Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 1 (A1/1) – ANGLICKÁ

Page 1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

h s i l g En n o i s r e e-v A K RO P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé,

Dear students and teachers,

děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Thank you for purchasing the e-version of the textbook. We believe that it will help you to learn Czech, like our printed textbooks. The preparation of teaching materials is very demanding both in terms of time and money, so we ask you to act honestly: do not copy our materials and do not let other people access them. This will allow us to create other interesting materials for you. Thank you and we wish you good work with these textbooks!

Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Pavla Bořilová, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Czech Step by Step Lída Holá, author Pavla Bořilová, author Filip Tomáš, publisher

Webové stránky Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/ Materiály on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 1 (A1/1) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher. Recenzovaly: Dana Hánková, Friderike Komárek, Zdena Malá Pilotáž a připomínkování textu: Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová a Magdalena Slabá; Redakce: Jana Blažejová Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová Spolupráce na jazykových verzích (A = adaptace, P = překlad, R = redakce): anglická: Catherine Bowden (P), Tamah Sherman (R); německá: Ladislava Holubová a Kateřina Šichová (A), Maike Urban (P); polská: Piotr Pierścieniak (A, P), Patrycja Kobylska Malkowska (R); ruská: Veronika Novoselová (A, P) a Kateřina Romaševská (A); španělská: Tereza Halasová (A, P), Pablo Chacon (R); ukrajinská: Jana Macurová (A, P, R); © Text Lída Holá, 2011 © Text Pavla Bořilová, 2011 © Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2011 © Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2011 © Photography Ondřej Fučík, 2011 (s. 15, 24 a 48) © Photography istockphoto.com; Archiv Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. (s. 46); Divadlo Spejbla a Hurvínka (obálka, foto Radovan Janouschek); dreamstime.com; http://commons.wikimedia.org Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2020 Audio přílohy byly nahrány ve studiu Švandova divadla – Martin Hejl, ClownTown. Na CD účinkují: Jakub Albrecht, Petra Bulejčíková, Marta Hrachovinová, Ivo Kubečka, Veronika Petrová, Ondřej Pšenička a Kateřina Ženková. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info

E-verze učebnice: 07/2020, 100 stran učebnice + 68 stran přílohy Bližší informace: www.czechstepbystep.cz. Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-298-3 (anglická verze / English version; PDF)


Obsah Komunikace ve škole Základní pokyny Symboly

4 4 4

Lekce 1 Dobrý den! × Ahoj! • Verbum být • -Á konjugace • To je.../To není... • Čísla 0–10

5

Lekce 2 Orientace • Adverbia nahoře, dole... • -Í konjugace • Čísla 11–100

13

Lekce 3 V restauraci • Nominativ singuláru • Akuzativ singuláru • Konstrukce mít rád • -E konjugace • Čísla 100–10000 21 Lekce 4 Moje rodina • Pronomen můj, moje... • Adjektiva • -OVAT konjugace • Akuzativ singuláru 29 Lekce 5 Kdy se sejdeme? • Hodina, den, týden • Datum • Modální verba • Konstrukce rád dělat 37 Lekce 6 Slavní Češi a Češky • Minulý čas • Znát, vědět, umět 45 Lekce 7 Kde jsi byl/a včera? • Prepozice v, na, u • Lokál singuláru • Prepozice o 53 Pracovní sešit k Lekci 1 62 Pracovní sešit k Lekci 2 67 Pracovní sešit k Lekci 3 Pracovní sešit k Lekci 4

72 77

Pracovní sešit k Lekci 5

82

Pracovní sešit k Lekci 6

87

Pracovní sešit k Lekci 7 92 Příloha 1


Komunikace ve škole

?

???

ahoj

Jak se řekne...?

Co znamená...?

2x

Rozumíte?

Nerozumím!

Ano.

Ne.

Ještě jednou, prosím!

.

Jak se to píše?

Dobře.

Špatně.

Děkuju.

Základní pokyny

Symboly

Čtěte!/Přečtěte!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

CD: 01

Cvičení on-line

Cv. 4

Poslouchejte!

Flashcards

Řekněte! Doplňte!

d a b c __ e 2x

Opakujte!

Testy Zpět na obsah Stránkový slovníček

Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

abcde abc

POZOR: >Příloha ČE1, strana 2

4 (číslo strany)

Prosím!


Lekce 1

Co je to? Kdo je to? Dobrý den, ahoj Verba být, dělat To je/to není... Čísla 0–10. Telefonní dialogy Komiks: Ája Zajíčková se představuje

5


Lekce 1 A | Co je to? Kdo je to? 1. Co znáte v České republice (města, lidi, výrobky...)? CD: 01 2. Poslouchejte a opakujte. A. auto Škoda

B. Petr Čech

C. pivo Plzeň

D. firma Baťa E. český křišťál

F. Pražský hrad

G. Martina Navrátilová

H. Václav Havel

3. Co je to? Kdo je to? Doplňte.

1. To je F

2. To je __

3. To je __

4. To je __

5. To je __

6. To je __

7. To je __

8. To je __

4. Pracujte v páru. Ptejte se na fotografie.

5. Podívejte se na fotografie. Reagujte.

Například: Co je to? – To je Pražský Hrad. Kdo je to? – To je Václav Havel.

Kdo je exprezident? Kdo je fotbalista? Kdo je tenistka?

CD: 02

6. Poslouchejte a opakujte. a á b c č d ď e é f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v x y ý z ž CD: 03

7. Poslouchejte a opakujte. 8. Čtěte ještě jednou výrazy ve cvičení 2.

1. a – á, e – é, i – í, y – ý, o – ó, u – ú – ů 2. c – č, z – ž, s – š, r – ř 3. h – ch 4. d – d´, t – ť, n – ň 5. de – dě, te – tě, ne – ně 6. dy – di, ty – ti, ny – ni

POZOR: Výslovnost >Příloha ČE1, strana 8

9. Znáte české pozdravy? Čtěte. Pečlivě vyslovujte délky. Dobré ráno!

Dobrou noc! Dobrý den!

Dobrý večer!

6


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Dobrý den! 6 Ahoj! 1. Podívejte se na fotografie. Jaká situace je formální a neformální? A nebo B? CD: 04, 05

2. Poslouchejte. Kdo je Mai, Kurt, Lori a Paolo? Doplňte jména k dialogům. CD: 04, 05

3. Poslouchejte. Odkud je Lori, Paolo, Kurt a Mai?

POZOR: z + genitiv Vietnam – z Vietnamu Kanada – z Kanady Itálie – z Itálie Německo – z Německa

Lori je z Vietnamu Paolo je z Kanady Kurt je z Itálie Mai je z Německa

>Příloha ČE1, bod 1.1

A

CD: 04, 05

4. Poslouchejte a doplňte. Dialog 1 Paolo a Lori jsou v kanceláři. Paolo: Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Lori: 1. ! Já jsem Lori Brandon. Paolo: Těší mě. Lori: 2. . Lori Paolo: Odkud jste? Lori: Jsem 3. . A vy? Paolo: Jsem 4. . Lori: Co děláte? Paolo: Jsem ekonom. A vy? Lori: Jsem učitelka. Paolo: Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Lori: 5. !

B

Dialog 2 Kurt a Mai jsou v restauraci. Kurt: Ahoj! Já jsem Kurt. Mai: Čau! Já jsem Mai. Kurt: Odkud jsi, Mai? . A ty? Mai: Jsem 1. Kurt: Jsem 2. . Mai: Co děláš? Kurt: Jsem student. A ty? Mai: Jsem studentka. Kurt: Aha... Promiň, už musím jít. Tak 3. ! Mai: 4. !

CD: 06

5. Poslouchejte. Opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. dobrý den, já jsem, těší mě, odkud jste, děláte, učitelka, studentka, na shledanou

6. Doplňte informace z textu. Lori je z Kanady. Paolo je z Mai je z Kurt je z

Je učitelka. Je Je Je

8. Vy nebo ty?

7. Doplňte neformální ekvivalenty. Dobrý den! Odkud jste? Co děláte? A vy? Promiňte. Na shledanou!

Ahoj!/Čau!

9. Doplňte informace o sobě. Odkud jste/jsi? – Jsem z Co děláte/děláš? – Jsem

Lucka, 5 let

Eva, 23 let

Martin, 60 let

Petr, 14 let

Tomyo, 42 let

Marie, 35 let

. . 10. Pracujte v páru. Tvořte formální a neformální dialog.

7 Cv. 4

Cv. 4

Cv. 7


Lekce 1 C | Být, dělat 1. Podívejte se na fotografii. Je to formální nebo neformální situace? CD: 07

2. Poslouchejte. Označte Ty jsi pan Legros? Vy jste pan Legros?

, co slyšíte.

A vy jste paní Koizumi, že? A ty jsi paní Koizumi, že?

Jsem manažerka. A ty? Jsem manažerka. A vy?

POZOR: pan paní formální! slečna

3. Čtěte. Rozumíte? Ukažte gestem, co to znamená.

ty

on, ona, ono/to my vy vy oni

4. Doplňte on, ona, to nebo oni. Například: Paolo – on 1. Lori –

4. víno –

7. Václav Havel –

10. Petr Čech –

2. auto –

5. Kurt a Mai –

8. student a studentka –

11. Paolo a Lori –

3. Kurt –

6. Mai –

9. Martina Navrátilová –

12. pivo –

azyk pod lupou: Verbum být a dělat. -Á konjugace. Doplňte.

BÝT

já ty on, ona, to my vy oni

je jsme

Minulý čas: Budoucí čas:

(já) byl/byla jsem (já) budu

jsou

NEBÝT nejsem nejsi není (!) nejsme nejste nejsou

DĚLAT dělám

NEDĚLAT nedělám neděláš nedělá neděláme neděláte nedělají

dělá děláme dělají (já) dělal/dělala jsem (já) budu dělat

POZOR: jsem [sem ], jsi [si], jsme [sme], jste [ste], jsou [sou] >Příloha, bod 1.3 a 1.4 a bod 1.5 a 1.6

5. Analyzujte verba. Doplňte kdo. Například: jsem – já jsem 1. jsi 3. 2. je 4.

děláš 5. děláme 6.

jsme 7. jste 8.

děláte dělá

6. Doplňte. Například: 1. 2. Odkud 3. Odkud 4. Co

(já – být ) z Kanady. – Jsem z Kanady. (já – být ) student. 5. Paolo (nebýt) z Německa, ale (ty – být)? 6. Mai (nebýt) z Kanady, ale (vy – být)? 7. Lori (nebýt) studentka, ale (ty – dělat)? 8. Já (nebýt) učitelka, ale

CD: 08 7. Poslouchejte. Imitujte intonaci otázky. 1. To je Václav Havel? 2. To je auto Škoda?

8 Cv. 3

Cv. 6

3. Ty jsi z Německa? 4. Vy jste z Itálie?

jsi? 6 5.6. Odkud Odkud jste?

7. Co děláš? 8. Co děláte?

(být) z Itálie. (být) z Vietnamu. (být) učitelka. (být) studentka. POZOR: To je Václav Havel? – Ano./Ne. × Odkud jsi? – Z Itálie. >Příloha ČE1, bod 1.7


ČEŠTINA EXPRES 1

D | To je/to není... CD: 09

1. Co říkají? Doplňte dialogy k obrázkům. Pak kontrolujte poslechem. A. Odkud jste? B. Děkuju! C. Jééé! Jsem z Anglie. A vy? Prosím. Promiňte! Jsem z Itálie. To nic. D. Co děláte? E. To je pan Brown a to je paní Verdi. F. Na shledanou. Jsem profesor. A vy? Těší mě! Na shledanou. Jsem profesorka. Těší mě.

1. E

3. __

2. __

4. __

POZOR: paní Verdi = paní Verdiová >Příloha ČE1, bod 1.10.2

6. __

5. __

Doplňte. Co děláte? – Jsem profesor, student, učitel, ekonom, herec, zpěvák, politik, sportovec Co děláte? – Jsem profesorka, student , učitel , ekonom , hereč , zpěvač , politič

, sportovkyně

>Příloha ČE1, bod 1.8

2. Kdo je kdo? Doplňte informace. s Gérard Depardieu s z České republiky

s zpěvačka s z Ruska s sportovkyně s politik s Brad Pitt s Julia Tymošenko 1.

, herec, z USA

2. Steffi Graf,

, z Německa

3. Karel Gott, zpěvák,

1

2

3

4

4. Žanna Bičevskaja, zpěvačka, 5.

, herec, z Francie

6. Enya, 7.

5

6

7

8

, z Irska , politička, z Ukrajiny

8. Lech Wałęsa,

, z Polska

3. Pracujte v páru. Ptejte se na fotografie a reagujte. Například: 1. Kdo je to ? – To je Brad Pitt. Co dělá ? – Je herec. Odkud je ? – Je z USA.

4. Procvičujte negativní formu není. Ptejte se a reagujte. Například: To je Steffi Graf? – Ne, není. To je Enya. Je z USA? – Ne, není. Je z Irska. Je herečka? – Ne, není. Je zpěvačka.

5. Představte si, že jste populární prezident, herec, zpěvačka, politička... Představujte se navzájem. 9


Lekce 1 E | Čísla 0 – 10. Telefonní dialogy. CD: 10

1. Doplňte čísla. Pak kontrolujte poslechem.

devět 0 nula

jedna 1

deset 2

nula 3

dva 4

pět 5

čtyři 6

osm 7

sedm 8

šest 9

tři 10

CD: 11

2. Poslouchejte a pište. Jaký má telefon? Například: Zdena Fiřtová má telefon 1. Zdena Fiřtová 2. Roman Žádník

3. Petr Štastný 4. Jitka Volná

5. Aleš Sýkora 6. Iva Vomáčková

POZOR: @ zavináč . tečka cz cézet

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Jaký máš/máte telefon?

4. Čtěte vizitky. Jaký má telefon a e-mail? Například: Zdeněk Horák má telefon 723

Eva Kalendová KOSMETIKA • MANIKÚRA

Otevřeno: pondělí – pátek od 12. 00 do 18.00 Janského 152/14, Brno Tel. 608 224 291 • E-mail: kalendova@centrum.cz

a e-mail KONZULTPRESS

JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFEKT

ěk Horák Ing. Zden programování IT servis,

Mgr. Dana Maršíková lektorka

va Benešova 10, Ostra 3 6 62 85 3 72 42 00 l. Te .cz E-mail: horak@volny

5. Poslouchete 2 telefonní dialogy. Kdo je kdo?

Janáčkova 7, Praha 5

Zavřeno – pondělí

Tel.: 0042 251 867 733

Tel.: 0042 732 518 963

E-mail: marsikova@perfect.cz

Pan Malát: Dobrý den, paní Nováková! Tady Jan Malát. Paní Nováková: Kdo? Promiňte, nerozumím! Pan Malát: Tady Ma – lát, Jan Ma – lát! Paní Nováková: Á, dobrý den, pane Maláte! Jak se máte? Pan Malát: Dobře. A vy? Paní Nováková: No, ujde to. Pan Malát: Prosím vás, jaký telefon má pan Novák? Paní Nováková: 773 568 923. Pan Malát: Aha, moc děkuju! Na shledanou!

1

2

Vokativ Doplňte formy vokativu z textu. Jaké je vaše jméno ve vokativu? pan Malát Pane Maláte! Martin paní Nováková Dana Vaše jméno: >Příloha ČE1, bod 1.9

6. Pracujte v páru. Tvořte formální a neformální telefonní dialogy. 10 Cv. 10

Otevřeno denně od 7.00 do 23.00

CD: 12, 13

Martin: Ahoj, Dano! Tady Martin. Dana: Ahoj, Martine! Jak se máš? Martin: Dobře, díky. A ty? Dana: Špatně. Martin: Ale proč?

Smetanova 8, Jihlava

E-mail: utygra@seznam.cz

3

4 PAMATUJTE SI: Jak se máš/máte? Dobře. J Ujde to. K Špatně. L >Příloha ČE1, bod 1.10.1 ! ! ! !


ČEŠTINA EXPRES 1

F | Komiks 1: Ája Zajíčková se představuje Dobré ráno!

CD: 14

Děkuju.

Ahoj.

Ahoj!

Prosím.

Čau!

Promiňte!

S dovolením!

Ahoj. Dobrý den!

To nic.

Ach jo, to je problém!

Auuuu!

Promiňte! Vy jste slon!

Dále!

Dobrý den! Já jsem nová studentka. To je pan profesor.

Dobrý den. Já jsem Ája Zajíčková z Prahy.

A já jsem ten slon z autobusu!

Netěší mě...! Těší mě! Těší mě!

11


Lekce 1 G | Co už umím česky Komunikace ve škole Jak se řekne...? Co znamená...? Rozumíte? – Rozumím. Nerozumím. Ještě jednou, prosím! Jak se to píše? Pozdravy Dobrý den. Dobré ráno. Dobrý večer. Dobrou noc. Na shledanou. Ahoj. Čau. Kontaktní informace Já jsem... Jsem z... Co děláte? Co děláš? Jaký máte telefon? Jaký máš telefon? Jaký máte e-mail? Jaký máš e-mail? E-mail

. = tečka, @ = zavináč, cz = cézet

Otázka Kdo je to? Co je to? To je Václav Havel? To je auto Škoda?

Gramatika Personální pronomena v nominativu (osobní zájmena v prvním pádu) já

ty

on, ona, to

my

vy

oni

Nepravidelné verbum (sloveso) BÝT

-Á konjugace (časování)

BÝT

DĚLAT

jsem

nejsem

dělám

nedělám

ty

jsi/*jseš

nejsi/*nejseš

děláš

neděláš

on, ona, to

je

není

dělá

nedělá

my

jsme

nejsme

děláme

neděláme

vy

jste

nejste

děláte

neděláte

oni

jsou

nejsou

dělají

nedělají

Důležité fráze Děkuju. – Prosím. Těší mě. – Těší mě. Promiňte, musím jít. Promiňte! – To nic. Jak se máte? Jak se máš? – Dobře. J Ujde to. K Špatně. L Slovní zásoba profesor, student, učitel, ekonom, herec, zpěvák, politik, sportovec... profesorka, studentka, učitelka, ekonomka, herečka, zpěvačka, politička, sportovkyně... Výslovnost CD: 15 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte.

12

a – á:

e – é:

i,y – í, ý:

o – ó:

u – ů, ú:

pa – pá

pe – pé

pi – pí

po – pó

pu – pů – pú

ma – má

me – mé

my – mý

mo – mó

mu – mů – mú

lak – lák

len – lék

pili – pílí

kol – pól

kul – kůl – úl

dal – dál

mile – milé

byt – být

voda – móda

muže – může – úže


Lekce 2

Orientace Prosím vás, kde je...? Verba rozumět, mluvit, vědět, vidět Čísla 11–100. Kolik to stojí? Adresa Komiks: Ája a Pája jedou na dovolenou

13


Lekce 2 A | Orientace 1. Jaké lokality (hotel, banka...) znáte tam, kde bydlíte? Jsou blízko, nebo daleko? Například: Hotel Hilton je blízko.

PAMATUJTE SI: blízko × daleko

CD: 16

2. Co je to? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte k obrázkům. A. stanice

B. náměstí

C. kino

D. nádraží

E. škola

F. restaurace

G. nemocnice

H.divadlo

I. banka

2. __ 1. C

3. __

6. __ 4. __

5. __

7. __

8. __

9. __

3. Kde je to? Ukažte na obrázku. Pak doplňte do tabulky označená slova. Škola je nahoře. Nádraží je dole. Restaurace je vlevo. Banka je vpravo. Náměstí je uprostřed. nahoře v____

u________

v_____

d___

4. Kde je kino, stanice, nemocnice a divadlo? Tvořte otázky ke cvičení 2 a odpovídejte.

5. Co znamená... ? město, vesnice, kavárna, socha, zastávka, kostel, most, obchod, řeka

Například: Kde je kino? – Kino je vlevo nahoře.

POZOR: vedle + genitiv obchod – vedle obchodu banka – vedle banky restaurace – vedle restaurace kino – vedle kina

6. Napište popis města a vesnice. Používejte prepozici vedle. Například: Banka je vlevo. Je vedle kavárny.

>Příloha ČE1, bod 2.1

obchod divadlo BANKA

Kavárna X-24

BUS

14 Cv. 2

Cv. 2

KINO

BUS RESTAURACE

ŠKOLA


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Prosím vás, kde je ...? CD: 17

1. Poslouchejte. Odpovězte na otázky. 1. Co hledá turistka? 2. Je metro blízko nebo daleko? CD: 17

2. Poslouchejte. Doplňte. Dialog 1 Turistka hledá 1. Turistka: Prosím vás, kde je 2. ? Paní: 3. , nerozumím. Nemluvím moc česky. Dialog 2 Turistka: Prosím vás, nevíte, kde je 4. ? Pán: No, musíte jet 5. stanice metrem áčkem a pak asi 6. minut pěšky. Turistka: Ale kde je metro? Je daleko? Pán: Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Turistka: Ano, vidím. dole. Pán: Stanice je tam 7. Turistka: Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Pán: Ne, nevím.

POZOR: Musíte jít doprava. 5 To je vpravo. Musíte jít doleva. 5 To je vlevo. >Příloha ČE1, bod 2.2

3. Co je nebo není pravda? Co nevíte? 1. Turistka je z Itálie. 2. Turistka hledá divadlo. 3. Metro je blízko. 4. Stanice je vpravo nahoře. 5. Lístek stojí 10 korun.

ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM

4. Doplňte slova k obrázkům.  tramvaj

s pěšky

1.

s vlak

s autobus

2.

s metro (A = áčko, B = béčko, C = céčko)

3.

4.

5.

autobus – jet autobusem metro – jet metrem (áčkem, béčkem, céčkem) vlak – jet vlakem tramvaj – jet tramvají ×

pěšky – jít pěšky >Příloha, bod 2.3

5. Čtěte a použijte správnou formu.

jet

jít

Například: Musíte jet 4 stanice (metro). – Musíte jet 4 stanice metrem. 1. Musíte jet 3 stanice (autobus). 2. Musíte jít rovně a pak musíte jet 4 stanice (tramvaj). 3. To je blízko, musíte jít asi 10 minut (pěšky). 4. To je daleko, musíte jet (vlak).

5. Musíte jet 4 stanice (metro céčko). 6. Musíte jet asi 8 minut (tramvaj). 7. Musíte jet (metro béčko). 8. Musíte jít (pěšky) a pak jet 3 stanice (metro áčko).

15 Cv. 2


Lekce 2 6. Označte správnou formu. Například: Musíte jít vlevo/doleva. 1. Škola je vpravo/doprava. 3. Vidíte ten bílý dům vpravo/doprava? 5. Banka je vlevo/doleva. 2. Musíte jít vpravo/doprava. 4. Musíte jít rovně a pak vlevo/doleva. 6. Ten dům je vlevo/doleva.

7. Doplňte věty podle dialogu 1 a 2. 1. Turistka hledá 2. Prosím vás, kde je 3. Promiňte, nerozumím. Nemluvím 4. Prosím vás, nevíte,

5. Musíte jet ? 6. Musíte jít 7. Vidíte ? 8. A nevíte, kolik

? ? PAMATUJTE SI: × tady tam

8. Spojte otázky a odpovědi. 1. Prosím vás, kde je restaurace Alfa? 2. Prosím vás, nevíte, kde je nádraží? 3. Prosím vás, kde je škola? 4. Nevíte, kde je hotel Imperial? 5. Prosím vás, kde je náměstí? 6. Prosím vás, nevíte, kde je tady banka?

A. Banka je daleko. Musíte jet 4 stanice metrem. B. Hotel je blízko, asi 5 minut tramvají číslo 7. C. Musíte jít tady doprava a pak rovně. Tam je restaurace. D. Nádraží je asi 10 minut autobusem číslo 5. E. Škola je blízko. Musíte jít rovně asi 5 minut a pak doleva. F. Náměstí je tady vpravo.

CD: 18

9. Poslouchejte dialogy na ulici. Opravte odpovědi.

POZOR: první ulicí druhou ulicí třetí ulicí

1. Prosím vás, kde je nádraží? – Tady doleva a pak rovně. Je to asi 10 minut pěšky. 2. Prosím vás, kde je restaurace Kamera? – Musíte jet 3 stanice autobusem číslo 6. 3. Prosím vás, kde je kino Astra? – Musíte jet metrem béčkem. 4. Prosím vás, kde je škola? – Škola je tam vpravo nahoře, asi 5 minut pěšky. 5. Prosím vás, kde je Komerční banka? – Musíte jít rovně a pak doprava. Banka je vlevo dole.

10. Alex Brown je turista z USA. Ptá se, co kde je. Doplňte podle obrázku, co hledá. Například: Prosím vás, kde je Musíte jít rovně.

škola ? Škola je vpravo.

1. Musíte jít tady doleva. je vpravo. 2. Jděte rovně, pak druhou ulicí doprava. Vlevo je 3. Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a pak zase rovně. je vedle kina. 4. Jděte rovně, pak první ulicí doprava a zase rovně. Tam je 5. Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a druhou ulicí zase doleva. Vpravo je

11. Používejte obrázek ze cvičení 10. Tvořte dialogy. Například: Prosím vás, kde je banka? – Musíte jít.../Jděte...!

jít, jet Musíte jít... = Jděte...! >Příloha ČE1, bod 2.4

16

Musíte jet... = Jeďte...!

BANKA

Kostel sv. Víta

Divadlo

KINO

nemocnice

SUPERMARKET

RESTAURACE

ŠKOLA Kavárna

Starý most

NÁDRAŽÍ

ex Al

ROVNĚ DOLEVA

DOPRAVA


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Rozumět, mluvit, vědět, vidět CD: 19

-Í konjugace

1. Poslouchejte 3 dialogy. Kdo nerozumí česky? Co hledají?

Doplňte negativní formy. ROZUMĚT

Rozumím/mluvím česky, anglicky, rusky, německy...

rozumím

ty

rozumíš

on, ona, to rozumí

1

my

rozumíme

vy

rozumíte

oni

rozumí/rozumějí

Minulý čas: (já) rozuměl/rozuměla jsem Budoucí čas:

>Příloha ČE1, bod 2.5

3

2

(já) budu rozumět

2. Doplňte konjugaci. MLUVIT

VĚDĚT

VIDĚT

MUSET

mluví

ví/vědí

vidí

musí/musejí

já ty on, ona, to my vy oni

3. Doplňte. 1. 2. 3. 4. 5.

(já – nevědět), kde je kino Astra. 6. Promiňte, (já – hledat) hotel. 7. Co (ty – rozumět)? 8. (vy – muset) jet autobusem. 9. (ty – mluvit) česky? 10.

(já – nerozumět). (ty – hledat)? (vy – vidět) ten žlutý dům? (on – muset) jet vlakem. (vy – mluvit) anglicky?

4. Doplňte slova do textu. Pak přečtěte dialog nahlas. s nerozumím s autobusem

s hledám s vidíš s ulice s daleko s hledáš

Carmen je v kanceláři. Hledá informace na internetu. Dana: Co , Carmen? Carmen: kino KLUB. Nevím, kde je. Dana: Adresa je Josefská číslo 6. Carmen: Promiň, Ještě jednou, prosím! PAMATUJTE SI: Dana: Jo – sef – ská (dlouhé á) ulice číslo 6. Čtěte: www = vévévé, Carmen: Aha. Ale kde to je? Je to ? . = tečka, cz = cézet Dana: Ne, to je blízko. Tři stanice >Příloha ČE1, bod 2.6 ze stanice Náměstí Míru. Carmen: Ale kde je stanice Náměstí Míru? Dana: Podívej se na www.mapy.cz! to? Carmen: Ano, vidím. Díky!

17


Lekce 2 D | Čísla 11–100. Kolik to stojí? CD: 20, 21

1. Poslouchejte čísla. Doplňte tabulku. -náct

-cet, -desát

1

jedna

11

JEDE

2

dva

12

dva

20

dva

3

tři

13

tři

30

tři

4

čtyři

14

ČTR

40

čtyři

5

pět

15

PAT

50

PA

6

šest

16

šest

60

ŠE

7

sedm

17

sedm

70

sedm

8

osm

18

osm

80

osm

9

devět

19

DEVATE

90

DEVA

10

deset

100

sto

POZOR: jedna × JEDEnáct čtyři × ČTRnáct...

2. Počítejte dál. Například: 21 – dvacet jedna, 22 – dvacet dva... CD: 22

3. Poslouchejte. Označte číslo, které slyšíte. 1. 13 / 30 2. 12 / 20 3. 19 / 90

4. 15 / 50 5. 16 / 60 6. 17 / 70

7. 18 / 80 8. 14 / 40 9. 20 / 90

CD: 23, 24

4. Poslouchejte a doplňte. Dialog 1 Jarmila je na nádraží. Jarmila: Prosím Karlovy Vary. Pokladní: Zpáteční? Jarmila: Ano, zpáteční. Kolik to stojí? Pokladní: korun.

Dialog 2 Zdeněk je v kině. Zdeněk: Prosím vás, máte lístky? Prodavačka: Ano, máme. Zdeněk: Kolik stojí lístek? Prodavačka: korun.

Adresa CD: 25

5. Označte

PAMATUJTE SI: Kolik to stojí? Kolik stojí lístek?

, co slyšíte.

Lukáš Marvan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Durychova 117 Durychova 170 Aha, to je Praha 40, že? Aha, to je Praha 4, že?

6. Doplňte, kde bydlí Lukáš Marvan. s Praha 4

s 140 00 (čteme sto čtyřicet nula nula)

s Česká republika

s 117

Ulice: Číslo domu: PSČ (pé es čé): Obec: Země:

7. Naučte se dobře česky vyslovovat vaši adresu. 8. Pracujte v páru. Ptejte se, kde bydlíte, a reagujte. Například: Kde bydlíš/bydlíte?

18 Cv. 1

Cv. 1

PAMATUJTE SI: Kde bydlíš/bydlíte? Jakou máš/máte adresu?

s Durychova


ČEŠTINA EXPRES 1

E | Komiks 2: Ája a Pája jedou na dovolenou Těším se na Havaj!

CD: 26

A jedeme na letiště.

Já taky!

Ale ne! Auto nejede!

Musíme jet autobusem.

Neee!

Musíme jet taxíkem.

Musíme jet metrem.

Haló, taxi!

Na letiště, prosím!

Musíte jet doleva, pak doprava a pak rovně!

Nemám GPS. Nevím, kde je letiště. LET NA HAVAJ ZRUŠEN PRO ŠPATNÉ POČASÍ

Co teď?

Já vím!

Honem!

19


Lekce 2 F | Co už umím česky Kde je to? To je blízko × daleko. To je nahoře × dole, vpravo × vlevo, uprostřed. To je vedle obchodu, vedle banky, vedle restaurace, vedle kina. Hledám... Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? Musíte jít doprava. Musíte jít doleva. Jděte první/druhou/třetí ulicí doleva. Internetová adresa

www = vévévé

. = tečka

cz = cézet

Gramatika -Í konjugace (časování) ROZUMĚT já

rozumím

nerozumím

ty

rozumíš

nerozumíš

on, ona, to

rozumí

nerozumí

my

rozumíme

nerozumíme

vy

rozumíte

nerozumíte

oni

rozumí/rozumějí

nerozumí/nerozumějí

Důležité fráze Musíte jet autobusem, metrem (áčkem, béčkem, céčkem), vlakem, tramvají. Musíte jít pěšky. Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Kolik to stojí? Kolik stojí lístek? Kde bydlíte? Kde bydlíš? Jakou máte adresu? Jakou máš adresu? Slovní zásoba

Stanice, náměstí, kino, nádraží, škola, restaurace, nemocnice, divadlo, banka... Autobus, metro (áčko, béčko, céčko), vlak, tramvaj, taxík...

Výslovnost CD: 27 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. ou: dobrou noc mouka pouze levou

au: Au! auto autobus pauza

eu: euro neurotický eufemismus

POZOR: EU = Evropská unie neutrální pneumatika

20

ie: dieta policie Lucie Francie


Lekce 3

Jídlo a pití V restauraci Verba mít rád, číst, pít, jíst Čísla 100–10000 Komiks: Ája a Pája jsou v restauraci

21


Lekce 3 A | Jídlo a pití 1. Diskutujte.

PAMATUJTE SI: jídlo × pití, nápoj

Jaké jídlo a pití znáte?

2. Co je to? A. zeleninový salát B. pomerančový džus C. čokoládová zmrzlina D. černá káva F. česneková polévka G. bílé víno H. vepřové maso I. hranolky

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

3. Čtěte jídelní lístek. Doplňte jídlo ze cvičení 2. JÍDELNÍ LÍSTEK

Polévky:

Dezerty: 23,-

bramborová polévka

vanilková zmrzlina

35,-

20,-

gulášová polévka

30,čokoládový dort

Hotová jídla: maďarský guláš a houskové knedlíky

84,-

a dušená rýže

92,-

hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

50,-

banán s čokoládou

35,Nealkoholické nápoje:

79,-

smažený řízek a bramborový salát

25,černý čaj

pečené kuře a vařené brambory smažený sýr,

palačinky s karamelem

85,, tatarská omáčka

zelený čaj

29,-

76,-

Saláty: 30,-

32,kola

29,-

perlivá voda

17,-

neperlivá voda

15,-

šopský salát rajčatový salát

Alkoholické nápoje:

28,světlé pivo

20,-

černé pivo červené víno, 2 dcl

40,, 2 dcl

45,-

CD: 28 4. Kolik to stojí? Poslouchejte a doplňte ceny do jídelního lístku. CD: 29

5. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. černý čaj, maďarský guláš, šopský salát, smažený řízek, čokoládový dort, černá káva, perlivá a neperlivá voda, česneková polévka, vanilková zmrzlina, černé pivo, vepřové maso, červené víno

6. Napište jídelní lístek vlastní restaurace. 22 Cv. 1

Cv. 3


ČEŠTINA EXPRES 1 7. Co říkáte, když je něco dobré a kvalitní? Čtěte. Rozumíte?

Ta černá káva je dobrá a kvalitní.

Ten černý čaj je dobrý a kvalitní.

To černé pivo je dobré a kvalitní.

Nominativ singuláru Doplňte další substantiva. Označte, co je typická koncovka pro substantiva (maskulina, feminina a neutra): konzonant, -a, nebo -o? Maskulinum Femininum Neutrum

ten ta to

dobrý dobrá dobré

substantivum čaj, káva, pivo,

kvalitní kvalitní kvalitní

koncovky konzonant, -a, -o konzonant, -a, -o konzonant, -a, -o

POZOR: rýže = femininum, kuře = neutrum Všimněte si: -y/-i jsou typické pro nominativ plurálu. Například: Ty knedlíky jsou dobré a kvalitní. >Příloha ČE1, bod 3.1

8. Co říkáte, když ukazujete na jídlo? Doplňte ten, ta, to. Například: ten čokoládový dort 1. pomerančový džus 7. 2. česneková polévka 8. 3. zelený čaj 9. 4. bramborová polévka 10. 5. gulášová polévka 11. 6. smažený sýr 12.

perlivá voda hovězí maso vanilková zmrzlina červené víno smažený řízek bramborový salát

9. Co říkáte, když je jídlo dobré? Doplňte podle modelu. Například: Ten čokoládový dort je dobrý a kvalitní. 1. perlivá voda je 2. vepřové maso je 3. vanilková zmrzlina je 4. bílé víno je 5. zeleninový salát je 6. gulášová polévka je

. . . . . .

10. Pracujte s jídelním lístkem. Tvořte další věty jako ve cvičení 9. 11. Co asi říkají? Je nebo není to dobré?

1

2

12. Doplňte jaký, jaká, jaké. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

je ten čaj? Zelený nebo černý? – Černý. je ta voda? Perlivá nebo neperlivá? – Perlivá. je to pivo? Světlé nebo černé? – Světlé. je ta zmrzlina? Čokoládová nebo vanilková? – Čokoládová. je ten salát? Šopský nebo rajčatový? – Rajčatový. je to maso? Vepřové nebo hovězí? – Hovězí.

3

4

5 POZOR: Co je to? – To je čaj. ×

Jaký je ten čaj? – Černý. >Příloha ČE1, bod 3.2

23 Cv. 9


Lekce 3 B | V restauraci CD: 30 1. Poslouchejte. Jaké jídlo a pití si Martin a Hana dají? CD: 30

2. Doplňte. Pak kontrolujte poslechem. Hana a Martin jsou v restauraci. Čtou jídelní lístek. Číšník: Dobrý den. Tak co si dáte k pití? Martin: Dám si černé 1. . Hana: Já nepiju pivo. Dám si černý 2. . Číšník: Takže tady je ten čaj a to pivo. A co si dáte k jídlu? Martin: Dám si maďarský guláš a knedlíky. Hana: Já nejím knedlíky. Dám si vepřové 3. a dušenou rýži. Číšník: Dáte si dezert? Hana: No, já mám ráda čokoládovou zmrzlinu. A ty? Martin: Já nejím zmrzlinu. Dám si jenom černou kávu. Hana: Tak jednou čokoládovou zmrzlinu a dvakrát kávu. Číšník: To je všechno? Hana: Ano. Martin: Zaplatím. Číšník: Zvlášť nebo dohromady? . Martin: 4. Číšník: 283 (dvě stě osmdesát tři) korun. Martin: 300 (tři sta), děkuju. Číšník: 5. . Na shledanou!

POZOR: 1x – jednou 2x – dvakrát 3x – třikrát >Příloha, bod 3.5

3. Co říká číšník (Č)? Co říká host (H)?

1. Zvlášť nebo dohromady? – _____ 5. A co si dáte k jídlu? – _____ 2. Co si dáte k pití? – _____ 6. Zaplatím. – _____ 3. Dám si česnekovou polévku. – _____ 7. 300, děkuju. – _____ 4. Dohromady. – _____ 8. To je všechno? – _____

Subjekt × objekt Doplňte z textu: subjekt (nominativ singuláru): Maskulinum inanimatum Černý čaj je dobrý.

objekt (akuzativ singuláru)

koncovky

Dám si černý

---

čaj.

Femininum

Černá káva je dobrá. Dušená rýže je dobrá.

Dám si ___________ ___________ Dám si ___________ ___________

-á >

Neutrum

Černé pivo je dobré.

Dám si ___________ ___________

---

-a > -e >

Plurál: Knedlíky jsou dobré. Dám si knedlíky. >Příloha ČE1, bod 3.3

5. Objednávejte si jídlo. Například: maďarský guláš – Dám si maďarský guláš. 1. čokoládový dort 4. česneková polévka 7. světlé pivo 2. pomerančový džus 5. čokoládová zmrzlina 8. červené víno 3. smažený sýr a brambory 6. gulášová polévka 9. vepřové maso

6. Čtěte. dáme si 2x smažený sýr, dáme si 5x vanilkovou zmrzlinu, dáme si 3x vepřové maso, dáme si 4x bílé víno, dám si 1x česnekovou polévku

7. Používejte jídelní lístek na straně 22. Tvořte dialogy v restauraci podle cvičení 2. 24 Cv. 5


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Mít rád, číst, pít, jíst PAMATUJTE SI: mít rád mít ráda

CD: 31 1. Marie a Roman jsou v restauraci. Poslouchejte. Co říká Marie?

mít rádi

Mám rád pizzu. Nemám rád pizzu. Mám ráda pizzu. Nemám ráda pizzu. Máme rádi pizzu. Nemáme rádi pizzu.

>Příloha ČE1, bod 3.6

2. Pracujte v páru. Hledejte 3 věci, které máte rádi oba. Ptejte se a reagujte. Například: Máš rád/ráda čokoládovou zmrzlinu? – Ano, mám. – Já taky. Máš rád/ráda česnekovou polévku? – Ne, nemám. – Já taky ne.

-E* konjugace (* = nepravidelné sloveso) V dialogu v restauraci na straně 24 vidíte: Martin a Hana čtou jídelní lístek. Já nepiju pivo. Doplňte negativní formy. ČÍST*

PÍT*

čtu

piju/piji

ty

čteš

piješ

on, ona, to

čte

pije

my

čteme

pijeme

vy

čtete

pijete

oni

čtou

pijou/pijí

Minulý čas:

(já) četl/četla jsem

pil/pila jsem

Budoucí čas: (já) budu číst

budu pít

>Příloha, bod 3.7

3. Analyzujte formy. Například: čtu – já 1. čteme – 2. pije – 3. čteš – 4. čtete – 5. piju – 6. piješ – 7. pijeme – 8. pijete –

4. Kdo pije kávu, pivo, mléko, šampaňské, koktejl a čaj?

Miriam

Zdeněk

Adéla

5. Tvořte věty se slovesy mít rád, pít, jíst. Například: (já) – nejíst – čokoládová zmrzlina – Nejím čokoládovou zmrzlinu. 1. (já) – nejíst – česneková – polévka 2. (ty) – mít rád – smažený – sýr? 3. Petr – nepít – černé – pivo. 4. (ty) – mít rád – bílé – nebo – červené – víno? 5. (já) – mít rád – neperlivá voda. Ondřej a Marie Klára a Iva 6. (my) – jíst – brambory – ale – nejíst – knedlíky. 7. (vy) – pít – káva – nebo čaj? 8. (ty) – mít rád – česneková – nebo – bramborová – polévka? 6. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 9. Linda – nejíst – vepřové – maso. Co často jíte nebo pijete? Co nejíte nebo nepijete? 10. Ivo a Ema – mít rád – pomerančový – džus.

Tomáš

25 Cv. 3

Cv. 5


Lekce 3 D | Čísla 100–10000 CD: 32; 33

1. Poslouchejte a doplňte. stě, sta, set

100

sto

200

DVĚ

300

tisíce, tisíc 1000

tisíc

2000

dva

tři

3000

tři

400

čtyři

4000

čtyři

500

pět

5000

pět

600

šest

6000

šest

700

sedm

7000

sedm

800

osm

8000

osm

900

devět

9000

devět

10000

deset

(!)

2. Počítejte. Tvořte další příklady. Používejte + (plus) a - (minus). Například: Kolik je čtyři sta plus/minus sto? – Pět set/tři sta. CD: 34

3. Poslouchejte. Označte číslo, které slyšíte. 1. 12 / 20 / 200 / 2000 2. 19 / 90 / 900 / 9000 3. 15 / 50 / 500 / 5000

4. 13 / 30 / 300 / 3000 5. 16 / 60 / 600 / 6000 6. 14 / 40 / 400 / 4000

7. 17 / 70 / 700 / 7000 8. 18 / 80 / 800 / 8000 9. 200 / 900 / 2000 / 9000

PAMATUJTE SI: 100 korun 100 eur/euro 100 dolarů... >Příloha ČE1, bod 3.8

4. Najděte deset čísel. L A D L P T Ř I S TA M K L O H T D F P Ě T S E T M P Z V A D K AT R E P L O T S T O T I P Í T B O T T I S Í C K L A D S E T Č T Y Ř I S TA PAT N Á S L E T S E D M N Á C T D E D A N Á C T O S M D E S ÁT Z L I FA J E D N A O P T R D E S T N U L A N Á V T D E V A D E S ÁT O S M K L S E T

5. Co je to? Kolik to stojí? Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Co je to? – To je mobil. Kolik stojí mobil? – Mobil stojí 2950 korun. s mobil s svetr s tričko s kniha s vitamíny s oběd v restauraci s lístky do divadla s boty s dort

297,134,2950,54,137

90,67

,0 2 5 a slev

945,-

,0 2 1 1 sleva 390,7

sleva 280,26 Cv. 1

380,399,-


ČEŠTINA EXPRES 1

E | Komiks 3: Ája a Pája jsou v restauraci Je dvanáct.

Kolik je hodin?

CD: 35

Mám hlad.

Není zavřeno?

Hele, tady je restaurace.

Ne, je otevřeno. Prosím, tady je jídelní lístek.

Dám si pivo.

Co si dáte k pití?

Jednou guláš a knedlíky.

A co k jídlu?

Dám si kolu.

Jednou řízek a brambory.

Prosím!

Dáme si něco jiného.

Dobrou chuť! To není dobré. Dobrou chuť!

Dobře, ale musíte počkat.

Proč?

Kuchař šel na oběd

do jiné restaurace.

27


Lekce 3 F | Co už umím česky Mluvíme o jídle a pití Ten černý čaj, smažený řízek... je dobrý. Ta černá káva, česneková polévka... je dobrá. To černé pivo, bílé víno... je dobré. V restauraci Dám si... Dáme si... Nejím... Nepiju... Mám rád/ráda... Dobrou chuť! To je všechno. Zaplatím. Gramatika Nominativ singuláru (první pád jednotného čísla) Ten černý čaj je dobrý a kvalitní. Ta černá káva je dobrá a kvalitní. To černé pivo je dobré a kvalitní. Akuzativ singuláru (čtvrtý pád jednotného čísla) Dám si černý čaj. Dám si černou kávu. Dám si dušenou rýži. Dám si černé pivo. -E* konjugace (časování) ČÍST* já

čtu

nečtu

ty

čteš

nečteš

on, ona, to

čte

nečte

my

čteme

nečteme

vy

čtete

nečtete

oni

čtou

nečtou

POZOR: číst – čtu, čteš... pít – piju, piješ...

Důležité fráze Mám hlad. Mám žízeň. Slovní zásoba Jídlo: polévka, knedlíky, brambory, rýže, maso, salát.... Pití: káva, čaj, voda, džus, kola, pivo... Výslovnost CD: 36 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. de – dě : devět – děkuju deset – děsit dej – děj svede – bledě

28

te – tě : ten – těší mě teta – tělo útek – útěk mete – metě

ne – ně : nedá– rovně nemá – němá kyne – v kině vynese – viněta


Lekce 4

Moje rodina Můj, moje Jaký kdo je? Verba jmenovat se, pracovat, studovat John má psa a kočku Komiks: Ája a její rodina

29


Lekce 4 A | Moje rodina 1. Co znamená...? tatínek, maminka, bratr, sestra, pes, kočka

2. Ema Havlíková pracuje jako au-pair v Anglii. Její přítel se jmenuje John. Ema a John se spolu dívají na fotografie. O jaké fotografii Ema mluví? A. To je můj tatínek. Jmenuje se Adam. Je mu 50 let. Je ekonom. Pracuje ve firmě Promoton. B. To je moje maminka. Jmenuje se Zdena. Je jí 48 let. Je učitelka. Učí ve škole. C. Tady je můj starší bratr. Jmenuje se David. Je mu 22 let. David studuje matematiku na univerzitě. D. A tady je moje mladší sestra. Jmenuje se Simona. Je jí 5 let. Je ještě malá. POZOR: jmenovat se E. To je náš dům a naše auto. > Příloha ČE1, bod 4.1 F. To jsem já a náš pes. Jmenuje se Brok. G. Tohle je naše kočka. Jmenuje se Micka. H. A tohle je moje nejlepší kamarádka. Jmenuje se Iva. Je jí 20 let. Je studentka, studuje medicínu. Je moc fajn!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3. Pracujte s textem. Reagujte. 1. Kde pracuje Ema? Jak se jmenuje její přítel? 2. Jak se jmenuje její tatínek? Co dělá? Kolik mu je? 3. Jak se jmenuje její maminka? Co dělá? Kolik jí je? 4. Jak se jmenuje její bratr? Co dělá? Kolik mu je?

5. Jak se jmenuje její sestra? Kolik jí je? 6. Jak se jmenuje jejich pes? Jak se jmenuje jejich kočka? 7. Jak se jmenuje její nejlepší kamarádka? Co dělá? Kolik jí je? PAMATUJTE SI: Kolik mu je? – Je mu 50 (let). Kolik jí je? – Je jí 48 (let). Kolik ti/vám je? – Je mi ... (let).

4. Hádejte, kolik mu/jí je. Například: Kolik jí je? – Myslím, že je jí asi

>Příloha ČE1, bod 4.2

5. 2. 1.

4.

3.

6.

5. Porovnejte odpovědi s řešením v Klíči na straně 50. CD: 37 6. Napište „páry“. Pak kontrolujte poslechem. Například: tatínek a maminka tatínek syn dědeček kamarád pes

30 Cv. 2

Cv. 6

kolega

bratr

manžel

vnuk

přítel

sestra babička kočka přítelkyně kolegyně manželka vnučka dcera kamarádka maminka


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Můj, moje CD: 38

1. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. můj tatínek, moje maminka, můj bratr, moje sestra, náš pes, naše kočka, náš dům, naše auto, její tatínek, její maminka, její přítel, její nejlepší kamarádka, jejich pes, jejich kočka

Doplňte z textu na straně 30 do tabulky. Maskulinum Femininum Neutrum

ty

moje

tvůj tvoje tvoje

my

vy

naše

váš vaše vaše

on

ona

oni

jeho

její

jejich

doktorka 17. syn 18. učitel 19. babička 20.

polévka čaj sestra přítel

POZOR: tvůj, tvoje – neformální singulár × váš, vaše – 1. formální singulár 2. plurál. >Příloha ČE1, bod 4.3

2. Doplňte můj, moje. Například: maminka – moje maminka. 1. tatínek 5. pivo 9. 2. dům 6. bratr 10. 3. auto 7. kočka 11. 4. doktor 8. jídlo 12.

profesor 13. kolegyně 14. víno 15. pes 16.

3. Doplňte neformální tvůj, tvoje. 1. Jak se jmenuje 2. Jak se jmenuje 3. Jak se jmenuje 4. Jak se jmenuje 5. Jak se jmenuje

4. Doplňte formální váš, vaše.

tatínek? – Andrej. maminka? – Lena. sestra? – Laura. bratr? – Hans. pes? – Bobeš.

1. Jak se jmenuje 2. Jak se jmenuje 3. Jak se jmenuje 4. Jak se jmenuje 5. Jak se jmenuje

babička? – Miriam. dědeček? – Alexandr. dcera? – Monika. syn? – Tomáš. kočka? – Micka.

5. Ptejte se (formálně nebo neformálně) a reagujte. Například: To je tvůj/váš syn? – Ano, to je můj syn. 1. To je 2. To je 3. To je 4. To je

tatínek? – Ano, to je dcera? – Ano, to je pes? – Ano, to je dům? – Ano, to je

tatínek. dcera. pes. dům.

5. To je 6. To je 7. To je 8. To je

pivo? – Ano, to je kočka? – Ano, to je bratr? – Ano, to je auto?– Ano, to je

pivo. kočka. bratr. auto.

6. Napište, jak se jmenuje váš tatínek, maminka... (celkem 5 lidí). Pak pracujte v páru podle modelu. Hans je tvůj tatínek? – Ne. Je tvůj bratr? – Ano, je můj bratr. Co dělá? – Je student. Kolik mu je? – Je mu 22. PAMATUJTE SI: moje maminka a můj tatínek moji rodiče

7. Doplňte podle modelu. Například: (on) 1. (ona) 2. (oni) 3. (on) 4. (oni) 5. (ona)

syn se jmenuje Ivan. – Jeho syn se jmenuje Ivan. sestra se jmenuje Olga. dědeček se jmenuje Tobias. bratr se jmenuje Matěj. pes se jmenuje Hafík. Oldřich kočka se jmenuje Kiki.

můj syn moje děti a moje dcera Zuzana

dek Ra

8. Na fotografii je Radek Hanuš, jeho manželka, jeho děti a jeho rodiče. Co Radek říká? Doplňte. Radek říká: To jsem já. To je manželka. Jmenuje se Dana. To je náš Jmenuje se Filip. To je dcera. Jmenuje se To je můj Jmenuje se Oldřich. To je maminka. Jmenuje se

. .

Dana

Jarmila Filip

9. Napište, co říká Oldřich/Jarmila/ Filip/ Zuzana. 31 Cv. 8


Lekce 4 C | Jaký kdo je? 1. Podívejte se na obrázky. Rozumíte?

hodný × zlý

tlustý × hubený

starý × nový

šťastný × smutný

nemocný × zdravý

hezký, krásný × ošklivý

mladý × starý

malý × velký, vysoký

2. Čtěte „internacionální“ slova. Rozumíte? moderní, energický, inteligentní, nervózní, aktivní, pasivní, elegantní, sympatický, optimistický, pesimistický...

3. Najděte 10 adjektiv. A Ý N H E M Z D R A V Ý P W O Š K L I V Ý Á A Š Á M Ý R M O D E R N Í K L Ž Z U Á Š O Ě R S T A R Ý Ý S Č T Á M A LÝ O Č B M O L K Č T V B D T P R Ý N N E M O C N Ý É P T Ý B D O K A D AT Ý H E Z K Ý D E V T Ý N Š ŤA S T N Ý S Ý E L E G A N T N Í N Í M R Ě L N Ý V Á LÝ V E L K Ý C Í L Í

4. Podívejte se na fotografie. Označte, co je pravda.

PAMATUJTE SI: Jaký/jaká/jaké je? Je hezký/hezká/hezké. × Je moderní. >Příloha ČE1, bod 4.4

Jaký je ten muž? – Ten muž je nový, mladý, starý, tlustý, hezký, moderní, elegantní, hubený, smutný, malý... Jaká je ta žena? – Ta žena je nová, mladá, stará, tlustá, hezká, moderní, elegantní, hubená, smutná, malá... Jaké je to auto? – To auto je nové, mladé, staré, tlusté, hezké, moderní, elegantní, hubené, smutné, malé...

5. Nerozumíte, co partner říká. Ptejte se na podtržená slova. Používejte jaký, jaká, jaké. Například: Můj kamarád je hezký a elegantní. – Jaký? 1. Moje kamarádka je hezká a inteligentní. – 2. Naše auto je nové a moderní. – ? 3. Můj přítel je vysoký a hubený. – ? 4. Naše babička je zdravá a aktivní. – ? 5. Můj dědeček je moc hodný. – ? ? 6. Náš pes je trochu hubený. – 7. Můj manžel je starý. – ? 8. Naše kolegyně je tlustá. – ?

? POZOR: starý > starší tlustý > silnější >Příloha ČE1, bod 4.5

6. Napište, jaký kdo je. Jaký je váš tatínek, bratr, kamarád, pes...? Jaká je vaše maminka, sestra, kamarádka, kočka...?

32 Cv. 1

Cv. 1


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Jmenovat se, pracovat, studovat CD: 39

1. Věra Nová a Aleš Janák se dívají na fotografie. Co říká Aleš? Označte

, co slyšíte.

Jmenuje se Leo. Pracuje ve firmě Exton jako mechanik. Jmenuje se Leoš. Pracuje ve firmě Exton jako manažer. Jmenuje se Jana. Pracuje ve škole jako učitelka. Jmenuje se Dana. Pracuje ve škole jako sekretářka. Jmenuje se Michael. Studuje biologii. Jmenuje se Michal. Studuje češtinu a angličtinu. PAMATUJTE SI: studovat češtinu

„-OVAT” konjugace

×

Doplňte negativní formy.

mluvit česky

PRACOVAT

2. Doplňte konjugaci.

pracuju/pracuji

ty

pracuješ

on, ona, to

pracuje

my

pracujeme

vy

pracujete

oni

pracujou/pracují

Minulý čas: Budoucí čas:

(já) pracoval/pracovala jsem (já) budu pracovat

STUDOVAT

JMENOVAT SE

já ty on my vy oni PAMATUJTE SI: Jmenuju se... Můj manžel se jmenuje...

>Příloha ČE1, bod 4.6

3. Doplňte informace o sobě. Jmenuju se . Pracuju jako Můj manžel/bratr/kamarád se jmenuje Moje manželka/sestra/kamarádka se jmenuje

. Studuju . Pracuje jako . Pracuje jako

>Příloha ČE1, bod 4.1

. . Studuje . Studuje

. .

4. Čtěte „internacionální slova“. Rozumíte? sportovat, plánovat, telefonovat, organizovat, komunikovat, diskutovat, analyzovat, protestovat, testovat...

5. Opakujte všechna slovesa. Doplňte je do tabulky a přidejte „já-formu“. s dělat s jíst s pít* s pracovat s telefonovat s jmenovat se s číst* -Á

s dát si s mít

s mít rád s hledat s vědět s vidět s dívat se (na) s rozumět s studovat

Í

-E*

s mluvit

-OVAT

dělat, dělám

6. Procvičujte slovesa. Doplňte správné formy. 1. Moje sestra (pracovat) jako ekonomka. 2. Můj kamarád (hledat) dobrý hotel. 3. Věra a Aleš (dívat se) na fotografie. 4. Co (vy – dělat)? A kde (vy – být)? 5. Moje kočka (jmenovat se) Micka. 6. (vy – rozumět)? (vy – mluvit) anglicky?

7. 8. Můj manžel 9. Co 10. 11. 12. Eva

(já – nevědět), kde je banka. (nepít) alkohol. (ty – číst)? (ty – vidět) ten bílý dům? (já – mít) bratra a sestru. (nemít rád) zmrzlinu.

33 Cv. 5

Cv. 5


Lekce 4 E | John má psa a kočku

PAMATUJTE SI: Je mi 25 (let). Kolik ti/vám je (let)?

CD: 40

1. Poslouchejte.

>Příloha ČE1, bod 4.2

Má John velkou rodinu? CD: 40

2. John Bowden se učí česky. Má domácí úkol „Moje rodina“. Poslouchejte, co říká. Označte správné formy. Například: Mám starší sestra/starší sestru... Jmenuju se John Bowden, jsem z Anglie a je mi 25 let. Jsem student, studuju matematiku na univerzitě v Oxfordu. Můj tatínek je učitel a moje maminka je doktorka. Mám starší sestra/starší sestru a mladší bratr/mladšího bratra. Sestra se jmenuje Mary a je jí 30 let. Je vdaná a má malý syn/ malého syna a malá dcera/malou dceru. Bratr se jmenuje David a je mu 23 let. Je už ženatý, ale nemá děti. Já jsem ještě svobodný a nemám děti, ale mám velký pes/velkého psa a černá kočka/ černou kočku. Moje přítelkyně se jmenuje Ema. Je z České republiky a je moc fajn.

3. Co je/není pravda? 1. John nepracuje, ale studuje. ANO / NE 2. John má staršího bratra a mladší sestru. ANO / NE 3. John je svobodný. ANO / NE 4. John má psa a kočku. ANO / NE

Subjekt × objekt Doplňte z textu: subjekt (nominativ singuláru)

objekt (akuzativ singuláru)

koncovky

Maskulinum animatum

Můj pes je velký. Můj bratr je mladší.

Mám velkého psa. Mám _______________ ____________.

-ý > -í >

konzonant +

Femininum

Moje kočka je černá. Moje sestra je starší.

Mám _______________ ____________ . Mám _______________ ____________ .

-á > -í = -í

-a >

Všimněte si: -y/-i je typické pro plurál. Například: Mám tři bratry a tři sestry. >Příloha ČE1, bod 4.7

4. Označte správnou formu. 1. Mám malý bratr/malého bratra. 2. Mám sympatického kamaráda/sympatický kamarád. 3. Mám starého dědečka/starý dědeček. 4. Mám černý pes/černého psa. 5. Mám hodný tatínek/hodného tatínka.

6. Mám mladou maminku/mladá maminka. 7. Mám bílou kočku/bílá kočka. 8. Mám stará babička/starou babičku. 9. Mám hezkou sestru/hezká sestra. 10. Mám malá dcera/malou dceru.

5. Popište obrázky podle modelu. Například: Hana má sympatického manžela Petra.

Petr

Hana

Vojtěch

Markéta

Anna

Adéla

Vilém

Emil

Eva

Blanka

6. Tvořte věty. Pak napište podobné věty o sobě. Jsem... Nejsem... Jmenuju se... Mám... Mám rád/ráda... Vidím... Hledám... Nejím... Dám si... Nepiju... Nemám rád/ráda...

sestra student studentka kola kamarád kamarádka tatínek profesor profesorka zmrzlina pes guláš bratr maminka káva dcera syn kočka Adam Eva sestru studenta studentku kolu kamaráda kamarádku tatínka profesora profesorku zmrzlinu psa guláš bratra maminku kávu dceru syna kočku Adama Evu

7. Pracujte v páru, ptejte se navzájem a reagujte. Pak napište text o vaší rodině. Máš bratra/sestru/syna/dceru/psa/kočku...? Jak se jmenuje? Co dělá? Kolik mu/jí je? Jaký/jaká je? Kde bydlí?

34


ČEŠTINA EXPRES 1

F | Komiks 4: Ája a její rodina

CD: 41

Mám velkou rodinu. Uvidíš! Tatínek je úředník a maminka je prodavačka.

Babička je učitelka.

A jsme doma!

Sestra je zpěvačka.

Bratr je student.

Moment! Za chvíli jsem tady.

Dobrý den! Já jsem Pája. Ty jsi sestra, že?

Ale Pájo! To jsem já, Ája!

Ne, já jsem babička!

Dobrý den! Já jsem Pája. Vy jste maminka, že?

Ne, já jsem bratr!

Aha! A to je tvoje kočka, že?

Dobrý den! Já jsem...

Ne, to je

můj pes!

35


Lekce 4 G | Co už umím česky Já a moje rodina Jmenuju se... Je mi... let. Pracuju jako... Pracuju v... Studuju... Můj tatínek se jmenuje... Moje maminka se jmenuje... Mám bratra a sestru. Gramatika Posesivní pronomena v nominativu (přivlastňovací zájmena v prvním pádu) Maskulinum

můj

tvůj

náš

váš

Femininum

moje

tvoje

naše

vaše

Neutrum

moje

tvoje

naše

vaše

jeho

její

jejich

-OVAT konjugace (časování) PRACOVAT já

pracuju/pracuji

nepracuju/nepracuji

ty

pracuješ

nepracuješ

on, ona, to

pracuje

nepracuje

my

pracujeme

nepracujeme

vy

pracujete

nepracujete

oni

pracujou/pracují

nepracujou/nepracují

Akuzativ singuláru – Maskulinum animatum a femininum (čtvrtý pád jednotného čísla – mužský rod životný a ženský rod) Mám mladšího bratra. Mám velkého psa. Mám starší sestru. Mám černou kočku. Důležité fráze Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ? Kolik vám je? Kolik ti je? Jak se jmenuje váš bratr? Jak se jmenuje tvůj bratr? Kolik mu je? Jaký je? Jak se jmenuje vaše sestra? Jak se jmenuje tvoje sestra? Kolik jí je? Jaká je? Slovní zásoba Rodina: babička, dědeček, maminka, tatínek, sestra, bratr, syn, dcera.... Charakteristika: hodný × zlý, tlustý × hubený, nemocný × zdravý, hezký, krásný × ošklivý...

Výslovnost CD: 42 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. dy – di: z Kanady – kamarádi hady – hadi dynamit – divadlo

POZOR: diktát diplomat

36

ty – ti: tyhle – tihle projekty – studenti tykat – tikat

POZOR: politik politička

ny – ni: nyvá – niva nylon – nikdo pány – páni

POZOR: tenis Nintendo


Lekce 5 Kdy je to? Kdy se sejdeme? Co rádi děláte? Komiks: Ája a Vánoce

37


Lekce 5 A | Kdy je to? 1. Podívejte se na fotografii. Hádejte, co je pravda ve cvičení 2. CD: 43

2. Poslouchejte. Označte

POZOR: Kdy je to? V 8 večer. × V 8.30.

, co je pravda.

Roman a Alice čtou kulturní program. Roman a Alice čtou zprávy ze sportu.

>Příloha ČE1, bod 5.2

Alice má ráda fotbal. Alice má ráda operu.

Fotbal je v úterý 6. ledna v 7 večer. Opera je v pondělí 6. ledna v 8 večer.

3. Na fotografiích vidíte další akce z kulturního programu. Doplňte, co je to. A. balet B. koncert C. film D. výstava E. divadelní hra F. detektivka 5. 6.

1.

3.

2.

CD: 44 4. Poslouchejte a doplňte, kdy je to. Například: Kdy je opera? – Opera je v pondělí v 8.30. 1. Kdy je koncert ? – Koncert je v pondělí v . 2. Kdy je balet? – Balet je v úterý v . 3. Kdy je film? – Film je ve středu ve .

4.

4. Kdy je detektivka? – Detektivka je v sobotu v . 5. Kdy je výstava? – Výstava je ve čtvrtek ve odpoledne. 6. Kdy je divadelní hra ? – Divadelní hra je v pátek v večer. POZOR: ve dvě, ve tři × v pět, v šest

Kdy je to? hodina

v jednu (hodinu)

>Příloha ČE1, bod 5.1

ve dvě, ve tři, ve čtyři (hodiny)

v pět, v šest... (hodin)

den

5.00–9.00 ráno

9.00–12.00 dopoledne 12.00 v poledne 12.00–17.00 odpoledne

17.00–23.00 večer

23.00–5.00 v noci

týden v pondělí >Příloha ČE1, bod 5.2 a 5.3

v úterý

ve středu

ve čtvrtek

v pátek

v sobotu

v neděli PAMATUJTE SI: v sobotu + v neděli o víkendu

38 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 1 CD: 45

5. Poslouchejte a opakujte.

6. Jaké další akce znáte? Čtěte. Rozumíte?

v pět, v šest, v noci, v pondělí, v pátek, ve dvě, ve tři, ve čtyři, ve dvanáct, ve středu, ve čtvrtek

hokej, tenis, fotbal, festival, konzultace, konference, lekce, mítink, diskotéka, prezentace

CD: 46

7. Kdy je to? Poslouchejte a doplňte čas. 1. Fotbal je v pondělí ve . 2. Diskotéka je ve středu v . 3. Konference je v ráno. 4. Film je ve čtvrtek v večer. 5. Mítink je v dopoledne.

06. Prezentace je v úterý ve 07. Festival začíná v ráno. 08. Tenis začíná v sobotu ve 09. Lekce končí v . 10. Hokej končí ve v noci.

odpoledne. .

>Příloha ČE1, bod 5.4

Datum Doplňte formy v tabulce. den 1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pát 6. šest 7. sedm 8. osm 9. devát 10. desát 11. jedenáct 21. dvacátého prvního 31. třicátého prvního…

PAMATUJTE SI: Kolikátého je dneska? – Je prvního ledna.

8. Označte, v jakém měsíci najdete toto slovo.

měsíc 1. ledna 2. února 3. března 4. dubna 5. května 6. června 7. července 8. srpna 9. září 10. října 11. listopadu 12. prosince

9. Ptejte se a reagujte.

led

dub

list

srp

bříza

červená květina

Kolikátého je dneska? Kolikátého je zítra? Kolikátého máte narozeniny?

10. Čtěte datum. 8. 1.

30. 9.

7. 6.

6. 11.

10. 5.

8. 7.

5. 3.

3. 4.

21. 8.

11. Podívejte se na Kulturní program ve cvičení 12. Co je divadelní hra, opera, film, výstava, koncert?

1. 12.

11. 2.

9. 10.

PAMATUJTE SI: od – do

12. Ptejte se a reagujte.

Například: od 1. 8. do 7. 8.

Kdy je ...? V kolik hodin je ...? Odkdy dokdy je ...? Kulturní program na týden od 1. 8. do 7. 8. Nový český film Anděl Exit 6. 8. ve 20.30 KLUBOVÉ KINO MAT Karlovo náměstí 19, P2

Václav Havel

LARGO DESOLATO 6. 8. ve 14.00 a v 19. 00 REDUTA, Národní třída 3

Skupina Monkey Business a Tonya Graves. 3. 8. v 19. 30 AGHARTA JAZZ CENTRUM Železná 16, P2

Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, P1

Moderní fotografie Od 1. 7. do 8. 8. Denně od 10. 00 do 18.00

Festival JEDEN SVĚT Od 3. 8. do 15. 8. Denně v 18.30

Anton Pavlovič Čechov

Tři sestry

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

KINO EVALD

Anenské náměstí č. 5, P1

Na Perštýně 8, P1

5. 8. ve 20.00

Antonín Dvořák SYMFONIE Z NOVÉHO SVĚTA 3. 8. v 19.00

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA 2. 8. v 19.00

KOSTEL SV. MIKULÁŠE Malostranské náměstí

NÁRODNÍ DIVADLO Národní třída 1289/1

39 Cv. 7 Cv. 10


Lekce 5 B | Kdy se sejdeme? 1. Podívejte se na fotografii. Kde jsou Romana a Zdeněk? Co dělají? CD: 47

2. Poslouchejte dialog. Označte Nechceš jít na diskotéku? Nechceš jít na tenis?

, co slyšíte.

Kdy se sejdeme? – Třeba zítra ve čtyři. Kdy se sejdeme? – Třeba zítra v šest.

CD: 47

3. Poslouchejte. Doplňte. Je pátek ráno. Zdeněk a Romana jsou 1. Zdeněk: Nechceš jít 2. ? Romana: A kdy? Zdeněk: Dneska v 3. odpoledne. Romana: Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. Můžu zítra 4. Zdeněk: Zítra 5. nemůžu, musím studovat. Můžeš zítra odpoledne? Romana: Ano, můžu. Zdeněk: Kdy se sejdeme? Romana: Třeba zítra ve 6. ? Hodí se ti to? Zdeněk: Ano, hodí. Těším se! PAMATUJTE SI: Hodí se ti/vám to? 4. Odpovězte na otázky. Ano, hodí./Ne, nehodí. 1. Je pátek ráno? ANO / NE 2. Musí Romana dneska odpoledne studovat? ANO / NE 3. Musí Zdeněk zítra ráno pracovat ? ANO / NE 4. Mají Romana a Zdeněk čas zítra ve 4? ANO / NE

5. Doplňte podle textu fráze, typické pro tuto situaci. 1. 2.

jít na tenis ? 3. čas, pracovat. 4.

se sejdeme? se ti to? – Ano,

Modální verba V textu vidíte: Nechceš jít na tenis? Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. chtít*, chci moct*, můžu muset, musím >Příloha ČE1, bod 5.5

}

pracovat, studovat, jít* do školy, jít* na tenis...

6. Doplňte konjugaci. já ty on, ona, to my vy oni

CHTÍT* chci (!) chceš

MOCT* můžu

MUSET musím

chtějí (!)

můžou

musí

7. Analyzujte. Doplňte kdo. Například: můžu – (já) můžu 1. musíte 5. 2. chci 6. 3. můžeš 7. 4. chceme 8.

40 Cv. 3

Cv. 6

můžeme musí chceš musíme

9. 10. 11. 12.

může chce můžete musíš

13. 14. 15. 16.

musím můžou chcete chtějí


ČEŠTINA EXPRES 1 8. Tvořte správné formy. 1. já – muset 2. ty – chtít 3. my – moct 4. oni – chtít

5. já – moct 6. my – moct 7. já – chtít 8. ty – moct

9. vy – muset 10. my – chtít 11. oni – moct 12. ty – muset

9. Mluvte o sobě. Doplňte vhodné modální sloveso. 1. V pátek 2. Dneska večer 3. Ve čtvrtek 4. Zítra

jít do školy. jít do kina. jít do divadla. jít do restaurace.

5. V pátek 6. V sobotu 7. V neděli 8. Dneska

jít odpoledne na hokej. jít na diskotéku. jít na koncert. jít na lekci.

10. Napište dialog. Navrhněte akci z tabulky a naplánujte, kdy se sejdete. Nechceš jít/jet ...? Můžeš zítra/v pondělí ...? Máš čas ráno/v 5 ...? Kdy se sejdeme? Hodí se ti to ...?

POZOR: do ×

do restaurace do kina do divadla do hospody do galerie do školy na tenis na fotbal na koncert na výstavu na oběd na výlet na procházku

na + akce a aktivity >Příloha ČE1, bod 5.6

11. Doplňte verba k obrázkům. Rozumíte? A. vařit oběd B. psát* domácí úkoly C. dívat se na televizi

D. poslouchat hudbu E. hrát* volejbal F. pracovat na počítači

G. tancovat na diskotéce H. nakupovat v supermarketu I. spát

J. uklízet byt K. číst* knihu L. vstávat v 6 ráno

1. F

2. __

3. __

4. __

5. __

6. __

7. __

8. __

9. __

10. __

11. __

12. __

12. Mluvte o sobě. Doplňte vhodné sloveso. Ráno musím Dopoledne musím Každý den musím

O víkendu nemusím O víkendu můžu O víkendu nechci

Zítra musím Zítra nechci Zítra nemůžu

13. Seřaďte slova. Čtěte. 1. večer – dneska – jídlo – vařit – musím 2. hrát – odpoledne – chceme – zítra – volejbal 3. chci – v – neděli – supermarketu – nakupovat – v 4. test – psát – musíte – dneska – ráno

5. v – můžeš – pátek – diskotéce – tancovat – na – večer? 6. chceš – dopoledne – zítra – uklízet – odpoledne – nebo? 7. domácí – večer – v – úkoly – musíš – úterý – psát 8. na – v – počítači – pracovat – noci – nemůžu

14. Pracujte v páru. Plánujte, kdy se sejdete. Reagujte negativně. Změňte podtržená slova. Nechceš/nechcete jít zítra na tenis? – Ne, zítra nemůžu. Proč nemůžeš/nemůžete? – Protože musím uklízet.

PAMATUJTE SI: proč? – protože

41


Lekce 5 C | Co rádi děláte? 1. Čtěte.

2. Doplňte jména z textu.

Olga Jandáková a Václav Jandák jsou bratr a sestra, ale každý je úplně jiný. Olga je často unavená. Ráda spí a nerada vstává. Nemá ráda sport a nerada sportuje. Má moc ráda knihy. Ráda čte knihy, noviny a časopisy. Václav je energický a aktivní. Rád vstává v šest hodin ráno a pracuje nebo sportuje. Má rád tenis – rád hraje tenis a často se dívá na tenis v televizi. Něco ale mají Olga a Václav společné. Oba mají rádi dobré jídlo a rádi vaří a jedí.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Tvořte otázky k textu.

má rád tenis. nemá ráda sport. mají rádi dobré jídlo. má moc ráda knihy.

6

rádi vaří a jedí. ráda čte knihy, noviny a časopisy. rád hraje tenis. ráda spí.

Například: Kdo rád čte? Kdo má rád sport?

mít rád × rád

Má ráda knihy.

Má rád tenis.

×

×

Ráda čte knihy.

Rád hraje tenis.

>Příloha ČE1, bod 5.7

4. Co rádi nebo neradi děláte? Doplňte podle modelu. Například: 1. 2. 3.

spím. – Rád/nerad spím. poslouchám hudbu. 4. vařím. 5. se dívám na televizi. 6.

5. Doplňte rád/ráda nebo mám rád/ráda. 1. 2. 3. 4.

detektivky. čtu detektivky. testy. píšu testy.

5. 6. 7. 8.

vstávám v 6 ráno. nakupuju. čtu detektivky.

7. 8. 9.

poslouchám hudbu. hudbu. hraju fotbal. fotbal.

9. 10. 11. 12.

hraju volejbal. uklízím. píšu testy. kávu. piju kávu. se dívám na akční filmy. akční filmy.

6. Vymyslete si 4 otázky pro partnera. Ptejte se a reagujte. Například: Máš rád/a kávu? Hraješ rád/a tenis? CD: 48

7. Poslouchejte, co říká Jana Nová. Co dělá často a co nedělá nikdy? Označte fotografie

8. Mluvte o sobě. Co děláte často nebo jenom někdy? 9. Tvořte negativní věty podle modelu. Pak řekněte o sobě, co je pravda. Například: Mám čas. – Nikdy nemám čas. 1. Tancuju na diskotéce. 4. Čtu knihy. 2. Pracuju na počítači. 5. Hraju fotbal. 3. Nakupuju v supermarketu. 6. Rozumím česky.

10. Mluvte o vaší rodině. Moje maminka často... Můj bratr nikdy... Můj syn někdy...

42 Cv. 10

7. Hraju tenis. 8. Piju alkohol. 9. Jím maso.

10. Uklízím byt. 11. Hraju hokej. 12. Píšu domácí úkoly.

nebo ×.

POZOR: Co nedělá nikdy? > Příloha ČE1, bod 5.8


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 5: Ája a Vánoce

CD: 49

Mám moc práce!

Za týden jsou Vánoce!

V úterý musím uklízet.

Čau Ájo! Kdy se sejdeme?

Ve středu musím vařit.

Nemůžu, musím nakupovat!

Musím vařit!

V pondělí musím nakupovat.

Ve čtvrtek musím zdobit stromeček.

Musím uklízet!

Musím zdobit stromeček!

Ale kde je Pája?

Ahoj Ájo! Veselé Vánoce!

43


Lekce 5 E | Co už umím česky Kdy je to? Kdy je lekce? – Lekce je v pondělí dopoledne. Kdy je koncert? – Koncert je v úterý 6. ledna v 8 večer. Organizujeme setkání Nechceš jít do/na...? Dneska nemůžu. Nemám čas, musím studovat. Můžu zítra odpoledne. Kdy se sejdeme? – Sejdeme se... Hodí se ti to? – Ano, hodí. Ne nehodí.

POZOR: Rád hraju tenis. × Mám rád tenis

Co rád/ráda dělám Rád hraju tenis. Ráda čtu. Často hraju tenis. Někdy hraju basketbal. Nikdy nehraju volejbal.

POZOR: Rád hraju tenis. ×

Mám rád tenis.

Gramatika Modální verba (slovesa) CHTÍT*

MOCT*

MUSET

chci

můžu

musím

ty

chceš

můžeš

musíš

on, ona, to

chce

může

musí

my

chceme

můžeme

musíme

vy

chcete

můžete

musíte

oni

chtějí

můžou

musí/musejí

Modální verba (slovesa) + infinitiv! Chci pracovat. Můžu pracovat. Musím pracovat. Důležité fráze Kdy je to? V kolik hodin je to? Kolik je hodin? Kolikátého je dneska? Kolikátého je zítra? Kolikátého máte narozeniny? Slovní zásoba Den, týden, měsíc, rok Ráno, dopoledne, odpoledne, večer, v noci V pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli Vařit jídlo, psát domácí úkoly, dívat se na televizi, poslouchat hudbu, hrát volejbal, spát... Výslovnost CD: 50 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. be – bě: bez – běs zaber – záběr Robe – robě

44

pe – pě: pes – pět petice – pětice klepe – slepě

ve – vě: ven – věc vedro – vědro plave – plavě

me – mě: mech – měch prameny – proměny láme – rámě


Lekce 6

Slavní Češi a Češky Co jsi dělal/dělala včera? Znát, vědět, umět Komiks: Ája a Pája na hradě Kaprštejn

45


Lekce 6 A | Slavní lidé

POZOR: člověk × lidé, lidi

1. Znáte nějakého slavného člověka? Kdo je slavný nebo slavná? 2. Čtěte text ve cvičení 3. Označte správnou odpověď. 1. Božena Němcová byla a) herečka b) spisovatelka c) zpěvačka

3. T. G. Masaryk byl a) první český herec b) první český prezident c) první český spisovatel

5. Dana Zátopková byla a) sportovkyně b) politička c) učitelka

2. Božena Němcová měla a) dvě děti b) tři děti c) čtyři děti

4. T. G. Masaryk a) pracoval na počítači b) pracoval ve firmě c) pracoval na univerzitě

6. Emil Zátopek vyhrál závod a) na 5 kilometrů b) na 10 kilometrů c) na 5 a na 10 kilometrů a maraton

3. Čtěte.

Božena Němcová byla česká spisovatelka. Narodila se v roce 1820. Němcová byla krásná a talentovaná, ale její manžel měl politické a finanční problémy a Němcová často neměla peníze. Měla čtyři děti, tři syny a dceru. Božena Němcová psala romány, povídky a pohádky. Její román Babička je velmi slavný. Její romantické prózy měl rád Franz Kafka. Němcová umřela v roce 1862.

Tomáš Garrique Masaryk byl filozof a politik. Byl to první český prezident. Narodil se v roce 1850. Studoval filozofii a potom učil na univerzitě jako profesor a psal o filozofii. Od roku 1918 do roku 1935 byl prezident Československa. Jeho manželka byla Američanka. Měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery. Jeho přítel byl slavný český spisovatel Karel Čapek. Masaryk rád jezdil na koni a byl velmi populární. Umřel v roce 1937.

Emil Zátopek (1922–2000) a jeho manželka Dana Zátopková (1922) byli sportovci. Emil a Dana se narodili ve stejný den a taky ve stejný den vyhráli zlatou medaili na olympiádě ve Finsku v roce 1952. Emil tam dokonce vyhrál tři závody: na 5 kilometrů, na 10 kilometrů a maraton a vytvořil tři olympijské rekordy. Byl to nejslavnější český atlet ve dvacátém století.

4. Doplňte jméno. 1. 2. 3. 4. 5.

se narodil v roce 1850. se narodila v roce 1820. se narodili ve stejný den. měla čtyři děti. měl čtyři děti.

6. 7. 8. 9. 10.

vyhráli zlatou medaili. často neměla peníze. učil na univerzitě jako profesor. rád jezdil na koni. byli sportovci.

5. Znáte tyto profese? Spojte maskulinum a femininum. Například: prezident – prezidentka prezident filozof vědec politik cestovatelka filozofka vědkyně skladatelka profesor cestovatel sportovec zpěvák prezidentka herečka spisovatelka zpěvačka skladatel herec spisovatel malíř malířka politička sportovkyně profesorka

6. Řekněte, kdo byl nějaký slavný zpěvák, zpěvačka, vědec, vědkyně... Pak napište krátký text. Například: Michael Jackson byl zpěvák. Edith Piaf byla zpěvačka.

46 Cv. 3

PAMATUJTE SI: Narodil/a se v roce 1820. Čteme: v roce osmnáct set dvacet Emil Zátopek (1922–2000) Čteme: devatenáct set dvacet dva až dva tisíce


ČEŠTINA EXPRES 1 Minulý čas (on, ona, ono/to, oni). Doplňte do tabulky všechny formy. infinitiv být narodit se psát studovat učit vyhrát

on byl

singulár ona byla

ono/to bylo

plurál oni byli

PAMATUJTE SI: byl × byla × bylo × byli

>Příloha ČE1, bod 6.1

Nepravidelná slovesa: a) být – byl, psát – psal, spát – spal, pít – pil b) číst – četl, chtít – chtěl, jít – šel, šla, jíst – jedl, mít – měl, moct – mohl, umřít – umřel >Příloha ČE1, bod 6.1 a 6.2

7. Procvičujte pravidelná slovesa. Doplňte.

8. Procvičujte nepravidelná slovesa. Doplňte.

Například: Jan (pracovat). – Jan pracoval. 1. Robert (nakupovat) v supermarketu. 2. Fred (poslouchat) hudbu. 3. Tamara (tancovat) na diskotéce. 4. Aneta (hrát) volejbal. . 5. Olaf o víkendu (lyžovat) 6. Halina (studovat) matematiku. 7. Mohamed (vařit) arabské jídlo. 8. Nataša a Andrej (uklízet) byt. 9. Hans a Inge (vstávat) v 7 hodin ráno. 10. Jana a Jan (cestovat) po celém světě.

9. Pracujte se slovníkem. Napište v minulém čase.

Například: (být): Můj bratr byl v supermarketu. 1. Moje maminka (být) v práci. 2. Moje kolegyně (psát) test. 3. Můj syn (spát) celý den. jenom vodu. 4. Můj dědeček (pít) 5. Můj kamarád (mít) čas. 6. Můj asistent (číst) dokumenty. 7. Moje sestra (jíst) zeleninu. 8. Moje učitelka (jít) do restaurace. 9. Můj kolega (nemoct) jít do práce. 10. Moje kamarádka (nechtít) jít do školy.

1. Moje babička __________ (být) učitelka. __________ (Mít ráda) historii a operu. Často __________ (poslouchat) klasickou hudbu. 2. Můj dědeček __________ (být) doktor. __________ (Mít rád) sport. Rád __________ (hrát) tenis a __________ (lyžovat). 3. Můj bratr Pavel __________ (být) večer unavený. __________ (Muset) vstávat v 5 hodin ráno. __________ (Jít) do práce pěšky, protože metro __________ (nejet). Celý den __________ (telefonovat) a __________ (psát) e-maily. Nic __________ (nejíst) a __________ (pít) jenom kávu, protože __________ (nemít) čas. 4. Moje sestra Helena __________ (nebýt) unavená, protože __________ (nejít) do práce a __________ (moct) ráno dlouho spát. __________ (vstávat) v 10 hodin a dopoledne __________ (hrát) hry na počítači. POZOR: Odpoledne __________ (jet) na oběd do restaurace a pak __________ (nakupovat) oblečení. jít* – šel, šla, šli Večer __________ (jít) s přítelem do kina. jet* – jel 10. Pozor na slovesa jít, jet a jíst! Tvořte věty v minulém čase. jíst – jedl Například: syn – jít do kina: Syn šel do kina. 1. kamarád – jít do práce 4. kamarádka – jet na výlet 7. manželka – jít do školy 2. sestra – jet autem 5. kamarádi – jít do galerie 8. manžel – nejíst maso 3. bratr – nejíst knedlíky 6. syn – jíst zeleninový salát 9. rodiče – jet do divadla

11. Jakub dělal party pro kamarády. Napište, co dělal (nebo dělali) nejdřív, pak/potom a nakonec. s hrát karty

s nakupovat jídlo a pití

12. Tvořte věty v minulém čase.

s jít spát

1. Evžen nejdřív (nakupovat) v supermarketu a pak (vařit). 2. Pavla nejdřív (vařit), pak (jíst) oběd a nakonec (pít) kávu. 3. Studenti nejdřív (číst), pak (mluvit) a nakonec (psát) test.

s jíst a pít

s zvát kamarády

s vařit

s tancovat

s uklízet

4. Jan (hrát) nejdřív tenis a potom volejbal. 5. Ondřej a Dana (být) v restauraci a pak (jet) do kina. 6. Eva (chtít) pracovat, ale nakonec (jít) spát.

47 Cv. 8


Lekce 6 B | Co jsi dělal/dělala včera? 1. Podívejte se na fotografii. Hádejte, kde jsou Irena a Martin. Co dělají? CD: 51

2. Poslouchejte. Doplňte, kdo. 1. Kdo včera dopoledne spal? – 2. Kdo uklízel a vařil? – 3. Kdo nedělal nic? – 4. Kdo byl u holiče? –

3. Čtěte dialog. Všimněte si forem minulého času.

4. Co říkají Martin a Irena? Napište formy sloves v minulém čase.

Je ráno. Irena a Martin jsou ve škole. Pijou kávu a povídají si. Irena: Co jsi dělal včera? Byl jsi doma? Martin: Ano, byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači. Odpoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. Irena: A co jsi dělal potom? Martin: Uklízel jsem a pak jsem vařil. A co jsi dělala ty? Irena: Hm, nedělala jsem nic. Spala jsem a pak jsem byla u holiče. Nevidíš?

jsi dělal

Minulý čas (například být) Doplňte negativní formy. já byl/byla jsem ty byl/byla jsi on, ona, to byl, byla, bylo – – – my byli jsme vy byli jste oni byli – – –

POZOR: 2. logická pozice: Byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači.

nebyl jsem

>Příloha ČE1, bod 6.4

>Příloha ČE1, bod 6.1, 6.2 a 6.3

5. Mluvte o sobě. Řekněte, co jste dělali nebo nedělali včera. Například: Hrál/a jsem volejbal. Neposlouchal/a jsem hudbu. s hrát volejbal s poslouchat hudbu s psát test s číst detektivku s vařit oběd s pít alkohol s jet autobusem s jíst zeleninu s být u holiče s pracovat na počítači

s uklízet byt s vstávat v 6 ráno s dívat se na televizi

6. Tvořte negativní formy. Například: Měl jsem čas. – Neměl jsem čas. 1. Byl jsem ve škole. 5. Měli jste čas? 2. Pili jsme kávu. 6. Pracovala jsem na počítači. 3. Petr byl doma. 7. Eva se učila. 4. Hrála jsem tenis. 8. Chtěli jsme tancovat.

7. Analyzujte podle modelu. Například: pracoval jsem – já 1. byl jsi – 2. měl – 3. psal jsem – 4. vařili jste – 5. uklízeli – 6. poslouchali jsme – 7. pracovala – 8. dívali se –

48 Cv. 7

9. Spal jsem 10 hodin. 10. Jan a Iva byli ve škole. 11. Pili jsme čaj. 12. Jedla jsem polévku.

8. Tvořte minulý čas. Například: Jan pracuje. – Jan pracoval. 1. Studuju češtinu. 2. Vaříš kávu? 3. Co dělá maminka? 4. Pracujeme na počítači. 5. Ben spí. 6. Posloucháme hudbu. 7. Kamarádi nejsou doma. 8. Dívám se na televizi.

13. Studoval jsi češtinu? 14. Četl jsem detektivku. 15. Psali jsme test. 16. Robert hrál tenis.


ČEŠTINA EXPRES 1 9. Změňte podle modelu. POZOR na druhou pozici! Například: Byl jsem doma. Včera jsem byl doma. 1. Vstával jsem v 7 hodin. Ráno 2. Studoval jsem. Dopoledne 3. Jedl jsem v restauraci. V poledne 4. Pracoval jsem na počítači. Odpoledne 5. Neměl jsem čas. Večer 6. Psali jsme test. Včera 7. Hrál jsem volejbal. V sobotu večer 8. Spal jsem. V noci

10. Tvořte věty v minulém čase. POZOR na druhou pozici! Například: (já) – spát: Spal/a jsem. 1. (já) – pracovat – na počítači 2. včera – (já) – pracovat 3. (my) – pít – džus 4. co – (ty) – vařit? 5. (vy) – hrát – tenis? 6. v noci – (já) – nemoct – spát 7. (my) – nechtít – uklízet 8. (ty) – číst – ten – nový – román?

CD: 52

12. Poslouchejte. Označte

, co slyšíte.

Byl jsi včera doma? Byls včera doma? Vařila jsi guláš? Vařilas guláš? Pracoval jsi na počítači? Pracovals na počítači? Měla jsi o víkendu čas? Mělas o víkendu čas? Šel jsi v pátek do práce? Šels v pátek do práce? Jedla jsi už někdy ovocné knedlíky? Jedlas už někdy ovocné knedlíky?

POZOR: byl jsi > byls, byla jsi > bylas vařil jsi > vařils, vařila jsi > vařilas

11. Připravte si otázky pro partnera. Používejte výrazy dneska, včera, o víkendu, minulý týden/měsíc/rok.

>Příloha ČE1, bod 6.3

Například: Byl jsi včera večer doma? – Ano, byl. Četla jsi ten nový román? – Ne, nečetla.

13. Podívejte se na obrázky. Co Štěpán Verner dělal, když byl malý?

1

2

3 5 6

4 7

14. Štěpán Verner je teď dospělý a má syna. Mluví se synem. Je pravda všechno, co říká? „Když jsem byl malý, moc dobře jsem se učil. Odpoledne jsem sportoval, hrál jsem fotbal. Byl jsem výborný fotbalista! Večer jsem se nikdy dlouho nedíval na televizi. Nikdy jsem neměl džíny nebo kolo jako ty, protože jsme neměli peníze. Jedl jsem všechno, co maminka uvařila. Každý den jsem nakupoval jídlo a pití. Moc rád jsem četl a uklízel. Výborně jsem vařil. Byl jsem ideální syn!“

8

Když jsem byl malý...

15. Co jste dělali vy, když jste byli malí? Řekněte dvě pravdy a jednu lež. 49 Cv. 10


Lekce 6 C | Znát, vědět, umět 1. Čtěte. Odpovězte na otázky v kvízu. Leszek Konczalowski je z Polska. Bydlí v České republice a umí už docela dobře česky. Zná českou kulturu a historii. Připravil krátký kvíz pro kamarády z jazykové školy.

Znáte českou kulturu a historii? 1. Víte, kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk? a) Byl to prezident. b) Byl to skladatel. c) Byl to herec.

3. Víte, kde žije spisovatel Milan Kundera? a) V České republice. b) Ve Francii. c) V USA.

5. Slavný král, který v Praze založil univerzitu a most, byl a) Karel I. (čti: první) b) Karel III. (čti: třetí) c) Karel IV. (čti: čtvrtý)

2. Víte, kdy umřel náboženský reformátor Jan Hus? a) V roce 1615. b) V roce 1915. c) V roce 1415.

4. Víte, jak se jmenuje česká hymna? a) Kde je můj dům? b) Kde domov můj? c) Kde jsem doma?

6. Víte, jak se jmenuje slavný román Boženy Němcové? a) Dědeček. b) Maminka. c) Babička.

4. Pracujte v páru. Používejte slovesa znát, vědět, umět. Ptejte se a reagujte.

znát × vědět × umět

Například: Znáš...? Víš,...? Umíš...?

Porovnejte. Pak najděte a označte věty se slovesy znát, vědět, umět ve cvičení 1 a v kvízu. znát + objekt (akuzativ) vědět, + kdo... / kdy... / kde... / jak... umět + česky, anglicky, rusky... / vařit, plavat, lyžovat...

francouzsky rusky

2. Doplňte znát, vědět nebo umět. česky: Umím česky. hrát tenis. , kdo je Barack Obama. Boženu Němcovou. , kdy je koncert. vařit. , kde je hotel Hilton.

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: znát – Praha: Znáš Prahu? 1. znát – Česká republika 2. znát – Londýn 3. vědět – kdo – být – T. G. Masaryk 4. vědět – kdy – být – příští – lekce 5. umět – dobře – plavat 6. umět – dobře – anglicky

50 Cv. 4

malovat česky

>Příloha ČE1, bod 6.5

Například: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

kdo byl první český prezident

PAMATUJTE SI: Umím česky. ×

Studuju češtinu.

nějakou českou zpěvačku

kde je Český Krumlov

nějakého českého zpěváka

tancovat

kdo je teď český prezident

německy

zpívat

španělsky

Prahu

nějakou českou sportovkyni

vařit nějaký český film

lyžovat

italsky

kde je hrad Karlštejn nějakého českého politika

5. Vymyslete si další 3 podobné otázky pro partnera. Pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. 6. Napište kvíz o České republice nebo o vaší zemi.


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 6: Ája a Pája na hradě Kaprštejn

CD: 53

Vítám vás na hradě Kaprštejn! Já jsem baronka Žofie Kaprštejnová.

V roce 1250...

Náš hrad má dlouhou historii.

V roce 1650...

V roce 1850...

Jmenovala se Eulálie Kaprštejnová. To je moje prapraprapraprababička.

Jůůů!

Straší tady jako bílá paní.

Jmenoval se Bonifác Kaprštejn. To je můj praprapraprapradědeček.

Těší mě! A to je můj manžel.

Jééé!

Straší tady jako bezhlavý rytíř.

Upír!

Pomoc!

Promiňte! Hráli jsme divadlo!

51


Lekce 6 E | Co už umím česky Otázka a reakce Kdo byl T. G. Masaryk? – Byl slavný filozof a politik. Kdo byla Božena Němcová? – Byla česká spisovatelka. Co jsi dělal včera? – Uklízel jsem a pak jsem vařil. Co jsi dělala včera? – Nedělala jsem nic. Nejdřív, pak, potom, nakonec

Jakub nejdřív zval kamarády, potom uklízel, pak nakupoval jídlo a pití, potom vařil a nakonec tancoval.

Znát, vědět, umět Znáš T. G. Masaryka? Znáš Prahu? Víš, kdo byl T. G. Masaryk? Víš, kde je Praha? Umíš česky? Umíš plavat? Gramatika Préteritum (minulý čas) – například verbum (sloveso) BÝT: POZOR: já byl/byla jsem byl jsi = byls ty byl/byla jsi byla jsi = bylas on, ona, to byl, byla, bylo my byli jsme vy byl jste, byla jste, byli jste oni byli Nepravidelná verba (slovesa): být – byl, pít – pil, mít – měl, psát – psal, spát – spal... mít – měl, číst – četl, jíst – jedl, jít – šel, šla, šli, chtít – chtěl, moct – mohl, umřít – umřel.... Negace (zápor): Nebyl jsem doma. Druhá logická pozice pomocných sloves: Byl jsem celý den doma. Včera jsem byl celý den doma. Důležité fráze Když jsem byl malý... Když jsem byla malá... Nikdy jsem neměl džíny nebo kolo jako ty. Umím česky. Mluvím česky. Učím se česky. × Studuju češtinu. Slovní zásoba Slavní muži: filozof, vědec, profesor, cestovatel, skladatel, spisovatel, malíř... Slavné ženy: filozofka, vědkyně, profesorka, cestovatelka, skladatelka, spisovatelka, malířka... Výslovnost CD: 54 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. r – ř: rek – Řek ra – řa rada – řada re – ře hrad – hřad ry – ři var – vař ro – řo kur – kuř ru – řu tvar – tvař rou – řou rarášek – řeřicha

52


Lekce 7

Kde jsi byl/a? Ukradené diamanty Kde jste byli na dovolené? Komiks: Kde byla Ája?

53


Lekce 7 A | Kde jsi byl/a? CD: 55

1. Poslouchejte. Odpovězte na otázky. Kde je Dáša? Kde je Roman?

2. Co je/není pravda? 1. Dáša nebyla ve škole. 2. Dáša byla v restauraci na obědě. 3. Dáša je teď na diskotéce. 4. Roman byl ráno u doktora. 5. Roman není nemocný.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

CD: 55

3. Poslouchejte dialog. Doplňte prepozice v/ve, na a u. Roman: Co jsi dneska dělala, Dášo? Kde jsi byla? Dáša: Dopoledne jsem byla 1. škole 2. angličtině. Pak jsem byla 3. restauraci 4. obědě a pak 5. návštěvě 6. kamarádky. Teď jsem 7. klubu 8. diskotéce. A co ty? Kde jsi? Nechceš taky přijít? doktora a teď jsem doma a ležím. Roman: Já nemůžu. Ráno jsem byl 9. Mám kašel a rýmu. Neslyšíš?

Kde? Statická slovesa + prepozice v, na, u Doplňte příklady z textu. V/VE + lokál být*

NA + lokál

+ akce a aktivity

U + genitiv

+

>Příloha ČE1, bod 7.1 a bod 7.2

CD: 56 4. Doplňte v nebo ve. Pak kontrolujte poslechem. Například: v kině × ve škole 1. divadle 2. restauraci POZOR: 3. parku v parku [fparku] 4. vlaku v klubu [fklubu] 5. firmě v × ve <Příloha ČE1, bod 5.1 6. klubu

je Hotel e. ř o um Loď jeoři. na m

5. Označte správnou prepozici. 1. Nakupuju v/na/u supermarketu. 2. Pracuju v/na/u kanceláři. 3. Byla jsem v/na/u holiče. 4. Včera jsem byl v/na/u výstavě. 5. Spala jsem v/na/u hotelu. 6. Byl jsem v/na/u doktora.

54 Cv. 3

Cv. 5

7. Sejdeme se v/na/u diskotéce. 8. V pátek jsem byla v/na/u galerii. 9. Jedli jsme v/na/u hospodě. 10. Včera jsem byl v/na/u divadle. 11. Byl jsem v/na/u kamarádky. 12. Plaval jsem v/na/u moři.

Ryba je v moři.


ČEŠTINA EXPRES 1 6. Doplňte v/ve, na nebo u. Pak tvořte věty se slovesy být, pracovat, studovat, bydlet, čekat, sejít se… Například: škole – ve škole: Studuju ve škole. 1. supermarketu 7. diskotéce 2. práci 8. holiče 3. kanceláři 9. restauraci 4. kině 10. doktorky 5. doktora 11. klubu 6. návštěvě 12. letišti

13. 14. 15. 16. 17. 18.

kamaráda obchodě divadle hotelu škole parkovišti

19. 20. 21. 22. 23. 24.

nemocnici hospodě firmě kostele parku nádraží

7. Mluvte o sobě. Kde jste byli včera? Co jste dělali? v/ve, na + lokál sg. Doplňte formy lokálu ze cvičení 4, 5 a 6. nominativ singuláru

lokál singuláru

To je supermarket, hotel, klub...

Jsem v/ve/na supermarketu

koncovky

To je restaurace, práce, kancelář... Jsem v/ve/na To je škola, obchod, kino...

Jsem v/ve/na /

ALE: To je banka. > Jsem v bance. To je Praha. > Jsem v Praze. POZOR: To je náměstí. – Jsem na náměstí. To je nádraží. – Jsem na nádraží. >Příloha ČE1, bod 7.3

8. Ptejte se, kde jste byli o víkendu, a reagujte. Tvořte lokál sg. Například: Kde jsi byl/a o víkendu? – Byl jsem v parku. 1. v (park) 7. v (restaurace) 2. v (hotel) 8. v (nemocnice) 3. v (supermarket) 9. na (lekce) 4. v (klub) 10. na (konference) 5. v (bar) 11. na (letiště) 6. v (hostel) 12. v (kancelář)

13. ve (škola) 14. v (hospoda) 15. na (výstava) 16. v (kino) 17. v (kostel) 18. v (divadlo)

19. v (banka) 20. na (diskotéka) 21. v (Amerika) 22. v (řeka) 23. v České (republika) 24. v (Praha)

9. Doplňte lokál sg. 1. Bydlel jsi v (hotel) nebo v (hostel)? 2. Včera jsem byl ve (škola) na (lekce). 3. Čekáš v (banka) nebo na (parkoviště)? 4. Dva roky jsem bydlela v (Amerika), ale teď bydlím v (Praha). 5. V pátek jsem byla v (práce) a pak na (konference). 6. Tancoval jsem v (klub) na (diskotéka). 7. O víkendu jsme byli na (výstava) v (galerie). 8. Včera jsem byla v (supermarket) a pak na (návštěva) u kamaráda.

10. Tvořte věty v minulém čase. Například: (já) – být – v – kino. Byl/a jsem v kině. 1. (já) – být – v – restaurace. 2. Eva – být – ve – škola – na – lekce. 3. (my) – být – o – víkend – v – Itálie. 4. Lucie – pracovat – v – kancelář.

5. (ty) – být – v – banka? 6. (vy) – být – na – diskotéka? 7. Bob – být – v – nemocnice – u – doktor. 8. (my) – sejít – se – v – divadlo.

11. Používejte tabulku. Napište informace o sobě. POZOR na negaci! Například: Často bydlím v hotelu./Nikdy nebydlím v hotelu. často teď někdy nikdy ne- málokdy

být

pracovat studovat jíst spát tancovat čekat bydlet žít* nakupovat plavat*

škola restaurace práce penzion hostel hospoda moře park hotel firma kancelář letiště byt nádraží řeka doma (!)

55 Cv. 6

Cv. 9


Lekce 7 B | Ukradené diamanty 1. Co to znamená? Používejte slovník. ukradený diamant zloděj za milion korun ukrást* vrátný krupiér sekretářka ptát se opravdu podezřelý

2. Přečtěte si text. Ukradené diamanty Policejní inspektor Holmík hledá zloděje, který v hotelu Adria ukradl diamanty za milion korun. Ptá se lidí z hotelu, kde byli včera. Podezřelý je vrátný pan Máslo, krupiér pan Polívka a sekretářka paní Okurková. Na obrázcích vidíte, kde opravdu byli a co dělali včera.

3. Podívejte se na obrázky. Napište, kde včera byli pan Máslo, pan Polívka a paní Okurková a co tam dělali?

Pan Máslo

Pan Polívka

Paní Okurková CD: 57; 58; 59

4. Pan Máslo, pan Polívka a paní Okurková mluví s inspektorem Holmíkem o tom, kde byli včera. Poslouchejte, co říkají. Jeden neříká pravdu a ukradl diamanty. Kdo je to? 56


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Kde jste byli na dovolené?

PAMATUJTE SI: být na dovolené ×

CD: 60

1. Znáte země Evropské unie? Poslouchejte a opakujte. Rozumíte? 1. Belgie 2. Bulharsko 3. Česká republika (Česko) 4. Dánsko 5. Estonsko

6. Finsko 7. Francie 8. Holandsko 9. Irsko 10. Itálie

11. Litva 12. Lotyšsko 13. Lucembursko 14. Maďarsko 15. Německo

jet na dovolenou

16. Polsko 17. Portugalsko 18. Rakousko 19. Rumunsko 20. Řecko

21. Slovensko 22. Slovinsko 23. Španělsko 24. Švédsko 25. Velká Británie

2. Ukažte tyto země na mapě Evropy. 3. Cestujete rádi? Ptejte se podle modelu. Například: Byl jsi někdy v Estonsku? – Ano, byl./Ne, nebyl.

4. Odpovězte na otázky. V jaké zemi můžete...? 1. Kde můžete pít dobré víno? 2. Kde můžete vidět Louvre? 3. Kde můžete vidět Stonehenge? 4. Kde můžete tancovat flamenco? 5. Kde můžete vidět Vesuv? 6. Kde můžete vidět řeku Dunaj? 7. Kde můžete vidět Alpy? 8. Kde můžete vidět Krakow? 9. Kde můžete jíst Sachrův dort? 10. Kde jste ještě nikdy nebyli?

5. Podívejte se na mapu. Jaké počasí je v Evropě? Například: Ve Španělsku je teplo. Je hezky. Je slunečno. Je ošklivo. Je zataženo. Je teplo. Je + 30° (stupňů).

SEVER(NÍ)

ZÁPAD(NÍ)

VÝCHOD(NÍ)

JIH (JIŽNÍ)

Je zima. Je - 5° (stupňů). Prší. Sněží. Je vítr.

6. Diskutujte. V jaké zemi byste chtěli bydlet a proč? Například: Chtěl/a bych bydlet ve Francii, protože je tam hezky a slunečno.

7. Diskutujte. Jaké počasí je u vás (= ve vaší zemi) na jaře, v létě, na podzim, v zimě? Jaké počasí je dneska?

PAMATUJTE SI: u vás × u nás

57 Cv. 4

Cv. 5


Lekce 7 CD: 61; 62; 63

7. Poslouchejte 3 dialogy, ve kterých mluví lidé o dovolené. Označte 1

Dialog:

2

, co slyšíte. 1

Dialog:

3

Byl/a ve Španělsku.

Bylo hezky a slunečno.

Byl/a ve Švédsku.

Bylo teplo, ale byl vítr.

Byl/a ve Švýcarsku.

Bylo ošklivo, zima a pršelo.

2

3

8. Spojte otázky a odpovědi. Pak pracujte v páru. Mluvte o dovolené. Ptejte se a reagujte. 1. Kde jste byl/a naposled na dovolené? 2. Kdy to bylo? 3. Jak dlouho jste tam byl/a? 4. Jaké bylo počasí? 5. Co jste tam dělal/a? 6. Co jste tam viděl/a? 7. Co jste jedl/a a pil/a? 8. Jaké to bylo?

A. Viděl jsem zajímavé památky. B. Jedl jsem výbornou pizzu a pil jsem italské víno. C. Bylo to moc hezké, ale dost drahé. D. Byl jsem tam dva týdny. E. Bylo hezky, ale někdy byl vítr a jednou pršelo. F. V létě. G. Plaval jsem a opaloval jsem se. H. V Itálii.

1

9. Kdo je na dovolené ve městě, u moře, na chatě a na horách? Co tam může dělat? CD: 64

10. Michal a Luděk mluví o dovolené. Poslouchejte. Odpovězte na otázky.

Luděk

Michal

Kde byl? Co tam dělal? Jaké bylo počasí? Bylo to drahé nebo levné?

CD: 64

11. Označte

, o čem Michal a Luděk mluví.

o restauraci o škole o moři o práci o jídle a pití o hotelu o chatě o lyžování o kamarádovi o počasí o cestování o horách (pl.) o módě o divadle o penězích (pl.)

mluvit, povídat si, slyšet, číst + o + lokál. Zopakujte si koncovky lokálu sg. pro lokality. Porovnejte: V baru mluvíme o skandálu. V restauraci mluvíme o konferenci. V hospodě mluvíme o módě. POZOR: Masculinum animatum má koncovku -ovi: To je kamarád. × Mluvíme o kamarádovi. >Příloha ČE1, bod 7.3 a 7.4

12. O čem mluvíme, povídáme si, slyšíme nebo čteme? Tvořte lokál sg. 1. Včera jsem slyšel o (skandál). 2. Moje kamarádka nikdy nemluvila o (politika). 3. Robert četl zajímavou knihu o (historie). 4. Petr a Jan si v hospodě povídali o (fotbal) . 5. Už jsi slyšel o nové (móda)?

6. Povídali jsme si o (film). 7. Četl jsem knihu o (cestování). 8. Často jsme si povídali o (jídlo a pití). 9. Včera jsme mluvili o (kamarád). 10. Spisovatel psal knihu o (prezident).

13. O čem často mluvíte? Napište 3 otázky pro partnera. Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Mluvíš často o sportu? – Ano, protože rád hraju fotbal a lyžuju.

58 Cv. 7

2

3 4


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 7: Kde byla Ája?

CD: 65

Ta naše Ája je hrozná!

Pořád je někde pryč, neuklízí a neučí se!

Ájo, pojď sem!

Musíš jí něco říct!

U holiče?

Stará se jenom o vlasy, kosmetiku a oblečení!

Kde jsi byla?

Ne.

V obchodě?

Na kosmetice? Ne!

Taky ne!.

A potom jsem byla ve studovně.

Pak jsem byla v knihovně.

Byla jsem ve škole.

Ahoj! Nejdu pozdě?

Ale kde je máma?

Byla jsem v obchodě, na kosmetice a u holiče!

59


Lekce 7 E | Co už umím česky Otázka a reakce Kde jsi byl? – Byl jsem u doktora. Kde jsi byla? – Byla jsem v restauraci na obědě. Mluvíme o počasí Jaké je počasí? Je hezky. Je slunečno. Je teplo. Je ošklivo. Je zataženo. Je zima. Prší. Sněží. Je vítr. Mluvit, povídat si, číst, slyšet... Mluvili jsme o... Povídali jsme si o... Četl jsi o...? Slyšela jsi o...? Gramatika Vyjádření lokace: statická verba (slovesa) + prepozice (předložky) být, pracovat, v/ve + lokál (šestý pád): v restauraci, ve škole, v kině, v divadle, v klubu... studovat, bydlet, na + lokál (šestý pád): na koncertě, na diskotéce, na obědě, na angličtině... čekat, sejít se... u + genitiv (druhý pád): u doktora, u holiče, u kamaráda, u kamarádky...

}

Lokál singuláru (šestý pád jednotného čísla) Byl jsem v supermarketu. Byl jsem ve škole. Byl jsem v hospodě. Byl jsem v restauraci. Prepozice s lokálem (předložky se šestým pádem) v/ve, na, o Důležité fráze Kde jste byli na dovolené? Kde jste byli o víkendu? Jaké bylo počasí? Jaké to bylo? Slovní zásoba Belgie, Bulharsko, Česká republika (Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie... Výslovnost CD: 66 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. h – ch: ha – cha hlad – chlad, he – che hodit – chodit, hy – chy hutě – chutě, ho – cho míhá – míchá, hu – chu výhody – východy, hou – chou prahy – prachy

60


Pracovní Lekce 1 sešit

61


Lekce 1

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Přeložte do vašeho jazyka. 1. Jak se řekne...? 2. Co znamená...? 3. Jak se to píše? 4. Děkuju. – Prosím. 5. Rozumíte? – Rozumím.

6. Ještě jednou, prosím. 7. Dobře. 8. Špatně. 9. Ano. 10. Ne.

2. Doplňte kdo nebo co.

1.

je to?

2.

je to?

3.

je to?

3. Čtěte česká města. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky.

4.

je to?

5.

je to?

6.

je to?

4. Procvičujte výslovnost. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky. 1. vily – víly 2. dám – dam 3. mile – milé 4. kůl – kul 5. mlaty – mladý 6. voda – móda 7. mražení – mrazení 8. hodit – chodit

9. ďas – dar 10. tuk – ťuk 11. ňafá – nafta 12. tykat – tikat 13. hodný – hodní 14. díky – dýky 15. sten – stěn 16. děkuju – deka

5. Procvičujte výslovnost. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky.

paní koš

kos

kočka

6. Doplňte á, é, č, ý (2x) a ou. Pak čtěte pozdravy.

čočka

Dobr... r...no!

Dobr... noc! Dobr... den!

Dobr... ve...er!

62

páni


B

Lekce 1

Lekce 1

7. Seřaďte dialog 1 (1–12) a dialog 2 (1–10). Pak kontrolujte poslechem. Paolo a Lori jsou v kanceláři. Kurt a Mai jsou v restauraci. 1. Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Co děláš? Co děláte? 1. Ahoj! Já jsem Kurt. Těší mě. Jsem studentka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Čau! Já jsem Mai. Na shledanou! Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Kanady. A vy? Odkud jsi, Mai? Těší mě. Jsem student. A ty? Odkud jste? Čau! Jsem ekonom. A vy? Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Jsem učitelka. Jsem z Německa. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Jsem z Itálie.

8. Co říkáme ve formální a neformální situaci? Doplňte. Ahoj! Dobrý den! Na shledanou! Čau!

Odkud jste? Co děláte?

Odkud jsi? Co děláš? Promiňte, musím jít. Promiň, musím jít. A ty? Těší mě. A vy?

Ve formální situaci: Dobrý den!

V neformální situaci:

9. Spojte. 1. Na shledanou. A. Jsem student. 2. Co děláte? B. Ne, já jsem učitelka. 3. Odkud jsi? C. Z Kanady. 4. Ahoj! D. To je Václav Havel. 5. Těší mě! E. Čau. 6. Kdo je to? F. To je Pražský hrad. 7. Co je to? G. Těší mě. 8. Vy jste studentka? H. Na shledanou.

10. Napište formální a neformální dialog. A.

A B.

B

63


Lekce 1

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

11. Doplňte osobní zájmena. smy sty sjá sona sto svy (2x) son soni

7. 1.

2.

6. 3.

4.

5.

12. Doplňte konjugaci slovesa být. pozitivní formy já

negativní formy

jsem

ty on, ona, to my vy oni

jsou

13. Doplňte konjugaci slovesa dělat. pozitivní formy já

negativní formy

dělám

ty on, ona, to

1 my vy

oni

dělají

14. Analyzujte verba. Doplňte kdo. Například: jsem – já jsem jste 4. 1. 2. děláš 5. 3. dělá 6.

jsi 7. jsme 8. děláme 9.

děláte je jsou

15. Tvořte verba.

Například: (já) být – jsem 1. (ty) být – 2. (on) být – 3. (já) dělat – 4. (ty) dělat –

5. (vy) dělat – 6. (my) dělat – 7. (já) být – 8. (my) být –

9. (on) dělat – 10. (vy) dělat – 11. (vy) být – 12. (oni) být –

16. Tvořte věty. 1. 2. 3. 4.

64

8.

(já – být) student. (on – být) učitel. (my – být) z Itálie. (vy – být) z Německa?

5. 6. 7. Co 8. Co

(ona – být) učitelka. (ty – být) z Kanady? (vy – dělat)? (ty – dělat)?

9.


17. Co říkají? Doplňte. A. Na shledanou. E. Těší mě.

D

Lekce 1

Lekce 1

B. To je pan Hanuš a to je paní Malá. C. Ahoj! D. Těší mě! F. Promiňte, už musím jít. G. Dobrou noc! H. Čau.

1

2

3

5

4 18. Doplňte maskulinum nebo femininum. 1. student – 2. 3. herec – 4.

5. – učitelka 6. zpěvák – 7. – ekonomka 8. profesor –

– politička – sportovkyně

19. Tvořte věty podle modelu. Například: Brad Pitt není politik, ale je herec. 1. Václav Havel (nebýt) sportovec, ale (být) politik. 2. Julia Tymošenko (nebýt) herečka, ale (být) politička. 3. Karel Gott (nebýt) sportovec, ale (být) zpěvák. 4. Žanna Bičevskaja (nebýt) politička, ale (být) zpěvačka. 5. Lech Walesa (nebýt) herec, ale (být) politik. 6. Brad Pitt (nebýt) zpěvák, ale (být) herec. 7. Gérard Depardieu (nebýt) politik, ale (být) herec. 8. Enya (nebýt) sportovkyně, ale (být) zpěvačka.

20. Tvořte věty podle modelu. Například: Brad Pitt / z Německa / z USA – Brad Pitt není z Německa. Je z USA. 1. Karel Gott / z Ruska / z České republiky 2. Václav Havel / z Irska / z České republiky 3. Julia Tymošenko / z Polska / z Ukrajiny 4. Žanna Bičevskaja / z Kanady / z Ruska 5. Lech Walesa / z Ukrajiny / z Polska 6. Gérard Depardieu / z Kanady / z Francie 7. Enya / z Německa / z Irska 8. Lech Walesa / z Kanady / z Polska

65


Lekce 1

E

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

21. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Část B najdete v Klíči na str. 53. Například: Jaký telefon má…?

66


Lekce 1

1. Co je na ulici? Procvičujte výslovnost. Čtěte. Rozumíte?

A

Lekce 2

2. Co je to? 1. NBAKA – 2. NECEMOCNI – 3. ODIVALD – 4. KOIN – 5. AKVÁRNA – 6. ŠTAPO – 7. SÁDAAMBA – 8. CIEPOLI – 9. ROMET – 10. FORMAINCE – 11. STAURERACE – 12. AŠKLO –

3. Doplňte slova. dole vlevo vpravo nahoře uprostřed

dole

4. Podívejte se na ilustrace. Co je/není pravda?

1. Náměstí je uprostřed. ANO / NE 2. Banka je vpravo. ANO / NE 3. Socha je dole. ANO / NE 4. Kino je vlevo. ANO / NE 5. Nemocnice je nahoře. ANO / NE

6. Most je vlevo. 7. Kostel je dole. 8. Řeka je dole. 9. Škola je vpravo. 10. Obchod je vlevo.

5. Doplňte podle obrázků. 1. 2. 3. 4.

je vedle kavárny. 5. je vedle kina. 6. je vedle zastávky. 7. je vedle školy. 8.

je vedle divadla. je vedle restaurace. je vedle banky. je vedle obchodu.

2 ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

67


Lekce 2

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Seřaďte dialog. Turistka hledá hotel Hilton. Ale kde je metro? Je daleko? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Děkuju. A nevíte,kolik stojí lístek? Ne, nevím. Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? 1. Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole.

7. Co říkají? Doplňte k ilustracím věty z tabulky. Metro je blízko.

1

Musíte jít doleva.

2

Musíte jít rovně.

Metro je daleko.

3

Musíte jít doprava.

4

8. Spojte. 1. autobus 2. metro 3. metro A 4. metro B 5. metro C 6. vlak 7. auto 8. taxík 9. tramvaj

A. vlakem B. metrem béčkem C. autem D. metrem E. autobusem F. taxíkem G. metrem áčkem H. tramvají I. metrem céčkem

2

9. Doplňte jít nebo jet. Pak tvořte věty. Například: metrem béčkem – jet metrem béčkem – Musíte jet metrem béčkem. 1. autobusem 3. autem 5. tramvají 7. 2. metrem áčkem 4. taxíkem 6. pěšky 8.

vlakem metrem céčkem

10. Doplňte věty z tabulky do dialogů 1, 2 a 3. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Prosím vás, nevíte, kde je kino? 1. Turista: Pán: To je tři stanice tramvají a pak asi deset minut pěšky. 2. Turistka: Promiňte, kde je nádraží? Pán: Ne, je blízko. Jděte rovně a pak doleva . Turista: Ano, vidím. Pán: Nádraží je tam dole. 3. Turista: . Pán: Ne, nevím.

68

Je daleko?

.

Prosím vás, nevíte, kolik stojí lístek?

5


Lekce 1

11. Pracujte v páru. Ptejte se na cestu a reagujte.

Například: Prosím vás, nevíte, kde je penzion Kunc? – Musíte jít doleva. To je blízko, asi sto metrů.

B

Lekce 2

PAMATUJTE SI: 100 m = 100 metrů 14 km = 14 kilometrů

69


Lekce 2

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

12. Opakujte všechna slovesa. Doplňte konjugaci sloves. BÝT

MÍT

DĚLAT

HLEDAT

ROZUMĚT

hledám

ty

VĚDĚT

VIDĚT

MLUVIT

vím

máš

on, ona, to my

rozumí jsme

vy

mluvíte

oni

jsou

mají

dělají

vidí

13. Analyzujte verba. Pak tvořte věty. Například: 1. 2. 3. 4.

– dělám: já – dělám

– děláme – vím – rozumím – mluvíte

5. 6. 7. 8.

– hledáš – vidím – mám – hledáte

9. 10. 11. 12.

– vidíte – mluvím – máš – hledám

13. 14. 15. 16.

14. Tvořte verba podle modelu. Například: (já – rozumět) – rozumím 1. (já – mluvit) – 2. (já – vědět) – 3. (my – rozumět) – 4. (vy – muset) – 5. (my – mluvit) –

6. (vy – rozumět) – 7. (ty – muset) – 8. (ty – vědět) – 9. (on – rozumět) 1 0. (on – vidět) –

15. Tvořte věty. Například: (vy) – hledat – supermarket? – Hledáte supermarket? 1. (já) – hledat – kino 2. (ty) – být – tady – blízko? 3. co – (ty) – dělat? 4. (já) – být – z USA 5. co – (vy) – dělat? 6. (já) – nebýt – z Německa. 7. (ty) – hledat – divadlo? 8. jaký – (ty) – mít – telefon? 9. (vy) – nerozumět – anglicky? 10. (ty) – vědět – kde – být – škola? 11. (já) – nerozumět – česky 12. (já) – nevědět – kde – být – metro.

2

. ? ? . ? . ? ? ? . . .

16. Doplňte vhodné sloveso. Například: Jaký (vy) 1. To 2. Vy 3. Ty 4. (Já) 5. (Vy) 6. (Ty) 7. Co 8. (Já)

70

e-mail? – Jaký máte e-mail? škola. 9. (Vy) z Itálie? 10. Jaký (ty) student? 11. (Vy) metro. 12. (Vy) česky? 13. Jak se (ty) anglicky? 14. Jak se (vy) ? Jste učitel? 15. (Vy) , kolik stojí lístek. 16. Co (ty)

, kde je banka? telefon? ten bílý dům? jít doleva! ? ? rovně! ? Náměstí nebo nádraží?

– jsme – dělá – je – máme


17. Seřaďte dialogy. Dialog 1 David je na nádraží. 160 korun. Ano, zpáteční. Kolik to stojí? Zpáteční? Prosím Brno.

D

Lekce 1

Lekce 2

Dialog 2 Monika je v kině. Kolik stojí lístek? 120 korun. Ano, máme. Prosím vás, máte lístky?

18. Kolik stojí lístek na vlak, lístek na tramvaj, lístek do kina a lístek do divadla?

PAMATUJTE SI: PSČ 779 00 můžeme číst: sedm sedm devět nula nula

19. Procvičujte výslovnost. Čtěte adresy. Pečlivě vyslovujte délky.

Milady Horákové 119 779 00 Olomouc Česká republika

Bílinská 125 415 01 Teplice Česká republika

Husova 154 602 00 Brno Česká republika

Vašatova 133 272 01 Kladno Česká republika

20. Ve cvičení 19 označte pěti různými barvami, co je ulice, číslo domu, PSČ, obec a země. 71


Lekce 3

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je jídlo? Co je pití? Doplňte z tabulky. 1. Jídlo:

pivo řízek džus maso voda salát brambory rýže kola čaj víno polévka

2. Pití:

2. Najděte 9x jídlo a pití. Á

M

F

K

A

U

N

R

Č

Š

Ě

K

N

R

F

P

K

Č

A

R

Z

M

R

Z

L

I

N

A

N

N

G

M

Ý

V

Í

N

O

M

Q

D

D

P

K

Ý

B

Ř

É

I

Č

S

W

É

L

Y

E

L

D

H

D

V

O

D

A

S

Z

B

T

Ě

N

L

Y

Č

S

D

Ž

N

R

R

Z

Ů

Ě

Č

A

L

R

Ý

Ž

E

I

N

Ž

K

L

P

Ě

A

Á

Ř

Q

D

Í

M

I

A

G

R

Č

V

I

Í

P

Í

L

O

N

V

Ý

E

F

L

O

N

M

U

M

Š

A

É

P

B

K

F

L

O

F

A

Ě

H

A

T

O

B

T

Č

A

J

B

N

J

Y

C

Í

L

S

Č

Ř

S

M

Ě

T

O

A

N

R

D

H

W

Ý

Í

L

K

K

Č

K

O

L

A

L

Ě

R

J

J

T

F

V

S

V

H

Š

Y

Y

Í

É

M

Š

Ž

K

O

Y

E

Ě

H

Ý

Á

J

B

Č

Í

Ř

3. Doplňte jídlo nebo pití a ceny podle obrázků. Pak přečtěte, kolik to stojí. Například: Guláš a knedlíky stojí 89 korun. guláš a knedlíky 89 Kč 58 Kč 19 Kč česneková polévka hranolky černá káva 46 Kč 17 Kč 30 Kč

1

72

18,- 2

46,- 3

58,-

17,-

89,-

4

5

6

30,-

7

24,- 8

29,- 9

19,-


A

Lekce 1

Lekce 3

4. Co je to? Znáte jídlo na fotografiích?

1. s_ _ _ _ _ _ ř_ _ _ _

2. p _ _ _ _ _ k _ _ _

5. č _ _ _ _ _ _ _ _ _ d _ _ _

3. p _ _ _ _ _ _ _ _

6. č_ _ _ _ _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _

4. r_ _ _

7. p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _d _ _ _

5. Pracujte v páru a hledejte informace. Kolik to stojí? Jídelní lístek B najdete v Klíči na str. 54. Například: Kolik stojí bramborová polévka?

Restaurace U krokodýla Polévky: česneková polévka

Dezerty: 23,-

bramborová polévka

čokoládová zmrzlina

35,-

vanilková zmrzlina

gulášová polévka

25,-

čokoládový dort

29,-

palačinky s karamelem, ovoce Hotová jídla:

banán s čokoládou

35,-

maďarský guláš a houskové knedlíky vepřové maso a dušená rýže

92,-

hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

79,-

smažený řízek a bramborový salát

Nápoje: černá káva černý čaj

25,29,-

pečené kuře a vařené brambory

85,-

zelený čaj

smažený sýr, smažené hranolky, tatarská omáčka

76,-

pomerančový džus

Saláty: zeleninový salát

kola

29,-

perlivá voda

17,-

neperlivá voda

15,20,-

šopský salát

35,-

světlé pivo

rajčatový salát

28,-

černé pivo červené víno, 2 dcl

20,-

bílé víno, 2 dcl

73


Lekce 3

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Co tam nepatří? Například: guláš Polévky: česneková guláš bramborová gulášová Dezerty: dort palačinky zmrzlina hranolky Saláty: rajčatový černý okurkový šopský Maso: hovězí rýže řízek kuře Nápoje: čaj káva kola omáčka

7. Je to maskulinum (M), femininum (F) nebo neutrum (N)? Doplňte ten, ta a to. Například: 1. 2. 3. 4.

dort – ten dort

sýr zmrzlina řízek pivo

5. 6. 7. 8.

guláš čaj víno káva

8. Napište, co myslíte, že je/není dobré. Porovnejte. 1. Smažený sýr 2. Vepřové maso 3. Dušená rýže 4. Vanilková zmrzlina 5. Zelený čaj 6. Pečené kuře 7. Perlivá voda 8. Dušená zelenina 9. Gulášová polévka 10. Banán s čokoládou

9. 10. 11. 12.

voda salát dezert banán

13. 14. 15. 16.

maso polévka rýže kuře

9.Spojte. 1. česneková 2. hovězí 3. smažený 4. neperlivá 5. zelený 6. černé 7. červené 8. černá 9. čokoládová 10. čokoládový

A. voda B. víno C. polévka D. pivo E. zmrzlina F. maso G. sýr H. dort I. čaj J. káva

10. Jaký, jaká nebo jaké? Označte, co je správně. 1. Jaký/jaká/jaké je to pivo? 5. Jaký/jaká/jaké je ta rýže? 2. Jaký/jaká/jaké je ten salát? 6. Jaký/jaká/jaké je ten džus? 3. Jaký/jaká/jaké je ta zmrzlina? 7. Jaký/jaká/jaké je ta omáčka? 4. Jaký/jaká/jaké je ten řízek? 8. Jaký/jaká/jaké je to víno?

3

M. Bárta

šéfkuchař z restaurace U Tygra

11. Co říká šéfkuchař? Doplňte správnou koncovku. 1. To pečen kuře je moc dobr a kvalitn ! 2. Ta dušen rýže je moc dobr a kvalitn ! 3. To čern pivo je moc dobr a kvalitn ! 4. Ten maďarsk guláš je moc dobr a kvalitn ! 5. Ta tatarsk omáčka je moc dobr a kvalitn ! 6. Ten čokoládov dort je moc dobr a kvalitn ! 7. Ta bramborov polévka je moc dobr a kvalitn ! 8. Ta čokoládov zmrzlina je moc dobr a kvalitn !

12. Jaké jídlo znáte? Vymýšlejte kombinace. Spojte. Například: černý čaj, černé pivo...

černý smažený hovězí světlý gulášový česnekový vanilkový vepřový bramborový zelený perlivý čokoládový dušený banánový červený

čaj řízek sýr pivo polévka voda káva dort maso víno zmrzlina salát džus zelenina banán

13. Doplňte ten, ta, to ke slovům z lekce 1 a 2. Například: banka – ta banka 1. student 2. studentka 3. učitelka

4. 5. 6.

učitel škola divadlo

7. 8. 9.

telefon obchod hotel

10. 11. 12.

kino supermarket kavárna

14. Ke slovům z předchozího cvičení doplňte dobrý, dobrá, dobré. Tvořte věty podle modelu. Například: banka – dobrá banka – Ta banka je dobrá.

74


15. Spojte.

Lekce 1

1. Zaplatím. A. Minerálku. 2. Co si dáte k pití? B. 279 korun. 3. Dám si guláš a brambory. C. Ano, máme. 4. Zvlášť nebo dohromady? D. Ne, děkuju. 5. Dáte si kávu? E. Dort. 6. Dáte si zmrzlinu nebo dort? F. Prosím. 7. Máte smažený sýr? G. Guláš bohužel není. 8. Děkuju. H. Zvlášť.

B

Lekce 3

PAMATUJTE SI: Mám hlad. Mám žízeň.

16. Seřaďte dialog (1–8). 1.

Číšník: 92 korun. Karel: Ano, to je všechno. Zaplatím. Číšník: Prosím, co si dáte k pití? Dáte si pivo? Karel: Mám hlad. Dám si hamburger a hranolky. Číšník: To je všechno? Karel: 100, děkuju. Číšník: A co k jídlu? Karel: Ne, nepiju pivo. Dám si neperlivou vodu. Mám žízeň.

17. Napište čísla. Například: Dáme si 4x 1. Dáme si 2x 2. Prosím 3x 3. Dám si 1x 4. Dáme si 5x 5. Prosím 4x 6. Dáte si 6x 7. Dáme si 2x 8. Dáme si 8x

vodu. – Dáme si čtyřikrát vodu. kávu. dort. čaj. zmrzlinu. kávu. guláš? polévku. džus.

18. Slova v závorce napište ve správné formě (akuzativ singuláru). Například: Dáme si 1. Dám si 2. Prosím jednou 3. Máte 4. Mám rád 5. Nepiju

(čokoládová zmrzlina). – Dáme si čokoládovou zmrzlinu. 6. Nejím (vepřové maso). (neperlivá voda). 7. Dáme si (vanilková zmrzlina)? (černá káva). 8. Dáte si (maďarský guláš)? (smažený sýr)? 9. Mám ráda (česneková polévka). (tatarská omáčka). 10. Pijete (zelený čaj)? (černé pivo).

19. Doplňte koncovky feminin (-a nebo -u) do dialogu. Jitka a Radek jsou v restauraci. Jitka čte jídelní lístek. Jitka: Dáš si polévk ? Radek: Ne, nemám hlad. Dám si jenom pizz Jitka: Já taky nemám hlad. Dám si čokoládovou zmrzlin ••• Jitka: Tak jaká je ta pizz ? Radek: Moc dobrá. A jaká je ta zmrzlin ? Jitka: Hm, není moc dobrá. Dám si ještě káv Ty taky? Radek: A kolik tady stojí káv ? Jitka: 30 korun.

.

75


Lekce 3

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

20. Doplňte konjugaci. DÁT SI já ty on, ona, to my vy oni

MÍT RÁD mám rád/ráda

JÍST

ČÍST

PÍT piju

jíš čte dáme si

máme rádi pijete

dají si

jedí

čtou

21. Tvořte správné formy. Například: (já – číst) – čtu 1. (ty – číst) – 2. (on – pít) – 3. (my – pít) – 4. (vy – číst) –

5. (já – pít) – 6. (ona – číst) – 7. (vy – pít) – 8. (oni – číst) –

9. (ty – pít) – 10. (my – číst) – 11. (já – číst) – 12. (oni – pít)–

22. Tvořte věty. Například: čokoládovou – ráda – zmrzlinu – mám Mám ráda čokoládovou zmrzlinu. 1. džus – pomerančový – nepiju 4. k – si – dáte – co – jídlu? 7. vepřové – proč ­– maso – nejíte? 2. si – perlivou – dáme – vodu 5. nemá – kávu – Hana – ráda 8. tatarskou – nejím – omáčku 3. rád – šopský – máš – salát? 6. jídelní – čte – lístek – Petr 9. čaj – dáš – kávu – si – nebo?

23. Označte správnou otázku. 1. Jaký je ten džus? Jak se máte? Dobře.

4. To je hovězí maso? 7. Máte rádi čokoládovou zmrzlinu? Dáš si hovězí maso? Dáte si čokoládovou zmrzlinu? Ne, to je vepřové. Ano, dvakrát.

2. Co je to? 5. Ty nejíš salát? 8. Jaká je ta polévka? Jaký je ten sýr? Ty máš rád salát? To je polévka? Dobrý. Ano, mám. Gulášová. 3. Vy nejíte maso? 6. Co je to? 9. Zaplatíte zvlášť nebo dohromady? Dáte si maso? Jaký je ten salát? Zaplatíte? Ne, nejím. To je salát. Dohromady.

3

24. Tvořte otázky. Doplňte co, kdo, kde, kolik, jak, jaký, jaká, jaké. 1. 2. 3. 4.

je to? – Tatarská omáčka. 5. máte telefon? – 608 75 23 51 6. stojí to jídlo? – 120 korun. 7. se máte? – Dobře. 8.

bydlíte? – Wilsonova 12, Praha 2. je ta voda? – Perlivá. je to pivo? – Světlé. je to? – To je učitel z Kanady.

25. Opakujte konjugaci sloves z lekce 1 a 2. Pak tvořte věty s těmito slovesy. BÝT

DĚLAT

MÍT

ROZUMĚT

VĚDĚT

VIDĚT

MLUVIT

MUSET

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

76

HLEDAT


A

Lekce 1

Lekce 4

1. Co říká Ema Havlíková? Doplňte podle textu v učebnici. 1. Moje mladší 2. Můj 3. Náš 4. Moje nejlepší 5. Moje 6. Naše 7. Můj starší

se jmenuje Simona. se jmenuje Adam. se jmenuje Brok. se jmenuje Iva. se jmenuje Zdena. se jmenuje Micka. se jmenuje David.

2. Doplňte podle modelu.

Je mu 35 let.

54 let.

73 let.

16 let.

5 let.

29 let.

POZOR: Je jí 1 (= jeden) rok. Jsou mu 2, 3, 4 roky.

74 let.

56 let.

1 rok. Jsou

3 roky.

dcera

kolega

3. Doplňte „páry“. přítel

manžel

1. syn a dcera 2. 3. dědeček a 4. 5.

sestra

kočka

babička

a přítelkyně a manželka a maminka

vnuk

6. bratr a 7. pes a 8. 9. kamarád a 10.

kamarádka

tatínek

a vnučka a kolegyně

4. Jana a Pavel se dívají na fotografie. Doplňte, co Pavel říká. s sestra s je mu s můj s jmenuje se s moje s student s let 1. To je syn. Jmenuje se Jakub. Je mu 22 let. Je . Studuje historii. 2. To je dcera. Jmenuje se Alena. Je jí 25 let. Je manažerka. Pracuje ve firmě Luratex. 3. Tady je můj starší bratr. Jaroslav. Je ekonom. 59 let. 4. A tady je moje mladší . Jmenuje se Radka. Je jí 49 . Je učitelka a učí na univerzitě.

5. Kdo je muž? Kdo je žena? Označte M nebo Ž. Například: maminka – Ž 1. manželka – 2. přítel – 3. kamarádka – 4. dědeček –

5. kolegyně – 6. sestra – 7. syn – 8. dcera –

9. přítelkyně – 10. manžel – 11. bratr – 12. vnučka –

13. vnuk – 14. babička – 15. kamarád – 16. kolega –

77


Lekce 4

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Doplňte tabulku. já

ty

Maskulinum Femininum

my

tvůj

vy

ona

oni

jeho

její

jejich

váš

moje

Neutrum

on

naše

7. Tobias se učí česky. Píše o své rodině. Seřaďte a napište text. s Je černá a bílá. s Je učitel. s Je jí 55 let. s Je učitelka. s Jsem z Německa. s Moje maminka se jmenuje Gudrun. s Je mu 60 let. s Jsem manažer. s Můj bratr se jmenuje Klaus. s Můj tatínek se jmenuje Urs. s Je student. s Jmenuju se Tobias Stolz. s Je mi 29 let. s Naše kočka se jmenuje Mitzi. s Je mu 19 let.

Jmenuju se Tobias Stolz.

8. Napište správně otázky. Pak pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: to – kdo – je? – Kdo je to? 1. se – jmenuješ – jak? – 2. váš – jmenuje – se – jak – syn? – 3. dělá – co – sestra – tvoje? 4. dělá – co – syn – tvůj? – 5. pracuje – bratr – tvůj – kde? – 6. studuje – vaše – sestra – co? – 7. mu – kolik – je? – 8. jí – kolik – je? –

9. Na fotografii je Jaroslava a její rodina. Pracujte v páru. Doplňte informace. Ptejte se a reagujte. Obrázek B je v Klíči na straně 55. Například: Kdo je vlevo nahoře? Je to její syn, bratr, vnuk...? Kolik mu je?

4

David Černý

Jaroslava Malá 59 let

vnučka

manžel

15 let

78

Josef Malý 42 let

39 let


10. Najděte opozita. Například: tlustý – hubený

C

Lekce 1

tlustý starý dobrý mladý hodný šťastný nemocný malý hezký

smutný zlý ošklivý hubený velký špatný nový starý zdravý

Lekce 4

PAMATUJTE SI: dobrý × špatný

11. Doplňte k obrázkům, jaký kdo je.

12. Označte správnou formu. 1.Ten/ta/to auto je starý/stará/staré. 2. Můj/moje syn je nemocný/nemocná/nemocné. 3. Náš/naše dcera je moc šťastný/šťastná/šťastné. 4. Ten/ta/to pivo není špatný/špatná/špatné. 5. Můj/moje dcera je ještě malý/malá/malé. 6. Náš/naše pes je tlustý/tlustá/tlusté. 7. Ten/ta/to telefon je nový/nová/nové. 8. Tvůj/tvoje bratr je hubený/hubená/hubené.

9. Váš/vaše byt je velký/velká/velké! 10. Můj/moje kolegyně je mladý/mladá/mladé. 11. Ten/ta/to kočka není zlý/zlá/zlé. 12. Váš/vaše sestra je zdravý/zdravá/zdravé. 13. Náš/naše babička je smutný/smutná/smutné. 14. Ten/ta/to vepřové maso je dobrý/dobrá/dobré. 15. Ten/ta/to telefon je kvalitní a hezký/hezká/hezké. 16. Náš/naše škola je velký/velká/velké.

13. Napište, jaký kdo je.

1

6

2

5 3

4

7

14. Pracujte v páru. Čtěte, jaký kdo je. Váš partner/partnerka hádá, kdo je to. 79


Lekce 4

D

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

15. Pracujte se slovníkem. Co znamenají tato slova? Doplňte jejich konjugaci. SPORTOVAT

PLÁNOVAT

TELEFONOVAT

ORGANIZOVAT

já ty

JMENOVAT SE

organizuju sportuješ

on, ona, to

telefonuje

my vy

jmenujete se

oni

plánujou

16. Doplňte se nebo si na 2. logickou pozici ve větě. Například: Můj tatínek se jmenuje Jan. Dáte si zmrzlinu nebo dort? 1. Moje sestra jmenuje Lucie. 6. Co dáte? – Smažený řízek a brambory. 2. Jak jmenuješ? 7. Můj bratr jmenuje Robert. 3. Dáte kávu nebo čaj? 8. Nemáme žízeň, dáme jenom jídlo. 4. Dám kávu. 9. To je tvoje kočka? Jak jmenuje? 5. Jak jmenuje tvůj pes? 10. Nemám hlad, nedám polévku

17. Najděte a označte 6 verb, která NEMAJÍ objekt (v akuzativu). Pak tvořte věty. hledat jmenovat se mít rád dát si číst*

vidět bydlet dělat jít* být* pracovat

pít* jet*

jíst studovat

18. Procvičujte slovesa, která znáte. 1. Jak tvoje sestra? 6. Já a moje přítelkyně a) jmenuje se – b) se jmenuje – c) se jmenuju a) hledá – b) hledají – c) hledáme

nový byt.

2. Proč Alex maso? 7. anglicky a česky. a) nejí – b) nejíš – c) nejím a) vím – b) rozumím – c) vidím 3. Můj bratr jako učitel. 8. Jana a Dana a) je – b) pracuje – c) dělá a) čte – b) čtou – c) čteme

jídelní lístek.

4. Co ? 9. moje sestra. a) dáš si – b) si dáš – c) dáš a) To je – b) To mám – c) To být

4

5. Monika čokoládu. 10. sestru. a) má ráda – b) je – c) má rád a) Je – b) Mám – c) Jsou

19. Ty nebo vy? Doplňte do tabulky. s Jak se jmenuje váš bratr? s Kolik ti je? s Co děláte? s Jak se jmenuješ? s Odkud jste? s Kde bydlíte? s Kde pracujete? s Jaký máte telefon? s Vy pracujete jako manažer? s Co hledáš? s Kolik vám je? sOdkud je tvoje manželka? s Jak se jmenujete? s Jak se máš? s Jak se jmenuje vaše kolegyně? s Ty studuješ češtinu? s Máte hlad? s Co si dáte? s Máš žízeň? ty = neformální singulár

80

vy = formální singulár/plurál Jak se jmenuje váš bratr?


E

Lekce 1

Lekce 4

20. Označte správnou formu.

1. To je bratr/bratra. 7. To je kočka/kočku. 13. To je kamarád/kamaráda. 2. Mám bratr/bratra. 8. Mám kočka/kočku. 14. Mám kamarád/kamaráda. 3. To je babička/babičku. 9. To je pes/psa. 15. To je sestra/sestru. 4. Mám babička/babičku. 10. Mám pes/psa. 16. Mám sestra/sestru. 5. To je dědeček/dědečka. 11. To je maminka/maminku. 17. To je kamarádka/kamarádku. 6. Mám dědeček/dědečka. 12. Mám maminka/maminku. 18. Mám kamarádka/kamarádku.

21. Napište správně věty. Například: (ty) – mít – kočka? Máš kočku? 1. (já) – mít rád – dědeček 2. (já) – hledat – pes 3. můj – bratr – být – učitel 4. (vy) – hledat – tatínek 5. jak – jmenovat se – tvůj – syn 6. kamarádka – mít – malá dcera 7. (ty) – nejíst – čokoládová zmrzlina 8. (já) – nemít rád – česneková polévka 9. to – být – můj bratr 10. to – nebýt – moje – maminka 11. kamarád – mít – velký syn 12. kde – pracovat – tvoje – sestra 13. (já) – nepít – černé pivo 14. (ty) – dát si – smažený sýr

. . . ? ? . ? . . ? . ? . ?

22. Čtěte, co říkají Erika a Andrej. Označte, co je správně. Erika říká: „Jmenuju se Erika Svenson. Je mi 42 let. Jsem ze Švédska, ale teď bydlím v České republice, kde pracuju jako sekretář/sekretářka ve firmě Larson. Můj/moje manžel se jmenuje Harald a je učitel/učitelka. Máme dva syny, jmenujou se Knut a Henrik. Knut je fotograf/fotografka a Henrik je student/studentka. Studuje na univerzitě literaturu. Knut je ženatý/vdaná a má malý syn/malého syna a starší dcera/starší dceru. Jeho manžel/manželka je profesor/profesorka. Henrik je ještě svobodný/svobodná. Máme moc rádi psy a kočky. Máme pes/psa a kočka/kočku. Andrej říká: „Jmenuju se Andrej Muškin a jsem z Ruska, ale bydlím v Brně. Je mi 43 let a jsem ekonom/ekonomka. Jsem ženatý/vdaná a mám dvě děti, syn/syna a dcera/dceru. Můj/moje syn se jmenuje Fjodor a můj/moje dcera se jmenuje Marja. Na fotografii je moje rodina, ale ta fotografie je už stará. Fjodor je teď vysoký/vysoká a hubený/hubená. Marja je taky vysoký/vysoká, ale teď je trochu tlustý/ tlustá. Můj/moje manželka se jmenuje Jekatěrina. Pracuje ve firmě Menonia jako manažer/manažerka. Mám taky starší bratr/staršího bratra a mladší sestra/mladší sestru, ale ti nebydlí v České republice. Bratr bydlí v Německu a sestra v Rusku.

23. Doplňte otázky pro Martina. Rozhodněte se, jestli mu vykáte nebo tykáte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

? – Jmenuju se Martin Little. ? – 38 let. ? – Ne, jsem z Austrálie. ? – Ve firmě Australia. ? – Ano, to je moje manželka. ? – 28 let. ? – Ano, máme malého syna. ? – 6 let. ? – Je moc hodný. ? – Ano, už 5 let bydlíme v Praze. ? – Ne, ale máme kočku.

81


Lekce 5

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Čtěte televizní program. Kdy je koncert, český film, tenis, hokej, opera a divadelní hra? ČT 1 19.00 Události. Zprávy z domova i ze světa. 20.00 Václav Havel: Largo Desolato. Divadelní hra. 21.35 Komisař Rex. Rakouský krimiseriál. 23.45 Kolja. Český film z roku1996. 01.10 Hledání ztraceného času 01.35 Kultura v regionech 02.05 Události v regionech

ČT2 19.35 Simpsonovi XX 1/21 20.10 Prodaná nevěsta. Opera Bedřicha Smetany

Nova 19.30 Televizní noviny. Počasí. 19.40 Semifinále Davisova poháru. Tenisové utkání USA – Španělsko. 21.55 Echo Pražského jara 21.10 Kriminálka Las Vegas 22.35 Koncert Symfonického IX/4. Seriál USA (2008). orchestru, Antonín Dvořák: 22.05 Novashopping Z Nového světa 22.35 Kobra 11. XIV/10. Německý 23.00 Filmový klub: Psycho seriál (2009). Klasický film A. Hitchcocka 23.40 Áčko. 01.05 Ptákoviny. (Opakování). z roku 1960.

Prima 19.35 Ano, šéfe! Populární seriál o jídle a pití. 20.10 Profesionálky 2. Politické hry. Krimiseriál USA (2007). 21.05 ČR–Rusko. Hokejové utkání finále mistrovství světa. 22.15 Dempsey a Makepeaceová 1/31. Krimiseriál Velká Británie (1985-86). 22.55 M.A.S.H (27, 28)

2. Co je právě teď v televizi ? Doplňte podle cvičení 1. Pak řekněte, co kdy je. Například: Tenis je v 19.40.

tenis

3. Kdy je to? Doplňte.

ráno 4. Seřaďte. 1. v pondělí

5 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5. Napište správně. v úterý v pátek v neděli v sobotu ve čtvrtek v pondělí ve středu

6. Doplňte v nebo ve.

1. RNOÁ – 2. V DĚPONLÍ – 3. VE ESTŘDU – 4. VE EKČTVRT – 5. DOLEDNEPO – 6. VERČE – 7. V NCIO – 8. V DĚLINE– 9. ODLEDPONE –

1. Koncert je 4 odpoledne 4. Film je 20.00. 7. Mítink je 9 ráno. 2. Diskotéka je 8 večer. 5. Divadelní hra je 7 večer. 8. Hokej je 11.15. 3. Konference je 11.45. 6. Tenis je 12. 30. 9. Lekce češtiny je 9. 30.

7. Jste asistent/asistentka manažera. Seřaďte akce v jeho diáři chronologicky. V pátek večer je party. Ve čtvrtek ráno je tenis. V pátek ráno je lekce češtiny. Ve čtvrtek večer je koncert. Ve středu dopoledne je taky mítink. Ve středu odpoledne je konzultace. 1. V pondělí ráno je mítink. V úterý odpoledne je prezentace.

82

8. Kolikátého je? Napište datum. 5. 5. 7. 11. 6. 8. 4. 10. 1. 3. 8. 12. 19. 4. 12. 7.


Lekce 1

A

Lekce 5

9. Procvičujte komunikaci. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 1. Jaká kulturní akce je 27. dubna? 2. Kolikátého je v Praze Madonna? 3. Kolikátého je koncert skupiny Apokalyptica? 4. Kdy končí výstava Leonardo da Vinci? 5. Odkdy dokdy je největší český festival? 6. Kdy můžete vidět film El Paso?

83


Lekce 5

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

10. Seřaďte dialog (1–7). Je čtvrtek ráno. Milan a Ondřej jsou ve škole. A kdy? Dneska v 6 večer. Zítra dopoledne nemůžu, musím jít do školy. Můžeš zítra odpoledne? Ano, hodí. Těším se! Dneska nemůžu, nemám čas. Můžu zítra dopoledne. Nechceš jít na squash? Ano, můžu. Sejdeme se zítra ve 3. Hodí se ti to?

11. Tvořte správné formy modálních sloves. 1. (Já – muset) 2. (Ty – moct) 3. (Vy – muset) 4. (Já – nechtít) 5. (Já – nemoct)

6. Dneska (my – nemoct) 7. (Oni – moct) 8. (Vy – chtít) 9. Petr (nechtít) 10. (Ty – muset)

pracovat. hrát fotbal? psát test? pít kávu. jíst zmrzlinu.

jít tancovat. se dívat na televizi. poslouchat hudbu? číst detektivky. jít večer na tenis?

12. Doplňte slova do dialogu. s hodí

s se sejdeme

s do

s v sobotu (2x)

Je pátek večer. Alena a Eva v restauraci. Eva: jít koncert nebo kina? Alena: No, můžeme jít třeba do kina. Eva: Tak dobře. Kdy ? Alena: Hodí se ti to v pátek odpoledne? Eva: Hm, nehodí. Musím jít do práce.

s jsou

s na

s nechceš

Alena: Aha. A máš čas Alena: Dobře, sejdeme se Eva: A v kolik hodin? Alena: V 17.30. Hodí se ti to? Eva: Ano,

? Třeba někdy večer? večer.

. Těším se!

13. Doplňte věty. Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 1. Kdy je 2. Kolikátého je 3. Kdy 4. Hodí

? 5. Máš čas ? 6. Nechceš ? 7. Musíš ? 8. Můžeš

14. Co kdy děláte? Doplňte věty.

5

Například: Ráno vstávám v 6 hodin. 1. Ráno 2. Dopoledne 3. Odpoledne 4. Večer

5. V noci 6. Každý den 7. Často 8. Nikdy ne

15. Co kdo dělá ? Doplňte jména do vět podle fotografií na další straně. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

84

nakupuje v supermarketu jídlo a pití. vaří na oběd guláš a knedlíky. hraje volejbal s kamarády. je doma a píše domácí úkol. je v kanceláři a pracuje na počítači. Píše nový projekt. je moc unavený a spí. každý večer poslouchá hudbu. tancuje na diskotéce. čte zajímavou knihu. dneska ráno vstává v 6 hodin a jde do práce. se dívá na zajímavý film v televizi. a uklízí byt.

? ? ? ?


B

Lekce 1 Irena

Zdeňka

Arnošt

Linda

Lukáš

Eva a Jana

Dáša

David

Alžběta

Mirek

Kristýna

Patrik

Lekce 5

16. Doplňte konjugaci sloves. VAŘIT

HRÁT*

ČÍST*

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

NAKUPOVAT

SPÁT

PSÁT*

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

DÍVAT SE

UKLÍZET

POSLOUCHAT

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

85


Lekce 5

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

17. Co lidé na ilustracích rádi/neradi dělají? Například: Jana ráda hraje tenis.

Jana

Dominika

Emil

Blažena

Marta

Evžen

Karel

Světlana

Štěpánka

Bohuslav

Lucie

Zdeněk

18. Co mají Věra a Milan rádi? Co rádi dělají? Například: Věra má ráda kávu. Ráda nakupuje.

19. Popište vašeho kamaráda/kamarádku, bratra/sestru, syna/dceru... Jmenuje se Je z Je mu Je (profese) Je (jaký?) Má rád Nemá rád Rád Nerad

86

. . let. . . . . . .

Jmenuje se Je z Je jí Je (profese) Je (jaká?) Má ráda Nemá ráda Ráda Nerada

. . let. . . . . . .


A

Lekce 6

1. Doplňte slovesa. Pak zkontrolujte v učebnici. s psala s byla s umřel s byli

s narodila se s byl s psal s narodil se s umřela s učil s neměla s vytvořil s vyhráli Božena Němcová česká spisovatelka. v roce 1820. Němcová byla krásná a talentovaná, ale její manžel měl politické a finanční problémy a Němcová často peníze. Měla čtyři děti, tři syny a dceru. Božena Němcová romány, povídky a pohádky. Její román Babička je velmi slavný. Její romantické prózy měl rád Franz Kafka. Němcová . v roce 1862. Tomáš Garrique Masaryk filozof a politik. Byl to první český prezident. v roce 1850. Studoval filozofii a potom na univerzitě jako profesor a o filozofii. Od roku 1918 do roku 1935 byl prezident Československa. Jeho manželka byla Američanka. Měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery. Jeho přítel byl slavný český spisovatel Karel Čapek. Masaryk rád jezdil na koni a byl velmi populární. v roce 1937. Emil Zátopek (1922–2000) a jeho manželka Dana Zátopková (1922) sportovci. Emil a Dana se narodili ve stejný den a taky ve stejný den zlatou medaili na olympiádě ve Finsku v roce 1952. Emil tam dokonce vyhrál tři závody: na 5 kilometrů, na 10 kilometrů a maraton a tři olympijské rekordy. Byl to nejslavnější český atlet ve dvacátém století.

2. Doplňte. s herečka s prezident s profesor s cestovatelka s zpěvák s skladatel s filozofka s sportovkyně s učitelka s malířka s kolega s spisovatel s podnikatelka s vědkyně s cestovatelka s fotograf 1. prezident – prezidentka 6. – zpěvačka 11. malíř – 2. filozof – 7. sportovec – 12. – profesorka 3. – fotografka 8. – skladatelka 13. učitel – 4. podnikatel – 9. herec – 14. cestovatel – 5. vědec – 10. – spisovatelka 15. – kolegyně

3. Znáte tyto slavné Čechy a Češky? Doplňte písmena k fotografiím. Pak doplňte byl nebo byla.

6 1. F

3. 2.

4.

A. Emil Škoda (1839–1900) podnikatel. B. Antonín Dvořák (1841–1904) skladatel. C. Ema Destinnová (1878–1930) zpěvačka. D. Marie Čermínová – Toyen (1902–1980) malířka. E. Otto Wichterle (1913–1998) vědec. F. Dana Medřická (1920–1983) herečka.

5.

6.

4. Pracujte se slovníkem. O kom to můžete říct? Doplňte slavné Čechy a Češky ze cvičení 3. 1. F 2.

Hrála ve filmu a v divadle. 3. Zpívala operu. 4.

Skládal opery a symfonie. Založil firmu Škoda.

5. Pracujte v páru. Ptejte se na lidi na fotografiích a reagujte. 1. Byl to muž nebo žena? 2. Co dělal/dělala? 3. Kdy se narodil/narodila?

4. Kdy umřel/umřela? 5. Byl/byla to...?

5. 6.

Malovala surrealistické obrazy. Vyrobil kontaktní čočky. POZOR: Narodil se v roce 1839. (čteme: v roce osmnáct set třicet devět)

87


Lekce 6

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Procvičujte -l formy pravidelných sloves. Doplňte tabulku. infinitiv

on

ona

oni

vstávat

vstával

vstávala

vstávali

vařit nakupovat tancovat poslouchat hledat uklízet dívat se začínat končit

7. Doplňte sloveso v minulém čase. 1. Kateřina 2. Václav 3. Eva a Pavel 4. Jan 5. Lucie

(vařit) guláš. 6. Jana (vstávat) v 8 hodin. 7. Magda a Michal (poslouchat) hudbu. 8. Anna (tancovat) na diskotéce. 9. Koncert (dívat se) na televizi. 10. Výstava

(hledat) banku. (uklízet) byt. (nakupovat) jídlo a pití. (začínat) v 19. 30. (končit) ve čtvrtek.

8. Procvičujte -l formy nepravidelných sloves. Doplňte tabulku. infinitiv

on

ona

oni

být

byl

byla

byli

psát pít mít spát číst jít jíst chtít moct umřít

9. Doplňte sloveso v minulém čase. 1. Můj bratr a moje sestra (být) 2. Naše auto (být) 3. To pivo (být) 4. Můj kolega (psát) 5. Moje dcera (spát) 6. Moje babička (pít) 7. Můj kamarád a moje kamarádka (mít) 8. Moje učitelka (číst) 9. Můj tatínek rád (jíst) 10. Můj učitel (jít) 11. Můj syn a moje dcera (mít rád) 12. Moji studenti (nechtít) 13. Božena Němcová (umřít) 14. T. G. Masaryk (umřít)

88

v práci. staré. moc dobré. test. celý den. kávu. čas. e-mail. dušenou zeleninu. na oběd. čokoládovou zmrzlinu. psát test na minulý čas. v roce 1862. v roce 1937.


10. Seřaďte dialog (1–5).

B

Lekce 1

Lekce 6

Je pondělí ráno. Elena a Jarek jsou v práci. Pijou kávu a povídají si. Ráno jsem dlouho spal a pak jsem vařil oběd. A co jsi dělal večer? Co jsi dělal včera? Nedělala jsem nic. Celý den jsem spala. Byla jsem trochu nemocná. Chtěl jsem jít do kina, ale nešel jsem. Díval jsem se na televizi. A co jsi dělala ty?

11. Analyzujte verba. Napište kdo. Pak tvořte věty. Například: spal jsem – já 1. pracovali jsme – 5. musela – 9. dělali jste – 2. vstával jsem – 6. mohl jsem – 10. měl rád – 3. měli jste – 7. viděli – 11. dala si – 4. chtěl – 8. hledal jsi – 12. pil jsem –

13. jedli jsme – 14. šla jste – 15. šel jste – 16. šli jste –

12. Procvičujte formální oslovení. S kým mluvíte – se ženou (Ž), s mužem (M) nebo s více lidmi (PL)? 1. Co jste dělala včera? – 6. Jela jste metrem? – 11. Jedl jste už knedlíky? – 2. Byli jste včera doma? – 7. Šli jste pěšky? – 12. Jedla jste guláš? – 3. Spal jste dobře? – 8. Jel jste tramvají? – 13. Jedli jste maso? – 4. Měla jste hlad? – 9. Šla jste do kina? – 14. Četla jste to?– 5. Měl jste žízeň? – 10. Šel jste na tenis? – 15. Četl jste to? –

13. Doplňte konjugaci sloves v minulém čase. BÝT

DĚLAT

ROZUMĚT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

ČÍST

PRACOVAT

VĚDĚT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

MOCT

CHTÍT

MÍT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

14. Přečtěte věty negativně. Například: Byl jsem doma. – Nebyl jsem doma. 1. Petr pracoval na počítači. 6. Dívali jsme se na televizi. 11. Mohli jsme jít do kina. 2. Dana psala projekt. 7. Hledali jsme školu. 12. Šli jsme s kamarádem na tenis. 3. Petra spala dobře. 8. Měla jsem černou kočku. 13. Jedla jsem polévku. 4. Dan se díval na televizi. 9. Dělal jsem knedlíky. 14. Měl jsem černého psa. 5. Dan a Petra tancovali. 10. Chtěl jsem studovat angličtinu. 15. Psali jsme test.

89


Lekce 6

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

15. Spojte otázky a reakce. 1. Byla jsi včera večer doma? 2. Byla jsi nemocná? 3. Co jsi dělal včera? 4. Co jsi měl na oběd? 5. Pila jsi červené nebo bílé víno? 6. Měla jsi hlad? 7. Proč jsi nebyl ve škole na lekci? 8. Dívali jste se na televizi?

A. Nemohl jsem. Neměl jsem čas. B. Ne, neměla. Měla jsem žízeň. C. Ne, nemáme televizi. D. Celý den jsem pracoval. E. Ne, nebyla. F. Ano, ale už jsem zdravá. G. Bílé. H. Polévku, maso a brambory a salát.

16. Změňte věty. POZOR na druhou pozici! Například: Byli jsme v restauraci. Včera... – Včera jsme byli v restauraci. 1. Pracoval jsem. Včera 2. Spala jsem. Včera odpoledne 3. Studovali jsme češtinu. Minulý rok 4. Neměl jsem čas. O víkendu 5. Uklízeli jsme. V sobotu 6. Byl jsi ve škole? V pondělí 7. Psal jsi test? Ve škole 8. Měli jsme jenom polévku. V restauraci

. . . . . .

17. Tvořte otázky. Například: kde pracoval jste – Kde jste pracoval? 1. kde studoval jsi 2. měli kočku psa jste nebo 3. Exon jsi pracoval ve firmě 4. bydlel jsi kde 5. kde byla včera jste 6. proč v nebyli doma neděli jste 7. kdy v nakupovala jsi supermarketu 8. spát včera nemohl jste proč

? ? ? ? ? ? ? ?

18. Tvořte věty v minulém čase.

6

Například: V sobotu jdu do kina. – V sobotu jsem šel do kina. 1. Dopoledne vařím oběd. 2. V pátek ráno hraju tenis. 3. Spíš odpoledne? 4. Píšete ráno test? 5. Nečte každý den e-maily. 6. Jedeme na výlet. 7. Nemají čas uklízet. 8. Ve čtvrtek chceme jít do kina.

. . . . . . . .

19. Co říká Štěpán Verner? Doplňte sloveso v minulém čase. Pak zkontrolujte v učebnici. „Když

(být) malý, moc dobře

(psát) domácí úkoly,

nikdy dlouho (nemít) džíny nebo kolo jako ty, protože (jíst) všechno, co maminka (uvařit). Často (číst). Každý den (být) ideální syn!“

(hrát) fotbal.

Večer

(uklízet) a výborně

(učit se). Odpoledne (být) výborný fotbalista! (nedívat se) na televizi. Nikdy (nemít) peníze. (nakupovat) jídlo a pití. Moc rád (vařit).

20. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Když jsi byl/a malý/á... 1. ...mohl/a ses dívat dlouho na televizi? 2. ...musel/a ses každý den učit? 3. ...musel/a jsi jíst zdravé jídlo, například zeleninu?

90

4. ...musel/a jsi uklízet, nakupovat nebo vařit? 5. ...četl/a jsi rád/a? 6. ...měl/a jsi kolo?

POZOR: mohl jsi se dívat > mohl ses dívat


C

Lekce 1

Lekce 6

21. Znáte českou historii a kulturu? Opravte nepravdivé věty. 1. Tomáš Garrigue Masaryk byl populární skladatel. 2. Jan Hus založil univerzitu v Praze. 3. T. G. Masaryk byl náboženský reformátor. 4. Česká hymna se jmenuje „Kde je můj dům?“ 5. Karel IV. (čti: čtvrtý) založil firmu Škoda. 6. Božena Němcová napsala román Dědeček.

22. Doplňte do vět slovesa znát, vědět, umět ve správné formě. 1. (já) 2. (ty) 3. (já) 4. (ty) 5. (my)

hrát volejbal. , kdo je Milan Kundera? Václava Havla. , kdy je mítink? zpívat.

6. (vy) 7. (já) 8. (my) 9. (já) 10. (ty)

, kde je nádraží? německy. Českou republiku. , jak se jmenuje váš prezident. malovat?

23. Tvořte věty v přítomném čase. Například: já – umět – dobře – malovat: Umím dobře malovat. 1. (vy) – vědět – kdy – být – příští – lekce? 2. (já) – znát – New York. 3. (on) – umět – špatně – plavat. 4. (vy) – znát – Moskva? 5. (ty) – vědět – kdo – být – Martina Návrátilová? 6. (já) – umět – dobře – anglicky. 7. (oni) – vědět – kdy je party? 8. (my) – znát – nějaká česká spisovatelka. 9. (ty) – umět – dělat knedlíky? 10. (ona) – znát – nějaký český politik.

24. Pracujte se slovníkem. Znáte českou historii? Kdo nebo co je to? Například: To je... To jsou... A. náboženský reformátor Jan Hus B. fašistická okupace C. sovětská okupace D. Král Karel IV. (čteme: čtvrtý) E. komunistický prezident Klement Gottwald F. protikomunistická demonstrace G. první křesťanští misionáři Cyril a Metoděj H. poprava protestantů na Staroměstském náměstí

1. D

5.

2.

3.

6.

25. Pracujte se slovníkem. Kdy to bylo? Spojte. 1. První křesťanští misionáři Cyril a Metoděj přišli A. v roce 1989 2. Král Karel IV. založil Karlovu univerzitu B. v roce 1621 3. Náboženský reformátor Jan Hus umřel C. v roce 1939 4. Poprava protestantů byla D. v roce 863 5. Fašistická okupace Československa byla E. v roce 1348 6. Komunistický puč „Vítězný Únor“ byl F. v roce 1948 7. Sovětská okupace byla G. v roce 1415 8. Protikomunistická studentská demonstrace byla H. v roce 1968

4.

7.

8.

6

POZOR: To bylo v roce 1621. (čteme: v roce šestnáct set dvacet jedna)

91


Lekce 7

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Doplňte do dialogu prepozice v/ve, na a u. Maminka: Tak co jsi dneska dělala? Kde jsi byla? Dcera: Dopoledne jsem byla škole angličtině. Maminka: A jedla jsi něco? Dcera: Jedla, byla jsem restauraci obědě. Maminka: A co jsi dělala odpoledne? Dcera: Byla jsem návštěvě kamarádky. Maminka: A kde jsi teď? Dcera: Teď jsem klubu diskotéce. Neslyšíš tu perfektní hudbu? No, a co jsi dělala ty? Maminka: Já jsem byla holiče a pak doktora. Teď jsem ještě kanceláři a pracuju.

2. Doplňte lokál sg. (koncovky -u, -i nebo -e/-ě). v prác v kancelář

v obchod ve škol

v restaurac na letišt

na lekc v hotel

v kin v park

3. Doplňte telefonické dialogy. Pak je zahrajte jako dialog. Dialog 1 Crrrrrrr Michal: Čau! Kde jsi? ­ Magda: Michal: A co děláš? ­ Magda: Michal: Kde se sejdeme? ­ Magda: Michal: Dobře. A kdy? Magda: Michal: Tak dobře. Těším se! Magda: Dialog 2 Crrrrrrr Maruška: Ahoj! Jak se máš?­ Jitka: Maruška: Taky dobře. Tak kde se sejdeme? ­ Jitka: Maruška: Dobře. A kdy se sejdeme? ­ Jitka: Maruška: Hm, ale já nemůžu. ­ Jitka: Maruška: No tak dobře. Měj se hezky! Jitka:

4. Kde kdo pracuje? Najděte víc možností. Například: Učitel nebo učitelka pracuje ve škole. 1. Herec 2. Manažer 3. Číšník 4. Prodavač 5. Doktor 6. Zpěvák

92

5. Co tam děláme? Najděte víc možností. Například: V hospodě jíme, pijeme... 1. V hotelu 2. V kanceláři 3. V kině 4. V supermarketu 5. Ve škole 6. Na diskotéce

v nemocnic v kostel


Lekce 7

A

Lekce 1

6. Pracujte v páru. Diskutujte. Kde byste chtěli/nechtěli pracovat? Proč? Například: Chtěl/a bych pracovat... Nechtěl/a bych nikdy pracovat...

7. Pracujte se slovníkem. Doplňte výrazy z tabulky do textu. Kde můžete tyhle dialogy slyšet? s hraje s 238 korun s dvakrát 1. Prosím, co si dáte? Dám si špagety a dvakrát minerálku. 2. Ten film není moc dobrý. Ale Tom Hanks Hm… To je pravda.

dobře!

3. Co teď děláš? nový projekt. A ty? Já píšu e-maily.

s jogurty s píšu s neměl čas 4. Máme doma majonézu? Majonézu máme, ale nemáme A taky nemáme chleba! 5. Kdy píšeme ten test z chemie? Teď ráno. Cože? No to je katastrofa! Já jsem včera

studovat!

6. Dvakrát Karlovy Vary. Kolik to stojí?

8. Doplňte kde. 1. Jedl jsem 2. Poslouchal jsem hudbu 3. Tancoval jsem 4. Byl jsem 5. Byl jsem v Berlíně a spal jsem 6. Byl jsem 7. Budeš pracovat 8. Čekám

, protože jsem nemocný. a viděl jsem nový film. nebo

?

.

9. Doplňte otázky a odpovědi. 1. Odkud 2. Co 3. Kdo 4. Jak 5. Jaký 6. Jaká 7. Jaké 8. Kolik 9. Kdy 10. V kolik hodin 11. Kde 12. Kolikátého

?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?–

10. Kde jsou? Co dělají? Napište ke každé fotografii krátký příběh.

A

B

C

D 93


Lekce 7

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

11. Kdo je kdo v textu Ukradené diamanty? Doplňte. s podezřelý s zloděj s policejní inspektor 1. Člověk, který ukradl diamanty, je 2. Člověk, který hledá diamanty, je 3. Policejní inspektor myslí, že někdo ukradl diamanty. Ten člověk je

12. Kdo co dělá v textu Ukradené diamanty? Doplňte. s paní Okurková 1. 2. 3. 4.

s pan Holmík s pan Máslo je krupiér. je vrátný. je sekretářka. je policejní inspektor.

s pan Polívka

13. Doplňte prepozice (POZOR – někde prepozice není!). Pak zkontrolujte poslechem. UKRADENÉ DIAMANTY Policejní inspektor Holmík hledá zloděje, který hotelu Adria ukradl diamanty za milion korun. Ptá se lidí hotelu, kde byli včera. Podezřelý je vrátný pan Máslo, krupiér pan Polívka a sekretářka paní Okurková. Na obrázcích vidíte, kde opravdu byli a co dělali včera. Kde jste byl včera, pane Máslo, a co jste tam dělal? Pane inspektore, já jsem nic neudělal! Celé dopoledne jsem byl práci, pracuju tady hotelu jako vrátný. Včera jsme měli nové hosty, a proto jsem měl moc práce. Odpoledne jsem byl doktora. No, a pak jsem byl s kamarády hospodě a dívali jsme se na fotbal. A večer jsem byl fitness centru a trénoval jsem. To je všechno. Já jsem ty diamanty fakt neukradl!

7

Kde jste byl včera odpoledne, pane Polívka, a co jste tam dělal? Já jsem nic neukradl, pane inspektore! Ráno jsem byl doma, protože hotelu pracuju noci jako krupiér kasinu a ráno musím spát. Spal jsem 11 hodin. Pak jsem byl kamaráda a hráli jsme karty. Moc rád hraju karty! Vy nehrajete karty, pane inspektore? To je škoda! Odpoledne jsem byl marketu, protože už jsem doma neměl žádné jídlo a pití. No, a večer a práci, hotelu kasinu.

Kde jste byla včera odpoledne, paní Okurková, a co jste tam dělala? Já jsem byla celé dopoledne v kanceláři, pane inspektore. Měla jsem moc práce – telefonovala jsem, pracovala počítači a psala dopisy a e-maily. Pak jsem byla obědě restauraci. Měla jsem výborné jídlo! Pak jsem byla holiče a kosmetice. To víte, chci být hezká! A večer jsem byla s manželem kině a viděli jsme romantický film. Já jsem žádné diamanty neviděla, pane inspektore. Asi to ukradl pan Máslo. Nebo pan Polívka!

14. Doplňte otázky k textu. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte. 1. Kde 2. Kdo 3. Kdy 4. Co 5. Proč 6. Kolik 7. Jaký 8. Jaká

94

? ? ? ? ? ? ? ?

nákupu supernoci jsem byl normálně


Lekce 1

C

Lekce 7

15. Jak znáte Evropu? Procvičujte lokál sg. s názvy zemí. Doplňte koncovky -u, -i nebo -e/-ě. Albánie – v Albáni Belgie – v Belgi Bělorusko – v Bělorusk Bulharsko – v Bulharsk Česká republika – v České republi Dánsko – v Dánsk Estonsko – v Estonsk Finsko – ve Finsk Francie – ve Franci Holandsko – v Holandsk Chorvatsko – v Chorvatsk

Irsko – v Irsk Itálie – v Itáli Litva – v Litv Lotyšsko – v Lotyšsk Maďarsko – v Maďarsk Německo – v Německ Norsko – v Norsk Polsko – v Polsk Portugalsko – v Portugalsk Rakousko – v Rakousk Rumunsko – v Rumunsk

Rusko – v Rusk Řecko – v Řeck Slovensko – na Slovensk Slovinsko – ve Slovinsk Srbsko – v Srbsk Španělsko – ve Španělsk Švédsko – ve Švédsk Švýcarsko – ve Švýcarsk Turecko – v Tureck Ukrajina – na Ukrajin Velká Británie – ve Velké Británi

16. Ptejte se a reagujte. Používejte výrazy ze cvičení 15. Například: Už jsi někdy byl/a v Albánii? – Ne, nebyl/a.

17. Jaké je počasí? Doplňte. A. Je slunečno.

1. B

B. Je zataženo.

2.

C. Je zima.

3.

D. Je teplo.

4.

E. Prší.

5.

F. Sněží.

G. Je vítr.

6.

7.

18. Mluvte o zemích ze cvičení 15. Jaké je tam často nebo na jaře, v létě, na podzim a v zimě počasí? Například: Ve Velké Británii často prší.

19. O čem často mluvíte s kamarádem, s kamarádkou, s manželem, s manželkou...? Doplňte koncovku -u, -i, -í nebo -e/-ě. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte. Například: O čem často mluvíš s kamarádem? – O sportu. 9. film – o film 1. sport – o sport 10. kultura – o kultu (!) 2. rodina – o rodin 11. literatura – o literatu (!) 3. práce – o prác 12. počasí – o počas 4. příroda – o přírod 13. lyžování – o lyžován 5. divadlo – o divadl 14. cestování – o cestován 6. móda – o mód 15. hory – o horách 7. jídlo – o jídl 16. peníze – o penězích 8. škola – o škol

POZOR: Lokál pl. má koncovky -ích, -ách, -ech

20. Kdo je to? Kde jsou? O čem mluví? Napište ke každé fotografii krátký příběh.

1.

2.

3.

95


Lekce 7

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

21. Pracujte s mapou ČR. Napište do tabulky města, hory a řeky v České republice. Pro kontrolu můžete používat internet. město

řeka

hory

22. Víte, že Česká republika má tři části? Jmenují se Čechy, Morava a Slezsko. Řekněte podle mapy, co je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? Například: V Čechách jsou Krušné hory, řeka Vltava...

23. Ukažte na mapě. Pak procvičujte lokál sg. a pl. Spojte. 1. Brno A. v Olomouci 2. Praha B. v Ostravě 3. Zlín C. v Krkonoších 4. Olomouc D. ve Zlíně 5. Plzeň E. v Praze 6. Ostrava F. v Pardubicích 7. Pardubice G. v Brně 8. České Budějovice H. v Plzni 9. Krkonoše I. v Karlových Varech 10. Karlovy Vary J. v Českých Budějovicích

Brno

POZOR: Lokál pl. má koncovky -ích, -ách, -ech Praha

24. Používejte slova z předchozího cvičení. Ptejte se a reagujte. Například: Znáte.... Byl/a jste někdy v ...?

Plzeň

25. Jak znáte Českou republiku? Reagujte pomocí výrazů ze cvičení 23. 1. Kde můžete lyžovat? 2. Kde se vyrábí pivo Plzeň? 3. Kde se vyrábí pivo Budvar? 4. Kde můžete studovat na Karlově univerzitě? 5. Kde můžete studovat na Masarykově univerzitě? 6. Kde se vyrábí speciální sýr – „syrečky“? 7. Kde můžete pít minerální vody? České Budějovice 8. Kde se vyrábí speciální dezert – perník? 9. Kde byla firma Baťa? 10. Jaké město se nazývá „černé město“ a proč?

Zlín

Krkonoše

Olomouc

Ostrava

Pardubice

96

Karlovy Vary


appendix

CZECH EXPRESS

A K RO P O L I S

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá | Pavla Bořilová

příloha


98


Czech Express 1

Appendix Contents Symbols. Abbreviations and various marks used. Instructions

2

Frequently asked questions about Czech

3

Basic grammatical terms

6

Basic pronunciation rules

8

Appendix to lesson 1

10

Wordlist for lesson 1

14

Appendix to lesson 2

16

Wordlist for lesson 2

18

Appendix to lesson 3

20

Wordlist for lesson 3

24

Appendix to lesson 4

26

Wordlist for lesson 4

29

Appendix to lesson 5

30

Wordlist for lesson 5

34

Appendix to lesson 6

36

Wordlist for lesson 6

39

Appendix to lesson 7

40

Wordlist for lesson 7

43

Audio tapescripts

45

Key

50

Glossary

58

Summary tables of cases (standard and colloquial Czech)

66

1


APPENDIX Symbols

CD: 01 recording on the CD and track number

Ex. 4 Online exercises

Tests 4 (page number) Page glossary

language under the magnifying glass (a close look at language)

Flashcards

Back to contents

Abbreviations and various marks used Ma, Mi

masculine animate, masculine inanimate gender

F

feminine gender

N

neuter gender

impf.

imperfective verb (expressing an activity as a process)

pf.

perfective verb (expressing the result of an activity)

colloquial Czech

neg.

negative

sg.

singular

pl.

plural

-e-

the mobile -e- (e.g. den day, dny days)

inform.

informal

form.

formal

N

nominative

G

genitive

D

dative

A

accusative

V

vocative

L

locative

I

instrumental

*

verbs with stem changes in the present tense conjugation (-E conjugation), e.g. číst*, čtu, čteš, čte... to read, I read, you read, he/she/it reads...

×

versus

Instructions

2

čtěte, přečtěte

read

používejte

use

doplňte

fill in

POZOR

BE CAREFUL

najděte

find

procvičujte

practice

pište, napište

write

přeložte

translate

odpovídejte

answer

ptejte se

ask

opakujte

repeat

řekněte

say

označte

mark, note

seřaďte

put in order

PAMATUJTE SI

REMEMBER

spojte

match

počítejte

count

tvořte

make

poslouchejte

listen

změňte

change


CZECH EXPRESS 1

FAQs about Czech 1. Is Czech related to English? Yes, it is. Both of them are members of the Indo-European family of languages (compare: mother – matka, brother – bratr, sister – sestra, three – tři). However, they are different types of languages: English is an analytical language and Czech is a synthetic language. Compare: I do not understand (4 units) – nerozumím (1 unit), by car (2 units) – autem (1 unit).

2. Do all Czech words consist of horrifying clusters of consonants? Well, some of them do. Fortunately, they aren’t the vitally important ones. Actually, how often do you ask people strč prst skrz krk – stick your finger through your throat or vzcvrnkls – did you flick up?

3. How to pronounce “ř”? The articulation for ř derives from the palatal r (not the French one). When you want to pronounce ř place your top and bottom teeth slightly together, purse your lips and whisper the following words: tri, tri, tri, tri… (without even trying to say ř – it will come out by itself). If this doesn’t help, consult your teacher or a speech therapist. But don’t worry – Czechs know that this unique sound that they are very proud of is difficult and they will have mercy on you!

4. Why are Czech words usually longer than English ones? As a synthetic language, it uses prefixes, suffixes and sometimes infixes, e.g. odpoposedávat si – to sit a little bit aside several times.

5. Why do two varieties of Czech exist – standard and colloquial? After the defeat of the Protestants at the battle of White Mountain in 1620, Czech almost disappeared as an official and literary language and was replaced in these functions by German. The spoken form of the language, however, continued to develop. During the National Revival at the beginning of the 19th century the standard form of Czech was gradually codified on the basis of the older form of Czech from the 16th century, which lead to the current difference between standard (spisovná čeština) and colloquial Czech (obecná čeština). In the Czech Express coursebook mainly standard Czech will be taught. If grammatical features or expressions appear here which are part of the generally spoken language, they will be marked with the abbreviation coll. (= colloquial Czech – běžně mluvená/kolokvialní/obecná čeština).

6. Why doesn’t Czech have articles? The absence of articles is the result of the historical development of the language. Their absence is compensated for by the flexible word order of Czech. Information that was already mentioned or is otherwise known is usually placed at the beginning of a sentence (English uses the definite article, the, here). New information is usually placed at the end (and it is expressed by the indefinite article, a/an, in English). However, Czech has certain words that express the same meanings as English articles. For example, nějaký, nějaká, nějaké (some) or jeden, jedna, jedno (one) are often used where you use the indefinite article in English. Ten, ta, to (the, that) is often used where you use the definite article in English.

7. Why does Czech have cases? How are the cases used? Czech, as a synthetic language with a flexible word order, needs cases with their endings as a kind of ‘signal’, which expresses the grammatical relationship between words. Compare the basic meanings of the cases: 1. The nominative is the dictionary form of nouns, adjectives, pronouns and some numerals. It expresses the subject of a sentence. For example: Student je ve škole. – A student is at school. 2. The genitive expresses possessive or partitive mening. For example: Kniha studenta. –The book of a student. Láhev vína. – A bottle of wine. 3. The dative expresses the indirect object in a sentence. For example: Dám dárek studentovi. – I’ll give a present to a student. 4. The accusative expresses the direct object in a sentence. For example: Vidím studenta. – I see a student. 5. The vocative is the addressing form. If you want to address someone in Czech, use the vocative. For example: Adame! – Adam! Evo! – Eva! 6. The locative expresses location. For example: Jsem ve škole. – I’m at school. 7. The instrumental expresses the means or instruments by or with which an action is carried out. For example: Jedu autem. – I go by car.

3


APPENDIX However, in addition to these basic meanings, there are further uses of the cases. All verbs and prepositions in Czech are connected with a certain case or cases. Students have to master this part of the language through language exercises and drills (just as students of English learn phrasal verbs, for example). For a better understanding you can imagine that verbs and prepositions have a hook or hooks, on which you can hang one or more cases. In the following table you can see an overview of the cases that follow several verbs and prepositions.

1

Verbs

Prepositions1

Cases

být (to be), jmenovat se (to be called)

---

nominative

bát se (to be afraid of), účastnit se (to take part in)

z (from), do (to/into), od (from), bez (without), u (at), vedle (next to)

genitive

rozumět (to understand), pomáhat (to help), telefonovat (to telephone), gratulovat (to congratulate)

k (to), kvůli (because of), díky (thanks to), proti (against)

dative

mít (to have), vidět (to see), dát si (to take), znát (to know), hledat (to look for), kupovat (to buy), potřebovat (to need)

pro (for), za (behind/after), na (to),

accusative

---

---

vocative

číst o (to read about), mluvit o (to speak about), povídat si o (to talk about), slyšet o (to hear about)

v (in), na (on), o (about)

locative

zabývat se (to be occupied with), stát se (to become), být spokojený s (to be content with)

s (with), před (in front of/before), mezi (between)

instrumental

For the prepositions we present only the most common meanings. In reality, every preposition may have other equivalents depending on the context.

8. What do the colours used in the textbook mean? The colour coding differentiates the three grammatical genders of nouns: masculine (we distinguish animate, or live people and animals of masculine gender, e.g. student student, and inanimate, e.g. banán banana), feminine (e.g. káva coffee) and neuter (e.g. auto car). It’s important to know the gender of a noun because the gender determines how each noun is declined (how to make its case endings). Luckily, however, you don’t have to learn the gender of every new noun you meet by heart! Words which in the nominative sg. (= the form that you find in the dictionary) end with a consonant (student, banán) are often masculine, words that end in -a (káva), are often feminine, and words that end in -o (auto), are often neuter. Gender differences don’t only affect nouns, but also some other words. Compare: Ten student byl dobrý. That student was good. Ten banán byl dobrý. That banana was good. Ta káva byla dobrá. That coffee was good. To auto bylo dobré. That car was good.

9. Why do English verbs often have two Czech equivalents in the dictionary, e.g. to cook – vařit, uvařit? Most Czech verbs live “in pairs”. These verbs have what are called imperfective and perfective aspects. Put simply, the aspect expresses the action or event either as a process or as the result of a process. In this way we distinguish imperfective and perfective verbs. Imperfective verbs, e.g. vařit (to cook), express the action as a process, as if it was being “filmed”. These verbs express unlimited, unfinished or repeated actions. They have past, present and future tenses. Perfective verbs, e.g. uvařit (to cook), express the result of an action or an action at a particular moment, as if it was being “photographed”. These verbs do not have a present form, they only have past and future tenses. Notice that for this reason in the glossary we translate forms of conjugated verbs marked with the abbreviation pf. into the future tense: e.g. uvařím (I’ll cook). Czech aspects can’t be automatically matched with English tenses. Although there does exist a certain similarity, English tenses are frequently used differently from the Czech perfective and imperfective verbs.

4


CZECH EXPRESS 1 10. Are there any priorities in Czech grammar a beginner should concentrate on when learning Czech? Yes. Opinions can differ, but the authors of this textbook believe that it helps beginners if they concentrate on the following priorities in this order: 1. Gender. Try to remember the gender of the nouns that you learn and notice the function of gender in the sentence. 2. Verbs. Verbs form the core of Czech sentences! 3. Prepositions. Pay careful attention to prepositions because just like verbs they will help you a lot in expressing yourself. 4. Cases and their endings. You can’t avoid endings in Czech, although you shouldn’t let them put you off or scare you!

11. Is Czech really as difficult as I’ve heard? Yes and no. Yes, mainly because it has so many different endings. No, because it has a logical grammatical system similar to Latin, no more than three verbal tenses and just a handful of irregular verbs. However, do you know any language that is easy to learn?

5


APPENDIX Basic grammatical terms Just as a craftsman needs tools for his work, you need some basic grammatical terms for study of a language. You can find an overview of them in the following table. You will certainly know some of them from studying your first language at school, others will be new to you. However, knowing them can help you with your studies to a certain extent. Latin/Czech term

English term

Example or explanation in English

adjektivum/přídavné jméno

adjective

-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména) -í adjektiva (měkká přídavná jména)

-ý adjectives (hard adjectives) -í adjectives (soft adjectives)

An adjective is a word whose main syntactic role is to modify a noun or pronoun, giving more information about the noun or pronoun‘s referent. dobrý (good), blízký (close)… kvalitní (high-quality), moderní (modern)…

adverbium/příslovce

adverb

An adverb is a word that modifies any part of language other than a noun. Adverbs can modify verbs, adjectives, clauses, sentences and other adverbs. dobře (well), blízko (closely), kvalitně (to a high-quality), moderně (in a modern way)…

aspekt/vid perfektivní/nedokonavý imperfektivní/dokonavý

aspect perfective imperfective

The verbal category that is absent in English. There are two aspects in Czech: imperfective (it expresses the activity as a repeated or unlimited process) and perfective (it expresses the result of an activity or views the activity at a particular moment), e.g. dělat/udělat (to do/make) = imperfective/perfective.

čas futurum/budoucí čas prézens/přítomnýčas préteritum/minulý čas

tense future tense present tense past tense

deklinace/skloňování, deklinovat/skloňovat

declension, to decline

Nouns, adjectives, pronouns and numerals are declined in Czech. It means that endings (koncovky) are used to create cases. Note: to a student - studentovi; without a car - bez auta

infinitiv

the infinitive

The infinitive is the “to-form“ of the verb in English and the “ -t form” in Czech, e.g. to do - dělat

interjekce/citoslovce

interjection

ach (oh!), au (ow!), brr (brr)…

konjugace/časování, konjugovat/časovat

conjugation, to conjugate

Verbs are conjugated in Czech. It means that endings are used to create persons. Note: I do - dělám, , you do - děláš, he/she/it does - dělá…

konjunkce/spojka

conjunction

a (and), nebo (or), ale (but), když (if/when)…

konzonant/souhláska

consonant

h, ch, k, b, f, l, m, p, ž, š, ř…

numerálie/číslovka základní řadová

numeral cardinal ordinal

jeden (one), dva (two), tři (three)… první (first), druhý (second), třetí (third)…

objekt/předmět přímý

object direct

nepřímý

indirect

pád

case

Czech needs cases with their various endings as „signals“ expressing grammatical relations between words. For more about cases, see page 3, point 7.

plurál/množné číslo

plural

studenti (students), banány (bananas), kávy (coffees), restaurace (restaurants), auta (cars)…

6

Budu doma. (I‘ll be at home.) Jsem doma. (I‘m at home.) Byl jsem doma. (I was at home.)

Maminka posílá dopis studentovi. (Mom sends a letter to the student.) Maminka posílá dopis studentovi. (Mom sends a letter to the student.)


CZECH EXPRESS 1 prepozice/předložka

preposition

bez (without), na (on/to), v (in), do (to/into), z (from), pro (for)…

pronomen/zájmeno personální/osobní posesivní/přivlastňovací interogativní/ tázací indefinitní/neurčité negativní/záporné

pronoun personal possessive interrogative indefinite negative

já (I), ty (you), on (he)… můj (my), tvůj (your), jeho (his)… kdo (who), co (what), čí (whose)… někdo (someone), něco (something), nějaký (some)… nikdo (no one), nic (nothing), žádný (no)…

rod Ma maskulinim animatum/mužský rod životný Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný F femininum/ženský rod N neutrum/střední rod

gender Ma masculine animate Mi masculine inanimate F feminine N neuter

Nouns, adjectives, the majority of pronouns and some numerals have genders. There are three grammatical genders in Czech: masculine (animate and inanimate), feminine and neuter, e.g.: Masculine animate (Ma): student (student) Masculine inanimate (Mi): banán (banana) Feminine (F): káva (coffee) Neuter (N): auto (car)

samohláska

vowel

a, e, i, y, o, u, á, é, í…

singulár/jednotné číslo

singular

student (student), banán (banana), káva (coffee), auto (car)…

subjekt/podmět

subject

Maminka posílá dopis studentovi. (Mom sends a letter to the student).

substantivum/podstatné jméno

noun

student (student), banán (banana), káva (coffee), auto (car)…

verbum/sloveso transitivní/přechodné intransitivní/nepřechodné

verb transitive intransitive

A verb is a part of speech that conveys action or a state of being, e.g.: vidět (to see), mít (to have), být (to be), spát (to sleep)… A transitive verb is a verb that requires both a subject and one or more objects (e.g. vidět, mít…). An intransitive verb does not take an object (e.g. být, spát…).

REMEMBER: Nouns, adjectives and verbs have different forms in Czech! Compare: noun

verb

adjective

English

work

work

work

Czech

práce

pracovat

pracovní

adverb

pracovně

7


APPENDIX Basic pronunciation rules 1. Letters you know: 2. Czech letters: consonants 3. Czech letters: vowels

a

b

c č

d ď

á

e éě

f

g

h i ch í

j

k

l

m n ň

o

p

q

r ř

s š

ó

t ť

u úů

v

w

x

y

z ž

ý

The diacritic symbols used in Czech are called : ˇ háček – hook ´ čárka – length mark o kroužek – circle 1. We divide vowels into short ones: a, e, i, y, o, u and long ones: á, é, í, ý, ó, ú/ů. Long vowels are about 1.75 times longer than their short equivalents. There are also three diphthongs in Czech: ou, au, eu. 2. The vowels i and y (or í and ý) are pronounced the same way. 3. The vowels ú and ů are pronounced the same way. Their spelling only reflects differences that existed in the past. Note that the vowel ú is always written at the beginning of a word or after a prefix (e.g. úhel, zúčastnit se), while the vowel ů is written in the stem and at the end of a word (e.g. růže, domů).

4. In some Czech words there are the following pairs of vowels ia, ie, ii, io, iu. We read them as follows: ia [iya] – fialka, ie [iye] – Itálie, ii [iyi] – v Anglii, io [iyo] – rádio, iu [iyu] – v rádiu. 5. We divide consonants into hard (h, ch, k, r, g, d, t, n), soft (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) and ambiguous (b, f, l, m, p, s, v, z). This division is significant in one way for declination and in another way for spelling. You’ll notice that when i or y follow consonants, there is an i after soft consonants and a y after hard consonants. Czechs learn words with ambiguous consonants which are followed by a y by heart, as so-called listed words. Foreign words are exceptions to the rule.

6. The consonants that are absent from the English alphabet are: č, ch, ř, š, ž, ď, ť, ň. Note especially ch which counts as a single letter and has a special position in the Czech alphabet (after h). 7. p, t, k are unaspirated sounds. This means that when they are pronounced they are not accompanied by a stream of air. 8. How should ď, ť, ň be pronounced? To pronounce ď, ť and ň, imitate the sounds that your teacher produces by putting the tip of your tongue against the back of your upper gum and above your front teeth. You end up pronouncing sounds similar to d, t, n, but softer. 9. Where should ď, ť, ň be pronounced? If there is ď, ť, ň in a text, as in ďábel, ťukat, Plzeň. If there is d, t, n + ě, as in děkuju, těžký, někdo. If there is d, t, n + i/í, as in divadlo, dítě, tisk, tíseň, nikdo, nízký. Exceptions: “international words“, e.g. tenis [tenys], diktát [dyktát], tip [typ].

10. How should the syllables bě, pě, vě, mě be pronounced? Bě, pě, vě, mě should be read as [b´ye, p´ye, v´ye, mn´ye], as in: běžet, na Kampě, člověk, město. 11. Changes in pronunciation: In order to understand this, you should be familiar with voiced and unvoiced consonants. The voiced consonants are: b, d, ď, g, h, v, z, ž. The unvoiced consonants are: p, t, ť, k, ch, f, s, š. 1. At the end of words voiced consonants are pronounced as unvoiced: b> p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š. For example: Jakub [Jakup], hrad [hrat], teď [teť], Oleg [Olek], trh [trch], Václav [Václaf], kvíz [kvís], když [gdyš].

8


CZECH EXPRESS 1 2. Assimilation rule: If two consonants occur together in a word, the second consonant changes the pronunciation of the first one, as follows: vklad [fklat],tužka [tuška], kdo [gdo], sbírat [zbírat]. Assimilation also affects some prepositions, e.g. z Francie [sfrancie], k domu [gdomu]. If a voiced preposition is followed by a word beginning with a vowel, this consonant is pronounced as if unvoiced, e.g. z Itálie [sitálie]. There are regional differences to this rule, e.g. the parting salutation na shledanou good bye is pronounced in Bohemia: [naschledanou] and in Moravia [nazhledanou].

12. The vast majority of Czech words have the stress on the first syllable e.g. náměstí, situace, analýza. The exceptions consist of a mere handful of unstressed words which take the second logical position in the sentence. Note: When connecting a preposition with another word, the stress is placed on the preposition, e.g. ve škole.

9


APPENDIX

LESSON 1

Appendix to lesson 1 QQ 1.1 The preposition z/ze + the genitive In the bubble on page 7, you can see the names of countries: Vietnam Vietnam, Kanada Canada, Itálie Italy and Německo Germany. These names are in the form which is called the nominative singular - we say that they are in the nominative singular. The nominative singular is the basic form of a noun, which you find in the dictionary and which you should remember. However, if we use the name of the country or another noun after a preposition, a different case will follow it, whose ending is different from the nominative. To understand this better you can imagine that each preposition has a ‘hook’ or ‘hooks’ on which we ‘hang’ different cases with their endings. For example, after the preposition z from, which we use in the phrase Jsem z... (I’m from…), there follows the genitive singular with its endings. Compare: Vietnam (the nominative) – z Vietnamu (the genitive) Kanada (the nominative) – z Kanady (the genitive) Itálie (the nominative) – z Itálie (the genitive) Německo (the nominative) – z Německa (the genitive). The overview of the genitive singular is on page 66.

QQ 1.2 Vy × ty. Formal vs. informal address Note the difference between formal and informal expressions and forms: Dobrý den! × Ahoj! Čau! Hello! Hi! Odkud jste? × Odkud jsi? Where are you from? Co děláte? × Co děláš? What do you do? A vy? × A ty? And you? Na shledanou! × Ahoj! Čau! Goodbye! Bye! Adult strangers are addressed in the formal way. Relatives, friends, children (to about 15) and young people (if you are in the same age) are addressed in informal way. It is usually the older person or a woman who suggests: Můžeme si tykat? Can we use the informal form?

QQ 1.3 Personal pronouns: já, ty, on… I

you

he

she

it

we

you

they

ty

on

ona

ono/to1

my

vy

oni2

1

Note: The demonstrative pronoun to corresponds to English it, this, that. We use ono very rarely, e.g. in the expression To je ono! (That’s it!)

2

In writing, you will see the forms oni, ony/ony/ona in the plural, which are distinguished by gender. However, in this table, for simplicity, we use only the form oni.

QQ 1.4 Verb být All Czech verbs are conjugated. Conjugation means that verbs change their endings to express persons. The verb být to be is conjugated irregularly in the present tense. You have to learn the forms by heart. být to be

já ty on, ona, to my vy oni

positive forms

negative forms

jsem1 jsi1 (colloquially: jseš1) je jsme1 jste1 jsou1

nejsem nejsi (colloquially: nejseš) není nejsme nejste nejsou

Note the pronunciation: jsem [sem], jsi/jseš [si/seš], jsme [sme], jste [ste], jsou [sou].

1

The personal pronouns já, ty, on… , which you learned in paragraph 1. 3, are not usually used in Czech with the verbs, unlike in many other languages, because the information about the person is expressed by the ending of the verb. For example: rozumím – I understand, rozumíš – you understand, rozumí – he/she/it understands etc. We only use personal pronouns with verbs when we want to emphasise them (e.g. Já jsem doktor, ale ty ne. I am a doctor, not you.), or in everyday speech. BUT: In the expression To je…/To není… It’s… / It isn’t… on the other hand, we don’t leave out the demonstrative pronoun to.

10


CZECH EXPRESS 1 Negation: When you want to form the negative, you should add the prefix ne- before the verb, which we write joined together with the verb. For example: Já jsem Paolo, já nejsem Kurt. I am Paolo, I am not Kurt. Ty jsi Mai, ty nejsi Lori. You are Mai, you are not Lori. The only exception is the third person singular: To je víno? To není víno. Is it wine? It is not wine.

QQ 1.5 Model of conjugation: -Á verbs All Czech verbs conjugate. Conjugation means that the verb changes its ending in order to show the person. Compare: dělám – I do, děláš – you do, dělá – he/she/it does etc. In the present tense there are four types of present conjugation. (Note: Czech doesn’t have the continuous tense: dělám = I do/I am doing). In this lesson you will learn the first of these, the so-called -Á model conjugation, represented by the verb dělat to do or to make. We conjugate verbs whose infinitives end -at (except for the ending -ovat, see p. 27 paragraph 4.6) and also the verb mít, mám (to have, I have) in the same way as this verb. -Á verbs dělat to do, to make positive forms já ty on, ona, to my vy oni 1

dělám děláš dělá děláme děláte dělají1

negative forms nedělám neděláš nedělá neděláme neděláte nedělají1

In colloquial Czech the shortened form is also used: (oni) dělaj, nedělaj.

You can find the other types of conjugation on pages 17, 22 and 27.

QQ 1.6 Verb tenses Czech has three verb tenses: present, future and past. You’ll notice that in the conjugation tables in the present, you will also find for each verb an example of the 1st person in the past and future tense (known as the já-form). For example under the conjugation of the verb být you’ll see: Past tense: byl/byla jsem I was (masculine and feminine respectively) Future tense: budu I will be You will learn the past tense in lesson 6. The future tense is not presented until Czech Express 2, but for the time being you can very simply use the present tense to express the future. This is perfectly correct grammatically, even if it is more typical for everyday spoken language. Observe: Zítra jsem doma. I’ll be at home tomorrow. Co zítra děláš? What are you doing tomorrow? In this way you can use the expressions zítra (tomorrow), o víkendu (at/on the weekend), příští týden (next week), příští měsíc (next month), příští rok (next year).

QQ 1.7 Question If you want to ask a question just change the intonation of the sentence. Note two types of question intonation: 1. Questions that can be answered yes or no: To je Václav Havel? Is it Václav Havel? Vy jste student? Are you a student? 2. Questions that cannot be answered yes or no: Odkud jsi? Where are you from? Co děláš? What do you do?

QQ 1.8 Gender of nouns The words student, studentka student or politik, politička politician etc. reflect the natural gender student and politik are men, studentka a politička are women. This natural gender is logical, for example, with people and animals. However, in Czech nouns have a grammatical gender, which has no logical basis, for instance banán is masculine, káva is feminine and auto is neuter). For more about how to identify the grammatical gender of a noun, see page 20, paragraph 3.1.

11


APPENDIX

LESSON 1

QQ 1.9 Addressing people To address people and animals, Czech uses names in the vocative case. The vocative singular Masculine names

Feminine names

The majority of names: Martin – Martine!1 The majority of names: Dana – Dano! Names ending in h, ch, k, g: Marek – Marku!2 Names ending in -e or a consonant: Lucie = Lucie! Carmen = Carmen! Names ending in a consonant with a hook, c, j, -tel and sometimes also -l, -s, -z or -x: Aleš – Aleši! Names with -a ending: Honza – Honzo! 1

N.B.: Petr – Petře!

2

The so-called ‘mobile e’ is underlined. It disappears when the noun is declined.

For formal address, use the title pan Sir, Mr., paní madam, Mrs., Ms. or slečna Miss and a surname/last name in the vocative case. E.g.: Pane Maláte!, coll. Pane Malát! Mr. Malát! Paní Nováková! Mrs. Nováková! Slečno Zajíčková! Miss Zajíčková!

QQ 1.10 Czech habits, traditions and conventions 1. Greetings The most common greetings are: Dobré ráno! – Good morning! Dobrý den! – Hello! Dobrý večer! – Good evening! Dobrou noc! – Good night! Na shledanou! – Goodbye! Ahoj! Čau – Hi!/Bye! On leaving we can also wish somebody: Mějte se hezky! (formal) Have a good day! /Měj se hezky! (informal) Have a good day! Note: Jak se máš?/Jak se máte? How are you? is not just a conventional phrase or a greeting as in English. You never say it when you meet people for the first time. Compared to English, another difference is that you may often hear a detailed or negative answer to it.

2. Pronunciation of your name and surname Ask your teacher about how to pronounce/spell your name in case of misunderstanding. If someone doesn’t understand your name, you usually do not spell it. You simply repeat it again as it is written, syllable by syllable (e.g. Jan Malát > Jan Ma – lát). However, sometimes you need more precise information, e.g. you want to say that there is an a with a length mark (a long a) in the word Malát. In this situation you can highlight it with the help of these names for letters (see the table): Jan Malát, dlouhé á. Czech Alphabet a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě e–e é – dlouhé e

ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha i – krátké měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka

l – el m – em n – en ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er

ř – eř s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem v – ve

w – dvojité ve x – iks y – ypsilon, tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

Be careful: Foreign women’s surnames can be used with the ending -ová, e.g. paní Verdi = paní Verdiová, paní Blair = paní Blairová etc. 3. Apologies When you apologise you say: Promiň. (informal) or Promiňte. (formal) Sorry. or Pardon. Pardon me. The reaction is: To nic. “It’s nothing.” It’s OK. When you want to go through a crowd of people you say: Pardon. Pardon me. or S dovolením. Let me through, please.

12


CZECH EXPRESS 1 4. Expressing regret and sympathy Note: When you regret someone or something, you say To je škoda. It’s a shame/pity. When you are told sad news you say To je mi líto. I am sorry (for you). 5. A universal Czech word: prosím The Czech word prosím can be used in many situations. Note: 1. The most common use: Děkuju./Děkuji. – Prosím. Thank you. – You’re welcome. 2. In a restaurant: Prosím, pivo. Beer, please. 3. Your telephone rings. You pick up the receiver and say: Prosím? Yes? 4. You are addressed by a shop assistant: Prosím? Can I help you? 5. You misunderstand your partner. You ask him or her: Prosím? Pardon? 6. You meet someone by a door and want to let him or her pass first: Prosím. Please. 6. Non-verbal communication Shaking hands is usual on formal introduction. Embracing and a kiss on the cheek are only usual within families between relatives, partners or very good friends. When communicating with strangers physical contact is not usual (for example, when address someone on the street, we do not take them by the hand). The distance between speakers in conversation is about 1 metre, between relatives, partners and other close acquaintances it may be smaller. It often seems to foreigners from western Europe that Czechs don't smile very much. This is, of course, to a certain extent a matter of convention. For Czechs this is a neutral expression and on the contrary they consider it to be significant when a stranger smiles at them (it can make them think that they know the person from somewhere, that the person wants something from them, that they are pretending to be friendly for a reason, etc.)

13


APPENDIX

LESSON 1

Wordlist for lesson 1 • Page 4 Ano. Yes Co znamená...? What does ... mean? Děkuju. coll. Díky. Thank you. Thanks. Dobře. Good. Well. Fine. Jak se řekne...? How do you say...? Jak se to píše? How do you write it? Ještě jednou, prosím! Once again, please! Ne. No. Nerozumím. I don’t understand. Prosím. Please. I beg your pardon. Rozumíte? Do you understand? Špatně. Bad./Not well. • Page 6 auto být, jsem co český den dobrý hrad je kdo křišťál noc pivo pražský ráno to večer

car to be, I am what Czech adj. day good, delicious castle is who crystal night beer Prague adj. morning it, that, the evening

Co je to? Dobré ráno! Dobrou noc! Dobrý den! Dobrý večer! Kdo je to?

What is it? Good morning! Good night! Hello! Good evening! Who is it?

• Page 7 a aha ahoj čau dělat, dělám ekonom, ekonomka Itálie já jít*, jdu Kanada kancelář, v kanceláři mě muset, musím

and I see Hi! Hello! Hi! Hello! to do, I do / to make, I make economist Italy I to go, I go (on foot) Canada office, in an office me (the accusative form of the pronoun já) must, I must / have to, I have to

14

Německo odkud prominout*, prominu pf. restaurace, v restauraci situace student, studentka tak těšit, těší ty učitel, učitelka už v (extended form: ve) + L Vietnam vy z (extended form: ze) + G

Germany from where to excuse, I’ll excuse (the imperative: promiň!, promiňte!) restaurant, in a restaurant situation student so to please, it pleases you (informal singular) teacher already, still in Vietnam you (plural and formal singular) from (a place)

Co děláš/děláte? Na shledanou. Odkud jsi/jste? Promiňte, musím jít. Těší mě!

What do you do? What are you doing? Goodbye. Where are you from? Excuse me, I have to go. Nice to meet you.

• Page 8 ale but manažer, manažerka manager my we on he ona she oni they ono it pan Sir, Mister paní Mrs, Madam, Ms. slečna Miss ..., že? a question tag (e. g. isn´t it?) • Page 9 Česká republika (Česko) Francie herec, herečka Irsko jé! nic politik, politička Polsko profesor, profesorka Rusko sportovec, sportovkyně Ukrajina USA [read: ú es á] zpěvák, zpěvačka

the Czech Republic France actor Ireland oh! gee! nothing politician Poland professor Russia sportsman, sportswoman; athlete Ukraine the U.S.A singer


CZECH EXPRESS 1

Promiňte! – To nic. To je…

Sorry! – Don’t worry about it. It is… That is…

• Page 10 číslo díky (coll.) e-mail jak jaký mít, mám no proč se tady telefon telefonní vás

number thanks e-mail how what kind, what sort of, what….like to have, I have well why oneself here telephone telephone adj. you (the accusative form of the pronoun vy)

. [read: tečka] @ [read: zavináč] cz [read: cé zet] Jak se máš/máte? Jaký máš/máte telefon? Prosím vás… Ujde to./Jde to.

dot at (in an e-mail address) cz How are you? What is your telephone number? Excuse me…. So so.

• Page 11 ach jo autobus au nový problém představovat se, představuju se slon ten

oh well bus Ow!/Ouch! new problem to introduce oneself, I introduce myself elephant that, the

Dále! S dovolením!

Come in! (literally: “Further!“) Let me through, please!

15


APPENDIX

LESSON 2

Appendix to lesson 2 QQ 2.1 The prepositions vedle + the genitive In the bubble on page 14, you can see the nominative sg. of nouns, e.g. obchod shop, banka bank, restaurace restaurant and kino cinema. As you already know from the first lesson, the nominative sg. is the dictionary form of the noun that you should remember. However, if you use a noun after a preposition, you don’t use the nominative. In this particular case, the preposition vedle next to is followed by the genitive singular with its endings. Compare: obchod (the nominative) – vedle obchodu (the genitive) banka (the nominative) – vedle banky (the genitive) restaurace (the nominative) – vedle restaurace (the genitive) kino (the nominative) – vedle kina (the genitive) See also page 10, paragraph 1.1. For an overview of the genitive singular see page 66.

QQ 2.2 Adverbs expressing direction or motion × adverbs expressing location In Czech, motion or direction to somewhere and location are expressed differently. On page 14 of the textbook you learnt how to say very simply where something is, i.e. to express location. But when somebody tells you where to go then similar words can be used to express direction. Compare: Musíte jít nahoru. "You must go to up." Go up. × To je nahoře. It’s up above. Musíte jít dolů. "You must go to down." Go down. × To je dole. It’s down below. Musíte jít doprava. "You must go to the right." Go right. × To je vpravo. It’s on the right. Musíte jít doleva. "You must go to the left." Go left. × To je vlevo. It’s on the left. Musíte jít doprostřed. "You must go to the middle." Go to the middle. × To je uprostřed. It’s in the middle. Direction or motion

Location

Question: Kam? Where to?

Question: Kde? Where?

Dynamic verbs: jít to go on foot, jet to go by vehicle, letět to fly…

Static (= stationary) verbs: být to be, pracovat to work, studovat to study, bydlet to reside, žít to live, čekat to wait…

sem here tam there nahoru up, upwards dolů down, downwards doprava to the right doleva to the left doprostřed to the middle

tady here tam there nahoře up, above dole down, below vpravo/napravo on the right vlevo/nalevo on the left uprostřed in the middle

QQ 2.3 Metro × metrem The forms autobusem by bus, vlakem by train tramvají by tram, metrem by metro, autem by car are in the instrumental sg. At this stage, you are recommended to learn these expressions by heart as phrases. Gender

Masculine

Feminine

Neuter

Nominative sg.

autobus, vlak

tramvaj

auto, metro

Instrumental sg.

autobusem, vlakem

tramvají

autem, metrem

However, the word pěšky(on foot) is an adverb. Adverbs don’t take endings, and therefore it doesn’t change its form. Observe: Musíte jet tramvají číslo jedna. = Musíte jet jedničkou. Musíte jet autobusem číslo dva. = Musíte jet dvojkou.

16


CZECH EXPRESS 1 QQ 2.4 Verbs jít and jet Czech distinguishes the verbs jít to go on foot and jet to go by vehicle. When you ask for directions, you can often hear the expressions: Musíte jít… “You have to go on foot …” You need to go… Musíte jet… “You have to go by vehicle…” You need to go… Sometimes you may also hear the imperative forms of the verbs jít and jet, e.g.: Jděte [děte] rovně! Go straight ahead! Jeďte doleva! Turn left! For more about the verbs jít (to go on foot) and jet (to go by vehicle) see page 32, paragraph 5. 6.

QQ 2.5 Model of conjugation: -Í verbs From the first lesson you already know the irregular verb být and also the verb dělat,representing the -Á model of conjugation. Here you can see the -Í model of conjugation represented by the verb rozumět to understand. All the verbs ending in -et, -ět, -it and also the verbs jíst, jíst (to eat, I eat), spát, spím (to sleep, I sleep) and stát, stojí (meaning 1: to stand, it stands, meaning 2: to cost, it costs) are conjugated according to this model. -Í verbs rozumět to understand já ty on, ona, to my vy oni 1

rozumím rozumíš rozumí rozumíme rozumíte rozumí/rozumějí1

This form is only used in formal or written Czech. In colloquial Czech the shortened form (oni) rozuměj is used.

QQ 2.6 Information about travelling 1. Maps: www.mapy.cz 2. How to look up transport connections on the internet Transport in the Czech Republic: www.idos.cz Transport in Prague: www.dpp.cz Go to Vyhledávání spojení. Important words: odkud where from, kam where to, přes via, datum date, čas time, přestup transfer, change, vyhledat search

QQ 2.7 Czech habits, traditions and conventions 1. If you’re asking about a price, you use the question: Kolik stojí…? How much does … cost? or Kolik to stojí? How much does it cost? Remember: The question Kolik je…? can’t be used to translate How much is…? This question is only used for calculations, e.g. Kolik je 1 + 1? How much is 1 + 1?

2. How to address a stranger If you want to address a stranger (someone in the street, a policeman, waiter, shop-assistant etc.), say Prosím vás, … Excuse me (formal). Children can be addressed with Prosím tě, … Excuse me (informal). Another option is Promiňte,… (formal) or Promiň,… (informal). 3. Negative questions A negative question is more polite than a positive one in this context. Note: Nevíte, kolik stojí lístek? “Don‘t you know how much a ticket is?” Do you know how much a ticket is? 4. Foreigners living in the Czech Republic sometimes complain that Czechs speak English to them and therefore they have little opportunity to practice their Czech in real life. It’s partly because Czechs are eager to practice their English, German, French, Spanish etc., partly because they know Czech is not an easy language and they want to help foreigners or speed up the conversation. If this happens to you, simply say: Promiňte, ale můžeme mluvit česky? Sorry, but can we speak Czech? You could explain: Jsem cizinec/cizinka. I am a (male) foreigner/(female) foreigner. Učím se česky. I’m learning Czech. Above all, however, keep speaking Czech and let the people around you get used to it.

17


APPENDIX

LESSON 2

Wordlist for lesson 2 • Page 14 banka blízko daleko divadlo dole kavárna kino kostel město most nádraží náměstí nahoře nemocnice obchod orientace řeka socha stanice škola uprostřed + G vedle + G vesnice vlevo/nalevo vpravo/napravo zastávka

bank near, nearby far theatre down below café cinema church (only a building) city, town bridge (railway or bus) station town square up above hospital shop orientation river statue station, stop school in the middle next to village on the left on the right stop

Je to blízko nebo daleko? Kde je…?

Is is near or far? Where is…?

• Page 15 áčko, áčkem auto, autem autobus, autobusem béčko, béčkem bílý céčko, céčkem česky doleva doprava dům hledat, hledám jeďte! jet*, jedu lístek, lístky metro, metrem minuta mluvit, mluvím moc

18

A line, by the A line (on the Prague underground) car, by car bus, by bus B line, by the B line (on the Prague underground) white C line, by the C line (on the Prague underground) in Czech to the left to the right house to look for, I’m looking for go! (by vehicle) to go, I go (by vehicle) ticket, tickets underground, by underground minute to speak, I speak much, many, a lot

pěšky rovně rozumět, rozumím stát, stojí tam turista, turistka vědět, vím vidět, vidím vlak, vlakem

on foot straight to understand, I understand 1. to stand, it stands 2. to cost, it costs there tourist to know, I know to see, I (can) see train, by train

Jděte doprava/doleva. Nevíte, kde je…?

Go to the right/to the left. Do you know where is…?

• Page 16 druhý hned první supermarket třetí ulice zase

the second immediately, right the first supermarket the third street again

Jděte první/druhou/třetí ulicí doleva.

Take the first/second/third turning to the left.

• Page 17 adresa čas dlouhé á dlouhý informace internet mapa podívat se, podívám se pf.

address time long a, a with a length mark long information internet map to look, I’ll look

Podívej se na… Rozumíte anglicky, německy, rusky?

Look at… Do you understand English, German, Russian?

• Page 18 bydlet, bydlím číslo domu kino, v kině kolik koruna na + A, L nádraží, na nádraží normální obec PSČ [read: pé es čé] taxík, taxi země

to live, I live house number cinema, in the cinema how much, how many crown on railway station, at the railway station normal a universal term for a city, town or village postal code taxi country


CZECH EXPRESS 1

zpáteční

return adj.

Kolik je 1 + 1? Kolik stojí…?

Kde bydlíš/bydlíte? Jakou máš/máte adresu?

How much is 1+1? (when you count) How much is…? (when you ask about a price) How much is it? (when you ask about a price) Where do you live? What is your address?

• Page 19 dovolená adj. GPS (read: dží pí es) haló Havaj let letiště možný počasí pro + A snad špatný taxíkem těšit se na, těším se na + A zrušen

holidays, vacation GPS hello Hawaii flight airport possible weather for perhaps bad by a taxi to look forward to, I look forward to cancelled

Let na Havaj zrušen pro špatné počasí. To snad není možné! Honem! Mimo provoz.

The flight to Hawaii was cancelled due to bad weather. That’s not possible! Hurry up! Out of order.

Kolik to stojí?

19


APPENDIX

LESSON 3

Appendix to lesson 3 QQ 3.1 Grammatical gender. The nominative singular In the following table of the nominative singular (which is the form that you will find in the dictionary) the so-called declension patterns are presented. These patterns represent various types of declension. (You will encounter them in the overall overview of cases on pages 66 and 67.) Nominative singular1 Gender Masculine animate Masculine inanimate Feminine Neuter

pronoun ten ten ten ta to

-ý a -í adjective

noun

dobrý2 kvalitní dobrý2 kvalitní dobrá kvalitní dobré2 kvalitní

student, muž, kolega banán, čaj káva, restaurace, kancelář, místnost auto, moře, kuře, nádraží

1

The typical endings for the nominative plural (in the majority of case) are i or y (e.g. knedlíky, brambory, palačinky…). You can find an overview of nominative plurals in the table on page 67.

2

In colloquial Czech you can also hear these nominative sg. adjective forms: dobrej student/ banán, dobrý auto.

In this table you can see that we have used three colours to mark grammatical genders visually in this coursebook: blue, red and green. Each noun has a grammatical gender which determines the forms of several other types of word, e.g. adjectives, several pronouns and verbs in the past tense (see page 36, paragraph 6. 1). Nouns Nouns have three grammatical genders: masculine (we make a distinction between masculine animate – people and animals, e.g. student, pes, and masculine inanimate, e.g. banán), feminine (e.g. káva) and neuter (e.g. auto). It’s important to know the gender of each noun. There is a practical aid to determine the gender of a noun. Remember: 66% of nouns have these majority ending in the nominative singular: Masculine ends in a consonant (e.g. student, banán, profesor, muž man, učitel, supermarket, čaj tea...) Feminine ends in -a (e.g. káva, studentka, profesorka, učitelka, banka, škola…) Neuter ends in -o (e.g. auto, kino, divadlo, město, pivo, metro…) You can easily recognise the gender of most nouns by these endings. 34% of nouns have different, minority endings in the nominitive singular: The ending -e/-ě very often occurs in the feminine (restaurace, stanice, rýže, sportovkyně, kolegyně …), but also in the neuter (kuře, moře sea). The ending -í very often occurs in the neuter (e.g. nádraží, náměstí). The ending -a can also occur in the masculine (kolega colleague, chleba bread), while a consonant can occur also in the feminine (kancelář office, místnost room). You need to remember the gender of nouns with minority endings. However, in time you will get practice in determining gender by the ending of the nominative singular and be able to distinguish almost all nouns. Adjectives We can divide adjectives into two types according to the ending of the nominative singular: a) Adjectives, which end in -ý (-ý adjectives) In Czech grammar these are called hard adjectives because y is called a ‘hard y/ý’ in Czech. These adjectives are affected by the gender of the noun that they go with in the nominative singular. For example: dobrý banán, dobrá káva, dobré auto. b) Adjectives, which end in -í (-í adjectives) In Czech grammar these are called soft adjectives because i is called a ‘soft i/í’ in Czech. These adjectives are not affected by the gender of the noun that they go with in the nominative singular. For example: kvalitní banán, kvalitní káva, kvalitní auto. Pronouns The demonstrative pronoun ten this/that has masculine, feminine and neuter forms. E.g. ten banán, ta káva, to auto.

QQ 3.2 Co × jaký, jaká, jaké Co means what. Jaký means what … it is like. Compare: Co je to? What is it? – To je banán. It’s a banana. × Jaký je? What is it like? – Je dobrý. It’s delicious. Be careful: Jaký is a -ý adjective, and so it takes masculine, feminine and neuter forms: Jaký je ten banán? Jaká je ta káva? Jaké je to auto?

20


CZECH EXPRESS 1 QQ 3.3 The accusative singular In this lesson you will learn the case which is called the accusative. In order to better understand how to use this case, compare the following sentences, which you know from the restaurant dialogue in the textbook. Ten černý čaj je dobrý. × Dám si černý čaj. Ta černá káva je dobrá. × Dám si černou kávu. To černé pivo je dobré. × Dám si černé pivo. In the sentences on the left, dobrý čaj, dobrá káva and dobré pivo are the subject. The subject is the person or thing that performs an activity, possesses a quality or is in a certain state. In Czech the subject is expressed by the nominative. In the sentences on the right the same words are the direct object (the direct object is the person or thing to which the action is done or which is affected by the action). In Czech the direct object is expressed by the accusative. In the accusative singular only the feminine endings change, e. g.: černá káva × černou kávu (and also the masculine animate endings, which you will meet later). In the following table you can see an overview of the accusative singular. Notice that the nouns are divided into the 3 declension groups, which should help you find your way better in the system of case endings and gradually master them. In this phase of your studies you will mainly practice the endings for group I. Accusative singular Gender

1

Pronoun ten

-ý a -í adjective

Nouns

Declension Group I Nominative sg.ending in: -consonant, -a, -o

Declension Group II Declension Group III Nominative sg.ending in: -e/-ě, Nouns with a special declenˇ (=a hook), -c,- j, -tel sion

Ma

toho

dobrého1 kvalitního

studenta2

muže2

kolegu2

Mi

ten

dobrý1 kvalitní

banán

čaj

---

F

tu

dobrou kvalitní

kávu

restauraci, kancelář

místnost

N

to

dobré1 kvalitní

auto

moře

kuře, nádraží

In colloquial Czech you may also hear these accusative singular forms: dobrýho studenta, dobrej banán, dobrý auto.

In this lesson you won’t learn the accusative forms of the masculine animate. You’ll meet them only in lesson 4, when you’ll say, for example, Mám bratra a sestru. (I have a brother and sister.) Mám psa a kočku. (I have a dog and cat.)

2

How do we know when to use the accusative? You should learn the verbs (and later prepositions too) after which the accusative is used, e.g. dělat (to do), mít (to have), hledat (to look for), dát si (to take), mít rád (to like), jíst (to eat), pít (to drink). We call these verbs transitive. N.B.: After some verbs (we call them intransitive) we cannot use a direct object in the accusative. They are, for example: být (to be), pracovat (to work), spát (to sleep). To help you understand the difference between transitive and intransitive verbs you should notice that, like in English, you cannot say, for example, “I sleep something“ (the verb to sleep is intransitive), but you can say “I drink something“ (the verb to drink is transitive). Memorise this model sentence, which will help you to learn the accusative endings. Dám si černý čaj, černou kávu a černé pivo.

QQ 3.4 The verb dát si The verb dát si literally means “to give to oneself”, but in a restaurant we translate it with the expression “to have/take.” This verb is reflexive, which means that it always goes together with the reflexive pronoun si1 (dám si, dáš si, dá si…). The reflexive pronoun si can’t go at the beginning of a sentence but takes the second logical position in the sentence (see page 37 paragraph 6.4 for more.) Compare:

1

Co

si

dáte?

“What yourself do you give?” What‘ll you have?

Dám

si

pomerančový džus.

“I‘ll give myself orange juice” I‘ll have an orange juice.

In Czech there are two reflexive pronouns: si (to oneself ) and se (oneself ), see page 26 paragraph 4.1.

QQ 3.5 Counting Counting in Czech is quite complex.1 When you order food in a restaurant or buy things in a shop2, you can avoid unknown case endings by using the expressions jednou once, dvakrát twice, třikrát three times…+ the accusative singular or plural. For example: Dám si jednou kávu. I’ll have one coffee. Dáme si dvakrát čaj. We’ll have two coffees.

21


APPENDIX

LESSON 3

Dáme si třikrát hranolky. We’ll have three portions of fries. 1 When we count, we use 1 (jeden, jedna, jedno) + the nominative singular, 2 (dva, dvě, dvě), 3, 4 + the nominative plural and 5, 6, 7... + the genitive plural. Moreover, we also use case ending for numbers, e.g.: Dám si jednu kávu. (I’ll have one coffee.) Vidím jednoho studenta. (I can see one student.)

Note: In shops they use the weight dekagram (coll. deko), which is 10 grams. So if you want to buy e.g. 100 g cheese, you should say: 10 deka. Another useful unit of weight is the kilogram (coll. kilo).

2

QQ 3.6 Mám rád/ráda… If you like something or someone, you should say: Mám rád… (if you are a man) Mám ráda… (if you are a woman). Máme rádi… (in the plural) However, the expression mít rád (to like/love) is only used with people or with objects, e.g. Mám rád dceru. (I love my daughter). Mám ráda kávu. (I like/love coffee). If you like doing something, you should use a different expression. See page 33, paragraph 5.7 for more.

QQ 3.7 Model of conjugation: -E* verbs In this lesson you will learn the -E* model conjugation represented by the verb číst to read. This is the most difficult conjugation model because in the tense forms the stem of the word often changes, e.g. číst to read × čtu I read, pít to drink × piju1 I drink. The verbs which follow this model are marked with an asterisk (*) in this coursebook. For verbs marked this way you should always remember not just the infinitive but also the 1st person, ie the I form, e.g. číst, čtu. We usually conjugate verbs ending -ít, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ůst, -ást in the infinitive in this way. -E* verbs (verbs with stem changes) číst* to read já ty on, ona, to my vy oni 1

čtu čteš čte čteme čtete čtou

Note: The verb pít* can have two forms in I and they forms: (já) piju/piji, (oni) pijou/pijí. The forms on the right (piji and pijí) are only used in formal or written Czech.

QQ 3.8 100 korun, eur, dolarů Remember: dolar (dollar) – 100 dolarů (100 dollars) koruna (crown) – 100 korun (100 crowns) euro (euro) – 100 eur/euro (100 euros) With numbers of 5 and higher we use the genitive plural. You can find an overview of the genitive plural on p. 67.

QQ 3.9 Czech habits, traditions and conventions 1. Eating and drinking The main meals of the day are snídaně breakfast, oběd lunch and večeře dinner. Czech lunch is the biggest meal of the day and it usually consists of soup and a main dish. Czechs eat soup with a spoon and the main dish with a knife and fork. When Czechs start to eat, they wish each other: Dobrou chuť. Enjoy your meal. The traditional toast is Na zdraví! “To your health!“ Cheers! but in an informal situation people say Ahoj! or Čus! or Čau! Watch out: eating noisily or slurping your food during a meal are considered very rude!

2. Ordering food As well as the phrase Dám si… I’ll have… you can also often hear these in a restaurant: Prosím… Please… Chtěl/chtěla bych… I’d like… Já bych chtěl/chtěla… I’d like…

22


CZECH EXPRESS 1 3. Offering food Dáš/dáte si kávu? Would you like some coffee? Nedáš/nedáte si kávu? “Wouldn´t you like some coffee?“ Would you like some coffee? Note the reactions: Ano, děkuju. Yes, please. Ne, děkuju. No, thank you. 4. Tipping When you want to tip a waiter in a restaurant, add your tip to the total amount and hand it to the waiter saying: To je v pořádku. It’s OK. or colloquially To je dobrý. It’s OK. If you are supposed to pay, for example, 283 crowns, you can round this amount up to 300 crowns. In Czech restaurants the rule of paying a 10% tip does not apply. Czechs round the amount up as in the example given above. 5. Leaving the table If you need to leave the table for a while (e.g. to go to the restroom), you say: Odskočím si. “I’ll jump aside.” I have to use the bathroom.

23


APPENDIX

LESSON 3

Wordlist for lesson 3 • Page 22 banán bramborový brambor, brambory čaj černý červený česnekový čokoláda čokoládový dcl (coll. deci, decka) dezert, dezerty dort dušený džus guláš gulášový hotový houskové knedlíky hovězí (maso) hranolek, hranolky jídelní lístek jídlo, jídla karamel káva (coll. kafe) knedlík, knedlíky kola maďarský maso nápoj, nápoje neperlivý omáčka ovoce palačinka, palačinky pečený kuře perlivý pití polévka, polévky pomerančový rajčatový rýže řízek s (extended form: se) + I salát, saláty smažený světlý šopský salát tatarský vanilkový vařený

24

banana potato adj. potato, potatoes tea black red garlic adj. chocolate chocolate adj. abbreviation for decilitre dessert, desserts cake steamed juice goulash goulash adj. ready, ready-made bread roll dumplings beef (meat) French fries, chips (UK) menu meal, meals caramel coffee dumpling, dumplings coke Hungarian meat beverage/drink, beverages/ drinks still sauce fruit pancakes baked chicken carbonated/sparkling drink soup, soups orange adj. tomato adj. rice Vienna schnitzel (breaded pork or chicken cutlet) with salad, salads fried pale ”Shopa salad”, Greek salad tartar vanilla cooked, boiled

vepřové (maso) voda zelenina zeleninový zelený zmrzlina znát, znám

pork (meat) water vegetables vegetable adj. green ice cream to know, I know

• Page 23 dobrý kvalitní

good, delicious good-quality

• Page 24 dát si, dám si pf.

dohromady dvakrát číst*, čtu číšník, číšnice host jednou jíst, jím k (extended form: ke) + D mít rád/ráda, mám rád/ráda no pít*, piju taky takže třikrát všechno zaplatit, zaplatím pf. zvlášť

to have, I’ll have (Be careful: dát si means literally “to give to oneself”, not to have!) together twice to read, I read waiter, waitress guest once to eat, I eat to (outside places and people) to like, I like well to drink, I drink also, too well, so three times everything, all to pay, I’ll pay separately

Dám si… Dáte si…? Dobrou chuť! To je všechno? Zaplatím. Zvlášť nebo dohromady?

I’ll have… Will you have…? Bon appetite! Enjoy it (food)! Is that all? I’ll pay. Separately or together?

• Page 25 často koktejl mléko šampaňské (víno)

often cocktail milk champaigne

Já taky. Já taky ne.

Me too. Me neither.

• Page 26 bota, boty kniha

shoe, shoes book


CZECH EXPRESS 1

mobil oběd svetr tričko vitamín, vitamíny • Page 27 do + G hele! (coll.) hlad kuchař, kuchařka naproti + D otevřeno počkat, počkám pf. proč šel

cell phone/mobile lunch sweater T-shirt vitamin, vitamins

zavřeno žízeň

to, into look! hunger cook opposite open to wait, I’ll wait why the past tense of to go (on foot): went closed thirst

Kolik je hodin? Mám hlad a žízeň.

What’s the time? I am hungry and thirsty.

25


APPENDIX

LESSON 4

Appendix to lesson 4 QQ 4.1 The verb jmenovat se The verb jmenovat se literally means “to name oneself”, but we translate it as to be called. This verb is reflexive, which means that it is always accompanied by the reflexive pronoun se (jmenuju se, jmenuješ se, jmenuje se…). As you already know from the previous lesson, the reflexive pronoun se (or si, e.g. in the verb dát si) cannot go at the beginning of the sentence but occupies the second logical position in the sentence (for more see p. 37, paragraph 6.4). Compare: Jak

se

jmenuješ?

“How yourself do you name?” What are you called?

Jmenuju

se

Ema.

“I name myself Ema” I‘m called Ema.

Můj přítel

se

jmenuje

John.

“My friend himself names John” My friend‘s called John.

QQ 4.2 Je mu… (let). Je jí … (let). Observe: Kolik ti je (let)? (informal address) “How many years is it to you?” How old are you? – Je mi 25 (let). “It is 25 (years) to me.” I am 25 (years). Kolik vám je (let)? (formal address) “How many years is it to you?” How old are you? – Je mi 25 (let). “It is 25 (years) to me.” I am 25 (years). Kolik mu je (let)? “How many years is it to him?” How old is he? – Je mu 22 (let). “It is 22 to him.” He is 22. Kolik jí je (let)? “How many years is it to her?” How old is she? – Je jí 5 (let). “It is 5 to her.” She is 5. The forms ti, vám, mi, mu, and jí are the personal pronouns in the dative. Compare: The nominative já

ty

on

ona

to

my

vy

oni

nám

vám

jim

The dative mi

ti

mu

mu

Note: The forms mi/ti/mu/jí cannot go at the beginning of a sentence.

QQ 4.3 Possessive pronouns: můj, moje… The possessive pronouns are: The nominative singular my

your (informal)

our

your (formal sg. or plural)

Masculine

můj

tvůj

náš

váš

Feminine

moje

tvoje

naše

vaše

Neutre

moje

tvoje

naše

vaše

his

her

jeho

její

their

jejich

Note: The form of a pronoun does not depend on the gender of the person speaking, but it depends on the gender of the noun, with which it goes. Compare: A woman says: To je můj bratr. It’s my brother. To je moje sestra. It’s my sister. To je moje auto. It’s my car. A man says: To je můj bratr. It’s my brother. To je moje sestra. It’s my sister. To je moje auto. It’s my car.

QQ 4.4 -ý and -í adjectives You already know from lesson 3 that depending on the nominative singular ending (the form which you will find in the dictionary) we can distinguish two types of adjective: a) Adjectives which end in -ý (-ý adjectives). b) Adjectives which end in -í (-í adjectives). You can review the nominative sg. on page 20, paragr. 3.1.

26


CZECH EXPRESS 1 QQ 4.5 Starý × starší, tlustý × silnější When we describe people we try not to be offensive. This is why we don’t say starý, but we say starší (“older”, elderly), we don’t say tlustý, but we say silnější (“stronger”, stout, plump).

QQ 4.6 The model of conjugation: -OVAT verbs From the previous lessons you already know the -Á, -Í and -E* models of conjugation. Here you can see the last model of conjugation: so called -OVAT verbs, represented by the verb pracovat to work. All the verbs ending in -ovat2 are conjugated like this. -OVAT verbs pracovat to work já ty on, ona, to my vy oni 1

pracuju/pracuji1 pracuješ pracuje pracujeme pracujete pracujou/pracují1

The forms pracuji, pracují are used in formal or written Czech.

Note that many “international“ verbs coming from Latin and Greek follow this model of conjugation: sportovat, telefonovat, organizovat, komunikovat, diskutovat, analyzovat, protestovat, testovat …

2

QQ 4.7 Subject (nominative singular) × object (accusative singular) As you already know from lesson 3, the direct object is expressed with the accusative with its endings in Czech. You have learned that in this case the feminine changes its ending from the nominitive singular (černá káva × dám si černou kávu). In this lesson you’ll learn that in the accusative sg. the masculine animate (that means people and animals) also changes its ending. Compare these sentences: Můj bratr je mladší. (My brother is younger.) × Mám mladšího bratra. (I have a younger brother.) Můj pes je velký. (My dog is big.) × Mám velkého psa. (I have a big dog.) In the first sentences mladší and bratr and velký and pes are in the nominative, in the second sentences they are in the accusative. Look again at paragraph 3.3 on page 21 dealing with the accusative. In this phase of study we are concentrating on practising and mastering the 1st declension group of nouns.

QQ 4.8 Czech habits, traditions and conventions Czech names a) Czech Christian/first name (křestní jméno) Like all Slavonic languages, Czech has a rich system of family and pet names. For example, Marie can be called Mařenka, Maruška, Majka, Máňa, Majda…, Jan can be called Jenda, Jeník, Jeníček, Honza, Honzíček… (from the German Hans) and Josef can be called Jožin, Pepa, Pepík, Pepíček… (from the Italian Pepé). Note that many Czechs celebrate not only their birthday (narozeniny), but also their name day (svátek), that is, the day when their name appear in the calendar. This tradition originated in the Catholic liturgical calendar in which each day is sacred to some saint or patron. b) Czech surname/last name (příjmení) Czech last names can sometimes sound funny. You can come across slečna Zajíčková Miss Bunny, paní Hrubá Mrs. Rough, paní Slabá Mrs. Weak, pan Beránek Mr. Lamb, pan Mizera Mr. Rascal, pan Polívka Mr. Soupor pan Nohavica Mr. Trouserleg. Some of the male last names ending in -l are in fact the so-called -l form, with which we form the past tense. Pan Vyskočil is Mr. Jumped Out and pan Koukal is the man who stared, Mr. Stared. Naturally, paní Koukalová is the “Man-Who-Stared’s” wife.

27


APPENDIX

LESSON 4

Observe the three types of last names:

1. Dvořák + Dvořáková

2. Malý + Malá

3. Janů + Janů

Dvořákovi

Malí, Malých

Janů

1. Most surnames are of this type. The masculine (e.g. Dvořák) is declined like a noun, while the feminine (e.g. Dvořáková) is declined like the adjective dobrá. 2. These names express qualities, e.g. colours and have an adjective form, and so they are also declined that way. 3. This type is very rare. It doesn’t change.

28


CZECH EXPRESS 1

Wordlist for lesson 4 • Page 30 Anglie asi au-pair babička bratr dcera dědeček jejich ještě jí jmenovat se, jmenuju se kamarád, kamarádka kočka kolega, kolegyně malý maminka (formal: matka) manžel, manželka matematika medicína mladší mu můj, moje myslet, myslím náš, naše nejlepší o+L pes přítel, přítelkyně sestra spolu starší syn škola, ve škole tatínek (formal: otec) tohle učit , učím univerzita vnuk, vnučka

England about, approximately, maybe au-pair grandmother brother daughter grandfather their still to her (the dative form of the pronoun ona) “to call oneself“, to be called friend cat colleague small, little Mom, Mum (formall: Mother) husband, wife mathematics medicine younger to him (the dative form of the pronoun on) my to think, I think our best about dog boyfriend, girlfriend sister together older, elder son school, at school Dad (formal: Father) this to teach, I teach university grandson, granddaughter

Jak se jmenuješ? Jmenuju se … Kolik mu je? – Je mu … (let). Kolik jí je? – Je jí … (let).

What’s your name? My name is… How old is he? – He is… How old is she? – She is…

• Page 31 dítě, děti rodič, rodiče tvůj, tvoje váš, vaše jeho její

child,children, parent, parents your (informal) your (formal) his her

• Page 32 aktivní elegantní energický hezký

active elegant, smart energetic handsome, pretty, good-looking

hodný hubený inteligentní krásný mladý moderní muž nemocný nervózní optimistický ošklivý pesimistický populární silnější smutný starší starý sympatický šťastný tlustý velký vysoký zdravý zlý žena

nice, friendly,good slim, skinny intelligent beautiful young modern man sick, ill nervous optimistic ugly pesimistic popular stronger sad older old friendly, agreeable happy fat big tall healthy mean, evil woman

Jaká je tvoje sestra? Jaký je tvůj bratr?

What´s your sister like? What´s your brother like?

• Page 33 analyzovat, analyzuju angličtina diskutovat, diskutuju komunikovat, komunikuju manažer, manažerka mechanik plánovat, plánuju protestovat, protestuju sekretář, sekretářka sportovat, sportuju telefonovat, telefonuju

to analyse, I analyse English (language) to discuss, I discuss to communicate, I communicate manager mechanic to plan, I plane to protest, I protest secretary to play sports, I play sports to call, I call/ to phone, I phone

• Page 34 fajn mladší svobodný vdaná ženatý

fine (coll.) younger single married (only for women) married (only for men)

• Page 35 doma chvíle moment prodavač, prodavačka úředník, úřednice uvidět, uvidím pf. za + A

at home while moment shop-assistant clerk/official to see, I’ll see here: in

Za chvíli jsem tady.

I’ll be here in a while.

29


APPENDIX

LESSON 5

Appendix to lesson 5 QQ 5.1 Prepositions v × ve The preposition v in, at has an extended form ve that aids pronunciation. The form ve is used: a) with words that begin with clusters of two and more consonants, e.g. ve čtvrtek on Thursday, ve středu on Wednesday, ve dvě hodiny at two o’clock, ve dvanáct hodin at twelve o’clock, ve škole at school b) with words that begin with the same or similar (voiced/unvoiced) letter, e.g. ve f irmě in the firm, ve f ilmu in the film, ve vlaku on the train, ve Francii in France, ve Vietnamu in Vietnam. Note these other prepositions which work following the same principles: k/ke to, z/ ze from, s/ se with.

QQ 5.2 Telling the time: hours The question is: Kdy?1 When? V kolik hodin?2 At what time? When telling time you can use the twelve hour system adding ráno early morning, dopoledne morning, večer evening… etc. for more precise information, e.g.: Koncert je v 8 (večer). The concert is at 8 (in the evening, at night). In Czech it’s also possible to use the twenty-four hour clock, for example: Koncert je ve 20.00 (dvacet nula nula). The concert is at twenty hours. This way of expressing the time is used more in an official context, for example on the radio, at the airport, in station announcements etc. Later you will learn and practice another way of telling the time. For examples of this, see the chart below: Another way of telling time ve čtvrt na jednu (dvě, tři…) at a quarter past/after twelve

v půl jedné (druhé, třetí…) at half past twelve

ve tři čtvrtě na jednu (dvě, tři…) at a quarter to one

1

Note the difference between the words kdy × když: Kdy začíná koncert? When does the concert start? х Když začíná koncert, nemůžeme mluvit. When the concert starts, we can’t speak.

2

If you want to ask what the time is, say: Kolik je hodin? What’s the time?

QQ 5.3 Talking about time: parts of the day, days of the week In this coursebook you won’t learn the names of the parts of the day and days in the nominative (= the form which you find in the dictionary), but in the form which we use to answer the question: kdy? when? Compare: nominative sg.

when?

ráno (5.00–9.00) dopoledne (9.00–12.00) poledne (12.00) odpoledne (12.00–17.00) večer (17.00–23.00) noc (23.00–5.00)

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci

Notice that mostly we do not normally use a preposition with parts of the day. For example: Kdy je koncert? When is the concert?– Dopoledne. In the afternoon. Kdy je diskotéka? When is the disco? – Večer. In the evening.

30


CZECH EXPRESS 1 nominative sg.

When?

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

Note: víkend (weekend) – o víkendu (at/on the weekend)

The names of the days in Czech are interesting. pondělí Monday – from “po neděli“ (after Sunday) úterý Tuesday – from the Old Slavonic and Russian “vtoroj” (it means second). středa Wednesday – from “střední den“ (middle day) čtvrtek Thursday – from “čtvrtý den“ (fourth day) pátek Friday – from “pátý den“ (fifth day) sobota Saturday – from the jewish “sabat” (it means the day of rest) neděle Sunday – from “nedělat“ (not to do) Note: the preposition v/ve used in connection with time takes the accusative.

QQ 5.4 Dates The question is: Kolikátého je dneska? What’s the date today? The numerals used in dates are called ordinal numerals. In dates we use these numerals in the genitive. The date can be written in these two ways: 1. (day) 1. (month) 2010 (year) We read it as: prvního první dva tisíce deset 1. (day) ledna (month) 2010 (year). We read it as: prvního ledna dva tisíce deset The names of the months in Czech are interesting. leden January (from led – ice) únor February (probably from nořit se – to immerse = melting ice) březen March (from bříza – birch tree or březí – pregnant animal) duben April (from dub – oak) květen May (from květina – flower) červen June (from červený – red) červenec July (from červený – red) srpen August (from srp – sickle) září September (from za říje – during the rutting season) říjen October (from říje – rutting season) listopad November (from list and padat – a leaf and to fall) prosinec December (probably from siný – a bookish word for gray) Note: Expressing a period of time from – to is translated into Czech as od – do. E.g.: Výstava je od 1. ledna do 28. února. The exhibition is from 1st January to 28th February.

QQ 5.5 Modal verbs Modal verbs have no meaning by themselves and they just modify the meaning of the main verb. Remember these modal verbs: chtít*, chci to want, I want Note: The verb chtít* has a completely irregular conjugation that has to be learned by heart: chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí.

moct*, můžu to be able, can, I am able, I can muset, musím must, have to, I must, I have to The infinitive usually follows a modal verb. Observe: Chci pracovat. (I want to work.) Můžu pracovat. (I can work.) Musím pracovat. (I must work.) These verbs can also be followed by a direct object (in the accusative), e.g. Chci zmrzlinu. I want ice-cream. Note: You may often also hear modal verbs used in the conditional form, e.g. Chtěl/chtěla bych… (I would like…)

31


APPENDIX

LESSON 5

QQ 5.6 Verbs of motion jít, jet + prepositions do × na × k/ke From lesson 2, you know the verbs of motion jít* to go on foot and jet* to go by vehicle. Both these verbs follow the -E* model of conjugation (see page 22, paragraph 3.7): jít* to go on foot: jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou. Note the pronunciation: [du, deš, de…] etc. jet* to go by vehicle: jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou Verbs jít (to go on foot) and jet (to go by vehicle) with prepositions do, na and k (and its extended form ke) express direction or motion to somewhere. They answer the question kam? where to? Compare the diagrams illustrating the meaning of these three prepositions and remember the verbs that they are used with. Direction or movement Question: Kam? Where to? Dynamic verbs: jít to go on foot, jet to go by vehicle, letět to fly…

do + the genitive

na + the accusative

k/ke + the dative

+ actions and activities

+

The preposition do The preposition do (followed by the genitive) is used with motions to the inside of places or “closed/limited” units. It is used, for example, with continents, states, countries, towns, villages and buildings. Observe: Jdu do školy. I am going to school. Jedu do Anglie. I am going to England. For an overview of the genitive singular see page 66.

The preposition na The preposition na (in the dynamic meaning followed by the accusative) is used with so called “na-words”1, i.e.: a) actions and activities, e.g. Jdu na koncert. I am going to a concert. b) surface or open/unlimited space locations, e.g Jedu na nádraží. I am going to the railway station. c) some institutions, e.g. Jdu na univerzitu. I am going to university. d) islands and peninsulas, e.g. Jedu na Maltu. I am going to Malta. e) some exceptions, e.g. Jedu na Slovensko. I am going to Slovakia. For the accusative singular, see page 21. Compare also with the use of “na-words” with static verbs (e.g. být, pracovat, sejít se…). See page 40, paragraph 7.1.

1

The preposition k The preposition k and its extended form ke (followed by the dative) is used with motion to a point outside places and with people. Observe: Jdu ke škole. I am going to (outside) the school. Jedu k doktorovi. I am going to the doctor’s. Jdu ke kamarádovi. I’m going to my friend. For an overview of the dative singular see page 66.

32


CZECH EXPRESS 1 QQ 5.7 Mít rád (to like) × rád dělat (to like doing/to do) Compare: Mít rád + noun (person, animal or thing…) For example: Má ráda knihy. She likes books. Má rád tenis. He likes tennis. × Rád + verb For example: Ráda čte knihy. She likes reading books. Rád hraje tenis. He likes playing tennis. Note the shortening in negative forms: rád – nerad, ráda – nerada, rádi – neradi.

QQ 5.8 Multiple negatives Czech uses multiple negatives, e.g. Co nedělá nikdy? ”What doesn´t he/she never do?” What does he/she never do? With interrogative pronouns and adverbs kdo who, kde where and kdy when that you know from previous lessons you can easily make indefinite pronouns and negative pronouns or adverbs by adding the prefixes ně- some- and ni- no-. Observe: kdo who – někdo someone – nikdo no one kde where – někde somewhere – nikde nowhere kdy when – někdy sometimes – nikdy never

QQ 5.9 Czech habits, traditions and conventions When you want to invite someone somewhere you often use negative questions, which here fulfill the function of a polite suggestion or offer. Observe: Nechceš jít na tenis? “Don´t you want to go to see/to play tennis?“ Would you like to see/to play tennis? Nechceš jít do kina? “Don´t you want to go to the cinema?“ Would you like to go to the cinema? Notice the response: Ano, chci. Ne, nechci.

33


APPENDIX

LESSON 5

Wordlist for lesson 5 • Page 38 čtvrtek, ve čtvrtek divadelní hra detektivka dnes, dneska do + G dopoledne dvě festival film hra hodina, hodiny kdy koncert končit, končím kulturní neděle, v neděli od + G odpoledne opera pátek, v pátek pondělí, v pondělí program sobota, v sobotu středa, ve středu týden úterý, v úterý víkend, o víkendu výstava začínat, začínám

Thursday, on Thursday theatre play, theatre performance crime story or film today to, into morning two (the feminine form of the word dva) festival film game, play hour, hours when concert to finish, I finish, to end, I end cultural Sunday, on Sunday from (outside places and people) afternoon opera Friday, on Friday Monday, on Monday programme Saturday, on Saturday Wednesday, on Wednesday week Tuesday, on Tuesday weekend, at the weekend exhibition to start, to begin

Kdy je… V kolik (hodin) je… Kolik je hodin?

When is…? At what time is…? What’s the time?

• Page 39 datum diskotéka fotbal hokej kolikátý konference konzultace lekce češtiny měsíc mítink narozeniny (only pl.) skupina tenis trénink Kolikátého je?

date disco football, soccer hockey what, which (in a line) conference consultation lesson of Czech (language) month meeting birthday group tennis training What’s the date?

34

• Page 40 chtít*, chci hodit se, hodí se moct*, můžu sejít* se, sejdu se třeba zítra

to want, I want to be OK, it’s OK (usually about time) can, I can/to be able, I am able to meet, I meet about, perhaps, maybe, tomorrow

Hodí se ti/vám to? – Hodí./Nehodí. Kdy se sejdeme? Nechceš jít na tenis?

Is that OK for you? – It’s OK./It’s not OK. When shall we meet? Would you like to go and see/play tennis?

Sejdeme se zítra ve 4.

We’ll meet tomorrow at 4.

• Page 41 akce action aktivita activity byt flat, apartment dívat se na, dívám se na to look at, I look at domácí úkol homework hospoda pub hrát*, hraju to play, I play hudba music každý every kniha book nakupovat, nakupuju to shop (Compare: kupovat to buy) poslouchat, poslouchám to listen, I listen práce work pracovat, pracuju to work, I work procházka walk psát*, píšu to write, I write spát, spím to sleep, I sleep supermarket, v supermarketu supermarket, in the supermarket tancovat, tancuju to dance, I dance test test televize television uklízet, uklízím to clean, I clean vařit, vařím to cook, I cook volejbal volleyball vstávat, vstávám to get up, I get up výlet trip Nechceš jít na procházku? Nechceš jet na výlet?

Would you like to go for a walk? Would you like to go for a trip?

• Page 42 akční film časopis jiný každý něco

action film magazine another, different every, everyone something


CZECH EXPRESS 1

nikdy noviny (only pl.) počítač společný sport sportovat, sportuju unavený úplně

never newspaper computer common sport to do sports, I do sports tired completely

Nikdy nemám čas. Nikdy nehraju volejbal.

I never have time. I never play volleyball.

• Page 43 stromeček Vánoce veselý zdobit, zdobím

Christmas tree (literally: “a small tree“) Christmas merry, joyful decorate, I decorate

Mám moc práce. Veselé Vánoce! Za týden jsou Vánoce.

“I have a lot of work.“ I am very busy. Merry Christmas! It’s Christmas in a week.

35


APPENDIX

LESSON 6

Appendix to lesson 6 QQ 6.1 Forming the past tense Look at this comprehensive table of the past tense. The verb být to be is used here as an example and can be replaced by any other verb. singular

plural

byl/byla/bylo jsem

I was

byli jsme

we were

byl/ byla/bylo jsi

you were1

byli jste

you were1

byl/ byla/bylo ------

he was, she was, it was

byli ------

they were

To form the past tense follow these steps: 1. Take the -t away from the infinitive and add an -l. So you get the so-called -l form (“el form“, the active past participle). Compare: dělat – dělal, pracovat – pracoval, studovat – studoval, rozumět – rozuměl, hledat – hledal, vědět – věděl, vidět – viděl… WATCH OUT: Some verbs (often one-syllable verbs and verb which end in -nout) have irregular -l forms. This irregularity lies in: a) shortening vowel in the stem, for example být – byl, pít – pil, spát – spal, psát – psal b) a change to the stem of the verb, for example číst – četl, chtít – chtěl, jíst – jedl, jít – šel, šla, šli, mít – měl, moct – mohl, umřít – umřel 2. Remember that the -l form has forms for the masculine, feminine, neuter and plural.2 For example, the verb být: byl, byla, bylo, byli 3. You put the appropriate gender -l form together with the appropriate form of the auxiliary verb být (see the table above). Note that the 3rd person sg. and pl. don’t have an auxiliary verb. Using the formal form in the past tense: Pane Nový, byl jste doma? Mr Nový, were you at home? We use this when we are addressing a man. Paní Nová, byla jste doma? Mrs Nová, were you at home? We use this when we are addressing a woman. Byli jste doma? Were you at home? We use this when we are addressing more than one person.

1

In written Czech you can see the following endings of -l forms in the plural: muži byli, banány byly, ženy byly, auta byla. The last form (auta byla) is also used in very formal spoken Czech.

2

QQ 6.2 Negatives in the past tense To form negative forms, just add ne- to the main verb. For example: Nebyl jsem tam. I was not there. Nepracovala jsem. I wasn’t working Never, however, put the negative prefix ne- before the auxiliary verb, e.g.: Byl nejsem tam. Note: Don’t forget the multiple negative: Nikdy jsem nic nedělal. “I never didn’t do nothing.” I never did anything.

QQ 6.3 Question and reaction in the past tense To form a question, just change the intonation.There are two types of question intonation in Czech (Compare with page 10, paragraph 1.4). Byl jsi1 doma? Were you at home? – Ano./Ne. Yes./No. Co jsi1 dělal? What did you do? – Pracoval jsem. I worked. Note the short reaction (without an auxiliary verb): Byl jsi doma? Were you at home? – Ano, byl. Yes, I was. ‘Ty’ forms can be shortened in the past tense in everyday spoken language: Byl jsi doma? > Byls doma? Byla jsi doma? > Bylas doma? Were you at home? Co jsi dělal? > Cos dělal? Co jsi dělala? > Cos dělala? What did you do?

1

There is a similar contraction of the reflexive pronoun in standard Czech: Díval jsi se na televizi? > Díval ses na televizi? Did you watch television? Dívala jsi se na televizi? > Dívala ses na televizi? Did you watch television?

36


CZECH EXPRESS 1 QQ 6.4 The second logical position in the sentence Observe the changes in the word order in the following sentences: Pracoval

jsem.

Včera

jsem

pracoval.

I worked yesterday.

Včera dopoledne

jsem

pracoval.

I worked yesterday morning.

Včera dopoledne a odpoledne

jsem

pracoval.

I worked yesterday morning and afternoon.

Včera dopoledne, odpoledne a večer

jsem

pracoval.

I worked yesterday morning, afternoon and night.

I worked.

Why does the word order change like this? As you know from before, Czech word order is flexible (compare page 3, paragraph 6). Nevertheless, there are several little unstressed words (so called enclictics) that cannot be placed at the beginning of the sentence. They must be located in the second logical position of the sentence – but as you can see above, not necessarily as the second word. When more of these unstressed words “meet“ in the second position, they are organized like this: The second logical position The beginning of a sentence1…

past tense auxiliaries

reflexive particles se and si

Díval

jsem

se

Bál

jsem

se

short forms of dative personal pronouns

short forms of accusative personal pronouns and the pronoun to

…the end of a sentence.

na televizi. mu

to

dát.

The examples used in the chart mean: Díval jsem se na televizi. I watched TV. Bál jsem se mu to dát. I was afraid to give it to him. You might ask what happens if you put these little unstressed words in some other place. Frankly, nothing: the sentence sounds strange to Czechs, but the meaning remains the same. However, if you don’t know this rule, you won’t be able to understand Czech speakers or texts properly! 1

Note: conjuctions a and ale at the beginning of the sentence do not count, e.g.: Včera dopoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. Yesterday morning I studied and then I wrote a project. Včera dopoledne jsem se učil, ale pak jsem pracoval. Yesterday morning I studied but then I worked.

QQ 6.5 Znát × vědět × umět 1. Znát to know, be familiar with is used with the direct object (in the accusative), e.g.: Znám Českou republiku. I know the Czech Republic. Znám Boženu Němcovou. I know Božena Němcová. For the accusative singular, see page 21, paragraph 3.3.

2. Vědět to know is used a) with a clause, e.g.: Vím, kde je Česká republika. I know where the Czech Republic is. b) with a pronoun to it, that, e.g.: Vím to. I know that. 3. Umět to know how to, can is used with skills, abilities and languages, e.g.: Umím vařit/plavat/lyžovat… I can (= know how to) cook/swim/ski… Umím česky/anglicky/německy/rusky… “I can (= know how to) Czech/English/German/Russsian…“ I can speak Czech/English/ German/ Russsian.

QQ 6.6 Czech habits, traditions and conventions Czech history in a Nutshell 5–4th century BC The area was settled by the Celtic tribe called the Boii (keltský kmen Bójové). Because of them the Romans later called this region the land of the Boii, in Latin Boiohaemum. 6th–7th century The region was settled by Slavic tribes (slovanské kmeny), which came here during their migration from the lands between the rivers Vistula, Oder and Dnieper.

37


APPENDIX

LESSON 6

863 Arrival of the Christian missionaries Constantine and Methodius (Konstantin a Metoděj). 929 The first Czech saint, prince Václav (Svatý Václav), was murdered by his brother in Boleslav. 1085 Vratislav I. was crowned the first Czech king (první český král). 1348 Czech king and Holy Roman Emperor Karel IV (Karel IV.) founded a university in Prague (Karlova univerzita), the oldest university in central, northern and eastern Europe. 1415 Master Jan Hus (Jan Hus), the Czech preacher and religious reformer, was burnt in Konstanz. Hus’ death sparked off the outbreak of the Hussite movement (husitské hnutí) in Bohemia. 1526 The first Hapsburg, Ferdinand I, was chosen to be the Czech king. 1620 The Battle of White Mountain (Bílá Hora), which meant the end of religious freedom and the beginning of the Counter Reformation and Germanization. 1781 Josef II ended serfdom and issued a charter of tolerance, which after nearly two centuries brought more religious freedom. This measure meant the beginning of the National Revival (národní obrození), which influenced the development of the modern form of the Czech language in the 19 th century. 1918 The origin of the independent Czechoslovak Republic (Československá republika, Československo) with president T. G. Masaryk at its head. 1939 The Nazi occupation of Bohemia and Moravia (nacistická okupace Čech a Moravy). 1945 The Prague anti-Nazi uprising (Pražské povstání). The end of the Second World War. The liberation of the country by the Russian and American armies. 1948 The February Communist coup d’etat known as “Victorious February” (“vítězný únor”). 1968 The “Prague Spring” (“pražské jaro”), an attempt to create a democratic model of socialism. This process was ended by the occupation of the country by the armies of the socialist countries. 1989 Demonstrations against communism which ended in the “Velvet Revolution” (“sametová revoluce”). 1993 The division of Czechoslovakia and origin of the Czech Republic (Česká republika). 2004 The Czech Republic joins the European Union (Evropská unie).

38


CZECH EXPRESS 1

Wordlist for lesson 6 • Page 46 Američan, Američanka atlet, atletka Čech, Češi Češka, Češky dokonce dvacátý filozof, filozofka finanční Finsko fotograf, fotografka historie jezdit na koni kilometr malíř, malířka medaile narodit se, narodím se pf. olympiáda olympijský peníze (only pl.) podnikatel, podnikatelka pohádka politický povídka prezident, prezidentka rekord rok, v roce romantický román skladatel, skladatelka slavný spisovatel, spisovatelka stejný století talentovaný umřít*, umřu pf. vědec, vědkyně vyhrát*, vyhraju pf. vytvořit, vytvořím pf. zlatý závod

American (person) athlete Czech, Czechs Czech, Czechs (only females) even the twentieth philosopher financial Finland photographer history to ride a horse kilometre painter medal to be born, I will be born olympic games olympic money enrepreneur fairy tale political story president (sports) record year, in year romantic novel composer famous writer the same century talented to die, I die scientist to win to create, I’ll create golden race

• Page 47 celý dokument historie klasický lyžovat, lyžuju těžký

whole, all document history classic(al) to ski, I ski difficult, heavy

• Page 48 holič, holička povídat si, povídám si projekt včera

hairdresser, barber to chat, I chat project yesterday

Byl/a jsem u holiče. Nedělal/a jsem nic.

I was at the hairdresser/barber. I didn’t do anything.

• Page 49 dlouho džíny (only pl.) ideální jako když kolo minulý ovocný peníze (pl.) učit se, učím se uvařit, uvařím pf.

a long time jeans ideal like, as when (as a conjuction in a sentence) bike last fruit (adj.) money to learn, I learn to cook, I’ll cook

Když jsem byl/a malá,… Nikdy jsem neměl/a … jako ty.

When I was young… I never had … as you have.

• Page 50 docela hymna král, královna kvíz náboženský plavat*, plavu připravit, připravím pf. reformátor, reformátorka umět, umím založit, založím pf. žít*, žiju Mluvím česky. Studuju češtinu. Umím česky, anglicky, rusky…

quite anthem king, queen quiz religious to swim, I swim to prepare, I’ll prepare reformer can, I can/to know how to, I know how to to found, I’ll found to live, I live

Neumím plavat. Víš, kde je Praha? Znáš Prahu?

I speak Czech. I study Czech. I (know how to) speak Czech, English, Russian… I can’t (dont know how to) swim. Do you know where Prague is? Do you know Prague?

• Page 51 baron, baronka bezhlavý bílá paní hrad pomoc prapraprababička praprapradědeček rytíř strašit, straším upír, upírka vítat, vítám

baron, baroness headless “White Lady“, a female ghost castle help great great great grandmother great great great grandfather knight to haunt, I haunt vampire to welcome

Vítám vás na hradě Kaprštejn!

Welcome to Kaprštejn castle!

39


APPENDIX

LESSON 7

Appendix to lesson 7 QQ 7.1 Verbs expressing location + prepositions v/ve × na × u The prepositions v (and its extended form ve), na and u express location. They answer the question kde? where? Compare the diagrams illustrating the meaning of these three prepositions and remember the verbs which they are used with. Location Question: Kde? Where? Static (= stationary) verbs: být to be, pracovat to work, studovat to study, bydlet to reside, žít to live, čekat to wait… v/ve + locative

na + locative

+ actions and activities

u + genitive

+

The preposition v/ve The preposition v/ve1 means in and expresses a location inside a place or a closed or limited space. It is therefore used, for example, with continents, states, countries, cities, villages and businesses. Observe: Byla jsem ve škole. I was at school. Studovali jsme v Anglii. We studied in England. Pracuju v kanceláři. I work in an office. The preposition v/ve is used in this meaning with the locative. For an overview of the locative singular see page 41, paragraph 7.3.

1

The preposition na The preposition na1 literally means on in English, but it is widespread in many expressions where English uses at. The words using this preposition are called “na-words”2. These words denote: 1. actions and activities (koncert, diskotéka, nákup, mítink, film, fotbal, oběd…) E.g.: Byli jsme na koncertě. We were at a concert. 2. surface (stůl) or open-space locations (stanice, nádraží, náměstí, letiště, parkoviště…) E.g.: Kniha je na stole. There is a book on the table. 3. some public institutions (pošta, ambasáda, policie, univerzita…) E.g.: Studuju na univerzitě. I study at university. Pracuju na poště. I work at the post office. 4. islands and peninsulas (Malta, Mallorca, Madeira, Sicílie, Kypr, Florida, Aljaška, Kamčatka…) E.g.: Byl jsi někdy na Maltě? Have you ever been to Malta? 5. exceptions (Morava, Slovensko, Ukrajina) E.g.: V létě jsme byli na Slovensku. We were in Slovakia in the summer. This is the list of the most common “na-words”: ambasáda embassy diskotéka disco film film fotbal football koncert concert konference conference 1 2

letiště airport mítink meeting Morava Moravia nádraží railway station nákup shopping náměstí square

oběd lunch parkoviště parking lot policie police pošta post office Slovensko Slovakia snídaně breakfast

stanice station tenis tennis toaleta (záchod) toilet univerzita university večeře dinner zastávka stop

The preposition na is used with the locative in this meaning. For an overview of the locative singular see page 41, paragraph 7.3. Compare the use of “na-words” also with the dynamic verbs jít and jet. See page 32, paragraph 5.6.

40


CZECH EXPRESS 1 The preposition u The preposition u1 is used for being outside a place and with people. Observe: Sejdeme se u divadla. Let’s meet at the theatre. Byl jsem u doktora/u doktorky. I was at the doctor’s. Byl jsem u holiče/u holičky. I was at the hairdresser’s. Bydlím u kamaráda/u kamarádky. I live at my friend’s place. The preposition u is used in this meaning with the genitive. For an overview of the genitive singular see page 66.

1

It is recommended that you learn these expressions (u doktora, u doktorky etc.) as a model at this stage. Remember that we can’t use the prepositions v and na in this sense with people. The meaning of these prepositions is very concrete and using them by mistake would mean physical contact (inside the person or on the surface of the person’s body).

QQ 7.2 Static (= stationary) verbs × dynamic verbs Verbs být (to be), pracovat (to work), studovat (to study), jíst (to eat), nakupovat (to shop), spát (to sleep), tancovat (to dance), sejít* se (to meet), čekat (to wait), bydlet (to live, to reside), žít* (to live) etc. are stationary. It means that they express location and answer the question kde (where). These verbs are used with prepositions v/ve, na and u. (See the previous paragraph.) The verbs jít (to go on foot), jet (to go by vehicle), letět (to fly)… are dynamic. It means that they express direction or motion to somewhere. These verbs are used with prepositions do, na and k/ke. (See also page 32, paragraph 5.6.) Compare: Jsem ve škole. I am at school. × Jdu do školy. I am going to school. Jsem na koncertě. I am at a concert. × Jedu na koncert. I am going to a concert. Jsem u doktora. I am at the doctor’s. × Jedu k doktorovi. I am going to the doctor’s.

QQ 7.3 The locative singular The prepositions v/ve and na expressing location are used with the locative. Observe: Jsem ve škole. I am at school. Jsem na konferenci. I am at a conference. It is very useful to learn the locative sg. properly because it is very frequent. Another reason – and good news for you – is that the locative singular is very similar to the dative singular which you will learn later. To create the forms of the locative sg. you can use some simplified rules. These rules are not 100% reliable, but can help you a lot. They are called the “Last Consonant Rules”. 1. First, you should always start by finding the last consonant in the word that you want to use in the locative sg., e.g. klub, hospoda, restaurace, kancelář, kino, divadlo, les, park… 2. After identifying it, you follow the rules in the following chart. Simplified rules for the locative sg.: “Last consonant“ rule Examples 1. If the noun is masculine inanimate or neuter1 and the last consonant is h, ch, k, r, g or if it is a borrowed foreign word, then the ending is -u2. 2. If the last consonant is ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j (or if it is feminine or neuter1 ending in -e), the ending is -i. 3. For other nouns the ending is -e or -ě3. BUT: Feminine nouns ending in -ha, -ga, -cha, -ka, -ra are softened like this: -ha, -ga > -ze -cha > -še -ka > -ce -ra > -ře

trh – na trhu (market – at the market), Německo – v Německu (Germany – in Germany), hotel – v hotelu (hotel – in the hotel), klub – v klubu (club – in the club) kancelář – v kanceláři (office – in the office), restaurace – v restauraci (restaurant – in the restaurant), Itálie – v Itálii (Italy – in Italy), parkoviště – na parkovišti (parking lot – in the parking lot) kostel – v kostele (church – in church), škola – ve škole (school – in school), kino – v kině (cinema – in the cinema)

Endings

-u2 -i -e/-ě3

Praha – v Praze (Prague – in Prague) střecha – na střeše (roof – on the roof) Amerika – v Americe (America – in America) hora – na hoře (mountain – on the mountain)

Neuter nouns ending in -í do not change. Observe: To je nádraží. Jsem na nádraží. It’s a railway station. I am at the railway station. Some Czech masculine inanimate and neuter nouns can end both in -u or in -e/-ě in locative sg. For example: obchodu/obchodě, pivu/pivě. 3 The ending -e is used after l, s, z. The ending -ě is used after d, t, n, m, p, b, v or f. 1 2

Memorise this model sentence, which will help you to learn the locative endings. Jsem v supermarketu, ve škole, v restauraci a v kině.

41


APPENDIX

LESSON 7

QQ 7.4 Simplified rule for the locative singular Ma Among the simplified rules, which you can see in the table in the previous paragraph, there is no rule for the masculine animate. The most frequent ending in the locative singular for these nouns is -ovi. Compare: To je kamarád. × Mluví o kamarádovi. This is a friend. × He/She’s talking about a friend. To je kolega. × Mluví o kolegovi. This is a colleague. × He/She’s talking about a colleague.

QQ 7.5 Czech habits, traditions and conventions Speaking about interesting places is usually a good topic for conversation. You might say or be asked: Byl jste někdy v Českém Krumlově? Have you ever been to Český Krumlov? Byla jste někdy v Olomouci? Have you ever been to Olomouc? Byli jste někdy v Karlových Varech?1 Have you ever been to Karlovy Vary? 1 Note: Some Czech place names are in the plural, e.g. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, České Budějovice. In this case, the endings usually are -ech, -ích and -ách, e.g. v Karlových Varech, v Mariánských lázních, v Českých Budějovicích.

Here are some useful questions concerning weekends and holidays: Kde jste byli o víkendu? Where were you at the weekend? Kde jste byli na dovolené? Where were you on holiday/vacation? Jaký byl víkend? How was the weekend? Jaká byla dovolená? How was your holiday? Jak jste se měli o víkendu? How was the weekend? Jak jste se měli na dovolené? How was your holiday?

42


CZECH EXPRESS 1

Wordlist for lesson 7 • Page 54 doktor, doktorka klub ležet, ležím návštěva přijít*, přijdu pf. slyšet, slyším

doctor club to lie down, I lie down visit to come, I’ll come to hear, I hear

Kde jsi/jste byl/a včera?

Where were you yesterday?

• Page 55 bar čekat, čekám firma hostel park parkoviště penzion Španělsko

bar to wait, I wait firm hostel park parking lot pension Spain

• Page 56 diamant inspektor, inspektorka krupiér, krupiérka lidé, coll. lidi obrázek, na obrázcích opravdu podezřelý policejní pravda ptát se, ptám se rehabilitace ukradený ukrást*, ukradnu pf. vrátný, vrátná za + A zloděj, zlodějka

diamond inspector croupier people, people, folks picture, in the pictures really suspicious police adj. true to ask questions, I ask questions rehabilitation stolen to steal, I’ll steal porter for (here used with money) thief

Kdo ukradl diamanty?

Who stole the diamonds?

• Page 57 Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Evropa hezky Holandsko jaro, na jaře jih, na jihu léto, v létě Litva Lotyšsko

Belgium Bulgaria Denmark Estonia Europe nice(ly) Holland spring, in spring South, in the South summer, in summer Lithuania Latvia

Lucembursko Maďarsko ošklivo podzim, na podzim Portugalsko pršet, prší Rakousko Rumunsko Řecko sever, na severu Slovensko Slovinsko slunečno sněžit, sněží Srbsko stupeň Švédsko teplo Velká Británie vítr východ, na východě západ, na západě zataženo zima zima, v zimě

Luxemburg Hungary nasty, ugly autumn, in autumn Portuguese to rain, it’s raining Austria Romania Greece North, in the North Slovakia Slovenia sunny to snow, it’s snowing Serbia degree Sweden warm Great Britain wind East, in the East West, in the West overcast cold winter, in winter

Byl/a jsi někdy v… Jaké bylo počasí? Jaké počasí je u vás/u nás? Kde jsi byl/a na dovolené?

Have you ever been to… How was the weather? What is the weather like in your/our country? Where were you for your holidays?

• Page 58 cestování cestovat, cestuju hora, hory chata lyžování móda moře opalovat se, opaluju se památka skandál zajímavý

travelling to travel, I travel mountain, mountains summer cottage skiing fashion sea to tan/sunbathe, I tan/sunbathe (historical) place of interest scandal interesting

Mluvíme o dovolené. O čem mluvíte? • Page 59 hrozný kosmetika oblečení

We talk/are talking about holidays. What do you talk/are you talking about? terrible, horrible cosmetics clothes

43


APPENDIX

LESSON 7

pojď, pojďte! pořád pozdě pryč říct*, řeknu pf. vlasy (pl.) sem starat se o, starám se o + A

Nejdu pozdě? Pojď sem! coll. Pocem!

44

informal and formal imperative form of the verb jít* all the time, constantly late away to say, I’ll say hair to here, here (direction) to care about, I care about/to take care of, I take care of Am I late? Come here!


CZECH EXPRESS 1

Audio Tapescripts QQ Lesson 1 Track 01 Auto “Škoda” Petr Čech pivo “Plzeň” firma “Baťa” český křišťál Pražský hrad Martina Navrátilová Václav Havel Track 02 a á b c č d ď e é f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s štťuúůvxyýzž Track 03 a – á, e – é, i – í, y – ý, o – ó, u – ú – ů c – č, z – ž, s – š, r – ř h – ch d – d´, t – ť, n – ň de – dě, te – tě, ne – ně dy – di, ty – ti, ny – ni Track 04 Paolo a Lori jsou v kanceláři. Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z Kanady. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem ekonom. A vy? Jsem učitelka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Na shledanou! Track 05 Kurt a Mai jsou v restauraci. Ahoj! Já jsem Kurt. Čau! Já jsem Mai. Odkud jsi, Mai? Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Německa. Co děláš? Jsem student. A ty? Jsem studentka. Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Čau!

Track 06 Dobrý den, já jsem, těší mě, odkud jste, děláte, učitelka, studentka, na shledanou Track 07 Dobrý den. Vy jste pan Legros? Ano, dobrý den. A vy jste paní Koizumi, že? Ano, ano. Těší mě. Co děláte, paní Koizumi? Jsem manažerka. A vy? Track 08 To je Václav Havel? To je auto Škoda? Ty jsi z Německa? Vy jste z Itálie? Odkud jsi? Odkud jste? Co děláš? Co děláte? Track 09 To je pan Brown a to je paní Verdi. Těší mě! Těší mě. Odkud jste? Jsem z Anglie. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem profesor. A vy? Jsem profesorka. Jééé! Promiňte! To nic. Děkuju! Prosím. Na shledanou. Na shledanou! Track 10 nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset Track 11 Zdena Fiřtová má telefon 608 224 791 Roman Žádník má telefon 736 380 182 Petr Štastný má telefon 723 997 681 Jitka Volná má telefon 235 819 902 Aleš Sýkora má telefon 584 332 079 Iva Vomáčková má telefon 772 639 244

Track 12 Dobrý den, paní Nováková! Tady Jan Malát. Kdo? Promiňte, nerozumím! Tady Ma – lát, Jan Ma – lát! Á, dobrý den, pane Maláte! Jak se máte? Dobře. A vy? No, ujde to. Eee... Prosím vás, jaký telefon má pan Novák? 773 568 923. Aha, moc děkuju. Na shledanou! Track 13 Ahoj, Dano! Tady Martin. Ahoj, Martine! Jak se máš? Dobře, díky. A ty? Hm, špatně. Ale proč? Track 14 Ája Zajíčková se představuje Ahoj. Dobré ráno! Děkuju. Prosím. Ahoj. Čau! Dobrý den! Ahoj. Ach jo, to je problém! S dovolením! Promiňte! To nic. Auuu! Promiňte! Vy jste slon! Dále! Dobrý den! Já jsem nová studentka. To je pan profesor. Dobrý den, já jsem Ája Zajíčková z Prahy. A já jsem ten slon z autobusu. Těší mě! Těší mě. Netěší mě...! Track 15 a – á: pa – pá, ma – má, lak – lák, dal – dál e – é: pe – pé, me – mé, len – lék, mile – milé i/y – í/ý: pi – pí, my – mý, pili – pílí, byt – být o – ó: po – pó, mo – mó, kol – pól, voda – móda u – ů – ú: pu – pů – pú, mu – mů – mú, kul – kůl – úl, muže – může – úže

45


AUDIO

APPENDIX

QQ Lesson 2 Track 16 stanice, náměstí, kino, nádraží, škola, restaurace, nemocnice, divadlo, banka Track 17 Turistka hledá hotel Hilton. Prosím vás, kde je hotel Hilton? Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Ale kde je metro? Je daleko? Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole. Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Ne, nevím. Track 18 Prosím vás, kde je nádraží? – Tady doprava a pak rovně. Je to asi 10 minut pěšky. Prosím vás, kde je restaurace Kamera? – Musíte jet 3 stanice tramvají číslo 6. Prosím vás, kde je kino Astra? – Musíte jet metrem áčkem. Prosím vás, kde je škola? – Škola je tam vlevo nahoře, asi 5 minut pěšky. Prosím vás, kde je Komerční banka? – Musíte jít rovně a pak doleva. Banka je vlevo dole. Track 19 Prosím vás, kde je hotel Diplomat? Diplomat? To je blízko. Vidíte tam ten bílý dům? Tam, vedle restaurace! Kde? ... Aha, ano, vidím! No, tak to je ten hotel. Děkuju! Prosím vás, kde je tady supermarket? Eee... Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Aha. Hm... To je problém... Tak na shledanou. Tak já nevím, kde je to divadlo. Moment! Tady je mapa. Aha... Tak teď musíme jít rovně, a pak doleva, ne? Ano, ano, tady rovně a pak doleva. Tam je divadlo.

46

Track 20 Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct. Track 21 Dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát, sto. Track 22 30, 12, 19, 50, 16, 70, 80, 14, 90

Track 27 ou: dobrou noc, mouka, pouze, levou au: au!, auto, autobus, pauza eu: euro, neurotický, eufemismus. Pozor: EU – Evropská unie, neutrální, pneumatika ie: dieta, policie, Lucie, Francie

QQ Lesson 3

Track 23 Jarmila je na nádraží. Prosím Karlovy Vary. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 196 korun.

Track 28 Gulášová polévka stojí 25 korun. Smažený řízek a bramborový salát stojí 91 korun. Šopský salát stojí 35 korun. Čokoládový dort stojí 48 korun. Černý čaj stojí 22 korun. Černé pivo stojí 26 korun.

Track 24 Zdeněk je v kině. Prosím vás, máte lístky? Ano, máme. Kolik stojí lístek? 130 korun.

Track 29 černý čaj, maďarský guláš, šopský salát, smažený řízek, čokoládový dort, černá káva, perlivá a neperlivá voda, česneková polévka, vanilková zmrzlina, černé pivo, vepřové maso, červené víno

Track 25 Lukáš Marvan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Dobrý den! Dobrý den. Tak, kam jedeme? Durychova 117. Aha, to je Praha 4, že? Ano, ano, Praha 4.

Track 30 Hana a Martin jsou v restauraci. Čtou jídelní lístek. Dobrý den! Tak co si dáte k pití? Dám si černé pivo. Já nepiju pivo. Dám si černý čaj. Takže tady je ten čaj a to pivo. A co si dáte k jídlu? Dám si maďarský guláš a knedlíky. Já nejím knedlíky. Dám si vepřové maso a dušenou rýži. Dáte si dezert? No, já mám ráda čokoládovou zmrzlinu. A ty? Já nejím zmrzlinu. Dám si jenom černou kávu. Tak jednou čokoládovou zmrzlinu a dvakrát kávu. To je všechno? Ano. Zaplatím. Zvlášť nebo dohromady? Dohromady. 283 korun. 300, děkuju. Děkuju. Na shledanou!

Track 26 Ája a Pája jedou na dovolenou Těším se na Havaj! Já taky! A jedeme na letiště. Ale ne! Auto nejede. Musíme jet autobusem. Neee! Musíme jet metrem. Metro mimo provoz. Musíme jet taxíkem. Haló, taxi! Na letiště, prosím! Nemám GPS. Nevím, kde je letiště. Musíte jet doleva, pak doprava a pak rovně! Honem! Let na Havaj zrušen pro špatné počasí. Co teď? Já vím!

Track 31 Tak, tady je káva, džus a pizza. ... Hmmm, ta pizza je dobrá. Dáš si taky, Marie? Ano, dám, mám ráda pizzu. Ale jenom trochu, ano? Mám dietu.


CZECH EXPRESS 1 Track 32 Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set. Track 33 Tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc, šest tisíc, sedm tisíc, osm tisíc, devět tisíc, deset tisíc. Track 34 200, 90, 15, 3000, 60, 400, 7000, 800, 9 000 Track 35 Ája a Pája jsou v restauraci Kolik je hodin? Je dvanáct. Mám hlad. Hele, tady je restaurace. Není zavřeno? Ne, je otevřeno. Prosím, tady je jídelní lístek. Co si dáte k pití? Dám si kolu. Dám si pivo. A co k jídlu? Jednou řízek a brambory. Jednou guláš a knedlíky. Prosím! Dobrou chuť! Dobrou chuť! To není dobré. Dáme si něco jiného. Dobře, ale musíte počkat. Proč? Kuchař šel na oběd do jiné restaurace! Track 36 de – dě: devět – děkuju, deset – děsit, dej – děj, svede – bledě te – tě: ten – těší mě, teta – tělo, útek – útěk, mete – metě ne – ně: nedá – rovně, nemá – němá, kyne – v kině, vynese – viněta

QQ Lesson 4 Track 37 tatínek a maminka, syn a dcera, dědeček a babička, kolega a kolegyně, bratr a sestra, manžel a manželka, vnuk a vnučka, přítel a přítelkyně, kamarád a kamarádka, pes a kočka Track 38 můj tatínek, moje maminka, můj bratr, moje sestra, náš pes, naše kočka, náš dům, naše

auto, její tatínek, její maminka, její přítel, její nejlepší kamarádka, jejich pes, jejich kočka

ny – ni: nyvá – niva, nylon – nikdo, pány – páni. Pozor: tenis, Nintendo

Track 39 Kdo je to, Aleši? To je můj tatínek. Jmenuje se Leoš. A kde pracuje? Pracuje ve firmě Exton jako manažer. A tohle je tvoje maminka? No, to je moje maminka. Je moc sympatická. Jak se jmenuje? Jmenuje se Dana. A ta taky pracuje v Extonu? Ne, pracuje ve škole jako sekretářka. A kdo je tohle? To je můj mladší bratr. Jmenuje se Michal. A kde pracuje? Michal ještě nepracuje, je mu teprve dvacet let. Studuje češtinu a angličtinu.

QQ Lesson 5

Track 40 Jmenuju se John Bowden, jsem z Anglie a je mi 25 let. Jsem student, studuju matematiku na univerzitě v Oxfordu. Můj tatínek je učitel a moje maminka je doktorka. Mám starší sestru a mladšího bratra. Sestra se jmenuje Mary a je jí 30 let. Je vdaná a má malého syna a malou dceru. Bratr se jmenuje David a je mu 23 let. Je už ženatý, ale nemá děti. Já jsem ještě svobodný a nemám děti, ale mám velkého psa a černou kočku. Moje přítelkyně se jmenuje Ema. Je z České republiky a je moc fajn. Track 41 Ája a její rodina Mám velkou rodinu. Uvidíš! Babička je učitelka. Tatínek je úředník a maminka je prodavačka. Sestra je zpěvačka. Bratr je student. A jsme doma! Moment! Za chvíli jsem tady. Dobrý den. Já jsem Pája. Vy jste maminka, že? Ne, já jsem babička! Dobrý den! Já jsem Pája. Ty jsi sestra, že? Ne, já jsem bratr! Dobrý den! Já jsem... Ale Pájo! To jsem já, Ája! Aha! A to je tvoje kočka, že? Ne, to je můj pes! Track 42 dy – di: z Kanady – kamarádi, hady – hadi, dynamit – divadlo. Pozor: diktát, diplomat ty – ti: tyhle – tihle, projekty – studenti, tykat – tikat. Pozor: politik, politička

Track 43 Roman a Alice čtou kulturní program na týden od 5. do 12. ledna. Romane, tady píšou, že v Národním divadle je La Traviata! Víš, jak mám ráda operu... Ano? A kdy to je? V pondělí 6. ledna. Aha... A kdy? Odpoledne nebo večer? Tady to je, nevidíš? Opera La Traviata, 6. ledna v 8 večer. Track 44 Kdy je koncert ? – Koncert je v pondělí v 11. Kdy je balet? – Balet je v úterý v 10. Kdy je film? – Film je ve středu ve 12. Kdy je detektivka? – Detektivka je v sobotu v 5. Kdy je výstava? – Výstava je ve čtvrtek ve 4 odpoledne. Kdy je divadelní hra? – Divadelní hra je v pátek v 8 večer. Track 45 v pět, v šest, v noci, v pondělí, v pátek, ve dvě, ve tři, ve čtyři, ve dvanáct, ve středu, ve čtvrtek Track 46 Fotbal je v pondělí ve 12.15. Diskotéka je ve středu v 8.30. Konference je v 9 ráno. Film je ve čtvrtek v 7 večer. Mítink je v 11 dopoledne. Prezentace je v úterý ve 3 odpoledne. Festival začíná v 9 ráno. Tenis začíná v sobotu ve 4.15. Lekce končí v10.45. Hokej končí ve 2 v noci. Track 47 Je pátek ráno. Zdeněk a Romana jsou ve škole. Nechceš jít na tenis ? A kdy? Dneska v pět odpoledne. Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. Můžu zítra ráno. Zítra ráno nemůžu, musím studovat. Můžeš zítra odpoledne? Ano, můžu. Kdy se sejdeme?

47


AUDIO

APPENDIX

Třeba zítra ve čtyři. Hodí se ti to? Ano, hodí. Těším se! Track 48 Často pracuju na počítači, píšu projekty a někdy taky studuju angličtinu online. Ráda a často vařím, ale nikdy doma neuklízím. Uklízí můj manžel a někdy taky dcera. O víkendu často hraju tenis. Můj manžel rád hraje volejbal, ale já volejbal nikdy nehraju. A taky ráda tancuju, často tancujeme s manželem na plesech. Track 49 Ája a Vánoce Za týden jsou Vánoce. Mám moc práce! V pondělí musím nakupovat. V úterý musím uklízet. Ve středu musím vařit. Ve čtvrtek musím zdobit stromeček. Čau Ájo! Kdy se sejdeme? Nemůžu, musím nakupovat! Musím uklízet! Musím vařit! Musím zdobit stromeček! Pátek 24. prosince. Štědrý den. Ale kde je Pája? Crrrr. Crrrrr. Ahoj Ájo! Veselé Vánoce! Track 50 be – bě: bez – běs, zaber – záběr, Robe – robě pe – pě: pes – pět, petice – pětice, klepe – slepě ve – vě: ven – věc, vedro – vědro, plave – plavě me – mě: mech – měch, prameny – proměny, láme – rámě

QQ Lesson 6 Track 51 Je ráno. Irena a Martin jsou ve škole. Pijou kávu a povídají si. Co jsi dělal včera? Byl jsi doma? Ano, byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači. Odpoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. A co jsi dělal potom? Uklízel jsem a pak jsem vařil. A co jsi dělala ty? Hm, nedělala jsem nic. Spala jsem a pak jsem byla u holiče. Nevidíš? Track 52 Byl jsi včera doma? Vařilas guláš?

48

Pracovals na počítači? Měla jsi o víkendu čas? Šels v pátek do práce? Jedla jsi už někdy ovocné knedlíky? Track 53 Ája a Pája na hradě Kaprštejn Vítám vás na hradě Kaprštejn! Já jsem baronka Žofie Kaprštejnová. Náš hrad má dlouhou historii. V roce 1250... V roce 1650... V roce 1850... To je moje prapraprapraprababička. Jme-novala se Eulálie Kaprštejnová. Straší tady jako bílá paní. Jůůůů! To je můj praprapraprapradědeček. Jmenoval se Bonifác Kaprštejn. Straší tady jako bezhlavý rytíř. Jéééé! A to je můj manžel. Těší mě! Upír! Pomoc! Promiňte! Hráli jsme divadlo! Track 54 r – ř: ra – řa, re – ře, ry – ři, ro – řo, ru – řu, rou – řou rek – Řek, rada – řada, hrad – hřad, var – vař, kur – kuř, tvar – tvař, rarášek – řeřicha

QQ Lesson 7 Track 55 Co jsi dneska dělala, Dášo? Kde jsi byla? Dopoledne jsem byla ve škole na angličtině. Pak jsem byla v restauraci na obědě a pak na návštěvě u kamarádky. Teď jsem v klubu na diskotéce. A co ty? Kde jsi? Nechceš taky přijít? Já nemůžu. Ráno jsem byl u doktora a teď jsem doma a ležím. Mám kašel a rýmu. Neslyšíš? Track 56 v divadle, v restauraci, v parku, ve vlaku, ve firmě, v klubu Track 57 Kde jste byl včera, pane Máslo, a co jste tam dělal? Pane inspektore, já jsem nic neudělal! Celé dopoledne jsem byl v práci, pracuju tady v ho-

telu jako vrátný. Včera jsme měli nové hosty, a proto jsem měl moc práce. Odpoledne jsem byl u doktora. No, a pak jsem byl s kamarády v hospodě, dívali jsme se na fotbal. A večer jsem byl ve fitness centru a trénoval jsem. To je všechno. Já jsem ty diamanty fakt neukradl! Track 58 Kde jste byl včera odpoledne, pane Polívka, a co jste tam dělal? Já jsem nic neukradl, pane inspektore! Ráno jsem byl doma, protože v hotelu pracuju v noci jako krupiér v kasinu a ráno musím spát. Spal jsem do 11 hodin. Pak jsem byl u kamaráda a hráli jsme karty. Moc rád hraju karty! Vy nehrajete karty, pane inspektore? To je škoda… Odpoledne jsem byl na nákupu v supermarketu, protože už jsem doma neměl žádné jídlo a pití. No, a večer a v noci jsem byl normálně v práci – v hotelu v kasinu. Track 59 Kde jste byla včera odpoledne, paní Okurková, a co jste tam dělala? Já jsem byla celé dopoledne v kanceláři, pane inspektore. Měla jsem moc práce – telefonovala jsem, pracovala na počítači a psala dopisy a e-maily. Pak jsem byla na obědě v restauraci. Měla jsem výborné jídlo! Pak jsem byla u holiče a na kosmetice. To víte, chci být hezká! A večer jsem byla s manželem v kině a viděli jsme romantický film... Já jsem žádné diamanty neviděla, pane inspektore. Asi to ukradl pan Máslo. Nebo pan Polívka! Track 60 Belgie, Bulharsko, Česká republika (Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Track 61 Tak co, kde jsi byla na dovolené? No přece víš, jak ráda lyžuju. Byla jsem na horách, v Alpách. A kde? Zase v Itálii jako minulý rok? Ne, tentokrát jsme byli na týden ve Švýcarsku. A jaké jste měli počasí? Krásné! Celý týden bylo hezky a slunečno. Každý den jsem lyžovala od rána do večera. Moc jsem si to užila!


CZECH EXPRESS 1 Track 62 Jé, ty máš hezký svetr! No, ten jsem si koupila ve Švédsku. Vy jste byli ve Švédsku? No, byli jsme tam tři týdny na severu na dovolené. Ale dost tam pršelo a bylo ošklivo. Sněžilo? Ne, ale byla zima. Právě proto jsem si musela koupit ten svetr. Track 63 Nechceš jít dneska večer na pivo? Dneska nemůžu. Měl jsem dva týdny dovolenou a mám moc práce. Jo? A kde jsi byl? Byli jsme s manželkou ve Španělsku. Hm... A jaké to bylo? Jo, bylo to fajn. Tady je na jaře ještě zima, ale tam už bylo krásně teplo. Jenom dva dny byl tak silný vítr, že jsme nemohli plavat v moři. Hm, to je škoda. Já to znám, taky jsem to jednou zažil v Bulharsku. Track 64 Tak co, Michale, jaká byla dovolená? Docela fajn. Měli jsme krásné počasí, celý tý-

den bylo hezky. A kde jste byli? Byli jsme v Rakousku na horách. Každý den jsme lyžovali a večer jsme šli do restaurace nebo jsme hráli karty. A co vy, byli jste někde? No, my jsme byli jenom na chatě na Moravě. Minulý rok v létě jsme byli s celou rodinou na dva týdny u moře v Egyptě a to bylo drahé, tak už jsme teď neměli peníze. A jaké tady bylo počasí? Ále, celý týden bylo ošklivo, byla zima a pršelo. Chtěli jsme chodit na procházky, ale nemohli jsme. Tak jsme hodně četli a dívali se na televizi. Možná příště pojedeme taky na hory! Byli jste tam spokojení s jídlem a hotelem? Ano, hotel byl docela dobrý a jídlo bylo výborné. No to víš, bylo to dost drahé, ale co je dneska levné, že! Track 65 Kde byla Ája? Ta naše Ája je hrozná! Pořád je někde pryč, neuklízí a neučí se! Stará se jenom o vlasy, kosmetiku a oblečení!

Musíš jí něco říct! Ájo, pojď sem! Kde jsi byla? U holiče? Ne. V obchodě? Ne! Na kosmetice? Taky ne! Byla jsem ve škole. Pak jsem byla v knihovně. A potom jsem byla ve studovně. Ale kde je máma? Ahoj! Nejdu pozdě? Byla jsem v obchodě, na kosmetice a u holiče! Track 66 h – ch: ha – cha, he – che, hy – chy, ho – cho, hu – chu, hou – chou hlad – chlad, hodit – chodit, hutě – chutě, míhá – míchá, výhody – východy, prahy – prachy

49


KEY

APPENDIX

Key 6/3 1F, 2H, 3D, 4A, 5B, 6C, 7G, 8E 7/3 Lori je z Kanady, Paolo je z Itálie, Kurt je z Německa, Mai je z Vietnamu 7/6 Itálie, ekonom; Vietnamu, studentka; Německa, student 7/7 Odkud jsi? Co děláš? A ty? Promiň. Ahoj/Čau! 8/2 – see Audio Tapescripts 8/4 1. ona 2. to 3. on 4. to 5. oni 6. ona 7. on 8. oni 9. ona 10. on 11. oni 12. to 8/Jazyk pod lupou jsem, jsi, jste; děláš, děláte 8/5 1. ty 2. on, ona, to 3. ty 4. my 5. my 6. vy 7. vy 8. on, ona, to 8/6 1. jsem 2. jsi 3. jste 4. děláš 5. není, je 6. není, je 7. není, je 8. nejsem, jsem 9/1 2A 3D 4C 5B 6F 9/Jazyk pod lupou studentka, učitelka, ekonomka, herečka, zpěvačka, politička 9/2 1. Brad Pitt, 2. sportovkyně 3. z České republiky 4. z Ruska 5. Gérard Depardieu 6. zpěvačka 7. Julia Tymošenko 8. politik 10/1 jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset 10/2 – see Audio Tapescripts 10/5 1. paní Nováková 2. pan Malát 3. Martin 4. Dana 10/Jazyk pod lupou Martine! paní Nováková! Dano! 14/2 2E, 3H, 4F, 5B, 6I, 7A, 8D, 9G 15/2 – see Audio Tapescripts 15/3 1. nevím 2. ne 3. ano 4. ne 5. nevím 15/4 1. autobus 2. metro 3. vlak 4. tramvaj 5. pěšky 15/5 1. autobusem 2. tramvají 3. pěšky 4. vlakem 5. metrem céčkem 6. tramvají 7. metrem béčkem 8. pěšky, metrem áčkem 16/6 1. vpravo 2. doprava 3. vpravo 4. doleva 5. vlevo 6. vlevo 16/8 2D, 3E, 4B, 5F, 6A 16/9 – see Audio Tapescripts 16/10 1. nádraží, 2. divadlo 3. banka 4. Starý most 5. restaurace 17/1 – see Audio Tapescripts 17/Jazyk pod lupou nerozumím, nerozumíš, nerozumí, nerozumíme, nerozumíte, nerozumí/nerozumějí 17/2 mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte; vím, víš, ví, víme, víte; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte; musím, musíš, musí, musíme, musíte 17/3 1. nevím 2. hledám 3. rozumíš 4. musíte 5. mluvíš 6. nerozumím 7. hledáš 8. vidíte 9. musí 10. mluvíte 17/4 hledáš, hledám, ulice, nerozumím, daleko, autobusem, vidíš 18/1 jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct; dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát 18/3 – see Audio Tapescripts 18/4 – see Audio Tapescripts 18/5 – see Audio Tapescripts 18/6 Durychova, 117, 140 00, Praha 4, Česká republika 22/2 1I, 2C, 3D, 4A, 5H, 6G, 7B, 8F 22/3 Polévky: česneková polévka; Hotová jídla: vepřové maso, hranolky; Saláty: zeleninový salát; Dezerty: čokoládová zmrzlina; Nealkoholické nápoje: černá káva, pomerančový džus; Alkoholické nápoje: bílé víno 22/4 – see Audio Tapescripts

50

23/Jazyk pod lupou čaj, guláš, řízek, salát, sýr, dort, banán...; káva, polévka, zelenina, omáčka, zmrzlina, kola, voda... ; pivo, maso, víno... 23/8 1. ten 2. ta 3. ten 4. ta 5. ta 6. ten 7. ta 8. to 9. ta 10. to 11. ten 12. ten 23/9 1. ta, dobrá a kvalitní 2. to, dobré a kvalitní 3. ta, dobrá a kvalitní 4. to, dobré a kvalitní 5. ten, dobrý a kvalitní 6. ta, dobrá a kvalitní 23/12 1. jaký 2. jaká 3. jaké 4. jaká 5. jaký 6. jaké 24/1 – see Audio Tapescripts 24/2 – see Audio Tapescripts 24/3 1. Č 2. Č 3. H 4. H 5. Č 6. H 7. H 8. Č 24/Jazyk pod lupou černou kávu, dušenou rýži, Pravidlo: -á > -ou, -a > -u, -e > -i; černé pivo 24/5 1. čokoládový dort 2. pomerančový džus 3. smažený sýr a brambory 4. česnekovou polévku, 5. čokoládovou zmrzlinu 6. gu-lášovou polévku 7. světlé pivo 8. červené víno 9. vepřové maso 24/6 dvakrát, pětkrát, třikrát, čtyřikrát, jednou 25/1 – see Audio Tapescripts 25/Jazyk pod lupou nečtu, nečteš, nečte, nečteme, nečtete, nečtou; nepiju/nepiji, nepiješ, nepije, nepijeme, nepijete, nepijou/nepijí 25/3 1. my 2. on, ona, to 3. ty 4. vy 5. já 6. ty 7. my 8. vy 9. já 25/5 1. Nejím česnekovou polévku. 2. Máš rád smažený sýr? 3. Petr nepije černé pivo. 4. Máš rád/a bílé nebo červené víno? 5. Mám rád/a neperlivou vodu. 6. Jíme brambory, ale nejíme knedlíky. 7. Pijete kávu, nebo čaj? 8. Máš rád/a česnekovou nebo bramborovou polévku? 9. Linda nejí vepřové maso. 10. Ivo a Ema mají rádi pomerančový džus. 26/1 dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set; dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc, šest tisíc, sedm tisíc, osm tisíc, devět tisíc, deset tisíc 26/3 – see Audio Tapescripts 26/4 tři sta, pět set, sto, tisíc, čtyři sta, sedmnáct, osmdesát, jedna, nula, devadesát 30/2 1E 2B 3C 4G 5F 6A 7D 8H 30/3 1. v Anglii, John 2. Adam, je ekonom, 50 let 3. Zdena, je učitelka, 48 let 4. David, studuje matematiku na univerzitě, 22 let 5. Simona, 5 let 6. Brok, Micka 7. Iva, je studentka, 20 let 30/4 1. Je jí 8 let. 2. Je mu 16 let. 3. Je mu 73 let. 4. Je mu 49 let. 5. Je jí 31 let. 6. Je jí 51 let. 30/6 – see Audio Tapescripts 31/Jazyk pod lupou můj, moje, náš, naše 31/2 1. můj 2. můj 3. moje 4. můj 5. moje 6. můj 7. moje 8. moje 9. můj 10. moje 11. moje 12. můj 13. moje 14. můj 15. můj 16. moje 17. moje 18. můj 19. moje 20. můj 31/3 1. tvůj 2. tvoje 3. tvoje 4. tvůj 5. tvůj 31/4 1. vaše 2. váš 3. vaše 4. váš 5. vaše 31/5 1. tvůj/váš, můj 2. tvoje/vaše, moje 3. tvůj/váš, můj 4. tvůj/váš, můj 5. tvoje/vaše, moje 6. tvoje/vaše, moje 7. tvůj/váš, můj 8. tvoje/ vaše, moje 31/7 1. její 2. jejich 3. jeho 4. jejich 5. její 31/8 moje, syn, moje/naše, Zuzana, tatínek, moje, Jarmila 32/3 zdravý, ošklivý, moderní, starý, malý, nemocný, hezký, šťastný, elegantní, velký 32/5 1. jaká 2. jaké 3. jaký 4. jaká 5. jaký 6. jaký 7. jaký 8. jaká


CZECH EXPRESS 1

33/1– see Audio Tapescripts 33/Jazyk pod lupou nepracuju/nepracuji, nepracuješ, nepracuje, nepracujeme, nepracujete, nepracujou/nepracují 33/2 studuju/studuji, studuješ, studuje, studujeme, studujete, studujou/studují; jmenuju se/jmenuji se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujete se, jmenujou se/jmenují se 33/5 -A: dát si, dám si; mít rád, mám rád; hledat, hledám; mít, mám; dívat se (na), dívám se (na). Í: jíst, jím; vědět, vím; vidět, vidím; mluvit, mluvím; rozumět, rozumím. –E*: pít, piju; číst, čtu. -OVAT: pracovat, pracuju; telefonovat, telefonuju; jmenovat se, jmenuju se; studovat, studuju 33/6 1. pracuje 2. hledá 3. se dívají 4. děláte, jste 5. se jmenuje 6. ro-zumíte, mluvíte 7. nevím 8. nepije 9. čteš 10. vidíš 11. mám 12. nemá ráda 34/2 – see Audio Tapescripts 34/3 1. ano 2. ne 3. ano 4. ano 34/Jazyk pod lupou mladšího bratra, Pravidlo: -ý > -ého, -í > -ího, konzonant + a; černou kočku, starší sestru, Pravidlo: -á > -ou, -a > -u 34/4 1. malého bratra 2. sympatického kamaráda 3. starého dědečka 4. černého psa 5. hodného tatínka, 6. mladou maminku 7. bílou kočku 8. starou babičku 9. hezkou sestru 10. malou dceru 38/2 – see Audio Tapescripts 38/3 2D 3E 4C 5B 6F 38/4 – see Audio Tapescripts 39/7 – see Audio Tapescripts 39/Jazyk pod lupou pátého, šestého, sedmého, osmého, devátého, desátého, jedenáctého 39/8 led – ledna, dub – dubna, list – listopadu, srp – srpna, bříza – března, červená – června, července, květina – května 39/10 osmého ledna, třicátého září, sedmého června, šestého listopadu, desátého května, osmého července, pátého března, třetího dubna, dvacátého prvního srpna, prvního prosince, jedenáctého února, devátého října 40/2 – see Audio Tapescripts 40/3 – see Audio Tapescripts 40/4 ano, ne, ne, ne 40/5 1. nechceš 2. nemám, musím 3. kdy 4. hodí, hodí 40/6 chceš, chce, chceme, chcete; můžeš, může, můžeme, můžete; musíš, musí, musíme, musíte 40/7 1. vy 2. já 3. ty 4. my 5. my 6. on, ona, to, oni 7. ty 8. my 9. on, ona, to 10. on, ona, to 11. vy 12. ty 13. já 14. oni 15. vy 16. oni 41/8 1. musím 2. chceš 3. můžeme 4. chtějí 5. můžu 6. můžeme 7. chci 8. můžeš 9. musíte 10. chceme 11. můžou 12. musíš 41/11 2E, 3L, 4A, 5C, 6K, 7B, 8G, 9D, 10H, 11I, 12J 42/2 1. Václav, 2. Olga, 3. Václav a Olga, 4. Olga, 5. Václav a Olga, 6. Olga, 7. Václav, 8. Olga 42/5 1. mám rád/a 2. rád/a 3. mám rád/a 4. rád/a 5. rád/a 6. mám rád/a 7. rád/a 8. mám rád/a 9. mám rád/a 10. rád/a 11. rád/a 12. mám rád/a 42/7 – see Audio Tapescripts 42/9 1. Nikdy netancuju na diskotéce. 2. Nikdy nepracuju na počítači. 3. Nikdy nenakupuju v supermarketu. 4. Nikdy nečtu knihy. 5. Nikdy nehraju fotbal. 6. Nikdy nerozumím česky. 7. Nikdy nehraju tenis. 8. Nikdy nepiju alkohol. 9. Nikdy nejím maso. 10. Nikdy neuklízím byt. 11. Nikdy nehraju hokej. 12. Nikdy nepíšu domácí úkoly.

46/2 1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c 46/4 1. T. G. Masaryk, 2. Božena Němcová 3. Emil Zátopek a Dana Zátopková 4. Božena Němcová 5. T. G. Masaryk 6. Emil Zátopek a Dana Zátopková 7. Božena Němcová 8. T. G. Masaryk 9. T. G. Masaryk 10. Emil Zátopek a Dana Zátopková 46/5 filozof – filozofka, vědec – vědkyně, politik – politička, profesor – profesorka, cestovatel – cestovatelka, sportovec – sportovkyně, zpěvák – zpěvačka, skladatel – skladatelka, herec – herečka, spisovatel – spisovatelka, malíř – malířka 47/Jazyk pod lupu narodil se, narodila se, narodilo se, narodili se; psal, psala, psalo, psali; studoval, studovala, studovalo, studovali; učil, učila, učilo, učili; vyhrál, vyhrála, vyhrálo, vyhráli 47/7 1. nakupoval 2. poslouchal 3. tancovala 4. hrála 5. lyžoval 6. studovala 7. vařil 8. uklízeli 9. vstávali 10. cestovali 47/8 1. byla 2. psala 3. spal 4. pil 5. měl 6. četl 7. jedla 8. šla 9. nemohl 10. nechtěla 47/9 1. byla, měla ráda, poslouchala 2. byl, měl rád, hrál, lyžoval 3. byl, musel, šel, nejelo, telefonoval, pil, neměl 4. nebyla, nešla, mohla, vstávala, hrála, jela, nakupovala, šla 47/10 1. Kamarád šel do práce. 2. Sestra jela autem. 3. Bratr nejedl knedlíky. 4. Kamarádka jela na výlet. 5. Kamarádi šli do galerie. 6. Syn jedl zeleninový salát. 7. Manželka šla do školy. 8. Manžel nejdl maso. 9. Rodiče jeli do divadla. 47/12 1. nakupoval, vařil 2. vařila, jedla, pila 3. četli, mluvili, psali 4. hrál 5. byli, jeli 6. chtěla, šla 48/2 1. Martin 2. Martin 3. Irena 4. Irena 48/4 byl jsi, byl jsem, jsem spal, jsem pracoval, jsem se učil, jsem psal, jsi dělal, uklízel jsem, jsem vařil, jsi dělala, nedělala jsem, spala jsem, jsem byla 48/Jazyk pod lupou nebyl/nebyla jsi; nebyl, nebyla, nebylo; nebyli jsme; nebyli jste; nebyli 48/6 1. Nebyl jsem ve škole. 2. Nepili jsme kávu. 3. Petr nebyl doma. 4. Nehrála jsem tenis. 5. Neměli jste čas? 6. Nepracovala jsem na počítači. 7. Eva se neučila. 8. Nechtěli jsme tancovat. 9. Nespal jsem 10 hodin. 10. Jan a Iva nebyli ve škole. 11. Nepili jsme čaj. 12. Nejedla jsem polévku. 13. Nestudoval jsi češtinu? 14. Nečetl jsem detektivku. 15. Nepsali jsme test. 16. Robert nehrál tenis. 48/7 1. ty 2. on 3. já 4. vy 5. oni 6. my 7. ona 8. oni 48/8 1. Studoval jsem. 2. Vařil jsi kávu? 3. Co dělala maminka? 4. Pracovali jsme na počítači. 5. Ben spal. 6. Poslouchali jsme hudbu. 7. Kamarádi nebyli doma. 8. Díval/a jsem se na televizi. 49/9 1. Ráno jsem vstával v 7 hodin. 2. Dopoledne jsem studoval. 3. V poledne jsem jedl v restauraci. 4. Odpoledne jsem pracoval na počítači. 5. Večer jsem neměl čas. 6. Včera jsme psali test. 7. V sobotu večer jsem hrál volejbal. 8. V noci jsem spal. 49/10 1. Pracoval/a jsem na počítači. 2. Včera jsem pracoval/a. 3. Pili jsme džus. 4. Co jsi vařil/a? 5. Hrál/a/i jste tenis? 6. V noci jsem nemohl/a spát. 7. Nechtěli jsme uklízet. 8. Četl/a jsi ten nový román. 49/12 – see Audio Tapescripts 50/1 1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c 50/2 1. umím 2. vím 3. znám 4. vím 5. umím 6. vím

51


KEY

APPENDIX

50/3 1. Znáš Českou republiku? 2. Znáš Londýn? 3. Víš, kdo byl T. G. Masaryk? 4. Víš, kdy je příští lekce? 5. Umíš dobře plavat? 6. Umíš dobře anglicky? 50/4 Umíš francouzsky? Víš, kdo byl první český prezident? Umíš rusky? Umíš malovat? Znáš nějakou českou zpěvačku? Umíš česky? Víš, kde je Český Krumlov? Znáš nějakého českého zpěváka? Umíš tancovat? Víš, kdo je teď český prezident? Umíš německy? Umíš zpívat? Umíš španělsky? Umíš lyžovat? Umíš italsky? Znáš Prahu? Znáš nějakou českou sportovkyni? Umíš vařit? Víš, kde je hrad Karlštejn? Znáš nějaký český film? Znáš nějakého českého politika? 54/2 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. NE 54/3 – see Audio Tapescripts 54/Jazyk pod lupou ve škole, v restauraci, v klubu; na angličtině, na obědě, na návštěvě, na diskotéce; u kamarádky, u doktora 54/4 1. v 2. v 3. v 4. ve 5. ve 6. v 54/5 1. v 2. v 3. u 4. na 5. v 6. u 7. na 8. v 9. v 10. v 11. u 12. v 55/6 1. v 2. v 3. v 4. v 5. u 6. na 7. na 8. u 9. v 10. u 11. v 12. na 13. u 14. v 15. v 16. v 17. ve 18. na 19. v 20. v 21. ve 22. v 23. v 24. na 55/Jazyk pod lupou v supermarketu, v hotelu, v klubu – koncovka -u; v restauraci, v práci, v kanceláři – koncovka -i; ve škole, v obchodě, v kině – koncovka -e/-ě 55/8 1. v parku 2. v hotelu 3. v supermarketu 4. v klubu 5. v baru 6. v hostelu 7. v restauraci 8. v nemocnici 9. na lekci 10. na konferenci 11. na letišti 12. v kanceláři 13. ve škole 14. v hospodě 15. na výstavě 16. v kině 17. v kostele 18. v divadle 19. v bance 20. na diskotéce 21. v Americe 22. v řece 23. v České republice 24. v Praze 55/9 1. hotelu, hostelu 2. škole, lekci, 3. bance, parkovišti 4. Americe, Praze 5. práci, konferenci 6. klubu, diskotéce 7. výstavě, galerii 8. supermarketu, návštěvě 55/10 1. Byl/a jsem v restauraci. 2. Eva byla ve škole na lekci. 3. Byli jsme o víkendu v Itálii. 4. Lucie pracovala v kanceláři. 5. Byl/a jsi v bance? 6. Byl/a/i jste na diskotéce? 7. Bob byl v nemocnici u doktora. 8. Sešli jsme se v divadle. 57/5 V Portugalsku je vítr. Ve Španělsku je hezky a slunečno. Ve Francii je hezky, slunečno a teplo. V Anglii je hezky a slunečno. V Irsku je vítr. V Německu prší. V Polsku prší. Ve Švédsku sněží a je zima. V Itálii prší a je teplo. V Maďarsku je ošklivo a zataženo. 58/7 – see Audio Tapescripts 58/8 1H, 2F, 3D, 4E, 5G, 6A, 7B, 8C 58/10 – see Audio Tapescripts 58/11 – see Audio Tapescripts 58/12 1. skandálu 2. politice 3. historii 4. fotbalu/-e 5. módě 6. filmu 7. cestování 8. jídle a pití 9. kamarádovi 10. prezidentovi 62/2 1. kdo 2. co 3. co 4. kdo 5. kdo 6. co 62/6 dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc 63/7 Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z Kanady. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem ekonom. A vy? Jsem učitelka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Na shledanou! Ahoj! Já jsem Kurt. Čau! Já jsem Mai. Odkud jsi, Mai? Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Německa. Co děláš? Jsem student. A ty? Jsem studentka. Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Čau! 63/8 Ve formální situaci: Odkud jste? Promiňte, musím jít. Na shledanou. Co děláte? Těší mě. A vy? V neformální situaci: Ahoj! Odkud jsi? Co děláš? Čau! A ty?

52

63/9 2A, 3C, 4E, 5G, 6D, 7F, 8B 64/11 1. já 2. ty 3. on 4. ona 5. to 6. my 7. vy 8. vy 9. oni 64/12 jsi, je, jsme, jste; nejsem, nejsi, není, nejsme, nejste, nejsou 64/13 děláš, dělá, děláme, děláte; nedělám, neděláš, nedělá, neděláme, neděláte, nedělají 64/14 1. vy 2. ty 3. on, ona, to 4. ty 5. my 6. my 7. vy 8. on, ona, to 9. oni 64/15 1. jsi 2. je 3. dělám 4. děláš 5. děláte 6. děláme 7. jsem 8. jsme 9. dělá 10. děláte 11. jste 12. jsou 64/16 1. Jsem student. 2. Je učitel. 3. Jsme z Itálie. 4. Jste z Německa? 5. Je učitelka. 6. Jsi z Kanady? 7. Co děláte? 8. Co děláš? 65/17 1G, 2C + H, 3F, 4B + D + E, 5A 65/18 1. studentka 2. učitel 3. herečka 4. ekonom 5. politik 6. zpěvačka 7. sportovec 8. profesorka 65/19 1. Václav Havel není sportovec, ale je politik. 2. Julia Tymošenko není herečka, ale je politička. 3. Karel Gott není sportovec, ale je zpěvák. 4. Žanna Bičevskaja není politička, ale je zpěvačka. 5. Lech Walesa není herec, ale je politik. 6. Brad Pitt není zpěvák, ale je herec. 7. Gérard Depardieu není politik, ale je herec. 8. Enya není sportovkyně, ale je zpěvačka. 65/20 1. Karel Gott není z Ruska. Je z České republiky. 2. Václav Havel není z Irska. Je z České republiky. 3. Julia Tymošenko není z Polska. Je z Ukrajiny. 4. Žanna Bičevskaja není z Kanady. Je z Ruska. 5. Lech Walesa není z Ukrajiny. Je z Polska. 6. Gérard Depardieu není z Kanady. Je z Francie. 7. Enya není z Německa. Je z Irska. 8. Lech Walesa není z Kanady. Je z Polska. 66/21 – see page 53 67/2 1. banka 2. nemocnice 3. divadlo 4. kino 5. kavárna 6. pošta 7. ambasáda 8. policie 9. metro 10. informace 11. restaurace 12. škola 67/4 1. ANO 2. NE 3. NE 4. NE 5. ANO 6. NE 7. NE 8. ANO 9. ANO 10. ANO 67/5 1. Banka 2. Divadlo 3. Kavárna 4. Restaurace 5. Kino 6. Škola 7. Kavárna 8. Zastávka/Stanice 68/6 Prosím vás, nevíte, kde je Hotel Hilton? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Ale kde je metro? Je daleko? Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole. Děkuju. A nevíte,kolik stojí lístek? Ne, nevím. 68/7 1. Musíte jít rovně. 2. Musíte jít doleva. 3. Musíte jít doprava. 4. Metro je blízko. 5. Metro je daleko. 68/8 2D, 3G, 4B, 5I, 6A, 7C, 8F, 9H 68/9 1. jet 2. jet 3. jet 4. jet 5. jet 6. jít 7. jet 8. jet 68/10 1. Prosím vás, nevíte, kde je kino? 2. Je daleko? Vidíte ten bílý dům vedle banky? 3. Prosím vás, nevíte, kolik stojí lístek? 70/12 jsem, jsi, je, jste; mám, má, máme, máte; dělám, děláš, dělá, děláme, děláte; hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají; rozumím, rozumíš, rozumíme, rozumíte, rozumí/rozumějí; víš, ví, víme, víte, ví/vědí; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte; mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluví 70/13 1. my 2. já 3. já 4. vy 5. ty 6. já 7. já 8. vy 9. vy 10. já 11. ty 12. já 13. my 14. on, ona, to 15. on, ona, to 16. my 70/14 1. mluvím 2. vím 3. rozumíme 4. musíte 5. mluvíme 6. rozumíte 7. musíš 8. víš 9. rozumí 10. vidí 70/15 1. Hledám kino. 2. Jsi tady blízko? 3. Co děláš? 4. Jsem z USA. 5. Co děláte? 6. Nejsem z Německa. 7. Hledáš divadlo? 8. Jaký máš telefon? 9. Nerozumíte anglicky? 10. Víš, kde je škola? 11. Nerozumím česky. 12. Nevím, kde je metro. 70/16 1. To je škola. 2. Vy jste z Itálie? 3. Ty jsi student? 4. Vidím metro. 5. Mluvíte/rozumíte česky? 6. Mluvíš/rozumíš anglicky? 7. Co děláte?


CZECH EXPRESS 1 66/21

53


KEY

APPENDIX

Jste učitel? 8. Vím/nevím, kolik stojí lístek. 9. Víte/nevíte, kde je banka? 10. Jaký máš telefon? 11. Vidíte ten bílý dům? 12. Musíte jít doleva! 13. Jak se máš? 14. Jak se máte? 15. Jděte rovně! 16. Co hledáš? Náměstí nebo nádraží? 71/17 Prosím Brno. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 160 korun. Prosím vás, máte lístky? Ano, máme. Kolik stojí lístek? 120 korun. 71/17 Lístek na vlak stojí 174 korun. Lístek do kina stojí 129 korun. Lístek na tramvaj stojí 26 korun. Lístek do divadla stojí 190 korun. 71/18 174 Kč, 26 Kč, 129 Kč, 190 Kč 72/1 Jídlo: řízek, maso, salát, brambory, rýže, polévka; pití: pivo, džus, voda, kola, čaj, víno 72/2 zmrzlina, víno, voda, čaj, rýže, hranolky, kola, brambory, knedlíky 72/3 Česneková polévka stojí 29 korun. Zmrzlina stojí 46 korun. Dort stojí 58 korun. Hranolky stojí 18 korun. Voda stojí 17 korun. Čaj stojí 19 korun. Černá káva stojí 24 korun. Pivo stojí 30 korun. 73/4 1. smažený řízek 2. pečené kuře 3. palačinky 4. rýže 5. čokoládový dort 6. česneková polévka 7. pomerančový džus 73/5 Jídelní lístek B: 74/6 hranolky; černý; rýže; omáčka

74/11 1. To pečené kuře je moc dobré a kvalitní! 2. Ta dušená rýže je moc dobrá a kvalitní! 3. To černé pivo je moc dobré a kvalitní! 4. Ten maďarský guláš je moc dobrý a kvalitní! 5. Ta tatarská omáčka je moc dobrá a kvalitní! 6. Ten čokoládový dort je moc dobrý a kvalitní! 7. Ta bramborová polévka je moc dobrá a kvalitní! 8. Ta čokoládová zmrzlina je moc dobrá a kvalitní! 74/13 1. ten 2. ta 3. ta 4. ten 5. ta 6. to 7. ten 8. ten 9. ten 10. to 11. ten 12. ta 74/14 1. dobrý student – Ten student je dobrý. 2. dobrá studentka – Ta studentka je dobrá. 3. dobrá učitelka – Ta učitelka je dobrá. 4. dobrý učitel – Ten učitel je dobrý. 5. dobrá škola – Ta škola je dobrá. 6. dobré divadlo – To divadlo je dobré. 7. dobrý telefon – Ten telefon je dobrý. 8. dobrý obchod – Ten obchod je dobrý. 9. dobrý hotel – Ten hotel je dobrý. 10. dobré kino – To kino je dobré. 11. dobrý supermarket – Ten supermarket je dobrý. 12. dobrá kavárna – Ta kavárna je dobrá. 75/15 2A 3G 4H 5D 6E 7C 8F 75/16 Číšník: Prosím, co si dáte k pití? Dáte si pivo? Karel: Ne, nepiju pivo. Dám si neperlivou vodu. Mám žízeň. Číšník: A co k jídlu? Karel:

Restaurace U krokodýla Polévky:

Dezerty:

česneková polévka bramborová polévka

20,-

gulášová polévka

čokoládová zmrzlina

35,-

vanilková zmrzlina

30,-

čokoládový dort palačinky s karamelem, ovoce Hotová jídla:

maďarský guláš a houskové knedlíky

50,-

banán s čokoládou 84,Nápoje:

vepřové maso a dušená rýže hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

79,-

černá káva

smažený řízek a bramborový salát

91,-

černý čaj

pečené kuře a vařené brambory

85,-

zelený čaj

29,-

pomerančový džus

29,-

kola

29,-

smažený sýr, smažené hranolky, tatarská omáčka Saláty:

25,-

perlivá voda

zeleninový salát

30,-

neperlivá voda

15,-

šopský salát

35,-

světlé pivo

20,-

černé pivo

23,-

rajčatový salát

červené víno, 2 dcl bílé víno, 2 dcl 74/7 1. ten 2. ta 3. ten 4. to 5. ten 6. ten 7. to 8. ta 9. ta 10. ten 11. ten 12. ten 13. to 14. ta 15. ta 16. to 74/8 1. Smažený sýr je/není dobrý. 2. Vepřové maso je/není dobré. 3. Dušená rýže je/není dobrá. 4. Vanilková zmrzlina je/není dobrá. 5. Zelený čaj je/není dobrý. 6. Pečené kuře je/není dobré. 7. Perlivá voda je/ není dobrá. 8. Dušená zelenina je/není dobrá. 9. Gulášová polévka je/ není dobrá. 10. Banán s čokoládou je/není dobrý. 74/9 2F 3G 4A 5I 6D 7B 8J 9E 10H 74/10 2. Jaký 3. Jaká 4. Jaký 5. Jaká 6. Jaký 7. Jaká 8. Jaké

54

45,-

Mám hlad. Dám si hamburger a hranolky. Číšník: To je všechno? Karel: Ano, to je všechno. Zaplatím. Číšník: 92 korun. Karel: 100, děkuju. 75/17 1. dvakrát 2. třikrát 3. jednou 4. pětkrát 5. čtyřikrát 6. šestkrát 7. dvakrát 8. osmkrát 75/18 1. neperlivou vodu 2. černou kávu 3. smažený sýr 4. tatarskou omáčku 5. černé pivo 6. vepřové maso 7. vanilkovou zmrzlinu 8. maďarský guláš 9. česnekovou polévku 10. zelený čaj 75/19 polévku, pizzu, zmrzlinu; pizza, zmrzlina, kávu, káva 76/20 dám si, dáš si, dá si, dáte si; máš rád/ráda, má rád/ráda, máte


CZECH EXPRESS 1 rádi, mají rádi; jím, jí, jíme, jíte; čtu, čteš, čteme, čtete; piješ, pije, pijeme, pijou 76/21 1. čteš 2. pije 3. pijeme 4. čtete 5. piju 6. čte 7. pijete 8. čtou 9. piješ 10. čteme 11. čtu 12. pijou 76/22 1. Nepiju pomerančový džus. 2. Dáme si perlivou vodu. 3. Máš rád šopský salát? 4. Co si dáte k jídlu? 5. Hana nemá ráda kávu. 6. Petr čte jídelní lístek. 7. Proč nejíte vepřové maso? 8. Nejím tatarskou omáčku. 9. Dáš si kávu nebo čaj? 76/23 2. Jaký je ten sýr? 3. Vy nejíte maso? 4. To je hovězí maso? 5. Ty máš rád salát? 6. Co je to? 7. Dáte si čokoládovou zmrzlinu? 8. Jaká je ta polévka? 9. Zaplatíte zvlášť nebo dohromady? 76/24 1. Co 2. Jaký 3. Kolik 4. Jak 5. Kde 6. Jaká 7. Jaké 8. Kdo 76/25 jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou; dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají; mám, máš, má, máme, máte, mají; rozumím, rozumíš, rozumí, rozumíme, rozumíte, rozumí/rozumějí; hledám, hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají; vím, víš, ví, víme, víte, ví/vědí; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte, vidí; mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte, mluví; musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí/musejí 77/1 1. sestra 2. tatínek 3. pes 4. kamarádka 5. maminka 6. kočka 7. bratr 77/2 Je jí 54 let. Je mu 73 let. Je jí 16 let. Je mu 5 let. Je mu 29 let. Je jí 74 let. Je mu 56 let. Je jí 1 rok. Jsou mu 3 roky. 77/3 2. přítel 3. babička 4. manžel 5. tatínek 6. sestra 7. kočka 8. vnuk 9. kamarádka 10. kolega 77/4 1. můj, student 2. moje 3. Jmenuje se, Je mu 4. sestra, let 77/5 1. Ž 2. M 3. Ž 4. M 5. Ž 6. Ž 7. M 8. Ž 9. Ž 10. M 11. M 12. Ž 13. M 14. Ž 15. M 16. M 77/6 můj, moje; tvoje, tvoje; náš, naše; vaše, vaše 78/7 Jmenuju se Tobias Stolz. Jsem z Německa. Jsem manažer. Je mi 29 let. Můj tatínek se jmenuje Urs. Je učitel. Je mu 60 let. Moje maminka se jmenuje Gudrun. Je učitelka. Je jí 55 let. Můj bratr se jmenuje Klaus. Je student. Je mu 19 let. Naše kočka se jmenuje Mitzi. Je černá a bílá. 78/8 1. Jak se jmenuješ? 2. Jak se jmenuje váš syn? 3. Co dělá tvoje sestra? 4. Co dělá tvůj syn? 5. Kde pracuje tvuj bratr? 6. Co studuje vaše sestra? 7. Kolik mu je? 8. Kolik jí je? 78/9 Obrázek B:

vnuk 17 let

Veronika Malá

79/10 starý – nový, dobrý – špatný, mladý –starý, hodný – zlý, šťastný – smutný, nemocný – zdravý, malý – velký, hezký – ošklivý 79/11 hodný, zlý; tlustý, hubený; nemocný, zdravý; hezký, ošklivý; starý, nový; šťastný, smutný; mladý, starý; malý, velký 79/12 2. Můj syn je nemocný. 3. Naše dcera je moc šťastná. 4. To pivo není špatné. 5. Moje dcera je ještě malá. 6. Náš pes je tlustý. 7. Ten telefon je nový. 8. Tvůj bratr je hubený. 9. Váš byt je velký! 10. Moje kolegyně je mladá. 11. Ta kočka není zlá. 12. Vaše sestra je zdravá. 13. Naše babička je smutná. 14. To vepřové maso je dobré. 15. Ten telefon je kvalitní a hezký. 16. Naše škola je velká. 80/15 sportuju/-i, sportuje, sportujeme, sportujete, sportujou; plánuju/-i, plánuješ, plánuje, plánujeme, plánujete; telefonuju/-i, telefonuješ, telefonujeme, telefonujete, telefonujou/-í; organizuješ, organizuje, organizujeme, organizujete, organizujou/-í; jmenuju/-i se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujou/-í se 80/16 1. Moje sestra se jmenuje Lucie. 2. Jak se jmenuješ? 3. Dáte si kávu nebo čaj? 4. Dám si kávu. 5. Jak se jmenuje tvůj pes? 6. Co si dáte? – Smažený řízek a brambory. 7. Můj bratr se jmenuje Robert. 8. Nemáme žízeň, dáme si jenom jídlo. 9. To je tvoje kočka? Jak se jmenuje? 10. Nemám hlad, nedám si polévku 80/17 jmenovat se, bydlet, jít, být, pracovat, jet 80/18 1. b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. c 7. b 8. b 9. a 10. b 80/19 ty = neformální singulár: Kolik ti je? Jak se jmenuješ? Co hledáš? Odkud je tvoje manželka? Jak se máš? Ty studuješ češtinu? Máš žízeň? vy = formální singular/plurál: Co děláte? Odkud jste? Kde bydlíte? Kde pracujete? Jaký máte telefon? Vy pracujete jako manažer? Kolik vám je? Jak se jmenujete? Jak se jmenuje vaše kolegyně? Máte hlad? Co si dáte? 81/20 3. babička 4. babičku 5. dědeček 6. dědečka 7. kočka 8. kočku 9. pes 10. psa 11. maminka 12. maminku 13. kamarád 14. kamaráda 15. sestra 16. sestru 17. kamarádka 18. kamarádku 81/21 1. Mám rád dědečka. 2. Hledám psa. 3. Můj bratr je učitel. 4. Hledáte tatínka? 5. Jak se jmenuje tvůj syn? 6. Kamarádka má malou dceru. 7. Nejíš čokoládovou zmrzlinu? 8. Nemám rád česnekovou polévku. 9. To je můj bratr. 10. To není moje maminka. 11. Kamarád má velkého syna. 12. Kde pracuje tvoje sestra? 13. Nepiju černé pivo. 14. Dáš si smažený sýr?

Jaroslava Malá 59 let

Tomáš Malý 60 let

syn

dcera Alice Černá

55


KEY

APPENDIX

81/22 Erika: Můj, učitel, fotograf, student, ženatý, malého syna, starší dceru, manželka, profesorka, svobodný, psa, kočku Andrej: ekonom, ženatý, syna, dceru, Můj, moje, vysoký, hubený, vysoká, tlustá, moje, manažerka, staršího bratra, mladší sestru 81/23 1. Jak se jmenujete/jmenuješ? 2. Kolik vám/ti je? 3. Jste/jsi z Anglie? 4. Kde pracujete/pracuješ? 5. To je vaše/tvoje manželka? 6. Kolik jí je? 7. Máte/máš děti? 8. Kolik mu je? 9. Jaký je? 10. Bydlíte/ bydlíš v Praze? 11. Máte/máš psa? 82/1 1. Koncert je ve 22.35. 2. Český film je ve 23.45. 3. Tenis je v 19.40. 4. Hokej je ve 21.05. 5. Opera je ve 20.10. 6. Divadelní hra je ve 20.00. 82/2 V 8 hodin (ve 20.00) je divadelní hra. V 8 hodin 10 (v 8.10) je opera. V 9 hodin a 5 minut (v 9.05) je hokej. V 10:35 (ve 22.35) je krimiseriál. V 11.45 (ve 23.45) je český film. 82/3 dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, v noci 82/4 2. v úterý 3. ve středu 4. ve čtvrtek 5. v pátek 6. v sobotu 7. v neděli 82/5 1. ráno 2. v pondělí 3. ve středu 4. ve čtvrtek 5. dopoledne 6. večer 7. v noci 8. v neděli 9. odpoledne 82/6 1. ve 2. v 3. v 4. ve 5. v 6. ve 7. v 8. v 9. v 82/7 V úterý odpoledne je prezentace. Ve středu dopoledne je taky mítink. Ve středu odpoledne je konzultace. Ve čtvrtek ráno je tenis. Ve čtvrtek večer je koncert. V pátek ráno je lekce češtiny. V pátek večer je party. 82/8 pátého května, sedmého listopadu, šestého srpna, čtvrtého října, prvního března, osmého prosince, devatenáctého dubna, dvanáctého července 83/9 1. koncert 2. 13.8. 3. 20.4 4. 28.3 5. od 12. do 14.6 6. 17.3 84/10 Nechceš jít na squash? A kdy? Dneska v 6 večer. Dneska nemůžu, nemám čas. Můžu zítra dopoledne. Zítra dopoledne nemůžu, musím jít do školy. Můžeš zítra odpoledne? Ano, můžu. Sejdeme se zítra ve 3. Hodí se ti to? Ano, hodí. Těším se! 84/11 1. musím 2. můžeš 3. musíte 4. nechci 5. nemůžu 6. nemůžeme 7. můžou 8. chcete 9. nechce 10. musíš 84/12 jsou, nechceš, na, do, se sejdeme, v sobotu, v sobotu, hodí 84/15 1. Alžběta 2. Arnošt 3. Patrik 4. Linda 5. Irena 6. David 7. Lukáš 8. Kristýna 9. Zdeňka 10. Dáša 11. Mirek 12. Eva a Jana 85/16 vařím, vaříš, vaří, vaříme, vaříte, vaří; hraju, hraješ, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou; čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou; nakupuju/-i, nakupuješ, nakupuje, nakupujeme, nakupujete, nakupujou/-í; spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí; píšu, píšeš, píše, píšeme, píšete, píšou; dívám se, díváš se, dívá se, díváme se, díváte se, dívají se; uklízím, uklízíš, uklízí, uklízíme, uklízíte, uklízí/-ejí; poslouchám, posloucháš, poslouchá, posloucháme, posloucháte, poslouchají 86/17 Dominika ráda čte. Emil rád hraje šachy. Blažena ráda poslouchá hudbu. Marta ráda nakupuje. Evžen rád hraje volejbal. Karel nerad vaří. Světlana ráda tancuje. Štěpánka se ráda dívá na televizi. Bohuslav nerad uklízí. Lucie ráda pracuje na počítači. Zdeněk nerad píše test. 85/18 Věra ráda hraje tenis. Má ráda palačinky. Ráda hraje volejbal. Má ráda česnekovou polévku. Má ráda kočku. Milan má rád pivo. Rád se dívá na televizi. Má rád zmrzlinu. Rád vaří. Má rád čaj. 87/1 byla, narodila se, neměla, psala, umřela; byl, narodil se, učil, psal, umřel; byli, vyhráli, vytvořil 87/2 2. filozofka 3. fotograf 4. podnikatelka 5. vědkyně 6. zpěvák 7. sportovkyně 8. skladatel 9. herečka 10. spisovatel 11. malířka 12. profesor 13. učitelka 14. cestovatelka 15. kolega 87/3 1F byla 2A byl 3B byl 4D byla 5E byl 6C byla

56

87/4 2C, 3B, 4A, 5D, 6E 88/6 vařil, vařila, vařili; nakupoval, nakupovala, nakupovali; tancoval, tancovala, tancovali; poslouchal, poslouchala, poslouchali; hledal, hledala, hledali; uklízel, uklízela, uklízeli; díval se, dívala se, dívali se; začínal, začínala, začínali; končil, končila, končili 88/7 1. vařila 2. vstával 3. poslouchali 4. tancoval 5. se dívala 6. hledala 7. uklízeli 8. nakupovala 9. začínal 10. končila 88/8 psal, psala, psali; pil, pila, pili; měl, měla, měli; spal, spala, spali; četl, četla, četli; šel, šla, šli; jedl, jedla, jedli; chtěl, chtěla, chtěli; mohl, mohla, mohli; umřel, umřela, umřeli 88/9 1. byli 2. bylo 3. bylo 4. psal 5. spala 6. pila 7. měli 8. četla 9. jedl 10. šel 11. měli rádi 12. nechtěli 13. umřela 14. umřel 89/10 Co jsi dělal včera? Ráno jsem dlouho spal a pak jsem vařil oběd. A co jsi dělal večer? Chtěl jsem jít do kina, ale nešel jsem. Díval jsem se na televizi. A co jsi dělala ty? Nedělala jsem nic. Celý den jsem spala. Byla jsem trochu nemocná. 89/11 1. my 2. já 3. vy 4. on 5. ona 6. já 7. oni 8. ty 9. vy 10. on 11. ona 12. já 13. my 14. vy 15. vy 16. vy 89/12 1. Ž 2. PL 3. M 4. Ž 5. M 6. Ž 7. PL 8. M 9. Ž 10. M 11. M 12. Ž 13. PL 14. Ž 15. M 89/13 byl/a jsem, byl/a jsi, byl/a/o, byli jsme, byli jste, byli; dělal/a jsem, dělal/a jsi, dělal/a/o, dělali jsme, dělali jste, dělali; rozuměl/a jsem, rozuměl/a jsi, rozuměl/a/o, rozuměli jsme, rozuměli jste, rozuměli; četl/a jsem, četl/a jsi, četl/a/o, četli jsme, četli jste, četli; pracoval/a jsem, pracoval/a jsi, pracoval/a/o, pracovali jsme, pracovali jste, pracovali; věděl/a jsem, věděl/a jsi, věděl/a/o, věděli jsme, věděli jste, věděli; mohl/a jsem, mohl/a jsi, mohl/a/o, mohli jsme, mohli jste, mohli; chtěl/a jsem, chtěl/a jsi, chtěl/a/o, chtěli jsme, chtěli jste, chtěli; měl/a jsem, měl/a jsi, měl/a/o, měli jsme, měli jste, měli 89/14 1. Petr nepracoval na počítači. 2. Dana nepsala projekt. 3. Petra nespala dobře. 4. Dan se nedíval na televizi. 5. Dan a Petra netancovali. 6. Nedívali jsme se na televizi. 7. Nehledali jsme školu. 8. Neměla jsem černou kočku. 9. Nedělal jsem knedlíky. 10. Nechtěl jsem studovat angličtinu. 11. Nemohli jsme jít do kina. 12. Nešli jsme s kamarádem na tenis. 13. Nejedla jsem polévku. 14. Neměl jsem černého psa. 15. Nepsali jsme test. 90/15 2F 3D 4H 5G 6B 7A 8C 90/16 1. Včera jsem pracoval. 2. Včera odpoledne jsem spala. 3. Minulý rok jsme studovali češtinu. 4. O víkendu jsem neměl čas. 5. V sobotu jsme uklízeli. 6. V pondělí jsi byl ve škole? 7. Ve škole jsi psal test? 8. V restauraci jsme měli jenom polévku. 90/17 1. Kde jsi studoval? 2. Měli jste kočku nebo psa? 3. Pracoval jsi ve firmě Exon? 4. Kde jsi bydlel? 5. Kde jste byla včera? 6. Proč jste nebyli v neděli doma? 7. Kdy jsi nakupovala v supermarketu? 8. Proč jste nemohl včera spát? 90/18 1. Dopoledne jsem vařil oběd. 2. V pátek ráno jsem hrál tenis. 3. Spal jsi odpoledne? 4. Psali jste ráno test? 5. Nečetl/a každý den e-maily. 6. Jeli jsme na výlet. 7. Neměli čas uklízet. 8. Ve čtvrtek jsme chtěli jít do kina. 90/19 jsem byl, jsem se učil, jsem psal, hrál jsem, byl jsem, jsem se nedíval, jsem neměl, jsem neměl, jedl jsem, uvařila, jsem nakupoval, jsem četl, jsem uklízel, jsem vařil, byl jsem 91/21 1. Antonín Dvořák byl populární skladatel. 2. Karel IV. (čti: čtvrtý) založil univerzitu v Praze. 3. Jan Hus byl náboženský reformátor. 4. Česká hymna se jmenuje „Kde domov můj?“ 5. Emil Škoda založil


CZECH EXPRESS 1 firmu Škoda. 6. Božena Němcová napsala román Babička. 91/22 1. umím 2. víš 3. znám 4. víš 5. umíme 6. víte 7. umím 8. známe 9. vím 10. umíš 91/23 1. Víte, kdy je příští lekce? 2. Znám New York. 3. Umí špatně plavat. 4. Znáte Moskvu? 5. Víš, kdo je Martina Navrátilová? 6. Umím dobře anglicky. 7. Ví/vědí, kdy je party? 8. Známe nějakou českou spisovatelku. 9. Umíš dělat knedlíky? 10. Zná nějakého českého politika. 91/24 2B 3A 4H 5G 6E 7C 8F 91/25 1D 2E 3G 4B 5C 6F 7H 8A 92/1 ve, na, v, na, na, u, v, na, u, u, v 92/2 v práci, v kanceláři, v obchodě, ve škole, v restauraci, na letišti, na lekci, v hotelu, v kině, v parku, v nemocnici, v kostele 92/4 1. v divadle 2. ve firmě 3. v restauraci 4. v obchodě 5. v nemocnici 6. na koncertě, v opeře 93/7 1. dvakrát 2. hraje 3. píšu 4. jogurty 5. neměl čas 6. 238 korun 94/11 1. zloděj 2. inspektor 3. podezřelý

94/12 1. pan Polívka 2. pan Máslo 3. paní Okurková 4. pan Holmík 94/13 v, v; -, v, v, u, v, ve; -, v, v, v, -, -, u, na, v, v, v, v, v; -, na, na, v, u, na, v 95/15 v Albánii, v Belgii, v Bělorusku, v Bulharsku, v České republice, v Dánsku, v Estonsku, ve Finsku, ve Francii, v Holandsku, v Chorvatsku, v Irsku, v Itálii, v Litvě, v Lotyšku, v Maďarsku, v Německu, v Norsku, v Polsku, v Portugalsku, v Rakousku, v Rumunsku, v Rusku, v Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku, ve Španělsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku, v Turecku, na Ukrajině, ve Velké Británii 95/17 2D, 3F, 4E, 5C, 6G, 7A 95/19 2. o rodině 3. o práci 4. o přírodě 5. o divadle 6. o módě 7. o jídle 8. o škole 9. o filmu 10. o kultuře 11. o literatuře 12. o počasí 13. o lyžování 14. o cestování 96/23 2E 3D 4A 5H 6B 7F 8J 9C 10I 96/25 1. v Krkonoších 2. v Plzni 3. v Českých Budějovicích 4. v Praze 5. v Brně 6. v Olomouci 7. v Karlových Varech 8. v Pardubicích 9. ve Zlíně 10. v Ostravě

57


GLOSSARY

APPENDIX

Glossary A a and ach jo oh well áčko, áčkem A line, by the A line (on the Prague underground) adresa address aha I see ahoj Hi! Hallo! akce action akční film action film aktivita activity aktivní active akuzativ accusative Američan, Američanka American (person) analyzovat, analyzuju to analyse, I analyse Anglie England angličtina English (language) asi about, approximately, maybe atlet, atletka athlete au Ow!/Ouch! au-pair au-pair auto, autem car, by car autobus, autobusem bus, by bus B babička grandmother banán banana banka bank bar bar baron, baronka baron, baroness béčko, béčkem B line, by the B line (on the Prague underground) Belgie Belgium bezhlavý headless bílá paní “White Lady“, a female spirit or ghost bílý white blízko near, nearby bod point, paragraph bota, boty shoe, shoes brambor, brambory potato, potatoes bramborový potato adj. bratr brother budoucí future adj. Bulharsko Bulgaria bydlet, bydlím to live, I live byt flat, apartment být, jsem to be, I am C céčko, céčkem C line, by the C line (on the Prague underground) celkem altogether celý whole, all

58

cestování travelling cestovat, cestuju to travel, I travel co what cvičení exercise Č čaj tea čas time časopis magazine část part často often čau Hi! Hallo! Čech, Češi Czech, Czechs čekat, čekám to wait, I wait černý black červený red Česká republika (Česko) the Czech Republic Češka, Češky Czech (only females) český Czech adj. česky in Czech česnekový garlic adj. číslo domu house number číslo number číšník, číšnice waiter, waitress číst* , čtu to read, I read čokoláda chocolate čokoládový chocolate adj. čtvrtek, ve čtvrtek Thursday, on Thursday D daleko far Dánsko Denmark dát si, dám si pf. to have, I‘ll have dativ dative datum date dcera daughter dcl (coll. deci, decka) abbreviation for decilitre dědeček grandfather deklinace declension dělat, dělám to do, I do / to make, I make délka length den day detektivka crime story or film dezert, dezerty dessert, desserts diamant diamond díky (coll.) thanks diskotéka disco diskutovat, diskutuju to discuss, I discuss dítě, děti child,children, divadelní hra theatre play, theatre performance divadlo theatre dívat se na, dívám se na to look at, I look at dlouhé á long a, a with a length mark


CZECH EXPRESS 1

dlouho a long time dlouhý long dnes, dneska today do + G to, into dobrý good, delicious docela quite dohromady together dokonce even doktor, doktorka doctor dokument document dole down below doleva to the left doma at home domácí úkol homework doplnit, doplním pf. to fill in, i´ll fill in dopoledne morning doprava to the right dort cake dovolená holidays, vacation adj. druhý the second důležitý important dům house dušený steamed dvacátý the twentieth dvakrát twice dvě two (the feminine form of the word dva) džíny (only pl.) jeans džus juice E ekonom, ekonomka ekvivalent elegantní e-mail energický Estonsko Evropa evropský

economist equivalent elegant, smart e-mail energetic Estonia Europe European

F fajn festival film filozof, filozofka finanční Finsko firma forma formální fotbal fotograf, fotografka Francie

fine festival film philosopher financial Finland firm form formal football, soccer photographer France

fráze

phrase

G genitiv GPS (read: dží pí es) gramatika guláš gulášový

genitive GPS grammar goulash goulash adj.

H hádat, hádám haló Havaj hele herec, herečka hezký hezky historie hlad hledat, hledám hned hodina, hodiny hodit se, hodí se hokej Holandsko holič, holička hora, hory hospoda host hostel hotový houskové knedlíky hovězí (maso) hra hrad hranolek, hranolky hrát*, hraju hrozný hubený hudba hymna

to guess, I guess hello Hawaii look! actor handsome, pretty, well-looking nice(ly) history hunger to look for, I‘m looking for immediately, right hour, hours to be OK, it‘s OK (usually about time) hockey Holland hairdresser mountain, mountains pub guest hostel ready, ready-made bread roll dumplings beef (meat) game, play castle French fries, chips (UK) to play, I play terrible, horrible slim, skinny music anthem

CH chata chtít*, chci chvíle

summer cottage to want, I want while, moment

I ideální imperfektivní informace inspektor, inspektorka

ideal imperfective information inspector

59


GLOSSARY

APPENDIX

instrumentál inteligentní internet Irsko Irsko Itálie

instrumental inteligent internet Ireland Ireland Italy

J já jak jako jaký jaro, na jaře jazyk jé! jednou jeďte! jeho její jejich jenom ještě jet*, jedu jezdit na koni jídelní lístek jídlo, jídla jih, na jihu jižní jiný jíst, jím jít*, jdu jmenovat se, jmenuju se jo

I how like, as what kind, what sort of, what….like spring, in spring tongue, language oh! gee! once go! (by vehicle) his her their only still to go, I go (by vehicle) to ride a horse menu meal, meals South, in the South southern another, different to eat, I eat to go, I go (on foot) “to call oneself“, to be called yes, yeah

K k (extended form: ke) + D kamarád, kamarádka Kanada kancelář, v kanceláři karamel káva (coll. kafe) kavárna každý kdo kdy když kilometr kino, v kině klasický klub knedlík, knedlíky kniha kočka koktejl kola kolega, kolegyně

to (outside places and people) friend Canada office, in an office caramel coffee café every who when when (as a conjuction in a sentence) kilometre cinema, in the cinema classic(al) club dumpling, dumplings book cat coctail coke colleague

60

kolik kolikátý kolo komiks komunikace komunikovat, komunikuju koncert končit, končím koncovka konference konjugace konstrukce kontrolovat, kontroluju konzultace koruna kosmetika kostel král, královna krásný krátký křišťál krupiér, krupiérka kuchař, kuchařka kulturní kuře kvalitní kvíz

how much, how many what, which (in a line) bike comics communication to communicate, I communicate concert to finish, I finish, to end, I end ending conference conjugation construction to check, I check consultation crown cosmetics church (only a building) king, queen beautiful short crystal croupier cook cultural chicken good-quality quiz

L lekce češtiny let letadlo letiště léto, v létě lež ležet, ležím lidé (coll. lidi) lístek, lístky Litva lokál lokativ Lotyšsko Lucembursko lupa lyžování lyžovat, lyžuju

lesson of Czech (language) flight aeroplane airport summer, in summer lie to lie down, I lie down people, people, folks ticket, tickets Lithuania locative locative Latvia Luxemburg magnifying glass skiing to ski, I ski

M Maďarsko maďarský malíř, malířka malý malovat, maluju maminka (formal: matka) manažer, manažerka manžel, manželka

Hungary Hungarian painter small, little to paint, I paint Mom, Mum (formal: Mother) manager husband, wife


CZECH EXPRESS 1 mapa máslo maso matematika mě medaile medicína mechanik měsíc město metro, metrem minulý mínus minuta mít rád/ráda, mám rád/ráda mít, mám mítink mladší mladý mléko mluvit, mluvím mobil moc moct*, můžu móda modální moderní moment moře most možný mu můj, moje muset, musím muž my myslet, myslím N na + A, L náboženský nádraží nahlas nahoře najít*, najdu pf. nakupovat, nakupuju nalevo náměstí nápoj, nápoje napravo například naproti + D napsat*, napíšu pf.

map butter meat mathematics me (the accusative form of the pronoun já) medal medicine mechanic month city, town underground, by underground past, last minus minute to like, I like to have, I have meeting younger young milk to speak, I speak cell phone/mobile much, many, a lot can, I can/to be able, I am able fashion modal modern moment sea bridge possible to him (the dative form of the pronoun on) my must, I must/have to, I have to man we to think, I think

on religious (railway or bus) station aloud up above to find, I´ll find to shop (compare: kupovat, kupuju – to buy) on the left town square beverage/drink, beverages/drinks on the right for example opposite to write, I´ll write

narodit se, narodím se pf. narozeniny (only pl.) náš, naše navrhnout*, navrhnu pf. návštěva navzájem nazývat se, nazývám se něco neděle, v neděli neformální negativní nejlepší Německo nemocnice nemocný neperlivý nepravidelný nervózní nic nikdy no noc nominativ normální noviny (only pl.) nový O o+L oba obec obecný oběd obchod oblečení obrázek obsah od + G odkud odpoledne odpověď odpovědět, odpovím pf. okurka okurkový olympiáda olympijský omáčka on ona oni ono opakovat, opakuju opalovat se, opaluju se opera

to be born, I will be born birthday our to suggest, I´ll suggest visit mutually to be called, I am called something Sunday, on Sunday informal negative adj. best Germany hospital sick, ill still irregular nervous nothing never well night nominative normal newspaper new

about both a universal term for a city, town or village common, public, general lunch shop clothes picture contents from (outside a place and from someone) from where afternoon answer to answer, I´ll answer cucumber cucumber adj. olympic games olympic sauce he she they it to repeat, I repeat to tan/sunbathe, I tan/sunbathe opera

61


GLOSSARY

APPENDIX

opravdu opravit, opravím pf. optimistický organizovat, organizuju orientace ošklivo ošklivý otázka otevřeno ovoce ovocný označit, označím pf. P palačinka, palačinky památka pamatovat si, pamatuju si pan paní pár park parkoviště party pátek, v pátek pečený pečlivě peníze (pl.) penzion perfektivní perlivý perník pes pesimistický pěšky pít*, piju pití pivo plánovat, plánuju plavat, plavu plurál plavat*, plavu plus počasí počítač počítat, počítám počkat, počkám pf. pod + I podezřelý podívat se, podívám se pf. podnikatel, podnikatelka podtržený podzim, na podzim pohádka pojď, pojďte! polévka (coll. polívka)

62

really to correct, I´ll correct optimistic to organise, I organise orientation nasty, ugly ugly question open fruit fruit adj. to mark, I´ll mark, to note, I´ll note

pancakes (historical) place of interest to remember, I remember Sir, Mister. Mr. Mrs, Madam, Mrs./Ms. couple, pair park parking lot party Friday, on Friday baked carefully money pension perfective carbonated/sparkling gingerbread dog pesimistic on foot to drink, I drink drink beer to plan, I plan to swim, I swim plural to swim, I swim plus weather computer to count, I count to wait, I‘ll wait under suspicious to look, I‘ll look enterpreneur underlined autumn, in autumn fairy tale informal, formal imperative form of the verb jít* soup

policejní politický politik, politička Polsko pomerančový pomoc pondělí, v pondělí populární Portugalsko pořád poslouchat, poslouchám používat, používám povídat si, povídám si povídka pozdě pozdrav pozor! prababička práce pracovat, pracuju pracovní

police adj. political politician Poland orange adj. help Monday, on Monday popular Portuguese all the time to listen, I listen to use, I use to chat, I chat story late greeting attention!/be careful! great grandmother work to work, I work work adj.

pradědeček pravda pravidelný pražský prepozice prezident, prezidentka pro + A problém procvičovat, procvičuju proč prodavač, prodavačka profese profesor, profesorka program procházka projekt prominout*, prominu pf.

great grandfather true regular Prague adj. preposition president for problem to practice, I practice why shop-assistant profession professor programme walk project to excuse, I‘ll excuse (the imperative: promiň!, promiňte!) to ask, I ask (for something)/to beg, I beg to protest, I protest to rain, it‘s raining the first away to read, I´ll read preceding to introduce oneself, I introduce myself to translate, I´ll translate to add, I´ll add to come, I‘ll come supplement, appendix to prepare, I‘ll prepare boyfriend, girlfriend

prosit, prosím protestovat, protestuju pršet, prší první pryč přečíst*, přečtu pf. předchozí představovat se, představuju se přeložit, přeložím pf. přidat, přidám pf. přijít*, přijdu pf. příloha připravit, připravím pf. přítel, přítelkyně


CZECH EXPRESS 1 psát*, píšu PSČ [read: pé es čé] ptát se, ptám se

to write, I write postal code to ask questions, I ask questions

R rajčatový Rakousko ráno reagovat, reaguju reformátor, reformátorka rehabilitace rekord restaurace rodič, rodiče rok, v roce román romantický rovně rozumět, rozumím Rumunsko Rusko rytíř rýže

tomato adj. Austria morning to react, I react reformer rehabilitation (sports) record restaurant parent, parents year, in year novel romantic straight to understand, I understand Romania Russia knight rice

Ř Řecko řeka říct*, řeknu pf. řízek S s (extended form: se) + I salát, saláty se sejít* se, sejdu se sekretář, sekretářka sem seřadit, seřadím pf. sešit sestra setkání sever, na severu severní silnější singulár situace skandál skládat, skládám skladatel, skladatelka skupina slavný slečna slon Slovensko sloveso Slovinsko

Greece river to say, I‘ll say Vienna schnitzel (breaded pork or chicken cutlet) with salad, salads oneself to meet, I meet secretary to here, here to put in order, I´ll put in order notebook sister meeting, appointment North, in the North nothern stronger singular situation scandal to compose, I compose composer group famous Miss elephant Slovakia verb Slovenia

student, studentka stupeň supermarket světlý svetr svobodný sympatický syn

word adj. dictionary word sunny to hear, I hear fried sad perhaps to snow, it‘s snowing Saturday, on Saturday statue to sleep, I sleep writer to match, I´ll match common together sport to do sport, I do sport sportsman, sportswoman right, correct Serbia station, stop to care about, I care about older, elder, elderly old 1. to stand, it stands 2. to cost, it costs the same century side, page to haunt, I haunt Wednesday, on Wednesday Christmas tree (literally: “a small tree“) student degree supermarket pale sweater free, single friendly, agreeable son

Š šampaňské škola šopský salát Španělsko špatně špatný šťastný Švédsko

champaigne school ”Shopa salad”, Greek salad Spain bad, not well bad happy Sweden

T tabulka tady

chart, table here

slovní slovník slovo slunečno slyšet, slyším smažený smutný snad sněžit, sněží sobota, v sobotu socha spát, spím spisovatel, spisovatelka spojit, spojím pf. společný spolu sport sportovat, sportuju sportovec, sportovkyně správný Srbsko stanice starat se o, starám se o + A starší starý stát, stojí stejný století strana strašit, straším středa, ve středu stromeček

63


GLOSSARY

APPENDIX

tak taky takže talentovaný tam tancovat, tancuju tatarský tatínek (formal: otec) taxík, taxi telefon telefonní telefonovat, telefonuju televize ten tenis teplo těšit se, těším se test testovat, testuju text těžký tlustý to třeba trénink třetí tričko třikrát turista, turistka tvořit, tvořím tvůj ty týden U učit, učím učit se, učím se učitel, učitelka uklízet, uklízím Ukrajina ukrást*, ukradnu pf. ukradený ulice umět, umím how to umřít*, umřu pf. unavený unie univerzita upír, upírka úplně uprostřed úředník, úřednice USA [read: ú es á] úterý, v úterý

64

so also, too well, so talented there to dance, I dance tartar Dad (formal: Father) taxi telephone telephone adj. to call, I call/to phone, I phone television that, the tennis warm to look forward to, I look forward to test to test, I test text difficult, heavy fat it, that, the approximately, about, perhaps, maybe, training the third T-shirt three times tourist to create, I create your you (informal singular) week

to teach, I teach to learn, I learn teacher to clean, I clean Ukraine to steal, I‘ll steal stolen street can, I can/to know how to, I know to die, I die tired union university vampire completely in the middle clerk/official the U.S.A Tuesday, on Tuesday

uvařit, uvařím pf. uvidět, uvidím pf. už

to cook, I‘ll cook to see, I‘ll see already, still

V v (extended form: ve) + L vanilkový Vánoce vařený vařit, vařím vás váš včera vdaná věc večer vědec, vědkyně vědět, vím vedle + G Velká Británie velký vepřové (maso) verbum veselý vesnice vhodný vidět, vidím Vietnam víkend, o víkendu vitamín vítat, vítám vítr vlak, vlakem vlasy (pl.) vlevo vnuk, vnučka voda vokativ volejbal vpravo vrátný, vrátná všechno všimnout si*, všimnu si pf. vstávat, vstávám vy výborný vyhrát*, vyhraju pf. východ, na východě východní výlet vymyslet si, vymyslím si pf. výraz výrobek vyrobit, vyrobím pf. výslovnost vyslovovat, vyslovuju

in vanilla Christmas cooked, boiled to cook, I cook the accusative form of the pronoun vy your (formal) yesterday married (only for women) thing evening scientist to know, I know next to Great Britain big pork (meat) verb merry, joyful village suitable to see, I (can) see Vietnam weekend, at the weekend vitamin to welcome wind train, by train hair on the left grandson, granddaughter water vocative volleyball on the right porter everything, all to notice, I´ll notice to get up, I get up you (plural, formal singuar) very good to win East, in the East eastern trip to make up, I´ll make up expression product to produce, I produce pronunciation to pronounce, I pronounce


CZECH EXPRESS 1 vysoký výstava vytvořit, vytvořím pf. Z z (extended form: ze) + G za + A začínat, začínám zajímat se o, zajímám se o

tall exhibition to create, I‘ll create

zajímavý založit, založím pf. západ, na západě západní zaplatit, zaplatím pf. zase zásoba zastávka zataženo závod zavřeno zdobit, zdobím zdravý zelenina zeleninový zelený země zima, v zimě zítra zlatý zloděj, zlodějka změnit, změním pf. zmrzlina

from (inside a place) for, in, behind to start, to begin to be interested in, I am interested in interesting to found, I‘ll found West, in the West western to pay, I‘ll pay again supply stop overcast race closed decorate, I decorate healthy vegetables vegetable adj. green country winter, in winter tomorrow golden thief to change, I´ll change ice cream

znát, znám zpáteční zpěvák, zpěvačka zpívat, zpívám zrušen zvlášť

to know, I know return adj. singer to sing, I sing cancelled separately

Ž žena ženatý žít*, žiju žízeň

woman married (only for men) to live, I live thirst

65


CASE 1 PRONOUNS ten, ta, to 3 kdo, co 2 1. N

kdo co

2. G

koho čeho

3. D

komu čemu

4. A

koho co

5. V

---

6. L

kom čem

7. I

kým čím

můj, moje 4

ADJECTIVES -ý adjectives 5 (hard adjectives)

-í adjectives 5 (soft adjectives)

ten ten ta to toho

můj můj moje/má moje/mé (mý) mého (mýho)

dobrý (dobrej) dobrý (dobrej) dobrá dobré (dobrý) dobrého (dobrýho)

toho

mého (mýho)

té (tý)

mojí/mé (mý)

toho tomu

mého (mýho) mému (mýmu)

tomu té (tý)

masculine

Ma animate

masculine

Mi inanimate

F

feminine

N

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitního

NOUNS Declension Group I 6 Nominative sg. ending in: cons., cons., -a, -o student banán káva auto studenta

Declension Group II * 6 Nominative sg. ending in: -e/-ě , hook, -c, -j, -tel* muž čaj kancelář, restaurace moře muže

Declension Group III 6 Nominative sg. ending in: -a, -st*, -e/-ě (pattern kuře), -í kolega --místnost kuře, nádraží kolegy

Ma Mi F N Ma

dobrého (dobrýho)

kvalitního

banánu/lesa

čaje

---

Mi

dobré (dobrý)

kvalitní

kávy

kanceláře, restaurace

místnosti

F

dobrého (dobrýho) kvalitního dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

auta studentu/-ovi

moře muži/-ovi

kuřete, nádraží kolegovi

N

mému (mýmu)

dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

banánu

čaji

---

Mi

mojí/mé (mý)

dobré (dobrý)

kvalitní

kávě

kanceláři, restauraci

místnosti

F

tomu toho ten tu to ----tom

mému (mýmu) mého (mýho) můj moji/mou moje/mé (mý) můj moje/má mém (mým)

dobrému (dobrýmu) dobrého (dobrýho) dobrý (dobrej) dobrou dobré (dobrý) dobrý (dobrej) dobrá dobrém (dobrým)

kvalitnímu kvalitního kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitním

autu studenta banán kávu auto studente! Marku! studentko! studentu/-ovi

moři muže čaj kancelář, restauraci moře muži! kolegyně! muži/-ovi

kuřeti, nádraží kolegu --místnost kuře, nádraží kolego! Carmen! kolegovi

N

tom

mém (mým)

dobrém (dobrým)

kvalitním

banánu/-ě

čaji

---

Mi

té (tý)

mojí/mé (mý)

dobré (dobrý)

kvalitní

kávě

kanceláři, restauraci

místnosti

F

tom tím tím tou tím

mém (mým) mým mým mojí/mou mým

dobrém (dobrým) dobrým dobrým dobrou dobrým

kvalitním kvalitním kvalitním kvalitní kvalitním

autu/-ě studentem banánem kávou autem

moři mužem čajem kanceláří, restaurací mořem

kuřeti, nádraží kolegou --místností kuřetem, nádražím

Ma Mi F N

neuter

GENDER

Ma

Ma Mi F N Ma F Ma

N

1. Case. In Czech terminology the nominative is labelled the first case, the genitive the second case, the dative the third case etc. 2. Interrogative pronouns. You should memorise the declension of the pronouns kdo, co (known as case questions in Czech terminology). They will help you to form questions and to decline M, N demonstrative and possessive pronouns and adjectives in the singular. 3. Demonstrative pronouns. Such as ten, ta, to are declined tento, tato, toto and tenhle, tahle, tohle. 4. Possessive pronouns. The pronouns tvůj, svůj are declined like můj, the pronouns náš, váš are declined similarly to můj: to the stems tv-, sv-, naš-, vaš- we add its endings without ‚m‘ (e.g. m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). The pronouns můj, tvůj, svůj also have short literary forms in the F and N (e.g. má, mé, tvá, tvé, svá, své), which are declined like the adjective dobrý. The possessive pronouns jeho, jejich are not declined. The pronoun její is declined like the adjective kvalitní. 5. Adjectives. Nominative sg. adjectives can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) and -í (-í adjectives, soft adjectives). The declension of these two adjective types is different. 6. Nouns. Nouns are divided into three declension groups according to their ending in the nominative singular. In declension group II notice the same endings for all six patterns in the G, D and L sg. (often -e or -i). In this stage of your studies concentrate on mastering declension group I. NOTE: Some nouns can undergo spelling changes: e.g. -ů > -o (dům > v domě), mobile -e- (den > ve dne) and a softening of -ha > -ze (Praha > v Praze), -ka > -ce (Amerika > v Americe)... * Several M nouns ending in -tel (e.g. hotel, kostel) belong to declension group I. WATCH OUT for F nouns ending in a consonant! Most of them belong to declension group II (very often ending in a hook, -tel, -del, -ev), others belong to declension group III (very often ending -st). BUT: Some F nouns (e.g. věc, řeč) are declined like místnost and others (e.g. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) vary between the patterns of kancelář and místnost. Some M nouns (often proper nouns) ending in -l, -s, -z (e.g. král, Francouz) belong to declension group II, they are declined following the pattern of muž/čaj.

APPENDIX

66

Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the singular – standard Czech (colloquial Czech)


Declensions of pronouns, adjectives and nouns in the plural – standard Czech (colloquial Czech) CASE PRONOUNS kdo, co ten, ta, to 1

1. N kdo co

2. G koho čeho

3. D komu čemu

4. A koho co

5. V --6. L

7. I

kom čem

kým čím

masculine

Ma animate

masculine

Mi inanimate

F

feminine

N

můj, moje 2

ADJECTIVES -ý adjectives 3 (hard adjectives)

-í adjectives 3 (soft adjectives)

NOUNS Declension Group I 4 Nominative sg. ending in: cons., cons., -a, -o

Declension Group II*4 Nominative sg. ending in: -e/-ě , hook, -c, -j, -tel*

Declension Group III 4 Nominative sg. ending in: -a, -st*, -e/-ě (pattern kuře), -í

ti (ty) ty ty ta (ty) těch

moji/mí moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) mých (mejch)

dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobrých (dobrejch)

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

studenti banány kávy auta studentů

muži/-ové čaje kanceláře, restaurace moře mužů

kolegové --místnosti kuřata, nádraží kolegů

Ma Mi F N Ma

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

banánů

čajů

---

Mi

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

káv

kanceláří, restaurací

místností

F

těch těm

mých (mejch) mým (mejm)

dobrých (dobrejch) dobrým (dobrejm)

kvalitních kvalitním

aut studentům

moří mužům

kuřat, nádraží kolegům

N

těm

mým (mejm)

dobrým (dobrejm)

kvalitním

banánům

čajům

---

Mi

těm

mým (mejm)

dobrým (dobrejm)

kvalitním

kávám

kancelářím, restauracím,

místnostem

F

těm ty ty ty ta (ty) ----těch

mým (mejm) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) moji/mí moje/mé mých (mejch)

dobrým (dobrejm) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobrých (dobrejch)

kvalitním kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

autům studenty banány kávy auta studenti! studentky! studentech

mořím muže čaje kanceláře, restaurace moře muži!/-ové! kolegyně! mužích

kuřatům, nádražím kolegy --místnosti kuřata, nádraží kolegové!

N

kolezích

Ma

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

banánech

čajích

---

Mi

těch

mých (mejch)

dobrých (dobrejch)

kvalitních

kávách

kancelářích, restauracích

místnostech

F

mých (mejch) těch těmi (těma) mými (mejma)

dobrých (dobrejch) dobrými (dobrejma)

kvalitních kvalitními (kvalitníma)

autech studenty (studentama)

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

banány (banánama)

mořích muži (mužema) čaji (čajema)

Ma Mi

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

kávami (kávama)

kuřatech, nádražích kolegy (kolegama) --místnostmi (místnostma)

těmi (těma) mými (mejma)

dobrými (dobrejma)

kvalitními (kvalitníma)

auty (autama)

neuter

GENDER

kancelářemi (kancelářema) restauracemi (restauracema) moři (mořema)

kuřaty (kuřatama), nádražími (nádražíma)

Ma

Ma Mi F N Ma F

N

F N

67

* Several M nouns ending in -tel (e.g. hotel, kostel) belong to declension group I. WATCH OUT for F nouns ending in a consonant! Most of them belong to declension group II (very often ending in a hook, -tel, -del, -ev), others belong to declension group III (very often ending in -st). BUT: Some F nouns (e.g. věc, řeč) are declined like místnost and others (e.g. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) vary between the patterns of kancelář and místnost. Some M nouns (often proper names) ending in -l, -s, -z (e.g. král, Francouz) belong in declension group II, they are declined like the model muž/čaj.

CZECH EXPRESS 1

1. Demonstrative pronouns. Such as ten, ta, to are declined tento, tato, toto, tenhle, tahle, tohle and všechen, všechna, všechno. 2. Possessive pronouns. The pronouns tvůj, svůj are declined like můj, the pronouns náš, váš are declined similarly to můj: to the forms tv-, sv-, naš-, vaš- we add the endings without ‚m‘ (e.g. m-ých > tv-ých, sv-ých, but NOTE: naš-ich, vaš-ich). The pronouns můj, tvůj, svůj also have short literary forms in some cases (e.g. mí, mé, má, tví, tvé, tvá, sví, své, svá), which we decline like the adjective dobrý. The possessive pronouns jeho, jejich are not declined. We declined the pronoun její like the adjective kvalitní. 3. Adjectives. The nominative singular of adjectives can end in -ý (-ý adjectives, hard adjectives) and -í (-í adjectives, soft adjectives). The declension of these adjectives is different. 4. Nouns. To give an overview we have kept the division into 3 declension groups also in the plural. In declension group II notice the same endings for A and L pl. for six patterns. At this stage of study, you should concentrate on mastering the declension of group I. NOTE: Some nouns can undergo spelling changes: e.g. -ů > -o (dům > domy), mobile -e- (den > dny) and softening of -k > -ci (kluk > kluci), -r > -ři (doktor > doktoři)...1

ČEŠTINA EXPRES příloha CZECH EXPRESS

KY 166

lová 2010 lis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČešTina expres|poslech

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

ČešTina expres|poslech

3

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AK RO P O LI S

A KRO P O L I S

ČešTina expres|poslech

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AKROPOLI S

AKROPOLIS

3

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A KROP OL I S

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK ROP OLI S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

AKROPOL IS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12 A2/1 12 ČešTina expres|poslech

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

AKR OP OLI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKRO P O L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A K R OP OL I S

2

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

A1/1

1

A KR O PO L IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKRO P O L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR O PO LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KR O PO LI S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Epres_obal1_dotisk.indd 1 Epres_obal1_dotisk.indd 1

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

3

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A K RO P O L IS

1

A2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A2/1

A K RO PO LIS

12

ČešTina e

Tracky 1–61

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

A KR OP OLIS

www.czechstepbystep.cz

3

A KR OPO LIS

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KRO PO L IS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A K R OP O LI S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

3

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČešTina expres|poslech

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

A K ROP OLI S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A1/2

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KRO P OL IS

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

AKRO P O LIS

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČešTina expres|poslech

12

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

12

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

www.czechstepbystep.cz

1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK ROP O LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

A1/2

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

3

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Tracky 1–61

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

A KR OP O LI S

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

1

2

A K R O P O L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1 A K R OP OL I S

ČešTina expres|poslech

12

3

Lída HoláČEŠTINA3EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KRO P O LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

1

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

AK RO P O LIS

1

A K R O PO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKROPOLIS

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KROPOLIS

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

2 AKROPOLIS

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A KROPO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES učebnice

učebnice

A1/2

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKRO PO LIS

4

AK ROP OLI S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

AK R OPOLI S

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

www.czechstepbystep.cz

A1/1

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12

12

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K R O P O L I S

4

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

2

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

4 A2/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

A K RO PO L I S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A K RO P O L IS

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 1 CZECH EXPRESS 1 (level A1/1)

www.czechstepbystep.cz

oslech

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

A KR O PO L IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES učebnice

www.czechstepbystep.cz

1

CD. a www.czechstepbystep.cz.

AKR O P O L IS

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

1

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

1

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

m vydáním populární blikace představuje první část u „češtiny pro přežití“. zí vstříc požadavkům enčního rámce (http://www. spolecny-evropsky-referencnizačátečníkům, kteří chtějí ovně A1. ch lekcích se zájemci a reagovat v základních př. témata Seznámení, e sejdeme apod.). Učebnice vých dovedností, především amatika je zde maximálně m objevuje prostřednictvím Čeština expres 1 sestává ého textu učebnice, jehož šit, a Přílohy se slovní kami a vysvětleními, které v mateřském jazyce studenta mecká a ruská mutace, Text učebnice doplňuje í a originálních ilustrací

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

K R OPOL I S

ES 1

3

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

TINA EXPRES učebnice

ice

appendix

ČešTina expres|poslech ISBN 978-80-87481-22-6

Čeština expres 1 (Level A1/1) is the first part of a four-part “Survival Czech” course. It is designed for beginners who want to quickly achieve the A1 language level. It is suitable for a basic introduction to the language, short-term courses and students of Czech as a Foreign Language living in the Czech Republic. The textbook respects the requirements of the Common Reference Framework and meets the needs of instruction without an intermediary language. In 7 practicallyfocussed lessons, it teaches students of Czech how to orient themselves in the language and react in the most common communicative situations (e.g. Getting to know each other, Directions, In a restaurant, My family). Grammar is simplified as much as possible, and students discover the rules for themselves through texts and clear tables. Numerous communicative-based exercises and activities also help in mastering the language. Photographs and illustrations, including unique comic strips, further enrich the books. The Čeština expres 1 set is comprised of a textbook and workbook (only in Czech), a CD with recordings of texts and an Appendix with grammar tables and explanations, available in 6 languages. The Appendix also contains a key to exercises and page-by-page and alphabetical glossaries. You can find a free teacher‘s book on www.czechstepbystep.cz.

První díl učebního kompletu Čeština expres 1 – anglická verze

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová