Staphorst Magazine - Editie 2021 - 1

Page 1

STAPHORST MAGAZINE

editie 1 – 2021

Toptalent Collin Veijer; over focus, fysiek en familie

“Als hij ervoor gaat, gaan wij er ook voor” zorg & gezin

wonen

Saam Welzijn start met buurtbemiddeling in Staphorst

Brouwer makelaardij : het is goed toeven in deze mooie omgeving

p. 13

p. 37Die stip aan de horizon Het is algemeen bekend dat een lentezon de mensen vrolijk maakt. Hoe dat kan? Wetenschappelijk zou dat liggen aan het feit dat ons lichaam door de zonnestralen meer vitame D aanmaakt. Dat beschermt ons tegen ziekten én zorgt voor de aanmaak van een geluksstofje in onze hersenen: serotonine. Daar worden we happy van! Een ode aan de vitamine D dus.

Colofon Een uitgave van 24Webvertising Print BV

Contact Tel. 06- 1102 8189 magazine@24webvertising.nl

Redactie Twenty Four Webvertising BV

Desondanks weten we allemaal dat die zonnige blik niet voor iedereen

Hans Keesmaat

vanzelfsprekend is. Vitamine D of niet, menig ondernemer heeft het momenteel

Julia van Bohemen Tekstbureau

hartstikke lastig en daar kan geen vitamine tegenop. Wat wel helpt is meer vrijheid. Ondernemersvrijheid wel te verstaan. Zodat niet alleen de ondernemer

Verkoop

zijn vak goed kan uitoefenen, maar ook klanten zich weer vrij voelen om een

Twenty Four Webvertising Print BV

beroep op hem of haar te doen. Eigenlijk heel gewoon.

Bladmanager

Op dit moment bevinden we ons nog altijd in een ongewone samenleving die veel

Remko Volkers

van ons vraagt. Aanpassen, flexibel zijn, uithouden en doorzetten. Het wordt tijd

remko@24webvertising.nl

voor openheid, saamhorigheid en een stip op de horizon.

06- 1102 8189

Een blik richting de toekomst

Fotografie

De stip op de horizon die ons houvast wordt. Een blik richting de toekomst die

Hans Keesmaat

ons vooruit helpt. Die ons opbeurt en aanzet tot actie. We willen door, we willen ontwikkeling. Omdat stilstand achteruitgang is.

Oplage 13000

We creëerden dit voorjaarsmagazine met een heldere blik vooruit. Vol hoop en met een zonnig humeur. In dit magazine geven we ruimte aan een groot aantal

Gedrukt door

ondernemers die uithouden en doorzetten en er het beste van maken. Die nog

Moderna

altijd klaarstaan voor hun klanten en zo flexibel mogelijk blijven ondernemen. Om straks, als we volop in de vitamine D zitten en zo gezond als een vis zijn, weer

Verspreiding

volledig te kunnen ondernemen. In alle vrijheid en met de zon aan de horizon. Laat

B & L verspreidingen

dat onze stip zijn. Julia van Bohemen

Staphorst Magazine

3Inhoudsopgave

Toptalent Collin Veijer;

p. 6-7

Saam Welzijn start met buurtbemiddeling

De trend voor 2021

Overgewicht bij jonge kinderen

p. 13

p. 32-33

In één oogopslag een goed beeld van je nieuwe terras

Staphorst Magazine

Column

p. 10-11

Gerda Habes

Tennisvereniging Staphorst

Makelaardij Brouwer: specialist in taxaties, maar ook thuis op de woningmarkt

p. 40-41

GrootinVloeren geeft je woning sfeer

p. 23

p. 15-17

p. 37

p. 49

5


Coverstory

Toptalent Collin Veijer; over focus, fysiek en familie De zestienjarige Staphorster Collin Veijer kreeg het motorracevirus met de paplepel ingegoten. Zowel zijn vader als drie ooms deden aan motorsport. Een interview met Nederlands toptalent Collin en vader Jurjen. Tijdens het telefonisch interview laat vader

wat de klok slaat. “We zijn er inmiddels mee

Arno, Reinold en ik volgden al snel. Je moet

Jurjen weten dat Collin ondertussen ook voor

vergroeid want Collin rijdt vanaf z’n vierde.”

je voorstellen wat daarbij kwam kijken, dat

het vak Nederlands huiswerk aan het maken is.

waren enorme investeringen, maar mijn vader

motorracen nog professioneler op te kunnen

‘Als je racen wilt, moet je er voor werken’

pakken. Collin staat binnen de Nederlandse

De knul reed als kleuter al op een mini-bike.

Motorbond officieel als ‘bijzonder Nederlands

Dat is geen toeval want zowel zijn vader als

Met zijn eigen zoon Collin pakt hij het anders

talent onder de 21 jaar’ te boek, met een trofee

vrijwel al zijn ooms deden aan motorracen.

aan. “Ik ga helemaal voor die jongen, mits hij

als bewijs. Dat heeft z’n impact op het hele

“Wij waren thuis met vijf broers. Eentje hield

dat zelf ook doet. Als Collin niet zeker van zijn

gezin, vertelt vader Jurjen Veijer. In huize

het bij voetballen, de rest deed aan racen.

zaak zou zijn, hadden we dit interview niet

Veijer is het eigenlijk allemaal motorracen

Mijn broer Joan begon met zo’n Kreidler.

gehad. Dan was het bij een hobby gebleven.”

Hij doet dit jaar examen. Daarna hoopt hij het

6

zei gewoon: als je dat wilt, moet je er maar voor werken. En dat deden we.”

Staphorst Magazine


Maar een hobby is het zeker niet. De pas

Dat blijft ook nu constant een uitdaging. Je

Jurjen eraan toe. “Als topsporter moet hij

zestienjarige Staphorster heeft al heel wat

moet je meten aan de internationale rijders.

daarmee leren omgaan.” Op de vraag of Collin

races gereden, met name in Italië en Spanje en

Dat lukt in Nederland niet, daarvoor moet

zich anders voelt dan zijn klasgenoten of

niet zonder succes. Op zijn achtste was hij al

je naar Spanje of Italië. Dat doen we dan ook

vrienden antwoordt hij: “Ik heb vrienden in de

Nederlands Kampioen Minibike en nam deel

regelmatig. Soms gewoon een weekend heen

motorsport die met hetzelfde bezig zijn, maar

aan het CIV wegrace Kampioenschap in Italië.

en weer. Doe je dat niet, dan neem je het niet

ook op school heb ik wel vrienden. Die maken

Hij werd Europees Kampioen in de MiniGP

serieus genoeg. Daarom is het zo belangrijk

zich overigens regelmatig veel drukker dan ik.

klasse en sleepte een flink aantal prijzen in

dat niet alleen Collin zelf, maar ook de familie

Ik ben misschien mentaal een stukje verder. Ik

de wacht in de pre-Moto3 klasse en later in

om hem heen hiervoor gaan. Je doet het goed

ben in bepaalde situaties rustiger dan de rest.

de Moto3 klasse. Vorig jaar reed hij zich in de

of niet. Dat is ook voor de sponsoren van

Stressen heeft geen zin. Ook dat is een training

kijker zodat hij dit jaar weer kan deelnemen,

belang.”

voor mij. Blijven focussen en opletten en mijn

als enige Nederlander, aan de Red Bull MotoGP

eigen koers blijven varen.”

Rookies Cup, de topklasse voor jonge talenten

Vorig jaar heeft Collin nog een redelijk aantal

in de wegrace. Een vergelijking met een zekere

internationale wedstrijden kunnen rijden,

Nederlandse autocoureur in zijn jonge jaren

vlak voor de lockdown. “Het werd een hectisch

‘Ik heb wel eens de 230 kilometer per uur aangetikt’

dringt zich op.

seizoen omdat al die wedstrijden tussen de

In februari werd Collin zestien jaar. Dat biedt

lockdowns gepropt werden. Uiteraard werden

nieuwe mogelijkheden. Als hij het dit voorjaar

Met zo’n talent heeft het gezin het enorm

de jongens steeds weer getest. Het moest wel

goed doet in de Red Bull Rookies wordt de kans

druk, en Collin zelf moet ook flink aan de bak.

veilig verlopen.”

groter door te stomen naar de Moto3 GPklasse.

“Ik moet komend jaar mijn vmbo-examen

“Dat gaat hard ja,” vertelt vader Jurjen trots.

‘Als topsporter moet hij met die spanning om kunnen gaan’

“Gemiddeld rijden die jongens al wel 180

school, dus geen topsportopleiding of iets dergelijks. Voor dit jaar betekent dat een halve

Momenteel is Collin naast zijn schoolwerk,

Wel 200 kilometer per uur. Het is per baan

week stagelopen en een halve week lessen

bijna dagelijks aan het trainen. “Ik ben aan het

verschillend. Met de Moto3 heb ik eens op een

volgen. Ik ga ervan uit dat alles goed gaat,

fietsen, hardlopen en doe aan krachttraining.

lang recht stuk op topspeed de 230 aangetikt.”

zodat ik na dit jaar me volledig op mijn sport

Je moet een enorm sterk lijf hebben om die

kan focussen. Ik wil professioneel motorracer

motor onder controle te houden en zo goed

Het gaat hard. Zowel op de motor als met zijn

worden.”

mogelijk te besturen. Ik moet spiermassa

ontwikkeling als topsporter. “We maken met

doen,” vertelt Collin. “Ik zit op een gewone

kilometer per uur.” Collin: “Harder hoor.

kweken, maar mag ook weer niet te zwaar

het gezin heldere keuzes, daar praten we over.

‘Je moet er helemaal voor gaan, ook voor de sponsoren’

worden. Ik heb ook wel eens gereden met

Als die jongen topsporter wil worden dan

twintig kilo extra aan de motor omdat ik

zetten we ons daarvoor in. Die steun van de

Die professionaliteit ontbreekt er overigens

nog te licht was. Het moet allemaal kloppen.

ouders is belangrijk, anders wil het gewoon

nu ook al niet aan. Naast vader Jurjen gaat het

Ook mentaal. Je moet de kop erbij houden

niet. Maar het blijft zijn eigen keuze. Hij heeft

hele gezin er in mee. Inclusief opa en oma die

en je goed kunnen focussen. Ik moet me niet

eerder ook op een goed niveau gevoetbald

regelmatig de tien- en veertienjarige zussen

af laten leiden, niet in paniek raken of boos

bij PEC Zwolle. Twee sporten op hoog niveau

van Collin onder hun hoede nemen. “Ik ben

worden. Emoties onder controle houden.”

doen, is echter ondoenlijk. Hij koos zelf voor

zelf in 2003 met het racen gestopt en nam de

“De boog is constant gespannen,” voegt vader

het motorracen.”

industriële houtbewerkingszaak van mijn vader over,” vertelt

Dat de weg naar de top ook offers

vader Jurjen. “Ik heb bewust

brengt, weet Collin inmiddels al

die keuze voor het ondernemen

wel. “Ik heb wel vrienden, maar

gemaakt, en ondertussen zag

moet soms ook ‘nee’ zeggen tegen

ik Collin doorgroeien in de

bepaalde dingen. Ik ga niet uit en

motorsport. Na verschillende

kies in alle gevallen voor de sport.

successen vonden we een sponsor.

Dat geeft niet. Ik weet waar ik het

Dat is nodig want de sport kost

voor doe.” “Als hij ervoor gaat,

een heleboel geld. Als je door wilt,

gaan wij er ook voor,” voegt vader

heb je die sponsoren hard nodig.

Jurjen toe.

Staphorst Magazine

7Echtscheiding? Met een gezamenljk notaris-mediator kom je tot goede afspraken “De kernvraag is: ben je bereid het belang van je kinderen boven dat van jezelf te stellen? Iedereen wil het beste voor zijn of haar kinderen. Die kunnen er tenslotte niets aan doen dat hun ouders gaan scheiden, maar dragen wel de gevolgen. Als dat besef er is, komen de ouders vaak wel tot redelijke afspraken.” Dat is de ervaring van Jenny Meijerink,

heeft vele voordelen. Partners hoeven niet

kandidaat-notaris en gecertificeerd

meer, zoals voorheen, te scheiden via een

echtscheidingsmediator bij Notariaat

vaak langdurige en kostbare procedure bij de

Ritsma in Staphorst. Voor alle duidelijkheid:

rechter, met elk een advocaat. Steeds vaker

mediation is niet aan de orde als ouders willen

kiezen mensen voor scheiden in onderling

proberen hun huwelijk te redden. “In dat geval

overleg, met de notaris als onpartijdige

verwijs ik hen door naar een relatietherapeut

deskundige. “Het scheelt in de kosten. Maar

of bemiddelaar. Mediation bieden we aan

minstens zo belangrijk is dat het beter is

wanneer de scheiding definitief is en er

voor de kinderen. Als partners proberen om

goede afspraken moeten worden gemaakt

er zonder ruzie uit te komen, bent u niet

over bijvoorbeeld de boedelscheiding en een

langer bezig met het conflict, maar met de

omgangsregeling voor de kinderen.”

oplossing ervan. Als ze de belangrijkste zaken

Want als er kinderen voortkomen uit een

zelf regelen, voorkomen ze dat de rechter hen

huwelijk, blijven de ex-echtelieden met elkaar

iets oplegt dat hen niet aanstaat. Daarnaast

verbonden. “Centraal staat dan de vraag: wat

blijven de ouders ‘on speaking terms’, wat ook

vind je belangrijker? Je eigen recht om je kind

positief doorwerkt in de relatie met andere

te mogen blijven zien of het recht van je kind

familieleden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld

om beide ouders te mogen blijven zien? Het

ook hun grootouders blijven zien.”

kind heeft recht op dat laatste. Het is tenslotte grootgebracht door beide ouders.”

De vervolggesprekken leiden tot een scheidingsconvenant. Naast de verdeling

Mediation draait om vertrouwen en

van geld, goederen en polissen en de kosten

transparantie, weet Jenny Meijerink. “Meestal

van alimentatie worden er afspraken

neemt één van de twee het initiatief, maar ik

vastgelegd over een ouderschapsplan en

maak uitsluitend afspraken met beide ouders.

een omgangsregeling. “Dat is vaak wel een

Brieven en e-mails stuur ik altijd door naar

momentopname en niet helemaal statisch”,

van het bezit (zoals bijvoorbeeld de eigendom

beide partners. Openheid is een eerste vereiste

aldus Jenny Meijerink. “Omstandigheden

van de woning) notarieel laten vastleggen.

om er in redelijkheid uit te komen.”

kunnen veranderen, daarom bouwen we meestal een evaluatiemoment in.”

Het inschakelen van een erkend notaris-

Notariaat Ritsma Achthoevenweg 12, Staphorst

mediator – Jenny is aangesloten bij de VMSN

Daarnaast kan mediation bij de notaris dienen

Tel. 0522 - 46 21 11

(Vereniging van Mediators in het Notariaat)

als een ‘one-stop’ voor meerdere diensten die

info@notariaatritsma.nl

– is de laatste jaren in zwang gekomen en

elkaar aanvullen. Zo kun je ook de verdeling

www.notariaatritsma.nl

Staphorst Magazine

Zorg & Gezin

9


Hangen ze weer op de bank! Overgewicht bij jonge kinderen Het is geen leuk onderwerp, maar wel actueel: steeds meer kinderen hebben te kampen met overgewicht. Zeker in een tijd als deze waarbij ze minder de gelegenheid hebben om te sporten en veel online les krijgen. Wanneer is er eigenlijk sprake van overgewicht en hoe pak je dat dan aan? Niet op de fiets naar school, geen judoles,

ruim dertien procent van de kinderen van

Jeugd in Beeld van het Nederlands Centrum

zwembad dicht en geen spelletjes op het

vier tot en met zeven jaar overgewicht. De

Jeugdgezondheid.

schoolplein. De afgelopen tijd hebben ook

groep van twaalf tot zeventien bleek vaker

kinderen veel stil gezeten. Het ene kind is het

overgewicht te hebben dan kinderen van vier

andere niet, maar een groot aantal kinderen

tot elf jaar. Elf procent van de groep tussen

De BMI voor kinderen in de groei werkt anders

heeft al te kampen met overgewicht en dat

de vier en zeventien had matig overgewicht.

Leidend voor het overgewicht is het getal dat

wordt er door zulke factoren niet beter op.

Iets meer dan twee procent kampte met

de BMI (Body Mass Index) weergeeft, het

ernstig overgewicht ofwel obesitas. Deze

gewicht van iemand (in kilogram) gedeeld

gegevens zijn vastgelegd in de database

door het kwadraat van zijn of haar lengte

Volgens de laatste cijfers uit 2019 heeft

10

Staphorst Magazine


in meters. Weegt een kind 45 kilo en is het

nodig heeft, en vaste

1,50 meter dan is de berekening: 45 : (1,50 x

eetmomenten inplant.

1,50). Hieruit volgt het getal 20. Het getal dat

Constant de koelkastdeur

aangeeft of er sprake is van ondergewicht,

open en dicht, is geen goed

gezond gewicht of overgewicht. Die laatste

idee. Een paar tussendoortjes

wordt dan weer onderverdeeld in matig

is helemaal niet erg, maar

overgewicht of ernstig overgewicht, obesitas.

regelmatig eten is beter. Vier tussendoortjes in de

Bij volwassenen betekent een getal hoger dan

vorm van fruit, noten,

25 dat er sprake is van overgewicht en van

boterhammen of een broodje

obesitas is er sprake bij een getal boven de 30.

kunnen prima. Kies liever

Bij kinderen is dat net even anders. Die BMI-

niet voor energierepen, zoete

grenzen veranderen namelijk met de leeftijd

yoghurtdrankjes en chips.

vanwege de groei en verandering in spier-

Een enkele keer een koekje of

en vetmassa. Er is ook een verschil tussen

een snoepje kan wel.

jongens en meisjes. Onderstaande schema’s van het Voedingscentrum geven dat duidelijk aan.

Ontbijt en lunch: lekker veel boterhammen Over de dag kunnen kinderen

Nu is het niet de bedoeling dat de kinderen

heel wat weg-eten. Voor een

dagelijks op de weegschaal moeten, maar een

basisschoolkind zijn ontbijt

beetje oplettendheid is wel geboden, zeker in

en lunch met volkorenbrood,

een tijd dat sporten aan banden is gelegd en

crackers, havermout of

kinderen veel online-onderwijs krijgen. Ze

muesli prima. Het Voedingscentrum adviseert

de super zitten er vol mee. Makkelijk, maar

zitten vaker dan ooit aan tafel of op de bank en

twee tot vier sneetjes voor een kind tussen

niet echt gezond.

zijn veel minder in beweging. Het ene kind is

de vier en de acht jaar en daarboven vier tot

gevoeliger voor overgewicht dan het andere,

zes sneetjes. Iedere ouder weet wel dat het

Genoeg drinken maar niet te zoet

maar geen enkel kind vindt het leuk als het ‘op

advies tussen de boterhammen humus of vis

Een kind moet gedurende de dag voldoende

dieet’ moet.

te stoppen niet altijd een succes is. Gelukkig

drinken. Zeker een tot anderhalve liter. Ook

kunnen notenpasta en pindakaas ook prima,

hier is suiker weer een boosdoener en daarom

Zorg er juist voor dat een kind voldoende eet

evenals niet al te vette kaas. Smeer daaronder

is frisdrank niet gezond. Een keertje kan,

halvarine of margarine. Af en toe smeerworst

maar kies liever voor water of thee. In light

Kinderen sowieso op rantsoen zetten is

of een plakje ham of appelstroop kunnen ook.

dranken zitten zoetstoffen en het zuur is

natuurlijk niet de bedoeling. Dan gaat het

enorm slecht voor het tandglazuur. Bovendien wennen kinderen dan aan die zoete smaak, dat

vaak honger. Iedere ouder kent dat wel. Het is

Avondmaaltijd: vermijd suikertoetjes

dan ook belangrijk dat het kind voldoende en

’s Avonds vormen groenten en aardappelen

zitten vaak maar liefst tussen de drie en vijf

vooral gezond eet en daardoor zo min mogelijk

en volkorenproducten zoals rijst en pasta

suikerklontjes. Verdunde diksap is nog een

snoept. Een open deur, maar staat wel als een

een goede maaltijd. Vis, vlees, ei en noten

mogelijkheid, maar niet te vaak. Halvolle of

huis. Hoeveel een kind nodig heeft, is lastiger

geven een extra een portie vitaminen en

magere melk of karnemelk passen ook prima

te antwoorden. Dat verschilt per kind en als

bak vooral in onverzadigd vet of olie. De

in een voedingspatroon van opgroeiende

een kind in een groeispurt zit, weten ouders

porties verschillen per kind, maar zoals

kinderen. Mag een kind geen zuivel, dan is

maar al te goed dat de boterhammen niet aan

het vroeger was: eet je bord leeg, is het niet

sojamelk een goed alternatief. Het is dan

te slepen zijn.

meer. Deskundigen menen dat een kind zelf

wel belangrijk dat het kind calcium en B12

alleen maar snaaien, want kinderen hebben

kan maar beter niet. In pakjes sap en zuivel

wel aangeeft als het geen trek meer heeft.

binnenkrijgt. Sommige sojadranken hebben

Tussendoortjes? Max vier

Kies vervolgens voor gezonde fruit- en

dat extra toegevoegd.

Het gaat erom dat ouders goed aanvoelen

zuiveltoetjes met zo min mogelijk of liever

hoeveel een kind (tussen de 4 en 13 jaar)

helemaal geen suiker. Vooral kindertoetjes uit

Staphorst Magazine

Zorg & Gezin

Illustraties: Voedingscentrum

11Saam Welzijn start met buurtbemiddeling in Dalfsen en Staphorst Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de buren. Is er toch sprake van onenigheid met elkaar, dan kun je binnenkort gebruik maken van Buurtbemiddeling, een nieuwe (en gratis) service van Saam Welzijn Dalfsen en SWS (Stichting Welzijn Staphorst). Met onpartijdige buurtbemiddelaars kun

krijgen we ruggensteun van drie ervaren

bemiddelaars in gesprek met beide buren. Ze

je dan een conflict uitpraten voordat dit

buurtbemiddelaars uit Zwolle.”

geven geen oordeel, maar gaan in gesprek en

escaleert. Het project wordt gefinancierd

stimuleren de partijen om zelf een oplossing

door de gemeente Dalfsen en Staphorst,

Voorwaarden

te vinden. Uitgangspunt is dat beide partijen

woonstichting VechtHorst en Vechtdal Wonen.

Buurtbemiddeling is geschikt voor

positief staan tegenover buurtbemiddeling.

Zij zullen bij overlast klachten de bewoners in

ergernissen tussen buurtgenoten in de

“Het werkt vooral preventief”, aldus Ivonne,

eerste instantie doorverwijzen naar het project

dagelijkse levenssfeer. Denk bijvoorbeeld aan

“Je kunt hiermee escalatie voorkomen, zodat

buurtbemiddeling.

geluidsoverlast, erfscheiding, overhangende

politie of justitie er niet aan te pas hoeven

takken, kleine vernielingen, pesterijen,

komen. Hoe eerder je buurtbemiddeling inzet,

Buurtbemiddeling is al jaren een beproefde

overlast door kinderen of huisdieren. Het

hoe groter de kans dat het werkt.”

methode in veel gemeenten in het land.

gaat om situaties waar in eerste instantie

Het startmoment in Dalfsen en Staphorst

geen politie of justitie aan te pas komt. In het

Meer informatie?

is afhankelijk van de ontwikkelingen rond

geval van ernstige agressie, crisissituaties of

Neem contact op met de coördinator

het coronavirus, legt coördinator Ivonne

conflicten binnen één huishouden worden

Buurtbemiddeling Dalfsen en Staphorst:

Saueressig uit. “We geven half maart een

andere hulpinstanties ingeschakeld. Als een

Ivonne Saueressig: T 06-39345740,

groep vrijwilligers een speciale training. Ook

aanvraag voldoet aan de voorwaarden, gaan de

e-mail: i.saueressig@saamwelzijn.nl

Humanitas Thuisadministratie helpt je om je leven weer op de rails te krijgen Veel mensen zullen in de problemen komen door de coronacrisis. Dat voorziet Antoinet Kootstra, coördinator van Humanitas Thuisadministratie. Humanitas ondersteunt kosteloos mensen bij het op orde brengen van hun (financiële) administratie. Het kan echt iedereen overkomen, weet zij

Een vrijwilliger van Humanitas biedt

“We bieden deze hulp altijd op basis van

uit eigen ervaring. “Als ik toen wist wat ik

praktische hulp, een luisterend oor en mentale

gelijkwaardigheid. Onze vrijwilligers staan

nu weet, had ik veel meer gebruik kunnen

steun. “Soms komen mensen er zelfs niet

naast hun deelnemers, nooit erboven Alles is

maken van allerlei potjes en regelingen. Vaak

meer toe om de enveloppen met rekeningen

erop gericht onze deelnemers zelfvertrouwen

spreken mensen eerst hun spaargeld aan,

open te maken. Als je het samen aanpakt,

te geven, zodat ze hun toekomst zelfstandig

gaan dan lenen en zoeken pas hulp als ze diep

is het beter te behappen. Ook helpen we bij

en met plezier tegemoet zien.”

in de schulden zitten. Maar wacht niet te lang

gesprekken over schuldsanering en wegen we

met hulp inroepen. Want er is meer mogelijk

samen af wat daarin haalbaar is.”

Meer informatie?

minimum, kan vaak kwijtschelding krijgen

Een begeleidingstraject duurt gemiddeld

Antoinet Kootstra, coördinator

van gemeente- en waterschapsbelastingen.

acht maanden tot een jaar. “Indien nodig

Humanitas Thuisadministratie

Ook zijn er veel regelingen voor kinderen,

kunnen we daarna zorgen dat andere partijen

Tel. 06 20 76 50 40

kleding en boodschappen.”

het overnemen”, zegt Antoinet Kootstra.

a.kootstra@humanitas.nl

dan mensen denken. Wie leeft op een sociaal

Staphorst Magazine

Zorg & Gezin

13Tennisvereniging Staphorst biedt jeugd mogelijkheid tot buitensport Veel sporters zitten momenteel thuis. Binnensporten is uitgesloten en competities liggen stil. Tennissen kan echter wel! Bij de vereniging in Staphorst heten ze dit nieuwe seizoen iedereen van harte welkom, van beginner tot gevorderde en van jong tot oud. Gaat verder op p. 17 Staphorst Magazine

Zorg & Gezin

15Vervolg van p.15

De tennisvereniging Staphorst groeit en dat is

Fanatieke recreatieve leden

competitie van start gaan. Laten we hopen

goed nieuws. “Het is natuurlijk fantastisch dat

Daarnaast ziet voorzitter Kho ook graag

dat dat vanaf juni alsnog mogelijk is. Dit blijft

er ondanks de coronacrisis gewoon getennist

dertigers en veertigers komen tennissen,

echter nog even afwachten.”

kan worden. Het is een heerlijke buitensport.

eventueel samen met hun kinderen. “De

Met z’n tweeën tennissen of met z’n vieren

gemiddelde leeftijd van de leden ligt nu wat

een dubbelspel spelen. Het kan allemaal,”

hoog. Prima, want het zijn allemaal fijne

Laagdrempelig kennismaken met tennissport

vertelt voorzitter Angela Kho enthousiast.

mensen die fanatiek recreatief tennissen. Zelf

Wat voorop staat is dat er veilig en

ben ik ook zo iemand. Maar we hebben hier

verantwoord getennist kan worden door jong

Het aantal jeugdleden laat echter nog wel

drie mooie gravelbanen. Die zien we graag

en oud. De vereniging wil leden welkom heten

te wensen over. “Jongeren hebben het nu

bezet.”

en ook mensen op een laagdrempelige manier

moeilijk. Er is weinig vertier en binnensporten

met de tennissport kennis laten maken.

is uitgesloten. De tennisvereniging nodigt hen

Zelf tennist Kho met een groepje vrouwen

Kijk op de website voor alle informatie over

van harte uit om eens te komen spelen. Voor

regelmatig op de baan. “Vorig jaar hebben we

lidmaatschap en leuke aanbiedingen. Of je nu

slechts vier tientjes mag je deze zomer, zonder

de hele zomer door getennist. Sommige leden

starter bent of een gevorderde tennisser.

meteen lid te hoeven zijn, twee maanden

tennissen tot ver in november. Totdat vorst

tennissen. Het zou echt leuk zijn als jongeren

zijn intrede doet, want daar zijn gravelbanen

Tennisvereniging Staphorst

hier vaker gebruik van gaan maken. In onze

niet tegen bestand.” Staat buiten kijf dat er

J.J. Gorterlaan 6, Staphorst

goeie tijd hadden we ruim vijftig jeugdleden.

vele weken getennist kan worden. Kho: “Wel

info@tvstaphorst.nl

Daar willen we weer naar terug. Er hoeven er

jammer dat het borrelen erna niet aan de

www.tvstaphorst.nl

maar een paar te komen en dan volgen er vast

orde is, maar dat mag de pret niet drukken.

meer.”

Normaal zou vanaf deze maand april de

Staphorst Magazine

Zorg & Gezin

17


Schrijven bij verlies geeft troost en waardigheid Schrijven over verlies kan enorm helpen in een rouwproces. Zowel bij het verlies van een dierbare als bij wie op korte termijn zelf afscheid van het leven moet nemen. Over autobiografisch schrijven en waardigheidstherapie. 18

Staphorst Magazine


Er worden overal in het land

onnuttig en dat kan leiden tot angstige

schrijfcursussen aangeboden die ook tijdens

laatste maanden. Iets dat voorkomen kan

een rouwperiode mensen veel kan brengen.

worden door het vertellen van hun verhaal

Toch is het belangrijk in dit geval te kiezen

en daarmee het delen van hun gevoelens.

voor een gerichte cursus onder leiding in een groepje met lotgenoten of gewoon

Een boekje gaf nabestaanden houvast in hun rouwproces

zelfstandig vanuit huis, als het lastig voelt

Hoogleraar psychiatrie Harvey Chochinov

om het verdriet met anderen te delen.

deed jaren geleden onderzoek aan de

van een (ervarings-)deskundige. Dat kan

universiteit van Manitoba in Winnipeg, Het voordeel van schrijven is dat het altijd

Canada. Hij is een vooraanstaand

kan, ook als je ’s nachts wakker wordt en

onderzoeker naar palliatieve zorg en deed

de slaap niet meer kan vatten. Bovendien

onderzoek naar de factoren die bijdragen

kan het vanaf iedere plek en in een eigen

aan een gevoel van waardigheid bij

tempo. Niets is goed of fout voor wie

kankerpatiënten die niet lang meer te leven

schrijft over zijn eigen verdriet, bijzondere

hadden. Hij ontwikkelde op deze manier

herinneringen, mooie momenten of wat je

de zogenoemde ‘dignity therapy’. Met een

die ander nog had willen zeggen.

tastbaar biografisch document hebben de mensen een prachtig bundeltje verhalen

Waardigheidstherapie: het levensverhaal op schrift

in handen dat over henzelf gaat en waar ze alles in kwijt kunnen.

Als je zelf een ziekte treft en weet dat het leven over niet al te lange tijd eindig is,

Na onderzoek bleek dat bij meer dan

doet een andere manier van schrijven

driekwart van de mensen hun waardigheid

zijn intrede: waardigheidstherapie. Jaren

was verhoogd en ruim zestig procent

geleden stond het volop in de belangstelling,

meende dat de laatste maanden van hun

maar lijkt wat te zijn weggezakt. Toch

leven hierdoor zinvoller waren. Bovendien

kan het een waardevolle aanvulling op

bleek bij tachtig procent van de patiënten

stervensbegeleiding zijn. Het woord therapie

dat het vooral de familie had geholpen.

klinkt zwaar, maar het komt erop neer dat

Cochinov: “95 procent van de familieleden

patiënten tijdens een aantal sessies met een

gaf aan dat de therapie de patiënt had

deskundige, bijvoorbeeld een psycholoog,

geholpen. Bijna 80 procent vond dat het

vertellen over de belangrijke gebeurtenissen

boekje over het leven van hun dierbare hen

in hun leven. Over hun emoties en gevoelens,

zelf had geholpen in hun rouwproces. 95

angsten en de zin van het leven.

procent van de familieleden zou het anderen aanraden.”

Die gesprekken worden opgenomen en vervolgens, in samenwerking met de

Een groot internationaal onderzoek

patiënt, bewerkt tot een samenhangend

volgde. In de Verenigde Staten, Canada en

verhaal. De schrijver of psycholoog werkt

Australië werd gekeken naar hoe zinvol de

Een verlies luidt veelal een lange periode

het uit tot een boekwerkje dat de patiënt nog

waardigheidstherapie is, gefinancierd door

van rouw in. Of het nu gaat om het verlies

eens kan nalezen en aan familie of vrienden

het Nationale Gezondheidsinstituut van

van een dierbare of bijvoorbeeld de eigen

kan geven. Het doel van deze therapie is het

de VS (National Institute of Health, NIH).

gezondheid. De eerste tijd verkeren veel

bewaren of verbeteren van het gevoel van

Cochinov bezocht meerdere landen om

mensen in een roes en weten ze emoties

waardigheid bij terminale patiënten.

zijn therapie toe te lichten. Een voordracht in Kopenhagen leidde jaren geleden tot

nauwelijks een plaats te geven. Maar dat verdriet moet ergens heen. Niet iedereen

Het komt vaak voor dat mensen aan het

de start van een onderzoeksproject naar

praat er even gemakkelijk over. Schrijven

eind van hun leven het gevoel hebben dat

waardigheidstherapie onder ruim tachtig

blijkt in dit geval veel mensen de ruimte te

ze er niet toe gedaan hebben, niets zinvols

Deense patiënten met als uitkomst dat deze

geven om het verdriet op een rustige manier

achterlaten en geen verschil hebben

therapie ook in andere palliatieve verbanden

tot uiting te brengen.

gemaakt. Ze voelen zich zwak, moe en

ingezet kan worden.

Staphorst Magazine

Uitvaart

19Monuta Endedijk maakt ruimte voor een waardig afscheid “Het draait in dit vak niet om zakelijk leveren, maar om relaties, om families”, zegt uitvaartondernemer Berendjan Endedijk. “Je stapt als onbekende binnen op één van de meest intieme momenten in iemands leven. Je bouwt in korte tijd vertrouwen op en je kunt het verschil maken door goed te luisteren. Dat maakt dit werk zo mooi en zo dankbaar om te doen.” Sinds Berendjan Endedijk per 1 januari 2018 van start ging als uitvaartondernemer voor Monuta heeft hij de lokale gemeenschap van Staphorst en omgeving goed leren kennen. En de inwoners hebben op hun beurt hém leren kennen als een betrouwbare partner om op terug te vallen bij het overlijden van een dierbare. “Er moet dan in korte tijd veel geregeld worden. Wij nemen deze zorg uit handen, zodat de nabestaanden meer tijd krijgen om rustig en waardig afscheid te nemen.” Staphorst is een gemeenschap waar nog veel ruimte is voor tradities en lokale gebruiken. Toch ziet Berendjan dat dit langzaam aan het veranderen is: “Thuis opbaren is hier van oudsher de traditie, ook omdat daar in

geraakt door iemand uit het vak die er met veel

(woon-)boerderijen vaak voldoende ruimte

passie over vertelde. Als uitvaartverzorger kun

voor is. Maar in nieuwbouwwoningen en

je echt iets betekenen voor de nabestaanden.

verzorgingshuizen is dat niet altijd goed

Langzamerhand verdwijnt ook het taboe

mogelijk.”

rond de dood; mensen gaan er meer over nadenken.”

Daarom biedt Monuta Endedijk in het Afscheidshuis in Rouveen een tweetal

Hij raadt gezinnen dan ook aan om er vooraf

24-uurskamers: een sfeervol, huiselijk

over te praten, ook zonder directe aanleiding.

ingericht afscheidshuis waar nabestaanden

“Je hoeft niet alles meteen vast te leggen,

op hun eigen wijze afscheid kunnen nemen

maar het is belangrijk dat je in grote lijnen

je bij Monuta verzekerd moet zijn” aldus

van de opgebaarde overledene. “De één steekt

weet wat de ander wil. Het kan achterblijvers

Berendjan. “Dat is niet het geval. Het gaat

een kaars aan, de ander luistert naar gepaste

tot steun zijn als alles op voorhand tot in

erom dat je iemand zoekt die bij je past en je

muziek en een derde neemt in stilte afscheid;

de puntjes is geregeld, maar het kan hen

op de juiste manier kan helpen. Het maakt

het kan hier allemaal in een veilige omgeving

ook beperken. Daarom is het mooi dat ook

daarbij niet uit hoe of waar je verzekerd bent”.

die comfortabel aanvoelt. En op elk gewenst

nabestaanden enigszins de ruimte krijgen.

Ook zonder directe aanleiding kunnen mensen

moment. De familie krijgt een sleutel en heeft

Ook zij nemen immers afscheid. Je zou hen

een vrijblijvend gesprek aanvragen over

daarmee continu toegang. ”

een Psalm, een Bijbeltekst of een lied kunnen

wensen en mogelijkheden.

laten toevoegen. Of een vorm van symboliek Berendjan Endedijk werkte voorheen

waarvan de familie vindt dat die past bij hun

Monuta Endedijk

in de bouwmarktsector. Toch kwam de

dierbare.”

Oude Rijksweg 452, Rouveen

opmerkelijke carrièreswitch niet onverwacht.

Tel. 038 - 204 03 08 / 06 - 4124 5853

“De mystiek rond de dood heeft mij altijd wel

Monuta Endedijk is er voor iedereen, zeven

info@monutaendedijk.nl

beziggehouden. Het kwartje viel toen ik werd

dagen per week. “Veel mensen denken dat

www.monuta.nl/vestiging/endedijk

Staphorst Magazine

Uitvaart

21Terug in de tijd Tegenwoordig kan en mag er veel rondom de uitvaart en de voorbereidingen hiervan. Een eeuw geleden zag het er heel anders uit. Er waren tradities en gebruiken die geacht werden te volgen. Een kort verhaal hoe het gegaan zou kunnen zijn. Grietje Boxem is verdrietig. Stil staat ze bij

worden in kennis gesteld – zij worden aangezegd.

de bedstee waar haar vader roerloos ligt.

Aan het einde van de dag is Reint niet meer vast

Hij is overleden. Dadelijk zullen een aantal

ter been. Overal heeft hij een borreltje gekregen.

buurvrouwen vader afleggen en het bed

Column

van nieuw stro voorzien. Moeder haalt het

Een paar dagen later is de groevedag. Vader

doodshemd vast onder uit het kabinet. Dat heeft

wordt ten grave gedragen. Iedereen is in het

Grietje al vaak zien liggen. Het is een wit knielang

zwart gekleed. Ook het paard dat voor vaders

hemd, dat aan de achterzijde helemaal open is.

eigen kar gespannen is, heeft een zwart kleed om.

Als ze goed kijkt ziet ze dat het gezegde ‘Een

De buurmannen dragen vader via de deur in de

doodshemd heeft geen zakken’ letterlijk zo is.

pronkkamer naar de kar. Dit is de eerste keer dat Grietje ziet dat deze deur wordt gebruikt. Alleen

Het is druk in huis. Alle buren zitten in de keuken

bij rouw en trouw gaat deze open.

en er wordt overlegd wie er gaat verluiden, wie

“Grietje moet de klok stilzetten. Ze vindt het een plechtig gebeuren. Voor vader heeft de klok immers geen functie meer.”

aanzeggen en neugen. De molenaar moet worden

Ineens valt het Grietje op. De buurmannen

ingelicht en iemand moet naar de timmerman.

hebben schoenen aan, in plaats van hun

Ook de taken op de boerderij worden besproken,

gebruikelijke klompen en ook zij zijn gestoken

wie bijvoorbeeld voor de koeien zorgt. Als de

in een zwart pak. Bij sommigen staan de knopen

rollen zijn verdeeld gaat ieder zijns weegs.

onder spanning. Het is hun goeie goed wat zij ook op hun eigen bruiloft droegen. Sommigen zijn

Moeder gaat buiten de luiken sluiten. 1 luik

in die tussentijd flink uitgedijd bemerkt Grietje

wordt uit de hengsels gelicht en tegen de muur

glimlachend.

geplaatst. Nu kan iedereen zien dat hier iemand is overleden.

Bij de begraafplaats wordt vader op de schouders gedragen en eenmaal bij het graf laten ze

Grietje moet de klok stilzetten. Ze vindt het een

hem met touwen in het graf zakken. Grietje is

plechtig gebeuren. Voor vader heeft de klok

verdrietig en stilletjes hoopt ze dat het snel klaar

immers geen functie meer. Voor hem bestaat er

is. Al de emotie heeft haar hongerig gemaakt.

geen tijd meer van jakkeren en jagen. Hij is uut de

Straks komt iedereen op de deel voor koffie

tied.

met een broodje die de buurvrouwen hebben klaargemaakt. Wat zal ze haar vader missen.

Als Grietje even later over het erf loopt ziet ze dat de molenaar de wieken van de molen in de rouwstand heeft gezet. De klokken luiden om aan

Gerda Habes

te geven dat haar vader is overleden. Buurman Jan haalt ondertussen de huusholtplanken van de deel om naar de timmerman te brengen, zodat hij er een kist van kan timmeren. Deze zal hij zwart Gerda Habes Uitvaartzorg

schilderen en er ijzeren hengsels aan maken.

De Wijk en omgeving Tel. 06 - 125 666 69

Reint loopt de buurt door en huis aan huis

uitvaart@gerdahabes.nl

vertelt hij dat vader is overleden. Er zijn mensen

www.gerdahabes.nl

die worden uitgenodigd – geneugd – anderen

Staphorst Magazine

Column

23Countus Staphorst lanceert startersdesk Voor velen lijkt de coronacrisis niet de beste tijd om voor jezelf te beginnen. Toch trekken sommigen juist nu de stoute schoenen aan, noodgedwongen of door een mooie kans. Countus stimuleert lokaal ondernemerschap en opent een speciale desk om starters sterk uit de startblokken te helpen. “Door financiële en fiscale beginnersfouten te vermijden, vergroot je meteen je kans op succes,” vertelt Nathalie Snoek. “Een open deur, waar soms te snel aan voorbij wordt gegaan.” Administratie, belastingaangiften en jaarrekeningen: ondernemers denken er vaak niet genoeg kaas van te hebben gegeten, laat staan dat ze erom staan te springen. Toch hoeft het niet ingewikkeld te zijn, zeker als starter. Je kunt je boekhouding uitbesteden of zelf oppakken, die keuze is aan jou. Ook is het automatiseren en digitaliseren van je boekhouding tegenwoordig vrijwel standaard en is de

“Vertel ons wie je bent, over je plannen en

naar een frisse blik op jouw ideeën en manier

administratieve verwerking daardoor

stel ons je vragen.” Tijdens het vrijblijvende

van boekhouden? Neem dan contact op met

eenvoudiger geworden doordat je

kennismakingsgesprek word je voorzien van

één van onze adviseurs uit de startersdesk.

automatisering het werk laat doen. Welke

tips en adviezen welke je echt verder helpen.

keuze ook bij je past, Countus vertelt je

Houd goed in beeld welke belastingen je

Onze adviseurs

over de aandachtspunten voor een goede

als ondernemer moet betalen, zodat je

Bert Kuijers

boekhouding. Op die manier ben je er zo min

voldoende geld apart houdt en niet achteraf

Nathalie Snoek

mogelijk tijd en geld aan kwijt.

verrast wordt. Maar vergeet ook niet gebruik

Gerdie Westenbrink

te maken van fiscale regelingen die er

Kosteloos sparren, zonder enige verplichting

speciaal voor startende ondernemers zijn.

“Iedereen begint klein. En Countus

Maak snel een afspraak

Tel. 0522 -23 59 50

investeert graag tijd in startende

Denk jij erover om voor jezelf te beginnen

staphorst@countus.nl

ondernemers,” legt Gerdie Westenbrink uit.

of ben je als startende ondernemer benieuwd

www.countus.nl

Staphorst Magazine

In Bedrijf

Countus Staphorst Achthoevenweg 28

25


Het nut van een website en webshop in coronatijd

Marketingbureau CliQi: zorg dat je online zichtbaar bent en zaken kunt doen! Dit is een artikel waar je als ondernemer een enorm voordeel uit kunt halen. Twee kwesties zijn daarvoor belangrijk. 1: vraag je als ondernemer af waar je nu staat en welke marketing- en communicatiemiddelen je tot je beschikking hebt richting (potentiële) klanten. B: vraag jezelf af hoe je in deze lastige tijd jouw bedrijf draaiende kunt houden en wat je daarvoor nodig hebt. Om beide vragen te beantwoorden is een heldere strategie nodig. Online Marketingbureau CliQi biedt jou daarbij ondersteuning om een online stroom van opdrachten op gang te brengen. Hoe? Dat lees je hier. Online ondernemen is de key waar het

stagneert, het stroomt niet en daar wordt het

momenteel allemaal om draait. Een

ondernemen niet leuker, laat staan lucratiever

ondernemer die met zijn tijd meegaat en

van.

• Er is (mogelijk) een webshop waarmee je jouw producten of diensten aanbiedt

Fysieke winkel, de loop is eruit

vooruit wil, doet er goed aan het online ondernemen te omarmen. De meeste

Dit wordt duidelijker als we de mogelijkheden

We weten allemaal dat een fysieke winkel in

ondernemers hebben een website, maar geen

om je product of dienst te verkopen in twee

deze coronatijd in de meeste gevallen maar

webshop of hebben wel een webshop maar

categorieën verdelen:

weinig oplevert. Jouw winkel was lange

die bereikt het publiek niet of nauwelijks. Dat

• Er is een fysieke winkel waar klanten

tijd gesloten en momenteel kun je maar

ziet eruit als stilstaand water. De business 26

terecht kunnen

mondjesmaat klanten ontvangen. Dat schiet

Staphorst Magazine


niet op. Het is als die stilstaande poel waar

Die vier pijlers zijn

reserveert hiervoor een budget en adverteert

je met een stokje een beetje beweging in

• Een goed werkende website die

vervolgens op zoekwoorden op Google of

brengt, maar zodra je die stok wegtrekt

gevonden wordt

bijvoorbeeld YouTube. Je zou kunnen zeggen

keert de stilte weer terug. Jouw bedrijf komt

• Goed vindbaar zijn in de Google zoekmachine

dat SEO organisch verkeer naar je website

hier op geen enkele manier werkelijk door

• Op een juiste manier gebruik maken

realiseert en bij SEA zet je dat bewust in gang

in beweging. De loop is eruit. De dynamiek ontbreekt.

van social media • Eventueel gebruik maken van verkoopplatformen als bol.com VD.nl,

Jouw online shop, waar vindt men die?

door middel van adverteren. In samenwerking met het Adwords Bureau van CliQi kun je met SEA optimale resultaten behalen.

fonq.nl enz.

Zet social media in

De oplossing is het creëren van een online

Laat jouw website voor je werken

Gebruik maken van social media is een derde

aanbod. Daar moet je even moeite voor doen

Wat is een goed werkende website?

pijler die van belang is om zichtbaar te zijn

en je website uitbreiden met een aantal

Een goed werkende website is een actieve

en mensen aan te sporen jouw website (en

landingspagina’s met producten. Die moeite

website. Een site die duidelijk aangeeft wat

webshop) te bezoeken. Een goed social media

heb je al genomen of wil je graag zo snel

je te bieden hebt, welke oplossing jouw

plan is een must. Regelmatig en structureel

mogelijk nemen. Jouw online winkel is dan

onderneming biedt voor het probleem van de

een post plaatsen met een goede inhoud en

een feit, maar ben je er dan? Een groot deel

klant. In één oogopslag moet dit helder zijn

de juiste verwijzingen is een specialisme

van de ondernemers denkt helaas van wel!

wanneer een klant jouw website bezoekt. Door

waarmee je het vertrouwen van mensen wint

middel van goede content en sterk beeld.

en je boodschap helder kunt weergeven. Ga

Helaas werkt het zo makkelijk niet, want

niet lukraak ‘leuke foto’s’ plaatsen. Die toffe

hoe weten klanten dat jij je producten online

Hoe komt die klant op jouw website?

foto van je mountainbikerit met je vrienden

aanbiedt? Een website alleen doet niet zoveel

We weten allemaal dat potentiële klanten als

door het bos is iets voor je privé-account. Met

(komen we zo op) en klanten moeten maar

eerste terechtkomen bij websites die hoog

een bedrijfsaccount bouw je een duidelijke

net weten waar ze jouw webshop kunnen

in Google gerangschikt staan. Dat wil jij ook.

feed op die jouw bedrijf herkenbaar en

vinden. Kortom; er is meer voor nodig om

Zoiets gaat niet vanzelf, daar zijn verwijzingen

zichtbaar maakt.

online je vleugels uit te slaan en de boel in

voor nodig verpakt in goed gerichte content.

beweging te brengen en vooral te houden.

Je hebt vast wel eens gehoord van de term ‘Content is King’, en dat is ook zo. Content

Ga voor een goed communicatie- en marketingplan

Bovendien is de ene webshop de andere

(tekst, foto, video) is er in vele soorten

Als het je nu al duizelt, begrijp je ook direct dat

niet. Het is enorm belangrijk dat het aanbod

en maten, maar in alle gevallen gaat het

je met een website of een website en webshop

helder wordt weergegeven, dat de betaling

erom exact te weten welke doelgroep je wilt

alleen er nog niet bent. Het is belangrijk met

van online aankopen soepel verloopt, dat de

aanspreken en met welke (heldere) boodschap.

een goed communicatie- en marketingplan de

administratie rond retourartikelen correct

coronacrisis te lijf te gaan en je onderneming

wordt afgehandeld, dat de voorraad middels

Optimaal vindbaar met SEO en SEA

online stevig neer te zetten zodat het weer

de online verkopen goed wordt bijgehouden

Wil je gevonden worden in Google dan is het

gaat stromen. Ook, of misschien wel juist, in

en ga zo maar door. En dan moet die online

belangrijk daar helder en duidelijk aanwezig te

coronatijd is het belangrijk doelen te stellen en

shop er ook nog goed en interessant uitzien.

zijn, liefst bij de bovenste drie. Daarvoor zijn

ervoor te zorgen dat jouw bedrijf groeien kan.

Ga er maar aanstaan. Dat is een bouwwerk.

SEO en SEA van belang. SEO staat voor Search

Via het internet, online!

Engine Optimization en houdt in dat de Google

Hoe moet het dan wel?

zoekmachine jouw website goed kan vinden,

Ondersteuning nodig? De experts van CliQi

Online marketingbureau CliQi kent het

daar een zekere waarde aan geeft en op een

staan voor je klaar om samen met jou het

klappen van de zweep en weet van stilstaand

goed zichtbare positie plaatst. Daarvoor is het

zoekverkeer van en naar jouw website en het

water een stromende rivier te maken die

belangrijk dat jouw website zo is samengesteld

aantal klanten en je omzet te doen groeien.

jouw online business een ware boost kan

dat deze de juiste zoektermen bevat, backlinks

Op die manier gaat jouw bedrijf een gezonde

geven. Hervoor zijn vier pijlers noodzakelijk

en meta-omschrijvingen heeft en ga zo maar

toekomst tegemoet.

die jouw onderneming zichtbaar maken en

door. SEO-specialisten bij CliQi weten jouw

zichtbaar houden. Je moet immers laten

website zo optimaal mogelijk in te richten.

weten dat je er bent, wat je te bieden hebt

CliQi Tel. 058-2037103

en duidelijk zijn over waar klanten terecht

Met SEA, Search Engine Advertising, genereer

info@cliqi.nl

kunnen. Iedere dag weer.

je eveneens verkeer naar je website. Je

www.cliqi.nl

Staphorst Magazine

In Bedrijf

27


Harke administratie en fiscaal advies: professioneel én persoonlijk, ook in de nieuwe huisvesting Per 15 maart jl. heeft Harke Administratie en Fiscaal Advies een ruim opgezet nieuw kantoorgebouw in gebruik genomen. Een pand in het hart van Staphorst, met een frisse uitstraling. Maar wat onveranderd blijft, is de aard van de dienstverlening. “We zijn en blijven een laagdrempelig kantoor. Onze klanten zijn gewend dat ze zo kunnen binnenlopen, zegt directielid Klaas Coster. “Dat zal ook in de toekomst zo blijven.” Harke is een administratiekantoor met een

“We hebben voortgebouwd op het bestaande

momenteel ruwweg in een verhouding

rijke geschiedenis in Staphorst en omgeving.

bedrijf, en sindsdien hebben we ons verder

van respectievelijk 40 en 60 procent. We

Het bedrijf bestaat al ruim veertig jaar en

ontwikkeld op de gebieden waar we altijd

hebben gespecialiseerde mkb- en agro-

bouwde in die tijd een goede naam op. Nadat

al sterk in waren”, zegt directielid Herman

adviseurs die exact op het hoogte zijn van alle

drie van de vier huidige directieleden het

Korterink. “Naast de administratieve taken,

ontwikkelingen in de sector. Daarnaast is de

bedrijf in 2013 overnamen van de naamgever,

die de basis van het bedrijf vormden, bedient

vraag vanuit de particuliere markt de laatste

zette de groei en ontwikkeling verder door.

Harke vooral de agrarische en de mkb-sector,

jaren toegenomen. Steeds meer mensen laten

28

Staphorst Magazine


hun privé-administratie en belastingaangiften door ons verzorgen. En als vierde specialisatie bedienen we ook non-profit organisaties”

Nieuwe huisvesting Tot voor kort was de organisatie gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Roelof Brinkstraat. Dat heeft men nu verruild voor de volledige benedenverdieping van het voormalige bankgebouw aan de Bergerslag 1. “Een kwaliteitssprong in onze huisvesting, maar vooral met belangrijke voordelen voor onze klanten”, zegt Simon van der Weerd, die enige tijd geleden als vierde lid toetrad tot het directieteam. “Het is goed bereikbaar, in het hart van het dorp, met ruime parkeergelegenheid rondom. Bovendien is het een goede zichtlocatie, die de bedrijfsnaam nog bekender zal maken.” meeste klanten zijn bij ons binnengelopen

Voortdurende bijscholing

Het genoemde drietal vormt samen met Wim

vanwege aanbevelingen van andere klanten.

Niet alleen de klanten bewegen mee, ook

Hamelink de directie van de organisatie.

Dat is van oudsher de beste en meest eerlijke

Harke zélf is voortdurend in ontwikkeling.

Harke telt nu 36 medewerkers. “Het aantal

vorm van reclame die je je kunt wensen. In

“Er verandert altijd veel in deze branche”,

werkplekken op deze nieuwe locatie is

de loop der jaren hebben we als organisatie

zegt Simon van der Weerd. “We volgen

uitgebreid; elke medewerker heeft nu zijn

ook zelf een groot netwerk opgebouwd in de

de ontwikkelingen op de voet, door

eigen werkplek”, schetst Klaas Coster. “De

wereld van banken en hypotheekverstrekkers.

bijscholing, cursussen en trainingen, onder

winst van deze huisvesting zit hem verder in

Ons werkgebied wordt globaal afgebakend

meer van de beroepsgroepen waar we bij

de representativiteit en het vloeroppervlak.

door de plaatsen Hoogeveen, Steenwijk,

aangesloten zijn. Maar ook via vakliteratuur

Alles is veel ruimer van opzet. Met name

Kampen en Oldebroek. Waarbij we het vooral

en van wat we oppikken in de praktijk.” Als

het aantal spreekkamers is toegenomen.”

van de regio moeten hebben. In Zwolle zelf

belastingadvieskantoor is Harke aangesloten

Herman Korterink vult aan: “Op onze oude

zijn we minder sterk vertegenwoordigd.”

bij het Register Belastingadviseurs (RB),

locatie zaten onze medewerkers in aparte

Een ander sterk punt, dat samenhangt met

de beroepsvereniging voor de mkb- en de

kantoortjes, maar dit pand heeft een veel

die laagdrempeligheid, is dat de medewerkers

agro-sector. Deze vakorganisatie behartigt de

opener karakter. De kantoortuinen zijn

graag uitleggen wat ze doen. “In begrijpelijke

belangen van de aangesloten leden richting

afgescheiden door glazen wanden, zodat je

taal”, aldus Klaas Coster.

overheid en politiek, maar levert ook veel

elkaar beter ziet en gemakkelijker weet te

vaktechnische informatie.

vinden. Deze overzichtelijke indeling is ook in

“Zodat klanten écht begrijpen waarom we iets

het voordeel van de klanten, want we kunnen

doen en wat dat voor hen oplevert. Daarnaast

Hoe zien ze de nabije toekomst? “We blijven

nu nóg sneller schakelen.”

blijft elke klant altijd één vast aanspreekpunt

doen waar we goed in zijn”, zegt Herman

houden, ook als deze voor achterliggende

Korterink. “Groei is niet ons belangrijkste doel.

Eerlijke reclame

informatie bij een collega te rade gaat.”

Als die er komt, willen we dat die geleidelijk

Korte lijnen en laagdrempeligheid

Simon van der Weerd vult aan: “Ook digitaal

verloopt. We willen bovenal herkenbaar en

waren altijd al de sterke punten van het

blijven we up-to-date en streven we er zelfs

toegankelijk blijven naar onze klanten toe.”

belastingadvieskantoor. “Klanten zijn van

naar om voorop te lopen. De meeste klanten

oudsher gewend dat ze hier gemakkelijk

pakken dat prima op. En mensen die daar wat

Harke Administratie en Fiscaal Advies

binnen kunnen stappen”, zegt Herman

moeite mee hebben, helpen we graag op weg.

Bergerslag 1, Staphorst

Korterink. “We geloven in persoonlijk contact,

Maar ook klanten die hun administratie nog

Tel. 0522 - 46 24 95

in netwerken. Door de jaren heen hoefden we

graag op papier bijhouden, kunnen we prima

info@harke.nl

weinig aan reclame en promotie te doen; de

bedienen.”

www.harke.nl

Staphorst Magazine

In Bedrijf

29


Bijker Boekhouden en Fiscaal Advies maakt het ondernemers gemakkelijk Bijker Boekhouden en Fiscaal Advies is een administratiekantoor dat zich met name richt op het regionale MKB en kan tevens je fiscale belastingaangiften verzorgen met de daarbij behorende fiscale adviezen. Ook het opstellen van kostprijsberekeningen, jaarrekeningen, overeenkomsten, contracten en begrotingen is bij Bijker Boekhouden en Fiscaal Advies in vertrouwde handen. Met een goede administratie heb je continu

de bankmuaties dagelijks worden bijgewerkt

ondernemers in het najaar op bezoek om de

inzicht in de winst, kosten en opbrengsten van

met een automatische bankkoppeling. Maar

cijfers en de ontwikkelingen te bespreken.

je onderneming. Daarnaast kan er makkelijker

ze kunnen er ook voor kiezen om het inboeken

Dan kijken we samen of we waar nodig

worden bijgestuurd en rekening worden

van inkoopfacturen uit te besteden. Met een

kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld extra

gehouden met bepaalde fiscaliteiten.

dashboard blijven ondernemers vervolgens

belastingvoordeel, of – bij hoge winsten –

inzicht houden in de omzet-, kosten- en

eventuele investering in personeel of het

Bijker Boekhouden en Fiscaal Advies maakt

winstontwikkeling. Omdat ik veelal met

overwegen van een andere rechtsvorm.”

het ondernemers makkelijk. “Je bepaalt zelf

vaste prijsafspraken werk, weten ze vooraf

hoeveel tijd je in de administratie steekt en

precies wat het kost. Bovendien groeit het

Bijker Boekhouden en Fiscaal Advies

wat je aan mij wilt uitbesteden”, legt Arjan

boekhoudpakket met de ondernemer mee.”

De Enk 24, Staphorst

Bijker uit. “Ondernemers kunnen via hun

Tel. 06 - 5095 1130

eigen portaal in de cloud bijvoorbeeld zelf

“Ik houd het kleinschalig en persoonlijk”,

info@bijkerfiscaaladvies.nl

hun inkopen inboeken en factureren waarbij

zegt Arjan Bijker. “Zo ga ik bij de meeste

www.bijkerfiscaaladvies.nl

30

Staphorst Magazine


De eindeloze mogelijkheden voor een prachtig droomhuis Duntep maakt dromen waar. De tel zijn we kwijt, maar feit is dat wij intussen heel veel mensen blij hebben gemaakt met hun droomvakantiewoning! Onze bungalows en chalets zijn verkrijgbaar in meerdere modellen en binnen één specifiek model zijn er weer heel veel varianten mogelijk. Onze ontwerpers en bouwers zorgen dat de vakantiewoningen

rustieke cottage? Alle Duntep chalets en bungalows zijn uniek!

tot in de kleinste details aansluiten op de individuele wensen

Op deze pagina’s laten wij een deel van de mogelijkheden zien.

van onze klanten.

Onze website geeft een uitgebreider overzicht.

In de showroom van Duntep krijgen de klanten een indruk

Duntep mobiele bungalows

van alle mogelijkheden. Van een L-vormige bungalow tot

Wethouder Wassebaliestraat 10, Staphorst

een rietgedekt chalet. Of een rechte woning met plat dak,

Tel. 0522 - 44 13 72

zonnepanelen en vloerverwarming. Een chalet met moderne

info@duntep.nl

uitstraling plus vide of bovenverdieping, of toch liever een

www.duntep.nl

Staphorst Magazine

In Bedrijf

31


Basiskleuren en natuur terug in ons interieur

Eeuwenoude okertinten zijn de trend voor 2021 Wie trends volgt als het gaat om kleur in zijn huis kiest dit jaar voor tijdloze natureltinten. Vooral oker staat aan de basis van een warm en harmonieus interieur. Deze basistint wordt gepresenteerd als nieuw,

houten vloeren en muren werden regelmatig

de buitenkant van huizen uit de zestiende en

maar eigenlijk is oker een oeroude kleur die

in een okerkleur of in een bruintint

zeventiende eeuw. Bentheimer is een zachte

in de middeleeuwen al in zwang was. Zo gek

geschilderd. Alleen voor stallen werd witkalk

okerkleur, licht geelbruin, die veel op gevels

is dat niet als je weet dat er in die tijd louter

ingezet om de muren een frisse tint te geven.

werd toegepast. De naam is afkomstig van

gebruik kon worden gemaakt van wat de

Aan deze witkalk werd in die tijd lakmoes

de steengroeves in het graafschap Bentheim

natuur te bieden had. Dan kwam je al snel bij

toegevoegd, een blauw-violet poeder dat in

in Duitsland, waar dit steen gewonnen werd

aardetinten uit zoals omber en gele en rode

een basische (waterig) oplossing blauw werd

als grondstof voor deze kleur. Veel houten

oker.

en in een zure oplossing rood kleurde. In

onderdelen van Amsterdamse grachtenhuizen

dit geval werd het blauw. Daar werd het nog

kregen deze kleur.

Eigenlijk is die kleur nooit weggeweest. In

frisser van.

oude huizen, vooral boerderijen, kom je dit kleurenpalet nog tegen. Balkenplafonds, 32

Muurankers werd zwart geschilderd. Op luiken Het oker komen we ook tegen op het hout aan

en deuren kwam zachtgroen terecht. Dit bleef

Staphorst Magazine


lange tijd de ‘trend’, alhoewel er in die tijd van

van Vicenza en het Afghaanse lapis lazuli,

Het laat zich raden dat ook de tube en het

een trend eigenlijk geen sprake was. Dit waren

inclusief bindmiddelen en gereedschappen

verfblik vanaf die tijd zijn intrede doen.

de kleuren en die werden jarenlang ingezet.

om je eigen verf te maken. Het gaat erom het

Synthetische verven werden samengesteld op

pigment te mengen met eigeel en lijm, het

basis van aardolie. Een groot verschil met de

In de achttiende eeuw werden de kleuren

zogenoemde tempera. Of pigment vermengd

glanzende diepere kleuren als een pigment

sprekender en kreeg het interieur een bonte

met lijnolie afkomstig uit lijnzaad. Als het je

vermengd wordt met lijnolie. In de twintigste

aanblik. Paarsrood, blauw en groen werden

al te ingewikkeld lijkt, kun je er een workshop

eeuw werd er meer en meer gekozen voor

veelvuldig toegepast. De gegoede burgerij

volgen.

verven op basis van water.

schroomde niet om ieder vertrek een andere kleur te geven naargelang de functie ervan.

Een verfwerkplaats van een schilder bestond

Kleuren krijgen een codering: RAL

Binnen zo’n ruimte werd er dan ook nog eens

in die tijd uit een ruimte met ladders en

Pas in de jaren zestig en zeventig van de vorige

flink met kleur gevarieerd. Een lambrisering

steigers. Brandijzers voor het afbranden

eeuw kwam meer en meer het witte interieur

kreeg een andere kleur dan de muur

van verf, puimsteen en schuurpoeder om te

in zwang. Geen kalkwit, krijtwit of (Hollands)

daarboven. Het plafond werd weer van een

schuren en verder waren er uiteraard veel

loodwit, dat weliswaar goed dekkend was

andere kleur voorzien, evenals de vloer en de

kwasten en ander gereedschap aanwezig.

maar zeer giftig. Langzaamaan werd wit uit

deuren.

Alsook sjablonen voor hout- en marmer-

zink en tin gewonnen. Inmiddels wordt het wit

imitaties. Hieruit blijkt wel dat de schilders in

synthetisch samengesteld. In alle mogelijke

die tijd ware kunstenaars waren.

schakeringen. Omdat er zo ontzettend veel kleuren werden

en deuren zijn intrede. Hollandse dorpen en

Per toeval wordt synthetisch verf ontdekt

steden werden er bekend om. Aan het einde

De behoefte aan meer kleur mondde

moest worden bedacht, kregen kleuren

van die achttiende eeuw deden binnen kleuren

uiteindelijk uit in de ontwikkeling van

ook een codering: het RAL-systeem. Het

als brons en olijfgroen (tegenwoordig weer

synthetische verf. Volgens de overlevering zou

werd in 1927 in Duitsland ontwikkeld en de

helemaal ‘in’), rood en meer helder okergeel

het de zeventienjarige William Henry Perkin

letters R A L staan voor: ReichsAusschuss für

hun intrede.

zijn geweest die in 1856 per toeval stuitte op

Lieferbedingungen. De klassieke RAL lijst

een kleur, naar aanleiding van een chemisch

bestaat uit 215 kleuren. Toen het systeem in

Verven wij tegenwoordig met gemak een

proces. Hij was aan het experimenteren met

1927 zijn intrede deed waren dat er nog maar

wand in ons huis in een andere kleur als

aniline afkomstig uit teer met de bedoeling

veertig. En het staat nog altijd niet stil. In 2020

we daar zin in hebben, in die tijd deed de

uit een chemisch proces het kleurloze kinine

werden op de internationale meubelbeurs in

‘huis- en decoratieschilder dat’. Vanaf dat

te maken. Kinine is een kostbaar medicijn dat

Keulen twee nieuwe kleuren gepresenteerd:

moment werd dat een heus vak. Deze schilder

wordt gewonnen uit de bast van de kinaboom.

RAL 9012 Reinraumweiss/Clean Room White

mengde zelf zijn verf en zijn kleuren, een

Een chemische variant zou welkom zijn. Als

en RAL 2017 RAL Orange.

tijdrovende klus. Pigmenten en bindmiddelen

hij het buisje waarin hij proefjes doet afdroogt

kwamen eraan te pas om de juiste kleur verf

ziet hij dat de doek de kleur paars laat zien.

Die laatste matcht geweldig mooi met oker,

aan te maken. Eind negentiende eeuw vond

Niet onbelangrijk want paars of purper was

dat komend jaar de trend is. De gelen en okers

dit meer en meer in kleine fabrieken plaats

van alle kleuren de meest kostbaarste omdat

uit het 2021 palet passen volgens de experts

met behulp van zogenoemde walsmolens. In

deze gewonnen moest worden van een slak

bij de natureltrend en natuurlijke materialen

de Zaanstreek stond een aantal verfmolens

uit de Middellandse Zee. De chemische versie

in ons interieur. De kleuren zouden bovendien

die zorgden voor een grotere productie van

kon nu veel goedkoper, sneller en in grotere

positiviteit en balans in een ruimte brengen.

verfstoffen, maar de kleuren waren beperkt.

hoeveelheden worden vervaardigd. Het viel

Een palet dat verwijst naar de vaardigheden

Tegenwoordig is verfmolen De Kat uit 1781

samen met de opkomst van de industrialisatie

en waarden uit het verleden, zoals het

een bijzonder historische plek en je kunt er

en de Britse industrie wist er wel raad mee,

ambachtelijke verf maken. Dat maakt zoiets

nog altijd pigmenten ‘uit die tijd’ kopen, ook

maar Perkin startte zijn eigen verffabriek

tijdloos en een basis waar we altijd op terug

via hun webshop. Denk aan kleuren als aarde

Perkin & Son, met het kapitaal van zijn vader.

kunnen vallen.

En toen was er het grachtengroen In 1830 deed het nog altijd bekende ‘grachtengroen’ op de buitenkozijnen, luiken

Staphorst Magazine

Wonen

ontwikkeld en daar allemaal een naam voor

33Profiteer van de lage rente De hypotheekrente is de laatste maanden weer verder gedaald. Wie nu een huis gaat kopen, profiteert van deze lage rente. Maar wie een paar jaar geleden zijn huis kocht, zal ook met interesse naar de huidige rente kijken. Door de lage hypotheekrente is het voor veel huizenbezitters namelijk rendabel om de hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker of om na te denken over het verbouwing of verduurzamen van je woning. Nieuwe woning

groter zijn dan eventuele kosten of een

Bij ons kun je al je vragen stellen over je

oversluitboete.

financiële situatie, je mogelijkheden en

aanpassen van je huidige hypotheek. Tijdens

over de huizenmarkt. Kun je nog wel huizen

Gehele hypotheek herzien

een fysieke afspraak, videochat of belafspraak

bezichtigen? Is het verstandig om nu te

Steeds meer huizenbezitters gebruiken de lage

kunnen we al je vragen en/of woonwensen

verhuizen? Kun je als ondernemer nog wel een

rente om de hypotheek in zijn geheel onder de

bespreken.

hypotheek krijgen?

loep te nemen. Past de aflosvorm nog wel bij mij? Verhuizen, verbouwen en voorbereiden

Vroegtijdig oversluiten

op je pensioen kunnen een aanleiding zijn om

Als jouw rentevaste periode bijna voorbij

de hypotheek aan te passen.

is, heb je geluk. De huidige rente is zó laag,

Arno Boxum De Hypotheekshop Staphorst-Nieuwleusen e.o.

dat oversluiten vaak zorgt voor lagere

Wij helpen je graag je te oriënteren op de

Rollecate 65-15, Nieuwleusen

maandlasten. Maar met deze lage rente kan

verschillende mogelijkheden bij de aankoop

Tel. 06 – 41 67 38 41

zelfs vroegtijdig oversluiten interessant zijn.

van je eerste of nieuwe woning, het verbouwen

nieuwleusen199@hypotheekshop.nl

De maandelijkse besparing kan namelijk

of verduurzamen van je woning of het

www.hypotheekshop.nl/staphorstnieuwleusen

Mulders Op Orde helpt startende ondernemers op weg Alleen de jaarrapporten of de belastingaangifte tot de volledige boekhouding en alles wat daar tussenin zit. Ondernemers – ook starters – kunnen bij Mulders Op Orde terecht voor alle mogelijkheden op administratief gebied. “In overleg kunnen we bepalen welk deel

ondersteuning bij het maken van een

heerst er bij Mulders Op Orde een informele

je als ondernemer zelf kunt of wilt doen

ondernemersplan of het aanvragen van

en collegiale sfeer. “En we hebben een

en wat wij voor onze rekening nemen”,

financieringsvormen. Bovendien kan het team

groot netwerk in Staphorst en Nieuwleusen,

zegt Carola Mulders. “Dat kan op veel

het hele jaar rond helpen bij de verschillende

waardoor we soms ondernemers met elkaar in

verschillende manieren: via app of e-mail,

soorten belastingaangiften, en ook hoe je

contact kunnen brengen, met voordelen voor

met de administratie bij ons op kantoor of

die het voordeligst kunt spreiden. Ook heeft

beide partijen.”

binnen uw bedrijf. Ook kunnen we via ons

Mulders een zelf uitgegeven boekje met tal van

gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma

tips voor starters.

online meekijken en assisteren. We kunnen

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend. Meer weten?

ondernemers zelfs op weg helpen met een

Een extra pluspunt van Mulders Op Orde

cursus van enkele zogeheten boekavonden,

is dat het team thuis is in uiteenlopende

Mulders Op Orde

waarin we uitleggen wat je zelf kunt doen.”

bedrijfstakken. “Zo weten we precies welke

Burg. Backxlaan 258, Nieuwleusen

regels binnen een bepaalde sector van

Tel. 0529 – 48 00 00

Voor startende ondernemers heeft Mulders

toepassing zijn en kennen we de wegen naar

info@muldersoporde.nl

Op Orde aanvullende services, zoals

subsidies en tegemoetkomingen.” Daarnaast

www.muldersoporde.nl

Staphorst Magazine

Wonen

35Makelaardij Brouwer: specialist in taxaties, maar ook thuis op de woningmarkt Brouwer Makelaardij en Taxatie is al ruim vijftien jaar een betrouwbare partner voor de aanen verkoop van onroerend goed; zowel woningen als bedrijfspanden. Daarnaast heeft het makelaarskantoor in IJhorst in de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd met taxaties van particulier en zakelijk onroerend goed. “Niet dat we daar bewust op uit waren. Het liep gewoon zo,” zegt makelaar en taxateur Klaas Brouwer over dat laatste. “Qua woningen hebben we nooit een heel grote portefeuille gehad, al is het aanbod altijd wel heel divers. Van een villa in Nieuwleusen tot een woonboerderij in Koekange of een tweeonder-éénkapwoning in Staphorst. De nadruk ligt daarbij op landelijk wonen; het is goed toeven in deze mooie omgeving.” Een taxateur woningen dient zich wettelijk te beperken tot een regio van circa twintig kilometer rond de vestigingsplaats, legt hij uit. “Maar voor taxatie van bedrijfspanden mag je een veel groter gebied bestrijken. Met name banken schakelen ons in voor onroerend goed in een groter gebied als Coevorden, Hardenberg, Emmeloord en Dronten. Bedrijfstaxatie is dan ook een specialisme; een

Ook de organisatie zelf is gegroeid. Klaas

Makelaardij in de kennis van het team. “Het

heel andere tak van sport. Er zijn vaak grotere

Brouwer was jarenlang een éénpitter, maar

is heel verfrissend om nieuwe kennis op te

bedragen mee gemoeid en het komt meer

de afgelopen jaren werd het team geleidelijk

doen, maar het is ook noodzakelijk om bij te

aan op specialistische kennis. Onderliggende

uitgebreid met meerdere medewerksters,

blijven,” zegt Klaas Brouwer. “De wet- en

cijfers, zoals bedrijfsresultaten, oppervlakte

zowel op full- als op parttime basis. Dat zijn

regelgeving verandert voortdurend. Zo is

en het doel waarvoor het pand geschikt is,

Leonie Jonkers (assistent woningmakelaardij),

er in juli dit jaar bij woningtaxaties sprake

spelen een belangrijke rol. Niet elke makelaar

Fabiënne Jager (assistent bedrijfsmakelaardij)

van eenvoudiger rapportage die voor de

is tevens beëdigd bedrijfstaxateur; dat geldt

en echtgenote Hillechien Brouwer

opdrachtgever beter leesbaar zijn, maar er

slechts voor ruwweg één op de vier.”

(boekhouding en marketing). Klaas’ dochter

staan wel meer gegevens in vermeld, zoals

Isabeau is als laatste erbij gekomen; zij volgt

eventuele zichtbare bouwgebreken. Dat is een

een opleiding tot makelaar/taxateur.

aanscherping ter bescherming van de koper,

Toch neemt het aandeel van bemiddeling bij aan- en verkoop van woningen toe in de

en dat is een goede zaak.”

orderportefeuille van Makelaardij Brouwer.

“Maar we blijven een kantoor met korte lijnen.

“We hebben de afgelopen jaren een netwerk

De klant heeft altijd snel contact met ons, we

Brouwer Makelaardij

en vertrouwen opgebouwd. Veel opdrachten

kunnen snel schakelen en zijn flexibel. Als het

Kerkweg 1, IJhorst

komen dan ook voort uit aanbevelingen van

nodig is, zijn we ook in de avonduren mobiel

Tel. 0522 - 244 002

klanten.”

bereikbaar.” Daarnaast investeert Brouwer

www.brouwermakelaardij.nl

Staphorst Magazine

Wonen

37De tuin zorgt voor een lichtpuntje aan de horizon We kunnen niet wachten! Laat de zon maar schijnen, de temperatuur oplopen en de bloemen bloeien. We gaan de tuin weer in. Daarom in dit katern aandacht voor alles wat met tuinen te maken heeft. Avondklok of niet, je mag tot laat in de avond in je tuin zitten. Een

Alles wordt een beetje mooier

zegen voor wie een tuin heeft, en anders mag het ook op het balkon.

Dankzij de tuin verschijnt er in deze nog altijd moeilijke tijd

Een hele geruststelling.

een lichtpuntje aan de horizon. Zon en gazon, tegels en terras, overkappingen en bbq’s, planten en bloemen… de wereld wordt er in

We gaan immers weer lekker los op de tuin in dit jaargetijde.

één klap mooier van. En daarmee krijgt onze mind een positieve boost.

Voorjaarskriebels trekken zich van corona niets aan. Dat is het mooie

Let maar op!

van de natuur. Ongeacht wat we bovengronds allemaal uitspoken, ondergronds is er van alles gaande dat zich door welke pandemie dan ook niet uit het veld laat slaan. De natuur is onze redding De natuur, hoe paradoxaal dat ook klinkt, is onze redding. En dat terwijl die natuur dus ook rare fratsen met ons uit kan halen als we virussen tot de natuur rekenen. Maar goed; we houden het positief want het voorjaar is bij uitstek het jaargetijde voor vrolijke vibes. De zon gaat schijnen en de regen ‘is goed voor de plantjes’. Daarom volop aandacht voor onze tuin. Of het nu gaat om planten, struiken of bomen. Tuinafscheidingen, buitenkeukens, pergola’s of graszoden. Ga de tuin in, geniet van wat er zich aandient of maak een plan om de tuin nog mooier te maken. Er komen immers maanden aan waarin we meer buiten kunnen zijn dan ooit.

Heerlijk lunchen in je tuin of op je balkon Zorg dat je klaar bent voor zonnige terrasuren, zwoele zomeravonden, bbq’s en dutjes in de hangmat. En niet alleen in de weekenden. Denk je als thuiswerker eens in dat je tussen de middag even een boterhammetje eet op je nieuwe terras of op je balkon. Of dat je je eerste ochtendkoffie nuttigt met je gat op je nieuwe gazon. En last but not least: de kinderen kunnen heerlijk buiten in de tuin spelen. Al dat gehang binnen behoort dan al snel tot het verleden en heus, dat zijn we ook zo weer vergeten als de zon zich vaker laat zien.

Staphorst Magazine

Tuinen & Buiten

39


Tuinen & Buiten Budget-Bestrating.nl presenteert innovatief beeldprogramma:

In één oogopslag een goed beeld van je nieuwe terras 40

Staphorst Magazine


De webwinkel en de organisatiestructuur van Budget-Bestrating.nl was altijd al voor een groot deel ingesteld op online bestellingen. Dus het was geen heel grote stap om gedurende de lockdown nog meer over te schakelen naar internetverkoop. Toch zet het bedrijf ook in dit opzicht een nieuwe stap. Een geavanceerd systeem laat precies zien hoe uw terras thuis eruit komt te zien met andere tuintegels of sierbestrating. “We hebben hier afgelopen jaar veel energie

veel zelf doen. Wij maken het laagdrempelig

Bestrating.nl is al jaren gehuisvest aan de

in gestoken”, zegt mede-eigenaar Erik

en gemakkelijk. Je hebt in één oogopslag een

Oosterparallelweg, maar op de achterliggende

Leusink als hij op het beeldscherm in de

goed beeld van het eindresultaat. Je ziet dit

weilanden verrijst nu in hoog tempo

ontvangstruimte laat zien hoe het werkt. “Je

soort ontwikkelingen ook wel elders, maar

Staphorsts nieuwste bedrijventerrein. “Toch

maakt thuis een foto van je bestaande terras

wij hebben het als een van de eersten omgezet

blijft er een brede strook tussen de nieuwe

en met een paar muisklikken kun je zien hoe je

naar onze markt en doelgroep. Hiermee

bedrijven en onze plek. Daarmee blijven we

terras eruit komt te zien wanneer je kiest voor

kunnen we naast de prijs ook concurreren op

ook in de toekomst goed zichtbaar op deze

een bepaalde bestrating. Je kunt gemakkelijk

andere facetten. Dat wordt steeds belangrijker,

locatie.” En dat niet alleen, er zijn plannen

de gekozen materialen en kleuren aanpassen

want het internet stelt klanten in staat om met

voor uitbreiding: showroom en kantoor

en instellen, zodat je goed kunt vergelijken.”

wat zoeken altijd de laagste prijs te vinden. Je

worden, waarschijnlijk nog in de loop van dit

Hij gelooft sterk in deze nieuwe ontwikkeling.

moet dus méér bieden dan dat.”

jaar, ondergebracht in een nieuw bedrijfspand

“Dit is echt de toekomst, zeker in een tijd

aan de achterzijde van het terrein.

waarin je, zoals nu, minder makkelijk ons

Inspiratie opdoen

bedrijf kunt bezoeken. Het is een stap vooruit,

Toch blijft ook het bedrijfsterrein belangrijk,

Budget-Bestrating.nl

want als je hier een mooie tuintegel of

waar de showroom ruim vijfhonderd varianten

Oosterparallelweg 45, Staphorst

sierbestrating aantreft, is het in de praktijk

van bestratingsmaterialen en tuintegels

Tel. 522-462462

toch nog lastig om in te schatten hoe dat er

biedt. “Hier kunnen klanten vooral inspiratie

info@budget-bestrating.nl

thuis zal uitzien. Net zoals je het effect van

opdoen”, zegt Erik Leusink. Budget-

www.budget-bestrating.nl

vloerbedekking soms lastig kunt beoordelen aan de hand van een staal. Met dit programma krijg je een totaalbeeld: je ziet het effect van een bepaalde steensoort of kleurstelling meteen over het gehele oppervlak.”

Internetbestellingen Het ruim opgezette bedrijfsterrein van Budget-Bestrating.nl biedt een grote keuze, maar het bedrijf aan de Oosterparallelweg scoort al jaren vooral op het gebied van internetbestellingen. Leveren gebeurd veelal via drop-shipment, maar bestellingen kunnen ook nu nog altijd worden afgehaald, hetzij bij Budget-Bestrating.nl, hetzij rechtstreeks bij de leverancier. In de regio rond Staphorst wordt het bestratingsmateriaal in overleg afgeleverd met een zelflossende bakwagen via lokale partner Redder Transport. “We zoeken altijd naar een toegevoegde waarde, iets wat anderen in deze sector niet hebben”, zegt Erik Leusink. “Veel bedrijven hebben wel een tekenprogramma waarmee je afbeeldingen in 3D kunt manipuleren, maar daarmee moet de klant toch nog heel

Staphorst Magazine

Tuinen & Buiten

41Kunstgras: altijd groener dan bij de buren! Naast PVC, laminaat en vloerkleden heeft GrootinVloeren zich sinds ruim een jaar nadrukkelijk gericht op de markt voor kunstgras voor particulieren. Bedoeld als efficiënte oplossing binnen de privé-woonomgeving. Bijvoorbeeld als onderhoudsvrije grasmat in de tuin of rond de speeltoestellen van de kinderen. “We zijn ertoe overgegaan omdat het een

“Maar”, zegt Bas, “wie een beetje handig

seizoensproduct is”, aldus Ruben Kin.

is, kan het ook zelf doen. Echt moeilijk

“Kunstgras is vooral in de lente en zomer in

is het niet; we geven zelf altijd de nodige

trek, terwijl pvc- en laminaatvloeren vooral in

tips & tricks. We hechten veel waarde aan

het najaar en de winter worden verkocht.”

goede adviezen en begeleiding. Dat wordt

GrootinVloeren levert ook kunstgrasmatten

gewaardeerd, dat merken we aan de reacties

voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld

van klanten. Ook projectontwikkelaars van

gebruikt op bedrijfsterreinen of op

nieuwbouwwoningen werken graag met ons

beursvloeren. Maar het wordt de laatste jaren

samen.”

vooral toegepast in de huiselijke omgeving. Met name in tuinen bij woningen in landelijke

Kunstgras hoeft geen dure aanschaf te

gebieden, waar meer ruimte is dan in de

zijn. Ze zijn er in een groot aantal prijs- en

steden. De voordelen zijn dan ook legio. Bas

productklassen. “Uiteraard zijn kwaliteit

somt op: “Het is vrijwel onderhoudsvrij. Er

en dikte mede bepalend voor de prijs”,

ontstaan geen plassen, wat met name ideaal

weet Ruben. “Hoe dikker de grasmat, hoe

is bij speeltoestellen. Bij natuurlijk gras

meer demping er optreedt.” Daarnaast

ontstaan daaromheen vaak de eerste diepere

is GrootinVloeren prijstechnisch vaak de

plekken. Grote kans dat de grond aan de voet

voordeligste aanbieder. Bas: “We houden

van de glijbaan ontaardt in een modderpoel.”

vrijwel geen voorraden aan, maar leveren

En, voegt Ruben er lachend aan toe, “met

veelal rechtstreeks via de fabrikant. Daardoor

kunstgras is je gras altijd groener dan bij de

hebben we lage overheadkosten en komen we

buren!”

op vergelijkingssites vaak als de goedkoopste

Ruime keus op de website Vanwege de coronamaatregelen was de showroom de laatste tijd niet toegankelijk voor belangstellenden. Maar Bas en Ruben hebben de alternatieve mogelijkheden de afgelopen tijd verder uitgebouwd. “Toen Ruben erbij kwam, maakten we werk van een uitgebreide website. Die biedt nu een nog beter overzicht van alle mogelijkheden”, vertelt Bas. “Ook telefonisch kunnen we veel toelichten en daarnaast kunnen we op afspraak altijd thuis langskomen, uiteraard met inachtneming van de RIVM-voorschriften. We kunnen dan stalen laten zien van materialen en kleurkeuzes. In overleg is er, zeker binnen de regio, veel mogelijk. We willen deze service graag voortzetten, want direct contact met de klant vinden we erg belangrijk.”

van Nederland uit de bus. Dat is ook de reden Standaard wordt er als basis circa vijf

dat onze website in een steeds wijdere regio

centimeter zand onder het kunstgras gelegd.

goed gevonden wordt. Zeker vanuit andere

Daardoor laat de grasmat veel beter water door

regio’s – soms zelfs vanuit België – komen

dan een natuurlijk grasveld. “Daardoor is het

klanten in eerste instantie op basis van de prijs

ook bij slecht weer vrijwel altijd begaanbaar. Je

bij ons uit.”

kunt er al heel snel weer op spelen als het weer opklaart.” Op de zandlaag komt vervolgens

GrootinVloeren

een zogeheten lijmband, die de grasstroken

Dek 13, Meppel

of –tegels naadloos aan elkaar hecht. Daar

Tel. 06 - 2621 4741

overheen komt dan weer een stabilisatiedoek.”

info@grootinvloeren.nl

GrootinVloeren biedt een legservice.

www.grootinvloeren.nl

Staphorst Magazine

Tuinen & Buiten

43


Huis en Tuin Meppel: allround vakman voor onderhoudsklussen Het naderende voorjaar is hét moment om de tuin een goede onderhoudsbeurt te geven. Jelle Rozema van Huis en Tuin Meppel verzorgt vrijwel alles op het gebied van tuinonderhoud: van snoeien tot winterklaar maken, maar ook het realiseren van kleine bouwwerken als pergola’s, vlonderterrassen, overkappingen of tuinhuisjes. “Niet iedereen heeft zin of tijd om de tuin

Jelle maakt daarbij veel gebruik van

gaan”, aldus Jelle. “Ik hoef bij het schilderen

goed te onderhouden”, weet Jelle. “In

Douglashout: “Het is het een mooie

niet te wachten op de timmerman als ik een

overleg met de klant kan ik eenmalige of

tussenvariant van vuren en grenen. De

verrot stuk hout in het kozijn tegenkomt. Zo

regelmatige onderhoudsbeurten verzorgen.

geelrood-achtige kleur past beter bij de tuin,

voorkom je dat het werk vertraging oploopt.”

Mensen kunnen bijvoorbeeld een abonnement

het is goed bewerkbaar, duurzamer dan

Naast de website toont ook de Facebookpagina

afsluiten om het gras regelmatig te maaien of

vurehout en minder prijzig dan hardhout.”

foto’s van recente projecten.

om de tuin winterklaar te maken. Het voorjaar

Naast full-service tuinonderhoud is Huis

is ook bij uitstek de tijd om het terras met een

en Tuin Meppel het aangewezen adres voor

Huis & Tuin Meppel

hogedrukspuit grondig te laten reinigen van

onderhoudsklussen aan de woning, zoals

Merelstraat 24, Meppel

alggroei. Daarnaast kan ik bouwwerken op

timmerwerk en schilderwerk aan gevels en

Tel. 0522 - 78 51 60 / 06 2248 1763

basis van een ontwerp realiseren, inclusief de

kozijnen. “Het voordeel van een allround-

info@huisentuinmeppel.nl

bijbehorende bestrating en afwerking.”

vakman is dat het werk gewoon door kan

www.huisentuinmeppel.nl

Hofstede Bos & Tuin gaat voor duurzaam en energieneutraal Een duurzame en energieneutrale aanpak hebben de toekomst, vindt Jan Hofstede van Hofstede Bos & Tuin. En dus geeft het bedrijf zelf het goede voorbeeld. Vanaf 2017 is het karakteristieke bedrijfspand

steeds meer een duurzaam karakter. “Zo

tuingereedschappen. De levensduur van accu’s

aan de Gemeenteweg verbouwd en uitgebreid.

hebben we onlangs een hovenier geholpen bij

wordt bekort als je ze lange tijd niet gebruikt.

Het dak is bedekt met 160 zonnepanelen en

het verduurzamen van zijn gereedschap. Het

En daarnaast is goede opslag belangrijk: niet

er is een luchtwarmtepomp geïnstalleerd.

aantal apparaten dat op een accu werkt, ging

in een vochtige omgeving en – afhankelijk van

“Daarmee zijn we zelfvoorzienend met

van 16 naar 80 procent.”

het voltage – altijd halfvol of meer.”

overhouden, leveren we terug aan het net. Je

Tegelijk is hij er eerlijk over naar zijn

Hofstede Bos & Tuin

bent dan op termijn altijd voordeliger uit.”

particuliere klanten: “Recycling van accu’s

Gemeenteweg 180, Staphorst

Hofstede is doordrongen van de urgentie:

is nog volop in ontwikkeling. En ik geef mijn

Tel. 0522 - 460799

“We kunnen niet doorgaan met het uitputten

klanten als advies mee: denk na over wat je in

info@hofstedebosentuin.nl

van de natuurlijke energiebronnen. Alles wat

de toekomst wilt. Want accu’s functioneren

www.hofstedebosentuin.nl

brandstof nodig heeft, doet iets met deze

het beste als ze regelmatig in gebruik blijven.

aardbol.” Ook de producten die Hofstede

Je doet er dus goed aan om uitwisselbare

levert voor bos- en tuinonderhoud krijgen

accu’s te gebruiken voor meerdere

ons stroomgebruik. En de energie die we

44

Staphorst Magazine


‘Een goed onderhouden tuin zegt wie u bent’ De mensen van hovenier Lucas Bloemberg stralen graag uit dat ze hun werk met plezier doen. “We zijn positief ingesteld”, zegt Lucas. “We willen onze klanten waar voor hun geld geven. Een goed onderhouden tuin zegt namelijk veel over wie je bent.”

Foto: Anja Hagedoorn Fotografie

De mensen van hovenier Lucas Bloemberg

werken. We zetten ons werkterrein af met

Naast losse opdrachten voeren ze ook

stralen graag uit dat ze hun werk met plezier

pionnen en dragen fluorescerende hesjes. Na

regelmatig terugkerend tuinonderhoud uit,

doen. “We zijn positief ingesteld”, zegt Lucas.

een klus laten we alles schoon en opgeruimd

zowel bij bedrijven als mensen die dat om

“We willen onze klanten waar voor hun

achter. Klanten waarderen dat zeer.” Goed

uiteenlopende redenen praktisch vinden. Ze

geld geven. Een goed onderhouden tuin zegt

luisteren en meedenken met de klant staan

kunnen dan een onderhoudscontract afsluiten

namelijk veel over wie je bent.”

eveneens hoog in het vaandel. “Indien nodig

met lage maandlasten.

werken we bijvoorbeeld ook op zaterdag. Met dertig jaar ervaring en een jonge

Bij een bedrijfspand, waar geluidsoverlast

ACTIE: Een opdrachtgever die dit uitgeknipte

medewerker, Aaron van der Aar, is Lucas

doordeweeks niet handig is, of op een

artikel inlevert, krijgt nu tijdelijk een plant

Bloemberg thuis in alle facetten van het

schoolplein, waar je kinderen geen onnodig

ter waarde van 10 euro cadeau.

hoveniersvak. Van aanleg en bestrating

risico wilt laten lopen. In overleg is er veel

tot tuinonderhoud, bladruimen en het

mogelijk.”

plaatsen van schuttingen. “We willen ons

Lucas Bloemberg Koningin Julianastraat 34, Staphorst

onderscheiden op kwaliteit”, zegt Lucas. “In

Na zijn opleiding aan de Middelbare

Tel. 0522-462173 | Mob. 06-21826279

vakkennis, creativiteit en materiaalgebruik,

Tuinbouwschool in Frederiksoord behaalde

lucasbloemberg@hotmail.nl

maar ook als het gaat om veiligheid en netjes

hij het diploma Vakbekwaam Hovenier.

www.lucasbloemberg.nl

Anton’s Bloemkwekerij: kleurenpracht met passie gekweekt. Voorjaarsbloeiers, zomerbloeiers, herfstbloeiers en vaste planten voor tuin en terras, groenteplanten en kruiden. Ze zijn in grote hoeveelheden en uiteenlopende soorten en kleuren te vinden bij Anton’s Bloemkwekerij. Sinds ruim een jaar heeft Anton Nikkels een eigen kwekerij van 2.600 vierkante meter aan het Zandspeur 81 in Nieuwleusen. Op de vroegere locatie van de tuinderij van Hein Mekelenkamp kweekt Anton zijn eigen hoogwaardige kwaliteit planten met prachtige bloemen. Bezoekers vergapen zich aan de kleurenpracht en reageren enthousiast! Anton heeft ruim 35 jaar specialistische

het belang van onze toekomst en bovendien

Er kan zowel contant als met pin worden

ervaring in het kweken en oppotten van

bereik je er goede resultaten mee”, zegt Anton.

betaald. Bovendien geeft Anton graag tips voor

planten en zomerbloeiers. In zijn woon- en

“Het voordeel van eigen kweek is dat je alles in

goede verzorging voor maximale bloei. Hij

geboorte plaats Nijbroek had hij al verkoop

eigen hand kunt houden, met goede voeding in

deelt graag zijn passie en kennis met andere

aan particulieren. Toen hij in Nieuwleusen de

speciale kwekersgrond.”

tuinliefhebbers en laat U graag meegenieten

mogelijkheid kreeg om het groter op te zetten

van de bloemenpracht.

en eigen producten te gaan kweken, greep hij

In de kas, waar ook Anton’s dochter Lisanne

die kans met beide handen aan. Anton kweekt

regelmatig meehelpt, kunnen de klanten zelf

Anton’s Bloemkwekerij

zijn zeer brede assortiment op natuurlijke

hun planten, hangpotten, wandhangers en

Zandspeur 81, Nieuwleusen

wijze met insectenbestrijders, zoals

opgemaakte bloembakken, potten en manden

Tel. 06 - 5040 6245

sluipwespen die bladluis bestrijden. “Dat is in

uitzoeken. Ook biedt hij aanplantservice

www.antonsbloemkwekerij.nl

Staphorst Magazine

Tuinen & Buiten

45
Prins Boom & Landschap: boomonderhoud en –verzorging Takken snoeien (‘innemen’) terwijl je hoog in de boom zit of op professionele wijze een boom vellen. Dat is het beeld dat veel mensen hebben bij een boomverzorger. “Maar dat zijn slechts enkele aspecten van wat Frank Anne Prins ‘een specialistisch vak’ noemt. Als erkend ETW’er (European Tree Worker) beheerst de jonge ondernemer inmiddels vrijwel alle facetten ervan. Nadat hij eerder bij een hoveniersbedrijf werkzaam was, startte Frank Anne Prins (nu 25) twee jaar geleden zijn eigen onderneming. “Ik ben uit mezelf nogal ondernemend. Dit zat er altijd al in”, zegt hij. Als zelfstandige zonder personeel schakelt hij wel regelmatig vakbroeders in om hem terzijde te staan. “Zeker als je op hoogte werkt, is de assistentie van een collega echt een must”, zegt hij. “Alleen al vanwege de veiligheid. Stel dat je in de klimlijn hangt en plotseling onwel wordt, dan moet er altijd iemand bij zijn die je omlaag kan helpen.” Prins Boom & Landschap doet alles op het gebied van boomonderhoud en –verzorging, zowel voor particulieren als voor gemeenten en instanties. “Van planten tot kappen”, vat Frank Anne samen. “Particulieren vragen

Frank Anne volgde een beroepsopleiding

begint vaak in april en mei, als eiken de eerste

mij bijvoorbeeld vaak om advies over de staat

tot ETW’er aan het PCB (Praktijk Centrum

jonge bladeren krijgen. Je kunt dan bomen al

van een boom. Op toegestuurde foto’s zie

Bomen in Apeldoorn en deed examen in

een maand of twee preventief behandelen,

je lang niet alles, dus meestal ga ik dan ter

België. Daarnaast volgde hij een aanvullende

de bomen worden dan bespoten met een

plaatse kijken of een boom nog te redden is of

opleiding aan hetzelfde instituut voor

biologisch bestrijdingsmiddel of een speciaal

dat je hem vanwege de veiligheid beter kunt

het certificaat voor het bestrijden van de

bacteriepreparaat waarmee je overlast tot

kappen. Allerlei zaken kunnen een indicatie

eikenprocessierups. “Dat is een relatief

tachtig procent kunt voorkomen. In een later

zijn: zwammen op of rondom de stam, weinig

nieuw onderdeel van mijn werk, maar

stadium kan ik wel zoveel mogelijk de nesten

bladmassa, scheuren in de bast of in de grond.

deze bestrijding wordt wel steeds van

weghalen. Soms door ze met een hoogwerker

Soms is ook nieuwbouw in de omgeving een

groter belang”. Met name in opdracht

uit de boom te zuigen, en soms door de

factor: dan kan het wortelstelsel beschadigd

van gemeenten, particulier en groot

nesten rond de stam op te zuigen en ze in een

zijn of is het grondwaterpeil opeens

groenbedrijven voorkomt en bestrijdt hij

opvangzak af te voeren. Ook klimmend kun je

aanzienlijk gezakt.”

nesten van de eikenprocessierups. “Dat

de nesten verwijderen door ze met lijmbussen in te spuiten en vervolgens de hard geworden klonten afvoeren. Ook daarna moet de omgeving goed schoon gemaakt worden, want het zijn juist de fijne, niet zichtbare haartjes die voor de meeste jeuk en overlast zorgen.” Prins Boom & Landschap Oude Rijksweg 267a, Rouveen Tel. 06 - 2985 9363 facebook.com/prinsboomenlandschap

48

Staphorst Magazine


PVC, laminaat en vloerkleed: GrootinVloeren geeft je woning sfeer Bas en Ruben Kin zijn niet verbaasd over de aanhoudende populariteit van PVC- en laminaatvloeren. Die zijn de laatste jaren trendy omdat ze tal van voordelen hebben. Het ziet er strak en toch natuurgetrouw uit, is geschikt voor intensief gebruik en vrij eenvoudig aan te leggen. En op beide gebieden heeft hun onderneming GrootinVloeren.nl een ruime keuze voorhanden. PVC of laminaat kan dus ook voor jouw woning

vlekbestendig, kras- en slijtvast en nagenoeg

kiezen kun je zelfs de kleuren van het interieur

de ideale oplossing zijn. Maar wat bepaalt nu

onderhoudsvrij. Ook hoeft de ondergrond

volledig laten samenkomen in het vloerkleed.

de keuze voor het één of het ander? Ruben

niet helemaal egaal te zijn bij het leggen.

Het kleed verbindt dan als het water de gehele

illustreert het met een voorbeeld: “Als je

Bovendien zijn ze allebei goed te combineren

woonkamer.” Of het nu voor de woon-, de

op beide je handen legt, voel je het verschil.

met vloerverwarming, al geleidt PVC de

kinderkamer, voor een thuiswerkplek of een

Laminaat voelt, net als tegelvloeren, kouder

warmte beter. Bas noemt nog een voordeel

kantoorruimte is, GrootinVloeren biedt een

aan. PVC is duurzamer, maar ook duurder.

van PVC: “Geluiden in de woonkamer worden

ruime keuze voor elk budget.

Maar weer goedkoper dan echt houten

door PVC sterker gedempt dan door laminaat,

vloeren, terwijl ze daar nauwelijks van te

maar dat is ook sterk afhankelijk van de ruimte

De website www.grootinvloeren.nl toont een

onderscheiden zijn. Daar kun je je keuze dus

waarin het toegepast wordt.”

ruim aanbod in diverse kleuren en motieven.

mede door laten bepalen.”

Standaard geldt voor elke vloer 15 tot 20 jaar

Vloerkleed of tapijt

fabrieksgarantie.

PVC- en laminaatvloeren lenen zich voor

En als de kamer toch nog hol klinkt, kun je dat

intensief gebruik. Dankzij de plak- en

effect grotendeels teniet doen met een mooi

GrootinVloeren

clicksystemen – zowel met stroken als met

vloerkleed of tapijt. Want ook daarin biedt

Dek 13, Meppel

tegels – zijn ze vrij eenvoudig aan te leggen.

GrootinVloeren een ruime keuze. “Een goed

Tel. 06 - 2621 4741

Tot voor kort werden ze veelal met een v-groef

gekozen tapijt is zeer bepalend voor de sfeer in

info@grootinvloeren.nl

geleverd, maar tegenwoordig zijn ze ook

een kamer”, aldus Ruben. “Ook hier kun je alle

www.grootinvloeren.nl

zonder zo’n groef verkrijgbaar, zodat er een

kanten mee op. Qua vorm – rond, rechthoekig,

volledig egale vloer ontstaat.

op maat gemaakt, hoog- of laagpolig – maar ook qua patronen en design”, aldus Ruben.

Beide vloertypen hebben veel praktische

“We hebben op onze website keuze uit

eigenschappen: het materiaal is vocht- en

honderden verschillende soorten. Door goed te

Staphorst Magazine

Wonen

49