Page 1

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

E

S

S

V YTVÁŘÍME

ZVÍŘÁTKA

Z KORÁLKŮ

www.zonerpress.cz

Blanka Trávníková


V Y T VÁŘÍME

ZVÍŘÁTKA Z KORÁLKŮ Blanka Trávníková


VYTVÁŘÍME ZVÍŘÁTKA Z KORÁLKŮ Blanka Trávníková Copyright © ZONER software, a.s. Vydání první v roce 2012. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1204 ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Redaktor: Květa Filipi Technický redaktor: Hana Fruhwirtová DTP: Dan Zůda © Obálka: Dan Zůda © Fotografie výrobků: Lucie Trávníková, Blanka Trávníková © Nákresy: Blanka Trávníková Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatel a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Všechny v knize uvedené modely jsou chráněny autorským zákonem. Jejich napodobování je možné jen k čistě soukromým účelům. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku či v jiném systému bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz

ISBN: 978-80-7413-190-5


Věnováno památce Antonínu Vérostovi, mému dědečkovi.


PODĚKOVÁNÍ Předně bych ráda poděkovala své rodině za konstruktivní kritiku k mým nápadům a konečným výrobkům. Hlavně pak děkuji za trpělivost, kterou se mnou měli. Velké díky patří především mé mamce za připomínky k textům a grafickým částem návodů. Sestře za fotografie, bez nichž by kniha vůbec nevznikla. Mé poděkování náleží i Květě Filipi a všem, kteří se spolu s ní podíleli na přípravě této knihy k vydání. Nesmím však zapomenout ani na ty, jimž učarovaly odlesky korálků a drátků – díky za to, že jste.


OBSAH POTŘEBNÝ MATERIÁL

10

Korálky

10

Drátky a dráty

12

Potřebný materiál – rady a tipy

14

OBECNĚ

16

Vysvětlení použitých symbolů a pojmů

16

Obecné zásady pletení

KOVAŘÍK KRVAVÝ

54

JEŽEK

58

HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ

62

BROUK

66

LEDNÍ MEDVĚD

70

16

SURIKATA

74

Spletení konců drátků

19

LISTOVNICE ČERVENOOKÁ 78

Proplétání

20

UKÁZKY PLETENÍ

22

SELE

26

STRAŠILKA

30

KAPYBARA

34

KOBRA

38

LIŠKA

42

REJNOK

46

MEDVÍDEK MÝVAL

50

OVCE

82

MOTÝL

86

PÁSOVEC

90

ŽELVA

96

ODKAZY

100


Rozdělení zvířátek podle obtížnosti kapybara

z

kobra

z

liška

z

rejnok

z

sele

z

strašilka

z

brouk

zz

hlemýžď zahradní

zz

ježek

zz

kovařík krvavý

zz

lední medvěd

zz

medvídek mýval

zz

surikata

zz

listovnice červenooká

zzz

motýl

zzz

ovce

zzz

pásovec

zzz

želva

zzz


POTŘEBNÝ MATERIÁL Korálky Nespočet barev, provedení a velikostí – ani tahle věta nevystihuje pestrost korálků, jež se vyskytují po celém světě. My se však zaměříme pouze na rokajl, tedy malé skleněné korálky. Rokajl koupíme v  korálkárnách nebo textilních galanteriích, v menších nebo větších pytlíčcích a někdy i na váhu. I  když máme za rohem obří korálkárnu, nepohrdneme ani menšími obchůdky, kde sice mají menší výběr, ale můžeme zde objevit barvy, které jinde nejsou k dostání. Doporučuji kupovat i korálky, co zrovna nepotřebujeme, ale něčím nás zaujaly – často se pro ně později nalezne využití, které se předtím zdálo nepravděpodobné, nebo jsou pro nás korálky samy inspirací. Při výběru dbáme na velikost, která je v téhle knize uváděna poměrově. Důležitá je také kvalita korálků, tedy velikosti v jednom pytlíčku. Pokud jsou korálky nasekané nekvalitně a  je potřeba je přebírat, často musíme koupit pytlíčků více, abychom po přebrání měli potřebné množství korálků. Korálky jsou barveny v tzv. šaržích a každá dávka může být o  odstín světlejší nebo tmavší, proto se nevyplatí dokupovat určitou barvu dodatečně, v horším případě už bychom ji vůbec nesehnali.

10

VYTVÁŘÍME


POTŘEBNÝ MATERIÁL

11


Proplétání Některá zvířátka, jako např. lední medvěd nebo kapybara, mají hodně korálků v jednotlivých řadách, a proto je potřeba hotové zvířátko tzv. proplést, čímž řady zpevníme. Čísla u jednotlivých částí řad značí, kolikátou korálkou drátek protáhneme. Pokud je v  grafické části návodu číslo v  kroužku, protahujeme drátek korálky směrem od postranních drátků ke střední části řady. Pokud je v  grafické části návodu číslo ve čtverečku, protahujeme drátek korálky směrem k postranním drátkům. Pokud je číslo samotné (není v kroužku ani ve čtverečku), proplétáme korálky tak, aby to vypadalo přirozeně.

2

2

3

3

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

3

3

2

2

20

VYTVÁŘÍME


Délka drátku a jeho navázání Délku drátku, s nímž začínáme plést, volíme intuitivně podle velikosti toho, co se chystáme vyrobit. Zatímco na tlapku je metr drátku až moc a na ouško nám bude stačit 15 cm, na tělíčko naopak ustřihneme přibližně metr a půl a později navážeme. S delším drátkem by se nám pletlo špatně. Pokud není uvedeno u jednotlivých zvířátek jinak, necháváme konce drátků stejně dlouhé. Ať už po upletení první řady nebo když protahujeme nový drátek. Na schématu vidíme černě zobrazený drátek, který nám došel. Zeleně zobrazený drátek jsme navázali, a to tak, že jsme si ustřihli dva nové drátky a každý spletli s jedním koncem černého drátku. Spletené konce se nesmí zapomenout zastřihnout (viz Spletení konců drátků).

OBECNĚ

21


JEŽEK Začneme plést od čumáčku. Krátké drátky si nacvakáme předem a to o něco delší, než budou ježkovy bodliny. (Sama jsem použila délku necelých čtyř centimetrů, ale to záleží na velikosti korálků.) Korálky navlečeme na jeden z drátků a na jeho konec přiděláme velký korálek, abychom mohli protahovat drátky a nemuseli se starat o korálky, které se nám teď nevyvléknou. Korálek musí být dostatečně velký, aby na drátku nebyly ohyby.

připevnění pomocného korálku

co budeme potřebovat

• • • • • • 58

měděný drátek 0,3 mm dostatečně velký pomocný korálek lesklé neprůsvitné krémové lesklé průsvitné světle oranžovo-hnědé, s průtahem lesklé neprůsvitné hnědé matné průsvitné černé, s  průtahem, nepatrně větší oproti dosud vypsaným dva velké lesklé neprůsvitné hnědé korálky

VYTVÁŘÍME

NÁROČNOST

zz


Jakmile provlečeme drátky, protáhneme korálky i druhý konec. Velký korálek opět vyvlékneme, abychom mohli uplést i  spodní část řady. Dáme pozor, aby se nám při utahování horních částí řad netočily bodliny do vnitřku těla.

Přidělání bodlin zobrazené v jednotlivých krocích.

horní část jedné řady z návodu

Připleteme uši a tlapky. Horní části řad umisťujeme na přední strany tlapek. Nakonec srovnáme bodliny a  kleštěmi zkrátíme do požadované délky.

dobře

1

Navlečeme odpovídající počet korálků a provlečeme jimi jeden z konců drátku.

2

Na označené korálky přiděláme kousky drátku jako bodlinku.

3

Konce spletených drátků narovnáme k sobě.

4

Korálky provlečeme i druhý konec drátku.

špatně

detail pletení oušek

JEŽEK

59


zadní tlapka

zadní tlapka

přední tlapka

přední tlapka

ucho

60

VYTVÁŘÍME

ucho


HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ

NÁROČNOST

zz

Plést začneme od hlavy. Zhruba od čtvrté řady prohýbáme spodní části řad směrem dovnitř.

Zhruba od deváté řady prohýbáme i horní části řad.

čtvrtá řada

co budeme potřebovat devátá řada

měděný drátek 0,3 mm, silnější drát

• • • • • •

62

prázdná šnečí ulita, kousek vaty, vteřinové lepidlo lesklé průhledné, s krémovým průtahem lesklé průsvitné hnědo-žluté, s průtahem lesklé neprůsvitné bílé lesklé průsvitné hnědé, perleťové s průtahem lesklé průsvitné fialové dva velké krémové korálky, neprůsvitné

VYTVÁŘÍME


Jakmile dopleteme tělíčko, připleteme drobnější části hlavičky (každé čtyři korálky připleteme zvlášť – viz detail vpravo).

připletení drobnějších částí hlavičky

U „tykadýlek s  očky“ umisťujeme horní části řad na jejich vnější strany. U drobných částí pleteme ty, které jsou v páru, vždy paralelně. Jako poslední připleteme část pod domečkem tak, že provlečeme drátek označenými korálky a upleteme. Nyní je upletená část chycena pouze za jednu stranu. Její volnou stranu položíme na nohu směrem k ocásku a jeden z drátků provlékneme několika korálky horní částí jedné z řad. Řadu zvolíme tu, která se nachází přímo pod poslední řadou připlétané části. Konečky spleteme a ucvakneme. Teď už jen přiděláme domeček. Prázdnou hlemýždí ulitu není problém najít, proto rozhodně nedoporučuji získat ji násilným odebráním hlemýždímu majiteli. Ulita musí být vzhledem k velikosti tělíčka od dospělého šneka. Do hlemýždího domečku nacpeme kousek vaty a vzpříčíme v něm kousek silnějšího drátu omotaného kouskem drátku 0,3 mm.

první řada hlavičky

Domeček docpeme vatou, ale ne až k okraji. Konce drátků zůstanou koukat ven, nesmíme je ve vatě nakrčit. Nezapomeneme, že se v  ulitě musí schovat část dopletená na šnečí nohu jako poslední, tedy ta, co má přijít pod domeček. Vatu zalijeme vteřinovým lepidlem a necháme uschnout. Domeček přiděláme provlečením dvou vyčnívajících drátků za jedny z řad korálek doplétaných pod ulitu. Konce spleteme a ucvakneme.

TIP

Omotání silnějšího drátku tenčím, který umístíme dovnitř ulity (omotaný drátek je pro přehlednost znázorněn volně, ve skutečnosti ho však utáhneme).

ajít Šnečků lze n těch od – celou škálu po až u ko ož n s tmavou tu en gm pi ty s minimem u. lo ět sv a nožkou ojíme Proto se neb i světlejší volit tmavší rálků. kombinace ko

HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ

63


zadeček

pokračování tělíčka

korálky připletené nad šnečí nohu, nad kterými bude ulita

tykadýlko s očkem

tykadýlko s očkem

menší tykadýlko

menší tykadýlko hlavička

drobnější části hlavičky

64

VYTVÁŘÍME

drobnější části hlavičky


Vytvořte si 3D zvířátka z korálků. Otevřete knihu, vyberte si ty správné korálky a pusťte se do práce. Do práce, u které se skutečně pobavíte! „Korálkování“ se v poslední době stává čím dál populárnější. Občas různé návody na výrobu malých skleněných miniatur skutečných tvorů najdete na internetu nebo si necháte poradit od kamarádky, která má stejného koníčka, ale ucelené informace o výrobě zvířátek od nákupu korálků přes návody na výrobu až po dotvoření skleněného broučka, medvídka, lišky, kapybary, motýlka nebo třeba hada či žabky získáte právě z této knihy. Najdete v ní základní výrobní postupy, které jsou provázeny fotodokumentací s popisy, poznámkami a návody „jak na to“. Podle této publikace se mohou pustit do práce i šikovní začátečníci, nové poznatky a tipy zde najdou i pokročilí „tvořílci“. V úvodu najdete přehledný seznam, kde jsou jednotlivá zvířátka označena symbolem náročnosti výroby. V první části knihy jsou uvedeny jednodušší postupy, které vám pomohou si korálky a práci s nimi „osahat“, v její druhé části najdete ty těžší techniky. Jistě vás pobaví i neuvěřitelná nápaditost autorky, kde všude korálková zvířátka umístila a vyfotografovala. Práce s korálky podněcuje fantazii a nabízí nekonečné možnosti, jak si u jednotlivých zvířátek vyzkoušet různé barevné kombinace. Svými povedenými výtvory můžete udělat radost svým blízkým, pochlubit se svým přátelům nebo je použít jako vkusnou dekoraci. Vítejte ve světě zvířátek a korálků! O autorce: Blanka Trávníková se ručním pracím věnuje již od útlého dětství, kdy ji nejvíce zaujala vyšívací technika richelieu, kterou viděla u své prababičky. Začala tedy s jednoduššími technikami vyšívání a postupně se dopracovala až k těm složitějším. Časem se naučila plést, základům šití a dalším ručním pracím. Mezitím navštěvovala nejrůznější tvůrčí zájmové kroužky. Nejvíce ji však nadchly korálky, přesněji zvířátka z rokajlu, a to již na druhém stupni základní školy. Ke korálkům se vrátila o mnoho let později na střední škole, a to nejprve výrobou bižuterie a následně se pustila i do napsání vlastní knihy, kterou nyní držíte v ruce. Momentálně je přijata na fakultu umění v Ostravě na obor kresba.

V ZONER PRESS JIŽ VYŠLO: E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

E

S

S

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

KVĚTINY A STROMEČKY

Z KORÁLKŮ

Z KORÁLKŮ doplněné o šperky a bytové doplňky

R

E

S

S

2

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

E

S

S

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

E

S

S

naučte se kreslit

Zv í řata Christopher Hart

Originální

Klára Žejdlová Kl K Ta a Taťana Žejdlová

Klára Že Žejdlová ej

www.zonerpress.cz

P

E

KVĚTINY A STROMEČKY

www.zonerpress.cz

www.zonerpress.cz

Blanka Dudašková a kolektiv

DOPORUČENÁ CENA: 298 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1204

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

ISBN 978-80-7413-190-5

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 9 0 5

Vytváříme zvířátka z korálků  
Vytváříme zvířátka z korálků  

Vytváříme zvířátka z korálků