáct hororových příběhů. Martin vyhrál 5 400 000 dolarů. Careful: Imperfective verbs have forms for the past, present and future tenses, but perfective verbs have forms only for the past and future tenses - this is because the result of an action cannot be expressed in the present. Forms which look like the present tense, e.g. napíšu, vyhraju, express the future (the fact that the planned result of the action will be achieved in the future). We recommend that you learn aspect pairs, e.g. dělat/udělat, kupovat/koupit, psát/napsat, vyhrávat/vyhrát, together, in the order imperfective verb/ perfective verb. That way it will be easier for you to remember which form is which. Some verbs do not have a perfective partner and are only imperfective. They are e.g. verbs expressing a state or condition, e.g. být, spát, stát or modal verbs, e.g. chtít, moct, muset. All “long” and “short” verbs of motion are also considered to be imperfective, e.g. chodit – jít, jezdit – jet, létat – letět. 1

QQ 10.5 Kolega, kolegyně, kolegové The word kolega colleague is masculine animate and in the declension tables it is the declension pattern for masculine animate nouns ending in -a. Note that its singular declension combines endings from the patterns doktor (dative and locative sg.) and škola (nominative, genitive, accusative, vocative and instrumental sg.). See p. 81. The word kolegyně female colleague is a feminine noun, which is declined like the model restaurace. The word kolegové colleagues is the nominative plural form of kolega. Note that the words kolegové, studenti, lékaři etc. can be used not only for a group of men, but also for groups of men and women. This is because the generic masculine exists in Czech. It is considered neutral when used for certain professional or social groups. For example we can read in the newspapers: Na letní školu přijeli zahraniční studenti (not studenti a studentky). Foreign students arrived at the summer school. We typically use different forms, however, when we are directly addressing a group, e.g. during a lecture: Vážené kolegyně a kolegové! Dear colleagues! Dámy a pánové! Ladies and gentlemen!

QQ 10.6 Talking about work in everyday spoken language When you speak with colleagues or friends about your work, you can hear everyday spoken language. Compare: Kde teď pracuješ? – Kde teď děláš? Where do you work now? Pracoval jsem v grafickém studiu.– Dělal jsem v grafickém studiu. I worked in a design studio. propustit několik lidí – vyhodit pár lidí to lay off a few people kancelář, v kanceláři – kancl, v kanclu office, in the office nadřízený/nadřízená, vedoucí – šéf, šéfka boss práce, zaměstnání – job (read: džop) job

QQ 10.7 Multiple negation Negative verbs are used in Czech after negative pronouns and adverbs, e.g. nikdy, nikde, nikdo…, for example: Nikdy nehraju hry na počítači. I never play computer games. U nás v práci nikdy nikdo nehraje hry na počítači. At our office no one ever plays computer games. Note that indefinite and negative pronouns and adverbs are formed by adding the prefixes ně- (some-) and ni- (no-) to the interrogative pronouns and adverbs: kdo who – někdo someone – nikdo no one kde where – někde somewhere – nikde nowhere kam where – někam somewhere – nikam nowhere kdy when – někdy sometime – nikdy never

QQ 10.8 Adverb formation Adverbs are often1 formed from adjectives by using these endings: 1. The ending -e/-ě, e.g.: rychlý > rychle dobrý > dobře levný > levně perfektní > perfektně The ending -ě follows after d, t, n, m, p, b and v, e.g. levný > levně. Be careful of consonant shifts, e.g. dobrý > dobře and exceptions, e.g. pomalý > pomalu.

20


CZECH EXPRESS 4 2. The ending -o, e.g.: častý > často teplý > teplo (but also teple) daleký > daleko (but also dalece) dlouhý > dlouho (but also dlouze) tichý > ticho (but also tiše) suchý > sucho (but also suše) Some adjectives form adverbs by adding the suffix -o or -e, e.g. daleko and dalece, dlouho and dlouze, ticho and tiše, sucho and suše. Adverbs ending in -o have a literal meaning, and words ending -e often have a figurative meaning. Compare: V létě bylo velmi sucho. It was very dry in the summer. × Šéf mi suše řekl, že to musím udělat. My boss dryly told me that I have to do it.

3. The ending -y (if an adjective ends in -ský, -cký) český > česky anglický > anglicky But also: hezký > hezky 1

There are some other adverbs which are not formed from adjectives, e.g. jak how, jinak otherwise, potichu quietly, nahlas loudly.

QQ 10.9 Traditions, customs and conventions During a job interview or even afterwards an employer should not ask questions about your personal or family life, political beliefs, religious beliefs or sexual orientation. If it is not important to your work, he or she should not even ask about your health or if you are pregnant. According to the Labour Code (262/2006 Coll. Section 4, § 16-17) questions like this are discriminatory, and you have the right to refuse to answer them. Here are examples of some questions which are unacceptable: Jste v nějaké politické straně? Do you belong to a political party? Jaké máte náboženské vyznání? Jste věřící? What is your religious affiliation? Are you religious? Jaká je vaše sexuální orientace? What is your sexual orientation? Budete se vdávat/ženit? Are you getting married? Máte v plánu založit rodinu? Kdy? Are you planning on starting a family? When? Jak často jsou nemocné vaše děti? How often are your children ill? V případě, že budou vaše děti nemocné, kdo o ně bude pečovat? If your children are ill, who will take care of them? Kde je váš partner/partnerka/manžel/manželka zaměstnán/a? Where is your partner/husband/wife employed? Jak trávíte dovolenou? How do you spend your vacations? If an employer asks you these questions, you can answer in the following ways: 1. Direct answer Máte malé děti? – Ano, mám, a mám pro ně zajištěné hlídání. Do you have young children? - Yes, I do and I have childcare for them. Jste věřící? – Ano, jsem křesťan, a proto chci pomáhat ostatním. Are you religious? - Yes, I am Christian and that is why I want to help others. 2. Polite refusal to answer the question Promiňte, ale na to nechci odpovídat. Excuse me, but I do not want to answer that. Promiňte, ale to je osobní věc. Excuse me, but that is my personal matter. Myslím, že to není pro moji práci důležité. I do not think that it is important to my work. Můžu se zeptat, jak to souvisí s prací? May I ask how that is related to work?

21


LESSON 10

APPENDIX

Wordlist for lesson 10 • Page 22 (Track 61) analytik dlouhodobě docela doplnit pf. + A hodnocení hodnotit + A jednoznačně kdyby kněz konec kupodivu lékař, lékařka mínění novinář, novinářka odpovídat + D na + A paní na úklid patřit mezi + A placený poslanec považovat za + A povolání pozitivně prestiž prestižní profese profesionální programátor překvapit pf. + N, A relativní různě sehnat*, seženu pf. + D, A sekretářka sociologický souhlasit s + I soukromý soukromý zemědělec těžký úklid vědec, vědkyně veřejný vyhledávaný vysokoškolské vzdělání vysokoškolský výzkum vzdělání zajímavý zatímco zdravotní bratr, zdravotní sestra

22

analyst long term quite to fill in ratings to rate definitely if priest end oddly enough doctor, (female) doctor opinion journalist, (female) journalist to answer cleaning woman to be one of paid member of parliament to consider profession positively prestige prestigious profession professional programmer to surprise relative differently to get (female) secretary sociological to agree private private farmer heavy cleaning scientist, (female) scientist public sought-after higher education university research education interesting while (male) nurse, (female) nurse

You can find the audio recordings for the vocabulary for lesson 10 online at www.czechstepbystep.cz, tracks 61-67.

zemědělec žebříček

farmer ladder, ranking, scale

Jaké povolání je podle vás dobře/špatně placené? Jaké povolání je podle vás prestižní?

What professions do you think are well/poorly paid? What professions do you think are prestigious?

• Page 23 (Track 62) dělník elektrikář hasič instalatér programovat ředitel spisovatel svět uklízeč veterinář

laborer electrician fireman plumber to program director writer world cleaner veterinary

• Page 24 (Track 63) báseň bytost dostávat + A důchodkyně exotický filmový hlavní hrdina hobby holka hororový hospoda hráč hrdina karetní končit krev kvůli + D lidský magie minulost mistrovství mnoho mýt nádobí nádobí navrhovat + D, A noviny only pl. obvyklý odejít*, odejdu pf. odcházet

poem being to receive, to get (female) pensioner exotic film the main character hobby girl horror pub player hero card to end blood due to human magic past championship many to wash the dishes dishes to suggest newspaper usual to leave to leave


CZECH EXPRESS 4 penze poker postarat se pf. o + A povídka právě producent překladatelka příběh publikovat + A román romantický scénář skončit pf. současnost spisovatelka starat se o + A stát šachy only pl. trafika tvořit + A upír úspěch utrácet + A vampyrolog, vampyroložka velmi vyhrát*, vyhraju pf. + A vyhrávat + A vytvořit pf. + A zábava zábavný zaměstnání zoologická zahrada, zoo zvíře, zvířata N. pl., A. pl.

pension poker to take care of story just producer (female) translator story to publish novel romantic screenplay to end present (female) writer to take care of state chess newsstand to create vampire success to spend (money) vampirologist, (female) vampirologist very to win to win to create entertainment entertaining employment zoo animal, animals

Jenny a Martin berou práci jako zábavu. Martin skončil na druhém místě. Možná... Myslím, že… Nejsem si jistý/jistá, ale… Podle mě… Řekl/a bych, že… Třeba…

Jenny and Martin regard work as entertainment. Martin finished second. Maybe ... I think that … I‘m not sure but ... I think … I would say that ... Maybe ...

• Page 25 (Track 64) benefit dojíždět důchod jazykový minulý nastoupit pf.

benefit to commute pension language last to get on, to start work

nastupovat několik plat plný plný úvazek pohádat se pf. s + I propustit pf. + A průměrný služební služební auto spokojený spolu šéfka trvat zaměstnanec země zkrácený úvazek zrušit pf. + A

to get on, to start work several to pay full full time to quarrel with, to have an argument with to dismiss average business company car satisfied together (female) boss to last, to take (time) employee country part time to cancel

Mám čtyři týdny dovolené. I have four weeks vacation. Moje pracovní doba je od… My working hours are from ... to ... do… Můj zaměstnavatel nabízí My employer offers benefits. benefity. Musím dojíždět do práce. I have to commute to work. Pracuju na plný/zkrácený úvazek.I work full/part time. Záleží na tom, jestli/jak/jaký… It depends on whether/how/what ...

• Page 26 (Track 65) aplikace běžet blog článek dopsat*, dopíšu pf. + A chatovat (read: četovat) chytrý chytrý telefon levně nějak notebook (read: noutbuk) obrázek on-line (read: onlajn) perfektně podívat se pf. na + A praktický prezentace prozvonit pf. + A rádio skypovat (read: skajpovat) slogan surfovat (read: serfovat)

application to run blog article to finish writing to chat smart smartphone cheap somehow notebook, laptop picture online perfectly to look at practical slideshow to dropcall radio to Skype slogan to surf

23


LESSON 10

APPENDIX

tisknout*, tisknu + A upravit pf. + A upravovat + A vytisknout*, vytisknu pf. + A vytvářet + A webová adresa zpráva

to print to adjust to edit to print to create Web address message

Čtu články, zprávy nebo blogy. Používám sociální sítě. Skypuju nebo chatuju. Surfuju na internetu. Tisknu dokumenty nebo obrázky. Upravuju obrázky nebo video. Vytvářím dokumenty nebo prezentace.

I read articles, reports or blogs. I use social networks. I Skype or chat. I surf the Internet. I print documents or pictures. I edit pictures or video. I create documents or presentations.

• Page 27 (Track 66) bavit se bratranec dokončovat + A Formule 1 jasně jinak nudit se recept sestřenice strejda coll., strýc technika teta ticho vůbec výborně

to have a good time (male) cousin to complete Formula 1 clearly, of course otherwise to be bored recipe (female) cousin uncle technique, equipment aunt silence at all great

Ale jinak se spolu všichni výborně baví. Ale vůbec ne. Ještě že máme tu techniku! No jasně! Podívej! Vy jste se pohádali?

But otherwise they all have a great time together. Not at all. Luckily we have technology! Of course! Look! Did you have an argument?

• Selected Imperfective/Perfective Verbs (Track 67) bavit se/pobavit se dívat se/podívat se dokončovat/dokončit dopisovat/dopsat doplňovat/doplnit dostávat/dostat hádat se/pohádat se hodnotit/ohodnotit

24

to have a good time to look at to complete to finish writing to fill in to receive, to get to quarrel with, to have an argument with to rate

končit/skončit nastupovat/nastoupit navrhovat/navrhnout odcházet/odejít odpovídat/odpovědět programovat/naprogramovat propouštět/propustit prozvánět/prozvonit překvapovat/překvapit rušit/zrušit shánět (read: schánět, zhánět)/ sehnat starat se/postarat se tisknout/vytisknout tvořit/vytvořit upravovat/upravit utrácet/utratit vytvářet/vytvořit

to end to get on, to start work to suggest to leave to answer to program to dismiss to dropcall to surprise to cancel to get to take care of to print to create to adjust to spend (money) to create


CZECH EXPRESS 4

Appendix to lesson 11 QQ 11.1 Gender and animals The words for animals, just like other nouns, have different genders: šnek, papoušek,vlk…, e.g. Ten šnek je pomalý. That snail is slow. opice, kočka, kráva…, e.g. Ta opice je zvědavá. That monkey is curious. miniprase, morče…, e.g. To prase je roztomilé. That pig is cute. An animal’s name can also reflect its gender. Compare: Miniprase je roztomilé. × Róza je roztomilá.

Note that with certain animals different terms are used for males and females and for their young, e.g. býk bull, kráva cow, tele calf.

QQ 11.2 Consonant alternation with Ma nouns and adjectives in the nominative singular and plural 1 Compare the nominative singular and plural forms of Ma nouns and adjectives: neobvyklý domácí mazlíček – neobvyklí domácí mazlíčci unusual household pet - unusual household pets Šnek je slizký. – Šneci jsou slizcí. The snail is slimy. - Snails are slimy. Ma nouns (nominative sg. > nominative pl.)

Ma adjectives (nominative sg. > nominative pl.)

h, g > z: ch > š: k > c: r > ř: d > d [ď]: t > t [ť]: n > n [ň]:

h > z: ch > š: k > c: r > ř: d > d [ď]: t > t [ť]: n > n [ň]: Careful: sk > št [šť]: ck > čt [čť]:

pstruh > pstruzi hroch > hroši šnek > šneci kapr > kapři, doktor > doktoři had > hadi [haď i] student > studenti [studenť i] slon > sloni [sloňi]

dlouhý > dlouzí tichý > tiší slizký > slizcí dobrý > dobří mladý > mladí [mlaď í] chlupatý > chlupatí [chlupaťí] nebezpečný > nebezpeční [nebezpečňí] český > čeští [češťí] německý > němečtí [němečťí]

In everyday spoken language adjectives do not undergo consonant alternations and you can hear e.g.: slizký šneci, dobrý psi. You already know these alternations from lesson 10, paragraph 10.2, but they also take place in other grammatical forms, e.g. in the dative and locative : kamarádka (female) friend > Telefonuju kamarádce. I am phoning my (female) friend. Mluvím o kamarádce. I am speaking about my (female) friend.

1

QQ 11.3 N nouns ending in -e/-ě (pattern kuře) Neuter nouns of the kind zvíře animal, prase pig, morče Guinea pig, štěně puppy have their own special declension like the pattern kuře chicken. singular

plural

1. nominative

kuře

kuřata

2. genitive

kuřete

kuřat

3. dative

kuřeti

kuřatům

4. accusative

kuře

kuřata

5. vocative

kuře

kuřata

6. locative

kuřeti

kuřatech

7. instrumental

kuřetem

kuřaty (coll. kuřatama)

Note that most nouns ending in -e/-ě are feminine (89%), e,g. restaurace restaurant, kolegyně female colleague. They can also, however, be neutral (8%), e.g. letiště airport, kuře chicken or masculine (3%), e.g. průvodce tour guide.

QQ 11.4 The comparative and superlative of adverbs We use different forms of adverbs for the comparative and superlative. Some adverbs follow regular patterns and some are irregular. 1. Regular forms Regular comparatives have the suffix -eji/-ěji. Superlatives are formed by adding the prefix nej- before the comparative form.

25


LESSON 11 1. positive

rychle nebezpečně But also: pomalu často

APPENDIX 2. comparative

3. superlative

-eji/-ěji1

nej- + -eji/-ěji

rychleji nebezpečněji

nejrychleji nejnebezpečněji

pomaleji častěji

nejpomaleji nejčastěji

If the last consonant is d, t, n, b, p, v, m or f, then -ěji is used, e.g. nebezpečněji. In everyday spoken Czech you can also hear shortened forms, e.g. instead of rychleji the forms rychlejc, rychlejš.

1

2. Irregular forms These comparatives and superlatives are formed from a different root of the word, or they undergo a stem change.

1 2

1. positive

2. comparative

3. superlative

dobře špatně málo hodně, mnoho brzo/brzy dlouho

lépe, líp1 hůře, hůř méně, míň více, víc dříve, dřív déle, dýl2

nejlépe, nejlíp1 nejhůře, nejhůř nejméně, nejmíň nejvíce, nejvíc nejdříve, nejdřív nejdéle, nejdýl2

When we speak, we are more likely to use the forms without -e, e.g. líp, nejlíp. The forms dýl, nejdýl are used in everyday (colloquial) language.

QQ 11.5 Hodně, víc, míň + the genitive In the textbook on p. 32 you can see: Potřebujete hodně volného času. You need a lot of free time. Potřebujete hodně místa. You need a lot of room. Máte víc pohybu. You have more movement. The genitive is used after expressions of quantity, e.g. hodně, víc, míň, and it is called the partitive genitive. For more about expressions of quantity see paragraph 13.3. You can find an overview of the genitive singular in the summary table of cases on p. 81. For the genitive plural see paragraph 13.2.

QQ 11.6 Personal pronouns after prepositions In the textbook on p. 32 you can see: Neumím si život bez nich představit. I can’t imagine life without them. Nejlepší jsou psi, protože se s nimi musí chodit ven. Dogs are the best because they have to go out with them. Učí se o ně starat a mít za ně zodpovědnost. They learn to take care of them and be responsible for them. Psi pořád štěkají a já kvůli nim nemůžu spát. Dogs bark all them time and I can’t sleep because of them. A víc o nich nechci diskutovat. And I don’t want to talk about them anymore. If a personal pronoun follows a preposition, we use the following forms:

1

case (preposition1)

singular

plural

1. nominative2

(já)

(ty)

(on, ono4)

(ona)

(my)

(vy)

(oni)

2. genitive (bez, z, od, do, u, vedle, podle)

mě3

tebe

něho/něj

nás

vás

nich

3. dative (kvůli, k)

mně3

tobě

němu

nám

vám

nim

4. accusative (o, za, před, nad, pod, pro, na, mezi)

tebe

něho/něj

ni

nás

vás

6. locative (o, v, na)

mně

tobě

něm

nás

vás

nich

7. instrumental (s, před, za, nad, pod, mezi)

mnou

tebou

ním

námi

vámi

nimi

Some prepositions have longer forms, lengthened to make them easier to pronounce: k/ke, v/ve, s/se and z/ze bez/beze, pod/pode, nad/nade, před/přede.

26


CZECH EXPRESS 4 The nominative forms in parentheses are given without prepositions and are presented for purposes of orientation. Note that the forms mě and mně have the same pronunciation. 4 Particularly in the nominative sg., the personal pronoun ono is often replaced by the demonstrative pronoun to, e.g. To je zajímavé. That’s interesting. 2 3

Besides the forms which follow prepositions there are also short forms of pronouns and long (stressed) forms, which can be at the beginning or end of a sentence. You can find a summary table of personal pronouns with both short forms and forms used after prepositions on p. 80.

QQ 11.7 Verbs + the accusative and verbs with a preposition + the accusative In the textbook on p. 33 you can see: Děti se už dlouho těšily na farmu. The children were looking forward to the farm for a long time. Předtím jsem neznala tu farmu. I didn’t know that farm before. Zlobila jsem se na manžela. I got angry at my husband. Manžel si nevzal navigaci. My husband did not take the GPS with him. As you can see in the examples, the accusative can follow some verbs directly and thus express the direct object (e.g. znát někoho/něco to know someone/something), or it can follow verbs with certain prepositions (e.g. těšit se na někoho/něco to look forward to someone/something). 1. Verbs + the accusative 2. Verbs with prepositions + the accusative brát (si)/vzít* (si) to take být zvyklý na to be used to mít to have dívat se/podívat se na to look at nabízet/nabídnout* to offer starat se/postarat se o to take care of doporučovat/doporučit to recommend stěžovat si na to complain about obdivovat to admire těšit se na to look forward to vidět to see zajímat se o to be interested in znát to know zlobit se na to get angry at zvykat si/zvyknout si na to get used to The dative case can also come after certain verbs, e.g. doporučovat/doporučit, nabízet/nabídnout, stěžovat si na. Doporučuju ti tu farmu. I recommend this farm to you. Obchody nabízejí klientům bio produkty. Shops offer clients organic products. Stěžovala si manželovi na špatné jídlo. She complained to her husband about the bad food. Note that with verbs with prepositions, the preposition is at the beginning of a question, e.g. Na co se děti dlouho těšily? – Na farmu. What were the children looking forward to for a long time? – To the farm.

You can find an overview of the accusative singular in the summary table of cases on p. 81. For the accusative plural see paragraph 11.8.2.

QQ 11.8.1 The nominative plural In the following table you can see an overview of patterns in the nominative plural: example of context

pronouns1 kdo, co

To jsou…

ten, ta, to

kdo? ti co? ty ty ta

adjectives2

nouns3

můj, moje

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F in -a and N in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F in -st and N in -í

moji moje moje moje

noví nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

doktoři, páni ⁄ pánové obchody školy kina

lékaři, učitelé počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegové, turisti/turisté --místnosti nádraží

We also decline tento, tato, toto this here and tenhle, tahle, tohle this here like ten, ta, to, e.g. in the nominative pl. ti, tito, tihle. In traditional Czech grammatical terminology, -ý adjectives are called hard and -í adjectives are soft. In the nominative plural Ma adjectives take the ending -í, e.g. malí psi, velcí psi. The ending -hý, -chý, -ký, -rý, -ský and -cký changes to -zí, -ší, -cí, -ří, -ští and -čtí, e.g.: dlouhý > dlouzí, suchý > suší, velký > velcí, dobrý > dobří, český > čeští, německý > němečtí. In everyday spoken language, however, adjectives do not undergo consonant shifts and you can hear e.g. dlouhý hadi, velký psi, dobrý doktoři etc. 3 In traditional Czech grammatical terminology, nouns from the 1st declension group are called hard and nouns from the 2nd declension group are soft. Nouns from the 3rd declension group are not labelled. Ma nouns most often take the ending -i in the nominative pl., e.g. králíci, psi. Before this ending there are consonant changes with h, ch, k, r, d, t, n and g, e.g. Čech > Češi, králík > králíci, doktor > doktoři, had > hadi [haď i]. In some cases the ending -i alternates with the endings -é or -ové, e.g.: turista > turisti and turisté, Angličan > Angličani and Angličané, pán > páni and pánové. Some short, often monosyllabic or foreign-origin Ma nouns with -f, -g, -l or -m as the last consonant have the ending -ové in the nominative pl., e.g. fotografové, kolegové, Italové, ekonomové, Rusové. Ma nouns ending in -tel and some other words have the ending -é in the nominative pl., e.g. učitelé, manželé, Španělé. 1 2

27


LESSON 11

APPENDIX

Ma nouns ending in -e, e.g. průvodce tour guide, are declined according to the pattern lékař, except for the vocative sg., e.g. in the nominative pl. průvodci. Some Mi nouns ending in -tel, e.g. hotel hotel, kostel church are exceptions and do not belong to the 2nd declension group, but rather to the 1st, e.g. in the nominative pl. hotely, kostely. F nouns ending in -el and -ev, e.g. postel bed, láhev bottle, belong to the 2nd declension group and are declined like the pattern kancelář, e.g. in the nominative pl. postele, láhve. Some F nouns ending in a consonant, e.g. lod’ boat, alternate between the patterns kancelář and místnost, e.g. in the nominative pl. lodě and lodi. N nouns ending in -um, e.g. centrum centre, drop the ending -um when declined, e.g. in the dative pl. centra. N nouns ending in -e/-ě which denote young, e.g. kuře chick, štěně puppy, kotě kitten and the nouns zvíře animal, prase pig, morče Guinea pig, rajče tomato have their own special declension, which is represented by the kuře pattern e.g. in the nominative pl. kuřata. Careful: Some nouns undergo stem changes in their declined forms. There is e.g. the fleeting mobile -e-, e.g. in the nominative pl. pes > psi, and the change ů > o, e.g. dům > domy. Some nouns have irregular forms, e.g. in the nominative pl. oko > oči, ucho > uši, dítě > děti, člověk > lidé, coll. lidi, kůň > koně.

QQ 11.8.2 The accusative plural In the following table you can see an overview of patterns in the accusative plural: example of context

pronouns1 kdo, co

ten, ta, to

Hledám… koho? ty co? ty ty ta

adjectives2

nouns3

můj, moje

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

1st declension group -í adjectives Adjectives ending Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant in nom. sg. in -í without a hook, F in -a and N in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F in -st and N in -í

moje moje moje moje

nové nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

lékaře počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegy --místnosti nádraží

doktory obchody školy kina

We also decline tento, tato, toto this here and tenhle, tahle, tohle this here like ten, ta, to, e.g. in the accusative pl. ty, tyto, tyhle. In traditional Czech grammatical terminology, -ý adjectives are called hard and -í adjectives are soft. 3 In traditional Czech grammatical terminology, nouns from the 1st declension group are called hard and nouns from the 2nd declension group are soft. Nouns from the 3rd declension group are not labelled. Ma nouns ending in -e, e.g. průvodce tour guide, are declined according to the pattern lékař, except for the vocative sg., e.g. in the accusative pl. průvodce. Some Ma and Mi nouns ending in -l, -z, e.g. král king, cíl goal, Francouz Frenchman, belong to the 2nd declension group and are declined like the patterns lékař and počítač, e.g. in the accusative pl. krále, cíle, Francouze. Some Mi nouns ending in -tel, e.g. hotel hotel, kostel church are exceptions and do not belong to the 2nd declension group, but rather to the 1st, e.g. in the accusative pl. hotely, kostely. F nouns ending in -el and -ev, e.g. postel bed, láhev bottle, belong to the 2nd declension group and are declined like the pattern kancelář, e.g. in the accusative pl. postele, láhve. N nouns ending in -um, e.g. centrum centre, drop the ending -um when declined, e.g. in the accusative pl. centra. N nouns ending in -e/-ě which denote young, e.g. kuře chick, štěně puppy, kotě kitten and the nouns zvíře animal, prase pig, morče Guinea pig, rajče tomato have their own special declension, which is represented by the kuře pattern, e.g. in the accusative pl. kuřata. 1

2

Careful: Some nouns undergo stem changes in their declined forms. There is e.g. the fleeting mobile -e-, e.g. in the accusative pl. pes > psy, and the change ů > o, e.g. dům > domy. Some nouns have irregular forms, e.g. in the accusative pl. oko > oči, ucho > uši, dítě > děti, člověk > lidi.

You can find a summary table of cases in the plural on p. 82.

QQ 11.9 Traditions, customs and conventions 1. Discussions When we are having a discussion about something, we can use the following expressions and phrases: Myslím (si), že…/Nemyslím (si), že… I think, that…/I don’t think that… Podle mě…/Podle mého názoru… In my opinion… Souhlasím./Nesouhlasím. I agree./I don’t agree. Souhlasím s…./Nesouhlasím s… I agree with…/I don’t agree with… Samozřejmě./Samozřejmě že ano./Samozřejmě že ne. Of course./Yes, of course./Of course not. Určitě./Určitě ano./Určitě ne. Definitely./Yes, definitely./Definitely not. Rozhodně./Rozhodně ano./Rozhodně ne. Definitely./Yes, definitely./Definitely not. 2. Small talk Common topics for small talk among Czechs are the weather, sports (mainly football, hockey), and, if it is relevant, children and pets. We should be careful with questions about politics and religion, age and health problems and about money and property. Czechs are quite happy to complain, so avoiding negative opinions is not necessary (assuming that we are in agreement with our partner about the reason for our complaints ). Common topics of criticism include shortcomings in the transportation system (trains are late, streets are dug up), small problems at the office (the coffee from the company coffeemaker is not good) and, of course, the weather.

28


CZECH EXPRESS 4

Wordlist for lesson 11 • Page 30 (Track 68) alergik, alergička barevný bavit + N, A (Baví mě...) bezpečný cvičení čtenář divný divoký domácí domácí mazlíček hlučný hravý hrozně chlupatý chovat + A chroustat + A konverzovat kouzelný lehký mazlíček dimin. miláček dimin. místo + G náročný narozeniny only pl. nevýhoda okurka opice ošklivý papoušek pomalý porota pořídit (si) pf. + D, A poslechnout*, poslechnu pf. + A prase, prasata N. pl., A. pl. představit si, pf. + A přítulný respekt rozhodně rozhodnout* (se), rozhodnu (se) pf. roztomilý rychlý salát slizký slovo soutěž společnost strašně šnek tichý věta vlk vtipně

person with allergies colorful to entertain (I like...) safe exercises reader odd fierce, wild homemade pet noisy playful awfully hairy to breed to crunch on to converse, to talk magical easy, light pet sweetheart instead of demanding birthday disadvantage cucumber monkey ugly parrot slow jury to get, to buy to listen to, to obey pig to imagine affectionate respect definitely to decide cute quick lettuce slimy word competition company horribly snail quiet sentence wolf wittily

You can find the audio recordings for the vocabulary for lesson 11 online at www.czechstepbystep.cz, tracks 68-74.

výhoda vypsat soutěž zkušenost zvědavý zvykat si na + A

advantage to have a competition experience curious to get used to

Baví mě…/Nebaví mě… I do/do not like ... Dlouho jsem si zvykal/a na… It took a long time for me to get used to ... Je pravda, že.../Není pravda, že…It is/is not true that ... Mít doma zvíře nestojí za to, Having a pet at home is not worth it, protože… because ... Pořídil/a jsem si… I got ... Výhoda je, že…/Nevýhoda je, The advantage/disadvantage is that ... že…

• Page 31 (Track 69) gepard hlučně inteligentně křeček kůň, koně G. sg., N. pl., A. pl lev morče, morčata N. pl., A. pl. nebezpečně pohybovat se pomalu roztomile tiše

cheetah noisily intelligently hamster horse lion guinea pig dangerously to move slowly cute quietly

• Page 32 (Track 70) alergie cítit diskutovat o + L diskuze mít zodpovědnost za + A názor nepořádek panelák perfektní pohyb pro a proti proti + D příroda samozřejmě štěkat třeba ven venku volný čas zodpovědnost život

allergy to feel to discuss discussion to be responsible for opinion mess prefab building perfect movement pros and cons against nature of course to bark perhaps out outdoors free time responsibility life

Myslím (si)/Nemyslím (si), že… Podle mě…

I think/I do not think that ... I think …

29


Lekce 8

LESSON 11

APPENDIX

Podle mého názoru… Rozhodně./Rozhodně ano./ Rozhodně ne. Samozřejmě./Samozřejmě že ano./Samozřejmě že ne. Souhlasím./Nesouhlasím. Určitě./Určitě ano./Určitě ne.

In my opinion… Definitely./Definitely yes./Definitely not. Of course./Of course yes./Of course not. I agree./I disagree. Definitely./Definitely yes./Definitely not.

• Page 33 (Track 71) bioprodukt dětské hřiště farma hřiště jezírko králík kráva louka občerstvení obdivovat + A ovce pískoviště pole stánek vlastní vrátit se pf. zlobit se na + A ztratit se pf. zvyklý živý

bioproduct playground farm playground small lake, pond rabbit cow meadow refreshment to admire sheep sandbox field stand own to return to be angry at to lose used to live

Doporučuju ti/vám… Měli tam… Obdivoval/a jsem… Podívej/te se na… Staral/a jsem se o… Stěžoval/a jsem si na… Těšil/a jsem se na…, ale… Viděl/a jsem… Zajímám se o…, proto jsem byl/a v/ve/na…

I suggest that you ... There they had ... I admired ... Look at … I took care of ... I complained to ... I was looking forward to ... but ... I saw… I am interested in ... that‘s why I was in ...

• Page 34 (Track 72) bio dolní horní kachna kilometr kopec koupání koza kuře, kuřata N. pl., A. pl. naproti + D návštěvník odpočinkový parkoviště pokladna

30

bio, organic bottom, lower upper duck kilometer hill bathing goat chicken opposite visitor relaxing parking cash register

slepice směr stránka tygr ubytovaný vstup WC (read: vé cé)

hen direction page tiger guest(s) entrance WC

Na farmě jsou zvířata. Naproti hřišti je/jsou… Vedle jezírka je/jsou…

There are animals on the farm. Opposite the playground there is/are ... Beside the lake there is/are ...

• Page 35 (Track 73) beran brácha coll., bratr inspirace krocan mlsný moudrý mravenec naparovat se porcelán pracovitý rak ryba silný slon sova tvrdohlavý zajíc zdravý

ram brother inspiration turkey sweet-toothed, greedy wise ant to boast porcelain hardworking lobster, crayfish fish strong elephant owl stubborn hare healthy

Být červený jako rak. Být jako slon v porcelánu. Být mlsný jako koza. Být moudrý jako sova. Být pomalý jako šnek. Být pracovitý jako mravenec. Být rychlý jako zajíc. Být silný jako lev. Být tvrdohlavý jako beran. Být zdravý jako ryba. Být zvědavý jako opice. Mít hlad jako vlk. Naparovat se jako krocan.

To be as red as a lobster. To be like a bull in a china shop. To be as greedy as a goat. To be as wise as an owl. To be as slow as a snail. To be as industrious as an ant. To be as quick as a hare. To be as strong as a lion. To be as stubborn as a ram. To be as healthy as a fish. To be as curious as a monkey. To be as hungry as a wolf. To strut like a turkey.

• Selected Imperfective/Perfective Verbs (Track 74) pohybovat se/pohnout se pořizovat (si)/pořídit (si) poslouchat/poslechnout představovat si/představit si rozhodovat (se)/rozhodnout (se) vracet se/vrátit se zlobit se/rozzlobit se ztrácet se/ztratit se zvykat si/zvyknout si

to move to get, to buy to listen to, to obey to imagine to decide to return to be angry at to lose to get used to


CZECH EXPRESS 4

Appendix to lesson 12 QQ 12.1 Expressing age and information about time related to age In the textbook on p. 38 you can see: Martin Kuklík vypadá jako normální osmiletý kluk. Martin Kuklík looks like a normal eight-year old boy. V jednom roce jsem říkal celé věty a ve čtyřech letech jsem uměl číst. At the age of one I spoke in whole sentences and at the age of four I could read. Když mi bylo pět, nastoupil jsem do školy, kde mám individuální vzdělávací plán. When I was five I started school, where I have an individual study plan. Od čtyř let hraje na housle a nedávno skončil v mezinárodní houslové soutěži na prvním místě. He has been playing violin since the age of four, and not long ago he finished first in the international violin competition. Expressing age: 1. Expressions using the number of years (the person is in the dative), e.g. Kolik je Martinovi? – Je mu 8 (let). How old is Martin? – He is 8 (years old). Kolik je Zdeně? – Je jí 70 (let). How old is Zdena? – She is 70 (years old). 2. An adjective giving the number of years, often together with a noun, e.g. osmiletý kluk eight-year old boy, sedmdesátiletá paní seventy-year old woman Information about time related to age: 1. The preposition v/ve + the number of years in the locative, e.g. Kdy? V kolika letech? When? At what age? – V jednom roce. At the age of one. / Ve čtyřech (letech). At the age of four. 2. A subordinate clause with the conjunction když, e.g. Kdy? V kolika letech? When? At what age? – Když mu bylo pět (let). When he was five (years old). / Když jí bylo šedesát (let). When she was sixty (years old). 3. The prepositions od and do + the number of years in the genitive, e.g. Odkdy dokdy? Od kolika (let) do kolika (let)? From when to when? From what age to what age? – Od čtyř let. From the age of four. / Do osmdesáti let. To the age of eighty. Careful: Unlike English, Czech does not distinguish between the prepositions since/from. Both these prepositions are translated as od. Compare the translation: Od čtyř let hraje na housle. He’s been playing the violin since the age of four. Děti chodí do školky od tří do šesti let. Children go to preschool from three to six years of age. Compare the questions and information in the table:

1

number of years

adjective + noun

v/ve + locative

Kolik mu/jí je?1

… (muž, žena, dítě) Kdy? V kolika (letech)?

Je mu/jí jeden rok. Jsou mu/jí dva roky. Jsou mu/jí tři roky. Jsou mu/jí čtyři roky. Je mu/jí pět let. Je mu/jí šest let. Je mu/jí sedm let. Je mu/jí osm let. Je mu/jí devět let. Je mu/jí deset let.

roční dvouletý/á/é tříletý/á/é čtyřletý/á/é pětiletý/á/é šestiletý/á/é sedmiletý/á/é osmiletý/á/é devítiletý/á/é desetiletý/á/é

v jednom roce ve dvou letech ve třech letech ve čtyřech letech v pěti letech v šesti letech v sedmi letech v osmi letech v devíti letech v deseti letech

subordinate clause with když od/do+ genitive Odkdy dokdy? Od kolika do kolika (let)? když mu/jí byl jeden rok1 když mu/jí byly dva roky když mu/jí byly tři roky když mu/jí byly čtyři roky když mu/jí bylo pět let když mu/jí bylo šest let když mu/jí bylo sedm let když mu/jí bylo osm let když mu/jí bylo devět let když mu/jí bylo deset let

od/do jednoho roku od/do dvou let od/do tří let od/do čtyř let od/do pěti let od/do šesti let od/do sedmi let od/do osmi let od/do devíti let od/do deseti let

The pronouns mu/jí are given as an example. Similarly, we can say Kolik vám je? Kolik ti je? – Je mi… Kdy? V kolika letech? – Když mi byl jeden rok. etc.

QQ 12.2 Direct and indirect speech 1. Direct speech Martin říká: „Nastoupil jsem do školy, když mi bylo pět.“ Martin says, “I started school when I was five.” „Nastoupil jsem do školy, když mi bylo pět,“ říká Martin. “I started school when I was five,” says Martin. Direct speech is a word-for-word record of what someone is saying or said. It is comprised of a single sentence or several sentences set off by quotation marks. At the beginning of direct speech, the quotation marks are at the bottom of the line and at the end of it they are at the top. Direct speech can be accompanied by an introductory clause. If the introductory clause comes before the direct speech, it is separated from it by a colon. If the introductory clause follows the direct speech, there is a comma before the quotation mark.

31


LESSON 12

APPENDIX

2. Indirect speech Martin říká, že nastoupil do školy, když mu bylo pět. Martin says that he started school when he was five. Zdena říká, že chtěla motivovat studenty pro školní běh, tak běžela s nimi. Zdena says that she wanted to inspire students to participate in the school run, so she ran with them. Indirect speech gives an account of what someone is saying or said. It is expressed using a subordinate clause, which is separated by a comma and is often introduced by the conjunction že that. Unlike with direct speech, in the subordinate clause the verb person and personal pronoun forms are changed, e.g. Martin říká: „Nastoupil jsem do školy, když mi bylo pět.“ Martin říká, že nastoupil do školy, když mu bylo pět. In contrast with some languages, e.g. English, in indirect speech the verb tense does not change, even when the verb in the main clause is in the past. Compare: Martin říká, že nastoupil do školy. Martin says that he started school. – Martin říkal, že nastoupil do školy. Martin said that he started school. Martin říká, že nastoupí do školy. Martin says that he will start school – Martin říkal, že nastoupí do školy. Martin said that he would start school.

QQ 12.3 Conjunctions and connecting words In the textbook on p. 39 you can see these conjunctions and connecting words: a V jednom roce Martin říkal celé věty a ve čtyřech letech uměl číst. At the age of one Martin spoke in whole sentences and at the age of four he could read. aby Zdena běžela školní běh se studenty, aby je motivovala. Zdena ran the run at school with her students to motivate them. ale Martina baví hlavně matematika a fyzika, ale je nadaný také hudebně. Martin likes maths and physics most of all, but he is also gifted in music. až Až Martin vyroste, bude možná astrofyzik. When Martin grows up he might be an astrophysicist. i když I když Martin vypadá jako normální osmiletý kluk, je jiný než ostatní děti. Although Martin looks like a normal eight-year old boy, he's different from other children. jak Zdena pomáhá a radí seniorům, jak zůstat aktivní. Zdena helps and advises seniors how to stay active. jakmile Jakmile Martin promluví, je jasné, že je jiný než ostatní děti. As soon as Martin opens his mouth, it is clear that he is different from other children. jestli Martin ještě neví, jestli chce být virtuos, nebo astrofyzik. Martin doesn’t know yet whether he wants to be a virtuoso or an astrophysicist. kde Martin nastoupil do školy, kde má individuální vzdělávací plán. Martin started school, where he has an individual study plan. kdyby Kdyby Zdena nechtěla motivovat studenty, nezačala by běhat. If Zdena hadn’t wanted to inspire students, she wouldn‘t have started running. když Martin nastoupil do školy, když mu bylo pět. Martin started school when he was five. který Zdena je sedmdesátiletá paní, která má na svůj věk neobvyklý koníček. Zdena is a seventy-year old woman who has an unusual hobby for her age. nebo Martin ještě neví, jestli chce být virtuos, nebo astrofyzik. Martin doesn’t know yet whether he wants to be a virtuoso or an astrophysicist. proto, a proto Vyhrávat medaile jí nestačilo, a proto založila nadaci. Winning medals was not enough for her, and therefore she started a charity. protože Protože Zdeně běhání šlo, začala trénovat a jezdit na závody. Because Zdena was good at running, she started to train and go to races.

32


CZECH EXPRESS 4 tak, a tak

Zdena chtěla motivovat studenty pro školní běh, tak běžela s nimi. Zdena wanted to inspire students to participate in the school run, so she ran with them.

že Zdena říká, že chtěla motivovat studenty pro školní běh. Zdena says that she wanted to inspire students to participate in the school run.

QQ 12.4 The age group dospívající Compare the words for teenagers: dospívající, pl. dospívající adolescent – a neutral expression, it declines like an adjective (pattern moderní) teenager, teenagerka (said týnejdžr, týnejdžerka), pl. teenageři (said týnejdžři) – an expression from English which has recently become popular, particularly in mass media puberťák, puberťačka, pl. puberťáci – this expression is used in everyday spoken language, often with a negative connotation mládež youth, dorost adolescent, minor – both expressions are used in formal and specialized literature and denote a group

QQ 12.5 The locative plural In the textbook on p. 41 you can see: Mladí lidé a dospělí mluví o kamarádech, o filmech, o učitelích, o partnerkách nebo o autech. Young people and adults talk about friends, films, teachers, partners and cars. In the following table you can see an overview of patterns in the locative plural: example of context

pronouns1

kdo, co

ten, ta, to

Mluvím o… kom? těch Byl jsem v/na… čem? těch těch těch

adjectives2

nouns3

můj, moje

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F in -a and N in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending nom. sg. in -a, F in -st and N in -í

mých mých mých mých

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorech obchodech školách kinech

lékařích počítačích restauracích, kancelářích letištích

kolezích, turistech --místnostech nádražích

We also decline tento, tato, toto this here and tenhle, tahle, tohle this here like ten, ta, to, e.g. in the locative pl. těch, těchto, těchhle. In traditional Czech grammatical terminology, -ý adjectives are called hard and -í adjectives are soft. 3 In traditional Czech grammatical terminology, nouns from the 1st declension group are called hard and nouns from the 2nd declension group are soft. Nouns from the 3rd declension group are not labelled. Ma nouns ending in -e, e.g. průvodce tour guide, are declined according to the pattern lékař, except for the vocative sg., e.g. in the locative pl. průvodcích. Some Ma nouns ending in -l, -z, e.g. král king, Francouz Frenchman, belong to the 2nd declension group and are declined like the patterns lékař and počítač, e.g. in the locative pl. králích, Francouzích. Some Mi nouns ending in -tel, e.g. hotel hotel, kostel church are exceptions and belong to the 1st declension group, but in the locative pl. they alternate between the patterns obchod and počítač, e.g. hotelech and hotelích, kostelech and kostelích. Ma, Mi and N nouns whose last consonant is h, ch, k or g undergo a consonant shift in the locative pl., e.g.: pstruh > pstruzích, Čech > Češích, králík > králících, vlak > vlacích, jablko > jablcích (but also jablkách), kolega > kolezích. In everyday spoken language, however, these consonant shifts do not often take place, and you can also hear e.g.: pstruh > pstruhách. F nouns ending in -el and -ev, e.g. postel bed, láhev bottle, belong to the 2nd declension group and are declined like the pattern kancelář, e.g. in the locative pl. postelích, láhvích. Some F nouns ending in a consonant, eg. nemoc illness, alternate between the patterns kancelář and místnost, e.g. in the locative pl. nemocích and nemocech. N nouns ending in -um, e.g. centrum centre, drop the ending -um when declined, e.g. in the locative pl. centrech. N nouns ending in -e/-ě, which denote young, e.g. kuře chick, štěně puppy, kotě kitten and the nouns zvíře animal, prase pig, morče Guinea pig, rajče tomato have their own special declension, which is represented by the kuře pattern e.g. in the locative pl. kuřatech. 1

2

Careful: Some nouns undergo stem changes in their declined forms. There is e.g. the fleeting mobile -e-, e.g. in the locative pl. pes > psech, and the change ů > o, e.g. dům > domech. Some nouns have irregular forms, e.g. in the locative pl. oko > očích, ucho > uších, dítě > dětech, člověk > lidech, peníze > penězích.

Remember the verbs with the preposition o, after which the locative is used: mluvit o to talk about povídat si/popovídat si o to speak about vyprávět o to tell a story about bavit se/pobavit se o to talk about říkat/říct o to say something about slyšet o to hear about číst* (si)/přečíst* (si) o to read about You can find a summary table of cases in the plural on p. 82.

33


LESSON 12

APPENDIX

QQ 12.6 Chodit do školy × chodit na školu The preposition do, or ve (do školy, ve škole), is used when we have a specific place in mind (Každý den chodím do školy. I go to school every day. Dneska jsem nebyl ve škole. I was not in school today.) and in the sense of inside, or within a building (Vešel jsem do školy. I went into the school. Ve škole máme nové počítače. We have new computers at school.). The preposition na (na školu, na škole) is used for speaking about school as an institution (Chodím na základní/střední školu. I go to elementary/ secondary school. Studuju na střední/vysoké škole. I study at secondary school/university.). The preposition na is used for different types of schools as well, e.g. chodit na gymnázium/na učiliště/na univerzitu, studovat na gymnáziu/na učilišti/na univerzitě. But we always say only chodit do mateřské školy/do školky, být v mateřské škole/ve školce.

QQ 12.7 Let’s talk about school in everyday spoken language When you speak about school, you can see everyday spoken language. Compare: základní škola – základka primary school střední odborné učiliště – učňák secondary vocational school gymnázium – gympl secondary school vysoká škola – vysoká,vejška/výška university vyšší odborná škola – voška vocational college maturita – matura secondary school leaving exam přijímací zkoušky – přijímačky entrance exam státní zkoušky – státnice state exam Expressions in everyday spoken language are very common in conversations about school. Pupils and students also use other expressions for their female teachers or principal (učitelka – úča, ředitel, ředitelka – říďa), different school subjects (dějepis – děják, angličtina – anglina, ájina), marks (pětka – koule), different universities (filozofická fakulta – filda, pedagogická fakulta – peďák, pajdák) etc.

QQ 12.8 The school system in the Czech Republic Nursery, kindergarten (jesle, mateřská škola = školka) Nursery schools provide care to children up to the age of 3, and kindergartens for children from 2-3 years of age to 6 years of age. Primary school (základní škola, ZŠ) Primary school attendance is compulsory. Pupils attending the first to fifth grade, i.e. from the ages of 6 to 10, are at the lower school level (první stupeň). Pupils attending the sixth to ninth grade, i.e. from the ages of 11 to 14, are at the higher school level (druhý stupeň). Secondary school (střední škola, SŠ) There are three types of secondary schools: a) preparatory secondary schools, i.e. grammar schools (gymnázium), which prepare graduates for university study. In addition to four-year secondary schools, which pupils start after primary school, i.e. at the age of 15, there are also eight-year secondary schools, which children start after fifth grade, i.e. after primary school at the age of 11, and six-year secondary schools, which they start after seventh grade, i.e. at the age of 13. Typically pupils need to take entrance exams (přijímací zkoušky) to get accepted to secondary schools. The study is completed with a secondary school leaving exam (maturitní zkouška, maturita). b) vocational colleges (střední odborná škola, SOŠ), which qualify graduates to enter the workforce, include many fields, such as economic (obchodní akademie), health, technical (machinist vocational school, construction and building, industrial chemistry…), agricultural, educational, artistic etc. Vocational college study lasts four years. Students must pass entrance examinations to be accepted to some of them. The study program is completed with a secondary school leaving exam. c) secondary vocational schools (střední odborné učiliště, SOU) prepare graduates to enter the workforce, particularly as workers in labour and trade professions (e.g. electrician, car mechanic, painter, welder, cook, waiter, sales assistant, hairdresser…). The training lasts 2-3 years and is completed with a final examination. The graduate receives a vocational certificate (výuční list). Higher professional schools (vyšší odborná škola, VOŠ) To study at these institutions, students must have passed the secondary school leaving exam and an entrance exam. Higher professional schools provide the opportunity to receive additional qualifications and are focused primarily on practical professions. They typically last 3 years. Study is completed with a leaving certificate, i.e. an examination from specialized subjects, from a foreign language and defence of a graduate paper. Graduates receive the (non-academic) title specialist with diploma (diplomovaný specialista, DiS). University (vysoká škola, VŠ) To study at these institutions, students must have passed the secondary school leaving exam and an entrance exam. Students first study in a bachelor-degree program (bakalářské studium), which lasts 3-4 years and is completed with a state final exam (státní závěrečná zkouška), including defence of a bachelor’s thesis. Graduates get the academic title bachelor (bakalář, Bc). Then graduates can continue in a master’s program (magisterské studium), which lasts 1-3 years and is completed by a state final exam, including defence of a master’s thesis (diplomová práce).

34


CZECH EXPRESS 4 Graduates are awarded academic titles, e.g. master (magistr, Mgr.). engineer (inženýr, Ing.). Attorneys and doctors must also pass a rigorous state exam to earn the titles doctor of medicine (doktor medicíny, MUDr.), doctor of law (doktor práv, JUDr.). After the completion of master’s study, it is possible to apply for a doctoral program (doktorské studium), which usually lasts 3-4 years and is focused on scientific research and independent creative activity in the field of research, development or the arts. It is completed by passing a doctoral exam including defence of a dissertation (disertační práce). Graduates receive the academic title doctor (doktor, Ph.D.). Czech public schools and universities (veřejné školy) typically do not charge tuition, with the exception of nurseries, kindergartens and higher professional schools. Private schools charge tuition.

QQ 12.10 Traditions, customs and conventions Addressing teachers at language, primary and secondary schools and universities At language schools, teachers are typically called by their first names. At primary and secondary schools and at university, we use the following forms of address: At primary schools: Pane učiteli! Paní učitelko! Pane řediteli! Paní ředitelko! At secondary schools: Pane profesore! Paní profesorko! Pane řediteli! Paní ředitelko! At universities, professors, assistant professors and lecturers are addressed by their academic titles: Pane magistře! Paní magistro! Pane inženýre! Paní inženýrko! Pane doktore! Paní doktorko! Pane docente! Paní docentko! Pane profesore! Paní profesorko! Doctors and university professors often call each other pane kolego! paní kolegyně! This is used, e.g. at debates at lectures or conferences. Careful: When addressing a person we always use the expressions pane or paní along with the title, e.g. we never say doktore! doktorko! but only pane doktore! paní doktorko!

35


LESSON 12

APPENDIX

Wordlist for lesson 12 • Page 38 (Track 75) astrofyzik běh běhání fyzika housle only pl. houslový hudebně individuální vzdělávací plán jakmile jasný jogging (read: džogink) maraton medaile mezinárodní motivovat + A na svůj věk nadace nadaný obyčejný osmiletý promluvit pf. sedmdesátiletý senior seniorský stačit + N, D světový šampionka školní teprve trénovat věk virtuos výjimečný vzdělávací závod zůstat*, zůstanu pf.

astrophysicist run, jog running, jogging physics violin violin musically individual education plan as soon as clear jogging marathon medal international to motivate for his/her age charity gifted ordinary eight year old to speak septuagenarian senior senior to suffice, to be enough global champion school only to train age virtuoso exceptional educational race to remain

Má na svůj věk neobvyklý koníček. Když mi bylo pět (let), … Kolik ti je? – Je mi osm (let).

He/She has an unusual hobby for his/ her age. When I was five (years old), ... How old are you? – I‘m eight (years old). Kolik vám je? – Je mi sedmdesát How old are you? – I‘m seventy (years (let). old). V jednom roce… In one year ... Ve dvou/třech/čtyřech letech… In two/three/four years ...

• Page 39 (Track 76) až dostudovat pf. fyzik handicapovaný, člověk / dítě s handicapem houslista

36

when to finish school physicist handicapped violinist

You can find the audio recordings for the vocabulary for lesson 12 online at www.czechstepbystep.cz, tracks 75-81.

klavír matematik stát* se, stanu se pf. + I

piano mathematician to become, to happen

• Page 40 (Track 77) být v důchodu být v pubertě dělat kariéru dětství dospělý dospívající etapa kariéra maturita, matura coll. maturovat

to be retired to be a teenager to have a career childhood adult teenage phase career graduation to take the secondary school leaving exam, to graduate (from secondary school)

narodit se pf. to be born partnerka (female) partner promovat to graduate puberta puberty stáří age státní national státní zkouška, státnice coll. state exam střední medium střední škola secondary school svatba wedding umřít*, umřu pf. to die věková skupina age group věkový age vnouče, vnoučata N. pl., A. pl. grandchild vydělávat + A to earn vychovávat + A to raise vysoká škola, vysoká coll., vejška/ university výška coll. vysoký high základní basic základní škola, základka coll. primary school zkouška (státní zkouška) exam (state exam) Až budu v důchodu, budu… Brzy budu mít svatbu. Měl/a jsem svatbu v roce… Narodil/a jsem se v roce… Od … do … jsem chodil/a na základní/střední/vysokou školu. Teď chodím do práce a vydělávám peníze.

When I retire, I ... Soon I‘ll be getting married. I got married in ... I was born in ... From ... to ... I went to primary school/ secondary school/university. Now I go to work and earn money.

• Page 41 (Track 78) evropský komentář motorka počasí

European comment motorbike weather


CZECH EXPRESS 4 počítačový politický slavný studium tradice známý

computer political famous study tradition friend, acquaintance

Někdy mluvím o… Nikdy nemluvím o… O čem mluvíte s rodinou, dětmi, partnerem/partnerkou, kamarády, kolegy nebo známými?

Sometimes I talk about ... I never talk about ... What do you talk about with your family, children, partner, friends, colleagues or acquaintances?

• Page 42 (Track 79) absolvent bakalář bakalářský bakalářský program diplomovaný specialista docházka druhý stupeň (základní školy) gymnázium, gymnázia G. sg., N. pl., A. pl., gympl coll. informatika inženýr kroužek magisterský magisterský program magistr mateřská škola, školka coll. medicína mít maturitu odborný povinná školní docházka povinný první stupeň (základní školy) první třída přijímací zkouška, přijímačky coll., only pl. střední odborná škola střední odborné učiliště, učňák coll. stupeň systém školní docházka školství titul třída typ učiliště, učňák coll. většinou vyšší odborná škola, voška coll. výuční list zaměřený získat pf. + A

graduate bachelor‘s bachelor‘s undergraduate program certified specialist attendance higher level (primary school) secondary school informatics engineer club, after school program master‘s master‘s program master Kindergarten medicine to pass a secondary school leaving exam professional compulsory school attendance compulsory lower level (primary school) first grade entrance examination vocational college secondary vocational school level system school attendance education title class type vocational school mostly higher professional school vocational certificate focused to get

Chodil/a jsem do první třídy. Chodil/a jsem na základní/ střední/vysokou školu.

I went to first grade. I went to primary school/secondary school/university.

• Page 43 (Track 80) dějepis gympl coll., gymnázium chemie ideální ideální pár lavice pamatovat si + A plně rozvrh sedět soustředit se pf. na + A teda coll., tedy uklidnit pf. + A vážně vysoká coll., vysoká škola vzpomínat na + A základka coll., základní škola známka

history secondary school chemistry ideal perfect couple bench to remember fully schedule to sit to concentrate on really, then to calm down seriously university to reminisce about primary school grade, mark

Fakt? Really? Měli jsme oči jenom pro sebe. We only had eyes for each other. No, já si to teda pamatuju trochu Well, I remember it a little differently jinak. then. To nás uklidnilo. That calmed us down.

• Selected Imperfective/Perfective Verbs (track 81) maturovat/odmaturovat coll. pamatovat si/zapamatovat si promovat/odpromovat coll. rodit se/narodit se soustřeďovat se/soustředit se stávat se/stát se uklízet/uklidnit umírat/umřít vydělávat/vydělat vychovávat/vychovat vzpomínat/vzpomenout získávat/získat zůstávat/zůstat

to take the secondary school leaving exam, to graduate (from secondary school) to remember to graduate to be born to concentrate on to become, to happen to calm down to die to earn to raise to reminisce about to get to remain

37


LESSON LESSON 13 9

APPENDIX

Appendix to lesson 13 QQ 13.1 Se, si Some verbs are coupled with the words se or si. We distinguish between verbs which cannot be used without the reflexive se and si (without changing their meaning), and those which can be used either with the reflexive se and si, or without them. In addition, in Czech the reflexive passive, with forms of the verb in the 3rd person sg., is also used with the reflexive se. 1. Verbs with the inseparable reflexive se and si Češi se stravují zdravě. Czechs eat healthy. Lidé si často dávají velké porce jídla. People often have large portions. The inseparable reflexive pronouns se and si (neoddělitelné reflexivní se a si) belong to the verb, you will find them this way in the dictionary, e.g.: stravovat se to eat, to have meals, dávat si/dát si to eat, to have food. Other verbs with inseparable se are e.g.: zajímat se o to be interested in, vyhýbat se/vyhnout se to avoid, jmenovat se to be called Careful: if the reflexive se or si is not used, then the sentence is grammatically incorrect, e.g. Jmenuju Adam., or the sentence has a different meaning, e.g. Dávám dort (někomu). I am giving the cake (to someone). 2. Verbs with the separable reflexive se and si The separable reflexive se and si (oddělitelné reflexivní se a si ) is used in the following way (in these contexts, we are basically talking about a form of the reflexive pronoun in the accusative and dative): a) to show reciprocity (mutuality), e.g.: Mám rád bratra. I like my brother. – Máme se rádi. We like each other. Psal jsem bratrovi dopisy. I wrote my brother a letter. – Psali jsme si dopisy. We wrote each other letters.

Máme se rádi. Psali jsme si dopisy. b) meaning for oneself or to oneself, e.g.: Myju nádobí. I wash dishes. – Myju se. I wash myself. Myju synovi vlasy/nohy. I wash my son’s hair/feet.– Myju si vlasy/nohy. I wash my hair/feet.

Myju se.

Myju si vlasy/nohy.

Note that the inseparable and separable se and si do not change when the verb is conjugated, e.g. stravuju/stravuji se I have my meal, stravuješ se you have your meal, stravuje se he/she has his/her meal …; myju si vlasy I wash my hair, myješ si vlasy you wash your hair, myje si vlasy he/she washes his/her hair...

3. The reflexive passive The reflexive pronoun se is also used to form the reflexive passive. To form the reflexive passive, use the verb in the 3rd person sg. or pl. and add se (in this case, it is not possible to use si). There are two types of reflexive passive: a) with a subject, e.g.: V české kuchyni se používá málo zeleniny. Few vegetables are used in Czech cuisine. b) without a subject, e.g.: Říká se, že jsme to, co jíme. It’s said that we are what we eat. The reflexive se and si are in the second position in the sentence.

38


ČEŠTINA 44 CZECHEXPRES EXPRESS QQ 13.2 The genitive plural In the textbook on p. 47 you can see: Češi pijí moc sladkých nápojů. Czechs drink a lot of sweet drinks. Většina Čechů miluje českou kuchyni. Most Czechs love Czech food. To znamená, že konzumují hodně tučného masa, uzenin a také příloh, hlavně knedlíků. This means that they eat a lot of fatty meats, sausages and also side dishes, mostly dumplings. In the following table you can see an overview of patterns in the genitive plural: example of context

pronouns1

adjectives2

kdo, co ten, ta, můj, to moje

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F in -a and N in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F in -st and N in -í

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorů obchodů škol, kaváren kin, divadel

lékařů počítačů restaurací, kanceláří, ulic letišť, moří

kolegů --místností nádraží

Byl jsem koho? těch u… čeho? těch Chodím těch do/z/od… těch

mých mých mých mých

nouns3

We also decline tento, tato, toto this here and tenhle, tahle, tohle this here like ten, ta, to, e.g. in the genitive pl. těch, těchto, těchhle. In traditional Czech grammatical terminology, -ý adjectives are called hard and -í adjectives are soft. 3 In traditional Czech grammatical terminology, nouns from the 1st declension group are called hard and nouns from the 2nd declension group are soft. Nouns from the 3rd declension group are not labelled. Ma nouns ending in -e, e.g. průvodce tour guide, are declined according to the pattern lékař, except for the vocative sg., e.g. in the genitive pl. průvodců. F nouns ending in -el and -ev, e.g. postel bed, láhev bottle, belong to the 2nd declension group and are declined like the pattern kancelář, e.g. in the genitive pl. postelí, láhví. With F and N nouns from the 1st declension group whose stem ends in two or more consonants the vowel -e- is inserted between the last consonants in the genitive pl., e.g sestra >not sestr, but sester, okno > not okn, but oken. F nouns from the 2nd declension group ending in -ice and N nouns ending in -iště drop the ending -e/-ě, e.g. ulice > ulic, letiště > letišť. N nouns ending in -um, e.g. centrum centre, drop the ending -um when declined, e.g. in the genitive pl. center. N nouns ending in -e/-ě, which denote young, e.g. kuře chick, štěně puppy, kotě kitten and the nouns zvíře animal, prase pig, morče Guinea pig, rajče tomato have their own special declension, which is represented by the kuře pattern e.g. in the genitive pl. kuřat. 1 2

Careful: Some nouns undergo stem changes in their declined forms. There is e.g. the fleeting mobile -e-, e.g. in the genitive pl. pes > psů, and the change ů > o, e.g. dům > domů. Some nouns have irregular forms, e.g. in the genitive pl. oko > očí, ucho > uší, dítě > dětí, člověk > lidí, peníze > peněz, houba > hub. Some plural place names and names of holidays lose their ending in the genitive pl., e.g. České Budějovice > Českých Budějovic, Krkonoše > Krkonoš, Vánoce > Vánoc, Velikonoce > Velikonoc.

Remember the words expressing quantity, which are followed by the partitive genitive: málo a small amount trochu a little několik, coll. pár several, a few moc a lot hodně a lot méně, míň less více, víc more většina most For more about words expressing quantity see paragraph 13.3. You can find a summary table of cases in the plural on p. 82.

QQ 13.3 The partitive genitive The partitive genitive is used after expressions for either an indefinite or definite amount, after information about weights and measures and after the numbers 5 and higher. a) Words indicating an indefinite quantity, e.g. několik vajíček several eggs: moc a lot, hodně a lot, málo a small amount, trochu a little bit, méně/míň less, více/víc more, většina most, pár a few, dost enough, několik several, kolik how many

39


LESSON 13

APPENDIX

b) Words indicating a specific quantity, e.g. kelímek smetany a cup of cream: kelímek a cup, sáček a package, krabička a box, láhev a bottle, plechovka a can, hrnek a cup, sklenice a glass, sklenička a small glass, lžíce a tablespoon, lžička a teaspoon, kousek a piece, čtvrt/čtvrtka a quarter, půl/půlka a half c) Information about weights and measures, e.g. dva litry vody two litres of water: kilogram (kilo) a kilogram, dekagram (deko) a decagram, gram a gram, litr a litre, decilitr (deci) a decilitre, metr a meter d) The numbers 5 and higher + the genitive plural, e.g. 5 brambor 5 potatoes: pět, šest, sedm, osm... Note the difference between countable and uncountable nouns, e. g.: hodně knedlíků (genitive plural) a lot of dumplings × hodně masa (genitive singular) a lot of meat

QQ 13.4 Prefixes In the textbook on p. 50 you can see: rozmíchat mouku ve smetaně to mix the flour into the cream přimíchat cukr do těsta to add the sugar into/to the dough Prefixes can be combined with verbs and thus change their meaning, e.g. míchat – rozmíchat to mix in, přimíchat to add, smíchat to mix together, vmíchat to stir in. Compare the basic meanings of prefixes in the following table: do-

na-

nad-

ob-

od-

pod-

pro-

pře-

před-

to reach a limit, to finish

on, upon

above, up

round, around

motion away from

down, below, under

through

1. across, 2. re-, again

in front of

při-

roz-

s-

v-

vy-

za-

1. motion to 2. addition

1. the beginning of an activity 2. motion to different places

1. down 2. to one place

in, into, inside

1. up, upwards 2. out, outside

1. in, into 2. behind

Except for the verbs jet and jít, other verbs are not typically combined with all prefixes. For example, the combinations nadmíchat, obmíchat, podmíchat ... do not exist with the verb míchat.

QQ 13.5 Traditions, customs and conventions When you buy something at a counter in a store (e.g. sausages, cheese or prepared salads) or at a market (fruit, vegetables), you will find the weight given in decagrams and kilograms, e.g.: Prosím 20 deka šunky. Chtěl/a bych dvě kila banánů. Similarly, in a restaurant you can hear quantities in decilitres. For example, when you order a beverage (juice or soft drink), the waiter may ask you: Dvě, nebo tři deci? or Do dvojky, nebo do trojky? He wants to know if you want to have two or three decilitres of the beverage.

40


CZECH EXPRESS 4

Wordlist for lesson 13 • Page 46 (Track 82) bramborový brusinka cibule cibulka dál, dále dietní dušený gratulovat + D hlavní jídlo houska houskový chod chutnat + N, D ingredience jahodový jogurt klobása koláč kolikrát kousek limonáda makový moučník nakrájený nálada návyk oběd ořechový osmažený pečený předkrm příklad rozinka slaný strava stravovací stravovací návyk strouhaný sušenka svačina svíčková šťáva těstoviny only pl. tučný tvaroh tvarohový úplně utopenec

potato cranberry onion onion further dietary stewed to congratulate main course bun bread course to taste ingredients strawberry yoghurt sausage pie, cake how many times bit, piece fizzy drink poppy seed dessert sliced mood habit lunch nut, nutty toasted baked, roasted appetizer example raisin salty diet eating eating habit grated biscuit snack tenderloin with cream sauce juice pasta fatty cottage cheese cottage cheese completely pickled sausage

You can find the audio recordings for the vocabulary for lesson 13 online at www.czechstepbystep.cz, tracks 82-88.

uzenina vepřo knedlo zelo vynechat pf. + A zdraví zelí zelná polévka, zelňačka coll. zelný zkusit pf. + A zlepšit pf. + A

sausage pork with dumplings and sauerkraut to omit, to leave out health cabbage cabbage soup cabbage to try to improve

Chutnal/Chutnala/Chutnalo/ Chutnaly mi… Ještě nikdy jsem nejedl/a… Nechutnal/Nechutnala/ Nechutnalo/Nechutnaly mi… Už jsem jedl/a…

I liked ... I‘ve never eaten ... I did not like ... I have already eaten …

• Page 47 (Track 83) alkoholický bohužel česká kuchyně dlouholetý dostatek chudý chyba konzumovat + A mnohem víc nápoj nutný podobný poradce porce především spánek stále stravování stravovat se styl tuk vyhýbat se + D zásada životní životní styl

alcoholic unfortunately Czech cuisine long-standing enough poor error to eat much more drink necessary similar adviser serving primarily sleep still eating to have/take meals style fat to avoid principle life lifestyle

Kuchyně v/ve… je podobná jako česká. Kuchyně v/ve… je úplně jiná než česká. Kuchyně v/ve… je zdravější než česká.

The food in ... is similar to Czech food. The food in ... is completely different than Czech food. The food in ... is healthier than Czech food.

41


LESSON 13

APPENDIX

V České republice se pije pivo. V/ve… se nejí svíčková.

In the Czech Republic people drink beer. In ... people do not eat tenderloin with cream sauce.

• Page 48 (Track 84) dodržovat zásady lednička magazín poradkyně spíž, špajz coll. ulice výživa výživový výživový poradce

to stick to your principles fridge magazine (female) counselor pantry street nutrition nutritional nutritionist

sůl, soli G. sg. uvařit pf. + A vajíčko vařit + A zamíchat pf. + A

salt to cook, to boil egg to cook, to boil to mix

Dobrou chuť! Houby a cibuli nakrájíme a osmažíme. Nakonec přidáme trochu octa. Přidáme dva litry vody a vaříme. Přilijeme smetanu a zamícháme. V kelímku smetany rozmícháme trochu mouky.

Enjoy your meal! Chop and fry the mushrooms and onions. Finally, add a little vinegar. Add two liters of water and boil. Add the cream and stir. Mix a little flour in a cup of cream.

• Page 50 (Track 86) Měl/a bych jíst… Měl/a bych pít…

I should eat ... I should drink ...

• Page 49 (Track 85) bobkový list čerstvý hladká mouka hladký houba hrnec chléb, chleba, chleba G. sg. chvíle jihočeský kelímek kmín kopr kulajda láhev litr lžíce měkký mouka nakonec nakrájet pf. + A ocet ochutnat pf. + A olej oloupaný osmažit, usmažit pf. + A osoba postup přidat pf. + A přilít*, přiliju pf. + A rozmíchat pf. + A sáček smetana

42

bay leaf fresh pastry flour smooth mushroom pot bread moment South Bohemian cup caraway seeds dill kulajda soup bottle liter spoon soft flour finally to cut vinegar to taste oil hulled to fry person procedure to add to pour to stir bag cream

dusit + A hranolky jednoduchý kapr krájet + A lít*, liju + A míchat + A nalít*, naliju pf. + A omáčka péct*, peču + A podusit pf. + A přidávat + A rozdíl rýže řízek smažený smažit + A špagety šunka upéct*, upeču pf. + A vařený

to stew fries simple carp to cut to pour to stir to pour sauce to roast, to bake to stew to add difference rice steak fried to fry spaghetti ham to bake boiled

Dusíme/Podusíme zeleninu, maso, rýži… Krájíme/Nakrájíme zeleninu, sýr, maso… Lijeme/Nalijeme vodu, víno, olej… Mícháme/Zamícháme polévku, omáčku, těsto… Pečeme/Upečeme maso, kuře, dort… Přidáváme/Přidáme ocet, kmín, sůl… Smažíme/Usmažíme vajíčka, kapra, řízek… Vaříme/Uvaříme špagety, brambory, polévku…

We steam/We´ll steam vegetables, meat, rice ... We chop/We´ll chop vegetables, cheese, meat ... We pour/We´ll pour water, wine, oil ... We stir/We´ll stir soup, sauce, dough ... We bake/We´ll bake meat, chicken, cake ... We add/We´ll add vinegar, caraway seeds, salt ... We fry/We´ll fry eggs, carp, cutlet ... We cook/We´ll cook spaghetti, potatoes, soup ...


CZECH EXPRESS 4 • Page 51 (Track 87) aha ach brokolice dieta držet dietu hurá mít svatbu mňam mrkvový pohanka připravit pf. + D, A šaty only pl. vegetariánský vejít* se, vejdu se do pf. do + G

I see oh broccoli diet to be on a diet Hurrah to get married Yum carrot buckwheat to prepare clothes vegetarian to enter, to fit in

Musím držet dietu. Nevejdu se do šatů. No tohle! S dietou končím.

I have to diet. I don‘t fit in the dress. Wow! I‘m quitting the diet.

• Selected Imperfective/Perfective Verbs (Track 88) dusit/podusit gratulovat/pogratulovat konzumovat/zkonzumovat krájet/nakrájet lít/nalít míchat/zamíchat ochutnávat/ochutnat péct/upéct přidávat/přidat přilívat/přilít připravovat/připravit smažit/osmažit, usmažit vařit/uvařit vyhýbat se/vyhnout se vynechávat/vynechat zkoušet/zkusit zlepšovat/zlepšit

to stew to congratulate to eat to cut to pour to mix to taste to roast, to bake to add to pour to prepare to fry to cook, to boil to avoid to omit, to leave out to try to improve

43


LESSON 14

APPENDIX

Appendix to lesson 14 QQ 14.1 Forming adjectives from place names In the textbook on p. 54 you can see: Praha > pražský Brno > brněnský Adjectives derived from place names (towns, mountains, rivers…) are typically formed using the suffix -ský, or -cký, e.g. Ostrava > ostravský, Strážnice > strážnický. Under certain circumstances, consonant alternation takes place, e.g. Praha > pražský or vowels are added for ease of pronunciation, e.g. Brno > brněnský. Adjectives can also be derived from place names made up of more than one word, e.g. Karlovy Vary > karlovarský. Note that the names of towns, mountains, rivers etc. are written with a capital letter, but adjectives derived from them are written with a lower case letter (Praha, pražský). If, however, these adjectives are part of another name, e.g. the name of some event, then they are written with a capital letter (Pražské jaro).

QQ 14.2 The passive voice In Czech there are two types of passive: 1. The reflexive passive Na filmovém festivalu v Karlových Varech se uděluje cena Křišťálový globus. The Crystal Globe is awarded at the Karlovy Vary International Film Festival. The reflexive passive is formed by taking the 3rd person sg. or pl. form of the verb in the present, future or past tense and adding the reflexive pronoun se (for more see paragraph 13.1). Compare the forms in the present and past tenses. titul/cena/ocenění se uděluje the title/prize/award is awarded, ceny se udělují prizes are awarded titul se udělil /cena se udělila /ocenění se udělilo the title/prize award was awarded, ceny se udělily the prizes were awarded 2. The descriptive passive Pražské jaro je zahajováno cyklem symfonických básní Má vlast. Prague Spring is opened with the symphonic poem cycle My Country. You commonly encounter the descriptive passive in specialized literature. It’s used quite rarely in spoken Czech. It’s formed with the auxiliary verb být in the present, future or past tense and the passive participle. Compare the forms in the present tense. koncert je zahajován, akce je zahajována, Pražské jaro je zahajováno, festivaly jsou zahajovány the concert is opened, the event is opened, Prague Spring is opened, festivals are opened

QQ 14.3 Common Czech and dialects Standard Czech (spisovná čeština) is not used in everyday communication, e.g. with one’s family, on the street, at work, in shops etc., but rather everyday spoken (colloquial) Czech (běžně mluvená, kolokviální čeština) is used. In the Czech Republic this is mainly common Czech (obecná čeština), while in other regions, e.g. in Moravia and Silesia, there are dialects (dialekty). Note the examples of common Czech and dialects in Brno and Ostrava, which you can find in the dialogues in the textbook on p. 55 and in the comics on p. 59: 1. Common Czech in Prague and its surroundings tamhleten žlutý dům – támlecten/támdlencten žlutej barák that yellow house kde jezdí ty tramvaje – jak jezděj ty tramvaje where those trams go odtud, odsud – vodsaď [vocať] from there, from here nevím – nevim I don’t know ještě – eště still Odkud jsi? – Vodkaď seš? Where are you from? 2. Dialect in Brno and its surroundings kde jezdí tramvaje – jak jezdijou šaliny where trams go odtamtud jeďte tramvají – odtama jeďte šalinou take the tram from there běžte Veletržní ulicí – běžte Veletržní ulicou go down Veletržní Street také, taky, i – aj, aji also na shledanou – na zledanou goodbye Odkud jsi? – Zkama si? Where are you from? Já jsem z Brna. – Já su z Brna. I am from Brno. 3. Dialect in Ostrava and its surroundings In general the characteristic differences between Silesian dialects and standard Czech are in pronunciation1, e.g. regular stress on the penultimate syllable of words, shortening of long vowels and differentiating between the pronunciation of i and y. In the dialogues in the textbook you can hear these examples:

44


CZECH EXPRESS 4 protože to máte daleko – bo to mate daleko because it’s far for you tady z této zastávky – tu z teto zastavky here from this stop také, taky – tež [teš, tež] also 1 Native speakers usually can tell where people are from by their pronunciation. For example, open pronunciation of vowels, particularly the sound e, is typical for common Czech in Prague, while for certain Moravian dialects the opposite is characteristic, e.g. closed pronunciation of vowels.

QQ 14.4 The possessive genitive In the textbook on p. 56 you can see: kostel svatého Víta St. Vitus Cathedral obrazy rakouského malíře Egona Schieleho pictures of the Austrian painter Egon Schiele In addition to a partitive function (see paragraph 13.3), the genitive is also used to express possession. The possessive genitive is used to answer the question čí? whose? The possessive genitive is used to express: a) ownership, e.g. kniha Evy Eva’s book b) authorship, e.g. obrazy Egona Schiela/Schieleho Egon Schiele’s paintings c) dedication, i.e. in honour of whom something is named, e.g. kostel svatého Víta St. Vitus Cathedral You can find an overview of the genitive singular in the summary table of cases on p. 81. For the genitive plural see paragraph 13.2. For more about expressing possession in Czech see paragraph 14.6.

QQ 14.5 Correlative conjunctions In the textbook on p. 56 you can see: Turisti objeví nejen další hezké historické město, ale opravdový středověký klenot na břehu řeky Vltavy. Tourists discover not only another historical town, but also a true medieval jewel on the banks of the Vltava River. Magickou atmosféru tvoří jednak dominanty renesančního zámku, jednak labyrint úzkých starobylých uliček Vnitřního města a čtvrti Latrán. The magical atmosphere is created by the landmark of the Renaissance palace, on the one hand, and the labyrinth of narrow, old-fashioned streets of the Inner Town and the Latrán Quarter, on the other hand. A když vám zbude trochu času, můžete se buď podívat na medvědy, nebo na břehu Vltavy hledat vodníky. And if you have a little time, you can either look at bears or look for water goblins by the banks of the Vltava. Correlative conjunctions, e.g. nejen – ale (i) not only – but also, jednak – jednak on the one hand – on the other hand, buď – nebo either – or a pair of conjunctions. One conjunction is in the first clause and the other is in the second clause, usually at its beginning.

QQ 14.6 Possessive adjectives We use not only the genitive (obraz Egona Scheila/Schieleho a picture by Egon Schiele) to express ownership or authorship but we can also use possessive adjectives (Schielův obraz Schiele’s picture). Both answer the question čí? whose? For more about the possessive genitive see paragraph 14.4. Possessive adjectives are used only for living creatures, people or animals. They are formed from Ma nouns by adding the suffixes -ův, -ova, -ovo, -ovi1, e.g.: Schielův obraz, Schielova výstava, Schielovo dílo, Schielovi kolegové. (Note that possessive adjectives are formed from F nouns by adding the suffixes -in, -ina, -ino, -ini1, e.g.: Evin obraz, Evina výstava, Evino dílo, Evini kolegové.) Possessive adjectives are declined; you will learn their declension later. 1 In written or spoken standard Czech there are endings in the nominative plural for all genders: -ovi, -ovy, ovy, ova nebo -ini, -iny, iny, -ina. For now, we are presenting only the ending -i to make things simpler.

QQ 14.7 The declension of the relative pronoun který In the textbook on p. 56 you can see: Město, které je od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO, má magickou atmosféru. The town, which since 1992 has been on the UNESCO world heritage list, has a magical atmosphere. Atraktivní výhled na město se nabízí ze Zámecké zahrady, ve které najdete otáčivé hlediště. There is an attractive view of the town from the Castle Garden, in which you will find the revolving auditorium. Vodníci možná dávají pozor i na vodáky, kteří tudy v létě na lodích projíždějí. Water goblins may watch out for paddlers, who pass through here in boats in the summer. The relative pronoun který is used as a connector in relative clauses. It’s declined like the adjective nový. You can see its complete declension in the table:

45


LESSON LESSON 14 14 APPENDIX singular

plural

1. nominative

který (Ma, Mi) která (F) které (N)

kteří (Ma) které (Mi, F) která (N)

2. genitive

kterého (Ma, Mi, N) které (F)

kterých (Ma, Mi, F, N)

3. dative

kterému (Ma, Mi, N) které (F)

kterým (Ma, Mi, F, N)

4. accusative

kterého (Ma), který (Mi) kterou (F) které (N)

které (Ma, Mi, F) která (N)

6. locative

kterém (Ma, Mi, N) které (F)

kterých (Ma, Mi, F, N)

7. instrumental

kterým (Ma, Mi, N) kterou (F)

kterými (Ma, Mi, F, N)

Note that the relative pronoun který refers to the noun which it develops, and it also takes that noun’s gender and number (singular or plural). At the same time the pronoun is in the case which the verb or preposition in the relative clause calls for, e.g.: Město, které je od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO, má magickou atmosféru. The town, which has been on the UNESCO world heritage list since 1992, has a magical atmosphere. Město, do kterého chceme jet, je Český Krumlov. The town, to which we want to go, is Český Krumlov.

QQ 14.8 Place names which exist only in the plural In the textbook on p. 58 you can see: Mateo byl minulou sobotu na výletě v Českých Budějovicích. Last Saturday Mateo was on a trip to České Budějovice. Příští víkend pojede na výlet do Českých Budějovic. Next weekend he will go on a trip to České Budějovice. In Czech some place names (countries, towns, parts of towns, mountains...) only have plural forms, e.g. Karlovy Vary, České Budějovice, Mariánské Lázně, Jizerské hory. Note the common forms used with the prepositions v and do: Byl/a jsem v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Mariánských Lázních a v Jizerských horách. (locative pl.1) Pojedu do Karlových Varů, Českých Budějovic, Mariánských Lázní a do Jizerských hor. (genitive pl.) 1

There is a fun aid for remembering the locative plural endings of adjectives and nouns, which is compared to sighing: -ech, -ích, -ách (nouns) and -ích/-ých (adjectives).

You can find a summary table of cases in the plural on p. 82.

QQ 14.9 Instrumental plural In the textbook on p. 58 you can see: Seznámili jsme se tam s nějakými studenty. We met some students there. Pojedeme tam s učitelkami ze školy. We will go there with (female) teachers from school. Pojedu tam sám s kamarády. I will got there with friends. In the following table you can see an overview of patterns in the instrumental plural: example of context

pronouns1 kdo, co

Mluvím s… Sejdeme se před…

46

ten, ta, to

kým? těmi čím? těmi těmi těmi

adjectives2

nouns3

můj, moje

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F in -a and N in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F in -st and N in -í

mými mými mými mými

novými novými novými novými

moderními moderními moderními moderními

doktory obchody školami kiny

lékaři počítači restauracemi, kancelářemi letišti

kolegy --místnostmi nádražími


ČEŠTINA EXPRES 4 We also decline tento, tato, toto this here and tenhle, tahle, tohle this here like ten, ta, to, e.g. in the instrumental pl. těmi, těmito, těmihle. In traditional Czech grammatical terminology, -ý adjectives are called hard and -í adjectives are soft. 3 In traditional Czech grammatical terminology, nouns from the 1st declension group are called hard and nouns from the 2nd declension group are soft. Nouns from the 3rd declension group are not labelled. Ma nouns ending in -e, e.g. průvodce tour guide, are declined according to the pattern lékař, except for the vocative sg., e.g. in the instrumental pl. průvodci. Some Ma and Mi nouns ending in -l, -z, e.g. král king, cíl goal, Francouz Frenchman, belong to the 2nd declension group and are declined like the patterns lékař and počítač, e.g. in the instrumental pl. králi, cíli, Francouzi. Some Mi nouns ending in -tel, e.g. hotel hotel, kostel church are exceptions and do not belong to the 2nd declension group, but rather to the 1st, e.g. in the instrumental pl. hotely, kostely. F nouns ending in -el and -ev, e.g. postel bed, láhev bottle, belong to the 2nd declension group and are declined like the pattern kancelář, e.g. in the instrumental pl. postelemi, láhvemi. Some F nouns ending in a consonant, eg. loď boat, alternate between the patterns kancelář and místnost, e.g. in the instrumental pl. loděmi and loďmi. N nouns ending in -um, e.g. centrum centre, drop the ending -um when declined, e.g. in the instrumental pl. centry. N nouns ending in -e/-ě which denote young, e.g. kuře chick, štěně puppy, kotě kitten and the nouns zvíře animal, prase pig, morče Guinea pig, rajče tomato have their own special declension, which is represented by the kuře pattern e.g. in the instrumental pl. kuřaty. In everyday spoken language you can hear forms with the endings -ama, -ma, e.g. se studentama, s kamarádama, s učitelkama. 1 2

Careful: Some nouns undergo stem changes in their declined forms. There is e.g. the fleeting mobile -e-, e.g. in the instrumental pl. pes > psy, and the change ů > o, e.g. dům > domy. Some nouns have irregular forms, e.g. in the instrumental pl. oko > očima, ucho > ušima, dítě > dětmi, člověk > lidmi, peníze > penězi.

Remember the verbs with the preposition s/se, after which the instrumental is used: seznamovat se/ seznámit se s to meet, make the acquaintance of scházet se/sejít se s to meet, get together with chodit – jít (kam) s to go on foot (somewhere) with jezdit – jet (kam) s to go by vehicle (somewhere) with mluvit s to speak with povídat si/popovídat si s to talk with hádat se/pohádat se s to argue with You can find a summary table of cases in the plural on p. 82.

QQ 14.10 Basic facts about the Czech Republic Název Name: Česká republika, Česko Rozloha Area: 78,866 km² Počet obyvatel Population: 10,625,449 (v roce 2018) Historická území Historical territories: Čechy, Morava, Slezsko Sousední země Neighbouring countries: Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko Hlavní město Capital: Praha (1,301,132 obyvatel v roce 2018) Další velká města Other large towns: Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Zlín, Jihlava, Zlín Hory Mountains: Krkonoše, Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Českomoravská vysočina Nejvyšší hora Highest mountain: Sněžka (1603 m n. m.) Řeky Rivers: Vltava, Labe, Berounka, Morava, Sázava, Odra, Dyje Památky UNESCO UNESCO world heritage sites: historické centrum Prahy, Českého Krumlova, Telče a Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, Lednicko-valtický areál, zámek a zahrady v Kroměříži, zámek a zámecký areál Litomyšl, Vila Tugendhat v Brně, Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, vesnická rezervace Holašovice

QQ 14.11 Traditions, customs and conventions Free time and travel are common conversation topics. The following questions are typical: Kam pojedete na dovolenou? Kam pojedeš na dovolenou? Where are you going on vacation? Kde jste byl/a na dovolené? Kde jsi byl/a na dovolené? Where were you on vacation? Tak co, jaký byl víkend? So how was your weekend? Jak jste se měl/a o víkendu? Jak ses měl/a o víkendu? How was your weekend? Byl/a jste někdy v/na/u...? Byl/a jsi někdy v/na/u...? Have you ever been in/on/at...? Also note what people say to each other before a vacation or the weekend: Hezký víkend! Have a nice weekend! Hezkou dovolenou! Have a nice vacation! Užijte si to! Užij si to! Enjoy it! Šťastnou cestu! Bon voyage!

47


LESSON 14

APPENDIX

You can say thank you for this wish. If the person you are talking to is also going away, you can say the following: Hezký víkend! Have a nice weekend! - Taky!/Vám taky! Tobě taky! You too! Hezkou dovolenou! Have a nice vacation! - Taky!/Vám taky! Tobě taky! You too! Užijte si to! Užij si to! Enjoy it! - Taky!/Vy taky! Ty taky! You too! Šťastnou cestu! Bon voyage! - Taky!/Vám taky! Tobě taky! You too!

48


CZECH EXPRESS 4

Wordlist for lesson 14 • Page 54 (Track 89) asociace atlet atletický atletika brněnský adj. cyklus, cyklu G. sg. Čechy only pl. Evropa federace festival folklórní globus, glóbu G. sg. jizerský adj. konat se krátký kroj křišťálový kulturní kulturní akce lidová hudba lidový Mezinárodní asociace atletických federací mítink Morava navštívit pf. + A označovat + A padesátka coll. (padesát kilometrů) pořádat + A pražský adj. proslulý průmyslový seriál Slezsko součást sportovní strojírenský střední Evropa symfonická báseň symfonický tanec tradičně tretra účastnit se + G udělovat + D, A vážná hudba vážný

association athlete athletic athletics Brno cycle Bohemia Europe federation festival folklore globe Jizera Mountains to take place short (folk) costume crystal cultural cultural events folk music folk The International Association of Athletics Federations rally Moravia to visit to mark fifty (fifty kilometers) to hold Prague famous industrial serial Silesia part sports engineering Central Europe symphonic poem symphonic dance traditionally spike to participate to grant classical music serious

You can find the audio recordings for the vocabulary for lesson 14 online at www.czechstepbystep.cz, tracks 89-95.

veletrh vlast východní výstaviště významný zahajovat + A zařadit pf. + A zlatý

fair country east exhibition grounds significant to launch to place gold

Rád/a bych navštívil/a…

I would like to visit ...

• Page 55 (Track 90) barák coll., dům bo coll. (only in Ostrava dialect), protože dolů šalina coll. (only in Brno dialect), tramvaj támlecten/támdlencten coll., tamhleten tamhle tramvajka coll. (only in Ostrava dialect), tramvaj

house because down tram over there there tram

• Page 56 (Track 91) atmosféra atraktivní barokní během + G břeh buď – nebo čtvrť dědictví divadelní divák dominanta gotický historický hlediště chov jednak – jednak každoročně klenot kostel kouzlo krumlovský adj. labyrint legenda ležet loď

atmosphere attractive Baroque during bank either – or district heritage theatrical spectator dominant Gothic historic auditorium breeding on the one hand – on the other every year jewel church magic Krumlov labyrinth legend to lie, to be located ship

49


LESSON 14

APPENDIX

magický malíř malovat + A medvěd mlýn mnohý motiv nejen – ale (i) objevit pf. + A obraz okno okolí opravdový oslava otáčivý památka pětilistý pohádková postava pohádkový pohled postava postavit pf. + A projíždět příkop rakouský renesance renesanční růže řeka slavnost starobylý starodávný stavba století středověk středověký svatý tudy ulička úzký vnitřní vodák vodník výhled výška začátek založený zámecký zámek zbýt*, zbudu, zbydu pf. zde

50

magical painter to paint bear mill many motive not only – but also to discover picture window surroundings real celebration revolving monument five-petalled fairy-tale character fairytale view figure, creature, character to build to pass through ditch, moat Austrian Renaissance Renaissance rose river celebration ancient ancient building century Middle Ages Medieval holy this way alleys narrow inner paddler water goblin view height beginning founded castle castle, palace to be left over here

Byl/a jste někdy v/ve/na…?

Have you ever been in/at...? Were you ever in/at ...? Jaká města, řeky nebo hory jsou What cities, rivers and mountains are v okolí? nearby? Jaké památky, místa nebo akce What sights, places or events can you tam můžete navštívit? visit there? Víte, kde leží…? Do you know where ... is? A když vám zbude čas, ... And if you have any time left ...

• Page 57 (Track 92) mlýnské kolo mlýnský různý zajímavost

mill-wheel mill different interest

Každý rok se tam konají různé akce, jako například… Mezi další zajímavosti patří… Nejvýznamnější památky jsou… Žil/a tam…

Every year various events take place there, such as ... Other attractions include ... The most important monuments are ... ... lived there.

• Page 58 (Track 93) hádat se s + I lázně only pl. letní letos mariánský naplánovat (si) pf. + D, A popovídat si pf. s + I poznávat + A sejít* se, sejdu se pf. s + I seznámit se pf. s + I seznamovat se s + I Španělsko víkendový vloni, loni výlet Budu bydlet v penzionu. Budu tam tři dny. Chci tam vidět zámek a zámeckou zahradu. O víkendu pojedu do Českého Krumlova. Pojedeme autobusem. Pojedu tam s kamarády.

to argue with, to have an argument with spa summer this year Marian to schedule, to plan to chat with, to talk with to explore to meet to meet, to make (someone‘s) acquaintance, to become acquainted with to meet, to make (someone‘s) acquaintance, to get to know Spain weekend last year trip I will stay in a bed and breakfast. I‘ll be there for three days. I want to see the castle and the castle garden there. On the weekend I will go to Cesky Krumlov. We will go by bus. I will go there with friends.

• Page 59 (Track 94) cože konečně odkud odsud, odtud

what (exclamation) finally from wheer from here


CZECH EXPRESS 4 poprvé překládat + A vocať coll., odsud, odtud vodka vodkaď coll., odkud zkama coll. (only in Brno dialect), odkud

first to translate from where vodka from where from where

Asi potřebuju překladatelku I probably need a translator from z češtiny do češtiny. Czech into Czech. Cože? What? Prosím? Please? Excuse me? Už na tebe čekáme snad hodinu. We must have been waiting for you for an hour already.

• Selected Imperfective/Perfective Verbs (Track 95) hádat se/pohádat se malovat/namalovat navštěvovat/navštívit objevovat/objevit označovat/označit plánovat (si)/naplánovat (si) pořádat/uspořádat povídat si/popovídat si poznávat/poznat projíždět/projet překládat/přeložit seznamovat se/seznámit se scházet se/sejít se stavět/postavit účastnit se/zúčastnit se udělovat/udělit zahajovat/zahájit zařazovat/zařadit zbývat/zbýt

to argue with, to have an argument with to paint to visit to discover to mark to schedule, to plan to hold to chat with, to talk with to explore to pass through to translate to meet, to make (someone‘s) acquaintance, to become acquainted with to meet to build to participate to grant to launch to place to be left over

51


AUDIO

APPENDIX

Audio Tapescripts QQ Lesson 8 Track 1 Daniela říká: Já nakupuju ráda, ale musím dost šetřit. Ještě studuju a musím si sama platit jídlo a bydlení. Kupuju levnější věci, i když vím, že někdy jsou docela nekvalitní. Oblečení často nakupuju v second handu, tam se někdy dají koupit super věci za dobrou cenu. A taky miluju sezónní výprodeje. V lednu jsem jela s kamarády nakupovat do outletu do Německa a přivezla jsem si značkové věci, které tady stojí minimálně dvakrát nebo třikrát víc. To byl úlovek! Track 2 Mirek říká: Nakupování opravdu nesnáším a strašně nerad chodím do obchodů. Ještě že existuje internet, nakupuju tam snad všechno – oblečení, boty, věci do bytu a samozřejmě elektroniku. Je to pohodlné, rychlé, můžu si porovnat ceny a v klidu vybrat, co se mi líbí. Nejlepší ale je, že teď můžu nakupovat on-line i potraviny. Jednou za týden objednám velký nákup a už nemusím do supermarketu. Jen občas koupím čerstvé pečivo v pekárně nebo ovoce na trhu. Track 3 Marta říká: Já jsem asi ten shopoholik, nebo jak se tomu říká. Aspoň moje děti si to myslí. Nakupuju pořád a strašně mě to baví. Je pravda, že občas kupuju věci, které nepotřebuju, ale všechno se může někdy hodit. Třeba když vidíte ve slevě něco, co stojí o polovinu míň než normálně, no nekupte to! Možná to je tím, že když jsem byla mladá, v obchodech skoro nic nebylo. Za komunismu se nenakupovalo, ale shánělo, tak já si teď nakupování fakt pořádně užívám! Track 4 Ája a Pája na nákupu Zapomněla jsem koupit rohlíky! To nevadí, stavíme se v obchodě. Hele, tady mají jahody! Pájo, teď v lednu jsou drahé! Já vím, ale… Mmm, ty koblihy voní! Pájo, říkal jsi, že nebudeš jíst sladké! No jo, ale… Hele, na to víno je sleva! Pájo, ty přece piješ jenom pivo! To je pravda, ale…

52

To máslo je neuvěřitelně levné! Pájo, ale… A ještě si vezmu pár tyčinek… To přece nemůžeme sníst ani za rok! Pájo… Zapomněli jsme na ty rohlíky! Track 5 ou: koupit, jsou, jednou, mléčnou au: autobus, auto, aukce, aukční, Aukro eu: euro, pneumatika ao, aa, eá: kakao, kakaa, areál ia, ie, ii, ií: dialog, fotografie, fotografii, fotografiích Pozor: používat, naučit, neutratit

QQ Lesson 9 Track 6 AkiBank, dobrý den. Co pro vás můžeme udělat? Chtěl bych si založit účet. Jaké účty nabízíte? Můžeme vám nabídnout náš běžný účet Smartkonto. Já už u vás běžný účet mám, ale začínám podnikat, a tak potřebuju podnikatelský účet. Aha, pro podnikatele nabízíme účet Profi-konto. Ano, o ten bych měl zájem. Jak si ho můžu založit? Na jakékoliv pobočce AkiBank nebo můžete taky vyplnit formulář na internetu na www. akibank.cz Aha, tak děkuju. Track 7 Co si přejete? Já jsem se vrátila ze zahraničí a chtěla bych si tady znovu zařídit zdravotní pojištění. A kde jste byla v zahraničí? Tři roky jsem pracovala v Holandsku. Takže, prosím váš občanský průkaz. A máte potvrzení, že jste byla pojištěná? Ano, tady. Děkuji, tady mi to prosím podepište. A ještě si udělám kopii. Track 8 Dobrý den, chtěla bych vyměnit koruny za eura. Ano. A kolik korun to bude? 6000 korun. Za šest tisíc korun to máte 240 eur. … Prosím, tady to je. Ano, děkuju.

Track 9 Dobrý den, já jsem se objednal přes internet dneska na půl třetí. Takže prosím vaše jméno, příjmení a telefon. Ivan Smolík, 608 415 632. Ano, a co pro vás můžu udělat? Chci si vyměnit řidičák, tenhle má platnost jen do června. Tady mám všechno, co potřebujete. Ano, v pořádku. A kdy to bude hotové? Nejpozději za tři týdny. Track 10 Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Pardubicích. Dobrý den, já potřebuju potvrzení o rodičovské dovolené. Jaké máte zítra úřední hodiny? Ve středu jsou úřední hodiny od osmi do pěti. Ale pozor, od dvanácti do jedné je polední pauza. Děkuju, na shledanou. Track 11 Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, objednávací linka Oddělení pobytu cizinců Praha a Středočeský kraj. Prosím, dobrý den. Dobrý den, já bych se chtěl objednat, protože potřebuju prodloužit dlouhodobý pobyt. Dobře, vaše jméno a příjmení. Mustafa Sharaf. Jak se to píše? Sha – raf, na začátku eshá. Číslo pasu. A15285697. A hodí se vám termín v úterý 12. června v půl desáté? 12. června v 9:30... Ano, hodí. Track 12 Ahoj Jarko, jak se máš? A co děti? Ale, celkem dobře, jen ten můj kluk mi dělá starosti. Ale proč? Vždyť je to takový hodný kluk, ne? To jo, ale nic nestíhá. Ráno ani nesnídá, protože by přišel pozdě do školy. Pořád něco hledá, protože má v pokoji strašný nepořádek. Teď udělal pozdě nějaký projekt z biologie a říkal, že na to měl málo času. Ale chce začít chodit na karate, i když už dělá basketbal a atletiku. Na to čas má, ale když s ním já potřebuju


CZECH EXPRESS 4 někam jít nebo doma s něčím pomoct, je to problém. A řekla jsi mu to? No říkám mu pořád: „Vstávej včas a budeš mít čas na snídani, uklízej si pokoj a všechno rychle najdeš, piš úkoly hned a nemusíš se stresovat, vyber si jeden sport a dělej ho pořádně. A hlavně občas vypni ten mobil a pomoz mi!“ Ale zatím to nemá žádný efekt. S tím telefonem to dobře znám, dcera ho taky nedá z ruky. Pořád volá nějakým kamarádkám nebo kolegyním, píše e-maily kolegům, radí klientům nebo něco čte a hledá na internetu. Aha, moment... Vidíš, zrovna mi píše, že dneska ke mně nepřijde, protože nestíhá. Ti mladí jsou všichni stejní! Track 13 Pája jde na úřad Dneska musím jít na úřad. Potřebuju tam něco vyřídit. Dobrý den. Pane, tohle máte špatně vyplněné. A navíc ještě potřebujete… … razítko od úřadu práce … … potvrzení od zaměstnavatele … … potvrzení z finančního úřadu … … smlouvu o zdravotním pojištění … … a kopii řidičského průkazu. Tak tady to podepište a je to. Uf! To bylo strašné. Už nikdy žádné úřady! Půjdu radši na trénink. Pájo?! Ty jdeš zase na úřad? Track 14 z > s: jez, sněz, pomoz; jezte, snězte, pomozte ž > š: drž, dodrž; držte, dodržte ď > ť: buď, vyhoď, zařiď; buďte, vyhoďte, zařiďte Track 15 dy, ty, ny: kdy, někdy, vždycky, úřady di, ti, ni: zařídit, rodičovský, řidičský, lidi Pozor: dialog, efektivně, Argentina, imperativ, dativ, komunikovat, ministerstvo, infinitiv

QQ Lesson 10 Track 16 Jak se máš, Mirku? Hodně práce? Spíš problémy v práci. Situace u nás ve firmě není dobrá, chtějí teď propustit několik lidí a všichni v kanceláři jsou dost nervózní. Přemýšlím, že si začnu hledat něco jiného. Ale co ty, kde teď děláš, pořád na úřadě? Tam už dávno ne. Dělal jsem v jednom gra-fic-

kém studiu, ale moc se mi tam nelíbilo. Musel jsem skoro hodinu dojíždět a kolegové taky nebyli nic moc. Nakonec jsem se pohádal se šéfkou, a tak jsem odešel. Hm, to je špatné… Vůbec ne. Našel jsem si novou práci v IT firmě a příští týden tam nastupuju. Práce vypadá zajímavě, plat je slušný a taky dostanu auto, pět týdnů dovolené a kurzy angličtiny. To se máš! Nám zrušili skoro všechny benefity. Tak na nic nečekej a taky si hledej novou práci – práce je plno, určitě něco najdeš. Track 17 Včera jsem pracovala na počítači celý den. Vytvářela jsem prezentaci pro nový projekt naší firmy. Hodně jsem komunikovala s ko-legy z Olomouce, protože na projektu taky pracujou – telefonovali jsme si a psali e-maily. Chtěla jsem ještě nějaké dokumenty vy-tisknout, ale už jsem na to neměla čas, tak to musím udělat dneska. Včera večer jsem byla dost unavená. Myslela jsem, že vyberu kamarádce na internetu nějaký dárek, ale nakonec jsem se jenom podívala na facebook a šla jsem spát. Track 18 Včera jsem měl volno, a protože venku nebylo hezky, strávil jsem skoro celý den na internetu. Nejdřív jsem si přečetl zprávy a pak jsem se podíval na film, který jsem chtěl už dlouho vidět. Odpoledne jsem trochu chatoval s kamarády a potom jsem hledal informace o kurzu programování. Taky jsem plánoval, že upravím a dám na internet fotky z dovolené, ale hrál jsem večer jednu hru a nějak jsem zapomněl na čas. Snad na to budu mít čas o víkendu. Track 19 Pája a jeho rodina on-line Ahoj, Ájo! Pájo, ty jsi doma sám? Myslela jsem, že máš návštěvu. Mám, je tu celá rodina. Ale je tam nějak ticho. Vy jste se pohádali? Ale vůbec ne, podívej! Táta a strejda se dívají na Formuli 1. Máma s tetou hledají recept na dort.
Babička s bratrem se dívají na fotky z do-volené. Sestřenice si píše s kamarády… …a bratranci se taky nenudí. Jen sestra dokončuje nějakou prezentaci do práce. Ale jinak se spolu všichni výborně baví! Opravdu?

No jasně! Ještě že máme tu techniku! Track 20 facebook, e-mail, on-line, notebook, job, video, mobil, program, internet, tablet, blog, film, benefit skypovat, chatovat, surfovat, komunikovat, dokument, prezentace, informace, aplikace, konference, politik, webový Track 21 rychle, hezky, česky, anglicky rychlé auto, hezký dárek, český film, anglický program

QQ Lesson 11 Track 22 Teď máme doma morče, jmenuje se Pepík. Dřív jsme měli křečka, ten byl fajn, ale morče je určitě zajímavější. Křeček například ve dne spí, ale morče je aktivní, a tak si s ním s dětmi můžeme víc hrát. Křeček si na lidi zvyká hůř než morče. To je přítulnější a dá se s ním líp komunikovat. Morčata taky žijou déle než křečci. Řekl bych, že morče je vhodné pro děti, protože není tak náročné jako třeba pes a stojí míň peněz. Je to vlastně takový dobrý kompromis. Track 23 Jak ses měla o víkendu? Skvěle. Byli jsme s rodinou na farmě. Děti se na to už dlouho těšily. A kde to je? Farma je na samotě, asi 50 kilometrů od Prahy, a jmenuje se Živá louka. To neznám... No, my taky předtím ne. Zlobila jsem se na manžela, protože si nevzal navigaci a dost dlouho jsme to hledali. A co jste tam dělali? V sobotu jsme byli celý den v areálu, který je hned vedle farmy. Mají tam hlavně aktivity pro děti – dětská hřiště a pískoviště, ale samozřejmě taky zvířata – krávy, ovce, prasata, morčata... Dcera se teď zajímá o koně, tak byla nadšená, že se o ně může starat. Starší syn zase nejvíc obdivoval králíky. Jen mladší syn chtěl pořád vidět opice, jak je na ně zvyklý ze zoo. A byli jste tam jen na jeden den? Ne, přespali jsme tam a v neděli jsme ještě byli plavat v jezírku a jeli jsme na kole na výlet. Jo, a na farmě jsme se taky výborně najedli, mají tam restauraci a dva obchody, kde nabízejí vlastní bioprodukty.

53


AUDIO

APPENDIX

To vypadá zajímavě. Určitě ti to doporučuju! Podívej se na to na internet a uvidíš. Track 24 Pája má rád zvířata Zvířata mám rád, jsou pro mě inspirace. Jsem rychlý jako zajíc… …silný jako lev… …zdravý jako ryba… …moudrý jako sova a pracovitý jako mravenec! Brácho, nenaparuj se tady jako krocan. Někdy jsi jako slon v porcelánu… …tvrdohlavý jako beran… …zvědavý jako opice… … a mlsný jako koza. A když máš uklízet, jsi pomalý jako šnek… …a pak máš hlad jako vlk! Hi, hi, hi… Teď jsem asi červený jako rak. Track 25 z něho, z předchozí k narozeninám, k fotografiím v bytě, v diskuzi, v zoo; v práci, v soutěži s křečkem, s morčetem, s nimi, s kým, s ro-dinou Ale: v areálu, s občerstvením Pozor: z něho × z předchozí; v bytě × v práci

QQ Lesson 12 Track 26 You will hear children's pronunciation in this recording. Mně se líbí tohle [kol. todle] auto, to bych chtěl mít doma. Já taky. Ne, ty budeš mít to modré. Jsi menší, tak budeš mít menší auto. Tak dobře. Track 27 A co tvoje záda, už tě nebolí? Bolí, ale je to lepší. Mám teď nového fyzioterapeuta a chodím na rehabilitace. Taky každé ráno cvičím a opravdu to pomáhá. Cítím se mnohem líp. Track 28 Půjdeš dneska taky na ten koncert? No, já bych chtěla, ale rodiče mě nepustí. Musím se učit, protože zítra píšu test z bio-logie a potřebuju dobrou známku. Track 29 A jak dlouho v té firmě pracuješ? Jenom dva měsíce. Mám zkrácený úvazek,

54

protože ještě studuju. Ale po škole bych tam chtěla zůstat, líbí se mi tam. Track 30 You will hear children's pronunciation in this recording. Tak vidíš, že jezdím líp než ty! No dobře, ty umíš jezdit na skatu, ale já zase hraju fotbal. Včera jsme měli zápas a vyhráli jsme 3:0. A já jsem dal dva góly! Track 31 Pamatuješ, jak jsme se loni ztratili v Indonésii na Borneu? To bylo dobrodružství. No, já si pamatuju, že jsem se bála, že ne-najdeme cestu zpátky a budeme muset spát v džungli. Takže letos pojedeme s dětmi do Španělska, tam žádná džungle není! Track 32 You will hear children's pronunciation in this recording (Anička, Honzík). Anička říká: Já chodím na základní školu do třetí třídy. Ve škole mě to baví a mám moc ráda naši paní učitelku. Pavel říká: Studuju na Vysoké škole eko-nomické a jsem teď trochu ve stresu, protože za měsíc dělám bakalářské zkoušky. Marek říká: Já chodím do sedmé třídy. Škola mě moc nebaví, ale rád chodím na kroužek informatiky a florbal. Honzík říká: Já chodím do školky a tam si po-řád hraju. A taky chodíme na hřiště. Lucie říká: Já studuju na gymnáziu a jsem spokojená, protože máme výborné profesory. Zajímám se hlavně o chemii a biologii, chci být vědkyně. Track 33 Ája a Pája vzpomínají na školu Vy jste ideální pár. Jak dlouho se znáte? Už ve školce jsme byli nejlepší kamarádi. Opravdu? Na základce jsme spolu seděli v lavici. Moc jsme si rozuměli. Vážně? Často jsme se spolu učili… Fakt? … a tak jsme měli vždycky výborné známky. Jo? Na gymplu jsme měli oči jenom pro sebe. Hmmm! Maturovali jsme ve stejný den. To nás uklid-nilo. A na vysoké jsme se plně soustředili na stu-dium. Ha, ha! No, já si to teda pamatuju trochu jinak!

Track 34 škola – ve škole práce – do práce závody – na závody dětství – od dětství studenty – se studenty počasí – o počasí cvičení – ze cvičení školní běh – pro školní běh

QQ Lesson 13 Track 35 Matěj, 11 let: K snídani jsem měl chleba s marmeládou a hrnek kakaa. K svačině jsem snědl několik koláčů, co upekla babička, ty mám moc rád. Na oběd jsme měli maso, bramborové knedlíky a špenát. Knedlíků a masa jsem snědl hodně, ale špenátu jenom trochu, protože mi nechutná. Odpoledne jsem byl s kamarádem venku a koupili jsme si zmrzlinu, pak pytlík bonbonů a taky láhev koly. K večeři byly těstoviny se sýrem. Track 36 Olga, 43 let: Ráno nikdy nesnídám, ale musím mít velký hrnek kávy. Dopoledne si obvykle dávám nějaký jogurt, ale včera jsem měla banán. K obědu jsem si dala zeleninovou po-lévku, rybu a trochu brambor. K svačině jsem snědla sendvič se sýrem a potom pár jahod. Večeřela jsem zeleninový salát s kuřecím masem a k tomu jsem vypila sklenici džusu. Track 37 Rudolf, 58 let: Na snídani jsem měl vajíčka se slaninou a chlebem. K obědu byla zelňačka a svíčková. Byla výborná, tak jsem si přidal a snědl asi pět knedlíků. Odpoledne jsem měl k čaji kus bábovky. Sladké normálně moc nemusím, ale byli jsme na návštěvě, tak jsem ochutnal. K večeři jsem si dal tlačenku s ci-bulí, no a pak jsem u televize vypil pár piv. Track 38 Takže, co tady na tom seznamu máme? Smetanu… A kde je smetana? Tamhle vlevo vedle jogurtů. Vidíš to? Jo, vezmu ji. … Tak tady je jeden kelímek smetany. Pak ještě brambory a cibuli. Dobře, koupíme kilo brambor a půl kila cibu-le. Cibule není nikdy dost, ta se často používá. Hele, a tady je kopr. Ten taky potřebujeme. Takže vezmeme kopr a teď ještě kmín. Kde tady mají kmín? Myslím, že tady vpravo.


CZECH EXPRESS 4 Aha, kmín, kmín… Už ho mám. Takže jeden sáček kmínu. Nepotřebujeme taky bobkový list? Ne, ten doma je. Jo, takže jako poslední ještě půlku chleba. A pro mě ještě láhev piva! Koupím si Plzeň, ta je dobrá. Nechceš taky? Track 39 Ája drží dietu Co to děláš, Ájo? Sestřenice bude mít svatbu a já se nevejdu do šatů. Musím držet dietu! Čtyři týdny do svatby Dneska jsem připravila speciální oběd. Mňam! Co to je? Pohanka s brokolicí. Je to dobré, zdravé a dietní! Hmm… Tři týdny do svatby Dneska jsem udělala i moučník. Mňam! Co to je? Mrkvové sušenky. Je to zdravé a dietní! Aha… Dva týdny do svatby Víš co? Dneska půjdeme do restaurace. Hurá! Vegetariánská restaurace Co to je? Zelí! Je to… dietní! Ach jo… Jeden týden do svatby No tohle, Ájo! A co tvoje dieta? S dietou končím. Zítra si jdu koupit nové šaty! Track 40 zelenina, uzeniny, konzumovat, dodržovat dávali si, nakrájeli, limonáda, tvarohový důležitý, rozmícháme, zajímají, používá

QQ Lesson 14 Track 41 You will hear common Czech in this recording. Prosím vás, nevíte, kde je Rudolfinum? No, to je v centru, musíte jet metrem. A kde je metro? Vidíte támlecten žlutej barák, támdle vpravo? Jak jezděj ty tramvaje. Tam je metro. Aha, a za jak dlouho tam budu? Spěchám na koncert… Nevim… Musíte nejdřív céčkem na Muzeum,

tam přestoupíte na áčko a pak eště dvě stanice na Staroměstskou. Vocaď tak asi za dva-cet minut. Tak děkuju, na shledanou. Prosim, na shledanou. Track 42 You will hear Brno dialect in this recording. Prosím vás, kudy se jde na výstaviště? To je blízko. Běžte tady dolů na Mendlák, jak jezdijou šaliny. Mendlák? Mendlovo náměstí, to máte kousek. A odtama jeďte šalinou, jedničkou, jednu zastávku. A můžu jít pěšky? Ale jo, od Mendláku běžte Veletržní ulicou, pořád rovně, to máte asi štyry pět minutek nebo trochu víc. A tam, jak jsou všude zaparkované auta, tam je aj to výstaviště. Děkuju, na shledanou. Na zledanou. Track 43 You will hear Ostrava dialect in this recording. Dobrý den, prosím vás, jak se dostanu na Městský stadion? Vy jedete na Zlatu tretru, že? To musite tram-vajkou, bo to mate daleko. A jaká tramvaj tam jede? Tu z teto zastavky jedu všecky na Elektru. Tam přestoupite na jedenactku. Ja tam tež jedu, ja to pánovi ukážu. Moc děkuju. Na shledanou. Na shledanou.

Track 45 Ája překládá z češtiny do češtiny Kde ta Ája je? Ájo, no konečně! Už na tebe čekáme snad hodinu. To je David, kolega z práce. Ahoj, já jsem Ája. A to je Kayla. Studuje češtinu, ale v České re-publice je poprvé. Čau Kaylo. Vodkaď seš? Vodka? Chceš? … Eeee? Ne, vodku nechci. Já nepiju alkohol. Ne, on se ptá, zkama jsi. Skama? Si? … Promiňte, nerozumím. Chtějí vědět, odkud jsi. Aha, už rozumím. Já jsem z New Yorku. A vy? Já su z Brna. No a my s Ájou jsme vodsaď. Su? Vocať? … Prosím? Cože? David říká, že je z Brna, a my s Pájou jsme od-sud, z Prahy. Uf, díky, Ájo. Asi potřebuju překladatelku z češtiny do češtiny! Track 46 spisovná čeština: Tady jezdí také tramvaje. obecná čeština, například v Praze: Tady jezděj taky tramvaje. dialekt v Brně a okolí: Tady jezdijou aji šaliny. dialekt v Ostravě: Tu jezdi tež tramvajky.

Track 44 Tak co, Mateo, jak se ti tady líbí? Moc. Naše škola pro nás každý víkend orga-nizuje výlety po České republice. Minulou sobotu jsme byli v Karlových Varech. Je to takové klidné lázeňské město, ale je populární a jezdí tam hodně turistů. Seznámili jsme se tam dokonce s nějakými studenty, kteří taky studujou v Praze češtinu. A co ještě plánujete? Příští víkend se těším na výlet do Českých Budějovic a do Českého Krumlova, to vypadá moc zajímavě. Pojedeme tam jako obvykle s učitelkami ze školy a bude nás tentokrát hodně. O Krumlově jsme se učili na kurzu a všichni jsme na něj zvědaví. A chtěl bys vidět ještě něco? Než odjedu z Česka, chtěl bych se určitě ještě podívat někam na Moravu, třeba do Brna, do Olomouce nebo do Kroměříže. Doufám, že to škola zorganizuje, ale když ne, pojedu tam sám s kamarády.

55


KEY 8 Lekce

APPENDIX

Key 6/4 1. NE 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. NE 6. ANO 6/Jazyk pod lupou V obchodech chybí hodiny a denní světlo, abyste nemysleli na čas a strávili tam delší dobu. Na některé zboží se používá speciální světlo, aby vypadlo lépe a čerstvěji. Hudba vás může přesvědčit, abyste bezstarostně nakupovali. Také se doporučuje, abyste šli jen tam, kam potřebujete. 7/6 1C, 2A, 3D, 4F, 5B, 6E 7/7 1. ty 2. ona 3. my 4. vy 5. já 6. oni 7. ty 8. on 9. my 10. vy 7/8 1. abych porovnal/a 2. abych vybral/a 3. abych nebyl/a 4. abych neutratil/a 5. abych nekoupil/a 6. abych neměl/a 7/10 Daniela a Marta nakupují rády, Mirek nakupování nesnáší. 7/11 1. Protože studuje a musí si sama platit jídlo a bydlení. 2. V secondhandu a outletu. 3. Na internetu. 4. Je to pohodlné a rychlé. 5. Protože ji to strašně baví. 6. Protože v obchodech skoro nic nebylo. 7/12 1. Mirek 2. Marta 3. Daniela 8/1 1.c 2.c 3.a 4.c 5.a 6.c 8/2 1. Jak často jíš/jíte čokoládu? 2. Kde obvykle kupuješ/kupujete čokoládu? 3. Podle čeho si vybíráš/vybíráte čokoládu? 4. Jakou čokoládu máš/máte rád/a? 5. Kdy kupuješ/kupujete čokoládu nejvíc? 8/3 1. (= ne na trhu,...) (= ne Němci,...) 2. (= ne dvakrát týdně,...) (ne maso,...) 3. (= ne hořkou čokoládu,...) (= ne Američani,...) 4. (= ne na Velikonoce,...) (= ne mléko,...) 8/4 1. Vybíráte si čokoládu podle chuti, nebo ceny? 2. Vybral jsem si kvalitní hořkou čokoládu. 3. Dala bych si čokoládový dort a kávu. 4. Mám rád bílou čokoládu, ale dneska si koupím mléčnou. 5. Nekoupím si čokoládu, protože jsem si žádnou nevybrala. 9/5 1. Čokoládu. 2. Příští měsíc otevírá čokocukrárnu. 9/6 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. NE 5. ANO 6. NE 7. ANO 9/Jazyk pod lupou genitiv, já: mě, ona: jí, dativ, oni: jim, akuzativ, ona: ji, vy: vás 9/8 1. ji 2. je 3. jim 4. je 5. jim 6. je 7. jí 8. ji 9. ji 10. jí 10/2 1. Aukro; Elektronika; Móda; Dům a zahrada; Děti; Auto-moto; Sport; Krása; hudba, knihy 2. kolo – Sport; počítač – Elektronika; nábytek – Dům a zahrada; boty – Móda; parfém – Krása; slovník – Hudba, knihy; pneumatiky – Auto-moto; hračky – Děti 14/2 1E, 2D, 3A, 4C, 5B, 6G, 7F 14/3 1. Václav 2. Magda 3. Sevan 4. Václav 5. Magda 6. Magda 7. Sevan 8. Václav 9. Sevan 10. Sevan 14/4 1. Na poštu. 2. Od září. 3. Potvrzení. 4. Na zahrádce. 5. Že nemá zdravotní komplikace. 6. Jít něco vyřídit do zdravotní pojišťovny. 7. Protože půjde na úřad Ministerstva vnitra. 8. Čtyři roky. 9. Příští rok. 10. Na živnostenský úřad a do banky. 15/Jazyk pod lupou 1. kdo 3. komu 4. co 6. čem 7. kým 15/6 1. Kdo 2. Komu 3. Co 4. Koho 5. čem 6. čím 7. co 8. koho 15/8 1. malým 2. Francouzskému 3. Svého 4. zdravotního 5. svému 6. zdravotním 7. podnikatelském 8. Nějakého 9. bankovním 15/9 1. -mu, -ho, -ho 2. -ho, -m, -m 3. -m, -m, -m 16/2 1. Daniela 2. Miloš 3. Ivan 4. Kamila 5. Mustafa 6. Irena 16/3 1. Miloš volá do banky, protože si chce založit podnikatelský účet. 2. Irena je ve zdravotní pojišťovně, protože si potřebuje zařídit zdravotní pojištění. 3. Kamila je v bance, protože si potřebuje vyměnit řidičský průkaz. 4. Ivan je na městském úřadě, protože si potřebuje vyměnit řidičský průkaz. 5. Daniela volá na úřad práce, protože chce

56

vědět, jaké mají úřední hodiny. 6. Mustafa volá na Ministerstvo vnitra, protože se chce objednat, aby si prodloužil dlouhodobý pobyt. 16/4 1. Ú 2. Ú 3. K 4. K 5. K 6. K 7. Ú 8. K 9. Ú 16/6 Na živnostenský úřad můžu jít v pondělí od osmi do pěti. Na městský úřad můžu jít ve čtvrtek od osmi do dvou. Do pojišťovny můžu jít v pátek od devíti do tří. Do banky můžu jít v úterý od jedné do šesti. Na cizineckou policii můžu jít ve středu od osmi do pěti. Na poštu můžu jít v sobotu od devíti do dvanácti. Na úřad práce můžu jít v pondělí od osmi do jedenácti. 17/3 1. Dávejte věci na stejné místo. 2. Vyhoďte nepotřebné věci. 3. Neodkládejte vyřizování věcí. 4. Některé věci nedělejte nebo omezte. 5. Věnujte čas rodině a kamarádům. 17/Jazyk pod lupou 1. a) rozdělte b) přečtěte, vypněte c) dělejte, dávejte 2. buďte, mějte 18/5 1. Dělej 2. Vstávej 3. Organizuj si 4. Pracuj 5. Uklízej si 6. Buď 7. Uč se 8. Najdi si 9. Vypni si 10. Nakupuj 11. Nekontroluj 12. Nedívej se 13. Nepovídej si 14. Neměj 15. Nebuď 16. Netelefonuj 18/7 vstávej včas, uklízej si pokoj, piš úkoly hned, vyber si jeden sport, vypni občas mobil, pomoz mi 18/8 1B, 2C, 3A, 4F, 5D, 6E 18/Jazyk pod lupou Ma > klientům; F > kamarádkám, > kolegyním; Ma: > -ům; F: > -ám, > -ím 22/2 2. prodavač, prodavačka 3. lékař, lékařka 4. novinář, novinářka 5. manažer, manažerka 6. policista, policistka, 7. poslanec, poslankyně 8. vědec, vědkyně 22/3 1. lékař 26. uklízečka 22/4 1. ANO 2. ANO 3. NE 4. NE 5. NE 23/Jazyk pod lupou 1. > muži, > prodavači, > poslanci 23/6 1. prodavači – vědci – manažeři 2. novináři – sportovci – programátoři 3. policisti/policisté – zemědělci – učitelé 23/7 uklízeči, hasiči, elektrikáři, veterináři, herci, doktoři, programátoři, instalatéři, úředníci, dělníci, politici, ředitelé, spisovatelé, fotografové, ekonomové 23/Jazyk pod lupou 1. > doktory, > instalatéry, > úředníky, > dělníky, > politiky, > ekonomy 2. > prodavače, > novináře, > poslance, > vědce, > učitele 23/8 1. Programátoři 2. programátory 3. Prodavači 4. prodavače 5. vědce 6. vědci 7. Úředníci 8. úředníky 9. manažery 10. manažeři 24/2 1. NE 2. ANO 3. NE 4. NE 5. NE 6. ANO 7. NE 8. NE 9. NE 10. ANO 24/3 1E, 2A, 3F, 4C, 5B, 6D 24/5 1. starat se 2. navrhnout 3. vytvořit 4. zeptat se 5. začít 6. odejít 7. vyhrávat 8. skončit 9. utratit 25/2 2. Zaměstnanec 3. benefity 4. dojíždět 5. plný úvazek 6. pracovní doba 7. v důchodu 25/4 1M, 2M, 3L, 4L 25/5 1C (M), 2F (M), 3A (M), 4D (M), 5H (L), 6B (L), 7I (L), 8E (L), 9G (M) 25/7 1. kolega 2. kolegové 3. Kolegyně 4. Kolegové 5. Kolega 6. kolegové 7. kolega 26/4 Jitka stihla: vytvářet prezentaci, komunikovat s kolegy, psát e-maily, podívat se na facebook Ondřej stihl: přečíst si zprávy, podívat se na film, chatovat s kamarády, hledat informace o kurzu, hrát hru Jitka nestihla: vytisknout nějaké dokumenty, vybrat nějaký dárek na internetu; Ondřej nestihl: upravit fotky a dát je na internet


CZECH EXPRESS 4 26/5 www.zon-line.cz, www.worldcall.cz, www.ahojcesky.cz, www.nasemobily.cz 26/Jazyk pod lupou adverbium: 1. rychle, levně, dobře, perfektně 2. často, daleko 3. česky, anglicky 30/2 1. miniprase 2. papoušek 3. opice 4. šnek 5. vlk 30/4 1. Róza 2. Luk 3. Řehoř 4. Lóra 5. Amálka 31/8 1. rychle 2. roztomile 3. přítulně 4. hlučně 5. inteligentně 6. hezky 7. tiše/potichu 8. nebezpečně 31/9 1. roztomileji 2. inteligentněji 3. pomaleji 4. hlučněji 6. tišeji 31/11 Morče Pepík. Je aktivní, přítulné, vhodné pro děti, nenáročné, levné. 31/12 1. Dřív 2. víc 3. hůř 4. líp 5. déle 6. míň 31/Jazyk pod lupou komparativ: hůř, míň, víc, dřív, déle; superlativ: nejhůř, nejmíň, nejvíc, nejdřív, nejdéle 32/2 Janinka – PRO, Karel – PRO, Alena123 – PRO, Oleg – PROTI, Daša007 – PROTI 32/5 1. bez nich – (genitiv) 2. s nimi – (instrumentál) 3. o ně – (lokál), za ně – (akuzativ) 4. kvůli nim – (dativ) 5. o nich – (lokál) 32/Jazyk pod lupou 2. genitiv: nich 3. dativ: nim 4. akuzativ: ně 6. lokál: nich 7. instrumentál: nimi 33/2 Byli na farmě Živá louka. V sobotu byli celý den v areálu vedle farmy. Děti si hrály na hřišti a na pískovišti. Viděli tam zvířata – krávy, ovce, prasata, morčata, koně, králíky. V neděli plavali v jezírku a jeli na kole na výlet. Taky jedli na farmě v restauraci. 33/3 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. NE 33/4 1B, 2J/K, 3D, 4A, 5C, 6L/M, 7L/M, 8H, 9E, 10F, 11G, 12J/K, 13I 33/Jazyk pod lupou slovesa + akuzativ: navigaci, aktivity pro děti, králíky, vlastní bio produkty, farmu, farmu, farmu; slovesa s prepozicí + akuzativ: zoo, internet, manžela, farmu/víkend, manžela, koně/zvířata, koně 33/6 1. stánek s občerstvením 2. jezírko 3. pískoviště 4. pole 34/7 D Stánek; 1 Ovce, 2 Kozy, 3 Pole, 4 Jezírko, 6 Krávy, 9 králíci, 11 pískoviště, 12 slepice – kachny 34/8 1. hřiště 2. pískoviště 3. jezírka 4. králíci 5. koně 6. krávy 7. ovce 34/9 1. králíci, kuřata, koně, morčata, prasata 2. lvy, vlky, psy, gepardy, křečky, papoušky, šneky, tygry 38/3 1. 8 let. 2. Číst. 3. Když mu bylo 5 let. 4. Matematika a fyzika. 5. Mezinárodní houslovou soutěž. 6. 70 let. 7. Běh na 10 a 25 km a maraton. 8. Byla učitelka. 9. Chtěla motivovat studenty pro školní běh. 10. Pomáhá a radí seniorům, jak zůstat aktivní. 38/5 1. číst 2. pět/5 3. matematika a fyzika 4. šedesát/60 5. pro školní běh 6. běhání 39/7 1. Martin říká, že od čtyř let hraje na housle. 2. Martin říká, že začal mluvit velmi brzy. 3. Martin říká, že ho baví hrát na housle. 4. Martin říká, že ještě neví, jestli chce být houslista nebo fyzik. 5. Zdena říká, že ji baví běhat. 6. Zdena říká, že vyhrála závody na 10 a 25 kilometrů a maraton. 7. Zdena říká, že začala jezdit na závody, protože jí běhání šlo. 8. Zdena říká, že založila nadaci, kde pomáhá seniorům. 39/Jazyk pod lupou aby, ale, jestli, kdyby, když, nebo, protože, že 39/8 1. Zdeněk – ale 2. Lukáš – Kdybych 3. Eliška – Když 4. Marie – Až 5. Rudolf – protože 6. Iva – která 40/1 1. senioři/důchodci (65 let a víc) 2. dospívající (12–18 let) 3. dospělí (30–65 let) 4. děti (6–12 let) 5. mladí lidé (18–30 let) 6. malé děti (0–6 let) 40/3 Malé dítě... se narodí, učí se chodit a mluvit, hraje si, chodí do školky; Dítě... chodí na základní školu, učí se číst a psát; Dospíva-

jící... je v pubertě, chodí na střední školu, dělá maturitu (maturuje); Mladý člověk/Dospělý... studuje na vysoké škole, dělá státní zkoušky a promuje, hledá práci, chodí do práce, vydělává peníze, dělá kariéru, hledá partnera/partnerku, má svatbu, má a vychovává děti; Senior... je v důchodu, má vnoučata, umře 41/7 1. o hračkách/o autech 2. o zdravotních problémech 3. o škole 4. o práci 5. o sportu 6. o dovolené 41/Jazyk pod lupou Ma+Mi: > kamarádech, > učitelích, > filmech; F: > partnerkách, > hračkách, > knihách; N: > autech; Ma+Mi: + -ích; F: > -ách; N: > -ech 41/8 1. studentech 2. psech 3. koncertech 4. projektech 5. řidičích 6. spisovatelích 7. komentářích 8. počítačích 9. zkouškách 10. hrách 11. zemích 12. tradicích 13. autech 14. městech 15. lidech 16. dětech 42/2 1. Od 6 do 15 let. Mateřská, základní, střední, vyšší odborná a vysoká. 2. Mateřská škola A, Základní škola – 1. stupeň E, Základní škola – 2. stupeň C, Střední škola B, Vyšší odborná škola F, Vysoká škola D 42/3 1B, 2E, 3C, 4A, 5D 42/4 1. Marek. 2. Lucie. 3. Pavel. 4. Anička. 5. Honzík 46/4 1. svíčková a houskové knedlíky, pivo 2. jahodové knedlíky 3. zelná polévka (= zelňačka) 4. tvarohové, makové a ořechové koláče 5. pečená kachna, bramborové knedlíky a zelí 6. utopenci 46/5 strouhaný tvaroh 2, nakrájená cibule 6, rozinky 4, kousky klobásy nebo jiné uzeniny 3, osmažená cibulka 5, brusinky 1 47/8 podle textu: 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. ANO 47/10 1. Myslíte, že se Češi stravují zdravě? 2. Češi se teď mnohem víc zajímají o to, co jedí. 3. V české kuchyni se používá málo zeleniny. 4. Doporučuje se jíst málo a pravidelně. 5. Když chcete být zdraví, musíte se vyhýbat stresu. 48/12 1. tučného masa, alkoholu, jídla, zeleniny. 2. zdravého životního stylu, pohybu i spánku, stresu 48/Jazyk pod lupou Ma+Mi: > Čechů, > knedlíků, > nápojů; F: > příloh, > uzenin; Ma+Mi: + -ů 48/13 Ve spíži jsou bonbony, vajíčka, koláče, rohlíky, špagety, třešně, vody/minerálky, pomeranče, okurky. Je tam málo bonbonů, vajíček, koláčů, rohlíků, špaget, třešní, vod/minerálek, pomerančů, okurek. Ve spíži jsou jogurty, vuřty (buřty), sušenky, banány, papriky, jablka, brambory, piva. Je tam hodně jogurtů, vuřtů (buřtů), sušenek, banánů, paprik, jablek, brambor, piv. 48/14 k snídani Matěj: chleba s marmeládou a kakao, Olga: káva, Rudolf: vajíčka se slaninou a chlebem; k svačině Matěj: koláče, Olga: banán, Rudolf: – – –; k obědu Matěj: maso, bramborové knedlíky a špenát, Olga: zeleninová polévka, ryba a brambory, Rudolf: zelňačka a svíčková s knedlíkem; k svačině Matěj: zmrzlina, bonbóny a kola, Olga: sendvič se sýrem a jahody, Rudolf: čaj a bábovka; k večeři Matěj: těstoviny se sýrem, Olga: zeleninový salát s kuřecím masem a džus, Rudolf: tlačenka s cibulí a pivo 49/2 1. ocet 2. sůl 3. vajíčka 4. houby 5. kmín 6. olej 7. kopr 8. cibule 9. smetana 10. mouka 11. brambory 12. bobkový list 49/3 Kupují: smetanu, brambory, cibuli, kmín, kopr. Navíc: chleba a Plzeň (pivo). 49/4 kelímek smetany, kilo brambor, půl kila cibule, sáček kmínu, láhev piva 49/5 brambor (G pl.), hub (G pl.), vajíček (G pl.), octa (G sg.), vody (G sg.), kmínu (G sg.), soli (G sg.), smetany (G sg.), mouky (G sg.), hrnce (G sg.), octa (G sg.), kopru (G sg.), čerstvých vajíček (G pl.) 50/1 1. smažit 2. krájet 3. vařit 4. dusit 5. míchat 6. přidávat 7. péct

57


Lekce 8

KEY

APPENDIX

8. lít 50/3 1. míchat 2. dusit 3. péct 4. krájet 5. smažit 6. vařit 7. lít 8. přidávat 50/4 1. Jana 2. Johana 3. Adam 4. Pavla 50/6 dušený, pečený, vařený, smažený 54/2 1. Filmový festival Karlovy Vary 2. Jizerská padesátka 3. Pražské jaro 4. Brněnské veletrhy 5. Zlatá tretra Ostrava 6. Folklorní festival Strážnice 54/3 1. Zlatá tretra Ostrava 2. Pražské jaro 3. Jizerská padesátka 4. Folklorní festival Strážnice 5. Brněnské veletrhy 6. Filmový festival Karlovy Vary Akce s nejdelší tradicí: Brněnské veletrhy (od roku 1928); Akce s nejkratší tradicí: Jizerská padesátka (od roku 1968) 55/5 1B, 2C, 3A, 4E, 5D, 6F 55/6 1. se pořádá – reflexivní 2. se uděluje – reflexivní 3. se jezdí – reflexivní 4. je zahajováno – deskriptivní 5. je označován – deskriptivní 6. je zařazen – deskriptivní 55/7 Sylvie: Je v Praze. Rudolfinum – metrem; Kamila: Je v Brně. výstaviště – tramvají nebo pěšky; Jindřich: Je v Ostravě. Městský stadion – tramvají 55/8 1b, 2c, 3a 56/2 1F, 2C, 3A, 4E, 5D, 6B 56/3 1. NE 2. NE 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. ANO 7. NE 56/4 1B, 2G, 3F, 4A, 5C, 6D, 7E 57/5 1. medvědi 2. otáčivé hlediště 3. Slavnosti pětilisté růže 4. vodáci 5. vodník u mlýnského kola 6. Schielův obraz 57/6 1a, 2f, 3b, 4d, 5e, 6c 57/Jazyk pod lupou singulár: 1. který, které 6. které; plurál: 1. kteří, 4. které 57/7 1. v jižních Čechách; ve 13./třináctém století 2. renesanční zámek, gotický kostel svatého Víta, úzké starobylé uličky Vnitřního města a čtvrť Latrán. 3. rakouský malíř Egon Schiele. 4. Slavnosti pětilisté růže. 5. medvědi a vodníci 58/2 1b, 2c, 3c, 4a, 5c, 6b 58/Jazyk pod lupou Ma: > kamarády, > studenty, > rodiči, > turisty; F: > kamarádkami, > učitelkami, > kolegyněmi; Ma: + -i, > -y; F: + -mi, + -mi 62/1 1. (nákupní) vozík 2. nákupní seznam 3. reklamní leták 4. (nákupní) košík 5. trh 6. sezónní slevy 62/3 1G, 2B, 3F, 4H, 5A, 6C, 7E, 8D 62/4 1. využívám 2. nenakupuju 3. čtu 4. beru si 5. porovnávám 6.utratím 62/5 1. Ve výši očí. 2. Hodiny a denní světlo. 3. Speciální světlo. 4. Hudbu. 5. Vůně. 6. Zboží je v akci / ve slevě. 7. Předem si napsat seznam; brát si košík, ne vozík; jít jen tam, kam potřebujeme; najíst se před nákupem. 63/6 1. šetřit/ušetřit 2. světlo 3. vůně 4. dražší 5. nakupovat/nakoupit 63/7 1. Levnější Dražší 2. květiny hodiny 3. čokoláda světlo 4. Světlo Hudba 5. cena vůně 63/8 1. aby lidé nemysleli na čas. 2. abyste ho dobře viděli 3. abychom bezstarostně nakupovali 4. aby zboží vypadalo čerstvěji 63/9 1. Jdu na trh, abych nakoupil/a čerstvou zeleninu. 2. Čtu reklamní letáky, abych věděl/a, kolik co stojí. 3. Zajímám se o slevy a akce, abych ušetřil/a. 4. Porovnávám ceny zboží, abych věděl/a, co je levnější. 5. Nakupuju přes internet, abych nemusel/a nosit těžké tašky. 6. Nakupuju rychle, abych neztrácel/a zbytečně čas. 7. Píšu předem nákupní seznam, abych nekupoval/a zbytečné věci. 8. Nakupuju ve slevě, abych ušetřil/a peníze. 63/10 1. abys nekupoval/a 2. abys nechodil/a 3. abys nebyl/a 4. abys nekupoval/a 5. abys porovnával/a 6. abys napsal/a 7. abys nekupova-

58

l/a 8. abys víc šetřil/a 64/12 1. kilo čokolády 2. hořká čokoláda 3. mléčná čokoláda 4. bonboniéra 5. bílá čokoláda 6. horká čokoláda 64/13 1E, 2D, 3C, 4B, 5A 64/14 1. sladkého 2. malého 3. dobrého 4. studeného 5. slaného 64/15 1B, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7B, 8A, 9C, 10C, 11B, 12A 64/16 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b 65/17 1F, 2G, 3I, 4D, 5A, 6C, 7E, 8B, 9H 65/18 1. 3 roky. 2. Protože ji miluje. 3. Kvalitu. 4. Fairtrade. 5. V Africe, Jižní Americe a Asii. 6. Extrémně nízké. 7. Děti. 8. Spravedlivého obchodu. 9. Čokoláda a čokoládové výrobky. 10. Kávu, čaj a sušené ovoce. 11. Na ochutnávku do čokocukrárny. 12. Férová čokoláda. 65/19 1I, 2J, 3K, 4B, 5A, 6G, 7C, 8L, 9H, 10E, 11D, 12F 65/20 1. autobus 2. zácpa 3. později 4. objednat 65/20 1. Zeptala jsem se 2. Vyrobili jsme 3. se zeptala 4. dodrželi 5. Zúčastnili jsme se 6. Vybral jsem si 7. nabídl 8. pomohl 9. změnila 10. vypěstoval 66/21 1. je 2. ho 3. ho 4. jí 5. je 6. je 7. jim 8. mu 9. je 10. jí 66/22 1. Můžu vám nabídnout čaj nebo kávu. 2. Pomůžu ti s tím projektem. 3. Pozvali jsme ho na večeři do restaurace. 4. Zeptal jsem se jí na její plány. 5. Pomohli jsme mu napsat domácí úkol. 6. Myslím, že je to nezajímá. 66/23 Karla pečivo, Gustav víno, Jarmila květiny 67/25 Móda: učebnice; Dům a zahrada: slovník; Děti: gril; Auto-moto: bazén; Sport: židle; Krása: karavan; Hudba, knihy: sporák 67/26 elektronika – elektronický, móda – módní, děti – dětský, sport – sportovní, hudba – hudební, knihy – knižní 67/27 1. hudební 2. sportovní 3. elektronická 4. dětský 5. sportovní 6. knižní 67/28 1. Retro křeslo. 2. Na kuchyňský robot. 3. Lyžařská helma. 4. Dětské kolo. 5. Ne. 6. Ne. 7. Ne. 8. Robot. 9. 90 Kč. 10. V Ostravě. 11. Ano. 12. V Praze 5 na Smíchově. 68/29 1. 3 + 1. 2. Rock. 3. V parku. 4. Ne, doufá, že bude dost sněhu. 5. Ne, koupili si vlastní. 6. Ne, zaplatí jí kurz. 7. Na Slovensko. 8. Obývák. 9. V únoru. 10. Hrát na nějaké akce. 11. Příští týden; s přítelem. 12. Ne, v penzionu. 68/31 1. papírnictví 2. květinářství 3. obuv 4. knihkupectví 5. trafika 6. potraviny 7. elektro/elektronika 8. drogerie 9 lékárna 69/1 1. pojištění 2. úřad 3. účet 4. pobyt 5. oprávnění 6. povolení 7. dovolená 8. průkaz 9. balík 10. potvrzení 11. platnost 69/2 1. úřad 2. dovolená 3. pobyt 4. pojištění 5. účet 6. průkaz 7. oprávnění 8. povolení 69/3 1V, 2S, 3M, 4S, 5V, 6V, 7M, 8S, 9M, 10M, 11V, 12S 69/4 1. zdravotní pojištění 2. řidičský průkaz 3. podnikatelský účet 4. platnost 5. městský úřad 6. dlouhodobý pobyt 7. balík 8. rodičovskou dovolenou 9. potvrzení 10. živnostenské oprávnění 69/5 prodloužit si, vyřídit, vyměnit, poslat, stihnout, zakládat, trávit, žádat o 70/6 Musím jít na úřad práce, abych tam vyřídila nějaké potvrzení. 2. Musím jít na městský úřad, abych si vyměnil řidičský průkaz. 3. Musím jít do banky, abych si založil podnikatelský účet. 4. Musím jít do směnárny, abych si vyměnil peníze. 5. Musím jít na poštu, abych poslala balík kamarádovi. 6. Musím jít na nějaké pracoviště Ministerstva vnitra, abych požádal o trvalý pobyt. 7. Musím jít do práce, abych požádala o rodičovskou dovolenou. 70/7 1. protože 2. že 3. aby 4. který 5. Kdyby 6. kde 7. Když 8. ale 9. a tak 70/8 měnit (si) / vyměnit (si), zařizovat (si) / zařídit (si), vyřizovat (si) /


CZECH EXPRESS 4 vyřídit (si), prodlužovat (si) / prodloužit (si), zjišťovat / zjistit, žádat o / požádat o, posílat / poslat 70/9 minulý čas: poslal jsem, požádal jsem o, zařídil jsem (si), založil jsem (si) vyměnil jsem (si), vyřídil jsem (si), prodloužil jsem (si); budoucí čas: pošlu, požádám o, zařídím (si), založím (si), vyměním (si), vyřídím (si), prodloužím (si) 71/13 genitiv: koho, čeho dativ: komu, čemu akuzativ: koho, co lokál: kom, čem instrumentál: kým, čím 71/14 1. Čemu 2. U čeho 3. Pro koho 4. Ke komu 5. Od koho 6. Kvůli komu 7. Na co 8. Na čem 9. S kým 10. Od koho 11. O čem 12. Bez čeho 71/15 1. kým – S celou rodinou. 2. koho – U jednoho známého architekta. 3. kým – S jedním sympatickým Skotem. 4. Koho – Skota. 5. Komu – Nejstaršímu osmnáctiletému synovi. 6. Koho – Malou pětiletou dceru. 7. Koho – Prostředního desetiletého syna. 8. komu – K nějakému dobrému očnímu doktorovi. 9. Komu – Své zapomnětlivé manželce. 10. komu – K jejich vdané dceři. 11. Co – Zimní boty. 12. koho – Pro jejich malého vnuka. 72/16 1D, 2A, 3B, 4E, 5F, 6C, 7G 72/17 1. občanský průkaz 2. průkaz, kol. kartička zdravotního pojištění 3. vybírat/vybrat peníze z bankomatu 4. živnostenské oprávnění, kol. živnosťák 5. řidičský průkaz, kol. řidičák 6. měnit/vyměnit eura za koruny 72/18 1. eura 2. občanský průkaz 3. podepište 4. hotové 5. úřední hodiny 6. do pěti 7. na půl třetí 8. v půl desáté 72/20 1. autobus 2. zácpa 3. později 4. objednat 73/21 1. 8–18 hodin. 2. Ne. 3. Do 14:30. 4. 8:00–15:30. 5. Na Ministerstvo vnitra ČR. 6. 9:00–13:00. 7. Ano. 8. 8:00–15:00. 73/22 2. čtvrt 3. půl 4. tři čtvrtě 6. čtvrt 7. půl 8. tři čtvrtě 74/25 1. nevypíná 2. nehraje 3. neodkládá 4. nedělá 5. netráví 6. se nikdy nedívá 7. si nikdy nečte 74/26 minulý čas: vypnul jsem, zapnul jsem, odložil jsem, zkontroloval jsem, dal jsem, podíval jsem se, přečetl jsem, vyřídil jsem; budoucí čas: vypnu, zapnu, odložím, zkontroluju, dám, podívám se, přečtu, vyřídím 75/28 1F, 2C, 3E, 4A, 5D, 6G, 7B 75/29 1. málo 2. zorganizovat 3. stejné 4. hůř 5. času 6. přísnější 7. dvakrát 8. nezapínejte 9. schůzku 10. vidět 75/30 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. NE 75/31 rozdělit, rozděl; domluví si, domluvte; si přemýšlej, přemýšlejte; nezapomenou, nezapomeň; vypnou, vypněte; číst, čti; dávat, dávej; vstávají, vstávejte; neodkládat, neodkládejte; dělat, dělají; nedívej se, nedívejte se 76/32 1. Jolaně bych řekl/a: Vypni to! 2. Zuzaně bych řekl/a: Vstávej, už je ráno! 3. Davidovi bych řekl/a: Nakupuj přes internet! 4. Martině bych řekl/a: Uč se! 5. Simoně bych řekl/a: Netelefonuj tak dlouho! 6. Filipovi bych řekl/a: Uklízej si každý den pracovní stůl! 7. Patrikovi bych řekl/a: Nedívej se pořád na televizi! 8. Lucii bych řekl/a: Nepovídej si v práci s kolegyní! 76/34 1. Uklízej si pokoj! 2. Piš úkoly hned! 3. Vyber si jeden sport a dělej ho pořádně! 4. Občas vypni ten telefon! 5. Pomoz mi! 77/36 1H, 2D, 3B, 4G, 5A, 6E, 7C, 8I, 9F 77/37 1. kamarádům a kamarádkám 2. sousedům a sousedkám 3. spolužákům a spolužačkám 4. bratrům a sestrám 5. studentům a studentkám 6. klientům a klientkám 7. doktorům a doktorkám 8. dědečkům a babičkám 9. rodičům a sourozencům 10. kolegům a kolegyním 11. bratrancům a sestřenicím 12. dětem 77/38 manželovi – Komu jsi to řekla? 2. kamarádovi – Komu jsi ho poslala? 3. bratrovi – Komu sis stěžovala? 4. doktorovi – Ke komu ses objednala? 5. sousedce – Komu jsi to řekl? 6. spolužačce – Komu jsi pomo-

hl? 7. klientce – Komu jste dobře poradili? 8. kamarádce – Komu často voláš? 9. příteli – Komu jsi zavolala? 10. bratranci – Ke komu chceš jet o víkendu? 11. kolegyni – Komu jsi koupil dárek? 12. přítelkyni – Komu jsi napsal e-mail? 77/39 1. doktorovi, 2. babičce, 3. kamarádce, 4. dědovi, 5. narozeninám, 6. bratrovi, 7. dětem, 8. lidem, 9. sousedům, 10. kolegům a kolegyním, 11. šéfovi 78/1 1. vědec 2. novinář 3. lékař 4. poslanec 5. prodavačka, 6. policistka 7. poslankyně 8. manažerka 9. vědkyně 78/2 1. elektrikář 2. zdravotní sestra 3. farmář 4. úřednice 5. truhlář 6. číšník 7. uklízečka 8. veterinář 9. pošťák 10. hasič 11. automechanik 12. programátor 78/3 1. Farmář/ka 2. Truhlář 3. Poslanec/poslankyně 4. Programátor/ka 5. Hasič 6. Elektrikář 7. Lékař/ka 8. Veterinář/ka 79/4 1. Pošťák. 2. Automechanik. 3. Úřednice. 4. Zdravotní sestra, uklízečka… 79/5 1B, 2C, 3E, 4A, 5F, 6D 79/6 1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b 79/7 1. manažeři, programátoři, profesionální sportovci, lékaři, vědci, učitelé, zdravotní sestry 2. uklízeči, prodavači, sekretářky, poslanci 79/8 manažery, programátory, uklízečky, prodavače, zdravotní sestry, číšníky, servírky, prodavačky, IT specialisty, dělníky, řidiče, elektrikáře 79/9 1. lékaře 2. Lékaři 3. Prodavači 4. prodavače 5. Vědci 6. vědce 7. poslance 8. Poslanci 9. manažeři 10. manažery 80/10 1. spisovatel (spisovatelka) 2. důchodce (důchodkyně) 3. redaktor (redaktorka) 4. producent (producentka) 5. vapmyrolog (vampyropložka) 80/11 1. Básně. 2. Mnoho. 3. Pracuje jako redaktorka, a hlavně píše romány. 4. Je vampyroložka. Zajímá se o upíry. 5. 15 románů a 2 o magii. 6. Filmový scénář. 7. Producenta. 9. Když mu byly 4 roky. 10. Dědeček. 11. Důchodcem. 12. Každý den. 13. Kvůli pokeru. 14. 2. místo na mistrovství světa v Las Vegas. 15. Za cestování. 80/12 2. končit 3. vyhrávat 4. psát 5. prodávat 6. mýt 7. odcházet 8. navrhovat 9. ptát se 10. utrácet 11. tvořit 12. začínat 13. učit se 14. starat se 80/13 1. se učil 2. jsi uklidila 3. skončil 4. uvařila, umyl 5. psala 6. vyhráli 7. odešel 8. Ptal jsem se 9. uklízel 10. navrhl, řekla 11. vytvořil 12. staral jsem se 81/15 1. podnikat 2. pomohla 3. vyrábějí 4. prosperovala 5. zaměstnanec 6. Pracovní doba 7. na plný úvazek 8. benefity 9. akce 10. do důchodu 81/16 1. Hned po roce 1989. 2. S bratrem. 3. Teta. 4. Francouzskou kosmetiku. 5. V roce 2015, kvůli konkurenci. 6. Pracuje jako manažer v jedné velké kosmetické firmě. 7. Míň. 8. Plný. 9. V půl páté/16.30. 10. Míň. 11. Ano; služební auto, bezplatný kurz angličtiny, stravenky a lístky na různé propagační kosmetické akce. 12. Až půjde do důchodu. 81/17 1. kým, kolegou 2. kom, kolegovi 3. koho, kolegy 4. Komu, Kolegovi 5. Koho, Kolegu 6. kolego 81/18 1. v kanceláři 2. pracuješ 3. Propustili 4. novou práci 5. nadřízeným 82/19 1. Lukáš 2. Václav 3. Helena 4. Oskar 5. Karel 6. Jarka 82/20 1B, 2G, 3F, 4A, 5D, 6H, 7C, 8E, 9I, 10J, 11K 83/23 1. Kdyby Ivan uměl upravovat fotky, posílal by fotky kamarádům. 2. Kdyby Ivan uměl tisknout na tiskárně, vytiskl by si to, co napsal. 3. Kdyby Ivan uměl skenovat dokumenty, naskenoval by si obrázky. 4. Kdyby Ivan uměl používat skype, skypoval by s vnučkou, která žije v USA. 5. Kdyby Ivan uměl vytvářet prezentace, vytvořil by prezentaci o zemích, které navštívil v létě. 6. Kdyby Ivan uměl používat sociální sítě,

59


Lekce 8

KEY

APPENDIX

věděl by, co dělají bývalí kolegové z práce. 83/24 1. klávesnice 2. myš 3. sluchátka 4. tiskárna 5. nabíječka 6. reproduktor, kol. reprák 7. USB kabel konektor 8. zásuvka 9. flash disc, kol. fleška 83/25 1. klávesnici 2. televize 3. tiskárnu 4. nabíječky/na nabíječku 5. monitory 6. zásuvky 7. flešce 8. kabelu 9. reproduktory 10. kameru 84/26 1B, 2C, 3A, 4E, 5D 84/27 1. rychle 2. daleko 3. dlouho 4. česky 84/28 1. levný, levně 2. pomalu, pomalá 3. špatně, špatný 4. dlouhý, dlouho 5. teplý, teplo 6. smutně, smutný 7. hezky, hezký 8. výborné, výborně 84/29 1. Honem, jdeme pozdě! 2. To je teplo! 3. Dneska jsem spala výborně! 4. Kde jsi byl tak dlouho? 5. Prosím tě, dej tu televizi nahlas. 6. Je to ještě daleko? 7. Vypadáš smutně. Co se stalo? 8. Prosím tě, buď tiše/zticha! 9. Je mi špatně. 85/1 1. papoušek 2. rybička 3. opice 4. prase 5. pes 6. křeček 7. králík 8. šnek 9. had 10. kráva 11. morče 12. vlk 13. koza 14. kočka 15. kůň 16. ovce 85/2 1. Ma 2. F 3. F 4. N 5. Ma 6. Ma 7. Ma 8. Ma 9. Ma 10. F 11. N 12. Ma 13. F 14. F 15. Ma 16. F 85/3 1D, 2C, 3B, 4A, 5E 85/4 1. slizká 2. nebezpečné 3. barevný 4. pomalý 5. hlučná 86/6 1. O papouškovi. 2. O praseti. 3. O vlkovi. 4. O opici. 5. O šnekovi. 6. O opici. 7. O papouškovi. 8. O vlkovi. 9. O vlkovi. 10. O papouškovi. 11. O praseti. 12. O šnekovi. 86/7 1. Luka 2. Rózu 3. Amálku 4. Rózu 5. Řehoře 6. Amálku 7. Lóře 86/8 poslechnout, pořídit si, říct, zvykat si 86/9 1. hrozně 2. rozhodně 3. Dlouho 4. trochu 5. opravdu 6. strašně 7. vtipně 8. rychle 86/10 1. hlučně, hlučněji, nejhlučněji 2. roztomile, roztomileji, nejroztomileji 3. pomalu, pomaleji, nejpomaleji 4. inteligentně, inteligentněji, nejinteligentněji 5. tiše, tišeji, nejtišeji 86/11 1B, 2C, 3A 87/13 genitiv: nich; dativ: tobě, němu, nám; akuzativ: ni; lokál: něm, vás; instrumentál: mnou, tebou, ní 87/14 1. ní 2. ním 3. ní 4. němu 5. ně 6. ně 7. nim 87/15 1. tebe, mě, ním 2. vás, nim 3. nás, ní 4. tobě, němu, ně 5. ně, ně 87/16 1. strašně moc 2. Tvrdili 3. pořídili 4. hrozně roztomilý 5. Výhoda je 6. si užijeme 88/18 1. s, na 2. na 3. od 4. na 5. V, v 6. vedle 7. o 8. o 9. Na 10. V, v 11. na, na 12. na, na 88/19 1. je 2. je 3. ho 4. ji 5. ji 6. ho 7. ji 8. něho/něj 9. ni 10. něho/něj 11. ně 12. něho/něj 13. ně 14. ně 88/20 1. louka 2. dětské hřiště 3. pískoviště 4. parkoviště 5. jezírko 6. pole 88/21 1. jezírko 2. louka 3. dětské hřiště 4. pole 5. pískoviště 6. parkoviště 88/22 hady, gepardy, šneky, rybičky, lvy, papoušky, opice, vlky, tygry 89/23 1. králíci, králíky 2. lvi, lvy 3. vlci, vlky 4. sloni, slony 5. tygři, tygry 6. psi, psy 7. křečci, křečky 8. morčata, morčata 9. prasata, prasata 10. krávy, krávy 11. kachny, kachny 12. kozy, kozy 13. slepice, slepice 14. opice, opice 15. ovce, ovce 16. kuřata, kuřata 17. koně, koně 18. papoušci, papoušky 90/25 část B je na konci Klíče. A. Odpovědi na to, co chce vědět Irena: 1. od devíti do 17 hodin 2. dvoulůžkové a třílůžkové 3. africké speciality 4. druhého června 5. dětské hřiště B. Odpovědi na to, co chce vědět David: 1. od devíti do osmnácti 2. 155 Kč. 3. desátého srpna 4. přímo u zoo 5. sociální zařízení a televize

60

91/1 1B, 2C, 3F, 4E, 5G, 6D, 7A 91/2 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. NE 7. NE 8. ANO 9. NE 10. NE 91/3 1. Martin 2. Zdena 3. Zdena 4. Martin 5. Martin 6. Zdena 7. Martin 8. Zdena 91/4 1C, 2A, 3E, 4D, 5B 91/5 1. kytaru 2. do života 3. kouřit 4. školu 5. běhat 91/6 3. David je pětiletý. 4. Roman je šedesátiletý. 5. Jarmila je sedmdesátiletá. 6. Jakub je třináctiletý. 7. Eva je čtyřicetiletá. 8. Linda je devatenáctiletá. 92/7 1. jazyky – do ciziny 2. Líbí se mi – architektem 3. od čtyř let – soutěž 4. pomáhat – chudým lidem 5. v padesáti – květinářství 6. plavání – na olympiádu 92/8 1. Julie říká, že ji baví jazyky, a proto pojede studovat do ciziny. 2. Artur říká, že na klavír hraje od čtyř let a teď vyhrál mezinárodní soutěž. 3. David říká, že se mu líbí zajímavé moderní budovy, proto se chce stát architektem. 4. Nora říká, že vždycky chtěla pomáhat, a tak založila nadaci, která dává jídlo chudým lidem. 5. Laděna říká, že pracovala jako úřednice, ale v padesáti si pořídila květinářství. 6. Eliška říká, že jí jde plavání a jednou by chtěla jet na olympiádu. 93/9 1. Když 2. a proto 3. abych 4. protože 5. proto 6. Když 7. Kdybych 8. tak 9. I když 10. ale 11. že 12. jestli 13. a 93/10 1. Divný. 2. Ve třech letech. 3. V sedmi letech. 4. Zlomil si na horách nohu. 5. V osmi letech. 6. Různých soutěží. 7. Ne. 8. V šestnácti letech. 9. Matematika a jazyky. 10. Fyzika a chemie. 11. Obecnou lingvistiku. 12. Být nejlepší šachistou v ČR 93/12 1. abych 2. I když 3. jestli 4. když 5. protože 6. Až 7. a 8. proto 9. I když 10. ale 11. jestli 12. Kdybych, tak 94/13 1. malé dítě 2. dítě 3. mladý člověk 4. senior, důchodce 5. dospělý 6. dospívající 94/14 1. studují na vysoké škole chodí do školy 2. vychovávají děti dělají maturitu 3. jsou v důchodu studují na vysoké škole 4. chodí do školky vychovávají děti 5. dělají maturitu (maturují) jsou v důchodu 95/16 1C, 2E, 3F, 4A, 5D, 6B 95/19 1. lécích 2. metodách 3. studentech 4. problémech 5. účtech 6. dokumentech 7. publikacích 8. akcích 95/20 1. prezidentovi – O kom? 2. kolegovi – O kom? 3. projektu – O čem? 4. filmu – O čem? 5. političce – O kom? 6. metodě – O čem? 7. víkendu – O čem? 8. spisovateli – O kom? 9. herci – O kom? 10. práci – O čem? 11. přítelkyni – O kom? 12. kolegyni – O čem? 96/21 1. mateřská škola (= školka) – 3–6 2. základní škola, první stupeň – 6–11 3. základní škola, druhý stupeň – 11–15 4. střední škola/gymnázium – 15–19 5. vysoká škola/univerzita – po maturitě, trvá 5/6 let 96/22 1. Patrik 2. Natálie 3. Vojtěch 4. Valentina 5. Dominik 96/23 1C, 2E, 3G, 4D, 5A, 6F, 7B 96/24 1. Obvykle od tří let 2. Obvykle v šesti letech. 3. Ano. 4. 9. 5. Ne. 6. Většinou ano. 7. Ne. 8. Ne. 9. Ne, může trvat 6 let. 96/25 základní škola (1. stupeň): první až pátá třída; základní škola (2. stupeň): šestá až devátá třída; střední škola: odborné učiliště, výuční list, maturovat, gymnázium, maturita, přijímací zkoušky; vyšší odborná škola: diplomovaný specialista, přijímací zkoušky; vysoká škola: promovat, magistr, promoce, bakalář, inženýr, přijímací zkoušky 97/26 1B, 2G, 3D, 4A, 5E, 6C, 7F 97/27 1. učiliště 2. vysokou školu 3. střední odbornou školu 4. vysokou školu 5. učiliště 97/28 1. Na učilišti se získá výuční list. 2. Na vysokou školu se chodí až 6 let. 3. Na základní školu se chodí od 6 do 15 let. 4. Na vysokou školu se dělají přijímací zkoušky. 5. Do mateřské školy se chodí v pěti letech. 6. V magisterském programu se získá titul magistr, inženýr nebo doktor


CZECH EXPRESS 4 medicíny. 7. Na gymnáziu nebo střední odborné škole se dělá maturita. 97/29 1B, 2A, 3G, 4E, 5C, 6D, 7F 97/30 1. JUDr. 2. MUDr. 3. Ing. 4. PhDr./Ph.D. 97/31 1. paní magistro 2. paní inženýrko 3. pane doktore 4. pane inženýre 5. paní doktorko 6. pane doktore 98/32 přízemí: šatna, schody, jídelna 1. patro: tělocvična, chodba 2. patro: 9. třída, schody, 1. třída 3. patro: ředitelna, školní knihovna, sborovna 98/33 čeština – český jazyk, dějepis – historie, přírodopis – biologie, zeměpis – geografie, angličtina – anglický jazyk 98/35 1A, 2B, 3C, 4B, 5E, 6D, 7E, 8B, 9C, 10C, 11B, 12E 99/2 1C, 2D, 3H, 4G, 5A, 6I, 7B, 8F, 9E 99/3 1E, 2B, 3A, 4G, 5D, 6F, 7C, 8H 99/5 1. stravovací návyky 2. zdravá strava 3. Stravovat se 4. stravování 100/6 1C, 2A, 3G, 4D, 5F, 6B, 7E 100/7 1. že 2. I když 3. protože 4. a proto 5. ale – aby 6. a 100/9 Říká se, se jí, používá se, se vaří, se připravuje, jí se, se pijí, doporučují se 101/12 1. výrobků 2. salátů 3. limonád 4. piv 5. skleniček 6. kalorií 7. těstovin 8. luštěnin 9. fazolí 10. výrobků 101/13 1. tučné sýry 2. celozrnné výrobky 3. mléčné výrobky 4. ryby a mořské plody 5. alkoholické nápoje 6. sladké limonády 7. čokoládové bonbony 8. smažená jídla 9. luštěniny 10. uzeniny 11. těstoviny 12. ovoce a zelenina 102/14 1. VODA 2. OLEJ 3. OCET 4. HOUBY 5. SŮL 6. KMÍN 7. SMETANA 8. VAJÍČKA 9. BRAMBORY 10. MOUKA 11. KOPR 102/15 6, 3, 7, 1, 5, 4, 2 102/17 1. plechovka 2. hrnek 3. sklenice 4. kelímek 5. lžička 6. lžíce 7. láhev 8. sáček 9. krabička 103/18 Špatně je: 1. kelímek masa 2. sáček vody 3. láhev dortu 4. plechovka jogurtu 5. lžička pomeranče 103/19 1. metr 2. litr, 3. decilitr (deci) 4. kilogram (kilo) 5. dekagram (deko) 103/21 1. brambor 2. bonbonů 3. jahod 4. jablek 5. melounů 6. jogurtů 7. konzerv 8. sýrů 9. plechovek 10. housek 11. rohlíků 12. citronů 103/22 1. Kup prosím tě ještě pár rohlíků nebo housek. Chci dělat knedlíky a zapomněla jsem na to. 2. Jdeš ještě na nákup? Jestli jo, vezmi třicet deka šunkového salámu a asi tak šest velkých jablek, jo? Díky! 3. Až půjdeš kolem pekárny, kup nám tam pět makových a pět tvarohových koláčků. Máme všichni strašnou chuť na něco sladkého. 4. Vezmi taky ještě pár plechovek piva a nějaký oříšky, abysme měli něco k televizi. 104/23 1. špaget 2. vajíček 3. šunky 4. koblih 5. housek 6. marmelády 7. džusu 8. minerálek 9. vod 10. pomerančů 11. mandarinek 12. banánů 13. cibulí 14. paprik 15. okurek 16. fazolek 17. luštěnin 104/24 1. Ano, jsou to babička a vnučka. 2. Těstoviny. 3. Protože má vysoký cholesterol. 4. Protože má cukrovku. 5. Je v nich moc cukru. 6. Pár. 7. Protože mají slevy. 8. Šest. 9. Čtvrt kila. 10. Luštěnin. 104/25 1. 5 velkých sáčků chipsů 2. 7 malých sáčků oříšků 3. 13 malých plechovek piva 4. 8 obložených chlebíčků 5. 5 litrových láhví vína 105/27 1B, 2H, 3G, 4C, 5D, 6E, 7I, 8F, 9A 106/1 1. Jizerská padesátka 2. Zlatá tretra 3. Mezinárodní strojírenský veletrh 4. Pražské jaro 5. Filmový festival 6. Folklorní festival 106/2 1C, 2F, 3A, 4E, 5D, 6B 106/3 Na mapě: A. Jizerské hory B. Karlovy Vary C. Praha D. Ostrava E. Brno F. Strážnice Ve cvičení: 1. filmový festival v Karlových varech 2. strojírenský veletrh v Brně 3. folklorní festival ve Strážnici 4. hudební festival Pražské jaro v Praze 5. závod Jizerská padesátka v Jizerských horách 6. závod Zlatá

tretra v Ostravě 106/4 1. strážnický 2. brněnský 3. ostravský 4. pražský 5. jizerská 6. karlovarský 106/5 1. Od roku 1961. 2. Má vlast od Bedřicha Smetany. 3. 50 kilometrů. 4. V roce 1946. 5. Mezinárodní strojírenský veletrh. 6. Křišťálový glóbus. 106/6 1C, 2E, 3D, 4F, 5A, 6B 107/8 1. divadelní hra/představení 2. hudební soutěž 3. folklorní festival 4. strojírenský veletrh 5. lyžařský závod 6. rockový koncert/festival 7. atletický závod 8. fotbalový zápas/turnaj 9. filmový festival 108/11 1. je zařazen 2. je zahajován 3. je označován 4. se jezdí 5. se pořádá 6. uděluje se 108/12 1. byla zahajována 2. byly pořádány 3. byl zařazen 4. byl zahajován 5. byly pořádány 6. byly označovány 7. byla pořádána 8. byly označovány 9. byla označována 10. byl zahajován 108/13 1B, 2E, 3C, 4A, 5D 108/14 1. udělovat/udělit 2./ 3. pořádat/uspořádat zahajovat/zahájit 4. zařazovat/zařadit 5. označovat/označit 108/15 1. v centru, metrem, céčkem, na áčko, na Staroměstskou 2. na Mendlovo náměstí, tramvají, jedničkou 3. na Zlatou tretru, tramvají, z této zastávky, na jedenáctku 109/16 1C, 2F, 3G, 4I, 5J, 6E, 7L, 8B, 9D, 10H, 11A, 12K 109/17 1I, 2F, 3D, 4G, 5H, 6A, 7E, 8B, 9C 109/19 1. ve 13. století 2. od roku 1992 3. renesanční zámek 4. otáčivé divadelní hlediště. 5. Na začátku dvacátého století 6.výhled 7. Slavnosti pětilisté růže 8. Během 9. atmosféru 10. přes 400 let 11. vodníci 12. vodáci 110/21 a) 1. renesančního zámku 2. známého rakouského malíře 3. Vnitřního města 4. Českého Krumlova 5. pětilisté růže b) 6. roku 7. Zámecké zahrady 8. doby 9. řeky Vltavy 110/22 1D, 2I, 3E, 4H, 5K, 6C, 7B, 8F, 9J, 10A, 11G 110/23 1. který 2. kterému 3. kterého 4. kterém 5. kterým 6. kteří 7. kterým 8. které 9. kterých 10. kterými 111/24 města: Ostrava, Karlovy Vary, Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Český Krumlov, Brno, Praha; hory: Krkonoše, Jizerské hory, Šumava, Beskydy; řeky: Labe, Vltava 111/25 1. Karlovy Vary 2. Plzeň 3. Praha 4. České Budějovice 5. Český Krumlov 6. Brno 7. Olomouc 8. Ostrava 111/26 1C, 2D, 3H, 4A, 5G, 6F, 7B, 8E 112/29 Část B je na konci Klíče. Odpovědi na otázky A: 1. 5 dní. 2. 7490 Kč. 3. moravské lidové písničky 4. od 22. 8. do 26. 8. 5. na cestu lodí 6. Holašovice Odpovědi na otázky B: 1. 5990 Kč. 2. 10. 8. – 17. 8. 3. Staroměstský orloj a Staronovou synagogu. 4. Muzeum motocyklů, hraček a pivovarnictví 5. tradiční rybí speciality a pravou jihočeskou kulajdu 6. 5 dní. 113/31 1B, 2C, 3A 113/32 1. potkal 2. sejdeme 3. se seznámila 4. Sejdeme se 5. potkala 113/33 1. kamarády 2. spolužačkami 3. sousedkami 4. studenty 5. učitelkami 6. spisovatelkami 7. bratry 8. maminkami 9. kolegyněmi 10. sportovci 113/34 1. kamarádem 2. přítelem 3. ředitelem 4. dědečkem 5. strýcem 6. kolegou 7. babičkou 8. tetou 9. přítelkyní 10. kolegyní 113/35 1. na, do 2. ve 3. na, v 4. Na, o 5. za 6. s, do, na 7. s, o 8.s, o 9. na, o 10. na, k 11. o 12. u 13. ke 14. na 15. na 16. U, v 17. na, v 18. na 19. o 20. na, do, na

61


Lekce 8

KEY

APPENDIX

89/25 Část B Příští týden chtějí Irena a její manžel David s dětmi navštívit zoo a safari Dvůr Králové. Dívají se na internetové stránky. Pomozte jim najít informace. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Davidovy otázky jsou zde, Ireniny otázky jsou

v učebnici na straně 90. David chce vědět: 1. Odkdy dokdy je v zoo otevřeno v květnu? 2. Kolik zaplatí v zoo osmileté dítě? 3. Kdy se koná Světový den slonů? 4. Kde se nachází velké parkoviště? 5. Co je na každém pokoji v hotelu Safari?

Zoologická zahrada a safari Dvur Králové

Otevírací doba

Pro deti

Hlavní sezóna (duben – říjen): __________________ Lanový hrad u restaurace Kibo a u lvího safari Mezisezóna: 9.00–17.00 Dětské hřiště u restaurace Lemur Zimní sezóna: 9.00–16.00 Dětské zoo u Jihoafrické vesničky Lanové centrum Katika Miti

Vstupné – hlavní sezóna

Plné vstupné (dospělí): 195 Kč Akce v letošním roce Snížené vstupné (děti 3–15 let, studenti do 26 let, dů- 31. 1.–5. 2. Za pěkné vysvědčení do zoo za 10 Kč chodci, průkazy ZTP, školní zájezdy): ____________ 7. 4. Safari běh Rodiny s dětmi, skupiny: sleva 10 % 30.–31. 3. Velikonoční zoo 2. 6. Dětský den v zoo Ubytování 21. 6. Světový den žiraf Hotel Safari 21.–29. 7. Africký festival 2 a 3 lůžkové pokoje ____________________________ Světový den slonů _____________________________na každém pokoji 22. 9. Světový den nosorožců Zahrádka u každého pokoje 20.–28. 10. Týden duchů Restaurace v místě 15. 12.–1. 1. 2019 Vánoční zoo Venkovní bazén, bowling Kontakty Wi-fi zdarma, služby recepce 24 hod. denně Adresa: Cena: 3 000 Kč/pokoj Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Stravování Telefon, e-mail: Restaurace Lemur: otevřeno celoročně, nabízíme (+420) 499 329 515, info@zoodvurkralove.cz také africké speciality Restaurace Kibo: hotová jídla, na terase pizza/těsto- Jak se k nám dostanete: viny, salátový bar Autem: Burger gril Leopard: hamburgery, panini GPS: 50°26‘0,00‘‘N 15°47‘50,00‘‘E. ________________ Další stánky s občerstvením: stánky s občerstvením _____________________se nachází velké parkoviště, na němž je možné zdarma zaparkovat. v bio kvalitě najdete v celém areálu zoo. Chováme se ekologicky: používáme vratné kelímky Vlakem: a příbory, nepoužíváme palmový olej a třídíme odpad. Trať č. 030 Jaroměř–Liberec, stanice Dvůr Králové nad Labem. Z nádraží ČD pěšky (asi 3,5 km) nebo autobuPavilony a expozice sem. Pavilon šelem, Pavilon goril, Pavilon slonů, Pavilon su- Autobusem: rikat, Ptačí svět, Africká savana, Jihoafrická vesnička Autobusové nádraží najdete ve východní části měsGwanda, Vodní světy, expozice Jedovatá Afrika, Pěší ta. Pěšky je to do zoo asi 2 km, v období od1. května safari do 28. září můžete použít místní autobus.

62


CZECH ČEŠTINA EXPRESS EXPRES44 112/29 Část B Přečtěte si nabídku cestovní kanceláře Turista. Pracujte v páru, ptejte se na informace a doplňte je. Část B je zde, část A najdete na straně 112. 1. Kolik stojí zájezd Moravské hrady a zámky? 2. Odkdy dokdy se koná zájezd na Šumavu? 3. Co

uvidí turisti v Praze při procházce Starým Městem? 4. Jaké muzeum navštíví turisti v městečku Kašperské hory? 5. Co můžou turisti ochutnat v rybí restauraci? 6. Jak dlouho trvá zájezd do jižních Čech?

Cestovní kancelář TURISTA nabízí

poznávací zájezdy po ČR Praha ● Délka: 5 dní ● Termín: 20. 7. – 25. 7. ● Cena: 6 990 Kč Při návštěvě starobylé matky českých měst Prahy se seznámíte s nejvýznamnějšími památkami naší země: navštívíte Pražský hrad, katedrálu svatého Víta, Zlatou uličku a tajemný Vyšehrad nad řekou Vltavou. Při procházce Starým městem uvidíte legendární ___________________________ ___________________________a Staronovou synagogu. V programu zájezdu nechybí ani prohlídka Národního divadla a Národního muzea a návštěva divadelního představení. Na závěr pobytu se můžete těšit cestu lodí po Vltavě, ke které vám bude hrát kapela staropražské písničky.

Praha

Moravské hrady a zámky ● Délka: 5 dní ● Termín: 22. 8. –26. 8. ● Cena: ___________________ Vychutnejte si atmosféru moravských hradů a zámků! Čekají na vás největší perly Moravy, jako jsou zámky Lednice a Kroměříž, ale také tajemný hrad Bouzov, romantický Bítov a vznešený Vranov nad řekou Dyjí. Během zájezdu vás ve Znojmě čeká ochutnávka nejlepších moravských vín, při které uslyšíte tradiční ____________________________________________________________________________ Lednice Památky jižních Čech ● Délka: ________________________ ● Termín:17. 7. – 22. 7. ● Cena: 6 890 Kč Pohodový zájezd do kraje rybníků vás seznámí s krásami jižních Čech. Jeho hlavním cílem je klenot mezi našimi zámky, zámek Hluboká. Navštívíme také nádherná jihočeská města Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Třeboň, ale i vesnici Holašovice s jejími roztomilými domy ve stylu lidového baroka. Zájezd ukončíme večerem v rybí restauraci, kde můžete ochutnat tradiční __________________ _____________________ a pravou jihočeskou kulajdu. Jindřichův Hradec Krásy Šumavy ● Délka: 7 dní ● Termín: ___________________ ● Cena: 7 490 Kč Malebná krása šumavských hor je nejlepším cílem pro lidi, kteří hledají fyzickou i psychickou relaxaci. Týden procházek v tichu a klidu hlubokých lesů a čistých horských jezer a potoků vás určitě osvěží. Příjemnou atrakcí se určitě stane návštěva hradu Kašperk a městečka Kašperské Hory, kde můžete vidět Muzeum ___________________________, hraček a pivovarnictví. Šumava Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem dle programu, ubytování se snídaní, průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné do objektů, stravování.

63


GLOSSARY

APPENDIX

Glossary A aby Afrika aha ach akce aktivita alergie alergik, alergička alkoholický Amerika analytik ani aplikace areál Asie asociace astrofyzik atlet atletický atletika atmosféra atraktivní aukce aukční aukční portál až B bakalář bakalářský bakalářský program balík bankovní barák coll., dům barevný barokní báseň bavit + N, A (Baví mě...) bavit se běh běhání běhat během + G benefit beran bez + G bezpečný bezstarostně

64

so that Africa I see oh special offer activity allergy person with allergies alcoholic America analyst not even application grounds Asia association astrophysicist athlete athletic athletics atmosphere attractive auction auction auction portal when

bachelor’s bachelor’s undergraduate program package banking house colorful Baroque poem to entertain (I like...) to have a good time run, jog running, jogging to run during benefit ram without safe blithely, freely

běžet bio biologie bioprodukt blog bo coll. (only in Ostrava dialect), protože

to run bio, organic biology bioproduct blog because

bobkový list bohatý bohužel bonbón brácha coll., bratr bramborový bránit se + D bránit se manipulaci bratranec brněnský adj. brokolice brusinka brýle only pl. břeh buď – nebo být v důchodu být v pubertě bytost byznys

bay leaf rich unfortunately candy brother potato to resist to resist manipulation cousin Brno broccoli cranberry glasses bank either – or to be retired to be a teenager being business

C cena certifikát cibule cibulka cítit cizinec cizinecká policie cože cukrárna cvičení cyklus, cyklu G. sg.

price certificate onion onion to feel stranger Foreign Police what (exclamation) sweet-shop exercises cycle

Č čas od času časopis často častý Čechy only pl. čekat čerstvě čerstvý

from time to time magazine often common Bohemia to wait fresh, freshly fresh


CZECH EXPRESS 4 česká kuchyně článek čtenář čtení čtvrt čtvrť D dál, dále dámský dát (si) pozor na + A

Czech cuisine article reader reading quarter district

further lady’s to be careful about, to pay attention to

dávat (si) pozor na + A

to be careful about, to pay attention to

dědictví dějepis dělat + A dělat kariéru dělník denně denní dětské hřiště dětský dětství dieta dietní diplomovaný specialista diskutovat o + L diskuze divadelní divák dívání se dívat se na + A divný divoký dlouho dlouhodobě dlouhodobý dlouhodobý pobyt dlouholetý dlouhý dnešní doba docela dodržet pf. + A dodržet termín dodržovat + A dodržovat zásady docházka dojíždět dokdy

heritage history to do, to make to have a career laborer every day day playground children’s childhood diet dietary certified specialist to discuss discussion theatrical spectator watching to watch odd fierce, wild for a long time long term long-term long-term stay long-standing long current time quite to keep to meet the deadline to adhere to to stick to your principles attendance to commute until when

dokončovat + A dolní dolů domácí domácí mazlíček dominanta domluvit (si) pf. + D, A domluvit si schůzku doplnit pf. + A doporučení doporučovat + D, A dopsat*, dopíšu pf. + A dospělý dospívající dostat*, dostanu pf. + A dostat chuť na + A

to complete bottom, lower down homemade pet dominant to agree on, to make plans to make plans to meet to fill in recommendation to recommend to finish writing adult teenage to get have a craving for, to feel like (eating)

dostat slevu dostatek dostávat + A dostudovat pf. doufat drahý druhý stupeň (základní školy) držet dietu držet se + G držet se pravidla důchod důchodce důchodkyně důležitost důležitý dusit + A dušený

to get a discount enough to receive, to get to finish school to hope expensive higher level (primary school) to be on a diet to stick to, to maintain to stick to the rules pension pensioner (female) pensioner importance important to stew stewed

E efektivně ekologický elektrický elektrikář etapa euro Evropa evropský existovat exotický extrémně

effectively environmental electric electrician phase euro Europe European to exist exotic extremely

F Fairtrade (read: fértrejd) Fairtrade fairtradový (read: fértrejdový) fair trade

65


GLOSSARY

APPENDIX

farma federace fér férový festival filmový finanční finanční úřad folklórní formulář Formule 1 francouzský fungovat fyzik fyzika

farm federation fair fair festival film financial Tax Office folklore form Formula 1 French to work physicist physics

G gepard globus, glóbu G. sg. gotický GPS (read: dží pí es), džípíeska coll.

cheetah globe Gothic GPS

gratulovat + D gymnázium, gymnázia G. sg., N. pl., A. pl., gympl coll. H hádat se s + I

to congratulate secondary school

to argue with, to have an argument with

handicapovaný, člověk / dítě s handicapem

handicapped

hasič hele coll. historický hladká mouka hladký hlavně hlavní hlavní hrdina hlavní jídlo hledání hlediště hlídání hlučně hlučný hned hobby hodit se + N, D (Hodí se vám termín...?)

fireman Hey historic pastry flour smooth mainly main the main character main course looking for auditorium baby noisily noisy right away hobby to suit, to be convenient for (Is ... convenient for you?)

hodnocení hodnotit + A

ratings to rate

66

holka horní hororový hořký hospoda hotový houba houska houskový housle only pl. houslista houslový hra hráč hračka hraní hranolky hravý hrdina hrnec hrozně hřiště hudebně hurá

girl upper horror bitter pub done mushroom bun bread violin violinist violin game player toy playing fries playful hero pot awfully playground musically Hurrah

CH chatovat (read: četovat) chemie chléb, chleba, chleba G. sg. chlupatý chod chov chovat + A chroustat + A chudý chuť chutnat + N, D chvíle chyba chybět + N, D chytrý chytrý telefon

to chat chemistry bread hairy course breeding to breed to crunch on poor taste to taste moment error to be missing, to not be smart smartphone

I ideální ideální pár individuální vzdělávací plán informatika ingredience inspirace instalatér

ideal perfect couple individual education plan informatics ingredients inspiration plumber


CZECH EXPRESS 4 instituce inteligentně inzerát inzertní inzertní portál inženýr

institution intelligently advertisement advertising advertising portal engineer

J jahoda jahodový jakmile jasně jasný jazykový jednak – jednak jednoduchý jednou jednoznačně jen jestli jezírko jihočeský jinak jindy jiný jistý jizerský adj. jižní jogging (read: džogink) jogurt

strawberry strawberry as soon as clearly, of course clear language on the one hand – on the other simple once definitely only if small lake, pond South Bohemian otherwise another time other sure, certain Jizera Mountains south jogging yoghurt

K kachna kakao kakaový kapr karate karetní kariéra kategorie každoročně kdyby kelímek kilogram, kilo kilometr klavír klenot klíč klient klientka klobása

duck cocoa cocoa carp karate card career category every year if cup kilogram kilometer piano jewel key client (female) client sausage

kluk kmín kněz kobliha koláč kolikrát kolo komentář komplikace konat se končit konec konečně koníček konkrétní kontrolovat + A konverzovat konzumovat + A kopec kopie kopr kostel košík koupání koupený koupit pf. + D, A kousek kouzelný kouzlo koza krájet + A králík krátký kráva krev krocan kroj kroužek krumlovský adj. křeček křišťálový kulajda kulturní kulturní akce kůň, koně G. sg., N. pl., A. pl kupodivu kurz kuře, kuřata N. pl., A. pl. kvalita kvůli + D kytara

boy caraway seeds priest donut pie, cake how many times bike comment complication to take place to end end finally hobby specific to check to converse, to talk to eat hill copy dill church basket bathing purchased buy bit, piece magical magic goat to cut rabbit short cow blood turkey (folk) costume club, after school program Krumlov hamster crystal kulajda soup cultural cultural events horse oddly enough course chicken quality due to guitar

67


GLOSSARY

APPENDIX

L labyrint láhev lavice lázně only pl. lednička legenda lehký lékař, lékařka leták letní letos lev levně levný ležet lidová hudba lidový lidský limonáda lít*, liju + A litr loď louka lyžařský lyže lžíce M magazín magický magie magisterský magisterský program magistr magistrát majitelka makový malíř málo málokdy malovat + A malý manipulace maraton mariánský máslo matematik mateřská škola, školka coll. maturita, matura coll.

68

maturovat labyrinth bottle bench spa fridge legend easy, light doctor, (female) doctor leaflet summer this year lion cheap cheap to lie, to be located folk music folk human fizzy drink to pour liter ship meadow skiing ski spoon

magazine magical magic master’s master’s program master City Hall owner poppy seed painter little seldom to paint small manipulation marathon Marian butter mathematician Kindergarten graduation

mazlíček dimin. medaile medicína medvěd měkký méně, míň městský úřad mezinárodní Mezinárodní asociace atletických federací

to take the secondary school leaving exam, to graduate (from secondary school) pet medal medicine bear soft less, fewer municipality international The International Association of Athletics Federations

míchat + A miláček dimin. mimopracovní mimopracovní konverzace mínění ministerstvo Ministerstvo vnitra minulost minulý místo místo + G mistrovství mít hlídání mít maturitu

to stir sweetheart non-work non-work conversations opinion ministry Ministry of the Interior past last place instead of championship to have a babysitter to pass a secondary school leaving exam

mít platnost mít pořádek mít svatbu mít zodpovědnost za + A mítink mléčný mlsný mlýn mlýnské kolo mlýnský mňam mnohem víc mnoho mnohý moct*, můžu Morava morče, morčata N. pl., A. pl. motiv motivovat + A motorka moučník moudrý mouka

to be valid to keep tidy to get married to be responsible for rally milk sweet-toothed, greedy mill mill-wheel mill Yum much more many many can Moravia guinea pig motive to motivate motorbike dessert wise flour


CZECH EXPRESS 4 možná mravenec mrkvový myslet mýt nádobí

maybe ant carrot to think to wash the dishes

N na svůj věk nabízet + D, A nábytek nadace nadaný nádobí najíst se, najím se pf. najít pf. + A nakonec nakrájený nakrájet pf. + A nákup nákupní nakupování nakupovat + D, A nakupovat na inzerát nálada naladit pf. + A nalít*, naliju pf. + A naopak naparovat se naplánovat (si) pf. + D, A nápoj naproti + D napsat*, napíšu pf. + D, A náročný narodit se pf. narozeniny only pl. nastoupit pf. nastupovat naučit se pf. + A navíc navigace navrhovat + D, A návštěva návštěvník navštívit pf. + A návyk názor nebezpečně nebezpečný nedávno nechat si + A nějak

for his/her age to offer furniture charity gifted dishes to eat to find finally sliced to cut purchase shopping shopping to buy to shop from an ad mood to put in a mood to pour on the contrary to boast to schedule, to plan drink opposite to write demanding to be born birthday to get on, to start work to get on, to start work to learn moreover navigation to suggest visit visitor to visit habit opinion dangerously dangerous recently to keep somehow

nějaký nejdřív nejen – ale (i) několik některý neobvyklý nepořádek nesnášet + A neuvěřitelně nevýhoda než nízký notebook (read: noutbuk) nově novinář, novinářka noviny only pl. nudit se nutný

some, any first not only – but also several some, any unusual mess cannot stand, to not be able to stand unbelievably disadvantage than low notebook, laptop new journalist, (female) journalist newspaper to be bored necessary

O občanský občanský průkaz občas občerstvení obdivovat + A obecní obecní úřad oběd obchodní centrum obchodník objednat (se) pf. + A objevit pf. + A oblečení oblíbený obraz obrázek obrovský obvykle obvyklý obyčejný obývák ocet odborný oddělení odejít*, odejdu pf. odcházet odkdy odkládat + A odkud odměnit pf. + A odpočinkový

civic identity card sometimes refreshment to admire municipal municipal office lunch shopping centre merchant to order to discover clothes favorite picture picture huge usually usual ordinary living room vinegar professional department to leave to leave since when to postpone from wheer to reward relaxing

69


GLOSSARY

APPENDIX

odpovídat + D na + A odsud, odtud ochutnat pf. + A ochutnávka okno oko okolí okurka olej oloupaný omáčka omezit pf. + A on-line (read: onlajn) opice opravdový opravdu oprávnění orientovat se ořechový oslava osmažený osmažit, usmažit pf. + A osmiletý osoba ostatní ošklivý otáčivý otevírací, otvírací otevírací doba otevírat + A otevřeno otevřít*, otevřu pf. + A ovce ovlivnit pf. + A označovat + A

to answer from here to taste tasting window eye surroundings cucumber oil hulled sauce to limit online monkey real really authorization to orient oneself nut, nutty celebration toasted to fry eight year old person other ugly revolving opening opening hours open open to open sheep to influence to mark

P padesátka coll. (padesát kilometrů)

fifty (fifty kilometers)

památka pamatovat si + A panelák paní na úklid pánský papoušek pár pár parfém parkoviště partnerka patřit mezi + A

monument to remember prefab building cleaning woman men’s parrot couple few perfume parking (female) partner to be one of

70

péct*, peču + A pečený penze penzion perfektně perfektní personální personální oddělení pěstitel pěstovat + A pětilistý pevné místo pevný pilný pískoviště placený plán plantáž plat platnost plně plný plný úvazek pneumatika pobyt pocit počasí počítačový podepsat*, podepíšu pf. + A podívat se pf. na + A podle + G podmínka podnikat podnikatelský podnikatelský účet podobně podobný podusit pf. + A pohádat se pf. s + I pohádková postava pohádkový pohanka pohled pohodlný pohyb pohybovat se pojištění pojišťovna poker pokladna

to roast, to bake baked, roasted pension guesthouse perfectly perfect personnel Personnel Department grower to cultivate five-petalled a fixed location solid diligent sandbox paid plan plantation to pay validity fully full full time tire stay feeling weather computer to sign to look at according to condition to run a business business business account similarly similar to stew to quarrel with, to have an argument with fairy-tale character fairytale buckwheat view comfortable movement to move insurance insurance company poker cash register


CZECH EXPRESS 4 pokoj pokud pole politický pomáhat + D pomalu pomalý pomoct*, pomůžu pf. + D popovídat si pf. s + I poprvé poradce poradkyně porce porcelán porota porovnat pf. + A porovnávat + A portál pořad pořádat + A pořádek pořídit (si) pf. + D, A poslanec poslat*, pošlu pf. + D, A poslední poslechnout*, poslechnu pf. + A

room if field political to help slowly slow to help to chat with, to talk with first adviser (female) counselor serving porcelain jury to compare to compare portal show to hold order to get, to buy member of parliament to send last to listen to, to obey

postarat se pf. o + A postava postavit pf. + A postup poštovné potkat pf. + A potkat se pf. s + I potravina potřebný potřebovat + A potvrzení používat + A považovat za + A povídání povídat si povídka povinná školní docházka povinný povolání povolení pozitivně poznávat + A pracoviště pracovitý

to take care of figure, creature, character to build procedure postage to meet to meet a friend foods necessary to need confirmation to use to consider chatting to talk story compulsory school attendance compulsory profession authorization positively to explore workplace hardworking

pracovní doba pracovní stůl praktický prase, prasata N. pl., A. pl. právě pravidelně pravidlo pražský adj. preferovat + A prestiž prestižní prezentace pro a proti prodloužit (si) pf. + D, A producent produkt profese profesionální programátor programovat projíždět promluvit pf. promovat pronajmout* si, pronajmu si pf. + A

working hours desk practical pig just regularly rule Prague to prefer prestige prestigious slideshow pros and cons to extend producer product profession professional programmer to program to pass through to speak to graduate to rent

propustit pf. + A proslulý proti + D prozvonit pf. + A průkaz průměrný průmyslový průzkum první stupeň (základní školy) první třída přece předem především předkrm přednáška představit si, a pf. + A předtím překládat + A překladatelka překvapit pf. + N, A přemýšlet o + L přes + A přesně přesvědčit pf. + A při + L příběh

to dismiss famous against to dropcall license, card average industrial research lower level (primary school) first grade after all in advance primarily appetizer lecture to imagine before (that) to translate (female) translator to surprise to think about over exactly to convince at, during story

71


GLOSSARY

APPENDIX

přidat pf. + A přidávat + A přijemně přijímací zkouška, přijímačky coll., only pl.

to add to add pleasantly entrance examination

přijít*, přijdu pf. příklad příkop příliš přilít*, přiliju pf. + A připravit pf. + D, A příroda přísný přitom přítulný ptát se + G na + A puberta publikovat + A půjčovat si + A půl

to come example ditch, moat too much to pour to prepare nature strict at the same time affectionate to ask puberty to publish to borrow half

R rádio radit + D, A rak Rakousko rakouský razítko recept redaktorka registr reklamní relativní renesance renesanční respekt respektovat + A rockový ročně rodič rodičovská dovolená rohlík román romantický rovnou rozdělit (si) pf. + D, A rozdíl rozhodně rozhodnout* (se), rozhodnu (se) pf.

radio to advise lobster, crayfish Austria Austrian stamp recipe editor registry advertising relative Renaissance Renaissance respect to respect rock annually parent parental leave croissant novel romantic straight, right away to divide difference definitely to decide

rozinka

raisin

72

rozmíchat pf. + A roztomile roztomilý rozvrh různě různý růže ryba rychle rychlý rýže

to stir cute cute schedule differently different rose fish fast quick rice

Ř ředitel řeka říct*, řeknu pf. + D, A řidičský průkaz, řidičák coll. řídit + A říkat + D, A řízek

director river to say, to tell driving license to drive to say, to tell steak

S sáček salát sám samozřejmě scénář sedací souprava, sedačka coll. sedět sedmdesátiletý sehnat*, seženu pf. + D, A sejít* se, sejdu se pf. s + I sekretářka senior seniorský seriál sestřenice seznam seznámit se pf. s + I

bag lettuce alone of course screenplay sofa to sit septuagenarian to get to meet (female) secretary senior senior serial (female) cousin list to meet, to make (someone’s) acquaintance, to become acquainted with

seznamovat se s + I

to meet, to make (someone’s) acquaintance, to get to know

sezónní shánět + D, A (read: schánět, zhánět)

seasonal to look for

scházet se schůzka silný síť skončit pf.

to meet meeting strong network to end


CZECH EXPRESS 4 skoro skupina skvělý skypovat (read: skajpovat) sladký slaný slavnost slavný slepice sleva Slezsko slizký slogan slon Slovensko slovník slovo služební služební auto smažený smažit + A směr smět smetana smlouva snad snídaně sníh, sněhu G. sg. sníst, sním pf. + A sociální síť sociologický sortiment současnost součást souhlasit s + I soukromý soukromý zemědělec sourozenec soused, sousedka soustředit se pf. na + A soutěž sova spánek spisovatel spisovatelka spíš, spíše spíž, špajz coll. spokojený společnost spolu spolužák, spolužačka

almost group great to Skype sweet salty celebration famous hen discount Silesia slimy slogan elephant Slovakia dictionary word business company car fried to fry direction may, to be allowed to cream contract perhaps, hopefully breakfast snow to eat social network sociological assortment present part to agree private private farmer sibling neighbor, (female) neighbor to concentrate on competition owl sleep writer (female) writer rather pantry satisfied company together classmate, (female) classmate

sportovní spravedlivý správně stačit + N, D stále standard stánek starat se o + A starobylý starodávný stáří stát stát* se, stanu se pf. + I státní státní zkouška, státnice coll. stavba stavit se stěhovat se stejně stejný stěžovat si na + A stíhat + A stihnout*, stihnu pf. + A století stránka strašně strašný strava strávit pf. + A stravovací stravovací návyk stravování stravovat se strejda coll., strýc strojírenský strouhaný střední střední Evropa střední odborná škola střední odborné učiliště, učňák coll.

sports fair correctly to suffice, to be enough still standard stand to take care of ancient ancient age state to become, to happen national state exam building to stop to move just the same to complain about to manage (have enough time) to manage (have enough time) century page horribly terrible diet to spend eating eating habit eating to have/take meals uncle engineering grated medium Central Europe vocational college secondary vocational school

střední škola středověk středověký studium stupeň styl sůl, soli G. sg. surfování (read: serfování) surfovat (read: serfovat) sušenka

secondary school Middle Ages Medieval study level style salt surfing to surf biscuit

73


GLOSSARY

APPENDIX

sušený svačina svatba svatý svět světlo světový svíčková symfonická báseň symfonický systém

dried snack wedding holy world light global tenderloin with cream sauce symphonic poem symphonic system

Š šachy only pl. šalina coll. (only in Brno dialect), tramvaj

chess tram

šampionka šaty only pl. šéfka šetřit + A školka coll. školní školní docházka školství šnek špagety Španělsko šťáva štěkat šunka

champion clothes (female) boss to save money kindergarten school school attendance education snail spaghetti Spain juice to bark ham

T tablet takže támlecten/támdlencten coll., tamhleten

tablet so over there

tamhle tanec tedy, teda coll. technika televizní tenhle teniska teprve termín těstoviny only pl. těšit se na + A teta těžký ticho tichý

there dance then, really technique, equipment TV this sneaker only date pasta to look forward to aunt heavy silence quiet

74

tisknout*, tisknu + A tiše titul tolik tradice tradičně trafika tramvajka coll. (only in Ostrava dialect), tramvaj

to print quietly title so many tradition traditionally newsstand tram

trávit + A trénovat tretra trh trik trochu trvalý pobyt trvat třeba tři čtvrtě třída tučný tudy tuk tvaroh tvarohový tvořit + A tvrdohlavý tyčinka tygr typ

to spend (time) to train spike market trick a little permanent residence to last, to take (time) perhaps three quarters, a quarter to class fatty this way fat cottage cheese cottage cheese to create stubborn candy bar tiger type

U ubytovaný účastnit se + G účet učiliště, učňák coll. udělovat + D, A uf úklid uklidnit pf. + A uklízeč uklízečka úkol ulice ulička úlovek umřít*, umřu pf. upéct*, upeču pf. + A upír úplně upravit pf. + A

guest(s) to participate account vocational school to grant phew cleaning to calm down cleaner cleaning woman task street alleys catch to die to bake vampire completely to adjust


CZECH EXPRESS 4 upravovat + A určitý úřad úřad práce, pracák coll. úřední úřední hodiny úředník úspěch ušetřit pf. + A utíkat utopenec utrácet + A utratit pf. + A uvařit pf. + A uzenina úzký užít* si, užiju si pf. + A V v poslední době vadit + N, D vajíčko vampyrolog, vampyroložka vařený vařit + A vážná hudba vážně vážný včas včetně + G věc večeře vědec, vědkyně vedle + G vegetariánský vejít* se, vejdu se do pf. do + G věk věková skupina věkový veletrh velmi ven venku věnovat + D, A vepřo knedlo zelo veřejnost veřejný věta veterinář většina

to edit certain office Employment Office office Office hours official success to save to run away, to pass pickled sausage to spend (money) to spend to cook, to boil sausage narrow to enjoy

recently to bother, to annoy, to obstruct egg vampirologist, (female) vampirologist boiled to cook, to boil classical music seriously serious in time including thing dinner scientist, (female) scientist next to vegetarian to enter, to fit in age age group age fair very out outdoors to devote pork with dumplings and sauerkraut public public sentence veterinary most

více, víc more většinou mostly víckrát more times víkendový weekend virtuos virtuoso vlast country vlastně actually vlastní own vliv influence vlk wolf vloni, loni last year vnitřní inner vnouče, vnoučata N. pl., A. pl. grandchild vocať coll., odsud, odtud from where vodák paddler vodka vodka vodkaď coll., odkud from where vodník water goblin volno free time volný čas free time vonět to smell good vozík trolley vrátit se pf. to return vstup entrance však however všechno all, everything všimnout* si, všimnu si pf. + G to notice vtip joke vtipně wittily vůbec at all vůně scent vybírat (si) + D, A to choose výborně great výborný excellent vybrat* (si), vyberu (si) pf. + D, Ato choose vydělávat + A to earn výhled view vyhledávaný sought-after výhoda advantage vyhodit pf. + A to throw out výhodně advantageously vyhrát*, vyhraju pf. + A to win vyhrávat + A to win vyhýbat se + D to avoid východní east vychovávat + A to raise výjimečný exceptional vyjít*, vyjdu pf. (Vyjde to.) 1. to turn out well (It´ll turn out well.) 2. to go out/up výlet vyměnit pf. + A

trip to replace, to renew

75


GLOSSARY

APPENDIX

vymlouvat se vynechat pf. + A vypadat vypínat (si) + D, A vyplněný vyplnit pf. + A vypnout*, vypnu (si) pf. + D, A vyprávět, vypravovat + D, A výprodej vypsat soutěž vyrábět + A výrobek vyřídit (si) pf. + D, A vyřizování vysoká škola, vysoká coll., vejška/výška coll.

to make excuses to omit, to leave out to look to turn off completed to fill out to turn off to tell sale to have a competition to produce product to deal with, to set up taking care of university

vysokoškolské vzdělání higher education vysokoškolský university vysoký high výstaviště exhibition grounds výše height výška height vyšší odborná škola, voška coll. higher professional school vytisknout*, vytisknu pf. + A to print vytvářet + A to create vytvořit pf. + A to create výuční list vocational certificate využívat + G, A to make use of výzkum research významný significant výživa nutrition výživový nutritional výživový poradce nutritionist vzdělání education vzdělávací educational vzít* (si), vezmu (si) pf. + D, A to take vzpomínat na + A to reminisce about vztah relationship W WC (read: vé cé) webová adresa

WC Web address

Z za + A (za měsíc) zábava zábavný začátek začínat + A začít*, začnu pf. zahajovat + A

in (in a month) entertainment entertaining beginning to begin to start to launch

76

zahrádka zajíc zajímat + N, A (Zajímá mě...)

garden hare to be interested in, to be of interest to (I wonder..., I am interested in...)

zajímat se o + A zajímavost zajímavý zajít*, zajdu pf. zákazník základní základní škola, základka coll. založený založit (si) pf. + D, A zámecký zámek zaměřený zaměstnanec zaměstnání zaměstnavatel zamíchat pf. + A zapínat + A zapomenout*, zapomenu pf. (na) + A

to be interested in interest interesting to visit customer basic primary school founded to open, to found, to establish castle castle, palace focused employee employment employer to mix to turn on to forget (about)

zapsat*, zapíšu pf. + A zařadit pf. + A zařídit (si) pf. + D, A zásada zase zatímco závod zboží zbýt*, zbudu, zbydu pf. zdarma, zadarmo zdát se + N, D zde zdravě zdraví zdravotní zdravotní bratr, zdravotní sestra

to register to place to arrange (for) principle again while race goods to be left over free to appear, to seem here healthy health medical (male) nurse, (female) nurse

zdravotní pojištění zdravotní pojišťovna zdravý zelí zelná polévka, zelňačka coll. zelný země zemědělec zeptat se pf. + G na + A zimní získat pf. + A

health insurance health insurance healthy cabbage cabbage soup cabbage country farmer to ask about winter to get


CZECH EXPRESS 4 zjistit pf. + A zkama coll. (only in Brno dialect), odkud

to find out from where

zkonzumovat pf. + A zkouška (státní zkouška) zkrácený úvazek zkusit pf. + A zkušenost zlatý zlepšit pf. + A zlobit se na + A změnit pf. + A známka známý znovu, znova zodpovědnost zoologická zahrada, zoo zorganizovat pf. + A zpráva zrušit pf. + A ztrácet + A ztratit se pf. zúčastnit se pf. + G zůstat*, zůstanu pf. zvát*, zvu + A zvědavý zvíře, zvířata N. pl., A. pl. zvykat si na + A zvyklý

to consume exam (state exam) part time to try experience gold to improve to be angry at to change grade, mark friend, acquaintance again responsibility zoo to organize message to cancel to waste to lose to attend to remain to invite curious animal, animals to get used to used to

Ž žádat o + A žádný žebříček žít*, žiju živnostenské oprávnění, živnosťák coll.

to apply for no, none ladder, scale, ranking to live trade license

živnostenský úřad život životní životní styl živý

Trade Licensing Authority life life lifestyle live

77


TABLES

APPENDIX

Summary tables Čísla Numbers 0 nula 1 jedna1 2 dvě1 3 tři 4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm 8 osm 9 devět 1

10 deset 11 jedenáct 12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct 16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct

20 dvacet 30 třicet 40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát 80 osmdesát 90 devadesát

100 sto 200 dvě stě 300 tři sta 400 čtyři sta 500 pět set 600 šest set 700 sedm set 800 osm set 900 devět set

1 000 tisíc 2 000 dva tisíce 3 000 tři tisíce 4 000 čtyři tisíce 5 000 pět tisíc 6 000 šest tisíc 7 000 sedm tisíc 8 000 osm tisíc 9 000 devět tisíc

1 000 000 milion 2 000 000 dva miliony 3 000 000 tři miliony 4 000 000 čtyři miliony 5 000 000 pět milionů 6 000 000 šest milionů 7 000 000 sedm milionů 8 000 000 osm milionů 9 000 000 devět milionů

1 000 000 000 miliarda 2 000 000 000 dvě miliardy 3 000 000 000 tři miliardy 4 000 000 000 čtyři miliardy 5 000 000 000 pět miliard 6 000 000 000 šest miliard 7 000 000 000 sedm miliard 8 000 000 000 osm miliard 9 000 000 000 devět miliard

The numbers jeden, jedna, jedno and dva, dvě, dvě have the forms of masculine, feminine and neuter genders. | Kolik to stojí?– 20 Kč (read: korun). How much does it cost? – 20 crowns.

Telefonní číslo, e-mail, internetová adresa Telephone number, email, internet address Telefonní číslo E-mailová adresa Internetová adresa

227 385 163 read as: dva dva sedm – tři osm pět – jedna šest tři or dvě stě dvacet sedm – tři sta osmdesát pět – sto šedesát tři anna@seznam.cz read as: anna – zavináč – seznam – tečka – cézet www.rezervace.cz read as: vévévé – tečka – rezervace – tečka – cézet

Hodiny Times

Části dne Parts of the day

Kdy? When? V kolik hodin? At what time?

Kdy? When?

V sedm (hodin).

Ve čtvrt na osm.

V půl osmé.

Ve tři čtvrtě na osm.

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci o půlnoci

7.00 7.30

7.15

7.45

Dny Days Kdy? When? v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

(early) morning morning at midday afternoon evening at night at midnight

on Monday on Tuesday on Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on Sunday

You can also use “digital” time. E.g. at 7.15 you can say v sedm patnáct at seven fifteen.

Datum Dates

Měsíce Months

Kolikátého je? What‘s the date? 1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pátého 6. šestého 7. sedmého 8. osmého 9. devátého 10. desátého 11. jedenáctého 12. dvanáctého

Kdy? When?

13. třináctého 14. čtrnáctého 15. patnáctého 16. šestnáctého 17. sedmnáctého 18. osmnáctého 19. devatenáctého 20. dvacátého 30. třicátého 31. třicátého prvního

ledna února března dubna května června července srpna září října listopadu prosince

v lednu v únoru v březnu v dubnu v květnu v červnu v červenci v srpnu v září v říjnu v listopadu v prosinci

Období, svátky Seasons, holidays Kdy? When?

in January in February in March in April in May in June in July in August in September in October in November in December

na jaře v létě na podzim v zimě o víkendu na dovolené na Velikonoce na Vánoce

in spring in summer in autumn/fall in winter at the weekend on holiday at Easter at Christmas

Časové výrazy (minulost, přítomnost, budoucnost) Time expressions (past, present, future) Kdy? When? včera předevčírem minulý týden minulý měsíc minulý rok před rokem před dvěma, třemi, čtyřmi lety před pěti, šesti… lety

yesterday the day before yesterday last week last month last year a year ago 2, 3, 4 years ago 5, 6… years ago

dnes, dneska — tenhle/tento týden tenhle/tento měsíc tenhle/tento rok — — —

today — this week this month this year — — —

zítra pozítří příští týden příští měsíc příští rok za rok za dva, tři, čtyři roky za pět, šest… let

You can also use words with the same meaning: minulý rok = loni, tenhle/tento rok = letos.

Roky, století Time expressions (past, present, future) Kdy? When? v roce 1999 read as: v roce devatenáct set devadesát devět v roce 2010 read as: v roce dva tisíce deset od roku 1999 read as: od roku devatenáct set devadesát devět do roku 2010 read as: do roku dva tisíce deset v padesátých letech v patnáctém století

78

in 1999 in 2010 from/since 1999 until 2010 in the fifties in the fifteenth century

tomorrow the day after tomorrow next week next month next year in a year‘s time in 2, 3, 4 years in 5, 6… years


CZECH EXPRESS 4 Často používaná slovesa Frequently used verbs infinitive

být mít chtít jíst pít moct jít jet spát vědět znát 1

be have want eat drink be able to go go sleep know know

present tense (I, you, he/she/it, we, you, they)

past tense (I form)

future tense (I form)

conditional (I form)

imperative (you form)

jsem, jsi/jseš1, je, jsme, jste, jsou mám, máš, má, máme, máte, mají chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí jím, jíš, jí, jíme, jíte, jí/jedí2 piju/piji2, piješ, pije, pijeme, pijete, pijou/pijí2 můžu/mohu2, můžeš, může, můžeme, můžete, můžou/mohou2 jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí vím, víš, ví, víme, víte, ví/vědí2 znám, znáš, zná, známe, znáte, znají

byl jsem měl jsem chtěl jsem jedl jsem pil jsem mohl jsem šel jsem jel jsem spal jsem věděl jsem znal jsem

budu budu mít budu chtít budu jíst budu pít budu moct půjdu pojedu budu spát budu vědět budu znát

byl bych měl bych chtěl bych jedl bych pil bych mohl bych šel bych jel bych spal bych věděl bych znal bych

buď! buďte! měj! mějte! chtěj! chtějte! jez! jezte! pij! pijte! — jdi! jděte! jeď! jeďte! spi! spěte! — znej! znejte!

Forms marked this way are typical of spoken language. | 2 Forms marked this way are typical of written language.

Modely konjugace Models of verb conjugation -á verbs, e.g. dělat

-í verbs, e.g. rozumět

-ovat verbs, e.g. pracovat

-e verbs1, e.g. číst

infinitive ending in:

-at + mít

-et, -ět, -it + jíst, spát, stát, vědět

-ovat

-ít, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ást, -ůst + plavat

I you he, she, it we you they

děl-ám děl-áš děl-á děl-áme děl-áte děl-ají

rozum-ím rozum-íš rozum-í rozum-íme rozum-íte rozum-í/rozum-ějí2

prac-uju/prac-uji2 prac-uješ prac-uje prac-ujeme prac-ujete prac-ujou/prac-ují2

čt-u čt-eš čt-e čt-eme čt-ete čt-ou

For this group of verbs (but also for some others, e.g. být, stát, vědět… ) changes in the stem are typical. | 2 Forms marked this way are typical of written language. | Czech verbs conjugate. That means their endings change in order to express each person, e.g. rozumím I understand, rozumíš you understand, rozumí s/he understands etc. | Note: Some Czech verbs are reflexive, e.g. jmenovat se to be called. This means that they are accompanied by the pronouns se or si, which, however, do not change with conjugation, e.g. jmenuju se I‘m called, jmenuješ se you‘re called, jmenuje se s/he‘s called… etc. 1

Slovesné časy Verb tenses infinitive future tense (I form) present tense (I form) past tense (I form) 1

verb být

imperfective1 verbs, e.g. dělat

verbs of motion, e.g. jít

perfective1 verbs, e.g. udělat

být budu jsem byl jsem

dělat budu dělat dělám dělal jsem

jít půjdu jdu šel/šla jsem

udělat udělám — udělal jsem

For the difference between imperfective and perfective verbs, see below.

Často používaná imperfektivní/perfektivní slovesa Frequently used imperfective/perfective verbs (na)kupovat/(na)koupit číst*/přečíst* dávat/dát dělat/udělat dostávat/dostat*

buy (shop) read give do, make receive

jíst/sníst odcházet/odejít* odjíždět/odjet* opravovat/opravit pít*/vypít*

eat leave (on foot) leave (by vehicle) repair drink

platit/zaplatit přicházet/přijít* přijíždět/přijet* připravovat/připravit psát*/napsat*

pay arrive (on foot) arrive (by vehicle) prepare write

učit se/naučit se uklízet/uklidit vařit/uvařit volat/zavolat ztrácet/ztratit

learn tidy cook call lose

Most Czech verbs have imperfective and perfective verbs, e.g. dělat/udělat (we call these the imperfective and perfective aspects). To put it simply, the imperfective aspect expresses unlimited or repeated actions. The perfective aspect expresses the results of actions. Perfective verbs do not have a present tense form. | *For these verbs changes in the stem are typical.

Základní významy prefixů Basic meanings of prefixes do-

reaching a limit

při-

na-

nad-

on

motion towards | adding

over, above

ob-

od-

around

motion away from

roz-

beginning an activity | motion in several directions

pod-

below

s-

downwards | to one place

pro-

through

v-

into

pře-

across | again

vy-

upwards | out

před-

in front of, before

za-

into | behind

Prefixes change the meaning of words. They can be combined with verbs and nouns, e.g. přijít arrive, odejít leave, výstup exit, nástup boarding etc.

Druhá pozice v české větě The second position in Czech sentences Sentence…

the second position auxiliary verbs in the past and conditional forms

Bál

jsem

… sentence. reflexive pronouns se or si

se

short personal pronouns in the dative

mu

short personal pronouns in the accusative + often to

to

dát.

Czech has a flexible word order. Some expressions, however, which you can see in the table, gather in the so-called second logical position in the sentence (though not necessarily the second word). This is very important for you to be understood. (The sentence in the table which illustrates this feature means: I was afraid to give it to him.)

79


TABLES2 Lekce

APPENDIX

Orientace (základní pokyny) Orientation (basic directions) Prosím vás, kde je…? Excuse me, where is…?

Jděte… Go (on foot)…

Jeďte… Go (by vehicle)…

rovně straight on

doprava to the right

doleva to the left

nahoru up

dolů down

na západ west na východ east na sever north na jih south

zpátky back

Směr × Lokace Direction × Location Směr Direction

Lokace Location

Odkud? Where from?

Kam? Where to?

Kde? Where?

jít go (on foot), jet go (by vehicle), letět fly, být be…

jít go (on foot), jet go (by vehicle), letět fly…

být be, pracovat work, studovat study, bydlet live/stay, žít live, čekat wait…

odtud from here, odtamtud from there, shora from above, zdola from below, zprava from the right, zleva from the left, zprostředka from the middle, zepředu from in front, zezadu from the back, odjinud from elsewhere, z domova from home

sem here, tam there, nahoru up, dolů down, doprava/napravo right, doleva/nalevo left, doprostřed to the middle, dopředu forwards, dozadu backwards, jinam elsewhere, domů home

tady here, tam there, nahoře above/upstairs, dole below/ downstairs, vpravo/napravo on the right, vlevo/nalevo on the left, uprostřed in the middle, vpředu at the front, vzadu at the back, jinde elsewhere, doma at home

z/ze + genitive

do + genitive

v/ve + locative

z/ze + genitive

na + accusative

na + locative

od + genitive

k/ke + dative

u + genitive

nad, pod, před, za, mezi + accusative nad, pod, před, za, mezi + instrumental

ze školy from/out of school

do školy to/into school

z koncertu from the concert

ve škole at school

na koncertě at the concert

na koncert to the concert

od školy, od doktora from school, from the doctor

ke škole, k doktorovi to school, to the doctor

u školy, u doktora by school, at the doctor‘s

The prepositions z – do – v are usually used in connection with a closed or limited space (e.g. continents, states, cities, villages, shops). | The prepositions z – na – na are usually used in connection with open or unlimited spaces and with surfaces, but also for events and activities, some public institutions, islands and peninsulas. | The prepositions od – k – u are usually used when expressing direction from outside a place to outside a place (od – k) and for being outside a place (u). Logically then these prepositions are also used with people (see examples in table). | The prepositions nad, pod, před, za and mezi are used with the accusative (after verbs expressing direction of movement, e.g. Dám lampu nad stůl. I‘ll put the light above the table.), or with the instrumental (after verbs expressing location, e.g. Lampa je nad stolem. The light is above the table.)

Deklinace osobních zájmen Declension of personal pronouns Cases

I

you

he, it

she

we

you

they

1. nominative 2. genitive 3. dative 4. accusative 5. vocative 6. locative 7. instrumental

já mě mi, mně mě — —/mně mnou

ty tě/tebe ti/tobě tě/tebe — —/tobě tebou

on, ono ho/něho, něj mu/němu ho/něho, něj — —/něm jím/ním

ona jí/ní jí/ní ji/ni — —/ní jí/ní

my nás nám nás — —/nás námi

vy vás vám vás — —/vás vámi

oni jich/nich jim/nim je/ně — —/nich jimi/nimi

Some personal pronouns have short forms and forms used after prepositions (they are shown in the table this way: short form/form after prepositions). Short forms are not used after prepositions. When, for example, you want to say it‘s for you, say to je pro tebe, not to je pro tě.

Pády a jejich užití + základní významy prepozic Cases and their uses + the basic meanings of prepositions

1

Cases

When we use this case

Which prepositions we use with this case

1. nominative

You can find this form in the dictionary. In a sentence it‘s used for the subject (Káva je dobrá. The coffee is good.)

2. genitive

Expresses a possessive meaning (Kniha studenta. The student‘s book.) or a partitive meaning (Kousek banánu. A piece of banana.)

bez without, během during, blízko close, do to/into, kolem around/past, kromě apart from, místo instead of, od from, podle according to, u at/by, uprostřed in the middle of, vedle next to, z1 from

3. dative

Is used for the indirect object (Dám kávu studentovi. I‘ll give the coffee to the student.)

díky thanks to, k1 to, towards, kvůli because of, naproti opposite, proti against

4. accusative

Is used for the direct object (Mám rád kávu. I like coffee.)

mezi between, na on, nad above, pod under, pro for, před in front of, přes across, skrz through, za behind

5. vocative

This is used to address people and animals. (Adame! Evo! Adam! Eva!)

6. locative

Expresses location (Jsem v autě. I‘m in the car.)

na on, o about, po after, při by/during, v1 in

7. instrumental

Expresses the means by which an activity is carried out (Jedu autem. I‘m going by car.)

mezi between, nad above, pod below, před in front of/before, s1 with, za behind

The prepositions k, s, v and z have the extended forms ke, se, ve and ze (e.g. ve vlaku on the train, ve filmu in a film, ve škole at school).

80


Deklinace zájmen, adjektiv a substantiv v singuláru Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the singular case1

example of context

pronouns2

Ma masculine animate

adjectives3

Mi masculine inanimate

F

feminine

N neuter

similar forms of pronouns and adjectives

nouns4

kdo, co

ten, ta, to

můj, moje

-ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

kdo? co?

ten ten ta to

můj můj moje/má moje/mé

nový nový nová nové

moderní moderní moderní moderní

doktor obchod škola kino

lékař počítač restaurace, kancelář letiště

kolega

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns ending in -st and N nouns ending in -í

1st case, nominative

To je…

2nd case, genitive

Jsem u… Jdu do/z/od…

koho? čeho?

toho toho té toho

mého mého mojí/mé mého

nového nového nové nového

moderního moderního moderní moderního

doktora obchodu, lesa školy kina

lékaře počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegy

3rd case, dative

Telefonuju… Jdu k…

komu? čemu?

tomu tomu té tomu

mému mému mojí/mé mému

novému novému nové novému

modernímu modernímu moderní modernímu

doktorovi/doktoru obchodu škole, kavárně kinu

lékařovi/lékaři počítači restauraci, kanceláři letišti

kolegovi

4th case, accusative

Hledám…

koho? co?

toho ten tu to

mého můj moji/mou moje/mé

nového nový novou nové

moderního moderní moderní moderní

doktora obchod školu kino

lékaře počítač restauraci, kancelář letiště

kolegu

5th case, vocative

Dobrý den, … Ahoj, …

můj moje/má

nový nová

moderní moderní

doktore! Adame! Marku! doktorko! Evo!

lékaři! Lukáši! kolegyně! Lucie!

kolego! Honzo!

6th case, locative

Mluvím o… Jsem v/na…

kom? čem?

tom tom té tom

mém mém mojí/mé mém

novém novém nové novém

moderním moderním moderní moderním

doktorovi/doktoru obchodě/obchodu škole, kavárně kině/kinu

lékařovi/lékaři počítači restauraci, kanceláři letišti

kolegovi

7th case, instrumental

Mluvím s… Sejdeme se před…

kým? čím?

tím tím tou tím

mým mým mojí/mou mým

novým novým novou novým

moderním moderním moderní moderním

doktorem obchodem školou kinem

lékařem počítačem restaurací, kanceláří letištěm

kolegou

místnost nádraží

místnosti nádraží

místnosti nádraží

místnost nádraží

místnosti nádraží

místností nádražím

1. To denote the cases we use the expressions první pád 1st case for the nominative, druhý pád 2nd case for the genitive etc., or the Latin terms nominativ nominative, genitiv genitive etc. 2. It’s a good idea to memorize the declension of the pronouns kdo, co (case question words) by heart. These forms will help you formulate questions and, given the similarity of the forms, to also decline M and N demonstrative and possessive pronouns and adjectives in the singular. The pronouns tento, tato, toto and tenhle, tahle, tohle are also declined like the pronouns ten, ta, to. The declension of tvůj, náš, váš is similar to that of the pronoun můj e.g. m-ého, tv-ého, naš-eho, vaš-eho etc. The pronouns můj, tvůj, svůj also have in the F and N short, more bookish forms, e.g. má, mé, which are declined like nový. Její is delined like moderní, and jeho, jejich is not declined. The pronoun svůj, which is declined like můj, is used in standard Czech for things or people that are possessed by the person who is the sentence’s subject, e.g. Hledám svůj mobil. In everyday spoken Czech svůj is not used often. You can hear e.g. Hledám můj mobil. 3. Adjectives in the nominative sg. can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) or in -í (-í adjectives, soft adjectives). These adjectives have different declensions.

CZECH EXPRESS 4

81

4. Nouns are classified according to their ending in the nominative sg. (taking into account their gender, see the colour coding) into three declension groups. Note: Vowel and consonant changes take place in the declined forms of certain nouns: e.g. -ů > -o (dům > z domu), the fleeting mobile -e- (den > ve dne) and softening e.g.: -h > -z (Praha > v Praze), -k > -c (banka > k bance), -r > -ř (Petr > Petře!). Notes to the 1st declension group: A few Ma and Mi nouns ending in -l, -s, -z, -x (e.g. král king, cíl goal, Francouz Frenchman, Klaus, Felix) belong to the 2nd declension group and are declined according to the lékař/počítač pattern. Notes to the 2nd declension group: A few M nouns ending in -tel or -c (e.g. hotel hotel, kostel church, tác tray) are exceptions and belong to the 1st declension group, not the 2nd. Ma nouns ending in -e (e.g. průvodce tour guide) are declined, besides the vocative sg. (průvodce!), according to the lékař pattern. F nouns ending in -el and -ev (e.g. postel bed, láhev bottle) belong to the 2nd declension group and are declined according to the kancelář pattern. A few F nouns which end in a consonant with a hook or -c (e.g. loď boat, nemoc disease) vary between the kancelář and místnost patterns. A few N nouns ending in -e/-ě, which denote certain animals (e.g. zvíře animal, prase pig), young (e.g. kuře chicken, štěně puppy, kotě kitten) and foods (e.g. rajče tomato), have their own special declension, which is represented by the kuře pattern. In the singular: 1st case kuře, 2nd kuřete, 3rd kuřeti, 4th kuře, 5th kuře! 6th kuřeti, 7th kuřetem.


case1

example of context

pronouns2

Ma masculine animate

adjectives3 -ý adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -ý

Mi masculine inanimate

F

feminine

N neuter

nouns4 1st declension group Ma/Mi nouns ending in nom. sg. in a consonant without a hook, F nouns ending in -a and N nouns ending in -o

2nd declension group Nouns ending in nom. sg. in a consonant with a hook, -e/-ě, -c, -j, -tel

3rd declension group Ma nouns ending in nom. sg. in -a, F nouns in -st and N nouns in -í

ten, ta, to

můj, moje

kdo? co?

ti ty ty ta

moji/mí moje/mé moje/mé moje/má

noví nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

doktoři, páni/pánové obchody školy kina

lékaři, učitelé počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegové, turisti/turisté

1st case, nominative

To jsou…

2nd case, genitive

Byl jsem u… Chodím do/z/od…

koho? čeho?

těch těch těch těch

mých mých mých mých

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorů obchodů škol, kaváren kin, divadel

lékařů počítačů restaurací, kanceláří, ulic letišť, moří

kolegů

3rd case, dative

Telefonuju… Chodím k…

komu? čemu?

těm těm těm těm

mým mým mým mým

novým novým novým novým

moderním moderním moderním moderním

doktorům obchodům školám kinům

lékařům počítačům restauracím, kancelářím letištím

kolegům

4th case, accusative

Hledám…

koho? co?

ty ty ty ta

moje/mé moje/mé moje/mé moje/má

nové nové nové nová

moderní moderní moderní moderní

doktory obchody školy kina

lékaře počítače restaurace, kanceláře letiště

kolegy

5th case, vocative

Dobrý den, … Ahoj, …

moji/mí moje/mé

noví nové

moderní moderní

doktoři! páni/pánové! doktorky!

lékaři! učitelé! kolegyně!

kolegové! turisti/turisté!

6th case, locative

Mluvím o… Byl jsem v/na…

kom? čem?

těch těch těch těch

mých mých mých mých

nových nových nových nových

moderních moderních moderních moderních

doktorech obchodech, lesích školách kinech

lékařích počítačích restauracích, kancelářích letištích

kolezích, turistech

7th case, instrumental

Mluvím s… Sejdeme se před…

kým? čím?

těmi těmi těmi těmi

mými mými mými mými

novými novými novými novými

moderními moderními moderními moderními

doktory obchody školami kiny

lékaři počítači restauracemi, kancelářemi letišti

kolegy

místnosti nádraží

místností nádraží

místnostem nádražím

místnosti nádraží

místnostech nádražích

místnostmi nádražími

1. To denote the cases we use the expressions první pád 1st case for the nominative, druhý pád 2nd case for the genitive etc., or the Latin terms nominativ nominative, genitiv genitive etc. 2. Just like the pronouns ten, ta, to, we also decline the pronouns tento, tato, toto and tenhle, tahle, tohle. The declension of tvůj, náš, váš is similar to that of the pronoun můj e.g. m-ých, tv-ých, naš-ich, vaš-ich etc. In the F and N the pronouns můj, tvůj, svůj also have short, more bookish forms, e.g. mí, mé, má, which are declined like nový. Její is declined like moderní, and jeho, jejich are not declined. The pronoun svůj, which is declined like můj, is used in standard Czech for things or people that are possessed by the person who is the sentence’s subject, e.g. Hledám své kamarády. In everyday spoken Czech svůj is not common. You can hear e.g. Hledám mý kamarády. 3. Adjectives in the nominative sg. can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) or in -í (-í adjectives, soft adjectives). The declensions of these adjectives are different. 4. Nouns are classified according to their ending in the nominative sg. (taking into account their gender, see the colour coding) into three declension groups. Note: Vowel and consonant changes take place in the declined forms of certain nouns and adjectives: e.g. -ů > -o (dům > domy), the fleeting mobile -e- (den > dny) and softening e.g.: -k > -c (kluk > kluci, hezký > hezcí), -r > -ř (doktor > doktoři, dobrý > dobří). Notes to the 1st declension group: A few Ma and Mi nouns ending in -l, -z (e.g. král king, cíl goal, Francouz Frenchman) belong to the 2nd declension group and are declined according to the lékař/počítač pattern. Notes to the 2nd declension group: A few M nouns ending in -tel or -c (e.g. hotel hotel, kostel church, tác tray) are exceptions and belong to the 1st declension group, not the 2nd. Ma nouns ending in -e (e.g. průvodce tour guide) are declined in the plural according to the lékař pattern. F nouns ending in -el and -ev (e.g. postel bed, láhev bottle) belong to the 2nd declension group and are declined according to the kancelář pattern. A few F nouns which end in a consonant with a hook or -c (e.g. loď boat, nemoc disease) vary between the kancelář and místnost patterns. A few N nouns ending -e/-ě which denote certain animals (zvíře animal, prase pig…) young (e.g. kuře chicken, štěně puppy, kotě kitten) and foods (e.g. rajče tomato) have their own special declension, which is represented by the special pattern kuře. In the plural: 1st case kuřata, 2nd kuřat, 3rd kuřatům, 4th kuřata, 5th kuřata!, 6th kuřatech, 7th kuřaty.

APPENDIX

-í adjectives Adjectives ending in nom. sg. in -í

kdo, co

TABLES 2 Lekce

82

Deklinace zájmen, adjektiv a substantiv v plurálu Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the plural


Deklinace substantiv v singuláru – modelové věty Declension of nouns in the singular – model sentences 1st case, nominative kdo? co?

To je doktor, obchod, škola, restaurace a kino.

2nd case, genitive koho? čeho?

Jsem u doktora. Jdu do obchodu, do školy, do restaurace a do kina.

3rd case, dative komu? čemu?

Jdu k doktorovi, k obchodu, ke škole, k restauraci a ke kinu.

4th case, accusative koho? co?

Hledám doktora, obchod, školu, restauraci a kino.

5th case, vocative ---

Dobrý den, pane doktore a paní doktorko! Ahoj Adame, Marku, Lukáši, Evo a Lucie!

6th case, locative kom? čem?

Mluvím o doktorovi. Byl jsem v obchodě, ve škole, v restauraci a v kině.

7th case, instrumental kým? čím?

Mluvím s doktorem. Sejdeme se před obchodem, školou, restaurací a kinem.

Ma masculine animate

Mi masculine inanimate

F

feminine

N neuter

These model sentences are from the declension table on p. 81. They may help you remember the most common declension patterns. In these model sentences you can see words representing the 1st declension group (doktor, obchod, škola and kino) and part of the 2nd declension group as well (restaurace).

Deklinace substantiv v plurálu – modelové věty Declension of nouns in the plural – model sentences To jsou doktoři, obchody, školy, restaurace a kina.

2nd case, genitive koho? čeho?

Byl jsem u doktorů. Chodím do obchodů, do škol, do restaurací a do kin.

3rd case, dative komu? čemu?

Chodím k doktorům, k obchodům, ke školám, k restauracím a ke kinům.

4th case, accusative koho? co?

Hledám doktory, obchody, školy, restaurace a kina.

5th case, vocative ---

Dobrý den, páni doktoři a paní doktorky!

6th case, locative kom? čem?

Mluvím o doktorech. Byl jsem v obchodech, ve školách, v restauracích a v kinech.

7th case, instrumental kým? čím?

Mluvím s doktory. Sejdeme se před obchody, školami, restauracemi a kiny.

Mi masculine inanimate

F

feminine

N neuter

83

These model sentences are from the declension table on p. 82. They may help you remember the most common declension patterns. In these model sentences you can see words representing the 1st declension group (doktor, obchod, škola and kino) and part of the 2nd declension group as well (restaurace).

CZECH EXPRESS 4

1st case, nominative kdo? co?

Ma masculine animate4

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČešTina expres|poslech

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

3

AK ROP OLI S

A2/1

ČešTina expres|poslech

3

A K RO P O LI S

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

A K RO P O LI S

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČešTina expres|poslech

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČešTina expres|poslech

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AKROP OLIS

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

AKR O PO L I S

A KRO P OL IS

1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

učebnice

3

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

1

AKR OP O LI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKR O PO L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR O PO LI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1 AK R OPOLI S

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A K R O P O LI S

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

12 A2/1 12

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na z

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/1

A1/2

2

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A KRO P O L IS

4

A K RO P O L I S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

2

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A KR O PO LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Epres_obal1_dotisk.indd 1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

3

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A KROPOL IS

1

A2/1

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKROP O LI S

Epres_obal1_dotisk.indd 1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

3

4

3

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KROP OL IS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKR OP OL IS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČešTina expres|poslech

AKRO PO L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

AKROP OL IS

A1/2

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KROP OL IS

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Tracky 1–61

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

AK R O PO LIS

www.czechstepbystep.cz

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČešTina expres|poslech

12

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR OP OL I S

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A KR OP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

3

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

AKRO P O LIS

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

12

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K RO P O L I S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá 3 Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR OPOL I S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

www.czechstepbystep.cz

2 A K R O P O L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

AKRO POLI S

1

A KROPOLI S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

3

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KR O P O L IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR OP O L IS

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A KRO P OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

www.czechstepbystep.cz

1

www.czechstepbystep.cz

A1/1

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

3 ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLI S

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

A KRO PO L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

INA ES|poslech

1

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A K R O P O L I S

AK R OP OLIS

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

glická verze ) mecká verze) ká verze)

1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKR O PO L IS

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

vla Bořilová 2010 Akropolis 2010

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A K R OP OLI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

www.czechstepbystep.cz

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ŠTINA EXPRES učebnice

poslech

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

A

appendix

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES příloha CZECH EXPRESS

4 A2/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

A KRO P O L I S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKRO PO LIS

19.3.2012 20:57:45

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES 4 CZECH EXPRESS 4 (level A2/2)

ČEŠTINA EXPRES|poslech ISBN 978-80-7470-205-1

D

Czech Express 4 covers material included in the second half of level A2 and thus builds on the foundations laid by Czech Express 1–3. In seven practically-focused lessons, it teaches Czech learners how to orient themselves in and react to everyday communicative situations (e.g. the topics Shopping, At the government office and bank, Talking about work, Computers and the internet, The school system in the Czech Republic and many more). As in the previous volumes, the textbook introduces its readers to living, authentic language. It does not limit itself to a presentation of grammatical rules and exercises, but rather emphasises practical mastery of the language and systematic development of all language skills. Providing context and personalizing topics is an important component of instruction, strengthening students’ communicative, social and cultural proficiency. At the same time the development of linguistic proficiency and language tools are not ignored. Like the previous volumes, the Czech Express 4 set is comprised of a textbook and workbook, which are written in Czech, and an Appendix, which contains vocabulary and detailed grammatical and lexical explanations in English. In the Appendix you can also find a key to exercises and page-by-page and alphabetical glossaries. The set also includes an audio CD. Audio recordings and a photocopiable teacher’s handbook are available for free at www.czechstepbystep.cz.

Čtvrtý díl učebního kompletu Čeština expres 4 – anglická verze

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová