Page 1

POKER jak si vydělat hraním

No-Limit Hold’em Cash game Rob Tucker


Poker jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

Rob Tucker


Rob Tucker se přestěhoval z New York City do  Toronta, aby zde získal titul MBA na Schulich School Of Business. A  právě během tohoto studia odhalil, jak skvělé město je Toronto pro nadaného hráče pokeru. Rob začal velmi rychle hrát no-limit hold’em v  pěti kasinech nacházejících se ve  městě a jeho okolí, účastnil se živých privátních cash games a  hrál i  online. Brzy zjistil, že přestěhovat se do  Toronta bylo správné rozhodnutí. Rob je dlouhodobě v  cash games ziskový a  nyní konečně napsal knihu o  svém jedinečném přístupu, kterým vítězí v no-limit hold’em cash games. Jeho další kniha se soustřeďuje na to, jak vyhrávat v online i živých turnajích sitngo no-limit hold’em pokeru. Najdete ji mezi ostatními knihami o pokeru z produkce Zoner Press.


POKER

jak si vydělat hraním

No-Limit Hold'em

Rob Tucker


Playing No-limit Hold’em as a business Rob Tucker First edition Copyright © 2010 by Rob Tucker Cardoza Publishing is the foremost gaming and gambling publisher in the world with a library of more than 200 up-to-date and easy-to-read books and strategies. These authoritative works are written by the top experts in their fields and with more than 10,000,000 books in print, represent the best-selling and most popular gaming books anywhere.

Rob Tucker Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em Copyright © ZONER software, a.s., 2013. Vydání první, v roce 2013. Zoner Press, katalogové číslo ZR1137 ZONER software, a.s. Nové sady 18, Brno, 602 00 www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Redaktor: Pavel Kristián ml. Překlad: RNDr. Jan Pokorný DTP: Dan Zůda Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení sice bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz

ISBN

978-80-7413-229-2


OBSAH

Slovníček pojmů

10

1. Úvod

15

2. Vítězící přístup

17

Jste od přírody agresivní, nebo konzervativní? Proč je tak důležité mistrovsky zvládnout strategii hry o hotové peníze? Proč hrát raději o hotové peníze než turnaje? Jaký je rozdíl mezi televizním a skutečným pokerem? V čem se liší strategie hry o peníze od turnajové? Proč hrát v cash games konzervativně?

3. Cesta k úspěchu v cash games Vyhrát několik obrovitých potů s obrovitými handami Obrovité handy Benefity „pokeru obrovitých hand“ Správné určení síly handy Vzdávání malých potů Trpělivé hraní online Dostat za handy adekvátně zaplaceno Vědět, kdy už jste v potu až příliš zaangažovaní

18 18 19 21 21 22

24 24 25 26 29 33 34 37 38


4. Ohodnocujte soupeře Seskupování soupeřů Další druhy chování, jakých byste si měli všímat

5. Vyhýbejte se problémovým handám Horní pár nebo pár vyšší než karty na stole Dolní dva páry Nízké flushe Obrovité náběhové handy Nižší postupka Trojice s nízkým kickerem Postupka, trojice nebo horní dva páry na jednobarevném stole Tradiční problémové handy

6. Hrajte ve správných hrách Hraní v „akčních“ sezeních Jak hrát proti slabším soupeřům Jak hrát proti dobrým hráčům Jak hrát proti bezděčně klamavým hráčům

48 49 53

56 56 62 65 71 76 82 86 87

88 88 90 91 97

7. Správná rozhodnutí před flopem

101

Vyhýbejte se obrovitým potům Nechoďte all-in před flopem Hraní specifických startovních hand Plaťte adekvátní cenu Kradení blindů Hraní na blindech Hraní proti malému stacku Ukázky hraní hand před flopem

101 103 105 114 117 118 121 122

8. Správná rozhodnutí po flopu Buďte v pohodě Vyhodnocujte riziko Vyhýbejte se situacím all-in Vyždímejte co nejvíc čipů Handy po flopu v akci

138 138 139 148 150 155


9. Hrajte správně na riveru

189

Čelíte navýšení Sázky na kombinaci na riveru

189 196

10. Hraní u stolů s nejvýše šesti hráči Redefinice obrovitých hand Startovní handy pro stoly s nejvýše šesti hráči Zastrašování v shorthanded hrách Handy v akci na stolech s nejvýše šesti hráči

11. Nehrajte pořád stejně

200 201 202 205 206

219

Čtyři benefity změn herního stylu Pět typů hand posilujících rozmanitost hry

219 221

12. Správa peněz s cílem maximalizovat zisk

231

Stanovte cíl Evidujte své výsledky Hrajte na tom správném stole Dokupování čipů: kdy a proč Spořte z výher

13. Povaha smolných období Tři fáze smolného období Analyzujte, proč prohráváte

14. Stát se vítězem a vítězit napořád Vyvíjejte vnímavost Zdokonalujte svou hru

231 234 235 238 239

241 241 245

248 248 253

15. Závěr

256

A. Dodatek

257

Tabulky šancí a pravděpodobností

257


SLOVNÍČEK POJMŮ Pozn. red.: I když je tato kniha zaměřena spíše na zkušenější hráče, kteří vědí, co jsou to pot odds nebo kdo je u stolu short stack, rozhodli jsme se zahrnout malý slovníček použitých pojmů. Ten se vztahuje pouze na  No Limit Texas Hold‘em a obsahuje pouze základní pojmy. Neobsahuje všechny pojmy obsažené v  knize. Ale nezoufejte! Tyto pojmy jsou vysvětleny vždy v  poznámce přímo v textu knihy.

8

Pojem

Vysvětlení

All-in

Sázka všech svých žetonů.

Ante

Povinná sázka před rozdáním karet, musejí ji uhradit všichni hráči.

Backdoor

Kombinace, na jejíž úspěšné dokončení jsou potřeba obě poslední na  stůl vyložené karty. Nejčastěji barva a postupka.

Bad beat

Prohra banku s procentuálně výrazně silnější kombinací.

Bet

Sázka, vsazení.

Big stack

Hráč s velkým počtem žetonů.

Big blind (BB)

Velký blind, povinná sázka hráče sedícího vlevo od malého blindu; druhá pozice nalevo od buttonu.

Board

Společné karty vyložené na stole.


Pojem

Vysvětlení

Bublina (Bubble)

Okamžik v turnaji těsně před placenými pozicemi.

Button

Značka, která určuje rozdávajícího hráče, každou hru se posune o jednoho hráče dál ve  směru hodinových ručiček.

Call

Dorovnání sázky.

Coin flip

Doslova hod mincí. Označuje 50% šanci na výhru, tedy stejně jako při hodu mincí.

Continuation bet

Sázka původního agresora poté, co byl vyložen flop. Má dobrou šanci na úspěch a výhru potu, pokud žádný z protihráčů flop netrefi l.

Deep stack

Označuje hráče, který má dostatek žetonů v poměru k povinným sázkám (alespoň na dvacet kol hry).

Draw

Náběh na kombinaci, k jejímuž dokončení chybí další karta.

Floorman

Manažer dohlížející na provoz herny, slouží jako rozhodčí při sporných situacích.

Flop

První tři společné karty vyložené na stůl.

Flush

Barva, výherní kombinace pěti karet stejné barvy.

Flush draw

Náběh na barvu, chybí jedna karta do barvy.

Fold

Zához, vzdání hry.

Full house

Výherní kombinace tvořená dvojicí a trojicí.

Gut shot

Karta chybějící k vytvoření postupky (pro 567-9 je to 8). Název postupky, které chybí k  dokončení jedna karta v jejím středu.

Hand

Karty na ruce; jedna hra.

Heads up (HU)

Hra pouze dvou hráčů.

High card

Nejnižší kombinace v pokeru, vyhrává nejvyšší karta.

Check

Žádná akce hráče.

Check-call

Úmyslně nezahrát žádnou akci s cílem minimalizace ztrát, pokud protivník vsadí, pouze dorovnat.

Check-fold

Úmyslně nezahrát žádnou akci s pravděpodobně nejhorší kombinací, proti případné soupeřově sázce zahodit.

Check-raise

Úmyslně nezahrát žádnou akci a vyčkat na sázku soupeře s plánem ho navýšit. 9


Pojem

Vysvětlení

Chip

Turnajový žeton.

Chip leader

Hráč s největším počtem žetonů u stolu/v turnaji.

Kicker

Karta, která sice nedoplňuje žádnou kombinaci, ale doprovází všechny čtyř- a méně karetní kombinace. Pokud mají dva hráči stejnou kombinaci, rozhoduje o vítězi nejvyšší kicker (na ruce KQ, na stole K 3 J 3 5 — výsledná kombinace KK33, Q kicker).

Konektory

Karty, ze kterých je možné udělat postupku (53); po sobě jdoucí karty (KQ).

Limp

Pouhé dorovnání základní sázky, za účelem co nejlevněji vidět flop.

Nuts

Nejsilnější možná kombinace hry.

Open-ended straight draw

Náběh na postupku otevřený z obou stran (5678).

Out

Karta, která zajistí hráči nejlepší kombinaci.

Pot

Bank.

Pot commited

Situace, kdy je už v potu tolik žetonů, že hráč nemůže, s  přihlédnutím ke  svému aktuálnímu stavu žetonů, složit karty.

Pot odds

Poměr banku a žetonů, které musí hráč doplatit.

Procházka (Walk)

Všichni hráči u stolu zahodí, a  velký blind tak získá povinné sázky bez boje.

Rainbow

Duha, sázka obsahující po jednom od každého žetonu.

Raise

Navýšení předchozí sázky.

Re-raise

Navýšení předchozího navýšení.

Read

Snaha získat informace o soupeřových kartách pozorováním jeho chování.

River

Poslední, pátá, na stůl vyložená karta.

Short-handed

Ne zcela zaplněný stůl.

Short stack

Hráč s nejmenším počtem žetonů.

Showdown

Ukázání karet na konci handu za účelem určení vítěze.

Slowplay

Hraní velmi silné kombinace, jako by šlo o slabou.

Small blind (SB)

Malý blind, povinná sázka hráče sedícího vlevo od buttonu; pozice nalevo od buttonu.

10


Pojem

Vysvětlení

Small stack

Hráč s malým počtem žetonů.

Straight draw

Náběh na postupku, chybí karta do postupky.

Turn

Čtvrtá karta vyložená na stůl.

Value bet

Sázka na nejsilnější kombinaci.

Walk

Viz Procházka.

Překlad pokerových pojmů u nás nemá žádná zaběhlá pravidla. V internetových diskusních fórech, poradnách a komunitách se většinou používají v plně anglickém znění. Momentálně připravujeme další publikace o pokeru. Rád bych vás, naše čtenáře, vyzval, abyste se prostřednictvím e-mailu pavel.kristianml@ zoner.cz vyjádřili k překladu anglických pojmů ze světa pokeru. Nikomu pravděpodobně nebude vadit občasné nahrazení „call“ dorovnáním nebo „flush“ barvou. Jedná se spíše o pojmy jako „loose agressive“, „deep stack“ a podobné. Pomozte nám svými názory k vytvoření toho správného názvosloví.

11


Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

5 VYHÝBEJTE SE PROBLÉMOVÝM HANDÁM Problémové handy jsou ty, které se zdají být silné, mohou ale způsobit, že s nimi prohrajete obrovité poty, protože někdo bude mít ještě lepší kombinaci. Základem vašeho úspěchu v cash games je to, že o obrovité poty hrajete s monstrózními kombinacemi. Proto je důležité, abyste uměli rozpoznat ty, které sice vypadají jako obři, přitom jsou ale ve skutečnosti skrčci. Mnozí hráči si myslí, že jsou tyto problémové handy velice silné a nenapadne je ani ve snu, že by je mohli složit. Avšak i s některými z nejvyšších hand se můžete dostat do pasti, do situací, v nichž přijdete o všechny své čipy. Abyste takové katastrofě zabránili, musíte vědět, že taková nebezpečí existují.

Horní pár nebo pár vyšší než karty na stole Už jste se dozvěděli, že je nutné, abyste se vyvarovali proher obrovitých potů, když máte jen jeden pár. Stojí to však za to se k tomuto problému ještě jednou vrátit, protože jediný pár je nejběžnější problémová handa, se kterou hráči přicházejí každodenně o spoustu peněz. Asi jste už slyšeli někoho hovořit o tom, že nesnáší, když do ruky dostane A-K, protože s tím nikdy na stole nic netrefí. Hráči nemají v  lásce A-K proto, že s  touto kombinací se až příliš angažují do potu už před flopem, dají re-raise, nebo dokonce all-in, nu a pak prohrají. Asi jste se už také doslechli o lidech, kteří nenávidí, když jim rozdají dvě esa, protože až příliš často někdo jejich esa prolomí. Jsou s nimi jakoby „dohnáni“ dorovnávat nebo navyšovat až do (neslavného) konce, v němž prohrají velký pot. Je smutné, že řada hráčů stále hraje tyto handy stejně a  stále se vystavuje vysokému riziku, že prohraje obrovité poty. Nemají dost uvědomělé síly 54


Vyhýbejte se problémovým handám

a disciplíny, aby hráli o obrovité poty jen s monstrózními handami. S jediným párem budete vždy zranitelní, zejména v potech, o který bojují víc než tři hráči. Musíte být ochotni riskovat, že v nějakém malém potu složíte nejlepší handu. Vyvarujete se tím scénáře, v němž byste se slabou handou prohráli potenciálně obrovitý pot. Předpokládejme, že bojujete o navýšený pot, už hrajete jen ve dvou, v ruce máte A A a flop je něco podobného jako K 8 2.

VY

Nn FLOP

muB Rozsah hand, na který je třeba se soustředit, je velmi malý — soupeř může mít v  ruce osmičky, dvojky nebo také K-8, pokud je to uvolněný hráč nebo je na velkém blindu — takže jste celkem v pohodě, neměli byste ovšem začít slintat jako Pavlovův pes, když ucítíte šanci strčit doprostřed stolu všechny své čipy. Měli byste se místo toho postarat, abyste pohodlně převzali malý nebo středně velký pot. Když hrajete jakýkoli pár, který je vyšší než karty na stole, číhá na vás jedno velmi skutečné nebezpečí. Že prohráváte, se totiž dozvíte až poté, co jste se do  potu zaangažovali velkou částí svého stacku, nebo dokonce celým svým stackem. Přestože při hře ve dvou často svého soupeře porazíte, někdy můžete přijít o všechny své čipy, pokud svou handu dohotoví na flopu. Proto je nutné hrát vysoké páry opatrně, snažit se udržet malou velikost potu a pokud to jde, vyvarovat se hry o všechny čipy. Někdy to ale prostě nejde a skončíte tím, že hrajete o větší pot, než o jaký byste rádi hráli, když máte jen jeden pár, i když je 55


Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

vyšší než karty na stole. Obvykle se to stane, když došlo k několika navýšením už před flopem, vy hrajete na flopu jen ve dvou a jste téměř přesvědčeni, že soupeř sice má pár, který je vyšší než karty flopu, ale nižší než váš pár. Možná bude třeba, abyste nyní vsadili všechny své čipy, protože nebude možné jen odklepat nebo uniknout malými sázkami, abyste pot udrželi malý (a  v  této situaci se vám do toho vůbec nechce). Podívejte se na příklad, který předvádí, jak může být obtížné hrát po flopu, když vám rozdali dvě esa. Řekněme, že máte v ruce A A na buttonu v živé nelimitované $5/$5 hře, kde se hraje pěkně svižně a agresivně. Poté, co několik hráčů jen dorovnalo velký blind, jste navýšili na $35 a tři vás dorovnali. Na flopu přišly karty J 10 7.

Situace

V ruce máte: A A Stůl: J 10 7 V potu je: $145 Počet hráčů: čtyři D

1 10

 VY

$640

n N

9

$78

2 0

3

Xjg Pot: $145

8

4 $51 5

$665

7

5 6

První slovo, které vám asi přijde na jazyk, je „týjo.“ Je to ten druh stolu, který zajímá hodně hráčů, zejména pokud drží takové handy, s nimiž mohli dorovnat povinnou sázku, ale těžko s  nimi mohli před flopem navyšovat, nebo dokonce zvedat nějaké navýšení. Mnoho lidí rádo hraje s kombinací J-10, 56


Vyhýbejte se problémovým handám

a to je handa, která vás poráží. Totéž se dá říci o 9-8 v barvě, která při tomto flopu představuje nejlepší postupku. Za předpokladu, že nikdo na flopu netrefi l obrovitou hotovou kombinaci a že vy právě teď pořád ještě držíte nejlepší handu, myslíte si, že budete schopni v této partii udržet se svým jedním párem pot malý? Sotva. Při flopu J 10 7 mohou mít soupeři široký rozsah konektorů v barvě a jeden či dva konektory s jednou nebo dvojí mezerou (tzv. one-gapper, respektive two-gapper), což jsou kombinace, které jim dávají náběhy na  flushe, na  postupky nebo mají pár s  náběhem na  flush nebo na  postupku. Handy, jako jsou 9 6 nebo 8 6 jim dávají vnitřní náběh na flush, jsou to karty s obrovským náběhem, který mnoho hráčů miluje. Totéž se dá říci o kartách, jako jsou J-9, J-8, 10-9, 10-8, 9-7 a 8-7 v barvě, ale i o těch, které nejsou v barvě. Proč lidé tak rádi hrají tyto kombinace? Protože doufají, že trefí flop, jako je tento. Zde máte jen malou šanci udržet pot malý, protože hráči strašně rádi navyšují s těmito typy náběhových kombinací. Pokud na  flopu vsadíte a  jeden hráč vás check-raisne a  druhý dorovná, budete to muset zabalit. I za předpokladu, že vaše handa ještě není poražena, až příliš mnoho z karet, které se mohou objevit na turnu, může vylepšit karty soupeřů, takže bezpečná hra je včas vypadnout, než se až příliš namočíte do nějakého obrovitého potu jen s jedním párem a budete cítit, že nemáte kontrolu nad partií v  žádném skutečném smyslu. Bez ohledu na  to, která karta přijde na turnu, budete pravděpodobně čelit další velké sázce, a přitom máte zranitelnou handu. Pokud vsadíte na  flopu, i  tehdy, když dorovná jen jeden z hráčů, měli byste to vzdát, jestliže se na turnu objeví piková karta. Pokud vás někdo dorovná a na turnu přijde K, Q, 9 nebo 8, měli byste vzít rozum do hrsti a uvědomit si, že: 1. Soupeř s K-9 má dvojitý vnitřní náběh na postupku (double belly buster draw). 2. Soupeř s Q-9 má náběh na postupku otevřený z obou stran (open-ended straight draw). 3. Soupeř má nějaký vnitřní náběh na postupku (gutshot draw). 4. Soupeř chytil náběh na  postupku otevřený z  obou stran s  náběhem na flush. 5. Soupeř chytil pár s náběhem na postupku otevřeným z obou stran nebo s náběhem na flush. I když na turnu některé tyto handy stále ještě porážíte, není to nic moc, 57


Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

a co je důležitější, vlastně nevíte, jak si stojíte. Dále, i  když na  turnu přijde eso, takže zdánlivě budete mít monstrózní handu, můžete případně prohrát s někým, kdo drží K-Q a vyrobí nejlepší postupku. V těchto situacích nemáte na výběr, musíte se snažit udržet pot malý, což ale bude obtížné docílit, pokud na turnu trefíte nejvyšší trojici. Předpokládejme, že jste vsadili na  flopu poté, co vám všichni odklepali, a jeden hráč vás dorovná. Zdá se, že karta, která přišla na turnu (řekněme, že to je 3), mu nepomohla, takže odklepe. V tomto případě můžete dát ještě jednu sázku a doufat, že složí. Pokud dorovná, nebudete vědět, zda už jste poraženi, nebo zda má pořád jen náběh. Koneckonců možná bude nakonec schopen dát vám to, co předpokládá, že držíte, tedy vysoký pár vyšší než karty na  stole nebo možná A-J, takže by neměl mít žádný důvod navyšovat, aby ochránil své dva páry, trojici nebo postupku z  náběhu na  flush. Budete muset doufat, že soupeř river jen odklepe. Pokud ano, budete muset použít co nejlépe veškerý svůj úsudek, abyste správně určili, zda trefil, nebo netrefi l svůj náběh nebo zda má v ruce kluka a bude hrát až do konce nějakou sázkou na kombinaci. Přesto je asi lepší jen odklepat. Uvědomte si ale, že on může vsadit proto, že chce pot získat, a postaví vás tím před rozhodnutí, zda opravdu náběh netrefi l. Doufejme, že v té chvíli bude pot pořád ještě jen středně velký. Když držíte jen jediný pár, dochází vždy k ošidným situacím. Další obdobné okolnosti probereme podrobněji později. Všeobecně lze říci, že v případě, že se objeví tak nebezpečný flop, jako je J 10 7, a všichni vám checknou, je asi se dvěma esy v ruce nejlepší dát jednu sázku, abyste viděli, můžete-li si dovolit pokračovat dál. Bude-li odezvou na tuto sázku příliš mnoho akcí, měli byste seriózně zvážit, zda se vzdáte a přenechat malý pot soupeřům. Stejně to pro vás žádný zvláštní flop nebyl, zejména pokud jste na něm byli ve čtyřech. Teď náš scénář změňme. Co máte udělat, pokud někdo sází do vás? Nejprve probereme pouhé dorovnání. Znovu se musíte soustředit na všechny záležitosti, které jsme právě prodiskutovali. Možná vyhráváte, ale soupeř může mít hodně outů. Když vezmete v úvahu přidanou složitost celé situace spočívající v tom, že za vámi druhý soupeř nejprve odklepe a pak navýší, vidíte, že tato volba není pro vás vůbec ideální, protože pokud jen dorovnáte, nemáte kontrolu nad handou. Pokud první hráč na sedadle 2 vsadí do vás a zbývající dva hráči složí, můžete se pak rozhodnout, že dorovnáte, protože zde není nebezpečí, že by soupeř za vámi check-raisoval. Musíte doufat, že na turnu přijde karta, která nikomu nic nedá, jako je 4, a od té chvíle jen checkujte ve snaze udržet pot malý. Za  předpokladu, že oba na  turnu odklepete, co když river 58


Vyhýbejte se problémovým handám

vypadá také jako bezpečná karta, jako je 3, ale soupeř teď vsadí dvě třetiny potu? Budete asi bohužel muset dorovnat, protože on možná svůj náběh netrefil a rozhodl se, že si pot koupí. Nebo sází na kombinaci (value bet) s párem kluků s handou, jako je K J. Pokud jeho hru posoudíte nesprávně, protože pomalu rozehrával svou postupku nebo obezřetně hrál své dva páry, přinejmenším jste minimalizovali své ztráty, protože jste neudělali nic hloupého, jako že byste například na flopu vsadili vše, co máte. Další volbou, kterou probereme, je navýšení. Hlavní benefit navýšení je v tom, že soupeř, který má jen nějaký náběh, musí zaplatit hodně peněz za to, aby se mohl podívat na další kartu, a pokud je to konzervativní hráč, možná složí. Teď se ale podívejme na stinné stránky navýšení v této situaci. Je-li sázejícím uvolněný hráč, možná ho popadne vášeň a vsadí vše. To by vás dostalo do  pozice, ve  které byste se museli rozhodnout, zda budete hrát o  obrovitý pot jen s  jedním párem, což je situace, které se máte při těchto okolnostech raději vyhýbat. Pokud je soupeř konzervativní hráč, nemůžete si být jisti, zda vás nechce už na flopu vystrnadit z partie. To, že jsou ve hře pořád ještě čtyři hráči, ale znamená, že je pro něj riskantnější sázet, takže to spíše vypadá tak, že drží silnou kombinaci. Navýšit ho by proto bylo nadbytečně riskantní. Dále, i konzervativní hráč se někdy rozhodne, že bude hrát nějaký obrovitý náběh — například pokud má v ruce K Q — takže nemáte žádnou záruku, že ho navýšením přimějete složit. Konečně, pokud navýšíte, bude to vypadat, jako že hrajete vysoký pár nebo možná A-J, takže asi žádného ze soupeřů nevyplašíte. Jeden z nich může například mít tak pěkný náběh, že ho prostě nedokáže složit, jako je 10-8, dává mu prostřední pár a  náběh na  postupku. Takže svou akcí nezaručíte, že budete handu hrát jen ve dvou s prvním soupeřem, který vsadil do vás. Navýšit v této situaci není správná hra, protože máte příliš mnoho soupeřů a stůl je prostě příliš nebezpečný. Abychom si to shrnuli, dorovnat i navýšit jsou slabé volby, takže nejlepší pro vás je složit. Tato handa také podtrhuje klíčový rozdíl mezi vámi a vašimi soupeři. Oni rádi vytvářejí obrovité poty s náběhovými handami, které buď dozrají, nebo nedozrají, zatímco vy vytváříte obrovité poty jen tehdy, když máte skutečně obrovitou, hotovou handu. Vaši soupeři možná vyhráli tuto malou bitvu, ale v dlouhodobé perspektivě celou válku vyhrajete vy, protože nakonec vykážete skvělý zisk, zatímco mnoho z nich bude mezitím zničeno nebo přinejlepším utrpí těžké šrámy. 59


Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

9 HRAJTE SPRÁVNĚ NA RIVERU Když se dostanete až na river, budete mít ve většině potů nějakou velmi silnou kombinaci. Samozřejmě tam s  vámi pravděpodobně dojede nejméně jeden hráč, který může potenciálně být zdrojem vašich zisků. V této sekci prodiskutujeme některé důležité události, které mohou nastat na  riveru. Pochopení těchto momentů vám pomůže zajistit, že budete činit dobrá rozhodnutí ve všech etapách partie, od situace, kdy ještě nevidíte flop, až do vyložení karet.

Čelíte navýšení O kartu riveru se někdy spálí téměř každý hráč hold’em pokeru, stejně často ho však tato karta ochrání před jistou katastrofou. Mnozí hráči čelí sázce nebo navýšení na  riveru, protože když už je na  stole všech pět společných karet, může vysoká sázka od soupeře znamenat, že dohotovil silnou handu. Protože navýšení na riveru vyvolá obvykle u hráče emocionální reakci, často na riveru činí rozhodnutí tak, že momentální situaci jen odhadují. Když opominou dát si trochu na čas a zmapovat vše, co se v partii přihodilo od situace před flopem až k riveru, prohrávají pak mnozí hráči své peníze v obrovitých potech, protože činí špatná rozhodnutí. Jedním z nejskvělejších benefitů implementace metody Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em je, že budete držet handy, které jsou natolik silné, že zabrání soupeřům, aby vás přehráli. Nicméně bude třeba, abyste stále pečlivě sledovali akce u stolu, a mohli tak složit dohromady všechny dílky skládačky, až budete čelit obtížnému rozhodnutí na riveru. Řekněme, že v nelimitované živé $5/$5 hře o deseti hráčích držíte na střední pozici A A. Navýšíte na  $30 a  dva protihráči dorovnají, hráč na  buttonu 190


Hrajte správně na riveru

a hráč na velkém blindu. V partii jste začali s $775 v čipech. Hráč na velkém blindu začal s méně než $400, ale hráč na buttonu má téměř $1500. Váš soupeř s hlubokým stackem je průměrný uvolněný hráč, který se účastnil všech partií, když byl na buttonu, a obvykle se nebál strčit do potu všechny své čipy. Asi před hodinou převzal celý stack jednoho hráče tím, že šel all-in s  náběhem na  flush a  s  vnitřním náběhem na  postupku, trefil svou flush a  porazil s  ní soupeřovu trojici. Na flopu přichází A 8 4. Trefi li jste horní trojici, v tomto momentě je to skálopevně nejlepší kombinace. V potu je $95 a velký blind checkuje.

Situace

V ruce máte: A A Stůl: A 8 4 V potu je: $95 Počet hráčů: tři

VY

N a

2

AuQ

3

Pot: $95

$1 45

0

9

$7 45

1 10

8

D

4

Odklepal $360

7

5 6

Pro vás nejsou společné karty vůbec špatné, vsadíte však $50, abyste zamaskovali skutečnou sílu své handy. Když teď něco vsadíte, vysvětlí si to soupeři patrně tak, že máte něco jako A-K nebo A-Q, nebo pokud některý ze soupeřů trefi l dva páry nebo nižší trojici, možná si bude myslet, že vás rozdrtil. Dále, sázka $50 je přibližně jen polovina potu, takže je možné, že bude chápána jako slabá navazující sázka (continuation bet). Možná ji bude některý ze soupeřů 191


Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

interpretovat tak, že asi máte v ruce dva krále nebo dámy a sázíte jen proto, že se na stole objevilo eso. To by mohlo otevřít dvířka některému ze soupeřů, aby do vás vsadil. Je to správný moment, průměrný uvolněný hráč na buttonu na sedadle 4 navyšuje na $150. Hráč 6 složí.

Situace

V ruce máte: A A Stůl: A 8 4. V potu je: $295 Počet hráčů: dva

1

VY

10

$6

9

95

N a

2

AuQ

3

Pot: $295

Vsadili jste $50

$1 30

0

Navýšil na $150

8

D

4

Odklepal—složil

7

5 6

Přesně na tohle jste čekali — trefili jste monstrózní handu a uvolněný hráč se do vás pustil. Ještě si nejste jisti, zda skutečně na flopu trefil obrovitou handu — možná trojici osmiček či čtyřek nebo dva páry s A-8 nebo A-4 — nebo zda jen mlží. Je také možné, přestože je to nepravděpodobné, že drží eso s vysokou kartou, tedy A-K nebo A-Q, a rozhodl se, že před flopem raději jen dorovná, místo aby zvedl navýšení. Možná se pokusí znovu ukrást pot: nemá žádnou handu, jen testuje, zda jste skutečně minuli flop, nebo zda máte v  ruce dva krále. Rozhodli jste se, že budete pokračovat v zastíracích manévrech, takže abyste utajili sílu své handy, jen jeho navýšení dorovnáte. Turn je Q, takže na  stole je teď A 8 4 Q. V  potu je $395. Pořád 192


Hrajte správně na riveru

držíte nejlepší kombinaci, takže se rozhodnete dál skrývat sílu své handy, tentokrát tím, že mu odklepete. Nechcete, aby dostal strach, že jste právě svou handu vylepšili na dva horní páry. On checkuje také. Pořád nemáte kdovíjaké informace o jeho handě. Pokud se silnou handou odklepal na turnu, pokouší se zamaskovat sílu své handy tím, že předvádí, že se jen pokoušel vystrnadit vás na flopu. Je ovšem klidně možné, že na flopu neměl nic a prostě se pokusil předstírat, že má dvě esa, aby pot znovu ukradl. Protože jste jeho navýšení na flopu dorovnali, musí vědět, že máte dobrou handu. Z toho plyne, že pokud on má také obrovitou handu, sázka na turnu dává smysl. River je 7, kompletuje stůl na  A 8 4 Q 7. Už nedržíte nejlepší kombinaci, protože vás poráží flush nebo postupka, rozhodli jste se ale, že konečně trochu zainvestujete do  své handy, takže vsadíte $200. On rychle navýší na $650, což pro vás prakticky znamená, že budete all-in, pokud jeho navýšení dorovnáte.

Situace

V ruce máte: A A Stůl: A 8 4 Q 7. V potu je: $1245 Počet hráčů: dva

1

VY

10

$4

9

95

N a

2

AuQLG

3

Pot: $1245

Vsadili jste $200

$6

50

Navýšil na $650

8

7

D

4

5 6

Teď se musíte rozhodnout, zda je dítě štěstěny a na riveru vás přehrál; nebo 193


Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

zda na flopu či turnu trefil silnou, i když prohrávající handu, a zvolil, že se z ní teď pokusí vytěžit maximum; nebo zda blafuje. Zkusíte tedy velmi systematicky zanalyzovat a dovodit, co by mohl držet. Uvážili jste tyto možnosti: A. Trefil na flopu trojici. Je možné, že na flopu trefil trojici, a klamavě na turnu jen odklepal. Pokud drží trojici, mohl vás spolehlivě navýšit, přestože river byla třetí kárová karta, protože vám nedá žádnou rozumnou handu, se kterou byste chytili flush. Protože porážíte jakoukoli trojici, je to pro vás dobrý scénář. B. Má dva páry. Může držet A-Q, A-8, A-7, A-4 nebo Q-8. Možná vám dal A-K, takže pokud na turnu nebo na riveru trefil dva páry, mohl navýšit. Ovšem s kteroukoli z těchto hand kromě A-Q by se musel obávat, že máte horní dva páry, protože jste odklepali turn, když se na něm objevila dáma, a pak jste vsadili na riveru. Musí vědět, že A-Q je handa, kterou jste schopni držet a hrát, takže navýšení na riveru, oproti dorovnání s nižšími dvěma páry, je značně lehkomyslné i  pro takového hráče, jakým je on. Každopádně dva páry porážíte, takže je to pro vás dobrý scénář. C. Trefil na riveru set sedmiček. Je nepravděpodobné, že se to stalo. Pokud ovšem měl v ruce 7-7, bylo smysluplné, že navýšil na flopu, aby zjistil, zda vám opravdu udělaly došlé karty radost, a pak odklepal na turnu a navýšil na riveru. Možná se pokoušel znovu krást na flopu, ale nakonec uvěřil, že držíte A-K nebo A-Q. Také tohle je pro vás dobrý scénář, protože i trojici sedmiček porážíte. D. Dohotovil nějakou flush. Toho se obáváte, protože můžete prohrát opravdu obrovitý pot, pokud dorovnáte, a on vás přitom už porazil. Když si však v  mysli projdete tuto možnost logicky, usoudíte, že by musel umanutě chytat flush jako šílený, a to je dost neobvyklé. Dále, on je tím druhem hráče, který by pravděpodobně vsadil na turnu, pokud by chytil náběh na flush, zejména poté, co jste ukázali odklepáním slabost. Už dříve v tomto sezení jste ho viděli hrát obrovitý náběh agresivně. Navíc pokud drží kára, navýšil vás na flopu, když přitom neměl absolutně nic. Ale ani tak byste to neměli úplně vyloučit (neudělali jste to, uvážili jste, že se možná pokoušel krást). Z toho plyne, že pokud drží flush, musel: 1. 2. 3. 4. 194

Navýšit vás na flopu absolutně s ničím. Chytit kárový náběh na turnu. Rozhodnout se, že nevsadí s tímto náběhem, poté, co jste ukázali slabost. Trefit flush až na riveru.


No-Limit Hold‘em – cash game. Král karetních her. Pokud se jej naučíte správně hrát, můžete si jím nejen slušně přivydělat – můžete se hraním pokeru i živit! A přesně k tomu vám pomůže kniha Roba Tuckera Poker – jak si vydělat hraním. Díky ní získáte jasný návod na to, jak ze svého koníčka udělat stroj na peníze. Schopnost hrát výdělečně poker není jen o procentech a matematice, je to umění, které se skládá z mnoha dílčích částí. Svou roli v něm hraje nejen matematika, ale také trpělivost, schopnost „číst“ v protihráčích a vybrat si z nich takové, na kterých se dá vydělat. Je důležité mít herní plán a toho se držet. Je důležité mít jasno ve svém bankrollu a finančních možnostech. Je toho opravdu hodně… A tato kniha vám pomůže to zvládnout. Ať už to s pokerem myslíte vážně a už nechcete na svůj herní účet jen posílat další a další peníze z výplaty, nebo si jen chcete hraním pokeru po večerech slušně přivydělat, toto je kniha právě pro vás. Začněte pokerem konečně vydělávat! Poker - jak si vydělat hraním není jen teoretickou učebnicí, na konkrétních příkladech vám ukáže, jak postupovat v různých situacích. Rozebere rozhodnutí hráče a vysvětlí, proč by jiné rozhodnutí bylo chybné. Pokud na tyto příklady budete pamatovat u  stolu, vyhnete se zbytečně vyhozeným penězům. A o ty přece jde, hrajeme totiž cash game!

DOPORUČUJEME

slevy, akce,

novinky

Nechejte nám kontakt na novinky.zonerpress.cz a získáte další bonusy, slevy a jiné výhody.

DOPORUČENÁ CENA: 349 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1137

ISBN 978-80-7413-229-2 Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

9788074 132292

Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em  

Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em

Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em  

Poker – jak si vydělat hraním No-Limit Hold'em