Page 1

E

N

C

Y

K

L

O

P

E

D

I

E

Z

O

N

E

R

P

R

E

S

naučte se kreslit

© iStockphoto/Max Delson/9607662, © iStockphoto/Comotion Design/5068591

Lidské tělo 2 anatomie

Christopher Hart www.zonerpress.cz

S


naučte se kreslit

LIDSKÉ TĚLO 2 ANATOMIE


CHRISTOPHER HART

WATSON-GUPTILL PUBLICATIONS/NEW YORK


Věnováno Marii

Human Anatomy Made Amazingly Easy Christopher Hart Copyright © 2000 by Christopher Hart All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems—without written permission of the publisher. This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of The Crown Publishing Group, a division of Random House Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani používána žádným způsobem ani prostředkem – graficky, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopírování, natáčení a nahrávání, systémů pro ukládání a archivování bez výslovného svolení vydavatele s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí nebo vyobrazení pro studijní účely. Tento překlad byl vydán se svolením vydavatelství Watson-Guptill, The Crown Publishing Group, divize Random House Inc.

Naučte se kreslit: Lidské tělo 2 – anatomie Christopher Hart Copyright © 2012 ZONER software, a.s. Vydání první, v roce 2012. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press, katalogové číslo ZR1135 ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Odpovědný redaktor: Jana Tučníková Technický redaktor: Hana Fruhwirtová Překladatel: Radek Lachnit DTP: Lenka Křížová Obálka: Lenka Křížová Obrázky na obálce © iStockphoto/Max Delson/9607662 © iStockphoto/Comotion Design/5068591

Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz

ISBN: 978-80-7413-154-7


OBSAH ÚVOD 7 LIDSKÁ HLAVA 8

Kresba profilu 10 Obrysy obličeje 11 Lidská lebka 12 Kosti viditelné v obličeji 13 Lidská lebka: profil 14 Kosti viditelné v obličeji: profil 15 Mimické svaly 16 Plochy obličeje 17 Vystupující části obličeje 18 Prohlubně obličeje 19 Stíny v obličeji 20 Tipy ke kreslení obličeje 21 Otáčení hlavy 22 Zkracování délek a hlava 23

ČÁSTI OBLIČEJE 24

Oko a obočí 24 Kresba oka v perspektivě 26 Druhy obočí 28 Nos 29 Rozložení nosu 30 Nos z různých úhlů 31 Ukázky dalších nosů 32 Rty 34 Úsměvy a tvar rtů 35 Mužské rty 36 Výrazy rtů 37 Ucho 38 Ucho z různých úhlů 39 Skládáme vše dohromady 40 Natočená hlava 42 Kreslíme osobité postavy 44 Karikatura a anatomie 45

STRUKTURA KOSTRY 46

Kosti končetin 46 Kostra: proporce 47 Zjednodušená kostra: vlastní ověřování proporcí 48 Kostra: pohled zezadu 49 Zjednodušená kostra: boční pohled 50 Srovnání anatomie: mužská a ženská pánev 51 Kosti viditelné na těle: čelní pohled 52 Kosti viditelné na těle: zadní pohled 54 Zjednodušená postava 56 Plochy těla 57

RYSY TĚLA 58

Hlavní svaly 58 Poznáváme své svaly 60 Stíny vytvořené svaly 61 Krční svaly 62 5


Svaly paže 64 Viditelné kosti paže 66 Předloktí 67 Podpaží 68 Rameno 69 Lopatka 70 Pohyb lopatek 72 Záda, bez svalů 73 Hlavní zádové svaly 74 Doplnění zádových svalů 75 Povrchové svaly zad: sportovec 76 Povrchové svaly zad: průměrný člověk 77 Hrudník a hrudní koš 78 Štíhlé objekty 80 Hlavní svaly nohy: čelní pohled 81 Hlavní svaly nohy: boční pohled 82 Hlavní svaly nohy: pohled zezadu 83 Linie stlačení 84 Koleno 86 Kreslíme koleno, variace 87 Ruka 88 Hřbet ruky 89 Další tipy pro kreslení rukou 90 Ženské ruce 91 Chodidla 92

DYNAMIKA TĚLA 94

Nesouměrnost 94 Nesouměrnost nadloktí 95 Nesouměrnost tricepsů 96 Nesouměrnost předloktí 97 Nesouměrnost kolena a lýtka 98 Nesouměrnost kostí kotníku 99 Svaly: natahování a ohýbání 100 Zmenšení 102 Perspektivní zkratka 104 Perspektivní zkratka a zjednodušení 106 Přenášení váhy a rovnováha 110 Proč se boky pohupují 111 Stojná noha 112 Měrné body u zatížených pozic 113 Matoucí koleno 114 Kreslíme podle modelu: použití měrných bodů 116 Negativní prostor 118 Chůze 120 Harmonické pózy a linie pohybu 122 Hledání dalších linií pohybu 124 Použití dvou linií pohybu v jedné póze 126 Poloviční linie pohybu 127 Těžiště 128 Perspektiva těla 130 Vliv perspektivy na tělo 132

PROCVIČTE SI 134

Sedící model: čelní pohled 135 Stojící model: pohled zezadu 136 Ležící model: čelní pohled 138 Ležící model: boční pohled 140 Ležící model: pohled zezadu 142

REJSTŘÍK 144 6


ÚVOD

Aby student umění dokázal bezchybně a s jistotou kreslit lidské postavy, potřebuje dobře znát proporce, svaly a stavbu kostry, a to bez ohledu na to, zda se zajímá o klasickou nebo užitou kresbu. Knihy o anatomii však bývají těžké na pochopení, příliš komplexní, odborné a – obvykle – také nezáživné. Běžná kniha o anatomii většinou z velké části připomíná lékařskou příručku. Popisuje každý sval a každou kost. Nejen svaly, které můžeme na postavě vidět a které postavu tvarují, ale také všechny další skupiny svalů ukryté pod vnějšími vrstvami – takové, které jsou pohřbeny tak hluboko pod povrchovými svaly, že mají na vzhled postavy pouze nepatrný nebo žádný vliv. Tím, že autoři anatomických příruček věnují stejnou pozornost viditelným svalům jako těm, které vidět nejsou, toto jinak poměrně jednoduché téma příliš komplikují. V lidském těle je 520 svalů. Z pohledu výtvarníka nedává smysl zabývat se všemi stejně důkladně. V lidském uchu je množství drobných kůstek. Ale schopnost zapamatovat si je, vašemu pochopení umělecké anatomie nijak nepomůže. Tato kniha se zaměřuje především na oblasti, které jsou důležité pro studenty umění. Najdete zde informace potřebné pro detailní kresbu očí, nosu, uší, rukou a nohou, ale také popisy svalů a kostry větších částí těla, jako jsou

paže, nohy, břicho, hrudník nebo pánev – to vše doplněné názornými ilustracemi. Zjistíte, jak rysy obličeje a tvary těla modelují oblasti stínů. Seznámíte se s vlivem perspektivy na zobrazení těla, objevíte tajemství zkracování délek, zmenšování a mnoho dalšího. Většina knih o anatomii se soustředí na zachycení jednotlivých svalových skupin. Pouze výjimečně je však spojují dohromady, aby bylo možné vidět, jak dosáhnout harmonického a plynulého vzhledu kresby. V této knize odhalíte tajemství kresby postav v pohybu, sedících postav, ležících postav a také kresby gest a výrazů. Naučíte se rychlou metodu kreslení postav, při níž se místo složité řady kroků začíná jednoduchými tvary. Nikdo nemá model neustále před očima. Jako výtvarník musíte být schopni zaznamenat postavu na základě své představivosti. V takovém případě vám detailní anatomie sama o sobě nepomůže. Potřebujete spolehlivou metodu k ověřování proporcí hlavy a postavy, abyste byli schopni určit, kdy je kresba nepřesná, a mohli provést potřebné úpravy. Tyto metody ověřování jsou snadno pochopitelné a v knize vám je názorně předvedu. Říká se, že základem veškerého umění je zachycení života. Věřím, že tyto základy by měly být zábavné, jednoduché a především užitečné. 7


LIDSKÁ HLAVA Kreslení hlavy (stejně jako kreslení kterékoliv jiné části těla) je obtížné pouze tehdy, pokud neznáte postup. Při kreslení hlavy po jednotlivých krocích zjistíte, že to, co se zdá být komplikované, je ve skutečnosti jenom logický proces. Až do této chvíle jste se pravděpodobně zabývali spíš estetikou lidské hlavy nebo výrazem obličeje. Teď se místo toho zaměříme na rozměrové vztahy mezi jednotlivými rysy tváře.

2

1 Nakreslete základní tvar hlavy. Všimněte si hlavních osových linek. Budou velmi užitečné. Vodorovná linka je přesně uprostřed hlavy. Svislá linka vede středem přímo dolů, to pomůže zachovat obličej symetrický.

1/2

Oči spočívají na vodorovné lince, což znamená, že jsou umístěny uprostřed hlavy, a ne blíž k vrcholu, jak si většina z nás myslí. Jak je zde znázorněno, šířka hlavy je „na pět očí“ vedle sebe.

3

4

Při kreslení nosu si pamatujte na to, že nosní dírky jsou stejně široké jako mezera mezi očima.

Obočí a horní okraj uší jsou ve stejné výšce. Spodek uší zasahuje lehce pod zakončení nosu.

8 NAUČTE SE KRESLIT: LIDSKÉ TĚLO 2 – ANATOMIE


5

6

7

Linie spodního rtu je na stejné úrovni jako hrana čelisti.

Všimněte si, že lícní kosti vystupují zhruba v polovině uší a linie lícní kosti směřuje dolů k okrajům rtů.

Zvýrazněte obrysy hlavy a přidejte vrstvu vlasů. Všimněte si tvaru kostí kolem očí, naznačují je malé šipky.

8

9

Teď doplňte detaily, jako jsou náznaky obličejových svalů. Ty jsou důkladně popsány dále v kapitole.

Dokončete vystínováním okolo očí.

LIDSKÁ HLAVA 9


LIDSKÁ LEBKA: Profil Všimněte si, že větší část nosu tvoří chrupavka, která není součástí kostry. To je hlavní příčinou problémů, které někteří lidé při kreslení nosu mají. Myslí si, že nos je buď kompletně celý kostěný, nebo celý ohebný, zatímco ve skutečnosti jde o kombinaci obojího. Pro přesnější zachycení nosu je důležité vědět, kde končí kost a kde začíná chrupavka. Nosu se budeme podrobněji věnovat v další kapitole.

HRANA SPÁNKOVÉ LINIE ČELNÍ KOST (ČELO)

SPÁNKOVÁ LINIE

NADOČNICOVÝ OBLOUK NADOČNICOVÝ OBLOUK

NOSNÍ KŮSTKY

LÍCNÍ VÝBĚŽEK LÍCNÍ OBLOUK ZVUKOVOD (UŠNÍ OTVOR)

LÍCNÍ KOST

SPODNÍ ČELIST

14 NAUČTE SE KRESLIT: LIDSKÉ TĚLO 2 – ANATOMIE


ZKRACOVÁNÍ DÉLEK A HLAVA

Pomocné linie směřují nahoru.

Pomocné linie směřují dolů.

ZÁKLADNÍ SCHÉMA: POHLED DOLŮ

Při sklonění nebo zaklonění hlavy se proporce obličeje zdají zkrácené. Toho nejsnáze docílíte, když si na obličej nakreslíte prohnuté pomocné linky. Pro ukázku se podívejte vlevo na obrázek vajec. Hlava má v zásadě tvar vejce. Podívejte se na první vajíčko, na to bez pomocných čar. Teď se podívejte na zbylá dvě, s pomocnými čarami. Druhé vejce se zdá být nahnuté dolů, zatímco třetí vypadá natočené vzhůru. Teď se připravte na šok: poslední dvě vejce jsou nakreslena identicky! Rozdíl je jenom v prohnutí pomocných linek. Přesně tak – na vajíčku, které vypadá nakloněné dopředu, pomocné linie směřují nahoru a na vajíčku, které vypadá nakloněné dozadu, pomocné linie směřují dolů. Pokud tytéž principy uplatníme při kreslení hlavy, můžeme dosáhnout zdání, že je hlava skloněná nebo naopak zakloněná.

ZÁKLADNÍ SCHÉMA: POHLED NAHORU

KRESBY HLAVY: DALŠÍ ÚHLY Další úhly, které můžete cvičit.

LIDSKÁ HLAVA 23


ČÁSTI OBLIČEJE V minulé kapitole jsme se toho naučili spoustu o struktuře hlavy a obličeje. Jsme jako architekti, kteří narýsovali velmi dobrý stavební plán. Stále ale zbývá vyplnit interiér domu. Tímto přirovnáním samozřejmě narážím na rysy obličeje. Rysy různých osob jsou různorodé, individuální a jedinečné. Teď ale budeme trošku zobecňovat. Získáte tak základy, které můžete upravovat v závislosti na individuálním stylu.

OKO A OBOČÍ Nakreslit oko může být složité, pokud vám není jasné, jakým způsobem se kolem otevřeného oka obtáčí horní a spodní víčko.

DRAMATICKÉ OKO K vytvoření finální podoby je potřeba zručnost tahů, smysl pro detail a trocha stínování. 24 NAUČTE SE KRESLIT: LIDSKÉ TĚLO 2 – ANATOMIE


ČÁSTI OKA

OKRAJ NADOČNICOVÉHO OBLOUKU VÝBĚŽEK ČELNÍ KOSTI

VNITŘNÍ OČNÍ KOUTEK

ASYMETRIE OKA Je důležité nekreslit horní a spodní víčko stejným způsobem. Každé z víček je vyklenuto v jiném místě. Všimněte si linie každého očního víčka.

LINIE OKA Povšimněte si, že čáry směřující k vnitřnímu koutku jsou krátké a pod ostřejším úhlem. Čáry vzdalující se od vnitřního koutku (směrem k uchu) jsou delší a pod mírnějším úhlem. Všimněte si, jak horní víčko, směřující k uchu, překrývá spodní víčko.

SKLON OKA U žen je líbivé pozdvihnout vnější koutky očí tak, že se oči ve směru k nosu naklánějí dolů. ČÁSTI OBLIČEJE 25


KOSTI VIDITELNÉ NA TĚLE: Čelní pohled Dalším zásadním důvodem, proč neignorovat stavbu kostry, je skutečnost, že kosti jsou na mnoha místech těla pozorovatelné. Lidé jsou zvyklí vidět, jak kosti pod kůží vytvářejí boule a hrboly a tak či onak napínají kůži. Pojďme se proto podívat na ta nejobvyklejší místa na těle, kde kostra vystupuje: a b c d e f

zevník otník holeň čéška záprstní kůstky (klouby ruky) kloubp alce klíční kost

52 NAUČTE SE KRESLIT: LIDSKÉ TĚLO 2 – ANATOMIE

g h i j k l

hřeben kosti kyčelní (pánevního pletence) hrudník (hrudní koš) vnitřní hrbolek kosti pažní (epikondyl) loketní výběžek (součást loketní kosti) hlavice loketní kosti (zápěstí) nadpažek( lopatky)


d e

a

b

f

c g

l

h i

k j

STRUKTURA KOSTRY 53


RYSY TĚLA

a b c

HLAVNÍ SVALY

e d

f

Mnohé ze svalů už nepochybně znáte. Bicepsy a tricepsy na paži, svaly hrudníku, vnitřní lýtkový sval a tak dále. Vidíme je v posilovnách nebo pokaždé, když se podíváme do zrcadla. Je však důležité věnovat pozornost délce svalů a tomu, jak se vplétají do okolních svalů.

h g

i j k

a b c d e f g h i j k l

kývač deltový sval velký prsní sval biceps předníp ilovitýs val mezižeberní svaly zevní šikmý sval přímý sval břišní štíhlý sval stehenní krejčovskýs val čtyřhlavý stehenní sval povrchová část lýtkového svalu m hlava lýtkového svalu n holenní sval o dlouhý sval lýtkový

l o n

m

ČELNÍ POHLED 58 NAUČTE SE KRESLIT: LIDSKÉ TĚLO 2 – ANATOMIE


Povšimněte si umístění lopatek, které jsou připojeny jak k ramenním svalům, tak k trapézovému svalu. Ve spodní části jsou lopatky částečně překryty širokým zádovým svalem. Všimněte si, že předloktí je složeno ze dvou přes sebe přetočených kostí. V následující kapitole se tím budeme zabývat podrobněji.

a b c d e

f

g

h

a kývač b trapézový sval c deltový sval d malý sval oblý e velký sval oblý f triceps g široký sval zádový h zevní šikmý sval i velký hýžďový sval j přitahovač k dvojhlavý sval stehenní l lýtkový sval (mediální hlava) m lýtkový sval (laterální hlava) n Achillova šlacha

i

j

k

m l

n

ZADNÍ POHLED RYSY TĚLA 59


PERSPEKTIVNÍ ZKRATKA PAŽE

Pokud se k vám paže, noha nebo samotné tělo (například v předklonu) zdánlivě přibližuje, je nutné použít perspektivní zkratku. Nejslavnějším příkladem je plakát, na kterém strýček Sam ukazuje prstem přímo na vás (vyhledejte si na internetu obrázky „Uncle Sam“, pozn. redakce). Zkratka zplošťuje a zkracuje délku objektu tak, aby zobrazila perspektivní zkrácení.

V této pozici nedošlo k žádnému zkrácení délky, protože paže je souběžná s rovinou kresby. Nesměřuje ani k nám, ani od nás. Všimněte si, že se zdvižením paže se zdvihají i prsní svaly.

Zde už k určitému zkrácení došlo, protože paže začíná směřovat k divákovi. Nakreslíme ji kratší a některé svaly se budou překrývat. Trapézový sval se napíná, jak pomáhá zdvihat paži.

V této pozici je vidět značné zkrácení. Svaly paže se výrazně překrývají, ale stále jsou zřetelná všechna podstatná místa paže: ramenní svaly, loket, svaly předloktí i ruka. Prsní svaly nejblíže ke zdvižené paži se napínají.

104 NAUČTE SE KRESLIT: LIDSKÉ TĚLO 2 – ANATOMIE


PERSPEKTIVNÍ ZKRATKA: NOHA V perspektivě se noha při otáčení z polohy ze strany do směru k pozorovateli posouvá dopředu ne v kruhu, ale po oválu. Povšimněte si, jak svaly obklopující vnitřní stranu kolena překrývají část nohy nad kolenem i pod ním, čímž posilují efekt perspektivní zkratky.

SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ

STLAČENÍ A PERSPEKTIVNÍ ZKRATKA Noha spočívající na rovném povrchu se do šířky rozpíná stejným způsobem, jako by to udělal balónek naplněný vodou. Díky svalstvu se však nerozšiřuje zcela rovnoměrně; ve spodní části bude rozšíření větší.

DYNAMIKA TĚLA 105


naučte se kreslit

KRESLETE LIDSKÉ POSTAVY S JISTOTOU A LEHKOSTÍ Autor Christopher Hart se zaměřuje jenom na ty kosti a svaly, které ovlivňují formu, a tím usnadňuje tvorbu elegantních a ladných postav, ať už v pohybu, nebo v nehybných pózách. Plně ilustrovaná kniha Naučte se kreslit: Lidské tělo 2 – Anatomie je plná těch nejžádanějších kreslířských tajemství. Naučí vás používat při kreslení těla perspektivu, zkracování délek, zmenšování a také způsob, jak si samostatně ověřovat proporce. Naleznete v ní jasná, výstižná vodítka k pochopení anatomie, od rysů obličeje až k dynamice celého těla.

DOPORUČENÁ CENA: 295 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1135

Zoner Press tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz

ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

ISBN 978-80-7413-154-7

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 5 4 7

Naučte se kreslit lidské tělo 2 – anatomie  

Naučte se kreslit lidské tělo 2 – anatomie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you