Page 1

E

Úpravy fotografií v modulu EDITOR

Zoner Photo Studio X úpravy fotografií v modulu

EDITOR

• •

• •

Z obsahu publikace: Nastavení a možnosti Editoru. Přehled všech nástrojů, jejich vlastností a ukázky jejich použití, zejména nástrojů pro retuše (např. klonovací razítko nebo retušovací štětec), nástrojů pro malování, deformace, ořez a dalších. Podrobně jsou předvedeny nástroje pro vytváření výběrů a práci s nimi. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým operacím s fotografiemi, jakými jsou např. tonální a barevné úpravy za pomoci různých nástrojů a filtrů, zejména je popsána práce s křivkami a úrovněmi. Rozsáhlé místo je v publikaci vyhrazeno práci s vrstvami, jejich použití, možnostem, které nabízejí masky vrstev a režimy prolínání vrstev. Zařazena je i samostatná kapitola o převodu snímku do černobílé včetně ukázek různých postupů. Nechybí ani popis práce se zásuvnými moduly (plug-in), zejména Nik Collection a další témata.

Zoner Photo Studio X

• •

Pavel Kristián je autorem řady publikací o programu Zoner Photo Studio, první z nich vyšla již v roce 2004 a byla určena pro verzi Zoner Photo Studio 7. Dlouhé roky pracoval jako šéfredaktor knižního vydavatelství a věnoval se zejména počítačové a fotografické literatuře. O fotografii přednáší a vede kurzy pro fotografy i pro zájemce o úpravy fotografií nejen v programu Zoner Photo Studio, ale i Photoshop, Lightroom, Nik Collection a dalších. Jeho domovská stránka je www.pakpak.cz.

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

DOPORUČENÁ CENA: 350 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZRK1717

ISBN 978-80-7413-381-7

9 7 8 8 0 7 4 1 3 3 8 1 7

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

G

R

A

F

I

K

A

Zoner

A

F

O

T

O

G

R

A

F

I

X

Photo Studio ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ V MODULU

EDITOR

Pavel Kristián

Zoner Photo Studio X je aplikace pokrývající téměř všechny potřeby fotografa při práci s digitální fotografií, od stažení do počítače přes komplexní správu snímků nejen na počítači, ale i na vzdálených úložištích, až po různé možnosti publikování a sdílení snímků. Velmi rozsáhlá nabídka nástrojů, filtrů a  efektů nabízí fotografům propracovaný systém umožňující bez omezení upravovat fotografie podle záměru fotografa. Tato publikace se věnuje pouze jedné vybrané možnosti práce s  fotografiemi, kterou aplikace Zoner Photo Studio X nabízí: použití modulu Editor. Editor byl v  posledních verzích aplikace výrazně pozměněn, zdokonalen a doplněn především o práci s vrstvami. Kniha je koncipována jako podrobný manuál popisující vlastnosti a  použití jednotlivých nástrojů a  možnosti Editoru a současně uvádí celou řadu komplexních postupů, které ukazují praktické využití nástrojů a  jejich kombinací při úpravách fotografií.

N

Pavel Kristián

E


Zoner Photo Studio X úpravy fotografií v modulu Editor Pavel Kristián Copyright © ZONER software, a. s. Vydání první v roce 2018. Všechna práva vyhrazena. Katalogové číslo: ZRK1717 Zoner Press, ZONER software, a. s. Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Pavel Kristián ml. DTP: Ing. Pavel Kristián Obálka: Mgr. Petr Bernát Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a. s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz www.facebook.com/Zonerpress

ISBN 978-80-7413-381-7


3 Tato publikace je věnována všem, kteří chtějí upravovat svoje fotogra ie. Chtějí je upravovat, protože vědí, že digitální fotogra ie je potřeba upravit, a také je jim jasné, že vždy se nedá vyfotografovat úplně všechno podle představ fotografa. V knize častokrát připomínám, že základem všech úprav je co nejkvalitnější fotogra ie. – V této publikaci najdete řadu postupů, které jinde uváděny nejsou. Nehledejte zde však návody na dech beroucí fotky. Skvělé fotogra ie se totiž musí především vyfotografovat.

Obsah Úvod Vybrané pojmy Než začnete Správce, Editor nebo Vyvolat? Fotogra ické a gra ické úpravy

Ještě před úpravami Fotografování Monitor a počítač Nastavení aplikace

Problémy při úpravách Kdy neupravovat

Editor Okno Editor Nabídky okna Editor Správa barev

Nástroje Umístění panelu nástrojů Poznámka k použití nástrojů Nástroje

Filtry Přístup k iltrům

5 6 10 10 10

12 12 13 13

14 14

16 16 22 26

32 32 33 34

52 52

Speci ické iltry Pracovní vrstva Vrstva úprav Omezení použití iltrů Filtry: důležitá poznámka

Zesvětlit, ztmavit, upravit kontrast Histogram Úrovně Křivky Vylepšit expozici

Upravit barvy Vyvážení bílé Upravit barvy Úrovně Křivky Posun barev

Výběry Výběr vs. maska vrstvy Použití výběrů Nástroje pro vytvoření výběru Zobrazení výběru Kombinace a úprava výběru

53 54 54 55 55

56 56 58 66 78

86 86 92 100 102 106

108 108 108 109 112 115


4 Uložení a načtení výběru Jiné zdroje výběru

Základy práce s vrstvami Paleta Vrstvy Nástroje a nastavení palety Vrstvy Přidat vrstvu Základní operace s vrstvami Menu panelu Vrstvy Kontextové nabídky pruhu vrstvy Krytí vrstvy

Režimy prolnutí Skupiny režimů prolnutí Příklady použití režimů prolnutí

Uložení souboru s vrstvami Pokročilá práce s vrstvami Maska vrstvy Úpravy masky Malování světlosti

Ostrost Zostření Doostřit Rozostření Lokální zostření a rozmazání

Šum Odstranit šum D ine Šum v kanálech

Retušování Klonování Záplatování Klonování ve výběru nebo s maskou Klonování a přidání detailů Rušivé prvky

Retušování portrétu Drobné defekty pleti Plošná úprava pleti Zuby – zesvětlení Oko Pleť Plasticita do vlasů Finální doostření a změkčení portrétu

Černobílá fotogra ie Odstíny šedi Míchání kanálů

116 119

126 126 126 127 132 135 135 137

138 138 142

148 150 150 157 160

162 162 163 170 171

172 172 174 176

178 178 180 184 187 188

192 192 193 195 199 202 206 206

210 211 212

Mapování tonality Barevné tónování Silver Efex Pro Tónované obrázky pomocí barevných vrstev Upravit barvy Stará fotogra ie Dokončení převodu Textura

HDR HDR prolínáním expozic HDR mapováním tonality HDR Efex Pro

Zásuvné moduly

213 214 215 218 221 221 221 221

222 222 225 226

230

Instalace zásuvných modulů Nik Collection

230 232

Text – efekty s vrstvami

234

Vložení textu Vyplnění písma Textové efekty Změna barvy podkladu I Úprava vloženého obrázku Změna barvy podkladu II

Výměna oblohy Základní úprava snímku Přidání oblohy Dokončení

Prach a škrábance Montáž Portrét – odstranění pozadí Výklenek – průhlednost Montáž snímků

Maskování světlosti Masky světlosti

Rozdělené ostření

234 235 236 236 236 237

238 238 239 241

242 244 244 246 246

250 250

254

Maska výrazných linií Selektivní doostření

254 255

Dokončovací práce

256

Uložení upraveného snímku Příprava pro publikování

Otázky a odpovědi

256 256

258


5

Úvod Tato publikace se věnuje pouze dílčímu a omezenému úseku práce s aplikací Zoner Photo Studio X – použití modulu Editor pro úpravy fotogra ií. V minulosti jsem napsal několik knížek věnovaných předchozím verzím tohoto programu se snahou alespoň zmínit všechny možnosti, jež Zoner Photo Studio (ZPS) nabízí. Zpracovat knihu v takovém rozsahu, aby zahrnovala všechny aspekty práce v ZPS verze X, by znamenalo vytvořit mnoha set stránkovou publikaci. ZPS X v současnosti zahrnuje velký objem činností, které se týkají fotogra ie: od stažení snímků (nebo pořízení jinými způsoby), jejich uložení a archivování přes prohlížení, nejrůznější způsoby úpravy, vytváření různých dokumentů a jejich publikování až po možnosti sdílení. ZPS navíc nabízí i základy práce s video soubory. To je důvodem k tomu, že se tato publikace zabývá pouze dílčí částí Zoner Photo Studia, která však zajímá pravděpodobně většinu jeho uživatelů – úpravami fotogra ií v modulu Editor. Přesto ani tato problematika není zpracována zcela vyčerpávajícím způsobem a věnuje se pouze těm základním činnostem, které – dle mého názoru – tvoří páteř celého procesu úprav. Navíc jsou voleny takové postupy, které jsou dostatečně obecné, aby byly aplikovatelné na naprostou většinu fotogra ií. Je vhodné poznamenat, že téměř všechny postupy úprav, jež jsou v této publikaci uváděny, by bylo možné provést i jiným způsobem. Toto vydání publikace vychází z verze Zoner Photo Studio X, která je platná v době zpracování knihy. V přiměřeném rozsahu je publikace použitelná samozřejmě i pro předchozí a následující verze. Některé postupy jsou zcela obecné a na verzi ZPS v zásadě nezáleží. Naopak některé speci ické vlastnosti konkrétních nástrojů nebo iltrů se mohou změnit a to má vliv jak na jejich použití, tak i výsledky práce s nimi. Zoner Photo Studio i v pokročilé verzi X je stále aplikace, která se neustále mění. Je to věcí vlastního vývoje, odstraňování zjištěných nedostatků, ale i tlaku uživatelů na začlenění nástrojů, efektů, iltrů a postupů, které se v případě jiných podobných aplikací projevily jako užitečné. Samostatným problémem je změna uživatelského rozhraní. Skutečnost, že jsou nástroje jinak uspořádány nebo že pracovní plocha je jinak členěna a že se pozměnily názvy nebo zobrazení některých prvků, je věcí, kterou uživatelé počítačových aplikací dobře znají.

Publikace je formálně rozdělena na několik částí: • úvodní, popisné části zahrnující popis prostředí Editoru a základy práce s ním; • popis jednotlivých iltrů, nástrojů, efektů atd. Editoru a ukázky práce s nimi; • několik kompletních příkladů úprav fotogra ií, při nichž se kombinují různé nástroje a navazující postupy. V knize se současně pokouším ukázat, že neexistuje pouze jeden „nejlepší“ postup, ale že je dobré o úpravách snímku přemýšlet a volit ty nástroje, jež jsou pro určitý účel nejvhodnější. Současně se ale snažím předvést komplexní sílu některých nástrojů, jakými jsou např. Úrovně nebo Křivky, při celé řadě nejrůznějších úprav. Problematika rozebíraná v publikaci je na podrobných ukázkách představena i v řadě video kurzů, jež je možné najít na webových stránkách autora, na www.pakpak.cz. Tato kniha se nezabývá detailně zpracováním souborů RAW. Problematice práce s RAW bude věnována samostatná publikace. Jak ale bude předvedeno, v Editoru Zoner Photo Studia X je možné upravovat soubory různých formátů a také přímo soubory RAW i bez předchozí konverze pomocí modulu Vyvolat. V každé (téměř) z předchozích knih o Zoner Photo Studiu se objevila fotogra ie našeho domácího „kotěte“ – proto mu patří místo i zde, i když jeho příspěvek k dokončení publikace nebyl vždy přínosný. Pavel Kristián Brno, červenec 2018


6

Vybrané pojmy Bajt (byte, B): Jednotka množství dat v informaci. 1 B = 8 b (bitů, viz). Větší jednotky jsou: TB terabajt 1

GB gigabajt 210 1 024 1

MB megabajt 220 1 048 576 210 1 024 1

kB kilobajt 230 1 073 741 824 220 1 048 576 210 1 024 1

B bajt 240 1 099 511 627 776 230 1 073 741 824 220 1 048 576 210 1 024

I když předpony T (tera), G (giga), M (mega) a k (kilo) vyjadřují standardně násobení tisícem, ve spojení s jednotkami pro informace B (bajt) a b (bit) znamenají postupné násobení hodnotou 210, tj. 1 024krát. barevná teplota: Teplota chromatičnosti světla. Způsob popisu barevného spektra viditelného světla na základě teploty tzv. absolutně černého tělesa, při níž těleso vydává záření určité barvy. Teplota se udává v kelvinech (K) a zahrnuje – přibližně – stupnici od tmavé červené (1 500 K) přes oranžovou, žlutou (3 000 K), bílou (5 500 K) až po modrou (16 000 K). Barevná teplota neodpovídá pojmu „teplé“ a „studené“ barvy. Barevná teplota v kelvinech tzv. teplých barev (žlutá, oranžová, červená…) je nižší než barevná teplota bílé a naopak, barevná teplota tzv. studených barev (zelená, modrá…) je vyšší než barevná teplota bílé. barevný model (barvový model): Pro popis barev se v počítačové gra ice, digitální fotogra ii a všude, kde se barvy digitálně zpracovávají, používá některý z barvových (také barevných) modelů, tj. popis a de inice barev podle pevně daných atributů. Mezi nejčastěji používané modely patří modely RGB (viz), HSB (viz), CMYK (viz) nebo Lab (viz). (Tato informace je pouze orientační, proto se zde používají jen obecná a běžná označení a nikoli přesné názvy.) barevný odstín (hue): Barva de inovaná pozicí v barevném spektru nebo na barevném kruhu; to, co se obecně chápe jako „barva“. barvový prostor: Rozsah barev (gamut), které je možné popsat určitým barevným modelem nebo také rozsah barev, se kterými dokáže určité zařízení (např. tiskárna)

pracovat. Různá zařízení (např. monitory) mají různý gamut – některá mohou zobrazovat i barvy, které jiná zařízení zobrazit nedokážou. bit (b): Nejmenší jednotka informace. Nabývá hodnoty buď 1, nebo 0, popisuje tedy dva stavy. Bit je používaný pro určení kapacity paměti, je základem jednotky bajt (byte), 1 bajt = 8 bitů a může tak popsat 28 = 256 hodnot, obvykle hodnoty v rozsahu 0 až 255. bitová hloubka: Také barevná hloubka. Počet bitů použitých pro popis základní barevné složky barvy u barevných dat. Terminologie není zcela jednotná, ale označení 8bitová hloubka znamená, že každý barevný kanál (barevná složka, např. R, G nebo B v modelu RGB) je popsán 8 bity a může tedy nabýt v každém obrazovém bodě (pixelu) hodnoty v rozmezí 0 až 255. Někdy se místo bitové hloubky jednoho barevného kanálu užívá součet hodnot pro všechny kanály, např. pro obrázek v RGB modelu by se mohlo použít označení 24bitová hloubka pro všechny tři 8bitové kanály R, G a B společně. Digitální fotoaparáty při záznamu obrazu do souboru RAW mohou používat bitovou hloubku 12 bitů i více, většina dobrých gra ických editorů dokáže pracovat s obrázky v 16bitové hloubce na kanál i větší. byte (viz bajt) CMYK: Barvový model (viz), v němž jsou základními barvami azurová (C, cyan), purpurová (M, magenta) a žlutá (Y, yellow) a dohromady tvoří model CMY. Tento model je subtraktivní (viz) (odečtový), protože se zvyšováním zastoupení jednotlivých složek (barviva nebo pigmentu) barva tmavne. Je to model používaný při tisku. Protože v praxi je tiskem složek C, M a Y obtížné vytvořit sytě černou barvu a též pro úsporu barviv se doplňuje čtvrtá barva, černá (K, jako blacK nebo Key). DNG (Digital Negative, digitální negativ): DNG je otevřený formát pro zápis digitálního obrázku vyvinutý společností Adobe pro digitální fotogra ii. Je obdobou souborů RAW a existuje aplikace Adobe DNG Converter pro převod souborů RAW do DNG. Některé fotoaparáty mohou přímo ukládat snímky v tomto formátu. Zpracování souborů DNG podporuje samozřejmě software Adobe pro zpracování fotogra ií (Photoshop, Lightroom a další). Základní formát DNG (nekomprimovaný) dokáže zpracovat i ZPS. dpi (dot per pixel): Velmi často se zaměňuje s označením ppi, ale význam je jiný. Nejedná se o počet obrazových bodů,


7 problémech, jakými jsou přepaly nebo podpaly. Na druhou ale o počet tiskových bodů tiskového zařízení na palec stranu neexistuje „správný“ nebo „ideální“ histogram. (2,54 cm). Zejména v případě tzv. polotónových zařízení (tj. Pro barevné kanály se používají histogramy zobrazující zařízení, která nemohou tisknout obrazové body v různě rozložení jednotlivých barevných složek. sytých barvách, ale používají k tomu matice s různým počtem tiskových bodů plně syté barvy) je vysoká hodnota HSB: Pro představu barev srozumitelnější systém ve srovnání dpi důležitá pro kvalitní tisk jemných přechodů. Hodnoty s RGB, CMYK nebo Lab, jehož základními složkami jsou dpi se proto pohybují v několikanásobcích tiskového odstín (H, hue), sytost (S, saturation) a jas (B, brightness). rozlišení ppi. Existují varianty tohoto modelu HSL nebo HSV, jež se liší pouze významem třetí složky – používá se světlost (L, EV (exposure value): Expoziční hodnota. Používá se méně lightness) nebo hodnota (V, value). často jako absolutní hodnota expozice, kde základní hodnota EV 0 odpovídá expozici při citlivosti ISO 100, jas: Používá se v několika významech, zejména jako: clonovém čísle 1 a expozičním čase 1 sekunda. Častěji 1: Luminance; jedna z fotometrických veličin, de inovase používá ve významu expozičního stupně, tj. rozdílu ná jako měrná veličina svítivosti. Označuje se L a udává se dvou expozic. Rozdíl +1 EV (jednoho expozičního v cd/m2 (kandelách na m2). stupně) představuje dvojnásobnou expozici (např. použití 2: Brightness; subjektivně vnímaná úroveň intenzity světclonového čísla o krok nižšího), -1 EV expozici poloviční. la. Jeden ze tří rozměrů v barevném modelu HSB (viz) (Hue, formát souboru: Digitální fotogra ie se ukládají ve tvaru bitmapy (matice obrazových bodů, tzv. pixelů) obvykle v několika standardních formátech. Běžně používané jsou JPG (viz), TIF (viz), PNG (viz), speciálním typem souboru je RAW (viz) nebo DNG (viz). Tyto formáty umožňují ukládat vedle vlastních obrazových dat také informace, např. údaje o fotoaparátu a jeho nastavení, GPS souřadnice, různé textové informace apod. gamma (gamma korekce): Převrácený exponent převodní křivky, která převádí vstupní signál na výstupní. Při úpravách gra ických dat se změnou gammy obrázek zesvětluje nebo ztmavuje, výrazně se mění kontrast středních tonů. gamut: (viz barvový prostor) Rozsah barev, které mohou být popsány zvoleným barevným modelem nebo reprodukovány výstupním zařízením, jako je např. tiskárna nebo monitor. HDR(i) (High Dynamic Range Imaging): Zobrazování vysokého dynamického rozsahu, zjednodušeně HDR); metoda kombinace digitálních obrazů pořízených s různými expozicemi, aby bylo možné využít detaily z oblastí, jež by při jediné expozici byly přeexponovány nebo podexponovány. HDR obrazy je následně možné technikami mapovaní tonů převést na obrazy, které jsou zobrazitelné a tisknutelné na běžných zařízeních (tiskárnách a monitorech). histogram: Graf zobrazující zastoupení jasových úrovní ve snímku. Tvar histogramu ukazuje názorně rozložení tónů, podává informaci o celkovém kontrastu i o možných

Saturation, Brightness – odstín, sytost, jas). JPG (JPEG): Nejčastější formát produkovaný přímo digitálními fotoaparáty a použitelný přímo pro umístění na webové stránky, vhodný pro zobrazení v prohlížečích, ale použitelný i pro tisk. Používá tzv. ztrátovou kompresi (viz), jejíž úroveň je možné nastavovat, a může při zachování dostatečné kvality vzhledu dosáhnout velmi malé velikosti souborů. Určitým omezením je maximálně 8bitová barevná hloubka (viz). kalibrace (zařízení): Proces nastavení zařízení do základního, standardního stavu. Velmi často se tímto pojmem označuje celý komplex činností při nastavení barevné věrnosti zejména u monitorů a barevných tiskáren, sestávající obvykle z vlastní kalibrace a pro ilace, tj. vytvoření pro ilu zařízení (viz). Kelvin (K): Jednotka teploty; stupnice vychází z absolutní nuly (pro převod na kelviny se jednoduše odečte 273,15 od teploty udané ve stupních Celsia). Kelvin se používá pro označení tzv. barevné teploty (viz). Na rozdíl od jiných jednotek teploty se nepoužívá symbol stupně. klonování: Proces duplikovaní pixelů z jedné části obrázku do jiné; v programech pro editaci obrazů se k tomuto účelu standardně používá tzv. klonovací razítko. komprese: Technika snížení souborové velikosti obrazu. Existují dva základní druhy komprese: bezztrátová a ztrátová. Bezztrátová komprese dovoluje obnovení původních dat. Ztrátová komprese (nelze obnovit původní data) využívá pokročilé algoritmy pro takové změny dat, které jsou okem málo pozorovatelné i při výrazném snížení


8 velikosti souboru. Nejznámější ztrátový systém komprese je JPEG, který uživateli umožní zvolit, jaké množství dat bude při uložení souboru ztraceno. Nejznámější technikou bezztrátové komprese je ZIP. kontrast: Poměr jasů v rozsahu fotografované scény nebo výsledného obrázku. Z hlediska vnímání je obvykle rozhodující kontrast ve středních tónech. Lab: Barevný model, jehož základními složkami jsou světlost (L, lightness) a dvě barvové složky, a a b. Složka a představuje změnu barvy mezi červenou a zelenou a složka b mezi žlutou a modrou. Tento systém je důležitý pro de inici tzv. na zařízení nezávislého barvového prostoru umožňujícího vzájemné převody mezi různými barvovými prostory (viz). laso: Nástroj používaný ke kreslení obrysů kolem dílčí oblasti obrázku pro účely výběru a vytváření masek (viz) při selektivní editaci obrazu. maska: Šablona, která zakrývá část obrazu při jeho editaci. Jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů při editaci a používá se k omezení změn na určité ploše nebo k ochraně obrázků před úpravami. Maska je obvykle de inovaná jako 8bitový obraz ve stupních šedé – bílé oblasti zcela odkrývají obraz, černé obraz zcela zakrývají (zprůhledňují) a šedé představují zprůhlednění úměrné úrovni šedé. Pixel (PICture ELement, obrazový bod): Nejmenší jednotka bitmapového obrazu. Pixel obsahuje informaci o jedné konkrétní barvě, tj. jednu kombinaci tří základních barvových složek, např. R, G a B. Pixel může být i průhledný, resp. částečně průhledný. plug-in (zásuvný modul): Software produkovaný třetí stranou a vytvořený jako doplněk a rozšíření funkcí programu. PNG: Formát souborů vhodný pro web, používá i bezztrátovou kompresi a dovoluje ukládat data ve větší bitové hloubce. Navíc umožňuje ukládat i průhlednost. Fotoaparáty přímo neukládají snímky ve formátu PNG. Zoner Photo Studio používá standardně formát PNG pro uložení a načtení výběru v Editoru (je ale možné využít i jiný formát). ppi (pixels per inch, počet pixelů na palec): Jednotka rozlišení bitmapového obrazu, počet pixelů, obrazových bodů na palec (1 palec = 2,54 cm). Často je v tomto smyslu nesprávně používáno označení dpi (dots per inch). pro il zařízení: Informace o barvovém prostoru zařízení (monitor, tiskárna apod.) umožňující převod barev do jiného prostoru barev.

přepaly: V případě, kdy hodnoty jasů překračují možnost senzoru zaznamenat je, použije se maximální hodnota odpovídající ve snímku čistě bílé barvě. Větší plochy čistě bílých pixelů působí obvykle rušivě a běžnou snahou je vyhnout se jim např. snížením expozice apod. Přepaly nelze odstranit úpravou při editaci snímku. Při ukládání snímků v souborech RAW (viz) se při prohlížení snímků může signalizovat přepal, ale ve skutečnosti mohou data v souboru RAW umožnit tato přepálená místa „zachránit“. RAW: RAW není v pravém slova smyslu souborový formát, je to obecné označení pro různé formáty dat, které používají různé fotoaparáty. Např. fotoaparáty Nikon používají soubory ve svém speci ickém formátu s označením NEF. RAW vyžaduje další zpracovaní na počítači. V souborech RAW jsou uložena digitalizovaná data ze senzoru s aplikací citlivosti ISO a v bitové hloubce (viz) překračující možnosti JPG (8 bitů) a dosahující dnes 14 bitů. Současně obsahují množství informací o fotoaparátu, jeho nastavení při fotografování, objektivu a řadu dalších údajů. Všechny soubory RAW jsou proprietární – speci ické nejen pro výrobce, ale pro jednotlivé modely fotoaparátů. To je důvod, proč např. aplikace dokáže pracovat se souborem RAW, např. NEF, staršího modelu fotoaparátu, ale bez upgrade na poslední verzi nemusí dokázat pracovat s formátem NEF pro poslední model fotoaparátu. Soubory RAW dovolují zejména bezpečnou úpravu nastavení vyvážení bílé nebo úpravu expozice až v rozsahu kolem ±4 EV (viz). RGB: (Red, Green, Blue – červená, zelená, modrá) Jeden ze základních barevných modelů (viz), který využívá aditivní míchaní barev (plné hodnoty všech barev dávají bílou, nulové hodnoty černou). Šedé tóny (bezbarvé) znamenají, že všechny tři hodnoty R, G i B jsou si rovny. Např. tzv. střední šedá by měla v 8bitobé barevné hloubce (viz) hodnotu RGB(128, 128, 128). Bílá má RGB(255, 255, 255) a černá RGB(0, 0, 0). Model RGB je používaný především u zařízení, která světlo vyzařují nebo zachycují, typicky monitor, skenery nebo digitální fotoaparáty. Je to i standardní barevný model, se kterým pracují všechny programy pro editaci obrazu. rozlišení: 1: Celkový počet pixelů, obrazových bodů; u digitálního fotoaparátu (např. 16 Mpx). 2: Počet obrazových bodů, pixelů, obvykle na 1 palec u zobrazení nebo tisku, tzv. ppi (viz) (pixel per inch); např. pro kvalitní průmyslový tisk jsou potřeba obrazy v rozlišení 300 ppi (obrazových bodů na palec).


9 správa barev (systém správy barev): Systém správy barev je určen k převádění barev mezi různými barvovými prostory pro správnou prezentaci barev. Dokáže např. zajistit odpovídající převod barev ze souboru digitální fotogra ie pro zobrazení na monitoru nebo tisk na tiskárně, i když každé z těchto zařízení (fotoaparát, monitor a tiskárna) pracuje s barvami jinak a jejich gamut (viz) se liší. Windows automaticky správu barev používá, stejně jako naprostá většina aplikací pro úpravu fotogra ií. V aplikaci Zoner Photo Studio je nutné správu barev zapnout. Stíny: Úrovně jasu, které spadají do nejtmavší třetiny tonální škály. Světlejší třetinu tvoří tzv. střední tóny (viz) a nejsvětlejší světla (viz). Na histogramu (viz) označení levé, tmavé, třetiny rozsahu stupnice úrovní jasů.

vrstvy apod., jež nelze ukládat např. v souborech JPG. Podporuje CMYK, RGB i soubory ve stupních šedi a alfakanály (průhlednost). Formát TIF může být uložen jako nekomprimovaný, ale také komprimovaný, a to jak ztrátově, tak i bezztrátově. Velikost souboru TIF, zejména nekomprimovaného nebo bezztrátově komprimovaného, je až několikanásobně větší než soubor ve formátu JPG. vinětace: Vada fotogra ických objektivů projevující se ztmavením okrajů snímku. Příčinou může být vlastní konstrukce objektivu, může se projevit vliv nevhodné protisluneční clony nebo vysoký okraj iltrů, ale také vliv konstrukce snímače. Vinětace se projevuje více u širokoúhlých objektivů. Vinětaci lze potlačit při úpravě na počítači, ale také se i dodatečně přidává při úpravách pro směrování pohledu diváka obvykle směrem do středu snímku.

střední šedá: Barevně neutrální šedá, která se oku jeví jako středně jasná, tj. na úrovni 50 % mezi černou a bílou. Časté označení 18% šedá znamená, že tato střední šedá vyvážení bílé: (WB, white balance) Nastavení hodnoty plocha odráží 18 % dopadajícího světla, a proto se nám barevné teploty světla (viz) při fotografování nebo úprava díky nelineárnímu vnímaní světla jeví jako průměrně jasná. barevnosti při postprodukci. U formátu RAW (viz) lze Často se používá středně šedá (18%) tabulka, která slouží provést nastavení vyvážení bílé až při „vyvolání“ RAW jak ke stanovení expozice, tak i k vyvážení bílé. souboru do bitmapového obrazu na počítači. Jedná se střední tóny: Úrovně jasu, které spadají do střední třetiny o volbu barevného odstínu, který bude považován za tonální škály. Světlejší třetinu tvoří tzv. světla (viz) a tmavší neutrální. stíny (viz). Na histogramu (viz) označení střední třetiny Vyvážení bílé umožňuje barevné vyvážení obrázku tak, rozsahu stupnice úrovní jasů. aby se buď potlačil nebo odstranil barevný nádech, který světla: Úrovně jasu, které spadají do nejsvětlejší třetiny může být důsledkem např. různých druhů osvětlení, nebo tonální škály. Tmavší třetinu tvoří tzv. střední tóny (viz) naopak – aby se obrázek naladil např. tepleji (více do žlutoa nejtmavší stíny (viz). Na histogramu (viz) označení pravé, oranžova) nebo chladněji (do modra). nejsvětlejší třetiny rozsahu stupnice úrovní jasů. sytost: Čistota barvy, rostoucí od zcela neutrálního tónu šedé po nejsytější odstín barvy. šum: Náhodný vzor malých skvrnek v digitálním obraze, které jsou obecně nežádoucí. Při fotografování vzniká z nejrůznějších příčin, mezi které patří náhodný přenosový šum, tzv. temnotní šum, tepelný šum a jiné. Nové technologie hladinu šumu stále snižují, použití vysoké citlivosti ISO však úroveň šumu zvyšuje. Pro potlačení šumu lze použít buďto účinné specializované aplikace, nebo iltry standardních programů. TIF (TIFF): Souborový formát pro bitmapové obrázky, jehož použití je časté při úpravách, přípravě pro tisk a obecně v digitálním publikování s vysokými nároky na kvalitu dat. Formát TIF dovoluje ukládat obrazová data i ve vyšší barevné hloubce (viz) (16 bitů), informace o průhlednosti,


10

Než začnete

Dříve než se začne s úpravami, je vhodné projít si několik věcí a nastavení Zoner Photo Studia X.

Správce, Editor nebo Vyvolat? Zoner Photo Studio nabízí rozsáhlý komplex možností, jak s fotogra iemi pracovat. Jednou z možností je úprava fotogra ií přímo v modulu Správce pomocí nabídky Upravit.

Úpravy v modulu Správce Nabídka Upravit v modulu Správce obsahuje v podstatě podobné možnosti jako okno modulu Editor. Je zde i možnost komplexní úpravy pomocí příkazu Hromadný filtr. Úpravy v modulu Správce však přináší řadu rozdílů ve srovnání s prací v okně Editor, například: • úpravy se provádějí v samostatných oknech; • výsledky úpravy se přímo zapisují do souboru snímku – soubor se nevratně změní; • je možné upravovat i soubory ve formátu RAW, ale při ukládání změn je nutné zvolit jiný formát, např. JPG (obrázek vpravo dole), protože samotný soubor RAW změnit nelze a při úpravách v modulu Správce se nevytváří přidružený soubor s historií změn jako při použití modulu Vyvolat; • samozřejmě neexistuje ani práce na vrstvách, jež jsou základem práce v modulu Editor; • všechny úpravy jsou globální – není možné pomocí výběrů nebo masek aplikovat změny pouze na část snímku.

Fotografické a grafické úpravy Fotografické úpravy = modul Vyvolat Modul Editor, jemuž je věnována tato publikace, patřil v předchozích verzích programu Zoner Photo Studio k základnímu prostředí pro úpravu fotogra ií. Od verze Zoner Photo Studio X je však vhodné rozlišovat úpravy na „fotogra ické “ a „gra ické“. Fotogra ické úpravy snímků nahrazují ve své digitální podobě úpravy prováděné v temné komoře při vyvolávání ilmů nebo zvětšování fotogra ií, ale také některé klasické postupy, jako bylo používání barevných korekčních iltrů, nebo retušování snímků. V Zoner Photo Studiu X se jedná především o celkové úpravy expozice (zesvětlení, ztmavení případně i úpravu

Správce, Editor nebo Vyvolat Úprava snímků v prostředí Správce Zoner Photo Studia X.


Fotografické a grafické úpravy Úprava snímků v prostředí Editoru Zoner Photo Studia X.

11 celkového kontrastu) nebo barevné úpravy, ať již jde o úpravu barevného ladění, sytosti barev nebo třeba převodu do černobílého provedení. Součástí fotogra ických úprav je samozřejmě doostření snímků a potlačení šumu. Samostatnou kapitolu celkových úprav představuje srovnání horizontu a svislic a oříznutí snímku včetně změny formátu. Vedle celkových patří mezi fotogra ické úpravy i lokální změny tonality, barevnosti nebo ostrosti a samozřejmě retušování – odstraňování nebo potlačování nejrůznějších vad nebo toho, co na snímku není zapotřebí. Pro fotogra ické úpravy slouží modul Vyvolat.

Editor je určen pro grafické úpravy

Úprava snímků v prostředí modulu Vyvolat Zoner Photo Studia X.

V případě, že pro práci se snímkem jsou potřeba vrstvy, že se bude dohromady skládat několik snímků, že bude potřeba používat výběry, pracovat s maskami, prolínáním vrstev, vkládáním textů apod., je modul Editor tou správnou volbou pro tento způsob úprav.

Editor vs. Vyvolat Oba moduly umožňují pracovat tzv. nedestruktivním způsobem. Jednoduše řečeno je možné provedené úpravy dodatečně pozměnit nebo zcela zrušit. V případě modulu Editor je však nutné použít speciální formát pro uložení dat. Úpravy v modulu Vyvolat se zapisují do speciálních přidružených souborů. V obou případech jsou takto uložené upravené soubory čitelné pouze v aplikaci Zoner Photo Studio X. Pokud je potřeba upravené snímky volně rozšiřovat, je nutné je v obou případech uložit (exportovat) do některého z běžných bitmapových formátů (typicky JPG). V takovém případě již samozřejmě není možné jakkoli pozměňovat provedené úpravy – možnost nedestruktivních změn předchozích úprav není možná. Oba moduly dokážou zpracovat v ZPS podporované formáty, tj. jak bitmapové (JPG, TIF apod.), tak i RAW – při úpravě RAW v modulu Editor je však nutné výsledek uložit jako bitmapový obrázek (JPG, TIF atd.) nebo ve speciálním formátu ZPS. Dalšími příklady rozdílů mezi těmito moduly jsou např.: • modul Vyvolat pracuje s jedním snímkem, zatímco v Editoru lze na vrstvách kombinovat různé snímky; • úpravy ve Vyvolat jsou automaticky nedestruktivní, v Editoru záleží na vhodném postupu práce; • Editor u souboru RAW nepodporuje aplikaci pro ilu fotoaparátu nebo korekčního pro ilu objektivu.


12

Ještě před úpravami

Dříve než se začne s úpravami fotogra ií, je potřeba zajistit vše pro to, aby výsledná fotogra ie byla co nejkvalitnější a odpovídala záměru autora. Podmínky a nastavení se týkají celého procesu, kterým snímek prochází.

Fotografování Nesprávné nastavení vyvážení bílé může vést k výraznému barevnému nádechu, v tomto případě je poškození modrého kanálu neopravitelné.

Fotografování Už při samotném fotografování je možné ovlivnit rozsah i náročnost budoucích úprav snímků. Je také vhodné upravit fotografování vzhledem k zamýšleným úpravám snímku, např. volit pozadí tak, aby bylo snadné ho následně při úpravách změnit.

Základní nastavení fotoaparátu Samozřejmostí by mělo být fotografování v nejvyšším rozlišení a kvalitě. Je potřeba zkontrolovat nastavení fotoaparátu a případně ho upravit. Při současných cenách paměťových karet nedává smysl jakkoliv „šetřit“ na kvalitě nebo rozlišení snímků kvůli menší velikosti souborů. Oba parametry je možné dodatečně dle potřeby upravit: snížit rozlišení a případně i kvalitu např. pro použití na webu.

Kompozice Promyšlená kompozice již při fotografování může významně omezit následné úpravy, ořez nebo potřebu srovnat snímek. Některé nedostatky lze odstranit, v jiných případech bude náprava obtížná nebo dokonce nemožná. Nejobtížnějšími případy, často neřešitelnými jsou chybějící části důležitých objektů, jejich přílišná blízkost u krajů snímku, rušivé objekty apod.

Expozice Nastavení parametrů expozice by mělo být voleno tak, aby výsledkem byl po technické stránce i z hlediska záměru fotografa co možná nejkvalitnější snímek. Vady, které vzniknou chybnou expozicí (přeexpozice, podexpozice), mohou být obtížně odstranitelné, ale mohou také zcela znehodnotit snímek. Zejména je potřeba vyhnout se přepalům, tj. vzniku míst ve snímku, která jsou zcela bílá, bez kresby. Obdobně může být na závadu přesycení barev v některých částech snímku, což vede podobně jako v případě přepalu ke vzniku plochých a nekontrastních jednobarevných míst. Opakem přepalů mohou být zcela černé, zalité stíny, tzv. podpaly.

Ostření Správné zaostření a volba hloubky ostrosti patří mezi základní fotogra ické dovednosti a často rozhodují o použitelnosti snímku. Zejména nesprávně zaostřené snímky nebo snímky pohybově rozmazané jsou v podstatě neupravitelné. Zostření pohybově rozmazaného snímku je nemožné, a proto je potřeba se mu již při fotografování vyhnout. Prostředků k tomu má fotograf celou řadu; mezi ty základní patří: správné držení fotoaparátu a vhodná technika fotografování, použití stabilizace nebo redukce vibrací a fotografování na stativu. Celá problematika je však složitější. Možnosti dodatečného zostření v aplikaci se týkají pouze měkké kresby nebo nápravy mírné nepřesnosti při zaostření. To je však otázka tzv. vstupního, základního doostření snímků. Ostrost se ve snímku navíc upravuje podle kreativního záměru fotografa a především pro konkrétní výstupní záměr: tisk, publikování na webu apod.

RAW nebo JPG Volba formátu, do něhož se snímky ukládají, je důležitá. V současné době se v zásadě jedná o rozhodnutí mezi formátem JPG nebo soubory RAW. Zatímco snímek ve formátu JPG je po uložení na paměťovou kartu ve fotoaparátu již hotový a při postprocesu ho lze pouze poupravit, soubory RAW obsahují data, jež je potřeba do podoby fotogra ie zpracovat.


Monitor a počítač Problémy s expozicí (přepálená obloha) a srovnáním svislic a horizontu se mohou při postprocesu ukázat jako závažné.

13 Typickým příkladem je např. srovnání svislic a úprava perspektivy, což by při fotografování znamenalo použití speciální a drahé fotogra ické techniky.

Vyvážení bílé Dále v publikaci je zmíněno ještě samostatně, protože jeho nesprávné nastavení může v případě ukládání do formátu JPG znamenat nevratné barevné znehodnocení snímku. V řadě případů je při fotografování řešením nastavení automatického vyvážení bílé, ale ve složitých světelných podmínkách s mísením světla z barevně různých zdrojů může být úprava snímků na počítači nejvhodnějším řešením.

Monitor a počítač Jestliže rozsah úprav snímku ve formátu JPG je omezený, má v případě souboru RAW fotograf velmi široké možnosti, jak se snímkem při zachování maximální kvality pracovat. Na rozdíl od formátu JPG je možné u souboru RAW až dodatečně při konverzi do některého z běžných formátů (standardně JPG) volit vyvážení bílé, barvový prostor (obvykle sRGB nebo Adobe RGB), v některých případech barevnou hloubku, úroveň základního zostření a ve výrazně větším rozsahu pracovat s tonalitou i barevností. V případě JPG je potřeba uvedené parametry nastavit vhodně nebo správně (zejména vyvážení bílé) už na fotoaparátu před fotografováním. U většiny fotoaparátu je ale možné pro formát JPG navíc nastavit i řadu jiných parametrů: sytost nebo kontrast, případně různé speciální efekty, jako je třeba převod do černobílé. V případě formátu JPG umožňuje řada fotoaparátů volit speciální režimy pro fotogra ie různých žánrů: krajina, portrét apod. Všechna tato nastavení bezprostředně ovlivní vzhled snímku při konverzi dat ze senzoru do formátu JPG přímo ve fotoaparátu. Výhodou formátu JPG je tak dosažení maximálního vylepšení snímku již ve fotoaparátu na rozdíl od souboru RAW, který je nutné upravit na počítači. V obou případech je však možné na počítači snímky ještě dále upravovat. Navíc některé úpravy bývá vhodné provádět na počítači bez ohledu na formát souboru i s ohledem na časové úspory nebo vynaložené náklady.

Výkonný počítač je nutností vzhledem k velikosti snímků současných fotoaparátů (není to tak dlouho, kdy bylo průměrné rozlišení fotoaparátů pod 8 Mpx, zatímco dnes je to kolem 16 Mpx) a narůstajícímu počtu uživatelů RAW. Současné počítače v běžné kon iguraci budou vyhovovat požadavkům na práci s aplikací Zoner Photo Studio, ale výhodou budou v každém případě rychlé moderní disky SSD a dostatečná velká a rychlá operační paměť. Požadavky na výkon procesoru nebo gra ické karty nejsou tak kritické jako pro hraní her. Při rozhodování, do které části počítače s ohledem na výkon při úpravě fotogra ií investovat, jsou to spíše disky a paměť než vysoce výkonný procesor a gra ická karta. Na druhou stranu využití schopnosti gra ické karty provádět gra ické operace může výrazně pomoci. Kvalitní monitor je velice důležitý: pokud se snímky nezobrazují správně, jsou všechny úpravy problematické. Monitor by měl být kalibrovatelný, správně nainstalovaný, se správnými pro ily. Existují profesionální gra ické monitory přesahující možnosti většiny uživatelů, ale jsou k dispozici kvalitní monitory za dostupné ceny.

Nastavení aplikace Většinu nastavení lze provést v okně Možnos ; jedná se o nastavení správy barev, způsobu práce se soubory RAW, přidání zásuvných modulů a několik dalších. V samotném okně Editor je možné různým způsobem nastavit pracovní plochu a chování některých prvků prostředí Editoru. Tyto možnosti jsou zmíněny v samostatné části u popisu okna Editor.


14

Problémy při úpravách

Existuje řada případů, kdy se ani nevyplatí začínat s úpravami snímků. Jedním ze závažných nedostatků je neostrost fotogra ie v případě, kdy by snímek ostrý být měl. Jiným případem jsou přepaly, barevně přesycený snímek, kompozičně chybně řešený snímek a řada dalších případů. Velmi častá je snaha o nápravu vysoce kontrastního portrétu, kdy je část obličeje přesvětlená a část v hlubokém stínu, což je typické pro fotografování za přímého poledního slunečního světla. Snímky velmi kontrastních scén jsou vždy problematické pro úpravy. Ale i snímky, jež jsou správně exponovány a zakomponovány, nemusí být vhodné z hlediska požadované úpravy: typickým případem je požadavek na výměnu pozadí u portrétu s rozpuštěnými vlasy (u blondýnky na světlém pozadí se chce použít tmavé pozadí a naopak). Dále je uvedeno jenom několik konkrétních ukázek neřešitelných nebo problémových případů.

Kdy neupravovat Neostrost Dobrá fotogra ie může být ostrá, neostrá i rozmazaná. Pokud by však měla být ostrá, je potřeba, aby skutečně byla ostrá. Důležitá pro posouzení je velikost zobrazení: při malém náhledu, zejména na displeji fotoaparátu se jeví vše jako ostré. Je potřeba si snímek prohlédnout v měřítku 1 : 1 a teprve tam se rozhodnout, zda je snímek dostatečně ostrý pro úpravy. Pohybově rozostřené snímky není v podstatě možné doostřit. Stejně tak ani špatně zaostřené snímky, snímky s tzv. proostřením (je chybně zaostřeno za nebo před hlavní objekt) nebo snímky s příliš malou hloubkou ostrosti nelze opravit.

Přesycení nebo přepaly S přepálenou, tj. zcela bílou oblohou se setkal asi každý. Ale zejména fotografové květin znají problém s přesycením: obvykle sytě červené (ale i modré nebo žluté) květiny mají tendenci vycházet s přesycenými okvětními lístky, na nichž pak vznikají nehezká plochá místa bez kresby. Problém vnikne tehdy, když se při fotografování hlídá „správná“ expozice a nepřihlíží se k rozložení barevných kanálů. Ukázka vpravo je příklad vlčího máku při dvou různých expozicích. V tomto případě dá samozřejmě fotografování do souboru RAW větší možnosti úprav než JPG.

Kdy neupravovat Posouzení neostrosti: I když se v malém měřítku jeví oba snímky stejně ostré, při zvětšení jsou rozdíly významné.

I když je jasový histogram „správný“, dochází k přesycení červeného kanálu, jež je v případě formátu JPG neopravitelné.

Jemné podexponování nedá sice „správný“ histogram, ale rozložení červeného kanálu je v pořádku a přesycené plochy zmizely.


Kdy neupravovat

15

Nežádoucí tvrdý stín nelze odstranit z ulice a z obličeje portrétovaného už vůbec ne.

Vysoký kontrast V určitých světelných podmínkách je velmi obtížné vyhnout se problémům: např. na příliš vysoký kontrast v létě za poledne (i jindy) je potřeba myslet už při fotografování.

Kompoziční chyby

Dotyky nebo chybějící části hlavního objektu bývají neopravitelné.

V některých případech je možné určité chyby v kompozici řešit, nejmenšími problémy jsou menší oříznutí, natočení apod. Ve většině případů jsou téměř neřešitelné případy chybějících částí objektu, ale také přílišná blízkost objektu u okraje snímku. Nastavení nebo rozšíření snímku je v běžných případech problematické, může se podařit snad jenom u snímků ze Sahary, písčité pláže apod.

Problémy s pozadím

Podcenění práce s pozadím při fotografování vede k neopravitelným nebo obtížně opravitelným snímkům.

V celé řadě fotogra ických případů má fotograf pouze omezené možnosti volit nebo upravit pozadí snímku. V některých situacích může v určitém rozsahu volit úhel pohledu, perspektivu (rozsah pozadí ve snímku), hloubku ostrosti, světlost pozadí apod. Jsou ale případy, v nichž má kvalitu pozadí plně ve svých rukou, a pokud v takové situaci spoléhá na pozdější úpravy na počítači, je to v zásadě postup nesprávný a ve výsledku se často ukáže, že pozadí v plánovaném rozsahu upravit nejde nebo si to vyžádá velmi mnoho práce na počítači.

Fotografovat nebo upravovat?

Nahoře je snímek pořízený s několika světly, odrazkami a vykrývacími deskami. Dole vlevo je snímek s jednoduchým nasvícením jediným světlem a vpravo jeho úprava na počítači.

Jsou však situace, v nichž je nastavení scény, osvětlení, volba fotogra ické techniky natolik složitá nebo časově a inančně náročná, že se vyplatí svěřit výsledný efekt do práce retušéra nebo počítačového gra ika. Je potřeba vždy před fotografováním zvážit, co bude výsledkem fotografování a co a v jakém rozsahu se bude upravovat na počítači. Typickým příkladem jsou scény s vysokým dynamickým rozsahem, jež je možné snímat s průměrnou expozicí, měřit expozici na světla nebo na stíny, případně počítat se skládáním snímků pořízených s odstupňovanou expozicí. Vše závisí na záměru fotografa a účelu, pro nějž se snímky pořizují. Při plánování úprav snímků v počítači je potřeba alespoň přibližně znát možnosti aplikací, které jsou k dispozici. Dá se upravit všechno, ale stojí to čas a peníze a navíc se to musí umět.


16

Okno Editor

Editor Okno Editor tlačítko sbalených nabídek Menu záložka aktuálně otevřeného obrázku v Editoru tlačítko pro přidání další záložky (Správce, Vyvolat, Editor, Vytvořit) nastavení velikos zobrazení; táhlo pro libovolnou velikost, tlačítka pro zobrazení 1 : 1, vsadit celý, vsadit kratší stranu a zamknout zobrazení

pole náhledu

tlačítko pro sbalení/rozbalení levého postranního panelu – Navigátor

tlačítko pro sbalení/rozbalení filmového pásu vodorovný posuvník náhledu zobrazení


Okno Editor

17

modul Editor zobrazení přepalů zobrazení masky vrstvy zobrazení výběru panel Histogram

základní informace o snímku přístup na sociální sítě – sdílení možnos uložení snímku otočení snímku o 90° vlevo / vpravo zobrazit snímek před úpravou tlačítka o krok zpět / opakovat panel nástrojů umístěný v postranním panelu nabídka Úpravy v postranním panelu přehled filtrů v nabídce Úpravy tlačítko pro použi filtru jako vrstva úprav tlačítko pro sbalení/rozbalení pravého postranního panelu zařazení / vyjmu ze sekce Oblíbené panel Vrstvy duplikovat označenou vrstvu práce s maskou vrstvy nabídka panelu Vrstvy odstranit vrstvu vytvořit skupinu vrstev režim prolnu aktuální vrstvy nastavení kry aktuální vrstvy efekty vrstvy tlačítko pro přidání vrstvy seznam vrstev tlačítko viditelnos vrstvy posuvník pravého panelu svislý posuvník náhledu


18

Okno Editor

Jiné uspořádání okna Editor

rozbalený pruh nabídek Editoru záložka aktuálně otevřeného obrázku v Editoru tlačítko pro přidání další záložky (Správce, Vyvolat, Editor, Vytvořit) nastavení velikos zobrazení; táhlo pro libovolnou velikost, tlačítka pro zobrazení 1 : 1, vsadit celý, vsadit kratší stranu a zamknout zobrazení pole náhledu

levý postranní panel – Navigátor

tlačítko pro sbalení/rozbalení levého postranního panelu – Navigátor

filmový pás s miniaturami souborů v aktuálně vybrané složce tlačítko pro sbalení/rozbalení filmového pásu posuvník filmového pásu tlačítko pro otevření okna pro import souborů


Okno Editor

19

rozbalený panel filtrů Editor tlačítko nabídky panelu filtrů zobrazení výběru zobrazení přepalů zobrazení masky vrstvy panel Histogram základní informace o snímku o krok zpět / opakovat zobrazit snímek před úpravou otočení snímku o 90° vlevo / vpravo přístup na sociální sítě – sdílení možnos uložení snímku panel nástrojů umístěný v postranním panelu panel Vrstvy nabídka panelu Vrstvy odstranit označenou vrstvu vytvořit skupinu vrstev práce s maskou vrstvy duplikovat označenou vrstvu režim prolnu aktuální vrstvy efekty vrstvy nastavení kry aktuální vrstvy tlačítko pro přidání vrstvy tlačítko pro sbalení / rozbalení pravého postranního panelu tlačítko pro zobrazení / skry panelu Úpravy s filtry nabídka možnos Přidat vrstvu vrstva úprav spojená s obrazovou vrstvou

tlačítko pro použi filtru jako vrstvy úprav zařazení / vyjmu ze sekce Oblíbené

seznam vrstev filtry v samostatném panelu Úpravy


20

Okno Editor

Jiné uspořádání okna Editor

tlačítko sbalených nabídek Menu záložka aktuálně otevřeného obrázku v Editoru záložka dalšího otevřeného obrázku v Editoru záložka okna Správce tlačítko pro přidání další záložky (Správce, Vyvolat, Editor, Vytvořit)

nastavení velikos zobrazení; táhlo pro libovolnou velikost, tlačítka pro zobrazení 1 : 1, vsadit celý, vsadit kratší stranu a zamknout zobrazení pole náhledu panel nástrojů umístěný vlevo

tlačítko pro sbalení/rozbalení levého postranního panelu – Navigátor

tlačítko pro sbalení/rozbalení filmového pásu

tlačítko pro zobrazení dalších možnos panelu nástrojů


Okno Editor

21

Editor zobrazení výběru zobrazení přepalů zobrazení masky vrstvy panel Histogram základní informace o snímku o krok zpět / opakovat zobrazit snímek před úpravou otočení snímku o 90° vlevo / vpravo přístup na sociální sítě – sdílení možnos uložení snímku nabídka panelu Vrstvy odstranit označenou vrstvu vytvořit skupinu vrstev práce s maskou vrstvy duplikovat označenou vrstvu režim prolnu aktuální vrstvy efekty vrstvy tlačítko pro přidání vrstvy nastavení kry aktuální vrstvy tlačítko pro zobrazení / skry panelu Úpravy s filtry tlačítko pro sbalení / rozbalení pravého postranního panelu nabídka panelu Úpravy vrstva úprav spojená s obrazovou vrstvou seznam vrstev

tlačítko pro použi filtru jako vrstvy úprav zařazení / vyjmu ze sekce Oblíbené

filtry ve vyskakovacím panelu Úpravy


E

Úpravy fotografií v modulu EDITOR

Zoner Photo Studio X úpravy fotografií v modulu

EDITOR

• •

• •

Z obsahu publikace: Nastavení a možnosti Editoru. Přehled všech nástrojů, jejich vlastností a ukázky jejich použití, zejména nástrojů pro retuše (např. klonovací razítko nebo retušovací štětec), nástrojů pro malování, deformace, ořez a dalších. Podrobně jsou předvedeny nástroje pro vytváření výběrů a práci s nimi. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým operacím s fotografiemi, jakými jsou např. tonální a barevné úpravy za pomoci různých nástrojů a filtrů, zejména je popsána práce s křivkami a úrovněmi. Rozsáhlé místo je v publikaci vyhrazeno práci s vrstvami, jejich použití, možnostem, které nabízejí masky vrstev a režimy prolínání vrstev. Zařazena je i samostatná kapitola o převodu snímku do černobílé včetně ukázek různých postupů. Nechybí ani popis práce se zásuvnými moduly (plug-in), zejména Nik Collection a další témata.

Zoner Photo Studio X

• •

Pavel Kristián je autorem řady publikací o programu Zoner Photo Studio, první z nich vyšla již v roce 2004 a byla určena pro verzi Zoner Photo Studio 7. Dlouhé roky pracoval jako šéfredaktor knižního vydavatelství a věnoval se zejména počítačové a fotografické literatuře. O fotografii přednáší a vede kurzy pro fotografy i pro zájemce o úpravy fotografií nejen v programu Zoner Photo Studio, ale i Photoshop, Lightroom, Nik Collection a dalších. Jeho domovská stránka je www.pakpak.cz.

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

DOPORUČENÁ CENA: 350 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZRK1717

ISBN 978-80-7413-381-7

9 7 8 8 0 7 4 1 3 3 8 1 7

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

G

R

A

F

I

K

A

Zoner

A

F

O

T

O

G

R

A

F

I

X

Photo Studio ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ V MODULU

EDITOR

Pavel Kristián

Zoner Photo Studio X je aplikace pokrývající téměř všechny potřeby fotografa při práci s digitální fotografií, od stažení do počítače přes komplexní správu snímků nejen na počítači, ale i na vzdálených úložištích, až po různé možnosti publikování a sdílení snímků. Velmi rozsáhlá nabídka nástrojů, filtrů a  efektů nabízí fotografům propracovaný systém umožňující bez omezení upravovat fotografie podle záměru fotografa. Tato publikace se věnuje pouze jedné vybrané možnosti práce s  fotografiemi, kterou aplikace Zoner Photo Studio X nabízí: použití modulu Editor. Editor byl v  posledních verzích aplikace výrazně pozměněn, zdokonalen a doplněn především o práci s vrstvami. Kniha je koncipována jako podrobný manuál popisující vlastnosti a  použití jednotlivých nástrojů a  možnosti Editoru a současně uvádí celou řadu komplexních postupů, které ukazují praktické využití nástrojů a  jejich kombinací při úpravách fotografií.

N

Pavel Kristián

E

Zoner Photo Studio X  
Zoner Photo Studio X