Page 1


Pozor! Tato originální japonská manga se ²te zezadu dopâedu, nejprve pravá stránka, potom levá!

Nyní jste na konci knihy.


... STEJNÁ JAKO JÁ. TAK PRO± M½ VYRUŠUJEŠ?

TY JSI...

JÁ CHCI JEN...

... ZEMáÍT S TÍMHLE ±LOV½KEM.

Á-

JE TI TO JASNÉ, ŽE?

ŽE AĒ SKO±ÍŠ, KOLIKRÁT CHCEŠ, STEJN½ NEZEMáEŠ.

ÁÁÁÁ!

129


CO?

CO TAKHLE...

... SKO±IT SPOLU?

CO TO áÍKÁŠ?

MH...

MHM...

STðJ.

128

JESTLIPAK ZEMáU, KDYŽ ODSUD SKO±ÍM?


CO JSI...

JEJICH PáIROZENÝ NEPáÍTEL, CO JE LOVÍ.

... ZA±?

LOVEC.

93


PÍP Oběť 5.jpg

TEDA TO JE TAK NEREÁLNÝ, AŽ JE TO K SMÍCHU.

PáIVOLAT Z HLUBIN HRðZU...

ŽE BY BYL PLYŠÁK PLNÝ NEVINNÉ ZLOBY?

92

ALE NEV½D½T, CO JE ZA±.


NO NE.

ŠKYT

CO TY TU?

VŠIMLI SI M½?

JSI PáESN½ PÁNðV TYP.

NECH-

55


STVรฐRY!!

ACH...

PERVERZNร ORGIE...?!

54

TENHLE POCIT...


ko Ja

PRO± SE PTÁTE?

... N½KDO PROPUŠT½NÝ CHOVAT K FIRM½ ZÁŠĒ?

. dy vž

áÍKAL JSTE, ŽE JE TEĐ RECESE, ŽE?

MHM, ANO. PáESN½ TAK.

NEMOHL BY TáEBA...

ÁÁ ÁÁ ÁÁ ! JÁ TO V½D½LA!

PROKLEL NÁS!

UŽ DO PODZEMNÍHO SKLADU NEMðŽEME...

19


PROMLUVME SI O ZAKÁZCE. AMANO?

HA!

... JISTÉ PERSONÁLNÍ ZM½NY, ŽE?

ASI PáED M½SÍCEM. V DUBNU.

HM? NO...

KDY ZHRUBA ZA±ALY TY PáÍPADY?

TOU DOBOU SE VE FIRM½ ODEHRÁLY...

PANE TANABE!

ANO?

18


186


Pozor! Tato originální japonská manga se ²te zezadu dopâedu, nejprve pravá stránka, potom levá!

Nyní jste na Za²átku knihy.

Kategorie stvůry 1  

Kategorie stvůry 1