Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 1 (A1/1) – UKRAJINSKÁ

Page 1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

а к ь с н ї Укра ронна електрсія ве A K RO P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé,

Шановні й милі студенти і вчителі!

děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Bližší instrukce, jak s e-verzemi pracovat, najdete na následujícím odkazu www.czechstepbystep.cz/e -verze ucebnic. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Дякуємо вам за те, що ви придбали електронну версію підручника, і віримо, що вона буде для вас такою ж корисною у навчанні, як і наші друковані підручники. Більш докладні інструкції, як працювати з електронними версіями, ви знайдете за наступним посиланням: www.czechstepbystep. cz/e-verzeucebnic. Підготовка навчальних матеріалів - це надзвичайно складне завдання як у плані часу, так і у фінансовому відношенні, тому ми просимо вас дотримуватися правил етики користувача: не копіюйте наші матеріали і не надавайте доступу до них іншим особам. Так ви допоможете нам створювати для вас нові цікаві матеріали. Дякуємо вам і бажаємо, щоб вам добре працювалося з нашими підручниками!

Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Pavla Bořilová, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Колектив Czech Step by Step Ліда Гола, автор Павла Боржілова, автор Філіп Томаш, видавець

Webové stránky Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/ Materiály on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 1 (A1/1) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher. Recenzovaly: Dana Hánková, Friderike Komárek, Zdena Malá Pilotáž a připomínkování textu: Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová a Magdalena Slabá; Redakce: Jana Blažejová Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová Spolupráce na jazykových verzích (A = adaptace, P = překlad, R = redakce): anglická: Catherine Bowden (P), Tamah Sherman (R); německá: Ladislava Holubová a Kateřina Šichová (A), Maike Urban (P); polská: Piotr Pierścieniak (A, P), Patrycja Kobylska Malkowska (R); ruská: Veronika Novoselová (A, P) a Kateřina Romaševská (A); španělská: Tereza Halasová (A, P), Pablo Chacon (R); ukrajinská: Jana Macurová (A, P, R); © © © © © ©

Text Lída Holá, 2011 Text Pavla Bořilová, 2011 Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2011 Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2011 Photography Ondřej Fučík, 2011 (s. 15, 24 a 48) Photography istockphoto.com; Archiv Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. (s. 46); Divadlo Spejbla a Hurvínka (obálka, foto Radovan Janouschek); dreamstime.com; http://commons.wikimedia.org Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2020 Audio přílohy byly nahrány ve studiu Švandova divadla – Martin Hejl, ClownTown. Na CD účinkují: Jakub Albrecht, Petra Bulejčíková, Marta Hrachovinová, Ivo Kubečka, Veronika Petrová, Ondřej Pšenička a Kateřina Ženková. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info

E-verze učebnice: 04/2022, 100 stran učebnice + 68 stran přílohy Bližší informace: www.czechstepbystep.cz. Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-427-7 (ukrajinská verze / українська версія; PDF)


Obsah Komunikace ve škole Základní pokyny Symboly

4 4 4

Lekce 1 Dobrý den! × Ahoj! • Verbum být • -Á konjugace • To je.../To není... • Čísla 0–10

5

Lekce 2 Orientace • Adverbia nahoře, dole... • -Í konjugace • Čísla 11–100

13

Lekce 3 V restauraci • Nominativ singuláru • Akuzativ singuláru • Konstrukce mít rád • -E konjugace • Čísla 100–10000 21 Lekce 4 Moje rodina • Pronomen můj, moje... • Adjektiva • -OVAT konjugace • Akuzativ singuláru 29 Lekce 5 Kdy se sejdeme? • Hodina, den, týden • Datum • Modální verba • Konstrukce rád dělat 37 Lekce 6 Slavní Češi a Češky • Minulý čas • Znát, vědět, umět 45 Lekce 7 Kde jsi byl/a včera? • Prepozice v, na, u • Lokál singuláru • Prepozice o 53 Pracovní sešit k Lekci 1 62 Pracovní sešit k Lekci 2 67 Pracovní sešit k Lekci 3 Pracovní sešit k Lekci 4

72 77

Pracovní sešit k Lekci 5

82

Pracovní sešit k Lekci 6

87

Pracovní sešit k Lekci 7 92 Příloha 1


Komunikace ve škole

?

???

ahoj

Jak se řekne...?

Co znamená...?

Rozumíte?

2x

Nerozumím!

Ještě jednou, prosím!

.

Jak se to píše?

Dobře.

Základní pokyny

Špatně.

Ano.

Ne.

Děkuju.

Symboly

Čtěte!/Přečtěte!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

CD: 01

Cvičení on-line

Cv. 4

Poslouchejte!

Flashcards

Řekněte! Doplňte!

d a b c __ e 2x

Opakujte!

Testy Zpět na obsah Stránkový slovníček

Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

abcde abc

POZOR: >Příloha ČE1, strana 2

4 (číslo strany)

Prosím!


Lekce 1

Co je to? Kdo je to? Dobrý den, ahoj Verba být, dělat To je/to není... Čísla 0–10. Telefonní dialogy Komiks: Ája Zajíčková se představuje

5


Lekce 1 A | Co je to? Kdo je to? 1. Co znáte v České republice (města, lidi, výrobky...)? CD: 01 2. Poslouchejte a opakujte. A. auto Škoda

B. Petr Čech

C. pivo Plzeň

D. firma Baťa E. český křišťál

F. Pražský hrad

G. Martina Navrátilová

H. Václav Havel

3. Co je to? Kdo je to? Doplňte.

1. To je F

2. To je __

3. To je __

4. To je __

5. To je __

6. To je __

7. To je __

8. To je __

4. Pracujte v páru. Ptejte se na fotografie.

5. Podívejte se na fotografie. Reagujte.

Například: Co je to? – To je Pražský Hrad. Kdo je to? – To je Václav Havel.

Kdo je exprezident? Kdo je fotbalista? Kdo je tenistka?

CD: 02

6. Poslouchejte a opakujte. a á b c č d ď e é f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v x y ý z ž CD: 03

7. Poslouchejte a opakujte. 8. Čtěte ještě jednou výrazy ve cvičení 2.

1. a – á, e – é, i – í, y – ý, o – ó, u – ú – ů 2. c – č, z – ž, s – š, r – ř 3. h – ch 4. d – d´, t – ť, n – ň 5. de – dě, te – tě, ne – ně 6. dy – di, ty – ti, ny – ni

POZOR: Výslovnost >Příloha ČE1, strana 8

9. Znáte české pozdravy? Čtěte. Pečlivě vyslovujte délky. Dobré ráno!

Dobrou noc! Dobrý den!

Dobrý večer!

6


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Dobrý den! 6 Ahoj! 1. Podívejte se na fotografie. Jaká situace je formální a neformální? A nebo B? CD: 04, 05

2. Poslouchejte. Kdo je Mai, Kurt, Lori a Paolo? Doplňte jména k dialogům. CD: 04, 05

3. Poslouchejte. Odkud je Lori, Paolo, Kurt a Mai?

POZOR: z + genitiv Vietnam – z Vietnamu Kanada – z Kanady Itálie – z Itálie Německo – z Německa

Lori je z Vietnamu Paolo je z Kanady Kurt je z Itálie Mai je z Německa

>Příloha ČE1, bod 1.1

A

CD: 04, 05

4. Poslouchejte a doplňte. Dialog 1 Paolo a Lori jsou v kanceláři. Paolo: Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Lori: 1. ! Já jsem Lori Brandon. Paolo: Těší mě. Lori: 2. . Lori Paolo: Odkud jste? Lori: Jsem 3. . A vy? Paolo: Jsem 4. . Lori: Co děláte? Paolo: Jsem ekonom. A vy? Lori: Jsem učitelka. Paolo: Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Lori: 5. !

B

Dialog 2 Kurt a Mai jsou v restauraci. Kurt: Ahoj! Já jsem Kurt. Mai: Čau! Já jsem Mai. Kurt: Odkud jsi, Mai? . A ty? Mai: Jsem 1. Kurt: Jsem 2. . Mai: Co děláš? Kurt: Jsem student. A ty? Mai: Jsem studentka. Kurt: Aha... Promiň, už musím jít. Tak 3. ! Mai: 4. !

CD: 06

5. Poslouchejte. Opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. dobrý den, já jsem, těší mě, odkud jste, děláte, učitelka, studentka, na shledanou

6. Doplňte informace z textu. Lori je z Kanady. Paolo je z Mai je z Kurt je z

Je učitelka. Je Je Je

8. Vy nebo ty?

7. Doplňte neformální ekvivalenty. Dobrý den! Odkud jste? Co děláte? A vy? Promiňte. Na shledanou!

Ahoj!/Čau!

9. Doplňte informace o sobě. Odkud jste/jsi? – Jsem z Co děláte/děláš? – Jsem

Lucka, 5 let

Eva, 23 let

Martin, 60 let

Petr, 14 let

Tomyo, 42 let

Marie, 35 let

. . 10. Pracujte v páru. Tvořte formální a neformální dialog.

7 Cv. 4

Cv. 4

Cv. 7


Lekce 1 C | Být, dělat 1. Podívejte se na fotografii. Je to formální nebo neformální situace? CD: 07

2. Poslouchejte. Označte Ty jsi pan Legros? Vy jste pan Legros?

, co slyšíte.

A vy jste paní Koizumi, že? A ty jsi paní Koizumi, že?

Jsem manažerka. A ty? Jsem manažerka. A vy?

POZOR: pan paní formální! slečna

3. Čtěte. Rozumíte? Ukažte gestem, co to znamená.

ty

on, ona, ono/to my vy vy oni

4. Doplňte on, ona, to nebo oni. Například: Paolo – on 1. Lori –

4. víno –

7. Václav Havel –

10. Petr Čech –

2. auto –

5. Kurt a Mai –

8. student a studentka –

11. Paolo a Lori –

3. Kurt –

6. Mai –

9. Martina Navrátilová –

12. pivo –

azyk pod lupou: Verbum být a dělat. -Á konjugace. Doplňte.

BÝT

já ty on, ona, to my vy oni

je jsme

Minulý čas: Budoucí čas:

(já) byl/byla jsem (já) budu

jsou

NEBÝT nejsem nejsi není (!) nejsme nejste nejsou

DĚLAT dělám

NEDĚLAT nedělám neděláš nedělá neděláme neděláte nedělají

dělá děláme dělají (já) dělal/dělala jsem (já) budu dělat

POZOR: jsem [sem ], jsi [si], jsme [sme], jste [ste], jsou [sou] >Příloha, bod 1.3 a 1.4 a bod 1.5 a 1.6

5. Analyzujte verba. Doplňte kdo. Například: jsem – já jsem 1. jsi 3. 2. je 4.

děláš 5. děláme 6.

jsme 7. jste 8.

děláte dělá

6. Doplňte. Například: 1. 2. Odkud 3. Odkud 4. Co

(já – být ) z Kanady. – Jsem z Kanady. (já – být ) student. 5. Paolo (nebýt) z Německa, ale (ty – být)? 6. Mai (nebýt) z Kanady, ale (vy – být)? 7. Lori (nebýt) studentka, ale (ty – dělat)? 8. Já (nebýt) učitelka, ale

CD: 08 7. Poslouchejte. Imitujte intonaci otázky. 1. To je Václav Havel? 2. To je auto Škoda?

8 Cv. 3

Cv. 6

3. Ty jsi z Německa? 4. Vy jste z Itálie?

6

5. Odkud jsi? 6. Odkud jste?

7. Co děláš? 8. Co děláte?

(být) z Itálie. (být) z Vietnamu. (být) učitelka. (být) studentka. POZOR: To je Václav Havel? – Ano./Ne. × Odkud jsi? – Z Itálie. >Příloha ČE1, bod 1.7


ČEŠTINA EXPRES 1

D | To je/to není... CD: 09

1. Co říkají? Doplňte dialogy k obrázkům. Pak kontrolujte poslechem. A. Odkud jste? B. Děkuju! C. Jééé! Jsem z Anglie. A vy? Prosím. Promiňte! Jsem z Itálie. To nic. D. Co děláte? E. To je pan Brown a to je paní Verdi. F. Na shledanou. Jsem profesor. A vy? Těší mě! Na shledanou. Jsem profesorka. Těší mě.

1. E

3. __

2. __

4. __

POZOR: paní Verdi = paní Verdiová >Příloha ČE1, bod 1.10.2

6. __

5. __

Doplňte. Co děláte? – Jsem profesor, student, učitel, ekonom, herec, zpěvák, politik, sportovec Co děláte? – Jsem profesorka, student , učitel , ekonom , hereč , zpěvač , politič

, sportovkyně

>Příloha ČE1, bod 1.8

2. Kdo je kdo? Doplňte informace. s Gérard Depardieu s z České republiky

s zpěvačka s z Ruska s sportovkyně s politik s Brad Pitt s Julia Tymošenko 1.

, herec, z USA

2. Steffi Graf,

, z Německa

3. Karel Gott, zpěvák,

1

2

3

4

4. Žanna Bičevskaja, zpěvačka, 5.

, herec, z Francie

6. Enya, 7.

5

6

7

8

, z Irska , politička, z Ukrajiny

8. Lech Wałęsa,

, z Polska

3. Pracujte v páru. Ptejte se na fotografie a reagujte. Například: 1. Kdo je to ? – To je Brad Pitt. Co dělá ? – Je herec. Odkud je ? – Je z USA.

4. Procvičujte negativní formu není. Ptejte se a reagujte. Například: To je Steffi Graf? – Ne, není. To je Enya. Je z USA? – Ne, není. Je z Irska. Je herečka? – Ne, není. Je zpěvačka.

5. Představte si, že jste populární prezident, herec, zpěvačka, politička... Představujte se navzájem. 9


Lekce 1 E | Čísla 0 – 10. Telefonní dialogy. CD: 10

1. Doplňte čísla. Pak kontrolujte poslechem.

devět 0 nula

jedna 1

deset 2

nula 3

dva 4

pět 5

čtyři 6

osm 7

sedm 8

šest 9

tři 10

CD: 11

2. Poslouchejte a pište. Jaký má telefon? Například: Zdena Fiřtová má telefon 1. Zdena Fiřtová 2. Roman Žádník

3. Petr Štastný 4. Jitka Volná

5. Aleš Sýkora 6. Iva Vomáčková

POZOR: @ zavináč . tečka cz cézet

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Jaký máš/máte telefon?

4. Čtěte vizitky. Jaký má telefon a e-mail? Například: Zdeněk Horák má telefon 723

Eva Kalendová KOSMETIKA • MANIKÚRA

Otevřeno: pondělí – pátek od 12. 00 do 18.00 Janského 152/14, Brno Tel. 608 224 291 • E-mail: kalendova@centrum.cz

a e-mail KONZULTPRESS

JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFEKT

ěk Horák Ing. Zden programování IT servis,

Mgr. Dana Maršíková lektorka

va Benešova 10, Ostra 3 6 62 85 3 72 42 00 l. Te .cz E-mail: horak@volny

5. Poslouchete 2 telefonní dialogy. Kdo je kdo?

Janáčkova 7, Praha 5

Zavřeno – pondělí

Tel.: 0042 251 867 733

Tel.: 0042 732 518 963

E-mail: marsikova@perfect.cz

Pan Malát: Dobrý den, paní Nováková! Tady Jan Malát. Paní Nováková: Kdo? Promiňte, nerozumím! Pan Malát: Tady Ma – lát, Jan Ma – lát! Paní Nováková: Á, dobrý den, pane Maláte! Jak se máte? Pan Malát: Dobře. A vy? Paní Nováková: No, ujde to. Pan Malát: Prosím vás, jaký telefon má pan Novák? Paní Nováková: 773 568 923. Pan Malát: Aha, moc děkuju! Na shledanou!

1

2

Vokativ Doplňte formy vokativu z textu. Jaké je vaše jméno ve vokativu? pan Malát Pane Maláte! Martin paní Nováková Dana Vaše jméno: >Příloha ČE1, bod 1.9

6. Pracujte v páru. Tvořte formální a neformální telefonní dialogy. 10 Cv. 10

Otevřeno denně od 7.00 do 23.00

CD: 12, 13

Martin: Ahoj, Dano! Tady Martin. Dana: Ahoj, Martine! Jak se máš? Martin: Dobře, díky. A ty? Dana: Špatně. Martin: Ale proč?

Smetanova 8, Jihlava

E-mail: utygra@seznam.cz

3

4 PAMATUJTE SI: Jak se máš/máte? Dobře. J Ujde to. K Špatně. L >Příloha ČE1, bod 1.10.1 ! ! ! !


ČEŠTINA EXPRES 1

F | Komiks 1: Ája Zajíčková se představuje Dobré ráno!

CD: 14

Děkuju.

Ahoj.

Ahoj!

Prosím.

Čau!

Promiňte!

S dovolením!

Ahoj. Dobrý den!

To nic.

Ach jo, to je problém!

Auuuu!

Promiňte! Vy jste slon!

Dále!

Dobrý den! Já jsem nová studentka. To je pan profesor.

Dobrý den. Já jsem Ája Zajíčková z Prahy.

A já jsem ten slon z autobusu!

Netěší mě...! Těší mě! Těší mě!

11


Lekce 1 G | Co už umím česky Komunikace ve škole Jak se řekne...? Co znamená...? Rozumíte? – Rozumím. Nerozumím. Ještě jednou, prosím! Jak se to píše? Pozdravy Dobrý den. Dobré ráno. Dobrý večer. Dobrou noc. Na shledanou. Ahoj. Čau. Kontaktní informace Já jsem... Jsem z... Co děláte? Co děláš? Jaký máte telefon? Jaký máš telefon? Jaký máte e-mail? Jaký máš e-mail? E-mail

. = tečka, @ = zavináč, cz = cézet

Otázka Kdo je to? Co je to? To je Václav Havel? To je auto Škoda?

Gramatika Personální pronomena v nominativu (osobní zájmena v prvním pádu) já

ty

on, ona, to

my

vy

oni

Nepravidelné verbum (sloveso) BÝT

-Á konjugace (časování)

BÝT

DĚLAT

jsem

nejsem

dělám

nedělám

ty

jsi/*jseš

nejsi/*nejseš

děláš

neděláš

on, ona, to

je

není

dělá

nedělá

my

jsme

nejsme

děláme

neděláme

vy

jste

nejste

děláte

neděláte

oni

jsou

nejsou

dělají

nedělají

Důležité fráze Děkuju. – Prosím. Těší mě. – Těší mě. Promiňte, musím jít. Promiňte! – To nic. Jak se máte? Jak se máš? – Dobře. J Ujde to. K Špatně. L Slovní zásoba profesor, student, učitel, ekonom, herec, zpěvák, politik, sportovec... profesorka, studentka, učitelka, ekonomka, herečka, zpěvačka, politička, sportovkyně... Výslovnost CD: 15 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte.

12

a – á:

e – é:

i,y – í, ý:

o – ó:

u – ů, ú:

pa – pá

pe – pé

pi – pí

po – pó

pu – pů – pú

ma – má

me – mé

my – mý

mo – mó

mu – mů – mú

lak – lák

len – lék

pili – pílí

kol – pól

kul – kůl – úl

dal – dál

mile – milé

byt – být

voda – móda

muže – může – úže


Lekce 2

Orientace Prosím vás, kde je...? Verba rozumět, mluvit, vědět, vidět Čísla 11–100. Kolik to stojí? Adresa Komiks: Ája a Pája jedou na dovolenou

13


Lekce 2 A | Orientace 1. Jaké lokality (hotel, banka...) znáte tam, kde bydlíte? Jsou blízko, nebo daleko? Například: Hotel Hilton je blízko.

PAMATUJTE SI: blízko × daleko

CD: 16

2. Co je to? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte k obrázkům. A. stanice

B. náměstí

C. kino

D. nádraží

E. škola

F. restaurace

G. nemocnice

H.divadlo

I. banka

2. __ 1. C

3. __

6. __ 5. __

4. __

8. __

7. __

9. __

3. Kde je to? Ukažte na obrázku. Pak doplňte do tabulky označená slova. Škola je nahoře. Nádraží je dole. Restaurace je vlevo. Banka je vpravo. Náměstí je uprostřed. nahoře v____

u________

v_____

d___

4. Kde je kino, stanice, nemocnice a divadlo? Tvořte otázky ke cvičení 2 a odpovídejte.

5. Co znamená... ? město, vesnice, kavárna, socha, zastávka, kostel, most, obchod, řeka

Například: Kde je kino? – Kino je vlevo nahoře.

POZOR: vedle + genitiv obchod – vedle obchodu banka – vedle banky restaurace – vedle restaurace kino – vedle kina

6. Napište popis města a vesnice. Používejte prepozici vedle. Například: Banka je vlevo. Je vedle kavárny.

>Příloha ČE1, bod 2.1

obchod divadlo BANKA

Kavárna X-24

BUS

14 Cv. 2

Cv. 2

KINO

BUS RESTAURACE

ŠKOLA


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Prosím vás, kde je ...? CD: 17

1. Poslouchejte. Odpovězte na otázky. 1. Co hledá turistka? 2. Je metro blízko nebo daleko? CD: 17

2. Poslouchejte. Doplňte. Dialog 1 Turistka hledá 1. Turistka: Prosím vás, kde je 2. ? Paní: 3. , nerozumím. Nemluvím moc česky. Dialog 2 Turistka: Prosím vás, nevíte, kde je 4. ? Pán: No, musíte jet 5. stanice metrem áčkem a pak asi 6. minut pěšky. Turistka: Ale kde je metro? Je daleko? Pán: Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Turistka: Ano, vidím. dole. Pán: Stanice je tam 7. Turistka: Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Pán: Ne, nevím.

POZOR: Musíte jít doprava. 5 To je vpravo. Musíte jít doleva. 5 To je vlevo. >Příloha ČE1, bod 2.2

3. Co je nebo není pravda? Co nevíte? 1. 2. 3. 4. 5.

Turistka je z Itálie. Turistka hledá divadlo. Metro je blízko. Stanice je vpravo nahoře. Lístek stojí 10 korun.

ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM

4. Doplňte slova k obrázkům.  tramvaj

s pěšky

1.

s vlak

s autobus

2.

s metro (A = áčko, B = béčko, C = céčko)

3.

4.

5.

autobus – jet autobusem metro – jet metrem (áčkem, béčkem, céčkem) vlak – jet vlakem tramvaj – jet tramvají ×

pěšky – jít pěšky >Příloha, bod 2.3

5. Čtěte a použijte správnou formu.

jet

jít

Například: Musíte jet 4 stanice (metro). – Musíte jet 4 stanice metrem. 1. Musíte jet 3 stanice (autobus). 2. Musíte jít rovně a pak musíte jet 4 stanice (tramvaj). 3. To je blízko, musíte jít asi 10 minut (pěšky). 4. To je daleko, musíte jet (vlak).

5. Musíte jet 4 stanice (metro céčko). 6. Musíte jet asi 8 minut (tramvaj). 7. Musíte jet (metro béčko). 8. Musíte jít (pěšky) a pak jet 3 stanice (metro áčko).

15 Cv. 2


Lekce 2 6. Označte správnou formu. Například: Musíte jít vlevo/doleva. 1. Škola je vpravo/doprava. 3. Vidíte ten bílý dům vpravo/doprava? 5. Banka je vlevo/doleva. 2. Musíte jít vpravo/doprava. 4. Musíte jít rovně a pak vlevo/doleva. 6. Ten dům je vlevo/doleva.

7. Doplňte věty podle dialogu 1 a 2. 1. 2. 3. 4.

Turistka hledá Prosím vás, kde je Promiňte, nerozumím. Nemluvím Prosím vás, nevíte,

5. ? 6. 7. ? 8.

Musíte jet Musíte jít Vidíte A nevíte, kolik

? ? PAMATUJTE SI: × tady tam

8. Spojte otázky a odpovědi. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prosím vás, kde je restaurace Alfa? Prosím vás, nevíte, kde je nádraží? Prosím vás, kde je škola? Nevíte, kde je hotel Imperial? Prosím vás, kde je náměstí? Prosím vás, nevíte, kde je tady banka?

A. B. C. D. E. F.

Banka je daleko. Musíte jet 4 stanice metrem. Hotel je blízko, asi 5 minut tramvají číslo 7. Musíte jít tady doprava a pak rovně. Tam je restaurace. Nádraží je asi 10 minut autobusem číslo 5. Škola je blízko. Musíte jít rovně asi 5 minut a pak doleva. Náměstí je tady vpravo.

CD: 18

9. Poslouchejte dialogy na ulici. Opravte odpovědi. 1. 2. 3. 4. 5.

POZOR: první ulicí druhou ulicí třetí ulicí

Prosím vás, kde je nádraží? – Tady doleva a pak rovně. Je to asi 10 minut pěšky. Prosím vás, kde je restaurace Kamera? – Musíte jet 3 stanice autobusem číslo 6. Prosím vás, kde je kino Astra? – Musíte jet metrem béčkem. Prosím vás, kde je škola? – Škola je tam vpravo nahoře, asi 5 minut pěšky. Prosím vás, kde je Komerční banka? – Musíte jít rovně a pak doprava. Banka je vlevo dole.

10. Alex Brown je turista z USA. Ptá se, co kde je. Doplňte podle obrázku, co hledá. Například: Prosím vás, kde je Musíte jít rovně.

škola ? Škola je vpravo.

1. Musíte jít tady doleva. je vpravo. 2. Jděte rovně, pak druhou ulicí doprava. Vlevo je 3. Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a pak zase rovně. je vedle kina. 4. Jděte rovně, pak první ulicí doprava a zase rovně. Tam je 5. Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a druhou ulicí zase doleva. Vpravo je

11. Používejte obrázek ze cvičení 10. Tvořte dialogy. Například: Prosím vás, kde je banka? – Musíte jít.../Jděte...!

jít, jet Musíte jít... = Jděte...! >Příloha ČE1, bod 2.4

16

Musíte jet... = Jeďte...!

BANKA

Kostel sv. Víta

Divadlo

KINO

nemocnice

SUPERMARKET

RESTAURACE

ŠKOLA Kavárna

Starý most

NÁDRAŽÍ

ex Al

ROVNĚ DOLEVA

DOPRAVA


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Rozumět, mluvit, vědět, vidět CD: 19

-Í konjugace

1. Poslouchejte 3 dialogy. Kdo nerozumí česky? Co hledají?

Doplňte negativní formy. ROZUMĚT

Rozumím/mluvím česky, anglicky, rusky, německy...

rozumím

ty

rozumíš

on, ona, to rozumí

1

my

rozumíme

vy

rozumíte

oni

rozumí/rozumějí

Minulý čas: (já) rozuměl/rozuměla jsem Budoucí čas:

>Příloha ČE1, bod 2.5

3

2

(já) budu rozumět

2. Doplňte konjugaci. MLUVIT

VĚDĚT

VIDĚT

MUSET

mluví

ví/vědí

vidí

musí/musejí

já ty on, ona, to my vy oni

3. Doplňte. 1. 2. 3. 4. 5.

(já – nevědět), kde je kino Astra. 6. Promiňte, (já – hledat) hotel. 7. Co (ty – rozumět)? 8. (vy – muset) jet autobusem. 9. (ty – mluvit) česky? 10.

(já – nerozumět). (ty – hledat)? (vy – vidět) ten žlutý dům? (on – muset) jet vlakem. (vy – mluvit) anglicky?

4. Doplňte slova do textu. Pak přečtěte dialog nahlas. s nerozumím s autobusem

s hledám s vidíš s ulice s daleko s hledáš

Carmen je v kanceláři. Hledá informace na internetu. Dana: Co , Carmen? Carmen: kino KLUB. Nevím, kde je. Dana: Adresa je Josefská číslo 6. Carmen: Promiň, Ještě jednou, prosím! PAMATUJTE SI: Dana: Jo – sef – ská (dlouhé á) ulice číslo 6. Čtěte: www = vévévé, Carmen: Aha. Ale kde to je? Je to ? . = tečka, cz = cézet Dana: Ne, to je blízko. Tři stanice >Příloha ČE1, bod 2.6 ze stanice Náměstí Míru. Carmen: Ale kde je stanice Náměstí Míru? Dana: Podívej se na www.mapy.cz! to? Carmen: Ano, vidím. Díky!

17


Lekce 2 D | Čísla 11–100. Kolik to stojí? CD: 20, 21

1. Poslouchejte čísla. Doplňte tabulku. -náct

-cet, -desát

1

jedna

11

JEDE

2

dva

12

dva

20

dva

3

tři

13

tři

30

tři

4

čtyři

14

ČTR

40

čtyři

5

pět

15

PAT

50

PA

6

šest

16

šest

60

ŠE

7

sedm

17

sedm

70

sedm

8

osm

18

osm

80

osm

9

devět

19

DEVATE

90

DEVA

10

deset

100

sto

POZOR: jedna × JEDEnáct čtyři × ČTRnáct...

2. Počítejte dál. Například: 21 – dvacet jedna, 22 – dvacet dva... CD: 22

3. Poslouchejte. Označte číslo, které slyšíte. 1. 13 / 30 2. 12 / 20 3. 19 / 90

4. 15 / 50 5. 16 / 60 6. 17 / 70

7. 18 / 80 8. 14 / 40 9. 20 / 90

CD: 23, 24

4. Poslouchejte a doplňte. Dialog 1 Jarmila je na nádraží. Jarmila: Prosím Karlovy Vary. Pokladní: Zpáteční? Jarmila: Ano, zpáteční. Kolik to stojí? Pokladní: korun.

Dialog 2 Zdeněk je v kině. Zdeněk: Prosím vás, máte lístky? Prodavačka: Ano, máme. Zdeněk: Kolik stojí lístek? Prodavačka: korun.

Adresa CD: 25

5. Označte

PAMATUJTE SI: Kolik to stojí? Kolik stojí lístek?

, co slyšíte.

Lukáš Marvan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Durychova 117 Durychova 170 Aha, to je Praha 40, že? Aha, to je Praha 4, že?

6. Doplňte, kde bydlí Lukáš Marvan. s Praha 4

s 140 00 (čteme sto čtyřicet nula nula)

s Česká republika

s 117

Ulice: Číslo domu: PSČ (pé es čé): Obec: Země:

7. Naučte se dobře česky vyslovovat vaši adresu. 8. Pracujte v páru. Ptejte se, kde bydlíte, a reagujte. Například: Kde bydlíš/bydlíte?

18 Cv. 1

Cv. 1

PAMATUJTE SI: Kde bydlíš/bydlíte? Jakou máš/máte adresu?

s Durychova


ČEŠTINA EXPRES 1

E | Komiks 2: Ája a Pája jedou na dovolenou Těším se na Havaj!

CD: 26

A jedeme na letiště.

Já taky!

Ale ne! Auto nejede!

Musíme jet autobusem.

Neee!

Musíme jet taxíkem.

Musíme jet metrem.

Haló, taxi!

Na letiště, prosím!

Musíte jet doleva, pak doprava a pak rovně!

Nemám GPS. Nevím, kde je letiště. LET NA HAVAJ ZRUŠEN PRO ŠPATNÉ POČASÍ

Co teď?

Já vím!

Honem!

19


Lekce 2 F | Co už umím česky Kde je to? To je blízko × daleko. To je nahoře × dole, vpravo × vlevo, uprostřed. To je vedle obchodu, vedle banky, vedle restaurace, vedle kina. Hledám... Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? Musíte jít doprava. Musíte jít doleva. Jděte první/druhou/třetí ulicí doleva. Internetová adresa

www = vévévé

. = tečka

cz = cézet

Gramatika -Í konjugace (časování) ROZUMĚT já

rozumím

nerozumím

ty

rozumíš

nerozumíš

on, ona, to

rozumí

nerozumí

my

rozumíme

nerozumíme

vy

rozumíte

nerozumíte

oni

rozumí/rozumějí

nerozumí/nerozumějí

Důležité fráze Musíte jet autobusem, metrem (áčkem, béčkem, céčkem), vlakem, tramvají. Musíte jít pěšky. Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Kolik to stojí? Kolik stojí lístek? Kde bydlíte? Kde bydlíš? Jakou máte adresu? Jakou máš adresu? Slovní zásoba

Stanice, náměstí, kino, nádraží, škola, restaurace, nemocnice, divadlo, banka... Autobus, metro (áčko, béčko, céčko), vlak, tramvaj, taxík...

Výslovnost CD: 27 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. ou: dobrou noc mouka pouze levou

au: Au! auto autobus pauza

eu: euro neurotický eufemismus

POZOR: EU = Evropská unie neutrální pneumatika

20

ie: dieta policie Lucie Francie


Lekce 3

Jídlo a pití V restauraci Verba mít rád, číst, pít, jíst Čísla 100–10000 Komiks: Ája a Pája jsou v restauraci

21


Lekce 3 A | Jídlo a pití 1. Diskutujte.

PAMATUJTE SI: jídlo × pití, nápoj

Jaké jídlo a pití znáte?

2. Co je to? A. zeleninový salát B. pomerančový džus C. čokoládová zmrzlina D. černá káva F. česneková polévka G. bílé víno H. vepřové maso I. hranolky

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

3. Čtěte jídelní lístek. Doplňte jídlo ze cvičení 2. JÍDELNÍ LÍSTEK

Polévky:

Dezerty: 23,-

bramborová polévka

vanilková zmrzlina

35,-

20,-

gulášová polévka

30,čokoládový dort

Hotová jídla: maďarský guláš a houskové knedlíky a dušená rýže hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

50,-

banán s čokoládou

35,-

84,Nealkoholické nápoje:

92,79,-

smažený řízek a bramborový salát

25,černý čaj

pečené kuře a vařené brambory smažený sýr,

palačinky s karamelem

85,, tatarská omáčka

zelený čaj

29,-

76,-

Saláty: 30,-

32,kola

29,-

perlivá voda

17,-

neperlivá voda

15,-

šopský salát rajčatový salát

Alkoholické nápoje:

28,světlé pivo

20,-

černé pivo červené víno, 2 dcl

40,, 2 dcl

45,-

CD: 28 4. Kolik to stojí? Poslouchejte a doplňte ceny do jídelního lístku. CD: 29

5. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. černý čaj, maďarský guláš, šopský salát, smažený řízek, čokoládový dort, černá káva, perlivá a neperlivá voda, česneková polévka, vanilková zmrzlina, černé pivo, vepřové maso, červené víno

6. Napište jídelní lístek vlastní restaurace. 22 Cv. 1

Cv. 3


ČEŠTINA EXPRES 1 7. Co říkáte, když je něco dobré a kvalitní? Čtěte. Rozumíte?

Ta černá káva je dobrá a kvalitní.

Ten černý čaj je dobrý a kvalitní.

To černé pivo je dobré a kvalitní.

Nominativ singuláru Doplňte další substantiva. Označte, co je typická koncovka pro substantiva (maskulina, feminina a neutra): konzonant, -a, nebo -o? Maskulinum Femininum Neutrum

ten ta to

dobrý dobrá dobré

substantivum čaj, káva, pivo,

kvalitní kvalitní kvalitní

koncovky konzonant, -a, -o konzonant, -a, -o konzonant, -a, -o

POZOR: rýže = femininum, kuře = neutrum Všimněte si: -y/-i jsou typické pro nominativ plurálu. Například: Ty knedlíky jsou dobré a kvalitní. >Příloha ČE1, bod 3.1

8. Co říkáte, když ukazujete na jídlo? Doplňte ten, ta, to. Například: ten čokoládový dort 1. pomerančový džus 7. 2. česneková polévka 8. 3. zelený čaj 9. 4. bramborová polévka 10. 5. gulášová polévka 11. 6. smažený sýr 12.

perlivá voda hovězí maso vanilková zmrzlina červené víno smažený řízek bramborový salát

9. Co říkáte, když je jídlo dobré? Doplňte podle modelu. Například: Ten čokoládový dort je dobrý a kvalitní. 1. perlivá voda je 2. vepřové maso je 3. vanilková zmrzlina je 4. bílé víno je 5. zeleninový salát je 6. gulášová polévka je

. . . . . .

10. Pracujte s jídelním lístkem. Tvořte další věty jako ve cvičení 9. 11. Co asi říkají? Je nebo není to dobré?

1

2

12. Doplňte jaký, jaká, jaké. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

je ten čaj? Zelený nebo černý? – Černý. je ta voda? Perlivá nebo neperlivá? – Perlivá. je to pivo? Světlé nebo černé? – Světlé. je ta zmrzlina? Čokoládová nebo vanilková? – Čokoládová. je ten salát? Šopský nebo rajčatový? – Rajčatový. je to maso? Vepřové nebo hovězí? – Hovězí.

3

4

5 POZOR: Co je to? – To je čaj. ×

Jaký je ten čaj? – Černý. >Příloha ČE1, bod 3.2

23 Cv. 9


Lekce 3 B | V restauraci CD: 30 1. Poslouchejte. Jaké jídlo a pití si Martin a Hana dají? CD: 30

2. Doplňte. Pak kontrolujte poslechem. Hana a Martin jsou v restauraci. Čtou jídelní lístek. Číšník: Dobrý den. Tak co si dáte k pití? Martin: Dám si černé 1. . Hana: Já nepiju pivo. Dám si černý 2. . Číšník: Takže tady je ten čaj a to pivo. A co si dáte k jídlu? Martin: Dám si maďarský guláš a knedlíky. Hana: Já nejím knedlíky. Dám si vepřové 3. a dušenou rýži. Číšník: Dáte si dezert? Hana: No, já mám ráda čokoládovou zmrzlinu. A ty? Martin: Já nejím zmrzlinu. Dám si jenom černou kávu. Hana: Tak jednou čokoládovou zmrzlinu a dvakrát kávu. Číšník: To je všechno? Hana: Ano. Martin: Zaplatím. Číšník: Zvlášť nebo dohromady? . Martin: 4. Číšník: 283 (dvě stě osmdesát tři) korun. Martin: 300 (tři sta), děkuju. Číšník: 5. . Na shledanou!

POZOR: 1x – jednou 2x – dvakrát 3x – třikrát >Příloha, bod 3.5

3. Co říká číšník (Č)? Co říká host (H)?

1. Zvlášť nebo dohromady? – _____ 5. A co si dáte k jídlu? – _____ 2. Co si dáte k pití? – _____ 6. Zaplatím. – _____ 3. Dám si česnekovou polévku. – _____ 7. 300, děkuju. – _____ 4. Dohromady. – _____ 8. To je všechno? – _____

Subjekt × objekt Doplňte z textu: subjekt (nominativ singuláru): Maskulinum inanimatum Černý čaj je dobrý.

objekt (akuzativ singuláru)

koncovky

Dám si černý čaj.

---

Femininum

Černá káva je dobrá. Dušená rýže je dobrá.

Dám si ___________ ___________ Dám si ___________ ___________

-á >

Neutrum

Černé pivo je dobré.

Dám si ___________ ___________

---

-a > -e >

Plurál: Knedlíky jsou dobré. Dám si knedlíky. >Příloha ČE1, bod 3.3

5. Objednávejte si jídlo. Například: maďarský guláš – Dám si maďarský guláš. 1. čokoládový dort 4. česneková polévka 7. světlé pivo 2. pomerančový džus 5. čokoládová zmrzlina 8. červené víno 3. smažený sýr a brambory 6. gulášová polévka 9. vepřové maso

6. Čtěte. dáme si 2x smažený sýr, dáme si 5x vanilkovou zmrzlinu, dáme si 3x vepřové maso, dáme si 4x bílé víno, dám si 1x česnekovou polévku

7. Používejte jídelní lístek na straně 22. Tvořte dialogy v restauraci podle cvičení 2. 24 Cv. 5


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Mít rád, číst, pít, jíst PAMATUJTE SI: mít rád mít ráda

CD: 31 1. Marie a Roman jsou v restauraci. Poslouchejte. Co říká Marie?

mít rádi

Mám rád pizzu. Nemám rád pizzu. Mám ráda pizzu. Nemám ráda pizzu. Máme rádi pizzu. Nemáme rádi pizzu.

>Příloha ČE1, bod 3.6

2. Pracujte v páru. Hledejte 3 věci, které máte rádi oba. Ptejte se a reagujte. Například: Máš rád/ráda čokoládovou zmrzlinu? – Ano, mám. – Já taky. Máš rád/ráda česnekovou polévku? – Ne, nemám. – Já taky ne.

-E* konjugace (* = nepravidelné sloveso) V dialogu v restauraci na straně 24 vidíte: Martin a Hana čtou jídelní lístek. Já nepiju pivo. Doplňte negativní formy. ČÍST*

PÍT*

čtu

piju/piji

ty

čteš

piješ

on, ona, to

čte

pije

my

čteme

pijeme

vy

čtete

pijete

oni

čtou

pijou/pijí

Minulý čas:

(já) četl/četla jsem

pil/pila jsem

Budoucí čas: (já) budu číst

budu pít

>Příloha, bod 3.7

3. Analyzujte formy. Například: čtu – já 1. čteme – 2. pije – 3. čteš – 4. čtete – 5. piju – 6. piješ – 7. pijeme – 8. pijete –

4. Kdo pije kávu, pivo, mléko, šampaňské, koktejl a čaj?

Miriam

Zdeněk

Adéla

5. Tvořte věty se slovesy mít rád, pít, jíst. Například: (já) – nejíst – čokoládová zmrzlina – Nejím čokoládovou zmrzlinu. 1. (já) – nejíst – česneková – polévka 2. (ty) – mít rád – smažený – sýr? 3. Petr – nepít – černé – pivo. 4. (ty) – mít rád – bílé – nebo – červené – víno? 5. (já) – mít rád – neperlivá voda. Ondřej a Marie Klára a Iva 6. (my) – jíst – brambory – ale – nejíst – knedlíky. 7. (vy) – pít – káva – nebo čaj? 8. (ty) – mít rád – česneková – nebo – bramborová – polévka? 6. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 9. Linda – nejíst – vepřové – maso. Co často jíte nebo pijete? Co nejíte nebo nepijete? 10. Ivo a Ema – mít rád – pomerančový – džus.

Tomáš

25 Cv. 3

Cv. 5


Lekce 3 D | Čísla 100–10000 CD: 32; 33

1. Poslouchejte a doplňte. stě, sta, set

100

sto

200

DVĚ

300

tisíce, tisíc 1000

tisíc

2000

dva

tři

3000

tři

400

čtyři

4000

čtyři

500

pět

5000

pět

600

šest

6000

šest

700

sedm

7000

sedm

800

osm

8000

osm

900

devět

9000

devět

10000

deset

(!)

2. Počítejte. Tvořte další příklady. Používejte + (plus) a - (minus). Například: Kolik je čtyři sta plus/minus sto? – Pět set/tři sta. CD: 34

3. Poslouchejte. Označte číslo, které slyšíte. 1. 12 / 20 / 200 / 2000 2. 19 / 90 / 900 / 9000 3. 15 / 50 / 500 / 5000

4. 13 / 30 / 300 / 3000 5. 16 / 60 / 600 / 6000 6. 14 / 40 / 400 / 4000

7. 17 / 70 / 700 / 7000 8. 18 / 80 / 800 / 8000 9. 200 / 900 / 2000 / 9000

PAMATUJTE SI: 100 korun 100 eur/euro 100 dolarů... >Příloha ČE1, bod 3.8

4. Najděte deset čísel. L A D L P T Ř I S TA M K L O H T D F P Ě T S E T M P Z V A D K AT R E P L O T S T O T I P Í T B O T T I S Í C K L A D S E T Č T Y Ř I S TA PAT N Á S L E T S E D M N Á C T D E D A N Á C T O S M D E S ÁT Z L I FA J E D N A O P T R D E S T N U L A N Á V T D E V A D E S ÁT O S M K L S E T

5. Co je to? Kolik to stojí? Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Co je to? – To je mobil. Kolik stojí mobil? – Mobil stojí 2950 korun. s mobil s svetr s tričko s kniha s vitamíny s oběd v restauraci s lístky do divadla s boty s dort

297,134,2950,54,137

90,67

,0 2 5 a slev

945,-

,0 2 1 1 sleva

399,390,7

sleva 280,26 Cv. 1

380,-


ČEŠTINA EXPRES 1

E | Komiks 3: Ája a Pája jsou v restauraci Je dvanáct.

Kolik je hodin?

CD: 35

Mám hlad.

Není zavřeno?

Hele, tady je restaurace.

Ne, je otevřeno. Prosím, tady je jídelní lístek.

Dám si pivo.

Co si dáte k pití?

Jednou guláš a knedlíky.

A co k jídlu?

Dám si kolu.

Jednou řízek a brambory.

Prosím!

Dáme si něco jiného.

Dobrou chuť! To není dobré. Dobrou chuť!

Dobře, ale musíte počkat.

Proč?

Kuchař šel na oběd

do jiné restaurace.

27


Lekce 3 F | Co už umím česky Mluvíme o jídle a pití Ten černý čaj, smažený řízek... je dobrý. Ta černá káva, česneková polévka... je dobrá. To černé pivo, bílé víno... je dobré. V restauraci Dám si... Dáme si... Nejím... Nepiju... Mám rád/ráda... Dobrou chuť! To je všechno. Zaplatím. Gramatika Nominativ singuláru (první pád jednotného čísla) Ten černý čaj je dobrý a kvalitní. Ta černá káva je dobrá a kvalitní. To černé pivo je dobré a kvalitní. Akuzativ singuláru (čtvrtý pád jednotného čísla) Dám si černý čaj. Dám si černou kávu. Dám si dušenou rýži. Dám si černé pivo. -E* konjugace (časování) ČÍST* já

čtu

nečtu

ty

čteš

nečteš

on, ona, to

čte

nečte

my

čteme

nečteme

vy

čtete

nečtete

oni

čtou

nečtou

POZOR: číst – čtu, čteš... pít – piju, piješ...

Důležité fráze Mám hlad. Mám žízeň. Slovní zásoba Jídlo: polévka, knedlíky, brambory, rýže, maso, salát.... Pití: káva, čaj, voda, džus, kola, pivo... Výslovnost CD: 36 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. de – dě : devět – děkuju deset – děsit dej – děj svede – bledě

28

te – tě : ten – těší mě teta – tělo útek – útěk mete – metě

ne – ně : nedá– rovně nemá – němá kyne – v kině vynese – viněta


Lekce 4

Moje rodina Můj, moje Jaký kdo je? Verba jmenovat se, pracovat, studovat John má psa a kočku Komiks: Ája a její rodina

29


Lekce 4 A | Moje rodina 1. Co znamená...? tatínek, maminka, bratr, sestra, pes, kočka

2. Ema Havlíková pracuje jako au-pair v Anglii. Její přítel se jmenuje John. Ema a John se spolu dívají na fotografie. O jaké fotografii Ema mluví? A. To je můj tatínek. Jmenuje se Adam. Je mu 50 let. Je ekonom. Pracuje ve firmě Promoton. B. To je moje maminka. Jmenuje se Zdena. Je jí 48 let. Je učitelka. Učí ve škole. C. Tady je můj starší bratr. Jmenuje se David. Je mu 22 let. David studuje matematiku na univerzitě. D. A tady je moje mladší sestra. Jmenuje se Simona. Je jí 5 let. Je ještě malá. POZOR: jmenovat se E. To je náš dům a naše auto. > Příloha ČE1, bod 4.1 F. To jsem já a náš pes. Jmenuje se Brok. G. Tohle je naše kočka. Jmenuje se Micka. H. A tohle je moje nejlepší kamarádka. Jmenuje se Iva. Je jí 20 let. Je studentka, studuje medicínu. Je moc fajn!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3. Pracujte s textem. Reagujte. 1. Kde pracuje Ema? Jak se jmenuje její přítel? 2. Jak se jmenuje její tatínek? Co dělá? Kolik mu je? 3. Jak se jmenuje její maminka? Co dělá? Kolik jí je? 4. Jak se jmenuje její bratr? Co dělá? Kolik mu je?

5. Jak se jmenuje její sestra? Kolik jí je? 6. Jak se jmenuje jejich pes? Jak se jmenuje jejich kočka? 7. Jak se jmenuje její nejlepší kamarádka? Co dělá? Kolik jí je? PAMATUJTE SI: Kolik mu je? – Je mu 50 (let). Kolik jí je? – Je jí 48 (let). Kolik ti/vám je? – Je mi ... (let).

4. Hádejte, kolik mu/jí je. Například: Kolik jí je? – Myslím, že je jí asi

>Příloha ČE1, bod 4.2

5. 2. 1.

4.

3.

6.

5. Porovnejte odpovědi s řešením v Klíči na straně 50. CD: 37 6. Napište „páry“. Pak kontrolujte poslechem. Například: tatínek a maminka tatínek syn dědeček kamarád pes

30 Cv. 2

Cv. 6

kolega

bratr

manžel

vnuk

přítel

sestra babička kočka přítelkyně kolegyně manželka vnučka dcera kamarádka maminka


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Můj, moje CD: 38

1. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. můj tatínek, moje maminka, můj bratr, moje sestra, náš pes, naše kočka, náš dům, naše auto, její tatínek, její maminka, její přítel, její nejlepší kamarádka, jejich pes, jejich kočka

Doplňte z textu na straně 30 do tabulky. Maskulinum Femininum Neutrum

ty

moje

tvůj tvoje tvoje

POZOR: tvůj, tvoje – neformální singulár >Příloha ČE1, bod 4.3

×

my

vy

naše

váš vaše vaše

on

ona

oni

jeho

její

jejich

doktorka 17. syn 18. učitel 19. babička 20.

polévka čaj sestra přítel

váš, vaše – 1. formální singulár 2. plurál.

2. Doplňte můj, moje. Například: maminka – moje maminka. 1. tatínek 5. pivo 9. 2. dům 6. bratr 10. 3. auto 7. kočka 11. 4. doktor 8. jídlo 12.

profesor 13. kolegyně 14. víno 15. pes 16.

3. Doplňte neformální tvůj, tvoje. 1. Jak se jmenuje 2. Jak se jmenuje 3. Jak se jmenuje 4. Jak se jmenuje 5. Jak se jmenuje

4. Doplňte formální váš, vaše.

tatínek? – Andrej. maminka? – Lena. sestra? – Laura. bratr? – Hans. pes? – Bobeš.

1. Jak se jmenuje 2. Jak se jmenuje 3. Jak se jmenuje 4. Jak se jmenuje 5. Jak se jmenuje

babička? – Miriam. dědeček? – Alexandr. dcera? – Monika. syn? – Tomáš. kočka? – Micka.

5. Ptejte se (formálně nebo neformálně) a reagujte. Například: To je tvůj/váš syn? – Ano, to je můj syn. 1. To je 2. To je 3. To je 4. To je

tatínek? – Ano, to je dcera? – Ano, to je pes? – Ano, to je dům? – Ano, to je

tatínek. dcera. pes. dům.

5. To je 6. To je 7. To je 8. To je

pivo? – Ano, to je kočka? – Ano, to je bratr? – Ano, to je auto?– Ano, to je

pivo. kočka. bratr. auto.

6. Napište, jak se jmenuje váš tatínek, maminka... (celkem 5 lidí). Pak pracujte v páru podle modelu. Hans je tvůj tatínek? – Ne. Je tvůj bratr? – Ano, je můj bratr. Co dělá? – Je student. Kolik mu je? – Je mu 22. PAMATUJTE SI: moje maminka a můj tatínek moji rodiče

7. Doplňte podle modelu. Například: (on) 1. (ona) 2. (oni) 3. (on) 4. (oni) 5. (ona)

syn se jmenuje Ivan. – Jeho syn se jmenuje Ivan. sestra se jmenuje Olga. dědeček se jmenuje Tobias. bratr se jmenuje Matěj. pes se jmenuje Hafík. Oldřich kočka se jmenuje Kiki.

můj syn moje děti a moje dcera Zuzana

dek Ra

8. Na fotografii je Radek Hanuš, jeho manželka, jeho děti a jeho rodiče. Co Radek říká? Doplňte. Radek říká: To jsem já. To je manželka. Jmenuje se Dana. To je náš Jmenuje se Filip. To je dcera. Jmenuje se To je můj Jmenuje se Oldřich. To je maminka. Jmenuje se

. .

Dana

Jarmila Filip

9. Napište, co říká Oldřich/Jarmila/ Filip/ Zuzana. 31 Cv. 8


Lekce 4 C | Jaký kdo je? 1. Podívejte se na obrázky. Rozumíte?

hodný × zlý

tlustý × hubený

starý × nový

šťastný × smutný

nemocný × zdravý

hezký, krásný × ošklivý

mladý × starý

malý × velký, vysoký

2. Čtěte „internacionální“ slova. Rozumíte? moderní, energický, inteligentní, nervózní, aktivní, pasivní, elegantní, sympatický, optimistický, pesimistický...

3. Najděte 10 adjektiv. A Ý N H E M Z D R A V Ý P W O Š K L I V Ý Á A Š Á M Ý R M O D E R N Í K L Ž Z U Á Š O Ě R S T A R Ý Ý S Č T Á M A LÝ O Č B M O L K Č T V B D T P R Ý N N E M O C N Ý É P T Ý B D O K A D AT Ý H E Z K Ý D E V T Ý N Š ŤA S T N Ý S Ý E L E G A N T N Í N Í M R Ě L N Ý V Á LÝ V E L K Ý C Í L Í

4. Podívejte se na fotografie. Označte, co je pravda.

PAMATUJTE SI: Jaký/jaká/jaké je? Je hezký/hezká/hezké. × Je moderní. >Příloha ČE1, bod 4.4

Jaký je ten muž? – Ten muž je nový, mladý, starý, tlustý, hezký, moderní, elegantní, hubený, smutný, malý... Jaká je ta žena? – Ta žena je nová, mladá, stará, tlustá, hezká, moderní, elegantní, hubená, smutná, malá... Jaké je to auto? – To auto je nové, mladé, staré, tlusté, hezké, moderní, elegantní, hubené, smutné, malé...

5. Nerozumíte, co partner říká. Ptejte se na podtržená slova. Používejte jaký, jaká, jaké. Například: Můj kamarád je hezký a elegantní. – Jaký? 1. Moje kamarádka je hezká a inteligentní. – 2. Naše auto je nové a moderní. – ? 3. Můj přítel je vysoký a hubený. – ? 4. Naše babička je zdravá a aktivní. – ? 5. Můj dědeček je moc hodný. – ? ? 6. Náš pes je trochu hubený. – 7. Můj manžel je starý. – ? 8. Naše kolegyně je tlustá. – ?

? POZOR: starý > starší tlustý > silnější >Příloha ČE1, bod 4.5

6. Napište, jaký kdo je. Jaký je váš tatínek, bratr, kamarád, pes...? Jaká je vaše maminka, sestra, kamarádka, kočka...?

32 Cv. 1

Cv. 1


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Jmenovat se, pracovat, studovat CD: 39

1. Věra Nová a Aleš Janák se dívají na fotografie. Co říká Aleš? Označte

, co slyšíte.

Jmenuje se Leo. Pracuje ve firmě Exton jako mechanik. Jmenuje se Leoš. Pracuje ve firmě Exton jako manažer. Jmenuje se Jana. Pracuje ve škole jako učitelka. Jmenuje se Dana. Pracuje ve škole jako sekretářka. Jmenuje se Michael. Studuje biologii. Jmenuje se Michal. Studuje češtinu a angličtinu. PAMATUJTE SI: studovat češtinu

„-OVAT” konjugace

×

Doplňte negativní formy.

mluvit česky

PRACOVAT

2. Doplňte konjugaci.

pracuju/pracuji

ty

pracuješ

on, ona, to

pracuje

my

pracujeme

vy

pracujete

oni

pracujou/pracují

Minulý čas: Budoucí čas:

(já) pracoval/pracovala jsem (já) budu pracovat

STUDOVAT

JMENOVAT SE

já ty on my vy oni PAMATUJTE SI: Jmenuju se... Můj manžel se jmenuje...

>Příloha ČE1, bod 4.6

3. Doplňte informace o sobě. Jmenuju se . Pracuju jako Můj manžel/bratr/kamarád se jmenuje Moje manželka/sestra/kamarádka se jmenuje

. Studuju . Pracuje jako . Pracuje jako

>Příloha ČE1, bod 4.1

. . Studuje . Studuje

. .

4. Čtěte „internacionální slova“. Rozumíte? sportovat, plánovat, telefonovat, organizovat, komunikovat, diskutovat, analyzovat, protestovat, testovat...

5. Opakujte všechna slovesa. Doplňte je do tabulky a přidejte „já-formu“. s dělat s jíst s pít* s pracovat s telefonovat s jmenovat se s číst* -Á

s dát si s mít

s mít rád s hledat s vědět s vidět s dívat se (na) s rozumět s studovat

Í

-E*

s mluvit

-OVAT

dělat, dělám

6. Procvičujte slovesa. Doplňte správné formy. 1. Moje sestra (pracovat) jako ekonomka. 2. Můj kamarád (hledat) dobrý hotel. 3. Věra a Aleš (dívat se) na fotografie. 4. Co (vy – dělat)? A kde (vy – být)? 5. Moje kočka (jmenovat se) Micka. 6. (vy – rozumět)? (vy – mluvit) anglicky?

7. 8. Můj manžel 9. Co 10. 11. 12. Eva

(já – nevědět), kde je banka. (nepít) alkohol. (ty – číst)? (ty – vidět) ten bílý dům? (já – mít) bratra a sestru. (nemít rád) zmrzlinu.

33 Cv. 5

Cv. 5


Lekce 4 E | John má psa a kočku

PAMATUJTE SI: Je mi 25 (let). Kolik ti/vám je (let)?

CD: 40

1. Poslouchejte.

>Příloha ČE1, bod 4.2

Má John velkou rodinu? CD: 40

2. John Bowden se učí česky. Má domácí úkol „Moje rodina“. Poslouchejte, co říká. Označte správné formy. Například: Mám starší sestra/starší sestru... Jmenuju se John Bowden, jsem z Anglie a je mi 25 let. Jsem student, studuju matematiku na univerzitě v Oxfordu. Můj tatínek je učitel a moje maminka je doktorka. Mám starší sestra/starší sestru a mladší bratr/mladšího bratra. Sestra se jmenuje Mary a je jí 30 let. Je vdaná a má malý syn/malého syna a malá dcera/malou dceru. Bratr se jmenuje David a je mu 23 let. Je už ženatý, ale nemá děti. Já jsem ještě svobodný a nemám děti, ale mám velký pes/velkého psa a černá kočka/ černou kočku. Moje přítelkyně se jmenuje Ema. Je z České republiky a je moc fajn.

3. Co je/není pravda? 1. John nepracuje, ale studuje. ANO / NE 2. John má staršího bratra a mladší sestru. ANO / NE 3. John je svobodný. ANO / NE 4. John má psa a kočku. ANO / NE

Subjekt × objekt Doplňte z textu: subjekt (nominativ singuláru)

objekt (akuzativ singuláru)

koncovky

Maskulinum animatum

Můj pes je velký. Můj bratr je mladší.

Mám velkého psa. Mám _______________ ____________.

-ý > -í >

konzonant +

Femininum

Moje kočka je černá. Moje sestra je starší.

Mám _______________ ____________ . Mám _______________ ____________ .

-á > -í = -í

-a >

Všimněte si: -y/-i je typické pro plurál. Například: Mám tři bratry a tři sestry. >Příloha ČE1, bod 4.7

4. Označte správnou formu. 1. Mám malý bratr/malého bratra. 2. Mám sympatického kamaráda/sympatický kamarád. 3. Mám starého dědečka/starý dědeček. 4. Mám černý pes/černého psa. 5. Mám hodný tatínek/hodného tatínka.

6. Mám mladou maminku/mladá maminka. 7. Mám bílou kočku/bílá kočka. 8. Mám stará babička/starou babičku. 9. Mám hezkou sestru/hezká sestra. 10. Mám malá dcera/malou dceru.

5. Popište obrázky podle modelu. Například: Hana má sympatického manžela Petra.

Petr

Hana

Vojtěch

Markéta

Anna

Adéla

Vilém

Emil

Eva

Blanka

6. Tvořte věty. Pak napište podobné věty o sobě. Jsem... Nejsem... Jmenuju se... Mám... Mám rád/ráda... Vidím... Hledám... Nejím... Dám si... Nepiju... Nemám rád/ráda...

sestra student studentka kola kamarád kamarádka tatínek profesor profesorka zmrzlina pes guláš bratr maminka káva dcera syn kočka Adam Eva sestru studenta studentku kolu kamaráda kamarádku tatínka profesora profesorku zmrzlinu psa guláš bratra maminku kávu dceru syna kočku Adama Evu

7. Pracujte v páru, ptejte se navzájem a reagujte. Pak napište text o vaší rodině. Máš bratra/sestru/syna/dceru/psa/kočku...? Jak se jmenuje? Co dělá? Kolik mu/jí je? Jaký/jaká je? Kde bydlí?

34


ČEŠTINA EXPRES 1

F | Komiks 4: Ája a její rodina

CD: 41

Mám velkou rodinu. Uvidíš! Tatínek je úředník a maminka je prodavačka.

Babička je učitelka.

A jsme doma!

Sestra je zpěvačka.

Bratr je student.

Moment! Za chvíli jsem tady.

Dobrý den! Já jsem Pája. Ty jsi sestra, že?

Ale Pájo! To jsem já, Ája!

Ne, já jsem babička!

Dobrý den! Já jsem Pája. Vy jste maminka, že?

Ne, já jsem bratr!

Aha! A to je tvoje kočka, že?

Dobrý den! Já jsem...

Ne, to je

můj pes!

35


Lekce 4 G | Co už umím česky Já a moje rodina Jmenuju se... Je mi... let. Pracuju jako... Pracuju v... Studuju... Můj tatínek se jmenuje... Moje maminka se jmenuje... Mám bratra a sestru. Gramatika Posesivní pronomena v nominativu (přivlastňovací zájmena v prvním pádu) Maskulinum

můj

tvůj

náš

váš

Femininum

moje

tvoje

naše

vaše

Neutrum

moje

tvoje

naše

vaše

jeho

její

jejich

-OVAT konjugace (časování) PRACOVAT já

pracuju/pracuji

nepracuju/nepracuji

ty

pracuješ

nepracuješ

on, ona, to

pracuje

nepracuje

my

pracujeme

nepracujeme

vy

pracujete

nepracujete

oni

pracujou/pracují

nepracujou/nepracují

Akuzativ singuláru – Maskulinum animatum a femininum (čtvrtý pád jednotného čísla – mužský rod životný a ženský rod) Mám mladšího bratra. Mám velkého psa. Mám starší sestru. Mám černou kočku. Důležité fráze Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ? Kolik vám je? Kolik ti je? Jak se jmenuje váš bratr? Jak se jmenuje tvůj bratr? Kolik mu je? Jaký je? Jak se jmenuje vaše sestra? Jak se jmenuje tvoje sestra? Kolik jí je? Jaká je? Slovní zásoba Rodina: babička, dědeček, maminka, tatínek, sestra, bratr, syn, dcera.... Charakteristika: hodný × zlý, tlustý × hubený, nemocný × zdravý, hezký, krásný × ošklivý...

Výslovnost CD: 42 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. dy – di: z Kanady – kamarádi hady – hadi dynamit – divadlo

POZOR: diktát diplomat

36

ty – ti: tyhle – tihle projekty – studenti tykat – tikat

POZOR: politik politička

ny – ni: nyvá – niva nylon – nikdo pány – páni

POZOR: tenis Nintendo


Lekce 5 Kdy je to? Kdy se sejdeme? Co rádi děláte? Komiks: Ája a Vánoce

37


Lekce 5 A | Kdy je to? 1. Podívejte se na fotografii. Hádejte, co je pravda ve cvičení 2. CD: 43

2. Poslouchejte. Označte

POZOR: Kdy je to? V 8 večer. × V 8.30.

, co je pravda.

Roman a Alice čtou kulturní program. Roman a Alice čtou zprávy ze sportu.

>Příloha ČE1, bod 5.2

Alice má ráda fotbal. Alice má ráda operu.

Fotbal je v úterý 6. ledna v 7 večer. Opera je v pondělí 6. ledna v 8 večer.

3. Na fotografiích vidíte další akce z kulturního programu. Doplňte, co je to. A. balet B. koncert C. film D. výstava E. divadelní hra F. detektivka 5. 6.

1.

3.

2.

CD: 44 4. Poslouchejte a doplňte, kdy je to. Například: Kdy je opera? – Opera je v pondělí v 8.30. 1. Kdy je koncert ? – Koncert je v pondělí v . 2. Kdy je balet? – Balet je v úterý v . 3. Kdy je film? – Film je ve středu ve .

4.

4. Kdy je detektivka? – Detektivka je v sobotu v . 5. Kdy je výstava? – Výstava je ve čtvrtek ve odpoledne. 6. Kdy je divadelní hra ? – Divadelní hra je v pátek v večer. POZOR: ve dvě, ve tři × v pět, v šest

Kdy je to? hodina

v jednu (hodinu)

>Příloha ČE1, bod 5.1

ve dvě, ve tři, ve čtyři (hodiny)

v pět, v šest... (hodin)

den

5.00–9.00 ráno

9.00–12.00 dopoledne 12.00 v poledne 12.00–17.00 odpoledne

17.00–23.00 večer

23.00–5.00 v noci

týden v pondělí >Příloha ČE1, bod 5.2 a 5.3

v úterý

ve středu

ve čtvrtek

v pátek

v sobotu

v neděli PAMATUJTE SI: v sobotu + v neděli o víkendu

38 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 1 CD: 45

5. Poslouchejte a opakujte.

6. Jaké další akce znáte? Čtěte. Rozumíte?

v pět, v šest, v noci, v pondělí, v pátek, ve dvě, ve tři, ve čtyři, ve dvanáct, ve středu, ve čtvrtek

hokej, tenis, fotbal, festival, konzultace, konference, lekce, mítink, diskotéka, prezentace

CD: 46

7. Kdy je to? Poslouchejte a doplňte čas. 1. Fotbal je v pondělí ve . 2. Diskotéka je ve středu v . 3. Konference je v ráno. 4. Film je ve čtvrtek v večer. 5. Mítink je v dopoledne.

06. Prezentace je v úterý ve 07. Festival začíná v ráno. 08. Tenis začíná v sobotu ve 09. Lekce končí v . 10. Hokej končí ve v noci.

odpoledne. .

>Příloha ČE1, bod 5.4

Datum Doplňte formy v tabulce. den 1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pát 6. šest 7. sedm 8. osm 9. devát 10. desát 11. jedenáct 21. dvacátého prvního 31. třicátého prvního…

PAMATUJTE SI: Kolikátého je dneska? – Je prvního ledna.

8. Označte, v jakém měsíci najdete toto slovo.

měsíc 1. ledna 2. února 3. března 4. dubna 5. května 6. června 7. července 8. srpna 9. září 10. října 11. listopadu 12. prosince

9. Ptejte se a reagujte.

led

dub

srp

bříza

list

červená květina

Kolikátého je dneska? Kolikátého je zítra? Kolikátého máte narozeniny?

10. Čtěte datum. 8. 1.

30. 9.

7. 6.

6. 11.

10. 5.

8. 7.

5. 3.

3. 4.

21. 8.

11. Podívejte se na Kulturní program ve cvičení 12. Co je divadelní hra, opera, film, výstava, koncert?

1. 12.

11. 2.

9. 10.

PAMATUJTE SI: od – do

12. Ptejte se a reagujte.

Například: od 1. 8. do 7. 8.

Kdy je ...? V kolik hodin je ...? Odkdy dokdy je ...? Kulturní program na týden od 1. 8. do 7. 8. Nový český film Anděl Exit 6. 8. ve 20.30 KLUBOVÉ KINO MAT Karlovo náměstí 19, P2

Václav Havel

LARGO DESOLATO 6. 8. ve 14.00 a v 19. 00 REDUTA, Národní třída 3

Skupina Monkey Business a Tonya Graves. 3. 8. v 19. 30 AGHARTA JAZZ CENTRUM Železná 16, P2

Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, P1

Moderní fotografie Od 1. 7. do 8. 8. Denně od 10. 00 do 18.00

Festival JEDEN SVĚT Od 3. 8. do 15. 8. Denně v 18.30

Anton Pavlovič Čechov

Tři sestry

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

KINO EVALD

Anenské náměstí č. 5, P1

Na Perštýně 8, P1

5. 8. ve 20.00

Antonín Dvořák SYMFONIE Z NOVÉHO SVĚTA 3. 8. v 19.00

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA 2. 8. v 19.00

KOSTEL SV. MIKULÁŠE Malostranské náměstí

NÁRODNÍ DIVADLO Národní třída 1289/1

39 Cv. 7 Cv. 10


Lekce 5 B | Kdy se sejdeme? 1. Podívejte se na fotografii. Kde jsou Romana a Zdeněk? Co dělají? CD: 47

2. Poslouchejte dialog. Označte Nechceš jít na diskotéku? Nechceš jít na tenis?

, co slyšíte.

Kdy se sejdeme? – Třeba zítra ve čtyři. Kdy se sejdeme? – Třeba zítra v šest.

CD: 47

3. Poslouchejte. Doplňte. Je pátek ráno. Zdeněk a Romana jsou 1. Zdeněk: Nechceš jít 2. ? Romana: A kdy? Zdeněk: Dneska v 3. odpoledne. Romana: Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. Můžu zítra 4. Zdeněk: Zítra 5. nemůžu, musím studovat. Můžeš zítra odpoledne? Romana: Ano, můžu. Zdeněk: Kdy se sejdeme? Romana: Třeba zítra ve 6. ? Hodí se ti to? Zdeněk: Ano, hodí. Těším se! PAMATUJTE SI: Hodí se ti/vám to? 4. Odpovězte na otázky. Ano, hodí./Ne, nehodí. 1. Je pátek ráno? ANO / NE 2. Musí Romana dneska odpoledne studovat? ANO / NE 3. Musí Zdeněk zítra ráno pracovat ? ANO / NE 4. Mají Romana a Zdeněk čas zítra ve 4? ANO / NE

5. Doplňte podle textu fráze, typické pro tuto situaci. 1. 2.

jít na tenis ? 3. čas, pracovat. 4.

se sejdeme? se ti to? – Ano,

Modální verba V textu vidíte: Nechceš jít na tenis? Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. chtít*, chci moct*, můžu muset, musím >Příloha ČE1, bod 5.5

}

pracovat, studovat, jít* do školy, jít* na tenis...

6. Doplňte konjugaci. já ty on, ona, to my vy oni

CHTÍT* chci (!) chceš

MOCT* můžu

MUSET musím

chtějí (!)

můžou

musí

7. Analyzujte. Doplňte kdo. Například: můžu – (já) můžu 1. musíte 5. 2. chci 6. 3. můžeš 7. 4. chceme 8.

40 Cv. 3

Cv. 6

můžeme musí chceš musíme

9. 10. 11. 12.

může chce můžete musíš

13. 14. 15. 16.

musím můžou chcete chtějí


ČEŠTINA EXPRES 1 8. Tvořte správné formy. 1. já – muset 2. ty – chtít 3. my – moct 4. oni – chtít

5. já – moct 6. my – moct 7. já – chtít 8. ty – moct

9. vy – muset 10. my – chtít 11. oni – moct 12. ty – muset

9. Mluvte o sobě. Doplňte vhodné modální sloveso. 1. V pátek 2. Dneska večer 3. Ve čtvrtek 4. Zítra

jít do školy. jít do kina. jít do divadla. jít do restaurace.

5. V pátek 6. V sobotu 7. V neděli 8. Dneska

jít odpoledne na hokej. jít na diskotéku. jít na koncert. jít na lekci.

10. Napište dialog. Navrhněte akci z tabulky a naplánujte, kdy se sejdete. Nechceš jít/jet ...? Můžeš zítra/v pondělí ...? Máš čas ráno/v 5 ...? Kdy se sejdeme? Hodí se ti to ...?

POZOR: do ×

do restaurace do kina do divadla do hospody do galerie do školy na tenis na fotbal na koncert na výstavu na oběd na výlet na procházku

na + akce a aktivity >Příloha ČE1, bod 5.6

11. Doplňte verba k obrázkům. Rozumíte? A. vařit oběd B. psát* domácí úkoly C. dívat se na televizi

D. poslouchat hudbu E. hrát* volejbal F. pracovat na počítači

G. tancovat na diskotéce H. nakupovat v supermarketu I. spát

J. uklízet byt K. číst* knihu L. vstávat v 6 ráno

1. F

2. __

3. __

4. __

5. __

6. __

7. __

8. __

9. __

10. __

11. __

12. __

12. Mluvte o sobě. Doplňte vhodné sloveso. Ráno musím Dopoledne musím Každý den musím

O víkendu nemusím O víkendu můžu O víkendu nechci

Zítra musím Zítra nechci Zítra nemůžu

13. Seřaďte slova. Čtěte. 1. večer – dneska – jídlo – vařit – musím 2. hrát – odpoledne – chceme – zítra – volejbal 3. chci – v – neděli – supermarketu – nakupovat – v 4. test – psát – musíte – dneska – ráno

5. v – můžeš – pátek – diskotéce – tancovat – na – večer? 6. chceš – dopoledne – zítra – uklízet – odpoledne – nebo? 7. domácí – večer – v – úkoly – musíš – úterý – psát 8. na – v – počítači – pracovat – noci – nemůžu

14. Pracujte v páru. Plánujte, kdy se sejdete. Reagujte negativně. Změňte podtržená slova. Nechceš/nechcete jít zítra na tenis? – Ne, zítra nemůžu. Proč nemůžeš/nemůžete? – Protože musím uklízet.

PAMATUJTE SI: proč? – protože

41


Lekce 5 C | Co rádi děláte? 1. Čtěte.

2. Doplňte jména z textu.

Olga Jandáková a Václav Jandák jsou bratr a sestra, ale každý je úplně jiný. Olga je často unavená. Ráda spí a nerada vstává. Nemá ráda sport a nerada sportuje. Má moc ráda knihy. Ráda čte knihy, noviny a časopisy. Václav je energický a aktivní. Rád vstává v šest hodin ráno a pracuje nebo sportuje. Má rád tenis – rád hraje tenis a často se dívá na tenis v televizi. Něco ale mají Olga a Václav společné. Oba mají rádi dobré jídlo a rádi vaří a jedí.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Tvořte otázky k textu.

má rád tenis. nemá ráda sport. mají rádi dobré jídlo. má moc ráda knihy.

6

rádi vaří a jedí. ráda čte knihy, noviny a časopisy. rád hraje tenis. ráda spí.

Například: Kdo rád čte? Kdo má rád sport?

mít rád × rád

Má ráda knihy.

Má rád tenis.

×

×

Ráda čte knihy.

Rád hraje tenis.

>Příloha ČE1, bod 5.7

4. Co rádi nebo neradi děláte? Doplňte podle modelu. Například: 1. 2. 3.

spím. – Rád/nerad spím. poslouchám hudbu. 4. vařím. 5. se dívám na televizi. 6.

5. Doplňte rád/ráda nebo mám rád/ráda. 1. 2. 3. 4.

detektivky. čtu detektivky. testy. píšu testy.

5. 6. 7. 8.

vstávám v 6 ráno. nakupuju. čtu detektivky.

7. 8. 9.

poslouchám hudbu. hudbu. hraju fotbal. fotbal.

9. 10. 11. 12.

hraju volejbal. uklízím. píšu testy. kávu. piju kávu. se dívám na akční filmy. akční filmy.

6. Vymyslete si 4 otázky pro partnera. Ptejte se a reagujte. Například: Máš rád/a kávu? Hraješ rád/a tenis? CD: 48

7. Poslouchejte, co říká Jana Nová. Co dělá často a co nedělá nikdy? Označte fotografie

8. Mluvte o sobě. Co děláte často nebo jenom někdy? 9. Tvořte negativní věty podle modelu. Pak řekněte o sobě, co je pravda. Například: Mám čas. – Nikdy nemám čas. 1. Tancuju na diskotéce. 4. Čtu knihy. 2. Pracuju na počítači. 5. Hraju fotbal. 3. Nakupuju v supermarketu. 6. Rozumím česky.

10. Mluvte o vaší rodině. Moje maminka často... Můj bratr nikdy... Můj syn někdy...

42 Cv. 10

7. Hraju tenis. 8. Piju alkohol. 9. Jím maso.

10. Uklízím byt. 11. Hraju hokej. 12. Píšu domácí úkoly.

nebo ×.

POZOR: Co nedělá nikdy? > Příloha ČE1, bod 5.8


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 5: Ája a Vánoce

CD: 49

Mám moc práce!

Za týden jsou Vánoce!

V úterý musím uklízet.

Čau Ájo! Kdy se sejdeme?

Ve středu musím vařit.

Nemůžu, musím nakupovat!

Musím vařit!

V pondělí musím nakupovat.

Ve čtvrtek musím zdobit stromeček.

Musím uklízet!

Musím zdobit stromeček!

Ale kde je Pája?

Ahoj Ájo! Veselé Vánoce!

43


Lekce 5 E | Co už umím česky Kdy je to? Kdy je lekce? – Lekce je v pondělí dopoledne. Kdy je koncert? – Koncert je v úterý 6. ledna v 8 večer. Organizujeme setkání Nechceš jít do/na...? Dneska nemůžu. Nemám čas, musím studovat. Můžu zítra odpoledne. Kdy se sejdeme? – Sejdeme se... Hodí se ti to? – Ano, hodí. Ne nehodí.

POZOR: Rád hraju tenis. × Mám rád tenis

Co rád/ráda dělám Rád hraju tenis. Ráda čtu. Často hraju tenis. Někdy hraju basketbal. Nikdy nehraju volejbal.

POZOR: Rád hraju tenis. ×

Mám rád tenis.

Gramatika Modální verba (slovesa) CHTÍT*

MOCT*

MUSET

chci

můžu

musím

ty

chceš

můžeš

musíš

on, ona, to

chce

může

musí

my

chceme

můžeme

musíme

vy

chcete

můžete

musíte

oni

chtějí

můžou

musí/musejí

Modální verba (slovesa) + infinitiv! Chci pracovat. Můžu pracovat. Musím pracovat. Důležité fráze Kdy je to? V kolik hodin je to? Kolik je hodin? Kolikátého je dneska? Kolikátého je zítra? Kolikátého máte narozeniny? Slovní zásoba Den, týden, měsíc, rok Ráno, dopoledne, odpoledne, večer, v noci V pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli Vařit jídlo, psát domácí úkoly, dívat se na televizi, poslouchat hudbu, hrát volejbal, spát... Výslovnost CD: 50 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. be – bě: bez – běs zaber – záběr Robe – robě

44

pe – pě: pes – pět petice – pětice klepe – slepě

ve – vě: ven – věc vedro – vědro plave – plavě

me – mě: mech – měch prameny – proměny láme – rámě


Lekce 6

Slavní Češi a Češky Co jsi dělal/dělala včera? Znát, vědět, umět Komiks: Ája a Pája na hradě Kaprštejn

45


Lekce 6 A | Slavní lidé

POZOR: člověk × lidé, lidi

1. Znáte nějakého slavného člověka? Kdo je slavný nebo slavná? 2. Čtěte text ve cvičení 3. Označte správnou odpověď. 1. Božena Němcová byla a) herečka b) spisovatelka c) zpěvačka

3. T. G. Masaryk byl a) první český herec b) první český prezident c) první český spisovatel

5. Dana Zátopková byla a) sportovkyně b) politička c) učitelka

2. Božena Němcová měla a) dvě děti b) tři děti c) čtyři děti

4. T. G. Masaryk a) pracoval na počítači b) pracoval ve firmě c) pracoval na univerzitě

6. Emil Zátopek vyhrál závod a) na 5 kilometrů b) na 10 kilometrů c) na 5 a na 10 kilometrů a maraton

3. Čtěte.

Božena Němcová byla česká spisovatelka. Narodila se v roce 1820. Němcová byla krásná a talentovaná, ale její manžel měl politické a finanční problémy a Němcová často neměla peníze. Měla čtyři děti, tři syny a dceru. Božena Němcová psala romány, povídky a pohádky. Její román Babička je velmi slavný. Její romantické prózy měl rád Franz Kafka. Němcová umřela v roce 1862.

Tomáš Garrique Masaryk byl filozof a politik. Byl to první český prezident. Narodil se v roce 1850. Studoval filozofii a potom učil na univerzitě jako profesor a psal o filozofii. Od roku 1918 do roku 1935 byl prezident Československa. Jeho manželka byla Američanka. Měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery. Jeho přítel byl slavný český spisovatel Karel Čapek. Masaryk rád jezdil na koni a byl velmi populární. Umřel v roce 1937.

Emil Zátopek (1922–2000) a jeho manželka Dana Zátopková (1922–2020) byli sportovci. Emil a Dana se narodili ve stejný den a taky ve stejný den vyhráli zlatou medaili na olympiádě ve Finsku v roce 1952. Emil tam dokonce vyhrál tři závody: na 5 kilometrů, na 10 kilometrů a maraton a vytvořil tři olympijské rekordy. Byl to nejslavnější český atlet ve dvacátém století.

4. Doplňte jméno. 1. 2. 3. 4. 5.

se narodil v roce 1850. se narodila v roce 1820. se narodili ve stejný den. měla čtyři děti. měl čtyři děti.

6. 7. 8. 9. 10.

vyhráli zlatou medaili. často neměla peníze. učil na univerzitě jako profesor. rád jezdil na koni. byli sportovci.

5. Znáte tyto profese? Spojte maskulinum a femininum. Například: prezident – prezidentka prezident filozof vědec politik cestovatelka filozofka vědkyně skladatelka profesor cestovatel sportovec zpěvák prezidentka herečka spisovatelka zpěvačka skladatel herec spisovatel malíř malířka politička sportovkyně profesorka

6. Řekněte, kdo byl nějaký slavný zpěvák, zpěvačka, vědec, vědkyně... Pak napište krátký text. Například: Michael Jackson byl zpěvák. Edith Piaf byla zpěvačka.

46 Cv. 3

PAMATUJTE SI: Narodil/a se v roce 1820. Čteme: v roce osmnáct set dvacet Emil Zátopek (1922–2000) Čteme: devatenáct set dvacet dva až dva tisíce


ČEŠTINA EXPRES 1 Minulý čas (on, ona, ono/to, oni). Doplňte do tabulky všechny formy. infinitiv být narodit se psát studovat učit vyhrát

on byl

singulár ona byla

ono/to bylo

plurál oni byli

PAMATUJTE SI: byl × byla × bylo × byli

>Příloha ČE1, bod 6.1

Nepravidelná slovesa: a) být – byl, psát – psal, spát – spal, pít – pil b) číst – četl, chtít – chtěl, jít – šel, šla, jíst – jedl, mít – měl, moct – mohl, umřít – umřel >Příloha ČE1, bod 6.1 a 6.2

7. Procvičujte pravidelná slovesa. Doplňte.

8. Procvičujte nepravidelná slovesa. Doplňte.

Například: Jan (pracovat). – Jan pracoval. 1. Robert (nakupovat) v supermarketu. 2. Fred (poslouchat) hudbu. 3. Tamara (tancovat) na diskotéce. 4. Aneta (hrát) volejbal. . 5. Olaf o víkendu (lyžovat) 6. Halina (studovat) matematiku. 7. Mohamed (vařit) arabské jídlo. 8. Nataša a Andrej (uklízet) byt. 9. Hans a Inge (vstávat) v 7 hodin ráno. 10. Jana a Jan (cestovat) po celém světě.

9. Pracujte se slovníkem. Napište v minulém čase.

Například: (být): Můj bratr byl v supermarketu. 1. Moje maminka (být) v práci. 2. Moje kolegyně (psát) test. 3. Můj syn (spát) celý den. jenom vodu. 4. Můj dědeček (pít) 5. Můj kamarád (mít) čas. 6. Můj asistent (číst) dokumenty. 7. Moje sestra (jíst) zeleninu. 8. Moje učitelka (jít) do restaurace. 9. Můj kolega (nemoct) jít do práce. 10. Moje kamarádka (nechtít) jít do školy.

1. Moje babička __________ (být) učitelka. __________ (Mít ráda) historii a operu. Často __________ (poslouchat) klasickou hudbu. 2. Můj dědeček __________ (být) doktor. __________ (Mít rád) sport. Rád __________ (hrát) tenis a __________ (lyžovat). 3. Můj bratr Pavel __________ (být) večer unavený. __________ (Muset) vstávat v 5 hodin ráno. __________ (Jít) do práce pěšky, protože metro __________ (nejet). Celý den __________ (telefonovat) a __________ (psát) e-maily. Nic __________ (nejíst) a __________ (pít) jenom kávu, protože __________ (nemít) čas. 4. Moje sestra Helena __________ (nebýt) unavená, protože __________ (nejít) do práce a __________ (moct) ráno dlouho spát. __________ (vstávat) v 10 hodin a dopoledne __________ (hrát) hry na počítači. POZOR: Odpoledne __________ (jet) na oběd do restaurace a pak __________ (nakupovat) oblečení. jít* – šel, šla, šli Večer __________ (jít) s přítelem do kina. jet* – jel 10. Pozor na slovesa jít, jet a jíst! Tvořte věty v minulém čase. jíst – jedl Například: syn – jít do kina: Syn šel do kina. 1. kamarád – jít do práce 4. kamarádka – jet na výlet 7. manželka – jít do školy 2. sestra – jet autem 5. kamarádi – jít do galerie 8. manžel – nejíst maso 3. bratr – nejíst knedlíky 6. syn – jíst zeleninový salát 9. rodiče – jet do divadla

11. Jakub dělal party pro kamarády. Napište, co dělal (nebo dělali) nejdřív, pak/potom a nakonec. s hrát karty

s nakupovat jídlo a pití

12. Tvořte věty v minulém čase.

s jít spát

1. Evžen nejdřív (nakupovat) v supermarketu a pak (vařit). 2. Pavla nejdřív (vařit), pak (jíst) oběd a nakonec (pít) kávu. 3. Studenti nejdřív (číst), pak (mluvit) a nakonec (psát) test.

s jíst a pít

s zvát kamarády

s vařit

s tancovat

s uklízet

4. Jan (hrát) nejdřív tenis a potom volejbal. 5. Ondřej a Dana (být) v restauraci a pak (jet) do kina. 6. Eva (chtít) pracovat, ale nakonec (jít) spát.

47 Cv. 8


Lekce 6 B | Co jsi dělal/dělala včera? 1. Podívejte se na fotografii. Hádejte, kde jsou Irena a Martin. Co dělají? CD: 51

2. Poslouchejte. Doplňte, kdo. 1. Kdo včera dopoledne spal? – 2. Kdo uklízel a vařil? – 3. Kdo nedělal nic? – 4. Kdo byl u holiče? –

3. Čtěte dialog. Všimněte si forem minulého času.

4. Co říkají Martin a Irena? Napište formy sloves v minulém čase.

Je ráno. Irena a Martin jsou ve škole. Pijou kávu a povídají si. Irena: Co jsi dělal včera? Byl jsi doma? Martin: Ano, byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači. Odpoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. Irena: A co jsi dělal potom? Martin: Uklízel jsem a pak jsem vařil. A co jsi dělala ty? Irena: Hm, nedělala jsem nic. Spala jsem a pak jsem byla u holiče. Nevidíš?

jsi dělal

Minulý čas (například být) Doplňte negativní formy. já ty on, ona, to my vy oni

byl/byla jsem byl/byla jsi byl, byla, bylo – – – byli jsme byli jste byli – – –

POZOR: 2. logická pozice: Byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači.

nebyl jsem

>Příloha ČE1, bod 6.4

>Příloha ČE1, bod 6.1, 6.2 a 6.3

5. Mluvte o sobě. Řekněte, co jste dělali nebo nedělali včera. Například: Hrál/a jsem volejbal. Neposlouchal/a jsem hudbu. s hrát volejbal s poslouchat hudbu s psát test s číst detektivku s vařit oběd s pít alkohol s jet autobusem s jíst zeleninu s být u holiče s pracovat na počítači

s uklízet byt s vstávat v 6 ráno s dívat se na televizi

6. Tvořte negativní formy. Například: Měl jsem čas. – Neměl jsem čas. 1. Byl jsem ve škole. 5. Měli jste čas? 2. Pili jsme kávu. 6. Pracovala jsem na počítači. 3. Petr byl doma. 7. Eva se učila. 4. Hrála jsem tenis. 8. Chtěli jsme tancovat.

7. Analyzujte podle modelu. Například: pracoval jsem – já 1. byl jsi – 2. měl – 3. psal jsem – 4. vařili jste – 5. uklízeli – 6. poslouchali jsme – 7. pracovala – 8. dívali se –

48 Cv. 7

9. Spal jsem 10 hodin. 10. Jan a Iva byli ve škole. 11. Pili jsme čaj. 12. Jedla jsem polévku.

8. Tvořte minulý čas. Například: Jan pracuje. – Jan pracoval. 1. Studuju češtinu. 2. Vaříš kávu? 3. Co dělá maminka? 4. Pracujeme na počítači. 5. Ben spí. 6. Posloucháme hudbu. 7. Kamarádi nejsou doma. 8. Dívám se na televizi.

13. Studoval jsi češtinu? 14. Četl jsem detektivku. 15. Psali jsme test. 16. Robert hrál tenis.


ČEŠTINA EXPRES 1 9. Změňte podle modelu. POZOR na druhou pozici! Například: Byl jsem doma. Včera jsem byl doma. 1. Vstával jsem v 7 hodin. Ráno 2. Studoval jsem. Dopoledne 3. Jedl jsem v restauraci. V poledne 4. Pracoval jsem na počítači. Odpoledne 5. Neměl jsem čas. Večer 6. Psali jsme test. Včera 7. Hrál jsem volejbal. V sobotu večer 8. Spal jsem. V noci

10. Tvořte věty v minulém čase. POZOR na druhou pozici! Například: (já) – spát: Spal/a jsem. 1. (já) – pracovat – na počítači 2. včera – (já) – pracovat 3. (my) – pít – džus 4. co – (ty) – vařit? 5. (vy) – hrát – tenis? 6. v noci – (já) – nemoct – spát 7. (my) – nechtít – uklízet 8. (ty) – číst – ten – nový – román?

CD: 52

12. Poslouchejte. Označte

, co slyšíte.

Byl jsi včera doma? Byls včera doma? Vařila jsi guláš? Vařilas guláš? Pracoval jsi na počítači? Pracovals na počítači? Měla jsi o víkendu čas? Mělas o víkendu čas? Šel jsi v pátek do práce? Šels v pátek do práce? Jedla jsi už někdy ovocné knedlíky? Jedlas už někdy ovocné knedlíky?

POZOR: byl jsi > byls, byla jsi > bylas vařil jsi > vařils, vařila jsi > vařilas

11. Připravte si otázky pro partnera. Používejte výrazy dneska, včera, o víkendu, minulý týden/měsíc/rok.

>Příloha ČE1, bod 6.3

Například: Byl jsi včera večer doma? – Ano, byl. Četla jsi ten nový román? – Ne, nečetla.

13. Podívejte se na obrázky. Co Štěpán Verner dělal, když byl malý?

1

2

3 5 6

4 7

14. Štěpán Verner je teď dospělý a má syna. Mluví se synem. Je pravda všechno, co říká? „Když jsem byl malý, moc dobře jsem se učil. Odpoledne jsem sportoval, hrál jsem fotbal. Byl jsem výborný fotbalista! Večer jsem se nikdy dlouho nedíval na televizi. Nikdy jsem neměl džíny nebo kolo jako ty, protože jsme neměli peníze. Jedl jsem všechno, co maminka uvařila. Každý den jsem nakupoval jídlo a pití. Moc rád jsem četl a uklízel. Výborně jsem vařil. Byl jsem ideální syn!“

8

Když jsem byl malý...

15. Co jste dělali vy, když jste byli malí? Řekněte dvě pravdy a jednu lež. 49 Cv. 10


Lekce 6 C | Znát, vědět, umět 1. Čtěte. Odpovězte na otázky v kvízu. Leszek Konczalowski je z Polska. Bydlí v České republice a umí už docela dobře česky. Zná českou kulturu a historii. Připravil krátký kvíz pro kamarády z jazykové školy.

Znáte českou kulturu a historii? 1. Víte, kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk? a) Byl to prezident. b) Byl to skladatel. c) Byl to herec.

3. Víte, kde žije spisovatel Milan Kundera? a) V České republice. b) Ve Francii. c) V USA.

5. Slavný král, který v Praze založil univerzitu a most, byl a) Karel I. (čti: první) b) Karel III. (čti: třetí) c) Karel IV. (čti: čtvrtý)

2. Víte, kdy umřel náboženský reformátor Jan Hus? a) V roce 1615. b) V roce 1915. c) V roce 1415.

4. Víte, jak se jmenuje česká hymna? a) Kde je můj dům? b) Kde domov můj? c) Kde jsem doma?

6. Víte, jak se jmenuje slavný román Boženy Němcové? a) Dědeček. b) Maminka. c) Babička.

4. Pracujte v páru. Používejte slovesa znát, vědět, umět. Ptejte se a reagujte.

znát × vědět × umět

Například: Znáš...? Víš,...? Umíš...?

Porovnejte. Pak najděte a označte věty se slovesy znát, vědět, umět ve cvičení 1 a v kvízu. znát + objekt (akuzativ) vědět, + kdo... / kdy... / kde... / jak... umět + česky, anglicky, rusky... / vařit, plavat, lyžovat...

francouzsky rusky

2. Doplňte znát, vědět nebo umět. česky: Umím česky. hrát tenis. , kdo je Barack Obama. Boženu Němcovou. , kdy je koncert. vařit. , kde je hotel Hilton.

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: znát – Praha: Znáš Prahu? 1. znát – Česká republika 2. znát – Londýn 3. vědět – kdo – být – T. G. Masaryk 4. vědět – kdy – být – příští – lekce 5. umět – dobře – plavat 6. umět – dobře – anglicky

50 Cv. 4

malovat česky

>Příloha ČE1, bod 6.5

Například: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

kdo byl první český prezident

PAMATUJTE SI: Umím česky. ×

Studuju češtinu.

nějakou českou zpěvačku

kde je Český Krumlov

nějakého českého zpěváka

tancovat

kdo je teď český prezident

německy

zpívat

španělsky

Prahu

nějakou českou sportovkyni

vařit nějaký český film

lyžovat

italsky

kde je hrad Karlštejn nějakého českého politika

5. Vymyslete si další 3 podobné otázky pro partnera. Pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. 6. Napište kvíz o České republice nebo o vaší zemi.


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 6: Ája a Pája na hradě Kaprštejn

CD: 53

Vítám vás na hradě Kaprštejn! Já jsem baronka Žofie Kaprštejnová.

V roce 1250...

Náš hrad má dlouhou historii.

V roce 1650...

V roce 1850...

Jmenovala se Eulálie Kaprštejnová. To je moje prapraprapraprababička.

Jůůů!

Straší tady jako bílá paní.

Jmenoval se Bonifác Kaprštejn. To je můj praprapraprapradědeček.

Těší mě! A to je můj manžel.

Jééé!

Straší tady jako bezhlavý rytíř.

Upír!

Pomoc!

Promiňte! Hráli jsme divadlo!

51


Lekce 6 E | Co už umím česky Otázka a reakce Kdo byl T. G. Masaryk? – Byl slavný filozof a politik. Kdo byla Božena Němcová? – Byla česká spisovatelka. Co jsi dělal včera? – Uklízel jsem a pak jsem vařil. Co jsi dělala včera? – Nedělala jsem nic. Nejdřív, pak, potom, nakonec

Jakub nejdřív zval kamarády, potom uklízel, pak nakupoval jídlo a pití, potom vařil a nakonec tancoval.

Znát, vědět, umět Znáš T. G. Masaryka? Znáš Prahu? Víš, kdo byl T. G. Masaryk? Víš, kde je Praha? Umíš česky? Umíš plavat? Gramatika Préteritum (minulý čas) – například verbum (sloveso) BÝT: POZOR: já byl/byla jsem byl jsi = byls ty byl/byla jsi byla jsi = bylas on, ona, to byl, byla, bylo my byli jsme vy byl jste, byla jste, byli jste oni byli Nepravidelná verba (slovesa): být – byl, pít – pil, mít – měl, psát – psal, spát – spal... mít – měl, číst – četl, jíst – jedl, jít – šel, šla, šli, chtít – chtěl, moct – mohl, umřít – umřel.... Negace (zápor): Nebyl jsem doma. Druhá logická pozice pomocných sloves: Byl jsem celý den doma. Včera jsem byl celý den doma. Důležité fráze Když jsem byl malý... Když jsem byla malá... Nikdy jsem neměl džíny nebo kolo jako ty. Umím česky. Mluvím česky. Učím se česky. × Studuju češtinu. Slovní zásoba Slavní muži: filozof, vědec, profesor, cestovatel, skladatel, spisovatel, malíř... Slavné ženy: filozofka, vědkyně, profesorka, cestovatelka, skladatelka, spisovatelka, malířka... Výslovnost CD: 54 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. r – ř: rek – Řek ra – řa rada – řada re – ře hrad – hřad ry – ři var – vař ro – řo kur – kuř ru – řu tvar – tvař rou – řou rarášek – řeřicha

52


Lekce 7

Kde jsi byl/a? Ukradené diamanty Kde jste byli na dovolené? Komiks: Kde byla Ája?

53


Lekce 7 A | Kde jsi byl/a? CD: 55

1. Poslouchejte. Odpovězte na otázky. Kde je Dáša? Kde je Roman?

2. Co je/není pravda? 1. Dáša nebyla ve škole. 2. Dáša byla v restauraci na obědě. 3. Dáša je teď na diskotéce. 4. Roman byl ráno u doktora. 5. Roman není nemocný.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

CD: 55

3. Poslouchejte dialog. Doplňte prepozice v/ve, na a u. Roman: Co jsi dneska dělala, Dášo? Kde jsi byla? Dáša: Dopoledne jsem byla 1. škole 2. angličtině. Pak jsem byla 3. restauraci 4. obědě a pak 5. návštěvě 6. kamarádky. Teď jsem 7. klubu 8. diskotéce. A co ty? Kde jsi? Nechceš taky přijít? doktora a teď jsem doma a ležím. Roman: Já nemůžu. Ráno jsem byl 9. Mám kašel a rýmu. Neslyšíš?

Kde? Statická slovesa + prepozice v, na, u Doplňte příklady z textu. V/VE + lokál být*

NA + lokál

+ akce a aktivity

U + genitiv

+

>Příloha ČE1, bod 7.1 a bod 7.2

CD: 56 4. Doplňte v nebo ve. Pak kontrolujte poslechem. Například: v kině × ve škole 1. divadle 2. restauraci POZOR: 3. parku v parku [fparku] 4. vlaku v klubu [fklubu] 5. firmě v × ve <Příloha ČE1, bod 5.1 6. klubu

je Hotel e. ř o um Loď jeoři. na m

5. Označte správnou prepozici. 1. Nakupuju v/na/u supermarketu. 2. Pracuju v/na/u kanceláři. 3. Byla jsem v/na/u holiče. 4. Včera jsem byl v/na/u výstavě. 5. Spala jsem v/na/u hotelu. 6. Byl jsem v/na/u doktora.

54 Cv. 3

Cv. 5

7. Sejdeme se v/na/u diskotéce. 8. V pátek jsem byla v/na/u galerii. 9. Jedli jsme v/na/u hospodě. 10. Včera jsem byl v/na/u divadle. 11. Byl jsem v/na/u kamarádky. 12. Plaval jsem v/na/u moři.

Ryba je v moři.


ČEŠTINA EXPRES 1 6. Doplňte v/ve, na nebo u. Pak tvořte věty se slovesy být, pracovat, studovat, bydlet, čekat, sejít se… Například: škole – ve škole: Studuju ve škole. 1. supermarketu 7. diskotéce 2. práci 8. holiče 3. kanceláři 9. restauraci 4. kině 10. doktorky 5. doktora 11. klubu 6. návštěvě 12. letišti

13. 14. 15. 16. 17. 18.

kamaráda obchodě divadle hotelu škole parkovišti

19. 20. 21. 22. 23. 24.

nemocnici hospodě firmě kostele parku nádraží

7. Mluvte o sobě. Kde jste byli včera? Co jste dělali? v/ve, na + lokál sg. Doplňte formy lokálu ze cvičení 4, 5 a 6. nominativ singuláru

lokál singuláru

To je supermarket, hotel, klub...

Jsem v/ve/na supermarketu

koncovky

To je restaurace, práce, kancelář... Jsem v/ve/na To je škola, obchod, kino...

Jsem v/ve/na /

ALE: To je banka. > Jsem v bance. To je Praha. > Jsem v Praze. POZOR: To je náměstí. – Jsem na náměstí. To je nádraží. – Jsem na nádraží. >Příloha ČE1, bod 7.3

8. Ptejte se, kde jste byli o víkendu, a reagujte. Tvořte lokál sg. Například: Kde jsi byl/a o víkendu? – Byl jsem v parku. 1. v (park) 7. v (restaurace) 2. v (hotel) 8. v (nemocnice) 3. v (supermarket) 9. na (lekce) 4. v (klub) 10. na (konference) 5. v (bar) 11. na (letiště) 6. v (hostel) 12. v (kancelář)

13. ve (škola) 14. v (hospoda) 15. na (výstava) 16. v (kino) 17. v (kostel) 18. v (divadlo)

19. v (banka) 20. na (diskotéka) 21. v (Amerika) 22. v (řeka) 23. v České (republika) 24. v (Praha)

9. Doplňte lokál sg. 1. Bydlel jsi v (hotel) nebo v (hostel)? 2. Včera jsem byl ve (škola) na (lekce). 3. Čekáš v (banka) nebo na (parkoviště)? 4. Dva roky jsem bydlela v (Amerika), ale teď bydlím v (Praha). 5. V pátek jsem byla v (práce) a pak na (konference). 6. Tancoval jsem v (klub) na (diskotéka). 7. O víkendu jsme byli na (výstava) v (galerie). 8. Včera jsem byla v (supermarket) a pak na (návštěva) u kamaráda.

10. Tvořte věty v minulém čase. Například: (já) – být – v – kino. Byl/a jsem v kině. 1. (já) – být – v – restaurace. 2. Eva – být – ve – škola – na – lekce. 3. (my) – být – o – víkend – v – Itálie. 4. Lucie – pracovat – v – kancelář.

5. (ty) – být – v – banka? 6. (vy) – být – na – diskotéka? 7. Bob – být – v – nemocnice – u – doktor. 8. (my) – sejít – se – v – divadlo.

11. Používejte tabulku. Napište informace o sobě. POZOR na negaci! Například: Často bydlím v hotelu./Nikdy nebydlím v hotelu. často teď někdy nikdy ne- málokdy

být

pracovat studovat jíst spát tancovat čekat bydlet žít* nakupovat plavat*

škola restaurace práce penzion hostel hospoda moře park hotel firma kancelář letiště byt nádraží řeka doma (!)

55 Cv. 6

Cv. 9


Lekce 7 B | Ukradené diamanty 1. Co to znamená? Používejte slovník. ukradený diamant zloděj za milion korun ukrást* vrátný krupiér sekretářka ptát se opravdu podezřelý

2. Přečtěte si text. Ukradené diamanty Policejní inspektor Holmík hledá zloděje, který v hotelu Adria ukradl diamanty za milion korun. Ptá se lidí z hotelu, kde byli včera. Podezřelý je vrátný pan Máslo, krupiér pan Polívka a sekretářka paní Okurková. Na obrázcích vidíte, kde opravdu byli a co dělali včera.

3. Podívejte se na obrázky. Napište, kde včera byli pan Máslo, pan Polívka a paní Okurková a co tam dělali?

Pan Máslo

Pan Polívka

Paní Okurková CD: 57; 58; 59

4. Pan Máslo, pan Polívka a paní Okurková mluví s inspektorem Holmíkem o tom, kde byli včera. Poslouchejte, co říkají. Jeden neříká pravdu a ukradl diamanty. Kdo je to? 56


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Kde jste byli na dovolené?

PAMATUJTE SI: být na dovolené ×

CD: 60

1. Znáte země Evropské unie? Poslouchejte a opakujte. Rozumíte? 1. Belgie 2. Bulharsko 3. Česká republika (Česko) 4. Dánsko 5. Estonsko

6. Finsko 7. Francie 8. Holandsko 9. Irsko 10. Itálie

11. Litva 12. Lotyšsko 13. Lucembursko 14. Maďarsko 15. Německo

jet na dovolenou

16. Polsko 17. Portugalsko 18. Rakousko 19. Rumunsko 20. Řecko

21. Slovensko 22. Slovinsko 23. Španělsko 24. Švédsko 25. Velká Británie

2. Ukažte tyto země na mapě Evropy. 3. Cestujete rádi? Ptejte se podle modelu. Například: Byl jsi někdy v Estonsku? – Ano, byl./Ne, nebyl.

4. Odpovězte na otázky. V jaké zemi můžete...? 1. Kde můžete pít dobré víno? 2. Kde můžete vidět Louvre? 3. Kde můžete vidět Stonehenge? 4. Kde můžete tancovat flamenco? 5. Kde můžete vidět Vesuv? 6. Kde můžete vidět řeku Dunaj? 7. Kde můžete vidět Alpy? 8. Kde můžete vidět Krakow? 9. Kde můžete jíst Sachrův dort? 10. Kde jste ještě nikdy nebyli?

5. Podívejte se na mapu. Jaké počasí je v Evropě? Například: Ve Španělsku je teplo. Je hezky. Je slunečno. Je ošklivo. Je zataženo. Je teplo. Je + 30° (stupňů).

SEVER(NÍ)

ZÁPAD(NÍ)

VÝCHOD(NÍ)

JIH (JIŽNÍ)

Je zima. Je - 5° (stupňů). Prší. Sněží. Je vítr.

6. Diskutujte. V jaké zemi byste chtěli bydlet a proč? Například: Chtěl/a bych bydlet ve Francii, protože je tam hezky a slunečno.

7. Diskutujte. Jaké počasí je u vás (= ve vaší zemi) na jaře, v létě, na podzim, v zimě? Jaké počasí je dneska?

PAMATUJTE SI: u vás × u nás

57 Cv. 4

Cv. 5


Lekce 7 CD: 61; 62; 63

7. Poslouchejte 3 dialogy, ve kterých mluví lidé o dovolené. Označte 1

Dialog:

2

, co slyšíte. 1

Dialog:

3

Byl/a ve Španělsku.

Bylo hezky a slunečno.

Byl/a ve Švédsku.

Bylo teplo, ale byl vítr.

Byl/a ve Švýcarsku.

Bylo ošklivo, zima a pršelo.

2

3

8. Spojte otázky a odpovědi. Pak pracujte v páru. Mluvte o dovolené. Ptejte se a reagujte. 1. Kde jste byl/a naposled na dovolené? 2. Kdy to bylo? 3. Jak dlouho jste tam byl/a? 4. Jaké bylo počasí? 5. Co jste tam dělal/a? 6. Co jste tam viděl/a? 7. Co jste jedl/a a pil/a? 8. Jaké to bylo?

A. Viděl jsem zajímavé památky. B. Jedl jsem výbornou pizzu a pil jsem italské víno. C. Bylo to moc hezké, ale dost drahé. D. Byl jsem tam dva týdny. E. Bylo hezky, ale někdy byl vítr a jednou pršelo. F. V létě. G. Plaval jsem a opaloval jsem se. H. V Itálii.

1

9. Kdo je na dovolené ve městě, u moře, na chatě a na horách? Co tam může dělat? CD: 64

10. Michal a Luděk mluví o dovolené. Poslouchejte. Odpovězte na otázky.

Luděk

Michal

Kde byl? Co tam dělal? Jaké bylo počasí? Bylo to drahé nebo levné?

CD: 64

11. Označte

, o čem Michal a Luděk mluví.

o restauraci o škole o moři o práci o jídle a pití o hotelu o chatě o lyžování o kamarádovi o počasí o cestování o horách (pl.) o módě o divadle o penězích (pl.)

mluvit, povídat si, slyšet, číst + o + lokál. Zopakujte si koncovky lokálu sg. pro lokality. Porovnejte: V baru mluvíme o skandálu. V restauraci mluvíme o konferenci. V hospodě mluvíme o módě. POZOR: Masculinum animatum má koncovku -ovi: To je kamarád. × Mluvíme o kamarádovi. >Příloha ČE1, bod 7.3 a 7.4

12. O čem mluvíme, povídáme si, slyšíme nebo čteme? Tvořte lokál sg. 1. Včera jsem slyšel o (skandál). 2. Moje kamarádka nikdy nemluvila o (politika). 3. Robert četl zajímavou knihu o (historie). 4. Petr a Jan si v hospodě povídali o (fotbal) . 5. Už jsi slyšel o nové (móda)?

6. Povídali jsme si o (film). 7. Četl jsem knihu o (cestování). 8. Často jsme si povídali o (jídlo a pití). 9. Včera jsme mluvili o (kamarád). 10. Spisovatel psal knihu o (prezident).

13. O čem často mluvíte? Napište 3 otázky pro partnera. Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Mluvíš často o sportu? – Ano, protože rád hraju fotbal a lyžuju.

58 Cv. 7

2

3 4


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 7: Kde byla Ája?

CD: 65

Ta naše Ája je hrozná!

Pořád je někde pryč, neuklízí a neučí se!

Ájo, pojď sem!

Musíš jí něco říct!

U holiče?

Stará se jenom o vlasy, kosmetiku a oblečení!

Kde jsi byla?

Ne.

V obchodě?

Na kosmetice? Ne!

Taky ne!.

A potom jsem byla ve studovně.

Pak jsem byla v knihovně.

Byla jsem ve škole.

Ahoj! Nejdu pozdě?

Ale kde je máma?

Byla jsem v obchodě, na kosmetice a u holiče!

59


Lekce 7 E | Co už umím česky Otázka a reakce Kde jsi byl? – Byl jsem u doktora. Kde jsi byla? – Byla jsem v restauraci na obědě. Mluvíme o počasí Jaké je počasí? Je hezky. Je slunečno. Je teplo. Je ošklivo. Je zataženo. Je zima. Prší. Sněží. Je vítr. Mluvit, povídat si, číst, slyšet... Mluvili jsme o... Povídali jsme si o... Četl jsi o...? Slyšela jsi o...? Gramatika Vyjádření lokace: statická verba (slovesa) + prepozice (předložky) být, pracovat, v/ve + lokál (šestý pád): v restauraci, ve škole, v kině, v divadle, v klubu... studovat, bydlet, na + lokál (šestý pád): na koncertě, na diskotéce, na obědě, na angličtině... čekat, sejít se... u + genitiv (druhý pád): u doktora, u holiče, u kamaráda, u kamarádky...

}

Lokál singuláru (šestý pád jednotného čísla) Byl jsem v supermarketu. Byl jsem ve škole. Byl jsem v hospodě. Byl jsem v restauraci. Prepozice s lokálem (předložky se šestým pádem) v/ve, na, o Důležité fráze Kde jste byli na dovolené? Kde jste byli o víkendu? Jaké bylo počasí? Jaké to bylo? Slovní zásoba Belgie, Bulharsko, Česká republika (Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie... Výslovnost CD: 66 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. h – ch: ha – cha hlad – chlad, he – che hodit – chodit, hy – chy hutě – chutě, ho – cho míhá – míchá, hu – chu výhody – východy, hou – chou prahy – prachy

60


Pracovní Lekce 1 sešit

61


Lekce 1

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Přeložte do vašeho jazyka. 1. Jak se řekne...? 2. Co znamená...? 3. Jak se to píše? 4. Děkuju. – Prosím. 5. Rozumíte? – Rozumím.

6. Ještě jednou, prosím. 7. Dobře. 8. Špatně. 9. Ano. 10. Ne.

2. Doplňte kdo nebo co.

1.

je to?

2.

je to?

3.

je to?

3. Čtěte česká města. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky.

4.

je to?

5.

je to?

6.

je to?

4. Procvičujte výslovnost. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky. 1. vily – víly 2. dám – dam 3. mile – milé 4. kůl – kul 5. mlaty – mladý 6. voda – móda 7. mražení – mrazení 8. hodit – chodit

9. ďas – dar 10. tuk – ťuk 11. ňafá – nafta 12. tykat – tikat 13. hodný – hodní 14. díky – dýky 15. sten – stěn 16. děkuju – deka

5. Procvičujte výslovnost. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky.

paní koš

kos

kočka

6. Doplňte á, é, č, ý (2x) a ou. Pak čtěte pozdravy.

čočka

Dobr... r...no!

Dobr... noc! Dobr... den!

Dobr... ve...er!

62

páni


B

Lekce 1

Lekce 1

7. Seřaďte dialog 1 (1–12) a dialog 2 (1–10). Pak kontrolujte poslechem. Paolo a Lori jsou v kanceláři. Kurt a Mai jsou v restauraci. 1. Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Co děláš? Co děláte? 1. Ahoj! Já jsem Kurt. Těší mě. Jsem studentka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Čau! Já jsem Mai. Na shledanou! Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Kanady. A vy? Odkud jsi, Mai? Těší mě. Jsem student. A ty? Odkud jste? Čau! Jsem ekonom. A vy? Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Jsem učitelka. Jsem z Německa. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Jsem z Itálie.

8. Co říkáme ve formální a neformální situaci? Doplňte. Ahoj! Dobrý den! Na shledanou! Čau!

Odkud jste? Co děláte?

Odkud jsi? Co děláš? Promiňte, musím jít. Promiň, musím jít. A ty? Těší mě. A vy?

Ve formální situaci: Dobrý den!

V neformální situaci:

9. Spojte. 1. Na shledanou. A. Jsem student. 2. Co děláte? B. Ne, já jsem učitelka. 3. Odkud jsi? C. Z Kanady. 4. Ahoj! D. To je Václav Havel. 5. Těší mě! E. Čau. 6. Kdo je to? F. To je Pražský hrad. 7. Co je to? G. Těší mě. 8. Vy jste studentka? H. Na shledanou.

10. Napište formální a neformální dialog. A.

A B.

B

63


Lekce 1

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

11. Doplňte osobní zájmena. smy sty sjá sona sto svy (2x) son soni

7. 1.

2.

6. 3.

4.

5.

12. Doplňte konjugaci slovesa být. pozitivní formy já

negativní formy

jsem

ty on, ona, to my vy oni

jsou

13. Doplňte konjugaci slovesa dělat. pozitivní formy já

negativní formy

dělám

ty on, ona, to

1 my vy

oni

dělají

14. Analyzujte verba. Doplňte kdo. Například: jsem – já jsem jste 4. 1. 2. děláš 5. 3. dělá 6.

jsi 7. jsme 8. děláme 9.

děláte je jsou

15. Tvořte verba.

Například: (já) být – jsem 1. (ty) být – 2. (on) být – 3. (já) dělat – 4. (ty) dělat –

5. (vy) dělat – 6. (my) dělat – 7. (já) být – 8. (my) být –

9. (on) dělat – 10. (vy) dělat – 11. (vy) být – 12. (oni) být –

16. Tvořte věty. 1. 2. 3. 4.

64

8.

(já – být) student. (on – být) učitel. (my – být) z Itálie. (vy – být) z Německa?

5. 6. 7. Co 8. Co

(ona – být) učitelka. (ty – být) z Kanady? (vy – dělat)? (ty – dělat)?

9.


17. Co říkají? Doplňte. A. Na shledanou. E. Těší mě.

D

Lekce 1

Lekce 1

B. To je pan Hanuš a to je paní Malá. C. Ahoj! D. Těší mě! F. Promiňte, už musím jít. G. Dobrou noc! H. Čau.

1

2

3

5

4 18. Doplňte maskulinum nebo femininum. 1. student – 2. 3. herec – 4.

5. – učitelka 6. zpěvák – 7. – ekonomka 8. profesor –

– politička – sportovkyně

19. Tvořte věty podle modelu. Například: Brad Pitt není politik, ale je herec. 1. Václav Havel (nebýt) sportovec, ale (být) politik. 2. Julia Tymošenko (nebýt) herečka, ale (být) politička. 3. Karel Gott (nebýt) sportovec, ale (být) zpěvák. 4. Žanna Bičevskaja (nebýt) politička, ale (být) zpěvačka. 5. Lech Walesa (nebýt) herec, ale (být) politik. 6. Brad Pitt (nebýt) zpěvák, ale (být) herec. 7. Gérard Depardieu (nebýt) politik, ale (být) herec. 8. Enya (nebýt) sportovkyně, ale (být) zpěvačka.

20. Tvořte věty podle modelu. Například: Brad Pitt / z Německa / z USA – Brad Pitt není z Německa. Je z USA. 1. Karel Gott / z Ruska / z České republiky 2. Václav Havel / z Irska / z České republiky 3. Julia Tymošenko / z Polska / z Ukrajiny 4. Žanna Bičevskaja / z Kanady / z Ruska 5. Lech Walesa / z Ukrajiny / z Polska 6. Gérard Depardieu / z Kanady / z Francie 7. Enya / z Německa / z Irska 8. Lech Walesa / z Kanady / z Polska

65


Lekce 1

E

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

21. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Část B najdete v Klíči na str. 53. Například: Jaký telefon má…?

66


Lekce 1

1. Co je na ulici? Procvičujte výslovnost. Čtěte. Rozumíte?

A

Lekce 2

2. Co je to? 1. NBAKA – 2. NECEMOCNI – 3. ODIVALD – 4. KOIN – 5. AKVÁRNA – 6. ŠTAPO – 7. SÁDAAMBA – 8. CIEPOLI – 9. ROMET – 10. FORMAINCE – 11. STAURERACE – 12. AŠKLO –

3. Doplňte slova. dole vlevo vpravo nahoře uprostřed

dole

4. Podívejte se na ilustrace. Co je/není pravda?

1. Náměstí je uprostřed. ANO / NE 2. Banka je vpravo. ANO / NE 3. Socha je dole. ANO / NE 4. Kino je vlevo. ANO / NE 5. Nemocnice je nahoře. ANO / NE

6. Most je vlevo. 7. Kostel je dole. 8. Řeka je dole. 9. Škola je vpravo. 10. Obchod je vlevo.

5. Doplňte podle obrázků. 1. 2. 3. 4.

je vedle kavárny. 5. je vedle kina. 6. je vedle zastávky. 7. je vedle školy. 8.

je vedle divadla. je vedle restaurace. je vedle banky. je vedle obchodu.

2 ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

67


Lekce 2

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Seřaďte dialog. Turistka hledá hotel Hilton. Ale kde je metro? Je daleko? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Děkuju. A nevíte,kolik stojí lístek? Ne, nevím. Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? 1. Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole.

7. Co říkají? Doplňte k ilustracím věty z tabulky. Metro je blízko.

1

Musíte jít doleva.

2

Musíte jít rovně.

Metro je daleko.

3

Musíte jít doprava.

4

8. Spojte. 1. autobus 2. metro 3. metro A 4. metro B 5. metro C 6. vlak 7. auto 8. taxík 9. tramvaj

A. vlakem B. metrem béčkem C. autem D. metrem E. autobusem F. taxíkem G. metrem áčkem H. tramvají I. metrem céčkem

2

9. Doplňte jít nebo jet. Pak tvořte věty. Například: metrem béčkem – jet metrem béčkem – Musíte jet metrem béčkem. 1. autobusem 3. autem 5. tramvají 7. 2. metrem áčkem 4. taxíkem 6. pěšky 8.

vlakem metrem céčkem

10. Doplňte věty z tabulky do dialogů 1, 2 a 3. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Prosím vás, nevíte, kde je kino? 1. Turista: Pán: To je tři stanice tramvají a pak asi deset minut pěšky. 2. Turistka: Promiňte, kde je nádraží? Pán: Ne, je blízko. Jděte rovně a pak doleva . Turista: Ano, vidím. Pán: Nádraží je tam dole. 3. Turista: . Pán: Ne, nevím.

68

Je daleko?

.

Prosím vás, nevíte, kolik stojí lístek?

5


Lekce 1

11. Pracujte v páru. Ptejte se na cestu a reagujte.

Například: Prosím vás, nevíte, kde je penzion Kunc? – Musíte jít doleva. To je blízko, asi sto metrů.

B

Lekce 2

PAMATUJTE SI: 100 m = 100 metrů 14 km = 14 kilometrů

69


Lekce 2

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

12. Opakujte všechna slovesa. Doplňte konjugaci sloves. BÝT

MÍT

DĚLAT

HLEDAT

ROZUMĚT

hledám

ty

VĚDĚT

VIDĚT

MLUVIT

vím

máš

on, ona, to my

rozumí jsme

vy

mluvíte

oni

jsou

mají

dělají

vidí

13. Analyzujte verba. Pak tvořte věty. Například: 1. 2. 3. 4.

– dělám: já – dělám

– děláme – vím – rozumím – mluvíte

5. 6. 7. 8.

– hledáš – vidím – mám – hledáte

9. 10. 11. 12.

– vidíte – mluvím – máš – hledám

13. 14. 15. 16.

14. Tvořte verba podle modelu. Například: (já – rozumět) – rozumím 1. (já – mluvit) – 2. (já – vědět) – 3. (my – rozumět) – 4. (vy – muset) – 5. (my – mluvit) –

6. (vy – rozumět) – 7. (ty – muset) – 8. (ty – vědět) – 9. (on – rozumět) 1 0. (on – vidět) –

15. Tvořte věty. Například: (vy) – hledat – supermarket? – Hledáte supermarket? 1. (já) – hledat – kino 2. (ty) – být – tady – blízko? 3. co – (ty) – dělat? 4. (já) – být – z USA 5. co – (vy) – dělat? 6. (já) – nebýt – z Německa. 7. (ty) – hledat – divadlo? 8. jaký – (ty) – mít – telefon? 9. (vy) – nerozumět – anglicky? 10. (ty) – vědět – kde – být – škola? 11. (já) – nerozumět – česky 12. (já) – nevědět – kde – být – metro.

2

. ? ? . ? . ? ? ? . . .

16. Doplňte vhodné sloveso. Například: Jaký (vy) 1. To 2. Vy 3. Ty 4. (Já) 5. (Vy) 6. (Ty) 7. Co 8. (Já)

70

e-mail? – Jaký máte e-mail? škola. 9. (Vy) z Itálie? 10. Jaký (ty) student? 11. (Vy) metro. 12. (Vy) česky? 13. Jak se (ty) anglicky? 14. Jak se (vy) ? Jste učitel? 15. (Vy) , kolik stojí lístek. 16. Co (ty)

, kde je banka? telefon? ten bílý dům? jít doleva! ? ? rovně! ? Náměstí nebo nádraží?

– jsme – dělá – je – máme


17. Seřaďte dialogy. Dialog 1 David je na nádraží. 160 korun. Ano, zpáteční. Kolik to stojí? Zpáteční? Prosím Brno.

D

Lekce 1

Lekce 2

Dialog 2 Monika je v kině. Kolik stojí lístek? 120 korun. Ano, máme. Prosím vás, máte lístky?

18. Kolik stojí lístek na vlak, lístek na tramvaj, lístek do kina a lístek do divadla?

PAMATUJTE SI: PSČ 779 00 můžeme číst: sedm sedm devět nula nula

19. Procvičujte výslovnost. Čtěte adresy. Pečlivě vyslovujte délky.

Milady Horákové 119 779 00 Olomouc Česká republika

Bílinská 125 415 01 Teplice Česká republika

Husova 154 602 00 Brno Česká republika

Vašatova 133 272 01 Kladno Česká republika

20. Ve cvičení 19 označte pěti různými barvami, co je ulice, číslo domu, PSČ, obec a země. 71


Lekce 3

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je jídlo? Co je pití? Doplňte z tabulky. 1. Jídlo:

pivo řízek džus maso voda salát brambory rýže kola čaj víno polévka

2. Pití:

2. Najděte 9x jídlo a pití. Á

M

F

K

A

U

N

R

Č

Š

Ě

K

N

R

F

P

K

Č

A

R

Z

M

R

Z

L

I

N

A

N

N

G

M

Ý

V

Í

N

O

M

Q

D

D

P

K

Ý

B

Ř

É

I

Č

S

W

É

L

Y

E

L

D

H

D

V

O

D

A

S

Z

B

T

Ě

N

L

Y

Č

S

D

Ž

N

R

R

Z

Ů

Ě

Č

A

L

R

Ý

Ž

E

I

N

Ž

K

L

P

Ě

A

Á

Ř

Q

D

Í

M

I

A

G

R

Č

V

I

Í

P

Í

L

O

N

V

Ý

E

F

L

O

N

M

U

M

Š

A

É

P

B

K

F

L

O

F

A

Ě

H

A

T

O

B

T

Č

A

J

B

N

J

Y

C

Í

L

S

Č

Ř

S

M

Ě

T

O

A

N

R

D

H

W

Ý

Í

L

K

K

Č

K

O

L

A

L

Ě

R

J

J

T

F

V

S

V

H

Š

Y

Y

Í

É

M

Š

Ž

K

O

Y

E

Ě

H

Ý

Á

J

B

Č

Í

Ř

3. Doplňte jídlo nebo pití a ceny podle obrázků. Pak přečtěte, kolik to stojí. Například: Guláš a knedlíky stojí 89 korun. guláš a knedlíky 89 Kč 58 Kč 19 Kč česneková polévka hranolky černá káva 46 Kč 17 Kč 30 Kč

1

72

18,- 2

46,- 3

58,-

17,-

89,-

4

5

6

30,-

7

24,- 8

29,- 9

19,-


A

Lekce 1

Lekce 3

4. Co je to? Znáte jídlo na fotografiích?

1. s_ _ _ _ _ _ ř_ _ _ _

2. p _ _ _ _ _ k _ _ _

5. č _ _ _ _ _ _ _ _ _ d _ _ _

3. p _ _ _ _ _ _ _ _

6. č_ _ _ _ _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _

4. r_ _ _

7. p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _d _ _ _

5. Pracujte v páru a hledejte informace. Kolik to stojí? Jídelní lístek B najdete v Klíči na str. 54. Například: Kolik stojí bramborová polévka?

Restaurace U krokodýla Polévky: česneková polévka

Dezerty: 23,-

bramborová polévka

čokoládová zmrzlina

35,-

vanilková zmrzlina

gulášová polévka

25,-

čokoládový dort

29,-

palačinky s karamelem, ovoce Hotová jídla:

banán s čokoládou

35,-

maďarský guláš a houskové knedlíky vepřové maso a dušená rýže

92,-

hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

79,-

smažený řízek a bramborový salát

Nápoje: černá káva černý čaj

25,29,-

pečené kuře a vařené brambory

85,-

zelený čaj

smažený sýr, smažené hranolky, tatarská omáčka

76,-

pomerančový džus

Saláty: zeleninový salát

kola

29,-

perlivá voda

17,-

neperlivá voda

15,20,-

šopský salát

35,-

světlé pivo

rajčatový salát

28,-

černé pivo červené víno, 2 dcl

20,-

bílé víno, 2 dcl

73


Lekce 3

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Co tam nepatří? Například: guláš Polévky: česneková guláš bramborová gulášová Dezerty: dort palačinky zmrzlina hranolky Saláty: rajčatový černý okurkový šopský Maso: hovězí rýže řízek kuře Nápoje: čaj káva kola omáčka

7. Je to maskulinum (M), femininum (F) nebo neutrum (N)? Doplňte ten, ta a to. Například: 1. 2. 3. 4.

dort – ten dort

sýr zmrzlina řízek pivo

5. 6. 7. 8.

guláš čaj víno káva

8. Napište, co myslíte, že je/není dobré. Porovnejte. 1. Smažený sýr 2. Vepřové maso 3. Dušená rýže 4. Vanilková zmrzlina 5. Zelený čaj 6. Pečené kuře 7. Perlivá voda 8. Dušená zelenina 9. Gulášová polévka 10. Banán s čokoládou

9. 10. 11. 12.

voda salát dezert banán

13. 14. 15. 16.

maso polévka rýže kuře

9.Spojte. 1. česneková 2. hovězí 3. smažený 4. neperlivá 5. zelený 6. černé 7. červené 8. černá 9. čokoládová 10. čokoládový

A. voda B. víno C. polévka D. pivo E. zmrzlina F. maso G. sýr H. dort I. čaj J. káva

10. Jaký, jaká nebo jaké? Označte, co je správně. 1. Jaký/jaká/jaké je to pivo? 5. Jaký/jaká/jaké je ta rýže? 2. Jaký/jaká/jaké je ten salát? 6. Jaký/jaká/jaké je ten džus? 3. Jaký/jaká/jaké je ta zmrzlina? 7. Jaký/jaká/jaké je ta omáčka? 4. Jaký/jaká/jaké je ten řízek? 8. Jaký/jaká/jaké je to víno?

3

M. Bárta

šéfkuchař z restaurace U Tygra

11. Co říká šéfkuchař? Doplňte správnou koncovku. 1. To pečen kuře je moc dobr a kvalitn ! 2. Ta dušen rýže je moc dobr a kvalitn ! 3. To čern pivo je moc dobr a kvalitn ! 4. Ten maďarsk guláš je moc dobr a kvalitn ! 5. Ta tatarsk omáčka je moc dobr a kvalitn ! 6. Ten čokoládov dort je moc dobr a kvalitn ! 7. Ta bramborov polévka je moc dobr a kvalitn ! 8. Ta čokoládov zmrzlina je moc dobr a kvalitn !

12. Jaké jídlo znáte? Vymýšlejte kombinace. Spojte. Například: černý čaj, černé pivo...

černý smažený hovězí světlý gulášový česnekový vanilkový vepřový bramborový zelený perlivý čokoládový dušený banánový červený

čaj řízek sýr pivo polévka voda káva dort maso víno zmrzlina salát džus zelenina banán

13. Doplňte ten, ta, to ke slovům z lekce 1 a 2. Například: banka – ta banka 1. student 2. studentka 3. učitelka

4. 5. 6.

učitel škola divadlo

7. 8. 9.

telefon obchod hotel

10. 11. 12.

kino supermarket kavárna

14. Ke slovům z předchozího cvičení doplňte dobrý, dobrá, dobré. Tvořte věty podle modelu. Například: banka – dobrá banka – Ta banka je dobrá.

74


15. Spojte.

Lekce 1

1. Zaplatím. A. Minerálku. 2. Co si dáte k pití? B. 279 korun. 3. Dám si guláš a brambory. C. Ano, máme. 4. Zvlášť nebo dohromady? D. Ne, děkuju. 5. Dáte si kávu? E. Dort. 6. Dáte si zmrzlinu nebo dort? F. Prosím. 7. Máte smažený sýr? G. Guláš bohužel není. 8. Děkuju. H. Zvlášť.

B

Lekce 3

PAMATUJTE SI: Mám hlad. Mám žízeň.

16. Seřaďte dialog (1–8). 1.

Číšník: 92 korun. Karel: Ano, to je všechno. Zaplatím. Číšník: Prosím, co si dáte k pití? Dáte si pivo? Karel: Mám hlad. Dám si hamburger a hranolky. Číšník: To je všechno? Karel: 100, děkuju. Číšník: A co k jídlu? Karel: Ne, nepiju pivo. Dám si neperlivou vodu. Mám žízeň.

17. Napište čísla. Například: Dáme si 4x 1. Dáme si 2x 2. Prosím 3x 3. Dám si 1x 4. Dáme si 5x 5. Prosím 4x 6. Dáte si 6x 7. Dáme si 2x 8. Dáme si 8x

vodu. – Dáme si čtyřikrát vodu. kávu. dort. čaj. zmrzlinu. kávu. guláš? polévku. džus.

18. Slova v závorce napište ve správné formě (akuzativ singuláru). Například: Dáme si 1. Dám si 2. Prosím jednou 3. Máte 4. Mám rád 5. Nepiju

(čokoládová zmrzlina). – Dáme si čokoládovou zmrzlinu. 6. Nejím (vepřové maso). (neperlivá voda). 7. Dáme si (vanilková zmrzlina)? (černá káva). 8. Dáte si (maďarský guláš)? (smažený sýr)? 9. Mám ráda (česneková polévka). (tatarská omáčka). 10. Pijete (zelený čaj)? (černé pivo).

19. Doplňte koncovky feminin (-a nebo -u) do dialogu. Jitka a Radek jsou v restauraci. Jitka čte jídelní lístek. Jitka: Dáš si polévk ? Radek: Ne, nemám hlad. Dám si jenom pizz Jitka: Já taky nemám hlad. Dám si čokoládovou zmrzlin ••• Jitka: Tak jaká je ta pizz ? Radek: Moc dobrá. A jaká je ta zmrzlin ? Jitka: Hm, není moc dobrá. Dám si ještě káv Ty taky? Radek: A kolik tady stojí káv ? Jitka: 30 korun.

.

75


Lekce 3

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

20. Doplňte konjugaci. DÁT SI já ty on, ona, to my vy oni

MÍT RÁD mám rád/ráda

JÍST

ČÍST

PÍT piju

jíš čte dáme si

máme rádi pijete

dají si

jedí

čtou

21. Tvořte správné formy. Například: (já – číst) – čtu 1. (ty – číst) – 2. (on – pít) – 3. (my – pít) – 4. (vy – číst) –

5. (já – pít) – 6. (ona – číst) – 7. (vy – pít) – 8. (oni – číst) –

9. (ty – pít) – 10. (my – číst) – 11. (já – číst) – 12. (oni – pít)–

22. Tvořte věty. Například: čokoládovou – ráda – zmrzlinu – mám Mám ráda čokoládovou zmrzlinu. 1. džus – pomerančový – nepiju 4. k – si – dáte – co – jídlu? 7. vepřové – proč ­– maso – nejíte? 2. si – perlivou – dáme – vodu 5. nemá – kávu – Hana – ráda 8. tatarskou – nejím – omáčku 3. rád – šopský – máš – salát? 6. jídelní – čte – lístek – Petr 9. čaj – dáš – kávu – si – nebo?

23. Označte správnou otázku. 1. Jaký je ten džus? Jak se máte? Dobře.

4. To je hovězí maso? 7. Máte rádi čokoládovou zmrzlinu? Dáš si hovězí maso? Dáte si čokoládovou zmrzlinu? Ne, to je vepřové. Ano, dvakrát.

2. Co je to? 5. Ty nejíš salát? 8. Jaká je ta polévka? Jaký je ten sýr? Ty máš rád salát? To je polévka? Dobrý. Ano, mám. Gulášová. 3. Vy nejíte maso? 6. Co je to? 9. Zaplatíte zvlášť nebo dohromady? Dáte si maso? Jaký je ten salát? Zaplatíte? Ne, nejím. To je salát. Dohromady.

3

24. Tvořte otázky. Doplňte co, kdo, kde, kolik, jak, jaký, jaká, jaké. 1. 2. 3. 4.

je to? – Tatarská omáčka. 5. máte telefon? – 608 75 23 51 6. stojí to jídlo? – 120 korun. 7. se máte? – Dobře. 8.

bydlíte? – Wilsonova 12, Praha 2. je ta voda? – Perlivá. je to pivo? – Světlé. je to? – To je učitel z Kanady.

25. Opakujte konjugaci sloves z lekce 1 a 2. Pak tvořte věty s těmito slovesy. BÝT

DĚLAT

MÍT

ROZUMĚT

VĚDĚT

VIDĚT

MLUVIT

MUSET

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

76

HLEDAT


A

Lekce 1

Lekce 4

1. Co říká Ema Havlíková? Doplňte podle textu v učebnici. 1. Moje mladší 2. Můj 3. Náš 4. Moje nejlepší 5. Moje 6. Naše 7. Můj starší

se jmenuje Simona. se jmenuje Adam. se jmenuje Brok. se jmenuje Iva. se jmenuje Zdena. se jmenuje Micka. se jmenuje David.

2. Doplňte podle modelu.

Je mu 35 let.

54 let.

73 let.

16 let.

5 let.

29 let.

POZOR: Je jí 1 (= jeden) rok. Jsou mu 2, 3, 4 roky.

74 let.

56 let.

1 rok. Jsou

3 roky.

3. Doplňte „páry“. přítel

manžel

1. syn a dcera 2. 3. dědeček a 4. 5.

sestra

kočka

babička

a přítelkyně a manželka a maminka

dcera

vnuk

kolega

6. bratr a 7. pes a 8. 9. kamarád a 10.

kamarádka

tatínek

a vnučka a kolegyně

4. Jana a Pavel se dívají na fotografie. Doplňte, co Pavel říká. s sestra s je mu s můj s jmenuje se s moje s student s let 1. To je syn. Jmenuje se Jakub. Je mu 22 let. Je . Studuje historii. 2. To je dcera. Jmenuje se Alena. Je jí 25 let. Je manažerka. Pracuje ve firmě Luratex. 3. Tady je můj starší bratr. Jaroslav. Je ekonom. 59 let. 4. A tady je moje mladší . Jmenuje se Radka. Je jí 49 . Je učitelka a učí na univerzitě.

5. Kdo je muž? Kdo je žena? Označte M nebo Ž. Například: maminka – Ž 1. manželka – 2. přítel – 3. kamarádka – 4. dědeček –

5. kolegyně – 6. sestra – 7. syn – 8. dcera –

9. přítelkyně – 10. manžel – 11. bratr – 12. vnučka –

13. vnuk – 14. babička – 15. kamarád – 16. kolega –

77


Lekce 4

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Doplňte tabulku. já

ty

Maskulinum Femininum

my

tvůj

vy

ona

oni

jeho

její

jejich

váš

moje

Neutrum

on

naše

7. Tobias se učí česky. Píše o své rodině. Seřaďte a napište text. s Je černá a bílá. s Je učitel. s Je jí 55 let. s Je učitelka. s Jsem z Německa. s Moje maminka se jmenuje Gudrun. s Je mu 60 let. s Jsem manažer. s Můj bratr se jmenuje Klaus. s Můj tatínek se jmenuje Urs. s Je student. s Jmenuju se Tobias Stolz. s Je mi 29 let. s Naše kočka se jmenuje Mitzi. s Je mu 19 let.

Jmenuju se Tobias Stolz.

8. Napište správně otázky. Pak pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: to – kdo – je? – Kdo je to? 1. se – jmenuješ – jak? – 2. váš – jmenuje – se – jak – syn? – 3. dělá – co – sestra – tvoje? 4. dělá – co – syn – tvůj? – 5. pracuje – bratr – tvůj – kde? – 6. studuje – vaše – sestra – co? – 7. mu – kolik – je? – 8. jí – kolik – je? –

9. Na fotografii je Jaroslava a její rodina. Pracujte v páru. Doplňte informace. Ptejte se a reagujte. Obrázek B je v Klíči na straně 55. Například: Kdo je vlevo nahoře? Je to její syn, bratr, vnuk...? Kolik mu je?

4

David Černý

Jaroslava Malá 59 let

vnučka

manžel

15 let

78

Josef Malý 42 let

39 let


10. Najděte opozita. Například: tlustý – hubený

C

Lekce 1

tlustý starý dobrý mladý hodný šťastný nemocný malý hezký

smutný zlý ošklivý hubený velký špatný nový starý zdravý

Lekce 4

PAMATUJTE SI: dobrý × špatný

11. Doplňte k obrázkům, jaký kdo je.

12. Označte správnou formu. 1.Ten/ta/to auto je starý/stará/staré. 2. Můj/moje syn je nemocný/nemocná/nemocné. 3. Náš/naše dcera je moc šťastný/šťastná/šťastné. 4. Ten/ta/to pivo není špatný/špatná/špatné. 5. Můj/moje dcera je ještě malý/malá/malé. 6. Náš/naše pes je tlustý/tlustá/tlusté. 7. Ten/ta/to telefon je nový/nová/nové. 8. Tvůj/tvoje bratr je hubený/hubená/hubené.

9. Váš/vaše byt je velký/velká/velké! 10. Můj/moje kolegyně je mladý/mladá/mladé. 11. Ten/ta/to kočka není zlý/zlá/zlé. 12. Váš/vaše sestra je zdravý/zdravá/zdravé. 13. Náš/naše babička je smutný/smutná/smutné. 14. Ten/ta/to vepřové maso je dobrý/dobrá/dobré. 15. Ten/ta/to telefon je kvalitní a hezký/hezká/hezké. 16. Náš/naše škola je velký/velká/velké.

13. Napište, jaký kdo je.

1

6

2

5 3

4

7

14. Pracujte v páru. Čtěte, jaký kdo je. Váš partner/partnerka hádá, kdo je to. 79


Lekce 4

D

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

15. Pracujte se slovníkem. Co znamenají tato slova? Doplňte jejich konjugaci. SPORTOVAT

PLÁNOVAT

TELEFONOVAT

ORGANIZOVAT

já ty

JMENOVAT SE

organizuju sportuješ

on, ona, to

telefonuje

my vy

jmenujete se

oni

plánujou

16. Doplňte se nebo si na 2. logickou pozici ve větě. Například: Můj tatínek se jmenuje Jan. Dáte si zmrzlinu nebo dort? 1. Moje sestra jmenuje Lucie. 6. Co dáte? – Smažený řízek a brambory. 2. Jak jmenuješ? 7. Můj bratr jmenuje Robert. 3. Dáte kávu nebo čaj? 8. Nemáme žízeň, dáme jenom jídlo. 4. Dám kávu. 9. To je tvoje kočka? Jak jmenuje? 5. Jak jmenuje tvůj pes? 10. Nemám hlad, nedám polévku

17. Najděte a označte 6 verb, která NEMAJÍ objekt (v akuzativu). Pak tvořte věty. hledat jmenovat se mít rád dát si číst*

vidět bydlet dělat jít* být* pracovat

pít* jet*

jíst studovat

18. Procvičujte slovesa, která znáte. 1. Jak tvoje sestra? 6. Já a moje přítelkyně a) jmenuje se – b) se jmenuje – c) se jmenuju a) hledá – b) hledají – c) hledáme

nový byt.

2. Proč Alex maso? 7. anglicky a česky. a) nejí – b) nejíš – c) nejím a) vím – b) rozumím – c) vidím 3. Můj bratr jako učitel. 8. Jana a Dana a) je – b) pracuje – c) dělá a) čte – b) čtou – c) čteme

jídelní lístek.

4. Co ? 9. moje sestra. a) dáš si – b) si dáš – c) dáš a) To je – b) To mám – c) To být

4

5. Monika čokoládu. 10. sestru. a) má ráda – b) je – c) má rád a) Je – b) Mám – c) Jsou

19. Ty nebo vy? Doplňte do tabulky. s Jak se jmenuje váš bratr? s Kolik ti je? s Co děláte? s Jak se jmenuješ? s Odkud jste? s Kde bydlíte? s Kde pracujete? s Jaký máte telefon? s Vy pracujete jako manažer? s Co hledáš? s Kolik vám je? sOdkud je tvoje manželka? s Jak se jmenujete? s Jak se máš? s Jak se jmenuje vaše kolegyně? s Ty studuješ češtinu? s Máte hlad? s Co si dáte? s Máš žízeň? ty = neformální singulár

80

vy = formální singulár/plurál Jak se jmenuje váš bratr?


E

Lekce 1

Lekce 4

20. Označte správnou formu.

1. To je bratr/bratra. 7. To je kočka/kočku. 13. To je kamarád/kamaráda. 2. Mám bratr/bratra. 8. Mám kočka/kočku. 14. Mám kamarád/kamaráda. 3. To je babička/babičku. 9. To je pes/psa. 15. To je sestra/sestru. 4. Mám babička/babičku. 10. Mám pes/psa. 16. Mám sestra/sestru. 5. To je dědeček/dědečka. 11. To je maminka/maminku. 17. To je kamarádka/kamarádku. 6. Mám dědeček/dědečka. 12. Mám maminka/maminku. 18. Mám kamarádka/kamarádku.

21. Napište správně věty. Například: (ty) – mít – kočka? Máš kočku? 1. (já) – mít rád – dědeček 2. (já) – hledat – pes 3. můj – bratr – být – učitel 4. (vy) – hledat – tatínek 5. jak – jmenovat se – tvůj – syn 6. kamarádka – mít – malá dcera 7. (ty) – nejíst – čokoládová zmrzlina 8. (já) – nemít rád – česneková polévka 9. to – být – můj bratr 10. to – nebýt – moje – maminka 11. kamarád – mít – velký syn 12. kde – pracovat – tvoje – sestra 13. (já) – nepít – černé pivo 14. (ty) – dát si – smažený sýr

. . . ? ? . ? . . ? . ? . ?

22. Čtěte, co říkají Erika a Andrej. Označte, co je správně. Erika říká: „Jmenuju se Erika Svenson. Je mi 42 let. Jsem ze Švédska, ale teď bydlím v České republice, kde pracuju jako sekretář/sekretářka ve firmě Larson. Můj/moje manžel se jmenuje Harald a je učitel/učitelka. Máme dva syny, jmenujou se Knut a Henrik. Knut je fotograf/fotografka a Henrik je student/studentka. Studuje na univerzitě literaturu. Knut je ženatý/vdaná a má malý syn/malého syna a starší dcera/starší dceru. Jeho manžel/manželka je profesor/profesorka. Henrik je ještě svobodný/svobodná. Máme moc rádi psy a kočky. Máme pes/psa a kočka/kočku. Andrej říká: „Jmenuju se Andrej Muškin a jsem z Ruska, ale bydlím v Brně. Je mi 43 let a jsem ekonom/ekonomka. Jsem ženatý/vdaná a mám dvě děti, syn/syna a dcera/dceru. Můj/moje syn se jmenuje Fjodor a můj/moje dcera se jmenuje Marja. Na fotografii je moje rodina, ale ta fotografie je už stará. Fjodor je teď vysoký/vysoká a hubený/hubená. Marja je taky vysoký/vysoká, ale teď je trochu tlustý/ tlustá. Můj/moje manželka se jmenuje Jekatěrina. Pracuje ve firmě Menonia jako manažer/manažerka. Mám taky starší bratr/staršího bratra a mladší sestra/mladší sestru, ale ti nebydlí v České republice. Bratr bydlí v Německu a sestra v Rusku.

23. Doplňte otázky pro Martina. Rozhodněte se, jestli mu vykáte nebo tykáte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

? – Jmenuju se Martin Little. ? – 38 let. ? – Ne, jsem z Austrálie. ? – Ve firmě Australia. ? – Ano, to je moje manželka. ? – 28 let. ? – Ano, máme malého syna. ? – 6 let. ? – Je moc hodný. ? – Ano, už 5 let bydlíme v Praze. ? – Ne, ale máme kočku.

81


Lekce 5

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Čtěte televizní program. Kdy je koncert, český film, tenis, hokej, opera a divadelní hra? ČT 1 19.00 Události. Zprávy z domova i ze světa. 20.00 Václav Havel: Largo Desolato. Divadelní hra. 21.35 Komisař Rex. Rakouský krimiseriál. 23.45 Kolja. Český film z roku1996. 01.10 Hledání ztraceného času 01.35 Kultura v regionech 02.05 Události v regionech

ČT2 19.35 Simpsonovi XX 1/21 20.10 Prodaná nevěsta. Opera Bedřicha Smetany

Nova 19.30 Televizní noviny. Počasí. 19.40 Semifinále Davisova poháru. Tenisové utkání USA – Španělsko. 21.55 Echo Pražského jara 21.10 Kriminálka Las Vegas 22.35 Koncert Symfonického IX/4. Seriál USA (2008). orchestru, Antonín Dvořák: 22.05 Novashopping Z Nového světa 22.35 Kobra 11. XIV/10. Německý 23.00 Filmový klub: Psycho seriál (2009). Klasický film A. Hitchcocka 23.40 Áčko. 01.05 Ptákoviny. (Opakování). z roku 1960.

Prima 19.35 Ano, šéfe! Populární seriál o jídle a pití. 20.10 Profesionálky 2. Politické hry. Krimiseriál USA (2007). 21.05 ČR–Rusko. Hokejové utkání finále mistrovství světa. 22.15 Dempsey a Makepeaceová 1/31. Krimiseriál Velká Británie (1985-86). 22.55 M.A.S.H (27, 28)

2. Co je právě teď v televizi ? Doplňte podle cvičení 1. Pak řekněte, co kdy je. Například: Tenis je v 19.40.

tenis

3. Kdy je to? Doplňte.

ráno 4. Seřaďte. 1. v pondělí

5 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5. Napište správně. v úterý v pátek v neděli v sobotu ve čtvrtek v pondělí ve středu

6. Doplňte v nebo ve.

1. RNOÁ – 2. V DĚPONLÍ – 3. VE ESTŘDU – 4. VE EKČTVRT – 5. DOLEDNEPO – 6. VERČE – 7. V NCIO – 8. V DĚLINE– 9. ODLEDPONE –

1. Koncert je 4 odpoledne 4. Film je 20.00. 7. Mítink je 9 ráno. 2. Diskotéka je 8 večer. 5. Divadelní hra je 7 večer. 8. Hokej je 11.15. 3. Konference je 11.45. 6. Tenis je 12. 30. 9. Lekce češtiny je 9. 30.

7. Jste asistent/asistentka manažera. Seřaďte akce v jeho diáři chronologicky. V pátek večer je party. Ve čtvrtek ráno je tenis. V pátek ráno je lekce češtiny. Ve čtvrtek večer je koncert. Ve středu dopoledne je taky mítink. Ve středu odpoledne je konzultace. 1. V pondělí ráno je mítink. V úterý odpoledne je prezentace.

82

8. Kolikátého je? Napište datum. 5. 5. 7. 11. 6. 8. 4. 10. 1. 3. 8. 12. 19. 4. 12. 7.


Lekce 1

A

Lekce 5

9. Procvičujte komunikaci. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 1. Jaká kulturní akce je 27. dubna? 2. Kolikátého je v Praze Madonna? 3. Kolikátého je koncert skupiny Apokalyptica? 4. Kdy končí výstava Leonardo da Vinci? 5. Odkdy dokdy je největší český festival? 6. Kdy můžete vidět film El Paso?

83


Lekce 5

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

10. Seřaďte dialog (1–7). Je čtvrtek ráno. Milan a Ondřej jsou ve škole. A kdy? Dneska v 6 večer. Zítra dopoledne nemůžu, musím jít do školy. Můžeš zítra odpoledne? Ano, hodí. Těším se! Dneska nemůžu, nemám čas. Můžu zítra dopoledne. Nechceš jít na squash? Ano, můžu. Sejdeme se zítra ve 3. Hodí se ti to?

11. Tvořte správné formy modálních sloves. 1. (Já – muset) 2. (Ty – moct) 3. (Vy – muset) 4. (Já – nechtít) 5. (Já – nemoct)

6. Dneska (my – nemoct) 7. (Oni – moct) 8. (Vy – chtít) 9. Petr (nechtít) 10. (Ty – muset)

pracovat. hrát fotbal? psát test? pít kávu. jíst zmrzlinu.

jít tancovat. se dívat na televizi. poslouchat hudbu? číst detektivky. jít večer na tenis?

12. Doplňte slova do dialogu. s hodí

s se sejdeme

s do

s v sobotu (2x)

Je pátek večer. Alena a Eva v restauraci. Eva: jít koncert nebo kina? Alena: No, můžeme jít třeba do kina. Eva: Tak dobře. Kdy ? Alena: Hodí se ti to v pátek odpoledne? Eva: Hm, nehodí. Musím jít do práce.

s jsou

s na

s nechceš

Alena: Aha. A máš čas Alena: Dobře, sejdeme se Eva: A v kolik hodin? Alena: V 17.30. Hodí se ti to? Eva: Ano,

? Třeba někdy večer? večer.

. Těším se!

13. Doplňte věty. Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 1. Kdy je 2. Kolikátého je 3. Kdy 4. Hodí

? 5. Máš čas ? 6. Nechceš ? 7. Musíš ? 8. Můžeš

14. Co kdy děláte? Doplňte věty.

5

Například: Ráno vstávám v 6 hodin. 1. Ráno 2. Dopoledne 3. Odpoledne 4. Večer

5. V noci 6. Každý den 7. Často 8. Nikdy ne

15. Co kdo dělá ? Doplňte jména do vět podle fotografií na další straně. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

84

nakupuje v supermarketu jídlo a pití. vaří na oběd guláš a knedlíky. hraje volejbal s kamarády. je doma a píše domácí úkol. je v kanceláři a pracuje na počítači. Píše nový projekt. je moc unavený a spí. každý večer poslouchá hudbu. tancuje na diskotéce. čte zajímavou knihu. dneska ráno vstává v 6 hodin a jde do práce. se dívá na zajímavý film v televizi. a uklízí byt.

? ? ? ?


B

Lekce 1 Irena

Zdeňka

Arnošt

Linda

Lukáš

Eva a Jana

Dáša

David

Alžběta

Mirek

Kristýna

Patrik

Lekce 5

16. Doplňte konjugaci sloves. VAŘIT

HRÁT*

ČÍST*

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

NAKUPOVAT

SPÁT

PSÁT*

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

DÍVAT SE

UKLÍZET

POSLOUCHAT

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

85


Lekce 5

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

17. Co lidé na ilustracích rádi/neradi dělají? Například: Jana ráda hraje tenis.

Jana

Dominika

Evžen

Karel

Lucie

Zdeněk

Emil

Blažena

Světlana

Štěpánka

Marta

Bohuslav

18. Co mají Věra a Milan rádi? Co rádi dělají? Například: Věra má ráda kávu. Ráda nakupuje.

19. Popište vašeho kamaráda/kamarádku, bratra/sestru, syna/dceru... Jmenuje se Je z Je mu Je (profese) Je (jaký?) Má rád Nemá rád Rád Nerad

86

. . let. . . . . . .

Jmenuje se Je z Je jí Je (profese) Je (jaká?) Má ráda Nemá ráda Ráda Nerada

. . let. . . . . . .


A

Lekce 6

1. Doplňte slovesa. Pak zkontrolujte v učebnici. s psala s byla s umřel s byli

s narodila se s byl s psal s narodil se s umřela s učil s neměla s vytvořil s vyhráli Božena Němcová česká spisovatelka. v roce 1820. Němcová byla krásná a talentovaná, ale její manžel měl politické a finanční problémy a Němcová často peníze. Měla čtyři děti, tři syny a dceru. Božena Němcová romány, povídky a pohádky. Její román Babička je velmi slavný. Její romantické prózy měl rád Franz Kafka. Němcová . v roce 1862. Tomáš Garrique Masaryk filozof a politik. Byl to první český prezident. v roce 1850. Studoval filozofii a potom na univerzitě jako profesor a o filozofii. Od roku 1918 do roku 1935 byl prezident Československa. Jeho manželka byla Američanka. Měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery. Jeho přítel byl slavný český spisovatel Karel Čapek. Masaryk rád jezdil na koni a byl velmi populární. v roce 1937. Emil Zátopek (1922–2000) a jeho manželka Dana Zátopková (1922) sportovci. Emil a Dana se narodili ve stejný den a taky ve stejný den zlatou medaili na olympiádě ve Finsku v roce 1952. Emil tam dokonce vyhrál tři závody: na 5 kilometrů, na 10 kilometrů a maraton a tři olympijské rekordy. Byl to nejslavnější český atlet ve dvacátém století.

2. Doplňte. s herečka s prezident s profesor s cestovatelka s zpěvák s skladatel s filozofka s sportovkyně s učitelka s malířka s kolega s spisovatel s podnikatelka s vědkyně s cestovatelka s fotograf 1. prezident – prezidentka 6. – zpěvačka 11. malíř – 2. filozof – 7. sportovec – 12. – profesorka 3. – fotografka 8. – skladatelka 13. učitel – 4. podnikatel – 9. herec – 14. cestovatel – 5. vědec – 10. – spisovatelka 15. – kolegyně

3. Znáte tyto slavné Čechy a Češky? Doplňte písmena k fotografiím. Pak doplňte byl nebo byla.

6 1. F

3. 2.

4.

A. Emil Škoda (1839–1900) podnikatel. B. Antonín Dvořák (1841–1904) skladatel. C. Ema Destinnová (1878–1930) zpěvačka. D. Marie Čermínová – Toyen (1902–1980) malířka. E. Otto Wichterle (1913–1998) vědec. F. Dana Medřická (1920–1983) herečka.

5.

6.

4. Pracujte se slovníkem. O kom to můžete říct? Doplňte slavné Čechy a Češky ze cvičení 3. 1. F 2.

Hrála ve filmu a v divadle. 3. Zpívala operu. 4.

Skládal opery a symfonie. Založil firmu Škoda.

5. Pracujte v páru. Ptejte se na lidi na fotografiích a reagujte. 1. Byl to muž nebo žena? 2. Co dělal/dělala? 3. Kdy se narodil/narodila?

4. Kdy umřel/umřela? 5. Byl/byla to...?

5. 6.

Malovala surrealistické obrazy. Vyrobil kontaktní čočky. POZOR: Narodil se v roce 1839. (čteme: v roce osmnáct set třicet devět)

87


Lekce 6

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Procvičujte -l formy pravidelných sloves. Doplňte tabulku. infinitiv

on

ona

oni

vstávat

vstával

vstávala

vstávali

vařit nakupovat tancovat poslouchat hledat uklízet dívat se začínat končit

7. Doplňte sloveso v minulém čase. 1. Kateřina 2. Václav 3. Eva a Pavel 4. Jan 5. Lucie

(vařit) guláš. 6. Jana (vstávat) v 8 hodin. 7. Magda a Michal (poslouchat) hudbu. 8. Anna (tancovat) na diskotéce. 9. Koncert (dívat se) na televizi. 10. Výstava

(hledat) banku. (uklízet) byt. (nakupovat) jídlo a pití. (začínat) v 19. 30. (končit) ve čtvrtek.

8. Procvičujte -l formy nepravidelných sloves. Doplňte tabulku. infinitiv

on

ona

oni

být

byl

byla

byli

psát pít mít spát číst jít jíst chtít moct umřít

9. Doplňte sloveso v minulém čase. 1. Můj bratr a moje sestra (být) 2. Naše auto (být) 3. To pivo (být) 4. Můj kolega (psát) 5. Moje dcera (spát) 6. Moje babička (pít) 7. Můj kamarád a moje kamarádka (mít) 8. Moje učitelka (číst) 9. Můj tatínek rád (jíst) 10. Můj učitel (jít) 11. Můj syn a moje dcera (mít rád) 12. Moji studenti (nechtít) 13. Božena Němcová (umřít) 14. T. G. Masaryk (umřít)

88

v práci. staré. moc dobré. test. celý den. kávu. čas. e-mail. dušenou zeleninu. na oběd. čokoládovou zmrzlinu. psát test na minulý čas. v roce 1862. v roce 1937.


10. Seřaďte dialog (1–5).

B

Lekce 1

Lekce 6

Je pondělí ráno. Elena a Jarek jsou v práci. Pijou kávu a povídají si. Ráno jsem dlouho spal a pak jsem vařil oběd. A co jsi dělal večer? Co jsi dělal včera? Nedělala jsem nic. Celý den jsem spala. Byla jsem trochu nemocná. Chtěl jsem jít do kina, ale nešel jsem. Díval jsem se na televizi. A co jsi dělala ty?

11. Analyzujte verba. Napište kdo. Pak tvořte věty. Například: spal jsem – já 1. pracovali jsme – 5. musela – 9. dělali jste – 2. vstával jsem – 6. mohl jsem – 10. měl rád – 3. měli jste – 7. viděli – 11. dala si – 4. chtěl – 8. hledal jsi – 12. pil jsem –

13. jedli jsme – 14. šla jste – 15. šel jste – 16. šli jste –

12. Procvičujte formální oslovení. S kým mluvíte – se ženou (Ž), s mužem (M) nebo s více lidmi (PL)? 1. Co jste dělala včera? – 6. Jela jste metrem? – 11. Jedl jste už knedlíky? – 2. Byli jste včera doma? – 7. Šli jste pěšky? – 12. Jedla jste guláš? – 3. Spal jste dobře? – 8. Jel jste tramvají? – 13. Jedli jste maso? – 4. Měla jste hlad? – 9. Šla jste do kina? – 14. Četla jste to?– 5. Měl jste žízeň? – 10. Šel jste na tenis? – 15. Četl jste to? –

13. Doplňte konjugaci sloves v minulém čase. BÝT

DĚLAT

ROZUMĚT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

ČÍST

PRACOVAT

VĚDĚT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

MOCT

CHTÍT

MÍT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

14. Přečtěte věty negativně. Například: Byl jsem doma. – Nebyl jsem doma. 1. Petr pracoval na počítači. 6. Dívali jsme se na televizi. 11. Mohli jsme jít do kina. 2. Dana psala projekt. 7. Hledali jsme školu. 12. Šli jsme s kamarádem na tenis. 3. Petra spala dobře. 8. Měla jsem černou kočku. 13. Jedla jsem polévku. 4. Dan se díval na televizi. 9. Dělal jsem knedlíky. 14. Měl jsem černého psa. 5. Dan a Petra tancovali. 10. Chtěl jsem studovat angličtinu. 15. Psali jsme test.

89


Lekce 6

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

15. Spojte otázky a reakce. 1. Byla jsi včera večer doma? 2. Byla jsi nemocná? 3. Co jsi dělal včera? 4. Co jsi měl na oběd? 5. Pila jsi červené nebo bílé víno? 6. Měla jsi hlad? 7. Proč jsi nebyl ve škole na lekci? 8. Dívali jste se na televizi?

A. Nemohl jsem. Neměl jsem čas. B. Ne, neměla. Měla jsem žízeň. C. Ne, nemáme televizi. D. Celý den jsem pracoval. E. Ne, nebyla. F. Ano, ale už jsem zdravá. G. Bílé. H. Polévku, maso a brambory a salát.

16. Změňte věty. POZOR na druhou pozici! Například: Byli jsme v restauraci. Včera... – Včera jsme byli v restauraci. 1. Pracoval jsem. Včera 2. Spala jsem. Včera odpoledne 3. Studovali jsme češtinu. Minulý rok 4. Neměl jsem čas. O víkendu 5. Uklízeli jsme. V sobotu 6. Byl jsi ve škole? V pondělí 7. Psal jsi test? Ve škole 8. Měli jsme jenom polévku. V restauraci

. . . . . .

17. Tvořte otázky. Například: kde pracoval jste – Kde jste pracoval? 1. kde studoval jsi 2. měli kočku psa jste nebo 3. Exon jsi pracoval ve firmě 4. bydlel jsi kde 5. kde byla včera jste 6. proč v nebyli doma neděli jste 7. kdy v nakupovala jsi supermarketu 8. spát včera nemohl jste proč

? ? ? ? ? ? ? ?

18. Tvořte věty v minulém čase.

6

Například: V sobotu jdu do kina. – V sobotu jsem šel do kina. 1. Dopoledne vařím oběd. 2. V pátek ráno hraju tenis. 3. Spíš odpoledne? 4. Píšete ráno test? 5. Nečte každý den e-maily. 6. Jedeme na výlet. 7. Nemají čas uklízet. 8. Ve čtvrtek chceme jít do kina.

. . . . . . . .

19. Co říká Štěpán Verner? Doplňte sloveso v minulém čase. Pak zkontrolujte v učebnici. „Když

(být) malý, moc dobře

(psát) domácí úkoly,

nikdy dlouho (nemít) džíny nebo kolo jako ty, protože (jíst) všechno, co maminka (uvařit). Často (číst). Každý den (být) ideální syn!“

(hrát) fotbal.

Večer

(uklízet) a výborně

(učit se). Odpoledne (být) výborný fotbalista! (nedívat se) na televizi. Nikdy (nemít) peníze. (nakupovat) jídlo a pití. Moc rád (vařit).

20. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Když jsi byl/a malý/á... 1. ...mohl/a ses dívat dlouho na televizi? 2. ...musel/a ses každý den učit? 3. ...musel/a jsi jíst zdravé jídlo, například zeleninu?

90

4. ...musel/a jsi uklízet, nakupovat nebo vařit? 5. ...četl/a jsi rád/a? 6. ...měl/a jsi kolo?

POZOR: mohl jsi se dívat > mohl ses dívat


C

Lekce 1

Lekce 6

21. Znáte českou historii a kulturu? Opravte nepravdivé věty. 1. Tomáš Garrigue Masaryk byl populární skladatel. 2. Jan Hus založil univerzitu v Praze. 3. T. G. Masaryk byl náboženský reformátor. 4. Česká hymna se jmenuje „Kde je můj dům?“ 5. Karel IV. (čti: čtvrtý) založil firmu Škoda. 6. Božena Němcová napsala román Dědeček.

22. Doplňte do vět slovesa znát, vědět, umět ve správné formě. 1. (já) 2. (ty) 3. (já) 4. (ty) 5. (my)

hrát volejbal. , kdo je Milan Kundera? Václava Havla. , kdy je mítink? zpívat.

6. (vy) 7. (já) 8. (my) 9. (já) 10. (ty)

, kde je nádraží? německy. Českou republiku. , jak se jmenuje váš prezident. malovat?

23. Tvořte věty v přítomném čase. Například: já – umět – dobře – malovat: Umím dobře malovat. 1. (vy) – vědět – kdy – být – příští – lekce? 2. (já) – znát – New York. 3. (on) – umět – špatně – plavat. 4. (vy) – znát – Moskva? 5. (ty) – vědět – kdo – být – Martina Návrátilová? 6. (já) – umět – dobře – anglicky. 7. (oni) – vědět – kdy je party? 8. (my) – znát – nějaká česká spisovatelka. 9. (ty) – umět – dělat knedlíky? 10. (ona) – znát – nějaký český politik.

24. Pracujte se slovníkem. Znáte českou historii? Kdo nebo co je to? Například: To je... To jsou... A. náboženský reformátor Jan Hus B. fašistická okupace C. sovětská okupace D. Král Karel IV. (čteme: čtvrtý) E. komunistický prezident Klement Gottwald F. protikomunistická demonstrace G. první křesťanští misionáři Cyril a Metoděj H. poprava protestantů na Staroměstském náměstí

1. D

5.

2.

3.

4.

6.

7.

25. Pracujte se slovníkem. Kdy to bylo? Spojte. 1. První křesťanští misionáři Cyril a Metoděj přišli A. v roce 2. Král Karel IV. založil Karlovu univerzitu B. v roce 3. Náboženský reformátor Jan Hus umřel C. v roce 4. Poprava protestantů byla D. v roce 5. Fašistická okupace Československa byla E. v roce 6. Komunistický puč „Vítězný Únor“ byl F. v roce 7. Sovětská okupace byla G. v roce 8. Protikomunistická studentská demonstrace byla H. v roce

1989 1621 1939 863 1348 1948 1415 1968

8.

6

POZOR: To bylo v roce 1621. (čteme: v roce šestnáct set dvacet jedna)

91


Lekce 7

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Doplňte do dialogu prepozice v/ve, na a u. Maminka: Tak co jsi dneska dělala? Kde jsi byla? Dcera: Dopoledne jsem byla škole angličtině. Maminka: A jedla jsi něco? Dcera: Jedla, byla jsem restauraci obědě. Maminka: A co jsi dělala odpoledne? Dcera: Byla jsem návštěvě kamarádky. Maminka: A kde jsi teď? Dcera: Teď jsem klubu diskotéce. Neslyšíš tu perfektní hudbu? No, a co jsi dělala ty? Maminka: Já jsem byla holiče a pak doktora. Teď jsem ještě kanceláři a pracuju.

2. Doplňte lokál sg. (koncovky -u, -i nebo -e/-ě). v prác v kancelář

v obchod ve škol

v restaurac na letišt

na lekc v hotel

v kin v park

3. Doplňte telefonické dialogy. Pak je zahrajte jako dialog. Dialog 1 Crrrrrrr Michal: Čau! Kde jsi? ­ Magda: Michal: A co děláš? ­ Magda: Michal: Kde se sejdeme? ­ Magda: Michal: Dobře. A kdy? Magda: Michal: Tak dobře. Těším se! Magda: Dialog 2 Crrrrrrr Maruška: Ahoj! Jak se máš?­ Jitka: Maruška: Taky dobře. Tak kde se sejdeme? ­ Jitka: Maruška: Dobře. A kdy se sejdeme? ­ Jitka: Maruška: Hm, ale já nemůžu. ­ Jitka: Maruška: No tak dobře. Měj se hezky! Jitka:

4. Kde kdo pracuje? Najděte víc možností. Například: Učitel nebo učitelka pracuje ve škole. 1. Herec 2. Manažer 3. Číšník 4. Prodavač 5. Doktor 6. Zpěvák

92

5. Co tam děláme? Najděte víc možností. Například: V hospodě jíme, pijeme... 1. V hotelu 2. V kanceláři 3. V kině 4. V supermarketu 5. Ve škole 6. Na diskotéce

v nemocnic v kostel


Lekce 7

A

Lekce 1

6. Pracujte v páru. Diskutujte. Kde byste chtěli/nechtěli pracovat? Proč? Například: Chtěl/a bych pracovat... Nechtěl/a bych nikdy pracovat...

7. Pracujte se slovníkem. Doplňte výrazy z tabulky do textu. Kde můžete tyhle dialogy slyšet? s hraje s 238 korun s dvakrát 1. Prosím, co si dáte? Dám si špagety a dvakrát minerálku. 2. Ten film není moc dobrý. Ale Tom Hanks Hm… To je pravda.

dobře!

3. Co teď děláš? nový projekt. A ty? Já píšu e-maily.

s jogurty s píšu s neměl čas 4. Máme doma majonézu? Majonézu máme, ale nemáme A taky nemáme chleba! 5. Kdy píšeme ten test z chemie? Teď ráno. Cože? No to je katastrofa! Já jsem včera

studovat!

6. Dvakrát Karlovy Vary. Kolik to stojí?

8. Doplňte kde. 1. Jedl jsem 2. Poslouchal jsem hudbu 3. Tancoval jsem 4. Byl jsem 5. Byl jsem v Berlíně a spal jsem 6. Byl jsem 7. Budeš pracovat 8. Čekám

, protože jsem nemocný. a viděl jsem nový film. nebo

?

.

9. Doplňte otázky a odpovědi. 1. Odkud 2. Co 3. Kdo 4. Jak 5. Jaký 6. Jaká 7. Jaké 8. Kolik 9. Kdy 10. V kolik hodin 11. Kde 12. Kolikátého

?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?–

10. Kde jsou? Co dělají? Napište ke každé fotografii krátký příběh.

A

B

C

D 93


Lekce 7

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

11. Kdo je kdo v textu Ukradené diamanty? Doplňte. s podezřelý s zloděj s policejní inspektor 1. Člověk, který ukradl diamanty, je 2. Člověk, který hledá diamanty, je 3. Policejní inspektor myslí, že někdo ukradl diamanty. Ten člověk je

12. Kdo co dělá v textu Ukradené diamanty? Doplňte. s paní Okurková 1. 2. 3. 4.

s pan Holmík s pan Máslo je krupiér. je vrátný. je sekretářka. je policejní inspektor.

s pan Polívka

13. Doplňte prepozice (POZOR – někde prepozice není!). Pak zkontrolujte poslechem. UKRADENÉ DIAMANTY Policejní inspektor Holmík hledá zloděje, který hotelu Adria ukradl diamanty za milion korun. Ptá se lidí hotelu, kde byli včera. Podezřelý je vrátný pan Máslo, krupiér pan Polívka a sekretářka paní Okurková. Na obrázcích vidíte, kde opravdu byli a co dělali včera. Kde jste byl včera, pane Máslo, a co jste tam dělal? Pane inspektore, já jsem nic neudělal! Celé dopoledne jsem byl práci, pracuju tady hotelu jako vrátný. Včera jsme měli nové hosty, a proto jsem měl moc práce. Odpoledne jsem byl doktora. No, a pak jsem byl s kamarády hospodě a dívali jsme se na fotbal. A večer jsem byl fitness centru a trénoval jsem. To je všechno. Já jsem ty diamanty fakt neukradl!

7

Kde jste byl včera odpoledne, pane Polívka, a co jste tam dělal? Já jsem nic neukradl, pane inspektore! Ráno jsem byl doma, protože hotelu pracuju noci jako krupiér kasinu a ráno musím spát. Spal jsem 11 hodin. Pak jsem byl kamaráda a hráli jsme karty. Moc rád hraju karty! Vy nehrajete karty, pane inspektore? To je škoda! Odpoledne jsem byl marketu, protože už jsem doma neměl žádné jídlo a pití. No, a večer a práci, hotelu kasinu.

Kde jste byla včera odpoledne, paní Okurková, a co jste tam dělala? Já jsem byla celé dopoledne v kanceláři, pane inspektore. Měla jsem moc práce – telefonovala jsem, pracovala počítači a psala dopisy a e-maily. Pak jsem byla obědě restauraci. Měla jsem výborné jídlo! Pak jsem byla holiče a kosmetice. To víte, chci být hezká! A večer jsem byla s manželem kině a viděli jsme romantický film. Já jsem žádné diamanty neviděla, pane inspektore. Asi to ukradl pan Máslo. Nebo pan Polívka!

14. Doplňte otázky k textu. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte. 1. Kde 2. Kdo 3. Kdy 4. Co 5. Proč 6. Kolik 7. Jaký 8. Jaká

94

? ? ? ? ? ? ? ?

nákupu supernoci jsem byl normálně


Lekce 1

C

Lekce 7

15. Jak znáte Evropu? Procvičujte lokál sg. s názvy zemí. Doplňte koncovky -u, -i nebo -e/-ě. Albánie – v Albáni Belgie – v Belgi Bělorusko – v Bělorusk Bulharsko – v Bulharsk Česká republika – v České republi Dánsko – v Dánsk Estonsko – v Estonsk Finsko – ve Finsk Francie – ve Franci Holandsko – v Holandsk Chorvatsko – v Chorvatsk

Irsko – v Irsk Itálie – v Itáli Litva – v Litv Lotyšsko – v Lotyšsk Maďarsko – v Maďarsk Německo – v Německ Norsko – v Norsk Polsko – v Polsk Portugalsko – v Portugalsk Rakousko – v Rakousk Rumunsko – v Rumunsk

Rusko – v Rusk Řecko – v Řeck Slovensko – na Slovensk Slovinsko – ve Slovinsk Srbsko – v Srbsk Španělsko – ve Španělsk Švédsko – ve Švédsk Švýcarsko – ve Švýcarsk Turecko – v Tureck Ukrajina – na Ukrajin Velká Británie – ve Velké Británi

16. Ptejte se a reagujte. Používejte výrazy ze cvičení 15. Například: Už jsi někdy byl/a v Albánii? – Ne, nebyl/a.

17. Jaké je počasí? Doplňte. A. Je slunečno.

1. B

B. Je zataženo.

2.

C. Je zima.

3.

D. Je teplo.

4.

E. Prší.

5.

F. Sněží.

G. Je vítr.

6.

7.

18. Mluvte o zemích ze cvičení 15. Jaké je tam často nebo na jaře, v létě, na podzim a v zimě počasí? Například: Ve Velké Británii často prší.

19. O čem často mluvíte s kamarádem, s kamarádkou, s manželem, s manželkou...? Doplňte koncovku -u, -i, -í nebo -e/-ě. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte. Například: O čem často mluvíš s kamarádem? – O sportu. 9. film – o film 1. sport – o sport 10. kultura – o kultu (!) 2. rodina – o rodin 11. literatura – o literatu (!) 3. práce – o prác 12. počasí – o počas 4. příroda – o přírod 13. lyžování – o lyžován 5. divadlo – o divadl 14. cestování – o cestován 6. móda – o mód 15. hory – o horách 7. jídlo – o jídl 16. peníze – o penězích 8. škola – o škol

POZOR: Lokál pl. má koncovky -ích, -ách, -ech

20. Kdo je to? Kde jsou? O čem mluví? Napište ke každé fotografii krátký příběh.

1.

2.

3.

95


1

Lekce 7 ČEŠTINA EXPRES 1příloha PRACOVNÍ SEŠIT C ČEŠTINA EXPRES 21. Pracujte s ЧЕСЬКА mapou ČR. Napište do tabulky města, hory a řeky v České republice. Pro kontrolu můžete МОВА. ЕКСПРЕС

додаток

používat internet.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

3

AK ROP OL I S

ČešTina expres|poslech

A2/1

3

AKROP OL IS

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

1

AKROP OL I S

A KROP OLI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K RO P O LIS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

1

A K RO P OL IS

1

ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

3

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

1

A KR OP O LIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKR O PO L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KROP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

3 1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A KROP OL I S

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

A2/1

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

3

4

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A K R O PO LIS

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc po

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

12 A2/1 12

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/1

A1/2

2

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKROP OL IS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KR OPO L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČešTina expres|poslech

AKROP OLIS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

A KRO PO L IS

A1/2

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AKROP OL I S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Tracky 1–61

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

AKROPOLIS

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

3

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČešTina expres|poslech

12

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

1

12

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK R O PO LI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AK RO PO L IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

AKROPOLIS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

učebnice

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá 3 Pavla Bořilová 2

A KR O P O L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČešTina expres|poslech

12

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K ROPOLI S

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK R OP O LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

A K R O P O L I S

1

A K R OP OL I S

www.czechstepbystep.cz

2 AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

1

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A K R OP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKRO P O LIS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKRO PO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

www.czechstepbystep.cz

A1/1

AKROPOL IS

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK ROPOLIS

4

A KROP OL IS

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

A KRO PO LIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

hory

www.czechstepbystep.cz

AKROP OLI S

AKROPOLIS

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES|poslech

ČEŠTINA EXPRES

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A K R OPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

1

řeka

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

1

město

4

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A2/2

22. Víte, že Česká republika má tři části? Jmenují se Čechy, Morava a Slezsko. Řekněte podle mapy, co je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Například: V Čechách jsou Krušné hory, řeka Vltava...

EŠTINA XPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

12

23. Ukažte na mapě. Pak procvičujte lokál sg. a pl. Spojte. ČešTina expres|poslech

12

ČešTina expres|poslech

1. Brno A. v Olomouci 2. Praha B. v Ostravě 3. Zlín C. v Krkonoších 4. Olomouc D. ve Zlíně 5. Plzeň E. v Praze 6. Ostrava F. v Pardubicích 7. Pardubice G. v Brně 8. České Budějovice H. v Plzni 9. Krkonoše I. v Karlových Varech 10. Karlovy Vary J. v Českých Budějovicích

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Tracky 1–42

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AKROP OLIS

Brno

ČešTina expres|poslech

12

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK ROPOLIS

19.3.2012 20:57:45

www.czechstepbystep.cz

k.indd 1

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES 1 ЧЕСЬКА МОВА. ЕКСПРЕС 1 POZOR: pl. má koncovky (рівень A1/1) Lokál -ích, -ách, -ech

Praha «Чеська мова експрес 1» (рівень А1/1) є першою частиною курсуPtejte «чеської для виживання», який 24. Používejte slova z předchozího cvičení. se aмови reagujte. складається з чотирьох частин. Підручник призначений Například: Znáte.... Byl/a jste někdy v ...? Plzeň початківцям, котрі хочуть швидко досягти мовного рівня А1. Він придатний для базового ознайомлення 25. Jak znáte Českou republiku? Reagujte pomocí výrazů з мовою, для короткострокових курсів, а також для тих, ze cvičení 23. хто живе в ЧР і вивчає чеську мову як другу. 1. Kde můžete lyžovat? Підручник відповідає вимогам Загальноєвропейських 2. Kde se vyrábí pivo Plzeň? Zlín Рекомендацій з мовної освіти і задовольняє потребу 3. Kde se vyrábí pivo Budvar? 4. Kde můžete studovat na Karlověнавчання univerzitě?без мови-посередника. У 7 практично спрямованих уроках всі охочі вивчити чеську мову навчаться 5. Kde můžete studovat na Masarykově univerzitě? орієнтуватися і реагувати в найчастіших комунікатив6. Kde se vyrábí speciální sýr – „syrečky“? 7. Kde můžete pít minerální vody?них ситуаціях (напр., Знайомство, Орієнтація, В ресKrkonoše České Budějovice 8. Kde se vyrábí speciální dezert –торані, perník? Моя сім’я). Граматику максимально спрощено, і учень сам відкриває її для себе за допомогою текстів і 9. Kde byla firma Baťa? наочних 10. Jaké město se nazývá „černé město“ a proč?таблиць. Засвоєнню мови сприяє також велика кількість комунікативно спрямованих вправ і завдань. Публікація є щедро ілюстрована фотографіями і картинOlomouc ками, зокрема простими історіями в коміксах. Навчальний комплект «Чеська мова експрес 1» складається з підручника і робочого зошита (лише чеською мовою), CD-диска з аудіозаписами Ostrava текстів і «Додатка» з граматичними таблицями і поясненнями в шістьох мовних версіях. «Додаток» також містить ключ до вправ та посторінковий і алфавітний словничок.

ISBN 978-80-7470-079-8

96

«Посібник для вчителя» можна безкоштовно скачати на сайті http://www.czechstepbystep.cz. Pardubice

První díl učebního kompletu Čeština expres 1 – ukrajinská verze

Karlovy Vary


додаток

ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС

A K RO P O L I S

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá | Pavla Bořilová

příloha


98


Чеська мова Експрес 1

Додаток Зміст Символи. Скорочення та різні типи позначок. Завдання до вправ

2

Часті питання про чеську мову

3

Основні граматичні терміни

6

Основні правила вимови

8

Додаток до уроку 1

10

Словниковий запас до уроку 1

14

Додаток до уроку 2

16

Словниковий запас до уроку 2

18

Додаток до уроку 3

20

Словниковий запас до уроку 3

24

Додаток до уроку 4

26

Словниковий запас до уроку 4

29

Додаток до уроку 5

30

Словниковий запас до уроку 5

34

Додаток до уроку 6

36

Словниковий запас до уроку 6

39

Додаток до уроку 7

40

Словниковий запас до уроку 7

43

Тексти до аудіозаписів

45

Ключ 50 Словничок 58 Узагальнюючі таблиці відмінків (літературна та розмовно-побутова чеська мова)

66

1


ДОДАТОК Символи CD: 01 аудіозапис на CD та номер фрагмента мова під лупою

Впр. 4 Вправи онлайн

Тести

Картки

Назад на зміст

4 (номер сторінки) Посторінковий словничок

Скорочення та різні типи позначок Ma, Mi

чоловічий рід, назви істот, чоловічий рід, назви неістот

F

жіночий рід

N

середній рід

impf.

дієслово недоконаного виду

pf.

дієслово доконаного виду

neg.

заперечення

sg.

однина

pl.

множина

-e-

рухоме -e- (наприклад, den, dne день, дня)

inform.

неформальне, неофіційне

form.

формальне, офіційне

N

називний відмінок, Н.в.

G

родовий відмінок, Р.в.

D

давальний відмінок, Д.в.

A

знахідний відмінок, З.в.

V

кличний відмінок, К.в.

L

місцевий відмінок, М.в.

I

орудний відмінок, О.в.

*

дієслова зі змінами в основі в теперішньому часі, т. зв. -E дієвідмінювання (наприклад, čtu, čteš, čte... читаю, читаєш, читає...)

×

у порівнянні з, антонім

Завдання до вправ

2

čtěte, přečtěte

читайте, прочитайте

používejte

вживайте

doplňte

доповніть

POZOR

УВАГА

najděte

знайдіть

procvičujte

робіть вправу, практикуйтеся

pište, napište

пишіть, напишіть

přeložte

перекладіть

odpovídejte

відповідайте

ptejte se

запитуйте

opakujte

повторюйте

řekněte

скажіть

označte

позначте

seřaďte

розташуйте за порядком

PAMATUJTE SI

ПАМ’ЯТАЙТЕ

spojte

поєднайте

počítejte

рахуйте

tvořte

утворюйте

poslouchejte

слухайте

změňte

змініть


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

Часті питання про чеську мову 1. Чи правда, що чеська мова дуже подібна до української? Так, ці мови – близькі родички. Обидві належать до слов’янських мов: українська до східної гілки, а чеська – до західної. Завдяки спільному праслов’янському корінню чеська та українська мови мають дуже багато подібностей на всіх мовних рівнях – у вимові, словниковому фонді, граматиці. Саме тому чеська мова для українців не така складна, як, скажімо, для американців чи японців. Якщо навчитеся впізнавати ці спільні слов’янські риси, з’ясуєте, що багато чеських слів та виразів ви розумієте без перекладу – просто «знаєте»! Але, як кажуть чехи, «Bez práce nejsou koláče» (дослівно: Без праці немає пирогів). Без наполегливої праці не можна добре оволодіти жодною іноземною мовою.

2. Що може мені допомогти при вивченні чеських слів? Нижче в таблиці ви знайдете «ключ» до звукових змін, який допоможе вам шукати відповідники. При знайомстві з новими чеськими словами і зворотами дуже корисно співставити їх з українськими: по-перше, глибше проникнемо в їхній зміст, по-друге, використаємо подібність як опору для запам’ятовування. в українській мові

у чеській мові

приклади

приклади

-оро-, -оло-

-ra-, -la-

сторона, горох, голова, долоня

strana, hrách, hlava, dlaň

-ере-, -еле-

-re-, -le-

берег, дерево, мелений

břeh, dřevo, mletý

-ер-, -ор-, -ри-, -лу-

-r-

верх, морква, кривавий, яблуко

vrch, mrkev, krvavý, jablko

р при-

ř při-

moře, křik, tři přijít

пере-

pře-

море, крик, три прийти (пор. рос. м’який р: прийти, польськ. rz: przyjść) переконати, перенести

-ий -ій, -я, -є

-ý -í

великий, (велика, велике) літній, літня, літнє

veliký, (veliká, veliké) letní, letní, letní

-у -уть у дієслів

-ou

купити, сусід можуть, печуть, їдуть

koupit, soused můžou, pečou, jedou

překonat, přenést

3. Що українцям дається в чеській мові найважче? Серед труднощів, які доводиться долати в чеській мові майже усім носіям української мови, можна назвати довготу чеських голосних, відмінювання іменників II групи (див. пункт 3.3), відмінювання займенників, порядок слів та деякі інші. Крім того, помилики спричиняють і так звані «фальшиві друзі перекладача», тобто слова, що мають подібну форму, але інше значення (див. нижче Лексика): Подивіться, будь ласка, на основні відмінності між українською та чеською мовами: a) Правопис. Чеська мова користується латиницею, доповненою діакритичними (надрядковими) знаками (див. Основні правила вимови). Ці знаки дуже важливі, тому що за їхньою допомогою часто розрізняється значення слів: rada рада – řada низка, черга, špatné погане – špatně погано, pas паспорт – pás пояс. Заперечна частка «ne» пишеться з дієсловом разом: nechci – не хочу. Зворотні «se», «si», навпаки, пишуться окремо і можуть стояти досить далеко від дієслова (див. Друга логічна позиція в реченні, пункт 6.4.). б) Вимова. У чеській мові, на відміну від української, наголос є завжди на першому складі: z Ukrajiny з України. Односкладові прийменники перебирають наголос на себе: na nádraží (Увага: хоча такі сполучення й вимовляємо як одне слово, прийменник завжди пишемо окремо). Особливу увагу слід приділити правильній вимові довгих голосних: bílá біла – bila била. Дзвінкі приголосні на кінці слова оглушуються: hlad голод (вимовляється: hlat), oběd обід (вимовляється: objet). в) Граматика. Основні граматичні категорії в чеській і українській мовах, як правило, співпадають: обидві мови мають три роди (чоловічий, жіночий і середній), два числа (однину й множину), сім відмінків, подібні дієслівні часи і т. д. Головною відмінністю є, однак, система відмінювання та дієвідмінювання, яка в чеській мові дещо складніша, ніж в українській. Наприклад, замість одного українського закінчення добрі

3


ДОДАТОК

(студенти, банани, кави, автомобілі) чеська мова має у називному відмінку множини різні закінчення: dobří (studenti), dobré (banány, kávy), dobrá (auta). Крім того, дуже часто в подібних словосполученнях мають обидві мови інший відмінок та/або прийменник: obrátit se (na koho) – звернутися (до кого). Тому радимо українським учням звертати належну увагу на ці відмінності і не задовольнятися дослівним перекладом із рідної мови. Чеське речення має, на відміну від українського, більш стабільний порядок слів (див. Druhá logická pozice). Правильне розташування «зрадливих малих слівець» - чеських енклітик вимагає особливо старанного тренування. У чеській мові в теперішньому часі не опускаємо дієслово-зв’язку být: Petr je student. – Петро студент. Особові займенники в ролі підмета, навпаки, майже не вживаємо: Rozumím. – Я розумію. Učím se česky. – Я вивчаю чеську мову. У чеській мові можна вживати як латинську, так і чеську граматичну термінологію (див. Основні граматичні терміни на стор. 6–7), наприклад: substantivum – podstatné jméno. Для цього підручника ми обрали більш лаконічну латинську термінологію. г) Лексика. Багато слів в українській та чеській мовах дуже подібні, однак, на зовнішню подібність не завжди можна покластися. Деякі «фальшиві друзі» відрізняються лише частково – за обсягом значення або стилем (jahoda не означає ягода, але суниця, полуниця, klobása не означає ковбаса, але сардельки, palec не означає будь-який палець, але тільки великий палець, okuláry (лише застаріле, правильне чеське слово – brýle) – окуляри, medikament (лише застаріле, правильне чеське слово – lék) – медикаменти, ліки. Іноді значення не пов’язані або й зовсім протилежні: holka – дівчина, дівчинка, hroši – бегемоти, čerstvý – свіжий, vonět – приємно пахнути, bezcenný – нічого не вартий, малоцінний. В цілому слід сказати, що завдяки близькості наших мов учні-українці дуже швидко набувають здатності елементарно виражати свої думки й підтримувати спілкування засобами чеської мови. Початковий етап вони зазвичай проходять значно інтенсивніше, ніж носії інших, неслов’янських мов.

4. На обкладинці підручника бачу означення «А1/1». Що це означає? «А1/1» означає рівень володіння чеською мовою, якого ви маєте досягти після проходження підручника Čeština expres 1. Рівень А1 – це перший ступінь у Європейській системі рівнів володіння іноземними мовами (більш детально про це українською мовою див. http://cestinapro-cizince.cz/index.php?p=uvodni-informace&hl=uk_UA).

5. На що початківцю потрібно зосередитися в першу чергу? Серед пріоритетів, на наш погляд, слід назвати: 1. Вимову. Особливо важливо засвоїти правильну вимову довгих голосних, які служать у чеській мові засобом розрізнення значення, порівняйте: pas – паспорт, pás – пояс. 2. Дієслово, адже саме воно є закладом чеського речення. 3. Прийменник. Правильне вживання прийменників для вільного зв’язного мовлення дуже важливе. 4. Систему відмінювання іменників (у чеській мові вона дещо складніша, ніж в українській). 5. Правила поведінки та формули етикету, що вживаються в чеському середовищі. Для початківця, який ще недостатньо знає іноземну мову, підтримка її носіїв дуже важлива. Слова prosím будь ласка, omlouvám se вибачте, promiňte пробачте, buďte tak hodný/á будьте так люб’язні, nemohl(a) byste... ви не могли б?, pardon перепрошую, dovolíte ви дозволите? здатні чинити дива. Навіть якщо все інше, що ви будете намагатися сказати, не буде ідеальне у мовному відношенні, симпатія, а отже й поміч, ваших чеських співрозмовників вам заручена.

6. Чому говорять, що існує «дві чеські мови»? Після поразки протестантів у битві на Білій Горі в 1620 році чеська мова майже перестала вживатися як офіційна і як мова художньої літератури. У цих функціях її замінила німецька. Але розмовна форма чеської мови продовжувала існувати й розвиватися. Під час національного відродження на початку XIX століття літературна чеська мова була поступово кодифікована на основі старої чеської мови XVI століття. Це й спричинило ту різницю між літературною чеською мовою (spisovná čeština) та розмовно-побутовою (obecná čeština), яку ми відчуваємо донині. У підручнику Čeština expres ви будете вивчати передусім літературну чеську мову. Якщо з’являтимуться граматичні явища або вирази, що належать до області розмовно-побутового мовлення, вони будуть означені скороченням. Звичайно, добре володіння чеською мовою означає насправді володіння як літературною, так і розмовно-побутовою чеською мовою, проте для новачка золоте правило звучить: доброю літературною мовою зазвичай нічого не зіпсуєте. Не поспішайте активно вживати розмовно-побутовою мову – наразі тримайтеся доброго літературного стандарту.

7. Яке значення мають кольорові увиразнення в тексті? Кольорові увиразнення відповідають трьом граматичним родам іменників: чоловічий рід (у чеській мові важливо відрізняти назви істот, або ж живих осіб і тварин чоловічого роду, напр., student студент, та назви неістот, напр., banán банан), жіночий рід (напр., káva кава) та середній рід (напр., auto авто). На щастя, рід чеських іменників та їхніх українських еквівалентів переважно співпадає.

4


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Проте є й винятки, які треба запам’ятати. Так, слова univerzita університет, šance шанс, tramvaj трамвай у чеській мові жіночого роду, problém проблема – чоловічого, vízum віза – середнього.

8. Скільки часу мені знадобиться, щоб добре оволодіти чеською мовою? Для досягнення рівня А1 (цей рівень покривають підручники Čeština expres 1 і Čeština expres 2) в середньому рекомендується 120 учбових годин. Однак, зрозуміло ж, багато чого залежить від вашої мотивації, бажання працювати над удосконаленням своїх знань.

9. Що мені може допомогти в навчанні? У всякому разі не потрібно чекати аж до часу, коли ваша «чештіна» буде досконалою. Вже від самого початку намагайтеся всіма способами підтримати спілкування. Не вистачають потрібні слова? Вживайте так звані компенсаційні стратегії: спробуйте виразити думку інакше – хоча б і дуже просто, іншими словами або за допомогою жестів (наприклад, замість назви якогось предмета покажіть на нього). Більшість чехів оцінить вашу снагу й підтримає розмову. Не бійтеся говорити навіть із помилками, адже вони природньо супроводжують освоєння будь-якої нової мови. Старайтеся приділяти навчанню мінімум п’ятнадцять хвилин щодня, читайте книги, хоча б і зі словником (див. Адаптована чеська проза на сайті www.czechstepbystep.cz), та використовуйте вправи on-line (їх ви знайдете на сайті www.czechstepbystep.cz).

10. У чому підручник Čeština expres нетрадиційний та який підхід вживає? Наш підручник закладено на так званому комунікативному підході до мови, а це означає, що він зосереджується не лише на граматиці, а, передусім, на комплексному засвоєнні основних комунікативних ситуацій, у яких ми опиняємося в повсякденному житті (напр., орієнтація в місті, замовлення їжі та напоїв у ресторані, планування зустрічей тощо). Перевагою такого підходу є те, що вам не потрібно зубрити до втоми граматичні правила – уже з перших уроків ви можете розуміти та говорити. Бажаємо вам багато успіхів у навчанні!

5


ДОДАТОК Основні граматичні терміни Подібно до того, як ремісникові для роботи потрібне його знаряддя, і для вивчення мови необхідні деякі основні граматичні терміни. Їхній огляд ви знайдете в наступній таблиці. Деякі з них ви напевно знаєте зі школи з уроків рідної мови, інші будуть для вас новими. Однак, знання цих термінів вам може значно допомогти в навчанні. Латинський/чеський термін

Український термін

adjektivum/přídavné jméno прикметник -ý adjektiva (tvrdá přídavná jména) тверді прикметники -í adjektiva (měkká přídavná jména) м’які прикметники

Приклад або пояснення українською мовою dobrý добрий, blízký близький… kvalitní якісний, moderní сучасний...

adverbium/příslovce

прислівник

dobře добре, blízko близько, kvalitně якісно, moderně сучасно...

aspekt/vid imperfektivní/nedokonavý perfektivní/dokonavý

вид недоконаний доконаний

Чеська мова, як і українська, розрізняє два види дієслів: недоконаний та доконаний, напр.: dělat/udělat робити/зробити

čas futurum/budoucí čas prézens/přítomnýčas préteritum/minulý čas

час майбутній час теперішній час минулий час

deklinace/skloňování, deklinovat/skloňovat

відмінювання, відмінювати

Іменники, прикметники, займенники та числівники в чеській мові, як і в українській, відмінюються. Однак, у чеській мові система відмінювання дещо складніша: в чоловічому роді, напр., потрібно враховувати категорію істоти/неістоти. Крім того, є ряд слів, що мають власний нерегулярний тип відмінювання. Щоб краще їх запам’ятати, треба орієнтуватися на так звані взірці, які ви знайдете, приміром, у граматичній таблиці на стор. 66–67.

imperativ/rozkazovací způsob

наказовий спосіб

dělej, dělejte роби, робіть, čti, čtěte читай, читайте

infinitiv

інфінітив

Інфінітив – це неозначена форма дієслова. У словнику кожне дієслово представлене саме у цій початковій формі. В чеській мові інфінітив закінчується на -t , напр., dělat робити.

interjekce/citoslovce

вигук

ach ах, ой, au ой, brr брр...

Budu doma. Я буду вдома. Jsem doma. Я вдома. Byl jsem doma. Я був вдома.

kondicionál/podmiňovací způsob умовний спосіб

Chtěl/Chtěla bych... Я хотів би/хотіла б...

konjugace/časování, konjugovat/časovat

дієвідмінювання, дієвідмінювати

Як в українській мові, так і в чеській дієслова дієвідмінюються. У цьому підручнику вживаємо чотири моделі дієвідмінювання в теперішньому часі: -Á, -Í, -E, -OVAT.

konjunkce/spojka

сполучник

a і, та, nebo або, ale але, když якщо...

konsonant/souhláska

приголосний

У чеській мові 25 приголосних: тверді: d, g, h, ch, k, n, r, t м’які: c, č, ď, j, ň, ř, š, ť, ž подвійні: b, f, l, m, p, s, v, z Цей розподіл є важливим для чеського правопису та системи відмінювання.

numerálie/číslovka základní řadová

числівник кількісні порядкові

objekt/předmět přímý nepřímý

додаток прямий непрямий

6

jeden один, dva два, tři три... první перший, druhý другий, třetí третій... Maminka posílá dopis studentovi. Мама надсилає листа студентові. Maminka posílá dopis studentovi. Мама надсилає листа студентові.


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 pád

відмінок

Чеські відмінки дуже нагадують українські, хоча й традиційно розташовуються інакше: місцевий стоїть перед орудним, а кличний – після знахідного (див. узагальнююча таблиця відмінків на стор. 66–67). Часто замість термінів nominativ називний відмінок, genitiv родовий вівдмінок і т.д. говорять просто první pád перший відмінок, druhý pád другий відмінок тощо.

plurál/množné číslo

множина

studenti студенти, banány банани, kávy кави, auta автомобілі...

prepozice/předložka

прийменник

bez без, na на, v в, do до, z з, pro для...

pronomen/zájmeno personální/osobní posesivní/přivlastňovací interogativní/tázací indefinitní/neurčitá negativní/záporná

займенник особовi присвійні питальнi неозначенi заперечнi

já я, ty ти, on він... můj мій, tvůj твій, jeho його... kdo хто, co що, čí чий... někdo хтось, něco щось, nějaký якийсь... nikdo ніхто, nic нічого, žádný жодний...

rod Ma maskulinim animatum/ mužský rod životný Mi maskulinum inanimatum/ mužský rod neživotný F femininum/ženský rod N neutrum/střední rod

рід чоловічий рід, назва істоти

samohláska

голосний

До чеських голосних належать: короткі: a, e, i, y, o, u довгі: á, é, í, ý, ó, ú/ů Увага: Довжина голосних може служити для розрізнення значень слів і граматичних форм.

singulár/jednotné číslo

однина

student студент, banán банан, káva кава, auto авто...

subjekt/podmět

підмет

Maminka posílá dopis studentovi. Мама надсилає листа студентові.

substantivum/podstatné jméno

іменник

muž чоловік, žena жінка, дружина, pes собака, dům дім, будинок...

verbum/sloveso transitivní/přechodné intransitivní/nepřechodné

дієслово перехідне неперехідне

У чеській мові, як і в українській дієслова бувають перехідними та неперехідними. Перехідне дієслово - це дієслово, яке має прямий додаток у знахідному відмінку (напр., vidět, hledat, dělat...). Неперехідне дієслово не має прямого додатка у знахідному відмінку (напр., být, pracovat, spát...).

Окрім звичних для української мови трьох родів – чоловічого, жіночого та середнього – чеська мова розрізняє в чоловічому роді назви істот і неістот. Напр.: чоловічий рід, назва неістоти Ч.р., назва істоти: student студент Ч.р., назва неістоти: banán банан жіночий рід Ж.р.: káva кава середній рід С.р.: auto авто Іменники за їхньою приналежністю до істот/неістот необхідно узгоджувати з відповідними прикметниками, займенниками, числівниками та дієсловами.

7


ДОДАТОК Основні правила вимови 1. Латинські літери: a 2. Чеські літери: приголосні 3. Чеські літери: голосні á

b

c č

d ď

e

f

éě

g

h i ch í

j

k

l

m n ň

o

p

q

r ř

s š

ó

t ť

u úů

v

w

x

y

z ž

ý

Діакритичні знаки, що їх вживає чеська мова, називаються: ˇ háček «галочка», «гачок», ´ čárka «риска», o kroužek «кільце».

A. Голосні 1. Голосні поділяємо на короткі a, e, i, y, o, u та довгі á, é, í, ý, ó, ú/ů. Довгі голосні приблизно в 1,75 рази довші за їхні короткі відповідники. Щодо вживання довгих голосних існують деякі правила (напр., закінчення прикметників, як правило, довгі), проте в більшості випадків вживання короткого/довгого голосного потрібно просто запам’ятати. Українці часто нарікають, що «не чують» чеську довготу. Ось наша рада: під час вправ на довгі голосні перебільшуйте їхню вимову – вухо поступово «налаштується». Крім того, у чеській мові існують три дифтонги: ou, au, eu. Вимова чеських дифтонгів нагадує поєднання українських голосних із нескладовим -у (напр., як у словах кров, спав). Незамінюйте дифтонг ou довгим голосним ú. Голосні звуки вимовляйте чітко незалежно від наголосу. 2. Голосні i та y (або í та ý) вимовляємо однаково. 3. Голосні ú та ů вимовляємо однаково. Розрізняємо їх лише на письмі – це залишки колишніх відмінностей, що існували між ними. Зверніть увагу, що голосний ú пишемо завжди на початку слова або після префіксу (наприклад, úhel, zúčastnit se), а голосний ů - у корені або на кінці слова (наприклад, růže, domů).

4. У деяких словах у чеській мові зустрічаються сполучення голосних ie, ia, ii, io, iu. Висловлюємо їх так: ia [ija] – fialový, ie [ije] – Itálie, ii [iji] – v Anglii, io [ijo] – rádio, iu [iju] – v rádiu.

B. Приголосні 5. Приголосні поділяємо на тверді (h, ch, k, r, g, d, t, n), м’які (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) та подвійні (b, f, l, m, p, s, v, z). Цей поділ має значення, з одного боку, для системи відмінювання, а з другого, для орфографічних правил. Зверніть увагу: якщо після приголосних має бути i або y, то після м’яких приголосних пишемо i, а після твердих y. Слова з подвійними приголосними, після яких є y, чехи вивчають напам’ять - це так звані « vyjmenovaná slova». Винятком є слова іншомовного походження.

6. Приголосні ž, š відрізняються від українських ж, ш м’якшою вимовою. Спробуйте відчути правильну позицію язика, повільно вимовляючи чеські слова žít жити, žízeň спрага, štír скорпіон. 7. Як правильно вимовляються ď, ť, ň? Для того, щоб правильно вимовити ď, ť і ň, повторюйте за учителем ці звуки таким чином: спинка язика торкається твердого піднебіння, кінчик язика спирається на нижні різці. 8. Де вимовляються м’які звуки ď, ť, ň? Якщо в тексті бачите ď, ť, ň, як у словах: ďábel, ťukat, Plzeň. Якщо в тексті бачите сполучення d, t, n + ě, як у словах: děkuju, těžký, někdo. Якщо в тексті бачите сполучення d, t, n + i/í, як у словах: divadlo, dítě, tisk, tíseň, nikdo, nízký. Виняток – це так звані «інтернаціональні слова», запозичені з інших мов, напр.: tenis [tenys], diktát [dyktát], tip [typ].

9. Як вимовляються склади bě, pě, vě, mě? Bě, pě, vě, fě, mě слід читати як [bje, pje, vje, fje, mně], напр.: běžet, na Kampě, člověk, v Ufě, město. 10. Правила асиміляції Для того, щоб зрозуміти правила асиміляції, потрібно знати розподіл на дзвінкі та глухі звуки. Подивіться на наступні пари чеських дзвінких та глухих звуків: b – p, v – f, d – t, ď – ť, z – s, ž – š, g – k, h – ch.

8


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 1. Дзвінкі звуки в кінці слова вимовляються як їхні глухі відповідники: b> p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š. Наприклад: Jakub [Jakup], hrad [hrat], tedˇ [teť], Oleg [Olek], břeh [břech], Václav [Václaf], kvíz [kvís], když [gdyš]. 2. Асиміляція: Якщо поряд зустрічаються два приголосних, другий звук впливає на дзвінкість першого таким чином1: vklad [fklat], tužka [tuška], kdo [gdo], sbírat [zbírat]. Асиміляція відбувається також у деяких прийменників, напр.: z Francie [sfrancie], k domu [gdomu]. Якщо після прийменника на дзвінкий приголосний стоїть слово, що починається на голосний, цей приголосний вимовляється як глухий, напр.: z Itálie [s itálie]. 1

У цьому правилі є обласні варіанти, напр., прощання na shledanou в Чехії вимовляють [naschledanou], а в Моравії - [nazhledanou].

11. Переважна більшість чеських слів має наголос на першому складі, напр.: náměstí, situace, analýza. Виняток чинять лише декілька ненаголошених слів, котрі розташовуються за певним порядком на другій логічній позиції в реченні. Увага: У сполученні прийменника з наступним словом наголос є на прийменнику, напр.: ve škole. Порівняйте з подібними українськими виразами на ніч, без вісти, пішов світ за очі.

9


ДОДАТОК

УРОК 1

Додаток до уроку 1 Q 1.1 Прийменник z/ze + родовий відмінок У бульбашці, на сторінці 7 підручника ви бачите назви країн: Vietnam В’єтнам, Kanada Канада, Itálie Італія та Německo Німеччина. Ці назви подані у формі називного відмінка однини – так, як їх знайдете у словнику. Після прийменника z з як, наприклад, у фразі Jsem z... Я з... вживається родовий відмінок однини. Порівняйте: Vietnam (називний відмінок) – z Vietnamu (родовий відмінок) Kanada (називний відмінок) – z Kanady (родовий відмінок) Itálie (називний відмінок) – z Itálie (родовий відмінок) Německo (називний відмінок) – z Německa (родовий відмінок) Огляд форм родового відмінка однини див. на сторінці 66. Намагайтеся запам’ятати наведені приклади – це своєрідний зразок, за яким ви зможете безпомилково утворювати закінчення родового відмінка для слів, що зустрічатимуться вам у майбутньому. І вже зараз зможете правильно відповісти на питання, звідки ви: Jsem z Ukrajiny. Я з України.

Q 1.2 Vy × ty. Звертання на «Ви» чи на «ти» Зверніть увагу на відмінність між звертанням на «Ви» та звертанням на «ти»: Odkud jste? Звідки Ви? × Odkud jsi? Звідки ти? Co děláte? Чим Ви займаєтеся? × Co děláš? Чим ти займаєшся? A vy? А Ви? × A ty? А ти? Чужі дорослі люди звертаються один до одного на «Ви». Рідним, друзям, дітям (приблизно до 15 років) кажуть «ти», подібно до цього спілкуються й молоді люди одного віку. Перейти на «ти» зазвичай пропонує старша людина або жінка. Якщо хочете запропонувати комусь перейти на «ти», запитайте: Můžeme si tykat? Ми можемо перейти на «ти»? Зверніть увагу, що звертанню на «Ви» і на «ти» відповідають офіційні та неофіційні вітання. Dobrý den! Доброго дня! та Na shledanou! До побачення! є офіційними, а ось Ahoj! Привіт! Бувай! Čau! Привіт! Бувай! – неофіційні, неформальні.

Q 1.3 Особові займенники: já, ty, on... я

ти

він

вона

воно/це

ми

ви

вони

ty

on

ona

ono/to1

my

vy

oni2

1

Зверніть увагу: ми говоримо To je... Це..., а не Ono je... Займенник ono вживаємо нечасто, наприклад, у стійких зворотах: To je ono! Це те, що треба! Саме так!

2

На письмі ви зустрінетеся з формами множини oni/ony/ony/ona, у яких розрізнюється рід: oni вживаємо тоді, коли говоримо про групу, в якій є хоча б один чоловік. Ony/ony – про групу, де самі речі або жінки, a ona вживаємо для означення групи, де лише іменники середнього роду. У цій таблиці з метою спрощення подаємо лише форму oni.

Q 1.4 Дієслово být На відміну від української мови, де дієслово бути зберегло в теперішньому часі лише форму є, чеська мова має окремі форми для всіх осіб в однині та множині. Ці форми необхідно вивчити напам’ять. být бути já ty on, ona, to my vy oni

стверджувальна форма

заперечна форма

jsem jsi (розм.-побут. jseš) je jsme jste jsou

nejsem nejsi (розм.-побут. nejseš) není nejsme nejste nejsou

Зверніть увагу на вимову: jsem [sem], jsi/jseš [si/seš], je, jsme [sme], jste [ste], jsou [sou].

Заперечні форми легко утворите простим додаванням заперечного префіксу ne- до вже відомих вам форм теперішнього часу. Запам’ятайте лише один виняток: це форма третьої особи однини není. To je pivo, to není víno. Це пиво, це не вино. Зверніть увагу: ne- пишемо разом із дієсловом.

Пам’ятайте: Із форми дієслова добре видно особу, про яку йдеться, тому особові займенники já, ty, on... у ролі підмета в чеській мові зайві1: Jsem z Ukrajiny. Я з України. Вони вживаються лише тоді, коли їх необхідно виділити, підкреслити, коли на них падає логічний

10


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 наголос (Já jsem z Ukrajiny, ale on ne. Я з України, але він ні.), або в повсякденному розмовному мовленні. Незабувайте, однак, завжди вживати правильну форму дієслова být у теперішньому часі – її опускати не можна! 1

Увага: у виразі To je.../To není... Це.../Це не..., напр., коли на щось або когось вказуємо, вказівний займенник to це не опускаємо.

Q 1.5 Тип дієвідмінювання: дієслова на -Á У теперішньому часі в чеській мові розрізняємо чотири типи дієвідмінювання. У цьому уроці ви на прикладі дієслова dělat робити познайомитеся з першим типом – це дієслова на -Á. За цим типом дієвідмінюємо дієслова з інфінітивом на -at, -at (крім дієслів на -ovat), а також дієслово mít1, mám (мати, маю). Дієслова на -Á dělat робити já ty on, ona, to my vy oni 1

стверджувальна форма

заперечна форма

dělám děláš dělá děláme děláte dělají2

nedělám neděláš nedělá neděláme neděláte nedělají

Дієслово mít мати зустрічається в чеській мові дуже часто. Запам’ятайте, будь ласка, його особові форми: mám я маю, máš ти маєш, má він/вона/воно має, máme ми

маємо, máte ви маєте, mají вони мають. Mít вживається не тільки як самостійте дієслово, але й як частина багатьох усталених виразів, напр.: mám hlad – я зголоднів/ зголодніла, mám žízeň – мені хочеться пити, máš pravdu – маєш рацію, nemám kdy – мені ніколи, tady to máš – ось, (візьми) та ін. 2

У розмовно-побутовій мові можна зустріти скорочену форму (oni) dělaj.

Наступні типи дієвідмінювання ви знайдете на сторінках 17, 22 та 27.

Q 1.6 Час дієслова У чеській мові три часи: теперішній, майбутній і минулий. Зверніть увагу, що в таблицях дієвідмінювання в теперішньому часі під кожним дієслівним типом подано також форму першої особи в минулому та майбутньому часі (так звану já-форму). Наприклад, під дієвідмінюванням дієслова бути наводяться: минулий час: byl/byla jsem я був/була майбутній час: budu буду Минулий час ви вивчатимете в уроці 6. Майбутній час розбиратиметься пізніше в підручнику Čeština expres 2, але поки що можете вживати теперішній час для означення майбутнього – це типове, наприклад, для розмовного мовлення: Zítra jsem doma. Завтра я вдома. Co zítra děláš? Що ти завтра робиш? При цьому можна вживати виразів типу zítra завтра, o víkendu на вихідних, příští týden наступного тижня, příští měsíc наступного місяця, příští rok наступного року.

Q 1.7 Питання Якщо хочете утворити запитання, досить змінити інтонацію речення. Зверніть увагу на два типи інтонації: 1. На питання можна відповісти «так» або «ні»: To je Václav Havel? Це Вацлав Гавел? Vy jste student? Ви студент? 2. На питання не можна відповісти «так» або «ні»: Odkud jsi? Ти звідки? Co děláš? Чим ти займаєшся?

Q 1.8 Рід іменників Чеська мова має ті ж граматичні роди, що й українська. Існують, однак, випадки, коли подібні слова належать у цих мовах до різних родів (напр., слово tramvaj трамвай у чеській мові жіночого роду, а слово tisíc тисяча – чоловічого). У нашому підручнику вам допоможуть розпізнати та краще запам’ятати рід іменників спеціальні кольори: синій є для чоловічого роду, червоний – для жіночого, а зелений – для середнього. У чеській мові значно послідовніше, ніж в українській, утворюються жіночі форми від назв осіб чоловічого роду, напр.: doktorka лікарка, prezidentka президентка, inženyrka інженер та ін.

11


ДОДАТОК

УРОК 1

Q 1.9 Звертання У чеській мові, як і в українській, для звертання вживається кличний відмінок. Треба, однак, пам’ятати, що ввічливому українському звертанню ім’я + ім’я по батькові відповідає чеський зворот pane/paní пап/пані + прізвище у кличному відмінку, напр.: pane Petrenko! Миколо Олексійовичу! кличний відмінок однини Імена чоловічого роду, назви істот

Імена жіночого роду

Більшість імен: Martin – Martine! Імена, що закінчуються на -h, -ch, -k, -g: Marek – Marku!2 Імена, що закінчуються на приголосний із гачком, c, j, -tel та декотрі на -l, -s, -z або -x: Aleš – Aleši! Імена із закінченням -a: Honza – Honzo!

Більшість імен: Dana – Dano! Імена, що закінчуються на -e або приголосний: Lucie = Lucie! Carmen = Carmen!

1

1

УВАГА: Petr – Petře!

2

Підкреслена літера означає так зване рухоме e, котре при відмінюванні випадає.

При звертанні на «Ви» вживаємо слів pan пан, paní пані або slečna панна та прізвища у кличному відмінку. Наприклад: Pane Maláte!, у розмовно-побутовій чеській мові Pane Malát! Пане Малате!, Paní Nováková! Пані Новакова!, Slečno Zajíčková! Панно Заїчкова!

Q 1.10 Чеські звички, традиції та умовності 1. Привітання Найпоширенішими привітаннями є: Dobré ráno! – Доброго ранку! Dobrý den! – Добрий день! Dobrý večer! – Добрий вечір! Dobrou noc! – Добраніч! Na shledanou! – До побачення! Ahoj!/Čau – Привіт!/Бувай! Прощаючись, можемо також побажати: Mějte se hezky! (при звертанні на «Ви») Усього найкращого!/Měj se hezky! (при звертанні на «ти») Бувай, усього! 2. Вимова вашого імені та прізвища Запитайте свого вчителя, як треба висловлювати ваше ім’я у випадку непорозуміння. Чехи зазвичай своє ім’я чи прізвище повторюють не по звуках, а по складах (наприклад, Jan Malát > Jan Ma – lát). У наступній таблиці ви знайдете назви чеських звуків: Чеський алфавіт a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě e–e é – dlouhé e

ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha i – krátké měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka

l – el m – em n – en ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er

ř – eř s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem v – ve

w – dvojité ve x – iks y – ypsilon, tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

Увага: іноземні жіночі прізвища часто дістають традиційне чеське закінчення -ová, наприклад, paní Verdi = paní Verdiová, paní Kovalenko = paní Kovalenková 3. Висловлювання вибачення: Вибачаючись, скажіть: Promiň. Пробач. (при звертанні на «ти») або Promiňte. Пробачте. (при звертанні на «Ви»). В обох випадках доречне Pardon. із тим же значенням. У відповідь скоріш за все почуєте: To nic. Нічого./Дрібниці. Пробираючись натовпом, можете собі допомогти словами: Promiňte./Pardon. Вибачте. або S dovolením. Дозвольте пройти.

12


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 4. Висловлювання жалю та співчуття: Коли ви про щось жалкуєте, скажіть: To je škoda. Шкода. Якщо вам хтось повідомить сумну новину, скажіть: To je mi líto. Мені дуже прикро/жаль. 5. Універсальне чеське слово: prosím Чеське prosím може знадобитися в багатьох ситуаціях. Зверніть увагу: 1. Найпоширеніше вживання: Děkuju. – Prosím. Дякую – Будь ласка. 2. В ресторані: Prosím, pivo. Пиво, будь ласка. 3. У вас дзвонить телефон. Піднімете слухавку та скажете: Prosím? Алло? 4. У магазині до вас звертається продавець: Prosím? Будь ласка, я вас слухаю. 5. Ви не розумієте, що вам говорять. Перепитайте: Prosím? Вибачте, що ви сказали? 6. Ви зіткнулися з кимось у дверях і хочете його чи її пропустити вперед: Prosím. Будь ласка, прошу. 6. Невербальне спілкування При формальному знайомстві або зустрічі люди, як правило, тиснуть один одному руку. Обійми та поцілунок доречні тільки серед членів родини або між близькими друзями. Спілкування з незнайомими людьми зазвичай не передбачає фізичного контакту (якщо, наприклад, хочемо, щоб хтось нам вказав дорогу у незнайомому місці, не хапаємо перехожого за руку). Відстань між співбесідниками найчастіше чинить близько 1 метру, між членами родини чи близькими друзями може бути й меншою. Хоча здається, що чехи загалом посміхаються частіше, ніж українці, все ж таки вираз без усмішки можна в чеському середовищі вважати нейтральним і цілком прийнятним.

13


ДОДАТОК

УРОК 1

Словниковий запас до уроку 1 • Сторінка 4 Ano. Co znamená...? Děkuju. розм. Díky. Dobře. Jak se řekne...? Jak se to píše? Ještě jednou, prosím. Ne. Nerozumím. Prosím. Rozumíte? Špatně.

Так. Що означає...? Дякую. Добре. Як сказати...? Як це пишеться...? Ще раз, будь ласка./ Повторіть, будь ласка. Ні. Я не розумію. Будь ласка./Пробачте. Ви розумієте? Погано.

• Сторінка 6 auto být, jsem co český den dobrý hrad je kdo křišťál noc pivo pražský ráno to večer

авто, автомобіль бути, я є що чеський день добрий замок є хто кришталь ніч пиво празький ранок це вечір

Co je to? Dobré ráno! Dobrou noc! Dobrý den! Dobrý večer! Kdo je to?

Що це? Доброго ранку! Добраніч! Добрий день! Добрий вечір! Хто це?

• Сторінка 7 a aha ahoj čau dělat, dělám ekonom, ekonomka Itálie já jít*, jdu Kanada kancelář, v kanceláři mě

14

і, та ага Привіт! Бувай! Привіт! Бувай! робити, роблю економіст, економістка Італія я йти, йду Канада офіс, в офісі мене

muset, musím Německo odkud prominout*, prominu док.в. Promiň!, Promiňte! restaurace, v restauraci situace student, studentka tak ty těšit, těším učitel, učitelka už v (вокалізована форма: ve) + М.в. Vietnam vy z (вокалізована форма: ze) + Р.в.

мусити, мушу Німеччина звідки вибачити, вибачу Вибач! Вибачте! (наказовий спосіб) ресторан, у ресторані ситуація студент, студентка так, таким чином ти тішити, тішу вчитель, вчителька вже у, в

Co děláš/děláte? Na shledanou. Odkud jsi/jste? Promiňte, musím jít. Těší mě!

Що ти робиш/ви робите? Чим ти займаєшся/ви займаєтеся? До побачення. Звідки ти/ви, Ви? Вибачте, я мушу йти. Дуже приємно!

• Сторінка 8 manažer, manažerka my on ona oni ono pan paní slečna ..., že?

менеджер ми він вона вони воно пан пані дівчина, панна ..., чи не так?

• Сторінка 9 Česká republika (Česko) Francie herec, herečka Irsko jé! nic politik, politička Polsko profesor, profesorka Rusko sportovec, sportovkyně Ukrajina USA [читається: ú es á]

Чеська Республіка Франція актор, актриса Ірландія ой! оце так! нічого політик Польща професор Росія спортсмен, спортсменка Україна США

В’єтнам ви, Ви з


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

zpěvák, zpěvačka Promiňte! – To nic. To je...

співак, співачка Вибачте! – Нічого./ Дрібниці. Це...

• Сторінка 10 číslo díky e-mail jak jaký mít*, mám no proč se tady telefon telefonní vás

номер дякую (розм.) і-мейл, емейл як який мати, маю ну чому -ся, -сь; зі (вокалізована форма з) тут телефон телефонний вас

. [читається: tečka] @ [читається: zavináč] cz [читається: cé zet]

крапка собачка (в електронній адресі) cz

Jak se máš/máte? Jaký máš/máte telefon? Prosím vás... Ujde to.

Як твої/Ваші справи? Який у тебе/у Вас номер телефону? Пробачте.... Будь ласка, ... Нічого собі.

• Сторінка 11 ach jo autobus au nový problém představovat se, představuju se slon ten

ох автобус ой новий проблема представлятися, представляюся слон цей

Dále! S dovolením!

Ввійдіть! (відповідь на стук у двері) Дозвольте пройти!

15


ДОДАТОК

УРОК 2

Додаток до уроку 2 Q 2.1 Прийменник vedle + родовий відмінок У підручнику на сторінці 14 у бульбашці ви бачите слова в називному відмінку однини, напр.: obchod магазин, banka банк, restaurace ресторан і kino кінотеатр. Після прийменника vedle поруч вживається родовий відмінок однини: obchod (називний відмінок) – vedle obchodu (родовий відмінок) banka (називний відмінок) – vedle banky (родовий відмінок) restaurace (називний відмінок) – vedle restaurace (родовий відмінок) kino (називний відмінок) – vedle kina (родовий відмінок) Див. також пункт 1.1. Огляд закінчень родового відмінка однини див. на сторінці 66. Намагайтеся запам’ятати наведені слова-взірці.

Q 2.2 Прислівники, що виражають рух або напрямок x прислівники, що виражають місце У підручнику на сторінці 14 ви навчилися дуже просто визначати місце, де що знаходиться (nahoře вгорі, dole внизу, vpravo праворуч, vlevo ліворуч, uprostřed всередині). Щоб вказати на напрямок, вам знадобляться інші прислівники. Порівняйте: Jděte nahoru. Йдіть нагору. × To je nahoře. Це вгорі. Jděte dolů. Йдіть вниз × To je dole. Це внизу. Jděte doprava. Йдіть праворуч. × To je vpravo. Це праворуч. Jděte doleva. Йдіть ліворуч. × To je vlevo. Це ліворуч. Jděte doprostřed. Йдіть всередину. × To je uprostřed. Це всередині. Рух або напрямок

Місце

Питання: Kam? Куди?

Питання: Kde? Де?

Дієслова руху: jít йти, jet їхати, letět летіти...

Дієслова стану: být бути, pracovat працювати, studovat вчитися, bydlet мешкати, žít жити, čekat чекати...

sem сюди tam туди nahoru нагору dolů вниз doprava праворуч doleva ліворуч doprostřed всередину

tady тут tam там nahoře вгорі dole внизу vpravo/napravo праворуч vlevo/nalevo ліворуч uprostřed всередині

Q 2.3 Metro × metrem Вирази autobusem автобусом, vlakem поїздом, tramvají трамваєм, metrem метро, autem автомобілем – це форми орудного відмінкa однини. Як бачите, рух у транспортних засобах в обох мовах можна передати за допомогою орудного відмінка без прийменника. Чеському прислівнику pěšky відповідає український пішки. Зверніть увагу: слова типу auto, metro в чеській мові відмінюються! Рід

Чоловічий

Жіночий

Середній

Називний відмінок однини

autobus, vlak

tramvaj

auto, metro

Орудний відмінок однини

autobusem, vlakem

tramvají

autem, metrem

Q 2.4 Дієслова jít та jet Чеська мова, подібно до української, розрізняє дієслова jít йти та jet їхати. Якщо ви запитаєте, як кудись пройти чи проїхати, то часто у відповідь почуєте вирази Musíte jít... Вам треба йти... або Musíte jet... Вам треба їхати... Можна, однак, почути й форми наказового способу дієслів jít і jet, наприклад: Jděte [děte] rovně! Йдіть прямо! Jeďte doleva! Йдіть ліворуч! Більш детально про дієслова jít йти та jet їхати див. пункт 5. 6.

16


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Q 2.5 Тип дієвідмінювання: дієслова на -Í Із першого уроку ви вже знаєте неправильне дієслово být, а також дієслово dělat, що представляє тип дієвідмінювання дієслів на -Á. Тепер ви познайомитеся з наступним типом, дієсловами на -Í, представленим дієсловом rozumět розуміти. За цією моделлю дієвідмінюємо всі дієслова, що в інфінітиві закінчуються на -et, -ět, -it, а також дієслова jíst, jím їсти, їм, spát, spím спати, сплю та stát, stojím стояти, стою. Дієслова на -Í rozumět розуміти já ty on, ona, to my vy oni 1

rozumím rozumíš rozumí rozumíme rozumíte rozumí/rozumějí1

Ця форма є типовою для книжного чеського мовлення в його усній чи писемній формі. У розмовно-побутовій мові, однак, вживається скорочена форма (oni) rozuměj.

Q 2. 6 Інформація про подорож 1. Карти: www.mapy.cz 2. Як знайти транспортне сполучення на Інтернеті Транспортне сполучення в Чеській Республіці: www.idos.cz Транспортне сполучення в Празі: www.dpp.cz Натисніть на Vyhledávání spojení Пошук сполучення. Важливі вирази: odkud звідки kam куди přes через datum дата čas час přestup пересадка vyhledat знайти

Q 2.7 Чеські звички, традиції та умовності 1. Як звернутися до незнайомої людини У Чехії існують універсальні звертання до чоловіка, жінки та дівчини, подібні до українських: pan пан, paní пані, slečno дівчино, панно. Якщо хочете привернути до себе увагу незнайомої людини, наприклад, перехожого, поліцейського, офіціанта, продавця тощо, скористайтеся зворотом Prosím vás,... Пробачте,... (при звертанні на «Ви»). До дитини можете звернутися, звичайно, на «ти» Prosím tě,... Послухай,... Інший варіант – вжити фрази вибачення Promiňte,... Пробачте,... (звертання на «Ви») або Promiň,... Пробач, ... (звертання на «ти»). Можна скористатися і ввічливим звертанням Pane! Пане!, Paní!/Mladá paní! Пані! Slečno! Дівчино!/Панно!! УВАГА: Неввічливо звертатися до людини словами Muži! Чоловіку!, Ženo! Жінко! 2. Питання із запереченням Питання із запереченням у цьому контексті звучить більш ввічливо, ніж стверджувальне. Зверніть увагу: Nevíte, kolik stojí lístek? “Ви не знаєте, скільки коштує квиток?” Скажіть, будь ласка, скільки коштує квиток?

17


ДОДАТОК

УРОК 2

Словниковий запас до уроку 2 • Сторінка 14 banka blízko daleko divadlo dole kavárna kino kostel město most nádraží náměstí nahoře nemocnice obchod orientace řeka socha stanice škola uprostřed + Р.в. vedle + Р.в. vesnice vlevo/nalevo vpravo/napravo zastávka

банк поблизу, поруч далеко театр внизу кав’ярня кінотеатр костел, церква місто міст вокзал площа вгорі лікарня магазин орієнтація ріка статуя станція школа в середині, посеред поруч село ліворуч праворуч зупинка

Je to blízko nebo daleko? Kde je...?

Це близько чи далеко? Де...?

• Сторінка 15 áčko, áčkem auto, autem autobus, autobusem béčko, béčkem bílý céčko, céčkem česky doleva doprava dům hledat, hledám jít*, jdu jeďte! jet*, jedu lístek, lístky metro, metrem minuta mluvit, mluvím moc

18

лінія A, (їхати) по лінії A (метро в Празі) авто, автомобілем автобус, автобусом лінія B, (їхати) по лінії B (метро в Празі) білий лінія C, по лінії C (метро в Празі) по-чеському, чеською наліво направо дім шукати, шукаю йти, йду їдьте! їхати, їду квиток, квитки метро, (їхати) метро хвилина говорити, говорю багато, дуже

pěšky prosit, prosím rovně rozumět, rozumím stát, stojí tam turista, turistka vědět, vím vidět, vidím vlak, vlakem

пішки просити, прошу прямо розуміти, розумію 1. стояти, стоїть 2. коштувати, коштує там, туди турист, туристка знати, знаю бачити, бачу поїзд, поїздом

Jděte doprava/doleva. Nevíte, kde je...?

Йдіть праворуч/ліворуч. Скажіть, будь ласка, де...?

• Сторінка 16 druhý hned první supermarket třetí ulice zase

другий одразу перший супермаркет третій вулиця знову

Jděte první/druhou/ třetí ulicí doleva.

Поверніть на першій/другій/ третій вулиці наліво/ліворуч.

• Сторінка 17 adresa čas dlouhé á dlouhý informace internet mapa podívat se, podívám se док.в.

адреса час довге «a» довгий інформація інтернет карта подивитися, подивлюсь

Podívej se na... Rozumíte anglicky, německy, rusky?

Подивись на ... Ви розумієте англійською, німецькою, російською?

• Сторінка 18 bydlet, bydlím číslo domu kino, v kině kolik koruna na + З.в, М.в. nádraží, na nádraží normální obec PSČ [читається: pé es čé] taxík, taxi

мешкати, мешкаю номер будинку кінотеатр, в кінотеатрі скільки крона, корона на вокзал, на вокзалі звичайний населений пункт поштовий індекс таксі


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

taxíkem země zpáteční

(їхати) таксі країна зворотний

Kolik je 1+1? Kolik stojí...? Kolik to stojí? Kde bydlíš/bydlíte? Jakou máš/máte adresu?

Скільки буде один плюс один? Скільки коштує ...? Скільки це коштує? Де ти мешкаєш/Ви мешкаєте? Яка в тебе/у Вас адреса?

• Сторінка 19 dovolená прикм. GPS (читається: dží pí es) haló Havaj honem let letiště možný počasí pro + З.в. snad špatný těšit se, těším se zrušen

відпустка GPS гей! алло! Гаваї швидко! літ аеропорт можливий погода для мабуть поганий тішитися/з нетерпінням чекати, тішуся/з нетерпінням чекаю відмінено

Let na Havaj zrušen pro špatné počasí. To snad není možné! Honem! Mimo provoz!

Літ на Гаваї відмінено через погану/нельотну погоду. Це неможливо! Швидко! Не працює!

19


ДОДАТОК

УРОК 3

Додаток до уроку 3 Q 3.1 Граматичний рід. Називний відмінок однини У наступній зведеній таблиці ви бачите форми називного відмінка займенників, прикметників м’якого та твердого типу та іменників різних типів відмінювання. Це взірці, які потрібно добре запам’ятати. Більш детально ви з ними зустрінетеся в загальному огляді відмінків на стор. 66-67. Називний відмінок однини1 Рід займенник ten прикметники на -ý та -í іменники Maskulinum animatum Maskulinum inanimatum Femininum Neutrum

ten ten ta to

dobrý2 kvalitní dobrý kvalitní dobrá kvalitní dobré2 kvalitní 2

student, muž, kolega banán, čaj káva, restaurace, kancelář, místnost auto, moře, kuře, nádraží

1

Для іменників у називному відмінку множини типовішими (найчастішими) є закінчення i або y (напр.: knedlíky кнедлики, brambory картопля, palačinky млинці...). Перегляд закінчень називного відмінка множини ви знайдете в таблиці відмінків на стор. 66.

2

У розмовно-побутовій чеській мові можете почути в називному відмінку однини особливі закінчення прикметників: dobrej student/ banán, dobrý auto.

Як ви вже зрозуміли з таблиці, для наочного представлення граматичного роду в нашому підручнику ми вживаємо три кольори: синій, червоний та зелений. Іменники Іменники в чеській мові, як і в українській, мають три роди. Головною відмінністю чеської мови є те, що вона послідовно розрізнює назви істот і неістот у чоловічому роді. Отже, існують: maskulinum чоловічий рід (у якому maskulinum animatum означає назви осіб і тварин, напр., student студент, pes собака, та maskulinum inanimatum - назви неістот, напр., banán банан), а також femininum жіночий рід, напр., káva кава та neutrum середній рід, напр., auto авто). Для того, щоб безпомилково розпізнати рід іменника, існує практична підказка. Запам’ятайте, що.. ...66% іменників має в називному відмінку однини ось такі найчастіші закінчення: Maskulinum закінчується на приголосний (наприклад, student студент, banán банан, profesor професор, muž чоловік, učitel вчитель, supermarket супермаркет, čaj чай) Femininum закінчується на -a (напр., káva кава, studentka студентка, profesorka професор, викладачка, učitelka вчителька, banka банк, škola школа...) Neutrum закінчується на -o (напр., auto авто, kino кінотеатр, divadlo театр, město місто, pivo пиво, metro метро...) ...34% іменників має в називному відмінку однини інші, менш поширені закінчення: Закінчення -e/-ě дуже часто з’являється у іменників жіночого роду (restaurace ресторан, stanice станція, rýže рис, sportovkyně спортсменка, kolegyně колега...), але також у іменників середнього роду (kuře курча, moře море). Закінчення -í часто мають іменники середнього роду (напр., nádraží вокзал, náměstí площа). Закінчення -a може з’явитися і в іменників чоловічого роду (kolega колега, chleba хліб), у той же час приголосний може опинитися у закінченнях жіночого роду (kancelář офіс, místnost приміщення). Рід іменників із менш поширеними закінченнями треба запам’ятовувати. Прикметники За закінченням у називному відмінку однини розрізняємо два типи прикметників: a) Прикметники, що закінчуються на -ý. У чеській граматиці їх називають «твердими прикметниками», тому що літера «y» в чеському алфавіті має назву „тверде y“. Їхнє закінчення у називному відмінку однини визначають іменники, до яких прикметники належать. Наприклад: dobrý student, dobrá káva, dobré pivo. b) Прикметники, що закінчуються на -í. У чеській граматиці це так звані м’які прикметники, бо літера «i» називається „м’яке i“. На закінчення цих прикметників рід відповідних іменників не впливає. Наприклад: kvalitní banán, kvalitní káva, kvalitní pivo.

20


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Займенники Вказівний займенник ten цей має форми трьох родів. Наприклад, ten banán, ta káva, to auto.

Q 3.2 Питання з kdo, co, jaký, jaká, jaké Чеські питання зі словами kdo, co та jaký, jaká, jaké дуже подібні до українських питань із «хто», «що», «який» (відмінювання цих слів ви знайдете в узагальнюючій таблиці на стор. 66–67). Слід пам’ятати, що в чеських реченнях дієслово být бути не опускається. Порівняйте: Co je to? Що це? – To je banán. Це банан. Jaký je? Який він? – Je dobrý. Добрий.

Q 3.3 Знахідний відмінок однини Знахідний відмінок у чеській мові, як і в українській, вживається після так званих перехідних дієслів, наприклад, vidět бачити, jíst їсти, pít пити, dělat робити, mít мати. У наступній таблиці ви знайдете огляд форм знахідного відмінка. Зверніть увагу, що іменники ми поділяємо на три групи відмінювання – це допоможе вам краще зорієнтуватися в системі відмдінкових закінчень і поступово їх засвоїти. На даному етапі ви зосередитеся головним чином на закріпленні закінчень I групи. Знахідний відмінок однини Рід

Займенник ten

Прикметники на -ý та -í

Іменники I група

II група

III група

(= іменники на приголосний, -a, -o)

(= іменники на -ž, -š, -č,

(= іменники з особливим

-ř, -ď, -ť, -ň -c,- j, часто -tel, -e/-ě)

відмінюванням)

Ma

toho

dobrého kvalitního

studenta

muže

kolegu2

Mi

ten

dobrý1 kvalitní

banán

čaj

---

F

tu

dobrou kvalitní

kávu

restauraci, kancelář

místnost

N

to

dobré kvalitní

auto

moře

kuře, nádraží

1

1

2

2

1

У розмовно-побутовій чеській мові можна почути такі форми знахідного відмінка однини прикметників: dobrýho studenta, dobrej banán, dobrý auto.

2

У цьому уроці ви не вивчаєте форми знахідного відмінка чоловічого роду назв істот. Із ними ви зустрінетесь в уроці 4, коли будете говорити, наприклад, Mám bratra a sestru. У мене є брат і сестра. Mám psa a kočku. У мене є собака та кіт.

Для того, щоб краще запам’ятати закінчення знахідного відмінка, скористайтеся реченням-моделлю: Dám si černý čaj, černou kávu a černé pivo. Я замовлю чорний чай, чорну каву й темне пиво. Слідкуйте за правильною вимовою закінчень: не скорочуйте довгі голосні та не замінюйте дифтонг ou українським у.

Q 3.4 Дієслово dát si Дієслово dát si дослівно означає „дати собі“, але в ресторані цей вираз перекладаємо як „замовити“. Це зворотне дієслово. Зворотні дієслова у чеській мові завжди вживаються зі зворотною часткою si або se (dám si, dáš si, dá si...), що пишеться окремо. Ці частки не можуть стояти на початку речення. Їхнє місце – на другій логічній позиції в реченні (більш детально про це див. пункт 6.4). Порівняйте: Co

si

dáte?

“Що ви собі дасте?” Що ви замовите?

Dám

si

pomerančový džus.

“Дам собі апельсиновий сік” Будь ласка, апельсиновий сік.

Q 3.5 Рахування предметів Рахування предметів чеською мовою досить нелегке, ажде треба відмінювати числівник і одночасно вибрати правильний відмінок іменника. Після числівника 1 (jeden, jedna, jedno) це називний відмінок однини, після числівників 2 (dva, dvě, dvě), 3, 4 – називний множини, а після числівників 5, 6, 7... – родовий множини. Замовляючи їжу в ресторані або купуючи її в магазині, можна скористатися більш простим способом рахування – незмінними виразами jednou («один раз»), dvakrát («два рази»), třikrát («три рази»)...+ знахідний відмінок однини або множини. Наприклад: Dám si jednou kávu. Одну каву, будь ласка. Dáme si dvakrát čaj. Нам два чаї, будь ласка. Dáme si třikrát hranolky. Нам, будь ласка, три порції картоплі фрі.

21


ДОДАТОК

УРОК 3

У чеських магазинах вживається досить незвична для українців міра ваги – dekagram декаграм (у розмовно-побутовому мовленні deko), що дорівнює 10 грамам. Якщо хочете купити, наприклад, 100 грамів сиру, скажіть: Prosím 10 deka. Сто грамів, будь ласка. Ще однією поширеною одиницею ваги є вже знайомий нам kilogram кілограм (у розмовно-побутовому мовленні kilo).

Q 3.6 Mám rád/ráda... Якщо вам хтось або щось подобається, скажіть: Mám rád... (якщо ви чоловік) Mám ráda... (якщо ви жінка). Máme rádi... (якщо вас декілька, при цьому є хоча б один чоловік) Вираз mít rád (подобатися, любити) вживається лише по відношенню до осіб чи предметів, наприклад, Mám rád dceru. Я люблю дочку. Mám ráda kávu. Я люблю каву. Якщо ви хочете сказати, що любите щось робити, скористайтеся іншим виразом. Див. пункт 5.7.

Q 3.7 Тип дієвідмінювання: дієслова на -E* У цьому уроці ви вивчите модель дієвідмінювання дієслів на -E*, представлену словом číst читати. Цей тип є найскладнішим, тому що в особових формах часто відбуваються зміни в основі слова, наприклад, číst читати × čtu читаю, pít пити × piju1 п’ю. Дієслова, що дієвідмінюються за цим типом, у цьому підручнику позначено зірочкою (*). У цих дієслів завжди треба запам’ятовувати не лише інфінітив, але й першу особу однини, або ж já-форму, наприклад, číst, čtu. За цим типом зазвичай дієвідмінюємо дієслова, що в інфінітиві закінчуються на -ít, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ůst, -ást. Дієслова на -E*(дієслова зі змінами в основі) číst* читати já ty on, ona, to my vy oni 1

čtu čteš čte čteme čtete čtou

Зверніть увагу: Дієслово pít* має два варіанти для форм «я» й «вони»: (já) piju/piji, (oni) pijou/pijí. Варіанти, що наведені праворуч (piji та pijí), вживаються лише у книжній усній або писемній чеській мові.

Q 3.8 100 korun, eur, dolarů Запам’ятайте: dolar долар – 100 dolarů 100 доларів koruna крона – 100 korun 100 крон euro євро – 100 eur/euro 100 євро Після числівників від 5 й далі вживаємо, як і в українській мові, родовий відмінок множини. Огляд закінчень родового відмінка множини ви знайдете в таблиці на сторінці 66–67.

Q 3.9 Чеські звички, традиції та умовності 1. Їмо та п’ємо Основний прийом їжі протягом дня для чехів, як і українців, це snídaně сніданок, oběd обід і večeře вечеря. Найситішим із них є обід, що складається з першої та другої страви. Суп їдять ложкою, а для другої страви завжди вживають виделку й ніж. За столом чехи бажають один одному: Dobrou chuť. Смачного! Традиційним тостом є Na zdraví! За (ваше, твоє) здоров’я!, але у неформальній ситуації говорять Ahoj! Будьмо!, або Čus! Привіт!, або ж Čau! Привіт! Увага: Голосно плямкати або сьорбати за столом дуже неввічливо! 2. Замовляємо їжу Окрім фрази Dám si... Мені, будь ласка, ... можете в ресторані також часто почути: Prosím... Будь ласка, ... Chtěl/chtěla bych... Я б хотів/хотіла... Já bych chtěl/chtěla... А мені, будь ласка, ...

22


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 3. Пропонуємо їжу Dáš/dáte si kávu? Хочеш/хочете кави? Nedáš/nedáte si kávu? Не хочеш/не хочете кави? Зверніть увагу на реакцію: Ano, děkuju. Так, будь ласка. Ne, děkuju. Ні, дякую. 4. Даємо чайові Якщо хочете в ресторані дати офіціантові чайові, округліть суму і додайте до неї чайові. Наприклад: a) Ви маєте заплатити 273 крон. Подайте офіціантові 300 крон і скажіть: To je v pořádku. Це в порядку. або в розмовно-побутовому мовленні To je dobrý. Тут без здачі. b) Ви маєте заплатити 273 крон, але у вас із собою лише банкнота у 1000 крон. Подайте її зі словами: 300 (tři sta). Офіціант поверне вам 700 Kč, а різницю залишить собі як чайові. Зараз стає чимдалі більше ресторанів, де чайові платять таким чином, що залишають дрібні на підносі або в папці, в якій офіціант приносить рахунок. Стосовно розміру чайових у чеських ресторанах не існує твердого правила, що він має становити 10% ціни замовлення – це може бути й менше, особливо у недорогих ресторанах та пивних. 5. Хочемо відійти від столу Якщо вам потрібно на хвилину відійти від столу (наприклад, у туалет), треба сказати: Promiňte, odskočím si. “Пробачте, я відскочу.” Пробачте, я на хвилинку./Я зараз повернусь.

23


ДОДАТОК

УРОК 3

Словниковий запас до уроку 3 • Сторінка 22 banán bramborový brambor, brambory čaj černý červený česnekový čokoláda čokoládový dcl (розм.-побут. deci, decka) dezert, dezerty dort dušený džus guláš gulášový hotový houskové knedlíky hovězí (maso) hranolek, hranolky jídelní lístek jídlo, jídla karamel káva (розм.-побут. kafe) knedlík, knedlíky kola maďarský maso nápoj, nápoje neperlivý omáčka ovoce palačinka, palačinky pečený kuře perlivý pití polévka, polévky pomerančový rajčatový rýže řízek s (вокалізована форма: se) + О.в. salát, saláty smažený světlý šopský salát tatarský vanilkový vařený vepřové (maso) voda

24

банан картопляний картопля чай чорний червоний часниковий шоколад шоколадний скорочення від «децилітр» (0,1 л) десерт, десерти торт тушкований сік гуляш гуляшевий готовий хлібні кнедлики з яловичини, яловичина картопля фрі меню страва, страви карамель кава кнедлик, кнедлики кока-кола угорський м’ясо напій, напої негазований підлива, соус фрукт, фрукти млинець, млинці печений курча газований напій, пиття суп, супи апельсиновий томатний рис шніцель з, зі салат, салати смажений світлий шопський салат татарський ванільний варений зі свинини, свинина вода

zelenina zeleninový zelený zmrzlina znát, znám

овочі овочевий зелений морозиво знати, знаю

• Сторінка 23 dobrý kvalitní

добрий якісний

• Сторінка24 dát si, dám si dohromady dvakrát číst*, čtu číšník, číšnice/servírka host jednou jíst*, jím k (вокалізована форма: ke) + Д.в. mít rád/ráda, mám rád/ráda no pít*, piju taky takže třikrát všechno zaplatit, zaplatím док.в. zvlášť

замовити, замовлю (в ресторані) разом двічі читати, читаю офіціант, офіціантка клієнт, відвідувач один раз їсти, їм до подобатися, мені подобається ну пити, п’ю також отже, тому тричі усе заплатити, заплачу окремо; особливо

Dám si... Dáte si...? Dobrou chuť! To je všechno? Zaplatím. Zvlášť nebo dobromady?

Мені, будь ласка,... Що ви замовите...? Смачного! Це все? Рахунок, будь ласка. Платитимете окремо чи разом?

• Сторінка 25 často koktejl mléko šampaňské (víno)

часто коктейль молоко шампанське

Já taky. Já taky ne.

Я також. Я також ні.

• Сторінка 26 bota, boty kniha mobil oběd svetr tričko

черевик, туфля, черевики, туфлі книга мобільник обід светр футболка


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

vitamín, vitamíny

вітамін, вітаміни

• Сторінка 27 do + Р.в. hele hlad kuchař, kuchařka naproti + Д.в. otevřeno počkat, počkám док.в. proč šel zavřeno žízeň

до слухай! дивись! голод кухар, кухарка напроти відчинено почекати, почекаю чому йшов зачинено спрага

Kolik je hodin? Mám hlad a žízeň.

Котра година? Я зголоднів і хочу пити.

25


ДОДАТОК

УРОК 4

Додаток до уроку 4 Q 4.1 Дієслово jmenovat se Дієслово jmenovat se дослівно означає „називатися, зватися“, але перекладається як «(когось) звуть, (щось) називається». Це зворотне дієслово, тобто воно завжди має при собі зворотну частку se (jmenuju se, jmenuješ se, jmenuje se...). Як ви вже знаєте, ця частка завжди пишеться з дієсловом окремо, ніколи не зустрічається на початку речення і займає другу логічну позицію в реченні (більш детально про це в пункті 6.4). Порівняйте: Jak

se

jmenuješ?

“Як ти звешся?” Як тебе звати?

Jmenuju

se

Ema.

“Звуся Емою.” Мене звати Ема.

Můj přítel

se

jmenuje

John.

“Мій друг зветься Джон.” Мого друга звати Джон.

Q 4.2 Je mu... (let). Je jí... (let). Порівняйте: Kolik ti je (let)? Скільки тобі (років)? Kolik vám je (let)? Скільки вам (років)? – Je mi 25 (let). Мені 25 (років). Kolik mu je (let)? Скільки йому (років)? – Je mu 22 (let). Йому 22 (роки). Kolik jí je (let)? Скільки їй (років)? – Je jí 5 (let). Їй 5 (років). З особовими займенниками já, ty, on, ona, ono, my, vy та oni ви вже зустрічалися в першому уроці. Тепер познайомтеся з формами давального відмінка цих займенників: ti, vám, mi, mu та jí. Порівняйте: já

ty

on

mi

ti

mu

Називний відмінок ona to Давальний відмінок jí mu

my

vy

oni

nám

vám

jim

Увага: Форми mi/ti/mu/jí не можуть стояти на початку речення.

Q 4.3 Присвійні займенники: můj, moje... Присвійними займенниками в чеській мові є: мій, моя, моє твій, твоя, твоє (на «ти»)

Називний відмінок однини наш, наша, наше ваш, ваша, ваше його (на «Ви» або множина)

Maskulinum

můj

tvůj

náš

váš

Femininum

moje

tvoje

naše

vaše

Neutrum

moje

tvoje

naše

vaše

jeho

її

Їхній, їхня, їхнє

její

jejich

Q 4.4 Прикметники на -ý та -í З уроку 3 ви вже знаєте, що за закінченням називного відмінка однини розрізняються два типи прикметників: a) Прикметники, що закінчуються на -ý. b) Прикметники, що закінчуються на -í. Повторіть закінчення називного відмінка однини, див. пункт 3.1.

Q 4.5 Starý × starší, tlustý × silnější Коли про когось говоримо, не вживаємо виразів, які могли б цю людину зачепити чи образити. Тому не говоримо, що хтось je starý він старий, а кажемо, що je starší “старіший”, немолодий, літній. Подібно до цього не говоримо, що хтось je tlustý товстий, але краще скажемо, що він je silnější “сильніший”, повний.

Q 4.6 Тип дієвідмінювання: дієслова на -OVAT Із попередніх лекцій ви вже знаєте дієвідмінювання дієслів на -Á, на -Í та дієслів на -E*. Тепер ви познайомитеся з останнім типом – дієсловами на -OVAT, що представлені словом pracovat працювати. За цим типом дієвідмінюємо всі дієслова, що закінчуються в інфінітиві на -ovat.

26


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

já ty on, ona, to my vy oni

Дієслова на -OVAT pracovat працювати pracuju/pracuji1 pracuješ pracuje pracujeme pracujete pracujou/pracují1

Форми pracuji, pracují вживаються у книжній чеській мові, писемній чи усній.

1

Зверніть увагу, що до цього типу дієвідмінювання належить багато «інтернаціональних» дієслів, запозичених із латинської або грецької мов: sportovat займатися спортом, telefonovat дзвонити, plánovat планувати, organizovat організовувати, komunikovat спілкуватися, diskutovat дискутувати, analyzovat аналізувати, protestovat протестувати, testovat тестувати...

Q 4.7 Підмет (називний відмінок однини) × додаток (знахідний відмінок однини) Як ви вже знаєте з уроку 3, прямий додаток у чеській мові виражається формами знахідного відмінка. Ви бачили, як змінюються закінчення називного відмінка однини жіночого роду у формах знахідного відмінка (černá káva × dám si černou kávu). Тепер ви навчитеся, яких закінчень у знахідному відмінку однини набувають іменники-назви істот. Порівняйте наступні речення: Můj bratr je mladší. Мій брат молодший (за мене). × Mám mladšího bratra. У мене є молодший брат. Můj pes je velký. Мій собака великий. × Mám velkého psa. У мене великий собака. У першому реченні кожної пари слова mladší, bratr та velký, pes стоять у називному відмінку, у другому – в знахідному. Повторіть, будь ласка, пункт 3.3, присвячений знахідному відмінку. У таблиці зверніть увагу на те, що на даному етапі навчання ми зосередимося на засвоєнні та закріпленні першої групи відмінювання іменників.

Q 4.8 Чеські звички, традиції та умовності Чеські імена та прізвища а) Ім’я (křestní jméno) Як і в інших слов’янських мовах, у чеській існує багато скорочених, зменшено-пестливих або домашніх форм імен. Наприклад, від імені Marie можна утворити форми Mařenka, Maruška, Majka, Máňa, Majda... Ім’я Jan може мати форми Jenda, Jeník, Jeníček, Honza, Honzíček... (від німецького Hans), а Josef інакше зватися Jožin, Pepa, Pepík, Pepíček... (від італійського Pepé). б) Прізвище (příjmení) Подивіться на три типи чеських прізвищ:

1. Dvořák + Dvořáková

2. Malý + Malá

3. Janů + Janů

Dvořákovi

Malí, Malých

Janů

1. Більшість прізвищ належить саме до цього типу. Чоловічу форму (наприклад, Dvořák) відмінюємо як іменник, а жіночу (Dvořáková) – як прикметник типу dobrý. 2. Ці призвища відображають власності, наприклад, барви, тому мають форми прикметників і відповідно відмінюються. 3. Цей тип дуже рідкий. Такі прізвища не відмінюються.

27


ДОДАТОК

УРОК 4

Чеські прізвища можуть іноді бути досить комічними. Можете зустріти людей, яких звати slečna Zajíčková панна Зайчикова, paní Hrubá пані Груба, paní Slabá пані Слаба, pan Beránek пан Баранець, pan Mizera пан Негідник, pan Polívka пан Юшка або pan Nohavica пан Холоша. Деякі чоловічі прізвища, що закінчуються на –l, це ніщо інше ніж так звана форма на -l, за допомогою якої утворюємо минулий час. Pan Vyskočil – це пан Вискочив, а pan Koukal – це пан Дивився. Подібно до цього, paní Koukalová – це «дружина пана, що дивився“. Чи не нагадує вам це українські прізвища: Буряк, Чуб, Штанько, Тягнибок, Непийвода?

28


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

Словниковий запас до уроку 4 • Сторінка 30

Anglie asi au-pair babička bratr dcera dědeček jejich ještě jí (Д.в.) jmenovat se, jmenuju se kamarád, kamarádka kočka kolega, kolegyně malý maminka (офіційне: matka) manžel, manželka matematika medicína mladší mluvit, mluvím mu můj, moje myslet, myslím náš, naše nejlepší o + М.в. pes přítel, přítelkyně sestra spolu starší syn škola, ve škole tatínek (офіційне: otec) tohle učit, učím univerzita vnuk, vnučka

Англія мабуть, приблизно au-pair бабуся брат дочка дідусь їхній, їхні ще їй називатися, мене звуть друг, подруга кішка колега, співробітник, співробітниця малий мама, матуся чоловік, дружина математика медицина молодший говорити, говорю йому мій, моя думати, думаю наш, наша найкращий про; під час собака друг, подруга сестра разом старший; немолодий, літній син школа, у школі татусь це вчити, вчу (навчаю) університет внук, внучка

Jak se jmenuješ? Як тебе звати? Jmenuju se... Мене звати ... Kolik mu je? – Je mu... (let). Скільки йому років? – Йому... (років). Kolik jí je? – Je jí... (let). Скільки їй років? – Їй... (років).

• Сторінка 31 dítě, děti rodič, rodiče tvůj, tvoje váš, vaše jeho její

• Сторінка 32 aktivní elegantní energický hezký

дитина, діти батько/мати, батьки твій, твоя ваш, ваша його її активний елегантний енергійний гарний

hubený inteligentní krásný mladý moderní muž nemocný nervózní optimistický ošklivý pesimistický populární silnější smutný starší starý sympatický šťastný tlustý velký vysoký zdravý zlý žena

худий розумний красивий молодий сучасний чоловік хворий нервовий оптимістичний негарний, огидний песимістичний популярний сильніший; повний сумний старший; немолодий, літній старий симпатичний щасливий товстий великий високий здоровий злий жінка

Jaká je tvoje sestra? Jaký je tvůj bratr?

Яка твоя сестра? Який твій брат?

• Сторінка 33

analyzovat, analyzuju angličtina diskutovat, diskutuju komunikovat, komunikuju manažer, manažerka mechanik plánovat, plánuju protestovat, protestuju sekretář, sekretářka sportovat, sportuju telefonovat, telefonuju

• Сторінка 34 fajn mladší svobodný vdaná ženatý

• Сторінка 35

doma chvíle moment prodavač, prodavačka úředník, úřednice

аналізувати, аналізую англійська мова дискутувати, дискутую спілкуватися, спілкуюсь менеджер механік планувати, планую протестувати, протестую секретар, секретарка займатися спортом, займаюся спортом дзвонити по телефону, дзвоню по телефону чудово молодший нежонатий заміжня жонатий

uvidět, uvidím док.в. za + З.в.

вдома хвилина момент продавець, продавчиня чиновник, службовець, чиновниця побачити, побачу тут: за, через

Za chvíli jsem tady.

Я на хвилинку./Зараз повернусь.

29


ДОДАТОК

УРОК 5

Додаток до уроку 5 Q 5.1 Прийменник v × ve Прийменник v в, у має вокалізовану форму ve, яка полегшує вимову. Форму ve вживаємо: а) якщо наступне слово починається на два чи більше приголосних, напр., ve čtvrtek в четвер, ve středu в середу, ve dvě hodiny о другій годині, ve dvanáct hodin о дванадцятій годині, ve škole у школі; б) якщо наступне слово починається на той же або подібний (дзвінкий/глухий) звук, наприклад, ve firmě у фірмі, ve filmu у фільмі, ve vlaku в поїзді, ve Francii у Франції, ve Vietnamu у В’єтнамі. Зверніть увагу й на інші прийменники, в яких чергуються вокалізовані та невокалізовані форми: k/ke до, z/ ze з/зі, s/ se з/зі. Подібні засоби полегшення вимови маємо й в українській мові: з ним – зі мною, в середу – у вівторок.

Q 5.2 Вираження часу: години Питання Kdy?1 Коли? V kolik hodin?2 О котрій годині? Для вираження часу можемо вжити дванадцятигодинну систему зі словами ráno ранок, dopoledne до обіду, večer вечір... і т.д. для уточнення, напр.: Lekce je v 8 ráno. Лекція є о восьмій ранку. Film je ve 3 odpoledne. Фільм буде о третій дня. Koncert je v 8 večer. Концерт почнеться о восьмій вечора. У чеській мові можна також вживати двадцятичотирьохгодинну систему, напр.: Koncert je ve 20. 00. (вимовляється: ve dvacet nula nula). Концерт почнеться о двадцятій годині. Цей спосіб частіше використовується в офіційному контексті, напр., у радіоповідомленнях, в аеропорту, на вокзалі тощо.

Пізніше ви познайомитеся з «чеським способом» вираження часу. Приклад ви бачите в наступній таблиці: «Чеський спосіб» вираження часу ve čtvrt na jednu (dvě, tři…)

о чверть на першу (другу, третю...)

v půl jedné (druhé, třetí…) о пів на першу (другу, третю)

1

Зверніть увагу на відмінності між словами kdy × když:

2

Якщо хочете запитати про час, скажіть: Kolik je hodin? Котра година?

ve tři čtvrtě na jednu (dvě, tři…) за чверть перша (друга, третя...)

Kdy začíná koncert? Коли починається концерт? х Když začíná koncert, nemůžeme mluvit. Коли починається концерт, не можна розмовляти.

Q 5.3 Вираження часу: частини дня, дні тижня У цьому підручнику ви вивчаєте назви частин дня та днів тижня не в їх початковій формі – називному відмінку, але у формі, що є відповіддю на питання kdy? коли? Порівняйте: Н.в. однини

kdy? коли?

ráno (5.00–9.00) dopoledne (9.00–12.00) poledne (12.00) odpoledne (12.00–17.00) večer (17.00–23.00) noc (23.00–5.00)

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci

Зверніть увагу, що в чеській мові частини дня вживаємо, як правило, без прийменника. Наприклад: Kdy je koncert? – Koncert je dopoledne. Концерт є до обіду. Kdy je diskotéka? – Diskotéka je večer. Дискотека є ввечері.

30


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Н.в. однини

kdy? коли?

pondělí v pondělí úterý v úterý středa ve středu čtvrtek ve čtvrtek pátek v pátek sobota v sobotu neděle v neděli Зверніть увагу: víkend вихідні – o víkendu на вихідних Назви днів тижня у чеській мові дуже цікаві. pondělí понеділок – “po neděli“, “після неділі“ úterý вівторок – зі старослов’янського та російського «второй» другий středa середа – “střední den“, “середній день“ čtvrtek четвер – “čtvrtý den“, “четвертий день“ pátek п’ятниця – “pátý den“, “п’ятий день“ sobota субота – з єврейського “шаббат“, що означає «відпочинок» neděle неділя – від “ne – dělat“, “не працювати, не мати діла“ Зверніть увагу: Прийменник v/ve для позначення часу вживається зі знахідним відмінком.

Q 5.4 Дата Питання: Kolikátého je dneska? Яке сьогодні число? Для означення дати вживаємо порядкові числівники в родовому відмінку. Дату записуємо двома способами: 1. (день) 1. (місяць) 2010 (рік). Читаємо: prvního první dva tisíce deset 1. (день) ledna (місяць) 2010 (рік). Читаємо: prvního ledna dva tisíce deset Деякі чеські назви місяців дуже нагадують українські. leden січень (від led лід) únor лютий (очевидно, від nořit se занурюватися = про лід, що тане) březen березень (від bříza береза або březí вагітна (у тварин)) duben квітень (від dub дуб) květen травень (від květina квітка). Увага: в українській мові квітень – це назва четвертого місяця, у чеській – п’ятого! červen червень (від červený червоний) červenec липень (від červený червоний) srpen серпень (від srp серп) září вересень (від za říje під час гону) říjen жовтень (від říje гін) listopad листопад (від list лист і padat падати) prosinec грудень (можливо, від siný посинілий) Зверніть увагу: Означення часу від – до перекладається до чеської мови як od – do. Наприклад, Výstava trvá od 1. ledna do 28. února. Виставка триває від 1 січня до 28 лютого.

Q 5.5 Модальні дієслова Модальні дієслова, на відміну від інших дієслів, не мають значення дії або стану. Вони лише модифікують значення повнозначного дієслова в реченні. Запам’ятайте наступні модальні дієслова: chtít*, chci хотіти, хочу Дієслово chtít* має неправильне дієвідмінювання, яке потрібно вивчити напам’ять: chci хочу, chceš хочеш, chce хоче, chceme хочемо, chcete хочете, chtějí хочуть. moct*, můžu могти, можу muset, musím мусити, мушу Дієвідмінювання цих дієслів дуже нагадує українське: můžu можу, můžeš можеш, může може, můžeme можемо, můžete можете, můžou можуть musím мушу/я повинен, musíš мусиш, musí мусить, musíme мусимо, musíte мусите, musí мусять Після модального дієслова, як правило, вживаємо інфінітив. Зверніть увагу:

31


ДОДАТОК

УРОК 5

Chci pracovat. Хочу працювати. Můžu pracovat. Можу працювати. Musím pracovat. Мушу працювати. Після дієслова chtít може також стояти прямий додаток (у знахідному відмінку), наприклад: Chci zmrzlinu. Хочу морозива. Увага: чеські модальні дієслова мають лише форми недоконаного виду: chtít хотіти/захотіти. Зверніть увагу: Модальні дієслова можете почути й у формі умовного способу, напр., Chtěl/chtěla bych... Я б хотів/хотіла...

Q 5.6 Дієслова руху jít*, jet* + прийменники do × na × k/ke В уроці 2 ви познайомилися з дієсловами руху jít* йти та jet* їхати. Обидва дієслова належать до типу дієвідмінювання на -E* (див. пункт 3.5): jít* йти: jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou Зверніть увагу на вимову: [du, deš, de...] і т.д. jet* їхати: jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou Дієслова jít йти та jet їхати разом із прийменниками do, na та k (із вокалізованою формою ke) виражають напрямок або рух у якомусь напрямку. Вони відповідають на питання kam? куди? Порівняйте картинки, що ілюструють значення цих трьох прийменників і запам’ятайте дієслова, з якими вони вживаються. Напрямок або рух Питання: Kam? Куди? Дієслова руху: jít йти, jet їхати, letět летіти...

do + родовий відмінок

na + знахідний відмінок

k/ke + давальний відмінок

+ заходи та чинності

+ люди

Прийменник do (з родовим відмдінком) вживається для означення руху всередину якогось місця або зачиненого/обмеженого простору. Тому він вживається, наприклад, із назвами континентів, держав, країн, міст, сел та будівель. Напр.: Jdu do školy. Я йду до школи. Jedu do Vietnamu. Я їду у В’єтнам. Огляд закінчень родового відмінка однини див. на стор. 66-67. Прийменник na (у даному значенні зі знахідним відмінком) вживається з так званими «na-словами», до яких належать: а) заходи та чинності, напр.: Jdu na koncert. Я йду на концерт. б) поверхня чи відкритий/необмежений простір, напр.: Jedu na nádraží. Я їду на вокзал. в) деякі організації, напр.: Jdu na univerzitu. Я йду в університет. г) острови та півострови, напр.: Jedu na Maltu. Я їду на Мальту. д) деякі винятки, напр.: Jedu na Slovensko. Я їду в Словаччину. Огляд закінчень знахідного відмінка однини див. на стор. 21. Порівняйте також вживання «na-слів» після дієслів стану, напр.: být бути, pracovat працювати, sejít se зустрітися. Див. пункт 7.1.

Прийменник k/ke (з давальним відмінком) вживається для вираження руху до якогось місця або до людей. Зверніть увагу: Jdu ke škole. Я йду до школи. Jedu k doktorovi. Я їду до лікаря. Jdu ke kamarádovi. Я йду до приятеля. Перегляд закінчень давального відмінка однини див. на стор. 66-67.

32


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Q 5.7 Mít rád (любити когось/щось) × rád dělat (охоче щось робити) Порівняйте: Mít rád + іменник (особа, тварина або річ...) Наприклад: Olga má ráda knihy. Ольга любить книжки. Václav má rád tenis. Вацлав любить теніс. × Rád + дієслово Наприклад: Olga ráda čte knihy. Ольга охоче читає книжки./Ользі подобається читати книжки. Václav rád hraje tenis. Вацлав охоче грає в теніс./Вацлавові подобається грати в теніс. Зверніть увагу на скорочення голосного в заперечній формі: rád – nerad, ráda – nerada, rádi – neradi.

Q 5.8 Подвійне й кількаразове заперечення У чеській мові існує подвійне та кількаразове заперечення, напр., Co Jana nedělá nikdy? Чого Яна ніколи не робить? Використовуючи питальні займенники та прислівники kdo хто, kde де та kdy коли, які ви знаєте з минулих уроків, можна легко утворити неозначені та заперечні займенники або прислівники за допомогою префіксів ně- (-сь) та ni- (ні-). Увага: не замінюйте префікси ni-, ne- та -ně! Зверніть увагу: kdo хто – někdo хтось – nikdo ніхто kde де – někde десь – nikde ніде kdy коли – někdy колись – nikdy ніколи

Q 5.9 Чеські звички, традиції та умовності Якщо ми хочемо когось кудись запросити, то часто вживаємо заперечне питання, яке в даному випадку грає роль ввічливої пропозиції чи запрошення. Зверніть увагу: Nechceš jít na tenis? Не хочеш піти на теніс? Nechceš jít do kina? Не хочеш піти у кіно?

33


ДОДАТОК

УРОК 5

Словниковий запас до уроку 5 • Сторінка 38 čtvrtek, ve čtvrtek divadelní hra detektivka dnes, dneska do + Р.в. dopoledne dvě festival film hra hodina, hodiny kdy koncert končit, končím kulturní neděle, v neděli od + Р.в. odpoledne opera pátek, v pátek pondělí, v pondělí program sobota, v sobotu středa, ve středu týden úterý, v úterý víkend, o víkendu výstava začínat, začínám

четвер, у четвер театральна п’єса детектив сьогодні до до обіду дві фестиваль фільм гра, п’єса година, години коли концерт закінчувати(ся), закінчую культурний неділя, в неділю від після обіду опера п’ятниця, в п’ятницю понеділок, в понеділок програма субота, в суботу середа, в середу тиждень вівторок, у вівторок вихідні, на вихідних виставка починати(ся), починаю

Kdy je… V kolik (hodin) je… Kolik je hodin?

Коли...? О котрій...? Котра година?

• Сторінка 39 datum diskotéka fotbal hokej kolikátý konference konzultace lekce češtiny měsíc mítink narozeniny (тільки множина) skupina tenis trénink

дата дискотека футбол хокей котрий конференція консультація урок чеської мови місяць мітинг, збори день народження група теніс тренування

Kolikátého je?

Яке сьогодні число?

34

• Сторінка 40 chtít*, chci hodit se, hodí se moct*, můžu muset, musím sejít* se, sejdu se třeba zítra

хотіти, хочу підходити, підходить (зазвичай про час) могти, можу мусити, мушу зустрітися, зустрінусь наприклад завтра

Hodí se ti/vám to? Hodí./Nehodí. Kdy se sejdeme? Nechceš jít na tenis? Sejdeme se zítra ve 4.

Тобі/Вам це підходить? Підходить./Не підходить. Коли ми зустрінемося? Не хочеш піти на теніс? Зустрінемося завтра о четвертій.

• Сторінка 41 akce захід aktivita чинність byt квартира dívat se na, dívám se na + З.в. дивитися на, дивлюсь на domácí úkol домашнє завдання hospoda пивна hrát*, hraju грати, граю hudba музика každý кожний kniha книга nakupovat, nakupuju купувати, купую poslouchat, poslouchám слухати, слухаю práce робота, праця pracovat, pracuju працювати, працюю procházka прогулянка psát*, píšu писати, пишу spát, spím спати, сплю supermarket, v supermarketu супермаркет, у супермаркеті tancovat, tancuju танцювати, танцюю test тест televize телебачення, телевізор uklízet, uklízím прибирати, прибираю vařit, vařím готувати (їжу), готую volejbal волейбол vstávat, vstávám вставати, встаю výlet екскурсія Nechceš jít na procházku? Не хочеш піти на прогулянку? Nechceš jet na výlet? Не хочеш поїхати на екскурсію? • Сторінка 42 akční film časopis jiný každý něco

бойовик журнал інший кожний щось


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

nikdy noviny (тільки у множині) počítač společný sport sportovat, sportuju unavený úplně

ніколи газета комп’ютер спільний спорт займатися спортом, займаюся спортом втомлений зовсім

Nikdy nemám čas. Nikdy nehraju volejbal.

У мене ніколи немає часу. Я ніколи не граю у волейбол.

• Сторінка 43 stromeček Vánoce veselý zdobit, zdobím

різдвяна ялинка Різдво веселий прикрашати, прикрашаю

Mám moc práce. Veselé Vánoce! Za týden jsou Vánoce.

У мене багато роботи. Веселого Різдва! За тиждень Різдво.

35


ДОДАТОК

УРОК 6

Додаток до уроку 6 Q 6.1 Утворення форм минулого часу Прочитайте подані речення. Форми, що означено жовтим кольором, –це форми минулого часу: Tomáš Garrique Masaryk byl filozof a politik. Томаш Гарик Масарик був філософом і політиком. Božena Němcová byla česká spisovatelka. Божена Нємцова була чеською письменницею. Emil Zátopek a jeho manželka Dana Zátopková byli sportovci. Еміль Затопек і його дружина Дана Затопкова були спортсменами. Подивіться на зведену таблицю минулого часу. Дієслово být бути тут вживається як приклад і може бути замінене будь-яким іншим дієсловом. однина

множина

byl/byla/bylo jsem

я був/була/було

byli jsme

ми були

byl/ byla/bylo jsi

ти був/була/було1

byli jste

ви/Ви були1

byl/ byla/bylo ------

він був, вона була, воно було

byli ------

вони були

При творенні минулого часу дотримуйтеся наступних кроків: 1. Від інфінітиву дієслова відкиньте закінчення -t і додайте -l. Порівняйте: dělat – dělal робити – робив, pracovat – pracoval працювати – працював, studovat – studoval навчатися – навчався, rozumět – rozuměl розуміти – розумів, hledat – hledal шукати – шукав, vědět – věděl знати – знав, vidět – viděl бачити – бачив... УВАГА: Деякі дієслова (часто це односкладові дієслова або ті, що закінчуються на -nout) мають неправильні форми на -l. Ця неправильність полягає у: а) скороченні голосного в основі, наприклад, být – byl, pít – pil, spát – spal, psát – psal б) зміні основи дієслова, наприклад, číst – četl, chtít – chtěl, jíst – jedl, jít – šel, šla, šli, mít – měl, moct – mohl, umřít (померти) – umřel 2. Як і в українській мові, форми минулого часу на -l мають різні закінчення чоловічого, жіночого й середнього роду в однині та множині.2 Наприклад, дієслово být: byl, byla, bylo, byli 3. Узгоджену за родом форму минулого часу на -l поєднуйте з відповідною формою допоміжного дієслова být (див. таблицю вище). Зверніть увагу, що у 3 особі однини й множини допоміжне дієслово не вживається. 1

Чеське звертання на «Ви» в минулому часі дещо відрізняється від українського усталеного вживання: Pane Nový, byl jste doma? “Пане Нови, Ви був вдома?“ Пане Нови, Ви були вдома? Paní Nová, byla jste doma? “Пані Нова, Ви була вдома?“ Пані Нова, Ви були вдома? Byli jste doma? Ви були вдома? звертання до декількох осіб

2

У писемному чеському мовленні ви можете побачити ось такі закінчення множини форм на -l: muži byli, banány byly, ženy byly, auta byla. Останню форму (auta byla) можна також почути в усному чеському літературному мовленні. У цих закінченнях розрізняємо рід, але поки що для полегшення викладу вживатимемо лише форму byli.

Q 6.2 Заперечення в минулому часі Для утворення заперечення треба додати до повнозначного дієслова префікс ne-. Наприклад: Nebyl jsem tam. Я там не був. Nepracovala jsem. Я не працювала. Ніколи не вживайте заперечний префікс ne- у допоміжного слова! Наприклад, Byl nejsem tam. Як ви вже знаєте, чеська мова, як і українська, може вживати більше одного заперечення в реченні: Nikdy jsem nic nedělal. Я ніколи нічого не робив (див. пункт 5.8).

Q 6.3 Питання та відповідь у минулому часі Якщо хочете про щось запитати, достатньо просто змінити інтонацію. У чеській мові є два види інтонації в питальному реченні (порівняйте пункт 1.4). Byl jsi doma? Ти був вдома? – Ano./Ne. Так./Ні. Co jsi dělal? Що ти робив? – Pracoval jsem. Я працював. Зверніть увагу на короткі відповіді (без допоміжного дієслова): Byl jsi doma? Ти був вдома? – Ano, byl. Так, був.

36


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 У розмовному мовленні ty-форми в минулому часі можуть скорочуватись: Byl jsi doma? > Byls doma? Byla jsi doma? > Bylas doma? Co jsi dělal? > Cos dělal? Co jsi dělala? > Cos dělala? Подібне скорочення відбувається в літературній чеській мові у зворотних дієслів: Díval jsi se na televizi? > Díval ses na televizi? Dívala jsi se na televizi? > Dívala ses na televizi?

Q 6.4 Друга логічна позиція в реченні Зверніть увагу на зміни в порядку слів у наступних реченнях: Pracoval

jsem.

Včera

jsem

pracoval.

Вчора я працював.

Včera dopoledne

jsem

pracoval.

Вчора до обіду я працював.

Včera dopoledne a odpoledne

jsem

pracoval.

Вчора до й після обіду я працював.

Včera dopoledne, odpoledne a večer jsem

pracoval.

Вчора до обіду, після обіду та ввечері я працював.

Я працював.

Чому порядок слів змінюється таким чином? Як ви вже знаєте, чеський порядок слів гнучкий. Проте є декілька коротких ненаголошених слів (так званих енклітиків), котрі не можуть стояти на початку речення. Ви зустрічалися з ними, напр., у дієслова dát si замовити (пункт 3.4) або jmenovat se називатися (пункт 4.1). Енклітики займають у реченні другу логічну позицію (тобто не обов’язково стоять за першим словом, але за першою цілісною інформацією, напр., včera dopoledne, odpoledne a večer вчора до обіду, після обіду та ввечері). У тому випадку, коли на другій позиції «зустрінеться» одразу декілька ненаголошених слів, їхній порядок буде таким: Друга логічна позиція Початок речення...

Допоміжні дієслова минулого часу

Зворотні se та si

Короткі форми особових займенників у давальному відмінку

Короткі форми особових займенників у знахідному відмінку та займенник to

...кінець речення.

Díval

jsem

se

---

---

na televizi.

Bál

jsem

se

mu

to

dát.

Приклади, що наведені в таблиці, вибрані таким чином, щоб показати порядок розташування ненаголошених слів у другій логічній позиції. Ось їхній переклад: Díval jsem se na televizi. Я дивився телевізор. Bál jsem se mu to dát. Я боявся йому це дати. Можливо, ви запитаєте: «А що станеться, коли я ці короткі ненаголошені слова поставлю на інше місце в реченні?» Чесно кажучи, цілком нічого. Хоча таке речення й звучатиме для чехів дивно, але його значення залишиться тим же. Проблеми, однак, могли б виникнути тоді, якби ви взагалі не знали цього правила. Адже тоді ви б не змогли розуміти чеські усні чи писемні висловлювання. Увага: сполучники a та ale на початку речення не зараховуються як перша позиція, наприклад: Včera dopoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. Вчора до обіду я вчився, а потім писав проект. Včera dopoledne jsem se učil, ale pak jsem pracoval. Вчора до обіду я вчився, але потім працював.

Q 6.5 Vědět × znát × umět 1. Znát знати вживається з прямим додатком (у знахідному відмінку), напр.: Znám Českou republiku. Я знаю Чеську Республіку. Znám Boženu Němcovou. Я знаю Божену Нємцову. Знахідний відмінок однини див. пункт 3.3.

2. Vědět* знати вживається а) із підрядним реченням, напр., Vím, kde je Česká republika. Я знаю, де знаходиться Чеська Республіка. б) із займенником to, напр., Vím to. Я це знаю./Мені це відомо. 3. Umět вміти вживається по відношенню до вмінь, здатностей та мов, наприклад: Umím vařit/plavat/lyžovat… Я вмію готувати/плавати/кататися на лижах... Umím česky/anglicky/německy/rusky... “Я вмію по-чеському/по-англійському/по-німецькому/по-російському“ Я знаю чеську/ англійську/німецьку/російську... /Я володію чеською і т. д.

37


ДОДАТОК

УРОК 6 Q

6.6 Чеські звички, традиції та умовності

Коротко про чеську історію 4 століття до н. е. Територію заселило кельтське плем’я боїв (keltský kmen Bójové). За назвою цього племені римляни пізніше пойменували це місце країною боїв, латинською мовою Boiohaemum. 6-7 століття Територію заселили слов’янські племена (slovanské kmeny), що прийшли сюди під час переселення народів із земель між ріками Вісла, Одер та Дніпро. 863 Прибуття християнських просвітителів та проповідників Кирила (Костянтина) та Мефодія (Konstantin a Metoděj). 929 Першого чеського святого, князя Вацлава (Svatý Václav), вбив його брат у місті Болеслав. 1085 Вратіслава I короновано як першого чеського короля (první český král). 1348 Чеський король і римський імператор Карл IV (Karel IV.) заснував у Празі університет (Karlova Univerzita), найстаріший у центральній, північній та східній Європі. 1415 Магістра Яна Гуса (Jan Hus), чеського проповідника та релігійного реформатора, було спалено у місті Констанц. Смерть Гуса дала поштовх гуситському руху (husitské hnutí) в Чехії. 1526 Першого з Габсбургів, Фердинанда I, обрано чеським королем. 1620 Битва на Білій Горі (Bílá Hora), яка означала кінець релігійної свободи, початок рекатолізації та германізації Чехії. 1781 Йосип II скасував панщину та видав Патент про релігійну толерантність, який майже після двох століть приніс країні більше релігійної свободи. Ці заходи сигналізували початок національного відродження (Národní obrození), що в 19 столітті вплинуло на розвиток сучасної чеської мови. 1918 Виникнення самостійної Чехо-Словацької Республіки (Československá republika, Československo) на чолі з президентом Т. Г. Масариком. 1939 Нацистська окупація Чехії та Моравії (Nacistická okupace Čech a Moravy). 1945 Празьке повстання проти нацистської окупації (Pražské povstání). Кінець другої світової війни. Визволення країни радянською та американською арміями. 1948 Лютневий комуністичний державний переворот (так званий „Vítězný únor“). 1968 «Празька весна» (Pražské jaro), спроба створити демократичну модель соціалізму. Цей процес закінчився окупацією Чехословаччини арміями соціалістичних країн. 1989 Демонстрації проти комунізму, які вилилися в «оксамитову» революцію (sametová revoluce). 1993 Розділення Чехословаччини та виникнення Чеської Республіки (Česká republika). 2004 Вступ Чеської Республіки до Європейського Союзу (Evropská Unie).

38


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

Словниковий запас до уроку 6 • Сторінка 46 Američan, Američanka atlet, atletka Čech, Češi Češka, Češky dokonce dvacátý filozof, filozofka finanční Finsko fotograf, fotografka historie jezdit na koni kilometr malíř, malířka medaile narodit se, narodím se док.в. olympiáda olympijský peníze (тільки множина) podnikatel, podnikatelka pohádka politický populární povídka prezident, prezidentka rekord rok, v roce romantický román skladatel, skladatelka slavný spisovatel, spisovatelka stejný století talentovaný učit, učím umřít*, umřu док.в. vědec, vědkyně vyhrát*, vyhraju док.в. vytvořit, vytvořím док.в. zlatý závod

американець, американка атлет, атлетка чех, чехи чешка, чешки навіть двадцятий філософ фінансовий Фінляндія фотограф історія їздити на коні кілометр художник, художниця медаль народитися, народжуся олімпіада олімпійський гроші підприємець, підприємниця казка політичний популярний оповідання президент, президентка рекорд рік, у році романтичний роман композитор, композиторка славний; відомий письменник, письменниця однаковий, такий самий століття талановитий вчити (навчати), вчу померти, помру вчений, вчена виграти, виграю поставити, поставлю (рекорд) золотий змагання

• Сторінка 47 celý dokument historie klasický těžký

цілий документ історія класичний важкий

• Сторінка 48 holič, holička povídat si, povídám si projekt včera

перукар, перукарка розмовляти, розмовляю проект вчора

Byl/a jsem u holiče. Nedělal/a jsem nic.

Я був/була в перукаря. Я нічого не робив/робила.

• Сторінка 49 dlouho džíny (тільки множина) ideální jako když kolo minulý ovocný peníze (множина) učit se, učím se uvařit, uvařím док.в.

довго джинси ідеальний як коли велосипед минулий фруктовий гроші вчитися, вчусь приготувати (їжу), приготую

Když jsem byl/a malý/á,... Nikdy jsem neměl/a... jako ty.

Коли я був малим/була малою... У мене ніколи не було..., як у тебе.

• Сторінка 50 docela hymna král, královna kvíz náboženský Polsko připravit, připravím док.в. reformátor, reformátorka umět, umím založit, založím док.в. žít*, žiju

досить, зовсім гімн король, королева вікторина релігійний Польща підготувати, підготую реформатор вміти, вмію заснувати, засную жити, живу

Mluvím česky. Studuju češtinu. Umím česky, anglicky, rusky... Neumím plavat. Víš, kde je Praha? Znáš Prahu?

Я розмовляю чеською. Я вивчаю чеську мову. Я володію чеською/англійською/ російською... Я не вмію плавати. Ти знаєш, де знаходиться Прага? Ти знаєш Прагу?

• Сторінка 51 baron, baronka bezhlavý bílá paní hrad pomoc prapraprababička praprapradědeček rytíř strašit, straším upír, upírka vítat, vítám

барон, баронеса безголовий привид, Біла Пані замок допомога прапрапрабабуся прапрапрадідусь лицар лякати, лякаю упир, упириця вітати, вітаю

Vítám vás na hradě Kaprštejn!

Вітаю вас у замку Карпштейн!

39


ДОДАТОК

УРОК 7

Додаток до уроку 7 Q 7.1 Дієслова, що виражають місце + прийменники v/ve × na × u Прийменники v (і його вокалізований варіант ve), na та u виражають місце. Вони відповідають на питання kde? де? Порівняйте картинки, що ілюструють значення цих трьох прийменників, і запам’ятайте дієслова, з якими вони вживаються. Місце Питання: Kde? Де? Дієслова стану: být бути, pracovat працювати, studovat навчатися, bydlet мешкати, žít жити, čekat чекати... v/ve + місцевий відмінок

na + місцевий відмінок

+ заходи та чинності

u +родовий відмінок

+ люди

Прийменник v/ve Прийменник v/ve виражає розташування всередині якогось місця або замкненого чи обмеженого простору. Тому він вживається, наприклад, із назвами континентів, держав, країн, міст, сіл та магазинів. Зверніть увагу: Byla jsem ve škole. Я була у школі. Studovali jsme ve Vietnamu. Ми навчалися у В’єтнамі. Pracuju v kanceláři. Я працюю в офісі. Прийменник v/ve у цьому значенні поєднується з місцевим відмінком. Огляд місцевого відмінка однини див. стор. 41-42.

Прийменник na Вирази з цим прийменником називаються «na-slova»1. Вони означають: 1. заходи та діяльність (koncert, diskotéka, nákup, mítink, film, fotbal, oběd...) Напр.: Byli jsme na koncertě. Ми були на концерті./Ми ходили на концерт. 2. поверхні (stůl) або відкритий/необмежений простір (stanice, nádraží, náměstí, letiště, parkoviště...) Напр.: Kniha je na stole. Книга на столі. 3. деякі інституції (pošta, ambasáda, policie, univerzita...) Напр.: Studuju na univerzitě. Я навчаюсь в університеті. Pracuju na poště. Я працюю на пошті. 4. острови та півострови (Malta, Mallorca, Madeira, Sicílie, Kypr, Florida, Aljaška, Kamčatka...) Напр.: Byl jsi někdy na Maltě? Ти був коли-небудь на Мальті? 5. деякі винятки (Morava, Slovensko, Ukrajina) Напр.: V létě jsme byli na Slovensku. Влітку ми були у Словаччині. Тут ви бачите огляд найуживаніших „na-слів”: ambasáda посольство diskotéka дискотека film фільм fotbal футбол koncert концерт konference конференція 1

letiště аеропорт mítink мітинг Morava Моравія nádraží вокзал nákup покупки náměstí площа

oběd обід parkoviště паркінг policie поліція pošta пошта Slovensko Словаччина snídaně сніданок

stanice станція tenis теніс toaleta (záchod) туалет univerzita університет večeře вечеря zastávka зупинка

Прийменник na в цьому значенні вживається з місцевим відмінком. Огляд місцевого відмінка однини див. стор. 41-42.

Порівняйте також уживанняí «na-слів» після дієслів руху jít і jet. Див. стор. 32, пункт 5.6.

40


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Прийменник u Прийменник u вживаємо для означення розташування поблизу якогось місця, а також коли говоримо про людей. Прийменник u поєднується з родовим відмінком. Зверніть увагу: Sejdeme se u divadla. Зустрінемось біля театру. Byl jsem u doktora/u doktorky. Я був у лікаря/у лікарки. Byl jsem u holiče/u holičky. Я був у перукарні. Bydlím u kamaráda/u kamarádky. Я мешкаю у друга/у подруги. Прийменник u у цьому значенні вживається з родовим відмінком. Огляд родового відмінка однини див. стор. 66-67.

Q 7.2 Дієслова руху x дієслова стану Дієслова být бути, pracovat працювати, studovat вчитися, jíst* їсти, nakupovat купувати, spát спати, tancovat танцювати, sejít* se зустрітися, čekat чекати, bydlet мешкати, žít* жити і т.д – це дієслова стану. Це означає, що їхня дія відбувається у певному місці, і її можна супроводити питанням kde? де? Вживаються такі дієслова з прийменниками v/ve, na та u. (див. попередній пункт) Дієслова типу jít йти, jet їхати, letět летіти належать до так званих дієслів руху. Це означає, що вони виражають напрямок або рух у певному напрямку. Дієслова руху вживаються з прийменниками do, na та k/ke. (див. також стор. 32, пункт 5.6.) Порівняйте: Jsem ve škole. Я в школі. × Jdu do školy. Я йду до школи. Jsem na koncertě. Я на концерті. × Jedu na koncert. Я їду на концерт. Jsem u doktora. Я в лікаря. × Jedu k doktorovi. Я їду до лікаря. Чеські та українські дієслова руху мають деякі відмінності. Зверніть увагу, що в чеській мові в минулому часі часто вживається дієслово být там, де в українській стоїть дієслово руху. Порівняйте: Byli jsme v restauraci. Ми ходили в ресторан. Якщо йдеться про рух за допомогою транспортного засобу, в чеській мові, на відміну від української, вживаються тільки дієслова jet їхати або jezdit їздити, letět летіти або létat літати, напр.: Jede tam nějaký autobus? Туди ходить який-небудь автобус? Vlak jede dvě hodiny. Поїзд іде дві години. Letadlo letí brzy ráno. Літак летить рано вранці.

Q 7.3 Спрощені правила вживання місцевого відмінка однини Прийменники v/ve та na зі значенням місцезнаходження вживаються з місцевим відмінком. Корисно добре вивчити закінчення місцевого відмінка однини, адже цей відмінок є дуже часто вживаний. Ще однією причиною, чому варто як слід запам’ятати його закінчення, є те, що місцевий відмінок однини дуже подібний до давального відмінка однини, який ви вивчите пізніше. Для утворення форм місцевого відмінка однини можете скористатися спрощенними правилами. Хоча ці правила й не є на 100 % універсальними, але в більшості випадків вони вам дуже допоможуть. Це так звані «правила останнього приголосного». Дотримуйтеся такого порядку: 1. В іменника, який хочете вжити в місцевому відмінку однини, спочатку визначте останній приголосний, напр. klub, hospoda, restaurace, kancelář, kino, divadlo, les, park... 2. Коли знайдете останній приголосний, керуйтеся далі правилами, що їх ви бачите в наступній таблиці: Спрощені правила для місцевого відмінка однини: «Правило останнього приголосного» Приклади trh – na trhu ринок – на ринку 1. Якщо це іменник чоловічого роду, назва неістоти або середнього роду1, і останнім приголосним є h, ch, k, r, g або Německo – v Německu Німеччина – в Німеччині якщо це слово іншомовного походження, то закінчення буде hotel – v hotelu готель – в готелі -u. klub – v klubu клуб – у клубі

Закінчення

-u2

2. Якщо останнім приголосним є ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j (або це kancelář – v kanceláři офіс – в офісі іменник жіночого роду або середнього роду1 на -e), закінчення restaurace – v restauraci ресторан – в ресторані буде -i. Itálie – v Itálii Італія – в Італії parkoviště – na parkovišti паркінг – на паркінгу

-i

3. В інших іменників закінчення буде -e або -ě.

-e/-ě3

АЛЕ: В іменниках жіночого роду на -ha, -ga, -cha, -ka, -ra відбувається чергування: -ha, -ga > -ze -cha > -še -ka > -ce -ra > -ře

kostel – v kostele костел – в костелі škola – ve škole школа – у школі kino – v kině кінотеатр – в кінотеатрі Praha – v Praze Прага – у Празі střecha – na střeše дах – на даху Amerika – v Americe Америка – в Америці hora – na hoře гора – на горі

41


ДОДАТОК

УРОК 7

Зверніть увагу: 1. Іменники середнього роду, що мають закінчення -í, залишаються незмінними, напр.: To je nádraží. Jsem na nádraží. Це вокзал. Я на вокзалі. 2. Деякі чеські іменники чоловічого роду, назви неістот та іменники середнього роду можуть у місцевому відмінку однини мати як закінчення -u, так і -e/-ě. Напр.: Jsem v obchodu/obchodě. Я в магазині. 3. Закінчення -e вживається після l, s, z. Закінчення -ě вживається після d, t, n, m, p, b, v або f.

Q 7.4 Спрощене правило для місцевого відмінка однини іменників чоловічого роду, назв істот Серед спрощених правил, які ви бачите в таблиці в попередньому абзаці, бракує правила іменників чоловічого роду, назв істот. Найчастішим закінченням місцевого відмінка однини цих іменників є -ovi. Порівняйте: To je kamarád. Це друг.× Mluví o kamarádovi. Говорить про друга. To je kolega. Це колега. × Mluví o kolegovi. Говорить про колегу.

Q 7.5 Чеські звички, традиції та умовності Цікаві місця, в яких ми побували на вихідних чи у відпустці, це вдячна тема для розмови. Ось деякі корисні питання: Kde jste byli o víkendu? Де ви були/Куди ви їздили на вихідних? Kde jste byli na dovolené? Де ви провели відпустку? Jaký byl víkend? Як (пройшли) вихідні? Jaká byla dovolená? Як (пройшла) відпустка? Jak jste se měli o víkendu? Як ви провели вихідні? Jak jste se měli na dovolené? Як ви провели відпустку? Часто також запитуємо про конкретні місця, напр.: Byl jste někdy v Českém Krumlově? Ви бували в Чеському Крумлові? Byla jste někdy v Olomouci? Ви бували в Оломоуці? Byli jste někdy v Karlových Varech?1 Ви бували в Карлових Варах? 1

Зверніть увагу: Деякі чеські географічні назви мають форму множини, напр.: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, České Budějovice. У цьому випадку закінчення місцевого відмінка зазвичай є -ech, -ích або -ách, напр.: v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, v Českých Budějovicích.

42


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

Словниковий запас до уроку 7 • Сторінка 54 doktor, doktorka klub ležet, ležím návštěva přijít*, přijdu док.в. slyšet, slyším Kde jsi/jste byl včera? Kde jsi/jste byla včera?

лікар, лікарка клуб лежати, лежу гості, відвідини прийти, прийду чути, чую Де ти був/Ви були вчора? (до чоловіка) Де ти була/Ви були вчора? (до жінки)

• Сторінка 55 bar čekat, čekám firma hostel park parkoviště penzion Španělsko

бар чекати, чекаю фірма хостел парк парковка, паркінг пансіон Іспанія

• Сторінка 56 diamant inspektor, inspektorka krupiér, krupiérka lidé, розм.-побут. lidi obrázek, na obrázcích opravdu podezřelý policejní pravda ptát se, ptám se rehabilitace ukradený ukrást*, ukradnu док. в. vrátný, vrátná za + З. в. zloděj, zlodějka

діамант інспектор, інспекторка круп’є люди картинка, на картинках насправді підозрілий поліційний правда питати, питаю реабілітація украдений вкрасти, вкраду вахтер, вахтерка за крадій, крадійка

Kdo ukradl diamanty?

Хто вкрав діаманти?

• Сторінка 57 Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Evropa hezky Holandsko Irsko jaro, na jaře

Бельгія Болгарія Данія Естонія Європа гарно Голандія Ірландія весна, навесні

jih, na jihu léto, v létě Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko ošklivo počasí podzim, na podzim Portugalsko pršet, prší Rakousko Rumunsko Řecko sever, na severu Slovensko Slovinsko slunečno sněžit, sněží Srbsko stupeň Švédsko teplo Velká Británie vítr východ, na východě západ, na západě zataženo zima zima, v zimě

південь, на півдні літо, влітку Литва Латвія Люксембург Угорщина гидко погода осінь, восени Португалія дощити, йде дощ Австрія Румунія Греція північ, на півночі Словаччина Словенія сонячно сніжити, йде сніг Сербія градус Швеція тепло Великобританія вітер схід, на сході запад, на западі хмарно холодно зима, взимку

Byl/a jsi někdy v... Jaké bylo počasí? Jaké počasí je u vás/u nás? Kde jsi byl/a na dovolené?

Ти був/була коли-небудь у... Яка була погода? Яка у вас/у нас погода? Де ти був/була у відпустці?

• Сторінка 58 cestování cestovat, cestuju dovolená прикм. hora, hory chata lyžování móda moře opalovat se, opaluju se památka plavat, plavu skandál zajímavý Mluvíme o dovolené. O čem mluvíte?

подорожування подорожувати, подорожую відпустка гора, гори дача катання на лижах, лижний спорт мода море засмагати, засмагаю пам’ятка плавати, плаваю скандал цікавий Ми розмовляємо/говоримо про відпустку. Про що ви розмовляєте/ говорите?

43


ДОДАТОК

УРОК 7

• Сторінка 59 hrozný kosmetika oblečení pojď, pojďte! pořád pozdě pryč říct*, řeknu док.в. vlasy (множина) sem starat se o + З. в., starám se o

жахливий косметика одяг ходи-но, ходіть-но! увесь час, постійно пізно геть сказати, скажу волосся сюди піклуватися про, піклуюсь про

Nejdu pozdě? Я не запізнився? Pojď sem! [розм. вимова Pocem!] Ходи-но сюди! Іди сюди!

44


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

Тексти до аудіозаписів Q Урок 1 Track 01 Auto “Škoda” Petr Čech pivo “Plzeň” firma “Baťa” český křišťál Pražský hrad Martina Navrátilová Václav Havel Track 02 a á b c č d ď e é f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s štťuúůvxyýzž Track 03 a – á, e – é, i – í, y – ý, o – ó, u – ú – ů c – č, z – ž, s – š, r – ř h – ch d – d´, t – ť, n – ň de – dě, te – tě, ne – ně dy – di, ty – ti, ny – ni Track 04 Paolo a Lori jsou v kanceláři. Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z Kanady. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem ekonom. A vy? Jsem učitelka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Na shledanou! Track 05 Kurt a Mai jsou v restauraci. Ahoj! Já jsem Kurt. Čau! Já jsem Mai. Odkud jsi, Mai? Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Německa. Co děláš? Jsem student. A ty? Jsem studentka. Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Čau!

Track 06 Dobrý den, já jsem, těší mě, odkud jste, děláte, učitelka, studentka, na shledanou Track 07 Dobrý den. Vy jste pan Legros? Ano, dobrý den. A vy jste paní Koizumi, že? Ano, ano. Těší mě. Co děláte, paní Koizumi? Jsem manažerka. A vy? Track 08 To je Václav Havel? To je auto Škoda? Ty jsi z Německa? Vy jste z Itálie? Odkud jsi? Odkud jste? Co děláš? Co děláte? Track 09 To je pan Brown a to je paní Verdi. Těší mě! Těší mě. Odkud jste? Jsem z Anglie. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem profesor. A vy? Jsem profesorka. Jééé! Promiňte! To nic. Děkuju! Prosím. Na shledanou. Na shledanou! Track 10 nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset Track 11 Zdena Fiřtová má telefon 608 224 791 Roman Žádník má telefon 736 380 182 Petr Štastný má telefon 723 997 681 Jitka Volná má telefon 235 819 902 Aleš Sýkora má telefon 584 332 079 Iva Vomáčková má telefon 772 639 244

Track 12 Dobrý den, paní Nováková! Tady Jan Malát. Kdo? Promiňte, nerozumím! Tady Ma – lát, Jan Ma – lát! Á, dobrý den, pane Maláte! Jak se máte? Dobře. A vy? No, ujde to. Eee... Prosím vás, jaký telefon má pan Novák? 773 568 923. Aha, moc děkuju. Na shledanou! Track 13 Ahoj, Dano! Tady Martin. Ahoj, Martine! Jak se máš? Dobře, díky. A ty? Hm, špatně. Ale proč? Track 14 Ája Zajíčková se představuje Ahoj. Dobré ráno! Děkuju. Prosím. Ahoj. Čau! Dobrý den! Ahoj. Ach jo, to je problém! S dovolením! Promiňte! To nic. Auuu! Promiňte! Vy jste slon! Dále! Dobrý den! Já jsem nová studentka. To je pan profesor. Dobrý den, já jsem Ája Zajíčková z Prahy. A já jsem ten slon z autobusu. Těší mě! Těší mě. Netěší mě...! Track 15 a – á: pa – pá, ma – má, lak – lák, dal – dál e – é: pe – pé, me – mé, len – lék, mile – milé i/y – í/ý: pi – pí, my – mý, pili – pílí, byt – být o – ó: po – pó, mo – mó, kol – pól, voda – móda u – ů – ú: pu – pů – pú, mu – mů – mú, kul – kůl – úl, muže – může – úže

45


ТЕКСТИ CD

ДОДАТОК

Q Урок 2 Track 16 stanice, náměstí, kino, nádraží, škola, restaurace, nemocnice, divadlo, banka Track 17 Turistka hledá hotel Hilton. Prosím vás, kde je hotel Hilton? Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Ale kde je metro? Je daleko? Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole. Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Ne, nevím. Track 18 Prosím vás, kde je nádraží? – Tady doprava a pak rovně. Je to asi 10 minut pěšky. Prosím vás, kde je restaurace Kamera? – Musíte jet 3 stanice tramvají číslo 6. Prosím vás, kde je kino Astra? – Musíte jet metrem áčkem. Prosím vás, kde je škola? – Škola je tam vlevo nahoře, asi 5 minut pěšky. Prosím vás, kde je Komerční banka? – Musíte jít rovně a pak doleva. Banka je vlevo dole. Track 19 Prosím vás, kde je hotel Diplomat? Diplomat? To je blízko. Vidíte tam ten bílý dům? Tam, vedle restaurace! Kde? ... Aha, ano, vidím! No, tak to je ten hotel. Děkuju! Prosím vás, kde je tady supermarket? Eee... Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Aha. Hm... To je problém... Tak na shledanou. Tak já nevím, kde je to divadlo. Moment! Tady je mapa. Aha... Tak teď musíme jít rovně a pak doleva, ne? Ano, ano, tady rovně a pak doleva. Tam je divadlo. Track 20 Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct,

46

šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct. Track 21 Dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát, sto. Track 22 30, 12, 19, 50, 16, 70, 80, 14, 90 Track 23 Jarmila je na nádraží. Prosím Karlovy Vary. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 196 korun. Track 24 Zdeněk je v kině. Prosím vás, máte lístky? Ano, máme. Kolik stojí lístek? 130 korun. Track 25 Lukáš Marvan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Dobrý den! Dobrý den. Tak, kam jedeme? Durychova 117. Aha, to je Praha 4, že? Ano, ano, Praha 4. Track 26 Ája a Pája jedou na dovolenou Těším se na Havaj! Já taky! A jedeme na letiště. Ale ne! Auto nejede. Musíme jet autobusem. Neee! Musíme jet metrem. Metro mimo provoz. Musíme jet taxíkem. Haló, taxi! Na letiště, prosím! Nemám GPS. Nevím, kde je letiště. Musíte jet doleva, pak doprava a pak rovně! Honem! Let na Havaj zrušen pro špatné počasí. Co teď? Já vím! Track 27 ou: dobrou noc, mouka, pouze, levou au: au!, auto, autobus, pauza

eu: euro, neurotický, eufemismus. Pozor: EU – Evropská unie, neutrální, pneumatika ie: dieta, policie, Lucie, Francie

Q Урок 3 Track 28 Gulášová polévka stojí 25 korun. Smažený řízek a bramborový salát stojí 91 korun. Šopský salát stojí 35 korun. Čokoládový dort stojí 48 korun. Černý čaj stojí 22 korun. Černé pivo stojí 26 korun. Track 29 černý čaj, maďarský guláš, šopský salát, smažený řízek, čokoládový dort, černá káva, perlivá a neperlivá voda, česneková polévka, vanilková zmrzlina, černé pivo, vepřové maso, červené víno Track 30 Hana a Martin jsou v restauraci. Čtou jídelní lístek. Dobrý den! Tak co si dáte k pití? Dám si černé pivo. Já nepiju pivo. Dám si černý čaj. Takže tady je ten čaj a to pivo. A co si dáte k jídlu? Dám si maďarský guláš a knedlíky. Já nejím knedlíky. Dám si vepřové maso a dušenou rýži. Dáte si dezert? No, já mám ráda čokoládovou zmrzlinu. A ty? Já nejím zmrzlinu. Dám si jenom černou kávu. Tak jednou čokoládovou zmrzlinu a dvakrát kávu. To je všechno? Ano. Zaplatím. Zvlášť nebo dohromady? Dohromady. 283 korun. 300, děkuju. Děkuju. Na shledanou! Track 31 Tak, tady je káva, džus a pizza. ... Hmmm, ta pizza je dobrá. Dáš si taky, Marie? Ano, dám, mám ráda pizzu. Ale jenom trochu, ano? Mám dietu. Track 32 Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set.


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Track 33 Tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc, šest tisíc, sedm tisíc, osm tisíc, devět tisíc, deset tisíc. Track 34 200, 90, 15, 3000, 60, 400, 7000, 800, 9 000 Track 35 Ája a Pája jsou v restauraci Kolik je hodin? Je dvanáct. Mám hlad. Hele, tady je restaurace. Není zavřeno? Ne, je otevřeno. Prosím, tady je jídelní lístek. Co si dáte k pití? Dám si kolu. Dám si pivo. A co k jídlu? Jednou řízek a brambory. Jednou guláš a knedlíky. Prosím! Dobrou chuť! Dobrou chuť! To není dobré. Dáme si něco jiného. Dobře, ale musíte počkat. Proč? Kuchař šel na oběd do jiné restaurace! Track 36 de – dě: devět – děkuju, deset – děsit, dej – děj, svede – bledě te – tě: ten – těší mě, teta – tělo, útek – útěk, mete – metě ne – ně: nedá – rovně, nemá – němá, kyne – v kině, vynese – viněta

Q Урок 4 Track 37 tatínek a maminka, syn a dcera, dědeček a babička, kolega a kolegyně, bratr a sestra, manžel a manželka, vnuk a vnučka, přítel a přítelkyně, kamarád a kamarádka, pes a kočka Track 38 můj tatínek, moje maminka, můj bratr, moje sestra, náš pes, naše kočka, náš dům, naše auto, její tatínek, její maminka, její přítel, její nejlepší kamarádka, jejich pes, jejich kočka Track 39 Kdo je to, Aleši?

To je můj tatínek. Jmenuje se Leoš. A kde pracuje? Pracuje ve firmě Exton jako manažer. A tohle je tvoje maminka? No, to je moje maminka. Je moc sympatická. Jak se jmenuje? Jmenuje se Dana. A ta taky pracuje v Extonu? Ne, pracuje ve škole jako sekretářka. A kdo je tohle? To je můj mladší bratr. Jmenuje se Michal. A kde pracuje? Michal ještě nepracuje, je mu teprve dvacet let. Studuje češtinu a angličtinu. Track 40 Jmenuju se John Bowden, jsem z Anglie a je mi 25 let. Jsem student, studuju matematiku na univerzitě v Oxfordu. Můj tatínek je učitel a moje maminka je doktorka. Mám starší sestru a mladšího bratra. Sestra se jmenuje Mary a je jí 30 let. Je vdaná a má malého syna a malou dceru. Bratr se jmenuje David a je mu 23 let. Je už ženatý, ale nemá děti. Já jsem ještě svobodný a nemám děti, ale mám velkého psa a černou kočku. Moje přítelkyně se jmenuje Ema. Je z České republiky a je moc fajn. Track 41 Ája a její rodina Mám velkou rodinu. Uvidíš! Babička je učitelka. Tatínek je úředník a maminka je prodavačka. Sestra je zpěvačka. Bratr je student. A jsme doma! Moment! Za chvíli jsem tady. Dobrý den. Já jsem Pája. Vy jste maminka, že? Ne, já jsem babička! Dobrý den! Já jsem Pája. Ty jsi sestra, že? Ne, já jsem bratr! Dobrý den! Já jsem... Ale Pájo! To jsem já, Ája! Aha! A to je tvoje kočka, že? Ne, to je můj pes! Track 42 dy – di: z Kanady – kamarádi, hady – hadi, dynamit – divadlo. Pozor: diktát, diplomat ty – ti: tyhle – tihle, projekty – studenti, tykat – tikat. Pozor: politik, politička ny – ni: nyvá – niva, nylon – nikdo, pány – páni. Pozor: tenis, Nintendo

Q Урок 5 Track 43 Roman a Alice čtou kulturní program na týden od 5. do 12. ledna. Romane, tady píšou, že v Národním divadle je La Traviatta! Víš, jak mám ráda operu... Ano? A kdy to je? V pondělí 6. ledna. Aha... A kdy? Odpoledne nebo večer? Tady to je, nevidíš? Opera La Traviatta, 6. ledna v 8 večer. Track 44 Kdy je koncert ? – Koncert je v pondělí v 11. Kdy je balet? – Balet je v úterý v 10. Kdy je film? – Film je ve středu ve 12. Kdy je detektivka? – Detektivka je v sobotu v 5. Kdy je výstava? – Výstava je ve čtvrtek ve 4 odpoledne. Kdy je divadelní hra? – Divadelní hra je v pátek v 8 večer. Track 45 v pět, v šest, v noci, v pondělí, v pátek, ve dvě, ve tři, ve čtyři, ve dvanáct, ve středu, ve čtvrtek Track 46 Fotbal je v pondělí ve 12.15. Diskotéka je ve středu v 8.30. Konference je v 9 ráno. Film je ve čtvrtek v 7 večer. Mítink je v 11 dopoledne. Prezentace je v úterý ve 3 odpoledne. Festival začíná v 9 ráno. Tenis začíná v sobotu ve 4.15. Lekce končí v10.45. Hokej končí ve 2 v noci. Track 47 Je pátek ráno. Zdeněk a Romana jsou ve škole. Nechceš jít na tenis ? A kdy? Dneska v pět odpoledne. Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. Můžu zítra ráno. Zítra ráno nemůžu, musím studovat. Můžeš zítra odpoledne? Ano, můžu. Kdy se sejdeme? Třeba zítra ve čtyři. Hodí se ti to? Ano, hodí. Těším se!

47


ТЕКСТИ CD

ДОДАТОК

Track 48 Často pracuju na počítači, píšu projekty a někdy taky studuju angličtinu online. Ráda a často vařím, ale nikdy doma neuklízím. Uklízí můj manžel a někdy taky dcera. O víkendu často hraju tenis. Můj manžel rád hraje volejbal, ale já volejbal nikdy nehraju. A taky ráda tancuju, často tancujeme s manželem na plesech. Track 49 Ája a Vánoce Za týden jsou Vánoce. Mám moc práce! V pondělí musím nakupovat. V úterý musím uklízet. Ve středu musím vařit. Ve čtvrtek musím zdobit stromeček. Čau Ájo! Kdy se sejdeme? Nemůžu, musím nakupovat! Musím uklízet! Musím vařit! Musím zdobit stromeček! Pátek 24. prosince. Štědrý den. Ale kde je Pája? Crrrr. Crrrrr. Ahoj Ájo! Veselé Vánoce! Track 50 be – bě: bez – běs, zaber – záběr, Robe – robě pe – pě: pes – pět, petice – pětice, klepe – slepě ve – vě: ven – věc, vedro – vědro, plave – plavě me – mě: mech – měch, prameny – proměny, láme – rámě

Q Урок 6 Track 51 Je ráno. Irena a Martin jsou ve škole. Pijou kávu a povídají si. Co jsi dělal včera? Byl jsi doma? Ano, byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači. Odpoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. A co jsi dělal potom? Uklízel jsem a pak jsem vařil. A co jsi dělala ty? Hm, nedělala jsem nic. Spala jsem a pak jsem byla u holiče. Nevidíš? Track 52 Byl jsi včera doma? Vařilas guláš? Pracovals na počítači? Měla jsi o víkendu čas? Šels v pátek do práce? Jedla jsi už někdy ovocné knedlíky?

48

Track 53 Ája a Pája na hradě Kaprštejn Vítám vás na hradě Kaprštejn! Já jsem baronka Žofie Kaprštejnová. Náš hrad má dlouhou historii. V roce 1250... V roce 1650... V roce 1850... To je moje prapraprapraprababička. Jme-novala se Eulálie Kaprštejnová. Straší tady jako bílá paní. Jůůůů! To je můj praprapraprapradědeček. Jmenoval se Bonifác Kaprštejn. Straší tady jako bezhlavý rytíř. Jéééé! A to je můj manžel. Těší mě! Upír! Pomoc! Promiňte! Hráli jsme divadlo! Track 54 r – ř: ra – řa, re – ře, ry – ři, ro – řo, ru – řu, rou – řou rek – Řek, rada – řada, hrad – hřad, var – vař, kur – kuř, tvar – tvař, rarášek – řeřicha

Q Урок 7 Track 55 Co jsi dneska dělala, Dášo? Kde jsi byla? Dopoledne jsem byla ve škole na angličtině. Pak jsem byla v restauraci na obědě a pak na návštěvě u kamarádky. Teď jsem v klubu na diskotéce. A co ty? Kde jsi? Nechceš taky přijít? Já nemůžu. Ráno jsem byl u doktora a teď jsem doma a ležím. Mám kašel a rýmu. Neslyšíš? Track 56 v divadle, v restauraci, v parku, ve vlaku, ve firmě, v klubu Track 57 Kde jste byl včera, pane Máslo, a co jste tam dělal? Pane inspektore, já jsem nic neudělal! Celé dopoledne jsem byl v práci, pracuju tady v hotelu jako vrátný. Včera jsme měli nové hosty, a proto jsem měl moc práce. Odpoledne jsem byl u doktora. No, a pak jsem byl s kamarády v hospodě, dívali jsme se na fotbal. A večer jsem byl ve fitness centru a trénoval jsem. To je všechno. Já jsem ty diamanty fakt neukradl!

Track 58 Kde jste byl včera odpoledne, pane Polívka, a co jste tam dělal? Já jsem nic neukradl, pane inspektore! Ráno jsem byl doma, protože v hotelu pracuju v noci jako krupiér v kasinu a ráno musím spát. Spal jsem do 11 hodin. Pak jsem byl u kamaráda a hráli jsme karty. Moc rád hraju karty! Vy nehrajete karty, pane inspektore? To je škoda… Odpoledne jsem byl na nákupu v supermarketu, protože už jsem doma neměl žádné jídlo a pití. No, a večer a v noci jsem byl normálně v práci – v hotelu v kasinu. Track 59 Kde jste byla včera odpoledne, paní Okurková, a co jste tam dělala? Já jsem byla celé dopoledne v kanceláři, pane inspektore. Měla jsem moc práce – telefonovala jsem, pracovala na počítači a psala dopisy a e-maily. Pak jsem byla na obědě v restauraci. Měla jsem výborné jídlo! Pak jsem byla u holiče a na kosmetice. To víte, chci být hezká! A večer jsem byla s manželem v kině a viděli jsme romantický film... Já jsem žádné diamanty neviděla, pane inspektore. Asi to ukradl pan Máslo. Nebo pan Polívka! Track 60 Belgie, Bulharsko, Česká republika (Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Track 61 Tak co, kde jsi byla na dovolené? No přece víš, jak ráda lyžuju. Byla jsem na horách, v Alpách. A kde? Zase v Itálii jako minulý rok? Ne, tentokrát jsme byli na týden ve Švýcarsku. A jaké jste měli počasí? Krásné! Celý týden bylo hezky a slunečno. Každý den jsem lyžovala od rána do večera. Moc jsem si to užila! Track 62 Jé, ty máš hezký svetr! No, ten jsem si koupila ve Švédsku. Vy jste byli ve Švédsku? No, byli jsme tam tři týdny na severu na dovolené. Ale dost tam pršelo a bylo ošklivo. Sněžilo?


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Ne, ale byla zima. Právě proto jsem si musela koupit ten svetr. Track 63 Nechceš jít dneska večer na pivo? Dneska nemůžu. Měl jsem dva týdny dovolenou a mám moc práce. Jo? A kde jsi byl? Byli jsme s manželkou ve Španělsku. Hm... A jaké to bylo? Jo, bylo to fajn. Tady je na jaře ještě zima, ale tam už bylo krásně teplo. Jenom dva dny byl tak silný vítr, že jsme nemohli plavat v moři. Hm, to je škoda. Já to znám, taky jsem to jednou zažil v Bulharsku. Track 64 Tak co, Michale, jaká byla dovolená? Docela fajn. Měli jsme krásné počasí, celý týden bylo hezky. A kde jste byli? Byli jsme v Rakousku na horách. Každý den jsme lyžovali a večer jsme šli do restaurace

nebo jsme hráli karty. A co vy, byli jste někde? No, my jsme byli jenom na chatě na Moravě. Minulý rok v létě jsme byli s celou rodinou na dva týdny u moře v Egyptě a to bylo drahé, tak už jsme teď neměli peníze. A jaké tady bylo počasí? Ále, celý týden bylo ošklivo, byla zima a pršelo. Chtěli jsme chodit na procházky, ale nemohli jsme. Tak jsme hodně četli a dívali se na televizi. Možná příště pojedeme taky na hory! Byli jste tam spokojení s jídlem a hotelem? Ano, hotel byl docela dobrý a jídlo bylo výborné. No to víš, bylo to dost drahé, ale co je dneska levné, že! Track 65 Kde byla Ája? Ta naše Ája je hrozná! Pořád je někde pryč, neuklízí a neučí se! Stará se jenom o vlasy, kosmetiku a oblečení! Musíš jí něco říct!

Ájo, pojď sem! Kde jsi byla? U holiče? Ne. V obchodě? Ne! Na kosmetice? Taky ne! Byla jsem ve škole. Pak jsem byla v knihovně. A potom jsem byla ve studovně. Ale kde je máma? Ahoj! Nejdu pozdě? Byla jsem v obchodě, na kosmetice a u holiče! Track 66 h – ch: ha – cha, he – che, hy – chy, ho – cho, hu – chu, hou – chou hlad – chlad, hodit – chodit, hutě – chutě, míhá – míchá, výhody – východy, prahy – prachy

49


КЛЮЧ

ДОДАТОК

Ключ 6/3 1F, 2H, 3D, 4A, 5B, 6C, 7G, 8E 7/3 Lori je z Kanady, Paolo je z Itálie, Kurt je z Německa, Mai je z Vietnamu 7/6 Itálie, ekonom; Vietnamu, studentka; Německa, student 7/7 Odkud jsi? Co děláš? A ty? Promiň. Ahoj/Čau! 8/2 – див. Тексти до аудіозаписів 8/4 1. ona 2. to 3. on 4. to 5. oni 6. ona 7. on 8. oni 9. ona 10. on 11. oni 12. to 8/Jazyk pod lupou jsem, jsi, jste; děláš, děláte 8/5 1. ty 2. on, ona, to 3. ty 4. my 5. my 6. vy 7. vy 8. on, ona, to 8/6 1. jsem 2. jsi 3. jste 4. děláš 5. není, je 6. není, je 7. není, je 8. nejsem, jsem 9/1 2A 3D 4C 5B 6F 9/Jazyk pod lupou studentka, učitelka, ekonomka, herečka, zpěvačka, politička 9/2 1. Brad Pitt, 2. sportovkyně 3. z České republiky 4. z Ruska 5. Gérard Depardieu 6. zpěvačka 7. Julia Tymošenko 8. politik 10/1 jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset 10/2 – див. Тексти до аудіозаписів 10/5 1. paní Nováková 2. pan Malát 3. Martin 4. Dana 10/Jazyk pod lupou Martine! paní Nováková! Dano! 14/2 2E, 3H, 4F, 5B, 6I, 7A, 8D, 9G 15/2 – див. Тексти до аудіозаписів 15/3 1. nevím 2. ne 3. ano 4. ne 5. nevím 15/4 1. autobus 2. metro 3. vlak 4. tramvaj 5. pěšky 15/5 1. autobusem 2. tramvají 3. pěšky 4. vlakem 5. metrem céčkem 6. tramvají 7. metrem béčkem 8. pěšky, metrem áčkem 16/6 1. vpravo 2. doprava 3. vpravo 4. doleva 5. vlevo 6. vlevo 16/8 2D, 3E, 4B, 5F, 6A 16/9 – див. Тексти до аудіозаписів 16/10 1. nádraží, 2. divadlo 3. banka 4. Starý most 5. restaurace 17/1 – див. Тексти до аудіозаписів 17/Jazyk pod lupou nerozumím, nerozumíš, nerozumí, nerozumíme, nerozumíte, nerozumí/nerozumějí 17/2 mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte; vím, víš, ví, víme, víte; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte; musím, musíš, musí, musíme, musíte 17/3 1. nevím 2. hledám 3. rozumíš 4. musíte 5. mluvíš 6. nerozumím 7. hledáš 8. vidíte 9. musí 10. mluvíte 17/4 hledáš, hledám, ulice, nerozumím, daleko, autobusem, vidíš 18/1 jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct; dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát 18/3 – див. Тексти до аудіозаписів 18/4 – див. Тексти до аудіозаписів 18/5 – див. Тексти до аудіозаписів 18/6 Durychova, 117, 140 00, Praha 4, Česká republika 22/2 1I, 2C, 3D, 4A, 5H, 6G, 7B, 8F 22/3 Polévky: česneková polévka; Hotová jídla: vepřové maso, hranolky; Saláty: zeleninový salát; Dezerty: čokoládová zmrzlina; Nealkoholické nápoje: černá káva, pomerančový džus; Alkoholické nápoje: bílé víno 22/4 – див. Тексти до аудіозаписів 23/Jazyk pod lupou čaj, guláš, řízek, salát, sýr, dort, banán...; káva,

50

polévka, zelenina, omáčka, zmrzlina, kola, voda... ; pivo, maso, víno... 23/8 1. ten 2. ta 3. ten 4. ta 5. ta 6. ten 7. ta 8. to 9. ta 10. to 11. ten 12. ten 23/9 1. ta, dobrá a kvalitní 2. to, dobré a kvalitní 3. ta, dobrá a kvalitní 4. to, dobré a kvalitní 5. ten, dobrý a kvalitní 6. ta, dobrá a kvalitní 23/12 1. jaký 2. jaká 3. jaké 4. jaká 5. jaký 6. jaké 24/1 – див. Тексти до аудіозаписів 24/2 – див. Тексти до аудіозаписів 24/3 1. Č 2. Č 3. H 4. H 5. Č 6. H 7. H 8. Č 24/Jazyk pod lupou černou kávu, dušenou rýži, Pravidlo: -á > -ou, -a > -u, -e > -i; černé pivo 24/5 1. čokoládový dort 2. pomerančový džus 3. smažený sýr a brambory 4. česnekovou polévku, 5. čokoládovou zmrzlinu 6. gu-lášovou polévku 7. světlé pivo 8. červené víno 9. vepřové maso 24/6 dvakrát, pětkrát, třikrát, čtyřikrát, jednou 25/1 – див. Тексти до аудіозаписів 25/Jazyk pod lupou nečtu, nečteš, nečte, nečteme, nečtete, nečtou; nepiju/nepiji, nepiješ, nepije, nepijeme, nepijete, nepijou/nepijí 25/3 1. my 2. on, ona, to 3. ty 4. vy 5. já 6. ty 7. my 8. vy 9. já 25/5 1. Nejím česnekovou polévku. 2. Máš rád smažený sýr? 3. Petr nepije černé pivo. 4. Máš rád/a bílé nebo červené víno? 5. Mám rád/a neperlivou vodu. 6. Jíme brambory, ale nejíme knedlíky. 7. Pijete kávu, nebo čaj? 8. Máš rád/a česnekovou nebo bramborovou polévku? 9. Linda nejí vepřové maso. 10. Ivo a Ema mají rádi pomerančový džus. 26/1 dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set; dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc, šest tisíc, sedm tisíc, osm tisíc, devět tisíc, deset tisíc 26/3 – див. Тексти до аудіозаписів 26/4 tři sta, pět set, sto, tisíc, čtyři sta, sedmnáct, osmdesát, jedna, nula, devadesát 30/2 1E 2B 3C 4G 5F 6A 7D 8H 30/3 1. v Anglii, John 2. Adam, je ekonom, 50 let 3. Zdena, je učitelka, 48 let 4. David, studuje matematiku na univerzitě, 22 let 5. Simona, 5 let 6. Brok, Micka 7. Iva, je studentka, 20 let 30/4 1. Je jí 8 let. 2. Je mu 16 let. 3. Je mu 73 let. 4. Je mu 49 let. 5. Je jí 31 let. 6. Je jí 51 let. 30/6 – див. Тексти до аудіозаписів 31/Jazyk pod lupou můj, moje, náš, naše 31/2 1. můj 2. můj 3. moje 4. můj 5. moje 6. můj 7. moje 8. moje 9. můj 10. moje 11. moje 12. můj 13. moje 14. můj 15. můj 16. moje 17. moje 18. můj 19. moje 20. můj 31/3 1. tvůj 2. tvoje 3. tvoje 4. tvůj 5. tvůj 31/4 1. vaše 2. váš 3. vaše 4. váš 5. vaše 31/5 1. tvůj/váš, můj 2. tvoje/vaše, moje 3. tvůj/váš, můj 4. tvůj/váš, můj 5. tvoje/vaše, moje 6. tvoje/vaše, moje 7. tvůj/váš, můj 8. tvoje/ vaše, moje 31/7 1. její 2. jejich 3. jeho 4. jejich 5. její 31/8 moje, syn, moje/naše, Zuzana, tatínek, moje, Jarmila 32/3 zdravý, ošklivý, moderní, starý, malý, nemocný, hezký, šťastný, elegantní, velký 32/5 1. jaká 2. jaké 3. jaký 4. jaká 5. jaký 6. jaký 7. jaký 8. jaká 33/1– див. Тексти до аудіозаписів


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

33/Jazyk pod lupou nepracuju/nepracuji, nepracuješ, nepracuje, nepracujeme, nepracujete, nepracujou/nepracují 33/2 studuju/studuji, studuješ, studuje, studujeme, studujete, studujou/studují; jmenuju se/jmenuji se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujete se, jmenujou se/jmenují se 33/5 -A: dát si, dám si; mít rád, mám rád; hledat, hledám; mít, mám; dívat se (na), dívám se (na). Í: jíst, jím; vědět, vím; vidět, vidím; mluvit, mluvím; rozumět, rozumím. –E*: pít, piju; číst, čtu. -OVAT: pracovat, pracuju; telefonovat, telefonuju; jmenovat se, jmenuju se; studovat, studuju 33/6 1. pracuje 2. hledá 3. se dívají 4. děláte, jste 5. se jmenuje 6. ro-zumíte, mluvíte 7. nevím 8. nepije 9. čteš 10. vidíš 11. mám 12. nemá ráda 34/2 – див. Тексти до аудіозаписів 34/3 1. ano 2. ne 3. ano 4. ano 34/Jazyk pod lupou mladšího bratra, Pravidlo: -ý > -ého, -í > -ího, konzonant + a; černou kočku, starší sestru, Pravidlo: -á > -ou, -a > -u 34/4 1. malého bratra 2. sympatického kamaráda 3. starého dědečka 4. černého psa 5. hodného tatínka, 6. mladou maminku 7. bílou kočku 8. starou babičku 9. hezkou sestru 10. malou dceru 38/2 – див. Тексти до аудіозаписів 38/3 2D 3E 4C 5B 6F 38/4 – див. Тексти до аудіозаписів 39/7 – див. Тексти до аудіозаписів 39/Jazyk pod lupou pátého, šestého, sedmého, osmého, devátého, desátého, jedenáctého 39/8 led – ledna, dub – dubna, list – listopadu, srp – srpna, bříza – března, červená – června, července, květina – května 39/10 osmého ledna, třicátého září, sedmého června, šestého listopadu, desátého května, osmého července, pátého března, třetího dubna, dvacátého prvního srpna, prvního prosince, jedenáctého února, devátého října 40/2 – див. Тексти до аудіозаписів 40/3 – див. Тексти до аудіозаписів 40/4 ano, ne, ne, ne 40/5 1. nechceš 2. nemám, musím 3. kdy 4. hodí, hodí 40/6 chceš, chce, chceme, chcete; můžeš, může, můžeme, můžete; musíš, musí, musíme, musíte 40/7 1. vy 2. já 3. ty 4. my 5. my 6. on, ona, to, oni 7. ty 8. my 9. on, ona, to 10. on, ona, to 11. vy 12. ty 13. já 14. oni 15. vy 16. oni 41/8 1. musím 2. chceš 3. můžeme 4. chtějí 5. můžu 6. můžeme 7. chci 8. můžeš 9. musíte 10. chceme 11. můžou 12. musíš 41/11 2E, 3L, 4A, 5C, 6K, 7B, 8G, 9D, 10H, 11I, 12J 42/2 1. Václav, 2. Olga, 3. Václav a Olga, 4. Olga, 5. Václav a Olga, 6. Olga, 7. Václav, 8. Olga 42/5 1. mám rád/a 2. rád/a 3. mám rád/a 4. rád/a 5. rád/a 6. mám rád/a 7. rád/a 8. mám rád/a 9. mám rád/a 10. rád/a 11. rád/a 12. mám rád/a 42/7 – див. Тексти до аудіозаписів 42/9 1. Nikdy netancuju na diskotéce. 2. Nikdy nepracuju na počítači. 3. Nikdy nenakupuju v supermarketu. 4. Nikdy nečtu knihy. 5. Nikdy nehraju fotbal. 6. Nikdy nerozumím česky. 7. Nikdy nehraju tenis. 8. Nikdy nepiju alkohol. 9. Nikdy nejím maso. 10. Nikdy neuklízím byt. 11. Nikdy nehraju hokej. 12. Nikdy nepíšu domácí úkoly.

46/2 1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c 46/4 1. T. G. Masaryk, 2. Božena Němcová 3. Emil Zátopek a Dana Zátopková 4. Božena Němcová 5. T. G. Masaryk 6. Emil Zátopek a Dana Zátopková 7. Božena Němcová 8. T. G. Masaryk 9. T. G. Masaryk 10. Emil Zátopek a Dana Zátopková 46/5 filozof – filozofka, vědec – vědkyně, politik – politička, profesor – profesorka, cestovatel – cestovatelka, sportovec – sportovkyně, zpěvák – zpěvačka, skladatel – skladatelka, herec – herečka, spisovatel – spisovatelka, malíř – malířka 47/Jazyk pod lupu narodil se, narodila se, narodilo se, narodili se; psal, psala, psalo, psali; studoval, studovala, studovalo, studovali; učil, učila, učilo, učili; vyhrál, vyhrála, vyhrálo, vyhráli 47/7 1. nakupoval 2. poslouchal 3. tancovala 4. hrála 5. lyžoval 6. studovala 7. vařil 8. uklízeli 9. vstávali 10. cestovali 47/8 1. byla 2. psala 3. spal 4. pil 5. měl 6. četl 7. jedla 8. šla 9. nemohl 10. nechtěla 47/9 1. byla, měla ráda, poslouchala 2. byl, měl rád, hrál, lyžoval 3. byl, musel, šel, nejelo, telefonoval, pil, neměl 4. nebyla, nešla, mohla, vstávala, hrála, jela, nakupovala, šla 47/10 1. Kamarád šel do práce. 2. Sestra jela autem. 3. Bratr nejedl knedlíky. 4. Kamarádka jela na výlet. 5. Kamarádi šli do galerie. 6. Syn jedl zeleninový salát. 7. Manželka šla do školy. 8. Manžel nejdl maso. 9. Rodiče jeli do divadla. 47/12 1. nakupoval, vařil 2. vařila, jedla, pila 3. četli, mluvili, psali 4. hrál 5. byli, jeli 6. chtěla, šla 48/2 1. Martin 2. Martin 3. Irena 4. Irena 48/4 byl jsi, byl jsem, jsem spal, jsem pracoval, jsem se učil, jsem psal, jsi dělal, uklízel jsem, jsem vařil, jsi dělala, nedělala jsem, spala jsem, jsem byla 48/Jazyk pod lupou nebyl/nebyla jsi; nebyl, nebyla, nebylo; nebyli jsme; nebyli jste; nebyli 48/6 1. Nebyl jsem ve škole. 2. Nepili jsme kávu. 3. Petr nebyl doma. 4. Nehrála jsem tenis. 5. Neměli jste čas? 6. Nepracovala jsem na počítači. 7. Eva se neučila. 8. Nechtěli jsme tancovat. 9. Nespal jsem 10 hodin. 10. Jan a Iva nebyli ve škole. 11. Nepili jsme čaj. 12. Nejedla jsem polévku. 13. Nestudoval jsi češtinu? 14. Nečetli jsme detektivku. 15. Nepsali jsme test. 16. Robert nehrál tenis. 48/7 1. ty 2. on 3. já 4. vy 5. oni 6. my 7. ona 8. oni 48/8 1. Studoval jsem. 2. Vařil jsi kávu? 3. Co dělala maminka? 4. Pracovali jsme na počítači. 5. Ben spal. 6. Poslouchali jsme hudbu. 7. Kamarádi nebyli doma. 8. Díval/a jsem se na televizi. 49/9 1. Ráno jsem vstával v 7 hodin. 2. Dopoledne jsem studoval. 3. V poledne jsem jedl v restauraci. 4. Odpoledne jsem pracoval na počítači. 5. Večer jsem neměl čas. 6. Včera jsme psali test. 7. V sobotu večer jsem hrál volejbal. 8. V noci jsem spal. 49/10 1. Pracoval/a jsem na počítači. 2. Včera jsem pracoval/a. 3. Pili jsme džus. 4. Co jsi vařil/a? 5. Hrál/a/i jste tenis? 6. V noci jsem nemohl/a spát. 7. Nechtěli jsme uklízet. 8. Četl/a jsi ten nový román. 49/12 – див. Тексти до аудіозаписів 50/1 1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c 50/2 1. umím 2. vím 3. znám 4. vím 5. umím 6. vím 50/3 1. Znáš Českou republiku? 2. Znáš Londýn? 3. Víš, kdo byl T. G.

51


КЛЮЧ

ДОДАТОК

Masaryk? 4. Víš, kdy je příští lekce? 5. Umíš dobře plavat? 6. Umíš dobře anglicky? 50/4 Umíš francouzsky? Víš, kdo byl první český prezident? Umíš rusky? Umíš malovat? Znáš nějakou českou zpěvačku? Umíš česky? Víš, kde je Český Krumlov? Znáš nějakého českého zpěváka? Umíš tancovat? Víš, kdo je teď český prezident? Umíš německy? Umíš zpívat? Umíš španělsky? Umíš lyžovat? Umíš italsky? Znáš Prahu? Znáš nějakou českou sportovkyni? Umíš vařit? Víš, kde je hrad Karlštejn? Znáš nějaký český film? Znáš nějakého českého politika? 54/2 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. NE 54/3 – див. Тексти до аудіозаписів 54/Jazyk pod lupou ve škole, v restauraci, v klubu; na angličtině, na obědě, na návštěvě, na diskotéce; u kamarádky, u doktora 54/4 1. v 2. v 3. v 4. ve 5. ve 6. v 54/5 1. v 2. v 3. u 4. na 5. v 6. u 7. na 8. v 9. v 10. v 11. u 12. v 55/6 1. v 2. v 3. v 4. v 5. u 6. na 7. na 8. u 9. v 10. u 11. v 12. na 13. u 14. v 15. v 16. v 17. ve 18. na 19. v 20. v 21. ve 22. v 23. v 24. na 55/Jazyk pod lupou v supermarketu, v hotelu, v klubu – koncovka -u; v restauraci, v práci, v kanceláři – koncovka -i; ve škole, v obchodě, v kině – koncovka -e/-ě 55/8 1. v parku 2. v hotelu 3. v supermarketu 4. v klubu 5. v baru 6. v hostelu 7. v restauraci 8. v nemocnici 9. na lekci 10. na konferenci 11. na letišti 12. v kanceláři 13. ve škole 14. v hospodě 15. na výstavě 16. v kině 17. v kostele 18. v divadle 19. v bance 20. na diskotéce 21. v Americe 22. v řece 23. v České republice 24. v Praze 55/9 1. hotelu, hostelu 2. škole, lekci, 3. bance, parkovišti 4. Americe, Praze 5. práci, konferenci 6. klubu, diskotéce 7. výstavě, galerii 8. supermarketu, návštěvě 55/10 1. Byl/a jsem v restauraci. 2. Eva byla ve škole na lekci. 3. Byli jsme o víkendu v Itálii. 4. Lucie pracovala v kanceláři. 5. Byl/a jsi v bance? 6. Byl/a/i jste na diskotéce? 7. Bob byl v nemocnici u doktora. 8. Sešli jsme se v divadle. 57/5 V Portugalsku je vítr. Ve Španělsku je hezky a slunečno. Ve Francii je hezky, slunečno a teplo. V Anglii je hezky a slunečno. V Irsku je vítr. V Německu prší. V Polsku prší. Ve Švédsku sněží a je zima. V Itálii prší a je teplo. V Maďarsku je ošklivo a zataženo. 58/7 – див. Тексти до аудіозаписів 58/8 1H, 2F, 3D, 4E, 5G, 6A, 7B, 8C 58/10 – див. Тексти до аудіозаписів 58/11 – див. Тексти до аудіозаписів 58/12 1. skandálu 2. politice 3. historii 4. fotbalu/-e 5. módě 6. filmu 7. cestování 8. jídle a pití 9. kamarádovi 10. prezidentovi 62/2 1. kdo 2. co 3. co 4. kdo 5. kdo 6. co 62/6 dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc 63/7 Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z Kanady. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem ekonom. A vy? Jsem učitelka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Na shledanou! Ahoj! Já jsem Kurt. Čau! Já jsem Mai. Odkud jsi, Mai? Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Německa. Co děláš? Jsem student. A ty? Jsem studentka. Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Čau! 63/8 Ve formální situaci: Odkud jste? Promiňte, musím jít. Na shledanou. Co děláte? Těší mě. A vy? V neformální situaci: Ahoj! Odkud jsi? Co děláš? Čau! A ty? 63/9 2A, 3C, 4E, 5G, 6D, 7F, 8B

52

64/11 1. já 2. ty 3. on 4. ona 5. to 6. my 7. vy 8. vy 9. oni 64/12 jsi, je, jsme, jste; nejsem, nejsi, není, nejsme, nejste, nejsou 64/13 děláš, dělá, děláme, děláte; nedělám, neděláš, nedělá, neděláme, neděláte, nedělají 64/14 1. vy 2. ty 3. on, ona, to 4. ty 5. my 6. my 7. vy 8. on, ona, to 9. oni 64/15 1. jsi 2. je 3. dělám 4. děláš 5. děláte 6. děláme 7. jsem 8. jsme 9. dělá 10. děláte 11. jste 12. jsou 64/16 1. Jsem student. 2. Je učitel. 3. Jsme z Itálie. 4. Jste z Německa? 5. Je učitelka. 6. Jsi z Kanady? 7. Co děláte? 8. Co děláš? 65/17 1G, 2C + H, 3F, 4B + D + E, 5A 65/18 1. studentka 2. učitel 3. herečka 4. ekonom 5. politik 6. zpěvačka 7. sportovec 8. profesorka 65/19 1. Václav Havel není sportovec, ale je politik. 2. Julia Tymošenko není herečka, ale jepolitička. 3. Karel Gott není sportovec, ale je zpěvák. 4. Žanna Bičevskaja není politička, ale je zpěvačka. 5. Lech Walesa není herec, ale je politik. 6. Brad Pitt není zpěvák, ale je herec. 7. Gérard Depardieu není politik, ale je herec. 8. Enya není sportovkyně, ale je zpěvačka. 65/20 1. Karel Gott není z Ruska. Je z České republiky. 2. Václav Havel není z Irska. Je z České republiky. 3. Julia Tymošenko není z Polska. Je z Ukrajiny. 4. Žanna Bičevskaja není z Kanady. Je z Ruska. 5. Lech Walesa není z Ukrajiny. Je z Polska. 6. Gérard Depardieu není z Kanady. Je z Francie. 7. Enya není z Německa. Je z Irska. 8. Lech Walesa není z Kanady. Je z Polska. 66/21 – див. стор. 53 67/2 1. banka 2. nemocnice 3. divadlo 4. kino 5. kavárna 6. pošta 7. ambasáda 8. policie 9. metro 10. informace 11. restaurace 12. škola 67/4 1. ANO 2. NE 3. NE 4. NE 5. ANO 6. NE 7. NE 8. ANO 9. ANO 10. ANO 67/5 1. Banka 2. Divadlo 3. Kavárna 4. Restaurace 5. Kino 6. Škola 7. Kavárna 8. Zastávka/Stanice 68/6 Prosím vás, nevíte, kde je Hotel Hilton? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Ale kde je metro? Je daleko? Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole. Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Ne, nevím. 68/7 1. Musíte jít rovně. 2. Musíte jít doleva. 3. Musíte jít doprava. 4. Metro je blízko. 5. Metro je daleko. 68/8 2D, 3G, 4B, 5I, 6A, 7C, 8F, 9H 68/9 1. jet 2. jet 3. jet 4. jet 5. jet 6. jít 7. jet 8. jet 68/10 1. Prosím vás, nevíte, kde je kino? 2. Je daleko? Vidíte ten bílý dům vedle banky? 3. Prosím vás, nevíte, kolik stojí lístek? 70/12 jsem, jsi, je, jste; mám, má, máme, máte; dělám, děláš, dělá, děláme, děláte; hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají; rozumím, rozumíš, rozumíme, rozumíte, rozumí/rozumějí; víš, ví, víme, víte, ví/ vědí; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte; mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluví 70/13 1. my 2. já 3. já 4. vy 5. ty 6. já 7. já 8. vy 9. vy 10. já 11. ty 12. já 13. my 14. on, ona, to 15. on, ona, to 16. my 70/14 1. mluvím 2. vím 3. rozumíme 4. musíte 5. mluvíme 6. rozumíte 7. musíš 8. víš 9. rozumí 10. vidí 70/15 1. Hledám kino. 2. Jsi tady blízko? 3. Co děláš? 4. Jsem z USA. 5. Co děláte? 6. Nejsem z Německa. 7. Hledáš divadlo? 8. Jaký máš telefon? 9. Nerozumíte anglicky? 10. Víš, kde je škola? 11. Nerozumím česky. 12. Nevím, kde je metro. 70/16 1. To je škola. 2. Vy jste z Itálie? 3. Ty jsi student? 4. Vidím metro.


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 66/21

53


КЛЮЧ

ДОДАТОК

5. Mluvíte/rozumíte česky? 6. Mluvíš/rozumíš anglicky? 7. Co děláte? Jste učitel? 8. Vím/nevím, kolik stojí lístek. 9. Víte/nevíte, kde je banka? 10. Jaký máš telefon? 11. Vidíte ten bílý dům? 12. Musíte jít doleva! 13. Jak se máš? 14. Jak se máte? 15. Jděte rovně! 16. Co hledáš? Náměstí nebo nádraží? 71/17 Prosím Brno. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 160 korun. Prosím vás, máte lístky? Ano, máme. Kolik stojí lístek? 120 korun. 71/17 Lístek na vlak stojí 174 korun. Lístek do kina stojí 129 korun. Lístek na tramvaj stojí 26 korun. Lístek do divadla stojí 190 korun. 71/18 174 Kč, 26 Kč, 129 Kč, 190 Kč 72/1 Jídlo: řízek, maso, salát, brambory, rýže, polévka; pití: pivo, džus, voda, kola, čaj, víno 72/2 zmrzlina, víno, voda, čaj, rýže, hranolky, kola, brambory, knedlíky 72/3 Česneková polévka stojí 29 korun. Zmrzlina stojí 46 korun. Dort stojí 58 korun. Hranolky stojí 18 korun. Voda stojí 17 korun. Čaj stojí 19 korun. Černá káva stojí 24 korun. Pivo stojí 30 korun. 73/4 1. smažený řízek 2. pečené kuře 3. palačinky 4. rýže 5. čokoládový dort 6. česneková polévka 7. pomerančový džus 73/5 Jídelní lístek B:

74/10 2. Jaký 3. Jaká 4. Jaký 5. Jaká 6. Jaký 7. Jaká 8. Jaké 74/11 1. To pečené kuře je moc dobré a kvalitní! 2. Ta dušená rýže je moc dobrá a kvalitní! 3. To černé pivo je moc dobré a kvalitní! 4. Ten maďarský guláš je moc dobrý a kvalitní! 5. Ta tatarská omáčka je moc dobrá a kvalitní! 6. Ten čokoládový dort je moc dobrý a kvalitní! 7. Ta bramborová polévka je moc dobrá a kvalitní! 8. Ta čokoládová zmrzlina je moc dobrá a kvalitní! 74/13 1. ten 2. ta 3. ta 4. ten 5. ta 6. to 7. ten 8. ten 9. ten 10. to 11. ten 12. ta 74/14 1. dobrý student – Ten student je dobrý. 2. dobrá studentka – Ta studentka je dobrá. 3. dobrá učitelka – Ta učitelka je dobrá. 4. dobrý učitel – Ten učitel je dobrý. 5. dobrá škola – Ta škola je dobrá. 6. dobré divadlo – To divadlo je dobré. 7. dobrý telefon – Ten telefon je dobrý. 8. dobrý obchod – Ten obchod je dobrý. 9. dobrý hotel – Ten hotel je dobrý. 10. dobré kino – To kino je dobré. 11. dobrý supermarket – Ten supermarket je dobrý. 12. dobrá kavárna – Ta kavárna je dobrá. 75/15 2A 3G 4H 5D 6E 7C 8F 75/16 Číšník: Prosím, co si dáte k pití? Dáte si pivo? Karel: Ne, nepiju pivo. Dám si neperlivou vodu. Mám žízeň. Číšník: A co k jídlu? Karel:

Restaurace U krokodýla Polévky:

Dezerty:

česneková polévka bramborová polévka

20,-

gulášová polévka

čokoládová zmrzlina

35,-

vanilková zmrzlina

30,-

čokoládový dort palačinky s karamelem, ovoce Hotová jídla:

maďarský guláš a houskové knedlíky

50,-

banán s čokoládou 84,Nápoje:

vepřové maso a dušená rýže hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

79,-

černá káva

smažený řízek a bramborový salát

91,-

černý čaj

pečené kuře a vařené brambory

85,-

zelený čaj

29,-

pomerančový džus

29,-

kola

29,-

smažený sýr, smažené hranolky, tatarská omáčka Saláty:

25,-

perlivá voda

zeleninový salát

30,-

neperlivá voda

15,-

šopský salát

35,-

světlé pivo

20,-

černé pivo

23,-

rajčatový salát

červené víno, 2 dcl bílé víno, 2 dcl 74/6 hranolky; černý; rýže; omáčka 74/7 1. ten 2. ta 3. ten 4. to 5. ten 6. ten 7. to 8. ta 9. ta 10. ten 11. ten 12. ten 13. to 14. ta 15. ta 16. to 74/8 1. Smažený sýr je/není dobrý. 2. Vepřové maso je/není dobré. 3. Dušená rýže je/není dobrá. 4. Vanilková zmrzlina je/není dobrá. 5. Zelený čaj je/není dobrý. 6. Pečené kuře je/není dobré. 7. Perlivá voda je/ není dobrá. 8. Dušená zelenina je/není dobrá. 9. Gulášová polévka je/ není dobrá. 10. Banán s čokoládou je/není dobrý. 74/9 2F 3G 4A 5I 6D 7B 8J 9E 10H

54

45,-

Mám hlad. Dám si hamburger a hranolky. Číšník: To je všechno? Karel: Ano, to je všechno. Zaplatím. Číšník: 92 korun. Karel: 100, děkuju. 75/17 1. dvakrát 2. třikrát 3. jednou 4. pětkrát 5. čtyřikrát 6. šestkrát 7. dvakrát 8. osmkrát 75/18 1. neperlivou vodu 2. černou kávu 3. smažený sýr 4. tatarskou omáčku 5. černé pivo 6. vepřové maso 7. vanilkovou zmrzlinu 8. maďarský guláš 9. česnekovou polévku 10. zelený čaj 75/19 polévku, pizzu, zmrzlinu; pizza, zmrzlina, kávu, káva 76/20 dám si, dáš si, dá si, dáte si; máš rád/ráda, má rád/ráda, máte


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 rádi, mají rádi; jím, jí, jíme, jíte; čtu, čteš, čteme, čtete; piješ, pije, pijeme, pijou 76/21 1. čteš 2. pije 3. pijeme 4. čtete 5. piju 6. čte 7. pijete 8. čtou 9. piješ 10. čteme 11. čtu 12. pijou 76/22 1. Nepiju pomerančový džus. 2. Dáme si perlivou vodu. 3. Máš rád šopský salát? 4. Co si dáte k jídlu? 5. Hana nemá ráda kávu. 6. Petr čte jídelní lístek. 7. Proč nejíte vepřové maso? 8. Nejím tatarskou omáčku. 9. Dáš si kávu nebo čaj? 76/23 2. Jaký je ten sýr? 3. Vy nejíte maso? 4. To je hovězí maso? 5. Ty máš rád salát? 6. Co je to? 7. Dáte si čokoládovou zmrzlinu? 8. Jaká je ta polévka? 9. Zaplatíte zvlášť nebo dohromady? 76/24 1. Co 2. Jaký 3. Kolik 4. Jak 5. Kde 6. Jaká 7. Jaké 8. Kdo 76/25 jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou; dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají; mám, máš, má, máme, máte, mají; rozumím, rozumíš, rozumí, rozumíme, rozumíte, rozumí/rozumějí; hledám, hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají; vím, víš, ví, víme, víte, ví/vědí; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte, vidí; mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte, mluví; musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí/musejí 77/1 1. sestra 2. tatínek 3. pes 4. kamarádka 5. maminka 6. kočka 7. bratr 77/2 Je jí 54 let. Je mu 73 let. Je jí 16 let. Je mu 5 let. Je mu 29 let. Je jí 74 let. Je mu 56 let. Je jí 1 rok. Jsou mu 3 roky. 77/3 2. přítel 3. babička 4. manžel 5. tatínek 6. sestra 7. kočka 8. vnuk 9. kamarádka 10. kolega 77/4 1. můj, student 2. moje 3. Jmenuje se, Je mu 4. sestra, let 77/5 1. Ž 2. M 3. Ž 4. M 5. Ž 6. Ž 7. M 8. Ž 9. Ž 10. M 11. M 12. Ž 13. M 14. Ž 15. M 16. M 77/6 můj, moje; tvoje, tvoje; náš, naše; vaše, vaše 78/7 Jmenuju se Tobias Stolz. Jsem z Německa. Jsem manažer. Je mi 29 let. Můj tatínek se jmenuje Urs. Je učitel. Je mu 60 let. Moje maminka se jmenuje Gudrun. Je učitelka. Je jí 55 let. Můj bratr se jmenuje Klaus. Je student. Je mu 19 let. Naše kočka se jmenuje Mitzi. Je černá a bílá. 78/8 1. Jak se jmenuješ? 2. Jak se jmenuje váš syn? 3. Co dělá tvoje sestra? 4. Co dělá tvůj syn? 5. Kde pracuje tvuj bratr? 6. Co studuje vaše sestra? 7. Kolik mu je? 8. Kolik jí je? 78/9 Obrázek B:

vnuk 17 let

Veronika Malá

79/10 starý – nový, dobrý – špatný, mladý –starý, hodný – zlý, šťastný – smutný, nemocný – zdravý, malý – velký, hezký – ošklivý 79/11 hodný, zlý; tlustý, hubený; nemocný, zdravý; hezký, ošklivý; starý, nový; šťastný, smutný; mladý, starý; malý, velký 79/12 2. Můj syn je nemocný. 3. Naše dcera je moc šťastná. 4. To pivo není špatné. 5. Moje dcera je ještě malá. 6. Náš pes je tlustý. 7. Ten telefon je nový. 8. Tvůj bratr je hubený. 9. Váš byt je velký! 10. Moje kolegyně je mladá. 11. Ta kočka není zlá. 12. Vaše sestra je zdravá. 13. Naše babička je smutná. 14. To vepřové maso je dobré. 15. Ten telefon je kvalitní a hezký. 16. Naše škola je velká. 80/15 sportuju/-i, sportuje, sportujeme, sportujete, sportujou; plánuju/-i, plánuješ, plánuje, plánujeme, plánujete; telefonuju/-i, telefonuješ, telefonujeme, telefonujete, telefonujou/-í; organizuješ, organizuje, organizujeme, organizujete, organizujou/-í; jmenuju/-i se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujou/-í se 80/16 1. Moje sestra se jmenuje Lucie. 2. Jak se jmenuješ? 3. Dáte si kávu nebo čaj? 4. Dám si kávu. 5. Jak se jmenuje tvůj pes? 6. Co si dáte? – Smažený řízek a brambory. 7. Můj bratr se jmenuje Robert. 8. Nemáme žízeň, dáme si jenom jídlo. 9. To je tvoje kočka? Jak se jmenuje? 10. Nemám hlad, nedám si polévku 80/17 jmenovat se, bydlet, jít, být, pracovat, jet 80/18 1. b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. c 7. b 8. b 9. a 10. b 80/19 ty = neformální singulár: Kolik ti je? Jak se jmenuješ? Co hledáš? Odkud je tvoje manželka? Jak se máš? Ty studuješ češtinu? Máš žízeň? vy = formální singular/plurál: Co děláte? Odkud jste? Kde bydlíte? Kde pracujete? Jaký máte telefon? Vy pracujete jako manažer? Kolik vám je? Jak se jmenujete? Jak se jmenuje vaše kolegyně? Máte hlad? Co si dáte? 81/20 3. babička 4. babičku 5. dědeček 6. dědečka 7. kočka 8. kočku 9. pes 10. psa 11. maminka 12. maminku 13. kamarád 14. kamaráda 15. sestra 16. sestru 17. kamarádka 18. kamarádku 81/21 1. Mám rád dědečka. 2. Hledám psa. 3. Můj bratr je učitel. 4. Hledáte tatínka? 5. Jak se jmenuje tvůj syn? 6. Kamarádka má malou dceru. 7. Nejíš čokoládovou zmrzlinu? 8. Nemám rád česnekovou polévku. 9. To je můj bratr. 10. To není moje maminka. 11. Kamarád má velkého syna. 12. Kde pracuje tvoje sestra? 13. Nepiju černé pivo. 14. Dáš si smažený sýr?

Jaroslava Malá 59 let

Tomáš Malý 60 let

syn

dcera Alice Černá

55


КЛЮЧ

ДОДАТОК

81/22 Erika: Můj, učitel, fotograf, student, ženatý, malého syna, starší dceru, manželka, profesorka, svobodný, psa, kočku Andrej: ekonom, ženatý, syna, dceru, Můj, moje, vysoký, hubený, vysoká, tlustá, moje, manažerka, staršího bratra, mladší sestru 81/23 1. Jak se jmenujete/jmenuješ? 2. Kolik vám/ti je? 3. Jste/jsi z Anglie? 4. Kde pracujete/pracuješ? 5. To je vaše/tvoje manželka? 6. Kolik jí je? 7. Máte/máš děti? 8. Kolik mu je? 9. Jaký je? 10. Bydlíte/ bydlíš v Praze? 11. Máte/máš psa? 82/1 1. Koncert je ve 22.35. 2. Český film je ve 23.45. 3. Tenis je v 19.40. 4. Hokej je ve 21.05. 5. Opera je ve 20.10. 6. Divadelní hra je ve 20.00. 82/2 V 8 hodin (ve 20.00) je divadelní hra. V 8 hodin 10 (v 8.10) je opera. V 9 hodin a 5 minut (v 9.05) je hokej. V 10:35 (ve 22.35) je krimiseriál. V 11.45 (ve 23.45) je český film. 82/3 dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, v noci 82/4 2. v úterý 3. ve středu 4. ve čtvrtek 5. v pátek 6. v sobotu 7. v neděli 82/5 1. ráno 2. v pondělí 3. ve středu 4. ve čtvrtek 5. dopoledne 6. večer 7. v noci 8. v neděli 9. odpoledne 82/6 1. ve 2. v 3. v 4. ve 5. v 6. ve 7. v 8. v 9. v 82/7 V úterý odpoledne je prezentace. Ve středu dopoledne je taky mítink. Ve středu odpoledne je konzultace. Ve čtvrtek ráno je tenis. Ve čtvrtek večer je koncert. V pátek ráno je lekce češtiny. V pátek večer je party. 82/8 pátého května, sedmého listopadu, šestého srpna, čtvrtého října, prvního března, osmého prosince, devatenáctého dubna, dvanáctého července 83/9 1. koncert 2. 13.8. 3. 20.4 4. 28.3 5. od 12. do 14.6 6. 17.3 84/10 Nechceš jít na squash? A kdy? Dneska v 6 večer. Dneska nemůžu, nemám čas. Můžu zítra dopoledne. Zítra dopoledne nemůžu, musím jít do školy. Můžeš zítra odpoledne? Ano, můžu. Sejdeme se zítra ve 3. Hodí se ti to? Ano, hodí. Těším se! 84/11 1. musím 2. můžeš 3. musíte 4. nechci 5. nemůžu 6. nemůžeme 7. můžou 8. chcete 9. nechce 10. musíš 84/12 jsou, nechceš, na, do, se sejdeme, v sobotu, v sobotu, hodí 84/15 1. Alžběta 2. Arnošt 3. Patrik 4. Linda 5. Irena 6. David 7. Lukáš 8. Kristýna 9. Zdeňka 10. Dáša 11. Mirek 12. Eva a Jana 85/16 vařím, vaříš, vaří, vaříme, vaříte, vaří; hraju, hraješ, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou; čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou; nakupuju/-i, nakupuješ, nakupuje, nakupujeme, nakupujete, nakupujou/-í; spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí; píšu, píšeš, píše, píšeme, píšete, píšou; dívám se, díváš se, dívá se, díváme se, díváte se, dívají se; uklízím, uklízíš, uklízí, uklízíme, uklízíte, uklízí/-ejí; poslouchám, posloucháš, poslouchá, posloucháme, posloucháte, poslouchají 86/17 Dominika ráda čte. Emil rád hraje šachy. Blažena ráda poslouchá hudbu. Marta ráda nakupuje. Evžen rád hraje volejbal. Karel nerad vaří. Světlana ráda tancuje. Štěpánka se ráda dívá na televizi. Bohuslav nerad uklízí. Lucie ráda pracuje na počítači. Zdeněk nerad píše test. 85/18 Věra ráda hraje tenis. Má ráda palačinky. Ráda hraje volejbal. Má ráda česnekovou polévku. Má ráda kočku. Milan má rád pivo. Rád se dívá na televizi. Má rád zmrzlinu. Rád vaří. Má rád čaj. 87/1 byla, narodila se, neměla, psala, umřela; byl, narodil se, učil, psal, umřel; byli, vyhráli, vytvořil 87/2 2. filozofka 3. fotograf 4. podnikatelka 5. vědkyně 6. zpěvák 7. sportovkyně 8. skladatel 9. herečka 10. spisovatel 11. malířka 12. profesor 13. učitelka 14. cestovatelka 15. kolega 87/3 1F byla 2A byl 3B byl 4D byla 5E byl 6C byla

56

87/4 2C, 3B, 4A, 5D, 6E 88/6 vařil, vařila, vařili; nakupoval, nakupovala, nakupovali; tancoval, tancovala, tancovali; poslouchal, poslouchala, poslouchali; hledal, hledala, hledali; uklízel, uklízela, uklízeli; díval se, dívala se, dívali se; začínal, začínala, začínali; končil, končila, končili 88/7 1. vařila 2. vstával 3. poslouchali 4. tancoval 5. se dívala 6. hledala 7. uklízeli 8. nakupovala 9. začínal 10. končila 88/8 psal, psala, psali; pil, pila, pili; měl, měla, měli; spal, spala, spali; četl, četla, četli; šel, šla, šli; jedl, jedla, jedli; chtěl, chtěla, chtěli; mohl, mohla, mohli; umřel, umřela, umřeli 88/9 1. byli 2. bylo 3. bylo 4. psal 5. spala 6. pila 7. měli 8. četla 9. jedl 10. šel 11. měli rádi 12. nechtěli 13. umřela 14. umřel 89/10 Co jsi dělal včera? Ráno jsem dlouho spal a pak jsem vařil oběd. A co jsi dělal večer? Chtěl jsem jít do kina, ale nešel jsem. Díval jsem se na televizi. A co jsi dělala ty? Nedělala jsem nic. Celý den jsem spala. Byla jsem trochu nemocná. 89/11 1. my 2. já 3. vy 4. on 5. ona 6. já 7. oni 8. ty 9. vy 10. on 11. ona 12. já 13. my 14. vy 15. vy 16. vy 89/12 1. Ž 2. PL 3. M 4. Ž 5. M 6. Ž 7. PL 8. M 9. Ž 10. M 11. M 12. Ž 13. PL 14. Ž 15. M 89/13 byl/a jsem, byl/a jsi, byl/a/o, byli jsme, byli jste, byli; dělal/a jsem, dělal/a jsi, dělal/a/o, dělali jsme, dělali jste, dělali; rozuměl/a jsem, rozuměl/a jsi, rozuměl/a/o, rozuměli jsme, rozuměli jste, rozuměli; četl/a jsem, četl/a jsi, četl/a/o, četli jsme, četli jste, četli; pracoval/a jsem, pracoval/a jsi, pracoval/a/o, pracovali jsme, pracovali jste, pracovali; věděl/a jsem, věděl/a jsi, věděl/a/o, věděli jsme, věděli jste, věděli; mohl/a jsem, mohl/a jsi, mohl/a/o, mohli jsme, mohli jste, mohli; chtěl/a jsem, chtěl/a jsi, chtěl/a/o, chtěli jsme, chtěli jste, chtěli; měl/a jsem, měl/a jsi, měl/a/o, měli jsme, měli jste, měli 89/14 1. Petr nepracoval na počítači. 2. Dana nepsala projekt. 3. Petra nespala dobře. 4. Dan se nedíval na televizi. 5. Dan a Petra netancovali. 6. Nedívali jsme se na televizi. 7. Nehledali jsme školu. 8. Neměla jsem černou kočku. 9. Nedělal jsem knedlíky. 10. Nechtěl jsem studovat angličtinu. 11. Nemohli jsme jít do kina. 12. Nešli jsme s kamarádem na tenis. 13. Nejedla jsem polévku. 14. Neměl jsem černého psa. 15. Nepsali jsme test. 90/15 2F 3D 4H 5G 6B 7A 8C 90/16 1. Včera jsem pracoval. 2. Včera odpoledne jsem spala. 3. Minulý rok jsme studovali češtinu. 4. O víkendu jsem neměl čas. 5. V sobotu jsme uklízeli. 6. V pondělí jsi byl ve škole? 7. Ve škole jsi psal test? 8. V restauraci jsme měli jenom polévku. 90/17 1. Kde jsi studoval? 2. Měli jste kočku nebo psa? 3. Pracoval jsi ve firmě Exon? 4. Kde jsi bydlel? 5. Kde jste byla včera? 6. Proč jste nebyli v neděli doma? 7. Kdy jsi nakupovala v supermarketu? 8. Proč jste nemohl včera spát? 90/18 1. Dopoledne jsem vařil oběd. 2. V pátek ráno jsem hrál tenis. 3. Spal jsi odpoledne? 4. Psali jste ráno test? 5. Nečetl/a každý den e-maily. 6. Jeli jsme na výlet. 7. Neměli čas uklízet. 8. Ve čtvrtek jsme chtěli jít do kina. 90/19 jsem byl, jsem se učil, jsem psal, hrál jsem, byl jsem, jsem se nedíval, jsem neměl, jsem neměl, jedl jsem, uvařila, jsem nakupoval, jsem četl, jsem uklízel, jsem vařil, byl jsem 91/21 1. Antonín Dvořák byl populární skladatel. 2. Karel IV. (čti: čtvrtý) založil univerzitu v Praze. 3. Jan Hus byl náboženský reformátor. 4. Česká hymna se jmenuje „Kde domov můj?“ 5. Emil Škoda založil


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 firmu Škoda. 6. Božena Němcová napsala román Babička. 91/22 1. umím 2. víš 3. znám 4. víš 5. umíme 6. víte 7. umím 8. známe 9. vím 10. umíš 91/23 1. Víte, kdy je příští lekce? 2. Znám New York. 3. Umí špatně plavat. 4. Znáte Moskvu? 5. Víš, kdo je Martina Navrátilová? 6. Umím dobře anglicky. 7. Ví/vědí, kdy je party? 8. Známe nějakou českou spisovatelku. 9. Umíš dělat knedlíky? 10. Zná nějakého českého politika. 91/24 2B 3A 4H 5G 6E 7C 8F 91/25 1D 2E 3G 4B 5C 6F 7H 8A 92/1 ve, na, v, na, na, u, v, na, u, u, v 92/2 v práci, v kanceláři, v obchodě, ve škole, v restauraci, na letišti, na lekci, v hotelu, v kině, v parku, v nemocnici, v kostele 92/4 1. v divadle 2. ve firmě 3. v restauraci 4. v obchodě 5. v nemocnici 6. na koncertě, v opeře 93/7 1. dvakrát 2. hraje 3. píšu 4. jogurty 5. neměl čas 6. 238 korun 94/11 1. zloděj 2. inspektor 3. podezřelý

94/12 1. pan Polívka 2. pan Máslo 3. paní Okurková 4. pan Holmík 94/13 v, v; -, v, v, u, v, ve; -, v, v, v, -, -, u, na, v, v, v, v, v; -, na, na, v, u, na, v 95/15 v Albánii, v Belgii, v Bělorusku, v Bulharsku, v České republice, v Dánsku, v Estonsku, ve Finsku, ve Francii, v Holandsku, v Chorvatsku, v Irsku, v Itálii, v Litvě, v Lotyšku, v Maďarsku, v Německu, v Norsku, v Polsku, v Portugalsku, v Rakousku, v Rumunsku, v Rusku, v Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku, ve Španělsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku, v Turecku, na Ukrajině, ve Velké Británii 95/17 2D, 3F, 4E, 5C, 6G, 7A 95/19 2. o rodině 3. o práci 4. o přírodě 5. o divadle 6. o módě 7. o jídle 8. o škole 9. o filmu 10. o kultuře 11. o literatuře 12. o počasí 13. o lyžování 14. o cestování 96/24 2E 3D 4A 5H 6B 7F 8J 9C 10I 96/26 1. v Krkonoších 2. v Plzni 3. v Českých Budějovicích 4. v Praze 5. v Brně 6. v Olomouci 7. v Karlových Varech 8. v Pardubicích 9. ve Zlíně 10. v Ostravě

57


СЛОВНИЧОК

ДОДАТОК

Словничок A a ach jo áčko, áčkem adresa aha ahoj akce akční film aktivita aktivní akuzativ Američan, Američanka analyzovat, analyzuju angličtina Anglie ano asi atlet, atletka au au-pair auto, autem autobus, autobusem B babička banán banka bar baron, baronka béčko, béčkem Belgie bezhlavý bílá paní bílý biologie blízko + Р.в. bota, boty brambor, brambory bramborový bratr budoucí Bulharsko bydlet, bydlím byt být, jsem C céčko, céčkem celkem celý

58

і, та ох лінія «А» метро в Празі, їхати по лінії «А» адреса ага привіт, бувай захід бойовик діяльність активний знахідний відмінок американець, американка аналізувати, аналізую англійська мова Англія так мабуть, приблизно атлет, атлетка ой au-pair авто, автомобілем автобус, автобусом

бабуся банан банк бар барон, баронеса лінія «В» метро в Празі, їхати по лінії «В» Бельгія безголовий привид, Біла Пані білий біологія поблизу, поруч черевик, туфля, черевики, туфлі картопля картопляний брат майбутній Болгарія мешкати, мешкаю квартира бути, я є

лінія «С» метро в Празі, їхати по лінії «С» загалом цілий

cestování cestovat, cestuju co cvičení

подорожування подорожувати, подорожую що вправа, вправи

Č čaj čas časopis část často čau Čech, Češi čekat, čekám černý červený Česká republika, Česko Češka, Češky česky český česnekový číslo domu číslo číšník, číšnice číst*, čtu čokoláda čokoládový čtvrtek, ve čtvrtek

чай час журнал частина часто бувай чех, чехи чекати, чекаю чорний червоний Чеська Республіка, Чехія чешка, чешки по-чеськи, чеською чеський часниковий номер будинку номер офіціант, офіціантка читати, читаю шоколад шоколадний четвер, у четвер

D daleko Dánsko dát si, dám si

далеко Данія замовити (в ресторані), замовлю

dativ datum dcera dcl (deci, decka) dědeček deklinace děkovat, děkuju dělat, dělám délka den detektivka dezert, dezerty diamant díky diskotéka diskutovat, diskutuju dítě, děti divadelní hra divadlo dívat se (na), dívám se (na)

давальний відмінок дата дочка скорочення від «децилітр», 0,1 л дідусь відмінювання дякувати, дякую робити, роблю довгота день детектив десерт, десерти діамант спасибі, дякую дискотека дискутувати, дискутую дитина, діти театральна п’єса театр дивитися (на), дивлюсь (на)


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

dlouhé á dlouho dlouhý dnes, dneska do + Р.в. dobře dobrý docela dohromady dokonce doktor, doktorka dokument dole doleva doma domácí úkol doplnit, doplním dopoledne doprava dort dovolená druhý důležitý dům dušený dvacátý dvakrát dvě džíny (тільки мн.) džus

довге «а» довго довгий сьогодні до добре добрий досить, зовсім разом навіть лікар, лікарка документ внизу наліво вдома домашнє завдання доповнити, доповню до обіду направо торт відпустка другий важливий дім тушкований двадцятий двічі дві, два джинси сік

E ekonom, ekonomka ekvivalent elegantní e-mail energický Estonsko Evropa evropský

економіст, економістка еквівалент елегантний і-мейл, емейл енергійний Естонія Європа європейський

F fajn festival film filozof, filozofka finanční Finsko firma forma formální fotbal fotograf, fotografka Francie

чудово фестиваль фільм філософ фінансовий Фінляндія фірма форма формальний, офіційний футбол фотограф Франція

fráze

фраза

G genitiv GPS [džípíes] gramatika guláš gulášový

родовий відмінок GPS граматика гуляш гуляшевий

H hádat, hádám haló Havaj hele herec, herečka hezky hezký historie hlad hledat, hledám hned hodina, hodiny hodit se, hodí se hodný hokej Holandsko holič, holička honem hora, hory hospoda host hostel hotový houskové knedlíky hovězí (maso) hra hrad hranolek, hranolky hrát*, hraju hrozný hubený hudba hymna

вгадувати, вгадую гей! алло Гаваї слухай, дивись актор, актриса гарно гарний історія голод шукати, шукаю одразу година, години підходити, підходить (годиться) добрий, люб’язний хокей Голандія перукар, перукарка швидко гора, гори кнайпа, пивний ресторан клієнт хостел готовий хлібні кнедлики яловичина, з яловичини гра, п’єса замок картопля фрі грати, граю жахливий худий музика гімн

CH chata chtít*, chci chvíle

дача хотіти, хочу хвилина

I ideální imperfektivní informace inspektor, inspektorka

ідеальний недоконаний інформація інспектор, інспекторка

59


СЛОВНИЧОК

ДОДАТОК

instrumentál inteligentní Irsko Itálie internet

орудний відмінок розумний Ірландія Італія Інтернет

J já jak jako jaký jaro, na jaře jazyk je jé! jednou jeďte! jeho její jejich jenom ještě jet*, jedu jezdit na koni jídelní lístek jídlo, jídla jih, na jihu jiný jíst, jím jít*, jdu jižní jmenovat se, jmenuju se

я як як який весна, навесні мова є ой! оце так! один раз їдьте! його її їхній, їхні тільки ще їхати, їду їздити на коні меню страва, страви південь, на півдні інший їсти, їм йти, йду південний називатися, мене звуть

K k, (ke) + Д.в. kamarád, kamarádka Kanada kancelář, v kanceláři karamel káva (kafe) kavárna každý kdo kdy když kilometr kino, v kině klasický klub knedlík, knedlíky kniha kočka koktejl kola kolega, kolegyně

60

до друг, подруга Канада офіс, в офісі карамель кава кав’ярня кожний хто коли коли кілометр кінотеатр, в кінотеатрі класичний клуб кнедлик, кнедлики книга кішка коктейль кока-кола колега, співробітник, співробітниця

kolik kolikátý kolo komunikovat, komunikuju koncert končit, končím koncovka konference konjugace konzultace koruna kosmetika kostel král, královna krásný krátký křišťál krupiér, krupiérka kuchař, kuchařka kulturní kuře kvalitní kvíz L lekce lekce češtiny let letiště léto, v létě lež ležet, ležím lidé (lidi) lístek, lístky Litva lokál, lokativ Lotyšsko Lucembursko lupa lyžování lyžovat, lyžuju

M Maďarsko maďarský malíř, malířka malovat, maluju malý maminka, matka manažer, manažerka manžel, manželka mapa máslo maso matematika

скільки котрий велосипед спілкуватися, спілкуюсь концерт закінчувати(ся), закінчую закінчення конференція дієвідмінювання консультація крона; корона косметика костел, церква король, королева красивий короткий кришталь круп’є кухар, кухарка культурний курча якісний вікторина

урок урок чеської мови літ аеропорт літо, влітку брехня лежати, лежу люди квиток, квитки Литва місцевий відмінок Латвія Люксембург лупа катання на лижах кататися на лижах, катаюся на лижах

Угорщина угорський художник, художниця малювати (фарбами), малюю малий мама, мати менеджер чоловік, дружина карта масло м’ясо математика


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 mě mechanik medaile medicína měsíc město metro, metrem minulý mínus minuta mít rád/ráda, mám rád/ráda mít, mám mítink mladší mladý mléko mluvit, mluvím mobil moc moct*, můžu móda moderní moment moře most možný mu můj, moje muset, musím muž my myslet, myslím

мене механік медаль медицина місяць місто метро, на метро минулий мінус хвилина подобатися, мені подобається мати, маю мітинг, збори молодший молодий молоко говорити, говорю мобільник дуже могти, можу мода сучасний момент море міст можливий йому мій, моя мусити, мушу чоловік ми думати, думаю

N na + З.в., М.в. náboženský nádraží, na nádraží nahoře najít*, najdu nakupovat, nakupuju náměstí nápoj, nápoje naproti + Д.в. napsat*, napíšu narodit se, narodím se narozeniny (тільки мн.) náš, naše navrhnout*, navrhnu návštěva navzájem nazývat se, nazývám se ne něco neděle, v neděli neformální

на релігійний вокзал, на вокзалі нагорі знайти, знайду купувати, купую площа, майдан напій, напої напроти написати, напишу народитися, народжуся день народження наш, наша запропонувати, запропоную гості, відвідини один одного називатися, мене звуть ні щось неділя, в неділю неформальний

nejlepší Německo nemocnice nemocný neperlivý nepravidelný nervózní nic nikdy no noc nominativ normální noviny (тільки мн.) nový

найкращий Німеччина лікарня хворий негазований нерегулярний нервовий нічого ніколи ну ніч називний відмінок нормальний газета новий

O o + М.в. oba obec obecný oběd obchod oblečení obrázek, na obrázcích obsah od + Р.в. odkud odpoledne odpověď odpovědět, odpovím okurka okurkový olympiáda olympijský omáčka on ona oni ono opakovat, opakuju opalovat se, opaluju se opera opravdu opravit, opravím optimistický organizovat, organizuju orientace ošklivo ošklivý otázka otevřeno ovoce ovocný označit, označím

про обоє, обидва населений пункт загальний обід магазин одяг картинка, на картинках зміст від звідки після обіду відповідь відповісти, відповім огірок огірковий олімпіада олімпійський підлива, соус він вона вони воно повторювати, повторюю загоряти, загоряю опера насправді виправити, виправлю оптимістичний організувати, організую орієнтація гидко негарний, огидний питання відчинено фрукт, фрукти фруктовий означити, означу

61


СЛОВНИЧОК

ДОДАТОК

P palačinka, palačinky památka pan paní pár park parkoviště party pátek pečený pečlivě peníze (тільки мн.) penzion perfektivní perlivý perník pes pesimistický pěšky pít*, piju pití pivo plánovat, plánuju plurál plus počasí počítač počítat, počítám počkat, počkám pod + О.в., З.в. podezřelý podívat se, podívám se podnikatel, podnikatelka podtržený podzim, na podzim pohádka pojď, pojďte! polévka, polévky policejní politický politik, politička Polsko pomerančový pomoc pondělí, v pondělí populární pořád Portugalsko poslouchat, poslouchám používat, používám povídat si, povídám si povídka pozdě pozdrav pozor

62

млинець, млинці пам’ятка пан пані пара парк паркінг вечірка п’ятниця печений сумлінно, старанно гроші пансіон доконаний газований пряник собака песимістичний пішки пити, п’ю напій, пиття пиво планувати, планую множина плюс погода комп’ютер рахувати, рахую почекати, почекаю під підозрілий подивитися, подивлюсь підприємець, підприємниця підкреслений осінь, восени казка ходи-но, ходіть-но суп, супи поліційний політичний політик Польща апельсиновий допомога понеділок, у понеділок популярний увесь час, постійно Португалія слухати, слухаю вживати, вживаю розмовляти, розмовляю оповідання пізно привітання увага

práce pracovat, pracuju pracovní prapraprababička praprapradědeček pravda pravidelný pražský prezident, prezidentka přečíst*, přečtu přeložit, přeložím přidat, přidám přijít*, přijdu příloha připravit, připravím přítel, přítelkyně pro + З.в. problém proč procházka procvičovat, procvičuju prodavač, prodavačka profese profesor, profesorka program projekt Promiň! Promiňte! prominout*, prominu prosit, prosím protestovat, protestuju pršet, prší první pryč psát*, píšu PSČ [pé es čé] ptát se, ptám se

робота, праця працювати, працюю робочий прапрапрабабуся прапрапрадідусь правда регулярний празький президент, президентка прочитати, прочитаю перекласти, перекладу додати, додам прийти, прийду додаток; гарнір підготувати, підготую друг, подруга для проблема чому прогулянка робити вправи, роблю вправи продавець, продавчиня професія професор, професорка програма проект Вибач! Вибачте! вибачити, вибачу просити, прошу протестувати, протестую дощити, йде дощ перший геть писати, пишу поштовий індекс питати, питаю

R rajčatový Rakousko ráno Řecko reformátor, reformátorka rehabilitace řeka rekord restaurace, v restauraci říct*, řeknu řízek rodič, rodiče rok, v roce román romantický rovně rozumět, rozumím Rumunsko

томатний Австрія ранок Греція реформатор, реформаторка реабілітація ріка рекорд ресторан, у ресторані сказати, скажу шніцель батько/мати, батьки рік, у році роман романтичний прямо розуміти, розумію Румунія


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 Rusko rytíř rýže S s, se + О.в. salát, saláty sejít* se, sejdu se sekretář, sekretářka sem seřadit, seřadím sešit sestra setkání sever, na severu severní silnější singulár situace skandál skladatel, skladatelka skládat, skládám skupina slavný slečna slon Slovensko Slovinsko slovní slovník slovo slunečno slyšet, slyším smažený smutný snad sněžit, sněží sobota, v sobotu socha spát, spím speciální spisovatel, spisovatelka spojit, spojím společný spolu sport sportovat, sportuju sportovec, sportovkyně správný Srbsko stanice starat se o + З. в., starám se o starší starý

Росія лицар рис

з салат, салати зустрітись, зустрінусь секретар, секретарка сюди упорядкувати, упорядкую зошит сестра зустріч північ, на півночі північний сильніший; повний однина ситуація скандал композитор, композиторка складати музику, складаю музику група славний; відомий дівчина, панна слон Словаччина Словенія словесний; словниковий словник слово сонячно чути, чую смажений сумний мабуть сніжити, йде сніг субота, у суботу скульптура спати, сплю спеціальний письменник, письменниця поєднати, поєднаю спільний разом спорт займатися спортом, займаюся спортом спортсмен, спортсменка правильний Сербія станція піклуватися про, піклуюсь про старший; немолодий, літній старий

stát, stojí stejný století strana strašit, straším středa, ve středu stromeček student, studentka stupeň supermarket, v supermarketu světlý svetr svobodný sympatický syn

стояти, стоїть; коштувати, коштує однаковий, такий самий століття сторона; партія лякати, лякаю середа, у середу різдвяна ялинка студент, студентка градус супермаркет, у супермаркеті світлий светр нежонатий симпатичний син

Š šampaňské (víno) šel škola, ve škole šopský salát Španělsko špatně špatný šťastný Švédsko

шампанське йшов школа, у школі шопський салат Іспанія погано поганий щасливий Швеція

T tabulka tady tak taky takže talentovaný tam tancovat, tancuju tatarský tatínek, otec taxík, taxi telefon telefonní telefonovat, telefonuju televize ten tenis teplo těšit, těším těšit se (na), těším se (na) + З.в. test testovat, testuju text těžký tlustý to

таблиця тут так, таким чином також отже, тому талановитий там, туди танцювати, танцюю татарський татусь, батько таксі телефон телефонний дзвонити по телефону, дзвоню телевізор; телебачення цей теніс тепло тішити, тішу з нетерпінням чекати, з нетерпінням чекаю тест тестувати, тестую текст важкий товстий це

63


СЛОВНИЧОК

ДОДАТОК

třeba trénink třetí tričko třikrát turista, turistka tvořit, tvořím tvůj, tvoje ty týden

наприклад тренування третій футболка тричі турист, туристка утворювати, утворюю твій, твоя ти тиждень

U u + Р.в. učit se, učím se učit, učím učitel, učitelka uklízet, uklízím ukradený Ukrajina ukrást*, ukradnu ulice umět, umím umřít*, umřu unavený unie univerzita upír, upírka úplně uprostřed + Р.в. úředník, úřednice USA [ú es á] úterý, v úterý uvařit, uvařím uvidět, uvidím už

біля; у вчитися, вчусь вчити, вчу (навчаю) вчитель, вчителька прибирати, прибираю украдений Україна вкрасти, вкраду вулиця вміти, вмію померти, помру втомлений союз; унія університет упир, упириця зовсім посеред чиновник, службовець США вівторок, у вівторок приготувати (їжу), приготую побачити, побачу вже

V v, ve + М.в. vanilkový Vánoce (тільки мн.) vařený vařit, vařím vás váš, vaše včera vdaná věc večer vědec, vědkyně vědět, vím vedle + Р.в. Velká Británie velký vepřové (maso) verbum veselý

у, в ванільний Різдво варений готувати (їжу), готую вас ваш, ваша вчора заміжня річ вечір вчений, вчена знати, знаю поруч Великобританія великий свинина, зі свинини дієслово веселий

64

vesnice vhodný vidět, vidím Vietnam víkend, o víkendu vitamín, vitamíny vítat, vítám vítr vlak, vlakem vlasy (тільки мн.) vlevo/nalevo vnuk, vnučka voda vokativ volejbal vpravo/napravo vrátný, vrátná všechno všimnout si*, všimnu si vstávat, vstávám vy výborný východ, na východě východní vyhrát*, vyhraju výlet vymyslet si, vymyslím si výraz výrobek vyrobit, vyrobím výslovnost vyslovovat, vyslovuju vysoký výstava vytvořit, vytvořím

село зручний, відповідний бачити, бачу В’єтнам вихідні, на вихідних вітамін, вітаміни вітати, вітаю вітер поїзд, поїздом волосся ліворуч внук, внучка вода кличний відмінок волейбол праворуч вахтер, вахтерка усе звернути увагу, помітити, зверну увагу, помічу вставати, встаю ви відмінний, чудовий схід, на сході східний виграти, виграю екскурсія вигадати, вигадаю вираз виріб виробити, вироблю вимова вимовляти, вимовляю високий виставка поставити, поставлю (рекорд)

Z z, ze + Р.в. za + З.в., О.в. začínat, začínám zajímavý založit, založím západ, na západě západní zaplatit, zaplatím zase zastávka zataženo závod zavřeno zdobit, zdobím zdravý zelenina zeleninový zelený

з за починати(ся), починаю цікавий заснувати, засную захід, на заході західний заплатити, заплачу знову зупинка хмарно змагання зачинено прикрашати, прикрашаю здоровий овочі овочевий зелений


ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1 země zima zima, v zimě zítra zlatý zloděj, zlodějka zlý změnit, změním zmrzlina znát, znám zpáteční zpěvák, zpěvačka zpívat, zpívám

країна холодно зима, взимку завтра золотий крадій, крадійка злий змінити, зміню морозиво знати, знаю зворотний співак, співачка співати, співаю

zrušen zvlášť

відмінено окремо; особливо

Ž žena ženatý žít*, žiju žízeň

жінка; дружина жонатий жити, живу спрага

65


ЗАЙМЕННИКИ ten, ta, to 3 kdo, co 2

1. N

kdo co

2. G

koho čeho

3. D

komu čemu

4. A

koho co

5. V

---

6. L

kom čem

7. I

kým čím

ten ten ta to toho toho té (tý) toho tomu tomu té (tý) tomu toho ten tu to ----tom tom té (tý) tom tím tím tou tím

můj, moje 4

můj můj moje/má moje/mé (mý) mého (mýho) mého (mýho) mojí/mé (mý) mého (mýho) mému (mýmu) mému (mýmu) mojí/mé (mý) mému (mýmu) mého (mýho) můj moji/mou moje/mé (mý) můj moje/má mém (mým) mém (mým) mojí/mé (mý) mém (mým) mým mým mojí/mou mým

ПРИКМЕТНИКИ прикметники на -ý 5 (тверді прикметники)

рід, Ma чоловічий назви істот

рід, Mi чоловічий назви неістот

ІМЕННИКИ прикметники на -í 5 I група відмінювання 6 II група відмінювання* 6 (м’які Називний відмінок однини Називний відмінок однини прикметники) закінчується на: приг., приг., -a, -o закінчується на: -e/-ě, гачок, -c, -j, -tel* dobrý (dobrej) kvalitní student muž dobrý (dobrej) kvalitní banán čaj dobrá kvalitní káva kancelář, restaurace dobré (dobrý) kvalitní auto moře dobrého (dobrýho) kvalitního studenta muže dobrého (dobrýho) kvalitního banánu/lesa čaje dobré (dobrý) kvalitní kávy kanceláře, restaurace dobrého (dobrýho) kvalitního auta moře dobrému (dobrýmu) kvalitnímu studentu/-ovi muži/-ovi dobrému (dobrýmu) kvalitnímu banánu čaji dobré (dobrý) kvalitní kávě kanceláři, restauraci dobrému (dobrýmu) kvalitnímu autu moři dobrého (dobrýho) kvalitního studenta muže dobrý (dobrej) kvalitní banán čaj dobrou kvalitní kávu kancelář, restauraci dobré (dobrý) kvalitní auto moře dobrý (dobrej) kvalitní studente! Marku! muži! dobrá kvalitní studentko! kolegyně! dobrém (dobrým) kvalitním studentu/-ovi muži/-ovi dobrém (dobrým) kvalitním banánu/-ě čaji dobré (dobrý) kvalitní kávě kanceláři, restauraci dobrém (dobrým) kvalitním autu/-ě moři dobrým kvalitním studentem mužem dobrým kvalitním banánem čajem dobrou kvalitní kávou kanceláří, restaurací dobrým kvalitním autem mořem

F

жіночий рід

N

середній рід

РІД III група відмінювання 6 Називний відмінок однини закінчується на: -a, -st*, -e/-ě (тип kuře), -í kolega --místnost kuře, nádraží kolegy --místnosti kuřete, nádraží kolegovi --místnosti kuřeti, nádraží kolegu --místnost kuře, nádraží kolego! Carmen! kolegovi --místnosti kuřeti, nádraží kolegou --místností kuřetem, nádražím

Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma F Ma Mi F N Ma Mi F N

1. Відмінок. Зверніть увагу, що у чеській термінології для позначення називного відмінка вживається термін «перший відмінок», для родового – «другий відмінок», для давального – «третій відмінок» тощо. 2. Питальні займенники. Відмінювання займенників kdo, co (у чеській термінології т. зв. відмінкові питання) необхідно вивчити напам’ять. Вони допоможуть Вам утворювати питання та відмінювати вказівні та присвійні займенники чоловічого та середнього роду, а також прикметники в однині. 3. Вказівні займенники. За взірцем ten, ta, to відмінюємо tento, tato, toto та tenhle, tahle, tohle. 4. Присвійні займенники. Займенники tvůj, svůj відмінюємо як můj, займенники náš, váš відмінюємо подібно до můj: до форм tv-, sv-, naš-, vaš- додаємо закінчення без „m“ (напр., m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). Займенники můj, tvůj, svůj мають у жіночому та середньому роді також короткі книжні форми (напр., má, mé, tvá, tvé, svá, své), які відмінюються як прикметник dobrý. Присвійні займенники jeho, jejich не відмінюються. Займенник její відмінюємо як прикметник kvalitní. 5. Прикметники. Називний відмінок однини прикметників може мати закінчення -ý (прикметники на -ý, тверді прикметники) та -í (прикметники на -í, м’які прикметники). Відмінювання цих прикметників відрізняється. 6. Іменники. Іменники за закінченням у називному відмінку однини розподіляємо до трьох груп відмінювання. У II групі відмінювання зверніть увагу на однакові закінчення для всіх шести типів в рамках родового, давального та місцевого відмінків однини (часто -e або -i). На цьому етапі навчання зосередьтеся на засвоєнні I групи відмінювання. УВАГА: В іменниках іноді відбуваються звукові зміни, подібні до українських: напр., -ů > -o (dům > v domě), рухоме -e- (den > ve dne) та чергування приголосних -ha > -ze (Praha > v Praze), -ka > -ce (Amerika > v Americe)... * Декілька іменників чоловічого роду на -tel (напр., hotel, kostel) належать до I групи відмінювання. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосний! Більшість із них належить до II групи відмінювання (дуже часто зі закінченням на гачок, -tel, -del, -ev), інші входять до III групи відмінювання (дуже часто зі закінченням -st). ПРОТЕ: деякі іменники жіночого роду (напр. věc, řeč) відмінюємо як místnost, інші (напр., moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) коливаються між типами kancelář та místnost. Деякі іменники чоловічого роду, назви істот (часто це власні назви) та винятково іменники чоловічого роду, назви неіcтот із закінченням на -l, -s, -z, -x (напр., král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) відносимо до II групи відмінювання, відмінюємо їх за типом muž/čaj. Іменники чоловічого роду, назви істот, що закінчуються на -e (напр., soudce) відмінюємо (окрім кличного відмінка однини) за типом muž.

ДОДАТОК

ВІДМІНОК1

66

Відмінювання займенників, прикметників та іменників в однині – літературна чеська мова (розмовно-побутова чеська мова)


ВІДМІНОК

Відмінювання займенників, прикметників та іменників у множині – літературна чеська мова (розмовно-побутова чеська мова) ЗАЙМЕННИКИ kdo, co

1. N kdo co

2. G koho čeho

3. D komu čemu

4. A koho co

5. V --6. L

kom čem

7. I

kým čím

ПРИКМЕТНИКИ

рід, Ma чоловічий назви істот

рід, Mi чоловічий назви неістот

F

жіночий рід

N

ІМЕННИКИ

середній рід

РІД

ten, ta, to 1

můj, moje 2

прикметники на -ý 3 (тверді прикметники)

прикметники на -í 3 (м’які прикметники)

I група відмінювання4 II група відмінювання* 4 III група відмінювання4 Називний відмінок однини Називний відмінок однини закінчується Називний відмінок однини закінчуєтьзакінчується на: приг., приг., a, -o на: -e/-ě, гачок, -c, -j, -tel* ся на: -a, -st*, -e/-ě (тип kuře), -í

ti (ty) ty ty ta (ty) těch těch těch těch těm těm těm těm ty ty ty ta (ty) ----těch těch těch těch těmi (těma) těmi (těma) těmi (těma)

moji/mí moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) mých (mejch) mých (mejch mých (mejch) mých (mejch) mým (mejm) mým (mejm) mým (mejm) mým (mejm) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) moji/mí moje/mé (mý) mých (mejch) mých (mejch) mých (mejch) mých (mejch) mými (mejma) mými (mejma) mými (mejma)

dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrým (dobrejm) dobrým (dobrejm) dobrým (dobrejm) dobrým (dobrejm) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrých (dobrejch) dobrými (dobrejma) dobrými (dobrejma) dobrými (dobrejma)

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních kvalitních kvalitních kvalitních kvalitním kvalitním kvalitním kvalitním kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních kvalitních kvalitních kvalitních kvalitními (kvalitníma) kvalitními (kvalitníma) kvalitními (kvalitníma)

studenti banány kávy auta studentů banánů káv aut studentům banánům kávám autům studenty banány kávy auta studenti! studentky! studentech banánech kávách autech studenty (studentama) banány (banánama) kávami (kávama)

muži/-ové čaje kanceláře, restaurace moře mužů čajů kanceláří, restaurací moří mužům čajům kancelářím, restauracím mořím muže čaje kanceláře, restaurace moře muži/-ové! kolegyně! mužích čajích kancelářích, restauracích mořích muži (mužema) čaji (čajema) kancelářemi (kancelářema) restauracemi (restauracema),

kolegové --místnosti kuřata, nádraží kolegů --místností kuřat, nádraží kolegům --místnostem kuřatům, nádražím kolegy --místnosti kuřata, nádraží kolegové!

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

auty (autama)

moři (mořema)

kuřaty (kuřatama), nádražími (nádražíma)

kolezích --místnostech kuřatech, nádražích kolegy (kolegama) --místnostmi místnostma)

Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma Mi F N Ma F Ma Mi F N Ma Mi F N

67

* Декілька іменників чоловічого роду на -tel (напр., hotel, kostel) належать до I групи відмінювання. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосний! Більшість із них належить до II групи відмінювання (дуже часто зі закінченням на гачок, -tel, -del, -ev), інші входять до III групи відмінювання (дуже часто зі закінченням -st). ПРОТЕ: деякі іменники жіночого роду (напр. věc, řeč) відмінюємо як místnost, інші (напр., moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) коливаються між типами kancelář та místnost. Деякі іменники чоловічого роду, назви істот (часто це власні назви) та, як виняток, іменники чоловічого роду, назви неіcтот мають закінчення -l, -s, -z, -x (напр., král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) відносимо до II групи відмінювання, відмінюємо їх за типом muž/čaj. Іменники чоловічого роду, назви істот, що закінчуються на -e (напр., soudce), відмінюємо (окрім кличного відмінка однини) за типом muž.

ЧЕСЬКА МОВА ЕКСПРЕС 1

1. Вказівні займенники. За взірцем ten, ta, to відмінюємо tento, tato, toto та tenhle, tahle, tohle. 2. Присвійні займенники. Займенники tvůj, svůj відмінюємо як můj, náš, váš відмінюємо подібно до můj: до форм tv-, sv-, naš-, vaš- додаємо закінчення без „m“ (напр., m-ých > tv-ých, sv-ých, але УВАГА: naš-ich, vaš-ich). Займенники můj, tvůj, svůj мають у деяких відмінках також короткі книжні форми (напр., mí, mé, má, tví, tvé, tvá, sví, své, svá), які відмінюємо як прикметник dobrý. Присвійні займенники jeho, jejich не відмінюються. Займенник její відмінюємо як прикметник kvalitní. 3. Прикметники. Називний відмінок однини прикметників може мати закінчення -ý (прикметники на -ý, тверді прикметники) та -í (прикметники на -í, м’які прикметники). Відмінювання цих прикметників відрізняється. 4. Іменники. Для наочності ми залишаємо розподіл на три групи відмінювання також у множині. У II групі відмінювання зверніть увагу на однакове закінчення для шести типів в рамках знахідного та місцевого відмінка множини. На цьому етапі навчання зосередьтеся на засвоєнні I групи відмінювання. УВАГА: В іменниках іноді відбуваються звукові зміни, подібні до українських: напр., -ů > -o (dům > domy), рухоме -e- (den > dny) та чергування приголосних -k > -ci (kluk > kluci), -r > -ři (doktor > doktoři)...


68


1

příloha додаток

ČEŠTINA EXPRES ЧЕСЬКА МОВА. ЕКСПРЕС

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČešTina expres|poslech

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČešTina expres|poslech

3

A2/1

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AKROPOLIS

1

3 1 Epres_obal1_dotisk.indd 1

3

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

TRACKY 166

A K RO P OL IS

1

ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

3

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

1

A KR OP O LIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKR O PO L I S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KROP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A K R O PO LIS

12 A2/1 12 ČešTina expres|poslech

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová 1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/1

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komuni

A1/2

2

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK ROPOLIS

4

A KROP OL IS

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

4 A2/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK ROPOLIS

19.3.2012 20:57:45

www.czechstepbystep.cz

indd 1

AKROPOLIS

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KROP OLI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A K RO P O LIS

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKROP OL I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

ČešTina expres|poslech

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

1

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

A KROP OL I S

1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

4

ČEŠTINA EXPRES

A2/1

AKROP OL IS

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

3

AK ROP OL I S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKROP OL IS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KR OPO L I S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČešTina expres|poslech

AKROP OLIS

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

A KRO PO L IS

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A1/2

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AKROP OL I S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Tracky 1–61

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

AKROPOLIS

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

3

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČešTina expres|poslech

12

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

1

12

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK R O PO LI S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

AK RO PO L IS

AKROPOLIS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

učebnice

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá 3 Pavla Bořilová 2

A KR O P O L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

www.czechstepbystep.cz

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČešTina expres|poslech

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K ROPOLI S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K R O P O L I S

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

12

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

www.czechstepbystep.cz

2 AKROPOLIS

1

A K R O P O L I S

1

A K R OP OL I S

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A K R OP OL I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKRO P O LIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

AKRO PO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12

12

A1/1

AKROPOL IS

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES|poslech

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

1

A KRO PO LIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ŠTINA PRES|poslech

AKROPOLIS

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

AKROP OLI S

1

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES

1

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKROPOLIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

1

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČešTina expres|poslech ISBN 978-80-7470-079-8

ČEŠTINA EXPRES 1 ЧЕСЬКА МОВА. ЕКСПРЕС 1 (рівень A1/1) «Чеська мова експрес 1» (рівень А1/1) є першою частиною курсу «чеської мови для виживання», який складається з чотирьох частин. Підручник призначений початківцям, котрі хочуть швидко досягти мовного рівня А1. Він придатний для базового ознайомлення з мовою, для короткострокових курсів, а також для тих, хто живе в ЧР і вивчає чеську мову як другу. Підручник відповідає вимогам Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і задовольняє потребу навчання без мови-посередника. У 7 практично спрямованих уроках всі охочі вивчити чеську мову навчаться орієнтуватися і реагувати в найчастіших комунікативних ситуаціях (напр., Знайомство, Орієнтація, В ресторані, Моя сім’я). Граматику максимально спрощено, і учень сам відкриває її для себе за допомогою текстів і наочних таблиць. Засвоєнню мови сприяє також велика кількість комунікативно спрямованих вправ і завдань. Публікація є щедро ілюстрована фотографіями і картинками, зокрема простими історіями в коміксах. Навчальний комплект «Чеська мова експрес 1» складається з підручника і робочого зошита (лише чеською мовою), CD-диска з аудіозаписами текстів і «Додатка» з граматичними таблицями і поясненнями в шістьох мовних версіях. «Додаток» також містить ключ до вправ та посторінковий і алфавітний словничок. «Посібник для вчителя» можна безкоштовно скачати на сайті http://www.czechstepbystep.cz.

První díl učebního kompletu Čeština expres 1 – ukrajinská verze

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.