Page 1

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

naučte se kreslit

Christopher Hart

 2009 – první dotisk 

E

R

P

R

E

S

S


Hlava shoujo dívky Postavičky shoujo mají mladistvý, okouzlující vzhled. Začněte s mladistvým tvarem hlavy; mladé i roztomilé postavy mají velká čela a malé brady. Ujistěte se, že oči

jsou VELKÉ. Velké, zářivé oči jsou poznávacím znamením všech postav shoujo. Naopak nos a ústa by měly být drobné a malé.

Začněte oválným tvarem hlavy. Umístěte vertikální pomocnou linku, kterou vyznačíte střed tváře. Načrtněte jednu vodorovnou čáru, na kterou umístíte oči (spodní linka na obrázku nahoře) a další, na kterou umístíte obočí (horní linka na obrázku nahoře). Výtvarníci to dělají, aby rysy jejich postav byly pravidelné. Pomocnou linku pro oči umístěte do spodní části tváře (pod středový bod).

Přidejte další vodorovnou linku pod předchozí dvě – přímo nad místo, kde se čelist začíná zužovat směrem k bradě – tam umístíte nos. Načrtněte uši, které sahají od linie obočí k linii nosu. Naznačte oči. Normálně má hlava šířku pěti očí, ale protože oči postaviček shoujo jsou tak velké, jejich hlava má zde šířku jen čtyř očí. Všimněte si, že mezi očima je vzdálenost jednoho celého oka a po stranách obou očí je šíře poloviny oka. .

Vygumujte všechny nepotřebné oční linky a domalujte oční víčka. Tím, že víčka na konci ostře zkosíte (směrem k ušním boltcům) a přidáte několik hustých řas (viz následující stránka), získají oči ženský výraz.

Přidejte obočí, které je u dívek tenčí než u chlapců (viz strana 13). Dokreslete do očí několik odlesků – alespoň dva, často tři a více. Čím více odlesků použijete, tím budou oči vypadat vlhčí a jasnější, což pomůže vytvořit dojem zdraví, mládí a nevinnosti.

9


V tuto chvíli můžete načrtnout vlasy. Postavičky shoujo mají nezvykle velká čela, což vyžaduje velký objem vlasů, které jsou vždy husté a bujné. Všimněte si, že všechny ty vlasy ještě zvýší velikost hlavy.

Teď, když je všechno na svém místě, zvýrazněte čáry, které chcete, aby kresbu ještě více zpřesnili.

10

Začněte upřesňovat účes, který bude na čele střapatý. To je v manze oblíbený vzhled.


Tělo shoujo dívky Tělo shoujo ženy by mělo být jemné, ne kostnaté, vychrtlé nebo svalnaté. Je protáhlé, s přehnaně dlouhýma nohama, aby bylo dosaženo elegantního vzhledu, zatímco trup má normální proporce.

êELNÍ POHLED Začněte základní postavou z čar, ale takovou, která zohledňuje šířku těla naznačením vodorovných čar pro klíční kosti a boky. Všimněte si, že u mladých postav jsou boky užší než ramena. Jak žena dospívá, její boky se obvykle rozšíří a dosáhnou stejné šířky jako ramena. Po vytvoření náčrtku dotvořte tělo a nakonec přidejte oblečení. 26


BOêNÍ POHLED Pohledy z boku jsou ošidné, protože mají tendenci postavu zplošťovat, takže vypadá strnule. Abyste tomu zabránili, překryjte některé části těla k vytvoření dojmu hloubky. Zde například jedna noha překrývá druhou.

¾ POHLED Ze 3/4 pohledu bude bližší část těla zabírat 3/4 objemu, zatímco vzdálenější část jen 1/4. Z tohoto úhlu se postava kreslí velmi dobře. 27


Roztomilí maskoti Maskoti jsou v shoujo nezbytností. Všichni je milují, protože jsou tak roztomilí. Obvykle jsou spojeni s některou konkrétní postavou, tak jako mazlíčci. Na rozdíl od nich však mohou přicházet a odcházet podle své vůle. Tihle mrňousové jsou hrozně sladcí. Jsou oblíbenci a čtenáři se na ně vždycky těší. Můžou být hloupí, milující, věrní a dobrosrdečně zlobiví. Fungují jako důvěrníci jedné nebo více lidských postav

v příběhu a nějakým způsobem jim pomáhají, buď je povzbuzují nebo radí (ačkoliv někdy jim rozumí jen jejich pán). Roztomilí maskoti často vycházejí ze skutečných zvířat, ale vypadají poddajně a rozkošně. Většinou jsou stejně velcí jako zvířecí mláďata, mají dlouhé uši, krátké nosy, malá ústa a velkou hlavu v porovnání s tělem, a bývají kulatí a buclatí (nebo nadýchaní).

KRUHY

HRUBÁ KRESBA

INKOUST A BARVA

SKUTEêNÝ KRÁLÍK

SKICA

IMAGINÁRNÍ KRÁLÍK

POMûR êÁSTÍ TVÁĤE Všimněte si, že oči jsou umístěny velmi nízko a ústa jsou drobná, což dodává postavě roztomilý vzhled.

34


PTÁêE

ŽELVA

JEDNOROŽEC

PRASÁTKO

MIMOZEMŠİAN

KOTû

Uši a ocas jsou zveličené.

LIŠKA PLYŠOVÝ MÉíA

35


Celkový výraz Tělo odráží stav mysli postavy, její reakci na myšlenku nebo událost. Když sedí dvě postavy spolu, ta, která má starosti nebo je hluboce zamyšlená, bude sedět v jiné pozici, než ta druhá. Každá kresba zde ukazuje, jak zkombinovat pozici, šaty, vlasy a výraz tváře k vyjádření určité emoce. Nezapomeňte, že stále můžete kreslit v podobě náčrtků. Nespěchejte na perfektní kresby; vaše představivost potřebuje volnost, aby se mohla projevit.

VYêERPANÝ Krk je uvolněný a umožňuje hlavě padnout dopředu nebo vzad. Tělo se pokládá, nohy jsou ohnuté a bezvládné.

ZAMYŠLENÁ NEBO NERVÓZNÍ Tělo zaujímá uzavřenou pozici a ohrazuje se. Paže a nohy jsou u sebe. Ústa jsou napjatá a oči upřené do dálky.

OCHRANNÝ Nohy jsou široce rozkročené (kvůli stabilitě), také ruce jsou široce od sebe a vytvářejí ochranný štít. Zuby jsou zaťaté a oči mají vážný výraz a odhodlaný zamračený pohled.

PĤEKVAPENÁ BÁZLIVÝ Kolena se podlamují a celé tělo se mírně krčí. Postava si kouše nehty, oči jsou široce rozevřené a plní se slzami.

40

Pozice těla je neohrabaná a nešikovná. Ve ztuhlém těle a prohnutých zádech je mnoho neřízené energie. Oči a ústa jsou široce otevřené.


Řeč těla Mnoho začínajících kreslířů mangy se domnívá, že výraz je něco, co se objevuje jen ve tváři. Ale nemůžete dost dobře nakreslit smutný výraz, aniž by se odrazil i v póze. Takže na výraz musíte myslet jako na stav mysli, který ovlivňuje celou postavu – tvář i tělo. To platí zejména pro postavy shoujo, které mají živé osobnosti. Zde je několik dobrých příkladů výrazu tváře spolu s odpovídající mluvou těla.

RADOSTNÁ Postava skáče radostí a přitom krčí kolena pod sebou a zvedá ruce nad hlavu. Spolu s velkým úsměvem se obočí vždy zvedá vzhůru.

HRAVÝ Tělo je uvolněné. Bez ohledu na pozici nebo věk postavy, hravý výraz má za důsledek otevřenou tvář s milým úsměvem.

KOKETNÍ Gesta rukou pomáhají vymezit pózu. Hlava se sklání směrem dolů, ale oči pod dlouhými řasami hledí směrem vzhůru. Nezapomeňte na drobný, koketní úsměv.

NAŠTVANÁ Záda jsou prohnutá, ve tváři je vidět lehké zamračení a brada je pohrdavě zvednutá.

41


Úplná komprese Někdy je objekt v takové perspektivě, že zcela zakrývá to, co je za ním. V tomto případě na nás míří jedna teniska a úplně zakrývá nohu za sebou. V takovém případě musí být objekt nejblíže ke čtenáři ještě více zveličený.

BOKY

HRUDNÍK

STŘED TĚLA

êÁSTEêNÁ KOMPRESE Někdy musíte rozdělit tělo na několik sekcí, aby se jednotlivé části překrývaly a vytvořily tak dojem hloubky. V tomto případě bylo tělo rozděleno na dvě části: hrudník a břicho. Hrudník zakrývá břicho, aby vznikla iluze, že dívka je nahnutá směrem k nám. 52


Jak používat stíny Určitě už jste někdy stínování použili, ale zjistili jste, že je to složité. A nemohli jste si nevšimnout, že manga používá spoustu efektního stínování – je to nezbytná součást tohoto stylu kreslení. Takže jak přesně používat v manze stínování? Ukážu vám to! Mnoho japonských komiksů je jen černobílých, a proto musí využívat stíny, aby postavám dodaly váhu, pevnost, plnost, rozmanitost a vliv. Postava nakreslená se

stíny bude mít na čtenáře daleko větší vliv než postava beze stínů. Nemusí jít o silně dramatické stíny. (Dokonce i drobné, dobře umístěné stíny pomohou svázat obraz dohromady stejně, jako interpunkční znaménka svazují dohromady větu.) Okouzlující postavy shoujo nemají s pomocí stínů vypadat vážněji; jsou pak více trojrozměrné a skutečnější.

STÍNY NA VŠEDNÍCH VûCECH Stíny vídáme každý den na všech možných věcech, ale málokdy si jich všímáme. Často je to proto, že si všímáme jen velmi tmavých stínů, ale v komiksech jsou dokonce i šedé stíny vybarvené černě. 53


Profi l bishiů Zde je zřetelně vidět, jak je při pohledu z boku jeho nos dlouhý. Je také docela špičatý, ale přesto by neměl být velký. Bishie má drobnou bradu, ve shodě s jeho elegantním typem postavy.

62


Bishie z ¾ pohledu Výrazy bishiů jsou jemné a rezervované, vždy vypadají melancholicky a zamyšleně. Z tohoto úhlu je zřetelně vidět jeho skutečně elegantní brada. Vlasy mu nespadají jen do čela, ale také přes uši a někdy i přes oči. Šíji má plnou, ne hubenou a jeho tělo je plné – zejména v ramenou, což jeho saku dodává trendy vzhled.

63


Shoujo je jeden z nejrozmanitějších a nejpružnějších typů mangy. Stal se tak oblíbeným, že aby přitáhl a uspokojil více čtenářů, výtvarníci shoujo dál vytvářejí nové styly. Tyto nové subžánry udržují shoujo svěží a jeho čtenáři se rádi vracejí pro další. Jeden z nejoblíbenějších subžánrů je kategorie Kouzelné dívky. 70


Přeměna kouzelné dívky Když se kouzelná dívka změní z obyčejné dívky do své kouzelné podoby, kresby začnou být propracovanější a atraktivnější. K vytvoření snové kvality se používá mnoho detailů. Ozdobně nakreslené šaty, vlasy a oči evokují kouzla a zázraky.

OBYêEJNÁ DÍVKA

KOUZELNÁ DÍVKA

Toto je obyčejná dívka, předtím, než se změní ve fantasy válečnici. Všimněte si, že i když jde o obyčejnou dívku, je nakreslená velmi podrobně a elegantně. Kdyby byla nakreslena příliš jednoduše, její proměna v kouzelnou dívku by byla příliš náhlá a vypadalo by to jako dvě zcela odlišné postavy. Verze „předtím“ a „potom“ musí stále vypadat jako tatáž postava, pokud ji váš příběh nemění na zvíře nebo jiné nelidské stvoření.

Tady mluvíme o významné přeměně. Vlasy jsou větší, delší a hustější – ale přesto je poznat, že vycházejí z původního účesu. Kostým se kompletně změnil – ale stále vychází z krátké skládané sukně a trička s krátkým rukávem. Přibyly šperky (všimněte si čelenky), v její ruce se objevila hůlka, boty se změnily v holínky a přibyl ozdobný náramek. Dívka je přeměněna.

71


Hlavy a těla: Chibi dívky... Ve středověku malíři malovali děti se stejnými proporcemi jako dospělé, jen menší. Výsledek byl podivný: děti s dospělými těly. Když kreslíte mladší, drobnější postavy, musíte přizpůsobit proporce všech součástí postavy. Stejné pravidlo platí pro chibie. TVÁĤ Tvář chibi je širší než normální tvář a oči se zdají být níž na hlavě. Oči jsou také větší (širší), ale ústa a nos ne! Ty musí zůstat drobné. Čelo je širší, a proto je také více zakryté. Dokonce i culíky jsou plnější.

TûLO Tělo je roztomilé a zavalité. Bříško je větší než hrudník. Trup je velmi zkrácen, takže chybí linie pasu. To chibi dodává nízko umístěné těžiště. Přestože chibis jsou postavy shoujo, není na nich nic křehkého. Jsou roztomilí a kulatí. Jejich ruce a prsty jsou malé, ale také spíše buclaté. Jediná věc, která na nich není tlustá, je krk. Silný krk vždy naznačuje neústupnost, a toho se musíme vyvarovat.

106


...a chlapci Chibiové vycházejí z batolat (2 – 4 roky starých), až na to, že hlava chibi je v porovnání s tělem velmi zvětšená. Toto zveličení zvyšuje jejich roztomilost.

107

Naučte se kreslit Manga Shoujo  

Naučte se kreslit Manga Shoujo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you