Page 1

E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A D I G I T Á L N Í

E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A

A

D I G I T Á L N Í

F O T O G R A F I E

Pod logem ENCYKLOPEDIE – GRAFIKA A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE vycházejí publikace určené pro všechny zájemce o grafické aplikace a fotografii, zejména fotografii digitální. Od ryze praktických příruček a průvodců až po komplexní publikace o všem, co potřebuje nejenom profesionální grafik při každodenní práci, ale také třeba fotograf amatér. Na slevy, které můžete získat, a vydavatelský plán, v němž vedle knih domácích odborníků najdete celou ství. řadu titulů světově uznávaných autorů, se informujte na adrese vydavatelství.

ZONER software, s.r.o. významný producent software v oblasti digitální fotografie, počítačové grafiky a multimédií, poskytovatel internetových služeb, souvisejících s prezentací na internetu a e-komercí, a nakladatelství odborné literatury.

www.zoner.cz Autory fotografií, které jsou použity na obálce, jsou: Aleš Hasala, Jaromír Krejčí, Pavel Minář. Logo a motiv produktu: Año agency s.r.o.

DOPORUČENÁ CENA: 300 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR735

ISBN 978-80-86815-80-0

Zoner Press tel.: 532 190 883 fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz http://www.zonerpress.cz ZONER software, s.r.o., Nové sady 18/583, 602 00 Brno

9 7 8 8 0 8 6

8 1 5 8 0 0

ZONER PHOTO STUDIO 10

Nová verze Zoner Photo Studio 10 přináší opět celou řadu novinek a vylepšení. Již ččtvrté, pro verzi 10 aktualizované vydání publikace většinu z hlavních a nejvýznamnějších novinek popisuje. Kniha je určena všem uživatelům Zoner Photo Studia, proto se zaměřuje především na rychlé osvojení si ovládání programu, základy práce s fotografií od jejího stažení z fotoaparátu, prohlédnutí a hodnocení, doplnění a úpravu informací přidružených ke snímku, uložení a změnu jména. Pozornost je věnována možnostem archivace, vytváření alb, výběrů a vyhledávání podle nejrůznějších kritérií. Zoner Photo Studio dovoluje velmi jednoduše připravovat prezentace, které můžete snadno vypálit na CD, nebo vystavit ve formě galerie na webu. Publikace uvádí i do problematiky tisku snímků přímo z prostředí Zoner Photo Studia s možností využít nejrůznější tiskové šablony, od samotných snímků, přes indexové tisky až třeba po přípravu a tisk kalendářů nebo blahopřání. Významná část knihy je samozřejmě věnována úpravám, vylepšování a odstraňování vad a nedostatků. Výrazné vylepšení nabízí Zoner Photo Studio 10 při zpracování RAW souborů – byla přidána konverze ze souboru typu DNG, do kterého je možné převést nejrůznější RAW soubory. Úplnou novinkou je zpracování HDR (High Dynamic Range) snímků.

F O T O G R A F I E

ENCYKLOPEDIE

archivace, správa, úpravy a publikování digitálních fotografií

ar archivace správa sp úpravy úp a publikování digitálních fotografií di

Pavel Kristián

Pavel Kristián a kolektiv

Pozn Po znej zn ejte ej te,, že: te že: Poznejte, • organizovat, • třídit, • vyhledávat, • archivovat, • doplňovat údaje, • upravovat, • retušovat, • vylepšovat, • promítat, • vypalovat, • tisknout, • publikovat... vaše fotografie může býtt ta bý takk zábavné zába zá bavn ba vnéé vn a sn ssnadné! nad adné ad n ! né

archivace, správa, úpravy a publikování digitálních fotografií Pavel Kristián a kolektiv www.zonerpress.cz


www.zonerpress.cz


archivace správa publikování a základy úprav digitálních fotografií

Foto: Pavel Minář – www.minar.cz

Pavel Kristián a kolektiv


Poděkování Zoner Photo Studio 10 archivace, správa, publikování a základy úprav digitálních fotografií

Autor: Ing. Pavel Kristián a kolektiv Copyright © ZONER software, s.r.o. Vydáno 2007. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR735 ZONER software, s.r.o. Nové sady 18, 602 00 Brno http://www.zonerpress.cz

Velký dík patří všem, kteří poskytli svoje fotografie pro ukázky v této knize – bez jejich spolupráce by nebylo možné knihu připravit. Musím poděkovat zejména pracovníkům softwarové divize ZONER software, s.r.o., jmenovitě Dušanu Doležalovi, Blance Dudaškové, Petru Grolichovi, Aleši Hasalovi, Jaromíru Krejčímu, Miroslavu Kučerovi (který je také autorem kapitoly o HTML galerii, DVD promítání, webu a e-mailu), Milanu Kylarovi, Ladislavu Matulovi, Pavlu Minářovi, Petru Minářovi, Pavlu Rekovi, Martinu Sliwkovi, Vojtěchu Tryhukovi a dalším spolupracovníkům za nesčetné konzultace, komentáře, připomínky a návrhy na změny a úpravy. Autoři fotografií, které byly použity v knize, jsou (v abecedním pořádku):

Copyright © Pavel Kristián Odpovědný redaktor: Pavel Kristián Logo a motiv produktu: Año agency s.r.o. Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku či v jiném systému bez výslovného svolení vydavatele s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí.

Veškeré dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, s.r.o. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz

Hana Cipryanová (s laskavým souhlasem Báry a Ludi Duškových) Pavel Doležel Martina Filipi Aleš Hasala Jaromír Krejčí Miroslav Kučera Pavel Kristián ml. Veronika Kristiánová Milan Kylar Jitka Málková Ladislav Matula Pavel Minář Jana Pavlusová Ivo Pokorný Pavel Rek Roman Slavičinský Vojtěch Tryhuk Karel Vlček Pokud je něco v této knize dobře, mají na tom podíl všichni, kteří se na jejím vzniku podíleli. Veškeré chyby a nedostatky padají pouze na moji hlavu. Pokud máte poznámky, připomínky nebo náměty na vylepšení dalších vydání knihy, adresujte je na: Zoner Press ZONER software, s.r.o. Nové sady 18, 602 00 Brno e-mail: knihy@zoner.cz.

ISBN 978-80-86815-80-0

Pavel Kristián


1 – Začínáme

2 – Práce se soubory

3 – Editor – pracovní nástroje

NEŽ ZAČNETE PRACOVAT S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTEM 12

ZÍSKÁVÁNÍ SOUBORŮ 54

VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112

OPTIMÁLNÍ EXPOZICE 16

INFORMACE O SOUBORECH 70

VÝBĚRY 114

INSTALACE A AKTUALIZACE 18

GPS ÚDAJE 82

OBDÉLNÍKOVÝ VÝBĚR 116

ZONER PHOTO STUDIO 10 A WINDOWS VISTA 22

KLÍČOVÁ SLOVA 86

KOUZELNÁ HŮLKA 120

PHOTO STUDIO A EDITOR 24

IKONY V NÁHLEDECH SOUBORŮ 92

POLYGONOVÉ LASO A LASO 124

ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY 26

ZOBRAZENÍ A ŘAZENÍ V PRŮZKUMNÍKU 94

REDUKCE ČERVENÝCH OČÍ 126

MOŽNOSTI NASTAVENÍ ZONER PHOTO STUDIA 30

FILTRY A VÝBĚRY, POUŽITÍ KLÍČOVÝCH SLOV A HLEDÁNÍ 98

KLONOVACÍ RAZÍTKO 128

PŘIZPŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ 42

ARCHIV 104

ŽEHLIČKA 130

ZÁKLADY PRÁCE SE SOUBORY 44

ALBUM 108

VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132

WORKFLOW V ZONER PHOTO STUDIU 50

VLOŽIT TEXT DO OBRÁZKU 144

PŘECHODOVÝ FILTR 148

ŠTĚTEC, VÝPLŇ A TABLET 150


6

KAPITOLA 1

4 – Základní úpravy

5 – Tón a barvy

6 – Další úpravy a efekty

OTOČENÍ A PŘEVRÁCENÍ SNÍMKU 154

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA TÓNŮ JASU A BAREVNOSTI SNÍMKU 176

VZKŘÍŠENÍ STÍNŮ A SVĚTEL 210

SOUDKOVITOST A PODUŠKOVITOST 158

KOREKCE TÓNŮ SNÍMKU – ÚPRAVA HISTOGRAMU 182

REDUKCE ŠUMU 218

SROVNÁNÍ HORIZONTU, LINIÍ A ÚPRAVA PERSPEKTIVY 160

KŘIVKY 190

ZAOSTŘIT NEBO ROZMAZAT 222

HORIZONT, KOLINEARITA A PERSPEKTIVA 162

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ ÚPRAVY 196

ÚPRAVA OSTROSTI 224

OŘEZ 166

NEUTRALIZACE, BAREVNÉ NÁDECHY A ZMĚNA BARVY 198

EFEKTY 228

OŘÍZNUTÍ A ZMĚNA VELIKOSTI SNÍMKU 170

UPRAVIT TEPLOTU BAREV 202

KOMPLEXNÍ ÚPRAVY EXPOZICE 206


7 – Hromadné úpravy

8 – Tisk, prezentace a publikace PROMÍTÁNÍ 240

HROMADNÉ ÚPRAVY 234

DIALOGOVÉ OKNO HROMADNÝ FILTR 236

Přílohy NĚKOLIK VYBRANÝCH POJMŮ 272

TISK 242

Po Ú Út 1 St 2 Čt 3

1

Pá 4

1

So 5

1

Ne 6

1

Po Út St Čt Pá

PANORÁMA 248

VYPALTE SI CD/DVD 250

CD VIEWER A PDF PROMÍTÁNÍ 252

DVD PROMÍTÁNÍ 254

WEBOVÝ PROSTOR PRO VAŠE FOTOGALERIE 256

WEBOVÁ GALERIE RYCHLE A SNADNO 258

ODESLÁNÍ FOTOGRAFIÍ DO FOTOLABU PŘES INTERNET 266

RYCHLÉ ODESÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ E-MAILEM 270

7


10

ZAČÍNÁME

ZAČNEME NEŽ ZAČNE NEME ME PRACOVAT S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTEM 12

OPTIMÁLNÍ EXPOZICE 16

INSTALACE A AKTUALIZACE 18

ZONER PHOTO STUDIO 10 A WINDOWS VISTA 22

PHOTO STUDIO A EDITOR 24

ZÁKLADNÍ ZÁ ZÁK LAD ADNÍ NÍ OVLÁDACÍ OVL VLÁDAC VL CÍ CÍ PRVKY 26

MOŽNOSTI MOŽ ŽNOSTI NOSTI NASTAVENÍ ZONER PHOTO STUDIA 30

PŘIZPŮSOBENÍ PŘIZPŮ ZPŮSOB SOB OBE E NÍ NÍ PROSTŘEDÍ 42

ZÁKLADY ZÁK ZÁ Z ÁKLAD LADY Y PRÁCE PR PRÁCE RÁC SE SOUBORY 44

WORKFLOW WOR RKFL K OW KF V ZONER PHOTO STUDIU 50

Začínáme Rychlý přehled, který už nikdy nebudete potřebovat: první seznámení... a něco navíc o digitální fotografii vůbec.


Z

oner Photo Studio 100 je produktem pro mnoho skukupin uživatelů – od naprostých h začátečníků až po zkušenéé uživatele, kteří ří využívají pouze ze některé výhoddné vlastnosti jako ako o doplněk svých h standardních aplikací. aplik ik kac a í. Je Je proto prot pr oto o obtížné ob obtí b ížn né některé popisy některé y nezahrnoutt a ně ěkt kteeréé naopak třeba výrazně omezit – vždy se některé strany dotknete. Jsem tím pádem trochu na rozpacích, do jaké míry se věnovat obecným, podle mnohých naprosto zbytečným věcem, jakými mohou být instalace, aktualizace, základní obsluha programu a mnoho dalších, nepodstatných věcí, které všichni znají.

V této úvodní kapitole se velmi rychle seznámíme se základními součástmi Zoner Photo Studia 10 (ZPS), předvedeme si práci s okny a ukážeme některé funkce, které bude dobré si zapamatovat a používat, protože vám mohou usnadnit práci. Na rozdíl od předchozích vydání publikace se budu více věnovat možnostem nastavení a ovládání ZPS 10, protože jich řada přibyla.

Jak je knih kniha organizována Kniha je neformálně nef rozdělena na čtyři části. čás Po tomto stručném úvodu se budeme podrobně věnovat prá práci se soubory. V několika kapitolách kapitolá se naučíte všemu, co budete potřebovat p k tomu, abyste si udrželi ud absolutní přehled o obrázcích, obrázcích uměli je bezpečně ukládat, arc archivovat, abyste dokázali vyhledat vyhleda a třídit snímky podle n nej ne ejr jrůz ů ně n jš j íc kritérií a podmínek, nejrůznějších neb ne bo třeba bo ttřře řeb eba ba doplňovat d nebo a upravovat inf in formace. informace. Dr Dru uh část publik uhá Druhá publikace je věnována editování (úpravám a vylepšování) v snímků. Zatímco první část knihy je důležitá, nejrůznější úpravy a efekty s fotografiemi uživatele obvykle zajímají více. Zoner Photo Studio 10 uživateli nabízí několik zásadních novinek. V této publikaci je ale projdeme jenom se základními ukázkami použití. Na rozdíl od předchozích verzí knihy jsem vypustil některé příliš vysvětlující části a raději rozšířil přehled nástrojů a jejich možností. Třetí část knihy se zabývá možnostmi publikování, ať již jde o využití digitálních fotolabů, vlastní tisk na stolních tiskárnách nebo přípravu pro komerční tisk. Velký zájem mezi uživateli je o přípravu nejrůznějších forem prezentací – vytvoření galerie na webu, přípravu

h CD C nebo b DVD, převod d do d prezentačních formátu PDF apod. ZPS 10 nabízí také rozsáhlé možnosti přípravy nejrůznějších tiskovin, např. velmi oblíbených kalendářů, přání nebo alb, a využívá přitom množství předpřipravených šablon. Poslední část publikace je věnována několika vybraným pojmům a tématům, které doplňují nebo rozšiřují informace z předchozích kapitol. Zachovali jsme rozšířenou část zabývající se správou barev a kalibrací monitoru stejně jako vybrané informace o pojmech, které možná někomu dělají problémy.

Abyste se lépe orientovali Podbarvené stránky jsou věnovány úvodu do dále probírané problematiky nebo obecným, teoretickým základům. Praktické použití Zoner Photo Studia 10, ukázky práce s nástroji, řešení úloh a pracovní postupy se předvádějí konkrétně, formou krok za krokem na stránkách s bílým podkladem. Výrazně jsou uváděny i tipy, doporučení nebo důležité pojmy, na které chci zvlášť upozornit. T

I

P

www.zoner.cz/podpora. Navštivte www stránky věnované aplikaci Zoner Photo Studio – najdete zde informace o posledních aktualizacích, ale také kontakt na technickou podporu apod. KAPITOLA 1 ZAČÍNÁME

11


12

KAPITOLA 1

ZAČÍNÁME

Než začnete pracovat s digitálním fotoaparátem

1. Otázka formátu souboru

Při práci s digitálním fotoaparátem je vhodné poněkud zapřemýšlet o tom, jaké jsou vaše úmysly, co budete chtít s pořízenými fotografiemi udělat, zda je budete chtít tisknout, prohlížet na webu, používat bez úprav nebo zda se naopak hodláte věnovat větším úpravám v grafickém editoru.

Většina digitálních fotoaparátů umožňuje ukládat snímky v různých formátech souborů. Dnes se standardně setkáváte s možností výběru formátu JPEG a RAW, ještě nedávno častý formát TIFF postupně (při fotografování) opouští scénu. Napsal jsem již dříve, že: „Osobně předpovídám největší budoucnost formátu RAW, tedy „surovým“, neupraveným datům ze snímacího prvku aparátu“ a nehodlám na tom nic měnit. ZPS dokáže zobrazit náhledy snímků v tomto formátu a soubor RAW z aparátů Canon a pomocí DNG i všechny ostatní umí zpracovat. Všechny formáty RAW dokáže samozřejmě převést a upravovat v Editoru. Souborový formát TIFF (nebo podle přípony pouze TIF) má několik výhod, ale také nevýhod: soubory TIF jsou velmi velké, jejich ukládání trvá dlouho a rychle vyčerpají kapacitu paměťové karty. Výhodou TIFu je to, že si s nimi rozumí všechny programy pro editaci a počítačovou sazbu. Na druhou stranu TIF není použitelný pro web. Hlavní výhodou je to, že v TIFu lze ukládat data bez ztráty grafické informace. Velkou výhodou formátu JPEG je uživatelem řízená velikost komprese, což dovoluje uložit na paměťovou kartu volitelné množství snímků. JPEG je také jedním z obvyklých formátů obrázků pro web. Nevýhodou je určitá ztráta grafické informace při kompresi.

Vaše další záměry mají vliv na volbu nastavení expozice, rozlišení a formátu, ve kterém se snímky ukládají, a řady dalších nastavitelných parametrů vašeho aparátu. Vím, že jsem tím otravný, ale musím neustále opakovat: pokud se někdo spoléhá na to, že to či ono zachrání v grafickém editoru, je to špatný přístup. Naopak – i když v editoru, kterým nyní disponuje Zoner Photo Studio 10 můžete dělat „velké věci“, základem všeho je co nejlepší, optimálně exponovaná fotografie, s optimálním rozlišením a (doporučuji) ve formátu RAW nebo alespoň v co nejkvalitnější verzí JPEG, kterou vám fotoaparát nabízí. Nechci se zabývat otázkami kompozice, to je předmětem jiných našich knih (viz www.zonerpress.cz), chci jenom upozornit na to, že celá řada velmi dobrých (i z kategorie tzv. rodinných) snímků je znehodnocena již nevhodným nastavením při vlastním fotografování.

2. Barvový prostor –

Závěr: RAW, vysoce kvalitní JPEG, resp. TIF použijte, chcete-li následně obrázky upravovat a kvalitně tisknout větší formáty. JPEG s větší kompresí zvolte (pokud skutečně nemůžete jinak!), když potřebujete na kartu dostat více snímků, případně když vám stačí nižší kvalita, například pouze pro web.

—

Fotíte li snímky ve form Fotíte-li formátu mátu JPEG (nebo TIFF) mátu může být důležitá volba barvového prostoru (např. Adobe RGB nebo sRGB). Stručně řečeno, barvový prostor vymezuje rozsah červené, zelené a modré barvy, které mnohou být ve vašich snímcích použity. Je-li jediným použitím vašich obrázků prohlížení na monitoru, např. při umístění na Internet, pak zvolte sRGB (–). V ostatních případech přinese lepší výsledky prostor Adobe RGB (—), jehož rozsah barev – gamut – je větší, jak schematicky ukazují oba uvedené obrázky. Fotíte-li ve formátu RAW, toto nastavení není kritické, neboť může být snadno změněno při zpracování tohoto formátu. V celé řadě případů bude vaše rozhodování velmi jednoduché – na svém přístroji nebudete pravděpodobně moci barevný prostor nastavit a váš aparát bude pracovat se standardním režimem sRGB. Je zapotřebí upřímně říci, že pro naprostou většinu běžných případů vám tento režim bude naprosto vyhovovat pro zobrazení na monitoru, inkoustový tisk i zpracování v digilabu. T

I

P

Verze sRGB. Pokud fotíte převážně pro web, můžete použít barevný prostor sRGB. Někteří výrobci (např. Nikon) nabízejí různé verze sRGB: sRGB I použije poněkud teplejší barvy obrazu (což je dobré např. u portrétů); sRGB II naopak ve snímku klade důraz na studenější barvy, což je dobré např. u krajinek.


3. Nastavte te ISO

4. Nastavte vyvážení bílé 4

5. Exponujte

Nastavení Vyvážení bílé bíl ílé vve vašem foto fotoaparátu určuje, jak bude vypadat celkové vyvážení barev ve vašem obraze – teplé, studené nebo neutrální. Když nastavení Vyvážení bílé odpovídá aktuální světelné situaci, pak jsou barvy v obraze zobrazeny věrně. Když nastavení Vyvážení bílé neodpovídá světelným podmínkám, váš obraz bude obsahovat barevný nádech, díky jemuž se bude obraz jevit teplý (do žluto-červena) nebo studený (do modro-zelena). Vyvážení bílé není nijak zvlášť důležité, když fotíte ve formátu RAW, protože toto nastavení můžete dodatečně změnit. Vyvážení bílé hraje roli při fotografování ve formátu JPEG nebo TIF, neboť je natrvalo zapsáno do souboru a je možné je v určitém rozsahu následně opravit. Jde-li o tento případ, použijte správné uživatelské nastavení parametru Vyvážení bílé (nastavení Auto ale vede v běžných případech obvykle ke správnému nastavení). Když fotíte obrázky ve formátu RAW, můžete nechat fotoaparát nastavený na hodnotu automatického vyvážení bílé, snad s výjimkou toho, když budete fotografovat velké množství obrázků za stabilních známých světelných podmínek (například v atelieru).

Problém u digitálního fotoaparátu, fotoaparátu který často způsobí rozčarování začátečníka, je v tom, že mezi vámi a hotovou fotografií nestojí laboratoř, která srovnávala při vyvolání vaše filmy, diapozitivy nebo fotografie k většinou použitelnému výsledku. Prohlédne-li si začínající uživatel pln očekávání na počítači své první snímky z digitálního aparátu, často zažije zklamání. Výsledkem je hledání nejrůznějších rad co a jak fotit, jak upravit expozici, je zahlcen informacemi o šumu, pixelizaci, vinětaci, přepalech... Rada je celkem jednoduchá – hlavně foťte a porovnávejte. Ať již fotíte digitálně nebo na film, nesnažte se obrázky schválně přeexponovat nebo podexponovat – pokud si nejste jisti tím, co děláte, jinak ztratíte přesný detail světel nebo stínů. Pokud chcete expozici převážit na jednu nebo na druhou stranu, uvědomte si, že vám hrozí nebezpečí buďto přepálených světel, nebo plochých, zalitých stínů! Mějte vždy na paměti, že správná expozice je základem dobrého snímku. Určitým pomocníkem může být funkce Histogram, která indikuje, zda jste ztratili detail světel nebo stínů (zobrazuje se jako špička na koncích histogramu). Některé fotoaparáty nabízí také blikající zvýraznění, které označuje místa, v nichž jste ztratili detail ve světlech, tzv. přepálená místa, případně i tmavá místa. Speciálně se expozicí zabývá kniha Naučte se exponovat kreativně od Bryana Petersona (Zoner Press, 2005), světově uznávaného fotografa, mimo jiné i autora knihy Naučte se vidět kreativně (Zoner Press, 2004) a dalších.

Většina fotoaparátů, fotoapa arátů, od středníí třídy až po špičkové umožňuje vybrat si nastaé přístroje, í vení ISO, které určuje, jak bude fotoaparát citlivý na světlo (ekvivalentem je citlivost filmů v klasické fotografii). Obvyklým nastavením je ve většině případů automatická volba ISO. To v podstatě znamená, že přístroj nastavuje hodnotu citlivosti ISO, která odpovídá správné expozici při zvolené kombinaci clony a času. V plně automatickém režimu, kdy necháte na aparátu zcela volbu expozice, se používá většinou nejnižší možná hodnota ISO. Proč je nastavení ISO tak důležité? S rostoucí hodnotou ISO totiž roste i hodnota šumu, který se na fotografii projeví. Dnešní aparáty poloprofesionální třídy a lepší se již dokáží se šumem velice dobře vyrovnat a můžete pracovat s velmi vysokými hodnotami ISO, např. i s hodnotami kolem 1600. V případech levnějších aparátů se problém se šumem projevuje již při výrazně nižších hodnotách ISO. Horní obrázky ukazují hodnotu šumu u snímku s ISO 400 a ISO 100. I když se dá šum v hotovém snímku pomocí Zoner Photo Studia potlačit, je to vždy na úkor kvality snímku, především ostrosti. Nastavení ISO má přímý vliv na expozici – při dvojnásobném ISO postačí poloviční expozice (tedy o jedno clonové číslo výš nebo použití polovičního času) a obráceně. A změna clony se projeví zejména na tzv. hloubce ostrosti.

N E Ž Z A Č N E T E P R A C O VAT S D I G I TÁ L N Í M F OTO A PA R ÁT E M

13


18

KAPITOLA 1

ZAČÍNÁME

Instalace a aktualizace Zoner Photo Studia 10 Zoner Photo Studio 10 můžete získat ve verzi pro profesionální nebo také jenom domácí použití – navštivte webové stránky věnované porovnání www.zoner.cz/photo-studio/porovnani-verzi.asp a vyberte si pro vás vhodné řešení. A pokud uvažujete o přechodu na Windows Vista, nemusíte se obávat: ZPS 10 je plně kompatibilní s tímto novým systémem. Základní požadavky Pro používání Zoner Photo Studia 10 jsou uváděny následující minimální požadavky: f operační systém Windows 2000, XP nebo Vista a MSIE od verze 6; f procesor kompatibilní s Intel Pentium, min. 300 MHz; f paměť RAM 256 MB; f pevný disk, prostor min 120 MB; f grafika 1024 × 768, High Color.

T

I

P

Instalace. Instalace samotná je velmi jednoduchá. Na počítači můžete mít i starší verze programu, pokud to z nějakého důvodu považujte za rozumné. Můžete převzít i nastavení, adresáře, alba a další z předchozích verzí.

K výše uvedenému lze doporučit výrazně vyšší paměť RAM, protože na systému se 256 MB paměti nebudete spokojeni s výkonností (navíc vám na tom téměř nepoběží Windows XP a Vista zcela jistě ne). Pokud budete chtít editovat obrázky, vypalovat prezentace a provádět jiné, na paměť náročnější úlohy, určitě rozšiřte paměť. 512 MB bych doporučil jako úplné minimum, optimálně počítejte 1 GB. Obdobně u HD: 120 MB je pro vlastní aplikaci, pokud budete mít na disku jenom 100 obrázků o cca 1–2 MB, potřebujete dalších 200 MB prostoru, to se ale bavíme o minimálních nárocích. Nezapomeňte i na to, že na disku je potřeba udržovat alespoň 10–15 % volného místa pro případnou defragmentaci... shrnuto: pokud chcete pracovat s fotografiemi, mějte vždy dostatek místa na disku a uvažujte v GB. Stejně tak i každé vylepšení grafické karty (větší paměť, True Color) mohu jenom doporučit. Nezapomeňte ani na vypalovačku DVD případně jiné vhodné zařízení pro archivaci. V poslední době mám velmi dobré zkušenosti s externími disky typu


My-Book připojenými buď přímo přes USB port nebo v síti. Jejich kapacity se pohybují od cca 80 GB do 1 TB a ceny postupně klesají, v době psaní knihy byly od cca 1800 Kč nahoru. Výhodou je mobilita, bezproblémové připojení a u některých typů i dostupnost dat přes internet.

Instalace V případě, že jste používali předchozí verzi programu (třeba ještě Zoner Media Explorer, ZPS 7, ZPS 8 nebo 9), není nutné ji odinstalovat, můžete mít na počítači bez problémů všechny verze – starší Zoner Media Explorer, předchozí Photo Studio 7, 8 i 9 v kombinaci s verzí 10, pokud to vidíte jako smysluplné. Instalace je bezproblémová a standardní. Na několika úvodních obrazovkách máte vedle vlastní instalace Photo Studia k dispozici také řadu dalších produktů Zoneru, možnost prohlédnout si manuály, ukázky práce s programem apod. Vlastní instalaci spustíte postupem (od první obrazovky) Instalace > Zoner Photo Studio 10 > Instalace a na konec ještě jednou Spustit instalaci programu. Po uvítací obrazovce zadáte pouze uživatelské jméno a případně název společnosti. Můžete odsouhlasit nebo změnit cíl instalace a v posledním okně odsouhlasíte, že chcete všechny zástupce programu na všech místech, kde je to vhodné. Další okna vás již jenom informují o stavu instalace a jejím průběhu. Na poslední obrazovce ještě nevstupujte do Zoner Photo Studia, ještě budeme chvíli pracovat s úvodními obrazovkami, takže zrušte zatržení políčka Spustit aplikaci Zoner Photo Studio 10 a klikněte na Další.

Ovladače Zoner Photo Studio 10 vám umožňuje přímo vypalovat (máte-li vypalovačku) CD a DVD (ať již pouze obrázky nebo celé plně funkční prezentace) – budete ale potřebovat doinstalovat ovladače. Najdete je na instalačním CD nebo na www.zoner.cz/podpora. Vraťte se proto zpět na úvodní obrazovku Zoner Photo Studio 10, a v nabídce najdete volbu Ovladače. Pokud vlastníte vypalovací mechaniku (ať již na CD nebo DVD) doporučuji nainstalovat ovladače pro vypalování. Můžete samozřejmě obrázky vypalovat vaším vypalovacím programem (např. pomocí aplikace Nero), ale přijdete o mnoho výhod, které nabízí Zoner Photo Studio 10, nebo budete muset volit komplikovanější způsoby vypálení třeba prezentace apod. Pokud vypalovací mechaniku nevlastníte, vřele doporučuji do ní investovat – dnes je to od cca 700 Kč. I N STA L AC E A A K T U A L I Z AC E ZO N E R P H OTO ST U D I A 10

19


30

KAPITOLA 1

ZAČÍNÁME

Možnosti nastavení Zoner Photo Studia Změňte si vzhled a uzpůsobte Zoner Photo Studio, aby plně vyhovovalo vašim potřebám.

–

— ˜

Pod tlačítkem Nastaveníí se na horní liště okna Zoner Photo Studia ukrývá několik příkazů, které umožňují přístup k množství základních nastavení pro Zoner Photo Studio. Příkazem Možnosti (klávesová zkratka Ctrl+M) otevřete dialogové okno Možnosti. V levém sloupečku si vyberte položku, kterou chcete nastavit a v odpovídajícím dialogu proveďte nastavení. Význam voleb je většinou zřejmý z popisu, zastavíme se proto p pouze u některých důležitých položek.

Možnosti M Vzhled V

Volba Schovat tlačítka v titulku ukotvených oken (–). Není-li políčko zaškrtnuté, budou se u ukotvených oken zobrazovat tlačítka pro změnu ukotvení a zavření okna (—); tyto volby jsou vám ale dostupné vždy v seznamu pod ikonou okna (˜) nebo po pravém kliknutí na titulek okna. Všeobecné f

Výchozí JPEG komprese (blíže k tomuto tématu viz Několik vybraných pojmů na konci knihy) – pokud opa-


T

I

P

™

Vrátit změny. Pomocí tlačítka Výchozí obnovíte původní, přednastavené hodnoty aktuálního okna.

f

š

f

T

I

f

P

Formátovací řetězec. Práce s formátovacím řetězcem neslouží jen pro nastavení toho, co se má zobrazit dole ve stavovém řádku okna ZPS 9. S výhodou můžete využít možností jeho nastavení v řadě jiných případů (HTML galerie, tisk pomocí šablon, vypalování, promítání apod. Blíže se mu věnuji v samostatné části.

f

›

kovaně ukládáte obrázek ve formátu JPEG, provádí se vždy znovu ztrátová komprese a dojde tak k narůstající ztrátě grafické informace (s výjimkou případů jako třeba otočení o 90° v Průzkumníku). Nastavení příliš malé hodnoty tak může vést po několika uloženích k degradaci obrázku. Hodnota mezi 95 a 100 je optimální. Pokud není možno provést... – v některých případech (např. otočení obrázku o 90°) je možné při splnění určitých podmínek provést transformaci beze změny uložených grafických informací v jednotlivých pixelech. Většinou to ale možné není. Toto nastavení rozhoduje, jak se má v takovém případě postupovat: zda oříznout obrázek a tím dosáhnout možnosti provést bezztrátovou transformaci, nebo ponechat obrázek neoříznutý s tím, že transformace bude ztrátová. Při nastavené dostatečně vysoké kvalitě JPEG komprese (viz předchozí bod) je výhodnější volit druhé řešení se ztrátovou kompresí. Prodleva před automatickým náhledem... – hodnoty v rozmezí 100 až 1000 milisekund určují, jak rychle bude generování automatického náhledu ve filtrech sledovat vaši činnost. Velmi malá hodnota znamená, že obrázek se bude velmi často překreslovat i v průběhu nastavování některého z parametrů v okně filtru. Doporučuji nastavit raději vyšší hodnotu. Informační stavový řádek – klepnutím na šipku (™) otevřete dialogové okno Formátovací řetězec (š), ve kterém můžete změnit nebo upravit informace zobrazované dole ve stavovém řádku Průzkumníku (›), pokud je tam na ně místo. GPS zobrazovat na webu – pracujete-li s GPS souřadnicemi, můžete si

M O Ž N O ST I N A STAV E N Í ZO N E R P H OTO ST U D I A

31


32

KAPITOLA 1

ZAČÍNÁME

f

f

zde vybrat, který z webů s mapovými podklady bude přednastaven. Jednou z možností jsou mapy na Googlu, druhou jsou stránky www.mapy.cz. Blíže se problematikou a možnostmi GPS zabývám v samostatné části. Vyvolat dialog „Kopírovat... – umožní automaticky spustit dialog pro přenesení snímků ze zařízení (fotoaparát, čtečka karet...), jakmile zařízení připojíte k počítači. Tento dialog ale můžete spouštět i ručně příkazem Získat > Kopírovat/přesunout ze zařízení... Automaticky otáčet obrázky podle... – některé fotoaparáty dokáží zaznamenat, zda byl snímek pořízen na šířku nebo na výšku. Tato informace je uložena v EXIFu a z něho je možné ji přečíst a snímek otočit automaticky.

Zobrazení

–

Umožňuje zvolit typy souborů, které se budou v okně Průzkumníka zobrazovat. Pokud budete používat Zoner Photo Studio pouze pro práci s fotografiemi, můžete nepotřebné volby vypnout a nechat si zobrazovat pouze předměty vašeho zájmu, např. pouze soubory JPEG. Rychlou volbou pro omezení zobrazovaných souborů je výběr podle typu souborů, např. Bitmapy, Vektory apod. Může se vám hodit i barevné rozlišení typů souborů. Pokud budete chtít používat ZPS 10 i k obecné práci se soubory, uvítáte možnost zapnout zobrazování všech souborů (–), tedy i těch, se kterými nelze v ZPS 10 přímo pracovat (upravovat je, pracovat s přidruženými informacemi apod.). Políčko Zobrazit složky v Průzkumníku umožní zobrazit/ skrýt složky – ale pouze v Průzkumníku, ve stromové struktuře složek v Navigátoru zůstanou složky viditelné.


Vyrovnávací paměť

—

˜

™

Náhledy

š

T

I

P

Nastavení. Pokud chcete střídat různé popisy náhledů, uložte si jednotlivá nastavení: upravte položky v okně Popis náhledu, nastavení uložte kliknutím na ikonu s disketou (š). Později ho můžete vybrat z nabídky Nastavení.

Možná budete pracovat pouze se zobrazením souborů bez náhledů, většinou ale necháte políčko Používat diskovou vyrovnávací paměť... zaškrtnuté. Vedle možnosti nastavit umístění (kterou asi použijete pouze v případě, že třeba na systémovém disku máte málo místa) můžete upravit velikost paměti: buďto snížením počtu obrázků, pro které se vygenerované náhledy budou ukládat; přednastavených 5 000 snímků je celkem dost. Nebo můžete nastavit nebo snížit kvalitu JPEG komprese. Za důležitější ale považuji tlačítko Smazat paměť (—). Pokud se vám budou zdát nějaké nesrovnalosti v náhledech, nebo po úklidu disku, zazálohování snímků a jejich smazání z disku, nebo prostě po delší době se vyplatí paměť smazat. Prodlouží se sice trochu doba zobrazování, ale zbavíte se zbytečných náhledů a budete pracovat s aktuálním stavem. Můžete změnit velikost náhledu buďto výběrem z několika předdefinovaných velikostí, nebo zcela individuálně nastavením šířky i výšky (˜). Políčko načítat náhledy z EXIF může být vhodné vypnout, např. tehdy, pokud pracujete se soubory, které neobsahují EXIF (skenované obrázky), nebo snímky po úpravách bez aktualizace náhledu v EXIFu (při úpravách v ZPS 10 se náhled v EXIFu aktualizuje). U bublinové nápovědy, která se zobrazí, když umístíte kurzor nad soubor, můžete použít formátovací řetězec (™) pro vlastní nastavení. Popisy náhledů

Detailní nastavení popisů s využitím možností formátovacího řetězce. Různá nastavení si můžete uložit a následně vybírat ze seznamu Nastavení (š). M O Ž N O ST I N A STAV E N Í ZO N E R P H OTO ST U D I A

33


152

KAPITOLA 4 ZÁKLADNÍ

ÚPRAVY

Základní úpravy Nevěřte tomu, že dobrý konec všechno spraví, opak je pravdou – jak si kdo ustele, tak si i lehne!

OTOČENÍ O A PŘEVRÁCENÍ SNÍMKU 154 S

SOUDKOVITOST A PODUŠKOVITOST 158

OŘEZ 166 O 16 66

OŘÍZNUTÍ A ZMĚNA VELIKOSTI SNÍMKU 170

SROVNÁNÍ HORIZONTU, LINIÍ A ÚPRAVA PERSPEKTIVY 160

HORIZONT, HO ORIZO ZONT, NT, T, KOLINEARITA A PERSPEKTIVA 162


V

celé řadě knih najdete nejrůznější doporučení, jak postupovat při úpravách fotografií. I když se doporučované postupy mohou v drobnostech lišit, jedna myšlenka je jim společná: nejprve proveďte základní, globální úpravy a teprve potom se věnujte drobnostem a lokálním změnám. Považujte, prosím, tuto a následující kapitolu za naprostý základ všech vašich úprav fotografie, ať již pořízené digitálním aparátem nebo naskenované. Dále uvedené postupy by se vám měly stát naprosto samozřejmou rutinou, ať už budou prováděné změny velké nebo třeba jenom nepatrné.

Formát, velikost a kompozice Tato kapitola se zabývá především úpravami formátu, možnostmi nápravy různých kompozičních nedostatků, změnami velikosti apod. jako předstupněm pro další úpravy snímků. Podobně jako v následující kapitole, i zde se bude jednat o úpravy, které mohou být na jedné straně nezbytné, na druhé straně mohly být v řadě případů odstraněny již při fotografování. Zejména nerovný horizont, různé kácející se linie, problematická (nebo špatná) kompozice snímků je často způsobena nevhodným držením aparátu, fotografováním bez jasného cíle, bez toho, že by si fotografující promyslel, co a proč vlastně fotografuje.

Chirurgické zákroky Začátek práce s fotografií je vždy v hlavě a teprve potom v rukou. Ujasněte si, co je zapotřebí, co se musí nutně udělat, a teprve potom ponechejte místo fantazii. První kroky budou možná drastické, spíše z oblasti chirurgie než kosmetického salonu.

V některých ěkt ý h případech ří d h může ůž jít o neznalost l t problému (kácející se linie nebo nevhodná kompozice snímku), jindy se prostě nedá nic dělat – nemůžete ani počkat, až všichni odejdou, nebo fotografovat z jiného místa... Velikost obrázků je problematika, které by bylo možné věnovat skoro celou knihu. Pokud fotografujete na film, nemusí vás tento problém při samotném fotografování až tak moc zajímat. U digitálního aparátu je to ale něco jiného. Nastavením velikosti snímků při fotografování již předem rozhodujete o možnostech využití snímku. Pokud vám bude stačit fotografie 15 × 10 cm, fotografujte si v rozlišení v podstatě libovolném. Pokud ale pomýšlíte na větší formát výsledné fotografie, měli byste vědět, jaké je minimální rozlišení, které budete potřebovat nastavit. Je špatné, když o kvalitě výsledné fotografie rozhoduje kapacita paměťové karty. Dnes jsou ceny paměťových médií na úrovni, která by vám měla umožnit využívat maximální rozlišení aparátu. Ale není to jenom rozlišení aparátu, vždyť jenom správnou volbou kompozice na šířku nebo na výšku můžete velmi výrazně zvýšit výsledné rozlišení snímku.

Nejprve odřežte nepotřebné a vše srovnejte. Je docela pravděpodobné, že vám v řadě případů oříznutí fotografie ušetří mnoho další práce. Oříznutí fotografie je nezbytné v případě skenovaných obrázků, protože volná bílá nebo černá plocha kolem vlastního snímku (a to i relativně velmi malá) může zásadním způsobem ovlivnit vzhled histogramu a může mít velký vliv na plánování vámi prováděných následných úprav a také na jejich výsledek.

Nástroje chirurga Nemůžete odvádět práci digitálního chirurga, aniž byste věděli, jaké nástroje vám Photo Studio nabízí a jak je efektivně používat. Nástroje jakými jsou Ořez, Srovnání horizontu, Úprava kolinearity a Perspektiva nahradí skalpel a ostatní chirurgické nástroje. K nim přiřadíme ještě změny velikosti snímků a to je to v podstatě vše, s čím provedete všechny základní úpravy. Na vaší straně stojí snadnost a intuitivnost použití.

Stejně tak jde i o použití zoomu (nebo přiblížení se k objektu) apod. Cílevědomě se snažte zaplnit pokud možno velkou část snímku tím, co chcete na fotografii mít. To, co na snímek nepatří, se snažte eliminovat již před stisknutím spouště. KAPITOLA 4 ZÁKLADNÍ

ÚPRAVY

153


KAPITOLA 4

154

ZÁKLADNÍ

ÚPRAVY

Otočení a převrácení obrázku Otáčení obrázku využijete nejčastěji při skenování, nebo jako nápravu natočených svislic a horizontu.

–

T

I

P

Ořezávejte dovnitř. Při použití nástroje Ořez upravujete polohu oříznutí tažením hran nebo rohů ořezového obdélníka myší. Pohodlněji se vám bude pracovat, uděláte-li prvotní vyznačení ořezu spíše větší, abyste mohli hranu táhnout do bílé plochy (nebo do snímku), kde ji uvidíte lépe, než kdybyste hranu tahali směrem ven, do tmavé oblasti. Zatemnění při ořezu (ztmavení odřezávané plochy) můžete nastavit v dialogu Možnosti Zoner Photo Studia na kartě Editor.

Zhodnoťte obrázek Výsledkem skenování bývá často obrázek, který je mírně (nebo více) natočený (–). Také snímek pořízený fotoaparátem (často ležérně drženým v jedné ruce) může být natočený – nezabýváme se případy, kdy je to úmyslné. V dalších částech si ukážeme nástroje pro opravu horizontu nebo svislosti. Není rozdíl v použití nástroje pro otočení a srovnání horizontu. Tam, kde můžete použít nástroj Srovnat horizont (C), je to výhodnější, protože opticky srovnáváte některou z výrazných linií podle čáry horizontu (nebo svislice). Při otáčení zadáváte úhel pootočení číselně a trefujete se do správné hodnoty. Otočení je také výhodné např. tehdy, když budete natáčet více obrázků a chcete, aby byly pootočeny o stejný úhel nebo s určitým přírůstkem úhlu. Otočení Před otáčením obrázek dle potřeby ořízněte, abyste se zbavili prázdných míst.


–

Pro otočení obrázku máte k dispozici několik nástrojů: f přímo v nástrojové liště Editoru jsou standardně dvě tlačítka pro otočení o 90° vpravo nebo vlevo; f V Průzkumníku naleznete nabídku režimů otočení postupem Upravit > Otočení a převrácení (–); f v Editoru zobrazíte nabídku pomocí Upravit > Otočení a převrácení (—).

—

T

˜

T

I

I

P

Průzkumník versus Editor. Výhodou Průzkumníku může být skutečnost, že při otáčení o násobky 90° (což je nejčastější případ) přímo z Průzkumníku, je ve většině případů otočení obrázků ve formátu JPEG bezeztrátové – obrazová informace zůstane pixel po pixelu zachována, změní se pouze orientace! V Editoru dojde při otočení a následném uložení obrázku ve formátu JPEG vždy k přepočtu a tím i možné ztrátě kvality.

P

Barva pozadí. Pokud nepoužijete automatický ořez, vzniknou při otočení na snímku „prázdná místa“. Ta budou vyplněna barvou pozadí, kterou si můžete v tomto dialogovém okně zvolit. V případě, že zaškrtnete Automatický ořez, bude otočený snímek oříznut na největší vepsaný obdélník – větší otočení = větší ořez.

Nabídka Průzkumníka obsahuje navíc možnost Otočit podle EXIF a Otočit podle proporcí. Otočení podle EXIF využije informace o tom, jak byl snímek pořízen, pokud je fotoaparát do metadat EXIF zapsal (tato možnost samozřejmě neplatí pro snímky získané např. skenováním nebo z jiných zdrojů). V dialogovém okně Možnosti na kartě Všeobecné můžete nastavit, aby se obrázky automaticky otáčely podle informace z EXIFu. Protože informaci o natočení fotoaparátu nedokáží zapsat všechny fotoaparáty, můžete tento příznak dodatečně do snímku zapsat poslední položkou Nastavit příznak otočení v EXIF, viz (–). Nabídka Otočit podle proporcí slouží k hromadnému otočení vybraných souborů podle vybrané specifikace (˜).

Přesné otočení Příkazem Přesně otočit (Ctrl+Shift+R) můžete v Editoru i Průzkumníku přesně – číselně – nastavit úhel otočení. V dialogovém okně máte možnost nastavit otočení po 90° nebo o vámi zadaný úhel ve stupních. Doporučuji zvětšit si náhled a zobrazit si oblast u některého z rohů obrázku, abyste dobře viděli změnu polohy hrany snímku vzhledem k vodorovnému a svislému okraji okna. Místo psaní hodnot do pole nebo jejich změny pomocí číselníku, je vhodnější používat kurzorovou šipku nahoru nebo OTOČENÍ A PŘEVRÁCENÍ OBRÁZKU

155


166

KAPITOLA 4 ZÁKLADNÍ

ÚPRAVY

Proč vlastně řezat?

Ořez Krátké slovo, ale co všechno se za ním skrývá! A je to slovo výstižné – neslibuje, že se něco nějak opraví nebo upraví. Prostě se to uřízne a bude to pryč. To samo o sobě už nabádá k opatrnosti. Dobrý výřez a oříznutí snímku může mnoho zachránit, ale pouze v tom případě, kdy je co zachraňovat. S ořezem bezprostředně souvisí i otázky velikosti, rozlišení a podobné pojmy z oblasti publikování – v této kapitole je vypustíme, abychom se jim naplno mohli věnovat později. V této části si mimo jiné ukážeme i některé snímky a chyby, se kterými se můžete na fotografiích často setkat, a přitom bylo tak snadné se jim vyhnout.

P

O

Z

O

R

Aby něco zbylo! Uvědomte si, že ořezem odstraňujete obrazové body ze snímku. Kvalita a možnosti tisku jsou závislé především na počtu obrazových bodů – čím méně pixelů, tím menší může být tisková velikost výsledné fotografie. Ořezem nenahrazujte zoom – chcete-li vyfotit detail, a váš objektiv ho nedokáže dostatečně přiblížit, musíte sami přistoupit blíž! (Blíže se k tomu vrátíme v jedné z dalších kapitol: Prezentace a publikování.)

Bylo by jistě velmi dobré, kdyby se se snímkem už nemuselo po jeho pořízení nic dělat. Dovolím si zopakovat něco málo z doporučení, která jsem uvedl na začátku knihy: f

snažte se fotit na čisto – to znamená tak, abyste nemuseli následně obrázek v počítači ani velikostně ani kompozičně příliš upravovat;

f

ujasněte si záměr snímku, co budete fotografovat a co chcete snímkem říci;

f

mějte jasno v tom, zda jde o snímky určené pouze pro web nebo prohlížení na obrazovce, nebo je dáte vyvolat ve fotolabu, případně s nimi počítáte pro komerční tisk;

f

dejte jasně najevo, co má být na snímku podstatné, co chcete zvýraznit a co je pouze pozadím;

f

věnujte více pozornosti místu, ze kterého budete snímky pořizovat, a vyzkoušejte si, jak výsledný snímek ovlivní změna vašeho stanoviště, třeba jen o několik metrů stranou, blíže nebo dál;

f

použijte rozumně možnosti optického zoomu, abyste získali snímek bez nutnosti provádět následně výřez na počítači;

f

nefoťte na nízké rozlišení – pamatujte, že zmenšit pixelovou velikost obrázku je snadné, zvětšit ji je problematické a vždy znamená snížení kvality obrázku.

Pokud vám jenom zopakování nestačí, vraťte se na začátek knihy, kde ke každému z bodů najdete několik dalších slov na vysvětlenou. Ale i když budou vaše snímky skvělé po všech stránkách, přijdou situace, kdy se bez ořezu neobejdete. Nebo možná zjistíte, že se ve snímku ukrývá ještě něco jiného, co můžete ořezem přivést na světlo světa. Takže skalpel do ruky a jdeme řezat.


Oprava kompozice Je asi pravda, že život naprosté většiny snímků je jepičí a skončí po prvním prohlédnutí („No jo, měli jste se tam hezky“, „Jé, Karel tam byl taky, toho bych už nepoznala“). U snímků, které se rozhodnete si uchovat, může stát za to zkusit, zda by nešlo se snímkem ještě něco udělat.

–

Je určitě zbytečné, aby na obrázku rušil nevhodný objekt. Není důvod, proč neupravit kompozici nebo v klidu doma u počítače neudělat výřez, na který v terénu nebylo dost času (–). Může se vám stát, že kompozice, kterou jste vytvořili na místě je skutečně dobrá, ale... ty hory vzadu přece jenom vypadají trošku menší, než by se slušelo. Co třeba změnit celý formát? Mám rád snímky na vysoko, dokonce mám pocit, že tak fotografuji častěji než na široko, ale zde bych možná zvolil variantu na šířku, protože mi připadá, že dává více vyniknout horám vzadu a také větší smysl tomu, že cyklista vyjíždí z obrazu ven (—).

—

Zcela určitě se setkáte i se snímky, kterým Zc kompozičně něco vadí, ale ořezem zde niko ččeho nedosáhnete. Můžete řezat jak chcete, pořád to nebude ono – problém je jinde: je jím například rušivé pozadí při velké hloubce ostrosti (˜). Rozumný výřez neuděláte, musíte se zbavit pozadí.

˜ OŘEZ

167


232

KAPITOLA 7 HROMADNÉ ÚPRAVY

Hromadné úpravy Tato kapitola je nebezpečná! Dovolil bych si ji označit dokonce za 13. komnatu ZPS 10 – vstupte, ale je to vaše rozhodnutí a následky si ponesete sami.

HROMADNÉ ÚPRAVY 234

DIALOGOVÉ OKNO HROMADNÝ FILTR 236


T

ato kapitola je uvedena jako samostatná i proto, že používání hromadného filtru je věcí osobního přístupu. Dokonce bych řekl, že k tomu musí být i značná dávka odvahy. Je mi jasné, že nikoho z nás nemusí zajímat, jak pracuje ten či onen filtr, který při práci použijete. Prostě ho použijete a buď se vám výsledek líbí, nebo ne. Můžete se vrátit a věci napravit. Hromadné operace jsou ale něco trochu jiného: na začátku do nich něco vložíte a na konci z nich možná něco vypadne. Ale možná také ne. Nebo možná něco velmi podivného a možná ne to, co jste očekávali. Jako u všeho, co se provádí automaticky a hromadně je potřeba velmi dobře vědět, co se vlastně bude dělat, a hlavně mít možnost si nejprve krok za krokem celý postup ověřit. Jiným důvodem, proč je tato kapitola samostatná, je i to, že Hromadný filtr, přesto, že je to jeden z nejsilnějších nástrojů Zoner Photo Studia, zůstává stále na okraji zájmu uživatelů a možná dokonce vyvolává obavy a rozpaky nad jeho používáním. Doufám, že jsem k tomu nepřispěl svými poznámkami!

Pro každého? Teď chci naopak zahnat rozpaky nad prováděním hromadných úprav. Někdy je budete muset vyzkoušet. Není možné, abyste třeba po návratu z dovolené přejmenovávali a upravovali tu hromadu snímků jeden po druhém! Stovka snímků, každý vám zabere byť jenom 2 minuty, a půl dne je pryč. Hromadné přejmenování, přidání údajů o autoru a několika klíčových slov včetně drobného zvýšení kontrastu a doostření přitom mohl Hromadný filtr zvládnout za pár minut. A jestli je to pro každého? Určitě je. U každé hromadné operace se totiž můžete přesvědčit na jedné ukázce, zda všechno funguje tak, jak má. Chce to jenom – konečně jako u všeho, co člověk na počítači dělá – mít

vše promyšlené a nespoléhat na náhodu, že to „nějak“ dopadne nebo že počítač za nás něco domyslí. Věřte mi – nedomyslí. Škodolibě udělá přesně to, o co jste si řekli. A opět je tu místo na oblíbené mentorování – prvním krokem úprav snímků je vždy záloha originálů. Máte zálohu? – pak experimentujte a děj se vůle Páně! Nezálohujete? – berte to jako adrenalinový sport, konečně, vždyť jde jenom o pár snímků!

Kdy ano a kdy ne?

vytvoření a množství nejrůznějších technic-

Hromadné úpravy byste se měli určitě naučit používat. Je ale potřeba uvědomit si, že snímky mohou vedle standardních úprav, které můžete udělat nad celou vybranou skupinou, vyžadovat i individuální přístup. Hromadnou úpravou může být třeba barevný posun u celé skupiny snímků, které byste chtěli ladit více do teplých barev nebo přidání copyrightové poznámky...

kých údajů. Do obrázku tak můžete vložit

Hromadné úpravy ale nemusí být nutně zcela jednotné pro všechny vybrané snímky. Řada dialogových oken pro práci s informacemi umožňuje používat individuální informace ze snímku, např. z EXIFu – datum

dět individuální úpravy na jednotlivých sním-

jeho vlastní texty, a ne jednotný, všem snímkům společný text. Využití automatických nastavení (kontrast, vyvážení bílé...) v některých filtrech může i při hromadné úpravě provést individuální úpravu jednotlivých snímků. Ale i v jiných, na první pohled ne zcela zřejmých případech se budou provácích – vše je ale třeba vyzkoušet a pracovat s obrázky, u kterých jste přesvědčeni, že tyto úpravy jsou řešením problémů, které chcete odstranit. T

I

P

Individuální úprava. I když provádíte hromadnou úpravu s jednotným nastavením parametrů a voleb okna filtru, mohou být prováděné úpravy individuální. V ukázce (Projasnění stínů) se bude na každý obrázek aplikovat sice stejné nastavení, ale použitá maska bude vždy vycházet z každého upravovaného snímku samostatně. KAPITOLA 7 HROMADNÉ ÚPRAVY

233


234

KAPITOLA 7

HROMADNÉ ÚPRAVY

Hromadné úpravy Neztrácejte čas po kapkách – ztraťte ho najednou celou hromadu. Neberte tento úvodní slogan zase až tak moc vážně, i když na něm kousek pravdy je.

Použití filtrů na skupinu snímků Většinu operací můžete v Průzkumníku provádět nad jedním, ale také nad skupinou vybraných snímků, může to být výběr ve složce, album, výsledek hledání nebo filtru apod. V takovém případě bude standardní okno úpravy doplněno o sloupec obsahující náhledy všech vybraných snímků. Po nastavení parametrů můžete úpravu aplikovat postupně na jednotlivé snímky tlačítkem Aplikovat (upravený snímek ze seznamu zmizí), nebo na všechny snímky současně tlačítkem Aplikovat na vše. Hromadné přejmenování Hromadné přejmenování je častou operací, proto je k dispozici jako samostatný hromadný filtr. Tento filtr budete asi používat často, pokud chcete mít ve svých souborech pořádek. Nejprve si označte soubory, které chcete přejmenovat a případně i přemístit. Příkazem Organizovat > Hromadné přejmenování (nebo přímo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+Q) otevřete dialogové okno. Vedle standardních prvků je zde několik nastavení, na která je třeba se podrobněji podívat. Umístění přejmenovaných souborů: T

I

P

Rychlé výběry. Všechny soubory ve složce vyberete pomocí Ctrl+A, kliknutím můžete vybírat soubory při stisknuté klávese Ctrl. Souvislou skupinu souborů vyberete za pomoci klávesy Shift – označte první soubor, stiskněte Shift a klikněte na poslední soubor v souvislé skupině.

Pomocí přepínačů Uložit do stejné složky nebo Specifikovat složku (–) rozhodnete, kam se budou soubory ukládat. Pokud si nejste jisti, varuji před volbou první možnosti – Uložit obrázek do stejné složky, může totiž dojít k přepsání originálů. Doporučuji zvolit novou složku, tj. možnost Specifikovat složku, nebo ještě lépe: udělejte si kopii složky se soubory a potom přejmenovávejte v jedné z nich – přejmenování do jiné složky totiž


smaže v původní složce soubory. Kliknutím na žlutou ikonku otevřené složky (—) můžete vybrat libovolné umístění nebo i vytvořit zcela novou složku. Při ukládání do nové složky se nemusíte starat o to, jak naložit s již existujícími soubory při shodě názvu (˜). Pro jistotu ale doporučuji zvolit z rozbalovacího seznamu možnost Přeskočit nebo Ptát se (tato volba ale může být nepříjemná, pokud ráno u počítače zjistíte, že počítač celou noc čekal na vaši odpověď, jak naložit s duplicitním názvem souboru). Přejmenovat soubor:

– ˜

™

T

I

—

P

Počitadlo. Počitadlo aktivujete přidáním kódu pro počitadlo {C} pomocí formátovacího řetězce (™) do názvu souboru. Můžete nastavit počátek číslování, přírůstek hodnot (krok), a kolik číslic se použije – většinou postačí 3 nebo 4 číslice (tedy např. 0097). T

I

P

Jméno souboru. Nesnažte se uvést veškeré potřebné údaje ve jménu souboru. Nezapomeňte, že máte k dispozici řadu dalších možností – klíčová slova, EXIF a další. Delší názvy čleňte raději pomocí podtržítek než mezerami a mohu jen doporučit použití písmen bez diakritiky, zvláště počítáte-li třeba se zasíláním do zahraničí. Vhodná a přehledná je i kombinace velkých a malých písmen. T

I

P

Vyzkoušejte převod. Ověřte si, že vše funguje. Máte-li vše nastaveno, použijte tlačítko Aplikovat a změny se provedou pouze na aktuálně vybraném souboru. Ověřte si, zda je vše v pořádku, a teprve potom použijte Aplikovat na vše.

Toto políčko zaškrtněte tehdy, pokud nechcete pouze kopírovat soubory na jiné místo. Standardně je přednastaveno zacchování původního jména i přípony souboru – hodnoty {N} ((Name) a {E} (Extension) v příslušných políčkách. Můžete obě hodnoty přepsat, ALE POZOR! Podle přípony rozpoznává systém Windows typ souboru; použijete-li např. GIF místo původního JPG, nedojde k žádné konverzi původního typu JPEG na typ GIF, a pokus o otevření takového souboru skončí pravděpodobně chybou; příponu {E} proto raději ponechejte! Pokud zadáte nové jméno souboru, např. jako HRADY, jmenovaly by se všechny soubory stejně. V takovém případě je vhodné využít možnost úpravy formátovacího řetězce (™) – možností, které se nabízejí, je řada a v kombinaci s dopsanými údaji můžete vytvářet nejrůznější varianty jmen souborů. Doporučuji vám ale přiměřenou střídmost, rozhodnout se pro nějaký systém a ten používat. Jméno musí obsahovat něco, co ho jednoznačně odliší od ostatních souborů, velmi dobře se může hodit počítadlo v kombinaci se zadaným textem (HRADY_2004_0097). V tom nejhorším případě byste mohli totiž nakonec skončit pouze s jediným souborem a po všech ostatních obrázcích nezbude nic.

Hromadné přiřazení informací Jenom pro úplnost zmiňuji, že pomocí Informace > Hromadné přiřazení informací (Ctrl+K) je možné zapsat k vybrané skupině snímků i řadu nejrůznějších informací. Tento příkaz popisuji v jedné z předchozích částí – Informace o souborech. Hromadně konvertovat soubory Příkazem Upravit > Konvertovat soubor (Ctrl+Shift+F) otevřete dialogové okno, ve kterém můžete hromadně převádět formáty souborů, např. z formátu TIF do JPEG, případně měnit výstupní kvalitu JPEG souborů. Pokud chcete upravovat i pixelovou velikost a další parametry, je pro vás výhodnější použít další možnost – Hromadný filtr popisovaný dále. HROMADNÉ ÚPRAVY

235

Zoner Photo Studio 10  

Zoner Photo Studio 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you