DalfsenNet.nl Magazine | 2022 | #3

Page 1

DALFSENNET.NL MAGAZINE

#3 - 2022

Ontmoeten doe je in Trefkoele+

Aannemersbedrijf Riezebos, al zo’n 120 jaar kwaliteit en vakwerk

Win een introductievlucht, i.s.m. Aero Club SallandNog steeds een papieren magazine Je ontvangt wederom een papieren magazine van ons. Is dat bijzonder? Zo lijkt het tegenwoordig wel nu steeds meer magazines online ‘gaan’. Uit recent onderzoek blijkt echter dat offline magazines meer ‘raken en binden’ dan de online exemplaren. In een offline magazine blijken mensen ook langer te lezen en het gaat vaker rond zodat het door anderen eveneens gelezen wordt, de zogenoemde schaduwlezers. Dat is bij een online magazine veel minder het geval.

Colofon Een uitgave van 24Webvertising Print BV i.s,m, Stichting Dalfsennet

Contact Tel. 06- 1102 8189 magazine@24webvertising.nl

Redactie Twenty Four Webvertising BV

Echte liefhebbers spreken zelfs over de geur van een vers magazine en het knisperen van de bladzijden die je omslaat. Je even helemaal terugtrekken in het blad waar je voorkeur naar uitgaat is pure ontspanning. Een echt blad in handen hebben, dat net nog enthousiast op de deurmat plofte, voelt vertrouwd. Het is als de krant die misschien niet meer zo hip is als een online platform waarop je het nieuws kunt volgen, maar toch… Dan maar niet hip. Door het invoegen van QR-code in de advertentie is de link naar de online-wereld ook direct te leggen. Er zijn zelfs bedrijven, KLM bijvoorbeeld, die van hun online personeelsmagazine weer overstapten naar een offline exemplaar. Louter omdat een offline-blad een betere verbinding met het bedrijf en tussen het personeel bewerkstelligt. Het ligt in de bedrijfskantine, je praat er tijdens de lunch over met je collega’s zonder dat je daarvoor op je smartphone hoeft te kijken, neemt het in het weekend mee naar huis zodat je huisgenoten ook weten waar je de hele week uithangt. Een blad op papier wordt door iedereen in het gezin gelezen. Bovendien bewaar je een papieren magazine makkelijker en kun je het ook tussendoor nog eens wegleggen.

DE VOORKEUR VOOR PRINT Experts menen zelfs dat je in een papieren versie veel meer uit kunt pakken met lay-out, design en uitstraling. We doen ons best. Het geeft de burger (lees: makers van dit magazine) moed dat uit onderzoek blijkt dat maar liefst 88 procent van de mensen de voorkeur geeft aan print. Een groot deel van deze mensen geeft aan dat lezen van papier meer ontspannend is en je de teksten beter tot je kunt nemen. Met andere woorden; we gaan gemotiveerd en enthousiast verder met het creëren van dit magazine met in deze editie weer voldoende afwisselende en leesbare artikelen.

DALFSENNET.NL MAGAZINE

Julia van Bohemen Tekstbureau Hans Keesmaat

Verkoop Twenty Four Webvertising Print BV

Bladmanager Remko Volkers remko@24webvertising.nl 06- 1102 8189 Jarst Postma jarst@24webvertising.nl

Fotografie Hans Keesmaat, Johan Bokma

Oplage 13.000 huis aan huis in de gehele gemeente Dalfsen

Gedrukt door Grafistar

Verspreiding B&L verspreidingen, Hoogeveen

3Inhoudsopgave

Columns

BestuurdersCentraal: vrijwilligerswerk professionaliseren met coaches en experts p. 11

Vechtstede | p. 13

Landgoed Rechteren; het verleden, heden en de toekomst p. 18-19

Veelbelovend cultureel seizoen voor Kulturhus de Spil

Beauty & Body | p. 25

p. 27

Wat is rentmeester op een landgoed?

p. 28-29

DALFSENNET.NL MAGAZINE

Goudzwaard | p. 45

5


Ontmoeten doe je in Trefkoele+ Kulturhus Trefkoele+ is dè plek voor inwoners om elkaar te ontmoeten. Samen sporten, lunchen, biljarten, bridgen, zingen in het popkoor, schilderen of gewoon gezellig een kopje koffie drinken. Er kan van alles! PLUSCAFÉ HUISKAMER VAN DALFSEN Het Pluscafé is de huiskamer van Dalfsen en de hele week open voor iedereen toegankelijk. Voor de allerkleinsten is er een speelhoekje met boeken van de bibliotheek en speelgoed van de speelotheek. Voor degene die wil werken zijn er rustige werkplekken met wifi en stroompunten. En natuurlijk kun je er na het trainen of het spelen van een wedstrijd gezellig met je medesporters napraten. Elke maandagavond is er in Trefkoele+ het Saam eetcafé. Een team van vrijwilligers 6

weet elke week weer lekkere maaltijden te bereiden voor een aantrekkelijke prijs. Het eetcafé is er voor inwoners die graag andere mensen willen ontmoeten, of het gewoon gezellig vinden om er eens uit te gaan.

De enthousiaste medewerkers van het Pluscafé zorgen ervoor dat het je aan niets ontbreekt. Goede koffie, een lekker drankje of lekkere lunchgerechten. KUNST & CULTUUR Als kulturhus besteden we uiteraard ook aandacht aan kunst en cultuur. Zo vinden er maandelijks activiteiten plaats van het Cultureel Café, zoals lezingen en poëzieen literatuurochtenden. Daarnaast is er vanaf september bij ons voor het eerst een langdurige expositie te bezichtigen, met dank aan onze kunstgroep Trefkoele+. DALFSENNET.NL MAGAZINE


Ook kan je verschillende muziekinstrumenten leren spelen of leren dansen in het kulturhus voor jong tot oud. VOOR EN DOOR INWONERS Trefkoele+ is er voor de inwoners van Dalfsen. Een denktank van inwoners geeft ons advies over welke activiteiten gewenst zijn in ons kulturhus. Samen met inwoners organiseren we activiteiten zoals een tweedehands kinderbeurs in de herfstvakantie, een dorpsquiz of een expositie. Ook ideeën voor activiteiten? Kom dan eens langs voor een kop koffie! VOOR ALLE VRAGEN EN HULP In het kulturhus is het Infopunt te vinden om mensen te helpen met allerlei vragen. Je kunt er terecht voor informatie over wonen, (vrijwilligers) werk, zorg, welzijn en nog veel meer. Bijvoorbeeld over huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Medewerkers van het DALFSENNET.NL MAGAZINE

Infopunt helpen je ter plekke op weg of verwijzen door naar lokale partners. Ook is het mogelijk een cursus van Saam Welzijn of de bibliotheek te volgen om bijvoorbeeld beter te leren hoe een tablet werkt en wat je er allemaal mee kan. Of kom je licht eens opsteken bij de Historische Kring over de geschiedenis van Dalfsen. VAN JONG TOT OUD Trefkoele+ heeft aanbod voor alle leeftijden, zoals kinderopvang en peutergym voor de allerkleinsten,

kidsdance, de jongerensoos, diverse sporten voor alle leeftijden, een creacafé voor volwassenen, fit en vitaal 50+ en ouderenactiviteiten zoals koersbal. RUIMTE HUREN? In Trefkoele+ zijn verschillende ontmoetings- en sportruimtes te huur voor bijvoorbeeld overleggen, workshops, sportwedstrijden of grotere evenementen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. MEER INFORMATIE Meer weten wat er allemaal te doen is in Trefkoele+, of heb je ideeën voor nieuwe activiteiten? Kom eens langs, bel of mail naar 0529-432338 / info@trefkoeleplus.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.trefkoeleplus.nl voor de agenda en actieve organisaties in het kulturhus.

7

GEZIN

BestuurdersCentraal: vrijwilligerswerk professionaliseren met coaches en experts “De coaches en experts hebben we inmiddels. Nu hopen we vooral dat meer bestuurders gebruik gaan maken van dit kennis- en ervaringsplatform. Het is ook een goede manier om kennis die aanwezig is binnen de eigen organisatie te delen met anderen.” Dat zegt vrijwilligersmakelaar Ivonne Saueressig van het Vrijwilligerspunt Dalfsen over BestuurdersCentraal. Dit nieuwe platform wil (vrijwillige) bestuurders van verenigingen en organisaties ondersteunen bij allerlei vraagstukken die op hen afkomen. BestuurdersCentraal is een lokaal, regionaal en sinds kort ook provinciaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. Ze werken samen om de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen en ondersteuning aan te bieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen. Het Vrijwilligerspunt Dalfsen heeft al enkele goed bezochte informatieavonden, inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Zo gaf Jan Gjaltema een uiteenzetting over onder meer vrijwilligersen aansprakelijkheidsverzekeringen. Inmiddels zijn er ook al een tiental plaatselijke coaches en experts bereid gevonden om hun kennis en ervaring te delen. Organisaties als Beleef Nieuwleusen, maar ook SV Nieuwleusen,

met anderen. Maar ook gebruiken ter

BestuurdersCentraal is een regionaal

museum Palthehof en de Oranjevereniging

ondersteuning van bestuurders die tegen

platform, dat is ook opgezet in gemeenten

Dalfsen maakten al gebruik van de

vragen en problemen aanlopen.”

als Zwolle, Hardenberg, Twenterand,

mogelijkheden, waarmee ze onder

Hellendoorn, Borne en Deventer. “Als we

meer bestuurlijke vernieuwing hebben

Ze geeft wat voorbeelden: “Hoe houd

binnen de gemeente Dalfsen niet kunnen

doorgevoerd. Ivonne Saueressig en haar

je binnen een bestuur of binnen een

voldoen aan een specifieke vraag, kunnen we

Saam Welzijn-collega Judith Bos hopen

vereniging alle neuzen dezelfde kant op?

die ook breder uitzetten”, aldus Judith Bos.

dat meer verenigingen de mogelijkheden

Hoe leer je effectief vergaderen? Hoe

“De verzoeken die we krijgen lopen sterk

ontdekken.

stel je binnen een kleine club met veel

uiteen: van een eenvoudige vraag die snel

jeugdleden een vertrouwenspersoon

kan worden beantwoord tot een langdurig

“Van vrijwillige bestuurders wordt steeds

aan? Veel clubs worstelen met een

begeleidingstraject door een trainer, coach

meer professionaliteit verwacht op

vergrijzend of afnemend leden- en

of adviseur. Via BestuurdersCentraal is het

gebieden als financiën, visie en beleid,

vrijwilligersbestand. Coaches kunnen

allemaal kosteloos mogelijk.”

veiligheid, communicatie en ict”, merkt

je ondersteunen met bijvoorbeeld een

Ivonne Saueressig. “Er komt veel op hen

social media-campagne. Experts in

Meer informatie? Benader Ivonne

af, zeker met allerlei administratieve

verandertrajecten kunnen je helpen

Saueressig 06-39345740 i.saueressig@

regelingen, zoals onlangs het UBO-register

bij het doorvoeren van een rigoureuze

saamwelzijn.nl of kijk op www.

van de Kamer van Koophandel. Er is al

koerswijziging. Zo verhoog je de kwaliteit

vrijwilligerspuntdalfsen.nl (onder het kopje

best veel kennis voorhanden, maar via

van besturen en hun organisaties en kun je

‘Voor organisaties’). Clubs die zich willen

BestuurdersCentraal willen we die kennis

je taken verlichten, zodat je het langer en

aanmelden, kunnen op de website een

bundelen, beschikbaar stellen en delen

beter volhoudt.”

account aanmaken.

DALFSENNET.NL MAGAZINE

11Echtscheiding? Heb je wel eens aan mediation gedacht? Scheiden is doorgaans geen leuke bezigheid en een gevoelig onderwerp. Jullie hebben alles al geprobeerd om het tij te keren maar je staat nu toch voor een voldongen feit. Er moeten allerlei praktische zaken worden geregeld. Zoals “Wie blijft er in het huis wonen?’’ of “Hoe gaan we de omgang met onze kinderen regelen?”. Bovenal komen er allerlei heftige emoties aan te pas. Emoties die heldere afspraken tussen jullie in de weg kunnen staan.

“ Een ouder

In geval van een scheiding is een gang naar

Samen zullen we kijken naar wat de wensen

de rechter vaak een negatieve keuze en ook

en de mogelijkheden zijn. Het opstellen

helemaal niet direct noodzakelijk. Mediation

van een alimentatieberekening kan hierin

helpt je bij het zoeken naar oplossingen

helderheid bieden. Het doel is altijd een

vanuit de gedachte dat partijen samen

passende financiële afwikkeling, waar beide

streven naar optimaal haalbare afspraken.

partijen zich in kunnen vinden.

Door zorgvuldige toepassing van bewezen mediationtechnieken, blijven jullie respectvol

ERVAREN MEDIATORS

met elkaar omgaan. Ook al lijkt de situatie

Vechtstede Notarissen & Mediators kan

soms nog zo uitzichtloos.

jullie helpen met deze, soms complexe vragen. Mr. Christel Vogelesang is één van

KINDEREN

de mediators van Vechtstede Notarissen &

Als jullie uit elkaar gaan en jullie

Mediators. Christel is waarnemingsbevoegd

hebben minderjarige kinderen dan is

kandidaat-notaris en is sinds 2007

het verplicht om een ouderschapsplan

werkzaam als mediator. Essentieel voor de

een ouder,

op te stellen. Dit geldt sinds maart

dienstverlening van Vechtstede Notarissen

2009 ook voor ongehuwde ouders met

& Mediators is respect voor elk individu

ook na een

minderjarige kinderen. Het opstellen van

binnen een gegeven situatie. De vertaalslag

een ouderschapsplan bij een scheiding is

daarvan naar een juridisch correcte

vaak een emotionele gebeurtenis. Daarbij

vastlegging geeft jullie de zekerheid dat

gaat het ondermeer over de omgang met

jullie je zaken goed hebben geregeld.

blijft altijd

scheiding

de gezamenlijke kinderen. Hoe ga je dit vorm geven? Je wilt vooral, dat juist jullie

MEER WETEN?

kinderen, het minste last ondervinden van

Willen jullie meer weten? Neem dan gerust

de scheiding. Daarom wil je als ouder altijd

contact op met Vechtstede Notarissen

persoonlijk betrokken blijven. Een ouder

& Mediators. Tijdens een vrijblijvende

blijft altijd een ouder, ook na een scheiding.

kennismaking van een half uur, vertel ik

Mediation kan ook goede diensten bewijzen

jullie graag, hoe ik jullie verder kan helpen

als eerder ontstane regelingen, achteraf toch

in jullie specifieke situatie. Want door je

niet blijken te werken.

zaken middels mediation vooraf goed te regelen, wordt onenigheid in de toekomst

FINANCIËN

voorkomen. En dat is in een hectische

Vechtstede Notarissen & Mediators

Voor velen ontstaat er bij een scheiding

periode een zorg minder.

Hardenberg / Tel. 0523 - 261 941

een onzekere periode. Kan ik wel rond

Dalfsen / Tel. 0529 - 431 742

komen straks? Had je samen eerst maar één

Nieuwleusen / Tel. 0529 - 481 201

huishouden, na de scheiding zijn het ineens

info@vechtstede.com

twee huishoudens die financieel draaiend

www.vechtstede.com

gehouden moeten worden.

DALFSENNET.NL MAGAZINE

Christel Vogelesang 13GEZIN

Salon Images is een van de weinige Master Color Experts in Nederland Sinds enige tijd mag Salon Images zich Master Color Expert noemen. Eigenaar Sabine VersteegHuisman rondde onlangs een speciale opleiding van Wella Professionals af. “Voor onze klanten betekent het kort gezegd dat we voor geen enkele uitdaging op kleurgebied meer terugschrikken”, zegt zij. “We kunnen nu echt iedereen perfect helpen aan de juiste kleur.” Om deze erkenning in perspectief te plaatsen: Nederland telt slechts zo’n dertig salons met een Mastor Color Expert. Naast het leiden van Salon Images volgde Sabine hiervoor een opleiding van ruim negen maanden, met zowel theorie- als praktijkmodules. Ze mocht haar diploma in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst in Nieuwegein. “In principe kan elke kapper kleuren”, zegt ze. “Maar de theorie van deze opleiding gaat ontzettend diep in op het ontleden van kleuren, de chemie waarmee ze tot stand komen, de effecten op verschillende haartypen en vooral ook kleurpsychologie: hoe zien we kleur en hoe verwerken onze ogen het? Deze kennis is zó waardevol dat je in overleg met de klant tot vrijwel elk gewenst resultaat kunt komen.” Ze is vaktechnisch gezien nog zekerder van zichzelf geworden door deze opleiding, zegt ze. “Voorheen dacht ik bij sommige verzoeken echt wel eens: oei, dat wordt misschien wel moeilijk. Maar nu heb ik zo’n schat aan kennis en ervaring dat ik daar niet meer bang voor ben.” De opleiding omvat onder meer kleuren mengen, productkennis, creativiteit, kleurtechnieken, de chemische samenstelling van haarkleuren en de manier waarop bepaalde haartypen daarop reageren. “Als Master Color Expert kan ik nu nog meer een gepersonaliseerd advies geven aan mijn klanten.” Sabine (37) is hiermee één van de dertig Master Color Experts in Nederland. “Daar

“Ik ga nu mijn kennis overbrengen op mijn

op socials. Door middel van mooie foto’s

ben ik best een beetje trots op”, zegt

collega’s in de salon.”

worden de prachtige resultaten getoond die

ze. “Zeker als je bedenkt dat niet iedere

gecreëerd zijn door alle dames van Salon

kapster er zomaar aan kan beginnen. De

Salon Images in Nieuwleusen is sowieso

opleiding wordt voorafgegaan door een

een veelzijdige kapsalon, die ook uitstekend

toelatingsexamen, waar in het afgelopen

zijn in de nieuwste trends qua knippen

Salon Images,

jaar maar negen van de dertig kandidaten

en snijden, stylingstechnieken door de

Burgemeester Backxlaan 3, Nieuwleusen,

doorheen kwamen.” Voor de eigenlijke

stylingstools van GHD.. Met name kapster

t. 0529 – 426 615

opleiding slaagde ze met een 9 voor de

Janine is een expert op het gebied van krullen

e. info@salonimages.nl

praktijk en een gemiddeld cijfer van 8,3.

knippen. Salon Images is ook zeer actief

w. www.salonimages.nl

DALFSENNET.NL MAGAZINE

Images.

15GEZIN

KidZstijl maakt elke kinderkamer een stuk vrolijker Een unieke collectie vrolijkmakers vindt al enkele jaren vanuit Dalfsen zijn weg naar kinderkamers in heel Nederland en België. Met haar bedrijf KidZstijl levert Engelien duurzame muurstickers en meer muurdecoratie in wel veertig kleuren. Alles op maat gemaakt, naar wens van de klant. In principe is bijna alles mogelijk. De keuze is groot bij KidZstijl: hartjes, boompjes, treintjes, retro- of brandweerauto’s, bosdieren en nog veel meer. Maar ook collecties die zijn gebaseerd op de illustraties van Monica Maas uit Bobbi Beer. De afbeeldingen zijn te krijgen op muurstickers, posters, lampen en textiel. Alle producten van KidZstijl maak ik, Engelien, persoonlijk en op maat gemaakt. Het aanbod aan verschillende kleuren en maten is groot, waardoor er altijd iets te vinden is dat in en bij jouw kamer past.

OP BESTELLING Er wordt vaak gedacht dat ik heel veel voorraad heb liggen van alle producten die ik aanbied in mijn webshop. Maar ik maak vrijwel alles op bestelling vanuit mijn ontwerpstudio in Dalfsen. Daarbij kies ik bewust voor duurzaam materiaal: misschien iets duurder, maar

vinden van de juister afbeeldingen. Als

muurstickers kan je al heel snel een mooi

het materiaal is van hoge kwaliteit en

een kind bijvoorbeeld helemaal wég is van

patroon creëren om de muur van de

gaat jarenlang mee. Bovendien is het

treintjes, laat ik zien wat ik op dat gebied

babykamer of kinderkamer. En dat patroon

herplakbaar. Daardoor kun je met een paar

in mijn assortiment heb. Ik kan, na keuze

kan je helemaal zelf bepalen: in rechte lijnen,

simpele aanpassingen de kinderkamer laten

van de afbeelding, het ontwerp naar wens

of met speelse effecten, op verschillende

‘meegroeien’ met de ontwikkeling van je

aanpassen en in 2D of 3D uitwerken. We

hoogtes ten opzichte van elkaar.

kind. Het materiaal is geschikt voor vrijwel

richten ons dan op de kleuren en de grootte.

alle gladde oppervlakken, zowel behang als

Ik denk graag mee over de mogelijkheden,

Naast muurstickers biedt KidZstijl ook

gestucte muren.

zodat je echt een uniek design voor je

posters en textielproducten, zoals

kinderkamer krijgt, een ontwerp dat je

lampenkappen, ledikantdekens, speelkleden

nergens anders zult vinden.

en kussens. Elke muursticker, poster en

OP MAAT Ik vind het erg leuk om muurdecoratie op

textielproduct kan persoonlijk en uniek

maat te maken. Als ik een vraag binnenkrijg

PATROON

dan start de ontwerpfase altijd met het

Met een grote hoeveelheid kleinere

worden gemaakt voor jou. De website bevat allerlei inspiratietips en blogs. Persoonlijk advies krijgen kan ook. Mail je vraag naar info@kidzstijl.nl of maak een afspraak. Liefs Engelien van KidZstijl Kidzstijl Dalfsen, Nederland e. info@kidzstijl.nl w. www.kidzstijl.nl

DALFSENNET.NL MAGAZINE

17


Landgoed Rechteren; het verleden, heden en de toekomst Eerste vermelding; Kasteel Rechteren is gebouwd aan de oever van de Vecht en wordt al vermeld in 1230 als bisschop Willebrand van Utrecht aan Zwolle de stadsrechten met de daar bijbehorende rechten om stadsmuren te bouwen verleent, teneinde met succes de plunderingen van de huizen Voorst, Rechteren en Rutenberg te kunnen tegengaan. In 1320 dragen Herman van Voorst en zijn

Al in 1190 stond er een soort versterkte

DE 16E EEUW, EEN ROERIGE TIJD

neef Roderick het huis op aan de Bisschop van

boerenhoeve met de naam Rechteren vlakbij

De 16e eeuw was een roerige tijd voor

Utrecht. Hierdoor werd het huis een leen van

de plaats waar nu het kasteel staat. Om

Rechteren. In 1522 veroverde Hertog Karel van

de Bisschop en hadden de Van Voorsten het

de hof was een gracht met een aarden wal

Gelre Rechteren, dat in 1523 het hoofdkwartier

recht om het kasteel te versterken. Dit recht

aangelegd. Beide aanpassingen zorgden ervoor

werd van Jacob ten Starte die namens de

werd in 1326 weer bevestigd toen de zoon van

dat de hof beter te verdedigen was tegen

Hertog van Gelre rentmeester van Salland

Herman, Sweder van Voorst, beleend werd met

rovende bendes. Rechteren is het enige van de

was. Jacob ten Starte beval namens de hertog

Rechteren. De toren van het huis werd niet lang

middeleeuwse kastelen in Overijssel waarvan,

aan de kerspels van Salland, om alle pachten,

hierna gebouwd, in eerste instantie tot de helft

ondanks belegering, ontmanteling, ingrijpende

renten, tijnsen enz., eertijds verschuldigd

van de huidige hoogte.

verbouwingen en uitbreidingen belangrijke

aan de bisschop van Utrecht, nu aan hem op

delen zijn overgebleven. De donjon dateert uit

Rechteren te komen betalen, dat hierdoor het

Sweder laat drie kinderen achter, een zoon die

de 14de eeuw en het woongedeelte werd in de

administratief middelpunt van Salland werd.

jong is gestorven en twee dochters Luitgarde

15de eeuw gebouwd. De ringmuur die rondom

en Johanna. Luitgarde die zichzelf Vrouwe van

de burcht heeft gestaan is helaas verloren

In 1524 beval de Hertog zijn rentmeester de

Rechteren noemt trouwt in 1345 met Frederik

gegaan. Kasteel en landgoed bleven in de loop

Gelderse ruiterij te verplaatsen van Hattem naar

van Heeckeren, uit dit huwelijk stamt de huidige

der jaren in dezelfde familie. In mannelijke lijn

Rechteren. Deze ruiterij bestond uit ongeveer

familie van Rechteren Limpurg.

stamt het huidige geslacht Van Rechteren af

200 ruiters en paarden die vanuit Rechteren

Late middeleeuwen: uitbreiding van het

van de tussen 1231-1245 vermelde ridder

herhaaldelijk aanvallen op Zwolle uitvoerden. In

complex

Evert van Heeckeren.

november 1524 werd het kasteel belegerd door

18

DALFSENNET.NL MAGAZINE


GEZIN

de nieuw ingehuldigde bisschop van Utrecht,

huwelijk van Johan Evert Adolph met zijn nicht

Reinhard hielp ook het verzet dat zich in de

Hendrik van Beieren. Deze beschoot het kasteel

Sophia Juliana Florentina van Rechteren Almelo

Rechterense bossen hadden verstopt door ze af

met zwaar geschut, maar deze beschieting

in 1747 komen de heerlijkheden Almelo en

en toe van eten te voorzien.

richtte slechts beperkte schade aan. Wegens

Rechteren in één hand.

geldgebrek moest de bisschop de belegering

GROTE RESTAURATIE

al snel weer opheffen, zijn soldaten weigerden

DE 19E EEUW

Toen het Rode Kruis vertrokken was kon er een

zonder soldij verder te vechten.

De oudste zoon van Adolph Frederik Lodewijk

begin worden gemaakt met een zeer ingrijpende

erfde de heerlijkheid Almelo, zijn broer Jacob

restauratie van het hele kasteel.

In de hierna gehouden vredesbesprekingen

Hendrik erfde Rechteren. De belangrijkste

kwam onder andere kasteel Rechteren weer

ingreep van Jacob Hendrik was de bouw van de

HEDEN TEN DAGE

onder het bewind van de Bisschop van Utrecht

brug naar het plein.

Kasteel Rechteren werd tot oktober 2016

– hiertoe moest Overijssel een aanzienlijke

bewoont door Elisabeth Marguerite Carola gravin

schatting bijeenbrengen die aan de Hertog

DE 20E EEUW

van Rechteren Limpurg (1938-2016), dochter

betaald werd. Er werd overwogen door de

Na de dood van Jacob Hendrik in 1878 werd

van Adolph Reinhard Zeger graaf van Rechteren

Bisschop en de magistraten van de grote steden

hij opgevolgd door zijn enige zoon Adolph

Limpurg (1909-1962). Elisabeth Marguerite

om het kasteel af te breken zodat het geen

Zeyger van Rechteren Limpurg. Het voorhuis

Carola gravin van Rechteren Limpurg bleef

strategische rol meer zou spelen. Uiteindelijk

werd in 1898 voorzien van een extra verdieping

kinderloos en zij liet het kasteel en omliggende

werd er gekozen om de wallen te slechten. Het

bekroond met uitbundig steenhouwwerk en een

landgoed na aan een achterneef, Christiaan

huis en zijn landerijen keerde ook weer terug als

klokkentoren. Daarnaast werden de zadeldaken

Adolph graaf van Rechteren Limpurg. Reeds

leen aan Hendrik van Rechteren.

van de koetshuizen aangepast met trapgevels

in 2014 streek hij zijn met zijn echtgenote

De verdedigingswerken werden kennelijk niet

ook naar het ontwerp van Mutters.

en vier zoons vanuit Amsterdam neer op een

geheel gesloopt. In 1583 verzoekt Adolph van

Toen Adolph Zeyger in 1906 trouwde met

woonboerderij op het landgoed. Christiaan

Rechteren de Ridderschap en de steden van

Marguérite van Heeckeren van Enghuizen werd

van Rechteren groeide op het familielandgoed

Overijssel om 200 man voetvolk en 50 ruiters

het interieur grondig gerenoveerd. Zo werd het

Huize Almelo op en wist als geen andere welke

ter verdediging tegen de Spaanse troepen van

hele gebouw voorzien van centrale verwarming

inspanningen het kost om een omvangrijk

Philips de Tweede. Aan zijn verzoek is maar

en moderne communicatie middelen zoals een

cultuurhistorisch ensemble als zodanig voor de

ten dele gehoor gegeven zodat in mei 1584 het

belbord en later telefoon.

verre toekomst in stand te houden. Het landgoed

Kasteel in Spaanse handen viel. De Spaanse

omvat anno 2022 circa 1150 hectare grond,

bezetting van kasteel Rechteren duurde tot

Na de dood van Adolph Zeyger in 1918 is

waarvan circa 500 hectare landbouwgrond

1590. In 1591 werden alle verdedigingswerken

het huis voor langere tijd niet of nauwelijks

en circa 650 hectare uit bos- en natuurgebied,

op last van prins Maurits geslecht, zo verloor het

bewoond. De weduwe van Adolph Zeyger gaf

landschapselementen, erven en overige

kasteel haar strategische positie.

de voorkeur aan haar geboortehuis Kasteel

terreinen bestaat. Naast Kasteel Rechteren en

Enghuizen bij Hummelo, dat zij vererfde aan haar

bijgebouwen zijn er onder meer 13 woningen

DE 17E EEUW

tweede zoon Adolph Sweder van Rechteren

en zeven boerderijen op het landgoed aanwezig.

In de 17e eeuw maakte het gebouw weinig

Limpurg. De oudste zoon Adolph Reinhard

Ook het terrein van Foreco maakt onderdeel van

ontwikkelingen door; Johan van Rechteren

trok na zijn huwelijk met Carola Elisabeth van

het landgoed uit. Historisch gezien kwamen de

was meer op Huize Almelo gericht, dat hij

Lynden in 1937 in het zuidelijke koetshuis dat

inkomsten voor het landgoed voornamelijk uit

voor de familie wist te behouden na een lange

voor bewoning was verbouwd. Het kasteel was

verpachting van landbouwgronden, verhuur

rechtszaak met de familie Westerholt. Zijn zoon

inmiddels toe aan een totale restauratie maar

van woningen, erfpacht, bosbouw en jacht. De

Joachim Adolf volgde Johan op als heer van

deze moest door de oorlogsdreiging worden

kosten voor het onderhoud van het landgoed

Rechteren. Joachim Adolphs oudste zoon Johan

uitgesteld.

zijn, mede door de aanwezigheid van Kasteel

Zeger trouwde in 1685 als nieuwe heer van

Rechteren, diverse monumentale gebouwen en

Rechteren met Agnes Sofia van Raesfelt. Zij

DE TWEEDE WERELDOORLOG

vele landschapselementen, erg hoog en drukken

bracht aanzienlijke goederen en geld mee met dit

Het kasteel diende in de oorlog onderdak aan

zwaar op de exploitatie van het landgoed.

huwelijk. Johan en Agnes lieten het noordelijke

bejaarden uit Katwijk en Scheveningen. Het

Om het landgoed toekomstvast te maken

koetshuis bouwen, daarnaast lieten zij diverse

grafelijke gezin bewoont in deze periode het

zijn sinds 2017 plannen ontwikkeld om

kamers opknappen in het kasteel.

Koetshuis samen met hun butler.

enkele nieuwe woningen op het landgoed te

Bij tijd en wijle bood het kasteel onderdak aan

ontwikkelen en daarnaast diverse bestaande

DE 18E EEUW

een onderduiker: Henk van Gelderen, een Joodse

opstallen een andere bestemming te geven. De

In 1711 trouwt Johan Zeger’s zoon Joachim

student uit Amsterdam die in Hengelo als zoon

inkomsten die daarmee worden gerealiseerd

Hendrik Adolf met Amalia zu Limpurg. Met dit

van een textiel Fabrikant was opgegroeid, zat

dragen bij aan het onderhoud en de versterking

huwelijk werd Joachim Hendrik Adolph verheven

in Amsterdam in het verzet. Er ontstond een

van het landgoed, zodat het ook voor

in de Duitse gravenstand, tevens werd de naam

vriendschap, de student en de graaf hebben

toekomstige generaties mogelijk wordt om het

Limpurg aan de achternaam toegevoegd.

vaker ondergedoken gezeten in een geheime

als een geheel in stand te kunnen houden.

In 1714 wordt een smeedijzeren toegangshek

kelder van het kasteel, op een paar veldbedden

met zandstenen pijlers gemaakt. Met het

met een kaarsje en een fles wijn. Adolph

DALFSENNET.NL MAGAZINE

K.J. Meijer rentmeester, voor DalfsenNet 19Creëer ‘je mooiste ik’ met SJANNE Al weer zeventien jaar geleden switchte ze van ontwerpster naar een eigen modewinkel. Een goede keuze. Niet alleen voor Jeannet zelf, maar ook voor de talloze tevreden klanten die sindsdien hun weg naar de winkel vinden. Tegenwoordig vind je SJANNE niet alleen aan de Prinsenstraat 3b in Dalfsen, maar ook op sociale media. Als inspiratiebron voor wat er allemaal mogelijk is. ‘Mode moet bij je passen, het moet je persoonlijkheid benadrukken,’ zegt Jeannet Pierik, eigenaresse van modewinkel SJANNE. Met haar grote liefde voor ontwerpen en stylen, wil ze vooral mensen gelukkig maken. Het mooiste in iemand naar boven halen. De basis leerde ze aan de modevakschool, de fijne kneepjes van het vak in de tijd dat ze haar eigen label ging ontwerpen. Tegenwoordig inspireert ze haar klanten ook door live te gaan op Facebook en Instagram. ‘Met deze nieuwe bron kun je zoveel mensen bereiken,’ legt ze uit. ‘Na zo’n live moment loopt het vaak direct storm in de winkel en zijn bepaalde items ook heel snel uitverkocht.’

‘Mode moet bij je passen, het moet je persoonlijkheid benadrukken’

zodat we het mooiste boven kunnen halen

restyling. Niet alleen de mode verandert

en ze kunnen laten zien wat kleding met je

namelijk, ook jijzelf verandert. Denk maar aan

doet.’

een andere kleur haar, of de veranderingen van je lichaam. Iedere vrouw heeft haar eigen

Bij SJANNE geloven ze vooral in fysiek

prachtige persoonlijkheid, en met de goede

winkelen. ‘Gun jezelf dat moment,‘ zegt

combinaties, de juiste tips en adviezen komt

Inmiddels is SJANNE gegroeid. ‘We zijn

Jeannet. ‘Dat is niet alleen veel fijner, maar

het nog beter tot zijn recht.

groter en professioneler geworden,’ zegt ze,

ook duurzamer. Geen heen en weer sturen

‘maar we hebben ook meer personeel zodat

van kleding, maar gewoon direct zien hoe het

Ben je druk en wil je liever gaan shoppen

ik kan doen waar ik goed in ben. Ook zijn we

staat.’ Het meest blij worden ze van klanten

wanneer het jou uitkomt? Dan bel of mail

niet meer de ‘laagjes’ winkel. De collectie is

die terugkomen omdat ze zo blij waren met

je met SJANNE en gaan ze voor jou open

veranderd, de mode is veranderd en onze

de vorige aankoop. Of omdat een vriendin zo

op het tijdstip dat het beter past. Vaste

klanten zijn steeds meer gebaad bij meer

goed geslaagd is. ‘Dat is natuurlijk de kers op

klanten hebben een streepje voor, meld je

exclusiviteit. Wij zijn eigenzinnig en houden

de taart,’ zegt ze lachend.

je via de website www.sjanne.nl aan voor

van klanten die zich niet alleen maar laten

de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte

leiden door het modebeeld. We helpen ze

Ik denk dat ons ‘geheim’ vooral zit in het

gehouden van activiteiten en mag je als

graag uit te vinden wat echt bij hen past

feit dat we veel merken door elkaar laten

eerste profiteren van de opruiming. Als

zien. We zorgen er altijd voor dat we een

VIP spaar je punten in het puntensysteem

korte inkoopperiode hebben waardoor we

waardoor je jezelf af en toe een beetje extra

precies weten wat we ingekocht hebben en

kunt verwennen.

makkelijker merken onderling kunnen mixen. Daardoor kunnen we anders stylen.

SJANNE Prinsenstraat 3b, Dalfsen

DALFSENNET.NL MAGAZINE

ONZE EXTRA’S

t. 0529 - 436908

Naast adviezen in de winkel, kun je bij

w. www.sjanne.nl

SJANNE ook terecht voor een complete

f. facebook.com/sjannedamesmode/ 21ZORG

Fysiotherapie Dalfsen start op 5 oktober met de valpreventiecursus Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. Het risico op een val neemt toe met de leeftijd. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Gerichte valpreventie is daarom belangrijk. In 2020 liepen 76.800 65-plussers ernstig letsel op door een val, zoals een fractuur of hersenletsel, 36.700 van deze ouderen werd om die reden opgenomen in het ziekenhuis en 13.300 ouderen werden tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis. De directe medische zorgkosten van valongevallen bedroegen in 2020 al ruim 1 miljard euro. De komende jaren zal het aantal valongevallen alleen maar toenemen als gevolg van de vergrijzing. Daarmee zullen ook de kosten verder stijgen naar 2.7 miljard euro in 2040. Toch nemen weinig ouderen maatregelen om vallen te voorkomen, bijvoorbeeld omdat zij zich niet bewust zijn van hun valrisico of er niet over willen nadenken. Valpreventie is noodzakelijk om het aantal valongevallen

werken wij ook met andere disciplines samen

Elk jaar organiseert Veiligheid.nl de landelijke

te verminderen. Er is veel wetenschappelijk

om het valrisico te verkleinen. Door kracht,

Valpreventieweek. Dit jaar is dit van 3 t/m

bewijs over hoe het valrisico bij ouderen

coördinatie en balans te trainen kan de kans

9 oktober. Tijdens deze week besteden zij

verminderd kan worden waardoor ouderen

op een val verkleind worden. Dit doen wij door

samen met landelijke partners en lokale (zorg)

langer zelfstandig en vitaal blijven.

de cursus “Vallen Verleden Tijd” aan te bieden.

professionals aandacht aan bewustwording

Dit is een wetenschappelijk onderbouwd

en kennisverspreiding over valpreventie. In

ER ZIJN VERSCHILLENDE INTERVENTIES BESCHIKBAAR ZOALS

programma waarbij er wordt gewerkt met

deze week start Fysiotherapie Dalfsen ook met

verschillende oefenvormen waaronder; het

de valpreventiecursus op woensdagmiddag

Valpreventieve beweeginterventies:

aanleren van valtechnieken, het naar de

5 oktober. Deze cursus wordt door 2

uitdagende oefeningen voor de balans,

grond gaan en weer overeind komen, wat

fysiotherapeuten gegeven en omvat 10 lessen

minimaal 3 uur per week en voor langere

gebeurt er als men valt en waar op te letten

van 1.5 uur die wekelijks plaats gaan vinden.

periode. Het is belangrijk dat ouderen

als men valt. Daarnaast maken wij gebruik

ook blijven bewegen als de interventie is

van de hindernisbaan waarbij situaties uit

Voorafgaand aan deze cursus vindt er een

afgelopen.

het dagelijkse leven worden nagebootst,

individuele intake plaats en na afloop een

Huis en omgeving aanpassen

hierbij gaat het erom gevaarlijke situaties te

individuele evaluatie. De cursus is geschikt

Beoordeling van medicatie en

herkennen en hoe hierbij te handelen. Het

voor deelnemers die minimaal 15 minuten

aanpassingen van medicatie

sport- en spel programma is gericht op het

zonder loophulpmiddel kunnen lopen.

Visusproblemen aanpakken

uitvoeren van dubbeltaken waarbij rekening

Naast deze groepslessen bieden wij ook

Voetproblemen aanpakken en zorgen

gehouden moet worden met andere cursisten

individuele valpreventietrajecten aan.

voor goed schoeisel

en met de ruimte waarin men zich bevindt.

Voedingsinterventies, bv. het aanpakken van ondervoeding onder begeleiding van

Deze cursus is erkend door zorgverzekeraars,

een diëtist

zij hebben er veel baat bij als de zorgsector

BENT U WEL EENS GEVALLEN OF BENT U BANG OM TE VALLEN EN WILT U MEER WETEN OF DEELNEMEN?

Het geven van voorlichting over wat je

goed is georganiseerd en er kwalitatief goede

Neem dan contact met ons op voor meer

kan doen om vallen te voorkomen

zorg wordt geleverd. Enkele zorgverzekeraars

informatie; Fysiotherapie Dalfsen tel.nr. 0529-

vergoeden de erkende valpreventie-

431609 of mail info@fysiotherapiedalfsen.nl

Fysiotherapie Dalfsen heeft de expertise in huis

interventies (deels) uit het aanvullend pakket.

U kunt vragen naar Hilde Jansen en Anneke

op het gebied van valpreventie en uiteraard

Wij kunnen u hierover informeren.

Broersma.

DALFSENNET.NL MAGAZINE

23ZORG

Nieuwe locatie! Van jongs af aan wist ik al dat ik iets in de beauty branche wilde doen. Dit heb ik dan ook jaren lang met passie gedaan tot het tijd werd voor mijn eigen praktijk. In 2020 ben ik begonnen met Beauty & Body Clinics, gevestigd aan de Molenhof. Na 2 super jaren, ben ik daar uit het jasje gegroeid. Per 1 oktober geeft Hairstyling Mariël mij de kans om op de eerste verdieping in haar pand mijn dromen verder te ontwikkelen. Ik heb hier enorm veel zin in en ontvang jullie dan ook graag vanaf 1 oktober op mijn nieuwe locatie!

COLUMN

"U bent van harte welkom op 10 oktober voor de openingsavond"

En om dit allemaal te vieren heb ik 3 mooie aanbiedingen samengesteld. 1. 2.

3.

Cryolipolyse behandeling. Normaal 275,nu voor het speciale tarief van 225,Microneedling behandeling. Nu 2 behandelingen en de 3e behandeling krijgt u van mij cadeau. Gezichtsbehandeling 60 min. Normaal 64,- nu voor het speciale tarief van 50,-

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op 10 oktober voor de openingsavond. Deze avond kunt u kennis maken met mij en de praktijk. U

wordt tussen 19:00 en 21:00 uur feestelijk ontvangen met een heerlijk hapje en een drankje. En voor de eerste 25 bezoekers zal er een leuke gevulde goodiebag klaarstaan. Ik hoop u snel te mogen verwelkomen op mijn nieuwe locatie. Beauty & Body Clinics Molenhof 1Ab - Raalte t. 06 51 70 00 82 e. info@beautybodyclinics.nl w. www.beautybodyclinics.nl

Jacqueline Bisschop

Zweefvliegen bij Aero Club Salland: Het ultieme gevoel van vrijheid! Er is niets mooier, dan zo vrij als een vogel met een zweefvliegtuig het luchtruim te verkennen. Mathijs Kosters van Aero Club Salland weet uit jarenlange ervaring hoe mooi dat is. Binnenkort gaat het zelf als commercieel piloot bij de KLM aan de slag. De beginselen van het vliegen leerde hij als zweefvlieger. “Onze club biedt wat dat betreft de ideale

BESCHIKBAARHEID

Misschien zou het een begin kunnen

mogelijkheid voor iedereen vanaf 14 jaar

Het mooie van Aero Club Salland is dat

zijn van een geweldige hobby. “Want

om kennis te maken met het vliegen. Een

vliegen op elke dag van de week mogelijk

naast het aanbieden van laagdrempelige

zweefvlucht is beslist een hele belevenis.”

is. “Er is het grootste gedeelte van het

kennismakingen met deze mooie hobby is

seizoen een instructeur en lierman aanwezig.

de Aero Club Salland bovenal een gezellige

Mathijs Kosters vertelt dat Aero Club Salland

Daarbij vliegen we ook in verschillende

vereniging voor jong en oud waar in wij er

een laagdrempelige club is. “Je kunt als je wilt

weersomstandigheden zodat je alle kneepjes

samen voor zorgen dat iedereen veel én

een proefvlucht maken of een cursus van één

van het vak leert”, legt piloot Mathijs uit.

betaalbaar kan vliegen.”

is om te vliegen.” Bij de Aero Club Salland

GEWELDIGE HOBBY

Aero Club Salland

kan je in je vakantie leren zweefvliegen! Als

Ook biedt de Aero Club Salland professionele

Langsweg 28, Lemelerveld

aspirant-lid kan je dan kennis maken met het

zweefvlieg opleidingen aan waarbij je in

t. 0572 371 543

zweefvliegen, zonder direct het hele jaar lid

een mum van tijd zelf het zweefvliegtuig

e. info@aeroclubsalland.nl

te zijn.

leert besturen en ook je brevet kunt halen!

w. www.aeroclubsalland.nl

of twee weken volgen om te ervaren hoe het

DALFSENNET.NL MAGAZINE

25


Het nieuwe project van Zorgboerderij Damhoeve 20 zorgappartementen voor 24-uurs zorg aan mensen met dementie Zorgboerderij Damhoeve realiseert 20 zorgappartementen op haar locatie aan de Ganzepanweg, op het grensvlak van de dorpen/buurtschappen Lenthe, Hoonhorst en Wijthmen. Deze zijn momenteel in aanbouw op de plek waar tot voor kort de boerderijstallen stonden en worden naar verwachting volgend voorjaar opgeleverd. De zorgappartementen zijn bedoeld voor 24-uurs zorg aan mensen

welzijn en welbevinden van de bewoners. Voor hetb project is een

met dementie. Ze sluiten goed aan op het huidige zorgaanbod van de

afzonderlijke stichting in het leven geroepen, zodat de continuïteit ook

Damhoeve, waar al lange tijd dagbesteding wordt aangeboden aan

op de lange termijn gewaarborgd is.

mensen met een beperking. Damhoeve Buiten Gewoon Wonen wordt de volgende stap.

Meer weten over de zorgappartementen van de Damhoeve? Ina Brinkhuis geeft graag meer informatie: tel. 06 46 06 16 97 of

De 20 kamers, met elkaar verbonden door een ontvangstruimte in de

buitengewoonwonen@damhoeve.nl

vorm van een hooiberg, bieden alle bewoners een eigen appartement met sanitair en een klein tuintje. Daarnaast zijn er twee ruime

Zorgboerderij Damhoeve,

woonkamers. De zorgappartementen zijn gelegen in een prachtige

Ganzepanweg 2a, 7722 MG Dalfsen

groene omgeving met weids uitzicht naar alle kanten. De omgeving

t. 0529 – 401005

biedt dankzij de dieren en de bloemen van de zorgboerderij een ideale

e. damhoeve@hetnet.nl

omgeving. Die zorgen voor natuurlijke prikkels, die bijdragen aan het

w. www.damhoeve.nl

26

DALFSENNET.NL MAGAZINE


ZORG

Veelbelovend cultureel seizoen voor Kulturhus de Spil Kulturhus de Spil biedt een ontmoetingsplek aan alle inwoners van Nieuwleusen met activiteiten en evenementen op het gebied van sport en cultuur. Dit najaar worden de culturele registers flink open getrokken met tal van boeiende voorstellingen en activiteiten. “Uit ervaring en profielonderzoek denken we dat het programma van dit najaar goed aansluit op de behoefte van de inwoners van Nieuwleusen”, laat Stefan Keijzer, manager van Kulturhus de Spil weten. De invulling van het cultuurprogramma is daarom in de herfstvakantie boeiend en voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk. “Het mooie daarbij is dat wij tijdens de vakantie in oktober de sporthal tot onze beschikking hebben, zodat we extra veel belangstellenden kunnen ontvangen.” Zo blijkt er al volop animo te zijn voor de voorstelling van Helligen Hendrik met ‘ Wen d’r mar an! “Dat is cabaret vol platte humor in streektaal. Eigenlijk nog platter dan plat. Het spreekt de mensen hier aan, want de kaartjes vliegen de deur uit. We kunnen gelukkig zo’n 300+ bezoekers ontvangen.”

KLUSSHOW & SPRINGKUSSENS Voor de kinderen is er een interactieve voorstelling. Dat is ‘De grote klusshow met Buurman & Buurman’ Onder leiding van een presentator en met de onvolprezen hulp van Buurman en Buurman gaat deze nieuwe show een hilarisch feest worden. Wil je ook nog lekker bewegen in de herfstvakantie, dan is het Luchtkussenfestival de ideale plek om je uit te leven. “We zetten dan tussen de 15 en 20 springkussens in de sporthal, zodat de jeugd zich naar hartelust kan uitleven”, aldus

dat daar op regelmatige basis bijzondere

DE SPIL

Stefan Keijzer.

films gedraaid worden. De verschillende

Met de invulling van alle aspecten op het

ruimtes binnen De Spil bieden echter meer

gebied van welzijn, kunst en cultuur, sport

mogelijkheden voor culturele activiteiten.

en onderwijs wordt het kulturhus steeds

JAN VAYNE Voor de ‘oudere jongere’ en liefhebbers

meer een spil in de gemeenschap van

van populair klassiek komt de allround

“Daarvoor organiseren we een inloopavond

Nieuwleusen. “We hebben er tenslotte de

pianist Jan Vayne een sprankelend concert

op woensdag 14 september. We nodigen

ruimte voor om van al deze mogelijkheden

in Nieuwleusen geven. “We denken dat

inwoners van Nieuwleusen hierbij uit om

optimaal gebruik te maken. Kom dus op

we met deze topartiest toch een behoorlijk

dan mee te denken over de invulling van

woensdag 14 september langs en denk mee

aantal luisteraars heel blij kunnen maken.”

culturele activiteiten op het gebied van

hoe we samen invulling kunnen geven aan

muziek, dans, toneel, film, cabaret en kunst.

het culturele programma”, nodigt Stefan

WIE DENKT MEE?

We willen namelijk graag weten waar

Keijzer iedereen uit om langs te komen.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om films te

nog meer behoefte aan is. We zouden

draaien in de bibliotheekruimte. “Daarvoor

het mooi vinden als we op basis van deze

Kulturhus De Spil

hebben we middels subsidies een prachtig

inventarisatie een werkgroep kunnen

Kon. Julianalaan 10, Nieuwleusen

groot scherm aan kunnen schaffen voorzien

samenstellen die zich bezig houdt met

t. 0529 - 481 772

van kwalitatief geluid middels een dolby

de invulling van bijvoorbeeld kleinkunst,

e. info@despilnieuwleusen.nl

surround systeem.” Het is de bedoeling

filmprogrammering en toneel.”

w. www.despilnieuwleusen.nl

DALFSENNET.NL MAGAZINE

27


Wat is rentmeester op een landgoed? Net als op vele particuliere landgoederen in Nederland is op Rechteren een rentmeester actief, in dit geval Kees Jan Meijer. Vanuit zijn kantoor in een voormalige boerderij op het landgoed beheert hij onder de vlag van Het Rentmeestershuis B.V. naast landgoed Rechteren diverse andere particuliere landgoederen in Oost Nederland.

28

DALFSENNET.NL MAGAZINE


over allerlei zaken met veelal juridische of fiscale aspecten. Denk hierbij aan grondzaken en grondbeleid, aan- en verkopen, (erf)pacht, onteigening, schadevergoeding, taxaties, bestemmingswijzigingen, subsidieregelingen, gebiedsontwikkeling en planologische vraagstukken.

DE BEHERENDE RENTMEESTER: De rentmeester die in deze tijd een landgoed beheert, is feitelijk de directeur van de onderneming en verantwoordelijk voor een efficiënte en adequate bedrijfsvoering, die leidt tot behoud en duurzame ontwikkeling van de bezittingen. Het vraagt specifieke kennis, kunde en eigenschappen. Een beherende rentmeester is een generalist (vooral geen specialist), heeft een brede interesse, kan goed belangen afwegen, kan het integrale karakter van het gehele landgoed goed overzien, steeds met een hoge ruimtelijke kwaliteit en duurzame instandhouding voor toekomstige generaties eigenaren als achterliggende doelen. Het beroep rentmeester spreekt tot de verbeelding en bestaat al eeuwenlang. In de Bijbel is zelfs al sprake van deze functie. In de feodale tijd zien we de rentmeester als beheerder van het bezit van een landheer bij diens afwezigheid. Hij zorgde voor de rente van het vermogen dat in het landgoed besloten is (met name de pachten) en voor een verantwoorde geldbesteding. Tegenwoordig kennen we twee soorten rentmeesters: de beheerder en de vastgoeddeskundige in een adviserende rol. Een belangrijk kenmerk van alle vormen van goed rentmeesterschap is de gerichtheid op duurzame ontwikkeling. De rentmeester als vastgoeddeskundige: De rentmeester als vastgoeddeskundige adviseert particulieren en overheden, DALFSENNET.NL MAGAZINE

Binnen de werkzaamheden van Het Rentmeestershuis B.V. ligt de nadruk zeer sterk op het beheer van particulier bezit, het kantoor werkt uitsluitend voor particuliere eigenaren, waaronder families en stichtingen. De werkzaamheden van een beherende rentmeester worden gekenmerkt door langjarige samenwerking met de eigenaar van het landgoed, soms van generatie op generatie. De basis voor deze langjarige relatie ligt bij wederzijds vertrouwen. De werkzaamheden op particuliere landgoederen bestaan, net als vroeger, voornamelijk uit het verpachten van landerijen en bedrijfsgebouwen aan agrariërs op en om het landgoed, de verhuur of uitgifte in erfpacht van woningen en andere opstallen aan particulieren en ondernemers,

bosexploitatie en houtverkoop, verhuren van het genot van de jacht, het organiseren van het onderhoud van opstallen, landschapselementen en infrastructuur, het voeren van de administratie, aanvragen van subsidies en in algemene zin meedenken in versterking van de exploitatie van het landgoed. Dat laatste resulteert regelmatig in projecten zoals herbestemming van opstallen, nieuwbouw, herstel en restauratie, maar ook klimaatopgaven zoals waterberging, klimaatbestendige bossen en opwekking van duurzame energie. De huidige stikstofproblematiek raakt de pachters en daarmee ook de eigenaren van particuliere landgoederen, gezamenlijk wordt nu gewerkt aan mogelijkheden om bedreigingen om te zetten in kansen. Pachters en landgoed zijn tenslotte onlosmakelijk met elkaar verbonden en beiden gebaat bij duurzame landbouw. De rentmeester is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en pachters van het landgoed, maar ook voor buren, bezoekers en overheden zoals als gemeentes, provincies, waterschappen, subsidienten en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Landgoederen streven er doorgaans naar om een goede noaber te zijn. Particulier bezit moet renderen, maar aan de andere kant is er binnen de exploitatie van een particulier landgoed ook oog voor de maatschappelijke rol die landgoederen hebben en de persoonlijke omstandigheden van bewoners en pachters, met wie veelal generatielange relaties bestaan. Dat spanningsveld is één van de vele leuke uitdagingen waar een beherend rentmeester voor staat. K.J.Meijer / WvdV DalfsenNet

29ZORG

Hoe up-to-date zijn jouw model arbeidsovereenkomsten? Het arbeidsrecht is altijd in beweging. Er worden regelmatig nieuwe wetswijzigingen doorgevoerd. Toch zijn er veel werkgevers die hun model arbeidsovereenkomsten zelden of nooit actualiseren. Martijn Colenbrander van Appeladvocaat uit Dalfsen legt uit waarom dat wel verstandig is om te doen. “De meeste conflicten tussen werkgever

maanden. Dan geldt de proeftijd dus niet. Met

en werknemers ontstaan door

één dag extra ben je er al.”

communicatieproblemen”, zegt Martijn. “Daarom is het goed om bij het aangaan

NEVENWERKZAAMHEDEN

van een arbeidsovereenkomst de

Per 1 augustus 2022 is een verbod op

verwachtingen richting elkaar te managen.

nevenwerkzaamheden in beginsel nietig.

Als de samenwerking begint, is de relatie

Dat geldt ook voor bestaande contracten.

vaak prima. Pas als er gedoe komt wordt

Een werkgever mag dus niet meer bepalen

de arbeidsovereenkomst erbij gepakt. Hoe

welke werkzaamheden een werknemer buiten

duidelijker die is, hoe minder ruimte er is voor

werktijd al dan niet mag verrichten. “Een

discussie. Een werkgever kan daar echt profijt

verbod mag nog wel als dat gerechtvaardigd

van hebben.”

is op grond van een zogenaamde objectieve reden. Mijn advies is om naast een verbod

Martijn geeft een paar voorbeelden van

ook een meldplicht voor de werknemer in het

wetswijzigingen uit de afgelopen jaren en legt

contract op te nemen, zodat de werkgever

uit wat je daarover in de arbeidsovereenkomst

in ieder geval op de hoogte is van die

zou kunnen opnemen.

nevenwerkzaamheden en hij (samen met mij) kan inschatten of er een objectieve reden is om

CONCURRENTIEBEDING

de nevenwerkzaamheden te verbieden.”

“In een tijdelijk contract mag een werkgever in principe geen concurrentiebeding opnemen.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING

“Het is verstandig om daarover aan de

Er is echter een uitzondering, namelijk als de

Sluit je een contract voor bepaalde tijd af,

voorkant zoveel mogelijk duidelijkheid te

werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang

dan kunnen werkgever en werknemer in

creëren. Zeker in de huidige markt. Je wilt niet

heeft. Hij dient dat dan wel schriftelijk vast te

principe tussentijds geen afscheid van elkaar

dat een werknemer, waarvoor je een dure

leggen. Ontbreekt die schriftelijke vastlegging

nemen, tenzij dat expliciet is opgenomen.

opleiding hebt betaald, meteen na afronding

(wat regelmatig voorkomt), dan geldt het

Martijn adviseert werkgevers om dat te

daarvan vertrekt.” Ook goed om te weten:

concurrentiebeding in het tijdelijke contract

doen. “Er kan altijd een situatie ontstaan

per 1 augustus moet een werkgever scholing

sowieso al niet. Met schriftelijke onderbouwing

waardoor je als werkgever de overeenkomst

die hij op grond van de wet of CAO of EU-

ben je de eerste hobbel over, maar uiteindelijk

voor de einddatum wilt beëindigen. Door

regels verplicht is te verstrekken, kosteloos

zal een rechter bepalen of het bedrijfsbelang

vast te leggen dat dat toegestaan is met

aanbieden. Voor die opleidingen mag geen

voldoende zwaarwegend is. Ik kan werkgevers

inachtneming van de opzegtermijn, heb je die

studieovereenkomst worden gesloten. “Twijfel

adviseren over de formulering van zo’n

ruimte.”

je of een bepaalde opleiding onder die regeling

beding en een inschatting maken over de

valt, neem dan gerust contact met me op.”

houdbaarheid. Trouwens: als werkgever kun

STUDIEOVEREENKOMST

je natuurlijk ook een vast contract aanbieden;

Veel werkgevers sluiten een

Kortom: een regelmatige screening van

dan is een concurrentiebeding in ieder geval

studieovereenkomst met een werknemer,

model arbeidsovereenkomsten is geen

toegestaan.”

met daarin afspraken over een eventuele

overbodige luxe. Duidelijke afspraken

terugbetaling bij vertrek van de werknemer.

kunnen veel gedoe (en onderaan de streep

PROEFTIJD

veel kosten) voorkomen. Martijn kijkt graag

Een proeftijd mag alleen

met je mee!

opgenomen worden in een contract van langer dan 6 maanden.

Appeladvocaat

“Ik kom regelmatig tegen dat

Botermakerses 7, Dalfsen

er een proeftijd staat in een

t. 06 - 52 633 821

arbeidsovereenkomst van exact 6

e. colenbrander@appeladvocaat.nl w. www.appeladvocaat.nl

DALFSENNET.NL MAGAZINE

31ZORG

Top 5 mooiste kinderrugzakken voor de allerkleinsten Het ziet er zo aandoenlijk uit, zo’n klein mensje met een rugzak. Om op te vreten gewoon. Niet alleen die kids zijn leuk, ook de rugzakken zijn geweldig tof. Déze 5 in ieder geval.

vol met dierenprints en in felle kleuren. Kies maar uit: eentje met katten erop, chimpanzees, honden, panda’s of muizen? De zwarte met wit is er wel erg mooi. Die met pandaprint dus. Goed gewatteerde schouderbanden zorgen ervoor dat de kwetsbare rug van de jongste dit goed kan hebben en de tas biedt voldoende ruimte met een formaat van 31 x 22 x 10 cm.

ZEBRA: KINDERRUGZAK MET POSITIEVE UITSTRALING Het merk Zebra heeft een enorm positieve

KIPLING: KINDERRUGZAK MET LAPTOPVAK EN AAPJE

en vrolijke uitstraling. Voor de jongste

Kipling mag in dit rijtje niet ontbreken

kinderen zijn er de S’jes. Mooie compacte

als createur van kinderrugzakken. Het

rugzakken gemaakt van het sterke PU

bekende merk met het aapje doet het bij

(Polyurethaan). Deze Zebra rugzak heeft

de kids altijd goed. Voor de wat rustiger

een formaat van 30 x 25 x 11 cm en

types is er bijvoorbeeld de Kipling Clas

past iedere kleuter goed op de rug. Met

Seoul s in asgrijs. Weliswaar een kleine

twee drinkbekervakken gaat de rugzak

rugzak, maar er past een laptop in. Daar is

prima mee naar de kinderopvang of de

zelfs een speciaal vak voor.

eerste klassen van de basisschool. De mintgroene met tijgerkoppen erop is er

De tas is gemaakt van polyamide en kan

eentje om door een ringetje te halen.

dus een stootje hebben. De tas is er ook in

Liever een roze met tijgerprint? Die is er

gecombineerde kleuren zoals groen, roze

ook!

en rood. Je kunt er dus ook nog figuurlijk mee uitpakken. Het aapje wordt erbij

STICKY LEMON: FUDGE CARAMEL MÉT TATTOO PLAATJE

geleverd.

Een merk dat kinderen serieus neemt als het om design gaat is Sticky Lemon.

FJÄLLRAVEN: ZWEEDSE OUTDOOR TAS IN MINIFORMAAT

Duurzame rugzakken gemaakt van

Dan even het stoerdere segment,

gelamineerd canvas of gerecyclede

de outdoor tas. Voor de kleinsten?

petflessen, in het kleinste formaat en

Jazeker. Fjällraven, hét outdoor merk

toch voldoende ruimte voor alles wat zo’n

uit Scandinavië, biedt de klassieke

mini-mensje met zich mee wil nemen. De

Fjallraven Kanken aan in een miniformaat.

Fudge Caramel doet zijn naam eer aan,

Supermooi, functioneel, sterk en in alle

want samengesteld uit de kleuren bruin

mogelijke kleuren.

en roze. Bij deze Sticky Lemon Backpack small krijgen kinderen ook nog een tattoo

Wij laten hier de Kånken in rowen

plaatje. Joepie!

red zien, maar deze is er ook in paars, meerdere tinten groen, zwart en nog

PICK & PACK, STEVIGE SCHOUDERBANDEN VOOR DE KINDERRUG

een andere kleur rood. Natuurlijk met het

Pick & Pack, what’s in a name, zijn

Gemaakt van vinylon en 29 x 20 x 13 cm

gewoon lekkere rugtassen voor kids

groot. Een topper uit Zweden.

DALFSENNET.NL MAGAZINE

Ook zo’n gave kinderrugzak? Op thebagstore.nl vind je een ruime collectie!

bekende logo met de arctic vos erop. Een compacte mooie rugzak die jaren meegaat.

33ZORG

Wandelen over Natuurbegraafplaats Hoogengraven

‘Hier wordt de verbinding met de natuur zichtbaar’ Wie denkt aan een begraafplaats, denkt meestal niet aan ‘wandelen’, ‘natuur’ en ‘genieten’. Toch zijn dat wel de woorden die passen bij Natuurbegraafplaats Hoogengraven. Ruim 2 jaar geleden is de nieuwe Natuurbegraafplaats Hoogengraven in gebruik genomen. De begraafplaats, gelegen in de bossen nabij Ommen, is 25 hectare groot en is inmiddels in de omgeving goed bekend. Hier wordt midden in de natuur begraven en kun je zelf de plek kiezen die goed voelt. Een plek bij het heideveld of juist in de beschutting van het bos. Eeuwigdurend

belangrijk. We willen dat mensen echt goed

kun je veel hardhouten paaltje tegenkomen

Natuurbegraven is een oeroude en pure

voelen en zien wat de natuur met hun doet,

in het gebied Alex: “Wanneer mensen een

vorm van begraven, legt medewerker Alex

aldus Alex”. Dit is uiteraard zeer persoonlijk.

plek reserveren wordt deze ingemeten met

Fokkinga uit. “Kijk maar naar deze omgeving.

De openheid van de heide, de geborgenheid

een landmeter. Met dit apparaat kunnen

Hier niet ver vandaan, in Stegeren zijn

van het bos, het water, een gevoel,

we voor het centrum van het graf een uniek

tientallen grafheuvels, daterend van de late

herkenning in iets wat je ziet, hoort of iets

gps coördinaat bepalen. Deze wordt in een

steentijd tot de ijzertijd, gevonden. De oudste

wat je raakt. Alex: “Wij maken het dagelijks

grafakte opgenomen en een hardhouten

grafheuvels waren het grootst, omdat toen

mee en weten inmiddels hoe bijzonder die

paaltje markeert deze plek. Zo is de plek altijd

lichamen begraven werden. Later werden

verbinding met de natuur hier is”.

terug te vinden”.

Op Hoogengraven is beide mogelijk. “De

Voor wie liever alleen op pad gaat, is het ook

Op de hoogte blijven

natuur ontfermt zich over het lichaam en het

mogelijk om een zelfstandige rondleiding te

Wilt u op de hoogte blijven van

graf. Een graf is eeuwigdurend. Wij ruimen

volgen op Hoogengraven. Deze wandeling

Natuurbegraafplaats Hoogengraven of

dus geen graven. Nu niet en in de toekomst

volgt vrijwel dezelfde route als onze reguliere

meer informatie over natuurbegraven, neem

ook niet, dat is allemaal vastgelegd en ook

rondleiding. Alex: “De informatie die onze

dan eens een kijkje op de website: www.

het verlengen van grafrechten is daarmee

medewerkers tijdens een reguliere rondleiding

hoogengraven.org. Hier kunt u zich ook

gelukkig niet nodig, benadrukt Alex”.

vertellen, hebben we op papier gezet. Zo kun

aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

mensen gecremeerd en werd de as begraven.“

je ook zelfstandig een goed beeld van het

Rondleiding

natuurgebied en de mogelijkheden rondom

Het ontvangsthuis is iedere dag geopend

Iedereen die wil kennismaken met de

natuurbegraven krijgen”. Het natuurgebied

van 9.00 - 17.00 uur. Het gebied is vrij

natuurbegraafplaats kan een afspraak maken

is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en

toegankelijk. Voor het plannen van een

voor een rondleiding. Alex: “De natuur

zonsondergang.

afspraak belt u naar 0529-20 80 03.

om af en toe lekker naar buiten te gaan.

Paaltjes

Natuurbegraafplaats Hoogengraven

Tijdens een afspraak gaan we lopend of met

Tijdens een wandeling op Hoogengraven,

Middenweg 6

verbindt en juist in deze tijd is het belangrijk

7735 KM Arriën

de e-car het gebied door. Onderweg vertellen we over de natuur, een groene uitvaart en natuurlijk geven we antwoord op vragen. Dit is heel DALFSENNET.NL MAGAZINE

OPEN DAG

1 oktober 11.00 - 16.00 uur Rondleidingen, Inspiratiemarkt groene uitvaart, Demonstraties en open huis

t. 0529-20 80 03 e. info@hoogengraven.org w. www.hoogengraven.org 35WERKEN IN DALFSEN

De Woudenhof: verstand van het platteland! Steeds meer mensen ontdekken het plezier van landelijk wonen. En dat is best logisch, want wonen in het buitengebied heeft veel voordelen:

– – – –

je krijgt meer huis voor je geld je hebt eindelijk ruimte voor een werk- of hobbykamer extra genieten van de seizoenen ruimte om een B&B of andere onderneming aan huis te starten

Een huis kopen of verkopen in het

(Nederlandse Vereniging van Rentmeesters).

buitengebied brengt echter wel extra

Rentmeesters zijn vastgoedregisseurs van

MEER WETEN OVER LANDELIJK WONEN IN OVERIJSSEL OF FRIESLAND?

aandachtspunten met zich mee. Gelukkig

de leefomgeving en vinden hun oorsprong

Maak een afspraak voor een vrijblijvend

heeft De Woudenhof - gevestigd in Dalfsen en

in het beheren van landerijen. Daardoor

gesprek, waarin we graag meer vertellen

Wolvega - antwoord op al jouw vragen. We

zijn we ook goed thuis in projecten op het

over onze verkoop- of aankoopbegeleiding.

zijn namelijk specialist in buiten wonen!

snijvlak van juridische zaken en vastgoed,

De koffie staat klaar! En natuurlijk kun je ons

Wij zijn sinds 2018 lid van het NVM

denk aan bestemmingsplanwijzigingen,

ook inschakelen voor taxaties van woningen,

samenwerkingsverband Buitenstate. Bij

nalatenschappen, planschade enz.

agrarische objecten en bedrijfsobjecten.

Buitenstate zijn alleen specialisten in landelijk wonen aangesloten met veel expertise op het gebied van dit mooie markt segment.

LANDELIJK WONEN IN OVERIJSSEL EN FRIESLAND

Buiten wonen vraagt om specifieke kennis

Ons kantoor heeft twee vestigingen: in Dalfsen

en kunde, er spelen vaak meer zaken, denk

(Overijssel) en Wolvega (Friesland). We zijn

aan: milieuregels en veranderende wet- en

thuis in het buitengebied van het Vechtdal, de

regelgeving Die kennis krijg je er automatisch

Kop van Overijssel, Zuidoost Friesland en het

bij als je De Woudenhof inschakelt.

Drents-Friese Wold. Mooie gebieden waar nog

Daarnaast zijn we lid van de NVR

volop ruimte is voor landelijk wonen!

DALFSENNET.NL MAGAZINE

De Woudenhof makelaars en rentmeesters Dalfsen: Ruigedoornstraat 21, 7721 BW Wolvega: Hoofdstraat Oost 51, 8471 JJ Tel.: 0561- 691717 info@woudenhof.nl www.woudenhof.nl 37WONEN

Meubels en vloeren online bestellen: ‘Hoe makkelijk is dat!’ Heb je geen zin om dagenlang meubelboulevards af te sjouwen of vloerenwinkels te bezoeken voor het perfecte plaatje? Dan ben je bij dé OnlineVloerenSpecialist.nl en VenturaDesign.nl aan het juiste adres! Op je eigen tijd, overzichtelijk en snel, het juiste vloertje of meubelstuk vinden voor gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Edward en Jos Bouwmeester (2 broers) uit Nieuwleusen startten in

nl kun je stapsgewijs duidelijke montage instructies vinden voor het

2013 een winkel in pvc & laminaat vloeren. Niet veel later begonnen

monteren van alle producten.

ze ook met de online verkoop hiervan. Op deze manier kunnen zij een zeer uitgebreid assortiment bieden, snel leveren en vooral de

Via de website VenturaDesign.nl vind je een zeer uitgebreid

allerlaagste prijs garanderen. Dit doen ze samen met 6 enthousiaste

assortiment moderne en betaalbare design meubelen. Alle meubelen

en ervaren medewerkers. Een klein en hecht team wat ervoor zorgt

zijn uniek, modern en vrijwel direct uit voorraad leverbaar. Bijna

dat elke klant voldoende aandacht en advies krijgt.

dagelijks wordt het assortiment bijgewerkt zodat de meubelen niet alleen tijdloos zijn, maar ook voldoen aan de laatste trends.

Alle producten die te vinden zijn op OnlineVloerenSpecialist.nl zijn ook te bekijken in de fysieke showroom in Nieuwleusen. Hier vind je

Dankzij een eigen ontwikkeld automatiseringssysteem en een modern

een uitgebreid assortiment in pvc & laminaat vloeren, ondervloeren,

warehouse worden de orders razendsnel verwerkt en verstuurd.

plinten, deurlijsten, profielen en deurmatten. Geselecteerd op de

Uiteraard zijn alle meubelen, vloeren en toebehoren ook op afspraak

beste kwaliteit en mooiste designs. Uiteraard zijn van alle producten,

af te halen in het magazijn in Nieuwleusen. Voor meer info zie ook

via de webshop, ook gratis proefstukjes te verkrijgen. Door de sterke

OnlineVloerenSpecialist.nl en VenturaDesign.nl of kom eens langs

opkomst van click (pvc) vloeren en de eenvoudige hulpmiddelen voor

voor een lekker bakkie koffie.

het monteren, wordt het steeds makkelijker om de producten zelf te plaatsen. Daarom is de OnlineVloerenSpecialist per 1 januari gestopt

OnlinevloerenSpecialist.nl

met de montage van vloeren. Via de website OnlineVloerenSpecialist.

VenturaDesign.nl

DALFSENNET.NL MAGAZINE

39WONEN

Bjorntelintelo.nl, een veelzijdig bedrijf met verschillende disciplines! Of het nu voor aannemers van ondergrondse infra, MKB-bedrijven, provincies, gemeentes of particulieren is, alles wat met grond-, weg- en waterbouw en het verwijderen van eikenprocessierupsen te maken heeft, wordt door de specialisten van Bjorntelintelo.nl met passie en vakmanschap uitgevoerd. De eigenaar, Bjorn te Lintelo, vertelt graag waar zijn onderneming uit Lemelerveld zich mee bezig houdt. “Als je ons in de regio ziet met ons materieel en bedrijfswagens, zal er wel eens worden gedacht waar wij ons mee bezig houden.”, aldus de eigenaar. Het bedrijf van Bjorn te Lintelo is specialist in civiele techniek (grondverzet, ondergrondse infra van nutsvoorzieningen etc.), sloopwerk en het verwijderen van eikenprocessierupsen. “Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar in binnen- en buitenland, mede mogelijk gemaakt door ons gedreven team. Bovendien hebben wij ook storingsdiensten voor onze opdrachtgevers, zodat calamiteiten en storingen te allen tijde opgelost kunnen worden.”

Civiele techniek

“Door onze kennis en uitgebreide machinepark verrichten wij onder andere civiele werkzaamheden. Veelal voor aannemers, maar particulieren zijn zeker ook welkom. Voordat de werkzaamheden van start gaan, wordt de situatie ter plekke altijd goed in kaart gebracht. Vervolgens wordt de klicmelding gedaan en kunnen de werkzaamheden, het graven van sleuven, kabels en leidingen van bijvoorbeeld internet leggen, sleuven dichten, afmonteren en digitaal inmeten, uitgevoerd worden. “Wij verzorgen de opdracht van begin tot eind; van de voorschouw samen met de gemeente tot de afmontage en digitale tekeningen. Ons bedrijf gaat mee met de huidige technieken. Zo beschikken wij over meetapparatuur op GPS. Zo kunnen wij de gedane werkzaamheden nauwkeurig inmeten en digitaal vastleggen.”, aldus Bjorn. Sinds kort beschikt Bjorntelintelo.nl ook over een persluchtraket, aangedreven met een compressor op luchtdruk, waarmee horizontale boringen gedaan kunnen worden. “Horizontale boringen worden ingezet voor het creëren van ondergrondse boringen, zonder het volledige tracé open te hoeven graven. Dit is ideaal als er een doorgang gemaakt moet worden onder asfalt of strak langs bomen. Er worden stalen buizen in de grond geslagen, zodat de kabels en leidingen door deze stalen buizen gelegd kunnen worden. Is een horizontale boring niet mogelijk en dienen de buizen in een bepaalde hoek gelegd te worden? Dan zijn boogzinkers een goede oplossing. Zelfs deze techniek bieden wij aan.”, vertelt de eigenaar enthousiast.

Sloopwerkzaamheden

Een sloopproject is een goede combinatie met grondverzet- of infrawerkzaamheden. “Of het om het slopen van een schuur of een ander pand gaat, wij verzorgen dit vooral voor particulieren of kleine ondernemingen. Wij streven er naar om al het materiaal dat we slopen,

zoveel mogelijk her te gebruiken. Het materiaal dat niet hergebruikt kan worden, wordt gescheiden afgevoerd. Wij verkiezen het circulair slopen boven het traditionele sloopwerk.”, legt Bjorn uit.

Verwijderen eikenprocessierupsen

Naast het werken met machines voor de civiele techniek en sloopwerkzaamheden, heeft de Bjorntelintelo.nl een uitstapje gemaakt naar het verwijderen van eikenprocessierupsen. Iedereen kent ze inmiddels wel; de rupsen in eikenbomen die voor veel overlast kunnen zorgen. “Wij gebruiken een mechanische bestrijdingsmethode, waarmee wij de rupsen uit de boom zuigen. Deze methode is milieuvriendelijk, omdat het -in tegenstelling tot het vergiftigen of wegbranden van rupsen- geen schade voor de nabije omgeving achterlaat. Daarnaast is het de meest effectieve manier om de rupsen te verwijderen.”, licht Bjorn toe.

Bedrijf in ontwikkeling

“Ons bedrijf is continu in ontwikkeling en wij breiden uit. Naast de verschillende mini-kranen, persluchtraket en overig materieel, zijn wij ook de eigenaar van een vrachtwagen met grijper. Ideaal voor onze klussen en die van anderen; veelzijdig in te zetten. De werkzaamheden die wij als bedrijf verrichten kunnen wij niet uitvoeren zonder ons hechte en gedreven team. Wij zijn allemaal harde werkers met een groot hart voor het vak. Wij stropen onze mouwen op om elk project tot een goed einde te brengen en dat altijd met onze Sallandse nuchterheid voorop!”, laat Bjorn met gepaste trots weten. “Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar vakbekwaam en enthousiaste medewerkers. Als erkend leerbedrijf zijn leerlingen ook van harte welkom. Als je van aanpakken houdt als kraanmachinist, monteur of grondwerker, dan mag je zeker met ons contact opnemen.”, aldus de eigenaar. Kortom; een veelzijdig bedrijf, maar wel gespecialiseerd in de werkzaamheden die zij verrichten. Ben je geïnteresseerd? Er is altijd tijd voor een vrijblijvend gesprek onder het genot van een kopje koffie! Bjorn te Lintelo Beemdweg 1A, Lemelerveld t. 06-33918486 e. info@bjorntelintelo.nl w. www.bjorntelintelo.nl

DALFSENNET.NL MAGAZINE

41WONEN

Met Bartels Woningstoffering haal je altijd de perfecte sfeer in huis Met een stijlvolle vloer en de juiste raamdecoratie wordt je huis een thuis. Als je gaat verbouwen of verhuizen is het een hele zoektocht om het juiste materiaal te vinden met de sfeer die jou past. Bij Bartels Woningstoffering in Dalfsen aan de Kampmansweg 32 ben je hiervoor aan het juiste adres. Het familiebedrijf van Jan en Mees Bartels heeft al veel huizen en bedrijven in Dalfsen en wijde omgeving van een nieuwe inrichting voorzien. Bij veel mensen begint de zoektocht voor woondecoratie en stoffering vaak op internet. Dat levert echter zoveel informatie en aanbod op, dat je uiteindelijk niet meer weet wat het beste is. “Op een plaatje ziet iets er vaak net anders uit dan in het echt. Daarom nodigen we mensen altijd uit om langs te komen in onze showroom. Als je de materialen naast elkaar ziet, kun je je laten inspireren en tot andere ideeën komen”, geeft Jan Bartels zijn advies vanuit jarenlange expertise op het gebied van woninginrichting.

VADER EN ZOON Met meer dan 30 jaar ervaring in het vak kan Jan Bartels je deskundig adviseren. Zoon Mees treedt sinds 2018 in zijn voetsporen en samen zijn ze dagelijks op pad om woningen en bedrijven te voorzien van een nieuw

geholpen om je vloer of gordijnen uit te

mee naar huis te nemen en daar rustig een

interieur. Of het nu gaat om een mooi tapijt

zoeken, het product ook zelf komen leggen

keuze te maken. “Dat raden we altijd aan,

voor de slaapkamer, een enkel gordijn of een

of installeren. We kennen onze klanten en

want door de lichtinval in je eigen huis

compleet nieuwe inrichting, je kunt altijd bij

hun wensen goed en dat geeft vertrouwen.”

kan een kleur er namelijk net even anders

Bartels terecht.

Onderscheidend is ook de flexibiliteit die

uitzien” aldus Jan.

Bartels biedt. “Klanten kunnen op afspraak Daarbij wordt het hele proces in eigen

altijd langskomen in de showroom voor

VERSCHILLENDE STIJLEN

hand gehouden door vader en zoon. Of

gratis en vrijblijvend advies, ook ’s avonds of

Voor elke stijl kunnen ze u bij Bartels goed

je nu voor een advies komt, het opmeten

op zaterdag. Zo hebben we voor elke klant

adviseren. Met name op het gebied van

van stoffering of het vakkundig leggen van

tijd om onder het genot van een kopje koffie

vloeren zijn de mogelijkheden ongekend. Zo

een vloer, je hebt altijd met Jan of Mees te

hun wensen door te nemen en om uitleg te

kun je bijvoorbeeld kiezen voor duurzame

maken. “We horen vaak dat mensen het

geven over de verschillende opties.” Het is

PVC-vloeren van het merk IPC. Ook de

fijn vinden dat de mannen die je hebben

ook altijd mogelijk om verschillende stalen

merken Mflor, Vivafloor, Tarkett en Gerflor zijn aanwezig in de showroom. Kortom: van alle markten thuis. Jan Bartels: ”Wij leveren altijd de beste kwaliteit en je kunt rekenen op flexibiliteit en persoonlijke service. Een afspraak is bij ons een afspraak, daar kun je op vertrouwen.” Bartels Woningstoffering Kampmansweg 32, Dalfsen t. 06 - 128 158 37 e. info@bartelswoningstoffering.nl w. www.bartelswoningstoffering.nl

DALFSENNET.NL MAGAZINE

43WONEN

Aannemersbedrijf Riezebos denkt met u mee in oplossingen Aannemersbedrijf Riezebos uit Dalfsen staat al zo’n 120 jaar voor kwaliteit en vakwerk op het gebied van nieuwbouw en renovatie. Dat is onveranderd sinds de nieuwe eigenaar Huub Braam het bedrijf in april 2021 overnam van de voormalige eigenaren Frans Broeks en Henk Riezebos. Mede omdat de laatste twee nog altijd betrokken zijn bij het bedrijf, zijn ervaring en vakmanschap gecontinueerd. Aan een brede ervaring ontbreekt het Braam trouwens zelf ook niet. De 41-jarige Dalfsenaar was achtereenvolgens werkzaam voor twee Zwolse bouwbedrijven, waarbinnen hij als timmerman en werkvoorbereider opklom tot vestigingsleider. “Maar ik heb altijd de drang gehad om een eigen bedrijf te starten”, vertelt hij. “Frans en ik kennen elkaar via Toerclub Dalfsen, waar wij allebei lid van zijn. We kwamen daar in gesprek over een mogelijke overname. Dat leek ons van beide kanten een interessante optie, waarna we de deal in volgende gesprekken hebben uitgewerkt. Het was vooral een kwestie van gunnen. We hebben er allemaal een goed gevoel over. Dit is waar mijn hart ligt: een betrekkelijk kleinschalige organisatie, waarin nog plaats is voor een zekere gemoedelijkheid in de omgang.”

CONTINUÏTEIT Doordat Frans Broeks en Henk Riezebos in elk geval de komende jaren betrokken blijven, is er sprake van een ‘warme’ overdracht, waarbij alle medewerkers

trein: Riezebos staat regionaal bekend

voor particulieren als bedrijven”, zegt

aanblijven. Ook voor opdrachtgevers

als een betrouwbaar bedrijf, zowel voor

Huub Braam. “Betrekkelijk eenvoudige

verandert er weinig tot niets. “Zo blijft de

de particuliere als de zakelijke markt. We

aanpassingen als dakisolatie, kunststof

continuïteit gewaarborgd”, aldus Braam.

gaan op dezelfde voet voort. In het eerste

kozijnen en dubbel of tripel glas kunnen

“Voor mijn gevoel stap ik op een rijdende

jaar zijn er enkele medewerkers aan ons

al een forse energiebesparing opleveren,

team toegevoegd, deze stabiele groei wil

zeker als je het combineert met een toch al

ik doorzetten zodat wij onze klanten beter

geplande verbouwing of uitbreiding. Je kunt

kunnen bedienen. Dit heeft als bijkomend

verbeteringen aan de schil ook gebruiken als

voordeel dat je als bedrijf ook grotere

basis om stapsgewijs toe te werken naar een

projecten kan realiseren.” Riezebos werkt

gasloze woning. Een oude boerderij kun je

samen met een vast team van veelal lokale

zo bijvoorbeeld aanpassen aan de nieuwste

toeleveranciers. “Dat werkt het beste: je kent

normen van het Bouwbesluit. We denken

elkaar en hebt aan een half woord genoeg

graag met u mee in oplossingen.”

om elkaar goed te begrijpen.” Aannemersbedrijf Riezebosk

DALFSENNET.NL MAGAZINE

VERDUURZAMING

Goldkampstraat 4, Dalfsen

Naast nieuwbouw, onderhoud en renovatie

t. 0529-226639

legt Riezebos in toenemende mate het

e. info@riezebosdalfsen.nl

accent op verduurzaming van bestaande

w. www.riezebosdalfsen.nl

woningen. “Daar valt veel te winnen, zowel

i. instagram: aannemersbedrijf_riezebos 45Woningmarkt koelt af, na een periode van oververhitting? Waar we bij onze column van de vorige uitgaven van het DalfsenNet Magazine nog volop in de fase van overbieden en koopprijzen met bieden vanaf op funda zagen staan, lijkt het bijna dat aan mijn oproep, of dit nu niet anders kan, gehoor is gegeven. De oververhitte woningmarkt is in korte tijd

groot. Door de sterk gestegen bouw-en

flink afgekoeld. De woningprijzen stijgen

grondkosten lijkt de afstand tussen de

volgens de statistieken nog steeds, maar

koper en de woningmarkt alsmaar groter te

minder hard dan voorheen. De verkooptijden

worden. Het evenwicht is daarin nog lang

en de ‘verkoopvoorraad’ bij de makelaars

niet bereikt.

nemen toe. De kopers kunnen weer een keuze maken uit meerdere woningen en

Binnenkort hopen we wat aan dit evenwicht

een tweede bezichtiging afspreken. Men

te kunnen doen door een start te kunnen

kan weer veilig een bouwkundig en/of

maken met een aantal nieuwbouwwoningen

financieel voorbehoud maken zonder zich

in het betaalbare segment. Na een lange

De kopers kunnen weer een keuze maken uit meerdere woningen en een tweede bezichtiging afspreken

daarmee ‘buitenspel’ te zetten. Een goede

aanloopperiode lijkt er beweging te komen

ontwikkeling voor kopers. En indirect ook

in de bouw van 9 APPARTEMENTEN op de

voor de meeste verkopers; na de verkoop

HOONHORST in samenwerking met van

zijn zij immers ook vaak aangewezen op

Pijkeren Woningbouw.

blijft nog even een twijfeling, ook al

koop! Ook in het starters segment hopen we Als makelaar zijn wij ook zeker niet

op korte termijn in NIEUWLEUSEN,

ongelukkig met deze veranderingen. In

Westerbouwlanden, te starten met de bouw

een minder overspannen markt kunnen wij

van diverse SMARTWONINGEN, HOEK-

gegadigden weer de tijd geven en is het veel

EN TUSSENWONINGEN in samenwerking

fijner zaken doen. En wij kunnen ons binnen

met Vastbouw Vastgoedontwikkeling. Dus

de makelaardij weer onderscheiden nu de

starters op de woningmarkt; opgelet! Bezoek

verkoop niet meer haast vanzelf wel goed

regelmatig onze website of bel ons kantoor.

komt. Of deze situatie zich verder doorzet

Ad Goudzwaard

beïnvloeden de hypotheekrente en de explosief gestegen energiekosten het sentiment in de woningmarkt. Het lukt maar niet de woningbehoefte en het aanbod op een juiste wijze op elkaar aan te laten sluiten. Wat daarin zeker niet meehelpt is het achterblijvende aantal nieuwbouwwoningen. Er blijft een enorme behoefte naar eengezinswoningen, maar

Goudzwaard Makelaars

in plaats van meer bouwen is er minder

Prinsenstraat 10

gebouwd ten opzichte van het vorige

7721 AJ Dalfsen

jaar, ondanks de vele toezeggingen

Tel. 0529 - 432 058

vanuit politiek Nederland. De vraag naar

www.goudzwaard.nl

betaalbare en passende nieuwbouw is

DALFSENNET.NL MAGAZINE

47WONEN

Nieuwbouwhuis op het oog? Omdat een nieuwbouwhuis vaak nog gebouwd moet worden, gebruik je je hypotheek grotendeels voor de aanschaf van de grond en voor de kosten tijdens de bouw. Bij nieuwbouw betaal je vaak geen overdrachtsbelasting, omdat de woning vrij op naam wordt opgeleverd. Ook betaal je meestal geen taxatiekosten, makelaarskosten en notariskosten voor de leveringsakte en de inschrijving bij het Kadaster. De advies- en afsluitkosten voor de hypotheek, bouwrente, notariskosten voor de hypotheekakte én de kosten voor meerwerk door de bouwer zijn wel voor jouw rekening. Sommige van deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. DUBBELE WOONLASTEN

DUURZAAMHEIDSKORTING

je hypotheekrente. Dat scheelt niet alleen in

Heb je een huur- of koophuis en koop je een

Nieuwbouwwoningen die vanaf

je energiekosten, maar ook in je maandelijkse

nieuwbouwwoning? Dan heb je vaak dubbele

2015 zijn gebouwd voldoen aan de

hypotheeklasten.

woonlasten in periode dat het nieuwe huis

duurzaamheidsnormen die de overheid heeft

gebouwd wordt. Als je spaargeld hebt, kun

gesteld. Hierdoor zijn ze energiezuinig of

Meer weten? Neem dan contact met mij op via

je die kosten wellicht daarvan betalen. Heb je

energieneutraal en is je huis klaar voor de

06-21472308.

dit geld niet of besteed je het liever anders?

toekomst. Ewoud Altena

Met een OverbruggingsHypotheek van de Rabobank kun je de overwaarde van je huidige

Koop je een nieuwbouwhuis die voldoet aan de

Financieel Adviseur Nieuwbouw Rabobank

koopwoning alvast gebruiken voor je nieuwe

duurzaamheidsnormen en sluit je je hypotheek

t. 088-7226600

huis. Dit kan handig zijn als je oude huis nog

af bij Rabobank? Dan kom je misschien in

w. www.rabobank.nl/nieuwbouw

niet is verkocht.

aanmerking voor duurzaamheidskorting op

DALFSENNET.NL MAGAZINE

49


H2O Pro lost kalkaanslag op én is zeer milieuvriendelijk Door verwarming van water kan kalkaanslag ontstaan in waterleidingen of huishoudelijke apparaten. In de badkamer hecht kalk zich op de tegels en douchewanden. In de cv-ketel verlaagd kalkaanslag het rendement. En wie kent niet de kalkaanslag in bijvoorbeeld de wasmachine? Of wordt de vaatwas niet goed schoon? Langdurig poetsen zonder resultaat op en rondom kranen, badkamertegels en douchewand behoort tot het verleden. Het sanitair glanst als nooit tevoren. En: apparatuur gaat veel langer mee.

Meest optimale behandeling Pleijsier bracht de HO Pro twee jaar geleden op de markt. Hij combineerde bestaande en nieuwe technieken voor dit product.

Nico Pleijsier, eigenaar HO Pro in Hasselt, heeft dé preventieve oplossing op het gebied van waterontharding! De reacties van klanten zijn veelzeggend: “Thee en koffie smaken beter, de huid voelt zachter, schoonmaken gaat veel makkelijker en oude kalkaanslag verdwijnt zelfs!” De HO Pro is er voor zowel huishoudens als caravans, campers en boten. De HO Pro wordt geprezen om zijn gemak. Pleijsier: “Je hebt geen stroom en afvoer nodig, ook wordt het milieu niet belast met zout. Daarbij is de techniek goedkoper dan van bekende waterontharders op basis van zout.” Daarnaast is het installeren van de HO Pro beter voor het milieu door besparing van energie en water, is gemakkelijk te plaatsen, is geluidloos en is veel minder storingsgevoelig dan de traditionele waterontharders.

De techniek is ontwikkeld rond 2005. Na veel testen, certificering en optimalisaties introduceerde Pleijsier de HO Pro in Nederland. Om zijn zelf ontwikkelde systeem te beschermen tegen imitaties heeft Pleijsier patent aangevraagd op het apparaat. “Deze performance-versie van de HO Pro biedt voor het Nederlandse leidingwater de meest optimale behandeling tegen kalkaanslag”, stelt Pleijsier. Door de HO Pro wordt kalk omgevormd tot microscopisch kleine kristallen die zich net als andere mineralen niet hechten, maar met het water mee in de afvoer lopen.

Grootste verschil Het grootste verschil met de traditionele zoutontharders is, dat HO Pro werkt zonder zout en stroom. Doordat bijvullen van zout niet nodig is, is een extra afvoer niet nodig. Alleen het filter moet slechts eenmaal per drie jaar vervangen worden. Door deze voordelen is de HO

Pro veel voordeliger in aanschaf en onderhoud.

Service Klanten zijn zeer te spreken over de HO Pro. Niet alleen over het apparaat, maar ook over de service van het bedrijf van Pleijsier. Het apparaat wordt direct na de watermeter geïnstalleerd. Het compacte apparaat past in de meterkast. “Installeren”, aldus Pleijsier”, is relatief eenvoudig. Voor een klein bedrag kunnen wij dat voor de klant verzorgen.” Naast de aanschafprijs van 675 euro (voor woningen) en 575 euro (voor campers) kan de klant een all-in serviceabonnement afsluiten voor 6,95 euro per maand. Dit is inclusief volledige garantie op onderdelen, elke drie jaar nieuwe keramische parels (het werkzame materiaal), voorrijkosten en arbeidsloon. Op de website van het bedrijf staat veel informatie. Onder de rubriek ‘Vraag & antwoord’ staan de antwoorden, die een helder beeld geven wat HO Pro biedt. Voor vragen en advies kan een contactformulier worden ingevuld, maar bellen kan natuurlijk ook! HO Pro Coöperatie U.A. Van Brandenburgstraat 2, Hasselt Tel. 085 - 130 39 91 www.h2opro.nl

De voordelen van HO Pro op een rij: • Zelfs oude kalkaanslag verdwijnt • Milieuvriendelijk • Overal te installeren • Geen zout, afvoer en stroom nodig • Zuiver natuurkundig proces • Uniek in prijs en prestatie • Geschikt voor een natriumarm dieet • Volledig geluidloos • Zonder voorschriften voor bedrijven