Lenen - Kopen, renoveren of huren

Page 1

HUREN

Wie? Vlaams Woningfonds Aanvragen via www.vlaamswoningsfonds.be Huurwaarborglening Wat? Lening voor huurders om hun huurwaarborg te kunnen betalen bij het huren van een woning of appartement. Bedrag? Tot 2046 EUR, te verhogen met 255,75 EUR per bijkomende persoon ten laste.

Kopen, renoveren en huren op de private markt is niet voor iedereen even gemakkelijk. In Vlaanderen bestaan 0 verschillende mogelijkheden om een goedkope of sociale lening af te sluiten voor de aankoop, de renovatie of voor de huur van een woning of appartement.

LENEN BIJ KOPEN, RENOVEREN OF HUREN

Meer info over de huurpremie, huursubsidie, woonkwaliteitsnormen, ... www.wonenvlaanderen.be

V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse


KOPEN EN RENOVEREN

Wie? Vlaams Woningfonds

Wie? Wonen Vlaanderen

Wie? Energiehuis 3Wplus

Aanvragen via www.vlaamswoningsfonds.be

Aanvragen via www.wonenvlaanderen.be/premies

Aanvragen via www.3wplus.be

Vlaams Woonkrediet Wat? Sociale woonkredieten (tot 100%) voor gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor: de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken; het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken; werken aan een woning of appartement. Bedrag? Het maximum bedrag van het krediet mag niet hoger zijn dan een combinatie van bij aankoop van een woning: de koopprijs, in voorkomend geval inclusief BTW, registratierechten en notariskosten of indien deze lager is, de geschatte verkoopwaarde van de beleende woning; bij werken: de kostprijs van de beleende werken inclusief BTW of, indien deze lager is, de geraamde waarde van de werken, te verhogen met de notariskosten; bij behoud: van een woning in geval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning: de som van de bedragen van de schulden, inclusief de wederbeleggingsvergoeding, te verhogen met de registratierechten en notariskosten.

Verzekering gewaarborgd wonen Wat? Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Bedrag? Gratis

Vlaamse energielening Wat? Een renteloze lening voor mensen die vallen in de prioritaire of kwetsbare doelgroep. Bedrag? Tot maximaal 15.000 EUR, terug te betalen over een termijn van 10 jaar met een intrest van 0%.

Wie? Provincie Vlaams-Brabant Aanvragen via www.vlaamswoningsfonds.be Wie? VMSW Aanvragen via www.vmsw.be Vlaamse Woonlening Wat? Een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor: de aankoop van een woning of sociale koopwoning; het behoud van een woning na een scheiding; de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning; de aankoop en renovatie van een woning. Bedrag? Het bedrag dat u kunt lenen, verschilt naargelang de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...).

Bijkomende renovatielening Wat? Renovatielening met een intrest van 0,5% voor het uitvoeren van verbeteringswerken, saneringswerken, vergrotingswerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon. Bedrag? Van 2.500 tot 22.500 EUR (met een jaarlijks kostenpercentage van 1,5%) die berekent word op basis van: 1. Het verschil tussen de totale geschatte waarde van de woning (na uitvoeren werken) en het saldo van aangegane leningen (aankoop en renovatie) bij een kredietinstelling door de aanvrager. 2. De kostprijs van de renovatiewerken op basis van het bestek (Incl. BTW). 3. Het bedrag van reeds toegekende provinciale aanvullende leningen (indien van toepassing).


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.