Page 1

4


Originally published as Category: Freaks – volume 4 © 2009 Gokurakuin Sakurako, GENTOSHA COMICS INC. All Rights reserved. “Category: Freaks” is a trademark of GENTOSHA COMICS. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. This manga is a work of fiction. Any resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely coincidental. www.TOKYOPOP.com Kategorie: Stvůry 4 Autor: Gokurakuin Sakurako Překladatel: Kristýna Zezulová Vydání první, v roce 2010. Všechna práva vyhrazena. Zoner Press, katalogové číslo ZR1029 ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno www.zonerpress.cz zonerpress.cz/facebook.html Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Odpovědný redaktor: Jana Tučníková DTP: Pavel Kristián ml. Obálka: Pavel Kristián ml. Logo Zoner Manga © Ema Šturalová Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směřujte na: Zoner Press ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno tel.: 532 190 883 e-mail: knihy@zoner.cz, www.zonerpress.cz Kompletní nabídka mangy na www.mangazoner.cz Manga Zoner na Facebooku: zonerpress.cz/manga

ISBN: 978-80-7413-096-0 2


AKT

19

176


OBSAH AKT 19 PŘÍPAD: RÁJ NA ZEMI AKT 20 PŘÍPAD: ČERNÁ HODINKA AKT 21 PŘÍPAD: DOPPELGÄNGER AKT 22 PŘÍPAD: DOPPELGÄNGER AKT 23 PŘÍPAD: DOPPELGÄNGER AKT 24 PŘÍPAD: MAHIME JOŠINO AKT 25 PŘÍPAD: MAHIME JOŠINO AKT 26 PŘÍPAD: MAHIME JOŠINO

4


DOBRÉ RÁNO.

MAHIME, MAHIME, CO JE, HACUNE?

I DNESKA JÍ TO TAK SLUŠÍ...

PODÍVEJ SE, TÁMHLE!

JÉ... TO JE SLEČNA NANAMI.

7 178


DOBRÉ RÁNO.

DOBRÉ RÁNO, SLEČNO JOŠINO.

DOBRÉ RÁNO.


9


TY, MAHIME...

HM... TO TĚŽKO...

... MÁŠ ALE NĚCO, CO JÍ ABSOLUTNĚ CHYBÍ!

KÉŽ BYCHOM MY BYLY JEDNOU TAK KRÁSNÉ JAKO ONA...

JSME ÚPLNĚ JINÉ.

HACUNE, UŽ PŘESTAŇ.

HALÓ, VY TAM,

NO PŘECE VELKÁ PRSA!

BĚŽTE DO TŘÍDY!

CO BLÁZNÍŠ?

UP HO UP O H

8


11


DOBROU!

TAK JÁ UŽ PŮJDU SPÁT.

HM.

DOBROU, HACUNE...

MAHIME, JEŠTĚ NESPÍŠ?

JEŠTĚ MUSÍM DODĚLAT NĚJAKÉ ÚKOLY...


SK ŘÍ

ÍÍP

KLAP

... SE ZHMOTNÍM A...

... A ZÍSKÁM NESMRTELNOST...

POMOCÍ VYVOLENÝCH...


ŽE BY BYL V KAPLI?

CÍTÍM HO...

ŠŠŠ

ŠUST TO JE...

12


Zoner Press www.mangazoner.cz www.zonerpress.cz ZONER software, a.s. Nové sady 18, 602 00 Brno DOPORUČENÁ CENA: 171 KČ KATALOGOVÉ ČÍSLO: ZR1029

ISBN 978-80-7413-096-0

9 7 8 8 0 7 4

1 3 0 9 6 0

15+

Kategorie: Stvůry V závěrečném díle pátrá Amano po podstatě stvůr. Ředitel Asagi mu vysvětluje, že stvůry jednoduše definovat nelze, protože nitro každého člověka, který stojí za jejich zrodem, je samo o sobě nedefinovatelné. Je odhaleno kruté tajemství Mahime Jošino, stejně jako cesta vedoucí do Agentury pro výzkum nadpřirozených jevů. Pokud potřebujete její služby, neváhejte a vstupte...

Kategorie Stvůry 4  

Kategorie Stvůry 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you