4 minute read

Unik investering för svenskt pressgjuteri

Text av Torbjörn Larsson

Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad investerar drygt 14 miljoner kronor i ett nytt ugnssystem med tillbyggen. Det är den första delen av en investering som pågår under fyra år. När företaget är färdigt med sin plan räknar man med en besparing på 40 % av elförbrukningen.

– Vi har funderat i många år på hur vi kan producera smälta på bästa sätt innan vi bestämde oss för att investera i induktionssmältning, en för pressgjuteribranschen ny teknik berättar Cajsa Lundberg, vd Lundbergs Pressgjuteri.

Till en början var Lundbergs Pressgjuteri i behov av att investera i en ny centralsmälta i produktionen. Den tillgängliga tekniken har bland annat varit gasoldriven, men det var inte aktuellt.

– Att backa in i framtiden är inte intressant, därför letade vi ny teknik. Genom mina nätverk hos bland annat Gjuteriföreningen hade jag fått tips om att titta på induktionsugnar. Mig veterligen har ingen i Sverige använt induktion vid pressgjutning, säger Cajsa Lundberg.

Vd Cajsa Lundberg och marknadsassistent Emma Bokinge

Vd Cajsa Lundberg och marknadsassistent Emma Bokinge

Genom tidigare samarbete runt metallkvalitet hade Cajsa kontakt med företaget Bryne AB och Tomas Liljenfors, som är materialexpert. Tomas har sedan tidigare studerat olika ugnstyper för att titta på vad som orsakar bra eller dålig smälta. Lundbergs har gjort många tester och letat fakta. Att ta hjälp av Bryne och Tomas Liljenfors som projektledare var en förutsättning för att orka med att genomföra projektet.

– Som ett mindre företag har vi inte de extra personalresurser som det krävs för att driva ett för oss så stort projekt som detta, säger Cajsa.

Induktionsugnen matas här med internt återgångsmaterial med hjälp av en
kran. En degel smälter ett ton aluminium på ca 40 minuter med ett högtmetallutbyte och låg energiförbrukning.

Induktionsugnen matas här med internt återgångsmaterial med hjälp av en kran. En degel smälter ett ton aluminium på ca 40 minuter med ett högtmetallutbyte och låg energiförbrukning.

Cajsa Lundberg gick också med i ett Energinätverk för tillverkande SME-företag i Jönköpings län. Syftet var att undersöka om man kunde spara el genom deras kommande investering och samtidigt få nya tankar från andra experter och deltagande företag.

Genom energinätverket fick man också tips om att söka investeringsbidrag hos Energimyndigheten. Där fick man också godkänt på ett bidrag på 4,6 miljoner kronor, vilket är 50 % av den merkostnad som det innebär att investera i induktionsugn, jämfört med att investera i de på marknaden rådande teknikerna, resistensugn eller gasolugn.

– Bidraget från Energimyndigheten var avgörande för att vi skulle våga ta detta tekniksprång. Det är ett svårt beslut att ta för ett litet företag. Vi hade inte satsat om vi inte hade fått stöd, berättar Cajsa Lundberg.

Med induktionsteknik öppnar sig nya möjligheter. Förutom att man sänker sin energiförbrukning kommer Lundbergs också att sänka sitt fotavtryck rejält då man kan smälta effektivare centralt och samtidigt fortsätta använda förnyelsebar energi. Frågan är dock om företaget kan växla upp värdet av att investera i hållbarhet ända ut till kunden. Alla pratar om hållbarhet, men vem vill betala?

– Som leverantör vill jag veta vad för hållbarhet jag kan sälja, men vi har hittills inte fått något svar från våra kunder. Om jag investerar i en hållbar tillverkning så måste det vara en konkurrensfördel, berättar Cajsa.

Cajsa Lundberg träffar mitt i prick. Vad ska driva världens hållbaraste gjuteribransch att bli än mer hållbara, om det inte ger någon nytta tillbaka. Aluminium Scandinavia har pratat med flera gjuterier som vittnar om samma fenomen. De stora svenska exportföretagen kräver hållbarhet, men kan inte specificera hur den ska mätas och de är inte intresserade av att betala för en bättre hållbar produkt. – Som leverantör måste vi få någon sorts premiering för att vi investerar i lågt koldioxidavtryck och är hållbara menar Cajsa.

Hållbarhet – ingen fördel vid miljötillstånd

Att investera i hållbarhet ger heller inget stöd när Lundbergs söker miljötillstånd. Cajsa är uppgiven när vi frågar om processen för att söka miljötillstånd.

– Trots att jag investerar i hållbarhet så hjälper det inte när vi söker miljötillstånd. Det blir bara värre Jag har t.ex involverat mina lokalpolitiker. Jag är så besviken på miljölagstiftningen. Varför ska det vara så svårt att få ett nytt utökat miljötillstånd när man tar affärer, vill växa och skapa fler arbetstillfällen.

– Ska man behöva jobba med detta i över tio år när man redan har en befintlig industri som redan följer miljölagstiftningen, säger Cajsa Lundberg uppgivet.

Tidigare har smältan varit vår svagaste länk, nu skapar den möjligheter

Induktion ger konkurrensfördelar

En stor fördel med induktionstekniken är omrörningen som magnetfältet
genererar. Reningssaltet, som här syns i bild, reagerar medföroreningarna som enkelt kan avlägsnas från metallen vid slaggning.Detta skapar en effektiv reningen av metallen och en stor flexibilitetatt anpassa legeringsinnehållet mellan smältningarna.

En stor fördel med induktionstekniken är omrörningen som magnetfältet genererar. Reningssaltet, som här syns i bild, reagerar medföroreningarna som enkelt kan avlägsnas från metallen vid slaggning.Detta skapar en effektiv reningen av metallen och en stor flexibilitetatt anpassa legeringsinnehållet mellan smältningarna.

När Lundbergs har bytt alla ugnar i gjuteriet så har man gjort en direkt besparing i energiförbrukning på mer än en halv GWh per år, med samma mängd smält metall. Då har även ugnarna som finns i gjutcellen bytts ut mot hållugnar.

Det är inte bara energibesparingen som är fördelen för Lundbergs när dom investerar i ny teknik. Man får bättre styrning av processen, minskar variationerna, jämnare kvalitet och bättre arbetsmiljö. Med Induktion öppnar sig möjligheterna att legera. Att kunna göra en mindre smälta som Lundbergs vill ha den ger möjligheter för att testa nya saker.

Cajsa Lundberg menar att hon får allt fler förfrågningar på olika legeringar. Idag är det mer funktion som efterfrågas i legeringen. Elektrifieringen i fordonsindustrin är en stark faktor som påverkar. Det är hela tiden vikt man letar och då vill man ha så tunt gjutgods som möjligt, med hög hållfasthet.

– Vi ser definitivt nya möjligheter med induktionsugnen. Tidigare har smältan varit vår svagaste länk, nu skapar den möjligheter, avslutar Cajsa Lundberg.