Page 1

Duncan Bannatyne

43

chyb v podnikání ... a jak se jim vyhnout


43

chyb v podnikání ... a jak se jim vyhnout Duncan Bannatyne


43 Mistakes Businesses Make ...and how to avoid them. First published in 2011 by HEADLINE PUBLISHING GROUP. Copyright © 2011 by Bannatyne Media Ltd. The right of Bannatyne Media Ltd to be identified as the Author of the Work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. 43 chyb v podnikání... a jak se jim vyhnout. Poprvé vydáno v roce 2011 vydavatelstvím HEADLINE PUBLISHING GROUP ve Velké Británii. Copyright © 2011 Bannatyne Media Ltd.

Právo Bannatyne Media Ltd být uvedene jako autor díla mu bylo poskytnuto na základě dohody Copyright, Designs and Patents Act z roku 1988.

Duncan Bannatyne

43 chyb v podnikání … a jak se jim vyhnout Copyright © ZONER software, a.s., 2012 Vydání první, v roce 2012 Zoner Press, katalogové číslo ZR1139 ZONER software, a.s. Nové sady 18, Brno, 602 00 www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Redaktor: Pavel Kristián ml. Překlad: Andrea Hodaňová DTP: Dan Zůda Obálka: © iStockphoto.com 13762780

Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků.

Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz

ISBN: 978-80-7413-180-6


MÝM DĚTEM Abigail, Hollie, Jennifer, Eve, Emily a Tomovi. Pamatujte, že vás mám rád stále víc…


OBSAH O autorovi

10

Poděkování

11

Úvod

13

Chyba 1 Nedat na dobré rady

15

Chyba 2 Nepřevzít odpovědnost

18

Chyba 3 Nepoznat rozdíl mezi dobrým nápadem a dobrým podnikem

24

Chyba 4 Je to prostě špatný nápad

28

Chyba 5 Dobrý nápad, špatná osoba. Nebo dobrá osoba, špatný nápad

32

Chyba 6 Neodpovídající průzkum

41

Chyba 7 Myslet si, že vaši zákazníci jsou jako vy

47

Chyba 8 Když to postavím, lidi přijdou

51


Chyba 9 Vyhýbání se složitým úkolům

56

Chyba 10 Schovávat se za pracovním stolem

60

Chyba 11 Hloupě zacházet s podílem ve firmě

66

Chyba 12 Nezapojit vlastní peníze

73

Chyba 13 Vyhazovat kapitál oknem

75

Chyba 14 Kšeft y, ne vztahy

82

Chyba 15 Nebýt dostatečně lační

85

Chyba 16 Neumět prodávat

88

Chyba 17 Když to nefunguje…

92

Chyba 18 Nerozpoznat všechny náklady

95

Chyba 19 Usnout na vavřínech kvůli obratu

102


Chyba 20 Nechápat peněžní tok

109

Chyba 21 Extrapolační past

115

Chyba 22 Neudělat si citlivostní analýzu

120

Chyba 23 Udělat špatný první dojem

123

Chyba 24 Chtít 1 % trhu

128

Chyba 25 Nechávat si radit od maminky

131

Chyba 26 Psát obchodní plán pozpátku

133

Chyba 27 Špatné umístění

140

Chyba 28 Rozhádat se s partnery

146

Chyba 29 Scestný odhad ceny

151

Chyba 30 Zařídit si patent

154

Chyba 31 Arogance

160


Chyba 32 Čí jsou to vlastně peníze?

167

Chyba 33 Překotný růst

172

Chyba 34 Nedostatečné delegování úkolů

180

Chyba 35 Nevědět vůbec nic o KPI

184

Chyba 36 Nezvládnout řízení zaměstnanců

189

Chyba 37 Překombinované zaměření podniku

193

Chyba 38 Nerespektovat zákazníka

199

Chyba 39 Myslet si, že se trhy nikdy nezmění

203

Chyba 40 Nebýt dost dobrý

208

Chyba 41 Odmítat si přiznat, že na to nemáte

211

Chyba 42 Prodávat ve špatný čas

215

Chyba 43 Největší chyba v podnikání…

221


O AUTOROVI Duncan Bannatyne je jedním z nejznámějších podnikatelů v Británii i díky svému působení v podnikatelské reality show Dragons’ Den1. Pravidelně investuje do začínajících firem, je předsedou představenstva skupiny Bannatyne Group, která vlastní a  provozuje hotely, fitness centra, lázně a  bary. V  roce 2010 odhadl Sunday Times pro žebříček nejbohatších Britů jeho osobní majetek na 320 milionů liber. Přitom svou podnikatelskou kariéru zahájil investováním pouhých 450 liber do zmrzlinářského vozu. Jeho první kniha, Anyone Can Do It (Každý to může dokázat), se stala bestsellerem Sunday Times a  prodalo se jí přes 200 000 kusů. Duncan má šest dětí a střídavě žije v Londýně, severovýchodní Anglii a na jihu Francie. Duncanův blog naleznete na www.bannatyne.co.uk nebo jej můžete sledovat na Twitteru na adrese twitter.com/duncanbannatyne. Jo Monroe, která dosud spolupracovala s Duncanem Bannatynem na všech jeho knihách, působí jako ghost writer (tj. spisovatel píšící na objednávku a podle zadání a dodaných podkladů, autorem díla je zadavatel, pozn. redakce) a je také novinářkou se zkušenostmi z The Times, Guardian a Time Out. Její webová stránka je www.jomonroe.com.

1

10

Dračí doupě, pořad BBC; před pěti investory vystupují majitelé začínajících podniků, představují své plány a snaží se získat od těchto investorů peníze na svůj projekt výměnou za podíl ve firmě. U nás tento pořad vysílá ČT pod názvem Den-D (pozn. redakce).


POD÷KOVÁNÍ Nejprve bych chtěl poděkovat své překrásné ženě Joanne a svým dětem Abigail, Hollie, Jennifer, Eve, Emily a  Tomovi a nemohu zapomenout ani na pravnučku Avu. Moc vám děkuji a mám vás všechny moc rád. Chtěl bych poděkovat Jo Monroe, že se mnou pracovala i popáté; byla to velmi příjemná spolupráce. Moje díky také patří Chrisi Barnardovi a  Richardu Blakesleymu ze společnosti The Wand Company za informace o  udělování patentů. Díky také Johnu Moseleymu z Headline Publishing a Johnymu Gellerovi z Curtis Brown – vaše pomoc na této knize je nedocenitelná. Velké díky všem.

11


ÚVOD Kniha o největších chybách v  podnikání může na první pohled vypadat negativisticky. Přitom znát úskalí, na nichž jiné podnikatelské počiny v minulosti ztroskotaly, a vyhnout se tak opakování stejných chyb je pozitivní způsob, jak vašemu podnikání zajistit do budoucna úspěch. Inspiraci pro tuto knihu jsem čerpal z devíti sérií podnikatelské reality show Dračí doupě (Dragons’ Den) 2 na BBC, kterých jsem se účastnil jako porotce-investor. Sérii za sérií, rok za rokem, mnohé podniky stále z Doupěte odchází bez dohod s investory – a následně skončí neúspěchem –, protože dělají stále ty stejné chyby, jaké už udělala spousta podnikatelů před nimi. Nemluvím o nepodstatných věcech jako nepřijít na prezentaci v obleku nebo na okamžik zaváhat ve výpočtech, ale o fundamentálních chybách, které – jen co se objeví – znamenají, že podnik je odsouzen ke krachu. Nedostatečné tržby, neidentifi kovaný rival, nedostatek zájmu o produkt ze strany zákazníků: tyto vady vidíme každý filmovací den a stávalo se, že jsem tam tak seděl a říkal si: „Vážně si někdo myslí, že tohle je byznys?“ K  podnikání nestačí jenom dobrý nápad, je třeba, aby podnik přinášel takové tržby, že bude vytvářet zisk. Draci (investoři z Dračího doupěte) se už setkali se stovkami dobrých nápadů, ze kterých se vyklubaly mizerné podniky, a stovkami obchodních počinů, které vytvářely tržby, ale ne v dostatečné míře na to, aby překročily svoje vlastní náklady na výrobu a provoz. Je třeba také říci, že jsme byli svědky některých opravdu pitomých nápadů! V této knize jsem shromáždil nejběžnější důvody, kvůli 2

Pořad Dragons’ Den je původem z Japonska. V České televizi je vysílán pod názvem Den D. Pět investorů – v britské verzi zvaných Draci – sedí ve svém Doupěti a čeká na podnikatele, kteří se během krátkých prezentací snaží zaujmout jednoho či více investorů a získat od nich na svůj podnikatelský projekt investici výměnou za podíl v podniku.

13


43 chyb v podnikání…

kterým se podnikům nedaří vydělávat a přilákat investory či zákazníky. Když víte, kde vězí všechny nástrahy, budete se jim moci vyhnout a postarat se, abyste neopakovali ty samé chyby, jakých se jiní dopustili před vámi. Některé z chyb popsaných v této knize jsou tak zřejmé, že je to až směšné, zato jiné jsou zákeřné a skryté a dokážou zlikvidovat váš podnik, když to budete nejméně čekat. Také vám řeknu, co si myslím o příčinách některých z největších selhání v podnikání v posledních letech: Stále považuji za neuvěřitelné, že tak proslulé jméno jako Woolworths3 zmizelo z britských ulic. Ale když se to mohlo stát značce Woolworths, může se to stát komukoli. Když někteří lidé mluví o selháních v podnikání, zmiňují ostře sledované případy jako kolaps Enronu (např. http://cs.wikipedia. org/wiki/Enron, pozn. redakce) nebo skandál Bernieho Madoffa (např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff, pozn. redakce). Podle mě ale takové podniky neudělaly chyby, ale spáchaly zločiny, a  proto v  této knize nemají co dělat. Co už sem však patří, je chyba, kterou udělali Madoffovi klienti, když u něj investovali: neudělali adekvátní průzkum a nerozumně se rozhodli. Toto není kniha o  podvodech při podnikání nebo v  oblasti jeho financování, je to kniha o přehmatech, chybných úsudcích a opomenutích, kterých se můžeme dopustit všichni, pokud se přestaneme soustředit. Miliardové kolapsy sice obsadí novinové titulky, ale maličká chybička vám může vyfouknout byznys pod nosem, pokud nejste dostatečně zběhlí. Duncan Bannatyne Březen 2011 3

14

Firma založená v Pensylvánii v roce 1887 Frankem Winfieldem Woolworthem. Jeden z největších obchodních řetězců až do osmdesátých let minulého století. Firma postupně upadala a měnila své zaměření. Ve světě zůstaly řetězce používající název Woolworth v Německu, Rakousku, Mexiku, Jihoafrické republice a do roku 2009 také v Anglii (pozn. redakce).


43 chyb v podnikání…

CHYBA

3

NEPOZNAT ROZDÍL MEZI DOBRÝM NÁPADEM A DOBRÝM PODNIKEM

M

noho lidí na vlastní kůži zažilo ten vzrušující moment během posezení v hospodě, kdy dostali „velký nápad“. Skupina přátel poprosí barmana o propisku a začne čmárat svůj milionový jasně geniální plán na tácek od piva. Zanedlouho svůj podnik plni nadšení a optimismu rozjedou, ale pak se za pár měsíců zase sejdou v  hospodě a  budou se hádat, kdo že to měl ten debilní nápad. A nejspíš i kdo platí rundu. Existuje mnoho důvodů, proč z  dobrých nápadů nevznikají dobré podnikatelské příležitosti. Například je opravdu hezký nápad koupit levnou nemovitost, zrenovovat ji a  se ziskem prodat. Mnoho televizních pořadů vzniklo na základě této premisy, přesto na tom už spousta lidí tratila, protože za a) levná nemovitost je buď k  nesehnání, nebo je levná z  nějakého dobrého důvodu, b) renovace vždy stojí víc, než si dopředu myslíte,

24


Chyba 3

a c) skončíte s příliš drahou nabídkou a zaboha nebudete moci sehnat zájemce.

Z dobrých nápadł málokdy vzejde dobré podnikání.

Možná je pěknou myšlenkou udělat z vaší záliby v aranžování květin podnikání, ale kolik lidí vlastně platí za aranžování květin? Možná zní pěkně otevřít si hospodu, ale pokud budete vázáni smlouvami s pivovary, které vám znemožní konkurovat vašim rivalům, nemusí se vám podařit získat si zákazníky. Ze skvěle znějícího nápadu pokaždé nevznikne skvělý podnik – ve skutečnosti nevznikne téměř nikdy. Jenže nové nápady, zvláště ty velké, jsou lákavé. Skoro jako nějakou magickou mocí očarují lidem rozum, a ti se pak do svého nového nápadu tak zahledí, nadchnou se jím a zamilují se do něj, že se ani na chvilku nezastaví a nezapřemýšlejí, jestli jejich dobrý nápad má vůbec šanci podnikatelsky uspět. Takže jak tedy poznáte, jestli váš skvělý nápad má šanci stát se podnikem? Můžete začít tím, že poctivě odpovíte na následujících pět otázek:

1. Proê to nikdo jiný už nedølá? Většinou existuje zatraceně dobrý důvod proč, a pokud se vám ho povede objevit, můžete si ušetřit hodně trablů.

2. Kdo bude kupovat vaše produkty nebo služby? Pokud odpověď zní buď „Já bych ho rozhodně koupil“, nebo „Máma říká, že ona určitě ano“, měl by to pro vás být jasný varovný signál. Samozřejmě začít podnikat se dvěma zákazníky je lepší než s žádným, ale pokud vás hned nenapadne, jaký typ lidí 25


43 chyb v podnikání…

by si váš výrobek nebo službu koupil, raději vymyslete něco jiného.

3. Kolik takových lidí mĎžete najít? Některé podniky – jako obchůdky na rohu – potřebují stovky zákazníků denně, jiným – jako stavitelům luxusních jachet – stačí jeden nebo dva ročně. Kolik zákazníků by potřeboval váš podnik? A realisticky zapřemýšlejte, kolik z těchto potenciálních zákazníků by mohlo využít vašich služeb místo služeb stávající konkurence. Pokud budete mít provozovnu, jak daleko budou lidé ochotni cestovat, aby u vás nakoupili? V mém vlastním podnikání jsme odhadli, že maximální doba, kterou budou lidé ochotni trávit dojížděním do posilovny, je deset minut. Jak velká je vaše spádová oblast?

4. Kolik budou ti lidé ochotni zaplatit? Co je skutečným přínosem vašeho nápadu? Pokud lidem zpříjemní život jenom nepatrně, nebo je jenom nepatrně výhodnější nebo trošku lepší než existující řešení, může se stát, že vaši potenciální zákazníci nebudou chtít riskovat a zkoušet vaši nabídku a raději zůstanou u toho, co znají. Takže je potřeba se ptát, jaká je pravděpodobnost, že si lidé vyberou právě vás a zaplatí zrovna za váš produkt nebo službu. Pokud byste měli říci, kolik bude někdo ochotný vytáhnout z peněženky a dát vám, kolik by to realisticky mohlo být? Ne dost? Tak zpátky k pivnímu tácku a zkuste to znova. Nakonec vynásobte počet potenciálních zákazníků cifrou, kterou si myslíte, že reálně mohou zaplatit: to je váš budoucí obrat.

5. Jaké budou vaše náklady? Nebudete moci odhadnout veškeré náklady, kterým budete ve 26


Chyba 3

svém podnikání vystaveni, ale když tak sedíte u toho piva, můžete se pokusit o přibližný nástřel sumy. Když jsem v polovině 80. let otevřel svůj první pečovatelský dům, nevěděl jsem, jaké budou všechny mé náklady, ale podařilo se mi je odhadnout celkem přesně. Například počet ubytovaných na jednoho ošetřovatele stanovoval stát. Plat, který bych zaměstnancům platil, se dal najít v inzerátech na podobná pracovní místa. Pravděpodobnou výši inkasa jsem odhadnul tak, že jsem svoje domácí inkaso vynásobil devíti, protože pečovatelský dům byl zhruba devětkrát větší než můj dům. Nebudete schopni započítat všechno, ale střízlivým odhadem byste mohli získat docela odpovídající cifru. Nyní toto číslo odečtěte od vašeho obratu: to co zbude, je váš zisk. Pořádně se na toto číslo podívejte. Je to dost peněz na to, abyste měli z  čeho žít? Budete se muset o  tento zisk dělit s  ostatními lidmi z toho baru? Nezapomeňte, že z vašeho zisku budete ještě muset zaplatit daně. Jenom na vás je rozhodnutí, jestli ta cifra znamená „dobrý podnik“. Někteří lidé jsou rádi, že řídí relativně malý podnik. Jiní – jako já – chtějí zažít to vzrušení z budování velkých podniků s velkými zisky. Dobrý podnik pro vás nemusí být dobrý pro mě a naopak. Ale pokud jste se svým potenciálním ziskem spokojení, potom vám musím poblahopřát: váš dobrý nápad má potenciál stát se základem dobrého podnikání.

27


43 CHYB V PODNIKÁNÍ ... a jak se jim vyhnout Duncan Bannatyne I drobná chyba může byznys ohrozit. Málo kdo z podnikatelů dokáže chyby zavčas rozpoznat a ještě méně z nich bude vědět, jak se jich vyvarovat. Tuto knihu napsal člověk, který má za sebou podnikatelskou praxi od samého začátku a velmi dobře zná úskalí, kterým je potřeba se vyhnout. V knize nehledejte ani sofistikované finanční poradenství ani zaručené návody na to, jak rozjet byznys, který zažije v příštích letech rozkvět. Najdete zde však praktické rady, které vás naučí, jak se nedostat do problémů, nebo jak se z nich dostat ven. Zjistíte, na co si jako podnikatel musíte dávat pozor, které činnosti jsou pro vás zásadní a především jak zvažovat to, zda se do podnikání pustit, protože ani nejlepší podnikatel nedokáže vybudovat byznys z hloupého nápadu. Čeká na vás 43 praktických rad úspěšného podnikatele a zároveň 43 důvodů, proč se velkému množství ostatních nepodařilo úspěšnými podnikateli stát. „Nechat si v byznysu poradit není těžké, těžké je nechat si poradit dobře.“

Duncan Bannatyne patří mezi ty, kteří se vlastním přičiněním v byznysu prosadili – začínal jako prodavač zmrzliny a dnes je předsedou představenstva Bannatyne Group, společnosti, která vlastní a provozuje síť hotelů, fitness center, lázní a barů po celé Velké Británii. Rozhodnutí napsat tuto knihu uzrálo i díky Duncanovu působení v podnikatelské reality show The Dragons’Den, u nás známé jako Den D.

DOPORUČENÁ CENA: 250 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1139

ISBN 978-80-7413-180-6

Zoner Press tel.: 532 190 883; fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 8 0 6

43 chyb v podnikání  
43 chyb v podnikání  

43 chyb v podnikání