Page 1


PETR KOPL

KOMIKSOVÝ

NÁČRTNÍK

kurz pro tvůrce komiksů Spoluautorem(kou) této knihy je hustodémonsky krutopřísně kreslící

................................................................


Ochranné pásmo - žádný text - 5 mm spadávka 5 mm


ÚVOD DO KOMIKSU CO JE TO KOMIKS?

V TOMTO NÁČRTNÍKU KLOUŽEME JEN PO POVRCHU, TAKŽE PŘESNOU DEFINICI KOMIKSU, KTERÁ BUDE VYLUČOVAT VŠECHNA OSTATNÍ MÉDIA, NECHÁM NA POVOLANÝCH ODBORNÍCÍCH. POKUD SE VŠAK CHCETE DOSTAT AŽ NA SAMOU PODSTATU PROBLÉMU, DOPORUČUJI PUBLIKACI „JAK ROZUMĚT KOMIKSU“ OD SCOTTA MCCLOUDA (VYDAL BB ART). MY SI TADY POUZE DEFINUJEME KOMIKS PRO SVÉ VLASTNÍ POTŘEBY, ABYCHOM VYSTIHLI JEHO DUCHA, A NEBUDE NÁM VADIT, KDYŽ DO VÝSLEDKU BUDOU MOCI SPADNOUT I JINÁ MÉDIA. POKUD SI MYSLÍTE, ŽE MÁTE JASNO A NEPOTŘEBUJETE TENTO ÚVOD, MŮŽETE SI ROVNOU UDĚLAT TEST NA PROTĚJŠÍ STRANĚ. JE TO ZKOUŠKA, KTERÁ MÁ OVĚŘIT, ZDA BEZ JAKÉHOKOLI ZAVÁHÁNÍ VÍTE, JAK TOTO MÉDIUM ODLIŠIT OD OSTATNÍCH JEMU PODOBNÝCH. POKUD JSTE TEDY USPĚLI VE VŠECH OTÁZKÁCH, S LEDOVÝM KLIDEM PŘESKOČTE O DVĚ STRANY DÁL (VÝSLEDEK TESTU SE DOVÍTE, KDYŽ SE NA STRANU PODÍVÁTE PROTI SVĚTLU). POKUD ALE NE, POKUSÍM SE TU TEĎ VYVRÁTIT NĚKOLIK ZAVEDENÝCH OMYLŮ, KTERÉ ROZPOZNÁNÍ KOMIKSOVÉHO MÉDIA ZNEMOŽŇUJÍ.

Z ČEHO SE KOMIKS SKLÁDÁ?

BUDEME ZDE MLUVIT O KLASICKÝCH KOMIKSECH, VŠEDNÍCH FORMÁTECH A NEJOBVYKLEJŠÍCH TVARECH KOMIKSU. EXISTUJÍ VÝJIMKY A O TĚCH SE TU BAVIT NEBUDEME. KOMIKS TEDY OBVYKLE OBSAHUJE PANELY, OBRÁZKY, BUBLINY, LETTERING A SFX (VYSVĚTLENÍ TĚCHTO POJMŮ NAJDETE NA STRANĚ 101). ALE POZOR. ABSENCE KTERÉKOLI TÉTO ČÁSTI NEMUSÍ ZNAMENAT, ŽE TO NENÍ KOMIKS. JSOU KOMIKSY BEZ BUBLIN ČI LETTERINGU NEBO KLIDNĚ I BEZ OBRÁZKŮ. TO, CO ODLIŠUJE KOMIKS OD JINÝCH MÉDIÍ, JE VĚC, KTERÁ SE NAZÝVÁ JUXTAPOZICE. CO TO JE? JEDNODUŠE ŘEČENO JE TO OZNAČENÍ FAKTU, ŽE JSOU NA SEBE NAVAZUJÍCÍ OBRÁZKY LINEÁRNĚ ROZMÍSTĚNÉ V PROSTORU. PROSTOR SE TAK V KOMIKSU STÁVÁ ČA-

Tabule 98

SEM. TO V JINÉM MÉDIU NEUVIDÍTE A Z TÉTO VLASTNOSTI TAKÉ PLYNE VÝJIMEČNOST TÉTO FORMY VYJÁDŘENÍ.

TAK DOVÍM SE UŽ KONEČNĚ TU DEFINICI?

POKUD BUDETE PŘEMÝŠLET O UMĚNÍ, DOJDETE PAK K JEDNODUCHÉ DEFINICI, ŽE UMĚNÍ JE PROJEVEM VAŠICH VNITŘNÍCH POCITŮ A ZKUŠENOSTÍ.

UMĚNÍ JE TEDY PROJEV JE-LI UMĚNÍ PROJEV, JAK BY SE DAL DEFINOVAT JEDNOTLIVÝ KONKRÉTNÍ OBRÁZEK?

OBRÁZEK JE SDĚLENÍ TEĎ UŽ VÁM MUSÍ VYPLYNOUT, CO JE V TOMTO SVĚTLE KOMIKS.

KOMIKS JE VYPRÁVĚNÍ V TÉTO CHVÍLI BYSTE MĚLI NÁSLEDUJÍCÍ TEST ZVLÁDNOUT LEVOU ZADNÍ. JEN NA JEDEN CHYTÁK UPOZORNÍM. KOMIKS NEMUSÍ OBSAHOVAT VÍCE OBRÁZKŮ. STAČÍ JEDINÝ. ALE MUSÍ TO BÝT TAKOVÝ OBRÁZEK, VE KTERÉM JE ZŘEJMÉ PLYNUTÍ ČASU. NA SVÝCH PŘEDNÁŠKÁCH DÁVÁM K DOBRU VELMI JEDNODUCHOU POMŮCKU: PŘEDSTAVTE SI, ŽE TEN OBRÁZEK JE FOTOGRAFIE. POKUD BY TEN VÝJEV MOHL FOTOGRAF ZACHYTIT JEDNÍM STISKNUTÍM SPOUŠTĚ, JE TO POUHÝ OBRÁZEK. ALE JESTLI NA NĚM PLYNE ČAS A UMĚLEC BY TAM MUSEL SPOJIT VÍCE FOTOGRAFIÍ DOHROMADY, ABY TOHOTO VÝSLEDKU DOSÁHL, JEDNÁ SE O KOMIKS.


ZVUKY A VÝKŘIKY

ZVUKY A VÝKŘIKY (NEBOLI SLANGOVĚ SFX) JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOMIKSOVÉHO IMAGE. JE TO CELKEM ZVLÁŠTNÍ, ALE TEXT BY MĚL V OBRÁZKU SKUTEČNĚ VYPADAT RUŠIVĚ. ALE PŘEKVAPIVĚ, JE-LI SPRÁVNĚ A CITLIVĚ VYTVOŘEN, PODPOŘÍ ATMOSFÉRU A NAPROSTO ADEKVÁTNĚ NAHRADÍ TO, CO VE FILMU DĚLÁ ZVUK. SFX KOMIKSU BÝVAJÍ HODNĚ EXPRESIVNĚ PŘEHNANÉ, PROTOŽE TVŮRCE CHCE, ABY ČTENÁŘ TEN ZVUK CÍTIL. ZDE SE OPRAVDU NEVYHNETE FUŠOVÁNÍ DO PÍSMOMALÍŘSTVÍ. NENÍ VYHNUTÍ, PROTOŽE I KDYŽ BUDETE ZVUKY VKLÁDAT ELEKTRONICKY, ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZNÁT MUSÍTE. NA TVORBU ZVUKŮ MŮŽETE JÍT NĚKOLIKA ZPŮSOBY A VŠECHNY MAJÍ SVÉ VÝHODY I NEVÝHODY.

! um

B NEJVÍCE SE PŘIKLÁNÍM K RUČNÍ TVORBĚ SFX. ALE MÁ TO SVÉ NEVÝHODY. POKUD DOJDE K PŘEKLADU DO JINÉHO JAZYKA, BUDE TŘEBA KRESLÍŘE, KTERÝ TYTO SFX PŘEVEDE, A TAK SE KOMIKS PRODRAŽÍ. STEJNĚ ALE TRVÁM NA TOM, ŽE TOHLE JE NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ.

ZDE BYL VÝBUCH UMÍSTĚN POMOCÍ FONTU BADABOOM. JE VŠAK VLOŽEN TAK CITLIVĚ, ŽE RESPEKTUJE VRSTVY OBRÁZKU. PRO KOEDICI ALE TAKÉ NEVHODNÉ A PRO PŘEKLAD DO JINÉHO JAZYKA BUDOU VZNIKAT VÍCENÁKLADY NA PŘEKRESLENÍ.

ÚKOL

KRESLETE RŮZNÉ VÝKŘIKY A ZVUKY. ZOHLEDNĚTE I SMĚR ZVUKU A SNAŽTE SE EFEKT VYJÁDŘIT EXPRESIVNĚ NEJEN ZNĚNÍM TEXTU, ALE I JEHO VZHLEDEM A BARVOU.

TADY BYL VLOŽEN NÁPIS BUM! AŽ V PROGRAMU PRO SAZBU. V KOMERČNÍM KOMIKSU JE TO ASI NEJČASTĚJI POUŽÍVANÁ METODA. I KDYŽ SE NEJEDNÁ O KOEDICE, JE SNADNÉ ZVUKY PŘELOŽIT A PŘEPSAT I PRO PRŮMĚRNÉHO GRAFIKA. SAMI ALE VIDÍTE, ŽE TENTO ZPŮSOB NEMŮŽE RESPEKTOVAT VRSTVY OBRÁZKU A PŘEKRYJE KŘÍDLA PTÁČKA V POPŘEDÍ. ZTRÁCÍ SE TAK TROCHA TOHO KOMIKSOVÉHO KOUZLA.

KOEDICE: MOR A SPÁSA KOMIKSŮ V ČESKU, KDE JE KOMIKSOVÝ ČTENÁŘ OPRAVDU HODNĚ NÁROČNÝ (A TO JE DOBŘE), JE PROPÍRÁNA OTÁZKA, PROČ JSOU SFX V DISNEYOVSKÝCH KOMIKSECH TAK... NO ODFLÁKLÉ, KDYŽ ORIGINÁLY JSOU NÁDHERNÉ. PŘI JEJICH PŘEKLADU VŠAK DOJDE K TOMU, ŽE JSOU PŮVODNÍ SFX VYMAZÁNY A NAHRAZENY PRŮMĚRNÝM FONTEM NEADEKVÁTNÍ VELIKOSTI, A O EXPRESIVNOSTI NEMŮŽE BÝT ANI ŘEČI. TOU ODPOVĚDÍ JE KOEDICE. CO TO JE? JISTĚ VÍTE, ŽE ČÍM VYŠŠÍ NÁKLAD KNIH U TISKÁRNY OBJEDNÁTE, TÍM LEVNĚJI VYJDE TISK. POKUD ALE TISKNETE PRO TAK MALÝ TRH, JAKO JE TEN ČESKÝ, TÉMĚŘ VŮBEC SE TO NEVYPLATÍ. CO TEDY S TÍM? VYROBÍME TU SAMOU KNIHU PRO VYDÁNÍ V NĚKOLIKA ZEMÍCH. ŘEKNĚME POLSKO, SLOVENSKO, ČESKO A MAĎARSKO. NÁKLAD PRO ČESKO BY DĚLAL NĚJAKÝCH 10 000

!

BUM

Tabule 108

VÝTISKŮ, ALE S OSTATNÍMI ZEMĚMI TO BUDE NĚKOLIK SET TISÍC! A TO SRAZÍ CENU JEDNOHO VÝTISKU DOSLOVA NA NĚKOLIK KORUN. JELIKOŽ BUDE TEXT POUZE VE 100% ČERNI, V TISKÁRNĚ STAČÍ VYMĚNIT JEN ŠTOČEK S ČERNOU BARVOU A BUDE VESELE TISKNOUT DÁL V JINÉ JAZYKOVÉ MUTACI, ALE BUDE TO POČÍTAT JAKO STEJNOU KNIHU. PROTO MŮŽETE SUPER-KOMIKS, TINTINA NEBO ASTERIXE KOUPIT ZA CENU KOLEM 100 KČ, JINAK BY KNIHY STÁLY KE TŘEM STOVKÁM. DAŇ ZA KOEDICE A NIŽŠÍ CENU JE ALE DEVASTUJÍCÍ. ZNAMENÁ TO PRO TVŮRCE VELMI OMEZUJÍCÍ PROSTŘEDKY: TEXT MUSÍ BÝT POUZE ČERNÝ, NESMÍ DO NĚJ ZASAHOVAT OBRÁZEK, 100% ČERNÁ JE PRŮSVITNÁ A PŘETISK NIKDY NEKRYJE DOKONALE (VIZ TEORIE BAREV STR. 146). ALE NAPŘÍKLAD TVŮRCI ASTERIXE A TINTINA S TÍMTO OMEZENÍM POČÍTAJÍ A UMÍ S NÍM VELMI DOBŘE PRACOVAT, ŽE TO ČTENÁŘI ANI NEPŘIJDE. NA DRUHOU STRANU DISNEYHO PUBLIKACE DOKAZUJÍ, ŽE KOMIKSY JSOU PRO NĚJ POUHÝ MERCHANDISING, TEDY REKLAMNÍ PŘEDMĚT. VYDAVATELÉ JINÝCH ZEMÍ TAK DOSTÁVAJÍ PŘEDEPSANOU ŠABLONU, KTERÉ SE CHTĚ NECHTĚ MUSÍ DRŽET.


EXPRESIVNÍ VZHLED ZVUKU POHRÁVAT SI SE VZHLEDEM TEXTU A SLUČOVAT HO S OBRÁZKY JE JEDNO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH KOUZEL KOMIKSU A ZÁROVEŇ JE TO ASPEKT, KTERÝ HO DEFINUJE. TĚŽKO NAJDETE TAKOVOU MOŽNOST V JINÉM MÉDIU. NEZAHAZUJME TUHLE NEUVĚŘITELNĚ ÚČINNOU VYPRAVĚČSKOU ZBRAŇ EXPRESIVNÍHO VYJÁDŘENÍ. PODÍVEJTE SE NA NĚKOLIK MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ. JE JICH MNOHEM VÍC. NEPOCHYBUJI, ŽE PŘIJDETE NA MILIONY DALŠÍCH PŘÍKLADŮ, JAK SVŮJ KOMIKS OZVLÁŠTNIT A VYPRÁVĚNÍ PODPOŘIT NÁPADITÝM VYMÝŠLENÍM SFX.

KLASICKÉ UMÍSTĚNÍ ZVUKU KOPÍRUJE TVAR POHYBU. MŮŽE TO JÍT ALE EXPRESIVNĚJI?

ANO! PROČ BY NÁPIS NEMOHL BÝT VYTVOŘEN Z ŽIVLU, JEHOŽ ZVUK ZNÁZORŇUJE? V TOMTO PŘÍPADĚ Z VODY...

VÝKŘIK MŮŽETE UMÍSTIT DO BUBLINY A ZVUK ZNÁZORNIT VLAJÍCÍMI VLASY....

... A CO KDYŽ BUDE NÁPIS SOUČASNĚ I PŮVODCEM DANÉHO ZVUKU? NENÍ TO ÚŽASNÉ, KOLIK MÁME MOŽNOSTÍ?

ALE NENÍ TOHLE TROCHU VÍC... EHM... ÚDERNÉ?

ÚKOL

VYZKOUŠEJTE SI RŮZNÉ SFX A DEJTE JIM CO NEJÚČINNĚJŠÍ EXPRESIVNÍ PODOBU. AŤ VYJADŘUJÍ SMĚR ZVUKU, ZVÝRAZŇUJÍ JEHO ZDROJ A NÁPADITĚ DOPLŇUJÍ VYPRÁVĚNÍ. ZKUSTE NAPŘÍKLAD PROJÍŽDĚJÍCÍ VŮZ - VRUMMM A ZKUSTE NA NĚM SIMULOVAT DOPPLERŮV JEV. NEBO HELIKOPTÉRU TAKATAKATAKA, VÝSTŘEL PISTOLE - BANG! NEBO UKLOUZNUTÍ PO BANÁNOVÉ SLUPCE - SVIST! (NEBO ŠLUP?) TO JE ONO! BUĎTE VTIPNÍ! KTERÝ Z TĚCHTO ZVUKOVÝCH EFEKTŮ JE VÍC KŘUPAVÝ?

Tabule 110


DYNAMIKA V KOMIKSU POHYB! JEDNA Z NEJVÍCE VZRUŠUJÍCÍCH VÝZEV, KTERÉ BUDETE V KRESBĚ ŘEŠIT. TEDY PŘEDPOKLÁDEJME, ŽE CHCEME VYTVÁŘET DYNAMICKÉ OBRÁZKY, PROTOŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NECHCI ŘÍCT, ŽE STATICKÉ OBRÁZKY JSOU NĚJAK ŠPATNÉ. JÁ ALE POHYB PROSTĚ MILUJI. ŘEŠENÍ JE, JAK UŽ TO V UMĚNÍ BÝVÁ, NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ. CO S TÍM? JE TO JEDNODUCHÉ. VYBERTE SI, CO VAŠEMU STYLU SLUŠÍ NEJVÍC, A TOHO SE DRŽTE. NEZAPOMEŇTE, ŽE DYNAMIKU POHYBU PODPORUJE I TVAR PANELU, VE KTERÉM JE OBRÁZEK UMÍSTĚN. ZROVNA TAK ZÁLEŽÍ I NA TOM, KAM V PANELU POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚT UMÍSTÍTE. MUSÍTE VIDĚT, ŽE TAKTO JE TO ŠPATNĚ.

VERTIKÁLNÍ ORIENTACE JE PRO HORIZONTÁLNÍ POHYB VYLOŽENĚ ŠPATNÁ VOLBA.

TOHLE ŘEŠENÍ BYCH ZVOLIL JÁ. VŠIMNĚTE SI, JAK JSEM MÍČ ZDEFORMOVAL, ABY VÍCE PODPOŘIL DOJEM RYCHLOSTI.

ALE POŘÁD ZŮSTÁVÁ OTÁZKA, JAK RYCHLOST KONKRÉTNĚ VYJÁDŘIT. MĚLI BYSTE V CELÉM KOMIKSU DRŽET JEDNOTNÝ STYL, ABYSTE MOHLI I POMOCÍ TĚCHTO POMOCNÝCH POHYBOVÝCH ČAR GRADOVAT DĚJ. dvěma čárami

mnoha čárami

jednou čárou

TOHLE UŽ JE LEPŠÍ, TADY JISTĚ NEVADÍ VERTIKÁLNÍ PANEL, PROTOŽE O DYNAMICE NEMŮŽE BÝT POCHYB. NEBO MŮŽETE PŘEDMĚT DOSLOVA ROZANIMOVAT. I TO JE MOŽNOST. KOLIKRÁT JSME V KOMIKSU VIDĚLI SPIDER-MANA TAKTO PŘEDVÁDĚT SVOU AKROBACII NA JEDINÉM OBRÁZKU? U MÍČE JE ALE TENTO EFEKT TROCHU ZBYTEČNÝ, PROTOŽE NÁM ASI ŽÁDNOU EXTRA POLOHU NEPŘEDVEDE. ALE JE TO NA VÁS.

ÚKOL

CO TAKHLE NAKRESLIT KULIČKU NĚJAKÉHO BLÁZNIVÉHO PINBALLU S RŮZNÝMI POHYBLIVÝMI ČÁSTMI? EXPERIMENTUJTE SE ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ POHYBU.

Tabule 120


PÁR RAD PRO KRESLÍŘE OBECNĚ JSOU VĚCI, KTERÉ JSOU STÁLE PLATNÉ, A PROTO JE DOBRÉ NĚKTERÉ Z NICH ZOPAKOVAT, AČKOLI JSEM O NICH NĚKDE V TÉTO KNIZE JIŽ MLUVIL. BERTE NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ JAKO SEDMERO DOBŘE MÍNĚNÝCH RAD.

8 HODIN DENNĚ CVIČITI BUDEŠ JE TO MINIMUM. LAIKOVI TO ASI PŘIJDE HODNĚ, ALE ZKUSTE SI JEN TAK PRO LEGRACI ZMĚŘIT, JAK DLOUHO DENNĚ ČMÁRÁTE. MOC SE TEN ČAS NELIŠÍ, CO? TEDY POKUD JSTE KRESLÍŘ OD PŘÍRODY. KDO KRESLÍ MÉNĚ, NENÍ-LI GENIÁLNÍ, ZŮSTANE AMATÉREM. TAK TO PROSTĚ JE. ALE POZOR, S TÍMTO SOUVISÍ I DALŠÍ RADA:

JEN MAXIMÁLNĚ 3 HODINY DENNĚ KONCERTOVATI BUDEŠ ANO. ČMÁRAT A ZKOUŠET MŮŽETE, DOKUD VÁM BUDE SLOUŽIT RUKA, ALE SERIÓZNĚ KRESLIT MŮŽETE JEN MAXIMÁLNĚ 3 HODINY. HOUSLISTÉ TAKY CVIČÍ I VÍCE NEŽ 10 HODIN DENNĚ, ALE KONCERTUJÍ MAXIMÁLNĚ DVĚ. DO UMĚNÍ MUSÍTE VLOŽIT DUŠI. A TÉTO ENERGIE MÁME OPRAVDU OMEZENÉ MNOŽSTVÍ A BUDE SE DOPLŇOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE JI NEPŘEČERPÁME. A S TÍM SOUVISÍ TA ASI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ RADA:

JEDEN DEN V TÝDNU ODPOČÍVATI BUDEŠ URČETE SI JEDEN DEN V TÝDNU, KDY SI STRIKTNĚ ZAKÁŽETE NA KRESLENÍ BYŤ JEN POMYSLET. SE SCHOPNOSTMI SE TO MÁ NAPROSTO STEJNĚ JAKO S POSILOVÁNÍM. KAŽDÝ KULTURISTA VÁM ŘEKNE, ŽE ODPOČINEK JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO CVIČENÍ SAMO. ÚSKALÍ TÉTO RADY JE V TOM, ŽE I KDYŽ NEBUDETE ODPOČÍVAT, VAŠE SCHOPNOSTI POROSTOU. PLYNULE, ALE ZDALEKA NE TAK RYCHLE JAKO S ODPOČINKEM. NA DRUHOU STRANU ODPOČÍVÁTE-LI PRAVIDELNĚ, DLOUHO TO VYPADÁ, ŽE SE NIC NEDĚJE, A PAK TO NÁHLE SKOČÍ O PŘÍČKU VÝŠ. JEDNOHO DNE SE ZKRÁTKA PROBUDÍTE A TO, CO VÁM PŘED MĚSÍCEM ČINILO PROBLÉMY A BYLO NA HODINY, ZVLÁDNETE NAPOPRVÉ A JEDNÍM TAHEM. NENECHTE SE TEDY SVÉST K DLOUHODOBÉ USILOVNÉ PRÁCI BEZ ODPOČINKU. VĚŘTE MI, NĚCO O TOM VÍM. křivka schopností vzrůstající v čase

s odpočinkem

bez odpočinku

POKRADEŠ ANO, FAKT. KRAĎTE. V UMĚNÍ NA TOM NENÍ ABSOLUTNĚ NIC ŠPATNÉHO. KOPÍRUJTE, UČTE SE OD DRUHÝCH, OPISUJTE JEJICH ŘEŠENÍ A KOMBINACEMI MOŽNÁ DOCÍLÍTE NĚČEHO NOVÉHO NEBO ALESPOŇ NAJDETE PRO VÁS NEJSCHŮDNĚJŠÍ CESTU. POKUD SE ALE BUDETE NĚČÍM INSPIROVAT, BEZ OKOLKŮ TO PŘIZNÁVEJTE. NENÍ NIC TRAPNĚJŠÍHO, NEŽ KDYŽ SE NA TO PŘIJDE. REPUTACI MÁTE JEN JEDNU.

STÁLE NOVÉ TECHNIKY ZKOUŠETI BUDEŠ NIKDY NEUSTAŇTE V HLEDÁNÍ JEŠTĚ LEPŠÍHO ŘEŠENÍ, NEŽ JSTE PRÁVĚ VYNALEZLI. VŽDYCKY TAM JE. I KDYŽ HO NEMŮŽETE NAJÍT, STÁLE HLEDEJTE, EXPERIMENTUJTE A DĚLEJTE ODVÁŽNÉ VÝPADY NA NEPROZKOUMANÁ ÚZEMÍ. V OKAMŽIKU, KDY PŘESTANETE DOBÝVAT, JSTE ZRALÍ DO ŠROTU A NA CESTĚ K ZAPOMNĚNÍ.

NOVÉ KOLEGY PODPOROVATI BUDEŠ KÝM CHCETE BÝT RADĚJI? TÍM, KTERÝ ZE STRACHU Z KONKURENCE TAJÍ SVÉ TECHNIKY, POSTUPY, KTERÉ VYPIPLAL V POTU TVÁŘE, SI SCHOVÁVÁ A NEPODĚLÍ SE, JEN ABY TO NÁHODOU NEPOUŽIL NĚJAKÝ NÝMAND? BUDETE PILNĚ ZAŠLAPÁVAT RAŠÍCÍ VÝHONKY ZAČÍNAJÍCÍCH A CHYBUJÍCÍCH KRESLÍŘŮ, PROTOŽE STOJE NA JEJICH ZÁDECH VYPADÁTE ÚCTYHODNĚ? NEBO BUDETE TÍM, KDO PODÁVÁ POMOCNOU RUKU NADŠENÝM ZELENÁČŮM, A POSKYTNETE JIM PODPORU V PODOBĚ VAŠICH ZKUŠENOSTÍ, ABY SE CELÝ TEN KOLOS VÝTVARNÉHO UMĚNÍ ZASE POSUNUL O PÍĎ DÁL A VYVINUL SE O TO RYCHLEJI? ZAMYSLETE SE, CO JE DOBRÉ PRO VÁS, CO JE DOBRÉ PRO NĚ... ALE HLAVNĚ: CO JE SPRÁVNÉ?

SVÉ KOLEGY CTÍTI BUDEŠ TOHLE NENÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS ANI RVAČKA PŘEDMĚSTSKÝCH KLUČIČÍCH GANGŮ. UMĚNÍ NENÍ BOJ. JESTLI KRESLÍTE JEN KVŮLI KARIÉŘE, NIKDY NEBUDETE TAK DOBŘÍ, ABYSTE KVALITU SVÉ PRÁCE NEMUSELI DOHÁNĚT ÚČINNOU KAMPANÍ. NECHÁPEJTE MĚ ŠPATNĚ. NA KAMPANI K PROPAGACI VAŠEHO JMÉNA NENÍ NIC ŠPATNÉHO. ALE JE-LI NAMÍŘENA PROTI NĚJAKÉMU PROUDU, NEBO DOKONCE PROTI KONKRÉTNÍM KOLEGŮM, JE TO ŠPINAVÁ HRA, KTERÁ SE NAKONEC OBRÁTÍ PROTI VÁM.

Tabule 137


LUKÁŠ FIBRICH

KOMIKSOVÝ KRESLÍŘ A ILUSTRÁTOR

NA TRHU EXISTUJE ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ TITULŮ „JAK KRESLIT KOMIKS“ NEBO „JAK PSÁT SCÉNÁŘ“, ALE POUZE KNÍŽKA PETRA KOPLA SE VĚNUJE OBĚMA SLOŽKÁM KOMIKSOVÉHO ŘEMESLA ZÁROVEŇ. KOMIKS JE ŘEMESLO A PETR JE MISTR TOHOTO ŘEMESLA. JE VÝBORNÝ KRESLÍŘ A BRILANTNÍ SCENÁRISTA. UKAZUJE, ŽE PRO DOBRÝ VÝSLEDEK JE POTŘEBA, ABY SCENÁRISTA MYSLEL JAKO VÝTVARNÍK A KRESLÍŘ JAKO SPISOVATEL. PETR KOPL MÁ TALENT A TISÍCE ODPRACOVANÝCH HODIN, COŽ JE ZŘEJMĚ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ TALENT. JÁ SÁM SE VĚNUJI KOMIKSU ŘADU LET, MÁM HODNĚ ODKRESLENO A NASTUDOVÁNO A MÁM DĚSNOU RADOST, ŽE MĚ PETR SVOJÍ KNÍŽKOU POSUNUL ZASE O KUS DÁL. KOMIKS JAKO SAMOSTATNÝ OBOR SE BOHUŽEL NEDÁ STUDOVAT NA STŘEDNÍCH ANI VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, ALE KDYBY SE NA UMPRUM NĚKDY OTEVÍRALA KATEDRA KOMIKSU, PETR BY MĚL BÝT JEJÍM PROFESOREM A DOCENTEM. BEZ LEGRACE. A TAHLE KNÍŽKA BY BYLA PRVNÍ UČEBNICÍ.

PETR KOPL JE JEDEN Z MÁLA PROFESIONÁLŮ, KTEŘÍ SE KOMIKSEM U NÁS ŽIVÍ. TATO PŘÍRUČKA JE DŮKAZEM TOHO, ŽE JEHO ÚSPĚCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ NĚJAKOU SOUHROU NÁHOD, ALE ŽE PETR VELICE DOBŘE VÍ, CO DĚLÁ, A NEVÁHÁ SE S OSTATNÍMI O SVOJE POSTUPY, METODY A TRIKY PODĚLIT. ZAČÁTEČNÍKŮM UŠETŘÍ SPOUSTU HODIN ZKOUŠENÍ SLEPÝCH CEST, PRO ZKUŠENĚJŠÍ TVŮRCE PŘEDSTAVUJE VHLED ZA OPONU TVŮRČÍHO PROCESU JEDNOHO Z NAŠICH NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH KOMIKSOVÝCH AUTORŮ.

TOMÁŠ KUČEROVSKÝ

PETR KOPL JE ČLOVĚK, KTERÝ DOKÁŽE MOTIVOVAT, NADCHNOUT I DODÁVAT ODVAHU VŠEM, KTEŘÍ O SVÉM KOMIKSU ZATÍM JEN SNÍ. V ČESKÉM RYBNÍČKU JE SPOUSTA NADĚJNÝCH TVŮRCŮ, KTEŘÍ JEN POTŘEBUJÍ UKÁZAT CESTU, A PETR UŽ NĚKOLIKRÁT PŘEDVEDL, ŽE TU CESTU ZNÁ. UMÍ INSPIROVAT A UMÍ SE NEVZDÁVAT. A NEJEN PROTO SI VÁŽÍM JEHO I JEHO PRÁCE.

JANA KILIANOVÁ

ILUSTRÁTORKA WWW.JANAKILIANOVA.CZ

KOMIKSOVÝ KRESLÍŘ A ILUSTRÁTOR WWW.TOMASKUCEROVSKY.TK PUSŤTE SE DO KRESLENÍ A NENECHTE VYCHLADNOUT ŽÁDNÝ NÁPAD. SCÉNÁŘ JE PRVOPOČÁTEK. NAJDĚTE SI KAMARÁDA, KTERÝ MÁ SPOUSTU NÁPADŮ. NAPÍŠE PRO VAŠE POSTAVIČKY PŘÍBĚHY, KTERÉ PAK ZTVÁRNÍTE PODLE SVÉHO. VÍM, ŽE NAPSAT DOBRÝ SCÉNÁŘ JE TĚŽŠÍ NEŽ HO NAKRESLIT. AŽ BUDETE PŘEDKLÁDAT SVÉ PRÁCE V REDAKCI NĚJAKÉHO NAKLADATELSTVÍ, PŘINESTE ROVNOU TŘICET. DODRŽUJTE TERMÍNY. NA VAŠÍ DOCHVILNOSTI ZÁVISÍ PRÁCE MNOHA LIDÍ. NEVYMÝŠLEJTE SI DLOUHÉ A SLOŽITÉ PŘÍBĚHY. V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA, PROTO JE LEPŠÍ NAKRESLIT TROCHU ROZVEDENÝ VTIP SE TŘEMI ČTYŘMI FIGURKAMI NEŽ ROZSÁHLOU SÁGU. SPRÁVNÝ VÝTVARNÍK SE POZNÁ PODLE TOHO, ŽE MÁ NA ZADKU MOZOL. MÁM JAROSLAV NĚMEČEK NA MYSLI, ŽE MUSÍTE SEDĚT KOMIKSOVÝ KRESLÍŘ, A KRESLIT A KRESLIT ILUSTRÁTOR, AUTOR A KRESLIT. ČTYŘLÍSTKU, LEGENDA


Komiksový náčrtník  

Kurz pro tvůrce komiksů. Staňte se úspěšnými tvůrci komiksu pod vedením zkušeného komiksového výtvarníka Petra Kopla. Odhalí vám všechna taj...

Komiksový náčrtník  

Kurz pro tvůrce komiksů. Staňte se úspěšnými tvůrci komiksu pod vedením zkušeného komiksového výtvarníka Petra Kopla. Odhalí vám všechna taj...