Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 18 – grudzień 2013

Koniec roku w firmie Czas podsumowań w przedsiębiorstwie O czym pracodawca musi pamiętać na przełomie roku? Jak wyznaczyć cele na nowy rok? Zainwestuj w kwalifikacje! Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Anna Duda Joanna Gralka Adam Laskowski Tomasz Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński

Grudniowy numer „Informatora o szkoleniach i  doradztwie ZmianyNaTAK.pl” poświęciliśmy kwestiom związanym z końcem roku w firmie, który jest naprawdę wymagającym czasem dla przedsiębiorców. W tym okresie muszą oni przede wszystkim dopełnić wielu obowiązków, które wynikają z  przepisów prawa. Aby wywiązać się z nich prawidłowo, powinni po pierwsze skompletować niezbędne dokumenty, w tym potwierdzenia wpłaty składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, a także rozliczenia za zatrudnionych pracowników. Nie ominą ich więc spotkania z  księgowymi i  wizyty w  Urzędzie Skarbowym. Pod koniec roku przedsiębiorców gonią też ściśle określone terminy zapłaty zobowiązań podatkowych. W grudniu powinni też zastanowić się nad zmianami, które muszą zgłosić do określonego dnia stycznia i lutego. Inne powinności mają też VAT-owcy. Sporo pracy na koniec roku mają nie tylko działy księgowe, ale także kadrowe. Pracodawcy zgodnie z literą prawa muszą wypełnić obowiązki związane z urlopami pracowniczymi. Powinnością przedsiębiorców, którzy w  ramach działalności gospodarczej prowadzą sprzedaż dóbr, jest sporządzenie do 31 grudnia remanentów końcowych. W  związku ze zmieniającymi się od nowego roku stawkami podatku VAT, muszą również zaktualizować informacje w  kasach fiskalnych i  programach do wystawiania faktur. Więcej szczegółów o finansowo-podatkowych powinnościach pracodawców pod koniec roku znajdą Państwo w naszym artykule. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy w tym czasie zająć się także podsumowaniem realizacji planów, mierzeniem efektów i określaniu celów na nowy rok. Przekonujemy, że warto przeznaczyć na to parę chwil, aby w nowym roku działać skuteczniej. Grudzień to także dobry moment, aby ustalić, jaka ma być nasza firma. Jakie zmiany chcemy wprowadzić? Jak możemy pomóc naszym pracownikom przez nie przejść? Tu dobrze jest zastanowić się nad określeniem możliwości i oraz potrzeb naszej kadry i pod tym kątem zaplanować dla niej szkolenia. Warto pomyśleć również nad wykorzystaniem usług doradczych jako wsparcia w rozwoju pracowników. Nie są Państwo jeszcze przekonani co do ich skuteczności? Zachęcamy do przeczytania, jak szczecińskie firmy zastosowały je, aby zwiększyć swoją efektywność i osiągnąć sukces w biznesie. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury naszego magazynu dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie: www.zmianynatak.pl. Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu

Spis treści W numerze:

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, grudzień 2013

2

3 Czas podsumowań w przedsiębiorstwie 4 O czym pracodawca musi pamiętać na przełomie roku? 5 Jak wyznaczyć cele na nowy rok? 6 Zainwestuj w kwalifikacje! 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu koniec roku w firmie 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 18 – grudzień 2013

www.zmianynatak.pl


Czas podsumowań w przedsiębiorstwie Kończy się kolejny rok w firmie. Podpowiadamy, co będzie potrzebne przedsiębiorcom do przeprowadzenia wnikliwych podsumowań całorocznych działań. Dokładne określenie, jakie zmiany powinni zacząć wprowadzać od stycznia, zależy bowiem od dobrej analizy. Koniec jednego roku i  początek następnego to dla przedsiębiorców zawsze bardzo „gorący” okres. Z jednej strony jest to czas dopełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa, a więc szczytowy moment dla działów finansowo-księgowych. Z drugiej strony właściciele i zarządy również muszą zrealizować wiele trudnych zadań. Z  końcem roku przedsiębiorstwo powinno pomyśleć o  podsumowaniu tego, co wydarzyło się w  roku bieżącym, aby już z  początkiem kolejnego zacząć wdrażać plany rozwojowe. Czy warto inwestować cenny czas w  wymagające wielu nakładów pracy, analiz i wyciągania trafnych wniosków? Podsumowanie działań w  odchodzącym roku może dać firmie wiele korzyści, jednak wymaga zebrania odpowiednich informacji. Powinniśmy pozyskać rekomendacje naszych usług od klientów, aby ocenić, jaki jest stopień ich zadowolenia z  korzystania z  nich i, ewentualnie, dopasować je lepiej do ich potrzeb. W  podsumowaniu powinniśmy również przyjrzeć się branżom, do których kierowaliśmy swoje usługi. Czy – jak zakładaliśmy – odpowiedziały na nie wzrostem popytu, czy źle je określiliśmy? W  jakich branżach odnotowaliśmy największe wzrosty i  straty i  z  czego one wynikają? W analizach rocznych warto ująć wyniki badań, dotyczących świadomości konsumentów. Czy – jeśli chodzi o nasze produkty i usługi (zwłaszcza, jeśli są innowacyjne) – wzrosła ona w ciągu roku? Powinniśmy sprawdzić, które wdrożenia zakończyły się sukcesem i w terminie. Ważne jest także dokładnie omówienie, czy udało się nam zrealizować cele, które sobie założyliśmy. Wreszcie powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak oceniamy miniony rok w  porównaniu do lat ubiegłych. Potrzebne informacje pozyskamy z  poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa, które przez rok tworzą raporty, analizy i przeprowadzają badania.

Przykład: Planowaliśmy osiągnąć na koniec roku 2011 liczbę 150 obsługiwanych programów partnerskich. Udało się z nawiązką, od końca grudnia na platformie działają 172 programy,a w trakcie integracji jest kolejnych kilkadziesiąt (…). Obecnie nasza baza liczy 800 tysięcy produktów ze wszystkich najpopularniejszych kategorii. Na początku roku mieliśmy jedynie 100 tysięcy. Dzięki temu udało się nam pozyskać do grona naszych wydawców serwisy wyspecjalizowane w  sprzedaży online, bazujące na efektywnościowych modelach współpracy. Rozpoczęło z nami współpracę wiele serwisów zagranicznych, które posiadają duży ruch na rynku polskim (…). Podsumowanie 2011 roku: Ewa Dudek, WebePartners.pl. Źródło: www.ekomercyjnie.pl Dokładne podsumowanie działań w firmie pomaga spojrzeć na nasze osiągnięcia z  dystansem i  umożliwia łatwiejsze określenie obszarów, które wymagają naprawy. Ułatwia znalezienie odpowiednich rozwiązań, które będą musiały być wprowadzone w kolejnym roku działalności. Poza tym wnioski, jakie z niego płyną, są punktem wyjścia w planowaniu inwestycji w rozwój pracowników, który ma znaczący wpływ na prawidłowy przebieg każdej zmiany w  firmie. Doskonałym tego przykładem są Polskie Koleje Państwowe SA. Wiele czynników wpłynęło na to, że spółka zaczęła być odbierana negatywnie, jej wizerunek osłabł, a zaufanie do marki spadło. Rosnąca niechęć do usług PKP wymusiła na jego zarządcach wprowadzenie kompleksowych zmian. Aby świadczyć usługi wysokiej jakości, postanowiła nie tylko zainwestować w budowę przejść podziemnych, wiaduktów, remonty torów i  przebudowę przejazdów kolejowych, a więc infrastruktury. Zaczęła prowadzić kampanie na temat bezpieczeństwa (aż do 40%

wszystkich tragicznych wypadków dochodzi na przejazdach kolejowych). Zdecydowała się również na inwestycje w szkolenia pracowników, aby móc w  pełni zrealizować założone cele. Obecnie prowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowych, która pozwoli na określenie przyszłorocznego budżetu na ten cel. Przykład: Badaliśmy potrzeby pracowników na różnych poziomach, aby odkryć, co jest faktyczną potrzebą; i  w  jakim kierunku powinny zmierzać działania rozwojowe w przyszłym roku. Cieszymy się, że pracownicy spółki bardzo mocno zaangażowali się w dzielenie się informacją na temat swoich potrzeb, co pozwala zaprojektować zarówno programy szkoleń jak i budżety na przyszły rok (…). Tylko do połowy października tego roku w PKP S.A. w różnych formach doskonalenia kwalifikacji zawodowych udział wzięło blisko 3300 osób, co w odniesieniu do liczby zatrudnionych stanowi ponad 118 proc. składu osobowego spółki. Natomiast rozwój pracowników to nie są tylko szkolenia. To szereg różnych działań rozwojowych, które muszą być projektowane w  perspektywie długofalowej. To też jest realizowane w kontekście współpracy z różnego rodzaju uczelniami wyższymi (…).  PKP SA stawia na rozwój pracowników. Bada, jakie szkolenia będą im potrzebne Źródło: Agencja Informacyjna Newseria, www.biznes.newseria.pl Przygotowanie wnikliwej analizy naszych całorocznych działań i  ich podsumowanie pozwoli nam wprowadzić szereg zmian w  firmie i  określić cele, na których mamy skoncentrować się w  przyszłym roku. Co, w  konsekwencji, doprowadzi do wzrostu efektywności naszego biznesu. 

3


O czym pracodawca musi pamiętać na przełomie roku? Zbliżający się koniec roku, a także początek nowego to dla przedsiębiorców okres wzmożonej pracy. Czas nie tylko podsumowania osiągnięć, weryfikacji realizacji starych i stawiania nowych celów, ale także wielu obowiązków i formalności, których należy dopełnić. Obowiązkiem wynikającym z  zakończenia roku, który przychodzi do głowy jako pierwszy, to obowiązek rocznego rozliczenia podatkowego. Przed przystąpieniem do jego sporządzania warto skompletować potrzebne dokumenty. Jednym z nich jest potwierdzenie zapłat składek ZUS za okres od grudnia poprzedniego roku do listopada roku bieżącego, a także wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do 31 grudnia należy dokonać rozliczenia odpisu na fundusz socjalny za mijający rok i za okres do końca maja przyszłego roku naliczyć pierwszą ratę funduszu socjalnego. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi internetowej dodatkowo muszą skompletować faktury za dostęp do internetu z potwierdzeniem ich zapłaty.

PIT-R4, PIT-11 i ZUS IWA Do 31 stycznia pracodawca ma obowiązek dostarczenia do Urzędu Skarbowego formularza PIT-R4, a także dostarczenia pracownikom formularza PIT-11. Przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, byli zgłoszeni do ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały mijający rok kalendarzowy i  przynajmniej jeden dzień w  styczniu kolejnego roku oraz zgłaszali co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego do ostatniego dnia stycznia muszą złożyć ZUS IWA.

Obowiązki kadrowe Obowiązki pracodawcy na przełomie roku to także obowiązki kadrowe. Najważniejszą sprawą jest udzielenie urlopów wypoczynkowych za mijający rok pracownikom, którzy ich jeszcze nie wykorzystali. Pracownik musi wykorzystać urlop do 30 września roku kolejnego. Jeżeli nie chce tego robić w tym terminie,

4

powinien złożyć odpowiedni wniosek z uzasadnieniem tej decyzji. Warto przypomnieć, że pracownikom nie przysługuje ekwiwalent finansowy za niewykorzystany urlop, jeżeli stosunek pracy nie został zakończony lub przerwany. Pod koniec roku pracodawca jest również zobowiązany do stworzenia planu urlopów na rok następny, nie musi on jednak obejmować całych dwunastu miesięcy. Może dotyczyć np. tylko pierwszego kwartału. Pracodawcy powinni uważać, by roczne zestawienie godzin nadliczbowych pracy nie przekroczyło dozwolonych wskaźników: dozwolona liczba to 384 godziny, dla pracowników którym przysługuje 20 dni urlopu i 376 godzin, przy 26 dniach urlopu. Należy, także ustalić czas pracy na nowy rok. Warto pamiętać, że od nowego roku zmienia się płaca minimalna. Wzrasta do 1680 zł, jednak, jak przekonuje pani Maria Kabycz, główna księgowa w  firmie Zapol: Nie ma potrzeby, by przez wzrost płacy minimalnej podpisywać nowe umowy z pracownikami, wystarczy dodać do nich odpowiedni aneks.

Nowa forma opodatkowania? Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zmienić formę opodatkowania muszą do 20 stycznia złożyć odpowiedni wniosek, gdy wybierana jest forma roczna i do 20 lutego, w przypadku formy kwartalnej. Przy podejmowaniu tej decyzji warto skonsultować się z ekspertem, który doradzi, jaka forma będzie najbardziej odpowiednia dla naszej firmy.

Obowiązki przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą Odrębną grupę obowiązków, stanowią te nakładane na przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą. Ich głównym zadaniem, które muszą wykonać do 31 grudnia jest przeprowadzenie remanentu inaczej spisu z na-

tury, czyli zestawienia materiałów, towarów, wyrobów gotowych oraz produkcji w toku. Przedsiębiorcy, którzy wykonują czynności opodatkowane, a  także zwolnione z  podatku VAT po zakończonym roku podatkowym, muszą na nowo ustalić strukturę sprzedaży na podstawie rzeczywistych obrotów. Jest ona podstawą do korygowania wstępnie odliczonego podatku za poprzedni rok. Przedsiębiorcy sprzedający wyroby alkoholowe do 31 stycznia składają oświadczenie o wartości sprzedaży, z rozróżnieniem na rodzaje alkoholu. Oświadczenie to służy jako podstawa do naliczania opłaty za korzystanie z zezwoleń. Obowiązki na przełomie roku, to wiele formalności i  terminów, których trzeba dotrzymać. Najkorzystniejsze jest zatrudnianie w firmie osoby zajmującej się księgowością i polityką kadrową, jeżeli jest to jednak niemożliwe proces ten może ułatwić przeszkolenie jednego z  pracowników lub samego pracodawcy z zakresu prowadzenia księgowości i polityki kadrowej. Zagadnienia związane z  podatkami bardzo często się zmieniają, dlatego warto tę wiedzę na bieżąco aktualizować na odpowiednich szkoleniach organizowanych przez specjalistów. Ja chętnie uczestniczę w takich szkoleniach, przekazywana jest tam wiedza, która nam, osobom zajmującym się księgowością, bardzo się przydaje, szczególnie aktualizacje zmieniających się przepisów – dodaje pani Maria Kabycz. Formalności na przełomie roku to nie tylko przykry obowiązek każdego pracodawcy, ale i świetny sposób na ocenienie, czy nasza firma osiąga stawiane sobie cele i idzie w dobrym, przewidzianym przez nas kierunku. Ich wykonanie pozwala na stawianie sobie nowych priorytetów i rozwój naszej firmy, jak i zatrudnionych w niej pracowników.  Joanna Gralka

NR 18 – grudzień 2013

www.zmianynatak.pl


Jak wyznaczyć cele na nowy rok? Właściwie dobrane cele pozwalają skierować biznes we właściwym kierunku. Pomagają zwiększyć efektywność całej firmy, bez względu na to, czy chcesz zwiększyć sprzedaż, czy poprawić obsługę klienta. Firma bez określonych jasno celów jest jak statek bez steru, niemogący wpłynąć do właściwego portu, nawet przy spokojnym morzu. Według corocznego badania małych firm przeprowadzonego w USA ponad 80% właścicieli małych firm przyznało, że nie śledzi swoich celów biznesowych a 77% musi jeszcze wypracować wizję dla swojej firmy. Te statystki obrazują jedną ważną rzecz. Ustalanie celów biznesowych wymaga dużo wysiłku, wejrzenia w  to, co tak naprawdę napędza nasz biznes i jaką przyszłość chcemy osiągnąć. Będzie to bardzo trudne bez właściwego wsparcia oraz szkoleń. Pierwszym krokiem w prawidłowym planowaniu i  wyznaczaniu celów zarówno osobistych, jak i  biznesowych będzie skorzystanie z  uniwersalnego, popularnego i  sprawdzonego narzędzia, jakim jest metoda S.M.A.R.T Nazwa ta, pochodząca z  angielskiego, definiuje jakie cechy powinny mieć dobrze sformułowane cele, czyli: S – Simple – Proste – Cele powinny być określone w  prosty, jednoznaczny sposób, niepozwalający na swobodną interpretację. M – Measurable – Mierzalne – Tak sformułowane, by w łatwy sposób można było określić stopień realizacji celu. Dobrymi przykładami są: zwiększenie sprzedaży w zdefiniowanym rejonie o x% w stosunku do roku ubiegłego, czy redukcja defektów o  x% w stosunku do poprzedniego miesiąca. A – Achievable – Osiągalne – ustalenie zbyt ambitnych celów spowoduje ostatecznie niewiarę w  możliwość ich realizacji, a więc ostatecznie przyczyni się do porażki. Wyznaczanie zbyt ambitnych celów to najczęstsza przyczyna braku ich realizacji. R – Relevant – Istotne – ważne jest by cele stanowiły ważny krok w rozwoju zarówno firmy, ale również były istotne z punktu widzenia pracownika, który będzie je realizował. Często mamy do czynienia ze znacznym spadkiem motywacji u  pracowników, którym wyznacza się nieistotne cele. T – Timely defined – Określone w czasie – bez dokładnie określonego terminu reali-

zacji niemożliwym jest ich właściwe rozliczanie. Korzystanie z tej metody daje nam gwarancję, że wyznaczone przez nas cele będą sformułowane prawidłowo. Żeby lepiej zrozumieć zalety stosowania tej metody posłużymy się przykładem:

Przykład 1 Cel: zwiększyć udział w rynku Cel nie został sformułowany w  myśl metody S.M.A.R.T. Jest on wprawdzie zrozumiały, ale niejednoznaczny. Brakuje określenia, w  jakim rynku, (np. jeśli mamy kilka produktów, lub działamy na kilku rynkach geograficznych). Poza tym nie da się wymiernie stwierdzić stopnia realizacji celu. Cel jest wprawdzie osiągalny, ale takie sformułowanie oznacza, że nawet minimalny wzrost udziału w rynku powoduje, że cel jest osiągnięty. Zabrakło określenia horyzontu czasowego, więc trudno określić czy jego realizacja ma nastąpić w ciągu roku, dwóch czy dziesięciu. Prawidłowo sformułowany, według koncepcji S.M.A.R.T, cel powinien brzmieć następująco: zwiększyć udział w  rynku nasion mieszańców rzepaku w  Polsce w roku 2014 o 3 punkty procentowe, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na marketing o maksymalnie 10%. Tak sformułowany cel nie pozostawia wątpliwości co do terminu, mierzalności oraz innych parametrów.

Koncepcja S.M.A.R.T. z czasem została rozszerzona o dwie nowe cechy i rozwinięta w  metodę S.M.A.R.T.E.R. Te dwa nowe parametry to: E – Exciting – Ekscytujące – im bardziej ekscytujący dla realizującego go cel, tym większa szansa powodzenia jego realiza-

„Ludzie z celami odnoszą sukcesy, ponieważ wiedzą, dokąd zmierzają… To jest aż tak proste.”

Earl Nightingale

cji. W zwiększeniu poziomu ekscytacji nawet pozornie nieatrakcyjnych zadań pomogą wszelkiego rodzaju nagrody i premie. R – Recorded – Według badań zapisanie celu znacznie zwiększa szanse na jego realizację. Tablica z zapisanym na czerwono celem do osiągnięcia, dobrze widoczna przy porannej kawie z  pewnością nie pozwoli zapomnieć, jaki cel chcemy zrealizować. Warto dodać, że uzyskujemy dzięki temu dodatkowe wzmocnienie, zgodnie z zasadą konsekwencji, zapisaną przez R. Cialdiniego w „Wywieraniu wpływu na ludzi”. Metoda S.M.A.R.T jest tylko jedną z wielu, które mogą pomóc właściwie wyznaczyć cele, znacznie zwiększając prawdopodobieństwo ich realizacji. Pomoże ona nam w  formułowaniu osobistych celów. Dzięki niej nie powiemy, że chcemy schudnąć w  nowym roku, lecz że chcemy zrzucić 3 kg do końca czerwca. Niezbędne, a  nawet krytycznie ważne jest stosowanie jej podczas wyznaczania celów biznesowych – czy to dla całej firmy, czy też pracowników. Pozwoli precyzyjnie zdefiniować kierunek, w  którym chcemy zmierzać i  jednocześnie umożliwi kontrolę stopnia realizacji przyjętych założeń. Warto tę i  inne metody poznać, uczestnicząc w  szkoleniach z  tego zakresu, gdyż prawidłowe i  efektywne wyznaczanie celów może być naszą istotną przewagą konkurencyjną w trudnych realiach rynkowych, z  którymi wszyscy się borykamy. Profesjonalnie przygotowani doradcy i trenerzy pozwolą jeszcze efektywniej wykorzystać potencjał zawarty w  odpowiednim planowaniu i  wyznaczania kierunku rozwoju firmy. Odwołując się do analogii z  początku tekstu – jeśli firma bez celów jest jak statek bez steru, to szkolenia i trenerzy pełnią funkcję latarni morskich i pilotów, pozwalając bezpiecznie lawirować w najeżonych rafami wodach biznesu.  Tomasz Laskowski

5


Zainwestuj w kwalifikacje! Wciąż jeszcze wielu przedsiębiorców traktuje szkolenia i korzystanie z usług doradczych jako niepotrzebne koszty, a nie inwestycje. Tymczasem wszelkie wsparcie rozwoju pracowników naprawdę się opłaca. Potwierdzają to odnoszące sukcesy w biznesie szczecińskie organizacje.

6

Źródło konkurencyjności to przede wszystkim pracownik z wiedzą i kompetencjami

Wsparcie rozwoju pracowników podnosi jakość realizowanych projektów i świadczonych usług

Zachodzące w szybkim tempie zmiany technologiczne i  gospodarcze wymuszają nieustanną pogoń za wiedzą. W  każdej dziedzinie pojawiają się innowacje. Chcąc być konkurencyjnymi, musimy być z  nimi na bieżąco. Niektórzy przedsiębiorcy wybierają nieopłacalną opcję – w przypadku każdej zmiany, wprowadzanej w firmie, rekrutują osoby z coraz to nowszymi kompetencjami. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie potencjału obecnej kadry. Pomagają w tym szkolenia i korzystanie z usług doradczych. Inwestowanie w  rozwój osób zatrudnionych w  naszej firmie sprawia, że zaczynają efektywniej wykonywać swoją pracę. My, nasze przedsięwzięcia biznesowe możemy realizować bez zakłóceń, produktywniej i szybciej. Pod warunkiem, że będziemy wspierać nie tylko zdobywanie przez pracowników wiedzy i  kompetencji w  dziedzinie, którą się zajmują, ale także nowych, dodatkowych umiejętności. Potwierdza to Marcin Kaczmarek, Prezes firmy Consileon, zajmującej się tworzeniem oprogramowania: – Największy nacisk kładziemy na szkolenia specjalistyczne, adresowane do kadry menedżerskiej i  technologów, zakończone uznawanymi na całym świecie certyfikatami. Jednak w tym roku postawiliśmy także na metodyki zarządzania projektami oraz narzędzia wspierające procesy podejmowania decyzji w  przedsiębiorstwie. W  biznesie, w  którym nadal mniej niż połowa projektów IT kończy się sukcesem, używanie sprawdzonych metodyk prowadzenia projektów oraz certyfikacja wiedzy z  tego zakresu są sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej. Solidne wykonanie projektu wymaga nie tylko profesjonalnego planowania czy umiejętności zarządzania pracą całego zespołu ludzi, ale także tego, by każdy uczestnik projektu rozumiał jego cele i  sposób prowadzenia. Bez tej wiedzy świetny programista jest w  stanie „położyć” realizację ważnego dla firmy przedsięwzięcia.

Kursy i warsztaty pozwalają pracownikom nauczyć się lepiej korzystać z  wypracowanych już wcześniej doświadczeń. Pomagają im one w minimalizowaniu liczby popełnianych błędów, a także zwiększaniu ilości i jakości swoich wyników. Jakość wykonywanej w naszej firmie pracy rośnie, ponieważ

Firmy, które nie wspierają rozwoju swoich pracowników, stoją w miejscu. Dlatego polityka przedsiębiorstwa, która uwzględnia korzystanie z  usług szkoleń i  doradztwa, wpływa pozytywnie na jego wizerunek. W  oczach klientów, partnerów i  osób w nim zatrudnionych staje się ono organizacją, która idzie z duchem czasu, żywo reaguje na zmiany, dba o swoją kadrę, jest „ucząca się”. Za tym idą sukcesy biznesowe. – Firma, która zatrudnia pracowników legitymujących się uznawanymi na całym świecie certyfikatami, zdobytymi dzięki uczestnictwu w  szkoleniach specjalistycznych, ma przede wszystkim większe szanse na zdobycie kontraktów we wszelkiego rodzaju przetargach i konkursach. Jest to szczególnie ważne w  przypadku firm sektora B2B. Dla potencjalnego klienta biznesowego jest to namacalny dowód, że firma ma zasoby, by świadczyć usługi na wysokim poziomie – mówi Katarzyna Witkowska, menedżer Działu Rozwoju Technoparku Pomerania – Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkoleń miękkich, pracownicy mają o wiele lepszy kontakt z klientem, efektywniej wykonują projekty zespołowe i  szybciej rozwiązują problemy biznesowe.

Pracownik, w którego wiedzę się inwestuje, mocniej identyfikuje się z firmą nasza kadra potrafi utrzymać profesjonalny poziom każdego realizowanego zadania. – Jakiś czas temu uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu metodyki zarządzania projektami Scrum – mówi Robert Olejnik z firmy TEONITE – Do dziś stosowana jest u mnie w firmie. Zaraz po szkoleniu wykorzystaliśmy ją w jednym z projektów, co przyczyniło się do jego sukcesu biznesowego.

Inwestycja w szkolenia to inwestycja w wizerunek W obecnych czasach nasz specjalista ma nie tylko znać się na swoim fachu, ale również umieć komunikować się z  klientami, radzić sobie z  trudnościami czy negocjować. Tego wymagają konsumenci. Jeśli zobaczą, że w jednej firmie zostali znakomicie obsłużeni, ponieważ zainwestowała ona w  umiejętności miękkie swoich pracowników, a w drugiej nie, dlatego że tej inwestycji zabrakło, kontakt z  nią ocenią negatywnie, choćby oferowała takie same lub nawet lepsze produkty.

Dzięki uczestnictwu w kursach i warsztatach pracownicy zaczynają lepiej rozumieć mechanizmy, strategie i  cele działania firmy. Szkolenia pozwalają im pokonać lęk i opór przez zmianami i się do nich przystosować. Dzięki temu, że widzą starania pracodawców, którzy w nich inwestują, ich satysfakcja z  pracy rośnie. Co nie pozostaje bez wpływu na ich życie prywatne. – Często udział w  szkoleniu jest dużym dowartościowaniem dla pracownika, które jest ważniejsze od gratyfikacji finansowych. Zwłaszcza dzięki wiedzy wyniesionej z miękkich szkoleń i coachingowi, pracownicy sprawniej łączą życie zawodowe i prywatne, łatwiej osiągają wyznaczone cele – mówi Katarzyna Witkowska. Jak widać, korzystanie ze szkoleń i  doradztwa jest inwestycją, która zwraca się z  nawiązką, i  to na wielu polach. Warunkiem skuteczności różnych form wsparcia rozwoju pracowników i kadry zarządzającej jest dobranie ich do aktualnych potrzeb naszego biznesu.  Anna Duda

NR 18 – grudzień 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu koniec roku w firmie Zakończenie roku w firmie to okres natężonych działań w każdym z jej obszarów. Oznacza zwłaszcza wzmożony wysiłek dla służb finansowo-księgowych, dlatego do tego wydania magazynu wybrane zostały szkolenia głównie z myślą o nich. W razie wątpliwości, na etapie przygotowywania bilansów i sprawozdań rocznych, możecie Państwo skorzystać ze wsparcia finansowo-ekonomicznego i podatkowego, które to oferty również zamieściliśmy poniżej.

Bilansowe zamknięcie roku – roczne sprawozdanie finansowe

Opis Szkolenie na temat aspektów księgowych i podatkowych związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych. Kurs omawia często spotykane błędy i sposoby ich szybkiej naprawy. Każda z czterech części szkolenia poświęcona jest innemu zagadnieniu: 1. Typowe szacunki księgowe, 2. Aktywa trwałe, 3. Rachunek przepływów pieniężnych, 4. Podatek dochodowy od osób prawnych. Termin dowolny

Cena bezpłatny

Miejsce e-learning

Organizator 24EasyAudit, http://24easyaudit.pl

Kontakt przez formularz – https://24easyaudit.pl/pages/contact/, http://24easyaudit.pl/pages/elearning/

Podatek PIT

Opis Uczestnik szkolenia zdobywa pakiet wiedzy i umiejętności, dzięki którym może objąć stanowisko samodzielnego księgowego bilansisty w firmie. Po kursie odbiorca potrafi m.in. przeprowadzić zamknięcie miesięczne, zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego, bilans, rachunek zysków i strat, niezbędne przy sporządzaniu bilansu rocznego, roczne sprawozdanie finansowe jednostki oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie jednostki.

Cena bezpłatne

Miejsce e-learning

Organizator Akademia PARP – Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl Sp. z o.o., www.akademiaparp.gov.pl

Termin 06.01.-31.03.2014 r. Cena 2190 zł Miejsce ul. Monte Cassino 18a/7, 70-467 Szczecin

Kontakt Aleksandra Durlak, tel. 91 434 42 61, e-mail: biuro@polkadr.com.pl, http://www.polkadr.com.pl/ index.php?dzial=szkolenia&szkolenia=wyswietl&id=6

Podatek CIT

Termin dowolny Cena bezpłatne

Miejsce e-learning

Organizator Akademia PARP – Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl Sp. z o.o., www.akademiaparp.gov.pl

Kontakt tel. 801 444 677, tel. 22 581 63 02, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Opis W związku ze zbliżającym się końcem roku warto skorzystać z oferty audytów Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Audyt technologiczny wskaże obszary w działalności przedsiębiorstwa, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy. Audyt innowacyjności w firmie to możliwość skutecznej oceny potencjału innowacyjnego, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. To także wskazanie, w których obszarach szukać innowacji w firmie, jak nią zarządzać i w jaki sposób wykorzystać ją do podniesienia swojej przewagi konkurencyjnej. Usługa dostępna dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, doradztwo współfinansowane ze środków projektu Enterprise Europe Network

Organizator Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT,  www.innowacje.zut.edu.pl

Opis Podczas multimedialnego, elektronicznego szkolenia korzystający ze szkolenia zdobędzie wiedzę na temat m.in. rozliczenia podatku w trakcie roku podatkowego, rocznego rozliczania podatku czy korekty zeznania rocznego.

Kontakt tel. 801 444 677, tel. 22 581 63 02, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Doradztwo: Audyt technologiczny i audyt innowacyjności przedsiębiorstwa

Organizator Polkadr Grupa konsultingowa, www.polkadr.com.pl

Termin dowolny

Samodzielny księgowy bilansista

Opis Dzięki szkoleniu przedstawiciele spółek osobowych, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych czy twórcy pozyskają wiedzę, jak rocznie rozliczać podatek. Zdobędą rozeznanie w tematach: jakie przysługują im ulgi i odliczenia, jak ujmować zaliczki w rozliczeniu rocznym czy jakie są terminy i formy złożenia zeznania rocznego.

Kontakt tel. 91 449 43 64, e-mail: hubert.dyba@zut.edu.pl

Doradztwo

Opis Najlepszym wsparciem dla przedsiębiorców na koniec roku są porady i opinie w zakresie obowiązków podatkowych, opinie prawne uwzględniające najnowsze orzecznictwo krajowe i zagraniczne, porady i opinie z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych. W ramach doradztwa znajduje się też sporządzanie umów handlowych, a także ich analiza oraz opiniowanie, przewidywanie negatywnych skutków podatkowych w działalności gospodarczej, przeprowadzanie analiz prawnych (audytu podatkowego)

7


na bieżąco lub doraźnie, na zlecenie. Doradca podatkowy pomaga badać sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa) pod kątem nieprawidłowości stosowania prawa podatkowego.

Termin do uzgodnienia

Miejsce ul. Panieńska 13/3, Szczecin

Organizator Kancelaria Doradcy podatkowego Janicki Robert, http://www.looir.pl

Opis Na koniec roku przedsiębiorcy mają dużo obowiązków podatkowych. W ramach doradztwa podatkowego mogą skorzystać z: konsultacji podatkowych w zakresie interpretacji przepisów, porad dotyczących prawidłowego zastosowania prawa podatkowego w konkretnych sytuacjach, pomocy w kontaktach z organami skarbowymi czy audytu podatkowego – analizy i kontroli dokumentacji księgowej i rozliczeń podatkowych wykonywanych przez klienta.

Termin do uzgodnienia

Miejsce ul. Drzymały 10/1, 70-217 Szczecin

Organizator Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marta Dziennik, http://mojepodatki.pl

Termin do uzgodnienia Cena 232 zł

Kontakt tel. 602 305 775, e-mail: redakcja@wideoakademia.pl, http://wideoakademia.pl/szkolenia/wideo-szkolenieinwentaryzacja-w-firmie/

8

Opis Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują, przeprowadzają oraz rozliczają inwentaryzację. Dzięki wiedzy wyniesionej z kursu: zrozumiałe staną się procedury przygotowania inwentaryzacji; dokumenty na każdym etapie inwentaryzacji będą odpowiadały standardom w tym zakresie; uczestnicy zaznajomią się z technikami przeprowadzania inwentaryzacji; czytelne staną się sposoby przeprowadzenia spisu z natury; uczestnicy uświadomią sobie, jaka jest istota inwentaryzacji i jak ją dobrze przeprowadzić oraz z jakich dokumentów należy korzystać w przypadku inwentaryzacji w jednostce gospodarczej; jasne stanie się, jakie są uproszczenia, sposoby kompensaty stosowane w trakcie inwentaryzacji i znikną problemy,

Termin 10.12.2013 – 21.01.2014 r. Cena 999 zł (wersja standard), 1249 zł (wersja z tabletem) Miejsce ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin Kontakt tel. 22 622 13 09 wew. 829, tel. kom. 518 965 386, e-mail: katarzyna.sieradzinska@gowork.pl, https://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/szkoleniasprzedazowe/kurs-fakturzysta-z-obsuga-programu-symfoniafaktura-i-handel-417

Opis Jedną z czynności, jakiej podejmują się przedsiębiorcy na koniec roku, jest planowanie finansów na nowy rok. W module szkolenia „Planowanie i informacja finansowa w przedsiębiorstwie” omawiane są takie zagadnienia, jak: wartość przedsiębiorstwa, cele finansowe przedsiębiorstwa, cele długo i krótkookresowe, cele strategiczne i operacyjne, planowanie finansowe a kontrola, informacja finansowa w firmie i źródła informacji finansowej. Kurs w formie e-learningu zawiera lekcję instruktażową, a także postesty i pretesty. Termin dowolny

Cena bezpłatne

Miejsce e-learning

Organizator Akademia PARP – Instytut Edukacji Interaktywnej Estakada.pl Sp. z o.o., www.akademiaparp.gov.pl

Kontakt tel. 801 444 677, tel. 22 581 63 02, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

.

Doradztwo i ekspertyzy

Inwentaryzacja. Kompendium wiedzy i praktyki

Opis Szkolenie zawiera dużą ilość zajęć praktycznych. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak za pomocą programu Symfonia Handel: przeprowadzić inwentaryzację w systemie komputerowym, sporządzić arkusze spisu z natury, wprowadzić różnice remanentowe, przyjmować towar do magazynu i prowadzić operacje magazynowe typu „strata” i „nadwyżka”.

Podstawy planowania finansowego

Miejsce nagranie wideo online

Organizator WideoAkademia.pl, http://wideoakademia.pl

Kontakt tel. 801 258 566, e-mail: szkolenia@altkom.pl, http://www.altkomakademia.pl/szkolenia/i/inwentaryzacja

Organizator GoWork.pl, https://www.gowork.pl

Kontakt tel. 91 488 94 01, e-mail: biuro@mojepodatki.pl

Opis Nagranie wideo szkolenia z zakresu inwentaryzacji w firmie. Poruszone zostały w nim następujące kwestie: pojęcie inwentaryzacji i jej odpowiedników jako części rachunkowości, cel i przedmiot inwentaryzacji, funkcje i zadania inwentaryzacji w przedsiębiorstwie, zasady ogólne inwentaryzowania składników majątkowych, zasady proceduralne inwentaryzacji, zadania komisji inwentaryzacyjnej, zadania zespołu spisowego, organizacja prac inwentaryzacyjnych, typowe i specjalistyczne czynności, plan inwentaryzacji i jego aktualizacja, instrukcja inwentaryzacyjna, zestaw podstawowej dokumentacji inwentaryzacyjnej, zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów inwentaryzacyjnych, zasady przechowywania i archiwizowania dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz podatkowy aspekt inwentaryzacji.

Cena 350 zł Miejsce do uzgodnienia

Fakturzysta z obsługą programu Symfonia Faktura i Handel

Inwentaryzacja w firmie

Termin do ustalenia uzgodnienia

Organizator Altkom Akademia, http://www.altkomakademia.pl/

Kontakt tel. 91 434 57 07, tel. kom. 530 73 98 89, e-mail: biuro@looir.pl

Doradztwo podatkowe

które powstają w trakcie rozliczenia dokumentacji  inwentaryzacyjnej.

Opis Wsparciem w prowadzeniu biznesu jest doradztwo podatkowe i wykonywanie ekspertyz, bez względu na to, w jakim czasie roku obrachunkowego znajduje się podmiot. W ramach usługi przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości zbadania sprawozdań finansowych – daje to pewność, że ich księgi i rozliczenia podatkowe są dobrze prowadzone, a ich sprawozdania, także roczne, prawidłowo sporządzone. Efektem jest nie tylko opinia czy raport, ale także uwagi i wskazówki, jak ograniczyć ryzyko w prowadzonej działalności.

Termin do uzgodnienia

Miejsce ul. Niedziałkowskiego 47/4, Szczecin

Organizator Smolej i Spółka – Księgowi i Rewidenci Sp. z o.o., http://smolej.pl

Kontakt tel. 91 432 81 80, e-mail: biuro@smolej.pl

NR 18 – grudzień 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Artystyczne Tradycyjne techniki plastyczne jako uzupełnienie projektowej wiedzy technicznej

Opi Szkolenie, skrótowo nazywane kursem rysunku odręcznego, zostało opracowane specjalnie dla osób zajmujących się zarobkowo projektowaniem graficznym (pracującym w branży reklamy czy poligrafii), które w trakcie swojej zawodowej formacji nabyły jedynie kompetencje techniczne (wykształcenie informatyczne, lub inne nieplastyczne). Każdy słuchacz, który spełni wszystkie wymagania programowe otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabytych umiejętnościach na oficjalnym druku MEN. W programie m.in. podstawy kompozycji, perspektywa zbieżna, światłocień i plastyka, studium rysunkowe martwej natury, studium barwne: malarstwo oraz ćwiczenia z wyobraźni. Termin do uzgodnienia Cena od 13,13 do 22,50 zł za godzinę lekcyjną

Miejsce Szczecin

Organizator Ars Atelier

„PRACA BEZ BARIER – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” – szkolenia i doradztwo

Kontakt tel. 509 602 337, http://www.arsatelier.pl/Kurs-rysunku-odrecznego

Animacja inicjatyw lokalnych, wspieranie partnerstw

Opis Działania Animatora mają na celu pobudzać aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywić społeczność lokalną poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności oraz polegające na pracy z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju lokalnego, wzmocnienia kapitału społecznego, budowania partnerstw na rzecz rozwoju. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy mogą liczyć na wsparcie Animatora, który pomoże zapoznać się z tematyką opracowania wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zachęci do podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, do nawiązania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt tel. 91 432 93 20, e-mail: michal.gluszyk@roEFS.pl

Cena bezpłatne, szkolenia i doradztwo są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt tel. 603 111 900, e-mail: biuro@cusd.pl, http://www.pracabezbarier.cusd.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=6&Itemid=6

Działalność gospodarcza Jak napisać biznesplan

Opis W ramach szkolenia omawiane są kwestie dotyczące m.in. tworzenia części opisowej oraz części finansowej, przewidywanych wydatków, prognozy sprzedaży i przychodów oraz rachunku zysków i strat. Termin do uzgodnienia

Cena 310 zł

Miejsce Szczecin

Organizator SRiE „Lider”

Miejsce do uzgodnienia

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Termin II edycja – od 04.2014 r.

Organizator Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych Jakub Szpon

Opis Projekt skierowany jest do osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa zachodniopomorskiego w wieku od 15 do 64 lat. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przy współudziale doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa, uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony, wyznaczą cele zawodowe, określą kompetencje zawodowe, zidentyfikują oczekiwania zawodowe. 60 h szkoleń, dzięki którym uczestnicy/ki nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy. Każdy uczestnik/ka skorzysta z 10 h indywidualnego doradztwa psychologicznego i 10 h indywidualnego doradztwa zawodowego i przejdzie 60 h szkolenia zawodowego z zakresu grafiki komputerowej i fotografii.

Kontakt tel. 889 409 613, fax. 91 422 13 11, e-mail: kontakt@srie-lider.pl

Projekt Młody Przedsiębiorca

Opis Projekt jest skierowany do 45 osób fizycznych – 26K,19M w wieku poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, tj. osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo (zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim, na terenie

9


powiatów: goleniowskiego, polickiego lub kołobrzeskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt obejmie wsparciem osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie posiadające wpisu do rejestru EDG, KRS i CEIDG lub które nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz ukończyły 18 rok życia. Studenci studiów dziennych oraz doktoranci studiów stacjonarnych nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu. 36 uczestników otrzyma dotację w kwocie do 30.000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 1270 zł wypłacane przez 6 miesięcy. Więcej informacji na: www. mlodyprzedsiebiorca.com.pl. Termin rekrutacji edycja II:12.2013-01.2014 r., 02.-03.2014 r.

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

tematami w szybki tempie i zakłada znajomość języka PHP na poziomie przynajmniej średnio-zaawansowanym. Szkolenie trwa 3 dni. Szkolenie jest skierowane do 168 właścicieli i pracowników zatrudnionych na umowę o pracę firm (mikro, małych, średnich i dużych) w branży ICT na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działalność w branży ICT jest weryfikowana wpisem w PKD lub KRS – działalność związana z branżą ITC. Nie musi to być jednak działalność główna. W projekcie nie mogą brać udziału firmy, które brały już udział w projekcie SiM w szkoleniach Business English i Oracle.

Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, pok. 104 70-486 Szczecin tel.: 91 424 40 72, fax: 91 421 06 56, e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

Informatyka

Opis W ramach szkolenia uczestnik będzie mógł wziąć udział w trzech ścieżkach: Ścieżka A: Certyfikowany Specjalista – Administrator Baz Danych, scieżka B: Certyfikowany Specjalista – Programista Baz Danych oraz scieżka C: Certyfikowany Specjalista – Administrator i programista Business Intelligence. Termin styczeń 2013- maj 2014 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Zachodniopomorskie

Organizator Altkom Akademia S.A.

Kontakt tel. 91 880 29 05, e-mail: katarzyna.fanczak@altkom.pl

Opis Program kursu Excel Poziom podstawowy obejmuje podstawowe operacje, pojęcie i strukturę arkusza kalkulacyjnego, wykonywanie obliczeń, formatowanie tabeli (zakresu danych), Bazy Danych (listy Excel) oraz wykresy i wstawianie obiektów graficznych i łączy. Termin do uzgodnienia

Cena 55 zł

Miejsce Szczecin

10

Opis Zadaniem kursu jest przygotowanie doświadczonych programistów PHP do zdania egzaminu certyfikacyjnego PHP i otrzymania tytułu Zend Certified Engineer (ZCE). Podczas szkolenia omawiane są istotne informacje na temat samego egzaminu oraz strategie odpowiedzi na pytania. Dogłębnie zostaje omówione wszystkie dwanaście działów tematycznych. Uczestnicy mogą przetestować swoją wiedzę w przygotowanych quizach. Szkolenie porusza się pomiędzy

Termin 10-17.01.2014 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt tel. 91 85 22 926, e-mail: jdacewicz@spnt.pl, http://www.technopark-pomerania.pl/pl/uslugi/ks_ict/ konsulting-i-szkolenia-ict/szkolenia-ict/dofinansowane-z-ue/

Język niemiecki dla dorosłych

Kontakt tel. 91 484 19 60, 508 199 196, www.psi.edu.pl

Zend PHP Certification Training

Opis Szkolenie trwa 6 dni. Uczestnicy akredytowanego szkolenia po zdaniu egzaminu otrzymają wysoko ceniony na rynku certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2012. Szkolenie jest skierowane do 168 właścicieli i pracowników zatrudnionych na umowę o pracę firm (mikro, małych, średnich i dużych) w branży ICT na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działalność w branży ICT jest weryfikowana wpisem w PKD lub KRS – działalność związana z branżą ITC. Nie musi to być jednak działalność główna. W projekcie nie mogą brać udziału firmy, które brały już udział w projekcie SiM w szkoleniach Business English i Oracle.

Języki obce

Organizator Pomorska Szkoła Psychologii i Informatyki

Kontakt tel. 91 85 22 926, e-mail: jdacewicz@spnt.pl, http://www.technopark-pomerania.pl/pl/uslugi/ks_ict/ konsulting-i-szkolenia-ict/szkolenia-ict/dofinansowane-z-ue/

Organizator Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

Dofinansowane szkolenie komputerowe MS Excel

Miejsce Szczecin

Szkolenie Microsoft: MS-20417 – Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

Organizator GOS Polska Sp. z o.o.

Termin 15-17.01.2014 r.

Opis Szkolenia odbywać się będą na trzech poziomach kompetencji językowych A, B i C zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Kurs trwa 60 h, zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych lub w trybie weekendowym. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz przystąpieniem do uzyskania certyfikatu TELC. Projekt jest kierowany szczególnie do osób w wieku powyżej 50 r.ż. Termin 01.2014 – 03.2015 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce województwo zachodniopomorskie

Organizator GOS Polska Sp. z o.o.

Kontakt ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, pokój 104, tel. 91 424 40 72, e-mail: rekrutacja@gos-polska.pl, www.niemieckinatak.pl

NR 18 – grudzień 2013

www.zmianynatak.pl


Techniczne

Język niemiecki w ramach projektu „Język Sukcesu”

Opis Projekt zakłada osiągnięcie przez uczestników pełnego poziomu kompetencji językowych zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, tj. A, B,C. Wszystkie szkolenia zakończone zostaną egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym – egzaminem językowym TELC. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku od 18 do 64 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie miały skończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 65 lat), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego z wykształceniem co najwyżej średnim, uczestniczące w szkoleniach z własnej inicjatywy.

Audytor energetyczny

Termin 01.2014 – 02.2015 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator InBIT Szczecin

Kontakt ul. Mickiewicza 47, pokój 102, 70-385 Szczecin, tel. 91 423 13 11, tel. kom. 508 015 416, www.jezyk_sukcesu.inbit.pl

Marketing Profesjonalny kontakt z klientem

Opis Tematyka szkolenia obejmuje m.in: standardy obsługi klienta w sektorze usług, typy klientów, radzenie sobie z trudnymi klientami – trening asertywności. Szkolenie jest skierowane do pracowników mikro lub małych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie wiejskim woj. zachodniopomorskiego lub w gminach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (wg. Załącznika 6 do RPO WZ), działających w branży turystycznej (PKD 55 lub 56). Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Turystyka determinantem rozwoju województwa zachodniopomorskiego”

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt tel. 603 033 031, 91 483 05 98, e-mail: turystyka@cb.szczecin.pl, www.turystyka.cb.szczecin.pl

Prawo

Opis Program szkolenie obejmuje m.in. takie zagadnienia jak „rękojmia i gwarancja”, instytucje i organizacje konsumenckie działające w Polsce, Rzecznicy Konsumentów – zakres ich działania (omówienie tematu, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników, oznaczanie towarów ceną w świetle obowiązujących przepisów prawa (omówienie tematu, odpowiedzi na pytania uczestników) i inne oznaczenia. Termin do uzgodnienia Cena 190 zł netto

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt tel. 91 423 13 11

Środowisko CAD – poziom podstawowy i zaawansowany

Termin do uzgodnienia

Prawo konsumenckie – nowe regulacje

Termin szkolenia cykliczne do 06.2014 r.

Organizator InBIT

Organizator Collegium Balticum

Opis Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. (Dz. U. z 2009 r., Nr 17, poz. 104 ). Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej mającej na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectw energetycznych. Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestnikiem projektu może być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w mikro lub małym przedsiębiorstwie z branży budowlano-montażowej, która wykonuje pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz która ukończyła studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (na dowolnym kierunku) lub studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie”. Projekt „Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie” jest skierowany do 250 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w branży budowlano – montażowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie unikalnych umiejętności stosowania narzędzi informatycznych w 180 firmach poprzez udział ich pracowników w zaawansowanych szkoleniach. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami ekologii w budownictwie oraz wybranej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia CAD odbywają się na poziomach podstawowym i zaawansowanym oraz obejmują obowiązkowo poziom podstawowy dla osób, które nie posiadają certyfikatu Autodesk oraz zaawansowany po zdaniu przez nie egzaminu. Posiadacze certyfikatów biorą udział w dwóch modułach zaawansowanych Termin do 06.2014 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin, Koszalin lub inne miasto w woj. zachodniopomorskim

Organizator TEZAURUS Grupa Doradcza

Kontakt tel. 91 434 02 51, 91 488 03 07, 533 336 660, email: cad@tezaurus.szczecin.pl, http://www.cad.szczecin.pl/

Miejsce Szczecin

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa

Kontakt tel. 91 434 42 61, fax: 91 434 44 68, e-mail: biuro@polkadr.com.pl, http://www.polkadr.com.pl/ index.php?dzial=szkolenia&szkolenia=wyswietl&id=23

11


Tematyka unijna

Planowanie własnej kariery zawodowej

Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Doradcy Regionalnego Ośrodka EFS podczas indywidualnych spotkań starają znaleźć optymalne rozwiązanie problemów na każdym etapie realizacji projektów: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a także w trakcie realizacji projektu i przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Termin do uzgodnienia

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Szkolenie składa się z ośmiu modułów: wsparcie w ramach funduszy UE na zakładanie własnej firmy, możliwości wsparcia MŚP w ramach funduszy UE, przygotowanie do aplikowania, techniki planowania projektu, rozumienie kwalifikowalności, zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, zamówienia publiczne i pomoc publiczna w projektach realizowanych przez MŚP, oraz rozpoczęcie realizacji projektu. Termin dowolny Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce e-learning

Kontakt tel. 801 444 677, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Błyskawiczne przyswajanie wiedzy

Opis Skonstruowany na zasadzie zabawy intelektualnej kurs umożliwia opanowanie technik ułatwiających zapamiętywanie materiału oraz technik szybkiego czytania, uczy także twórczego myślenia i zarządzania czasem. Prezentuje metody koncentracji w procesie uczenia się, sposoby sporządzania efektywnych notatek oraz pokazuje, jak skutecznie uczyć się słówek z języka obcego. Poszczególne techniki omówiono w oparciu o informacje z zakresu fizjologii i psychologii. W kursie poruszone zostały także zagadnienia kanałów percepcji, inteligencji oraz sztuki autoprezentacji. Termin dowolny

Cena 75 zł/ mc

Miejsce e-learning

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego

Kontakt Infolinia ESKK tel. 801 101 909, 61 879 32 67, http://eskk.pl/kurs-blyskawiczne-przyswajanie-wiedzy

Termin kwiecień 2013- kwiecień 2014 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Zachodniopomorskie Kontakt tel. 58 530 02 22, e-mail: anna.bleja@edoradca.pl

Opis Szkolenie jest akredytowane przez PMI. Szkolenie trwa 5 dni i kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia „Zarządzanie projektami według PMBOK®Guide”. Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 35 punktów PDU niezbędnych do utrzymania certyfikatu PMP®. Może też być zaliczony przez PMI do puli godzin szkoleniowych wymaganych dla osób przygotowujących się do certyfikacji Project Management Professional® (PMP®). Zakres szkolenia obejmuje pojęcia podstawowe i otoczenie realizacji projektów, model przepływu procesowego PMBoK, procesy inicjowania projektu, procesy planowania projektu, procesy realizacji oraz monitorowania i kontroli oraz procesy zamknięcia projektu. Szkolenie jest skierowane do 168 właścicieli i  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę firm (mikro, małych, średnich i dużych) w branży ICT na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działalność w branży ICT jest weryfikowana wpisem w PKD lub KRS – działalność związana z branżą ITC. Nie musi to być jednak działalność główna. W projekcie nie mogą brać udziału firmy, które brały już udział w projekcie SiM w szkoleniach Business English i Oracle. Termin 20-24.01.2014 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

12

Opis Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Zastrzyk kompetencji”. Projekt adresowany jest do 150 mikro i małych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich 390 pracowników. Skierowany jest głównie do kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach, do pracowników działów HR i kadr. Grupę docelową stanowią firmy z branż: drzewnomeblarskiej, chemicznej, logistyczno-spedycyjnej, sektora turystycznego, żywności ekologicznej, ICT, biomedycznej, obsługi portów, spożywczej, energetyki odnawialnej, budowlano-montażowej, produkcji i wyrobów z metali.

Zarządzanie projektami wg PMBoK Guide

Umiejętności osobiste

Kontakt tel. 801 444 677, e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl, http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html

Organizator Edoradca sp. z o.o.

Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Miejsce e-learning

Trening kreatywności i innowacyjności w biznesie

Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP

Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Miejsce Szczecin

Kontakt tel. 91 43 29 313, fax 91 43 29 309, tel. kom. 691 730 300, http://szczecin.roefs.pl/doradztwo/pytania-i-odpowiedzi/ wiadomosc/w/doradztwo-11/

Termin dowolny

Organizator Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Opis Szkolenie składa się z siedmiu modułów: Czym jest kariera zawodowa?, Jak znaleźć swoje mocne strony, Kariera a rynek pracy, Indywidualny plan rozwoju kariery, Wdrażanie zmian, Proces rekrutacji i praca na etat, Zakładanie własnej firmy.

Kontakt tel. 91 85 22 926, jdacewicz@spnt.pl, http://www.technopark-pomerania.pl/pl/uslugi/ks_ict/ konsulting-i-szkolenia-ict/szkolenia-ict/dofinansowane-z-ue/

NR 18 – grudzień 2013

www.zmianynatak.pl


Zawodowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi Akredytowany Coach

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: „Coach – certyfikowany kurs coachingu dla mikro- i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego”. Projekt kończy się międzynarodowym egzaminem w języku polskim lub angielskim, po którym Uczestnicy otrzymają Międzynarodowy Certyfikat honorowany w 81 krajach, uprawniający do wpisania na międzynarodową listę Coachów oraz wykonywania zawodu Coacha. Aby wziąć udział w projekcie należy: posiadać status pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w mikro lub małym przedsiębiorstwie, posiadać status właściciela mikro lub małego przedsiębiorstwa, osoba zgłaszająca musi mieć wykształcenie wyższe lub pomaturalne, przedsiębiorcy zgłaszający się lub delegujący swojego pracownika muszą prowadzić działalność w obszarach technologicznych uznanych za priorytetowe dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorcy muszą także posiadać jednostkę organizacyjną na obszarze województwa Zachodniopomorskiego Termin 01.-03.2014 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat – Obsługa menedżerskoadministracyjna

Opis Szkolenie odbywa się w ramach Standarów Kwalifikacji Zawodowych. Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie obsługi menadżerskoadministracyjnej na poziomie średnim, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał: kształtować pozytywny wizerunek firmy na lokalnym rynku, organizować spotkania promocyjne wraz z wszelkiego rodzaju materiałami z nimi związanymi, obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy, wykorzystywać Internet w pracy menadżera, prowadzić podstawowe rejestry i ewidencje w firmie, oraz gospodarkę gotówkową, planować, organizować i przeprowadzać rekrutację w firmie, opracowywać i stosować ocenę pracowniczą. Termin do uzgodnienia Cena 1950 zł netto Miejsce Szczecin

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa

Miejsce Szczecin

Kontakt tel. 91 434 42 61, fax: 91 434 44 68, e-mail: biuro@polkadr.com.pl, http://www.polkadr.com.pl/ index.php?dzial=szkolenia&szkolenia=wyswietl&id=171

Organizator Profi Biznes Group Sylwia Majewska

Kontakt Plac Zgody 1, 71-410 Szczecin, tel. 508 131 309, 91 453 01 55, e-mail: biuro@szkolenia-treningi.pl, www.szkolenia-treningi.pl

Obsługa gościa w ruchu hotelowym

Psychologia kontaktu z pracownikiem – poziom ekspercki

Opis Szkolenie trwa 20 godzin i adresowane jest do osób, które chcą świadomie, dojrzale a przede wszystkim skutecznie zarządzać. Zakres treści koncentruje się na specjalistycznej wiedzy psychologicznej z obszaru komunikowania się z pracownikiem, właściwego motywowania, stawiania celów, jak i profesjonalnego udzielania informacji zwrotnych podwładnym. Metodologia pracy na szkoleniu opiera się na praktycznym wykorzystaniu prezentowanych treści Termin do uzgodnienia

Cena 1100 zł

Miejsce Szczecin

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „PWP Hotel i restauracja do praktycznej nauki zawodu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki. Kryteria wyboru kandydatów: 1) Wiek: 15-24 lata 2) Wykształcenie minimum gimnazjalne 3) Status osoby bezrobotnej Uczestnicy mają zapewniony catering oraz comiesięczne stypendium. Projekt zakłada: – 2 miesiące szkoleń teoretycznych w Szczecinie, – 3 miesiące szkoleń praktycznych (w wynajętym hotelu i restauracji ćwiczeniowej), – 3 miesiące staży w firmach zewnętrznych. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w hotelu poza Szczecinem na czas zajęć praktycznych. Termin do kwietnia 2015 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce powiat gryficki i kamieński

Organizator In Futuro Psychologia Biznesu

Organizator Top Projekt

Kontakt e-mail: szkolenia@infuturo.pl, www.infuturo.pl

Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opis Wsparciem objęci będą mikro i mali przedsiębiorcy i ich pracownicy – 144 osób (w tym 80 K), prowadzący działalność/zatrudnieni w woj zachodniopomorskim w branżach: przemysłu drzewno – meblarskiego, logistyczno – spedycyjnego, sektora turystycznego (w tym turystyki uzdrowiskowej), obsługi portów, spożywczego (w tym przetwórstwa), sektora żywności ekologicznej, sektora ICT, energetyki odnawialnej, branży budowlano – montażowej, przemysłu chemicznego, branży produkcji wyrobów z metali, sektora biomedycznego. Będą to głównie menedżerowie i przedst. kadr zarządzających, posiadający wykształcenie pomaturalne i wyższe, których obowiązki służbowe związane są bezpośrednio z tematyką szkoleń. W ramach Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzone będą trzy moduły: Akademia Menadżera, Akademia HR-owca, Kadry i płace.

Miejsce Szczecin

Organizator Firma Profi Biznes Group

Podstawy dogoterapii

Termin 01.01.2013 – 30.06.2014 r. Cena bezpłatne – szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt tel. 91 453 01 55; e-mail: biuro@profibiznesgroup.pl, http://www.azzl.szczecin.pl/

Kontakt tel. 91 820 66 90, e-mail: szczecin@top-projekt.eu, m.medynski@top-projekt.eu, www.hotelirestauracja.pl

Opis Kurs skierowany jest do absolwentów uczelni medycznych, pedagogicznych, społecznych i innych (studia licencjackie, magisterskie), osób zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci posiadających odpowiednie kwalifikacje (terapeutów z uprawnieniami PTP, lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów, nauczycieli szkół specjalnych), studentów ostatnich lat studiów pedagogicznych, społecznych, medycznych i innych. Kurs na dogoterapeutów jest kierowany do osób pracujących (chcących pracować)z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi, umysłowymi lub narządu ruchu, którzy w swej pracy wykorzystują psaterapeutę. Kurs daje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu sposobu pracy z psem – jego wykorzystania jako terapeuty. Przedstawia sposoby pracy z psem i włączeniem tej formy terapii w proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Termin do uzgodnienia

Cena 850 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Kontakt tel. 693 330 360, e-mail: kursyszczecin@wseit.edu.pl, www.kursy.wseit.pl

13


BLOG PRACODAWCY Co zyskamy zatrudniając młodego bezrobotnego? Dla kogo premie i nagrody, i co z tym e-zwolnieniami? W najnowszym blogu pracodawcy skupimy się na tym, jakie udogodnienia, ale i nowe obowiązki dla pracodawców przyniesie nowy rok, a także na sposobach nagradzania naszych pracowników za lojalność i wkład w rozwój naszej firmy. Zatrudniając młodego, bezrobotnego pracownika zaoszczędzimy na składkach na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych Od 2014 roku pracodawca zatrudniając młodego bezrobotnego pracownika będzie mógł skorzystać ze zwolnień ze składek na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, a  w  przypadku osób podejmujących pierwszą pracę – z refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Nie jest to jedyna forma wspierania młodych absolwentów wchodzących na rynek pracy. Od 2014 roku zaplanowano udzielanie  przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjnych pożyczek na założenie własnej działalności gospodarczej, szereg szkoleń zawodowych i przekwalifikowujących. Na ten cel Polska otrzymała 2 mld zł z Unii Europejskiej. 

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od stycznia 2014 roku W styczniu 2014 roku wprowadzony zostanie elektroniczny system wystawiania i przesyłania e-zwolnień lekarskich. Usprawni to weryfikację tych dokumentów przez pracodawcę i  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwolni, także lekarzy z  konieczności wysyłania kopii zwolnienia do ZUS i magazynowania ich. Pracodawcy będą mieli dostęp do internetowych profili pracowników. 

Płaca minimalna wzrośnie Od stycznia 2014 roku płaca minimalna wynosiła będzie 1680 zł, co oznacza że wzrośnie o 80 zł. Dla pracodawców oznacza to konieczność podpisania nowych umów o pracę z pracownikami, lub dodanie odpowiednich aneksów do tych już istniejących.

Od 2014 roku obowiązkowe składki do ZUS od umowy-zlecenie Projekt ustawy powstał na wniosek związków zawodowych, a wejść w życie ma w styczniu 2014 roku. Składki emerytalnorentowe od umów-zlecenie będą płacone do momentu osiągnięcia płacy minimalnej tj. 1680 zł. Wprowadzony zostanie, także obowiązek płacenia składek na ZUS za członków rad nadzorczych. Obecnie odprowadzają oni tylko składkę zdrowotną.

Nowe zasady dotyczące wystawiania faktur VAT od 2014 roku. Od 1 stycznia 2014 roku zmienią się zasady dotyczące powstawania obowiązku podatkowego, który od tej pory rozpo-

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

czynał się będzie w momencie otrzymania towaru lub wykonania usługi, a nie wystawienia faktury. Dotychczasowe przepisy nakazywały wystawienie faktury w ciągu 7 dni od dokonania transakcji, nowe zasady zezwalają na jej wystawienie przed lub po transakcji, ale w ciągu 15 dni od końca miesiąca w którym została zawarta. W przypadku usług budowlanych fakturę należy wystawić w ciągu 30 dni od wykonania usługi.

Doceń swoich pracowników, dla kogo premie? Premie i nagrody stanowią zmienne składniki wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie zależy od rodzaju i ilości pracy, a  także kwalifikacji. Wynagrodzenie obligatoryjne – zasadnicze to stawka wynagrodzenie za określona pracę, fakultatywne natomiast – to dodatkowe składniki wynagrodzenia – premie, nagrody, dodatki. Mogą mieć charakter stały i wypłacane są co miesiąc, np. dodatek z  tytułu stażu pracy, dodatek za wykonywanie pracy uciążliwej lub szkodliwej dla zdrowia, dodatek z tytułu posiadania dodatkowych kwalifikacji i dodatek funkcyjny. Zmienny charakter mają dodatki wypłacane po spełnieniu przez pracownika określonych przesłanek i są to premie i  nagrody. Zasady premiowania określa pracodawca. W  regulaminie premiowania. Premia podlega takiej samej ochronie prawnej jak wynagrodzenie zasadnicze. Przysługuje pracownikowi, po wykonaniu konkretnych premiowanych zadań, nie jest wypłacana nawet gdy nie wykonanie zadania leży po stronie pracodawcy. Premia uznaniowa nie stanowi składnika wynagrodzenia. Kryteria przyznawania nagrody nie są tak jasne, jak w przypadku premii.

A dla kogo nagrody jubileuszowe? Nagroda zazwyczaj nie zależy od konkretnych wymagań pracodawcy. Stanowi składnik wynagrodzenia, ale nie jest elementem treści stosunku pracy, co oznacza, że prawo do niej nabywa się w momencie jej przyznawania. Przyznawanie nagród jubileuszowych nie jest obowiązkowe, przysługują one pracownikom pozostającym w zatrudnieniu przez określony czas, regulowany przez przepisy wewnątrzzakładowe. Naliczane zazwyczaj są w ten sam sposób, co ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przysługują m.in. nauczycielom, urzędnikom państwowym i samorządowym, instytucji kultury i  służby zdrowia. Nagroda te mogą obowiązywać w  prywatnych przedsiębiorstwach, jeżeli stanowią o  tym przepisy obowiązujące wewnątrz zakładu.  Są świetnym sposobem na okazanie, że pracownik jest dla nas istotnym ogniwem zespołu i doceniamy jego pracę.

NR 18 – grudzień 2013

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA Schyłek roku i początek nowego to czas, w którym także pracodawcy powinni dopełnić wielu formalności, ale także pracownicy muszą przemyśleć kilka istotnych spraw. Najważniejsze w tym okresie jest złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-4R. Koniec roku to czas kiedy pracodawca powinien stworzyć plan urlopów na zbliżający się rok. Na to jak będzie on wyglądał wpływ mają sami pracownicy, którzy przedstawiają wnioski na temat swoich preferencji. W blogu pracownika przedstawimy najważniejsze zagadnienia wiążące się z urlopami wypoczynkowymi. Komu przysługują? W jakim wymiarze? Co jeśli pracownik zmienia pracę, czyli wszystko o urlopach.

Wykorzystaj urlop wypoczynkowy Pracownikom, którzy nie wykorzystali jeszcze urlopu wypoczynkowego za mijający rok, pracodawca powinien udzielić go do końca roku, a wykorzystany powinien być najpóźniej do 30 września roku kolejnego. Warto przypomnieć, że pracownikom nie przysługuje ekwiwalent finansowy za niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Wypłacany jest tylko w sytuacji, gdy umowa o pracę zostanie zerwana lub zawieszona. Pracownik może na własny uzasadniony wniosek poprosić o  możliwość wykorzystania urlopu w późniejszym terminie.

Jak naliczany jest wymiar urlopu? Koniec roku to również okres kiedy pracodawca powinien stworzyć plan urlopów na nadchodzący rok. Plan ten nie musi obejmować swym zakresem całych dwunastu miesięcy, jednak już teraz warto zastanawiać się kiedy chcielibyśmy z niego skorzystać, szczególnie jeżeli będzie to miało miejsce w pierwszej połowie nowego roku. Prawo do urlopu pracownik nabywa 1 stycznia. Jego wymiar zależny jest od stażu pracy i przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Jego wymiar to 20 dni wolnych dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat i 26 dni po 10 latach pracy. Okres ten oczywiście nie dotyczy tylko naszego ostatniego miejsca pracy, jest podliczany od momentu podjęcia pracy, do stażu doliczany jest również okres studiów wyższych, nauki w szkole zasadniczej zawodowej, liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej.

Urlop przy niepełnym etacie Urlop wypoczynkowy przysługuje, także pracownikom którzy zatrudnieni są tylko na część etatu. Taki urlop naliczany jest

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

proporcjonalnie do czasu pracy pracownika i wynosi przy połowie etatu i 10-letnim stażu pracy 13 dni, gdy staż jest niższy niż 10 lat, urlop wyniesie 10 dni.

Urlop dla zatrudnionych na dwóch lub więcej etatach W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na kilku etatach, u każdego z  pracodawców przysługuje mu oddzielny urlop. Przyznawany jest na podstawie standardowych obliczeń, biorących pod uwagę staż pracy i wielkość etatu. Szczególnie w tym wypadku warto zaplanować sobie urlop wcześniej.

Urlopy dla pracowników zmieniających pracę Pracownicy, którzy zdecydowali się na zmianę pracodawcy także mają prawo do urlopu wypoczynkowego za okres, który u niego przepracowali. Zasada jego naliczania jest nadal taka sama tj. zależna od stażu pracy i wielkości etatu, ale jest on naliczany proporcjonalnie do czasu jaki pracownik przepracował w danej firmie. I tak np. jeżeli pracę zmieniamy po 7 miesiącach należy nam 7/12 części pełnego urlopu. Pozostała część urlopu będzie pracownikowi przysługiwała w nowej firmie. Z taką samą sytuacją mamy w przypadku, gdy zawieramy umowę na czas określony – urlop przysługuje nam tylko za okres na jaki jesteśmy zatrudnieni.

Urlop dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło Niestety kodeks pracy nie gwarantuje urlopu wypoczynkowego osobom zatrudnionym na umowę zlecenie lub umowę o  dzieło, gdyż w  jego świetle osoby takie nie są pracownikami. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tej sytuacji korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie w podpisywanej umowie zlecenie lub o  dzieło klauzuli o  urlopie wypoczynkowym. Nie jest on gwarantowany w  Kodeksie Pracy, ale pracodawca ma prawo go udzielić. To czy będzie on płatny czy nie, zależy tylko od woli pracodawcy. Warto się tą sprawą zająć jeszcze przed rozpoczęciem pracy u takiego pracodawcy.

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim!

wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmą w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

ZmianyNaTak.pl nr 18 grudzień 2013  
ZmianyNaTak.pl nr 18 grudzień 2013  
Advertisement