Verluchten, ventileren en verwarmen

Page 1

VENTILEREN = Voortdurend (24u op 24u) de lucht verversen. Creëer

De lucht in huis is vaak slechter dan buiten.

een luchtstroom in je huis door de hele dag en nacht

Daarom is het belangrijk je woning te ventileren

frisse lucht binnen te laten en vervuilde of vochtige lucht

en te verluchten. Zo breng je gezonde lucht binnen en heb je minder kans op hoofdpijn, CO-

af te voeren. Gebruik een ventilatiesysteem Plaats ventilatieroosters Zet je raam op een kier of op kiepstand Varieer de opening: maak ze minder als het koud of winderig is.

vergiftiging of een prikkelende neus, keel en ogen. Ook het risico op allergieën, astma en longproblemen is dan kleiner.

Gebruik een raamstopper. Stop kieren en spelten niet dicht.

Meer informatie

VERLUCHTEN = Raam of buitendeur wijd openzetten gedurende een korte tijd. Vooral tijdens en na: Slapen Wassen, drogen van de was in huis en strijken Douchen en baden Koken zonder goede dampkap Klussen en knutselen (lijm, verf, …) Poetsen Aanwezigheid van veel mensen Plaatsen nieuwe meubels, gordijnen, vloerbekleding Woon je langs een drukke weg: verlucht bij voorkeur buiten de spitsuren en zo ver mogelijk van de straatzijde

www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu 0 www.vlaanderen.be www.omgeving.vlaanderen.be www.gezondleven.be www.vmm.be https://logogezondplus.be

DO'S EN DON'TS VOOR EEN GEZONDE WONING

VERWARMEN Verwarm tot minstens 15°C, zo voorkom je condens Keuring voor het eerste gebruik, regelmatig onderhoud en een audit -> verwarm op een veilige, zuinige en milieuvriendelijke manier. Erkende technicus in je buurt: www.veiligverwarmen.be.

VERLUCHTEN, VENTILEREN EN VERWARMEN

Laatste update maart 2023 V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse


TIPS BIJ VOCHT/ SCHIMMEL

WIE DOET WAT? Huurder

Verhuurder

Het rooster is los, kapot of weg + maandelijks schoon maken met een vochtige doek en steeds open laten

Het rooster is verroest en verouderd

Schimmel op de muur door condens (vocht)

Zo snel mogelijk schoonmaken zodat het zich niet verspreid (zie tips)

/

Vochtschade door opstijgend vocht

Melden aan de verhuurder

Zelf of laten herstellen op eigen kosten

Er is schade aan de bepleistering van de muren en/of plafond

Zelf of laten herstellen op eigen kosten

/

De bepleistering valt van de muur en er zijn barsten of scheuren in het plafond door zetting van het gebouw

Melden aan de verhuurder

Zelf of laten herstellen op eigen kosten

Er is schade aan de cv-ketel en de onderdelen door vorst of door een fout van de huurder

Laten herstellen op eigen kosten

/

Ventilatie en roosters voor verluchting

Er is een lek bij de cv-ketel of de hij werkt Melden aan de verhuurder niet zoals het moet

Laten herstellen op eigen kosten

Er is een lek in een gasleiding voor de Melden aan de verhuurder teller

Verwittig de netbeheerder (Fluvius)

Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller

Melden aan de verhuurder en de gaskraan onmiddellijk afsluiten

Verwittig de netbeheerder (Fluvius)

Onderhoud verwarming op pellets, hout, kolen vanaf 20 kilowatt (kw)

Periodiek: elk jaar door een geschoolde vakman. Attest aan eigenaar bezorgen.

Keuring voor eerste ingebruikname door geschoolde vakman + vijfjaarlijkse verwarmingsaudit door erkende technicus verwarmingsaudit

Onderhoud verwarming op aardgas, propaan, butaan 20 kw tot en met 100 kw

Periodiek: elke twee jaar door een erkende tecnicus gasvormige brandstof. Attest aan de eigenaar bezorgen.

Keuring voor eerste ingebruikname + vijfjaarlijkse verwarmingsaudit telkens door een erkende technicus gasvormige brandstof

Onderhoud verwarming op stookolie (mazout) 20 kw tot en met 100 kw

Periodiek: elk jaar door een erkende technicus vloeibare brandstof en om de 5 jaar de ondergrondse stookolitank. Attesten aan eigenaar bezorgen.

Keuring voor eerste ingebruikname + vijfjaarlijkse verwarmingsaudit telkens door een erkende technicus vloeibare brandstof

1. Los het vochtprobleem op. 2. Verwijder schimmel wanneer je het ziet. 3. Herhaal de procedure indien nodig.

Je kunt de schimmel zelf wegwassen of een professionele firma inschakelen. Heb je ademhalingsklachten of ben je allergisch voor schimmel, verwijder de schimmel dan niet zelf. Ook zwangere vrouwen of kinderen doen dat beter niet. Verwijder niet-beschimmelde materialen zoals meubels, lakens, … uit de ruimte voor je de schimmel gaat verwijderen. Bescherm jezelf: draag handschoenen, een mondmasker en bij grote schimmelproblemen ook beschermde kledij die je nadien kan weggooien. Zet ramen wijd open tijdens het verwijderen van schimmel en hou binnendeuren gesloten. Gooi beschimmelde matrassen meteen weg. In poreuze materialen zoals hout, gips, siliconen, pleisterwerk, (behang)papier kunnen schimmels diep in het materiaal blijven vastzitten. Je krijgt de schimmel alleen weg door de beschimmelde delen te verwijderen en ze door nieuw materiaal te vervangen. Was gordijnen, speelgoed of andere stoffen waar schimmel op zit, op een zo hoog mogelijke temperatuur. Blijft de schimmel, vervang dan de stof of gooi weg. Verwijder schimmel met een sopje van allesreiniger en water. Gebruik een vochtige doek of spons of eventueel een (natte) borstel. Bedek het droge en schoongemaakte oppervlak met verf, pleister of behangpapier om te vermijden dat overgebleven schimmeldeeltjes in de lucht terugkomen als de oorzaak van het vochtprobleem werd aangepakt. Reinig de volledige ruimte: zorg dat alles stofvrij is. Spoel af met schoon water en veeg droog. Gezonde binnelucht is niet te droog en niet te vochtig. Ideale luchtvochtigheid is: 30% - 55% in de winter 30% - 80% in de zomer Te hoog? Zorg voor extra afvoer van vocht en verhoog de temperatuur in de ruimte.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.