Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 2 (A1/2) – RUSKÁ

Page 1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

я а к с с у Р я и с р е Э-в ка и н б е ч у

A K RO P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé,

Dear students and teachers,

děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Thank you for purchasing the e-version of the textbook. We believe that it will help you to learn Czech, like our printed textbooks. The preparation of teaching materials is very demanding both in terms of time and money, so we ask you to act honestly: do not copy our materials and do not let other people access them. This will allow us to create other interesting materials for you. Thank you and we wish you good work with these textbooks!

Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Pavla Bořilová, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Czech Step by Step Lída Holá, author Pavla Bořilová, author Filip Tomáš, publisher

Webové stránky

Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/

Materiály on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 2 (A1/2) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher.

Recenzovaly: Dana Hánková, Friderike Komárek Redakce: Jana Blažejová a Hana Suchánková Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová Spolupráce na jazykových verzích (A = adaptace, P = překlad, R = redakce): anglická: Catherine Bowden (P), Tamah Sherman (R); německá: Ladislava Holubová (A), Kateřina Šichová (A,R), Christine Antoňová (P); polská: Piotr Pierścieniak (A, P), Patrycja Kobylska Malkowska (R); ruská: Veronika Novoselová (A, P); španělská: Tereza Halasová (A, P), Oscar Pingarrón Durán (R); ukrajinská: Jana Macurová (A, P, R);

© © © © © © ©,

Text Lída Holá, 2011 Text Pavla Bořilová, 2011 Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2011 Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2011 Photography Ondřej Fučík, 2011 (s. 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92) Photography istockphoto.com; shutterstock.com; dreamstime.com Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. Filip Tomáš – Akropolis, 2011

Bezplatná CD příloha byla nahrána ve studiu Švandova divadla – Martin Hejl, ClownTown. Na CD účinkují: Petra Bulejčíková, Marta Hrachovinová, Barbora Loudová Stralczynská, Petr Srna, Jiří Sýkora a Kateřina Ženková. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info E-verze učebnice: 08/2020, 100 stran učebnice + 60 stran přílohy

Bližší informace: www.czechstepbystep.cz. Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-309-6 (ruská verze / pусская версия; PDF)


Obsah Komunikace ve škole Základní pokyny Symboly Lekce 8 Plánujeme čas • Budoucí čas (futurum) • Prepozice do, na, k Píšeme e-mail • Genitiv singuláru • Kde? × Kam? Lekce 9 Dům a byt • Prepozice pro, na, za Obchody a reklamace • Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N Lekce 10 Cestujeme • „Dlouhá“ × „krátká“ slovesa pohybu Kdy přijedeš na návštěvu? • Slovesa s prefixy: přijít, odejít Lekce 11 Lidské tělo. U doktora • Objektové konstrukce Bolí mě... Je mi... Můžete mi pomoct? • Krátká osobní zájmena v akuzativu a dativu Lekce 12 Pozdravy a přání • Dativ singuláru Telefonujeme • Deklinace kdo, co (nominativ, dativ, Na návštěvě akuzativ, lokál) Lekce 13 V hotelu • Jak nadiktujete jméno? Služby • Kam? – do, na, k × Kde? – v, na, u Lekce 14 Jaké máte zaměstnání? • Zaměstnání: učitel, učitelka... Hledám práci. Životopis • Časové výrazy Pracovní sešit k Lekci 8 Pracovní sešit k Lekci 9 Pracovní sešit k Lekci 10 Pracovní sešit k Lekci 11 Pracovní sešit k Lekci 12 Pracovní sešit k Lekci 13 Pracovní sešit k Lekci 14 Příloha

4 4 4 5 13 21 29

37 45 53 62 67 72 77 82 87 92 1


Komunikace ve škole

?

???

ahoj

Jak se řekne...?

Co znamená...?

Rozumíte?

2x

Nerozumím!

Ještě jednou, prosím!

.

Jak se to píše?

Dobře.

Základní pokyny

Špatně.

Ano.

Ne.

Děkuju.

Symboly

Čtěte!/Přečtěte!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

CD: 01

Cvičení on-line

Cv. 3

Poslouchejte!

Flashcards

Řekněte! Doplňte!

d a b c __ e 2x

Opakujte!

Testy Zpět na obsah Stránkový slovníček

Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

abcde abc

POZOR: >Příloha ČE 2, strana 2

6 (číslo strany)

Prosím!


Lekce 8

Plánujeme čas Kam půjdete nebo pojedete? Kde nebo kam? Píšeme e-mail Komiks: Ája a Pája jdou do zoo

5


Lekce 8 A | Plánujeme čas 1. Na fotografii jsou Eva a Jakub. Kdy to je? Kde asi jsou? O čem mluví?

CD: 01

2. Jakub Svoboda pracuje jako konzultant. Jeho manželka Eva je učitelka, učí češtinu pro cizince. Eva má dneska volno. Eva a Jakub jsou doma a povídají si. Poslouchejte. Co chtějí Eva a Jakub dneska dělat? Co chtějí vidět v divadle?

CD: 01

3. Čtěte text. Všimněte si forem budoucího času.

Eva: Co budeš dneska dělat? Budeš celý den doma? Jakub: No, dopoledne budu doma a budu pracovat na počítači. Odpoledne pojedu do práce, budeme plánovat nový projekt. A co budeš dělat ty? Eva: Teď ráno půjdu k doktorovi, pak se sejdu s kamarádkou a odpoledne půjdu na jógu. A co budeme dělat večer? Jakub: Nechceš jít do divadla? Moment, tady mám program... Třeba v divadle Melodie dávají muzikál Drákula. Zavolám tam, jestli mají lístky. Eva: Tak dobře, ale já už musím letět. Zavolám ti. Měj se hezky! Jakub: Ty taky, ahoj.

4. Doplňte, co kdo říká. 1. 2. 3. 4. 5.

Jakub říká: Dopoledne Jakub říká: Jakub říká: Odpoledne Eva říká: Odpoledne Jakub říká:

PAMATUJTE SI: Nechceš jít do divadla? Tak dobře. / Tak fajn. / Tak jo.

doma. na počítači. do práce. na jógu. tam, jestli mají lístky.

>Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.1

Budoucí čas (= futurum) Doplňte celou konjugaci v budoucím čase. Pak tvořte negativní formy. 1. Sloveso 2. Imperfektivní slovesa, 3. Slovesa pohybu být například pracovat jít, jet, letět já budu budu pracovat půjdu ty on, ona, to my vy oni

pojedu

poletím

4. Perfektivní slovesa, například zavolat zavolám

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.2. Imperfektivní a perfektivní verba > Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.3

5. Tvořte futurum se slovesem být.

7. Tvořte futurum se slovesy jít, jet a letět.

6. Tvořte futurum s imperfektivními slovesy.

8. Tvořte futurum (já).

Například: (Já – být) doma. – Budu doma. 1. Večer (já – být) v divadle. 2. (Ty – být) dneska dopoledne doma? 3. Sandra (být) zítra ráno v kanceláři. 4. Patrik (být) o víkendu v Praze. 5. V pátek (my – být) na konferenci.

Například: (Já – psát) projekt. – Budu psát projekt. 1. (Ty – vstávat) v 6 hodin? 2. (Vy – pracovat) na počítači? 3. Dneska odpoledne (já – uklízet). 4. Irena (spát) do jedenácti hodin. 5. Robert (dívat se) na televizi.

Například: (Já – jít) do kina. – Půjdu do kina. 1. (Ty – jít) zítra do divadla? 2. V pondělí (já – jít) do školy. 3. (Vy – jet) v létě do Francie? 4. Petr (jít) v neděli večer na koncert. 5. Anna, Magda a Katka (letět) do Itálie.

Například: (jít) na koncert. – Půjdu na koncert. 1. V pondělí (jít) do školy. 2. Zítra (vstávat) v 7 hodin. 3. V pátek (jet) do Itálie. 4. Večer (být) doma. 5. (Zavolat) ti večer.

9. Plánujte, co budete dělat. Používejte výrazy v tabulce. Pak napište 3 otázky pro partnera. Například: Budeš zítra doma? Budeš pracovat? Půjdeš do kina? dneska zítra o víkendu

6 Cv. 3

příští týden

příští měsíc

příští rok


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Kam půjdete nebo pojedete? 1. Kam jdou/jedou lidé na fotografiích? Najděte víc možností. s do supermarketu s do klubu s do parku s do školy s do banky s do hospody s do restaurace s do práce s do nemocnice s do kina s do divadla s na tenis s na koncert s na nákup s na výlet s na procházku s na nádraží s na hory s na dovolenou s na oběd s k doktorovi s ke kamarádovi s ke kamarádce

2. Honza

1. David

6. Ivo, Eva a Sára

3. Lucie

4. Matěj

8. Adam

7. Dan, Hana a Bára

5. Darina

9. Šimon a Lucie

Dynamická slovesa jít* a jet* + prepozice do, na, k. Doplňte příklady ze cvičení 1. do supermarketu,

DO + genitiv jít* jet* letět

NA + akuzativ

+ akce a aktivity

na koncert,

K/KE + dativ

+

k doktorovi,

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8. 4

2. Doplňte prepozice do, na a k/ke. 1. Zítra půjdeme oběd restaurace. 2. Pojedeš v neděli koncert Prahy? 3. Zítra nepůjdu školy lekci. 4. Pojedeme supermarketu nákup.

5. 6. 7. 8.

Jan je nemocný. Půjde doktorovi. Eva pojede kamarádovi Bratislavy. Mai a Bill pojedou diskotéku klubu. O víkendu pojedeme výlet hory.

3. Kam půjdete, když...? Tvořte věty. Najděte víc možností. Například: Když budu potřebovat peníze, půjdu do banky. mít hlad a žízeň chtít umět dobře anglicky chtít poslouchat hudbu a tancovat chtít cvičit být nemocný/á potřebovat peníze

jít jet

na dovolenou do banky k doktorovi do klubu do divadla do školy na nákup na koncert do práce na fotbal do nemocnice do restaurace do kina do Anglie na výlet do USA do parku do kavárny do fitness centra

POZOR: Sloveso jít může mít univerzální význam. Půjdu do banky. >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.5

4. Mluvte o sobě. Pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kam půjdeš, když budeš mít žízeň? – Půjdu do restaurace U Fleků a dám si černé pivo.

7 Cv. 2

Cv. 4


Lekce 8 Prepozice do + genitiv singuláru Doplňte příklady ze cvičení 1 na straně 7. Doplňte koncovky. nominativ singuláru

genitiv singuláru

koncovky

Maskulinum inanimatum

To je supermarket.

Jdu do ______________________________________

konzonant + …………

Femininum

To je škola. To je restaurace.

Jdu do ______________________________________ Jdu do ______________________________________

-a > ………… -e = …………

Neutrum

To je kino.

Jdu do ______________________________________

-o > …………

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.6

5. Plánujte, kam půjdete nebo pojedete. Používejte do + genitiv sg. Například: Půjdu do (klub). – Půjdu do klubu. 1. Půjdu do _____________ (supermarket). 6. Nepojedu do _____________ (škola) metrem, ale tramvají. _____________ 2. Odpoledne půjdeme do (galerie). 7. Pojedeme do _____________ (hotel) taxíkem. 3. Zítra půjdeme do _____________ (park). 8. Příští týden pojedeme do _____________ (Polsko). 4. Večer půjdu do _____________ (divadlo). 9. Příští rok poletím do _____________ (Kanada). 5. Zítra musím jít do _____________ (práce). 10. Poletíme na dovolenou do _____________ (Itálie).

6. Kam půjdete večer, zítra, o víkendu...? Tvořte otázky, ptejte se a odpovídejte. Používejte na + akuzativ sg. Například: koncert – Půjdeš večer na koncert? – Ano, půjdu./Ne, nepůjdu. 1. výlet – ______________________________________ 5. tenis – _______________________________________ 2. film – _______________________________________ 6. procházka – __________________________________ 3. oběd – ______________________________________ 7. opera – ______________________________________ 4. nákup – _____________________________________ 8. výstava – _____________________________________

7. Pracujte v páru. Domluvte si program na dnešní večer. Například: výstava – kino: Nechceš jít na výstavu? – Ne, nechci. Půjdeme do kina. 1. hospoda – divadlo 3. koncert – klub 5. opera – balet 2. kino – restaurace 4. kavárna – procházka 6. pivo – káva

8. Michelle, Boris a Hans se učí česky. Podívejte se na fotografie. Odkud asi jsou? Co asi dělají? Například: Myslím, že Michelle je z ... Je ...

Michelle

Boris

PAMATUJTE SI: chtěl bych/chtěla bych

Hans

>Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.7

CD: 02, 03, 04

9. Michelle, Boris, Hans pojedou do České republiky. Poslouchejte. Doplňte informace. Michelle

Boris

Hans

Kdy pojede do ČR? Jak dlouho tam bude? Co tam bude dělat?

10. Mluvte o sobě. Naplánujte si cestu do České republiky nebo do jiné země. Používejte tyto výrazy: Pojedu (kam, kdy)... Budu tam (jak dlouho)... Půjdu (kam)... Budu (jíst...) Chtěl/a bych (jet, jít, vidět...)

8


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Kde nebo kam?

CD: 05

1. Alex telefonuje kamarádce. Poslouchejte. Označte, co slyšíte. Ahoj! Kde jsi? – Jsem v práci. Ahoj! Kde jsi? – Jsem ve škole. A kam pojedeš? – Do Kutné Hory. A kam pojedeš? – Do Českého Krumlova.

2. Představte si, že telefonujete, ale špatně slyšíte. Zeptejte se kde nebo kam. Například: Jsem ve škole. – Kde jsi? – Ve škole. Jdu k doktorovi. – Kam jdeš? – K doktorovi. 1. Jsem v restauraci. – ________________________ 2. Jdeme do kina. – __________________________ 3. Jedu do školy. – ___________________________ 4. Bydlím teď v Praze. – _______________________ 5. Jdeme na nákup. – _________________________ 6. Jsem u doktora. – __________________________ 7. Jedu ke kamarádovi. – ______________________ 8. Sejdeme se u divadla. – _____________________

POZOR: Kam? × do + G na + A k/ke + D

Kde? v/ve + L na +L u + G

3. Kam jdete? Kde jste? Doplňte správnou prepozici.

1. Jdu _____ restaurace. × Jsem _____ restauraci. 6. Jdu _____ koncert. × Jsem _____ koncertě. 2. Jdu _____ supermarketu. × Jsem _____ supermarketu. 7. Jdu _____ nádraží. × Jsem _____ nádraží. 3. Jdu _____ diskotéku. × Jsem _____ diskotéce. 8. Jdu _____ školy. × Jsem _____ škole. 4. Jdu _____ kina. × Jsem _____ kině. 9. Jdu _____ kamarádovi. × Jsem _____ kamaráda. 5. Jdu _____ parku. × Jsem _____ parku. 10. Jdu _____ doktorovi. × Jsem _____ doktora.

CD: 06

4. Co dělal Alex o víkendu? Doplňte správnou prepozici. Pak kontrolujte poslechem.

V sobotu ráno jsem vstával v 8 hodin. Těšil jsem se, že budu mít dva dny volno. Ale už v 9 hodin telefonovala kolegyně a říkala, že musím jít ____ práce. Pracuju jako programátor a ____ práci byl nějaký problém s novým programem. Celé dopoledne jsem byl ____ kanceláři. V poledne jsem šel ____ oběd ____ restaurace, ale pak jsem musel zpátky ____ práce. Skončil jsem v 6 večer a byl jsem moc unavený. Šel jsem domů, ale potkal jsem kamarádku. Šli jsme spolu ____ kavárny ____ kávu, potom ____ kina ____ jeden nový film a pak tancovat ____ klubu. Přišel jsem domů v 5 ráno. V neděli jsem byl celý den doma a spal jsem.

5. Napište 4 otázky. Použijte kde nebo kam. Pak pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kde bydlíš? Kam jdeš večer?

6. Porovnejte obrázky. Rozumíte?

To je můj dům.

Jdu domů.

7. Doplňte dům, doma nebo domů.

1. Vidíte ten krásný bílý __________ ? 2. Byl jsi včera večer ____________ ? 3. Kam jdeš? _____________ nebo do kina? 4. Promiň, ale už musím jet ____________ .

5. 6. 7. 8.

Jsem doma.

Zavoláš mi večer? Budu __________ . Můj kamarád má krásný nový __________ . Kde jsi? V práci, nebo __________? Kolega už tady není, šel __________ .

PAMATUJTE SI: Co je to? – To je můj dům. Kam jdeš? – Jdu domů. Kde jsi?– Jsem doma. >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.8

9 Cv. 2


Lekce 8 D | Píšeme e-mail

3

b + 2

b2 a 3 + 4 27

1. Podívejte se na fotografii. Odpovězte na otázky. Co můžete říct o ženě na fotografii? O čem přemýšlí? Proč je asi smutná?

2. Na fotografii je Věra Jánová. Věra píše e-mail kamarádce Monice Malé. Doplňte text. Komu: monika.mala@centrum.cz Předmět: Pozdrav z Prahy Ahoj Moniko, jak se máš? Já 1. ________________ špatně. Jsem v Praze na univerzitě. Studuju matematiku na matematicko-fyzikální fakultě. Je to zajímavé, ale moc těžké. Dopoledne jsem ve škole, učím se a 2. ____________ testy. V poledne ani nemám čas jít na oběd. Odpoledne pracuju 3. ______________ a večer se zase učím a připravuju se na druhý den. Včera 4. ________ strašný den. Moc jsem nespala, protože 5. ______________ spát ve 12 a vstávala jsem v 6 ráno. Dopoledne jsem psala test z matematické analýzy a odpoledne jsem dělala zkoušku z algebry. Ale myslím, že to naštěstí dopadlo dobře. O víkendu budu mít volno. Hurá! V sobotu dopoledne budu dlouho spát. Pak 6. ______________ s kamarádkou 7. _________________ . Odpoledne chceme jít do kina 8. _______ nějaký dobrý film. Večer asi půjdeme tancovat do klubu. A v neděli budu celý den odpočívat. To bude pohoda! Ale v pondělí ráno musím zase jít 9. ____________________ . Ach jo! Matematika je tak 10. ___________ ! Chtěla bych studovat češtinu jako ty! Měj se hezky! Zdravím, Věra

3. Tvořte otázky k textu. Používejte tyto začátky vět. Pracujte v páru, ptejte se a odpovídejte. Jak...? Kde...? Co...? Kdy...? Kam...?

4. Jaké výrazy používáme v e-mailu? Napište je do správné tabulky. s mějte se hezky s měj se hezky

s Věra Jánová s jak se máte?

s jak se máš? s Dobrý den s Věra s Ahoj Moniko,

tykání (= ty forma)

vykání (= vy formy)

5. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce o tom, jak se právě teď máte a co děláte. 6. Zopakujte si, jak píšeme a čteme e-mailovou adresu. 1. eva.mala@centrum.cz 4. monika.balasova@volny.cz 2. karel.cerny@seznam.cz 5. janasobotova@gmail.com 3. mariepatkova@email.cz 6. davidkraus@yahoo.com

7. Pracujte v páru. Diktujte si navzájem e-mailové adresy. Například: Jaký máš e-mail? – eva.mala@centrum.cz

10 Cv. 2

POZOR: E-mailová adresa >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.10

1. a) se mám b) mám se c) jsem 2. a) píšeš b) píše c) píšu 3. a) na počítači b) počítač c) počítačem 4. a) byl b) byla c) byli 5. a) šla jsem b) půjdu c) jsem šla 6. a) nešla jsem b) nepůjdu c) půjdu 7. a) na oběd b) v obědě c) oběd 8. a) do b) na c) k 9. a) ze školy b) škola c) do školy 10. a) těžký b) těžká c) těžké


ČEŠTINA EXPRES 2

F | Komiks 8: Ája a Pája jdou do zoo

CD: 07

Co budeme dneska dělat?

Půjdeme do kina? Půjdeme na výlet?

Ne! Ne!

Mám nápad! Půjdeme do ZOO!

NE!!! NE!!! Ne!

Tak budete uklízet!

Půjdeme na procházku?

Vlk

Sponzor:

Dospělí 100,Děti 70,Skupiny nad 10 osob sleva 10%

Martin Vlk z Prahy

Jé, vlk!

Liška

Sponzor:

Eva Lišková z Kutné Hory

Jelen

Sponzor:

Dana a Dan Jelenovi z Kladna

Ale jaké zvíře budeme sponzorovat my?

A jelen!

Hele, liška!

Tygr

Sponzor:

Pája Beránek...

Ája Zajíčková...

Ti v zoo nejsou.

Už vím!

Budeme sponzorovat jídlo pro tygra!

11


Lekce 8 G | Co už umím česky Plánujeme čas Co budeš dělat zítra/o víkendu/příští týden? Budu doma. Budu pracovat. Půjdu… Pojedu… Zavolám. Kam půjdeš nebo pojedeš zítra? Půjdu do školy. Půjdu na koncert. Půjdu k doktorovi. Kam × kde Kam jdeš? Kam jedeš? – Do školy, na koncert, ke kamarádovi... Kde jsi? – Ve škole, na koncertu, u kamaráda... Neformální dopis nebo e-mail Ahoj... Čau... Mám se dobře/špatně. Měj se hezky! Zdravím. Gramatika Genitiv singuláru (druhý pád jednotného čísla) Jdu do supermarketu. Jdu do školy. Jdu do restaurace. Jdu do kina. Slovní zásoba Minulost: včera, minulý týden, minulý měsíc, minulý rok... Současnost: teď, dneska... Budoucnost: zítra, příští víkend, příští týden, příští měsíc, příští rok... Výslovnost CD: 08 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. b > p Jakub, klub d > t odkud, hrad, oběd, rád, hlad ď >ť teď v > f Václav ž > š když, už, muž

12

POZOR: Na konci slov: b > p, v > f... >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.9


Lekce 9 Dům a byt Zařizujeme byt Obchody a reklamace Komiks: Ája a její byt

13


Lekce 9 A | Dům a byt

POZOR: Jaký dům se ti/vám líbí? Líbí se mi... > Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.1

1. Jaký dům se vám líbí nebo nelíbí? Proč?

Například: Líbí se mi /nelíbí se mi dům číslo______, protože je hezký/ošklivý/nový/starý/moderní/velký/ve městě/na vesnici...

1.

2.

3.

4.

2. Popište dům na obrázku. Například:  V přízemí je... V prvním patře je... V druhém patře je... balkon, terasa dětský pokoj

DRUHÉ PATRO

garáž chodba koupelna

PRVNÍ PATRO

kuchyň ložnice obývák předsíň zahrada

PŘÍZEMÍ

záchod

3. Čtěte inzeráty

4. Co znamenají žlutě označené výrazy? Doplňte z textu.

INZERCE  Bydlení

Prodám starší RD v Ostravě, 3+1, zahrada 1700 m2, rekonstrukce nutná. Cena 2 mil. Kč. ______________________________________ Koupím byt 4+1 nebo 4+kk v klidné lokalitě v Brně, pouze dr. nebo OV. Cena do 3 mil. Kč.

Například: dr. byt – družstevní byt ________ byt, který má tři pokoje a kuchyň ________ byt, který má čtyři pokoje a kuchyň ________ byt, který má čtyři pokoje a kuchyňský kout ________ rodinný dům byt v ___ byt v osobním vlastnictví ________ metr čtvereční

CD: 09

5. Eva Bílá chce prodat dům. Mluví s realitním makléřem. Poslouchejte a doplňte informace. 1. 2. 3. 4. 5.

Jak je její dům velký? Jak je starý? Co je v přízemí? Co je v prvním patře? Je tam velká zahrada? Je tam garáž? Co je blízko?

6. Popište byt nebo dům, kde bydlíte. Například: Mám 4+1 v Praze 4. Mám velký světlý obývák…

14 Cv. 2

POZOR: mít + akuzativ Mám malý byt 2 + kk. Mám malou zahradu/ložnici/kuchyň. Mám malé auto. >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.2


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Jaký dům nebo byt byste chtěli? Například: Chtěl/a bych velký dům 10+1...

CD: 10

8. Poslouchejte dialog. Co je a co není pravda? Bob Williams je z Austrálie. Příští rok bude pracovat v České republice a hledá byt nebo dům. Telefonuje českému kamarádovi Martinu Adamcovi. 1. Bob hledá dům v Praze. ANO / NE 4. Bob nechce dům za 4 miliony korun. ANO / NE 2. Bob chce zahradu. ANO / NE 5. Bob si chce dům pronajmout. ANO / NE 3. Bob nechce garáž. ANO / NE 6. Bob chce zařízený dům. ANO / NE

9. Porovnejte inzeráty. Jaký dům je pro Boba vhodný?

1.

2.

Realitní kancelář pronajme stylovou vilu 7+1 v Praze 5, v atraktivní lokalitě. Krásná zahrada 855 m2 a garáž. Cena 50 000 Kč za měsíc

Pronajmu komfortní nový byt 4+kk v Praze 4! Bytový dům u parku blízko centra. Cena 27 000 Kč za měsíc.

3.

4.

Pronajmu zařízený rodinný dům 4+1 s garáží v Praze 4 z roku 1970. Malá zahrada 265 m2. Cena 18 000 Kč/měsíc.

Prodám RD 5+1 v Praze 10 s garáží, zahrada 956 m2. Rekonstrukce nutná. Krásná lokalita u parku. Cena 6 800 000 Kč.

CD: 11

10. Martin Adamec je teď v realitní kanceláři a mluví s realitní makléřkou. Poslouchejte dialog. Doplňte prepozice pro, na a za. Martin: Prosím vás, já hledám nějaký dům 1. ____ kamaráda z Austrálie. Bude pracovat v Praze. Makléřka: A chce si ten dům pronajmout, nebo koupit? Martin: Pronajmout. Makléřka: Jak velký dům potřebuje? Martin: Nějaký malý 4+1. Bude bydlet jenom s manželkou. Makléřka: Aha, moment. Takže tady máme 4+1 v Praze 4. Martin: A je tam taky zahrada a garáž? Makléřka: Ano, zahrada je malá, ale moc hezká. Vidíte? Martin: A kolik stojí? Makléřka: 18 000 2. ____ měsíc. A 3. ____ jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? Martin: 4. ____ jeden rok. Od 1. února do 31. ledna. Makléřka: Dobře. Půjdeme tam a uvidíme, jestli se vám líbí.

11. Tvořte otázky k textu a odpovídejte. Používejte tyto výrazy.

Co...? Jak...? Je tam...? Kolik...? Na jak dlouho....? Odkdy...? Dokdy...?

PAMATUJTE SI: za 1 milion dolarů/korun/eur za 2, 3, 4 miliony dolarů/korun/eur za 5, 6... milionů dolarů/korun/eur

Prepozice pro, na, za Obvykle říkáme: za + peníze: Bob nechce dům za 4 miliony korun. pro + lidé: Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. na jak dlouho? A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout?– Na jeden rok. ALE: Platím 1800 za/na měsíc. >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.3

12. Doplňte prepozice pro, na a za. Například: Prodám byt za dva miliony korun. 1. Chtěla bych dům ______ tři miliony. 3. Pronajmu si byt ______ dva roky. 2. Nemám byt ______ syna. 4. Pronajmu si dům ______ 3 roky.

13. Napište inzerát. Používejte tyto výrazy. Prodám... Koupím... Pronajmu... Hledám pronájem...

15 Cv. 10


Lekce 9 B | Zařizujeme byt

CD: 12

1. Jaký nábytek znáte? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografiím.

s křeslo s knihovna s lednička s židle s koberec s gauč s postel s zrcadlo s stůl s skříň s lampa s kuchyňská linka 4.

3. 1. 2. 5.

9. 7. 6.

8.

11. 10.

12.

2. Jaké barvy znáte? Doplňte je do tabulky. oranžová, tmavomodrá, bílá, černá, šedá, fialová, zelená, žlutá, světlemodrá, hnědá, růžová, červená

3. Pracujte v páru. Ptejte se, jakou barvu má nábytek.

POZOR: ta židle, ta postel, ta skříň

Například: Jaká je ta židle? – Fialová.

4. Pracujte v páru. Ptejte se, jaký nábytek na fotografiích se vám líbí. Například: Líbí se ti to modré křeslo? – Ano, líbí./Ne, nelíbí.

5. Popište místnost, ve které jste. Ukazujte. Tady je... Vpravo je... Vlevo je... Uprostřed je... Vzadu je ... Vpředu je ...

16 Cv. 1

6. Popište, jak vypadá váš obývák, kuchyň, ložnice... Jaký je tam nábytek? V obýváku je... V kuchyni je... V ložnici je......


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Adriana Krausová pracuje pro české a zahraniční celebrity a zařizuje jejich byty a domy. Mluví s redak torkou z časopisu Ženy a styl. Přečtěte si interview a označte, co je nebo není pravda.

Jak bydlí bytová architektka?

tek a moderní materiály, například plasty. Líbí se mi, když jsou v interiéru nějaké zajímavé květiny, ale nesnáším koberce. Ráda používám obrazy, fotografie a zrcadla.

Paní Krausová, jaké byty nebo domy teď zařizujete?

REDAKTORKA: A jaké barvy se vám líbí?

REDAKTORKA:

Nemám ráda tmavé barvy. Líbí se mi výrazné barvy a jejich kombinace, například žlutá, červená nebo oranžová.

ADRIANA KRAUSOVÁ:

Zařizuju teď dva interiéry: jeden byt v Brně a jeden dům v Praze. Dům v Praze má čtyři pokoje, dvě koupelny, obývák, kuchyň, dvě terasy a garáže pro dvě auta. Byt v Brně je velký 5 + 1. Mám opravdu moc práce!

ADRIANA KRAUSOVÁ:

REDAKTORKA: A jaký nábytek se vám líbí? ADRIANA KRAUSOVÁ: Mám ráda moderní náby-

REDAKTORKA:

máte vy?

Aha, to je zajímavé. A jaký byt

Já? Prosím vás, já bydlím v hotelu... Pracuju od rána do večera a nemám čas hledat a zařizovat vlastní byt nebo dům!

ADRIANA KRAUSOVÁ:

1. Adriana pracuje pro časopis Ženy a styl. ANO / NE 4. Má ráda starý nábytek. ANO / NE 2. Zařizuje teď tři interiéry. ANO / NE 5. Nemá ráda koberce. ANO / NE 3. Má hodně práce. ANO / NE 6. Má velký moderní dům. ANO / NE

8. Máte stejný vkus jako Adriana? Jaký nábytek a barvy se líbí vám? Například: Líbí se mi... Nelíbí se mi... Mám rád/a... Nemám rád/a... Nesnáším...

9. K výrazům v singuláru najděte ve cvičení 7 výrazy v plurálu. Například: celebrita – celebrity 1. byt – 2. dům – 3. žena – 4. interiér – 5. pokoj – 6. koupelna –

7. terasa – 8. garáž – 9. auto – 10. materiál – 11. plast – 12. květina –

13. koberec – 14. obraz – 15. fotografie – 16. zrcadlo – 17. barva – 18. kombinace –

POZOR: dva interiéry dvě koupelny dvě auta >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.5

Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N Doplňte příklady ze cvičení 7. Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N

Koncovky

1. Většina substantiv

byty, _____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-y

2. Substantiva končící na háček, c, j a -e/-ě

pokoje, __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-e/-ě

3. Neutra končící na -o

auta, ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-a

POZOR: dům – domy, stůl – stoly >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.6

10. Co potřebujete, když zařizujete byt nebo dům? Tvořte formy plurálu. Když zařizuju byt, potřebuju (obraz, stůl, lampa, knihovna, květina, židle, koberec, skříň, gauč, křeslo). _____________________________________________________________________________________________________________________

17 Cv. 10


Lekce 9 C | Obchody a reklamace 1. Jaké obchody znáte? Jaké zboží tam nakupujete? 2. Řekněte podle obrázků, co Honza a Linda dělají. s být v obchodě s vybírat lampu s být drahý/levný s reklamovat lampu s chtít vrátit peníze

s nefungovat s jít zpátky do obchodu

8 000, -

300,-

300,-

300,-

CD: 13

3. Doplňte podle obrázků. Pak kontrolujte poslechem.

Honza a Linda zařizují byt. Potřebují novou 1. __________________. Teď jsou 2. ____________________. Linda: Líbí se mi tahle lampa. Honza: Hm, ta je hezká. Ale je drahá! Vidíš? Stojí 3. ____________ korun! Linda: Cože, tak drahá? Tak to ne. Honza: A co tahle malá? Stojí jenom 4. ________________ korun. Linda: No, ta je levná. Ale je taky hezká. Honza: Tak si vezmeme tuhle malou, ano?

POZOR: ten, ta, to, ty × tenhle, tahle, tohle, tyhle >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.7

CD: 14

4. Lampa nefunguje. Honza s Lindou ji musí reklamovat. Mluví s prodavačem v obchodě. Seřaďte dialog (1–5). Pak kontrolujte poslechem. ____ Ne, chceme vrátit peníze. 1. Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. ____ Nefunguje? A máte účet? ____ Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. ____ Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce.

5. Kdy obvykle můžete zboží reklamovat? Zboží můžu (M) nebo nemůžu (N) reklamovat, ... 1. ...když je moc drahé. ____ 5. ...když nemám účet. ____ 2. ...když nemá hezkou barvu. ____ 6. ...když je v záruce. ____ 3. ...když nefunguje. ____ 7. ...když je tři roky staré. ____ 4. ...když mám účet (= paragon). ____

CD: 15, 16, 17

6. Co říkají Radek, Věra a Pavel o tom, co si koupili? Doplňte tabulku. Radek

Věra

Pavel

Co koupil/-a? Kolik to stálo? Byl/a spokojený/á? Musel/a zboží reklamovat? Proč?

7. Představte si, že zařizujete byt. Koupili jste si nábytek nebo elektrický spotřebič, ale musíte ho reklamo vat. Tvořte dialogy v obchodě. Používejte tyto výrazy: nefungovat reklamovat být v záruce mít účet vrátit peníze

18 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 9: Ája a její byt

CD: 18

To je náš dům. Bydlíme ve druhém patře.

Máme nový 4 + 1. Zvu tě na návštěvu.

Zajíčkovi

A to je náš byt.

Máme velkou kuchyň.

Tady máme pokoj já a sestra.

Máme obývák s balkonem.

A tady má pokoj bratr. Pssst!

Tady je ložnice.

Máte hezký byt!

UP N VS T ÁZÁ ZAK

A jaké máte sousedy?

J. MALÝ

Máte opravdu

V. BÍLÝ

sousedy!

Dobré!

dobré

D. VESELÝ E. ZAJÍČEK K. VYSKOČIL M. KOUKAL

Malý bílý veselý zajíček vyskočil a koukal!

19


Lekce 9 E | Co už umím česky Můj dům nebo byt Mám 3 + 1 v Praze 3. Mám velkou kuchyň a velký obývák. Máme malou zahradu. Inzerát Koupím… Prodám… Pronajmu… Hledám pronájem… Zkratky v inzerátech 3 + 1 – byt nebo dům, který má tři pokoje a kuchyň RD – rodinný dům kk – kuchyňský kout dr. byt – byt v družstevním vlastnictví byt v OV – byt v osobním vlastnictví Zařizujeme byt Líbí se mi… Chtěl/a bych… Potřebujeme dva stoly, dvě židle, dvě křesla… Reklamace Ta lampa nefunguje. Ještě je v záruce. Chceme vrátit peníze. Máte účet? Můžeme to poslat na reklamaci. Gramatika Nominativ a akuzativ plurálu (první a čtvrtý pád množného čísla) Mi, F, N: -y: byt – byty, žena – ženy... -e/-ě: pokoj – pokoje, koberec – koberce, garáž – garáže, fotografie – fotografie... -a: auto – auta... Slovní zásoba Dům a byt: balkon, dětský pokoj, garáž, koupelna, kuchyň, ložnice, obývák… Nábytek a zařízení: křeslo, knihovna, židle, lednička, sporák, koberec… Výslovnost CD: 19 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. kd > gd kdo, kde, kdy, odkdy, dokdy dp > tp odpoledne dk > tk odkud zk > sk zkouška žk > šk těžký

20

POZOR: Asimilace >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.8

POZOR: dům – domy, stůl – stoly...


Lekce 10 Cestujeme Přijít, odejít Kdy přijedeš na návštěvu? Komiks: Ája se učí řídit

21


Lekce 10 A | Cestujeme 1. Povídejte si s partnerem. 1. Cestujete rádi? 3. Cestujete často autem, vlakem, letadlem…? 2. Jak často cestujete? 4. Jaký problém můžete mít, když cestujete vlakem nebo autem?

2. Používejte slovník. Doplňte slova k obrázkům. A. lístek na vlak/jízdenka

B. nástupiště

C. (dopravní) značka

D. zaplatit pokutu

E. řidičský průkaz (řidičák) OSTRAVA

1.

2.

3.

4.

5.

CD: 20 3. Jarmila Nová často jezdí vlakem. Teď chce jet do Brna. Je u pokladny a kupuje si lístek na vlak. Poslouchejte. Co je/není pravda? 1. Lístek na vlak stojí 147 korun. 2. Vlak má 10 minut zpoždění.

ANO / NE ANO / NE

CD: 20 4. Poslouchejte a doplňte dialog. Jarmila: Dobrý den, jednou Brno. Pokladní: 1. __________ korun. Jarmila: Prosím vás, a kdy to teď jede? Pokladní: Do Brna? V 15.58, ale má to 2. __________ minut zpoždění. Jarmila: A na jaké nástupiště to přijede? Pokladní: Na třetí.

CD: 21 5. Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Teď jede z práce domů. Poslouchejte. Co je/není pravda? Co nevíte? 1. Tomáš jel moc rychle. 2. Tomáš nemá peníze.

ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM

CD: 21 6. Doplňte dialog.

POZOR: chodit × jít jezdit × jet >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.1

Policista: Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. Tomáš: Tady je řidičský průkaz. Moment... A tady je technický průkaz. Policista: Děkuji. Víte, jakou chybu jste udělal? Tomáš: No, asi jsem jel moc rychle, že? Policista: Ano. Tady byla značka maximálně 1. __________ kilometrů za hodinu. A vy jste jel přes 2. __________! Tak musíte zaplatit pokutu. Tomáš: Hm.... A kolik? Policista: 3. __________ korun.

CD: 22 7. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. jezdí vlakem, lístek na vlak, vlak má zpoždění, nástupiště, moc nechodí pěšky, jet domů, řidičský a technický průkaz

8. Pracujte v páru. Tvořte podobné dialogy. 1. Jste na nádraží a chcete jet do Českého Krumlova. Kupujete si lístek na vlak. 2. Jel/a jste moc rychle a zastavil vás policista. Musíte zaplatit pokutu.

22 Cv. 4

Cv. 6


ČEŠTINA EXPRES 2 „Dlouhá“ × „krátká“ slovesa pohybu Na straně 22 čtete: Jarmila Nová často jezdí vlakem. Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Opakovaná aktivita, obvykle s výrazy: často, vždycky, obvykle, někdy, málokdy, nikdy, rád/a...

Konkrétní čas: teď, v 7 hodin, odpoledne, dneska...

chodit, chodím

jít, jdu*

jezdit, jezdím

jet*, jedu

létat, létám

letět, letím

>Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.1

9. Jak můžete cestovat? Doplňte chodit – jít, jezdit – jet nebo létat – letět. Například: chodit – jít pěšky, létat – letět letadlem... letadlem autem pěšky na kole vlakem

1

2

3

tramvají

4

autobusem

na motorce

5

6

7

8

10. Co děláte často nebo rádi? Co neděláte nikdy? Vymyslete 6 vět. Například: Často jezdím autem. Rád/a chodím pěšky. Nikdy nejezdím na kole do práce.

11. Povídejte si s partnerem. Co děláte stejně? Například: Jak často chodíte do kina? – Často. Asi tak jednou za týden. 1. Jak často chodíte na výlety? 5. Jak často jezdíte vlakem? 2. Jak často chodíte na procházku? 6. Jak často jezdíte taxíkem? 3. Jak často chodíte do práce? 7. Jak často jezdíte metrem? 4. Jak často jezdíte autem? 8. Jak často jezdíte na hory?

PAMATUJTE SI: jednou, dvakrát... za den za týden za měsíc za rok

12. Co děláte často, obvykle, každý den/týden/měsíc/rok, jednou za...? Změňte věty podle modelu. Například: Jdu na výstavu. – Často chodím na výstavu. 1. Teď jedeme metrem. 3. Dneska jedu taxíkem. 2. V 10 hodin jdu k doktorovi. 4. Jedeme na dovolenou do Itálie.

5. Dneska odpoledne jdeme na nákup. 6. V pátek večer jdu do kina.

13. Co dělají lidé na fotografiích teď/často? Například: Alena teď jede vlakem do školy. Často jezdí vlakem, protože škola je daleko.

Alena

Sylva

Vladimír

Jakub

Vanda a Sára

Leoš

14. Používejte slovesa chodit, jezdit a létat. Vymyslete 3 otázky pro partnera. Například: Chodíš často pěšky?

23 Cv. 9


Lekce 10 B | Přijít, odejít... CD: 23 1. Podívejte se na fotografii. Tom jde do práce. Linda je nemocná a je doma. Označte , co slyšíte.

A kdy přijdeš? Přijdu v 8. A v kolik hodin přijdeš? Přijdu v 6.

„Krátká“ slovesa pohybu s prefixy PŘI-

OD-

jít*

přijít*

odejít*

jet*

přijet*

odjet*

letět

přiletět odletět

POZOR: Slovesa s prefixy při- a od- jsou perfektivní. >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.2

přijít – odejít přijet – odjet

přiletět – odletět

2. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kdy (ty – přijít) domů? – Kdy přijdeš domů? – Přijdu v 6. 1. Kdy ________________ (ty – přijít) zítra do školy? 4. V kolik hodin ______________ (přijít) kolega do práce? 2. Kdy ________________ (vy – přijet) na návštěvu? 5. V kolik hodin ______________ (přijet) autobus z Brna? 3. Kdy ________________ (přiletět) letadlo z Londýna?

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Část A je zde, část B najdete v Klíči na straně 45/46. Například: Kdy přiletí letadlo z Londýna? Kdy (od)letí letadlo do Frankfurtu? ODLETY ČÍSLO LETU DESTINACE SPOLEČNOST TERMINÁL AF4947 LYON (Francie) Air France Terminál 2 OK0564 FRANKFURT (Německo) České aerolinie Terminál 2 LO0524 VARŠAVA (Polsko) LOT Terminál 2 SU0144 MOSKVA (Ruská federace) Aeroflot Terminál 1

GATE C3 C18 C13 B3

POZNÁMKA poslední výzva poslední výzva nástup nástup

ODLET 20.44

PŘÍLETY ČÍSLO LETU IB7882 DL8727 OS0705 BA0858

GATE ---------

POZNÁMKA předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad

PŘÍLET 20.35

DESTINACE MADRID (Španělsko) STOCKHOLM (Švédsko ) BERLÍN (Německo) LONDÝN (Velká Británie)

SPOLEČNOST Iberia Delta Airlines Lufthansa British Airways

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

21.10

21.00

4. Co se stalo? Tvořte věty v minulém čase. Například: Včera (já – přijít) do školy v 7 hodin. – Včera jsem přišel do školy v 7 hodin. 1. Včera (já – odejít) z práce v 5 hodin. 4. Letadlo (odletět) v 15.30. 2. Minulý týden (já – přijet) do Prahy. 5. Kolega tady není, už (odjet) domů. 3. (My – přiletět) včera pozdě večer. 6. Kamarád (přijít) pozdě do kina.

POZOR: Prefixy: při-, od-, pře- ... >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.2

5. Kde můžete vidět nebo slyšet tyto výrazy? Rozumíte?

výstup

přílet

VCHOD

VÝCHOD

Přestup

ODJEZD

odlet

nástup

6. V předchozích tabulkách cvičení označte prefixy. Ukažte gestem nebo zahrajte, co znamenají. Například: přestup

24 Cv. 6


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Podívejte se na mapu, na které je metro v Praze. Odpovězte na otázky. Na jaké stanici můžete přestoupit z áčka na béčko? Na jaké stanici můžete přestoupit z áčka na céčko? Na jaké stanici můžete přestoupit z céčka na béčko? Na jaké stanici musíte vystoupit, protože je to konečná?

Kobylisy

Střížkov

á ar om

ko m

ěs

Invalidovna

St

Náměstí Republiky

Florenc Křižíkova

Můstek

iv sk

Smíchovské nádraží

Ho st po De

á

je Há

Op at ov

ov od Ch

Ro zt

yl

y

ck ro v če

jo vi

Ka

Pankrác

Bu

Vltava

ick dl Ra

Vyšehrad Pražského povstání

á

No vé B Jin uto on vic ice e

a

in y

rk Hů

Lu k

Lu ž

a

St od ůl k

y

Sk

Náměstí Míru I.P.Pavlova

Anděl

al

St

Karlovo náměstí

ka

ra šn

ick

á

iv ař

Že l

Jiř

íh o

Muzeum

Flo ra

Hlavní nádraží Národní třída

éh o

zP od ě

br

POZOR: linka A = áčko linka B = béčko linka C = céčko

Če s

ts

ra ns k al os t M

Vltavská

á

Palmovka

or av sk Vy á so ča ns ká Ko lb en ov H a Ra lou jsk bě á z tín ah ra da Če rn ýM os t

Nádraží Holešovice

Hr ad ča ns k

Ná dr

Nemocnice Motol

Letňany

ad

až íV Bo el es řis la la ví vk n a De jv ick á

Prosek

Petřiny

Zl ičí n

Ládví

CD: 24 8. Poslouchejte 5 dialogů. Kde to můžete slyšet? doma na letišti v parku v metru na autobusovém/vlakovém nádraží v restauraci ve škole na ulici

CD: 24

9. Poslouchejte ještě jednou. Označte, co je správně.

1.

Na stanici Muzeum je přestup a) na trasu A b) na trasu B c) na trasu C

2.

Letadlo z Londýna má zpoždění a) 15 minut b) 25 minut c) 35 minut

3.

Autobus do Českého Krumlova a) nejezdí v sobotu b) jezdí jenom v pátek c) jezdí každý den

4.

Vlak z Děčína odjede a) v 8.35 b) v 18.45 c) v 18.35

5.

Vlak z Berlína přijede a) na páté nástupiště b) na šesté nástupiště c) na sedmé nástupiště

PAMATUJTE SI: páté, šesté, sedmé nástupiště... >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.3

25 Cv. 9


Lekce 10 C | Přijedeš na návštěvu? 1. Renáta a Zuzana jsou kamarádky. Renáta se přestěhovala do Prahy. Teď chce pozvat Zuzanu na návštěvu. Přečtěte si její e-mail a odpovězte na otázky. 1. Kde Renáta pracuje? 2. Líbí se jí v Praze? 3. Má velký byt? 4. Na kdy zve Zuzanu do Prahy? 5. Kam chce jít Renáta na procházku? 6. Kam chce jet na výlet? 7. Jaké další kulturní akce plánuje? 8. Kde může Zuzana bydlet? 9. Jak často jezdí autobus z Brna do Prahy? 10. Jak dlouho trvá cesta?

PAMATUJTE SI: u nás × u vás >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.4

CD: 25 2. Zuzana telefonuje Renátě. Poslouchejte. Co je/není pravda?

Komu: zuzana.holasova@centrum.cz Předmět: pozvání na návštěvu

Ahoj Zuzano, zdravím tě z Prahy. Jak se máš? Já se mám dobře, líbí se mi tady. Pracuju v centru v cestovní kanceláři. Bydlíme v Praze 5. Byt je trochu malý, ale manžel a syn jsou tady spokojení. Chtěla bych tě pozvat do Prahy. Můžeš přijet třeba v pátek 1. května? Mám od 1. do 5. května volno. V Praze je na jaře moc hezky. Půjdeme na procházku na Hrad a na Malou Stranu a do nějaké galerie na výstavu. Určitě taky pojedeme na výlet na Karlštejn a večer půjdeme do kina nebo do divadla. Jestli chceš, můžeš bydlet u nás, ale jestli chceš, rezervuju ti pokoj v hotelu. Můžeš přijet autem, ale myslím, že lepší je jet vlakem nebo autobusem. Autobus z Brna do Prahy jezdí často, jednou za třicet minut nebo čtyřicet minut. Cesta trvá asi dvě hodiny. Měj se moc hezky, těším se! Renáta

POZOR: raději >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.5

3. Pracujte v páru. Domluvte se s partnerem, že přijede do vaší země. Naplánujte návštěvu. Používejte tyto výrazy. Nechceš přijet...? Můžeš bydlet... Můžeš přijet třeba... Cesta trvá asi... Půjdeme... Pojedeme...

4. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce. Pozvěte ho/ji na víkend na návštěvu do města v ČR, které znáte. Naplánujte, kde bude bydlet a co budete dělat. 26

1. Zuzana nemůže přijet 1. května. ANO / NE 2. Zuzana bude raději bydlet v ho telu. ANO / NE 3. Zuzana přijede vlakem v 9 dopo ledne. ANO / NE 4. Renáta nemůže na Zuzanu čekat na nádraží. ANO / NE 5. Zuzana pojede metrem béčkem a pak céčkem. ANO / NE


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 10: Ája se učí řídit Ájo, musíš se učit řídit!

CD: 26

Co znamená tahle značka?

Dáme si tři piva?

Ne! Za tři kilometry jsme v Plzni.

A co tahle značka? Blízko je ZOO?

A co tahle?

Ne!! Pozor, zvířata!

Ne!!! Nouzové volání!

Vy jste jel přes 80!

Musíme zavolat domů?

A co znamená... Jé, policie!

A co znamená tahle značka? No...

Dobrý den, vaše doklady, prosím.

60

60

Tak zaplatíte pokutu.

27


Lekce 10 E | Co už umím česky Cestujeme Kdy přijede vlak z...? Kdy přiletí letadlo z...? Vlak má zpoždění. Vlak přijede na třetí nástupiště. Vaše doklady prosím. Musíte zaplatit pokutu 1000 korun. Nápisy nástup, výstup, přestup, vstup příjezd, odjezd vchod, východ přílet, odlet Pozvání na návštěvu Chtěl/a bych tě pozvat... Můžeš bydlet... Můžeš přijet třeba... Cesta trvá asi... Půjdeme... Pojedeme... Gramatika „Dlouhá“ a „krátká“ slovesa pohybu: chodit – jít jezdit – jet létat – letět „Krátká“ slovesa pohybu s prefixy: přijít × odejít přijet × odjet přiletět × odletět

POZOR: „Dlouhá“ slovesa pohybu používáme obvykle s výrazy: často, vždycky, obvykle, někdy, málokdy, nikdy, rád/a... „Krátká“ slovesa pohybu používáme obvykle s výrazy: teď, v 7 hodin, odpoledne, dneska...

Slovní zásoba lístek na vlak/jízdenka, nástupiště, pokladna, dopravní značka, zaplatit pokutu... Výslovnost CD: 27 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. p přijít, přijet, pokladna, průkaz, odpoledne, přestup t teď, tady, technický, trvat, cesta, přestup, přijít, odejít k lekce, kancelář, krátký, jízdenka, procházka, lístek, vlak

28


Lekce 11

Lidské tělo U doktora Nemoci a léky Můžete mi pomoct? Komiks: Pája jde do nemocnice

29


Lekce 11 A | Lidské tělo

CD: 28

1. Jaké části lidského těla znáte? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografii.

s hlava s koleno 1. 2. 3.

s ústa/pusa s oko s krk s záda

s noha

s břicho

s ucho

s ruka

s rameno

s nos

s vlasy 8. 9. 10. 11.

4. 12.

5. 6.

13.

7. PAMATUJTE SI: ruka × ruce oko × oči ucho × uši >Příloha ČE2, lekce 11, bod 11.1

2. Najděte 7 dalších částí těla.

D

E

Ř

K

O

A

Q

W

H

R

U

K

A

X

U

K

A

Ž

Í

Ě

G

R

O

P

E

Š

Ř

B

Ů

X

L

X

A

B

Ř

Ž

Ě

F

U

G

W

A

Ž

Í

S

Ý

Ž

Ř

A

C

Ž

Q

M

Ě

V

Š

Ř

Q

Z

F

Á

M

Č

T

Ž

D

Á

I

Q

H

C

W

K

O

L

E

N

O

R

Q

X

E

É

H

Š

É

Ý

CH

W

L

W

Ž

Š

É

A

L

Á

W

W

Z

Y

N

H

J

D

L

Ž

O

Y

A

H

I

Á

M

S

É

F

N

F

Á

Z

O

G

O

K

O

Č

B

V

V

R

É

É

A

Y

V

G

M

L

D

P

W

Q

M

L

S

Z

D

R

A

B

M

W

Ý

H

A

Ě

U

P

A

CD: 29

3. Poslouchejte písničku. Na fotografiích vedle cvičení 4 označte CD: 29

4. Poslouchejte. Doplňte text. Naučte se písničku.

__________, __________, __________ a __________

řekněte mi, co to znamená,

__________, __________, __________ a __________

řekněte mi, co je to!

__________, __________, __________, __________

řekněte mi, co to znamená,

__________, __________, __________, __________

řekněte mi, co je to!

30 Cv. 1

, jaké části těla slyšíte v textu.


ČEŠTINA EXPRES 2

B | U doktora

CD: 30

1. Jana telefonuje k doktorovi. Mluví se zdravotní sestrou. Označte

Bolí mě hlava.

Bolí mě ucho.

Bolí mě oko.

, co říká.

Bolí mě zub.

2. Představte si, že vás bolí zub/břicho/v krku... Telefonujete k doktorovi. Mluvíte se zdravotní sestrou. Tvořte dialogy. Používejte tyto výrazy. Crrr Prosím.

Dobrý den, (vaše jméno). Já bych se chtěl/a objednat. Bolí mě...

Moment. Hodí se vám to (den, čas)?

Ne, bohužel nehodí.

Tak můžete přijít (den, čas)?

Ano, můžu.

Dobře, tak (den, čas).

Děkuju, na shledanou.

3. Představte si, že jste u doktora. Co obvykle doktor říká? Doplňte k obrázkům. A. Odložte si.

C. Otevřete ústa.

D. Co vás bolí?

2. __

1. D

B. Lehněte si.

3. __

4. __

CD: 31

4. Nina je u doktora. Je jí špatně a bolí ji břicho. Poslouchejte a odpovězte na otázky. 1. Jakou má Nina teplotu? 2. Kam musí jet? CD: 31

Bolí ji břicho. Je jí špatně.

5. Poslouchejte ještě jednou a doplňte.

Doktor: Co vás bolí? Nina: 1. ____________ mě břicho a je mi špatně. Doktor: Hm... Máte teplotu? Nina: Ano, mám 2. ____________. Doktor: Odložte si, prosím, a lehněte si. Bolí to tady? Nina: Au! To bolí! Doktor: Hm, to vypadá jako apendicitida. Musíte jet 3. ______ _________________. Zavolám sanitku.

6. Doplňte věty.

1. Nina je _________________. 4. Má ____________________. 2. Je jí ____________________. 5. Musí jet ________________________. 3. Bolí ji __________________. 6. Doktor zavolá __________________.

Bolí mě břicho. Je mi špatně.

do nemocnice u doktora sanitku

teplotu špatně břicho

31 Cv. 2

Cv. 5


Lekce 11 CD: 32 7. Jan a jeho syn David jsou u doktorky. Poslouchejte a odpovězte na otázky. 1. Jakou má teplotu? 2. Má na něco alergii? 3 Jak často musí brát antibiotika?

CD: 32 8. Poslouchejte ještě jednou a doplňte. Doktorka: Tak co potřebujete, pane Vašák? David je nemocný? Jan: Ano, bolí ho 1. _____________ a je mu špatně. Doktorka: Jakou má teplotu? Jan: Ráno měl 2. _____________. Doktorka: Otevři pusu! Hodný kluk... Hm, to je angína. Musí dostat antibiotika. Nemá na něco alergii? Jan: Ne, 3. _____________. Doktorka: Tak tady je recept. Je to takový sirup. Musí brát jednu lžičku 4. _____________ denně, ráno a večer. Nesmí pít mléko a jíst mléčné výrobky. A za týden musíte přijít na kontrolu.

9. Doplňte věty.

1. David je _________________________________. 2. Je mu _________________________________. alergii angínu 3. Bolí ho _________________________________. pít mléko a jíst mléčné výrobky 4. Má _________________________________. antibiotika na kontrolu 5. Nemá _________________________________. špatně v krku nemocný 6. Musí dostat _________________________________. jednu lžičku dvakrát denně 7. Musí brát _________________________________. 8. Nesmí _________________________________. 9. Musí přijít _________________________________.

10. Co říká pacient (P) a co doktor (D)?

1. Je mi špatně. ___ 4. Bolí mě hlava. ___ 7. Otevřete ústa. ___ 2. Jakou máte teplotu?___ 5. Auuu! To bolí! ___ 8. Musíte brát antibiotika. ___ 3. Nesmíte pít mléko. ___ 6. Máte zdravotní pojištění?___ 9. Nemáte na něco alergii? ___

PAMATUJTE SI: 39,2 čteme třicet devět dva POZOR: Zvýšená teplota je 37 °C.

10. Za týden musíte přijít na kontrolu. ___ 11. Bolí mě břicho. ___ 12. Mám teplotu 39,2. ___

Krátká osobní zájmena v akuzativu a dativu

akuzativ

dativ

Bolí mě zub.

Je mi špatně.

on

Bolí ho v krku.

Je mu špatně.

ona

Bolí ji břicho.

Je jí špatně.

>Příloha ČE2, lekce 11, body 11.2, 11.3 a 11.4

11. Podívejte se na fotografie. Co ho/ji bolí? Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: 1. Co ho bolí? Bolí ho břicho? – Ne, bolí ho zub.

1

2

32 Cv. 10

3

4

5

6


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Nemoci a léky 1. Doplňte popis k obrázkům. A. Má rýmu.

B. Má zlomenou ruku.

1. E

C. Má kašel.

2.

3.

CD: 33, 34

2. Poslouchejte 2 dialogy u doktora. Označte

Máte alergii na pyl.

Máte alergii na kočky.

Máte alergii na antibiotika.

Máte zvýšenou teplotu.

Máte zlomenou ruku.

Máte zlomenou nohu.

D. Má průjem.

E. Má alergii na pyl.

4.

5.

, co říká doktor.

2

1

3. Co je to? Doplňte. s kapky s prášky/tablety

1.

2.

s náplast s injekce s sádra s recept

3.

4.

5.

6.

4. Jaké léky nebo vitamíny znáte? Kdy je berete? Například: Když mám rýmu a kašel, beru vitamín C a používám kapky do nosu.

5. Co děláte, když... 1. Když mám alergii na penicilin, 2. Když mám angínu, 3. Když mám zlomenou nohu, 4. Když mě bolí zub, 5. Když mám apendicitidu,

A. musím jet do nemocnice. B. musím to říct doktorovi. C. dostanu sádru. D. objednám se k doktorovi. E. musím brát antibiotika.

Co ti/vám je? Co mu je? Co jí je? > Příloha ČE2, lekce 11, bod 11.3

6. Pracujte v páru. Zeptejte se na chybějící informace. Část A je tady, část B najdete v Klíči na straně 46/47. Například: Pacient číslo 1 se jmenuje Lukáš. Kolik mu je? Co ho bolí? Co nesmí? Pacient/pacientka

Kolik mu/jí je?

Co ho/ji bolí?

1. Lukáš 2. Tereza

hlava a má rýmu

3. Vojtěch

noha

4. Anna

55

Jakou má teplotu?

Co mu/jí je?

Co dostane?

37,3

má průjem

injekce, prášky

Co nesmí?

má alergii na pyl sádru 38,5

3 dny chodit být na slunci, pít alkohol

33 Cv. 1

Cv. 3


Lekce 11 D | Můžete mi pomoct? 1. Kdo co říká? Přiřaďte k situacím na fotografiích. A. Ukradli mi auto!

B. Měl jsem nehodu.

C. Ztratila jsem doklady.

D. Hoří!

E. Vykradli mi byt!

PAMATUJTE SI: Linka 112 (doktor, policie, hasiči)

3.

1. 2. 5.

4.

2. Kam půjdete nebo kam zavoláte, když potřebujete pomoc? Například: Vykradli mi byt. Půjdu/zavolám na policii. 1. Ukradli mi auto. Půjdu/zavolám... do školy k doktorovi do kina 2. Měl/a jsem nehodu. do nemocnice na ambasádu 3. Můj dům hoří. na pohotovost na záchod k doktorovi 4. Bolí mě břicho. na nádraží do banky na policii hasiče 5. Ztratil/a jsem pas.

3. Pracujte v páru. Představte si, že máte problém a hledáte pomoc. Například: Vykradli mi byt. – Musíš jít/zavolat...

5. Markéta musela jít na policii. Viděla tam tyto piktogramy. Víte, co znamenají? Například: Nesmíte tady telefonovat.

CD: 35 4. Markéta Benešová má něja- ký problém. Poslouchejte a označte , kam telefonuje a proč. Kam telefonuje?

Na policii.

Na pohotovost.

1

2

3

4

6. Přečtěte si tyto nápisy. Přiřaďte některé z nich k piktogramům ve cvičení 5.

Do nemocnice. Proč tam telefonuje?

Bolí ji břicho

Její byt hoří.

Vykradli jí byt.

Zákaz vstupu OTEVŘENO DISKRÉTNÍ ZÓNA ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ Zavřeno Kouření zakázáno

PROSÍME, NEPOUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFONY!

34 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2

E | Komiks 11: Pája jde do nemocnice

CD: 36

DRUHÝ DEN

Zítra jdu na malou operaci.

To je mi líto. Zavolám ti!

Co je ti, Pájo?

Tak co? Jaká byla operace?

Jak to? Přišel jsem do nemocnice...

Operace nebyla! Utekl jsem z nemocnice!

To je vaše první operace, že?

Svlékněte se! Lehněte si!

Je to opravdu lehká operace!

To bude dobré! Nebojte se!

Tak proč jsi utekl?

Ona to neříkala mně! Říkala to doktorovi! 35


Lekce 11 F | Co už umím česky Jsem nemocný/á Je mi špatně. Bolí mě hlava. Telefonuju k doktorovi Já bych se chtěl/a objednat. Bolí mě... U doktora Co tě/vás bolí? Otevřete ústa. Odložte si./Svlékněte se. Lehněte si. Máte na něco alergii? Budete brát dvakrát denně jednu tabletu. Můžete mi pomoct? Měl/a jsem nehodu. Ukradli mi auto. Ztratil/a jsem doklady. Vykradli mi byt. Hoří! Gramatika Personální pronomena v akuzativu (osobní zájmena ve čtvrtém pádu) já: Bolí mě hlava. ty/vy: Co tě/vás bolí? on: Bolí ho hlava. ona: Bolí ji hlava. Personální pronomena v dativu (osobní zájmena ve třetím pádu) já: Je mi špatně. ty/vy: Co je ti/vám? on: Je mu špatně. ona: Je jí špatně Slovní zásoba Lidské tělo: hlava, oči, uši, nos, pusa/ústa, vlasy, ruce, nohy, břicho… Nemoci a úrazy: angína, rýma, kašel, alergie, průjem, zlomená ruka, zlomená noha… Léky: kapky, tableta, injekce, recept… Výslovnost CD: 37 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. l lék, lehněte si, lidské tělo, svlékněte se, zlomený, bolí, ztratil, bohužel r ruka, rameno, rýma, recept, úraz, krk, vykradli, alergie, pozor, doktor

36


Lekce 12

Pozdravy a přání Telefonujeme Na návštěvě Komiks: Ája a Pája jdou na návštěvu

37


Lekce 12 A | Pozdravy a přání 1. Povídejte si.

PAMATUJTE SI: SMS čteme esemeska

1. Posíláte často esemesky? 2. Píšete pozdravy z dovolené nebo přání k Vánocům, Velikonocům, narozeninám...?

2. Představte si, že jste dostali tyto esemesky. Doplňte háčky ( ˇ ) a čárky ( ´ ). Pak je přečtěte nahlas. PAMATUJTE SI: pan Dvořák paní Dvořáková

Hezke Vanoce a stastny novy rok preji Dvorakovi

Posilame pozdrav z dovolene! Ales a Marie

Vsechno nejlepsi k narozeninam! Teta Lucie

Hezke Velikonoce a krasne jaro! Zdenek Jiracek

Dvořákovi

<Příloha ČE1, Lekce 4, bod 4.8

1

2

3

4

3. Pozdrav nebo přání můžete taky napsat na pohlednici. Jaký pozdrav ze cvičení 2 napíšete na tyto pohled nice? Vyberte čtyři nejvhodnější. C. F.

D.

A.

H. G.

E.

B.

4. Víte, jak píšeme adresu? Doplňte tyto výrazy k adrese. sulice a číslo domu

sPSČ (poštovní směrovací číslo) a město

soslovení

Paní Eva Hrušková Tulipánová 172/13 100 00 Praha 10

sjméno a příjmení

POZOR: / čteme lomeno 100 00 čteme sto nula nula >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.1

5. Zeptejte se partnera/partnerky na adresu a správně ji zapište. Pošlete mu/jí pohlednici. Například: Jakou máš adresu? – Tulipánová 172/13, 100 00 Praha 10, Česká republika.

38 Cv. 3


ČEŠTINA EXPRES 2 PAMATUJTE SI: Telefonní kód ČR je 00420 nebo +420

B | Telefonujeme 1. Ptejte se navzájem, jaké máte telefonní číslo. Zapište to.

CD: 38

2. Zuzana volá Romanovi. Roman pracuje ve firmě Anotex.

1. Kam Roman šel? 2. Kdy přijde zpátky?

CD: 38

3. Doplňte dialog.

Sekretářka: Dobrý den, firma Anotex. Co pro vás můžu udělat? Zuzana Frídlová: Dobrý den, Frídlová. Prosím vás, je tam Roman Jirák? Sekretářka: Pan Jirák tady bohužel není. Šel 1. _________________. a přijde až 2. _________________. Chcete mu nechat vzkaz? Zuzana Frídlová: Ne, zavolám 3. _____________________, děkuju. Sekretářka: Není zač. Na shledanou.

CD: 39

4. Milan telefonuje Janě.

1. Má správné telefonní číslo? 2. Kde byla chyba?

CD: 39

5. Poslouchejte dialog ještě jednou. Doplňte telefonní čísla.

Pan Kadeřábek: Prosím, Kadeřábek. Milan: Dobrý den, tady Milan. Prosím vás, je doma Jana? Pan Kadeřábek: Jana? Ta tady nebydlí. To je asi omyl. Milan: Aha, tak promiňte. Volal jsem 1. ________________. Pan Kadeřábek: Hm, my máme 2. ________________.

6. Co dělají nebo říkají? Doplňte podle dialogů. s můžu udělat s tady Milan s omyl s vzkaz s Janě s Romanovi 1. Zuzana Frídlová volá ____________________________________. 2. Milan Novák telefonuje __________________________________. 3. Co pro vás ____________________________________________? POZOR: Dativ sg.: 4. Dobrý den, ____________________________________________. Zuzana volá Romanovi. 5. Chcete mu nechat ______________________________________? Milan telefonuje Janě. 6. Promiňte, to je _________________________________________. >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.2

7. Pracujte v páru. Tvořte telefonní dialogy. Situace 1: Chcete koupit byt a voláte do realitní kanceláře BYTEX. Realitní makléř pan Josef Choděra není v kanceláři. Mluvíte se sekretářkou. Nechcete nechat vzkaz, ale zavoláte později.

Situace 2: Voláte učiteli/učitelce a chcete zrušit lekci, ale máte špatné číslo.

Dobrý den, realitní kancelář ________________. Co pro vás můžu udělat?

Prosím, ________________.

Dobrý den, ________________. Prosím vás, je tam ________________? ________________ tady bohužel není. Chcete mu nechat vzkaz? Ne, děkuju. Zavolám ________________.

Dobrý den, ________________. Prosím vás, je tam ________________? To je asi omyl. Aha, tak promiňte. Volal/a jsem ________________. Aha, my máme ________________.

Není zač. Na shledanou.

39


Lekce 12 C | Kdo komu telefonuje?

POZOR: kdo (nominativ) × komu (dativ) >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.3

CD: 40, 41

1. Poslouchejte 2 dialogy. Označte

, kdo komu telefonuje a proč? Adam volá Liborovi Evě Ivaně

Adam

Ivana

Eva

Eva volá Adamovi Liborovi Ivaně

Libor

Nominativ singuláru × Dativ singuláru Doplňte, kdo komu telefonuje. Nominativ singuláru

Dativ singuláru

Koncovky

Ma

To je Libor.

Adam telefonuje ______________________________

F

To je Ivana.

Eva telefonuje ________________________________

konzonant + -ovi -a > -e/-ě

POZOR: -ka > -ce: To je kamarádka. >Telefonuju kamarádce. >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.2

2. Komu píšete, posíláte dopis, zavoláte...? Doplňte dativ singuláru. 1. 2. 3. 4. 5.

Píšu e-mail ________________________ (kamarád). Posílám dopis ________________________ (maminka). Musím zavolat ________________________ (učitelka). Už jsi telefonovala ________________________ (tatínek)? Zítra se objednám k ________________________ (doktor).

3. Povídejte si. 1. 2. 3. 4.

Komu nejčastěji telefonujete? Komu nejčastěji píšete e-maily? Komu nejčastěji kupujete dárky? Komu píšete přání k Vánocům a narozeninám?

Deklinace kdo, co (nominativ, dativ, akuzativ a lokál) nominativ

kdo

co

dativ

komu

čemu

akuzativ

koho

co

lokál

kom

čem

> Příloha ČE2, lekce 12, bod 12. 3

4. Ptejte se a reagujte. Komu...? Například: (Kdo) telefonuješ? – Komu telefonuješ? 1. (Kdo) _______________ píšeš esemesku? 2. (Kdo) _______________ píšeš přání? 3. (Kdo) _______________ posíláš ten email? 4. (Kdo) _______________ jsi nechal vzkaz? 5. (Kdo) _______________ jsi koupila dárek?

6. Ptejte se a reagujte. O kom, o čem...? Například: O (co) mluvíš? – O čem mluvíš? 1. O (co) ___________ jste si povídali? 2. O (co) ___________ byl ten film? 3. O (co) ___________ mluvil ten politik? 4. O (kdo) ___________ jste včera mluvili? 5. O (kdo) ___________ je ta kniha?

40 Cv. 2

5. Ptejte se a reagujte. Koho, co...? Například: (Co) máš rád? – Co máš rád? 1. (Co) ____________ hledáš? 2. (Kdo) ____________ potřebuješ? 3. (Co) ____________ si dáš? 4. (Kdo) ____________ vidíš? 5. (Kdo) ____________ hledáš?

7. Ptejte se a reagujte. Například: O (co) si povídáte? – O čem si povídáte? 1. O (co) ___________ jste si povídali v práci? 2. Ke (kdo) ___________ jdete? 3. Na (co) ___________ se díváš? 4. O (kdo) ___________ mluvíš? 5. Pro (kdo) ___________ máš ten parfém?


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Na návštěvě

CD: 42

1. Milada Jánová telefonuje Josefu Horákovi. Poslouchejte dialog. Kdy přijde pan Horák na návštěvu? CD: 42

2. Poslouchejte dialog. Doplňte.

Pan Horák: Horák, prosím. Paní Jánová: Dobrý den, tady Jánová. Pan Horák: Á, paní Jánová, co potřebujete? Paní Jánová: No, vzpomněla jsem si, že máte dneska svátek. Tak 1. _____________________! Pan Horák: Děkuju, to jste moc hodná. Paní Jánová: A nechcete někdy přijít na návštěvu? Pan Horák: Moc rád. Paní Jánová: Co třeba ve středu? Pan Horák: To bohužel nemůžu, ale 2. _____________________ ano. Paní Jánová: A hodí se vám to 3. _____________________? Pan Horák: Ano, hodí. Paní Jánová: Tak se budu těšit. Na shledanou. Pan Horák: 4. _____________________ Na shledanou!

BŘEZEN

3. Doplňte podle dialogu, kdo (pan Horák nebo paní Jánová). 1. 2. 3. 4.

_____________________ má dneska svátek. _____________________ zve pana Horáka na návštěvu. _____________________ nemůže přijít na návštěvu ve středu. _____________________ přijde na návštěvu ve čtvrtek ve 4.

14

pondělí

15

úterý

16

středa

17

čtvrtek

18

pátek

19

sobota

Josef

20

neděle

Světlana

Matylda Ida Elena Vlastimil Eduard

4. Jak budete reagovat? Spojte. 1. Tak všechno nejlepší! A. To bohužel nemůžu, ale ve čtvrtek ano. 2. A nechcete někdy přijít na návštěvu? B. Děkuju, to jste moc hodná. 3. Co třeba ve středu? C. Moc rád. 4. A hodí se vám to ve čtyři? D. Já taky. Na shledanou! 5. Tak se budu těšit. Na shledanou. E. Ano, hodí.

5. Pracujte v páru. Pozvěte partnera nebo partnerku na návštěvu. 6. Jaký dárek koupíte, když jdete na návštěvu do české rodiny? Jaký určitě ne? bonboniéra televize kotě květiny

víno

salám hračka

CD: 43

7. Pan Horák přišel k paní Jánové. Poslouchejte následující dialog. Označte, co je/není pravda.

1. Pan Horák koupil paní Jánové víno. ANO / NE 5. Pan Horák má bratra. ANO / NE 2. Paní Jánová myslí, že květiny jsou krásné. ANO / NE 6. Pan Horák a paní Jánová mluví o počasí. ANO / NE 3. Pan Horák nechce kávu. ANO / NE 7. O víkendu nebude pršet. ANO / NE 4. Pan Horák nechce mléko. ANO / NE 8. Paní Jánová má dceru a syna. ANO / NE

41 Cv. 7


Lekce 12 8. Čtěte dialog nahlas. Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová:

Dobrý den, pane Horáku! Pojďte dál. Tady jsou pantofle. Dobrý den, děkuju. Promiňte, že jdu pozdě. Tady je něco pro vás. No ne, to jsou krásné květiny! Moc děkuju. Prosím, odložte si a posaďte se. Dáte si kávu nebo čaj? Kávu, děkuju. Tak, tady je káva a cukr. Nechcete mléko? Ne, děkuju. A dáte si koláče? Ano, ale… Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. Tady, první dveře vlevo.

Paní Jánová: No, a co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? Pan Horák: Ne, už je zdravá. Teď je venku hezky, tak je na chatě. Paní Jánová: Ano, konečně je teplo! Ale o víkendu bude pršet. Pan Horák: Minulý víkend taky pršelo. Teď o víkendu vždycky prší. To je strašné, že? Pan Horák: Tak já už musím jít. Děkuju za kávu. Pozdravujte syna a dceru! Paní Jánová: Já děkuju za návštěvu! Pozdravujte sestru a na shledanou. V komunikaci v rodině, na ulici, v obchodě nebo v restauraci můžete slyšet jiné formy (mluvená čeština). Porovnejte: pane Horáku! pane Horák! káva kafe mléko mlíko krásné květiny krásný kytky to je strašné to je strašný že ano že jo

>Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.4

9. Označte v dialogu slova, která jsou v tabulce vlevo. Pak zahrajte dialog s formami mluvené češtiny. 10. Co říká host (H) a co říká hostitel/ka (HO)? Co můžou říct oba (O)? 1. 2. 3. 4.

Pojďte dál. _____ 5. Ano, děkuju. _____ 9. Dáte si koláče? _____ Ne, děkuju. _____ 6. Pozdravujte syna. _____ 10. Odložte si. _____ Nechcete mléko? _____ 7. Už musím jít. _____ 11. No, a co dělá sestra? _____ Posaďte se. _____ 8. Tady je něco pro vás. _____ 12. Promiňte, že jdu pozdě. _____

11. Jaké výrazy používá host nebo hostitel při příchodu nebo při odchodu? Tak já už musím jít. Pojďte dál. Děkuju za... Odložte si. Dáte si...? Tady je něco pro vás. Pozdravujte... Posaďte se. Při příchodu:

Při odchodu:

12. Pracujte podle modelu. Změňte vykání (vy) na tykání (ty). Například: Pojďte dál.– Pojď dál. Odložte si. – ______________________ . Posaďte se. – ______________________ . Pozdravujte syna a dceru – ______________________ . Promiňte, že jdu pozdě. – ______________________ . Tady je něco pro vás. – Tady je něco pro tebe.

13. Jdete na návštěvu. Vytvořte dialog. Situace 1: Přišli jste na návštěvu ke kamarádovi/kamarádce. Situace 2: Přišli jste na návštěvu k řediteli/ředitelce vaší školy nebo firmy.

42 Cv. 8 Cv. 11 Cv. 12

PAMATUJTE SI Pojďte... Odložte si. Posaďte se. Pozdravujte... Promiňte...

imperativ

>Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.5


ČEŠTINA EXPRES 2

E | Komiks 12: Ája a Pája jdou na návštěvu

CD: 44

Jasně! Máš pro tetu nějaký dárek? Zítra jdeme na návštěvu k tetě, Pájo.

Já jsem Pája.

To je moje teta.

Tady máš dárek! Moment, musím si zavolat.

Čau, teto! Jak se máš?

Teto, dáš mi ještě? Mám hlad!

Jé, to je krásné křeslo.

To jídlo je výborné!

Nechceš cigaretu?

Teto, vypadáš výborně. Kolik je ti let?

Tak ahoj! Za týden přijdeme zase!

Ne, nekouřím!

Pájo, ty jsi

strašný!

Ale proč, Ájo???

Teta je moc fajn.

43


Lekce 12 F | Co už umím česky Pozdravy a přání Hezké Vánoce a šťastný nový rok! Hezké Velikonoce! Všechno nejlepší k narozeninám! Posíláme pozdrav z dovolené! Telefonujeme Co pro vás můžu udělat? Chcete mu/jí nechat vzkaz? Promiňte, to je asi omyl. Pozvání na návštěvu A nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád/a. Na návštěvě Pojďte dál. Odložte si. Posaďte se. Promiňte, ale kde tady máte toaletu? Odskočím si. Pozdravujte syna a dceru. Gramatika Dativ singuláru (třetí pád jednotného čísla) Kdo komu volá, telefonuje, píše, posílá e-mail, nechává vzkaz...? Adam telefonuje Liborovi. Eva telefonuje Ivaně. Deklinace interogativních pronomen kdo, co v N, D, A, L (skloňování tázacích zájmen v prvním, třetím, čtvrtém a šestém pádě) nominativ dativ akuzativ lokál kdo komu koho kom co čemu co čem Slovní zásoba e-mail, esemeska, pohlednice, pozdrav, přání Výslovnost CD: 45 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. h host, hledat, pan Horák, aha, koho, čeho, bohužel, pohlednice ch chcete, na chatě, nechat, všechno, poslouchat, v obchodě

44

POZOR: -ka > -ce kamarádka > Telefonuju kamarádce.


Lekce 13

V hotelu Služby Co pro vás můžu udělat? Komiks: Ája jede na služební cestu

45


Lekce 13 A | V hotelu 1. Jaké typy ubytování znáte? Co je levné/drahé? Kdo tam bydlí? Ubytování: hotel – penzion – kolej – ubytovna

2. Povídejte si. 1 Kde bydlíte, když cestujete? 2. Jaké musí být podle vás kvalitní ubytování? 3. Jaké bylo vaše nejhorší/nejlepší ubytování?

CD: 46

3. David Widmann bydlí v Ostravě. Příští týden musí jet na služební cestu do Brna. Potřebuje ubytování, a proto telefonuje do hotelu Diplomat. Poslouchejte a řekněte, co je/není pravda. 1. David chce dvoulůžkový pokoj. 2. David chce pokoj od 10. do 15. ledna.

ANO / NE ANO / NE

CD: 46

4. Poslouchejte ještě jednou a doplňte dialog.

Recepční: Hotel Diplomat, prosím? David: Dobrý den, Widmann. Já bych si chtěl rezervovat pokoj. Recepční: A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? David: _________________. Kolik to bude stát? Recepční: 1200 korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? David: Od ________ do ________ ledna. Prosím vás, a je tam internet? Recepční: Samozřejmě, máme tady wifi. David: Dobře, děkuju. Jo, a prosím vás, je u hotelu parkoviště? Recepční: Ano, je tady placené parkoviště. Takže prosím vaše jméno a adresu. David: David Widmann, Horova 12, 702 00 Ostrava. Recepční: Ano, děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou! David: Taky děkuju, na shledanou.

5. Co víte o panu Widmannovi? Tvořte věty. Hledejte víc možností.

POZOR: 1200 čteme tisíc dvě stě nebo dvanáct set

Například: Pan Widmann bydlí v Ostravě. bydlet

jet chtít potřebovat telefonovat rezervovat

do hotelu Diplomat wifi ubytování

v Ostravě jednolůžkový pokoj na služební cestu do Brna

Zopakujte si datum: Dneska je 1. 1. (prvního ledna). Budu v hotelu od/do 1. 1. (prvního ledna). Dny: prvního, druhého, třetího, čtvrtého, pátého, šestého... Měsíce: ledna, února, března, dubna, května, června, července, srpna, září, října, listopadu, prosince

6. Představte si, že jedete na služební cestu a chcete si rezervovat pokoj. Naplánujte, odkdy dokdy pojedete. Zavolejte do hotelu. Váš partner/ka je recepční. Hotel (jméno hotelu), prosím? Dobrý den. Já bych si chtěl/a rezervovat pokoj. A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Jednolůžkový / dvoulůžkový. Kolik to bude stát? (cena) korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? Od (datum) do (datum) A prosím vás, je tam internet / wifi / parkoviště? Samozřejmě. Takže prosím vaše jméno a adresu. (vaše jméno a adresa) Děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou!

46 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Představte si, že David si rezervoval pokoj na internetu. Vyplňte formulář podle předchozích informací. HOTEL DIPLOMAT

| Objednávka

DATUM PŘÍJEZDU Den: 

Měsíc: 

POŽADOVANÉ POKOJE Jednolůžkové:  Dvoulůžkové:  OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Rok: 

Třílůžkové:

 Počet osob:

Příjmení:

Adresa:

PSČ:

Město:

Stát:

E-mail:

widmann@centrum.cz

Požaduji parkování:

Ano:

Ne:

Telefon: 608 263 967

Fax: - - -

Poznámky:

ODESLAT

8. David přijel do hotelu Diplomat. Mluví v hotelu s recepční. Podívejte se na fotografii. Co asi David říká? Jak reaguje recepční?

Počet nocí:

VŠIMNĚTE SI: Internet v češtině >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.1

CD: 47

9. Poslouchejte. Označte, co je/není pravda.

1. David bude bydlet v pokoji číslo 213. ANO / NE 2. Snídaně jsou v přízemí. ANO / NE

CD: 47

10. Poslouchejte a doplňte.

Recepční: Dobrý den. Co pro vás můžeme udělat? David: Dobrý den. Mám u vás rezervovaný pokoj. Recepční: A na jaké jméno? David: David Widmann. Recepční: Aha. Promiňte, jak se to píše? David: David Wid-mann. Dvojité vé, měkké i a dvě en. … Recepční: Tak, tady je váš klíč. Je to pokoj číslo 1. ______________, druhé patro. Výtahy jsou tady 2. ______________. David: Cože, 3. ______________? Promiňte, ale pokoj s číslem 13 nechci. Recepční: Hm... No tak dobře. Tady je jiný pokoj, ale je trochu menší. Je to číslo 4. ______________. David: Děkuju, jste moc hodná. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? Recepční: V hotelové restauraci tady 5. ______________, od sedmi do deseti hodin.

Jak nadiktujete jméno? á, é, í, ó čteme dlouhé a, e, i, o i čteme měkké i y čteme ypsilon, tvrdé y ů/ú čteme u s kroužkem/u s čárkou nn čteme dvě en nebo n n q čteme kvé w čteme dvojité vé x čteme iks >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13. 2

11. Víte, jak někomu (např. recepční v hotelu) nadiktujete vaše jméno? Napište to.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________

12. Nadiktujte si navzájem vaše jména a napište je.

47 Cv. 10 Cv. 10


Lekce 13 13. Když hledáte ubytování, můžete vidět tyto piktogramy. Co znamenají?

1

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

12

14. Alena Jandová je z Olomouce. Musí jet na několik dní do Prahy a hledá ubytování. Čtěte inzeráty a odpovězte na otázky. (Můžete pracovat se slovníkem.) 1. Kde může Alena mít jednolůžkový pokoj? 6. Kde může používat internet? 2. Odkud je blízko do centra? 7. Kde může vařit? 3. Kde je bezbariérový přístup? 8. Kde nesmí kouřit? 4. Jaké ubytování je nejlevnější? 9. Kde je blízko tramvaj? 5. Kde může Alena parkovat? 10. Kde může platit kartou?

UBYTOVNA KOŠICKÁ Poloha: Ideální ubytování na okraji Prahy pro jednotlivce, kolektivy i rodiny, 5 minut chůze od nádraží ČD Vysočany, 3 minuty na autobus městské hromadné dopravy. Ubytovna se nachází 100 m od zábavního centra a akvaparku. Pokoje: Standardní 2 až 4 lůžkové pokoje, sociální zařízení, sprcha, kuchyň s ledničkou pro dva pokoje společné. Parkování: Bezplatné nehlídané parkoviště. Cena: 155 Kč/osoba/noc

48

HOTEL ONYX Poloha: Hotel Onyx se nachází v Praze v blízkosti centra, 10 min. pěšky od stanice metra Florenc. Pokoje: Našim hostům nabízíme pohodlné ubytování v 17 dvoulůžkových, 6 třílůžkových a 4 čtyřlůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny telefonem, sociálním zařízením a televizí. Je zde bezbariérový přístup. Služby: V objektu se nachází restaurace a vinný sklep s kapacitou 65 osob, bazén a sauna (placené). Poblíž hřiště na tenis a squash. Bezdrátová síť wifi. Parkování: Parkování u objektu. Cena (osoba/noc): Dvoulůžkový pokoj 1390 Kč Třílůžkový pokoj 1620  Kč Čtyřlůžkový pokoj 1800 Kč Platba je možná hotově i kreditní kartou.

POZOR: smět >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.3

KOLEJ MIHULKA Poloha: Cca 35 minut od centra, v blízkosti je tramvajová zastávka s možností přestupu na metro. Pokoje: Kolej má 44 pokojů s telefonem, WC a sprchou. Kuchyň s ledničkou společná na každém patře. Služby: Na celé koleji je možnost připojení na internet. Možnost úschovy kol. Poznámka: V celém objektu je přísný zákaz kouření. Cena: Pro studenty: Jednolůžkový pokoj, vlastní záchod a koupelna: 139 Kč/osoba/den. Třílůžkový pokoj, společný záchod a koupelna: 77 Kč/osoba/den. Pro hosty: Jednolůžkový pokoj, vlastní záchod a koupelna: 290 Kč osoba/ den.


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Služby

CD: 48

1 Co je to? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte názvy služeb k fotografiím.

s čistírna s opravna obuvi s kadeřnictví s pumpa s autoservis s výroba klíčů s krejčovství s oční optika s kosmetika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2. Kam jdete nebo jedete, když potřebujete...? Spojte. Tvořte věty. Například: Když potřebuju koupit brýle, jdu do optiky. 1. koupit brýle nebo kontaktní čočky A. na kosmetiku 2. vyčistit oblečení B. do opravny obuvi 3. udělat make-up nebo manikúru C. do čistírny 4. opravit auto D. do autoservisu 5. vzít* benzín E. do kadeřnictví/k holiči 6. opravit boty F. do optiky 7. ostříhat vlasy G. na pumpu/k pumpě 8. ušít* oblečení H. do krejčovství/ke švadleně

ZOPAKUJTE SI: Kam? do + genitiv na + akuzativ k/ke + dativ >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.4

3. Kam chodíte/jezdíte často, občas, málokdy? Kam nechodíte/nejezdíte nikdy? Například: Často chodím do optiky, nikdy nechodím na kosmetiku.

49 Cv. 1

Cv. 2


Lekce 13 C | Co pro vás můžu udělat?

CD: 49, 50, 51, 52, 53, 54

1. Poslouchejte dialogy 1–6. Kde je můžete slyšet?

u holiče

na pumpě /u pumpy

v optice

v opravně obuvi

u švadleny

na kosmetice

v čistírně

CD: 49, 50, 51, 52, 53, 54

2. Poslouchejte dialogy ještě jednou. Označte správnou odpověď.

v autoservisu

ZOPAKUJTE SI: Kde? v + lokál na + lokál u + genitiv

1. Kolik stojí brýle? 3. Kdy bude hotový kabát v čistírně? 5. Pán u pumpy a) 2 500 korun a) v pondělí a) platí hotově b) 2 700 korun b) za týden b) platí kartou c) 2 200 korun c) v úterý c) neplatí

>Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.4

2. S čím má problém auto? 4. Paní chce zkrátit vlasy 6. Kdy budou hotové boty? a) s motorem a) o dva centimetry a) dneska odpoledne b) s benzínem b) o pět centimetrů b) zítra odpoledne c) s pneumatikou c) o deset centimetrů c) zítra dopoledne

3. Co potřebujete udělat? Hledejte víc možností. Například: Potřebuju vyčistit kabát. vyčistit opravit ušít* udělat vzít* ostříhat koupit zkrátit

manikúru

auto

make-up vlasy

motor kabát

kontaktní čočky

boty brýle benzín oblečení

4. Co říká prodavač (P)? Co říká zákazník (Z)? 1. Na jaké jméno to bude?_____ 2. Chtěl/a bych... _____ 3. Ano, to nebude problém. ___ 4. Tady máte lístek. _____

5. Kdy to bude hotové? _____ 6. Kolik to bude stát? _____ 7. Potřebuju... _____ 8. Můžu platit kartou? _____

9. Ano, samozřejmě. _____ 10. Zavoláme vám. _____ 11. A ještě si vezmu... _____ 12. A jaký máte telefon? _____

13. Podíváme se na to. _____ 14. A o kolik to chcete zkrátit? _____ 15. Co pro vás můžu udělat? _____ 16. Přijďte si zítra odpoledne. _____

5. Tvořte dialogy k fotografiím. Používejte fráze z předchozího cvičení.

1

2

3 PAMATUJTE SI: platit kartou ×

platit hotově

4 50

5


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 13: Ája jede na služební cestu

CD: 55

Je to velmi důležitá akce. Slečno Zajíčková, pojedete na prezentaci naší firmy.

Zítra si musím nechat ostříhat vlasy...

...koupit si letenku...

O D VA D N Y P O Z D Ě J I

...opravit boty...

...vyčistit kostým...

...objednat taxík...

...a rezervovat hotel.

Moment...

Kde je ta

prezentace? Zapomněla jsem ji v práci!!!

51


Lekce 13 E | Co už umím česky V hotelu Já bych si chtěl/a rezervovat pokoj. Kolik to bude stát? A prosím vás, je tam internet / wifi / parkoviště? Co pro vás můžeme udělat? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Odkdy dokdy to budete chtít? Prosím vaše jméno a adresu. Objednávka ubytování Datum příjezdu (den, měsíc, rok, počet nocí) Požadované pokoje (jedno-/dvou-/třílůžkové) Počet osob Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, město, PSČ, stát) Kontakt (telefon, fax, e-mail) Parkování (ano, ne) Jak nadiktujete jméno? á, é, í, ó – dlouhé a, e, i, o i – měkké i y – ypsilon, tvrdé y ů/ú – u s kroužkem/u s čárkou nn – dvě en nebo n n q – kvé w – dvojité vé x – iks Potřebuju... Chtěl/a bych... opravit auto, boty, ostříhat vlasy, vyčistit oblečení, ušít oblečení, koupit brýle nebo kontaktní čočky, udělat make-up nebo manikúru...

Slovní zásoba Ubytování: hotel, penzion, ubytovna, kolej, jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj, potřebovat ubytování, rezervovat pokoj Služby: čistírna, opravna obuvi, kadeřnictví, pumpa, autoservis, výroba klíčů, krejčovství, oční optika, kosmetika Výslovnost CD: 56 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. p penzion, pokoj, potřebuju, opravit, optika, koupit, bezbariérový přístup b brýle, boty, byt, být, do Brna, ubytovna, ubytování, oblečení, služby, služební cesta v vlasy, výtah, výroba klíčů, wifi, opravna, rezervovat, levné, televize, parkoviště f formulář, telefon, telefonovat, wifi POZOR: b > p počet osob v > f obuv

52


Lekce 14 Jaké máte zaměstnání? Hledám práci Životopis Žijeme v České republice Komiks: Ája a její pracovní den

53


Lekce 14 A | Jaké máte zaměstnání?

POZOR: Jaké máte zaměstnání? = Co děláte?

1. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Jaké máte zaměstnání? Jaké zaměstnání má váš tatínek, bratr, manžel.../vaše maminka, sestra, manželka...?

CD: 57

2. Jaké zaměstnání mají lidé na fotografiích? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografiím.

s úředník

s číšník

s sekretářka

s ředitel

s prodavačka

s dělník

s uklízečka

s zdravotní sestra

s automechanik

3.

1.

2.

4.

7.

5.

9. 6. 8.

3. Kdo kde pracuje? Pak řekněte, kde pracujete vy (váš bratr, vaše sestra...). Například: Sekretářka pracuje ve firmě. ve firmě v restauraci v obchodě

v nemocnici

v autoservisu

4. Doplňte femininum nebo maskulinum.

na úřadě

1. prodavač – _______________________ 3. uklízeč – _______________________ _______________________ – úřednice 2. ředitel – _______________________ 4.

v továrně 5. _______________________ – dělnice 6. číšník – servírka

5. Jaké zaměstnání byste chtěli/nechtěli dělat? Proč? Například: Chtěl/a bych být učitel/ka, protože... Nechtěl/a bych být učitel/ka, protože...

PAMATUJTE SI: učitel – učitelka úředník – úřednice >Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.1

54 Cv. 2


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Hledám práci. Životopis.

PAMATUJTE SI: ZŠ = základní škola SŠ = střední škola, středoškolské vzdělání VŠ = vysoká škola, vysokoškolské vzdělání

1. Když hledáte práci, čtete v inzerátech tyto výrazy. Co znamenají? Spojte. 1. 2. 3. 4. 5.

zaměstnání zaměstnanec vzdělání plat pracovní doba

A. jakou školu jste dokončili B. peníze za práci C. práce D. odkdy dokdy pracujete E. ten, kdo pracuje ve firmě

> Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.2

CD: 58

2. Eliška Kostková hledá novou práci. Mluví o tom, jakou práci by chtěla dělat. Poslouchejte. Označte, co je/není pravda. 1. 2. 3. 4. 5.

Eliška pracuje v centru Brna. ANO/NE Má pracovní dobu od sedmi hodin do pěti. ANO/NE Eliška má dobrý plat. ANO/NE Eliška chce pracovat jako manažerka. ANO/NE Eliška chce v nové práci mluvit rusky. ANO/NE

3. Eliška čte inzeráty v novinách. Jaký pro ni může být zajímavý a proč? INZERCE – ZAMĚSTNÁNÍ

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA

Do luxusního hotelu v centru Brna příjmeme číšníka nebo servírku. Požadujeme dobrou znalost NJ nebo AJ. Pracovní doba: dlouhý týden: Po–Čt, Ne 11.00–22.00 krátký týden: Pá, So: 11.00–04.00 Plat: 13 000–15 000 Kč podle praxe CV zasílejte na: info@classichotel.cz nebo volejte na: +420 542 377 811.

A

Přijmeme prodavače/ky

IT společnost AZComp hledá kandidáta na pozici:

Nově otevřená prodejna čokoládových pralinek v Obchodním centru Fénix hledá prodavačky/prodavače.

OBCHODNÍ ASISTENT/KA

Požadujeme příjemné vystupování a komunikativnost. Nabízíme motivující plat a práci v mladém kolektivu. Nástup možný ihned. Životopis s fotografií zasílejte na shopfenix@chocolate.com

Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrá znalost práce na PC, orientace ve výpočetní technice, komunikativnost a flexibilita Nabízíme: dobrý nástupní plat, 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy

Místo práce Brno, nástup ihned.

B

Svá CV zasílejte na e-mail: kutil@azcomp.cz

C

Vzdělávací centrum Eurolink v Brně hledá zaměstnance na tuto pozici:

Manažer / manažerka pro německé jazykové oddělení Náplň práce: plánování a organizace jazykové výuky, garance kvality kurzů Požadujeme: VŠ vzdělání, manažerské minimum, praxe ve výuce NJ, výborná znalost NJ, znalost MS Office Váš životopis zasílejte na e-mailovou adresu: iva.konecna@eurolink.cz 4. Čtěte inzeráty ještě jednou. Označte barevně tyto informace. Kdo je zaměstnavatel? Jaké zaměstnance hledá? Jaký je plat? Jaká je pracovní doba? Jaké vzdělání musí zaměstnanec mít? Jaká je kontaktní adresa nebo telefon?

D

POZOR: zaměstnání × zaměstnanec × zaměstnavatel

55


Lekce 14 1. Když hledáte nové zaměstnání, zaměstnavatel bude chtít váš životopis. Čtěte životopis, který napsala Eliška Kostková. Odpovězte na otázky. 1. 2. 3. 4. 5.

Kolik je jí let? 6. Kdo je teď její zaměstnavatel? Kde bydlí? 7. Jaké měla další studium, kurzy nebo stáže? Jaký má e-mail? 8. Umí francouzsky? Kde studovala? 9. Umí pracovat s počítačem? Co teď dělá? 10. Co ráda dělá, když má volno?

PAMATUJTE SI: životopis = CV (čtěte: síví, sívíčko) > Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.3

Životopis Eliška Kostková Datum narození: 14. 8. 1982 Adresa: Milady Horákové 14, 602 00 Brno

Osobní údaje: Kontakt:

Telefon: +420 543 821 212, +420 732 86 99 33 E-mail: eliska.kostkova@gmail.com

Vzdělání: 1997 – 2001 2001 – 2006

Gymnázium Slovanské náměstí, Brno Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obor německý jazyk a literatura)

Další studium, kurzy, stáže: březen – červen 2005 leden – prosinec 2010

Program Erasmus, Pädagogische Akademie des Bundes, Vídeň Certifikovaný kurz Studium managementu, Institut celoživotního vzdělávání VUT, Brno

Zaměstnání: 2006 – nyní

učitelka němčiny, Jazyková škola Orbis, Brno

Jazyky:

němčina (úroveň C1) angličtina (úroveň B1)

Práce s počítačem:

MS Windows, MS Office, Internet

Zájmy:

německá literatura, divadlo, cestování, tenis

2. Doplňte podle životopisu, co kdy Eliška dělala.

1. V roce __________ byla na programu Erasmus ve Vídni. 2. Od roku __________ do roku __________ studovala střední školu. 3. Od roku __________ do roku __________ studovala vysokou školu. 4. Od roku __________ pracuje v jazykové škole Orbis.

Časové výrazy a) s prepozicí (otázky Kdy? Odkdy? Dokdy?) v roce, v pondělí, od roku, do roku, o víkendu... b) bez prepozice (otázky Kdy? Jak dlouho?) dopoledne, odpoledne, zítra, včera... minulý, příští, každý, celý, tenhle + akuzativ Například: minulý týden, příští měsíc, každou sobotu, celou neděli, tenhle víkend >Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.4

3. Doplňte prepozice od, do a v. (Pozor – někde nemusí být.) 1. 2. 3. 4.

Studoval jsem _____ roku 1994 _____ roku 2000. 5. Pracovní doba je _____ sedmi hodin _____ tří. _____ příští rok chci chodit na kurz managementu. Musím pracovat _____ každou sobotu. 6. _____ roce 2009 jsem byla na stáži v Madridu. 7. V jazykové škole učím _____ roku 2003. _____ minulý týden jsem pracoval _____ celou sobotu. 8. Ve firmě ALON jsem začal pracovat _____ roce 2008.

4. Co jste kdy dělali? Připravte si otázky pro partnera. Ptejte se navzájem a reagujte. Odkdy dokdy...?

Jak dlouho...?

5. Napište vlastní životopis.

56

Kdy...? PAMATUJTE SI: Jak dlouho? jeden týden/měsíc/rok dva, tři, čtyři týdny/měsíce/roky pět, šest... týdnů/měsíců/let


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Žijeme v České republice 1. Přečtěte si text o Alexejovi. Odpovězte na otázky. 1. Jakou školu Alexej studoval?

2. Kde pracoval v Rusku?

3. Kde pracuje teď?

4. Je svobodný?

Alexej Portnov žije a pracuje v České republice už 2 roky. Říká: „Jmenuju se Alexej Portnov. Jsem z Ruska. Narodil jsem se 18. března 1979 v Moskvě. Jsem technik, studoval jsem střední průmyslovou školu v Petrohradu. Když jsem dokončil školu, nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě a potom jsem odešel do firmy Uni Mobil. Pak jsem nějaký čas neměl práci. Nakonec jsem si našel novou práci v České republice, a tak teď pracuju a bydlím v Praze. Jsem ženatý, moje manželka se jmenuje Adriana a je Slovenka. Adriana studuje vysokou školu, management. Ještě neví, kde bude pracovat, ale už si začala hledat zaměstnání.“

Další časové výrazy Doplňte z textu věty s těmito výrazy. Rozumíte? __________________________________________________________________________________ nejdřív __________________________________________________________________________________ pak __________________________________________________________________________________ potom __________________________________________________________________________________ nakonec __________________________________________________________________________________ teď __________________________________________________________________________________ už __________________________________________________________________________________ ještě ne

>Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.5

CD: 59

2. Alexejova manželka Adriana mluví o sobě. Seřaďte věty. Pak zkontrolujte poslechem.

___ Potom jsem jeden rok pracovala. ___ Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. ___ Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci. ___ Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. 1. Narodila jsem se na Slovensku. ___ Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. ___ Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla.

3. Doplňte do vět už, ještě, potom/pak, nejdřív nebo nakonec.

1. Ve firmě máme nového kolegu, ale ________ jsem ho neviděla. 2. Pracuju v té restauraci ________ dva měsíce. 3. V září pojedu na stáž do Londýna a ________ do Paříže. 4. Hledám práci, ale ________ jsem žádnou nenašel. 5. ________ jsem pracoval ve škole, _______ v bance a _______ ve firmě ELTON. 6. Bohužel ti nemůžu pomoct. ________ měsíc na úřadě nepracuju. 7. ________ musím dopsat ten projekt a ________ můžeme jít na oběd.

4. Alexej je na cizinecké policii. Žádá o dlouhodobý pobyt. Co říká Alexej (A) a co říká úřednice (Ú)? 1. Vyplňte si ten formulář. – _____ 2. Tady je můj pas. – _____ 3. Potřebuju dvě nebo tři fotografie? – _____ 4. Máte kolek? – _____ 5. Tady to podepište, prosím. – _____ 6. Kde koupím kolek? –_____ 7. Máte doklad o zaměstnání a ubytování? – _____ 8. Počkejte tady. – _____ 9. Kdy to bude hotové? – _____ 10. Přijďte příští týden. – _____ 11. Nerozumím. Můžete prosím mluvit pomalu? – _____

57 Cv. 1

Cv. 2

Cv. 3

Cv. 4


Lekce 14 5. Irina Kovalenko také žádá o dlouhodobý pobyt. Vyplnila formulář. Čtěte zkrácenou verzi jejího formuláře a označte, co je/není pravda. 1. Irina je z Polska. ANO / NE 2. Irina se narodila v listopadu. ANO / NE 3. Irina je zdravotní sestra. ANO / NE 4. Irina pracovala v Mukačevu. ANO / NE 5. Irina je svobodná. ANO / NE 1.

6. Irina nikdy nebyla v Dněpropetrovsku. 7. Irina vystudovala vysokou školu. 8. Volodimir se narodil v Olomouci. 9. Volodimir pracuje jako dělník. 10. Irina bydlí ve Velké Bystřici.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

K  O  V   A  L    E   N  K   O I R I N  A

2.

X   0   2 1 1   1 9  7 0

3. 4. 5.

X

U K  R

6.

M U K  A  C    E   V   O

7.

U K  R

8. 9. 10.

S Š

S  E    K  R   E  T   Á    R   K  A

11.

12.

13. 14.

P  U      T   R   A   D   E S  P   A   S   K   A   J   A D N   E   P   R   O  P   E  T    R   O  V   S   K

5  /    3    4  9   0  0  5

P  L   A   N  E   O            s.  r.  o. S  T   U   D   E   N  T   S   K  Á O  L   O  M O   U    C

9  4    7   /    7    7  7    2  0   0

Z  A  M E   S   T   N  Á   N  Í   N   A   Ú   Z E   M   Í Ž   I      Ž K   O  V    A   V  E    L   K  Á     B  Y   S   T    R   I      C   E

15. 16.

C   R    1     5   2 7   8   3   5   3 4   6   8   9   7   5   2    1 U K  R

K  O  V   A  L    E   N  K   O V O   L  O  D   I     M   I     R

6. Představte si, že žádáte o dlouhodo bý pobyt v České republice. Vyplňte formulář v pracovním sešitě.

U K  R   1      4 0 8  1 9  6   5  D N   E   P   R   O  P   E  T    R   O  V   S   K P  R   O   G  R   A  M Á  T    O   R

Ž   I     Ž K   O  V    A   V  E    L   K  Á B  Y   S   T    R   I      C   E

1     5   2 7   8   3  5   3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Místo V   Olomouci Dne 30.  3.  2011 Podpis 58

POZOR: Tento formulář je zkrácený. Celý formulář najdete na www.mvcr.cz.


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 14: Ája a její pracovní den

CD: 60

...ale musím!

Pondělí ráno... Nechce se mi do práce...

...udělám si kávu...

Přijdu do kanceláře...

...zavolám Pájovi...

...přečtu si noviny...

...napíšu esemesku kamarádce...

...zatelefonuju mamince...

...a pak konečně pomalu...

...začnu pracovat!

...řeknu kolegyni, co jsem dělala o víkendu...

Ale ne!

Honem!

Zapomněla jsem, že mám vlastní firmu a pracuju pro sebe!

59


Lekce 14 E | Co už umím česky Co děláte? / Jaké máte zaměstnání? Jsem učitel. Pracuju jako úřednice. Hledám práci (orientace v inzerátech) Kdo je zaměstnavatel? Jaké zaměstnance hledá? Jaký je plat? Jaká je pracovní doba? Jaké vzdělání musí zaměstnanec mít? Jaká je kontaktní adresa nebo telefon?

Životopis Osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa) Kontakt Vzdělání Další studium, kurzy, stáže Zaměstnání Jazyky Práce s počítačem Zájmy Na úřadě Vyplňte si ten formulář. Máte kolek? Tady to podepište, prosím. Máte doklad o zaměstnání a ubytování? Počkejte tady. Přijďte příští týden. Gramatika Časové výrazy a) s prepozicí v roce, v pondělí, od roku, do roku, o víkendu... b) bez prepozice dopoledne, odpoledne, zítra, včera...minulý, příští, každý, celý, tenhle + akuzativ c) další časové výrazy ještě, nakonec, nejdřív, pak, potom, teď, už Slovní zásoba

učitel – učitelka, úředník – úřednice, číšník – servírka

Výslovnost CD: 61 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. z zaměstnání, zaměstnanec, zdravotní sestra, zájmy, začíná, vzdělání, datum narození s svobodný, studuje, studium, cestování, ž životopis, žádost, žena, ženatý, žije, manžel, manželka, manažer, manažerka š škola, ještě, vaše, váš POZOR: z > s bez, kurz ž > š už, když, muž

60


Pracovní Lekce 1 sešit

61


Lekce 8

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Procvičujte formy budoucího času. Doplňte konjugaci. Pak tvořte negativní formy. BÝT

PRACOVAT

UČIT SE budu se učit

ty on, ona, to my

budeme

vy oni

budou pracovat JÍT

JET

ZAPLATIT

půjdu

ty on, ona, to

pojede

my vy

zaplatíte

oni

2. Plánujte, co budete dělat odpoledne, zítra, v sobotu... Například: jet do divadla – V sobotu... V sobotu pojedu do divadla.

1. jít do školy – Zítra ________________________________________________________________________________________________ 2. být v restauraci – Zítra v poledne ____________________________________________________________________________________ 3. jet na výlet – V sobotu ____________________________________________________________________________________________ 4. psát domácí úkoly – Odpoledne ____________________________________________________________________________________ 5. být doma – Dneska večer __________________________________________________________________________________________ 6. nakupovat jídlo a pití – V pondělí ___________________________________________________________________________________ 7. hrát tenis – Zítra ráno _____________________________________________________________________________________________ 8. jet na hory – O víkendu ____________________________________________________________________________________________ 9. být v práci – Příští týden ___________________________________________________________________________________________ 10. letět na konferenci do USA – Příští měsíc _____________________________________________________________________________ 11. učit se anglicky – Příští rok se ______________________________________________________________________________________ 12. dívat se na televizi – V neděli se ____________________________________________________________________________________

8

3. Marek a Sandra plánují, co budou dělat. Doplňte dialog.

Sandra: Co dneska (ty – dělat) _________________________? (Ty – být) ________________________doma? Marek: Ne, (já – jít) _________________________ k doktorovi a pak (já – jet) _________________________ na češtinu. A ty? Sandra: (Já – jít) _____________________ do práce a (já – psát) ______________________ ten nový projekt. Marek: A co (my – dělat) _________________________ večer? (My – jít) _________________________________ do kina? Třeba v kině Kosmos dávají Piráty z Karibiku. Sandra: Tak fajn. (Já – zavolat) _________________________ tam, jestli mají lístky. Marek: Dobře, (my – sejít se) _________________________ v kině. Měj se hezky!

4. Doplňte dny. Plánujte, co budete dělat příští týden. Například: V pondělí odpoledne půjdu na tenis. v pondělí

ve čtvrtek

v neděli

62


B

Lekce 8

5. Marie a Radek jsou v důchodu. Mají celý den volno. Mluví o tom, co budou dělat. Doplňte prepozice do, na a k. Marie: Co dneska budeš dělat? Budeš doma? Radek: Ne. Půjdu _______ doktorovi a pak pojedu _______ fotbal. A co budeš dělat ty? Marie: Půjdu _______ kosmetiku a pak pojedu _______ školy _______ angličtinu. Budeme psát test. A co budeme dělat večer? Radek: Hm, já nevím.... Nechceš třeba jít _______ kina? Marie: Tak dobře. Co dávají? Radek: Moment, podívám se _______ internet. Tak v kině Alfa dávají Titanik. Zavolám tam a zeptám se, jestli mají lístky. Sejdeme se v kině, jo? Marie: Tak jo. Ale já už musím letět. Měj se hezky. Zavolám ti!

6. Označte správnou prepozici. Pak se ptejte kamaráda nebo kamarádky. Například: Kam pojedeš ve středu? – Do/na/k konferenci. – Pojedeš ve středu na konferenci? 1. Kam půjdeš v sobotu večer? – Do/na/k operu do/na/k divadla. 2. Kam půjdeš v pátek? – Do/na/k klubu. 3. Kam jsi šel včera dopoledne? – Do/na/k doktorovi. 4. Kam jsi jela o víkendu? – Do/na/k kina do/na/k ten nový film. 5. Kam jedeš? – Do/na/k Prahy do/na/k letiště. 6. Kam jdeš? – Do/na/k výstavu do/na/k galerie.

7. Spojte. 1. Půjdeš na fotbal? A. Ano, budu. 2. Budeš zítra ráno doma? B. V kině. 3. Kam pojedeš na konferenci? C. Ano, půjdu. 4. Kde budeš zítra večer? D. Ne, nepojedu. 5. Budeš zítra dopoledne v práci? E. Do Moskvy. 6. Pojedeš o víkendu na hory? F. Ne, nebudu v práci, budu ve škole.

8. Doplňte genitiv sg. nebo akuzativ sg.

1. Večer chci jít do ________________________ (klub). 8. Půjdeš taky na __________________________ (fotbal)? 2. Zítra půjdu na _________________________ (koncert). 9. Půjdeš večer do _________________________ (divadlo)? 3. Musím jet do __________________________ (supermarket). 10. Chceš jít na _____________________________ (procházka)? _____________________________ 4. Pojedu do (Rakousko). 11. Zítra musím jet do _______________________ (Polsko). _____________________________ 5. Poletím do (Rusko). 12. Proč nejdete do _________________________ (banka)? 6. Nechci jít na ____________________________ (výlet). 13. O víkendu nemůžeme jít na _______________ (výstava). 7. Pojedeš o víkendu do ____________________ (Německo)? 14. Příští rok poletíme do ____________________ (Španělsko).

9. Kam lidé na fotografiích půjdou, pojedou nebo poletí? Co tam budou dělat? Napište ke každé krátký příběh.

Ivan, Dan a Klára

Karel

Jiří

63


Lekce 8

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

10. Martin Sýkora přemýšlí o tom, co bude dělat příští týden. Hledá si různé informace na internetu. Kam půjde nebo pojede a proč? Například: Půjde do školy Rondo, protože se bude učit anglicky.

J a z y k ov á š k o l a RO N D O

zahajuje kurzy jazyků pro děti i dospělé A, N, R, F, Šp, I, Čeština pro cizince kvalitní lektoři individuální i skupinová výuka ranní i večerní kurzy skupiny do 8 studentů Slavíkova 19, Praha 3 Tel. +420 606 921 006 E-mail: jsrondo@centrum.cz

Fitness centrum M+M SAUNA • SOLÁRIUM•BAZÉN V listopadu a prosinci sleva 20 % pro členy s klubovou kartou

Cestovní kancelář Exim Tour nabízí

Nádražní 8, Praha 5 Telefon: +420 287 454 320, www.mm.cz

Týdenní zimní lyžařské pobyty Cena: dospělý od 2 300 Kč 1 dítě zdarma

8

DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

tel. +420 772 609 823 e-mail: eximtour@eximtour.cz

Ordinace pro děti a dospělé

www.eximtour.cz

MUDr. Jolana Bosáková

11. Opravte tyto informace.

Po: 7–12.30 Ú: 7–13.30 St: Čt: 7–13.30 Pá: 7–12

13.30–17.30 14–19 pouze pro děti

Telefon 223 016 774

1. Jazyková škola Rondo nemá kurzy pro děti. 2. Fitness centrum M + M má v lednu slevu 20 %. 3. Realitní kancelář Asterix má email asterix@seznam.cz. 4. Doktorka Bosáková má ve středu ordinaci pro dospělé. 5. Když jedete na hory s cestovní kanceláří Exim Tour, nemusíte platit za dvě děti.

64

Realitní kancelář ASTERIX Prodáváme a pronajímáme byty a domy všech velikostí Wolkerova 152/14 152 00 Praha 5 www.asterix.cz email: asterix@gmail.com tel. +420 608 335 193


C

Lekce 8

12. Doplňte kde nebo kam. Pak odpovídejte.

1. __________ bydlíš? _______________________________________________________ 2. __________ pojedeš o víkendu? _______________________________________________________ 3. __________ pracuješ? _______________________________________________________ 4. __________ jsi? _______________________________________________________ 5. __________ jdeš? _______________________________________________________ 6. __________ pojedeš na dovolenou? _______________________________________________________ 7. __________ budeš zítra večer? _______________________________________________________ 8. __________ půjdeš večer? _______________________________________________________

13. Doplňte správnou prepozici.

1. Zítra nemusím jít __________ školy. 2. Chceš jít __________ koncert __________ klubu? 3. Sejdeme se __________ kině nebo __________ restauraci? 4. Zítra nebudu __________ práci, musím jít __________ doktorovi. 5. O víkendu jsme byli __________ koncertu __________ klubu. 6. Už je dvanáct! Nechceš jít __________ oběd __________ restaurace? 7. Byli jsme __________ galerii __________ výstavě. 8. Mám auto __________ parkovišti __________ divadla. 9. Musím jít __________ holiči. – Já jsem myslel, že už jsi byla __________ holiče! 10. Zítra pojedeme autem __________ nákup __________ supermarketu, ano?

POZOR: Kam? × Kde? do v/ve na na k/ke u

14. Dokončete větu. 1. Byla jsem a) ve škole na lekci. b) do školy na lekci.

5. Byl jsi už a) na výstavě v galerii? b) na výstavu do galerie?

9. Budete čekat a) na nádraží nebo v hotelu? b) na nádraží nebo do hotelu?

2. O víkendu půjdeme a) na výlet. b) na výletě.

6. Sejdeme se a) do restaurace nebo do kina? b) v restauraci nebo v kině?

10. Ráno nebudu v práci. Musím jít a) do banky. b) v bance.

3. Včera jsem byl a) k doktorovi do nemocnice. b) u doktora v nemocnici.

7. Pojedete zítra a) na výlet? b) na výletě?

11. V sobotu večer půjdeme a) do restaurace. b) v restauraci.

4. Chceš jít a) na výstavě v galerii? b) na výstavu do galerie?

8. Budu čekat a) u divadla. b) do divadla.

12. Bydlím a) v penzionu na náměstí. b) do penzionu na náměstí.

15. Doplňte otázky. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte.

1. Odkud ______________________________________________________? 2. Co _________________________________________________________? 3. Kdo ________________________________________________________? 4. Jak _________________________________________________________? 5. Jaký ________________________________________________________? 6. Jaká ________________________________________________________? 7. Jaké ________________________________________________________? 8. Kdy ________________________________________________________? 9. Kolik _______________________________________________________? 10. Kolikátého __________________________________________________? 11. Kde ________________________________________________________? 12. Kam ________________________________________________________?

65


Lekce 8

D

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Monika čte e-mail od Věry (e-mail je v učebnici na straně 10). Označte, co je/není pravda a věty opravte. 1. Věra se má špatně. ANO / NE 2. Je v Brně na univerzitě. ANO / NE 3. Studuje fyziku na matematicko-fyzikální fakultě. ANO / NE 4. V poledne nemá čas jíst. ANO / NE 5. Včera dělala zkoušku z algebry. ANO / NE 6. O víkendu bude mít volno. ANO / NE 7. Půjde s kamarády do divadla. ANO / NE 8. Jestli bude v neděli hezky, pojedou na výlet. ANO / NE 9. Věra myslí, že matematika je moc těžká. ANO / NE 10. Monika taky studuje matematiku. ANO / NE

17. Doplňte vhodné slovo. Hledejte víc možností. s jít na oběd s v 6 ráno s těžká s matematiku

s špatně s druhý den

s dobře s mít volno s češtinu

s zkoušku z algebry

s do klubu

s moc hezky

1. Mám se špatně. 2. Studuju _________________________________ 3. Matematika je _________________________________. 4. V poledne nemám čas _________________________________. 5. Připravuju se na _________________________________. 6. Vstával/a jsem _________________________________. 7. Dělal/a jsem _________________________________. 8. Dopadlo to _________________________________. 9. O víkendu budu _________________________________. 10. Večer půjdu tancovat _________________________________. 11. Chtěl/a bych studovat _________________________________. 12. Měj se _________________________________.

18. Vyberte si 5 výrazů ze cvičení 17. Mluvte o sobě. Například: Mám se špatně/dobře.

19. Napište email kamarádovi nebo kamarádce. Používejte tyto výrazy. Ahoj... Jak se máš? Já se mám... Včera jsem byl/a... O víkendu budu...

Jsem... Půjdu...

Bydlím... Pojedu...

Studuju... Pracuju... Měj se hezky! Zdravím, ...

_________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

66


A

Lekce 9

1. Jaký dům se vám líbí a proč? Například: Líbí se mi dům číslo 1, protože je...

1

2

3

2. Co je to?

GRÁAŽ – ___________________ YBT – ______________________ MŮD – ____________________ KPELOUNA – ________________ BALONK – __________________ VÁKÝOB– __________________ HRAZADA – _________________ TRAESA – ___________________ NILOŽCE – _________________ ŇYKUCH – __________________ DÁCHOZ – __________________ PEŘÍZMÍ – __________________

3. Doplňte, co je to a kde je to. Například: Vlevo nahoře je ložnice.

4. Jaký máte byt nebo dům? Označte, co je/není pravda. 1. Mám velký byt. 2. Mám malý balkon. 3. Mám starý dům. 4. Mám krásnou zahradu. 5. Mám novou koupelnu. 6. Mám novou garáž. 7. Mám malou kuchyň. 8. Mám velký obývák.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

POZOR: garáž, kuchyň = femininum s netypickou (= minoritni) koncovkou

5. Co to znamená? Doplňte slova z tabulky. s vlastnictví s pokoj s dům s kout s družstevní s kuchyň _________________________________ 1. byt v OV znamená, že byt je v osobním . 2. 2+1 je byt nebo dům, který má dva pokoje a ____________________________. 3. dr. byt znamená ______________________________ byt. 4. 1+1 je byt nebo dům, který má jeden __________________________ a kuchyň. 5. kk znamená kuchyňský ______________________________ 6. RD znamená rodinný ______________________________

9 67


Lekce 9

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Romana Nová potřebuje nový byt. Mluví s realitní makléřkou. Seřaďte dialog. __ Ten je ale dost velký. Nepotřebuju kuchyň. Kolik stojí? __ A chcete si ten byt pronajmout nebo koupit? 1. Hledám nějaký byt v Brně. __ Koupit. __ Nějaký malý 1 nebo 2+kk. __ Stojí 1 200 000 korun. Je to moc hezká a klidná lokalita. __ A jak velký byt potřebujete? __ Hm, dobře. Půjdu tam a uvidím, jestli se mi líbí. __ Aha, moment. Takže tady máme třeba moc hezký 2+1.

7. Pro, na nebo za? Doplňte prepozice.

1. Koupím byt _______ syna. 5. _______ jak dlouho si chcete byt pronajmout? 2. Mám auto _______ 250 000 korun. 6. Koupila jsem byt _______ dva miliony korun. 3. Chceme zahradu _______ děti. 7. Pronajal jsem si dům _______ tři roky. 4. Koupili jsme dům _______ 4 miliony korun. 8. Chtěla bych hezký dětský pokoj _______ dceru.

8. Co kde děláte? Spojte. Hledejte víc možností. Například: Spím v ložnici. Rád/často/někdy spím taky na zahradě. spát vařit povídat si

dívat se na televizi číst

pracovat

sedět učit se

poslouchat hudbu

jíst

9. Co kde děláte? Doplňte prepozice v a na. 1. Dívám se na televizi _______ obýváku. 2. Mám auto _______ garáži. 3. Často sedím _______ balkoně. 4. Kde jsi? – Moment! Jsem _______ záchodě. 5. Uklízím _______ ložnici. 6. Teď jsem _______ koupelně. 7. Rád pracuju _______ zahradě.

9

v kuchyni

v ložnici

v obýváku

na balkoně

na terase

na záchodě

na zahradě

v garáži

10. Kam jdete? Doplňte prepozice do a na. 1. Jdu _______ obýváku. 2. Jdu _______ garáže. 3. Jdu _______ balkon. 4. Jdu _______ záchod. 5. Jdu _______ ložnice. 6. Jdu _______ koupelny. 7. Jdu _______ zahradu.

11. Opakujte všechny prepozice. Doplňte.

1. Pronajal jsem si dům _______ čtyři roky. 10. Auto je _______ garáži. 2. Rád sedím _______ kuchyni. 11. Pronajmu si byt _______ čtyři měsíce. 3. Chtěla bych si pronajmout byt _______1. ledna. 12. _______ víkendu jsme byli na výstavě. 4. Hledám byt _______ kamaráda. 13. Nemáme byt _______ dceru. 5. Chtěl bych rezervovat pokoj v hotelu _______ 7. 5. 14. Budu v České republice _______ 20. 11. _______ 7. 12. 6. _______ pátek pojedeme na hory. 15. Jíme _______ kuchyni. 7. Kupuju dům _______ dceru _______ milion korun. 16. Chtěl bych dům _______ čtyři miliony. 8. Večer si povídáme _______ obýváku. 17. Platím 10 000 korun _______ měsíc. 9. V létě rád spím _______ terase. 18. Mám parfém _______ 3 000 korun.

12. Kolikátého to je? Napište datum slovem (datum najdete v ČE1, lekce 5). Například: Budu tady od 25. 9. – Budu tady od dvacátého pátého září. 1. Pronajmu si byt do 15. 6. _____________________________________________________________________. 2. Kurz angličtiny je od 9. 8. _____________________________________________________________________. 3. Chtěla bych si pronajmout ten dům od 21. 7. _____________________________________________________________________. 4. Budu v USA do 7. 12. _____________________________________________________________________. 5. Festival je do 13. 2. _____________________________________________________________________. 6. Budu v Praze do 6. 9. _____________________________________________________________________. 7. Chtěla bych rezervovat pokoj v hotelu od 7. 5. _____________________________________________________________________. 8. Od 1. 7. budu na dovolené. _____________________________________________________________________.

68


B

Lekce 9

13. Jaké pokoje vidíte na fotografiích? Popište, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu a vzadu. Můžete pracovat se slovníkem. Například: Číslo 1 je obývák. Vpravo je lampa a...

1

2

3

4

14. Představte si, že jste bohatý/á. Nestačí vám jedna věc, ale chcete všechno dvakrát. Co si koupíte? Doplňte dva nebo dvě. Například: lednička – Koupím si dvě ledničky 1. mobil – ___________ mobily 2. lampa – ___________lampy 3. stůl – ____________ stoly 4. dům – ____________ domy 5. garáž – ____________ garáže 6. televize – ____________ televize 7. židle – ____________ židle

8. gauč – ____________ gauče 9. počítač – ____________ počítače 10. skříň – ____________ skříně 11. koberec – ____________ koberce 12. auto – ____________ auta 13. zrcadlo – ____________ zrcadla 14. křeslo – ____________ křesla

POZOR: Maskulinum: dva Femininum: dvě Neutrum: dvě

15. Ilona a Zdeněk Romanovi mluví o tom, jaký bude jejich dům. Doplňte formy plurálu.

Ilona: Budeme mít kuchyň, obývák a čtyři ____________ (pokoj). Zdeněk: Ano. Obývák, kuchyň a pokoj pro hosty budou dole. Nahoře bude naše ložnice a dva dětské ____________ (pokoj). Ilona: Takže nahoře budeme mít tři ____________ (balkon), že? Zdeněk: Jestli chceš, tak ano. Ale taky musíme mít dvě __________________ (koupelna). Ilona: Určitě. A před domem budeme mít _________________ (květina) a _______________ (strom). Zdeněk: A nezapomeň na dvě ________________ (garáž)! Bydlíme daleko od města a budeme asi muset mít dvě ______________ (auto).

69


Lekce 9

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Jaké obchody znáte? Doplňte, jak se jmenují nebo co se tam prodává. A. cukrárna I. obuv

B. trafika C. oděvy J. ovoce a zelenina

D. lékárna K. papírnictví

E. maso a uzeniny L. květinářství

F. knihkupectví G. potraviny H. pekařství M. elektro N. drogerie O. oční optika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9 70


C

Lekce 9

17. Pracujte se slovníkem. Doplňte, co kde kupujete. V trafice __________________________________________________________________________________________________________ V elektru __________________________________________________________________________________________________________ V lékárně _________________________________________________________________________________________________________ V pekařství ________________________________________________________________________________________________________ V knihkupectví _____________________________________________________________________________________________________ V cukrárně ________________________________________________________________________________________________________ V potravinách _____________________________________________________________________________________________________

18. Pracujte se slovníkem. Ke kterému obrázku patří tyto věty? Kdo je říká? A. Už zase nefunguje internet! B. Tak tahle televize už fungovat nebude. C. Cože? To víno bylo tak drahé? D. Asi budu muset jít domů pěšky. E. Ach jo, ty boty jsou moc malé. Škoda, že nemají větší číslo. F. Tenhle sporák se mi líbí. G. Aha, tak tady je ten účet! Musím to reklamovat. H. Kde je ta faktura? Včera tady byla! I. Tenhle kabát je hezký. Můžu si ho zkusit?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

71


Lekce 10

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je na obrázcích? OSTRAVA

1.

2.

3.

2. Jak to řeknete jinak? 1. 2. 3. 4. 5.

přijet pozdě: m __ __ z __ __ __ __ __ __ __ dokumenty, které musí mít řidič: ř __ __ __ __ __ __ __ a t __ __ __ __ __ __ __ __ p __ __ __ __ __ symbol na silnici, který informuje řidiče, jak jet: z __ __ __ __ __ peníze, které platí řidič, když udělá chybu: p __ __ __ __ __ místo, kde kupujeme lístky: p __ __ __ __ __ __ __

4. Jaké dialogy můžete slyšet při cestování? Spojte. 1. Vaše doklady, prosím. A. Budu muset zaplatit pokutu? 2. Dvakrát Český Krumlov. B. 512 korun. 3. Prosím vás, má ten vlak zpoždění? C. Tady jsou. 4. Víte, jakou chybu jste udělal? D. Na třetí nástupiště. 5. Prosím vás, nevíte, kde je pokladna? E. Asi jsem jel moc rychle, že? 6. Jela jste moc rychle. F. Tady vlevo. 7. Nevíš, kolik stojí jízdenka do Ostravy? G. Ano, 10 minut. 8. Na jaké nástupiště přijede vlak z Brna? H. Asi 250 nebo 300 korun.

4.

5.

3. Seřaďte dialog 1 (1–6) a dialog 2 (1–7). Dialog 1 ___ A na jaké nástupiště přijede? ___ Prosím vás, a kdy jede příští autobus? ___ 256 korun ___ V 19. 15. 1. Dobrý den, jednou Český Krumlov. ___ Na třetí. Dialog 2 ___ Ano. Musíte zaplatit pokutu. ___ Děkuju. Víte, jakou chybu jste udělal? 1. Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. ___ No, asi jsem jel moc rychle, že? ___ Hm.... A kolik? ___ Tady je řidičský a technický průkaz. ___ 1000 korun.

5. Pracujte se slovníkem. Kdo to říká nebo si to myslí? Doplňte k fotografiím. A. Vy jste neviděl tu značku? B. Ten vlak má zpoždění. C. Musím si koupit jízdenku. D. Pane řidiči, zaplatíte pokutu 1000 korun. E. Ne! Zapomněla jsem doklady! F. Vlak z Brna přijel na třetí nástupiště. ... Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

72


A

Lekce 10

6. Jak můžete cestovat? Doplňte podle modelu.

jezdit – jet na motorce

7. Jezdit nebo jet? Chodit nebo jít? Označte vhodné sloveso. Například: Jak často chodíš – jdeš do práce? 1. Každý den jezdím – jedu metrem. 6. Dneska jezdím – jedu domů tramvají. 2. Jak dneska jezdíš – jedeš domů? 7. Nikdy nelétám – neletím letadlem. 3. Nikdy nechodím – nejdu pěšky. 8. Rád chodím – jdu pěšky. 4. Každý víkend jezdím – jedu k babičce. 9. Jezdíš – jedeš dneska domů na motorce? 5. Často jezdím – jedu na kole. 10. Kam zítra chodíš – jdeš?

8. Doplňte do tabulky krátká slovesa pohybu („já-formy“). infinitiv

jít

přítomný čas

jdu

jet

letět

minulý čas budoucí čas

poletím

9. Doplňte do tabulky dlouhá slovesa pohybu („já-formy“). infinitiv

chodit

jezdit

létat

přítomný čas minulý čas

chodil jsem

budoucí čas

10. Napište, co jste dělali nebo budete dělat. Například: Jedu autem. – Jel jsem autem. Pojedu autem. 1. Jdu do práce. 4. Jezdím do Francie. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________ 2. Chodím na výlety. 5. Letím do Ruska. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________ 3. Jedu do školy. 6. Létám na služební cesty do USA. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________

11. Opakujte všechny prepozice. Doplňte správnou prepozici (POZOR – někdy tam nemusí být). 1. Jezdím ______________ školy _________ autobusem. 2. Každý den ráno chodím _________ nádraží. 3. Jezdil jsem často vlakem _________ Brna. 4. Chtěla bych lístek _________ vlak _________________ Moskvy. 5. Poletíš _________ Kyjeva letadlem nebo pojedeš _________ vlakem?

6. Kupuju jízdenku _________ kamaráda _________ 250 korun. 7. Vlak z Bratislavy přijede ________ druhé nástupiště ______ 19.30. 8. Často jsem večer z práce jezdila domů _________ taxíkem. 9. V obci můžete jet maximálně 50 kilometrů _________ hodinu, a vy jste jel _________ 80! 10. Každý týden _________ pondělí jezdím _________ Ostravy.

73


Lekce 10

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

12. Doplňte prefix při- nebo od-/ode-.

Například: Kdy _____letělo letadlo z Londýna? – Kdy přiletělo letadlo z Londýna? 1. Kdy dneska _____jdeš domů? – Večer. 5. Můj učitel tady není. O víkendu _____jel do Anglie. 2. Ten tvůj kamarád už ______jel? – Ne, ještě je tady. 6. Francouzský prezident _____letěl z Prahy včera večer. 3. Prosím vás, kdy _______jede vlak z Berlína? 7. Vlak z Varšavy _______jede na čtvrté nástupiště. 4. Je tady váš kolega? – Není, už _______šel domů. 8. Kde jsou studenti? – Tady nejsou. Asi už ________šli domů.

13. Podívejte se na obrázky. Co asi ti lidé říkají?

PO

KLA

DN

A

1.

OR INF

2.

MA

CE

3.

10

4.

14. Seřaďte dialogy. K jakému obrázku patří? A. ___ Na nástupiště 21 ___ 490 korun. ___ Dvakrát Karlovy Vary ___ A na jaké nástupiště to přijede?

C. ___ Ano, na stanici Florenc. ___ Céčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. ___ Prosím vás, kde je metro C? ___ Děkuju. A můžu z céčka přestoupit na béčko?

B. ___ Ne, nejede. Pojede z prvního nástupiště. ___ Prosím vás, jede tenhle vlak do Znojma? ___ A nevíte, kdy jede? ___ Odjezd je v 8.34, ale má 15 minut zpoždění.

D. ___ Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Moskvy? ___ Ve 12.15. ___ Už přiletělo. ___ Prosím vás, kdy letí letadlo do Frankfurtu?

15. Zopakujte si genitiv sg. Slova v závorce dejte do správné formy. Například: Jdu do (kino). Jdu do kina. 1. Rád chodím do (divadlo). 7. Musíme jet do (nemocnice). 2. Nikdy nejezdím autem do (Praha). 8. Půjdeš zítra do (banka)? 3. Kdy přijede vlak z (Brno)? 9. Obvykle chodíme z (kino) pěšky. 4. Přijdeš dneska večer do (klub)? 10. Nikdy nejezdím do (město) na nákup. 5. Manžel nikdy nechodí do (hospoda). 11. V kolik hodin přijdeš zítra do (práce)? 6. V pátek večer jezdím ze (škola) taxíkem. 12. Kdy přijede autobus z (Bratislava)?

74

PAMATUJTE SI: Model pro genitiv sg.: jít do supermarketu do školy do restaurace do kina


Lekce 10

B

16. Na nádraží můžete vidět informace o odjezdu a příjezdu vlaků. Pracujte se slovníkem. Co znamenají tyto výrazy a zkratky? Spojte. 1. Os A. místo, ze kterého jedeme 2. R B. expresní vlak 3. Ex C. osobní vlak 4. Bus D. hlavní nádraží 5. SC E. vlak Super City 6. EC F. místo, do kterého jedeme 7. nást. G. rychlík 8. výchozí stanice H. nástupiště 9. cílová stanice I. autobus 1 0. hl. n. J. vlak Euro City

17. Odpovězte na otázky. 1. Kdy přijede vlak z Benešova u Prahy? 2. Kdy jede vlak do Mnichova? 3. V kolik hodin přijede vlak z Děčína? 4. V kolik hodin jede z nádraží autobus na letiště? 5. Kam jede vlak, který odjede v 17.02? 6. Odkud přijede vlak, který přijede v 17.21? 7. Z jakého nástupiště odjede vlak do Jihlavy? 8. Na jaké nástupiště přijede vlak z Ostravy? 9. Mají nějaké vlaky zpoždění? 16. 48.18

ODJEZD

Vlak

Číslo

Jméno

Cílová stanice

Pravidelný odjezd

Nást.

Zpoždění min.

Os

8848

S7

BEROUN

16.50

2

5

R

780

R4

DĚČÍN HL. N.

16.55

7

Os

2545

S9

BENEŠOV U PRAHY

16.58

6

R

915

R2

JIHLAVA

17.02

3S

Bus

43

AE

PRAHA LETIŠTĚ

17.05

B1

Ex

356

AEinstein MÜNCHEN HBF

17.10

SC

515

Pendolino BOHUMÍN

17.13

16. 50. 18

4

PŘÍJEZD

Vlak

Číslo

Jméno

Výchozí stanice

Pravidelný příjezd

Nást.

Os

9131

S9

PRAHA VYSOČANY

16.57

6

Os

9943

S7

ŘEVNICE

17.04

3

Os

2540

S9

BENEŠOV U PRAHY

17.06

5

R

785

DĚČÍN HL. N.

17.09

4

Os

8850

S7

ÚVALY

17.14

6

EC

170

Hungaria

WIEN

17. 18

2

SC

510

Pendolino OSTRAVA HL. N.

17. 21

3

Zpoždění min.

10

5

75


Lekce 10

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

18. Pracujte v páru. Chcete pozvat vašeho kamaráda/kamarádku na návštěvu. Domluvte se. Kdy má volno? Jak dlouho u vás může být? Kdy chce přijet? Kdy chce odjet? Jak pojede? Kde bude bydlet? Co chce vidět?

19. Pozvěte někoho na návštěvu. Napište e-mail. Používejte tyto výrazy. s milý/milá s mám volno s pojedeme

s zdravím tě z s mám se dobře/špatně s líbí/nelíbí se mi tady s chtěl/a bych tě pozvat s můžeš přijet třeba s můžeš jet/letět s cesta trvá s můžeš bydlet s půjdeme s měj se moc hezky s těším se s s pozdravem

_______________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ ________________________

10

20. Váš kamarád nebo kamarádka chtějí v České republice vidět tato místa. Zjistěte o nich základní informace na internetu (jak je to daleko, co tam můžete vidět, kolik stojí lístek na vlak nebo autobus).

Karlštejn

76

Český Krumlov

Kroměříž Olomouc


A

Lekce 11

1. Jaká část těla je to?

1. BOŘICH – __________________ 3. VLYAS – __________________ 5. NSO – ___________________ 2. LHAVA – ___________________ 4. UPSA – __________________ 6. ONHA – __________________

2. Najděte 11 částí těla. KLAMNGHTKRKÁBNCÍKLHLAVABÁSBANRPUSAMKLAKTAHTAFAVHREJOKOKLKPRTDOKAŘNOHAHANAKABŽIDBŘICHOKLPNKLHDRZK UCHOXCLOPZKLMTRDUKLOPRAMENOKLDGFTRÝŘČNLOSPDATLAKNOSMLASKALAPOŠALKETLABDSLVLASYMALKTEŘČEKLDAT KOLENONONUKLODKSLOAČRUKAJL

3. Domalujte druhou část těla. Pak označte části těla. s hlava s rameno

s ústa/pusa s nos

s oko s vlasy

s noha s koleno

s břicho s ruka

s ucho s záda

s krk

4. Co je na lidském těle 1x a co 2x? Například: pusa – jedna pusa, rameno – dvě ramena... noha – _____________________________________________________ ruka – ______________________________________________________ hlava – ______________________________________________________

POZOR: M: jeden, dva F: jedna, dvě N: jedno, dvě

oko – _______________________________________________________ ucho – ______________________________________________________ nos – _______________________________________________________ břicho – _____________________________________________________ koleno – _____________________________________________________

77


Lekce 11

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

5. Co obvykle říká doktor pacientovi?

O __ __ __ __ __ __ s __ ! | O __ __ __ __ __ __ __ ú __ __ __ ! | L __ __ __ __ __ __ s __! | Co v __ __ b __ __ __ ?

6. Co říkají? Doplňte mi nebo mě.

1. Je __________ špatně.

5. Je __________ dobře.

2. Bolí __________ oko.

6. Bolí __________ záda.

3. Není __________ dobře.

7. Bolí __________ břicho.

4. Bolí __________ zub.

8. Bolí __________ hlava.

7. Vyberte si jednu fotografii a napište, co člověk na ní říká. Co ho bolí a proč? Co dělal předtím? Například: Je mi špatně, protože jsem včera moc jedla.

8. Co říká pacient a co říká doktor? Spojte věty a pak je přepište.

11

1. Je mi A. přijít na kontrolu. Pacient: 2. Bolí mě B. bolí? ________________________________________________________________ 3. Otevřete C. špatně. ________________________________________________________________ 4. Nevím, D. na antibiotika. ________________________________________________________________ 5. Tady je E. teplotu? ________________________________________________________________ 6. Mám alergii F. recept. Doktor: 7. Co ho G. hlava. ________________________________________________________________ 8. Jaké máte H. zdravotní pojištění? ________________________________________________________________ 9. Máte I. kde je lékárna. ________________________________________________________________ 10. Za týden musíte J. ústa. ________________________________________________________________

9. Vyberte správný výraz a pak věty přepište.

1. Co váš / vás bolí? ________________________________________________________________ 2. Bolí mě hlava / hlavu. ________________________________________________________________ 3. Mám / Je mi špatně. ________________________________________________________________ 4. Mám teplota / teplotu. ________________________________________________________________ 5. Jsem nemocný / nemocnice. ________________________________________________________________ 6. Musíte jet nemocnice / do nemocnice. ________________________________________________________________ 7. Mám bolí / Bolí mě v krku. ________________________________________________________________ 8. Musíte brát antibiotika dvakrát den / denně. ________________________________________________________________ 9. Za týden musíte přijít kontrolovat / na kontrolu. ________________________________________________________________ 10. Víte / Znáte, kde je nemocnice? ________________________________________________________________

78


C

Lekce 11

10. Co říkají?

Mám ___________________ Mám ___________________ Mám ___________________

Bolí ___________________ Mám ___________________ Mám ___________________

11. Pan Málek a paní Krátká jsou u doktora. Seřaďte dialog (1–6 a 1–7). Pracujte se slovníkem. Dialog 1 ___ Aha, a máte teplotu? ___ Ano, tady je karta. ___ Nemám, ale bolí mě hlava a celé tělo. ___ Hm, to vypadá jako chřipka. Máte zdravotní pojištění? 1. Dobrý den, pane Málek, jak se máte? Co potřebujete? ___ Je mi špatně.

Dialog 2 ___ A napíšete mi taky recept na nějaké vitamíny? ___ Ano, mám horečku 38, 5. ___ Ne, to bohužel nemůžu. Vitamíny si musíte koupit sama v lékárně. ___ Je mi špatně. Bolí mě celé tělo a taky hlava a v krku. 1. Dobrý den, paní Krátká. Tak co vás bolí? ___ Hm, máte angínu. Musíte být doma, ležet a brát antibiotika. ___ Máte teplotu?

12. Doplňte.

1. Doktor píše ___________________ na lék. 4. Když mám 36,3, _______________________________. a) program a) mám zvýšenou teplotu b) e-mail b) nemám zvýšenou teplotu c) recept c) mám horečku

2. Doktor říká: Otevřete ___________________ 5. Doktor říká: Hm, to ___________________ jako angína. a) hlavu a) vypadá b) krk b) dělá c) ústa c) máte 3. Musíte ___________________ dvě tablety denně. 6. _______________________________ v krku. a) brát a) Mám bolí b) pít b) Bolí c) jíst c) Bolí mě

13. Co řeknete, když máte nějaký problém? 1. Mám RMÝU. 2. Mám ZMLOEONU HNOU. 3. Mám GANÍNU.

4. Mám KLAEŠ. 5. Mám RALEGII na pyl. 6. Mám TLEPOTU.

7. Bolí mě HALAV. 8. Bolí mě BHŘICO. 9. Bolí mě DZÁA.

79


Lekce 11

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

14. Kam půjdete, když... ? Kdy tam nemůžete jít? Například: Když mě bolí zub, půjdu k zubaři. Nemůžu tam jít ve čtvrtek. ...vás bolí zub? ...vás bolí záda? ...máte angínu? ...špatně vidíte? ...máte nemocné dítě? ...máte zlomenou nohu?

k praktickému lékaři k zubaři k dětskému lékaři na chirurgii

MUDr. Bohumila Malá

CHIRURGIE

MUDr. Alice Zobanová

OČNÍ ORDINACE tel. 274 093 221

Po 12.00–18.00 Út 7.00–13.00 St 12.00–17.30 Čt 7.00–13.00 Pá 7.00–13.00

dospělí děti dospělí děti

Objednávejte se na vyšetření na tel. 608 836 092

Speciální vyšetřovna ve 2. patře

Po–Čt

8.00–16.00

Po Út St Čt Pá

7.00–18.00 7.00–13.00 7.00–10.00 7.00–12.00 14. 00–18. 00 plánované operace 7.00–12.00 Laserterapie denně od 13.00

Příjem posledního pacienta 20 minut před koncem pracovní doby.

MUDr. Vladimír Dán

ZUBNÍ LÉKAŘ

Objednat se můžete na tel. 723 650 007 e-mail: pavel.habera@centrum.cz

MUDr. Jaroslav Kovanda PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ tel. 223 802 771

Po 7.00–18.00 Út 7.00–13.00 St 7.00–13.00 Čt --Pá 7.00–13.00

11 Nabízíme také: Masáže Hlubinná abreaktivní psychoterapie (1 informativní schůzka zdarma)

7. 3.–26. 3. DOVOLENÁ Akutní případy MUDr. Krátká, 3. patro.

MUDr. Jan Havránek PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST tel. 781 659 023 Denně 7.00–12.00 13.30–16.00

Dopoledne: akutní případy Odpoledne: po objednání Omlouváme se, ale v současné době nepřijímáme nové pacienty.

80

PAMATUJTE SI: lékař = doktor medicíny zubní lékař = zubař oční lékař = očař

tel. 233 002 781

tel. 251 81 732

MUDr. Pavel Habera REHABILITACE AKUPUNKTURA

na oční/k očaři na rehabilitaci

Po 7.00–12.00 13.30–18.00 Út 7.00–12.00 13.30–16.00 St 7.00–12.00 13.30–16.00 Čt 7.00–13.00 Pá --Akutní případy pouze dopoledne. Odpoledne pouze na objednání!


D

Lekce 11

15. Co řeknete v téhle situaci?

H __ __ __ !

V __ __ __ __ __ __ __ mi dům!

Měl jsem n __ __ __ __ __ !

16. Spojte. Hledejte alternativy. 1. Ukradli mi A. nehodu. 2. Bolí mě břicho. Zavolejte B. doklady. 3. Ztratil jsem C. auto. 4. Hoří! Zavolejte D. policii. 5. Vykradli mi byt! Zavolejte E. pomoct? 6. Měl jsem ošklivou F. hasiče. 7. Prosím vás, můžete mi G. doktora.

17. Co budete dělat, když...? Doplňte prepozice (POZOR – někdy tam nemusí být.) 1. Když mi vykradou byt, musím zavolat _______ policii. 2. Když mě bolí břicho, musím jít _______ doktorovi. 3. Když hoří, musím zavolat _______ hasiče. 4. Když ztratím pas, musím jít _______ ambasádu. 5. Když mám problémy, musím zavolat _______ linku 112.

18. Doplňte nápisy. Rozumíte? s zákaz

s fotografování

s zakázáno

s parkování

s nepoužívejte

s zóna

KOUŘENÍ ________________ zákaz ________________ ________________ MOBILNÍ TELEFONY

Zákaz _________________ ________________

vstupu

Diskrétní _____________

19. Co znamenají nápisy ve cvičení 18? Například: Kouření zakázáno. = Nesmíte tam kouřit. 1. _________________________________________ = Nesmíte tam telefonovat. 2. _________________________________________ = Nesmíte tam fotografovat. 3. _________________________________________ = Nesmíte tam jít. 4. _________________________________________ = Nesmíte tam parkovat.

20. Co znamenají tyto piktogramy? Kde je můžete vidět? Například: Nesmíte tam jet na kole.

81


Lekce 12

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Ke každému svátku patří 2 fotografie. Doplňte. A. Vánoce

B. Velikonoce

C. narozeniny

D. Silvestr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Kdy tyto svátky slavíme? Doplňte roční období a datum. s na jaře s v létě s na podzim s v zimě s 31. prosince s 24., 25. a 26. prosince s týden po prvním jarním úplňku 1. Vánoce jsou v zimě, 24., 25. a 26. prosince. 2. Velikonoce jsou _________________________________, _________________________________. 3. Silvestr je _________________________________, _________________________________. 4. Narozeniny mám _________________________________, _________________________________.

ROZUMÍTE? úplněk po úplňku

3. Jaké přání napíšete? Spojte. 1. Všechno nejlepší A. Velikonoce. 2. Posílám pozdrav B. k narozeninám. 3. Přeju C. z dovolené 4. Veselé D. nový rok. 5. Hezké E. Vánoce. 6. Šťastný F. hodně štěstí a zdraví.

12

4. Jarmila Mazná píše kamarádce přání k narozeninám. Napište správně adresu.

586 01 Jihlava náměstí Republiky 34 Božena Zemanová Paní

82

Milá Boženko, přeju všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a štěstí! Těším se, že se v létě zase sejdeme. Tvoje Jarmila


B/C Lekce 12 5. Pan Jirsa volá do firmy Anamak. Mluví se sekretářkou. Seřaďte dialog (1–7). ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Dobře, zavolám později. Děkuju, na shledanou! Ne, děkuju. Nevíte, kdy přijde? Asi za dvě hodiny. Dobrý den, firma Anamak. Jak vám můžu pomoci? Dobrý den, Jirsa. Prosím vás, je tam paní Otáhalová? Na shledanou. Ne, bohužel tady není. Šla k doktorovi. Chcete jí nechat vzkaz?

6. Co řeknete, ... ...když někomu telefonujete? ...když voláte špatné číslo?

...když chcete nechat vzkaz? ...když pracujete v nějaké firmě a někdo telefonuje?

7. Pracujte v páru. Napište dialogy. 1. Jste sekretář/sekretářka ve firmě. Vaše ředitelka Monika Hlavsová je na mítingu/na obědě/u holiče. Někdo telefonuje a potřebuje s paní Hlavsovou mluvit. 2. Voláte kamarádovi/kamarádce, ale je to omyl. 3. Zítra máte individuální lekci češtiny, ale nemůžete přijít. Chcete mít lekci jiný den.

8. Napište podle fotografií, kdo komu telefonuje. Ladislav Božena Vojtěch Eva Martin Ema

telefonuje / volá

Milanovi Daniele Ivanovi Zuzaně Liborovi Denise

Ladislav telefonuje Zuzaně. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Ladislav

Božena

Vojtěch

Eva

Martin

Ema

Daniela

Ivan

Zuzana

Milan

Libor

Denisa

83


Lekce 12

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

9. Doplňte do tabulky zájmena kdo, co ve správné formě. s komu nominativ kdo

s čem

s co

s koho

s čemu

dativ

akuzativ

lokál kom

co

10. Představte si tyto situace. Na co se zeptáte?

1. Vaše kamarádka telefonuje. (Kdo) __________ telefonuješ?

2. Vaši kamarádi si povídají. O (kdo) __________ mluvíte?

3. Vaše kamarádka něco hledá. (Co) __________ hledáš?

4. Vaše kamarádka píše e-mail. (Kdo) __________ píšeš?

5. Váš kamarád se dívá na televizi. O (co) __________ je ten film?

6. Váš kolega přemýšlí. O (co) __________ přemýšlíš?

12 7. Někdo přijde do vaší kanceláře. (Kdo) __________ hledáte?

11. Procvičujte pády, které znáte.

8.Vaše kamarádka nakupuje dárky. Pro (kdo) __________ máš ty dárky?

1. Musím zatelefonovat _______________ a) kamarádka b) kamarádce 2. Dám si _____________________ a) zmrzlinu b) zmrzlina 3. Včera jsem byl v ___________________ a) kino b) kině 4. O __________ jste si povídali? – O filmu. a) co b) čem 5. __________ hledáte? – Učitelku. a) Kdo b) Koho

84

9. Studentka píše esej. O (kdo) __________ píšeš?

6. Zítra půjdu do _______________ a) banka b) banky 7. _______________ píšeš to přání? – Babičce. a) Komu b) Koho 8. Můj přítel je _____________ a) student b) studentovi 9. Koupila jsem si dvě ______________ a) křeslo b) křesla 10. Mám _______________ a sestru. a) bratra b) bratr


D

Lekce 12

12. Telefonujete kamarádovi. Pozvěte ho na návštěvu. Prosím. __________________________________________________________ Ahoj, jak se máš? __________________________________________________________ Jo, moc rád. __________________________________________________________ V sobotu bohužel nemůžu, ale v neděli ano. __________________________________________________________ Ano, hodí. __________________________________________________________ Já taky. Čau!

13. Představte si, že telefonujete vašemu učiteli/učitelce. Předchozí dialog přepište jako formální. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

14. Vyberte a doplňte správný výraz. Pak čtěte nahlas.

Dáša telefonuje 1. ___________________________. Dáša: Ahoj, babi, jak se máš? Božena: Ujde to. A co ty, Dášo, jak se máš ty? Dáša: Docela dobře. Hele, já přijdu 2. ________________________________ na návštěvu, jo? Božena: Ve středu? Já nevím, jestli nemusím jít k doktorovi. Moment... Ne, nemusím. A přijdeš na oběd? Dáša: Ne, babi, nemám čas. Přijdu jenom na kafe, jo? Božena: Tak jo. Dášo, prosím tě, a můžeš mi v supermarketu koupit chleba a 3. _____________________? Bolí mě 4. ________________________, nemůžu chodit. Dáša: Určitě koupím, babi. Tak ahoj! Božena: Ahoj! A těším se! 1. a) kamarádovi b) kamarádce c) babičce d) dědečkovi

2. a) v pondělí večer b) ve středu dopoledne c) v sobotu odpoledne d) v neděli v poledne

3. a) léky b) mléko c) nové auto d) chleba

4. a) vlasy b) nohy c) ruka d) oči

15. Tvořte minidialogy na návštěvě. Spojte. 1. Dobrý den! Jak se máte? A. Ano, děkuju. 2. Tady je něco pro vás. B. Prosím, první dveře vlevo. 3. Dáte si kávu? C. No, teď vždycky o víkendu prší. 4. Nechcete mléko? D. Jé, to jsou krásné květiny! 5. Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. E. Děkuju. A vy pozdravujte sestru! 6. Co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? F. Dobře, děkuju. A co vy? 7. Ale o víkendu asi bude pršet. G. Ne, už je zdravá. 8. Pozdravujte manžela. H. Ne, děkuju.

85


Lekce 12

D

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Co říkají? Doplňte. A. Dáte si koláč? B. Nechcete někdy přijít na návštěvu? E. Toaleta je tady vpravo. F. Tak tady je káva.

C. Na shledanou. A pozdravujte doma! D. Tady je něco pro vás. G. Pojďte dál! H. Odložte si. I. Posaďte se, prosím.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17. Připravte si podle fotografií celý dialog a zahrajte ho. 86


A

Lekce 13

1. Dešifrujte slova. 1.TYBUVOÁNÍ 4. JOLEK 2. HOTLE 5. VNAOBYTU 3. PENNIOZ 6. JENDOŽŮLVOKÝ KOPOJ

POZOR: Datum

2. Zopakujte si, jak čteme datum. 1. Chtěl bych si rezervovat pokoj od 12. 8. 2. Budu bydlet v hotelu od 17. 6. do 24. 6. 3. Hledám ubytování do 20. 2. 4. Chcete si ten pokoj rezervovat od 11. 3.?

<Čeština expres 1, strana 39

5. Potřebuju ubytování v Ostravě od 7. 4. do 19. 5. 6. Máte pokoj od 22. 11.? 7. Přiletím 14. 7. a odletím 30. 7. 8. Přijedu 29. 12. a odjedu 6. 1.

3. Jedete na služební cestu. Chcete si rezervovat pokoj v penzionu U Koruny. Doplňte dialog. Penzion U Koruny, prosím? _______________________________________________________________________ Jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? _______________________________________________________________________ 750 korun za noc. Odkdy dokdy to budete chtít? _______________________________________________________________________ Ano, máme tady wifi. _______________________________________________________________________ Samozřejmě. Takže prosím vaše jméno a adresu.

4. Rezervujte si pokoj na internetu. Vyplňte formulář penzionu U Koruny.

PENZION U KORUNY Objednávka DATUM PŘÍJEZDU  Den:

 Měsíc:

 Rok:

POŽADOVANÉ POKOJE  Jednolůžkové:

 Dvoulůžkové:

Třílůžkové:

OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Počet nocí:

 Počet osob:

Příjmení:

Adresa:

PSČ:

Město:

Stát:

E-mail: Požaduji parkování:

Ano:

Ne:

Telefon:

Fax: - - -

Poznámky:

ODESLAT

5. Na co se může zeptat váš kolega/vaše kolegyně, když jedete na služební cestu?

1. Kam ______________________________________________________________________________? 2. Kde _______________________________________________________________________________? 3. Jak _______________________________________________________________________________? 4. Odkdy / dokdy ______________________________________________________________________? 5. Co ________________________________________________________________________________? 6. Kolik ______________________________________________________________________________?

87


Lekce 13

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Jiřina Millerová přijela do hotelu Amadeus. Seřaďte dialogy (1–8) a (1–5). Dialog 1 ______ A na jaké jméno? 1. Dobrý den, co pro vás můžeme udělat? ______ Jiřina Millerová. ______ Jiřina Mi-lle-ro-vá. Měkké i a dvě el. ______ Vidím tady jednolůžkový pokoj se snídaní na čtyři dny. To je ono? ______ Aha. Promiňte, jak se to píše? ______ Mám u vás rezervovaný pokoj. ______ Ano, to je ono. Dialog 2 ______ Ano, výtahy jsou támhle vpravo. ______ A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? 1. Tak tady je váš klíč. Pokoj číslo 305, třetí patro. ______ A máte tady někde výtahy? ______ Tady v restauraci vedle recepce, od sedmi do deseti hodin.

7. Co řeknete nebo slyšíte, když hledáte ubytování? Spojte. 1. Chtěl bych si rezervovat A. dvoulůžkový pokoj? 2. Jednolůžkový pokoj B. od sedmi do deseti hodin. 3. Telefonoval jsem C. dvoulůžkový pokoj. 4. Snídaně jsou D. tam internet? 5. Prosím vás, a je E. do hotelu Nový svět. 6. Chcete F. stojí 850 korun za noc. 7. Co pro vás G. můžeme udělat? 8. Potřebuju ubytování H. od 6. do 11. května.

8. Doplňte otázky. Kdo to říká – recepční (R) nebo host (H)? Hledejte víc možností. s co s jakou s kdy s kolik s jaký s jak _________________ ______ 1. stojí jednolůžkový pokoj? – 2. _________________ pro vás můžu udělat? – ______ 3. _________________ máte adresu? – ______ 4. _________________ budete chtít ten pokoj? – ______ 5. _________________ přijedete? Ráno nebo večer? – ______ 6. _________________ je tady parkoviště? – ______ 7. _________________ pokoj budete chtít? – ______ 8. _________________ jsou snídaně? Do jedenácti? – ______ 9. _________________ se píše vaše jméno? – ______

13

s odkdy

s kde

s dokdy

9. Napište dialog, ve kterém použijete věty ze cvičení 8. 10. Doplňte prepozice. 1. 2. 3. 4. 5.

Lucie potřebuje ubytování ______ Plzni. Michal chce pokoj ______ tři noci. Bydleli jsme ______ penzionu Albert. Dvoulůžkový pokoj stojí 600 korun ______ noc. Chtěla bych rezervovat pokoj ______ 4. 10. ______. 10. 10.

6. Pan Levý telefonuje ______ hotelu Na náměstí. 7. Sekretářka rezervovala pokoj ______ šéfa. 8. Pokoj je ______ pátém patře. 9. Večeře jsou ______ 18 ______ 21 hodin. 10. Máme rezervovaný třílůžkový pokoj ______ snídaní.

11. Jak nadiktují tito lidé svoje jméno?

Například: Jiřina Mi-lle-ro-vá, měkké i a dvě el. 1. Jan Winter _________________________________ 6. Petr Schwartz _________________________________ 2. Yveta Gottová _________________________________ 7. Alexandra Janů _________________________________ _________________________________ 3. Anna Broniowska 8. Jiří Wiesner _________________________________ 4. Oleg Czerný _________________________________ 9. Jadwiga Ottová _________________________________ 5. Rút Syková _________________________________ 10. Quido Chitussi _________________________________

88


A

Lekce 13

12. Patrick Brown přijel do turistického střediska Pec pod Sněžkou v Krkonoších a hledá ubytování. Podívejte se na symboly na fotografiích a označte, co je/není pravda. 1. V hotelu Horizont je satelitní televize. 2. U hotelu Nebozízek může parkovat. 3. V penzionu Klondike může jít na diskotéku. 4. V hotelu Horizont může platit kartou. 5. V hotelu Nebozízek není sauna. 6. V hotelu Horizont není bazén. 7. V hotelu Nebozízek není restaurace. 8. V penzionu Klondike nemůže mít psa.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

89


Lekce 13

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

13. Patrick si vybral ubytování v hotelu Horizont. Napište jeho dialog s recepční. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

14. Podívejte se na piktogramy na předchozí straně. Co Patrick může v hotelu Horizont dělat? Napište 6 aktivit. Například: Patrick může hrát tenis. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

15. Procvičujte modální slovesa. Napište v minulém a budoucím čase. Chtěl/a jsem rezervovat pokoj.

Chci rezervovat pokoj.

Budu chtít rezervovat pokoj.

___________________________________

Musím jet na služební cestu.

___________________________________

___________________________________

Můžeme parkovat u hotelu.

___________________________________

___________________________________

Tady nesmíte kouřit.

___________________________________

___________________________________

Chcete pokoj s balkonem?

___________________________________

___________________________________

Nemůžu telefonovat do hotelu.

___________________________________

___________________________________

Nesmíme tady parkovat.

___________________________________

___________________________________

Musíme hledat ubytování.

___________________________________

13

16. Na dovolené můžete vidět také tyto piktogramy. Napište, co znamenají.

1. Tady nesmíte kouřit.

90

2. Tady

3. Tady POZOR: tady × sem

4. Tady

5. Tady

6. Sem

7. Tady

8. Tady

9. Sem


B/C Lekce 13 17. Co tam nepatří? Označte nevhodné slovo. Například: boty – opravna obuvi – kabát – opravit 1. brýle – optika – koupit – ostříhat 3. vlasy – čistírna – ostříhat – kadeřnictví 2. opravit – auto – autoservis – make-up 4. manikúra – ušít – krejčovství – oblečení

5. vyčistit – brýle – oblečení – čistírna 6. pumpa – vzít – boty – benzín

18. Kam jde? Co potřebuje? Například: Erika jde do kadeřnictví. Potřebuje ostříhat.

KREJČOVSTVÍ

OPRAVNA OBUVI PONDĚLÍ–PÁTEK

9.00–18.00 pondělí–pátek 8.00–21.00 sobota 9.00–14.00

2. Ludvík

1. Erika

AUTOSERVIS

Čistírna oděvů

3. Božena

PONDĚLÍ–PÁTEK

9.00–18.00

4. Šimon

5. Iveta

19. Zopakujte si genitiv a lokál sg. Tvořte věty. Například: opravna obuvi – Jdu do opravny obuvi. – Jsem v opravně obuvi. čistírna do __________________________________ v __________________________________ __________________________________ optika do v __________________________________ __________________________________ autoservis do v __________________________________ kadeřnictví do __________________________________ v __________________________________ krejčovství do __________________________________ v __________________________________

20. Spojte otázky a odpovědi. 1. Co pro vás můžu udělat? A. Boušková. 2. Kolik to bude stát? B. Ano, samozřejmě. 3. Kdy to bude hotové? C. Potřebuju opravit tyhle boty. 4. Na jaké jméno to bude? D. 603 561 114. 5. A o kolik to chcete zkrátit? E. Přijďte si zítra odpoledne. 6. A jaký máte telefon? F. 250 korun. 7. Můžu platit kartou? G. Jenom o dva centimetry.

21. Čtěte dialog. Doplňte prepozice do, na, k/ke, v/ve nebo u. Je čtvrtek večer. Jitka jde domů pozdě. Richard: Jitko, jsi to ty? Kde jsi byla tak dlouho? Jitka: Ale, dneska jsem měla strašný den. Zítra jedu ____ služební cestu ____ Brna, a tak jsem měla moc práce. Ráno jsem šla ____ čistírny pro kabát. V poledne jsem nešla ____ oběd, ale byla jsem ____ švadleny, protože jsem potřebovala zkrátit kalhoty u kostýmu. Pak jsem byla ještě ____ opravně obuvi pro tvoje boty. Richard: To jsi hodná. A byla jsi taky ____ optice pro moje nové brýle? Jitka: Chtěla jsem, ale potkala jsem jednu kamarádku. Šly jsme na chvíli ____ kavárny a pak jsem musela rychle ____ kanceláře. Richard: Hm, ale co jsi dělala celý večer? Jitka: V 6 jsem šla ____ holiči. Potřebovala jsem ostříhat. A potom jsem ještě byla ____ kosmetice. A co ty, byl jsi ____ servisu pro auto? Richard: Jé, auto! Úplně jsem na to zapomněl! Asi zítra budeš muset jet ____ Brna vlakem.

91


Lekce 14

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Jaké zaměstnání znáte? Dopište písmena. 1. p __ l __ t __ k 2. zp __ v__ __ 3. st __ de __ t

4. __ r __ f __ sor 7. d __ kt __ r __ a 5. spo __ tove __ 8. __ anaž __ rk __ 6. uč __ telk __ 9. h __ r __ čka

2. Řekněte, jaké mají zaměstnání. Například: Fotografie číslo 1 – automechanik.

1

2 6 3

4

7

5 8

9

3. Kdo kde pracuje? Opravte věty.

14

Například: Zdravotní sestra pracuje ve škole. – Učitel pracuje ve škole. 1. Sekretářka pracuje v továrně. _________________________________________________ 2. Automechanik pracuje ve firmě. _______________________________________________ 3. Číšník pracuje v nemocnici. ___________________________________________________ 4. Úředník pracuje v restauraci. __________________________________________________ 5. Prodavačka pracuje na univerzitě. ______________________________________________ 6. Ředitel pracuje v obchodě. ____________________________________________________ 7. Dělník pracuje na úřadě. ______________________________________________________ 8. Uklízečka pracuje v autoservisu. ________________________________________________

4. Je to žena (Ž) nebo muž (M)? Pak tvořte maskulinum nebo femininum. Například: učitelka – Ž – učitel 1. politička _____ _______________________ 6. herec _____ _____ _______________________ 2. manažer 7. student _____ 3. prodavač _____ _______________________ 8. úřednice _____ 4. ředitelka _____ _______________________ 9. dělnice _____ 5. uklízeč _____ _______________________ 10. servírka _____

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

5. Hádejte, kdo to dělá?

Například: Studuje na univerzitě. – student, studentka 1. Učí ve škole matematiku. 3. Hraje v divadle. 5. Uklízí kanceláře. 7. Hraje fotbal. 9. Píše knihy. 2. Prodává oblečení. 4. Učí na univerzitě. 6. Opravuje auta. 8. Maluje obrazy. 10. Řídí firmu.

92


B

Lekce 14

6. Jakub Souček hledá práci. Napsal životopis. Doplňte do jeho životopisu tyto informace. s Jakub Souček s 1992–1996 s fotografování s 2001–2006 s ruština s Západočeská univerzita v Plzni s MS Windows

s manažer

s 21. 12. 1977

ŽIVOTOPIS Osobní údaje:

________________________________________________

Datum narození: ________________________ Adresa: Luční 5, 330 11 Třemošná Kontakt:

Telefon: +420 377 921 201, +420 603 65 11 88

E-mail: jsoucek@centrum.cz Vzdělání: _____________

Gymnázium Plzeň, Plzeň

1996 – 2001

________________________________________________, Fakulta ekonomická,

obor Ekonomika a management Další studium, kurzy, stáže: říjen–únor 2000

Program Socrates/Erasmus, Loughborough University, Velká Británie

2003–2005

Mezinárodní manažerský program Executive Master of Business

Administration (MBA), ČVUT, Praha Zaměstnání: _____________

Český Telecom, a. s., Ekonomické oddělení, Plzeň

Pozice: ________________________ ekonomického oddělení 2006–nyní L+K, s. r. o., Plzeň Pozice: vedoucí manažer pro ekonomiku a obchod Jazyky: angličtina (úroveň C1), ________________________ (úroveň B2), španělština (úroveň A2) Práce s počítačem: ________________________, MS Office, HTML, PHP, MS Project Linux, Internet Zájmy: squash, cyklistika, literatura faktu, ________________________.

7. Představte si, že mluvíte s Jakubem Součkem. Napište otázky. Pak se ptejte a reagujte. Například: Jak se jmenujete? 1. Kdy __________________________________________________________? 2. Jaký __________________________________________________________? 3. Jakou _________________________________________________________? 4. Kde ___________________________________________________________? 5. Odkdy dokdy ___________________________________________________? 6. Jak dlouho _____________________________________________________? 7. Co ____________________________________________________________?

8. Doplňte vhodnou prepozici. (Pozor – někdy tam nemusí být.) Například: Jakub Souček se narodil v roce 1977. 1. ________ roku 1996 ________ roku 2001 Jakub studoval vysokou školu. 2. Jakub se narodil ________ 21. prosince 1977. 3. Jakub pracuje ve firmě L + K, s. r. o. ________ roku 2006. 4. Jakub se narodil ________ prosinci. 5. Jakub byl ________ šest měsíců na programu Erasmus ve Velké Británii. 6. Jakub pracoval ________ šest let v Českém Telecomu v Plzni. 7. Jakub studoval mezinárodní manažerský program MBA ________ roku 2005. 8. ________ roce 1996 Jakub dokončil střední školu.

93


Lekce 14

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

9. Tvořte věty. Hledejte víc možností. Například: v – bydlel – jsem – Brně – nejdřív: Nejdřív jsem bydlel v Brně. 1. hledám – práci – tři – už – měsíce 5. jsem – studovala – gymnáziu – na – nejdřiv 2. nenašla – ještě –práci – jsem 6. a – historii – potom – studoval – češtinu – jsem 3. továrně – jako – pracuju – v – teď – dělník 7. medicínu – nakonec – vystudovala – jsem 4. už – škole – ve – nepracuju 8. jsem – si – našel – pak – práci – koupil – a – byt – jsem

10. Alexej Portnov vyplnil formulář. Čtěte zkrácenou verzi jeho formuláře a označte, co je/není pravda. 6. Alexej nikdy nebyl v Moskvě. 7. Alexej vystudoval vysokou školu. 8. Adriana je z Bratislavy. 9. Adriana pracuje jako doktorka. 10. Alexej bydlí a pracuje v Praze

1. Alexej je z Ukrajiny. ANO / NE 2. Alexej se narodil v březnu. ANO / NE 3. Alexej je inženýr. ANO / NE 4. Alexej pracoval v Petrohradu. ANO / NE 5. Alexej má manželku. ANO / NE 1.

P  O  R T   N O  V A  L   E   X  E  J

2. 3.

X

1   8   0  3   1   9   7   9

4. 5.

X

R  U  S

6.

M O  S  K  V  A

7.

R  U  S

8. 9. 10.

S  Š

T  E   C   H  N   I    K

11.

U  N  I         M O B    I    L S   A  D  O  V  A  J  A P  E  T   R  O  H  R  A  D 12.

14 13. 14.

X N E   T   S   R  O H   A V   L   Í     C   K  O V   A P  R  A  H  A       1

1   5 1    1    0 0  0

Z  A M E  S  T   N Á  N  Í          A          R  O  D   I    N  A      N A       Ú Z  E  M Í           C  R M Á  J  O  V  Á P   R  A  H  A       6

15. 16.

2  5 1    9   2  0  0

2 1    6   5  0 0 3  5  4  6  9   3  4  9 R  U  S

P   O R  T  N  O  V  A A  D  R   I    A  N  A

S  R 2  4 1  0 1   9  8  8

Ž  I      L   I    N  A S  T   U   D  E  N T   K  A          V   Š

M Á  J  O V   Á P  R  A  H  A        6

94

2 1     6  5  0  0 C   R

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE


C

Lekce 14

11. Napište text o sobě. Řekněte, co jste dělali nejdřív, pak, potom, nakonec, teď, už... Například: Narodil/a jsem se v... Nejdřív jsem bydlel/a v... Pak jsem šel/šla do... Teď bydlím/pracuju v...

12. Vyplňte si zkrácenou verzi formuláře.

95


Lekce 14

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

13. Co slyšíte nebo říkáte, když mluvíte s úředníky nebo s policií? Pracujte se slovníkem. A. Tady je můj pas. B. Tady to podepište, ano? C. Nerozumím. Mluvte pomalu, prosím. D. Čekám tady na úřadě už půl hodiny. E. Vyplňte si tenhle formulář, prosím. F. Dám vám ještě razítko. G. Další, prosím. H. Dobrý den, co pro vás můžu udělat? I. Tady je můj řidičský a technický průkaz. J. Pojďte dál, prosím. K. Tady jste to špatně vyplnila.

1. E

3. _____

2. _____

5. _____

4. _____

6. _____ 7. _____

14 8. _____

96

10. _____ 9. _____

11. _____


приложение

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá | Pavla Bořilová

přílohaЧешский язык Экспресс 2

Приложение Cодержание Символы. Сокращения и разные типы обозначения. Инструкция

2

Основные грамматические термины

3

Приложение к уроку 8

5

Словарный запас к уроку 8

9

Приложение к уроку 9

11

Словарный запас к уроку 9

14

Приложение к уроку 10

17

Словарный запас к уроку 10

19

Приложение к уроку 11

21

Словарный запас к уроку 11

23

Приложение к уроку 12

26

Словарный запас к уроку 12

29

Приложение к уроку 13

31

Словарный запас к уроку 13

33

Приложение к уроку 14

35

Словарный запас к уроку 14

38

Тексты, записанные на CD

40

Ключ

46

Словарь

51

Обобщающие таблицы падежей (литературный и общеразговорный чешский язык)

58

1


ПРИЛОЖЕНИЕ

Символы CD: 01 Запись на CD и номер трека

Упр. 3 6 (номер страницы) Упражнения on-line Тесты Постраничный словарь

Язык под лупой

Обучающие карточки

Назад к содержанию

Сокращения и разные типы обозначения Ma, Mi F

мужской род одушевленный, мужской род неодушевленный женский род

N

средний род

impf.

глагол несовершенного вида

pf.

глагол совершенного вида

neg.

отрицание

sg.

единственное число, ед.число

pl.

множественное число, мн. число

-e-

беглое -e- (напр. den день, dny дни)

inform.

неформальный, неофициальный

form.

формальный, официальный

N

именительный падеж, им.падеж

G

родительный падеж, род.падеж

D

дательный падеж, дат.падеж

A

винительный падеж, вин.падеж

V

звательный падеж, зв.падеж

L

предложный падеж, пред.падеж

I

творительный падеж, тв.падеж

*

глагол с изменением в корне в настоящем времени (-E спряжение), напр. číst*, čtu читать, я читаю

×

против, наоборот, антоним

Инструкция čtěte, přečtěte

читайте, прочитайте

používejte

используйте, применяйте

doplňte

дополните

POZOR

ВНИМАНИЕ

najděte

найдите

procvičujte

упражняйтесь, тренируйте

pište, napište

пишите, напишите

přeložte

переведите

odpovídejte

отвечайте

ptejte se

спрашивайте

opakujte

повторяйте

řekněte

скажите

označte

обозначьте, выделите

seřaďte

распределите по порядку

PAMATUJTE SI

ЗАПОМНИТЕ

spojte

объедините, свяжите

počítejte

считайте

tvořte

создайте

poslouchejte

слушайте

změňte

изменит

2


Lekce 1

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Основные грамматические термины

Так же, как ремесленнику для работы нужны инструменты, так и для изучения языка необходимы некоторые грамматические термины. Их обзор вы найдете в нижеследующей таблице. Некоторые из них вам, конечно, знакомы со школы по изучению своего родного языка, другие будут для вас новинкой. Однако их знание в значительной степени поможет вам в учебе. При обучении чешскому языку используются как чешские, так и латинские грамматические термины. Например, выражение „имя существительное“ можно перевести как „podstatné jméno“ (чешский термин) или как „substantivum“ (термин латинский). Каждый учитель сам определяет, какой терминологией он будет пользоваться в процессе обучения. Поэтому часто в левом столбце мы приводим оба термина: латинский /чешский. Латинский/чешский термин adjektivum/přídavné jméno -ý adjektiva (tvrdá přídavná jména) -í adjektiva (měkká přídavná jména) adverbium/příslovce

Русский термин имя прилагательное твердые прилагательные мягкие прилагательные наречие

aspekt/vid imperfektivní/nedokonavý perfektivní/dokonavý čas futurum/budoucí čas prézens/přítomný čas préteritum/minulý čas deklinace/skloňování, deklinovat/skloňovat

вид несовершенный совершенный время будущее время настоящее время прошедшее время склонение, склонять

infinitiv

инфинитив

interjekce/citoslovce konjugace/časování, konjugovat/časovat

междометие спряжение, спрягать

konjunkce/spojka konzonant/souhláska

союз согласный

numerálie/číslovka základní řadová objekt/předmět přímý

числительное количественное порядковое дополнение, объект прямое

nepřímý

косвенное

Пример или объяснение на русском языке dobrý – хороший, blízký – близкий… kvalitní – качественный, moderní – современный... dobře – хорошо, blízko – близко, kvalitně ­– качественно, moderně – современно... В чешском языке, так же, как и в русском, различаются два вида глаголов. Напр.: dělat/udělat делать/сделать (несовершенный вид/совершенный вид) Budu doma. – Я буду дома. Jsem doma. – Я дома. Byl jsem doma. – Я был дома. Существительные, прилагательные, местоимения и числительные в чешском языке склоняются. В чешском языке, в отличие от русского языка, очень мало заимствованных несклоняемых слов (напр. finále, whisky, kupé). И наоборот, многие заимствованные слова склоняются, напр. kino кино – v kině в кино, metro метро – v metru в метро, rádio радио – v rádiu по радио. Инфинитив – это неопределенная форма глагола. В чешском языке имеет окончание -t, напр. dělat – делать, psát – писать, mýt – мыть, pracovat – работать… ach – ах!, au – ой!, brr – брр.... Глаголы в чешском языке спрягаются. Это значит, что они используют окончание (окончания) для выражения лицa глаголa. Личные местоимения, в отличие от русского языка, почти не используются. Напр. dělám – я делаю, děláš – ты делаешь, dělá – он делает... a – и, nebo – или, ale – но, když – если... Согласные делятся на твердые (h, ch, k, r, g, d, t, n), мягкие ( ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) и двойственные (b, f, l, m, p, s, v, z). После твердых согласных пишется y или ý, после мягких согласных пишется i или í. jeden – один, dva – два, tři – три... první – первый, druhý – второй, třetí – третий... Maminka posílá dopis studentovi. – Мама посылает студенту письмо. Maminka posílá dopis studentovi. – Мама посылает письмо студенту.

3


ПРИЛОЖЕНИЕ pád

падеж

plurál/množné číslo

множественное число

prepozice/předložka pronomen/zájmeno personální/osobní posesivní/přivlastňovací interogativní/ tázací indefinitní/neurčité negativní/záporné rod

предлог местоимение личное притяжательное вопросительное неопределенное отрицательное род

Ma maskulinum animatum/mužský rod životný Mi maskulinum inanimatum/ mužský rod neživotný F femininum/ženský rod N neutrum/střední rod samohláska

мужской род oдушевленный

já – я, ty – ты, on – он,... můj – мой, tvůj – твой, jeho – его... kdo – кто, co – что, čí – чей... někdo – кто-то, něco – что-то, nějaký – какой-то... nikdo – никто, nic – ничто, žádný – никакой... В чешском языке три грамматических рода: мужской (оду-шевленный и неодушевленный), женский и средний. Напр.: Мужской одушевленный (Ma): student – студент

мужской род неодушевленный

Мужской неодушевленный (Mi): banán – банан

женский род средний род гласный

singulár/jednotné číslo subjekt/podmět

единственное число подлежащее, субъект

substantivum/podstatné jméno verbum, sloveso transitivní/přechodné intransitivní/nepřechodné

имя существительное глагол переходный непереходный

Женский (F): káva – кофе Средний (N): auto – автомобиль Гласные делятся на краткие (a, e, i, y, o, u) и долгие (á, é, í, ý, ó, ú, ů). Внимание: долгота гласного может различать смысл слова! student – студент, banán – банан, káva – кофе, auto – автомобиль... Maminka posílá dopis studentovi. – Мама посылает письмо студенту. muž – мужчина, žena – женщина, pes – собака, dům – дом... 1) Сказуемое, выраженное переходным глаголом, согласуется с подлежащим, выраженным существительным в имени-тельном падеже и имеет дополнение в винительном падеже (напр. vidět – видеть, mít – иметь). 2) Сказуемое, выраженное непереходным глаголом, не имеет дополнение (напр. být – быть, spát – спать).

4

В чешском языке 7 падежей. По сравнению с русским языком, в чешском дополнительно есть пятый падеж, так называемый „звательный“, который используется при обращении. Напр.: Adam Адам – Adame! Адам! Eva Эва – Evo! Эва! paní učitelko/profesorko! пани учительница/профессор! pane učiteli/profesore! пан учитель/профессор! studenti – студенты, banány – бананы, kávy – кофе, auta – автомобили... bez – без, na – на, v – в, do – в, z – из, pro – для...


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Приложение к урокy 8 QQ 8.1 Короткие ответы Nechceš jít do divadla? Ты не хочешь пойти в театр? – Tak dobře. Хорошо. / Tak fajn. Отлично. / Tak jo. Ну да./Ок. Такие короткие ответы употребляются очень часто. Обратите внимание: Выражения fajn супер и jo да являются общеразговорными. Подробнее об общеразговорном (обиходно-разговорном) чешском языке см. Приложение к уроку 12, пункт 12.4.

QQ 8.2 Будущее время Для выражения будущего времени в чешском языке можно использовать настоящее время, например: Zítra jdu do práce. Завтра я иду на работу. Příští týden jedu na dovolenou. На следующей неделе я еду в отпуск. Чаще, однако, используются формы будущего времени (см. ниже). 1. Будущее время глагола být быть budu budeme budeš budete bude budou 2. Будущее время глаголов несовершенного вида, например: pracovat работать Так же, как и в русском языке, будущее время глаголов несовершенного вида образуется при помощи вспомогательного глагола быть + инфинитив. budu budeme budeš budete + инфинитив, напр. pracovat bude budou Обратите внимание, что, в отличие от русского языка, в чешском языке будущее время модальных глаголов образуется только вышеуказанным способом. Сравните: budu chtít я захочу, budeš moct ты сможешь, bude chtít он пожелает…

3. Будущее время глаголов движения jít, jet и letět jít идти – (já) půjdu jet ехать – (já) pojedu letět лететь – (já) poletím Примечание к произношению: půjdu часто произносится как [pudu].

4. Будущее время глаголов совершенного вида, например: zavolat позвонить. Zavolám do kina. Я позвоню в кинотеатр. Вопрос и отрицание в будущем времени: Образование вопроса и отрицания в будущем времени очень простое. Если вы хотите задать вопрос, измените только интонацию предложения, напр. Budeš doma? Ты будешь дома? Co budeš dělat? Что ты будешь делать? Půjdeš k doktorovi? Ты пойдешь к врачу? Zavoláš tam? Ты позвонишь туда? Если вы хотите образовать отрицание, добавьте к глаголу ne- (в случае глаголов несовершенного вида – к вспомогательнoмy глаголy), например: Nebudu doma. Меня не будет дома. Nebudu pracovat. Я не буду работать. Nepůjdu k doktorovi. Я не пойду к врачу. Nezavolám tam. Я туда не позвоню.

QQ 8. 3 Глаголы несовершенного × совершенного вида Так же, как и в русском языке, большинство чешских глаголов „живет в паре“, то есть имеет несовершенный и совершенный вид1, напр.: dělat/udělat делать/сделать. Большинство глаголов, с которыми вы до сих пор встречались, являeтся глаголами несовершенного вида, например: dělat делать, pracovat работать, vařit готовить (еду), tancovat танцевать... Чтобы вы постепенно привыкли к обеим формам чешских глаголов, начиная с 8 урока, в конце словарика к каждому уроку мы будем приводить обзор новых глаголов в их обеих видовых формах: несовершенный/ совершенный. Некоторые глаголы не имеют видовую пару совершенного вида, например, модальные глаголы (chtít хотеть, moct мочь, muset быть обязанным...) или глаголы, выражающие состояние (být быть, spát спать, stát стоять...).

1

5


УРОК 8

ПРИЛОЖЕНИЕ

QQ 8.4 Предлоги do × na × k/ke Как вам уже известно из учебника Čeština expres 1, глаголы být, bydlet, pracovat, čekat... используются с предлогами v/ve, na и u (см. Приложение к уроку 7, пункт 7.1). В этом уроке вы выучите, что глаголы движения jít, jet и letět используются с предлогами do, na и k. Сравните следующую схему: Kam? Куда? jít (идти), jet (ехать), letět (лететь).... do + родительный падеж

(do školy в школу) na + винительный падеж

+ место/действие

(na koncert на концерт) k/ke + дательный падеж

(ke škole к школе, k doktorovi к врачу) ВНИМАНИЕ: В сочетании с людьми используется только предлог k/ke! Например: Jdu k doktorovi. Я иду к врачу. Jdu ke kamarádce. Я иду к подруге.

QQ 8.5 Использование глагола jít Обратите внимание: Půjdu do banky. Я пойду в банк. Если мы говорим о том, куда мы пойдем, то обычно используется глагол jít. В этом контексте он имеет универсальное значение. Глагол jet используется только тогда, когда мы хотим уточнить вид транспорта, напр.: Jedu do banky. Я еду в банк (= на машине, на автобусе, на трамвае...). Обратите внимание, что подобное широкое использование имеет в чешском языке и глагол být. Сравните: Byli jsme v kině. «Мы были в кино.» Мы ходили в кино. O víkendu jsme byli u babičky. «В выходные мы были у бабушки.» В выходные мы ездили к бабушке. V létě jsme byli v Římě. «Летом мы были в Риме.» Летом мы летали в Рим.

QQ 8.6 Родительный падеж единственного числа Из предыдущих уроков вам уже известно, что предлог z из (и его вариант ze) и предлог vedle возле, рядом используются с родитель-ным падежом. Сегодня вы выучили, что и предлог do в используется с родительным падежом. В нижеследующей сводной таблице вы найдете обзор родительного падежа единственного числа. Слова, приведенные в таблице, являются так называемыми образцами/ примерами, которые мы используем во всех наших учебниках и таблицах.

6


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 Родительный падеж единственного числа Род

Местоимение -ý и -í прилагательten ные

Существительные I группа Им.пад. ед.числа, заканчивающийся на согласный, -a, -o

II группа Им.падеж ед. числа, заканчивающийся на -e/-ě, ˇ (= „háček“), -c,- j, -tel, -el, -ev

III группа Существительные с особым склонением

Муж. род одуш.

toho

dobrého kvalitního

studenta

muže

kolegy

Муж. род неодуш.

toho

dobrého kvalitního

banánu/lesa1

čaje

---

Жен. род

dobré kvalitní

kávy

restaurace, kanceláře

místnosti

dobrého kvalitního

auta

moře

kuřete, nádraží

Сред. род toho

1 Некоторые существительные мужского рода неодушевленные в родительном падеже единственного числа имеют окончание -a, напр.: Londýn – do Londýna, kostel – do kostela, les – do lesa.

ВНИМАНИЕ: На данном этапе обучения вам надо стремиться осваивать окончания первой группы склонения существительных и обратить внимание, что существительные во второй группе склонения имеют окончание -e. Поэтому запомните предложение-модель, которое вам поможет выучить окончания первой и второй групп склонения. Jdu do supermarketu, do školy, do restaurace a do kina.

QQ 8.7 Chtěl/a bych... С точки зрения грамматики форма chtěl/a bych – это глагол chtít в условном наклонении. Например: Chtěl/a bych jít do kina. „Я хотела бы идти в кино.“ Мне бы хотелось пойти в кино/Мне хочется пойти в кино. Для образования условного наклонения вам необходимо к „эль-форме“ (действительное причастие/причастие прошедшего времени), известной вам из прошедшего времени (напр. být – byl, dělat – dělal, chtít – chtěl...) только добавить другой „комплект“ вспомогательных глаголов. Обратите внимание: Единственное число

Множественное число

byl/byla/bylo bych

я бы был/а/о

byli bychom/общеразговорное bysme

мы бы были

byl/byla/bylo bys

ты бы был/а/о

byli1 byste

вы бы были

byl/byla/bylo by

он/а/о/ бы был/а/о

byli by

они бы были

1

1

ВНИМАНИЕ: В отличие от русского языка, при обращении на „Вы“, то есть использовании второго лица множественного числа, необходимо четко различать, идет ли речь о мужчине, женщине или о нескольких лицах. Сравните: Pane Nový, byl byste...? Господин Новы, Вы не были бы...? Paní Nová, byla byste...? Госпожа Нова, Вы не были бы...? Dámy a pánové, byli byste... Дамы и господа, вы не были бы...? 1

В письменном чешском языке во множественном числе вы можете встретить следующие окончания: byli by, byly by, byly by, byla by.

QQ 8.8 Dům × domů × doma Сравните: Co je to? Что это? – To je můj dům. Это мой дом. Kam jdeš? Куда ты идешь? – Jdu domů. Я иду домой. Kde jsi? Где ты? – Jsem doma. Я дома. Слово dům является существительным, оно склоняется. Слова doma и domů являются наречиями, они не склоняются. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В чешском языке существует еще одно слово domov родной дом, отчизна. Это слово можно встретить в тексте государственного гимна: Kde domov můj. Где мой дом/моя отчизна.

QQ 8.9 Изменения в произношении: оглушение согласных b > p, v > f... в конце слов Чтобы понять это явление в произношении, вам необходимо знать звонкие и глухие согласные. Звонкими согласными являются: b, d, ď, g, h, v, z, ž, глухими согласными являются: p, t, ť, k, ch, f,s, š. В конце слов звонкие согласные оглушаются: b > p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š.

7


УРОК 8

ПРИЛОЖЕНИЕ

QQ 8.10 Чешские привычки, обычаи и традиции 1. E-mail Э-майл (обращение на „ты“) Ahoj XXX,

XXX = имя в звательном падеже

jak se máš? ______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Měj se hezky! / Zdravím, XXX

XXX = подпись (имя)

2. E-mail Э-майл (обращение на „Вы“) Dobrý den, jak se máte? ______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Mějte se hezky! / Zdravím, / S pozdravem XXX 3. Электронный адрес Повторите, как читается и произносится электронный адрес. @ произносится zavináč собака . произносится tečka точка cz произносится cézet – произносится pomlčka тире _ произносится podtržítko (pomlčka dole) нижнее подчеркивание ru произносится er u www произносится vévévé сайт odkaz ссылка

8

XXX = подпись (имя и фамилия)


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Словарный запас к уроку 8 • Страница 6 cizinec, cizinka иностранец, иностранка čeština чешский язык dávat, dávám давать, я даю jóga йога konzultant, konzultantka консультант, консультантка letět, letím лететь, я лечу mít volno, mám volno иметь свободное время, у меня свободное время pohyb движение příští следующий učit, učím преподавать, я преподаю volno свободное время zavolat, zavolám pf. позвонить, я позвоню A co budeme dělat večer? Měj se/mějte se hezky. – Ty taky/Vy taky. Tak dobře./Tak fajn./Tak jo. Zavolám tam. Zavolám ti/vám.

А что мы будем делать вечером? Всего тебе/вам хорошего./Счастливо – Тебе/вам тоже. Хорошо/Отлично/Да. Я позвоню туда. Я позвоню тебе/вам.

• Страница 7 cvičit, cvičím тренироваться/упражняться, я тренируюсь do + род.пад. в (направление) fitness centrum фитнес центр, тренажерный зал k (полная форма ke) к kam куда na + вин.пад., предл.пад. на nákup покупка potřebovat, potřebuju нуждаться, мне необходимо proto поэтому výlet экскурсия • Страница 8 Chtěl/a bych

я хотел/а бы

• Страница 9 celý весь doma дома domů домой dům дом potkat, potkám встретить, я встречу programátor, programátorka программист přijít, přijdu pf. прийти, я приду skončit, skončím pf. закончить, я закончу zpátky назад, обратно • Страница 10 algebra алгебра analýza анализ ani даже, ни dopadnout* (dobře/špatně) закончиться (хорошо/плохо) hurá ура matematicko-fyzikální fakulta физико-математический факультет

9


УРОК 8

ПРИЛОЖЕНИЕ

matematický математический naštěstí к счастью nějaký какой-то pohoda спокойствие, покой přemýšlet, přemýšlím размышлять, я размышляю připravovat (se), připravuju (se) готовить(ся), я готовлю(сь) strašný страшный, ужасный těžký тяжелый zajímavý интересный zdravit, zdravím приветствовать, я приветствую zkouška экзамен Naštěstí to dopadlo dobře. To bude pohoda!

К счастью, все закончилось хорошо. Вот это будет супер!

• Страница 11 аfrický африканский areál территория beránek барашек brazilský бразильский dospělý взрослый džungle джунгли indonéský индонезийский jelen олень liška лиса pavilon павильон skupina группа sponzor спонсор sponzorovat, sponzoruju спонсировать, я спонсирую tygr тигр vlk волк vstup вход zajíček зайчик zoologická zahrada (= zoo) зоопарк zvíře, zvířata зверь/животное, звери/животные • Глаголы (несовершенный/совершенный вид) dávat/dát давать/дать volat/zavolat звонить/позвонить připravovat (se)/připravit (se) готовить(ся)/приготовить(ся) učit/naučit учить/научить učit se/naučit se учиться/научиться,выучиться zdravit/pozdravit приветствовать/поприветствовать

10


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Приложение к урокy 9 QQ 9.1 Mít rád × líbit se × chutnat Сравните: 1. Mít rád + винительный падеж Если вы кого-то или что-то любите, и это чувство длительного характера, вы говорите: Mám rád/a..., напр.: Mám rád Prahu. Я люблю Прагу. Подобное значение имеет глагол milovat, который однако выражает очень сильную привязанность или любовь, напр.: Miluju tě. Я люблю тебя. Miluju kávu. Я люблю кофе. ВНИМАНИЕ: Не забывайте, что глагол mít rád используется только с предметом (Mám rád/a tenis). Если мы говорим о том, что мы любим делать, то употребляется rád/ráda с глаголом (Rád/a hraju tenis). Помните, что в отличие от русского языка, в данной конструкции используется глагол в соответствующем лице и числе. Сравните: rád hraju tenis я люблю играть в теннис, rád hraješ tenis ты любишь играть в теннис, rád hraje tenis он любит играть в теннис, rádi hrajeme tenis мы любим играть в теннис, rádi hrajete tenis вы любите играть в теннис, rádi hrajou tenis они любят играть в теннис.

2.

Líbit se + дательный и именительный падеж Если что-то положительно влияет на ваши чувства (за исключением вкуса), вы скажете Líbí se mi... Эта фраза чаще всего выражает визуальное или слуховое впечатление, или симпатию, напр.: Líbí se mi tenhle dům, protože je nový. Мне нравится этот дом, потому что он новый.

3. Chutnat + дательный и именительный падеж Если вам нравится какая-то еда или питье, вы скажете: Chutná mi... = мне нравится (по вкусу), напр.: Chutná mi pivo. Мне нравится пиво.

QQ 9.2 Mít + винительный падеж Глагол mít (а также много иных глаголов) употребляется с винительным падежом. Например: Mám malý byt 2 + kk. У меня небольшая двухкомнатная квартира. Mám malou zahradu/ložnici/kuchyň. У меня маленький сад/спальня/кухня. Mám malé auto. У меня маленькая машина. Некоторые формы этого падежа вы уже выучили в уроках 3 и 4 в учебнике Čeština expres 1. Здесь вы снова встречаетесь с обзорной таблицей с примерами, по которым вы можете образовывать и использовать формы винительного падежа единственного числа. Винительный падеж единственного числа Род

Муж. род одуш.

Местоимение ten

toho

Муж. род неодуш. ten

1

-ý u -í прилагательные

Существительные

I группа Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: согласный, -a, -o. dobrého1 kvalitního studenta

II группа Именительный падеж ед. числа, оканчивающийся на: -e/-ě, ˇ (= „háček“), -c, -j, -tel, -el, -ev. muže

III группа Cуществительные с особым склонением. kolegu

dobrý1 kvalitní

banán

čaj

---

Жен. род

tu

dobrou kvalitní

kávu

restauraci, kancelář

místnost

Сред. род

to

dobré1 kvalitní

auto

moře

kuře, nádraží

В oбщеpaзгoвopном чешcкoм языке вы можете также ycлышать следyющие фopмы вин. падeжа ед. числа: dobrýho studenta, dobrej banán, dobrý auto.

QQ 9. 3 Предлоги pro, za, na Предлоги pro, za и na в следующих значениях используются с винительным падежом. 1. Za используется в том же значении в аналогичном контексте, как и в русском языке, напр.: Bob nechce dům za 4 miliony korun. Боб не хочет дом за 4 миллиона крон. 2. Pro соответствует русскому предлогу для (в отличие от русского языка, употребляется с винительным падежом) и обычно используется в связи с людьми или группами людей (фирмы, школы и т.д.), напр.: Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. Простите, я ищу какой-нибудь дом для друга из Австралии. 3. Na используется в значении времени: A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? А на какой срок хочет арендовать дом ваш друг? – Na jeden rok. На один год. Также этот предлог используется в значении направления и цели пути, либо назначения, напр.: Jdu na koncert. Я иду на концерт. Kupuju šampon na vlasy. Я покупаю шампунь для волос.

11


УРОК 9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сравните использование предлогов в значении времени: Chci si pronajmout ten dům na rok. Я хочу арендовать этот дом на год. Jsem tady na rok. Я здесь на год. x Přijedu za rok. Я приеду через год.

QQ 9.4 Предлоги od – do При переводе русских конструкций с ... по ... в значении времени, в чешском языке используются предлоги od – do. Например: Od 1. února do 31. ledna. С 1 февраля по 31 января. Pracuju od rána do večera. Я работаю с утра до вечера. Studuju od září do června. Я учусь с сентября по июнь. Mám prázdniny od července do srpna. У меня каникулы с июля по август. Mám volno od středy do pátku. У меня есть время/выходные со среды по пятницу. Polední přestávka trvá od 12.00. do 13.30. Обеденный перерыв длится с 12.00 до 13.30.

QQ 9.5 Числительные 1, 2, 3 и 4 ВНИМАНИЕ: Числительные jeden, jedna, jedno и dva, dvě, dvě в чешском языке различаются по роду. Сравните: jeden byt одна квартира jedna koupelna одна ванная комната jedno auto один автомобиль dva/tři/čtyři byty две/три/четыре квартиры dvě/tři/čtyři koupelny две/три/четыре ванные комнаты dvě/tři/čtyři auta два/три/четыре автомобиля ВНИМАНИЕ: Когда мы считаем, то обычно говорим: jedna, dva, tři... один, два, три... Сравните также использование числительного jedna в следующих выражениях: Jede tramvaj číslo jedna. Идет трамвай номер один. Bydlíme v domě číslo jedna. Мы живем в доме номер один. В отличие от русского языка, с существительными среднего рода используется числительное dvě: dvě jablka два яблока, dvě města два города. После числительных 5 и выше используется родительный падеж множественного числа существительного, напр.: pět bytů, koupelen, aut пять квартир, ванных комнат, автомобилей.

QQ 9.6 Именительный падеж множественного числа и винительный падеж множественного числа существительных мужского родa неодушевленных, женского родa, cpeднего poдa (упрощенные правила) Из предыдущих уроков вы уже знаете некоторые формы существительных множественного числа: knedlíky кнедлики, brambory картошка, hranolky картофель-фри, palačinky блинчики... Наверно, вы обратили внимание, что типичным окончанием здесь является -y. В этом уроке вы выучите более точные правила образования именительного и винительного падежей множественного числа существительных мужского рода неодушевленных, женского и среднего рода. Хорошей новостью будет то, что для большинства существительных вы можете использовать упрощенные правила (в этот раз без разделения на группы склонений), которые вы видите в таблице. Конечно, эти правила не являются стопроцентно надежными, но они смогут вам помочь. Именительный и винительный падеж множественного числа существительных мужского родa неодушевленных1, женского родa, cpeднего poдa (упрощенные правила) -y Большинство byt – byty žena – ženy существительных barva – barvy Существительные, оканчивающиеся на háček, -c,-j, -e/-ě Существительные cpeднего poдa, заканчивающиеся на -o

pokoj – pokoje koberec – koberce ložnice – ložnice garáž – garáže auto – auta pivo – piva rádio – rádia

-e

-a

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: dům – domy, stůl – stoly... Существительныe мужского родa одушевленныe образуются по совсем другим правилам, чем вы видите в таблице. Большинство существительных мужского родa одушевленных имеет в именительном падеже множественного числа окончание -i, напр. studenti студенты, kamarádi друзья, но в винительном падеже множественного числа окончание -y, напр.: Vidím studenty. Я вижу студентов. Mám kamarády. У меня есть друзья.

1

Подробный и полный обзор склонения множественного числа вы найдете на странице 59.

12


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 QQ 9.7 Указательные местоимения tenhle, tahle, tohle, tyhle Указательные местоимения ten, ta, to (ед.число) и ty (мн. число) указывают на более отдаленные предметы. Они переводятся как вон тот или вон те.

Указательные местоимения tenhle, tahle, tohle (ед. число) и tyhle (мн. число) указывают на более близкие предметы. Они переводятся как вот этот/вот эти.

ВНИМАНИЕ: В чешском языке, в отличие от русского, указательные местоимения используются очень часто, причем при переводе на русский язык у них не всегда есть эквивалентноe соответствиe. Ten tvůj nový byt je moc hezký! «Эта твоя новая квартира очень красивая!» Твоя новая квартира очень красивая! Kamarád má psa. Ten je tak krásný! «У друга есть собака. Та такая симпатичная!» У друга есть собака, она такая симпатичная!

QQ 9.8 Изменения в произношении: Ассимиляция Чтобы понять это явление в произношении, вам необходимо знать глухие и звонкие согласные. Звонкими согласными являются: b, d, ď, g, h, v, z, ž, глухими согласными являются: p, t, ť, k, ch, f, s, š. Если в слове друг за другом следуют два согласных, то второй согласный изменяет звонкость первого согласного следующим образом1: vklad [fklat], tužka [tuška], kdo [gdo], sbírat [zbírat]. Ассимиляция также происходит у некоторых предлогов, напр. z Francie [sfrancie], k domu [gdomu]. Если после звонкого предлога следует слово, начинающееся на гласный, то согласный произносится как глухой, напр. z Itálie [sitálie]. 1

Существует региональная разница, например, прощание na shledanou в Чехии произносится [naschledanou], а в Моравии [nazhledanou].

QQ 9.9 Чешские привычки, обычаи и традиции Если чехи описывают квартиру, считаются все помещения/комнаты (не только спальные комнаты). Обратите внимание: 1+1 произносится jedna plus jedna квартира с одним помещением и кухней 2+1 произносится dva plus jedna квартира с двумя помещениями и кухней 2+kk произносится dva plus ká ká, dva plus kuchyňský kout1 квартира с двумя помещениями и кухонным «углом»/неизолированной кухней RD = rodinný dům «семейный дом» коттедж byt v OV = byt v osobním vlastnictví квартира в личной собственности dr. byt = družstevní byt кооперативная квартира obecní byt муниципальная квартира služební byt служебная квартира 1

Kuchyňský kout означает оптически или с помощью перегородки отделенную часть гостиной комнаты, предназначенную для при-готовления еды.

Обратите внимание на разные названия этажей в чешском и русском языках: přízemí «то, что при земле» первый этаж první patro «первый» этаж – соответствует русскому второму этажу druhé patro «второй» этаж – соответствует русскому третьему этажу В отличие от русского языка, в связи с этажом используется предлог v/ve. Сравните: Bydlím v prvním patře. Я живу на втором этаже. Sborovna je ve třetím patře. Учительская находится на четвертом этаже.

13


УРОК 9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарный запас к уроку 9 • Страница 14 balkon балкон bydlení проживание byt квартира cena стоимость dětský pokoj детская комната druhý второй družstevní кооперативный garáž гараж chodba коридор объявление inzerce анонс, объявление klidný спокойный koupelna ванная комната koupit, koupím pf. купить, я куплю kuchyň кухня kuchyňský kout „кухонный угол“, оптически отделенная от комнаты кухня líbit se, líbí se нравиться, нравится lokalita местоположение ložnice спальня квадратный метр m2 (metr čtvereční) nutný необходимый obývák (разг.) гостиная комната osobní vlastnictví личная собственность patro этаж přízemí нулевой этаж rekonstrukce ремонт, реконструкция rodinný семейный starší старший, пожилой, более старый, постарше terasa терраса zahrada сад záchod туалет Jaký dům se ti/vám líbí? Líbí se mi... Líbí se ti/vám...?

Какой дом тебе/вам нравится? Мне нравится... Тебе/вам нравится...?

• Страница 15 atraktivní привлекательный komfortní комфортный pro + вин.пад. для, за pronájem аренда pronajmout si, pronajmout si pf. снять (в аренду), я сниму pronajmout, pronajmu pf. сдать в аренду, я сдам в аренду realitní kancelář агентство недвижимости realitní makléř, makléřka агент по недвижимости, маклер stylový стильный, своеобразный uvidět, uvidím pf. увидеть, я увижу vila вилла za + вин.пад.., род.пад., твор.пад. за zařízený оборудованный, оснащенный (напр., квартира мебелью) Je tam taky zahrada a garáž? Chce si ten dům pronajmout nebo koupit? Na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout?

14

Там есть также сад и гараж? Он/а хочет этот дом снять или купить? На какой срок Ваш друг хочет снять этот дом?


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС ČEŠTINA EXPRES22

• Страница 16 barva цвет fialový фиолетовый gauč диван, тахта hnědý коричневый knihovna библиотека koberec ковер křeslo кресло kuchyňská linka кухонная мебель lampa лампа lednička холодильник místnost помещение nábytek мебель oranžový оранжевый postel кровать růžový розовый skříň шкаф stůl стол světlemodrý светло-голубой šedý серый tmavomodrý темно-синий tmavý темный zařizovat, zařizuju оборудовать/оснастить, я оснащу vpředu спереди vzadu сзади zrcadlo зеркало židle стул žlutý желтый • Страница 17 architekt, architektka архитектор bytový adj. квартирный, жилищный celebrita знаменитость журнал hodně много interiér интерьер interview интервью květina цветок materiál материал nesnášet, nesnáším не выносить/не переносить, я не выношу obraz картина plast пластик (материал) používat, používám использовать, я использую redaktor, redaktorka редактор styl стиль собственный vlastní výrazný выразительный zahraniční иностранный Pracuju od rána do večera. Prosím vás...

Я работаю с утра до вечера. Простите... Разрешите...

• Страница 18 drahý дорогой fungovat, funguju функционировать/действовать/служить, я действую levný дешевый paragon счет, чек

15


УРОК 9

ПРИЛОЖЕНИЕ

poslat*, pošlu pf. reklamace reklamovat, reklamuju tenhle, tahle, tohle, tyhle účet vrátit, vrátím pf. vzít*, vezmu pf. záruka zboží

послать, я пошлю рекламация, претензия предъявлять рекламацию/претензию вот этот, вот эта, вот это, вот эти счет, чек вернуть, я верну взять, я возьму гарантия товар

Ještě je v záruce. Chceme vrátit peníze.

Еще находится на гарантии. Мы хотим вернуть деньги.

• Страница 19 koukat, koukám смотреть (разг.), я смотрю opravdu, fakt действительно, правда pssst тихo! soused, sousedka сосед, соседка vstup вход vyskočit, vyskočím pf. вскочить/подпрыгнуть, я вскочу zakázán запрещен zvát*, zvu звать/приглашать, я зову Vstup zakázán! Zvu tě na návštěvu.

Вход запрещен! Приглашаю тебя в гости.

• Глаголы (несовершенного/совершенного вида) kupovat/koupit покупать/купить nesnášet/nesnést* не выносить/не вынести používat/použít* пользоваться/использовать, воспользоваться prodávat/prodat продавать/продать pronajímat si/pronajmout si* бpaть в арендy/взять в аренду pronajímat/pronajmout* сдавaть в арендy/сдать в аренду zařizovat/zařídit оборудовать brát*/vzít* брать/взять

16


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС ČEŠTINA EXPRES22

Приложение к урокy 10 QQ 10.1 „Длинные“ и „короткие“ глаголы движения В чешском языке существует два вида глаголов движения. 1. „Длинные“ (необусловленные) глаголы движения chodit, jezdit и létat выражают повторяющееся действие или движение без конкретной цели. Например: Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Томаш Кратки мало ходит пешком. Он часто ездит на машине. Jarmila Nová často jezdí vlakem. Ярмила Нова часто ездит на поезде. „Длинные“ (необусловленные) глаголы движения инфинитив настоящее время (я) chodit chodím jezdit jezdím létat létám 2.

прошедшее время (я) chodil jsem jezdil jsem létal jsem

будущее время (я) budu chodit budu jezdit budu létat

„Короткие“ (обусловленные) глаголы движения jít, jet и letět выражают движение в конкретно выраженный момент и с конкретной целью. Например: Jarmila Nová chce jet do Brna. Ярмила Нова хочет (по)ехать в Брно. Tomáš Krátký jede z práce domů. Томаш Кратки едет с работы домой.

„Короткие“ (обусловленные) глаголы движения инфинитив настоящее время (я) jít* jdu jet* jedu letět letím

прошедшее время (я) šel/šla jsem jel jsem letěl jsem

будущее время (я) půjdu pojedu poletím

ВНИМАНИЕ: „Длинные“ и „короткие“ глаголы движения являются глаголами несовершенного вида.

QQ 10.2 „Короткие“ глаголы движения с приставками „Короткие“ глаголы движения jít, jet и letět могут употребляться с приставками, меняющими их значение. Обратите внимание на глагол jet, используемый здесь как пример: jet ехать

+

přioddosvvy-

=

ob-

přijet приехать odjet уехать dojet доехать sjet съехать vjet въехать vyjet выехать objet объехать

ВНИМАНИЕ: Глаголы přijet, odjet, dojet... являются глаголами совершенного вида.

Сравните основные значения приставок в следующей таблице: do-

na-

nad-

ob-

od-

pod-

pro-

pře-

před-

цель, ограничение

на

над

вокруг, около

прочь, отсюда

под

сквозь

через еще раз

перед

při-

roz-

s-

s-

v-

vy-

vy-

za-

прибавление, контакт

1. от себя 2. начало действия

вниз

движение к себе

внутрь

наверх

наружу

1. внутрь 2. за

17


УРОК 10

ПРИЛОЖЕНИЕ

QQ 10.3 Порядковые числительные Запомните порядковые числительные: 1. první 2. druhý 3. třetí 4. čtvrtý 5. pátý 6. šestý 7. sedmý 8. osmý 9. devátý 10. desátý 11. jedenáctý...

первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый одиннадцатый...

ВНИМАНИЕ: Порядковые числительные склоняются как -í прилагательные (první, třetí) или -ý прилагательные (druhý, čtvrtý). В отличие от русского языка, при склонении составных числительных склоняются обе составные части числительного: bez dvacátého druhého без двадцать второго, s třicátým sedmým с тридцать седьмым...

QQ 10.4 U nás, u vás Запомните два нижеследующие практичные выражения: u nás – у нас u vás – у вас Подобно вы можете сказать: u Renáty у Ренаты, u doktora у врача, u holiče у парикмахера и т.д...

QQ 10.5 Rád – raději – nejraději Обратите внимание: A budeš bydlet u nás, že ano? – Víš, raději budu bydlet v hotelu. Ты будешь жить у нас, конечно? – Знаешь, лучше я поселюсь в гостинице. Сравните также следующие выражения:

Rád hraju tenis.J Я люблю играть в теннис.

Raději hraju volejbal. JJ Я больше люблю играть в волейбол.

Nejraději hraju fotbal.JJJ Больше всего я люблю играть в футбол.

QQ 10.6 Чешские привычки, обычаи и традиции Рената пишет Зузане, что 1 мая у нее выходной. Этот день является праздником, и никто не идет на работу. А какие еще дни являются праздниками? Государственные праздники: 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu 1 января – День возрождения независимого чешского государства 8. května – Den vítězství 8 мая – День Победы 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5 июля – День славянских святых Кирилла и Мефодия 6. července – Den upálení mistra Jana Husa 6 июля – День сожжения Яна Гуса 28. září – Den české státnosti 28 сентября – День чешской государственности 28. října – Den vzniku samostatného československého státu 28 октября – День возникновения независимого чехословацкого государства 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii 17 ноября – День борьбы за свободу и демократию Остальные праздники: 1. ledna – Nový rok 1 января – Новый год pohyblivé datum – Velikonoční pondělí подвижная дата – Пасхальный понедельник 1. května – Svátek práce 1 мая – День труда 24. prosince – Štědrý den 24 декабря – Рождественский сочельник 25. prosince – první svátek vánoční/ Boží hod 25 декабря – Первый день Рождества 26. prosince – druhý svátek vánoční/ Na Štěpána 26 декабря – Второй день Рождества

18


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 ČEŠTINA EXPRES22

Словарный запас к уроку 10 • Страница 22 doklad документ chodit, chodím ходить, я хожу chyba ошибка jezdit, jezdím ездить, я езжу jízdenka проездной билет kilometr километр maximálně (как) максимум mít zpoždění опаздывать nástupiště платформа pokladna касса pokladní, pokladní кассир pokuta штраф přes + вин.пад. через přijet*, přijedu pf. приехать, я приеду rychle быстро řidič, řidička водитель řidičský průkaz, разг. řidičák водительские права technický průkaz, разг. techničák техпаспорт (на машину) udělat, udělám pf. сделать, я сделаю zastavit, zastavím pf. остановить, я остановлю Vlak má 10 minut zpoždění. Tak musíte zaplatit pokutu. 50 kilometrů za hodinu

Поезд опаздывает на 10 минут. (Тогда) Вы должны заплатить штраф. 50 километров в час

• Страница 23 létat, létám, разг. lítat летать, я летаю obvykle обычно málokdy изредка, pедко vždycky всегда kolo, jezdit – jet na kole велосипед, ездить – ехать на велосипеде kůň, jezdit – jet na koni лошадь, ездить – ехать на лошади motorka, jezdit – jet na motorce мотоцикл, ездить – ехать на мотоцикле Jak často chodíte/jezdíte/létáte...? Jednou/dvakrát/třikrát... za týden.

Как часто вы ходите/ездите/летаете…? Один/два/три раза... в неделю.

• Страница 24 destinace направление, место назначения (напр., полета) let полет nástup посадка odejít*, odejdu pf. уйти, я уйду odjet*, odjedu pf. уехать, я уеду odjezd отъезд odlet отлет odletět, odletím pf. улететь, я улечу poslední последний pozdě поздно předpoklad предположение, предпосылка přestup пересадка příjezd приезд přijít*, přijdu pf. прийти, я приду přílet прилет přiletět, přiletím pf. прилететь, я прилечу společnost общество terminál терминал vchod вход

19


УРОК 10

ПРИЛОЖЕНИЕ

východ výstup výzva

выход выход (процесс) вызов, призыв, объявление

• Страница 25 кonečná конечная přestoupit, přestoupím pf. сделать пересадку, я сделаю пересадку sedmý седьмой šestý шестой trasa трасса, маршрут vystoupit, vystoupím pf. выйти, я выйду • Страница 26 cesta дорога jestli если komu (kdo в дат.пад.) кому návštěva посещение, гости pozvání приглашение pozvat*, pozvu pf. позвать, я позову předmět предмет přestěhovat se, přestěhuju se переехать, я перееду raději лучше, с бóльшим удовольствием rezervovat, rezervuju бронировать, я забронирую trvat, trvám настаивать, я настаиваю u nás у нас u vás у вас určitě конечно, непременно Chtěl/a bych tě pozvat do Prahy. Zuzana bude raději bydlet v hotelu.

Я хотела бы пригласить тебя в Прагу. Зузанна лучше будет жить в гостинице.

• Страница 27 nouzové volání звонок в случае аварии řídit, řídím управлять (автомобилем)/руководить, я управляю řidič, řidička водитель • Глаголы движения (несовершенный вид) jezdit – jet* chodit – jít* létat – letět

ездить - ехать ходить - идти летать - лететь

• Глаголы (несовершенный/совершенный вид) odcházet/odejít* уходить/уйти odjíždět/odjet* уезжать/уехать odlétat/odletět улетать/улететь přilétat/přiletět прилетать/прилететь přicházet/přijít* приходить/прийти přijíždět/přijet* приезжать/приехать vystupovat/vystoupit выходить/выйти přestupovat/přestoupit делать пересадку/сделать пересадку nastupovat/nastoupit входить/войти zvát*/pozvat* звать/позвать

20


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС ČEŠTINA EXPRES22

Приложение к урокy 11 QQ 11.1 Неправильные формы множественного числа Некоторые существительные имеют неправильные формы множественного числа. Обратите внимание на именительный и винительный падежи множественного числа следующих слов: ruka рука, ruce руки oko глаз, oči глаза ucho ухо, uši уши Некоторые часто употребляемые существительные с неправильными формами в именительном и винительном падежах множественного числа: člověk человек, им. падеж мн. числа: lidé, lidi, вин. пад. мн. числа: lidi, dítě ребенок, děti дети Правильные формы существительных во множественном числе см. Приложение к уроку 9, пункт 9. 6.

QQ 11.2 Объектные конструкции с винительным падежом Из предыдущих уроков вы уже знаете, что винительный падеж используется со многими глаголами (напр.: dělat, mít, mít rád, hledat, vidět, znát, vařit, potřebovat...) и предлогами (напр.: pro, na, za...). Однако существуют также так называемые объектные конструкции с винительным падежом, которые выражают чувства, эмоции и взгляды. . Обратите внимание: Bolí mě zub. У меня болит зуб. Bolí ho v krku. У него болит горло. Bolí ji břicho. У нее болит живот. Сравните с иными часто используемыми объектными конструкциями с винительным падежом: Těší mě. (Мне) очень приятно. Baví mě biologie. Мне нравится биология. Zajímá mě móda. Меня интересует мода. ВНИМАНИЕ: Местоимения mě, tě/ vás, ho, ji... занимают второе место в предложении (см. Čeština expres 1, Приложение к уроку 6, пункт 6.4). Сравните: Davida bolí v krku. У Давида болит горло. × Bolí ho v krku. У него болит горло. Ninu bolí břicho. У Нины болит живот. × Bolí ji břicho. У нее болит живот.

Ba ví m ě.. .

. ě.. m lí Bo

. ě.. m ší Tě

Za jím ám ě.. .

Полный обзор прилагательных и существительных в винительном падеже вы найдете на странице 58 и 59.

QQ 11.3 Объектные конструкции с дательным падежом Объектные конструкции с дательным падежом выражают чувства, возраст, эмоции или увлечения. Обратите внимание: Je mi špatně. Мне плохо. Je Je mu špatně. Ему плохо. m i... Je jí špatně. Ей плохо. Сравните с другими часто используемыми объектными конструкциями с дательным падежом: Je mi 20 (let). Мне двадцать лет. Hodí se mi to. Мне это подходит. Chutná mi zmrzlina. Мне нравится мороженое. Líbí se mi modrá barva. Мне нравится синий цвет. Je mi zima/teplo. Мне холодно/жарко.

i... m ná ut h C

... mi e ís Líb

Ho dí se m i...

ВНИМАНИЕ: Местоимения mi, ti/vám, mu, jí... занимают в предложении второе место (см. Čeština expres 1, Приложение к уроку 6, пункт 6.4). Сравните: Davidovi je špatně. Давиду плохо. × Je mu špatně. Ему плохо. Nině je špatně. Нине плохо. × Je jí špatně. Ей плохо.

Полный обзор прилагательных и существительных в дательном падеже вы найдете на странице 58 и 59.

21


УРОК 11

ПРИЛОЖЕНИЕ

QQ 11.4 Личные местоимения в винительном и дательном падежах Личные местоимения já, ty, on, ona... склоняются. В этом учебнике вы выучите формы именительного падежа (= формы, которые вы найдете в словаре), винительного и дательного падежей. Эти формы вы будете учить не отдельно, а как составную часть полезных для общения фраз (напр.: těší mě, bolí mě, hodí se mi to, je mi 20 let, je mi špatně и т.д.1). Обзор местоимений в этих падежах вы увидите в нижеследующей таблице: единственное число именительный падеж

дательный падеж винительный падеж

ty

множественное число on

ona

ono (= to)

my

vy

oni/- y/-y/-a

mi, mně ti

mu

mu

nám

vám

jim

ho

ji

ho

nás

vás

je

Эти местоимения используются также со многими другими глаголами, напр.: Vidím tě. Я тебя вижу. Mám tě rád/a. Я тебя люблю. Zavolám ti. Я позвоню тебе. ВНИМАНИЕ: Личные местоимения имеют: краткие формы (напр.: ho его, ji ее, mu ему, jí ей...), формы после предлога (напр.: pro něho для него, pro ni для нее, k němu к нему, k ní к ней...), формы логического ударения или акцентирования (напр.: jeho его, ji ее, jemu ему, jí ей...).

1

QQ 11.5 Чешские обычаи, привычки и традиции 1. Основными медицинскими учреждениями в Чешской республике являются: a) lékařská služba první pomoci медицинская служба первой помощи, которая обычно называется pohotovost скорая помощь b) poliklinika поликлиника, где обычно ведут прием для взрослых и детей praktický lékař терапевт, zubní lékař (zubař) зубной врач, а также врачи-специалисты c) nemocnice больница 2. Запись к врачу Если вы хотите записаться к врачу, вы скажете: Chtěl/a bych se objednat./Já bych se chtěl/a objednat. Я хотел/а бы записаться. Также вы можете выразиться более конкретно: Chtěl/a bych se objednat na (datum) k (jméno). „Я хотел(а) бы записаться на (дата) к (имя)“. Например: Chtěl/a bych se objednat na pondělí 27. března k panu doktorovi/paní doktorce. Я хотел(а) бы записаться к врачу на понедельник, 27 марта.

3. Обращение К врачам обращаются следующим образом: Pane doktore! Господин доктор! Paní doktorko! Госпожа доктор! К медицинским сестрам обращаются следующим образом: Sestro! Сестра! или Sestřičko! Сестричка! Так же мы обращаемся к профессорам и учителям (особенно к тем, кто преподает детям): Pane profesore! Господин профессор! Paní profesorko! Госпожа профессор! Pane učiteli! Господин учитель! Paní učitelko! Госпожа учительница! В Чехии больной сам должен явиться к терапевту и пройти обследование в поликлинике. Скорая помощь на дом вызывается только в самых тяжелых случаях. ВНИМАНИЕ: Если вы работаете или учитесь и заболели, необходимо позвонить на работу или в школу (институт) и omluvit se „извиниться“, то есть сообщить, что вы не придете по причине болезни.

22


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС ČEŠTINA EXPRES22

Словарный запас к уроку 11 • Страница 30 břicho живот hlava голова koleno колено krk горло lidský человеческий, гуманный noha нога nos нос oko, oči глаз, глаза pusa губы, рот, поцелуй rameno плечо ruka, ruce рука, руки říct*, řeknu pf. сказать, я скажу tělo тело ucho, uši ухо, уши ústa (только мн. число) губы vlasy волосы záda (только мн. число) спина Řekni mi... Řekněte mi...

Скажи мне... Скажите мне...

• Страница 31 apendicitida аппендицит bohužel к сожалению bolet, bolí болеть, болит lehnout* si, lehnu si pf. лечь, я лягу objednat se, objednám se pf. запиcаться (на приём к врачy), я запишyсь odložit si, odložím si pf. раздеться, я разденусь (о верхней одежде) otevřít*, otevřu pf. открыть, я открою teplota температура u doktora, u doktorky у врача vypadat, vypadám выглядеть, я выгляжу zub зуб sanitka машина скорой помощи Bolí mě břicho. Co tě/vás bolí? Já bych se chtěl/a objednat (k panu doktorovi/ k paní doktorce). Je mi špatně. Lehni si. Lehněte si. Otevři ústa. Otevřete ústa. Odlož si. Odložte si.

У меня болит живот. Что у тебя/вас болит? Я бы хотел/а записаться к врачу. Мне плохо. Ложись. Ложитесь. Открой рот. Откройте рот. Разденься. Разденьтесь.

• Страница 32 alergie na аллергия на angína ангина antibiotikum, antibiotika антибиотик, антибиотики brát*, beru принимать/брать, я принимаю/я беру denně ежедневно dostat*, dostanu pf. получить, я получу kontrola осмотр, проверка, контроль lžička ложечка něco что-то recept рецепт sirup сироп smět, smím сметь, я смею zvýšená teplota повышенная температура

23


УРОК 11

ПРИЛОЖЕНИЕ

zvýšený повышенный • Страница 33 injekce укол kapka капля kašel кашель lék лекарство náplast пластырь nemoc болезнь penicilin пенициллин prášek порошок pyl пыльца rýma насморк sádra гипс slunce солнце tableta таблетка vitamín витамин zlomený сломанный Co ti/vám je? Mám rýmu/angínu/chřipku... Mám zlomenou nohu/ruku...

Что с тобой/вами? У меня насморк/ангина/грипп… У меня сломана нога/рука…

• Страница 34 diskrétní деликатный, корректный fotografování фотографирование hasič, hasička пожарный hořet, hoří гореть, горит kouření курение kouřit, kouřím курить, я курю nehoda авария otevřeno открыто pohotovost скорая помощь pomoc помощь pomoc, pomůžu pf. помочь, я помогу používat, používám использовать/принимать, я использую/принимаю ukrást*, ukradnu pf. украсть, я украду vstup вход, вступление vykrást*, vykradu pf. ограбить, я ограблю zákaz запрет zakázáno запрещено zavřeno закрыто zóna зона ztratit, ztratím pf. потерять, я потеряю Ukradli mi auto. У меня украли машину. Měl jsem nehodu. Я попал в аварию. Ztratila jsem a doklady. Я потеряла документы. Hoří. Пожар! Vykradli mi byt. У меня обокрали квартиру. Můžete mi pomoct? Вы не могли бы мне помочь? • Страница 35 lehký легкий mně мне (склоняемая форма местоимения já в дательном падеже) operace операция říkat, říkám говорить, я говорю utéct*, uteču pf. убежать, я убегу

24


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 ČEŠTINA EXPRES22

Jak to? Neboj se. Nebojte se. Říkala to doktorovi. To je mi líto. Žádnou paniku.

Как это? Не бойся. Не бойтесь. Она говорила это врачу. Мне очень жаль. Только без паники.

• Глаголы (несовершенного/совершенного вида) objednávat (se)/objednat (se) заказывать (записываться)/заказать (записаться) brát* /vzít* брать/взять psát*/napsat* писать/написать říkat/říct* говорить/сказать dostávat/dostat* получать/получить krást*/ukrást* красть/украсть ztrácet/ztratit терять/потерять

25


УРОК 12

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к урокy 12 QQ 12.1 Написание адреса Чешский адрес всегда записывается в строго установленном порядке. Обратите внимание:

Slečna

Oslovení (Pan / Paní / Slečna) Oбращение (пан/пани/ девушка) Jméno a příjmení Имя и фамилия

Eva Hrušková Tulipánová 172/13 100 00 PRAHA 10 Česká republika

Перед именем адресата или на визитках часто указывается и титул, напр.: Mgr. Eva Hrušková. Какие чешские титулы наиболее часто используемы? Bc. – bakalář, bakalářka бакалавр Mgr. – magistr, magistra магистр Ing. – inženýr, inženýrka инженер PhD. – doktor, doktorka filosofie доктор философских наук MUDr. – doktor, doktorka medicíny док-тор медицинских наук JUDr. – doktor, doktorka práv доктор юридических наук

Ulice a číslo domu Улица и номер дома PSČ a město Почтовый индекс и город Země Страна

QQ 12.2 Дательный падеж единственного числа Использование дательного падежа 1. Дательный падеж, который в предложении выражает непрямое дополнение, часто используется с глаголами, обозначающими общение между двумя лицами или их взаимодействие, напр.: nechat vzkaz оставить сообщение, posílat посылать, přát желать, psát писать, telefonovat звонить, volat звать... Zuzana volá Romanovi. Зузана звонит Роману. Adam telefonuje Liborovi. Адам звонит Либору. Milan telefonuje Janě. Милан звонит Яне. Eva telefonuje Ivaně. Эва звонит Иване. 2. Дательный падеж также используется после некоторых предлогов, напр., после предлога k/ke. Например: Jdu k doktorovi. Я иду к врачу (мужчине). Jdu k doktorce. Я иду к врачу (женщине). 3. Дательный падеж используется в объектных конструкциях с дательным падежом (см. Приложение к уроку 11, пункт 11.3). Например: Je mi špatně. Мне плохо. Je mu špatně. Ему плохо. Je jí špatně. Ей плохо. Вы можете запомнить, что окончания в дательном падеже единственного числа похожи на окончания предложного падежа един-ственного числа (упрощенные правила см. в Češtině expres 1, Приложение к уроку 7, пункт 7.3). Однако в дательном падеже единственного числа нет альтернативных окончаний -u и -e/-ě у существительных мужского рода и среднего рода, а только окончание -u. Комплекс-ный обзор дательного падежа единственного числа вы найдете в обобщающей таблице на странице 58. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Самым часто встречающимся окончанием для одушевленных существительных мужского рода (Ma) является -ovi. Однако, если два одушевленных существительных мужского рода следуют друг за другом, у первого существительного используется окончание -u, чтобы избежать повторения одинакового окончания напр.: Milada Jánová telefonuje Josefovi Horákovi. > Milada Jánová telefonuje Josefu Horákovi. Милада Янова звонит Йозефу Гораку.

QQ 12.3 Склонение местоимений kdo и co Вопросительные местоимения kdo (кто) и co (что) склоняются: 1. именительный падеж 2. родительный падеж

26

кто kdo koho

что co čeho


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 3. дательный падеж 4. винительный падеж 5. звательный падеж 6. предложный падеж 7. творительный падеж

komu koho --kom kým

čemu co --čem čím

Сравните примеры: 1. Именительный падеж: Kdo je to? Кто это? Co je to? Что это? 2. Родительный падеж: Vedle koho sedíš? Возле кого ты сидишь? Vedle čeho stojíš? Возле чего ты стоишь? 3. Дательный падеж: Komu telefonuješ? Кому ты звонишь? Čemu se směješ? Над чем ты смеешься? 4. Винительный падеж: Koho máš rád? Кого ты любишь? Co máš rád? Что ты любишь? 5. Звательный падеж: --6. Предложный падеж: O kom mluvíte? О ком вы говорите? O čem mluvíte? О чем вы говорите? 7. Творительный падеж: S kým jdeš do kina? С кем ты идешь в кино? Čím jedeš? На чем ты едешь?

QQ 12.4 Разговорный чешский язык В этом учебнике вы учите литературный чешский язык (spisovná čeština), который в письменной и разговорной форме используется преимущественно в официальных языковых ситуациях (статьи, конференции, лекции, презентации и т.д.). В каждодневном общении (в семье, на улице, на работе, в магазине и т.д.) используется общеразговорный, обиходно-разговорный язык (běžně mluvená/kolokviální čeština), который в некоторых аспектах отличается от литературного языка (напр., некоторые окончания, словарный запас и т.д.). Общеразговорный чешский язык используетс, в основном, в Чехии и западной части Моравии. Обратите внимание на основные различия: Различные формы слов: -é > -ý/-í To je strašné. > To je strašný. Это ужасно. To je dobré pivo. > To je dobrý pivo. Это хорошее пиво. Nechcete mléko? > Nechcete mlíko? Вы не хотите молока? Но также: malá města > malý města маленькие города -ý/-í > ej malý dům > malej dům маленький дом být > bejt быть vaří > vařej готовит (он, она, они) končí > končej заканчивает (он, она, они) o > vo on > von он ona > vona она oni > voni они okno > vokno окно objednávat/objednat > vobjednávat/vobjednat заказывать/заказать Сокращение, стяжение: -í > í hledají > hledaj prodají > prodaj rozumějí > rozuměj -e > e pracujeme > pracujem kupujeme > kupujem sejdeme se > sejdem se согласный + l > согласный řekl > řek mohl > moh četl > čet

27


УРОК 12

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фамилия не в звательном, а в именительном падеже: pane Maláte > pane Malát pane Horáku > pane Horák Словарный запас: ano > jo да že ano > že jo ведь правда káva > kafe кофе dům > barák дом fotografovat > fotit фотографировать kamarád > kámoš друг řidičský průkaz > řidičák водительские права Václavské náměstí > Václavák Вацлавская площадь Междометия: no ну, hele смотри/cлyшай, jako как (бы) Внимание: Помимо общеразговорного чешского языка, в Чехии, и особенно Моравии, вы можете встретиться с разными диалектами. Именно поэтому в Моравии можно услышать, например, такие выражения: Já su z Moravy. = Já jsem z Moravy. Я (родом) из Моравии. Nechcu jít do kina. = Nechci jít do kina. Я не хочу идти в кино. Má 10 let. = Je mu/jí 10 let. Ему 10 лет.

QQ 12. 5 Повелительное наклонение Глаголы pojďte, odložte si, posaďte se и pozdravujte – это формы повелительного наклонения. Сравните официальные и неофи-циальные формы: Pojďte dál. Проходите, пожалуйста. × Pojď dál. Проходи. Odložte si. Раздевайтесь, пожалуйста. × Odlož si. Раздевайся. Posaďte se. Присаживайтесь. × Posaď se. Присаживайся. Pozdravujte sestru. Передавайте привет сестре. × Pozdravuj sestru. Передавай привет сестре. Promiňte, že jdu pozdě. „Извините, что я иду поздно." Извините, что я опоздал. × Promiň, že jdu pozdě. „Извини, что я иду поздно." Извини, что я опоздал.

QQ 12. 6 Чешские привычки, обычаи и традиции 1.

Посещение чешской семьи Если вас пригласили в гости в чешскую семью, уместно взять с собой какой-нибудь небольшой подарок (коробку конфет, бутылку вина, цветы). Также стоит ожидать, что, вероятнее всего, в прихожей вас попросят снять ботинки, а вместо них вам предложат тапочки (предназначенные исключительно для гостей). При различных празднованиях, таких, как день рождения, именины, Новый год (Silvestr) и т.д., обычно едят chlebíčky (маленькие бутерброды) или jednohubky (канапе).

chlebíčky jednohubky ВНИМАНИЕ: Именины в Чехии считаются важным праздником для данного человека (иногда даже более важным, чем день рождения), поэтому именинника поздравляют в форме небольшого подарка (цветок) или по телефону, либo в форме эсемески.

2. Общение в гостях Скорее всего, в гостях в чешской семье вы услышите вопрос: Jak se vám tady líbí? Как вам здесь нравится? Частой темой для общения может быть и тема погоды и достопримечательностeй. Повторите выражения из Čeština expres 1, урок 7.

28


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Словарный запас к уроку 12 • Страница 38 esemeska разг. от SMS jméno narozeniny (только мн. число) nejlepší oslovení pohlednice posílat, posílám pozdrav přání přát*, přeju příjmení titul Vánoce (только мн. число) Velikonoce (только мн. число)

эсемеска имя день рождения самый лучший обращение открытка посылать, я посылаю привет пожелание, поздравление желать, я желаю фамилия титул Рождество Пасха

Hezké Vánoce a šťastný nový rok! Hezké Velikonoce! Posíláme pozdrav z... Všechno nejlepší k narozeninám!

Хорошего Рождества и счастливого Нового года! Приятной Пасхи! Передаем привет из… Всего самого наилучшего к дню рождения!

• Страница 39 až аж, когда kód код nechat, nechám pf. оставить, я оставлю omyl ошибка později позже telefonní телефонный volat, volám звать/звонить, я зову/звоню vzkaz сообщение zrušit, zruším pf. отменить, я отменю Co pro vás můžu udělat? Chcete nechat vzkaz? Není zač. To je asi omyl. Zavolám později.

Что я могу для вас сделать? Не хотите ли оставить сообщение? Не за что. Наверно, вы ошиблись/не туда попали. Я перезвоню позже.

• Страница 40 nejčastěji

чаще всего

• Страница 41 bonboniéra dárek hračka kotě salám svátek vzpomenout si, vzpomenu si pf.

коробка конфет подарок игрушка котенок колбаса именины, праздник вспомнить, я вспомню

Nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád.

Не хотите ли как-нибудь прийти в гости? С удовольствием.

• Страница 42 cukr děkovat, děkuju za + вин.пад. ještě

сахар благодарить, я благодарю еще

29


УРОК 12

ПРИЛОЖЕНИЕ

koláč konečně no ne odcházet, odcházím odložit si, odložím si pf. odskočit si, odskočím si pf. pantofel, pantofle pojď! pojďte! (повелительное наклонение от глагола jít*) posadit se, posadím se pf. pozdravovat, pozdravuju ředitel, ředitelka strašný toaleta (=záchod) už

пирог, булочка наконец да нет уходить, я ухожу снять верхнюю одежду, я сниму верхнюю одежду дословно: отскочить, я отскочу (используется, когда вам необходимо выйти в туалет) тапок, тапки пойдем! пойдемте! идитe! присесть, я присяду передавать привет, я передаю привет директор ужасный туалет уже

Odskočím si. Odložte si. Odlož si. Posaďte se. Posaď se. Pojďte dál. Pojď dál. Pozdravujte... Pozdravuj... Promiňte, že jdu pozdě.

Я отойду (в туалет). Раздевайтесь. Раздевайся. Присаживайтесь. Присаживайся. Проходите. Проходи. Передавайте привет… Передавай привет... Извините, что я опоздал/а.

• Страница 43 chovat se, chovám se jasně výborný zase

вести себя, я веду себя понятно, ясно отличный снова

• Глаголы (несовершенного/совершенного вида) nechávat/nechat vzkaz оставлять/оставить сообщение telefonovat/zatelefonovat звонить/позвонить volat/zavolat звать/позвать posílat/poslat* посылать/послать psát*/napsat* писать/написать přát*/popřát* желать/пожелать

30


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Приложение к урокy 13 QQ 13.1 Компьютер и интернет в чешском языке Если вы ищете в интернете информацию на чешском таких, как: kopírovat копировать tisknout печатать nahradit заменить uložit сохранить odeslat послать upravit изменить otevřít открыть vložit вложить soubor файл vyjmout вынуть

языке, вам необходимо знать названия основных действий на компьютере, vymazat стереть zavřít закрыть zobrazit показать, изобразить

QQ 13.2 Как продиктовать имя и фамилию Обратите внимание, что имя обычно не произносится по отдельным буквам, а произносится еще раз так, как пишется, слог за слогом (напр. David Widmann > Da-vid Wid-mann). В некоторых случаях необходимо более детальное объяснение, например, если вы хотите сказать, что в слове Widmann пишется w, i и nn. В таком случае необходимо обратить на это внимание с помощью произношения гласных (см. таблица): David Wid-mann, dvojité vé, měkké i a dvě en или n n. Чешский алфавит a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě e–e é – dlouhé e ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha i – krátké měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka l – el m – em n – en

ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er ř – eř s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem v – ve w – dvojité ve x – iks y – ypsilon, tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

Проверьте у своего учителя или какого-нибудь чеха, как надо произносить или диктовать свое имя в случае непонимания.

QQ 13.3 Модальные глаголы Из предыдущих уроков вам уже известны модальные глаголы chtít* хотеть, moct* мочь и muset долженствовать (см. Čeština expres 1, Приложение к уроку 5, пункт 5.5). В уроке 11 вы выучили глагол smět сметь (David nesmí pít mléko. Давиду нельзя пить молоко.). Повторите все эти модальные глаголы: chtít*, chci хотеть, я хочу – напр.: Odkdy dokdy to budete chtít rezervovat? На какой срок вы хотите забронировать? moct*, můžu мочь, я могу – напр.: Co pro vás můžeme udělat? Что мы можем для вас сделать? muset, musím быть обязанным (долженствование), я обязан, – напр.: Alena musí jet na několik dní do Prahy. Алена должна на несколько дней поехать в Прагу. smět, smím сметь, я смею – напр.: Kde nesmí Alena kouřit? Где Алене запрещено курить? Обратите внимание, что в модальном значении также можно использовать и глагол mít. Например: Mám tam jít? Мне надо туда идти? Máme číst, nebo psát? Мы должны читать или писать?

31


УРОК 13

ПРИЛОЖЕНИЕ

QQ 13.4 Jít do, na, k × být v, na, u Повторите разницу между динамическим концептом (выражающим направление или движение) и статическим концептом (выражающим место) в чешском языке. Kam? Куда? jít (идти), jet (ехать), letět (лететь)...

Kde? Где? být (быть), pracovat (работать), studovat (учиться), bydlet (жить), žít (жить), čekat (ждать)...

do + G напр. do školy

v/ve + L напр. ve škole

na + A напр. na koncert

na + L напр. na koncertě

k/ke + D напр. ke škole, k doktorovi

u + G напр. u školy, u doktora

Подробнее о динамическом и статическом концепте см. Čeština expres 1, Приложение, пункт 5.6 и 7.1 и Čeština expres 2, Приложение, пункт 8.4.

QQ 13.5 Чешские привычки, обычаи и традиции Если вы хотите посетить парикмахерскую или косметический салон и т.д., то скажете: Chtěl/a bych se objednat na (datum) k (jméno). Я хотел(а) бы записаться на (дата) к (имя). Сравните также урок 11, пункт 11.5.2.

32


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Словарный запас к уроку 13 • Страница 46 dvoulůžkový pokoj двухместная комната jednolůžkový pokoj одноместная комната kolej общежитие nejhorší самый плохой nejlepší самый лучший parkoviště парковка penzion пансион placený оплаченный, оплачиваемый služební cesta командировка ubytování размещение ubytovna (рабочее) общежитие Já bych si chtěl rezervovat pokoj. Odkdy dokdy to budete chtít?

Я хотел бы забронировать комнату. В какие сроки бы вы хотели? На какoй срок?

• Страница 47 fax факс formulář бланк jiný другой klíč ключ menší поменьше objednávka заказ odeslat, odešlu pf. послать/отправить, я пошлю osoba лицо, человек, персона parkování парковка počet количество poznámka примечание požadovaný требуемый požadovat, požaduju требовать/просить, я требую recepční, recepční администратор rezervovaný забронированный stát государство třílůžkový трехместный vyplnit заполнить výtah лифт wifi wifi свободная беспроводная связь с интернетом Co pro vás můžeme udělat? Mám u vás rezervovaný pokoj.

Что мы можем для вас сделать? Я забронировал у вас комнату.

• страница 48 bezbariérový přístup безбарьерный доступ (для инвалидов) domácí домашний nejlevnější самый дешевый parkovat, parkuju парковать(ся), я паркую(сь) platit, platím (kreditní) kartou платить, я плачу (кредитной) картой zvíře, zvířata животное, животные • страница 49 autoservis автосервис čistírna химчистка kadeřnictví парикмахерская kosmetika косметика/косметический салон krejčovství ателье oční optika оптика opravna obuvi ремонт обуви

33


УРОК 13

ПРИЛОЖЕНИЕ

pumpa автозаправка služby услуги výroba klíčů изготовление ключей holič, holička парикмахер, цирюльник švadlena портниха brýle (только мн. число) очки kontaktní čočky контактные линзы vyčistit, vyčistím pf. почистить, я почищу oblečení одежда make-up макияж manikúra маникюр opravit, opravím pf. починить, я починю/исправить, я исправлю benzín бензин bota, boty ботинoк, ботинки ostříhat, ostříhám pf. постричь, я постригу ušít, ušiju pf. сшить, я сошью • Cтраница 50 hotově наличными (заплатить) hotový готовый kabát пальто motor мотор podívat se, podívám se pf. посмотреть, я посмотрю pneumatika шинa samozřejmě конечно, само собой разумеется zkrátit, zkrátím pf. укоротить, я укорочу Co pro vás můžu udělat? Kdy to bude hotové? Můžu platit kartou?

Что я могу сделать для вас? Когда (это) будет готово? Могу ли я заплатить картой?

• Cтраница 51 důležitý важный hotovo готово kostým костюм (дамский) letenka авиабилет prezentace презентация reprezentovat, reprezentuju представлять, я представляю Musíte nás dobře reprezentovat. Zítra si musím nechat ostříhat vlasy.

Вы должны нас хорошо представить. Завтра я должен/должна сходить постричься.

• Глаголы несовершенного/совершенного вида barvit /obarvit красить/покрасить brát*/vzít* брать/взять čistit/vyčistit чистить/вычистить opravovat/opravit чинить/починить stříhat/ostříhat стричь/постричь šít*/ušít* шить/сшить

34


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Приложение к урокy 14 QQ 14.1 Образование форм у существительных женского рода, обозначающих лицо Названия некоторых женских профессий чаще всего образуются путем присоединения суффикса -ka или -ice к форме мужского рода. ВНИМАНИЕ: В отличие от русского языка, в обращении к женщинам и в названиях профессий в чешском языке всегда используются формы женского рода. Сравните: doktor – doktorka врач (он) – врач (она), asistent – asistentka ассистент – ассистентка, učitel – učitelka учитель – учительница, prodavač – prodavačka продавец – продавщица, úředník – úřednice чиновник – чиновница, dělník – dělnice рабочий – рабочая... Обратите внимание также и на иные изменения, напр. politik – politička политик (он) – политик (она), sportovec – sportovkyně спортсмен – спортсменка.

QQ 14.2 ZŠ, SŠ u VŠ При поиске работы в объявлениях вы можете встретиться с сокращениями ZŠ, SŠ или VŠ, которые означают уровень полученного образования. ZŠ (= základní škola основная школа) обязательное девятилетнее образование для детей с 6 до 15 лет. SŠ (= střední škola средняя школа) четырехлетнее полное всеобщее образование (для молодежи с 15 до 19 лет), заканчивающееся экзаменами на аттестат зрелости (ЕГЭ). VŠ (= vysoká škola вуз) высшее образование, заканчивающееся государственным экзаменом и дипломной работой. Обычно состоит из трехлетнего бакалаврского и двухлетнего магистерского обучения. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если студент не поступит в вуз, он может учиться в так называемой VOŠ – высшая специальная школа, которая является продолжением всеобщего среднего образования с уклоном на определенную специальность..

QQ 14.3 Автобиография Если вы хотите написать автобиографию, можно взять за образец следующую модель:: Автобиография Личные данные Ваши имя и фамилия Дата рождения (день, месяц, год) Адрес

Ваша фотография

Контактные данные Телефон Э-майл Образование с – по, Название учреждения, адрес... Дополнительное образование, курсы, стажировки с – по, Название института или курсов, адрес... Место работы с – по, Название института или фирмы, адрес, ваша должность, обязанности... Языки Какие языки вы знаете и на каком уровне Работа с компьютером ваше владение компьютером, знание интернета Интересы, увлечения ваше хобби и интересы

35


УРОК 14

ПРИЛОЖЕНИЕ

QQ 14.4 Выражение времени a) с предлогом (вопросы Kdy? Когда? Odkdy? С какого времени? Dokdy? До какого времени?) v pondělí в понедельник (v + винительный падеж) o víkendu на выходные (o + предложный падеж) v roce в году (v + предложный падеж) od roku с года (od + родительный падеж) do roku до года (do + родительный падеж) b) без предлога (вопрос Kdy? Когда? Jak dlouho? Как долго?). dopoledne до обеда odpoledne после обеда zítra завтра včera вчера

}

minulý прошлый напр.: minulý týden на прошлой неделе příští следующий напр.: příští měsíc в следующем месяце každý каждый винительный падеж напр.: každou sobotu каждую субботу celý весь напр.: celou neděli всю неделю tenhle этот напр.: tenhle víkend в эти выходные

QQ 14.5 Другие выражения времени Выучите следующие выражения времени: ještě еще nakonec наконец nejdřív сначала pak потом potom потом teď сейчас už уже Например: Alexej pracuje v České republice už 2 roky. Алексей работает в Чешской республике уже 2 года. Když jsem dokončil školu, nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě a potom jsem odešel do firmy Uni Mobil. Когда я закончил школу, сначала я работал в телекоммуникационной фирме, а потом ушел на фирму „Уни Мобил“. Pak jsem nějaký čas neměl práci. Потом я какое-то время был без работы. Nakonec jsem si našel novou práci v České republice, a tak teď pracuju a bydlím v Praze. Наконец я нашел новую работу в Чешской республике, и теперь работаю и живу в Праге. Adriana ještě neví, kde bude pracovat, ale už si začala hledat zaměstnání. Адриана еще не знает, где будет работать, но уже начала искать работу.

QQ 14.6 Чешские привычки, обычаи и традиции 1. Рабочий день Рабочий день в Чехии восьмичасовой (plný úvazek полная ставка). Однако можно работать и на zkrácený (poloviční, třetinový…) úvazek неполную ставкy (половина, треть). Каждый сотрудник имеет в течение этого времени право на получасовой обеденный перерыв. Рабочий день в ЧР начинается гораздо раньше, чем в ряде других европейских стран. На фабриках и в сельском хозяйстве начинают работать в 6 утра, учеба начинается в 8 часов, учреждения открываются между 8 и 9 часами, а банки обычно открываются в 9 часов. (Внимание: Некоторые учреждения, например, городские, общественные или финансовые, имеют так называемые úřední dny приемные дни, то есть дни приема населения. Обычно это понедельник и среда). Рестораны и трактиры обычно открыты с 22.00 до 24. 00 (но горячие блюда часто готовят только до 21.00 или до 22.00), бары и клубы закрываются и позже. Театральные спектакли и концерты обычно начинаются с 19.00 до 20.00. Внимание: Некоторые магазины и торговые дома открыты и в воскресенье. Распорядок рабочего дня влияет на время еды и на ежедневный режим. Обычно чехи обедают между 12.00 и 14.00, а ужинают между 18.00 и 20.00. Спать ложатся между 22.00 и полночью. (На основе данных публикации Социально-культурный минимум для эмигрантов и лиц, требующих дополнительной защиты. SOZE – MŠMT.)

36


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 2. Ссылки на полезные интернет сайты: http://www.mvcr.cz/clanek/zadosti-o-povoleni-k-pobytu-473315.aspx – заявление на разрешение на пребывание Некоторые полезные ссылки: www.domavcr.cz/novinky – дома в Чешской республике www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx – сайт Министерства внутренних дел (напр. www.mvcr.cz/ clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx, инфо-линия: +420 974 832 421 +420 974 832 421, э-майл: pobyty@mvcr.cz) www.cizinci.cz – сайт Министерства труда и социальных вопросов по интеграции иностранцев www.soze.cz – Ассоциация граждан, помогающих эмигрантам (SOZE). www.cicpraha.org – Центр интеграции иностранцев www.mkc.cz/cz/uvod.html – Мультикультурный центр Прага http://cestina-pro-cizince.cz – Экзамен на уровне A1 для желающих получить ПМЖ

37


УРОК 14

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарный запас к уроку 14 • Cтраница 54 automechanik автомеханик dělník, dělnice рабочий, рабочaя prodavač, prodavačka продавец, продавщица servírka официантка továrna фабрика uklízeč, uklízečka уборщица úřad учреждение úředník, úřednice чиновник, чиновница zaměstnání работа zdravotní sestra медицинская сестра Jaké máte zaměstnání?

Где вы работаете?

• Cтраница 55 dokončit, dokončím pf. закончить, я закончу jazykový языковой kontaktní контактный místo место nabízet, nabízím предлагать, я предлагаю plat зарплата pracovní doba рабочее время SŠ = střední škola, středoškolské vzdělání средняя школа, среднее образование VŠ = vysoká škola, vysokoškolské vzdělání высшая школа, высшее образование vzdělání образование zaměstnanec сотрудник zaměstnavatel работодатель ZŠ = základní škola начальная школа • Cтраница 56 celoživotní в течение всей жизни certifikovaný сертифицированный cestování путешествие další следующий fakulta факультет gymnázium гимназия jazyk язык kontakt контакт, контактные данные kurz курс literatura литература management менеджмент narození рождение německý немецкий obor специальность osobní личный pedagogický педагогический stáž стаж studium учеба údaj данные úroveň уровень vzdělávání образование zájem интерес životopis, CV (читается: síví, разг. sívíčko) автобиография • Cтраница 57 ekonomie экономия, экономика kolek гербовая марка pas паспорт

38


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

počkat, počkám подождать, я подожду podepsat, podepíšu подписать, я подпишу pomalu медленно, постепенно průmyslový промышленный technik, technička техник telekomunikační телекоммуникационный vysoká škola вуз začít, začnu pf. начать, я начну žádat, žádám просить, я прошу/я требую ženatý женатый Počkejte tady. Подождите здесь. Tady je můj pas. Вот мой паспорт. Tady to podepište, prosím. Распишитесь здесь, пожалуйста. Vyplňte (si) ten formulář. Заполните этот бланк. • Cтраница 58 cestovní дорожный, загранdlouhodobý долгосрочный, долговременный dosažený достигнутый nejvyšší самый высокий občanství гражданство pobyt пребывание podpis подпись pohlaví пол povolání профессия povolení разрешение před + твор.пад. перед příchod приход rozvedený разведенный státní государственный stav состояние, положение svobodný неженатый účel цель území территория vdaná замужем vdovec, vdova вдовец, вдова žádost требование, заявление • Cтраница 59 ale ne honem noviny (только мн. число) pro sebe přečíst, přečtu pf. ťuk ťuk zapomenout, zapomenu pf.

да нет быстро, срочно газета, газеты для себя прочитать, я прочитаю тук-тук забыть, я забуду

Nechce se mi do práce, ale musím.

Мне не хочется на работу, но надо («я обязан»).

• глаголы несовершенного/совершенного вида čekat/počkat ждать/подождать studovat/vystudovat учиться/выучиться začínat/začít начинать/начать žádat/požádat просить/попросить

39


ТЕКСТЫ, CD

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тексты, записанные на CD QQ Урок 8 Track 01 Co budeš dneska dělat? Budeš celý den doma? No, dopoledne budu doma a budu pracovat na počítači. Odpoledne pojedu do práce, budeme plánovat nový projekt. A co budeš dělat ty? Teď ráno půjdu k doktorovi, pak se sejdu s kamarádkou a odpoledne půjdu na jógu. A co budeme dělat večer? Nechceš jít do divadla? Moment, tady mám program... Třeba v divadle Melodie dávají muzikál Drakula. Zavolám tam, jestli mají lístky. Tak dobře, ale já už musím letět. Zavolám ti. Měj se hezky! Ty taky, ahoj. Track 02 Jmenuju se Michelle a jsem z Francie. Jsem učitelka a učím matematiku. Příští měsíc pojedu do České republiky, do Prahy. Budu tam jeden rok. Budu učit matematiku ve francouzské škole. Učím se česky už jeden rok a v Praze taky budu chodit na češtinu, samozřejmě! Chtěla bych cestovat po České Republice, vidět Český Krumlov, Brno a taky hory. Track 03 Já se jmenuju Boris a jsem z Ukrajiny, z Kyjeva. Jak vidíte, tak jsem fotograf, specializuju se hlavně na módu. Příští týden pojedu do České republiky a budu fotit nové modely pro českou firmu, se kterou spolupracuju. Pojedeme hlavně na Moravu, do Brna, do Kroměříže a tak. Budu tam jenom týden. Určitě půjdu do restaurace a dám si vepřové, knedlíky a zelí, to mám moc rád. Track 04 Já se jmenuju Hans, pracuju jako manažer v rakouské firmě Dexter. Učím se česky, protože v České republice máme obchodní partnery. Plánuju taky, že v létě pojedeme s manželkou na dovolenou do České republiky. Budeme dva týdny na Šumavě, na Lipně, budeme plavat a určitě půjdeme do hospody a dáme si pivo a svíčkovou. Jenom doufám, že bude hezké počasí. Track 05 Ahoj! Kde jsi? Jsem v práci. Aha. A co plánuješ na zítra?

40

Pojedu na výlet. A kam pojedeš? Do Českého Krumlova. Nechceš jet taky? Track 06 V sobotu ráno jsem vstával v 8 hodin. Těšil jsem se, že budu mít dva dny volno. Ale už v 9 hodin telefonovala kolegyně a říkala, že musím jít do práce. Pracuju jako programátor a v práci byl nějaký problém s novým programem. Celé dopoledne jsem byl v kanceláři. V poledne jsem šel na oběd do restaurace, ale pak jsem musel zpátky do práce. Skončil jsem v 6 večer a byl jsem moc unavený. Šel jsem domů, ale potkal jsem kamarádku. Šli jsme spolu do kavárny na kávu, potom do kina na jeden nový film a pak tancovat do klubu. Přišel jsem domů v 5 ráno. V neděli jsem byl celý den doma a spal jsem. Track 07 Ája a Pája jdou do zoo Co budeme dneska dělat? Půjdeme na výlet? Ne! Půjdeme do kina? Ne! Půjdeme na procházku? Ne! Tak budete uklízet! Ne! Ne! Mám nápad. Půjdeme do zoo! Africký pavilon. Indonéská džungle. Dětský areál. Jé, vlk! Sponzor: Martin Vlk z Prahy Hele, liška! Sponzor: Eva Lišková z Kutné Hory A jelen! Sponzor: Dana a Dan Jelenovi z Kladna Ale jaké zvíře budeme sponzorovat my? Pája Beránek… Ája Zajíčková… Ti v zoo nejsou. Už vím! Budeme sponzorovat jídlo pro tygra! Track 08 b > p Jakub, klub d > t odkud, hrad, oběd, rád, hlad ď > ť teď v > f Václav ž > š když, už, muž

QQ Урок 9 Track 09 No, tak my chceme prodat dům v Praze 4. Je to starší 4+1 a je moc hezký, ale už potřebuje rekonstrukci – to víte, je z roku 1960. Dole v přízemí máme velký světlý obývák, malou kuchyň a malou ložnici. Nahoře v prvním patře je velký dětský pokoj a pokoj, kde teď máme kancelář. V prvním patře je taky velká terasa, ta je opravdu moc hezká. U domu je malá zahrada, celkem 250 m2, a vzadu na zahradě je velká garáž. Blízko domu je stanice, odkud můžete jet autobusem do centra, a velký park. Track 10 Martine, mám novinu! Příští rok budu pracovat v České republice! No to je fajn, Bobe. A kde? V Praze. Hledám tam nějaký dům. Aha. A jak velký? No, může být malý, budeme bydlet jenom s manželkou, dcery budou studovat doma v Austrálii. Potřebujeme ale aspoň malou zahradu pro psa a garáž. Nevíš, kolik stojí třeba takový 4 nebo 5+1? Já teda nevím, ale minimálně tak 4 miliony. Domy v Praze jsou teď drahé. 4 miliony? Hm, to je moc. Musím si něco pronajmout. Aha... A zařízený, nebo nezařízený? Eeee.. Raději zařízený. Dobře, Bobe, podívám se na internet. Nebo tady vedle máme realitní kancelář, půjdu tam a zeptám se. Fajn, to jsi hodný. Prosím tě, ale nezapomeň, že potřebujeme tu garáž a zahradu pro psa! Track 11 Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. Bude pracovat v Praze. A chce si ten dům pronajmout nebo koupit? Pronajmout. Jak velký dům potřebuje? Nějaký malý 4+1. Bude bydlet jenom s manželkou. Aha, moment. Takže tady máme 4+1 v Praze 4. A je tam taky zahrada a garáž? Ano, zahrada je malá, ale moc hezká. Vidíte? A kolik stojí? 18 000 za měsíc. A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? Na jeden rok. Od 1. února do 31. ledna.


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Dobře. Půjdeme tam a uvidíme, jestli se vám líbí. Track 12 křeslo, knihovna, lednička, židle, koberec, gauč, postel, zrcadlo, stůl, skříň, lampa, kuchyňská linka Track 13 Honza a Linda zařizují byt. Potřebují novou lampu. Teď jsou v obchodě. Líbí se mi tahle lampa. Hm, ta je hezká. Ale je drahá! Vidíš? Stojí 8 000 korun! Cože, tak drahá? Tak to ne. A co tahle malá? Stojí jenom 300 korun. No, ta je levná. Ale je taky hezká. Tak si vezmeme tuhle malou, ano? Track 14 Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. Nefunguje? A máte účet? Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce. Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. Ne, chceme vrátit peníze. Track 15 Minulý rok jsem si koupil novou televizi. Byla velká a opravdu levná, stála jenom 5000 korun. Za dva dny ale přestala fungovat – byl tam nějaký špatný kabel, nebo co. Musel jsem ji reklamovat. Naštěstí byla ještě v záruce, tak mi v obchodě vrátili peníze. Teď musím koupit novou, ale žádnou levnou už nechci. Track 16 Na Vánoce jsem dostala peníze od maminky. V lednu byly v obchodech velké slevy, tak jsem si hned šla koupit nějaký svetr nebo boty. V jednom obchodě jsem ale viděla krásnou lampu. Předtím byla hodně drahá, ale teď byly slevy a stála jenom 500 korun. Moc se mi líbí a krásně se mi hodí do obýváku. Track 17 Před rokem jsme koupili chatu a potřebovali jsme tam ledničku. Docela dlouho jsme hledali a vybírali na internetu i ve speciálních obchodech. To víte, když už něco kupujeme, chceme to mít opravdu kvalitní. Nakonec jsme vybrali jednu za 25 000. No, byla tedy hodně

drahá, to je fakt, ale funguje perfektně. Track 18 Ája a její byt Máme nový 4+1. Zvu tě na návštěvu. To je náš dům. Bydlíme ve druhém patře. A to je náš byt. Máme velkou kuchyň. Máme obývák s balkonem. Tady je ložnice. Tady máme pokoj já a sestra. A tady má pokoj bratr. Pssst! Vstup zakázán. Máte hezký byt. A jaké máte sousedy? Dobré! J. Malý, V. Bílý, D. Veselý, E. Zajíček, K. Vyskočil, M. Koukal. Malý bílý veselý zajíček vyskočil a koukal! Máte opravdu dobré sousedy! Track 19 kd > gd kdo, kde, kdy, odkdy, dokdy dp > tp odpoledne dk > tk odkud zk > sk zkouška žk > šk těžký

QQ Урок 10 Track 20 Dobrý den, jednou Brno. 137 korun. Prosím vás, a kdy to teď jede? Do Brna? V 15. 58, ale má to 10 minut zpoždění. A na jaké nástupiště to přijede? Na třetí. Track 21 Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. Tady je řidičský průkaz. Moment... A tady je technický průkaz. Děkuji. Víte, jakou chybu jste udělal? No, asi jsem jel moc rychle, že? Ano. Tady byla značka maximálně 50 kilometrů za hodinu. A vy jste jel přes 60! Tak musíte zaplatit pokutu. Hm... A kolik? 2000 korun. Track 22 jezdí vlakem, lístek na vlak, vlak má zpoždění,

nástupiště, moc nechodí pěšky, jet domů, řidičský a technický průkaz Track 23 Tak ahoj, měj se hezky. Ty taky, ahoj. A v kolik hodin přijdeš? V šest? Dneska mám hodně práce, přijdu v osm. Tak pozdě? Ach jo... No, tak já udělám něco dobrého k večeři a pak se budeme dívat na televizi, jo? Track 24 Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají! Příští stanice Muzeum, přestup na trasu A. Prosím vás, letadlo z Londýna má přílet v 15.55, ale ještě tady není. Kdy přiletí? Moment, prosím, podívám se … Tak má zpoždění 25 minut. Jednou Český Krumlov. 145 korun. Prosím vás, a jede ten autobus taky v sobotu? Určitě. Teď v turistické sezóně jezdí každý den. Prosím, pozor! Vlak ze stanice Děčín, který dále pokračuje ve směru Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod a Jihlava, přijede na páté nástupiště. Pravidelný odjezd v 18.35. Prosím vás, kdy přijede vlak z Berlína? V 16.55. A kam přijede? Na sedmé nástupiště. Track 25 Ahoj Renáto! Díky za pozvání. Moc ráda přijedu do Prahy, ale 1. května nemůžu. Už mám nějaký program. Aha, to je škoda. A kdy přijedeš? Můžu přijet až druhého. A na jak dlouho? Asi tak na tři dny. To je fajn. A budeš bydlet u nás, že ano? No, víš, raději budu bydlet v hotelu. Tak jak chceš. A v kolik hodin přijedeš? Přijedu autobusem v 10 dopoledne. Hodí se ti to? Aha, hm, to je problém. Já nemůžu přijet na nádraží, musím ráno k doktorovi. Sejdeme se v metru na Dejvické, ano? Tak dobře. Pojedu céčkem a pak přestoupím

41


ТЕКСТЫ, CD

ПРИЛОЖЕНИЕ

na áčko, že? Ano, a já budu čekat dole v metru. Fajn, takže jsme domluvené. Moc se těším! Taky se moc těším! Pa, ahoj! Track 26 Ája se učí řídit Ájo, musíš se učit řídit! Co znamená tahle značka? Dáme si tři piva? Ne! Za tři kilometry jsme v Plzni. A co tahle značka? Blízko je zoo? Ne!! Pozor, zvířata! A co tahle? Musíme zavolat domů? Ne!!! Nouzové volání! A co znamená… Jé, policie! Dobrý den, vaše doklady, prosím. Vy jste jel přes 80! A co znamená tahle značka? No… Tak zaplatíte pokutu. Track 27 p přijít, přijet, pokladna, průkaz, odpoledne, přestup t teď, tady, technický, trvat, cesta, přestup, přijít, odejít k lekce, kancelář, krátký, jízdenka, procház ka, lístek, vlak

QQ Урок 11 Track 28 hlava, ústa/pusa, oko, noha, břicho, ucho, ruka, rameno, nos, vlasy, koleno, krk, záda Track 29 Uši, oči, nos a ramena, řekněte mi, co to znamená, uši, oči, nos a ramena, řekněte mi, co je to! Vlasy, pusa, břicho, kolena, řekněte mi, co to znamená, vlasy, pusa, břicho, kolena, řekněte mi, co je to! Track 30 Prosím, zubní ordinace. Dobrý den, Jana Dvorská. Já bych se chtěla objednat, bolí mě zub. Moment, podívám se do diáře... Hodí se vám to zítra v 10?

42

Zítra v 10? Ne, bohužel nehodí. Můžu později? Tak můžete přijít ve 12? Ano, můžu. Dobře, tak zítra ve 12. Děkuju, na shledanou. Track 31 Co vás bolí? Bolí mě břicho a je mi špatně. Hm... Máte teplotu? Ano, mám 38,9. Odložte si, prosím, a lehněte si. Bolí to tady? Au! To bolí! Hm, to vypadá jako apendicitida. Musíte jet do nemocnice. Zavolám sanitku. Track 32 Tak co potřebujete, pane Vašák? David je nemocný? Ano, bolí ho v krku a je mu špatně. Jakou má teplotu? Ráno měl 39,2. Otevři pusu! Hodný kluk... Hm, to je angína. Musí dostat antibiotika. Nemá na něco alergii? Ne, nemá. Tak tady je recept. Je to takový sirup. Musí brát jednu lžičku dvakrát denně, ráno a večer. Nesmí pít mléko a jíst mléčné výrobky. A za týden musíte přijít na kontrolu. Track 33 Tak, paní Slánská, konečně budeme vědět, proč máte tak často rýmu. Už nám přišly ty testy. A jak to dopadlo, paní doktorko? Máte alergii na kočky. Aha... Ale to je divné, já kočku nemám. A nemá kočku někdo z rodiny? Ano, sestra má kočku a my tam často jezdíme na návštěvu. Track 34 Tak jak to vypadá, pane doktore? No, není to dobré, paní Dalíková. Máte zlomenou nohu. Podívejte se, tady! Vidíte? To je škoda! Já jsem chtěla jet příští měsíc na hory! Kdepak, to nepůjde. Dostanete sádru na tři týdny. Track 35 Dobrý den, policie České republiky. Prosím vás, můžete mi pomoct? To je strašný! Počkejte, paní, prosím vás, a řekněte mi, co se stalo. Vykradli mi byt! Já jsem byla o víkendu na

chatě, teď jsem přijela domů a koukám, že dveře jsou otevřené a... Aha, tak mi řekněte jméno a adresu, my se tam přijedeme podívat. Takže Markéta Benešová, Sázavská 18. Dobře, já tam někoho pošlu. Track 36 Pája jde do nemocnice Co je ti, Pájo? Zítra jdu na malou operaci. To je mi líto. Zavolám ti. Druhý den Tak co? Jaká byla operace? Operace nebyla. Utekl jsem z nemocnice! Jak to? Přišel jsem do nemocnice… Svlékněte se! Lehněte si! To je vaše první operace, že? To bude dobré! Nebojte se! Je to opravdu lehká operace! Tak proč jsi utekl? Ona to neříkala mně! Říkala to doktorovi! Track 37 l lék, lehněte si, lidské tělo, svlékněte se, zlomený, bolí, ztratil, bohužel r ruka, rameno, rýma, recept, úraz, krk, vy kradli, alergie, pozor, doktor

QQ Урок 12 Track 38 Dobrý den, firma Anotex. Co pro vás můžu udělat? Dobrý den, Frídlová. Prosím vás, je tam Roman Jirák? Pan Jirák tady bohužel není. Šel k doktorovi a přijde až odpoledne. Chcete mu nechat vzkaz? Ne, zavolám později, děkuju. Není zač. Na shledanou. Track 39 Prosím, Kadeřábek. Dobrý den, tady Milan. Prosím vás, je doma Jana? Jana? Ta tady nebydlí. To je asi omyl. Aha, tak promiňte. Volal jsem 233 541 678. Hm, my máme 233 541 679. Track 40 Prosím. Ahoj, Libore! Hele, nechceš jít dneska na tenis? Jasně! Ale doufám, že budu hrát líp než o víkendu!


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 Tak se sejdeme ve tři, jo? Tak jo. Měj se! Track 41 Ano? Čau mami! Ahoj, Evo! Co je, potřebuješ něco? Víš, mami... Já jsem viděla tak krásný svetr! Potřebuju nějaké peníze, asi tak pět set. Můžeš mi prosím tě něco dát? Ach jo, Evo, já fakt nemůžu. Teď vůbec nemám peníze. Tak příští týden, jo? Track 42 Horák, prosím. Dobrý den, tady Jánová. Á, paní Jánová, co potřebujete? No, vzpomněla jsem si, že máte dneska svátek. Tak všechno nejlepší! Děkuju, to jste moc hodná. A nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád. Co třeba ve středu? To bohužel nemůžu, ale ve čtvrtek ano. A hodí se vám to ve čtyři? Ano, hodí. Tak se budu těšit. Na shledanou. Já taky. Na shledanou! Track 43 Dobrý den, pane Horáku! Pojďte dál. Tady jsou pantofle. Dobrý den, děkuju. Promiňte, že jdu pozdě. Tady je něco pro vás. No ne, to jsou krásné květiny! Moc děkuju. Prosím, odložte si a posaďte se. Dáte si kávu nebo čaj? Kávu, děkuju. Tak, tady je káva a cukr. Nechcete mléko? Ne, děkuju. A dáte si koláče? Ano, ale... Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. Tady, první dveře vlevo. No, a co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? Ne, už je zdravá. Teď je venku hezky, tak je na chatě. Ano, konečně je teplo! Ale o víkendu bude pršet. Minulý víkend taky pršelo. Teď o víkendu vždycky prší. To je strašné, že? Tak já už musím jít. Děkuju za kávu. Pozdravujte syna a dceru! Já děkuju za návštěvu! Pozdravujte sestru a na shledanou.

Track 44 Ája a Pája jdou na návštěvu Zítra jdeme na návštěvu k tetě, Pájo. Máš pro tetu nějaký dárek? Jasně! To je moje teta. Já jsem Pája. Čau, teto! Jak se máš? Tady máš dárek! Moment, musím si zavolat. To jídlo je výborné! Teto, dáš mi ještě? Mám hlad! Jé, to je krásné křeslo. Nechceš cigaretu? Ne, nekouřím! Teto, vypadáš výborně. Kolik je ti let? Tak ahoj! Za týden přijdeme zase! Teta je moc fajn. Pájo, ty jsi strašný! Ale proč, Ájo??? Track 45 h host, hledat, pan Horák, aha, koho, čeho, bohužel, pohlednice ch chcete, na chatě, nechat, všechno, poslou chat, v obchodě

QQ Урок 13 Track 46 Hotel Diplomat, prosím? Dobrý den, Widmann. Já bych si chtěl rezervovat pokoj. A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Jednolůžkový. Kolik to bude stát? 1200 korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? Od 10. do 14. ledna. Prosím vás, a je tam internet? Samozřejmě, máme tady wifi. Dobře, děkuju. Jo, a prosím vás, je u hotelu parkoviště? Ano, je tady placené parkoviště. Takže prosím vaše jméno a adresu. David Widmann, Horova 12, 702 00 Ostrava. Ano, děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou! Taky děkuju, na shledanou. Track 47 Dobrý den. Co pro vás můžeme udělat? Dobrý den. Mám u vás rezervovaný pokoj. A na jaké jméno? David Widmann. Aha. Promiňte, jak se to píše? David Wid-mann. Dvojité vé, měkké i a dvě en. Tak, tady je váš klíč. Je to pokoj číslo 213, dru-

hé patro. Výtahy jsou tady vlevo. Cože, 213? Promiňte, ale pokoj s číslem 13 nechci. Hm... No tak dobře. Tady je jiný pokoj, ale je trochu menší. Je to číslo 218. Děkuju, jste moc hodná. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? V hotelové restauraci tady v přízemí, od 7 do 10 hodin. Track 48 čistírna, opravna obuvi, kadeřnictví, pumpa, autoservis, výroba klíčů, krejčovství, oční optika, kosmetika Track 49 Dobrý den! Co pro vás můžu udělat? Chtěla bych si koupit tyhle brýle. Tyhle za 2200? Ano, ty. Tady mám předpis od očního doktora. Dobře. Budou hotové v pondělí. Track 50 Tak jaký máte problém? Nevím, ale asi je něco s motorem, dělá strašný hluk. No, podíváme se na to. Jaký máte telefon? Zavoláme vám, až budeme vědět víc. Track 51 Prosím vyčistit tenhle kabát. Na jaké jméno to bude? Bureš. A kdy to bude hotové? V úterý. Tady máte lístek. Track 52 Tak co to bude? Chtěla bych ostříhat. A o kolik to chcete zkrátit? Asi o dva centimetry. Jenom o dva? A nechcete víc? Já bych to vzala tak o pět. Ne, prosím vás, ne. Řekla jsem jen o dva. Track 53 Takže platím ty noviny a benzín, pumpa číslo 5. 930 korun. A ještě si vezmu ten motorový olej. Tak to bude 1 680. Můžu platit kartou? Ano, samozřejmě. Track 54 Prosím vás, potřebuju opravit tyhle boty. Vidíte, tady jsou rozbité. Ano, to nebude problém.

43


ТЕКСТЫ, CD

ПРИЛОЖЕНИЕ

A kdy to bude hotové? Přijďte si zítra odpoledne. Track 55 Ája jede na služební cestu Slečno Zajíčková, pojedete na prezentaci naší firmy. Je to velmi důležitá akce. Hotovo! Zítra si musím nechat ostříhat vlasy... ...vyčistit kostým... ...opravit boty... ...koupit si letenku... ...objednat taxík... ...a rezervovat hotel. O dva dny později. Moment... Kde je ta prezentace? Zapomněla jsem ji v práci!!! Track 56 p penzion, pokoj, potřebuju, opravit, optika, koupit, bezbariérový přístup b brýle, boty, byt, být, do Brna, ubytovna, ubytování, oblečení, služby, služební cesta v vlasy, výtah, výroba klíčů, wifi, opravna, rezervovat, levné, televize, parkoviště f formulář, telefon, telefonovat, wifi POZOR: b > p počet osob v > f obuv

44

QQ Урок 14 Track 57 úředník, číšník, sekretářka, ředitel, prodavačka, dělník, uklízečka, zdravotní sestra, automechanik Track 58 Od roku 2006 pracuju jako učitelka němčiny v jazykové škole v centru Brna. Učím každý den od osmi hodin do čtyř odpoledne. Ve škole se mi líbí, ale bohužel mám hodně malý plat a to je problém. Pořád nemám peníze. V roce 2010 jsem absolvovala večerní kurz pro manažery a teď mám certifikát z managementu. Hledám novou práci už tři měsíce, ale ještě jsem nic zajímavého nenašla. Ráda bych pracovala na manažerské pozici v nějaké mezinárodní firmě, kde bych mohla používat němčinu a angličtinu. Track 59 Narodila jsem se na Slovensku. Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla. Potom jsem jeden rok pracovala. Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management.

Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci. Track 60 Ája a její pracovní den Pondělí ráno... Nechce se mi do práce... Ale musím! Přijdu do kanceláře... ...udělám si kávu... ...přečtu si noviny... ...zavolám Pájovi... ...zatelefonuju mamince... ...napíšu esemesku kamarádce... ...řeknu kolegyni, co jsem dělala o víkendu... ...a pak konečně pomalu... ...začnu pracovat. Ale ne! Honem! Zapomněla jsem, že mám vlastní firmu a pracuju pro sebe! Track 61 z zaměstnání, zaměstnanec, zdravotní sestra, zájmy, začíná, vzdělání, datum narození s svobodný, studuje, studium, cestování ž životopis, žádost, žena, ženatý, žije, manžel, manželka, manažer, manažerka š škola, ještě, vaše, váš POZOR: z > s bez, kurz ž > š už, když, muž


45


КЛЮЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ключ 6/4 1. budu 2. budu pracovat 3. pojedu 4. půjdu 5. zavolám 6/Jazyk pod lupou budeš, bude, budeme, budete, budou; budeš pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat, budou pracovat; půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou; pojedeš, pojede, pojedeme, pojedete, pojedou; poletíš, poletí, poletíme, poletíte, poletí; zavoláš, zavolá, zavoláme, zavoláte, zavolají 6/5 1. budu 2. budeš 3. bude 4. bude 5. budeme 6/6 1. budeš vstávat 2. budete pracovat 3. budu uklízet 4. bude spát 5. se bude dívat 6/7 1. půjdeš 2. půjdu 3. pojedete 4. půjde 5. poletí 6/8 1. půjdu 2. budu vstávat 3. pojedu 4. budu 5. zavolám 7/Jazyk pod lupou do nemocnice, do klubu, do práce, do kina, do parku, do divadla, do školy, do banky, do hospody, do restaurace na nádraží, na hory, na dovolenou, na tenis, na oběd, na nákup, na výlet, na procházku, ke kamarádovi, ke kamarádce 7/2 1. na, do 2. na, do 3. do, na 4. do, na 5. k 6. ke, do 7. na, do 8. na, na 8/Jazyk pod lupou supermarketu, školy, restaurace, kina, Koncovky: konzonant + u, -a > -y, -e = -e, -o > -a 8/5 1. supermarketu 2. galerie 3. parku 4. divadla 5. práce 6. školy 7. hotelu 8. Polska 9. Kanady 10. Itálie 8/6 Půjdeš večer/zítra/o víkendu 1. na výlet 2. na film 3. na oběd 4. na nákup 5. na tenis 6. na procházku 7. na operu 8. na výstavu 8/9 – слушай CD 9/1 – слушай CD 9/2 1. Kde jsi? 2. Kam jdete? 3. Kam jedeš? 4. Kde bydlíš? 5. Kam jdete? 6. Kde jsi? 7. Kam jedeš? 8. Kde se sejdete? 9/3 1. do – v 2. do – v 3. na – na 4. do – v 5. do – v 6. na – na 7. na – na 8. do – ve 9. ke – u 10. k – u 9/4 do, v, v, na, do, do, do, na, do, na, do 9/7 1. dům 2. doma 3. domů 4. domů 5. doma 6. dům 7. doma 8. domů 10/2 1a, 2c, 3a, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9c, 10b 10/4 Tykání: Ahoj Moniko, Jak se máš? Měj se hezky, Věra Vykání: Dobrý den, Jak se máte? Mějte se hezky, Věra Jánová 14/4 3+1, 4+1, 4+kk, RD, OV, m2 14/5 – слушай CD

46

15/8 – слушай CD 15/10 pro, za, na, na 15/12 1. za 2. pro 3. na 4. na 16/1 1. postel 2. křeslo 3. zrcadlo 4. skříň 5. koberec 6. židle 7. lampa 8. stůl 9. knihovna 10. kuchyňská linka 11. gauč 12. lednička 17/7 1. NE 2. NE 3. ANO 4. NE 5. ANO 6. NE 17/9 1. byty 2. domy 3. ženy 4. interiéry 5. pokoje 6. koupelny 7. terasy 8. garáže 9. auta 10. materiály 11. plasty 12. květiny 13. koberce 14. obrazy 15. fotografie 16. zrcadla 17. barvy 18. kombinace 17/Jazyk pod lupou domy, ženy, interiéry, koupelny, terasy, materiály, plasty, květiny, obrazy, barvy; garáže, koberce, fotografie, kombinace; zrcadla 17/10 obrazy, stoly, lampy, knihovny, květiny, židle, koberce, skříně, gauče, křesla 18/3 1. lampu, 2. v obchodě, 3. 8000, 4. 300 18/4 Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. Nefunguje? A máte účet? Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce. Aha, hm... Můžeme ji poslat na reklamaci. Ne, my chceme vrátit peníze. 18/5 1. N 2. N 3. M 4. M 5. N 6. M 7. N 18/6 – слушай CD 22/2 1E 2A 3C 4D 5B 22/3 – слушай CD 22/4 – слушай CD 22/5 – слушай CD 22/6 – слушай CD 23/9 1. chodit – jít pěšky 2. jezdit – jet autem 3. jezdit – jet tramvají 4. létat – letět letadlem 5. jezdit – jet na kole 6. jezdit – jet autobusem 7. jezdit – jet na motorce 8. jezdit – jet vlakem 23/12 1. Často jezdíme metrem. 2. Často chodím k doktorovi. 3. Často jezdím taxíkem. 4. Často jezdíme na dovolenou do Itálie. 5. Často chodíme odpoledne na nákup. 6. Často chodím do kina. 24/1 – слушай CD 24/2 1. přijdeš 2. přijedete 3. přiletí 4. přijde 5. přijede 24/3 Část B:

ODLETY ČÍSLO LETU AF4947 OK0564 LO0524 SU0144

DESTINACE LYON (Francie) FRANKFURT (Německo) VARŠAVA (Polsko) MOSKVA (Ruská federace)

SPOLEČNOST Air France České aerolinie LOT Aeroflot

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

GATE C3 C18 C13 B3

POZNÁMKA poslední výzva poslední výzva nástup nástup

PŘÍLETY ČÍSLO LETU IB7882 DL8727 OS0705 BA0858

DESTINACE MADRID (Španělsko) STOCKHOLM (Švédsko ) BERLÍN (Německo) LONDÝN (Velká Británie)

SPOLEČNOST Iberia Delta Airlines Lufthansa British Airways

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

GATE ---------

POZNÁMKA předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad

ODLET 20.50 21.08

PŘÍLET 20.55 21.05


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

24/4 1. jsem odešel 2. jsem přijel 3. přiletěli jsme 4. odletělo 5. odjel 6. přišel 25/7 Můstek; Muzeum; Florenc; Nemocnice Motol, Depo Hostivař, Letňany, Háje, Zličín, Černý Most 25/8 – слушай CD 25/9 – слушай CD 26/1 1. V centru v cestovní kanceláři. 2. Ano. 3. Ne. 4. Na pátek 1. května. 5. Na Hrad a na Malou Stranu. 6. Na Karlštejn. 7. Jít do kina nebo do divadla. 8. U Renáty nebo v hotelu. 9. Jednou za třicet nebo čtyřicet minut. 10. Asi dvě hodiny. 26/2 – слушай CD 30/1 1. hlava 2. nos 3. ústa/pusa 4. rameno 5. záda 6. břicho 7. noha 8. vlasy 9. oko 10. ucho 11. krk 12. ruka 13. koleno 30/2 rameno, břicho, vlasy, hlava, koleno, oko, záda 30/3 – слушай CD 30/4 – слушай CD 31/1 – слушай CD 31/3 2A 3C 4B 31/4 – слушай CD 31/5 – слушай CD 31/6 1. u doktora 2. špatně 3. břicho 4. teplotu 5. do nemocnice 6. sanitku 32/7 – слушай CD 32/8 1. v krku 2. 39,2 3. nemá 4. dvakrát 32/9 1. nemocný 2. špatně 3. v krku 4. angínu 5. alergii 6. antibiotika 7. jednu lžičku dvakrát denně 8. pít mléko a jíst mléčné výrobky 9. na kontrolu 32/10 1. P 2. D 3.D 4.P 5. P 6.D 7. D 8. D 9. D 10. D 11. P 12. P 33/1 2D 3A 4B 5C 33/2 – слушай CD 33/3 1. injekce 2. recept 3. sádra 4. náplast 5. prášky/tablety 6. kapky 33/5 1B 2E 3C 4D 5A 33/6 Část B: Pacient/pacientka

Kolik mu/jí je?

Co ho/ji bolí?

1. Lukáš

12

břicho a má průjem

2. Tereza

24

nemá

3. Vojtěch

68

nemá

4. Anna

38/4 oslovení, jméno a příjmení, ulice a číslo domu, PSČ a město, země 39/2 – слушай CD 39/3 – слушай CD 39/4 – слушай CD 39/5 – слушай CD 39/6 1. Romanovi 2. Janě 3. můžu udělat 4. tady Milan 5. vzkaz 6. omyl 40/1 – слушай CD 40/Jazyk pod lupou Liborovi, Ivaně 40/2 1. kamarádovi 2. mamince 3. učitelce 4. tatínkovi 5. doktorovi 40/4 1. komu 2. komu 3. komu 4. komu 5. komu 40/5 1. co 2. koho 3. co 4. koho 5. koho 40/6 1. čem 2. čem 3. čem 4. kom 5. kom 40/7 1. čem 2. komu 3. co 4. kom 5. koho 41/2 1. všechno nejlepší 2. ve čtvrtek 3. ve čtyři 4. já taky 41/3 1. pan Horák 2. paní Jánová 3. pan Horák 4. pan Horák 41/4 2C 3A 4E 5D 41/7 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. ANO 7. NE 8. ANO 42/10 1. HO 2. H 3. HO 4. HO 5. H 6. O 7. H 8. H 9. HO 10. HO 11. O 12. H 42/12 Odlož si. Posaď se. Pozdravuj syna a dceru. Promiň, že jdu pozdě. 46/3 – слушай CD 46/4 – слушай CD 47/9 – слушай CD 47/10 – слушай CD 48/14 1. na koleji Mihulka 2. z hotelu Onyx 3. v hotelu Onyx 4. na koleji Mihulka 5. u ubytovny Košická, u hotelu Onyx 6. v hotelu Onyx, na koleji Mihulka 7. na ubytovně Košická, na koleji Mihulka 8. na koleji Mihulka 9. na koleji Mihulka 10. v hotelu Onyx 49/1 1. kadeřnictví 2. oční optika 3. pumpa 4. kosmetika 5. výroba klíčů 6. čistírna 7. autoservis 8. opravna obuvi 9. krejčovství 49/2 1F 2C 3A 4D 5G 6B 7E 8H 50/1 1. v optice 2. v autoservisu 3. v čistírně 4. u holiče 5. na pumpě/u pumpy 6. v opravně obuvi

Jakou má teplotu?

Co mu/jí je?

Co dostane?

Co nesmí? jíst zmrzlinu

hlava, v krku a má kašel

34/1 1D 2C 3B 4A 5E 34/2 1. na policii 2. na policii, do nemocnice, na pohotovost, k doktorovi 3. hasiče 4. k doktorovi, na pohotovost, do nemocnice, na záchod 5. na ambasádu, na policii 34/4 – слушай CD 34/5 1. Nesmíte tady telefonovat. 2. Nesmíte sem jít. 3. Nesmíte tady kouřit. 4. Nesmíte tady fotografovat. 34/6 1. Prosíme, nepoužívejte mobilní telefony! 2. Zákaz vstupu 3. Kouření zakázáno 4. Zákaz fotografování 38/2 1. Hezké Velikonoce a krásné jaro! Zdeněk Jiráček 2. Všechno nejlepší k narozeninám! Teta Lucie 3. Posíláme pozdrav z dovolené! Aleš a Marie 4. Hezké Vánoce a šťastný nový rok přejí Dvořákovi 38/3 1D 2C 3E 4G

kapky

mít doma květiny

má zlomenou nohu má angínu

antibiotika

50/2 – слушай CD 50/4 1. P 2. Z 3. P 4. P 5. Z 6. Z 7. Z 8. Z 9. P 10. P 11. Z 12. P 13. P 14. P 15. P 16. P 54/2 1. prodavačka 2. číšník 3. úředník 4. automechanik 5. dělník 6. zdravotní sestra 7. uklízečka 8. ředitel 9. sekretářka 54/4 1. prodavačka 2. ředitelka 3. uklízečka 4. úředník 5. dělník 55/1 1C 2E 3A 4B 5D 55/2 – слушай CD 55/3 inzerát D 56/1 2. v Brně 3. eliska.kostkova@gmail.com 4. v Brně na Masarykově univerzitě 5. je učitelka němčiny 6. jazyková škola Orbis 7. Program Erasmus a Certifikovaný kurz Studium managementu 8. NE 9. ANO 10. Ráda čte, chodí do divadla, cestuje a hraje tenis.

47


КЛЮЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ

56/2 1. 2005 2. 1997–2001 3. 2001–2006 4. 2006 56/3 1. od, do 2. – 3. v 4. –, – 5. od, do 6. – 7. od 8. v 57/1 1. střední průmyslovou školu v Petrohradu 2. v telekomunikační firmě a potom ve firmě Uni Mobil 3. v Praze 4. ne 57/Jazyk pod lupou nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě; Pak jsem nějaký čas neměl práci.; potom jsem odešel do firmy Uni Mobil; Nakonec jsem si našel novou práci v České republice; a tak teď pracuju a bydlím v Praze; ale už si začala hledat zaměstnání;Ještě neví, kde bude pracovat 57/2 Narodila jsem se na Slovensku. Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla. Potom jsem jeden rok pracovala. Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci. 57/3 1. ještě 2. už 3. potom/pak 4. ještě 5. nejdřív, potom/pak, nakonec 6. už 7. nejdřív, potom/pak 57/4 1. Ú 2. A 3. A 4. Ú 5. Ú 6. A 7. Ú 8. Ú 9. A 10. Ú 11. A 58/5 1. NE 2. ANO 3. NE 4. NE 5. NE 6. NE 7. NE 8. NE 9. NE 10. ANO 62/1 budu, budeš, bude, budete, budou (nebudu, nebudeš, nebude, nebudeme, nebudete, nebudou); budu pracovat, budeš pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat (nebudu pracovat, nebudeš pracovat,nebude pracovat, nebudeme pracovat, nebudete pracovat, nebudou pracovat); budeš se učit, bude se učit, budeme se učit, budete se učit, budou se učit (nebudu se učit, nebudeš se učit, nebude se učit, nebudeme se učit, nebudete se učit, nebudou se učit); půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou (nepůjdu, nepůjdeš, nepůjde, nepůjdeme, nepůjdete, nepůjdou); pojedu, pojedeš, pojedeme, pojedete, pojedou (nepojedu, nepojedeš, nepojede, nepojedeme, nepojedete, nepojedou); zaplatím, zaplatíš, zaplatí, zaplatíme, zaplatí (nezaplatím, nezaplatíš, nezaplatí, nezaplatíme, nezaplatíte, nezaplatí) 62/2 1. Zítra půjdu do školy. 2. Zítra v poledne budu v restauraci. 3. V sobotu pojedu na výlet. 4. Odpoledne budu psát domácí úkoly. 5. Dneska večer budu doma. 6. V pondělí budu nakupovat jídlo a pití. 7. Zítra ráno budu hrát tenis. 8. O víkendu pojedu na hory. 9. Příští týden budu v práci. 10. Příští měsíc poletím na konferenci do USA. 11. Příští rok se budu učit anglicky. 12. V neděli se budu dívat na televizi. 62/3 budeš dělat, budeš, půjdu, pojedu, půjdu, budu psát, budeme dělat, půjdeme, zavolám, sejdeme se 62/ v úterý, ve středu, v pátek, v sobotu... 63/5 k, na, na, do, na, do, na 63/6 1. Na operu do divadla. – Půjdeš v sobotu na operu do divadla? 2. Do klubu. – Půjdeš v pátek do klubu? 3. K doktorovi. – Šel jsi včera dopoledne k doktorovi? 4. Do kina na ten nový film. – Jela jsi o víkendu do kina na ten nový film? 5. Do Prahy na letiště. – Jedeš do Prahy na letiště? 6. Na výstavu do galerie. – Jdeš na výstavu do galerie? 63/7 2A 3E 4B 5F 6D 63/8 1. klubu 2. koncert 3. supermarketu 4. Rakouska 5. Ruska 6. výlet 7. Německa 8. fotbal 9. divadla 10. procházku 11. Polska 12. banky 13. výstavu 14. Španělska 64/11 1. Jazyková škola Rondo má kurzy pro děti. 2. Fitness centrum

48

M+M má v listopadu a v prosinci slevu 20 %. 3. Realitní kancelář Asterix má email asterix@gmail.com. 4. Doktorka Bosáková má ve středu ordinaci pro děti. 5. Když pojedete na hory s cestovní kanceláří Exim Tour, nemusíte platit za jedno dítě. 65/12 1. kde 2. kam 3. kde 4. kde 5. kam 6. kam 7. kde 8. kam 65/13 1. do 2. na, do 3. v, v 4. v, k 5. na, v 6. na, do 7. v, na 8. na, u 9. k, u 10. na, do 65/14 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a 66/16 1. ANO 2. NE 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. ANO 7. NE 8. NE 9. ANO 10. NE 66/17 2. matematiku/češtinu 3. těžká 4. na oběd 5. druhý den/zkoušku z algebry 6. v 6 ráno 7. zkoušku z algebry 8. dobře/špatně 9. mít volno 10. do klubu 11. češtinu/matematiku 12. dobře/moc hezky 67/2 garáž, koupelna, zahrada, kuchyň, byt, balkon, terasa, záchod, dům, obývák, ložnice, přízemí 67/3 Vlevo nahoře je ložnice. Vlevo dole je obývák. Vlevo dole je zahrada. Nahoře uprostřed je záchod. Vpravo nahoře je koupelna. Vpravo dole je garáž. Dole uprostřed je kuchyň. 67/5 1. vlastnictví 2. kuchyň 3. družstevní 4. pokoj 5. kout 6. dům 68/6 Hledám nějaký byt v Brně. A chcete si ten byt pronajmout nebo koupit? Koupit. A jak velký byt potřebujete? Nějaký malý 1 nebo 2 +kk. Aha, moment. Takže tady máme třeba moc hezký 2 + 1. Ten je ale dost velký. Nepotřebuju kuchyň. Kolik stojí? Stojí 1 200 000 korun. Je to moc hezká a klidná lokalita. Hm, dobře. Půjdu tam a uvidím, jestli se mi líbí. 68/7 1. pro 2. za 3. pro 4. za 5. na 6. za 7. na 8. pro 68/9 1. v 2. v 3. na 4. na 5. v 6. v 7. na 68/10 1. do 2. do 3. na 4. na 5. do 6. do 7. na 68/11 1. na 2. v 3. od 4. pro 5. na 6. v 7. pro, za 8. v 9. na 10. v 11. na 12. o 13. pro 14. od, do 15. v 16. za 17. za 18. za 68/12 1. patnáctého června 2. devátého srpna 3. dvacátého prvního července 4. sedmého prosince 5. třináctého února 6. šestého září 7. sedmého května 8. prvního července 69/13 2. kuchyň 3. ložnice 4. dětský pokoj 69/14 1. dva 2. dvě 3. dva 4. dva 5. dvě 6. dvě 7. dvě 8. dva 9. dva 10. dvě 11. dva 12. dvě 13. dvě 14. dvě 69/15 pokoje, pokoje, balkony, koupelny, květiny, stromy, garáže, auta 70/16 1I 2F 3C 4M 5D 6A 7J 8O 9H 10E 11G 12N 13B 14L 15K 71/18 1F 2D 3I 4A 5E 6B 7G 8C 9H 72/1 1. (dopravní) značka 2. nástupiště 3. řidičský průkaz (řidičák) 4. zaplatit pokutu 5. lístek na vlak/jízdenka 72/2 1. mít zpoždění 2. řidičský a technický průkaz 3. značka 4. pokuta 5. pokladna 72/4 2B 3G 4E 5F 6A 7H 8D 72/5 1B 2A 3F 4D 5C 6E 73/6 jezdit – jet vlakem, jezdit – jet autem, jezdit – jet autobusem, jezdit – jet tramvají, jezdit – jet na kole, chodit – jít pěšky, létat – letět letadlem 73/7 1. jezdím 2. jedeš 3. nechodím 4. jezdím 5. jezdím 6. jedu 7. nelétám 8. chodím 9. jedeš 10. jdeš 73/8 šel/šla jsem, půjdu; jedu, jel/jela jsem, pojedu; letím, letěl/letěla jsem


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

73/9 chodím, budu chodit; jezdím, jezdil/jezdila jsem, budu jezdit; létám, létal/létala jsem, budu létat 73/10 1. Šel jsem do práce. Půjdu do práce. 2. Chodil jsem na výlety. Budu chodit na výlety. 3. Jel jsem do školy. Pojedu do školy. 4. Jezdil jsem do Francie. Budu jezdit do Francie. 5. Letěl jsem do Ruska. Poletím do Ruska. 6. Létal jsem na služební cesty do USA. Budu létat na služební cesty do USA. 73/11 1. do, --- 2. na 3. do 4. na, do 5. do, --- 6. pro, za 7. na, v 8. --- 9. za, přes (---) 10. v, do 74/12 1. přijdeš 2. odjel 3. přijede 4. odešel 5. odjel 6. odletěl 7. přijede 8. odešli 74/13 1A 2B 3D 4C 74/14 A. Dvakrát Karlovy Vary. 490 korun. A na jaké nástupiště to přijede? Na nástupiště 21. B. Prosím vás, jede tenhle vlak do Znojma? Ne, nejede. Pojede z prvního nástupiště. A nevíte, kdy jede? Odjezd je v 8.34, ale má 15 minut zpoždění. C. Prosím vás, kde je metro C? Céčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. Děkuju. A můžu z céčka přestoupit na béčko? Ano, na stanici Florenc. D. Prosím vás, kdy letí letadlo do Frankfurtu? Ve 12.15. Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Moskvy? Už přiletělo. 74/15 1. divadla 2. Prahy 3. Brna 4. klubu 5. hospody 6. školy 7. nemocnice 8. banky 9. kina 10. města 11. práce 12. Bratislavy 75/16 2G 3B 4I 5E 6J 7H 8A 9F 10D 75/17 1. v 17.06 2. v 17.10 3. v 17.09 4. v 17.05 5. do Jihlavy 6. z Ostravy hl.n. 7. z nástupiště 3S 8. z nástupiště 3 9. vlak do Berouna, vlak z Řevnic a vlak z Vídně 77/1 1. břicho 2. hlava 3. vlasy 4. pusa 5. nos 6. noha 77/2 krk, pusa, oko, noha, břicho, ucho, rameno, nos, vlasy, koleno, ruka 77/4 dvě nohy, dvě ruce, jedna hlava, dvě oči, dvě uši, jeden nos, jedno břicho, dvě kolena 78/5 Odložte si! Otevřete ústa! Lehněte si! Co vás bolí? 78/6 1. mi 2. mě 3. mi 4. mě 5. mi 6. mě 7. mě 8. mě 78/8 2G 3J 4I 5F 6D 7B 8H 9E 10A Pacient: Je mi špatně. Bolí mě hlava. Nevím, kde je lékárna. Mám alergii na antibiotika. Doktor: Otevřete ústa. Tady je recept. Co ho bolí? Jaké máte zdravotní pojištění? Máte teplotu? Za týden musíte přijít na kontrolu. 78/9 1. vás 2. hlava 3. Je mi 4. teplotu 5. nemocný 6. do nemocnice 7. Bolí mě 8. denně 9. na kontrolu 10. Víte 79/10 Mám kašel. Mám rýmu. Mám průjem. Bolí mě hlava. Mám alergii. Mám zlomenou ruku. 79/11 Dialog 1: Dobrý den, pane Málek, jak se máte? Co potřebujete? Je mi špatně. Aha, a máte teplotu? Nemám, ale bolí mě hlava a celé tělo. Hm, to vypadá jako chřipka. Máte zdravotní pojištění? Ano, tady je karta. Dialog 2. Dobrý den, paní Krátká. Tak co vás bolí? Je mi špatně. Bolí mě celé tělo a taky hlava a v krku. Máte teplotu? Ano, mám horečku 38, 5. Hm, máte angínu. Musíte být doma, ležet a brát antibiotika. A napíšete mi taky recept na nějaké vitamíny? Ne, to bohužel nemůžu. Vitamíny si musíte koupit sama v lékárně.

79/12 1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c 79/13 1. rýmu 2. zlomenou nohu 3. angínu 4. kašel 5. alergii 6. teplotu 7. hlava 8. břicho 9. záda 80/14 Když mě bolí záda, půjdu na rehabilitaci. Nemůžu tam jít v pátek. Když mám angínu, půjdu k praktickému lékaři. Nemůžu tam jít v pátek. Když špatně vidím, půjdu na oční/k očaři. Nemůžu tam jít v úterý a ve čtvrtek. Když mám nemocné dítě, půjdu k dětskému lékaři. Nemůžu tam jít, když jsem nový pacient. Když mám zlomenou nohu, půjdu na chirurgii. Nemůžu tam jít v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek odpoledne. 81/15 Hoří! Vykradli mi dům! Měl jsem nehodu! 81/16 1B/C 2G 3B 4F 5D 6A 7E 81/17 1. na (---) 2. k 3. --- 4.na 5. na 81/18 kouření zakázáno; zákaz parkování; nepoužívejte mobilní telefony; zákaz fotografování; zákaz vstupu; diskrétní zóna 81/19 1. Nepoužívejte mobilní telefony. 2. Zákaz fotografování. 3. Zákaz vstupu. 4. Zákaz parkování. 81/20 Nesmíte tam/tady jíst a pít. Nesmíte tam/tady plavat. Nesmíte tam jít se psem. Nesmíte tam jet autem. Nesmíte tam jet na kole. 82/1 1. Silvestr 2. narozeniny 3. Vánoce 4. Velikonoce 5. Velikonoce 6. Vánoce 7. Silvestr 8. narozeniny 82/2 2. na jaře, týden po prvním jarním úplňku 3. v zimě, 31. prosince 82/3 2C 3F 4E(A) 5A(E) 6D 82/4 Paní; Božena Zemanová; náměstí Republiky 34; 586 01 Jihlava 83/5 Dobrý den, firma Anamak. Jak vám můžu pomoci? Dobrý den, Jirsa. Prosím vás, je tam paní Otáhalová? Ne, bohužel tady není. Šla k doktorovi. Chcete jí nechat vzkaz? Ne, děkuju. Nevíte, kdy přijde? Asi za dvě hodiny. Dobře, zavolám později. Děkuju, nashledanou! Na shledanou. 83/8 Božena telefonuje/volá Ivanovi. Vojtěch telefonuje/volá Daniele. Eva telefonuje/volá Milanovi. Martin telefonuje/volá Denise. Ema telefonuje/volá Liborovi. 84/9 Nominativ: co; Dativ: komu, čemu; Akuzativ: koho; Lokál: čem 84/10 1. komu 2. kom 3. co 4. komu 5. čem 6. čem 7. koho 8. koho 9. čem 84/11 1b, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a 85/14 1c, 2b, 3b, 4b 85/15 2D 3A 4H 5B 6G 7C 8E 86/16 1B 2G 3D 4H 5I 6E 7F 8A 9C 87/1 1. ubytování 2. hotel 3. penzion 4. kolej 5. ubytovna 6. jednolůžkový pokoj 87/2 1. dvanáctého srpna 2. od sedmnáctého června do dvacátého čtvrtého června 3. dvacátého února 4. jedenáctého března 5. od sedmého dubna do devatenáctého května 6. dvacátého druhého listopadu 7. čtrnáctého července, třicátého července 8. dvacátého devátého prosince, šestého ledna 88/6 Dialog 1: Dobrý den, co pro vás můžeme udělat? Mám u vás rezervovaný pokoj. A na jaké jméno? Jiřina Millerová. Aha. Promiňte, jak se to píše? Jiřina Mi-lle-ro-vá. Měkké i a dvě el. Vidím tady jednolůžkový pokoj se snídaní na čtyři dny. To je ono? Ano, to je ono. Dialog 2: Tak tady je váš klíč. Pokoj číslo 305, třetí patro. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? Tady v restauraci vedle recepce, od sedmi

49


КЛЮЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ

do deseti hodin. A máte tady někde výtahy? Ano, výtahy jsou támhle vpravo. 88/7 2F 3E 4B 5D 6A 7G 8H 88/8 1. kolik – H 2. co – R 3. jakou – R 4. odkdy – R 5. kdy – R 6. kde – H 7. jaký – R 8. dokdy – H 9. jak – R 88/10 1. v 2. na 3. v 4. za 5. od, do 6. do 7. pro 8. v 9. od, do 10. se 88/11 1. Jan Win-ter, dvojité ve, měkké i 2. Y-ve-ta, tvrdé i (ypsilon) Go-tto-vá, dvě te 3. A-nna, dvě en Bro-ni-ow-ska, dvojité ve, (krátké) a 4. Oleg, ge Czer-ný, ce zet 5. Rút, dlouhé u (u s čárkou) Sy-ko-vá, tvrdé i (ypsilon) 6. Pe-tr Schwartz, es, cha, dvojité ve, te, zet 7. A-lexan-dra, iks Ja-nů, u s kroužkem 8. Ji-ří Wies-ner, dvojité ve, (měkké) i, e, es 9. Jad-wi-ga,dvojité ve O-tto-vá, dvě te 10. Qui-do, kve, u , (měkké) i Chi-tu-ssi, měkké i, dvě es, měkké i 89/12 1. ANO 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 90/15 Musel/a jsem jet na služební cestu. Budu muset jet na služební cestu. – Mohli jsme parkovat u hotelu. Budeme moct parkovat u hotelu. – Nesměli jste tady kouřit. Nebudete smět tady kouřit. – Chtěli jste pokoj s balkonem. Budete chtít pokoj s balkonem. – Nemohl/a jsem telefonovat do hotelu. Nebudu moct telefonovat do hotelu. – Nesměli jsme tady parkovat. Nebudeme smět tady parkovat. – Museli jsme hledat ubytování. Budeme muset hledat ubytování. 90/16 2. Tady nesmíte fotografovat. 3. Tady nesmíte používat mobilní telefony. 4. Tady nesmíte parkovat. 5. Tady nesmíte jíst (zmrzlinu). 6. Sem nesmíte jet. 7. Tady nesmíte plavat. 8. Tady nesmíte pít alkohol. 9. Sem nesmíte jít. 91/17 1. ostříhat 2. make-up 3. čistírna 4. manikúra 5. brýle 6. boty 91/18 2. Ludvík jde do opravny obuvi. Potřebuje opravit boty.

50

3. Božena jde do krejčovství. Potřebuje ušít šaty. 4. Šimon jde do autoservisu. Potřebuje opravit auto. 5. Iveta jde do čistírny. Potřebuje vyčistit oblečení. 91/19 do čistírny – v čistírně; do optiky – v optice; do autoservisu – v autoservisu; do kadeřnictví – v kadeřnictví; do krejčovství – v krejčovství 91/20 2F 3E 4A 5G 6D 7B 91/21 na, do, do, na, u, v, v, do, do, k, na, v, do 92/1 1. politik 2. zpěvák 3. student 4. profesor 5. sportovec 6. učitelka 7. doktorka 8. manažerka 9. herečka 92/2 2. uklízečka 3. číšník 4. úředník 5. zdravotní sestra 6. prodavačka 7. manažerka 8. dělník 9. ředitel 92/3 1. dělník 2. sekretářka 3. zdravotní sestra 4. číšník 5. profesor 6. prodavačka 7. úředník 8. automechanik 92/4 1. Ž – politik 2. M – manažerka 3. M – prodavačka 4. Ž – ředitel 5. M – uklízečka 6. M – herečka 7. M – studentka 8. Ž – úředník 9. Ž – dělník 10. Ž – číšník 92/5 1. učitel, učitelka 2. prodavač, prodavačka 3. herec, herečka 4. profesor, profesorka 5. uklízeč, uklízečka 6. opravář, opravářka 7. fotbalista, fotbalistka 8. malíř, malířka 9. spisovatel, spisovatelka 10. ředitel, ředitelka 93/6 Jakub Souček; 21. 12. 1977; 1992–1996; Západočeská univerzita v Plzni; 2001–2006; manažer; ruština; MS Windows; fotografování 93/8 1. od, do 2. --- 3. od 4. v 5. --- 6. --- 7. do 8. v 94/10 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 9. NE 10. ANO 96/13 2F 3A 4D 5G 6K(B) 7C 8J 9I 10H 11B(K)


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

Словарный запас A africký африканский ale ne да нет alergie na аллергия на algebra алгебра analýza анализ angína ангина ani даже, ни antibiotikum, antibiotika антибиотик, антибиотики apendicitida аппендицит areál территория architekt, architektka архитектор atraktivní привлекательный automechanik автомеханик autoservis автосервис až аж, когда B balkon балкон barva цвет benzín бензин beránek барашек bezbariérový přístup безбарьерный доступ (для инвалидов) bohužel к сожалению bolet, bolí болеть, болит bonboniéra коробка конфет bota, boty ботинок, ботинки brát*, beru принимать/брать, я при нимаю/я беру brát*/vzít* брать/взять brazilský бразильский brýle (только мн. число) очки břicho живот bydlení проживание byt квартира bytový adj. квартирный, жилищный C celebrita знаменитость celoživotní в течение всей жизни celý весь cena стоимость certifikovaný сертифицированный cesta дорога cestování путешествие cestovní дорожный, загранcizinec, cizinka иностранец, иностранка cukr сахар cvičit, cvičím тренироваться/упражняться, я тренируюсь

Č časopis čeština čistírna

журнал чешский язык химчистка

D další следующий dárek подарок dávat, dávám давать, я даю dávat/dát давать/дать děkovat, děkuju za + вин.пад. благодарить, я благодарю dělník, dělnice рабочий denně ежедневно destinace направление, место назна чения (напр., полета) dětský pokoj детская комната diskrétní деликатный, корректный dlouhodobý долгосрочный, долговре менный do + род.пад. в (направление) doklad документ dokončit, dokončím pf. закончить, я закончу doma дома domácí домашний domů домой dopadnout* (dobře/špatně) закончиться (хорошо/плохо) dosažený достигнутый dospělý взрослый dostat*, dostanu pf. получить, я получу drahý дорогой druhý второй družstevní кооперативный důležitý важный дом dvoulůžkový pokoj двухместная комната džungle джунгли E ekonomie esemeska разг. от SMS

экономия, экономика эсемеска

F fakulta факультет fax факс fialový фиолетовый fitness centrum фитнес центр, тренажерный зал formulář бланк fotografování фотографирование fungovat, funguju функционировать/действо- вать/служить, я действую

51


СЛОВАРЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

G garáž гараж gauč диван, тахта gymnázium гимназия H hasič, hasička пожарный hlava голова hnědý коричневый hodně много holič, holička парикмахер, цирюльник honem быстро, срочно hořet, hoří гореть, горит hotovo готово hračka игрушка hurá ура CH chodba chodit, chodím chovat se, chovám se chyba

коридор ходить, я хожу вести себя, я веду себя ошибка

I indonéský индонезийский injekce укол interiér интерьер interview интервью объявление inzerce анонс, объявление J jak to? как это? jasně понятно, ясно jazyk язык jazykový языковой jednolůžkový pokoj одноместная комната jelen олень jestli если ještě еще jezdit, jezdím ездить, я езжу jiný другой jízdenka проездной билет jméno имя jóga йога K k (полная форма ke) к kadeřnictví парикмахерская kam куда kapka капля kašel кашель kilometr километр

52

klíč ключ klidný спокойный knihovna библиотека koberec ковер kód код koláč пирог, булочка kolej общежитие kolek гербовая марка koleno колено kolo, jezdit – jet na kole велосипед, ездить – ехать на велосипеде komfortní комфортный komu (kdo в дат.пад.) кому konečná конечная konečně наконец kontakt контакт, контактные данные kontaktní čočky контактные линзы kontaktní контактный kontrola осмотр, проверка, контроль konzultant, konzultantka консультант, консультантка kosmetika косметика/косметический салон kostým костюм (дамский) kotě котенок koukat, koukám смотреть (разг.), я смотрю koupelna ванная комната koupit, koupím pf. купить, я куплю kouření курение kouřit, kouřím курить, я курю krejčovství ателье krk горло křeslo кресло kuchyň кухня kuchyňská linka кухонная мебель kuchyňský kout „кухонный угол“, оптически отделенная от комнаты кухня kůň, jezdit – jet na koni лошадь, ездить – ехать на лошади kupovat/koupit покупать/купить kurz курс květina цветок L lampa лампа lednička холодильник lehký легкий lehnout* si, lehnu si pf. лечь, я лягу lék лекарство let полет létat, létám, разг. lítat летать, я летаю letenka авиабилет letět, letím лететь, я лечу levný дешевый


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 líbit se, líbí se нравиться, нравится lidský человеческий, гуманный liška лиса literatura литература lokalita местоположение ložnice спальня lžička ложечка

nesnášet/nesnést* no ne noha nos nouzové volání noviny (только мн. число) nutný

M m2 (metr čtvereční) квадратный метр make-up макияж málokdy редко, изредка management менеджмент manikúra маникюр matematicko-fyzikální fakulta физико-математический факультет matematický математический materiál материал maximálně (как) максимум menší поменьше místnost помещение místo место mít volno, mám volno иметь свободное время, у меня свободное время mít zpoždění опаздывать mně мне (склоняемая форма местоимения já в дательном падеже) motorka, jezdit – jet na motorce мотоцикл, ездить – ехать на мотоцикле

O občanství гражданство objednat se, objednám se pf. записаться (на прием к врачу), я запишусь objednávka заказ oblečení одежда obor специальность obraz картина obvykle обычно obývák гостиная комната oční optika оптика odejít*, odejdu pf. уйти, я уйду odeslat, odešlu pf. послать/отправить, я пошлю odcházet, odcházím уходить, я ухожу odcházet/odejít* уходить/уйти odjet*, odjedu pf. уехать, я уеду odjezd отъезд odjíždět/odjet* уезжать/уехать odlet отлет odlétat/odletět улетать/улететь odletět, odletím pf. улететь, я улечу odložit si, odložím si pf. раздеться, я разденусь (о верхней одежде) odložit si, odložím si pf. снять верхнюю одежду, я сниму верхнюю одежду

N na + вин.пад., предл.пад. на nabízet, nabízím предлагать, предлагаю nábytek мебель nákup покупка náplast пластырь narození рождение narozeniny (только мн. число) день рождения nástup посадка nástupiště платформа nastupovat/nastoupit входить/войти naštěstí к счастью návštěva посещение, гости něco что-то nehoda авария nechat, nechám pf. оставить, я оставлю nějaký какой-то nejčastěji чаще всего nejlepší самый лучший nejlevnější самый дешевый nejvyšší самый высокий německý немецкий nemoc болезнь nesnášet, nesnáším не выносить/не переносить, я не выношу

не выносить/не вынести да нет нога нос звонок в случае аварии газета, газеты необходимый

odskočit si, odskočím si pf. дословно: отскочить, я отскочу (используется, когда вам необходимо выйти в туалет) oko, oči глаз, глаза omyl ошибка operace операция opravdu, fakt действительно, правда opravit, opravím pf. починить, я починю/испра вить, я исправлю opravna obuvi ремонт обуви oranžový оранжевый oslovení обращение osoba лицо, человек, персона osobní vlastnictví личная собственность osobní личный ostříhat, ostříhám pf. постричь, я постригу otevřeno открыто otevřít*, otevřu pf. открыть, я открою

53


СЛОВАРЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

P pantofel, pantofle pl. тапок, тапки paragon счет, чек parkování парковка (процесс) parkovat, parkuju парковать(ся), я паркую(сь) parkoviště парковка (место) pas паспорт patro этаж pavilon павильон pedagogický педагогический penicilin пенициллин penzion пансион placený оплаченный, оплачиваемый plast пластик (материал) plat зарплата platit, platím (kreditní) kartou платить, я плачу (кредитной) картой pobyt пребывание počet количество počkat, počkám подождать, я подожду podepsat, podepíšu подписать, я подпишу podpis подпись pohlaví пол (мужской или женский) pohlednice открытка pohoda спокойствие, покой pohotovost скорая помощь pohyb движение pojď! pojďte! (повелительное пойдем! пойдемте! идите! наклонение от глагола jít*) pokladna касса pokladní, pokladní кассир pokuta штраф pomalu медленно, постепенно pomoc помощь pomoc, pomůžu pf. помочь, я помогу posadit se, posadím se pf. присесть, я присяду posílat, posílám посылать, я посылаю poslat*, pošlu pf. послать, я пошлю poslední последний postel кровать potkat, potkám встретить, я встречу potřebovat, potřebuju нуждаться, мне необходимо používat, používám использовать, я использую používat, používám использовать/принимать, я использую/принимаю používat/použít* пользоваться, использовать/ воспользоваться povolání профессия povolení разрешение pozdě поздно později позже pozdrav привет pozdravovat, pozdravuju передавать привет, я пере даю привет poznámka примечание pozvání приглашение

54

pozvat*, pozvu pf. позвать, я позову požadovaný требуемый požadovat, požaduju требовать/просить, я требую pracovní doba рабочее время prášek порошок pro + вин.пад. для, за pro sebe для себя prodavač, prodavačka продавец, продавщица prodávat/prodat продавать/продать , programátorka программист pronájem аренда pronajímat si/pronajmout si* снимать в аренду/снять в аренду pronajímat/pronajmout* сдавать в аренду/сдать в аренду pronajmout si, pronajmout si pf. снять в аренду, я сниму pronajmout, pronajmu pf. сдать в аренду, я сдам в аренду proto поэтому průmyslový промышленный přání пожелание, поздравление přát*, přeju желать, я желаю přečíst, přečtu pf. прочитать, я прочитаю před + твор.пад. перед předmět предмет předpoklad предположение, предпосылка přemýšlet, přemýšlím размышлять, я размышляю přes + вин.пад. через přestěhovat se, přestěhuju se переехать, я перееду přestoupit, přestoupím pf. сделать пересадку, я сделаю пересадку přestup пересадка přestupovat/přestoupit делать пересадку/сделать пересадку přicházet/přijít* приходить/прийти příchod приход přijet*, přijedu pf. приехать, я приеду příjezd приезд přijít*, přijdu pf. прийти, я приду přijít, přijdu pf. прийти, я приду přijíždět/přijet* приезжать/приехать příjmení фамилия přílet прилет přilétat/přiletět прилетать/прилететь přiletět, přiletím pf. прилететь, я прилечу připravovat (se), připravuju (se) готовить(ся), я готовлю(сь) připravovat (se)/připravit (se) готовить(ся)/приготовить(ся) příští следующий přízemí нулевой этаж pssst тихо! pumpa автозаправка pusa губы, рот, поцелуй pyl пыльца


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 R raději лучше, с бóльшим удоволь- ствием rameno плечо realitní kancelář агентство недвижимости realitní makléř, makléřka агент по недвижимости, маклер recepční, recepční администратор recept рецепт redaktor, redaktorka редактор reklamace рекламация, претензия reklamovat, reklamuju предъявлять рекламацию/ претензию, я предъявляю претензию rekonstrukce ремонт, реконструкция reprezentovat, reprezentuju представлять, я представляю rezervovaný забронированный rezervovat, rezervuju бронировать, я забронирую rodinný семейный rozvedený разведенный ruka, ruce рука, руки růžový розовый rychle быстро rýma насморк Ř ředitel, ředitelka директор říct*, řeknu pf. сказать, я скажу řidič, řidička водитель řidičský průkaz, разг. řidičák водительские права řídit, řídím управлять (автомобилем)/ руководить, я управляю říkat, říkám говорить, я говорю S sádra гипс salám колбаса sedmý седьмой servírka официантка sirup сироп skončit, skončím pf. закончить, я закончу skříň шкаф skupina группа slunce солнце služby услуги služební cesta командировка smět, smím сметь, я смею soused, sousedka сосед, соседка společnost общество sponzor спонсор sponzorovat, sponzoruju спонсировать, я спонсирую SŠ = střední škola, střední vzdělání средняя школа, среднее образование starší старший, пожилой, более старый, постарше stát государство

státní государственный stav состояние, положение stáž стаж, стажировка strašný страшный, ужасный strašný ужасный středoškolské vzdělání среднее образование studium учеба stůl стол styl стиль stylový стильный, своеобразный svátek именины, праздник světlemodrý светло-голубой svobodný неженатый Š šedý серый šestý шестой školení курсы повышения квалифи- кации švadlena портниха T tableta таблетка technický průkaz, разг. techničák техпаспорт (на машину) technik, technička техник telefonní телефонный telekomunikační телекоммуникационный tělo тело tenhle, tahle, tohle, tyhle вот этот, вот эта, вот это, вот эти teplota температура terasa терраса terminál терминал těžký тяжелый titul титул tmavomodrý темно-синий tmavý темный toaleta (=záchod) туалет továrna фабрика trasa трасса, маршрут trvat, trvám настаивать, я настаиваю třílůžkový трехместный ťuk ťuk тук-тук tygr тигр U u doktora, u doktorky у врача u vás у вас ubytování размещение, проживание ubytovna (рабочее) общежитие účel цель účet счет, чек učit se/naučit se учиться/научиться, выучиться učit, učím преподавать, я преподаю učit/naučit учить/научить

55


СЛОВАРЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

údaj данные udělat, udělám pf. сделать, я сделаю ucho, uši ухо, уши uklízeč, uklízečka уборщица ukrást*, ukradnu pf. украсть, я украду určitě конечно, непременно úroveň уровень úřad учреждение úředník, úřednice чиновник, чиновница ústa (только мн. число) губы ušít, ušiju pf. сшить, я сошью utéct*, uteču pf. убежать, я убегу uvidět, uvidím pf. увидеть, я увижу území территория už уже V vdaná замужем vdovec, vdova вдовец, вдова vchod вход vila вилла vitamín витамин vlastní собственный vlasy волосы vlk волк volat, volám звать/звонить, я зову/звоню volat/zavolat звонить/позвонить volno свободно, свободное время, незанято vpředu спереди vrátit, vrátím pf. вернуть, я верну vstup вход vstup вход VŠ = vysoká škola, высшая школа, высшее vysokoškolské vzdělání образование výborný отличный vyčistit, vyčistím pf. почистить, я почищу východ выход vykrást*, vykradu pf. ограбить, я ограблю výlet экскурсия vypadat, vypadám выглядеть, я выгляжу vyplnit заполнить výrazný выразительный výroba klíčů изготовление ключей vyskočit, vyskočím pf. вскочить/подпрыгнуть, я вскочу vysoká škola вуз vysokoškolské vzdělání высшее образование vystoupit, vystoupím pf. выйти, я выйду výstup выход (процесс) vystupovat/vystoupit выходить/выйти výtah лифт výzva вызов, призыв, объявление vzadu сзади vzdělání образование vzdělávání образование (процесс)

56

vzít*, vezmu pf. взять, я возьму vzkaz сообщение vzpomenout si, vzpomenu si pf. вспомнить, я вспомню vždycky всегда

W wifi wifi свободная беспроводная связь с интернетом Z za + вин.пад.., род.пад., твор.пад. за začít, začnu pf. начать, я начну záda (только мн. число) спина zahrada сад zahraniční иностранный záchod туалет zájem интерес zajíček зайчик zajímavý интересный zákaz запрет zakázán запрещен zakázáno запрещено zaměstnanec сотрудник zaměstnání работа zaměstnavatel работодатель zapomenout, zapomenu pf. забыть, я забуду záruka гарантия zařízený оборудованный, оснащен ный (напр., квартира мебелью) zařizovat, zařizuju оборудовать/оснащать, я оснащу zařizovat/zařídit оснащать/оснастить zase снова zastavit, zastavím pf. остановить, я остановлю zavolat, zavolám pf. позвонить, я позвоню zavřeno закрыто zboží товар zdravit, zdravím приветствовать, я привет ствую zdravit/pozdravit приветствовать/попривет- ствовать zdravotní sestra медицинская сестра zkouška экзамен zlomený сломанный zóna зона zoologická zahrada (= zoo) зоопарк zpátky назад, обратно zrcadlo зеркало zrušit, zruším pf. отменить, я отменю ZŠ = základní škola начальная школа ztratit, ztratím pf. потерять, я потеряю zub зуб zvát*/pozvat* звать/позвать zvát*, zvu звать/приглашать, я зову zvíře, zvířata зверь/животное, звери/ животные zvýšená teplota повышенная температура


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2 zvýšený повышенный Ž žádat, žádám просить/требовать, я прошу žádost требование, заявление ženatý женатый židle стул životopis, CV (читается: síví, автобиография разг. sívíčko) žlutý желтый

57


58

Склонение местоимений, прилагательных и существительных в единственном числе – литературный чешский язык (разговорный чешский язык) ПАДЕЖ 1 МЕСТОИМЕНИЕ

ten, ta, to 3

můj, moje 4

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -ý 5

-í 5

1. N

kdo co

2. G

koho čeho

ten ten ta to toho

můj můj moje/má moje/mé (mý) mého (mýho)

dobrý (dobrej) dobrý (dobrej) dobrá dobré (dobrý) dobrého (dobrýho)

toho

mého (mýho)

té (tý)

mojí/mé (mý)

toho tomu

mého (mýho) mému (mýmu)

tomu

3. D

komu čemu

4. A

koho co

5. V

---

6. L

kom čem

7. I

kým čím

Мужской род

Mi неодушевленный

F

Женский род

N

Средний род

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitního

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ I группа 6 Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: согл., согл.,-a, -o. student banán káva auto studenta

II группа* 6 Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: -e/-ě , ˇ (= „háček“), -c*, -j, -tel*, -el, -ev. muž, soudce čaj kancelář, restaurace moře muže, soudce

III группа 6 Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: -a, -st*, -e/-ě (тип kuře), -í. kolega --místnost kuře, nádraží kolegy

Ma Mi F N Ma

dobrého (dobrýho)

kvalitního

banánu/lesa

čaje

---

Mi

dobré (dobrý)

kvalitní

kávy

kanceláře, restaurace

místnosti

F

dobrého (dobrýho) kvalitního dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

auta studentu/-ovi

moře muži/-ovi, soudci/-ovi

kuřete, nádraží kolegovi

N

mému (mýmu)

dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

banánu

čaji

---

Mi

té (tý)

mojí/mé (mý)

dobré (dobrý)

kvalitní

kávě

kanceláři, restauraci

místnosti

F

tomu toho ten tu to ----tom

mému (mýmu) mého (mýho) můj moji/mou moje/mé (mý) můj moje/má mém (mým)

dobrému (dobrýmu) dobrého (dobrýho) dobrý (dobrej) dobrou dobré (dobrý) dobrý (dobrej) dobrá dobrém (dobrým)

kvalitnímu kvalitního kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitním

autu studenta banán kávu auto studente! Marku! studentko! studentu/-ovi

moři muže, soudce čaj kancelář, restauraci moře muži! soudce! kolegyně! muži/-ovi, soudci/-ovi

kuřeti, nádraží kolegu --místnost kuře, nádraží kolego! Carmen! kolegovi

N Ma Mi F N Ma F

tom

mém (mým)

dobrém (dobrým)

kvalitním

banánu/-ě

čaji

---

Mi

té (tý)

mojí/mé (mý)

dobré (dobrý)

kvalitní

kávě

kanceláři, restauraci

místnosti

F

tom tím tím tou tím

mém (mým) mým mým mojí/mou mým

dobrém (dobrým) dobrým dobrým dobrou dobrým

kvalitním kvalitním kvalitním kvalitní kvalitním

autu/-ě studentem banánem kávou autem

moři mužem, soudcem čajem kanceláří, restaurací mořem

kuřeti, nádraží kolegou --místností kuřetem, nádražím

N

РОД

Ma

Ma

Ma Mi F N

1. Падеж. Обратите внимание, что в чешской терминологии для именительного падежа используется обозначение „первый падеж“, для родительного падежа - „второй падеж“, для дательного падежа – „третий падеж“ и т.д. 2. Вопросительные местоимения. Склонение местоимений kdo, co (в чешской терминологии так называемые „падежные вопросы“) выучите наизусть. Они помогут Вам задавать вопросы и склонять M, N указательные и притяжательные местоимения, а также прилагательные в единственном числе. 3. Указательные местоимения. Как ten, tato склоняются tento, tato, toto u tenhle, tahle, tohle. 4. Притяжательные местоимения. Местоимения tvůj, svůj, склоняются как můj. Местоимения náš, váš склоняются подобно, как můj: к формам tv-, sv-, naš-, vaš- добавляется окончание без „m“ (напр. m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). Местоимения můj, tvůj, svůj имеют в F и N также краткие книжные формы (напр. má, mé, tvá, tvé, svá, své), которые склоняются как прилагательное dobrý. Притяжательные местоимения jeho, jejich не склоняются. Местоимение její склоняется как прилагательное kvalitní. 5. Прилагательные. Именительный падеж единственного числа прилагательных может заканчиваться как на -ý (-ý прилагательные, твердые прилагательные), так и на -í (-í прилагательные, мягкие прилагательные). Мягкие и твердые прилагательные склоняются по-разному. 6. Существительные. Существительные разделяются на три группы склонения в зависимости от их окончания в именительном падеже единственного числа. В группе склонения II обратите внимание на одинаковые окончания для всех шести типов в рамках родительного, дательного и предложного падежей единственного числа (часто -e или -i). На данном этапе обучения сосредоточьтесь на усвоении группы склонения I. ВНИМАНИЕ: У существительных происходит изменение гласных: напр. -ů > -o (dům > domy), беглое -e- (den > dny) и смягчение -ha > -ze (Praha > v Praze), -ka > -ce (Amerika > v Americe)... * Несколько M существительных, заканчивающихся на -tel, -c (напр. hotel, kostel, tác) относится к группе склонения I. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на F существительные, оканчивающиеся на согласный! Большинство из них относится к группе склонения II (очень часто окончание: ˇ крючок, -tel, -del, -ev), остальные относятся к группе склонения III (очень часто окончание -st). НО: Некоторые F существительные (напр. věc, řeč) склоняются как místnost, а остальные (напр. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) колеблются между типами kancelář и místnost. Некоторые Ma (часто имена собственные), а в исключительных случаях и Mi, заканчивающиеся на -l, -s, -z, -x (напр. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) относятся к группе склонения II и склоняются по типу muž/čaj.

ПРИЛОЖЕНИЕ

kdo, co 2

Мужской род

Ma одушевленный


Склонение местоимений, прилагательных и существительных в множественном числе – литературный чешский язык (разговорный чешский язык) ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЕ

kdo, co

ten, ta, to1

můj, moje 2

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -ý 3

-í 3

1. N

kdo co

2. G

koho čeho

ti (ty) ty ty ta (ty) těch

moji/mí moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) mých (mejch)

dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobrých (dobrejch)

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ I группа4 Именит.падеж ед.числа, заканчивающийся на: согл., согл., -a, -o. studenti banány kávy auta studentů

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

těch těm

mých (mejch) mým (mejm)

dobrých (dobrejch) dobrým (dobrejm)

těm

mým (mejm)

těm

3. D

komu čemu

4. A

koho co

5. V

---

6. L

kom čem

7. I

kým čím

Мужской род

Ma одушевленный

Мужской род

Mi неодушевленный

F

Женский род

N

Средний род РОД

II группа* 4

III группа 4

muži/-ové, soudci/-ové čaje kanceláře, restaurace moře mužů, soudců

kolegové --místnosti kuřata, nádraží kolegů

Ma Mi F N Ma

banánů

čajů

---

Mi

káv

kanceláří, restaurací

místností

F

kvalitních kvalitním

aut studentům

moří mužům, soudcům

kuřat, nádraží kolegům

Ma

dobrým (dobrejm)

kvalitním

banánům

čajům

---

Mi

mým (mejm)

dobrým (dobrejm)

kvalitním

kávám

restauracím, kancelářím

místnostem

F

těm ty ty ty ta (ty) ----těch

mým (mejm) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moji/mí moje/má mých (mejch)

dobrým (dobrejm) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobrých (dobrejch)

kvalitním kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

autům studenty banány kávy auta studenti! studentky! studentech

mořím muže, soudce čaje kanceláře, restaurace moře muži!/-ové!, soudci!/-ové! kolegyně! mužích, soudcích

kuřatům, nádražím kolegy --místnosti kuřata, nádraží kolegové! kolezích

Ma

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

banánech

čajích

---

Mi

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

kávách

kancelářích, restauracích

místnostech

F

mých (mejch) těch těmi (těma) mými (mejma)

dobrých (dobrejch) dobrými (dobrejma)

kvalitních kvalitními (kvalitníma)

autech studenty (studentama)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

banány (banánama)

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

kávami (kávama)

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

auty (autama)

kuřatech, nádražích kolegy (kolegama) --místnostmi (místnostma) kuřaty (kuřatama), nádražími (nádražíma)

N

těmi (těma) mými (mejma)

mořích muži, (mužema), soudci (soudcema) čaji (čajema) kancelářemi (kancelářema) restauracemi (restauracema) moři (mořema)

Именит.падеж ед.числа, заканчивающийся на: -e/-ě , ˇ (= „háček“), -c*, -j, -tel*, -el, -ev

Именит.падеж ед.числа, заканчивающийся на: - , -st*, -e/-ě (тип kuře), -í

N

N Ma Mi F N Ma F

Ma Mi F

1. Указательные местоимения. Как ten, ta, to склоняются tento, tato, toto, tenhle, tahle, tohle и všechen, všechna, všechno. 2. Притяжательные местоимения. Местоимения tvůj, svůj склоняются как můj. Местоимения náš, váš склоняются подобно, как můj: к формам tv-, sv-, naš-, vaš- добавляется окончание без „m“ (напр. m-ých > tv-ých, svých, но ВНИМАНИЕ: naš-ich, vaš-ich). Местоимения můj, tvůj, svůj в некоторых падежах имеют также краткие книжные формы (напр. mí, mé, má, tví, tvé, tvá, sví, své, svá), которые склоняются как прилагательное dobrý. Притяжательные местоимения jeho, jejich не склоняются. Местоимение její склоняется как прилагательное kvalitní. 3. Прилагательные. Именительный падеж единственного числа прилагательных может заканчиваться как на -ý (-ý прилагательные, твердые прилагательные), так и на -í (-í прилагательные, мягкие прилагательные). Мягкие и твердые прилагательные склоняются по-разному. 4. Существительные. Для наглядности мы и во множественном числе оставляем деление на три группы склонения. В группе склонения II обратите внимание на одинаковое окончание для шести типов в рамках винительного и предложного падежей множественного числа. На этом этапе обучения сосредоточьтесь на усвоении группы склонения I. ВНИМАНИЕ: У существительных происходит изменение гласных: напр. -ů > -o (dům > domy), беглое -e- (den > dny) и смягчение -k > -ci (kluk > kluci), -r > -ři (doktor > doktoři)...

59

* Несколько M существительных, заканчивающихся на -tel, -c (напр. hotel, kostel, tác) относится к группе склонения I. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на F существительные, заканчивающиеся на согласный! Большинство из них относится к группе склонения II (очень часто окончание: ˇ крючок, -tel, -del, -ev), остальные относятся к группе склонения III (очень часто окончание -st). НО: Некоторые F существительные (напр. věc, řeč) склоняются как místnost, а остальные (напр. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) колеблются между типами kancelář и místnost. Некоторые Ma (часто имена собственные), а в редких случаях и Mi, оканчивающиеся на -l, -s, -z, -x (напр. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) относятся к группе склонения II и склоняются по типу muž/čaj.

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 2

N2

ČEŠTINA EXPRES příloha ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК. ЭКСПРЕСС

TINA RES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K R O P O LIS

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

A2/1

ČešTina expres|poslech

3

AKRO P O LIS

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A K RO P O L I S

A K RO PO L I S

ČešTina expres|poslech Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AKROP O L I S

1

AKRO P O LIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

AKR O PO L I S

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK R OPOLI S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A K R O P O LI S

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12 A2/1 12 ČešTina expres|poslech

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

AKR OP O LI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKR O PO L I S

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

1

A KRO P OL IS

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR O PO LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Epres_obal1_dotisk.indd 1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KR O PO LI S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

3

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKROPOLIS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

A2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témat

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/1

ČEŠTINA EXPRES

3

A KR OP O LI S

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

A1/2

2

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KR OP O L IS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AK ROPO LI S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČešTina expres|poslech

A K RO P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

A K ROP OLI S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A1/2

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KR OP OL I S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Tracky 1–61

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

AKROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČešTina expres|poslech

12

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK R OPO LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

3

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

A KR OPO LI S

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

1

2

A KR O P O L I S

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K ROPOLI S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

3

Lída HoláČEŠTINA3EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR OP OLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

3

4

ČEŠTINA EXPRES EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

12

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A K ROP OLIS

1

AKROPOLI S

www.czechstepbystep.cz

2 AK ROP OLIS

1

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A K R OP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKRO P O LIS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKRO PO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

A1/1

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

12

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A KRO P O L IS

4

A K RO P O L I S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

AKROPOLIS

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K RO P O L I S

1

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

EŠTINA XPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

1

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

1

приложение

4 A2/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

A KROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKRO PO LIS

19.3.2012 20:57:45

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES 2 ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК. ЭКСПРЕСС 2 (уровень А1/2)

2 ČEŠTINA EXPRES|poslech

12

ISBN 978-80-87481-28-8

Учебник «Чешский язык. Экспресс 2 (уровень А1/2)» представляет собой вторую часть четырехтомного курса „чешского языка для выживания“ и предназначен для начинающих изучать язык „с нуля“ с целью быстрого освоения языкового уровня А1. Учебник можно использовать для самостоятельного первого базового знакомства с языком и на краткосрочных курсах; также он подойдет для студентов, проживающих в Чехии и изучающих чешский язык как второй иностранный. Учебник соответствует требованиям Единого европейского языкового стандарта и опирается на методику преподавания иностранного языка без языка-посредника. В семи практико-ориентированных тематических уроках желающие изучить чешский язык научатся ориентироваться и реагировать в ежедневных коммуникативных ситуациях (например, «Магазины и рекламация товара», «У врача», „Ищу работу“). Грамматика подается в максимально упрощенном виде, поэтому студент непринужденно осваивает ее при помощи текстов и обзорных таблиц. Освоению чешского языка помогает также и большое количество коммуникативно-ориентированных упражнений и заданий. Публикация богато оформлена красочными фотографиями и рисунками, а также содержит несложные историикомиксы. Учебный комплект «Чешский язык. Экспресс 2» состоит из учебника, рабочей тетради (только на чешском языке), CD-диска с записями текстов и Приложения с грамматическими таблицами и объяснениями на иностранном языке (доступны 6 языковых вариантов). Приложение также содержит ключ к упражнениям и постраничный алфавитный словарик. Пособие для учителя размещено бесплатно на www.czechstepbystep.cz.

Druhý díl učebního kompletu Čeština expres 2 – ruská verze

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.