Page 1

MICHAEL FREEMAN KOMPENDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

UMĚNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE


KOMPENDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

UMĚNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE MICHAEL FREEMAN

ILEX


OBSAH 12

Úvod

1

2

3

4

KOMPOZICE

BARVA

PŘIROZENÉ SVĚTLO

TÉMATA

12 14 16 18 20 22 24 26 30 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

62 64 66 70 74 76 78 80

84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

116 118 122 124 128 130 132 134 136 138 140

Krajiny Panoramata Fotografie měst Portréty Ulice Dokumentární fotografie Divoká zvířata Akce Architektura Zátiší Detail

142 144

Rejstřík Poděkování

Zarámování Zarámování uvnitř záběru Kontrast Vyváženost Horizont Perspektiva Úhel pohledu V záběru Umístění motivu Zjednodušit Vzor Textura Horizontální linie Vertikální linie Diagonální linie Křivky Trojúhelníky Kružnice a obdélníky Selektivní ostření Zachycení pohybu Porovnání Detail

Barva jako téma Tlumené barvy Jednobarevnost Jednoduchá harmonie Složitá barevná harmonie Barevný akcent Teplota barvy Černobílá

Zlaté světlo Východ/západ slunce Pološero Ostré světlo Měkké světlo Rozptýlené světlo Boční světlo Protisvětlo Nasvícení hran Silueta Odlesk Šerosvit Vysoká hladina osvětlení Nízká hladina osvětlení Zhoršené světelné podmínky


1.01 Zarámování Než začneme rozebírat kompozici, musíme se vrátit k samotným základům a podívat se na to, v čem je váš snímek zachycen, – na fotografické políčko. Nejčastěji bývá políčko orientováno na šířku, s poměrem stran 3 : 2. Tento formát snímače je profesionály využíván nejčastěji. Je-li záběr prázdný, má tento formát určité dynamické účinky, i když ty se většinou projevují jen u velmi minimalistických a jemně tónovaných snímků. Mnohem častěji na fotografiích zcela převládá dynamika linií, tvarů a barev. Míra toho, jak hranice záběru ovlivní kompozici, závisí na tématu a úmyslu fotografa. Prvky s výraznými liniemi, jako jsou budovy, musejí být v určitém vztahu s okraji – a fotograf rozhoduje, jaký vztah to bude: rovnoběžný a harmonický, nebo různoběžný, často pod výrazným úhlem vzhledem k okraji, a dynamický. Nicméně u snímků, v nichž se vyskytuje několik velmi výrazných, silných svislých nebo vodorovných linií, má zarámování menší dopad na kompozici. Tvar hledáčku má obrovský vliv na podobu výsledných snímků. Přestože je tak jednoduché snímky později oříznout, existuje v okamžiku fotografování silný intuitivní tlak na pořízení snímků komponovaných přesně do okrajů záběru. Trvá to opravdu roky, než se naučíte ignorovat ty části snímků, jež se ve výsledné fotografii nevyužívají.

12

Kompendium pro digitální fotografy






Pagoda

Preah Khan

Kew, Anglie

Angkor, Kambodža

Osmiboká imitace čínské pagody v Kew Gardens mne inspirovala k výrazně geometrické kompozici pořízené zblízka širokoúhlým objektivem. Mezi ostatními, méně působivými pokusy vybočuje snímek, na němž byl tvar věže zarovnán s levým a horním okrajem snímku.

Přirozená hra stínů v ruinách svatyně v Angkoru připravila pohled na reliéf postavy a falešný sloup nasvícený přirozeným světlem. Šikmé okraje snímku oživily jinak statický záběr, zatímco tyto dva vertikální prvky přesně zapadly do rámečku záběru.

Umění digitální fotografie

Kompozice

13


1.20 1.01 Zachycení pohybu V podstatě existují dvě metody fotografování pohybu. První je použití krátkého času a zmrazení pohybu, díky čemuž se jakýkoli pohyb zachytí ostře a vyjádří jako nehybný postoj. Druhou metodou je použití dlouhého času a/nebo pohybování fotoaparátem během fotografování tak, aby se pohyb nebo jeho okolí zachytily rozmazané, přičemž rozeznáváme několik snadno identifikovatelných typů takovéto fotografie s vlastní charakteristikou a významem. Nejrůznější rozmazané tvary, které vznikají při pohybu objektu během dlouhé expozice, nebo rozmazání ve formě linií, které vzniká při panningu (švenkování neboli sledování pohybujícího se objektu fotoaparátem během dlouhé expozice) nebo fotografování z jedoucího vozidla. Pak existuje řada kombinací a permutací těchto postupů, jako je panning a zároveň samostatně se pohybující motiv, jak je tomu na ukázce snímku racka, nebo v současnosti často používaná technika fotografování s bleskem synchronizovaným na druhou lamelu, při níž se pohyb rozmazaný při fotografování dlouhým časem rázně zakončí ostrým obrazem při záblesku. Podle přísných dřívějších konvencí je rozmazání pohybu chybou, to ale do značné míry závisí na efektu, jehož chce fotograf dosáhnout. Jako prvek vyjádření může rozmazání působit velice dobře a proti neustálé koncentraci na ostrost se najdou silné argumenty. Za vhodných podmínek může rozmazání pohybu velmi dobře tlumočit pohyb a reálnou podstatu objektu; prvek nejistoty navíc při fotografování s dlouhým časem přináší do práce spoustu experimentování a nečekané výsledky. První metoda využívající krátké časy ke zmrazení pohybu naprosto závisí na načasování. Tento samotný výraz se samozřejmě odvolává na jeden z nejslavnějších vyjádření ve fotografii, na „rozhodující okamžik“, který je podle definice Henri CartierBressona, „oním jediným momentem, kdy jsou prvky pohybu dokonale vyvážené“.

54

Kompendium pro digitální fotografy

Je jedno, o jakou akci se jedná, zda je to chodec procházející přes scénu, nebo oblaka valící se přes hory, pohyb by měl být zcela jistě zachycen i na snímku. Akce nevyhnutelně ovlivní kompozici snímku, protože porušuje statickou rovnováhu. Předvídání a očekávání změny dynamiky je většinou zásadní. Může se to zdát samozřejmé, ale přirozenou reakcí v každé fotografické situaci je sledovat pohyb a intuitivně zvolit kompozici, která se v daném okamžiku jeví jako nejvýstižnější. Pokud však je snímek plánován s předstihem, je možné si představit, jaký bude výsledek, až se objekt dostane na scénu. Potom bývá snazší zarámovat si pohled předem a vyčkat na moment, kdy do sebe vše zapadne.

Racek Londýn Dlouhá expozice – zde je to polovina sekundy při cloně f/32 a ohnisku 400 mm – vždycky přinese překvapení, zvláště pohybuje-li se objektivem tak, aby byl sledován pohyb objektu. V tomto případě je to racek nad vodou na tmavém pozadí. Víra v co nejlepší výsledek je vždy nutnou součástí experimentu při fotografování.


Císařská svatyně Isé, Japonsko Jedno z nejuctívanějších posvátných míst Japonska se veřejnosti odhalí jen tehdy, pokud vítr pohne závěsem. Dlouhá expozice na 1/4 sekundy dodala snímku nejen nezbytné tušení pohybu, ale také určitý dojem pomíjivosti, jenž k této zkušenosti patří. Všechno samozřejmě vychází z načasování.

Umění digitální fotografie

Kompozice

55


3.08 1.01 Protisvětlo Protisvětlo obyčejně přispívá k dramatičnosti snímků, i když stejně jako u každé jiné ve výrazu výrazné techniky spočívá jeho síla a přitažlivost ve střídmosti použití. Při fotografování proti slunci je možné rozlišit čtyři základní typy efektů, které závisejí na výšce slunce a poloze fotoaparátu. Fotografováním přímo do slunce vznikají tvrdé siluety stojící proti jasně zářivé ploše, efekt, jemuž se detailněji věnujeme na straně 102. Fotografování ve větším úhlu proti lesklému povrchu, jako je voda, rovněž vytváří siluetu, světlé pozadí se ale bude jevit rozměrnější. Je-li slunce výše a mimo záběr, mohou se uchovat některé detaily stínů. Tento typ protisvětla má jemnější efekt a je dobrou volbou pro využití vzdušné perspektivy u odpovídající scény. Poslední typ protisvětla je rovněž se zdrojem světla ležícím mimo záběr, fotografuje se ale proti tmavému pozadí. Tento druh protisvětla je známý jako nasvícení hran nebo okrajů, jak je vyloženo na straně 100. Kontrast je tím, co mají všechny druhy nasvícení protisvětlem společného. Věci v popředí a ve středním plánu budou většinou tmavé (záleží to na přesné pozici slunce), zatímco pozadí bude obvykle velmi světlé. Většinou to vede k úplné nebo významné ztrátě kresby v popředí i na pozadí. U předmětů v předním plánu, které jsou umístěné ve stínu, bude ztráta sytosti barev také nevyhnutelná a při drobné změně nasvícení může také chybět jakákoliv informace o tvaru.

98

Kompendium pro digitální fotografy


Mnich Amarapura, Barma Úspěch snímků s protisvětlem, jako je tento, závisí na tom, zda něco průsvitného a výrazného (zde je to zelená tkanina) stojí proti zastíněnému pozadí – slunce je těsně mimo záběr, ale svítí přímo přes látku. Přeexpozice by podobný druh snímku úplně zničila.

Přirozené světlo

99


4.05 1.01 Ulice Pouliční fotografie nabízejí paletu nesčetných možností. Na jedné straně jsou to městské „krajinky“, sestávající z celkových pohledů na město, můžete ale také zachytit lidi v nekonečných variacích lidské činnosti.

Dalším krokem je představa, jak očekávaný moment ovlivní scénu před vámi, zda vytvoří silnější nebo slabší kompozici, jaký dopad to bude mít na nastavení fotoaparátu, jako je volba ohniskové vzdálenosti a délka expozice.

Asi nepřekvapí, že fotografování lidí v těchto podmínkách vyžaduje jiné schopnosti než práce na aranžovaných portrétech. Vztah a komunikace s fotografovaným ustupuje do pozadí, na důležitosti získávají posouzení scény, vyhodnocení okamžiku, předvídavost a rychlé reakce.

Tyto dovednosti se lze naučit a dovést je k dokonalosti pouze zkušenostmi a praxí, nakonec by se ale měly stát vaší druhou přirozeností. Musíte-li o kterékoli z nich přemýšlet, můžete rozhodující okamžik „propřemýšlet“.

Zachycení „rozhodujícího okamžiku“, jak zní název kolekce fotografií pásma publikovaného světoznámým francouzským reportážním fotografem Henri Cartier-Bressonem, bylo často citováno při vysvětlování toho, proč jsou některé momentky lidí lepší než jiné. Bresson sám to popsal jako „simultánní, ve zlomku sekundy probíhající rozeznávání důležitosti nějaké události, stejně jako precizní organizace tvarů, jež této události dává náležitý výraz“. Takovéto snímky mohou být zajímavější, dynamičtější, mohou obsahovat více grafických prvků nebo mít jakékoli množství dalších vysoce ceněných vlastností, které vytvářejí rozdíl mezi dobrým a skvělým snímkem. Ono tajemství proto spočívá v rozhodnutí, co je tím rozhodujícím okamžikem, a ve schopnosti jej zachytit. Oběma těmto dovednostem můžete napomoci, pokud máte v jakékoli dané situaci dobrou představu o tom, co se děje. Pak se před vámi otevírá šance, že budete schopni předvídat, co se stane. Může to být tak prosté, jako že se někdo v několika příštích sekundách otočí, nebo pro něco sáhne, nebo se dá do chůze. Jinými slovy je to předvídání příštího tahu.

128

Kompendium pro digitální fotografy


 Atény Mezi několik podkategorií pouliční fotografie patří i zachycení nestřežených momentek. Na tomto snímku se dva obyvatelé Atén smějí vtipu – na což byl ideální „přesuliční“, 180 mm objektiv.

 Lucca Itálie Pouliční scény rovněž nabízejí více kompozic „do dálky“, jejich působivost ale i tak výrazně závisí na načasování – jako je tomu na snímku z italského městečka Lucca.

Umění digitální fotografie

129


Ať už hledáte inspiraci nebo chcete odhalit tajemství vynikající kompozice, je tato kniha určena právě pro vás. Díky velkorysému formátu uvidíte skvělé snímky renomovaného fotografa Michaela Freemana v celé jejich kráse, a navíc se naučíte, jak podobných výsledků dosahovat ve vaší vlastní práci. Jednotlivé kapitoly pojednávají o kompozici, o možnostech, které máte při umístění objektu do snímku, o využití barev, jejich harmonie i kontrastu. Kniha se zabývá i převodem snímků na černobílé fotografie, řešením různých světelných podmínek i rozmanitostí stylů ve fotografii a možnostmi, jak je ve vlastní práci využít.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1047

ISBN 978-80-7413-109-7 Zoner Press tel.: 532 190 883 fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 0 9 7


MICHAEL FREEMAN KOMPEDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA


KOMPENDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA MICHAEL FREEMAN

ILEX


The Digital Camera Handbook Michael Freeman First published in the United Kingdom in 2010 by:

OBSAH

ILEX 210 High Street Lewes East Sussex BN7 2NS www.ilex-press.com Copyright © 2010, The Ilex Press. All rights reserved. 210 High Street, Lewes East Sussex, BN7 2NS www.ilex-press.com All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form, or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, or information storage-and-retrieval systems – without the prior permission of the publisher. Michael Freeman Digitální fotoaparát – základní příručka Kompendium pro digitální fotografy Copyright © ZONER software, a.s. 2011, první vydání. Překlad knihy Michael Freeman, The Digital Camera Handbook z anglického vydání z roku 2010 je vydán na základě smlouvy s The Ilex Press Ltd. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1048 ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián © Překlad: Silvie Haktanir Filipová Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost, ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů, a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směrujte na: Zoner Press ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz

ISBN: 978-80-7413-110-3

1 EXPOZICE 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34

Snímače Úvodem o expozici Ovládání expozice Expozice a ISO Multizonální měření Měření se zdůrazněným středem Bodové měření Expoziční režimy Plně automatický režim Režim Krajina Režim Portrét Režim Akce/Sport Režim Detail/Makro Režim Noční portrét Ostatní scénické režimy Režim Program Poloautomatický režim: Priorita rychlosti závěrky 36 Poloautomatický režim: Priorita clony 38 Manuální režim 40 Kompenzace expozice 42 Blokování expozice 44 Bracketing 46 Histogramy


2

3

FOTOGRAFOVÁNÍ

TECHNOLOGIE

50

Systémy automatického zaostřování 52 Režimy autofokusu 54 Režimy oblastí automatického zaostřování 56 Manuální zaostřování 58 Živý náhled 60 Režimy snímání s živým náhledem 62 Vyvážení bílé 66 Chvění fotoaparátu 68 Rychlé expoziční časy 70 Pomalejší expoziční časy 72 Hloubka ostrosti 74 Fotografování s vysokou hloubku ostrosti 76 Fotografování s nízkou hloubkou ostrosti 80 Širokoúhlé objektivy 82 Teleobjektivy 84 Makroobjektivy 86 Fotografujte do RAW 88 Dynamický rozsah 90 Expozice do pravé poloviny histogramu 92 HDR fotografie 94 HDR z jediného snímku 96 Natáčení videozáznamů 98 Natáčení videozáznamů 100 Blesk 102 Výplňový blesk 104 Synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky 106 Synchronizace na druhou lamelu 108 Studiové blesky 110 Režim dlouhé expozice 112 Předsklopení zrcátka 114 Použití filtrů

118 120 122 124 126 128 130 132 134

Formáty souborů RAW konvertory Barevné prostory Monitory a barvy Výpočetní výkon Paměťové karty Metadata Ukládání a archivace Údržba fotoaparátu


1.08

Expoziční režimy Lidé rádi fotografují řadu různých témat – některá, třeba krajiny, mohou obsahovat zanedbatelný nebo žádný pohyb, zatímco u jiných najdeme spoustu objektů, jež se kolem nás míhají obrovskou rychlostí. Stejně tak se fotografuje za rozmanitých světelných podmínek, od jasného slunečního svitu přes sněhobílou krajinu až po noční záběry. Protože jak motivy, tak světelné podmínky se mohou měnit donekonečna, jsou všechny digitální fotoaparáty vybaveny širokou škálou expozičních režimů, pomáhajících zachytit scénu tak, jak si ji představujeme. Počet a typy expozičních režimů, jimiž určitý fotoaparát disponuje, se značně liší. Obecně existují dva typy expozičních režimů: ty, při nichž expozici určuje fotoaparát, a ty, kde kontrolu přebíráte vy. Automatická hloubka ostrosti V tomto režimu se kamera snaží zaostřit na všechno, co obsáhnou ostřící body autofokusu.

Jak uvidíme na následujících stránkách, má většina současných fotoaparátů vedle standardního režimu „Auto“ i motivové neboli scénické režimy, které umějí mnohem více než jen nastavit expozici. Jste-li ve fotografování nováčky, mohou vám určitě hodně ulehčit spoustu běžných fotografických situací. Ale abychom znovu zopakovali to, co bylo řečeno na začátku této kapitoly: spoléhat se kompletně na to, že fotoaparát zvládne všechno přemýšlení za vás, omezí vaši kreativitu a nakonec ochladí vaše nadšení pro fotografování. Jakmile se s fotoaparátem trochu sžijete, je důležité stále více experimentovat s jeho poloautomatickými a manuálními režimy. Po čase zjistíte, že používání těchto režimů je opravdu flexibilní, protože nejste omezeni tím, že fotoaparát rozhoduje zcela za vás. Samozřejmě se počítá s tím, že se budete učit pomalu, není to ale zase tak složité, aby to nestálo za námahu.

Scénické režimy (viz stránky 26–31)

Manuální režim (viz stránky 38–39) Priorita clony (viz stránky 36–37) Priorita závěrky (S) nebo Time Value (hodnota času, Tv) (viz stránky 34–35) Režim Program (viz stránky 32–33) Plně automatický režim (viz stránky 24–25)

22

Kompendium pro digitální fotografy

Expoziční režimy se většinou přepínají na kruhovém voliči na horní straně těla fotoaparátu. Ne všechny voliče expozičních režimů vypadají stejně, ale tento (digitální zrcadlovka Canon) je typický. Najdeme na něm výběr scénických režimů (nejběžnějším z nich jsou věnovány stránky 26–31), volby plně automatického režimu a režimu hloubky ostrosti spolu s poloautomatickými a manuálními nastaveními.

Digitální fotoaparát – základní průvodce


Na této fotografii se děje spousta věcí. Kromě skákajícího chlapce je na pozadí vodopád, ve středním plánu socha nad fontánou a v popředí stojící chlapec. Ponechání fotoaparátu v automatickém režimu by nemuselo stačit k zastavení pohybu skákající

postavy. Výběr režimu „akce/ sport“ by dokázal zmrazit akci, rychlost závěrky by ale mohla být tak krátká, že by se clona musela otevřít příliš na to, aby socha zůstala ostrá celá (větší otevření clony snižuje hloubku ostrosti).

Expozice

23


2.11

Hloubka ostrosti Clona má daleko širší použití než jen regulaci množství světla dopadajícího na snímač, určuje také, jaká část snímku bude ostrá a jaká rozostřená. Termín hloubka ostrosti popisuje, jaké pole obrazu je zaostřeno, a představuje jeden z nejsilnějších kreativních nástrojů, jaké má fotograf k dispozici. U kompaktů bude kvůli malým rozměrům snímače a obecně širokoúhlého zorného pole jejich objektivů většina snímků ostrá od popředí do pozadí. Většině lidí, kteří chtějí zaznamenávat dovolenou a rodinné události, to naprosto stačí. Vy ale svůj zájem o fotografování posuňte o stupínek výše a rychle oceníte důležitost kontroly hloubky ostrosti. Na několika následujících stránkách se budeme zabývat různými způsoby, jak lze hloubku ostrosti kreativně využít, nejprve se ale podívejme na tři faktory, jež hloubku ostrosti ovlivňují.

ƒ/1.8

72

ƒ/6.3

Kompendium pro digitální fotografy

Jak už jsme zmínili, prvním faktorem určujícím hloubku je nastavení clony. Otevřená clona (nízká hodnota clonového čísla) vytváří malou hloubku ostrosti. Zavřená clona (vysoká hodnota clonového čísla) má za následek vysokou hloubku ostrosti. S fotoaparátem nastaveným do režimu priority clony můžete hloubku ostrosti ovládat rychle a jednoduše pomocí nastavení clony (fotoaparát při tom automaticky doplní expoziční čas). Druhým faktorem ovlivňujícím hloubku ostrosti je ohnisková vzdálenost. Čím je kratší, tím vyšší bude hloubka ostrosti a obráceně; dlouhý teleobjektiv bude mít velmi nízkou hloubku ostrosti. Posledním, třetím faktorem je vzdálenost, na kterou se ostří. Čím je motiv blíže k objektivu, tím menší bude hloubka ostrosti.

ƒ/22

Digitální fotoaparát – základní průvodce


 Díky zavřené cloně (zacloněnému objektivu) zůstalo na tomto širokoúhlém snímku všechno zřetelně ostré od muže v popředí až po vzdálené pozadí.  U tohoto snímku způsobilo použití teleobjektivu, zaostřeného na děti, rozmazání popředí i pozadí. Pozornost diváka okamžitě přejde na hlavní objekt fotografie, na obě děti.

 Tyto tři snímky ukazují, jak hloubka ostrosti roste se změnou clony z ƒ/1.8 přes ƒ/6.3 na ƒ/22. Ovládáním hloubky ostrosti přimějete diváka, aby zaměřil pozornost na ostrý prvek.

Fotografování

73


2.25

Výplňový blesk Přestože si většinou spojujeme blesk s nocí nebo nedostatkem světla, je často nutné mít zdroj světla navíc i během dne – v tom případě přichází na řadu výplňový blesk. Blesk používaný ve dne se obvykle označuje jako výplňový blesk. Najde se spousta situací, v nichž výplňový blesk může za bílého dne vylepšit kvalitu snímku. Nejčastější funkcí výplňového blesku je přidání trochy světla navíc do zastíněných partií snímku. Při fotografování portrétů venku zjistíte, že musíte

Na prvním snímku je obličej nevěsty maličko zastíněný kvůli šikmému osvětlení. Zejména oči jsou bez jiskry. Trocha výplňového blesku

102

buď exponovat na obličej, v tom případě se pozadí „přepálí“, nebo na oblohu, kdy bude podexponovaná zase tvář. Jinou možností je použít blesk a vestavěný blesk je po ruce vždycky. Dodáním světla do obličeje fotografovaného v zásadě vyvážíte světlo a snížíte kontrast, takže budete moci exponovat na oblohu s vědomím, že vás výplňový blesk zbaví stínů. Stejně jako jej využijí v situacích s protisvětlem, sáhnou profesionální fotografové svateb a společenských událostí po výplňovém blesku i u lidí nasvícených ze strany nebo zepředu. Boční nebo

(vpravo) rozzářila její obličej a o něco zlepšila tento snímek. Všimněte si také maličkých světélek v očích novomanželů. Jsou to odrazy blesku, které

Kompendium pro digitální fotografy

dodávají očím živost a pomohly je trochu rozzářit.

Digitální fotoaparát – základní průvodce


čelní osvětlení někdy může vrhat stíny kolem očních důlků, pod nosem a bradou. Použití výplňového blesku pomůže tyto stíny odstranit. Další příležitost dostane výplňový blesk při zatažených dnech, většinou kvůli tomu, že světlo je v takových podmínkách měkké a nevytváří dostatečný kontrast. V takových případech jsou barvy většinou velmi ploché a utlumené. Některým objektům toto nasvícení prospěje, u jiných, jsou-li dostatečně malé a vy se k nim dostanete dostatečně blízko, ale můžete na snímek dodat trochu denního světla pomocí světla blesku.

Výplňový blesk přidá snímku kontrast a vnese do něj trochu barvy. Blesk by měl být dostatečně jemný, neměl by potlačit okolní světlo a vypadat příliš nápadně, stále by ale měl být dost světlý na to, aby snímek rozzářil. To se může hodit zvláště u portrétů, kde jakákoli jasná barva , kterou má oblečení fotografované osoby, může pomoci vytvořit silnější kompozici.

Je-li zataženo, snímky někdy vypadají ploše a chybí jim barvy. Použití výplňového blesku (vpravo) vneslo do této vesnické scény trochu barvy a světla.

Fotografování

103


S digitálním fotoaparátem se do vašich rukou dostává mimořádně sofistikovaná technologie. Tato příručka pojednává o všech druzích nastavení fotoaparátu a režimech fotografování; najdete v ní skutečně všechno, co potřebujete pro vlastní kreativní rozhodování, a navíc si budete pokaždé jisti, že „mačkáte to správné tlačítko“. Jedna z kapitol je také věnována i technologiím, které zajišťují perfektní fotografie při každém stisku spouště.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1048

ISBN 978-80-7413-110-3 Zoner Press tel.: 532 190 883 fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 1 0 3


JOHN BEARDSWORTH KOMPEDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE WORKFLOW


KOMPENDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE WORKFLOW JOHN BEARDSWORTH

ILEX


Digital Photography Workflow John Beardsworth First published in the United Kingdom in 2010 by:

OBSAH

ILEX 210 High Street Lewes East Sussex BN7 2NS www.ilex-press.com Copyright © 2010, The Ilex Press. All rights reserved. 210 High Street, Lewes East Sussex, BN7 2NS www.ilex-press.com All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form, or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, or information storage-and-retrieval systems – without the prior permission of the publisher. John Beardsworth Digitální fotografie – workflow Kompendium pro digitální fotografy Copyright © ZONER software, a.s. 2011, první vydání. Překlad knihy John Beardsworth, Digital photography workflow z anglického vydání z roku 2010 je vydán na základě smlouvy s The Ilex Press Ltd. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1049 ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián © Překlad: Silvie Haktanir Filipová Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost, ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů, a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směrujte na: Zoner Press ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz

ISBN: 978-80-7413-111-0

6

Úvod

1 ZÁKLADY POSTUPU PRÁCE 10 12 14 16 18 22

30

Fotografie jako soubory: JPEG, RAW, nebo RAW + JPEG? Péče o paměťové karty Rozložte riziko pomocí přenosných pevných disků Stažení do počítače Software pro workflow digitálních fotografií: Tři typy Fáze stahování: První rozhodování ohledně metadat, adresářů a názvů souborů Záloha a obnovení


2

3

VYHLEDÁVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ FOTOGRAFIÍ

ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

36

64 66 68 70 72

38 40 42 44 46 48 50 52 56 60

Vidíme hvězdičky: Posouzení a hodnocení Virtuální složky Chytré pracovní postupy Metadata „Ale na to já nemám čas!“ Práce s klíčovými slovy Hierarchické seznamy klíčových slov Jak zacházet s lidmi Metadata určení polohy a GPS Kde jsou vaše metadata? Práce s formátem DNG

78 80 84 88 90

RAW soubory Navrženy pro všechno Potřebujete Photoshop? Správa barev Vzhled snímku: flexibilní workflow Inteligentní objekty Černobílá Fotografie složené z více snímků Automatizace Závěrečné úvahy

92

Rejstřík


1.01

JPEG, RAW, nebo RAW + JPEG?

10

Každý digitální fotoaparát nejprve zachytí barvy a jas scény ve formě „syrových“ dat. Co se stane pak, jak budou tato data zpracována a uložena, záleží na vás. Jednoduché fotoaparáty dovolí jen málo změn nastavení, možná jen velikost JPEG souboru, lepší kompakty a digitální zrcadlovky ale dávají na výběr širokou paletu možností a mohou snímky uložit jako soubory ve formátu JPEG nebo RAW, nebo v obojím. Výběr, zda fotografovat do formátu JPEG, RAW nebo současně RAW+JPEG, značně ovlivní vaši další práci a stejně jako každé jiné rozhodnutí má své kompromisy, plusy i minusy. Není to ale těžké rozhodnutí – jen musíte mít jasno o tom, co potřebujete a na co jste připraveni.

v barvě sépie. Stále máte všechna původní data a můžete je použít k vytvoření barevného obrázku na počítači. Vaše rozhodnutí bude v podstatě kompromisem mezi menší námahou a kvalitou. JPEG znamená, že před vytisknutím nebo rozesláním snímků budete mít méně práce a soubory jsou menší. Chcete-li je ale upravit na počítači – zvýraznit modrou barvu oblohy nebo snímky jinak pozměnit – kvalita JPEG snímku je nižší než výsledek po převodu a úpravě RAW. RAW soubory jsou velké a nelze je používat bez speciálního softwaru. Výhodou RAW je, že máte všechna původní data obrazu a můžete z nich s trochou úsilí a času dostat snímky v lepší kvalitě.

RAW a JPEG

sRAW a jiné komprimované formáty RAW

RAW je přesně tím, co znamená toto slovo v angličtině – nezpracovanými daty zaznamenanými senzorem fotoaparátu. Vlastní formát takového souboru je proprietární (specifický dle výrobce fotoaparátu) a jeho přípona závisí na značce použitého fotoaparátu: NEF (Nikon), CR2 (Canon), ARW (Sony) nebo jiná. Data se musí před použitím dekódovat. Soubor JPEG je naproti tomu výsledkem zpracování těchto původních dat ve fotoaparátu do standardního formátu a je okamžitě použitelný pro tisk nebo prohlížení. Představte si, že jste si fotoaparát nastavili například na fotografování v JPEG a vybrali jste v něm možnosti Sépie a Malý. Během zpracování dat fotoaparát upraví data do monochromatického snímku v barvě sépie a zmenší rozměry obrázku – k původním datům se již nikdy nedostanete. Pokud ovšem fotografujete do RAW a zvolíte efekt Sépie (nebo kterýkoli jiný efekt), všechna původní data ze senzoru zůstanou k dispozici pro případné jiné pozdější úpravy. Výsledný RAW soubor je mnohem větší a obsahuje také několik „sépiových“ JPEG, které vidíte na displeji a které si můžete prohlédnout na počítači. Důležité ale je, že nemáte RAW snímek

Výrobci fotoaparátů vědí, že RAW soubory jsou příliš velké, a přišli s mnoha obměnami konceptu RAW souborů. Formát sRAW Canonu je jeden z těch novějších, s relativně zapamatovatelným názvem, zatímco ostatní formáty se popisují prostě jenom jako „komprimované“. Před jejich použitím musíte skutečně řádně zkontrolovat, co manuál vašeho fotoaparátu říká o každé z možností nastavení, a nezapomenout na staré pořekadlo o tom, že na detailu záleží. U všech komprimovaných formátů RAW vás ale vytvoření menší velikosti přijde (zatím) příliš draho. Je pravda, že zápis snímků na kartu trvá déle. Není to problém při fotografování krajiny, může to ale být problém při focení rychlé akce. Měli byste se držet na pozoru před frázemi jako „prakticky bezztrátový formát“, protože byste mohli zaplatit ztrátou obrazových dat, a tím i potenciální kvality tisku. sRAW například nutí fotoaparát k produkci 6megapixelových snímků RAW. Zaberou méně místa, což se může hodit v den, kdy už nemáte místo na kartě, a mohou bez problémů zajistit tisk ve velikosti 13 x 18 cm, ale jinak je to neekonomické plýtvání drahým, 12-, 15- nebo 21megapixelovým senzorem. Pokud je pro vás

Kompendium pro digitální fotografy

Digitální fotografie – workflow


Soubor ve formátu RAW Data fotoaparátu (obrazový styl, nastavení zostření) Náhled JPEG ve vysoké nebo plné velikosti Miniatura(y) v JPEG EXIF data (model fotoaparátu, rychlost závěrky, clona) IPTC data (copyright, komentáře) Obrazová data RAW – převedený záznam ze senzoru

Soubor ve formátu JPEG Údaje/Data výrobce (obrazový styl, nastavení zostření atd.) Náhled(y) v JPEG EXIF data (model fotoaparátu, rychlost závěrky, clona) IPTC data (copyright, komentáře) Soubor JPEG ve vysoké nebo plné velikosti

kvalita tím nejdůležitějším, neměli byste škudlit na diskovém prostoru. RAW + JPEG Další stále běžnější nastavení je použití obou formátů: RAW + JPEG. Je to výhodné, potřebujete-li snímky okamžitě poslat nebo vytisknout, jako to dělají fotoreportéři kvůli uzávěrce nebo svatební fotografové, kteří své snímky prezentují na notebooku ještě během oslavy. Další možný důvod, proč mít soubory v JPEG ihned k dispozici, je pozdější srovnání při zpracování RAW souborů v programech jako Photoshop, Lightroom nebo Aperture. Nastavení fotoaparátu, jako je vyvážení bílé, obrazové styly (černobílý, portrét) nebo zostření, se do RAW dodávají jako proprie-

tární štítky, jež programy třetích výrobců nemusí dokázat zcela přečíst, pokud je dokážou alespoň rozpoznat. Každý konvertor RAW souborů si tak data interpretuje po svém, což vede k maličko odlišným výsledkům. Někteří fotografové si proto uloží JPEG, aby mohli reprodukovat to, co viděli na displeji fotoaparátu a co možná odpovídalo jejich záměru. Jiní jednoduše dávají přednost vlastní úpravě RAW souborů tak, aby vypadaly co nejlépe, a srovnání s LCD nebo JPEG obrázkem nepotřebují. Velkou nevýhodou kombinace RAW + JPEG je fakt, že se musíte starat o dvakrát tolik souborů. Nejen, že se tím plní disk, řada aplikací nedokáže ještě zpracovat (přesouvat, archivovat) takové „spojené“ dvojice souborů. Existují sice užitečné metody, jako je generování „balíčků“ nebo skrytí JPEG souboru, netrvá ale dlouho a narazíte na jejich omezení. Jestliže volbu RAW + JPEG nepotřebujete, ušetříte si několik problémů. Základy workflow

11


1.07

Záloha a obnovení Dnes je jednoduše neomluvitelné – pokud to kdy omluvitelné bylo – mít jen jedinou kopii originálních souborů. Je to zranitelné v tom, že disky mohou kdykoli selhat, poničit se nebo být ztraceny, mohou být napadeny virem nebo poškozeny chybou člověka. To je důvod, proč poslední část fáze stahování spočívá v zajištění toho, aby vaše snímky byly uloženy nejméně na dvou různých místech. Zálohu pro fotografy můžeme rozdělit na to, co zajišťuje operační systém, na specializované

zálohovací a obnovovací programy a na nástroje pro zálohování, nyní zabudované do aplikací pro stahování, které poskytují prohlížeče, katalogy a další druhy grafického softwaru. Moderní operační systémy obsahují zálohovací utility, mezi nimiž je co do rozsahu operací a jednoduchosti použití nejlepším příkladem Time Machine operačního systému Mac. Výkonnými nástroji jsou také plně vybavené zálohovací programy ostatních výrobců, jako jsou Retrospect, Chronosync nebo Acronis True

Acronis True Image home Operations

New

Tools

Acronis

Help

Pick a Category Backup Locations

Pick a Task Pick a task you want to perform on the local computer.

Backup Archives Hard Disk Management Task Sceduling

Tools Manage Acronis Secure Zone Activate Acronis Startup Recovery Manager Validate Backup Archive Create Bootable Rescue Media Show Log

Backup Backup your files, folders or the entire hard disk. Recovery Recover the entire hard disk contents or restore individual files.

Manage Tasks Tasks Manage tasks scheduled on your computer. Logs View operation log on your computer.

Help Contents How to backup your data How to restore your data How to schedule backup

or Pick a Tool Create and Configure Backup Locations Explore and Validate Backup Archives

Activate Acronis Startup Recovery Manager

Manage Hard Disks

Create Bootable Rescue Media

Manage System Restore

No Operation Started

Ready

Specializované zálohovací nástroje mají často uživatelsky příjemná rozhraní. Tento software může být nastaven tak, aby průběžně zálohoval soubory na různé pevné disky.

30

Kompendium pro digitální fotografy

Digitální fotografie – workflow


Image, jejichž použití je navíc jednodušší než kdy předtím, i když stále zůstávají otázky, které mohou uživatele od jejich použití odrazovat. Člověk se bojí, jak dobře například budou formáty záloh vytvořené např. v programu Retrospect reagovat na přesun do aplikace Acronis, o přechodu na jinou počítačovou platformu ani nemluvě. Operační systémy nebo zálohovací programy se skvěle hodí k všeobecnému použití, netvrdí ale, že jsou určeny profesionálním fotografům, kteří bez problémů vygenerují i desítky gigabytů

WiP.tib Slice Tue, Jul 21 09 13:14:18 D:

Landing Zone DNG_081 PS_125 paper_boxes

Import Photos from D700 Importing 271 images that were all taken on 19 Jul 2009

Preview

File Handling: Copy photos to a new location and add to catalog Copy to: /Users/john/Pictures

Choose...

Organize: By date: 2005/2005-12-17 2009/2009-07-19

271 _DSC4014.NEF

_DSC4015.NEF

_DSC4016.NEF

_DSC4017.NEF

_DSC4018.NEF

_DSC4019.NEF

_DSC4020.NEF

_DSC4021.NEF

_DSC4022.NEF

Don’t re-import suspected duplicates Backup to: /Users/john/Pictures/L...om/Download Backups

Choose...

File Naming: 090719_0001.NEF Template:

John’s new standard

Custom Text: Colchester

Start Number 1

Matadata: John’s copyright Keywords: Initial Previews : Minimal

Show Preview

 Formáty souborů zálohy mohou vypadat tajemně, většinou je možné je prozkoumat operačním systémem. Co by se ale stalo, kdybyste změnili zálohovací software nebo přešli z Macu na PC?

 Lightroom zálohuje nové snímky ve standardních složkách jako obyčejné kopie, jež lze snadno prohlížet např. v Průzkumníku. Fotografie na snímku byly staženy na laptop Macintosh a zazálohovány na přenosný pevný disk Epson.

Name Imported on 10 July 2009 Imported on 11 July 2009 Imported on 12 July 2009 Imported on 18 July 2009 Imported on 20 July 2009 Imported on 21 July 2009

090719_0001 Colchester.NEF 090719_0002 Colchester.NEF 090719_0003 Colchester.NEF 090719_0004 Colchester.NEF 090719_0005 Colchester.NEF 090719_0006 Colchester.NEF

Information to Apply Develop Settings: None

snímků za den. Stahovací utilita Lightroomu dokáže uložit nové snímky do dalšího umístění, zatímco Aperture uživatele upozorní na snímky, jež nejsou zazálohovány v jeho „trezoru“. Nástroj pro stahování ImageIngester (byl navržen pro systém košů) dokáže nové snímky kopírovat do dvou záložních umístění a své operace zaznamenávat. Půvab těchto programů spočívá v tom, že neprodukují zálohy ve formě nějakého nesrozumitelného souborového formátu, ale jako kopie souborů snímků, jež si můžete prohlížet např. v Průzkumníku.

Check All

Uncheck All

Cancel

090719_0007 Colchester.NEF 090719_0008 Colchester.NEF 090719_0009 Colchester.NEF 090719_0010 Colchester.NEF

Date Modified Today, 18:36 Today, 18:36 Today, 18:36 Today, 18:36 Today, 18:36 Today, 18:31

19 July 2009, 11:48 19 July 2009, 11:40 19 July 2009, 11:40 19 July 2009, 11:40 19 July 2009, 11:40 19 July 2009, 11:40

19 July 2009, 11:40 19 July 2009, 11:50 19 July 2009, 11:50 19 July 2009, 11:51

Import

Základy workflow

31


3.01

RAW soubory Soubory ve formátu JPEG lze okamžitě po stažení z fotoaparátu tisknout, posílat e-mailem nebo nasdílet na internetu, mají ovšem nevýhodu v tom, do jaké míry je můžete upravovat, než utrpí jejich kvalita. Přepnutí fotoaparátu do RAW přináší kvalitu navíc, ale pouze jste-li ochotni najít si čas na úpravu vašich snímků na počítači. Proprietární formáty RAW nevyhnutelně vyvolávají spoustu problémů. Na rozdíl od standardizovaného formátu JPEG má každá značka fotoaparátu vlastní formát RAW: Nikon používá NEF, Canon CR2 a Sony/Minolta mají ARW. Vlastně je lepší nemluvit o „formátech“, protože s příchodem každého nového modelu fotoaparátu se objevují další varianty. Mohou za to všechny možné komerční a technické tlaky mezi konkurenty. Proto trvalo tak dlouho, než se grafický software, operační systémy a výpočetní výkon dostaly na úroveň potřebnou pro používání formátů RAW; nyní jsme ale v situaci, kdy se nováček v digitální fotografii nemusí obávat problémů. V podstatě má na výběr tři možnosti:

• Ryzí konvertory RAW, jako jsou Nikon Capture nebo Capture One. • Aplikace pro workflow, jako jsou Lightroom a Aperture. • Bitmapové editory, jako jsou Adobe Photoshop nebo Photoshop Elements. Ryzí konvertory RAW Mezi ryzí konvertory patří programy vytvořené výrobcem fotoaparátu, jako je Nikon Capture a DPP od Canonu, a skvělé programy jiných výrobců, například Capture One či Bibble. Co umějí Všechny konvertory RAW zvládnou určité operace, jako je změna celkové tonality a kontrastu, úprava reprodukce a nastavení vyvážení bílé.

64

Kompendium pro digitální fotografy

Obsahují rovněž funkce digitálního odstranění prachových skvrn nebo úpravy efektu červených očí a některé také dokážou korigovat vady objektivu. Většina konvertorů RAW umožňuje úpravu celkových, nikoli lokálních vlastností snímku. Můžete sice například ztmavit oblohu, aby byla modrá podána tmavěji, ve skutečnosti ovšem budete měnit hodnoty veškeré modré barvy po celém obrázku. Nikon Capture a LightZone ale umožňují i selektivní úpravy. Chcete-li u zobrazeného snímku měnit obrazové styly a další nastavení fotoaparátu, vyberte si Nikon Capture nebo DPP. Můžete tak fotit na RAW a zvolit ve fotoaparátu černobílé nebo „svěží“ provedení. Software dané značky přečte tato proprietární nastavení a snímek bude vypadat jako na LCD displeji fotoaparátu. Konvertory jiných výrobců tato RAW data jednoduše načtou jako standardní obrázek. Na stranu druhou, kolik předvoleb fotoaparátu jsme schopni používat? Během fotografování je lepší si rychle prohlédnout snímek a zkontrolovat, zda nemá přepálená světla nebo zalité stíny. Později u počítače budete mít spoustu času experimentovat s černobílým vzhledem nebo rozzářenými barvami. Někteří lidé přecházejí z jedné značky fotoaparátu na druhou nebo například mohou používat digitální zrcadlovku Nikon a kompakt série Canon G. Má v takovém případě smysl se pokaždé zaučovat na software specifické značky, nebo byste lépe využili čas ovládnutím programu jiného výrobce? Třebaže RAW konvertory obsahují funkce dávkové úpravy snímků, je to dost na hraně jejich možností. Nejsou určeny pro správu fotografií, takže k tomu, abyste provedli jednoduché vyhledávání skupin snímků bez toho, že byste byli omezeni složkami a disky, můžete potřebovat katalogizační program.

Digitální fotografie – workflow


Capture NX2 File

Edit

Adjust

Filter

Batch

View

Window

Help

0908... .NEF

0908... .NEF

090809_0043 Glastonbury.NEF* @ 20%

14.7MB Bird’s Eye

Folders

228 images 0 Selected D:...on

0908... .NEF

Edit List

0908... .NEF

0908... .NEF

20

Version

(Current)

Camera Settings Picture Control Picture Control

0908... .NEF

Picture Control [SD] STANDARD Vivid

Vlastní software výrobce fotoaparátu dokáže pracovat s obrazovými styly a dalším proprietárním nastavením fotoaparátu.

Unchanged 0908... .NEF

0908... .NEF

Standard

0908... .NEF

Neutral Vivid Monochrome D2XMODE1 D2XMODE2

Metadata

D2XMODE3 0908... .NEF

0908... .NEF

0908... .NEF

Portrait Landscape

0908... .NEF

0908... .NEF

0908... .NEF

0908... .NEF

0908... .NEF

0908... .NEF

New Step Photo Info

. .NEF

0908... .NEF

Histogram RGB

Double Threshold

0908... .NEF

Nikon Adobe RGB 4

Soft Proof On

Start

End

Watch Points

Konvertory RAW většinou obsahují zabudované prohlížeče snímků.

Utility konvertorů RAW, jako je inovativní U-points v Nikon Capture, začínají zajišťovat funkce místních úprav fotografií.

Konvertory RAW

Aplikace pro workflow

Nikon Capture

Lightroom

Bitmapové editory s importem Photoshop

Capture One

Aperture

Photoshop Elements

Canon Image Utility

Úprava a zpracování fotografií

65


3.09

Automatizace Programy jako Photoshop a Lightroom neobsahují pouze nástroje na úpravu vzhledu fotografií, mají také funkce určené k obohacení workflow. Snadno je objeví ti, kdo mají jen malou trpělivost s opakujícími se úkony nebo mají zkušenosti s jinými programy, běžný uživatel ale z těchto nástrojů pro automatizaci může čerpat také. Produktivita často kráčí ruku v ruce s konzistentní kvalitou.

zem Nástroje > Photoshop > Obrazový procesor. Zpracování dávky sice není těžké nastavit, může být ale náročné dosáhnout toho, aby dávka proběhla hladce – než ji spustíte na celou skupinu souborů, prověřte její činnost. Psaní kódů není úplně pro každého fotografa. Jsou ale tací, kteří se ho nebojí: pro ty je k dispozici možnost programovat akce pomocí JavaScriptu, Visual Basicu nebo AppleScriptu.

Photoshop Photoshop obsahuje širokou škálu nástrojů na automatizaci vaší práce. Běžným uživatelům umožňuje panel Akce zaznamenávat, co provádíte na snímku. Tyto kroky pak lze přehrávat při zpracovávání dalšího snímku, nebo se dají v Adobe Bridge aplikovat na dávky snímků příka-

Tento panel Photoshopu CS4 šetří čas při úpravě fotografií pro web. Byl vytvořen pomocí volně dostupné utility Configurator od Adobe.

Skripty mohou obsahovat více informací než samotné akce, například větvení pomocí podmínek (jako jsou if, then nebo else), aby bylo možné např. využít nadpis a popis z metadat snímku nebo přidat text do snímku. Skripty také mohou fungovat v režimu dávky prostřednictvím automatizace.

ACTIONS

JOHN’S

Default Actions

Paste clipboard into new file

John’s Copyright John’s workspace

Inverse

Layer via Cut

Smart Transform Smart Sharpen

Crop Image Size

Save for Web

Output: Highpass copy Film grain Layer Via Copy Set current Layer Set current Layer Select green channel

V Lightroomu využijte funkce přednastavení k tomu, abyste na všechny snímky aplikovali jednotnou úpravu a ušetřili tak čas.

Add Noise

Presets

Gaussian Blur

Lightroom Presets

Select blue channel Add Noise

Graduated Filters 4 punch grad - Landscape 4 punch grad - Portrait Clarity grad - 2 stops Neutral grad - 1 stop

Gaussian Blur Select red channel Add Noise Gaussian Blur Select RGB Channel

Neutral grad - 2 stops Neutral grad - 3 stops Tobacco grad

Nikon Styles Users Presets

88

Kompendium pro digitální fotografy

Ve Photoshopu můžete své úkony zaznamenávat jako Akce a poté je znovu přehrávat. Tato akce přidá na vybraný obrázek zrno filmu.

Digitální fotografie – workflow

F4


Třemi klíčovými nástroji pro automatizaci jsou Akce, Skripty a Obrazový procesor, existují ale i další, jako je Droplets, Soubor > Menu automatizace a Správce událostí. Poslední takovou funkcí je utilita Konfigurátor, umožňující vytváření uživatelských panelů s často používanými nástroji, příkazy menu, skripty a akcemi.

není o nic složitější než klasické „kopírovat a vložit“. Lightroom používá termíny Copy nebo sync, zatímco Aperture má „lift and stamp“, kdy jednoduše zkopírujete úpravy ze snímku, na němž právě pracujete. Vyberte, která nastavení chcete zahrnout, zda například jen úpravy jasu a kontrastu, nebo pouze korekce prachových skvrn, a aplikujte je na ostatní snímky.

Lightroom a Aperture Lightroom a Aperture jsou navrženy přímo pro práci s větším množstvím obrázků. Ať to znamená zpracování jen několika nebo rovnou tisícovek snímků, budete hotovi mnohem rychleji, než kdybyste museli každou položku zpracovávat jednotlivě nebo používat dávky ve Photoshopu. Jedním z důvodů je, že v nich kopírování úprav z jednoho snímku na druhý

Treatment (Color)

Spot Removal

Color

Crop

Saturation

Straighten Angle

Vibrance

Aspect Ratio

Lightroom ovšem obsahuje i efektivnější alternativu – režim Auto Sync. V modulu Vyvolání klikněte s podržením Ctrl na tlačítko Sync a jeho text se změní na Auto Sync. Od té chvíle už neprovádíte úkony „kopírovat a vložit“ ve dvou krocích a přetažení posuvníku nebo provedení jiné úpravy se okamžitě použije na všechny snímky, jež jste právě vybrali.

Library | Develop | Slideshow | Print | Web Histogram

ISO100

14mm

f/8.0

1/320sec

Color Adjustments Treatment:

Split Toning

Color WB:

Vignettes

5000

Tint

+20 Tone

Lens Correction

B+W

As Shot

Temp

Auto +0.39

Exposure

0

Recovery

Post-Crop

Fill Light

Local Adjustments Brush

35

Blacks

0

Brightness

+22

Contrast

+12 Presence

Clarity

Graduated Filters

+36

Vibrance

0

Saturation

0

Tone Curve

Calibration

Color / B+W Split Toning Auto Sync Collections / Tower Br / 5 photos / 5 selected /

 Při kopírování úprav mezi snímky může ušetřit čas, kliknete-li na Odznačit všechny a poté jednoduše zatrhnete ty, které chcete synchronizovat.

 Funkce Auto Sync v Lightroomu je efektivní a pomáhá udržovat konzistentní výsledky. Všechny tyto části panoramatu projdou před spojováním ve Photoshopu identickou úpravou.

Sync...

919_P1010159 Tower of London.dng

Reset

Ctrl + click

Auto Sync

Reset

Filter :

 Režim úprav Auto Sync zapnete v Lightroomu pouhým kliknutím s podržením Ctrl na tlačítko Sync v modulu Vyvolání.

Reset

Úprava a zpracování fotografií

89


Když se do fotografování zamíchá digitální technologie, z ničeho nic zjistíte, že spravujete rozsáhlé soubory, organizujete stahování snímků a přemýšlíte o věcech, jako jsou metadata a zálohy. Tato kniha odkrývá veškeré profesionální postupy, které potřebujete k efektivní správě svých snímků, jejich okamžitému vyhledání a zajištění toho, že nikdy nepřijdete ani o jediný z nich.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1049

ISBN 978-80-7413-111-0 Zoner Press tel.: 532 190 883 fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 1 1 0


MICHAEL FREEMAN KOMPEDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

KREATIVNÍ ÚPRAVY A SPECIÁLNÍ EFEKTY


KOMPENDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

KREATIVNÍ ÚPRAVY A SPECIÁLNÍ EFEKTY MICHAEL FREEMAN

ILEX


Creative Image Editing And Special Effects Michael Freeman First published in the United Kingdom in 2010 by:

ILEX 210 High Street Lewes East Sussex BN7 2NS www.ilex-press.com Copyright © 2010, The Ilex Press. All rights reserved. 210 High Street, Lewes East Sussex, BN7 2NS www.ilex-press.com All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form, or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, or information storage-and-retrieval systems – without the prior permission of the publisher. Michael Freeman Kreativní úpravy a speciální efekty Kompendium pro digitální fotografy Copyright © ZONER software, a.s. 2011, první vydání. Překlad knihy Michael Freeman, Creative Image Editing And Special Effects z anglického vydání z roku 2010 je vydán na základě smlouvy s The Ilex Press Ltd. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1050 ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián © Překlad: Tomáš Suchánek Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost, ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů, a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směrujte na: Zoner Press ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz

ISBN: 978-80-7413-112-7

OBSAH 6

Úvod

1 SOFTWAROVÉ NÁSTROJE A TECHNIKY 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 38 40

Softwarové balíčky Panel nástrojů Histogram Použití nástroje Úrovně Použití nástroje Křivky Kanály a vrstvy Vrstvy úprav Masky vrstvy Režimy prolnutí Nástroje pro výběr Převod z formátu RAW Lightroom a Aperture


2

3

4

VYLEPŠENÍ SNÍMKU

RETUŠOVÁNÍ

ZVLÁŠTNÍ EFEKTY

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Rozlišení versus velikost snímku Změna velikosti snímku Oříznutí Otočení Oprava „kácejících se“ svislic Korekce objektivu Korekce chromatické aberace Úpravy barev Specifické úpravy barev Zesvětlení a ztmavení Potlačení digitálního šumu Zostření Zostření filtrem Horní propust Chytré zostření

74 76 78 80 82 86 88

Odstranění skvrn, prachu a „smetí“ Odstranění odlesků Odstranění nežádoucích objektů Vylepšení pleti Vylepšení zubů a očí Barvení očí Vylepšení oblohy

92 94 98 100 102 104 106 108 110 112 116 118 122 126 128 130 134 138 140 142 146 148 150

Portrét s měkkou kresbou Zamlžená krajina RAW – převod na stupně šedi Převod pomocí míchání kanálů Převod „Film a filtr“ Vrstva úprav Černobílý Duplex a triplex Dělené tónování Raw snímků Sépiový tón Kyanotypie Solarizace / Sabattierův efekt Posterizace Cross proces Kolorování Infračervený barevný snímek – snadno a rychle HDR snímky Rychlý HDR snímek Panorama Přidání textu Montáže High-key portrét Rozostření Přidání rámečku

154 156 160

Slovníček Rejstřík Poděkování


1.10

Nástroje pro výběr Refine Edge

Zpřesnit okraje V novějších verzích Photoshopu a Photoshopu Elements najdete užitečnou pomůcku pro zpřesnění okraje výběru. Po vytvoření výběru jedním z dosud popsaných nástrojů pro výběr je na pruhu voleb dostupné tlačítko Zpřesnit okraje (Refine Edge). Stejnojmenný příkaz se rovněž nachází v nabídce Výběr (Select) a funguje, i když k vytvoření výběru použijete nějakou jinou metodu, např. Rozsah barev (Color Range) ( viz str. 60) nebo Rychlou masku (Quick Mask) (viz str. 86). Dialogové okno Zpřesnit okraje obsahuje pět jezdců: Poloměr (Radius), Kontrast (Contrast), Vyhlazení (Smooth), Prolnutí okrajů (Feather) a Zúžit/rozšířit (Contract/Expand) (jejich stručný popis je níže). Díky těmto nastavením získáte mnohem snáze výběr, jaký potřebujete. Nastavení v dialogovém okně Zpřesnit okraje Poloměr (Radius): Když jsou mezi objektem a pozadím drobné detaily nebo jemný přechod, zvýšení poloměru zlepší vzhled hrany. Kontrast (Contrast): Toto nastavení udělá hranu ostřejší a odstraní artefakty mezi objektem a pozadím.

px

OK

Contrast:

0

%

Default

Cancel

Preview Smooth:

3

Feather:

1.0

px

Contract/Expand:

0

%

-

+

Description Press P to toggle the preview of the edge refinements. Press F to cycle through the preview modes, and X to temporarily view the image.

Přerušovaná čára (M)

Překrýt (O)

Na černé (B) Prolnutí okrajů (Feather): Jedno z nejužitečnějších nastavení, které zjemní okraj výběru o zadaný počet pixelů. Na bílé (W)

Černobílý (U)

Na vrstvách (L)

32

1.0

Režimy zobrazení

Vyhladit (Smooth): Odstraní zubaté hrany.

Zúžit/rozšířit (Contract/Expand): Zvětší, nebo zmenší výběr. Když výběr např. mírně zúžíte, zbavíte se artefaktů na jeho okraji, které nejsou součástí objektu, který chcete vybrat.

Radius:

Kompendium pro digitální fotografy

 Dialogové okno pro zpřesnění okraje má tu výhodu, že je vidět náhled výběru a podle potřeby jej můžete pomocí dostupných nastavení vylepšit.


 Výběr fialového květu nástrojem Rychlý výběr.

 Náhled výběru na bílém pozadí před změnou nastavení v dialogovém okně Zpřesnit okraje. Okraj je velmi ostrý a objekt by po vložení na jiné pozadí vypadal nepřirozeně.  Po mírném zvýšení Poloměru, Vyhlazení a Prolnutí okrajů je okraj mnohem jemnější a lépe se prolne s novým pozadím.

Kreativní úpravy a speciální efekty

Softwarové nástroje a techniky

33


2.10 1.01

Zesvětlení a ztmavení

Vykrývání/zesvětlení (dodging) a nadržování/ztmavení (burning) jsou staré pojmy z temné komory. Tyto metody se používaly k zesvětlení nebo ztmavení specifické části obrazu. V dobách černobílé fotografie bylo vykrývání a nadržování základním tvůrčím prostředkem na cestě ke konečné fotografii. Vykrývání se

obvykle provádělo zakrytím určitých částí snímku maskou, aby na ně v průběhu expozice dopadlo méně světla a tím došlo k jejich zesvětlení. Ostatním oblastem, které byly při expozici více vystavené světlu, se „nadržovalo“, a když se pak fotografie vyvolala, byly tmavší.  Tato fotografie kapradí byla pořízena ve slunečním světle rozptýleném korunami stromů. Kapradí je proti poměrně tmavé kůře stromu v pozadí docela světlé, ale pomocí nástrojů Zesvětlení (Dodge) a Ztmavení (Burn) můžeme tento kontrast ještě zdůraznit.

Brush:

62

600

Range:

Kompendium pro digitální fotografy

Midtones

Digitální nástroje Zesvětlení (Dodge) a Ztmavení (Burn) mají stejný efekt jako staré postupy, ale práce s nimi je mnohem snazší a můžete se kdykoliv vrátit o krok zpět, když nebudete spokojeni s výsledkem.

S aktivním nástro jem Ztmavení (Burn) jsme na pruhu voleb nastavili celkem vysokou hodnotu Expozice (Exposure); Rozsah (Range) jsme ponechali na výchozích Středních tónech (Midtones). Poté jsme štětcem vhodné velikosti malovali přes kmen, aby byl tmavší.

Exposure: 27%

Protect Tones


Po ztmavení kme ne jsme vybrali nástroj Zesvětlení (Dodge). Použili jsme podobné nastavení na pruhu voleb a poté jsme menším štětcem malovali jen přes kapradí.

 Pro lepší kontrolu je dobré aplikovat zesvětlení a ztmavení postupně několika tahy přes příslušné oblasti. Po úpravě pak kapradí na tmavém pozadí více vyniká.

Tip S nástroji Zesvětlit (Dodge) a Ztmavit (Burn) dosáhnete mnohem lepších výsledků v 16bitovém režimu. Není proto vhodné převádět RAW snímky na JPEGy (nebo do 8bitové barevné hloubky), hodláte-li tyto nástroje použít.

Kreativní úpravy a speciální efekty

Vylepšení snímku

63


4.01 1.01

Portrét s měkkou kresbou

Portrétní fotografové často používají filtry, nebo dokonce přímo objektivy s měkkou kresbou, které vytvářejí efekt hladší pleti a jemnou lichotivou záři. Stejný efekt lze vytvořit v obrazovém editoru, kde můžete určit jeho intenzitu a omezit jej jen na určité

oblasti, aby nezasáhl např. ústa a oči, které by ve většině případů měly zůstat co nejostřejší.

LAYERS Opacity: 100%

Lighten

Fill: 100%

Lock: Blur

Background

 Efekt měkké kres by pomůže vyhladit pleť modelky a dodá snímku světlejší, jemnější vzhled.

92

Kompendium pro digitální fotografy

 Začněte zkopírování původní vrstvy Pozadí (Background) příkazem Vrstva > Duplikovat vrstvu (Layer > Duplicate Layer) nebo stisknutím Ctrl+J. Pojmenujte novou vrstvu „Rozostření“

(„Blur“). Změňte režim prolnutí na paletě Vrstvy (Layers) na Zesvětlit (Lighten).


Gaussian Blur OK Cancel Preview

 S aktivní vrstvou „Rozostření“ zvolte Filtr > Rozostření > Gaussovské rozostření (Filter > Blur > Gaussian Blur) a nastavte dostatečný Poloměr, aby se pleť zjemnila.

Účinek filtru můžete posoudit v okně dokumentu přepínáním volby Náhled (Preview).

100%

Radius: 3.6

pixels

LAYERS Opacity: 100%

Lighten Lock:

Fill: 100% Blur

 A nyní se dostáváme k tomu, co s filtrem na objektivu udělat nejde. S aktivní vrstvou „Rozostření“ klikněte dole na paletě Vrstvy (Layers) na ikonu „Přidat masku vrstvy“ („Add Layer Mask“).

 Po obnovení ostrosti očí a úst si obraz oddalte a kliknutím na ikonu oka přepněte viditelnost vrstvy „Rozostření“, abyste mohli posoudit výsledek. Podle potřeby efekt zeslabte snížením Krytí (Opacity).

Přiměřeně velkým měkkým Štětcem (Brush) malujte černou barvou popředí přes oči a ústa modelky. Tím z těchto oblastí odstraníte efekt změkčení, aby zůstaly ostré.

Kreativní úpravy a speciální efekty

Zvláštní efekty

Jakmile budete s úpravou spokojeni, slučte obraz do jedné vrstvy příkazem Obraz > Do jedné vrstvy (Image > Flatten Image) a soubor uložte (Ctrl+S).

93


4.20 1.01

Montáže

Vytvořit montáž (někomu bude možná lépe znít koláž, i když jde o něco jiného) z několika snímků je ve většině obrazových editorů velmi jednoduché – nejtěžší je vybrat správné snímky a mít

představu, co s nimi chcete udělat. Koláž může být velmi silným uměleckým výrazovým prostředkem, nebo v prostší formě hezkým doplňkem rodinného fotoalba, jak si ukážeme zde.

Nejprve vyberte vhodný snímek jako pozadí, do kterého umístíte ostatní snímky.

Otevřete další snímek, který chcete v koláži použít. Celý jej vyberte příkazem Výběr > Všechny (Select > All), zkopírujte jej (Úpravy > Kopírovat (Edit > Copy)), přepněte na první snímek a zvolte Úpravy > Vložit (Edit > Paste). S aktivním nástrojem Přesun (Move) a se zapnutou volbou

142

Kompendium pro digitální fotografy

Ovladače transformací (Show Transform Controls) na pruhu voleb podržte Shift (aby se zachovaly proporce) a zmenšete vložený snímek tažením za rohový bod směrem dovnitř. Pak do snímku klikněte a přetáhněte jej zhruba do místa, kde jej chcete mít ve finální koláži.


LAYERS Opacity: 100%

Normal

Fill: 100%

Lock:

Boats Church

Background

Na paletě Vrstvy (Layers) byste nyní měli mít druhou vrstvu s vloženým druhým snímkem. Dvojitě klikněte na její název a výstižně ji pojmenujte; zde jsme vrstvu

nazvali „Kostel“ („Church“). Totéž proveďte i s dalším snímkem. Nyní vytvořte masku vrstvy kliknutím na příslušnou ikonu dole na paletě Vrstvy (Layers).

fx

Aktivujte masku vrstvy a Štětcem (Brush) (B) vhodné velikost s nízkým krytím (třeba jenom 10 %) začněte zakrývat části snímku. Jde o to, aby se okraje snímku prolnuly s pozadím.

Kreativní úpravy a speciální efekty

Zvláštní efekty

143


Zpracování digitální fotografie na počítači může být pro její výslednou podobu stejně důležité jako samotné fotografování. Tato kniha se zabývá širokou škálou běžně používaných obrazových editorů a popisuje metody vylepšení snímků, retušovací nástroje a důmyslné techniky pro úpravu obsahu i vzhledu fotografií.

KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1050

ISBN 978-80-7413-112-7

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 1 2 7

Zoner Press tel.: 532 190 883 fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno


MICHAEL FREEMAN KOMPEDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

TIPY DO TERÉNU PRŮVODCE


KOMPENDIUM PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFY

TIPY DO TERÉNU PRŮVODCE MICHAEL FREEMAN

ILEX


Shooting Tips Pocket Guide Michael Freeman First published in the United Kingdom in 2010 by:

I LE X 210 High Street Lewes East Sussex BN7 2NS

OBSAH

www.ilex-press.com Copyright © 2010, The Ilex Press. All rights reserved. 210 High Street, Lewes East Sussex, BN7 2NS www.ilex-press.com All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form, or by any means – graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, or information storage-and-retrieval systems – without the prior permission of the publisher. Michael Freeman Tipy do terénu – průvodce Kompendium pro digitální fotografy Copyright © ZONER software, a.s. 2011, první vydání. Překlad knihy Michael Freeman, Shooting Tips Pocket Guide z anglického vydání z roku 2010 je vydán na základě smlouvy s The Ilex Press Ltd. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1051 ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián © Překlad: Silvie Haktanir Filipová Informace, které jsou v této knize zveřejněny, mohou být chráněny jako patent. Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení bylo sice postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost, ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů, a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směrujte na: Zoner Press ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz

ISBN: 978-80-7413-113-4

1 PŘED FOTOGRAFOVÁNÍM A PO NĚM 8 10 12 14 16

Zkontrolujte nastavení foťáku Zkontrolujte kreativní předvolby Zkontrolujte expozici Zkontrolujte zaostření Zkontrolujte kompozici

2 KOMPOZICE A ZARÁMOVÁNÍ 20 22 24 26 28

Na výšku, nebo na šířku? Věci a místa Změna úhlu pohledu Nekomplikujte to Kam umístit námět


3

5

PORTRÉTY

SPORT A AKCE

32 34

50 52 54

36

Aranžovaný, nebo přirozený? Portréty pořízené širokoúhlým objektivem Fotografování skupin

Příprava a předvídání Rychlost závěrky Režimy zaostřování

4

6

KRAJINY A FOTOGRAFIE Z CEST

NÁROČNÉ SITUACE

40 42 44 46

58

Denní doba Linie a křivky Perspektiva Neobvyklé pohledy

60

Fotografování při nedostatku světla Vysoce kontrastní světlo


1.03 Zkontrolujte expozici Zvykněte si prohlížet snímky na LCD displeji okamžitě poté, co je vyfotografujete, a kontrolovat správnou expozici. Nespoléhejte se ale jen na náhled, jehož jas mohou ovlivnit dva faktory. U velmi světlých scén se dobře exponovaný snímek může zdát příliš tmavý, naopak u tmavých scén může vypadat jako přesně exponovaný, ale ve skutečnosti bude příliš tmavý. Novější fotoaparáty jsou navíc vybaveny LCD displeji s automaticky upravovaným jasem reagujícími na okolní světlo, což může lehce zkreslit vaše hodnocení celkové světlosti snímku. Existují mnohem spolehlivější způsoby, jak si expozici ověřit.

12

INDIKACE PŘEPALŮ

HISTOGRAMY

U velmi světlých částí scény se senzor digitálního fotoaparátu může velice rychle „přesytit“. Je-li daná oblast příliš světlá, náboj vyvolaný na senzoru dosáhne maxima, což znamená, že se taková oblast zobrazí jako čistě bílá, bez jakékoli kresby a detailu a bude vypadat velmi fádně. Většina fotoaparátů obsahuje funkci Indikace přepalů, jež vás upozorní na všechny „přepálené“ oblasti. Postižená oblast se označí blikající barvou.

Chcete-li detailnější informace o rozsahu jasů, použijte histogram, což je grafické vyjádření všech tónů přítomných v daném snímku, od čistě černé vlevo až po bílou napravo. Při posuzování histogramu nejprve sledujte jeho okraje. Pokud je histogram namáčknutý na některý z nich, můžete mít problém. Špička histogramu zcela vlevo značí problémy ve stínech, možné zalití stínů, špička zcela vpravo jsou přepaly. Histogram, který je shrnutý vlevo, do oblasti stínů a nekončí až u pravého okraje, může znamenat podexpozici. Histogram, který je shrnutý vpravo, do oblasti světel a nekončí až u levého okraje, může znamenat přeexpozici.

Kompendium pro digitální fotografy

Tipy do terénu – průvodce


 Indikace přepalů Jedním z nejefektivnějších způsobů naznačení přeexpozice je použití funkce indikace přepalů. Je-li zapnuta, budou všechny přeexponované oblasti snímku blikat jednotnou barvou.

Histogram Tyto dva snímky a jejich histogramy dokazují, jak se může kontrola histogramů hodit. První fotografie má

přeexponované pozadí, což se na histogramu objeví jako výrazná špička u pravého okraje. Druhý snímek je podexponován „na pozadí“,

což je vidět na pixelech natěsnaných doleva. Toto jsou extrémní případy, čtení histogramů ale odhalí i menší nedostatky, než je chybná expozice.

Před fotografováním a po něm

13


3.02 Portréty pořízené širokoúhlým objektivem I když existuje všeobecná shoda týkající se fotografování lidí širokoúhlými objektivy – už dříve jsme se zmínili o tom, že kratší teleobjektivy lichotí tvarům obličeje – je dobré toto pravidlo, stejně jako mnohá další, občas porušit. Dáte-li si práci s odstraněním charakteristického zkreslení způsobeného krátkými ohnisky (samozřejmě nemáte-li v úmyslu záměrně zdeformovat rysy fotografovaného), pak může širokoúhlý objektiv zajistit dvě cenné funkce. První je to, že ze své podstaty pojme do záběru více okolí, což se využívá na portrétech zasazených do přirozeného prostředí fotografovaného. Portrétování osoby například přímo během její práce doma může být skvělým způsobem, jak jí pomoci uvolnit se a chovat se nenuceně. Širokoúhlý objektiv zasadí fotografovaného do kontextu pro něj přirozeného prostředí. Dalším přínosem použití širokoúhlého objektivu je jeho schopnost vtáhnout diváka do snímku.

Fotografování bez pohledu do hledáčku Máte-li díky širokoúhlému objektivu k dispozici „všeobsahující“ zorný úhel a s ním související velkou hloubku ostrosti, můžete fotografovat širokoúhle a víceméně vědět, co jste zachytili, i bez přiložení fotoaparátu k oku. Nastavte přístroj na autofokus, držte jej na prsou a během mačkání spouště se dívejte jinam. Kompozice nemusí být ideální, měli byste ale být schopni pořídit množství fotografií, aniž by si toho vůbec někdo všimnul.

Schopnost širokoúhlých objektivů snímat hodně zblízka naznačuje, že se fotograf ocitl přímo „ve středu dění“ a přináší styl často označovaný jako „subjektivní kamera“, jenž zprostředkovává pocit aktivity a účasti v dění na scéně. Širokoúhlé objektivy – čím širší, tím lépe – také mohou prospět skutečným momentkám. Díky širokoúhlému záběru je možné zachytit osobu – hlavní objekt – na okraji snímku bez toho, že by si toho byla vědoma.

34

Kompendium pro digitální fotografy

Tipy do terénu – průvodce


Krátké ohnisko, tedy širokoúhlý objektiv, nelze překonat ve schopnosti angažovat – vtáhnout diváka do osobní zkušenosti fotografa. Použijte je na krátkou vzdálenost v davu a postavíte diváka přímo doprostřed scény. Přestože její obličej zabírá pouze malou část snímku, byla tato žena zachycena širokoúhlým objektivem ve svém domácím prostředí, obklopena svými psy. Takovýto působivý kontext zajistí úspěch tohoto portrétu.

I když tato žena ze zeleninového trhu o fotografovi věděla, díky použití širokoúhlého objektivu netušila, že je v záběru.

Portréty

35


5.02 Rychlost závěrky Přemýšlíme-li o fotografiích sportu a akce, automaticky uvažujeme o krátkých časech a zmrazení pohybu – například odrážející se výškař nebo běžící pes mohou být na snímcích se zastaveným pohybem fascinující podívanou. Nevýhodou tohoto přístupu je ale to, že snímek někdy může vypadat staticky a nezajímavě, zejména u určitých objektů – rychle jedoucí automobil nasnímaný velmi krátkým časem se například podobá spíše fotografii auta, jež se nepohybuje vůbec.

Tipy pro panning:

Proto se tu a tam snažte použitím menší rychlosti závěrky (tj. delšího expozičního času) vytvářet částečně rozmazaný snímek a měnit tím styl vašich akčních fotografií. Budete si muset pohrát s délkou času, abyste získali to správné množství rozmazání pohybu – bude-li ho příliš, snímek bude jednoduše nesrozumitelný.

3. Je-li to možné, ostřete manuálně a snímek komponujte tak, aby o něco více prostoru bylo před pohybujícím se objektem než za ním.

Další možností je použít techniku panningu. Sledujte v hledáčku, jak se objekt dostává do vhodného bodu na snímku. Jakmile k němu dorazí, stiskněte spoušť a fotografujte, zároveň ale i pokračujte ve sledování pohybujícího se objektu. Pokud použijete přiměřeně dlouhý čas, měl by předmět být ostrý, pozadí ale bude vypadat jako barevné pruhy. To do snímku okamžitě vnese pocit rychlosti, pohybu a akce a vytvoří tak mnohem dramatičtější kompozici.

52

Kompendium pro digitální fotografy

1. Držte fotoaparát oběma rukama – mírně se rozkročte, abyste získali dostatečnou oporu. 2. Předkloňte se v ramenou, ale nohama nehýbejte. Zjistíte, že se nemůžete otočit o více než čtvrtkruh, aniž byste ztratili rovnováhu.

4. Sledujte předmět pohybující se kolem vás a jemně stiskněte spoušť. 5. Nafoťte hodně snímků. Ať jste v této technice jakkoli zběhlí, použitelných bude jen několik málo.

Tipy do terénu – průvodce


 Krátký expoziční čas přeje momentkám, jako je tento snímek muže hrajícího pétanque. Je zajímavý díky pozici muže, výrazu jeho obličeje a kouli letící vzduchem.

 Sledování rychle se pohybujícího objektu a pořízení snímku ve chvíli, kdy vás tento objekt míjí, je technika známá jako panning. Vznikne při ní rozmazané pozadí, ale objekt zůstane ostrý. Použijte čas asi čtyřikrát delší, než jaký byste zvolili k zastavení pohybu.  Delší čas se někdy zaslouží o silnější pocit pohybu a akce. Snímek Jonathana Cheechoa (San José Sharks) byl pořízen časem 1/180 s. Při této rychlosti je hlava a tělo v klidu, ruce a hokejka jsou ale v rychlém pohybu.

Sport a akce

53


Při fotografování v terénu potřebujete mít po ruce něco, co vám pomůže hned a rychle se rozhodnout – a to něco právě držíte v rukou. Kromě kapitoly věnované základním funkčním režimům fotoaparátu zde najdete oddíly věnované jednotlivým fotografickým tématům, které vám poskytnou základní informace, ať již fotografujete krajinu, portrét, akci nebo se musíte vyrovnat s nedostatkem světla. KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1051

ISBN 978-80-7413-113-4

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 1 3 4

Zoner Press tel.: 532 190 883 fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

Umění digitální fotografie  

Umění digitální fotografie

Umění digitální fotografie  

Umění digitální fotografie