Raalte Koerier - 2022 - #5

Page 1

RaalteKoerier.nl Juni 2022 51e jaargang

Zomer foto: Gea van LohuizenRedactie 24 Webvertising Print B.V. Advertenties / tekstpagina’s Opgave bij 24 Webvertising Print B.V. Vragen naar Jarst Postma en Remko Volkers info@raaltekoerier.nl Productie en vormgeving 24 Webvertising Print B.V. Rechten Overname artikelen en beeldmateriaal alleen met toestemming van 24 Webvertising Print B.V.

O N D ER AN D ERE I N D I T NU M M ER:

Deze Raalte Koerier is een uitgave van 24 Webvertising Print B.V. t. 058 3030 112 e. info@raaltekoerier.nl w. www.raaltekoerier.nl (De Koerier is online te lezen op www.raaltekoerier.nl)

Bezorging Gratis huis-aan-huis in o.m.: Raalte, Heeten, Luttenberg, Nieuw-Heeten, Broekland, ­Mariënheem, Wesepe, Lemelerveld en Haarle. Geen Koerier ontvangen? Geef dat s.v.p. door aan 24 Webvertising Print B.V. t. 058 3030 112 e. info@raaltekoerier.nl Examplaren liggen bij Sonodruk, de bibliotheek en in het Kulturhus van Raalte. Had u ook in de Koerier willen staan? 24 Webvertising Print B.V. Remko Volkers / Jarst Postma t. 058 3030 112 e. info@raaltekoerier.nl Volgende Koerier 10 augustus 2022 Advertenties en kopij Advertenties en kopij voor de volgende uitgave moeten uiterlijk 22 juli 2022 bij ons binnen zijn. Blikvangers aanleveren Ga naar www.raaltekoerier.nl/ blikvanger. Daar kunt u een blikvanger inzenden.

3


Met meer en gevarieerder groen minder overlast van de eikenprocessierups Elk jaar krijgen we weer te maken met de eikenprocessierups. Doordat de biodiversiteit jarenlang onder druk heeft gestaan, kreeg de eikenprocessierups ook meer kans om zich te ontwikkelen en voor overlast te zorgen. De gemeente Raalte zet zich daarom in om het natuurlijk evenwicht te herstellen. Dat doen ze door bloemen, planten en kruiden meer de kans te geven om te ontwikkelen. Dit trekt vervolgens weer natuurlijke vijanden, zoals vogels, bijen, vlinders en andere insecten, die de eikenprocessierups beheersbaar houden. Wendy Busscher, regisseur Groen, Spelen en Sport bij de gemeente Raalte vertelt hoe we samen de biodiversiteit in onze gemeente kunnen verbeteren, om het natuurlijk evenwicht dus weer te herstellen. “Het belangrijkste dat we als gemeente doen is het aanleggen van meer afwisselend groen en op een andere manier maaien. Dat betekent meer

4

verschillende planten en bomen aanplanten, die op hun beurt weer verschillende soorten dieren en insecten aantrekken. Vroeger plantten we in een straat bijvoorbeeld een hele rij met dezelfde bomen. Dat doen we nu anders. De Almelosestraat in Raalte is daar een heel mooi voorbeeld van. Het trekt verschillende dieren, en als er bijvoorbeeld een zieke


boom zou zijn, worden niet gelijk alle bomen in de straat ziek.”

Minder maaien en grasstroken vol met bloemen

“Om nog een stap te zetten in het verbeteren van de biodiversiteit gaan we op steeds meer plaatsen de gazons anders onderhouden. Door het gras niet meer wekelijks te maaien krijgen bloemen, planten en kruiden de kans om zich te ontwikkelen. Op sommige locaties zaaien we daarnaast grasstroken in met een één- en/of meerjarig kruidenmengsel. Daar komen dan bijvoorbeeld klaversoorten, klaprozen, margrieten, boterbloemen, dagkoekoeksbloemen en ratelaar uit. En er worden elk jaar weer bloembollen gepoot. Hierdoor trekken we meer vogels, bijen, vlinders en andere insecten zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes aan. Die zorgen voor bestuiving én dat we minder last van de eikenprocessierups krijgen. Zo proberen we het natuurlijk evenwicht weer te herstellen.”

Tegels uit je tuin

“Hier kun je zelf ook goed bij helpen. We zien in veel woonwijken voor- en achtertuinen vol tegels, weinig bomen en slechts hier en daar een bloembak. Haal de tegels uit je tuin en plant er groen. Zo trek je meer vogels en insecten naar je tuin en help jij dus mee met de bestrijding van de eikenprocessierups. Hier is ook een mooie subsidie voor beschikbaar, waarover je meer leest op www.raalte.nl/klimaatsubsidie.”

Nestkasten en vlinderfilterkasten

Naast het planten, anders maaien en inzaaien van groenstroken, trekt de gemeente Raalte ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups door het ophangen van nestkastjes en vlinderfilterkasten. Wendy: “We hangen nestkastjes op voor vogels zoals de koolmees, pimpelmees, boomklever en vleermuis. De vogels eten de rupsen en de vleermuizen vangen de vlinders, die uit de eikenprocessierups komen. Zo zorgen ze voor minder eitjes en dus rupsen het jaar erop.” “Vlinderfilterkasten hangen we sinds kort op. Het is een manier die al jarenlang in de Efteling gebruikt wordt om de eikenprocessierups beheersbaar te houden. In zo’n kast stoppen we een oud nest.

Omdat de kast kleine gaatjes heeft, kunnen de vlinders die uit de rups ontpoppen, daar niet doorheen. Vijanden van de eikenprocessierups, zoals de sluipwesp en de sluipvlieg, kunnen wél in- en uitvliegen. Deze insecten leggen hun eitjes in de eitjes van de rups die dit vervolgens niet overleeft.”

Natuurlijke maatregelen

Door in te zetten op meer groen en het aantrekken van de natuurlijke vijanden wil de gemeente Raalte het preventief bestrijden van de eikenprocessierups steeds verder verminderen. Wendy: “In het buitengebied kijken we gericht naar het landschap welke natuurlijke maatregelen daar passend of mogelijk zijn. Bij de wegen die onderdeel uitmaken van het fietsroutenetwerk bekijken we per weg wat we daar kunnen doen. Kunnen we minder of anders maaien? Of een berm inzaaien met een kruidenmengsel of beplanting onder bomen aanplanten? Is de weg geschikt voor nestkasten of vlinderfilterkasten? Dit willen we ook uitbreiden naar binnen de bebouwde kom. Zo proberen we steeds meer stappen te zetten richting biodiversiteit en het verbeteren van het natuurlijke evenwicht om zo de overlast van de eikenprocessierups te verminderen.”

Gemeente Raalte Zwolsestraat 16, Raalte t. 0572 – 347799 e. info@raalte.nl w. www.raalte.nl

5


Hoogeboom Raalte maakt zich sterk voor circulair sloopwerk Hoogeboom Raalte draagt sinds enkele jaren nadrukkelijk bij aan de circulaire economie. “De nieuwe manier van slopen is hergebruiken”, zegt bedrijfsleider Simon Harmens. “Met tussenstappen werken we toe naar 100 procent hergebruik in 2050. Dat betekent dat we dan op geen enkele manier meer nieuwe grondstoffen gebruiken voor onze bedrijfsvoering. Zo proberen we zowel onze klanten als onze eigen medewerkers bewust te maken van een circulaire aanpak.” Naast het kantoor en werkplaats aan de Boeierstraat kent Hoogeboom Raalte een locatie aan de Stobbenbroekerweg. Die omvat een afvalbrengstation, een betonstation en de circulaire hub, oftewel de loodsen waar herbruikbaar materiaal ligt opgeslagen. Deze locatie illustreert hoe Hoogeboom Raalte de gestelde duurzaamheidsdoelen nastreeft. Hier wordt het aangevoerde afval naar soort gescheiden. De deelstromen worden afgevoerd naar verschillende bewerkers, maar Hoogeboom vormt ook zelf puin om tot menggranulaat, reinigt asbesthoudende grond en versnippert hout. Simon Harmens is binnen Hoogeboom Raalte verantwoordelijk voor de aansturing van het recyclingproces en de circulaire hub. “Onze deelname aan de Rabobank Challenge in 2018 maakte voor onszelf inzichtelijk hoe we als sloopbedrijf kunnen bijdragen aan een circulaire economie”, vertelt hij. “In lijn met de

6

doelstellingen van de rijksoverheid werken we toe naar 50 procent hergebruik in 2030 en 100 procent in 2050. De aangeleverde grondstoffen worden in de circulaire economie volledig hergebruikt, zonder restafval.”

Circulaire sloop Naast andere doelstellingen – emissiearme motoren, zonnepanelen op panden, nieuwe medewerkers uit het zogeheten doelgroepenregister (voorheen Wajong) – heeft Hoogeboom twee speerpunten: het recyclen van beton naar herbruikbaar betongranulaat en het creëren van een soort marktplaats voor sloopafval dat meteen herbruikbaar is voor bedrijven en particulieren. Te denken valt aan complete deuren, balken en kozijnen uit een sloopobject, maar ook isolatiemateriaal, hout, bakstenen en dakpannen. In de grote loods, waar de materialen gescheiden liggen opgeslagen, wijst Harmens op een compleet kozijn dat


afkomstig is van de voormalige huisvesting van het Agnieten College, een middelbare school in Nieuwleusen. “Dit materiaal is nog goed bruikbaar, maar het formaat moet maar net aansluiten op het ontwerp van de architect. Het is echt een zoektocht om het materiaal op de juiste manier en op de juiste plek te kunnen inpassen.” Toch is dat gelukt: bij de circulaire sloop van het voormalige Agnieten College werd gemiddeld 96 procent aan hoogwaardig hergebruik gerealiseerd: 87 procent voor hout, 92 voor glas, 96 voor staal en 100 voor beton. Harmens: “Bedrijven staan gelukkig in toenemende mate open voor circulaire bouw. Een aanzienlijk deel van het materiaal dat vrijkwam bij dit schoolgebouw is bijvoorbeeld hergebruikt bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand van RPP Recycling in Nieuwleusen, vaak in de oorspronkelijke functie.”

Herbruikbaar beton Ook het terugleveren van betonafval in de vorm van granulaat, zand, cement of grind is een ingewikkeld proces. “Bij recycling streven we naar een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Het gerecyclede materiaal moet van vrijwel gelijkwaardige kwaliteit zijn. Dat betekent dat het bronmateriaal goed schoon moet zijn en geen zand, puin, baksteen of ander restmateriaal mag bevatten. De fracties die je overhoudt worden daarom machinaal helemaal schoon geschuurd. Dat is geen gemakkelijke techniek. Mensen en bedrijven hebben vaak het idee van gerecycled, dus tweedehands, materiaal goedkoop moet zijn. Maar in feite is het leveren van hoogwaardig gerecycled beton een ingewikkelder proces dan de productie van nieuw beton.”

Materialenhub Daarnaast heeft Hoogeboom een materialenhub opgezet: een vindplaats van gebruikte bouwmaterialen die zijn vrijgekomen bij de demontage van objecten als woningen en bedrijfspanden. “Via onze website hebben we letterlijk een marktplaats opgezet met een overzicht van onze voorraden en beschikbare objecten”, legt Harmens uit. “Je kunt er filteren op zoekfuncties en er staan foto’s, afmetingen en prijzen bij. Het aanbod varieert van balken en kozijnen tot soms zelfs een complete kapschuur. Tot dusver zijn het vooral ondernemingen en klusbedrijven, maar ook voor

particulieren is dit een markt met potentie, vanwege de gunstige prijs ten opzichte van nieuw materiaal. Ook voor de opdrachtgever is deze aanpak interessant, want hij deelt mee in de opbrengst.” Hoewel veel bedrijven al ernst maken met de circulaire economie, valt nog een wereld te winnen, vindt Harmens. “Met name de recycling van de minerale component van bouw- en sloopafval is in Nederland nog maar nauwelijks van de grond gekomen. Bewerkt bouw- en sloopafval verdwijnt veelal in nuttige toepassingen in de wegenbouw, maar slechts een paar procent van de productie keert terug in bouwkundige toepassingen zoals constructief beton. In de baksteenindustrie wordt zelfs nog nauwelijks werk gemaakt van recycling. We hopen daar met onze initiatieven verbetering in te brengen.” Hoogeboom Raalte Afval & recycling: Stobbenbroekerweg 16, Raalte Werkplaats & kantoor: Boeierstraat 5, Raalte t. 0572 - 352250 e. raalte@hoogeboom.nl w. www.hoogeboom.nl

Familiebedrijf sinds 1935 Hoogeboom Raalte is een zelfstandig opererend bedrijfsonderdeel van Hoogeboom, dat ook vestigingen heeft in Zwolle en Apeldoorn. Het familiebedrijf – sinds 1935 – wordt momenteel geleid door de derde generatie en telt zo’n 70 medewerkers. Het kent drie bedrijfsonderdelen: het aannemen van werk op het gebied van bouw- en infrastructuur (o.a. grondwerk, asbestsanering, bodemsanering, rioleringen en bestratingen ) inclusief, de demontage (sloop) van objecten. Verder het recyclen van puin, bouw- en sloopafval, groenafval en grond De bouwstoffen die hierdoor ontstaan zijn af te halen op de recyclinglocatie of te bestellen via de website. De derde pijler is de verhuur van machines en verschillende containers (van 3 tot 12 m3) voor verschillende soorten afval.

7Herinneringen in een mooi ‘jasje’ bij Herinnermij.nl As, haar, melktandjes of een vingerafdruk verwerkt in de mooiste sieraden. Zilver, goud of staal. Stoer of sierlijk. Eenvoud of juist lekker uitpakken. Wij hebben het allemaal!

Oogstrelende stijlvolle items, emotioneel zeer dierbaar, kwaliteit en uniek. Een uniek sieraad, maar dan mét meer. Zodat je het met trots kan dragen, zonder dat je uitleg hoeft te geven.

Nieuw in onze collectie urnen: Geert Kunen

is al meer dan veertig jaar kunstenaar. Als autodidact maakt hij kunstwerken uit een diep innerlijk gevoel. Hierdoor krijgt u geen dertien-in-een-dozijn kunstwerk, maar een uniek kunstwerk waar er maar één van is. Zoals ieder mens uniek is, zijn de asurnen van Geert Kunen dat ook.

Met de hand gemaakt

Geert Kunen werkt altijd met klei en boetseert ieder

kunstwerk met zijn twee handen. Er wordt gekozen voor klei om de as te laten rusten in de materie waaruit de mens ooit ontstond, namelijk klei. De asurnen zijn van hoogwaardige kwaliteit en kunnen zowel binnen als buiten gebruikt wor-den. Doordat alle urnen met de hand worden gemaakt kunnen er verschillen optreden in kleur, model of maat. Bij de afwerking kan er gekozen worden voor een brons- of zilverfinish. Bezoek de webshop voor onze uitgebreide collectie. www.herinnermij.nl ellen@herinnermij.nl 06 49 65 99 51 9Groepsaccommodatie De Boerschop/ Terras Het Buitenleven speelt in op wensen van bezoekers Groepsaccommodatie de Boerschop is een vakantie boerderij gelegen net buiten de bebouwde kom aan de voet van de Luttenberg, in het prachtige glooiende landschap van Salland met zijn verschillende landschapsstijlen. Bezoekers kunnen genieten van de rust en de ruimte van het Sallandse landschap.

Behalve het dorp Luttenberg, dat onder meer een Lourdesgrot & labyrint heeft, welke op de Luttenberg ligt, zijn ook de Sallandse Heuvelrug, het Vechtdal en de Reggevallei en de bossen van omliggende plaatsen als Hellendoorn, Nijverdal en Ommen een heerlijke uitvalsbasis voor fietsers en wandelaars. Groepsaccommodatie de Boerschop – vernoemd naar de gelijknamige buurtschap, die deel uitmaakt van het dorp Luttenberg – biedt arrangementen op basis van halfpension aan, dus met ontbijt en diner. “Bijna alles komt uit eigen keuken, aldus Johan, zie zelf de kok is. “De lijntjes zijn hier kort, in overleg met de gasten kunnen we inspelen op heel veel specifieke wensen. We willen onze gasten ontzorgen, zodat ze over de maaltijden en onderdak niet hoeven na te denken. De karakteristieke en grotendeels rietgedekte boerderij met nog twee gebouwen heeft 35 slaapplaatsen, die zowel gezamenlijk als afzonderlijk gehuurd kunnen worden. De groepsaccommodatie wordt omgeven door een prachtige tuin met veel mooie plekjes, een speelveld met kinderactiviteiten, maar ook kun je er boerengolf en klootschieten. Hiermee vormt de Boerschop een prachtige uitvalsbasis voor vakanties, familiereünies, team- en bedrijfsuitjes, vergaderingen of een vriendenweekend.

Het terras, genaamd Het Buitenleven is van april t/m oktober ook voor passanten (wandelaars, fietsers, motorrijders) in de weekenden open en in de vakanties van woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Het is hier genieten met mooi weer. De kinderen kunnen heerlijk spelen, terwijl jezelf een kopje koffie of een wijntje drinkt. Of om lekker te lunchen. Bezoekers uit het hele land weten de Boerschop in toenemende mate te vinden, maar ook passanten uit de regio. En streekgenoten maken ook steeds meer gebruik van de mogelijkheden die de Boerschop biedt voor verjaardagsfeesten en bruiloften, tot zo’n zestig personen. Kom en ervaar het Buitenleven bij ons op de Boerschop. We zien u graag Johan en Grietje Drost Groepsaccommodatie “De Boerschop” Butzelaarstraat 70, 8105 AR Luttenberg t. 0572 – 301 464 e. info@deboerschop.nl w. www.deboerschop.nl

Gastheer en gastvrouw Johan en Grietje Drost hebben de mogelijkheid uitgebreid sinds ze per 1 mei 2021 aantraden als nieuwe eigenaren. Zo hebben we geïnvesteerd in het terras en de rieten daken van de opstallen, maar ook in duurzaamheid, bijvoorbeeld door zonnepanelen, isolatiemaatregelen en een warmteterugwinning installatie. “De Boerschop heeft door de jaren heen een goede naam opgebouwd en die willen we graag uitbouwen”, vertellen Johan en Grietje. 11


WijZ welzijn Raalte biedt hulp bij eenzaamheid

Het kan iedereen overkomen, dat je je een periode eenzaam voelt. Ook mensen die regelmatig anderen om zich heen hebben. De meesten komen er zelf weer uit, maar dat lukt niet iedereen. Daarnaast rust er een taboe op eenzaamheid, waardoor het verborgen blijft en daardoor lastig te signaleren. Erna Klok van WijZ welzijn in Raalte is het aanspreekpunt voor het Meldpunt Eenzaamheid. Door maatwerk te bieden probeert WijZ welzijn Raalte eenzaamheid in de gemeente Raalte een halt toe te roepen. Wie hulp wil bij het doorbreken van eenzaamheid kan daarvoor bij het welzijnswerk terecht. 12


“Er zijn verschillende soorten eenzaamheid, waaronder emotionele en sociale”, vertelt Erna. “Mensen met emotionele eenzaamheid missen een hechte band met een ander persoon, bijvoorbeeld een partner of goede vriend. Mensen met sociale eenzaamheid missen betekenisvolle relaties in bijvoorbeeld een vriendengroep.” Eenzaamheid komt niet alleen voor in verschillende vormen, maar ook bij verschillende leeftijden. Iedere groep, van jong tot oud kan zich eenzaam voelen. Daarnaast zijn er risicogroepen zoals mensen op leeftijd, alleenstaanden, chronisch zieken. Ook een migratieachtergrond of laaggeletterdheid kan een factor zijn. Bij de jongeren in de samenleving speelt zeker sinds de corona-uitbraak eenzaamheid een grote rol.

aan. “We proberen te achterhalen waar het gevoel van eenzaamheid vandaan komt en waar we op kunnen inzetten. Vaak kunnen we zelf hulp bieden maar soms verwijzen we door naar het maatschappelijk werk of een andere organisatie. ”WijZ welzijn Raalte heeft verschillende projecten die ingezet kunnen worden in het kader van ontmoeting. “Het project Welzijn op Recept is bijvoorbeeld een mooie manier om sociale contacten op peil te brengen. Soms kan het leren omgaan met de gevoelens al een groot verschil maken. En voor anderen zijn ontmoetingsactiviteiten een mooie manier om eenzaamheid tegen te gaan. Het is echt maatwerk.”

“Eenzaamheid wordt pas een probleem als je het zelf als zodanig ervaart en het een belemmering vormt in je dagelijks leven. Verschillende vormen van eenzaamheid vragen om een andere aanpak. Mensen die alleen wonen en veel alleen zijn hoeven niet per definitie eenzaam te zijn. Het is heel persoonlijk, je bent je eigen graadmeter.”

Van 29 september tot 6 oktober is de landelijke Week tegen Eenzaamheid. In deze week staat ontmoeting en verbinding centraal. Ook WijZ welzijn Raalte doet mee aan deze week. “Mocht je je na het lezen van dit artikel aangesproken voelen, dan is deze week wellicht een mooi moment om op een laagdrempelige manier aan te haken.”

De ene persoon is gebaat bij activering in de vorm van begeleiding of coaching. De ander bij een nieuw contact, weer iemand anders bij aansluiting in een groepsactiviteit. Om erachter te komen wat iemand kan helpen gaat WijZ welzijn Raalte het gesprek

Iedereen in de gemeente Raalte die zich eenzaam voelt of zich zorgen maakt over iemand in zijn omgeving die wellicht eenzaam zou kunnen zijn, kan vrijblijvend bellen voor advies met het Meldpunt.

Vrijwilligers gezocht De Vriendenkring is een van de projecten van WijZ welzijn Raalte tegen eenzaamheid. Voor dit project wordt nog gezocht naar vrijwilligers die de Vriendenkringen willen ondersteunen met het opbouwen van hun eigen kring. Geïnteresseerd? Neem contact op!

Contactgegevens Meldpunt Eenzaamheid Erna Klok tel. 06 1071 1271 e.klok@wijz.nu www.wijz.nu

13Perfecte imperfecties dankzij mindfulness Perfectionisme is van alle tijden. De drang altijd het allerbeste te hebben, doen of zijn. Post jij op social media altijd de perfecte foto? Laat jij overal zien hoe perfect je bent als ouder, als kind, als student of als sporter? Beleef jij altijd de perfecte vakantie en past jouw kledingkast perfect bij de laatste mode?

Gaat het over jezelf? Perfectie klinkt mooi, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vaak voel je dat je pas perfect kunt zijn, als iets of iemand anders juist minder perfect is. Je kijkt naar anderen om jezelf te beoordelen. Dat kan een goede motivatie zijn, maar het kan ook tegen je werken. Klachten Als je altijd maar wilt voldoen aan het perfecte plaatje, kan zich dat wreken in lichamelijke klachten. Je ervaart stress, bent nooit tevreden. Spanningshoofdpijn, slapeloze nachten of zelfs een burn-out zijn het gevolg. Mindfulness bij perfectionisme Het kan ook anders. Je kunt jezelf leren kennen en ontdekken hoe je jouw streven naar perfectie voor je laat werken. Hoe oordeel je naar de ander en jezelf? Wanneer kost perfectie meer energie dan goed voor je is? En hoe buig je dat vervolgens om? Bij Mindfulness met Marion leer je dat het leven niet perfect is en dat je daar prima mee kunt leven.

Imperfecties verrijken je, je kunt er zelfs van genieten. Heb compassie met wie je bent en aanvaard dingen zoals ze zijn. Je kunt niet alles veranderen en gelukkig hoeft dat ook niet. Wil je weten hoe je dat inzicht kunt ontwikkelen vanuit ervaring? Mindfulness met Marion helpt je op weg. Wie is Marion? Marion Kogelman-Bloo is van oorsprong docente. Na een academische opleiding pedagogiek vond zij haar weg steeds meer in mindfulness. Met diverse trainingen en cursussen biedt ze mensen de helpende hand als het leven even tegenzit. Ook wanneer je meer uit jezelf wilt halen of op zoek bent naar rust in je leven, kan Marion je verder helpen. Vanuit jouw behoeften en jouw eigenheid. Marion is gecertificeerd mindfulness trainer. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van haar trainingen. Meer informatie op www.mindfulnessmetmarion.nl.

info@marionkogelmanbloo.nl | 06-18291938 www.mindfulnessmetmarion.nl


Een gezonde huid in de zomer COLUMN

Eindelijk kunnen we genieten van het mooie weer. Heerlijk natuurlijk. Alleen vergeten we ons vaak in te smeren met een SPF. Maar wat is nou een SPF? SPF staat voor Sun Protection Factor. Dit geeft aan hoeveel Uv B-straling het zonnebrandmiddel kan absorberen.

Uv B-straling veroorzaakt een verbrande huid. Uv A-straling dringt weer dieper in de huid waar het schade veroorzaakt. Bij Uv B zie je direct de beschadiging op de huid terwijl bij Uv A dit pas naar een aantal jaar is terug te zien. Denk aan meer oneffenheden, rimpels en pigmentvlekjes op de huid. Je gezicht en handen zijn hier een goed voorbeeld van. Grotendeels wordt dit dus veroorzaakt door zonschade die je jaren geleden al hebt opgelopen. Wat kun je hieraan doen en hoe voorkom je dat het erger wordt?

4. 5.

6.

7.

8. 1.

2.

3.

Smeer het hele jaar door je gezicht en handrug in met een SPF. In de zomer minimaal factor 30 en in de winter minimaal een factor 15 Smeer je in de zomer om de twee uur in. Zo blijf je de hele dag beschermd Let op dat er geen parfum of

alcohol in zit. Dit kan namelijk allergie en pigmentatie veroorzaken Ook als je bruin wordt moet je je huid goed insmeren Vermijd de zon in de uren dat de uv-straling het sterkst is. (12:00 en 15:00 uur) Ben je verbrand? Vermijd de zon zeker 2 dagen zodat je huid kan herstellen Gebruik aftersun zonder alcohol of parfum om je huid te blijven hydrateren. Zet deze in de koelkast voor extra verkoeling Spray geen parfum op de huid, spray het op je kleding of je haar. Parfum en de zon samen kunnen namelijk er voor zorgen dat er pigment ontstaat.

Wil je mooi egaal bruin worden? Gebruik dan een peeling om de dode huidcellen te verwijderen. Smeer je huid elke dag in

met een voedende lotion om zo je huid te blijven hydrateren. Houd er rekening mee dat je een crème gebruikt zonder alcohol, dit droogt namelijk de huid uit. Wil jij voorbereid de zomer in? Dan kan ik je de zomerpeel voor een stralende huid adviseren. Deze peel behandeling kan de hele zomer door gegeven worden en zorgt voor een dosis hydratatie en verzacht heel mooi de lijntjes en de oneffen huidstructuur. Wil jij meer informatie hierover dan kun je contant opnemen via. Beauty & Body Clinics Molenhof 18 - Raalte t. 06 51 70 00 82 e. info@beautybodyclinics.nl w. www.beautybodyclinics.nl

Jacqueline Bisschop


Voor mensen met een aandoening is het juist belangrijk om te bewegen en door te zwemmen kunnen mensen zo lang mogelijk lichamelijk actief blijven. Deze zwemactiviteiten zijn voor zowel mensen die in de beginfase van de ziekte zitten als voor mensen die extra begeleiding nodig hebben. Zwemmen in warm water heeft een heilzame werking en is dus voor iedereen aan te raden.

Vrijwilliger worden bij Zwembad Tijenraan

Helpen bij zwemgroepen Zwemmen met Parkinson of Dementie Bewegen is voor iedereen gezond en een gezellig praatje is minstens zo belangrijk. Zwembad Tijenraan biedt nu enkele maanden de zwemgroep Zwemmen met Parkinson en Parkinsonisme aan. Voor zowel deze zwemgroep als ook voor Zwemmen met Dementie is extra begeleiding nodig. Daarom zoeken we nog extra vrijwilligers voor de dinsdagochtend.

Vrijwilligers krijgen zelf ook energie Zweminstructrice Miranda geeft al jaren les aan allerlei doelgroepen. Zo ook bij Zwemmen met Parkinson en Zwemmen met Dementie. “We willen het veilige gevoel in en rondom het bad behouden door zoveel mogelijk vrijwilligers en extra handjes voor omkleden, bij en in het bad te hebben. De vrijwilligers die we nu hebben, kijken er elke week naar uit en krijgen er zelf ook energie van. Als we genoeg mensen hebben en er een rouleersysteem is, is niet iedereen iedere week aan de beurt. Het is ook nog eens gezellig met een kopje koffie of thee na afloop.”

Focus beide zwemgroepen ”Bewegen is erg belangrijk voor de deelnemers van de Parkinsongroep, voornamelijk maken we met de deelnemers grote bewegingen in het water en doen we allerlei (balans) oefeningen. Als de deelnemers komen, voelen ze zich soms stijf. Als ze uit het water komen, bewegen ze soepeler. Bij Zwemmen met Dementie blijven de hersenen actief door te blijven bewegen. Ik zie wat wekelijks zwemmen in warm water voor de deelnemer doet.”

Interesse Mocht je belangstelling hebben om vrijwilliger te worden, kun je je melden bij de receptie van Tijenraan, telefoon (0572) 760 600 of mailen naar info@sportbedrijfraalte. nl. Je kunt dan een keer komen kijken om te zien of het echt wat voor je is. Bekijk www.zwembadtijenraan.nl/ vrijwilligersgezocht voor meer informatie.

voor iedereen in beweging!

17BIBLIOTHEEK

Ga op reis met de Bibliotheek! Ook deze zomer is het weer mogelijk om mee op reis te gaan met de Bibliotheek. Bezoek de Sprookjeseilanden of spot apen in het Dierenrijk. Gewoon vanuit je luie stoel op de camping of in je eigen achtertuin! Met Vakantielezen van Bibliotheek Salland wordt de zomer extra leuk. Vakantielezen is een spannende online ontdekkingsreis voor beginnende lezers. Bibliotheek Salland biedt dit programma voor kinderen uit groep 3 en 4 én hun gezinnen. Met Vakantielezen willen we stimuleren dat kinderen in de schoolvakantie blijven lezen. Zo houden ze hun leesniveau op peil. Doe mee! Op de website van Vakantielezen reizen de gezinnen langs zes landen: van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. Ze lezen verhalen (speciaal door bekende kinderboekenschrijvers geschreven!) en doen samen zomerse spellen. Hierdoor zijn de kinderen op speelse wijze bezig met taal en lezen. In ieder land is een schat verstopt. Alle schatten gevonden? Dan maken de gezinnen kans op een tablet! Aanmelden kan via www.vakantie-lezen.nl. Veel reis- en leesplezier!

Bagels en een bakkie troost Jacodine van de Velde Als de zorgen van het dagelijks leven een jonge vrouw te veel worden, besluit ze het roer om te gooien en te gaan daten.

Bibliotheek Salland van Sonsbeeckstraat 1 Heino • 0572-391318 Passage 6, Raalte • 0572-363637 Salland

info@bibliotheeksalland.nl www.bibliotheeksalland.nl

JEUGD Tien olifanten op weg naar een dansfeest Harmen van Straaten Een groep olifanten gaat dansen. De andere dieren in de jungle hebben ook wel zin in een dansfeest. De polonaise wordt steeds groter.

Vlucht naar München Marja van der Linden Na een stukgelopen relatie zoekt een vrouw steun bij haar zus in het buitenland, maar ze komt erachter dat je niet kunt vluchten voor wat je zelf meedraagt.

Overleef de nacht Riley Sager Een jonge vrouw stapt bij een vreemde in de auto naar Ohio. Spreekt hij de waarheid, of is hij een beruchte seriemoordenaar?

Twitch en de vlucht van de ijsvogel M.G. Leonard Twitch heeft een grote passie voor vogels. Zijn vogelaarservaring blijkt goed van pas te komen bij de speurtocht naar een gevaarlijke ontsnapte gevangene. Mijn soundtrack van groep 8 Anke Werker Stan zit in groep 8 en is heel muzikaal. Maar dan gaat zijn gezin verhuizen naar een tiny house. Past de piano daar nog in?

19‘De stilte rondom huiselijk geweld doorbreken’ ’Mensen die gewend zijn veel te geven, zullen iemand aantrekken die gewend is veel te nemen’ Bijna niemand praat erover, huiselijk geweld. Eén op de vijf is getuige of slachtoffer van huiselijk geweld. Dat betekent ook in jouw omgeving, alleen weten we dit vaak niet van elkaar. De Kern Raalte start weer met een gratis training 'BijZonder Geweldig' voor iedereen die te maken heeft (of heeft gehad) met huiselijk geweld. De trainingen zullen op woensdagochtend plaatsvinden. Esther Mars en Debby Brokelman, allebei maatschappelijk werkers bij De Kern in Raalte, bieden in 8 bijeenkomsten een veilige omgeving om ervaringen te delen en om te leren hoe je zelf de regie kunt nemen in zo’n ingewikkelde situatie. Esther: “Geweld hoort nergens thuis. En zeker niet in je directe persoonlijke omgeving. Toch is het heel moeilijk om hulp te vragen als je zelf in zo’n situatie zit. Er zit een complexe mix achter van schuldgevoel, schaamte, oordeel, isolement en angst. Maar ook liefde en overlevingskracht. Er rust helaas nog een groot taboe op dit onderwerp, die stilte rondom dit onderwerp willen we echt doorbreken. Daarom is tijdens de training de herkenning in de verhalen van anderen zo belangrijk, dan wordt zichtbaar dat je ‘helemaal niet de enige bent.’ Wij helpen de deelnemers vervolgens om vanuit verschillende perspectieven naar de heersende overtuigingen te kijken, om het isolement te doorbreken en op welke manier ze zelf hun rol kunnen veranderen.” De training bestaat uit 8 bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden. In een kleine groep (max. 6 deelnemers) worden ervaringen gedeeld, maar wordt ook uitgelegd hoe gewelddadige relaties ontstaan en welke rol iemand hierin heeft ingenomen. Deelnemers voelen zich vaak schuldig omdat ze lang in de relatie zijn gebleven. De bewustwording van hoe hun eigen achtergrond van invloed is op het ontstaan van deze relatie is vaak heftig, maar ook helpend. Sommigen begrijpen zichzelf beter en zijn daarom minder veroordelend over zichzelf. Debby: “Aan het eind van de training vertellen de deelnemers wat de training voor hen betekend heeft. Eén van de deelnemers omschreef dat ‘kinderen en kleinkinderen zeggen dat de levenslustige mama en oma terug is’. Dan zie je de werkelijke impact van de bijeenkomsten. Het helpt mensen weer in zichzelf te geloven en ze krijgen meer zelfvertrouwen en zelfrespect. Mede hierdoor kunnen ze in latere relaties beter voor zichzelf kiezen en hun grenzen eerder aangeven.”

vraag naar Esther Mars of Debby Brokelman. Zij nemen graag de tijd voor je en denken met je mee of deelname aan de training voor jou goed is of dat ze iets anders voor je kunnen doen. Esther of Debby zijn bereikbaar onder het volgende nummer: 0570547300. Bellen of een WhatsApp bericht kan ook via: E: 06 - 22 79 7037 of D: 06 -22 79 6215.

De Kern Passage 10 8102 EW Raalte www.stdekern.nl facebook.com/dekernraalte

Wil jij graag zelf weer de regie pakken over jouw leven zonder geweld? Bel dan met De Kern en 21


UITZENDBUREAU SALLAND WELKOM IN HET HUIS VAN WERK Het pand valt niet eens zo heel erg op. De Raaltenaar kent het misschien nog als de motorzaak van Roescher. Of als het ABN AMRO kantoor. Tegenwoordig staat er ‘Het Huis van Werk’ op de gevel. Het is de tweede vestiging van Uitzendbureau Salland waar je terecht kunt voor alles wat met werk te maken heeft. Er is gekozen voor een huiselijke, informele stijl. Laagdrempelig en gezellig. Alsof je even bij een goede vriend langs gaat. De bewoners van Het Huis De officiële opening van Het Huis van Werk aan de Domineeskamp moet nog gepland worden, maar sinds half april zijn de medewerkers van Uitzendbureau Salland er al operationeel. De vaste ‘bewoners’ van Het Huis van Werk zijn de consulenten Ivonne, Ruben, Jikke, Bas en recruiter Inge. Zij helpen je aan werk in de Productie en de Bouw & Maakindustrie. Jongeren kunnen bij hen terecht voor vakantiewerk en bijbanen. Tijd en aandacht voor de kandidaat Tijd en aandacht. Het klinkt zo vanzelfsprekend maar is dat het nog wel? “Bij ons wel”, zegt Ivonne Jonkman. ”Maar daar investeren we ook flink in. Online is het supersimpel om op een vacature te reageren, maar het is ook onpersoonlijk. En juist bij zoiets essentieels als werk is dat persoonlijke

22

zo belangrijk. In het Huis van Werk nemen we uitgebreid de tijd voor jou. Er is altijd wel een consulent beschikbaar. En daarom hoef je ook geen afspraak te maken, je bent altijd op elk moment welkom.”

Op je gemak

“En de entourage speelt natuurlijk ook een belangrijke rol”, vult Ruben Dijk aan. “Wij hebben niet voor niets voor een huiselijke sfeer gekozen. We merken dat de sfeer van Het Huis positief werkt. Je zit samen met de kandidaten in de zithoek in plaats van een spreekkamer. Mensen voelen zich meer op hun gemak. Dat werkt echt super.”


Lekker centraal

“Wat we nu al merken, is dat de locatie met ruime parkeergelegenheid als prettig ervaren wordt. Ook met het OV zijn we goed bereikbaar. Mensen komen spontaan binnen. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om overdag langs te komen. Daarom organiseren we belavonden om ook die mensen te kunnen spreken. De volgende stap is open op koopavond of zaterdag. Maar dat komt wel”, denkt Bas Bolink, “we zijn tenslotte net gestart.”

Alles transparant

“Als mensen spontaan binnenkomen, zelf hun koffie pakken en plaatsnemen in de Wereldberoemdin-Salland zithoek, dan weet je eigenlijk dat het concept werkt”, vult Jikke Duteweert aan. “En dat geeft enorm veel energie. Je begint een gesprek dan heel anders, veel opener. De aankleding van het pand helpt daar natuurlijk bij. Alles is open en zichtbaar, ook de spreekruimte. We verbergen niets, want zo werken we ook, transparant. Nou ja, de ruimte onder het pand waar ooit de ABN AMRO kluis stond, is dan misschien de uitzondering ;).”

Ook nieuwsgierig naar Het Huis van Werk?

Voor Transport & Logistiek zoeken we een ervaren Consulent/ Intercedent. Scan de QR code voor de vacature.

Op werkdagen zijn we open van 09:00 tot 17:30 uur. tel. 0570 - 35 40 50 www.uitzendbureausalland.nl Domineeskamp 2, Raalte

Boeierstraat 9, Raalte

23

Rademaker in hun nopjes met uitbreiding van hun zaak Er is ontzettend hard gewerkt bij Rademaker's Poeliersbedrijf aan de Constantijnstraat 19. Een uitbreiding met 120 vierkante meter is ook niet niks! Er moest een wand gesloopt worden. “ 24 kub puin is er afgevoerd”, lacht Hans Rademaker die zelf veel heeft gedaan. De zaak die Linda en Hans in 1994 begonnen heeft intussen zijn bestaansrecht ruimschoots bewezen. Ook uit de hele regio komen klanten, vanuit Rijssen, Raalte, Heino, Den Ham, Wierden... En groeit nog steeds. Echt familiebedrijf Op donderdag 5 mei is onze winkel ‘heropend’. ”Zonder poespas, daar houden we niet van”, zegt Hans met een glimlach. De winkel is opnieuw ingericht en de vloer en de wanden zijn vernieuwd. De winkeloppervlakte is met 40 m² vergroot. De rest (80 m²) is voor de koeling vriezer en de werkplaats. Daar komen rubbertegels die water- en oliedicht zijn en gemakkelijk te reinigen. Hans, Linda, hun dochter Marja en zoon Thomas ( en ook de anderen van het gezin die altijd helpen en bijspringen als het nodig is) zijn erg blij met de uitbreiding; “Niet alleen de klanten krijgen meer ruimte, maar wijzelf ook. En dat we meer werkruimte krijgen is heel fijn. Echt belangrijk”, vindt Marja. “We zijn over de uitbreiding van onze zaak gaan denken

tijdens coronaperiode”, legt Linda uit. “Er mochten toen maar twee klanten in de winkel. De ruimte van de buren stond leeg en we hadden daar een afgiftepunt voor de bestellingen met de feestdagen, toen begon het te kriebelen.”

in het zicht. We gaan lekkere broodjes brengen, met gehaktbal, kip etc. ” En het is de bedoeling dat er een klein zitje komt om even wat te eten.” een warme halve haan ,een pulled chicken broodje of andere gegrilde producten, bijvoorbeeld.”

Oogzorgcentrum Salland: hét adres voor oogzorg op maat Nieuw en vertrouwd

“Al onze producten kunnen we in de nieuwe zaak beter presenteren en we kunnen veel efficiënter werken”, zegt Linda. Rademaker's biedt een groot assortiment aan partypannen. In no time zet je een heerlijke maaltijd op tafel; partypan, kluifjespan, satépan of stamppot- of nasibamipan. Maar er is veel meer. Voor alle grill-, barbecue- en in het najaar de wildspecialiteiten is Rademaker hét adres. “De artikelen uit de toko komen meer

De keuze in maaltijden (het gemak dient de mens) wordt uitgebreid, er komen meer maaltijdsauzen. Ook de catering en barbecueverhuur (tenten, statafels) krijgen een boost. De hapjesschalen, al een poos een groot succes, blijven natuurlijk in het assortiment. Komt u ook een kijkje nemen in onze vernieuwde en vergrote winkel? In onze advertentie vindt u nog een leuke kortingsbon en heerlijke aanbiedingen! We zien u graag aan de Constantijnstraat 19-21 in Nijverdal, parkeren voor de deur..

27


‘Ik vind het geweldig om mensen te zien groeien’ foto: Isabelle Renate la Poutré

Dit jaar bestaat de Nijhof Groep (Nijhof installatietechniek, Willemsen installatie en Salland Installatieservice) 55 jaar. In plaats van een groot feest te geven introduceert het bedrijf een studiefonds voor kinderen van medewerkers. Daarnaast vernieuwt Nijhof haar opleidingstak. Eigenaar Angelique Nijhof over de rol van persoonlijke ontwikkeling binnen haar bedrijf. Hoe is het idee voor een studiefonds ontstaan? ‘Ik kwam het tegen bij een ander bedrijf en wist meteen: dit wil ik bij Nijhof ook. Mijn man en ik verkennen met onze kinderen of en hoe zij het bedrijf op termijn willen overnemen. Voor het studiefonds hebben we een stichting opgericht, onze kinderen vormen het bestuur. Zo stoppen we op verschillende plekken zaadjes in de grond: we leveren een bijdrage aan de scholing, vorming en studie van kinderen van medewerkers en onze kinderen doen ervaring op binnen de Nijhof Groep.’

Daarnaast investeren jullie in de Salland Tech Academy, jullie eigen opleidingsbedrijf. Waarom? ‘Via de Salland Tech Academy bereiden we jongeren en zijinstromers voor op een baan in de installatietechniek. Dat wordt steeds belangrijker, mede omdat techniekonderwijs op scholen verdwijnt. Ik voel een verantwoordelijkheid om dat gat in te vullen, we willen technisch talent in deze 28

regio de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen. Daarom hebben we een nieuw praktijklokaal gebouwd, precies in het midden van ons pand. De Salland Tech Academy vormt vanaf nu het hart van Nijhof.’

Beide initiatieven gaan over persoonlijke ontwikkeling. ‘Ik zeg weleens gekscherend dat ik last heb van het helperssyndroom. Ik vind het geweldig om mensen te zien groeien, daar krijg ik energie van. Nijhof is zoals zoveel bedrijven een verzameling mensen. Als we het bedrijf willen ontwikkelen, en dat willen we, moeten we het dáár zoeken. Bovendien helpen we medewerkers zo om hun eigen leven in de hand te nemen. Van iemand die zijn diploma haalt of in staat is om een huis te kopen krijg ik een kick. Ik wil dat de Nijhof Groep bij iedereen bekend komt te staan als een lerende organisatie.’


uitgingen zodat medewerkers betaald konden worden. Er was veel controle. Toen het bedrijf 40 jaar bestond hebben we de naam en het logo veranderd. Jan Nijhof BV werd Nijhof Installatietechniek. Terugkijkend is dat het moment waarop de ommekeer in gang is gezet. De boel is toen in beweging gekomen. Met Boerhof Projectinrichters, Mensink Bouwbedrijf en Uw Onderhoudspartner Lenferink zijn we een aantal jaar geleden gestart met Innovatiehub Salland. Hiermee willen we studenten en young professionals met interesse in projectmanagement en staffuncties behouden voor de regio en onze branche. Met de Salland Tech Academy richten we ons op de doeners. En nu is er het studiefonds, waarmee we toekomstige generaties ondersteunen.’

Welk persoonlijk verhaal springt eruit in je geheugen?

Je bent nu dertig jaar werkzaam bij het bedrijf, waarvan 23 jaar als directeur. Wanneer is deze ambitie ontstaan? ‘Ik was 21 jaar toen ik bij het bedrijf van mijn ouders ging werken, toen nog Jan Nijhof BV geheten. Tijdelijk, dacht ik. Ik had net mijn studie Commerciële Economie afgerond en beraadde me op mijn toekomst. Niet veel later gingen mijn ouders uit elkaar, wat onrust gaf. Ik ben de oudste dochter en voelde me verantwoordelijk voor het bedrijf. Ik dacht: als ik nu wegga klapt de tent in elkaar. Toen de rust eenmaal was wedergekeerd realiseerde ik me dat ik in het bedrijf was gerold. Terwijl dat mijn bedoeling helemaal niet was. Ik was ambitieus, wilde de wereld verkennen. Mijn moeder heeft later wel eens gezegd: “Je had er toch uit kunnen stappen?” Maar zo voelde ik dat niet. In plaats van iets anders te gaan doen besloot ik binnen het bedrijf op zoek te gaan naar uitdaging. Die vond ik rondom het thema persoonlijke ontwikkeling.’

Terwijl Nijhof van oudsher een vrij traditionele werkgever is. Was het ook een manier om je los te maken van je ouders, om je eigen draai te geven aan het bedrijf? ‘Dat weet ik wel zeker. Mijn vader was meer een uitvinder, mijn moeder zorgde ervoor dat de facturen de deur

‘Er zijn veel mooie verhalen, maar dan noem ik onze medewerker Kivar Odeesh. Hij vluchtte als tiener voor de oorlog in Irak en belandde na omzwervingen in Hengelo. Hij heeft het vak van installatiemonteur bij ons geleerd en is helemaal op zijn plek bij Nijhof. Ik haal hem aan als voorbeeld, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen een kans krijgt, ongeacht wat dan ook. Momenteel denk ik na over de rol van vrouwen in ons bedrijf. Ik zou het ontzettend gaaf vinden als in de toekomst meer vrouwen voor de techniek kiezen. Vrouwen brengen andere kwaliteiten mee, meer zachtheid, wat leidt tot harmonie en uiteindelijk ook kwaliteit. De harde manier van leidinggeven is niet meer van deze tijd. Toen ik het bedrijf op achtentwintigjarige leeftijd overnam dacht ik nog dat het zo moest, inmiddels ben ik erachter dat juist zachtheid veel brengt. Daar probeer ik mezelf in te trainen.’

Waar droom je van? ‘Met Innovatiehub Salland hebben we ook Kansrijk Salland opgericht waarmee we kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar hoop en verwacht ik veel van. Daarnaast droom ik dat ons praktijklokaal een levendige bedoening wordt, met een vaste docent en veel jongeren die enthousiast raken over de techniek. Ik hoop dat het hier nog bruisender wordt. En wat betreft de opvolging: het zou leuk zijn als een van mijn kinderen op termijn kansen ziet binnen Nijhof, maar het moet geen blok aan hun been worden. Ik gun mijn kinderen dat het vanaf dag één hun eigen pad is.’ Nijhof Groep van Dongenstraat 39, Broekland t. 0570 - 531 888

e. info@nijhof-broekland.nl w. www.nijhof-broekland.nl 29In overleg is alles mogelijk bij Smaaksalon Peper & Poppe Het Raalter centrum is sinds januari een stuk smaakvoller geworden met de opening van smaaksalon Peper & Poppe. De twee Raalter zussen Poppe openden begin dit jaar samen een delicatessenzaak. Ze verkopen er afhaalmaaltijden en broodjes maar ook tapas, regionale- en internationale delicatessen en wijnen. Ook voor koffie met gebak of kadootjes ben je er aan het juiste adres. Afhaalmaaltijden Peper & Poppe heeft een breed assortiment in afhaalmaaltijden die vers worden bereid in de open keuken. Van lasagne tot paella, van vlees, kip en vis tot vegetarisch. Lekker, gezond en voor ieder wat wils. “Wij koken internationale gerechten met verse producten waarbij smaak het belangrijkst is.” Emily enthousiast: “We koken iedere dag dus of je nou alleen bent of met een hele groep: iedereen is welkom. Door de juiste ingrediënten kun je thuis zo aan tafel. Je hoeft niet eerst zelf met de peper- en zoutbus aan de slag. Wij zorgen juist voor de goede smaak.” Aan het begin van elke week publiceren we ons weekmenu op Facebook en Instagram en op onze website.” In overleg is alles mogelijk op dit gebied. Informeer maar naar onze mogelijkheden. We spelen graag in op de vraag.”

Naast de warme maaltijden is ook de poke bowl een begrip geworden. Deze staat op vrijdag en zaterdag op het menu en kan besteld worden met zalm, kip of vegetarisch.

Broodjes De broodjes van Peper & Poppe zijn rijkelijk belegd met kaas, luxe vleeswaren of de huisgemaakte tonijnsalade. Wanneer je maar weinig tijd hebt kan ook vooraf je bestelling doorgeven. De dames zorgen er dan voor dat de bestelling op het gewenste tijdstip voor je klaarstaat. Naast dat je de broodjes kan afhalen, kan je in de smaaksalon ook gezellig lunchen onder het genot van een heerlijk kopje koffie, een glas thee of een ander drankje. Wil je met je collega’s genieten van een lekkere lunch? Ook dat is geen probleem. “Wij verzorgen graag lunches, vergaderingen en bijeenkomsten op locatie met de overheerlijke broodjes eventueel uitgebreid met verfrissende drankjes, salades of vers fruit. In overleg kunnen ook bezorgen”, zegt Erna. “Mensen en bedrijven kunnen ons van tevoren (tot 10.00 uur voor lunches) bellen voor hun bestelling en dan zorgen we ervoor dat deze op het gewenste tijdstip op locatie is.”

Borrelplanken Heb je wat te vieren, of gewoon een gezellige borrel met vrienden? Dan is een borrelplank natuurlijk ideaal. De borrelplanken van Peper & Poppe bestaan uit een mix van het assortiment en dus worden er veel regionale producten in verwerkt.

Kadootjes en delicatessen Wil je iemand verrassen met een smaakvol cadeau? Dan denken Erna en Emily graag met je mee! Je kan zelf een kado samenstellen in de winkel of kiezen uit een van de reeds samengestelde kadoos. Ook voor relatiegeschenken & kerstpakketten kan je bij hun terecht. Smaaksalon Peper & Poppe De Plas 10, 8102 CS Raalte t. 0572 78 57 33 e. smaak@peperpoppe.nl w. www.peperpoppe.nl 31