Page 1

Tajemství pokerových turnajĎ

Sit''n'go Sit Sit'n'go Phil Shaw


Tajemství Sit’n’Go Phil Shaw


Phil Shaw je devětadvacetiletý hráč high stakes pokeru, spisovatel a novinář z Londýna. Specializuje se na high stakes online, mj. na hry $5/10‐$25/50 no‐limit hold’em cash, $30/60‐$200/400 fixed limit, $200‐$2000 sitngo, a high stakes online a příležitostné živé turnaje. Online poker objevil, když se v dubnu 2002 pokoušel (neúspěšně) v televizi strávit film Šakal (The Jackal) s Brucem Willisem a pod tímto názvem otevřel svůj první pokerový účet. Od té doby je znám pod různými variacemi tohoto účtu, například ‘Jackal69’ na PokerStars a ‘Jackal78’ na Full Tilt Poker. V  roce 2003 zakončil bakalářské studium na Keble College na univerzitě v  Oxfordu v  oboru anglický jazyk a  literatura a  v  současné době píše různé publikace o pokeru, mezi něž patří Inside Poker a Poker Player z vydavatelství Dennis Publishing, a je spolu s dalšími pokerovými superhvězdami, jako jsou Brian Townsend a  Taylor Caby, hostujícím profíkem ve videích o  pokeru na instruktážním webu CardRunners.com, specializuje se na výuku sitngo a mixed game. Je také nadšeným učitelem hry prostřednictvím privátního koučinku a  věří, že i  když je poker hra, ve které do jisté míry hraje roli štěstí, že vítězit v něm může každý, kdo se mu náležitě věnuje a má dostatek sebekontroly; v takovém případě se poker může stát nejen ziskovým koníčkem, ale dokonce povoláním. Jeho doposud největší jednorázová výhra byla okolo 76 000 dolarů v jednom online vícestolovém turnaji. (Poznámka redakce: Možná vás zarazí dvojí způsob psaní Sit’n’Go a sitngo. V  názvu knihy jsme dali přednost oficiálnějšímu způsobu zápisu Sit’n’Go, v běžném textu knihy pak zjednodušenému tvaru sitngo, který se běžně používá.)


Tajemství

Sit’n’Go Vítězné strategie pro jednostolové pokerové turnaje

Phil Shaw


Secrets of Sit’n’Go Winning Strategies for Single-table Poker Tournaments First published in 2008 by D & B Publishing, reprinted 2009 twice Copyright © 2008 Phil Shaw The right of Phil Shaw to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyrights, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher. This Edition is published by arrangement with D&B Publishing, 80 Walsingham Road, Hove, East Sussex, BN3 4FF. Phil Shaw je uveden jako autor knihy v souladu s Copyrights, Designs and Patents Act z roku 1988. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez svolení majitele práv reprodukována, ukládána a uchovávána na systémech sdílení dat, přenášena jakoukoli formou nebo jakýmkoli způsobem včetně způsobů elektronických, elektrostatických, pomocí magnetických pásek, fotokopií, záznamem nebo jakýmkoli jiným způsobem. Toto vydání je publikováno v souladu s dohodou s D&B Publishing, 80 Walsingham Road, Hove, East Sussex, BN3 4FF.

Phil Shaw Tajemství SitnGo Vítězné strategie pro jednostolové pokerové turnaje Copyright © ZONER software, a.s. , 2011. Vydání první, v roce 2010. Zoner Press, katalogové číslo ZR1113 ZONER software, a.s. Nové sady 18, Brno, 602 00 www.zonerpress.cz Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Redaktor: Pavel Kristián ml. Překlad: RNDr. Jan Pokorný DTP: Dan Zůda Jména produktů byla uvedena bez záruky jejich volného použití. Při tvorbě textů a vyobrazení sice bylo postupováno s maximální péčí, ale přesto nelze zcela vyloučit možnost výskytu chyb. Vydavatelé a autoři nepřebírají právní odpovědnost ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883, fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz

ISBN: 978-80-7413-150-9


OBSAH Úvod

13

Co je sitngo? Proč hrát zrovna sitngo? Kolik mohu očekávat, že vydělám peněz?

13 14 14

1. Strategie před zahájením hry Připravte se Výběr příhodné hry Ohodnocování soupeřů Implikace ze struktury Turbo versus sitngo se standardní rychlostí Kolik zaplatíte celkem na poplatcích? Poznámka k hraní více sitngo zaráz

2. Další úvahy Co je pozice Co jsou rozsahy hand Co je očekávaná hodnota Co je ICM Zapřáhněte do svých služeb ICM

3. Raná fáze hry Co se rozumí ranou fází hry

16 16 16 17 18 20 21 22

24 24 25 25 26 30

31 31


Jak dobře „hrajete poker“? Hratelné listy v rané fázi hry V jakém typu hry jste? Limp nebo raise? Hra na blindech Call raise, re-raise nebo all-in? Úvahy o rané fázi hry podle ICM Jak se mění strategie, když se stack zvětšuje Jak se mění strategie, když se stack zmenšuje Úvahy o konzervativní či uvolněné hře v rané fázi Hra po flopu v raných fázích sitngo

4. Střední fáze hry Co se rozumí střední fází hry Efektivní velikosti stacků Jak se mění výběr kombinací před flopem, když velikost stacku klesá Poznámka ke kradení blindů v sitngo Poznámka k velikosti otevíracího navýšení, když rostou blindy Re-raise nebo flat call ve střední hře Někdo navýšil vaše navýšení Úvahy ICM pro střední hru Bránění blindů

5. Pozdní fáze hry Co se rozumí pozdní fází hry Zóna all-in Listy hratelné v pozdní hře Přiřazování rozsahů hráčům, kteří dávají all-in Hra proti dorovnávajícím hráčům a dorovnávání úvodní sázky při vysokých blindech Úvahy ICM k pozdní hře Poznámka k ante

6. Fáze bubble

31 32 36 37 38 39 40 43 43 44 45

49 46 49 50 51 51 52 54 55 55

57 57 57 59 63 64 65 67

68

Co se rozumí fází bubble 68 Dilema hráče sitngo – spokojit se s třetím místem nebo hrát na vítězství? 68


Úvahy ICM pro hru ve fázi bubble 69 Zahrání all-inu ve fázi bubble 71 Poznámka k předpokladu o soupeři, který koná optimálně, a započtení soupeře, který tak nekoná 72 Ohodnocování velikosti stacků, struktury blindů a pozice, kde sedíte 73 Když mají všichni přibližně stejně čipů 73 Když máte dominující stack 75 Když má jeden ze soupeřů dominující stack 76 Když máte malý nebo miniaturní stack 77 Útok na nejbližšího rivala 79 Dorovnání all-in (a dorovnání jiného all-in) ve fázi bubble 80 Kooperativní a nekooperativní strategie ve fázi bubble 81 Manévry all-in, když mají hráči malé stacky 82 Příprava plánů a manévrů pro růst blindů 84 Když jsou ve fázi bubble stacky pořád ještě hluboké 85 Hra s dominujícím deep (hlubokým) stackem 85 Hra se středně velkým hlubokým stackem 86

7. Hra na penězích (ve třech) Úvod do fáze hry „na penězích“ Nové vyčíslení výplatní struktury Úvahy ICM pro hru ve třech Nové vyhodnocení strategie pro hru ve třech Když jsou i při hře ve třech stacky pořád hluboké

8. Hra ve dvou Úvod do hry ve dvou Hra v „cash game freezeout“ Smallball versus jam or fold Strategie smallball Strategie jam or fold

88 88 88 88 89 91

92 92 92 93 93 94

9. Strategie pro nestandardní sitngo

98

Sitngo nejvýše v šesti hráčích Dvoustolový sitngo Satelitní sitngo (jen s jedinou cenou)

98 101 102


Sateltiní sitngo (s několika cenami) Vlastní hodnocení struktur nestandardních sitngo Když úroveň definuje počet partií, ne čas Poznámka k posouvání buttonu, když je někdo eliminován

10. Různá témata Limity ICM Další úvahy o ICM Nástroje a zdroje pro sitngo Bankroll, návratnost investice a faktor štěstěny Stoupáme do výšin! Z $200 na $100 000 za rok (při 5000 odehraných sitngo) Část poplatků vracených zpět hráčům Budoucnost sitngo

11. Sitngo – příklady Úvodem k příkladůme kvízům Raná fáze hry Střední hra Pozdní hra Fáze bubble Na penězích (hrajete jen ve třech) Hrajete ve dvou (jeden proti jednomu) Nestandardní sitngo

102 103 104 104

105 105 109 110 112 115 117 119 121

123 123 124 145 161 173 194 200 211


Střední fáze hry

Kapitola 4

STąEDNÍ FÁZE HRY Co se rozumí stĆední fází hry Střední fází hry se rozumí úsek hry, kdy už výrazně narostly blindy, takže průměrná velikost stacku limituje používání strategií založených na tom, že hráči mají hodně žetonů na povinné sázky. Nyní se hra mění, protože máte čipů na méně kol hry než na jejím začátku, nejste ale ještě ve fázi bubble, ani nejste nuceni hrát poker ve stylu buď vsadit vše, nebo zahodit. Ukážeme, jak se během této fáze mění různé strategie hry, protože se velikosti stacků mnohem více liší a jsou v průměru menší vzhledem k povinným sázkám než na začátku hry, a že také obvykle hrajete proti méně hráčům. Že také musejí hráči významně přitáhnout uzdu své hře, i když by stále měli být schopni normálně navyšovat a  na flopu dávat odpovídající continuation bet. Také se podíváme, jak se má měnit výběr karet před flopem, když se stack smrskává v poměru k rostoucím blindům, a jak klesající počet hráčů ovlivňuje rozhodnutí, zda hrát all‐in, vzhledem k údajům, které vyplývají z ICM.

Efektivní velikosti stackĎ V této fázi mají hráči sitngo obvykle různě velké stacky, a  když hrajete nějakou handu, je třeba přemýšlet v efektivních velikostech stacků, tj. v maximálních množstvích čipů, které mohou jednotliví hráči vyhrát nebo ztratit v dané partii. Pokud jsou například blindy 50/100 a  vy otevřete na pozici button na 300 a  celkem máte 2400 čipů, zatímco zbývající hráči jich mají 1200 a  4200, efektivní velikosti stacků budou odlišné podle toho, kdo z nich vsunul all‐in. Proti malému blindu byste hráli o všechny jeho čipy, ale ne o všechny své, takže efektivní velikost stacku by byla 1200. Pokud by ale velký blind vsunul all‐in,

49


Tajemství Sitngo

hráli byste o všechny své čipy, ale ne o všechny jeho čipy, takže efektivní velikost stacku by byla 2400. Pokaždé, když hrajete o  pot ve středních fázích sitngo, je velmi důležité, abyste brali v  úvahu, jak velké jsou stacky co do počtu velkých blindů těch hráčů, kteří vstoupili do boje o pot před vámi, a jak velké stacky mají hráči, kteří jsou za vámi. Musíte vědět, jak hodláte se svými kartami proti nim hrát a jestli vám zůstanou nějaké čipy, pokud prohrajete nějaký all‐in. Budete-li tímto způsobem myslet dopředu na to, co by se mohlo stát, uchráníte se nepředložených činů, takže se nenecháte nachytat a  nebudete dorovnávat re-raise s dobrými kartami, když přitom nemáte správně velký stack na to, abyste pak mohli dát řádný continuation bet, a  nebudete se také dostávat do situace, kdy jsou stacky tak malé, že se s  nimi dá jen velmi obtížně nějak manévrovat.

Jak se møní výbør kombinací pĆed flopem, když velikost stacku klesá Jak se ztenčuje vaše zásoba čipů co do počtu velkých blindů, na které stačí, měli byste svou strategii upravit tak, že budete pokud možno hrát méně spekulativních listů a méně dorovnávat úvodní sázky (a když máte stack velmi malý, tak vůbec ne). I s průměrným stackem, který stačí na 30–50 velkých blindů, se toho dá dost hrát, a hratelných bude většina kombinací, které jsme uváděli v sekci o rané fázi hry, obvykle byste však boj o pot měli otevírat navýšením, abyste si vytvořili šanci získat dodatečné čipy buď okamžitě, nebo pomocí svého continuation betu. Také byste obvykle měli hrát trochu přímočařejší verzi strategie pro ranou fázi hry. Pokud váš stack bude stále klesat, budou vaše volby o něco limitovanější a se stackem jen na 15–30 velkých blindů, přestože jste pořád ještě schopni v příznivých situacích normálně navyšovat s následnou navazující sázkou (continuation bet), měli byste významně zredukovat spektrum karet, se kterými se do hry pustíte: a) proto, že máte v záloze méně čipů, pokud se věci budou vyvíjet špatně, a za b) protože ostatní hráči budou mít ideálně velké stacky pro re-raise all-in. A konkrétně v této situaci pak bude důležité vědět, jak vaši soupeři hrají, a zda je pravděpodobné, že vás přehrají, abyste uměli rozpoznat situace, kdy bude s marginálním listem lepší zahodit, a kdy bude lepší navýšit.

50


Střední fáze hry

Poznámka ke kradení blindĎ v sitngo Ve střední hře budete sledovat, jak rostou blindy, a jak se zároveň rapidně smrskává průměrná velikost vašeho stacku (v poměru k počtu velkých blindů, na které stačí). Proto je třeba trochu popřemýšlet, jak stack co nejlépe udržet na slušné úrovni a jak získat dodatečné čipy, když se blížíte k fázi bubble a postupně stále víc čelíte extrémnímu tlaku blindů. Z mnoha důvodů byste se však neměli zkoušet řešit tento problém tak, že se budete často pokoušet ukrást blindy (tj. navyšovat se špatnou kombinací, protože máte pozici). Pokud ovšem z  nějakého důvodu očekáváte, že uspějete ve velmi vysokém procentu případů, tak se asi pokoušet krást budete. Zaprvé, na rozdíl od vícestolových turnajů, kdy je střední hra neobyčejně dlouhá a blindy rostou pozvolna a je tedy žádoucí udržet kradením blindů stack tak velký, abyste s ním neměli trable, v sitngo bude střední hra nesmírně krátká a  obvykle nebudete schopni udržet takový stack, abyste mohli krást, protože blindy rostou velmi rychle. To znamená, že pokud se o  kradení nedá říci, že je ziskové samo o sobě, nemá valný smysl, a jen výjimečně to tak bude během střední hry. Znamená to, že mnozí hráči budou mít dost velké stacky na to, aby na vás vyrukovali s re-raise all-in. Budou to navíc dělat s ještě širšími rozsahy než obvykle, pokud usoudí, že kradete příliš často; jinak byste totiž měli s ohledem na ICM obvykle zahazovat. Obdobně, když přicházíte o část svých čipů proto, že jste se pokusili krást, když jste přitom měli buď navyšovat s následnou navazující sázkou (continuation bet), nebo zahazovat po re-raise, redukujete si tím své volby pro pozdější fáze sitngo, a také jste si podstatně zredukovali svou $EV o víc, než o kolik byste si ji zvýšili, kdybyste stejné množství čipů vyhráli. Zjistíte také, že dáváte all‐in po flopu víc než je zdrávo, což může být zničující pro vaši $EV. Proto byste ve střední hře měli otevírat převážně se silnějšími listy, nebo navyšovat navýšení jiných hráčů, abyste udrželi svůj stack ve slušné výši a zachovali si většinu čipů pro pozdní fázi hry a fáze, které po ní následují, kdy budete moci buď vsouvat vše, nebo zahazovat.

Poznámka k velikosti otevíracího navýšení, když rostou blindy Jak postupně rostou blindy a klesá průměrná velikost stacků co do počtu velkých blindů, na které stačí, neměli byste otevírat víc, než kolik činí tři velké blindy, a měli byste možná uvážit snížení velikosti svých navýšení na 2,5 velkých

51


Tajemství Sitngo

blindů, když průměrná velikost stacku spadne na 15–20 velkých blindů. Bude to ekonomičtější a obvykle to bude mít týž účinek jako vyšší navýšení, protože hráči jsou ve střední hře pod větším tlakem. Také nebudete muset tak často dorovnávat re-raise, pokud jsou za vámi nějací hráči, kteří mají stacky o velikosti 10–15 velkých blindů, než když navyšujete o standardní velikosti. Dále, když otevíráte ve výši 2,5 velkých blindů, snižujete tím velikost continuation betů, které budete muset učinit, a to se může velmi hodit, když pracujete s „mělkými“ stacky nebo si chcete zachovat čipy na 15–20 velkých blindů. Máte-li například stack, který stačí přesně na 15 velkých blindů, tak pokud otevřete ve výši 2,5 velkých blindů, stále ještě máte v zásobě 12,5 velkého blindu, a pokud někdo dorovná (takže pot bude velký 5,5–6,5 velkých blindů, v  závislosti na tom, zda je to jeden z blindů), stále ještě budete schopni dovolit si continuation bet na 3–4 velkých blindů, a po re-raise můžete zahodit, pokud skutečně nemáte nic.

Re-raise, nebo flat call ve stĆední hĆe Jak padá průměrná velikost stacku co do počtu velkých blindů, musíte začít precizněji plánovat velikosti svých sázek, zejména při potech, kdy dochází k re-raisům. Máte-li například okolo 50 velkých blindů, jste schopni pořád ještě hrát dost standardně, jakmile však váš stack klesne pod 30 velkých blindů, už nebudete schopni pohodlně navyšovat sázku vašeho soupeře, nebudete moci dokonce dát ani continuation bet, aniž byste se příliš angažovali v dané partii. Se stackem na víc než 30 velkých blindů můžete zvolit, že buď pouze dorovnáte (tomuto druhu dorovnání se říká flat call nebo smooth call, protože se od vás očekávalo, že navýšíte, nebo bylo příhodnější navýšit), nebo dáte re-raise o standardní výši okolo devíti velkých blindů (za předpokladu, že otevírající navýšení bylo tři velké blindy) a hrajete odtud. Ve vícestolových turnajích budete schopni v takových situacích krást proti uvolněně agresivním hráčům s re-raise okolo devíti velkých blindů, když se pokoušíte nashromáždit čipy. Ovšem v  sitngo, kde hráči jeví tendenci otevírat konzervativněji a vy nechcete riskovat svůj stack v marginálních situacích, nejeví se tato strategie jako optimální, takže byste měli převážně dělat re-raise na kombinaci (raise for value, tipnete soupeře na horší kombinaci, než je vaše a odhadnete, kolik bude ochoten dorovnat). Ovšem se stackem na 20–30 velkých blindů můžete udělat re-raise jen tehdy, pokud jste odhodláni angažovat se v partii se vším, co máte. Obvykle byste měli dát buď re-raise all‐in, nebo prostě jen dorovnat. Je tomu tak proto, že to první

52


Tajemství Sitngo

Raná fáze hry 1. Hrajete s nízkým párem na přední pozici Hra:

$11, 9 hráčů, turbo sitngo

Hráčů zbývá: 9 V ruce máte: 3i-3j Pozice:

UTG

Blindy:

10/20

Rozdělení čipů: UTG

+1

+2

+3

+4

CO

Button

1500 VY

1500

1500

1500

1500

1500

1500

SB

BB

1500

1500

Akce Je to první partie v $11 sitngo a o ostatních hráčích nic nevíte, budeme však na této úrovni předpokládat, že jsou dost slabí. Rozdali vám 3‐3 a jste na pozici under-the‐gun. Co uděláte? a) zahodíte, b) dorovnáte c) navýšíte na 60, nebo d) jdete all‐in?

Odpověď b) dorovnejte. Přestože ještě nevíte, v jakém typu hry právě jste, nízký pár v ruce zde obvykle bude ziskový, a když dorovnáte, maximalizuje svou šanci, že uvidíte levně flop. Při vyšších sázkách byste asi měli zahodit, protože typický typ hry bude konzervativně agresivní, ale na této úrovni hry lze očekávat, že budete čelit uvolněnějším hráčům, kteří vás možná zdvojnásobí, pokud s flopem dáte dohromady trojici. Kroťte se ale, abyste se touto ideou nenechali příliš unést, protože dorovnávat povinné sázky s listy jako je Q‐Jo nebo 7‐4s by i zde sotva přineslo nějaký zisk.

124


sitngo – příklady

2. Hrajete s konektorem v barvě na zadní pozici Hra:

$22, 9 hráčů, turbo sitngo

Hráčů zbývá: 9 V ruce máte: 7i-6i Pozice:

Button

Blindy:

15/30

Rozdělení čipů: UTG

+1

+2

+3

+4

CO

Button

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500 VY

SB

BB

1500

1500

Akce Je to první partie v $20 turbo sitngo, kde blindy začínají na 15/30. Jste na buttonu s 7‐6s a před vámi čtyři dorovnali. Co uděláte? a) zahodíte, b) dorovnáte c) navýšíte na 150, nebo d) jdete all‐in?

Odpověď b) dorovnejte. Je to ideální okamžik pro dorovnání, když máte na pozici dvě za sebou jdoucí karty v barvě a už několik hráčů dorovnalo, což znamená, že dorovnání bude ziskové i při stacku na 50 velkých blindů.

125


Jedinečný průvodce jednou z nejpopulárnějších variant pokeru Turnaje typu Sit'n'go jsou jendostolové turnaje, většinou se jich účastní 9 nebo 10 hráčů a vyplácí se první tři místa. Existují také varianty pro 6 hráčů nebo i více stolová sit‘n‘go například pro 12 nebo 18 hráčů. V poslední době jsou sit‘n‘go turnaje stále populárnější, nevyžadují, aby hráč čekal několik hodin na to, až se bude moct do hry zapojit, prostě jen „sedne a jede“. Další výhodou je velký počet stolů, které online herny mají, takže si můžete vybrat výši sázek, která vám perfektně sedne – od jednho až po stovky dolarů. Ruku v ruce s těmito výhodami jde potřeba vyhrát na relativně velkém počtu stolů, abyste byli dlouhodobě ziskoví, a v tom vám pomůže tato kniha. Naučíte se jak: ∙ Využívat strategii „all-in nebo fold“ ∙ Použítvat pokročilejší koncepty, např. ICM ∙ Využít ve svůj prospěch počítačové programy a kalkulátory ∙ Hrát co nejefektivněji při různých výškách blindů ∙ Přistupovat k bublině a k heads-up části turnaje ∙ Ze 2000 dolarů udělat jen pomocí sit‘n‘go 100 000 během jednoho roku To všechno a mnohem více vás v knize Tajemství pokerových turnajů sit‘n‘go naučí Phil Shaw, zkušený hráč sit‘n‘go. Phil má talent srozumitelně vysvětlit i složité teorie a matematické aspekty objektivního posouzení situace u stolu a správného rozhodnutí. Přibližně polovina knihy je věnována reálným hrám, kdy musíte zvolit pokračování a poté Phil ukáže a zdůvodní doporučený postup.

Phil Shaw se věnuje hraní sit‘n‘go na té nejvyšší možné úrovni, za svou kariéru si ale prošel všechny úrovně sázek, od těch nejmenší o velikosti dolaru až po ty nejdražší hry o tisíce dolarů. Je častým přispěvatelem do pokerových časopisů jako je Inside Poker nebo Poker Player a na cardrunners.com je instruktorem právě pro hry sit‘n‘go.

ISBN 978-80-7413-150-9

Zoner Press tel.: 532 190 883; fax: 543 257 245 e-mail: knihy@zoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno

9 7 8 8 0 7 4 1 3 1 5 0 9

FOTO NA OBÁLCE © ISTOCKPHOTO.COM 14753179

DOPORUČENÁ CENA: 299 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1113

Profile for ZONER software, a.s.

Tajemství pokerových turnajů - Sit n go  

Tajemství pokerových turnajů - Sit n go

Tajemství pokerových turnajů - Sit n go  

Tajemství pokerových turnajů - Sit n go