Page 50

50

Verspanen in Goede Banen: een uniek initiatief voor de verspanende industrie

Met dezelfde mensen meer uit je fabriek halen De verspanende industrie verandert. Afnemers hebben andere behoeften, bijvoorbeeld in de vorm van steeds kleinere series en complexere producten. Er worden wel investeringen gedaan, maar vaak gebeurt dat op verkeerde gronden, waardoor het gehoopte rendement uitblijft. Capaciteit, kennis en competenties van medewerkers worden onvoldoende benut, met als gevolg dat veel bedrijven moeite hebben concurrerend te blijven. Daarom ontwikkelden STODT Toekomsttechniek en Vosteq samen het initiatief Verspanen in Goede Banen. “Ons ultieme doel is dat bedrijven in de verspanende industrie met dezelfde mensen meer rendement uit hun fabriek halen.” STODT en Vosteq zijn allebei vanuit hun eigen diensten en specialismen actief in de maakindustrie. Waar STODT zich vooral richt op het ontwikkelen van competenties bij medewerkers, legt Vosteq de focus op het ontwikkelen van organisaties en processen. Met Verspanen in Goede Banen hebben de beide kennisbedrijven de handen ineengeslagen.

en kunnen ze meer gebruik maken van medewerkers met andere vaardigheden.”

Vakmanschap beter benutten

Vooral voor kleinere bedrijven

Bij veel verspanende bedrijven voeren vaklieden allerlei handelingen uit die ze ook zouden kunnen overlaten aan bijvoorbeeld logistiek medewerkers. Meestal vergt dat niet meer dan een eenvoudige aanpassing van het proces. Tegelijkertijd komt de verantwoordelijkheid steeds lager in de organisatie te liggen, met als gevolg dat er van vaklieden nieuwe competenties worden gevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van management en samenwerken. Jeroen Rouwhof, projectmanager namens STODT: “In de praktijk is gemiddeld zo’n 85 procent van het proces standaard en is er 15 procent ruimte voor écht vakmanschap. Met Verspanen in Goede Banen willen we ervoor zorgen dat de vakman beter wordt ingezet op dat vakmanschap. Zo worden verspanende bedrijven minder afhankelijk van die schaarse vaklieden

Door de voortschrijdende technologie is er in de maakindustrie steeds meer sprake van een soort mondiaal kostprijsniveau waarin de verschillen steeds kleiner worden. Willem Lenselink, directeur Projecten bij Vosteq: “In Nederland doen we vooral nog het werk waar meer kennis en geavanceerde apparatuur voor nodig zijn, waar meer toegevoegde waarde in zit. Maar om in de verspaning het hoofd boven water te houden, zul je op je machines ook uren moeten maken als het licht uit is. Met name de wat kleinere verspanende bedrijven hebben daar vaak moeite mee. Verspanen in Goede Banen richt zich dan ook vooral op deze categorie bedrijven, waar de afstand tussen de fabriek en nieuwe ontwikkelingen als Industrie 4.0 en Smart Industry steeds groter wordt.”

Over Vosteq Vosteq begeleidt bedrijven in de maakindustrie bij het inrichten en implementeren van een toekomstbestendig productieproces. In een toekomstbestendig productieproces heerst rust, door de manier waarop het is ingericht. Er is samenhang tussen technologie, procesinrichting, logistiek en de organisatie, zoals de aansturing van directie en management en competenties van medewerkers. Zie ook vosteq.nl

Oog voor competenties, processen én organisatie Volgens Jeroen Rouwhof wordt het ‘echte’ MKB in de verspanende industrie - bedrijven tot 100 medewerkers - onvoldoende bereikt door initiatieven die er op dit gebied al zijn. “Bovendien zijn die bestaande initiatieven vaak niet genoeg gevoed vanuit de praktijk maar vooral vanuit de theorie.” In oriënterende gesprekken tussen STODT en Vosteq kwam al snel naar voren waar de schoen wringt bij de doelgroep. “Als je een organisatie echt wilt veranderen, kan het niet zo zijn dat iedereen maar blijft doen wat hij deed. Je moet aan competenties werken. Maar daar heb je weer weinig aan als je niet ook gaat kijken naar de organisatie en de processen. Het hoeft niet allemaal tegelijk, dat ligt voor elk bedrijf anders. Maar als je echt stappen wilt maken, kan het een niet zonder het ander. Onze belofte is dat het huidige tekort aan vakmanschap op termijn geen belemmering meer zal zijn.”

april 2019

Profile for 54U Media BV

Solutions magazine 1 2019  

Solutions magazine 1 2019  

Profile for 54umedia