Page 1

NINJA I N O VA C E

D E S E T Z A B I J ÁC K ÝC H S T R AT E G I Í NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH FIREM

BESTSELLER NEW YORK TIMES

GARY SHAPIRO P R E Z I D E N T CONSUMER ELECTRONICS ASSOCIATION


Gary Shapiro NINJA INNOVATION Copyright © 2013 Gary Shapiro. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. Original published by HarperCollins Publishers as Ninja Innovation.

Gary Shapiro

Ninja inovace Copyright © ZONER software, a.s., 2014 Vydání první, v roce 2014 Zoner Press, katalogové číslo ZRK1303 ZONER software, a.s. Nové sady 18, Brno, 602 00 www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Redaktor: Pavel Kristián ml. Překlad: Martin Froněk DTP: Ivan Kunovský

Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů sice bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývající důsledky. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz www.facebook.com/Zonerpress

ISBN 978-80-7413-288-9

slevy, akce,

novinky

Nechejte nám kontakt na novinky.zonerpress.cz a získáte další bonusy, slevy a jiné výhody.


OBSAH Předmluva

7

Úvod: Cesta ninji

13

Kapitola 1: Vaším cílem je vítězit

28

Kapitola 2: Váš tým

45

Kapitola 3: Ve válce je riziko nevyhnutelné

61

Kapitola 4: Připravte se na bitvu

79

Kapitola 5: Umění války

94

Kapitola 6: Kodex ninjů

110

Kapitola 7: Ninjové porušují pravidla

129

Kapitola 8: Inovujte nebo zemřete

146

Kapitola 9: Armáda ninjů

166

Kapitola 10: Neviditelný válečník?

183

Kapitola 11: Skvělá strategie CES

200

Poděkování

224

Poznámky

231

5


PŘ E D M LU VA

PŘED MNOHA LETY SE MI PODAŘILO ZÍSKAT ČERNÝ PÁS V TAEKWONDU. Tento úspěch znamenal konec cesty, během které jsem si šáhl na dno svých fyzických i psychických sil. Zkouška, kterou je zapotřebí splnit k získání každého z pásů, od žlutého až po černý, byla vždy extrémně vyčerpávající zkušeností. Sestavy musí být zcela perfektní, údery naprosto přesné a po celou dobu se musíte udržet neuvěřitelně disciplinovaní. A když všechny překážky překonáte a máte to konečně za sebou, zmožení ale pyšní a šťastní, začne to všechno znovu. Vždy se objeví další úder, který se musíte naučit, další kata, další kop… Vždy se musíte naučit mnoho nových věcí, abyste mohli pomýšlet na vyšší pás. Zisku černého pásu, který představuje potlačení jakéhokoli strachu, předcházela zkouška, která svou obtížností předčila všechny mé představy.

7


NINJA INOVACE

Můj test byl ale nic v porovnání s tím, když jsem viděl bojovat o černý pás své dva malé syny (sedm a osm let). Nesčetněkrát jsem chtěl vtrhnout mezi žíněnky a odnést oba chlapce pryč do bezpečí. Já i moje tehdejší manželka jsme ale vždy vydrželi, věděli jsme totiž, že se chlapci učí důležitou životní lekci: úspěch se neobejde bez obětí a riskování. Zatímco celá moje rodina měla to štěstí, že černé pásy získala, věděl jsem, že takových, jako jsme my, je spíše menšina. Mnoho studentů to vzdalo ještě před poslední zkouškou. Další se o černý pás opakovaně pokoušeli, jen aby znovu a znovu odešli s prázdnou. Pro většinu představovalo naučení kat a nabytí potřebných schopností nepřekonatelnou překážku. Občas to prostě nejde. Během svého výcviku jsem se účastnil také několika turnajů. Ty byly mnohem tvrdší a děsivější, než jsem si kdy myslel. Trénink je jedna věc, boj na živo je úplně jiná. Turnaje pro mě byly jediná příležitost jak použít taekwondo v boji. Nikdy jsem se nemusel bránit při rvačce a co je mi známo, tak ani moji synové. To by mohlo v leckom vyvolat otázku, proč jsem se tolik namáhal a mučil jen kvůli několika barevným bavlněným kusům látky. Dobrá otázka. Původně jsem studoval taekwondo, protože jsem si myslel, že by to mohla být skvělá společná zkušenost pro mě, mé syny a tehdejší manželku. Ale jak jsme společně postupovali dál a dál, došlo mi, že to není jen o nich. Začal jsem být soustředěnější a disciplinovanější. Nejsem od přírody lenoch, na práci si čas udělám a rád trávím ten volný s rodinou, takže jsem taekwondo nebral jako nástroj k oživení vztahu se syny nebo vztahu k práci. Taekwondo ale dalo mému přístupu k práci jasný tvar, pomohlo mi vytvořit jasnou kostru, plán toho, jak bych měl věci dělat. A tohoto plánu se držím až do dnes. Pokud bych měl tento postup či plán popsat, zněl by asi takto: aby byl člověk úspěšný, musí mít cíle, aby dosáhl těchto cílů, musí mít

8


PŘEDMLUVA

strategii, a aby se mohl této strategie držet, nesmí se nechat odradit problémy. Popravdě musí své problémy využít k tomu, aby se zlepšil. Tento jednoduchý recept jsem pochopil během studia taekwonda a neustále ho aplikuji na svůj pracovní život, i dlouho potom, co jsem své gi pověsil na hřebík. Tento postup ale má ještě jednu složku, která nejde jednoduše definovat. Tou je inovace. Abyste mohli být úspěšní, musíte jít dál, než kam jdou všichni ostatní. Musíte využít svých zkušeností, studia a neúspěchů k tomu, abyste „změnili pravidla hry“. V taekwondu nebudete úspěšní, pokud budete jen opakovat to, co vás naučí. Začátečník s bílým pásem to pochopí hned při prvním sparingu. Vaše konkurence nebude hrát fér, nebude dělat to, co očekáváte, a vždycky bude bojovat. Když jste na žíněnce, musíte předpokládat, že soupeř zná stejné kopy jako vy – ví to, co vy. Má svůj vlastní plán jak dosáhnout vítězství. Jediný způsob, jak protivníka porazit, je něčím ho překvapit – musíte být inovativní, jinak prohrajete. Shodou okolností jsem na stejnou věc došel za svých 30 let v pozici vedoucího jednoho z nejrychleji a nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví – spotřební elektroniky. Náš úspěch by se mohl měřit na dolary a centy – a to jsou jistě sama o sobě impozantní čísla. To ale není způsob, jakým já měřím úspěch. Pro mě je úspěch překonání dříve nedosažitelných překážek. Je úžasné, že firmy zabývající se spotřební elektronikou to zvládají znovu a znovu. Svět, ve kterém dnes žijeme, se neuvěřitelným způsobem liší od toho před dvaceti lety. Počínaje smartphony, přes elektronické čtečky knih, HDTV, bezdrátové připojení, digitální fotoaparáty a MP3 přehrávače, až po tablety a herní systémy zachycující pohyb člověka – nic z toho není na vždy, žádný produkt není imunní vůči konkurenci a novým technologiím. Rozhodně nedokážu předpovědět, kde budeme za pět let. Za vším stojí jedna jediná věc: inovace.

9


NINJA INOVACE

Tím samozřejmě neříkám, že jiné společnosti s jiným zaměřením nejsou inovativní. Příklady najdete na následujících stránkách. Moje zkušenosti jsou ale z oboru spotřební elektroniky a měl jsem to štěstí, že jsem mohl sledovat, jak se toto odvětví rozrostlo až do kolosální podoby, kterou má dnes. A jak jsem sledoval vzestup „svého“ odvětví, měl jsem možnost pozorovat ty nejlepší obchodní modely v praxi. Také jsem samozřejmě zažil hodně těch nefunkčních a špatných. Viděl jsem, jak firmy vystřelily na úplný vrchol, jen aby z něj o chvilku později spadly do hlubin zapomnění. A pak jsou tu ty společnosti, které neustále rostou a jejich jméno a zaměstnanci se stali součástí historie. Před nějakou dobou mě napadlo, že by bylo dobré se o příběhy těchto společností podělit. Hlavně v dnešní době ekonomické nejistoty, kdy miliony lidí po celém světě nemají práci a budoucnost nemá příliš optimistický nádech, potřebujeme něco, co nám připomene, proč jsou lidé pány tvorstva. V roce 2011 jsem vydal knihu The Comeback: How Innovation Will Restore the American Dream (Jak inovace oživí americký sen). V ní jsem nastínil, jak je důležité, aby inovace byla středem pozornosti politiky země (z ekonomického hlediska), a jak by měl být inovativní duch podporován. Kniha The Comeback popisovala ty nejdůležitější věci, kterých je zapotřebí dosáhnout na úrovni státu. Jinými slovy na úrovni běžnému člověku velmi vzdálené. Co ale všechny ty firmy a podnikatelé, kteří budují národní ekonomiku? Určitě se přeci můžeme naučit něco od těch, kteří změnili naše životy v dobrých i špatných časech. Přece jen bych za svých 30 let v oboru měl mít nějaké poznatky o firmách, ze kterých se staly legendy. Když jsem si toto řekl, přišel jsem s nápadem na novou knihu. Výzvou pro mě bylo najít nějakého společného jmenovatele, který by spojil všechny úspěšné firmy. Kniha, která by pouze popisovala úspěš-

10


PŘEDMLUVA

né společnosti, aniž by se zabývala otázkou, proč úspěšné jsou, pro mě nebyla zajímavá. Pak jsem si vzpomněl na svůj vlastní plán, postup, ze kterého při práci vycházím. Začal jsem přemýšlet, jestli by se dal aplikovat i na příběhy, které chci vyprávět ve své knize. Na postup, který používám, jsem přišel při studiu taekwonda, což je v podstatě studium toho, jak být válečníkem. Ovšem ne jen tak ledajakým válečníkem, ale vysoce disciplinovaným, strategicky uvažujícím a zapáleným bojovníkem. Jinými slovy, ninjou. Na následujících stranách se mi snad podaří vysvětlit, co se skrývá pod termínem ninja inovace. Co se můžeme od těchto feudálních bojovníků ze starého Japonska naučit a použít to v byznysu? Jak se od nich inspirovat a získat nadšení pro inovace? Je to právě propojení tehdejšího ninjy a dnešního inovátora, co stojí za zrodem této knihy. Je to příběh podnikatele, který si jde za svým nápadem, příběh CEO, kterému se podaří zachránit firmu na hranici krachu, je to příběh o firmě, které všechno vychází, ale stejně se jí nepodaří prosadit, příběh o firmě, která vždy a znovu přijde s novými nápady a udrží si tak náskok před konkurencí. Co všechny tyto příběhy spojuje? Co je základním kamenem? Co je odlišuje? A hlavně co se z jejich úspěchů a krachů můžeme naučit? Ninja inovace vám na to odpoví.

11


Ú VOD

C E S TA N I N JY

Nemusí se stát nic

V ČERVNU 1967 SE V NEW YORKU KONAL PRVNÍ NA KONZUMENTY ZAMĚřený prodejní veletrh věnovaný spotřební elektronice. V té době dosahovaly společnosti se spotřební elektronikou obratu 8 miliard dolarů (dnes by to bylo něco kolem 55 miliard dolarů), jenž stál především na obchodu s televizemi a hi-fi věžemi. Byl zde však i jistý úpadek – prudce se snižovaly prodeje rádií a někteří velcí hráči byli nuceni ve velkém propouštět. Dokonce tak, že se o tom dozvídala i široká veřejnost z médií. Bylo to právě tímto zvláštním prostředím – rostoucí, ale stále ještě nejistý trh se spotřební elektronikou – proč Jack Wayman, ředitel Asociace elektronického průmyslu (EIA), rozhodl, že je zapotřebí veletrh specializovaný na spotřební elektroniku. A tak se na začátku léta v hotelech Americana a Hilton v centru Manhattanu sešlo 15 000 výrobců,

13


NINJA INOVACE

distributorů a prodejců, aby se podíleli na akci s rozlohou téměř 1 000 čtverečných metrů obsahující více než 1 000 nových produktů „od rádií za 8 dolarů o velikosti cigaretové krabičky až po stereofonní sestavy za 15 000 dolarů“, jak stálo v New York Times. Vystavena byla široká škála televizorů, kapesních tranzistorových a stolních rádií, gramofonů a nábytkových jednotek, které kombinovaly všechny tyto pokročilé audiovizuální (AV) komponenty. Nejžhavější novinkou byly kazetové audio přehrávače, které používaly „cartridge“ nebo „Play-Tape“ (tehdy nový formát kazet)a rostoucí počet zařízení, která obsahovala pevné součástky s integrovanými obvody spíše než vakuové trubičky. Jak psali v The Times, „existuje televizor, rádio i kazetový přehrávač pro uspokojení každého vkusu i cenových požadavků.“ Poskočíme dopředu o nějakých 45 let. Tento specializovaný veletrh v průmyslu se spotřební elektronikou vyrostl ve veletrh mezinárodní (CES – Consumer Electronics Show) a je největším veletrhem v Americe. Zde je ukázka jedné z desítek krátkých zpráv, které The Times uveřejnily z Las Vegaského International CES 2012: „Bylo zde milion krásných nových telefonů využívajících Android a Windows, z nichž mnoho podporovalo technologii 4G (což znamená rychlejší internet ve velkých městech),“ psalo se s lehkou nadsázkou v jednom z článků.1 „Microsoft odhalil, že jeho populární Kinect, který se připojuje k Xboxu a umožňuje vám hrát hry za pomoci pohybů vašich rukou a nohou před televizí, nyní bude k dispozici také pro počítače s Windows.“ Android, Windows, Kinect, Xbox, 4G? Cestovateli časem z roku 1967 by tato slova nic neřekla. Našim uším ale dávají slova jako mobilní telefony, herní konzole a širokopásmové internetové připojení smysl. V roce 1967 se návštěvníci tohoto veletrhu podivovali nad kapesními rádii za osm dolarů. Dnes obdivujeme kapesní zařízení, která

14


CESTA NINJY

v sobě mají vyšší výpočetní výkon než rakety Apollo, které vynesly Američany na měsíc. Veletrh CES roku 2012 byl zatím největší – zúčastnilo se ho více než 156 000 návštěvníků a 3 100 vystavovatelů. Mezitím v roce 2012 překročily prodeje spotřební elektroniky v USA roční obrat 200 miliard a celosvětový obrat poprvé překročil hranici 1 bilion dolarů. To je nárůst téměř 1 700 % od roku 1967. V roce 1967 byl obrovským technologickým pokrokem systém pro redukci šumu. V roce 2012 je technologickým pokrokem. No, kde jen začít? K technologickým pokrokům dochází tak často, že dohadovat se o tom, který je největší, prakticky nemá význam. Můžeme říci, že Apple iPad je technologicky vyspělejší než Amazon Kindle Fire nebo Samsung Galaxy? Někdo říká, že ano, někdo jiný zase, že rozhodně ne. A přesto nic nepoukazuje na dominanci spotřební elektroniky v našich životech (nebo spíše dokonce na naši naprostou závislost na ní) více, než fakt, že ani nedokážeme říci, který produkt nebo inovace je důležitější než jiná. Po druhé světové válce, po recesi na konci 70. let a také po recesi na konci let 80. to vždy vypadalo, jakoby spotřební elektronika opět byla hlavním tahounem ekonomiky a měla pomoci zvrátit klesající trend. Navzdory recesi se globální útraty za konzumní technologická zařízení v roce 2011 vyšplhaly na rekordních 993 miliard dolarů. A poprvé v historii se stala nejhodnotnější společností na světě ta, která prodává nikoli auta nebo benzín, ale spotřební elektroniku – Apple. Při předchozích zotaveních ekonomiky, o která se zasloužila spotřební elektronika, bylo utrácení za zboží urychleno technologiemi,které lidé prostě museli mít, přestože byly ještě pár let předtím pouhou fantazií. Například po druhé světové válce chtěl každý tu skvělou novinku zvanou televizor, společně s novou hi-fi věží a tranzistorovým rádiem.

15


CESTA NINJY

Amerika je světovým unikátem, protože odměňuje neúspěch: Chce, abyste se i nadále snažili. Některé z našich největších úspěchů jsou zároveň i velkými neúspěchy: George Washington ve válce proti Britům nesčetněkrát selhal, než dosáhl zázračného vítězství. V politice Abraham Lincoln prohrál volby do senátu proti Stephenovi Douglasovi – a při tom vytvořil jednu z nejpamětihodnějších debat v historii – před tím, než se mu podařilo zachránit Unii. První společnost Henryho Forda,Detroit Automobile Company se rozpadla po třech letech existence, ale o dva roky později byla založena Ford Motor Company. A pravděpodobně nám nejznámější člověk, Steve Jobs, selhal pravděpodobně častěji, než uspěl. A ano, i já jsem neuspěl vícekrát, než si dokážu vybavit.

Dnešní ninjové PRO ÚČELY TÉTO KNIHY NEPOSTAČÍ JEN PŘIROVNÁNÍ KE STAROVĚKÝM NINjům. Moje interpretace toho, jací jsou dnešní ninjové, je následující: Jak vidí svůj úkol, jak pracují s konkurencí, jak překonají překážky, jak plánují, jak bojují a jak uspějí. Koneckonců nám nejde o historické ninji, ale o průzkum úspěchu v dnešním světě. Následující kapitoly se pokusí rozebrat určité charakteristiky ninja inovace. Ve stručnosti jde o: Kapitola 1: „Vaším cílem je zvítězit“ Cílem ninjů bylo zdolat nepřítele a dokončit svůj úkol. Stejně tak je cílem podnikání být lepší než konkurence. Tato kapitola zkoumá příklady toho, jak různé společnosti uspěly, protože měly tah na branku a protože konečný cíl podnikatelské strategie byl jasně definován jako vítězství. Kapitola 2: „Váš tým“ Ninjové často pracovali v týmu, a to v týmu profesionálů, nikoli amatérů. Jedním z prvních kroků k vybudování jakéhokoli úspěšného podnikání je sestavení toho správného týmu.

25


NINJA INOVACE

Kapitola 3: „Ve válce je riziko nevyhnutelné“ Ninjové a úspěšní vůdci se staví ke svým úkolům jako k životnímu stylu, nikoli jen jako k nějakému „zaměstnání“. Nebudete-li riskovat, nebudete úspěšní. Kapitola 4: „Připravte se na bitvu“ Chování ninji je založeno na specifickém „duševním postoji“. Můžeme to nazvat disciplínou. Abyste uspěli, musíte se mentálně připravit na pokusy, které vás čekají. Máte před sebou nevyhnutelné neúspěchy, a to často velké. Ale nikdy nespouštějte oči ze svého cíle. Kapitola 5: „Umění bojovat“ Úspěšná strategie je umění, nikoli věda. Často nebudete mít dost informací na to, abyste mohli svůj úspěch naplánovat do posledního detailu. To je v pořádku. Úspěšná strategie je taková, která žije – musí být vykonávána tak, aby zbýval prostor na změnu taktiky. Vaše konkurence je chytrá a nelítostná a nenechá se porazit jen tak, dobrovolně. Očekávejte překvapení a upravujte podle nich svůj směr. Kapitola 6: „Kodex ninjů“ Bez ohledu na cíl by se všechny činy měly řídit kodexem chování – podnikatelskou etikou. Ninjové vytvářejí chaos, protože nehrají podle běžných pravidel – díky tomu vyhrávají. Ale i ninjové dodržují etický kodex. Kapitola 7: „Ninjové porušují pravidla“ Na rozdíl od svého feudálního protějšku – samurajů – nebyli ninjové aristokratickou třídou. Uspěli, protože byli nejlepší. Organizace proto neuspěje, pokud jsou její pravidla pro najímání nových zaměstnanců příliš zkostnatělá, hierarchická a uzavřená lidem s inovativním přístupem. Posledním ninjou, který zůstane, je firma nebo jednotlivec, který nejenže zaměstnává ty nejlepší lidi, ale také míří k úspěchu cestou inovativního postoje. Kapitola 8: „Inovujte nebo zemřete“ Starověcí ninjové vždy bojovali s překážkami, které je nutily jejich postoj změnit. S dnešními firmami je to stejné. Život není předvídatelný. Příliš často se organizace, které skomírají, obracejí na třetí strany (obvykle na vládu), aby

26


CESTA NINJY

je zachránily, místo toho, aby sebraly odvahu a něco samy změnily. Buďte kreativní, buďte troufalí a buďte ochotní změnit směr vaší cesty. V opačném případě vaše selhání bude konečné. Kapitola 9: „Armáda ninjů“ Dnešní ninjové jsou součástí většího celku. Tím, že budují lepší firmu, zároveň porážejí ostatní. Technologie nám všem umožňuje účastnit se inovace. Kapitola 10: „Neviditelný válečník“ Nejrozvinutější schopností ninjů byla nenápadnost. Byli schopni své nepřátele oklamat v převleku tak, že si jich nikdo nevšiml. Skvělé ninja společnosti to dělají také, je to ale jediný trik z repertoáru ninjů, který nepatří mezi ty inovativní. Jak jsem již zmínil, The Comeback analyzuje makrofaktory, které podpořily inovaci a ekonomický růst. Ninja inovace se zaměřuje na mikrofaktory, které vedly k úspěchům jednotlivců a organizací. Ale obojí spolu bude vždy souviset. Až na několik výjimek by nebylo možné úspěchů, které zmíním na následujících stránkách, dosáhnout bez svobody kapitalismu a bez proinovačních a prorůstových opatření vlády. I dnes taková potřebujeme.

27


K A P I TOL A 1

VAŠÍM CÍLEM JE VÍTĚZIT

„ZNIČÍM ANDROID, PROTOŽE JE TO KRADENÝ PRODUKT.“ TOTO ŘEKL STEve Jobs pisateli svého životopisu Walterovi Isaacsonovi krátce před svojí smrtí. Představte si to. Jobs věděl, že už mu příliš času nezbývá, ale přesto se stále snažil zvítězit. To je příklad ninji. Nebude překvapením, když řeknu, že Jobs měl mnoho vlastností ninja inovátora. Jobs byl chytrý, nadšený a neoblomný. To vše ninja potřebuje, ale potřebuje ještě něco: Musí mít nezkrotnou touhu vyhrát. Ninjův úkol není hotový, dokud nedokončí misi. Pouze se dostat na hrad nemá význam, pokud nedokáže založit požár. Pro Jobse a jiné ninja inovátory vyvinutí dobrého produktu nestačí. Co je konkrétně potřeba, se může lišit od člověka k člověku, ale jedna věc zůstává stejná: Abyste dokončili misi, musí být vaším cílem vítězství. Z Jobse dělalo ninju také to, že dokud mohl pracovat, nikdy neodešel do důchodu. A proto měl i na sklonku svého života chuť „zničit“ konkurenci. Pro člověka, který je tak známý svojí náročností, jde o správně zvolená slova. Inspiroval svým příkladem nespočet lidí

28


VAŠÍM CÍLEM JE VÍTĚZIT

k tomu, aby si šli za vítězstvím ve svých vlastních životech, i když ne vždy stejným způsobem. A nejen to – Jobsovy produkty a jejich nástupci budou sloužit lidstvu po staletí – stejně jako jsou dnes s námi produkty jiných ninja inovátorů.

Nejen šikovný, ale užitečný produkt 14. LISTOPADU 2007 UKONČIL CON EDISON 125LETÉ OBDOBÍ DODÁVKY stejnosměrného elektrického proudu, které začalo, když Thomas Edison spustil 4. září 1882 svoji elektrárnu v Manhattanu na Pearl Street. I když se tato elektrárna v průběhu let samozřejmě hodně měnila, je to podobné, jako kdyby Ford Motor Company v roce 2003 zastavila výrobní linky, které Henry Ford poprvé spustil v roce 1903. Jde o pozoruhodný důkaz Edisonovy geniality. Dnes je Edison známý jako inovátor fonografu a žárovkového světla. Ale tyto dvě jeho zásluhy nejsou těmi největšími. Největší vliv na budoucnost spotřební elektroniky mělo právě spuštění jeho centrální elektrárny. První věc, kterou uděláte po zakoupení reproduktorů, televizoru nebo jakékoli jiné elektroniky, je to, že výrobek zapojíte do zásuvky. Tato jednoduchá věc je možná díky tomu, že Edison utratil téměř všechen svůj majetek a riskoval svoji pověst, aby postavil elektrárnu v dolním Manhattanu na Pearl Street. Poté, co Edison vydal 4. září 1882 příkaz k jejímu spuštění, byly obchody na ulicích Fulton a Nassau, kanceláře redaktorů The New York Times a obchod s cennými papíry Drexel Morgan, osvíceny září Edisonových žárovek. Představte si ten okamžik, kdy tohoto vítězství Edison dosáhl. Navždy změnil nejen Manhattan, ale celý svět. Pravým důvodem, proč byla elektrárna na Pearl Street tak důležitá a proč by bez ní Edison selhal, bylo to, že žárovka by nemohla

29


NINJA INOVACE

nahradit plynovou lampu jako hlavní zdroj světla, pokud by nebyl vytvořen celý systém rozvodu elektřiny. V takovém případě by Edison byl jen mužem, který vytvořil sice skvělou, ale nepoužitelnou vychytávku. Jinými slovy, vynález žárovky nebyl koncem Edisonovy práce, ale pouze jejím začátkem. Konečným cílem bylo vybavit žárovkou běžné domovy, což se ukázalo být mnohem náročnějším a nákladnějším úkolem než ji vynalézt. Edisonův příběh a jeho elektrárna na Pearl Street je pro mé účely skvělým příkladem toho, co myslím tím, že „vaším cílem je zvítězit“. Nikdo nepochybuje o tom, že Edison byl geniální, ale existují tisíce dalších, kteří vynalézali vychytávky, o kterých však nikdy neuslyšíme. A Edisonovi nešlo jen o to vynalézt nějaký zlepšovák. Měl touhu vyhrát, což pro něj znamenalo vytvořit něco, co bude mít hodnotu v každodenním životě; ano, něco, co způsobí světovou revoluci, ale také něco, co nebude z uživatelského hlediska vyžadovat více než stisk tlačítka. Ale cesta od vynálezu žárovky až do fáze, kdy skutečně stačilo jen stisknout vypínač, vyžadovala velké množství času a zdrojů, které přesahovalo možnosti většiny jiných vynálezců. To samé by se dalo říci o Jobsovi. Neměl zájem vytvořit jen nějakou věc, která by sice dobře vypadala, ale používali by ji pouze bohatí lidé nebo technologičtí nadšenci. Chtěl vytvářet přístroje, které budou užitečné pro všechny. To vyžaduje disciplínu, která často dělí vítězství od porážky. Genialita samotná prostě nestačí. Historie je plná jinak geniálních lidí, kteří z nějakého důvodu neuspěli. Možná jen měli smůlu. Ale jisté je, že abyste vyhráli, musíte mít jasnou představu o tom, co všechno je k tomu potřeba a jak toho máte dosáhnout. Jobs i Edison měli vizi a velké odhodlání vyhrát.

30


VAŠÍM CÍLEM JE VÍTĚZIT

Přizpůsobte se, upravte směr a ovládněte trh TOUHA PO VÍTĚZSTVÍ NENÍ VÝHRADNĚ VLASTNOSTÍ VÝJIMEČNÝCH JEDINCŮ, kteří mají zdánlivě nadlidské schopnosti, vizi a odhodlání uspět. Je to rovněž něco, čím musí být poháněn jakýkoli podnik, ať už jde o organizaci jako CEA, atletický tým jako New England Patriots nebo společnost jako IBM. Pojďme se právě na IBM podívat podrobněji. Zhruba ve stejnou dobu, kdy Jobs a Steve Wozniak zakládali Apple, založili Paul Allen a Bill Gates kancelář v Albuquerque v Novém Mexiku, aby mohli vyvíjet počítačové programy včetně nového počítačového operačního systému PC-DOS pro osobní počítače IBM. Gates, Allen a jejich nová společnost Microsoft poté upravila PC-DOS na MS-DOS, aby se dal používat na osobních počítačích, které se IBM snažilo vyvinout a získat jejich prostřednictvím podíl na trhu nesálových počítačů, který otevřel Apple. Společnosti jako Atari, Tandy a jejich TRS-80 Sinclair, Commodore a další představily v roce 1981 malé osobní počítače, které byly zajímavé pouze pro relativně malé segmenty trhu. To se změnilo, když několik podnikatelů přišlo s funkčním počítačem, na kterém běžel software jako MicroPro WordStar (1978) a tabulkový editor SuperCalc (1980). Zařízení Dr. Adama Osborna s názvem Osborne 1, které vážilo 12 kilogramů a mělo pětipalcovou obrazovku, bylo prvním „mobilním“ osobním počítačem a bylo uvedeno na trh v roce 1981. Toho roku se prodalo pouze 8 000 kusů, ale následující rok počet prodejů vyskočil na 110 000. V jednu chvíli Osborne uvedl, že má objednávky na 25 měsíců dopředu, ale v září roku 1983 firma zkrachovala. Osborne 1 byl následován Kaypro II Transportable na konci roku 1982, což bylo podobně velké zařízení s podobným prodejním úspěchem.

31


K A P I TOL A 8

INOVUJTE NEBO ZEMŘETE

NINJA JDE DO BOJE S NĚKOLIKA ZBRANĚMI A OMEZENÝMI ZDROJI. NEMŮŽE se spoléhat na větší arsenál, protože by se prozradil a přišel by o svoji výhodu. Pokud se něco nepodaří a je chycen, nemá šanci na vysvobození ani na slitování. Ze všech pravidel, která ninji ve feudálním Japonsku ovlivňovala, bylo jedno nejdůležitější – zvědové nebudou tolerováni. Každá mise byla tedy zároveň sérií riskantních úkolů, které jste buď splnili, nebo jste při nich zemřeli. Ninja ale využíval několika silných zbraní! Při souboji jeden na jednoho měl navrch díky skvělému tréninku. Byl-li uvězněn, měl nástroje a dovednosti k tomu, aby mohl uniknout. A co je ze všeho nejdůležitější, ninja mistrovsky znal svoje okolí. Jen velmi vzácně se stalo, že by se dostal do beznadějné situace. Měl svoji vychytralost, kreativitu, trénink a nástroje, které používal tak, aby byl vždy ve výhodě. Ninja možná dělal chyby, ale ne osudné. Ninja neměl na vybranou a musel se řídit slovy „inovuj, nebo zemřeš“. Po finančním kolapsu v roce 2008 byla slova „inovujte, nebo zemřete“ jednoduchou zprávou, kterou jsem sděloval všem elektronickým

146


INOVUJTE NEBO ZEMŘETE

firmám. Mohli jsme buď být staženi dolů se zbytkem ekonomiky, nebo jsme mohli udělat to, v čem jsme nejlepší. Mohli jsme inovovat. Pokud bychom to neudělali, akceptovali bychom tím beznadějnost naší situace. Jsem hrdý na to, že téměř všichni členové CEA inovovali a že – jak jsem naznačil v úvodu – byla americká ekonomika podpořena firmami zaměřenými na spotřební elektroniku. Je pravda, že zjištění, že firmy vyvíjející a vyrábějící spotřební elektroniku musí inovovat, je podobné, jako to, že ropný průmysl musí produkovat benzín. Je to zkrátka to, co je podstatou naší činnosti. Naši zákazníci od nás očekávají vynikající novinky a nápady – a to v tempu, které je srovnatelné jen s málokterým jiným odvětvím. Máme tendenci na to zapomínat, ale jen za asi 20 let inovace pokročilo odvětví spotřební elektroniky neuvěřitelným způsobem. Platforma VHS fungovala jen asi 30 let, než se masově rozšířily DVD přehrávače. To je ale ještě málo ve srovnání se 70 lety, po které byly gramofonové desky hlavním nosičem v hudebním průmyslu, dokud nepřišly v 80. letech kompaktní disky (CD). Co se týká tištěných knih, myslím si, že nikdy nezmizí – určitě ne tak, jako zmizely videokazety – ale oznámení Amazonu, že v roce 2011 překročily počty prodejů elektronických knih počty prodejů knih tištěných, bylo jistě klíčovým okamžikem.1 Mezitím jsou naše životy ovládány novými technologiemi – chytrými telefony, sociálními sítěmi a mobilními aplikacemi – které před pěti lety ani neexistovaly. Ale dnes by si nikdo nevsadil na to, že by DVD mohla jako hlavní médium pro záznam filmů vydržet stejně dlouho, jako VHS kazety. A skutečně, počty prodejů DVD znatelně klesají už posledních sedm let, protože se zákazníci začínají přiklánět k platformám jako je Netflix.2 Cédéčka jsou již takřka v muzeích a produkt, který je tam dostal, je asi bude dost brzy následovat. Po svém vrcholu, kdy se v roce 2008

147


NINJA INOVACE

prodaly iPody od firmy Apple za 22,7 milionu dolarů, prodeje tohoto produktu rovněž klesají.3 Je pravda, že nejde o změnu formátu – digitální hudby – ale o změnu upřednostňovaného zařízení (například mobilních telefonů). To znamená, že i v odvětví spotřební elektroniky platí pravidlo inovovat nebo zemřít, a je důležitější, než kdy jindy. Výrobci si zkrátka nemohou být jisti, zda daná platforma nebo zařízení bude hitem po dobu více než několika let (nebo měsíců), než se objeví něco nového. Známý ekonom dvacátého století Joseph Schumpeter tento proces nazval „kreativní destrukcí“. Však to znáte. Jen co jste konečně převedli všechny svoje videokazety do formátu DVD, budete brzy muset tento proces zopakovat. Může to být pro zákazníky frustrující, ale přesto si každý rok kupujeme nová zařízení, média a platformy. Během svého působení v CEA jsem byl svědkem toho, jak desítky společností zkrachovaly – a s nimi přišly o práci tisíce lidí. Některé z nich byly na trhu kdysi mocnými kolosy, přesto ale skončily v propadlišti dějin. Změny ve formátu, technologii a médiích mohou mít za následek to, že jakákoli společnost (či celé odvětví) zastará. A přestože bychom měli této ztráty litovat, a to zejména u lidí, kteří vlivem těchto změn přichází o práci, nemůžeme se dívat zpět. Pokud jde o společnosti, které jsou úspěšné (ať už jako nové start-upy nebo po desetiletí staré korporace), není na nich nic kouzelného. Tím nechci říci, že by to, co dělají – nebo to, jak to dělají – bylo jednoduché. Mnoho úspěšných společností zmíněných v této knize (IBM, eBay, Amazon atd.) zůstalo na vrcholu, protože věděly, že pokud nebudou inovovat, zemřou. Ale spojení „inovujte, nebo zemřete“ neplatí pouze pro naše odvětví. Věřím, že jednou z hlavních snah našeho národa by mělo být navrácení naší ekonomické prosperity. Neměli by o tom mluvit pouze generální ředitelé ze Spojených států. Měli by o tom mluvit všichni členové

148


K A P I TOL A 1 0

NEVIDITELNÝ VÁLEČNÍK

JE TĚŽKÉ UVĚŘIT, ŽE JSME SE DOSTALI AŽ TAKHLE DALEKO BEZ TOHO, ABYCH popsal dovednost, která odlišuje ninju od jinak skvělého válečníka – tou je nenápadnost. Jak popsal japonský historik 20. století: „Takzvané postupy ninjutsu mají za cíl zajistit, aby se protivník nedozvěděl o útočníkovi, na což existovalo speciální školení.“ 1 Právě tato schopnost schovat se, zdánlivě se ztratit a překvapit odlišuje ninju od ostatních bojovníků a válečníků. Při své zkušenosti s taekwondem jsem se naučil, jak udeřit, blokovat, kopat, udržovat rovnováhu a manévrovat, ale vůbec nevím, jak se pohybovat tak, abych nebyl spatřen. Přesto jde právě o dovednost, která dnes definuje naše zběžné chápání ninjů. Pokud o těchto dávných bojovnících nevíte nic jiného, pravděpodobně víte alespoň to, že pracovali v utajení – k čemu jinému by jim také byl jejich černý oděv? Ve skutečnosti není příliš pravděpodobné, že by ninjové někdy nosili černý kostým, jak tomu je v hollywoodských filmech. Schopnosti ninjů pracovat v utajení navíc nespočívaly pouze ve schovávání se. Existuje spousta záznamů o tom, jak ninjové pracovali přímo před

183


NINJA INOVACE

zraky svých nepřátel, ale v převleku. Takže zatímco kradmé schopnosti ninjů zahrnovaly schovávání se, rovněž mezi ně patří balamucení: Zajistit, aby si váš protivník nevšiml lsti. „Každý klam se skládá z potlačení pravdy a vytvoření iluze. Potlačení pravdy je tajné a alespoň zčásti zakrývá pravdu. Vytvoření iluze je zjevné a vytváří falešnou představu.“ 2 Feudální japonský ninja byl mistrem v zakrývání pravdy i ve vytváření iluze. V každém případě jeho protivníci nevěděli, že je na místě do té doby, než už bylo pozdě. Mám dva oblíbené příklady takového utajení a oba dva se vymykají mému obvyklému zaměření na soukromé podnikání a technologické inovace v praxi.

Inovace včera, ale ne dnes MŮJ PRVNÍ PŘÍKLAD SE TÝKÁ TÉMĚŘ 70 LET STARÉ UDÁLOSTI, KTERÁ UKONčila druhou světovou válku a navždy změnila svět. Jde o úžasný příběh vývoje atomové bomby – bezprecedentní snaha armády Spojených států, civilních vědců a inženýrů a mnoha firem pod krycím názvem Manhattanský projekt vytvořit během let 1942 až 1945 zbraň, která by změnila vývoj války. Tento masivní projekt rozložený na různých místech ve Spojených státech a zaměstnávající 100 000 lidí musel zavést různé inovace v základních vědách, aplikovaných technologiích, průmyslových procesech a v letectví. Každé místo vyžadovalo vysokou úroveň bezpečnosti a utajení, ale právě efektivní skrývání dvou hlavních stran nejlépe ilustruje jak zakrývání pravdy, tak vytváření iluze. Hlavní vědecké místo v bezútěšném a vzdáleném pouštním městě Los Alamos v Novém Mexiku, které vedl J. Robert Oppenheimer, se téměř od nuly změnilo v malé město o rozloze 54 000 akrů, kde pobývalo asi 6 000 vědců. Hlavní armádní místo ve stejně bezútěšném městě Wendover v Utahu bylo světově největší dělostřelecké a bombardovací centrum o rozloze 1,8 milionu akrů a bylo domovem pro asi 2 500 pilotů

184


N I N JA I N OVAC E GARY SHAPIRO

„Geryho přístup k businessu – přístup Ninji – v sobě nese esenci úspěšného moderního podnikání. Je to kombinace jakési netrpělivosti, odhodlanosti a mrštnosti. Přesně to pohání ty největší a  nejúspěšnější společnosti dneška kupředu. To je to, co je drží na špici, co je nutí neustále se rozvíjet a transformovat sebe sama i svět kolem.”

– Ursula Burns, CEO Xerox Corporation „Kniha NINJA INOVACE je povinná četba pro každého, kdo chce pochopit, v čem tkví tajemství úspěšného podnikání v  dnešní zběsilé době. Pandora je populární, protože se zaměřujeme v první řadě na posluchače a hudebníky.”

– Tim Westergren, spoluzakladatel rádia Pandora „Gary Shapiro se ve své knize NINJA INOVACE dostává až k  jádru toho, čemu říkáme úspěšné podnikání: riskování, vášeň, neúspěch a v neposlední řadě také inovace. Díky svým třicetiletým zkušenostem Gary ví, co dělá úspěšné firmy úspěšnými.”

– Noel Lee, zakladatel a CEO Monster Cable Products, Inc. slevy, akce,

novinky

Nechejte nám kontakt na novinky.zonerpress.cz a získáte další bonusy, slevy a jiné výhody.

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a. s., Nové sady 18, 602 00 Brno

DOPORUČENÁ CENA: KATALOGOVÉ ČÍSLO:

290 KČ

ZRK1303 ISBN 978-80-7413-288-9

9 7 8 8 0 7 4 1 3 2 8 8 9

Profile for ZONER software, a.s.

Ninja Inovace  

Ninja Inovace

Ninja Inovace  

Ninja Inovace