Page 1

Siden Sidst 56. Ă…rgang Apr./maj. 2013 nr. 2

Medlemsblad for Aarhus 1900 Atletik / Motion


Siden Sidst Redaktion

Leif-Henning Jensen (ansvar. redaktør) redaktion@1900am.dk 2026 2247 Rikke Gade (redaktør) Anette Steffensen (redaktør) Lotte Frandsen (journalist) Siden Sidst distribueres af Post Danmark til samtlige medlemmer af Aarhus 1900 Atletik/Motion. Modtager du ikke bladet bedes du kontakte Sekretariatet på telefon 8611 0135

Annoncer

Bestilles hos Leif-Henning Jensen på 2026 2247 Format: 148 x 210 mm (A5) 1 gang 3 gange 1/1-side 700,1750,1/2-side 400,1000,Priserne er kr. og ex. moms

6 gange 2800,1800,-

Format/teknik

Format: 148 x 210 mm (A5) Oplag: 1500 stk. Trykkeri: LaserTryk.dk A/S P. O. Pedersens Vej 7-9, 8200 Århus N

Deadline

D. 23. i ulige måneder, næste gang 23-05-2013

Aflevering af materiale

- E-mail til redaktion@1900am.dk - Print vedlagt CD eller USB stik (Word) - Billeder afleveres som separate filer, fx .jpg Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for klubbens eller bestyrelsens officielle standpunkt. Eftertryk af tekst og fotos kun med skriftlig accept af ansvarshavende redaktør og altid med kildeangivelse.

Forsidebillede

Løbeskolens første træningsaften 2013 Foto: Anette Steffensen

2

Aarhus 1900 Atletik/Motion Observatoriestien 1 8000 Århus C Telefon 8611 0135 www.1900am.dk aarhus1900@aarhus1900.dk Aarhus 1900 Atletik/Motion er en af 18 afdelinger under Århus Idrætsforening af 1900. Aarhus 1900 Atletik/Motion er medlem af Dansk Atletik Forbund, Idrætssamvirket Aarhus, DGI samt Dansk Arbejder Idræt. Afdelingen er tilknyttet DIF (Danmarks Idrætsforbund).

Medlemskontingent Girokonto: 918-8029 Kontingent for: Ungdom 0-11 år Ungdom 12-18 år Senior Senior (60-70) Senior 70+ Senior Elite Løbeskolen Siden Sidst

Pris pr. år 770,990,1050,700,550,1850,1050,400,-

Pris for 2. halvår 385,495,525,350,275,925,525,200,-

Rykkergebyr: Adm. bidrag:

kr. 45-. kr. 45-, hvis man ikke er tilmeldt Betalingsservice

Der ydes familierabat til medlemmer af samme familie og med samme folkeregisteradresse. Kun de to “dyreste” betaler, resten er fri. Medlemmer, der er flyttet uden for Region Midt, kan abonnere på Siden Sidst. Dette skal godkendes af bestyrelsen. Ved flytning skal der gives skriftlig besked til medlemsregister-ansvarlig. Udmeldelse skal efter klubbens love ske skriftligt, enten pr. brev eller pr. e-mail til medlemsregister ansvarlig og med 14 dages varsel til udgangen af en kontingent-periode (31/3 eller 30/9).


I dette nr. af Siden Sidst kan du læse følgende:

Indhold Leder

4

Løbeskolen

6

Terjes klumme

8

Atletik: DM i cross; DM inde og DMU

12

Atletikpiger

15

Interview med Arnold Mac Hansen

16

Arnolds Høns 10 års jubilæum

19

Sådan løber du forfodsløb

20

Skovguide: Morvadshuset

22

Mit første halvmarathon - Berlin

27

Barcelona Marathon

28

Referat fra generalforsamling

32

Sculpture by the Sea

40

Kvindeløb og Mandeløb

43

3


Formanden har ordet Af Leif-Henning Jensen Så blev det dagen derpå. Altså dagen efter generalforsamlingen. Det var fantastisk at opleve en så velbesøgt generalforsamling, nok omkring 150 medlemmer, og sandsynligvis har der aldrig tidligere været flere. Det bevirkede da også at der var trængsel overalt i klubhuset. Flytning til større lokaler var forsøgt uden held. Hvorfor kom der så mange, når der trods alt ikke var en dagsorden med alarmerende punkter? Fra bestyrelsens side er der gentagne gange slået til lyd for at der brug for nye og flere medlemmer i bestyrelsen til de mange opgaver, og ikke mindst er der brug for bestyrelsesmedlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen til pynt, men er indstillet på at tage ansvar og gå ind som en del af en arbejdende bestyrelse. Fra motionstrænerudvalget var der fremsat vedtægtsændringsforslag så bestyrelsen fremover max. består af 9 medlemmer. Et forslag der blev vedtaget. Da 4 nye kandidater blev foreslået, og den siddende bestyrelse havde 2 der gik af og en der var på valg, måtte der kampvalg til. Som de fleste efterhånden er bekendt med, blev det de 4 nye, som trak de længste strå, vi må derfor sige farvel til Martin Roald Poulsen, som forlader bestyrelsen efter 2 års arbejde. Martin har i bestyrelsen påtaget sig opgaven som ansvarlig for renoveringen af Marselisborghallen, lige fra projektering, tegning, myndighedsdialog, låneansøgning, lokalplanforberedelse mv. En opgave Martin og ansatte i hans arkitektfirma har udført som frivilligt arbejde. Tak for det Martin. Selvom Martin i sin præsentation forud for bestyrelsesvalget lagde vægt på sit

4

arbejde med Marselisborghallen valgte generalforsamlingen at se bort fra dette ved ikke at genvælge ham til bestyrelsen. Konsekvensen af dette er, at Martin har valgt at gå ud af Marselisborghal-renoveringsprojektet og dermed tage 1½ års værdifuldt forberedelsesarbejde med sig. Da dette arkitektarbejde er underlagt oprethavsloven er vi reelt slået tilbage til start. Det er naturligvis hamrende ærgerligt, men demokratiet har jo talt. Dermed er nogle af de vigtige udvidelser, herunder udvidelse af kvindernes badefaciliteter mv. foreløbig udsat på ubestemt tid, idet der ikke i den nuværende situation er økonomi til at købe arkitektbistand udefra. Velkommen til en næsten ny og frisk bestyrelse, som er klar til at tage arbejdstøjet på. Der bliver med sikkerhed nok af opgaver at tage fat på, hvoraf Marselisborghal projektet som nævnt er et af de større. Vi er nu gået ind i forårsmånederne, hvilket betyder, at vi igen kan glæde os over at kunne træne i skoven og det betyder også højsæson for vore løbsarrangementer. Som helhed lykkes det uden større problemer at skaffe de nødvendige hjælpere og officials på selve løbsarrangementsdagen. Noget sværere er det at rekruttere medlemmer til vore arrangementsudvalg. Vi har stadig 2-3 løbsudvalg, hvor vi mangler flere medlemmer. Kunne du tænke dig at være med i det forberedende og spændende arbejde med løbsplanlægning, så hører vi meget gerne fra dig. Man binder sig trods alt ikke til mere end ens tid og øvrige aktiviteter tillader, og et eller få års udvalgsarbejde er også meget velkomment.


Tank billigt og støt Aarhus 1900 Atletik og Motion Tank billigt og støt Aarhus 1900 Atletik og Motion, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.


Første skoledag på Løbeskolen Mandag d. 15. april startede 115 forventningsfyldte nye løbere på Løbeskolen. De blev modtaget af John Wiltoft og hans veloplagte trænerteam, og efter velkomst, opvarmning og inddeling i grupperne A, B og C gik den første træningstur ud på skovstierne.

Her fra Siden Sidst vil vi gerne byde jer alle fra Løbeskolen velkommen i klubben - vi håber at I får mange gode løbeoplevelser! Læs mere om Løbeskolen og se træningsprogrammer her: www.1900am.dk/motion/1900loebeskole

Et års fødselsdag som løber Da jeg en morgen i november trak gardinerne fra og kunne se ud på årets første sne, var min umiddelbare tanke: ”Åh nej, hvad nu med løbeturen i aften?” Da jeg lå med influenza mellem jul og nytår, gik min bekymring ikke på, om jeg ville blive rask til at tage på arbejde i det nye år, men på om min form ville tage skade. Og da jeg en dag så mig i spejlet før en løbetur pakket ind i halstørklæde, hue og pandelampe, slog det mig, at jeg lignede en løber. Jeg løber hverken langt eller hurtigt. Og den reelle tid, jeg bruger på at knokle rundt i skoven og på villavejene i løbeskoene, er i virkeligheden nogle få timer om ugen. Men efter at jeg startede i Lø-

6

beskolen for et år siden, har jeg fået en ny identitet som løber. Jeg er gået fra ren overlevelse til ren nydelse og glæder mig til hver eneste træning. Det at løbe er kommet til at fylde meget i mit liv, og hvis venner, familie eller kollegaer spørger til mit liv i 1900, skal de være forberedt på minimum en halv times begejstret enetale om de tålmodige trænere, den fantastiske klubånd, min første tur på 10 kilometer, mine første 5 kilometer under 30 minutter, mine nye løbevenner og om alt det andet. Så TAK til Løbeskolen for at have beriget mit liv. Lotte Frandsen


7


Arthur Lydiard løbernes konge Af Terje Nordberg Arthur Lydiard betegnes som en af verdens mest indflydelsesrige løbetrænere nogensinde. Måske den største. Han frembragte olympiske medaljevindere på stribe og var samtidig en drivkraft i den moderne motionsbevægelse. Hvis Marselisskoven kunne tale, så ville den fortælle om kongelig jagt, skiløb, sommerudflugter madkurv og mangen en slidsom løbetur. Det er ofte sådanne tanker jeg får, når jeg kæmper mig op ad bakken i Gåsehaven. Bag mig kan jeg høre en flok løbere komme halsende. Forrest en lille, firkantet herre med krøllet hår og beslutsomt blik, derefter en tynd langbenet dansker med flagrende hår, efterfulgt af en teenagepige med lette, vindende skridt. Det går stærkt, for det er forår og formkurven stiger. Vinteren igennem har den stået på lange løbeture – helt op til 200 km om ugen – godt nok i behersket tempo, men her op til banesæsonen skal der fart i benene. Den lille 60-årige herre holder forbløffende godt følge med de to unge. Jeg mærker suset idet de overhaler mig oppe i svinget ved udkigstårnet, for den lille mand er ingen ringere end den moderne joggebølges faderskikkelse, new zealænderen Arthur Lydiard. De andre er to af dansk atletiks største navne i 70erne, Tom B. Hansen og Loa Olafsson. Jeg ved ikke om de trænede sammen, men i min fantasi er disse tre løbere blandt de vigtigste frontløbere i mit moti-

8

Terje Nordberg er tidligere elite-atletikudøver i sprint og hækkeløb og har skrevet en lang række bøger om løb, krop og mental træning. onsløbeliv. I 1979-80 læste jeg med stor begejstring bogen ”Løb med Lydiard”, og sammen med Jim Fixx’ ”The Complete Book of Running” blev den helt og aldeles retningsgivende for mit løberliv. Train, don’t strain Arthur Leslie Lydiard var født i Auckland på New Zealand i 1917. Han var lille og kraftigt bygget og havde et naturligt talent for at løbe, men med sin robuste skikkelse han var mere til rugby. I begyndelsen løb han kun for at finde adspredelse fra kamp og træning, da han 27 år gammel kæmpede som en gal for at følge med den langt ældre formand for byens førende løbeklub, Lynndale på en 8 km tur. Den dag fik han et alvorligt wake up call. For hvis han allerede nu havde svært ved at følge med en væsentligt ældre mand, hvordan skulle det gå når han blev 60? Disse bekymrende tanker satte alvorlige spekulationer i gang. Tanker som en halv snes år senere skulle gøre ham til en af pionererne for den moderne løbebevægelse. I begyndelsen havde han selv ambitioner om at nå langt som løber, men lykkedes ikke helt. Han løb langt og ofte, men ikke så hurtigt. En daglig dosis på 20


km var ikke usædvanlig, og en uge var han oppe på 400 km. Rutinen var at stå op klokken to om natten for at køre mælkebil, senere af sted til sit andet arbejde på en skofabrik, for han havde kone og fire børn som skulle forsørges. Lydiard var en ensom ulv og eksperimenterede mest alene, men efterhånden opnåede flere af dem han trænede sammen med gode resultater og vandt lokale mesterskaber, og der opstod en kreds omkring ham. Alt dette foregik fra tidligt i 50erne, da intervaltræningen med dens talløse repetitioner på banen, ikke mindst med tjekken Emil Zatopek som det hårdt slidende, men lysende eksempel, var det fremherskende ideal. Det nye i Lydiards principper var en anderledes periodisering af træningen og de ekstremt lange ture, helt op til 30 km, selv for mellemdistanceløbere. Lydiard havde en klippefast tro på, at den, der var mest udholdende, til sidst også havde mest at give i spurten. ”Train, don’t strain” blev hans slagord. Man skulle træne kræfterne ind i kroppen, ikke ud af den. Så kom Peter Snell Peter Snell var den første som demonstrerede Lydiards teori i praksis. Og hvil-

Arthur Lydiard og Peter Snell ken demonstration. Ved OL i Rom spurtede han kraftfuldt forbi favorit og verdensrekordholder, Roger Moens på de sidste 50 m og fire år senere skete det samme på 800 og ikke mindst 1500 m, hvor hans gearskifte på de sidste 2-300 m var legendarisk. Men der var mange andre, som var inspireret af Lydiard. Murray Hallberg, John Davies, Barry Magee, Rod Dixon, John Walker og Dick Quax. Alle verdensklasseløbere med OL medaljer og verdensrekorder. Men Lydiards succes i hjemlandet var kortvarig. Allerede efter Tokyo i 1964 forstod han, at han ikke ville blive profet i sit eget land. Snell stoppede karrieren i 1965, Hallberg var over 30, og interne konflikter i det new zealandske atletikmiljø gjorde at han opgav sine planer om at opbygge et træningscenter efter model af sin australske trænerkollega, Percy Cerrutty og rejste udenlands. Her er der ingen, der gider! Vinteren 1967 blev Lydiard kontaktet af det finske atletikforbund, som ønskede at rejse de finske løbetraditioner til fordums stolthed. Men allerede på den før-

9


ste 30 km løbetur med holdet viste den 50 år gamle træner sig at være mere udholdende end de nationale løbestjerner. Den tidligere finske stjerne, Viljo Heino, europamester fra 1946 sagde: ”Her kan du se! Her er der ingen der gider noget længere!” Få år senere var der mange der gad rigtig meget, og Lydiard fik stor succes i Finland. Ikke så meget med at træne enkelte løbere, men ved at undervise trænerne og holde foredrag. Det hjalp. 1971 blev indgangen til en ny storhedstid i finsk langdistanceløb, I 1972 vandt Olavi Suomalainen det traditionsrige Boston Marathon og viste vejen. Triumferne fortsatte ved OL i München samme år og i Montreal 1976 og med navne som Juha Väätainen, Lasse Viren og Pekka Vasela var finske løbere atter i front. Men der dryppede malurt i bægeret. Malurten hed bloddoping - en specialitet, som visse finske løbere praktiserede, men som vel at mærke ikke var forbudt på den tid. Var det hele mon snyd? Eftertiden har taget de finske løberes succes med et lille gran salt, men Arthur Lydiard rystede selvsikkert på hovedet: ”Det passer ikke! Vasela og Viren var unikke talenter. Det eneste, de manglede var mine træningsprincipper – og dem fik de!” At flere finske løbere

10

efterfølgende indrømmede bloddoping havde Lydiard ingen mening om. Motionsbølgen ruller I januar 1966 ramte Arthur Lydiards nye tanker om træning USA, især den kendte træner Bill Bowerman ved University of Oregon og lægen Kenneth Cooper i Texas, som på den tid var i gang med at træne sine Air Force piloter med løbetræning, og som i 1968 skrev den revolutionerende bog om fitness, Aerobics. Disse impulser skulle snart flyde sammen til den løbebevægelse, som vi kender i dag. Centralt i Lydiards filosofi står hans meget fase-opdelte træningsopbygning, hvor en fase har stor indflydelse på de efterfølgende. Samtidigt, hvilket også til tider er en overset faktor i løbetræning, er træningen opbygget omkring en særlig kropskontakt, hvor man lytter ekstremt meget til kroppen, så man kan justere intensiteten i træningen i forhold til, hvad kroppen kan tage imod. Disse tanker baserede sig på stressforskeren Hans Seleye, som havde fundet ud af at gentagne udfordringer og mild stress stimulerer træningskapaciteten. Men der måtte ikke overdrives, for så skete det modsatte. Derfor var den tætte kontakt med kroppen og dens signaler en vigtig signalgiver for træningen. Bakkeløb var en anden af Lydiards principper. Jævnligt løb på stejle bjergstier styrker de øvre lægmuskler, og når man løber ned tvinges man til at løbe med høj frekvens og styrker dermed det han kaldte legspeed. Det lange løb var måske Lydiards vigtigste gave til løbesporten. Som før nævnt opbygges det på den vigtige basisudholdenhed, som den senere hurtighedstræning skal bygge på. Mange danske løbere lod sig


inspirere af Lydiard, da han i 70erne opererede i Danmark med foredrag og undervisning. Allan Zachariassen, Jørn Lauenborg, Loa Olofsson, Tom B. Hansen m.fl. opnåede store resultater med Lydiards metoder. Men Lydiard mødte meget modstand fordi man mente at så mange kilometer var skadeligt for kroppen og ikke mindst hjertet, som man mente blev overbelastet. Mange stiller i dag spørgsmålstegn ved elitetræningens nutidige fokus på tempo og mindre træningsmængde i forhold til fortidens til tider meget store træningsmængder. Noget kunne tyde på, at Arthur Lydiard’s træningsfilosofi førte til større resultater, ikke mindst blandt danske maratonløbere end nutidens træningsfilosofier har formået det. Men derom strides de kloge.

Få løbetrænere har haft så stor betydning som Lydiard. Dels fordi tiden var moden til fornyelse, dels fordi han rejste meget, talte med hundredvis af journalister og arbejdede som træner i mange lande. På mange måder mindede han om Percy Cerutti. Begge kom fra Down Under. Begge blev tidligt opmærksomme på kroppens svaghed og forfald og begge havde særprægede meninger, som udfordrede de gængse principper. De var små energiske mænd med et meget stort eksponeringsbehov. Begge satte dybe aftryk i løbehistorien, men Lydiard fik bredest appel. Arthur – løbernes konge døde, formentlig af et hjerteslag, på en foredragsturne i Texas i 2004.

Når du vil yde ekstra... Lokal handlekraft og revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 55.000 medarbejdere i 138 lande.

BDO i Aarhus Kystvejen 29 8000 Aarhus C Tlf. 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

11


Dobbelt DM guld i cross til Morten Munkholm Af Anders Lade Nielsen Aarhus 1900 løberen Morten Munkholm viste sig som Danmarks stærkeste crossløber, da han vandt DM guld på både den lange og korte Cross-distance. DM i Cross blev i weekenden 2. og 3. marts 2013 afholdt af Herning Løbeklub ved Sportscenter-Herning og Fuglsang Sø. Lørdag drejede det sig om kampen om DMtitlen på den lange 10 km Cross-distance og den medfølgende legendariske Kongepokal. Det var den senere Kong Christian d. X, der i 1905 lancerede Kongepokalen for DM i terrænløb, og den er siden blevet overrakt vinderen hvert eneste år. På den 2 km lange rundstrækning var der yderst barske forhold med en iskold og meget kraftig blæst samt let nedbør. Med ca. 500 meter tilbage af løbet indsatte Morten Munkholm det helt afgørende ryk og kunne løbe i mål som en sikker vinder. Michael Nielsen (AGF) tog sølv og Jesper Faurschou (Herning Løbeklub) vandt bronze.

Det var blot tredje gang ud af 109 mulige, at Kongepokalen blev vundet af en Aarhus 1900 løber. Første gang var i 1931 og Morten Munkholm vandt også Kongepokalen for to år siden. Aarhus 1900 vandt desuden DM holdsølv ved Morten Munkholm, Rasmus Terp og Jacob Østergaard Markussen. Søndag ved DM i den korte 4 km Crossdistance viste Herning sig vejrmæssigt fra den lidt pænere side. Igen var Morten Munkholm den absolut stærkeste i feltet. Han grundlagde sejren ved at rykke fra konkurrenterne på det taktisk helt rigtige tidspunkt og kunne derved sikre sig endnu en DM-titel. Sølv og bronze blev igen vundet af Michael Nielsen og Jesper Faurschou. Aarhus 1900 vandt også DM holdguld ved Morten Munkholm, Rasmus Terp og Jacob Østergaard Markussen og de tog desuden sammen med Halfdan Balslev og Laust Bengtsen en vigtig delsejr i Cross-challenge vinterturneringen, således at der nu står 3-3 mellem Aarhus 1900 A/M og AGF. Dermed skal Cross-Challenge mesterskabet afgøres til den 7. og sidste runde, som samtidig er mesterskabsløb på 10 km. Runden løbes meget passende i Aarhus d. 24. marts. Hos juniordrengene blev Aarhus 1900 løberen Jakob Dybdal Abrahamsen også DM dobbeltvinder og Aarhus 1900 Juniordrengeholdet med Jakob Dybdal Foto: Lone Dybdal

12


Abrahamsen, Kristian Broløs og Lucas Pedersen vandt den lange Cross-distance foran Sparta juniorholdet. Holdet sikrede sig dermed for andet år i træk deltagelse til Europa cuppen for klubhold. Juniorholdet kan også løbe det samlede Cross-challenge mesterskab hjem på

hjemmebane den 24. marts. Dette kræver en sejr, hvilket absolut er muligt Derudover blev der i løbet af weekenden vundet en række DM medaljer i de forskellige aldersklasser. Resultater samt billeder fra DM i Cross kan findes på http://daf.sportstiming.dk/

14 medaljer til Aarhus 1900 Af Lars Nielsen DM-inde 2013 blev med 14 medaljer et mesterskab der lover godt for fremtiden, men samtidig også et mesterskab med flere ”stolpe ud” afgørelse der ikke faldt ud til fordel for Aarhus 1900 AM. 14 medaljer fordelt med 3 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer og en bronze blev resultatet af indendørs DM i Skive. Bag de mange flotte sølvmedaljer, gemmer der sig en række meget tætte afgørelser som desværre i denne weekend ikke havde det med at falde ud til vores fordel, men mere om dette senere i denne artikel. Det var også ”stolpe ud” i relation til de EM billetter der var spil. Sara Slott Petersen, måtte efter sin guld medalje på 200 meter lørdag, søndag trække sig fra 400 meter med smerter i ryggen og fik dermed ikke mulighed for at kvalificere sig på 400 meter, det betød også, at hun måtte trække sig fra 4 x 200 meter holdet, der dog på udmærket vis kæmpede sig til en flot sølvmedalje. Peder P. Nielsen manglede 2 cm i kvalifikation i trespring med 16,13 meter, eller hvad der svarer til 1,23 promille på det samlede resultat. Trine Mulbjerg hav-

de en ikke optimal dag i Skive, men var dog alligevel klar vinder af DM titlen, EMdeltagelsen må desværre også vente for Trine. ”Stolpe ud”, blev således et udtryk der gik igen flere gange i Aarhus 1900 lejren i løbet af weekenden. Tine Back Ejlersen i længdespring, Janne Nielsen i trespring, Peder P. Nielsen i trespring, Rasmus Terp på 1.500 meter var så tæt på man næste kan komme i kampen om DM-guldet uden at vinde det, og læg dertil Sara´s rygsmerter der også kostede DM-guld på 400 meter og på 4 x 200 meter. Altså 6 x tæt på en DM titel, en situation der gav en lidt mat fornemmelse på turen hjem når det rent faktisk kunne have været blevet til rigtig mange mesterskaber. Men, kære venner, efter et ”stolpe ud” mesterskab kommer der flere mesterskaber og med de præstationer der blev lagt for dagen i Skive, lover det rigtig godt for de kommende mesterskaber. Se resultaterne her: http://www.1900am.dk/atletik/341-dminde-13-medaljer-til-aarhus-1900

13


Et flot DMU - 32 medaljer ved de danske ungdomsmesterskaber Af Lars Nielsen Aarhus 1900 AM’s ungdom hentede 32 medaljer ved DMU i Skive. Med en fordeling på 11 guld, 11 sølv og 10 bronze blev det denne gang ikke til stolpe ud, men til flere flotte fuldtræffere og et par store overraskelser. I den yngste gruppe de 14-15 årige blev det til 1 guld, 2 sølv og 4 bronze Her oplevede vi vel nok weekendens største overraskelse, da Marcus Thomsen i kuglestød satte en flot personlig rekord (PR) med hele 13,38 m, slog favoritterne og tog guldet med hjem til Aarhus. Derudover tegnede både Sebastian Ifversen og Elias Melinik sig for 2 individuelle medaljer, med sølv på 1500 m (PR) og bronze på 3000 m til Sebastian og bronze i 60 m hæk (PR) og højdespring til Elias. Begge drengene var sammen med Jens Simonsen og Jacob Møberg Klysner også med på 4 x 200 m holdet, der vandt sølv. Hos pigerne satte Rosa Preuss Illionga PR på 60 m hæk og vandt bronze. Hos de 16-17 årige blev det til 4 guld, 2 sølv og 3 bronze. Her blev det til 2 x guld til såvel Philip Akrofi og Annelouise Villum Jensen. Philip satte undervejs en ny flot dansk ungdomsrekord i trespring med 13,87 m og PR i længdespring med 6,64 m. Annelouise vandt sine 2 guld på 60 m og 200 m. På 200 meteren blev det endvidere til dobbelt sejr til Aarhus 1900 AM, da Frida

14

Sångren vandt sølv med en ny PR på 26,15 sek. I trespring var der udover guld og DUR til Philip også bronze til 1900, da Azim Ndiaye med 11,92 m, her kom ind på bronzepladsen. Casper Henningsen fik også 2 individuelle medaljer med hjem, det blev til bronze i både 60 m og 200 m. Den sidste medalje som var af sølv, blev vundet i 4 x 200 m stafet, hvor drengeholdet bestod af Casper Henningsen, Thomas Elling Christensen, Azim Ndiaye og Philip Akrofi. De 18-19 årige tegnede sig for 1 guld, 4 sølv og 3 bronze Guldet blev vundet af Jacob Dybdal på 3000 meter, hvor Jacob med en flot PR på 8.37,89 min, var mere end 2 sek. foran den næstbedste. Sølvmedajlerne tilfaldt Oliver Ryborg Kjeldsen på 60 m hæk, Nikoline Daugaard på 60 m, Anna Thestrup Andersen på 200 m, PR med 26.06 sek. og Mathilde Diekema i trespring. Både Nikoline og Anna vandt derudover også bronze i henholdsvis 200 m (Nikoline) og 400 m (Anna). Dennis Magi satte i trespring en ny PR med 14,27 m og kom i en rigtig tæt og spændende konkurrence ind som bronze vinder. Det er iøvrigt rigtig glædeligt at se såvel Nikoline som Anna tilbage på løbebanerne, da de begge igennem længere tid har sloges med nogle kedelige skader, det er nu overstået og vi ser frem til at følge dem og alle de andre mange år frem.


Hos den ældste årgang de 20 til 22 årige blev det hele 5 guld og 3 sølv til Aarhus 1900 Klubbens største medalje vinder finder vi hos pigerne, hvor Janne Nielsen tog hjem fra Skive med hele 3 guldmedaljer, som hun vandt i trespring, højdespring og længdespring. Janne satte jo som bekendt en flot nu DUR23 i trespring ved DM for 2 uger siden med 12.50 meter, i weekenden blev det til 12,35 m. Hos drengene

blev guld medaljerne vundet af Christian Lind Nielsen på 60 m hæk og af Halfdan Balslev på 3000 m. Halfdan vandt også sølv på 1500 m, mens Christian Larsen på 800 meter sikrede sig en flot sølvmedalje. Sølv blev det også til i højdespring hvor Sebastian Skejø, tog sig af andenpladsen. Alt i alt et flot DMU for Aarhus 1900 AM, som lover godt for fremtiden

Hej... Vi er to piger som går til atletik i Aarhus 1900. Vi træner to gange om ugen - mandag og onsdag i halvanden time. Det er super fedt at gå til atletik: Vi både løber, springer, kaster, hopper og leger. Vi glæder os altid til at komme ned i hallen eller på stadion og bruge noget krudt. Vi får meget ud af at gå til atletik: 1. fordi vi får god kondi 2. vi får gode venner 3. det er super sjovt 4. og vi bliver glade af det Vi træner meget varieret, og vi laver næsten aldrig det samme – vi kan godt lide at det hele ikke handler om konkurrence men mest om at have det sjovt med hinanden og sporten. Hvert år har vi mulighed for at deltage i nogle stævner, hvor vi selv kan vælge hvilke discipliner, vi har lyst til at stille op i. Og hvis man er heldig, vinder man medaljer…. Tine Nielsen & Marie Skibsted, 12 år

15


Siden Sidst har interviewet Arnold Mac Hansen i anledning af 10 års jubilæet for Arnolds Høns

Jeg bliver ved så længe, der er nogen, som gider løbe med mig Af Lotte Frandsen Drivkraften bag Arnold Mac Hansens enorme engagement som træner er at give glæden ved at løbe videre. - Jeg har jo min egen løbekarriere bag mig, men det giver mig en kæmpe tilfredsstillelse at se alle de glade løbere til træningen. Jeg kan se, at min mission er lykkedes, og det gør mig helt høj. Selv om der nu er over 300 høns, kender Arnold alle af udseende. - Jeg kan se, hvem der kommer til træningen. Indtil for et par år siden kunne jeg også alle navnene. De seneste fem år er der kommet flere trænere med på Hønseholdet, men indtil da var Arnold alene om opgaven. - De første år var jeg til træning hver eneste gang, og indtil 2007 var et kun mig, der rendte rundt med alle hønsene. Men efterhånden blev vi så mange, at jeg måtte have flere trænere med, og nu er vi delt op på flere hold.

16

Mange, mange ture til Ørnereden Det hele begyndte for knap 25 år siden, da Arnold startede til gymnastik i Marselisborghallen. Om sommeren foregik træningen udendørs i Mindeparken, og man løb derover fra hallen. Men de 800 meter var for stor en udfordring for Arnold. - Jeg havde løbet max. 100 meter før, så jeg gik i hård træning rundt om Stadionsøen. Det tog mig 14 dage, før jeg kunne løbe hele vejen rundt uden at holde pause. Det blev startskuddet til Arnolds løbekarriere, og snart stod han med løbeskoene på til fællestræningen to gange om ugen. - Vi mødtes på parkeringspladsen klokken 18.00, og så løb vi bare. Der var ikke noget med at løbe i hold eller med at samle de bageste op. Og vi løb de samme ruter hver gang. Efter at have løbet de samme ture om og om igen fik Arnold lyst til at løbe på andre måder. Han begyndte på egen hånd at eksperimentere med intervaltræning og fartlege. - Det var kedeligt at løbe de samme steder hele tiden. Så jeg kørte rigtig mange ture ud til Ørnereden, satte bilen og løb op og ned ad bakkerne for mig selv. Og jeg målte skoven op for hver 100 meter for at lave nye ruter. På den måde fandt jeg ud


Nu kan der være op mod 200 på en almindelig træningsaften fordelt på seks hold. Og Arnold nyder det. - Jeg glæder mig hver gang til at komme ud og nyde naturen og til at snakke med folk. Det sociale betyder meget. Det har i flere år været Arnolds mening at trække sig tilbage som træner. Det er som bekendt ikke lykkedes. - Det er min egen skyld. Jeg startede Optimisterne for nogle, der havde været langtidsskadede og skulle i gang igen og så videre på et andet hold. Men de bliver hængende, og der kommer også nye til. I løbet af de første 14 dage var vi 30. Og så kan jeg jo ikke bare holde op, men jeg ønsker mig to-tre trænere mere til at aflaste lidt.

Arnold Mac Hansen Født i Stavanger i 1940 Arbejdet som maskinarbejder på Flydedokken i 27 år Gennemført 35 marathonløb og endnu flere halvmaratons af, hvad der virker og hvad, der ikke gør. Flere og flere høns I 2003 hjalp Arnold Else og Gitte Schneider med at gennemføre deres første Marathon. - Jeg tilpassede mit eget træningsprogram til dem, og det gik fint. Efterhånden rygtedes det, at ham den gamle lavede nogle rigtig gode træningsprogrammer, og der kom flere og flere til. Dengang sendte jeg SMS’er ud til alle løberne med aftenens træningsprogram. Det gav store regninger og ømme fingre.

”At være høne er næsten som at være medlem af en sekt. Der er ikke tvivl om, hvilken gud man tilbeder. Men Arnold har fortjent det.” Mia Knudsen i anledning af Arnolds 70 års fødselsdag.

17


LSER ØRE RYGSMERTER 100 TINNIT FOD PATELLA TRÆN A FYSIOTERAPI stærkt igen! UEKom SPORTSSKADE FERTILITET VAR ASSAGE PCOS DISCUSPROLAPS GR HJERNEBLØDNING DRÆNAGE ONDT RYSTCANCERPILATES HÅB INKONT ÆNING LYMFØDEM TRO GIGT LYSP ACHILLES OVERV D AKUPUNKTUR SKEDEKjell@bjorengklinik.dk MIGRÆNE30226354 BANDAGE RYGSM OLD GRAVIDPILATES FORSTUVNIN US ABDOMINUS INSEMINATION SP RÆNINGSVEJLEDNING HOFTESK NG HELHEDSORIENTERET KOLIK SK VURDERING HOVEDPINE ERGO SPORTSFYSIOTERAPI KINESIOTAPE RKE BALANCE AKUT KRAMPER URO SE LUMBAGO EFTERTRÆNING SP TKLINIK KOSTVEJLEDNING BICE PROP TRIVSEL ALLERGI MANIPULA OSER MENSTRUATIONSSMERTER P Tilbagevendende eller kroniske skader?

Få hjælp af fysioterapeut, manuel terapeut og akupunktør Kjell Andreassen – tidligere 800 meter løber på

eliteplan. Gode resultater ved bl.a.: - Achillessenebetændelse - Løberknæ - Springerknæ - Fibersprængninger

-

Ischias Ryg- og nakkesmerter Overbelastning Energimangel

Web: bjorengklinik.dk/sportsskader og bjorengklinik.dk/kjell Kontakt: - tlf:

BjørengKlinik er en privatklinik i centrum af Aarhus. Klinikken tilbyder fysioterapi, akupunktur, pilates, kostvejledning, træningsvejledning og massage.

WWW.BJORENGKLIN

BjørengKlinik - Christiansgade 8,st - 8000 Aarhus C - kontakt@bjorengklinik.dk - bjorengklinik.dk


Arnolds Høns 10 års jubilæum 130 feststemte høner og haner var med til at festligholde træningsgruppen Arnolds Høns´ 10 års jubilæum med en meget vellykket fest på Skovmøllen. Vi fik dejlig mad og blev underholdt med sang og taler med blandt andet uddrag fra Arnolds dagbog. Alle talerne takkede Arnold og alle de andre trænere for deres store indsats. Om eftermiddagen var der reception i klubhuset med varm kakao, boller, lagkage, sang og quiz. I foråret i år er det nemlig 10 år siden, Arnold havde de to første høns med til Hamborg Marathon. Siden har gruppen udviklet sig, og der er efterhånden en stor trup af trænere og flere og flere høns, der løber rundt i skovene.

19

Flere høns havde bidraget til en ode til Arnold på melodien: ”I skoven skulle være gilde”. Her er et af de otte vers: Indtil jeg mødte Arnold Da var jeg dvask og lad Nu løber jeg så på hans hold Og er så frisk og glad Og jeg vil være ærlig Ham Arnold ka’ noget særligt Med ham der har jeg slæbt og slidt Nu er jeg blevet fit Med ham der har jeg slæbt og slidt Nu har jeg tabt mig lidt Lotte Frandsen


Sådan løber du forfodsløb Af Peter Henriksen Forfodsløb er løsningen på alt fra løberknæ til tarmslyng. Det indtryk kan man godt få, når man støder på emnet i løbemagasiner og på nettet. Sandheden er, at mange løbere kan få stor glæde af at justere deres løbeteknik - så de løber mere skånsomt, og så de udnytter deres kræfter bedre. Det er ikke så vanskeligt, hvis du fokuserer på det rigtige. For sjovt nok er forfoden det sidste, du skal tænke på, når du vil løbe forfodsløb. Quickguide til forfodsløb Prøv selv denne simple øvelse: Rejs dig fra din stol, og begynd at løbe på stedet... Bemærk, at dine fødder lander lige under dit eget tyngdepunkt. Perfekt på forfoden! Du skal ikke en gang tænke på ikke på at lande på forfoden, for det sker helt automatisk. En korrekt forfodslanding er simpelthen et resultat af, at du bruger resten af kroppen korrekt og ikke et bevidst forsøg på at lande på forfoden. Bliv ved med at løbe let på stedet. Luk øjnene. Læg mærke til, hvordan din krop arbejder. Lad fornemmelsen indprente sig i muskler og hoved. Sådan skal du løbe, når du løber forfodsløb. Og så er det fremad! Du bevæger dig godt nok ikke fremad endnu, men fremdriften er rent teknisk det

20

simpleste ved løb. Til gengæld er fremdriften også årsag til den største misforståelse: For hvis du tror du skaber fremdrift ved at sætte af, tager du nemlig fejl. Dit afsæt løfter kun kroppen opad - ikke fremad. Endnu en lille øvelse: Stil dig på begge ben, og lad dig falde fremad. Mærk, hvordan tyngdekraften fører dig fremad, når du ”tipper” ud over dit tyngdepunkt. Automatisk vil dit ene ben søge kontakt med jorden under dig, så du ikke falder på næsen. Og når du har genfundet dit fodfæste, kan du falde igen. Sådan bevæger vi os fremad, når vi løber. Løb er fald på fald på fald på fald. Vi skal bare sørge for at flytte fødderne under os, så vi ikke falder og slår os.


Spild ikke tiden Løft fødderne med en kadence på mindst 180 skridt i minuttet (90 med hvert ben). På den måde udnytter du elasticiteten i muskler og sener optimalt, og over halvdelen af den kraft, du lander med, sender din krop opad igen som en fjeder. Samtidig mindskes behovet for skoenes støddæmpning og støtte. Du kan endda løbe helt uden sko, fordi din krop reagerer på underlaget uden forsinkelser. Ved mødet med underlaget opstår afsættet som en automatisk reaktion på landingen, så du genvinder den tabte højde fra faldet. Ethvert bevidst forsøg på at sætte af er spildtid - og bidrager ikke til fremdriften. At løfte foden lige op under bagdelen er den eneste aktive muskelbevægelse, du skal udføre. Der er også spild af tid, hvis du forsøger at styre landingen. Lad den - som afsættet - ske helt automatisk: Som et resultat af at benenes bevægelser foregår så tæt under kroppens tyngdepunkt som muligt. Ved du, hvad du gør? Som instruktør i løbeteknik har jeg set talrige løbere, der på egen hånd har eksperimenteret med forfodsløb uden den store succes. En videoanalyse afslører nemt, at der er himmelvid forskel på, hvad vi tror, vi gør - og hvad der i virkeligheden sker.

kroppen, så de spilder tid og i værste fald bremser sig selv, inden de igen er klar til at falde fremad. Lær at løbe med hele kroppen Kunsten er kun at gøre det nødvendige og skære det overflødige bort. Det er på én gang simpelt og svært. Simpelt fordi vi ikke behøver udføre komplicerede bevægelser, når vi løber. Svært fordi vores bevidsthed forsøger at komplicere tingene, og svært fordi det tager tid at omprogrammere kroppens bevægemønstre. Så glem alt om at løbe på forfoden, og brug tid på at få den korrekte teknik ind på rygraden. Du løber nemlig med hele kroppen - ikke kun med fødderne! Dine fødder skal sådan set bare støtte din krop, mens den falder fremad ved hjælp af tyngdekraften. Hvis du først lærer at løbe korrekt med resten af kroppen - så vil du helt automatisk blive en glad forfodsløber. Artiklen er skrevet af Peter Henriksen, som er Pose Running-instruktør og underviser i løbeteknik. Han er desuden ophavsmand til Peter Piskebens Barfodsblog: piskeben.blogspot.dk

Fælles for de fleste selvlærte forfodsløbere er, at de slet ikke lander på forfoden, men rent faktisk lander på hælen. Andre peger tæerne nedad, så de ganske vist lander på forfoden, men alt for langt foran

21


Skovguide: Morvadshuset Nye løbere kan begynde her: ”Jeg løber ud til Gyvelhøj”. ”Jeg runder Djævlekløften”. ”Og jeg tager til Bækhuset”. Sådan lyder det ofte fra trænerne om lørdagen, når de annoncerer, hvor dagens tur går hen. Men hvor ligger alle disse lokaliteter? Siden Sidst giver dig i dette og kommende numre en guide til at finde rundt. Vi starter med Morvadshuset: Morvadshuset ligger ca. 2,5 km fra Marselisborghallen. Du kommer til Morvadshuset ved at dreje op ad Morvadsvej ved rensningsanlægget nær Oddervej, og ikke langt fra Thors Mølle. Morvadshuset er en tidligere skovarbejderbolig som nu ejes og udlejes af Aarhus Kommune. Huset ligger smukt i en lysning i skoven hvor flere skovstier mødes og flere løbehold laver derfor opsamling og fordeling i grupper ved Morvadshuset.

22

Varna

Thors Mølle

Morvadshuset Rensningsanlæg


Motionsløb er sundt Motionsløbere lever i gennemsnit betydeligt længere end ikke-motionsløbere, mænd 6,2 år og kvinder 5,6 år. Den livsforlængende effekt skyldes især, at motionsløb nedsætter risikoen for hjertesygdom, lungesygdom, blodprop i hjernen og kræft.

Omkring 1,3 millioner danskere dyrker i dag regelmæssigt motionsløb. Kilde: Seniorforsker Peter Schnohr, Bispebjerg Hospital Lotte Frandsen

Nybolig Per Faurholt Hos Nybolig Per Faurholt sætter vi en ære i at holde et højt kvalitetsniveau. Vi har mere end 30 års erfaring i handel med boliger og et omfattende lokalkendskab i hele Aarhus. Vi kender købernes ønsker og byens boliger. Derfor har vi de bedste muligheder for at give dig en præcis vurdering af din bolig.

vi en personlig handlingsplan til dig og tildeler dig en personlig ejendomsmægler. På den måde får du et godt overblik over hele sagsforløbet og kompetent rådgivning fra start til slut.

Overvejer du at købe bolig? Hvis du vil finde den helt rigtige bolig i Aarhus, er det en rigtig god idé at starte Få hjælp til at sælge din bolig i Aarhus din boligjagt hos Nybolig Per Faurholt. En seriøs og effektiv ejendomsmægVi har indgående kendskab til boligmarler med kendskab til byen er afgøkedet i de lokale områder, og vi kan hurrende for, at din bolig bliver solgt hurtigt give dig overblik over boliger, der pastigst muligt og til den bedste pris. ser præcis til dine ønsker og din økonomi. Hos Nybolig Per Faurholt  er vi i vore 3 buLeder du efter villa i Viby, et rækkehus i tikker i Højbjerg, Viby og Risskov altid klar Risskov, eller er det måske mere dig med til at hjælpe dig med at sælge din bolig, og en ejerlejlighed i Højbjerg? – så er det vi vil gerne give dig et gratis og uforpligtenNybolig Per Faurholt, du skal have fat i. de bud på, hvad din bolig kan sælges for. Vi glæder os til at høre fra dig, og til at se Når du vælger at fortsætte med os, laver dig som kunde i vores forretning!

Nybolig Per Faurholt Per Faurholt Indehaver

Risskov: Højbjerg: Viby J:

Ndr. Strandvej 77B · Tlf. 8617 3322 Rosenvangs Allé 106 · Tlf. 8614 4011 Skanderborgvej 207 · Tlf. 8611 3399

23


FORÅR og FREMME PÅ for-FODEN Hvad er det? Det er den nye Brooks PureProject Collection, som er en ny serie af letvægts­ sko, som fremmer naturlige bevægelser og giver en enestående løbeoplevelse.

4 mm

hældrop

på alle pure modeller

HERRE Pure cadence 2

1200,-

HERRE Pure flow 2

1100,-


Dame Pure flow 2

1100,-

-20%

som 1900 medlem

Hvordan? Skoen fungerer biome­

kanisk ved at sikre en lettere naturlig løbe­ rytme. takket være fem unikke funktioner: 1. Ideal heel

som fremmer den korrekte holdning og reducerer nedslagstiden.

2. Toe Flex

som giver et bedre feel og forbedret afsæt.

3. Nav Band

som sikrer dynamisk svangtilpasning.

4. Anatomical Last

som arbejder mere effek­ tivt sammen med foden. Dame Pure cadence 2

1200,-

lilletorv 2 8000 Aarhus C

5. BioMogo DNA midsole som reagerer hurtigt på løberens individuelle krav.

Tlf. 8619 8666 insport.dk / info @ insport.dk


KeepRunning Vi er • • • • • • •

kendt for følgende: At lave meget seriøse løbestilsanalyser At være et skridt foran de andre At give vores kunder den bedste oplevelse At have det største udvalg i special sko At have et stort løbehjerte At være dem der giver inspiration til løberne At være dem der giver motivation til løberne

Kig forbi eller bestil til en løbestilsanalyse. Vi laver også løbestilsanalyser fra 8-10 ved tidsbestilling. Vi giver 20% på løbesko, løbetøj og rygsække til Aarhus 1900 medlemmer. Rabatten fratrækkes originalprisen.

KeepRunning Vestergade 15, 8000 Århus C, TLF 86180048 WWW.KeepRunning.dk 26


Mit første halvmarathon - Berlin Af Kathrine Tolstrup Allerede da jeg startede på løbeskolen i april 2012 var et af mine mål at stille op til et halvmaraton, at det skulle ske så kort tid, efter jeg begyndte at løbe, havde jeg ikke regnet med. Den sidste uge op til løbet, var der mange tanker, der fyldte mit hoved, hvordan kommer det til at gå, kan jeg gennemføre 21,097 km, hvad med væske og mad…. Og hvad med eventuelle skader… hvad skal man spise og på hvad tidspunkt… Og ikke mindst om jeg kunne leve op til forventningerne til mig selv at løbe hele vejen igennem og at disponere mit løb rigtigt. På løbsdagen var det solskin fra en skyfri himmel, næsten ingen vind og 6-7 grader, perfekt løbevejr.. Vi ankom til startområdet, hvor vi først skulle aflevere tøjpose og derefter finde en plads i den startboks, vi var blevet tildelt. Så står jeg der midt i et hav af mennesker, præcis 30.114 løbere fra hele verden, overvældende når det største, jeg har løbet, er Marselisløbet. Jeg er i gruppe E, den sidste, da jeg ikke før har været med i løbet, og nu er der ikke andet at gøre end at vente på, at de første grupper bliver sendt af sted, gruppe A klokken 10:00 og derefter kommer de af sted med 5 min mellemrum. I de 20 min i startboksen står jeg og tripper, kigger mig lidt nervøst omkring og smiler til dem, der står omkring mig, snakker lidt med sidemanden, lytter til hvad der bliver sagt over højtaleren, og nu er sommerfuglene

for alvor i gang i maven, en af de fedeste fornemmelser nogensinde. Og så bliver hele gruppe E guidet frem til startstregen, musikken pumper ud af højtalerne, og der tælles ned fra 10 .... 3,2,1 GO... Nu er alt nervøsitet væk, og det handler om at løbe og om at holde igen, hvilket er svært, det er fristende at følge med strømmen, fandt dog hurtigt ud af, at hvis jeg løb med den fart, ville jeg ikke holde hele vejen igennem. Da vi kommer til ca. 3 km, løber vi under Brandenburger Tor, da jeg kommer igennem, hører jeg et band med olietønder, der trommer, og det lyder godt, der er også rigtig mange tilskuere, der råber og hepper, sådan er det på hele ruten, og det får flere gange smilet frem. Det er først ved 19 km, jeg begynder at mærke til benene, så jeg tog de sidste kilometre en ad gangen. Da jeg så rundede de 21 km, kom der et skud ekstra energi, så jeg gav den max gas ind over stregen, og efter 2 timer og 10 minutter havde jeg gennemført mit første store løb. Jeg er glad og tilfreds med løbet, det var en god og positiv oplevelse, og jeg glæder mig til mit næste halvmaraton.

27


Kan alle lære at løbe et marathon? Af Bente Lüdemann Jeg debuterede som maratonløber i Barcelona. Indtil da har jeg kun løbet halvmaraton og distancer derunder. Det første officielle halvmaraton løb jeg i september sidste år, det vil sige et halvt år før mit maraton. Jeg blev medlem af 1900 AM (Eriks Hold) i august 2012 og har kun løbet regelmæssigt tre gange om ugen, efter jeg kom ind i klubben. Jeg er snart 51 år og var derfor klar over, at jeg ville få en udfordring af de helt store. Nu er jeg nysgerrig af natur, så jeg ville teste, hvad min krop, under de rigtige omstændigheder, kan klare. Løb hører nok til de mest intensive og krævende sportsgrene, da man jo løfter sin egen kropsvægt. Derfor var første step at få reduceret min kropsvægt, på trods af, at jeg lå indenfor normalvægtsområdet. Jeg vidste, at det skulle ske gradvist og kontrolleret, idet for stort vægttab reducerer muskelmassen og det måtte under ingen omstændigheder ske. Jeg endte med at tabe 5-6% af kropsvægten på 2,5 måned. Næste step er sunde madvaner, for uden en sund og alsidig kost, mangler man energi til løbeturene. Søvn og det at være i psykisk balance tæller også. Torben fra Eriks Hold havde lavet en løbeplan, inklusiv mål for pulszoner og rutens underlag. Formålet var at skabe et løbescenarie, så tæt på løbet i Barcelona som muligt. Nana og Torben var også i stor grad med at sikre, at der var depoter med passende intervaller og med samme indtag som på selve løbsdagen, således at maven blev vænnet til at drikke og spise under det store løb.

28

Torbens løbeplan Eriks Hold har en særlig Facebook-gruppeside for maratonholdene og der er det let at holde hinanden underrettet om kommende træningsløb, ruter, forventning til hastighed og distance. Efterfølgende blev fotos med løbsberetninger postet på siden af træningsturene til almindelig fornøjelse og underhold. Faktisk tror jeg, at disse små beretninger var med til at holde gejsten oppe og få alle til at fortsætte træningen. Midt i ugen fortsatte alle den almindelige træning i klubben, kun turen om lørdagen blev lavet på egen hånd, da den var længere end klubbens løb. Skader undervejs var vi desværre ikke forskånet for. Charlotte var en af de første, som fik en alvorlig fiberskade og hun måtte i en lang periode, holde løbepause og efterfølgende sætte træningsmængden ned. Den næste alvorlige skade fik Nana, også en fiberskade. Peter kom næstefter. Han fik betændelse i akillessenen og samtidig seneskedehindebetændelse omkring akillessenen. Alle gennemførte i fin tid, trods


løbeplanen ikke blev overholdt. Fælles for skaderne er formentlig, at de er overbelastningsskader. Og ja, jeg slap heller ikke for skader. Jeg fik en måned før løbet konstateret betændelse ved akillessenen og nåede derfor heller ikke den længste af turene på grund af ufrivillig pause. Derforuden var jeg plaget af lændesmerter. Heldigvis fik Nana sendt mig hen til Stadion Klinikken og udover nødvendig akut behandling, fik jeg hjemmeøvelser, som kunne forbedre min fysik. Det hjalp alt sammen. Jeg løb maraton uden antydning af lændesmerter eller smerter i akillessenen. Jeg synes ikke, at vinteren i år har været så lang og kold, som de andre år, hvor jeg ikke har løbet så meget og det skyldes de mange træningsløb. Dr. Ejner arrangerede et løb i Mols Bjerge, hvor vi løb fra Femmøller til hans sommerhus i Skødshoved. Det blev en dejlig vintertur på 22 km i strålende solskin. Vi har også været rundt om Brabrand Sø og Egå Engsø. Ikke to løb var ens, men humøret har været højt på dem alle uanset vejret. Dr. Ejnar, Charlotte og jeg før start

Omsider oprandt dagen hvor vi skulle af sted til Barcelona. Stemningen var nærmest euforisk. Det kneb at jeg kunne falde i søvn natten før løbet. Tidligt op skulle jeg også, for at nå at spise morgenmad i god tid før løbet. Vi ankom til startstedet. Der var et mylder af løbere og selvfølgelig mistede nogle af os kontakten til hinanden, så tilbage var kun Charlotte og jeg i startboksen. Vi løb over målstregen til høj musik fra Queen ”We will we will rock you” og det skal jeg lige love for, at vi gjorde. Stemningen bølgede, som var det en rockkoncert, vi overværende. Gennem gaderne var der musik for enhver smag. Vi bevægede os gennem Barcelona til latinske rytmer, afrikanske trommer, metal, pop, funk – you name it, they got it. Jeg fulgtes med Charlotte de første 18 km. Hendes smittende glade humør gjorde denne del af turen til den rene fornøjelse. Tilmed løb jeg de første 21,1 km i tiden 2 timer 11 min, hvilket jeg er fint tilfreds med. Det bedste jeg har løbet et halvmaraton på er nemlig 2 timer og man skal jo økonomisere sine kræfter under et maraton i langt højere grad, end på en kortere distance. De næste 10 km satte jeg farten ned fra 6 min/km til 7 min/km. Kræfterne var nemlig begyndt at slippe op. Da jeg nåede 32 km måtte jeg sætte farten yderligere ned til 8 min/km. Alt gjorde nemlig ondt på det tidspunkt. Værst havde mine ben det. Jeg følte det som om, at fibrene i mine lår lige var ved at sprænges. Jeg var lidt bekymret, men tænkte, at nu skulle jeg bare hel igennem dette løb, koste hvad det vil på tiden. Jeg var glad for at jeg havde købt en rød t-shirt til løbet, hvorpå der stod ”Danmark”. Jeg fik mange opmuntrende tilråb undervejs ”vamos vamos Denmark” og det gav

29


mig fornyede kræfter. Jeg forsynede mig også med energidrikke og vand ved alle depoter, for også det gav kræfter til at komme videre. Sukkerdepoterne var simpelthen opbrugt den sidste del af ruten. Den sidste energi-ressource jeg bragte i anvendelse, var at smile under løbeturen. Forskning i mentaltræning har nemlig vist, at det er lettere at overkomme en vanskelig opgave, når man tænker positivt og det kommer man automatisk til, når man smiler. Jeg løb stort set hele vejen. Faktisk turde jeg ikke gå, da benene havde nået at få en rytme, som jeg fandt svært at afbryde. Men rigtig mange gik efter de 30 km. Jeg overha-

Nana og jeg løber over målstregen sammen

lede rigtig mange undervejs på trods af, at jeg med fem timer jo ikke kunne påstå at løbe et maratonløb til nogen medaljeplacering. Da der var cirka to km tilbage af løbet og smerterne på det højeste, da det gik pænt op af bakke, mærkede jeg én, som tog mig i hånden. Jeg drejede hovedet og så Nanas smilende ansigt. Hvor blev jeg glad. Hånd i hånd løb vi sammen over målstregen og det synes jeg, var så flot af hende, for hun havde flere kræfter end jeg og kunne have gennemført på kortere tid. Resten af dagen var én stor fest. Efter et velfortjent bad var mange af os samlet til cava på hotellet. Alle fortalte om netop deres spændende oplevelser undervejs. Erfaringer blev udvekslet og der blev grinet og festet resten af aftenen. Der er nemlig ikke noget så opløftende, som det at være i et selskab nogen, hvor det er fælles interesser, der er samlingspunktet, og det næsten ligegyldig, hvor lang tid man har kendt hinanden. Men tilbage til udgangspunktet. Kan alle lære at løbe et maraton? Det vil jeg mene, hvis forudsætningerne herfor er til stede – det vil sige at man er i fysisk god form, lever sundt, har tiden til at træne og viljen til at gennemføre.

30


Lidt fakta om Barcelona Marathon Dansk vinder i 1983 og 1990, Allan Zachariasen i hhv. tiderne 2:11 og 2:16 (1983 var også hans PR, 2:11:05 for at være helt præcis) Deltagere ca. 15.000 deltagere (heraf kun 2000 kvinder!) med 170 danske deltagere i 2013.  Bedste danskere blev Mænd: Lars Vels, Viborg Am i 2:33:17 (samlet nr. 18 og nr. 7 i M35 klasse) Kvinder: Katrine Borg Houlberg Thomsen, Aarhus Fremad 3:12:17 (samlet nr. 17 af alle kvinder og nr. 9 i Senior kvinde-klasse). Ruten Ruten er en oplevelsesrute som tager løberne rundt i Barcelonas gader. Undervejs går ruten blandet andet forbi: Camp Nou Barcelonas fodboldholds hjemmebane! Pedrera Et af Antoni Gaudís bygningsværker Segarda Familia Kirken som Antoni Gaudí byggede på til sin død i 1923 og som stadig ikke er færdig! Arc de Triomf Triumfbuen og Colom Mindesmærket for Christopher Columbus og hans første rejse til USA Ruten er let kuperet! (Se højdeprofil her: www.zurichmaratobarcelona.com/files/altimetria.pdf) Så et råd er at træne sine lange ture op til dette løb med bakker som en del af træningsruten. Der løbes på asfalt hele vejen og vejene er rimelige til feltets størrelse.  Væskestationer Der er et hav at stationer - og som noget

rigtig mange løb kunne bruge: Vand i små flasker! - Det er ganske enkelt genialt! Vejret Det er i marts og vejret i Barcelona i marts er som maj i Danmark. Det kan være 10 grader og overskyet, men også mere end 20 grader og stærk sol. I 2013 var det perfekt marathon-vejr. 11 grader, skyer og vind på 0-2 m/s. Inden starten meget let regn og efter kl. 13 kom der igen lidt regn. Men forholdene var meget gode for løberne. Men dette kolde og skyede vejr holder desværre mange lokale fra at komme ud og supporte. Så tilskuer-opbakningen var svagere end i København, selvom der er en god stemning på de sidste 3 km forbi Columbus og op til mål. (Sidste 2 km går jævnt opad). Historie om Barcelona Marathon www.zurichmaratobarcelona.com/files/ historia_i.pdf Supporter Ruten er god til supportere! - byen er cykelvenlig og der er masser af muligheder for at leje en cykel, ca. 12 euro for en hel dag. Man kan se starten, smutte ud til 4 km mærket og se løberne ved 10 km, tage cyklen eller løbe ca 6 km og se løberne ved 28-29 km og så cykel til strækningen 39,5 til mål hvor dramaet udspiller sig. :-) Rutekort: www.zurichmaratobarcelona. com/files/mapa.pdf  Video fra løbet Her Katrine, som løber de sidste 2 km til mål - https://vimeo.com/62077379 Ulrik Roos

31


Referat fra den ordinære generalforsamling i Aarhus 1900 Atletik/Motion 12. marts 2013 Præcis klokken 19.00 ringede bestyrelsesformand Leif-Henning Jensen med klokken og bød velkommen til de knap 200 fremmødte. 1. Valg af dirigent Jan Börjeson blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning Leif-Henning Jensen (LHJ) aflagde formandsberetningen. Den skriftlige beretning blev bragt i det seneste nummer af Siden Sidst. I sin mundtlige beretning sagde LHJ blandt andet: • Den tilbagevendende diskussion af fordeling af midler mellem elite og motion ser ud til at løse sig selv, fordi antallet af motionister vokser, og fordi eliten og ungdommen opnår tilskud fra kommunen. • Der er stagnationen i arrangementsaktiviteterne efter mange år med vækst. Alligevel bød året på mange gode sportslige præstationer og aktiviteter. Ved årets slutning var vi 1630 medlemmer. • Markedsføringen bestod af otte elektroniske nyhedsbreve til 19.000 adresser og brochuren ”Motionsløb i

32

• •

• •

• •

Aarhus”. Klubbladet Siden Sidst er nu årgang 55. Uddannelsesudvalget har fortsat mange relevante tilbud til trænerne. Tidtagningen er blevet udliciteret til Sportstiming, fordi det er en meget ressourcekrævende opgave. Vi bruger fortsat vores eget udstyr. Løbeskolen ligger stabilt med cirka 150 deltagere om året. Der er etableret massagerum og fysioterapeutisk rådgivning i Marselisborghallen. Det nye EVENT selskab er etableret, og der er indgået en række nye sponsoraftaler. Den nye hjemmeside gik i luften 1. december. Planlægningen af det store renoveringsprojekt for Marselisborghallen er efter 1-1½ års forarbejde nu klar til at gå i gang. Årets toppræstationer var OL debut for Sara Petersen på 400 meter hæk og for Jessica Draskau-Petersson på marathondistancen. Ved PL opnåede Jackie Christiansen guldmedalje i kuglestød. Herrerne og juniorerne vandt DM i Cross. Der har desværre været tilbagegang for flere af 1900 egne løb, både Tækker 1900 stafetten, Topas Forårsstafetten og Kvindeløbet. Aarhus Løbet, M-Løbet og Andelskassens Nytårscup havde et stabilt deltagerantal, mens Audi Challenge Aarhus Halv Marathon blev det mest succesfulde


ard. Lucas Petersen er ansat som halassistent. Eksternt er flere 1900 medlemmer placeret på centrale poster. • De vigtigste fokusområder for 2013 bliver: 1900 EVENT sekretariatet, markedsføring, udvikling af arrangementer, nye udvalg, hjemmesiden, renovering af Marselisborghallen, udbygning af klubhuset, overtagelse af Marselisløbet og DAF Kraftcenter Vest. • Stor tak til alle for arbejdsindsatsen i 2012.

Bestyrelsens beretning og spørgsmål

arrangement med 2500 deltagere. • Der er tilbud om svømmetræning på Ingerslev Svømmestadion hver søndag eftermiddag. • Restaurationsbanden har nu eksisteret i 12 år og kan fortsat bruge flere frivillige. • Klubtøjet er fra Adidas og forhandles nu af LØBEREN • Med hensyn til ansættelser har Mia Knudsen været ansat i administrationen, og Lars Bøgh og Felix Gomez har været ansatte som massører. Per Sørensen er pr. 1. maj ansat som salgsdirektør. Jens Overballe stoppede som halinspektør for Marselisborghallen, jobbet er overtaget af Torben Holmga-

Spørgsmål og kommentarer til beretningen Jørgen Christophersen ønskede at få forklaret, hvordan udfordringen med fordelingen af midler mellem elite og motion er ved at løse sig selv. LHJ forklarede, at der kommer flere og flere motionister, at de stiller større og større krav til træningsfaciliteterne, og at det er primært motionsdelen, der bruger klubhuset. Samtidig skaffer eliten og ungdommen indtægter til klubben. Mogens Weinreich takkede for en god og fyldig beretning, men savnede at LHJ nævnte de mange vundne mesterskaber for nylig. LHJ svarede, at mesterskaberne er vundne i 2013 og derfor ikke hører med i beretningen for 2012. Kristian Jakobsen mente, at det er positivt med fokus på EVENT, men efterlyste fast personale på kontoret. Elsebet Bjergfelt og Helle Marie Andersen havde svært ved at se, hvordan man fremover vil sikre kontinuiteten, når de faste medarbejdere er fyrede, og der kom-

33


mer en ny praktikant hvert halve år. LHJ forklarede, at man ønsker andre profiler til de opgaver, der skal løses med at skaffe sponsorer og flere deltagere til løbene. Man arbejder på at få yderligere én fastansat, der skal sikre kontinuiteten. Praktikanterne fra Aarhus Erhvervsakademi skal bidrage med ny inspiration. Anne-Mette Ougaard efterlyste mere samarbejde mellem udvalgene og flere visioner for, hvad vi vil med vores løb. Elsebet Bjergfelt efterlyste mere dialog mellem bestyrelsen og udvalgene. Grit Høgh var tilfreds med samarbejdet med EVENT, blandt andet fordi det aflaster udvalgene. Per Sørensen sagde, at der allerede er indkaldt til møde den 25. marts, hvor man vil høre udvalgene. Martin Roald Poulsen orienterede om planerne for renovering af Marselisborghallen. Renoveringen går i gang til efteråret og er delt op i tre faser: 1: Energioptimering og udvidelse af omklædningsrummene 2: Etablering af gymnastiksal og 3: Etablering af en første sal med en stor forsamlingshal. Man har haft møder med kommunen om lokalplaner og finansiering. Senere på året bliver der afholdt et møde, hvor brugerne kan komme med ideer.

Anne Mette Ougaard, Jacob Larsen, Jackie Christiansen, Trine Mulbjerg

34

Hædersbevisninger Kammeratskabspokalen: Anne-Mette Ougaard ABC-pokalen: Jacob Larsen Atletikpokalen, herrer: Jackie Christiansen Atletikpokalen, damer: Trine Mulbjerg


3. Beretning fra udvalgene De skriftlige beretninger fra udvalgene blev bragt i det seneste nummer af Siden Sidst. Jens Christensen og Jacob Larsen fra Atletik- og Ungdomsudvalget fremhævede de mange gode resultater: 67 danske mesterskaber og 6 atletikstævner med over 2200 starter. Jørgen Christophersen fra Motionsudvalget havde to tilføjelser. Han advarede mod tyverier fra biler, der holder parkeret ved Marselisborghallen. Både trænere og politi holder øje. Og han fortalte om holdguiderne, der hver mandag og onsdag fra

17.45-18.00 står ved banneret foran hallen og hjælper nye medlemmer med at finde et passende hold. Udvalget for Forårsstafetten er midlertidig gået ind, da alle medlemmerne er udtrådt. Udvalget for Marselisløbet overtager arrangementet. Grit Høgh fra udvalget for M-løbet fortalte, at mande- og kvindeløbet er slået sammen og afholdes på to dage i forlængelse af hinanden. Hun efterlyser medlemmer til udvalget og frivillige til afvikling af løbene. 4. Aflæggelse af regnskab Regnskaberne blev delt rundt, og kas-

M HØJBJERG VVS SERVICE v/ Henrik Seiersen Mathorne

Alt i VVS Arbejde - Reparation - Døgnservice Ring for et uforpligtende tilbud. Højbjerg VVS Service Aut. VVS-Installatør

Hjulbjergvej 46 E 8270 Højbjerg Tlf.: 86 27 97 74 Mobil: 29 27 11 01 info@hojbjergvvsservice.dk www.hojbjergvvsservice.dk

M 35


maksimalt ni medlemmer. Enstemmigt vedtaget. Forslag om at ansatte i 1900 ikke må sidde i bestyrelsen. Enstemmigt vedtaget. serer Per Christensen (PC) gennemgik i hovedtræk de tre forskellige regnskaber fra Atletik/Motion, Marselisborghallen og Eventkontoret. Atletik/Motion har et underskud på 234.000 kroner. PC understregede, at vi er én klub med én samlet forening, og at tallene vedrører begge afdelinger. Jørgen Christophersen mente, at de forventede indtægter fra de forskellige løb, som udvalgene har indrapporteret, er for optimistiske. En efterlyste, at sponsorindtægterne fremgår af regnskaberne. PC svarede, at tallene kan ses i de kommende regnskaber. Marselisborghallen har et overskud på 81.000 kroner. Eventkontoret har et underskud på 920.000 kroner, men forventes som minimum at gå i nul i 2013. PC fortalte om et nyt økonomistyringssystem, som gør det nemmere at overskue indtægter og udgifter og dermed også lettere at justere budgetterne undervejs. Elsebet Bjergfelt og Joan Carstensen efterlyste begge et mere gennemsigtigt regnskab. PC er åben over for forslag om andre måder at opstille regnskabet på. Regnskabet blev godkendt. Budgettet PC gennemgik budgettet, som er bestyrelsens og udvalgenes bud på, hvordan det vil gå. 5. Forslag Forslag om at bestyrelsen udvides til

36

6. Valg af formand LHJ blev genvalgt. 7. Valg af kasserer PC blev genvalgt. De øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer, revisoren, revisorsuppleanten, medlemmer i bestyrelsen for Århus Games Arrangørerne af 1992, repræsentanterne til Aarhus 1900’s repræsentantskabsmøde og udvalgsmedlemmer fremgår af oversigten i klubhuset og findes altid på de to sidste sider i Siden Sidst. 8. Eventuelt Siden Sidst har skiftet trykkeri. Det har givet en del startvanskeligheder, og derfor er bladet forsinket. Steffen Nørlem Christensen gjorde opmærksom på, at han stadig fotograferer for klubben. Der var stor ros til LHJ for hans store arbejde og engagement. LHJ rundede generalforsamlingen af med at takke Martin Roald Schrøder, som ikke opnåede genvalg til bestyrelsen, for hans store indsats i forbindelse med restaureringen af Marselisborghallen. LHJ forudser et spændende år, hvor et af de store spørgsmål er, hvordan tilslutningen til arrangementerne bliver. Referent: Lotte Frandsen


En løbeskade kommer ikke af sig selv. Den har altid en årsag og ofte flere. At finde disse er som at lægge et puslespil, hvor både du og jeg bidrager med brikker. Du kender skadens historie og smerten – her er du eksperten. Jeg kender kroppens anatomi og løbets biomekanik. Sammen lægger vi brikkerne, der kan løse op for skaden. Måske skal vi bruge en løbestilsanalyse En grundig løbestilsanalyse tager hele kroppen med, fordi du løber med hele kroppen. Hos mig følger der også en undersøgelse af led og muskler med, fordi det, som viser sig på optagelserne, ofte har flere årsager.

Desuden kan jeg lave videooptagelser fra alle fire side. Det giver ekstra brikker til puslespillet. Jeg har 20 års erfaring med løbestilsanalyser. Hvis du har behov for indlægssåler En anden vigtig brik er dine fødder og løbesko. Hvor høj er din svang? Er dine fødder bløde eller stive? Har dine gamle løbesko et usædvanligt slidmønster? Få råd og vejledning. Har du behov for indlægssåler, kan jeg tilpasse dem. Når alle brikker er samlet og billedet står klart, kan vi sammen lægge den rigtige behandling, genoptræning og træningsplan tilrette for dig.

Se mere på www.fyssen.com

Sammen finder vi årsagerne til din løbeskade, så du får den rigtige behandling og forebygger nye skader ...

FYSSEN giver 10% i rabat til medlemmer af Århus 1900 Atletik og Motion

DGI-huset, indgang B • Værkmestergade 17 • 8000 Århus C • tel: 4040 0515 • svend@fyssen.com

37


Hædersbevisninger ved Aarhus 1900’s repræsentantskabsmøde Ved Aarhus 1900’s repræsentantskabsmøde d. 21. marts 2013 blev der uddelt hædersbevisninger til 1900 A/M’s formand og tre af klubbens frivillige. Her er nogle af de ord der fulgte med ved overrækkelsen: Lederfadet Leif-Henning Jensen Ledelse er en vanskelig disciplin. Ledelse af virksomheder volder store problemer i en tid, hvor hensynet til kreativiteten på den ene side og hensynet til arbejdsdisciplin og produktivitet på den anden side stiller krav om en hårfin balance. Men ledelse af en frivillig idrætsforening er endnu vanskeligere, for her spiller foreningsdemokratiet den dominerende rolle, og ingen kan pålægges arbejdsopgaver, der går ud over medlemmernes private job og familie. Produktivitetsbegrebet er således ganske anderledes end i en virksomhed. Aarhus 1900 har fostret store ledere, og en del er til stede her i aften, og årets modtager af ledertrofæet har gennem de seneste 15 år indskrevet sig som en af de allerstørste. Årets modtager er Leif-Henning Jensen, formand for Aarhus 1900’ største afdeling. Leif-Henning har stået for en fantastisk udvikling af medlemstallet, han har sørget for, at vi nu har Marselishallen, og han står ligeledes bag Aarhus 1900 Event. Meget andet kan tilskrives Leif-Henning. Vi har efterhånden vænnet os til Leif-Hennings ledelsesstil og berømmer de store resultater, som han har opnået i sin formandsperiode. Tillykke med ledertrofæet.

38

Anette, John, Leif-Henning og Rikke Fortjenstnål Rikke Gade Efter et par år i klubben kom Rikke på banen da der skulle findes nye redaktører på vort klubblad Siden Sidst. Det arbejde har Rikke nu varetaget i 5 år og hun er medvirkende til at vi har et spændende og meget læst klubblad. Samtidig deltager Rikke i mange af klubbens aktiviteter, og har bl.a. stået som klubarrangør af en årlig skitur til Norge. Selvom Rikke fornylig har været på barsel har hun fortsat arbejdet i klubben. Rikke er et godt eksempel for et klubmedlem der er blevet en 1900 kvinde med hjertet. Det er velvalgt at Rikke Gade modtager 1900’s fortjenstnål. Fortjenstnål Anette Steffensen Anette havde ikke været med i klubben i så mange år, men var sammen med Rikke klar da der skulle findes nye redaktører til Siden Sidst for 5 år siden. Med Anette ved roret har Siden Sidst været i fortsat udvikling.


Anette løser samvittighedsfuldt og med stor omhu de opgaver som hun påtager sig, det være sig som official og hjælper ved vore arrangementer. Man går aldrig forgæves til Anette hvis der er brug for hjælp. Det er velfortjent at Anette får overrakt 1900’s fortjenstnål. Fortjenstnål John Bentzon Navnlig de seneste år har John markeret sig markant i klubben. Først som træner for det hurtigste af hønsenes træningshold. Senere i 2010 var John med til at starte vor

succesfulde motions trænerudvalg. En aktivitet som med John som udvalgsformand har udviklet sig flot og i dag tæller trænere fra hver eneste af klubbens løbegrupper. John er vokset med opgaven og er initiativrig ift. trænergruppens aktiviteter. Desuden er John medlem af vort motionsudvalg. Samtidig forstår John at sprede en god stemning i klubben. John er kendt og velset i motionsafdelingen og er altid klar hvis der er brug for hjælp. Det er velfortjent at John igen får overrakt 1900’s fortjenstnål.

Tlf.: +45 8694 3115

galten@jorns-busser.dk www.jorns-busser.dk

39


Oplev sommernatten og støt din klub! OPGAVEN Du har en observations- og rapporteringsopgave. Ser du noget suspekt skal du tilkalde politiet. Alle vagter får udleveret et kort med nummer til politi og nattens koordi­nator (som også er til stede). VAGTTIDSPUNKT Hold I møder kl. 19-22 (3 timer) KUN uge 22 Hold II møder kl. 22-01 (3 timer) Hold III møder kl. 01-04 (3 timer) Hold IV møder kl. 04—08:30 (4,5 time) KUN uge 22 kl. 04-08 (4 timer) PERIODE Vagterne ligger 27. maj - 9. juni 2013 hhv. uge 22 og 23. SÅDAN MELDER DU DIG TIL Direkte til event@aarhus1900.dk eller 8611 0135 Du kan også kontakte din træner som tager imod tilmelding. Du skal oplyse ønske til vagtdato(er) samt navn, telefon og e-mail. Din familie og venner er velkomne som vagter.

Aarhus 1900 A/M har påtaget sig to ugers vagttjans under sommerens Sculpture by the Sea. Kommunen betaler klubben for at holde øje med skulpturerne på strækningen fra Tangkrogen til Ballehage. Vagterne kommer til at foregå i vagthold med 3 hold af hver 2 personer og opgaven består i at være tilstede og forhindre hærværk, I er altså hele tiden 6 personer på vagt sammen. Du må gerne angive hvem du vil på vagt med. Når alle tilmeldinger er på plads, vil der komme en vagtplan med yderligere detaljer og relevante informationer. Planen meldes ud ca. 2 uger før vagten. Som tak for din indsats byder klubben til sommerfest for alle vagterne!

40


GRATIS FORUNDERSØGELSE RING FOR TILMELDING!

86 13 00 66


Danmarks billigste trykkeri Lasertryk

fter, plakater, visitkort... h忙 e, er ld fo , rs ye fl r, pi Bannere, brevpa

I I

I I

LASERTRYK .DK

KK

LA S

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

LASERTRYK .DK

I

KK

I

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

LASERTRYK .DK

I

ERTRYK.D LAS K

KK

I

LA S

LA S

Prisgaranti

Vi matcher enhver pris

.DK LAS RYK ER RT TR SE Y LA I I I I I I

DK K.

ERTRYK.D LAS K

ERTRYK.D LAS K

.DK YK TR ER

LASER TR YK .D

Leveringsgaranti

Afsendt til tiden, eller gratis

LAS ER TR Y DK K.

.DK RYK RT SE LA

LAS ER TR Y DK K.

.DK RYK RT SE LA

Kvalitetsgaranti

Vi garanterer for kvaliteten

87 303 303 路 info@lasertryk.dk


Kvindeløbet og Mandeløbet Så varer det ikke ikke længe inden vores kvinde og mandeløb skal løbe af stablen. Vi er i år så heldige at arrangere kvindeløb med sponsoren Anettes Sandwich og vi har i samarbejde med dem fået lavet Danmarks største og flotteste goodiebag til alle kvinderne. Den indeholder alt fra lækre produkter fra Urtekram, gavekort til sandwich fra Anettes Sandwich, økologisk kogebog, bladet IN og Elle og ikke mindst en lækker craft tshirt samt flere andre gode ting. Alt dette kan alle 1900 kvinderne også få gavn af hvis de skynder sig at tilmelde sig. Tag også gerne en veninde, arbejdskollega eller 2 med. Dagen efter kvindeløbet er det mændenes tur. Også i år har vi den fornøjelse at arrangere mandeløbet med MARKON som sponsor. Igen i år skal mændene også forkæles og derfor er der som de tidligere år også fadøl, pølser og brød til alle de løbende mænd når de kommer i mål. De vil som det plejer sig, være omgivet at kvinder hele dagen med primært kvindelige officials og kvindelige fartholdere. I år kan vi også prale af at de første 1000 tilmeldte mænd får en craft løbetrøje i rigtig god kvalitet. I kan følge alt om kvindeløbet på Anette Sandwich hjemmesiden http://www.anettessandwich.dk/ og vores facebook side http://www.facebook.com/aarhus1900s kvindelob og så kan I til gengæld følge alt om mandeløbet på MARKONS hjemmeside http://www.markon.as/ og ikke mindst på facebook http://www.facebook.com/ events/422083247864234/

43

OBS Ang. tilmeldingerne: Alle 1900 kvinder og mænd får lov at løbe både vores kvinde- og mandeløb til den favorable pris af 50,- kr. Derfor skal I også tilmelde jer begge løb via vores tilskudsløb på vores egen hjemmeside 1900am.dk Kom frisk og støt op om vores løb. På vegne af udvalget Grit Høgh


Svensk Bingo

Hver tirsdag-torsdag kl. 12-17* i Casino Spillehal i Tivoli Friheden Casino Spillehal i Tivoli Friheden kan nu tilbyde muligheden for at spille Svensk Bingo! Spillet vil foregå i den hyggelige Café au Lait ved siden af spillehallen. *OBS! Svensk Bingo lukker ned i sommersæsonen d. 25/6-8/8 2013.

Du kan købe et spil af gangen, så du bestemmer selv hvor lang tid, du har lyst til at spille. Pladerne vil koste kr. 5,- 10,- og 20,og præmierne vil ligeledes stige i størrelse alt efter den type plade du køber. Der er gode præmier at vinde og med puljer op til kr. 5.000,- er der meget på spil og meget at vinde!

Pulj er o p

Casino Spillehal støtter Aarhus 1900

Skovbrynet 5

5.00 til kr. 0,-

8000 Århus C

tlf. 86 14 88 55


Afsender: Aarhus 1900 Atletik/Motion Observatoriestien 1 8000 Aarhus C

Komfort ?

Pasform ?

Snøring ? Hælkappe ?

Overdel ? 1900 valgt

Vægt ? Stødabsorbering ? Stabilitet ?

Mellemsål ?

BETYDER VEJLEDNING NOGET FOR DIG ? ”For os er valget af løbesko et spørgsmål om personlig vejledning, der bygger på analyse, kommunikation og erfaring.” Ebbe Nielsen, LØBEREN Aarhus

Besøg os på www.loberen.dk og find mere information om LØBEREN, artikler om løb eller læs om de seneste nyheder indenfor udstyr til løb.

www.loberen.dk Esbjerg • Lyngby • Roskilde • Vejle • Aalborg • Aarhus

45

Siden sidst nr. 2 apr/maj 2013  

56. Årgang apr/maj

Advertisement