Page 1

KNIHU ŽIVOTA

Oslavujte a ctěte svůj kreativní potenciál Kniha Vytvořte svou Knihu života (v orig. Create Your Life Book), která vychází z oblíbené a mnohaleté série online kurzů známé mixed media umělkyně Tamary Laporte, vám nabízí kresebné i malířské projekty využívající nejrůznější techniky, které vám pomohou uvědomit si a zpracovat vaše osobní problémy a jiné překážky bránící vám v umělecké tvorbě a v dosažení pocitu sebenaplnění.

• Do knihy přispělo několik lektorek účastnících se projektu Life Book – Roxanne Cobleová, Andrea Gomollová, Alena Hennessy, Mystele Kirkeengová, Ivy Newportová a Effy Wildová – z nichž každá je uznávanou umělkyní pracující s nejrůznějšími médii. • V  poslední kapitole si pak ukážeme jednoduchou techniku vazby, kterou si všechny projekty Knihy života svážete pro bezpečné uchování. Kniha Vytvořte svou Knihu života je až po okraj plná inspirujících obrázků a povzbudivých slov, a tak může pomoci umělcům všech úrovní dosáhnout osobního i tvůrčího růstu.

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

DOPORUČENÁ CENA: 310 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZRK1716

ISBN 978-80-7413-369-5

TAMARA L APORTE

V Y T VOŘTE SVOU

• Inspirativní projekty provokující k zamyšlení. Každá ze čtyř tematických kapitol představuje několik dvoudílných projektů. První část zkoumá běžné problémy, které omezují kreativitu anebo kladné sebehodnocení; druhá vás pak provede krok za krokem uměleckým vyjádřením pomocí techniky mixed media, které vám nabídne způsob, jak své zkušenosti přehodnotit a zpracovat.

N AU Č T E S E P R A C O VAT S E S V ÝM I EMOCEMI POMOCÍ V Ý T VA R N ÝC H TECHNIK

V Y T VO ŘTE SVO U

Knihu života tamara laporte

9 7 8 8 0 7 4 1 3 3 6 9 5


Vytvořte svou Knihu života


V Y T VOŘ T E S VOU

Knihu života Naučte se pracovat se svými emocemi pomocí výtvarných technik

tamara laporte


Create Your Life Book

© 2018 Quarto Publishing Group USA Inc. Text, photography, and projects © 2018 Tamara Laporte First Published in 2018 by Quarry Books, an imprint of The Quarto Group, 100 Cummings Center, Suite 265-D, Beverly, MA 01915, USA. Poprvé vydalo v roce 2018 Qarry Books, vydavatelství The Quarto Group, 100 Cummings Center, Suite 265-D, Beverly, MA 01915, USA. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována žádným způsobem bez souhlasu držitele práv. Všechna vyobrazení v této knize byla reprodukována s vědomím a předchozím souhlasem zúčastněného autora a producent, vydavatel ani tiskárna nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoli porušení copyrightu ani jiná, vyplývající z obsahu publikace. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byla zajištěna maximální přesnost všech poskytnutých informací. Omlouváme se za jakékoli nepřesnosti, které by se mohly objevit, a jakékoliv nepřesnosti nebo chybějící informace budou napraveny v následujícím vydání.

Vytvořte svou Knihu života Tamara Laporte

Copyright © ZONER software, a. s. Vydání první v roce 2018. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZRK1716 ZONER software, a. s. Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Pavel Kristián Odpovědný redaktor: Iva Šišperová Překlad: Veronika Nohavicová DTP: Mgr. Petr Bernát (dle originálu publikace) Obálka: Mgr. Petr Bernát Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a. s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz www.facebook.com/Zonerpress www.facebook.com/groups/rajtvorilku/

slevy, akce,

novinky

ISBN: 978-80-7413-369-5

Nechejte nám kontakt na novinky.zonerpress.cz a získáte další bonusy, slevy a jiné výhody.


Tato kniha je věnována mému manželovi a nejlepšímu příteli, Andymu Masonovi, bez kterého by nebylo možné nic z toho, co dělám. Je světlem mého života, skálou, o kterou se opírám, a tím, kdo mě inspiruje, abych každý den prožila s vášní. Děkuji ti, že mne vždy dokážeš rozveselit a že ve mě věříš. Miluji tě.


Jsem nád herným

Obsah Úvod Co je Kniha života? Jak vám kreativita může pomoci s uzdravením O uměleckých pomůckách

1 Uvolněte se, vyjádřete a oslavujte

9 9 10 11

15

Projekt 1 | Zenový motýlek Vyjádřete svá přání a naděje skrze nástěnku snů

16

Projekt 2 | Představte si svůj svět Vyjádřete svá přání a naděje pomocí mapy snů

22

Projekt 3 | Vrstvy vašeho srdce Oslavte a oceňte lásky svého života

26

Projekt 4 | Následujte světlo Zapojte se do meditativní malby Přispívající umělkyně Alena Hennessy

34

2 Sebeláska, ukotvení a okamžitá existence

39

Projekt 5 | „Nikdo na světě… není více svůj než vy“ Naučte se milovat své podivínské já

40

Projekt 6 | Pohled do nitra Uvědomte si svou celistvost a plnost

46

Projekt 7 | Semínka lásky Nechte se vést svými emocemi, pocity a potřebami

52

Projekt 8 | Intuitivně vzdejte čest svému příběhu Otevřete se spontánní kreativitě Přispívající umělkyně Mystele Kirkeengová 58 Projekt 9 | Buďte vlastním andělem Dejte si dar kreativity Přispívající umělkyně Ivy Newportová

62


v y jádřením vesmíru

3 Ocenění a uzdravení Projekt 10 | Domeček lásky a uzdravení Na vašem příběhu záleží

69

Projekt 16 | Krása a síla barev a krystalů Upravujte náladu pomocí barev Přispívající umělkyně Andrea Gomollová 114

70

Projekt 17 | Strážci stránek Ochraňte svou kreativní cestu Připívající umělkyně Roxanne Cobleová 120

Projekt 11 | Máte křídla Proměňte a zhojte svého vnitřního kritika 76 Projekt 12 | Vzlétněte Sebehodnocení, od omezujících k osvobozujícím

Projekt 18 | Spočtěte svá požehnání Péčí o vděčnost ke šťastnému životu 84

Projekt 13 | Pírko empatie a povzbuzení Odpusťte si, pomůže vám to uzdravit se 92 Projekt 14 | Změna zarámování vašeho příběhu Uzdravení pomocí uměleckého deníku Přispívající umělkyně Effy Wildová

98

4 Proměna, síla a vděčnost

105

Projekt 15 | Metamorfóza Překonejte kreativní blok i svého vnitřního kritika prací

124

106

5 Vazba Knihy života

131

Jednoduchá kroužková vazba

132

Závěrečná slova povzbuzení Zdroje Přispívající umělkyně Poděkování O autorce Bonus pro čtenáře

136 139 140 142 143 144


8

v ytvořte svou knihu Şivota


K

L

M

N

Vaše pocity jsou posvátné a svaté 50

v ytvořte svou knihu života


E

H

F

G

5. V tomto okamžiku jsem dostala chuť pohrát si s akrylovými barvami a využít k malování své prsty (E). (Pokud se rozhodnete malovat rukama, zkontrolujte si, zda barvy, které používáte, nejsou jedovaté, a případně se adekvátním způsobem ochraňte.) 6. Doplnila jsem také pár otisků, na které jsem využila akrylový inkoust a namísto razítek starou roli od ubrousků (F). 7. Pak jsem sáhla po šablonách a inkoustech ve spreji (G). 8. Cítila jsem, že malba potřebuje trochu větší kontrast, a tak jsem prsty nanesla světlé plošky bílého šepsu (H).

sebelásk a, ukotvení a ok amžitá existence

55


G

7. Pokračujte v kreslení dalších detailů, a pokud chcete, můžete také přidat a zintenzivnit barvy (G).

H

8. Jakmile máte vnitřek domečku vyzdobený, dozdobte ještě střechu (H).

Obkreslete a vyřízněte dveře Na průsvitný papír si obkreslete vnější tvar domečku. Vystřihněte, položte jej na čistý kus akvarelového papíru a znovu obkreslete. Přitom nechte na obou bočních stranách volné místo (I, J, K a L). To budou dveře do našeho bezpečného domova.

I

J

jste prostě dobří K

L

PŘELOŽIT

ROZSTŘIHNOUT

PŘELOŽIT

ocenění a uzdravení

73


PROJEKT 15

Metamorfóza Překonejte kreativní blok i svého vnitřního kritika prací každý umělec bez ohledu na to , jak zkušený je, se čas od času musí potýkat s pocitem kreativního bloku. Je spousta příčin, proč si připadáte zaseknutí.

Průzkum: Podmaňte si prázdnou stránku 1. Spojte se se svým vnitřním kritikem. Jaké příběhy vám letí hlavou? Kreativní blok je mnohdy způsobený splašeným vnitřním kritikem, puntičkářem nebo vnějšími kritickými zprávami, které jsme přijali za své. Je možné, že máme od sebe příliš vysoká očekávání nebo že sami sobě říkáme, že

nikdy nesrovnávej své počátky se středy ostatních —Jon Acuff

106

v ytvořte svou knihu života

naše práce musí být skvělá/dokonalá, což má za následek naše naprosté ochromení a neschopnost tvořit. Pokud si uvědomíte, že ve vás brebentí vnitřní kritik, použijte k jeho překonání projekt 11 (viz str. 76). 2. Ověřte si, zda svou práci nesrovnáváte příliš často s prací jiných lidí. Takové srovnávání dokáže vytvořit vážný kreativní blok. Spolu s tím také přichází pocit, že byste měli dělat vše, co dělají jiní umělci (podlehnout tlaku trendů). Brzy se na vás sesype tolik „měl bych“, že si zcela samozřejmě začnete připadat ochromení a zablokovaní. ••jestliže si uvědomíte, že svou práci srovnáváte s ostatními, je na čase vrátit se zpět ke svému nitru a nasadit si na oči usměrňující klapky. Nějaký čas si odpočiňte od sociálních médií a jiných míst, na kterých byste se setkávali s uměleckými díly jiných, a namísto toho se znovu zaměřte na svůj vlastní kreativní proces, nadšení a radost. Vzpomeňte si na tento trefný výrok Jona Acuffa: „Nikdy nesrovnávej své počátky se středy ostatních.“ Važte si toho, kde se na své kreativní cestě nacházíte vy. Neztrácejte se na cestách jiných lidí. Každý kousek umění, který vytvoříte, je cenným, váženým a odvážným kamenem na vaší osobní cestě za uměním. 3. Zeptejte se sami sebe, zda nemáte strach z prázdné stránky nebo plátna. Tento strach je často způsoben tím, že máte na sebe vysoké nároky a nechcete zklamat. Je také pravděpodobné, že pokud vás prázdné stránky či plátna děsí, má v tom své slovo váš vnitřní puntičkář. Výborný způsob, jakým lze tento strach obejít, je vrátit se k hravému a příjemnému přístupu k tvorbě. Nejprve


Umělecké vyjádření: Malba přes koláž Také tato přímočařejší technika je podle mě užitečná, pokud se chcete zbavit uměleckého bloku. Jedná se o techniku, při které začnete tvorbou koláže, přes kterou nanášíte barvu a vytvoříte tak zcela novou malbu. Ráda ji používám, když se tak trochu zaseknu; je skvělá v tom, že koláž funguje jako základ, který vás vede, a vy tak nemusíte začínat s úplně prázdnou stránkou. Je to také skvělá technika pro práci na přeměně a metamorfóze, protože se dílo v průběhu tvorby tak moc změní.

proměna, síla a vděčnost

109


PROJEKT 16

Krása a síla barev a krystalů Upravujte náladu pomocí barev přispívající umělkyně andrea gomollová

zeptejte se sami sebe „Co chci

Seznamte se s Andreou Gomollovou Díky jasným barvám a hravému vrstvení jsou Andreina díla nápadná, povzbuzující a obšťastňující. Andrea věří, že umělecká tvorba lidem pomáhá překonat perné dny a „ty dobré dny ještě zlepšit“, jak zní její vlastní slova. V tomto projektu ukazuje, jak vám může použití barev a krystalů pomoci nastavit záměry, které podporují jakoukoli proměnu, kterou chcete podstoupit.

přinést do svého života? S čím potřebuji pomoct? Co chci změnit nebo zlepšit?“ Stanovte si cíl nebo záměr, a pak si vyberte odpovídající kámen nebo krystal, který vám tento záměr pomůže včlenit do vašeho díla. Když přemýšlím o změně a přeměně, okamžitě mě napadají věci, které mi mohou s mým záměrem pomoci a které dokáží celý proces přeměny podpořit. Umění jako takové je skvělý nástroj pro transformaci, protože jde o neustálou křivku učení se, hraní si, získávání nových dovedností a zlepšování všeho, co jste se do té chvíle naučili. Pro mne představuje spojení umění s dalšími věcmi, které dokáží pomoci s procesem transformace, velice silnou kombinaci. V tomto projektu jsem se zaměřila na použití barev v kombinaci s krystaly a kameny. Obojí může mít ohromný vliv na to, jak se cítíme.

Průzkum: Poslouchejte barvy Barvy jako takové mají velký vliv na naši náladu a dobrou pohodu.

114

v ytvořte svou knihu života

Například červená je velmi povzbuzující a silná barva; na druhou stranu modrá je velice jemná a uklidňující. Každá barva má na lidi svůj vliv a své vlastnosti. Teorie barev obsahuje mnohem víc než jen barevné spektrum! Práce s barvami, které odpovídají vašim záměrům, může být dobrým způsobem, jak začít s uměním, které podpoří vaši proměnu. Inspirují mne také kameny a krystaly, které jsou velmi mocné. Ametyst, křišťál, tygří oko a růženín, pokud si vyjmenujeme pár z nich. Každý má svou energii, která pozitivně ovlivňuje naše bytí a která nám dokáže pomoci s naší touhou po změně. Velice ráda krystaly zapojuji do svých děl. Dokonce i když nevěříte v jejich energetické schopnosti, jsou zkrátka krásné na pohled. Ty úžasné barvy, nekonečná proměnlivost textur a vzorů a jejich další vlastnosti nás určitě dokáží umělecky inspirovat.


KNIHU ŽIVOTA

Oslavujte a ctěte svůj kreativní potenciál Kniha Vytvořte svou Knihu života (v orig. Create Your Life Book), která vychází z oblíbené a mnohaleté série online kurzů známé mixed media umělkyně Tamary Laporte, vám nabízí kresebné i malířské projekty využívající nejrůznější techniky, které vám pomohou uvědomit si a zpracovat vaše osobní problémy a jiné překážky bránící vám v umělecké tvorbě a v dosažení pocitu sebenaplnění.

• Do knihy přispělo několik lektorek účastnících se projektu Life Book – Roxanne Cobleová, Andrea Gomollová, Alena Hennessy, Mystele Kirkeengová, Ivy Newportová a Effy Wildová – z nichž každá je uznávanou umělkyní pracující s nejrůznějšími médii. • V  poslední kapitole si pak ukážeme jednoduchou techniku vazby, kterou si všechny projekty Knihy života svážete pro bezpečné uchování. Kniha Vytvořte svou Knihu života je až po okraj plná inspirujících obrázků a povzbudivých slov, a tak může pomoci umělcům všech úrovní dosáhnout osobního i tvůrčího růstu.

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

DOPORUČENÁ CENA: 310 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZRK1716

ISBN 978-80-7413-369-5

TAMARA L APORTE

V Y T VOŘTE SVOU

• Inspirativní projekty provokující k zamyšlení. Každá ze čtyř tematických kapitol představuje několik dvoudílných projektů. První část zkoumá běžné problémy, které omezují kreativitu anebo kladné sebehodnocení; druhá vás pak provede krok za krokem uměleckým vyjádřením pomocí techniky mixed media, které vám nabídne způsob, jak své zkušenosti přehodnotit a zpracovat.

N AU Č T E S E P R A C O VAT S E S V ÝM I EMOCEMI POMOCÍ V Ý T VA R N ÝC H TECHNIK

V Y T VO ŘTE SVO U

Knihu života tamara laporte

9 7 8 8 0 7 4 1 3 3 6 9 5

Vytvořte svou Knihu života  

Přeměňte emoce v umění. Neustále se potýkáme s různými životními komplikacemi a všemožnými názory lidí, které v nás zanechávají určitou stop...

Vytvořte svou Knihu života  

Přeměňte emoce v umění. Neustále se potýkáme s různými životními komplikacemi a všemožnými názory lidí, které v nás zanechávají určitou stop...