Levenslang thuis wonen

Page 1

Zo lang mogelijk in je huis blijven wonen is de droom van velen. Toch is dit niet steeds mogelijk. Gedurende ons leven veranderen onze noden en behoeften voortdurend. Door hier vooraf over na te denken bij nieuwbouw of renovatie, kan je daar op inspelen, al zijn er steeds aanpassingen mogelijk. Het is een thema dat zowel voor jonge bouwers interessant is, als voor ouderen.

Vraag je je af welke aanpassingen je aan jouw woning kan doen, zodat je levenslang van jouw woning kan genieten? Waar je moet op letten en hoe je het best te werk gaat? Welke premies er bestaan?

Dan kan de woningcontroleur van 3Wplus je bijstaan met gratis advies aangepast aan jouw specifieke woonsituatie. Een afspraak maak je via het woonloket van jouw gemeente.

Wil je je woning anders inrichten of aanpassen om langer thuis te wonen? Vraag je je af welke aanpassingen je hiervoor aan jouw woning kan doen en kan je wat tips gebruiken? Contacteer het woonloket. Wij ondersteunen je graag met gratis advies aangepast aan jouw specifieke woonsituatie. LEVENSLANG THUISWONEN Laatste update februari 2023 V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse
I N L E I D I N G

Je woning anders inrichten of aanpassen kan helpen om langer thuis te wonen. Kleine ingrepen kunnen het verschil maken. Geef voldoende aandacht aan de veiligheid van:

trappen

dorpels

vloeren

keuken

slaapkamer

badkamer en toilet

toegangsweg en terras ...

Als je structurele aanpassingen maakt, een totaalrenovatie plant of een nieuw huis bouwt, is het vaak interessant om reeds met levensloopbestendige aanbevelingen rekening te houden:

organiseer ruimtes zo dat ze later een andere functie kunnen krijgen

creëer een zone die later voorzien is van een eigen ingang

voorzie de badkamer naast de hoofdslaapkamer

maak een drempelloze toegang

kies voldoende brede deuren

plaats een rechte steektrap met gesloten treden

voorzie stopcontacten op hoogte

kies zoveel mogelijk voor schuifkasten ...

Als je van plan bent jouw woning aan te passen, is het raadzaam om advies te vragen aan een deskundige via het woonloket van jouw gemeente.

Advies wordt steeds op afspraak gegeven, dit kan zowel ter plaatse als in het hoofdkantoor van 3Wplus Z.5 Mollem 250, 1730 Asse.

Zelfs aan de slag? Meer informatie vind jje op www.valpreventie.be. Je vindt er onder andere een checklist, ter controle van je eigen woning.

Maak een afspraak voor een advies via de woonconsulent. De woningcontroleur komt bij je langs om antwoord te geven op vragen zoals:

Kan ik mijn bad vervangen door een inloopdouche?

Is het mogelijk om een traplift te plaatsen? Hoe zorg ik voor een toegankelijk toilet? Waar moet ik op letten bij zorgwonen?

Wie? Provincie Vlaams-Brabant

Aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-ensubsidies

Aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Wat? Voor (inwonende) 65-plusser OF erkend persoon met een handicap die een woning in Vlaams-Brabant functioneel wil aanpassen. Bedrag? 50% tot 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 EUR

Wie? Wonen Vlaanderen

Aanvragen via www.vlaanderen.be/premies-voorrenovatie

Vlaamse aanpassingspremie

Wat? Voor (inwonende) 65-plusser die een woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de node van het ouder worden. Bedrag? 50% van de kostprijs incl. btw met een maximum van 1.250 EUR per categorie

Mijn VerbouwPremie

Wat? Allesomvattendepremie voor renovatie en energiebesprende investeringen.

Voor meer specifieke info over de premies kan je terecht bij het woonloket van je gemeente.

A A N P A S S I N G E N G R A T I S A D V I E S P R E M I E S

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.