Hoe zoek ik een huurwoning? Doe de checklist!

Page 1

INFOBROCHURE:

H OE ZOEK JE EEN HUURWONING? D OE DE CHECKLIST!


VOORBEREIDING  Start je zoektocht nu!  Vertel aan familie, vrienden, kennissen en collega’s dat je op zoek bent. Misschien kennen zij een woning die nu of binnenkort te huur staat?  Post zelf een zoekertje op Facebook, op memoborden op je werk of in winkels, …  In welke buurt wil je wonen? Hou rekening met openbaar vervoer, winkels, werk of school.  Zoek je een huis, appartement, studio of kamer? Hoeveel slaapkamers heb je nodig? Heb je nog andere wensen of noden (bijvoorbeeld: lift, parkeerplaats, rolstoelvriendelijke woning)?  Hoeveel huur kan je betalen? Denk ook aan kosten zoals elektriciteit, gas, water, eventueel gemeenschappelijk onderhoud, brandverzekering, ziekenfonds, voeding, kledij, gsm, ontspanning. Heb je een voorlopige bewindvoerder of ben je in budgetbeheer? Bespreek vooraf hoeveel van je budget naar huur kan gaan. Surf naar www.budgetplanner.be en bereken hoeveel je maandelijks overhoudt.


ZOEKTOCHT WAAR VIND JE WONINGEN DIE T E HUUR ST AAN?

A FFICHE S TE HUUR Zoek in de buurt waar je wilt wonen naar raamaf f iches TE HUUR. INTE RNE T Surf naar: • www.immoweb.be • www.immo.vlan.be • www.zimmo.be • www.logic-immo.be • www.koopjeskrant.be • www.2dehands.be Via sommige van deze websites kan je je inschrijven om automatisch nieuwe zoekertjes die aan je wensen voldoen in je mailbox te krijgen. Heb je thuis geen computer of internetverbinding? Ga dan na waar je in de buurt gratis op internet kan. K RA NTE N Lees advertenties TE HUUR in De Zondag, en in andere kranten. Dezelf de advertenties vind je ook op www.immo.vlan.be. De Zondag krijg je gratis bij de meeste bakkers, op zondag. Bekijk ook andere kranten. IMMOB ILIË NK A NTORE N Ga langs bij immobiliënkantoren of surf naar hun website. Een immobiliënkantoor werkt in opdracht van de eigenaar: ze zoeken huurders, maken huurovereenkomsten en plaatsbeschrijvingen op, ... Het immobiliënkantoor mag de huurder hiervoor geen extra kosten aanrekenen. S CHRIJ F J E IN OP D E WA CHTLIJ S T V OOR E E N S OCIA LE WONING Het verhuurkantoor Webra huurt woningen van particuliere eigenaars, en verhuurt deze woningen door. Via een puntensysteem krijg je meer kans. Meer inf ormatie www.webra.be. Sociaal huisvestigingsmaatschappijen Providentia en Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting hebben eigen woningen. Meer inf ormatie www.providentia.be of www.volkshuisvesting.be. Sta je vier jaar of langer ononderbroken op de wachtlijst bij de SHM die actief is in de gemeente waar je woont en huur je op de private huurmarkt, dan kom je wellicht in aanmerking voor de maandelijkse huurpremie. Inschrijvingsvoorwaarden: • Je bent meerderjarig. • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. • Je hebt geen eigendom, of je bent bereid om deze te verkopen. • Je voldoet aan de maximuminkomens voorwaarden. Meer inf o over sociaal huren? Contacteer de woonwinkel.


V E RP LICHT V E RME LD E N V A N HUURP RIJ S E N E NE RGIE S CORE De verhuurder moet de huurprijs, de gemeenschappelijke kosten en lasten en de energiescore vermelden bij elke huuraankondiging. Wat een energiescore is, lees je hieronder. • Vermeldt de verhuurder geen huurprijs? Dan kan de verhuurder hiervoor een gas-boete krijgen. Je kan dit melden aan het woonloket. Geef het adres van de huurwoning en de plaats van de advertentie door. • Vermeldt de verhuurder geen energiescore? De verhuurder loopt het risico op een administratieve geldboete van 250 tot 5000 euro als het kengetal en het adres of de unieke code niet of niet correct gepubliceerd wordt. Je kan dit melden aan het Vlaams Energieagentschap via www.energiesparen.be of via de Vlaamse Inf olijn 1700 (gratis). E NE RGIE P RE S TA TIE CE R TIF I CA A T V A N D E WONING Het energieprestatiecertif icaat (EPC) toont de energiescore van een woning. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning, hoe lager je energief actuur. 0 = zeer energiezuinig, 700 = energieverslindend. • Het energieprestatiecertif icaat is verplicht van zodra een woning te huur of te koop staat, en blijf t 10 jaar geldig. • De eigenaar moet het energieprestatiecertif icaat tonen aan kandidaat -huurders en een kopie bezorgen aan de huurders. • De kosten van het energieprestatiecertif icaat zijn voor de eigenaar.


REAGEREN OP ZOEKERTJES Heb je een interessant zoekertje gevonden? Zorg er dan voor dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de verhuurder, maar doe dit niet onvoorbereid. Je kan onderstaand stappenplan volgen: LE E S HE T ZOE K E RTJ E NOG E E NS A A ND A CHTIG D OOR E N B E K IJ K V OLGE ND E P UNTE N • •

Staat het volledige adres van de woning vermeld? Indien niet, vraag dit dan zeker na zodat je weet waar je naartoe moet voor de bezichtiging. Vermeldt het zoekertje ‘bijkomende lasten’? Vraag dan na welke kosten dit zijn en hoeveel je hiervoor moet betalen.

S CHRIJ F V OORA F OP WE LK E MOME NTE N J IJ V RIJ B E NT OM D E WONING TE GA A N B E ZOE K E N Een af spraak maken is makkelijker als je zicht hebt op je eigen agenda. D E V E RHUURD E R ZA L J E MIS S CHIE N OM J E TE LE FOONNUMME R V RA GE N. Misschien ken je jouw nummer niet uit het hoof d? Schrijf je nummer op voorhand op en zorg dat je het bij de hand hebt als je contact opneemt met de verhuurder. CONTA CT OP NE ME N ME T D E V E RHUURD E R : •

Als er een telef oonnummer vermeld staat kan je bellen. Ben je wat onzeker? Bereid het telef o ongesprek dan voor door even te oef enen: I. Stel jezelf voor en verwijs naar het zoekertje. II. Als de woning waarvoor je belt nog steeds te huur staat, leg je een af spraak vast. III. Herhaal bij het af sluiten van het gesprek nog eens de datum, het uur en de plaats van de bezichtiging om er zeker van te zijn dat iedereen weet wat af gesproken is. De verhuurder zal waarschijnlijk ook al wat korte vragen stellen. Hij zou bijvoorbeeld kunnen vragen of je vast werk hebt. Bereid je voor op deze vraag en denk na wat je hierop zal antwoorden. Heb je momenteel geen (vast) werk, dan kan je aangeven dat je wél over een inkomen beschikt waarmee je de huur kunt betalen.

Als er enkel een e-mailadres vermeld staat in het zoekertje, stuur de verhuurder dan zo snel mogelijk een mail. Heb je zelf geen e-mailadres, dan kan je dit gratis aanmaken. Kies een emailadres dat prof essioneel overkomt en bijvoorbeeld je naam weergeef t. Hou het zo simpel mogelijk. In de e-mail geef je aan dat je interesse hebt in de woning, en kan je vragen wanneer je de woning kan bezichtigen. Heb je korte extra vragen over het zoekertje, stel ze dan ook in de mail. Vermeld eventueel je telef oonnummer zo dat de verhuurder je kan opbellen om verder af te spreken. Hou je mail kort en overzichtelijk, en lees ze nog eens na voor je ze verstuurt.

TE K E N NOOIT E E N HUUROV E RE E NK OMS T V OORD A T J E D E WONING HE B T GE ZIE N


DE WONING BEZOEKEN 

Bereken vooraf je reistijd zodat je weet hoelang je onderweg bent naar je af spraak. Als je een af spraak hebt met een immokantoor, hou er dan rekening mee dat je waarschijnlijk eerst langs het kantoor moet om de sleutel op te halen en pas nadien naar de te bezichtigen woning kan.

Kom op tijd op de af spraak. Ga zelf s wat vroeger, wandel eens door de buurt en bekijk de woning langs buiten.

Bezoek de woning overdag. Je ziet gebreken niet goed als het donker is.

Met twee zie je altijd meer dan alleen. Neem dus iemand mee.

Zorg dat je netjes en verzorgd bent. Zo maak je een goede eerste indruk.

Neem je identiteitskaart mee, een bewijs van je inkomen en eventueel een lijstje met vragen die je wil stellen over de woning en de huurovereenkomst.

Vraag het energieprestatiecertif icaat (EPC) van de woning. Inf ormeer bij de vorige bewoners hoeveel zij betaalden voor elektriciteit, gas en water.

Praat met de buren en vorige bewoners. Zij kennen de voor- en nadelen van de woning en de buurt.

Inf ormeer wie nog in het gebouw woont.

Bekijk of er openbaar vervoer in de buurt is.

Heb je huisdieren? Vraag aan de eigenaar of je huisdieren in de woning mogen.

Oordeel of de huurprijs overeenstemt met de woning.

Wees kritisch. Is de woning veilig en gezond?

Heb je na de bezichtiging interesse en voldoet de woning aan jouw wensen en mogelijkheden? Stel je dan zo snel mogelijk kandidaat. Laat de verhuurder weten dat je interesse hebt en vraag wanneer hij je op de hoogte zal brengen van de beslissing


KWALITEIT VAN DE WONING In de wet staat dat elke huurwoning veilig en gezond moet zijn. Bekijk de woning grondig en let erop dat ze veilig en gezond is om in te wonen. Let op onderstaande zaken. Twijf el je over de kwaliteit meldt het aan het woonloket. Stabiliteit

De muren mogen geen vervormingen, verzakkingen of scheuren hebben. Het dak mag niet doorbuigen en de schoorsteen mag niet scheef staan op het dak. De regenpijpen moeten in goede staat zijn.

Trappen

Trappen en overlopen moeten een leuning hebben, stabiel en niet te steil zijn.

Ramen en deuren

Kijk naar de voor- en achtergevel om te zien of het schrijnwerk in orde is. Controleer of de ramen en de deuren goed open- en dichtgaan. Spleten laten tocht door. Daardoor stijgt je verwarmingsf actuur. Vanaf 2023 is dubbele beglazing verplicht.

Muren en vloeren

Moet je schilderen, behangen of vloerbekleding leggen? Bespreek dit met de eigenaar. Reken uit hoeveel dit zal kosten.

Toilet en badkamer

Controleer of er warm water is. Bekijk of de boiler veilig is en voldoende capaciteit heef t. Bekijk of de gasboiler in een voldoende verluchte ruimte hangt. Kijk de staat van het toilet na.

Verwarming

Er moet voldoende verwarming in de woning zijn. Vraag hoe de verwarming werkt. Kijk of de gaskachel een blauwe vlam heef t. Geel is gevaarlijk! Inf ormeer of er een keuringsattest is. Kijk waar de verluchtingen naar buiten komen en of de verluchtingspijpen hoog genoeg zijn.

Elektriciteit

Controleer de elektrische installatie en het aantal stopcontacten. Draden en stopcontacten die loshangen, geven gevaar voor elektrocutie. Inf ormeer of er een keuringsattest is. Vraag of je even in de meterkast mag kijken.

Licht

Valt er genoeg zon- en daglicht in de woning?

Vocht

Een vochtig huis is ongezond en schadelijk. Natte muren hebben zwarte plekken en geven een muf f e geur. Kijk goed naar de hoeken, het plaf ond, de ramen, de vloer, … Voel met je handen of de muur droog is. Planken of een pas geschilderde muur verbergen vaak vochtplekken.

Isolatie

Bekijk of de woning geïsoleerd is. Dat zorgt voor een lagere energief actuur en houdt storende geluiden van de buren en de straat tegen. Vraag het energieprestatiecertif icaat aan de eigenaar. Dakisolatie is verplicht.

Bergruimte

Inf ormeer of je de gang mag gebruiken en of er een f ietsenstalling of kelder is.

Rookmelders

Kijk na of er op elke verdieping een rookmelder aanwezig is. Dit is verplicht.


HUUROVEREENKOMST De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor woninghuur. Voor huurcontracten af gesloten vanaf januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet. Wil je nagaan of je huurovereenkomst correct is? Ga dan langs bij het woonloket of bij de Huurdersbond. De eigenaar moet het huurcontract laten registeren via MyMinf in, de huurder kan, maar is niet verplicht, het huurcontract te registreren. Registratie is gratis en moet binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van het huurcontract. Wil je weten of jouw huurcontract geregistreerd is, ga dan naar MyMinf in.be en registreer je met je ID. •

Bescherming van de huurder: o Als het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoof dverblijfplaats wordt gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaarverhuurder gezien deze laatste gebonden is door het huurcontract. Bescherming van de verhuurder (eigenaar): o Als de eigenaar het huurcontract voor een woning bestemd tot hoof dverblijfplaats, gesloten voor een periode langer dan drie jaar, geregistreerd heef t, moet de huurder een opzegtermijn respecteren om het huurcontract beëindigen (dat is wat de wet de bescherming van de verhuurder noemt). o De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat deels bestemd is voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een winkel of kantoor), biedt de verhuurder bovendien het voordeel dat de inkomstenbelasting voor ieder gedeelte af zonderlijk wordt vastgesteld en belast. Bij gebrek aan registratie van dat huurcontract zijn daarentegen de volledige netto -huurinkomsten belastbaar.

D E HUURS CHA TTE R www.huurschatter.be kan zowel huurder als verhuurder een houvast bieden bij de beoordeling of de bepaling van een huurprijs. Aan de hand van een aantal parameters (ligging, grootte, staat van de woning …) wordt een inschatting gemaakt van een gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening is een indicatie, en dus niet bindend.


NA VERHUIS – WAARVOOR KOM JE IN AANMERKING? V E RMIND E RING ONROE RE ND E V OORHE FFING A LS HUURD E R Als huurder dien je eenmaal een aanvraag te doen. Je komt in aanmerking als je aan één van volgende voorwaarden voldoet: • •

Op 1 januari zijn er minstens 2 gezinsbijslaggerechtigde kinderen gedomicilieerd . Op 1 januari is er een persoon met handicap (minstens 66% of 9 punten) gedomicilieerd .

De vermindering wordt af getrokken op het aanslagbiljet van de verhuurder. Het bedrag van een vermindering is maximaal het bedrag van de onroerende voorhef f ing voor dat perceel. De verhuurder moet het bedrag één keer per jaar verrekenen met de huurprijs of doorstorten aan de huurder. De huurder die op 1 januari van het aanslagjaar de woning bewoonde, die heef t recht op de vermindering. De aanvraagdocumenten of meer inf ormatie kun je vinden op de website van www.vlaanderen.be of bij het woonloket.

HUURS UB S ID IE U komt mogelijk in aanmerking als u verhuisd bent: • • •

naar een woning van een sociaal verhuurkantoor. van een slechte of onaangepast woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt. als u dakloos was en een huurwoning betrekt.

Verhuis je naar een sociale woning van een huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW dan komt u niet in aanmerking. Daarnaast gelden inkomens-, eigendomsvoorwaarden en een maximale huurprijs van de nieuwe woning. Voor de meest recente inf ormatie en de aanvraagdocumenten raadpleeg de website www.wonenvlaanderen.be/premies of neem contact op met het woonloket.

HUURP RE MIE De huurpremie helpt private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Daarbij gelden een aantal voorwaarden: • •

De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen 2021. U moet minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven staan op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar u woont. U voldoet aan de maximum inkomensvoorwaarden en de maximale huurprijs.

Voor de meest recente inf ormatie en de aanvraagdocumenten raadpleeg de webs ite www.wonenvlaanderen.be/premies of neem contact op met het woonloket.


ENERGIE HUUR- E N IS OLA TIE P RE MIE Als kwetsbare huurder of bij een huurprijs die onder € 574.19 ligt, komt de eigenaar in aanmerking voor een huur- en isolatiepremie. Als huurder hoef je niets te doen en ook voor de verhuurder wordt al het werk uit handen genomen. Een projectpromotor begeleidt het hele project, van de vraag naar of f ertes over de opvolging van de werken tot de aanvraag van premies. Deze premie is van toepassing voor: • het plaatsen van hoogrendementsbeglazing • het plaatsen van dak- en zoldervloerisolatie • het na-isoleren van een spouwmuur Projectpromoter: Energiehuis 3Wplus Tel. 02 451 53 84 Email energie@3Wplus.be

E NE RGIE S CA N Heb je een niet al te hoog inkomen of behoor je tot een bepaalde doelgroep en wil je weten hoe je je energieverbruik en de bijhorende kosten kan verminderen, dan kan je een energiesnoeier bij je thuis laten komen. Die voert een gratis energiescan uit en neemt kleine energiebesparende maatregelen. Tel. 02 486 64 08 Email energie@3Wplus.be


CONTACTGEGEVENS Woonloket Drogenbos Grote Baan 222, 1620 Drogenbos Tel. 02 333 85 16 Email wo@drogenbos.be

OCMW Drogenbos Grote Baan 226, 1620 Drogenbos Tel. 02 334 72 32 Email socialdienst@drogenbos.be

Woonloket Grimbergen Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen Tel. 02 260 13 46 Email woonloket@grimbergen.be

OCMW Grimbergen Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen Tel. 02 267 15 05 Email sociaalhuis@grimbergen.be

Woonloket Kampenhout Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Tel. 016 65 99 18 Email woonloket@kampenhout.be

OCMW Kampenhout Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout Tel. 016 31 43 10 E-mail onthaal@ocmw-kampenhout.be

Woonloket Steenokkerzeel Orchieeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel Tel. 02 254 19 64 Email woonloket@steenokkerzeel.be

OCMW Steenokkerzeel Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel Tel. 02 758 01 70 Email inf o@ocmwsteenokkerzeel.be

Woonloket Wemmel Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel Tel. 02 462 05 55 Email huisvesting@wemmel.be

OCMW Wemmel De Limburg Stirumlaan 116, 1780 Wemmel Tel. 02 462 06 80 Email ocmw@wemmel.be

Woonloket Zemst De Griet 1, 1980 Zemst Tel. 015 62 71 59 Email woonloket@Zemst

OCMW Zemst De Griet 1, 1980 Zemst Tel. 015 61 88 90 Email socialedienst@Zemst.be

Huurdersbond Tiensevest 106, 3000 Leuven Tel. 016 25 05 14 Gratis voor inwoners uit Grimbergen en Kampenhout E-mail inf o@hbvlb.be Website huurdersplatf orm.be/hb/

CAW Halle Vilvoorde Jean-Baptiste Nowélei 33 (vanaf 2 april Ter Linde II, op kruising Vaartstraat en Rondeweg, 1800 Vilvoorde Tel. 0800 13 500 Mail, chat via website Website www.caw.be


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.