A3 Architecten

Rotterdam, NL

A3 Architecten, maatschap voor architectonische vormgeving en bouwtechniek, is een architectenbureau dat actief op is alle niveaus van het bouwen. Een team van architecten, stedenbouwkundigen en bouwkundigen heeft ervaring in het realiseren van een scala aan projecten. Hieronder vallen het ontwerpen en realiseren van grootschalige stedenbouwkundige studies en plannen, woningbouw in de gesubsidieerde en de vrije sector (zowel binnenstedelijke- als uitleggebieden), kantoorgebouwen in de particuliere en overheidssector, bibliotheken, gezondheidscentra, sport- en recreatieobjecten, winkelcentra, sociaal-culturele centra, kerkelijke centra en bedrijfshuisvesting. A3 Architecten is een bureau dat zoekt naar oplossingen. Door projecten niet enkel vanuit de architectuur, maar ook vanuit de gebruiker, de sociale kant, de techniek en de financiële kant te benaderen, realiseren we doordachte projecten, welke in de loop der tijd hun waarde ook hebben bewezen.

https://www.a3architecten.nl