Page 1

POKER jak si vydělat hraním

Sit 'n' Go Rob Tucker


Poker jak si vydělat hraním Sit'n'Go

Rob Tucker


Rob Tucker se přestěhoval z New Yorku do  Toronta, aby zde získal titul MBA na  Schulich School Of Business. A  právě během svého studia odhalil, jak skvělé město je Toronto pro hráče pokeru. Rob začal velmi rychle hrát no-limit hold’em v  pěti kasinech nacházejících se ve  městě a  jeho okolí, účastnil se živých privátních cash games a  hrál i  online. Brzy zjistil, že přestěhovat se do  Toronta bylo dobré rozhodnutí. Rob je dlouhodobě ziskový v  cash games a  nyní konečně napsal knihu o svém jedinečném přístupu, kterým vítězí v Sit-and-Go pokeru. Je také autorem vysoce ceněné knihy Playing No-Limit Hold’em as a Business, český překlad vydal Zoner Press pod názvem Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold‘em.


POKER

jak si vydělat hraním

Sit'n'Go

Rob Tucker


Playing Sit & Go Poker as a business A serious Player’s Manual for making big money live and online Rob Tucker First edition Copyright © 2011 by Rob Tucker Cardoza Publishing is the foremost gaming and gambling publisher in the world with a library of more than 200 up-to-date and easy-to-read books and strategies. These authoritative works are written by the top experts in their fields and with more than 10,000,000 books in print, represent the best-selling and most popular gaming books anywhere.

Rob Tucker Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go Copyright © ZONER software, a.s., 2014. Vydání první, v roce 2014. Zoner Press, katalogové číslo ZR1138 ZONER software, a.s. Nové sady 18, Brno, 602 00 www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Redaktor: Pavel Kristián ml. Překlad: RNDr. Jan Pokorný DTP: Dan Zůda Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení sice bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz

ISBN

978-80-7413-247-6


OBSAH

Slovníček pojmů

8

1. Úvod

13

2. Itinerář k vysokým ziskům

15

Jedinečný a mocný herní plán pro satelity Dohody, z nichž budete mít kapsy plné peněz Šance a pravděpodobnosti

16 16 16

3. Tradiční sit-and-go a satelitní sit-and-go – čím se liší?

18

Tradiční online sit-and-go turnaje Dvouúrovňové satelitní sit-and-go turnaje Přizpůsobivá strategie pro satelitní turnaje Proč nehrát vícestolové satelity s velkým počtem účastníků? Proč jsou ideální jednostolové satelity

18 19 20 21 22

4. Systém dvouúrovňového satelitu z ptačí perspektivy

5

25

Jak to funguje Čím se liší strategie v satelitech úrovně A a úrovně B Cíle pro úroveň A a pro úroveň B

26 27 28

Prokázaná cesta k zisku

30

Cesta k ziskovosti pro satelitní sit-and-go turnaje

30


Cesta k ziskovosti pro tradiční online sit-and-go turnaje Závěry Nesrovnávejte jablka s hruškami

36 40 41

Jak hrát tradiční jednostolové online sit-and-go

42

Jak lze zkušenosti z online sit-and-go využívat v satelitech turnajů hraných o velké peníze Styl hry, kterým se dostanete na výsluní Struktura online sit-and-go turnaje Cíl a strategie online sit-and-go Strategické záhozy Jak hrát v pozdních fázích turnaje

42 43 44 44 45 51

7. Jak hrát v satelitních sit-and-go úrovně A

54

6

Struktura blindů v turnaji úrovně A Hrajte agresivně, abyste čipy vyhráli včas Hrajte nějakou variaci na small-pot poker Hrajte široký rozsah hand Sestřelování shortstacků Když soupeř sází do vás Když máte malý stack Handy vhodné pro all-in, když máte malý stack Stručný praktický návod, jak vyjednávat dohody v turnaji úrovně A

8. Jak hrát satelity úrovně B Cíl v úrovni B: dostat se do finále Strategický přehled Stále udržujte soupeře v nejistotě Přeřazujte rychlosti První úroveň blindů Po první úrovni blindů Koncová hra, když máte hodně čipů Odstřelování shortstacků Když shortstackem jste vy Když už zbývá vyřadit jen jediného hráče

54 55 56 59 64 67 70 73 78

80 80 81 86 90 92 94 96 104 108 113


9. Ukázkové hry sit-and-go

115

10. Vědní obor vyjednávání dohod

134

Až kam ustoupit Prodej prvního místa Scénář vyjednávání dohody Vyjednání dohody v praxi Prodej vstupů do hlavního turnaje

11. Správa peněz Bankroll na vklady Evidence výsledků

135 141 142 144 147

149 149 151

12. Výpočty šancí na zisk potu, pot odds

152

Co jsou šance na zisk potu, neboli pot odds? Výpočty šancí na vylepšení handy

152 152

13. Výpočty implikovaných šancí na zisk potu

157

14. Handa proti handě: šance a pravděpodobnosti

159

15. Závěrečné poznámky

164

Dodatek A

165

Pravděpodobnosti a šance na flopu

Dodatek B

166

Pravděpodobnosti a šance, že na flopu přijdou vyšší karty, než máte v ruce


Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

6 JAK HRÁT TRADIČNÍ JEDNOSTOLOVÉ ONLINE SIT-AND-GO Strategie, které si osvojíte při hraní tradičních online sit-and-go, si můžete vypůjčit i do hry v satelitech. Například, když hrajete tradiční online sit-and-go turnaj, je vaším cílem dostat se na peníze, tedy mezi první tři (samozřejmě pokud se ve vašem sit-n-go rozděluje mezi první tři prize pool). Cílem v satelitech hraných o velké peníze je dosáhnout zisku tím, že skončíte ve finále, mezi prvními dvěma hráči. Naučíte se a procvičíte si dovednosti, umožňující vám končit v online turnajích mezi prvními třemi, a tyto získané dovednosti pak snadno přizpůsobíte hře v satelitních turnajích.

Jak lze zkušenosti z online sit-and-go využívat v satelitech turnajů hraných o velké peníze Nejdůležitější dovednosti, které musíte při hraní online sit-and-go rozvinout, jsou trpělivost a správná míra podstupovaného rizika. Z těchto strategií pak můžete čerpat a  dosahovat tak svých cílů v  satelitech úrovně B. Často bude třeba hrát rané a pozdní fáze satelitů úrovně B konzervativně, proto když se naučíte hrát trpělivě a s dobrou správou rizik, která podstupujete, značně posílíte šance, že dosáhnete konečného cíle, který jste si stanovili v turnaji úrovně B – dostat se do finále, abyste mohli hrát proti jedinému hráči o drahé sedadlo do turnaje hraného o velké peníze. Kromě toho, když budete mít zkušenosti z  obyčejných jednostolových online sit-and-go, naučíte se hrát konzistentněji a budete pravidelně ziskoví.

42


Jak hrát tradiční jednostolové online sit-and-go

Styl hry, kterým se dostanete na výsluní Herní styl, který je konsistentní a založený na nízkém riziku, umožňuje v tradičních online sit-and-go turnajích pravidelně končit na  penězích. Hlavní důvod, proč hrát konzervativně, spočívá v  tom, že tento styl dobře funguje proti agresivnímu hernímu stylu, který vyznává většina online hráčů. Když budete například navyšovat už před flopem, často vás budou dorovnávat ti, kdo mají neodolatelné nutkání podívat se na flop. Prostě si to nedokážou odříct! Vy se proto nenecháte příliš unášet myšlenkou, že budete krást blindy. (Výjimkou je situace, že máte hodně malý stack a zoufale potřebujete získat nějaké čipy.) Proč? Protože vás soupeři obvykle dorovnají. Pokud vsadíte před flopem, když máte pozici, a pak vsadíte na flopu, některý z dorovnávajících se často pokusí vás vyblafovat check-raisem (nejprve jen checkne, pak vaši sázku navýší). Nebo vaše navýšení dorovná někdo s druhým párem či malým párem v ruce, protože doufá, že jste jen učinili svou navazující sázku (continuation bet), a přitom nemáte nic. Skutečně, pokud například při hraní online na flopu v podstatě v jakékoli situaci vsadíte poté, co jste před flopem checknuli, hráči vám ho jen tak nenechají. Budou raisovat a dorovnávat. Zkrátka, online hráči většinou nevěří, že jejich soupeři drží nějakou silnou handu, a vždy se vrhají tam, kde vnímají náznak slabosti, ať už oprávněně nebo ne. Budete-li mít tyto skutečnosti stále na mysli, až budete hrát online, poslouží vám ve většině situací jako solidní vodítko, jak máte hrát své handy. Protože soupeři budou obvykle hrát agresivně, plyne z toho, že nejlepší strategií, jak se vypořádat s jejich agresivitou, je čekat na silnou handu, za kterou vám patřičně zaplatí. Výjimkou je situace, kdy jste shortstack, a jste proto nuceni hrát i marginální handy.

POUČENÍ Online hráči často pochybují, že jejich soupeři mají solidní handy.

43


Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

Budete-li trpělivě čekat, možná se vám bude dařit chytat je do pasti se svými silnými handami.

Struktura online sit-and-go turnaje Standardní jednostolový online sit-and-go o devíti hráčích má přívětivé úrovně blindů, obvykle se začíná na $15/$30 nebo na $20/$40. Startovní stacky v čipech obvykle stačí na čtyřicet až šedesát velkých blindů, takže v dolarech to znamená zhruba od $1200 do $1800 v závislosti na tom, na kterém webu hrajete. Dále, často máte pět nebo šest minut, než se blindy zvednou. Přestože se pět minut může zdát málo, uvědomte si, že pokud hrajete online, uvidíte mnohem víc hand než při živé hře, protože online se mnohem rychleji rozdává i  hraje. To znamená, že pokud hrajete rozvážným tempem a  budete trochu trpěliví, nakonec budete odměněni silnými handami.

Cíl a strategie online sit-and-go Vaším cílem v online sit-and-go je skončit na  penězích, tedy mezi prvními třemi. Pokaždé, když se vám to povede, vaše investice, neboli váš vklad do turnaje, vám přinese zisk. Protože v online sit-and-go máte dostatek času, můžete trpělivě čekat na  silné handy. Účinný přístup je proto takový, že po  většinu času tiše sedíte a necháte soupeře, ať válčí mezi sebou. Chcete, aby si soupeři vzájemně vysávali své stacky a  vyřazovali se, protože pokaždé, když bude někdo odrovnán, budete blíže ke svému cíli: skončit mezi prvními třemi. K tomu, abyste v online sit-and-go turnaji skončili na penězích, velmi často stačí, když vyhrajete jeden nebo dva slušně velké poty. Proto jsou nejdůležitější zásady vaší práce tyto: 1. Čekejte trpělivě na silné handy. 2. Neplýtvejte čipy. a. Nepokoušejte se krást příliš mnoho blindů b. Nedorovnávejte velká navýšení před flopem, pokud nemáte dostatečně silné karty, jen proto, abyste se podívali, zda netrefíte obrovitý 44


Jak hrát tradiční jednostolové online sit-and-go

flop. Připomeňme, že šance na to, že na flopu trefíte dva páry s oběma kartami, které máte v ruce, je okolo 48 k 1, a šance, že trefíte trojici s jednou ze svých karet v ruce, je okolo 73 k 1. c. Nečiňte často navazující sázky (continuation bets) v potech, o které bojují více než tři hráči. Navazující sázky byste měli většinou činit tehdy, když hrajete jen proti jedinému soupeři. 3. Vyhýbejte se hře o  obrovitý pot, v  němž budete mít šanci jen padesát na padesát. Berte to jako varování, abyste nedorovnávali proti sázkám all-in, když máte v ruce malý pár. Výjimkou je situace, kdy už máte tak malý stack, že nutně potřebujete vyhrát s  šancí padesát na  padesát, protože jinak vám zbytek žetonů seberou blindy. 4. Vyhýbejte se hraní náběhových hand. Nikdy nehoňte náběhy. Výjimkou je situace, kdy soupeř sází velmi nízko a vy máte takový poměr potu a doplatku (pot odds), jemuž nelze odolat. Dále, nezvykejte si navyšovat s náběhy, protože, jak jistě víte, soupeři nebudou často skládat karty, což značně ubírá na hodnotě tohoto způsoby hry.

Strategické záhozy Zde se seznámíte s velmi důležitým obecným pravidlem, které platí pro téměř jakýkoli formát sit-and-go: nenechte se vyřadit dřív, než budou vyřazeni slabší hráči. Chcete se ometat u stolu až do chvíle, kdy někdo ze soupeřů udělá obrovskou chybu, takže vyhrajete jeho čipy. To ale znamená, že v  několika málo situacích budete muset složit, i když se vám třeba vůbec nebude chtít. Zde máte několik příkladů takových situací.

1. Některý ze soupeřů navýší před flopem Předpokládejme, že blindy jsou $15/$30 a v turnaji je pořád všech devět hráčů. Vy máte ještě netknutý svůj startovní stack $1500 v čipech, sedíte na sedadle cutoff a  v  ruce máte A Q. Jeden z  hráčů na  přední pozici navýší na  $90 a další z hráčů toto navýšení re-raisne na $250. Je třeba, abyste složili, protože je velmi velká šance, že už je vaše handa poražena. Protože turnaj sit-and-go sotva začal a vy pořád máte všechny své 45


Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

čipy, nemá valnou cenu vměšovat se do boje se sice solidní, ale zranitelnou handou, jakou je A-Q. I  kdybyste se rozhodli, že sázku re-raise dorovnáte, nebudete vědět, jak silný je hráč navyšující z přední pozice. Pokud pak převezme iniciativu na flopu, neměli byste dorovnat, protože možná stojíte proti A-K, páru es, králů nebo dam v  ruce, takže byste najednou tratili nejméně $250. Pokud si myslíte, že to pravé je vrhnout se do  boje po  hlavě a  dát all-in, protože by dorovnal jen někdo, kdo má monstrózní handu, jako je pár es nebo králů na ruce, zadržte a ještě si svůj postup trochu promyslete! Online hráči budou dorovnávat nezvykle brzké sázky all-in s překvapivě slabými handami, jako jsou desítky nebo devítky, čímž vás budou dostávat do  situací padesát na padesát. Samozřejmě také budou dorovnávat s A-K. Nehazardujte v sit-and-go tím, že byste v brzkých fázích hry chodili all-in s handami, jako je A-Q. Místo toho trpělivě čekejte na příležitost vyhrát obrovitý pot v situaci, kdy máte partii pod kontrolou.

2. Na flopu přijde vyšší karta, než jaké máte v ruce Blindy jsou $25/$50 a v turnaji zůstává ještě sedm hráčů. Hráči začali s $1500, takže průměrný stack je nyní okolo $1930. Vy máte $1475, jste na střední pozici s párem desítek v ruce. Mírně navýšíte na $120 a doufáte, že tím většinu hráčů z  partie vyženete, takže budete moci hrát jen ve  dvou o  malý pot, pravděpodobně proti hráči, který sedí na  velkém blindu. Myslíte si, že velký blind dorovná, protože ho stojí pouhých $70, aby se mohl podívat na flop, a kromě toho hraje poměrně uvolněně.

46


Jak hrát tradiční jednostolové online sit-and-go

Situace Blindy/Ante: $25/$50 V ruce máte: 10 10 V potu je: $195 Počet hráčů: 6

1

 VY

$1355

J w

2

5

$3 53 0

Navýšili jste na $120

Složil

72 $1

7

Pot: $195 5

0

$1 54

65 $1

$50

6

$25 $1960

$1540

3

D

5

4

Rozeberme, proč jste učinili tak malé navýšení. Přestože patrně máte nejlepší startovní handu, chcete se vyvarovat toho, že byste v časné fázi turnaje prohráli obrovitý pot v  případě, že budete dorovnáni a  budete muset hrát na flopu. Proto chcete před flopem i po flopu udržet pot malý. Doufáte, že vás dorovná velký blind jen proto, aby se podíval na flop, i když má v ruce dvojici karet, která prakticky nic neslibuje, že na flopu nic pořádného netrefí a že vy shrábnete pot po své malé navazující sázce okolo $160. Když máte v ruce pár desítek, měli byste držet pot malý, protože hrát s nimi po  flopu je docela riskantní. Podíváte-li se do  tabulky v  dodatku B, uvidíte, že je asi 70procentní šance, že se na  flopu objeví přinejmenším jedna vyšší karta, než jsou desítky, které máte v ruce. Přijde-li na flopu jedna vyšší karta, musíte být připraveni složit, pokud do  vás soupeř vsadí, nebo pokud navýší vaši sázku. I když bude flop například něco takového jako Q 8 5 a vy soupeře podezříváte, že pouze trefil pár osmiček, budete pravděpodobně muset riskovat značnou část svých čipů, abyste zjistili, zda vaše handa právě vyhrává. 47


Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

V takové prekérní pozici byste neměli podstupovat značné riziko, ani proti loose (uvolněnému – range karet, které hraje, je velmi široká) hráči. Že jste navýšili před flopem jen málo, je dále rozumné proto, že nepřijdete o  spoustu peněz, pokud vaše navýšení někdo ještě navýší. Pokud by nějaký soupeř re-raisoval váš rais v této poměrně rané fázi turnaje, měli byste složit. V  našem konkrétním příkladu dorovnal pouze velký blind. Zbývá mu $1580 čipů. Hrajete o pot jen s ním. Na flopu přijde K 2 5, takže je na stole jen jedna karta vyšší než ty, co máte v ruce. On checkuje. Vy učiníte solidní, ale ne až tak bláznivou navazující sázku $175 do potu $265. Velký blind navýší na $450.

Situace Blindy/Ante: $25/$50 V ruce máte: 10 10 Stůl: K 2 5 V potu je: $820 Na dorovnání potřebujete: $275 Počet hráčů: 2

 VY 1 $1180

J w

7

2

Vsadili jste $175

MOR Pot: $820

0 13 $1

Odklepal, pak navýšil na $450

6

3 D

5

4

Přestože je jeho akce check-raise (odklepal, pak navýšil) jen asi dvaapůlkrát větší než vaše sázka a vy máte velmi lákavý poměr potu a doplatku na dorovnání 48


Jak hrát tradiční jednostolové online sit-and-go

(pot odds) 3 k 1, nejlepší rozhodnutí je složit. Nechcete vyplýtvat příliš mnoho čipů s tak zranitelnou handou, jakou je druhý (prostřední) pár. Soupeř může mít pár králů a vy nechcete riskovat tunu čipů jen proto, abyste ukojili svou zvědavost. Dále, pokud byste vsunuli vše, abyste ho z partie vyhnali, pokud má nějaký náběh s handou, jako je 6 4, stejně vás asi dorovná, protože má hodně outů (12) na to, aby dohotovil postupku nebo flush. V takovém případě pak budete mít ve hře všechny své čipy a přitom jen s nepatrnou matematickou výhodou, a to vůbec není dobré v tak rané fázi sit-and-go. Neciťte se být povinováni či zavázáni doplácet jeho check-raise, nebo ho dokonce navýšit jen proto, že už jste do potu investovali něco ze svých čipů. I když už jste do handy investovali $295 a váš stack tím poklesl na $1180 čipů, blindy ještě nejsou nijak vysoké. Pořád máte spoustu času tiše sedět a čekat na  příležitost vyhrát se silnou handou pěkný pot, možná s  ní dokonce svůj stack zdvojnásobit. Pokud nemáte hodně malý stack, sklízejte peníze tak, že budete čekat na příležitosti, kdy si myslíte, že jste vepředu.

3. Máte solidní startovní handu a čelíte obrovitému navýšení Blindy jsou $100/$200 a v turnaji zůstává ještě pět hráčů. Průměrný stack je v čipech $2700, vy máte $2550. Sedíte na buttonu a v ruce držíte dva kluky. Chipleader sedící na pozici under the gun navýší na $500. Je to velmi aktivní loose hráč, v čipech momentálně má $4580. Hráčka s nejmenším stackem u stolu jde all-in se svými $1600. Byla prozatím poměrně trpělivá a nestrkala všechny své čipy doprostřed při každé možné příležitosti. Jste na řadě. Co uděláte?

49


Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

9 UKÁZKOVÉ HRY SIT-AND-GO Ukázková hra 1 Hrajete teprve pět minut sit-and-go úrovně A, blindy jsou stále $25/$50. Na plném stole máte v  ruce Q Q a  sedíte na  střední pozici. Zdánlivě agresivní hráč na sedadle 8 navýší z pozice under the gun na $150 a vy jeho navýšení zvednete na $450. Hráč 6 na buttonu dorovná. Hráč, který původně navýšil, teď sází vše, co má, přitom vás pokrývá.

Situace Blindy/Ante: $25/$50 V ruce máte: Q Q V potu je: $2175 Na dorovnání potřebujete: $750 Počet hráčů: 3

114


Ukázkové hry sit-and-go

1 10

 VY

$750

2

y L

Navýšili jste navýšení na $450 / Na dorovnání potřebujete $750

9

3

Pot: $2175

8

Navýšil na $150 / Vsadil vše

4 Dorovnal $450 $750

7

D

5

6 Na základě dojmů z prvních pěti minut hry usuzujete, že hráč na sedadle 8 je agresivní a  že v  sit-and-go úrovně A  nechce riskovat, že složíte nejlepší handu. On může klidně hrát A-K, takže byste byli proti němu s šancemi padesát na padesát, což sice není nic příjemného, ale rozhodně žádná katastrofa, když si uvědomíte, že poměr potu a doplatku máte téměř 3 k 1. Samozřejmě že může mít nižší pár, kluky, desítky nebo devítky. Dokonce je zde malá šance, že se prostě jen snaží předvádět, že má v ruce esa, ale ve skutečnosti drží jen něco jako J-10 v barvě. Pokud jde o hráče na sedadle 6, ten by mohl mít handu jako kluky, desítky či devítky v ruce, nebo A-K, A-Q nebo A-J, je ale také možné, i když nepříliš pravděpodobné, že hraje pomalu s esy nebo králi na ruce. Rozhodně v této situaci dorovnejte. Pokud má některý ze soupeřů v ruce esa nebo krále, nedá se nic dělat a prostě se přihlaste do dalšího sit-and-go, pokud samozřejmě nebudete mít velké štěstí. Soupeři však patrně vědí, že sit-and-go jen s  několika málo hráči u  stolu bývá někdy střelba do  tmy, takže to mohou snadno přepísknout s handami, které porážíte. Pokud tomu tak je a vaše karty vydrží v čele, můžete svůj stack ztrojnásobit. Dorovnáte. Hráč na sedadle 6 si vezme chvilku na rozmyšlenou, pak utrousí „zatraceně!“ a dorovná. Otočí 5 5 a hráč na sedadle 8 otočí A Q. Vaše karty vydrží v čele a vy jste nezvykle brzy ztrojnásobili. Hráč 6 musel vědět, že

115


Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

je poražen, ale prostě zkusil, zda bude mít kliku, a hráč 8 to jednoduše se svou handou přehnal, když se pokoušel předvést, že má v ruce esa nebo krále.

Ukázková hra 2 V sit-and-go úrovně A  máte v  čipech $2100 a  blindy jsou ve  výši $50/$100. U stolu zbývá ještě sedm hráčů. Jste na buttonu s K J a před vámi dorovnají povinnou sázku velkého blindu dva hráči. Rozhodnete se, že nebudete jen čekat, co přijde na flopu, ale že raději navýšíte na $300. Pokud vás dorovná jen jeden hráč, hodláte předvést silnou handu tím, že na flopu vsadíte bez ohledu na to, co na něm přijde. Skutečně vás dorovná jen jeden hráč, ten, který sedí bezprostředně po vaší pravici na  pozici cutoff. To je dobrá zpráva, protože pokud nemohl se svou handou navýšit okamžitě z  pozice cutoff, patrně drží nízký pár a  doufá, že na flopu trefí trojici, nebo hraje spekulativní handu, jako je nějaký konektor v barvě. Vy byste rádi, aby přišel roztrhaný flop s alespoň jedním obrázkem, protože takový flop by vám patrně umožnil učinit úspěšný continual bet (navazující sázku). Na  flopu přijde 8 Q 3. Soupeř checkuje a  vy vsadíte $450 do  potu $850. Doufáte, že nemá ani dámu, ani osmičku, ani pár devítek v ruce, protože s těmito kartami by asi buď dorovnal, nebo nejprve checknul a pak vás raisoval. Nedáváte mu kluky či desítky v ruce, protože s takovými handami by patrně navýšil před flopem. Bohužel složí, takže se nedozvíte, co měl.

Ukázková hra 3 Jste v pozdní fázi sit-and-go úrovně A. Blindy jsou $200/$400 s ante $75. Zbývají už jen tři hráči, takže otevíraný pot je ve výši $825. Jste na buttonu (který je zároveň under the gun) s K 9. V čipech vám zbývá $5725, hráč na malém blindu má $3725 a shortstack na velkém blindu má jen $1725. Rádi byste toho shortstacka odrovnali. Chcete to být vy, kdo to udělá, ne soupeř na  malém blindu, protože když to uděláte vy, budete chipleaderem v poměru větším než 2 k 1, až budete hrát už jen proti němu o první místo. Také víte, že na této vysoké úrovni blindů a ante byste mohli ztratit svou pozici chipleadera, kdybyste začali hrát příliš při zdi a  nechali soupeře shrábnout velké množství potů. Přinejmenším chcete vyhrát ty blindy a ante.

116


Ukázkové hry sit-and-go

Situace Blindy/Ante: $200/$400 s ante $75 V ruce máte: K 9 V potu je: $825 Počet hráčů: 3 D

1

 VY

$5725

k l Pot: $825

$1 72

3

$400

5

$200

72 $1

5

2

Rozhodnete se, že navýšíte na $1000, neboť je vám zcela jasné, že hráč s malým stackem na velkém blindu asi vsadí vše, pokud bude mít jen trochu slušnou handu, protože jinak bude i  tak brzy bez čipů a  do  tohoto potu už investoval. Pokud má však opravdu nějakou hodně bezcennou handu, jako jsou 8-4 nebo 10-3, pravděpodobně ji zahodí. Dále, malý blind bude muset doplatit dalších $800, bude-li chtít dorovnat, a to je významná část jeho stacku (21 procent), takže bude potřebovat hodně pěkné karty, aby dorovnal nebo vsadil vše. Malý blind složí a velký blind vsadí vše, čímž je vepředu o dalších $1125. V potu je nyní $3550, což znamená, že máte poměr potu a doplatku lepší než 3 k 1. Je vám tedy celkem jasné, že byste měli dorovnat, protože i když vaší handě dominuje něco jako A-K nebo K-Q, přesto dostáváte správnou cenu na dorovnání. Je ale pravděpodobnější, že máte živé karty, což dále hodně mluví ve prospěch dorovnání. Dále, i když tento pot prohrajete, zbude vám ještě slušných $3600 v čipech a s tím se dá dobře bojovat i nadále. Dorovnáte a soupeř otočí A 7. Má silnější handu, než jste čekali od velkého blindu při hře ve třech, vy jste však pozadu jen v poměru okolo 1,4 k 1, 117


Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

takže jste určitě získali správnou cenu na dorovnání. Na stole bude nakonec 8 8 9 J 5, takže jste soupeře se svými dvěma páry vyřadili. Nyní máte co do počtu čipů pěknou vedoucí pozici pro bitvu o první místo.

Ukázková hra 4

V sit-and-go úrovně A vám na pozici under the gun rozdali 6 5. U stolu je ještě sedm hráčů a blindy jsou $50/$100. V čipech máte $1900. Chcete sice tuto handu hrát, ale pokud byste jen dorovnali povinnou sázku velkého blindu, možná byste čelili nějakému obrovitému navýšení a pak už byste nemohli hrát tuto hru levně. Patrně byste museli složit, pokud by někdo za  vámi navýšil na $400 nebo $500, protože byste přišli o příležitost převzít kontrolu nad partií. Rozhodnete se proto učinit blokující sázku: navýšíte na $275. Tím předvádíte, že máte nějakou obrovitou handu, protože jste na pozici under the gun; proto mohou vaše navýšení znovu zvednout jen silné handy, jako jsou devítky nebo vyšší pár v ruce, nebo A-K či A-Q. Hráči držící handy, jako jsou A-J, A-10, K-Q nebo osmičky v ruce, by patrně jen dorovnali. K vašemu překvapení vás dorovnají čtyři hráči.

118


Jak to ti lidé, o kterých se dočítáte v novinách, dělají? Je opravdu možné, se živit jen hraním pokeru? Ať už chcete pracovat v zaměstnání POKER na plný úvazek, nebo si jen občas přivydělat, budete potřebovat systém. Popravdě systém budete potřebovat i pokud je pro vás poker pouze koníčkem a nechcete, aby vás stál příliš mnoho peněz. S knihou Roba Tuckera Poker – jak si vydělat hraním, se vám do rukou dostává systém, díky kterému se budete moci pokerem velmi dobře živit. Kniha je zaměřena na turnajovou hru Sit 'n' Go, která je stále oblíbenější variantou turnajů v Texas Hold’emu. Od ostatních knih o SnG se však liší v tom, že se nesoustředí nejen na to, jak zahrát vybranou handu úspěšně, bere v poraz i to, abyste z celého turnaje vyšli se ziskem. A to s takovým ziskem, aby se vám vyplatilo hrát i dál a nakonec se pokerem třeba i živit. Pokud chcete být v pokeru dlouhodobě ziskoví, není to jen o procentech, která mají vaše karty na vítězství. Celý proces vydělávání si pokerem je mnohem složitější a budete mu muset upravit svou hru ale také to, jak nakládáte s penězi a bankrollem, jaké stoly si vybíráte a jak k pokeru přistupujete. Rozhodně nebudete první, kdo si po přečtení této knihy uvědomí, proč pro ně byl poker a konkrétně jeho SnG turnaje nevýnosné, nebo dokonce ztrátové. Tomu už je ale konec, začněte se pokerem nejen bavit, ale i slušně vydělávat peníze!

slevy, akce,

novinky

Nechejte nám kontakt na novinky.zonerpress.cz a získáte další bonusy, slevy a jiné výhody.

DOPORUČENÁ CENA: 329 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZRK1138

ISBN 978-80-7413-247-6 Zoner Press tel.: 532 190 883; fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

9788074 132476

Profile for ZONER software, a.s.

Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go  

Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go

Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go  

Poker – jak si vydělat hraním Sit'n'Go