Page 1

MAGYAR

ALBÁN

a semmivel egyenlő a szabályoknak megfelelő ábécé ablak ablak ablaküveg, üveglap, ablaktábla ablaküveg, üveglap, ablaktábla abnormis, normális: nem ~, rendellenes, visszás ábra ábra ábra, gépasztal, lap, deszka, pást, ágy ábra, gépasztal, lap, deszka, pást, ágy ábra, szaporodás, utánnyomás, újratermelés abrak ábrászolás abroncsoz abszorbeál, magába szed , elfogyaszt, magába szív abszorbeál, magába szed , elfogyaszt, magába szív abszorbeálás, abszorpció, elmerülés, elmélyedés absztinencia, tartózkodás absztrahál absztrakció, elvonás, elvontság abszurd, torz, groteszk acél acélbórítás, lemezborítás, sugárvédelem, golyófogó acélmetszet, karc, rézmetszet acélos, borotvaéles, éles acélos, borotvaéles, éles ács ácsolás, összeillesztés, kötés ácsorgó, bámész, szájtáti , néző ácsorgó, bámész, szájtáti , néző adag adag, dózis, mennyiség adagol adakozó, szabadelvű, liberális adás, adományozás ádáz ádáz adminisztrátor, intéző adófizető, adóalany, adózó adóköteles, adózó adoma, történet, anekdota adomány, könyöradomány adomány, könyöradomány adomány, könyöradomány adomány, tehetség adomány, tulajdonság adomány, tulajdonság adomány, tulajdonság adományoz adományozás, ajándékozás, alapítvány adoptálás, örökbefogadás

i paqënë siç e kërkon rregullorja alfabet dritare me xhame të lyera xhamllëk qelq(i dritares) xham anormal vinjet vizatim zbukurimi në një libë postat vllanjë riprodhim zahire figurim rreth, klub absorboj thith, ha absorbim mospjesëmarrje në votim shkëpus(me mendje) mosvemendje grotesk çelik blindazh estampë i mprehtë, (fig.) i hidhur Thumbonjës Karpentier bashkim, montim33 njeri i ngeshëm që humb kohën kot racion dozë racionoj dorëhapët, liberal dhënie(e një favori) i zjarrtë(diskutim) i egërsuar administrator ai që paguan taksa i tatueshëm anekdotë aspër metelik ovull aftësi, talent aftësi, e drejtë, mundësi, ve fakultet fakultet, fuqi krahasoj(tekste) dhurim adoptim


adószedő adottság, hordképesség, képesítés, kapacitás adverbium affectál, tetszeleg, mórikálja magát affectál, tetszeleg, mórikálja magát affektált, természetellenes, természetes: nem ~ áfonya aforizma ág, ágacska, gally, faág, mellékag ágacska ágacska agancs agancs, fakorona agár ágas-bogas ágens, kiküldött, ügynök ágens, kiküldött, ügynök agg, ócska, öreg, vén aggastyán aggaszt, aggast aggodalom, gond aggódás, elfogatás, letartóztatás aggódó aggódó aggódó, gondterhes agilis, virgonc, fürge agresszió agresszív, rámenős, kihívó, támadó ágrólszakadt ágrólszakadt, tetves ágrólszakadt, tetves ágrólszakadt, tetves agronómus, gazdász, mezőgazdász agy, agyvelő, ész ágy, nyoszolyá ágy, nyoszolyá ágy, szegély ágy: az ~ feje agyafúrt agyafúrt agyafúrt okoskodás, álokoskodás agyafúrt okoskodás, álokoskodás agyafúrtan agyag agyag agyag agyag agyagégető, gerencsér, fazekas agyagos agyagos agyalágyult, paralitikus, bénulásos agyar, tilalom, védekedés, védelem agyhártyagyulladás agyonlő

që kap zotësi, kapacitet ndajfolje bëj naze kamarosem nazemadhe ledjithje aforizëm degë e vogël, degë degëzë karthi pylldru, pyll gjithë degët e një peme zagar me shumë degë bajloz emisar i moshuar veteran shqetësoj shumë kasavet arrestim i brengosur plot ankth i merakosur i shpejtë, i lehtë, kaletore agresion agresiv zbatharak morracak, pis morrash në gjëndje të mjeruar agronom tru, kokë krevat, martesë shtrat lehe(lulesh) koka e shtratit i capërluem i handakosur holllësi marifet(në të folur) me marifet argjil deltinë glinë baltë e majme poçar argjilor deltinor paralitik mbrojtje, ndalim meningjit pushkatoj


agyonszúr, ledöf agyonterhel agyrém, rémlátomás, álomkép, ábrand, képzelődés agyrém, rémlátomás, álomkép, ábrand, képzelődés agyrém, rémlátomás, álomkép, ábrand, képzelődés ágyú ágyútalp, les ágyútűz, tüzelés, ágyúzás ágyúz, bombáz, lebombáz áhítás, törekvés, szívás, érvényesülési törekvés áhítás, törekvés, szívás, érvényesülési törekvés áhítatos áhítatos áhítatos, szenteskedő , jámbor áhítatos, szenteskedő , jámbor ajak ajándék, ráadás ajánl ajánl , pártfogol, pártol ajánl , pártfogol, pártol ajánlás ajánlattétel, felajánlás ajánlkozó, álláskereső ajánlkozó, amatőr (ember), amatőr, műkedvelő ajánlkozó, amatőr (ember), amatőr, műkedvelő ajánlkozó, amatőr (ember), amatőr, műkedvelő ájtatosság ájtatosság, áhítat ájtatosság, áhítat ajtó ájulás, halkulás, ájultság ájulás, halkulás, ájultság akác akác akadály akadékoskodik, alkudozik akadékoskodó, szőrszálhasogató, aprólékos akadémia, önképzőkör, tankerület akadémikus akadozás, elhibázott akadozás, elhibázott akadozik a beszédben akadozó, szaggatott akarat akarat, akar, akarás akarat: egy ~tal akaratlan, önkéntelen akarattalan, passzív, szenvedő akárki, akármely(ik) akárki, akármely(ik) akarnok, törekvő, becsvágyó, nagyralátó akasztás, felakasztás akasztás, lógás, abbahagyás, lámpa, felakasztás akció, aktivitás, üzem, művelet, csata, ténykedés

vras me kamë mbingarkoj ide fantastike iluzion i kotë kimerë top, tytë(pushke) shtrati i topit gjuatje me top bombardoj aspiratë frymarrje, dëshirë i kredhur në mendime së soditje shpirtërore besimtar fetar buzë dhuratę e kryevitit, sefte porosis prej sipas një modeli përkrah kushtim(i një libri) ofertë kërkues(i një nënpunësie) amator që do që i pëlqen një gjë, diletant besimtari soditje shpirtërore tulitje portë të fikët zali, zhdukje akacje rogovecë kleçkë testëroj për gjëra të vogla që kapet pas vogëlsirave akademi akademik i dështuar(punë orvatje) ngec(në të folur) hope vullnet, trill děshiroj, kěrkoj njëzëri, bashkërisht i pavullnetshëm pasiv, (gram.)pësore cilido kushdo ambicioz varje varje, pezullim aksion


akció, aktivitás, üzem, művelet, csata, ténykedés akció, aktivitás, üzem, művelet, csata, ténykedés akkor, úgy hát, nahát , hát akkor, úgy hát, nahát , hát aknaszedő hajó aknáz, aláás, aláaknáz, árkol aknáz, aláás, aláaknáz, árkol akol, karám, juhakol aközben, de, azalatt, mindamellett, de azért aktuális aktualitás, alkalomszerűség akusztika, hangzó, hallásjavító szer, hangzás akusztikai, hangtan, hallásjavító szer, hangzó akvarell , vízfest, vízfestmény alabárd alabástrom alábecsül, aláértékel, lekicsinyel alábecsül, aláértékel, lekicsinyel alábecsül, lenéz alábecsül, megkisebbít alacsony ár, árzuhanás alacsony, kis, kicsiny, kölyök alacsony, prózai, alpári, közönséges, középszerű alacsony, prózai, alpári, közönséges, középszerű aládúcol, fásít , dúcol aláértékel aláértékel alagcsövez, alácsövez, lecsapol, csatornáz alagsor, alapréteg, altalaj, pince alagsor, alapréteg, altalaj, pince alagút aláhúz, hangoztat aláír, köt alak, jelkép, arc, ábrázat alakiság, külsőség, alakszerűség alakít, átalakít alakít, megszemélyesít, megtestesít alakít, tolmácsol alakít, tolmácsol alakítható, plasztik, képlékeny alakítható, plasztik, képlékeny alakítható, plasztik, képlékeny alakoskodás, álnokság, hamisság, készínűség alakoskodó alakozás, alakítás alakozás, alakítás alakozás, alakítás alaktan alámerít, belemerít alámerül, beleesik, alábukik, süllyed, besüllyed alamizsna, könyöradomány, alamisza alámos alamuszi, svábbogár alant jár, kallózás, mászik, kúszik

aktivitet veprimtari, gjallëri ahere atëhere rimorkiator e prish nga themelet i ve kazmën një ndërtese vathë por, ndëkaq, megjithatë adapti volitshë voli, kohë e volitshme tingëllim akustikë akuarel patërshanë alabastër nuk e çmoj sa duhet nënçmoj nënvlerësoj paksoj në minimum shitje me humbje vogël tepër i rëndomtë trivial pyllëzoj nuk e çmoj sa duhet nënçmoj kulloj tokën bimsë nëntokë, bodrum tunel nënvizoj nënshkruaj fytyrë, dukje formalitet transformoj mishëroj komentoj përkthej gojarisht, ftillzoj modelohet plastik që mund të trapiset tradhti tartuf modelim trapisje të modeluarit morfologji mbys në ujë, fundos(anijen) fundos lëmoshë gërryer bumballë, mërzi hiqem zvarrë


alant jár, kallózás, mászik, kúszik alant jár, kallózás, mászik, kúszik alant, lent, alulra, alul, alatt, lenn alantas, alacsony állású, alárendelt alantjáró, csúszó-maszó, szervilis, talpnyaló alanyi, szubjektiv alap alap alapítás alapítás, alakulás, szervezés, alkotmány, alkat alapítás, alakulás, szervezés, alkotmány, alkat alapító, alakító, alkotó, teremtő alapító, alkotó alapító, okozó alapító, okozó alapos, pedáns, tüzetes , aprólékos, részletes alapszó, radikális, szógyök(ér) , gyök, gyökéres alapszó, radikális, szógyök(ér) , gyök, gyökéres alapvető, természetében gyökerező alapvető, természetében gyökerező alapvető, természetében gyökerező alapvizsga, szabadság(jog), szabadosság alapvonal, alapelem, csökevény alapvonal, alapelem, csökevény alapvonal, körvonal, kontúr álarcos , burkolt, rejtett alárendelés , fegyelem, alárendeltség alárendeltség alátámasztás alátét, cipőtalp, talp, aljazat alátét, cipőtalp, talp, aljazat alátét, cipőtalp, talp, aljazat alattomosan alattvaló alávaló alávalóság, förtelem, gyalázat, szégyen alávetett alázatos, szerény, alázatos alázatos, szerény, alázatos alázatosság, alázat alázatosság, alázat alázatosság, alázat albán albán álbölcsesség, hibás következtetés, álokoskodás album, rajzfüzet, nagylemez álca, kukac, nyű, lárva álcázás, kendőzés alcím áldás áldomás, lakoma áldoz, feláldoz áldoz, feláldoz áldozás

zharg zvarrisem nën që varet nga një tjetër zvarritës subjektiv bazë, shtresë radhë me gurë, themel mëkëmbje gjëndje shëndetësore kushtetutë, trup krijues themelues fillues iniciator shumë i përpiktë rrënje rrënjësor, i plotë i tokës, themelor rrënjësor toke patent, teprim lirie nocion filestar themelor(i një shkence) tipare i maskuar vartësi, nënshtrim varësi, anekset e një shtëpie pështetje shollë shuall taban vjedhurazi vasali shumë i ulët turp i madh i skllavëruar i përulët i përvujtë përulje përulësi përunjësi, përvujtëni shqip shqiptar sofizëm album larvë maskim(në ushtri) nëntitull bekim trystë e bëj fli, vras, sakrifoj flijoj kungim, lidhje


áldozat áldozat áldozatkész, szolgálatkész áldozatkész, szolgálatkész áldozatkész, szolgálatkész áldozik áldozópap, sakter (zsidó) alelnök alelnök aléltság, ájulás, mulasztás aléltság, ájulás, mulasztás aléltság, összeesés, ájulás alfa alföld, síkság, lapály, róna algebra algebrai algíri, algériai algíri, algériai alhas, has, altest aljás módon alkalmas, tisztességes, odaillő, odavaló, rendes alkalmasint alkalmasint alkalmatlan, tolonc, nemkívánatos alkalmatlanság alkalmatlanság alkalmatlanság, zavarás, alkalmatlankodás alkalmazás, alkalmazkodás, feldolgozás alkalmazkodás, alkalmazkodási képesség, ráhagyás alkalmazkodás, alkalmazkodási képesség, ráhagyás alkalmazott, alkalmazott, tisztviselő alkalmazott, alkalmazott, tisztviselő alkalmazott, törekvő, szorgalmas alkar, alsókar alkohol, szesz alkony(at), szürkület, reggeli szürkület alkony(at), szürkület, reggeli szürkület alkonyi alkonyi alkotás, létesítmény, teremtés, alapítás alkotmány, állványozás, tákolmány alkotmány, állványozás, tákolmány alkotmány, állványozás, tákolmány alkotó, alkatrész, alkotórész, alkotmányozó alkudozik alkudozik állag, halmazállapot, sűrűség, összetartás államfelforgató, romboló államfelforgató, romboló állami állami alkalmazott, tisztviselő, köztisztviselő állami támogatás, államsegély, szubvenció állami, nemzeti, országos, hazai államosít

të blatuarit sakrificë i gjindëshëm ndrebramë ndremirë kungohem sakrifikues nënkryetar nënpresident shuarje zhdukje(e një race), dobësim sinkopë alfa rrafshinë algjebër algjebrik algjerian i algjerisë barkë poshtërsisht i përshtatshëm, i hieshëm ka të ngjarë ma gjasë i padëshiruar pakohësi pavendësi çrregullim, bezdi adaptim të epurit zhdërvjellti nënpunës, shërbyes shitës(dyqani) me vullnet, ngulmues(në punë) llërë alkohol muzg muzgëtinë muzgëllor që i përket të mugëtit krijimtari estradë ndërtim skelesh podiumi, (fig.)grumbullim kushtetonjës bëj bisedime hyj në marrëveshje forcim, qëndrueshmëri që prish që përmbys(rendin) shtetëror nënpunës(shteti) subvencion kombëtar e bëj laik


államosít államosítás állandó (mat.), szorzószám , együttható állandó, marandó, állhatatos állandó, marandó, állhatatos állandóság állandóság állandóság, űgyelet, készenlét, tartósság, ügyelet állandósít, lerögzít, megrögzít, szab, rögzít állandósulás, rögzítés, állandósítás állapot, körülmény, sor állapot, körülmény, sor állás állás, elhelyezkedés, pozíció, fekvés állásfoglalás, beágyazás állásvesztés állásvesztés állat, élőlény, tahó, barom állatbonctan állatbonctan állati módon állatias, állati állatorvosi, állatorvos állatöv, zodiacus állatövi állatövi állatszelídítő, szeliditő állatszelídítő, szeliditő állattan állattani állattenyésztés, állattenyésztéstan állattenyésztő állattenyésztő állcsont, állkapocs allegória állhatatos, csavargó cucca, kék állhatatos, rendületlen állít, felállít állít, sorba állít, rendbe állít, rendbe szed állítás, rendbehozás, rendezés állítgat, állit, állít állítgat, visszagörbít állítható állítmány, állítás állítmány, állítás állkapocs, állcsont álló, állandó, marandó, rögzített, tartós, stabil álló, állva álló, állva állóhely állóképes, tűzmentes , tűzálló állóképesség, ellenállóképesség, élettartam állólampa állómány, folyamatban levő, létszám, valóságos

sekularizoj shtetëzim koeficient i përhershëm konstant, i duruar... vazhdim vazhdimësi përheshmëri mbërthej, caktoj(orën) stabilizim gjëndje, rrethanë kusht vend i rrethuar, oborr pozicion përfshirje prishje(e një testamenti) revokim budalla, kafshë prerje e kafshëve zootomi kafshërisht prej kafshe veterinar zodiak i zodiakut zodiaku sundues zbutës(i kafshëve), (fig.)zot zoologji zoologjik zooteknikë rritës(kafshësh) stanar që ka të bëjë me nofullën alegori kaltër i pamungueshëm, i pathyeshëm ngre(statujë) radhis rregullim, stoli afirmoj e ve që të qëndrojë më këmbë që mund të durohet kallëzues predikat nofullë qëndrueshëm në këmbë shtuara shëtitore e mbyllur i pabindur, refraktar të duruarit lampadar efektiv


állómány, raktári készlet, anyagkészlet, álladék állómányjegyzék, összesítés, lajstrom, jegyzék állomás, pályaudvar alluvium, lerakódás alluvium, lerakódás alluvium, lerakódás állvány állvány állvány, tüske , szán, talp, tartó, alapzat alma alma alma almabor almafa almanach, naptár álmatlanság álmodik, ábrandozik álmodik, ábrandozik álmodik, ábrandozik álmodozó természetű ember álmosság, félálom , aluszékonyság álnokság alosztály, alcsoport , alfejezet alsó, alacsonyabb, alsóbbrendű alsónadrag, gatya alsónadrag, gatya alsószoknya álszent, szenteskedő , túlbuzgó alszik általános érvényű, kivétel nélküli, kizárólagos általánosít általánosítás általánosság általánosság általánosság altat áltat, ámít, lóvá tesz, rászed áltat, ámít, lóvá tesz, rászed altató(szer) altató(szer) altató, kábítószer, narkotikus, narkotikum altengernagy alternatív, vagylagos alternatív, vagylagos altiszt altruista aludt alumínium alvajárás alvás, álom alvezér alvilág, kör, közép, környezet alvó alvóhely, pelenka, ágy, réteg, nyoszolyá

stok bordero stacion aluvion era rërë që ka hedhurvala kambalec, podium skenë pështetje kokë bastuni mollë mollë, dorëze musht mollësh mollë(druri) almanak pagjumësi shoh në ëndra shoh ëdra ëdëroj vegimtar, largpamës kutullim tradhëti nëndarje i poshtëm, (fig.)më i ulët brekë mbathje zhupon, (fig.)femër që hiqet si fetar i madh gjum i pakufizuar përgjithësoj përgjithësim pjesa më e madhe përgjithësi, shumicë unjisi, tërësi anestezoj (fig.)tërheq ndjell me marifet gjumëndjellës që të sjell gjumë narkotik nënadmiral alternativ që ndodh me radhë nënoficier altruist i ngrirë, i shtangur alumin somnambulizëm gjumë toger mes gjumash pjellje, shtresë


alvóhely, pelenka, ágy, réteg, nyoszolyá amalgám amalgám ambíció, becsszomj, érvényesülési törekvés ambíció, becsszomj, érvényesülési törekvés ambulancia, rendelőintézet amelyből amelyek közül amelynek ammónia, szalmiákszesz , szalmiák amortizáció, törlesztés, részletfizetés, leírás amortizáció, törlesztés, részletfizetés, leírás amúgy magyarosan, kereken amulett, talizmán ámuló ámuló andalító andalító, bűvös andalító, bűvös anemóna, szellőrózsa, kökörcsin anemóna, szellőrózsa, kökörcsin angina angol angol angol, brit, britek, angolok angolkór angolkóros angolna ánizs ánizs annálesek annálesek antagonizmus antedatál, keltez antenna, csáp antifasiszta antikvárius, régiségkereskedő, műkereskedő antikvárius, régiségkereskedő, műkereskedő antipatikus, elllenszenves anyag anyaggyűjtés, tudományos apparátus, adatgyűjtés anyagi, pénzember, pénzügyi anyagiasság anyagmozgatás anyagmozgatás anyagtalan, testetlen anyagyilkos anyai, szülői anyai, szülői anyajog anyaországi aorta apacs, jassz apacs, jassz

shtrat, lindje amalgamë përzerje ambicje, dëshirë synim dispenseri i cili nga i cili(cila) të cilit amoniak amortisim, zbutje dobësim(i një përplasjeje) me shkathtësi, me zell nuskë i topitur shtang nga habia magjiplotë, magjistar magjiplotë që magjeps anemonë një lloj lule angjinë anglez anglisht britanik rakitizëm rakitik ngjalë anason glikanxo anale kronika antagonizëm i vë datë të mëparëshme antenë, brirth anifashist ai që shet antika antiker antipatik lëndë dokumentim financiar materializëm administrim manipulim i palëndët nënëvrasje nëne prej nëne matriarkat metropolitan aortë mangë rrugaç


apacs, jassz apadás apagyilkos, anyagyilkos apagyilkos, anyagyilkos apály, apály, esés, beözönlés, tengerapály apaság apátság, kolostor ápoló após és anyós após, mostohaapa apostol aposztróf, megszólítás aposztrofál, rászól vkire április apró(bb), menü, kicsi apró, kisbetű, nagyon kicsi , parányi, pirinyó aprólékosság apróság, semmiség (tárgy), ajándéktargy arábiai árad, özönlik árad, özönlik áradat áram, cseppfolyós áram, cseppfolyós áram, cseppfolyós áram, cseppfolyós áramgerjesztés áramlik, csődül, özönlik, tódul, betódul, tolul áramlik, csődül, özönlik, tódul, betódul, tolul áramütés áramvonalas áramvonalas arany tartalmú aranyeső (zanót) aranyfüst aranyifjú aranyifjú aranyifjú aranyköpés, tréfás ötlet , szellemes megjegyzés aránylag aránylagos aránylagos aranynyomás, aranyozás aranyos aranyos, bájos, kedves arányosan arányosan aranyoz aranyozott, aranyos, aranyfényű aránypár, aránylat, arány aránytalan aránytalanság aránytalanság aranyvirág, krizantém

vagabond pakësim i ujërave amëvrasës atvrasës zbaticë atësi abaci ai që i rri te koka e sëmurit vjehri dhe vjehra vjehër, njerk apostull apostrofë i flas ashpër dikujt prill menu (listë e gjellëve) shkronjë e vogël gjepogjë lodër fëmie, gjë pa vlerë arab, arabishtja shpërthej me vrull(valët) vërsulem me furi përmbyjtje i lëngshëm i rrjedhshëm i ujëshëm kullues indukcion derdhet si lumi turma vdekje nga elektriku(dënim) aerodinamik i thepët që ka ar (bot.)ajdës me stoli të tepruar dendi djalë elegant spic teke, thum në lidhje me , relativisht i përpjestueshëm proporcional prarim adhurueshëm, i vogël e i buk adhurueshëm, i këndëshëm në përpjestim me proporcionalisht praroj i praruar përpjestim pa përpjestim mopërpjestim mungesë përshtatmënie (bot.)lule vjeshte


aranyvirág, krizantém árapály, ár áraszt, széthurcol, szétvisz , terjeszt áraszt, széthurcol, szétvisz , terjeszt aratás, termés aratás, termés arató-cséplő gép arató-cséplő gép árboc, mászórúd árbockötélzet arcátlan, szemenszedett arcél, szelvényrajz, oldalnézet, profil archeológiai, régészeti arcjáték arckép, portré, hasonmás, jellemkép, képmás arcpirosító, kence-fence, arcfesték arcpirosító, piros, vörös, tüzes arcrángás, grimász, rángás arculat, arckifejezés, sajátosság, arc, ábrázat arculat, szempont, színezet, külső megjelenés argentin argentin argentin argumentál, okoskodik ária, dal, nóta, műdal ária, lég, nóta, levegő ária, lég, nóta, levegő arisztokrácia, főnemesség aritmetika, számtan, aritmetikai, számtani ármányos, áskálódó ármányos, áskálódó ármegállapítás ármegállapítás árnyal, árnyékol, beárnyékol, árnyékba borít árnyal, árnyékol, beárnyékol, árnyékba borít árnyal, árnyékol, vonalkáz árnyalat, szín, tónus, árnyék árnyas árnyas, árnyékos árnyék-, báb árnykép, árnyékrajz, sziluett árok aroma, íz, parfüm, szag aroma, íz, parfüm, szag aromás, aromás vegyület árpa árpa árpa árpa, rozs arrogancia, büszkeség, fennhéjázás, önteltség árszabás, taksa, tarifa, díjszabás, skála ártalmas, ártó ártalmasság ártalmatlan

lule shëmitri baticë-zbaticë shumoj zgjeroj korrja të korrat kombajnë korrëse-shirëse direk(anieje) (det.)pallastartat i pacipë profil arkeologjik mimik, portret stoli(fytyre) kuq tik fizionomi pamje, vështrim argjentinas kumbimargjendi prej argjentine nxjer si përfundim këngë ajër jonë aristokraci aritmetikë prej intriganti prej shtijkeqi caktim shpenzimesh tatim, të tatuarit i bëj hije mbuloj me hije, mbuloj e bëj me hije(një vizatim) laryshi, ndryshim i hijesuar plot hije kukëll, palaço siluetë hendek erë e mirë parfum me erë të mirë byc elbth kath elb ethe, zjarr(temperaturë), afs tarifë që të bën keq dëmtuesi i padëmshëm


ártalmatlannátétel articsóka ártó ártó, ártalmas áru, árucikk, portéka árucikk, közlemény, névelő, cikk, passzus árukihordó, kézbesíto, szállítómunkás , kifutó árukihordó, kézbesíto, szállítómunkás , kifutó árulás, eladás, árusítás árus, kocsmáros árus, kommersz, nagykereskedő, szokványárus, rikkancs, újságárus árusít árusít, elad árusítás, tőkebefektetés árusítás, tőkebefektetés árúsítás: kizárólagos ~, egyedáruság, monopólium árusító, eladó áruszámla, számla, kivitelezés árva, testvértelen árva, testvértelen árvaház árverés, aukció, ajánlat árverés, pályázat, árlejtés arzén ás, felás ás, kiváj áskálódik ásó assisztál assisztál ásvány ásványtan ásványtani ász, sztár ász, sztár ászok, ászokfa ászokfa, keresztrúd, talpfa, keresztvas ászokfa, keresztrúd, talpfa, keresztvas ászokfa, keresztrúd, talpfa, keresztvas asszimiláció, feldolgozás, áthasonítás asszimilál, hasonlít asszimilál, hasonlít asszimilál, hasonlít asszonánc asszony, hölgy, nő, csaj asszony, hölgy, nő, csaj asszony, hölgy, nő, csaj asszonyság aszalás aszkéta aszketizmus aszott, beesett aszott, beesett

eliminim angjinare që ka një ndikim të dëmshëm vdekësor mall artikull, nen dorëzues shpërndarës shitje që shet me pakicë biznesmen, tregëtar stofë pa vlerë, shitës gazeta shes(mallin) shes, tregoj për pare të gjeturit e një vendi të një pune, investim monopol shitës vargje të shkruara bonjak jetim strehë vorfnore shtesë çmimi adjudikatë arsenik punoj tokën me bel gërmoj, (fig.)thelloj kurdis komplote bel jam i pranieshëm ndodhem minerali mineralogji mineralogjik as qorr, njësh, i shkëlqyer(njer tra i trashë transversal traversë tërthore përvetësim e bëj si e bëj t'i shëmbëllejë t'i ngjajë (dikujt) asonancë për besë, posi t'a pret mendja zonjë, çup(në lojën e letrave ndrikull terje asket asketizëm i hequr(nga fytyra) i tjerrmë


asztal asztal asztalhoz ültet asztalka asztalosság, famunka asztalosság, famunka asztaltárs, vendég asztaltárs, vendég asztma asztma asztma átalakít vminek átalakítás, átépítés átalakítás, feldolgozás, átváltoztatás, átalakulás átalakítás, feldolgozás, átváltoztatás, átalakulás átállás; átállítás átállás; átállítás atavizmus átcsábít; átcsal átcsérel, elcserél átdolgoz átdolgoz átdolgoz, átalakít, átépít, átszervez ateista, vallástalan, istentelen átellenben, szemben átépít, kitataroz, renovál, újjáalkot, tataroz áteresztő, szivacsos, likacsos, porózus, lyukacsos áteresztő, szivacsos, likacsos, porózus, lyukacsos áteresztő, vízbocsátó átérzés, megérzés, utánaérzés átérzés, megérzés, utánaérzés átfedés átfedés átfésül, átkölt, átalakít, átdolgoz átfésül, átrajzol, simít, retusál, átfest átfog, szorít, szorongat, megölel, átölel átfordít, átültet átfúr, átszúr átható, átfogó, szúró átható, átfogó, szúró átható, harsány áthelyez, tologat , átszállít, mozdít, elmozdít áthelyezés, állásváltoztatás, tulajdonátruházás áthidalás, völgyáthidalás áthidalás, völgyáthidalás áthúz, töröl, kitöröl átjáró, gyaloghíd, deszkapalló, palló átkarolás, ölelés átkos, átkozott, pokolravaló átkos, átkozott, pokolravaló átkozódik, koronáz, káromkodik átköltöztetés, áthelyezés, átadás, átszállítás átkutat atlasz

tryezë tryezë, tavolinë ulem në sofër tryezë e vogël e rrumbullakët maragoz zdrukthtar i ftuar i grishur astmë nefes shpirrë pres përsëri rindërtim shëndrim trnasformim dezertim trdhëti atavizëm çthur bëj tram e bëj përsëri, (pop.)gënjej ribëj e shkrij përsëri(një statujë) atesi ballë për ballë ve në vend me vrima vrimavrima i depërtueshëm intuitë ndjesi rimarrje(e titujve) rimkëmbje(e fuqive) ripunoj, ndryshoj prek përsëri shtrëngoj, përqafoj hedh në gjyq shpoj tejpërtej që futet thellë që shpon që të gërvish veshin transferoj(një nënpunës) ndryshim, transferim urë me qemerë viaduk resit urë e vogël vapori shtrëngim, përqafim i mallkuar i nemur kurorëzoj me ceremoni fetare bartje kërkoj(në regjistra saten


átlátszatlan átleng, koncentrál átleng, koncentrál átlép vmin átlép vmin, áthalad, átszel átlépés atléta, sportember, átléta átlyuggat, átlyukaszt átlyuggat, átlyukaszt átmásol, másol, átrajzol átmenet átmenet átmenet, összefolyás, junktium, összeköttetés átmeneti átmeneti átmeneti idő átmeneti, átmenő átmérő, atmerő átnevel, átképez átnevelés, átképezés, javító nevelés átnyilall átnyújt, tüntet, benyújt, beterjeszt, adjusztál atom, parányi rész, apró rész átpártolás, szökés átrepül átruház, hátrahagy, hagyományoz , hagy vkire átruház, hátrahagy, hagyományoz , hagy vkire átruház, hátrahagy, hagyományoz , hagy vkire átruházható átruházható átruházható átsuhan, pedz, legyint, súrol, érint, meglegyint átszervez, kimustrál, szolgálat alól felment attak, támadás, dühroham, roham áttekinthetetlen, kibogozhatatlan áttelepülés, átvándorlás, átköltözés áttétel, elbocsátás, böfögés, visszaverődés áttétel, önfeledtség, felhozatal, lelkesedés áttör, átüt, belyukaszt áttör, átüt, belyukaszt áttör, felbont, törik, félbeszakít , átszakít átutalás, pénzátutalás átültet, áttelepít átültet, áttelepít átültet, áttelepít átvágás átváltható, átalakítható átváltozás, változtatás, átalakulás, alakváltozás átváltoztat átváltoztatás átvedlik, mutál, vedlik átvétel, avatás, félfogadás, fogadás átvisz atya, apa

i patejdukshěm saturoj, (fig.)ngop veselit kapërcej, eci me hapa të mëdh kapërcej, kaloj(një hapësirë) kapërcim sportiv brimoj hap një vrimë bëj një kalk, kopjoj kalesë tranzicion bashkim, pikë takimi i pëkohëshëm që mban pak kohë gjysmë sezoni që nuk mban shumë diametër riedukoj riedukim cëmon paraqis, jap ateom dezertim, braktisje flluturoj mbi (fig.)trashëgim le me testament me dhjatë i shkëmbueshëm i tregtueshëm pagueshëm çik shumë lehtë riformoj mësymje, krizë(sëmundje) i pazbërthyeshëm shpërngulje e një populli ridërgim, lirim transport bëj gropa-gropa i heq fundin(një fuçie), pris thyej, shkallmoj t kthyerit artris përarëndit shpërngul ndarje në sekcione i shëndrueshëm metamorfozë metamorfozoj shëndrrim ndërroj(qimet) recepsion kaloj transit baba


atzú, pálinka, likőr, aszú augusztus aulikus, udvaronc ausztráliai ausztráliai ausztráliai nyelv, ausztrál ausztriai autó, kocsi autodidakta autóduda, tülök, autótülök autógumi, gumiabroncs, abroncs, kerékpárgumi autószerelő avagy, legyen avatatlan, világi, világias, laikus, profán avatott avult, vékonyult az azalatt...amíg, míg, amikor azalatt...amíg, míg, amikor azalatt...amíg, míg, amikor azaz, vagyis, ti., tudniillik, mármint, úgymint azbeszt azbeszt azelőtti, régebbi azelőtti, régebbi azonkívül, máshonnan, emellett, különben, amúgy azonos hangzású, rokon alakú, druzsa áztat, edz, ázik, megedz, márt, acéloz áztatás azsúroz azúr bab báb báb, baba bab, buga, rúd, aranyrúd bába, szülésznő babér, borosztyan babér, borosztyan babér, borosztyan babona babusgat, mórikál, kényesztet bacilus bácsi, nagybácsi bácsi, nagybácsi bádog bádogos, vasbádogos bagó, szivarcsutka bagoly bagózik, trágyáz, dohányzik, füstöl, szív bagózik, trágyáz, dohányzik, füstöl, szív bágyadozik, senyved, halódik, lankad, tesped bágyadozik, senyved, halódik, lankad, tesped bágyadt, lankadt, terjengős bágyadt, lankadt, terjengős

liker, lëng gusht oborrtar i jugut jugor australian austriak veturë, automobil, karrocë autodidakt buri automobili gomë biçiklete ose automobili (fam.)mekanik qoftë profan, i paditur i udhëzuar i plakur, i njetëruar këtë gjersa në vend që sa, kurse domethënë amiant asbest i mëparëshëm që vjen më parë përveç kësaj homonim ngjyej infuzion stolis me azhur kaltërsi fasule kukëll(teatri) kukëll shufër(metali të derdhur) mami dafinë lar luvari bestytni rris me pekule bacil dajë dajë, xhaxha teneqe teneqepunues (pop.)bisht cingareje hutë lëshoj tym nxjerr tym, pi duhan drobitem, zgjat lëngoj, vuaj, (fig.)fishkem i kapitur i venitur, i perënduar


bágyadt, lankadt, terjengős bágyadt, lankadt, terjengős bajnok bajonett, szurony, rohamkés bajusz bak (kocsin), rekesz, lóállás, páholy, boksz baka, gyalogos, közkatona baklövés, tévedés, balfogás, botlás baktériumtenyészet, művelés, tenyészet, termesztés balerina balfogás, csáklya, elhibázott lépes, baklövés balkezes balkon, karzat, erkély ballada balra balszerencse, balors, szerencsétlenség balta, bárd, fejsze, létszámcsökkentés balvány, balványszobor balvány, balványszobor balványoz, imád, körülrajong balványozó balványozó balványszobor, látszat bambusz(nád) bámulatba ejtő, elképesztő bámuló, hódoló, imádó bámuló, imádó banán banán bánat, megbánás bandita, haramia, rabló, útonálló, betyár banka bankár bántó, kellemetlen, visszatetsző bányász, nem teljes korú , aknász, vájár bányász, nem teljes korú , aknász, vájár bányászik, kifejt, kivesz, fejt , szed, kijegyez barack, sárgabarack, kajszi(n)barack barakk barangolás bárány bárányhimlő barázda barázda barázdál barbár, magyartalan, műveletlen, vad, lelketlen barbarizmus, magyartalanság, beszédhiba bárca, jegy, címke, cédula bárgyúság, sületlenség, ostobaság bárka, ív barkácsol, elbabrál, tesz-vesz barkácsol, elbabrál, tesz-vesz barlang, verem barlangi

lëngonjës molitës kampion, (fig.)mbrojtës bajonetë mustaqe grazhd, stallë ushtar këmbësorie gabim trashanik kulturë balerinë (fig.)proçkë që s'është i zoti baollkon baladë majtas gjëmë, mjerim sëpatë idhul idol dua me shpirt idhujtari prej idhujtari, adhurues (fig.)hije, gjasme bambu(lloj kallami) që të habit, i çuditshëm admironjës adhuruese banane banane(fruti) pendohem kaçak kaçulitë bankier i papëlqyeshëm m i vogël, i mitur minator nxjerr, shkul(një dhëmbë) kajsi(pema) barakë, shtëpi e mbajtur keq bredhim, hallavitje qengj likardhë brazë, rrudhat hulli i bie kryq e tërthuer barbar, mizor (gjuhësi)barbarizëm etiketë marrëzi, broçkolla qemër(ure) bubrroj bëj gjithfarë punësh të vogla gufë, kavernë(në mushkëri) banor i shpellave


barlangi bármely, bárki, semmivel, valaki, valamivel barna barnássárga szín, bivalybőr, bivaly báró barométer, légsúlymerő baromfi, baromfiudvar baromfi, majorság, szárnyas baromfi, majorság, szárnyas baromfieledel baromság, képtelenség, sületlenség, marhaság bársony basáskodik, zsarnokoskodik basáskodik, zsarnokoskodik basszus baszk baszk baszk bátor ember, bátor, derék, vitéz báty, fiútestvér, fivér, testvér batyu batyubál, majális, piknik bazsalikom bazsalikom bazsarózsa, peónia: fás ~ beadás, vezetőség, adminisztráció, közigazgatás beadja a kulcsot, pattan, kettyenés, csattog beakaszt, összekapcsol, csatol, felfüggeszt beállítás, összeillesztés beállítás, összeillesztés beáramlás, csődület, zsúfoltság, özönlés, tömeg beáramlás, csődület, zsúfoltság, özönlés, tömeg beavatás, avatás beborítás, kibélelés, lemezborítás, borítás beborítás, kibélelés, lemezborítás, borítás bebútoroz, bútoroz bebüdösít bebüdösít becéző becéző becsapás becsíp, csipdes, csíp, rajtacsíp becsmérel, szid vkit becstelen, aljás, gyalázatos, alávaló, galád becstelen, aljás, gyalázatos, alávaló, galád becsül, taksál becsül, taksál bedob, röpít bedörzsöl, ledörzsöl, dörzsöl beékel, közbeékel, beragad, beszorít beékel, közbeékel, beragad, beszorít beesés, süllyedés, összeesés beesett, pince, alagsor befeketít, elfeketedik, megfeketedik, körmöl

troglodit ndonjë, dikush zeshkan, ngjyra si në gështen buall baron barometër shpendët shpendi shpeshëri i maces pazotësi, marri kadife tiranizoj trajtoj mizorisht bas bask i vendit të baskëve shpëlqi guximtarë vëlla bohçe piknik bozilok selfian (bot.)bozhure administratë cakkloj var, përpiqem(me një automobi ndreqje ujdisje derdhje(njerëzish) në një ven shumicë, vërshim udhëzim armaturë veshje me tulla mobiloj moleps, fëlliq prish(ajrin), qelb miklues përkëdhelës mësyemje pickoj, (fam.)kap këpus sharje të rënda i turpshëm, i poshtër poshtërues jam i mendjes vlerësoj, nderoj, mendoj shpejtoj, përmbys fërkoj fut në një kënd mbërthej me pykë, shtyj vithisje, dobësi(pleqërie) i futur nxij, (fig.)hidhëroj


befog befogad, fogad befőzőhartya, pergamen befröcsköl befröcsköl befúr, kiváj, átlyuggat, átlyukaszt, átüt, kivaj befutás, érkezés, kiszállás, bejövetel befutás, érkezés, kiszállás, bejövetel befutás, jelentkezés, érkezés, kiszállás befűtés, tüzelés befűtés, tüzelés béget bégetés begittel, megrág, rág, rágcsál begy begy, zuza begy, zuza behabar behabzsol, elfogyaszt, abszorbeál behabzsol, elfogyaszt, abszorbeál behegeszt, begyógyít behegesztés, beforradás behint vmivel, meghint vmivel, beszór behízelgő behorpaszt behorpaszt behurcolkodik, beköltözik beiratás, gyarapodás, feljegyzés , felírás beismerés, vallomás békaporonty, ebihal, poronty bekerít, lezár békeszerető békétlenkedik békétlenség béketűrés bekever bekever békül, idead belakatol belátható bélbolyhok beleért belefordul, felfordul, felborul, átbillen, átbukik belehelyez belélegez, megihlet, belélegzik, sugalmaz, belehel belélegez, megihlet, belélegzik, sugalmaz, belehel belemárt, alámerít belépés, okosság, behatolás, éleselműség bélés, dublőz beleszagol, szürcsöl, szív, szippant beleszagol, szürcsöl, szív, szippant beleszagol, szürcsöl, szív, szippant beleszalad belevész, vész, elhull, összeomlik

mbrej pranoj(vizitë) pergamen spërkasë çikloj shpoj arritje të ardhurit dalje në gjyq ngrohje nxehje blegërij blegërim ze me stuko, përtyp gushë(e zogjëve) katëk rrëcok holloj(një lëngë) futem ndërhyj në punët e tjetrit përthaj(plagën) dregëzim krip(me miell), (fig.)zbukuro që futet tinës shembjen, shtyp shkaktoj vithisjen mbarem në një shtëpi të re mbishkrim, regjistrim pohim, pëlqim (zool.)fulterëz gardhoj, mbyll(një mbledhje) paqësor, i qetë protestoj moskënaqësi durim i madh amalgamoj përzjej(metale), bashkoj, shk dorëzoj mbyll me dry i parasikueshëm rropullitë, gji nënkuptoj përmbyset(varka) shtie(një gjë në një tjetër) frymëzoj inspiroj kredh(në një lëng) depërtim, (fig.)mendjeprehtës astar, zevendësim (i aktorit) kllup kllupit, thith, gjerb shklluq shtupoj, përplasem vdes, mbytem


belevisz, betanít, von, magával ragad belevisz, betanít, von, magával ragad belga, belgiumi belga, belgiumi belisztez belső, belterület beltag, üzlettárs beltag, üzlettárs belterjes bélyeges bélyeges bélyeggyűjtés bemarat, átrág, kimar, roncsol, rág bemaszatol, piszkít, foltot hagy bemaszatol, piszkít, foltot hagy bemázol, elmázol, összeken, elmaszatolódik bemelegítés, felmelegedés, megmelegedés bemerítés, süllyedés bemetsz, belevág, bevág, bekarcol, átvág bemetsz, belevág, bevág, bekarcol, átvág bemondó, rádióbemondó bemutató szemle, díszszemle, parádé bemutató szemle, díszszemle, parádé benepesít benepesít benepesítés, lakosság, népesség bennerejlő, összetartozó bennható bennyom, redukál, sajtol, visszafojt, összenyom benő bensőség, buzgóság bénulás, paralízis bennyomul, áthatol, belép, behatol, kiismer, átnő benyújtás, vallomás beoszt, lerak, osztályoz, rangsorol, rendez beoszt, lerak, osztályoz, rangsorol, rendez beoszt, lerak, osztályoz, rangsorol, rendez beosztás, besorolás bepiszkít, összepiszkít, szennyez, elmaszatol bepiszkít, összepiszkít, szennyez, elmaszatol bepólyáz bepólyáz beragad berajzol berajzol, könyvel, feljegyez , beirat, bejegyez berakás, táplálás, etetés, táplálkozás bérbeadás, jegyelővétel bérbeadás, jegyelővétel bérc bérc bérc berek, liget, csalit bérel, áld, kibérel bérenc, zsoldos

marr me vete, entuziazmoj çoj peshë, stërvis belg belgjikë bëj me miell i brendshëm, pjesa e brendshm ortak pjesëtar intenziv i çliruar nga që ka shpëtuar nga filateli ha(metalin) bëj me njollë, (fig.)ndyj i ve njollë zhgaravis ringrohje kredhje i bie me neshter pres(me një brisk) spiker paradë parakalim popullzoj shtohem popullsi i pandarë(nga një gjë) jo kalimtar shtrëngoj, ngjesh... vesh muret me tapiseri afsh, zell i madh paralizi depërtoj, (fig.)zbuloj dëshmi, çfronësim(i një mbret klasoj ndaj në klasa rendis, përfundoj klasifikim ndot ndyej fashoj pështjell foshnjën me fasha kap mbërthej ve mbi diçka, zbatoj, jap shkruaj(në regjistër) ushqim, furnizim qiradhënie qiramarrje, qira majë(mali peme shkëmbi...) korie lavdoj mercenar


berendezés, gép, készülék berendezés, gép, készülék berendezés, gép, készülék berkenye bérmál, beigazol bérmunkás, munkás, munkavállaló beruház, körülzár, ostromolzár alá vesz, körülfog beruház, körülzár, ostromolzár alá vesz, körülfog berzenkedik, hörög berzenkedik, hörög besároz, összesároz besároz, összesároz bestia, állat, erőszakos ember besúg, leleplez, beárul, árulkodik, felad beszámít beszeg, szeg vmivel beszeg, szeg vmivel beszélő beszerel, felállít, állít, letesz, rak vmibe, tesz beszí(v), inhalál, belehel beszolgáltat betájol, tájol beteg, páciens beteg, páciens betegápoló, ápoló betegségi, kóroj, kóros betetőz betetőz beton betörés betörő, rabló, tolvaj betörő, rabló, tolvaj betudható betudható betűz, kibetűz beüt, belesüpped, belever, lever, áttör, beszúr beüt, belesüpped, belever, lever, áttör, beszúr beüvegez bevallás, gyónás, színvallás , felekezet bevált, megvalósít, teljesít, perfektuál bevált, megvalósít, teljesít, perfektuál bevált, megvalósít, teljesít, perfektuál bevándorlás bevándorlás bevándorló bevándorló bevándorol bevándorol bevándorol bevezetés, ajánlás bevitel, import, behozás, behozatal bevon, szemléltet bezúz, felhasít bezúz, felhasít

aparat stoli plot shkëlqim, sistem vegël, veshje (bot.)vadhe forcoj(mendimin) me rrogë investoj(kapitalin) vendos, (usht.)rrethoj duke dhënë shpirt jam në hekë fëlliq me baltë përbalt njeri i trashë shpall, padis, demaskoj, kall shtie, përfshij(në një listë) palën(e një rrobe) qep anën e kthyer bashkëbisedues vendos, hedh pravulloj dorëzoj, filloj orientoj dhemb dhemb, i sëmurë infermier patologjik e kryej përfundimisht i jap dorën e fundit beton vjedhje(shtëpie) vjedhacak vjedhës që i hidhet që i vishet(faji)dikujt lexoj germë për germë ngul, shtie ve (kapelen në kokë) i ve xhama dritares njohje e një gabimi realizoj sendëtoj, kuptoj zbatoj shpërngullje vendosje(në vend të huaj) ardhacak ardhës dyndem shpërngulem vendosem(në një vend të huaj) futje, hyrje importim fut brenda, tërheq shkallmoj çaj barkun, çaj


bibeszál, tőr bíbic bibircsók, szemölcs bibircsók, szemölcs bíbornok, kardinális, sarkalatos bíborszín, bíbor, bíborvörös, vöröseslila bíborszín, bíbor, bíborvörös, vöröseslila bicikliző, biciklista, kerékpáros bigámia bika bika billeg, tántorog, reszket billeg, tántorog, reszket bimbó, halom, mellbimbó bimbó, rügy, gomb, kapcsológomb bimbó, rügy, gomb, kapcsológomb bimbó, rügy, gomb, kapcsológomb bimbózik, gombol, kapcsol, begombol bimbózik, gombol, kapcsol, begombol binóm biográfia, életrajz bír bír bír, birtokol bírálat, válságos, kritika, kritikus, kritikus bírálat, válságos, kritika, kritikus, kritikus birkanyírás bíró bíró bíró, tisztviselő bírósági jegyző, jegyző birsalma, birs birtokbahelyezés birtokbahelyezés birtokrész bitófa, akasztófa bitófa, akasztófa bitorlás, jogbitorlás bitorol bitorol bizalmas bizalmas közlés bizalmaskodás bizalmatlan bizánci bizonyít bizonyítás, kimutatás bizonyítás, kimutatás bizonyító bizonyítvány, tanúsítvány bizonyosság bizonytalan bizottság bizsereg

pinjall piskë lez lyth, (fig.)e metë kardinal e kuqe e mbyllur purpur çiklist bigami dem mëzat jam i pasigurt tundet, lëkundet, (fig.)ngurr thithë, sukë bulë, puçër kopsë, dorëzë(dere) syth lëshoj bulë mugulloj binom biografi nuk epem qëndroj fortë posedoj kritik prej kritiku, i rrezikshëm qethja gjykatës gjyqtar gjykatës, zyrtar sekretar gjyqi ftua ridërgim riemërim një copë toke trekëmbësh trikëmbësh(për varje) uzurpim rrëmbej me dhunë e me dredhi uzurpoj me karakter të fshehtë një e fshehtë familiari që s'ka besim te tjetri bizantin demonstroj(një teoremë) shprehje(miqësie) vërtetim(i një teoreme)çfaqje që provon çertifikatë saktësi, siguri i pasigurt komitet brufullon


bizsereg biztatás, bátorítás, fejlesztés biztató, sokat igérő biztosan, jól, szilárdan blanketta, fehér, hiány blanketta, fehér, hiány bóbiskol bocs, medvebocs bocsánat bodorít, göndörödik bodza boglya, petrence, gabonaasztag, malomkő, asztag boglya, petrence, gabonaasztag, malomkő, asztag bogyó, tengeröböl , öböl, ablakfülke bogyó, tengeröböl , öböl, ablakfülke bohém bohém bohózat boka, csapszeg, faszeg boka, csapszeg, faszeg boldog, sikeres, szerencsés boldog, sikeres, szerencsés boldog, sikeres, szerencsés bolgár bolha bolondít, riaszt, felingerel , megbolondít, rémít bolondít, riaszt, felingerel , megbolondít, rémít bolondság, szamárság , ostobaság bolt, tár, raktár, butik, tárház, üzlet boltos boltoz, aláboltoz boltoz, aláboltoz bolygó bomba bomba bomba bombázó, kilővés, lövedék bonckés boncolás bont, torzít, szétszed, szétbont, részekre oszt bont, torzít, szétszed, szétbont, részekre oszt bonyodalom, nehézség, komplikáció bonyodalom, nehézség, komplikáció bonyolódik bonyolódik borda, oldalborda, part, oldal borízű borízű borjú bornona bornona borogatás borogatás boróka

gëlo të dhënët zemër premtues në mënyrë të qëndrueshme bardhë i bardhë dërmit këlyshi i ariut falje dredh(flokët), (fig.)fshik (bot.)shtog i zi gur mulliri, mullar mokërr gji i vogël liman, hapësirë(dere) ai që rron me sot me nesër bohem vodevil (anat.)syri nyelli i këmbës fatbardhë fatlum i lumtur bullgar plesht bjell panik çmend marri, gjë e vogël magazin dyqanxhi e bëj me kube, (fig.)përkul kërrus planet aheng bombë xhumbuxh predhë thikë (kirurgu) çelje dekompozoj zbërthej, prish(ushqimin)... koklavitje ndërlikim koklavis ndërlikoj bri, brinjë, e përpjetë i pasur në verëra verë e fortë viç, mish viçi, lëkurë viçi lesë trinë branë kompresë pecë dëllinjë


boronál boronál borostyánág, csapágypersely, cserje, bokor borotva, unalmas, untató, borotvakés borotvált, szőrtelen , sima borotvált, szőrtelen , sima borotvált, szőrtelen , sima borravaló bors borsó borsóka bortermő borz, borotvaecset borzadály, rémület, borzalom, elszörnyedés borzas, kócos borzong, berzong, remeg, borzad, reszket botanika, növénytan botoz botozás botozás, verés böfög böfögés, böfögés; böffenés bőg bőg bőg bőgés bőgő bögöly böjtöl, koplal bőkeszű bőkeszű bölcs, bölcselő bölcselkedik bölcsészet, bölcselkedés, bölcselet, világnézet bölcsődal, altató bölcsődal, altató bőr bőrcserzés bőregér, járásmód, pucer, denevér, utcai nő bőrönd, koffer börtönőr börtönügyi bőven elég, kiadós, hálás, sűrű, bővérű bővítmény, pótlék brekeg, kuruttyol, vartyog brekeg, kuruttyol, vartyog brigád, műszak, turnus, csapat brigád, műszak, turnus, csapat brilliáns brilliáns brilliáns brilliáns, pazar, pompás, díszes brilliáns, pazar, pompás, díszes brilliáns, tüneményes , pompás, ragyogó

lesoj trinoj gëmushë brisk(rroje) pa mjekër pa qime qose bakshish piper bizele gërbulë, spital për të gërbul verëprodhues baldosë, furçë llahtari flokëshprishur vërgëlloj botanikë rrah me shkop, prish fallaka, shllag rrahje me shkop gromësij (pop.)gromësimë buçet bërlyket(lopa), buluron, usht pëllet ulërimë (e gjedhit), ushtimë ushtonjës zekth agjëroj shumë bujar shumë zemërgjër filozof filozofoj filozofi këngë djepi ullulla lëkurë, lëvozhgë punishte ku regjen lëkurët lakuriq i natës valixhe rojtar burgu pendestarie i shumtë, plot me plotësim karkat kuak(bretkosa) ekip, turn skuadër gjenial gjeniu prej gjeniu luksoz, me madhështi me salltanet i shkëlqyer, shkëlqim


briós buborék, zárvány, futballbelső, hólyag, húgyhólyag búcsújárás búcsújárás búcsúzó, lelépő búcsúzó, lelépő búg, berreg búg, berreg buggyan, serked, kibuggyan buja tenyészés bujdosó bujtogató, provokátor, uszító, felbujtó bujtvány buké, bokréta, szag, virágcsokor, aroma bukósisak, sisak bukott buktatócsille, billenőcsille, csille burjánzik, túl bőven van , tenyészik burjánzik, túl bőven van , tenyészik burkolt, fátyolos, felhős burleszk, torz, nevetséges burzsoázia, polgárság busás, bőséges bútorozott bútorzat, lakberendezés, szobaberendezés búvár búvár búvárfelszerelés búvármadár, búvár, szakember búzakalász, fogantyú, kalász, felsővezeték-tartó búzakalász, fogantyú, kalász, felsővezeték-tartó búzavirág búzavirág buzgó, gyors, szorgalmas , serény buzi buzogány büdös, bűzös, ocsmány (vicc/viselkedés) büdös, bűzös, ocsmány (vicc/viselkedés) bükk , bükkfa bükkerdő bükköny, zabosbükköny bűnhődés bűnhődés bünös közömbösség, öntudatlanság bűnösség bűnöző bűnpártolás, összejátszás, részrehajlás büntet büntetendő, büntethető büntetlen, bosszúlatlan bűntudat, lelkifurdalás, önvád, lélekmardosás bűnvádi, büntetőjogi, tettes bűnvádi, gonosztevő, büntetőjogi bütykös

një farë kurabie, gabim flluskë, dekret i papës haxhillëk shtegtim njeri që del që del gumëzhin rrapëlli stërpikë harlisje i dëbuar provokues (bot.)përpajnë tufí helmetë i rënë(nga fuçia) kovë(e traktoristit), kofin boll ka me tepri i mbuluar burlesk borgjezi e shtuar me i mobiluar mobilim palombar skafandrier skafandër specialist kalli kallzë kokoçel lule gruri punëtor, i shpejtë e marrë topuz kutërbonjës që qelbet, (fig.)i paturpshëm (bot.) ah ahishtë buxhak larje e fajit vuajtje e dënimit pavetëdijë fajësi kriminel bashkëfajësi ndëshkoj që duhet dënuar i padënuar pendim, brejtje e ndërgjegjës ai që kryen një delikt keqbërës që ka shumë nyje të vogla


bűvész, szemfényvesztő bűvész, szemfényvesztő bűvös bűvös bűzlik, szaglik , büdik bűzlik, szaglik , büdik bűzlik, szaglik , büdik bűzös, romlott, dögletes cafat, foszlány cafat, foszlány cafat, foszlány cafat, rongy cafat, rongy cafat, rongy cafat, rongy cáfol, meghazudtol, megcáfol cáfolás cáfolás cakk, fog cakk, harci készség, mersz, vitézség cápa, szélhámos cári cécó céda nő, kokott cédrusfa cédulaszekrény, kartoték céduláz, lever, szúr vhová cefre, must cégéres, rutinos, művelt, tökéletes cégjegyzés cégtábla, sárgaréztábla céh, korporáció, városi tanács, testület celebrálás, misézés, misemondás celebrálás, ünnep, misézés, misemondás celebrálás, ünnep, misézés, misemondás célszerűtlen, korszerűtlen, alkalmas: nem ~ céltalan, sekélyes, komolytalan, léha célzás célzás célzás célzás célzás, szándék célzás, vizsgálóábra cent centenáriumi, százesztendős; százéves , százéves cenzuráz, megró, gáncsol, kritizál, megbírál, fedd cérna, szál, él cérnáz cica, aranyifjú cikázik, ide-oda támolyog cikcakk, zegzugos vonal cikcakk, zegzugos vonal cikcakk, zegzugos vonal cikkely, kikötés, záradék

ai që bën marifete prestidigjitator i mahnitur shumë i gëzuar kutërbon qelbet zokopis që ka një erë shumë të rëndë copë(mishi) e këputur e shqyer, zhele rreckë rroba të vjetra të grisurë xarbë përgënjeshtroj përgënjeshtim mujim dhëmb shenjë, (fam.)guxim peshkaqen carist xhumbush, dafrungë kurtizane(grua e përdalme) kedër skedar ngul(një kunj) musht i kryer prokurë tunxh korporatë kremtim, celebrim ditëlindje e dikujt festë, ditë e emrit jo me vend mendjelehtë, i kotë aluzion pizëri romuze nishan, (fig.)synim qëllim, plan nishan qindarkë njëqindvjeçar kritikoj ashpër, censuroj pe përdresh (fam.)kotele shkoj lakadredhas vijë shtremba-shtremba zigzag zikzak stipulim


cimborál, pajtáskodik címez címjegyzék cimpa, lebeny címzett, átvevő cincog, csikorog, nyikorog, nyekeg cinege cinege cingár cinikus cipel, lóbál cipész, varga, suszter cipész, varga, suszter cirkál, járőrbe megy, portyáz cirkáló, kajütös motorcsónak cirkusz, körtér, körönd cirmos cirmos cirógat, marhatarja, becéz, simogat citrom citrom héja, narancs héja citrom héja, narancs héja coboly coboly comb csáb csábító, tetszetős csábító, tetszetős csacsi, mamlasz csacsi, mamlasz csacsog, sípít, visít, sápítozik, nyafog csahol csajka csákány csáklya, agyar, kampó csáklya, agyar, kampó csáklya, kampó, kapocs, hajfürt, akasztó, álkulcs csal, megcsal csalahatatlan, múlhatatlan csalán csalánkiütés csalánkiütés csalánkiütés csalárd csalárd csalárd csalétek csalétek csalétek csalétek, csali, ámítás csalit csalit csámpás, betegeskedik, satnya, girhes, nyiszlett csap

vëllazërohem titulloj vjetar bulë(e veshit) marrësi(i një letre) ngërcëllij treckë trishtil thatanik cinik shkarravij kundarxhi këpuctarë bëj detyrën e patrullës kryqësor cirk i përhimë kërr përkdhel limon limoni lëkurë portokalli samur(gëzof) zibelinë kofshë ngashnjim, prirje dashurie hamgjistar shpërkëndyes idioti marrë, prej idioti pingron cafullon gavetë kazmë kanxhë çengel gremç kaboj që do të ndodhë, i pagabueshë hithër kukunjaz kurtesh urtikaria me dredhi me hile prej hileqari glistër karem, joshë ngjashnjim grackë, joshë gajushë, shkurrajë, pazvan shkoret shëndetlig, i pakë lëfyt


csap csáp, szarv csapágycsésze, csésze csapágycsésze, csésze csapda , egérfogó csapodár csat csat csat, kapocs, fürt, vetemedés, övcsat, tincs csat, kapocs, fürt, vetemedés, övcsat, tincs csat, kapocs, fürt, vetemedés, övcsat, tincs csatorna, vízcsatorna, eresz csavar csavar, megpödör, sodor, pödör csavarhúzó csavarog, kutyagol, vándorol, csatangol, kóborol csecsemő, bébi, baba csecsemőotthon, bölcsőde, napközi otthon , jászol cseh csekély, nívótlan , gyenge cselekmény, fondorlat, ármány, pratika cselekmény, fondorlat, ármány, pratika cselekmény, fondorlat, ármány, pratika cselekszik, eljár, tesz, viselkedik, hat, működik cselekvőképtelen, képtelen, kontár, életetlen cselekvőképtelen, képtelen, kontár, életetlen cselfogás, hadicsel cselszövény, pratika, kabala, korteskedés csemege, nyalánkság csemege, nyalánkság csempészet csendőre csendőre, zsandár cseng, peng csép, csépharadó csép, csépharadó cséplőgép cserebogár, szakajtó cserél, átcsérel, becserél, vált cseresznyefa cserje csersav cserzővarga, timár csetepaté, összetűzés, összecsapás, csatározás cseveg, beszélget, fecseg cseveg, beszélget, fecseg cseveg, beszélget, fecseg cséza, harci szekér, kordély; kordé, versenyszekér csigadísz csigolya csigolya csík, sáv csík, sáv csikáras, tépés, fájdalom, szakadás

muslluk bri, buri(automobili) filxhan filxhan, çafkë çark mendjelehtë kapëse mbyllëse kaçurrel krel tufë flokësh të përdredhur ulluk, strehë vidhë dredh e përdredhë kaçavidhë sillem poshtë e lartë foshnje grazhd, djep, çerdhe(fëmijësh çek i dobët, (fig.)pika e dobët fitme kalla spica veproj i paaftë i pazotë stratagjemë taraf bonjëri, sheqerka ëmbëlsira kontrabandë (fam.)xhandar xhandar tringëllij (fig.)murtajë dajak(për shirje), fatkeqësi makinë shirëse vizhë shkëmbej qershi(druri) shkurre tanin lëkuraxhi përleshje e vogël bëj muhabet flas shumë llomotis, kvendoj qerre volutë, shtëllungë rrotullë ruazë kurrizi viza vizatime(të një stofe) pikëllim i thellë


csiklandó csiklandoz, birizsgál, megcsiklandoz csiklandoz, birizsgál, megcsiklandoz csikó, korcsolya csikorgás csikorgás csíkos, sávos csillagászat, asztronómia csillagzat, csillagkép csillapíthatatlan, zabolátlan csillár csinos csípés, szúrás, bökés, injekció csipet csipke csipke csipkebokor csipkebokor csipkézett csipog csipogás csipogás, gügyögés, gőgicsélés csipogás, gügyögés, gőgicsélés csípő, szúrós, tövis, pikáns, szúró, tüske csípő, szúrós, tövis, pikáns, szúró, tüske csípő, szúrós, tövis, pikáns, szúró, tüske csípőszórító csiprus csíptető, cvikker, szemüveg csírázik, sarja(d)zik , sarjad, kicsírazik csiripel csiripel csirke csodatevő csók csokoládé csomagol, bugyolal, pakol csomagolás, göngyöleg csomóz, köt csomóz, köt csónak, mártásos csésze, hajó: kis testű ~ csónakdaru, vonóhúzás, ij, nyíl, ív csonka csonkít, megcsonkít csont csont csontos csoportosítás, csoportosulás, állítás, kitűzés csótány, svábbogár cső, tipp, üzletkör, csatorna, hordó csődül, betódul, átnő, elözönlik, becsődül csőkígyó, szerpentin csökkentértékűség, alárendeltség , alsóbbrendűség csökkentés, haladék, kiadás, leszállítás, odaadás

që guduliset shumë giciloj gudulis mëz cokëllim kërcëllim me viaska astronomi hyllësi i pamposhtshëm lustër, lampadar i bukur të shpuarit, pickim, injeksio pisk dantellë tentene kaçe trëndafil i egër(bima) i dhëmbëzuar cingron çurlukim gurgullimë çurlikim që të cuks që të shpon që të than këllef selvi syze me sustë mbin cicëron çurlikon zog pule, (fig.)letër dashuri i çuditshëm, i mrekullishëm puth çokolatë pështjell, (fig.)entusiazmoj ambalazh komb, lidh lidh nyje anie e vogël hark i cunguar cungoj asht asht, koskë i ashtë, gjithë koska radhitje bumballë qyngj pushtoj, (fig.)mbysin(ujërat) serpentin, sulinë lambiku ultësi rivendosje, zbritje, vonesë


csökkentés, haladék, kiadás, leszállítás, odaadás csőpánt, vaskampó, mászóvas, kapocs, kullancs csőr, száj csörgedez, végigfolyik, patakzik csörgedez, végigfolyik, patakzik csörgő csörlő, gerendely csúcs, torony, mutató, tű csúf, némber csúf, némber csúfol csúfol csúfság csuha, barátcsuh csuha, barátcsuh csuka csuklás csukló, kézcsukló csukott, hű, meghitt, zárt, szűkkörű, titoktartó csukott, hű, meghitt, zárt, szűkkörű, titoktartó csúnya, rút csurran, kilobban, serked, kibuggyan, buzog csurran, kilobban, serked, kibuggyan, buzog csúszda, zuhatag, vízlevezető árok, csúsztató csúszda, zuhatag, vízlevezető árok, csúsztató csüggedés, lehangoltság, levertség csüggedő, levert csüggedő, levert csürhe, szedett-vedett , söpredék, gaz csürhe, szedett-vedett , söpredék, gaz csütörtök cukor cukor cukor cukorrépa, répa cukrász currys étel, vakar, currys mártás dac, konokság dacol dacol dacol dagály, áramlás, özön, áradat, tengerár daganat, tumor dagaszt, dagad, felfúj dajka, szoptató , dada dajka, szoptató , dada dalciklus, ciklus, sorozat, kör, kerékpár, tagozat dália daljáték, operett dallam, nóta, refrén dámszarvas dara, búzadara darabos, goromba, durva, drasztikus, otromba darabosság, állatiasság, brutalitás, nyerseség

shtyrje afati, garazh kanxhë, (fig.)rokan sqep curril ose rrëke derdhet, kullon zilkë çikrik gjilpërë, akrep(ore) (fig.)pisanjose zullape nuk e përfill tregoj mospërfillje shëmtake rasë murgu, (pop.)pantallona zhgun mlysh lemzë kyçi i dorës afërm, i brendëshëm intim, i ngushtë i shëmtuar, (fig.)jo i mirë buron me vrull derdhet gufla-gufla kanal i vogël vijë e vogël zemërlëshim i dëshpruar i rrëzuar, i rraskapitur fundëri rod i keq enjte bonbon sheqerkë sheqer panxhar sheqerxhi kashais ngulmë, kokëfortësi gëfurem shes trimëri trimnohem baticë, (fig.)valë tumor fryj, enjt, fryhet, mbufatet mëndeshë vajë cikël (bot.)gjeorgjinë operetë refren një lloj dreri, kamosh bollgur i trashë(nga sjellja) ashpërsi, rreptësi


darázs darázs darázs dáridó, ricaj daróc, barátcsuh datolya, datyola dátum, találka, randevú de azért, pedig, de debella, termékeny, dús dedukció, következtetés, leírás, levonás dedukció, következtetés, leírás, levonás defektus defektus, mérlegsúly, minőségomlás, tára deficit, hiányzó összeg, ráfizetés dekád dekád dekád deklamál, szaval dél dél delejes, mágneses delfin délibab, káprázat deliktum, bűntény, vétség delirál, képzelődik delirál, képzelődik délután demizson demokrata démon, ördög dentális dentális dereglye, ladik derékszögű dermedtség, tetszhalál dermesztő dermesztő, fagyos dermesztő, fagyos dermesztő, fagyos derű derűlátó, optimista derűlátó, optimista derült (ég), fényes, világos, élénk (szín) derűlt, dérül, felhőtlen dérültség derűs, pajzán despota, népnyúzó , zsarnok destruál, letör destruál, letör desztilláló sisak, kémcső, próbadarab dézsma, tized dialektika dicséret dicséret, éljenzés, durranás, taps, kézlegyintés

arëzë grath grerëzë bakanale shajak në ngjurë të murmë hurmë(druri) datë por, megjithatë pjellore, (fig.)plot me mendi dedukcion zbritje, përfundim e metë, ves firë, cen deficit dekadë dhjetë(ditë vite flas ashpër mesditë jug magnetik delfin mirazh delikt flas jerm flas përçart pasditë damixhanë demokraci demon dhëmbi i dhëmbit barkë e madhe këndëdrejtë letargji, (fig.)përgjumësi që nguros akulli i akullit shumë i ftohtët qartësi, (fig.)qetësi ndjellamirë optimist i ndritshëm vesë e mbrëmjes të qeshura lozonjarë tiran demoralizoj ligshtoj epruvetë e dhjeta dialektik lavd duartrokitje


dicséretes dicsérő dicsfény, nimbusz , glória dicshimnusz dicsőség didereg diktátor dilemma dilettás, amatőr (ember), szakszerűtlen dinamika dinamit dinnye diszharmónia díszít, kitüntet díszítmény díszítmény díszlet, mintázat, színfal, kulissza díszmenet, körmenet díszmenet, körmenet disznóság divat, hangsor dobhártya dobogó, tribün , pódium dobos, dob, dob, henger dobos, dob, dob, henger dogma dogmatikus dohányszínű, dohány dohányzó dohányzó dolgozik dolgozik dologi, materiális, berendezés, testtel bíró dologi, materiális, berendezés, testtel bíró domb, bucka, halom, sírdomb, ártány, hant domb, halom dombormű, relief, domborzat dominikánus szerzetes, kerubi, kerubszerű, angyali dominikánus szerzetes, kerubi, kerubszerű, angyali dominókockák, játékkockák dorbézol, mulat, dőzsöl, lakmároz(ik) dorbézol, mulat, dőzsöl, lakmároz(ik) dorong, furkó, bunkósbot döbbenetes, kábító döbbenetes, kábító dög dög dög dögvész, pestis dögvész, tifusz döngicsél, zsong, zúg, döng, bizsergés, zümmög döngicsél, zsong, zúg, döng, bizsergés, zümmög dörgő, mennydörgő dörgő, mennydörgő

për t'u nderuar lavdithurës aureolë himn lavdi, mburrje vërglloj nga të ftohtit diktator dilemë diletant, amator dinamik dinamit pjepër tërrkatje stolis, dekoroj larime stolisje zbukurim, dukje, dekor(teatër procesion vargan, (fig.)varg i gjatë katranosje modë, mënyrë daulle(e veshit) pod daulle e vogël tambur dogmë dogmatikë duhan ai që pi duhan tymues jam në veprim punoj, veproj lëndor, lënda materiali kodrinë e vogël breg reliev engjëllor prej engjëlli koskat e të vdekurit pres mirë dikë shtroj gosti për nder të tij dajak që të shtang që të topit, narkotik coftinë kërmë mërshë murtajë, (fam.)njeri i keq tifo zukas zëzëllij gjëmon si bubullima që buçet


dörög dőzsöl, dorbézol drágaság drágítás drasztikus, erőszakos, brutális, állatias, baromi drogéria drótféreg drótos drótvágó, fogó, szeghúzó , harapófogo duda dúdol dúdol dugattyú, tolattyú dugulás dugulás dugvány dugvány dugvány durr, oldalfal, oldal, oldallap durr, oldalfal, oldal, oldallap durranás, csettintés, csattanás durva ember, nagy barom, majom duzzog duzzog duzzog duzzog düh düh dühében topog , dobog, toporzékol dühöngő, őrjöngő, bősz dühöngő, őrjöngő, bősz dűlő, járószalag bány, mezsgye, dűlőút, szél dűlő, járószalag bány, mezsgye, dűlőút, szél dűlő, járószalag bány, mezsgye, dűlőút, szél dzsungel eb, kutya ebéd, étkezés ebédel ebédel ebédlő éber, szemes, óvatos ébredés ecet ecset ecset ecset, partvis, kefe edénymosó édesanya, anya édesanya, anya édesbús, panaszos édesbús, panaszos efemer, múlékony, mulandó, rövid életű, kérész effektus, hatás, kihatás, hatásterület, részvény égbolt(ozat)

bubullin, gjëmon e çoj dafrungë shtrenjtësi ngritje(e çmimeve) i pagdhendur, i egër parfumeri kokorreth kallajxhi darë gajdë ja marr lehtë një kënge këndoj lehtë e lehtë piston, (pop.)miku obstrukcion pengim fidan trishe triskull cep pëqi trokitje majmun buzëlëshuar rri buzëvarur turinjtë var buzët pezëm zemerim i madh përplas këmbët(nga gëzimi) i ndërkryer i pezmatuar disnje, skaj rreze e pyllit zgrip xhungël qen të ngrënit drekë drekë, sillë sallë buke syhapët zgjim uthull furçë piktori penel furçë njeri që di të zhytet mirë mëmë ëmë ankimi vajtimi jetëshkurtër efekt kupa qiellore


egér egér egész, összes, sértetlen, teljes egész, összes, sértetlen, teljes egészég egészéges egészégi, közegészségügyi egészégtan egészégtelen, ártalmas égett égi, mennyei égiháború, fergeteg, vihar egoizmus, önérdek, önzés egybefolyik egybeolvad, összeolvad, egyesül, egybeforr egybeolvad, összeolvad, egyesül, egybeforr egyéb, másik, más egyebütt egyedi, egyéni egyedül hagy , elhagy egyén egyéniség egyenlet egyenletesen egyenletesség, egyenlőség egyenlítő egyenlő egyenlőség egyenlősítés egyesít, összead egyesít, összeállít, összetesz, összetold egyetem egyetértés, összhang, egyezség egyezmény, szerződés egyezményes, sablonos, szerződéses egyezményes, sablonos, szerződéses egyezség, egyetértés egyforma, szolgálati egyenruha , egyenletes egyhangú szavalás egyházfi, sekrestyés egyházmegye egyidejűleg egykarú egykarú egy-két, bármelyik, bármely, néhány, pár, semmivel egymásra teszik, rátesz, rétegeződik, ráilleszt egynejű egyoldalú, elfogult, részrehajló egyszerűség, jámborság, naivitás; naivság egyszínű egytagú együtt, össze, komplexum együttes, csoport együttműködés, közreműkődés

mi nënqeshje e lehtë gjithë tërë shëndet i shëndetëshëm shëndetësor higjienë i sëmurë erë e djegur qiellor furtunë egoizëm bashkohen(dy lumenj) bashkoj(në një parti të vetme shkrij tjetër gjetiu individual lë pas dore:heç dorë individ individualitet (mat.)ekuacion barasisht barazi ekuator identik barazi e plotë barazim bashkoj, sheshoj bashkoj, (fig.)mbledh universitet mirëkuptim traktat, marrëveshje (hist.)anëtar i konvencionit konvencional së bashku i një forme:monoton psalmodi, (fig.)lexim monoton kandillonaft dioqezë njëkohësisht dorac dorëcung disa ve një mbi një monogam i anshëm, që mban anë thjeshtësi, budallallëk monokrom njërrokje bashkë, njëkohësisht grup, grumbull bshkëpunim


egzotikus éhes, kiéhezett éhesség, éhség ehetetlen ehető ehető ehető éj, éjjel, éjszaka éjfél ejtőernyő ejtőernyős eke ékesszólás ékesszóló ékesszóló ékszer, drágaság elágazó, kétágú elállás, lemondás elaltat, altat elámít, rászed, elbolondít, felültet, beugrat eláraszt elárulás, árulás, elhagyás elárulás, beárulás, vádemelés, árulkodás elárulás, beárulás, vádemelés, árulkodás elárusít, elidegenít elárusító, adós elás, temet, betemet, elföldel elás, temet, betemet, elföldel elbánas, gyógyeljárás, bánás, javadalom, ápolás elbeszélés, történet elbizakodott, önhitt élcsapat, különítmény, osztag, elidegenedés elcsen, csen, elhallgat, bűvészkedik elcsen, csen, elhallgat, bűvészkedik elcsépel, hajtogat , ledarál, fecseg elcsépelt, középszerű, agyoncsépelt elcsigáz, levág, halálra fáraszt, agyonfáraszt elcsúszik, csúszik, síklik, siklik, megcsúszik eledel elefánt elefántcsont elegancia, csín elegancia, csín elegancia, sikk elegancia, sikk elegáns, választékos elégedetlen elégedetlenség, elégedetlenkedés, kedvetlenség elegendő, széles, tágas, kiterjedt, terjedelmes elégés, izzás elégetés, égés, kiégetés, elégés, égetés elégséges, tűrhető, közepes élelmez élelmez

ekzotik i urritur uri që s'mund të hahet që hahet, ushqim sende ushqimore që mund të hahet natë mesnatë parashutë parashutist parmendë gojëtari gojëtar që flet bukur gjë e çmuar i bigëzuar të hequrit dorë nga diçka ve në gjumë mistfikoj përmbyt trathti kallëzim, denoncim prishje(traktati) jetërsoj, heq dorë nga... përhapës lajmesh fsheh, fus shtie në dhe trajtim, rrogë e një nënpunës rrëfim, tregim që është rritur mendja repart përlaj zhduk përnjëherësh pësëris po atë gjë (fig.)thënë e stërthënë rraskapit shkas, fus ushqim i përditshëm fil fildish elegancë hieshi elegant, (fam.)bujar shik elegant i pakënaqur shpresëgënjim i gjerë, me bollëk diegie, përflakje të djegurit kaluese me municione pajis me ushqime


élelmi élelmi elem, kazal, akkumulátor, oszlop elem, kazal, akkumulátor, oszlop elem, kazal, akkumulátor, oszlop elementáris elemezhető elemzés, anatómia, bonctan, taglalat élenk, légiriadó, eleven, éber, parázs élenk, légiriadó, eleven, éber, parázs élenkség élenkség elenyészik, letelik, lejár, szerendül: jobblétre ~ elenyészik, letelik, lejár, szerendül: jobblétre ~ elér, jut, eljut vhova elér, jut, eljut vhova elérés elernyed elernyed, ellankad elernyedés, petyhüdés, szabadonbocsátás éléskamra, tiszt, kamra, zsoloszma, kötelesség éleszt, felébreszt, újraéleszt, feléleszt éleszt, felébreszt, újraéleszt, feléleszt élet élet életbölcsesség, bölcsesség életerő, elevenség életjogytiglani életkor életkor, korszak, kor életmentő életrend, betegkoszt élettan, biológia élettárs élettel teli élettel teli elevenség, lendület, kedv, jókedv, vhova tartó elévülés, oltás elévülés, öregedés elfajulás, degenerálódás elfásult, fásult, unott elfed, leplez, palástol elfed, leplez, palástol elfed, letakar, huzat, elborít, belep, betakar elfehéredik, elhalványul elfehéredik, elhalványul elfescérel, pazarol, tékozol, elforgácsol, prédál elfog elfog, összefog elfogad, akceptál elfogad, akceptál elfogadás, feltételezés, színlelés, feltétel elfogadható elfogadható, beengedhető, beválasztható, szabad

i ushqimit, ushqimor ushqimi stavë, këmbë ure stivë turrë fillor i analizueshëm anatomi i gjallë, plot gjallëri që rrëmbehet shpejt afsh(i pasioneve), mprehtësi gjallëri, (fig.)zjarr mbaron(afati) vdes, merr fund arrij, kap zë(plumbi) të fituarit i shteruar, shitur shuhet lëshim detyrë, zyrë, shërbim e sjell prapë në jetë, ringja i jap jetë e fuqi jetë jetë, bukë e gojës, jetesë mençuri jetë, gjallëri jetik jetëgjatësi epokë shpëtues dietë biologji bashkëshort gjallëroj i jap gjallëri e jetë entuziazëm shuarje, mbarim i një race të plakurit degjenerim i ngijur nga jeta mbuloj me vel, mbuloj ze(diellin reja) mbuloj përsëri, mbuloj krejt bëhem meit zbehem shumë shkrydh kap me lakmi të madhe, rrëmbe arestoj, kam frikë mirëpres pranoj, pëlqej hamendje, falsifikim i pijëhëm që e jep ligji


elfogadvány, elfogadás elfogódott, izgatott elfogódott, izgatott elfogódott, izgatott elfogultság elfogultság elfogy elfojtódás, megfojtás, megfulladás elfuserál elfuserál elgáncsol, leszerel, keresztesz, keresztez elhagy, letesz, egyedül hagy elhajlás, hajlás, lejtés elhajlás, terelőút elhajlás, terelőút elhajt, visszakerget, elűz, elcsap, kiver, hajt elhajt, visszakerget, elűz, elcsap, kiver, hajt elhalás, romlás, pusztulás elhalás, romlás, pusztulás elhalaszt, farol, hátrahúzódik, hátrál elhalványít elhalványít, árnyékba borít, túlragyog elhalványul, halványodik, elhalványít elhamarkodott, könnyelmű, szeles elhantol elhantol elhanyagolható, számba nem vehető elharácsol, lefoglal, összeharácol, felhalmoz elharácsol, lefoglal, összeharácol, felhalmoz elhárít magától vmit elhárít magától vmit elhasználás, használás; használat, felhasználás elhatározott, határozott elhelyez, szerel, beültet elhelyezés, helyiség, megalkuvás, kiegyezés elhelyezkedés, rendezés, rendberakás, elsimítás elhelyezkedés, rendezés, rendberakás, elsimítás elhízás, kövérség elhízás, kövérség elhízott, hájas, kövér elhord, sodor vmit, kivesz, levisz, magával ragad elhord, sodor vmit, kivesz, levisz, magával ragad elhoz elhunyt, boldogult, halott elhunyt, kihalt elhurcolás elidegenités, őrület, őrültség, elidegenedés eligazít, elintéz, átír, rendbe szed, átdolgoz eligazodás, tájolás, tájékozódás, orientáció elindul, indít, nekiindul elit elit eljárás eljön, előfordul, odajut, megesik, megérkezik, jön

pranim, pëlqim i mallëngjyer i prekur i përmalluar paragjykim paramendim gaboj, dështon shëmmim (fam.)katranos(një punë) i nxjerr sytë(një pune) kundërshtoj le, heq dorë, xhvesh pjerrësirë devijim, (fig.)shtrembërim shmangie gjuaj, ngul ndjek, dal për gjah fishkje venitje shtyj nga prapa i heq shkëlqimin(një gjëje) eklipsoj zbehem, venitet i papeshuar, i pamenduar mbuloj me dhe varros, (fig.)kredh që mund të lihet pas dore akaparoj hedh në dorë i bëj dredha i bëj lak përdorim që i ka marrë në sy të gjitha selis, vendos kompromis, marrëveshje mbarrështim shestim të ngjallurit të shëndoshurit i trashë, trashaman fitoj(një çmim), rrëmbej marr me vete sjell, nxjerr i ndjerë(për të vdekurin) i zhdukur rrëmbim(i një njeriu) jetërsim maratoj orientim niset(kerri) ajka lulja udhakim arrij, ndodh


eljön, előfordul, odajut, megesik, megérkezik, jön eljön, összefut, odasiet, ide szalad; oda szalad eljön, összefut, odasiet, ide szalad; oda szalad elkábít elképesztő, meglepő elképzel, képzel, felfedez elképzelhető elkeseredés, keserűség, fanyarság elkezd, kikeszd, elkezdődik, kezd elkezdődik, kezdődik, megkezdődik, kezd, megkezd elkezdődik, kezdődik, megkezdődik, kezd, megkezd elkezel, pocsékol, prédál, pazarol elkezel, pocsékol, prédál, pazarol elkoboz elkoboz elkotródik, lelép, kereket old, takarodik elkövetkezendő, felebarát, eljövendő, következő elkövetkezendő, felebarát, eljövendő, következő ellágyul ellágyul ellen ellenállás, ellenállóképesség, állóképesség ellenállhatalan ellenfél, antagonisztikus ellenforradalom ellenőriz, átolvas, vizsgál ellenpont ellensúly, egyensúly, stabilitás ellentmond ellenző ellenző, sapkaellenző, sisakrostély, napellenző ellep ellep elleplez, palástol, szépít, palásztol elleplez, palástol, szépít, palásztol elles, kölcsönvesz ellop, röpül, meglop, repül, száll, lop ellők, lök, visszanyom, kivéd, trébel , visszaver ellők, lök, visszanyom, kivéd, trébel , visszaver ellők, lök, visszanyom, kivéd, trébel , visszaver elmaradás, kivonulás, kivonás, összehúzódás elmaradhatatlanul elmegyógyász, pszichiáter elmegyógyászat elmélet, tan elméleti, teoretikus elmerül, ömlik, alámerül, ráönt, befolyik, csorog elmetsz, dönt, átvág, átmetsz, lemetsz, vág, szel elmond, mesél, elmesél elnapol, máskorra halaszt , elhalaszt elnapol, máskorra halaszt , elhalaszt elnéptelenedés elnevez elnevezés

mërrij ngarend vij duke rendur shurdhoj që habit përfytyroj, marr me mend i përfytyrueshëm thartirë, ashpërsi, hidhërim cenoj, filloj bëj tregëti, kam marrëdhënie tregëtoj prish pa hesap, vjedh përvetësoj(të holla) konfiskoj mbërthej, marr, sekuestroj ngre kampin, (fig.)ngre çorap i afërm i ardhëshëm pushon(era) zbutet, (fig.)bie me anën e rezistencë i papërballueshëm antagonist kundërrevolucion shqyrtoj, vërtetoj (muz.)kontrapunkt ekuilibër them të kundërtën paravent strehë(e kapelës) batërdis kërdis kërkoj të mbuloj të zbus diçka marr hua fluturoj i bëj ballë i qëndroj shtyj, hedh poshtë, praps pakësim volumi, tërheqje në mënyrë të pashmangshme psikiatër psikiatri doktrinë teorik rrjedh(lumi), mbytet zgjidh menjëherë rrëfej le për një datë tjetër shtuj pakësim(i popullsisë) mbiquaj emërtim


elnevezés, melléknév elnéző, türelmes elolvas, olvas eloszt, felez, oszt élő hasonmás előétel előétel előfizetés, megváltás, bérlet előfizetés, megváltás, bérlet előidéz, össztökél, felidéz, felbujt vmire előidéz, össztökél, felidéz, felbujt vmire előítél, balhit, balhiedelem, tévhit előrehaladás, előzetes, haladás, térfoglalás eltörlés, rabszolgaság eltörlése eltörlés, rabszolgaság eltörlése elv, alaptétel, alapok élvezés, elismerés, méltánylás, mérlegelés, ítélet élvezés, elismerés, méltánylás, mérlegelés, ítélet elvont, elvonatkoztatott, absztrakt, szórakozott ember ember emberevő emberevő emellett, azonkívül, sértetlen, kivéve emellett, azonkívül, sértetlen, kivéve émelygés, hányinger, undor, csömör émelygés, hányinger, undor, csömör említ emlős énekes enyheség, irgalmasság, búcsú, kegyelem, elnézés ép, sértetlen eper eper eper eperfa, szederfa építész, építészmérnök, műépítész épületes épületes érdeklődéskeltés, kihívás érdeklődéskeltés, kihívás ereklye érem, érme erény, hatóerő (gyógyszeré) érettségi érint érint érintés, kontaktus, érintkezés, tapintás erkölcs erkölcstelen, immorális erőszak erőszakos megszöktetés erőszakoskodás, állatiasság, lelketkenség, vadság érsek

nofkë zemërgjërë, i duruar lexoj ndaj, pjesëtoj kipc antipatistë meze abonim pajtim(në gazetë) ndërsej, shkaktoj provokoj paragjykim diçka e dalë heqje(e ligjit) anulim krye të çmuarit vlerësim, mendim abstrakt i njeriut njeriu antropofag kanibal i shpëtuar shëndoshë e mirë, i pacenuar të ndohtë të vështirë ze në gojë sisor këngëtor butësi i pacenuar (bot.)luleshtrydhe dredhëz mana toke(fryti) man(druri) arkitekt, farkonjës që të mëson që vlen si mësim morali bejlegim thirrje(për dyluftim) hire medalje virtyt, vetijë maturë kam lidhje kam të bëj cikje moralitet imoral dhunë, mujshi rrëmbim, (fig.)ngazëllim vrazhdësi argjipeshkëv


érsek értesít értesít, egyéb veszély értesítés, tudósítás, közlés, tájékoztatás érvel, felesel, okoskodik érvelés, érv, bizonyíték érvényes érzéketlenség, érzéstelenség, érzéstelenítés érzés eskü alatt írott nyilatkozat, tanúsítvány, tanúság este: jó ~ét ész, agy, velő, agyvelő észak eszelős, bolondos, raplis eszeveszett, őrjöngő észlel, szemmel tart, figyel észlel, szemmel tart, figyel eszmetan, ideológia észrevesz, megjegyez, felismer észrevesz, megjegyez, felismer esztétikai étkező étvágygerjesztő, gusztusos, kívánatos étvágygerjesztő, gusztusos, kívánatos evező, vonatszerelvény, szerelvény évfolyam, osztály, tanítási óra, óra, év évi törlesztés évszak ez ellen tiltakozik , tiltakozik fácán facsar, kinyom, szorongat, tömörít, szorít, nyom faggat faggat faggat faggyú faggyúgyertya fagyaszt , jegel, megdermeszt fagyaszt , jegel, megdermeszt fagydaganat, fagyás fagyos , fázékony fagyos, dermedt, jeges fagyöngy faház, hálófülke, fülke, utastér faiskola fajankó, tökfilkó fájdalmas, fájó, fájó(s) fájdalmas, szenvedő fájdalmas, szívszaggató , megkapó, szívet tépő fájdalom, fájás fajelmélet faji faji fajkeresztezés; fajkeveredés fájlal, megbán

kryepeshkop ve re lajmëroj informacion, informatë arësyetoj, flas argument i vlefshëm, i pranueshëm anestezi ndjenjë dëshmi, deklaratë mirëmbrëma tru veri maniak i hrbuar respektoj(ligjin) shikoj me kujdes, përgjoj ideologji vërej vështroj me vemendje estetik kantinë, mansë andëllsjellës që hap oreksin lopatë(varke) klasë një shumë e paguar vit për vi stinë siguroj botërisht lazan shtyp, shtrëngoj gatuaj gatuaj, (fig.)përgatis kuzhinier, (fig.)përgatis dhjamë, (pop.)qërtim qiri bëj akull ngrij morth mërdhac i akulltë (bot.)veshtull, (det.)bum kabinë fidanishtë kaçol që dhëmbë që vuan që të ther në zemër dhembje, hidhërim racizëm i racës race kryqëzim i dy racave më këputet shpir


fájlal, megbán fájlal, megbán fájó(s) fájó(s) , fájdalmas, kínos fájó(s) , fájdalmas, kínos fajta fajta, változat, színesség fajvédő fajzat, fajta fajzat, fajta fakad, sarja(d)zik , rügyezik fakad, sarja(d)zik , rügyezik fakad, sarja(d)zik , rügyezik fakadás , kelés, kivirágzás fakó fakó, halvány, borongós, halálsápadt , sápadt fakó, halvány, borongós, halálsápadt , sápadt fakorlát, sorompó, korlát fakorlát, védőkorlát, karfa falánk falánk, sóvár, kapzsi, pénzleső, mohó falánkság falánkság falánkság falborítás , faburkolat; faburkolás falborítás , faburkolat; faburkolás falfesték falfestmény fali fali falka falpárkány , oszlopparkány, szegélypárkány falusi, mezei falvak közötti famunka , faburkolat; faburkolás fanatikus , szertelen, rajongó, vakbuzgó, túlbuzgó fantázia, képzelet fanyar, csípős, keserű fanyar, csípős, keserű fanyar, csípős, keserű fáradozás, beadvány, erőfeszítés fáradozás, szenvedés, büntetés, aggodalom, fáradás fáradság fáradt fáradt, összetörve fáradtság, unalom farag farag farag, alakít, feldolgoz, kidolgoz, mintáz faragott faragott fáraszt farizeus , alakoskodó, szenteskedő farkas (nőstény), nőstényfarkas

qaj hallin vajtoj fort e hidhur i dhimbshëm që të dhemb, plot hidhërim vetijë, kallëp larmi, lloj racist fili rod bulon bulëzon mugullon çelje(e vezëve), lulëzim i zbërdhylet meit shumë i zbetë gardh, kufi, pengesë parmak gopç, (fig.)makut makut grykësi makutëri grykësi, (fig.)makutëri me mermer, panel veshje me dërrasa sherbet(gëlqereje) fresko(pikturë muri) i murit muri zogori (arkit.)kornizë prej fshati udhë fshati veshje me dru fanatik përfytyrim i thartë që të djeg të cuks(grykën), (fig.)i ashp kërkesë(që paraqitet në gjyq) dhembjedënim, vuajtje punë e lodhshme lodhur, mërzitur i rraskaptur lodhje, (fig.)neveri gdhënd skalis përpunoj, edukoj i ndërtuar i aftë, i përgatitur lodh, mërzis (fig.)hiprokit ulkonjë


farkas, álarc, ordas farok, sor, ácsorgás, uszály farsang fás, fával borított fás, fával borított fásít , befásít faszén , parázs fatábla, tábla, lap, panel fatális, sorsdöntő fatális, sorsdöntő fatelep fatönk, tőke, törzs, tő, tönk, tuskó fatönk, tönk, tekebáb, fabáb(u) fátyolosan fátyolosan, zavarosan fauna, faun, állatvilág favágó fázás , rázkódás, reszketés fazék, agyagedény, cserépáru, agyagárú fazék, lábas, bomba, üst fazon, stílus, zsáner fecseg (öreg ember) , ostobán locsog fecseg (öreg ember) , ostobán locsog fecsegő fecske fecskendez, telít, lövell, befecskendez fed, huzat fed: ~i egymást fed: ~i egymást fedd, háborog , szid, dübörög, morajlik, morog fedd, háborog , szid, dübörög, morajlik, morog fedd, háborog , szid, dübörög, morajlik, morog fedd, háborog , szid, dübörög, morajlik, morog fedd, háborog , szid, dübörög, morajlik, morog feddhetetlen feddhetetlen, kifogástalan feddhetetlen, kifogástalan fedél, fedő, tető fedélzet, hid, hajófedél(zet) fedélzet, hid, hajófedél(zet) fedetlen fedezet, terítő, takaró, burkolat, fedél fedőnév , álnév fegyelemhez szoktat fegyelen, tan, fegyelem fegyelmi fegyház, dologház, javítóintézet fegyver fegyvergyáros fegyverkezés fegyverletétel , megadás, feladás fegyverszünet fegyverzet fegyverzet

ujk, gabim(në një punë) bisht karneval i pyllëzuar me pyje ripyllëzoj prush panel fatthënës fatzbulues sharrë(punishte) kërcu, (fig.)trung (det.)kallumcë si nëpër tym marrtas (mit.)faun druvar vërgëllim poçërina, punishte poçash kusi stil (fig.)i bie legenit flas gjëpura që dërdëllis dallëndyshe injektoj vesh, mbuloj përkoj përputhem me bubulloj buças gjëmoj oshëtij uturij që s'ka të sharë i pacen i panjollë kapak guvertë urë i zbuluar, me pak pyje mbulesë, batanie pseudonim disciplinoj disciplinë disciplinor të cilit i rrëfehet pendestar armë armëtar riarmatim kapitullim armëpushim armatim pajisje, salltanet, rangulla


fegyverzet , arzenál, fegyvertár , fegyverraktár fehérje fehérnemű , vázson, gyols, ruhaanyag fehérneműkereskedés fehérre mos, elfehéredik, színtelenedik , megőszül fehérség fej fejből fejedelem, legfelső(bb), szuverén fejedelem, legfelső(bb), szuverén fejedelem, uralkodó fejedelmi fejel fejel fejes saláta fejes saláta fejetlenség, keveredés, konfúzió, rendetlenség fejezet, cím, okirat, jogosítvány fejhang fejhang fejlemény fejleszt, kegyel, kedvez fejleszt, kegyel, kedvez fejlett fejlett, haladó, túlérett fejlett, haladó, túlérett fejlődés, lefolyás fejlődés, lefolyás fejlődik, libben, fejlődésen megy fejlődik, libben, fejlődésen megy fejvesztett menekülés fék fekély, üszkösödés fekete gyémánt , kőszén fekete, fekete (ember) fekű fekű, alapzat, alapépítmény fekvő fekvő fél fél szemére vak fél vmitől felad , jelez felad , jelez felad, vet, küld, hajít , elhajít feladat feladó, kiadó felajánl, ad, kínál, megajándékoz felajánl, ad, kínál, megajándékoz felajánl, ad, kínál, megajándékoz felajánl, szentel, szentesít , beszentel felajánl, szentel, szentesít , beszentel felajánl, szentel, szentesít , beszentel felajánlás, tiszteletteljes hódolat

arsenal albuminë ndërresa dyqan këmishësh zbardh, thinj, laj, pastroj bardhësi kokë me mendje mëi lartë sovran princ princor caktoj një rentë një të ardhur (bot.)sallatë e njomë marule përzjerje titull falset zë i hollë rezultat e mbaj me hatër, ndihmoj i mbaj pajë i arrirë që del përpara që është përpara evolucion lëvizje(e trupave), zhvillim ecën(ushtria) zhvillohem, ndryshoj, lëviz shpërndamas frenat (mjek.)gangrenë qymur guri i zi gjuzë bazë(në arkitekturë) i dërgjur i shtrirë që mund të gjykohet qorr me një sy ja kam frikën larmëroj me anën e shenjave sinjalizoj dërgoj mësim, punë, detyrë dërgues dhuroj fal, qeras gostis dorëzoj(në kuptim fetar) konsakroj shuguroj nderim, të fala


feláldoz, áldoz feláldoz, áldoz felállít , vesz fel, állit felállítás, berendezés, szerelés felár felavat félbehagy , beleszól (vknek a beszédbe), közbeszól félbolondos, körhagyó felbont, feltöri a pecsétet felbont, szétbont felbont, szétbont, szétválaszt felbontás felborzol felbosszant , felizgat , idegesít felbujtó , vezér felbujtó , vezér felbukkan felbukkan felcicomáz felcicomáz felcicomáz feldarabol feldarabol, trancsíroz, szabdal, szétvág feldolgozás féldombormű feldörzsöl; feldörgöl , megsért, megbánt, tör feldörzsöl; feldörgöl , összedörgöl, gyűr feldörzsöl; feldörgöl , összedörgöl, gyűr felébreszt feledékeny feledékeny, tyúkeszű feledékeny, tyúkeszű feledhetetlen felekezet , szekta felel felel, felesel, válaszol felel, visszavág felel, visszavág feléledés feléleszt, felelevenít feléleszt, felelevenít feléleszt, újjászületik, felelevenít félelm(et)es felelős felelőtlen , beszámíthatatlan felemás, kétértelmű felemel felemel, magasít, ráépít, megtold felemel, növel, többre értékel felemelő, szívhez szóló felemelő, terebélyes, impozáns, félelm(et)es felemeszt , megeszik, elnyel, habzsol félénk félénk, bátortalan, szégyenlős

bëj fli sakrifikoj mbaj drejt selitje shtimi i një çmimi udhëzoj ndërpres tuhas heq dyllin zgjidh spangon çbashkoj prishje(e një kontrate) ndërroj drejtimin(e flokëve) nevrikos komploti) udhëeqës(intrige dal në sipërfaqe vë në nivel, ndodhem pispillos me rrobat më të mira vesh me rrobat e së diellës ndaj në pjesa(një trashëgim) bëj copa-copa përpunim barelief plagos, vret tutloj, (fig.)lëndoj zhubros shpuzis zjarrin harraq marroq torroloz i paharruar sekt përgjigjem aty për aty përgjigjem jap përgjigje përgjigjem ngjallje, (fig.)rilindje prushis përpush ringjall për t'ja pasur frikën përgjegjës i papërgjegjshëm me dy kuptime, i dyshimtë ngre më lart ngre edhe më lart shtoj një çmim që prek hierëndë, madhështorë kapërdij, përpijë i ndrojtur i ndruajtur


félénk, epés, ádáz, kesernyés, zord, torzonborz félénk, epés, ádáz, kesernyés, zord, torzonborz félénkség felépít felépít felépít , falat rak felépítés felépítmény felér ésszel , felfog, ért, megért felér ésszel , felfog, ért, megért felesleges, felesleg, hasztalan félév felfakad felfed, leleplez felfedezés, koholmány, találmány felfegyverkezik felfog, elgondol felfog, elgondol felfog, közrefog, szerel, leszerel felfogás, alkotás felfogás, félelem felfoghatatlan felfokoz, fokoz, felerősít felfordít, felforgat , romba dönt felfordít, lebillent, ledönt, kiborít, felborít felfordít, visszatér, felforgat, megtér felforgat felforgat felforgat, felcserél , megcsérel felfrissít felfrissít felfuvalkodás, arrogancia, gőg, nyegleség felfuvalkodás, arrogancia, gőg, nyegleség felfuvalkodás, arrogancia, gőg, nyegleség felfúvódás felgöngyölít , hajtogat, kihajt, összehajt, hajt felháborít felháborít felháborító , botrányos felháborító , vérlázító, felhábórító, égbekiáltó felháborodás felháborodás, elkeseredés, méltatlankodás felhalmoz, bemagol, raktároz, tárol felhalmoz, raktároz, készletez, tárol, beraktároz felhalmozás felhalmozás , áruhalmozás, élelmiszerhalmozás felhalmozás , készlethalmozás, raktározás felhangol felhangol felhangol, összehangol, megad, adományoz félharisnya , harisnya felhasít , szakít, összemarcangol, repeszt felhasít , szakít, összemarcangol, repeszt felhatalmaz

barbar i egër, mizor ndruajtje jap njoftimet e duhura ndërtoj, informoj ndërtoj me gurë ndërtesë, (fig.)ngrehinë superstrukturë kuptoj, përfshij përmbaj i tepërtë, i kotë, tepricë semestër, gjashtë mujor vrijon(ujët nga toka) zbuloj një të fshehtë shpikje, sajim riarmatos formohet... mbetem me barrë, ngjizet kap(diçka në kalim të sipër) konceptim të kuptuarit, frikë i pakapshëm, i pakuptueshëm intenzifikoj trondis, përmbys, bëj rrëmujë e hedh për tokë, përmbys kthej nga ana tjetër, trubull (fig.)trondis për së tepërmi revolucionoj ndryshoj radhën çlodhem këaq arogancë krenari e tepruar mendjemadhësi enjtje ripalos, përkul indinjoj revoltoj skandaloz revoltues acarim i madh indinjatë ve në depo, (fig.)grumbulloj grumbulloj në depo grumbullim i të hollave akaparim grumbullim(i mallit) e bëj koqe qiqër i jap jetë e gaz pajtoj, jap, përkoj, akordoj çorape(burrash) copëtoj(zemrën) gris, (fig.)brengos autorizoj


félhavi felhevít , átforrósít, átmelegít, áthevít felhívás , jeladás, telefonbeszélgetés, szózat felhívás , meghívó felhívás , meghívó félhold, növekvő, kifli, fejlődő, holdsarló félhomály félhomály félhónap félhónap felhoz felhő felhőkarcoló felhőkarcoló felhős felhúz, hág, szerel, felmegy, felszáll felidéz, szerez vkinek, gerjeszt felidézés felidézés felingerel , megsavanyodik, elkeserít, savanyít felingerel , megsavanyodik, elkeserít, savanyít felírás, feljegyzés, osztályzat felismer felismer , kibogoz, megfejt felismer, meglel felismerés, azonosítás felismerhetetlen félisten , hős, dalia feliszik, iszik feljavít , feljavít, jóváír feljavít, megjávít, javít feljavít, megjávít, javít feljegyez, felvesz, feljegyez , regisztrál, iktat feljegyzés feljegyzés feljelentés , panasz, vádemelés, siralom, kesergés feljelentés, árulkodás feljelentés, jelölés, adat felkészült, tudatos félkövér betű, kövér, jókora, vastag, szembeszökő fellebbezés, kérés, vonzerő fellendül felnőtt, fejlett, meglett, kifejlett felnőtt, fejlett, meglett, kifejlett felsüles, kudarc felszerelés, gépfelszerelés, szerelvény féltékenység, zsalu, irigység, ablakredőny féltékenység, zsalu, irigység, ablakredőny feltesz feltöltés, könyv éle, part, folyópart, falszegély feltöltés, parti, partmenti feltöltés, parti, partmenti felügyelő felületes, sekélyes, nagyvonalú

i përdyjavëshëm nxeh, (fig.)ndez thirje, apel ftesë grishje e ngrënë, lloj kulaçi gjysmerrësirë gjysmëhije dy javë nja pesëmbëdhjetë nxjerr si shkak retë e madhe dhe të dendura (ndërtesë me shumë kate) qiellgërvishtës me re hypi ngjall, nxit shpërthim, (fig.)nisje ndjellje(kujtimesh) thartoj zemëroj, acaroj të përmendurit identifikoj zgjidh, sqarroj gjej përsëri indentifikim që nuk mund të njihet hero pipi, thith(letra) bonifikoj e bëj pjellore, ndryshoj përmirësoj(tokën) inçizoj memorandum notë diplomatike rënkim, ankesë kallëzim shënim, udhëzim i vetëdijëshëm i trashë, i madhë apel më shkon puna mbar, lulëzoj i bërë burrë i rritur (fig.)zhgënjim pajisje cmir xhelozi e ze buzë(e diçkaje) anabregas bregalumas mbikqyrës, kujdestar i përciptë


felületes, sekélyes, nagyvonalú felülkerekedik felvágott felvidít felvidít felvidító felvidító fenék, seg fennkölt, jólelkű, nemeslelkű, nagylelkű, nemes fennkölt, jólelkű, nemeslelkű, nagylelkű, nemes fennkölt, jólelkű, nemeslelkű, nagylelkű, nemes fennmarad, megmarad fennmarad, megmarad fent nevezett fent nevezett fenti fenyeget fenyeget fénykép fényképez, lefényképez fénytan, optika, látási, távlat féregnyúlvány féregnyúlvány, tartozékos, toldalék , függelék férfi fertőzés, infekció, megfertőzés fertőzés, infekció, megfertőzés fertőzés, infekció, megfertőzés féső féső fess, csinos fiatal figyelmes, gondos fityula, sapka, süsü, fejkötő, búb, süveg fiú, legény fogad, adoptál, örökbe fogad fogad, adoptál, örökbe fogad fogalmaz, összeszerkeszt, megfogalmaz, összeállít fogalmi, ideológiai fogas, ruhafogas foghíjás foghíjás fogkrém foglalás fogorvos fogorvosi gyökérfúró fokoz, növel, növeli, szaporít , gyarapít, felemel folt, felleg folt, felleg, felhő foltoz folyóirat, seregszemle, szemle, átnézés folyóirat, seregszemle, szemle, átnézés folyómeder folyómeder folyosó

i sipërfaqëshëm, (fig.)i cekë (fig.)fitoj davanë sallameri gëzon gazmoj dëfryes gazmor, zbavitës bythë, fund i shishes (fig.)pjellor shpirtmadh zemërgjër mbahem më këmbë qëndroj, është në fuqi një li i lartëpërmendur i lartpërmendur këtu lartë i kanosem kërcënoj fotografi fotografoj optik shumë plotësuese, kontributë shtojcë, zorrë e verbër burrë, njeri erë e qelbur infekcion infektim, kutërbim krihem krihem, krehër hut i ri, i vogël i vëmendshëm kësulë djalë, beqar, kamarier, shege adoptoj e bëj bir në shpirt hartoj, redaktoj ideologjik varëse dhëmbërënë pa dhëmbë pasta për dhëmbë rezervim dentist rrotë e vogël, ruletë shtoj, shtohet retë re, (fig.)mjegullinë arnoj revistë rishikim krevat, martesë shtrat koridor


fonat, paszomány fontos, fő, tőke, kéménytoldat, kapítális, nyomós forgópisztoly, revolver forrón óhajt forrón óhajt földi szeder földi szeder földrajz földszint földszint fölény, szellemi befolyás főtengely, lugas főtengely, lugas főtetörés, állhatatlanság, egyenetlenség francia francia fullánk, dárda, szökellés furcsa öltözék, jelmez, kosztüm, viselet fut, szalad futás, villámcsapás, bereteszel fuvola függés: kölcsönös ~ függőléges fülbélyeg fűrész, ócskaság fürj, pitypalatty fürkészik, végigmér fütyörész füzér füzér fűző gagyag, csicsereg, gőgicsél gagyag, csicsereg, gőgicsél galád galagonya galamb, gerl(ic)e galambdúc gálic, szulfát galoppozik, vágtat, nyargal gálya gáncsol, kárhoztat, elítél, rosszall, kitaszít garas gardedám gardedám garzsonlakás, legénylakás, agglegénylakás gát, völgygát, védőgát, duzzasztógát, sorompó gátló, kényelmetlen, akadályozó gátló, túl drága , tiltó, szörnyen drága gátol gátol gaz, nyomorult, szegényes gazda, tulajdonos gazdag, pazar gazdag, pazar

thur(rrogoz) themelor revolver dëshiroj fort synoj (bot.)ferrëmanë manaferrë, andrallë gjeografi kati i parë kati i parë, kati përdhes ndikim, stërgjyeshit qoshk i mbuluar me bimë tendë gjethesh pabarazi francez frëng ushtë, grargi, thimth veshje qesharake vrapoj, qarkulloj e mbyll me lloz, burgos fyell, flautist ndërmvarësi i pingultë destinoj sharrë, (pop.)rokan shkurtë kqyr me vërejtje fërshëllej lehtë girlandë varg stolie blerimi ose lules korset cicëroj çurlikoj, gurgullon(kroji) i urrejtshëm murriz turtulleshë çerdhe sulfat ngas me të katra galerë e flak grosh kapuç, (fig.) kapuç, (fig.)shoqëruese dhomë beqari barazh të ngatërron ndalues ngre pendë pëndëzoj i shkretë, shumë i pakët pronar i kamur në gjendje shumë të mirë


gazdagít gazdálkodik, termel, kiművel, tenyészt, termeszt gazdálkodik, termel, kiművel, tenyészt, termeszt gazdálkodik, termel, kiművel, tenyészt, termeszt gazdasági rendszer, gazdaság, gazdálkodás gazember, lókötő gazember: kötni való ~, akasztófáravaló gázló gazság, aljásság gazság, aljásság gém gemma genealógia, származásrend genitivusz, birtokos alak genny gennyes gennyesedik, gennyed geolológus geometria, mértan gép gépállomány gépesít gépesít gépesítés géphiba, romlás gépírás géppisztoly géppisztoly géppuska géptan, szerkezeti, gépi, gépezet gereblye gereblye gereblyéz, lekapar gereblyéz, lekapar gerezd, fürt gerezd, fürt gerezna, szűcsáru gerillaharc gerinces gerinces gerinctelenség, tunyaság, akarathiány, puhaság gerjeszt, szít vmit, kiélez, megkotor gerjeszt, szít vmit, kiélez, megkotor gerundium gesztenye géz gida, gödölye, kecskegida gigászi, óriási gigászi, óriási gikszer, ruca, réce, kacsa, hamis hang gimnazista gimnazista gimnázium, líceum gipsz

pasuroj lavroj lëroj punoj, (fig.)jepem pas ekonomi, kursim qerata (fam.)horr va punë e turpshme turpe (zool.)gatë gur i çmuar, (bot.)bulë gjenealogji (gram.)rasa gjindore qelb i qelbëzuar qelbëzon gjeolog gjeometri makinë makineri motorizoj mekanizoj mekanizim avari daktilografi automatik pushkë automatike mitraloz mekanik grabujë krehër me krehër pastroj me rashqel bistak(rrushi) vile gëzoftari guerilje, çetë partizane me rruaza rrotulla, kurrizoret plogështi e madhe shpuzis trazoj(zjarrin), ndez (gram.)përcjellore gështenjë(kokrra) garzë edh, shevro(lëkurë) gjigant vigan rosë, lajm i rremë nxënës kolegji liseist lise gur allçie


gipszminta, gipsz gipszminta, gipsz gladiátor gladiolusz, kardvirág gladiolusz, kardvirág gleccser gleccserhasadék glossza, szövegmagyarázat gócpont, központ, centrum, közép, közbülső gólya golyós csapágy, gömb, golyó gomba gomblyuk gombóc, tollhiba gombolyít gombossű, tű, gombstű, gombostű gomó, gumó gomolyog, buzog, habzik, bugyog gomolyog, buzog, habzik, bugyog gondatlan gondatlan, hanyag gondatlanság, hanyagság, mulasztás gondolat, árvácska, gondolatkodás gondolati, szellemi , lelki gondolati, szellemi , lelki gondolatkodik, ábrandozik, álmodik gondolatkodik, ábrandozik, álmodik gondolatkodik, tanakodik gondolatkodik, tanakodik gondolokba merülve gondoskodás, gond gondosság, figyelem, vigyázat gondozás, ügyelet, őrzés (ember), őrizet, őr gondviselés gondviselő, védnök, védő, ajánló, oltalmazó gonoszság, rosszaság gonoszság, rosszaság gonosztett gordonka, cselló goromba pokróc, goromba, rusztikus , modortalan gorombáskodik [+vel] gorombáskodik [+vel] gótikus, csúcsíves gótikus, gót gödény, pelikán gödör, verem, sírgödör, árok gőg, rátartiság gömb, táncmulatság, bál gömböc gömböc gömböc, köpcös, molett göndör, bodros göngyöleg göngyöleg

allçi gips, suva gladiator (bot.)gladiolë shpatëz akullnajë, akulloreshitës plasë(e murit) shënim shpjegues qendër lejlek rruzull këpurdhë ilik shuk, gabim mbledh lëmsh gjilpërë, paramanë zhardhok valon zien i pakujdeshëm mospëfillës moskujdesi të menduarit, kujtim mendor që bëhet me mend shoh në ëndër, mendoj ëndëroj mendohem mirë pasqyroj në hall përgjerim vëmendje, kujdes, vini re! ruajtje, rojë providencë, zot pajtuer, që shërben si mbrojt dashakeqësi, shejtani ligësi, shpirtligësi punë e keqe, dëm, prapësi violonçel fshatar i pagdhendur sillem ashpër trajtoj shumë keq(një njeri) gotik(arkitekturë) gotik pelikan gropë, varr krenari ballo (fam.)topolak pupulak pupulak krela-krela bohqe, ngalakaq, i plogët deng i vogël


göngyöleg, tekercs, mángorló, gombolyag göngyöleg, tekercs, mángorló, gombolyag görbe, hajlított, kanyar, hajlás, hajlott görcs görcsös, csomós, kérges görgő, derelymetsző görgőcsapágy, kisvánkos görnyed(ez), hajt, lehajt, meggörbít, elgörbít görög görögdinnye görögdinnye göröngy, rög, vércsomó gőz, pára gőzfejlesztő, nemző, áramfejlesztő, generátor gőzfejlesztő, nemző, áramfejlesztő, generátor gőzhajó, óceánjáró, luxushajó gőzös, mozdony, lokomotív gramm gránit grasszál, szigorúan büntet , garázdálkodik gratuláció, bók, köszöntés gravitáció, nehézkedés , tömegvonzás grimász grimász grimász grimász grúz gubó, selyemgubó gubó, selyemgubó gulyás gumi, kaucsuk, ruggyanta gumiabroncs gumidefekt, repedés gumiköpény, vízmentes, át nem áteresztő, vízálló gumiköpény, vízmentes, át nem áteresztő, vízálló gumipuska, parittya gumipuska, parittya gúny, irónia gúnynév, elnevezés gúnyol, gúnyolódik gúnyol, gúnyolódik gúnyolódik gúnyolódik gúnyos gúnyos gúnyos gúnyos, hamiskás, csúfolkodó gúnyosan nevet , röhög, vihog, vigyorog, nevetgél gusztus, szépérzék, ízlés, íz gusztus, vágy, étvágy gusztusos guta, szélhűdés guta, szélhűdés gürcöl, melózik

okllai petës lakore spazëm nyje nyje rrotë e vogël, ruletë kokorreth, çilte e vogël lakoj, ul grek karpuz shalqi bucë vapor gjenerator përftues vapor(udhëtarësh) lokomotivë gram granit dënoj rreptë, (fig.)bëj kërdi kompliment, përgëzime gravitacion ngërth ngërç, shtrëmbërim kërveshje ngërdheshje gjeorgjian fshikë e mëndafshit mëshikëz lopar kauçuk zarf, cipë shpuarje(e gomës) i padepërtueshëm që nuk fut ujë bahe, (hist.)fronda hobe shpoti nofkë për të qeshur e kam me shaka qesendis, tallem ironizoj shpotis ironik shpotar sarkastik plot qesendi zgërdhihem shije, dëshirë andë që të shijon apokleksi damlla robitem


gyakoriság gyakorlottság, kísérlet, jártasság, élmény, átélés gyakorlottság, kísérlet, jártasság, élmény, átélés gyakornok, inas, tanonc, tanulófiú gyakornok, inas, tanonc, tanulófiú gyalázatos, szégyenkezve, szégyenletes gyaloghintó, alom gyaloghintó, alom gyalogos gyalu gyalul, résel, legyalul gyám, gondviselő gyámság gyanakvó gyanakvó gyanta, fagyanta gyanúsított gyanúsított gyanúsított gyapjú gyapjú gyapjú gyár gyáriparos gyáriparos gyarló gyarló, törékeny, zsenge gyarmat, telep, település gyárt, összefuserál, elkészít gyárt, összefuserál, elkészít gyártás, gyartás gyász gyász gyász gyávaság gyávaság gyávaság gyehenna, pokol gyehenna, pokol gyengédség, ízletesség gyengédség, szeretet gyeplőszár, perem, kötőfék, fék, kantár, zabla gyér, terjengős, körülményes, szétfoly gyerekes, gyermekded, gyermeki gyermekágyi gyermekded, gyermeki gyermekded, gyermeki gyermekgyilkos(ság) gyermekgyógyász gyermekhad gyermekkor gyermekkor gyermekkórtan, gyermekgyógyászat gyermekotthon

shpeshtësi përvojë rysni kallfë shegert i turpshëm, i turpëruar bar(që shtrohet kafshëve) shtrojë këmbësor zdrug zdrugoj tutor tutori që ka dyshim që s'ka besim rrëshirë i akuzuar i influencuar i paralejmëruar lesh, petk i leshtë bashkë ndukë, (fam.)flokët uzinë industrial, fabrikant industrialist i gabueshëm i thyeshëm, (fig.)i brishtë koloni bëj, (fig.)sajoj prodhoj fabrikim hidhërim i thellë veshje zi, varrim zi burrërie, poshtërsi mungesë guximi trimërie ferr, (fig.)mundim i madhë xhenem njomësi(e tipareve), butësi.. dhëmshuri dizgjin i hallakatur foshnjorak te lehonës foshnjarak, fëminor prej fëmije fëmivrasje pediatër zhaguli foshnjëri fëmiri pediatri çerdhe(fëmijësh)


gyermekrontó, liliomtipró, szatír, rém, szatír gyertyaszál, viaszgyertya gyík gyík gyíkleső, vívókard gyilkos gyilkos, orgyilkos gyógyfű gyógyfű gyógyír, balzsam gyógykezel, gondoz gyógykezel, gondoz gyógykezel, gondoz gyógyszer, orvosság gyógyszer, orvosság gyógyszerkeverék, egyveleg gyógyszertár, patika gyolcs, szemfedő, szemfödél gyom gyomor gyomorerősítő gyóntató gyors gyors cselekvés, sebesség gyors, virgonc, sikamlós gyorsan, hamar gyorsíró gyök gyökérfúró, kifúr, megfúr, üregelő tüske gyökkitevő, nyom, jegy, mutatószám, ismérv, jel gyömbér gyömbér gyöngyház gyötör, kínoz, sanyargat gyötör, kínoz, sanyargat győztes gyufa, gyufaszál gyújtó, kanóc, csali, gyutacs gyújtó, kanóc, csali, gyutacs gyúlékony gyulladás, lob gyúró gyutacs, tok, kapszula, kupak gyűjtőlencse, tárgylencse, lencse gyülekezés, sűrűsödés, központosítás, tömörülés gyülekezet gyűlölet gyümölcs, termés gyümölcscsíz, pác, lekvár gyümölcscsíz, pác, lekvár gyümölcscsíz, pác, lekvár gyümölcskert gyümölcskert gyümölcsmag

satir llambadhë hardhje hardhucë, (fig.)përtacë shpatë duelli që vret gjaksor i patëkeq, e thjeshta i thjeshtë, i padjallëzuar ballsam, ngushullim kryej me kujdes, kam kujdes kujdesem kujdesohem bar (ilaç) bar (ilaç)bar, ilaç miksturë farmaci savan, pëlhurë (bot.)egjër stomak tonik rrëfyes i befasishem shpejtësi, shkathtësi i zhdërvjellët, i shpejtë shpejt, i shpejtë stenograf rrënjë shpoj(një vrimë) tregues xhenxhefil zenxhefil sedef e mundoj shumë ja nxjerr shpirtin triumfonjës shkrepsë karrem ngashnjim, josh i përflakshëm përflakje, (mjek.)inflamacion masazhist kapsollë thierzë, (bot.)thjerrë koncetrim asamble urrejtje, neveri fryt handakosur marmelatë reçel, (fig.)vrar kopsht i pemëve pemishtë farë e disa frutave


gyűrődés, ránc, hajtás, redő gyűrődés, ránc, hajtás, redő gyűrű-, gyűrűsujj gyűrűs gyűrűs ha már; ha egyszer, úgysem, úgyse hab, hab, alj, tajték habár, noha, bár habár, noha, bár habarcs, kötés, láncolat, kötés, viszony háborgat, megzavar háborgat, megzavar háborgat, molesztál, bántalmaz háborgat, untat, molesztál háborgat, untat, molesztál háborgó, kavargó háború háború háború, konfliktus, összeütközés, viszály háborús uszító háborús, harcias, harci, agresszív, veszekedős habos habos habos, párás habozás habzik, tajtékzik habzik, tajtékzik habzsol, elnyel, széttép, megémeszt, fal, befal habzsol, elnyel, széttép, megémeszt, fal, befal hadakozik hadakozik , háborúskodik vkivel hadászat , stratégia, hadviselés hadban álló , hadviselő hadnagy hadviselés hagyaték, hagyomány, átruházás hagyma hagyomány, szokás, tradíció hagyományos, tradicionális haj háj, zsír hajcsöves hajcsöves hajfodorítás hajfodorítás hajfonat , copf hajfonat , copf hajfonat , varkocs, tincs, copf hajfonat , varkocs, tincs, copf hajfonat , varkocs, tincs, copf hajítás hajítás , dobálás hajkenőcs, kenőcs, pomádé hajlam

palë zarf(letre), rrudhë gishti i unazës krela-krela(flokët) unaza-unaza meqë shkumë megjithëse ndonse lidhje, (usht.)ndërlidhje agjitojtrubulloj, trazoj prish qetësinë ngas mundoj ndrydh plot zahalli zjarr i madh, (fig.)luftë luftë konflikt, ndeshje luftëdashës luftëdashës shkumonjës plot shkumë me avull fluktuacion, lëkundje lëshoj shkumë shkumëzoj gllabëroj gëlltis luftoj, zihem bëj luftë strategji që është në luftë nëntoger gjëndje lufte pasuri e lënë me testament hudhër traditë tradicional floknajë dhjamë kapilar prej kapilari frizurë të dredhurit(e flokëve) bishtalec gërshetë hasër kosë rrogoz, gërshetë hedh me fuqi flakje pomadë paragatitje


hajlam hajlékony hajlékony: nem ~ , hajlíthatatlan, hajthatatlan hajléktalan hajlít, lehajt hajlíthatatlan, tántoríthatatlan, hajthatatlan hajó hajó (templomé) hajóba rakás , rakás hajóbérlő, hajóépítő hajócsavar , turbina hajófar , far (hajó) hajófar , far (hajó) hajófenék , ék hajóhad hajóhad , tengeri hajóhad , hajóraj hajóhinta , bárka hajóhinta , bárka hajókormányos , kormányos hajókötél hajókötél hajókötél , sodronykötél, távirat, tartókötel hajólámpa hajóoldal hajóperem hajórakomány, hajófuvar , áruszállítmány, teher hajótörés hajótörés hajótörött hajózható hajszál hajt hajt, kormányoz, kalauzol hajt, megpályáz, kér, vonz hajtás hajtás hajtás hajthatatlan , hajlíthatatlan, hajlékony: nem ~ hajthatatlanság , ridegség, merevség hajtogat , elcsépel hajtómű hajtómű hajtószer , hashajtó hajtószer , hashajtó hajtóvadászat hal halad, gurít, szalad, felgöngyölít , dübörög, hajt haladás, haladvány haladásellenesség , elmaradottság haladék haladék, halasztás, elhalasztás haladó haladó mozgás , átültetés halálharang , lélekharang

predispozitë i përkulshëm që s'ha arësye i pastrehë përkul përsëri që nuk të bën asnjë lëshim enë, vapor i madh, (anat.)enë navetë(në kishë) ngarkim në anie pronar i anijesh turbinë kukëll pupë hambar i anijes flotilje flotë, (pop.)ujë sule, kosh(baloni) varkë e vogël timonier(i anijes) ballamar gumën kabllo fener i madh karenë majeret ngarkesë(e anijes) anijeshpartallim mbytje anijeje shpartalluar ng stuhia(anija) i lundrueshëm flok e bëj të shkojë përpara ngul shtylla, pilotoj kërkoj me lutje bisk, mugullim, rritje njomëz pritë(në gjah) i papërkulshëm, i paepur ngurtësi luftë e re dhëmbëzim ngërthesë laksativ që të heq bark ulje(çmimi) peshk rrukullis, pështjell rrokull zhvillim, progresion obskurantizëm falje(gabimi) shtyrje për një datë tjetër përparimtarë transferim kambanë e vdekjes


halálos halálosan halálozási arány , halandóság halandó, halálos halánték , halánték halánték , halánték halárus hálás vkinek vmiért hálás vkinek vmiért hálás, termékeny hálás, termékeny halászat, őszibarack, barack, halfogás halászik , őszibarackfa halasztás, alkuszdíj halasztás, haladék halasztás, haladék halasztást adó , haladék hálátlan, kellemetlen hálátlanság halban bő(velkedő) halcsont, cet(hal), bálna haldoklás , lelki gyötrelem, nagy fájdalom, agónia haldokló haldokló halgatólagos halhatatlan halhatatlan, múlhatatlan, romlandó: nem ~ halhatatlan, múlhatatlan, romlandó: nem ~ halhatatlan, múlhatatlan, romlandó: nem ~ halhatatlanság halk halk halk, süket, nagyothalló halkul, hal, meghal, elhull, elhal, elhervad hall, hangár, csarnok, hall hall, hangár, csarnok, hall hallás hallatlan hallatlan hallgatás hallgatás hallgatás, hallás, vallatás, meghallgatás hallgató, látogató hallható hallható hallható, közérhető hallható: nem ~ halmaz, gépcsoport, összeg, aggregátum, halmazat halmaz, rakás (pej.) halmaz, rakás (pej.) halmaz, rakás, felhalmozás halmoz, felhalmoz háló halogat, elhalaszt

që vret për vdekje vdekshmëri i vdekshëm tëmbla tëmth peshkëshitës miradies mirënjohës i plleshëm pjellor pjeshkë(fruti) pjeshkë(druri) zahire afati shtyrje që jep afat mosmirënjohës mosmirënjohje që ka shumë peshk balenë të hequrit shpirt në hekë që është duke dhënë shpirt i nënkuptuar i pavdekshëm i pashuar i pavdirë i pavenitur pavdekësi e dobësuar e mbytur(zhurma) i shurdhër, i mbytur vdes, e le të shuhet hajat i madh sallë e madhe të dëgjuarit i pakrahasuar i pakrahasueshëm retishencë vend ndëgjimi dëgjim dëgjues që mund të dëgjohet që mund të merret(për taksa) që kuptohet lehtë që nuk dëgjohet agregat grumbullim gjërash pa vlerë njerëzish të këqinj stivim grumulloj rjetë, (fig.)dredhi dallohem


halom halomra dönt, letaszít, felfordít, felfordul hálóterem, hálóhelyiség halott, elhalt, halál, kihalt, élettelen, holt halott, elhalt, halál, kihalt, élettelen, holt halottaskocsi, gyászhintó halotthamvasztás halotti hálózat, háló, rece hálózat, lánc haluszony, úszó, úszóhólyag, uszony, gumiöv halvány, ólomszürke, halotthalvány, halálsápadt halványság halványság halványság halványság, színtelenség halvaszületett

mal i vogël përmbys përnjëherë, (fig.)mun fjetore dëshpërim i madh vdekje, (fig.)hidhërim i thel karrocë e të vdekurve shkrumbim i të vdekurit rjetë zinxhir, varg fletë(peshku) i irun irnosje të irunit të verenikunit të zbetët shtijak, (fig.)i dështuar FALSE jo autentik FALSE jo i saktë hamis lelkű, hamis, valótlan, ál, koholmány, téves kosë(bujqësi) hamis pátosz patos hamis pátosz, hangsúly, akcentus emfazë hamis pátosz, hangsúly, akcentus pathos hamis pátosz, hangsúly, akcentus pompozitet hamisít (fam.)bëj hile, imitoj hamisít falsifikoj, bëj marifete hamisítás, kendőzés, kikészítés, arcfestés grimim hamisítás, kendőzés, kikészítés, arcfestés lyerje e fytyrës hamisítás, kendőzés, kikészítés, arcfestés makijim hamisítás, romlás, megrontás prishje, falsifikim hamisítatlan, valódi, szavahihető, autentikus autentik hamisítatlan, valódi, szavahihető, autentikus i vërtet hamiskás që i pëlqen të ngacmoj hamiskás të cysë hamiskás, pajkos, lázadó, pajzán, önfejű, fejes i prapë hamisság dreqni hamisság çamarrokësi hamisság të zitë hamisság, készínűség, álnokság falsifitet hamisság, készínűség, álnokság mosvertëtim hámló i ckëfitur hámló i leskëruar hámló i rjepur hámoz, hánt çvoksh hámoz, hánt çvoshk hamutartó; hamutálca taketuke hamutartó; hamutálca tavllë hamvasság, hamvas, pelyhes me qime hamvasság, hamvas, pelyhes pushatak hang, korpa i tij hang, korpa tingull hangadó, befolyásos që i shkon fjala(vula) hangbeszélő, hangszóró altoparlant hangfestés, hangutánzás onomatope


hanghordozás hanghordozás hanghordozás hanghordozás, kiejtés, ékezet, hangsúlyjel hanghordozás, kiejtés, ékezet, hangsúlyjel hangos nevetés, gúny, hahota; hahotázás hangos nevetés, gúny, hahota; hahotázás hangos, zöngés, hangzatos, zengzetes, akusztikai hangos, zöngés, hangzatos, zengzetes, akusztikai hangoztat, közhírré tesz, proklamál hangsúlytalan hangszerelés hangszeres hangtalan hangtalan , néma hangtalan , néma hangtan hangulat, légkör, környezet hangulat, nedv , kedély, kedv hangulat, nedv , kedély, kedv hangya hangya hangya hangzavar hangzavar hangzavar hány, köp hányad, osztó, tényező, hányados hányados hányados hanyagság, közöny, nemtörődömség , tunyaság hanyagság, közöny, nemtörődömség , tunyaság hányás hanyatlás, lehanyaltás hanyatlik hanyatt-homlok hánytató harag harag, izgatás haragtartó harangjáték, harangszó harangjáték, harangszó harangoz harangoz harangozás, előreugró kőzet, cserépbura, kisharang harangozás, kisharang, cserépbura, előreugró kőzet harangvirág harangvirág harapós harapós, rossz, kárörvendő, gonosz, komisz, szúrós haraszt haraszt haraszt, páfrány harclépcső, sík, lépcső

intonacion ndryshim(i zërit) dredhule akcent theks, shqiptim gaz i madh kukurizmë me zë(film) tingëllonjës shpall i patheksuar instrumentim instrumental pa zë i shtemët memec fonetik rreth, atmosferë natyrë, karakter zakon, gjëndje shpirtërore milingonë mizë dheu thnegël zahalli zhaurimë zhurmë e madhe me rrëmujë pështyj nënfish (mat.)herës kuocient pakujdesi, ngathtësi plogëti të vjellit fund, perëndim, tatëpjetë marr të tatëpjetën rrëmbimthi që shkakton të vjellët dashaligësi, zëmërim pezmatim inatçi rëngë tingëllimë kumboj tingëlloj kambanë zile dredhël lule kumbonë gjak idhët, i egër i lig drizë mërqi (bot.)fier këmbë shkalle


harcos harcos hárem harmadfokú hármas, háromszoros hármas, háromszoros hármas, háromszoros harmat harminc harmincad harmonika harmonika, tangóharmonika harmonikus, arányos, stilszerű három három három árbocos három hónap, negyedév hároméves háromszínű háromszög hársfa hasáb, oszlop, oszlop hasadás, repedés hashajtó hashártyagyulladás hasnyálmirigy hasonlít, összehasonlít hasonló hasonló, olyan, olyat, olyanféle; olyasféle hasonló, rokon, analóg hasonló, rokon, analóg hasonlóság hasonlóság, analógia hasonlóság, analógia hasonlóság, azonosság, hasonlat hasonmás, kép, képzet hasonmás, kép, képzet használás; használat használás; használat, üzem, üzembentartás, művelés használt, szokásos hasznosít, felhasznál, elhasznál hasznosít, felhasznál, elhasznál hasznot hajt vkinek hasznot hajtó/hozó, kifizetődő, jövedelmező haszon, érdeklődés haszonbér, bérlemény haszonélvezet haszonélvező haszonhajtó, hasznot hajtó/hozó, jövedelmező haszontalanság, csecsebecse haszontalanság, könnyelműség, léhaság haszontalanság, potomság, apróság haszontalanság, potomság, apróság hasztalan

luftëtar luftëtar, i luftës saraj i periudhës së tretë me tre trefish trefishi vesë tridhjetë i tridhjetë gjyryk fizarmonikë i harmonishëm tre tri anije me tre direkë tremuajsh trevjeçar trengjyrësh trekëndësh bli kolonë krisë purgë peritonit pankreas krahasoj i ngjashëm i njëllojtë analog që ngjan që shëmbëllen gjasim analogji gjasi shëmbëllesë figurë shëmbëlltyrë shijim, përdorim çfrytëzim që është në përdorim përdor me dobi shtie në përdorim prodhon që sjell fitime interes, interesim qira ferme uzufrukt që ka të drejtën e uzufruktit që prodhon stringël mendjelehtësi gjë e kotë gjëpogjë kot


hat hat hát hát hát, far hát, tehát hatalmas hatalmas hatalmas, mennyekő nagy, roppant nagy hatalmaskodó hatalmaskodó, parancsoló hatalmaskodó, parancsoló hatalmaskodó, zsarnoki hatalom hatály kívül helyez, hatálytalanít hatály kívül helyez, hatálytalanít határérték, legnagyobb határjelzés határok közészorít, lokalizál, elhatárol határozathozatal, határozat, elhatározás, végzés határozatlan, elmosódó határozatlan, elmosódó határozatlan, elmosódó határozatlan, szétfoly , elmosódó határozatlan, szétfoly , elmosódó határozatlan, szétfoly , elmosódó határozott, kétségtelenül, magabiztos, bizonyosan határőr határszéli, környező, szomszédos vmivel, melletti határtalan, végtelen határtalanul hátasló, paripa hatásos, hatékony, hatályos, sikeres hatásos, hatékony, hatályos, sikeres hatásos, tékintélyes, hangulatos hatásos, tékintélyes, hangulatos hatástalan hátha, ilyen, h, ha hatlap, kirakókocka, kocka, köb, harmadik hatvány hátlap, túloldal hatóanyag, visszaható, reagens hatodik, hatod hatodik, hatod hatósági, adminisztratív, közigazgatási hátrahagy, elhagy maga mögött hátrahagy, elhagy maga mögött hattyú havibéres, havi hazafias hazafias, hazafi hazafias, hazafi hazafiság hazafiság hazafiság

gjashtë gjatshtë kurriz shpinë vithe(kali) pra fortë, i fuqishëm i pasur, me influencë, i madh shumë i gjërë që ka prirje për të shtypur autoritar prej diktatori tiranik dominim nxjerr nga fuqia pavleftësoj(një testament) maksimum caktim kufiri, cak përshkruaj(një rreth) zgjidhje(e një vështirsie) fluturon që ikën zhduket shpejt, shumë i pjerr i mjegulluar i pa qartë i trubulltë në siguri të plotë, i sigurua roje kufiri kufitar i pafund, i pakufishëm pa mbarim kafshë së cilës i hypim efikas që ka efekt që bën përshtypje që le mbresë të thellë pa efekt a, në qoftë se kub ana e prapme e një letre riveprues i gjashtë klasa e gjashtë administrativ e le pas ja kaloj tjetrit mjellmë i përmuajshëm patriotik atdhetar patriot atdhekushtim ndjenje e detyres patriotike atdhedashuri


házas házasélet, háztartás házasélet, háztartás házasság, nősülés házasságtörés hazudik hegedű hegycsúcs, szemöldök, hegyfok, homlok, hegyorom hegycsúcs, szemöldök, hegyfok, homlok, hegyorom hegytorok, csóró, hegyszoros, öböl, edényfül helycsere, átirányítás, átváltoztatás helyéről kitúr, kikerget, kitúr vkit [+ből] helyéről kitúr, kikerget, kitúr vkit [+ből] helytelen szóhasználat henger here here, lóhere hét hét hét hét hétfő hétvége heveny, éhes heveny, éhes hiány, űrlap, blanketta, nyomtatvány hideg hideg higgadt himalájai fácán, hurrázás, vigasz, ujjong hindus, indiai, indus, indián hír, telefonhívás, berreg, bizsergés, dorombol hír, telefonhívás, berreg, bizsergés, dorombol híresség, híres ember, íres ember, kitűnőség hiszékenység hitelesség, valódiság hitelező hiúság hiúság hív, szólít, elhívat, felhív vhova, felhív hív, szólít, elhívat, felhív vhova, felhív hivatal, iroda, íróasztal hivatal, iroda, íróasztal hivatalosan felhív hízik, meghízik, trágyáz hízik, meghízik, trágyáz hó hódprém, hód hódprém, hód hogyne, persze, bizonnyal, bizonyára hóhér, véreb holló holmi, közepes, akármilyen, jöttment, semmitmondó holnap

i martuar punët e shtëpisë qeverisje e shtëpisë martesë, (fig.)bashkim shkelje kurore rrej violinë vetull vetullë vjegë, gotull zevëndësim, zbutje(dënimi) i ze vendin mënjanoj papërshtatësi cilindër herdhe tërfil, spathi javë javë, rroga e një jave shtatë shtatështatë e hënë fund jave dëshirues që dëshiron formular gjakftohtë, ftohtë i fohtët, (fig.)i përmbajtur flegmatik shendoshem indian bën kerrmëza gërret(macja) emër, njeri i famshëm lehtëbesim autenticitet kreditor dëshirë për t'u dukur kotësi, sqimë nën armë, caktoj thirrës, quaj, thërres në gjy tryezë shkrimi zyrë, byro lajmëroj me kërcënim maj(një kafshë) plehëroj(tokën) borë kastor lundërz afërmënç, sigurisht xhelat korb çfarëdo nesër


holttest, test, kalaptető, test , tetem, ember holttest, test, kalaptető, test , tetem, ember homok hóna hónap hónap hordó, üzletkör hordó, üzletkör horganyoz, cinkez horganyoz, cinkez horpadás, ütés nyoma, seb, zúzódás, ütődés hosszasan szónokol vmiről hosszú hozomány hozzáférhetőség, elérhetőség hőmérséklet húsz hússzelet, árnyál, felaprít, nyesés, nyesett labda hüvely hüvelyk ibrik ide, itt ide, itt ide, itt ideál, ideális, eszmény, példakép ideális, plátói idealizál, eszményít idealizmus idegbaj, neurózis idegenbarát idegenbarát idegenbarátság idegengyűlölet idegengyűlőlő idegengyűlőlő idegenkedés, antipátia, ellenszenv ideges idegesség ideggyógyászat ide-oda szaglász , turkál ide-oda szaglász , turkál idéz, becitál, felhoz idéz, becitál, felhoz idézés idézet idilli idomtalan, alaktalan, kialakulatlan időköz időrend, kronológia, időrendi tábla idős, öreg, agg időszaki, visszatérő időtöltés, szórakozás, szórakozottság , mulatás ifjúság ifjúság

kurm trup rërë sqetull muaj muajmuaj, rrogë kade e vogël fuçi galvanizoj me zink vesh me zink mbrejtje mbaj llogo gjatë, larg prikë arrijtshmeni temperaturë njëzet grij vagina pulqer enët këtu aty këtu këtu e atje ideal platonik, pa efekt idealizoj idealizmë nevrozë ksenofil që i do të huajt simpati për të huajt ksenofobi ksenofob që s'i sheh dot me sy të huaj antipati nervoz nervozitet nevrologji (fam.)kërkoj andej këndej fus hundët kudo citoj çek, thërres në gjyq thirje(në gjyq) citat, thirje në gjyq idilik pa formë zevendësim i përkohëshëm kronologji me moshë i çrregullt mungesë vemendjeje (fam.)vashë grua e re


ifjúság igazgató igazság igazságtalan, méltánytalan, mostoha ige igenév ígér, reményekre jogosít, odaígér, megíger ígér, reményekre jogosít, odaígér, megíger ígér, reményekre jogosít, odaígér, megíger ígéret igéz, elcsábít igézés, bájolás igyekezet, sürgölődés ihatatlan iker iker illatos verbéna, vasfű illatos verbéna, vasfű illatos, szagos illdomtalanság illedelem illedelmes, sima, sima, udvarias, simaság illedelmes, sima, sima, udvarias, simaság illedelmesség illedelmesség, kijávítás, nyelhelyesség, javítás illedelmesség, kijávítás, nyelhelyesség, javítás illetéktelen, tudatlan, képzetlen illetlenség illik vkihez illik vkihez illik vkihez illő: nem ~, illetlen, szabályellenes illő: nem ~, illetlen, szabályellenes illusztrált, képeslap, képes illusztrátor, rajzoló illuzórikus, látszólagos, csalóka imádni való imádni való imbolyog, támolyog, tántorog, dülöngél imbolyog, támolyog, tántorog, dülöngél imént, most immanens, benne rejlő immunizál, mentesít immunizál, mentesít imperialista impregnál, átleng, telít impresszioniszmus imputál ínát, mócsing indítókar indítvány indonéz indulat, felháborodás, felindultság , düh

rini TRUE e vërtetë drejtor, drejtues e vërteta, vërtetësi që mban anë fjalë, folje (gram.)pjesore (fig.)paralajmëroj jap fjalën premtoj fjalë, premtim hamgjis namatisje ngut, zell i papishëm binjaku prej binjaku lule mine shporiz kundërmonjës sjellje ose fjalë e pahieshme mirësellje elegant(për stilin) i lëmuar, (fig.)i punuar ndershmëri, nder ndreqje(gabimesh), qortim qortim jo kompetent pahieshi bën përshtatet ka hije i pahieshëm(fjalë) pa vend i ilustruar ilustrues vegullitar i adhurueshëm, shumë i bukur plot hir eci si të dehurit më merren këmbët tash imanent imunizoj siguroj kundër molepsjes imperialist lag, njom, (fig.)mbush impresionizëm ja vesh(fajin)dikujt tejzë manivelë lutje për falje indonezian vrull(gëzimi)


indus, hindus influenza, erős nátha ing, burkolat inga, ellensúly, mérleg, egyensúly ingadozó, tétova ingatlan ingerel ingerel ingerlékeny, mérges, lobbanékony ingerlő, bájos, bosszantó ingerlő, ingerkedő, idegesítő, bosszantó ingerülten ingóság, tulajdonjog, birtoklás inhalálás injektor, fecskendő ínség ínség, éhínség, kenyérhiány, szűkölködés ínség, éhínség, kenyérhiány, szűkölködés ínszalag, szalag, ínát ínszalag, szalag, ínát intellektus, elme intézet, szeminárium intézkedés, kiút, szurrogátum , segédeszköz intézkedés, ütem, méret, mérték, versmérték, arány íny íny íny ipar, intelligencia, szorgalom, igyekezet iparkodó, szorgalmas iparműtan, technológia, szakszókészlet iparosít ír irágya, trágya irányít, igazgat, dirigál, vezet irányít, kalauzol irányjelző, index(szám), mutatóujj, jelzőszám irányjelző, index(szám), mutatóujj, jelzőszám iránytű, tájoló, delejtű irásmód iratmappa, falragasz, plakát iratmásolat, átírás, tisztázat , jelölés iratmásolat, tisztázat , leírás, dolgozat, másolat iratmásolat, tisztázat , leírás, dolgozat, másolat iratrendező, papírdoboz, karton, doboz, skatulya irgalom, irgalmasság, kegyelem, enyheség irigy, féltékeny irigy, féltékeny irigy, féltékeny irigyel irigyel irigyel irigyel irkál, összefirkál irkál, összefirkál

indjan grip këmishë peshore ngurrues i patundshëm pupurriq, (fig.)xhindos rrëngjeth gjkanxehtë acarues i mërzitshëm, provokues nervozisht, me nervozitet posedim pravullim(thithje me hundë) shiringë uri, zi buke mungesë ushqimesh zi buke ligament penjëz intelekt insitut me vend matje, masë mish i dhëmbëve nullë nullëz industri, (fig.)dallavere i shpejtë, punëtor teknologji industrializoj shkruaj çdo gjë që plehëron tokën drejtoj, udhëheq udhëheq gishti tregues lëpisi, indeks busull shkrim pankartë transkriptim kopje kopjje karton, dosje, vizatim shpirtmadhësi, butësi(klimës) smirzi xheloz ziliqar e dua e lakmoj kam zili ndezë, ma do zemra shkarravis shkruaj si këmbët e pulës


író, okozó író, okozó irodalmár irodalmi, szépirodalmi irodalom, szépirodalom iródeák írófüzet, füzet írógépel, gépel, legépel írott, irat, írás írott, kézirat írott, kézirat irtózik, utál, gyűlöl iskolázatlan iskolázott ismer, megismer ismer: nem ~i ismert, jónevű, neves, közkedvelt ismertetés, jelentés, beszámoló ismertetés, jelentés, beszámoló ismétel, átismétel, átvesz ispán, gróf istálló, lóistalló istencsapás, fekély, seb, mizéria, balsors istenít, istenként tisztel istenkáromlás, szentségtörés istennő istenség istentelenség iszákos, alkoholista, részeges, szeszes iszap, lucsok, sár iszap, sár, csatak ítél ítélet, ítélethozatal, szentencia, elítélés ítélet, kritika, lélek cenzúrázó hatása, cenzúra ivadék, lemenő ivari, nemi, szexuális ivó ivó íz, artikuláció, nyakló, tagoltság, ízűlet íz, ujjperec íz, ujjperec izgága izgat, kíváncsivá tesz, ármányoskodik izgat, kíváncsivá tesz, ármányoskodik izgat, kíváncsivá tesz, ármányoskodik izgató, izgalmas, ösztönző izgattoság, kapkodás ízletes, kitűnő, jóízű, zamatos ízletesség, íz ízlik, tetszik izmos izmos izom izomzat, izomrendszer

krijonjës shkaktar, autor letrar letrar letërsi skrib, kalemxhi fletore daktilografoj i shkruar dorëshkrim që është shkruar me dorë kam neveri, e urrej i padisciplinuar i disciplinuar njoh, kuptoj, di nuk e di zamadh paraqitje, raport referat përsërit kont shtallë kuajsh plagë hyjnoj sakrilegj perëndeshë hyjni veprimet alkoholik llucë baltë, fëlliqësirë gjykoj sentencë, vendim censurë, kritikë që zbret, pasardhës seksual që i pëlqen të pijë që pi kyç falangë trupa njeri që kërkon sherr intrigoj shtie kalla shtie keq shtytës hutim i madh i shijëshëm shije pëlqen me muskla me muskla muskël muskulaturë


izzad izzadság, verejték, izzadás jacht jácint jajgatás, siránkozás, kererv, kesergés, siralom jajgatás, siránkozás, kererv, kesergés, siralom jámbor jámbor jámbor jámbor jámbor, csupasz, szimpla, keresetlen, együgyő jámbor, csupasz, szimpla, keresetlen, együgyő jámbor, kegyeletes, szent életű, kegyeles jámborság, kegyelet, vallásosság január január jár vkihez, eljár, látogat, bejár jár vkihez, eljár, látogat, bejár jár vkihez, eljár, látogat, bejár jár, megy jár, megy járás, kerület járás, működés járatlanság, gyakorlatlanság járda járdasziget, várócsarnok, rejtek, menhely jármű, kocsi járókelő, átjáró, átmenő járókelő, átjáró, átmenő járom, iga járulék, adó járvány járvány, ragály járványos, átruházható, öröklékeny jászol, műfogsor játék játék, játékszer játékos, játékos játékpénz, számláló(készülék), zseton játékszer javadalmaz javadalmaz javaslat javaslat, ajánlat, állítás javasol, ajánl, kínál javít, bestoppol, kifoltoz, megstoppol, stoppol javít, megfenyít, kiigazít, kijavít javít, megfenyít, kiigazít, kijavít javít, stoppol javítás javítás, kiigazítás, tatarozás, jóvátétel jávorfa, juharfa jávorszarvas, tempó , lendület, iram, lendület jázmin

dërsij djersë jah (bot.)zymbyl kujë vajtim shpirtëmirë zemërmirë gjakftohët që s'e prish gjakun i patëkeq, e thjeshta i thjeshtë, i padjallëzuar i pëshpirtshëm besimtar, dashuri për rindëri janar janar, kallnuar dendëroj udhët shkoj shpesh udhakoj vajtje vete rrumbullakim, rajon, lagje, r funkcionim mospërvojë trotuar strehim mjet transporti nga kalojnë shumë që punon shumë zgjedhë ndihmë, taksë infektim epidemi i përkalueshëm grazhd, dhëmbë të vënë rrahje mendimesh lodër fëmijësh lojtar pullë (kamarieri) lodër e vogël fëmijësh jap frikë, pajoj, pajis ndihmoj me të holla lëvizje, mocion(në një asambl parashtrim paraqes, jap ndreq, pajtoj pas një zënie korigjoj qortoj(gabimet), dënoj arnoj lecka, (fam.)qërtoj rën ribërje merementim (bot.)panjë vrull, vrundull (bot.)jasemin


jég, jégeső jég, jégeső jég, tükörlap , fagylalt , tükör jég, tükörlap , fagylalt , tükör jegenyefenyő jéghegy jégmadár jégmadár jégréteg, jégmező jégtábla jégtábla jégtörő jegy, cédula, menetjegy jegy, jelzés, szignatúra , nyom, márka, jel, fajta jegy, szelvény jegy, tüzes bélyeg , bibe, sebhely jegy, tüzes bélyeg , bibe, sebhely jegyes, vőlegény jegypénztár, pénztárablak, pénztár jegyzék, árjegyzék jegyzék, szerepkör jegyzetekkel ellát, kommentál jegyzőkönyv jegyzőkönyv, szertartás jelen, forgalomban levő, villamos áram, korszerű jelenleg jelenlét, ottlét jelenség, jelenés, tünemény, látomás; látomány jelenség, jelenés, tünemény, látomás; látomány jelenség, szimptóma , tünet, jel jelenség, tünemény jelenség, tünemény jelent jelent jelent, kézbesít jelent, kézbesít jelent, közhírré tesz jelent, közhírré tesz jelentés jelentkezik jelentős jelentőség jelfogó, jelzőberendezés, váltóúzsás jelkép, szimbólum , ábrászoló, ábrázoló jelképes, szimbolika , szimbolikus jelképpel ábrászolt, szimbolikus , átvitt jelleg, birtok, jószág, sajátság , tulajdonság jelleg, irásjel, jellem, személyiség jellegzetes, képviseleti jellegzetes, képviseleti jellem, kedély, lelkület, vérmérseklet, véralkat jellemes, tiszta kezű, tisztességes jellemes, tiszta kezű, tisztességes jellemez

gjatarushe hollake akull i ngrirë bredh, (fam.)arkivol ajzberg(bllok akulli lundrues (zool.)klenjë bajzë grumbull akujsh gjatë bregut bllok akulli hell(akulli), copë akulli akullthuese pusullë shenjë, gjurmë kupon gjurmë e turpshme vrragë, shenjë i fejuar biletari katalog repertor pajis me shënime(një libër) procesverbal protokol i sotëm në kohën tonë prani të dukurit të çfaqurit simptomë fenomen, (fam.)njeri içuditsh origjinal lëshoj kushtrimin, lajmëroj thërres(policinë) do të thotë ka kuptimin e lajmíroj, paralajmëroj parashikoj, tregoj , kuptim i veqantë(injë fjale dal në gjyq kuptimplot rëndësi ritransmetim emblemë, simbol simbolik i fytyruar pronë, pasuri karakter përfaqësues që përfaqëson temperament i pakoruptuar i paçoditur karakterizoj


jellemez, analizál, taglal jellemez, minősít jellemez, minősít jellemtelen, aljás, tisztességtelen, méltatlan jellemvonás, jelző, tulajdonság jellemző jellemző, tüneti jelmagyarázat, rege, monda, felírás, legenda jelmez, viselet, öltöny, kosztüm, zakóruha jelöl jelöl, feljegyez , lekottáz, jegyez, beír jelöl, szerepel, ábrászol, ábrázol jelöl, szerepel, ábrászol, ábrázol jelölt, folyamodó, jelentkező, pályázó jelölt, kandidátus jelzálog jelzés jelzés jelző, jel jelzőkürt, ormány, kürt jezsuita jobb, különb jobbágy, szolga , pór jobbágy, szolga , pór jobbágyság jobbra jód jogalkotás, törvényhozás, törvényalkotás, törvény jogalkotás, törvényhozás, törvényalkotás, törvény jogérvény, hitelesség, hatály jogképes, szemes, ügyes jogkör, törvénykezés, jogszolgáltatás, hatáskör jogosítvány, igazolvány, felhatalmazás jogosulatlan jogosulatlan, jogellenes, törvényellenes jogosulatlan, jogellenes, törvényellenes jogtalan, túlzó jogügyi, jogi, törvénykezési jogügyi, jogi, törvénykezési jogvita, jogeset, per jogvita, jogeset, per jóhiszemű jóindulatú, önkéntes jól álló jólét, közérzet: jó ~ jós jós, próféta jóság jóság jóság jóság, mivolta, minőség, nemesség, tulajdonság jóságos, mágnes, szerető jóslát, jóslás jósol, jelent

analizoj, shqyrtoj cilësoj kualifikoj i padenjë vetijë, emblemë, cilësor zbulimtar simptomatik legjendë kostum caktoj, emëroj shënoj, ve re fytyroj, dukem jam(në një listë) thithës, aspirant kandidat hipotekë lajmëron, (gram.)dëftorja që tregon sinjal bori, feçkë(elefanti) prej jezuiti, jezuit, hipokr më i mirë i robit robi bujkrobëri djathtas jod legjislacion ligjet vleftëshmëri i aftë, i shkathët juridikcion autorizim i papërstatshëm i paligjshëm ilegal shpërdorues i drejtësisë juridik dava padi që ka besim dashamirë që më ka hije mirëqenie, rehati fallxhi profet baballëk cilësi e njriut përkryerje, shkëlqesi cilësi, fisnikëri magnet parashikim paralejmëroj


jószavák, jóslát jószavák, jövendőmondás, jövendölés, jóslát jótállás, óvadék jótékony, áldásos, jótevő jótékony, áldásos, jótevő jótékony, kegyes, adakozó, irgalmas jótékony, kegyes, adakozó, irgalmas jótékony, üdvös jótékonyság jótett jóváhagy jóváhagy, helyesel jóvátemető jóvátesz, tataroz, javít, pótol, kiengesztel jóvátesz, tataroz, javít, pótol, kiengesztel józan, megfontolt, kiegyensúlyozott jön jön, eljön jövedék jövedelem jövő jövő, jövő, eljövendő, leendő, jövendő jövőbe látó jövőbe látó jövőbelátó, tisztánlátó, rikító, éleslátású jugoszláv július június jut jutalmaz, kitüntet jutalom juttat, adományoz, átenged juttat, kiutal, odaítél, tulajdonít juttat, kiutal, odaítél, tulajdonít kába, balga, ostoba kabát, köntös, gúnya, palást kabóca kabóca kábult kábult kacat, limlom kacat, limlom kacér, kihívó kacér, kokett, hamiskás, takaros kacs kacsó kacsó kacsó káderlap, káderjelentes, aktacsomó, iratcsomó káderlap, káderjelentes, aktacsomó, iratcsomó kagyló kaján kaján kajánság, kópéság, ravaszság, gonoszság, hamisság

orakull profeci dorezani mirëbërës që të bën mirë përdëllenjës përdëllestar shpëtimtar filantropi shërbim që i bën tjetrit e vleftësoj miratoj i ndreqëshëm merementoj ndreq përmirësoj i ekuilibruar e kam burimin vij, i bie në pjesë, formoh administrim pasurie të ardhurat e ardhmja i arthmë mendjeprehët, largpamës tejkqyrës që sheh jugosllav korrik qershor ze(një ofiq) çmohem më shumë shpëblim dhuroj, lëshoj i jap pjesën, caktoj, ngjis ngarkoj(fajin) marrë, budalla mantil, mbulesë cinxër gjinkallë i budallallepsur i shkundur nga trutë vjeturina vjetërsia provokues lozonjare pëdredhë(hardhie) dorë e vogël doçkë, kllapë hallkë, (fig.)prangë dosar shpinzë(karrike), dosje guaskë, gocë deti përqeshës qesëndisës dashakeqësi, prapamendim, dre


kajánság, kópéság, ravaszság, gonoszság, hamisság kakaó kakas kakas kakukk kakukkfű kaland, merész vállalkozás kalandor kalap kalapács kalapfátyol kalapfátyol kalapos kalapos kalauz kalcinálás kalitka, ketrec kalória kámea kaméleon kampós, kacskaringós kamra, éléskamra kan, kanárimadár kan, kanárimadár kanalas orvosság kanapé, háromüléses kanapé, dívány, pamlag kanárimadár, apaállat, kan, hím kanász kanavász, vászon kanca kancsalít kancsó kandalló, kémény, kürtő kandúr kánikula kánikula kankalin, primula kankalin, primula kanna, kancsó, vizeskancsó kanna, kancsó, vizeskancsó kanna, korsó, kancsó kanna, korsó, kancsó kanócs, robbantózsinór kanócs, robbantózsinór kanpulyka, pulykakakas kantáta kantin, büfé, katonaláda, tábori kulacs kántor kánya kanyarít, megvon, rajzol kanyarít, megvon, rajzol kanyaró kanyarodik, pörög, átfordul kanyarog, kígyózik

shpirtligësi kakao gjel këndez qyqe, sahat muri (bot.)trumzë aventurë aventurier kapelë çekan peçe vel kapelapunues kapelashitës tagrambledhës, biletashitës diegie kafaz kalori kame(gur i latuar me ngjyrë) kameleon i shtrembër shpenzim, (fig.)përdorim bic derk ilaç i lëngëshëm divan mashkull, (fig.)burrnor derrar kanavecë pelë jam vangosh kutruve e vogël vere oxhak, vatër dac djegaguri zheg aguliçe poleskë kutruve këratë kotruvë, (pop.)hardall shtambë baluke, kaçirubë fitil, cullufe gjel deti ose misërok kantatë kantinë, mansë psalt qift heq vijat e një vizatimi skice, shkruaj germa fruth rrotullohem gjarpëroj


káosz, rendetlen összevisszaság kap kapa kapacitás, befogadóképesség, űrméret, hordképesség kapaszkodik, mászik kapcabetyár, vagány, csirkefogó, jassz kapcsol, összeköt, összefűz kapcsolat, viszony, vonatkozás, viszonylat kapirgál, csipeget kapirgál, csipeget kapitalista, tőkepénzes, tőkés kapitulál, feladja a várat kapkodó, hirtelen, meredek, rohamos, váratlan kapkodó, hirtelen, meredek, rohamos, váratlan kapkodó, váratlan kapkodó, váratlan kapkodó, váratlan, nyers káplán kápolna, szónoki kápolna, szónoki kápolna, vékony érccsík kápolna, vékony érccsík kapor kapor káposzta káprázat káprázat, látás, nyérc, agyrém, átélés káprázat, látás, nyérc, agyrém, átélés káprázatos, remek, gyönyörű káptalan, fejezet kapu kapzsiság kapzsiság kapzsiság kár, sérelem, vétek karát karattyol, locsog karaván karbantartás, létfenntartás, párbeszéd, gondozás karbon, szén karcsú, sudár, nyúlánk, magas karcsú, sudár, nyúlánk, magas karcsú, sudár, nyúlánk, magas kardal kardot ránt kardot ránt kardot ránt kardot ránt kardvágás karé, rúd, pózna karéj, cikkely, részlet, gerezd, szelet karéj, cikkely, részlet, gerezd, szelet karfa, védőfal, korlát karfiol, kelvirág

kaos marr, pranoj, pres shatë kapacitet, shtrirje kapërcej(murin) rrugaç, horr horri lidh përsëri, bashkoj, lidh rrëfimlidhje gjëmtoj çukit kapitalist dorëzoj armët i rëpjetë rrokullimë i paparaparë i paparashikuar i menjëhershëm ndihmës famullitari gojtarie i gojtarisë kishë e vogël kishëz (bot.)kopër nedër lakër verbim(nga drita e fortë) shikim, vegim të pamit i shkëlqyer, madhështor kapitull, (fet.)kuvend portë e madhe lakmi e madhe makutëri, dëshirë e zjarrtë lakmi e pangijur nuk kam të drejtë, dëmtoj karat xërlis karavan mirëmbajtje, bisedë karbon biskonjë me shtat të bukur shtatderdhur i korit (shpaten nxjerr nga milli shkancoj thikën)zgjesh prerje(në fytyrë) purtekë e gjatë fetë, anë e prerë(e një libri thelë mur i ulët lule lakër


karhatalmi alakulat kárhozat karika karing, hajnal, virradat, derengés karkötő, karperec, karcsat karmazsin karó, cövek, kiállítás, osztag karó, cövek, kiállítás, osztag karom káromkodás, istenkáromlás, kárómlás káromkodik, pasi, fráter kárórépa, mázolmány, répa károsult, árvízkárosult kárörvendő, kaján, rosszmájú kárörvendő, kaján, rosszmájú kárörvendő, kaján, rosszmájú kárpit, szőnyeg kárpit, szőnyeg kárpitos kártol karzat, tribün , lelátó kassza, láda, pénztár kaszrol kaszt katicabogár katlan, kazán, kondér katona katonakabát katonaköpény, köpönyeg katonaszökevény kátrány, szurok kátrány, szurok kátrány, szurok kattogás, ropogás, durrogás kauzális, ok-, okozati, okbeli; oki kavargás, örvény kavargás, örvény kavarog, gomolyog, kering, örvénylik kavarog, kóvályog, kering, örvénylik, pörög kávéskanna kávéskanna kávészem, diószén, kobak, karóbab, paszuly kávézó, kávéház, kávé kávézó, kávéház, kávé kaviár kavics kebel, emlő, csecs, mell, mellkas kecsegtető kecses kecses kecsesség, kedvesség, báj, bűbáj, varázs, bűvölet kecskebák, zergeszakáll, bakkecske, bak kecskebák, zergeszakáll, bakkecske, bak kecskeszakáll

milici dënim skëterre rreth(loj kalamajsh) agim, pallaskë(e një rrotë) belezik e kuçe e mbyllur hu i vogël piketë thua blasfemi blasfemoj, shaj e mallkoj zot repë që ka pësuar një dëm të madh dashakeq i prapë, dinak shpirtlig letra për të mbuluar muret stofë tregtar tapiserie kreh tribunë kasë kusi bishtore kastë (zool.)mollëkuqe kazan i madh ushtar bluzë marinari kapotë dezertor katran pisë serë krismë shkajkor dredhe vorbull vij rreth si shakullinë vërtitem ibrik kafeje zhevze (bot.)bathë kafe kafene hajvar zall, gur(në veshka) gjikrahror, gji(i femrës) plot vesk i nurshëm, plot hir plot nur nur cjap sqap mjekrëzë


kecskeszakáll kedd kedd kedélybeteg kedélytelen, lapos, ízetlen, sületlen, íztelen kedélytelen, lapos, ízetlen, sületlen, íztelen kedélytelen, lapos, ízetlen, sületlen, íztelen kedélytelen, morcos, rosszkedvű kedélytelen, morcos, rosszkedvű kedvel, szeret kedvelt, keresett, kapós kedvenc kedves, drága, édes kedves, előzékeny, szeretetreméltó, megnyerő kedvesség kedvező kefe, seprű kefél, tisztít, lekefél kegy, kedvezés, szalag kegy, malaszt, báj, kedvesség, bűbáj, kecsesség kegy, malaszt, báj, kedvesség, bűbáj, kecsesség kegyeletsértés kegyeletsértés kegyelmez kegyenc, kedvenc kegyenc, kedvenc kegyenc, kedvenc kegyenc, kedvenc kegyeskedik kegyeskedik kegyetlenül kehes kéj, gyönyör kéjenc kéjes kéjesen kéjesen kékít, kéklik kékít, kéklik kellemesen kellemetlen kellemetlen kellemetlenség kelt, felébreszt, ébrezt kelt, felébreszt, ébrezt keményítő keménység, szigorúság, szívósság , szilárdság keménység, szigorúság, szívósság , szilárdság keménység, szigorúság, szívósság , szilárdság kéményseprő kéménytoldat, székesfőváros , főváros, nagybetű kéménytoldat, székesfőváros , főváros, nagybetű kémkedés kémlőnyílás, kémlőlyuk

mjekër e vogël e martë martë nevrastenik i pashijshëm, (fig.)bajat i samtë i zbarët i ngrusët i zymët ma do zemra i stërholluar, jo i rëndomtë i preferuar i shtrenjtë, i dashur i sjellshëm, i mirë sjellje e hieshme, hir, mirës dashamirë, i mbarë fshisë fshij me furçë, pikturoj hatër, nder hir, hijeshi nur, joshë dhunim gjërash të shenjta dhunim gjërash të shtrenjta fal(një të dënuar) benjamin favorit kanakar më i dashur, i përkëledhur bejendis denjoj mizorisht shtyese kënaqësi e madhe epshi njeri i çthurur plot epsh, epshëndjellës me epsh me ëndje të thellë e bëj mavi kaltëroj në mënyrë të këndëshme i papëlqyer jo i këndshëm një gjë e papëlqyer sjell në vete, (fig.)nxis zgjoj, përmend koll fortësi ngurtësi, ashpërsi rreptësi(zemre) pastrues oxhakësh kryeqytet kryeqytet, germë e madhe spiunazh syth i derës, trathtar


ken, megken ken, olajoz, zsíroz kender kender kenés kenés kéneső, higany kenguru kengyel kénkő, kén kénkövés kényelmetlen kenyér kenyérbél kenyerespajtás, puszipajtás, pajtás, cimbora kenyereszak, tarisznya kényes, nehéz, nehéz kényes, nehéz, nehéz kényes, pikáns, bajos, sikamlós kényes, szúrós kényszerít kényszerítő, parancsoló kényszerítő, parancsoló kénytelen, kényszeredett kénytelen, kényszeredett kénytelen, köteles, adós, kötelező kényúr kényúr, despota, népnyúzó kép, ábra, illusztráció kép, ábra, illusztráció képcsarnok képeken gazdag képekkel díszít, kitüntet, illusztrál képes levelezőlap, levelezőlap képesít képesít képeslap képfelbontás, meghatározás, definíció képfelbontás, meghatározás, definíció képlékenység képletben kifejez képletes képtelen, abszurd, lehetetlen, dőre képtelenség, tudatlanság, illetéktelenség képviselő, ábrázoló képviselő, követ képzeleg, mindenfélét összefecseg képzeleg, mindenfélét összefecseg képzeleg, mindenfélét összefecseg képzelt, képzeletbeli, imaginárius képzet, előadás, képviselet képzett, szakképzett, rátermett képzett, szakképzett, rátermett képzettség, nyomozás, didaxis, nevelés, oktatás

lyej(me bojë) lyej me vaj(makinën) kanp kërp lyerje me vaj, (fig.)vojim mirosje merkur, zhivë kangur yzengji squfur që është i natyrës së squfuri jo i rehatshëm bukë tul(buke) (fam.)shok torbë, dollap buke i vështirë i zorshëm e vështirë, (fig.)i rrezikshë me gjemba, (fig.)i vështirë detyroj, mposht(pasionet) prej sundimtari urdhërues, sundimtari i shtrënguar idetyruar i detyruar, i pashmangshëm satrap despot figurë, lavdi ilustrim pinakotekë i ninëzuar ilustroj, sqaroj kartolinë aftësoj i jap aftësinë ligjore revistë e ilustruar definicion përkufizim plasticitet formuloj metaforik absurd moskompetencë pëfaqësues deputet (fig.)flas jerm kllapi, flas nëtym përçart i përfytyruar paraqitje, çfaqje, përfaqësim i cilësuar, me cilësi i kualifikuar arësim, mësim


képző, tővég kér, megkér kerámia, agyagedény kérdés, probléma kéreg kéreg kerek, körpálya, kör, erkély (színházban), kerület kerek, körpálya, kör, erkély (színházban), kerület kerékagy kerékagy kerékgyártó, szekérgyártó , kocsigyártó, bognár kerekít kerekít kerékküllő kerékparoz, pedáloz kerékpározás keréktalp kerengő, kolostor keresetszerű, szakszerű , szakmai, szakképzett keresettség, mesterkéltség keresettség, mesterkéltség kereskedőcég, cég kereszt keresztanya keresztapa keresztény kereszténység kereszteshadjárat keresztez keresztez, összehúz keresztfa keresztfiú keresztfiú keresztfiú keresztség, keresztelés keresztút, válaszút, utcakereszteződés keresztülhúz, áthúz, töröl, sávoz keresztülhúz, áthúz, töröl, sávoz keresztülhúz, áthúz, töröl, sávoz keret, ráma, váz, részkép, képkeret keret, szegély, szegély kérges, bütykös kerít kerítésfal, kurtina, ablakfüggöny, függöny kérlel, könyörög vkinek, rimánkodik vkihez kérlel, könyörög vkinek, rimánkodik vkihez kérlel, rimánkodik vkihez, könyörög vkinek kérő kert kertel, lavíroz kertelés kertelés kertész, műkertész kertészet

prapashtesë lutem qeramikë problem kore lëvore i rrumbullakët rreth, (pop.)grosh bucelë gllavinë qerraxhi rrumbullakoj, zmadhoj shtoj(një pronë) rreze drite, gishtës(i rrotës (fam.)shëtis me biçikletë çiklizëm gavyell galeri manastiri profesional, profesionist fabrikim, rregullim gatitë, punim firmë(tregtare) kryq ndrikullë kumbar i krishterë krishterim kryqëzatë kryqëzoj dy raca kryqëzoj kryq famull fijan kume pagëzim kryqëzim(rrugësh) bëj viaska shuaj(një fjalë) vija(në mermer) kornizë, kuadër zurifa me kallo nxerr nga foleja, (fig.)zbulo perdeperde lus, kërkoj lyp(ndihmë) lutem me ngulmë lypës i bezdishëm kopsht shkon bishtërim luhatje, (fig.)dredhi kopshtar kopshtari


kerti sármány kerül kerül, kikerül kerül, kikerül kerülő út, átkelés, útvonal kerülő út, körzet, járás, egyházkerület, szék kerülő út, körzet, járás, egyházkerület, szék kérvény kés késedelem, késés, lemaradás késedelmes, elkésett késedelmes, elkésett késedelmes, elkésett kései, lassú, késő kesely keselyű, dögkeselyű, ragadozó kesernyés, fanyar, savanyú, mérges, csípős kesernyés, fanyar, savanyú, mérges, csípős keserűség keserves, keservesen, elkeseredett, keserűen keskeny, vékony készínű készítmény, feldolgozás, preparátum, kikészítés készlet, garnitúra, tömítés, bevonat, körítés készséges, áldozatkész, önfeláldozó, odaadó késztet, szorongat, nógat, noszogat, sarkantyúz késztet, szorongat, nógat, noszogat, sarkantyúz kesztyű készülék, szerszám, berendezés, gép, szerkezet készülék, szerszám, berendezés, gép, szerkezet készülék, szerszám, berendezés, gép, szerkezet készültség, csomag, poggyász készültség, tudomány, tudás, tud két, kettő kétbalkezés, ügyetlen, ügyefogyott, bal, mulya kételkedő, szkeptikus kétéltű, szárazföldi és vízi kétely, kétség, skrupulus, lelkiismeretbeli aggály kétértelmű, kétkulacsos, felemás kétértelműség, félreérthetőség, kettős értelem kétértelműség, félreérthetőség, kettős értelem kétfejű kétkulacsos, hamis kétkulacsos, hamis kétoldali kétséges, kétes kétségtelen kétszersült, kétszerszült kétszersült, kétszerszült kéve, gabonakéve kéveköto aratógép kevély, felfuvalkodott , vállveregető, gőgös kevély, gőgös kevély, gőgös

beng(zool.) kushton mënjanoj, shtëmëng shmang, largoj sa mban udha distrikt rajon peticion thikë vonesë ai që vjen vonë i vonuar të prapambeturit i ngadalëshëm (ngjyrë) bryms zhgabë i athët, (fig.)ashpër i thartë hidhrim i njelmë i hollë, me vlerë të paktë dyngjyrësh të gatiturit garniturë besnik e ndjek këmba këmbës nuk e le të marr frymë dorashkë makinë, armë mekanizëm vegël bagazh di, jam i zoti dy i majtë, i ngathët, ana e maj skeptik amfibi nakël, ndërgjegje i dykuptimtë, i paqartë dykuptimsi romuz dykrenore i gënjeshtrërt mashtronjës, i rrem dyanësh, dypalësh problematik i padyshimtë peksimadhe, biskotë, galetë peksimet duaj korrëse-lidhëse hundëmadhë fordull me sedęr


kevély, gőgös keverék, összekever keverés, ötvözet, ötvény keverés, ötvözet, ötvény kevésbé, kevesebb, mínusz kézbesítés, leadás, beszolgáltatás, küldemény kezdemenyézés, akció kezdemenyézés, akció kezdemenyézés, akció kezdemenyéző, alapító kezdés kezdés kezdeti kezdetleges, primitív, ősi, ős-, eredeti kezdőbetű kezel, átlyukaszt kezel, átlyukaszt kezelés, bánás kezelhető kezelhető, hajlékony kezelhető, hajlékony kézelő, cikk, mandzsetta kézelő, cikk, mandzsetta kezes kezes kezes kezeskedik kezeslábas, játszónadrág, munkanadrág kezeslábas, játszónadrág, munkanadrág kézikönyv, segédkönyv, kompendium kézimunka kézizálog, zálogtargy, zálog kézjegy, cikornya kézjegy, cikornya kézjegy, karom, köröm, szöghúzó villásvég kézzelfogható kézszorítás, kengyel, akasztó kiabálás kiabálás kiabálás kiabálás kiábrándít kiábrándít, kijózanít kiábrándít, kijózanít kiad kiadás (könyvé), kiadvány, publikáció, kiadmány kiadatlan kiadatlan kiadós, magvas, súlyos, lényegbevágó; lényeges kiadós, tömör kiadvány, publikáció, kiadmány, leadás, közzététel kiaknázatlan, kihasználatalan kialkuszik kialkuszik

me sqimę përziej, ngatërroj, bashkoj aliazh përzierje metalesh më pak dorëzim fillesë iniciativë nismë udhëzues mësymje, krizë(sëmundje) çapet e para në një punë zanafillës primitiv germë e madhe shpoj biletat e trenit shënoj me vulë përdorim, (fig.)administrim i trajtueshëm i volitshëm, i përshtatshëm që përdoret me lehtësi kapak mënge(e këmishës) manshetë dorëzanë garant qefil hyj dorëzanë grykëse, kominoshe përparëse që bëhet me dorë qëndismë rehen nënshkrim i shkurtuar sigël, zbukurime kthetër, thua(e macës) që mund të preket tokëzë, kapëse britma sokëllima ulërima vigmë zhgënjej shuaj iluzionet ëndrat shpall(një ligj) botim i pabotuar i pashtypur me brumë, me brendi të pasur i plotë(zëri) shpallje, botim i pashfrytëzuar hartoj shumë qartë një qen stipuloj


kiállás kiált, mekegés, nyekeg, szűköl kiáradás kiárusít, leértékel, kifizet kiás, kifürkész kiás, kifürkész kiátkoz, kiközösít, kitaszít kibékíthetetlen, rideg, könyörtelen kibelez, felbont, zsigerel, felbont kibetűzhetetlen, kiismerhetetlen kibetűzhetetlen, kiismerhetetlen kibír, állítgat, állít, támogat kibont, oldoz, felbont, leold kibontakozás kibontakozás kibukkan, kimagaslik, felbukkan kibukkan, kimagaslik, felbukkan kibúvó, hiú mentség kicsapongó kicsavarás kicsavarás kicserélés, cserekereskedelem, árucsere kicsikar, kikényszerít, kivasal kicsikar, kikényszerít, kivasal kicsikar, kikényszerít, kivasal kicsinyell kicsinyes, akadékoskodó, szőrszálhasogató kicsiség, semmiség, lényegtelenség, apróság kicsordul, kicsap, kiárad, túlárad, kiáll, árad kiegészít kiegészít kiegészítő, cinkostárs, segítőtárs, auxiliaire kiegészítő, további kiegyenget, lapít, planíroz, lapít, simít kiegyenlít kiegyenlít kiejtés kielégít kielégíto kiemelkedés kiemelkedő, bástyacsúcs kiépítés, tovaterjedés , terjedés kiépítés, tovaterjedés , terjedés kiértékél, kifoszt, kisemmiz, nyűz, megnyúz kifáraszt kifáraszt kifej, fej kifej, kinyom kifejezéstelen kifejezéstelen kifejezésteljes, kifejező kifejezésteljes, kifejező kifejezett, határozott kifejleszt, kialakít

mbajtje e trupit ulërij, ciat(miu)... vërshim, (fig.)tepri laj një borxh nga varri nxjerr nga toka çkishëroj i pamëshirshëm nxjerr rropullitë i pakuptueshëm i palexueshëm, i paspjegueshë mbaj, (fig.)mbroj zgjidh, (fig.)këpus shtjellim çpalosje, zhvillim dal sipër ujit, dal, dukem çkridhem dredhë, dredhi i çthurur(në sjellje) përdredhje të përdredhurit tram arrij të marr me forcë me kërcënim me përdhunë nuk përfill, hedh poshtë ngallitës kotësi, gjëpora vërshoj mbushplotësoj plotësoj(një shumë), mbush ndihmës, folje ndihmëse plotësonjës dystoj balancoj në peshë kundërpeshoj dhënie(e një vendimi), shqipt përmbush(një nevojë) i kënaqëshëm vend i lartë i kërcyer shtrirje zgjatje, rritje rjep(lëkurën) kapis rraskapis mjel shpreh, tregoj i shplarë pa shprehje shprehjeplotë shprehës shprehur qartë shtëllis, zhvilloj


kifest kifeszít kifinomít, lecsiszol, simára csiszol , simít kifinomít, lecsiszol, simára csiszol , simít kifizetés kifog kifog kifogástalan, feddhetetlen, tökéletes kifogástalan, feddhetetlen, tökéletes kifogyhatatlan kifogyhatatlan kiföldel, kihantol, napfényre hoz , kiás kifundál, kieszel, felfedez, kitalál, kohol kifundál, sző kifúr, összecsavarodik kifutó kifutó kifüggesztés, falragaszon való közzététel kifürkészhetetlen kifürkészhetetlen kifürkészhetetlen kifüstöl kifüstöl kifűz, oldoz kigombol kigozölgés kigozölgés kigömbölyödik, megdagad, puffad kígyó kígyó kigyomlál, gyomlál kihagy, kifeled, mellőz kihajt, kitoloncol, kitilt, kikerget, toloncol kihány, visszaad, okád, jövedelmez kihány, visszaad, okád, jövedelmez kihatás, hatás, befolyás kihegyez, köszörül kiherél, kasztrál kihívás, érdeklődéskeltés kihozatal, kivitel kiirt, irt kiirt, kimetz kijelentés kijelöl, kipécéz, végighúzódik, kitűz kijózanít kijózanodás kikapar kikapcsol, szétnyít , kigombol, lecsatol kikapcsoló, kapcsológomb, árammegszakító, kapcsoló kikeményít, keményít kikeszdés, szakasz , bekezdés ki-ki ki-ki kikötés, záradék, pont, cikkely

(teatër)makijoj tendos kultivoj(mendjen) lëmoj, (fig.)zbus derdhje(të hollash në arkë) zgjidh kalin(nga karroca) çmbrej i pamëkatë i patëmetë i pashteruar i pashtershëm nxjerr nga varri shpik (fig.)kurdis shpoj me turjelë prapsje zbythje afishim i humnerëshëm pa fund shumë i thellë e bëj me tym tymos zgjidh(lidhsen) çkopsit erë e keqe ngordhësie kërme fryj, fryhet(fytyra) gjarpër gjarpërgjarpër harr le pa e bërë dëboj, nxjerr jashtë dorëzoj(në vend) kthej, shpie ndikim mpreh, nxis tredh kaadillëk eksportim përfaroj shkul, çrrënjos deklaratë ngul hunj bëj esëll, (fig.)prish vegimi zhgënjim, deluzion nxjerr nga varri zbërthej ndërprerës, çelës elektriku kollaris kryeradhë përkatësisht respektivisht klauzolë


kikötőpart, rakpart kilométer kilop, meglop kimagyarazás, tisztázás , megokolás kíméletlen, türelmetlen kimélyít kimenetel, szétbomlás , megoldás kimenetel, szétbomlás , megoldás kimért kimondhatatlan, leírhatatlan kimondhatatlan, leírhatatlan kimunkál, feldolgoz kiművel kín, gyötrődés, szorongás, nagy fájdalom, agónia kinagyol, nagyol , papírra vet, lenagyol kincstár kincstár kincstár kinevez, elnevez kinevez, elnevez kinevez, elnevez kinin kinyilványítás, rendezvény, tüntetés, jelentkezés kinyilványítás, rendezvény, tüntetés, jelentkezés kinyilványítás, rendezvény, tüntetés, jelentkezés kiollózás, plágium kiollózás, plágium kiolthatatlan, olthatatalan kipereg kipiszkál, kihalász kipreparál kipreparál kipuhatol, jelöl, kiszemel kipukkan, kilobban, harsan, lepattan, kitör, átüt kipukkan, kilobban, harsan, lepattan, kitör, átüt kirajzik kirakodóhely, kikötőhíd, rakpart, lerakodóhely királykisasszony királynő kirándulés kirándulés kirendeltség kirívó kis patkány kis szobor kisebbség kísért kísért kísért, próbál kishitű kishitű kishitű kishitű kisiklik

skele, platformë stacioni kilometër vjedh(me hile) përligjërim zemërngushtë thelloj mbarim(i një ngjarjeje) zgjidhje, fund sentencioz, moralizonjës i patreguar që nuk mund të thuhet përpiloj qytetëroj tugë skicoj zyra e finances thesar visar i ve emrin pagëzoj, ze në gojë them një emër kininë demostrim manifestim çfaqje kopjim plagjiaturë i pashuar, (fig.)i papërmbajt marrje gjaku peshkoj përsëri jap shtetësinë naturalizoj ve shenja, zbuloj bëhem copë e copë thyhem luzmon skele, platformë(në stacion) princeshë mbretëreshë ekskurzion udhëtim(në mal) agjenci (fig.)që të revolton këlysh miu statujë e vogël mituri, pakicë i qepem keq dikujt ja ha shpirtin, (fig.) mërzis provoj, tundoj disfatist humbjendjellës shumë i ndrojtur zemërlepur dal nga shinat, (fig.)praksoh


kisliba kismacska, kölyök kismalac, malac kispolgár kisugárzó kiszállás, befutás, szín kiszélesít kiszerel kiszerel kiszipolyoz, fejt , kiaknáz, hasznosít, szipolyoz kiszór, szétszór, elhint, széthurcol, szór kiszór, szétszór, elhint, széthurcol, szór kitalál kitámaszt, támogat, aládúcol, megtámaszt kitámaszt, támogat, aládúcol, megtámaszt kitanít, betanít kitapint, tapint, tapogat kitapogat, kifürkész, kutat, kikutat kitapogat, kifürkész, kutat, kikutat kiteker kitelel, telel , áttelel kitereget, körülhord(oz), mutat, mutogat kitesz vmire, kiakaszt, mutogat kitesz vmire, kiakaszt, mutogat kitesz, megalakít, alkot kitesz, megalakít, alkot kitisztít, tisztít, kipiszkál, kikotor kitol, kivon, kiküszöböl, kiürít, kihurcolodik kitold kitold kitör kitörés kitörés kitörés kitöröl, áthúz, keresztülhúz kitöröl, töröl, itatgat kitörölhetetlen, elmúlhatatlan kitörölhetetlen, elmúlhatatlan kitúr vkit [+ből], megfoszt, kisemmiz kitűnik [+ben], remekel vmiben kitűnik [+ben], remekel vmiben kitűnő kitűz, hangsúlyoz kiút, kimenetel kiutal, utalványoz, kioszt kiutal, utalványoz, kioszt kiutalójegy kiürítés, kiválasztás kiütés, halfogás, szippantás (pipáé), szívás kivág kivág kiválás kiválás kiválás

bibë kotele derrkuc mikroborgjez radiator ngjyrë, (fig.)dozë e lehtë zgjeroj(një vrimë) kondicinoj kushtëzoj çfrytëzoj hallakas hedh aty këtu shpërndaj parathem, gjej kambatis mbaj me pajandra, (fig.)pësht stërvis çik me dorë hetoj në një vend të thellë sondoj çpërdredh dimëroj tregoj(pasaportën) afishoj afishoj, tregoj sheshit organizoj, jap përbëj, formoj heq plehërat zbraz bëhem më i gjatë zgjas, zgjatem thyej(derën) eksplozim plasje shpërthim(vullkani) prish atë që është shkruar ter i pashlyeshëm i pazhdukshëm e nxjerr me gisht në gojë dal fitimtar, mposht triumfoj i shkëlqyer, shkëlqim ve një shenjë rrugëdalje akordoj(të holla kredi) mirë, i mbarë të nxjerët jashtë kapje rruaj, rrafshoj me tokën pres në formęgjysmëhëne ndryshim mendimesh përçarje rrëmbim, precipitim


kiválás kiválaszt, kiizzad kiválasztás, nemesítés, szétválasztás, szemelvény kiválasztás, nemesítés, szétválasztás, szemelvény kiválasztás, váladék kiváló, feltűnő kiváló, jeles kiváló, kiszolgált kiválogat, válogatott, válogat, szelektál kivált, kivesz, visszavált kiváltság kiváltságos kiváltságos kíván kíváncsi, néző kivándorlás kivándorlás kivándorlás kivándorló kivasal, levasal, vasal, átolvas, átvesz, köszörül kivégzés, kínhalál, gyötrelem, tortúra kiver kiver kiver, kalapál, tagol kivétel kivétel kivetít kivéve, kívül: vkin ~ kivihető kivilágítás, sugallat kivirágzik, kifakad, fakad kivirágzik, kifakad, fakad kivirágzik, kifakad, fakad kivisz kivitel, megvalósulás, létesítmény, rendezés kivitelezés, kidolgozott, kész kivonás kivonat, összefoglalás, áttekintés kivont, kijegyzés, kivonat kizárólag kizárólagos, szűkkörű kizökken, elfordul, elferdít, letér, elfordít kizökken, elfordul, elferdít, letér, elfordít kizöldül; kizöldell, zöldell klarinét klarinét klerikális klikk klíma, éghajlat, égtáj, légkör, églaj klisé, tömb, terméskő klisé, tömb, terméskő klór kloroform kóborol

shpejtësi e madhe prodhon(lëng) selekcionim seleksion sekrecion i dalluar i lartë, i shquar i merituar selekcionoj tërheq përsëri, nxjerr prerogativë i favorizuar i privilegjuar dëshiroj, uroj kureshtar, i çuditshëm emigracion mërgim shtekti, njerëzit e mërguar emigrant kaloj përsëri mundim, dhëmbje e madhe e bëj bullunga-bullunga ndërroj shtëpi rrokje nga goja shkelje(e ligjit) prerje(e një nervi) çfaq me përjashtim të i praktikueshëm ndriçim del prej vesë(për zogj) hap(lulja) lulëzoj eksportoj realizim i kryer, i përsosur vjedhje, zbritje përmbledhje ekstrakt vetëm e vetëm përjashtues ndërroj drejtim shmangem e bëj të gjelbër, gjelbëroj gërnetë klarinet i klerit tarf klimë bllok bllok, grumbull klor kloroform sillem andej këtej


kóc koca koca koccint, poharaz koccint, poharaz kocka kocka, négyszög, kőlap, csempe, káró kocka, négyszög, kőlap, csempe, káró kockás kócos, torzonborz kocsi, autó kocsirúd, rúd, tragacs, saroglya kocsirúd, szekérrúd , rúd, igavonó kocsis kocsmáros, csapláros kocsmáros, csapláros kodifikál koholmány kolbász kolduló kolera kólika, görcs kólika, görcs kolosszális, mászás kolosszális, óriási kolosszális, óriási, hatalmas koma komázás kombinát komédiás komédiás komédiás komédiás, színész komfort, kényelem komló komló komló kommunista kommunizmus komoly komoly komoly, reális, hő, feszült, előszél, nyomatékos komoly, súlyos komolyan komor, gyászos komor, gyászos komor, gyászos komor, mogorva, kedélytelen, rosszkedvű komor, sötét, morogva, sötét komornyik, lakáj komornyik, lakáj komplexus, összetett, komplexum, komplex komplexus, összetett, komplexum, komplex kompromisszum, ügylet, kiegyezés, paktálás

palëz(fijesh) bicë dosë përpjek tringëllij gotat para se të p gishtëz pllakë(dyshemeje), xham qelq(dritareje), kuti kuti-kuti i dëndur automobil vig, timon(karrocë) timon(i karroces) karroci hanxheshë hanxhi kodifikoj sajim sallam kërkues lëmoshash kolerë dhëmbje shtërzim barku shumë i madhë, i llahtarëshëm piramidal monumental kumbarë vëllazërim kombinat bufoni karagjozi prej palaçoje aktor, komadian rehati (bot.)kulpër kulth luvër komunist komunizëm i ndeshëm i shtruar serioz hierëndë me gjithë mend e ngrysur e vrerët fytyrë e zymtë vramuz i errët(për ngjyrat), i zymtë lake sherbëtor, (fig.)shërbëtor i kolavitur i ngatërruar ndërti


kompromisszumra lép, alkudozik, alkuszik kompromisszumra lép, alkudozik, alkuszik kompromisszumra lép, alkudozik, alkuszik kompromisszumra lép, alkudozik, alkuszik konc koncert, hangverseny koncert, hangverseny kondér, üst, bogrács kondicionál kondicionál konferencia, tanácskozás, értekezlet konföderáció, államszövetség konjunktivus konjunktúra konkrét konkurrencia konok, makacs, akaratos, nyakas konsztipáció, székrekedés , szorulás kontinens, szárazföld, világrész kontraszt, ellentét konvertál, megtér, alakít konvex, domború konvex, domború konvoj, szekéroszlop , vonatoszlop, oszlop konvoj, szekéroszlop , vonatoszlop, oszlop konyak, borpárlat konyha konyhai konyhai konyhaszekrény, szekrény konzekvencia, okozat konzonáns konzul kopaszodás kopaszodás kopaszt, kizsákmányol, harácsol, kiuzsoráz koplalás kopog, koppan, beleüt, üt, dönget, ráver koporsó koporsólepel, kályha, szemfödél koporsólepel, kályha, szemfödél kopott, lőre, ütött-kopott koptat, reszel kor kor kór, betegség, megbetegedés korai, koraérett, korán kifejlett, túl korai korai, koraérett, korán kifejlett, túl korai korai, koraérett, túl korai korall korán korán korán kelő, reggeli, hajnali koravén

bie në ujdi godi merrem vesh me dikë ndreqem rropullitë koncert koncertkoncert kazan kondicinoj kushtëzoj konferencë konfederatë (gram.)mënyra lidhore grumbullim rrethanash, rast konkret konkurencë kokëshkëmb kapsllëk kontinent kontrast shëndroj... konveks kurrizor karvan vargan, varrim, tren konjak kuzhinë me të gatuarit që ka të bëjë me kuzhinën dollap pasoj bashkëtingëllore konsull shogë tollë marr shpërblesë agjërim godit, qëlloj tabut sobë stufë petk shumë i vjetërsuar limoj, (fig.)kreh moshë moshë, pleqëri sëmundje i parakohëhëm që bëhet para kohe aguridh merxhan herët herët, shpejt mëngjesor që duket i plakur


korcs, fattyú, kakukkfióka korcs, fattyú, kakukkfióka korcsolya korcsolyapálya, jégpálya korcsolyázás korcsolyázik, megcsúszik, szánkázik korcsolyázik, megcsúszik, szánkázik korelnök, rangidős, dékán korgó korhadt, pudvás korhadt, rothadt, pudvás, redves, áporodott kórház kórház kórház, menház korhely korhely korlátoz, határol, elhatárol korlátozás, nyüg kormány(kerék), ruhafodor, női ruhafodor, kormány kormány(kerék), ruhafodor, női ruhafodor, kormány kormány, hajókormány , kormánylapát kormánypálca, jogar kormányzó kormányzó kormos kórokozó kórokozó koronás korong alakú, kerek, kör alakú, körjegyzék korong, diszkosz, hanglemez, tárcsa, lemez kóros, törékeny, kórokozó korosztály korpa (fejbőrön), hártya korpuszkula, szemese, testecske korrekt, illő, kifogástalan, szabatos, rendes korrekt, illő, kifogástalan, szabatos, rendes korszak, kor, körmondat, szak, fázis, periódus korszerűtlen, anakronisztikus kórtan kortyol, szürcsöl kortyol, szürcsöl kórus, kar, énekkar, refrén: karban énekelt ~ korvát korzikai kos kosár kosár kosárfonás, vesszőfonás kóstol, megkóstol, uzsonnál; uzsonnázik, uzsonna kóstol, megkóstol, uzsonnál; uzsonnázik, uzsonna kóstol, szürcsöl, megízel kóstol, szürcsöl, megízel kóstoló, ínyenc, ínyesmester kosz, szenny, piszkosság, redvesség

dobiç kopil patina vendi ku patinojmë patinazh patinoj shkas me patina dekan që lëvrin i krimbur, (fig.)i rraskapitu i kalbur spital infermieri azil njeri i dhënë pas qejfeve qejfli caktoj kufitë (fig.)pengesë fluturues që fluturon timon lundre skeptër qzveritargovernator regjent që ka ngjyrën e blozës patogjen që shkakton sëmundje i kurorëzuar në formë rrethi, rrotullues disk, pllakë(gramofoni) sëmundjeje gradim film, cipëzë, zbokth(fotograf ruazë korekt pa gabim afat, periodë, periudhë anakronik patologji gjerb surboj kor kroat korsikan dash kanister kaçile shportari më pëlqen shijoj, më shijon ngjëroj ngoloj bonjar lerë


kosz, szenny, piszkosság, redvesség kosz, szenny, piszkosság, redvesség koszorú, korona koszos kosztos, lakó, kartonozó, bennlakó, növendék kotta, hangjegy, partitúra kotyvaszt, kotyvast kotyvaszt, kotyvast kovakő kovászos kozmetika, arcápoló szer, szépítőszer, szépítő kozmopolita, világpolgari kő, kavics kő, kavics köd köd ködfejlesztő ködös ködös ködös, felhős , borús kőfal, fal köhécsel köhintés, köhögés köhög köhög kökény kökény, szem bogara kőkori kőlap, kockakő kölcsön, kész kölcsönös kölcsönös, reciprok kölcsönösség kölcsönösség kölcsönt nyújt, kölcsönöz kölcsönt nyújt, kölcsönöz köldök költ költ költemény, költészet költemény, sor, felé, kötött beszéd, körül költés, megnevel, nevel költés, nevel, felhúz, tenyészt, állít, gondoz költő költőgép költőgép költői költözés költözik vhová, kivándorol költség költséges költséges, visszterhes költségvetés költségvetési

zdralë, horllëk, zgjyrë zhul kurorë kromash konviktor (muz.)partiturë (pop.)zdërhallem shabakohem, fitoj me hile kuarc i ngritur kozmetik kozmopolit gur i vogël guriçkë mjegull mjegull e dendur që prodhon tym me mjegull që bën tym, (fig.)që të trull i mjegulluar, (fig.)i zymtë mur i madh kollitem nga pak kollë kollem kollitem kumbull e egër bebe e syrit neolitik plloçë huadhënie i dyanëshëm i anasjelltë anasjelltësi, solidaritet ndihmë reciproke huaj jap hua kërthizë nxjerr nga xhepi(të holla) shpenzoj poezi varg(poezie) edukoj, (fig.)stërvis çoj përpjetë, rris poet kloçkë squkë, inkubator poetik shtegtim shkoj në mërgim çmim, shpenzim, kosto që kërkon shumë shpenzime me shpenzime buxhet buxhetor


kölyök, csöppség kőműves, suszter kőműves, suszter kőműveskanál, vakolókanál, malteroskanál köntörfalaz, csűr-csavar, halogat köntörfalaz, csűr-csavar, halogat könnyed könnyed könnyed könnyed könnyed könnyed könnyed könnyedség könnyedség, jómód könnyelmű, gondatlan könnyen könnyen könnyes, síró könnyes, síró könnyes, síró könnyfakasztó könnyít, megkönnyít könnyítés könnyű, felületes, nehéz: nem ~, könnyed, kisfokú könyök, térdhajlás; térdhajlat könyörgés könyörgés könyörtelen, kérlelhetetlen könyörtelen, kíméletlen, kímétetlen, irgalmatlan könyörület, jótékonyság, emberszeretet könyörületes, irgalmas könyörületes, irgalmas könyörületes, pocsék, szánalmas könyörületesség, segítőkészség , emberszeretet könyv könyv éle, margó, part, falszegély, feltöltés könyvbarát, könyvgyűjtő, bibliofil könyvbarát, könyvgyűjtő, bibliofil könyvelő, revizor könyvelői munka, lebonyolítás, felszámolás könyvelőség, számvitel, könyvelés, számvevőség könyvesbolt, könyvkereskedelem könyvespolc könyvkereskedő könyvkötő könyvnyomtatás könyvpiac, antikvárium, antikvárius könyvpiac, antikvárium, antikvárius könyvtár könyvterjesztő vállalat köpcös, kövér kőpor kőpor

kalama murator usta mistri bishtëroj dredhoj ecje) i çpenguar serbes(qëndrim (ecje)e shpënguar e lirë e shkathët e zhdërvjelltë lehtësi mirëqeni që nuk e ha meraku leht jo vështirë i pikëlluar i përlotur mbytur në lot që shkakton lot shkarkoj savurrën zbutje, ëmbëlsim lehtëi lehtë, i shkrifët leqet e këmbëve thirrje, lutje, (fet, )mbrojt ligjëratë i paepur i pamëshirshëm altruizëm i dhëmshëm shpirtdhëmbysët i mëshirëshëm përdëllim libër i vjetër pa vlerë, libë breg(lumi) bibliofil njeri që i do librat llogaritar likuidim kontabilitet librari rreze(dielli) librar lidhës(librash) tipografi bukinist shitës librash të vjetra bibliotekë mesagjeri trashalluq gur rëre rërë e imët


köpönyeg köpönyegforgató, szélkakas köpönyegforgató, szélkakas köpülő alakú nagy tejeskanna, vajköpülő körcikk, munkakör, zóna, szakasz, hálózat, övezet körforgás körforgás, forradalom, keringés körfűrész, szalmakalap körhagyó kőris körmérközés, torna, mérkőzés, viadal, viaskodás környék környék környék környék környék, régió, vidék, táj, terület, tartomány köröm körömcipő, félcipő körtánc körte alakú körtefa körút, turné, vándorút körülbelül, megközelítőleg körülcsavar, befon körülfog körülfog körülhord(oz) körülír körülírás körülötte, körös-körül körülötte, körös-körül körülrajong, imád körülzár, körbe fog, pakol, göngyölít, bepakol körülzár, lefékez, szerel, leállít, zárol körvonal, széle vminek, körméret körvonalaiban megrajzol, szelvényez körvonalaiban megrajzol, szelvényez kőszén kőszirt kőszirt köszön, állásából elbocsát köszönés, köszöntés köszönés, köszöntés köszönés, szia, köszöntés, üdv köszönés, szia, köszöntés, üdv köszönet köszönetnyilvánítás, felderítés , hála, felismerés köszönöm köszönöm köszönt köteg, nyaláb kötél, ideg, húr, telefonzsinór, zsineg kötél, ideg, húr, telefonzsinór, zsineg kötéldob, vasháromláb, tengeri rák, kötéloszlop

pardesy flamur ere zhiruet dybek sektor vërtitje revolusion vozitës, kapelë kashte centrifugë (bot.)frashër ndeshje kalorësish afërsitë rrethinat afërsia rrethina vise, krahinë thua skarpinë inspektim, këngë që ka formën e dardhës dardhë(druri) turne ndonjë mbuloj duke përdredhur mbaj shtrënguar përfshij, shtrëngoj nxjerr shëtitje perifrazoj perifrazë përqark reth adhuroj, më pëlqen shumë mbuloj blokoj periferi anash paraqes në profil antracit i rrëpinët thikë(vend) falënderoj ngjatjetim, të fala përshëndetje ngjatjetim, të fala shpëtim, përshëndetje falëndërim miradije, pohim, njohje falemnderit falemnderit, mëshirë përuroj, marr me të mirë vandak litar tërkuzë, tel violine gaforre


kötélék, kötél, hajcsat , ízűlet kötélék, sebkötő, abroncs, kötés, bekötés, kötszer kötelességszerű, elmaradhatatlan, kötelező kötelességszerű, elmaradhatatlan, kötelező kötelességtudás, szorgalom kötelezettség, kötelesség, feladat kötelezettség, kötelesség, feladat kötelező: nem ~ kötelező: nem ~ kötelezvény, kényszerűség, kötvény, kötelem kötélnel áll, halad, lép, beugrik, működik, jár kötény, forgalmi előtér reptéren kötény, forgalmi előtér reptéren kötés, karikagyűrű, szövetkezés , szövetség kötés, karikagyűrű, szövetkezés , szövetség kötés, karikagyűrű, szövetkezés , szövetség kötés, trikó kötőanyag kötőfék, tarja, vezetékszár, bélszín kötőszó kötöz kötszer kötszer kötszer kötvény, jóságos, jó követ követ, nuncius követel követel, kér, kíván, folyamodik, leír követelés követelés követelés, kereslet, kérelem, beszámolás követkézesképpen következetlen következetlen, szeles következetlen, szeles következik, háramlik következő [+re] következő, alábbi következő, rákövetkező, további következő, rákövetkező, további következő, rákövetkező, további következő, rákövetkező, további következően, így, ekként, tehát, úgy, ekképp következtet következtet következtet következtet következtet következtetés, vége, nyélbeütés, kötés követő követő követő, hűséges, hű, ragaszkodó követség

lavar(qeni) lidhje(e plagës), fashë detyrues i detyrueshëm durim në punë borxh, detyrë i kam hua fakultatif i padetyruar zotim eci, (fig.)punon futë përparse aleancë besëlidhje, martesë krushqi triko i fushkët, (fig.)i urtë litar(për dhi) lidhje, (gram.)lidhëzë lidh(një plagë), kashais(kali aparat stoli plot shkëlqim, sistem vegël, veshje mirë, i mbarë i dërguar i papës ambasador i papës kërkoj, them kërkoj në gjyq(zbatimin) i duhur rivendikim lutje, pyetje prandaj i palogjikshëm i pamenduar i papeshuar rezulton i pastajmë këtu poshtë ndjekësit përcjella që vjen pas shpura kështu nga një parim nxjerr një pasojë nga një fak e ze se pandeh pres shumë konkluzion partizan i një doktrine pasonjës besnik, i përpiktë legatë


kövez, kicsempéz kövez, kikövez kövezet, kőburkolat kövezet, kőburkolat, kő, útkövezet köz, kötés, betét köz, szoros, vonulás, átkelés, átvonulás, átutazás közbeékel közbejön közbejön közbelép, közbenjár közbenjáró, védőügyvéd, ügyvéd közel levő, szomszéd, közeli, közel eső közelebb hoz, egybevet, párhuzamba állít közelebb hoz, egybevet, párhuzamba állít közeledés, közelítés, megközelítés közeledik közeledik közeli, közvetlen, bekövetkezendő közeli, közvetlen, bekövetkezendő közelítés közép, szív közép, szív közepesen közérhető közfeltűnés, szenzáció közfogyasztás közfogyasztás közhír közhír közhír közhivatal közjegyző közkatona, csatár közkedvelt, ismert, nagyhírű közlekedés, kereskedés, forgalom közlekedés, közlés, teletonbeszélgetés, referátum közlekedés, közlés, teletonbeszélgetés, referátum közlekedik közlékeny közlékeny közlékeny közlemény közlöny köznapi, közönséges, rendes közöl közömbös, ájult, szenvtelen, elfásult, közönyös közömbös, ájult, szenvtelen, elfásult, közönyös közömbösség, pártatlanság, semlegesség közömbösség, pártatlanság, semlegesség közönség, hallgatóság közönség, hallgatóság közönség, hallgatóság közönség, meghallgatás, törvényszéki tárgyalás közönség, meghallgatás, törvényszéki tárgyalás

shtroj me pllaka shtroj me kalldërm shtruarje e rrugës me kalldër kalldërm i bashkuar kalim, udhë ndërshtie, (fig.)ve(veton) ja behi vij papritmas ndërhyj(për të mirën e dikujt avokat fqinjë afrojafroj përsëri, afroj pajtoj(dy veta) afrim, (fig.)pajtim, krahasim avis, afohem avitem që të ndodhë për së shpejti shumë i afërt përafrim trimëri, kupë(letra) zemër, guxim mesatarisht i arrijtshëm ndijim harxhim konsum, të kryerit emri i dikujt fama nami magjistraturë noter (fam.)ushtar me nam trafik komunikacion, njoftim kumtim, lajm ngre tryezën(sofrën) i afruar i shoqëruar zemërçelun komunikatë zyrtar i rëndomtë kumtoj, transmetoj(një lëvizj apatik i mef aasnjanësi neutralitet dëgjuesit pjesëmarrësit të pranishmit audiencë pritje, seancë gjuqi


közönséges tőkehal, kábeljau közönséges, alacsony, megmunkálatlan, mosatlan közönségesen közösség, közbirtokosság közösség, közbirtokosság között, közé közpenzék elszikkasztása, sikkasztás központi központosít, hajózhatóvá tesz , levezet központosít, összpontosít központosítás, centralizáció közread; közrebocsát közread; közrebocsát, leközöl, közöl közread; közrebocsát, leközöl, közöl közrefog közrefog, berámaz közrefog, berámaz közreműkődés, részesség, részvétel, részesedés köztársaság köztársasági köztudomású, tudvalevő, köztudómású, közismert köztulajdonba vétel, államosít, nacionalizál közvetett közvetít, szétoszt , terjeszt , szétküld , sugároz közvetít, szétoszt , terjeszt , szétküld , sugároz közvetítés, leadás, rádióleadás közvetlen, azonnali, haladéktalan közvetlen, azonnali, haladéktalan közvetlen, nyíltszívű, közvetlen, őszinte közvetlen, nyíltszívű, közvetlen, őszinte közvetlen, nyíltszívű, közvetlen, őszinte közvetlenül közvetlenül közvitéz, katonai közzététel, bevétel, leadás községi, törvényhatósági, városi krajcároskodik krákog, károg krém, színe-java vminek, legjava vminek, kenőcs krematórium kréta kréta kretén kretén kristálylap, lap, oldallap kristályosodás kritérium, ismérv kritizál, glosszákat fűz, kommentál krízis, rossz közérzet, rosszullét krízis, válság, roham krokett krónika, járat, levelezés, levélposta krónika, űrlap, közlöny, lap krónikás, rovatvezető

mërluc shumë i rëndomtë në përgjithësi bashkësi komunitet në mes ryshfet qendror, kryesor, central kanalizoj centralizoj centralizim botoj kasnis shpall, përhap flak, jap në kornizë ve në suazë pjesëmarrje republikë republikan që e dinë të gjithë shtetëzoj i tërthortë (fiz.)shpërndaj përhap(dritën), jap me radio radiopërhapje i afërtë, i menjëhershëm i pandërmjerë frang(monedhë) shpirtdlirë zemërçelur drejt për drejt drjet ushtarak, luftarak botim(në nj gazetë) bashkiak jam koprac krrok(korbi) ajkë krematorium shkumës tebeshir gdhë idiot faqe(prizmi) kristalizim kriter interpretoj si të fikët krizë qofte korier, korespondencë buletin kronist


krumpli (óra), hagyma, hagymakupola kudarc kudarc kukac kukorica, sószemcse, gabonaszem, tengeri kukta kukucskál, kacsint, kacsingat, les kulcs kulcskarika kulikabát, gúnya, kabát, ködmön kullancs kullancs kullancs kultiválás, szárnyépület , földművelés, tartozék kultúra, művelődés, civilizáció, kiművelődés kulturális, közművelődési kultusz, felekezet , vallásos tisztelet kuncogás, kotkodácsol, kotyog, viháncol kupec, lócsiszár, lókupec kupec, lócsiszár, lókupec kuriózum, érdekesség, érdeklődés, kíváncsiság kurtakocsma, kifőzés, kocsma: rossz ~, kiskocsma kuruckodás kuruszol kút kút, szökőkút kút, szökőkút kút, szökőkút kutat kutat, átkutat kutatás, nyomozás kutató kutató kutató kútkoszorú; kútmellvéd, káva kutyaszorítóba fog, beszorít, sutba dob kuvik kuvikol küldönc, paripa, lapkihordó küldött, követ küldöttség, követség küllő, kerékküllő, sugár, sor, osztály, rádiusz külön külön, különböző, tisztán érthető különálló, önelvű, önkormányzati, önrendelkezésű különben nem különben nem különbözet különböző, felemás, ellentétes különböző, felemás, ellentétes különböző, felemás, ellentétes különbség különc, fonák különnemű, különböző

qepë dështim i plotë fiasko krimb i vogël misër ndihmës i ri kuzhinieri ja ve synë, lakmoj çelës tastierë(e pianos) xhaketë, (pop.)dështim cimbur këpushë rriqër aneks qytetërim kultural kult kuaçit(pula) dallaverxhi xhambaz, (fig.)i shkathët kureshti... tavernë ku hahet lirë krenari, vendosmëri dend me ilaçe pus fontanë krua çezmë bastis kërkoj, (usht.)vëzhgoj bastisje hulumtues humumtues vëzhgues qerm(i pusit) e mbërthej në vend (një njeri (zool.)hut ulërin(zogu i natës) gjok(kalë i bukur beteje) i deleguar dërgatë rreze(dielli) posaçërisht i shkoqur autonom në mos po përndryshe, veçse ndryshim, (arit.)mbetje pa harmoni pa lidhje(mendimesh) pa vazhdimësi pangjashmi ekstravagant heterogjen


különválás különválaszt, leválaszt különválaszt, szétválaszt különválaszt, szétválaszt különválaszt, szétválaszt külső megjelenés, járás, megvilágítás, lefolyás külső, kinnlakó külső, testalkat , fizika, anyagi, test , testi külszín, látszat külszolgálat kürt, trombitás, kürtös, trombita kürtöl, harsog, trombitál küszködik, tusakodik, viaszkodik, küzd, bírkozik küszöb küzdelem, bírkozás, harc, tusakodás, viaskodás küzdőtér kvártély, szállás kvint, ötöd kvóta, kontingens lábazat, alapzat, talapzat, magaslat, pulc lábazat, alapzat, talapzat, magaslat, pulc labda, göngyöleg labdát rúg vhová labirintus, szövevény labirintus, szövevény laboratórium lábzsámoly, pohárszék, büfé láda, tartály, bak (kocsin) lágy, puha, bársonypuha, puhaság lágyék lakásbérlet, haszonbér lakatlan lakbér, bér lakhatatlan lakik lakik, marad lakkoz lakó, bérlő, lakásbérlő lakodalom lakóhely, tartózkodási hely, lakcím, lakhely lakoma lakonikus, szűkszavú , rövid lakos, lakó lakosztály, lakás laktanya, kaszárnya láma lámpa láncol, üzérkedik, spekulál vmivel, feketézik lándzsa, kopja, pikk, sértődés, dzsida lándzsa, vonal, vonás, istráng lángba borít lángokban áll, pörköl, lángol, lobog, tüzet fog lángokban áll, pörköl, lángol, lobog, tüzet fog lángol, lobog

çkurorëzim ndaj(dërrasa) fus grindjen ndaj(trupa) përçaj(njerëz) të ecur i jashtëm fizik jashtë diplomaci buri bie borisë, trumbetoj mundem(me një tjetër), luftoj prak mundje, luftë fushë mejdani vendosje ushtarësh në një ven (muz.)kuintë, krizë kolle i rastit, i mundshëm këmbacuer piedestal top, plumb, deng shutoj(futboll) lesh e li lesh i zi laborator bufe enë me palcë rrëzë e kofshës kontratë qiradhënje i pabanuar qira i pabanueshëm banoj banoj, rri, mbetem lustroj(sidomos poça) qiraxhi dasmë banim, vendbanim gosti, gjellë fort e shijshmë lakonik banor apartament kazermë lama(prift budist), (zool.)la llambë spekuloj në bursë patërshane shigjetë, gllënkë djeg, (fig.)përvëloj digjet merr flakë digjem


lángol, lobog lángoló lángoló, iszó, égető, égő, lobogó, forró langyos, mérsékelt lant lant lány, leány lanyha lanyha lanyha, langymeleg, langyos, enyhe lanyhul, ellangyosít lanyhul, ellangyosít láp lap széle, margó, távolság, szél, lapszél, szegély lap széle, margó, távolság, szél, lapszél, szegély lap, játék lap, káderlap, cédula, kutyanyelv lap, káderlap, cédula, kutyanyelv lap, kártya, mappa lap, levél lap, mezőny, mező, tér, tábla lap, nagykereszt , lemez láp, posvány, mocsár, kerékvágás, kátyú lapátol lapít, kiegyenget, szintez , vízszintez lapít, kiegyenget, szintez , vízszintez lapka, pasztilla, gombfesték lapkivágat, nyiradék, jegylyukasztás, kivágás laposság laposság, lapítás lapoz, átlapoz lapoz, átlapoz lappang, kotlik, költ, kikölt lappangó, ármányos lapszámozás lárma, ricaj, ricsaj, patália lármás, rakoncátlan, garázda, duhaj, háborgó lármás, rakoncátlan, garázda, duhaj, háborgó lassan lassan lassít lassít, késleltet lassú lassúság lassúság lát lát: jobbnak ~ja, jobban szeret látcső látcső, lornyon látcső, távcső látható látható, szemmellátható latin látnoki

flakëroj flakërues që djeg e butë jongar lautë bijë amull i ndenjur i vakët vaket vakohet moçal anë e udhës e librit lojë kunj i vogël, skendë thumb(për të ngulur) letër(loje) gjethë fushë, arë tabak(bakëri) gropë, moçal punoj me lopatë e bëj të barabartë të një niveli pastilje copë e prerë(nga një letër) diçka pa shije ose e ulët petëzim(i metalit) bëj petë shfletoj, holloj çel zogjt, (fig.)mendoj i djallëzuar numërtim i faqeve të një libr zhurmë e madhe ngatërrestar zhurmëmadh ngadalë me përkorë ngadalësoj vonoj, mbetem prapa i ngadalshëm ngadalësi gjatësi, (fig, )ngadalësi vizitoj dua më shumë syze dylbi teatri dylbi që mund të shihte që mund të duket latin, latinishtja profetik


látogató, hívó fél látogató, hívó fél látókör, láthatár látszat, képzelődés, látszat, illuzió látszat, külsőség, homlokzat látszerész, optikus, látszeréz látszerész, optikus, látszeréz látszik látszik látvány, távlat, perspektíva, átnézet látványos, szenzációs, tüntető látványos, szenzációs, tüntető látványos, szenzációs, tüntető láva lavina lavina laza, határozatlan, ingatag laza, határozatlan, ingatag laza, lankadt lazac lázadás lázadás lázadó lázadozik, rugdaló(d)zik lázálom, téboly lázálom, téboly lázas lázas lázító, keverő, agitátor lázongó lé leakaszt lealacsonyít, letesz, leereszt leáll, megáll, szerel, stoppol leáll, megáll, szerel, stoppol leányka leáztat, olt lebeg, hánykolódik, leng, úszik, ingadozik lebegés lebélyegez lebélyegez lebeszél lebeszél lebilincsel, leköt lebilincsel, megbűvölt, elbűvöl, hálójába kerít lebonyolít, elintéz lebonyolít, elintéz, rendez, kifizet lebonyolítás lebonyolítás, végrehajtás, kivitel, kivégzés leborotvál, untat lebukás lebukik, belemárt, alámerül, süllyed vízben vmi lebukik, megbillen, billen léc

vizitor vizitor, vizitues horizont përhitje ballë(i një ndërtese) optik tregëtar veglash të optikës baj ballë duket perspektivë i bujshëm se për sy e faqe spektakolar lavë ortek rungajë (fig.)i pavendosur i paqendrueshëm i çthurur(zakone) salmon rebelizëm kryengritje, furi që nxit për kryengritje hedh shkelma, (fig.)ngre krye jerm kllapi me ethe i ethëshëm agjitator që zien, gjakndezur lëng(portokalli), kafe e fort heq diçka të varur (nga vendi ul(çmimet), çvlerësoj(një mal ndalem stopoj çupulinë hedh ujë pluskoj valëvitje, (fig.)pavendosmëri ve pullë vulos ja kthej mendjen ja prish mendjen e bëj për vete i bëj magji likuidoj heq vija me vizor, caktoj rregullim, rregullore kryerje, interpretim rruaj, rrafshoj me tokën eklips kredh, fus lëkundem, bie dërrasë e gjatë


léckerítés, palánk leckézet leckézet lecsatol, lekapcsol lecsavar, kisrófol, szétsrófol lecsendesít, békít lecsendesít, csillapít, kiengesztel, elcsendesít lecsillapodás, megnyugtatás lecsiszolás lecsorgás, lefolyás, elmúlás, szétoszlás lecsüng, lóg, lelóg lecsüng, lóg, lelóg ledől, elesik, dől, elhull, pottyan, bukkan, lelóg ledőlés, összeomlás ledőlés, összeomlás leegyszerűsít, egyszerűsít leereszkedés leereszt, lejjebb szállít leereszt, lejjebb szállít leereszt, lejjebb szállít leereszt, lejjebb szállít leereszt, lejön, leszáll, leereszkedik, lelóg lefagy, megfagy, fázik, összefagy, fagy , befagy lefagy, megfagy, fázik, összefagy, fagy , befagy lefegyverez, abbahagy a támadást, leszerel lefegyverzés, leszerelés lefejt lefejt, fejt lefékez, fékez, megakaszt, megállít, meggátol lefekvés, fekvés, fektet, befektet, lefektet lefest lefest leffentyű leffentyű lefizet lefizet, zúdít, kimer, befizet, kitölt, önt, tölt lefog, tart lefoglalás lefogy, lesoványodik lefojt, elken, belefojt, elleplez, elfojt lefokoz lefokozás, felsőtest, törzs lefolyó, kifolyó, kiöntő lefolyó, kifolyó, kiöntő lefölöz lefölöz lefülel, lenyűgöz, markol, összefog, lefog lefülel, lenyűgöz, markol, összefog, lefog lefűrészel legalja, salak , selejt legalja, salak , selejt légáram légcső légcső

gardh me dërrasa i heq vërejtjen predikoj, qërtoj shpërthej(një grevë) çvidhos paqësoj zbus, shuaj(etjen) të qetësuarit lëmim derdhje(uji), shitje(malli) var varen rrëzohem, hidhem shëmbje vithisje, (fig.)përmbysje thjeshtoj zemërbutësi temperaturën ul (zërin vlerën), poshtëroj çmimim zbres, bie bën shumë ftohtët ngrin çarmatos çarmatim shtëllis, zhvilloj (fig.)arrij të marr me zotësi (fig.)ndaloj shtrij në shtrat, kaloj natën paraqit pikturoj me fjalë qere qerosë laj(borxhin), jap pafajësin derdh, paguaj mbaj, (fig.)ruaj konfiskim, kontroll ligem marr frymen shkoj praptazi bust pjatalarëse(kuzhinë) sqoll ja marr ajkën qumështit mazis mbërthej, rrëmbej rrok sharroj e hedhim poshtë, mospranim një gjë që e neverisim hulli(e anies), vazhdë gabzher rryl


légcső légcsőhurut, bronchitisz, hörghurut legel légelhárító legelő, rét legeltet legeltetés, lelegelés, legelő legendás legény legfőbb legfőbb legfőbb legfőbb, sarkalatos, legfontosabb léggömb, labda léghajó léghajtásos, gumiköpény, pneumatikus légi, lenge, légiforgalmi, légies legitimista legjobbkor: a ~ legkisebb, pici legkisebb, pici legközelebb legközelebb legmagasabb pont legombolyít legombolyít, lefejt legurul legurul legurul légzési legyező legyező legyők, legyőz legyőz legyőzött, vesztes legyőzött, vesztes legyűr, földre sújt, földre teper, teper, leteper legyűr, földre sújt, földre teper, teper, leteper lehajlik, botlik, megbotlik, kibillen lehajt, felgyűr , tűr, felhajt, felsűr, pödör lehalkít, tompít lehangolódott; lehangolt lehangoltság, levertség léhaság, szétoszlás lehengerel, porrá tör, szétporlaszt , porlaszt lehengerel, porrá tör, szétporlaszt , porlaszt lehetetlen lehető, lehetséges lehetséges, lehető lehetséges, lehető lehordás, szidalmak, szemrehányás, dorgálás, rovás lehorgonyoz lehorgonyoz lehorzsol, megkarcol, felhorzsol , karcol

skërfyell bronshit kullos kundërajror barishte, kullotë kullos livadhkullotë legjendar djalë i ri fillestar, kryesor me rëndësi të madhe primitiv kryesor, gjëja kryesore ballon që mund të drejtohet pneumatik ajror legjitimist në kohën e duhur më i ulët më parëndësi, shumë i vogël për së shpejti së afërmi majë, (fig.)kulomnambule çpështjell çpështjell(fijen), (fig.)flas (fig.)rrukullisem bie nga lart poshtë derdhem frymëmarrje allatkë freskë dal fitimtar në luftë kapërcej, qëndroj më lart i mposhtur i mundur forcoj duke ngjeshur me dhe rrasallit pengohem ngre përpjetë shurdhoj, mbys(një tingull) tërrkatës kapitje, dëshpërim prishje(e pasurisë) e bëj pluhur, çfaros pluhurzoj që nuk është e mundur i mundshëm i mundshëm me mend virtual qëtim hedh rrënjë hedh spiriancen, ngul gęrvish


lehorzsol, megkarcol, felhorzsol , karcol lehorzsol, megkarcol, felhorzsol , karcol lehurrog lehurrog lehurrog, kipisszeg lehűr, lehűt leigázott leír, átír, jelöl, átdolgoz leír, szül vkit, alkot leíró lejár, jut lejár, jut lejárat, határnap lejárt, korszerűtlen, elévült lejtés, vonzalom, hajlás lék, nyitány, nyílás lék, nyitány, nyílás lekap lekap lekicsinyel, leértékel, lebecsül, ócsárol lekicsinyel, leértékel, lebecsül, ócsárol lekopasztott, kopasz, tar lekoptat, csiszol leköszönés, lemondás leköt leköt leköt lekötöz lekvár, gyümölcscsíz, dzsem lelapít, lapít lelát, ural, magaslik lélegzés, szusz, széllökés, fuvalom, fújás, fúvás lélegzés, szusz, széllökés, fuvalom, fújás, fúvás lélek, lélek lélekben távol, távollévő, hiányzó lélekben távol, távollévő, hiányzó lélekromboló lélektelen, lelketlen, élettelen lélektelen, lelketlen, élettelen lélekvesztő lelép, kereket old, meglép, elfut vmi előtt, halad lelépes, átruházás, odaadás, átadás, átengedés lelépes, elhagyás, elhagyatottság, önfeledtség leleplez, leálcáz leleplez, megnyit, avat vmit, felavat, kezdemenyéz leleplez, megnyit, avat vmit, felavat, kezdemenyéz leleplez, megnyit, avat vmit, felavat, kezdemenyéz leleplezés leleplezés leleplezés lelépő, búcsúzó lelet, kivonat, képfelbontás, elemzés, analízis lelkendez, lelkesít lelkes üdvözlés, éljenzés, ünneplés

gëriç çjerr e ze me ya i ve berihanë bërtas kundër ftoh, vras i shtypur transkriptoj pjell, prodhoj, krijoj, sajoj pëshkrues bie në pjesë skadon skadim i pavlefshëm pjerrje plasë, hapje uverturë(në muzikë) kurora stolis me girlanda ul vlerën çvlerësoj i shogët bredh, vij rrotull të heçurit dorë(nga froni) gozhdoj e bëj të lëshoj rrënjë rrënjos(një opinion) lidh me gumën xhemë petëzoj(metalin) shquhem flurim frymë, fllad, erë e kese shpirt i papranieshëm mungues demoralizues pa jetë pa shpirt lloj barke tjerr, ndjek transferim të drejtash braktisje i heq masken inauguroj përuroj çel(me ceremoni të madhe) inaugurim përurim çelje(e një monumenti) dorëheqës analizë entuziazmoj ovacion


lelkes, mozgó, mozgalmas lelkesít, élettel teli lelkész, követ, miniszter lelketkenség, barbárság lelki lelkiismeret, tudatosság, öntudat, tudat, lélek lelkiismeret, tudatosság, öntudat, tudat, lélek lelkiismeretes lelkiismeretes, aggályoskodó lelkileg lelkileg lelkileg lelkület, természeti, természetszerű, természet lelocsol, leönt, locsol, megöntöz [+vmivel] lelocsol, leönt, locsol, megöntöz [+vmivel] lelőhely, tájék, lelőhely lelőhely, tájék, lelőhely lemérhetetlen, súlytalan, számba nem vehető lemérhetetlen, súlytalan, számba nem vehető lemezborítás, mellvért, páncél lemintáz lemintáz, alakít, megmintaz, mintáz lemintáz, alakít, megmintaz, mintáz lemintáz, alakít, megmintaz, mintáz lemond, lemond a trónról lemondás lemondás, áldozatosság lemondás, áldozatosság lemondás, leköszönés, visszalépés, kilépés lemondás, önmegtagadás lemorzsol, bogyóz len lenlencse, kristáltiszta, szemlencse, kristályos lendület lendület lendület, fantázia lenfonoda leng, rezeg, reng, hajlong lenge szellő lenge, laza, önállótlan lenge, laza, önállótlan lenget, lobogtat, meglóbál lengőállvány, bölcső lengyel lengyel leninista lenyakaz, lefejez lenyakaz, lefejez lényegbevágó; lényeges, legfőbb, lényeg lenyel, habzsol, bekap lenyűgöző, lebilincselő, hatásos lenyűgöző, lebilincselő, hatásos leold

plot jetë e gjallëri gjallëroj, frymëzoj, nxis ministër barbarizëm psikik ndërgjegje vetëdije i ndërgjegjshëm ndërgjegje e pastër moralisht me mendjehollësi, shpirtërish me mendjemprehtësi i natyrshëm kalon mes për mes(lumi) ujis, rrjedh panoramë, vend semt i pallogaritshëm, (fig.)imtës i papeshë pancir derdh(një statujë) e përshtas modeloj trapis, (fig.)rregulloj abdikoj të hequrit dorë therori vetëmohim dorëheqje të hequrit dorë shkoq, heq(tespijet) li(bimë) i lirit i kristaltë fluturim(zogu) lirizëm afsh frymëzimi filaturë luhas zefir pluskonjës që ri mbi ujë, valavitës vringëlloj djep, qoshk polak polonez leninist ja pres kokën, (fig.)lë pa ko ja pres kokën në gijotinë esencial, kryesor gëlltis, kapërdij, (fig.)beso që të magjeps të bën për vete liroj(një vidhë), hap(grushti


leold, átcsatol, leszakít, lefejt, lecsatol leold, átcsatol, leszakít, lefejt, lecsatol leöl, lemészárol, megnyomorít, irt, elnagyol leöl, leszúr, legyilkol, öl, meggyilkol lép lepárol, párol lepattan vmiről lépcső lépcsőfok lépcsőfok lepecsétel, lezár, pecsétel lepecsétel, lezár, pecsétel lepedő, szemellenző, vázson, képernyő lepel, fátyol lepény lepény, torta lepereg, csepeg, lecsordul lépés, fáradozás, járás, erőfeszítés lepke, pillangó, pille lepke, pillangó, pille leporol, porol, kiporol lepra, pestis lepra, pestis lepusztulás leragad, ragad vmihez, megtapad, tapad leragaszt, ragad vmihez lerak, kiürít, tehermentesít, rakodik lerak, osztályoz, berak, rendez, soroz vhová lerakódás lerakódás, alj, maradék lerakódás, üledék lerakódás, üledék leránt, agyonfáraszt, levág leráz lerombol, roncsol, irt, rombol, szétzúz , kiirt lerovás, felmentő ítélet, szabadon bocsátás lerovás, felmentő ítélet, szabadon bocsátás lerovás, felmentő ítélet, szabadon bocsátás lerögzít, megállít, immobilizál, lefogva tart lerögzít, megállít, immobilizál, lefogva tart lerögzít, megállít, immobilizál, lefogva tart lerögzít, megállít, immobilizál, lefogva tart les, beles, kémlel, kikémlel, megfigyel lesújtó, szívet tépő , szomorú lesújtó, tikkasztó, leverő, fárasztó, terhes lesüllyed, süllyed lesüt lesz vmivé leszaggat vkiről, összehasogat, összeszaggat leszaggat vkiről, összehasogat, összeszaggat leszakít, visszaránt, leszaggat vkiről, nyű, kihúz leszállás, kikötőhely, étkezde, horgonyzóhely leszállás, kikötőhely, étkezde, horgonyzóhely leszállás, süllyedés, lejáró, lejtmenet

shkëpus shqit, zgjidh, nis masakroj ther shpretkë distiloj me lambik kërcen, gufon me vrull krue i shkallës shkallë(tribune stadiumi) mbyll(një zarf) vulos me dyllë të kuq ekran pëlhurë(e anijes) pite, (fam.)të hollat tortë pikon të ecurit, përpjekje flutur flutur, (fig.)mendjelehtë marr pluhurin gërbulë leprë xhveshje ngjitem, hyj ngjis me zamkë, pështes fort shkarkoj rregulloj, e shtie në radhën mbingarkesë mbeturinë llapërçinë llurbë lodh shumë tund(kokën), shkund(pemën) prish, rrënoj dhënie pafajsie, pagim larje(borxhi) pafajësim e bëj të patundshme e gozhdoj e ngujoj e shtang lëshoj kalli të pikëllon mbytës bie(nga pozita) nxin(dielli) bëhem e bëj copa-copa shkafanjis shkul(pemë) ngjitje pas skeles(e anijes) ulje(e aeroplanit zbritje, ulje


leszállítás, csökkentés leszármazás, származásrend leszármazás, szóképzés , láncolat leszármazás, szóképzés , láncolat leszegez, megállapít leszegez, szegez, beszegez, odaszegez leszerel leszerel, közömbösít leszerel, közömbösít leszerel, szétszed, szétbont leszid, szid, lehord leszív, szív, magába szív leszűkít, megfojt, lefojt leszűkít, megfojt, lefojt leszűkít, zsugorodik lét, állómány, létezés, egzisztencia, állomány lét, állómány, létezés, egzisztencia, állomány letagad letapogatás letapos, tipor, legázol, széttapos , tapos, topog letapos, tipor, legázol, széttapos , tapos, topog letartóltat, letartóztat letartóztat, összeszed, felemel, szed letaszít, ellők létesítés létesítés letesz, állásától megfoszt letesz, lead, lerak letesz, lead, lerak letétbe helyez letétbe helyez létezés: nem ~, nemlét(ezés) létezik, fennáll létfontosságú, vitális, lényegbevágó; lényeges letisztít, pucol, megtisztít, tisztogat letör letör letör, elkedvetlenít letör, szétzúz , betör, tör, széttör , kitör létrehoz, felállít levág, vág, átvág, átmetsz, elmetsz, metsz levág, vág, átvág, átmetsz, elmetsz, metsz levegőz, szellőztet levegőzés levél, betű levélcím, cím leveles leveles levelez levelező gyorsírás levélhordó, momentum, összetevő, postás, tényező levéltár, archívum, irattár levélzet, lomb levendula

çmim më i ulët prejardhje, nipni, pasardhësi fëmijët nipëri konstatoj gozhdoj çmobilizoj asnjësoj neutralizoj, (fig.)prish rrëzoj dikë nga kali qërtoj ashpër, brigoj thith(ajrin), dëshiroj mbys duke zënë frymën shtrëngoj shumë grykën ngushtoj, (fig.)tkurr të jetuarit, jetë, jetesë të qenët mohoj, nuk jap gërshëtim pëpjek shtyp me këmbë, përplas ndaloj, arestoj... marr diçka që më ka rënë shtyj andej këtej, përmbys krijim, institucion themelim pushoj(një nënpunës) le, depozitoj, rrëzoj nga fuq lëshoj përdhe depozitoj(një shumë), shkruaj shtie në listë mosqënje jam i gjallë jetësor fërkoj që të ndrisë (fig.)bëj zapt ja mbledh rrypat heq guximin, pres hovin thyej, rraskapit ngre, caktoj ndaj në pjesë në sekcione ajroj ajrim letër, germë adresë, shkathtësi, mprehtësi bakllava petanik komunikoj stenografi postier arkiv gjethe (bot.)livandë, trumzë e butë


lever, plántál, ültet, bever, odaállít lever, plántál, ültet, bever, odaállít lever, plántál, ültet, bever, odaállít levesestál levesestál levestészta levezet, leszámít, következtet, lecsap, leír levezet, leszámít, következtet, lecsap, leír levon, kiemel, sikkaszt, kivon levon, leszámít levonás, mérséklet lexikon libabőr, hidegrázás libeg librettó, szövegkönyv , rendezés, szöveg lift liget, csalit liget, fa liheg liheg, piheg, zihál, szuszog lila lila akác lineáris líra, lant lírai, alanyi, ódai liszt lisztkereskedő litográfia, kőrajz, kőmetszet, kőnyomás; kőnyomat litván lobogó locsog locsog locsog, rikácsol, hápog locsogás locsogás logaritmus logika, következetes, logikus logika, következetes, logikus logikátlanság, tévedés lokalizál, elhelyez lokalizál, elhelyez lomb, lombfakadás lombfakadás lombik lombos lomha, renyhe, lusta, rest lompos lompos lop lop, ellop, oroz lopás lopás lótusz lovaggá ütés, dicséret, magasztalás

mbjell, ngul(në tokë), ve mbëltoj pështes enë për supë supierë fidhe dedikoj përfundoj, zbres(në llograri) vjedh, shpëtoj zbres(nga një shumë), pakësoj ndalje nga(rroga), qokë enciklopedi zvarisje, bisht(fustani) varet e tundet skenar ashensor korije pylldru, pyll rektin me mundim shëmoj trëndafili (bot.)lule vile linear lirë(vegël muzikore) lirik miell pronar fabrike mielli litografi i lituanis flammur llokoçit plluqkurit kakaris, xërlis kakarisje, dërdëlisje plluquritje(e valeve) logaritëm i logjikshëm logjik kundërkuptim caktoj vendin lokalizoj gjethësim, gjethe gjethim lambik gjethedendur përtacë gjysmë i veshur veshur keq gaboj me marifet vjedh, fsheh kobitje, plagjiat fluturim lotus(bot.) lavdithurje


lovagias, gavallér lovaglás lovaglás lovaglás, lovaglóiskola, ravaszkodás lovaglóostor, korbács, ostor lovagvár lovas lovasszázad, század lő lő, csúszik, lefej lökés lökés, taszítás, ösztönzés, lendület lőre, karcos, savanyú bor lőres lőres lötyög, lóg lövedékpálya, pálya, röppálya lövell, rávet lövés, tűz, tüzelés lövészárok, árok, árka lubickol lubickol, izeg-mozog lucerna lúd, ostoba liba, liba lúd, ostoba liba, liba lúg lugas lusta, tétlen lusta, tétlen luxusautó luxusos, pompás, pazar luxusos, pompás, pazar lyuk, űr lyuk, űr lyukacsosság lyukacsosság lyukasztó(vas), ár, ötvösjegy, jelzés ma madár madárdal madárijesztő, mumus, szalmabáb madárjós madárlép, lép madárlép, lép madártenyésztés, baromfitenyesztés, tyúktenyesztés madzag, spárga, zsineg mafla, bárgyú, ostoba, mulya, bamba mafla, bárgyú, ostoba, mulya, bamba mag, közép, magtok, sejt maga után von, beránt magában rejt , tartalmaz, türtőztet, visszafojt magában rejt , tartalmaz, türtőztet, visszafojt magabízó, elég, önélegült, rátarti, elbizakodott magánhangzó

kalorësiak hypje në kalë ndërzim stërvitje kali, (fig.)dredhi kërbaç shtëpi çifligani ...me kuaj skuadron lëshoj(një shtizë) heq, nxjerr(shpatën nga milli shtyrje përpara (fig.)nxitje verë e keqe frangji mazgall tund, tundet trajektor qëlloj me shtizë, hedh qitje llogore krahët plapuritet (bot.)jonxhë patë, (fam.)budallaqe teveqele finjë tëndë kopshti në limonti që e kalon kohën kot veturë e mbyllur, limuzinë luksoz plot salltanet boshllëk zbrazti porozitet të qenët vrimavrima bizë, vulë sot, në kohën tonë zog vizatim me lule në një stofë dordolec, gogol ogur giriç zamkë rritje e shpendëve spango budallai prej budallai bërthamë përziej(në një skandal) merr, ka brenda, ndal nxe i mjaftueshëm, plot mburrje zanore


magánkívül, fejvesztett, riadt magány magányos, társtalan magányos, társtalan magas, nagy, jókora magaslik magasztal, áld magasztos magatehetetlen, tehetelen, gyámoltalan magház, petefeszék máglya, autodafé maglyafa maglyafa mágnesség magol, búvárkodik, bifláz, bevág magtalanít magtalanít magyar magyarázat, kiértékélés magyarázat, kiértékélés magyarázat, kiértékélés magyarázó jegyzet, kommentár magyarázó jegyzet, kommentár magzas, hajtás, magzat, sarj, ivadék magzas, hajtás, magzat, sarj, ivadék magzas, hajtás, magzat, sarj, ivadék mahagóni máj majd, után, modorában, miután, utána majmol, utánacsinál major, szilárd, majorság, puszta, magabiztos majoránna majoros, farmer , gazdalkodó majoros, farmer , gazdalkodó majoros, feles bérlő majszol május mák makadám makrahal, strici, kerítő, kitartott férfi makrancos, durcás, duzzogó makrancos, durcás, duzzogó makrancos, durcás, duzzogó makulatúra, fogalmazvány, konceptus, piszkozat makulatúra, fogalmazvány, konceptus, piszkozat malária málha, utazóláda málhanyereg málna málna malom malom, daráló malter, mozsár, habarcs mama, édesanya, anyuka

si i shkalluar vetëmi, veçim i vetëmuar, jeremi oshënar madh ngrihem mbi lavdësoj shumë i lartë, fort i nderuar i pafuqishëm vezore djegje (bot.)beronjë ashje magnetizëm mësoj me zell shterpëroj sterilizoj hungarez ftillzim interpretim skoqitje koment shënim... bisk, pjellë lastar pinjuell mogan mëlçi e zezë mbas imitoj si majmuni i ngjeshur, (fig.)i sigurt (bot.)manxuranë fermer i zoti i fermes gjysatar ha duke brejtur maj (bot.)lulkuq, hashash makadam (zool.)skumbri buzëlëshuar buzëvarur me tureçka koncept ngatërrestar, kopje malarje baulle samar (bot.)mjedhër manaferrë e butë(bima) fabrikë mielli mulli llaç, havan, mortajë nënë(në gjuhën e fëmijëve)


mamlasz mámoros mancs, láb mandátum, megbízás, utalvány mandula mandula manó manó manó, törpe, gnóm(a) manzárd, tetőtér, padlásszoba manzárd, tetőtér, padlásszoba már mar, megharap, harap, pedz marad maradék maradék maradi, tűzoltó marás, csípés, nyilallás, harapás marás, csípés, nyilallás, harapás március mardos marék, fogantyú, markolat, kilincs marha, barom, lábasjószág máriaüveg, csillám maró maró maró márpedig, arany márpedig, arany marsall mártásos csésze, csónak, hajó: kis testű ~, hajó mártír, vértanú mártír, vértanú márvány márvány márványszerű másállapot, terhesség, terhes állapot , viselősség maskara, álca, álarc maskara, álruha, takargatás maskara, álruha, takargatás maskara, álruhás, álruha, jelmez maskara, álruhás, álruha, jelmez máskorra hagy, foglal, fenntart, tartogat másnap második másodlagos, tartozékos, pótmásodpéldány, kétszeres, dupla mászik masszázs matrac matrix, anyaméh, méh matrix, anyaméh, méh matt maximál, megadóztat

sallam, budalla ngjyrë hiri këmbë, putër mandat bajame(fruti) bajame karkanxholl, (fig.)i prapë kukudh karkanxholl mansardë papafingo tashë kafshoj mbetet mbeturinë gjelle, grimcë mbetje, mbeturinë(gjelle) pompier, zjarrfikës kafshim të kafshuarit mars mundon grusht bagëti mikë gërryen koroziv që ha ar flori marshall anije, varkë dëshmor martir mermer, monument statujë mermeri që ka pamjen e mermerit barr(e gruas) maskë, (fig.)fizionomi pamje maskim ndërrim petkash tebdil veshur me rroba të tjera rezervoj nesërmja i dyti i mesmë i dyfisht kacavirem masazh dyshek (anat.)mitë, kallëp shkronjas matrice mat(në lojën e shahut) vendos çmimin e një gjëje


mázsa mécs meccs medalion meddő, kietlen, száraz, sivár, kopár, terméketlen medence medence, vízmedence, vízgyűjtő terület, mosdótál medúza medve medve még meg nem érdemelt meg, és megad megalapít, alapít, felállít megalapoz, alapít megalapoz, biztosít, állandósít, szilárdít megalapoz, biztosít, állandósít, szilárdít megállapít: kölcsönösen ~ott, jegyes megállapodás, egyezés megállóhely, állomás megátkoz, átkoz, elátkoz megátkoz, átkoz, elátkoz megátkoz, átkoz, elátkoz megbánt, sért megbecstelenít, meggyalóz megbénít megbeszélés, összejövetel: titkos ~ megbízás, bizomány, közvetítői díj, jutalék megbízatás, rendeltetés, küldetés, feladat megbízhatatlan, kiszámíthatatlan megbocsát megbocsáthatatlan megbocsáthatatlan megbukik, vetődik, nem sikerül, dugába dől megbuktat megbuktat megcáfol, legerélyesebben cáfolja megcéloz, céloz megcsap megcsap, suhint, suhog, ostoroz megcsappan, leolvad, olvad, beolvaszt, kiolvaszt megcsillan, ragyog megcsodál megcsodál, szemlél, néz, megtekint megcsókol, ölel, átfog megcsúfol megcsúnyul, megrútul, elcsúfít megdermeszt megdobban, lüktet megédésít, édesít megedz, keményít megedz, keményít megelevenítés

kuintal kandil ndeshje(futbolli) medalion i thatë, shterpë vaskë pellg, hauz kandil(deti), meduzë ari ariari ende i pamerituar e jap pëlqimin hedh themelet, themeloj, bazo mëkëmb e bëj më të sigurtë më të qëndrueshëm i premtuar pajtim, përputhje ndalesë mallkoj nëm, urrej zemërohem kundër diçkaje pengoj pamjen, verbon çndaroj paralizoj mbledhje e fshehtë porosi, komision mision që ndërron shpejt nuk e dënoj, fal mëkatet i pafalshëm i pafalëshëm(një krim) falimentoj refuzoj shkagoj mujoj marr nishan, (fig.)synoj shtroj në dru, (fig.)fshikull fshikulloj, rrah shkrij, shkrin xixëllin admiroj kundroj përqafoj, puth, përfshij ve në lojë, gënjej shëmtoj nguros, (fig.)shushas rektin ëmbëlsoj, (fig.)zbus e kalis forcoj, e bëj të durueshëm gjallërim


megelőzőleg, inkább minthogy megelőzőleg, inkább minthogy megemel megémeszt megérdemel megerőltet, fáraszt megerőltet, túlerőltet, agyonhajszol megerőltetés, vérnyomás, megfeszítés megerősít, felszerel, felfegyverez megerősítés megerősítés megértés, beszámíthatóság, felismerés, tudatosság megérthető megérthető megfékez, leküzd, zaboláz, féken tart megfékez, leküzd, zaboláz, féken tart megfékez, leküzd, zaboláz, féken tart megfelelő megfelelő megfelelően, esz: jó ~ű, találóan, tehetséges megfélemlítő megfélemlítő megfenyít, megtorol megfenyít, megtorol megfertőzés, szennyeződés megfertőzés, szennyeződés megfizet, díjaz, javadalmaz megfogad vkit, köt megfogad vkit, köt megfőtt, főtt megfutamodás meggátol, akadályoz, gátol meggémberedett meggondolatlan, felelőtlen meggondolt, előrelátó, furfangos, helyeselhető meggondolt, tudatos, megfontolt, celebrálás meggondolt, ütemes meggörbít, hajlik, roskadozik, meghajol, elhajlít meggörbít, hajlik, roskadozik, meghajol, elhajlít meggyaláz, összeken, szennyez, piszkít, bemocskol meggyilkol, halálosan untat , legyilkol meggyilkol, halálosan untat , legyilkol meggyógyul, felgyógyul , felépül meggyőz, rábeszél meggyőz, rábeszél meggyszínű, skarlát meghajlás meghajlás meghajlik meghajt, hajlít meghajt, hajlít meghajt, leszállít, lejjebb szállít , lehúz, apad meghalad, elhagy maga mögött, túlszarnyal meghalad, elhagy maga mögött, túlszarnyal

përballë përballë, përpara e ve në dukje kapërdij, përpijë meritoj dërmoj, lodh lodh për së tepërmi tension, acarim(marrëdhëniesh armatos, forcoj fortifikatë fortifikim dallim, gjykim i përftueshëm i sajueshëm jam zot kam nën vete sundoj i barabartë, sinonim që i përshtatet, i plotë i talentuar frikësues që të trembë (fig.)lëmoj punoj(stilin) infektim molepsje paguaj, shpërblej jap fjalën, lidh le peng mish i zier prishje(e ushtrisë) (fig.)pengoj i tharë i pavetëdishëm i peshuar(njeri), i kuptuar.. i çpenguar i rregulltë, (fig.)i matur kërrusem lakoj, përkulem ndrag mërzis për së tepërmi vras, lodh shërohem kandis mbush mendjen i kuq flakë nderim i thellë përshëndetje me përkulje përkul si hark anoj ul(kokën), anohem ul, ulem ja kaloj tjetrit(në mësime) jam i lartë


meghall, hall meghasonlás, széthúzás , viszály, egyenetlenkedés meghat meghatároz, megállapít meghint vmivel meghint vmivel meghitelez meghitelez meghitt, szokásos, bejáratos, otthonos, ismerős meghitt, szokásos, bejáratos, otthonos, ismerős meghiúsít, elgáncsol meghiúsul, dugába dől, kudarcba fullad meghiúsul, nem sikerül, csütörtököt mond, elhibáz meghódítás, elfoglalás, pótlás meghonosodás meghosszabít meghökkent, tanácstalan meghűlés megidéz, összehív, behív megijed, meghátrál megindultság, izgattoság megingat, veszélyeztet, blamál, kompromittál megismétel, átvesz, újrakezd, nehezményez megkap, jégre visz, fog, elcsíp megkapó, megdöbbentő megkérdez, megkér, kérdez, kér megkeresztel, keresztel, elnevez megkésel, leszúr megkétszereződik, előz, megdupláz megkímél, takarékoskodik megkínzott megkockáztat megkoronáz, körülvesz, koronáz megkönnyít, könnyebbít, könnyít megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen, elérhetetlen megközelítő megközelítő megkülönbőztetés meglakol, levezekel, lakol, vezekel, kiengesztel meglakol, levezekel, lakol, vezekel, kiengesztel megleckéztetés, portya meglep meglép, elfut vmi előtt, elillan, takarodik meglepetés meglepetés meglepetés meglepő megmásíthatatlan, visszavonhatatlan megmásíthatatlan, visszavonhatatlan megmászál, mászál, lemászal, latolgat, nyom, lemér megmasszíroz, összezsúfol, gyúr, bezsúfol, tömörít megmentés megmérgez megmérgez

dëgjoj, kuptoj sherr përmalloj, trondis përcaktoj, vendos pitiris pudroj akreditoj bëj tě besueshëm i afërtë, i njohur që s'më është i huaj prish planin(dikujt) dështoj bën shkrap aneksim aklimatizim shtoj, shtrij, shpejtoj(hapat që s'di ç'vendim të marrë rrufë thërres në mbledhje dorëzohem tronditje e menjëherëshme kam gisht kap përsëri, qërtoj kap në lak, kap me dorë... që të mbërthen përnjëherësh kërkoj(diçka nga një njeri) pagëzoj vras me thikë dyfishoj, kapërcej kursej, ruaj kriminel i ekzekutuar kuturis kurorëzoj pakësoj(dhëmbjen), zbres i paaritshëm i përafruar i përafërtë dallim, ndryshim laj fajin vuaj dënimin plaçkitje, arrestim në masë kap në faj e sipër heq mallin e ekspozuar diçka e papritur pikasje surprizë i habitshëm i pakthyeshëm paprapsueshëm peshoj, peshon, rëndoj bëj masazh shpëtim farmakos helmatis


megmérgezés megmételyez, megfertőz megmételyez, ront vkit megművelt, művelt, kulturált megművelt, művelt, kulturált megnagyít, nagyít , gyarapít, háborog, vastagodik megnehezítő, súlyosbító, elkeserítő megneszel, sejt megnyergel megnyirbál, csonkít, amputál megnyirbál, csonkít, amputál megnyitó megokol megokol megokol megolvadás, olvadás megorront, körülszaglász, kifürkész, szaglász megoszt, törtekre oszt , töredékekre oszt megoszt, törtekre oszt , töredékekre oszt megóv megöl, leöl, elejt, öl megölés megörökít megörökít megörökít megpecsétel, pecsétel, beforraszt megpödör, elhajlít, elgörbít, sodor, teker, facsar megpróbál, próbál megpróbál, próbál megpuhít, lágyít megrág, kérődzik, tépelőd megrázkódtatás, rázkódás megrázkódtatás, rázkódás megrázkódtatás, rázkódás megrezzen, megremeg, összerezzen megrezzen, megremeg, összerezzen megritkít, ritkít megritkít, ritkít, tisztáz megront, lealjasít megront, összeroncsol, tönkretesz megront, összeroncsol, tönkretesz megrovás, rovás, rendreutasítás megrovás, rovás, rendreutasítás megrögzít, közbeékel megrökönyödés, megdöbbenés, zavar, ámulat; ámulás megrökönyödés, megdöbbenés, zavar, ámulat; ámulás megsemmisít megsemmisít megsemmisítő, villámló megsüketülés (kristályé), tüzes vassal éget vmit megszeg, megszenségtelenít, törvény: a ~t áthágja megszégyenítés, megaláztatás megszégyenítés, megaláztatás, sanyargatás megszemélyesít

helmatim infektoj, ndyj zvetënoj i lëruar i punuar, (fig.)i mësuar shëndoshem, zmadhohet rëndonjës parandjej kërkoj të gënjej me marifet pakësoj(pagën) pres, heq(një gjymtyrë) përurimi përligj çfajësoj, arsyetoj(mungesat) jap arësyet, përligj mot i butë(kur shkrihet bora) hulumtoj copëzoj thyesoj mbroj, ruaj vras, i shkaktoj vdekjen, vra flijim, fli, vrasje mbaj gjallë pëjetësoj të paharruar(kujtimin) vulos me vulë ose me dyllë shtrydh bëj provën(e një petku) provoj(një makinë) e bëj të butë, dobësoj përtyp, (fig.)bluaj shkundje, tundje, shungullimë troshitje vrungullimë rrëqethem tristohem rralloj ftilloj, rralloj(radhët) turpëroj, ul vlerën dëmtojë fundos, prish (bot.)bar thëllëze lulfin, (fig.)qërtim larzoj habi e madhe shastisje rrënoj krejt çfaros, dërmoj i rrufeshëm djeg(mjek.) dhunoj, mujshoj fyrje nësy të gjithë botës cvilitje, poshtërim personifikoj


megszemélyesít megszentel megszépít, hamisít megszépít, hamisít megszépít, lakkoz megszerezhető, kapható, rendelkezésre álló megszigorít, súlyosbít megszínez megszólít megszoptat, szoptat megszoptat, szoptat megszoptat, szoptat megszűnik, elapad megszűnik, elapad megszüntetés, megszűnés megszüntetés, megszűnés megtagad megtagad, kitagad megtagadás megtalál, talál, lel, kerít megtántorodik, támolyog, dől megtanul, megtud, tanul, megtanít megtanul, megtud, tanul, megtanít megtárgyal, letárgyal megtárgyal, letárgyal, vitatkozik, vitat megtárgyal, letárgyal, vitatkozik, vitat megtekint megtépáz megtérít, visszafizet, lefizet megtévesztés, áltatás megtévesztő, zavarba ejtő, riasztó megtisztít megtisztít, kifényesít, tisztogat megtold, licitál, rálicitál vkire, túlígér, ráígér megtorlás megváltás megváltás megváltás megváltozik megyefőnök megyeháza, megyeszékhely megzavar, összezavar megzavar, összezavar méh méhész méhészet méhkas, kaptár, kas méhkas, kaptár, kas méhmagzat, magzat mélabúra, ború mélabúra, ború mélabús, méla, borús mélabús, méla, borús meleg fogadtatás, szívélyesség, szívesség

vetëzoj shenjtëroj lyej fytyrën makijoj ve stoli(në fytyrë), zbukuroj i lirë, disponibël(të holla) acaroj, keqësoj, rëndoj i jap një ngjyrë zbres(në një skele) i jap sisë foshnjës mënd tajis shter shteroj mbarim, ndërprerje, të ndalua të pushuarit ndaj(gruan), (fig.)hedh posht bëj hasha përgenjështim gjej, kap në faj e sipër lëkundem lajmin), i mësoj(tjetrit) mësoj(mësimin agjitoj, rrah(një çështje) shqyrtoj, kundërshtoj testëroj vizitoj e ve përpara(dikë) laj borxhin mashtrim, gjë e kotë e rreme që të shtie frikën heq baltën fërkoj sa të shkëlqejë shtoj mbi çmimin e dhënë represion amortisim, zbutje dobësim(i një përplasjeje) shëlbim ndyshoj prefekt prefekturë fut grindjen(në mes dy vetave ngatëroj, prish bletë bletar bletari koshere, rryp tyli ose tantel zgjua embrion melankoli zymnim melankoli melankolik përzemërsi


melegség mellcsont, szegycsont mellcsont, szegycsont mellé, mellett mellékel, bekebelez, átcsatol, annektál, meghódít mellékfolyó mellékhelyiség, kényelem mellékhelyiség, kényelem melléknév mellékút, kerülő mellény mellérendel mellhártyagyulladás mellkas, célszerű, fiókos szekrény, kommód mellkas, csomagtartó, bak (kocsin), láda, pénztár mellkas, emlő, szegy , mell, kebel, csecs mellső, azelőtti, addigi, régebbi, régebb mellszobor mellvéd, rács, korlát mellvéd, rács, korlát mellvért, plasztron, vívómellvédő mellvért, plasztron, vívómellvédő méltánylás, élvezés, jelölés, kezelés, megbecsülés mélyedés, lehangoltság, bemélyedés, depresszió mélyedés, lehangoltság, bemélyedés, depresszió mélylélektan, freudi lélekelemzés mélyrepülés membrán, hártya mén, tenyészcsödör , szabvány, csődör, szabványmendemonda menedéklevél, védlevel menekült menekült menekült ménes ménes menetrend mennyezet, plafon mennyiség mennyország, kakasülő menteget menteget menteget menteget menteget mentesít, garantál mentesít, garantál mer mér, lemászal mer, merít merénylet mérés mérés merész

entusiazëm... (anat.)kriskull dërrasë e krahrorit te në aneksoj degë lumi komoditet rahati mbiemër kthesë, (fig.)skutë e fsheftë jelek puq pleurezi i volitshëm... sëndëk gjikrahëror, mushkëri i ballit bust ballkoni) parmakë(shkallë gjoks këmishe përparëse e lëkurtë, (fig.)ga të shënuarit thellësirë vend i thelluar, (fig.)ligsht psikanalizë shumë ulët cipë hamshor llafet e hallkut lejë kalimi që ka shpëtuar nga një rrezik i ikur refugjat fermë për rritjen e kuajve stacion ndërzimi tregues tavan sasi, shumicë parajsë jap pafajësinë nxjerr të pafajshëm çfajësoj e nxjerr të pafajshëm i jap pafajsinë garantoj përgjigjem për guxoj mas nxjerr(lëng me një enë) atentat matje peshim i guximshëm, guximtar


merész, vakmerő méret, dimenzió merev, kemény merevít merevít, növel, felfokoz, felerősít merevség mérges mérges mérges mérges mérges mérgezés, megmérgezés mérhetetlen merítőkanál merítőkanál mérleg mérlegel mérlegképes mérnök merőben, alapjában, mélyen, alaposan merőléc merőleges merőleges mérőpad, munkaasztal, pad, ülés, rézsűpad mérsékel mérsékletesség, korlátozás mersz, bátorság mérték, kulcs mértékletes mértéktelen, túlságos mértéktelen, túlzott, túlhajtott , túlságos mese, novella , rege, történet mesebeli, mítoszi mész mészáros, hentes mészkő, meszes messze, messzire messzelátás messzelátás messzelátás messzire mesterkedik vmiben mesterkélt, mesterséges mesterség mesterség, pálya, szak mesterség, pálya, szak mesterség, pálya, szak mészáros, lezár, töm, dugaszol, tapaszt, hentes metafizika metafora metallurgia, kohászat metán metélt metélt

trim, i paturpëshëm dimension i ngurtë e bëj të ngurtë, tendos forcoj, e bëj më të fortë ngurtësia zymtë helmonjës virulent i helmetë me helm helmim i pallogaritshëm i vëngër syll, (fig.)i dyshimtë bilanc peshoj në dorë që ka mundësi të paguajë inxhinier kryekëput hu perpendikulare pingule fron pa pështetëse porris ngushtim, kufizim(i lirisë) kurajë çmim i caktuar, përqindje i shkrimtë(në të ngrënë) shumë i tepruar shumë i madhë përrallë, dokrra përrallorë gëlqere sallamëshitës gëlqeror, gur gëlqerje larg largpamje mendjeprehtësi tejkqyrje (fig.)udhë kurdis(një komplot) artificial zanat mjeshtëri, shpalje botërisht profesion zeje mishshitës metafizikë metaforë metalurgji metan makarona të trasha petë


métely, vírus meteor metodista metró, földalatti, földalatti (gyorsvasút) metszővéső, véső méz mezalliansz mezei, falusi mezei, falusi mezei, nyers, falusi mezei, nyers, falusi mézes mézes mézgás mézgás mező, rét mezőgazdagság mezőgazdagság mezsgye, sarokkő meztelen, akt, bútorozatlan, puszta, csupasz meztelen, akt, bútorozatlan, puszta, csupasz meztelen, akt, bútorozatlan, puszta, csupasz mi mibenlét, anyag, állomány, lényeg, szubsztancia mibenlét, anyag, állomány, lényeg, szubsztancia mibenlét, anyag, állomány, lényeg, szubsztancia mibenlét, lélek, lényeg, benzin, faj migrén, fejfáj migrén, fejfáj mikroba mikrobarázda mikrofon mikroszkóp, górcső miliméter millió milliomos mind, minden egyes, mindenki, összes: az ~, minden mind, minden egyes, mindenki, összes: az ~, minden mind, valamennyien, minden, mindegyik, mindenki minden hájjal megkent, maró, borsos, eszes mindenki mindennapi mindenütt, mindenhol mindenütt, mindenhol mindenütt, mindenhol minimális minimális minisztérium, kormány minőségi minőségi minőségi mint egy szent minta-, pilóta, kormányos mintakép, prototípus, típus, minta

virus meteorë metodist metro daltë(gravure) mjaltë martesë e papërshtatshme fshati i fshatit fshatarak, i vrazhdë i egër, prapanik mjalti prej mjalti spitullak sqimatar lëndinë e vogël agrikulturë bujqësi sinor cullak i xhveshur lakuriq ne lënda kryesore substancë thelbi benzinë dhëmbje e gjysmës së kokës migrenë mikrob mikrosijon mikrofon mikroskop milimetër milion milionar secili sikush çdo me piper, (pop.)shumë shtrenj te gjithë e përditëshmja anekënd anembanë kudo minimum sasia më e vogël detyrë, kabinet, ministri cilësie cilësues, (gram.)cilësor kualitativ shenjtërisht pilot model, (fig.)shembull i mirë


mintakép, prototípus, típus, minta mintatervező, ruhatervező , divattervező mintatervező, ruhatervező , divattervező mintázat, rajz mirha mirigy mise misekönyv misézik, tiszt misézik, tiszt misztika mitológia mítosz, monda, mese mítoszi míveleti retek mizéria, istencsapás, természeti csapás mizéria, istencsapás, természeti csapás moccan, megmoccan mocsár mocsár mocskol, lepiszkol, lecsepül modoros, feszes modorosság módosít, rendez, kiigazít, rektifikál, megigazít módosítás, átalakítás, átrakás, átköltés, átírás módosítás, javítás, kiegészítés, javulás módosítás, javítás, kiegészítés, javulás módosuló, megváltozás, módosulás módozat, körülmény, hangnem módszer módszertan mogorva mogorvaság mogyoró moha, hajósinas, hab moha, hajósinas, hab mohó, nagyétkű, falánk mohó, nagyétkű, falánk mohó, nagyétkű, falánk mohón mohos móka, tréfa mókus molekula molnár moly moly molyhos molyrágta momentum, adat monarchia mondás mondat mondattan, mondatszerkesztét

prototip modelist vizatues modelesh vizatim mirrë gjëndër meshë meshar meshoj them meshën në kishë mistik mitologji mit mitik repkë (fig.)murtajë dajak(për shirje), fatkeqësi pengohem, tundem nga vendi kënetë moçal poshtëroj, e përbuz i karfosur manierizëm rektifikoj ripunim, ndryshim ndryshim, plehërim përmirësim, korrigjim që të jep et modalitet, veçori metodë metodologji i athët, i ashpër, njeri ters gërnjë lajthi(kokrra) detar i vogël nën gjashtëmbëdhjetë vjeç grykësi llupësi prej makuti me lakmi të madhe me myshk karagjozllëk ketër molekulë mullis kopicë molë pushtak që e ka ngrënë tenja e dhënë monarki fjalë, thashetheme frazë sintaksë


mondóka monogram monokli monológ monológ monologizál monologizál monoteista monoton moraj(lás), dübörgés moraj(lás), dübörgés moraj, átkozódik morfinista morfium morfondíroz, duruzsol morgás mormog, dörmög mormog, dörmög morog, röfög, morgolódik morsza, morzsa morsza, morzsa morsza, morzsa morsza, morzsa mosás, tisztítás mosdat, áztat, kiáztat mosdat, lemos, mos, súrol mosdó mosható, mosásálló moslék mosókonyha, mosoda mosoly, mosolyog mosoly, mosolyog mosoly, mosolyog mosoly, mosolyog mosóné mosóteknő, tálka mostoha, anyós, napa mostohafiú mostona, mostoha motorkerékpár motozás mottó, jelmondat, jelszó, valuta, jelige mottó, jelmondat, jelszó, valuta, jelige mottó, jelmondat, jelszó, valuta, jelige mozaik mozdulatlan mozdulatlan mozdulatlan mózesi mozgalom, hatóerő (gyógyszeré), bevetés, tett mozgósít mozgósítás mozis mozzanat

ligjeratë e shkurtër monogram monokël solilok të folurit me vete flas me vete monogoloj monoteist me një tel bubullimë, buçitje vrundullim shaj e mallkoj morfinoman morfinë (pop.)murmurit hungrim(qeni), kërritje(derri hungroj murmurit hungron(qeni), kërrit(derri) dromcë, grimcë dërmi thermi thërrime larje(e këmishëve) laj, lag, lahem laj lavaman që mund të lahet mbeturina pastërti(vend ku lajnë teshat buzëqeshje nënqesh nënqeshje ve buzën në gaz këmishëlarëse, bishtëlëkundës tinar vjehër, njerkë dhëndër(burri i vajzës), kuna njerkë motoçikletë (gjeol.)gërmim, kërkim kryefjalë moto parrullë, valutë mozaik i palëvizur që qëndron në vend stacioner mozaik veprim, padije, aksion mobilizoj mobilizim punonjës kinemaje peripeci


mozzanat, beeső mozzanat, beeső mörtás, lé, pecsenyelé mulandó, időbeli mulandó, romlandó mulandóság mulató, korhely, lump mulató, korhely, lump mulató, korhely, lump mulatság, jóváhagyás mulatt mulattat mulattat mulattat mulattatás, ravasz, megnyugvás, kikapcsolódás mulattatás, ravasz, megnyugvás, kikapcsolódás múlt múlt múmia mumus munkabér munkabér, kereset, munkadíj, bér munkahely munkakedv munkaképtelen, rokkant munkaképtelen, rokkant, béna, nyomorék, nyavalyás munkaképtelen, rokkant, béna, nyomorék, nyavalyás munkakerülés, kóborlás, vándorlás munkakerülés, kóborlás, vándorlás munkakerülő munkakör, átutalás, jutattás, adományozás munkakör, átutalás, jutattás, adományozás munkáltató munkapad, kecskeláb munkás, segéd (iparban), legény munkás, szorgalmas , törekvő munkás, szorgalmas , törekvő munkásáruló munkászubbony, zubbony, munkaköpény munkavezető, munkafelügyelő muskátli muskátli muskotály mustár mutató, ismertető, tájékoztató mutatószám, piaci ár, szám, jegyzés, ár, minősítés mutatószám, piaci ár, szám, jegyzés, ár, minősítés mutatvány múzeum múzeum múzsa muzsika, zene muzsika, zene műalkotás

incident ndodhi salcë lëndor që mund të prishet thyeshmëri, (fig.)brishtësi njeri që shabakohet që e çon dafrungë zdërhallet pëlqim, ëndje mulat bëj të qeshin i heq merzinë dikujt zbavit lëshim, çlodhje pakësim tensioni i kaluar i shkuar mumje lubi, njeri nopran haku, krah pune pagë, (fig.)shpërblim kantier zell i madh i paaftë për punë (fig.)dobësoj i heq fuqinë(një dëshmie) të bredhurit vagabondim i ngehur, që është pa punë fushë veprimi kompetencë, caktim, ndarje punëdhënës kambalec punonjës që i pëlqejnë mësimet që ka dëshirë të mësojë i verdhë bluzë kryepunëtor barbaroze elbarozë moskat mustardë tregues kuotizacion, kuotë(lartësi) pjsë paraqitje, ekspozim muzeum muzeum, muze muzë muzikë muzikëmuzikë monument


műalkotás műépítés, szerkezet, építészet, műépítészet műfaj, fajta, nem, modor, stílus, zsáner műfogsor műfordítás, fordítás műhaj, paróka működik működik műláb műlakatos, lakatos műlovar, lovasmester műpártoló, műbarát, mecénás műpártoló, műbarát, mecénás műremek, remek, remekmű, mestermű műsor, célkitűzés, program műsoros est, díszebéd, parádé műszak, szolgálati ág , szakosztály, járat műszakváltás műszerész, szerelő, géplakatos műszerkészlet műszerkészlet műterem, műhely műtorna, torna mütyürke mütyürke műugrás, lemerülés művégtag, műtag, protézis művelet, célszerű, rutin, praxis, célravezető művelet, célszerű, rutin, praxis, célravezető művész művészet, műgond, furfang művészet, műgond, furfang művészeti; művészi, szépművészeti, artisztikus náci nacionálé, azonosság, kilét nacionálé, azonosság, kilét nacionálé, leírás nacionalista, nemzetiségi nacionalizmus nád, pálca, gyékény, szittyó, káka nadír nadrág, pantalló nádszál, nád nafta, földszurok, ásványi kátrány, bitumen naftalin naftalin nagy bátran nagy falu nagy lármát üt, szid vkit nagy mennyiség, padlás nagy mennyiség, padlás nagy mennyiség, padlás nagy sebesség, klipsz, kapcsolólemez, kiszab nagy sebesség, klipsz, kapcsolólemez, kiszab

përmendore arkitekturë gjini, mënyrë dhëmbë të vënë përkthim perukë funkcionon punon dorë havani bravëpunues shqytar mbrojtës arti mecen kryevepër program festë e madhe shërbim turn, punëtorët e turnit axhustator gatitje pajisje, nisje( e anijes ) atavizëm gjimnastikë nur çakël (zool.)kredharak, zhytje protezë praktikë, përvojë zakon, afrim artist art art, mjeshtëri, zotësi, aftës artistik nazist identitet njëjtësi shënimet e tipareve nacionalist nacionalizëm kallam, bastun nadir pantallona kallam bitum bar tenje naftalinë si trimat qytet i vogël bëj zhurmë nga moskënaqësia drithnik grunar hambar, papafingo(shtëpi) heq(me të prerë) këpus


nagy senki nagy senki nagy, jelentékeny, jelentős, nagymértékű, fontos nagyétkű nagyétkű nagyhangú , hangos, zajos, hangos, lármás nagyhangú , hangzatos, hangos nagyít , odaír, hozzátesz nagyító üveg , gyűjtólencse nagyító üveg , gyűjtólencse nagyképű nagyképű tekintély , római pápa, pápa nagykövet nagykövetség , követség nagykövetség , követség nagylelkű, nemes nagylelkű, nemes nagymértékű, nevezetes, tekintélyes , számottevő nagynéni , buzi, néni nagynéni , buzi, néni nagynéni , buzi, néni nagyrabecsülés nagyság nagyság nagyszálló , luxusszálló nagyszerű, remek nagyszerű, remek nagyszülők nagyzási hóbort nap nap: jó ~ot nap: jó ~ot napbarnított , napsütötte napéjegyen(lőség) napfoltkitörés , kidudorodás napfoltkitörés , kidudorodás napforduló napi napi napidíj nápolyi naponként naponként napos , napsugaras , verőfényes naposcsibe, csibe, kiscsirke, kisgyermek, pipi napraforgó napsütés , napszúrás napsütés , napszúrás napsütötte , barna, napbarnított napsütötte , napbarnított napszamos , béres, akkordmunkás, napi narancs narancs narancsfa

(fig.)xhore pavlerësi i rëndësishëm (fam.)llupës hamës zhurmonjës kumbonjës, (fig.)i bujshëm shtoj, hedh lentë thierzë që i pëlqen(vetja) prift, dinjitar ambasador ambasadë ambasadë, mision shpirtmadhë zemërgjërë i dalluar, njeri i madh hallë teto teze, xhaxhashë nderim trashësi vëllim, entje hotel luksoz fort i bukur mrekullueshëm gjyshi dhe gjyshja megallomani diell mirëdita mirëmëngjes i zeshkët, i nxirë nga dielli sanatadita gungë xhungë solstic ditor që kryhet brenda një dite pushime(gjykatoresh), honorar napolitan dita ditës çdo ditë plot diell zog pule (bot.)heliotrop pikë e diellit rënie e diellit në kokë i thekur ngjyrë bronci ditor, (fig.)i pasigurt ngjyrë portokalli portokall portokall(druri)


narancssárga narancsszőrp nárcisz narkotikus állapot , érzéstelenítő narkotizál , altat naspolya nedv , növényi nedv nedv , nyirok nedvdús , szalonnás, kövér nedvdús , szalonnás, kövér nedvdús , szalonnás, kövér nedvdús , szalonnás, kövér nedvesség nedvesség, nyirkosság nefelejcs nefelejcs negédes negédes negédesség negédesség negédesség , rendeltetés, természetellenesség negédesség , rendeltetés, természetellenesség neglizsé neglizsé , ápolatlan, pongolyaság, elhanyagolt negyed, városnegyed, városrész, kerület, gerezd negyed, városnegyed, városrész, kerület, gerezd negyedik négyen, négy négyes négyes , kvartett négyéves négylábú négymotoros négyszeres négyszög négyszög, téglalap negyven negyvenéves ember negyvenéves ember négyzet alakú , négyszögű, négyzet nehéz nehezék, ellensúly, súly nehezen, bajosan, aligha nehezen, kényelmetlenül nehézfejű, buta, otromba, ostoba nehézfejű, buta, otromba, ostoba nehézfejű, buta, otromba, ostoba nehézkes nehezményez nehézség, repedés nehézség, súlyosság nekiindul, elindul, lenyakaz, leszakít nekrológ nektár

si ngjyrë portokalli arançatë (bot.)narcis narkozë narkotizoj mushmullë(pema) lëng(druri) limfë i dhjamur, me lyrë i majmë me lerë me zdralë djeritje e lehtë lagështirë lule mos më harro lule veshmiu nazeli nazëmbadh kamarosje skarinamë caktim(kredie), sjellje veprim jo i natyrshëm petk që vishet në shtëpi i çkujdesur, petk mengjesi lagje lagje, çerek i katërtë katër kadril(valle) kuator, kuartet që mban katër vjet katërkëmbësh katërmotorësh i katërfishtë katërbrinjësh katërkëndësh këndëdrejtë dyzet dyzetvjeçar që ka dyzet njësi katror i rrëpinët, i vështirë kundërpeshë me veshtirësi me vështirësi i topitur marrëi shushatur që ka mbetur shtang që ze shumë vend kam të them, kundërshtoj grisje (fiz.)forca e rëndësisë çngjis nekrologji nektar


nélkül nem nem használat nem ismer el, megtagad nem ismer el, megtagad nem ismer el, visszavet nem ismer el, visszavet nem szorgalmas , hanyag nem teljes nem, nyom, lépés nem, szeméremtest némaság, hallgatás némelyik, amelyik, olyan nemesítés nemeslelkűség, nagylelkűség nemesség német német német nemez, filc, posztó, nemez nemi eltévelyedés nemi érettség, pubertás, serdülés nemi érettség, pubertás, serdülés nemi érettség, pubertás, serdülés nemigen nemsokára nemsokára nemtelen, szégyenletes nemtelen, szégyenletes nemzedék, ivadék, sarj nemzés, nemzedék nemzés, nemzedék nemzet nemzetiség, állampolgárság, polgárság nemzetiségi nemzetközi nemzetközi nemző erő neonfény, világítócső, neon népes népfelkelő, területi népgyűlés népiesség népnyúzó , munkásnyúzó, kizsákmányoló néprajz népség, nép népszavazás népszerűség népszerűsít népszerűsít népszerűtlen népszónok néptelen , puszta, sivatag népvándorlás , kivándorlás, átvándorlás, kivonulás

pa jo mospërdorim (fig.)dënoj nuk e njoh si të timen hedh poshtë kompetencën nuk njoh i pazellshëm jo i plotë hap, gjurmë këmbe në tokë, pr seks nemitje i tillë, si fisnikërim fisnikëri fisnikëri, bujari gjerman prej gjermanisë gjerman(fjalë përbuzëse) plis, kapele plisi anasjellje burrëzim gruanim pubertet shumë pak pas pak kohësh së shpejti turpërues çnderues pjellë gjeneratë ngjizje komb kombësi, shtetësi minoritar ndërkombëtar botëror burrni neon i popullzuar tokësor miting vrazdhësi(sjellje) çfrytëzues etnografi popull plebishit popullaritet e bëj popullor popullarizoj jo popullor tribun i shkretë, shkretëtirë shpërngulje në masë


nesz, zörgés, zaj neuralgia , zsába, idegfájás neuraszténia neuropata neuropata neutrális, bennható, semleges, pártatlan, közömbös neutrális, bennható, semleges, pártatlan, közömbös név, cím, megnevezés, megjelölés nevelési nevelési, tanító neveletlenség nevet, rigoloz nevet, rigoloz nevet, rigoloz nevetés nevetés, nevet nevetgélő nevetséges, komikus, tréfás nevező névleges névmás névre szóló , magánjellegű, személyzet névre szóló , magánjellegű, személyzet névre szóló , magánjellegű, személyzet névtelen, név nelküli, jeltelen névtelen, név nelküli, jeltelen néz néz néz, nagyra becsül, elgondol, meggondol, tekint nézet, tétel, alaptétel, verzió, tan nézőközönség, közönség, publikum, nyilvános nihilista nikkel nikotin nimbusz , glória nimfa nimfa nitrát nodizmus norma , szokvány , szabvány, típus, szabály norvég notesz, zsebkönyv november nő, hasznot hoz nőstény, anyaállat, nőnemű nőstényszarvas, szarvassuta; szarvastehén nőstényszarvas, szarvassuta; szarvastehén nőszemély, teremtmény, perszóna, lény nőtlen növel, megkétszerez növel, megkétszerez növel, nagyzol , felerősít, nagyít , felfokoz növel, nagyzol , felerősít, nagyít , felfokoz növel, nagyzol , felerősít, nagyít , felfokoz

zhurmë, fjalë nevralgji nevrasteni nevropat që vuan nga nevrat asnjanës i paanëshëm emëremër, mbiemër edukonjës pedagogjik sjellje ose fjalë e pahieshme (pop.)qesh bëj qejf shkulem nga gazi (pop.)gaz të qeshurit që zgërdhihet komik, i këndshëm (mat.)emrues emëror përemër personel që është vetëm për veten e ti vetiak anonim pa emër i përket vështroj, ka të bëjë nderoj, marr parasysh tezë publik nihilist nikel nikotinë nimb nimf shtojzavalle nitrat nudizëm normë norvegjez fletore e vogël shënimesh nëntor nxjerr fitim femër drenushë sutë krijesë prej beqari dyfishoj shtoj(përpjekjet) agjeroj shtjelloj zmadhoj


növény növény, növényi növényevő növényevő növényevő, növényekkel táplálkozó növényt gyűjt növényt gyűjt növényvilág növés, tenyészés , tenyészet növés, tenyészés , tenyészet nyafka nyáj nyájásság nyak nyak, tarkó, nyakszirt nyakék, abroncs, nyakdísz, nyakló nyakék, abroncs, nyakdísz, nyakló nyakkendő nyaktiló nyal, kinyal nyalánk, kívánatos, torkos nyalánk, kívánatos, torkos nyalánk, torkos , falánk nyálka nyalka, önérzetes, büszke, betyáros, dacos nyalka, tüzes nyamvadt, íztelen, lapos, elegáns, szellemtelen nyaralás, üdülés nyárfa, jegenye nyárspolgár nyávog nyegleség, beképzeltség nyel, lenyel nyelvészet, filológia nyelvjárási, tájszólásos nyelvtan nyelvtudomány, nyelvészet nyelvtudós, nyelvész nyelvtudós, nyelvész nyereg nyeremény, telek nyereség, haszon, jótétemény, előny, profit nyerészkedés, spekuláció nyerészkedik, spekulál nyergel nyergel nyers, bruttó, csiszolatlan, faragatlan, éretlen nyers, bruttó, csiszolatlan, faragatlan, éretlen nyess, nyest nyess, nyest nyihog, nyerít, röhög, vihog nyikorgás nyílás, rés, térköz, köz, kínai nyíltszívű, jóhiszemű, nemes, lojális, őszinte

bimë, taban(i këmbës) bimë barngënës që ushqehet me bar që ushqehet vetëm me bimë botanizoj mbledh bimë për t'i studjuar florë bimësi, rritje bimët qaramash kope mirëpritje qafë, grykë(shishe) zverk gjerdan gushore, rryp qafe(për qen) kravatë karamanjollë lëpij ma ka ënda shumë vdes(për një gjë) lakmonjës(në të ngrënë) mukozë i ze besë azgën i pashije verim plep (fig.)borgjez mendjengushtë mjaullin mburrje e tepruar, vetëkënaqë skllup filologji idiomatik gramatikë gjuhësor gjuhëtar linguist shalë pjesë(në një ndarje) qar, përfitim spekulim spekuloj shaloj shiloj i papunuar, pa edukatë pa kulturë, bruto cfurk tërfurk hingëllim hundrim e çarë, interval i çiltër, shpirtdëlirë, besni


nyilvánvalóan, látható, látszólagos, szembetűnő nyír, klipsz, megkopaszt, kopaszt, nagy sebesség nyirbál, megnyirbál, leszélez, nyes nyíres nyirkos, nedves , dohos, vizenyős nyolc nyolcvan nyomás, taszítás, lendület, lökés nyomás, taszítás, lendület, lökés nyomasztó nyomasztó nyomásztóan hat vkire nyomásztóan hat vkire, lenyom nyomda, könyvnyomda nyomdai nyomdász nyomkod, meggyúr, összegyúr nyomorék nyomorgat nyomorgat nyomorgat, gyötör, sanyargat nyomorgat, gyötör, sanyargat nyomorgat, gyötör, sanyargat nyomorlakás, tömeglakás , piszkos lakás nyomorlakás, tömeglakás , piszkos lakás nyomorlakás, tömeglakás , piszkos lakás nyomorúság, bánkodás, bú nyomozó nyomtat nyomtat nyomtatás, lenyomat, példányszám, levonás, levonat nyomtatott, imprimé kelme, nyomtatvány nyomtatvány, visszatérő, szakaszos, periodikus nyugdíj, kegydíj, ellátás nyugdíjas, nyugalmozott nyugdíjas, nyugalmozott nyugta, átvételi elismervény nyúlánk, karcsú nyúlszívű, bátortalan nyuszt, menyét nyuszt, menyét nyűg nyűtt, nyütt, kopott, ütött-kopott nyűtt, nyütt, kopott, ütött-kopott nyüzsög, zsibong oázis objektív, elfogulatlan, pártatlan, tárgyilagos obszervatórium, megfigyelő óceán, tenger óceánjáró, tengerjáró ócsárlás, rágalom ócsárlás, rágalom ócskaság ócskaság

i dukshëm, që bie në sy qeth heq tepricën pyll mështeknash i lagët tetë tetëmbëdhjetë e shtyme, (fig.)krizë shtyse që të mundon të dëshpëron shtyp, (fig.)brengos shtup, dobësoj, (fig.)ligshto shtypshkronjë tipografik tipograf, makinë tipografike ngjesh(brumin) gjytrym mërzit nxjerr telashe mundoj, tund me fuqi shungulloj, brengos torturoj harvallinë karakatinë rrëgallë shagrin hetues gjurmë(në rërë) shtyp(një libër) heqje, tirazh, (fig.)vështërs letër e shpypur periodik pension pensionist që ka dalë në pension dëftesë(borxhi) i zhdërvjelltë i ndruajtur (zool.)kunadhe shqarth avaze shumë i përdorur ushtroj(njëtë drejtë), përdor lëvrin oazë i paanshëm observator oqean përtej atlantikut kasnisje telendisje antikë vjetërsirë


ócskaság ócskaság ócskaság ócskaság, régiség, ókor ócskaság, régiség, ókor ocsmányság, szenny, piszok óda odaadás, lemondás, áldozatkészség odaadás, lemondás, áldozatkészség odaáll, megszólít, part: a ~hoz áll odaáll, megszólít, part: a ~hoz áll odaállít, rátesz, tesz, tesz vmit vhová, rátesz odacsalogat odaerősít, becsavar odahelyez, tettet, színlel, utalványoz, affectál odahúz, visszahajt odaszólít, odahív odavaló odavet, dob, hajít , rávet, kilövell, vet, lök, lő odavezető, határos, környező, szomszédos vmivel ódégat, sopánkodik, óbégat ódégat, sopánkodik, óbégat ódégat, sopánkodik, óbégat ódivatú, avult, szokásból kiment , korszerűtlen ódivatú, avult, szokásból kiment , korszerűtlen ódivatú, avult, szokásból kiment , korszerűtlen odú, terrier odvas, üreges, beesett, üresség, üres, mélyedés ofszet óhajt, vágyik, kíván óhajtás, kívánság óhajtás, kívánság, határozat, fogadalom ok, indok, indíték okfejtés, okoskodás, következtetés, megokolás okirat, alapokmány, statútum, kiváltságlevél okirat, darab, szoba, színmű , bizonyság, okmány okirat, darab, szoba, színmű , bizonyság, okmány okirat, okmány, aktus, tett oklevél, okmány, képesítés oklevéltan oknyomozó oknyomozó okol, vádol okol, vádol ókori, primér, őskori okos okos okosan okoskodás, gondolatmenet, okfejtés okoskodik okoskodik okoskodik okoz okozó, kézműves

(fam.)këngë e mukës plaçkurina vjetërsi bota e lashtë lashtësi zdralë ode therori vetëmohim diçkaje) i afrohem(dikujt vendos, vesh ëmbëlsoj vidhos caktoj(të holla), shtirem, pr sjell përsëri, rivendos(paqen thërres i ngjajshëm hedh me fuqi ngjitur, kufitar, i përbinjët ankohem ofshaj rënkoj i vjetërsuar jo i modës që s'është i modës shtrofkë e vogël i zgavërt ofset dëshiroj dëshirë, urim zotim, be, niet, pëgjërim arësue argumentim (hist.)kartë copë, monedhë dhomë, pjesë akt, shkresë diplomë paleografi pragmatik praktik fajësoj padis primare i meçëm, i shkathët i zgjuar zgjuarësisht arësyetim argumontoj sjell arësye luaj me fjalë, mërzis... jap shkas zanatçi


okozó, kézműves okszerűtlen, tervszerűtlen , irracionális oktaéder oktalan oktalan oktalan oktalan, vigyázatlan oktalanság, vigyázatlanság oktat oktató, tanító oktató, tanító oktatófilm, okirati, kultúrfilm, okleveles oktáv október okvetlen(ül), teljesen, merőben ól, szoborfülke ól, szoborfülke olaj olajbarna olajbogyó olajfa olajfestmény, szőttes, vázson, gyolcs olajfinomítás, kőolajfinomítás olajfinomítás, kőolajfinomítás olajfinomító, kőolajfinomító olajos olajos, olaj tartalmű olajos, olaj tartalmű olajoz, beolajoz olajoz, zsíroz, megzsíroz olajoz, zsíroz, megzsíroz olasz olcsó, gazdasági, közgazdasági, takarékos oldaloldaloldal, lanka, domboldal, lejtő oldalfal, fal oldaltarisznya oldaltarisznya oldaltarisznya oldaltarisznya oldás, gumiragasztó oldás, gumiragasztó olein olimpiai ólomkristályüveg, kristálytiszta, kristály olt olt oltalmába ajánl, ajánl , beszentel oltár oltatalan, kielégítetlen, olthatatalan olvadóbetét, biztosító olvasás, olvasmány olvashatatlan

zejtar, shkaktar që është kundër arësyes oktaedër që s'ka arsye i paarsye pa mend i pakujdeshëm pakujdesi predikoj, mburr didaktik mësimorë dokumentar (muz.)oktavë tetor absolutisht shtrohë, kamare stelë vaj si ngjyrë të ullirit ulli ulli(druri) pëlhurë, çadre ushtarësh rafinim të rafinuarit rafineri me vaj me lyrë që përmban vajoléandre lyej me vaj lyrësoj vajoj italian ekonomik anësor i anës shpat(kodrine) çatmë, faqe e brendëshmë hejbe torbë trastë hejbe dekompozim, zgjidhje çpërbërje oleinë olimpik kristal, (fig.)qartësi piks(qumështin), pres prish(qumështin) kushtoj(një libër) altar e pashuar(dëshirë) që shkrin(nga zjarri) lexim, arti i të lexuarit i palexueshëm


olvasható olvaszt olvasztás olvasztás, olvadás, öntött vas, acélöntvény, öntés olyan olyanféle; olyasféle, olyat, hasonló omlatag, ingatag, állhatatlan, állandó: nem ~ ondó ondolátás, hajfodorítás ondolátás, hajfodorítás ondolátás, hajfodorítás ónix ont, levezet, ömlik vmibe, ömlik ont, levezet, ömlik vmibe, ömlik opálfényű opera, dalmű operáció, művelet, akció, vállalkozás ópium ópium ópium tartalmú ópium tartalmú opportunista óra óra, inga(óra) órabér orangután órarend, menetrend, óránkénti órás, órásmester órazseb, mellényzseb orchidea ordít ordít ordítás ordítás, üvöltés ordítás, üvöltés organa, orgona organizmus, szervezet orgona, lila orgona, lila óriás óriás óriáskígyó ornitológia, madártan orom, sudár, csúcs orosz oroszlán oroszlánkölyök oroz, vadászik orozva, aljás módon orr orr, hajóorr , hajó orra orr, pofa orrán át beszél orrán át beszél

i lexueshëm ujëzoj ujëzim shkrirje, gizë në mënyrë të tillë i ngjashëm, shok i paqendrueshëm, i pasigurtë farë, spermë të dredhurit e flokëve të valëzuarit valëzim oniks(gur në ngjyrë të thojit dredh resh me një shkëlqim opali opera veprim, operacion afion opium afion me opium oportunist orë xhepi orë, orë muri nderi orangutang orar orë-ndreqës sqetullë, xhep i vogël (bot.)orkide pëllet(gomari) vrumbullit vrumbullimë angullimë ulërimë orgë organizëm jargavan lilak prej vigani vigani piton ornitologji majë, kulm rus luan këlysh i luanit gjuaj me gjefsheksi hundë bash(i anijes) turi(kafshësh) flas me hundë hundroj


orrlyuk orrlyuk orrszarvú orsó ország, állapot, sor, jegyzék ország, tájék országrész, tartomány, provincia országgyűlés, parlament ortopéd orvosi orvosi orvosi orvoslás, szer, orvosság orvoslás, szer, orvosság orvosságosüveg orvostan ósdi ósdi, elévült, avult, régimódi ósdi, elévült, avult, régimódi ostoba liba ostoba locsogás, csacsiság ostoba locsogás, szószátyárság ostoba, képtelen, semmitmondó, kába ostobaság ostobaság ostobaság ostobaság, ostoba dolog ostromol ószeres, zsibárus, régiségkereskedő oszlop, pillér oszlop, priszma, hasáb oszlopfő, vállkő oszlopsor oszloptalp oszloptalp oszloptalp, kiindulópont, alapzat, szótő, talapzat oszt osztalék, osztandó, részvényosztalék osztály, típus, nem osztályoz osztályrész, örökrész, kiváltság osztályrész, örökrész, kiváltság osztályzat, hang, kiszámítás, bejegyezés, jegy osztályzat, hang, kiszámítás, bejegyezés, jegy osztályzat, pont, jegy osztályzat, pont, jegy osztályzat, pont, jegy oszthatatlan osztószám, osztó óta, kezdve otthoni otthonülő ottlét, lakóhely, lakóhely, lakhely ótvar, var, kosz

hojz vrimë hunde rinoçeront bosht(për therrje) shtet vis krahinë parlament ortopedik mjekësor mjekësor që ka të bëjë me ilaçet bar, derman ilaç shishe e vogël mjekësi, ilaç barok moda që i ka shkuar koha (fig.)budallaqe broçkola matufsi i pazotë, budalla profka dokra gjëpura mendjetrashësi ngujoj(një kala), merzis tregtar plaçkash të rastit shtyllë, (fig.)përkrahës prizëm kapitel kolonadë bazë shtylle(ark.) plint bazë, lloj piedestalli sjell(ndihmë), përjashtoj (mat.)i pjestueshëm, dividend kategori klasofikoj pronë, atribut çiflik, pasuri hesap, notë(e nxënësit) shënim, faturë, llogari qepje qëndisje, dantellë rrexe i pandashëm (mat.)pjesëtonjës qysh familiar shtëpiar banesë(vendbanim) molë, qere


ovális, tojásdad óvás óvás óvás, reklamálás, követelés, panasz, panasz, óvás óvatos óvatos, körültekintő oxid oxidáció ozmózis ózon öblít, mosogat, öblöget, lemos, kiöblít öblít, öntöz öblös, elhízott, hasas, potrohos, pocakos öblös, elhízott, hasas, potrohos, pocakos öblös, konkáv öblös, konkáv öböl, tengeröböl ödéma, vizenyő ököl ökölvívás, boksz ökölvívás, bokszolás öl öl öldöklés ölel, átölel, összefon, átfog, átkarol öltözék, öltözködés, ruházat, ruházkodás öltöztet ömlengés ömlengés, szóáradat , szövegrész ömlengés, szóáradat , szövegrész önállóság önállósít önállósít önbizalom, állás, határozottság, hidegvér önbizalom, állás, határozottság, hidegvér önbizalom, bizonyosság, határozottság, biztosítás öndicséret, dicsekvés, hencegés önéletírás; önéletrajz önérzet önészlelés, hullaszemle, boncolás, tetemvizsgálat önfejűség, konokság önfeláldozás, odaadás, áldozatkészség öngyilkos öngyilkosság öngyújtó önhatalmú, önkényes, szabad akaratú, önhatalmű önhitt önhitt önhittség, elbizakodottság önhittség, elbizakodottság önimádat önként, akarattal önkényuralom, feltétlenség, korlátlan hatalom elve önkényuralom, hatalmi önkény, basáskodás

vezak kundërshtim, protestë (dr.)protestë reklamim që e peshon mirë një gjë i kujdesur oksid oksidim ozmozë ozon laj e shplaj ujis barkiç barkmadh i lugët konkav (gjeog.)gji të enjturit grusht boks për shje me grushta prehër pëqi, (fig.)gji kasaphane gërshetoj, pëqafoj veshje, petk vesh, i rri(petku) derdhje tiradë varg frazash pavarësi emancipoj çliroj drejtim vertikal pingul, ekuilibër bindje, premtim mburrësi autobiografi sedër autopsi kryeneçësi besnikëri, sakrificë vetëvrasës vetëvrasje uror, çakmak arbitrar, despotik lumburet që kapadariset fodullëk i madh qibër i tepruar narcisizëm vullnetarisht absolutizëm despotizëm


önkívület, önfeledtség, lelkesedés, révület önműködő fék, tehén, nőstény állat önműködő fék, tehén, nőstény állat öntő, vasöntő, olvasztár öntöde, olvasztóműhely öntőforma, minta, furat, átmérő, kaliber, űrméret öntöz, itat öntözés öntözőkanna önzetlen, altruista, érdektelen, objektív önző, részes őr őr, küldönc őr, őrszem ördög ördög ördögi, sátáni ördögi, sátáni ördögi, sátáni ördögi, sátáni ördögi, sátáni ördöngös, ördögi, pokoli öregség öregség, elaggás, aggkor öregség, régiség, ócskaság őrhely, őrszem őriz, ügyel őrjárat, járőr őrjítő őrjítő őrjítő őrmester, adjutáns, alhadnagy őrnagy örökbefogadott örökbefogadott örökkévalóság öröklénység, átöröklés, örökség örököl örökös örökös, örök örökös, örök örökös, örök örökösödési, öröklési, hagyatéki örököstárs örökség örökségből kizár, kitagad örökségből kizár, kitagad öröm, elégtétel örömmel vesz, elfogad őrség, ágyútűz őrség, őrszolgalat, negyed őrtorony őrtorony őrülten, határtalanul

mahni lopë lopë, mish lope shkrirës uzinë shkrirjeje kalibër, cilësi i jap të pijë ujë(bagëtisë) vaditje ujitëse pa interes i interesuar rojtar (usht.)korier sogjetar djall dreq demoniak frenetik i harbuar prej demoni, i tërbuar satanik djallëzor rregjim rrazbitje vjetërsi roje(në marinë) mbikqyr patrullë që të trubullon shumë të prish mendjen të çmend adjutant major intendence, mjek ushtar adoptiv adoptuar amshim trashëgimi, trashëgim trashëgoj që vazhdon gjithë jetën i pandalëshëm i përherëshëm i vazhdueshëm që ka të bëjë me trashëgimet bashkëtrashëgimtar trashëgim le pa pjesë le pa trashëgim gëzim, satisfakcion pranoj, më pëlqen breshni topash(e një anieje) e katërta pjesë, çerek kullë ose kambanare kullë(kështjellë) marrëzisht


őrülten, határtalanul örvösgalamb őrzés (ember), őrzés (tárgy) ősapa ősapa ősapa, nagyapa, ős ősidőkbeli ősidőkbeli őskori régész őskori régész, régész őskori, kövület, őslény, ósdi ember, ős-, ásatag őslakó, őshonos, hazai, otthonos őslakó, őshonos, hazai, otthonos ősök, származás ősrégi, ősi ősrégi, ősi őstörtenet, őskor ösvény őszi őszi őszi őszinte: nem ~ őszinte: nem ~ őszintén, nyíltan, leplezetlenül őszinteség, megbízhatóság összead, összesít összeállít, szerkeszt összecsap, összefuserál, elfuserál, összecsap összecserél, összetéveszt, összekever, összekavar összecserél, összetéveszt, összekever, összekavar összecserél, összetéveszt, összekever, összekavar összecsődít, uszít összecsukós összecsukós, összehajtható, hajtható összeegyezet, kiegyenlít, egyensúlyoz összeegyezet, kiegyenlít, egyensúlyoz összeesküszik vki ellen összeesküszik vki ellen összeesküvés összeesküvés összeesküvő összeférhetetlen összefirkál, firkál összefirkál, tojik összefoglal, részletesen megjelöl összefoglalás, rövid, kivonatos, kompendium összefolyás, összetartás összefon, belesző összefuserál összefuserál, elfuserál összefüggő összefűz összefűz összefűz, kapcsol, összekapcsol, becsatol

me marrëzi pëllumb i egër mbikqyrje patriark patrik gjyshi që nuk mbahet mend shumë i vjetër paleotolog paleontolog (gjeol.)fosil indigjen vëndës ngjitje, stërgjyshët i lashtë, stërgjyshor prej stërgjyshi parahistori dhiare i vjeshtës vjeshtak vjeshtar i pasiqertë i paçiltër çiltas, me të vërtetë ndërshmëri mbledh, shtoj kombinoj e katranos(një punë) bashkoj, ngatërroj gaboj, shushas përzjej grumbulloj qen në zogorl që mund të ripaloset që përkulet lehtë drejtpeshoj ekuilibroj bëj komplot komplotoj komplot, lutje të nxehta përbetim i përbetuar i pashoqërueshëm shkarravis pjell(ve) saktësoj përmbljedhje e shkurtër konvergjencë, bashkim thur lyej përsëri me suva përziej me ujë(gëlqeren) që ka lidhje lidh(librin) qep me mëndafsh mbërthej me tokëzë


összefűz, szervez, csoportosít összeg, áradó összegez, következtet, köt, perfektuál, határoz összegez, összefoglal összegyűjtés összegyűjtés összegyűjtés, agglomeráció, népességtömörülés összegyűjtés, sorozat, tár összegyűr, gyűr összegyűr, gyűr összegyűr, gyűr összegyűr, gyűr összegyűr, gyűr összehajt, hajladozik , hajlít, roskadozik, hajt összehajt, hajladozik , hajlít, roskadozik, hajt összehangol, összeegyezet, összhangba hoz összehangzás, összhangzat, hangzat, akkord összehasogat, hasogat összehasonlítás, hasonlat összehasonlító, középfokú összehord, rakásra gyűjt, felhalmoz, összezsúfol összeír összejövetel, összeadás, összegyűjtés, egyesülés összekavar, habar összekócol összeköt, nittel , összeerősít, odaszegez összeköt, nittel , összeerősít, odaszegez összeköt, összefűz, összeszerel, összeilleszt összeköt, társít összekötő láncszem, láncszem összekuszál összekuszál, szétzülleszt , összezavar, felbont összelapít, lelapít, lehengerel összelapít, lelapít, lehengerel összenövés összenövés, tapadás összeomlás összepárosít összerág, rág, begittel, tép összeráncol, ráncol összeráncol, ráncol összeráz, ráz, megtépáz, cibál, leráz összerezzen, összerezzent összerezzen, összerezzent összeroncsol, szétlapít vkit, összelapít, összezúz összes, totális, hiánytalan, teljes összesít, összead, összegez összeszed, beszed, szed összeszed, beszervez, egybegyűjt, összegyűjt összeszorít, összébb húz, összehúz , dugít összeszorít, összébb húz, összehúz , dugít összetákol összetákol összetákol

grumbulloj, (fig.)bashkoj që hypën përfundoj(një çështje) përmbledh në pak fjalë mbledhje(ndihmash nënshkrimesh) grumbullim, qendër e banuar kolekcion më hidhëron tutloj, (fam.)më mërzit zhubravis tutloj zaparis palos thyej(gjunjët), (fig.)shtroj bashkërendoj marrëveshje kris krahasim krahasues mbedh bëj regjistrimin e popullsisë bashkim, mbledhje tund (lëngje), nxjer (birrë) shpupuris (fig.)lidh ngjis thëres në kuvend martoj, (fig.)bashkoj hallkë zinxhiri ngatërroj, përziej çorganizoj e bëj petë e shtyp ngjitje me kallaj, saldaturë bashkim, (mjek.) aderencë fatkeqësi e madhe bashkoj çift e çift përtyp, shakmis ngërthej vetullat, rrudh ball vrëj shkund hov përpjetë tristohem, hidhem (pop.)zgërlaq i plotë, (mat.)integral bë shumën e mbledh, vjel, marr në shtëpi mbledh, shkoj mbyll në një vend, forcoj shtrëngoj më fortë (fig.)pajtoj (pop.)ndreq (fam.)arnoj


összetákol összetalálkozik, összeesik összetalálkozik, összeesik összetársít, társít, összeköt összetartás összetartás, közös felelősség összetartozó összetép, szétszaggat, széttép összetesz, összegyűjt, összeterel, összeállít összetétel, alsószoknya, vegyület összetétel, szintézis összetold, mellékel összeválogat összevarrás, varrás összevon összevon összezúz, tör össztűz, sortűz, össztüz ösztön ösztönös mozdulat, reflex, reagálás ösztönös, ösztönzerű, önkéntelen ösztönös, szemléleti ösztönző erő ösztövér, sovány ösztövér, sovány őszül, szürkül öszvér öszvér, öszvérkancsa öszvér, öszvérkancsa öt ötéves terv ötletes, leleményes ötletes, lelki, szellemes, szellemi, elmés ötszög ötven öv, bérosztály, övezet, terep, körzet, térség, sáv öv, szíj , tengeröv, derék, nadrágszíj, zóna övezet övszíj, deréköv, nadrágszíj, szíj őz özvegy özvegység özvegység pác páciens, türelmes pacifista pácol, barnít pácol, csáváz, sanyargat pácol, cserez padlásablak padlizsán padló, parketta padlóbeeresztő, viasz páhol

ndreq shkel e shko ndodh në të njëjtën kohë përputhet e bëj ortak lidhje e fortë solidarësi solidar pres copa copa grumbulloj prapë kombinim sintezë puq, shtoj rregulloj, niset(anija) të qepurit(e plagës) lidh kontratë... rrudh, kontraktoj shtyp në havan breshni instinkt refleks instinktif intuitiv shtytës i hequr, pa yndyrë thatë thinjem mushk heqël sheshël pesë pesëvjeçari që i pret mendja shpirtërorë, mendjehollë pentagon pesëdhjetë zonë rryp, bel, rrethojë perimetër brez (zool.)kapruall i ve, që ka mbetur pa vejni vejni lëngë turshie pacient pacifist e bëj të zeshkët bëj turshi regj, mërzis kuti e tabakos patëllxhan prokurori, parket dyllë i heq një dru të shëndoshë


páhol páholy, kád, fürdőkád pajesz, dugóhúzó pajkos pajkos pajkos, játékos, bohó, mókás pajta, csűr, hangár, szín pajta, csűr, szénapajta pajta, csűr, szénapajta pajzánkodik pajzánkodik pajzánkodik, pajkoskodik pajzs pajzs pakolás pakolás paksaméta, nyaláb, köteg pala pala pala, számla: nem fizetett ~ pala, számla: nem fizetett ~ palacsinta, krepp, gyászkarszalag, gyászfátyol palánta palatábla palatábla pálca, léc, vessző, suháng paleontológia palesztinai pali, tutyi-mutyi, szájtáti , körte pali, tutyi-mutyi, szájtáti , körte pálinka, borpárlat, konyak pálinka, előétel pálinkamérés, csapszék palló palló pálma pálmafa, pálma pálya, életpálya, kőfejtő, pályafutás, karrier pálya, szemgödör, csillagpálya, hatókör, kör pályadíj, ár pályamunkás, kubicos pályamunkás, kubicos pályanyertes, díjnyertes pályaőrbódé, őrbódé, faköpönyeg pályatárs, kolléga, szaktárs , kartárs pályázat pályázik [+re], versenyez, közreműkődik, verseng pamacs pamacs pamlag panama panamakalap panamakalap panasz

rrah shumë vaskë banje turjelë për tapa prej shejtani prej çapkëni ldrues strehë, hangar grunar hambar bëj çamarroksi shejtanllëqe lodroj mburojë shqyt, eky(monedhë) mbështjellje paketim grumbull(letrash) rreshpe shist ploçë rrasë krep(stofë), petullë këmbë, rrënjë ploçë rrasë thupër paleontologji palestinas dardhë dardhë, (pop.)budalla raki aperitiv pijetore postat vllanjë degë palme palmë(druri) gurore orbitë, zgavër e syrit çmim argat punëtor krahu laureat kokorr koleg garë, ndeshje(sporti) ndjek të njëjtin qëllim furçë piktori penel kanape e vogël mishmash, (fig.)hile kapelë kashte panama rënkim


páncélos, tank, harckocsi páncélszekrény, széf , pénzszekrény, kassza páncélszekrény, széf , pénzszekrény, kassza pang, poshad, stagnál pánik pantomim, némajáték pántos, töltött, fegyveres pap pap, apát pap, apát papa pápa papagáj pápai pápai papírgyár, papírüzlet, papírkereskedés papírpénz papírra vet, ropogtat, vázol, leskiccel, ropog papirusz papnevelő, szeminárium paprika paprika paprikajancsi, bábszínház papság, klérus papucs, mamusz papucshős parádézik parádézik paradicsom paradicsom paradox parafin parancs, meghagyás parancs, rendelvény, sorrend, rend parancs, rendelvény, sorrend, rend parancsnok parancsnok, hajóparancsnok, kapitány, hajóvezető parancsnok, hajóparancsnok, kapitány, hajóvezető parancsnok, hajóparancsnok, kapitány, hajóvezető parancsoló, kötelesség parancsuralom parányi paraszt, csúnya, rút, közember, csúf, kellemetlen paraszt, tróger, modortalan, goromba pokróc, pofa parasztság páratlan páratlanság parazita, tányérnyaló, szulák parazita, tányérnyaló, szulák parazitagazda parázna parázna, ledér parázs, meleg parázs, véresszájú, szilaj

mbuluar me koracë kasafortë kasafortë, kasë gaz) ikë t'ikim pantomimë i armatosur priftprift abat kruemurg baba(në gjuhën e fëmijëve) papë papagall i papës pontifikal tregëti e letrës kartëmonedhë kërcet(në dhëmbë) papirus seminar piperkë specë teatër kukullash kleri pantofël (fam.)burrë shtëpijak krekohem ngërfosem domate domatedomate paradoksal parafinë urdhër i prerë radhë, rregull urdhër komandant kapedan kapiten pris lufte urdhërues diktaturë mikroskopikë jo i këndëshëm kaba fshatarësi tek, gabim, proçkë teksi, pabarazi parazit skrodh mysafir, i zoti i shtëpisë me cen epshedjegur djegës i furishëm, i rrëmbyer


párbaj, viadal párbaj, viadal parcellázás párduc párhuzam, párhuzamos vmivel, összehasonlítás párizsi park, állás, állómány párkány, támogatás, támasz parkol, tol parlag párol, desztillál, lepárol, bepárol párolog párolog páros páros élet párosít párosít, ragoz párosodás, aranyköpés, kiszögellés párosodás, aranyköpés, kiszögellés párosodik párt part, árokpart, rézsű párta párta, diadém párta, szemkötő, szalag pártatlanság, önzetlenség pártatlanság, önzetlenség pártatlanság, tárgyilagosság pártfogás pártfogás, támasz párthelyiség párthíve párthíve, ragadó, követő, részvevő, tag participium pártlat partmellék, tengerpart , part pártmunkás, harcos pártmunkás, harcos pártonkívüli pártonkívüli, önálló, szabadságszerető pártos, párthíve, partizán partot ér partra vontat partralépés partralépés, rakás pártsejt pártsejt pártvezér párzás, kerülő út, párosodás, közösülés passzátszél paszomány, fonat, befon, fon pasztilla, pirula, tabletta pásztorbot pásztorbot, kampósbot, staub, levágott vég, agy

duel dyluftim ndarje në pjesa(e një toke) panterë paralel parizian park, kullotë, vathë pështetje, pezu(dritareje) ve në një vend të sigurtë tokë djerr distiloj lëshoj tym nxjerr tym, pi duhan bujar(në shoqërinë feudale) monogami ndërzej, bashkoj çift e çift bashkoj(përpjekjet) kërcim, një gjë e dalë që bie menjëherë në sy, trill mbuloj, ngarkoj(me lule), mbr parti breg i pjerrët lumi (bot.)kurorë diademę, (fig.)mbretëri jetullë sinqeritet çinteresim paanësi patronazh pështetje përheshmëri anëtar(i një shoqërie) i bashkuar me, (gram.)pjesore mbeturinë breg(i lumit) aktivist militant pa parti i pavarur partizan zbres(në një skele) falimentoj zbritje, ulje zbarkim, shkarkim(trupash) qeli qelizë, celulë lider ndërzim, bashkim në çift alize(erëra) lidh gërshetë (mjek.)hap kërrabë(bariu) kondak


pásztorbot, kampósbot, staub, levágott vég, agy pásztorköltemény, bukolikus pásztorköltemény, idill pata pata, porta, facipő, csülök pata, porta, facipő, csülök patak patak patália, lárma, ricaj, hangoskodás patkol pátosz, patetikus pátosz, patetikus patron patron pattanás, tüsző pattog, rózsafüzér, pezsdül; pezseg páva, pávaszem pazarlás pazarlás pazarol, elfescérel, tékozol pazarol, elfescérel, tékozol pecek pech pech, kullancs pecsenye, sült, sült pecsenyesütő pecsenyesütő pecsenyesütő pecsét pecsét, vámzár pecsétel, lebélyegez, lepecsétel pedagógia, nevelés, neveléstan; neveléstudomány pedagógus pedál pedál pedáns pedáns, vaskalapos, tudákos alak pedáns, vaskalapos, tudákos alak pej pejoratív pejoratív példa, mintakép példabeszéd, közmondás példabeszéd, parabola, példázat példakép példakép példány, ízelítő példány, mintszerű, példás pelerin, földfok pellengér pelyhes penész, áporodott, dohos penészfolt penészgomba, penészfolt, penész

shkop, qytë bukolik idil thembër, thundër, takë këpucë druri thundër rrëke she poterë, bujë ve ptkonj ngashëryes patetik patron usta, mbrojtës, (fam.)zot i thatë(puçërr) kërcet, (fig.)shkrepëtin pallua prishje(të hollash), vjedhje shpenzim i madh harxhoj shpenzoj pa hesap mustak(peshk) tersllëk (pop.)tersllëk mish i pjekur mishpjekës tavë tepsi vulë vulos me dyllë zhduk pak nga pak, shuaj pedagogji pedagog, pedant këpurdhë pedal shumë i përpikët pedant profesor qesharak bryms(kalë) (gram.)përbuzës pezhorativ shembëll proverb parabolë margaritar pa asnjë cen model, diamant gjedhë ekzamplar kep shtylla e turpit(mjet torture tufshak myk të shpuarit, pickim, injeksio myk


penget péntek péntek pénz pénzátutalás pénzel pénzmag pénzmag pénzmag pénznem, pénz, érme pénzösszeg pénztárca pénzzé tesz pénzzé tesz pénzzé tesz pénzsóvár, kapzsi, ragadozó madár pénzsóvár, mohó, pénzleső, sóvár pép per per perbeavatkozás, közbenjárás, közbeszólás perc pereg, megbicsakol, befordul, megbicsaklik, fordít pereg, megbicsakol, befordul, megbicsaklik, fordít perel perel perem, kihajtó, szegély, karima, szél perem, kihajtó, szegély, karima, szél perem, kihajtó, szegély, karima, szél peres, vitás periszkóp perköltség perorvoslat, panasz perpatvar perrendtartás, perjog, igazságszolgáltatás persely, törzs, tor persza perszelő pestisbeteg, pestises peterakás petesejt, pete petrezselyem petróleum, olaj, kőolaj petróleumhajó petróleumhajó pettyes pettyes petyhüdt, tunya, akarat nélküli , pipogya pezsdül; pezseg, habzik pezsgés pezsgés pézsma pihé, pihe, pehely pihé, pihe, pehely

pickoj, (fam.)kap e premte premte argjend bartje financoj (fam, )qyp me fiori para të fshehura kursim i vogël monedhë që hypën kuletë realizoj sendëtoj, kuptoj zbatoj grabitës, (fig.)i pangijur i pangijur përshesh me qumësht gjyq padie ndërhyrje, (mjek.)operacion minutë rrotulloj, kthej vërtit jam në gjyq kam ngritur padie buzë(e një tryeze e një grope), pëqi skundill që shkakton grindje periskop shpenzimet e një padieje rimbroj kokëçarrje procedurë trung persian zabullinë një vend ku ka rënë murtaja pjellje(e vezëve) vezë majdanoz vajguri i naftës vajguror pikalarmë pikalosh (fam.)qull shkumon(një pije) (fig.)lëvizje tronditje e thellë myshk dorëzë(leshi) tufë e vogël


pihenő pihenő, állomás, szakasz, fázis, részlet, szak pikoló pilla pillanat: egy ~ig tartó, pillanatnyi pillanatnyi pillér pillér pillér pimasz, szemtelen pimaszul pince, kocsma pincérlány pingvin pintér, kádár, bodnár pintye, pinty pintye, pinty pintye, pinty pipa pipa pipacs pipacsvörös piperekőc, piperkőc piramis, gúla pirított, rántott pirongat, leszid, megpirongat, lekap, korhol pironkodás pirosra sül, kiéget, vörösít, megperszel pirosra sül, kiéget, vörösít, megperszel pirul, pír, elpirul, hajnalpír pirul, pír, elpirul, hajnalpír pisil pislákol pislákol pislákol, pislog pislant pisze piszkavas piszke, ribiszke piszke, ribiszke piszkos alak, piszok alak, aljás gazember piszkos, mosdatlan, ocsmány (vicc/viselkedés) piszkos, mosdatlan, ocsmány (vicc/viselkedés) piszkos, mosdatlan, ocsmány (vicc/viselkedés) piszkos, visszataszító, bűzös piszkosság piszkosság pisztoly pisztoly pisztoly, pásztorsíp, szalmaszál, síp pisztráng pityereg pityereg, nyafog, szipog pityereg, nyafog, szipog

strehim etapë gjahtar, aeroplan gjuejtës qerpik i atypëratyeshëm që mban vetëm një çast stavë, këmbë ure stivë turrë që s'ka pikë turpi pa pikë turpi tavernë, restorant kamariere pinguin ai që bën ose ndreq fuçi avdos bors zborak llullë çibuk lulkuq që ka ngjyrën e lulkuqit djalosh mendjefyçkë piramidë i fërguar, patate e fëguar qërtoj ashpër të kuqtë( e fytyrës) pëcëlloj përzhis skuq skuqem përmjerr jam i pasigurt tundet, lëkundet, (fig.)ngurr kapsallit(sytë) picërroj(sytë) me majë të ngritur mashë (bot.)rrush frëngu kullumbri (pop.)qelbanik, (fig.)horr fëlliqur papastër papastëri ndyrë i qelbur, i neveritshëm papastërti pisllëk koburre pistolet pipëz troftë lotoj bëj sikur qaj mundohem të qaj


pityókos pizsama platán platina plébánia, egyházköszég, eklézsia, hítköszég plébános plebs, nép, népség pléd pléd pléh, bádoglemez pletyka plomba, ólom pluviale plüss plüss pocok, patkány, zsugori pocsék, vacak, ronda pocsék, vacak, ronda pocsolya pocsolya pocsolya pocsolya poén poén poén pofa, száj, torok pofa, száj, torok pofacsont pofátlan alak pofátlanság, szemtelenség pofon, nyakleves pogácsa, takarmánypogácsa pogány pogány pohánka, hajdina pohánka, hajdina pohárköszöntő, tószt pojáca, báb, paprikajancsi pojáca, báb, paprikajancsi pók poklos, bélpoklos pokol pokoli, alvilági pokoli, alvilági polc polgár, városlakó, városi polgár, polgári személy polgári, polgár, burzsoá polgármester polgárosít polgárosít polgárság, polgájog poligám, többnejű, soknejű polip, vérszopó polip, vérszopó

(fam.)çakërqejf pizhama rrap platin famulli famullitar plebë batanie udhëtimi pled llamarinë, (fig.)burg (pop.)llogje plumb i shiut belush plush mi, (fam.)koprac (pop.)i shëmtuar zullap hurdhë kllapë llogaçe pellg i vogël qepje qëndisje, dantellë rrexe grykë(bishe), (pop.)surrat syfet mollëz kaba paturpësi, fjalë fyese flakarimë... çyrek i pabasë, i pasaktë pagan hejdë hikërr dolli arlekin karagjoz merimangë i gërbulët skëterrë ferri skëterre raft qytetar borgjez kryetar bashkësie vendos ligje për të qenë zbus zakonet qytetari poligam likurishtë oktapodh


polip, vérszopó politechnikum, műszaki politikus, államférfi pollen, virágpor pollen, virágpor poloska, dili pólus pompa pompázó, takaros pongyola pongyola pongyola pontatlan, ködös, határozatlan pontatlan, téves pontatlanság pontatlanság pontban pontban, pontosan ponton, hajóhíd pontos, szabatos pontosan pontosan, szigorúan pontosság, szigorúság pontoz, megszúr, mered, blokkol ponty, pónty ponyva, védőponyva, szekérponyva ponyva, védőponyva, szekérponyva por por pór, jobbágy, paraszt póráz, vezeték póráz, vezeték porba sújt, sújt (villám), lesújt porba sújt, sújt (villám), lesújt porc, porcogó porcelán porcelán porcika, darabka, parcella, birtokrész, részecske póréhagyma porfészek porfészek porhanyó(s), laza porhanyó(s), laza porhanyó(s), laza porhanyó(s), laza, bútor pórias, paraszti, falusi, parasztos, népies, népi pórias, paraszti, falusi, parasztos, népies, népi porond, tárna, aréna poronty, csöppség porosz portálé portéka, selejtáru, tucatáru, olcsó áru portok, zacskó portugál

tetëkëmbësh politeknik politikan (bot.)polen pjalm tartabiqe sinor luks elegant e i bukur penjuar rrobe dhome rrobe mëngjesi i pasaktë i pasaktë, jo i përpikët pasaktësi pasaktësi, papërpikëni pikërisht, me drejtësi pikërisht, saktësisht ponton që bëhet në kohën e duhur besnikërisht me saktësi përpikni drejtoj(topin) krap mbulesë mushamaje mushama pluhur pluhur njeri i pagdhendur lavar rryp për qen e djeg, (fig.)dërmoj shkatëroj kërcë bilur farfuri pjesëzë, një copë tokë pras (pop.)fshat i vogël vend i vogël i shkrifët që mund të shkrihet tëthermohet lehtë i luejtshëm, mobilje fshati i fshatit, (fig.)fshatrak arenë carrok, camërdhok prusian vitrinë dyqani mall i lirë çantë e vogël portugez


portyáz porzik poshad, megposhad poshad, megposhad poshad, rothad, gombásodik postabélyeg postai postai postai postakocsi, munkakedv postáz, odaállít, elhelyez postáz, odaállít, elhelyez postáz, odaállít, elhelyez posvány, pocsolya, kátyú, tócsa, sár posztóáru posztóáru posztócipő pót, kiegészítő, további, pótpotenciális pótfüzet pótfüzet pótkötet pótlás pótlólág, aztán pótol vkivel vmit potroh potroh-, altesti, hasi pottyan potya, költségmentes, díjtalan, ok nelküli, ingyen potya, költségmentes, díjtalan, ok nelküli, ingyen potya, költségmentes, díjtalan, ok nelküli, ingyen potya, költségmentes, díjtalan, ok nelküli, ingyen potyán potyán pökhendi, szemtelen, prepotens, nyegle, pofátlan pökhendi, szemtelen, prepotens, nyegle, pofátlan pönálé, szakmány, ívhúr, gonosztett, hangszál pönálé, szakmány, ívhúr, gonosztett, hangszál pörgettyű, búgócsiga pörgettyű, búgócsiga pörkölt pörkölt pörkölt pörkölt pöröly praliné pratizál pratizál pravoszláv, ortodox, óhitű préda, pazarló, tékozló préda, pazarló, tékozló prédikáció prédikál, térít pregnáns, jellegzetes

vjedh e s'le asgjë ngrihet pluhuri kalbem, (fig.)mykem molepsem kalbem pullë poste i postës postar poste gatishmëri, ngut hedh në postë postoj vendos në një vend baltinë, punë e fëlliqur lesh stofë e lehtë patiqe suplementar potencial aneks fashikull plotësim, shtesë zevëndësim më vonë i ze vendin, ze këmbën e barkë barku derdh, paguaj falas, pa vend gratis pa arsye, pa bazë pa të holla falas gratis i paturp, fyes i prapë, i pacipë kobë punë e shëmtuar frujletë verrle e pat e piu e pësoi u muar në qafë çekan bajame e sheqerosur ushtroj, stërvis, ve në provë praktikoj, ushtroj ortodoks fikanak i rpishur predikim predikoj, jap shembull që bie në sy


prém, szőrme , bunda, gerezna preparatór, naturalista , állattömő prés, sajtó, szőlőprés préselt presztízs, nimbusz , színesség pribék, kínzó prioritás, előbbség prioritás, előbbség próba próba próba próbababa, kirakatbábú próbaév, tanfolyam próbafúrás próbál próbát tesz, megvisel prófétál, jósol progresszív, haladó, fokosatos progresszív, haladó, fokosatos proletár proletár propaganda propeller, csavar, hajócsavar prostituál, kerít prostituál, kerít prostitúció, prostituálás prostitúció, prostituálás protestáns protoplazma prózai prózaiság prózaiság prozelita, rajongó pszichológia, lélektan pszichózis publicista, közíró publicista, közíró publicisztika púderdoboz puff, buggyos puffad, duzzad, felfúj, feldagad, dagad puffan, elcsattan, illik: nem ~ bele, dörren puffan, elcsattan, illik: nem ~ bele, dörren pufog, hortyog pufók, pirospozsgás puha puha, lágy puhány, papucs, kitaposott cipő puhány, papucs, kitaposott cipő puhány, papucs, kitaposott cipő puhaság puhítás pukkanás, dörej, durranás pukkanás, dörej, durranás

gëzof naturalist shtypëse(makinë) kam ngut, i ngutëshëm prestigj që shërben për torturat parësi të qenët i pari bizë, vulë orvajtje përpjekje, tentativë maneken stazh sondim përsërit ndjej, pësoj(një humbje) parathem të ardhmen përparues që shkon përpara proletar proletar propagandë helikë kurvëroj, (fig.)poshtëroj shkarzej kurvërim shkarzim protestant protoplazëm prozaik mungesë poezie në vargjet prozaizëm prozelit psikologji psikozë gazetar i specializuar publicist gazetari kuti pudre fryrë gufmoj pëlcet shkrehet(pushka) gërhij buçko (fam.)qull shiko brashnjë, (fig.)njeri i ngath shkarpë zhargë paqëndrueshmëri, pathemeli (fam.)matufsi detonacion shkrehje


pulpa, gyümölcsvelő, gyümölcshús, pép pult, söntés pumpa, csótányroppantó, pompa, szivattyú pumpa, csótányroppantó, pompa, szivattyú pumpál, szivattyúz puncs púp, főtetörés, domborodás puplin púpos púpos puritán puska puszi puszi puszi puszpáng puszta puszta, tanya puszta, tanya, major, majorság pusztít pusztít, letarol, feldúl pusztít, rombol, letarol, feldúl pusztítás pünkösd püré püspök rab, fogoly rabitzfal, fal, rekesz, válaszfal, közfal rabitzfal, fal, rekesz, válaszfal, közfal rablás rabol vkit, kifoszt rabol vkit, kifoszt rabszolga, rab rabszolga, rab rabszolga, rab rabszolgasorba juttat, alávet, leigáz, hódít racionális, okszerű racionalizmus rács, farács rács, rostély rács, rostély rádió, átvilágítás rádióközvetítés, rádióriport rádión közvetít, lead rádiótávirat, rádiógram, rádióüzenet ráeső ráeső rész, járulék ráfizetés, ráadás, pótlék, melléklet, pótfüzet ráfizetés, veszte, veszteség ragadozó rágalmaz, gyaláz, lealacsonyít, meggyaláz rágalmaz, megrágalmaz ragaszkodás ragasztószer, fogcement, cement

tul(mishi), mish(i pemës) banak, degë banke madhëhti me pohe e me bulë pompoj ponç gungë, xhungë, aftësi poplin gungaç kurrizo puritan pushkë murrla murrëri veriu bush stepë fshat i vogël fermë e gjysatarit dënoj rreptë, (fig.)bëj kërdi shkretoj dëmtoj shumë rëndë shkretim rrëshajët pure peshkopë rob lufte stenë çatmë pre, grabitje shpërvjell çpërvesh, grabis(një udhëtarë rob robinjë skllavë skllavëroj racional racionalizëm kafas kangjella parmakë hekuri radio radioreportazh përhap me anën e radios radiogram që i bie në pjesë(trashëgim) kuotizacion plotësim, shtesë humbje, vdekje mishngrënës koris shpif dashuri, besnikëri çimento


rágcsál rágcsál rágcsáló, rágcsaló ragozás ragozás, hajlás ragu, kotyvalék, vagdalék ragyog ragyog ragyog ragyog ragyog ragyog ragyog, tündöklik; tündököl ragyogás ragyogás ragyogás, repesz ragyogás, repesz ragyogás, repesz ragyogás, repesz ragyogás, tisztaság ragyogás, tisztaság ragyogó ragyogó ragyogó ragyogó ragyogó raj raj raj, szakasz raj, szakasz rajongás, lelkesedés rajongó rajongó, szenvedélyes rajtaütés rajtaütés rajzmásolat, átírópapír, utánzás rajzmásolat, átírópapír, utánzás rajzol rajzol rajzoló, mintatervező rajzszén, kecskerágó, rajz, papsapka, szénrajz rajzszén, kecskerágó, rajz, papsapka, szénrajz rák rák rak vmibe, szállásol rak vmire rak vmivel rakás, hajóba rakás , rakomány, rakodás, töltés rakás, kupac, halom rakodás rakodik, lerak, rak vmire, part: a ~ra száll rakodik, lerak, rak vmire, part: a ~ra száll rakodómunkás rakoncátlan, lázadó

përtyp çap(ushqimin) brejtës zgjedhim mbaresë këzartma(gjellë) gur i çmuar) shkrepëtin(një stofë shkrepëtij vezullon shkrepëtin shkëlqen shëndrij vezullim xixëllim copë e prerë dritë e fortë e thyer çikë, shkëlqim kaltërsi(për qiellin) kthjelltësi që shkëlqen shëndritës i kuq i shkëlqyeshëm i shëndritëshëm krinë luzmë lëmsh i vogël një grumbull të ftuarish entuziazëm i ndriçuar plot afsh inkursion të rënët pre imitim kalk, kopje, kopijim pëshkruaj skicoj përsëri, (fig.)tregoj vizatues (bot.)fshikakuqi qymyr(për të vizatuar) kancer karavidhe banoj, shkalis shkarkoj një anije pajis, stolis ngarkim, ngarkesë tog shkarkim shkalos shkarkoj(nga anija), zbres hamall porti i panështruar


rakoncátlan, szófogadatlan raktárnok; raktáros ránc randevú, találka, dátum, megbeszélt időpont rándulás rang, képesítés, minősítés rang, képesítés, minősítés rangelőny, rangsor rangelőny, rangsor rangjától megfoszt, rongál, lefokoz rangsor rántotta, omlett ráönt, önt, szétterjeszt , áraszt, szétvisz , hint ráparancsol vkire ráparancsol vkire, vezérel, magazin, vezényel rapszódia rászed, megtéveszt rászed, megtéveszt rászedés rátartiság, pöffeszkedés, önhittség, beképzeltség rátesz, ad rátesz, ad rátesz, kitesz vmire, ráüt, kiragaszt, rányom rátesz, kitesz vmire, ráüt, kiragaszt, rányom ratifikál, elismer rávarrás, rendeltetés, szorgalom, felhasználás rávarrás, rendeltetés, szorgalom, felhasználás ravasz ravasz, ál, körmönfont ravaszkodik ravatal ráz, billent, tántorít, meglendít, megingat ráz, billent, tántorít, meglendít, megingat rázendít, rákezd rázendít, rákezd rázkódás, bujtogatás, felindultság , háborgás rázkódás, bujtogatás, felindultság , háborgás rázkódás, rezgés rázkódtatás, rengés reakciós rebeg rebeg recept recitatívként énekli, szaval recitatívként énekli, szaval recseg, perceg, serceg recseg, szakad , reccsen, megreccsen, ropog redőbe szed, ráncol redőny, zsalu redőny, zsalu redőny, zsalu redős, ráncos, berakott, plisszé referál, feljelent referál, feljelent

i pandëgjueshëm magazinier rrudhë pikëpjekje ndrydhje(e një gjymtyre) cilësim kualifikim e drejtë për të qenë më parë shkallë më e lartë degradoj, poshtëroj, dëmtoj hierarki omletë derdh, (fig.)përhap jap urdhër urdhëroj, komandoj, porosis rapsodi abuzoj shpërdoroj, e teproj(me dikë) punoj me hile sasi e duhur pajis, jap prodhoj, plotësoj qes vë ratifikoj vullnet(në punë) zbatim, vënie(e një llape), z këmbëze(pushke) që ka një farë vërtetësie punoj me dhelpëri katafalk shungulloj tundulloj ja marr këngës ze e këndoj agjitacion shqetësim, lëkundje vibracion tundëllim reakcionar murmuris, belbëzoj flas nëpër dhëmbë të hyra me gojë recitoj them përmendësh skërmit kërcas, (fig.)tronditem bëj palë-palë, që ka plise grilë kafas dritareje persienë plise raportoj referoj


referens reflektor reform reformer reformizmus régebben régebben régen, egykor, hajdan, hajdan(ában) regenerál regenerál regény, románc, román regényes ír regényes ír regényes, ábrandos regényes, vadrégenyes, romantikus regényíró réges-régen, elöl, régen, hajdan(ában) régészet, régiségtan, archeológia reggel, délelőtt reggel, délelőtt régi, antik, ókori, ócska, ósdi régi, archaikus, régies régimódi, avult regionális regionális regionális régiség, szolgálati idő rehabilitáció rejtegetés, bűnpalástolás rejtegetés, bűnpalástolás rejtek, rejtekhely rejtek, rejtekhely rejtelem, misztérium, titokzatosság, rejtély rejtélyes rejtélyes rejtett rejtett célzás rejtjelkódex; rejtjelkulcs, kódex, sifrekódex rejtvény, talány, találós rekeszekbe rak rekeszekbe rak rekeszizom, diafragma, rekesz f rekettye rekettye reklámcédula, cédula, füzet, tájékoztató reklámcédula, cédula, füzet, tájékoztató rekonstruál rekord rektor rekvirál, harácsol relativitás rém, szellem, spektrum, szinkép rémdráma rémdrámaba illő

raportues reflektor reformë reformist reformizëm motit së lashti qëmoti, i dikurshëm rigjeneroj rimëkëmb roman jap formën e romanit romancoj romanesk romantik romancier një herë arkeologji mëngjesmëngjes mëngjës antik arkaik i vjetëruar, arkaik i qarkut qarkor qarku lashtësi, vjetërsi reabilitim fshehja të fshehurit skutë e vogël vend i fshehtë mister sibilin enigmatik okult nënkuptim kod kashë e lashë fut, i gjej në punë një vend diafragmë, mish varfër (bot.)gjeshtër xanë program që jep planin prospekt rimëkëmb rekord rektor rekuizoj relativitet fantazmë, (fiz.)spektër melodramë melodramatik


remeg a hangja, mekeg remek, gyönyörű, délceg, rátartiság, ritka szép remek, gyönyörű, délceg, rátartiság, ritka szép remek, klasszikus, remekmű, remekíró, elsőrangú remekül remekül remél remény remény reménytelen, öngyilkos, reményevesztett reménytelen, öngyilkos, reményevesztett reménytelen, öngyilkos, reményevesztett rémes, rettenetes, félelm(et)es rémít rémít, elijeszt, megijeszt, ráijeszt vkire rémít, megrendít remíz, kocsiszín, garázs rémtett, szörnyűség, atrocitás rendbe hoz vmit rendbe hoz vmit rendbírság, birság, bírság, büntetéspénz rendelet, határozat, elhatározott, megszabott rendelet, határozat, elhatározott, megszabott rendelkezik, rendel, megszab, felír, eléje szab rendeltetésétől elvon, használaton kívül helyez rendes rendetlen összevisszaság, összevisszaság rendetlen összevisszaság, összevisszaság rendetlen összevisszaság, összevisszaság rendetlen, kicsapongó, léha, szabálytalan rendetlen, összefüggéstelen, kusza rendetlen, tervszerűtlen , rendezetlen, zilált rendetlenség rendetlenség, kapkodás, összevisszaság , kavarodás rendez, áttesz vmibe, rendelkezik rendezett, normális , szabályos, természetszerű rendező, rendőrkapitány rendezvény rendfőnök, kitűnő, különb, elöljáró, felettes rendfőnök, kitűnő, különb, elöljáró, felettes rendhagyó, rendetlen, rendezetlen, szabálytalan rendi, nemesi, nagytíri rendi, nemesi, nagytíri rendkívül rendkívül rendkívül, módfölött rendkívüli, páratlan, különös rendkívüli, tüneményes , bámulatos rendőr, rendőri rendőrkopó, kopó rendőrség rendőrség, rendészet rendszer, terv rendszerbe foglal, rendszerbe erőltet, rendszerez

flas me zë të dredhur admirueshëm, kryelartë plot mburrje klasik në mënyrë të shkëlqyer shkëlqimisht shpresoj shpresë shpresë i dëshpëruar pa shpresë shpresëhumbur i llahtarshëm hutpj llahtaris shtangoj garazh mizori, barbarizëm ndreq (një sahat) vesh përsëri gjobë i patundur(mendim vendim), vendim administrativ parashkruaj përdorë për një qëllim tjetër (fig.)i rregulltë yrja-byrja zahalli zhurmë e rrëmujë i çrregulltë, (fig.)çthurur i palidhur i çrregulltë çorganizim pështjellim ve, disponoj, kam në dorë normal komisar gëzim i madh i epërmë i lartë, epror i parregullt pronari të madh që i përket një zotërie jashtëzakonishtë, çuditërisht ashpër, rreptë, (pop.)shumë jashtëzakonisht i paparë që të le pa mend, shumë i mad policor zagar, (fig.)dedektiv komisariat qeverisje, polici sistem sistemoj


rendszeres, racionális rendszeresen rendszerint, rendesen, közönségesen, általában rendületlen, befolyásolhatatlan, javíthatatlan renovál, megújít répa, sárgarépa, murok(répa) repce, vetélő, ingajárat repce, vetélő, ingajárat repce, vetélő, ingajárat repdes, röpköd, röpdös, libben, libeg, csapong repedés, hasadék repedés, repedés, hasadék repedezett, repedt, megrepedt repkény repkény repkény repkény reprodukál repüléstan repülésügy, aviatika, repülés, légi közlekedés repülő, aviatikus, pilóta repülőgép repülőgép repülőgépanyahajó repülőtér rés, árok, kivágás, gödör réselés, szelvényrajz, metszés, vágás, szabás respektál, tiszteletben tart (szabályt) , tisztel rest, naplopó , dologkerűlő, léhűtő, munkakerülő rest, naplopó , dologkerűlő, léhűtő, munkakerülő restancia, maradi, gyengye elméjű, hátralék restauráció restauráció restaurátor restaurátor restség, nemtörődömség, tunyaság, nemtörődömség restség, semmittevés, lustaság rész, hányad rész, hely, részlet rész, játszma, szakma, részleg rész-, részleges részben részbirtokos, társtulajdonos részecske, viszonyszó részecske, viszonyszó részecske, viszonyszó részecske, viszonyszó részeg, mámoros részegítő reszelő, ráspoly részes részes részes arató, arató részes eset

i arësyetuar sistematikisht rëndom i pazvoglueshëm i jap një formë të re karotë drugë mëqik sovajkë fluturoj nga pak andej këtej plasë(në mur) plasë(e murit) i krisur brushtull lerth shermashek urth riprodhoj aerostatik aviacion aviator aeroplan avion aeroplan-mbartës aerodrom gërmim potir kursej dembel që e shkon kohën kotë i prapambetur ndreqje(e një monumenti) restaurim restaurues zot restoranti kadali hallavitje pjesë, sasi vend, ana e mbarë(e një stofe pjesë, palë(në gjyq) i pjesëshëm pjesërisht bashkëpronëtar (gram.)fjalëze grimcë pjesëze pjesëzë i pirë që të deh limë anëtar i një shoqërie shoqate korrës, maqinë korrëse (gram.)rasë dhanore


részes eset részesség, bűnrészesség, bűnpalástolás részfizetés, részlet, ráta, törlesztés részkép, vetülék reszket reszketés, rengés, didergés reszkető reszkető, rezgő, lelkesült, szívhez szóló reszkető, rezgő, lelkesült, szívhez szóló részletesen felsorol részletesen felsorol részletesen kidolgoz, színez, árnyékol részletezés, meghatározás részletezés, meghatározás részletezés, meghatározás részrehajlás részvényes részvevő, részes részvevő, sajnálkozó részvevő, sajnálkozó rét, mezőség réteg, átfedés, transzponálás réteg, rétegezettség retina, recehártya retkes, szurtos, maszatos, szutykos, redves retkes, szurtos, maszatos, szutykos, redves retorika rettegésben tart rettegésben tart rettentő, kendő, átkozott rettentő, kendő, átkozott retyerutya, járulék, sorozat, pereputty, uszály retyerutya, motyó reuma, csúz rév, tengeri kikötő, kikötő reve, kérge, giccs, mázolmány, pörk, var reve, kérge, giccs, mázolmány, pörk, var reve, kérge, giccs, mázolmány, pörk, var reve, pikkely, kagylóhéj reve, pikkely, kagylóhéj reve, pikkely, kagylóhéj reverenda révész réveteg réveteg réveteg revideál revíziós rezeda rezes, piros (arc) rezgő rézpénzdarab, hekus, rézedény, vörösréz, réz rezső, melegítő, villanyfőző, gyorsföző rézsút

dativ bashkëfajsi paradhënie ind(pëlhure), (fig.)komplot dridhem lehtë fërgllim i dredhur (fig.)i mallëngjyer që dridhet përcaktoj me hollësi specifikoj laryshoj një për një përcaktim me hollësi specifikim anësi aksionist pjesëmarrës i dhëmshur mëshirues livadhluadh të vënët një mbi një shtresim retinë cingun i madh i lerosur, (fig.)shumë koprac retirokë kall lemerinë terrorizoj rubë shall i vogël sojsorollop çoparka reumatizëm liman korë krodhë kuje kreshk lëpiskë, leskër, guall pare(peshku) rasë(prifti) varkar prej soditësi prej ëndërimtari i humbur, i hutuar(vështrim) mendoj përsëri revizionist (bot.)rezeda i kuq luhator bakër furnellë pjerrtas


rézsútos, dőlt rézsútos, dőlt rézsű, töltés, árokpart, lejtő rézsű, töltés, árokpart, lejtő rézsűpad, festőállvány, gyalupad, munkaasztal, pad riadó, élenk, mozgékony, gyors, riasztás, riadalom riadó, légiriadó, riasztás, ijedtség, riadalom riasztó, aggasztó ribillió, háborgás ricinus ridegség rigó rigolyás, szeszélyes rigolyás, szeszélyes rigolyás, szeszélyes rikító zínekkel kimázol rikító zínekkel kimázol rikító, lángoló rikító, lángoló rikító, lármás, garázda riksa rím rima, ringyó, nőszemély, szajha, céda nő rima, ringyó, nőszemély, szajha, céda nő rimánkodik vkihez, könyörög vkinek rímel rímel ring ring ringat ringat, lóbáz, meglóbál, lenget riport, tudósítás ritka előfordulás, ritkaság, kuriózum ritka előfordulás, ritkaság, kuriózum ritka érdekes, ritka ritka érdekes, ritka ritkán ritkán ritkaság, bonyolultság ritkít, hígít ritkít, megtizedel ritkít, megtizedel ritmikus, ritmika ritus ritus rivalda, korlát rivalda, korlát rívó, rikító rizs rizsültetvény, rizsföld robbanás robbanás róka rókalyuk

i pjerrët i shtrëmbër e përpjetë e vogël shpat tryezë pune(rrobaqepsi) që rri me beft, i shpejtë alarm, kushtrim, frikë alarmues vrumullisje vaj recini pandjesi mullibardhë me hënë njeri me teka tekanjos lyej me ngjyra të forta zografis flakërues gjithë flakë plot zhurmë riksha rimë kurvë zuskë, lavirë i përshpirtem, kërkoj me lutj bëj vargje rimoj e bëj valëvalë kotoval tund në djep, nanuris lëkund, peshoj reportazh rrallësi të qënët i rrallë, gjë e rral jo i rëndomtë jo i shpeshtë më të rrallë, rrallëherë rrallë dinakëri, picëlim holloj me ujë dhjetoj, (fig.)bëj kërdinë shfaros ritmik ceremoni fetare rit e tatëpjetë pjerrësinë, rampë që bërtet shumë oriz orizore eksplozim plasje dhelpër strofulla e dhelprës


rokka rokon, atyafi, unokatestvér rokonság rokonság rokonszenvez rom, roncs, töredék, omladék, törmelék, maradvány római római románít nyelvész romantika, romanticizmus romboló romboló romboló romboló, kártevő, romboló, kontár romlandó romlás romlás, aljásság, züllöttség, romlottság romlás, korrupció, romlás, feslettség, vesztegetés romlás, korrupció, romlás, feslettség, vesztegetés romlás, lezüllés romlás, összeomlás, lecsúszás, kudarc, végromlás romlatlan, naiv romlott, sérült ronda ronda alak ronda, szörnyű, rettenetes, otromba rongál, ront vmit rongál, ront vmit rongyos, ágrólszakadt, toprongyos ropog ropogás, kopogás, betörés, reccsenés, csattintás roskadozik, összedől, omladozik, bedől rossz sors, pech rossz szagú, bűzös rosszabb rosszabbodik, súlyosbodik rosszakarat, rosszindulat rosszakaró, rosszindulatú rosszakaró, rosszindulatú rosszalkodik, haszontalankodik, rakoncátlankodik rosszallás rosszaság, gonoszság, rosszindulat rosszullét, rossz közérzet, megbetegedés rosszullét, rossz közérzet, megbetegedés rost rosta, szita rostos rostos, szálas rostos, szálas rothadás rothadás, redvesség rothadó, romlandó rovar, bogár, dili rovar, bogár, dili

qerthull prindërit afëri gjiri simpatizoj copa të thyera, mbeturina romak roman romanist romantizëm rrenues rrënues shkatërronjës sabotues i koruptueshëm demoralizim (mjek.)prishje, korruptim prishje, të dhënët mitë ryshfet, korupcion, çthurje degradim shkatërrim, falimentim zemërdlirë i dëmtuar i fëlliqur, (fig.)i poshtër (pop.)horr horri i lemerishëm, i keq prish, shkatërroj prish(stomakun) i leckosur ha diçka që kërcet në dhëmbë krismë shembem tersllëk i qelbur më i keq keqësoj dashaligësi dashakeq me dashaligësi bëj prapësi dënim, qërtim i ashpër ligësi i pamundur, armiqësi të qënët pa qejf skarë shoshë pejzor fije-fije me fije kalbëzim kalbësirë që mund të kalbëzohet insekt kandër


rovás, bevágás, rovátka rozmaring rozs rózsa, rózsaszín, rózsaszál, rózsás rózsa, rózsaszín, rózsaszál, rózsás rózsafa, rózsatő rózsafűzér, sorozat, olvasó rózsakert rozsda rozsdaálló, rozsdamentes rozsdaálló, rozsdamentes röf, orr röf, orr röf, orr rőföskereskedő rögös, göröngyös rögtönöz rögzít, állandósít rögzítés röhej rönk, fahasáb , tuskó, hasáb, klisé röntgen röntgen röntgen röntgenes röntgenes röpirat röpirat, röpcédula röpke szerelem röpke, gyorsan eltűnő, múló, átsuhanó röpke, gyorsan eltűnő, múló, átsuhanó röpköd, szállingózik, röpdös, repdes, libben röppentyű, gyújtó, roppentyű, rakéta rőt, dúvad rőt, dúvad rövid leírás rövid szárú csizma rövid úton rövidáru(kereskedés), fehérneműkereskedés rövidáru(kereskedés), rőföskereskedés röviddel ezelőtt , újonnan rövidítés, kisebbítés, mérséklés rövidítés, kisebbítés, mérséklés rövidlátás rövidség rövidség rőzse rubinkő rúd, feketesügér, pózna, tengeri süllő rúg rugalmas, ruggyanta, rugós, gumizsinór, gumi rugalmas, ruggyanta, rugós, gumizsinór, gumi rugalmasság rúgás

e prerë(çeteleje) (bot.)rozmarinë thekër ngjyrë trëndafili trëdafil trëndafil(bima) tespihe trëndafilishtë të ndryshkurit i paoksidueshëm që nuk ndryshket feçkë turi(derri) çulzë çikërrimtar gropa-gropa sajoj aty për aty stabilizoj fiksim zgërdheshje kërcu, gdhë radiografi radiologji radioskopi ai që merret me radiologji radiolog pamflet trakt dashuriçkë, lili i lugjeve fluturak leverash fluturoj nga pak aty këtu raketë egërsirë i kuqerrem vështrim, shënim, pasqyrë potina përmbledhtas trikotazh tregëti çikërrimesh, çikërrim tani shpejt pakësim, zbritje reduktim miopi shkurtësi qeder një krah dru rubin peshk persian(lumi) hedh shkelm elastik i fushkët elasticitet shkelm


ruha ruha ruha ruha ruha ruha, mosakodás, ruházkodás, rendbehozás, ruházat ruhaanyag, szövet, kelme ruhaderék, termet, blúz, törzs ruhanemű, kelengye ruhatár ruhatár, ruha, ruházati cikkek ruházati ruházati rum rutinos rutinos, sablonos rutinos, sablonos rücskös, akadozó, egyenlőtlen, egyenetlen rüh, rühesség rühes rühes sablon sablon sablon, nyomólemez, felvétel, képmélleklet sáfrány sáfrányszínű sáfrányszínű saját kezével írt , autogram saját kezével írt , autogram sajátos jelleg , sajátság sajátos, egyes szám , különös, rendkívüli sajátos, fajlagos sajátság , karakterisika, tipikus, jellegzetes sajátságos, különc, valódi, hamisítatlan sajnálat, sajnálkozás sajnálatos, otromba, siralmas sajnálatra méltó, sajnálatos sajnos sajnos sajtkereskedő sajtol, sanyargat, kiszipolyoz, présel, kisajtol sajtol, sanyargat, kiszipolyoz, présel, kisajtol sajtónyilatkozat, interjú sajtüzem sajtüzem sajtüzem sajtüzem sakk-kör, sakktábla sál, vállkendő saláta saláta saláta salátaboglárka, boglárka salétrom

fustan, frak fluturim trumë tuf zogjsh të fluturuarit të veshurit stofë, zotësi jelek(për gratë) tufë(çelsash), pajë teshatore dollap robash që ka të bëjë me teshat rrobat rum i harxhuar, i përkryer prej rutine rutinë i pabarabartë kromë i zgjebosur i zgjebur kallëp(letërsi) shabllon klishe, (fig.)banalitet shafran shafrani si prej shafrani autograf shkruar nga dora e autorit vetijë që s'është i rëndomtë specifik karakteristik origjinal, i çuditshëm hidhërim, pendim, ankime i vajtuar për të ardhur keq mjerisht për fat të keq djathar ja marr shpirtin shtyp(rrushin), (fig.)dërmoj intervistë baxho djathna dyqan djathi punishte fushë shahu shal maqedoni maqedoni, tyrli sallatë, helmetë (bot.)zhabinë salnitër


sanatórium , gyógyintézet sánc, széles út, nagy forgalmú főútvonal, körút sanda sanda, obskúrus, kancsal, gyanús, leveseskanál sanda, obskúrus, kancsal, gyanús, leveseskanál sánta sánta sántikál sántikál, biceg sántikálva sanyargat sanyargatás sanyargatás, leigázás sanyargatás, piszkálódás sáp sáp sápadt, fakó, színtelen sápító sápító sápítozik, rikácsol, óbégat, kiabál sapka, fityula sapka, fityula, katonasapka sár sárga ló sárga, borostyánkő sárgaréztábla, cégtábla, sárgaréz sárgarigó sárgaság sárgaság sárgaság sárgul sárgul sarj sarja(d)zás sarja(d)zás sarja(d)zik, sarja(d)zik , tenyészik, szaporodik sark, sarkpont, pólus sarkantyú sarkantyú sarkantyú sarkantyúz, hajt, sarkall sárkány sárkány sárkány sárkány sarki, sarkvidéki sarki, sarkvidéki sarkpont sarkpont sarlatán sarló sarok sarok, cipősarok saru

sanatorium bulevard i vëngërt i vëngër syll, (fig.)i dyshimtë i çalë çalaman çaloj nga pak çaloj pak ngëcë-ngëcë kryqëzoj mundim i madh të zënit e frymës ndrydhje mitë ryfshet që ka humbur ngjyrën angullues cingrues thëras kasketë kapelë ushtaraku qerpiç kalë bryms qelibar fakfun bengë verdhëzë(sëmundje) të verdhët verdhëz zverdh zverdhoj të nxjerurit jashtë mbirje mugullim shumëzohet(qeliza) pol çapua mamuzë shpor i bie me mamuzë, (fig.)nxis ballonë katana dragua kuçedër i polit polar (fig.)strmbullar (fig.)strumbullar empirik drapër menteshe thembër, thundër, takë bishtajë, (arg.)plogështi


saru saru, szandál, bocskor sas sasfiók sátor sátor, sátora satu satupofa, zabla sáv savanykás savanyú, savas sávos sávos sávoz sávoz savtartalom savtartalom seb, sebesülés seb, sebesülés sebes, röpke, villanó, rohamos, gyors, sellő sebész sebészet sebezhető sebhely, sebforradás sebkötés, kötés segéd (iparban) segéd (iparban) segéd (párbajban) segéd (párbajban), tanú segédmotor segédorvos, bennlakó segély, jutattás, ráfordítás, járadék, kiutalás segély, jutattás, ráfordítás, járadék, kiutalás segély, kötbér, kárpótlás, pótlék segély, rendkívüli adó segély, rendkívüli adó segélyez, pénzel segélyforrás, segéd forrás segít vkinek segítőkészség sejt, sejtszerű üreg, méhsejt sejt, zárka, cella, lépsejt sejt, zárka, cella, lépsejt sejtszerű sejtszerű sejtszerű sekrestye selejtáru, tucatáru, rossz áru, silány áru selejtáru, tucatáru, rossz áru, silány áru selejtez, kirekeszt, kizár, megbuktat sellő sellő, hableány sellő, hableány selyem

dembeli sandalle shqiponjë zog shqiponje tezgë(e një shitesi ambulant) tendë mengjene ngojcë hulli të vogla paralele thartosh i athët, i ashpër i hullizuar i zebër e bëj vija-vija hullizoj aciditet thartirë plagë, lëndim nderi sedre i shpejtë, shumë i pjerrët kirurg kirurgji i cenueshëm shenjë(plage) të lidhurit(e plagës) i pari i parë i dytë dëshmitar lëvizës, motor konvitor akordim, ndihmë caktim shpërblim(për një humbje) tagër taksë, ndihmë subvencionoj burim, marifet i vij në ndihmë mirëbërësi rzhgë, gavërz qeli qelizë, celulë me zgvra të vogla rezhga-rezhga qelizor ikonostaz bërllok mall cilësie të ulët eliminoj përrua najadë nuse e ujërave fabrikë pëlhurash mendafshi


selyem selyem, disznóserte, disznószőr selyemhernyótenyésztés selymes, selyemfényű selypít, pöszen beszél selypít, pöszen beszél selypítés, pösze beszéd séma, vázlat, táblázat, vázrajz, vázlatrajz sematikus, vázlatos sematizmus semerre, sehol semerre, sehol semerre, sehol semerre, sehol semmiféle, senki, semmi, egy sem semmiféle, senki, semmi, egy sem semmiféle, tartalmatlan, semmi semmis, roskatag, mulandó, bukófélben semmis, roskatag, mulandó, bukófélben semmiség semmiség (tárgy), sallang semmiség, zéró semmisevés, munkakerülés, semmittevés seprőpálinka, törköly, cefre seprőpálinka, törköly, cefre sercegés sercegés sercegés serdülés, serdülőkor serdülés, serdülőkor serdülő sereg seregély seregély sérelem sérelem sérelmes serke serleg, kehely sertés, disznó sértés, szitkozódás, szitok, szidalmak sertésól, disznóól sértett sérthetetlenség sérthetetlenség, immunitás sértődés sértődés sértődés sérv sérv sétabot, nád, sétapálca, pálca sétahely, vándorló, fedett körfolyosó, mozgó sétány, sugárút, széles utca sietős, sürgős

pëlhurë e mëndafshtë mëndafsh kulturë mëndafshi i mëdafshtë flas si thuthaqët thuthoj thuthim skemë skematik skematizëm asgjëkundi askund askurrkund kurrkund akushë dikush asnjeri i dobritur i rrëgjuar, i pavlefshëm shkarpë e vogël, (fig.)vogëls shtringël hiç, gjëfare, asgjësi nge bësi cipura krismë fërgim tiganisje, vaj (për të fërgua djalëri moshë djaloshare rinor legjion, mizëri (zool.)shturë (zool.)shturë, hutaq ankesë arësye për t'u ankuar që dëmton thëri gotë prej metali mish derri sharje e rëndë haur derrash i fyer padhunueshmëri favor, imunitet cenim(interesash) tutlim, (fig.)lëndim zhubravitje herni të rrëxuarit stap ambulant udhë kopshti, shëtitore i bezdisëshëm


sietős, sürgős sietség, kiválasztás, kiválasztódás sietség, kiválasztás, kiválasztódás siettet siettet, hajt siettet, hajt siheder, suhanc siheder, suhanc sík, sima sikamlós, sikló, csúszos, síkos siker siker, népszerűség sikerrel jár, boldogul, sikerül sikerrel jár, boldogul, sikerül sikertelen, terméketlen, haszontalan sikerül, jut, megérik, sikerrel jár sikerül, jut, megérik, sikerrel jár sikerül, jut, megérik, sikerrel jár sikkasztás, tapintatlanság, lelkiismeretlenség siklás, lecsúszás siklás, lecsúszás sikló sikongat, személyzet, legénység, banda sikongat, személyzet, legénység, banda síkság, sekély víz, legalja, sekély tengerfenék sima sima sima, azonos vmivel, sík, egyenlő simító reszelő sín síp sípcsont, tibia(csont), lábcsont, szárcsont sír sír, nyughely sír, síremlék siralom, siránkozás sírály, sirály sírály, sirály sírás sírás sírásó sírbolt, kripta síró síró skála skála, létra, nagyságrend , mérték, hágcsó skandináv skicc, irón, ceruza skolasztikus skontó skorpió skorpió skorpió skót

që s'të ndahet, i ngutëshëm rrëmbim, precipitim shpejtësi e madhe sillem vrazhdë, shpejtoj nxis(zjarrin), aktivizoj shpuris djalë i prapë hashari pa gropa rrëshqitës përfundim, mbarësi modë dal faqebardhë dal i fituar i pafrytshëm arrij në fund të diçkaje nxierr në krye shtëpie paskofi rrëshqitje shkarje nepërkë ekipazh, shpurë përcjellje, karrocë luksoze tokë e ilët i lëmuar(për lëkurën) të shtruar i barabartë rende shinë bilbil(për të fërshëllyer) koska e trashë e kërcirit qaj, vajtoj varr varr jeremiadë pulëbardhë e madhe pulëbardhë lotim i syrit britmë e fëmijës së posalindu varrmihës qilar i vogël, varr lotonjës(syri) vajtonjës(zëri) (muz.)gamë shkallë lëvizëse skandinav kalem, (fig.)vizatim me kalem skolastik bonifikim akrep përçollak sfurk skocez


smaragd smaragd só sodor vmit sofőr, gépjárművezető, kocsivezető sógor sógornő, ángy sógorság, rokoni viszony, vonzódás, tapadás sógorság, rokoni viszony, vonzódás, tapadás sógorság, rokoni viszony, vonzódás, tapadás sóhaj sóhajt soká, sokáig sokaság sokaság, halmaz sokasodik, szaporít , megszokszoroz soknejűség, többnejűség sokszög soktagú, többtagú kifejezés sólyom, vadászsólyom som somfa sommás, gyors sonka sopánkodik sor, rang, rend sor, rang, rend sor, sorozat, széria sor, sorozat, szvit , lefolyás sorozatos sorozatos, állandó, serény (munka), összefüggő sors sors, fátum sorsjáték, lutri sorvaszt, mardos, elemészt, felemeszt sorvaszt, mardos, elemészt, felemeszt sorvezető, átlátszó sós sóska sósperec sótartó sótartó soványság, gyarlóság, középszer sóvárgó, mélabús sóvárgó, mélabús sóvárgó, mélabús sóvárgó, mélabús sóvárgó, mélabús sör, koporsó sörény sörény sörény sörgyár, söröző söröskancsó

zmerald zymryd kripë bie i dërmuar shofer dhëndër(burri i motrës), kuna kunatë afinitet afëri, simpati ngjasim psherëtimë psherëtij një kohë të gjatë numër i shumtë shumicë, popull shumëzoj poligami poligon polinom fajkua thanë(kokrra) thanë(druri) që i jep udhë shpejt një pune proshutë rënkoj radhë rresht, sërë seri përcjellë, vazhdim i njëpasnjëshëm i lidhur fat, short kismet lotari drobit rrenoj, (fig.)tret i zdritshëm pastërrma derri uthullishte(bot.) gjevrek kripore(ena) kripës cilësi e një gjëje të dobët i kapitur i mekur i venitur lëngonjës molitës birrë jele:(fig.)flokë të gjatë kreshtë kali krife birrari, fabrik birre krikëll


söröző, falatozó, ivócsarnok söröző, falatozó, ivócsarnok sőt még sőt...is, ám sőt...is, ám sötét sötét sötét lelkű, gaz, alattomos, ármányos sötétedik sötétedik sötéten sötéten sötéten látó, pesszimista sötéten látó, pesszimista sötéten látó, pesszimista sötétség sötétség sötétség, névtelenség spanyol spárga spárga speciális, rendkívüli, sajátságos, különleges speciális, rendkívüli, sajátságos, különleges spenót, paraj spicli, besúgó, rendőrségi besúgó spirál, tekervény, hajszálrugó , rugó spirál, tekervény, hajszálrugó , rugó spóra, gombaspóra sport sportpálya, stádium, pálya, fázis sporttrikó, trikó, dressz stádium, mozzanat, szak, fázis, szakasz, szakasz staféta statikai, statika statiszta, mellékalak statisztika, statisztikus, statisztikai stilisztika stilizál stoppol, beszövés, stoppolás stramm, koponya, betyáros strand, part, tópart, föveny strand, part, tópart, föveny stréber, törtető, akarnok strici, selyemfiú sudár termet, karcsúság sugallat, ajánlat, javaslat, ötlet sugallat, ajánlat, javaslat, ötlet sugallat, belélegzés, ötlet sugallat, belélegzés, ötlet sugártörés, törés sugártörés, törés sugárzik, kisugároz, tündöklik; tündököl , ragyog sugárzó, napsugaras sugárzó, napsugaras

bufe(në teatër stacion) gjer bile madje i mbyllët(për ngjyra) i vrugët prej batakçiu turrem vërsulem errët në mënyrë të errët mendjezi ndjellazi pesimist terr terrinë errësirëerrësirë spanjoll shpargull spërëngë i posaçëm special spinaq detektiv rrokë spirale sporë sport stadium ndrizë, robë banje, shpargën fazë korier statik figurant(në teatër) statistikë stillistikë stilizoj indoj kafkë plazh rranishtë karierist përkrahës, kodosh zhdërvjelltësi këshill propozim frymëzim inspirim përthyerje të përthyerit lëshon rreze i nditur rrezatues, i shkëlqyer


sugárzó, ragyogó súgó suhog (selyem) sújtó súlyos bántalmazás, bántalmazás suskus susog, suttog, súg sustorog sustorog, pattog, serceg, sistereg, kattog, ropog suttog, zúg, susog, zizeg suttog, zúg, susog, zizeg suttog, zúg, susog, zizeg suttyomban süketnéma süketség sül sül, süt süldőnyúl süllyedés, apadás, halkulás süllyesztő, nehezék süllyesztő, tolóajtó sün sürgetés, nyomás sürgetés, nyomás sürgönyöz, kábelez sürgős, halaszthatatlan , sietős sürgős, halaszthatatlan , sietős sürgősség sűrít, központosít, koncentrál, tömörít, összevon sűrít, leszorít, lejjebb szállít , redukál sűrű, sűrű sűrű, sűrű, ágas-bogas sűrű, sűrű, ágas-bogas sűrű, szoros sűrű, tapadós, szívós, ragadós, vastag sűrű, tapadós, szívós, ragadós, vastag sűrűsödés sűrűsödés, tömörülés sűrűsödik, vesz, kap, megkap, foggyaszt süsü süsü süsü, ütődött, féleszű süsü, ütődött, féleszű süt süt, sül, abál sütöde, pékbolt sütőiparos, szárítókemence, sütőipari, sütő, pék sütőiparos, szárítókemence, sütőipari, sütő, pék sütőkamra sütőteknő, teknő süveg, püspöküveg svájci svájci svájci sapka, sapka

që lëshon rreze sufler(në teatër) frushullijnë(gjethet) që kërkon të jetë i drejtë trajtim i keq dallaverë çuçuris buburit(gjella) kërcet frushullin fërfërin fëshfërin tinzisht shurdh memec të shurdhuarit fërgoj, tiganis than lepurushkë shkurtim, ulje(çmimi) savurrë kapanxhë, qepengji, (fig.)gra iriq shtypje, presion trysni telegrafoj me anë kablloje i ngutshëm urgjent urgjencë përqendroj, ndrydh, mposht pakësoj, shtrëngoj i ngjeshur i dendur(flokë pyll) dëndur e trashë(boja) qull(buka) ngjeshje, pakësim(shpenzimesh dendësim marr, kap, vjedh, sulmoj mënyra si i mbajmë flokët pike(stofë pambuku) i cikatun i lafitur tiganis pjek(ushqimet) dyqan i bukës bukëpjekës furtar furrë magje(buke) mitër(i kryepeshkopit) zvicër zvicër, zvicran beret


svéd szabaddá tesz, szanál szabaddá tesz, szanál szabadelvűség szabadkereskedelem szabadon szabadon szabadon álló szabadságvesztés , őrzés (ember), letartóztatás szabály szabály , rendelkezés szabály, aforizma szabály, aforizma szabályosan szabályoz szabályozás szabályozás, korrigálás, módosítás, rendezés szabályozás, uralkodás, vízszolgáltatás, diéta szabályozás, uralkodás, vízszolgáltatás, diéta szabálytalanság szablya, rohamkés, kard, szurony szabó, nőiruha tervező szabó, öltöny szabóipar , összevarrás, sebforradás, varrás szabóipar , összevarrás, sebforradás, varrás szabotál , rongál, elnagyol szabotálás , rontás szabvány, szokvány szabványosítás szag, aroma, szimat szag, zamat, aroma, illat szaggatott vonal szaggatott vonal szaggatott vonal szaglás szagol, érez, megérez szaharin száj száj száj, rés, nyílás, lyuk szájas szajha szajkó szajkó szajkó szájkosár szájpadlás , palota szájpenész , gyöngyvirág, torokpenész , müge szajré szakács szakács szakadár szakadás, törés, megszakítás, felfüggesztés szakadatlan , állandó, tartós

suedez e bëj të pluskojë të rrijë mbi ujë liberalizëm liri këmbimi sa s'bëhet më, shumë sa s'ka ku të vejë që s'është i zënë posedim, mbajtje në burg urdhër, porosi, mësim, rregul parashikim maksimë sentencë rregullisht (fig.)qeveris sipas qejfit të rregulluarit rektifikim mënyrë jetese, dietë regjim të mos qenët në rregull këllëç terzi(për gra) gurthyes qepja, shenjë plage të qepurit sabotoj sabotim standard normalizim aromë(e mishit) erë të mirë pika-pika pikëzim vijë me pika të nuhaturit ndiej sakarinë gojë, grykë tytë vrimë, plasë sokëllin (pop.)qelbanike (fig.)leshko ferrak çerr turizë pallat, gjykatore bandill më i ri gjellbërës kuzhinier, skizmatik këputje, (fig.)ndarje, prishj i përherëshëm


szakadék, örvény szakáll, szálka szakasz szakasz szakasz, raj szakasz, raj szakasz, strófa, szak, versszak szakasz, szak, darabka, vonalszakasz szakaszokra oszt szakaszokra oszt szakember , szakértő, szakavatott, becsüs, avatott szakember , szakértő, szakavatott, becsüs, avatott szakember , szakértő, szakavatott, becsüs, avatott szakember , szakértő, technikus szakképesítés , szabadalom, oklevél szakma, dominium, urodalom, tér szakma, dominium, urodalom, tér szaknyelv szakrendelő, klinika, kórház: kiképző ~, klinikai szakszerű , szakmai, mérnöki, eljárás, technika szakszervezeti szakszofon szaktudomány , tárgykör, szakma, szak, szaktárgy szakvélemény szál szál szál (gabonáé), borotvaéles, lap (kardé) szalag, bőrszalag szalagcsokor szalagcsokor , kokárda szalagféreg, galandféreg szálfa szálka szálka szálka szállásol , beszállásol, táboroz, bekvártélyoz szállít szállítás szállítás , kellék szállítmány, árufeladás, felfedező út , szállítás szállítmány, küldemény szállító szállító szállító szalag , hernyó szállító szalag , hernyó szállító, bizományos, ügynök szálloda szálloda, vendéglő, csárda szállodai szállóige, közmondás, szólásmondás , példabeszéd szalmakazal szalmakazal szalon, társaló, szalongarnitúra , hall, társalgó szalon, társaló, szalongarnitúra , hall, társalgó

hon mjekër, xhufkë(kalliri), mërz stancë strofë (usht.)skuadër, grup brigadë(punëtorësh) strofë cungel cungoj e pres copa-copa kompetent që e di mirë zanatin zoti teknik diplomë, patentë pronë çiflig terminologji klinik teknik sindikal saksofon specialitet ekspertizë fije tjerrë që pret, teh rryp i gjatë dhe i hollë fjongo, kordhelkë kokardë livrizë landishtë halë(peshku), brinjë qejzë spicë vendos(ushtarë) në një vend mbar me karrocë bartje me karrocë ushqime, furnizim nisje, ekspeditë dërgesë furnizues nozullues dhemizë gucimacë komisionar hotel han hotelxhi fjalë e moçme kasolle e barit kullë e sanës, mullar kasht odë e miqëve odë e mirë


szalon, társaló, szalongarnitúra , hall, társalgó szaloncukor, hajcsavaró, hajsütővas szalonka szalonkabát szalonképes, jóképű szalonképes, jóképű szalonna szalonna, szalonna: angol ~ szalonna, szalonna: angol ~ szalvéta , irattáska, aktatáska szalvéta , irattáska, aktatáska szám szerint szám, méret, szélesség szamárhurut szamárhurut számbeli, összegszerű, számszerű számít, számol számít, számol, leszámol számítás, politika számjegy, titkosírás, monogram, sifrekódex, szám számláz számnév számológép , számítógép számolókészülék, számláló(készülék), zseton számos számos számoz számoz, megszámoz számoz, megszámoz számtalan számtani középérték, átlag számtíz számtíz számtíz számum száműzés száműzés számvitel, gondozás szándékolt szándékosan, akarva, akarattal szanszkrit szántás szántás szántás, szántóföld szántás, szántóföld szántható , termőszántszándékkal szapora szapora , termékeny szapora , termékeny szaporodás, nemzés szappan szappangyár szappangyár

sallon bigudi prej letre shapkë, grua budallaqe redingotë i paraqitëshëm që mund të paraqitet bard dhjamë derri sallo peshqir, pecetë, çantë peshqirpecetë, peshqir, çantë numerikisht masë(e këpucëve) kollë e bardhë kollë e mirë numerik bëj hesap numëroj, bëj hesap, llogaris politikë shifër fakturoj numëror kompjuter sahat i shumtë i shumë numërtoj faqet e një libri numërtojë ve nga një numër i panumërt mesatare dëbooj prish(një zakon) syrgjynos, heq afsh i saharasë prishje(e një zakoni) syrgjynim, heqje qeverim me nishan i prerë sanskrishtja lërim punim i tokës lërim të lëruarit lavrueshme qëllimisht që pjell shumë prolifik që shtohet shumë bijim, pjellë sapun, qërtim i ashpër fabrikë sapuni sapunishte


szar szár, rúd szár, szál, rúd, lőcs szárazdajka , nörsz szárazföldi szárazság, kopárság szárazság, ridegség, aszály szardínia szardonikus szarka szarka szarkazmus szarkofág származás származék, derivált, melléktermék, képződmény származék, derivált, melléktermék, képződmény szárny szárny szárny, épületszárny szárnyas szárnyas szarvasmarhaféle , szarvasmarha szarvasmarhaféle , szarvasmarha szatíra szatócs szatócsáru , vegyeskereskedés szatócsszellem szattyán(bőr) szavalás szavalás, szavalat, szónoklás szavaló szavalóművész , szavaló szavatosság, felelősség szavaz, megajánl, leszavaz, megszavaz, lead szavaz, megajánl, leszavaz, megszavaz, lead szavazas szavazás, népszavazás száz század, évszázad, százéves, centenárium század, társulat, kísérő jelenség, társaság századik százalékos arány , százalék, százalékszámítás százas százszorszép szed, tarlóz, tallóz, böngész, lel szed, tarlóz, tallóz, böngész, lel szeder szederjes szederjes szedés , termés szedés, adóbehajtás, pénzbeszedés szedési hiba , csigaház, békateknő szedett-vedett , népség, csőcsélek szedett-vedett , népség, csőcsélek

mut shtizë(flamuri), (bot.)shtijë kërcyell mëndeshë, infirmiere tokësor thartësi, shterpësi thatësirë, (fig.)vrazhdësi sardele sardonik grizhël laraskë sarkazëm sarkofag origjinë derivat, (mat.)derivat i prejardhur krah i vogël, fletë turbine pëlhurat e një anieje krah, fletë aeroplani etj. me fletë me krahë i kaut, gjedhe kau satirë bakall sheqerin merkantilizëm marokas, saftjan recitim deklamim recitues (fig.bombastik, deklamues përgjegjësi jap votën time votoj votim, votë referendum njëqind shekull shoqëri, kompani i njëqindtë, i njëqindti pëqindje qindsh luleshqerë gjuras përqok, (fig, )mbedh mbeturin man(kokrra) manushaqi në ngjyrë të manushaqes vjelje mbledhje(taksash), perceptim guaskë, lëvozhgë horrat zuzarët


szédítő szédítő szédítő szédítő, szédületes szedő szédülés, szédelgés szédülés, szédelgés szédülés, szédelgés, bódulat szédületes, fantasztikus szédületesen szeg, vasszeg szegecsel szegély szegény szegény szegény ember, koldus, kéregető szégyenében zavart(an) , szégyenkezve szék, ülés, ülődeszka, ülőke, párthelyiség szekáns szekáns székel székel, lakik, tartózkodik szekér szekérnyom, kerékcsapás, kerékvágás székesegyház , szentegyház székesegyház , szentegyház székhely székhely szél, körvonal, kontúr szél, sáv, falka, vékony érccsík, szalag, banda szél, sáv, falka, vékony érccsík, szalag, banda szeleburdi szeleburdi, szeles, meggondolatlan, kábult szelel, kosarat fon szelence szelence, töltényhüvely szelep szelep, kagylóhéj szeles széles utca, sugárút, út széles, bő, tág szélesség szélesség, vállszélesség szelet kenyér , kenyérszelet szeletel, árul, szolgáltat , papol, összehasogat szelídít szelídít szelídít , megszelídít szelídít , megszelídít szelídség szelídség szellem, erkölcsi, munkaerkölcs, kedéyállapot szellem, lelki alkat, világfelfogás szellem, lelki alkat, világfelfogás

që të trullos të le pa mend të shashtis trallisës tipograf kalamendje marramenth hutim, zali fantastik sa s'rrëfehet me gojë gozhdë ve gozhda zyrifa i shkretë i varfër, i mjerë lypës i ndojtur ndejesë, seli që është i aftë të bëjë të pësojë(ndryshimet) kam një vend banoj, (fig.)qëndron qerre vrragë katedralë kishë e madhe kryeqendër, qendër(e një rret qarku) kuntur, tipare, rreth grup, fashë rryp(pëlhure)... çamarrok i shashtisur hedh(grurin) kuti e tabakos gëzhojë (fisheku) valvulë valvulë, (bot.)flegër me erë shëtitore i gjërë, bujar gjerësi, (fig.)liri veprimi gjerësi e shpatullave thelë buke e lyer me gjalpë shes, shes shpejt dhe lehtë.. zbus(kafshët) zbus, (fig.)qetësoj mësoj(kafshët njerëzit) butësi(e lëkurës), të mirat njomësi moral mendësi mentalitet


szellem, zseni, géniusz, nagy szellem szellemi , gondolati, elmebeli szellemi , gondolati, elmebeli szellemi, lelki, lélektani szellemtelen, étel, tál, lap, lapos, tábla szellindek szellőző , ventillátor szellőztet , kiszellőztet, levegőz szellőztet , legyez, megszimatol, szárít szellőztet , legyez, megszimatol, szárít szélroham, zivatar, szélvész, vihar szélső szélsőséges, szélső, legvégső, túlzó, messzemenő szélsőséges, szélső, legvégső, túlzó, messzemenő szelvény, szakasz, vonalszakasz, szelet, körszelet szélvész, vízoszlop szem szem feketéje , szem bogara, pupilla szem, szem szem, szemese, mag szem, szemese, mag szem, termés, pörsenés, pattanás, rügy szem, termés, pörsenés, pattanás, rügy szembeállít szemben álló szemben álló szemburok , katonakabát, ködmön szemburok , katonakabát, ködmön szeme világa, nézet, belátás, látás, nézés szemébe tűnik szemel, kiválogat, megrostál, osztályoz, selejtez szemellenző, lámpaernyő személy, perszóna, senki személyzet személyzet szemérem szemérmes, tartózkodó szemérmetlen, parázna szemérmetlen, parázna szemes szemes, gonosz, szemfüles, huncut, ravasz szemes, gonosz, szemfüles, huncut, ravasz szemes, óvatos szemes, óvatos szemese szemesés szemétláda szemfedő szemfényvesztés szemfényvesztés szemfüles, talpraesett szemgyulladás, szemfájás szemhéj szemkáprásztató

gjeni, njeri gjenial, fati intelektuali prej intelektuali psikologjik i dystë qen roje ventilator ajror bëj fresk, bëj erë nxjerr erë erë e fortë, duf periferik ekstrem skajor segment erë shakulli thyes bebja e syrit sy kokërr(gruri rrushi) bulë mugull, puçër në fytyrë ve ballë për ballë kundërshtare(pala), i keq ters(fati) setër, veshje tunikë të pamit shoh, kap, kuptoj zgjedh, qëroj(grurin) abazhur person, askush servilizëm shërbëtori mirrësjellja i turpëshëm epshendjellës plot epsh i zgjeruar dashakeq shpirtlig i informuar, i regjur i vuar, me përvoj kokërrizë i kokërrizët teneqe plehrash savan marifet, (fig, )hipokrizi marifet(me duar) samadak oftalmi(sëmundje syri) qepallë i mahnitëshëm


szemkáprásztató szemkáprásztató, káprázatos szemkáprásztató, káprázatos szemle, vizsga, vizsgálat szemlélő, néző, szemlész, kibic szemlélő, néző, szemlész, kibic szemlélődés szemlész, szemlélő szemöldök(fa) szemöldök(fa) szemtelen, gőgös, dölyfös, hányaveti, fennhéjazó szemtelen, gőgös, dölyfös, hányaveti, fennhéjazó szemtelenség szemügyre vesz, mustrál, szemrevételez szén széna széna szénaköteg, üveg, palack szénapadlás szénapajta szenátor szenátus szendvics szénégető szeneskocsi, szerkocsi szenilis, agyalágyult szenilis, totyakos, aggkori szenny, piszkosság szennycsatorna szennycsatorna, kanális szennycsatorna, kanális szennyezett, tisztát(a)lan szennyfolt szennyfolt szennyfolt szennylap , mosogatórongy, törlőrongy szent életű, szent szent, átkozott, rettentő szentbeszéd szentel, áld, megáld szentély szentesít , fegyelmi büntetéssel sújt szentesítés , beszentelés, felajánlás szentesítés , beszentelés, felajánlás szentesítés , beszentelés, felajánlás szenteskedő , álszent, bigott, túlbuzgó szentség szentség szentségi, érinthetetlen szentségi, érinthetetlen szentszék szentté avat szenvedély szenvedély

i çuditëshëm që të vret syté shkrepëtimtar shqyrtim, provim shikues spektator kundrim respektues(i ligji), vëzhgues qemer(dritareje ose dere) kalë barre, sustë(shtrati) prej aroganti prej mëndjemadhi guxim i tepruar inspektoj qymyr bar i thatë sanë shishe e vogël kullë sane dyqan i vogël senator senat sanduiç qymyrxhi vagon i lidhur me lokomotivën trutharë pleqërie fëlliqësirë gjiriz, ujërat e zeza gjiriz kullim uji, kanal i pakulluar cirkë spërkë çikël leckë(për të fshirë enët) i shenjtë i shenjtë, (pop.)i mallkuar predikim bekoj hierore, (fig.)vend i shenjtë sankcionoj dedikim dorëzim, kushtim shugurim fetar hipokrit sakrament shenjtëri i shenjtë sakramental papati shtie në radhën e shenjtorëve ashpërsim egërsim


szenvedély, szerelem, szenvedés szenvedély, szerelem, szenvedés szenzációs, feltünest keltő szép szépapa szépírás, betűvetés szépirodalom szépművészet széppróza, próza szépséghiba, tökéletlenség szépségtapasz, légy, csalétek szeptember szer, kábítószer szer, szerszám, műszer szer, szerszám, műszer szer, szerszám, műszer szerda szerecsen, néger , éhbérért dolgolzó iró szerel, illeszt, öltöztet, összeállít, rendez szerelmes, lovag, bámuló, udvarló, imádó, hódoló szerelmi szerencse, boldogság szerencse, boldogság szerencsére, szerencsésen szerencsére, szerencsésen szerencsés szerencsés szerencsés ember szerencsés ember szerencsét hozó személy, amulett, kabala szerencsétlen szerencsétlen sors, szerencsétlenség, sorscsapás szeréntelen, igényes, követelő, munkaigényes szeréntelen, igényes, követelő, munkaigényes szeréntelen, igényes, követelő, munkaigényes szerényen szerényen szerényen szerényen szerényen szerénység szerénység, mértéktartás, mérséklés, önmérséklet szerepkör, használás; használat, tisztség, tartás szereplő, ábrázoló szereplő, szerep, személy szereplő, szerep, személy szereplők listája, nemi , faji szereplők listája, nemi , faji szereplők listája, nemi , faji szeret szeretett szeretkezés, simogatás szeretkezés, simogatás szeretkezés, simogatás

afsh, pasion gjakim i bujëshëm bukuri bukur, i madh stërgjyshi kaligrafi letërsi artistike artet e bukura prozë cen mizë shtator ilaç i keq, gjë e keqe hallat përdorëse vegël pune mërkurë zezak rregulloj, përshtas, mar nish ashik erotik fatbardhësi lumturi fatmirësisht për fat të mirë i favorshëm i mbarë (pop.)fatmadh me baft fatsjellës fatzi mjarim kërkesëtar që kërkon shumë që nuk kënaqet me pak jo të tepruar në mënyrë të matur të përmbajtur kryeulësisht thjeshtësisht kryeultësi mase perdorim figurant i shquar, personazh njeri, njeri i madh gjinie gjinisor i gjinisë dashuroj, më pëlqen e dashur ledhatim miklim përkledhje


szerető szerető, gáláns, szerelmes, gavallér, szerelmi szerető, szerelmes szerető, szerelmi, szerelmes szerint szerint szerint szerkesztés, szövegezés szerkesztő, segédtiszt szerkezeti elem, ténykörülmény , adat, elem szerpap szerszám, eszköz, szer, műszer szerszám, hám, lószerszám szerszám, hám, lószerszám szerszám, készültség, állótőke, gépfelszerelés szerszám, készültség, állótőke, gépfelszerelés szertartási, szertartásos, rituális, hagyományos szertartásosan, ünnepélyesen szertelen nagy, szertelen, roppant nagy szertelenség, féktelenség szerteszéjjel szórva szervez szervez, hangol szervez, kialakít, kiművel, alakít, képez szervez, kialakít, kiművel, alakít, képez szervezés, felállítás, alakulás, képzés, alakítás szervezés, felállítás, alakulás, képzés, alakítás szervezés, organizáció, szervezkedés, beszervezés szervezet, gépezet, technika, készülék, szerkezet szervezett szervező szervező, élesztő szervező, élesztő szervi, szerves, organikus szervilis, alacsony, alacsonyan, harisnya, alsó szervilis, jobbágyi, szolgai szervilis, jobbágyi, szolgai szerzemény, életmű, mű, alkotás, feladat szerzetesi szerzetesi szerzetesi, kolostori szerzetesi, kolostori szerzett szerző szerződés szerződés, egyezmény, megállás, megállapodás szeszégetés szeszély, csodabogár, rigolya szeszély, fantázia szeszélyes, raplis, rigolyás, bogaras szeszélyes, raplis, rigolyás, bogaras szeszélyes, rigolyás, bizarr szét, sajátos, sajátságos, magánember, egyes szétbomlás, bomlás, felbontás, oszlás, szétesés

zonjë shtëpie, mësuese, dashn i njerëzishëm dashnor që ka rënë në dashuri me në përputhje me në përshtatje nëpajtim me redaktim redaktor element dhjako vegël, instrument, akt pajime takëme kali paisje veglat, makineri ritual solemnisht jashtë masës papërmbajturi i shprishur organizoj orkestroj formoj përftoj formim sajim, formacion organizim, organizatë mekanizë i sindikuar organizues frymëzues shpirtdhënës organik i ulët, , çorape të gjata prej skllavi skllavi vepër murgu prej murgu kuvendi manastiri që është fituar blerës pakt marrëveshje, (hist.)konvencio distilim teka fantazi, trill, teke me teka njeri me hënë tekanjos, i çuditshëm i posaçëm, i çuditshëm dekompozim, zbërthim


szétdarabol , feldarabol, elapróz, darabol szétdörzsöl , megőröl, szétmorzsol szétfoszlat szétfoszlat, elfescérel, szétoszlat , elfúj szétmorzsol , morzsol, elforgácsol szétmorzsolás, roskadozás szétnyít szétnyít szétosztás, felparcellázás, felosztás szétpattan, ugrik, kiugrik, kizökken szétpattan, ugrik, kiugrik, kizökken szétporlaszt szétporlaszt szétpukkan , felfordul, szétreped , felfakad szétsugárzás szétsugárzás szétszór , szétoszlat , szétkerget , szétszór szétszór , szétszor, szétoszlat , szétvet szétszórtan szétterjedés, tovaterjedés , szaporodás, terjedés szétterjeszt, kiterjeszt szferikus , gömbölyded, gömbölyű szid vkit szid vkit szidalom szifilisz szifilisz , vérbaj szigetcsoport , szigetvilág szigetel , elkülönít szigetel , elkülönít szigetelő szigetlakó , szigeti szigetlakó , szigeti szigony szigony szigorú szigorú, irgalmatlan szíjgyártó sziklás sziklás sziklazátony, brizáns szikra, sziporka szikrázik , ragyog, kivillan, villog szikrázik , ragyog, kivillan, villog szilaj, zabolátlan, tüzes szilárdít szilárdság szilárdság szilárdság , tömörség, sűrűség szilárdság, akaraterő, tömörség szilfa szilfid szilva szilvafa

ndaj në copa e bëj pluhur qit fijet(një cohe) hapërdaj grimcoj dërmim, pikëllim çpalos hap përsëri lidhje, shtesë hov, hidhem në erë pëlcas, hidhem shkrif shkrifëroj shpoj, nxjerr përfarim çfarim hallakas ndrydh, heq gurët e një muri sporadikisht shtim, (fig.)zgjerim çpalos sferik e telendis flas keq për dikë fyerje e rëndë sifilis sifiliz arkipelag(grumbull ishujsh) heeq menjanë, izoloj veçoj veçues ishulli ujdhesë fuzhnjë kamaqe i rrept i pamëshirueshëm, i rreptë saraç me shkëmbinjë shkëmbor gumë, shkulm majë e flakës vetëtij vizlloj i vrullshëm, i zjarrtë nguroj qendrueshmëri të qenët i fortë dendësi qëndresë, (fig.)forcë (bot.)vidh silfidë kumbull kumbull(druri)


szimbolikus , jelképes szimfónia szimmetria szimmetrikus , részarányos szimpatikus , rokonszenves szimpatizáló; szimpatizáns szimultán , idő : egy ~ben lefolyó, egyidejű szimultán , idő : egy ~ben lefolyó, egyidejű szín szín (állaté) szín (állaté) szín (állaté), szőr szín, felület, külszín szín, természeti, természetes színérték , becs színérték , becs színesség színesség , vadrégenyes, hangulatos, színes színészi , színházi színét veszi , elhalványít színét veszi , elhalványít színét veszi , megfakul, színtelenedik , fakul színez színez színez színezés színház , színkör színjátszás , vígjáték, komédia színlel, tettet színlelt színmű , színdarab , dráma színműiró szinonima , rokon értelmű színpadi, izgalmas, drámai színpadi, színi szint, pihenő, szakasz, nívó színtelen színtelen , hangsúlytalan színtelen , hangsúlytalan színtelen , hangsúlytalan színtelen, monoton, egyhangú szintén, hasonlóan, szintúgy szintetikus színvonal, magasság, magaslat színvonal, nívó , szintező , szint szipirtyó , némber, banya szipirtyó , némber, banya szipirtyó , némber, banya szipirtyó , némber, banya sziporkázó sziporkázó sziporkázó sziporkázó , ragyogó szippantás (levegő) , korty

figuratif simfoni simetri simetrik simpatik simpatizues i njëkohëshëm që bëhet në një kohë ngjyrë, çehre qimet e një kafshe fustan qime syprinë që ka lindur vleftë, (fig.)rëndësi vlerë art i të ngjyruarit pitoresk teatror zbardh zbërdhul zbërdhyl ngjyroj, zbukuroj ngjyros(gravura) skuq(fytyrën) ngjyrim, ngjyrë teatër komedi hiqem sikur i rrem, gjasmim dramë dramaturg sinonim dramatik skenik platformë(e shkallës) i pangjyrë i ngult dhe pa shprehje pa fuqi pa gjalleri... monoton po në atë mënyrë sintetik lartësi nivel e pabindur gjarpërushe grua e prapë idhnake që kërcet që lëshon xixa shumë i gjallë dhe gazmor xixëllues gllënkë


szippantás (levegő) , korty szippantás (levegő) , korty sziréna , hableány szirtfal, kőszirt, sziklafal szisztematikus , rendszeres, tervszerű szít vmit szitakötő szitakötő szitakötő szitáló eső szív, lélegzik szivacs, mosdószivacs, spongya szivar szivar, típus, krapek, ürge, pofa, muksó, fajta szivárgás , beszivárgás szivárog, átszivárog szivárog, átszivárog szivárog, átszivárog szivárog, leszűr, átszűr, szűr, átszűrődik, rostát szivárog, leszűr, átszűr, szűr, átszűrődik, rostát szivárvány szivárványhártya, irisz, nőszirom, kék liliom szivárványhártya, irisz, nőszirom, kék liliom szívás, gomolyag, szippantás (pipáé), kipárolgás szívás, gomolyag, szippantás (pipáé), kipárolgás szivató szivató szivató szivató, tikkasztó, fullasztó, fojtás, fojtó szíves, szíves, lekötelező, szolgálatkész szívesen szívesen szívesen szívet tépő , fájdalmas, szívbe markoló , megrázó szívhallgató , sztetoszkóp szívkamra , zsiliptartó, fülke, feltörés, szoba szívósság szívósság szívósság , konokság, hajthatatlanság , önfejűség szívtelen, lelketlen, kegyetlen szkepszis , kételkedés szó: nem fogad ~t szoba szobabútor , ingó, lakberendezés szóbeli szobor szobor szobor szóbőség , szófecsérlés szobrász szobrászat, szobor szobrászi szocialista szocializmus

gërq hurbë sirenë shkëmbinjë(buzë detit) sistematik (fig.)ndez vashëzë zonjushe, pilivesë pilivesë shi i imët dhe i ftohtë marr frymë, jetoj syngjer puro tip, njeri depërtim kjason qan tait ujtis depërton(ujët) kulloj, futet ylber bebëz(e syrit), (bot.)shpator luleshpatë grafmë tytfajë i agushtë që të zë frymën të mbyt që zë frymën plot dashamirësi përzemërsisht me gjithë qqejf me gjithë zemër që të copëton zemrën stetoskop barkushe qëndresë veshtulli durim i madh(në një punë) çnjerëzor skepticizëm nuk dëgjoj kabinet i tundshëm goje shtatore statujë trupore proliksitet skulptor skulpturë skulptor që bë statuja socialist socializëm


szócső szócső szócső , szerkezeti elem, közeg, szerv, testrész szócső , szószóló , vezérszónok, szóvivő szófejtés szófejtő szójegyzék , szóanyag , szótár, lista, névjegyzék szokásos, használt, rendes szókimondó, közvetlen szókimondó, közvetlen szókimondó, közvetlen szoknya szoknya szokott szól (hangszer) , harsan szolga szolgál szolgálatból való elbocsátás szolgálatkész , megnyerő szolgálatkész , megnyerő szolgáló szolgáltatás , járandóság, teljesítmény szolgáltatás, söntés, szapora beszéd, kinyerés szolgaság szolgaság , leigázás szolgaság, lekötöttség, szolgalom , alávetettség szolgaság, lekötöttség, szolgalom , alávetettség szolgaság, szolgalom , szolgalmi jog szolid, okszerű, tisztességes, okos, józan, rendes szólista szóló névre , névre szóló , alanyeset szóló névre , névre szóló , alanyeset szombat szombat szomjúság szomorú szomorú, kétségbeejtő szomorúság szomszédos vmivel, szomszéd, összefüggő, határos szomszédság , rokonság vkivel szónok szónok , népszónok szónok , népszónok szopik szopóka szopóka szoptatás szórakozás, tízperc, szünet, játékóra szórakozás, tízperc, szünet, játékóra szórakozott szórakozottság , zavar, téboly, megzavarodás szórakoztat, mulattat szórakoztat, mulattat szórakoztató műsor, kávéskészlet, kávéház, kocsma

lloj trumbete megafon organ zëdhënës etimologji etimologjik nomenklaturë që përdoret zakonisht i drejtëpërdrejtë i drjetë i pandërmjemë fund(fustani) fustë që e ka bërë zakon tringëllin shërbyes shërbej pushim(nga puna) që i bën tjetrit shumë ndere shumë i sjellshëm shërbuese huadhënie, betim shitje, shitje me pakicë (fig.)nënshtrim robërim nënshtrim, shtetësi varësi servitudë adapt, i arësyeshëm solist emëror emërore(gram.) e shtunë shtunë etje i helmuar të pikëllon(lajm) sëndisje pranë e pranë fqinjësi, fqinjët predikues gojtar orator pi qumësht(nga sisa) biberon kapës tajisje pushim rekreacion hutaq (fig.)gabim heq(të holla nga një shumë) përvetësoj kabare


szórakoztató műsor, kávéskészlet, kávéház, kocsma szórakoztató, komikus, élvezetes, vicces szorgalmas , munkás, fárasztó, szorgos , nehéz szorgalmas , serény szorgalmas , serény szorgalmas , serény szorgalmasan szorgalmasan szorító, fogó szorító, fogó szorító, fogó szorongó félelem , lidércnyomás szorongó félelem , lidércnyomás szoros értelemben , szorosan, szigorúan véve szoros, átjáró szoros, tengerszoros szorosan, szűkösen, szorosan, szűken szorulás, összehúzódás, szoros szorulás, szűkület, beszűkülés szorulás, szűkület, beszűkülés szórványos , kisszámú szorzandó szorzás szorzószám , szorzó szószék , katedra szótag , tag szótalan, hallgatag, szófukar, szűkszavú szótalan, hallgatag, szófukar, szűkszavú szótár, szógyűjtés , szóanyag , szójegyzék szótöbbség , határozatképesség szóvá tesz , felidéz, emleget, visszaidéz szóváltás, veszekedés, összeveszés szóváltás, veszekedés, összeveszés szovjet sző, fonat, paszomány szöglet, könyv éle, szöglet, ablaksarok szögletes szögletes szögletes szőke szökell, kötelék szökés szökevény szökevény szökevény szökik, kerül, elfolyik, távolodik szökik, kerül, elfolyik, távolodik szőkít, sárgul szökött, gesztenye, gesztenyeszínű, zugszőlő szőlő szőlő szőlőbirtokos , bortermelő, szőlősgazda szőlőbirtokos , szőlősgazda , vincellér

tavernë që të bën të qeshësh që punon shumë, i mundshëm i përpkęt i vemendshëm i zellshęm me durim(në punë) në rregull burumli pincë piskërr mendim i pashqitur shajni pikë për pikë kalim ngushticë, grykë(mali) ngushtë shtrëngim, (fig.)shtrëngicë ngushtim të ngushtuarit sporadik i shumëzuari shumëzim shumëzues katedër rrokje fjalëpakë kuvendvogël leksik kuorum ngjall(kujtime) debat rrahje(e çështjeve), zihje sovjetik end kënd(në dhomë) i këndit me kënde me qoshe flokverdhë eci pupthi (muz.)fugë, ikje që arratiset që ua mbath këmbëve i arratisur iki me vrap çaj, fluturon(koha), rrjedh verdhen(kallinjtë) gështenjë rrush hardhi, vreshtë vreshtë vreshtar vreshtar


szőlőlugas szőlőlugas szőnyeg szőr szőr szörnyen szörnyeteg, emberevő szörnyeteg, szörny , torzszülőtt, monstrum szörnyeteg, szörny , torzszülőtt, monstrum szörnyű szörnyű, ronda, irtózatos, iszonyatos szörnyűség szövedék , kelme, szőttes, szövet, ruhaanyag szöveg szöveg szerinti szövegezés szövegkritikus szövet, alkat, szerkezes, szerkezet, struktúra szövet, textil szövetkezés szövetkezés , közreműkődés, együttműködés szövetkezet szövetséges szövetséges szövetséges szövetségi szövevényes, bonyolult szövőipar, szövés sztaniol, ón, cin sztrájk sztrájk sztrájktörő, sárga szuggerál szuggerál szuka , nősténykutya szuka , nősténykutya szunnyadó , lappangó, rejtett szúnyog, szunyog , moszkitó szúnyogháló szúrás szúrás szurdék; szurdok , vízmosás, szakadék szurdék; szurdok , vízmosás, szakadék szúró szúró szurok szuszog, árulkodik, fúj, fúj, súg, lehel szuszog, szipog , szimatol, szaglász, szörcsög szuszogás szuszogás, lélegzés szutykos személy , piszkos nő szuverénitás szuverénitás szűkmarkú

pjergull tandë rrushi qilim kom qime kali tmerrisht, (fam.)kiamet mulubi monstrum përbindsh, (fam.)shumë i madh shumë e hidhur i nervitshëm madhësi e tepruar pëlhurë, stofë, basmë tekst krejt si teksti hartim(i një vendimi) filolog mënyrë ndërtimi tekstil federatë bashkëpunim kooperativë aleat, krushk besëlidhës fis nga martesa federal ngatërruar të endurit, tisazh kallaj grevë, rranishte zallishtë i verdhë ja fut shtie në mendje bushtër, buçe shakë që nuk duket mushkonjë xhiblik cëmim çuksje prroskë përrua i thatë që të cemon që të ther rrëshhirë fruj, marr frumë turfulloj turfullim frymëmarrje pisanjos autoriteti më i lartë sovranitet i angësht


szűkmarkú, szűkkeblű szűköl, sír (csecsemőről), visít szűkölködés, nélkülözés szűkre szab szűkre szab szükséges szükségképp(en) szűkület szül vkit szülés szülés szülés, anyaság szülészet szülésznő szülésznő születések csökkenése születésnap , évforduló születésnap , évforduló született, eltűr, hoz szülői, atyai, apai szülőnö szülőok, származát, származás, keletkezés, kezdet szülőok, származát, származás, keletkezés, kezdet szülőok, származát, származás, keletkezés, kezdet szülőok, származát, származás, keletkezés, kezdet szünet szünet, elbocsátás, szabadság szünet, pihenő, pauza szünet, pihenő, pauza szünetel szüret szüretel szürke , egyszerű, szerény, szende szürkehályog , vízesés szürkehályog , vízesés szürkehályog , vízesés szürkerigó szürkeség , lényegtelenség szűzesség szűzhártya , nász szűzi , szűzies szűzies , szende, szűzi , szemérmes, tiszta tábla, kép, táblázat, rajz, műszerlap, látvány tábor tábor tábor tacskó tacskó tacskó tagad, kétségbe von tagadhatatlan, kétségbevonhatatlan, kétségtelen tagadó tágít tágít

dorështrënguar, i pakë qan(i posalinduri) zor ve kapistrën, përmbaj ngushtoj shhumë i nevojshëm doemos mbytje, ngushtim llind(një fëmijë), (fig.)krij nxjerrje në dritë pjellje, (fig.)krijim amësi, maternitet obstretikë mamî zonjë romake pakësim i lindjeve ditëlindje ditëlindje, përvjetor i lindur atëror lehonë kryefil pikënisje prejardhje zanafillë pushim, armëpushim leje(pushim), pushim(shkole) pauzë pushim i shkurtër jam pa punë, rri pa punë vjelje vjel(rrushin) i prunjtë lifqer, katarakt ujvarë zurkajë mullenjë parëndësi virgjëri martesë(në gjuhen poetike) virgjëror i dlirë pikturë bivuak fushim i përkohëshëm jashtë kamp që i ka buzët me qumësht çunak zokth, axhami kundërshtoj i pakundërshtuar kundërshtues gëzoj(zemrën) zgjeroj, (fig.)kënaq


tágít tágít tágít, szabadlábra helyez taglal, lefest taglal, lefest tagol tagolatlan, artikulátatlan tagolatlan, artikulátatlan tagolatlan, artikulátatlan tájékozatlan tájékozatlan tájékozott, szakavatott, tapasztalt tájékoztat tájfun tájkép, látókör, látkép, körkép, panoráma tájkép, táj tájkép, táj tájoló, körző tájrajz, topográfia , tereptan tájszólás tájszólás, nyelvjárás, idióma tajték, hab, nyálka takács takar, rátesz takarékos takarékoskodik, takarékosodik, megtakarít takarékoskodik, takarékosodik, megtakarít takarékpersely, persely takarékpersely, persely takargat takargatás, tüneti gyógyítás takarmány takarmány, abrak takarmány, abrak takaró, bútorhuzat, védőhuzat taknyos, kölyök taknyos, kölyök taktika, haditerv , harcászat talaj talajkutatás talajszintetés, lapítás talál talál találat, billentyű, nyomógomb találkozik, kitalál, üregelő tüske, gyökérfúró találkozik, kitalál, üregelő tüske, gyökérfúró talaló, értelmes talaló, értelmes talány, rejtély, rejtvény talicska, targonca talizmán, varázsszer, kabala talp talpal, megtalpal talppont, láb

(fig.)çlodh liroj(litarin) zgjeroj, liroj nga burgu shes me pakicë them një për një shqiptoj qartë i paqartë(një fjalë i pashprehur mirë një tingull) i shkëputur nga vendi i tij i çorientuar, (fig.)i hutuar me përvojë i jap mësime përsëri dikujt tufan i madh i oqeanit indian panoramë peizazh visore kompas topografi e folme(e një krahine) e folme jargë endës mbuloj, ngarkoj(me lule), mbr i kursyer, ekonom ekonomizoj kursje kokme(kursimi) kumpara bëj tebdil ilaç që të qetëson disi livadh, ushqim(për kafshët) ushqim për kafshë ushqim(i pulave) byrde, këllëf mobilje qyrrash qyrravec taktik dysheme, tokë kërkim(në një tokë me mineral rrafshim arrij, kap zë(plumbi) prekje, prekël has takoj i arësyeshëm me gjykim enigmë karrocë dore(me një rrotë) talisman shtrati i topit u shtie prapë tabanë këpucëve këmbë, rrënjë


támad, belefog támad, felbukkan támadó támadó támadó fél, agresszor, támadó támadó fél, agresszor, támadó támasz, kilincs, mankó támaszt támaszt támaszt tan, elmélet tán, talán tán, talán tanácsadó, jogtanácsos, ajánl tanácsadó, vezér tanácsház, városháza tanácskozás, meghallgatás, félfogadás, tanácsadás tanakodik, tünődik, gondolatkodik tanár, professzor tanári tanári tánc tánckötelmény, balett táncmulatság táncol táncos tanít, megtanít, oktat tanít, megtanít, oktat tanítás, nevelésügy , oktatásügy, tanulság tanítási óra, év, rendszertani osztály, folyás tanítási óra, év, rendszertani osztály, folyás tanítási óra, év, rendszertani osztály, folyás tanítómese, lélek tanítómese, lélek tanítómese, mese, állatmese tanítómese, mese, állatmese tanítónő tanítvány, követő tankelhárító tanoncság, tanulóidő, tanoncidő tántoríthatatlan, rendületlen, törhetetlen tanul, tanulmányoz, búvárkodik tanulás, tanulmány, tanulmányozás tanulatlan, műveletlen, bevetetlen tanulatlan, műveletlen, bevetetlen tanulatlan, tudatlan, műveletlen, analfabéta tanulékonyság, szófogadás tanulékonyság, szófogadás tanulmány, ertekezés, számla tanulságos, tartalmas, tanító tanult, képzett tanúság, tanúbizonyság tanúskodik tanúskodik

mësyj, kritikoj, cenoj buthtohem sulmonjës sulmi agresor sulmues patericë pështes(diçka pas një gjëje) mbaj që të mos bjerë rëndoj, përkrah... teori ndoshta ndoshtaphaéton këshilloj pedagog bashki konsultë mendohem profesor prej profesori profesoral valle, (fig.)qërtim i ashpër balet mbrëmje e vogël vallzimi vallëzoj vallëzues i jap mësim i mësoj arsim rrjedhë rrymë të rrjedhurit moral mësim morali fabul përrallë, gaz mësuese dishepull top kundër tankut të mësuarit(e zanatit) i patundur studioj studim i palavruar i papunuar, i pa edukuar anaflabet ndëgjesë urtësi kujtesë që të mëson diçka i mësuar, i vënë në dijeni dëshmi le, depozitoj, rrëzoj nga fuq lëshoj përdhe


tanügyi, iskolai tanyázik, táboroz, elhelyez tanyér, tányér tanyér, tányér tányérnyaló tapadás, jelentkezés, tagság tapasz, gitt tapasztalatlan, járatlan tapasztalatlan, járatlan tapasztalatlan, járatlan tapasztalatlan, zöldfülű tapasztalt, viharedzett, harcedzett tapasztalt, viharedzett, harcedzett tapasztalt, viharedzett, harcedzett tapintás, érintés tapintás, érintés tapintatlan, tisztességtelen tapintatlanság, pongolyaság tapintatos, gyengéd, kényes, válogatós, kecses tapintatos, gyengéd, kényes, válogatós, kecses tapír tapír táplál tapló tapogat, babrál, panamázik, összefogdos tapogat, babrál, panamázik, összefogdos tapogató(d)zás, olajfúrás, próba , szúrópróba tapogató(d)zás, próbálkozás tapogató(d)zik, bortorkál tapsol tára taraj taraj tárca tárca, pénztárca, levéltárca tárcsa, magaslat, színpad, tálca, rivalda, szín tárcsa, magaslat, színpad, tálca, rivalda, szín tárcsa, magaslat, színpad, tálca, rivalda, szín tárcsa, óralap, számlap , skála tárcsa, szállítő csiga , csiga targonca targonca targonca, versenyszekér, szán, szekér, macska targonca, versenyszekér, szán, szekér, macska tárgy tárgy tárgyas alak tárgyeset, accusativus tárgyilagos, tárgy, tárgylencse, tárgyi, objektív tárgyilagosság tárház, raktár, közraktár, tetőtér, manzárd tarisznya, kenyereszak tarja, gerinc, hátgerinc társ

shkollor fushoj, vendos kampin pjatë pjatë, pozitë sahanlëpirës ngjitje, pëlqim qiriç, stuko i pa përvojë i paregjur i pavuar rishtas i kalitur në luftë i rgjeur i vuar cakim prekje i paskofishëm gabim, veprim i gabuar i brithtë... i shijshëm skutem strukem mend eshkë kap andej këtej trazoj me dorë sondim (fig.)kërkim i ndrojtur eci verbazi duartrokas shigjetë, gllënkë kreshtë(mali) lafshë, majë fejton, nënfltetë portofol pllajë skenë teatri tabaka, rrafshnaltë fushë(sahati) makara djall dreq karro qerre objekt, temë objektsend rasa kallëzore rasa kallëzore objektiv, synim objektësi magazinë gajdë, çantë shtyllë e kurrizit, kurrizi partner


társ társadalmi, szociális , jóléti, társasági, társas társadalomtudomány társalgás társalgó társalgó társas társaskocsi, távolsági busz, busz, omnibusz társaskör, kerület, kör, erkély (színházban), klub társaskör, kerület, kör, erkély (színházban), klub tart, elfér, befér tart, elfér, befér tart, megőriz, tartogat, őriz tartalékos, póttartalékos tartalmas, tápláló tartalmas, tápláló tartalmaz tartalmaz, magában rejt tartalom tarthatatlan tarthatatlan, állíthatatlan, védhetetlen tarthatatlan, állíthatatlan, védhetetlen tarthatlanság, baromság, képtelenség, abszurdum tarthatlanság, baromság, képtelenség, abszurdum tartós tartós tartós, állandó, marandó, álló tartós, állandó, marandó, álló tartozás, adósság tartozék, beletartozás, tartozás tartozék, beletartozás, tartozás tartozék, beletartozás, tartozás tartozik [+hez] tartózkodás [vhol], ottlét tartózkodás, megtartóztatás, önmegtartoztatás tartózkodik táska táska tavaszi tavaszi tavaszi távbeszélő, telefon távcső távfutás, séta távirász, táviratkihordó táviratkozik, sürgönyöz tavirósza, vízirózsa tavirósza, vízirózsa távollét, szétválasztás, távozás távollét, szétválasztás, távozás távoltartás [+vkié] távozik, eldördül, elindul, indul, útnak ered taxatív taxi

shok(në një lojë) shoqëror sociologji bashkëbisedim kuvendi) sallë pritjeje(e një liceu i shoqërueshëm omnibus i ve rrathë(fuçisë), rrethoj qarkoj mbaj, nxe merr ruaj, kujdesem rezervist që ka ushqim ushqyes lejoj, sjell me vete mbyll përsëri brenda brendi(e një akti) i papërligjëshëm i papërkrahëshëm i papështetshëm absurditet gjë pa kuptim gjithmonë i lartë i ngritur(stili), i vazhduesh jetëgjatë që mban shumë borxh anëtarësi(në një shoqëri organizatë parti) bëj pjesë qëndrim(në një vend) kreshmi qëndroj ca kohë në një vend karton, dosje, çantë nxënësi çantë i pranverës pranvere pranveror telefon teleskop vrapim, udhëtim telegrafist telegrafoj (bot.)nenufar zambak uji largesë mungesë dashurie çpronësi nisem kufizues taksi


taxigépirónő te teababa, barátságos, meghitt teababa, barátságos, meghitt téglagyár téglalap alakú téglavörös tegnap teherhordó, tróger tehermentesít tehetelen, impotens, magatehetetlen tehetség, képesség, adás, adomány, ajándékozás tehetségtelen, elégtelen tej tej tej, tejtermék tejes tekeasztal tekercs, orsó, cséve tekervény tekintély, hatalom, engedély tekintet tekintet tekintet nélkül vmire tekintet, nézés , pillantás teknősbéka tél tele pohár telefonál telehint vmivel , elhint telelválasztás telepátia, gondolatátvitel, távolbelátás telepes telepes, újító település , népesedés telér telér telér teletöm, túlzsúfol teletöm, túlzsúfol televízión közvetit televíziós televíziós készülék telhetetlen, csillapíthatatlan téli álom telivér ló teljes erővel teljes, öltöny, egész, feltétlen, abszolút teljes, összes teljesen teljesít teljesít teljesíthetetlen teljesítmény , termelékenység, hatásfok, kinyerés

shkurtim i fjalës titube i butë(shtrat), (fig.)delikat i rritur në pupla fabrikë tullash gjatok (fig.)të kuqt e faqeve dje hamall përjashtoj(nga një detyrë) i pafuqishëm talent, zotësi i pamjaftueshëm, i paaftë qumësht qumështqumësht bulmet që i ngjanë qumështit, qumësh bilardo rrotkë, turi dredhë fuqi, ndikim përfillje shenjë respekti-nderimi ndonëse vështrim breshkë dimër gotë e mbushur buzë më buzë telefonoj shtroj(me lule) heqja e sisës(një foshnjeje) telepati kolonist pionier popullzim damar miniere madem, (fig.)burim shtresë(minerali) e mbush deng mbush plot e përplot televizoj i televizuar televizor i pangijur, e pashuar dimërim kalë race intensivisht i plotë, i mbushur plot global plotësisht, krejt marr parasysh lutjen e dikujt plotësoj dëshirën i parealuzueshëm rendiment


teljeskortíság , zöm, nagykorúság , többség teljesség teljesség teljesség, összesség temetés temetés, temetkezés, elföldelés temetési, halotti, gyászos temetési, halotti, gyászos temetési, síri, halotti temetkezési hely templom templom templomi énekkar , szakértelem, kórus templomi zászló templomi, vallási, szerzetes, szerzetesi templomtér tempó, bánásmód, eljárás tempó, bánásmód, eljárás tempó, ütem, hangzás, ritmus tempós , papos, szertartásos tendenciózus , rosszindulatú tengelice tengelice tenger: a ~eti túl(ra) , óceán: az ~on tengeralattjáró tengerész , hajós tengerészet tengeri tengeri tengeri hajóraj , hajóraj tengeri blokád , ostromolzár, vesztegzár, határzár tengeri fóka , fóka tengeri rabló , rabló (tengeri) tengeri út v utazás, tengeri utazás, körút tengerimalac tengerimoszat , alga, moszat tengerkutatás tengermélységmérő tengeröv, övpáncél, heveder, lapát tengerzöld tengődik tény tenyésztés tenyésztés tényező, egyéniség, személyiség tényleges, pozitív, reális, alapfok tényleges, pozitív, reális, alapfok ténymegállapítás ténymegállapítás teológia teológus, papjelölt teoretikus tér tér

moshë madhore, shumicë plotësi, tërësi vlug tërësi varrim me një farë madhështie varrosje i përmotshëm varrimi, (fig.)i zymtë varrimi vend varrimi, varrim faltore tempull mposhtje, sundim flamur lufte fetar, (fig.)i përpikët vend më të hyrë të kishës mënyrë veprimi procedim kadencë i ceremonishëm tendancioz gardalinë kryeartëzë përtej deteve nëndetse marinar marinë naval oqeani skuadër(anjesh lufte) blokadë fokë pirat kryqetërthore(udhëtim në det) kavie algë oqeanografi sondë rrem murrçim rriten(bimët), (fig.)gjalloj i bërë blegtori rritje(kafshësh) personalitet i sigurt pozitiv konstatim të diktuarit teologji teolog doktrinar strumbull hapësirë, interval(kohe)


tér, fülke, rekesz tér, fülke, rekesz tér, tisztség, hely terápia; terapeutika , gyógyászat terasz térbeli , tértérd térdkalács terefere , pletyka, ricaj terel, áthajt, hajt terel, áthajt, hajt terel, elindít terel, elindít terel, vezet, hajt, átvisz, hajt, elhajt, hajt terem {n.m} terem {n.m}, tárna teremt, produkál, alkot, jövedelmez, kitermel teremt, produkál, alkot, jövedelmez, kitermel terhelt, töltött terhes, állapotos, körzet, nehézkes, övezet terhes, mászás, megsemmisítő, mázsás terhesség, súlyosság teríték, védett teritő, abrosz teritő, abrosz terítő, ágyterítő térítő, misszionárius terjedelem, nagyság , nagy mennyiség, szélesség terjedelem, nagyság , nagy mennyiség, szélesség terjedelem, tartomány, kiterjedés terjengős, szétfoly, szóbő , áradozó terjeszt , széthord , házal térkép, atlasz, mappa termékeny, áldazós, szapora , áldásos termékeny, áldazós, szapora , áldásos termékenyít, megtermékenyít termékenyítés termékenyítés termékenység termékenység termékenység, sokaság, gazdagság terméketlen terméketlen termelés elégtelensége termelvény, gyártmány, szer, származék, termék termelvény, gyártmány, szer, származék, termék termény termés, szüret, gabona, begyűjtés, összegyűjtés termés, szüret, gabona, begyűjtés, összegyűjtés természet szerint , közvetlenül, természetesen természet szerint , közvetlenül, természetesen természetbű, realista, élethű természetellenesség természetellenesség , kivétel, szabálytalanság

kompartiment ndarje në vagon vend, nëpunësi terapetik gërmim dhe bartje e dheut hapësire, i hapësirës gju gaxhë e gjurit (fam.)zhurmë, thashetheme drejtoj, heq çoj, udhëheq drejt një qëllimi nis drejt një vendi udhëheq... dhomë, sallë galeri ka fitim, shkaktoj, shpreh prodhoj, sjell i ngarkuar rreth, vend i rrethuar, ledh dërmonjës, shtypës, mbytës rëndësi(e peshës) sofra cilore sofrabez kopertë misionar e një vendi) gjerësi e(petkut shtrirje, hapësirë proliks shes andej këtej(plaçka) rrotulla e qafës i plleshëm, që prodhon shumë pjellor pllenoj, mbars pllenim të mbarsuarit pjellori plleni pasuri, pjellori i paplleshëm i paplleshëm nënprodhim fitime send, prodhim prodhime, mall bereqet, (fig.)të mbledhurit korrje, prodhim natyrisht nga natyra realist preciozitet anomali


természetes természetes: nem ~, kényszeredett, szükségszerű természetes: nem ~, kényszeredett, szükségszerű természetfölötti, transzcendens természetfölötti, transzcendens termométer termosz(palack) , hőpalack termő terrorista, merénylő térség, lap, terület, felület, felszín, palást térség, platform, terasz , pőrekocsi, peron terület terület, szín terület, szín területmérés terv, gipszminta terv, gipszminta terv, vázlat, tervezés tervszerű, rendszeres, módszeres tespedés; tespedtség, pangás testecske, részecske, korpuszkula testes, köpcös testes, terjedelmes testi testi sértés , megsértés, sérelem testmagasság, termet testmagasság, termet, derék, metszés testmagasság, termet, derék, metszés testszín testtartás, öltözködés, szilárdság, magaviselet testtartás, tartás, rév, kikötő, völgybejárat testtartás, tartás, rév, kikötő, völgybejárat testvéri testvériség testvériség tesz vmiben tesz vmiben tesz, megcsinál, csinál tészta, sült tészta, zablepény, torta, sütemény tészta, sütemény, sült tészta, cukrászda tét tetanusz, merevgörcs tetanusz, merevgörcs tétel tétel, tétel tetem, hulla tétlen, haszontalan tétlen, inaktív tétova, határozatlan, hullám, hab tétovázik, ingadozik, prézsmitál tetőablak , padlásablak tetőablak , padlásablak tetőpont tetszelgés, kacérkodás, dévajság

që e kam që nga lindja i detyruar i shtrënguar, me pahir që shkëlqen në gjininë e vet shumë i lartë termometër termos pistil terorist lëmë platformë teritor njohje e cekët e gjërave sipërfaqe, (fig.)cektësi planimetri maket model pune skicë, (fig.)fillim metodik amulli, (fig.)qesatllëk trup shumë i vogël i bëshëm me vëllim të madh trupor, që ka një trup cenim japi krasitje, prerje, teh presë, shtat, bel, mes ngjyra e lëkurës(së njeriut) mbajtje(e mbledhjeve) port skele, liman vëllazëror vëllazëri vëllazërim adaptoj përshtas kryej, merrem me diçka pastë pastë, pastiçeri shuma që vihet në lojë sharrëzë tetanos formulë teoremë kufomë dembel(për njerëzit) duarkryq tallaz ngurroj baxhë gallustër apogje nazetim


tetszelgés, követelmény, törekvés, beképzeltség tetszés: nem ~ , visszatetszés, rosszallás tetszhalott tetszhalott tett, gesztus, mozdulat, jel tettes, bűntettes tettet, színlel, affectál tettetés , tettetés tettre kész , határozott tetű teve, kétpúpú teve, púposteve tévé, távolbelátás, televízió tévedés, rendellenes fejlődés, eltérés tevékeny, cselekvő, ható, aktív, hatásos, szorgos tévesen tévesen tévtan tévútra vezet tiara tigris tiilértékel , túlbecsül tiilértékel , túlbecsül tilalom tilt, véd timsó timsó tinta tipikus, jellemző tiszafa tisztán tisztás tisztás tisztás tisztáz tisztáz, átír tisztázás tisztel tiszteletlen tiszteletteljes tiszteletteljes tiszteletteljes tiszteletteljes tisztelt, tekintetes , tisztes tisztes , tiszteletre méltó tisztesség tisztesség tisztességes, szemérmes tisztességtelen tisztít, derít tisztít, hámoz, meghámoz tisztít, kiürít tisztulás tisztviselő, közeg, hatóanyag, ügyvivő, szer tisztviselő, közeg, hatóanyag, ügyvivő, szer

pretendim mospëlqim i mefshtë letargjik, (fig.)i ngalët gjest, trimëri, bëmje fajtor shtihem gjasmim i përcaktuar, i vendosur morr gamile, (pop.)njeri i keq televizion gambim aktiv në mënyrë të reme të gënjeshtërt herezi shpie në udhë të shtrembë tiarë, kurorë e papës tigër mbiçmoj mbivlerësoj ndalim, privim të drejtash mbroj, ndaloj shap stipës mellan tipik (bot.)bërshe pastër, ashtu siç duhet lirishtë kthiellim një skaj qielli i kaltër hedh dritë rikopjoj çfajësim nderoj me një farë adhurimi i parespektueshëm që ka respekt që nderon plot respekt që i nderon të tjerët që nderon, që duhet nderuar i respektueshëm, i shumtë(sas respektueshmëri rëndësi(e një njeriu) i siellshëm i çndershëm, i pahieshëm spastroj qëroj(lëvozhgën) zbraz(thuhet për shishet) pastrim(i gjakut) agjent element vepronjës


titán titkárnő, titkár titkárság titkol, rejt titokzatos, rejtélyes, sejtelmes, rejtelmes tituszbeteg tituszbeteg tized, tizedik tizedes, káplár tizenegy tizenegyedik tizenhárom tizenhat tizenkettedik tizenkettő tizenöt tízes, tizedes tízórai tízórai tó tó toboroz toboroz, soroz tobzódás tobzódás tobzódás, cécó, ricaj tobzódás, cécó, ricaj tobzódás, cécó, ricaj tocsog toilette-szappan, mosdószappan toilette-tükör tojásbrikett, görgő tojásbrikett, görgő tojásfehérje tok tok, hüvely, köpeny tok, köpeny, boríték, burok, szemburok , héj tolattyú tolattyú toll toll toll toll, hatáskör, szakma, rugó, reszort toll, hatáskör, szakma, rugó, reszort tollazat tollazat , köntös tollazat , köntös tollbamondás tollseprű tollszár tollszár tolmács , alakító, előadó tolvaj tolvajkulcs, álkulcs

titan sekretar sekretari fsheh, mbuloj i mistershëm i tifos tifoje i dhjeti tetar njëmbëdhjetë i njëmbëdhjeti trembëdhjetë gjashtëmbëdhjetë i dymbëdhjetë dymbëdhjetë pesëmbëdhjetë decimal kafjall sillë liqen liqen i vogël marr në punë(punëtorë) shkruaj në një listë, rekruto shabakim, çthurje(morale) virani (pop.)dafrungë shabakim zdërhallje shllapurit sapun myshku pasqyrë e madhe e lëvizëshme fiçor gur zalli e bardhë e vesë peshtaf këllef zarf, cipë sirtar syzë pendë, majë pene unzë xinë quqtë, balestër zemberek, (fig.)nxitje puplajë livre uniformë shërbëtori diktat fshirëe prej çuplash bisht pene penë interpret plagjiator çelës kopil


tolvajkulcs, fülemüle, csalogány, álkulcs tompa tompa tompa tompor tompor tonna tónus, hangnem, hang, árnyalat, szín tónus, hangnem, hang, árnyalat, szín tónus, hangnem, hang, árnyalat, szín topáz topogás tor tor torkolat torkolat torlasz, barikád torlaszol , eltorlaszol torlódás, zsúfolás, térfogat torlódás, zsúfolás, térfogat torma tornác, hall tornác, hall tornác, oszlopcsarnok torok, garat torok, szurdék; szurdok , belterület, torka torokgyík , diftéria torokgyík , diftéria torpedó torpedó tortúra, kérdés, ténykérdés torz torz, szörnyű, szörnyű nagy , óriási, hajmeresztő torz, torz, otromba, alaktalan, ormótlan, rút torz, torz, otromba, alaktalan, ormótlan, rút torzítás torzítás torzkép, karikatúra torzó, törzs torzonborz, vész, tűzvész torzszülőtt, penészvirág, tákolmány torzulás, összezsugorodás, elcsökevényesedés torzulás, összezsugorodás, elcsökevényesedés totyakos, poshadt tovább tart tovább tart tovább tart , folytat tovaszállít, utánaküld, továbbít , visszairányít tő, szőlővessző, palánta, alany, ültevény tő, szőlővessző, palánta, alany, ültevény több, tovább, még jobban többes, plurális, többes szám többes, sokoldalú, sokszoros, többszörös többlet

bilbil e ngrënë e topitur një majë ijë këllk fuçi e madhe, tonelatë e tu e tua i yt topaz çukërmim kafas i krahrorit krahror dalje(e një gryke), treg gjir deti(te gryka e një lumi barikadë ngre barikadë, nuk lë të hujn mbushje me plaçka ndalim i lëvizjes(në rrugë) (bot.)rrikë(lloj repe) hajat treme portik grykë fyt difterit fyt i keq silur torpilë pyetje, çështje i falsifikaur, i shëmtuar prej përbindëshi, i llahtarsh i shëmtuar shëmtak largim, gabim arësyetimi shtëmëngie karikaturë trung(njeriu) aksidentkobzi, gjëmëmadh shtijak atrofi rregjim i një pjese të trupit shumë i pjekur s'heq dorë lehtë vazhdoj pa pushim vazhdoj ridërgoj degë e vogël filiz, fidanishte më shumë, një kohë më të gjat shumës i shumëfishtë mbivlerë


többletadó , pótdíj, vámpótlék, adópótlék többnyelvű, poliglott többször, gyakran többszörös, kettozött többszörös, kettozött tőgy, rosszabbul tökéletes tökéletesedés, művelődés, haladás, előmenet tökéletesedés, újítás, javítás tökéletesen tökéletesen tökéletesen tökéletesít tökéletesít tökéletlen tökéletlen tőkepénzes, magánzó tőkés társadalmi rendszer tölcsér, gránáttölcsét tölcsér, tolóajtó tölgy, cserefa, tölgyfa tölgy, cserefa, tölgyfa tölgyfagubacs, makk, bojt tölt tölt, kitölt, teletölt tölt, kitölt, teletölt töltény, patron tölténytartó töltés töltés töltés töltés töltés, védőgat, gát töltőtoll töm vmit, túltöm, megtöm töm vmit, túltöm, megtöm tömeg, nyomóprés, sajtó tömeges, tömör, szolid , hatalmas, rög tömeggyilkosság , irtás, öldöklés, vérengzés tömés tömít tömjén tömjén tömjénez , agyba-főbe dicsér tömjénez , agyba-főbe dicsér tömjénez , agyba-főbe dicsér tömjénez , agyba-főbe dicsér tömjéntartó tömjéntartó tömlő tömlő tömlő tömlő tömör

mbitaksë poliglot dendur i nxituar i shpejtuar sisë(lope) i përsosur progres perfekcionim në mënyrë të përkryer përsosunisht shumë mirë e bëj më të mirë më të përsosur i pambaruar, i papërkryer me të meta rentier kapitalizëm hinkë portë(e një eksluze) dushk lis lende, xhufkë mbush me yç kryej (detyren) mbush, plotësoj fishek vezme cfrat dhe i hedhur pëndë mbushje(e një grope) pendë, pengesë stilograf majm ngjall(patën) turmë e gnjeshur që shtyhet grup malesh masakër mbushje(e një dhëmballe) ndal kullimin(e një lëngu) kem temjan (fig.)lajkatoj kadis lurtoj temjanis kemtar temjanicë calik kacep kaçup shakull i mbushur, (fig.)i pasur


tömörülés, egyesülét, asszociáció, egyesülés tömött, sűrű tömött, tömör, sűrű tömpe tömpe tömzsi, tagbaszakadt, keménykötésű, zömök tömzsi, tagbaszakadt, keménykötésű, zömök tönkrejuttat, romba dönt, szétzúz töpörödött, silány, satnya, nyiszlett tőr tör, megnyúz, lenyúz, lehorzsol, felhorzsol , nyúz töredék, részlet töredékes töredékes töredelmes törékeny törés törés törés, kitörés törés, porlasztás töretlen, tiszta, szűz, makulátlan, hajadon töretlen, tiszta, szűz, makulátlan, hajadon törik, megtör, széttör , kitör, lefokoz, letör törik, megtör, széttör , kitör, lefokoz, letör törlés törlés törlés, védőmű, fedezék törlés, védőmű, fedezék törmelék török török töröl töröl, hatálytalanít, semmisnek nyilvánít , lemond törpe, pigmeus törpe, pigmeus történelem előtti, őskori történelem, történettudomány, történet történelmi nevezetességű történész, történetíró történeti, történelmi , kortörtenéti törvény törvény nélküli állapot , bomlás (rendé), anarchia törvényesen, törvényes úton törvényhozó törvényhozó, törvényalkotó törvényhozó, törvényalkotó törvénysértés, szabálysértés , szabálytalanság törvényszék, ítélőszék törvényszék, ítélőszék törvényszéki, törvénykezési , bírói törvényszentesítés , szentesítés , rendszabály törvényszentesítés , szentesítés , rendszabály törvényszerűség törvényszerűség, törvényesség

shoqatë, shoqërim i dendur, i fortë i lidhur mirë, i shtrënguar hundështypur e shkurtër dhe e shtypur rrapashyt shulak e bëj gërmadhë i pakë thikë, (fig.)një thikë rjep, (fig.)gërric fragment fragmentar i copëtuar pendestari i thyeshëm, i prerë frakturë thyerje thyerje, shkallmim pluhurzim virgjër virgjëreshë anuloj(një vendim gjyqi) thuej, prish e fshirë korigjim(në një dorëshkrim) heqje, ledh llogor në (ushtri) bazhgare otoman turk shuaj atë që kisha shkruar prish... pigme, (fig.)mistrec spurdhjak parahistorik histori, përrallë që do të mbahet mend historian historik ligj anarki ligjorisht legjislativ legjislator ligjëvënës kundravatje gjykatore gjykatë gjyqsor, që bëhet me anë gjyq pëlqim, sankcion sankcionim, pranim të qënët në rregull ligjësi


törvénytelen, jogosulatlan törvénytelen, tilos, tiltott törvénytelen, tilos, tiltott törvénytelenség törzsszám , rendszám, szám tövis, bogáncs tövis, fullánk, össztöke, tüske tövis, fullánk, össztöke, tüske tőzeg tőzsdei, tozsdés; tőzsdetag , ösztöndíjas tragacs tragédia tragikum , tragikus traktor, vontató trampli, tunya, tétlen, mozdulatlan trampli, tunya, tétlen, mozdulatlan tréfa tréfás, komolytalan ember, tréfás ember , mókás tréfás, mulatságos tréning trikó trilógia triumfus , dicsőség trófea; trofeum, hadizsákmány trombitahang; trombitaharsogás, harsona trombitahang; trombitaharsogás, harsona trón, karos szék trónbitorló trónjáról elüz tropikus, perszelő, délszaki, trópusi trópusi trükk tucat tudás, tudat, ismeret, tudomás tudás, tudat, ismeret, tudomás tudás, tudomány tudat: vkivel ~, kikészbesít, közöl, jelent tudatalatti tudatlan, haladás ellensége tudatlan, haladás ellensége tudatlan, kontár, képzetlen tudatos, szándékos tudományos tudósítás, adat, felvilágosítás tudósítás, figyelmesztetés tudósítás, üzenet tudósítás, üzenet tudósító tudósító, hasonlító, egyező, levelező tudósító, hasonlító, egyező, levelező túl bőven van , túl sok van belőle , túlteng túl bőven van , túl sok van belőle , túlteng túl népes , túlzsúfolt túl: a síron ~

i jashtëligjshëm i kundërligjshëm i palejueshëm paligjshmëri amzë ferrcë hosten, thumb i bletës i arëzës, nxitës turbë bursist, spekullues në bursë shkalc tragjedi tragjik traktor i ngrirë, (fig.)i fjetur pa energji hoka shakaxhi i këndëshëm, që të shkul gazi vesk, stërvitje zharsé trilogji triumf trofe bandë fanfarë fron(i mbretit) uzurpator çfronësoj tropikal ekuatorial yçkël duzinë njohje të njohurit shkencë njftoj i nënvetëdijëshëm obskurantist prapanik i paditur, xhahil i bërë me qëllim shkencor informatë lajmërim, parathënie kumt kumtesë informator përkatës që i përgjigjet, korespondent ka më tepër mbushulloj i mbipopullzuar pas vdekjes


túl: a síron ~ tulajdonközösség, közbirtokosság tulajdonos tulajdonos, főbonc, ajánló, szuper, munkáltató tulajdonos, főbonc, ajánló, szuper, munkáltató tulajdonos, tényleges túlburjánzás túlbuzgóság, fanatizmus , rajongás túlfeszít, felfokoz , túlfűt, felemel, lelkesít túlhajt, szertelenkedik, túloz, lódít túlhajt, túloz túlhajtott , szeréntelen, gátlástalan, mértéktelen túlhevít, túlfűt tulipán túllép vmin , túlerőltet túllép vmin , túlerőltet túllépés, túllépés túlnyomó túlnyomó túlnyomó túlsó, további, későbbi túltáplál túlteng, dominál túltengés, pénzhígulás, pénzhígítás túltengés, túlság túltengés, túlság túltermelés túlzsúfol, zsúfol, túlterhel tunyaság, restség, renyheség, lustaság tunyaság, restség, renyheség, lustaság tunyaság, restség, renyheség, lustaság tunyaság, tehetlenség, renyheség, köldöknézés turbékol turbékolás , galambbúgás turistaház , nyári lak, zöld házikó, faház turistaház , nyári lak, zöld házikó, faház turistajelzés , jelzőberendezés, útjelzés túsz, kezes tücsök tüdőbajos, mellbajos tüdőgyulladás tüdőhártya , mellhártya tüdővész, tüdőbaj tüdővészes, tüdőbajos tüdővészes, tüdőbajos tükör tükröz tülekedés tülekedés tülekedés, sokaság, tömeg tülekedés, verekedés tülköl, dudál tüll tündéri látvány , varázserő, tündérálom

përtej varrit bashkëpronësi mbajtës patron usta, mbrojtës, (fam.)zot titullar harlisje(për bimët) fanatizëm ngre në qiell, nxis e teproj e teproj(me një gjë) i papërmbajtur, i tepruar nxeh më shumë se ç'duhet tulipan kaloj cakun masën, lodh pa masë, mërzis kapërcim(i një shume), tejkal mbizotërues që ka më tepër rëndësi që peshon më shumë i mëtejmë mbiushqej mbizotëroj inflacion mbushullim më shumë se ç'duhet mbiprodhim ze udhën, pengoj përtaci përtesë përtim inerci, (fig.)apati guguron(pëllumbi) gugurimë shale shtëpizë zvicerane sinjalizim njeri ose qytet që lihej peng bulk i veremosur pneumoni pleurë veram që vuan nga turbekulozi veremi pasqyrë pasqyroj, (fig.)duket shtysë të shtyrët rrëmet poterë, përleshje i bie burisë, buçasin(veshët) tyl botë përrallore, teatër zanas


tündéri látvány , varázserő, tündérálom tündérleány , tündér, táltos tündöklés, ragyogás, ragyogás tündöklés, ragyogás, ragyogás tüneményes tüneményes tüntető tüntető tüntető tűr türelmetlen, szektáns; szektárius , fanatikus türelmetlenség türelmetlenség türelmetlenség, elfogultság, fanatizmus türkiz tüske , bross, melltű, orsó tüske, tövis tüstént, csakhamar, azonnal, máris tüstént, csakhamar, azonnal, máris tüsszent, prüszköl tüsszentés tűz tűz tűz tűz tűz tűz, kitűz, kifüggeszt tűzálló edény/tál, lábas tüzdel , teletöm, felborzol tüzdel , teletöm, felborzol tüzel, felhevít tüzér tüzér , ágyús tüzérség tüzes tüzes csóva , üszök tüzes vassal éget vmit tüzes zsarátnok tüzes zsarátnok tűzharc , tüzelés, lövöldözés, agyonlövés tűzhely tűzhely , gyújtópont, otthon, góc, gócpont tűzkő, kova, kavics tűzpiszkáló , piszkafa tűzrevaló , üzemanyag, tüzelő tűzrevaló , üzemanyag, tüzelő tyúk tyúkház, kakasülő, ól, tyúkól, baromfiól, karzat tyúkház, kakasülő, ól, tyúkól, baromfiól, karzat tyúkhúr tyúkhúr uborka uborkaszezon uborkaszezon

botë zanash fati lavdi shkëlqim i madh, madhështi (fam.)shumë i çuditshëm fenomenal demostrues kapadaiu praj kapadaiu kam durim sektar padurim zemërngushtësi sektarizëm bruz(gur i çmuar bojë qielli) hell, fëndyell gjemb menjëher që tani teshtij teshtimë zell i madh flakada fërngale gaxhullan zjarr bubulak ngre(një flamur) kusi bishtore kreshpëroj kreshtoj(qimet) nxeh artiljei topçi artileri shumë i gjallë sheri (fig.)mundoj (fig.)furrë, furnellë, sobë shporet batare pushkësh oxhak oxhak, buxhak strall mashe që merr zjarr shpejt që ndizet pulë kotec qumez i yjeve yjesh kastravec ammulli qesatllëk


udvar udvar, udvar udvarló ugar, parlag ugrás, meghasonlás, csorba, rés, szakítás ugrat ugródeszka úgy úgynevezett, kijelölt új, kilenc újdonság újdonság újít újít újítás újítás újítás újító, átalakító, reformer ujj ujj, ruhaujj , játszma, kabátujj újjáébrédés, feléledés , reneszánsz újjászervez, átszervez, átalakít, újjáalakít ujjong újkeletű, legutóbbi újnyomat újraéleszt újrafelvétel újrakezd, megismétel újraoltás újraolvas újráz újrázás, drapp újság újságíró újságíró újságrovat, hasáb, osztály, rovat újszeru, modern, koszerű újszeruség, korszerűség újszülött ukrajnai ultimátum ultramarin ultramarin ultrarövid ultraviolett unalmas dolog unalmas, untató, talajfúrás, fúrás unalmas, untató, talajfúrás, fúrás unalom unalom, gond, bosszúság, kellemetlenség unalom, gond, bosszúság, kellemetlenség uncia uncia uncia

oborr(i burgut) oborr, gjykatë, oborr mbretër adhuronjës ugar e çar përqesh, trajtoj keq trempolin kaq i quajtur nëntë gjë e rë një gjë e re përtrij sjell diçka të re metodë e re(në qeveri) rregull i ri sistem i ri reformator gisht mëngë rilindje riorganizoj galdoj që është bërë pak kohë më par ribotim gjallëroj përsëri ripranim rifilloj rivaksinim lexoj përsëri kërkoj përsëri i murmë gazetë, ditar gazetar gazetargazetar rubrikë modern moderni i posalindur ukrainas ultimatum lapis-lazuli ultramarin valë shumë e shkurtër ultraviolet pakënaqësi, pengesë i bezdishëm i mëzitshëm mërzi e madhe mërzi, kokëçarje telashe (fig.)dërhem (zool.)lloj mace e egër dy pare


undorító undort keltő, távolfekvő, gyalázatos, undok undort keltő, távolfekvő, gyalázatos, undok unitárius unokahúg unokanővér, unokabátya unokatestvér, unokafivér, unokabátya, atyafi uralkodó uralkodóház, dinasztia uralom, uralkodás uralom, uralkodás uránium uraság úrhatnám, nagyképű, rátarti, rátartós, hangzatos urna, gyűjtőpersely, persely úszás úszik uszít, felizgat , izgat, lovall, felbiztat vmire uszít, felizgat , izgat, lovall, felbiztat vmire úszósport, úszás úszósport, úszás út út, vágány, pályatest, pálya utal, okul felhoz, állít, felhoz, felhoz utalás, ajánlás utálat, averzió, idegenkedés utálat, averzió, idegenkedés utálatosan, utálatos, förtelmesen, pocsék utána, ülep, legutolsó, után, miután, far, mögött utánacsinál, utánoz utánamegy, követ utánamegy, követ utánzás, hamisítvány, hamisítás, védjegybitorlás utánzat utánzó utánzó utas, átutazó, múlékony, utazó utas, vándor, utazó utász, árkász, sáncásó utász, árkász, sáncásó utcai lámpa útépítészet útépítészet útiterv, útirány útlevél útlevél útlevélláttamozás, láttamozás, vízum utóajánlat utóétel utóévad utóhad, utócsapat utóidejű, far utóidejű, far utóíz, mellékíz

i neveitshëm fort i neveritshëm shumë i shëmtuar unitar mbesë kushërirë kushëri monark dinasti mbretërim të mbretëruarit uranium toka e një senjori(në francë) që kërkon shumë, mendjemadh urnë, kuti votash not notoj, pluskoj cingris, ngjall ndjell(pasion) arti i notit të notuarit rrugë, udhë udhë, (fig.)mënyrë pohoj, nxjerr(një shkakë) referencë të ndotë urretje iurryer prapa ja përgjaj, bëj si bashkoj përsëri puq, arrij falsifikim, imitim përgjasim përgjasues shëmbëllyes udhëtarqë s'mban shumë shtektar xhenier zapator fener udhe administrëtë rrugore vend ku hedhin plehërat itinerar pasaportë pasaportëpasaportë vizë shtesë(e një çmimi) fruta mbarim vjeshte praparojë i mëvonshëm i prapshëm amëz


utókor utókor utókor utolér útonállás, rablógazdálkodás, rablás útonállás, rablógazdálkodás, rablás utópia, légvár, ábrand útoszó útoszülött, poszthumus útotermék, melléktermék útravaló úttest, kocsiút, műút uvula, nyelvcsap uvula, nyelvcsap uvula, nyelvcsap uzsora, kamatuzsora, elhasználás uzsora, kamatuzsora, elhasználás uzsora, kamatuzsora, elhasználás uzsorás uzsorás üdeség üdít üdülő üdvösség, boldogság űdvösség, üdvösség üdvözöl, köszön, szalutál , köszönt üdvözöl, köszön, szalutál , köszönt üget, kocog, trappol, talpal ügetés ügyész, űgyész, államügyész, népügyész ügyetlen, kétbalkezés, ügyefogyott, űgyefogyott ügyrend, rendszabály, elintézés, előírát, szabály ügyvéd ügyvéd ügyvédjelölt, deák üldöz, hajhász, követ, kerget, folytat, hajt üldöz, hajhász, követ, kerget, folytat, hajt ülés ülésszak, vizsgaidő üllő ünnepel ünnepel ünnepély, szertartás, aktus ünnepély, szertartás, aktus ünnepélyes űr, légür, üres, vákuum űr, légür, üres, vákuum üreg, üresség, szuvasodás üregel, ás, résel, kiszed, kiváj, aláás, beváj üregelő tüske, érint, gyökérfúró, tapintás, tapint üreges, kivájt üreges, kivájt üres kézzel üresség, üreg, szuvasodás

ata që vinë pas brezat e mëpastajmë stërnipërit kap përsëri, kap cubri hajdutëri utopi pasthënie i lindur pas vdekjes së t'et nënprodukt të hollat ledh(buzë lumi), udhë (anat.)njerith dërçikth lilth faiz ozurë uzurë fajdexhi kamatar freski, (fig.)ftohtësi shuaj etjen e dikujt verues lumtëri lumturi e plotë ngjatjetoj përshëndes ecën trok(kali), eci trok prokuror që s'është i zoti rregullim, rregullore avokat përfaqësues ligjor klerik këmba këmbës, kërkoj me ngulm padis, brengos seancë sesion kudhër thur lavdi festoj ceremoni, madhështi pohe e bujë, mirësjellje me pohe e me bujë, (fig.)pomp çmbush çmbush, i zbrazët dredhë, gropë(e një vendi) bëj gërmime çik, marr gufa, (fig.)i mbytur plot me shpella kthehem me duar thatë golle


üresség, üreg, szuvasodás ürít, hajtogat, kiürít üstdob üstök, pamacs, arcátlanság, búb űstök, púderpamacs, üstök, búb űstök, púderpamacs, üstök, búb üszök ütemez, szótágolva ejt, skandál, élesen hangsúlyoz ütés ütközet, harc, küzdelem ütő, labdaverő ütődött, sült bolond ütöget ütőhangszerek, üteg, konyhaedény ütőkartya, adu, tromf ütőkartya, adu, tromf ütőképesség üveg, pohár üvegcserép üveges, ablakos üveggömb, hagyma, gumó, virághagyma üveggömb, körte, ampulla, ampulia, virághagyma üveggömb, körte, ampulla, ampulia, virághagyma üvegház, láb üvegpalack, palack üvegpalack, palack üvölt, ordít üzemzavar, háj, defekt üzér, spekuláns űzés, hajsza, vadászat üzlet állandó vásárlója üzlet, piac, vásár, ügy, alku, üzleti tevékenység üzletember üzleti haszon üzleti tevékenység, kereskedelem, ügy üzletkör, hordó, cső üzletkör, hordó, cső üzletkör, hordó, cső vacsora vád, vádemelés vadász, küldönc vadászöszvény vadásztőr, gallér vádbeszéd, vádirat vadcseresznyefa vaddisznó, vadkan vádemelés, vád vadhús vádló vádlott, terhelt, markáns vádol vádol vadrózsa vadrózsa

zgavër zbraz, dal tollombaz(një farë daulle) baluke kaçirrubë kreshtë(e pemës) urë zjarri skandoj(vargje) goditje, plagë, e shtënë luftim raketë(tenisi) ra zilja godit lehtë(faqen) bateri atu shpres fitimi shpirt luftarak gotë, xham, qelq bërskot xhamxhi qepujkë krokar ampulë, poç(elektriku) rogjezë shtypje(e rrushit), kthetër kanë poç, kungull(uji) vikas në pikë të hallit spakulator gjuheti, ndjekje moralitet treg biznesmen, tregëtar meritë tregëti, treg, marrëdhënie qyngj sulin tub, (pop.)cilindër(kapelë) darkë ose drekë fajësim gjahtar, aeroplan gjuejtës dosë(e derrit të egër) jakë pretencë qershi e egër derr i egër akuzë kafshë(gjahu) akuzues i padehur ngarkoj me faj padit, pohoj, nxjerr në shesh kaçe trëndafil i egër(lulja)


vadszamár vadul, elkorcsosul, elfajul vadul, elkorcsosul, elfajul vadul, elkorcsosul, elfajul vadul, elkorcsosul, elfajul vág, bevés, lenyes, lenyír, farag, kihegyez, levág vagdalék vágóhíd vagon vágyálom vagyon, sors vagyonbukott vagyoni, pénzbeli, anyagi vagyonleltár, állómányjegyzék, leltár, árujegyzék vagyonos, gazdag vagyonos, szerencsés vagyonos, szerencsés vaj, nyalás, hízelgés vaj, nyalás, hízelgés vajúdás vak, vakok, vászonroló, világtalan vákát nyomd, ablak vakolat vakondok, vakondszínű vakság vaksi, közellátó, rövidlátó valahol valahol valami valami valamivel, bárki, egy, bármely, semmivel, valaki választási választékos, tisztességes, mértékletes, józan választó valcer, keringő valcerozik, keringőzik válfaj válik válik váll vall, megvall, beismer, bevall, elismer vállalkozás, vállalat, termelőüzem vállalkozás, vállalat, termelőüzem vállalkozik, vállal, kezd, megkísérel vallásellenes vallásellenes vallásoktatás nelküli vallásváltoztatás, átszámítás, áttérés vallásváltoztatás, átszámítás, áttérés vallatás vallon vállperec, kulcscsont vállrózsa, váll-lap vállszíj

gomar i egër bastardhohem përdhosem zvetënohem çoroditem pres(flokët), krasis gjellë me kima thertore vagon mall, nostalgji baft i falimentuar që ka të bëjë me të holla inventar pasur fatmadh i pasur gjalpë tëlyen të qënët me barrë i verbër dritare suva(e palëmuar) urith verbëri dritëshkurtër diku dikund diçka gjëkafshë një, i parë zgjedhjesh i përkorë, i skrimtë zgjedhës valcer valcoj varinte ndahem çkurorëzohem sup pohoj, e quaj diçka timen ndërmarje sipërmarrje marr përsipër, ndërmarr kundër fesë kundërfetar laik kthesë, ndryshim transformim, kthim pyetje dialekti vallon (anat.)hekës spalatë rryp(pushke), tiranta


válogatós valóság valósággal valóságos, folyamatban levő, tárgyi, való, reális valószerűség, realizmus valószínű valószínű valószínű, várható váltakozás, váltogatás váltakozik váltás, brigád, dandár váltóláz, malária, mocsárláz változat, változtatás változatlan változatlan változatos, göröngyös, rokkant változatos, göröngyös, rokkant változndóság, állhatatlanság, ingatagság változó váltság(díj), sarc vályú, teknő, malterosláda vámőr, szemlész vámpír van (neki), követel, kap, elnyer, megszerez vándor vándor vándorkő, nagy szikladarab, kőszikla; kőszirt vanilia vánkos, párna, hajbetét, fartőhegy, dúcsüveg ványol vár, kastély varangyosbéka, béka varázsital varázsló, bűbajos, bűvös várfok, bástyasétány, sánc várfok, bástyasétány, sánc várfok, bástyasétány, sánc varga varga várócsarnok, óvóhely, oltalom, hajlék, fedezék város város város városfejlesztés városi városi, polgári varr, kivarr varrott várúr vas vasalás vasalónő vásárlás, megszerzés, szerzés, vétel vásárlás, szerzemény, vétel, szerzés, vívmány

i neveritur realitet, e vërtetë formalisht, kategorikisht real realizëm që mund të jetë e vërtetë që mund të ngjasë që ka të ngjarë alternim ndryshohen brigadë malaria variacion i pandryshueshëm i pandryshuar kodrinore tokë brigje-brigje paqëndrueshmëri, pasiguri i ndyshueshëm shpërblesë govatë doganor dhampir, vurkollak me pasë haxhi, (fam.)shtegtar pelegrin shkrep vanilje çilte shtyp me këmbë kështjellë zhabë, kolltuk i ulët filtër magjik cfrat ledh, (fig.)mburoj mur kalaje ballomatar brashnjar strehë, strehim i qytetit qyteti urban urbanizëm qytetas qytetar qep i qepur zot i kështjellës hekur rikalim ajo që hekuros këmishë blerje të fituarit, blerje


vásárló, ügyfél, rendelő, fél, páciens, kliens vásárnap, vasárnap vásárnap, vasárnap vásárnapi vasas vasderes, ló vas-edény, edénygyár, vásárú vasgyár, kovácsműhely, vaskohó vasgyáros, kovács vasgyáros, kovács vasipar, vaskóhászat vasipar, vaskóhászat vaskalapos, hivatalos, akadémiai, formalista vaskos, megtermett, munkabíró, robusztus, vasmos vasmacska, horgony, műsorvezető vasmacska, horgony, műsorvezető vásott, csintalan vastagbőrű áll vastagbőrű áll vastagodik vastagodik vastagodik vastagság, sűrűség vasutas vasutos vasváz, armatura, vasszerkezet, vasbetét vasvilla, elágazás vasvilla, elágazás vasvilla, villa vatta vazelin vázol vázol védekedés, óvintézkedés vedel, kihörpint, kortyol, hörpint, nyakal védelmi veder, vödör, csöbör védőhuzat védőoltás, oltóanyag védőpajzs, pajzs védőpajzs, pajzs végállomás végbél végbél végérvényesen, végképpen véges, korlátolt, nehézfejű, szűkkörű végez, befejez végez, bevégez végez, bevégez végigmér végigmér végösszeg, teljes, összes, összeg, totális végrehajtó végrendelet

klient diel e diel i së dielës që ka hekur kalë kinkaleri farkë farkëtar kovaç metalurgji e zezë siderurgji akademik i fortë, (fig.)i patundur hekur anijesh spirancë hashar lëkurtrashët pakidermë ndrash trash trashoj trashësi, dendësi punonjës hekurudhe i varfër, i papunë amraturë, përbërje, skelet cfurk tërfurk, bigë cfurk me tre dhëmbë vat vazelinë vizatoj me kalem skicoj, bëj shumë lehtë profilaksi shklluq me etje i mbrojtjes kovë mill, këllëf vaksinë mburroj shqyt stacioni i fundit fundi i zorrës së trashë rektum përfundimisht i kufizuar, gdhë kryej, vras mbaron merr fund ja qep sytë dikujt vështroj me ngulm(dikë) shuma ekzekutiv dhjatë


végrendelet végromlás, rom, romlás, összeomlás, pusztulás végtag, tag végtelen idő, űr, mélység, szakadék végtelen mélység, szakadék, végtelen idő végtelenség végtelenség végül, végre, valahára, nahát , hát végzer, fátum, sors végződés, szélsőség, végtag, vége végződés, szélsőség, végtag, vége vegyérték vegyes, kevert vegyészet, vegytan, kémia vékonyodó vékonyság vékonyság, éleslátás, éles ész, eszesség, okosság vél, hisz vélelem vélelem vélelem velencei véletlen velő velős velős vendéglő, étterem vendégség, vendéglátás vendégszerető vendégszerető vénül, megöregedik; megöregszik, megvénül venyige, tő, szőlőtő vér, vérrokonság véradás véralvadás, alvadás veranda, mennyezeti gerenda vérbeli, nemes, fajtiszta verbuvál verdes, megver, legyőz, üt, lüktet, ver veréb véreb, orgyilkos verejték, izzadás, párolgás vérengzés, tömeggyilkosság vérengzés, tömeggyilkosság verés verés véres vereség vereség vereség, elvetélés, kudarc, balsiker, torzszülött véresszájú, lázító vérfürdő, mészárlás, vágóhíd, mészárszék vérfürdő, mészárlás, vágóhíd, mészárszék vérhas

testament rrënim, gërmadhë gjymtyrë hon, (fig.)shkatërrim hon, greminë pafundësi pafundësi, shumicë e madhe me një fjalë fatalitet majë, (fig.)hall i madhë skaj valencë(kimi) i përzier kimi që plaket imtësi e madhe, (fig.)vogëlsi imtësi, mprehtësi besoj, mendoj paracaktim supozim vetëbesim venician i parashikuar palcë palce prej palce restorant mikpritje derë-çelë i pritshëm plakem, e plak rrënjë(hardhie) gjak transfuzion(gjaku) të piksurit verandë race mbledh njerëz godas, mund trabeckë vrasës i paguar djersitje kasaphanë ploje, kërdi, gjakderdhje (pop.)dajak dru të shëndosh me gjak disfatë mundje lojë shahu djegës, zjarrvënës dyqan i kasapit, kërdi kashapanë dizenteri


vérmes, szangvinikus, sűrűvérű vérmes, szangvinikus, sűrűvérű vérmes, szangvinikus, sűrűvérű verőér, artéria, ütőér versel verselés verseny állása, sorozás vmibe, rendezés, minősítés versfaragó versmérték, méter versmérték, méter vérszegénység, anémia vérszopó, pióca, picsá vértezet, páncél, teknő vértezet, páncél, teknő vérzés, vérömlés, vérvesztés, bevérzés vérző vérző vés vés vés, bevés, kivés vés, cizelál vese vésés, véset, kép véső vessző vessző vessző vesszőparipa, rigolya, rögeszme, szenvedély vesszőparipa, rögeszme vesz, lefogal, felfog, fog, megkap veszekedés veszekedés veszekedés, viszály veszekedés, viszály veszélyeztet, tár elébe, kitesz vhová, kitesz veszélyeztet, tár elébe, kitesz vhová, kitesz vészes, gyászos, balvégzetű, átkos, áldatlan vészes, gyászos, balvégzetű, átkos, áldatlan veszett veszett, menthetetlen veszettség veszettül veszettül vesződség, gond, vésződés, kínlódás, bajlódás vesződség, gond, vésződés, kínlódás, bajlódás veszt, elhullat, veszít vesztegel, áll, ácsorog vesztegetés, pocsékolás, pazarlás, anyagpazarlás veszteglés, tétlenség vesztegzár veszteség veszteséges veszteséges veszteséges, romboló

gjaku i gjakut plot gjak arter, udhë vargëzoj, ve në vargje metrik renditje bejtexhi metër metërmetër anemi shushunjë kafkull samar(i breshkës) hemorragji që kullon gjak ngjyer me gjak bëj një gravurë punoj me daltë skalis(në pllakë metali) skalis(metale) veshkë skalitje(në pllakë metali) daltë, gërshërë (bot.)arqitë shelgjishtër presje një farë rraketake kali(në gjuhën e fëmijëve) mbërthej, marr, sekuestroj degame zihja (fig.)grindje pëçarje paraqes ve në dukje, vendosur kobzi vdekjeprues që ka të bëjë me tëbimin i humbur tërbim, zemërim furishëm me harbim andrallë telash, hall humbas, mbetem pa diçka ndalet prishje e tepruar e parasë posveprim dyzet ose aty afër nënvlerë rrënimtar shkatrimtar gjëmëmadh


vét vétek vetekedik [+vel], verseng vetekedik [+vel], verseng vételkedés vételytárs vetés, vetemény vetítés, vetület, hajítás vetítőgép, reflektor, mozigép vétkezik vétó vevőközönség, praxis vezeklés, bűnbánat vezér, főnök, séf, fej vezér, kalauz, idegenvezető vezércikk vezérhajó, tengernagy , admirális vezérkar, törzskar vezérkar, törzskar vezeték vezeték, hajtás, vezetés, magaviselet , magatartás vezeték, hajtás, vezetés, magaviselet , magatartás vezeték, vezető, kocsivezető vezeték, vezető, kocsivezető vezeték, vezető, kocsivezető vezetékhálózat vezetékszár, pányva, kötőfék vezetőülés, bérkocsi, konflis (kocsi), kezelőfülke vézna, beteges vézna, fájdalmas, betegeskedő vézna, fájdalmas, betegeskedő vibralás vibralás vicces, nevetséges alak, nevetséges vicsorgat vicsorgat vidám, derűs, víg vidámság, vígság vidámság, vígság vidámság, vígság vidék, hadjárat , mozgalom, kampány vidéki, kisvárosi vidéki, kisvárosi vidra, nutria, lutria vígan vigasztaló vigyázat, éberség vihar, égiháború vihar, égiháború vihar, szélroham, zivatar vijjog, sivalkodik, nyüszít, sápítozik, ugat vijjog, sivalkodik, nyüszít, sápítozik, ugat vijjog, sivalkodik, nyüszít, sápítozik, ugat vijjogás, rikácsolás

nuk e kryej mëkat matem shkoj si shemër me dikë shemëri rival tokë e mbjellë vërvitje, projektim projektor mëkatnoj veto klientelë pendesë, dënim shef pris kryeartikull admiral shtab shtatmadhori kabllo përcjellje... udhëheqje, shoqërim drejton, shofer kondukter që udhëheqë kanalizim ullar karrocë me qira shëndetëlig keq nga shendeti që është keq nga gjëndja fërgëllim të dredhurit tuhaf, (pop.)revolver gërbuzem ngërdheshem gazmor, e qeshur(për ngjyrat) dëfrimet shend, argëtimet zbavitjet fushë, fshat i krahinës krahine lundërzë me gëzim ngushëllimtar vigjilencë (fig.)halle të zeza erë e fortë, batare angullin cingëron kuis angullim


vijjogás, rikácsolás világegyetem, mindenség, teremtés, világmindenség világfájdalom világi világít, átvilágít vmit világítás világítóbogár, szentjánosbogár világítóbogár, szentjánosbogár világítóbogár, szentjánosbogár világítóbogár, szentjánosbogár világosító, világító világtérkép világváros villa villa villám villám, villanás villámgyors, villanó villámgyors, villanó villámosság, villany, elektromosság villanyoz villódzás villogó, ragyogó villogó, ragyogó viola violaszín, lila, viola, ibolyakék violaszín, lila, viola, ibolyakék vipera vipera virágos virágszál, virág virágszirom, szirom virágüzlet, virágárus virágüzlet, virágárus virágzik, virít virágzó virágzó, jól menő virgács, nyírfavessző, nyírfa virgonc virgonc virradat, hajnal, pirkadat, reggeli szürkület virraszt virsli, kolbász viselkedés, magatartás, testtartás, állásfoglalás viselkedésmód viselős viselt, használt állapotban viskó viskó viskó viskó viskó visszaadás, lerovás visszaadás, lerovás

kuitje rruzullim, gjithësi pesimizëm shekullar, laik bëj dritë ndiçim bukure bukurezë gacullinë xixëllonjë elektricist harta e botës metropol pirun vilë rrufe shkrepëtimë i vetëtitur, flakëronjës shkrepëtimtarë elektricitet elektrizoj fosforeshencë i shëndritshëm i vizllueshëm violë bojë manushaqe vjollce nënperkë shlligë i lulezuar lule petël luftar luleshitës lulëzoj, zbukuroj me lule i lulëzeuar i mbarë mështekën drënjë(për pleqtë) kokoroç agim, nadja e gdhi suxhuk i hollë pozë, sjellje sjellje rreth, vend i rrethuar, ledh i përdorur qytet i vogël, kacafik harvallimë karakatimë shkatërrimë shpartallimë kthim(i një borxhi) pagim


visszacsatol visszaélés, visszásság, jogtalanság, túlkapás visszaélés, visszásság, jogtalanság, túlkapás visszafejlődés visszafejlődés visszafelé mozgó visszahajtás, hátlap, fazon, hajtóka, kihajtó visszahat visszahatás, ellenhatás, reagálás visszahúz, visszahajtás, hajtás, görbület visszája visszakap visszakerget, visszaüt, kitesz vhonnan visszamaradó visszanyer visszaömlik visszapillantás, tudósítás, kroki, krónika visszarúg, lepattan vmiről visszatesz, fekszik (halott) , szunnyad visszaüt, megfelel, felel, visszalő visszavágás, felelet visszavált visszavált visszaverődés, visszatérés visszavonultság, szabadságvesztés visszér, szerencse, véna, jószerencse visszér, szerencse, véna, jószerencse visz, cipel visz, cipel viszket viszket viszonlát viszonosság, korreláció viszonosság, kölcsönösség, junktium viszonosság, kölcsönösség, junktium viszontagság viszontlátásra, pá!, viszlat, viszontlátasra viszony, viszonylat, közlemény, kapcsolat viszonyszó, prepozíció viszonzás, rekompenzáció, kompenzáció, térítmény vitás, vitatható vitás, vitatható vitéz, bátor ember, derék vitorla vitorlarúd vitorlás vitriol vív vívmány, meghódítás víz vízálló, vízhatlan, légmentes, vízmentes vízálló, vízhatlan, légmentes, vízmentes vizel vizel

lidh përsëri abuzim shpërdorim prapavajtje regres që shkon prapa ana e prapë(e një stofe) kundërveproj, (fig.)kundërsht kundërveprim palë, (fig.)skutë anë e prapë, (fig.)e kundërta fitoj përsëri dërgoj përsëri, pushoj që ka mbetur fitoj përsëri, kthehem tërhiqem kronik, histori këcej një herë e dy herë rivendos, ve e kthej përgjigjen aty për at kam përgjegjen gati shpëtoj(një hall), lëshoj çpengoj, nxjerr kthim, përsëritje mbyllje në shtëpi, burgim rremb venë mbaj, shpie çoj, mbaj me vete më ha, (fig.)s'më rrihet më kruhet shoh përsëri, rishikoj lidje anasjelltasi dyanësi ndryshim i papritur mirupafshim të ardhurat, raport, marrëdhë parafjalë kompensim i diskutueshëm i kundërshtueshëm fatos pëlhurë(e anijes) serenë(deti) anije me vela acid sulfurik mundem me shpatë pushtim, fitim ujë ajrin avullin) shurroj urinoj


vizelet vizelet vizenyős, mocsaras vízgyűjtő terület, mosdótál, mosdókagyló vízmedence, uszoda vízözön, özönvíz vízözön, özönvíz víztartály, tartály víztartály, vécétartály, ciszterna víztölcsér, mozgás, örvény, hullám, kavargás vizuális, látási vizuális, látási vízvezeték vizsga, kutató vízszintes, fekvő vmihez nem szokott , szokatlan vminek szűke vminek szűke vonakodik vonakodik vonal, árnyalat, hangnem, szín vonalvezetés, vonal, kitűzés vonalzó, szabály vonalzó, szabály vonalzó, szabály vonat vonatcsatlakozás, átszállás, levelezés vonatcsatlakozás, átszállás, levelezés vonó vontat, von vontatott kocsi, utánfútó, pótkocsi vontatott kocsi, utánfútó, pótkocsi vonul, kivonul, lépked vonulás, felvonulás, szoros, kivonulás vonzalom, rokon érzés, rokonszenv vő vőlegény, állítólagos, úgynevezett, fiatalasszony völgy völgy vörheny, skarlát vörösbegy vöröses vörösfenyő vulkán, tűzhányó vulkanikus vulkanizál zabál, pofázik zablarúd zabolátlanság zabolátlanság, szilajság , temperamentum zabosbükköny, zab zafír zagyvaság zagyvaság, saláta, összevisszaság

shurrë urinë moçalor tas, misur banjë, pishinë kiamet përmbytje rezervuar(uji) çisternë shtjellje i shikimit shikimi ujësjellës inkuizitor, vëzhgues horizontal i pamësuar mungesë e madhe pakicë dukem vramuz ngrys vetullat tonalitet skicë, trase rigë, rregull shembull vizor hekurudhë konformitet pajtim, komunikacion, lidhje hark(violine) tërheq me litar rimorkim rimorkio heq perin, parakaloj grykë(mali), parakalim simpati dhëndër i ashtuquajtur luginë luginëlugajë skarlatinë gushëkuq si më të kuq (bot.)larsh vullkan vullkanik, (fig.)i zjarrtë vullkanizoj llup shufër hekuri mospërmbajtje vrull i madhë, zjarr tërshërë safir(gur i çmuar) çatrapatra mishmash


zakatol, zörgög, kattog, csörög, csörömpöl zálogház zápfog, őrlőfog zár zarándokbot, here, poszméh, nagyharang zarándokbot, here, poszméh, nagyharang zárás zárka, lépsejt, sötét zárka, cella, tömlöc zárlat zárlat zárójel, befogópofa, csőpánt, konzol zárt zárt kör, tiszti étkező zártkörű, magános, magánzárvány, húgyhólyag, futballbelső, üres látszat zárvány, húgyhólyag, futballbelső, üres látszat zárvány, húgyhólyag, futballbelső, üres látszat zászló, pavilon, száj, tölcsér, öböl, lobogó zászló, pavilon, száj, tölcsér, öböl, lobogó zászló, pavilon, száj, tölcsér, öböl, lobogó zászlóalj zátony, szikla, sziklazátony, szirt zebra zegzug zeller zendül, hallatszik, visszhangzik, harsan, harsog zendül, hallatszik, visszhangzik, harsan, harsog zendül, hallatszik, visszhangzik, harsan, harsog zenebolond zenebolond zenede zenekar zenekedvelő zeneműkiadó, kiadó, könyvkiadó zenész zeneszerző zeneszerző zengés, hangzás, rezonancia zenit, tetőpont zerge zéró, semmi, nulla zihálás, lihegés, szuszogás zilált, kócos zilált, kócos zizegés zizegés zizegés zokog zománc zongora zongorakísérő, zenei kísérő, táncos, lovag zongorakísérő, zenei kísérő, táncos, lovag zongorán kalimpál zongorista

tringëllij, vringëllij le peng diçka dhëmballe bravë arëz grerëz mbyllje birucë gardh, mbyllje mbarim(sezoni) parentezë i mbyllur mensë oficierësh privat fshika qesja e ujit tumullac flamur i vogël i anijes pavijon shatorre batalion shkëmb në ujë, (fig.)rrezik zebër rrëzë selino jehon oshëtin tingëllon meloman që i pëlqen shumë muzika ruajtës, konservator orkestër, plate(në teatër) filarmonik botonjës muzikant kompozitor radhitës kumbim, (fig.)jehonë zenit dhi e egër zero shëmim flokëshprishur i shakmisur frushullimë fërfërimë fërshfërimë qaj me dënesë, me ngashërim smalt piano serbes, kavalier tepër i shpenguar (fam.)i bie pianos pianist


zoológus zökkenés zökkenő, lökésszerű indulás zöld zöld zöld zöld zöldharkály zöldvendéglő, kocsma, kurtakocsma zömök, stramm, testes zömök, stramm, testes zötyög, ráz, rázódik, döcög, zötykölődik, összeráz zötyög, ráz, rázódik, döcög, zötykölődik, összeráz zsák, szatyor, táska zsák, szatyor, táska, tok, zacskó, köpeny zsákutca zsákutca zsákutca zsákutca zsarolás zsávoly, angin zsávoly, angin zseb zsebkés, bicska zsebkés, bicska zselatin, csontenyv zselatin, csontenyv zseton, számláló, számláló(készülék) zsidó zsidóellenes, antiszemita zsilip zsinór zsinór zsinórmérték, útmutatás zsiráf zsivaj, lárma, ribillió zsold, szaldő, egyenleg, követelés zsoltár zsomp, akkumulátor, gyűjtő, ütőhangszerek, üteg zsonglőr zsonglőr zsugorgat zsugorgat, tartalékol, felhalmoz, pénzt halmoz zsugoriság zsugorít zsugorodás, vérbőség zsúp, szalma; szalmaözvegy , tarló zsüri zuáv zúgás, zümmögés zúgás, zümmögés zuhanyozó, tus zúzmara zúzódás, horzsolás, horpadás

zoolog ndukje(e frenit) me hope gjelbër gjelbëri gjelbër i blertë jeshil lloj qukapiku tavernë jashtë qytetit harushan kaprroç korkolitem troshitem thes këllëf, kuti(cigaresh) qorrsokak udhë pa krue udhë pa krye ushë pa krye, qorrsokak shantazh dok pëlhurë xhep biçak brisk kallni xhelatinë numërues çifut armik i çifutëve ekluz gajtan gradat ushtarake direktivë gjirafë zallahi i shitur te dikush psalm grumbullues, akumulator marifetçi zhongler shtie në arkë mbledh të holla kopraci rrëgjoj vërshim gjaku kashtë(për çati), kashtë(grur betari, komision provimi zuav(ushtar frëng në algjeri) zukamë zëzëllimë dush brymë kontuzion


zúzódás, horzsolás, horpadás zümmögés zümmögés zűrzavaros, kusza, szégyenkezve, zagyva, zavaros

lëndim gëritje kerrmëz i përzjerë

Magyar - Albán szótár  

Magyar - Albán szótár

Magyar - Albán szótár  

Magyar - Albán szótár

Advertisement