Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 19 – styczeń 2014

Języki obce Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Czy opłaca się inwestować w szkolenia językowe pracowników? Jak skutecznie uczyć się języka obcego? Ucz się online! Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Anna Duda Natalia Gałczyńska Adam Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon

Cieszymy się, że możemy powitać z Państwem kolejny rok! Mamy nadzieję, że dzięki styczniowemu numerowi „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl” nie będą Państwo mieli wątpliwości, na jakie szkolenia wysłać swoich pracowników w pierwszej kolejności. W tym wydaniu naszego magazynu przybliżamy Państwu korzyści, jakie przedsiębiorstwo może czerpać dzięki kadrze uczącej się języków obcych. Pokazaliśmy to na przykładzie szczecińskiej firmy, która inwestuje w szkolenia językowe swoich pracowników. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź, czy jest to opłacalne i w jaki sposób to się pracodawcy zwraca. Pytaliśmy, po co pracownikom rozwijanie umiejętności w tym zakresie – czy nie wystarczy podstawowa znajomość języka i  doskonalenie jej podczas komunikacji z  ludźmi innych narodowości czy wyjazdów zagranicznych? Zastanawialiśmy się też, które firmy szczególnie powinny inwestować w naukę języków obcych przez swoją kadrę. W tym numerze „Informatora” próbujemy zmienić podejście do nauki języków obcych tych przedsiębiorców, którzy twierdzą, że inwestowanie w nią to strata czasu, ponieważ pracownik, którego wysyła się na szkolenie, nie jest obecny w pracy. Nowoczesne technologie otwierają przed pracodawcami nowe możliwości! Nasi pracownicy mogą powtarzać słówka, słuchać konwersacji, a nawet rozmawiać z lektorem na żywo nie odrywając się od biurka i komputera w pracy! Jeśli przekonaliśmy Państwa, że warto inwestować w umiejętności językowe pracowników, to w tym numerze znajdą Państwo oferty szkoleniowe z tego zakresu. Wśród nich znajdują się głównie kursy online i mieszane, choć wyszukaliśmy dla Państwa również kursy stacjonarne. Wierzymy, że dzięki naszemu magazynowi zaproponujecie Państwo swoim pracownikom przydatne kursy. Warto się nad to zdecydować teraz, aby zebrać plony pod koniec roku – jeśli nasz pracownik zacznie uczyć się języka obcego już w lutym, w grudniu będzie nim znakomicie władać. Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury styczniowego „Informatora o  szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTak.pl” i wdrożenia zmian w swoich firmach. Jednocześnie życzymy Państwu wiele pomyślności i sukcesów w Nowym Roku!

Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński

Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu

Spis treści W numerze:

3 Dlaczego warto uczyć się języków obcych? 4 Czy opłaca się inwestować w szkolenia językowe

pracowników?

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, styczeń 2014

2

5 Jak skutecznie uczyć się języka obcego? 6 Ucz się online! 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie nauki języków obcych 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 19 – styczeń 2014

www.zmianynatak.pl


Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Znajomość języka obcego znacząco podnosi kwalifikacje pracowników i kadry zarządzającej. Obecnie organizowanych jest wiele szkoleń i kursów językowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jakie korzyści wynikają z posiadania kwalifikacji językowych? Czy każdy może uczyć się języka? Odpowiada w wywiadzie Izabela Zalewska-Baran, dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Goethe. Dlaczego tak ważna jest znajomość języka obcego i  jakie korzyści płyną z  umiejętności posługiwania się obcym językiem? We współczesnym świecie bardzo trudno jest funkcjonować bez znajomości języka obcego. Częściej podróżujemy i mamy do czynienia z obcokrajowcami. Dzisiejszy świat wymaga od nas posługiwania się innym językiem niż tylko ojczystym. Oczywiście wiodącym językiem jest język angielski, jednak w  naszym rejonie bardzo ważnym aspektem jest także znajomość języka niemieckiego. Znajomość języka obcego oznacza znacznie większe możliwości uzyskania pracy, rozwoju zawodowego czy awansu. Pozwala na większe możliwości w  pracy, ale też w  życiu prywatnym. Osoba znająca nawet podstawy języka obcego czuje się pewniejsza, ponieważ język nie stanowi bariery. Dziś umiejętność posługiwania się językiem obcym otwiera wiele drzwi i daje ogromne możliwości. Czy naukę języka obcego można zacząć od podstaw w każdym wieku? Tak, jak najbardziej. Zacząć naukę języka od zera może każdy niezależnie od wieku. Oczywiście, im wcześniej tym lepiej, ale znaczącą rolę w nauce odgrywają chęci i motywacja. Osoba w średnim wieku lub starsza może odnieść taki sam sukces, jak osoba młoda. Wymaga to jedynie czasu i chęci. Na efekty nie trzeba długo czekać, trzeba się jednak do nauki przyłożyć i  nie zniechęcać się. Później pozostaje tylko satysfakcja z nabytych umiejętności. Kursy i  szkolenia językowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej są

doskonałą szansą na naukę języka. Jak często pracownicy bądź kadra zarządzająca korzystają z oferowanych możliwości? Kursy dofinansowane ze środków europejskich cieszą się dużym zainteresowaniem. Wiążą się z niższymi kosztami lub ich całkowitym brakiem. Rośnie zainteresowanie uczestnictwem w  tego typu kursach, gdyż pracownicy zaczynają zdawać sobie sprawę z korzyści płynących z rozwoju. Ucząc się języka podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, stają się atrakcyjniejsi na rynku pracy. Zyskują większe możliwości rozwojowe. Na chwilę obecną wybór dofinansowanych szkoleń jest dość duży, więc zarówno pracownicy jak i kadra zarządzająca mają spore możliwości. Czy szkolenia dofinansowane ze środków unijnych mają taką samą jakość jak kursy płatne? Jak najbardziej. Poziom nauczania języka jest taki sam, niezależnie od płatności. Kursy dofinansowane z Unii prowadzane są przez tych samych lektorów, co szkolenia w  pełni płatne. Uczestnicy dofinansowanych kursów otrzymują wszystkie materiały szkoleniowe np. słowniki multimedialne, które powodują, że proces nauczania jest o  wiele szybszy. Zajęcia przeprowadzane są w formie interaktywnej tak, żeby uczestnik miał możliwość komunikacji. Zajęcia nie obejmują tylko nauki gramatyki czy pisania. Dbamy o  to żeby uczestnik uczył się posługiwania językiem także w mowie. Jakie korzyści płyną z  posiadania w przedsiębiorstwie wykwalifikowanych językowo pracowników?

Izabela Zalewska-Baran, dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Goethe

Firma posiadająca takich pracowników podnosi swoje kwalifikacje na rynku pracy. Może pozyskiwać nowych, zagranicznych klientów. Przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim najchętniej podejmują współpracę z  klientem niemieckim, więc w  tym wypadku umiejętności językowe pracowników są często wymagane. Kompetencje językowe są dziś podstawą komunikacji. Polskie firmy zaczynają się rozwijać i coraz częściej nawiązują współpracę z  krajami europejskimi. W związku z tym pracodawcy stają się coraz bardziej wymagający. Przeglądając aktualne oferty pracy najczęściej wymagana od kandydatów jest znajomość języka obcego. W większych firmach podczas rozmowy kwalifikacyjnej często rozmawia się przez kilka minut z kandydatem po angielsku lub niemiecku. Pracodawcy wymagają znajomości języka coraz bardziej i  ten fakt się już nie zmieni. Uważam wręcz, że z czasem te wymagania wzrosną jeszcze bardziej. Gdzie powinno się szukać informacji o  aktualnych szkoleniach dofinansowanych przez fundusze unijne? Informacje takie umieszczane są najczęściej na stronach internetowych instytucji edukacyjnych, a  także na stronie naszego instytutu www.goethe.szczecin.pl. Aktualne bazy szkoleń umieszczane są też na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na stronach firm szkoleniowych. Dziękuję za rozmowę. 

Natalia Gałczyńska

3


Czy opłaca się inwestować w szkolenia językowe pracowników? O tym, jakie korzyści i cele ma wysyłanie pracowników na kursy języków obcych, a także które z metod nauki są najskuteczniejsze, rozmawialiśmy z Aleksandrą Zbrzeźną, która w polskim oddziale międzynarodowej firmie Consileon odpowiada za rekrutację, dbanie o wizerunek firmy i planowanie ścieżek rozwojowych kadry. Jakich języków uczą się Państwa pracownicy? Osoby zatrudnione w  naszej firmie uczą się dwóch języków – angielskiego i  niemieckiego. Dlaczego inwestujecie Państwo w szkolenia językowe swoich pracowników? W naukę języków obcych naszej kadry inwestujemy po pierwsze, dlatego że rozwój kompetencji naszych pracowników jest dla nas bardzo ważny. Z  tego względu dbamy o  to, aby mieli możliwość uczenia się nowych rzeczy, a przez to osiągali kolejne cele zawodowe. Uczenie się języków obcych jest jednym ze sposobów inwestowania w wiedzę i umiejętności. Chcemy, by osoby u nas zatrudnione wiedziały, że jesteśmy firmą, w której mogą się rozwijać. Po drugie, umiejętność posługiwania się językiem obcym jest niezwykle ważna w naszej branży. W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest już niemal obligatoryjna. Po trzecie, inwestowanie w szkolenia językowe naszej kadry wymusza na nas specyfika naszej firmy. Realizujemy wiele innowacyjnych projektów. Naszymi klientami są głównie firmy zagraniczne. Z tego względu nie możemy sobie pozwolić na to, aby nasi pracownicy nie posługiwali się płynnie przynajmniej jednym z wyżej wymienionych języków. Przecież na co dzień muszą podejmować wiele aktywności, będąc w  ciągłym kontakcie z klientami obcojęzycznymi, takich jak: zbieranie wymagań, omawianie postępów czy też rozwiązywanie zaistniałych problemów. Jako że większość firm, z którymi współpracujemy, działa na rynku niemieckim, inwestujemy głównie w  naukę języka niemieckiego wśród naszych pracowników. Co Państwa pracownikom daje znajomość języków obcych? Dzięki językom nasi pracownicy robią rzeczy ciekawsze i trudniejsze. Nie są sprowa-

4

Aleksandra Zbrzeźna – Consileon Polska Sp. z o.o.

dzani do roli wyrobnika, ale mają realny wpływ na tworzenie produktu. Dzięki znajomości języka są nie tylko programistami, ale często stają się także konsultantami. Umiejętności językowe dają naszym pracownikom swobodę. Dzięki nauce języków obcych osoby zatrudnione w naszej firmie czują się pewniej w  kontaktach z  klientem czy też nawet z zagranicznym zespołem stanowiącym część projektu (bo i  tak się zdarza). Mogą przekazać dokładnie to, co chcą, nie są ograniczeni barierą językową. To sprawia, że mogą spokojnie skupić się na temacie rozmowy, nie muszą się dodatkowo stresować. Czasami podczas rozmów z klientem trzeba go przekonać do swoich racji, pokazać problem z innej strony. Znajomość języków obcych pozwala na wyrażanie własnej opinii. Umożliwia dokładne zrozumienie stanowiska rozmówcy i  zaproponowanie najlepszego rozwiązania. Ważne jest, aby dać taką możliwość swoim pracownikom. W jakich rodzajach szkoleń językowych uczestniczą Państwa pracownicy? Za po-

mocą jakich metod przyswajają wiedzę językową? Języka angielskiego większość z nich uczy się na kursach zewnętrznych. W przypadku języka niemieckiego korzystamy ze  zorganizowanego kursu wewnętrznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb naszych pracowników. Poza kursami, uwzględniając specyfikę naszej firmy, pracownicy uczą się języka również podczas codziennych rozmów z klientami zagranicznymi. To w znacznym stopniu podnosi ich umiejętności rozumienia i wypowiadania się w obcym języku. Wśród naszej kadry znajdują się również takie osoby, które pracują w siedzibach naszych zagranicznych klientów i są członkami międzynarodowych zespołów. Uczą się języka bardzo szybko, ponieważ nie mają możliwości komunikowania się w  języku polskim przez pewien okres. Które metody nauki języków obcych, zgodnie z  Państwa doświadczeniem, przynoszą najlepsze rezultaty? Najlepszą metodą jest używanie języka na co dzień oraz żywy z nim kontakt. Tak jak wspomniałam, część naszych pracowników pracuje obecnie w zagranicznych projektach realizowanych przez międzynarodowe, wielojęzyczne zespoły, których część stanowią Polacy, a część Niemcy. Zdecydowanie nie ma lepszej szkoły językowej niż rozmowa z native speakerami. Ile trwają kursy językowe, w  których uczestniczą Państwa pracownicy? Kursy zewnętrzne, w  których nasi pracownicy biorą udział, trwają nieco ponad pół roku. W tym czasie przyswajają wiedzę z  jednego poziomu zaawansowania. Natomiast kurs wewnętrzny jest kursem ciągłym, dostosowanym do potrzeb naszych pracowników. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w  grupach 2-3 osobowych po to, aby każdy, w  zależności od osobistego zapotrzebowania, mógł uczyć się efektywnie i  na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy, zgłaszane przez klientów. Dziękuję za rozmowę. 

NR 19 – styczeń 2014

Anna Duda

www.zmianynatak.pl


Jak skutecznie uczyć się języka obcego? Właśnie rozpoczął się 2014 rok, większość z nas wchodzi w niego z noworocznymi postanowieniami. Może jednym z nich będzie nauka języka obcego?… Pewnie kojarzy Ci się z wkuwaniem gramatycznych regułek i trudnym do zapamiętania słownictwem. Tymczasem uczenie się języka obcego może być przyjemnością i wspaniałą przygodą, wystarczy tylko zmienić metody i nastawienie. Wiele osób nazbierało w  młodości cały bagaż negatywnych doświadczeń związanych z nauką języków obcych. Głównie dlatego, że przez wiele lat uczono ich w sposób klasyczny, czyli opowiadając po polsku o obcobrzmiących słowach i zwrotach w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości. Podczas gdy najważniejszym jest, by uświadomić sobie, że język jest narzędziem żywym i wciąż ewoluującym.

Bądź w ciągłym kontakcie z językiem Bez stałego kontaktu ze światem, który się nim posługuje w sposób naturalny, nie osiągniemy zadowalających efektów i  nie poratuje nas nawet najlepszy i  najdroższy kurs językowy w renomowanej szkole. Dlatego niezwykle istotne jest, aby mieć jak najwięcej styczności z językiem, nawet gdy poziom jego znajomości jest zaledwie podstawowy. W jaki sposób?

• Słuchaj audycji radiowych, audiobooków, piosenek w języku, który próbujesz opanować – najważniejsze jest oswojenie się z „melodią” języka. Pamiętaj, żeby wykorzystywać na to czas, kiedy jedziesz samochodem lub autobusem. • Oglądaj filmy, kanały telewizyjne, najlepiej z  funkcją podpisów, tak abyś mógł porównywać słowo pisane z  mówionym. Jeśli znasz język na podstawowym poziomie warto korzystać z  materiałów nagranych, które możesz odtworzyć wielokrotnie, a  w  razie potrzeby zwolnić tempo lub cofnąć. • Bądź w  kontakcie ze słowem pisanym – czytaj artykuły prasowe, obcojęzyczne książki i  portale internetowe. Jeśli jesteś fanem muzyki, warto tłumaczyć teksty piosenek. Początki będą trudne, spędzisz wiele godzin ze słownikiem w ręku i próbą uchwycenia ogólnego sensu tłumaczonego tekstu. Jednak

po jakimś czasie wysiłek zaprocentuje – posiądziesz umiejętność wychwytywania specyfiki języka. • Nawiąż kontakty z osobami posługującymi się językiem w sposób naturalny. Bardzo ułatwi ci to Internet. Możesz spróbować zagadnąć kogoś na forum dyskusyjnym czy Facebook’u. Oprócz szlifowania języka możesz zyskać przy okazji nową, ciekawą znajomość. Oczywiście najszybciej i najskuteczniej nauczysz się języka w kraju, gdzie jest on używany jako język ojczysty. Wbrew pozorom nawet miesięczny pobyt w  takim miejscu potrafi przynieść ogromne postępy. • Zainwestuj w  konwersacje z  native speaker’em, czyli osobą mówiącą w danym języku od urodzenia. Lekcje z taką osobą są zazwyczaj drogie, ale już przy znajomości języka na poziomie średnim przynoszą niebywałe efekty. Czasami w  miastach uniwersyteckich udaje się znaleźć tzw. „tandem językowy”, w  ramach którego ty będziesz uczył się języka swojego kolegi, a on – twojego, bez wzajemnych opłat.

Ważne umiejętności Oprócz ciągłego kontaktu z „żywym” językiem, istotne jest opanowanie pewnych umiejętności i  wyrobienie w  sobie nawyków. W  nauce języka obcego przydaje się bardzo zdolność szybkiego i  skutecznego zapamiętywania. Skutecznych technik pamięciowych można nauczyć się na licznych kursach oferowanych przez rozmaite instytucje szkoleniowe. Niezwykle ważne jest bieżące utrwalanie opanowanego wstępnie słownictwa oraz powracanie do niego co pewien czas. Trzeba pamiętać, że kluczem do sukcesu jest systematyczność, czyli jak najczęstszy kontakt z  językiem – najlepiej codziennie. Pamiętaj, że najszybsze i najtrwalsze rezulta-

ty osiągniesz ucząc się codziennie, po około 15-30 minut. Pomoże Ci w tym tzw. „system karteczkowy”. Naklejaj małe karteczki samoprzylepne na biurko, lodówkę, ścianę, na których zapisuj nowopoznane słówka i zwroty. Danej karteczki pozbądź się dopiero wtedy, gdy opanujesz już jej zawartość. Jest to stary, sprawdzony sposób – uczysz się mimowolnie, zajmując się codziennymi czynnościami. Jedną z  najnowszych metod, które pojawiły się na rynku jest tzw. „metoda 5s”, polegająca na tym, że w  naukę nowego słówka angażujesz wszystkie swoje zmysły, kojarzysz je z konkretnymi odczuciami, które ono wywołuje. Można poczytać o niej w Internecie lub skorzystać z oferty kursów popularyzujących ją.

Dla każdego coś dobrego Każdy z nas jest niepowtarzalną jednostką o różnym zestawie cech, z własnymi doświadczeniami i możliwościami. Jeśli jesteś „wzrokowcem” – powinieneś ucząc się języka jak najczęściej sięgać po kontakt ze słowem pisanym. Natomiast kiedy łatwiej Ci zapamiętać to, co słyszysz – wykorzystuj metody z językiem mówionym. Ważne jest też, w jakim celu uczysz się języka. Jeśli po to, by wyjechać do obcego kraju i swobodnie się w nim porozumiewać – potrzebne będą Ci przede wszystkim konwersacje i  praktyczne zwroty z  języka potocznego. Twoja nauka powinna odbywać się pod innym kątem, gdy twoim celem będzie prowadzenie korespondencji urzędowej z  zagraniczną gminą. Pamiętaj, że nie ma jednego uniwersalnego sposobu nauki języka obcego dla każdego! Stąd też mamy do czynienia z bogatą ofertą metod nauczania, stosowanych indywidualnie i  na kursach językowych. Każdy powinien znaleźć sposób najlepszy dla siebie, przy czym warto pamiętać o tym, że nauka powinna sprawiać przyjemność, a  nie być koniecznością.  Adam Laskowski

5


Ucz się online!

Z jakich metod nauki języków na odległość mogą więc korzystać przedsiębiorcy?

Oferta szkoleniowa, jeśli chodzi o języki obce, jest bardzo szeroka. Przedsiębiorcy mogą wysyłać swoich pracowników na kursy otwarte i zamknięte, organizowane na miejscu w firmie lub w siedzibie szkoły językowej. Dzięki nowym technologiom mogą proponować korzystanie z innowacyjnych metod i narzędzi do nauki języków na odległość. Cztery dekady temu pod pojęciem nauki na odległość kryły się kursy korespondencyjne. Obecnie tego określenia używa się w przypadku, gdy w uczeniu się wykorzystywany jest internet. Tak jak i inne nowinki technologiczne umożliwia on korzystanie z  wiedzy dostępnej zdalnie. Dzięki nim również nauka języków obcych staje się wygodniejsza i  korzystniejsza zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dzięki internetowi dostęp do ogromnej bazy wiedzy jest możliwy natychmiast i z każdego miejsca, a  także z  różnych urządzeń: komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy telefonu. Pracownik nie musi opuszczać swojego miejsca pracy, aby się uczyć. W związku z tym korzystanie ze szkoleń online jest inwestycją, która nie generuje dodatkowych kosztów finansowych, do których zaliczyć można np. dojazdy do szkoły językowej. Przedsiębiorca nie musi także zatrudniać trenera. Dzięki szkoleniom zdalnym oszczędza się czas – osoba zatrudniona w naszej firmie nie musi przemieszczać się czy uczestniczyć w wielogodzinnych wykładach. W trakcie kursów prowadzonych tradycyjnie ich uczestnicy muszą pozyskiwać i przyswajać wiedzę narzuconym przez trenera tempem. Wszelkie testy i  zaliczenia mają ściśle określone terminy, do których trzeba się dostosować. Natomiast szkolenia na odległość dają możliwość nauki indywidu-

6

alnym trybem – gospodarowania swoim czasem wg własnych potrzeb i określania dogodnego dla nas momentu sprawdzania swojej wiedzy. Pracownik może uczyć się języka np. podczas okienka w  pracy. Nie oznacza to jednak, że nikt nie czuwa nad jego nauką. Systemy do szkoleń online umożliwiają generowanie raportów o ilości przerobionego materiału, postępach i ilości czasu poświęconego na naukę. Dzięki szkoleniom zdalnym, organizowanym wewnętrznie przez firmę i którego kanałami jest internet, extranet, intranet czy nośniki danych, pracodawcy mogą podnosić kwalifikacje swoich pracowników zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Pozwalają one na przeszkolenie np. kilkudziesięciu osób w  przeciągu pół roku, bez przestojów w działaniu firmy, ponieważ nie ma konieczności organizowania spotkań w tym samym czasie i dla wszystkich. Ogromne możliwości daje przedsiębiorcom cloud computing. Jest to technologia, która pozwala na korzystanie z usług informatycznych na odległość, a więc także na zdalną naukę języków. Różnorodność metod dostarczania wiedzy na odległość pozwala na taki ich dobór, aby po pierwsze – pracownik osiągnął jak najlepsze rezultaty, a  po drugie – nauka była dla niego ciekawa. Szkolenia online urozmaicają bowiem slajdy, filmy, nagrania czy pokazy.

Najpopularniejszą z nich jest oczywiście e-learning. Jest to sposób nauczania wykorzystujący media elektroniczne i  technologie informatyczne. Uczestnicy szkoleń e-learningowych mają zdalny dostęp do materiałów o treści edukacyjnej. W szkoleniach mieszanych, a więc blended learningowych, elementy e-learningowe wzbogacają tradycyjne zajęcia o  nowe narzędzia nauki, takie jak: dodatkowe zadania, fora dyskusyjne, prezentacje. Pracownicy uczyć się języków mogą także przez urządzenia mobilne. Znaleźć można wiele aplikacji, które pozwalają na naukę dowolnie wybranego języka za pomocą telefonu czy tabletu. Należą do nich np. minigry. Uczenie się języków wspomagają filmiki i  nagrania audio. Wystarczy ściągnąć wybraną aplikację do telefonu czy odtwarzacza mp3 i korzystać z niej w dowolnym miejscu i porze. Kolejną metodą, którą mogą wykorzystać pracownicy, chcący uczyć się języków obcych, są webinaria. Są to swego rodzaju internetowe seminaria, prowadzone za pomocą technologii webcast. Dzięki wykorzystaniu wirtualnych narzędzi, uczestnicy webinariów mogą komunikować się z prowadzącymi. W  przeciwieństwie do e-learningu umożliwiają np. zdalny kontakt z native speakerem. Do nauki języków obcych wykorzystać można również klasy wirtualne. Na zdobywanie wiedzy na odległość w ich przypadku pozwala specjalna platforma. Umożliwia ona prowadzenie zajęć, konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych przez internet. Nowymi formami edukacyjnymi, wykorzystywanymi w nauce języków obcych na odległość, są wirtualne gry. Podobnie jak ma się to w przypadku gier mobilnych, pozwalają one na naukę języków obcych przez doświadczenie. Dzięki połączeniu nauki i  zabawy proces przyswajania nowej wiedzy i  opanowywania nowych umiejętności językowych jest przyspieszony. Przedsiębiorcy powinni inwestować w szkolenia językowe pracowników na odległość z dwóch powodów. Po pierwsze już wkrótce na rynek pracy zaczną wchodzić przedstawiciele pokolenia „Y”, którego potrzeby komunikacji i  uczenia się znacznie się różnią od potrzeb poprzednich pokoleń. Po drugie szkolenia online pozwalają na znaczne minimalizowanie kosztów inwestycji w rozwój pracowników, koniecznych w każdej firmie.  Anna Duda 

NR 19 – styczeń 2014

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie nauki języków obcych Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swój biznes i pozyskiwać zagranicznych kontrahentów i klientów, muszą odpowiednio przygotować do tego swoją kadrę. Pracownicy mogą uczyć się języków obcych różnymi kanałami – nie tylko stacjonarnie, na szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, ale także dzięki kursom on-line.

Weekendowy kurs języka niemieckiego

banking), etyka w rachunkowości (ethical standards within accounting), standardy rachunkowości (accounting standards), odzyskiwanie długów (debt recovery), oprogramowanie w księgowości (accounting software packages and IT), audyt (auditing), aktywa i wycena firmy (assets and company valuations), budżetowanie (budgetary processes), czynniki/warunki/prognozy ekonomiczne w niektórych rynkach/sektorach gospodarki (economic factors/conditions/forecasts in certain markets/sectors), bankowość i ubezpieczenia (banking and insurance) oraz podatki (taxes).

Opis Uczestnictwo w kursie pozwala opanować podstawy języka dzięki intensywnemu treningowi. Szkolenie obejmuje 100h nauki. Termin od lutego 2014 Cena 1200 zł Miejsce ul. Mazurska 42, 70-424 Szczecin

Organizator exeprof, http://www.szkolenia.exeprof.pl

Kontakt tel. 91 434 70 41, 600 055 660, e-mail: szkolenia@exeprof.pl, biuro@exeprof.pl, http://www.szkolenia.exeprof.pl/najblisze-szkolenia.html

Intensywny kurs języka duńskiego

Opis Uczestnictwo w kursie pozwala opanować podstawy języka dzięki intensywnemu treningowi. Szkolenie obejmuje 150h nauki.

Kontakt tel. 91 434 70 41, 600 055 660, e-mail: szkolenia@exeprof.pl, biuro@exeprof.pl, http://www.szkolenia.exeprof.pl/najblisze-szkolenia.html

Kurs języka norweskiego

Opis Zajęcia prowadzone są przez native speakera w siedzibie biura w grupach maksymalnie 15 osobowych. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne, a każda godzina lekcyjna trwa 45 minut. Termin do uzgodnienia Cena 1350 zł Miejsce ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24c/202, 70-302 Szczecin

Kontakt tel. 91 434 42 61, e-mail: biuro@polkadr.com.pl

Niemiecki w biznesie

Cena 2250 zł

Organizator exeprof, http://www.szkolenia.exeprof.pl

Cena 1690 zł Miejsce ul. Monte Cassino 18a, 70-464 Szczecin

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa, http://www.polkadr.com.pl

Termin od lutego 2014 Miejsce ul. Mazurska 42, 70-424 Szczecin

Termin do uzgodnienia

Opis Kurs „Niemiecki w biznesie” jest przeznaczony dla osób, które chcą, obok ogólnej znajomości niemieckiego, poznać także słownictwo dotyczące zagadnień ekonomicznych. Materiały zostały opracowane tak, aby uczestnikom dostarczyć wiedzy użytecznej w codziennych kontaktach handlowych z niemieckojęzycznymi kontrahentami. Kurs wprowadza ponad 1500 słów i wyrażeń z zakresu marketingu, finansów, księgowości, transportu, eksportu i ubezpieczeń oraz omawia zasady korespondencji handlowej. Termin do uzgodnienia Cena pakiet standard – 72,80 zł Miejsce e-learning

Organizator ESKK Sp. z o.o., http://eskk.pl

Kontakt tel. 801 101 909, e-mail: info@eskk.pl, http://eskk.pl/kurs-niemiecki-biznes

Organizator exeprof, www.eucbr.pl

Kontakt tel. 784 494 889, e-mail: edr@eucbr.pl, http://eucbr.pl/#!/?page_id=19

Kurs duńskiego

Informacje dodatkowe: organizator zapewnia materiały szkoleniowe; po ukończeniu szkolenia absolwent posiądzie umiejętność porozumiewania się językiem norweskim na poziomie A1

Angielski w dziale księgowości – przygotowanie do egzaminu ICFE

Opis Zakres tematyczny (topics covered): raporty finansowe (financial reporting), strategie finansowe firm (company financial strategy), ocena i analiza ryzyka (risk assessment and analysis), bankowość inwestycyjna (investment

Opis Lekcje wprowadzają zagadnienia stopniowo od poziomu podstawowego do średnio zaawansowanego. Poznasz ponad 2000 słów i wyrażeń przydatnych w codziennym życiu. Co ważne, wszystkie ćwiczenia odnoszą się do konkretnych przykładów z życia – dzięki temu nie tylko uczysz się języka, ale poznajesz też kulturę i obyczaje Danii. Termin do uzgodnienia Cena pakiet standard – 65,60 zł Miejsce e-learning

Organizator ESKK Sp. z o.o., http://eskk.pl

Kontakt tel. 801 101 909, e-mail: info@eskk.pl, http://eskk.pl/kurs-dunski

7


Język norweski w Szczecinie – kurs ogólny

Opis Kurs pozwala zdobyć i rozwijać umiejętności niezbędne do porozumiewania się we wszystkich ogólnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. W trakcie zajęć szczególny nacisk kładziony jest na doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem norweskim. Jego uczestnicy mogą nauczyć się swobodnego i poprawnego komunikowania się, utrwalą gramatykę i rozwiną swój zasób słownictwa. 

Termin do uzgodnienia

Cena brak danych

Miejsce al. Wojska Polskiego 45/3, Szczecin

Organizator Profi-Lingua, http://www.profi-lingua.pl

Kontakt tel. 91 432 05 40/41, e-mail: szczecin@profi-lingua. pl, http://www.profi-lingua.pl/norweski/szczecin/ standardowy/?gclid=CMS2r9P6lLsCFctb3god9R4AOg

Kurs języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego

Opis Na kursie języka angielskiego w firmie szczególny nacisk kładziony jest na komunikację. Podczas zajęć rozwijane są umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w codziennych życiowych sytuacjach i  sytuacjach związanych ze środowiskiem biznesowym. Podczas zajęć przeprowadzane są symulacje realnych zdarzeń, w których uczestnicy szkoleń muszą się odnaleźć i wykorzystać swoje umiejętności językowe. Zajęcia to swego rodzaju warsztaty, które angażują w pełni ich uczestników. Wykorzystywane są w nich m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów i programów TV oraz wszelkie dostępne media, z którymi mogą się w pracy i w życiu spotkać uczestnicy szkoleń. Zajęcia z języka angielskiego w firmach w zależności od potrzeb prowadzą polscy lektorzy oraz native speakerzy.

Cena brak danych

Organizator Profi-Lingua, http://www.profi-lingua.pl

Kontakt tel. 91 432 05 40/41, e-mail: szczecin@profi-lingua.pl, http://www.profi-lingua.pl/angielski/szczecin/firmy/

Angielski biznesowy

Opis Lekcje grupowe oraz indywidualne dla klientów biznesowych, które mogą być przeprowadzone w siedzibie szkoły lub w siedzibie klienta, pozwalają na zdobycie umiejętności swobodnej konwersacji biznesowej w języku angielskim. Cena do uzgodnienia

Miejsce do uzgodnienia

Organizator Go! Kursy Języków Obcych, http://www.golang.pl

Kontakt tel. 91 433 84 06, e-mail: info@golang.pl, http://www.golang.pl/jezyk-angielski,pl-business-english

Kurs języka francuskiego

Opis Kurs językowy w formie e-learningu pozwala elastycznie gospodarować czasem spędzonym na nauce. Szkolenie pozwala ćwiczyć wymowę poprzez nagrywanie swoich wypowiedzi i porównywanie ich z wypowiedziami lektora. Termin do uzgodnienia Cena 119,90 zł/12 miesięcy Miejsce kurs online

Organizator Smice, http://www.smice.pl

Kontakt tel. 701 280 823, e-mail: biuro@smice.pl, http://www.smice.pl/online.html

Informacje dodatkowe: w celu zgłoszenia się na szkolenie należy skorzystać z formularza

8

Opis Kurs Smart Learning został stworzony po to, aby pomagać swobodnie rozumieć i używać pełnych zdań angielskich. Na kursie uczestnicy uczą się wyrażeń, struktur językowych i słów na bazie gotowych zdań po to, by gdy go ukończą, mogli prowadzić swobodną komunikację w języku na poziomie średnio zaawansowanym. Nauka podzielona jest na dwie części: indywidualną i zbiorową. Na platformie można wykonywać ćwiczenia interaktywne, które pomagają wyostrzyć ucho, poznać setki słów i wyrażeń w kontekście oraz osłuchać się języka. Dodatkowo w module pracy zbiorowej można tłumaczyć zdania z innymi uczestnikami. Zdania tłumaczone przez uczniów będą sprawdzane przez nauczyciela. Z kolei lekcje audio pozwalają osłuchać się języka poza platformą np. w drodze do lub z pracy. Lekcje audio możesz odtwarzać w samochodzie, telefonie lub na innym urządzeniu. Termin do uzgodnienia Cena 300 zł brutto/osoba Miejsce kurs online Kontakt tel. 535 051 111, e-mail: pw@skule.pl, http://test.skule.pl/index.php?include=Kursy_english.html

Legal English

Termin do uzgodnienia

Kontakt tel. 512 699 187, e-mail: marketing@shamrock.org.pl, http://www.szkola-shamrock.pl/kursy-dlaniepelnosprawnych/

Organizator Skule, http://www.skule.pl/

Cena 22 zł/1 lekcja Miejsce e-learning

Projekt Smart Learning – język angielski

Termin do uzgodnienia Miejsce al. Wojska Polskiego 45/3, Szczecin

Termin do uzgodnienia

Organizator Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Shamrock, http://www.szkola-shamrock.pl/

Kurs języka angielskiego dla firm w Szczecinie i okolicach

Opis Zajęcia prowadzone są przez Internet bez wychodzenia z domu, dlatego przeznaczone są głównie dla osób poruszających się na wózku, mających problemy ze wzrokiem lub słuchem, a także zmagających się z innymi dysfunkcjami i chorobami.

Opis Celem kursów jest zapoznanie słuchaczy ze specyficznym słownictwem prawniczym oraz równomierne rozwijanie 4 podstawowych umiejętności: pisania, czytania, mówienia i słuchania pod kątem potrzeb zawodowych słuchaczy i w oparciu o materiały dostosowane do profilu kursu. Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne: prawo handlowe, prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo morskie, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, prawo autorskie i prawo spadkowe. Kurs adresowany jest do studentów prawa, doradców prawnych, radców prawnych, pracowników firm doradczych i kancelarii adwokackich i prowadzony jest na poziomach od średnio zaawansowanego do zaawansowanego (B2-C1) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Na życzenie słuchaczy program może być poszerzony o przygotowanie do egzaminu Cambridge ESOL International Legal English Certificate (ILEC).

Termin do uzgodnienia

Miejsce ul. Wojska Polskiego 42, Szczecin

Organizator Bell Szczecin, http://www.bellschools.pl

Kontakt tel. 91 488 43 00, e-mail: szczecin@bellschools.pl, http://www.bellschools.pl/kursy_legal_english.html

NR 19 – styczeń 2014

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Artystyczne

E-Biznes

„PRACA BEZ BARIER – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” – szkolenia i doradztwo

Opis Projekt skierowany jest do osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa zachodniopomorskiego w wieku od 15 do 64 lat. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przy współudziale doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa, uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony, wyznaczą cele zawodowe, określą kompetencje zawodowe, zidentyfikują oczekiwania zawodowe. 60 h szkoleń, dzięki którym uczestnicy/-czki nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy. Każdy uczestnik/-czka skorzysta z 10 h indywidualnego doradztwa psychologicznego i 10 h indywidualnego doradztwa zawodowego i przejdzie 60 h szkolenia zawodowego z zakresu grafiki komputerowej i fotografii

Cena szkolenia i doradztwo bezpłatne – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce Szczecin Kontakt tel. 603 111 900, e-mail: biuro@cusd.pl, http://www.pracabezbarier.cusd.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=6&Itemid=6

Opis Szkolenia dla mikro i małych firm z branży ICT, turystycznej, spożywczej i drzewno-meblarskiej. Szkolenie trwa 6 dni – 3 zjazdy po dwa dni. Jeden zjazd w miesiącu. Tematyka zajęć: budowanie relacji i komunikacja, optymalizacja kosztów oraz optymalizacja podatków. Termin na zgłoszenie Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

Miejsce e-learning

Kontakt tel. 801 444 677, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe. html

Projekt Młody Przedsiębiorca

Bezpłatne szkolenia dla firm i osób zatrudnionych – komunikacja, koszty, podatki

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin I edycja – 07.2013 r.- 04.2014 r.

Działalność gospodarcza

Termin dowolny

Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Organizator Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych Jakub Szpon

Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: podstawy e-biznesu; modele dystrybucji w e-biznesie; elementy strategii marketingowej w e-biznesie; prowadzenie działań marketingowych w e-biznesie; integracja, automatyzacja i organizacja w e-biznesie; prawne i finansowe aspekty e-biznesu; infrastruktura i technologia w e-biznesie; bezpieczeństwo w e-biznesie. W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii z opiekunami, kontaktując się z nimi telefonicznie lub poprzez e-mail, przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu.

Opis Projekt jest skierowany do 45 osób fizycznych w wieku poniżej 30r. pozostających bez zatrudnienia, tj. osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo (zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatów: goleniowskiego, polickiego lub kołobrzeskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt obejmie wsparciem osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie posiadające wpisu do rejestru EDG, KRS i CEIDG lub które nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz ukończyły 18 r.ż. lat. Studenci studiów dziennych oraz doktoranci studiów stacjonarnych nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu. 36 uczestników otrzyma dotację w kwocie do 30.000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 1270 zł wypłacane przez 6 miesięcy. Więcej informacji na www.mlodyprzedsiebiorca.com.pl. Termin rekrutacji: edycja III: 02.-03.2014

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator GOS Polska Sp. z o.o.

Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok. 104, 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, fax: 91 421 06 56, e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

Kontakt tel. 502 771 017, e-mail: agnieszka.odwazna@gielar.pl

9


Ekologia

Tematyka unijna

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie ekologicznej techniki grzewczej

Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Eko OdNowa”. Projekt adresowany jest ddo 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich 320 pracowników. Skierowany jest głównie do kadry zarządzającej, inżynierów, logistyków, pracowników produkcji, technologów, mechaników. Grupę docelową stanowią firmy z branż: drzewno-meblarskiej, chemicznej, logistyczno-spedycyjnej, sektora turystycznego, żywnosci ekologicznej, ICT, biomedycznej, obsługi portów, spożywczej, energetyki odnawialnej, budowlano-montażowej, produkcji i wyrobów z metali. Termin kwiecień 2013-kwiecień 2014r., nabór ciągły Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Regionalny Ośrodek EFS podczas indywidualnych spotkań starają znaleźć optymalne rozwiązanie problemów na każdym etapie realizacji projektów: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a także w trakcie realizacji projektu i przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Miejsce województwo zachodniopomorskie

Kontakt tel. 91 43 29 313, fax: 91 43 29 309, tel. kom. 691 730 300, http://szczecin.roefs.pl/doradztwo/pytania-i-odpowiedzi/ wiadomosc/w/doradztwo-11/

Organizator Edoradca sp. z o.o.

Kontakt tel. 58 530 02 22, e-mail: anna.bleja@edoradca.pl

Finanse Języki obce Język niemiecki dla dorosłych

Opis Szkolenia odbywać się będą na trzech poziomach kompetencji językowych A, B i C zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Kurs trwa 60 h, zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych lub w trybie weekendowym. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz przystąpieniem do uzyskania certyfikatu TELC. Projekt jest kierowany szczególnie do osób w wieku powyżej 50 roku życia. Termin 01.2014 – 03.2015r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie

Organizator GOS Polska Sp. z o.o.

Symfonia

Opis Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zintegrowanym pakietem Systemu SYMFONIA: Mała Księgowość, Finanse i Księgowość, Kadry i Płace – wspomagającym zarządzanie i podejmowanie decyzji w małych i średnich firmach o dowolnym profilu działalności nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, ewidencji rozliczeń podatkowych i rozliczeń z ZUS oraz prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin kurs odbywa się cykliczne, co ok. 3 tygodnie

Cena 590 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Gloker Szczecin

Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, pokój 104, tel. 91 424 40 72, e-mail: rekrutacja@gos-polska.pl, www.niemieckinatak.pl

Kontakt tel. 91 485 07 86, tel./fax  91 485 07 79, e-mail: gloker.szczecin@gmail.com, skype: gloker.szczecin, gg: 12148423, http://gloker.edu.pl/centrum/kurssymfonia

Finansowanie działalności firmy turystycznej Język niemiecki w ramach projektu Język Sukcesu

Opis Projekt zakłada osiągnięcie przez uczestników pełnego poziomu kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, tj. A, B,C. Wszystkie szkolenia zakończone zostaną egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym – egzaminem językowym TELC. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku od 18 do 64 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie miały skończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 65 lat), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego z wykształceniem co najwyżej średnim, uczestniczące w szkoleniach z własnej inicjatywy. Termin 01.2014 – 02.2015r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator InBIT Szczecin

10

Kontakt ul. Mickiewicza 47, pokój 102, 70-385 Szczecin, tel. 91 423 13 11, 508 015 416, www.jezyk_sukcesu.inbit.pl

Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej”. Adresaci: pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Termin marzec 2013- luty 2014r., nabór ciągły Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie

Organizator NS Konsulting Sp. z o.o.

Kontakt e-mail: wysokie.kwalifikacje@nskonsulting.pl

Kurs asystenta samodzielnego księgowego

Opis Szkolenie na naszym kursie asystenta samodzielnego księgowego adresowane jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a chciałyby zapoznać się z tą tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Tematem i celem kursu asystenta samodzielnego księgowego jest zdobycie podstawowej wiedzy umożliwiającej współpracę z samodzielnym księgowym. Praca asystenta powinna odciążać księgowego przy prostych

NR 19 – styczeń 2014

www.zmianynatak.pl


Marketing

pracach na które księgowy i tak poświęca wiele czasu, takich jak mamy np.: sprawdzanie dokumentów księgowych z punktu prawidłowego ich wystawienia, segregacja dokumentów księgowych, wystawianie faktur, wyciągi bankowe, raporty kasowe i inne dokumenty księgowe.

Termin 01.02.2014r.

Cena 449 zł

Miejsce Szczecin

Marketing internetowy i e-commerce w MŚP

Organizator GoWork.pl

Kontakt tel. 22 622 13 09, e-mail: szkolenia2@gowork.pl, http://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/kursy-ksiegowosci/ kurs-asystenta-samodzielnego-ksiegowego-30h-33

Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego

Opis Nauka księgowości na naszym kursie adresowana jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy lub pracują w innych działach i chcą pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę. Głównym tematem kursu jest prowadzenie pełnej księgowości dlatego uczestnik uczy się na zajęciach samodzielnej pracy opartej na jak największej ilości ćwiczeń dotyczących księgowań, rachunkowości, ewidencjonowania, podatków, bilansowania i pracy na Symfonii.

Termin 01.02.2014r.

Miejsce Szczecin

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce e-learning

Kontakt tel. 801 444 677, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http:// www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Kontakt tel. 22 622 13 09, e-mail: szkolenia2@gowork.pl, http://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/kursyksiegowosci/kurs-ksiegowosci-od-podstaw-dosamodzielnego-ksiegowego-program-symfonia-120h-11

Informatyka

Termin dowolny

Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Organizator GoWork.pl

Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: wprowadzenie do e-biznesu i e-commerce; docelowe grupy klientów i metody docierania do nich; przekaz internetowy za pomocą witryny www; zasady budowy witryn www; marketing e-mailowy; reklama w Internecie; rynki internetowe; organizacja wirtualnego sklepu; płatności w Internecie.

Opis Celem szkolenia jest poznanie metod przygotowania się do wystąpienia publicznego i/lub prezentacji, zapoznanie się ze sposobami wzbudzania zainteresowania, zdobycie wiedzy z zakresu, jak radzić sobie z tremą i stresem i jak pozytywie oddziaływać na grupę, wpływać na zachowania i reakcje uczestników wystąpienia, a także poznanie zasad kontaktowania się z dziennikarzami, nauczenie się radzenia sobie z trudnymi uczestnikami prezentacji i wystąpień publicznych oraz poznanie skutecznych metod na budowanie zainteresowania, prezentowania propozycji, przekonywania i rozwiewania wątpliwości. Termin do uzgodnienia

Cena do uzgodnienia

Miejsce do uzgodnienia

Organizator Biznes Edukator sp. z o.o.

Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu

Opis W ramach szkolenia przewidywane są 3 ścieżki: ścieżka A: Certyfikowany Specjalista – Administrator Baz Danych, ścieżka B: Certyfikowany Specjalista – Programista Baz Danych oraz ścieżka C: Certyfikowany Specjalista – Administrator i programista Business Intelligence. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie

Szkolenia sektora usług medycznouzdrowiskowych

Kontakt tel. 91 880 29 05, e-mail: katarzyna.fanczak@altkom.pl

Dofinansowane szkolenie komputerowe MS Excel

Opis Program kursu Excel Poziom podstawowy obejmuje między innymi podstawowe operacje, pojęcie i struktura arkusza kalkulacyjnego, pracę z obiektami Excela, wykonywanie obliczeń, formatowanie tabeli (zakresu danych), Bazy Danych (listy Excel), wykresy oraz zarządzanie układem strony i wydruku. Zajęcia odbywają się w godzinach porannych i popołudniowych. Termin do uzgodnienia

Cena 55 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Pomorska Szkoła Psychologii i Informatyki

Kontakt tel. 91 484 19 60, tel. kom. 508 199 196, www.psi.edu.pl

Kontakt tel. 22 649 15 83, e-mail: szkolenia@biznesedukator.pl, http://www.biznesedukator.pl/szkolenia-zamkniete/ szkolenia-menadzerskie/szkolenie-prezentacje-iwystapienia-publ

Medycyna

Termin styczeń 2013- maj 2014r., – nabór ciągły

Organizator Altkom Akademia S.A.

Opis Szkolenia organizowane są w ramach projektu „KWALIFIKACJE KADR SEKTORA TURYSTYKI ZDROWOTNEJ SZANSĄ ROZWOJU STRATEGICZNEJ BRANŻY REGIONU” i kierowane są do przedsiębiorców – osób samozatrudnionych, posiadających jednostkę organizacyjną i prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego (działalność nas zasadzie tzw. kontraktu), świadczących usługi w sektorze turystyki zdrowotnej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy uzyskują zaświadczenie. Ścieżka szkoleniowa dla każdego Uczestnika Projektu zakłada możliwość wyboru jednego ze szkoleń specjalistycznych oraz udział we wszystkich pozostałych modułach szkoleniowych. Termin czerwiec 2013 – kwiecień 2014 Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator UNIKADR Biuro Doradztwa Personalnego

Kontakt tel. 600 985 085, e-mail: biuro@turystykazdrowotna.org, http://www.turystykazdrowotna.org/

11


Motoryzacja

Młodzi kierowcy autobusów na start

Opis W ramach projektu „Młodzi kierowcy autobusów na start!” wsparciem zostanie objętych 140 osób w ramach 10 edycji. Projekt obejmuje następujące rodzaje działań: 1) Doradztwo zawodowe grupowe (4 godz.) i indywidualne (4 godz.), w tym opracowanie indywidualnych planów działania (IPD), 2) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 8 godz., 3) Wsparcie psychologiczno-doradcze – 2 godz., 4) Kurs prawa jazdy kat. D, 5) Kurs Kwalifikacji Wstępnej, 6) Zajęcia z obsługi klienta – pasażera – 5 godz. 7) Staż w przedsiębiorstwie autobusowym (4 tygodnie) – zapewniony nadzór opiekuna, wypłacane stypendium stażowe, 8) Pomoc w znalezieniu pracy – kontakt z firmami autobusowymi, organizacja przez projektodawcę giełd pracy. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, a dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe. Termin edycja VIII: 25.02.2014r., edycja IX: 22.04.2014r., edycja X: 16.06.2014r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Cena 420 zł Miejsce Szczecin

Organizator Szczecińskie Centrum Edukacyjne

Serwisant systemów zabezpieczeń technicznych

Termin luty 2014r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt tel. 91 812 15 15, 91 812 18 19, tel/fax. 91 812 17 20, 607 079 707, e-mail: igielski@igielski.com.pl, http://www.igielski.com.pl/?s=podstrona&id=10

Zamówienia publiczne

12

Opis Szkolenie składa się z dziesięciu modułów: zamówienia publiczne w Polsce – ogólne uwarunkowania; wykonawca w postępowaniu publicznym; przebieg postępowania o zamówienie publiczne; tryby postępowania o zamówienia publiczne; źródła informacji o zamówieniach publicznych; specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); zasady przygotowywania ofert; przebieg procesu otwarcia i oceny ofert; umowy w sprawie zamówienia publicznego; system ochrony praw wykonawców. Termin dowolny

Kontak tel. 91 48 38 165, e-mail: szkoly@sce.com.pl, kursy@sce.com.pl, GG: 36120119, http://www.sce.com.pl/organizacja-pracy-i-zarzadzaniezasobami-ludzkimi.html

Techniczne

Prawo

Termin do uzgodnienia

Organizator CENTRUM SZKOLENIA – IGIELSKI

Opis Ramowy program obejmuje takie zagadnienia jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie i organizowanie pracy, kierowanie pracą, przywództwo i podejmowanie decyzji, nadzorowanie przebiegu pracy, budowanie lojalności, zaangażowania i odpowiedzialności, komunikacja interpersonalna, interakcja, komunikacja, przekonywanie, zjednywanie (nadawca -> przekaz -> kanał -> odbiorca), złote zasady poprawnego komunikowania się oraz skargi i reklamacje.

Kontakt tel. 91 812 15 15, 91 812 18 19, tel/fax. 91 812 17 20, 607 079 707, e-mail: igielski@igielski.com.pl, http://www.igielski.com.pl

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu: „Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska z województwa zachodniopomorskiego – etap II”. Projekt jest skierowany do żołnierzy zawodowych i pracowników wojska pracujących lub posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), kierowanych na szkolenia przez właściwych dowódców. Projekt obejmuje różne rodzaje kursów, w których wsparciem objęte zostaną 192 osoby.

Kontakt tel. 801 444 677, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http:// www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Mediacje i negocjacje

Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Miejsce e-learning

Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Organizator CENTRUM SZKOLENIA – IGIELSKI

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Kurs skierowany jest do osób nie posiadających wymaganego wykształcenia, a chcących świadczyć usługi w zakresie: 1. montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania (np.: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy sygnalizacji pożaru, systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu, urządzenia transmisji alarmów), 2. montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym otwieraniem w miejscach zainstalowania (np.: urządzenia do przechowywania wartości: skarbce, drzwi skarbcowe, szafy kasjerskie, sejfy, szafy depozytowe, śluzy transferowe, skrytki, kasetki, pojemniki bezpieczne, kraty stalowe, rolety i żaluzje antywłamaniowe, drzwi i okna o zwiększonej odporności na włamanie, szyby i materiały o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie, zamki, itp.), 3. dorabiania kluczy, awaryjnego otwierania drzwi, awaryjnego otwierania pojazdów i inne związane z ochroną mienia, Na kurs zapraszani są pracownicy zabezpieczenia technicznego, którego ukończenie oprócz nabycia kwalifikacji, uprawnia do ubiegania się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego (wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczeń technicznych). Termin do uzgodnienia

Cena 950 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Target Training

Kontakt tel. 603 480 777, e-mail: biuro@target-training.pl, www.target-training.pl

NR 19 – styczeń 2014

www.zmianynatak.pl


Umiejętności osobiste

Organizator Hensen Polska Sp. z o.o.

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Opis Kurs z zakresu poznania istoty konfliktu i skutecznych jego rozwiązań. Obejmuje takie zagadnienia jak: skąd biorą się konflikty, pseudorozwiązywanie konfliktów, istota konfliktu, jak zabrać się za rozwiązywanie konfliktów oraz techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie. Czas trwania: 5 godzin. Cena 150 zł

Miejsce Szczecin

Organizator SRiE „Lider”

Kontakt tel. 889 409 613, fax. 91 422 13 11, e-mail: kontakt@srie-lider.pl

Zarządzanie przedsiębiorstwem Trening kreatywności i innowacyjności w biznesie

Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Zastrzyk kompetencji”. Projekt adresowany jest do 150 mikro i małych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich 390 pracowników. Skierowany jest głównie do kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach, do pracowników działów HR i kadr. Grupę docelową stanowią firmy z branż: drzewno-meblarskiej, chemicznej, logistycznospedycyjnej, sektora turystycznego, żywnosci ekologicznej, ICT, biomedycznej, obsługi portów, spożywczej, energetyki odnawialnej, budowlano-montażowej, produkcji i wyrobów z metali.

Termin kwiecień 2013r. – kwiecień 2014r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie Kontakt tel. 58 530 02 22, e-mail: anna.bleja@edoradca.pl

Termin kwiecień 2013r.- kwiecień 2014r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akredytowany Coach

Miejsce województwo zachodniopomorskie Kontakt tel. 58 530 02 22, e-mail: anna.bleja@edoradca.pl

Zarządzanie zasobami ludzkimi: Dokumentacja Kadrowa (szkolenie e-learningowe)

Opis Projekt adresowany jest do 120 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich 320 pracowników. Skierowany jest głównie do kadry zarządzającej, inżynierów, logistyków, pracowników produkcji, technologów, mechaników. Grupę docelową stanowią firmy z branż: drzewno-meblarskiej, chemicznej, logistyczno-spedycyjnej, sektora turystycznego, żywnosci ekologicznej, ICT, biomedycznej, obsługi portów, spożywczej, energetyki odnawialnej, budowlano-montażowej, produkcji i wyrobów z metali. Szkolenie obowiązkowe dla wszystkich: Zarządzanie wiedzą/ rozwojem i wiekiem pracowników- 8 godzin. Szkolenie do wyboru: 1. Motywacja pracowników jako podstawa skutecznego zarządzania – 16 godzin; 2. Efektywne metody rekrutacji i selekcji pracowników – 16 godzin; 3. Procedura przeprowadzania oceny pracowniczej i system ocen okresowych – 16 godzin; 4. Zarządzanie zespołem pracowniczym – trening umiejętnosci menedżerskich – 32 godziny; 5. Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole – 16 godzin; 6. Trening kreatywności i innowacyjności w biznesie – 16 godzin.

Organizator Edoradca sp. z o.o.

Organizator Edoradca sp. z o.o.

Kontakt tel. 22 822 98 42, e-mail: szkolenia@hensen.pl, http://www.hensen.pl/indexphp?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=354&cntnt01returnid=45

Zastrzyk kompetencji

Termin do uzgodnienia

Miejsce e-learning

Opis W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje: dostęp do szkolenia on-line (z dowolnego miejsca) i możliwość rozpoczęcia szkolenia (aktywowania hasła) w dowolnym, wybranym przez siebie czasie w ciągu 30 dni od daty udostępnienia szkolenia; możliwość przerwania szkolenia w trakcie jego odbywania i powrócenia do niego (lub ponownego odbycia szkolenia) w ciągu 7 dni od aktywowania hasła; papierowy certyfikat przysłany za pośrednictwem poczty; możliwość zadawania drogą mailową pytań ekspertowi w ciągu 7 dni od odbycia szkolenia; możliwość korzystania w sposób nieograniczony z wzorów dokumentów dot. tematu szkolenia dostępnych na stronie organizatora.

Termin do uzgodnienia

Cena 99,63 zł brutto

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: „Coach – certyfikowany kurs coachingu dla mikro- i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego”. Projekt kończy się międzynarodowym egzaminem w języku polskim lub angielskim, po którym Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na międzynarodową listę Coachów oraz wykonywania zawodu Coacha. Aby wziąć udział w projekcie należy: posiadać status pracownika zatrudnionego umowę o pracę w mikro lub małym przedsiębiorstwie, posiadać status właściciela mikro lub małego przedsiębiorstwa, osoba zgłaszająca musi mieć wykształcenie wyższe lub pomaturalne, przedsiębiorcy zgłaszający się lub delegujący swojego pracownika muszą prowadzić działalność w obszarach technologicznych uznanych za priorytetowe dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy muszą także posiadać jednostkę organizacyjną na obszarze województwa Zachodniopomorskiego. Termin styczeń – marzec 2014 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Profi Biznes Group Sylwia Majewska

Kontakt Plac Zgody 1, 71-410 Szczecin, tel. 508 131 309, 91 453 01 55, e-mail: biuro@szkolenia-treningi.pl, www.szkolenia-treningi.pl

13


BLOG PRACODAWCY W tym wydaniu bloga pracodawcy poruszymy problem oszustw, jakie stosują przedsiębiorcy, aby zmniejszyć koszty opłacania składek ubezpieczeniowych. Ponadto dowiecie się o nowych możliwościach kredytowych z gwarancją BGK. Napiszemy także, co zmieni się w kwestii wypłacania zasiłków w nowym roku. Dla osób chcących zlikwidować swoją działalność przybliżymy obowiązujące ich procedury. Na koniec poruszymy temat nowej metody zarządzania firmą, która stawia pracownika na pierwszym miejscu.

Dietetyczne wynagradzanie bez opłacania składek ubezpieczeniowych Wysokie koszty opłacania składek na ZUS dotykają każdego pracodawcę. Coraz częściej skłaniają przedsiębiorców do popełniania oszustwa. Zdarza się, że przedsiębiorcy ograniczają wysokość opłat np. nie zgłaszając zatrudnionego pracownika do ZUS-u w wyznaczonym terminie tj. do siedmiu dni od przyjęcia do pracy. Poza tym notuje się przypadki wynagradzania pracowników dietami z tytułu podróży służbowych. Wówczas taki pracownik posiada umowę o pracę za wynagrodzeniem minimalnym, z którego pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie. Pozostała część wynagrodzenia wypłacana jest w postaci nieoskładkowanych diet. Państwowa Inspekcja Pracy ujawnia coraz większą ilość takich przypadków, które stanowią poważne nadużycie prawa.

Nowe kredyty z gwarancją BGK Bank Gospodarstwa Krajowego poszerzył program gwarancji kredytowych będący częścią rządowego pakietu antykryzysowego. Dotychczas przedsiębiorstwa mogły ubiegać się jedynie o  gwarancję kredytów obrotowych. Od niedawna jednak program gwarancji rozszerzył się o kredyty inwestycyjne. Pierwszy rok korzystania z kredytów obrotowych jest bezpłatny. Po upływie roku oprocentowanie wynosi 0,5 % gwarantowanej kwoty. 60 % kwoty kredytu poręczać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a resztę bank kredytujący. Wniosek o kredyt z gwarancją BGK należy dostarczyć do banku kredytującego.

Wypłacanie zasiłków w 2014r. Dotychczas obowiązkiem zarówno pracodawców, jak i  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych było ustalenie prawa do zasiłków, ich wysokości oraz dokonanie wypłaty. Istnieją natomiast pewne grupy świadczeniobiorców, którym świadczenia wypłacane są tylko przez ZUS. Mowa o zakładach pracy, w których: – zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego jest do 20 pracowników, – ubezpieczony prowadzi pozarolniczą działalność lub jest duchownym, – osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu w  Polsce mając zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy. W 2014 r. wypłacać zatrudnionym świadczenia z  ubezpieczeń

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

społecznych będzie tylko jeden podmiot. O tym, kto będzie się tym zajmował, zadecyduje ilość osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego przez pracodawcę w dniu 30 listopada 2013r.

Procedury przy likwidacji działalności Likwidując firmę należy spełnić szereg niezbędnych procedur, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo było czynnym płatnikiem VAT. Pierwszym z nich jest złożenie odpowiedniego formularza CEIDG. Następnie podatnik ma obowiązek przygotować spis z natury, czyli remanent likwidacyjny. Należy pamiętać także o poinformowaniu naczelnika urzędu skarbowego o planowaniu spisania remanentu co najmniej 7 dni przed jego sporządzeniem. Przedsiębiorca może nadać dokumentowi dowolną formę, gdyż spis z natury nie posiada obligatoryjnego formularza. Ważne jest natomiast to, aby remanent zawierał wszystkie wymagane dane, a także by wartość spisu określona była według cen rynkowych. Przedsiębiorca ma obowiązek wpisać do księgi remanentu likwidacyjnego towary handlowe, materiały pomocnicze i podstawowe, wyroby gotowe i odpady w kilku terminach: – na dzień 1 stycznia; – na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego; – na koniec każdego roku podatkowego; – w momencie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Spis z natury pozwala ustalić wartość towarów i składowych majątku firmy, od których przedsiębiorca musi zapłacić podatek VAT. Ostatnia deklaracja VAT obejmuje ustalenie kwoty podatku w czasie remanentu. W przypadku pojawienia się nadpłaty VAT-u, urząd skarbowy zwraca przedsiębiorcy daną kwotę.

Nowa filozofia zarządzania firmą Powstał nowy trend zarządzania organizacją. Mowa o programie Corporate Wellness polegającym na założeniu, że to pracownik jest dla firmy najważniejszy. Nowy program zwrócić ma uwagę pracodawców na potrzeby swoich pracowników. Zadowolony z pracy, zrelaksowany i doceniony pracownik jest podstawą sukcesu firmy. W  przypadku, gdy pracownik obciążony jest stresem i brakiem motywacji, pracuje gorzej, przez co spada jakość firmy. Wprowadzenie programu Corporate Wellness polega na dbaniu o samopoczucie pracowników, o ich komfort psychiczny i fizyczny, odpowiednią motywację i wparcie. Mądry i doświadczony przedsiębiorca wie, ze na sukces jego firmy składają się jego pracownicy. Nowoczesny program polega więc na organizowaniu szkoleń uczących szefów, w jaki sposób dbać o swoich pracowników. Program jest popularny od wielu lat w Stanach Zjednoczonych.

NR 19 – styczeń 2014

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA W tym numerze na blogu pracownika przybliżymy kwestię dyskryminacji płci w procesie rekrutacji i odpowiemy na pytanie, w jakich przypadkach płeć w miejscu pracy ma znaczenie. Wyjaśnimy również jak istotne jest zwracanie uwagi na treści, które umieszczamy na swoim profilu internetowym. Okazuje się, że nasz wizerunek w oczach przyszłego pracodawcy kształtuje się już w Internecie i często nie jesteśmy tego świadomi. Dodatkowo opiszemy jakie zmiany na rynku pracy czekają na młodych absolwentów w 2014 roku. Na koniec poruszymy kwestię szykujących się zmian w sprawie minimalnej stawki godzinowej. Dyskryminacja płci w ogłoszeniu o pracę Prawo pracy zakazuje dyskryminacji pracowników w procesie rekrutacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, rasę, poglądy czy orientację seksualną. Tymczasem nadal pojawiają się ogłoszenia, w których pracodawca dyskryminuje daną płeć, np. poszukując tylko mężczyzn. Taka praktyka jest jawnym naruszeniem praw równości. W ogłoszeniu o pracę zabronione jest również umieszczanie nazw stanowisk określających konkretną płeć np. „kelnerka” czy „menedżerka”. Istnieje natomiast szereg prac, w których płeć pracownika ma znaczenie i  nie jest to praktyka dyskryminacyjna. Mowa o stanowiskach określonych przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. Są to prace związane z  m.in. ręcznym przenoszeniem ciężarów (w pracy stałej jest to 12 kg, w zatrudnieniu dorywczym 20 kg), pracą na wysokościach lub pod ziemią. W pozostałych zawodach pracodawca nie ma prawa określać płci pracownika.

Ubiegasz się o pracę? Sprawdź swoje konto na portalu internetowym Pracodawca, który rekrutuje pracownika na dane stanowisko wnikliwie sprawdza CV i list motywacyjny. Ale nie tylko – coraz częściej specjaliści ds. HR lub pracodawcy przeglądają internetowe profile swoich kandydatów. Amerykański serwis pracy przeprowadził badania, z  których wynika, że ponad 50 proc. pracodawców sprawdza, czy posiadamy profil na Facebooku lub innym portalu. Z  profili swoich kandydatów pracodawca zbiera informacje, które mogą pomóc mu w dokonaniu wyboru. Prywatny charakter konta na popularnym serwisie internetowym pozwala pracodawcy określić, kim jest kandydat ubiegający się o  stanowisko. Pracodawca sprawdza, w jaki sposób kandydat się wypowiada, czy robi błędy ortograficzne lub używa wulgaryzmów. Należy więc zwracać uwagę, co umieszczamy na naszych profilach inter-

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

netowych lub zablokować konto tak, aby osoby niepożądane nie mogły go swobodnie przeglądać.

Jakie zmiany dla młodych w 2014r.? Rok 2014 to czas zmian na rynku pracy dla młodych absolwentów. Ministerstwo Pracy wprowadza nowe ustawy zachęcające do zatrudniania młodych osób. Pracodawca zatrudniający absolwenta nie będzie miał obowiązku opłacania składek na fundusze gwarantowanych świadczeń pracowniczych i pracy, Od nowego roku młodzi będą mogli otrzymywać z urzędu pracy indywidualną pomoc opiekuna oraz bony pieniężne na szkolenia, zasiedlenie i staże. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał preferencyjne pożyczki na założenie własnej działalności. O  pożyczkę ubiegać się mogą absolwenci szkół wyższych w czasie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, a także bezrobotni studenci ostatniego roku studiów wyższych. Szkoły i uczelnie wyższe przeprowadzać będą profesjonalne szkolenia zawodowe we współpracy z pracodawcami, które zwiększą szansę na zatrudnienie. Wiceminister pracy zapewnia też, że absolwenci, którzy po czterech miesiącach od zakończenia studiów nadal będą bezrobotni, otrzymają ofertę pracy lub atrakcyjnego stażu. Wsparcie dla młodych organizowane będzie w ramach unijnej inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na realizację tych celów Polska otrzymała od Unii europejskiej 2 mld zł. W Polsce na pomoc liczyć będą mogły osoby nawet do 30 roku życia.

Raport w sprawie minimalnej stawki godzinowej W resorcie pracy przygotowywany jest raport dotyczący wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. Minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz proponuje 10 zł na godzinę, gdyż taka kwota wychodzi w przeliczeniu na ilość godzin przy najniższym wynagrodzeniu w roku 2014 tj. 1680 złotych. Minister dodaje też, że regulacja zakończyć ma problem skandalicznie niskich stawek godzinowych niezgodnych z prawem, np. 3 zł za godzinę. Pomoże to osobom pracującym za tego typu niedopuszczalne kwoty. Ponadto podniesienie wynagrodzenia minimalnego spełnić ma także oczekiwania Unii Europejskiej, która zakłada, że wartość płacy minimalnej równać się ma 50 proc. wartości przeciętnego wynagrodzenia.

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim!

wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmą w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

ZmianyNaTak.pl nr 19 styczeń 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you