Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 2 (A1/2) – ANGLICKÁ

Page 1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

h s i l g En n o i s r e e-v A K RO P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé,

Dear students and teachers,

děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Thank you for purchasing the e-version of the textbook. We believe that it will help you to learn Czech, like our printed textbooks. The preparation of teaching materials is very demanding both in terms of time and money, so we ask you to act honestly: do not copy our materials and do not let other people access them. This will allow us to create other interesting materials for you. Thank you and we wish you good work with these textbooks!

Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Pavla Bořilová, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Czech Step by Step Lída Holá, author Pavla Bořilová, author Filip Tomáš, publisher

Webové stránky

Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/

Materiály on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 2 (A1/2) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher.

Recenzovaly: Dana Hánková, Friderike Komárek Redakce: Jana Blažejová a Hana Suchánková Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová Spolupráce na jazykových verzích (A = adaptace, P = překlad, R = redakce): anglická: Catherine Bowden (P), Tamah Sherman (R); německá: Ladislava Holubová (A), Kateřina Šichová (A,R), Christine Antoňová (P); polská: Piotr Pierścieniak (A, P), Patrycja Kobylska Malkowska (R); ruská: Veronika Novoselová (A, P); španělská: Tereza Halasová (A, P), Oscar Pingarrón Durán (R); ukrajinská: Jana Macurová (A, P, R);

© © © © © © ©,

Text Lída Holá, 2011 Text Pavla Bořilová, 2011 Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2011 Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2011 Photography Ondřej Fučík, 2011 (s. 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92) Photography istockphoto.com; shutterstock.com; dreamstime.com Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. Filip Tomáš – Akropolis, 2011

Bezplatná CD příloha byla nahrána ve studiu Švandova divadla – Martin Hejl, ClownTown. Na CD účinkují: Petra Bulejčíková, Marta Hrachovinová, Barbora Loudová Stralczynská, Petr Srna, Jiří Sýkora a Kateřina Ženková. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info E-verze učebnice: 08/2020, 100 stran učebnice + 60 stran přílohy

Bližší informace: www.czechstepbystep.cz. Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-308-9 (anglická verze/English version; PDF)


Obsah Komunikace ve škole Základní pokyny Symboly Lekce 8 Plánujeme čas • Budoucí čas (futurum) • Prepozice do, na, k Píšeme e-mail • Genitiv singuláru • Kde? × Kam? Lekce 9 Dům a byt • Prepozice pro, na, za Obchody a reklamace • Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N Lekce 10 Cestujeme • „Dlouhá“ × „krátká“ slovesa pohybu Kdy přijedeš na návštěvu? • Slovesa s prefixy: přijít, odejít Lekce 11 Lidské tělo. U doktora • Objektové konstrukce Bolí mě... Je mi... Můžete mi pomoct? • Krátká osobní zájmena v akuzativu a dativu Lekce 12 Pozdravy a přání • Dativ singuláru Telefonujeme • Deklinace kdo, co (nominativ, dativ, Na návštěvě akuzativ, lokál) Lekce 13 V hotelu • Jak nadiktujete jméno? Služby • Kam? – do, na, k × Kde? – v, na, u Lekce 14 Jaké máte zaměstnání? • Zaměstnání: učitel, učitelka... Hledám práci. Životopis • Časové výrazy Pracovní sešit k Lekci 8 Pracovní sešit k Lekci 9 Pracovní sešit k Lekci 10 Pracovní sešit k Lekci 11 Pracovní sešit k Lekci 12 Pracovní sešit k Lekci 13 Pracovní sešit k Lekci 14 Příloha

4 4 4 5 13 21 29

37 45 53 62 67 72 77 82 87 92 1


Komunikace ve škole

?

???

ahoj

Jak se řekne...?

Co znamená...?

Rozumíte?

2x

Nerozumím!

Ještě jednou, prosím!

.

Jak se to píše?

Dobře.

Základní pokyny

Špatně.

Ano.

Ne.

Děkuju.

Symboly

Čtěte!/Přečtěte!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

CD: 01

Cvičení on-line

Cv. 3

Poslouchejte!

Flashcards

Řekněte! Doplňte!

d a b c __ e 2x

Opakujte!

Testy Zpět na obsah Stránkový slovníček

Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

abcde abc

POZOR: >Příloha ČE2, strana 2

6 (číslo strany)

Prosím!


Lekce 8

Plánujeme čas Kam půjdete nebo pojedete? Kde nebo kam? Píšeme e-mail Komiks: Ája a Pája jdou do zoo

5


Lekce 8 A | Plánujeme čas 1. Na fotografii jsou Eva a Jakub. Kdy to je? Kde asi jsou? O čem mluví?

CD: 01

2. Jakub Svoboda pracuje jako konzultant. Jeho manželka Eva je učitelka, učí češtinu pro cizince. Eva má dneska volno. Eva a Jakub jsou doma a povídají si. Poslouchejte. Co chtějí Eva a Jakub dneska dělat? Co chtějí vidět v divadle?

CD: 01

3. Čtěte text. Všimněte si forem budoucího času.

Eva: Co budeš dneska dělat? Budeš celý den doma? Jakub: No, dopoledne budu doma a budu pracovat na počítači. Odpoledne pojedu do práce, budeme plánovat nový projekt. A co budeš dělat ty? Eva: Teď ráno půjdu k doktorovi, pak se sejdu s kamarádkou a odpoledne půjdu na jógu. A co budeme dělat večer? Jakub: Nechceš jít do divadla? Moment, tady mám program... Třeba v divadle Melodie dávají muzikál Drákula. Zavolám tam, jestli mají lístky. Eva: Tak dobře, ale já už musím letět. Zavolám ti. Měj se hezky! Jakub: Ty taky, ahoj.

4. Doplňte, co kdo říká. 1. 2. 3. 4. 5.

Jakub říká: Dopoledne Jakub říká: Jakub říká: Odpoledne Eva říká: Odpoledne Jakub říká:

PAMATUJTE SI: Nechceš jít do divadla? Tak dobře. / Tak fajn. / Tak jo.

doma. na počítači. do práce. na jógu. tam, jestli mají lístky.

>Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.1

Budoucí čas (= futurum) Doplňte celou konjugaci v budoucím čase. Pak tvořte negativní formy. 1. Sloveso 2. Imperfektivní slovesa, 3. Slovesa pohybu být například pracovat jít, jet, letět já budu budu pracovat půjdu ty on, ona, to my vy oni

pojedu

poletím

4. Perfektivní slovesa, například zavolat zavolám

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.2. Imperfektivní a perfektivní verba > Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.3

5. Tvořte futurum se slovesem být.

7. Tvořte futurum se slovesy jít, jet a letět.

6. Tvořte futurum s imperfektivními slovesy.

8. Tvořte futurum (já).

Například: (Já – být) doma. – Budu doma. 1. Večer (já – být) v divadle. 2. (Ty – být) dneska dopoledne doma? 3. Sandra (být) zítra ráno v kanceláři. 4. Patrik (být) o víkendu v Praze. 5. V pátek (my – být) na konferenci.

Například: (Já – psát) projekt. – Budu psát projekt. 1. (Ty – vstávat) v 6 hodin? 2. (Vy – pracovat) na počítači? 3. Dneska odpoledne (já – uklízet). 4. Irena (spát) do jedenácti hodin. 5. Robert (dívat se) na televizi.

Například: (Já – jít) do kina. – Půjdu do kina. 1. (Ty – jít) zítra do divadla? 2. V pondělí (já – jít) do školy. 3. (Vy – jet) v létě do Francie? 4. Petr (jít) v neděli večer na koncert. 5. Anna, Magda a Katka (letět) do Itálie.

Například: (jít) na koncert. – Půjdu na koncert. 1. V pondělí (jít) do školy. 2. Zítra (vstávat) v 7 hodin. 3. V pátek (jet) do Itálie. 4. Večer (být) doma. 5. (Zavolat) ti večer.

9. Plánujte, co budete dělat. Používejte výrazy v tabulce. Pak napište 3 otázky pro partnera. Například: Budeš zítra doma? Budeš pracovat? Půjdeš do kina? dneska zítra o víkendu

6 Cv. 3

příští týden

příští měsíc

příští rok


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Kam půjdete nebo pojedete? 1. Kam jdou/jedou lidé na fotografiích? Najděte víc možností. s do supermarketu s do klubu s do parku s do školy s do banky s do hospody s do restaurace s do práce s do nemocnice s do kina s do divadla s na tenis s na koncert s na nákup s na výlet s na procházku s na nádraží s na hory s na dovolenou s na oběd s k doktorovi s ke kamarádovi s ke kamarádce

2. Honza

1. David

6. Ivo, Eva a Sára

3. Lucie

4. Matěj

8. Adam

7. Dan, Hana a Bára

5. Darina

9. Šimon a Lucie

Dynamická slovesa jít* a jet* + prepozice do, na, k. Doplňte příklady ze cvičení 1. do supermarketu,

DO + genitiv jít* jet* letět

NA + akuzativ

+ akce a aktivity

na koncert,

K/KE + dativ

+

k doktorovi,

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8. 4

2. Doplňte prepozice do, na a k/ke. 1. Zítra půjdeme oběd restaurace. 2. Pojedeš v neděli koncert Prahy? 3. Zítra nepůjdu školy lekci. 4. Pojedeme supermarketu nákup.

5. 6. 7. 8.

Jan je nemocný. Půjde doktorovi. Eva pojede kamarádovi Bratislavy. Mai a Bill pojedou diskotéku klubu. O víkendu pojedeme výlet hory.

3. Kam půjdete, když...? Tvořte věty. Najděte víc možností. Například: Když budu potřebovat peníze, půjdu do banky. mít hlad a žízeň chtít umět dobře anglicky chtít poslouchat hudbu a tancovat chtít cvičit být nemocný/á potřebovat peníze

jít jet

na dovolenou do banky k doktorovi do klubu do divadla do školy na nákup na koncert do práce na fotbal do nemocnice do restaurace do kina do Anglie na výlet do USA do parku do kavárny do fitness centra

POZOR: Sloveso jít může mít univerzální význam. Půjdu do banky. >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.5

4. Mluvte o sobě. Pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kam půjdeš, když budeš mít žízeň? – Půjdu do restaurace U Fleků a dám si černé pivo.

7 Cv. 2

Cv. 4


Lekce 8 Prepozice do + genitiv singuláru Doplňte příklady ze cvičení 1 na straně 7. Doplňte koncovky. nominativ singuláru

genitiv singuláru

koncovky

Maskulinum inanimatum

To je supermarket.

Jdu do ______________________________________

konzonant + …………

Femininum

To je škola. To je restaurace.

Jdu do ______________________________________ Jdu do ______________________________________

-a > ………… -e = …………

Neutrum

To je kino.

Jdu do ______________________________________

-o > …………

> Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.6

5. Plánujte, kam půjdete nebo pojedete. Používejte do + genitiv sg. Například: Půjdu do (klub). – Půjdu do klubu. 1. Půjdu do _____________ (supermarket). 6. Nepojedu do _____________ (škola) metrem, ale tramvají. _____________ 2. Odpoledne půjdeme do (galerie). 7. Pojedeme do _____________ (hotel) taxíkem. 3. Zítra půjdeme do _____________ (park). 8. Příští týden pojedeme do _____________ (Polsko). 4. Večer půjdu do _____________ (divadlo). 9. Příští rok poletím do _____________ (Kanada). 5. Zítra musím jít do _____________ (práce). 10. Poletíme na dovolenou do _____________ (Itálie).

6. Kam půjdete večer, zítra, o víkendu...? Tvořte otázky, ptejte se a odpovídejte. Používejte na + akuzativ sg. Například: koncert – Půjdeš večer na koncert? – Ano, půjdu./Ne, nepůjdu. 1. výlet – ______________________________________ 5. tenis – _______________________________________ 2. film – _______________________________________ 6. procházka – __________________________________ 3. oběd – ______________________________________ 7. opera – ______________________________________ 4. nákup – _____________________________________ 8. výstava – _____________________________________

7. Pracujte v páru. Domluvte si program na dnešní večer. Například: výstava – kino: Nechceš jít na výstavu? – Ne, nechci. Půjdeme do kina. 1. hospoda – divadlo 3. koncert – klub 5. opera – balet 2. kino – restaurace 4. kavárna – procházka 6. pivo – káva

8. Michelle, Boris a Hans se učí česky. Podívejte se na fotografie. Odkud asi jsou? Co asi dělají? Například: Myslím, že Michelle je z ... Je ...

Michelle

Boris

PAMATUJTE SI: chtěl bych/chtěla bych

Hans

>Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.7

CD: 02, 03, 04

9. Michelle, Boris, Hans pojedou do České republiky. Poslouchejte. Doplňte informace. Michelle

Boris

Hans

Kdy pojede do ČR? Jak dlouho tam bude? Co tam bude dělat?

10. Mluvte o sobě. Naplánujte si cestu do České republiky nebo do jiné země. Používejte tyto výrazy: Pojedu (kam, kdy)... Budu tam (jak dlouho)... Půjdu (kam)... Budu (jíst...) Chtěl/a bych (jet, jít, vidět...)

8


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Kde nebo kam?

CD: 05

1. Alex telefonuje kamarádce. Poslouchejte. Označte, co slyšíte. Ahoj! Kde jsi? – Jsem v práci. Ahoj! Kde jsi? – Jsem ve škole. A kam pojedeš? – Do Kutné Hory. A kam pojedeš? – Do Českého Krumlova.

2. Představte si, že telefonujete, ale špatně slyšíte. Zeptejte se kde nebo kam. Například: Jsem ve škole. – Kde jsi? – Ve škole. Jdu k doktorovi. – Kam jdeš? – K doktorovi. 1. Jsem v restauraci. – ________________________ 2. Jdeme do kina. – __________________________ 3. Jedu do školy. – ___________________________ 4. Bydlím teď v Praze. – _______________________ 5. Jdeme na nákup. – _________________________ 6. Jsem u doktora. – __________________________ 7. Jedu ke kamarádovi. – ______________________ 8. Sejdeme se u divadla. – _____________________

POZOR: Kam? × do + G na + A k/ke + D

Kde? v/ve + L na +L u + G

3. Kam jdete? Kde jste? Doplňte správnou prepozici.

1. Jdu _____ restaurace. × Jsem _____ restauraci. 6. Jdu _____ koncert. × Jsem _____ koncertě. 2. Jdu _____ supermarketu. × Jsem _____ supermarketu. 7. Jdu _____ nádraží. × Jsem _____ nádraží. 3. Jdu _____ diskotéku. × Jsem _____ diskotéce. 8. Jdu _____ školy. × Jsem _____ škole. 4. Jdu _____ kina. × Jsem _____ kině. 9. Jdu _____ kamarádovi. × Jsem _____ kamaráda. 5. Jdu _____ parku. × Jsem _____ parku. 10. Jdu _____ doktorovi. × Jsem _____ doktora.

CD: 06

4. Co dělal Alex o víkendu? Doplňte správnou prepozici. Pak kontrolujte poslechem.

V sobotu ráno jsem vstával v 8 hodin. Těšil jsem se, že budu mít dva dny volno. Ale už v 9 hodin telefonovala kolegyně a říkala, že musím jít ____ práce. Pracuju jako programátor a ____ práci byl nějaký problém s novým programem. Celé dopoledne jsem byl ____ kanceláři. V poledne jsem šel ____ oběd ____ restaurace, ale pak jsem musel zpátky ____ práce. Skončil jsem v 6 večer a byl jsem moc unavený. Šel jsem domů, ale potkal jsem kamarádku. Šli jsme spolu ____ kavárny ____ kávu, potom ____ kina ____ jeden nový film a pak tancovat ____ klubu. Přišel jsem domů v 5 ráno. V neděli jsem byl celý den doma a spal jsem.

5. Napište 4 otázky. Použijte kde nebo kam. Pak pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kde bydlíš? Kam jdeš večer?

6. Porovnejte obrázky. Rozumíte?

To je můj dům.

Jdu domů.

7. Doplňte dům, doma nebo domů.

1. Vidíte ten krásný bílý __________ ? 2. Byl jsi včera večer ____________ ? 3. Kam jdeš? _____________ nebo do kina? 4. Promiň, ale už musím jet ____________ .

5. 6. 7. 8.

Jsem doma.

Zavoláš mi večer? Budu __________ . Můj kamarád má krásný nový __________ . Kde jsi? V práci, nebo __________? Kolega už tady není, šel __________ .

PAMATUJTE SI: Co je to? – To je můj dům. Kam jdeš? – Jdu domů. Kde jsi?– Jsem doma. >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.8

9 Cv. 2


Lekce 8 D | Píšeme e-mail

3

b + 2

b2 a 3 + 4 27

1. Podívejte se na fotografii. Odpovězte na otázky. Co můžete říct o ženě na fotografii? O čem přemýšlí? Proč je asi smutná?

2. Na fotografii je Věra Jánová. Věra píše e-mail kamarádce Monice Malé. Doplňte text. Komu: monika.mala@centrum.cz Předmět: Pozdrav z Prahy Ahoj Moniko, jak se máš? Já 1. ________________ špatně. Jsem v Praze na univerzitě. Studuju matematiku na matematicko-fyzikální fakultě. Je to zajímavé, ale moc těžké. Dopoledne jsem ve škole, učím se a 2. ____________ testy. V poledne ani nemám čas jít na oběd. Odpoledne pracuju 3. ______________ a večer se zase učím a připravuju se na druhý den. Včera 4. ________ strašný den. Moc jsem nespala, protože 5. ______________ spát ve 12 a vstávala jsem v 6 ráno. Dopoledne jsem psala test z matematické analýzy a odpoledne jsem dělala zkoušku z algebry. Ale myslím, že to naštěstí dopadlo dobře. O víkendu budu mít volno. Hurá! V sobotu dopoledne budu dlouho spát. Pak 6. ______________ s kamarádkou 7. _________________ . Odpoledne chceme jít do kina 8. _______ nějaký dobrý film. Večer asi půjdeme tancovat do klubu. A v neděli budu celý den odpočívat. To bude pohoda! Ale v pondělí ráno musím zase jít 9. ____________________ . Ach jo! Matematika je tak 10. ___________ ! Chtěla bych studovat češtinu jako ty! Měj se hezky! Zdravím, Věra

3. Tvořte otázky k textu. Používejte tyto začátky vět. Pracujte v páru, ptejte se a odpovídejte. Jak...? Kde...? Co...? Kdy...? Kam...?

4. Jaké výrazy používáme v e-mailu? Napište je do správné tabulky. s mějte se hezky s měj se hezky

s Věra Jánová s jak se máte?

s jak se máš? s Dobrý den s Věra s Ahoj Moniko,

tykání (= ty forma)

vykání (= vy formy)

5. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce o tom, jak se právě teď máte a co děláte. 6. Zopakujte si, jak píšeme a čteme e-mailovou adresu. 1. eva.mala@centrum.cz 4. monika.balasova@volny.cz 2. karel.cerny@seznam.cz 5. janasobotova@gmail.com 3. mariepatkova@email.cz 6. davidkraus@yahoo.com

7. Pracujte v páru. Diktujte si navzájem e-mailové adresy. Například: Jaký máš e-mail? – eva.mala@centrum.cz

10 Cv. 2

POZOR: E-mailová adresa >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.10

1. a) se mám b) mám se c) jsem 2. a) píšeš b) píše c) píšu 3. a) na počítači b) počítač c) počítačem 4. a) byl b) byla c) byli 5. a) šla jsem b) půjdu c) jsem šla 6. a) nešla jsem b) nepůjdu c) půjdu 7. a) na oběd b) v obědě c) oběd 8. a) do b) na c) k 9. a) ze školy b) škola c) do školy 10. a) těžký b) těžká c) těžké


ČEŠTINA EXPRES 2

F | Komiks 8: Ája a Pája jdou do zoo

CD: 07

Co budeme dneska dělat?

Půjdeme do kina? Půjdeme na výlet?

Ne! Ne!

Mám nápad! Půjdeme do ZOO!

NE!!! NE!!! Ne!

Tak budete uklízet!

Půjdeme na procházku?

Vlk

Sponzor:

Dospělí 100,Děti 70,Skupiny nad 10 osob sleva 10%

Martin Vlk z Prahy

Jé, vlk!

Liška

Sponzor:

Eva Lišková z Kutné Hory

Jelen

Sponzor:

Dana a Dan Jelenovi z Kladna

Ale jaké zvíře budeme sponzorovat my?

A jelen!

Hele, liška!

Tygr

Sponzor:

Pája Beránek...

Ája Zajíčková...

Ti v zoo nejsou.

Už vím!

Budeme sponzorovat jídlo pro tygra!

11


Lekce 8 G | Co už umím česky Plánujeme čas Co budeš dělat zítra/o víkendu/příští týden? Budu doma. Budu pracovat. Půjdu… Pojedu… Zavolám. Kam půjdeš nebo pojedeš zítra? Půjdu do školy. Půjdu na koncert. Půjdu k doktorovi. Kam × kde Kam jdeš? Kam jedeš? – Do školy, na koncert, ke kamarádovi... Kde jsi? – Ve škole, na koncertu, u kamaráda... Neformální dopis nebo e-mail Ahoj... Čau... Mám se dobře/špatně. Měj se hezky! Zdravím. Gramatika Genitiv singuláru (druhý pád jednotného čísla) Jdu do supermarketu. Jdu do školy. Jdu do restaurace. Jdu do kina. Slovní zásoba Minulost: včera, minulý týden, minulý měsíc, minulý rok... Současnost: teď, dneska... Budoucnost: zítra, příští víkend, příští týden, příští měsíc, příští rok... Výslovnost CD: 08 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. b > p Jakub, klub d > t odkud, hrad, oběd, rád, hlad ď >ť teď v > f Václav ž > š když, už, muž

12

POZOR: Na konci slov: b > p, v > f... >Příloha ČE2, lekce 8, bod 8.9


Lekce 9 Dům a byt Zařizujeme byt Obchody a reklamace Komiks: Ája a její byt

13


Lekce 9 A | Dům a byt

POZOR: Jaký dům se ti/vám líbí? Líbí se mi... > Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.1

1. Jaký dům se vám líbí nebo nelíbí? Proč?

Například: Líbí se mi /nelíbí se mi dům číslo______, protože je hezký/ošklivý/nový/starý/moderní/velký/ve městě/na vesnici...

1.

2.

3.

4.

2. Popište dům na obrázku. Například:  V přízemí je... V prvním patře je... V druhém patře je... balkon, terasa dětský pokoj

DRUHÉ PATRO

garáž chodba koupelna

PRVNÍ PATRO

kuchyň ložnice obývák předsíň zahrada

PŘÍZEMÍ

záchod

3. Čtěte inzeráty

4. Co znamenají žlutě označené výrazy? Doplňte z textu.

INZERCE  Bydlení

Prodám starší RD v Ostravě, 3+1, zahrada 1700 m2, rekonstrukce nutná. Cena 2 mil. Kč. ______________________________________ Koupím byt 4+1 nebo 4+kk v klidné lokalitě v Brně, pouze dr. nebo OV. Cena do 3 mil. Kč.

Například: dr. byt – družstevní byt ________ byt, který má tři pokoje a kuchyň ________ byt, který má čtyři pokoje a kuchyň ________ byt, který má čtyři pokoje a kuchyňský kout ________ rodinný dům byt v ___ byt v osobním vlastnictví ________ metr čtvereční

CD: 09

5. Eva Bílá chce prodat dům. Mluví s realitním makléřem. Poslouchejte a doplňte informace. 1. 2. 3. 4. 5.

Jak je její dům velký? Jak je starý? Co je v přízemí? Co je v prvním patře? Je tam velká zahrada? Je tam garáž? Co je blízko?

6. Popište byt nebo dům, kde bydlíte. Například: Mám 4+1 v Praze 4. Mám velký světlý obývák…

14 Cv. 2

POZOR: mít + akuzativ Mám malý byt 2 + kk. Mám malou zahradu/ložnici/kuchyň. Mám malé auto. >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.2


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Jaký dům nebo byt byste chtěli? Například: Chtěl/a bych velký dům 10+1...

CD: 10

8. Poslouchejte dialog. Co je a co není pravda? Bob Williams je z Austrálie. Příští rok bude pracovat v České republice a hledá byt nebo dům. Telefonuje českému kamarádovi Martinu Adamcovi. 1. Bob hledá dům v Praze. ANO / NE 4. Bob nechce dům za 4 miliony korun. ANO / NE 2. Bob chce zahradu. ANO / NE 5. Bob si chce dům pronajmout. ANO / NE 3. Bob nechce garáž. ANO / NE 6. Bob chce zařízený dům. ANO / NE

9. Porovnejte inzeráty. Jaký dům je pro Boba vhodný?

1.

2.

Realitní kancelář pronajme stylovou vilu 7+1 v Praze 5, v atraktivní lokalitě. Krásná zahrada 855 m2 a garáž. Cena 50 000 Kč za měsíc

Pronajmu komfortní nový byt 4+kk v Praze 4! Bytový dům u parku blízko centra. Cena 27 000 Kč za měsíc.

3.

4.

Pronajmu zařízený rodinný dům 4+1 s garáží v Praze 4 z roku 1970. Malá zahrada 265 m2. Cena 18 000 Kč/měsíc.

Prodám RD 5+1 v Praze 10 s garáží, zahrada 956 m2. Rekonstrukce nutná. Krásná lokalita u parku. Cena 6 800 000 Kč.

CD: 11

10. Martin Adamec je teď v realitní kanceláři a mluví s realitní makléřkou. Poslouchejte dialog. Doplňte prepozice pro, na a za. Martin: Prosím vás, já hledám nějaký dům 1. ____ kamaráda z Austrálie. Bude pracovat v Praze. Makléřka: A chce si ten dům pronajmout, nebo koupit? Martin: Pronajmout. Makléřka: Jak velký dům potřebuje? Martin: Nějaký malý 4+1. Bude bydlet jenom s manželkou. Makléřka: Aha, moment. Takže tady máme 4+1 v Praze 4. Martin: A je tam taky zahrada a garáž? Makléřka: Ano, zahrada je malá, ale moc hezká. Vidíte? Martin: A kolik stojí? Makléřka: 18 000 2. ____ měsíc. A 3. ____ jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? Martin: 4. ____ jeden rok. Od 1. února do 31. ledna. Makléřka: Dobře. Půjdeme tam a uvidíme, jestli se vám líbí.

11. Tvořte otázky k textu a odpovídejte. Používejte tyto výrazy.

Co...? Jak...? Je tam...? Kolik...? Na jak dlouho....? Odkdy...? Dokdy...?

PAMATUJTE SI: za 1 milion dolarů/korun/eur za 2, 3, 4 miliony dolarů/korun/eur za 5, 6... milionů dolarů/korun/eur

Prepozice pro, na, za Obvykle říkáme: za + peníze: Bob nechce dům za 4 miliony korun. pro + lidé: Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. na jak dlouho? A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout?– Na jeden rok. ALE: Platím 1800 za/na měsíc. >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.3

12. Doplňte prepozice pro, na a za. Například: Prodám byt za dva miliony korun. 1. Chtěla bych dům ______ tři miliony. 3. Pronajmu si byt ______ dva roky. 2. Nemám byt ______ syna. 4. Pronajmu si dům ______ 3 roky.

13. Napište inzerát. Používejte tyto výrazy. Prodám... Koupím... Pronajmu... Hledám pronájem...

15 Cv. 10


Lekce 9 B | Zařizujeme byt

CD: 12

1. Jaký nábytek znáte? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografiím.

s křeslo s knihovna s lednička s židle s koberec s gauč s postel s zrcadlo s stůl s skříň s lampa s kuchyňská linka 4.

3. 1. 2. 5.

9. 7. 6.

8.

11. 10.

12.

2. Jaké barvy znáte? Doplňte je do tabulky. oranžová, tmavomodrá, bílá, černá, šedá, fialová, zelená, žlutá, světlemodrá, hnědá, růžová, červená

3. Pracujte v páru. Ptejte se, jakou barvu má nábytek.

POZOR: ta židle, ta postel, ta skříň

Například: Jaká je ta židle? – Fialová.

4. Pracujte v páru. Ptejte se, jaký nábytek na fotografiích se vám líbí. Například: Líbí se ti to modré křeslo? – Ano, líbí./Ne, nelíbí.

5. Popište místnost, ve které jste. Ukazujte. Tady je... Vpravo je... Vlevo je... Uprostřed je... Vzadu je ... Vpředu je ...

16 Cv. 1

6. Popište, jak vypadá váš obývák, kuchyň, ložnice... Jaký je tam nábytek? V obýváku je... V kuchyni je... V ložnici je......


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Adriana Krausová pracuje pro české a zahraniční celebrity a zařizuje jejich byty a domy. Mluví s redak torkou z časopisu Ženy a styl. Přečtěte si interview a označte, co je nebo není pravda.

Jak bydlí bytová architektka?

tek a moderní materiály, například plasty. Líbí se mi, když jsou v interiéru nějaké zajímavé květiny, ale nesnáším koberce. Ráda používám obrazy, fotografie a zrcadla.

Paní Krausová, jaké byty nebo domy teď zařizujete?

REDAKTORKA: A jaké barvy se vám líbí?

REDAKTORKA:

Nemám ráda tmavé barvy. Líbí se mi výrazné barvy a jejich kombinace, například žlutá, červená nebo oranžová.

ADRIANA KRAUSOVÁ:

Zařizuju teď dva interiéry: jeden byt v Brně a jeden dům v Praze. Dům v Praze má čtyři pokoje, dvě koupelny, obývák, kuchyň, dvě terasy a garáže pro dvě auta. Byt v Brně je velký 5 + 1. Mám opravdu moc práce!

ADRIANA KRAUSOVÁ:

REDAKTORKA: A jaký nábytek se vám líbí? ADRIANA KRAUSOVÁ: Mám ráda moderní náby-

REDAKTORKA:

máte vy?

Aha, to je zajímavé. A jaký byt

Já? Prosím vás, já bydlím v hotelu... Pracuju od rána do večera a nemám čas hledat a zařizovat vlastní byt nebo dům!

ADRIANA KRAUSOVÁ:

1. Adriana pracuje pro časopis Ženy a styl. ANO / NE 4. Má ráda starý nábytek. ANO / NE 2. Zařizuje teď tři interiéry. ANO / NE 5. Nemá ráda koberce. ANO / NE 3. Má hodně práce. ANO / NE 6. Má velký moderní dům. ANO / NE

8. Máte stejný vkus jako Adriana? Jaký nábytek a barvy se líbí vám? Například: Líbí se mi... Nelíbí se mi... Mám rád/a... Nemám rád/a... Nesnáším...

9. K výrazům v singuláru najděte ve cvičení 7 výrazy v plurálu. Například: celebrita – celebrity 1. byt – 2. dům – 3. žena – 4. interiér – 5. pokoj – 6. koupelna –

7. terasa – 8. garáž – 9. auto – 10. materiál – 11. plast – 12. květina –

13. koberec – 14. obraz – 15. fotografie – 16. zrcadlo – 17. barva – 18. kombinace –

POZOR: dva interiéry dvě koupelny dvě auta >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.5

Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N Doplňte příklady ze cvičení 7. Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F, N

Koncovky

1. Většina substantiv

byty, _____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-y

2. Substantiva končící na háček, c, j a -e/-ě

pokoje, __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-e/-ě

3. Neutra končící na -o

auta, ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

-a

POZOR: dům – domy, stůl – stoly >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.6

10. Co potřebujete, když zařizujete byt nebo dům? Tvořte formy plurálu. Když zařizuju byt, potřebuju (obraz, stůl, lampa, knihovna, květina, židle, koberec, skříň, gauč, křeslo). _____________________________________________________________________________________________________________________

17 Cv. 10


Lekce 9 C | Obchody a reklamace 1. Jaké obchody znáte? Jaké zboží tam nakupujete? 2. Řekněte podle obrázků, co Honza a Linda dělají. s být v obchodě s vybírat lampu s být drahý/levný s reklamovat lampu s chtít vrátit peníze

s nefungovat s jít zpátky do obchodu

8 000, -

300,-

300,-

300,-

CD: 13

3. Doplňte podle obrázků. Pak kontrolujte poslechem.

Honza a Linda zařizují byt. Potřebují novou 1. __________________. Teď jsou 2. ____________________. Linda: Líbí se mi tahle lampa. Honza: Hm, ta je hezká. Ale je drahá! Vidíš? Stojí 3. ____________ korun! Linda: Cože, tak drahá? Tak to ne. Honza: A co tahle malá? Stojí jenom 4. ________________ korun. Linda: No, ta je levná. Ale je taky hezká. Honza: Tak si vezmeme tuhle malou, ano?

POZOR: ten, ta, to, ty × tenhle, tahle, tohle, tyhle >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.7

CD: 14

4. Lampa nefunguje. Honza s Lindou ji musí reklamovat. Mluví s prodavačem v obchodě. Seřaďte dialog (1–5). Pak kontrolujte poslechem. ____ Ne, chceme vrátit peníze. 1. Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. ____ Nefunguje? A máte účet? ____ Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. ____ Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce.

5. Kdy obvykle můžete zboží reklamovat? Zboží můžu (M) nebo nemůžu (N) reklamovat, ... 1. ...když je moc drahé. ____ 5. ...když nemám účet. ____ 2. ...když nemá hezkou barvu. ____ 6. ...když je v záruce. ____ 3. ...když nefunguje. ____ 7. ...když je tři roky staré. ____ 4. ...když mám účet (= paragon). ____

CD: 15, 16, 17

6. Co říkají Radek, Věra a Pavel o tom, co si koupili? Doplňte tabulku. Radek

Věra

Pavel

Co koupil/-a? Kolik to stálo? Byl/a spokojený/á? Musel/a zboží reklamovat? Proč?

7. Představte si, že zařizujete byt. Koupili jste si nábytek nebo elektrický spotřebič, ale musíte ho reklamo vat. Tvořte dialogy v obchodě. Používejte tyto výrazy: nefungovat reklamovat být v záruce mít účet vrátit peníze

18 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 9: Ája a její byt

CD: 18

To je náš dům. Bydlíme ve druhém patře.

Máme nový 4 + 1. Zvu tě na návštěvu.

Zajíčkovi

A to je náš byt.

Máme velkou kuchyň.

Tady máme pokoj já a sestra.

Máme obývák s balkonem.

A tady má pokoj bratr. Pssst!

Tady je ložnice.

Máte hezký byt!

UP N VS T ÁZÁ ZAK

A jaké máte sousedy?

J. MALÝ

Máte opravdu

V. BÍLÝ

sousedy!

Dobré!

dobré

D. VESELÝ E. ZAJÍČEK K. VYSKOČIL M. KOUKAL

Malý bílý veselý zajíček vyskočil a koukal!

19


Lekce 9 E | Co už umím česky Můj dům nebo byt Mám 3 + 1 v Praze 3. Mám velkou kuchyň a velký obývák. Máme malou zahradu. Inzerát Koupím… Prodám… Pronajmu… Hledám pronájem… Zkratky v inzerátech 3 + 1 – byt nebo dům, který má tři pokoje a kuchyň RD – rodinný dům kk – kuchyňský kout dr. byt – byt v družstevním vlastnictví byt v OV – byt v osobním vlastnictví Zařizujeme byt Líbí se mi… Chtěl/a bych… Potřebujeme dva stoly, dvě židle, dvě křesla… Reklamace Ta lampa nefunguje. Ještě je v záruce. Chceme vrátit peníze. Máte účet? Můžeme to poslat na reklamaci. Gramatika Nominativ a akuzativ plurálu (první a čtvrtý pád množného čísla) Mi, F, N: -y: byt – byty, žena – ženy... -e/-ě: pokoj – pokoje, koberec – koberce, garáž – garáže, fotografie – fotografie... -a: auto – auta... Slovní zásoba Dům a byt: balkon, dětský pokoj, garáž, koupelna, kuchyň, ložnice, obývák… Nábytek a zařízení: křeslo, knihovna, židle, lednička, sporák, koberec… Výslovnost CD: 19 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. kd > gd kdo, kde, kdy, odkdy, dokdy dp > tp odpoledne dk > tk odkud zk > sk zkouška žk > šk těžký

20

POZOR: Asimilace >Příloha ČE2, lekce 9, bod 9.8

POZOR: dům – domy, stůl – stoly...


Lekce 10 Cestujeme Přijít, odejít Kdy přijedeš na návštěvu? Komiks: Ája se učí řídit

21


Lekce 10 A | Cestujeme 1. Povídejte si s partnerem. 1. Cestujete rádi? 3. Cestujete často autem, vlakem, letadlem…? 2. Jak často cestujete? 4. Jaký problém můžete mít, když cestujete vlakem nebo autem?

2. Používejte slovník. Doplňte slova k obrázkům. A. lístek na vlak/jízdenka

B. nástupiště

C. (dopravní) značka

D. zaplatit pokutu

E. řidičský průkaz (řidičák) OSTRAVA

1.

2.

3.

4.

5.

CD: 20 3. Jarmila Nová často jezdí vlakem. Teď chce jet do Brna. Je u pokladny a kupuje si lístek na vlak. Poslouchejte. Co je/není pravda? 1. Lístek na vlak stojí 147 korun. 2. Vlak má 10 minut zpoždění.

ANO / NE ANO / NE

CD: 20 4. Poslouchejte a doplňte dialog. Jarmila: Dobrý den, jednou Brno. Pokladní: 1. __________ korun. Jarmila: Prosím vás, a kdy to teď jede? Pokladní: Do Brna? V 15.58, ale má to 2. __________ minut zpoždění. Jarmila: A na jaké nástupiště to přijede? Pokladní: Na třetí.

CD: 21 5. Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Teď jede z práce domů. Poslouchejte. Co je/není pravda? Co nevíte? 1. Tomáš jel moc rychle. 2. Tomáš nemá peníze.

ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM

CD: 21 6. Doplňte dialog.

POZOR: chodit × jít jezdit × jet >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.1

Policista: Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. Tomáš: Tady je řidičský průkaz. Moment... A tady je technický průkaz. Policista: Děkuji. Víte, jakou chybu jste udělal? Tomáš: No, asi jsem jel moc rychle, že? Policista: Ano. Tady byla značka maximálně 1. __________ kilometrů za hodinu. A vy jste jel přes 2. __________! Tak musíte zaplatit pokutu. Tomáš: Hm.... A kolik? Policista: 3. __________ korun.

CD: 22 7. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. jezdí vlakem, lístek na vlak, vlak má zpoždění, nástupiště, moc nechodí pěšky, jet domů, řidičský a technický průkaz

8. Pracujte v páru. Tvořte podobné dialogy. 1. Jste na nádraží a chcete jet do Českého Krumlova. Kupujete si lístek na vlak. 2. Jel/a jste moc rychle a zastavil vás policista. Musíte zaplatit pokutu.

22 Cv. 4

Cv. 6


ČEŠTINA EXPRES 2 „Dlouhá“ × „krátká“ slovesa pohybu Na straně 22 čtete: Jarmila Nová často jezdí vlakem. Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Opakovaná aktivita, obvykle s výrazy: často, vždycky, obvykle, někdy, málokdy, nikdy, rád/a...

Konkrétní čas: teď, v 7 hodin, odpoledne, dneska...

chodit, chodím

jít, jdu*

jezdit, jezdím

jet*, jedu

létat, létám

letět, letím

>Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.1

9. Jak můžete cestovat? Doplňte chodit – jít, jezdit – jet nebo létat – letět. Například: chodit – jít pěšky, létat – letět letadlem... letadlem autem pěšky na kole vlakem

1

2

3

tramvají

4

autobusem

na motorce

5

6

7

8

10. Co děláte často nebo rádi? Co neděláte nikdy? Vymyslete 6 vět. Například: Často jezdím autem. Rád/a chodím pěšky. Nikdy nejezdím na kole do práce.

11. Povídejte si s partnerem. Co děláte stejně? Například: Jak často chodíte do kina? – Často. Asi tak jednou za týden. 1. Jak často chodíte na výlety? 5. Jak často jezdíte vlakem? 2. Jak často chodíte na procházku? 6. Jak často jezdíte taxíkem? 3. Jak často chodíte do práce? 7. Jak často jezdíte metrem? 4. Jak často jezdíte autem? 8. Jak často jezdíte na hory?

PAMATUJTE SI: jednou, dvakrát... za den za týden za měsíc za rok

12. Co děláte často, obvykle, každý den/týden/měsíc/rok, jednou za...? Změňte věty podle modelu. Například: Jdu na výstavu. – Často chodím na výstavu. 1. Teď jedeme metrem. 3. Dneska jedu taxíkem. 2. V 10 hodin jdu k doktorovi. 4. Jedeme na dovolenou do Itálie.

5. Dneska odpoledne jdeme na nákup. 6. V pátek večer jdu do kina.

13. Co dělají lidé na fotografiích teď/často? Například: Alena teď jede vlakem do školy. Často jezdí vlakem, protože škola je daleko.

Alena

Sylva

Vladimír

Jakub

Vanda a Sára

Leoš

14. Používejte slovesa chodit, jezdit a létat. Vymyslete 3 otázky pro partnera. Například: Chodíš často pěšky?

23 Cv. 9


Lekce 10 B | Přijít, odejít... CD: 23 1. Podívejte se na fotografii. Tom jde do práce. Linda je nemocná a je doma. Označte , co slyšíte.

A kdy přijdeš? Přijdu v 8. A v kolik hodin přijdeš? Přijdu v 6.

„Krátká“ slovesa pohybu s prefixy PŘI-

OD-

jít*

přijít*

odejít*

jet*

přijet*

odjet*

letět

přiletět odletět

POZOR: Slovesa s prefixy při- a od- jsou perfektivní. >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.2

přijít – odejít přijet – odjet

přiletět – odletět

2. Ptejte se a odpovídejte. Například: Kdy (ty – přijít) domů? – Kdy přijdeš domů? – Přijdu v 6. 1. Kdy ________________ (ty – přijít) zítra do školy? 4. V kolik hodin ______________ (přijít) kolega do práce? 2. Kdy ________________ (vy – přijet) na návštěvu? 5. V kolik hodin ______________ (přijet) autobus z Brna? 3. Kdy ________________ (přiletět) letadlo z Londýna?

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Část A je zde, část B najdete v Klíči na straně 45/46. Například: Kdy přiletí letadlo z Londýna? Kdy (od)letí letadlo do Frankfurtu? ODLETY ČÍSLO LETU DESTINACE SPOLEČNOST TERMINÁL AF4947 LYON (Francie) Air France Terminál 2 OK0564 FRANKFURT (Německo) České aerolinie Terminál 2 LO0524 VARŠAVA (Polsko) LOT Terminál 2 SU0144 MOSKVA (Ruská federace) Aeroflot Terminál 1

GATE C3 C18 C13 B3

POZNÁMKA poslední výzva poslední výzva nástup nástup

ODLET 20.44

PŘÍLETY ČÍSLO LETU IB7882 DL8727 OS0705 BA0858

GATE ---------

POZNÁMKA předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad

PŘÍLET 20.35

DESTINACE MADRID (Španělsko) STOCKHOLM (Švédsko ) BERLÍN (Německo) LONDÝN (Velká Británie)

SPOLEČNOST Iberia Delta Airlines Lufthansa British Airways

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

21.10

21.00

4. Co se stalo? Tvořte věty v minulém čase. Například: Včera (já – přijít) do školy v 7 hodin. – Včera jsem přišel do školy v 7 hodin. 1. Včera (já – odejít) z práce v 5 hodin. 4. Letadlo (odletět) v 15.30. 2. Minulý týden (já – přijet) do Prahy. 5. Kolega tady není, už (odjet) domů. 3. (My – přiletět) včera pozdě večer. 6. Kamarád (přijít) pozdě do kina.

POZOR: Prefixy: při-, od-, pře- ... >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.2

5. Kde můžete vidět nebo slyšet tyto výrazy? Rozumíte?

výstup

přílet

VCHOD

VÝCHOD

Přestup

ODJEZD

odlet

nástup

6. V předchozích tabulkách cvičení označte prefixy. Ukažte gestem nebo zahrajte, co znamenají. Například: přestup

24 Cv. 6


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Podívejte se na mapu, na které je metro v Praze. Odpovězte na otázky. Na jaké stanici můžete přestoupit z áčka na béčko? Na jaké stanici můžete přestoupit z áčka na céčko? Na jaké stanici můžete přestoupit z céčka na béčko? Na jaké stanici musíte vystoupit, protože je to konečná?

Kobylisy

Střížkov

á ar om

ko m

ěs

Invalidovna

St

Náměstí Republiky

Florenc Křižíkova

Můstek

iv sk

Smíchovské nádraží

Ho st po De

á

je Há

Op at ov

ov od Ch

Ro zt

yl

y

ck ro v če

jo vi

Ka

Pankrác

Bu

Vltava

ick dl Ra

Vyšehrad Pražského povstání

á

No vé B Jin uto on vic ice e

a

in y

rk Hů

Lu k

Lu ž

a

St od ůl k

y

Sk

Náměstí Míru I.P.Pavlova

Anděl

al

St

Karlovo náměstí

ka

ra šn

ick

á

iv ař

Že l

Jiř

íh o

Muzeum

Flo ra

Hlavní nádraží Národní třída

éh o

zP od ě

br

POZOR: linka A = áčko linka B = béčko linka C = céčko

Če s

ts

ra ns k al os t M

Vltavská

á

Palmovka

or av sk Vy á so ča ns ká Ko lb en ov H a Ra lou jsk bě á z tín ah ra da Če rn ýM os t

Nádraží Holešovice

Hr ad ča ns k

Ná dr

Nemocnice Motol

Letňany

ad

až íV Bo el es řis la la ví vk n a De jv ick á

Prosek

Petřiny

Zl ičí n

Ládví

CD: 24 8. Poslouchejte 5 dialogů. Kde to můžete slyšet? doma na letišti v parku v metru na autobusovém/vlakovém nádraží v restauraci ve škole na ulici

CD: 24

9. Poslouchejte ještě jednou. Označte, co je správně.

1.

Na stanici Muzeum je přestup a) na trasu A b) na trasu B c) na trasu C

2.

Letadlo z Londýna má zpoždění a) 15 minut b) 25 minut c) 35 minut

3.

Autobus do Českého Krumlova a) nejezdí v sobotu b) jezdí jenom v pátek c) jezdí každý den

4.

Vlak z Děčína odjede a) v 8.35 b) v 18.45 c) v 18.35

5.

Vlak z Berlína přijede a) na páté nástupiště b) na šesté nástupiště c) na sedmé nástupiště

PAMATUJTE SI: páté, šesté, sedmé nástupiště... >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.3

25 Cv. 9


Lekce 10 C | Přijedeš na návštěvu? 1. Renáta a Zuzana jsou kamarádky. Renáta se přestěhovala do Prahy. Teď chce pozvat Zuzanu na návštěvu. Přečtěte si její e-mail a odpovězte na otázky. 1. Kde Renáta pracuje? 2. Líbí se jí v Praze? 3. Má velký byt? 4. Na kdy zve Zuzanu do Prahy? 5. Kam chce jít Renáta na procházku? 6. Kam chce jet na výlet? 7. Jaké další kulturní akce plánuje? 8. Kde může Zuzana bydlet? 9. Jak často jezdí autobus z Brna do Prahy? 10. Jak dlouho trvá cesta?

PAMATUJTE SI: u nás × u vás >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.4

CD: 25 2. Zuzana telefonuje Renátě. Poslouchejte. Co je/není pravda?

Komu: zuzana.holasova@centrum.cz Předmět: pozvání na návštěvu

Ahoj Zuzano, zdravím tě z Prahy. Jak se máš? Já se mám dobře, líbí se mi tady. Pracuju v centru v cestovní kanceláři. Bydlíme v Praze 5. Byt je trochu malý, ale manžel a syn jsou tady spokojení. Chtěla bych tě pozvat do Prahy. Můžeš přijet třeba v pátek 1. května? Mám od 1. do 5. května volno. V Praze je na jaře moc hezky. Půjdeme na procházku na Hrad a na Malou Stranu a do nějaké galerie na výstavu. Určitě taky pojedeme na výlet na Karlštejn a večer půjdeme do kina nebo do divadla. Jestli chceš, můžeš bydlet u nás, ale jestli chceš, rezervuju ti pokoj v hotelu. Můžeš přijet autem, ale myslím, že lepší je jet vlakem nebo autobusem. Autobus z Brna do Prahy jezdí často, jednou za třicet minut nebo čtyřicet minut. Cesta trvá asi dvě hodiny. Měj se moc hezky, těším se! Renáta

POZOR: raději >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.5

3. Pracujte v páru. Domluvte se s partnerem, že přijede do vaší země. Naplánujte návštěvu. Používejte tyto výrazy. Nechceš přijet...? Můžeš bydlet... Můžeš přijet třeba... Cesta trvá asi... Půjdeme... Pojedeme...

4. Napište e-mail kamarádovi nebo kamarádce. Pozvěte ho/ji na víkend na návštěvu do města v ČR, které znáte. Naplánujte, kde bude bydlet a co budete dělat. 26

1. Zuzana nemůže přijet 1. května. ANO / NE 2. Zuzana bude raději bydlet v ho telu. ANO / NE 3. Zuzana přijede vlakem v 9 dopo ledne. ANO / NE 4. Renáta nemůže na Zuzanu čekat na nádraží. ANO / NE 5. Zuzana pojede metrem béčkem a pak céčkem. ANO / NE


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 10: Ája se učí řídit Ájo, musíš se učit řídit!

CD: 26

Co znamená tahle značka?

Dáme si tři piva?

Ne! Za tři kilometry jsme v Plzni.

A co tahle značka? Blízko je ZOO?

A co tahle?

Ne!! Pozor, zvířata!

Ne!!! Nouzové volání!

Vy jste jel přes 80!

Musíme zavolat domů?

A co znamená... Jé, policie!

A co znamená tahle značka? No...

Dobrý den, vaše doklady, prosím.

60

60

Tak zaplatíte pokutu.

27


Lekce 10 E | Co už umím česky Cestujeme Kdy přijede vlak z...? Kdy přiletí letadlo z...? Vlak má zpoždění. Vlak přijede na třetí nástupiště. Vaše doklady prosím. Musíte zaplatit pokutu 1000 korun. Nápisy nástup, výstup, přestup, vstup příjezd, odjezd vchod, východ přílet, odlet Pozvání na návštěvu Chtěl/a bych tě pozvat... Můžeš bydlet... Můžeš přijet třeba... Cesta trvá asi... Půjdeme... Pojedeme... Gramatika „Dlouhá“ a „krátká“ slovesa pohybu: chodit – jít jezdit – jet létat – letět „Krátká“ slovesa pohybu s prefixy: přijít × odejít přijet × odjet přiletět × odletět

POZOR: „Dlouhá“ slovesa pohybu používáme obvykle s výrazy: často, vždycky, obvykle, někdy, málokdy, nikdy, rád/a... „Krátká“ slovesa pohybu používáme obvykle s výrazy: teď, v 7 hodin, odpoledne, dneska...

Slovní zásoba lístek na vlak/jízdenka, nástupiště, pokladna, dopravní značka, zaplatit pokutu... Výslovnost CD: 27 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. p přijít, přijet, pokladna, průkaz, odpoledne, přestup t teď, tady, technický, trvat, cesta, přestup, přijít, odejít k lekce, kancelář, krátký, jízdenka, procházka, lístek, vlak

28


Lekce 11

Lidské tělo U doktora Nemoci a léky Můžete mi pomoct? Komiks: Pája jde do nemocnice

29


Lekce 11 A | Lidské tělo

CD: 28

1. Jaké části lidského těla znáte? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografii.

s hlava s koleno 1. 2. 3.

s ústa/pusa s oko s krk s záda

s noha

s břicho

s ucho

s ruka

s rameno

s nos

s vlasy 8. 9. 10. 11.

4. 12.

5. 6.

13.

7. PAMATUJTE SI: ruka × ruce oko × oči ucho × uši >Příloha ČE2, lekce 11, bod 11.1

2. Najděte 7 dalších částí těla.

D

E

Ř

K

O

A

Q

W

H

R

U

K

A

X

U

K

A

Ž

Í

Ě

G

R

O

P

E

Š

Ř

B

Ů

X

L

X

A

B

Ř

Ž

Ě

F

U

G

W

A

Ž

Í

S

Ý

Ž

Ř

A

C

Ž

Q

M

Ě

V

Š

Ř

Q

Z

F

Á

M

Č

T

Ž

D

Á

I

Q

H

C

W

K

O

L

E

N

O

R

Q

X

E

É

H

Š

É

Ý

CH

W

L

W

Ž

Š

É

A

L

Á

W

W

Z

Y

N

H

J

D

L

Ž

O

Y

A

H

I

Á

M

S

É

F

N

F

Á

Z

O

G

O

K

O

Č

B

V

V

R

É

É

A

Y

V

G

M

L

D

P

W

Q

M

L

S

Z

D

R

A

B

M

W

Ý

H

A

Ě

U

P

A

CD: 29

3. Poslouchejte písničku. Na fotografiích vedle cvičení 4 označte CD: 29

4. Poslouchejte. Doplňte text. Naučte se písničku.

__________, __________, __________ a __________

řekněte mi, co to znamená,

__________, __________, __________ a __________

řekněte mi, co je to!

__________, __________, __________, __________

řekněte mi, co to znamená,

__________, __________, __________, __________

řekněte mi, co je to!

30 Cv. 1

, jaké části těla slyšíte v textu.


ČEŠTINA EXPRES 2

B | U doktora

CD: 30

1. Jana telefonuje k doktorovi. Mluví se zdravotní sestrou. Označte

Bolí mě hlava.

Bolí mě ucho.

Bolí mě oko.

, co říká.

Bolí mě zub.

2. Představte si, že vás bolí zub/břicho/v krku... Telefonujete k doktorovi. Mluvíte se zdravotní sestrou. Tvořte dialogy. Používejte tyto výrazy. Crrr Prosím.

Dobrý den, (vaše jméno). Já bych se chtěl/a objednat. Bolí mě...

Moment. Hodí se vám to (den, čas)?

Ne, bohužel nehodí.

Tak můžete přijít (den, čas)?

Ano, můžu.

Dobře, tak (den, čas).

Děkuju, na shledanou.

3. Představte si, že jste u doktora. Co obvykle doktor říká? Doplňte k obrázkům. A. Odložte si.

C. Otevřete ústa.

D. Co vás bolí?

2. __

1. D

B. Lehněte si.

3. __

4. __

CD: 31

4. Nina je u doktora. Je jí špatně a bolí ji břicho. Poslouchejte a odpovězte na otázky. 1. Jakou má Nina teplotu? 2. Kam musí jet? CD: 31

Bolí ji břicho. Je jí špatně.

5. Poslouchejte ještě jednou a doplňte.

Doktor: Co vás bolí? Nina: 1. ____________ mě břicho a je mi špatně. Doktor: Hm... Máte teplotu? Nina: Ano, mám 2. ____________. Doktor: Odložte si, prosím, a lehněte si. Bolí to tady? Nina: Au! To bolí! Doktor: Hm, to vypadá jako apendicitida. Musíte jet 3. ______ _________________. Zavolám sanitku.

6. Doplňte věty.

1. Nina je _________________. 4. Má ____________________. 2. Je jí ____________________. 5. Musí jet ________________________. 3. Bolí ji __________________. 6. Doktor zavolá __________________.

Bolí mě břicho. Je mi špatně.

do nemocnice u doktora sanitku

teplotu špatně břicho

31 Cv. 2

Cv. 5


Lekce 11 CD: 32 7. Jan a jeho syn David jsou u doktorky. Poslouchejte a odpovězte na otázky. 1. Jakou má teplotu? 2. Má na něco alergii? 3 Jak často musí brát antibiotika?

CD: 32 8. Poslouchejte ještě jednou a doplňte. Doktorka: Tak co potřebujete, pane Vašák? David je nemocný? Jan: Ano, bolí ho 1. _____________ a je mu špatně. Doktorka: Jakou má teplotu? Jan: Ráno měl 2. _____________. Doktorka: Otevři pusu! Hodný kluk... Hm, to je angína. Musí dostat antibiotika. Nemá na něco alergii? Jan: Ne, 3. _____________. Doktorka: Tak tady je recept. Je to takový sirup. Musí brát jednu lžičku 4. _____________ denně, ráno a večer. Nesmí pít mléko a jíst mléčné výrobky. A za týden musíte přijít na kontrolu.

9. Doplňte věty.

1. David je _________________________________. 2. Je mu _________________________________. alergii angínu 3. Bolí ho _________________________________. pít mléko a jíst mléčné výrobky 4. Má _________________________________. antibiotika na kontrolu 5. Nemá _________________________________. špatně v krku nemocný 6. Musí dostat _________________________________. jednu lžičku dvakrát denně 7. Musí brát _________________________________. 8. Nesmí _________________________________. 9. Musí přijít _________________________________.

10. Co říká pacient (P) a co doktor (D)?

1. Je mi špatně. ___ 4. Bolí mě hlava. ___ 7. Otevřete ústa. ___ 2. Jakou máte teplotu?___ 5. Auuu! To bolí! ___ 8. Musíte brát antibiotika. ___ 3. Nesmíte pít mléko. ___ 6. Máte zdravotní pojištění?___ 9. Nemáte na něco alergii? ___

PAMATUJTE SI: 39,2 čteme třicet devět dva POZOR: Zvýšená teplota je 37 °C.

10. Za týden musíte přijít na kontrolu. ___ 11. Bolí mě břicho. ___ 12. Mám teplotu 39,2. ___

Krátká osobní zájmena v akuzativu a dativu

akuzativ

dativ

Bolí mě zub.

Je mi špatně.

on

Bolí ho v krku.

Je mu špatně.

ona

Bolí ji břicho.

Je jí špatně.

>Příloha ČE2, lekce 11, body 11.2, 11.3 a 11.4

11. Podívejte se na fotografie. Co ho/ji bolí? Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: 1. Co ho bolí? Bolí ho břicho? – Ne, bolí ho zub.

1

2

32 Cv. 10

3

4

5

6


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Nemoci a léky 1. Doplňte popis k obrázkům. A. Má rýmu.

B. Má zlomenou ruku.

1. E

C. Má kašel.

2.

3.

CD: 33, 34

2. Poslouchejte 2 dialogy u doktora. Označte

Máte alergii na pyl.

Máte alergii na kočky.

Máte alergii na antibiotika.

Máte zvýšenou teplotu.

Máte zlomenou ruku.

Máte zlomenou nohu.

D. Má průjem.

E. Má alergii na pyl.

4.

5.

, co říká doktor.

2

1

3. Co je to? Doplňte. s kapky s prášky/tablety

1.

2.

s náplast s injekce s sádra s recept

3.

4.

5.

6.

4. Jaké léky nebo vitamíny znáte? Kdy je berete? Například: Když mám rýmu a kašel, beru vitamín C a používám kapky do nosu.

5. Co děláte, když... 1. Když mám alergii na penicilin, 2. Když mám angínu, 3. Když mám zlomenou nohu, 4. Když mě bolí zub, 5. Když mám apendicitidu,

A. musím jet do nemocnice. B. musím to říct doktorovi. C. dostanu sádru. D. objednám se k doktorovi. E. musím brát antibiotika.

Co ti/vám je? Co mu je? Co jí je? > Příloha ČE2, lekce 11, bod 11.3

6. Pracujte v páru. Zeptejte se na chybějící informace. Část A je tady, část B najdete v Klíči na straně 46/47. Například: Pacient číslo 1 se jmenuje Lukáš. Kolik mu je? Co ho bolí? Co nesmí? Pacient/pacientka

Kolik mu/jí je?

Co ho/ji bolí?

1. Lukáš 2. Tereza

hlava a má rýmu

3. Vojtěch

noha

4. Anna

55

Jakou má teplotu?

Co mu/jí je?

Co dostane?

37,3

má průjem

injekce, prášky

Co nesmí?

má alergii na pyl sádru 38,5

3 dny chodit být na slunci, pít alkohol

33 Cv. 1

Cv. 3


Lekce 11 D | Můžete mi pomoct? 1. Kdo co říká? Přiřaďte k situacím na fotografiích. A. Ukradli mi auto!

B. Měl jsem nehodu.

C. Ztratila jsem doklady.

D. Hoří!

E. Vykradli mi byt!

PAMATUJTE SI: Linka 112 (doktor, policie, hasiči)

3.

1. 2. 5.

4.

2. Kam půjdete nebo kam zavoláte, když potřebujete pomoc? Například: Vykradli mi byt. Půjdu/zavolám na policii. 1. Ukradli mi auto. Půjdu/zavolám... do školy k doktorovi do kina 2. Měl/a jsem nehodu. do nemocnice na ambasádu 3. Můj dům hoří. na pohotovost na záchod k doktorovi 4. Bolí mě břicho. na nádraží do banky na policii hasiče 5. Ztratil/a jsem pas.

3. Pracujte v páru. Představte si, že máte problém a hledáte pomoc. Například: Vykradli mi byt. – Musíš jít/zavolat...

5. Markéta musela jít na policii. Viděla tam tyto piktogramy. Víte, co znamenají? Například: Nesmíte tady telefonovat.

CD: 35 4. Markéta Benešová má něja- ký problém. Poslouchejte a označte , kam telefonuje a proč. Kam telefonuje?

Na policii.

Na pohotovost.

1

2

3

4

6. Přečtěte si tyto nápisy. Přiřaďte některé z nich k piktogramům ve cvičení 5.

Do nemocnice. Proč tam telefonuje?

Bolí ji břicho

Její byt hoří.

Vykradli jí byt.

Zákaz vstupu OTEVŘENO DISKRÉTNÍ ZÓNA ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ Zavřeno Kouření zakázáno

PROSÍME, NEPOUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFONY!

34 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2

E | Komiks 11: Pája jde do nemocnice

CD: 36

DRUHÝ DEN

Zítra jdu na malou operaci.

To je mi líto. Zavolám ti!

Co je ti, Pájo?

Tak co? Jaká byla operace?

Jak to? Přišel jsem do nemocnice...

Operace nebyla! Utekl jsem z nemocnice!

To je vaše první operace, že?

Svlékněte se! Lehněte si!

Je to opravdu lehká operace!

To bude dobré! Nebojte se!

Tak proč jsi utekl?

Ona to neříkala mně! Říkala to doktorovi! 35


Lekce 11 F | Co už umím česky Jsem nemocný/á Je mi špatně. Bolí mě hlava. Telefonuju k doktorovi Já bych se chtěl/a objednat. Bolí mě... U doktora Co tě/vás bolí? Otevřete ústa. Odložte si./Svlékněte se. Lehněte si. Máte na něco alergii? Budete brát dvakrát denně jednu tabletu. Můžete mi pomoct? Měl/a jsem nehodu. Ukradli mi auto. Ztratil/a jsem doklady. Vykradli mi byt. Hoří! Gramatika Personální pronomena v akuzativu (osobní zájmena ve čtvrtém pádu) já: Bolí mě hlava. ty/vy: Co tě/vás bolí? on: Bolí ho hlava. ona: Bolí ji hlava. Personální pronomena v dativu (osobní zájmena ve třetím pádu) já: Je mi špatně. ty/vy: Co je ti/vám? on: Je mu špatně. ona: Je jí špatně Slovní zásoba Lidské tělo: hlava, oči, uši, nos, pusa/ústa, vlasy, ruce, nohy, břicho… Nemoci a úrazy: angína, rýma, kašel, alergie, průjem, zlomená ruka, zlomená noha… Léky: kapky, tableta, injekce, recept… Výslovnost CD: 37 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. l lék, lehněte si, lidské tělo, svlékněte se, zlomený, bolí, ztratil, bohužel r ruka, rameno, rýma, recept, úraz, krk, vykradli, alergie, pozor, doktor

36


Lekce 12

Pozdravy a přání Telefonujeme Na návštěvě Komiks: Ája a Pája jdou na návštěvu

37


Lekce 12 A | Pozdravy a přání 1. Povídejte si.

PAMATUJTE SI: SMS čteme esemeska

1. Posíláte často esemesky? 2. Píšete pozdravy z dovolené nebo přání k Vánocům, Velikonocům, narozeninám...?

2. Představte si, že jste dostali tyto esemesky. Doplňte háčky ( ˇ ) a čárky ( ´ ). Pak je přečtěte nahlas. PAMATUJTE SI: pan Dvořák paní Dvořáková

Hezke Vanoce a stastny novy rok preji Dvorakovi

Posilame pozdrav z dovolene! Ales a Marie

Vsechno nejlepsi k narozeninam! Teta Lucie

Hezke Velikonoce a krasne jaro! Zdenek Jiracek

Dvořákovi

<Příloha ČE1, Lekce 4, bod 4.8

1

2

3

4

3. Pozdrav nebo přání můžete taky napsat na pohlednici. Jaký pozdrav ze cvičení 2 napíšete na tyto pohled nice? Vyberte čtyři nejvhodnější. C. F.

D.

A.

H. G.

E.

B.

4. Víte, jak píšeme adresu? Doplňte tyto výrazy k adrese. sulice a číslo domu

sPSČ (poštovní směrovací číslo) a město

soslovení

Paní Eva Hrušková Tulipánová 172/13 100 00 Praha 10

sjméno a příjmení

POZOR: / čteme lomeno 100 00 čteme sto nula nula >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.1

5. Zeptejte se partnera/partnerky na adresu a správně ji zapište. Pošlete mu/jí pohlednici. Například: Jakou máš adresu? – Tulipánová 172/13, 100 00 Praha 10, Česká republika.

38 Cv. 3


ČEŠTINA EXPRES 2 PAMATUJTE SI: Telefonní kód ČR je 00420 nebo +420

B | Telefonujeme 1. Ptejte se navzájem, jaké máte telefonní číslo. Zapište to.

CD: 38

2. Zuzana volá Romanovi. Roman pracuje ve firmě Anotex.

1. Kam Roman šel? 2. Kdy přijde zpátky?

CD: 38

3. Doplňte dialog.

Sekretářka: Dobrý den, firma Anotex. Co pro vás můžu udělat? Zuzana Frídlová: Dobrý den, Frídlová. Prosím vás, je tam Roman Jirák? Sekretářka: Pan Jirák tady bohužel není. Šel 1. _________________. a přijde až 2. _________________. Chcete mu nechat vzkaz? Zuzana Frídlová: Ne, zavolám 3. _____________________, děkuju. Sekretářka: Není zač. Na shledanou.

CD: 39

4. Milan telefonuje Janě.

1. Má správné telefonní číslo? 2. Kde byla chyba?

CD: 39

5. Poslouchejte dialog ještě jednou. Doplňte telefonní čísla.

Pan Kadeřábek: Prosím, Kadeřábek. Milan: Dobrý den, tady Milan. Prosím vás, je doma Jana? Pan Kadeřábek: Jana? Ta tady nebydlí. To je asi omyl. Milan: Aha, tak promiňte. Volal jsem 1. ________________. Pan Kadeřábek: Hm, my máme 2. ________________.

6. Co dělají nebo říkají? Doplňte podle dialogů. s můžu udělat s tady Milan s omyl s vzkaz s Janě s Romanovi 1. Zuzana Frídlová volá ____________________________________. 2. Milan Novák telefonuje __________________________________. 3. Co pro vás ____________________________________________? POZOR: Dativ sg.: 4. Dobrý den, ____________________________________________. Zuzana volá Romanovi. 5. Chcete mu nechat ______________________________________? Milan telefonuje Janě. 6. Promiňte, to je _________________________________________. >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.2

7. Pracujte v páru. Tvořte telefonní dialogy. Situace 1: Chcete koupit byt a voláte do realitní kanceláře BYTEX. Realitní makléř pan Josef Choděra není v kanceláři. Mluvíte se sekretářkou. Nechcete nechat vzkaz, ale zavoláte později.

Situace 2: Voláte učiteli/učitelce a chcete zrušit lekci, ale máte špatné číslo.

Dobrý den, realitní kancelář ________________. Co pro vás můžu udělat?

Prosím, ________________.

Dobrý den, ________________. Prosím vás, je tam ________________? ________________ tady bohužel není. Chcete mu nechat vzkaz? Ne, děkuju. Zavolám ________________.

Dobrý den, ________________. Prosím vás, je tam ________________? To je asi omyl. Aha, tak promiňte. Volal/a jsem ________________. Aha, my máme ________________.

Není zač. Na shledanou.

39


Lekce 12 C | Kdo komu telefonuje?

POZOR: kdo (nominativ) × komu (dativ) >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.3

CD: 40, 41

1. Poslouchejte 2 dialogy. Označte

, kdo komu telefonuje a proč? Adam volá Liborovi Evě Ivaně

Adam

Ivana

Eva

Eva volá Adamovi Liborovi Ivaně

Libor

Nominativ singuláru × Dativ singuláru Doplňte, kdo komu telefonuje. Nominativ singuláru

Dativ singuláru

Koncovky

Ma

To je Libor.

Adam telefonuje ______________________________

F

To je Ivana.

Eva telefonuje ________________________________

konzonant + -ovi -a > -e/-ě

POZOR: -ka > -ce: To je kamarádka. >Telefonuju kamarádce. >Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.2

2. Komu píšete, posíláte dopis, zavoláte...? Doplňte dativ singuláru. 1. 2. 3. 4. 5.

Píšu e-mail ________________________ (kamarád). Posílám dopis ________________________ (maminka). Musím zavolat ________________________ (učitelka). Už jsi telefonovala ________________________ (tatínek)? Zítra se objednám k ________________________ (doktor).

3. Povídejte si. 1. 2. 3. 4.

Komu nejčastěji telefonujete? Komu nejčastěji píšete e-maily? Komu nejčastěji kupujete dárky? Komu píšete přání k Vánocům a narozeninám?

Deklinace kdo, co (nominativ, dativ, akuzativ a lokál) nominativ

kdo

co

dativ

komu

čemu

akuzativ

koho

co

lokál

kom

čem

> Příloha ČE2, lekce 12, bod 12. 3

4. Ptejte se a reagujte. Komu...? Například: (Kdo) telefonuješ? – Komu telefonuješ? 1. (Kdo) _______________ píšeš esemesku? 2. (Kdo) _______________ píšeš přání? 3. (Kdo) _______________ posíláš ten email? 4. (Kdo) _______________ jsi nechal vzkaz? 5. (Kdo) _______________ jsi koupila dárek?

6. Ptejte se a reagujte. O kom, o čem...? Například: O (co) mluvíš? – O čem mluvíš? 1. O (co) ___________ jste si povídali? 2. O (co) ___________ byl ten film? 3. O (co) ___________ mluvil ten politik? 4. O (kdo) ___________ jste včera mluvili? 5. O (kdo) ___________ je ta kniha?

40 Cv. 2

5. Ptejte se a reagujte. Koho, co...? Například: (Co) máš rád? – Co máš rád? 1. (Co) ____________ hledáš? 2. (Kdo) ____________ potřebuješ? 3. (Co) ____________ si dáš? 4. (Kdo) ____________ vidíš? 5. (Kdo) ____________ hledáš?

7. Ptejte se a reagujte. Například: O (co) si povídáte? – O čem si povídáte? 1. O (co) ___________ jste si povídali v práci? 2. Ke (kdo) ___________ jdete? 3. Na (co) ___________ se díváš? 4. O (kdo) ___________ mluvíš? 5. Pro (kdo) ___________ máš ten parfém?


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Na návštěvě

CD: 42

1. Milada Jánová telefonuje Josefu Horákovi. Poslouchejte dialog. Kdy přijde pan Horák na návštěvu? CD: 42

2. Poslouchejte dialog. Doplňte.

Pan Horák: Horák, prosím. Paní Jánová: Dobrý den, tady Jánová. Pan Horák: Á, paní Jánová, co potřebujete? Paní Jánová: No, vzpomněla jsem si, že máte dneska svátek. Tak 1. _____________________! Pan Horák: Děkuju, to jste moc hodná. Paní Jánová: A nechcete někdy přijít na návštěvu? Pan Horák: Moc rád. Paní Jánová: Co třeba ve středu? Pan Horák: To bohužel nemůžu, ale 2. _____________________ ano. Paní Jánová: A hodí se vám to 3. _____________________? Pan Horák: Ano, hodí. Paní Jánová: Tak se budu těšit. Na shledanou. Pan Horák: 4. _____________________ Na shledanou!

BŘEZEN

3. Doplňte podle dialogu, kdo (pan Horák nebo paní Jánová). 1. 2. 3. 4.

_____________________ má dneska svátek. _____________________ zve pana Horáka na návštěvu. _____________________ nemůže přijít na návštěvu ve středu. _____________________ přijde na návštěvu ve čtvrtek ve 4.

14

pondělí

15

úterý

16

středa

17

čtvrtek

18

pátek

19

sobota

Josef

20

neděle

Světlana

Matylda Ida Elena Vlastimil Eduard

4. Jak budete reagovat? Spojte. 1. Tak všechno nejlepší! A. To bohužel nemůžu, ale ve čtvrtek ano. 2. A nechcete někdy přijít na návštěvu? B. Děkuju, to jste moc hodná. 3. Co třeba ve středu? C. Moc rád. 4. A hodí se vám to ve čtyři? D. Já taky. Na shledanou! 5. Tak se budu těšit. Na shledanou. E. Ano, hodí.

5. Pracujte v páru. Pozvěte partnera nebo partnerku na návštěvu. 6. Jaký dárek koupíte, když jdete na návštěvu do české rodiny? Jaký určitě ne? bonboniéra televize kotě květiny

víno

salám hračka

CD: 43

7. Pan Horák přišel k paní Jánové. Poslouchejte následující dialog. Označte, co je/není pravda.

1. Pan Horák koupil paní Jánové víno. ANO / NE 5. Pan Horák má bratra. ANO / NE 2. Paní Jánová myslí, že květiny jsou krásné. ANO / NE 6. Pan Horák a paní Jánová mluví o počasí. ANO / NE 3. Pan Horák nechce kávu. ANO / NE 7. O víkendu nebude pršet. ANO / NE 4. Pan Horák nechce mléko. ANO / NE 8. Paní Jánová má dceru a syna. ANO / NE

41 Cv. 7


Lekce 12 8. Čtěte dialog nahlas. Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová: Pan Horák: Paní Jánová:

Dobrý den, pane Horáku! Pojďte dál. Tady jsou pantofle. Dobrý den, děkuju. Promiňte, že jdu pozdě. Tady je něco pro vás. No ne, to jsou krásné květiny! Moc děkuju. Prosím, odložte si a posaďte se. Dáte si kávu nebo čaj? Kávu, děkuju. Tak, tady je káva a cukr. Nechcete mléko? Ne, děkuju. A dáte si koláče? Ano, ale… Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. Tady, první dveře vlevo.

Paní Jánová: No, a co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? Pan Horák: Ne, už je zdravá. Teď je venku hezky, tak je na chatě. Paní Jánová: Ano, konečně je teplo! Ale o víkendu bude pršet. Pan Horák: Minulý víkend taky pršelo. Teď o víkendu vždycky prší. To je strašné, že? Pan Horák: Tak já už musím jít. Děkuju za kávu. Pozdravujte syna a dceru! Paní Jánová: Já děkuju za návštěvu! Pozdravujte sestru a na shledanou. V komunikaci v rodině, na ulici, v obchodě nebo v restauraci můžete slyšet jiné formy (mluvená čeština). Porovnejte: pane Horáku! pane Horák! káva kafe mléko mlíko krásné květiny krásný kytky to je strašné to je strašný že ano že jo

>Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.4

9. Označte v dialogu slova, která jsou v tabulce vlevo. Pak zahrajte dialog s formami mluvené češtiny. 10. Co říká host (H) a co říká hostitel/ka (HO)? Co můžou říct oba (O)? 1. 2. 3. 4.

Pojďte dál. _____ 5. Ano, děkuju. _____ 9. Dáte si koláče? _____ Ne, děkuju. _____ 6. Pozdravujte syna. _____ 10. Odložte si. _____ Nechcete mléko? _____ 7. Už musím jít. _____ 11. No, a co dělá sestra? _____ Posaďte se. _____ 8. Tady je něco pro vás. _____ 12. Promiňte, že jdu pozdě. _____

11. Jaké výrazy používá host nebo hostitel při příchodu nebo při odchodu? Tak já už musím jít. Pojďte dál. Děkuju za... Odložte si. Dáte si...? Tady je něco pro vás. Pozdravujte... Posaďte se. Při příchodu:

Při odchodu:

12. Pracujte podle modelu. Změňte vykání (vy) na tykání (ty). Například: Pojďte dál.– Pojď dál. Odložte si. – ______________________ . Posaďte se. – ______________________ . Pozdravujte syna a dceru – ______________________ . Promiňte, že jdu pozdě. – ______________________ . Tady je něco pro vás. – Tady je něco pro tebe.

13. Jdete na návštěvu. Vytvořte dialog. Situace 1: Přišli jste na návštěvu ke kamarádovi/kamarádce. Situace 2: Přišli jste na návštěvu k řediteli/ředitelce vaší školy nebo firmy.

42 Cv. 8 Cv. 11 Cv. 12

PAMATUJTE SI Pojďte... Odložte si. Posaďte se. Pozdravujte... Promiňte...

imperativ

>Příloha ČE2, lekce 12, bod 12.5


ČEŠTINA EXPRES 2

E | Komiks 12: Ája a Pája jdou na návštěvu

CD: 44

Jasně! Máš pro tetu nějaký dárek? Zítra jdeme na návštěvu k tetě, Pájo.

Já jsem Pája.

To je moje teta.

Tady máš dárek! Moment, musím si zavolat.

Čau, teto! Jak se máš?

Teto, dáš mi ještě? Mám hlad!

Jé, to je krásné křeslo.

To jídlo je výborné!

Nechceš cigaretu?

Teto, vypadáš výborně. Kolik je ti let?

Tak ahoj! Za týden přijdeme zase!

Ne, nekouřím!

Pájo, ty jsi

strašný!

Ale proč, Ájo???

Teta je moc fajn.

43


Lekce 12 F | Co už umím česky Pozdravy a přání Hezké Vánoce a šťastný nový rok! Hezké Velikonoce! Všechno nejlepší k narozeninám! Posíláme pozdrav z dovolené! Telefonujeme Co pro vás můžu udělat? Chcete mu/jí nechat vzkaz? Promiňte, to je asi omyl. Pozvání na návštěvu A nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád/a. Na návštěvě Pojďte dál. Odložte si. Posaďte se. Promiňte, ale kde tady máte toaletu? Odskočím si. Pozdravujte syna a dceru. Gramatika Dativ singuláru (třetí pád jednotného čísla) Kdo komu volá, telefonuje, píše, posílá e-mail, nechává vzkaz...? Adam telefonuje Liborovi. Eva telefonuje Ivaně. Deklinace interogativních pronomen kdo, co v N, D, A, L (skloňování tázacích zájmen v prvním, třetím, čtvrtém a šestém pádě) nominativ dativ akuzativ lokál kdo komu koho kom co čemu co čem Slovní zásoba e-mail, esemeska, pohlednice, pozdrav, přání Výslovnost CD: 45 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. h host, hledat, pan Horák, aha, koho, čeho, bohužel, pohlednice ch chcete, na chatě, nechat, všechno, poslouchat, v obchodě

44

POZOR: -ka > -ce kamarádka > Telefonuju kamarádce.


Lekce 13

V hotelu Služby Co pro vás můžu udělat? Komiks: Ája jede na služební cestu

45


Lekce 13 A | V hotelu 1. Jaké typy ubytování znáte? Co je levné/drahé? Kdo tam bydlí? Ubytování: hotel – penzion – kolej – ubytovna

2. Povídejte si. 1 Kde bydlíte, když cestujete? 2. Jaké musí být podle vás kvalitní ubytování? 3. Jaké bylo vaše nejhorší/nejlepší ubytování?

CD: 46

3. David Widmann bydlí v Ostravě. Příští týden musí jet na služební cestu do Brna. Potřebuje ubytování, a proto telefonuje do hotelu Diplomat. Poslouchejte a řekněte, co je/není pravda. 1. David chce dvoulůžkový pokoj. 2. David chce pokoj od 10. do 15. ledna.

ANO / NE ANO / NE

CD: 46

4. Poslouchejte ještě jednou a doplňte dialog.

Recepční: Hotel Diplomat, prosím? David: Dobrý den, Widmann. Já bych si chtěl rezervovat pokoj. Recepční: A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? David: _________________. Kolik to bude stát? Recepční: 1200 korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? David: Od ________ do ________ ledna. Prosím vás, a je tam internet? Recepční: Samozřejmě, máme tady wifi. David: Dobře, děkuju. Jo, a prosím vás, je u hotelu parkoviště? Recepční: Ano, je tady placené parkoviště. Takže prosím vaše jméno a adresu. David: David Widmann, Horova 12, 702 00 Ostrava. Recepční: Ano, děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou! David: Taky děkuju, na shledanou.

5. Co víte o panu Widmannovi? Tvořte věty. Hledejte víc možností.

POZOR: 1200 čteme tisíc dvě stě nebo dvanáct set

Například: Pan Widmann bydlí v Ostravě. bydlet

jet chtít potřebovat telefonovat rezervovat

do hotelu Diplomat wifi ubytování

v Ostravě jednolůžkový pokoj na služební cestu do Brna

Zopakujte si datum: Dneska je 1. 1. (prvního ledna). Budu v hotelu od/do 1. 1. (prvního ledna). Dny: prvního, druhého, třetího, čtvrtého, pátého, šestého... Měsíce: ledna, února, března, dubna, května, června, července, srpna, září, října, listopadu, prosince

6. Představte si, že jedete na služební cestu a chcete si rezervovat pokoj. Naplánujte, odkdy dokdy pojedete. Zavolejte do hotelu. Váš partner/ka je recepční. Hotel (jméno hotelu), prosím? Dobrý den. Já bych si chtěl/a rezervovat pokoj. A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Jednolůžkový / dvoulůžkový. Kolik to bude stát? (cena) korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? Od (datum) do (datum) A prosím vás, je tam internet / wifi / parkoviště? Samozřejmě. Takže prosím vaše jméno a adresu. (vaše jméno a adresa) Děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou!

46 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 2 7. Představte si, že David si rezervoval pokoj na internetu. Vyplňte formulář podle předchozích informací. HOTEL DIPLOMAT

| Objednávka

DATUM PŘÍJEZDU Den: 

Měsíc: 

POŽADOVANÉ POKOJE Jednolůžkové:  Dvoulůžkové:  OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Rok: 

Třílůžkové:

 Počet osob:

Příjmení:

Adresa:

PSČ:

Město:

Stát:

E-mail:

widmann@centrum.cz

Požaduji parkování:

Ano:

Ne:

Telefon: 608 263 967

Fax: - - -

Poznámky:

ODESLAT

8. David přijel do hotelu Diplomat. Mluví v hotelu s recepční. Podívejte se na fotografii. Co asi David říká? Jak reaguje recepční?

Počet nocí:

VŠIMNĚTE SI: Internet v češtině >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.1

CD: 47

9. Poslouchejte. Označte, co je/není pravda.

1. David bude bydlet v pokoji číslo 213. ANO / NE 2. Snídaně jsou v přízemí. ANO / NE

CD: 47

10. Poslouchejte a doplňte.

Recepční: Dobrý den. Co pro vás můžeme udělat? David: Dobrý den. Mám u vás rezervovaný pokoj. Recepční: A na jaké jméno? David: David Widmann. Recepční: Aha. Promiňte, jak se to píše? David: David Wid-mann. Dvojité vé, měkké i a dvě en. … Recepční: Tak, tady je váš klíč. Je to pokoj číslo 1. ______________, druhé patro. Výtahy jsou tady 2. ______________. David: Cože, 3. ______________? Promiňte, ale pokoj s číslem 13 nechci. Recepční: Hm... No tak dobře. Tady je jiný pokoj, ale je trochu menší. Je to číslo 4. ______________. David: Děkuju, jste moc hodná. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? Recepční: V hotelové restauraci tady 5. ______________, od sedmi do deseti hodin.

Jak nadiktujete jméno? á, é, í, ó čteme dlouhé a, e, i, o i čteme měkké i y čteme ypsilon, tvrdé y ů/ú čteme u s kroužkem/u s čárkou nn čteme dvě en nebo n n q čteme kvé w čteme dvojité vé x čteme iks >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13. 2

11. Víte, jak někomu (např. recepční v hotelu) nadiktujete vaše jméno? Napište to.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________

12. Nadiktujte si navzájem vaše jména a napište je.

47 Cv. 10 Cv. 10


Lekce 13 13. Když hledáte ubytování, můžete vidět tyto piktogramy. Co znamenají?

1

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

12

14. Alena Jandová je z Olomouce. Musí jet na několik dní do Prahy a hledá ubytování. Čtěte inzeráty a odpovězte na otázky. (Můžete pracovat se slovníkem.) 1. Kde může Alena mít jednolůžkový pokoj? 6. Kde může používat internet? 2. Odkud je blízko do centra? 7. Kde může vařit? 3. Kde je bezbariérový přístup? 8. Kde nesmí kouřit? 4. Jaké ubytování je nejlevnější? 9. Kde je blízko tramvaj? 5. Kde může Alena parkovat? 10. Kde může platit kartou?

UBYTOVNA KOŠICKÁ Poloha: Ideální ubytování na okraji Prahy pro jednotlivce, kolektivy i rodiny, 5 minut chůze od nádraží ČD Vysočany, 3 minuty na autobus městské hromadné dopravy. Ubytovna se nachází 100 m od zábavního centra a akvaparku. Pokoje: Standardní 2 až 4 lůžkové pokoje, sociální zařízení, sprcha, kuchyň s ledničkou pro dva pokoje společné. Parkování: Bezplatné nehlídané parkoviště. Cena: 155 Kč/osoba/noc

48

HOTEL ONYX Poloha: Hotel Onyx se nachází v Praze v blízkosti centra, 10 min. pěšky od stanice metra Florenc. Pokoje: Našim hostům nabízíme pohodlné ubytování v 17 dvoulůžkových, 6 třílůžkových a 4 čtyřlůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny telefonem, sociálním zařízením a televizí. Je zde bezbariérový přístup. Služby: V objektu se nachází restaurace a vinný sklep s kapacitou 65 osob, bazén a sauna (placené). Poblíž hřiště na tenis a squash. Bezdrátová síť wifi. Parkování: Parkování u objektu. Cena (osoba/noc): Dvoulůžkový pokoj 1390 Kč Třílůžkový pokoj 1620  Kč Čtyřlůžkový pokoj 1800 Kč Platba je možná hotově i kreditní kartou.

POZOR: smět >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.3

KOLEJ MIHULKA Poloha: Cca 35 minut od centra, v blízkosti je tramvajová zastávka s možností přestupu na metro. Pokoje: Kolej má 44 pokojů s telefonem, WC a sprchou. Kuchyň s ledničkou společná na každém patře. Služby: Na celé koleji je možnost připojení na internet. Možnost úschovy kol. Poznámka: V celém objektu je přísný zákaz kouření. Cena: Pro studenty: Jednolůžkový pokoj, vlastní záchod a koupelna: 139 Kč/osoba/den. Třílůžkový pokoj, společný záchod a koupelna: 77 Kč/osoba/den. Pro hosty: Jednolůžkový pokoj, vlastní záchod a koupelna: 290 Kč osoba/ den.


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Služby

CD: 48

1 Co je to? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte názvy služeb k fotografiím.

s čistírna s opravna obuvi s kadeřnictví s pumpa s autoservis s výroba klíčů s krejčovství s oční optika s kosmetika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2. Kam jdete nebo jedete, když potřebujete...? Spojte. Tvořte věty. Například: Když potřebuju koupit brýle, jdu do optiky. 1. koupit brýle nebo kontaktní čočky A. na kosmetiku 2. vyčistit oblečení B. do opravny obuvi 3. udělat make-up nebo manikúru C. do čistírny 4. opravit auto D. do autoservisu 5. vzít* benzín E. do kadeřnictví/k holiči 6. opravit boty F. do optiky 7. ostříhat vlasy G. na pumpu/k pumpě 8. ušít* oblečení H. do krejčovství/ke švadleně

ZOPAKUJTE SI: Kam? do + genitiv na + akuzativ k/ke + dativ >Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.4

3. Kam chodíte/jezdíte často, občas, málokdy? Kam nechodíte/nejezdíte nikdy? Například: Často chodím do optiky, nikdy nechodím na kosmetiku.

49 Cv. 1

Cv. 2


Lekce 13 C | Co pro vás můžu udělat?

CD: 49, 50, 51, 52, 53, 54

1. Poslouchejte dialogy 1–6. Kde je můžete slyšet?

u holiče

na pumpě /u pumpy

v optice

v opravně obuvi

u švadleny

na kosmetice

v čistírně

CD: 49, 50, 51, 52, 53, 54

2. Poslouchejte dialogy ještě jednou. Označte správnou odpověď.

v autoservisu

ZOPAKUJTE SI: Kde? v + lokál na + lokál u + genitiv

1. Kolik stojí brýle? 3. Kdy bude hotový kabát v čistírně? 5. Pán u pumpy a) 2 500 korun a) v pondělí a) platí hotově b) 2 700 korun b) za týden b) platí kartou c) 2 200 korun c) v úterý c) neplatí

>Příloha ČE2, lekce 13, bod 13.4

2. S čím má problém auto? 4. Paní chce zkrátit vlasy 6. Kdy budou hotové boty? a) s motorem a) o dva centimetry a) dneska odpoledne b) s benzínem b) o pět centimetrů b) zítra odpoledne c) s pneumatikou c) o deset centimetrů c) zítra dopoledne

3. Co potřebujete udělat? Hledejte víc možností. Například: Potřebuju vyčistit kabát. vyčistit opravit ušít* udělat vzít* ostříhat koupit zkrátit

manikúru

auto

make-up vlasy

motor kabát

kontaktní čočky

boty brýle benzín oblečení

4. Co říká prodavač (P)? Co říká zákazník (Z)? 1. Na jaké jméno to bude?_____ 2. Chtěl/a bych... _____ 3. Ano, to nebude problém. ___ 4. Tady máte lístek. _____

5. Kdy to bude hotové? _____ 6. Kolik to bude stát? _____ 7. Potřebuju... _____ 8. Můžu platit kartou? _____

9. Ano, samozřejmě. _____ 10. Zavoláme vám. _____ 11. A ještě si vezmu... _____ 12. A jaký máte telefon? _____

13. Podíváme se na to. _____ 14. A o kolik to chcete zkrátit? _____ 15. Co pro vás můžu udělat? _____ 16. Přijďte si zítra odpoledne. _____

5. Tvořte dialogy k fotografiím. Používejte fráze z předchozího cvičení.

1

2

3 PAMATUJTE SI: platit kartou ×

platit hotově

4 50

5


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 13: Ája jede na služební cestu

CD: 55

Je to velmi důležitá akce. Slečno Zajíčková, pojedete na prezentaci naší firmy.

Zítra si musím nechat ostříhat vlasy...

...koupit si letenku...

O D VA D N Y P O Z D Ě J I

...opravit boty...

...vyčistit kostým...

...objednat taxík...

...a rezervovat hotel.

Moment...

Kde je ta

prezentace? Zapomněla jsem ji v práci!!!

51


Lekce 13 E | Co už umím česky V hotelu Já bych si chtěl/a rezervovat pokoj. Kolik to bude stát? A prosím vás, je tam internet / wifi / parkoviště? Co pro vás můžeme udělat? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Odkdy dokdy to budete chtít? Prosím vaše jméno a adresu. Objednávka ubytování Datum příjezdu (den, měsíc, rok, počet nocí) Požadované pokoje (jedno-/dvou-/třílůžkové) Počet osob Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, město, PSČ, stát) Kontakt (telefon, fax, e-mail) Parkování (ano, ne) Jak nadiktujete jméno? á, é, í, ó – dlouhé a, e, i, o i – měkké i y – ypsilon, tvrdé y ů/ú – u s kroužkem/u s čárkou nn – dvě en nebo n n q – kvé w – dvojité vé x – iks Potřebuju... Chtěl/a bych... opravit auto, boty, ostříhat vlasy, vyčistit oblečení, ušít oblečení, koupit brýle nebo kontaktní čočky, udělat make-up nebo manikúru...

Slovní zásoba Ubytování: hotel, penzion, ubytovna, kolej, jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj, potřebovat ubytování, rezervovat pokoj Služby: čistírna, opravna obuvi, kadeřnictví, pumpa, autoservis, výroba klíčů, krejčovství, oční optika, kosmetika Výslovnost CD: 56 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. p penzion, pokoj, potřebuju, opravit, optika, koupit, bezbariérový přístup b brýle, boty, byt, být, do Brna, ubytovna, ubytování, oblečení, služby, služební cesta v vlasy, výtah, výroba klíčů, wifi, opravna, rezervovat, levné, televize, parkoviště f formulář, telefon, telefonovat, wifi POZOR: b > p počet osob v > f obuv

52


Lekce 14 Jaké máte zaměstnání? Hledám práci Životopis Žijeme v České republice Komiks: Ája a její pracovní den

53


Lekce 14 A | Jaké máte zaměstnání?

POZOR: Jaké máte zaměstnání? = Co děláte?

1. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Jaké máte zaměstnání? Jaké zaměstnání má váš tatínek, bratr, manžel.../vaše maminka, sestra, manželka...?

CD: 57

2. Jaké zaměstnání mají lidé na fotografiích? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte slova k fotografiím.

s úředník

s číšník

s sekretářka

s ředitel

s prodavačka

s dělník

s uklízečka

s zdravotní sestra

s automechanik

3.

1.

2.

4.

7.

5.

9. 6. 8.

3. Kdo kde pracuje? Pak řekněte, kde pracujete vy (váš bratr, vaše sestra...). Například: Sekretářka pracuje ve firmě. ve firmě v restauraci v obchodě

v nemocnici

v autoservisu

4. Doplňte femininum nebo maskulinum.

na úřadě

1. prodavač – _______________________ 3. uklízeč – _______________________ _______________________ – úřednice 2. ředitel – _______________________ 4.

v továrně 5. _______________________ – dělnice 6. číšník – servírka

5. Jaké zaměstnání byste chtěli/nechtěli dělat? Proč? Například: Chtěl/a bych být učitel/ka, protože... Nechtěl/a bych být učitel/ka, protože...

PAMATUJTE SI: učitel – učitelka úředník – úřednice >Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.1

54 Cv. 2


ČEŠTINA EXPRES 2

B | Hledám práci. Životopis.

PAMATUJTE SI: ZŠ = základní škola SŠ = střední škola, středoškolské vzdělání VŠ = vysoká škola, vysokoškolské vzdělání

1. Když hledáte práci, čtete v inzerátech tyto výrazy. Co znamenají? Spojte. 1. 2. 3. 4. 5.

zaměstnání zaměstnanec vzdělání plat pracovní doba

A. jakou školu jste dokončili B. peníze za práci C. práce D. odkdy dokdy pracujete E. ten, kdo pracuje ve firmě

> Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.2

CD: 58

2. Eliška Kostková hledá novou práci. Mluví o tom, jakou práci by chtěla dělat. Poslouchejte. Označte, co je/není pravda. 1. 2. 3. 4. 5.

Eliška pracuje v centru Brna. ANO/NE Má pracovní dobu od sedmi hodin do pěti. ANO/NE Eliška má dobrý plat. ANO/NE Eliška chce pracovat jako manažerka. ANO/NE Eliška chce v nové práci mluvit rusky. ANO/NE

3. Eliška čte inzeráty v novinách. Jaký pro ni může být zajímavý a proč? INZERCE – ZAMĚSTNÁNÍ

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA

Do luxusního hotelu v centru Brna příjmeme číšníka nebo servírku. Požadujeme dobrou znalost NJ nebo AJ. Pracovní doba: dlouhý týden: Po–Čt, Ne 11.00–22.00 krátký týden: Pá, So: 11.00–04.00 Plat: 13 000–15 000 Kč podle praxe CV zasílejte na: info@classichotel.cz nebo volejte na: +420 542 377 811.

A

Přijmeme prodavače/ky

IT společnost AZComp hledá kandidáta na pozici:

Nově otevřená prodejna čokoládových pralinek v Obchodním centru Fénix hledá prodavačky/prodavače.

OBCHODNÍ ASISTENT/KA

Požadujeme příjemné vystupování a komunikativnost. Nabízíme motivující plat a práci v mladém kolektivu. Nástup možný ihned. Životopis s fotografií zasílejte na shopfenix@chocolate.com

Požadujeme: SŠ vzdělání, dobrá znalost práce na PC, orientace ve výpočetní technice, komunikativnost a flexibilita Nabízíme: dobrý nástupní plat, 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy

Místo práce Brno, nástup ihned.

B

Svá CV zasílejte na e-mail: kutil@azcomp.cz

C

Vzdělávací centrum Eurolink v Brně hledá zaměstnance na tuto pozici:

Manažer / manažerka pro německé jazykové oddělení Náplň práce: plánování a organizace jazykové výuky, garance kvality kurzů Požadujeme: VŠ vzdělání, manažerské minimum, praxe ve výuce NJ, výborná znalost NJ, znalost MS Office Váš životopis zasílejte na e-mailovou adresu: iva.konecna@eurolink.cz 4. Čtěte inzeráty ještě jednou. Označte barevně tyto informace. Kdo je zaměstnavatel? Jaké zaměstnance hledá? Jaký je plat? Jaká je pracovní doba? Jaké vzdělání musí zaměstnanec mít? Jaká je kontaktní adresa nebo telefon?

D

POZOR: zaměstnání × zaměstnanec × zaměstnavatel

55


Lekce 14 1. Když hledáte nové zaměstnání, zaměstnavatel bude chtít váš životopis. Čtěte životopis, který napsala Eliška Kostková. Odpovězte na otázky. 1. 2. 3. 4. 5.

Kolik je jí let? 6. Kdo je teď její zaměstnavatel? Kde bydlí? 7. Jaké měla další studium, kurzy nebo stáže? Jaký má e-mail? 8. Umí francouzsky? Kde studovala? 9. Umí pracovat s počítačem? Co teď dělá? 10. Co ráda dělá, když má volno?

PAMATUJTE SI: životopis = CV (čtěte: síví, sívíčko) > Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.3

Životopis Eliška Kostková Datum narození: 14. 8. 1982 Adresa: Milady Horákové 14, 602 00 Brno

Osobní údaje: Kontakt:

Telefon: +420 543 821 212, +420 732 86 99 33 E-mail: eliska.kostkova@gmail.com

Vzdělání: 1997 – 2001 2001 – 2006

Gymnázium Slovanské náměstí, Brno Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obor německý jazyk a literatura)

Další studium, kurzy, stáže: březen – červen 2005 leden – prosinec 2010

Program Erasmus, Pädagogische Akademie des Bundes, Vídeň Certifikovaný kurz Studium managementu, Institut celoživotního vzdělávání VUT, Brno

Zaměstnání: 2006 – nyní

učitelka němčiny, Jazyková škola Orbis, Brno

Jazyky:

němčina (úroveň C1) angličtina (úroveň B1)

Práce s počítačem:

MS Windows, MS Office, Internet

Zájmy:

německá literatura, divadlo, cestování, tenis

2. Doplňte podle životopisu, co kdy Eliška dělala.

1. V roce __________ byla na programu Erasmus ve Vídni. 2. Od roku __________ do roku __________ studovala střední školu. 3. Od roku __________ do roku __________ studovala vysokou školu. 4. Od roku __________ pracuje v jazykové škole Orbis.

Časové výrazy a) s prepozicí (otázky Kdy? Odkdy? Dokdy?) v roce, v pondělí, od roku, do roku, o víkendu... b) bez prepozice (otázky Kdy? Jak dlouho?) dopoledne, odpoledne, zítra, včera... minulý, příští, každý, celý, tenhle + akuzativ Například: minulý týden, příští měsíc, každou sobotu, celou neděli, tenhle víkend >Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.4

3. Doplňte prepozice od, do a v. (Pozor – někde nemusí být.) 1. 2. 3. 4.

Studoval jsem _____ roku 1994 _____ roku 2000. 5. Pracovní doba je _____ sedmi hodin _____ tří. _____ příští rok chci chodit na kurz managementu. Musím pracovat _____ každou sobotu. 6. _____ roce 2009 jsem byla na stáži v Madridu. 7. V jazykové škole učím _____ roku 2003. _____ minulý týden jsem pracoval _____ celou sobotu. 8. Ve firmě ALON jsem začal pracovat _____ roce 2008.

4. Co jste kdy dělali? Připravte si otázky pro partnera. Ptejte se navzájem a reagujte. Odkdy dokdy...?

Jak dlouho...?

5. Napište vlastní životopis.

56

Kdy...? PAMATUJTE SI: Jak dlouho? jeden týden/měsíc/rok dva, tři, čtyři týdny/měsíce/roky pět, šest... týdnů/měsíců/let


ČEŠTINA EXPRES 2

C | Žijeme v České republice 1. Přečtěte si text o Alexejovi. Odpovězte na otázky. 1. Jakou školu Alexej studoval?

2. Kde pracoval v Rusku?

3. Kde pracuje teď?

4. Je svobodný?

Alexej Portnov žije a pracuje v České republice už 2 roky. Říká: „Jmenuju se Alexej Portnov. Jsem z Ruska. Narodil jsem se 18. března 1979 v Moskvě. Jsem technik, studoval jsem střední průmyslovou školu v Petrohradu. Když jsem dokončil školu, nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě a potom jsem odešel do firmy Uni Mobil. Pak jsem nějaký čas neměl práci. Nakonec jsem si našel novou práci v České republice, a tak teď pracuju a bydlím v Praze. Jsem ženatý, moje manželka se jmenuje Adriana a je Slovenka. Adriana studuje vysokou školu, management. Ještě neví, kde bude pracovat, ale už si začala hledat zaměstnání.“

Další časové výrazy Doplňte z textu věty s těmito výrazy. Rozumíte? __________________________________________________________________________________ nejdřív __________________________________________________________________________________ pak __________________________________________________________________________________ potom __________________________________________________________________________________ nakonec __________________________________________________________________________________ teď __________________________________________________________________________________ už __________________________________________________________________________________ ještě ne

>Příloha ČE2, lekce 14, bod 14.5

CD: 59

2. Alexejova manželka Adriana mluví o sobě. Seřaďte věty. Pak zkontrolujte poslechem.

___ Potom jsem jeden rok pracovala. ___ Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. ___ Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci. ___ Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. 1. Narodila jsem se na Slovensku. ___ Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. ___ Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla.

3. Doplňte do vět už, ještě, potom/pak, nejdřív nebo nakonec.

1. Ve firmě máme nového kolegu, ale ________ jsem ho neviděla. 2. Pracuju v té restauraci ________ dva měsíce. 3. V září pojedu na stáž do Londýna a ________ do Paříže. 4. Hledám práci, ale ________ jsem žádnou nenašel. 5. ________ jsem pracoval ve škole, _______ v bance a _______ ve firmě ELTON. 6. Bohužel ti nemůžu pomoct. ________ měsíc na úřadě nepracuju. 7. ________ musím dopsat ten projekt a ________ můžeme jít na oběd.

4. Alexej je na cizinecké policii. Žádá o dlouhodobý pobyt. Co říká Alexej (A) a co říká úřednice (Ú)? 1. Vyplňte si ten formulář. – _____ 2. Tady je můj pas. – _____ 3. Potřebuju dvě nebo tři fotografie? – _____ 4. Máte kolek? – _____ 5. Tady to podepište, prosím. – _____ 6. Kde koupím kolek? –_____ 7. Máte doklad o zaměstnání a ubytování? – _____ 8. Počkejte tady. – _____ 9. Kdy to bude hotové? – _____ 10. Přijďte příští týden. – _____ 11. Nerozumím. Můžete prosím mluvit pomalu? – _____

57 Cv. 1

Cv. 2

Cv. 3

Cv. 4


Lekce 14 5. Irina Kovalenko také žádá o dlouhodobý pobyt. Vyplnila formulář. Čtěte zkrácenou verzi jejího formuláře a označte, co je/není pravda. 1. Irina je z Polska. ANO / NE 2. Irina se narodila v listopadu. ANO / NE 3. Irina je zdravotní sestra. ANO / NE 4. Irina pracovala v Mukačevu. ANO / NE 5. Irina je svobodná. ANO / NE 1.

6. Irina nikdy nebyla v Dněpropetrovsku. 7. Irina vystudovala vysokou školu. 8. Volodimir se narodil v Olomouci. 9. Volodimir pracuje jako dělník. 10. Irina bydlí ve Velké Bystřici.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

K  O  V   A  L    E   N  K   O I R I N  A

2.

X   0   2 1 1   1 9  7 0

3. 4. 5.

X

U K  R

6.

M U K  A  C    E   V   O

7.

U K  R

8. 9. 10.

S Š

S  E    K  R   E  T   Á    R   K  A

11.

12.

13. 14.

P  U      T   R   A   D   E S  P   A   S   K   A   J   A D N   E   P   R   O  P   E  T    R   O  V   S   K

5  /    3    4  9   0  0  5

P  L   A   N  E   O            s.  r.  o. S  T   U   D   E   N  T   S   K  Á O  L   O  M O   U    C

9  4    7   /    7    7  7    2  0   0

Z  A  M E   S   T   N  Á   N  Í   N   A   Ú   Z E   M   Í Ž   I      Ž K   O  V    A   V  E    L   K  Á     B  Y   S   T    R   I      C   E

15. 16.

C   R    1     5   2 7   8   3   5   3 4   6   8   9   7   5   2    1 U K  R

K  O  V   A  L    E   N  K   O V O   L  O  D   I     M   I     R

6. Představte si, že žádáte o dlouhodo bý pobyt v České republice. Vyplňte formulář v pracovním sešitě.

U K  R   1      4 0 8  1 9  6   5  D N   E   P   R   O  P   E  T    R   O  V   S   K P  R   O   G  R   A  M Á  T    O   R

Ž   I     Ž K   O  V    A   V  E    L   K  Á B  Y   S   T    R   I      C   E

1     5   2 7   8   3  5   3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Místo V   Olomouci Dne 30.  3.  2011 Podpis 58

POZOR: Tento formulář je zkrácený. Celý formulář najdete na www.mvcr.cz.


ČEŠTINA EXPRES 2

D | Komiks 14: Ája a její pracovní den

CD: 60

...ale musím!

Pondělí ráno... Nechce se mi do práce...

...udělám si kávu...

Přijdu do kanceláře...

...zavolám Pájovi...

...přečtu si noviny...

...napíšu esemesku kamarádce...

...zatelefonuju mamince...

...a pak konečně pomalu...

...začnu pracovat!

...řeknu kolegyni, co jsem dělala o víkendu...

Ale ne!

Honem!

Zapomněla jsem, že mám vlastní firmu a pracuju pro sebe!

59


Lekce 14 E | Co už umím česky Co děláte? / Jaké máte zaměstnání? Jsem učitel. Pracuju jako úřednice. Hledám práci (orientace v inzerátech) Kdo je zaměstnavatel? Jaké zaměstnance hledá? Jaký je plat? Jaká je pracovní doba? Jaké vzdělání musí zaměstnanec mít? Jaká je kontaktní adresa nebo telefon?

Životopis Osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa) Kontakt Vzdělání Další studium, kurzy, stáže Zaměstnání Jazyky Práce s počítačem Zájmy Na úřadě Vyplňte si ten formulář. Máte kolek? Tady to podepište, prosím. Máte doklad o zaměstnání a ubytování? Počkejte tady. Přijďte příští týden. Gramatika Časové výrazy a) s prepozicí v roce, v pondělí, od roku, do roku, o víkendu... b) bez prepozice dopoledne, odpoledne, zítra, včera...minulý, příští, každý, celý, tenhle + akuzativ c) další časové výrazy ještě, nakonec, nejdřív, pak, potom, teď, už Slovní zásoba

učitel – učitelka, úředník – úřednice, číšník – servírka

Výslovnost CD: 61 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. z zaměstnání, zaměstnanec, zdravotní sestra, zájmy, začíná, vzdělání, datum narození s svobodný, studuje, studium, cestování, ž životopis, žádost, žena, ženatý, žije, manžel, manželka, manažer, manažerka š škola, ještě, vaše, váš POZOR: z > s bez, kurz ž > š už, když, muž

60


Pracovní Lekce 1 sešit

61


Lekce 8

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Procvičujte formy budoucího času. Doplňte konjugaci. Pak tvořte negativní formy. BÝT

PRACOVAT

UČIT SE budu se učit

ty on, ona, to my

budeme

vy oni

budou pracovat JÍT

JET

ZAPLATIT

půjdu

ty on, ona, to

pojede

my vy

zaplatíte

oni

2. Plánujte, co budete dělat odpoledne, zítra, v sobotu... Například: jet do divadla – V sobotu... V sobotu pojedu do divadla.

1. jít do školy – Zítra ________________________________________________________________________________________________ 2. být v restauraci – Zítra v poledne ____________________________________________________________________________________ 3. jet na výlet – V sobotu ____________________________________________________________________________________________ 4. psát domácí úkoly – Odpoledne ____________________________________________________________________________________ 5. být doma – Dneska večer __________________________________________________________________________________________ 6. nakupovat jídlo a pití – V pondělí ___________________________________________________________________________________ 7. hrát tenis – Zítra ráno _____________________________________________________________________________________________ 8. jet na hory – O víkendu ____________________________________________________________________________________________ 9. být v práci – Příští týden ___________________________________________________________________________________________ 10. letět na konferenci do USA – Příští měsíc _____________________________________________________________________________ 11. učit se anglicky – Příští rok se ______________________________________________________________________________________ 12. dívat se na televizi – V neděli se ____________________________________________________________________________________

8

3. Marek a Sandra plánují, co budou dělat. Doplňte dialog.

Sandra: Co dneska (ty – dělat) _________________________? (Ty – být) ________________________doma? Marek: Ne, (já – jít) _________________________ k doktorovi a pak (já – jet) _________________________ na češtinu. A ty? Sandra: (Já – jít) _____________________ do práce a (já – psát) ______________________ ten nový projekt. Marek: A co (my – dělat) _________________________ večer? (My – jít) _________________________________ do kina? Třeba v kině Kosmos dávají Piráty z Karibiku. Sandra: Tak fajn. (Já – zavolat) _________________________ tam, jestli mají lístky. Marek: Dobře, (my – sejít se) _________________________ v kině. Měj se hezky!

4. Doplňte dny. Plánujte, co budete dělat příští týden. Například: V pondělí odpoledne půjdu na tenis. v pondělí

ve čtvrtek

v neděli

62


B

Lekce 8

5. Marie a Radek jsou v důchodu. Mají celý den volno. Mluví o tom, co budou dělat. Doplňte prepozice do, na a k. Marie: Co dneska budeš dělat? Budeš doma? Radek: Ne. Půjdu _______ doktorovi a pak pojedu _______ fotbal. A co budeš dělat ty? Marie: Půjdu _______ kosmetiku a pak pojedu _______ školy _______ angličtinu. Budeme psát test. A co budeme dělat večer? Radek: Hm, já nevím.... Nechceš třeba jít _______ kina? Marie: Tak dobře. Co dávají? Radek: Moment, podívám se _______ internet. Tak v kině Alfa dávají Titanik. Zavolám tam a zeptám se, jestli mají lístky. Sejdeme se v kině, jo? Marie: Tak jo. Ale já už musím letět. Měj se hezky. Zavolám ti!

6. Označte správnou prepozici. Pak se ptejte kamaráda nebo kamarádky. Například: Kam pojedeš ve středu? – Do/na/k konferenci. – Pojedeš ve středu na konferenci? 1. Kam půjdeš v sobotu večer? – Do/na/k operu do/na/k divadla. 2. Kam půjdeš v pátek? – Do/na/k klubu. 3. Kam jsi šel včera dopoledne? – Do/na/k doktorovi. 4. Kam jsi jela o víkendu? – Do/na/k kina do/na/k ten nový film. 5. Kam jedeš? – Do/na/k Prahy do/na/k letiště. 6. Kam jdeš? – Do/na/k výstavu do/na/k galerie.

7. Spojte. 1. Půjdeš na fotbal? A. Ano, budu. 2. Budeš zítra ráno doma? B. V kině. 3. Kam pojedeš na konferenci? C. Ano, půjdu. 4. Kde budeš zítra večer? D. Ne, nepojedu. 5. Budeš zítra dopoledne v práci? E. Do Moskvy. 6. Pojedeš o víkendu na hory? F. Ne, nebudu v práci, budu ve škole.

8. Doplňte genitiv sg. nebo akuzativ sg.

1. Večer chci jít do ________________________ (klub). 8. Půjdeš taky na __________________________ (fotbal)? 2. Zítra půjdu na _________________________ (koncert). 9. Půjdeš večer do _________________________ (divadlo)? 3. Musím jet do __________________________ (supermarket). 10. Chceš jít na _____________________________ (procházka)? _____________________________ 4. Pojedu do (Rakousko). 11. Zítra musím jet do _______________________ (Polsko). _____________________________ 5. Poletím do (Rusko). 12. Proč nejdete do _________________________ (banka)? 6. Nechci jít na ____________________________ (výlet). 13. O víkendu nemůžeme jít na _______________ (výstava). 7. Pojedeš o víkendu do ____________________ (Německo)? 14. Příští rok poletíme do ____________________ (Španělsko).

9. Kam lidé na fotografiích půjdou, pojedou nebo poletí? Co tam budou dělat? Napište ke každé krátký příběh.

Ivan, Dan a Klára

Karel

Jiří

63


Lekce 8

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

10. Martin Sýkora přemýšlí o tom, co bude dělat příští týden. Hledá si různé informace na internetu. Kam půjde nebo pojede a proč? Například: Půjde do školy Rondo, protože se bude učit anglicky.

J a z y k ov á š k o l a RO N D O

zahajuje kurzy jazyků pro děti i dospělé A, N, R, F, Šp, I, Čeština pro cizince kvalitní lektoři individuální i skupinová výuka ranní i večerní kurzy skupiny do 8 studentů Slavíkova 19, Praha 3 Tel. +420 606 921 006 E-mail: jsrondo@centrum.cz

Fitness centrum M+M SAUNA • SOLÁRIUM•BAZÉN V listopadu a prosinci sleva 20 % pro členy s klubovou kartou

Cestovní kancelář Exim Tour nabízí

Nádražní 8, Praha 5 Telefon: +420 287 454 320, www.mm.cz

Týdenní zimní lyžařské pobyty Cena: dospělý od 2 300 Kč 1 dítě zdarma

8

DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

tel. +420 772 609 823 e-mail: eximtour@eximtour.cz

Ordinace pro děti a dospělé

www.eximtour.cz

MUDr. Jolana Bosáková

11. Opravte tyto informace.

Po: 7–12.30 Ú: 7–13.30 St: Čt: 7–13.30 Pá: 7–12

13.30–17.30 14–19 pouze pro děti

Telefon 223 016 774

1. Jazyková škola Rondo nemá kurzy pro děti. 2. Fitness centrum M + M má v lednu slevu 20 %. 3. Realitní kancelář Asterix má email asterix@seznam.cz. 4. Doktorka Bosáková má ve středu ordinaci pro dospělé. 5. Když jedete na hory s cestovní kanceláří Exim Tour, nemusíte platit za dvě děti.

64

Realitní kancelář ASTERIX Prodáváme a pronajímáme byty a domy všech velikostí Wolkerova 152/14 152 00 Praha 5 www.asterix.cz email: asterix@gmail.com tel. +420 608 335 193


C

Lekce 8

12. Doplňte kde nebo kam. Pak odpovídejte.

1. __________ bydlíš? _______________________________________________________ 2. __________ pojedeš o víkendu? _______________________________________________________ 3. __________ pracuješ? _______________________________________________________ 4. __________ jsi? _______________________________________________________ 5. __________ jdeš? _______________________________________________________ 6. __________ pojedeš na dovolenou? _______________________________________________________ 7. __________ budeš zítra večer? _______________________________________________________ 8. __________ půjdeš večer? _______________________________________________________

13. Doplňte správnou prepozici.

1. Zítra nemusím jít __________ školy. 2. Chceš jít __________ koncert __________ klubu? 3. Sejdeme se __________ kině nebo __________ restauraci? 4. Zítra nebudu __________ práci, musím jít __________ doktorovi. 5. O víkendu jsme byli __________ koncertu __________ klubu. 6. Už je dvanáct! Nechceš jít __________ oběd __________ restaurace? 7. Byli jsme __________ galerii __________ výstavě. 8. Mám auto __________ parkovišti __________ divadla. 9. Musím jít __________ holiči. – Já jsem myslel, že už jsi byla __________ holiče! 10. Zítra pojedeme autem __________ nákup __________ supermarketu, ano?

POZOR: Kam? × Kde? do v/ve na na k/ke u

14. Dokončete větu. 1. Byla jsem a) ve škole na lekci. b) do školy na lekci.

5. Byl jsi už a) na výstavě v galerii? b) na výstavu do galerie?

9. Budete čekat a) na nádraží nebo v hotelu? b) na nádraží nebo do hotelu?

2. O víkendu půjdeme a) na výlet. b) na výletě.

6. Sejdeme se a) do restaurace nebo do kina? b) v restauraci nebo v kině?

10. Ráno nebudu v práci. Musím jít a) do banky. b) v bance.

3. Včera jsem byl a) k doktorovi do nemocnice. b) u doktora v nemocnici.

7. Pojedete zítra a) na výlet? b) na výletě?

11. V sobotu večer půjdeme a) do restaurace. b) v restauraci.

4. Chceš jít a) na výstavě v galerii? b) na výstavu do galerie?

8. Budu čekat a) u divadla. b) do divadla.

12. Bydlím a) v penzionu na náměstí. b) do penzionu na náměstí.

15. Doplňte otázky. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte.

1. Odkud ______________________________________________________? 2. Co _________________________________________________________? 3. Kdo ________________________________________________________? 4. Jak _________________________________________________________? 5. Jaký ________________________________________________________? 6. Jaká ________________________________________________________? 7. Jaké ________________________________________________________? 8. Kdy ________________________________________________________? 9. Kolik _______________________________________________________? 10. Kolikátého __________________________________________________? 11. Kde ________________________________________________________? 12. Kam ________________________________________________________?

65


Lekce 8

D

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Monika čte e-mail od Věry (e-mail je v učebnici na straně 10). Označte, co je/není pravda a věty opravte. 1. Věra se má špatně. ANO / NE 2. Je v Brně na univerzitě. ANO / NE 3. Studuje fyziku na matematicko-fyzikální fakultě. ANO / NE 4. V poledne nemá čas jíst. ANO / NE 5. Včera dělala zkoušku z algebry. ANO / NE 6. O víkendu bude mít volno. ANO / NE 7. Půjde s kamarády do divadla. ANO / NE 8. Jestli bude v neděli hezky, pojedou na výlet. ANO / NE 9. Věra myslí, že matematika je moc těžká. ANO / NE 10. Monika taky studuje matematiku. ANO / NE

17. Doplňte vhodné slovo. Hledejte víc možností. s jít na oběd s v 6 ráno s těžká s matematiku

s špatně s druhý den

s dobře s mít volno s češtinu

s zkoušku z algebry

s do klubu

s moc hezky

1. Mám se špatně. 2. Studuju _________________________________ 3. Matematika je _________________________________. 4. V poledne nemám čas _________________________________. 5. Připravuju se na _________________________________. 6. Vstával/a jsem _________________________________. 7. Dělal/a jsem _________________________________. 8. Dopadlo to _________________________________. 9. O víkendu budu _________________________________. 10. Večer půjdu tancovat _________________________________. 11. Chtěl/a bych studovat _________________________________. 12. Měj se _________________________________.

18. Vyberte si 5 výrazů ze cvičení 17. Mluvte o sobě. Například: Mám se špatně/dobře.

19. Napište email kamarádovi nebo kamarádce. Používejte tyto výrazy. Ahoj... Jak se máš? Já se mám... Včera jsem byl/a... O víkendu budu...

Jsem... Půjdu...

Bydlím... Pojedu...

Studuju... Pracuju... Měj se hezky! Zdravím, ...

_________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

66


A

Lekce 9

1. Jaký dům se vám líbí a proč? Například: Líbí se mi dům číslo 1, protože je...

1

2

3

2. Co je to?

GRÁAŽ – ___________________ YBT – ______________________ MŮD – ____________________ KPELOUNA – ________________ BALONK – __________________ VÁKÝOB– __________________ HRAZADA – _________________ TRAESA – ___________________ NILOŽCE – _________________ ŇYKUCH – __________________ DÁCHOZ – __________________ PEŘÍZMÍ – __________________

3. Doplňte, co je to a kde je to. Například: Vlevo nahoře je ložnice.

4. Jaký máte byt nebo dům? Označte, co je/není pravda. 1. Mám velký byt. 2. Mám malý balkon. 3. Mám starý dům. 4. Mám krásnou zahradu. 5. Mám novou koupelnu. 6. Mám novou garáž. 7. Mám malou kuchyň. 8. Mám velký obývák.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

POZOR: garáž, kuchyň = femininum s netypickou (= minoritni) koncovkou

5. Co to znamená? Doplňte slova z tabulky. s vlastnictví s pokoj s dům s kout s družstevní s kuchyň _________________________________ 1. byt v OV znamená, že byt je v osobním . 2. 2+1 je byt nebo dům, který má dva pokoje a ____________________________. 3. dr. byt znamená ______________________________ byt. 4. 1+1 je byt nebo dům, který má jeden __________________________ a kuchyň. 5. kk znamená kuchyňský ______________________________ 6. RD znamená rodinný ______________________________

9 67


Lekce 9

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Romana Nová potřebuje nový byt. Mluví s realitní makléřkou. Seřaďte dialog. __ Ten je ale dost velký. Nepotřebuju kuchyň. Kolik stojí? __ A chcete si ten byt pronajmout nebo koupit? 1. Hledám nějaký byt v Brně. __ Koupit. __ Nějaký malý 1 nebo 2+kk. __ Stojí 1 200 000 korun. Je to moc hezká a klidná lokalita. __ A jak velký byt potřebujete? __ Hm, dobře. Půjdu tam a uvidím, jestli se mi líbí. __ Aha, moment. Takže tady máme třeba moc hezký 2+1.

7. Pro, na nebo za? Doplňte prepozice.

1. Koupím byt _______ syna. 5. _______ jak dlouho si chcete byt pronajmout? 2. Mám auto _______ 250 000 korun. 6. Koupila jsem byt _______ dva miliony korun. 3. Chceme zahradu _______ děti. 7. Pronajal jsem si dům _______ tři roky. 4. Koupili jsme dům _______ 4 miliony korun. 8. Chtěla bych hezký dětský pokoj _______ dceru.

8. Co kde děláte? Spojte. Hledejte víc možností. Například: Spím v ložnici. Rád/často/někdy spím taky na zahradě. spát vařit povídat si

dívat se na televizi číst

pracovat

sedět učit se

poslouchat hudbu

jíst

9. Co kde děláte? Doplňte prepozice v a na. 1. Dívám se na televizi _______ obýváku. 2. Mám auto _______ garáži. 3. Často sedím _______ balkoně. 4. Kde jsi? – Moment! Jsem _______ záchodě. 5. Uklízím _______ ložnici. 6. Teď jsem _______ koupelně. 7. Rád pracuju _______ zahradě.

9

v kuchyni

v ložnici

v obýváku

na balkoně

na terase

na záchodě

na zahradě

v garáži

10. Kam jdete? Doplňte prepozice do a na. 1. Jdu _______ obýváku. 2. Jdu _______ garáže. 3. Jdu _______ balkon. 4. Jdu _______ záchod. 5. Jdu _______ ložnice. 6. Jdu _______ koupelny. 7. Jdu _______ zahradu.

11. Opakujte všechny prepozice. Doplňte.

1. Pronajal jsem si dům _______ čtyři roky. 10. Auto je _______ garáži. 2. Rád sedím _______ kuchyni. 11. Pronajmu si byt _______ čtyři měsíce. 3. Chtěla bych si pronajmout byt _______1. ledna. 12. _______ víkendu jsme byli na výstavě. 4. Hledám byt _______ kamaráda. 13. Nemáme byt _______ dceru. 5. Chtěl bych rezervovat pokoj v hotelu _______ 7. 5. 14. Budu v České republice _______ 20. 11. _______ 7. 12. 6. _______ pátek pojedeme na hory. 15. Jíme _______ kuchyni. 7. Kupuju dům _______ dceru _______ milion korun. 16. Chtěl bych dům _______ čtyři miliony. 8. Večer si povídáme _______ obýváku. 17. Platím 10 000 korun _______ měsíc. 9. V létě rád spím _______ terase. 18. Mám parfém _______ 3 000 korun.

12. Kolikátého to je? Napište datum slovem (datum najdete v ČE1, lekce 5). Například: Budu tady od 25. 9. – Budu tady od dvacátého pátého září. 1. Pronajmu si byt do 15. 6. _____________________________________________________________________. 2. Kurz angličtiny je od 9. 8. _____________________________________________________________________. 3. Chtěla bych si pronajmout ten dům od 21. 7. _____________________________________________________________________. 4. Budu v USA do 7. 12. _____________________________________________________________________. 5. Festival je do 13. 2. _____________________________________________________________________. 6. Budu v Praze do 6. 9. _____________________________________________________________________. 7. Chtěla bych rezervovat pokoj v hotelu od 7. 5. _____________________________________________________________________. 8. Od 1. 7. budu na dovolené. _____________________________________________________________________.

68


B

Lekce 9

13. Jaké pokoje vidíte na fotografiích? Popište, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu a vzadu. Můžete pracovat se slovníkem. Například: Číslo 1 je obývák. Vpravo je lampa a...

1

2

3

4

14. Představte si, že jste bohatý/á. Nestačí vám jedna věc, ale chcete všechno dvakrát. Co si koupíte? Doplňte dva nebo dvě. Například: lednička – Koupím si dvě ledničky 1. mobil – ___________ mobily 2. lampa – ___________lampy 3. stůl – ____________ stoly 4. dům – ____________ domy 5. garáž – ____________ garáže 6. televize – ____________ televize 7. židle – ____________ židle

8. gauč – ____________ gauče 9. počítač – ____________ počítače 10. skříň – ____________ skříně 11. koberec – ____________ koberce 12. auto – ____________ auta 13. zrcadlo – ____________ zrcadla 14. křeslo – ____________ křesla

POZOR: Maskulinum: dva Femininum: dvě Neutrum: dvě

15. Ilona a Zdeněk Romanovi mluví o tom, jaký bude jejich dům. Doplňte formy plurálu.

Ilona: Budeme mít kuchyň, obývák a čtyři ____________ (pokoj). Zdeněk: Ano. Obývák, kuchyň a pokoj pro hosty budou dole. Nahoře bude naše ložnice a dva dětské ____________ (pokoj). Ilona: Takže nahoře budeme mít tři ____________ (balkon), že? Zdeněk: Jestli chceš, tak ano. Ale taky musíme mít dvě __________________ (koupelna). Ilona: Určitě. A před domem budeme mít _________________ (květina) a _______________ (strom). Zdeněk: A nezapomeň na dvě ________________ (garáž)! Bydlíme daleko od města a budeme asi muset mít dvě ______________ (auto).

69


Lekce 9

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Jaké obchody znáte? Doplňte, jak se jmenují nebo co se tam prodává. A. cukrárna I. obuv

B. trafika C. oděvy J. ovoce a zelenina

D. lékárna K. papírnictví

E. maso a uzeniny L. květinářství

F. knihkupectví G. potraviny H. pekařství M. elektro N. drogerie O. oční optika

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9 70


C

Lekce 9

17. Pracujte se slovníkem. Doplňte, co kde kupujete. V trafice __________________________________________________________________________________________________________ V elektru __________________________________________________________________________________________________________ V lékárně _________________________________________________________________________________________________________ V pekařství ________________________________________________________________________________________________________ V knihkupectví _____________________________________________________________________________________________________ V cukrárně ________________________________________________________________________________________________________ V potravinách _____________________________________________________________________________________________________

18. Pracujte se slovníkem. Ke kterému obrázku patří tyto věty? Kdo je říká? A. Už zase nefunguje internet! B. Tak tahle televize už fungovat nebude. C. Cože? To víno bylo tak drahé? D. Asi budu muset jít domů pěšky. E. Ach jo, ty boty jsou moc malé. Škoda, že nemají větší číslo. F. Tenhle sporák se mi líbí. G. Aha, tak tady je ten účet! Musím to reklamovat. H. Kde je ta faktura? Včera tady byla! I. Tenhle kabát je hezký. Můžu si ho zkusit?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

71


Lekce 10

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je na obrázcích? OSTRAVA

1.

2.

3.

2. Jak to řeknete jinak? 1. 2. 3. 4. 5.

přijet pozdě: m __ __ z __ __ __ __ __ __ __ dokumenty, které musí mít řidič: ř __ __ __ __ __ __ __ a t __ __ __ __ __ __ __ __ p __ __ __ __ __ symbol na silnici, který informuje řidiče, jak jet: z __ __ __ __ __ peníze, které platí řidič, když udělá chybu: p __ __ __ __ __ místo, kde kupujeme lístky: p __ __ __ __ __ __ __

4. Jaké dialogy můžete slyšet při cestování? Spojte. 1. Vaše doklady, prosím. A. Budu muset zaplatit pokutu? 2. Dvakrát Český Krumlov. B. 512 korun. 3. Prosím vás, má ten vlak zpoždění? C. Tady jsou. 4. Víte, jakou chybu jste udělal? D. Na třetí nástupiště. 5. Prosím vás, nevíte, kde je pokladna? E. Asi jsem jel moc rychle, že? 6. Jela jste moc rychle. F. Tady vlevo. 7. Nevíš, kolik stojí jízdenka do Ostravy? G. Ano, 10 minut. 8. Na jaké nástupiště přijede vlak z Brna? H. Asi 250 nebo 300 korun.

4.

5.

3. Seřaďte dialog 1 (1–6) a dialog 2 (1–7). Dialog 1 ___ A na jaké nástupiště přijede? ___ Prosím vás, a kdy jede příští autobus? ___ 256 korun ___ V 19. 15. 1. Dobrý den, jednou Český Krumlov. ___ Na třetí. Dialog 2 ___ Ano. Musíte zaplatit pokutu. ___ Děkuju. Víte, jakou chybu jste udělal? 1. Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. ___ No, asi jsem jel moc rychle, že? ___ Hm.... A kolik? ___ Tady je řidičský a technický průkaz. ___ 1000 korun.

5. Pracujte se slovníkem. Kdo to říká nebo si to myslí? Doplňte k fotografiím. A. Vy jste neviděl tu značku? B. Ten vlak má zpoždění. C. Musím si koupit jízdenku. D. Pane řidiči, zaplatíte pokutu 1000 korun. E. Ne! Zapomněla jsem doklady! F. Vlak z Brna přijel na třetí nástupiště. ... Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

72


A

Lekce 10

6. Jak můžete cestovat? Doplňte podle modelu.

jezdit – jet na motorce

7. Jezdit nebo jet? Chodit nebo jít? Označte vhodné sloveso. Například: Jak často chodíš – jdeš do práce? 1. Každý den jezdím – jedu metrem. 6. Dneska jezdím – jedu domů tramvají. 2. Jak dneska jezdíš – jedeš domů? 7. Nikdy nelétám – neletím letadlem. 3. Nikdy nechodím – nejdu pěšky. 8. Rád chodím – jdu pěšky. 4. Každý víkend jezdím – jedu k babičce. 9. Jezdíš – jedeš dneska domů na motorce? 5. Často jezdím – jedu na kole. 10. Kam zítra chodíš – jdeš?

8. Doplňte do tabulky krátká slovesa pohybu („já-formy“). infinitiv

jít

přítomný čas

jdu

jet

letět

minulý čas budoucí čas

poletím

9. Doplňte do tabulky dlouhá slovesa pohybu („já-formy“). infinitiv

chodit

jezdit

létat

přítomný čas minulý čas

chodil jsem

budoucí čas

10. Napište, co jste dělali nebo budete dělat. Například: Jedu autem. – Jel jsem autem. Pojedu autem. 1. Jdu do práce. 4. Jezdím do Francie. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________ 2. Chodím na výlety. 5. Letím do Ruska. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________ 3. Jedu do školy. 6. Létám na služební cesty do USA. __________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________

11. Opakujte všechny prepozice. Doplňte správnou prepozici (POZOR – někdy tam nemusí být). 1. Jezdím ______________ školy _________ autobusem. 2. Každý den ráno chodím _________ nádraží. 3. Jezdil jsem často vlakem _________ Brna. 4. Chtěla bych lístek _________ vlak _________________ Moskvy. 5. Poletíš _________ Kyjeva letadlem nebo pojedeš _________ vlakem?

6. Kupuju jízdenku _________ kamaráda _________ 250 korun. 7. Vlak z Bratislavy přijede ________ druhé nástupiště ______ 19.30. 8. Často jsem večer z práce jezdila domů _________ taxíkem. 9. V obci můžete jet maximálně 50 kilometrů _________ hodinu, a vy jste jel _________ 80! 10. Každý týden _________ pondělí jezdím _________ Ostravy.

73


Lekce 10

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

12. Doplňte prefix při- nebo od-/ode-.

Například: Kdy _____letělo letadlo z Londýna? – Kdy přiletělo letadlo z Londýna? 1. Kdy dneska _____jdeš domů? – Večer. 5. Můj učitel tady není. O víkendu _____jel do Anglie. 2. Ten tvůj kamarád už ______jel? – Ne, ještě je tady. 6. Francouzský prezident _____letěl z Prahy včera večer. 3. Prosím vás, kdy _______jede vlak z Berlína? 7. Vlak z Varšavy _______jede na čtvrté nástupiště. 4. Je tady váš kolega? – Není, už _______šel domů. 8. Kde jsou studenti? – Tady nejsou. Asi už ________šli domů.

13. Podívejte se na obrázky. Co asi ti lidé říkají?

PO

KLA

DN

A

1.

OR INF

2.

MA

CE

3.

10

4.

14. Seřaďte dialogy. K jakému obrázku patří? A. ___ Na nástupiště 21 ___ 490 korun. ___ Dvakrát Karlovy Vary ___ A na jaké nástupiště to přijede?

C. ___ Ano, na stanici Florenc. ___ Céčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. ___ Prosím vás, kde je metro C? ___ Děkuju. A můžu z céčka přestoupit na béčko?

B. ___ Ne, nejede. Pojede z prvního nástupiště. ___ Prosím vás, jede tenhle vlak do Znojma? ___ A nevíte, kdy jede? ___ Odjezd je v 8.34, ale má 15 minut zpoždění.

D. ___ Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Moskvy? ___ Ve 12.15. ___ Už přiletělo. ___ Prosím vás, kdy letí letadlo do Frankfurtu?

15. Zopakujte si genitiv sg. Slova v závorce dejte do správné formy. Například: Jdu do (kino). Jdu do kina. 1. Rád chodím do (divadlo). 7. Musíme jet do (nemocnice). 2. Nikdy nejezdím autem do (Praha). 8. Půjdeš zítra do (banka)? 3. Kdy přijede vlak z (Brno)? 9. Obvykle chodíme z (kino) pěšky. 4. Přijdeš dneska večer do (klub)? 10. Nikdy nejezdím do (město) na nákup. 5. Manžel nikdy nechodí do (hospoda). 11. V kolik hodin přijdeš zítra do (práce)? 6. V pátek večer jezdím ze (škola) taxíkem. 12. Kdy přijede autobus z (Bratislava)?

74

PAMATUJTE SI: Model pro genitiv sg.: jít do supermarketu do školy do restaurace do kina


Lekce 10

B

16. Na nádraží můžete vidět informace o odjezdu a příjezdu vlaků. Pracujte se slovníkem. Co znamenají tyto výrazy a zkratky? Spojte. 1. Os A. místo, ze kterého jedeme 2. R B. expresní vlak 3. Ex C. osobní vlak 4. Bus D. hlavní nádraží 5. SC E. vlak Super City 6. EC F. místo, do kterého jedeme 7. nást. G. rychlík 8. výchozí stanice H. nástupiště 9. cílová stanice I. autobus 1 0. hl. n. J. vlak Euro City

17. Odpovězte na otázky. 1. Kdy přijede vlak z Benešova u Prahy? 2. Kdy jede vlak do Mnichova? 3. V kolik hodin přijede vlak z Děčína? 4. V kolik hodin jede z nádraží autobus na letiště? 5. Kam jede vlak, který odjede v 17.02? 6. Odkud přijede vlak, který přijede v 17.21? 7. Z jakého nástupiště odjede vlak do Jihlavy? 8. Na jaké nástupiště přijede vlak z Ostravy? 9. Mají nějaké vlaky zpoždění? 16. 48.18

ODJEZD

Vlak

Číslo

Jméno

Cílová stanice

Pravidelný odjezd

Nást.

Zpoždění min.

Os

8848

S7

BEROUN

16.50

2

5

R

780

R4

DĚČÍN HL. N.

16.55

7

Os

2545

S9

BENEŠOV U PRAHY

16.58

6

R

915

R2

JIHLAVA

17.02

3S

Bus

43

AE

PRAHA LETIŠTĚ

17.05

B1

Ex

356

AEinstein MÜNCHEN HBF

17.10

SC

515

Pendolino BOHUMÍN

17.13

16. 50. 18

4

PŘÍJEZD

Vlak

Číslo

Jméno

Výchozí stanice

Pravidelný příjezd

Nást.

Os

9131

S9

PRAHA VYSOČANY

16.57

6

Os

9943

S7

ŘEVNICE

17.04

3

Os

2540

S9

BENEŠOV U PRAHY

17.06

5

R

785

DĚČÍN HL. N.

17.09

4

Os

8850

S7

ÚVALY

17.14

6

EC

170

Hungaria

WIEN

17. 18

2

SC

510

Pendolino OSTRAVA HL. N.

17. 21

3

Zpoždění min.

10

5

75


Lekce 10

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

18. Pracujte v páru. Chcete pozvat vašeho kamaráda/kamarádku na návštěvu. Domluvte se. Kdy má volno? Jak dlouho u vás může být? Kdy chce přijet? Kdy chce odjet? Jak pojede? Kde bude bydlet? Co chce vidět?

19. Pozvěte někoho na návštěvu. Napište e-mail. Používejte tyto výrazy. s milý/milá s mám volno s pojedeme

s zdravím tě z s mám se dobře/špatně s líbí/nelíbí se mi tady s chtěl/a bych tě pozvat s můžeš přijet třeba s můžeš jet/letět s cesta trvá s můžeš bydlet s půjdeme s měj se moc hezky s těším se s s pozdravem

_______________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________ ________________________

10

20. Váš kamarád nebo kamarádka chtějí v České republice vidět tato místa. Zjistěte o nich základní informace na internetu (jak je to daleko, co tam můžete vidět, kolik stojí lístek na vlak nebo autobus).

Karlštejn

76

Český Krumlov

Kroměříž Olomouc


A

Lekce 11

1. Jaká část těla je to?

1. BOŘICH – __________________ 3. VLYAS – __________________ 5. NSO – ___________________ 2. LHAVA – ___________________ 4. UPSA – __________________ 6. ONHA – __________________

2. Najděte 11 částí těla. KLAMNGHTKRKÁBNCÍKLHLAVABÁSBANRPUSAMKLAKTAHTAFAVHREJOKOKLKPRTDOKAŘNOHAHANAKABŽIDBŘICHOKLPNKLHDRZK UCHOXCLOPZKLMTRDUKLOPRAMENOKLDGFTRÝŘČNLOSPDATLAKNOSMLASKALAPOŠALKETLABDSLVLASYMALKTEŘČEKLDAT KOLENONONUKLODKSLOAČRUKAJL

3. Domalujte druhou část těla. Pak označte části těla. s hlava s rameno

s ústa/pusa s nos

s oko s vlasy

s noha s koleno

s břicho s ruka

s ucho s záda

s krk

4. Co je na lidském těle 1x a co 2x? Například: pusa – jedna pusa, rameno – dvě ramena... noha – _____________________________________________________ ruka – ______________________________________________________ hlava – ______________________________________________________

POZOR: M: jeden, dva F: jedna, dvě N: jedno, dvě

oko – _______________________________________________________ ucho – ______________________________________________________ nos – _______________________________________________________ břicho – _____________________________________________________ koleno – _____________________________________________________

77


Lekce 11

B

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

5. Co obvykle říká doktor pacientovi?

O __ __ __ __ __ __ s __ ! | O __ __ __ __ __ __ __ ú __ __ __ ! | L __ __ __ __ __ __ s __! | Co v __ __ b __ __ __ ?

6. Co říkají? Doplňte mi nebo mě.

1. Je __________ špatně.

5. Je __________ dobře.

2. Bolí __________ oko.

6. Bolí __________ záda.

3. Není __________ dobře.

7. Bolí __________ břicho.

4. Bolí __________ zub.

8. Bolí __________ hlava.

7. Vyberte si jednu fotografii a napište, co člověk na ní říká. Co ho bolí a proč? Co dělal předtím? Například: Je mi špatně, protože jsem včera moc jedla.

8. Co říká pacient a co říká doktor? Spojte věty a pak je přepište.

11

1. Je mi A. přijít na kontrolu. Pacient: 2. Bolí mě B. bolí? ________________________________________________________________ 3. Otevřete C. špatně. ________________________________________________________________ 4. Nevím, D. na antibiotika. ________________________________________________________________ 5. Tady je E. teplotu? ________________________________________________________________ 6. Mám alergii F. recept. Doktor: 7. Co ho G. hlava. ________________________________________________________________ 8. Jaké máte H. zdravotní pojištění? ________________________________________________________________ 9. Máte I. kde je lékárna. ________________________________________________________________ 10. Za týden musíte J. ústa. ________________________________________________________________

9. Vyberte správný výraz a pak věty přepište.

1. Co váš / vás bolí? ________________________________________________________________ 2. Bolí mě hlava / hlavu. ________________________________________________________________ 3. Mám / Je mi špatně. ________________________________________________________________ 4. Mám teplota / teplotu. ________________________________________________________________ 5. Jsem nemocný / nemocnice. ________________________________________________________________ 6. Musíte jet nemocnice / do nemocnice. ________________________________________________________________ 7. Mám bolí / Bolí mě v krku. ________________________________________________________________ 8. Musíte brát antibiotika dvakrát den / denně. ________________________________________________________________ 9. Za týden musíte přijít kontrolovat / na kontrolu. ________________________________________________________________ 10. Víte / Znáte, kde je nemocnice? ________________________________________________________________

78


C

Lekce 11

10. Co říkají?

Mám ___________________ Mám ___________________ Mám ___________________

Bolí ___________________ Mám ___________________ Mám ___________________

11. Pan Málek a paní Krátká jsou u doktora. Seřaďte dialog (1–6 a 1–7). Pracujte se slovníkem. Dialog 1 ___ Aha, a máte teplotu? ___ Ano, tady je karta. ___ Nemám, ale bolí mě hlava a celé tělo. ___ Hm, to vypadá jako chřipka. Máte zdravotní pojištění? 1. Dobrý den, pane Málek, jak se máte? Co potřebujete? ___ Je mi špatně.

Dialog 2 ___ A napíšete mi taky recept na nějaké vitamíny? ___ Ano, mám horečku 38, 5. ___ Ne, to bohužel nemůžu. Vitamíny si musíte koupit sama v lékárně. ___ Je mi špatně. Bolí mě celé tělo a taky hlava a v krku. 1. Dobrý den, paní Krátká. Tak co vás bolí? ___ Hm, máte angínu. Musíte být doma, ležet a brát antibiotika. ___ Máte teplotu?

12. Doplňte.

1. Doktor píše ___________________ na lék. 4. Když mám 36,3, _______________________________. a) program a) mám zvýšenou teplotu b) e-mail b) nemám zvýšenou teplotu c) recept c) mám horečku

2. Doktor říká: Otevřete ___________________ 5. Doktor říká: Hm, to ___________________ jako angína. a) hlavu a) vypadá b) krk b) dělá c) ústa c) máte 3. Musíte ___________________ dvě tablety denně. 6. _______________________________ v krku. a) brát a) Mám bolí b) pít b) Bolí c) jíst c) Bolí mě

13. Co řeknete, když máte nějaký problém? 1. Mám RMÝU. 2. Mám ZMLOEONU HNOU. 3. Mám GANÍNU.

4. Mám KLAEŠ. 5. Mám RALEGII na pyl. 6. Mám TLEPOTU.

7. Bolí mě HALAV. 8. Bolí mě BHŘICO. 9. Bolí mě DZÁA.

79


Lekce 11

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

14. Kam půjdete, když... ? Kdy tam nemůžete jít? Například: Když mě bolí zub, půjdu k zubaři. Nemůžu tam jít ve čtvrtek. ...vás bolí zub? ...vás bolí záda? ...máte angínu? ...špatně vidíte? ...máte nemocné dítě? ...máte zlomenou nohu?

k praktickému lékaři k zubaři k dětskému lékaři na chirurgii

MUDr. Bohumila Malá

CHIRURGIE

MUDr. Alice Zobanová

OČNÍ ORDINACE tel. 274 093 221

Po 12.00–18.00 Út 7.00–13.00 St 12.00–17.30 Čt 7.00–13.00 Pá 7.00–13.00

dospělí děti dospělí děti

Objednávejte se na vyšetření na tel. 608 836 092

Speciální vyšetřovna ve 2. patře

Po–Čt

8.00–16.00

Po Út St Čt Pá

7.00–18.00 7.00–13.00 7.00–10.00 7.00–12.00 14. 00–18. 00 plánované operace 7.00–12.00 Laserterapie denně od 13.00

Příjem posledního pacienta 20 minut před koncem pracovní doby.

MUDr. Vladimír Dán

ZUBNÍ LÉKAŘ

Objednat se můžete na tel. 723 650 007 e-mail: pavel.habera@centrum.cz

MUDr. Jaroslav Kovanda PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ tel. 223 802 771

Po 7.00–18.00 Út 7.00–13.00 St 7.00–13.00 Čt --Pá 7.00–13.00

11 Nabízíme také: Masáže Hlubinná abreaktivní psychoterapie (1 informativní schůzka zdarma)

7. 3.–26. 3. DOVOLENÁ Akutní případy MUDr. Krátká, 3. patro.

MUDr. Jan Havránek PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST tel. 781 659 023 Denně 7.00–12.00 13.30–16.00

Dopoledne: akutní případy Odpoledne: po objednání Omlouváme se, ale v současné době nepřijímáme nové pacienty.

80

PAMATUJTE SI: lékař = doktor medicíny zubní lékař = zubař oční lékař = očař

tel. 233 002 781

tel. 251 81 732

MUDr. Pavel Habera REHABILITACE AKUPUNKTURA

na oční/k očaři na rehabilitaci

Po 7.00–12.00 13.30–18.00 Út 7.00–12.00 13.30–16.00 St 7.00–12.00 13.30–16.00 Čt 7.00–13.00 Pá --Akutní případy pouze dopoledne. Odpoledne pouze na objednání!


D

Lekce 11

15. Co řeknete v téhle situaci?

H __ __ __ !

V __ __ __ __ __ __ __ mi dům!

Měl jsem n __ __ __ __ __ !

16. Spojte. Hledejte alternativy. 1. Ukradli mi A. nehodu. 2. Bolí mě břicho. Zavolejte B. doklady. 3. Ztratil jsem C. auto. 4. Hoří! Zavolejte D. policii. 5. Vykradli mi byt! Zavolejte E. pomoct? 6. Měl jsem ošklivou F. hasiče. 7. Prosím vás, můžete mi G. doktora.

17. Co budete dělat, když...? Doplňte prepozice (POZOR – někdy tam nemusí být.) 1. Když mi vykradou byt, musím zavolat _______ policii. 2. Když mě bolí břicho, musím jít _______ doktorovi. 3. Když hoří, musím zavolat _______ hasiče. 4. Když ztratím pas, musím jít _______ ambasádu. 5. Když mám problémy, musím zavolat _______ linku 112.

18. Doplňte nápisy. Rozumíte? s zákaz

s fotografování

s zakázáno

s parkování

s nepoužívejte

s zóna

KOUŘENÍ ________________ zákaz ________________ ________________ MOBILNÍ TELEFONY

Zákaz _________________ ________________

vstupu

Diskrétní _____________

19. Co znamenají nápisy ve cvičení 18? Například: Kouření zakázáno. = Nesmíte tam kouřit. 1. _________________________________________ = Nesmíte tam telefonovat. 2. _________________________________________ = Nesmíte tam fotografovat. 3. _________________________________________ = Nesmíte tam jít. 4. _________________________________________ = Nesmíte tam parkovat.

20. Co znamenají tyto piktogramy? Kde je můžete vidět? Například: Nesmíte tam jet na kole.

81


Lekce 12

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Ke každému svátku patří 2 fotografie. Doplňte. A. Vánoce

B. Velikonoce

C. narozeniny

D. Silvestr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Kdy tyto svátky slavíme? Doplňte roční období a datum. s na jaře s v létě s na podzim s v zimě s 31. prosince s 24., 25. a 26. prosince s týden po prvním jarním úplňku 1. Vánoce jsou v zimě, 24., 25. a 26. prosince. 2. Velikonoce jsou _________________________________, _________________________________. 3. Silvestr je _________________________________, _________________________________. 4. Narozeniny mám _________________________________, _________________________________.

ROZUMÍTE? úplněk po úplňku

3. Jaké přání napíšete? Spojte. 1. Všechno nejlepší A. Velikonoce. 2. Posílám pozdrav B. k narozeninám. 3. Přeju C. z dovolené 4. Veselé D. nový rok. 5. Hezké E. Vánoce. 6. Šťastný F. hodně štěstí a zdraví.

12

4. Jarmila Mazná píše kamarádce přání k narozeninám. Napište správně adresu.

586 01 Jihlava náměstí Republiky 34 Božena Zemanová Paní

82

Milá Boženko, přeju všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a štěstí! Těším se, že se v létě zase sejdeme. Tvoje Jarmila


B/C Lekce 12 5. Pan Jirsa volá do firmy Anamak. Mluví se sekretářkou. Seřaďte dialog (1–7). ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Dobře, zavolám později. Děkuju, na shledanou! Ne, děkuju. Nevíte, kdy přijde? Asi za dvě hodiny. Dobrý den, firma Anamak. Jak vám můžu pomoci? Dobrý den, Jirsa. Prosím vás, je tam paní Otáhalová? Na shledanou. Ne, bohužel tady není. Šla k doktorovi. Chcete jí nechat vzkaz?

6. Co řeknete, ... ...když někomu telefonujete? ...když voláte špatné číslo?

...když chcete nechat vzkaz? ...když pracujete v nějaké firmě a někdo telefonuje?

7. Pracujte v páru. Napište dialogy. 1. Jste sekretář/sekretářka ve firmě. Vaše ředitelka Monika Hlavsová je na mítingu/na obědě/u holiče. Někdo telefonuje a potřebuje s paní Hlavsovou mluvit. 2. Voláte kamarádovi/kamarádce, ale je to omyl. 3. Zítra máte individuální lekci češtiny, ale nemůžete přijít. Chcete mít lekci jiný den.

8. Napište podle fotografií, kdo komu telefonuje. Ladislav Božena Vojtěch Eva Martin Ema

telefonuje / volá

Milanovi Daniele Ivanovi Zuzaně Liborovi Denise

Ladislav telefonuje Zuzaně. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Ladislav

Božena

Vojtěch

Eva

Martin

Ema

Daniela

Ivan

Zuzana

Milan

Libor

Denisa

83


Lekce 12

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

9. Doplňte do tabulky zájmena kdo, co ve správné formě. s komu nominativ kdo

s čem

s co

s koho

s čemu

dativ

akuzativ

lokál kom

co

10. Představte si tyto situace. Na co se zeptáte?

1. Vaše kamarádka telefonuje. (Kdo) __________ telefonuješ?

2. Vaši kamarádi si povídají. O (kdo) __________ mluvíte?

3. Vaše kamarádka něco hledá. (Co) __________ hledáš?

4. Vaše kamarádka píše e-mail. (Kdo) __________ píšeš?

5. Váš kamarád se dívá na televizi. O (co) __________ je ten film?

6. Váš kolega přemýšlí. O (co) __________ přemýšlíš?

12 7. Někdo přijde do vaší kanceláře. (Kdo) __________ hledáte?

11. Procvičujte pády, které znáte.

8.Vaše kamarádka nakupuje dárky. Pro (kdo) __________ máš ty dárky?

1. Musím zatelefonovat _______________ a) kamarádka b) kamarádce 2. Dám si _____________________ a) zmrzlinu b) zmrzlina 3. Včera jsem byl v ___________________ a) kino b) kině 4. O __________ jste si povídali? – O filmu. a) co b) čem 5. __________ hledáte? – Učitelku. a) Kdo b) Koho

84

9. Studentka píše esej. O (kdo) __________ píšeš?

6. Zítra půjdu do _______________ a) banka b) banky 7. _______________ píšeš to přání? – Babičce. a) Komu b) Koho 8. Můj přítel je _____________ a) student b) studentovi 9. Koupila jsem si dvě ______________ a) křeslo b) křesla 10. Mám _______________ a sestru. a) bratra b) bratr


D

Lekce 12

12. Telefonujete kamarádovi. Pozvěte ho na návštěvu. Prosím. __________________________________________________________ Ahoj, jak se máš? __________________________________________________________ Jo, moc rád. __________________________________________________________ V sobotu bohužel nemůžu, ale v neděli ano. __________________________________________________________ Ano, hodí. __________________________________________________________ Já taky. Čau!

13. Představte si, že telefonujete vašemu učiteli/učitelce. Předchozí dialog přepište jako formální. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

14. Vyberte a doplňte správný výraz. Pak čtěte nahlas.

Dáša telefonuje 1. ___________________________. Dáša: Ahoj, babi, jak se máš? Božena: Ujde to. A co ty, Dášo, jak se máš ty? Dáša: Docela dobře. Hele, já přijdu 2. ________________________________ na návštěvu, jo? Božena: Ve středu? Já nevím, jestli nemusím jít k doktorovi. Moment... Ne, nemusím. A přijdeš na oběd? Dáša: Ne, babi, nemám čas. Přijdu jenom na kafe, jo? Božena: Tak jo. Dášo, prosím tě, a můžeš mi v supermarketu koupit chleba a 3. _____________________? Bolí mě 4. ________________________, nemůžu chodit. Dáša: Určitě koupím, babi. Tak ahoj! Božena: Ahoj! A těším se! 1. a) kamarádovi b) kamarádce c) babičce d) dědečkovi

2. a) v pondělí večer b) ve středu dopoledne c) v sobotu odpoledne d) v neděli v poledne

3. a) léky b) mléko c) nové auto d) chleba

4. a) vlasy b) nohy c) ruka d) oči

15. Tvořte minidialogy na návštěvě. Spojte. 1. Dobrý den! Jak se máte? A. Ano, děkuju. 2. Tady je něco pro vás. B. Prosím, první dveře vlevo. 3. Dáte si kávu? C. No, teď vždycky o víkendu prší. 4. Nechcete mléko? D. Jé, to jsou krásné květiny! 5. Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. E. Děkuju. A vy pozdravujte sestru! 6. Co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? F. Dobře, děkuju. A co vy? 7. Ale o víkendu asi bude pršet. G. Ne, už je zdravá. 8. Pozdravujte manžela. H. Ne, děkuju.

85


Lekce 12

D

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

16. Co říkají? Doplňte. A. Dáte si koláč? B. Nechcete někdy přijít na návštěvu? E. Toaleta je tady vpravo. F. Tak tady je káva.

C. Na shledanou. A pozdravujte doma! D. Tady je něco pro vás. G. Pojďte dál! H. Odložte si. I. Posaďte se, prosím.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17. Připravte si podle fotografií celý dialog a zahrajte ho. 86


A

Lekce 13

1. Dešifrujte slova. 1.TYBUVOÁNÍ 4. JOLEK 2. HOTLE 5. VNAOBYTU 3. PENNIOZ 6. JENDOŽŮLVOKÝ KOPOJ

POZOR: Datum

2. Zopakujte si, jak čteme datum. 1. Chtěl bych si rezervovat pokoj od 12. 8. 2. Budu bydlet v hotelu od 17. 6. do 24. 6. 3. Hledám ubytování do 20. 2. 4. Chcete si ten pokoj rezervovat od 11. 3.?

<Čeština expres 1, strana 39

5. Potřebuju ubytování v Ostravě od 7. 4. do 19. 5. 6. Máte pokoj od 22. 11.? 7. Přiletím 14. 7. a odletím 30. 7. 8. Přijedu 29. 12. a odjedu 6. 1.

3. Jedete na služební cestu. Chcete si rezervovat pokoj v penzionu U Koruny. Doplňte dialog. Penzion U Koruny, prosím? _______________________________________________________________________ Jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? _______________________________________________________________________ 750 korun za noc. Odkdy dokdy to budete chtít? _______________________________________________________________________ Ano, máme tady wifi. _______________________________________________________________________ Samozřejmě. Takže prosím vaše jméno a adresu.

4. Rezervujte si pokoj na internetu. Vyplňte formulář penzionu U Koruny.

PENZION U KORUNY Objednávka DATUM PŘÍJEZDU  Den:

 Měsíc:

 Rok:

POŽADOVANÉ POKOJE  Jednolůžkové:

 Dvoulůžkové:

Třílůžkové:

OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Počet nocí:

 Počet osob:

Příjmení:

Adresa:

PSČ:

Město:

Stát:

E-mail: Požaduji parkování:

Ano:

Ne:

Telefon:

Fax: - - -

Poznámky:

ODESLAT

5. Na co se může zeptat váš kolega/vaše kolegyně, když jedete na služební cestu?

1. Kam ______________________________________________________________________________? 2. Kde _______________________________________________________________________________? 3. Jak _______________________________________________________________________________? 4. Odkdy / dokdy ______________________________________________________________________? 5. Co ________________________________________________________________________________? 6. Kolik ______________________________________________________________________________?

87


Lekce 13

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Jiřina Millerová přijela do hotelu Amadeus. Seřaďte dialogy (1–8) a (1–5). Dialog 1 ______ A na jaké jméno? 1. Dobrý den, co pro vás můžeme udělat? ______ Jiřina Millerová. ______ Jiřina Mi-lle-ro-vá. Měkké i a dvě el. ______ Vidím tady jednolůžkový pokoj se snídaní na čtyři dny. To je ono? ______ Aha. Promiňte, jak se to píše? ______ Mám u vás rezervovaný pokoj. ______ Ano, to je ono. Dialog 2 ______ Ano, výtahy jsou támhle vpravo. ______ A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? 1. Tak tady je váš klíč. Pokoj číslo 305, třetí patro. ______ A máte tady někde výtahy? ______ Tady v restauraci vedle recepce, od sedmi do deseti hodin.

7. Co řeknete nebo slyšíte, když hledáte ubytování? Spojte. 1. Chtěl bych si rezervovat A. dvoulůžkový pokoj? 2. Jednolůžkový pokoj B. od sedmi do deseti hodin. 3. Telefonoval jsem C. dvoulůžkový pokoj. 4. Snídaně jsou D. tam internet? 5. Prosím vás, a je E. do hotelu Nový svět. 6. Chcete F. stojí 850 korun za noc. 7. Co pro vás G. můžeme udělat? 8. Potřebuju ubytování H. od 6. do 11. května.

8. Doplňte otázky. Kdo to říká – recepční (R) nebo host (H)? Hledejte víc možností. s co s jakou s kdy s kolik s jaký s jak _________________ ______ 1. stojí jednolůžkový pokoj? – 2. _________________ pro vás můžu udělat? – ______ 3. _________________ máte adresu? – ______ 4. _________________ budete chtít ten pokoj? – ______ 5. _________________ přijedete? Ráno nebo večer? – ______ 6. _________________ je tady parkoviště? – ______ 7. _________________ pokoj budete chtít? – ______ 8. _________________ jsou snídaně? Do jedenácti? – ______ 9. _________________ se píše vaše jméno? – ______

13

s odkdy

s kde

s dokdy

9. Napište dialog, ve kterém použijete věty ze cvičení 8. 10. Doplňte prepozice. 1. 2. 3. 4. 5.

Lucie potřebuje ubytování ______ Plzni. Michal chce pokoj ______ tři noci. Bydleli jsme ______ penzionu Albert. Dvoulůžkový pokoj stojí 600 korun ______ noc. Chtěla bych rezervovat pokoj ______ 4. 10. ______. 10. 10.

6. Pan Levý telefonuje ______ hotelu Na náměstí. 7. Sekretářka rezervovala pokoj ______ šéfa. 8. Pokoj je ______ pátém patře. 9. Večeře jsou ______ 18 ______ 21 hodin. 10. Máme rezervovaný třílůžkový pokoj ______ snídaní.

11. Jak nadiktují tito lidé svoje jméno?

Například: Jiřina Mi-lle-ro-vá, měkké i a dvě el. 1. Jan Winter _________________________________ 6. Petr Schwartz _________________________________ 2. Yveta Gottová _________________________________ 7. Alexandra Janů _________________________________ _________________________________ 3. Anna Broniowska 8. Jiří Wiesner _________________________________ 4. Oleg Czerný _________________________________ 9. Jadwiga Ottová _________________________________ 5. Rút Syková _________________________________ 10. Quido Chitussi _________________________________

88


A

Lekce 13

12. Patrick Brown přijel do turistického střediska Pec pod Sněžkou v Krkonoších a hledá ubytování. Podívejte se na symboly na fotografiích a označte, co je/není pravda. 1. V hotelu Horizont je satelitní televize. 2. U hotelu Nebozízek může parkovat. 3. V penzionu Klondike může jít na diskotéku. 4. V hotelu Horizont může platit kartou. 5. V hotelu Nebozízek není sauna. 6. V hotelu Horizont není bazén. 7. V hotelu Nebozízek není restaurace. 8. V penzionu Klondike nemůže mít psa.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

89


Lekce 13

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

13. Patrick si vybral ubytování v hotelu Horizont. Napište jeho dialog s recepční. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

14. Podívejte se na piktogramy na předchozí straně. Co Patrick může v hotelu Horizont dělat? Napište 6 aktivit. Například: Patrick může hrát tenis. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

15. Procvičujte modální slovesa. Napište v minulém a budoucím čase. Chtěl/a jsem rezervovat pokoj.

Chci rezervovat pokoj.

Budu chtít rezervovat pokoj.

___________________________________

Musím jet na služební cestu.

___________________________________

___________________________________

Můžeme parkovat u hotelu.

___________________________________

___________________________________

Tady nesmíte kouřit.

___________________________________

___________________________________

Chcete pokoj s balkonem?

___________________________________

___________________________________

Nemůžu telefonovat do hotelu.

___________________________________

___________________________________

Nesmíme tady parkovat.

___________________________________

___________________________________

Musíme hledat ubytování.

___________________________________

13

16. Na dovolené můžete vidět také tyto piktogramy. Napište, co znamenají.

1. Tady nesmíte kouřit.

90

2. Tady

3. Tady POZOR: tady × sem

4. Tady

5. Tady

6. Sem

7. Tady

8. Tady

9. Sem


B/C Lekce 13 17. Co tam nepatří? Označte nevhodné slovo. Například: boty – opravna obuvi – kabát – opravit 1. brýle – optika – koupit – ostříhat 3. vlasy – čistírna – ostříhat – kadeřnictví 2. opravit – auto – autoservis – make-up 4. manikúra – ušít – krejčovství – oblečení

5. vyčistit – brýle – oblečení – čistírna 6. pumpa – vzít – boty – benzín

18. Kam jde? Co potřebuje? Například: Erika jde do kadeřnictví. Potřebuje ostříhat.

KREJČOVSTVÍ

OPRAVNA OBUVI PONDĚLÍ–PÁTEK

9.00–18.00 pondělí–pátek 8.00–21.00 sobota 9.00–14.00

2. Ludvík

1. Erika

AUTOSERVIS

Čistírna oděvů

3. Božena

PONDĚLÍ–PÁTEK

9.00–18.00

4. Šimon

5. Iveta

19. Zopakujte si genitiv a lokál sg. Tvořte věty. Například: opravna obuvi – Jdu do opravny obuvi. – Jsem v opravně obuvi. čistírna do __________________________________ v __________________________________ __________________________________ optika do v __________________________________ __________________________________ autoservis do v __________________________________ kadeřnictví do __________________________________ v __________________________________ krejčovství do __________________________________ v __________________________________

20. Spojte otázky a odpovědi. 1. Co pro vás můžu udělat? A. Boušková. 2. Kolik to bude stát? B. Ano, samozřejmě. 3. Kdy to bude hotové? C. Potřebuju opravit tyhle boty. 4. Na jaké jméno to bude? D. 603 561 114. 5. A o kolik to chcete zkrátit? E. Přijďte si zítra odpoledne. 6. A jaký máte telefon? F. 250 korun. 7. Můžu platit kartou? G. Jenom o dva centimetry.

21. Čtěte dialog. Doplňte prepozice do, na, k/ke, v/ve nebo u. Je čtvrtek večer. Jitka jde domů pozdě. Richard: Jitko, jsi to ty? Kde jsi byla tak dlouho? Jitka: Ale, dneska jsem měla strašný den. Zítra jedu ____ služební cestu ____ Brna, a tak jsem měla moc práce. Ráno jsem šla ____ čistírny pro kabát. V poledne jsem nešla ____ oběd, ale byla jsem ____ švadleny, protože jsem potřebovala zkrátit kalhoty u kostýmu. Pak jsem byla ještě ____ opravně obuvi pro tvoje boty. Richard: To jsi hodná. A byla jsi taky ____ optice pro moje nové brýle? Jitka: Chtěla jsem, ale potkala jsem jednu kamarádku. Šly jsme na chvíli ____ kavárny a pak jsem musela rychle ____ kanceláře. Richard: Hm, ale co jsi dělala celý večer? Jitka: V 6 jsem šla ____ holiči. Potřebovala jsem ostříhat. A potom jsem ještě byla ____ kosmetice. A co ty, byl jsi ____ servisu pro auto? Richard: Jé, auto! Úplně jsem na to zapomněl! Asi zítra budeš muset jet ____ Brna vlakem.

91


Lekce 14

A

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Jaké zaměstnání znáte? Dopište písmena. 1. p __ l __ t __ k 2. zp __ v__ __ 3. st __ de __ t

4. __ r __ f __ sor 7. d __ kt __ r __ a 5. spo __ tove __ 8. __ anaž __ rk __ 6. uč __ telk __ 9. h __ r __ čka

2. Řekněte, jaké mají zaměstnání. Například: Fotografie číslo 1 – automechanik.

1

2 6 3

4

7

5 8

9

3. Kdo kde pracuje? Opravte věty.

14

Například: Zdravotní sestra pracuje ve škole. – Učitel pracuje ve škole. 1. Sekretářka pracuje v továrně. _________________________________________________ 2. Automechanik pracuje ve firmě. _______________________________________________ 3. Číšník pracuje v nemocnici. ___________________________________________________ 4. Úředník pracuje v restauraci. __________________________________________________ 5. Prodavačka pracuje na univerzitě. ______________________________________________ 6. Ředitel pracuje v obchodě. ____________________________________________________ 7. Dělník pracuje na úřadě. ______________________________________________________ 8. Uklízečka pracuje v autoservisu. ________________________________________________

4. Je to žena (Ž) nebo muž (M)? Pak tvořte maskulinum nebo femininum. Například: učitelka – Ž – učitel 1. politička _____ _______________________ 6. herec _____ _____ _______________________ 2. manažer 7. student _____ 3. prodavač _____ _______________________ 8. úřednice _____ 4. ředitelka _____ _______________________ 9. dělnice _____ 5. uklízeč _____ _______________________ 10. servírka _____

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

5. Hádejte, kdo to dělá?

Například: Studuje na univerzitě. – student, studentka 1. Učí ve škole matematiku. 3. Hraje v divadle. 5. Uklízí kanceláře. 7. Hraje fotbal. 9. Píše knihy. 2. Prodává oblečení. 4. Učí na univerzitě. 6. Opravuje auta. 8. Maluje obrazy. 10. Řídí firmu.

92


B

Lekce 14

6. Jakub Souček hledá práci. Napsal životopis. Doplňte do jeho životopisu tyto informace. s Jakub Souček s 1992–1996 s fotografování s 2001–2006 s ruština s Západočeská univerzita v Plzni s MS Windows

s manažer

s 21. 12. 1977

ŽIVOTOPIS Osobní údaje:

________________________________________________

Datum narození: ________________________ Adresa: Luční 5, 330 11 Třemošná Kontakt:

Telefon: +420 377 921 201, +420 603 65 11 88

E-mail: jsoucek@centrum.cz Vzdělání: _____________

Gymnázium Plzeň, Plzeň

1996 – 2001

________________________________________________, Fakulta ekonomická,

obor Ekonomika a management Další studium, kurzy, stáže: říjen–únor 2000

Program Socrates/Erasmus, Loughborough University, Velká Británie

2003–2005

Mezinárodní manažerský program Executive Master of Business

Administration (MBA), ČVUT, Praha Zaměstnání: _____________

Český Telecom, a. s., Ekonomické oddělení, Plzeň

Pozice: ________________________ ekonomického oddělení 2006–nyní L+K, s. r. o., Plzeň Pozice: vedoucí manažer pro ekonomiku a obchod Jazyky: angličtina (úroveň C1), ________________________ (úroveň B2), španělština (úroveň A2) Práce s počítačem: ________________________, MS Office, HTML, PHP, MS Project Linux, Internet Zájmy: squash, cyklistika, literatura faktu, ________________________.

7. Představte si, že mluvíte s Jakubem Součkem. Napište otázky. Pak se ptejte a reagujte. Například: Jak se jmenujete? 1. Kdy __________________________________________________________? 2. Jaký __________________________________________________________? 3. Jakou _________________________________________________________? 4. Kde ___________________________________________________________? 5. Odkdy dokdy ___________________________________________________? 6. Jak dlouho _____________________________________________________? 7. Co ____________________________________________________________?

8. Doplňte vhodnou prepozici. (Pozor – někdy tam nemusí být.) Například: Jakub Souček se narodil v roce 1977. 1. ________ roku 1996 ________ roku 2001 Jakub studoval vysokou školu. 2. Jakub se narodil ________ 21. prosince 1977. 3. Jakub pracuje ve firmě L + K, s. r. o. ________ roku 2006. 4. Jakub se narodil ________ prosinci. 5. Jakub byl ________ šest měsíců na programu Erasmus ve Velké Británii. 6. Jakub pracoval ________ šest let v Českém Telecomu v Plzni. 7. Jakub studoval mezinárodní manažerský program MBA ________ roku 2005. 8. ________ roce 1996 Jakub dokončil střední školu.

93


Lekce 14

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

9. Tvořte věty. Hledejte víc možností. Například: v – bydlel – jsem – Brně – nejdřív: Nejdřív jsem bydlel v Brně. 1. hledám – práci – tři – už – měsíce 5. jsem – studovala – gymnáziu – na – nejdřiv 2. nenašla – ještě –práci – jsem 6. a – historii – potom – studoval – češtinu – jsem 3. továrně – jako – pracuju – v – teď – dělník 7. medicínu – nakonec – vystudovala – jsem 4. už – škole – ve – nepracuju 8. jsem – si – našel – pak – práci – koupil – a – byt – jsem

10. Alexej Portnov vyplnil formulář. Čtěte zkrácenou verzi jeho formuláře a označte, co je/není pravda. 6. Alexej nikdy nebyl v Moskvě. 7. Alexej vystudoval vysokou školu. 8. Adriana je z Bratislavy. 9. Adriana pracuje jako doktorka. 10. Alexej bydlí a pracuje v Praze

1. Alexej je z Ukrajiny. ANO / NE 2. Alexej se narodil v březnu. ANO / NE 3. Alexej je inženýr. ANO / NE 4. Alexej pracoval v Petrohradu. ANO / NE 5. Alexej má manželku. ANO / NE 1.

P  O  R T   N O  V A  L   E   X  E  J

2. 3.

X

1   8   0  3   1   9   7   9

4. 5.

X

R  U  S

6.

M O  S  K  V  A

7.

R  U  S

8. 9. 10.

S  Š

T  E   C   H  N   I    K

11.

U  N  I         M O B    I    L S   A  D  O  V  A  J  A P  E  T   R  O  H  R  A  D 12.

14 13. 14.

X N E   T   S   R  O H   A V   L   Í     C   K  O V   A P  R  A  H  A       1

1   5 1    1    0 0  0

Z  A M E  S  T   N Á  N  Í          A          R  O  D   I    N  A      N A       Ú Z  E  M Í           C  R M Á  J  O  V  Á P   R  A  H  A       6

15. 16.

2  5 1    9   2  0  0

2 1    6   5  0 0 3  5  4  6  9   3  4  9 R  U  S

P   O R  T  N  O  V  A A  D  R   I    A  N  A

S  R 2  4 1  0 1   9  8  8

Ž  I      L   I    N  A S  T   U   D  E  N T   K  A          V   Š

M Á  J  O V   Á P  R  A  H  A        6

94

2 1     6  5  0  0 C   R

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE


C

Lekce 14

11. Napište text o sobě. Řekněte, co jste dělali nejdřív, pak, potom, nakonec, teď, už... Například: Narodil/a jsem se v... Nejdřív jsem bydlel/a v... Pak jsem šel/šla do... Teď bydlím/pracuju v...

12. Vyplňte si zkrácenou verzi formuláře.

95


Lekce 14

C

ČEŠTINA EXPRES 2 PRACOVNÍ SEŠIT

13. Co slyšíte nebo říkáte, když mluvíte s úředníky nebo s policií? Pracujte se slovníkem. A. Tady je můj pas. B. Tady to podepište, ano? C. Nerozumím. Mluvte pomalu, prosím. D. Čekám tady na úřadě už půl hodiny. E. Vyplňte si tenhle formulář, prosím. F. Dám vám ještě razítko. G. Další, prosím. H. Dobrý den, co pro vás můžu udělat? I. Tady je můj řidičský a technický průkaz. J. Pojďte dál, prosím. K. Tady jste to špatně vyplnila.

1. E

3. _____

2. _____

5. _____

4. _____

6. _____ 7. _____

14 8. _____

96

10. _____ 9. _____

11. _____


appendix

CZECH EXPRESS

A K RO PO L I S

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá | Pavla Bořilová

přílohaCzech Express 2

Appendix Contents Symbols. Abbreviations and various marks used. Instructions

2

Basic grammatical terms

3

Appendix to lesson 8

5

Wordlist for lesson 8

9

Appendix to lesson 9

11

Wordlist for lesson 9

14

Appendix to lesson 10

17

Wordlist for lesson 10

19

Appendix to lesson 11

21

Wordlist for lesson 11

23

Appendix to lesson 12

26

Wordlist for lesson 12

29

Appendix to lesson 13

31

Wordlist for lesson 13

33

Appendix to lesson 14

35

Wordlist for lesson 14

38

Audio tapescripts

41

Key 46 Glossary

51

Summary tables of cases (standard and colloquial Czech)

58

1


APPENDIX

Symbols

CD: 01 recording on the CD and track number

Ex. 3 Online exercises

Tests 6 (page number) Page glossary

language under the magnifying glass (a close look at language)

Flashcards

Back to contents

Abbreviations and various marks used Ma, Mi

masculine animate, masculine inanimate gender

F

feminine gender

N

neuter gender

impf.

imperfective verb (expressing an activity as a process)

pf.

perfective verb (expressing the result of an action or the action at a certain specific moment)

neg.

negative

sg.

singular

pl.

plural

-e-

the mobile -e- (e.g. den day, dny days)

inform.

informal

form.

formal

N

nominative

G

genitive

D

dative

A

accusative

V

vocative

L

locative

I

instrumental

*

verbs with stem changes in the present tense conjugation (-E conjugation), e.g. číst*, čtu to read, I read

×

versus

Instructions čtěte, přečtěte

read

používejte

use

doplňte

fill in

POZOR

BE CAREFUL

najděte

find

procvičujte

practice

pište, napište

write

přeložte

translate

odpovídejte

answer

ptejte se

ask

opakujte

repeat

řekněte

say

označte

mark, note

seřaďte

put in order

PAMATUJTE SI

REMEMBER

spojte

match

počítejte

count

tvořte

make

poslouchejte

listen

změňte

change

2


ČEŠTINA EXPRES 2

Basic grammatical terms Just as a craftsman needs tools for his work, you need some basic grammatical terms for study of a language. You can find an overview of them in the following table. You will certainly know some of them from studying your first language at school, others will be new to you. However, knowing them can help you with your studies to a certain extent. In teaching Czech both Czech grammatical terms and terms which come from Latin are used. For example the term 'noun' can be translated as "podstatné jméno" (the Czech term) or "substantivum" (the term from Latin). It depends on which terms the teacher uses. This is why we often show both terms in the left-hand column: Latin/Czech. Latin/Czech term

English term

Example or explanation in English

adjektivum/ přídavné jméno

adjective

-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména) -í adjektiva (měkká přídavná jména)

-ý adjectives (hard adjectives) -í adjectives (soft adjectives)

An adjective is a word whose main syntactic role is to modify a noun or pronoun, giving more information about the noun or pronoun‘s referent. dobrý (good), blízký (close)... kvalitní (high-quality), moderní (modern)...

adverbium/ příslovce

adverb

An adverb is a word that modifies any part of language other than a noun. Adverbs can modify verbs, adjectives, clauses, sentences and other adverbs. dobře (well), blízko (closely), kvalitně (to a high-quality), moderně (in a modern way)…

aspekt/vid perfektivní/nedokonavý imperfektivní/dokonavý

aspect perfective imperfective

The verbal category that is absent in English. There are two aspects in Czech: imperfective (it expresses the activity as a repeated or unlimited process) and perfective (it expresses the result of an activity or views the activity at a particular moment), e.g. dělat/udělat (to do/make) = imperfective/perfective.

čas futurum/budoucí čas prézens/přítomnýčas préteritum/minulý čas

tense future tense present tense past tense

deklinace/skloňování, deklinovat/skloňovat

declension, to decline

Nouns, adjectives, pronouns and numerals are declined in Czech. It means that endings (koncovky) are used to create cases. Note: to a student - studentovi; without a car - bez auta

infinitiv

the infinitive

The infinitive is the “to-form“ of the verb in English and the “ -t form” in Czech, e.g. to do - dělat

interjekce/citoslovce

interjection

ach (oh!), au (ow!), brr (brr)…

konjugace/časování, konjugovat/časovat

conjugation, to conjugate

Verbs are conjugated in Czech. It means that endings are used to create persons. Note: I do - dělám, you do - děláš, he/she/it does - dělá…

konjunkce/spojka

conjunction

a (and), nebo (or), ale (but), když (if/when)…

konzonant/souhláska

consonant

h, ch, k, b, f, l, m, p, ž, š, ř…

numerálie/číslovka základní řadová

numeral cardinal ordinal

jeden (one), dva (two), tři (three)… první (first), druhý (second), třetí (third)…

objekt/předmět: přímý nepřímý

object: direct indirect

Maminka posílá dopis studentovi. (Mom sends a letter to the student.) Maminka posílá dopis studentovi. (Mom sends a letter to the student.)

pád

case

Budu doma. (I‘ll be at home.) Jsem doma. (I‘m at home.) Byl jsem doma. (I was at home.)

Czech needs cases with their various endings as „signals“ expressing grammatical relations between words. For more about cases, see Czech Express 1, Appendix, page 3, point 7.

3


APPENDIX plurál/množné číslo

plural

studenti (students), banány (bananas), kávy (coffees), restaurace (restaurants), auta (cars)…

prepozice/předložka

preposition

bez (without), na (on/to), v (in), do (to/into), z (from), pro (for)…

pronomen/zájmeno personální/osobní posesivní/přivlastňovací interogativní/ tázací indefinitní/neurčité negativní/záporné

pronoun personal possessive interrogative indefinite negative

já (I), ty (you), on (he)… můj (my), tvůj (your), jeho (his)… kdo (who), co (what), čí (whose)… někdo (someone), něco (something), nějaký (some)… nikdo (no one), nic (nothing), žádný (no)…

rod Ma maskulinim animatum/mužský rod životný Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný F femininum/ženský rod N neutrum/střední rod

gender Ma masculine animate Mi masculine inanimate F feminine N neuter

Nouns, adjectives, the majority of pronouns and some numerals have genders. There are three grammatical genders in Czech: masculine (animate and inanimate), feminine and neuter, e.g.: Masculine animate (Ma): student (student) Masculine inanimate (Mi): banán (banana) Feminine (F): káva (coffee) Neuter (N): auto (car)

samohláska

vowel

a, e, i, y, o, u, á, é, í…

singulár/jednotné číslo

singular

student (student), banán (banana), káva (coffee), auto (car)…

subjekt/podmět

subject

Maminka posílá dopis studentovi. (Mom sends a letter to the student).

substantivum/podstatné jméno

noun

student (student), banán (banana), káva (coffee), auto (car)…

verbum/ sloveso transitivní/přechodné intransitivní/nepřechodné

verb transitive intransitive

A verb is a part of speech that conveys action or a state of being, e.g.: vidět (to see), mít (to have), být (to be), spát (to sleep)… A transitive verb is a verb that requires both a subject and one or more objects (e.g. vidět, mít…). An intransitive verb does not take an object (e.g. být, spát…).

REMEMBER: Nouns, adjectives and verbs have different forms in Czech! Compare: noun

verb

adjective

English

work

work

work

Czech

práce

pracovat

pracovní

4

adverb

pracovně


CZECH EXPRESS 1 ČEŠTINA EXPRES22

Appendix to lesson 8 QQ 8.1 Short responses Nechceš jít do divadla? "Don’t you want to go to the theatre?" Would you like to go to the theatre? – Tak dobře. Alright. / Tak fajn. Fine. / Tak jo. Yeah. These short responses are very frequent. Note: The expressions fajn fine, OK and jo yeah are colloquial Czech. You can find more about colloquial Czech in Appendix to lesson 12, paragraph 12.4.

QQ 8.2 Future tense To express the future it is possible to use the present tense in Czech, e.g. Zítra jdu do práce. "Tomorrow I go to work." Tomorrow I’ll go to work. Příští týden jedu na dovolenou. "Next week I go on holiday." Next week I’m going on holiday. However, usually forms in the future tense are used (see below). 1. Future tense of the verb být to be budu budeme budeš budete bude budou 2. Future tense of imperfective verbs1, e.g. pracovat to work budu budeme budeš budete + infinitive, e.g. pracovat bude budou 3. Future tense of the verbs of motion jít, jet and letět jít to go on foot – (já) půjdu jet to go by vehicle – (já) pojedu letět to go by plane – (já) poletím Pronunciation note: půjdu is often pronounced as [pudu].

4. Future tense of perfective verbs1, e.g. zavolat to call Zavolám do kina. I’ll call the cinema. For the difference between imperfective and perfective verbs see below, paragraph 8.3.

1

Question and negative forms in the future tense: It is very simple to form questions and negatives in the future tense. If you want to form a question, just change the intonation of the sentence, e.g. Budeš doma? Will you be at home? Co budeš dělat? What will you do? Půjdeš k doktorovi? Will you go to the doctor? Zavoláš tam? Will you call there? If you want to form the negative, add the prefix ne- in front of the verb (in the case of imperfective verbs in front of the auxiliary verb), e.g. Nebudu doma. I won’t be at home. Nebudu pracovat. I won’t work. Nepůjdu k doktorovi. I won‘t go to the doctor. Nezavolám tam. I won’t call there.

QQ 8.3 Imperfective × perfective verbs Most Czech verbs “live in pairs”, they have an imperfective and a perfective aspect1, e.g. dělat/udělat to do. Aspect is a verb category through which a verb expresses an event or action from the point of view of completion or incompletion, repetition or being a single event. What is the difference between imperfective and perfective verbs?

5


LESSON 8

APPENDIX

Imperfective verbs express an event as a process. You can imagine it as if it were filmed with a film camera. These verbs express unlimited, unfinished or repeated actions. They have past, present and future tenses. Most of the verbs which you have met until now are imperfective, e.g. dělat to do, to make, pracovat to work, vařit to cook, tancovat to dance...

Bude psát dopis.

Píše dopis.

Psala dopis.

Perfective verbs express the result of an action or the action at a certain specific moment, e.g. at its beginning or end. You can imagine it as if it were photographed with a camera after it finished or at a certain moment. Perfective verbs do not have a present tense, they only have past and future tenses. The explanation is logical: to put it simply you can say that the result of an action can be seen in the past (it is done), in the future (it’s a project that you want to finish) but never in the present (because you are still carrying it out).

Napíše dopis.

___

Napsala dopis.

Forms of perfective verbs which look like present tense forms, e.g. zaplatím, sejdeme se and zavolám, express future meanings. Remember some useful phrases with perfective verbs which you already know: Zaplatím. “I’ll pay.” Can I pay? Kdy se sejdeme? When shall we meet? Sejdeme se v 6 hodin. We‘ll meet at 6 o‘clock. Zavolám ti/vám. I’ll call you. So that you can gradually get used to the two forms of Czech verbs, we will give an overview of new verbs from lesson 8 in both of their aspect forms: imperfective/perfective, at the end of the glossary. Some verbs do not have a perfective half of the pair, e.g. the modal verbs (chtít to want, moct to be able to, muset to have to...) or verbs expressing a state (být to be, spát to sleep, stát to stand...)

1

QQ 8.4 Prepositions do × na × k/ke As you already know from the Czech Express 1 textbook, the verbs být, bydlet, pracovat, čekat... are used with the prepositions v/ve, na and u (see Appendix to lesson 7, paragraph 7.1). In this lesson you will learn that the verbs of motion jít, jet and letět are used with the prepositions do, na and k. Compare the following table:

6


ČEŠTINA EXPRES 2 Kam? Where to? jít to go on foot, jet to go by vehicle, letět to fly... do + genitive

do školy to school na + accusative + event/activity

na koncert to a concert k/ke + dative

ke škole towards school, k doktorovi to the doctor NOTE: we only use the preposition k/ke in connection with people! For example: Jdu k doktorovi. I’m going to the doctor. Jdu ke kamarádce. I‘m going to my friend‘s.

QQ 8.5 Use of the verb jít Note: Půjdu do banky. I’m going to the bank. When we are talking about where we will go, we usually use the verb jít. In this context it has a general meaning. We use the verb jet when we want to specify the method of transport, e.g. Jedu do banky. I’m going to the bank. (= by car, by bus, by tram...).

QQ 8.6 Genitive singular From the preceding lessons you already know that the preposition z from (and its longer variant ze) and the preposition vedle next to are used with the genitive. You have just learnt that the preposition do to, into is also used with the genitive. In the table below you will see an overview of the genitive singular. The words set out in the table are so-called models which we use in all our textbooks and tables. Genitive singular Gender

Masc. anim. Masc. inanim. Femin. Neutr.

Pronoun ten

toho toho té toho

-ý and -í adjectives

dobrého kvalitního dobrého kvalitního dobré kvalitní dobrého kvalitního

Nouns Declension Group I Nominative sg. ending in consonant, -a, -o studenta banánu/lesa1 kávy auta

Declension Group II Nominative sg. ending in -e/-ě, a hook, -c, -j, -tel, -el, -ev muže čaje restaurace, kanceláře moře

Declension Group III Nouns with special declension kolegy --místnosti kuřete, nádraží

Some masculine inanimates have the ending -a in the genitive singular, e.g.: Londýn – do Londýna, kostel – do kostela, les – do lesa.

1

NOTE: At this stage of learning you should try to master the endings of the group I nouns and to note that nouns in group II have the ending -e. So you should memorise this model sentence which will help you to learn the endings of groups I and II. Jdu do supermarketu, do školy, do restaurace a do kina.

QQ 8.7 Chtěl/a bych... The form chtěl/a bych is grammatically the verb chtít in the conditional. For example: Chtěl/a bych jít do kina. “I would want to go to the cinema.” I would like to go to the cinema. If you want to form the conditional you need the “-l form“ (the active/past participle), which you know from the past tense (e.g. být – byl, dělat – dělal, chtít – chtěl...). You just need to add a different “set” of auxiliary verbs to the “-l form”. Note: byl/byla/bylo bych

singular I would be

byli1 bychom/colloquially bysme

plural we would be

byl/byla/bylo bys

you would be

byli1 byste

you would be

byl/byla/bylo by

he/she/it would be

byli1 by

they would be

7


LEKTION LESSON 88

ANHANG APPENDIX

Note how the formal you is used in the conditional: Pane Nový, byl byste ...? Mr. Nový, would you be ...? Paní Nová, byla byste...? Ms. Nová, would you be ...? In written Czech you can see the following endings: byli by, byly by, byly by, byla by.

1

QQ 8.8 Dům × domů × doma Compare: Co je to? What is it? – To je můj dům. It’s my house. Kam jdeš? Where are you going? – Jdu domů. “I am going to home.” I am going home. Kde jsi? Where are you? – Jsem doma. I am at home. I am home. The word dům is a noun, it takes case endings. The words doma and domů are adverbs, they don’t take case endings. Note: Czech also has the word domov home. You can see this word in the title of the Czech national anthem: Kde domov můj. Where is my home/homeland.

QQ 8.9 Changes in pronunciation: b > p, v > f... at the end of words In order to understand this pronunciation feature, you should be familiar with voiced and unvoiced consonants. The voiced consonants are: b, d, ď, g, h, v, z, ž, the unvoiced consonants are: p, t, ť, k, ch, f, s, š. At the end of words voiced consonants are pronounced as unvoiced: b > p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š. For example: Jakub [Jakup], hrad [hrat], teď [teť], Oleg [Olek], trh [trch], Václav [Václaf], kvíz [kvis], když [gdyš].

QQ 8.10 Czech traditions, customs and conventions 1. Email – using the informal you Ahoj XXX,

XXX = first name in vocative

jak se máš? ______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Měj se hezky! / Zdravím, XXX

XXX = signature (first name)

2. Email – using the formal you Dobrý den, jak se máte? ______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Mějte se hezky! / Zdravím, / S pozdravem XXX 3. Email address Review how we read and dictate an email address. @ read as zavináč at . read as tečka dot cz read as cézet cee zed/zee - read as pomlčka hyphen _ read as podtržítko (pomlčka dole) underscore com read as com/kom www read as vévévé odkaz link

8

XXX = signature (first name and surname)


ČEŠTINA EXPRES 2

Wordlist for lesson 8 • Page 6 cizinec, cizinka foreigner čeština Czech language dávat, dávám to give, I give jóga yoga konzultant, konzultantka consultant letět, letím to fly, I fly mít volno, mám volno to have free time, I have free time pohyb movement příští next učit, učím to teach, I teach volno free time zavolat, zavolám pf. to call, I’ll call A co budeme dělat večer? Měj/Mějte se hezky. – Ty taky/Vy taky. Tak dobře./Tak fajn./Tak jo. Zavolám tam. Zavolám ti/vám.

And what shall we do in the evening/at night? Have a good time. - You too. OK. I‘ll call there. I‘ll call you.

• Page 7 cvičit, cvičím to exercise, I exercise do + G in, into fitness centrum gym k (extended form ke) + D to kam where to na + A, L on nákup shopping potřebovat, potřebuju to need, I need proto therefore, that’s why výlet trip • Page 8 Chtěl/a bych...

I would like to...

• Page 9 celý whole/all doma at home domů “to home”, home dům house potkat, potkám pf. to meet, I’ll meet programátor, programátorka programmer, female programmer přijít*, přijdu pf. to come, I’ll come skončit, skončím pf. to finish, I’ll finish zpátky back • Page 10 algebra algebra analýza analysis ani neither; even dopadnout*, dopadnu (dobře/špatně) pf. to turn out (well/bad), I´ll turn out (well/bad) hurá hurray matematicko-fyzikální fakulta Faculty of Mathematics and Science

9


LESSON 8

APPENDIX

matematický mathematic(al) naštěstí fortunately nějaký some, a/an pohoda well-being, ease, cosiness přemýšlet, přemýšlím to think (over), I think (over) připravovat (se), připravuju (se) to prepare (myself), I prepare (myself) strašný terrible těžký heavy, difficult zajímavý interesting zdravit, zdravím to greet, I greet zkouška examination Naštěstí to dopadlo dobře. To bude pohoda!

Fortunately, it turned out well. It’ll be cool/easy!

• Page 11 africký African areál site/grounds beránek lamb brazilský Brazilian dospělý adult džungle jungle indonéský Indonesian jelen red deer liška fox pavilon (animal) house skupina group sponzor sponsor sponzorovat, sponzoruju to sponsor, I sponsor tygr tiger vlk wolf vstup entrance zajíček (little) hare zoologická zahrada (= zoo) zoo zvíře, zvířata animal, animals • Verbs (imperfective/perfective) dávat/dát volat/zavolat připravovat (se)/připravit (se) učit/naučit učit se/naučit se zdravit/pozdravit

10

to give, to put to call to prepare to teach to learn to greet


ČEŠTINA EXPRES 2

Appendix to lesson 9 QQ 9.1 Mít rád × líbit se Compare: 1. Mít rád + accusative If you like or love someone or something and this feeling is of a long-term nature, say: Mám rád/a..., e.g. Mám rád Prahu. I like/love Prague. The verb milovat has a similar usage, which, however expresses a very strong feeling, e.g. Miluju tě. I love you. Miluju kávu. I love coffee. CAREFUL: Don’t forget that the verb mít rád is only used with an object (Mám rád/a tenis). If you are talking about what you like doing, say rád/ráda with a verb (Rád/a hraju tenis).

2.

Líbit se + dative and nominative If something appeals to your senses (with the exception of taste), say Líbí se mi... This expression most often expresses a visual or auditory impression or feeling, e.g. Líbí se mi tenhle dům, protože je nový. I like this house because it‘s new.

3. Chutnat + dative and nominative If something tastes good to you, say: Chutná mi... (= I like its taste), e.g. Chutná mi pivo. I like beer.

QQ 9.2 Mít + accusative The verb mít (but also many other verbs) is used with the accusative. For example: Mám malý byt 2 + kk. I have a small flat, 2 rooms and a kitchen corner. Mám malou zahradu/ložnici/kuchyň. I have a small garden/bedroom/kitchen. Mám malé auto. I have a small car. You have already learnt some forms of this case in lessons 3 and 4 in the Czech Express 1 textbook. Here you can see again a comprehensive table with models according to which you can form and use forms of the accusative sg. Accusative singular Gender

1

Pronoun ten

-ý a -í adjectives

Nouns Declension Group I Nominative sg.ending in: consonant, -a, -o

Declension Group II Nominative sg.ending in: -e/-ě, a hook, -c,- j, -tel, -el, -ev

Declension Group III Nouns with a special declension

Ma

toho

dobrého1 kvalitního

studenta

muže

kolegu

Mi

ten

dobrý1 kvalitní

banán

čaj

---

F

tu

dobrou kvalitní

kávu

restauraci, kancelář

místnost

N

to

dobré1 kvalitní

auto

moře

kuře, nádraží

In colloquial Czech you may also hear these accusative singular forms: dobrýho studenta, dobrej banán, dobrý auto.

QQ 9.3 Prepositions pro, na, za The prepositions pro, za and na go with the accusative in the following meanings. 1. Za is often used in connection with money, e.g. Bob nechce dům za 4 miliony korun. Bob doesn’t want a house for 4 million crowns. 2. Pro is usually used in connection with people or groups of people (such as a company, school etc.), e.g. Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. Excuse me, I’m looking for a house for a friend from Australia. 3. Na is used in a time phrase: A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? And how long does your friend want to rent this house for? – Na jeden rok. For one year. It is also used to express the direction and destination of a journey, e.g. Jdu na koncert. I’m going to a concert. or to express purpose Kupuju šampon na vlasy. I buy shampoo for my hair. Compare the use of prepositions in time expressions: Chci si pronajmout ten dům na rok. I want to rent this house for a year. Jsem tady na rok. I’m here for a year. × Přijedu za rok. I’ll come in a year’s time.

11


LESSON Lekce 89

APPENDIX

QQ 9.4 Prepositions od – do The prepositions od – do are often used in time expressions, e.g. Od 1. února do 31. ledna. From 1st February to 31st January . Pracuju od rána do večera. I work from morning to evening/night. Note: The English preposition from has two equivalents in Czech: od and z. The preposition z (whose extended form is ze) is used in this context: Jsem z Británie. I’m from Britain. Jsem z USA. I‘m from the USA. Jsem z Kanady. I‘m from Canada., etc.

QQ 9.5 Numerals 1, 2, 3 and 4 CAREFUL: The numbers jeden, jedna, jedno and dva, dvě, dvě vary according to gender in Czech. Compare: jeden byt one flat, jedna koupelna one bathroom, jedno auto one car dva/tři/čtyři byty two/three/four flats, dvě/tři/čtyři koupelny two/three/four bathrooms, dvě/tři/čtyři auta two/three/four cars Note: After numbers 5 and higher we use the genitive plural, e.g. pět bytů, koupelen, aut five flats, bathrooms, cars.

QQ 9.6 Nominative plural and accusative plural Mi, F, N (simplified rules) From your previous studies you already know several forms of nouns in the plural: knedlíky dumplings, brambory potatoes, hranolky fries/chips, palačinky pancakes... You may have noticed that the typical ending here is -y. In this lesson you will learn more exact rules for forming the nominative and accusative plural of the masculine inanimate, feminine and neuter. The good news is that for most nouns you can use the simplified rules (in this case without dividing them into declension groups) which you can see in the table. These rules are not one hundred percent reliable but they can be very helpful. Nominative and accusative plural Mi1, F, N (simplified rules) Most nouns byt – byty -y žena – ženy barva – barvy -e Nouns ending in a hook, pokoj – pokoje -c,-j, -e/-ě koberec – koberce ložnice – ložnice garáž – garáže -a Neuter nouns ending in -o auto – auta pivo – piva rádio – rádia Note: dům – domy, stůl – stoly... 1 Masculine animates follow rather different rules than you will see in the table. Most masculine animates take the ending -i in the nominative pl. e.g. studenti students, kamarádi friends, but in the accusative pl. take the ending -y, e.g. Vidím studenty. I see the students. Mám kamarády. I have friends.

You can find a detailed and comprehensive overview of plural case endings on page 59.

QQ 9.7 Demonstrative pronouns tenhle, tahle, tohle, tyhle The demonstrative pronouns ten, ta, to (sg.) and ty (pl.) indicate more distant objects. They are translated as that or the.

The demonstrative pronouns tenhle, tahle, tohle (sg.) and tyhle (pl.) indicate closer objects. They are translated as this.

12


ČEŠTINA EXPRES 2 QQ 9.8 Changes in pronunciation: Assimilation In order for you to understand this feature of pronunciation, you should know the voiced and unvoiced consonants. The voiced consonants are: b, d, ď, g, h, v, z, ž, the unvoiced consonants are: p, t, ť, k, ch, f, s, š. Assimilation: If two consonants occur together in a word, the second consonant changes the pronunciation of the first one, as follows1: vklad [fklat], tužka [tuška], kdo [gdo], sbírat [zbírat]. Assimilation also affects some prepositions, e.g. z Francie [sfrancie], k domu [gdomu]. If a voiced preposition is followed by a word beginning with a vowel, this consonant is pronounced as if unvoiced, e.g. z Itálie [sitálie]. There are regional differences to this rule, e.g. the parting salutation na shledanou is pronounced in Bohemia: [naschledanou] and in Moravia [nazhledanou].

1

QQ 9.9 Czech traditions, customs and conventions When Czechs describe a flat, they count all the rooms (not just the bedrooms). Note: 1+1 read as jedna plus jedna flat with one room and a kitchen 2+1 read as dva plus jedna flat with two rooms and a kitchen 2+kk read as dva plus ká ká, dva plus kuchyňský kout flat with two rooms and a kitchenette RD = rodinný dům house byt v OV = byt v osobním vlastnictví privately owned flat dr. byt = družstevní byt co-operative flat Note the different names of floors in Czech and (American) English: přízemí = ground floor (UK), first floor (USA) první patro = first floor (UK), second floor (USA)

13


LESSON Lekce 89

APPENDIX

Wordlist for lesson 9 • Page 14 balkon balcony bydlení accommodation byt flat, apartment cena price dětský pokoj children’s room druhý second družstevní cooperative adj. garáž (home) garage chodba corridor inzerát advertisement inzerce advertising klidný quiet koupelna bathroom koupit, koupím pf. to buy, I‘ll buy kuchyň kitchen kuchyňský kout kitchenette líbit se, líbí se ”to appeal to someone, it appeals to someone”, to like lokalita location ložnice bedroom square meter m2 (read: metr čtvereční) nutný necessary obývák living room osobní vlastnictví ”personal property“, private property patro storey/floor pouze only prodat, prodám pf. to sell, I‘ll sell první first předsíň hall přízemí ground/first floor rekonstrukce renovation rodinný family adj. starší older terasa terrace zahrada garden záchod lavatory Jaký dům se ti/vám líbí? Líbí se mi... Líbí se ti/vám...?

Which house do you like? I like... Do you like...?

• Page 15 atraktivní attractive komfortní luxurious, comfortable pro + A for pronájem rent pronajmout* si, pronajmu si pf. to rent, I’ll rent pronajmout*, pronajmu pf. to rent out, I’ll rent out realitní kancelář real estate agency realitní makléř, makléřka real estate agent stylový stylish uvidět, uvidím pf. to see, I’ll see vila villa

14


ČEŠTINA EXPRES 2

za + A, G, I for; behind; in zařízený furnished A je tam taky zahrada a garáž? And is there also a garden and garage? Chce si ten dům pronajmout nebo koupit? Does s/he want to rent this house or to buy it? A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? And how long does your friend want to rent the house for? • Page 16 barva colour fialový violet, purple gauč couch hnědý brown knihovna bookcase, library koberec carpet křeslo armchair kuchyňská linka kitchen units lampa lamp, light lednička refrigerator místnost room nábytek furniture oranžový orange postel bed růžový pink skříň wardrobe stůl table světlemodrý light blue šedý grey tmavomodrý dark blue tmavý dark zařizovat, zařizuju to furnish, I furnish vpředu in front vzadu at the back zrcadlo mirror židle chair žlutý yellow • Page 17 architekt, architektka architect bytový flat, apartment adj. celebrita celebrity časopis magazine hodně a lot of, plenty interiér interior interview interview květina flower materiál material nesnášet, nesnáším to hate, I hate obraz picture plast plastic (material) používat, používám to use, I use redaktor, redaktorka editor styl style vlastní one’s own

15


LESSON Lekce 89

APPENDIX

výrazný striking zahraniční foreign Pracuju od rána do večera. Prosím vás...

I work from morning to night Excuse me... but also: Come on...

• Page 18 drahý expensive fungovat, funguju to function/work properly, I function levný cheap paragon (paper) bill, receipt poslat*, pošlu pf. to send, I’ll send reklamace (goods) returns reklamovat, reklamuju to return (goods), I return (goods) tenhle, tahle, tohle = sg, tyhle = pl. this účet bill, receipt vrátit, vrátím pf. to return, I’ll return vzít*, vezmu pf. to take, I’ll take záruka guarantee, warranty zboží goods Ještě je v záruce. Chceme vrátit peníze.

It‘s still under guarantee/warranty. We want to refund the money.

• Page 19 koukat, koukám to look, I look/to stare, I stare opravdu, fakt really pssst hush soused, sousedka neighbour vstup entrance vyskočit, vyskočím pf. to jump up, I’ll jump up zakázán forbidden zvát*, zvu to invite, I invite Vstup zakázán! Zvu tě na návštěvu.

No entry! I am inviting you to visit.

• Verbs (imperfective/perfective) kupovat/koupit nesnášet/nesnést* používat/použít* prodávat/prodat pronajímat si/pronajmout* si pronajímat/pronajmout* zařizovat/zařídit brát*/vzít*

to buy to hate to use to sell to rent (for oneself) to rent out to furnish to take

16


ČEŠTINA EXPRES 2

Appendix to lesson 10 QQ 10.1 “Long“ and “short“ verbs of motion In Czech there are two types of verbs of motion. 1. “Long“ (indeterminate) verbs of motion chodit, jezdit and létat express repeated motion or motion without a specific aim. For example: Tomáš Krátký moc nechodí pěšky. Často jezdí autem. Tomáš Krátký doesn‘t walk much. He often travels by car. Jarmila Nová často jezdí vlakem. Jarmila Nová often travels by train. “Long“ (indeterminate) verbs of motion infinitive present tense (I) chodit chodím jezdit jezdím létat létám 2.

past tense (I) chodil jsem jezdil jsem létal jsem

future tense (I) budu chodit budu jezdit budu létat

”Short“ (determinate) verbs of motion jít, jet and letět express movement at a specific explicit time and with a specific aim. For example: Jarmila Nová chce jet do Brna. Jarmila Nová wants to go to Brno. Tomáš Krátký jede z práce domů. Tomáš Krátký goes home from work.

“Short“ (determinate) verbs of motion infinitive present tense (I) jít* jdu jet* jedu letět letím

past tense (I) šel/šla jsem jel jsem letěl jsem

future tense (I) půjdu pojedu poletím

Both “long“ and “short“ verbs of motion are imperfective.

QQ 10.2 “Short” verbs of motion with prefixes “Short” verbs of motion jít, jet and letět can be used with prefixes which can change their meaning. Note the verb jet, which is used here as an example: jet to go (by vehicle)

+

přioddosvvy-

=

ob-

přijet to come odjet to leave dojet to reach a place, to pop in sjet to go down vjet to go in vyjet to go out, to come out objet to go around

CAREFUL: The verbs přijet, odjet, dojet... are perfective. For more on imperfective/perfective verbs see Lesson 8, paragraph 8.3.

Compare the basic meanings of prefixes in the following table: donanadobto reach a limit, to finish

on, upon

above, up

round, around

od-

pod-

pro-

pře-

před-

motion away from

down, below, under

through

1. across, 2. re-, again

in front of

při-

roz-

s-

s-

v-

1. motion to 2. addition

1. the beginning of an activity 2. motion to different places

down

to one place

in, into, inside up, upwards

vy-

vy-

za-

out, outside

1. in, into 2. behind

17


LESSON 10

APPENDIX

QQ 10.3 Ordinal numbers Remember the ordinal numbers: 1. první 2. druhý 3. třetí 4. čtvrtý 5. pátý 6. šestý 7. sedmý 8. osmý 9. devátý 10. desátý 11. jedenáctý...

first second third fourth fifth sixth seventh eight ninth tenth eleventh...

Note: Ordinal numbers decline like -í adjectives (první, třetí) or -ý adjectives (druhý, čtvrtý).

QQ 10.4 U nás, u vás Remember the following two practical phrases: u nás – at my/our place, in my country u vás – at your place, in your country Similarly you can say in connection with people: u Renáty at Renata’s place, u doktora at the doctor’s, u holiče at the barber’s etc.

QQ 10.5 Rád – raději – nejraději Note: A budeš bydlet u nás, že ano? – Víš, raději budu bydlet v hotelu. And you’ll be staying at our place, won’t you? – You know, I prefer to stay in a hotel. Compare also the following phrases:

Rád hraju tenis.J I like playing tennis.

Raději/radši hraju volejbal. JJ I prefer playing volleyball.

Nejraději/nejradši hraju fotbal.JJJ I like playing football most of all.

QQ 10.6 Czech traditions, customs and conventions Renáta is writing to Zuzana that she is free on 1st May. This day is a public holiday and people don’t go to work. When are the other free days? National holidays: 1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu 1st January – The day of the renewal of the independent Czech state 8. května – Den vítězství 8th May – Victory Day 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5th July – The day of Cyril and Methodius, the bringers of Christianity to the Slavs 6. července – Den upálení mistra Jana Husa 6th July – The day Jan Hus was burnt at the stake 28. září – Den české státnosti 28th September – Czech Statehood Day 28. října – Den vzniku samostatného československého státu 28th October – The anniversary of the beginning of the independent Czechoslovak state 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii 17th November – Day of the struggle for freedom and democracy Other holidays: 1. ledna – Nový rok 1st January – New Year’s Day pohyblivé datum – Velikonoční pondělí movable date – Easter Monday 1. května – Svátek práce 1st May – Labour Day 24. prosince – Štědrý den 24th December – Christmas Eve 25. prosince – první svátek vánoční/Boží hod 25th December – First Christmas holiday/Christmas Day 26. prosince – druhý svátek vánoční/Na Štěpána 26th December – Second Christmas holiday/Boxing Day

18


ČEŠTINA EXPRES 2

Wordlist for lesson 10 • Page 22 doklad document chodit, chodím to go, I go (on foot, repeatedly) chyba mistake jezdit, jezdím to go, I go (by vehicle, repeatedly) jízdenka ticket (only for transport, not for cultural events etc.) kilometr kilometre maximálně at the most mít zpoždění to be late (not about people) nástupiště platform pokladna 1. cash desk 2. cash register pokladní, pokladní cashier pokuta fine přes + A via přijet*, přijedu pf. to come, I’ll come (by vehicle) rychle fast řidič, řidička driver řidičský průkaz, coll. řidičák driving license technický průkaz, coll. techničák technical license udělat, udělám pf. to do/make, I’ll do/make zastavit, zastavím pf. to stop, I‘ll stop Vlak má 10 minut zpoždění. Tak musíte zaplatit pokutu. 50 kilometrů za hodinu

The train is 10 minutes late. So you have to pay a fine. 50 kilometres an hour

• Page 23 létat, létám, coll. lítat to fly, I fly (by plane, repeatedly) obvykle usually málokdy hardly ever, rarely vždycky always kolo, jezdit – jet na kole bicycle, to ride – to go by bike motorka, jezdit – jet na motorce motorbike, to ride – to go by motorbike Jak často chodíte/jezdíte/létáte...? Jednou/dvakrát/třikrát... za týden.

How often do you go (on foot)/go (by vehicle)/fly...? Once/twice/three times... a week.

• Page 24 destinace let nástup odejít*, odejdu pf. odjet*, odjedu pf. odjezd odlet odletět, odletím pf. poslední pozdě předpoklad přestup příjezd přílet přiletět, přiletím pf. společnost

destination flight getting on (a vehicle) to leave, I’ll leave (on foot) to leave, I’ll leave (by vehicle) departure (by vehicle) departure (by plane) to leave, I’ll leave (by plane) the last late presumption/expectation transfer arrival (by vehicle) arrival (by plane) to come, I’ll come (by plane) company, society

19


LESSON 10

APPENDIX

terminál terminal vchod entrance východ exit výstup getting off (a vehicle) výzva challenge; call • Page 25 konečná last/final pátý fifth přestoupit, přestoupím pf. to change, I’ll change (about transport) sedmý seventh šestý sixth trasa route vystoupit, vystoupím pf. to get off • Page 26 cesta journey, way jestli if komu to/for whom (who in the dative) lepší better návštěva visit pozvání invitation pozvat*, pozvu pf. to invite, I’ll invite předmět subject přestěhovat se, přestěhuju se pf. to move house, I’ll move house raději rather, better rezervovat, rezervuju to book, I book trvat, trvám to last, I last u nás at our place, in this country u vás at your place, in your country určitě certainly, sure Chtěl/a bych tě pozvat do Prahy. Zuzana bude raději bydlet v hotelu.

I’d like to invite you to Prague. Zuzana would rather stay in a hotel

• Page 27 řídit, řídím to drive, I drive nouzové volání emergency call řidič, řidička driver • Verbs of motion (imperfective) jezdit – jet* to go (by vehicle) chodit – jít* to go (on foot) létat, coll. lítat – letět to fly • Verbs (imperfective/perfective) odcházet/odejít* odjíždět/odjet* odlétat/odletět přilétat/přiletět přicházet/přijít* přijíždět/přijet* vystupovat/vystoupit přestupovat/přestoupit nastupovat/nastoupit zvát*/pozvat*

20

to leave (on foot) to leave (by vehicle) to leave (by plane) to come (by plane) to come (on foot) to come (by vehicle) to get off to change (about transport) to get on to invite


ČEŠTINA EXPRES 2

Appendix to lesson 11 QQ 11.1 Irregular plural forms Some nouns have irregular plural forms. Note the nominative and accusative plural forms of the following words: ruka hand, ruce hands oko eye, oči eyes ucho ear, uši ears Other frequent nouns with irregular forms in the nominative and accusative plural are: člověk man, person, nominative pl.: lidé, lidi, accusative pl.: lidi people dítě child, děti children See the regular plural nouns forms in Appendix to lesson 9, paragraph 9. 6.

QQ 11.2 Accusative object-centered constructions From previous lessons you already know that the accusative goes with a lot of verbs (e.g. dělat, mít, mít rád, hledat, vidět, znát, vařit, potřebovat...) and prepositions (e.g. pro, na, za...). It is also, however, used in so-called object-centered constructions with the accusative which express feelings, emotions and attitudes. The person becomes the object (in the accusative) of these feelings and emotions as if he/she were directly exposed to them. Note: Bolí mě zub. “My tooth hurts me.” I have a toothache. Bolí ho v krku. “It hurts him in the throat.” He has a sore throat. Bolí ji břicho. “Her stomach hurts her.” She has a stomach ache. Compare with other commonly used object constructions with the accusative: Těší mě. “It pleases me.” Nice to meet you. / It’s a pleasure. Baví mě biologie. “Biology entertains me.” I am interested in biology. Zajímá mě móda. “Fashion interests me.” I am interested in fashion. CAREFUL: The pronouns mě, tě/ vás, ho, ji... go in the second position in the sentence (See Czech Express 1, Appendix to lesson 6, paragraph 6.4). Compare: Davida bolí v krku. David has a sore throat. × Bolí ho v krku. He has a sore throat. Ninu bolí břicho. Nina has a stomach ache. × Bolí ji břicho. She has a stomach ache.

Ba ví m ě.. .

. ě.. m lí Bo

. ě.. íš m Tě

Za jím ám ě.. .

You can find a comprehensive overview of the accusative of adjectives and nouns on pages 58 and 59.

QQ 11.3 Dative object-centered constructions Dative object-centred constructions express feelings, age, emotions or liking. The person becomes the object (in the dative) of these feelings and emotions, as if he/she were directly exposed to them. Note: Je mi špatně. “It is bad to me.” I am sick. Je Je mu špatně. “It is bad to him.” He is sick. i... m m i... Je jí špatně. “It is bad to her.” She is sick. í se Líb Compare with other commonly used dative object-centred constructions: Je mi 20 (let). “It is 20 (years) to me.” I am 20 (years old). Ho Hodí se mi to. Is it O.K. for me. (mostly about time). i... dí m se Chutná mi zmrzlina. “Ice cream tastes good to me.” I like ice cream. á n m ut i... h Líbí se mi modrá barva. “The colour blue appeals to me.” I like the colour blue. C Je mi zima/teplo. “It is cold/hot to me.” I am cold/hot. CAREFUL: The pronouns mi, ti/vám, mu, jí... go in the second position in the sentence (see Czech Express 1, Appendix to lesson 6, paragraph 6.4). Compare: Davidovi je špatně. David is sick. × Je mu špatně. He‘s sick. Nině je špatně. Nina is sick. × Je jí špatně. She‘s sick.

You can find a comprehensive overview of dative adjectives and nouns on pages 58 and 59.

21


LESSON 11

APPENDIX

QQ 11.4 Personal pronouns in the accusative and dative The personal pronouns já, ty, on, ona... are declined (= they change their forms). In this course book you will learn the nominative forms (= the forms which you find in the dictionary), the accusative and the dative. You will learn these forms here mainly within useful conversational phrases (e.g. těší mě, bolí mě, hodí se mi to, je mi 20 let, je mi špatně etc.1). You can see an overview of pronouns in these cases in the following table: nominative dative accusative 1

singular já mi, mně mě

ty ti tě

on mu ho

ona jí ji

ono (= to) mu ho

plural my nám nás

vy vám vás

oni/- y/-y/-a jim je

These pronouns are also used with many other verbs, e.g. Vidím tě. I see you. Mám tě rád/a. I like you. Zavolám ti. I’ll call you.

QQ 11.5 Czech traditions, customs and conventions 1. The basic types of health facilities in the Czech Republic are: a) lékařská služba první pomoci medical first aid service, which is usually called pohotovost emergency b) poliklinika policlinic, where praktický lékař a general practitioner, zubní lékař (zubař) a dentist and doctors with other specialisations usually have their clinic c) nemocnice hospital 2. Making an appointment to see the doctor If you want to make an appoinment with a doctor say: Chtěl/a bych se objednat./Já bych se chtěl/a objednat. "I’d like to order myself." Can I have an appointment? You can also give more details: Chtěl/a bych se objednat na (datum) k (jméno). “I’d like to order myself for (a date) to (a name).” Can I have an appointment at (a date) with (a name)? For example: Chtěl/a bych se objednat na pondělí 27. března k panu doktorovi/paní doktorce. ”I would like to order myself on Monday 27th March to mister doctor/ missis doctor” I’d like to have an appointment on 27th March with the doctor.

3.

Form of address We address doctors like this: Pane doktore! “Mr. doctor!“ Doctor! Paní doktorko! “Mrs. doctor! “ Doctor! We address nurses like this: Sestro! “Sister!“ Nurse! or Sestřičko! “Little sister!” Nurse! Similarly, we also address professors and teachers (especially those who teach children): Pane profesore! “Mr. professor! “ Professor! Paní profesorko! “Mrs. professor!“ Professor! Pane učiteli! “Mr. teacher!“ Sir/Mr. (name)! Paní učitelko! “Mrs. teacher!“ Mrs. (name)!

22


ČEŠTINA EXPRES 2

Wordlist for lesson 11 • Page 30 břicho belly hlava head koleno knee krk throat, neck lidský human adj. noha foot, leg nos nose oko, pl. oči eye, eyes pusa mouth; kiss rameno shoulder ruka, pl. ruce hand, hands říct*, řeknu pf. to say, I’ll say tělo body ucho, pl. uši ear, ears ústa (only pl.) mouth vlasy hair záda (only pl.) back Řekni mi... Řekněte mi...

Tell me...

• Page 31 apendicitida appendicitis bohužel unfortunately bolet, bolí to hurt, it hurts lehnout* si, lehnu si pf. to lie down, I’ll lie down objednat se, objednám se pf. to make an appointment odložit si, odložím si pf. to put off, I’ll put off otevřít*, otevřu pf. to open, I’ll open teplota temperature u doktora, u doktorky at the doctor’s vypadat, vypadám to look (like), I look (like) zub tooth sanitka ambulance Bolí mě břicho. Co tě/vás bolí? Já bych se chtěl/a objednat. Je mi špatně. Lehni si. Lehněte si. Otevři ústa. Otevřete ústa. Odlož si. Odložte si.

I have a stomach ache. What’s hurting you? I’d like to make an appointment. I am sick. Lie down. Open your mouth. Take off your clothes.

• Page 32 alergie na + A allergy to angína tonsilitis antibiotikum, pl. antibiotika antibioticum, antibiotics brát*, beru to take, I take denně daily dostat*, dostanu pf. to get, I’ll get, to receive, I’ll receive kontrola check-up lžička teaspoon něco something recept 1. recipe 2. prescription

23


LESSON 11

APPENDIX

sirup smět, smím zvýšená teplota zvýšený

syrup may, to be allowed, I may, I am allowed a high temperature high, increased

• Page 33 injekce injection kapka drop kašel cough lék medicine náplast (sticking) plaster, bandaid nemoc disease, illness penicilin penicillin prášek pill pyl pollen rýma a cold (as a disease) sádra plaster cast slunce sun tableta tablet vitamín vitamin zlomený broken Co ti/vám je? Mám rýmu/angínu/chřipku... Mám zlomenou nohu/ruku...

What’s the matter with you?/Are you OK? I have a cold/a sore throat/the flu... I have a broken leg/arm...

• Page 34 diskrétní discreet fotografování photography hasič, hasička fireman, firewoman hořet, hoří to burn, it burns kouření smoking nehoda accident otevřeno opened pohotovost emergency pomoc help pomoct*, pomůžu pf. to help, I’ll help používat, používám to use, I use ukrást*, ukradnu pf. to steal, I’ll steal vstup entrance vykrást*, vykradu pf. to rob, I’ll rob zákaz ban, prohibition zakázáno banned, forbidden, prohibited zavřeno closed zóna zone ztratit, ztratím pf. to lose, I’ll lose Ukradli mi auto. They stole my car. Měl jsem nehodu. I had an accident. Ztratila jsem doklady. I lost my documents. Hoří. Fire. Vykradli mi byt. They robbed my flat. Můžete mi pomoct? Can you help me?

24


ČEŠTINA EXPRES 2

• Page 35 lehký mně operace říkat, říkám utéct*, uteču pf.

light, easy to me (stressed form of the pronoun já in the dative case) operation to say, I say to run away, I’ll run away

Jak to? Neboj se. Nebojte se. Říkala to doktorovi. To je mi líto. Žádnou paniku.

How come? Don‘t be afraid. She told the doctor. I am sorry (for you). No need to panic.

• Verbs (imperfective/perfective) objednávat (se)/objednat (se) brát* /vzít* psát*/napsat* říkat/říct* dostávat/dostat* krást*/ukrást* ztrácet/ztratit

to make an appointment to take to write to say to get, to receive to steal to lose

25


LESSON 12

APPENDIX

Appendix to lesson 12 QQ 12.1 Written addresses Czech addresses are always written in a fixed order. Note:

Oslovení (Pan / Paní / Slečna) form of address (Mr. / Mrs. / Miss) Slečna Eva Hrušková Tulipánová 172/13 100 00 PRAHA 10 Česká republika

Before the name of the person address or on business card, academic titles are often also given, e.g. Mgr. Eva Hrušková. What are the most frequently used Czech titles? Bc. – bakalář, bakalářka Bachelor Mgr. – magistr, magistra Master Ing. – inženýr, inženýrka Engineer Ph.D. – doktor, doktorka filosofie Doctor, Doctor of Philosophy MUDr. – doktor, doktorka medicíny Doctor, Doctor of Medicine JUDr. – doktor, doktorka práv Doctor, Doctor of Law

Jméno a příjmení First name and last /surname Ulice a číslo domu Street and house number PSČ a město Postal code and city Země Country

QQ 12.2 Dative singular Use of the dative 1. The dative, which expresses the indirect object in a sentence, is often used with verbs expressing communication between two people or their interaction, e.g. nechat vzkaz to leave a message, posílat to send, přát to wish, psát to write, telefonovat to telephone, volat to call... Zuzana volá Romanovi. Zuzana calls Roman. Adam telefonuje Liborovi. Adam telephones Libor. Milan telefonuje Janě. Milan telephones Jana. Eva telefonuje Ivaně. Eva telephones Ivana. 2. The dative also follows some prepositions, e.g. the preposition k/ke to. For example: Jdu k doktorovi. I’m going to the doctor. Jdu k doktorce. I‘m going to the (female) doctor. 3. The dative is used in object-centered constructions with the dative (see Appendix to lesson 11, paragraph 11.3). For example: Je mi špatně. I‘m sick. Je mu špatně. He‘s sick. Je jí špatně. She’s sick. Note that the endings of the dative singular are similar to the endings of the locative singular (you can find simplified rules in Czech Express 1, Appendix to lesson 7, paragraph 7.3). In the dative singular, however, there is no alternation of the endings -u and -e/-ě in masculine and neuter, but only the ending -u. You can find a comprehensive overview of the dative singular in the summary table on page 58. Note: The most frequent ending for the masculine animate (Ma) is -ovi. If, however, there are two masculine animates one after the other, we use the ending -u for the first masculine ending, in order to avoid repeating the same endings., e. g.: Milada Jánová telefonuje Josefovi Horákovi. > Milada Jánová telefonuje Josefu Horákovi. Milada Jánová telephones Josef Horák.

QQ 12.3 Pronouns kdo and co The case forms of pronouns kdo who and co what depend on the verb or preposition used. They are declined like this: 1. nominative 2. genitive

26

who kdo koho

what co čeho


ČEŠTINA EXPRES 2 3. dative 4. accusative 5. vocative 6. locative 7. instrumental

komu koho --kom kým

čemu co --čem čím

Remember: It is very useful to memorise these forms. In later stages of learning knowing them will help you to master the declination of masculine and neuter adjectives thanks to the similarity of their endings. Compare these examples: 1. Nominative: Kdo je to? Who is that? Co je to? What is that? 2. Genitive: Vedle koho sedíš? Who are you sitting next to? Vedle čeho stojíš? What are you standing next to? 3. Dative: Komu telefonuješ? Who are you telephoning? Čemu se směješ? What are you smiling at? 4. Accusative: Koho máš rád? Who do you like? Co máš rád? What do you like? 5. Vocative: --- 6. Locative: O kom mluvíte? Who are you talking about? O čem mluvíte? What are you talking about? 7. Instrumental: S kým jdeš do kina? Who are you going to the cinema with? Čím jedeš? How are you going? Note that in a question the preposition goes before the question word: O kom mluvíš? “About whom are you talking?” Who are you talking about? – O kamarádovi. About my friend.

QQ 12.4 Colloquial Czech In this course book you are learning standard Czech (spisovná čeština), which is used in written and spoken form particularly in high-prestige language situations (articles, conferences, lectures, presentations etc.). In everyday communication (in the family, on the street, at work, in shops, etc.) colloquial Czech is usually used (běžně mluvená/kolokviální čeština), which differs from standard Czech in several aspects (e.g. some endings, vocabulary etc.). Colloquial Czech is mainly used in Bohemia and western Moravia. Note the basic differences: Different word forms: -é > -ý/-í To je strašné. > To je strašný. That’s awful. To je dobré pivo. > To je dobrý pivo. It’s good beer. Nechcete mléko? > Nechcete mlíko? Do you want some milk? But also: malá města > malý města small towns -ý/-í > ej malý dům > malej dům small house být > bejt be vaří > vařej cook končí > končej end o > vo on > von he ona > vona she oni > voni they okno > vokno window objednávat/objednat > vobjednávat/vobjednat order Shortening: -í > í hledají > hledaj they‘re looking for prodají > prodaj they‘re selling rozumějí > rozuměj they understand -e > e pracujeme > pracujem we work kupujeme > kupujem we buy sejdeme se > sejdem se we´ll meet

27


LESSON 12

APPENDIX

Consonant + l > consonant řekl > řek he said mohl > moh he could četl > čet he read Surnames in the nominative instead of in the vocative: pane Maláte > pane Malát Mr. Malát! pane Horáku > pane Horák Mr. Horák! Vocabulary: ano > jo yeah že ano > že jo right? káva > kafe coffee dům > barák house fotografovat > fotit to photograph kamarád > kámoš friend řidičský průkaz > řidičák driver’s license Václavské náměstí > Václavák Wenceslas Square Filler words: no well, hele look, jako like Note: Except for colloquial Czech, you can come across various dialects in Bohemia and especially in Moravia. This is why you could hear, for example, these expressions in Moravia: Já su z Moravy. = Já jsem z Moravy. I’m from Moravia. Nechcu jít do kina. = Nechci jít do kina. I don’t want to go to the cinema. Má 10 let. = Je mu/jí 10 let. He/She is 10 years old.

QQ 12. 5 Imperative The verbs pojďte, odložte si, posaďte se and pozdravujte are forms of the imperative. Compare the formal and informal forms: Pojďte dál. × Pojď dál. Come in. Odložte si. × Odlož si. Take off your coat. Posaďte se. × Posaď se. Sit down. Pozdravujte sestru. × Pozdravuj sestru. Say ‘hello’ to your sister. Promiňte, že jdu pozdě. × Promiň, že jdu pozdě. "Sorry that I go late." Sorry I am late.

QQ 12. 6 Czech traditions, customs and conventions 1. Visiting a Czech family If you are invited to visit a Czech family, it is appropriate to take a small gift (box of chocolates, bottle of wine, flowers). You should also expect that you will probably have to take off your shoes in the hall and to be offered slippers (meant especially for guests) instead. For various celebrations, such as a birthday, name day, New Year’s Eve (Silvestr) etc. people usually eat chlebíčky (little open sandwiches “face up“) or jednohubky (“one-bite“ cocktail snacks).

chlebíčky jednohubky

2. Conversation on a visit When visiting a Czech family you will probably hear the question: Jak se vám tady líbí? How do you like it here? A debate about the weather and sightseeings can also be a frequent topic. Review the phrases in Czech Express 1, lesson 7.

28


ČEŠTINA EXPRES 2

Wordlist for lesson 12 • Page 38 esemeska (SMS) text message jméno name lomeno slash narozeniny (only pl.) birthday nejlepší best oslovení addressing, form of address pohlednice postcard posílat, posílám to send, I send pozdrav greeting přání wish, greetings card přát*, přeju to wish, I wish příjmení surname, family name titul title Vánoce (only pl.) Christmas Velikonoce (only pl.) Easter Veselé/hezké Vánoce a šťastný nový rok! Hezké Velikonoce! Posíláme pozdrav z... Všechno nejlepší k narozeninám!

Merry/pleasant Christmas and a Happy New Year! Happy Easter! Greetings to you from... All the best on your birthday!

• Page 39 až up to, until kód code nechat, nechám pf. to leave, I‘ll leave omyl mistake později later telefonní telephone volat, volám to call, I call vzkaz message zrušit, zruším pf. to cancel, I‘ll cancel Co pro vás můžu udělat? Chcete nechat vzkaz? Není zač. To je asi omyl. Zavolám později.

What can I do for you? Do you want to leave a message? You‘re welcome. It must be a mistake. I‘ll call back later.

• Page 40 nejčastěji

most frequently

• Page 41 bonboniéra dárek hračka kotě salám svátek vzpomenout* si, vzpomenu si pf.

box of chocolates gift, present toy kitten salami name day to remember, I‘ll remember

Nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád.

Wouldn‘t you like to come to visit? Very much, with pleasure.

29


LESSON 12

APPENDIX

• Page 42 cukr sugar děkovat, děkuju za + A to thank, (I) thank you for ještě still, yet koláč cake, pastry konečně finally no ne oh no odcházet, odcházím to leave, I‘m leaving odložit si, odložím si pf. to take off one‘s coat, I‘ll take off my coat odskočit si, odskočím si pf. literally: to jump out, I‘ll jump out (it is used when we want to go to the lavatory) pantofel, pl. pantofle slipper, slippers pojď! pojďte! (imperative of the verb jít*) come here posadit se, posadím se pf. to sit down, I‘ll sit down pozdě late pozdravovat, pozdravuju to greet/say ‘hello‘ to, I greet/say ‘hello‘ to ředitel, ředitelka director toaleta toilet, lavatory Odskočím si. Odložte si. Posaďte se. Posaď se. Pojďte dál. Pojď dál. Pozdravujte... Pozdravuj... Promiňte, že jdu pozdě. Promiň, že jdu pozdě.

I‘ll visit the lavatory. I have to go to the bathroom. Take your coat off. Take a seat. Come in. Say ‘hello‘ to... Sorry I am late.

• Page 43 chovat se, chovám se to behave, I behave jasně clearly, sure výborný excellent zase again • Verbs (imperfective/perfective) nechávat/nechat vzkaz telefonovat/zatelefonovat volat/zavolat posílat/poslat* psát*/napsat* přát*/popřát*

30

to leave a message to telephone to call to send to write to wish


ČEŠTINA EXPRES 2

Appendix to lesson 13 QQ 13.1 The computer and internet in Czech If you are looking for information on the internet in Czech, you will need to understand some basic computer instructions such as: vyjmout cut vložit paste kopírovat copy vymazat delete uložit save tisknout print odeslat send

QQ 13.2 How to dictate your name and surname Note that we don’t usually spell out a name in individual letters, but we pronounce it again just as it is written syllable by syllable (e.g. David Widmann > Da-vid Wid-mann). In some cases it is, however, necessary to give a more detailed explanation, e.g. if you want to say that the word Widmann has a w, i and nn. In this case you can draw attention to it by using the names of the letters (see table): David Wid-mann, dvojité vé, měkké i a dvě en or n n. Česka abeceda (Czech alphabet) a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě e–e é – dlouhé e ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha i – krátké měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka l – el m – em n – en

ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er ř – eř s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem v – ve w – dvojité ve x – iks y – ypsilon, tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

Check with your teacher or a native Czech speaker how to pronounce or dictate your name in case of misunderstanding.

QQ 13. 3 Modal verbs From your previous studies you will already know the modal verbs chtít* to want, moct* can/to be able to and muset to have to (see Czech Express 1, Appendix to lesson 5, paragraph 5.5). In lesson 11 you learnt the verb smět to be allowed to/may (David nesmí pít mléko. David isn’t allowed to drink milk). Review all these modal verbs: chtít*, chci to want, I want – e.g. Odkdy dokdy to budete chtít rezervovat? When will you want to reserve it from and to? moct*, můžu can, I can – e.g. Co pro vás můžeme udělat? What can we do for you? muset, musím to have to, I have to – e.g. Alena musí jet na několik dní do Prahy. Alena has to go to Prague for several days. smět, smím to be allowed to/may, I’m allowed to/I may – e.g. Kde nesmí Alena kouřit? Where is Alena not allowed to smoke? Note that the verb mít can also be used in a modal sense. For example: Mám tam jít? Should I go there? Máme číst, nebo psát? Should we read, or write?

31


LESSON 13

APPENDIX

QQ 13.4 Jít do, na, k × být v, na, u Review the difference between the dynamic concept (expressing direction or movement) and the static concept (expressing location) in Czech. Kam? Where to? jít to go on foot, jet to go by vehicle, letět to fly...

Kde? Where? být to be, pracovat to work, studovat to study, bydlet to reside, žít to live, čekat to wait...

do + G e.g. do školy

v/ve + L e.g. ve škole

na + A e.g. na koncert

na + L e.g. na koncertě

k/ke + D e.g. ke škole, k doktorovi

u + G e.g. u školy, u doktora

For more about the dynamic and static concept see Czech Express 1, Appendix, paragraph 5.6 and 7.1 and Czech Express 2, Appendix, paragraph 8.4.

QQ 13.5 Czech traditions, customs and conventions If you want to make an appointment with the barber/hairdresser, for a facial etc., say: Chtěl/a bych se objednat na (datum) k (jméno). "I’d like to order myself for (a date) to (a name)." Can I have an appointment on (a date) with (a name)?

Compare also with lesson 11, paragraph 11.5.2.

32


ČEŠTINA EXPRES 2

Wordlist for lesson 13 • Page 46 dvoulůžkový pokoj double room jednolůžkový pokoj single room kolej student accommodation nejhorší worst nejlepší best parkoviště car park penzion guest house placený paid služební cesta business trip ubytování accommodation ubytovna lodging house, hostel Já bych si chtěl rezervovat pokoj. Odkdy dokdy to budete chtít?

I would like to reserve a room. When would you like it from and to?

• Page 47 fax fax formulář form jiný different klíč key menší smaller objednávka order odeslat*, odešlu pf. to send, I‘ll send osoba person parkování parking počet number poznámka note požadovaný requested požadovat, požaduju to request, I‘m requesting recepční, recepční reception rezervovaný reserved stát state třílůžkový three-bed vyplnit, vyplním pf. to fill out, I´ll fill out výtah lift, elevator wifi wifi Co pro vás můžeme udělat? Mám u vás rezervovaný pokoj.

What can we do for you? I‘ve reserved a room here.

• Page 48 bezbariérový přístup disabled access domácí home-made, domestic nejlevnější cheapest parkovat, parkuju to park, I park platit, platím (kreditní) kartou to pay, I pay by (credit) card zvíře, pl. zvířata animal • Page 49 autoservis benzín bota, pl. boty brýle (only pl.) čistírna holič, holička

service station petrol, gas shoe glasses, spectacles dry cleaner‘s barber, hairdresser

33


LESSON 13

APPENDIX

kadeřnictví hairdresser‘s kontaktní čočky contact lenses kosmetika beauty parlour krejčovství tailor‘s make-up make-up manikúra manicure oblečení clothing oční optika optician‘s opravit, opravím pf. to repair, I‘ll repair opravna obuvi shoe repair ostříhat, ostříhám pf. to cut, I‘ll cut pumpa petrol station, gas station služby services švadlena dressmaker ušít*, ušiju pf. to sew, I‘ll sew vyčistit, vyčistím pf. to clean, I‘ll clean výroba klíčů key cutter‘s • Page 50 hotově in cash hotový ready kabát coat motor motor, engine podívat se, podívám se pf. to look, I‘ll look pneumatika tyre, tire samozřejmě of course zkrátit, zkrátím pf. to shorten, I‘ll shorten Co pro vás můžu udělat? Kdy to bude hotové? Můžu platit kartou?

What can I do for you? When will it be ready? Can I pay by card?

• Page 51 důležitý important hotovo ready kostým (woman‘s) suit letenka flight ticket prezentace presentation reprezentovat, reprezentuju represent, I represent Musíte nás dobře reprezentovat. Zítra si musím nechat ostříhat vlasy.

You must represent us well Tomorrow I must get my hair cut.

• Imperfectiveperfective verbs barvit /obarvit brát*/vzít* čistit/vyčistit opravovat/opravit stříhat/ostříhat šít*/ušít*

to colour to take to clean to repair to cut to sew

34


ČEŠTINA EXPRES 2

Appendix to lesson 14 QQ 14.1 Forming feminine nouns The names of female professions are often formed by adding -ka or -ice to male professions. Compare: učitel – učitelka teacher, prodavač – prodavačka sales assistant... úředník – úřednice civil servant, dělník – dělnice worker... Note also the following changes: e.g. politik – politička politician, sportovec – sportovkyně sportsman/woman.

QQ 14.2 ZŠ, SŠ and VŠ When looking for work you may come across the abbreviations ZŠ, SŠ or VŠ in advertisements, which mean the level of education achieved. ZŠ (= základní škola elementary school) is the compulsory nine years of education for children from 6 to 15 years. SŠ (= střední škola secondary/ high school) is four years of secondary school education (for young people from 15 to 19 years), which ends with the school-leaving exam. VŠ (= vysoká škola university/college) is higher education ending in a state exam and thesis/dissertation. This is usually composed of a three-year Bachelor’s and a two-year Master’s course.

QQ 14.3 Writing a CV/resumé If you want to write a CV/resumé, you can use the following model: CV/resumé Personal details Your name and surname Date of birth (day, month, year) Address

Your photo

Contact details Telephone Email Education From when – to when, name of school, location ... Other studies, courses, study visits: From when to – when, name of institution or course, location Employment From when – to when, name of institution or company, location, your position, function Languages Which languages you know and at what level (according to the Common European Reference Framework) Computer skills Your computer skills, possibly experience with the internet Interests Your hobbies and interests

35


LESSON 14

APPENDIX

14.4 Time expressions a) with prepositions (questions Kdy? When? Odkdy? From when? Dokdy? To when?) v pondělí on Monday (v + accusative) o víkendu at/on the weekend (o + locative) v roce in the year (v + locative) od roku from the year (od + genitive) do roku to the year (do + genitive) b) without prepositions (questions Kdy? When? Jak dlouho? How long?) dopoledne in the morning, odpoledne in the afternoon, zítra tomorrow, včera yesterday...

}

minulý last e.g. minulý týden last week příští next e.g. příští měsíc next month každý every accusative e.g. každou sobotu every Saturday celý all e.g. celou neděli all Sunday tenhle this e.g. tenhle víkend this weekend

QQ 14.5 Other time expressions Learn these other time expressions: nejdřív first of all, pak then, potom afterwards, nakonec in the end, teď now, už already, ještě ne still/yet For example: Alexej pracuje v České republice už 2 roky. Alexej has already worked in the Czech Republic for 2 years. Když jsem dokončil školu, nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě a potom jsem odešel do firmy Uni Mobil. When I finished school, first I worked in a telecommunications firm and after that I left for Uni Mobil. Pak jsem nějaký čas neměl práci. Then I was out of work for some time. Nakonec jsem si našel novou práci v České republice, a tak teď pracuju a bydlím v Praze. In the end I found a new job in the Czech Republic, and so now I work and live in Prague. Adriana ještě neví, kde bude pracovat, ale už si začala hledat zaměstnání. Adriana still doesn’t know where she will work but she has already started looking for work.

QQ 14.6 Czech traditions, customs and conventions 1. The working day The working day is eight hours long (plný úvazek full-time). An employee may, however, also work on a zkrácený (poloviční, třetinový...) úvazek short-time/part-time (half, third...) workload. Every employee has the right to a half-hour break during this time. The working day in the Czech Republic starts earlier than in many other European countries. In factories and in agriculture, work begins at 6 o’clock, school starts at 8 o’clock, government offices open between 8 and 9 o’clock and banks usually open at 9 o’clock. (Note: some government offices, e.g. city, town or tax, have so-called úřední dny office days when they are open to the public. This is usually Monday and Wednesday.) Restaurants and pubs are open until 22:00 or until midnight, bars and clubs close even later. Theatre performances and concerts usually start between 19.00 and 20:00. Note: some shops and department stores are also open on Sunday. The scheduling of the working day has an influence on mealtimes and influences the daily regime. Czechs usually have lunch between 12:00 and 14:00, and dinner between 18:00 and 20:00. They go to bed between 22:00 and midnight. (Based on data from the publication Social and cultural minimum for asylum seekers and people benefitting from supplementary care. SOZE – MŠMT.)

36


ČEŠTINA EXPRES 2 2. Links to useful internet sites: https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx – application for residence permit Other useful links: www.domavcr.cz/novinky – At home in the Czech Republic www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx – Website of the Ministry of Internal Affairs (e.g. www.mvcr.cz/clanek/ zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx, infoline: +420 974 832 421 +420 974 832 421, email: pobyty@mvcr.cz) www.cizinci.cz – Website of the Ministry of Labour and Social Affairs concerning the integration of foreigners. www.soze.cz – Society of Citizens Concerned about Emigrants (SOZE). www.cicpraha.org – Centre for the Integration of Foreigners www.mkc.cz/cz/uvod.html – Multicultural Centre Prague http://cestina-pro-cizince.cz – A1 level test for applicants for permanent residence

37


LESSON 14

APPENDIX

Wordlist for lesson 14 • Page 54 automechanik car mechanic dělník, dělnice worker prodavač, prodavačka shop assistant servírka waitress továrna factory uklízeč, uklízečka cleaner úřad government office úředník, úřednice civil/public servant zaměstnání employment zdravotní sestra nurse Jaké máte zaměstnání?

What is your job?

• Page 55 dokončit, dokončím pf. to finish, I‘ll finish jazykový language kontaktní contact místo place nabízet, nabízím to offer, I offer plat pay, salary pracovní doba working hours SŠ = střední škola, středoškolské vzdělání middle/high school, middle/high school education VŠ = vysoká škola, vysokoškolské vzdělání university/college, higher education vzdělání education zaměstnanec employee zaměstnavatel employer ZŠ = základní škola basic/primary school • Page 56 celoživotní lifelong certifikovaný certified cestování travelling další further, other fakulta faculty gymnázium grammar/secondary school jazyk language kontakt contact kurz course literatura literature management management narození birth německý German obor field, area osobní personal pedagogická fakulta education faculty stáž study visit studium study údaj information úroveň level vzdělávání education/training zájem interest životopis, CV (read as: síví, sívíčko) Curriculum vitae, CV, resumé

38


ČEŠTINA EXPRES 2

• Page 57 ekonomie economy kolek (official) stamp pas passport počkat, počkám pf. to wait, I‘ll wait podepsat*, podepíšu pf. to sign, I‘ll sign pomalu slowly průmyslový industrial technik, technička technician, engineer telekomunikační telecommunication vysoká škola university, college začít*, začnu pf. to begin, I‘ll begin žádat, žádám to apply for, I apply for ženatý married (of a man) Počkejte tady. Tady je můj pas. Tady to podepište, prosím. Vyplňte (si) ten formulář.

Wait here. Here is my passport. Sign here, please. Fill out this form.

• Page 58 cestovní travel dlouhodobý long-term dosažený attained, achieved nejvyšší highest občanství citizenship pobyt stay podpis signature pohlaví gender povolání profession povolení permission před + I before příchod arrival rozvedený divorced státní state stav status svobodný single, unmarried účel purpose území territory vdaná married (of a woman) vdovec, vdova widower, widow žádost application, request • Page 59 ale ne oh no honem hurry noviny (only pl.) news, newspaper pro sebe for oneself přečíst, přečtu pf. to read, I‘ll read ťuk ťuk knock knock zapomenout*, zapomenu pf. to forget, I‘ll forget Nechce se mi do práce, ale musím.

I don‘t feel like going to work, but I have to.

39


LESSON 14

APPENDIX

• Imperfective/perfective verbs čekat/počkat studovat/vystudovat začínat/začít* žádat/požádat

40

to wait to study to begin to apply for, request


ČEŠTINA EXPRES 2

Audio Tapescripts QQ Lesson 8 Track 01 Co budeš dneska dělat? Budeš celý den doma? No, dopoledne budu doma a budu pracovat na počítači. Odpoledne pojedu do práce, budeme plánovat nový projekt. A co budeš dělat ty? Teď ráno půjdu k doktorovi, pak se sejdu s kamarádkou a odpoledne půjdu na jógu. A co budeme dělat večer? Nechceš jít do divadla? Moment, tady mám program... Třeba v divadle Melodie dávají muzikál Drakula. Zavolám tam, jestli mají lístky. Tak dobře, ale já už musím letět. Zavolám ti. Měj se hezky! Ty taky, ahoj. Track 02 Jmenuju se Michelle a jsem z Francie. Jsem učitelka a učím matematiku. Příští měsíc pojedu do České republiky, do Prahy. Budu tam jeden rok. Budu učit matematiku ve francouzské škole. Učím se česky už jeden rok a v Praze taky budu chodit na češtinu, samozřejmě! Chtěla bych cestovat po České Republice, vidět Český Krumlov, Brno a taky hory. Track 03 Já se jmenuju Boris a jsem z Ukrajiny, z Kyjeva. Jak vidíte, tak jsem fotograf, specializuju se hlavně na módu. Příští týden pojedu do České republiky a budu fotit nové modely pro českou firmu, se kterou spolupracuju. Pojedeme hlavně na Moravu, do Brna, do Kroměříže a tak. Budu tam jenom týden. Určitě půjdu do restaurace a dám si vepřové, knedlíky a zelí, to mám moc rád. Track 04 Já se jmenuju Hans, pracuju jako manažer v rakouské firmě Dexter. Učím se česky, protože v České republice máme obchodní partnery. Plánuju taky, že v létě pojedeme s manželkou na dovolenou do České republiky. Budeme dva týdny na Šumavě, na Lipně, budeme plavat a určitě půjdeme do hospody a dáme si pivo a svíčkovou. Jenom doufám, že bude hezké počasí. Track 05 Ahoj! Kde jsi? Jsem v práci. Aha. A co plánuješ na zítra?

Pojedu na výlet. A kam pojedeš? Do Českého Krumlova. Nechceš jet taky? Track 06 V sobotu ráno jsem vstával v 8 hodin. Těšil jsem se, že budu mít dva dny volno. Ale už v 9 hodin telefonovala kolegyně a říkala, že musím jít do práce. Pracuju jako programátor a v práci byl nějaký problém s novým programem. Celé dopoledne jsem byl v kanceláři. V poledne jsem šel na oběd do restaurace, ale pak jsem musel zpátky do práce. Skončil jsem v 6 večer a byl jsem moc unavený. Šel jsem domů, ale potkal jsem kamarádku. Šli jsme spolu do kavárny na kávu, potom do kina na jeden nový film a pak tancovat do klubu. Přišel jsem domů v 5 ráno. V neděli jsem byl celý den doma a spal jsem. Track 07 Ája a Pája jdou do zoo Co budeme dneska dělat? Půjdeme na výlet? Ne! Půjdeme do kina? Ne! Půjdeme na procházku? Ne! Tak budete uklízet! Ne! Ne! Mám nápad. Půjdeme do zoo! Africký pavilon. Indonéská džungle. Dětský areál. Jé, vlk! Sponzor: Martin Vlk z Prahy Hele, liška! Sponzor: Eva Lišková z Kutné Hory A jelen! Sponzor: Dana a Dan Jelenovi z Kladna Ale jaké zvíře budeme sponzorovat my? Pája Beránek… Ája Zajíčková… Ti v zoo nejsou. Už vím! Budeme sponzorovat jídlo pro tygra! Track 08 b > p Jakub, klub d > t odkud, hrad, oběd, rád, hlad ď > ť teď v > f Václav ž > š když, už, muž

QQ Lesson 9 Track 09 No, tak my chceme prodat dům v Praze 4. Je to starší 4+1 a je moc hezký, ale už potřebuje rekonstrukci – to víte, je z roku 1960. Dole v přízemí máme velký světlý obývák, malou kuchyň a malou ložnici. Nahoře v prvním patře je velký dětský pokoj a pokoj, kde teď máme kancelář. V prvním patře je taky velká terasa, ta je opravdu moc hezká. U domu je malá zahrada, celkem 250 m2, a vzadu na zahradě je velká garáž. Blízko domu je stanice, odkud můžete jet autobusem do centra, a velký park. Track 10 Martine, mám novinu! Příští rok budu pracovat v České republice! No to je fajn, Bobe. A kde? V Praze. Hledám tam nějaký dům. Aha. A jak velký? No, může být malý, budeme bydlet jenom s manželkou, dcery budou studovat doma v Austrálii. Potřebujeme ale aspoň malou zahradu pro psa a garáž. Nevíš, kolik stojí třeba takový 4 nebo 5+1? Já teda nevím, ale minimálně tak 4 miliony. Domy v Praze jsou teď drahé. 4 miliony? Hm, to je moc. Musím si něco pronajmout. Aha... A zařízený, nebo nezařízený? Eeee.. Raději zařízený. Dobře, Bobe, podívám se na internet. Nebo tady vedle máme realitní kancelář, půjdu tam a zeptám se. Fajn, to jsi hodný. Prosím tě, ale nezapomeň, že potřebujeme tu garáž a zahradu pro psa! Track 11 Prosím vás, já hledám nějaký dům pro kamaráda z Austrálie. Bude pracovat v Praze. A chce si ten dům pronajmout nebo koupit? Pronajmout. Jak velký dům potřebuje? Nějaký malý 4+1. Bude bydlet jenom s manželkou. Aha, moment. Takže tady máme 4+1 v Praze 4. A je tam taky zahrada a garáž? Ano, zahrada je malá, ale moc hezká. Vidíte? A kolik stojí? 18 000 za měsíc. A na jak dlouho si váš kamarád chce ten dům pronajmout? Na jeden rok. Od 1. února do 31. ledna.

41


LEKTION AUDIO 8

ANHANG APPENDIX

Dobře. Půjdeme tam a uvidíme, jestli se vám líbí. Track 12 křeslo, knihovna, lednička, židle, koberec, gauč, postel, zrcadlo, stůl, skříň, lampa, kuchyňská linka Track 13 Honza a Linda zařizují byt. Potřebují novou lampu. Teď jsou v obchodě. Líbí se mi tahle lampa. Hm, ta je hezká. Ale je drahá! Vidíš? Stojí 8 000 korun! Cože, tak drahá? Tak to ne. A co tahle malá? Stojí jenom 300 korun. No, ta je levná. Ale je taky hezká. Tak si vezmeme tuhle malou, ano? Track 14 Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. Nefunguje? A máte účet? Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce. Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. Ne, chceme vrátit peníze.

Track 18 Ája a její byt Máme nový 4+1. Zvu tě na návštěvu. To je náš dům. Bydlíme ve druhém patře. A to je náš byt. Máme velkou kuchyň. Máme obývák s balkonem. Tady je ložnice. Tady máme pokoj já a sestra. A tady má pokoj bratr. Pssst! Vstup zakázán. Máte hezký byt. A jaké máte sousedy? Dobré! J. Malý, V. Bílý, D. Veselý, E. Zajíček, K. Vyskočil, M. Koukal. Malý bílý veselý zajíček vyskočil a koukal! Máte opravdu dobré sousedy! Track 19 kd > gd kdo, kde, kdy, odkdy, dokdy dp > tp odpoledne dk > tk odkud zk > sk zkouška žk > šk těžký

QQ Lesson 10

Track 15 Minulý rok jsem si koupil novou televizi. Byla velká a opravdu levná, stála jenom 5000 korun. Za dva dny ale přestala fungovat – byl tam nějaký špatný kabel, nebo co. Musel jsem ji reklamovat. Naštěstí byla ještě v záruce, tak mi v obchodě vrátili peníze. Teď musím koupit novou, ale žádnou levnou už nechci.

Track 20 Dobrý den, jednou Brno. 137 korun. Prosím vás, a kdy to teď jede? Do Brna? V 15. 58, ale má to 10 minut zpoždění. A na jaké nástupiště to přijede? Na třetí.

Track 16 Na Vánoce jsem dostala peníze od maminky. V lednu byly v obchodech velké slevy, tak jsem si hned šla koupit nějaký svetr nebo boty. V jednom obchodě jsem ale viděla krásnou lampu. Předtím byla hodně drahá, ale teď byly slevy a stála jenom 500 korun. Moc se mi líbí a krásně se mi hodí do obýváku.

Track 21 Dobrý den, pane řidiči. Vaše doklady, prosím. Tady je řidičský průkaz. Moment... A tady je technický průkaz. Děkuji. Víte, jakou chybu jste udělal? No, asi jsem jel moc rychle, že? Ano. Tady byla značka maximálně 50 kilometrů za hodinu. A vy jste jel přes 60! Tak musíte zaplatit pokutu. Hm... A kolik? 2000 korun.

Track 17 Před rokem jsme koupili chatu a potřebovali jsme tam ledničku. Docela dlouho jsme hledali a vybírali na internetu i ve speciálních obchodech. To víte, když už něco kupujeme, chceme to mít opravdu kvalitní. Nakonec jsme vybrali jednu za 25 000. No, byla tedy hodně drahá, to je fakt, ale funguje perfektně.

42

Track 22 jezdí vlakem, lístek na vlak, vlak má zpoždění, nástupiště, moc nechodí pěšky, jet domů, řidičský a technický průkaz

Track 23 Tak ahoj, měj se hezky. Ty taky, ahoj. A v kolik hodin přijdeš? V šest? Dneska mám hodně práce, přijdu v osm. Tak pozdě? Ach jo... No, tak já udělám něco dobrého k večeři a pak se budeme dívat na televizi, jo? Track 24 Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají! Příští stanice Muzeum, přestup na trasu A. Prosím vás, letadlo z Londýna má přílet v 15.55, ale ještě tady není. Kdy přiletí? Moment, prosím, podívám se … Tak má zpoždění 25 minut. Jednou Český Krumlov. 145 korun. Prosím vás, a jede ten autobus taky v sobotu? Určitě. Teď v turistické sezóně jezdí každý den. Prosím, pozor! Vlak ze stanice Děčín, který dále pokračuje ve směru Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod a Jihlava, přijede na páté nástupiště. Pravidelný odjezd v 18.35. Prosím vás, kdy přijede vlak z Berlína? V 16.55. A kam přijede? Na sedmé nástupiště. Track 25 Ahoj Renáto! Díky za pozvání. Moc ráda přijedu do Prahy, ale 1. května nemůžu. Už mám nějaký program. Aha, to je škoda. A kdy přijedeš? Můžu přijet až druhého. A na jak dlouho? Asi tak na tři dny. To je fajn. A budeš bydlet u nás, že ano? No, víš, raději budu bydlet v hotelu. Tak jak chceš. A v kolik hodin přijedeš? Přijedu autobusem v 10 dopoledne. Hodí se ti to? Aha, hm, to je problém. Já nemůžu přijet na nádraží, musím ráno k doktorovi. Sejdeme se v metru na Dejvické, ano? Tak dobře. Pojedu céčkem a pak přestoupím na áčko, že? Ano, a já budu čekat dole v metru. Fajn, takže jsme domluvené. Moc se těším! Taky se moc těším! Pa, ahoj!


ČEŠTINA EXPRES 2 Track 26 Ája se učí řídit Ájo, musíš se učit řídit! Co znamená tahle značka? Dáme si tři piva? Ne! Za tři kilometry jsme v Plzni. A co tahle značka? Blízko je zoo? Ne!! Pozor, zvířata! A co tahle? Musíme zavolat domů? Ne!!! Nouzové volání! A co znamená… Jé, policie! Dobrý den, vaše doklady, prosím. Vy jste jel přes 80! A co znamená tahle značka? No… Tak zaplatíte pokutu. Track 27 p přijít, přijet, pokladna, průkaz, odpoledne, přestup t teď, tady, technický, trvat, cesta, přestup, přijít, odejít k lekce, kancelář, krátký, jízdenka, procház ka, lístek, vlak

QQ Lesson 11 Track 28 hlava, ústa/pusa, oko, noha, břicho, ucho, ruka, rameno, nos, vlasy, koleno, krk, záda Track 29 Uši, oči, nos a ramena, řekněte mi, co to znamená, uši, oči, nos a ramena, řekněte mi, co je to! Vlasy, pusa, břicho, kolena, řekněte mi, co to znamená, vlasy, pusa, břicho, kolena, řekněte mi, co je to! Track 30 Prosím, zubní ordinace. Dobrý den, Jana Dvorská. Já bych se chtěla objednat, bolí mě zub. Moment, podívám se do diáře... Hodí se vám to zítra v 10? Zítra v 10? Ne, bohužel nehodí. Můžu později? Tak můžete přijít ve 12? Ano, můžu. Dobře, tak zítra ve 12. Děkuju, na shledanou.

Track 31 Co vás bolí? Bolí mě břicho a je mi špatně. Hm... Máte teplotu? Ano, mám 38,9. Odložte si, prosím, a lehněte si. Bolí to tady? Au! To bolí! Hm, to vypadá jako apendicitida. Musíte jet do nemocnice. Zavolám sanitku. Track 32 Tak co potřebujete, pane Vašák? David je nemocný? Ano, bolí ho v krku a je mu špatně. Jakou má teplotu? Ráno měl 39,2. Otevři pusu! Hodný kluk... Hm, to je angína. Musí dostat antibiotika. Nemá na něco alergii? Ne, nemá. Tak tady je recept. Je to takový sirup. Musí brát jednu lžičku dvakrát denně, ráno a večer. Nesmí pít mléko a jíst mléčné výrobky. A za týden musíte přijít na kontrolu. Track 33 Tak, paní Slánská, konečně budeme vědět, proč máte tak často rýmu. Už nám přišly ty testy. A jak to dopadlo, paní doktorko? Máte alergii na kočky. Aha... Ale to je divné, já kočku nemám. A nemá kočku někdo z rodiny? Ano, sestra má kočku a my tam často jezdíme na návštěvu. Track 34 Tak jak to vypadá, pane doktore? No, není to dobré, paní Dalíková. Máte zlomenou nohu. Podívejte se, tady! Vidíte? To je škoda! Já jsem chtěla jet příští měsíc na hory! Kdepak, to nepůjde. Dostanete sádru na tři týdny. Track 35 Dobrý den, policie České republiky. Prosím vás, můžete mi pomoct? To je strašný! Počkejte, paní, prosím vás, a řekněte mi, co se stalo. Vykradli mi byt! Já jsem byla o víkendu na chatě, teď jsem přijela domů a koukám, že dveře jsou otevřené a... Aha, tak mi řekněte jméno a adresu, my se tam přijedeme podívat. Takže Markéta Benešová, Sázavská 18. Dobře, já tam někoho pošlu.

Track 36 Pája jde do nemocnice Co je ti, Pájo? Zítra jdu na malou operaci. To je mi líto. Zavolám ti. Druhý den Tak co? Jaká byla operace? Operace nebyla. Utekl jsem z nemocnice! Jak to? Přišel jsem do nemocnice… Svlékněte se! Lehněte si! To je vaše první operace, že? To bude dobré! Nebojte se! Je to opravdu lehká operace! Tak proč jsi utekl? Ona to neříkala mně! Říkala to doktorovi! Track 37 l lék, lehněte si, lidské tělo, svlékněte se, zlomený, bolí, ztratil, bohužel r ruka, rameno, rýma, recept, úraz, krk, vy kradli, alergie, pozor, doktor

QQ Lesson 12 Track 38 Dobrý den, firma Anotex. Co pro vás můžu udělat? Dobrý den, Frídlová. Prosím vás, je tam Roman Jirák? Pan Jirák tady bohužel není. Šel k doktorovi a přijde až odpoledne. Chcete mu nechat vzkaz? Ne, zavolám později, děkuju. Není zač. Na shledanou. Track 39 Prosím, Kadeřábek. Dobrý den, tady Milan. Prosím vás, je doma Jana? Jana? Ta tady nebydlí. To je asi omyl. Aha, tak promiňte. Volal jsem 233 541 678. Hm, my máme 233 541 679. Track 40 Prosím. Ahoj, Libore! Hele, nechceš jít dneska na tenis? Jasně! Ale doufám, že budu hrát líp než o víkendu! Tak se sejdeme ve tři, jo? Tak jo. Měj se! Track 41 Ano?

43


LEKTION AUDIO 8

ANHANG APPENDIX

Čau mami! Ahoj, Evo! Co je, potřebuješ něco? Víš, mami... Já jsem viděla tak krásný svetr! Potřebuju nějaké peníze, asi tak pět set. Můžeš mi prosím tě něco dát? Ach jo, Evo, já fakt nemůžu. Teď vůbec nemám peníze. Tak příští týden, jo? Track 42 Horák, prosím. Dobrý den, tady Jánová. Á, paní Jánová, co potřebujete? No, vzpomněla jsem si, že máte dneska svátek. Tak všechno nejlepší! Děkuju, to jste moc hodná. A nechcete někdy přijít na návštěvu? Moc rád. Co třeba ve středu? To bohužel nemůžu, ale ve čtvrtek ano. A hodí se vám to ve čtyři? Ano, hodí. Tak se budu těšit. Na shledanou. Já taky. Na shledanou! Track 43 Dobrý den, pane Horáku! Pojďte dál. Tady jsou pantofle. Dobrý den, děkuju. Promiňte, že jdu pozdě. Tady je něco pro vás. No ne, to jsou krásné květiny! Moc děkuju. Prosím, odložte si a posaďte se. Dáte si kávu nebo čaj? Kávu, děkuju. Tak, tady je káva a cukr. Nechcete mléko? Ne, děkuju. A dáte si koláče? Ano, ale... Promiňte, kde tady máte toaletu? Odskočím si. Tady, první dveře vlevo. No, a co dělá vaše sestra? Ještě je nemocná? Ne, už je zdravá. Teď je venku hezky, tak je na chatě. Ano, konečně je teplo! Ale o víkendu bude pršet. Minulý víkend taky pršelo. Teď o víkendu vždycky prší. To je strašné, že? Tak já už musím jít. Děkuju za kávu. Pozdravujte syna a dceru! Já děkuju za návštěvu! Pozdravujte sestru a na shledanou. Track 44 Ája a Pája jdou na návštěvu Zítra jdeme na návštěvu k tetě, Pájo. Máš pro tetu nějaký dárek? Jasně!

44

To je moje teta. Já jsem Pája. Čau, teto! Jak se máš? Tady máš dárek! Moment, musím si zavolat. To jídlo je výborné! Teto, dáš mi ještě? Mám hlad! Jé, to je krásné křeslo. Nechceš cigaretu? Ne, nekouřím! Teto, vypadáš výborně. Kolik je ti let? Tak ahoj! Za týden přijdeme zase! Teta je moc fajn. Pájo, ty jsi strašný! Ale proč, Ájo??? Track 45 h host, hledat, pan Horák, aha, koho, čeho, bohužel, pohlednice ch chcete, na chatě, nechat, všechno, poslou chat, v obchodě

QQ Lesson 13 Track 46 Hotel Diplomat, prosím? Dobrý den, Widmann. Já bych si chtěl rezervovat pokoj. A jaký? Jednolůžkový nebo dvoulůžkový? Jednolůžkový. Kolik to bude stát? 1200 korun za noc se snídaní. Odkdy dokdy to budete chtít? Od 10. do 14. ledna. Prosím vás, a je tam internet? Samozřejmě, máme tady wifi. Dobře, děkuju. Jo, a prosím vás, je u hotelu parkoviště? Ano, je tady placené parkoviště. Takže prosím vaše jméno a adresu. David Widmann, Horova 12, 702 00 Ostrava. Ano, děkuju. Budeme se těšit. Na shledanou! Taky děkuju, na shledanou. Track 47 Dobrý den. Co pro vás můžeme udělat? Dobrý den. Mám u vás rezervovaný pokoj. A na jaké jméno? David Widmann. Aha. Promiňte, jak se to píše? David Wid-mann. Dvojité vé, měkké i a dvě en. Tak, tady je váš klíč. Je to pokoj číslo 213, druhé patro. Výtahy jsou tady vlevo. Cože, 213? Promiňte, ale pokoj s číslem 13 nechci. Hm... No tak dobře. Tady je jiný pokoj, ale je trochu menší. Je to číslo 218.

Děkuju, jste moc hodná. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? V hotelové restauraci tady v přízemí, od 7 do 10 hodin. Track 48 čistírna, opravna obuvi, kadeřnictví, pumpa, autoservis, výroba klíčů, krejčovství, oční optika, kosmetika Track 49 Dobrý den! Co pro vás můžu udělat? Chtěla bych si koupit tyhle brýle. Tyhle za 2200? Ano, ty. Tady mám předpis od očního doktora. Dobře. Budou hotové v pondělí. Track 50 Tak jaký máte problém? Nevím, ale asi je něco s motorem, dělá strašný hluk. No, podíváme se na to. Jaký máte telefon? Zavoláme vám, až budeme vědět víc. Track 51 Prosím vyčistit tenhle kabát. Na jaké jméno to bude? Bureš. A kdy to bude hotové? V úterý. Tady máte lístek. Track 52 Tak co to bude? Chtěla bych ostříhat. A o kolik to chcete zkrátit? Asi o dva centimetry. Jenom o dva? A nechcete víc? Já bych to vzala tak o pět. Ne, prosím vás, ne. Řekla jsem jen o dva. Track 53 Takže platím ty noviny a benzín, pumpa číslo 5. 930 korun. A ještě si vezmu ten motorový olej. Tak to bude 1 680. Můžu platit kartou? Ano, samozřejmě. Track 54 Prosím vás, potřebuju opravit tyhle boty. Vidíte, tady jsou rozbité. Ano, to nebude problém. A kdy to bude hotové? Přijďte si zítra odpoledne. Track 55 Ája jede na služební cestu


ČEŠTINA EXPRES 2 Slečno Zajíčková, pojedete na prezentaci naší firmy. Je to velmi důležitá akce. Hotovo! Zítra si musím nechat ostříhat vlasy... ...vyčistit kostým... ...opravit boty... ...koupit si letenku... ...objednat taxík... ...a rezervovat hotel. O dva dny později. Moment... Kde je ta prezentace? Zapomněla jsem ji v práci!!! Track 56 p penzion, pokoj, potřebuju, opravit, optika, koupit, bezbariérový přístup b brýle, boty, byt, být, do Brna, ubytovna, ubytování, oblečení, služby, služební cesta v vlasy, výtah, výroba klíčů, wifi, opravna, rezervovat, levné, televize, parkoviště f formulář, telefon, telefonovat, wifi POZOR: b > p počet osob v > f obuv

QQ Lesson 14 Track 57 úředník, číšník, sekretářka, ředitel, prodavač-

ka, dělník, uklízečka, zdravotní sestra, automechanik Track 58 Od roku 2006 pracuju jako učitelka němčiny v jazykové škole v centru Brna. Učím každý den od osmi hodin do čtyř odpoledne. Ve škole se mi líbí, ale bohužel mám hodně malý plat a to je problém. Pořád nemám peníze. V roce 2010 jsem absolvovala večerní kurz pro manažery a teď mám certifikát z managementu. Hledám novou práci už tři měsíce, ale ještě jsem nic zajímavého nenašla. Ráda bych pracovala na manažerské pozici v nějaké mezinárodní firmě, kde bych mohla používat němčinu a angličtinu. Track 59 Narodila jsem se na Slovensku. Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla. Potom jsem jeden rok pracovala. Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci.

Track 60 Ája a její pracovní den Pondělí ráno... Nechce se mi do práce... Ale musím! Přijdu do kanceláře... ...udělám si kávu... ...přečtu si noviny... ...zavolám Pájovi... ...zatelefonuju mamince... ...napíšu esemesku kamarádce... ...řeknu kolegyni, co jsem dělala o víkendu... ...a pak konečně pomalu... ...začnu pracovat. Ale ne! Honem! Zapomněla jsem, že mám vlastní firmu a pracuju pro sebe! Track 61 z zaměstnání, zaměstnanec, zdravotní sestra, zájmy, začíná, vzdělání, datum narození s svobodný, studuje, studium, cestování ž životopis, žádost, žena, ženatý, žije, manžel, manželka, manažer, manažerka š škola, ještě, vaše, váš POZOR: z > s bez, kurz ž > š už, když, muž

45


LEKTION 8 KEY

ANHANG APPENDIX

Key 6/4 1. budu 2. budu pracovat 3. pojedu 4. půjdu 5. zavolám 6/Jazyk pod lupou budeš, bude, budeme, budete, budou; budeš pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat, budou pracovat; půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou; pojedeš, pojede, pojedeme, pojedete, pojedou; poletíš, poletí, poletíme, poletíte, poletí; zavoláš, zavolá, zavoláme, zavoláte, zavolají 6/5 1. budu 2. budeš 3. bude 4. bude 5. budeme 6/6 1. budeš vstávat 2. budete pracovat 3. budu uklízet 4. bude spát 5. se bude dívat 6/7 1. půjdeš 2. půjdu 3. pojedete 4. půjde 5. poletí 6/8 1. půjdu 2. budu vstávat 3. pojedu 4. budu 5. zavolám 7/Jazyk pod lupou do nemocnice, do klubu, do práce, do kina, do parku, do divadla, do školy, do banky, do hospody, do restaurace, na nádraží, na hory, na dovolenou, na tenis, na oběd, na nákup, na výlet, na procházku, ke kamarádovi, ke kamarádce 7/2 1. na, do 2. na, do 3. do, na 4. do, na 5. k 6. ke, do 7. na, do 8. na, na 8/Jazyk pod lupou supermarketu, školy, restaurace, kina, Koncovky: konzonant + u, -a > -y, -e = -e, -o > -a 8/5 1. supermarketu 2. galerie 3. parku 4. divadla 5. práce 6. školy 7. hotelu 8. Polska 9. Kanady 10. Itálie 8/6 Půjdeš večer/zítra/o víkendu 1. na výlet 2. na film 3. na oběd 4. na nákup 5. na tenis 6. na procházku 7. na operu 8. na výstavu 8/9 – see Audio Tapescripts 9/1 – see Audio Tapescripts 9/2 1. Kde jsi? 2. Kam jdete? 3. Kam jedeš? 4. Kde bydlíš? 5. Kam jdete? 6. Kde jsi? 7. Kam jedeš? 8. Kde se sejdete? 9/3 1. do – v 2. do – v 3. na – na 4. do – v 5. do – v 6. na – na 7. na – na 8. do – ve 9. ke – u 10. k – u 9/4 do, v, v, na, do, do, do, na, do, na, do 9/7 1. dům 2. doma 3. domů 4. domů 5. doma 6. dům 7. doma 8. domů 10/2 1a, 2c, 3a, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9c, 10b 10/4 Tykání: Ahoj Moniko, Jak se máš? Měj se hezky, Věra Vykání: Dobrý den, Jak se máte? Mějte se hezky, Věra Jánová 14/4 3+1, 4+1, 4+kk, RD, OV, m2 14/5 – see Audio Tapescripts 15/8 – see Audio Tapescripts

46

15/10 pro, za, na, na 15/12 1. za 2. pro 3. na 4. na 16/1 1. postel 2. křeslo 3. zrcadlo 4. skříň 5. koberec 6. židle 7. lampa 8. stůl 9. knihovna 10. kuchyňská linka 11. gauč 12. lednička 17/7 1. NE 2. NE 3. ANO 4. NE 5. ANO 6. NE 17/9 1. byty 2. domy 3. ženy 4. interiéry 5. pokoje 6. koupelny 7. terasy 8. garáže 9. auta 10. materiály 11. plasty 12. květiny 13. koberce 14. obrazy 15. fotografie 16. zrcadla 17. barvy 18. kombinace 17/Jazyk pod lupou domy, ženy, interiéry, koupelny, terasy, materiály, plasty, květiny, obrazy, barvy; garáže, koberce, fotografie, kombinace; zrcadla 17/10 obrazy, stoly, lampy, knihovny, květiny, židle, koberce, skříně, gauče, křesla 18/3 1. lampu, 2. v obchodě, 3. 8000, 4. 300 18/4 Prosím vás, koupili jsme tady tuhle lampu, ale nefunguje. Nefunguje? A máte účet? Ano, máme, tady je. Vidíte? Koupili jsme ji 28. května. Ještě je v záruce. Aha, hm… Můžeme ji poslat na reklamaci. Ne, my chceme vrátit peníze. 18/5 1. N 2. N 3. M 4. M 5. N 6. M 7. N 18/6 – see Audio Tapescripts 22/2 1E 2A 3C 4D 5B 22/3 – see Audio Tapescripts 22/4 – see Audio Tapescripts 22/5 – see Audio Tapescripts 22/6 – see Audio Tapescripts 23/9 1. chodit – jít pěšky 2. jezdit – jet autem 3. jezdit – jet tramvají 4. létat – letět letadlem 5. jezdit – jet na kole 6. jezdit – jet autobusem 7. jezdit – jet na motorce 8. jezdit – jet vlakem 23/12 1. Často jezdíme metrem. 2. Často chodím k doktorovi. 3. Často jezdím taxíkem. 4. Často jezdíme na dovolenou do Itálie. 5. Často chodíme odpoledne na nákup. 6. Často chodím do kina. 24/1 – see Audio Tapescripts 24/2 1. přijdeš 2. přijedete 3. přiletí 4. přijde 5. přijede 24/3 Část B:

ODLETY ČÍSLO LETU AF4947 OK0564 LO0524 SU0144

DESTINACE LYON (Francie) FRANKFURT (Německo) VARŠAVA (Polsko) MOSKVA (Ruská federace)

SPOLEČNOST Air France České aerolinie LOT Aeroflot

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

GATE C3 C18 C13 B3

POZNÁMKA poslední výzva poslední výzva nástup nástup

PŘÍLETY ČÍSLO LETU IB7882 DL8727 OS0705 BA0858

DESTINACE MADRID (Španělsko) STOCKHOLM (Švédsko ) BERLÍN (Německo) LONDÝN (Velká Británie)

SPOLEČNOST Iberia Delta Airlines Lufthansa British Airways

TERMINÁL Terminál 2 Terminál 2 Terminál 2 Terminál 1

GATE ---------

POZNÁMKA předpoklad předpoklad předpoklad předpoklad

ODLET 20.50 21.08

PŘÍLET 20.55 21.05


ČEŠTINA EXPRES 2

24/4 1. jsem odešel 2. jsem přijel 3. přiletěli jsme 4. odletělo 5. odjel 6. přišel 25/7 Můstek; Muzeum; Florenc; Nemocnice Motol, Depo Hostivař, Letňany, Háje, Zličín, Černý Most 25/8 – see Audio Tapescripts 25/9 – see Audio Tapescripts 26/1 1. V centru v cestovní kanceláři. 2. Ano. 3. Ne. 4. Na pátek 1. května. 5. Na Hrad a na Malou Stranu. 6. Na Karlštejn. 7. Jít do kina nebo do divadla. 8. U Renáty nebo v hotelu. 9. Jednou za třicet nebo čtyřicet minut. 10. Asi dvě hodiny. 26/2 – see Audio Tapescripts 30/1 1. hlava 2. nos 3. ústa/pusa 4. rameno 5. záda 6. břicho 7. noha 8. vlasy 9. oko 10. ucho 11. krk 12. ruka 13. koleno 30/2 rameno, břicho, vlasy, hlava, koleno, oko, záda 30/3 – see Audio Tapescripts 30/4 – see Audio Tapescripts 31/1 – see Audio Tapescripts 31/3 2A 3C 4B 31/4 – see Audio Tapescripts 31/5 – see Audio Tapescripts 31/6 1. u doktora 2. špatně 3. břicho 4. teplotu 5. do nemocnice 6. sanitku 32/7 – see Audio Tapescripts 32/8 1. v krku 2. 39,2 3. nemá 4. dvakrát 32/9 1. nemocný 2. špatně 3. v krku 4. angínu 5. alergii 6. antibiotika 7. jednu lžičku dvakrát denně 8. pít mléko a jíst mléčné výrobky 9. na kontrolu 32/10 1. P 2. D 3.D 4.P 5. P 6.D 7. D 8. D 9. D 10. D 11. P 12. P 33/1 2D 3A 4B 5C 33/2 – see Audio Tapescripts 33/3 1. injekce 2. recept 3. sádra 4. náplast 5. prášky/tablety 6. kapky 33/5 1B 2E 3C 4D 5A 33/6 Část B: Pacient/pacientka

Kolik mu/jí je?

Co ho/ji bolí?

1. Lukáš

12

břicho

2. Tereza

24

nemá

3. Vojtěch

68

nemá

4. Anna

38/4 oslovení, jméno a příjmení, ulice a číslo domu, PSČ a město, země 39/2 – see Audio Tapescripts 39/3 – see Audio Tapescripts 39/4 – see Audio Tapescripts 39/5 – see Audio Tapescripts 39/6 1. Romanovi 2. Janě 3. můžu udělat 4. tady Milan 5. vzkaz 6. omyl 40/1 – see Audio Tapescripts 40/Jazyk pod lupou Liborovi, Ivaně 40/2 1. kamarádovi 2. mamince 3. učitelce 4. tatínkovi 5. doktorovi 40/4 1. komu 2. komu 3. komu 4. komu 5. komu 40/5 1. co 2. koho 3. co 4. koho 5. koho 40/6 1. čem 2. čem 3. čem 4. kom 5. kom 40/7 1. čem 2. komu 3. co 4. kom 5. koho 41/2 1. všechno nejlepší 2. ve čtvrtek 3. ve čtyři 4. já taky 41/3 1. pan Horák 2. paní Jánová 3. pan Horák 4. pan Horák 41/4 2C 3A 4E 5D 41/7 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. NE 6. ANO 7. NE 8. ANO 42/10 1. HO 2. H 3. HO 4. HO 5. H 6. O 7. H 8. H 9. HO 10. HO 11. O 12. H 42/12 Odlož si. Posaď se. Pozdravuj syna a dceru. Promiň, že jdu pozdě. 46/3 – see Audio Tapescripts 46/4 – see Audio Tapescripts 47/9 – see Audio Tapescripts 47/10 – see Audio Tapescripts 48/14 1. na koleji Mihulka 2. z hotelu Onyx 3. v hotelu Onyx 4. na koleji Mihulka 5. u ubytovny Košická, u hotelu Onyx 6. v hotelu Onyx, na koleji Mihulka 7. na ubytovně Košická, na koleji Mihulka 8. na koleji Mihulka 9. na koleji Mihulka 10. v hotelu Onyx 49/1 1. kadeřnictví 2. oční optika 3. pumpa 4. kosmetika 5. výroba klíčů 6. čistírna 7. autoservis 8. opravna obuvi 9. krejčovství 49/2 1F 2C 3A 4D 5G 6B 7E 8H 50/1 1. v optice 2. v autoservisu 3. v čistírně 4. u holiče 5. na pumpě/u pumpy 6. v opravně obuvi

Jakou má teplotu?

Co mu/jí je?

Co dostane?

Co nesmí? jíst zmrzlinu

hlava, v krku a má kašel

34/1 1D 2C 3B 4A 5E 34/2 1. na policii 2. na policii, do nemocnice, na pohotovost, k doktorovi 3. hasiče 4. k doktorovi, na pohotovost, do nemocnice, na záchod 5. na ambasádu, na policii 34/4 – see Audio Tapescripts 34/5 1. Nesmíte tady telefonovat. 2. Nesmíte sem jít. 3. Nesmíte tady kouřit. 4. Nesmíte tady fotografovat. 34/6 1. Prosíme, nepoužívejte mobilní telefony! 2. Zákaz vstupu 3. Kouření zakázáno 4. Zákaz fotografování 38/2 1. Hezké Velikonoce a krásné jaro! Zdeněk Jiráček 2. Všechno nejlepší k narozeninám! Teta Lucie 3. Posíláme pozdrav z dovolené! Aleš a Marie 4. Hezké Vánoce a šťastný nový rok přejí Dvořákovi 38/3 1D 2C 3E 4G

kapky

mít doma květiny

má zlomenou nohu má angínu

antibiotika

50/2 – see Audio Tapescripts 50/4 1. P 2. Z 3. P 4. P 5. Z 6. Z 7. Z 8. Z 9. P 10. P 11. Z 12. P 13. P 14. P 15. P 16. P 54/2 1. prodavačka 2. číšník 3. úředník 4. automechanik 5. dělník 6. zdravotní sestra 7. uklízečka 8. ředitel 9. sekretářka 54/4 1. prodavačka 2. ředitelka 3. uklízečka 4. úředník 5. dělník 55/1 1C 2E 3A 4B 5D 55/2 – see Audio Tapescripts 55/3 inzerát D 56/1 2. v Brně 3. eliska.kostkova@gmail.com 4. v Brně na Masarykově univerzitě 5. je učitelka němčiny 6. jazyková škola Orbis 7. Program Erasmus a Certifikovaný kurz Studium managementu 8. NE 9. ANO 10. Ráda čte, chodí do divadla, cestuje a hraje tenis.

47


LEKTION KEY 8

ANHANG APPENDIX

56/2 1. 2005 2. 1997–2001 3. 2001–2006 4. 2006 56/3 1. od, do 2. – 3. v 4. –, – 5. od, do 6. – 7. od 8. v 57/1 1. střední průmyslovou školu v Petrohradu 2. v telekomunikační firmě a potom ve firmě Uni Mobil 3. v Praze 4. ne 57/Jazyk pod lupou nejdřív jsem pracoval v telekomunikační firmě; Pak jsem nějaký čas neměl práci.; potom jsem odešel do firmy Uni Mobil; Nakonec jsem si našel novou práci v České republice; a tak teď pracuju a bydlím v Praze; ale už si začala hledat zaměstnání;Ještě neví, kde bude pracovat 57/2 Narodila jsem se na Slovensku. Nejdřív jsem bydlela v Žilině, kde jsem vystudovala gymnázium. Pak jsem šla do Bratislavy na vysokou. Studovala jsem dva roky ekonomii, ale ze školy jsem odešla. Potom jsem jeden rok pracovala. Nakonec jsem šla do Prahy, kde teď studuju management. Ještě nevím, kde budu pracovat, ale už jsem si začala hledat práci. 57/3 1. ještě 2. už 3. potom/pak 4. ještě 5. nejdřív, potom/pak, nakonec 6. už 7. nejdřív, potom/pak 57/4 1. Ú 2. A 3. A 4. Ú 5. Ú 6. A 7. Ú 8. Ú 9. A 10. Ú 11. A 58/5 1. NE 2. ANO 3. NE 4. NE 5. NE 6. NE 7. NE 8. NE 9. NE 10. ANO 62/1 budu, budeš, bude, budete, budou (nebudu, nebudeš, nebude, nebudeme, nebudete, nebudou); budu pracovat, budeš pracovat, bude pracovat, budeme pracovat, budete pracovat (nebudu pracovat, nebudeš pracovat,nebude pracovat, nebudeme pracovat, nebudete pracovat, nebudou pracovat); budeš se učit, bude se učit, budeme se učit, budete se učit, budou se učit (nebudu se učit, nebudeš se učit, nebude se učit, nebudeme se učit, nebudete se učit, nebudou se učit); půjdeš, půjde, půjdeme, půjdete, půjdou (nepůjdu, nepůjdeš, nepůjde, nepůjdeme, nepůjdete, nepůjdou); pojedu, pojedeš, pojedeme, pojedete, pojedou (nepojedu, nepojedeš, nepojede, nepojedeme, nepojedete, nepojedou); zaplatím, zaplatíš, zaplatí, zaplatíme, zaplatí (nezaplatím, nezaplatíš, nezaplatí, nezaplatíme, nezaplatíte, nezaplatí) 62/2 1. Zítra půjdu do školy. 2. Zítra v poledne budu v restauraci. 3. V sobotu pojedu na výlet. 4. Odpoledne budu psát domácí úkoly. 5. Dneska večer budu doma. 6. V pondělí budu nakupovat jídlo a pití. 7. Zítra ráno budu hrát tenis. 8. O víkendu pojedu na hory. 9. Příští týden budu v práci. 10. Příští měsíc poletím na konferenci do USA. 11. Příští rok se budu učit anglicky. 12. V neděli se budu dívat na televizi. 62/3 budeš dělat, budeš, půjdu, pojedu, půjdu, budu psát, budeme dělat, půjdeme, zavolám, sejdeme se 62/ v úterý, ve středu, v pátek, v sobotu... 63/5 k, na, na, do, na, do, na 63/6 1. Na operu do divadla. – Půjdeš v sobotu na operu do divadla? 2. Do klubu. – Půjdeš v pátek do klubu? 3. K doktorovi. – Šel jsi včera dopoledne k doktorovi? 4. Do kina na ten nový film. – Jela jsi o víkendu do kina na ten nový film? 5. Do Prahy na letiště. – Jedeš do Prahy na letiště? 6. Na výstavu do galerie. – Jdeš na výstavu do galerie? 63/7 2A 3E 4B 5F 6D 63/8 1. klubu 2. koncert 3. supermarketu 4. Rakouska 5. Ruska 6. výlet 7. Německa 8. fotbal 9. divadla 10. procházku 11. Polska 12. banky 13. výstavu 14. Španělska 64/11 1. Jazyková škola Rondo má kurzy pro děti. 2. Fitness centrum

48

M+M má v listopadu a v prosinci slevu 20 %. 3. Realitní kancelář Asterix má email asterix@gmail.com. 4. Doktorka Bosáková má ve středu ordinaci pro děti. 5. Když pojedete na hory s cestovní kanceláří Exim Tour, nemusíte platit za jedno dítě. 65/12 1. kde 2. kam 3. kde 4. kde 5. kam 6. kam 7. kde 8. kam 65/13 1. do 2. na, do 3. v, v 4. v, k 5. na, v 6. na, do 7. v, na 8. na, u 9. k, u 10. na, do 65/14 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a 66/16 1. ANO 2. NE 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. ANO 7. NE 8. NE 9. ANO 10. NE 66/17 2. matematiku/češtinu 3. těžká 4. na oběd 5. druhý den/zkoušku z algebry 6. v 6 ráno 7. zkoušku z algebry 8. dobře/špatně 9. mít volno 10. do klubu 11. češtinu/matematiku 12. dobře/moc hezky 67/2 garáž, koupelna, zahrada, kuchyň, byt, balkon, terasa, záchod, dům, obývák, ložnice, přízemí 67/3 Vlevo nahoře je ložnice. Vlevo dole je obývák. Vlevo dole je zahrada. Nahoře uprostřed je záchod. Vpravo nahoře je koupelna. Vpravo dole je garáž. Dole uprostřed je kuchyň. 67/5 1. vlastnictví 2. kuchyň 3. družstevní 4. pokoj 5. kout 6. dům 68/6 Hledám nějaký byt v Brně. A chcete si ten byt pronajmout nebo koupit? Koupit. A jak velký byt potřebujete? Nějaký malý 1 nebo 2 +kk. Aha, moment. Takže tady máme třeba moc hezký 2 + 1. Ten je ale dost velký. Nepotřebuju kuchyň. Kolik stojí? Stojí 1 200 000 korun. Je to moc hezká a klidná lokalita. Hm, dobře. Půjdu tam a uvidím, jestli se mi líbí. 68/7 1. pro 2. za 3. pro 4. za 5. na 6. za 7. na 8. pro 68/9 1. v 2. v 3. na 4. na 5. v 6. v 7. na 68/10 1. do 2. do 3. na 4. na 5. do 6. do 7. na 68/11 1. na 2. v 3. od 4. pro 5. na 6. v 7. pro, za 8. v 9. na 10. v 11. na 12. o 13. pro 14. od, do 15. v 16. za 17. za 18. za 68/12 1. patnáctého června 2. devátého srpna 3. dvacátého prvního července 4. sedmého prosince 5. třináctého února 6. šestého září 7. sedmého května 8. prvního července 69/13 2. kuchyň 3. ložnice 4. dětský pokoj 69/14 1. dva 2. dvě 3. dva 4. dva 5. dvě 6. dvě 7. dvě 8. dva 9. dva 10. dvě 11. dva 12. dvě 13. dvě 14. dvě 69/15 pokoje, pokoje, balkony, koupelny, květiny, stromy, garáže, auta 70/16 1I 2F 3C 4M 5D 6A 7J 8O 9H 10E 11G 12N 13B 14L 15K 71/18 1F 2D 3I 4A 5E 6B 7G 8C 9H 72/1 1. (dopravní) značka 2. nástupiště 3. řidičský průkaz (řidičák) 4. zaplatit pokutu 5. lístek na vlak/jízdenka 72/2 1. mít zpoždění 2. řidičský a technický průkaz 3. značka 4. pokuta 5. pokladna 72/4 2B 3G 4E 5F 6A 7H 8D 72/5 1B 2A 3F 4D 5C 6E 73/6 jezdit – jet vlakem, jezdit – jet autem, jezdit – jet autobusem, jezdit – jet tramvají, jezdit – jet na kole, chodit – jít pěšky, létat – letět letadlem 73/7 1. jezdím 2. jedeš 3. nechodím 4. jezdím 5. jezdím 6. jedu 7. nelétám 8. chodím 9. jedeš 10. jdeš 73/8 šel/šla jsem, půjdu; jedu, jel/jela jsem, pojedu; letím, letěl/letěla jsem


ČEŠTINA EXPRES 2

73/9 chodím, budu chodit; jezdím, jezdil/jezdila jsem, budu jezdit; létám, létal/létala jsem, budu létat 73/10 1. Šel jsem do práce. Půjdu do práce. 2. Chodil jsem na výlety. Budu chodit na výlety. 3. Jel jsem do školy. Pojedu do školy. 4. Jezdil jsem do Francie. Budu jezdit do Francie. 5. Letěl jsem do Ruska. Poletím do Ruska. 6. Létal jsem na služební cesty do USA. Budu létat na služební cesty do USA. 73/11 1. do, --- 2. na 3. do 4. na, do 5. do, --- 6. pro, za 7. na, v 8. --- 9. za, přes (---) 10. v, do 74/12 1. přijdeš 2. odjel 3. přijede 4. odešel 5. odjel 6. odletěl 7. přijede 8. odešli 74/13 1A 2B 3D 4C 74/14 A. Dvakrát Karlovy Vary. 490 korun. A na jaké nástupiště to přijede? Na nástupiště 21. B. Prosím vás, jede tenhle vlak do Znojma? Ne, nejede. Pojede z prvního nástupiště. A nevíte, kdy jede? Odjezd je v 8.34, ale má 15 minut zpoždění. C. Prosím vás, kde je metro C? Céčko? Musíte jít zpátky a pak nahoru. Děkuju. A můžu z céčka přestoupit na béčko? Ano, na stanici Florenc. D. Prosím vás, kdy letí letadlo do Frankfurtu? Ve 12.15. Aha, děkuju. A nevíte, kdy přiletí letadlo z Moskvy? Už přiletělo. 74/15 1. divadla 2. Prahy 3. Brna 4. klubu 5. hospody 6. školy 7. nemocnice 8. banky 9. kina 10. města 11. práce 12. Bratislavy 75/16 2G 3B 4I 5E 6J 7H 8A 9F 10D 75/17 1. v 17.06 2. v 17.10 3. v 17.09 4. v 17.05 5. do Jihlavy 6. z Ostravy hl.n. 7. z nástupiště 3S 8. z nástupiště 3 9. vlak do Berouna, vlak z Řevnic a vlak z Vídně 77/1 1. břicho 2. hlava 3. vlasy 4. pusa 5. nos 6. noha 77/2 krk, pusa, oko, noha, břicho, ucho, rameno, nos, vlasy, koleno, ruka 77/4 dvě nohy, dvě ruce, jedna hlava, dvě oči, dvě uši, jeden nos, jedno břicho, dvě kolena 78/5 Odložte si! Otevřete ústa! Lehněte si! Co vás bolí? 78/6 1. mi 2. mě 3. mi 4. mě 5. mi 6. mě 7. mě 8. mě 78/8 2G 3J 4I 5F 6D 7B 8H 9E 10A Pacient: Je mi špatně. Bolí mě hlava. Nevím, kde je lékárna. Mám alergii na antibiotika. Doktor: Otevřete ústa. Tady je recept. Co ho bolí? Jaké máte zdravotní pojištění? Máte teplotu? Za týden musíte přijít na kontrolu. 78/9 1. vás 2. hlava 3. Je mi 4. teplotu 5. nemocný 6. do nemocnice 7. Bolí mě 8. denně 9. na kontrolu 10. Víte 79/10 Mám kašel. Mám rýmu. Mám průjem. Bolí mě hlava. Mám alergii. Mám zlomenou ruku. 79/11 Dialog 1: Dobrý den, pane Málek, jak se máte? Co potřebujete? Je mi špatně. Aha, a máte teplotu? Nemám, ale bolí mě hlava a celé tělo. Hm, to vypadá jako chřipka. Máte zdravotní pojištění? Ano, tady je karta. Dialog 2. Dobrý den, paní Krátká. Tak co vás bolí? Je mi špatně. Bolí mě celé tělo a taky hlava a v krku. Máte teplotu? Ano, mám horečku 38, 5. Hm, máte angínu. Musíte být doma, ležet a brát antibiotika. A napíšete mi taky recept na nějaké vitamíny? Ne, to bohužel nemůžu. Vitamíny si musíte koupit sama v lékárně. 79/12 1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c

79/13 1. rýmu 2. zlomenou nohu 3. angínu 4. kašel 5. alergii 6. teplotu 7. hlava 8. břicho 9. záda 80/14 Když mě bolí záda, půjdu na rehabilitaci. Nemůžu tam jít v pátek. Když mám angínu, půjdu k praktickému lékaři. Nemůžu tam jít v pátek. Když špatně vidím, půjdu na oční/k očaři. Nemůžu tam jít v úterý a ve čtvrtek. Když mám nemocné dítě, půjdu k dětskému lékaři. Nemůžu tam jít, když jsem nový pacient. Když mám zlomenou nohu, půjdu na chirurgii. Nemůžu tam jít v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek odpoledne. 81/15 Hoří! Vykradli mi dům! Měl jsem nehodu! 81/16 1B/C 2G 3B 4F 5D 6A 7E 81/17 1. na (---) 2. k 3. --- 4.na 5. na 81/18 kouření zakázáno; zákaz parkování; nepoužívejte mobilní telefony; zákaz fotografování; zákaz vstupu; diskrétní zóna 81/19 1. Nepoužívejte mobilní telefony. 2. Zákaz fotografování. 3. Zákaz vstupu. 4. Zákaz parkování. 81/20 Nesmíte tam/tady jíst a pít. Nesmíte tam/tady plavat. Nesmíte tam jít se psem. Nesmíte tam jet autem. Nesmíte tam jet na kole. 82/1 1. Silvestr 2. narozeniny 3. Vánoce 4. Velikonoce 5. Velikonoce 6. Vánoce 7. Silvestr 8. narozeniny 82/2 2. na jaře, týden po prvním jarním úplňku 3. v zimě, 31. prosince 82/3 2C 3F 4E(A) 5A(E) 6D 82/4 Paní; Božena Zemanová; náměstí Republiky 34; 586 01 Jihlava 83/5 Dobrý den, firma Anamak. Jak vám můžu pomoci? Dobrý den, Jirsa. Prosím vás, je tam paní Otáhalová? Ne, bohužel tady není. Šla k doktorovi. Chcete jí nechat vzkaz? Ne, děkuju. Nevíte, kdy přijde? Asi za dvě hodiny. Dobře, zavolám později. Děkuju, nashledanou! Na shledanou. 83/8 Božena telefonuje/volá Ivanovi. Vojtěch telefonuje/volá Daniele. Eva telefonuje/volá Milanovi. Martin telefonuje/volá Denise. Ema telefonuje/volá Liborovi. 84/9 Nominativ: co; Dativ: komu, čemu; Akuzativ: koho; Lokál: čem 84/10 1. komu 2. kom 3. co 4. komu 5. čem 6. čem 7. koho 8. koho 9. čem 84/11 1b, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a 85/14 1c, 2b, 3b, 4b 85/15 2D 3A 4H 5B 6G 7C 8E 86/16 1B 2G 3D 4H 5I 6E 7F 8A 9C 87/1 1. ubytování 2. hotel 3. penzion 4. kolej 5. ubytovna 6. jednolůžkový pokoj 87/2 1. dvanáctého srpna 2. od sedmnáctého června do dvacátého čtvrtého června 3. dvacátého února 4. jedenáctého března 5. od sedmého dubna do devatenáctého května 6. dvacátého druhého listopadu 7. čtrnáctého července, třicátého července 8. dvacátého devátého prosince, šestého ledna 88/6 Dialog 1: Dobrý den, co pro vás můžeme udělat? Mám u vás rezervovaný pokoj. A na jaké jméno? Jiřina Millerová. Aha. Promiňte, jak se to píše? Jiřina Mi-lle-ro-vá. Měkké i a dvě el. Vidím tady jednolůžkový pokoj se snídaní na čtyři dny. To je ono? Ano, to je ono. Dialog 2: Tak tady je váš klíč. Pokoj číslo 305, třetí patro. A prosím vás, kdy a kde jsou snídaně? Tady v restauraci vedle recepce, od sedmi do deseti hodin. A máte tady někde výtahy? Ano, výtahy jsou támhle vpravo.

49


LEKTION KEY 8

ANHANG APPENDIX

88/7 2F 3E 4B 5D 6A 7G 8H 88/8 1. kolik – H 2. co – R 3. jakou – R 4. odkdy – R 5. kdy – R 6. kde – H 7. jaký – R 8. dokdy – H 9. jak – R 88/10 1. v 2. na 3. v 4. za 5. od, do 6. do 7. pro 8. v 9. od, do 10. se 88/11 1. Jan Win-ter, dvojité ve, měkké i 2. Y-ve-ta, tvrdé i (ypsilon) Go-tto-vá, dvě te 3. A-nna, dvě en Bro-ni-ow-ska, dvojité ve, (krátké) a 4. Oleg, ge Czer-ný, ce zet 5. Rút, dlouhé u (u s čárkou) Sy-ko-vá, tvrdé i (ypsilon) 6. Pe-tr Schwartz, es, cha, dvojité ve, te, zet 7. A-lexan-dra, iks Ja-nů, u s kroužkem 8. Ji-ří Wies-ner, dvojité ve, (měkké) i, e, es 9. Jad-wi-ga,dvojité ve O-tto-vá, dvě te 10. Qui-do, kve, u , (měkké) i Chi-tu-ssi, měkké i, dvě es, měkké i 89/12 1. ANO 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 90/15 Musel/a jsem jet na služební cestu. Budu muset jet na služební cestu. – Mohli jsme parkovat u hotelu. Budeme moct parkovat u hotelu. – Nesměli jste tady kouřit. Nebudete smět tady kouřit. – Chtěli jste pokoj s balkonem. Budete chtít pokoj s balkonem. – Nemohl/a jsem telefonovat do hotelu. Nebudu moct telefonovat do hotelu. – Nesměli jsme tady parkovat. Nebudeme smět tady parkovat. – Museli jsme hledat ubytování. Budeme muset hledat ubytování. 90/16 2. Tady nesmíte fotografovat. 3. Tady nesmíte používat mobilní telefony. 4. Tady nesmíte parkovat. 5. Tady nesmíte jíst (zmrzlinu). 6. Sem nesmíte jet. 7. Tady nesmíte plavat. 8. Tady nesmíte pít alkohol. 9. Sem nesmíte jít. 91/17 1. ostříhat 2. make-up 3. čistírna 4. manikúra 5. brýle 6. boty 91/18 2. Ludvík jde do opravny obuvi. Potřebuje opravit boty. 3. Božena jde do krejčovství. Potřebuje ušít šaty. 4. Šimon jde do au-

50

toservisu. Potřebuje opravit auto. 5. Iveta jde do čistírny. Potřebuje vyčistit oblečení. 91/19 do čistírny – v čistírně; do optiky – v optice; do autoservisu – v autoservisu; do kadeřnictví – v kadeřnictví; do krejčovství – v krejčovství 91/20 2F 3E 4A 5G 6D 7B 91/21 na, do, do, na, u, v, v, do, do, k, na, v, do 92/1 1. politik 2. zpěvák 3. student 4. profesor 5. sportovec 6. učitelka 7. doktorka 8. manažerka 9. herečka 92/2 2. uklízečka 3. číšník 4. úředník 5. zdravotní sestra 6. prodavačka 7. manažerka 8. dělník 9. ředitel 92/3 1. dělník 2. sekretářka 3. zdravotní sestra 4. číšník 5. profesor 6. prodavačka 7. úředník 8. automechanik 92/4 1. Ž – politik 2. M – manažerka 3. M – prodavačka 4. Ž – ředitel 5. M – uklízečka 6. M – herečka 7. M – studentka 8. Ž – úředník 9. Ž – dělník 10. Ž – číšník 92/5 1. učitel, učitelka 2. prodavač, prodavačka 3. herec, herečka 4. profesor, profesorka 5. uklízeč, uklízečka 6. opravář, opravářka 7. fotbalista, fotbalistka 8. malíř, malířka 9. spisovatel, spisovatelka 10. ředitel, ředitelka 93/6 Jakub Souček; 21. 12. 1977; 1992–1996; Západočeská univerzita v Plzni; 2001–2006; manažer; ruština; MS Windows; fotografování 93/8 1. od, do 2. --- 3. od 4. v 5. --- 6. --- 7. do 8. v 94/10 1. NE 2. ANO 3. NE 4. ANO 5. ANO 6. NE 7. NE 8. NE 9. NE 10. ANO 96/13 2F 3A 4D 5G 6K(B) 7C 8J 9I 10H 11B(K)


ČEŠTINA EXPRES 2

Glossary A africký African ale ne Oh no alergie na + A allergy to algebra algebra analýza analysis angína tonsilitis ani neither; even antibiotikum, pl. antibiotika antibioticum, antibiotics apendicitida appendicitis areál site/grounds architekt, architektka architect atraktivní attractive automechanik car mechanic autoservis service station až up to, until B balkon balcony barva colour benzín petrol, gas beránek lamb bezbariérový přístup disabled access bohužel unfortunately bolet, bolí to hurt, it hurts bonboniéra box of chocolates bota, pl. boty shoe brát*, beru to take, I take brazilský Brazilian brýle (only pl.) glasses, spectacles břicho belly bydlení accommodation byt flat, apartment bytový flat, apartment adj. C celebrita celebrity celoživotní lifelong celý whole/all cena price certifikovaný certified cesta journey, way cestování travelling cestovní travel cizinec, cizinka foreigner cukr Sugar cvičit, cvičím to exercise, I exercise Č časopis magazine čeština Czech language čistírna dry cleaner‘s

D další further, other dárek gift, present dávat, dávám to give, I give děkovat, děkuju za + A to thank, (I) thank you for dělník, dělnice worker denně daily destinace destination dětský pokoj children’s room diskrétní discreet dlouhodobý long-term do + G in, into doklad document dokončit, dokončím pf. to finish, I‘ll finish doma at home domácí home-made, domestic domů “to home”, home dopadnout*, dopadnu pf. to turn out (well/bad), (dobře/špatně) I´ll turn out (well/bad) dosažený attained, achieved dospělý adult dostat*, dostanu pf. to get, I’ll get, to receive, I’ll receive drahý expensive druhý second družstevní cooperative adj. důležitý Important dům house dvoulůžkový pokoj double room džungle jungle E ekonomie economy esemeska (SMS) text message F fakulta faculty fax fax fialový violet, purple fitness centrum gym formulář form fotografování photography fungovat, funguju to function/work properly, I function G garáž (home) garage gauč couch gymnázium grammar/secondary school H hasič, hasička hlava

fireman, firewoman head

51


LEKTION GLOSSARY 8

ANHANG APPENDIX

hnědý brown hodně a lot of, plenty holič, holička barber, hairdresser honem hurry hořet, hoří to burn, it burns hotově in cash hotovo ready hotový ready hračka toy hurá hurray CH chodba corridor chodit, chodím to go, I go (on foot, repeatedly) chovat se, chovám se to behave, I behave chyba mistake I indonéský Indonesian injekce injection interiér interior interview interview inzerát advertisement inzerce advertising J jasně clearly, sure jazyk language jazykový language jednolůžkový pokoj single room jelen red deer jestli if ještě still, yet jezdit, jezdím to go, I go (by vehicle, repeatedly) jiný different jízdenka ticket (only for transport, not for cultural events etc.) jméno name jóga yoga k (extended form ke) + D to K kabát coat kadeřnictví hairdresser‘s kam where to kapka drop kašel cough kilometr kilometre klíč key klidný quiet knihovna bookcase, library koberec carpet kód code koláč cake, pastry

52

kolej student accommodation kolek (official) stamp koleno knee kolo, jezdit – jet na kole bicycle, to ride – to go by bike komfortní luxurious, comfortable komu to/for whom (who in the dative) konečná last/final konečně finally kontakt contact kontaktní čočky contact lenses kontaktní contact kontrola check-up konzultant, konzultantka consultant kosmetika beauty parlour kostým (woman‘s) suit kotě kitten koukat, koukám to look, I look/to stare, I stare koupelna bathroom koupit, koupím pf. To buy, I‘ll buy kouření smoking krejčovství tailor‘s krk throat, neck křeslo armchair kuchyň kitchen kuchyňská linka kitchen units kuchyňský kout kitchenette kurz course květina flower L lampa lamp, light lednička refrigerator lehký light, easy lehnout* si, lehnu si pf. to lie down, I’ll lie down lék medicine lepší better let flight létat, létám, coll. lítat to fly, I fly (by plane, repeatedly) letenka flight ticket letět, letím to fly, I fly levný cheap líbit se, líbí se ”to appeal to someone, it appeals to someone”, to like lidský human (adj.) liška fox literatura literature lokalita location lomeno slash ložnice bedroom lžička teaspoon M m2 (read: metr čtvereční) square meter make-up make-up


ČEŠTINA EXPRES 2 málokdy hardly ever, rarely management management manikúra manicure matematicko-fyzikální fakulta Faculty of Mathematics and Science matematický mathematic(al) materiál material maximálně at the most menší smaller místnost room místo place mít volno, mám volno to have free time, I have free time mít zpoždění to be late (not about people) mně to me (stressed form of the pronoun já in the dative case) motor motor, engine motorka, jezdit – jet na motorce motorbike, to ride – to go by motorbike N na + A, L on nabízet, nabízím to offer, I offer nábytek furniture nákup shopping náplast (sticking) plaster, bandaid narození birth narozeniny (only pl.) birthday nástup getting on (a vehicle) nástupiště platform naštěstí fortunately návštěva visit něco something nehoda accident nechat, nechám pf. to leave, I‘ll leave nějaký some, a/an nejčastěji most frequently nejhorší worst nejlepší best nejlepší best nejlevnější cheapest nejvyšší highest německý German nemoc disease, illness nesnášet, nesnáším to hate, I hate no ne oh no noha foot, leg nos nose nouzové volání emergency call noviny (only pl.) news, newspaper nutný necessary O občanství citizenship objednat se, objednám se pf. to make an appointment objednávka order

oblečení clothing obor field, area obraz picture obvykle usually obývák living room oční optika optician‘s odejít*, odejdu pf. to leave, I’ll leave (on foot) odeslat*, odešlu pf. to send, I‘ll send odcházet, odcházím to leave, I‘m leaving odjet*, odjedu pf. to leave, I’ll leave (by vehicle) odjezd departure (by vehicle) odlet departure (by plane) odletět, odletím pf. to leave, I’ll leave (by plane) odložit si, odložím si pf. to put off, I’ll put off odložit si, odložím si pf. to take off one‘s coat, I‘ll take off my coat odskočit si, odskočím si pf. literally: to jump out, I‘ll jump out (it is used when we want to go to the lavatory) oko, pl. oči eye, eyes omyl mistake operace operation opravdu, fakt really opravit, opravím pf. to repair, I‘ll repair opravna obuvi shoe repair oranžový orange oslovení addressing, form of address osoba person osobní personal osobní vlastnictví ”personal property“, private property ostříhat, ostříhám pf. to cut, I‘ll cut otevřeno opened otevřít*, otevřu pf. to open, I’ll open P pantofel, pl. pantofle slipper, slippers paragon (paper) bill, receipt parkování parking parkovat, parkuju to park, I park parkoviště car park pas passport patro storey/floor pátý fifth pavilon (animal) house pedagogická fakulta education faculty penicilin penicillin penzion guest house placený paid plast plastic (material) plat pay, salary platit, platím (kreditní) kartou to pay, I pay by (credit) card pneumatika tyre, tire pobyt stay počet number počkat, počkám pf. to wait, I‘ll wait

53


LEKTION GLOSSARY 8

ANHANG APPENDIX

podepsat*, podepíšu pf. to sign, I‘ll sign podívat se, podívám se pf. to look, I‘ll look podpis signature pohlaví gender pohlednice postcard pohoda well-being, ease, cosiness pohotovost emergency pohyb movement pojď! pojďte! (imperative come here of the verb jít*) pokladna 1. cash desk 2. cash register pokladní, pokladní cashier pokuta fine pomalu slowly pomoc help pomoct*, pomůžu pf. to help, I’ll help posadit se, posadím se pf. to sit down, I‘ll sit down posílat, posílám to send, I send poslat*, pošlu pf. to send, I’ll send poslední the last postel bed potkat, potkám pf. to meet, I’ll meet potřebovat, potřebuju to need, I need pouze only používat, používám to use, I use povolání profession povolení permission pozdě late později later pozdrav greeting pozdravovat, pozdravuju to greet/say ‘hello‘ to, I greet/ say ‘hello‘ to poznámka note pozvání invitation pozvat*, pozvu pf. to invite, I’ll invite požadovaný requested požadovat, požaduju to request, I‘m requesting pracovní doba working hours prášek pill prezentace presentation pro + A for pro sebe for oneself prodat, prodám pf. to sell, I‘ll sell prodavač, prodavačka shop assistant programátor, programátorka programmer, female programmer pronájem rent pronajmout* si, pronajmu si pf. To rent, I’ll rent pronajmout*, pronajmu pf. To rent out, I’ll rent out proto therefore, that’s why průmyslový industrial první first přání wish, greetings card přát*, přeju to wish, I wish přečíst*, přečtu pf. to read, I‘ll read před + I before

54

předmět subject předpoklad presumption/expectation předsíň hall přemýšlet, přemýšlím to think (over), I think (over) přes + A via přestěhovat se, přestěhuju se pf. to move house, I’ll move house přestoupit, přestoupím pf. to change, I’ll change (about transport) přestup transfer příchod arrival přijet*, přijedu pf. to come, I’ll come (by vehicle) příjezd arrival (by vehicle) přijít*, přijdu pf. to come, I’ll come příjmení surname, family name přílet arrival (by plane) přiletět, přiletím pf. to come, I’ll come (by plane) připravovat (se), připravuju (se) to prepare (myself ), I prepare (myself ) příští next přízemí ground/first floor pssst hush pumpa petrol station, gas station pusa mouth; kiss pyl pollen R raději rather, better rameno shoulder realitní kancelář real estate agency realitní makléř, makléřka real estate agent recepční, recepční reception recept 1. recipe 2. prescription redaktor, redaktorka editor reklamace (goods) returns reklamovat, reklamuju to return (goods), I return (goods) rekonstrukce renovation reprezentovat, reprezentuju represent, I represent rezervovaný reserved rezervovat, rezervuju to book, I book rodinný family adj. rozvedený divorced ruka, pl. ruce hand, hands růžový pink rychle fast rýma a cold (as a disease) Ř ředitel, ředitelka director říct*, řeknu pf. to say, I’ll say řidič, řidička driver řidič, řidička driver řidičský průkaz, coll. řidičák driving license řídit, řídím to drive, I drive říkat, říkám to say, I say


ČEŠTINA EXPRES 2 S sádra plastercast salám salami samozřejmě of course sanitka ambulance sedmý seventh servírka waitress sirup syrup skončit, skončím pf. to finish, I’ll finish skříň wardrobe skupina group slunce sun služby services služební cesta business trip smět, smím may, to be allowed, I may, I am allowed soused, sousedka neighbour společnost company, society sponzor sponsor sponzorovat, sponzoruju to sponsor, I sponsor SŠ = střední škola, middle/high school, middle/ středoškolské vzdělání high school education starší older stát state státní state stav status stáž study visit strašný terrible studium study stůl table styl style stylový stylish svátek name day světlemodrý light blue svobodný single, unmarried Š šedý grey šestý sixth švadlena dressmaker T tableta tablet technický průkaz, coll. techničák technical license technik, technička technician, engineer telefonní telephone telekomunikační telecommunication tělo body tenhle, tahle, tohle = sg, tyhle = pl. this teplota temperature terasa terrace terminál terminal těžký heavy, difficult titul title tmavomodrý dark blue tmavý dark

toaleta toilet, lavatory továrna factory trasa route trvat, trvám to last, I last třílůžkový three-bed ťuk ťuk knock knock tygr tiger U u doktora, u doktorky at the doctor’s u nás at our place, in this country u vás at your place, in your country ubytování accommodation ubytovna lodging house, hostel účel purpose účet bill, receipt učit, učím to teach, I teach údaj information udělat, udělám pf. to do/make, I’ll do/make ucho, pl. uši ear, ears uklízeč, uklízečka cleaner ukrást*, ukradnu pf. to steal, I’ll steal určitě certainly, sure úroveň level úřad government office úředník, úřednice civil/public servant ústa (only pl.) mouth ušít*, ušiju pf. to sew, I‘ll sew utéct*, uteču pf. to run away, I’ll run away uvidět, uvidím pf. to see, I’ll see území territory V Vánoce (only pl.) Christmas vdaná married (of a woman) vdovec, vdova widower, widow Velikonoce (only pl.) Easter vchod entrance vila villa vitamín vitamin vlastní one’s own vlasy hair vlk wolf volat, volám to call, I call volno free time vpředu in front vrátit, vrátím pf. To return, I’ll return vstup entrance vstup entrance vstup entrance VŠ = vysoká škola, university/college, vysokoškolské vzdělání higher education výborný excellent vyčistit, vyčistím pf. to clean, I‘ll clean východ exit vykrást*, vykradu pf. to rob, I’ll rob

55


LEKTION 8 GLOSSARY

APPENDIX

výlet trip vypadat, vypadám to look (like), I look (like) vyplnit, vyplním pf. to fill out, I´ll fill out výrazný striking výroba klíčů key cutter‘s vyskočit, vyskočím pf. to jump up, I’ll jump up vysoká škola university, college vystoupit, vystoupím pf. to get off výstup getting off (a vehicle) výtah lift, elevator výzva challenge; call vzadu at the back vzdělání education vzdělávání education/training vzít*, vezmu pf. to take, I’ll take vzkaz message vzpomenout* si, vzpomenu si pf. to remember, I‘ll remember vždycky always W wifi wifi Z za + A, G, I for; behind; in začít*, začnu pf. to begin, I‘ll begin záda (only pl.) back zahrada garden zahraniční foreign záchod lavatory zájem interest zajíček (little) hare zajímavý interesting zákaz ban, prohibition zakázán forbidden zakázáno banned, forbidden, prohibited zaměstnanec employee zaměstnání employment zaměstnavatel employer zapomenout*, zapomenu pf. to forget, I‘ll forget záruka guarantee, warranty zařízený furnished zařizovat, zařizuju to furnish, I furnish zase again zastavit, zastavím pf. To stop, I‘ll stop zavolat, zavolám pf. to call, I’ll call zavřeno closed zboží goods zdravit, zdravím to greet, I greet zdravotní sestra nurse zkouška examination zkrátit, zkrátím pf. to shorten, I‘ll shorten zlomený broken zóna zone zoologická zahrada (= zoo) zoo zpátky back

56

zrcadlo mirror zrušit, zruším pf. to cancel, I‘ll cancel ZŠ = základní škola basic/primary school ztratit, ztratím pf. to lose, I’ll lose zub tooth zvát*, zvu to invite, I invite zvíře, pl. zvířata animal, animals zvýšená teplota a high temperature zvýšený high, increased Ž žádat, žádám to apply for, I apply for žádost application, request ženatý married (of a man) židle chair životopis, CV (read as: Curriculum vitae, CV, resumé síví, sívíčko) žlutý yellow58

Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the singular – standard Czech (colloquial Czech) CASE 1 PRONOUNS ten, ta, to 3 kdo, co 2 kdo co

2. G

koho čeho

3. D

komu čemu

4. A

koho co

5. V

---

6. L

kom čem

7. I

kým čím

ADJECTIVES -ý adjectives 5 (hard adjectives)

-í adjectives 5 (soft adjectives)

ten ten ta to toho

můj můj moje/má moje/mé (mý) mého (mýho)

dobrý (dobrej) dobrý (dobrej) dobrá dobré (dobrý) dobrého (dobrýho)

toho

mého (mýho)

té (tý)

mojí/mé (mý)

toho tomu

mého (mýho) mému (mýmu)

tomu té (tý)

masculine

Mi inanimate

F

feminine

N

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitního

NOUNS Declension Group I 6 Nominative sg. ending in: cons., cons., -a, -o student banán káva auto studenta

Declension Group II * 6 Nominative sg. ending in: -e/-ě , hook, -c, -j, -tel* muž čaj kancelář, restaurace moře muže

Declension Group III 6 Nominative sg. ending in: -a, -st*, -e/-ě (pattern kuře), -í kolega --místnost kuře, nádraží kolegy

Ma Mi F N Ma

dobrého (dobrýho)

kvalitního

banánu/lesa

čaje

---

Mi

dobré (dobrý)

kvalitní

kávy

kanceláře, restaurace

místnosti

F

dobrého (dobrýho) kvalitního dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

auta studentu/-ovi

moře muži/-ovi

kuřete, nádraží kolegovi

N

mému (mýmu)

dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

banánu

čaji

---

Mi

mojí/mé (mý)

dobré (dobrý)

kvalitní

kávě

kanceláři, restauraci

místnosti

F

tomu toho ten tu to ----tom

mému (mýmu) mého (mýho) můj moji/mou moje/mé (mý) můj moje/má mém (mým)

dobrému (dobrýmu) dobrého (dobrýho) dobrý (dobrej) dobrou dobré (dobrý) dobrý (dobrej) dobrá dobrém (dobrým)

kvalitnímu kvalitního kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitním

autu studenta banán kávu auto studente! Marku! studentko! studentu/-ovi

moři muže čaj kancelář, restauraci moře muži! kolegyně! muži/-ovi

kuřeti, nádraží kolegu --místnost kuře, nádraží kolego! Carmen! kolegovi

Ma Mi F N Ma F

tom

mém (mým)

dobrém (dobrým)

kvalitním

banánu/-ě

čaji

---

Mi

té (tý)

mojí/mé (mý)

dobré (dobrý)

kvalitní

kávě

kanceláři, restauraci

místnosti

F

tom tím tím tou tím

mém (mým) mým mým mojí/mou mým

dobrém (dobrým) dobrým dobrým dobrou dobrým

kvalitním kvalitním kvalitním kvalitní kvalitním

autu/-ě studentem banánem kávou autem

moři mužem čajem kanceláří, restaurací mořem

kuřeti, nádraží kolegou --místností kuřetem, nádražím

Ma Mi F N

neuter

GENDER

Ma

N

Ma

N

1. Case. In Czech terminology the nominative is labelled the first case, the genitive the second case, the dative the third case etc. 2. Interrogative pronouns. You should memorise the declension of the pronouns kdo, co (known as case questions in Czech terminology). They will help you to form questions and to decline M, N demonstrative and possessive pronouns and adjectives in the singular. 3. Demonstrative pronouns. Such as ten, ta, to are declined tento, tato, toto and tenhle, tahle, tohle. 4. Possessive pronouns. The pronouns tvůj, svůj are declined like můj, the pronouns náš, váš are declined similarly to můj: to the stems tv-, sv-, naš-, vaš- we add its endings without ‚m‘ (e.g. m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). The pronouns můj, tvůj, svůj also have short literary forms in the F and N (e.g. má, mé, tvá, tvé, svá, své), which are declined like the adjective dobrý. The possessive pronouns jeho, jejich are not declined. The pronoun její is declined like the adjective kvalitní. 5. Adjectives. Nominative sg. adjectives can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) and -í (-í adjectives, soft adjectives). The declension of these two adjective types is different. 6. Nouns. Nouns are divided into three declension groups according to their ending in the nominative singular. In declension group II notice the same endings for all six patterns in the G, D and L sg. (often -e or -i). In this stage of your studies concentrate on mastering declension group I. NOTE: Some nouns can undergo spelling changes: e.g. -ů > -o (dům > v domě), mobile -e- (den > ve dne) and a softening of -ha > -ze (Praha > v Praze), -ka > -ce (Amerika > v Americe)... *

Several M nouns ending in -tel (e.g. hotel, kostel) belong to declension group I. WATCH OUT for F nouns ending in a consonant! Most of them belong to declension group II (very often ending in a hook, -tel, -del, -ev), others belong to declension group III (very often ending -st). BUT: Some F nouns (e.g. věc, řeč) are declined like místnost and others (e.g. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) vary between the patterns of kancelář and místnost. Some M nouns (often proper nouns) ending in -l, -s, -z (e.g. král, Francouz) belong to declension group II, they are declined following the pattern of muž/čaj.

APPENDIX

1. N

můj, moje 4

masculine

Ma animate


Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the plural – standard Czech (colloquial Czech) CASE PRONOUNS kdo, co ten, ta, to 1

1. N kdo co

2. G koho čeho

3. D komu čemu

4. A koho co

5. V --6. L

7. I

kom čem

kým čím

masculine

Ma animate

masculine

Mi inanimate

F

feminine

N

můj, moje 2

ADJECTIVES -ý adjectives 3 (hard adjectives)

-í adjectives 3 (soft adjectives)

NOUNS Declension Group I 4 Nominative sg. ending in: cons., cons., -a, -o

Declension Group II*4 Nominative sg. ending in: -e/-ě , hook, -c, -j, -tel*

Declension Group III 4 Nominative sg. ending in: -a, -st*, -e/-ě (pattern kuře), -í

ti (ty) ty ty ta (ty) těch

moji/mí moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) mých (mejch)

dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobrých (dobrejch)

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

studenti banány kávy auta studentů

muži/-ové čaje kanceláře, restaurace moře mužů

kolegové --místnosti kuřata, nádraží kolegů

Ma Mi F N Ma

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

banánů

čajů

---

Mi

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

káv

kanceláří, restaurací

místností

F

těch těm

mých (mejch) mým (mejm)

dobrých (dobrejch) dobrým (dobrejm)

kvalitních kvalitním

aut studentům

moří mužům

kuřat, nádraží kolegům

N

těm

mým (mejm)

dobrým (dobrejm)

kvalitním

banánům

čajům

---

Mi

těm

mým (mejm)

dobrým (dobrejm)

kvalitním

kávám

kancelářím, restauracím,

místnostem

F

těm ty ty ty ta (ty) ----těch

mým (mejm) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) moji/mí moje/mé mých (mejch)

dobrým (dobrejm) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobrých (dobrejch)

kvalitním kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

autům studenty banány kávy auta studenti! studentky! studentech

mořím muže čaje kanceláře, restaurace moře muži!/-ové! kolegyně! mužích

kuřatům, nádražím kolegy --místnosti kuřata, nádraží kolegové!

N

kolezích

Ma

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

banánech

čajích

---

Mi

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

kávách

kancelářích, restauracích

místnostech

F

mých (mejch) těch těmi (těma) mými (mejma)

dobrých (dobrejch) dobrými (dobrejma)

kvalitních kvalitními (kvalitníma)

autech studenty (studentama)

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

banány (banánama)

mořích muži (mužema) čaji (čajema)

Ma Mi

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

kávami (kávama)

kuřatech, nádražích kolegy (kolegama) --místnostmi (místnostma)

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

auty (autama)

neuter

GENDER

kancelářemi (kancelářema) restauracemi (restauracema) moři (mořema)

kuřaty (kuřatama), nádražími (nádražíma)

Ma

Ma Mi F N Ma F

N

F N

59

* Several M nouns ending in -tel (e.g. hotel, kostel) belong to declension group I. WATCH OUT for F nouns ending in a consonant! Most of them belong to declension group II (very often ending in a hook, -tel, -del, -ev), others belong to declension group III (very often ending in -st). BUT: Some F nouns (e.g. věc, řeč) are declined like místnost and others (e.g. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) vary between the patterns of kancelář and místnost. Some M nouns (often proper names) ending in -l, -s, -z (e.g. král, Francouz) belong in declension group II, they are declined like the model muž/čaj.

2 ČEŠTINA EXPRES 1

1. Demonstrative pronouns. Such as ten, ta, to are declined tento, tato, toto, tenhle, tahle, tohle and všechen, všechna, všechno. 2. Possessive pronouns. The pronouns tvůj, svůj are declined like můj, the pronouns náš, váš are declined similarly to můj: to the forms tv-, sv-, naš-, vaš- we add the endings without ‚m‘ (e.g. m-ých > tv-ých, sv-ých, but NOTE: naš-ich, vaš-ich). The pronouns můj, tvůj, svůj also have short literary forms in some cases (e.g. mí, mé, má, tví, tvé, tvá, sví, své, svá), which we decline like the adjective dobrý. The possessive pronouns jeho, jejich are not declined. We declined the pronoun její like the adjective kvalitní. 3. Adjectives. The nominative singular of adjectives can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) and -í (-í adjectives, soft adjectives). The declension of these adjectives is different. 4. Nouns. To give an overview we have kept the division into 3 declension groups also in the plural. In declension group II notice the same endings for A and L pl. for six patterns. At this stage of study, you should concentrate on mastering the declension of group I. NOTE: Some nouns can undergo spelling changes: e.g. -ů > -o (dům > domy), mobile -e- (den > dny) and softening of -k > -ci (kluk > kluci), -r > -ři (doktor > doktoři)...


2

příloha appendix

ČEŠTINA EXPRES CZECH EXPRESS

TINA RES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

AKROPOLIS

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČešTina expres|poslech

3

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A K ROPOLIS

AKROPOLIS

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

ČešTina expres|poslech

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AK ROPOL I S

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AKROP OLIS

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

1

AKROPOLIS

1

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K R O P O L I S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

AKR OP OL IS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12 A2/1 12 ČešTina expres|poslech

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

AKR OPO LI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKROP OLIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR O PO LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměře

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/1

A1/2

2

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A K RO P O L I S

4

A K ROP OL I S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

4 A2/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

A K ROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK ROPOLI S

19.3.2012 20:57:45

www.czechstepbystep.cz

1

3 EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KR O PO LI S

Epres_obal1_dotisk.indd 1 Epres_obal1_dotisk.indd 1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

3

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A KROPOLIS

1

A2/1

ČEŠTINA EXPRES

A2/1

A KRO P O L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

3

AK R OPO LIS

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AK R OPOL IS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

AK RO PO L IS

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

ČešTina expres|poslech

A KROPOLI S

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

A K R OP OLIS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A1/2

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K R OP OLIS

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

A KR OPOL IS

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČešTina expres|poslech

12

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

12

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK ROPO LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

3

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

A KROPO LI S

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

1

2

AK ROP OLIS

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK R O P O L I S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

12

3

Lída HoláČEŠTINA3EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1 A KR O PO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

L. Holá | P. Bořilová

A K ROP O LI S

1

AKROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

2 A KROP OL IS

1

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK RO P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKR OP O L I S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKR O PO L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

A1/1

1

www.czechstepbystep.cz

3

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

12

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K R O P O L IS

12

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

2

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

4

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

1

A K R OP OL IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

1

A K R O P O L I S

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K R O P O L I S

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ŠTINA PRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K R O PO L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

1

www.czechstepbystep.cz

1

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

1

ČEŠTINA EXPRES učebnice

2 ČEŠTINA EXPRES|poslech

12

ČEŠTINA EXPRES 2 CZECH EXPRESS 2 (level A1/2) Čeština expres 2 (Level A1/2) is the second part of the four-part “Survival Czech” course, and is designed for beginners who want to quickly achieve the A1 language level. It is suitable for a basic introduction to the language, short-term courses and students of Czech as a Foreign Language living in the Czech Republic. The textbook respects the requirements of the Common Reference Framework and meets the needs of instruction without an intermediary language. In 7 practically-focussed lessons, it teaches Czech learners how to orient themselves in and react in common communicative situations (e.g. Shops and returns, At the doctor, Looking for work). Grammar is simplified as much as possible, and students discover the rules for themselves through texts and clear tables. Numerous communicative-based exercises and activities also help in mastering the language. Photographs and illustrations, including unique comic strips, further enrich the books. The Čeština expres 2 set is comprised of a textbook and workbook (only in Czech), a CD with recordings of texts and an Appendix with grammar tables and explanations, available in 6 languages. The Appendix also contains a key to exercises and page-by-page and alphabetical glossaries. You can find a free teacher‘s book on www.czechstepbystep.cz

ISBN 978-80-87481-26-4

Druhý díl učebního kompletu Čeština expres 2 – anglická verze

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.