Page 1

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

nauÄ?te se kreslit

NEMRTvi Keith Thompson

www.zonerpress.cz

E

S

S


24

Anatomie Je-li anatomie základem obvyklých fantasy a komiksových postav, v pğípadď kreseb nemrtvých to platí dvojnásob. Postavte svou armádu upírħ, kostlivcħ, ghúlħ a zombií proti základní lidské anatomi a nauĀte se „oblékat“ holé kostry, deformovat tďlesné proporce a niĀit tďlo. Rozbor zdravého těla

Když se naučíte kreslit anatomicky dokonalé tělo, získáte představu o tom, jak můžete nemrtvé deformovat. Díky této tvůrčí kontrole budou i ty nejbizarnější z vašich výtvorů vypadat přesvědčivě. Tato část se nejprve věnuje anatomii zdravého těla a pak popisuje, jak je zničit a vytvořit obludná stvoření.

Zpět k základům Představte si, že všechna tkáň byla z těla stržena a zůstala jen holá kostra (viz obrázek vpravo). Kreslení těla v různém stupni rozkladu se naučíte, víte-li jak vypadá uvnitř a jak se pohybuje. Z hlediska anatomických změn jsou kostlivci ze všech nemrtvých nejméně strašidelní. V určitém podání může oživlý kostlivec působit spíše melancholicky než děsivě, proto se snažte, aby vaše ilustrace vždy obsahovaly nějaký strašidelný prvek.

S Realistické versus stylizované umění Nejste-li zastánci dokonale realistického či fotorealistického umění, do vašich prací se nevyhnutelně vloudí jistý stupeň stylizace. Proporce vašich postav se mohou měnit, ale pokud jsou odchylky stále stejné a esteticky v souladu se základním konceptem, vytvořit si svůj osobitý styl není na škodu.

W Oživlí kostlivci Oživlí kostlivci se často objevují v gotických, hororových i biblických a mýtických příbězích. Modernějším příkladem může být armáda nemyslících kostlivců ovládaná nějakou éterickou bytostí, jako je nekromant.

W Lidský model Cvičte se pravidelně v kreslení živých, abyste dobře zvládli lidské proporce.


Z A Č Í N Á M E • A N ATO M I E

Zájem o medicínu Pochopit základy lidské anatomie a naučit se kreslit kostru a po vrstvách přidávat orgány, tkáň, svalstvo a pokožku, vyžaduje přesnost, odhodlání a píli. Přesná anatomie je základem kvalitních ilustrací nemrtvých. Můžete buďto „rozpitvat“ zdravé tělo a vytvořit zmrzačenou, rozpadající se postavu, nebo přidávat vrstvy tkáně na kostru. Záleží na tom, co a jak se snažíte vytvořit. Je důležité nejen zvládnout anatomii, ale také umět vystihnout váhu visících části těla, nebo napodobit amputace a úrazy. Podívejte se na tyto ilustrace z lékařských knih z 19. století. Jsou biologicky přesné, ale mají osobitý styl i jistou dávku humoru.

V X Anatomické ilustrace Tyto krásné ilustrace vytvořil v 16. století Andreas Vesalius z Bruselu a v roce 1858 se objevily v jedné z nejvýznačnějších lékařských knih zvané Grayova anatomie, která byla pro všechny lékaře v 19. století anatomickou biblí.

25


44

7 Pokračujte ve vybarvování dalších částí oblečení.

8 Po vytvoření nejtmavších tónů se pro světla použije jako

Mechově zelený odstín stále dominuje, obzvlášť ve stínech a v záhybech šatů. Ve stínech jsou střední tóny tmavší. Zadní noha je ve stínu tvora nezřetelná. Nejasné obrysy podporují tíživou atmosféru vytvořenou silným kontrastem stínů a světel.

nejsvětlejší odstín bílá a kolem ní nezdravě žlutozelený odstín. Světlo lemuje levé rameno, což pomáhá vytvořit prostorový dojem a umocňuje atmosféru.

9 Když jsou hlavní světla hotová, přidají se další na kůži obludy. Nyní scéna obsahuje plný rozsah tónů, což pomáhá vyvážit kompozici. Přidají se další různé odstíny kůže a šatů, podobně jako předtím u pozadí. Díky větší rozmanitosti odstínů jsou nemocná místa odpornější. Do nateklých vředů se přidá oranžová a rozšířené cévy se zvýrazní indigově modrou.


Z A Č Í N Á M E • V Y T VO Ř E N Í AT M O S F É RY

10 Následuje celkové posouzení finálního obrazu. Stíny a světla se podle potřeby zesílí. Hotová malba musí vypadat celistvě a klást důraz na detaily v různých oblastech. Nakonec se přidají kapky krve na podlaze.

45


Lidožrout 62–63

Manananggal 64–65

VÍTEJTE

Frankensteinská obluda 76–77

Nekromantka 78–79

Přízračný pes 80–71

Ghúl 66–67

V KA

Plesnivá zombie 84–85


Lich 68–69

Věčný flagelant 70–71

Jiangshi 72–73

Wendigo 74–75

ATAKOMBÁCH

Mumie 86–87

Pripjatská obluda 88–89

Navrátilec 90–91

Kostlivec válečník 92–93


86

Mumie Ve starovďkém Egyptď knďží boha Anubise mumifikovali strážce faraónovy hrobky, aby jej chránili po smrti. Vďğilo se, že když se mozek a lebka uchovají spolu, tďlo bude moci vstát z mrtvých a fungovat jako za života. Vznikla zvláštní kasta strážcħ, kteğí byli již od narození pğipravováni na smrt a mumifikaci po vládcovď boku. X Malý nákres Rozhodněte se, zda tělesné proporce pokřivit již v této rané fázi návrhu. Na této kresbě je vidět hlavní odchylky od normální anatomie lidského těla. Paže jsou protáhlé, lebka zakulacená a ramena širší. Kreativní úpravy, jako zbraň napojená na předloktí, je nejprve potřeba dobře vyzkoušet, než se přistoupí k tvorbě finální ilustrace (viz strany 22 – 23).

T Pohled zezadu a z boku Tyto dva portréty jsou důležité, protože hlava je hlavní oblastí zájmu. Z bočního pohledu je vidět tenký, kostnatý krk. Všimněte si, že spodní čelist není úplně připojená, ale je svěšená, takže ústa jsou neustále dokořán. Zezadu jsou jasně vidět páteř a zádové svaly.

Jak na to 1 Naskenujte nákres z vybraného úhlu pohledu v rozlišení 300dpi. 2 Importujte obraz do Painteru a na samostatné vrstvě jej přepracujte nástrojem „cover pencil (krycí tužka)“. Pak obraz slučte do jedné vrstvy. 3 Zvětšete obraz na formát A3. Na samostatné normální vrstvě přidejte barvy. 4 Slučte obraz do jedné vrstvy, přidejte texturu a stíny na nové vrstvě v režimu „multiply (násobit)“. 5 Na další normální vrstvě přidejte světla. 6 Na téže vrstvě dokončete jemné detaily. 7 Štětcem „tapered oils 1“ upravte pozadí a popředí.

X Skica Na této kresbě mumie vybíhá z faraónovy hrobky. I když je podlaha rovná, oživují ji vystouplé dlažební kameny. Všimněte si, jak jsou jednoduchými čarami naznačená oblaka prachu, přestože na finální ilustraci budou zamalovaná (viz strany 20 – 21).

T Rekvizity: čepel Je důležité znázornit, jak je čepel napojená na předloktí mumie. Její vzhled a poloha musejí být věrohodné: mělo by to vypadat, že by se mohla dát vytáhnout, ohnout, nebo dokonce ulomit.

S Rekvizity: khopesh Ujistěte se, že tato verze egyptské šavle mumii dobře padne do ruky.


CHODÍCÍ MRTVÍ • MUMIE

87

VIZ ATMOSFÉRA STR. 40 – 45, ANATOMIE STR. 24 – 29, BARVY STR. 28, REKVIZITY STR. 37, PÓZY STR. 32 – 35

T Rekvizity: nádoba na vnitřnosti Tato nádoba přímo odkazuje na egyptské pohřební rituály. Je dokladem toho, že vnitřní orgány byly z těla mumie odstraněny, ale pohřbeny s ním.

X Hotové dílo Špinavě hnědé, žluté a zelené odstíny finální ilustrace vytvářejí prašné, nevětrané prostředí. Na kůži mumie přibyly boláky a obvazy z původní skici jsou úhlednější. Zadní noha a hluboké stíny jsou namalované stejným odstínem, což vytváří dojem tajemné hrozby vynořující se z oblaků prachu (viz strana 40). Všimněte si, jak se nyní obě zbraně zdají masivní.


114

Duch z Apolla Astronauti na vesmírné stanici Apollo Lab Station 21 provádďli experimenty se získáváním solární energie ve vakuu. Bďžná hlášení se ale zmďnila ve zvláštní varování. Než došlo k naprosté ztrátď spojení, astronauti vyslali na Zem zkomolené zprávy o tom, že vidďli „rozevğený chğtán Slunce“. Skafandry Ālenħ záchranného týmu, který byl na stanici vyslán, byly násilnď otevğené a nyní se v nich v kosmu vznášejí vyschlé ostatky astronautħ. Na videozáznamu celého incidentu byla vidďt pğízraĀná zmuĀená stvoğení spojená s mrtvými tďly, jako by se od nich nemohla odtrhnout.

I na úrovni skici jsou přízračná postava se září kolem hlavy a pevnější skafandr kreslené odlišně vedenými tahy.

W Malý nákres Na přípravném nákresu je zachycena astronautova sehnutá póza, klíčový prvek návrhu, Všimněte si, že je postava při nižší gravitaci nakloněná také trochu na bok, ne rovně před sebe, čemuž je pečlivě přizpůsobená celá kompozice.

Jak na to 1 Vytvořte podle malého nákresu skicu v plné velikosti. 2 Dokončete tužkou detaily a obraz naskenujte. 3 Importujte jej do Photoshopu a nástrojem „burn (ztmavit)“ v režimu „highlights (světla)“ vytvořte stíny. 4 Nástrojem „dodge (zesvětlit)“ v režimu „midtones (střední tóny)“ vytvořte světla. 5 Na vrstvě v režimu „soft light (měkké světlo)“ přidejte barvy. 6 Snažte se, aby umělé materiály, které tvoří většinu astronautovy výstroje, neměly příliš nápadnou texturu. 7 Umístěte pod obrazovou vrstvu papírové nebo plátěné pozadí.

Na finální ilustraci se postava nachází v umělé gravitaci vesmírné stanice, ale na tomto nákresu se vznáší ve vakuu.

S Skafandr I v beztížném stavu lidská postava určuje tvar a pohyb kompresního skafandru (viz strany 33 – 34). Oblek je na značně rozpadlém těle volný a neforemný.

S Stínovaná skica Vyhněte se přehnaným technickým detailům. Povrch skafandru by měl kvůli vizuálnímu kontrastu zůstat jednoduchý. Několik složitějších součástí vedle holých ploch plastu více vynikne.


ÉTERICKÉ BYTOSTI • DUCH Z APOLLA

115

VIZ ROZKLAD STR. 30 – 31, REKVIZITY STR. 37, ANATOMIE STR. 24 – 29, PÓZY STR. 32 – 35, DETAILY STR. 48 – 49

Tento nákres astronautovy přeměny dává tušit, tak bude ve finále vypadat duch vycházející z mrtvého těla.

Halo kolem hlavy je vizuálně zajímavé a zároveň nám připomíná duchův původ.

X Rekvizity: zářící koruna Sluneční korona inspirovala jednoduchou korunu kolem hlavy kosmonautova ducha (viz strana 29).

Lebka astronauta leží na skle helmy.

Velké kleště jsou nebezpečná zbraň a umožňují duchovi zničit systém pro podporu života a dostat se přes barikády a zatarasené průlezy.

X Finální dílo Hotová ilustrace působí poněkud sterilně, obzvlášť když jde o nemrtvého. Havarijní stav skafandru je v pořádku, ale jakékoliv organické stopy nebo špína by zde působily nemístně. Daly by se však použít jako odkaz na předchozí znepokojující události nebo k pozměnění příběhu (viz strana 46). Improvizovaná zbraň, kterou astronaut drží, musí být něco, co je pro něj na vesmírné stanici běžně dostupné. Zde byl záměrně použit technicky jednoduchý nástroj zveličený tak, aby vypadal hrozivěji.

Duchovy paže jsou spojené s pažemi hostitele.

Naučte se kreslit Nemrtví  

Naučte se kreslit Nemrtví

Naučte se kreslit Nemrtví  

Naučte se kreslit Nemrtví