Page 1

VÁLEČNÍKŮV ÚKRYT


MILLIE!

MILLIE, POBđŽ!

PġEDTÍM JSI TO DOKÁZALA!

JSOU TAK HLUÿNÍ…

12

A JE JICH TOLIK A TAK STRAŠNđ SMRDÍ….

VÍM, ALE TADY NEMĩŽEME ZĩSTAT! NENÍ TU BEZPEÿNO.


POJČ! POJČ!

DOBġE, DOBġE.

MOHL´S BÝT JEMNđJŠÍ.

MUSÍME DÁL. JSI V POġÁDKU?

MYSLÍM, ŽE ANO.

TAK PĩJDEME. 13


JSME CESTOVATELÉ. NECHTđLI JSME SE ZTRATIT NA POLI. ODEJDEME, JAK BUDEME MOCI.

MUSÍTE MI POMOCT! JINAK UMġE!

HUSKERE…?

NEOPOUŠTđJ Mđ!

NEPOTRVÁ TO DLOUHO. JEN JIM UKÁŽU CESTU.

26

HUSKERE, NE! JE TO MOC NEBEZPEÿNÉ…!


DOBRÁ.

POJČ ZA MNOU.

DRŽ SE U Mđ… A JAK BUDEME VENKU, UTÍKEJ CO NEJRYCHLEJI KE KUKUġICI.

ZDÁ SE BÝT ÿISTO.

TEČ BđŽ!

27


PROSÍM? NE.

BđŽTE PRYÿ. 48


MYSLÍM, ŽE BY Mđ VÍC NEPġEKVAPILO, ANI KDYBY Z NEBE SLÉTL OHěOHVđZDA A OLÍZL MI ÿUMÁK.

PAK JSEM POMYSLEL NA TO, ÿEMU MUSEL V MINULOSTI HROMOKLAN ÿELIT… ZNOVU JSEM SI UVđDOMIL, JAK JE MILLIE CENNÁ.

49


NE, ŠEDOPRUHU.

MĩJ DOMOV JE NYNÍ S TEBOU.

74

Aħ UŽ JE TO KDEKOLIV.


KDYŽ DALŠÍ DEN VYŠLO SLUNCE, VZBUDIL JSEM SE S POCITEM, KTERÝ JSEM NAPġED NEDOKÁZAL POZNAT.

ALE KDYŽ JSME SE S MILLIÍ VRACELI Z LOVU, ZAÿALO SE VYJASěOVAT.

BYL TO POCIT, ŽE VđCI SE ZNOVU ZMđNÍ.

MILLIE.

PODÍVEJ, JSOU TU VŠICHNI.

DOBRÁ STOPKA! TEČ MI HO KOPNI ZPÁTKY!

75


NE, DOKUD VÁM NEPODđKUJU.

PġIPRAVENÁ?

ANO.

TAK JDEME DOMĩ.

84


„JDEME DOMĩ.“ TA SLOVA MI HUÿÍ V HLAVđ JAKO VÿELY.

JAK JSEM SI MOHL MYSLET, ŽE LES JE BLÍZKO. CELÉ DNY SE VLEÿEME MRAZIVÝM MOKREM.

JAK JEN JSEM MOHL MILLII ODVÉST Z MÍSTA, KDE BYLA V BEZPEÿÍ, V TEPLE A MILOVÁNA, KDE NEPOZNALA ZIMU NEBO HLAD?

JAK JSEM JÍ TO MOHL UDđLAT?

TOHLE… POÿKEJ. TO NENÍ SPRÁVNÉ.

ŠEDOPRUHU, CO SE DđJE?

JÁ… VYPADÁ TO JAKO MÍSTO, KTERÉ ZNÁM, ALE… ALE NENÍ. NEMĩŽE BÝT.

85

Válečníci 2  

Válečníci 2