Page 1

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

naučte se kreslit

TECHNIKY KRESBY PŘES 200 TIPŮ, RAD A UKÁZEK NÁZORNÝCH POSTUPŮ

DONNA KRIZEKOVÁ

E

S

S


Techniky kresby PŘES 200 TIPŮ, RAD A UKÁZEK NÁZORNÝCH POSTUPŮ


Techniky kresby PŘES 200 TIPŮ, RAD A UKÁZEK NÁZORNÝCH POSTUPŮ

DONNA KRIZEKOVÁ


Originally published as Compendium of Drawing Techniques – 200 tips, techniques and trade secrets Donna Krizek Copyright © 2012 Quarto Publishing plc Published in 2012 by Search Press Ltd All rights reserved. Unauthorized reproduction, in any manner, is prohibited. This book may not be reproduced in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by information storage and retrieval system now known or hereafter invented, without the prior permission of the copyright holder. TECHNIKY KRESBY Přes 200 tipů, rad a ukázek názorných postupů Donna Krizeková Copyright © 2013 ZONER software, a.s. Vydání první, v roce 2013. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press katalogové číslo: ZRK1308 ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Odpovědný redaktor: Hana Fruhwirtová Překlad: Tomáš Suchánek DTP: Dan Zůda Všechna práva vyhrazena. Neautorizovaná reprodukce jakýmkoliv způsobem je zakázána. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz

Color separation by Modern Age Repro House Ltd, Hong Kong Printed in China by by 1010 Printing International Limited

Obsah Úvod

6

O knize

7

Kapitola 1: Pomůcky a materiály

8

Začínáme

10

Média pro kreslení

12

Skicování a kreslení tužkou

18

Všestrannost uhlu

22

Zátiší uhlem

24

Kontrola s barevnými tužkami

28

Barevné tužky

32

Síla pera

36

Kombinace inkoustu a vodových barev

38

Conté pastely: původní pastely

42

Pastely: živé barvy v akci

44

Pastelové krajiny

50

Kombinovaná technika

54

Výběr papíru pro kreslení

58

Barva papíru

62

Svět umění ve vašem ateliéru

64

Skicování pod širákem

66

Kapitola 2: Techniky skicování a kreslení ISBN 978-80-7413-243-8

70

Linie: Gesta

72

Konturová kresba

74


Přímé a nepřímé vykreslování

76

Objekty zátiší

142

Prostorová/objemová kresba vs. lineární kresba

78

Květiny vodovými barvami

146

Bílé, světlost, světlé tóny a odlesky

80

Práce podle fotografie

150

Černobílá kresba

82

Fotografie jako pomůcka

152

Scratchboard

86

Kresba podle fotografie

154

Kreslení štětcem

88

Monochromatická kresba barvou

90

Monochromatická kresba štětcem

92

Kapitola 4:Práce na zakázku a výstava

Tvorba obrazu

96

158

Kresba na zakázku

160

Vertikální a horizontální třetiny

100

Ochrana a skladování

164

Použití perspektivy

102

Estetické zarámování

166

Valér, tón a stupně šedé

106

Jak obraz zarámovat

168

Lavírovaná kresba sépiovým inkoustem

112

Slovníček

170

První tah a dál

116

Zdroje

171

Posuzujte svou práci

118

Rejstřík

172

Poděkování

176

Kapitola 3:Práce s objektem

120

Zkoumání živého objektu

122

Živý objekt: portrét

124

Živý objekt: figurální kresba

126

Kresba modelu tužkou

128

Práce se domácími mazlíčky

132

Pozorování divokých zvířat

134

Krajina: velká skica

136

Voda a odraz

138

Jak na architekturu

140


28

Pomůcky a materiály

Kontrola s barevnými tužkami S barevnými tužkami můžete kreslit kontrolovaně, přesně a rozhodně. Dají se použít i spontánně, protože se dobře nosí s sebou, a lze jimi ozdobit černobílé kresby. S vodou rozpustnými tužkami můžete dělat široké barevné tahy. Důležité zde je, že se jedná o „tužky“. Typy barevného jádra uvnitř jsou různé. Pouzdro tužky se musí odstranit nebo ostrouhat, abyste se dostali k barvě uvnitř, a pak můžete kreslit špičkou. Míra, do jaké lze tužku vygumovat, záleží na jejím typu. Je dobré vědět, zda je tužka pastelová, Conté nebo třeba běžná na bázi vosku. Než nějaký produkt koupíte, přečtěte si popis od výrobce.

Barevné tužky se vyrábějí v široké škále barev a jednotlivé typy se liší svou konzistencí.

Vodou rozpustné barevné tužky se dají použít suché, nebo rozpuštěné a rozetřené, aby vznikly jemné vrstvy barvy.

24 Stopa barevné tužky Stejně jako u všech zašpičatělých médií je barevnými tužkami možné tvořit různé stopy – řízené linie, šrafování, křížené šrafování, tečky, čmárance a prolnutí. Úhel, v jakém tužku držíte, je důležitý, protože může určit: • Sílu bary a papíře. • Měkkost přechodů prolnutí. • Mazatelnost stop, protože tahy provedené silným tlakem se hůř gumují.

Normální tlak

Vrstva 1

Vrstva 2

Vrstva 3 Silnější

Když se tužka drží vzhledem k papíru v úhlu 45 stupňů, špička zanechá ostrou lineární stopu. Chcete-li, aby čáry zůstaly vidět, použijte větší tlak.

Když se tužka drží v úhlu 15 stupňů, je v kontaktu s papírem více pigmentu. Když se drží zlehka, lze dosáhnout měkkého přechodu.

Tyto barvy byly zesílené aplikováním více vrstev přes sebe spíše než silným tlakem.

25 Metody míchání barev Ať už chcete vytvořit jemný přechod jedné barvy do druhé nebo dvě či více barev úplně smíchat, s barevnými tužkami lze dosáhnout požadovaného efektu. Šrafování a křížené šrafování tvoří linky jednu vedle druhé nebo křížem přes sebe, čímž se dá docílit určitého tónu nebo opticky smíchat barvy (oko vnímá kombinaci dvou barev jako třetí barvu). Když se stínuje překrýváním, vzniknou plynulé přechody, obzvlášť když se pro zjemnění rozetřou ubrouskem nebo hadříkem, což může být u větších ploch méně časově náročné než šrafování.

Šrafovaný přechod s širšími mezerami z jedné barvy do druhé.

Rovnoměrné šrafování křížem: nejprve jednou barvou, pak v pravém úhlu křížem přes ni druhou barvou.

Šrafování křížem s malými mezerami: nejprve jednou barvou, přes ni druhou barvou; barvy se takto více prolnou.

Proměnlivé šrafování křížem.

Šrafování barvami z opačných stran, aby uprostřed vnikla prolnutá oblast.

Uprostřed prolnuté barvy, rozetřené ubrouskem. Bílé tečky papíru zmizí a barvy jsou více smíchané.


26  Vera Cunoová použila voskové pastely pro tuto techniku prolnutí mávajícího křídla s podzimní krajinou v pozadí.

Prolnutí ředěním Voskové barevné tužky lze prolnout pomocí ředidla, jako je minerální líh, podobným způsobem jako akvarelové tužky, jak je znázorněno níže.

27 Jak barvy jemně prolnout

Žlutá a modrá

Červená a modrá

Mokré prolnutí

 Zde Jane Strotherová naskicovala obraz a pak do negativního prostoru písku na pozadí šrafováním přidala oranžovou a žlutou barvu. Následně tvary obtáhla mokrým štětcem, aby se šrafované linie prolnuly. Širokými tahy štětce lze větší plochy vybarvit rychleji. Po uschnutí dokreslila detaily a nahodilým šrafováním přidala texturu písku.

Ačkoliv jednou z hlavních charakteristik barevných tužek je kresba jemných lineárních detailů nebo prolnutí barev jejich pracným šrafováním přes sebe, vodou rozpustnými tužkami se dá i „malovat“. Můžete normálním způsobem kreslit a pak jednu nebo obě strany linky změkčit vlhkým štětcem. Také můžete zjemnit oblast šrafované barvy, tak aby šrafy zmizely. Chcete-li dvě barvy smíchat, nejprve je prolněte nasucho a pak přidejte vodu (viz „Prolnuté barvy“ napravo).

Suché prolnutí

Vodou rozpustné barevné tužky lze použít jako jakékoliv jiné tužky, ale jejich pigment je měkčí a dá se rozpustit přidáním vody. Pro výrazně mokrý efekt jako na této ukázce použijte akvarelový papír.

Prolnuté barvy


30

Pomůcky a materiály

28

29

Kresba detailů

Ostřete!

Pro ty, kteří mají zájem o přesné, detailní, pečlivé vybarvování promyšlené prostorové kresby tužkou nebo okopírovaných obrysů, jsou barevné tužky ideální. Základem je detailní kresba tužkou, kterou je potřeba se přesně řídit. Pak můžete vytvořit celkovou kompozici a přidat vrstvy všech barev, nebo postupně vybarvit jednu oblast po druhé. U druhého postupu se jako první dokončí to, k čemu se vše následující bude vztahovat, tedy ústřední bod. Tajemství je v tom zpracovat nejprve hlavní motiv, na kterém bude od začátku do konce spočívat důraz a který bude určovat vyvážení kompozice.

Dbejte na to, aby špička tužky byla vždy velmi ostrá. Tužkou, která i jen trochu tupá, jemné detaily nenakreslíte. Použijte kvalitní kovové ořezávátko (ta plastová nejsou dost dobrá). Pokud chcete mít při ořezávání úplnou kontrolu, můžete špičku vytvarovat na pevném podkladu řemeslnickým nožem.

30 Přesné vykreslení Každé věrně, přesně vykreslené pírko sleduje kontury těla husy, což dokonale vystihuje její zaoblený tvar. Pro takový druh kresby je nezbytná dobrá fotografická předloha, pokud nemáte přístup k vycpanině. Barevné tužky nemají nápadnou texturu, díky čemuž se pro tuto techniku ideálně hodí. Zvolený papír buďto přispěje svou vlastní texturou, nebo se pod barevnými tužkami „ztratí“ a poslouží spíše jako čiré okno, skýtající výhled na objekt.

Richard Childs nejprve tužkou slabě naznačil obrysy kanadské husy a pak pečlivě vykreslil každé pero. Začal od hlavy, aby z jejího tónu mohl odvodit ostatní tóny. Na detailním výřezu je vidět, jak důležitá je pro vystižení tvaru analýza praporu každého pera – mohlo by se zdát, že větve pera jsou souběžné, ale při bližším pohledu je zřejmé, že ne docela.

Větve pera jsou kolem středového ostnu souběžné, ale u vnějšího okraje se jednotně stáčejí.

Zde větve pera vějířovitě vybíhají ze středové oblasti skryté pod jiným perem, které je překrývá.


Kontrola s barevnými tužkami

31

V tomto případě se aplikovalo celkové žluté pozadí a pak se žilkováním přidaly jeho tmavé části (viz str. 76). Vznikl tak negativní prostor definující obrysy palmových listů a květin. Pak lze přidat detaily, jako jsou zelené čepele a žluté konce listů.

Aby Robin Borrettová zachytila jemné detaily na této kresbě, musela barevné tužky během práce pravidelně ostřit.

 Kresba každého palmového listu je výzvou, ke které se lze postavit dvěma způsoby.

 Robin věnovala pozornost textuře každého kamene. Tlačila na tužku jen zlehka, aby zachovala texturu papíru, která imituje hrubý povrch kamene.

U této palmy se nejprve nakreslila světla, střední tóny a stíny každého listu. Pak se přidaly barvy a tvary pozadí.

31 Vhodné na cesty Barevné tužky je snadné nosit s sebou, takže pro vás nebude vůbec žádný problém vyzdobit si skicák barvami. Výborně se hodí pro skicování na cestách, protože jsou lehké, nepotřebují paletu a nemusejí se mísit s žádným médiem. Vyberte si pár červených, modrých, žlutých a zelených, k tomu své oblíbené barvy a dejte si je do pouzdra. Sáhněte po nich, když uvidíte něco, co stojí za zaznamenání na papír. Kdo potřebuje fotoaparát?

VYZKOUŠEJTE

Berte hrubé i hladké Pro toto kreslířské médium je bohatý výběr papírů, od jemného uměleckého papíru po hrubé kreslicí desky. Na hrubém papíru se tužky rychleji opotřebují a může být těžší tóny a barvy prolnout, ale získáte tím texturu. Zkuste experimentovat s papírem, který již máte doma – i s běžným kancelářským papírem a se skicáky.

Emily Wallisova použila barevné tužky k vyobrazení hebkého, rozčepýřeného kuřecího peří. Klouzala tužkou po papíru, aby se pigment zachytil jen na výstupcích textury (viz str. 60), jak je vidět na detailním výřezu výše.


32

Pomůcky a materiály

UMĚLEC PŘI PRÁCI

Barevné tužky Barevné tužky umožňují kreslit s vysokou mírou detailů a přesně ztvárnit objekt. Tento projekt kombinuje několik médií, přičemž hlavní zastoupení mají barevné tužky různých typů (pastelové, akvarelové a suché). V případě tohoto objektu je výzvou napodobit jemné stupňování barev.

Materiály Maskovací páska Grafitová HB tužka Transparentní acetátová fólie Bílá kartonová deska Pastelové tužky Guma Guma na baterie Pastelová míchací tužka Přenosný bezdrátový vysavač Fixativ ve spreji Barevné tužky 30cm pravítko Řemeslnický nůž Sobolí štětce vel. 2 a 0 Permanentní bílý kvaš

Použité techniky Tužka (str. 18–21) Pastel (str. 44–49) Barevné tužky (str. 28–31) Přímé vykreslování (str. 76) Sgrafito (str. 81)

1. Kolem okrajů objektu se nalepí maskovací páska, čímž se orámuje a definuje pracovní oblast. Na referenční fotografii se přiloží transparentní fólie s 2cm mřížkou a grafitovou tužkou tvrdosti HB se co nejpřesněji obtáhnout obrysy objektu. Fotografie se pak v měřítku přenese do větší mřížky zlehka nakreslené na podkladu.

2. Pastelovými tužkami se aplikuje podkladová barva. Začne se nahrubo plochou oblohy, pro niž se použije směs světlého ultramarínu a spektrální modré.


Umělec při práci: Barevné tužky

33

4. Hrany, kde barva přesahuje, se vyčistí standardní nebo elektrickou gumou. Na obloze se vytvoří jemná světlá letní oblaka ubráním barvy pomocí širokých tahů čisté gumy.

3. Barvy se prsty prolnou a vetřou do povrchu. Lze použít i ubrousek, ale ten může barvu stírat.

5. Aplikuje se podkladová barva budov a skal s použitím bledě olivové a šafránové žluté. Prolne se prsty a hrany se začistí špičatou pastelovou míchací tužkou a elektrickou gumou.

32 Vhodný povrch Směs pastelu a fixativu tvoří velmi dobrou podkladovou strukturu pro aplikování barevných tužek.

6. Velká vodní plocha se nakreslí s použitím kombinace spektrální modré, pruské modři, kobaltové tyrkysové, procesní žluté, svěží zelené, žlutého okru a žlutohnědé. Po prolnutí je podmalba hotová. Obraz se vyčistí vysavačem, rovnoměrně se nastříká fixativem a nechá se uschnout.


34

Pomůcky a materiály

33 Nejostřejší nástroj Vždy mějte tužky naostřené. Máteli po ruce řemeslnický nebo modelářský nůž, dejte mu přednost před ořezávátkem.

7. Jako další přijdou na řadu barevné

Když tužku naostříte řemeslnickým nožem, získáte ostrou špičku pro práci na detailech a širokou hranu pro stínování.

tužky. Vypracují se detaily přístavní hráze a budov, střech a oken a přidají se velké zastíněné plochy s použitím Paynovy šedé a tmavé sépie. Pro přesnost a rovnost hran se podle potřeby použije pravítko. Aplikují se rovnoměrné šikmé tahy tužkou, tak aby nepřesahovaly obrysy. Různé sytosti tónů je dosaženo obměnami tlaku na tužku. Přidají se barevné detaily střech, oken a dveří.

34 Chraňte kresbu Postupujte při kresbě směrem dolů a zleva doprava, a krom toho si ještě přes oblast ležící pod tou, na které právě pracujete, dejte list papíru, abyste si ji nerozmazali.

Chytře umístěné trošky barvy naznačují detaily, jako jsou závěsy na konci lodí.

8. Vykreslí se detaily různých loděk přidáním a prolnutím barev a obtažením hran a tvarů. Mnoho menších detailů je pouze naznačeno několika tahy tužky. Tato oblast vyžaduje velký výběr barev včetně ftalové modři, světlé kobaltové modři, delfské modři, nebeské modři, tmavé indigové, pravé zelené, akvamarínu, geraniové červené, tmavě oranžové, žlutooranžové a tmavé sépie.


Umělec při práci: Barevné tužky

35

Vyškrabáváním ostrou čepelí, tzv. sgrafito technikou, se ve vybraných oblastech vodní plochy vytvoří mihotavá světla a odlesky, které jí dodají na realističnosti.

9. Barvy vody se prolnou a tahy různého tónu a síly se přidají vlny. Světla, drobné vlnky a odlesky se vytvoří ubráním barvy elektrickou gumou a škrábáním do povrchu řemeslnický nožem.

10. Nakreslí se skály v pravém dolním rohu obrazu. Jemných barev a tónování stínů a textury je dosaženo použitím černé, tmavé sépie, studené šedé, hnědého okru, okru páleného a nebeské modři. Tmavé, temné pukliny v kamenech jsou ve výrazném kontrastu s měkčími stíny a sluncem osvícenými plochami. Na závěr se štětcem s bílým kvašem dokreslí anebo řemeslnickým nožem až na papír vyškrábou světlé detaily, jako jsou kotevní lana, stěžně a lanoví.

Modré Středomoří Bílá kartonová deska 36 × 26 cm

Graham Brace


naučte se kreslit Ukázky použití teorie v praxi

Naučte se kreslit různými technikami pod vedením zkušeného mistra. S touto knihou si budete připadat, jako kdybyste měli 24 hodin denně k dispozici instruktora kreslení na zavolání. Je nabitá informacemi o všem, co potřebujete vědět k tomu, abyste mohli začít skicovat a kreslit a abyste se ve své tvorbě neustále zlepšovali. Uvnitř najdete přes 200 tipů a krok za krokem popsaných technik, uspořádaných v logickém sledu, spolu s rychlými řešeními a opravami běžných problémů. O AUTORCE Donna Krizeková přenáší ve své rozsáhlé tvorbě, zahrnující vše od portrétů přes krajiny po architekturu, již přes 30 let svou inspiraci a své vize na papír. Její práce je zahrnuta ve sbírkách mnoha galerií a institucí, jako US Department of the Interior nebo American Kennel Club Museum of the Dog.

Aplikace uhlu houbičkou

Použití barevných tužek

Kreslení tyčinkou Conté

Základ kresby inkoustem

DOPORUČENÁ CENA: 329 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZRK1308

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

ISBN 978-80-7413-243-8

9 7 8 8 0 7 4 1 3 2 4 3 8

Technika kresby  

Technika kresby

Technika kresby  

Technika kresby