Page 1

̜μÐՐÌœÃÇο¿ÐÇɼ˜ÕË«ÏÇ̟Ѻ˿Ó

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΤΕΥΧΟΣ 2ο | ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2014 | € 1.5

Τελικά τι ξέρουμε για την Ε.Ε.; Selfie: Η νέα «μόδα» των Social Media ΣΕΛ. 2

Συνέντευξη με τον κ. ΑΡΗ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ, υπεύθυνο Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΣΕΛ. 4-5

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΕΛ. 6

Νευρική ορθορεξία: Η εμμονή με την υγιεινή διατροφή

Πάμε Βραζιλία; ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2014 ΣΕΛ. 8-9

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ = ΧΑΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ. 3

Γυμνάσιο τέλος! Και... τώρα; ια πολλούς από εμάς το Γυμνάσιο φέτος τελειώνει. Και όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα στη ζωή μας, ένας κύκλος κλείνει και ένας άλλος ανοίγει. Ποιος είναι αυτός; Για την πλειοψηφία... το Λύκειο, Γενικό ή Επαγγελματικό, αν και υπάρχουν και αρκετοί που αναζητούν άλλες διεξόδους. Επειδή πολλά ακούγονται, επειδή οι πληροφορίες είναι ποικίλες και, πολλές φορές, συγκεχυμένες και επειδή τα πράγματα στο Λύκειο έχουν αλλάξει, ψάξαμε και βρήκαμε τι ισχύει και σας το παρουσιάζουμε. Ένα ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους από εμάς που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των γυμνασιακών μας χρόνων είναι «Τι κάνουμε από δω και πέρα;». Σε γενικές γραμμές, ένας απόφοιτος Γυμνασίου μπορεί α) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό ΓΕ.Λ. –και είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία λυκείων ικανή να καλύψει πλήθος ενδιαφερόντων, όπως καλλιτεχνικών, μουσικών, αθλητικών-, β) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ.Λ., εφόσον περάσει επιτυχώς τον «γολγοθά» των εισαγωγικών εξετάσεων, γ) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. αποκτώντας με το πέρας των σπουδών του εκτός από το απολυτήριο και ένα πτυχίο ειδικότητας που θα του δώσει τη δυνατότητα να εργαστεί άμεσα, δ) να φοιτήσει σε κάποιο δημόσιο Πρότυπο Πειραματικό ΕΠΑ.Λ., εάν, βέβαια, δημιουργηθούν τέτοια –πάντως ο νόμος 4186/2013 προβλέπει τη δημιουργία τους!-, ε) να φοιτήσει σε κάποια δημόσια ή ιδιωτική σχολή επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) και να αποκτήσει μια ειδικότητα χωρίς όμως την απόκτηση του πολυπόθητου απολυτηρίου Λυκείου και, φυσικά, στ) να εργαστεί!

Γ

Λίγα λόγια... Τελικά η συνέπεια δεν είναι δυνατό μας σημείο! Η αναζήτηση οικονομικότερων τρόπων για την έκδοση της εφημερίδας μας έκανε για μια ακόμη φορά το θαύμα της! Τέλος καλό όλα καλά! Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα τα θέματά μας. Επόμενο ραντεβού..... πρώτα ο Θεός (!) προς το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι τότε να έχετε ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι!

[

Μαρία Τσιώλη - Κουτσουρά & Ορέστης Αριανούτσος

]

Ωστόσο, επειδή ξέρουμε ότι η πλειοψηφία από εμάς ή από τους δικούς μας ονειρεύεται πανεπιστημιακές σπουδές, θα επικεντρωθούμε εδώ στο τι μας περιμένει στο Νέο Λύκειο και, μάλιστα, επειδή οι αλλαγές είναι πολλές θα αναφερθούμε σε αυτές που αφορούν στα ΓΕ.Λ. και υποσχόμαστε σε επόμενο φύλλο να καταπιαστούμε και με μια παρουσίαση των ΕΠΑ.Λ.. Πρώτη και βασική αλλαγή η εξεταστέα ύλη, η οποία πλέον, τόσο για τις προαγωγικές όσο και για τις απολυτήριες εξετάσεις, δεν εξαρτάται από τον καθηγητή μας. Το σχολείο οφείλει να καλύψει όλη τη διδακτέα ύλη! Αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς το 50% των θεμάτων μπαίνει από Τράπεζα Θεμάτων και μόνο το άλλο 50% από τον καθηγητή. Δεύτερη και εξίσου σημαντική αλλαγή οι προϋποθέσεις προαγωγής. Για να προαχθεί κάποιος από τη μία τάξη στην άλλη πρέπει να βγάζει μέσο όρο (Μ.Ο.) δέκα (10) και όχι 9,5, όπως ίσχυε μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013. Ειδικότερα, αθροίζονται οι Μ.Ο. όλων των μαθημάτων και διαιρούνται δια του αριθμού όλων των μαθημάτων είτε εξετάζονται γραπτά στο τέλος είτε όχι. Όμως το δέκα δεν αρκεί. Πρέπει να βγάζει δέκα σε κάθε διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: α) Ελληνικής Γλώσσας -περιλαμβάνει τα διακριτά διδακτέα αντικείμενα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία- και Μαθηματικών -περιλαμβάνει τα διακριτά διδακτέα αντικείμενα Άλγεβρα και Γεωμετρία- και τουλάχιστον οκτώ (08) στα υπόλοιπα. Εάν κάποιος βγάζει Μ.Ο. δέκα, αλλά δεν έχει τη βάση που ορίζεται στα προαναφερθέντα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά που δεν συγκεντρώνει τη βάση. Ευτυχώς δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό μαθημάτων όσον αφορά στην παραπομπή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου! Εάν δεν κουραστήκατε ήδη, υπάρχει και συνέχεια! Αλλάζει, επίσης, και ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα πράγματα λειτουργούν υπέρ μας. Όσοι βγούμε σώοι από την Α΄ και Β΄ τάξη θα εξεταστούμε μόνο σε τέσσερα μαθή-

ματα ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξουμε. Όσοι επιλέξουμε ως επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης τις ανθρωπιστικές και νομικές σπουδές θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, γ) στην Ιστορία και δ) στα Λατινικά. Όσοι επιλέξουμε θετικές & τεχνολογικές σπουδές θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στα Μαθηματικά, γ) στη Φυσική και δ) στη Χημεία. Όσοι επιλέξουμε τις επιστήμες της υγείας θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στη Φυσική, γ) στη Χημεία & δ) στη Βιολογία. Όσοι επιλέξουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες θα εξεταστούμε: α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, γ) στις Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και δ) στα Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών. Τέλος, όσοι επιλέξουμε να σπουδάσουμε παιδαγωγικά θα εξεταστούμε α) στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, β) στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, γ) στην Ιστορία και δ) στις Αρχές Φυσικών Επιστημών. Σε κάθε επιστημονικό επίπεδο εξειδίκευσης ένα από τα παραπάνω τέσσερα μαθήματα έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Και δεν τελειώνουμε εδώ! Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσμετράται και ο Βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης -πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4-, της Β΄ τάξης – πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,7- , καθώς και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης -πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9. Αλλά και πάλι μην αγχώνεστε! Εάν ο βαθμός προαγωγής και απόλυσής σας είναι μικρότερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. των τεσσάρων εξεταζόμενων σε πανελλαδικό επίπεδο μαθημάτων και, κατόπιν, ο αναπροσαρμοσμένος προαγωγικός ή απολυτήριος βαθμός πολλαπλασιάζεται με τους προαναφερθέντες συντελεστές. Ηθικό δίδαγμα: Γράψτε καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν έχετε να φοβάστε κάτι! Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Άλλωστε «κοντός ψαλμός αλληλούια»! Το Λύκειο μας έρχεται! Καλώς να το δεχθούμε!!!


2 | Ζουμ στην επικαιρότητα

Μια ανάσα πριν τις εξετάσεις! ίγο πριν ξεκινήσουν οι προαγωγικές εξετάσεις αποφασίσαμε να κάνουμε μια έρευνα για το πώς τις βλέπουν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και σας την παρουσιάζουμε. Όλοι σίγουρα νιώθουμε τις εξετάσεις να πλησιάζουν. Όμως τι πιστεύουμε πραγματικά για αυτές; Είναι ένα τέρας που πλησιάζει με σκοπό να μας φάει ή είναι μια απλή τυπική εξέταση που δεν πρέπει να μας αγχώνει; Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα έκανα μια δημοσκόπηση σε παιδιά της Α’ γυμνασίου εντός και εκτός του σχολείου μας. Στην ερώτηση «Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το κλίμα των εξετάσεων;» το 4ο% απάντησε «αυστηρό», το 20% «αγχωτικό», το 20% «κουραστικό» και το 20% «ήπιο». Στην ερώτηση »Εάν ήταν στο χέρι σου, ποιο μάθημα θα ήθελες να είναι πρώτο;» το 40% απάντησε

Λ

ξένη γλώσσα

ήπιο αυστηρό

κουραστικό αγχωτικό

άγχος

«ξένη γλώσσα» και το 60% «φιλολογικό μάθημα». Στην ερώτηση «Ποια είναι η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό με τη λέξη εξετάσεις;» το 40% απάντησε «διάβασμα», το 20% απάντησε «άγχος», το 20% απάντησε «αναμέτρηση» και το 20% απάντησε «αποτελέσματα». Μίλτος Μωραΐτης

Selfie: Η νέα «μόδα» των Social Media Όλοι μας ξέρουμε λίγο- πολύ τι σημαίνει (και για όσους είναι ανίδεοι, είναι η φωτογραφία που παίρνουμε τον εαυτό μας, συνήθως, με το κινητό, το tablet μας ή την φωτογραφική μηχανή, πολλές φορές και μέσα από τον καθρέφτη). Selfies βρίσκουμε παντού πια, ειδικά στα Social Media, όπως το Facebook , το Twitter και το Instagram. Μα γνωρίζετε την πραγματική τους ιστορία; Αν όχι, καιρός να την μάθετε! Η εμφάνιση της πρώτης «σέλφι» μας ταξιδεύει πίσω στο 1839, που ο Αμερικανός μηχανικός Robert Cornelius παρήγε μια δαγεροτυπία (πρώιμη φωτογραφική διαδικασία) του εαυτού του. Μερικές δεκαετίες αργότερα, η εφεύρεση της φορητής φωτογραφικής μηχανής από τον Kodak Brownie οδήγησε στην ευρεία εξάπλωση του φαινομένου των φωτογραφικών αυτό-πορτραίτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μεγάλη Δούκισσα

φιλολογικό μάθημα

words» της χρονιάς. Επίσης το Αγγλικό λεξικό Oxford την ανακήρυξε ως λέξη της χρονιάς για το 2013! Για να αναφερθούμε, όμως, και σε οπτικοακουστικό υλικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε την κυκλοφορία του τραγουδιού «Selfie» των Chainsmokers στις 28 Ιανουαρίου του 2014, που αμέσως γνώρισε τεράστια επιτυχία ανάμεσα στο νεαρό κοινό της χορευτικής- ηλεκτρονικής μουσικής. Το αντίστοιχο βίντεο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και selfies από πολλούς διάσημους καλλιτέχνες, όπως του Snoop Dogg και του Steve Aoki. Το ίδιο το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Billboard για τα Dance/Electronic Songs, καταλαμ-

διάβασμα αναμέτρηση αποτελέσματα

Παραμέληση: Μια νέα μορφή κακοποίησης; Ένα νέο είδος κακοποίησης των παιδιών είναι η παραμέληση. Χαρακτηριστικό της είναι η ανεύθυνη συμπεριφορά των γονέων ή κηδεμόνων η οποία υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει σοβαρότατη βλάβη τόσο στο παιδί όσο και σε τρίτους. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι σχετικά εύκολο να αναγνωρίσουμε ένα παραμελημένο παιδί. Ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα παραμέλησης αναφέρονται: • η συχνή απουσία του παιδιού από το σχολείο • η κλοπή ή η επαιτεία (ζητιανιά) φαγητού και χρημάτων • η απουσία της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας • η έλλειψη καθαριότητας • οι ίδιες οι μαρτυρίες του παιδιού ή τα παράπονά του ότι δεν υπάρχει κάποιος στο σπίτι να το φροντίζει. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή; Πρώτα από όλα, αν οι άνθρωποι του περίγυρου του παιδιού (συγγενείς, φίλοι, δάσκαλοι) αναγνωρίσουν το πρόβλημα και καθοδηγήσουν τους γονείς ή κηδεμόνες. Ακόμα και εμείς τα παιδιά, όταν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο σε κάποιον γνωστό μας, θα πρέπει να το αναφέρουμε σε έναν μεγαλύτερό μας ώστε να βοηθήσει όσο και όπως μπορεί. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς-κηδεμόνες να μην μεταφέρουν στα παιδιά τους τα δικά τους προβλήματα. Στις μέρες μας έχει επιδεινωθεί η παραμέληση των παιδιών λόγω της οικονομικής κρίσης, επειδή οι γονείς-κηδεμόνες δεν έχουν χρήματα για να παρέχουν στο παιδί τα απαραίτητα ή αναγκάζονται να απουσιάζουν πολλές ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση της οικογένειάς τους. Χριστίνα Τζαβέλλα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Αναστασία της Ρωσίας, η οποία στην ηλικία των 13 ετών τράβηξε τον εαυτό της μέσα στον καθρέφτη, γράφοντας στην φίλη της στην οποία έστελνε τη φωτογραφία: «Τράβηξα αυτή την φωτογραφία του εαυτού μου κοιτώντας τον καθρέφτη. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί τα χέρια μου έτρεμαν». Ο όρος «selfie» αναφέρθηκε επισήμως για πρώτη φορά από τον φωτογράφο Jim Krause το 2005, αν και ήταν από πολύ πιο πριν χρησιμοποιούμενη στα Social Media. Τη δεκαετία του 2000, προτού το Facebook γίνει το κυρίαρχο ηλεκτρονικό μέσο μαζικής επικοινωνίας, οι selfies κυκλοφορούσαν κυρίως στο MySpace. Μάλιστα, προς εξυπηρέτηση της λήψης αυτο-φωτογραφιών, το iPhone 4 εξοπλίστηκε με front camera και από τότε αποτελεί χαρακτηριστικό της πλειονότητας των νέων smartphones που κυκλοφορούν στην αγορά. Η λέξη αυτή απέκτησε μεγάλη «αναγνώριση», όταν κατά το τέλος του 2012, το Αμερικανικό περιοδικό Time την συμπεριέλαβε στο «Top 10 Buzz-

βάνοντας τη θέση 19, ενώ στο Top 100 κατέκτησε την 55η θέση, με τις πωλήσεις του παράλληλα να αυξάνονται σε 53.000 ηλεκτρονικά αντίτυπα. Ενδιαφέρον γεγονός αποτελεί ότι τώρα πια δεν τραβούν selfies μονάχα οι έφηβοι και οι διάσημοι τραγουδιστές ή ηθοποιοί για να τις ποστάρουν στα Social Media, αλλά και πολλοί πολιτικοί, όπως ο Barak Obama και ο James Cameron. Συχνά, βέβαια, το γεγονός της διάδοσης των selfies συγχέεται με τον ναρκισσισμό και την φαινομενική αύξησή του, παρόλα αυτά το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια «μόδα» που δεν θα «περάσει» σύντομα! Αρετή Καραπαναγιώτη (Πηγές: http://www.oxforddictionaries.com/, http://en.wikipedia.org/, http://el.wiktionary.org/, www.google.gr)

Διευθύντρια Σύνταξης: ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Αρχισυντάκτρια: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΛΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Επικαιρότητα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Υγεία: ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ Πολιτισμός: ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΤΣΟΥΝΗ Μουσική: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣΑΣ Αθλητισμός: ΦΑΙΗ ΜΠΡΟΥΠΗ Σχολικά θέματα – Φωτορεπορτάζ: ΟΡΝΕΛΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ Ψυχαγωγία: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Σκίτσα – Κόμικς: ΜΙΛΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ, ΠΕ13 ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑΞΗ, ΠΕ19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:

ΤΣΟΧΑ 43 & ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 38, Τ.Κ. 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Δ/νση Ηλ. Ταχ.: 2prpeirg@gmail.com Δ/νση Ηλ. εφημερίδας: http://en-taxi.webnode.gr/ http://schoolpress.sch.gr/2prpeirg


Περιβάλλον & Τεχνολογία | 3

Τεχνολογία = Χαολογία ην παραξενεύεστε με τον τίτλο. Παραδεχτείτε το, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας γίνεται χαώδης, με απρόβλεπτες, πολλές φορές, συνέπειες! Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι πλέον ένα κομμάτι της ζωής μας. Σε αυτό το άρθρο θα σας δώσω το πιο πρόσφατο «μενού», με τα πιο εκλεκτά και, ενίοτε, εξωφρενικά προϊόντα χάους!

Μ

1. Πιλότοι, τα μάτια δεκατέσσερα... Η Ισραηλινή εταιρία Elbit System, προσπαθώντας να κάνει τη ζωή των πιλότων ευκολότερη, ανάπτυξε τα Skylens, μία συσκευή σε σχήμα κυαλιών, που τους προσφέρει καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος εκτός πιλοτηρίου. Η συσκευή Skylens πρόκειται να αποτελέσει τμήμα ενός συστήματος ενίσχυσης όρασης κατά την διάρκεια της πτήσης, το οποίο αποτελείται από πολλά διαφορετικά όργανα και μεταφέρει στον πιλότο πολύτιμες πληροφορίες που τον βοηθούν να οδηγήσει και σε δύσκολες καιρικές και χαμηλής ορατότητας συνθήκες. Έχει χαμηλό βάρος και οι πληροφορίες διακρίνονται με σύμβολα και βίντεο. Σύμφωνα με το Gizmag, η συσκευή Skylens θα τεθεί σε εφαρμογή το 2016. Προσοχή όμως σε όλους τους πιλότους, μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα, ειδικά σε ώρα υπηρεσίας, αλλιώς δεν θα τα χαρείτε για πολύ! 2. Ο Θεός να σας φωτίσει... να ησυχάσετε! Σε αντίθεση με τα άλλα φώτα που διαταράσσουν τον ύπνο, το Drift light μειώνει την ποσότητα εκπομπής μπλε φωτός και εναλλάσσει την έντασή του. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια Saffron, οι χρήστες της κοιμούνται καλύτερα, μιας και με το Drift light αυξάνονται τα επίπεδα μελατονίνης στον οργανισμό, με αποτέλεσμα το σώμα μας να χαλαρώνει και να ξεκουράζεται καλύτερα. Επιπλέον έχει κατασκευαστεί να σβήνει αυτόματα μετά από 37 λεπτά*, όσο περίπου διαρκεί ένα ηλιοβασίλεμα, έχει μέσο όρο ζωής 30.000 ωρών (30 φορές περισσότερο από έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως) και έχει κατανάλωση μόνο 7W. *Γι’ αυτό δεν χρειάζεται να σηκώνεστε για να το σβήσετε.

3. Πόσο θα’ θελα το 1ο, το 2ο, το 3ο... το 6ο iPhone! Το νέο κινητό της Apple, τόσο μικρό στο μέγεθος, θα έχει χωρητικότητα περίπου 128 GB και θα ενσωματώνει τεχνολογία επικοινωνίας κοντινού πεδίου για πληρωμές από την συσκευή. Σύμφωνα με τις φήμες, η Apple θα παρουσιάσει ένα μοντέλο με οθόνη 4,7 ιντσών και ανάλυση 1136*640, και, λίγο αργότερα, ένα με οθόνη 5,7 ιντσών και με ακόμα υψηλότερη ανάλυση. Επίσης, φημολογείται πως θα έχει οθόνη από ζαφείρι που θα το καθιστά σχεδόν άφθαρτο. Παρ’ ότι η τεχνολογία του χρησιμοποιήθηκε, εν μέρει, στο iPhone 5S, μερικοί αναλυτές πιστεύουν πως δεν θα γίνει εισαγωγή των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών πριν το 2015. Ωστόσο η Apple δεν αναμένεται να ρίξει τις τιμές της και θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική στο iPhone, το οποίο θα κυκλοφορήσει με λειτουργικό IOS 8. 4. To δέντρο που σου δίνει ρεύμα. Ο Γάλλος σχεδιαστής Vivien Muller σχεδίασε ένα σύστημα φωτοβολταϊκών σε σχήμα μπονσάι, κάτι που το ονόμασε Εlectree Mini , το οποίο συλλέγει ενέργεια από τον ήλιο, την αποθηκεύει, ενώ διαθέτει θύρες USB και λαμπτήρες οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν δύσει ο ήλιος και αλλάζουν χρώμα αν μετατοπίσετε τα «κλαδιά». 5. Viral πληκτρολόγιο... ελληνικής «προέλευσης» Η SYNTELLIA είναι ελληνική εταιρία που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και έχει να παρουσιάσει σπουδαία τεχνολογικά επιτεύγματα. Το νέο προϊόν της, είναι το viral πληκτρολόγιο Fleksy το οποίο λειτουργεί ήδη σε 15 γλώσσες και διακινείται στην αγορά πολλών χωρών. Οι ιδρυτές της εταιρίας Ιωάννης Βερδέλης και Κώστας Ελευθερίου δηλώνουν πως δεν επαναπαύονται και εργάζονται εντατικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας τους. Αν και τα 2/3 των εγκαταστάσεών τους είναι στις ΗΠΑ, η εταιρία είναι, επίσης, γνωστή σε Γερμανία, Ινδία, Ρωσία και Ιταλία. Τέλος τονίζουν «Σκοπός μας είναι να λύσουμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αφορούν τις έξυπνες συσκευές σήμερα. Εφόσον πετύχουμε τους στόχους μας, θα έχουμε και άλλες σκέψεις». Απειλητικό ακούγεται!!! Γιάννης Παναγιώτου (Πηγές: http://www.eduadvisor.gr/)

Σώστε την Αρκτική! Μετά από την αποφυλάκιση των Arctic 30, η Greenpeace συνεχίζει ακάθεκτη το έργο της, στηρίζοντας την Αρκτική, η οποία απειλείται από τις γεωτρήσεις πετρελαίου, τη βιομηχανική αλιεία και τον πόλεμο. Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, ικανό να αγγίξει όλους όσους θέλουμε να αποκαλούμαστε άνθρωποι, η Greenpeace παρουσιάζει μια πολική αρκούδα η οποία αναζητεί νέο σπίτι στο... Λονδίνο! Η αρκουδίτσα περπατά αργά και διστακτικά μέσα στην άχαρη πόλη των καυσαερίων, των απορριμμάτων, ώσπου στο τέλος καταρρέει σε ένα πάρκο δίπλα από σκουπίδια, εξουθενωμένη. Η Greenpeace αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι ηγέτες μας δεν θα ακούσουν την αρκούδα, αλλά θα ακούσουν εμάς». Όπως αναφέρει η οργάνωση, «τα πιο ισχυρά κράτη της γης προσπαθούν να κομματιάσουν και να βιομηχανοποιήσουν την Αρκτική που λιώνει, εξ’ αιτίας των κλιματικών αλλαγών. Αυτό όμως θα ήταν απολύτως καταστροφικό, αφού ο πάγος της Αρκτικής διατηρεί ολόκληρο τον πλανήτη δροσερό, σταθεροποιώντας το κλίμα, για να μπορούμε να ζούμε, αλλά και να καλλιεργήσουμε την τροφή μας». Η οργάνωση καλεί την ανθρωπότητα να υπογράψει στην ιστοσελίδα www.SaveTheArctic.org ώστε «να σταματήσουμε μαζί εταιρίες όπως τις Shell, BP, Exxon, Gazprom κ.α., που, αφού προηγουμένως προκάλεσαν το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών, είναι πρόθυμες τώρα να διακινδυνεύσουν μια πετρελαιοκηλίδα στην Αρκτική για να βρουν πετρέλαιο που θα καλύψει ΜΟΝΟ ανάγκες τριών ετών». Μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει 5,057,404 άνθρωποι. Γίνε κι εσύ ένας από αυτούς και ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ! Μαρία Τσιώλη-Κουτσουρά (ΠΗΓΗ : http://news247.gr/eidiseis/koinonia/perivallon/swste_thn_arktikh_mia_polikh_arkouda_sto_londino.1842799.html)

Γίνε και συ ήρωας! Η ανακύκλωση απορριμμάτων είναι μια διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται, εν μέρει ή ολικά, οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανακύκλωση είναι σημαντική γιατί μέσα από αυτήν, όχι μόνο βοηθάμε το περιβάλλον μας, αλλά καταφέρνουμε να διασφαλίσουμε και ένα μέλλον για τους απογόνους μας ή, ακόμα, και για εμάς. Άλλωστε, πλέον, οι καταστροφές είναι τόσο μεγάλες και συμβαίνουν με τέτοια συχνότητα ώστε η πιθανότητα μιας ολικής καταστροφής του πλανήτη να μην φαντάζει ως ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας! Γιατί, λοιπόν, να μην προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε αυτό που έχουμε; Άλλωστε τα βήματα για να το πετύχουμε είναι πολύ απλά! Κάδοι ανακύκλωσης υπάρχουν παντού, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε τα σκουπίδια μας σε διαφορετικές σακούλες με βάση τα υλικά τους! Εκτός από τους συνηθισμένους κάδους που τοποθετούμε χαρτιά, γυαλιά, αλουμίνια και άλλα παρεμφερή υλικά, υπάρχουν και κάδοι για τις μπαταρίες, τα ηλεκτρονικά, τις λάμπες, για τις φλούδες των τροφίμων. Ναι καλά ακούσατε! Από τις τελευταίες, μάλιστα, εξασφαλίζεται και χώμα για τα φυτά! Υιοθετώντας την ανακύκλωση, ουσιαστικά περιορίζουμε στο ελάχιστο τα σκουπίδια μας, δημιουργούμε χρηστικά αντικείμενα από το τίποτα και, κυρίως, δεν χρειάζεται να καταστρέφουμε το περιβάλλον για να καλύψουμε τον τεράστιο όγκο των αναγκών μας στο πλαίσιο μιας υπερκαταναλωτικής κοινωνίας. Ορνέλα Κοροβέση

Αρχέλων: Αλληλεγγύη... χελωνίσια! Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» αποτελεί σπίτι –και νοσοκομείο- για ένα είδος που κινδυνεύει όλο και περισσότερο όσο περνά ο καιρός: τη θαλάσσια χελώνα. Τι πραγματικά, όμως, γίνεται με αυτό το ζώο στην Ελλάδα του σήμερα; Επισκεφθήκαμε τον «Αρχέλων» μια ηλιόλουστη μέρα του Μάρτη για να το ανακαλύψουμε.

Ο

Ο σύλλογος Από το 1983, ο «Αρχέλων» μελετά και προστατεύει τις θαλάσσιες χελώνες και τους βιοτόπους τους με σκοπό την αποτροπή της πιθανότητας εξαφάνισή της. Ειδικότερα, λειτουργούν τρεις περιβαλλοντικοί σταθμοί και δέκα εποχικοί σταθμοί ενημέρωσης στη Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Για να μάθουμε περισσότερα για τον Σύλλογο, επισκεφθήκαμε το Κέντρο που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής και λειτουργεί από το 1994. Ο χώρος όπου στεγάζεται το Κέντρο αποτελεί προσφορά του Ο.Σ.Ε.. Εκεί, καταφθάνουν περίπου 50 τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες ετησίως, ενώ αναφέρονται περίπου 300 νεκρές ή τραυματισμένες. Τη φροντίδα όσων περιθάλπονται, δηλαδή το τάισμα, καθαριότητα και φαρμακευτική αγωγή, αναλαμβάνουν 50 εθελοντές άνω των 18 ετών. Επίσης, συχνά πραγματοποιούνται δράσεις για

την προστασία των οικοσυστημάτων τους και ενημερώνονται πάρα πολλοί μαθητές και επισκέπτες. Η χελώνα Καρέττα-Καρέττα Όπως μας ενημέρωσε η υπεύθυνη του Κέντρου, υπάρχουν τρία είδη θαλάσσιας χελώνας, συμπεριλαμβανομένης και της ΚαρέτταΚαρέττα, που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Η Καρέττα-Καρέττα ζυγίζει περίπου 100 κιλά και το καβούκι της φτάνει το 1 μέτρο σε διάμετρο. Γεννά σε περιορισμένες ακτές στην Ελλάδα, κυρίως στη Ζάκυνθο, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Κάθε χελώνα γεννά 100-120 αβγά σε φωλιά που σκάβει η ίδια, τα οποία εκκολάπτονται σε 2 μήνες και αρχικά έχουν το μέγεθος σπιρτόκουτου. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κάθε χελώνα γνωρίζει τον «προορισμό» της, διότι απευθείας μετά την εκκόλαψή της, «φωτγραφίζει» στο μυαλό της το περιβάλλον ώστε να θυμάται το μέρος όπου θα επιστρέψει για να γεννήσει. Το «ταξίδι» των μικρών χελωνών μέχρι το νερό της θάλασσας επιφυλάσσει πάρα πολλούς κινδύνους, καθώς είναι πολύ εύκολα θύματα για γλάρους, καβούρια, μέχρι και αλεπούδες(!) ˙ βέβαια, ο μεγαλύτερός τους εχθρός είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς τεράστιος είναι ο αριθμός των χελωνών που πεθαίνουν επειδή πατήθηκαν από κάποιο απρόσεκτο πόδι, παρασύρθηκαν από τα φώτα των δρόμων και των μαγαζιών κοντά στην παραλία ή τραυματίστηκαν από τις εγκαταστάσεις των πλαζ.

Μέσα στη θάλασσα, συχνή αιτία θανάτου είναι οι καρχαρίες και τα μεγάλα ψάρια που τις καταβροχθίζουν, τα δίχτυα των ψαράδων, όπως και οι πλαστικές σακούλες, που τις τρώνε καθώς τις περνάνε για μέδουσες που αποτελεί μια προσφιλή τροφή τους. Η διαδρομή τους έως 5 ετών παραμένει μυστήρια για τους επιστήμονες, όμως διστάζουν να τοποθετήσουν πομπούς λόγω της αδυναμίας των μικρών χελωνών να τους φέρουν και του μεγάλου κόστους. Τι γίνεται με τον εθελοντισμό; Στο Κέντρο Γλυφάδας μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί ώστε να προσφέρει βοήθεια στις δράσεις του Συλλόγου, να ταΐσει, πλύνει και περιθάλψει δεκάδες χελώνες. Χρήσιμες, επίσης, είναι οι δωρεές. Τι μπορούμε να κάνουμε; Σε περίπτωση που δούμε τραυματισμένη ή νεκρή χελώνα οφείλουμε άμεσα να αναφέρουμε το περιστατικό στο Κέντρο Διάσωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωσή της ή η ταφή της το συντομότερο δυνατόν. Ο ρόλος μας. όμως, δεν σταματά εδώ! Οφείλουμε να φροντίζουμε το περιβάλλον. Η διάσωση ενός είδους είναι μέρος μιας αλυσίδας και πρέπει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η αλυσίδα αυτή να μην σπάσει! Αρετή Καραπαναγιώτη


4 | Συνέντευξη

Τελικά τι ξέρουμε για την Ε.Ε.; υριακή 25 Μαΐου 2015 όλοι οι ενήλικοι πολίτες –παρενθετικά αναφέρουμε ότι όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θεωρούνται ενήλικοι για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και μόνο για αυτό από 1 Ιανουαρίου 2014(!)- συμμετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογές αυτές δεν συνοδεύτηκαν με «χάσιμο» μαθημάτων, όπως οι δημοτικές και περιφερειακές του πρώτου γύρου, καθώς το σχολικό έτος τελείωσε στις 21 Μαΐου! Αλήθεια, τι τελικά κερδίζουμε εμείς από όλη αυτή τη διαδικασία; Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τι μπορεί να προσφέρει σε εμάς τους νέους. Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά απευθυνθήκαμε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, μιλήσαμε με τον κ. Άρη Περουλάκη, υπεύθυνο Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Δικτύων, γι’ αυτά και για πολλά άλλα και σας τα παραθέτουμε.

Κ

Καταρχάς, κ. Περουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας να μιλήσετε μαζί μας. Υποχρέωσή μου. Βρισκόμαστε στο Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς κάνει το Γραφείο αυτό; Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο. Είθισται να θεωρείται σαν την κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εάν τα δύο άλλα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετούν και θεωρούνται κάτι σαν τη Βουλή, εμείς εκτελούμε τις αποφάσεις τους. Εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το Γραφείο εδώ είναι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν ευρωπαϊκή κυβέρνηση έχει σε κάθε κράτος μέλος μια αντιπροσωπεία που σκοπός της είναι να επικοινωνεί άμεσα και έγκυρα τις ενέργειες της ΕΕ στα κράτη μέλη. Δηλαδή εμείς μεταφέρουμε στους Έλληνες οτιδήποτε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αντίστοιχη Αντιπροσωπεία στη Ρώμη κάνει το ίδιο για τους Ιταλούς. Υπάρχουν γραφεία άλλων ευρωπαϊκών οργάνων στη χώρα μας; Βεβαίως. Υπάρχει το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως βλέπετε, τα δύο από τα τρία θεσμικά όργανα έχουν γραφεία στη χώρα μας. Το τρίτο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το αποτελούν οι κυβερνήσεις, όπως είναι ευνόητο, δεν χρειάζεται να διαθέτει γραφείο! Μπορεί οποιοσδήποτε να απευθυνθεί στο Γραφείο αυτό; Ναι. Όπως, επίσης, μπορεί να απευθυνθεί και στην Ε.Ε.. Ένα από τα δικαιώματα που έχουμε ως ευρωπαίοι πολίτες είναι να μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτό το όργανο που λέγεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά είτε στις Αντιπροσωπείες. Υποχρέωσή μας ως Αντιπροσωπεία είναι να ακούμε τα προβλήματα, και τις απορίες και να απαντάμε σε ερωτήματα και καταγγελίες που θα μας καταθέσει οποιοσδήποτε Έλληνας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγους για τους οποίους ένας έφηβος της ηλικίας μας, 13-15 ετών, πρέπει να ενημερώνετε για την Ε.Ε. και, γενικότερα, να ενδιαφέρεται για θέματα που αφορούν στην Ε.Ε.; Καταρχάς πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα έπρεπε να προβλέπει ήδη μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την Ευρώπη που να καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, ώστε το νέο άτομο να βγαίνει ώριμος ευρωπαίος πολίτης. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια μαθήματα για την Ευρώπη, αλλά, δυστυχώς, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για την Ένωση. Ας σημειώσουμε ότι είμαστε μέλος της Ε.Ε. εδώ και τριάντα τρία χρόνια. Δεν είμαστε καινούργιοι. Ένα παιδί, σαν εσάς, γεννήθηκε και ευρωπαίος. Πρόκειται για μία ιδιότητα που δεν αναιρεί τις άλλες. Αντίθετα, έρχεται να προστεθεί σε αυτές. Για μένα, είναι ένα πλεονέκτημα και πρέπει να το αξιοποιήσετε. Βέ-

[

Γιάννης Μαντασάς & Χριστίνα Τζαβέλλα

]

βαια είναι δικαίωμα το καθενός να πει εγώ δεν αισθάνομαι Ευρωπαίος αισθάνομαι μόνο Έλληνας. Αντιλαμβανόμαστε, όμως, ότι στο παγκόσμιο στερέωμα η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική και μία Ελλάδα μόνη της δεν θα μπορούσε εύκολα να σταθεί; Σαν μικρή χώρα η Ελλάδα πρέπει να έχει κάποιους δεσμούς με ορισμένα παγκόσμια σχήματα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να εξασφαλίσει μια ειρηνική συνύπαρξη με τους άλλους λαούς. Βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία. Το ότι ζούμε μία ειρήνη είναι και χάρη στην Ένωση. Καταλαβαίνω αυτούς που οργισμένοι λένε ότι δεν νοιώθουν Ευρωπαίοι όμως ο εθνικισμός, που είναι μία έκφανση και της κρίσης, δεν είναι κάτι το θετικό. Είναι πολύ εύκολη και απλοϊκή η στάση «δεν με ενδιαφέρει αυτό, είμαι μόνο Έλληνας», αλλά, ίσως, θα έπρεπε να προβληματιζόμαστε λίγο παραπάνω. Ίσως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η Ευρώπη σαν Ένωση μπορεί να σταθεί ισότιμα απέναντι σε οποιοδήποτε μεγάλο παίχτη στο παγκόσμιο στερέωμα. Σύμφωνα με αυτά, δεν μας ωφελεί καθόλου, επίσης, να γυρίσουμε πίσω στη δραχμή; Το να γυρνάς πίσω δεν είναι ποτέ η σωστή λύση εκτός και εάν έχεις κάνει ένα τραγικό λάθος. Έχουμε ένα οικοδόμημα που υπάρχει εδώ και τριάντα τρία χρόνια. Μπορεί να χρειάζεται να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το γκρεμίσουμε. Συμμετέχουμε για να το αλλάξουμε, να το κάνουμε πιο ανθεκτικό και πιο ολοκληρωμένο. Στον χώρο της εκπαίδευσης τι είδους δράσεις έχει αναπτύξει η Ε.Ε.; Η εκπαίδευση είναι μία από τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους είναι υπεύθυνη να πάρει αποφάσεις για τον τομέα αυτό. Δεν μπορεί να της πει η Ευρώπη τι να κάνει. Αυτό που έχει καταφέρει η Ε.Ε. είναι να συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα των Κρατών Μελών και να κάνει κάποιες φιλικές συστάσεις για την βελτίωσή τους. Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων; Για παράδειγμα, για την αγορά Η/Υ, για τη δημιουργία εργαστηρίων κ.α.; Άμεσα όχι, καθώς, όπως είπαμε η εκπαίδευση δεν είναι αρμοδιότητα της Ε.Ε.. Μπορεί όμως κάθε χώρα να αξιοποιήσει προς αυτήν την κατεύθυνση το ΕΣΠΑ ή άλλα χρήματα που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Αναφερθήκατε στα ΕΣΠΑ. Τι ακριβώς είναι αυτά και σε ποιους τομείς ειδικά στην παιδεία μπορούν να αξιοποιηθούν;

Τα ΕΣΠΑ είναι αναπτυξιακά προγράμματα που προτείνει η κάθε χώρα. Απλά υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πακέτο για κάθε χώρα στις Βρυξέλλες Στις Βρυξέλλες έχουμε 15 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα την περίοδο 2014-2020. Με αυτά τα χρήματα η Ελλάδα έχει πει ότι θα κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις, δεκατρία περιφερειακά προγράμματα και ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού & την εκπαίδευση. Στο τελευταίο περιλαμβάνονται και κάποια θέματα που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι που θα προτείνει πόσα χρήματα θα δοθούν στην παιδεία. Προβλέπονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ε.Ε., γενικότερα, δράσεις ή προγράμματα που αφορούν μαθητές ή παιδιά της δικής μας ηλικίας; Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής το μόνο πρόγραμμα που «τρέχει» σε θέματα εκπαίδευσης είναι το ERASMUS+, το οποίο, όμως, αφορά άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και έμμεσα μόνο προβλέπεται η συμμετοχή παιδιών της δικής σας ηλικίας, κυρίως μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα e-twining. Μόλις ενηλικιωθείτε και, κυρίως, ως φοιτητές, θα έχετε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθείτε από το ERASMUS+ για να αποκτήσετε εμπειρία της ζωής και του εκπαιδευτικού συστήματος σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για διάστημα κάποιων μηνών. Είμαστε μια γενιά η οποία ενδιαφέρεται πολύ για τις νέες τεχνολογίες. Τι έχει κάνει η Ε.Ε. ώστε να μας εξασφαλίσει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές; Η ψηφιακή ατζέντα είναι από τις πιο ισχυρές πολιτικές που προωθεί η Ε.Ε, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη γενικότερα. Η ψηφιακή ατζέντα περιλαμβάνει πολλές δράσεις που όλες έχουν σκοπό να προωθήσουν την ψηφιακή οικονομία, το ψηφιακό σχολείο, να καταπολεμήσουν τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, να ενισχύσουν την ψηφιακή ένταξη όλων και τις ψηφιακές δεξιότητες κ.α.. Σε αυτή περιλαμβάνονται και ενέργειες για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Η κατάργηση του roaming, δηλαδή το να μην χρεώνεσαι από το 2015 εντός Ε.Ε. επιπλέον κόστη στις κλήσεις όταν βγαίνεις εκτός της χώρας σου, έγινε με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες της Ε.Ε. για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης κ.ά., τι ποσοστό του προϋπολογισμού της καταλαμβάνουν; Πολύ μικρό για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι αρμοδιότητά της. Η Ένωση αποτελείται από τα κράτη μέλη. Όταν τα κράτη μέλη δίνουν στην Ένωση μια αρμοδιότητα, όπως τα αγροτικά, που είναι και η πρώτη κοινή πολιτική που έγινε, εκεί δίνονται και τα περισσότερα χρήματα. Ότι κάνει και δεν κάνει η Ένωση έχει αποφασιστεί από τα κράτη μέλη. Εάν τα κράτη μέλη δεν θέλουν να της δώσουν την αρμοδιότητα ρύθμισης των εκπαιδευτικών θεμάτων, η Ε.Ε. δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι σωστό να ρυθμίζονται όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βασική αρχή που ισχύει σε επίπεδο Ε.Ε. είναι η επικουρικότητα. Κάθε πολιτική που λαμβάνεται από τα συστήματα των κρατών πρέπει να λαμβάνεται στο κατώτερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να γίνει. Το πρώτο επίπεδο είναι ο δήμος, το δεύτερο η περιφέρεια, το τρίτο το κράτος και το τέταρτο η Ε.Ε.. Η επίλυση ενός προβλήματος ανατίθεται σε ένα ανώτερο επίπεδο όταν ένα θέμα δεν μπορεί να λυθεί στο προηγούμενο επίπεδο. Κάθε φορά πρέπει να εξετάζεται τι είναι πιο συμφέρον για τον πολίτη. Εάν κάτι συμφέρει τον πολίτη να λύνεται σε επίπεδο περιφέρειας πρέπει να μένει εκεί. Για παράδειγμα η σχολική διαρροή, το να εγκαταλείπουν, δηλαδή, τα παιδιά το σχολείο, αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα


Συνέντευξη | 5 Συνέντευξη με τον κ. Άρη Περουλάκη, υπεύθυνο Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ποσοστά της μαθητικής διαρροής από περιφέρεια σε περιφέρεια. Για παράδειγμα στην Κρήτη φθάνει 25% και αφορά, κυρίως, στα αγόρια. Πολλοί γονείς δεν στέλνουν το παιδί τους στο σχολείο γιατί θέλουν να ασχοληθεί με τις κτηνοτροφικές εργασίες ή με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Πιθανότατα η ανάθεση της επίλυσης του προβλήματος αυτού σε περιφερειακό επίπεδο να μπορούσε να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Μια αναπροσαρμογή του σχολικού προγράμματος στις περιοχές αυτές με την εισαγωγή μαθημάτων που ενδιαφέρουν γονείς και μαθητές, πιθανότατα, να περιόριζε το ποσοστό της μαθητικής διαρροής στις περιοχές αυτές. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να υποδείξει στο κάθε κράτος τι πρέπει να κάνει για να επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Το περιβάλλον είναι ένα ζήτημα που, αν δεν κάνουμε λάθος, απασχολεί πολύ την Ε.Ε.. Τι δράσεις έχει αναπτύξει ώστε να εξασφαλίσει την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων, γενικότερα, σε περιβαλλοντικά ζητήματα; Το περιβάλλον είναι από τη φύση του ένα θέμα καθαρά ευρωπαϊκό και όχι σπάνια παγκόσμιο. Για αυτό και γίνονται συνδιασκέψεις σε παγκόσμιο επίπεδο για να ληφθούν από κοινού αποφάσεις. Η Ένωση ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά και παλεύει σε διεθνές επίπεδο για το καλό του πλανήτη. Ωστόσο η ευαισθητοποίηση των νέων αποτελεί μια ευθύνη του κάθε κράτους και πολύ περισσότερο των υπουργείων παιδείας. Το ελληνικό υπουργείο παιδείας έχει κάποιες περιβαλλοντικές δράσεις. Είναι πολύ βασικό να κατανοήσουν τα νέα παιδιά τη σημασία της ανακύκλωσης. Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα πόρων. Ο πληθυσμός της γης θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια τόσο όσο ήταν το 1900. Θα αυξηθούμε δηλαδή κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Ο πληθυσμός αυτός δεν μπορεί να επιβιώσει εάν δεν κάνουμε κάτι για να μην σπαταλάμε τους υπάρχοντες πόρους. Και η ανακύκλωση μπορεί να προσφέρει πολλά στον τομέα αυτό. Η χώρα μας αντιμετωπίζει μία περίοδο οικονομικής ύφεσης. Πέρα από τη δανειοδότησή μας από την ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι μέτρα μπορεί να πάρει ή παίρνει η Ε.Ε. ώστε να περιορίσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τη φτώχεια που μαστίζει τη χώρα μας; Κρίσιμη ερώτηση. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια θέματα. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να κάνει πράγματα που δεν προβλέπονται από τις συνθήκες. Η συνθήκη προέβλεπε ότι εάν ένα κράτος μέλος που είναι στο ευρώ χρεοκοπήσει δεν κάνει κανείς τίποτα. Υπέθεταν ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε αποτρεπτικά και τα κράτη μέλη θα έπαιρναν τα απαραίτητα μέτρα για να μην φθάσουν εκεί. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν λειτούργησε έτσι. Όπως, ίσως, γνωρίζετε η οικονομία κάθε χώρας ρυθμίζεται από δύο βασικούς δείκτες, το δημοσιονομικό ισοζύγιο –δηλαδή κάθε κράτος πρέπει να φροντίζει να μην έχει περισσότερα έξοδα από έσοδα- και το εμπορικό ισοζύγιο –δηλαδή να μην εισάγει περισσότερα από αυτά που παράγει. Η Ελλάδα ποτέ δεν φρόντισε να εξισορροπήσει αυτούς τους δείκτες. Όσο είχε τη δραχμή, μπορούσε εύκολα υποτιμώντας την να κάνει την αναγκαία διόρθωση για να είναι ανταγωνιστική, όμως αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στο πορτοφόλι του μέσου Έλληνα αφού οι μισθοί χάνανε την αξία τους. Η υποτίμηση της δραχμής όμως δεν λειτουργούσε και ως ένα μέσο για την προσέλκυση επενδυτών; Ναι, η υποτίμηση είναι ένα όπλο, αλλά, όταν αυτό γίνεται συστηματικά, καταντά επιζήμιο για τη χώρα. Με την είσοδό μας στο ευρώ έπρεπε να εργαστούμε για τη βελτίωση των προαναφερθέντων δεικτών. Αντί, όμως, να το κάνουμε αυτό, εξακολουθήσαμε να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο και εκμεταλλευτήκαμε τη σταθερότητα του ευρώ για να εξασφαλίσουμε δανειοδοτήσεις. Έτσι οδηγηθήκαμε στην κρίση. Η

Οι Ευρωβουλευτές δεν έχουν κάποιο σύστημα αξιολόγησης. Όλες οι συνεδριάσεις τους είναι στο διαδίκτυο. Υπάρχει κανάλι της ευρωπαϊκής Βουλής όπου όλα καταγράφονται. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζουν κάθε χρόνο τα πεπραγμένα τους. Φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα έναν απολογισμό του πενταετούς έργου της. Επίσης, η Επιτροπή λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, υποβάλλοντας πρόταση μομφής, να διώξει όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι Έλληνες πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το τι γίνεται και στην Ε.Ε. Πρέπει να ψάχνουμε, να ενδιαφερόμαστε και να μην θεωρούμε ότι η Ε.Ε. είναι κάτι ξένο. Πρέπει να είμαστε ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.

βοήθεια που τελικά δόθηκε ήταν προϊόν διμερών συμφωνιών. Από τις 17 χώρες που ήταν στο ευρώ οι 15 είπαν θα βοηθήσουμε, θα σας δανείσουμε, αλλά θα σας θέσουμε υπό τον έλεγχο μιας τριμερούς επιτροπής. Η ύπαρξη της τρόικας δεν προβλεπόταν από τις συνθήκες. Ήταν ένα μέτρο που λήφθηκε για να αντιμετωπιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που δεν είχε προβλεφθεί, και ο έλεγχος ήταν αναγκαίος για να διασφαλιστεί ότι ο δανειζόμενος κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο δανειστής να πάρει πίσω τα χρήματά του. Και φυσικά με το παραπάνω! Όχι. Τα επιτόκια που δανειστήκαμε είναι τα χαμηλότερα στην αγορά. Μία χώρα όπως η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δανειστεί από την αγορά με 1,5% ή 2%. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό ότι χώρες που και οι ίδιες είχαν πρόβλημα μας δάνεισαν. Θα ήταν, μάλλον, αδύνατον να τους ζητήσουμε να χαρίσουν τα λεφτά τους. Ο δανεισμός ήταν μια πράξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης διαμορφώθηκε ένας Ευρωπαϊκός μηχανισμός για την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.

Ισχύει ότι για να γίνει κάποιος υπάλληλος της Ε.Ε. πρέπει να δώσει εξετάσεις όπου και ελέγχονται οι γνώσεις του σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε; Επίσης θα θέλαμε να μας πείτε για να γίνει κάποιος Επίτροπος ή Ευρωβουλευτής απαιτείται να έχει αυτές τις γνώσεις; Πράγματι οι υπάλληλοι της Ε.Ε. προκειμένου για την επιλογή τους περνάνε από μια δοκιμασία που με το πέρασμα του χρόνου γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στο γεγονός ότι οι θέσεις είναι λίγες και οι υποψήφιοι πολλοί. Στη δοκιμασία αυτή περιλαμβάνονται και ασκήσεις ελέγχου του δείκτη νοημοσύνης τους, της ικανότητάς τους να διαμορφώνουν φακέλους σχετικά με θέματα που πρόκειται να διαχειριστούν και πλήθος άλλα. Στη συνέχεια καταρτίζεται μια λίστα επιτυχόντων και κάποιοι από αυτούς, ανάλογα με τις ανάγκες, διορίζονται. Η εργασία στην Ε.Ε. σημαίνει συχνά ταξίδια, επαφές με άτομα από διαφορετικές χώρες και, γενικότερα, σου παρέχει πολλές ευκαιρίες. Σε επίπεδο Ευρωβουλευτών δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η εκλογή τους, άλλωστε, είναι πολιτική πράξη κι επαφίεται στην κρίση των πολιτών. Από την εμπειρία σας με τον χώρο αυτό οι Έλληνες Επίτροποι και Ευρωβουλευτές έχουν επιδείξει κάποιο έργο ή έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους σε επίπεδο Ε.Ε.; Ναι. Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές έχουν μια εμπειρία ενός διαφορετικού συστήματος και θα έπρεπε να αξιοποιούνται όταν γυρίζουν στη χώρα τους. Έχουν εξοικειωθεί με ένα πιο οργανωμένο σύστημα δημιουργίας νόμων, είναι γνώστες της διαδικασίας του «καλώς νομοθετείν» που το χρειάζεται πολύ η χώρα μας.

Στις 25 Μαΐου είναι οι Ευρωεκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει ξεκινήσει μια έντονη εκστρατεία για την αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων σε αυτές τις εκλογές. Χωρίς να αμφισβητούμε τη σημασία των εκλογών σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, θα θέλαμε να μας αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντική η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας συζητιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη είναι στην καθημερινότητά μας και πρέπει να έχουμε ανθρώπους εκεί που να ξέρουν, να είναι σε θέση να συζητήσουν, να αποφασίσουν σωστά και να κάνουν τα πράγματα καλύτερα από τους προηγούμενους. Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται κάθε πέντε χρόνια.

Και μία τελευταία ερώτηση. Ακούγεται συχνά ότι λόγω της οικονομικής μας κατάστασης η Ε.Ε. θα μας βγάλει από το Ευρώ ή θα μας διώξει από την Ε.Ε.. Μπορεί η Ε.Ε. να κάνει κάτι τέτοιο; Της το επιτρέπουν οι συνθήκες με τις οποίες λειτουργεί; Η συνθήκη για την ΟΝΕ δεν προβλέπει έξοδο από το ευρώ. Από την Ε.Ε. μπορείς να βγεις είτε επειδή εσύ το ζητήσεις είτε επειδή δεν τηρείς κάποιες αρχές, όπως σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γενικότερα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης –η δημοκρατική διακυβέρνηση με σεβασμό των μειονοτήτων και η οικονομία της ελεύθερης αγοράς- δεν είναι μόνο προϋπόθεση εισόδου, αλλά και προϋπόθεση παραμονής στην Ε.Ε.

Υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης του έργου των Επιτρόπων και των Ευρωβουλευτών;

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας.


6 | Υγεία να ‘χουμε!

Νευρική ορθορεξία: Η εμμονή με την υγιεινή διατροφή νωρίζουμε όλοι πολύ καλά τα δύο άκρα: ψυχογενής βουλιμία και νευρική ανορεξία. Σίγουρα όμως οι περισσότεροι δεν έχουμε ξανακούσει γι’ αυτή τη –σχετικά καινούρια- διατροφική διαταραχή. «Νευρική ορθορεξία; Είναι δυνατόν η υγιεινή διατροφή να αποτελεί αρρώστια;!» Ναι, είναι!

Γ

Τι είναι; Ο όρος «Νευρική Ορθορεξία» ή αλλιώς «Orthorexia Nervosa» , που ακούγεται όλο και περισσότερο τελευταία, προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «ορθός» και «όρεξη». «Εφευρέτης» του είναι ο Αμερικάνος γιατρός Steven Bratman, που το 1997 πρωτοαναφέρθηκε σε αυτόν για να περιγράψει τη διατροφική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη προσήλωση του ατόμου στην επιλογή υγιεινών- κατάλληλων τροφών. Δεν είναι ακόμα επίσημος, παρόλα αυτά, έχει προταθεί για εισαγωγή στην νεότερη έκδοση του Διαγνωστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών. Ποιους αφορά; Το πρόβλημα επηρεάζει εξίσου άντρες και γυναίκες, όμως, γενικά, «χτυπά» τα άτομα που έχουν ανάγκη να ελέγχουν εντελώς τα ζωή και την υγεία τους. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, πως όλοι οι ορθορεκτικοί είναι αδύνατοι. Πολλές φορές είναι ακόμη και παχύσαρκοι. Επίσης, ευάλωτη ομάδα αποτελούν οι έφηβοι που δεν έχουν το ιδανικό σωματικό βάρος και επηρεάζονται ψυχολογικά από την κριτική των άλλων, καθώς και μερικοί αθλητές. Γιατί εκδηλώνεται; Κατ’ αρχάς, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως, σε αντίθεση με την ανορεξία, το άτομο δεν ενδιαφέρεται τόσο για την απώλεια βάρους. Κύριες αιτίες της διαταραχής είναι, συνήθως, το άγχος, ο φόβος για την υγεία, η ανάγκη για πλήρη έλεγχο, η ανασφάλεια και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι αιτίες της μπορούν να αναζητηθούν, επίσης, σε διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα που επηρεάζουν το άτομο, όπως τις κοινωνικές αντιλήψεις, την οικογένεια

ΤΕΣΤ:

και τα πολύ κοντινά του πρόσωπα, σε πρόσφατες ασθένειες ή κάποια είδηση που μπορεί να προκαλέσει απέχθεια για μια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων κτλ. Πώς εκδηλώνεται; Κάποιος που πάσχει από νευρική ορθορεξία τείνει να σκέφτεται συνεχώς και επίμονα τη διατροφή του και να προγραμματίζει τα γεύματά του πολύ νωρίτερα. Αποκλείει εντελώς τρόφιμα που θεωρεί «ακατάλληλα» ή «ανθυγιεινά», όπως τροφές αυξημένες σε λιπαρά, ζάχαρη, συντηρητικά ή αλάτι, τυποποιημένα προϊόντα, ακόμη και ολόκληρες ομάδες τροφίμων (π.χ. υδατάνθρακες ή γαλακτοκομικά). Σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν ανησυχεί για την ποσότητα, αλλά για την ποιότητα των τροφών. Η θρεπτική αξία τους αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την γευστική απόλαυση, καθώς το άτομο αναζητά συνεχώς πληροφορίες γύρω από την υγιεινή διατροφή προκειμένου να δικαιολογήσει την εμμονή του. Και σαν να μην αρκούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί που θέτει στο εαυτό του, ο πάσχων αποφεύγει συστηματικά κοινωνικές δραστηριότητες, όπως εξόδους με φίλους ή μεγάλα οικογενειακά τραπέζια, γιατί φοβάται πως θα «χαλάσει» τη δίαιτά του. Τι επιπτώσεις έχει; Σε γενικές γραμμές, η διατροφή ενός ορθορεκτικού επηρεάζει άμεσα την ψυχολογική του κατάσταση. Κάθε τρόφιμο ή γεύμα του συνδυάζεται με ένα συναίσθημα. Νιώθει να του ενισχύεται η αυτοπεποίθηση λόγω της υποτιθέμενης υγιεινής διατροφής, ενώ, παράλληλα, φτάνει στο σημείο να υποτιμά τους ανθρώπους που δεν ακολουθούν κάτι παρόμοιο! Από την άλλη πλευρά, αν ενδώσει σε έναν πειρασμό, βασανίζεται από έντονες ενοχές, και έτσι καταφεύγει σε ακόμη πιο αυστηρές απαγορεύσεις. Και, φυσικά, όλη αυτή η συναισθηματική σύγχυση τον οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση, μείωση της ποιότητας ζωής, δυσφορία, διαταραχή των σχέσεών του, καταθλιπτικό συναίσθημα και άγχος. Σε ακραίες περιπτώσεις, η νευρική ορθορεξία είναι ικανή να οδηγήσει σε υποσιτισμό

ή ακόμη και θάνατο, λόγω της έλλειψης βασικών απαραίτητων συστατικών για τον οργανισμό. Πώς αντιμετωπίζεται; Πρώτα από όλα είναι απαραίτητο ο «ασθενής» να αντιληφθεί το κακό που κάνει στον εαυτό του αλλά και στους γύρω του. Πρέπει να καταλάβει πως οι συνήθειές του επηρεάζουν κάθε τομέα της ζωής του. Αφού κατανοήσει το πρόβλημα, καλό είναι να αναζητήσει βοήθεια. Συνήθως ακολουθούνται ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι με την παρέμβαση κάποιου ειδικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και χορήγηση φαρμάκων, όπως αντικαταθλιπτικά. Βασικός στόχος της θεραπείας είναι να συνεχίσει να τρέφεται υγιεινά, αλλά με επίγνωση του τι σημαίνει αυτό. Η κατανάλωση τροφών δεν μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους ανθρώπους, ούτε είναι σημαντικότερη από τη ζωή, την ευτυχία και την υγεία μας. Γι’ αυτό, η λύση είναι «ποικιλία με μέτρο», χωρίς να στερούμαστε τίποτα και χωρίς να κάνουμε υπερβολές! Αρετή Καραπαναγιώτη Πηγή: http://www.iatronet.gr, http://www.boro.gr, http://www.dietup.gr, http://www.i-typos.gr

Πόσο υγιεινά ζεις;

Ο.Κ., όλοι γνωρίζουμε ότι ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής περιλαμβάνει ποικιλία με μέτρο, συχνή άσκηση κτλ., αλλά στην πραγματικότητα, κατά πόσο τηρείς αυτά που μαθαίνεις καθημερινά σχετικά με αυτόν; Εδώ βρίσκεται ένα τεστ που θα σε… φωτίσει! 1. Πόσα φρούτα τρως κάθε μέρα; α. Κανένα β. Παραπάνω από δύο γ. Ένα με δύο

2. Ελέγχεις τις ποσότητες που τρως; α. Μπαα…! β. Θα φάω όσο πεινάω! γ. Πάντα! Προσπαθώ να μην ξεφεύγω! 3. Πόσα ποτήρια νερό πίνεις καθημερινά; α. 7 ή περισσότερα- πάντα διψάω! β. Δεν τα μετράω, αλλά συνήθως δεν πίνω πολύ νερό γ. 3-5 ποτήρια μου αρκούν 4. Τι μέρος της καθημερινότητάς σου αποτελεί η φυσική άσκηση; α. 1 φορά την εβδομάδα μου είναι αρκετή β. Δεν την μπορώ τη γυμναστική… Κουράζομαι με το παραμικρό! γ. Κάνω γυμναστική 2 ή παραπάνω φορές την εβδομάδαμ’ αρέσει να βρίσκομαι σε κίνηση! 5. Γενικά, τρως έξω; α. Καθημερινά! Δεν αντιστέκομαι στους γευστικούς πειρασμούς! β. Συνήθως τρώω σπιτικό φαγητό της μαμάς, αλλά πε-

19-25 βαθμοί

12-18 βαθμοί

Αρετή Καραπαναγιώτη (ΠΗΓΗ: Τα Νέα, Σούπερ Κατερίνα)

ρίπου 1 φορά την εβδομάδα μπορεί να παραγγείλουμε καμία πίτσα ή να βγω με φίλους για σουβλάκια γ. Δεν μου πολυαρέσει το μαγειρεμένο φαγητό, αλλά τι να κάνουμε! Δεν γίνεται να αγοράζουμε απ’ έξω κάθε μέρα!

Απαντήσεις: Συγκέντρωσε τη βαθμολογία σου αθροίζοντας τους βαθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε σου απάντηση! Ερώτηση: 1 2 3 4 5

Α 1 1 5 3 1

Β 5 3 1 1 5

Γ 3 5 3 5 3

11 ή λιγότεροι βαθμοί

Μέτρον άριστον!

Καλά το πας, αλλά…

Ουπς!

Ξέρεις να ζεις σωστά- και αυτό φαίνεται στην υγεία σου! Η διατροφή σου περιλαμβάνει ποικιλία τροφών και απολαμβάνεις να διατηρείσαι σε άριστη φόρμα. Συνέχισε έτσι!

Ξέρεις αρκετά περί υγιεινού τρόπου ζωής, όμως δεν τα τηρείς πάντα! Λατρεύεις τις μικρές ατασθαλίες, και απ’ ότι φαίνεται είναι λίγο πιο συχνές απ’ όσο πρέπει. Λίγη προσπάθεια ακόμη, και… το ‘χεις!

Δεν τα πήγες και τόσο καλά! «Υγιεινή διατροφή και άσκηση; Δηλαδή;» Οι όροι αυτοί λίγο πολύ απουσιάζουν από την καθημερινότητά σου! Ίσως θα έπρεπε να φροντίζεις λίγο περισσότερο την υγεία σου, για το δικό σου καλό! Πάρε μια ιδέα από το σχετικό μας άρθρο!


Λίγη κουλτούρα δεν βλάπτει | 7

Τζαζ: Η μουσική που υπερβαίνει τις διαφορές!

Ξ

έρετε ότι η Ουνέσκο έχει ανακηρύξει την 30η Απριλίου σε Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ; Μην ανησυχείτε! Μέχρι πρόσφατα ούτε και εμείς το ξέραμε, και όταν το μάθαμε, αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε το γιατί. Φανταστείτε την έκπληξή μας όταν πληροφορηθήκαμε ότι σκοπός του εορτασμού είναι να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της τζαζ ως μορφή τέχνης και μέσο επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές. Όπως σε όλα τα πράγματα η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα από μια ιστορική αναδρομή στο μουσικό αυτό είδος. Δεν είναι τυχαίο ότι η τζαζ ήρθε, κατά κάποιον τρόπο, ως συνέπεια του διαχωρισμού των μαύρων από τους λευκούς στην Αμερική του 19ου αιώνα. Οι μουσικές καταβολές της τζαζ είναι αφρικάνικες και δυτικοευρωπαϊκές. Πιστεύεται ότι «γεννήθηκε» στη Νέα Ορλεάνη. «Πατέρες» της θεωρούνται μια γαλλόφωνη και ισπανόφωνη φυλή μορφωμένων, ως επί το πλείστον, μαύρων με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες, οι Κρεολοί, καθώς και οι φτωχοί αφρικανικής καταγωγής μαύροι που ζούσαν στη Δυτική Νέα Ορλεάνη. Το Αμερικανικό κράτος με νομοθετική ρύθμιση ανάγκασε τους «μορφωμένους» Κρεολούς να εγκαταλείψουν τα προάστια των λευκών και να μετακινηθούν στη Δυτική Νέα Ορλεάνη όπου έπρεπε να συνυπάρξουν με τους μεροκαματιάρηδες μαύρους από την Αφρική που είχαν μια διαφορετική κουλτούρα. Το είδος της μουσικής τζαζ εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1920. Είναι η εξέλιξη της λαϊκής αμερικάνικης μουσικής. Είναι αποτέλεσμα διάφορων μουσικών ειδών και αυτοσχεδιασμών. Πρόκειται για μια μουσική από μελωδικές παραλλαγές σε μία αρμονία, με έναν ρυθμικό παλμό. Σύμφωνα με μια δήλωση του συνθέτη και πιανίστα της τζαζ Τελόνιους Μονκ (1917-1982) «η τζαζ είναι ελευθερία».

Η ετυμολογία της λέξης τζαζ παραμένει ανεξιχνίαστη. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ορισμένοι πιστεύουν ότι πήρε το όνομά της από τον χορευτή Jazmpo Brawn, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τη συντόμευση του ονόματος κάποιου μουσικού Τσαρλς (Charles, chas, jass, jazz) ή Τσάσπερ ή από το γαλλικό ρήμα “zaser” που σημαίνει «φλυαρώ» από τους λευκούς της Νέας Ορλεάνης που μιλούσαν τότε γαλλικά. Κύριο χαρακτηριστικό της τζαζ είναι πως τα όργανα χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες φωνές. Οι δύο βασικές φόρμες που χρησιμοποιεί είναι τα μπλουζ και η μπαλάντα. Ο πρώτος δίσκος γραμμοφώνου με τζαζ μουσική ηχογραφήθηκε το 1917 από την ορχήστρα “Original Dixieland jazz band”. Μετά το 1920 άρχισαν να εμφανίζονται μουσικά τζαζ συγκροτήματα και στην Ευρώπη. Ιωάννης Μαντασάς (ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/worldays/218, http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B6)

Τα τραγούδια του Μουντιάλ Μ

ια και το Μουντιάλ είναι προ των πυλών από τη μουσική μας στήλη δεν μπορεί να λείπει και μια ιστορική αναδρομή στα τραγούδια του Μουντιάλ. Ναι και οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν τα δικά τους τραγούδια που, πολλές φορές, αποκτούν περισσότερους φαν και από τους αγώνες! Πρώτο τραγούδι που ανέβηκε στα charts ήταν το «Copa de la Vida» με τον Ρίκι Μάρτιν γραμμένο για το Μουντιάλ της Γαλλίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1962 (Χιλή) 1966 (Αγγλία) 1970 (Μεξικό) 1974 (Δ. Γερμανία) 1978 (Αργεντινή) 1982 (Ισπανία) 1986 (Μεξικό) 1990 (Ιταλία) 1994 (ΗΠΑ) 1998 (Γαλλία) 2002 (Ιαπωνία & Ν. Κορέα) 2006 (Γερμανία) 2010 (Ν. Αφρική) 2014 (Βραζιλία)

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ "El Rock del Mundial" "World Cup Willie (Where in this World are We Going)" "Fútbol México 70" "Futbol" "Anthem" (Official Anthem) "Mundial '82" “Hot Hot Hot” “Un` estate italiane (To Be Number One)” “Gloryland” “La Copa de la Vida (The Cup of Life)” “Boom” “The Time of Our Lives” “Waka Waka” “We Are One (Ole Ola)”

Το τραγούδι του φετινού Μουντιάλ συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο “One Love, One Rhythm: The Official 2014 FIFA”, συμπαραγωγή της FIFA και της Sony Music. Στο άλμπουμ θα συμπεριλαμβάνονται τραγούδια διάσημων καλλιτεχνών, όπως των Σακίρα, Ρίκι Μάρτιν, Santana, και Μπέμπελ Ζιλμπέρτο και, φυσικά, αναμένεται οι πωλήσεις του να χτυπήσουν κόκκινο!! Το επίσημο άλμπουμ θα περιλαμβάνει τα εξής κομμάτια: 1. Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte - We Are One (Ole Ola) (The Official 2014 FIFA World Cup TM Song) 2. Santana & Wyclef feat. Avicii & Alexandre Pires - Dar Um Jeito (We Will Find A Way) (The Official 2014 FIFA World Cup TM Anthem) 3. Arlindo Cruz - Tatu Bom De Bola (The Official 2014 FIFA World CupTM Mascot Song) 4. Ricky Martin - Vida (Spanglish Version) 5. David Correy - The World Is Ours 6. Psirico - Lepo Lepo 7. Sérgio Mendes & Carlinhos Brown - One Nation 8. Shakira – La La La (Brasil 2014) feat. Carlinhos Brown 9. The Isley Brothers - It's Your Thing (Studio Rio Version) 10. Bebel Gilberto and Lang Lang - Tico Tico 11. Adelén – Olé (Stadium Anthem Mix) 12. Magic! - This Is Our Time (Agora e'a nossa horra)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ Los Ramblers Lonnie Donegan Roberto do Nascimento Maryla Rodowicz Placido Domingo Arrow Ed. Bennato & Gianna Nannini D. Hall & Sounds of Blackness Ricky Martin Anastacia Il Divo Shakira Pitbull & Jennifer Lopez

Top10 Chart Βρήκαμε τα 10 κορυφαία τραγούδια παγκοσμίως για τον Μάιο και σας τα δείχνουμε, ώστε να έχετε πάντα πλήρως ενημερωμένα τα playlists σας, για ό, τι πιο «in» κυκλοφορεί στη μουσική βιομηχανία! 1. All of me- John Legend 2. Happy- Pharrell Williams 3. Fancy- Iggy Azalea Ft. Charli XCX 4. Problem- Ariana Ft. Iggy Azalea 5. Dark Horse- Katy Perry Ft. Juicy J 6. Turn down for what- DJ Snake & Lil Jon 7. Talk Dirty- Jason Derulo Ft. 2 Chainz 8. Not a bad thing- Justin Timberlake 9. Let it go- Idina Menzel 10. Ain’t it fun- Paramore Αρετή Καραπαναγιώτη

Και το Όσκαρ... πάει... Τα Όσκαρ ή, αλλιώς, τα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου είναι τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία. Όλοι ξέρουν πως αν ένας ηθοποιός, σκηνοθέτης ή σεναριογράφος ή μια ταινία κερδίσουν Όσκαρ αποκτά μια μοναδική φήμη! Ένα Όσκαρ είναι το όνειρο κάθε ηθοποιού! Το να κερδίσεις, άλλωστε, την αποδοχή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για την ιστορία, η πρώτη απονομή τους έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 στο ξενοδοχείο «Ρούσβελτ» στο Χόλλυγουντ. Αυτός που πρώτος είχε την ιδέα για την καθιέρωση των Όσκαρ ήταν ο Λούις Μπ. Μάγερ, το 1927. Το γνωστό, μικρό, επιχρυσωμένο αγαλματίδιο των Oscars είναι από χαλκό και κασσίτερο, ζυγίζει 4 κιλά, έχει ύψος 34 εκ. και είναι δημιούργημα του Τζορτζ Στάνλεϋ. Η βραδιά των Όσκαρ είναι η πιο φαντασμαγορική και λαμπερή βραδιά του Χόλλυγουντ. Όλοι οι προσκεκλημένοι περπατούν στο κόκκινο χαλί φορώντας εντυπωσιακές φορεσιές, δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών μόδας. Στη συνέχεια, αφού αρχίσει η τελετή, οι παρουσιαστές, που, συνήθως, είναι γνωστά πρόσωπα του Χόλλυγουντ, αρχίζουν να λένε τις κατηγορίες των Όσκαρr και τις υποψηφιότητες. Αρκεί να σημειωθεί ότι στη φετινή απονομή η οικοδέσποινα Έλεν Ντε Τζενέρις πλαισιωνόταν από μια ομάδα σαράντα έξι παρουσιαστών, η πλειοψηφία των οποίων ήταν γνωστοί ηθοποιοί του Χόλλυγουντ! Υπάρχουν πολλές κατηγορίες Όσκαρ, από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι οι εξής : Καλύτερης ταινίας, Α΄ & Β΄ γυναικείου ρόλου, Α΄ & Β΄ ανδρικού ρόλου, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου διασκευασμένου ή πρωτοτύπου σεναρίου, καλύτερου μοντάζ, καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, καλύτερων οπτικών ή ηχητικών εφέ. Τι λέτε να αναφέρουμε μερικές από τις ταινίες που έγραψαν ιστορία στον θεσμό των Όσκαρ; Η ταινία που απέσπασε τα περισσότερα Όσκαρ είναι ο «Τιτανικός» -συνολικά δώδεκα. Ακολουθεί ο «Μπεν Χουρ» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» με έντεκα, το «West Side Story» με δέκα. Στην φετινή 86η απονομή των Όσκαρ που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Los Angeles τα περισσότερα Όσκαρ –συνολικά επτά- απέσπασε η ταινία «Gravity», ενώ το Όσκαρ καλύτερης ταινίας απονεμήθηκε στην ταινία «12 Χρόνια Σκλαβιάς». Ματίνα Καρτσούνη (Πηγές: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81, http://www.newsbomb.gr/politismos/story/412002/oskar-2014-deite-live-ta-apotelesmata-tis-86is-teletis-ton-oskar)

Πάμε θέατρο! 13. Baha Men – Night & Day (Carnival Mix) 14. Rodrigo Alexey feat. Preta Gil – Go, Gol Όπως βλέπουμε, πέρα από το επίσημο τραγούδι, το Μουντιάλ αυτό, όπως και πολλά άλλα, έχει και τον δικό του επίσημο ύμνο το “Dar um Jeito (We Will Find a Way)” ερμηνευμένο από τον Carlos Santana. Επίσης μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και το επίσημο τραγούδι της μασκότ της διοργάνωσης το «Tatu Bom de Bola” με ερμηνευτή τον Arlindo Cruz. Γιάννης Μαντασάς (Πηγή: http://www.3pointmagazine.gr/Article.php?CatId=3&ArticleId=1054, http://www.FIFA.com)

Μιλάμε για παραστάσεις που παίχθηκαν ή παίζονται.... Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρην, του Τζεφ Μπόρον, θέατρο Άνεσις Το έργο αναφέρεται στη μοναξιά και στις σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές ανθρώπων. Κυρίως όμως εμπεριέχει κριτική στον ρατσισμό και συγκεκριμένα στο φυλετικό και τον κοινωνικό. Θύτες και θύματα του ρατσισμού είναι οι δύο πρωταγωνιστές του έργου, οι οποίοι αναγκάζονται να συμβιώσουν και να μοιραστούν τη μοναξιά, την απόρριψη και τη διαφορετικότητά τους. Συγκεκριμένα το έργο δείχνει έναν άνθρωπο γεμάτο προκαταλήψεις και στερεότυπα, ο οποίος καταφέρνει να τα ξεπεράσει, γίνεται έτσι ευτυχισμένος και καταφέρνει να βγει από την απομόνωσή του. Μαρία Τσιώλη-Κουτσουρά


8 | Τρέχα... γύρευε!

Πάμε Βραζιλία; ια τους φίλους του ποδοσφαίρου μπορεί τα όσα αναφέρονται εδώ να είναι μια επανάληψη –και, όπως ξέρουμε καλά, η επανάληψη είναι «μήτηρ μαθήσεως»!. Για τους αδαείς, ίσως, αποτελούν μια ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Εμείς ως εκκολαπτόμενοι δημοσιογράφοι» αισθανόμαστε υποχρέωση να αναφερθούμε στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη που «ανοίγει αυλαία» στις 12 Ιουνίου.

Γ

Από τις 12 Ιουνίου 2014 η καρδιά του ποδοσφαίρου χτυπά στη Βραζιλία. Σύμφωνα με τις πηγές μας, στη Βραζιλία, σε δώδεκα πόλεις της χώρας αυτής και σε ισάριθμα γήπεδα, όπως αποφασίστηκε ήδη από το 2010 από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Federal Internationale de Football Association – FIFA), θα διεξαχθεί η 20η διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, γνωστού και ως Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη φορά που η Βραζιλία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του και η έκτη που διεκδικεί το παγκόσμιο κύπελλο! Η Βραζιλία, από τις 12 Ιουνίου μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2014, θα φιλοξενήσει 32 εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου που θα διαγωνιστούν ανά τέσσερις σε οκτώ ομίλους για να προκριθούν τελικά οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, δηλαδή δεκαέξι συνολικά ομάδες, στη φάση των νοκ άουτ αγώνων μέσα από τους οποίους και θα προκύψουν οι ομάδες που θα διαγωνιστούν στον μικρό και μεγάλο τελικό από όπου και θα αναδειχθεί στη συνέχεια η ομάδα που θα σηκώσει το κύπελλο. Και όταν λέμε κύπελλο εννοούμε μια καλλιτεχνική δημιουργία από χρυσό 18 καρατίων, ύψους 36 εκατοστών

Το κύπελλο που φιλοτεχνήθηκε το 1970 (ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr/? i=news.el.article&id=172776)

και βάρους 4,97 κιλών που στηρίζεται σε βάση αποτελούμενη από δύο στρώματα ημιπολύτιμου μαλαχίτη! Στη βάση αυτή θα γραφτεί το όνομα της νέας τροπαιούχου, καθώς και το έτος ανάδειξής της σε πρωταθλήτρια κόσμου. Το κύπελλο αυτό θα το κρατήσει η εθνική ομοσπονδία της τροπαιούχου ομάδας για τέσσερα έτη μέχρι να το παραδώσει στην επόμενη κυπελλούχο, παραλαμβάνοντας για αντάλλαγμα ένα πιστό αντίγραφο. Το τρόπαιο δεν θα αντικατασταθεί μέχρι και το 2038 οπότε και θα συμπληρωθεί ο χώρος στο κύπελλο όπου αναγράφονται τα ονόματα των τροπαιούχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κύπελλο αυτό δημιουργήθηκε το 1970 και είναι το δεύτερο που κατασκευάστηκε για τη διοργάνωση αυτή. Το πρώτο δημιουργήθηκε το 1930 και είχε το όνομα του προέδρου της FIFA, Jules Rimet, του «πατέρα» της διοργάνωσης. Η τύχη του πρώτου Το τρόπαιο που φιλοτεχνήθηκε το 1930 (ΠΗΓΗ: http://el.wikipedia.org/)

αυτού τροπαίου αγνοείται από το 1983 όταν και εκλάπη από μουσείο της Βραζιλίας όπου φυλασσόταν μετά την απόφαση της FIFA να δοθεί μόνιμα στη χώρα αυτή το τρόπαιο όταν αναδείχθηκε για τρίτη φορά νικήτρια. Η πρεμιέρα θα δοθεί σε γήπεδο στη Μπραζίλια, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Σύμφωνα με ανάρτηση στο worldcuphistory, η ΝΕΡΙΤ μέσα από το δεύτερο κανάλι της, αυτό που θα εκπέμπει σε υψηλή ευκρίνεια (high definition) θα δώσει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να δουν ζωντανά και τους πενήντα οκτώ συνολικά αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης και όχι μόνο τους τριάντα έξι όπως αναφέρει η σύμβαση που έχει υπογράψει με τη FIFA. Οι αγώνες της εθνικής μας ομάδας θα διεξαχθούν: • 14.06.2014 & ώρα 19:00: Κολομβία-Ελλάδα • 19.06.2014 & ώρα 01:00: Ιαπωνία – Ελλάδα • 24.06.2014 & ώρα 23:00: Ελλάδα – Ακτή Ελεφαντοστού Τώρα, εάν θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας εφημερίδα!

Η άλλη πλευρά του Μουντιάλ! πορεί σε κάποιους ή κάποιες να μην αρέσει η μπάλα. Σίγουρα όμως βρίσκουν αξιαγάπητα τα κουκλάκια που αποτελούν τις μασκότ των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Πολλές φορές μικρές περιουσίες δαπανώνται για την απόκτηση όλων αυτών των προϊόντων που κυκλοφορούν στο εμπόριο σε ανάμνηση των μουντιάλ! Ας δούμε τις μασκότ που χρησιμοποιήθηκαν από το 1966 οπότε και η Αγγλία εισήγαγε αυτόν τον θεσμό!

Μ

Γουίλι, το λιονταράκι (Αγγλία, 1966)

Χουανίτο, ο Μεξικάνος με το σομπρέρο (Μεξικό, 1970)

Οι Τιπ και Ταπ, τυπικά γερμανάκια με κόκκινα μάγουλα ή, κατά άλλους/ες ένα μήνυμα για τις σχέσεις Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας (Γερμανία, 1974)

Ο Γκαουτσίτο, μικρούλης –αυτό παραπέμπει η κατάληξη του ονόματός του- Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, με μαστίγιο στο χέρι και καπέλο και φουλάρι των gaucho, όρο που χαρακτηρίζει και τους κατοίκους της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, 1978)

καθώς στο Μουντιάλ αυτό η εθνική Ελλάδος συμμετείχε για πρώτη φορά! (ΗΠΑ, 1994) Ο Φούτιξ, ο «χαμογελαστός κοκκοράκος ή πετεινός», σύμβολο της Γαλλίας -περιλαμβάνεται και στο έμβλημα της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου! (Γαλλία, 1998)

Ο Ναρανχίτο, ο «Πορτοκαλάκης» ή το «γελαστό πορτοκάλι». Για πρώτη φορά ένα εξαγώγιμο φρούτο της διοργανώτριας χώρας γίνεται η μασκότ σε μια ποδοσφαιρική διοργάνωση! (Ισπανία, 1982)

Ο Γκολέο, το λιονταράκι-ποδοσφαιριστής και ο Πίλλι, η ομιλούσα μπαλίτσα του Γκολέο! (Γερμανία, 2006)

Ο Πίκε, μια ανθρωπόμορφη καυτερή πιπεριά (jalaperio), χαρακτηριστικό της μεξικανικής κουζίνας. Και οι Μεξικάνοι στον δρόμο που χάραξαν οι Ισπανοί! (Μεξικό, 1986) Ƀ

Ο Τσάο, καρικατούρα ποδοσφαιριστή στα χρώματα της ιταλικής σημαίας με κεφάλι μια μπάλα. Μια πιο μοντέρνα προσέγγιση! (Ιταλία, 1990) Ο Στράικερ, το σκυλάκι-ποδοσφαιριστής. Μια ιδιαίτερη για τους Έλληνες μασκότ,

Οι Σφαίριξ ή η ομάδα των Atmoball –οι γνώμες διϊστανται- (Άτο, ο προπονητής, και οι παίχτες Καζ και Νικ), φουτουριστικά δημιουργήματα. Η γιαπωνέζικη τεχνολογία στο μεγαλείο της! (Ιαπωνία Νότιος Κορέα, 2002)

Η Ζακούμι, η λεοπάρδαλη, χαρακτηριστικό ζώο της Νότιας Αφρικής. Το ΖΑ από τον διεθνή γραμμικό κώδικα της Νοτίου Αφρικής και το “kumi” το «δέκα»! (Νότιος Αφρική, 2010) Ο Φουλέκο, ο αρμαδίλλος, το αρμαντίλλο ή αρμαντίγιο αποτελεί τη μασκότ του φετινού μουντιάλ. Τα αμαραντίλλο ή αμαντίγιο είναι μικρά θηλαστικά, σύμβολα για την πανίδα της Βραζιλίας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω της αλόγιστης καταστροφής των δασών. Είναι γνωστά επειδή το σώμα τους καλύπτεται από οστεώδες κέλυφος

Ƀ


Τρέχα... γύρευε! | 9

Λίγα λόγια για την ιστορία του Μουντιάλ! Η διοργάνωση αυτή καθιερώθηκε με απόφαση της FIFA, το 1929, οπότε ορίστηκε και ως διοργανώτρια χώρα η Ουρουγουάη, που κατάφερε να αναδειχθεί και σε τροπαιούχο! Παρά το γεγονός ότι η διοργανώτρια χώρα ανέλαβε τα έξοδα μετακίνησης των ομάδων που θα δήλωναν συμμετοχή, το τριών εβδομάδων υπερπόντιο ταξίδι για τη μεταφορά των ομάδων και, γενικότερα, οι οικονομικές συγκυρίες της εποχής έκαναν απαγορευτική τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών. Ίσως, βέβαια, στη «δυσκολία» συμμετοχής να έφταιγε λίγο και η δυσφορία των κρατών της γηραιάς ηπείρου που παραγκωνίστηκαν από μία χώρα της λατινικής Αμερικής! Τελικά οι αγώνες διεξήχθησαν με τη συμμετοχή δεκατριών συνολικά κρατών εκ των οποίων μόνο τέσσερις ήταν από την Ευρώπη: Βέλγιο, Γαλλία, Ρουμανία και Γιουγκοσλαβία. Πρώτος αγώνας αυτός μεταξύ Γαλλίας-Μεξικού με σκορ 4-1. Τα πέντε γκολ που σημειώθηκαν στον αγώνα αυτό παρέμειναν τα περισσότερα για εναρκτήριο αγώνα έως και το 2006 οπότε στην αναμέτρηση Γερμανίας-Κόστα Ρίκα καταρρίφθηκε με το σκορ 4-2. Η διοργάνωση ήταν μια εισπρακτική επιτυχία, αναδεικνύοντας τις παγκόσμιες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε μια εξαιρετικά προσοδοφόρα επιχείρηση για όλες σχεδόν τις χώρες που ανέλαβαν τη διεξαγωγή της. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τις διοργανώτριες χώρες καθώς και τις χώρες που κατάφεραν να σηκώσουν το κύπελλο. ΠΗΓΗ: http://www.tovima.gr/sports/article/?aid=485712, http://www.worldcuphistory.gr/world-cup-history/83-2014-brazil-world-cup/ 81-2014-brazil-world-cup-emblem http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=730404) http://el.wikipedia.org

[

(ΠΗΓΗ: http://zografiotisedo.blogspot.gr/2012/09/2014_17.html, http://tvxs.gr/news/athlitika/foyleko-i-maskot-toy-moyntial-2014apo-ti-dimioyrgia-stin-paragogi, http://www.worldcuphistory.gr/germany-1974/83-2014-brazil-world-cup/78-2014-brazil-world-cup-m ascot, http://vatolakkiotis.blogspot.gr/2010/06/1966.html, http://thanospeppas.pblogs.gr/2010/03/afierwma-oi-maskwt-twnmoyntial.html, http://www.digitallife.gr/o-fuleco-kai-oi-pro-

] Ɉɸʄɿʃʊʎ

Ȱɶʙʆɲʎɶɿɲʏɻʆϯɻɽɹʍɻ

Ʌʌʘʏɲɽʄɻʏɼʎ Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȴɸʑʏɸʌɻɽɹʍɻ

Ɉʌʀʏɻɽɹʍɻ Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɉɹʏɲʌʏɻɽɹʍɻ

ȶʏʉʎ ȴɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ

1930 1934 1938 1950

1954

1958

1962

1966

και η ονομασία τους σημαίνει στα ισπανικά «μικρά θωρακισμένα». Υποστηρίζεται ότι η επιλογή τους ως μασκότ έχει οικολογικό και περιβαλλοντικό μήνυμα. Ωστόσο δεν ξέρουμε κατά πόσο το μήνυμα αυτό ταιριάζει με την κατασκευή εκατομμυρίων λούτρινων Φουλέκο ή με τα αμφιβόλου οικολογικής προέλευσης υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα πόστερ, στυλό, κονκάρδες και χιλιάδες άλλα διαφημιστικά προϊόντα με πρωταγωνιστή πάντα τον Φουλέκο! Για την ιστορία, το όνομα της μασκότ που προέρχεται από τις λέξεις «ποδόσφαιρο» και «οικολογία», αποτέλεσε μία από τις τρεις επιλογές και επιλέχθηκε με ψηφοφορία από περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Καθεμία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση θα έχει και τη δική της αφίσα με τη μασκότ. Πάντως, είναι η πρώτη φορά που η FIFA επιλέγει τη μασκότ και τη μπάλα της διοργάνωσης με τη συμμετοχή των φιλάθλων. (Βραζιλία, 2014)

Ορέστης Αριανούτσος Φαίη Μπρούπη

1970

1974

1978

1982

1986

1990 1994 1998

2002

2006 2010

Ƀʐʌʉʐɶʉʐɳɻ Ƀʐʌʉʐɶʉʐɳɻ

Ȼʏɲʄʀɲ

Ȼʏɲʄʀɲ

ȳɲʄʄʀɲ

Ȼʏɲʄʀɲ

22px ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ƀʐʌʉʐɶʉʐɳɻ

4ʹ2

Ȱʌɶɸʆʏɿʆɼ

ȸʆʘʅɹʆɸʎ Ʌʉʄɿʏɸʀɸʎ

Ɉʍɸʖʉʍʄʉɴɲʃʀɲ

ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ƀʐɶɶɲʌʀɲ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

ɇʉʐɻɷʀɲ

Ƀʐɶɶɲʌʀɲ

Ȱʐʍʏʌʀɲ

ɇʉʐɻɷʀɲ

ȳɲʄʄʀɲ

Ɉʍɸʖʉʍʄʉɴɲʃʀɲ

ɍɿʄɼ

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ʌʉʌʏʉɶɲʄʀɲ

Ȼʏɲʄʀɲ

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ƀʄʄɲʆɷʀɲ

Ʌʉʄʘʆʀɲ

Ƀʄʄɲʆɷʀɲ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

3ʹ1

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ʌʉʄʘʆʀɲ

3ʹ2

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ

ȳɲʄʄʀɲ

Ȱʌɶɸʆʏɿʆɼ

Ȼʏɲʄʀɲ

Ȼʏɲʄʀɲ

ɇʉʐɻɷʀɲ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

Ⱦʌʉɲʏʀɲ

ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ɉʉʐʌʃʀɲ

2ʹ1 (ʋɲʌ) 4ʹ2 2

(2ʹ1)

3ʹ2

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ

ɇʉʐɻɷʀɲ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

ɍɿʄɼ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

Ȱɶɶʄʀɲ

Ȱɶɶʄʀɲ

ɀɸʇɿʃʊ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ȱʌɶɸʆʏɿʆɼ

Ȱʌɶɸʆʏɿʆɼ

Ȼʍʋɲʆʀɲ

Ȼʏɲʄʀɲ

ɀɸʇɿʃʊ

Ȱʌɶɸʆʏɿʆɼ

Ȼʏɲʄʀɲ

ȳɲʄʄʀɲ

ȸɅȰ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

ȳɲʄʄʀɲ

ȳɲʄʄʀɲ

Ɂ͘ Ⱦʉʌ͘ /Ȼɲʋʘʆ͘

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

ȳɸʌʅɲʆʀɲ

Ȼʏɲʄʀɲ

1ʹ1 (5ʹ3 ʋ)

ȳɲʄʄʀɲ

ȳɸʌʅɲʆʀɲ

ɁʊʏɿɲȰʔʌɿʃɼ

Ȼʍʋɲʆʀɲ

1ʹ0 (ʋɲʌ)

Ƀʄʄɲʆɷʀɲ

ȳɸʌʅɲʆʀɲ

3ʹ1 4ʹ2 (ʋɲʌ)

4ʹ1

2ʹ1 3ʹ1 (ʋɲʌ)

1ʹ0 0ʹ0 (3ʹ2 ʋ) 3ʹ0

2ʹ0

3ʹ2

ȳɿʉʐɶʃʉʍʄɲɴʀɲ

Ȱʐʍʏʌʀɲ

4ʹ2

ɇʉʐɻɷʀɲ 2

ȵʄɴɸʏʀɲ

5ʹ2 5 2

1

(ɷ͘ɷ͘)

(3ʹ1)

3ʹ1

6ʹ3 6 3

1ʹ0

2ʹ1

1ʹ0

1ʹ0

2ʹ1

3ʹ2 4ʹ2 (ʋɲʌ) 2ʹ1 4ʹ0 2ʹ1

3ʹ2

3ʹ1 3ʹ2

Ȼʍʋɲʆʀɲ

Ƀʐʌʉʐɶʉʐɳɻ

ȴʐʏɿʃɼ ȳɸʌʅɲʆʀɲ ȳɿʉʐɶʃʉʍʄɲɴʀɲ ɇʉɴɿɸʏɿʃɼ ȶʆʘʍɻ

Ƀʐʌʉʐɶʉʐɳɻ

Ȳʌɲɺɿʄʀɲ

Ȼʏɲʄʀɲ

ȳɲʄʄʀɲ

Ȳɹʄɶɿʉ

Ȱɶɶʄʀɲ Ȳʉʐʄɶɲʌʀɲ Ƀʄʄɲʆɷʀɲ

ɁʊʏɿɲȾʉʌɹɲ

Ʌʉʌʏʉɶɲʄʀɲ

Ƀʐʌʉʐɶʉʐɳɻ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ Ƀʅɳɷʘʆ 13

16 16/15 16/13

16

16

16

16

16

16

16

24

24

24 24 32

32

32 32


10 | Pick...ύλη!

Για το σχολείο μας!

Το σχολείο είναι δίπλα μας!

Δεν θέλουμε να περιαυτολογήσουμε, αλλά το σχολείο μας είναι μοναδικό! Δεν είναι και λίγο να λειτουργούν δεκαεννέα όμιλοι –αν δεν κάνουμε λάθος(!), να λαμβάνουν χώρα πλήθος δράσεις και να γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις. Αξίζει να αναφέρουμε την εξαιρετική παράσταση με τίτλο «Θέατρο & Επιστήμη» που έδωσε ο Όμιλος Θεάτρου του σχολείου μας στις 26 Μαρτίου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής, την εισήγηση με τίτλο «CLIL: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαθεματικότητας» από ομάδα συμμαθητών μας του τμήματος Γ2 από κοινού με τις καθηγήτριες μας κα. Ι. Κυνηγού και κα. Ε. Ξανθάκου σε ημερίδα των εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη» με θέμα «Ακαδημαϊκή αριστεία & χάρισμα. Καινοτόμες πρακτικές προσωποποιημένης μάθησης» στις 15 Μαρτίου 2014 ή τις παρουσιάσεις των δράσεων των ομίλων μας στο αμφιθέατρο του σχολείου μας λίγο πριν από τη λήξη των μαθημάτων μας για φέτος. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις των ομίλων μας και να ξεφυλλίσετε λίγο από το πλούσιο υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτών, όπως στο πλαίσιο του Ομίλου Αστρονομίας, του Ομίλου Δημιουργικής Ανάγνωσης & Γραφής, αλλά και λοιπών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μαθήματα επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, καθώς και την ιστοσελίδα του σχολείου μας. Επίσης, μην ξεχνάτε: στους ομίλους μας μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα σχολεία, αρκεί οι γονείς τους να υποβάλλουν αίτηση μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες και, φυσικά, η αίτησή τους αυτή να γίνει αποδεκτή.

Αντιμετωπίζεις προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο; Νοιώθεις ότι τα άλλα παιδιά δεν σου συμπεριφέρονται καλά ή ότι οι καθηγητές σου είναι ιδιαίτερα αυστηροί μαζί σου; Νοιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορείς να προσδιορίσεις τι φταίει; Μην φοβάσαι δεν είσαι μόνος! Κάποιος είναι εδώ για να σε ακούσει. Εδώ και δύο χρόνια στο σχολείο μας η κ. Ρουμπάνη, καθηγήτρια του σχολείου μας, έχει αναλάβει τη λειτουργία του ομίλου «Διάλογοι Φιλίας», ο οποίος έχει να παρουσιάσει ένα εξαίρετο έργο στον τομέα παροχής στήριξης στους μαθητές και στις μαθήτριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, στην επιμόρφωση και υποστήριξη διαμεσολαβητών (μαθητών και εκπαιδευτικών), καθώς και στις επιμορφώσεις γονέων. Ο όμιλος συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης το οποίο και παραχωρεί δύο εθελόντριες ψυχολόγους προκειμένου για την υλοποίηση των δράσεων του. Όπως μας εξήγησε η κυρία Ρουμπάνη, ο όμιλος αυτός «παρέχει την ευκαιρία σε οποιονδήποτε μαθητή, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλος, να ακουστούν τα προβλήματά του με απόλυτη διακριτικότητα από την καθηγήτρια, την εθελόντρια ψυχολόγο και τους μαθητές του ομίλου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αλλά και καθόλη τη σχολική μέρα, μετά από συνεννόηση με τους διδασκόντες καθηγητές ή τις διδάσκουσες καθηγήτριες. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα με εχεμύθεια να υπάρξει διαμεσολάβηση σε παιδιά που κοροϊδεύουν κάποιον μαθητή ή κάποια μαθήτρια ώστε να μην κλιμακωθεί το πρόβλημα. Κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια μπορεί να υποβάλλει και ανώνυμα το πρόβλημα ή τα προβλήματα που τον ή την απασχολούν». Φαίη Μπρούπη

Από τις δραστηριότητες του Ομίλου Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής Χαϊκού Νικολέττα Δραζινάκη Χιονισμένη πλαγιά Στην κορφή εκεί ψηλά Άπιαστο όνειρο

Ματίνα Παπασαράντη Τα σύννεφα παίζουν με τον ήλιο κρυφτό Και τα βουνά θαυμάζουν

Βασιλική Ζυγουράκη Τα βουνά παίζουν παιχνίδια Έξι πράσινα δύο άσπρα Να και τα δίδυμά τους μέσα στο νερό!

Σοφία Περδετζόγλου Περιστέρι ελεύθερο στους ουρανούς πετάει και μοιράζει ελπίδα.

Μαρία Λαπούρτα Άσπρο πέπλο Πεδίο ελεύθερο Εμπρός χιονοπόλεμος! Μαρία Μιχαηλίδη Καφέ και άσπρο Τόσο διαφορετικά Κι όμως ταιριάζουν Έλβα Νίκα Γαλάζια φύση Που τα κύματα σκίζει Ως τον απέραντο ουρανό

Δήμητρα Ροδιά Η φύση ρίχνει τον πράσινο μανδύα της Μα να! Στη μέση μια ρωγμή! Ο ήχος του νερού φτάνει στ’ αυτιά μου

Ποιήματα με στίχους και εικόνες του Γ. Σαραντάρη Γλαύκη Καραχάλιου Η θάλασσα αλλάζει χρώματα και γυρίζει να με κοιτάξει. Μα εγώ δεν την παρατηρώ και μου μιλά χωρίς να διστάζει. Τώρα καταλαβαίνω πόσο όμορφη είναι και η καρδιά μου θέλει τη συμπεριφορά της ν’ αλλάξει. Θέμις Παπασαράντη Ο αέρας ο ίδιος είναι ένα λουλούδι Ο ήλιος είναι μια ζωγραφιά Και αν τα πάρω όλα αυτά αγκαλιά Νιώθω σαν ένα μικρό παιδί

Πολύδωρος Ταμτάμης Το μικρό παιδί Ξαπλωμένο πάνω στο γέρικο κορμό Μισοκοιμισμένο ονειρεύεται Σταυρίνα Φάνη Όλα είναι άμμος στη ζωή και θα φύγουν από κοντά μας κάποια στιγμή Δίχως ανάσα, δίχως πνοή

Τελικά τα βιβλία «μαγεύουν»! Μέχρι τώρα και εγώ πίστευα ότι τα βιβλία είναι χάσιμο χρόνου, αλλά μόλις μπήκα στη σχολική σας βιβλιοθήκη και διάλεξα ένα βιβλίο άλλαξα. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ξεφυλλίσω κάποια βιβλία για να βρω αυτό που πραγματικά μου αρέσει. Άλλωστε υπάρχουν βιβλία για όλα τα γούστα: φαντασίας, περιπέτειας, ιστορικού περιεχομένου, ρομαντικά και πλήθος άλλα. Περάστε και σεις από τη βιβλιοθήκη του σχολείου και παραδοθείτε στη μαγεία των βιβλίων. Σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει. Φαίη Μπρούπη

...Και ένα ποίημα του Γ. Σαραντάρη στα αγγλικά

It was a smily day It was a smily day Which was danced by everyone A wise man listened to us again Telling fairy tales It was a time when the heart was opening And the flowers were coming in Singing beautifully were the clouds in the trees And the birds were a joy And they were lying in the fields (Μτφρ. Άλκηστη Λυρίτη, Μαρία Μιχαηλίδη)


Pick...ύλη! | 11

Η Γλώσσα των Νέων ην τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένας νέος τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των νέων. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας αναπτύχθηκε, κυρίως, μέσω του διαδικτύου και αφορά, πρώτιστα, στον γραπτό λόγο. Η χρήση του λατινικού αλφαβήτου, οι συντομογραφίες, τα ακρωνύμια αποτελούν τα βασικά του χαρακτηριστικά. Ας ξεκινήσουμε με τα γνωστά σε όλους greeklish (ή greeglish) ή λατινοελληνικά ή γραγκολεβαντίνικα. Ειδικότερα, greeklish ονομάζουμε τον τρόπο απόδοσης ελληνικών λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Κ. Ανδρουτσόπουλος στο άρθρο του «Από τα φραγκοχιώτικα στα greeklish», τα τελευταία δεν είναι νεόφερτα. Ακόμη και στο Βυζάντιο απαντάμε κείμενα γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες! Κατά τον Μεσαίωνα, στην Κρήτη και στην Κύπρο τα λαϊκά τραγούδια γράφονταν με αυτό τον τρόπο, ενώ οι Λεβαντίνοι της Σμύρνης, που, αν και μιλούσαν ελληνικά, δυσκολεύονταν με την ελληνική ορθογραφία, έγραφαν πάντα στα ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. Με τον ίδιο τρόπο έγραφαν, επίσης, τα γράμματα και τα τηλεγραφήματά τους και οι Χιώτες καθώς και άλλοι έμποροι του εξωτερικού. Αυτό που έχει αλλάξει στις μέρες μας είναι, μάλλον, ο λόγος που χρησιμοποιούμε τα greeklish. Οι νέοι χρησιμοποιούν τα greeklish κυρίως, γιατί είναι μόδα ή γιατί απλά βαριούνται να γυρίσουν το πληκτρολόγιο στα Ελληνικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γράψει κάποιος σε

Τ

(π.χ. “syzhthsh”). Υπάρχει, επίσης, και ένα μικτό μεταγραφικό σύστημα που συνδυάζει την ηχητική και την ορθογραφική απόδοση μιας λέξης (π.χ. “syzitish”). Πρόβλημα παρατηρείται με την απόδοση γραμμάτων χωρίς αντίστοιχα στο λατινικό αλφάβητο, όπως το θ, ξ και ψ. Αυτά είτε αποδίδονται με τον κλασικό τρόπο “th”, “ks”, “ps”, είτε με το γράμμα που αντιστοιχεί στο πληκτρολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση το «θ», για παράδειγμα, γίνεται “q” ή “u. Υπάρχει, επίσης, και ένας τρίτος δρόμος, αυτός της οπτικής ομοιότητας. Έτσι το «ξ» γίνεται «3», το «θ» γίνεται «8» ή «0» ή και «9», το «ψ» γίνεται «4» ή «y», το «η» γίνεται το λατινικό «n» κτλ. Αφού αναφερθήκαμε στα greeklish θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε και στις συντομογραφίες! Συντομογραφίες βρίσκουμε και σε greeklish και σε απλά ελληνικά. Η χρήση τους βοηθάει στο να γλιτώσει κανείς κάρτα (αν μιλάμε για κινητό) χρόνο ή και κόπο! Ένα παράδειγμα συντομογραφίας είναι το να γράφεις αντί για «καλά» «κλ» ή «κλα». Τις περισσότερες φόρες για να γράψουμε συντομογραφίες βγάζουμε τα φωνήεντα από μικρές λέξεις, όπως άρθρα π.χ. το άρθρο «το» γίνεται «τ» η φράση «τι κάνεις» γίνεται «τ κνς» η λέξη «τηλέφωνο» γίνεται «τηλ» κ.τ.λ. Εκτός, βέβαια, απ’ αυτές τις συντομογραφίες υπάρχουν και τα ακρωνύμια. Παρ’ όλο που είναι αγγλικές λέξεις χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και δύο από αυτές είναι και επίσημα στο λεξικό της Οξφόρδης! Φαντάζομαι όλοι καταλάβατε ποιες εννοώ! Ωστόσο, πολλοί δεν ξέρουν την σημασία τους!!! Ας δούμε τη σημασία των πιο γνωστών: LOL = “laughing out loud”, δηλαδή, « γελάω δυνατά» OMG. = “Oh my god”, δηλαδή, «ωχ Θεούλη μου» 2U2 = “To you too” δηλαδή, «σε εσένα επίσης» Β4 = “Before”, δηλαδή, «πριν» B4Ν = “Bye for now”, δηλαδή, «σε χαιρετώ προς το παρόν» CU = “See you”, δηλαδή, «τα λέμε» ILU = “I love you”, δηλαδή, «σ’ αγαπώ» POS = “Parents over shoulder, δηλαδή, «ο γονιός βλέπει» Ματίνα Καρτσούνη

greeklish. Μια είναι η φωνητική μεταγραφή η οποία αποδίδει την ελληνική γλώσσα παραβλέποντας την ορθογραφία (π.χ.”to ksero” ή “sizitisi”). Η δεύτερη είναι η ορθογραφική μεταγραφή η οποία προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ορθογραφική όψη της λέξης

(ΠΗΓΗ: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSG L-A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_greeklish/indexa_2_greeklish.html, http://www.infokids.gr/, http://teensafenet.wordpress.com/, http://www.internetslang.com/2U2-meaning-definition.asp)

̱͓͐Т͍͌͂͆ͅĬС͓͆͊͒͂̓͏͔͍С 7 GRHVQâWJRWRWKHPRXQWDLQV ̲͂̓̈́С͓͌͘͏͕Ф͊͂ͅĬШ͓͈͍͓͐ЩĬ WKHVQDNHRXWRIWKHKROH" ̲͕͎͂͂͑Щ͌͏ <RXZLOOHDWZRR ̼͓͈̓͐С͈͒͋͏͌͌С͓͆͊͏͒Ф͆͐ͅ͏ LURQVWLFNV ̶͏͔Т͓͓͋͂͒͆͒͏͒̓Т͐͋͏ +HV QHFN ̴С͍͓͈͍͆͊ĬСĬ͊͂ +HGRHVWKH

Μαθήματα… Αγγλικών! Τι λέτε συνεχίζουμε τα μαθήματα Αγγλικών μας; Αρετή

Συμβουλές για γονείς εφήβων! Η εφηβεία είναι μια περίοδος που το άτομο προσπαθεί να αφήσει το παιδί και να γίνει ο ενήλικας που επιθυμεί. Το άτομο βιώνει μια σειρά από αλλαγές, σωματικές και ψυχολογικές. Δεν θα ήταν λάθος να υποστηρίξουμε πως είναι ένα «πανηγύρι» των ορμονών μας! Ναι καλά ακούσατε. Αυτές είναι, σε μεγάλο βαθμό, υπεύθυνες για τις αλλαγές στη διάθεσή μας, για τον θυμό και, γενικότερα, για τα έντονα συναισθήματα που βιώνουμε. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και ο φόβος που νοιώθουμε για το

αύριο, η ανησυχία μας για το τι θα κάνουμε στη ζωή μας, πώς θα μας δουν οι άλλοι, εάν θα περάσουμε την τάξη, εάν θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στο φροντιστήριο, στους γονείς μας, στους φίλους μας, στους δασκάλους μας τότε πραγματικά μιλάμε για μια περίοδο μαρτύριο!! Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς; Είναι αλήθεια πως τα πράγματα και για τους γονείς δεν είναι ρόδινα! Δεν είναι εύκολο για έναν γονιό να βλέπει το παιδί του να μεγαλώνει. Και οι γονείς βρίσκονται την ίδια περίοδο σε μια διαρκή αναζήτηση και ανησυχία για το τι θα γίνει ή τι θα κάνει το παιδί τους. Το σωστό και το λάθος γίνονται οι αγαπημένες τους λέξεις που, πολλές φορές, οδηγούν σε ομηρικούς καυγάδες! Όμως για όλα υπάρχουν λύσεις! Γονείς ησυχάστε! Η εφηβεία είναι μία φάση όπως πολλές στη ζωή μας. Αντί να κάνετε κηρύγματα γίνετε εσείς ένα σωστό πρότυπο για τον έφηβο που έχετε δίπλα σας. Μάθετε να συζητάτε με το παιδί σας για όλα τα θέματα και κάντε το να σας εμπιστευθεί. Να είστε σίγουροι ότι εάν εμπιστευθείτε το παιδί σας δεν θα σας απογοητεύσει. Τέλος, προσπαθήστε να είστε ήρεμοι. Μην αγχώνεστε! Κρατήστε την ψυχραιμία σας, μείνετε ο εαυτός σας και θα μπορέσετε να χειριστείτε όλα τα θέματα καλύτερα. Καλή επιτυχία ! Ορνέλα Κοροβέση

Δεν ξέρω την τύφλα μου! = I don’t know my blindness! Είσαι για τα πανηγύρια! = You are for the festivals! Τρικούβερτο γλέντι = Three-blanket party Σιγά τα λάχανα! = Slow the cabbages! Τα έκανα θάλασσα! = I’ve made them sea! Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι = Whatever you remember you are glad Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε! = We did black eyes to see you Λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο = You do accounts without the hotel owner Η τρέλα δεν πάει στα βουνά! = The madness doesn’t go to the mountains! Θα βγάλω το φίδι από την τρύπα; = Will I get the snake out of the hole? Θα φας ξύλο! = You will eat wood! Στη βράση κολλάει το σίδερο! = In the boil the iron sticks! Μου έκατσε στο σβέρκο! = He sat me on the neck! Κάνει την πάπια! = He does the duck! Αρετή Καραπαναγιώτη


12 | Αμόλα καλούμπα!

Λόγια που έμειναν!

Ήξερες ότι...

«Η αλήθεια, όπως και το φως, τυφλώνει» Αλμπέρτ Καμύ ( 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957) «Μάθε από το παρελθόν, ζήσε το παρόν, έλπιζε για το μέλλον» Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955, Γερμανοεβραίος φυσικός)

• Το 1961 ένας πίνακας του Ματίς, έμεινε κρεμασμένος ανάποδα επί 2 μήνες στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης και κανένας από τους 116.000 επισκέπτες δεν το πρόσεξε. • Ο πάπας Βενέδικτος ο Θ΄ ήταν μόνο 11 ετών όταν εκλέχθηκε πάπας. • Η Μαρία Στιούαρτ έγινε βασίλισσα της Σκοτίας σε ηλικία 6 ημερών! • Το πένθιμο χρώμα των Γιαπωνέζων είναι το άσπρο. • Το 1987 μία αμερικανική αεροπορική εταιρία εξοικονόμησε πάνω από 40.000$, απλώς αφαιρώντας τις ελιές από τις σαλάτες για τους επιβάτες. • Ένα αμερικάνικο περιοδικό επιλέγει κάθε χρόνο τον άντρα της χρονιάς. Κάποια χρονιά ο τίτλος δόθηκε στον υπολογιστή. Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιώτου

Mμμ... γέλασα!!

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ Ȱ ȿ Ɉɲ Ȱ ȳ ɇ Ʌ ȵ Ɏ Ȱ Ɇ Ȼ Ȱ ɉ ȵ

Ɇ ȵ Ƀ Ⱥ Ʌ Ȱ Ƀ ɏ ɏ ȿ ȵ ȵ ȴ ɍ ɍ

Ȱ Ɇ Ⱦ Ȼ Ⱦ Ʌ ȴ Ɍ ȿ Ȼ ɉ Ɏ Ɉɲ Ɉɲ Ƀ

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Χριστίνα Τζαβέλα

ȿ ɀ Ȼ ɉ Ƀ Ƀ ȸ Ʌ ȵ Ɉɲ Ƀ Ɂ Ȼ Ȱ Ɉɲ

Ȼ Ȼ Ɂ ɉ ɍ Ȳ ȿ Ʌ ȳ ɇ Ȼ ȵ Ɉɲ Ʌ Ƀ

Ȱ Ɉ ȸ Ɉ ɉ Ȱ Ȱ ȵ Ȱ Ȱ ɍ Ȼ Ɂ Ƀ ɇ

ȸ Ʌ Ɉɲ Ƀ ȿ Ɇ Ɉɲ Ɇ Ɉɲ ȳ Ȱ ɍ Ȱ ȴ Ȼ

ȳ ȷ Ƀ ɏ Ȼ Ƀ Ƀ Ƀ Ⱦ Ƀ ɏ Ƀ ȳ Ȼ Ƀ

Ȳ Ƀ Ȱ ɍ ȵ Ɉ Ȼ ɏ Ȱ Ȱ Ɂ Ɉ Ɂ ɀ ȵ

Ȱ ȴ ɏ ɇ ȸ Ȼ Ɉ ȵ ɇ Ȼ ɏ Ɇ Ƀ ɍ Ȱ

Οι λέξεις που πρέπει να βρεις είναι: παραλία, αυτοκίνητο, θάλασσα, ποδήλατο, πλοίο, βαλίτσα, κοχύλι, ψάρι, αχινός, πετονιά, χταπόδι, απόχη, κύμα, βάρκα, παγωτό

Ο Όμιλος Δημοσιογραφίας σας εύχεται

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

«Τίποτε δεν είναι πραγματικά σπατάλη χρόνου, όταν το απολαμβάνεις» Arthur Koestler (1905-1983, Ουγγροβρετανός συγγραφέας) Επιμέλεια : Μαρία Τσιώλη-Κουτσουρά

Έχω κρύψει 15 λέξεις που έχουν σχέση με τις διακοπές του καλοκαιριού. Μπορείς να τις βρεις; Ʌ Ⱦ ɉ ɀ Ȱ ȵ ɉ Ȱ Ȱ Ȳ Ƀ Ɉɲ ȵ ɇ Ɂ

«Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη» Dr. Seuss, (1904-1991, Αμερικανός συγγραφέας παιδικών βιβλίων)

Επιμέλεια: Χριστίνα Τζαβέλα

Πάει ένας γέρος 97 ετών στο ασφαλιστήριο και λέει στον ασφαλιστή: - Καλημέρα παιδί μου. Θα ήθελα να κάνω μια ασφάλεια ζωής. Απορημένος ο ασφαλιστής ρωτάει: - Συγγνώμη για την αδιακρισία, αλλά τι θα την κάνετε την ασφάλεια ζωής; - Ξέρεις παιδί μου, θα ταξιδέψω με τον πατέρα μου στην Ευρώπη. Ακόμη πιο απορημένος ο ασφαλιστής τον ρωτάει: - Και πάλι συγγνώμη, αλλά πόσο χρονών είναι ο πατέρας σας; - 127. - 127; Και τι θα κάνετε στην Ευρώπη; Απαντάει ο παππούς: - Θα πάμε στον γάμο του παππού μου. Σοκαρισμένος ο ασφαλιστής ρωτάει: - Και πόσο χρονών είναι ο παππούς σας; - Είναι ..... ααα... 150! Και ο ασφαλιστής, περιμένοντας να ακούσει οτιδήποτε πια, ρωτάει: - Μα καλά ο παππού σας σε αυτή την ηλικία θα παντρευτεί; - Μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς του!

Ȱ Ⱥ Ȱ ȿ Ȱ ɇ ɇ Ȱ ɇ Ƀ ȳ Ȱ ȴ Ƀ Ɉ

«Δεν σκέφτομαι όλη αυτή τη δυστυχία, αλλά την ομορφιά που ακόμα μένει» Άννα Φράνκ (1929-1945, Γερμανίδα Εβραιοπούλα, θύμα των Ναζί)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Φαίη Μπρούπη

Μαθητική εφημερίδα, Τεύχος 2ο  

Όμιλος Δημοσιογραφίας 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας

Μαθητική εφημερίδα, Τεύχος 2ο  

Όμιλος Δημοσιογραφίας 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας

Advertisement