Page 1

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

E

S

S

KVĚTINY A STROMEČKY

Z KORÁLKŮ

Klára Že Žejdlová ej

www.zonerpress.cz


r} {pu€ëhëz{yvtlr€ëë ërvysr!

r5•„ë%ˆ‡’™5


OBSAH vrv}ê{ljouprhê  sh{#êk ê wyv{ %ê o€hjpu{ê vkr}l{sêwhtwlsprhê

%lirv}ê{ljouprhê rhwyhkê }lzê z{yvtllrê oy|rhê tpt hê ztylrê oyv uv} ê}uvê }pz{yplê

y!%prv}ĂŞ{ljouprhĂŞ yv r}l{sĂŞ{llĂŞ r€{prې}ĂŞr} {pupĂŞ zhzhurې

{ljouprhêk}vqp{ ovêvrhê sl}huk|slê } {}prhêtpt €ê nlyilyhê

{ljouprhĂŞu}yh{|ĂŞ mphsrhĂŞ vipsĂŞ

{ljouprhĂŞzwvqlu#joĂŞvlrĂŞ hu{ yplĂŞ y!%lĂŞpĂŞ vz{y|%puhĂŞ

zsv|wrv}ê{ljouprhê wlu r€ê qtlsê r€{prhê

¥¢ ¥¤ ¥Œ ¥¨ ¢ª

¢¢ ¢¤ ¢Œ ¢¨ £ª £¢ £¤ £Œ £¨

¤ª ¤¢ ¤¤ ¤Œ

¤¨ ¼ª ¼¢ ¼¤

¼Œ ¼¨ Œª

Œ¢ Œ¤ ŒŒ Œ¨

§ª §¢ §¤ §Œ


{|spwuê rvzh{ljê my  plê k|ov}upjlê y!%lêppê wp}vrhê }uvuêo}  khêpê rvuprsljê ryvr|zê }uvuêo}  khêppê }uvuêrhr{|zê vyjopklhê

qlosprv}ĂŞ{ljouprhĂŞ m|jozplĂŞ

ryv|jluĂŞ{ljouprhĂŞ }yihĂŞ

€wzpsvurv}ĂŞ{ljouprhĂŞ uhyjpzĂŞ ovljĂŞ

{ljouprhĂŞzrs|Â |ĂŞ iyhtivrĂŞ spsplĂŞ

 hws {huê{ljouprhê rhshê whsthê ilhuêhêwshuêy!%lê

wh}|purv}ĂŞ{ljouprhĂŞ slruuĂŞ z}shljĂŞ zs|ulupjlĂŞ r|r|pjlĂŞ

puzwpyhjlĂŞ

§¨ ¨ª ¨¢ ¨¤ ¨Œ ¨¨ Šª Š¢ Š¤ ŠŒ Š¨ ¥ªª

¥ª¢ ¥ª¤

¥ªŒ ¥ª¨

¥¥ª ¥¥¢ ¥¥¤

¥¥Œ ¥¥¨ ¥¢ª

¥¢¢ ¥¢¤ ¥¢Œ ¥¢¨

¥£ª ¥£¢ ¥£¤ ¥£Œ ¥£¨

¥¤ª

§


vrv}ê{ljouprh

¡¢

r} {pu€êhêz{yvtlr€êêrvysr!


1. Na vhodný drátek navlékneme korálky. 2. Necháme asi 10 cm drátku volného, odpočítáme potřebný počet korálků a utvoříme z nich očko tak, že pod nimi drátek několik milimetrů zakroutíme (stačí asi 3 – 4 otočení). 3. Dáváme pozor na to, aby mezi korálky nezůstal volný prostor.

Očkovou technikou se připravují okvětní lístky (zlatý déšť, vánoční kaktus), podokvětní lístky (duhovnice), středy květů (gerbera), tyčinky (frézie), pestíky (krokus) a listy (levandule).

vrv}ê{ljouprh

¡£


sh{#êk 

†’ê…˜‡ˆˆê“’—dˆ…’™„—

žluté neprůhledné korálky drátek o průměru 0,40 mm opěrný drátek nebo suchá větvička hnědou bavlnku nebo krepový papír

Náročnost ¡¤



r} {pu€êhêz{yvtlr€êêrvysr!


n

Na drátek navlékneme dostatečný počet žlutých korálků, necháme asi 10 cm drátku volného a očkovou technikou si připravíme květy: nejprve uděláme očko ze 4 cm korálků, těsně vedle něj i další tři očka. Takto utvořená čtyři očka pod prací zakroutíme dohromady a ohneme směrem ven, takže utvoříme kvítek. Drátek neuštipujeme, ve vzdálenosti asi 5 cm vytvoříme stejným způsobem další kvítek. Takto si připravíme za sebou asi 12 kvítků, drátek uštípneme asi 5 cm od posledního.

o

Vezmeme si opěrný drátek nebo větvičku, jež jsou ještě asi o 15 cm delší, než je vzdálenost mezi prvním a posledním kvítkem. Jeden z krajních kvítků za pomoci bavlnky nebo krepového papíru připevníme na konec opěrného drátku nebo slabší konec větvičky. Bavlnkou nebo krepovým papírem mezi kvítky obmotáme celou větvičku nebo opěrný drátek.

p

Všechny kvítky upravíme tak, aby směřovaly do všech stran od větvičky a byly ohnuté nahoru.

TIP Připravíme si několik větviček, jež mohou být různě dlouhé (s různým počtem kvítků), neboť teprve potom vyniknou.

vrv}ê{ljouprh

¡¥


vips

co budeme potřebovat

zlatÊ korålky zlatý dråtek o průměru 0,30 mm opěrný dråtek zlatou bavlnku

NĂĄroÄ?nost ÂŚÂŞ

ď &#x;ď€ ď &#x;ď &#x;

r} {pu€êhêz{yvtlr€ê êrvysr!


n

Na drátek navlékneme dostatečný počet korálků. Necháme volných asi 10 cm drátku, odpočítáme 14 korálků a volný konec drátku provlékneme zpět 7 korálky, čímž máme na každé straně práce jeden konec drátku. Druhý konec drátku odštípneme asi 5 cm od práce. Tak si připravíme celkem 38 zrnek.

o

Na opěrný drátek přilepíme bavlnku a nejprve připevníme dvě zrnka. Obmotáme asi 0,5 cm a připevníme 4 zrnka, další 4 zrnka opět po 0,5 cm. Tak připevníme na opěrný drátek všechna zrnka.

TIP Takto utvořené obilné klasy krásně doplňují kytice z korálkových květin.

vrv}ê{ljouprh

¦¡


qtls

co budeme potřebovat

zlatĂŠ korĂĄlky 14 smetanovĂ˝ch perliÄ?ek o prĹŻmÄ›ru 4 mm drĂĄtek o prĹŻmÄ›ru 0,40 mm opÄ›rnĂŠ drĂĄtky bĂŠĹžovou bavlnku stuhu

NĂĄroÄ?nost §¤

ď &#x;ď€ ď &#x;ď &#x;

r} {pu€êhêz{yvtlr€ê êrvysr!


n

Na drátek navlékneme dostatečné množství zlatých korálků a sloupkovou technikou připravíme 43 lístků: na sloupek navlékneme 5 cm korálků a obmotáme 2 řady korálků, abychom utvořili ovál. Pod prací konce drátku zakroutíme.

o

Přiložíme k sobě vždy dva lístky a drátky pod nimi obmotáme v délce asi 4 cm bavlnkou. Jedna větvička bude tvořená jediným lístkem a perličkou. Zbylé perličky navlékneme každou zvlášť na drátek, který pod perličkou zakroutíme.

s lístkem a perličkou a obmotáme dalších 6 cm. Dvě větvičky obmotáme bavlnkou až do konce opěrného drátku v délce asi 10 cm.

q

Nyní doděláme dvě další větvičky jmelí. Pro první spojíme dohromady větvičku se 3 dvojicemi lístků s větvičkou s lístkem a perličkou a obmotáme ještě 10 cm drátku. Pro druhou spojíme dohromady nejprve dvě větvičky se 3 dvojicemi lístků, obmotáme asi 3 cm drátku a připojíme poslední větvičku. Nakonec obmotáme ještě asi 10 cm drátku.

p

Začneme kompletovat jednotlivé větvičky. K opěrnému drátku připevníme 3 připravené dvojice lístků a jednu až tři perličky a obmotáme bavlnkou v délce asi 6 cm. Takto si připravíme 7 větviček. K jedné připojíme ještě poslední samostatnou větvičku

TIP Větvičky nakonec spojíme dohromady barevnou mašlí.

vrv}ê{ljouprh

§¥


}uvuĂŞo} Â khĂŞp

co budeme potřebovat

Ä?ervenĂŠ korĂĄlky ĹžlutĂŠ korĂĄlky zelenĂŠ korĂĄlky zelenĂ˝ drĂĄtek o prĹŻmÄ›ru 0,35 mm drĂĄtek o prĹŻmÄ›ru 0,40 mm opÄ›rnĂ˝ drĂĄtek zelenou bavlnku nebo zahradnickou pĂĄsku

NĂĄroÄ?nost Šª

ď &#x;ď€ ď &#x;ď &#x;

r} {pu€êhêz{yvtlr€ê êrvysr!


n

Na silnější drátek navlékneme dostatečný počet červených korálků a sloupkovou technikou si připravíme jeden malý okvětní list: na sloupek navlékneme 4 cm korálků a mírně do špičky obmotáme 2 řady korálků. Práci ještě neukončíme, ale utvoříme dvě očka dlouhá 4,5 cm, každé na jedné straně okvětního listu. Pod prací konce drátku zakroutíme dohromady. Očka vytvarujeme kolem okvětního listu, jako bychom chtěli nahradit další řady sloupkovou technikou. Špičku oček ale ohneme směrem ven.

s

Na opěrný drátek připevníme nejprve tyčinky, poté malý okvětní list, čtyři střední okvětní listy a pět velkých okvětních listů. Obmotáme asi 7 cm opěrného drátku a připevníme list, asi 4 cm pod ním i druhý list.

o

Stejným způsobem vytvoříme čtyři střední okvětní listy. Na sloupek ale navlékneme 4,5 cm korálků, mírně do špičky obmotáme 3 řady korálků a dvě očka budou dlouhá 6 cm.

p

Na pět velkých okvětní listů navlékneme na sloupek 5 cm korálků, mírně do špičky obmotáme 4 řady korálků a dvě očka budou dlouhá 7 cm.

q

Na silnější drátek navlékneme dostatečný počet zelených korálků a sloupkovou technikou si připravíme dva listy: na sloupek navlékneme 4,5 cm korálků a mírně do špičky obmotáme 5 řad korálků. Nyní utvoříme dvě očka dlouhá 6 cm, každé na jedné straně okvětního lístku. Pod prací konce drátku zakroutíme dohromady. Očka vytvarujeme kolem listu, jako bychom chtěli nahradit další řady sloupkovou technikou. Špičku oček ohneme směrem ven. Každý list připevníme bavlnkou k opěrnému drátku.

r

Zelený drátek použijeme na výrobu tyčinek jehličkovou technikou: na drátek navlékneme 2 korálky a prvním protáhneme drátek zpět. Opět navlékneme dva korálky, a prvním korálkem protáhneme drátek zpět. Postup zopakujeme ještě jednou, nakonec konce drátků zakroutíme dohromady asi 1,5 cm. Aniž bychom drátek odštipovali, utvoříme těsně vedle stejným způsobem i dalších 10 tyčinek.

vrv}ê{ljouprh

©¡


vyjopklh

co budeme potřebovat

bílé perleťové korálky tmavočervené neprůhledné korálky žluté perleťové korálky světlezelené korálky drátek o průměru 0,40 mm drátek o průměru 0,30 mm opěrný drátek hnědou bavlnku nebo krepový papír květináč na vzduchu schnoucí hmotu hlínu

Náročnost ¡ªª



r} {pu€êhêz{yvtlr€êêrvysr!


n

Na silnější drátek navlékneme bílé korálky a sloupkovou technikou si připravíme 3 vnější okvětní lístky: na sloupek navlékneme 3 cm korálků a obmotáme 3 řady korálků, nahoře přitom utvoříme špičku. Pod prací konce drátku zakroutíme. Stejně budeme dělat i 1 vnitřní lístek, pouze na sloupek navlékneme 2 cm korálků a obmotáme 3 řady do špičky.

drátkem). K tyčinkám připevníme nejprve dva vnitřní okvětní lístky (s dvojbarevnou vrchní řadou), poté špičatý vnitřní lístek. Pod kulaté vnitřní lístky připevníme kulaté střední okvětní lístky, nakonec i tři vnější okvětní lístky tak, že budou dva pod špičatým vnitřním lístkem a jeden mezi kulatými středními lístky. Takto si připravíme celkem tři květy.

o

t

Stejně si sloupkovou technikou připravíme 2 kulaté střední okvětní lístky: na sloupek navlékneme 2 cm korálků a obmotáme dokulata 5 řad korálků. Tyto lísky naspodu smáčkneme a navrchu roztáhneme, abychom dostali typický tvar lístků orchideje.

p

Sloupkovou technikou si z bílých korálků připravíme i 2 vnitřní okvětní lístky: na sloupek navlékneme 1,5 cm korálků a dokulata obmotáme 3 řady korálků. Na poslední, čtvrtou řadu korálků navlékneme vždy jeden bílý a dva červené korálky.

Na opěrný drátek připevníme postupně všechny tři květy ve vzdálenosti asi 9 cm od sebe. Obmotáme asi 20 cm opěrného drátku a připevníme listy.

u

Připravenou orchideu upevníme za pomoci na vzduchu schnoucí hmoty do květináče. Po zaschnutí hmotu zakryjeme hlínou.

q

Na slabší drátek navlékneme žluté korálky a jehličkovou technikou vytvoříme pro každý květ 4 tyčinky: odpočítáme 1,5 cm korálků a drátek protáhneme zpět všemi kromě prvního a posledního korálku. Těsně vedle takto utvořené tyčinky uděláme další dvě z 2 cm korálků a nakonec jednu z 1,5 cm korálků.

r

Na silnější drátek navlékneme světlezelené korálky a sloupkovou technikou připravíme 4 listy: na sloupek navlékneme 12 cm korálků a do špičky obmotáme 3 řady korálků s tím, že mezi jednotlivými řadami navlékneme na sloupek další 1 cm korálků.

s

Nejprve zkompletujeme jednotlivé květy (pokud jsme si pod jednotlivými lístky nenechali dostatečně dlouhý drátek, pomůžeme si slabším opěrným

TIP K orchideji můžeme přidat špejli, aby květ podpírala.

vrv}ê{ljouprh

¡ª¡


zs|ulupjl

co budeme potřebovat

tmavožluté korálky míchané hnědé korálky světlezelené korálky drátek o průměru 0,40 mm drátek o průměru 1,00 mm opěrný drátek hnědou bavlnku

Náročnost  ¡£¦

r} {pu€êhêz{yvtlr€êêrvysr!


n

Na slabší drátek navlékneme žluté korálky a sloupkovou technikou si připravíme deset větších okvětních lístků: na sloupek navlékneme 3 cm žlutých korálků a obtočíme do špičky 4 řady korálků.

o

Stejně si připravíme i deset menších okvětních lístků: na sloupek navlékneme 3 cm korálků a kolem něj obtočíme do špičky 3 řady. Menší okvětní lístky položíme na větší, konce drátků zakroutíme dohromady a ohneme kolmo na lístky. Lístky ještě mírně ohneme přes prst.

p

Takto připravené okvětní lístky spleteme podobně jako věneček z květin – lístky položíme vedle sebe a konce drátků na spodní straně vzájemně zatočíme. Tímto způsobem spojíme do kruhu všechny dvojité okvětní lístky.

q

Na slabší drátek navlékneme hnědé korálky. Ze silnějšího drátku odštípneme 3 sloupky dlouhé asi 25 cm, jež uprostřed spojíme a pravidelně rozprostřeme. Drátek s korálky připevníme doprostřed a začneme tvořit řady tak, že uvolníme takový počet korálků, jež se vejdou mezi jednotlivé sloupky, a drátek vždy kolem sloupku obtočíme. Řady mezi sloupky děláme volnější, abychom na konci práce měli kruh. Ten by měl být velký tak, abychom ho mohli připevnit na spojené okvětní lístky. Poslední řadu kruhu utvoříme tak, že si nejprve na drátku připravíme řadu na sebe navazujících oček z 10 korálků. Tuto řadu oček obmotáme kolem sloupků tak, aby očka zůstala směrem ven. Konce sloupků ohneme kolmo do rubu.

děláme volnější, abychom na konci práce měli kruh. Ten by měl být stejně velký jako hnědý středový kruh.

s

Ze světlezelených korálků na slabším drátku si sloupkovou technikou připravíme dva listy tak, že na sloupek navlékneme 4 cm korálků a do špičky obtočíme pro větší list 7 řad a pro menší list 5 řad. Mezi řadami navlékneme na sloupek 2 korálky.

t u

Každý z listů připevníme na samostatný opěrný drátek a bavlnkou ještě obmotáme asi 15 cm.

Ke spodní části kruhu z okvětních lístků drátkem nebo bavlnkou přivážeme světlezelený kornout, k horní části přiložíme hnědý kruh, jehož konce sloupků „zasuneme“ do zeleného kornoutu, a také ho přivážeme. Takto připravený květ přivážeme ke třem spojeným opěrným drátkům, jež celé obmotáme. Nezapomeneme připevnit ve zvolené výšce listy.

r

Na slabší drátek navlékneme světlezelené korálky. Ze silnějšího drátku odštípneme 6 sloupků dlouhých asi 20 cm, jež asi ve 2/3 délky spojíme. Delší část drátků mírně ohneme a pravidelně rozprostřeme, takže vytvoříme velice široký kornout. Drátek s korálky připevníme doprostřed a začneme obtáčet řady tak, že uvolníme takový počet korálků, jež se vejdou mezi jednotlivé sloupky, a drátek vždy kolem sloupku obtočíme tak, aby rubová strana byla uvnitř. Řady mezi sloupky

vrv}ê{ljouprh

¡£§


puzwpyhjl velikonoční

svatební

¡¤ª

r} {pu€êhêz{yvtlr€êêrvysr!


puzwpyhjl vánoční

vrv}ê{ljouprh

¡¤¡

Květiny a stromečky z korálků  

Květiny a stromečky z korálků

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you