Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 4 – październik 2012

Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od redakcji Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czwarty już numer „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl”. Aktualne wydanie poświęciliśmy informatyce. Nowoczesna firma nie może obejść się bez sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu, wysyłania e-maili, strony internetowej i  marketingu internetowego, a  także odpowiedniego oprogramowania. Każde przedsiębiorstwo, które korzysta z sieci np. do promocji swojego biznesu, musi mieć rozeznanie w prawie autorskim, bezpieczeństwie internetowym i zarządzaniu danymi w bazie danych. Nie jest możliwe używanie komputera bez umiejętności pracy z dokumentami elektronicznymi czy arkuszami kalkulacyjnymi. To, jak dobrze wykorzystać zasoby i narzędzia informatyczne, wiedzą już korporacje. Do zapewnienia płynności przepływu informacji stosują intranet, extranet i  portale korporacyjne. Do zaawansowanego zarządzania zasobami, w którego skład wchodzi np. zarządzanie kadrami, księgowość czy sprzedaż, używają systemów ERP.

Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl Redaktor naczelna Magdalena Kosobucka Zespół redakcyjny Anna Duda Adam Laskowski Agata Łukaszewska Patrycja Predko Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, październik 2012

2

Dlaczego październikowy numer poświęciliśmy tematyce informatycznej? Cel, jaki nam przyświeca, to wskazanie przedsiębiorstwom, które jeszcze nie korzystają w swojej działalności z odpowiedniego oprogramowania, jakie mogą mieć z tego korzyści. Dzięki systemom informatycznym możemy poświęcić więcej czasu na biznes, działać szybciej, ułatwić i przyspieszyć wiele procesów wewnątrz i na zewnątrz firmy, oszczędzać koszty, niwelować pomyłki itd. Możemy także przeprowadzać szkolenia online i organizować spotkania w sieci, a więc rozwijać siebie i swój personel. Dzięki systemom IT jesteśmy w stanie kontrolować czas pracy w firmie i tworzyć więzi z partnerami i klientami firmy (CRM). Chcieliśmy także pokazać, że systemy informatyczne są elastyczne i  można je stosować w każdego rodzaju branży i wielkości firmy. Naszym zadaniem było wskazanie, że inwestycje w nowoczesne technologie to nie zbędne wydatki, ale mądre decyzje, które przyniosą korzyści zaraz po ich wdrożeniu. Jak co miesiąc zapraszamy Państwa do miłej lektury informatora w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie www.zmianynatak.pl, na której znajdą Państwo również wiele ofert szkoleń i usług doradczych, również z zakresu informatyki. Magdalena Kosobucka Redaktor Naczelna

Spis treści W numerze:

3 Potrzeby szkoleniowe w branży informatycznej 4 Zintegrowane systemy informatyczne 5 Jak zaoszczędzić na podróżach służbowych? 6 Bezpieczeństwo IT 7-8 Oferty szkoleń z zakresu IT 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 4 – październik 2012

www.zmianynatak.pl


Potrzeby szkoleniowe w branży informatycznej Informatyka – dziedzina, która cały czas się rozwija. Żeby nadążać ze zmianami trzeba się ciągle dokształcać. Dobry informatyk jest dziś na wagę złota. A takich nie brakuje w firmie BLStream. O tym, w czym specjalizuje się firma BLStream, jakie predyspozycje powinny posiadać osoby, które chciałyby związać z nią swoją karierę zawodową, a także jakie formy rozwoju proponuje pracownikom, mówi Ewelina Ładoga, specjalista ds. szkoleń w firmie BLStream. Czym zajmuje się firma BLStream? Z czym szczecinianie powinni ją kojarzyć? BLStream specjalizuje się w  tworzeniu zaawansowanych rozwiązań mobilnych oraz webowych, testowaniu rozwiązań informatycznych, produkcji aplikacji, które działają na ponad 100 milionach urządzeń przenośnych na całym świecie. Zapewne właśnie za sprawą owych rozwiązań firma BLStream jest znana mieszkańcom Szczecina. Ponadto jesteśmy zaufanym partnerem wiodących firm w  sektorze komunikacji, technologii i marek konsumenckich. Staramy się łączyć unikalny design, trendy w User Experience z kunsztem inżynierii oprogramowania. Ile osób jest w niej zatrudnionych? BLStream jest prężnie działającą firmą, która zatrudnia przeszło 200 osób. Są to przede wszystkim programiści, testerzy, graficy i analitycy biznesowi. Kto może zostać pracownikiem firmy BLStream? Jakich osób Państwo poszukują? Szukamy zarówno specjalistów, jak i  mło-

Firma BLStream Sp. z o.o. Fot. Tomasz Skierczyński

dych osób, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Cenimy ludzi, dla których tworzenie oprogramowania jest pasją. Nasi pracownicy lubią swoją pracę, co jest jednym z ważniejszych czynników, który to sprawia, że nasze projekty realizowane są na tak wysokim poziomie. Czy szkolenia w  branży informatycznej są potrzebne? Czy wysyłają Państwo pracowników na szkolenia? Szkolenia podnoszą kwalifikacje, uzupełniają wiedzę pracowników. Nasze firma oferuje różnorodne formy rozwoju swoim pracownikom. Szkolenia stanowią jedną z nich, aczkolwiek nie zawsze jest to najlepsza forma rozwoju. Działanie rozwojowe dobieramy w  zależności od zdiagnozowanej luki kompetencyjnej i od oczekiwanych efektów. Uczestniczymy w  szkoleniach otwartych, organizujemy szkolenia in house, dbamy o certyfikacje, wyjeżdżamy na konferencje krajowe i  zagraniczne. Oprócz tego posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę firmo-

wą, gdzie gromadzone są ciekawe egzemplarze, rekomendowane przez naszych pracowników. BLStream wdraża projekty również poza granicami naszego kraju. Czy w związku z  tym pracownicy są wysyłani na kursy językowe? Firma od września 2011 roku organizuje kursy językowe in house. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb językowych zajęcia odbywają się w  formie spotkań indywidualnych, bądź grupowych (od 3 do 6 osób). Z  punktu widzenia obszarów geograficznych na jakich działa BLStream i tym samym realizowanych projektów, umiejętność porozumiewania się w  języku angielskim jest dla nas bardzo ważna. Jakie działania w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników – programistów oraz testerów były podejmowane przez firmę BLStream w tym roku? Od początku roku realizowaliśmy wiele działań rozwojowych. W  największym stopniu zaangażowaliśmy się w konferencje QCon, Scala Days, SourceDevCon w  Londynie, EuroPython we Florencji, User Experience w Lizbonie oraz 33rd Degree, Geecon, CONFidence, Front-Trends w Polsce. Realizujemy swój projekt szkoleniowy, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Rozwijamy kompetencje – Osiągamy sukces” dedykowany jest wyłącznie naszym pracownikom. Obejmuje rozwój kompetencji w 4 obszarach: kompetencji technicznych, z zakresu zarządzania projektami, coachingowych oraz językowych. Projekt trwać będzie do września 2013 roku. Dziękuję za rozmowę. 

Patrycja Predko

Ewelina Ładoga, specjalista ds. szkoleń w firmie BLStream. Fot. Tomasz Skierczyński

3


Zintegrowane systemy informatyczne O korzyściach ze stosowania systemów informatycznych, historii ich powstania i tendencjach rozwojowych opowiedział nam Andrzej Żmidziński, dyrektor Działu Systemów Informatycznych, konsultant systemów ERP w obszarze produkcji i logistyki oraz kierownik projektów wdrożeniowych w firmie ATS-Systemy informatyczne. Co to są zintegrowane systemy informatyczne? Na początku naszej „drogi w  kapitalizm”, która zbiegła się w czasie z  szybką informatyzacją przedsiębiorstw, powszechne były niewielkie, często autorskie programy obsługujące wybrane obszary działalności, np. księgowość, kadry czy magazyn. Nie było zazwyczaj mowy o  jakiekolwiek współpracy tych narzędzi lub było to mocno utrudnione. Wyciąganie z takiego środowiska informacji niezbędnych do zarządzania było utrapieniem – często przygotowanie analizy zabierało tyle czasu, że w  momencie jej ukończenia, przestawała być aktualna. Odpowiedzią na te bolączki były zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Zgodnie ze swoją nazwą, zapewniały one informatyczne połączenie w jeden spójny organizm wszystkich działów przedsiębiorstwa. Jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie systemów informatycznych w firmie? Opierając się na własnych doświadczeniach z  firm produkcyjnych, mógłbym wspomnieć o  kilku najistotniejszych, takich jak: jednokrotne wprowadzanie danych, automatyzacja, kontrola kosztów czy zaawansowane sterowanie produkcją. Te i inne elementy zapewniają oszczędność czasu, obniżenie kosztów, eliminację pomyłek i  błędów oraz skrócenie cy-

klu realizacji zamówienia. Zintegrowane systemy informatyczne pomogły wielu firmom. W jednym z  przedsiębiorstw skala rocznych kosztów z tytułu naprawy braków i reklamacji wywołanych pomyłkami i niezgodnościami w  dokumentacji warsztatowej osiągała taką wielkość, że pozwoliłoby to na sfinansowanie zakupu i wdrożenia dwóch pakietów ERP! W innej firmie, która używa systemu ERP od kilku lat, odczuwa się spokój – od biur aż po halę produkcyjną (co podkreślają odwiedzający ją podczas wizyt referencyjnych goście). W całości przeszła ona na automatyczne harmonogramowanie zleceń produkcyjnych przez system – każdy pracownik wie, co i kiedy powinien robić. Do czego służą systemy MRP i ERP? Historycznie najwcześniej, bo już w  latach 60-tych ubiegłego wieku, pojawił się termin MRP (Material Requirements Planning). Określał on techniki wspomagania przedsiębiorstw produkcyjnych w  wyznaczaniu potrzeb materiałowych i  harmonogramu dostaw w  taki sposób, aby optymalizować zapasy i proces produkcyjny przy zmieniającym się popycie na wyroby. Znacznie później, bo w końcówce lat 90-tych, powstało określenie MRPII (Manufacturing Resource Planning), które rozbudowuje standard MRP o planowanie zasobów produkcyjnych. Systemy klasy ERP (Enterprise

Andrzej Żmidziński, dyrektor Działu Systemów Informatycznych firmy ATS-Systemy informatyczne Fot. Tomasz Skierczyński

4

Resource Planning) pojawiły się jako rozwinięcie standardu MRPII, poprzez rozszerzenie zakresu zastosowania na obszary finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży, logistyki, relacji z klientami, obiegu dokumentów itp. W  swoich założeniach system ERP ma w pełni integrować procesy występujące w  przedsiębiorstwie. Od pewnego czasu funkcjonuje jeszcze jedno pojęcie – ERPII. Określa ono systemy ERP, które pozwalają na aktywnie wykorzystanie Internetu dla współpracy z partnerami biznesowymi. Inne rodzaje systemów informatycznych? Dostawcy systemów informatycznych prześcigają się w  mnożeniu coraz to nowszych i  tajemniczo brzmiących skrótów, jakimi opisują swoje produkty. W  mojej ocenie często ma to głównie cel marketingowy. Na rynku oprogramowania spotykanych jest mnóstwo wyspecjalizowanych systemów, odpowiedzialnych za obsługę wąskich sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wśród najczęściej spotykanych rozwiązań tego typu wymienić można: CRM (Customer Relationship Management) – wspomagające budowanie stałych relacji z klientami, DMS (Document Management System) –zarządzające obiegiem dokumentów organizacji, SCM (Supply Chain Management) – do zarządzania łańcuchem dostaw czy MES (Manufacturing Execution Systems) – umożliwiające zbieranie informacji wprost ze stanowisk produkcyjnych. Jakie są tendencje rozwojowe systemów informatycznych? Na przestrzeni ostatnich lat daje się zaobserwować stopniowe podążanie systemów w kierunku technologii trójwarstwowych. Inny zdobywający popularność model to tzw. outsourcing oprogramowania. Modnym w ostatnim czasie pojęciem stał się tzw. Cloud Computing. Na pewno Internet i  przeglądarka będą coraz bardziej obecne w naszej pracy. Jak przedsiębiorca może dowiedzieć się, jakie systemy są potrzebne jego firmie? Jeżeli przedsiębiorca poszukuje systemu wspierającego zarządzanie firmą, to niezbędna jest analiza jej potrzeb, będąca jedyną rzetelną podstawą doboru optymalnego rozwiązania. Bierze się w  niej pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, organizację przedsiębiorstwa, specyfikę produkowanego wyrobu i wiele innych parametrów. Zwykle analiza potrzeb ma charakter jedno- lub kilkudniowych warsztatów, przeprowadzanych z  kluczowymi pracownikami w  poszczególnych obszarach organizacji. Jej wynikiem jest dokument opisujący występujące procesy i zidentyfikowane wymagania funkcjonalne. Dziękuję za rozmowę. 

NR 4 – październik 2012

Anna Duda

www.zmianynatak.pl


Jak zaoszczędzić na podróżach służbowych? Podróże służbowe są nieodłączną i ważną częścią życia każdej firmy. W ich ramach przedstawiciele przedsiębiorstw docierają z ofertą do klientów, dbają o relacje z ich partnerami, jeżdżą na konferencje, targi i szkolenia. Mimo niewątpliwych zalet wyjazdów służbowych, podważa się ich sens. Czasem dotarcie do klienta trwa wiele godzin, a może okazać się bardzo krótkie i nieproduktywne oraz poważnie obciążające budżet firmy. Czym przedsiębiorcy mogą zastąpić tradycyjne podróże służbowe? Zapytaliśmy o to Rafała Źróbeckiego, Prezesa Zarządu polskiego oddziału firmy Squiz – twórcy i dostawcy systemu zarządzania treścią dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji na całym świecie. Jak firma, mająca klientów i  partnerów rozsianych po całym kraju, a  której siedziba mieści się w Szczecinie, dba o kontakty biznesowe? Świadczymy usługi nie tylko dla różnych polskich przedsiębiorstw z takich miast jak m.in. Warszawa czy Poznań, ale również z innych państw, także spoza granic Unii Europejskiej. Najbardziej oddalonym od Polski krajem, w którym mieści się siedziba firmy, z którą współpracujemy, jest Australia. Muszę przyznać, że czasami nic nie zastąpi spotkania, podczas którego możemy usiąść przy jednym stole z  klientami czy partnerami, więc przynajmniej raz w  roku staramy się spotkać z naszym australijskim kontrahentem. Jednak ze względu na koszty i  czas podróży, staramy się szukać alternatywnych rozwiązań, pozwalających efektywnie komunikować się i  wspólnie prowadzić projekty z innymi firmami. Z pomocą przychodzi nam Internet. Pozwala on na przykład na organizowanie spotkań drogą online, gdzie wszystkie osoby biorące w nich udział mogą zobaczyć siebie na dużym ekranie. Umożliwia to sprawną i płynną komunikację. Podczas takich spotkań naprawdę ma się wrażenie, że osoby mieszkające po obu stronach kuli ziemskiej znajdują się w jednym pomieszczeniu. Jak w  szybki sposób można przedstawić klientowi naszą nową usługę czy działanie produktu? Pozwala nam na to oprogramowanie, które umożliwia prezentowanie tego, co wyświetla się na ekranie naszego komputera, bezpośrednio na ekranie u  naszego rozmówcy. Dzięki temu możemy też opisywać działanie usługi lub produktu bądź przedstawiać prawie gotowe, konkretne rozwią-

zania. Korzystając z Internetu podczas różnego rodzaju prezentacji, oszczędzamy nie tylko nasz czas, ale także czas klienta, który nie musi nawet opuszczać swojego biura. Jakie inne korzyści, jeśli chodzi o  podróże służbowe, daje Internet? Dzięki Internetowi możemy zaoszczędzić znaczne środki na planowaną podróż. Aby odbyła się jak najniższym kosztem, korzystamy z  dostępu do wyszukiwarek, przez które znajdujemy najtańsze oferty połączeń lotniczych i krajowych. Dbanie o  dobre relacje z  klientami i partnerami to ważny aspekt działalności każdej firmy. Czy w przypadku komunikacji drogą online jest to możliwe? Im częściej korzysta się z narzędzi, o których mówiłem, tym bardziej taka komunikacja staje się łatwiejsza i  bardziej naturalna. Według mnie, ogromną rolę w  kontaktach biznesowych odgrywa zmysł wzroku. Jeśli możemy zobaczyć kogoś na ekranie, to dystans, zarówno geograficzny, jak i  międzyludzki, maleje. W momencie, kiedy komunikujemy się tylko i wyłącznie przez telefon, to będą się tworzyć bariery między rozmawiającymi ze sobą osobami – nie jesteśmy w stanie zobaczyć gestów rozmówcy, zrozumieć wszystkiego, o  czym do nas mówi, dobrze odczytać jego intencji. A – jak wiadomo – te wszystkie elementy, zwłaszcza, jeśli komunikujemy się w  różnych językach, mają ogromne znaczenie. Jeśli nie widzimy drugiej osoby, komunikacja szwankuje. Podobnie jest w  przypadku kontaktu e-mailowego. Moim zdaniem jest to trudniejszy sposób komunikowania się z drugim człowiekiem i  lepiej służy do potwierdzania, raportowania niż do dokonywania ustaleń czy negocjacji.

Rafał Źróbecki, Prezes Zarządu polskiego oddziału firmy Squiz. Fot. Tomasz Skierczyński

Jak to się stało, że komunikacja internetowa zyskała uznanie wielu firm w Polsce i na świecie? Istotną rolę w  tym wszystkim odgrywa w  ostatnim czasie Facebook, który rejestruje pojawiające się globalnie trendy. Ludzie w pewnym sensie przenoszą swoje życie do tego medium społecznościowego. Tworzy się taki niezależny, wirtualny świat. Facebook pokazuje nam, że z pomocą dość prostego w obsłudze narzędzia komunikacja może być o wiele sprawniejsza i co ważne – efektywniejsza. W  błyskawicznym tempie możemy skutecznie dotrzeć np. do 100 tys. odbiorców. Wielu przedsiębiorców rezygnuje z  komunikacji online z  powodu obaw o  bezpieczeństwo danych. Jak można temu zaradzić? Firmy, dla których poufność jest istotnym warunkiem spotkań odbywających się drogą internetową, mogą korzystać z dedykowanego oprogramowania, przeznaczonego do ich przeprowadzania. Jest to oprogramowanie płatne, ale w ramach licencji i umowy jaką podpisuje się z jego dostawcą, mamy zagwarantowaną pełną integralność danych i  zachowanie poufności. Połączenie odbywa się w sposób szyfrowany. Często też za pomocą takiego oprogramowania można zostawić tunel pomiędzy dwoma punktami odbioru informacji, co gwarantuje bezpieczeństwo. Tak jak w przypadku, kiedy świadomie logujemy się do internetowej strony naszego banku wiemy, że aktualne informacje przesyłane są w sposób bezpieczny, tak samo możemy być pewni, że spotkanie przeprowadzane za pomocą dedykowanego programu będzie w pełni chronione. Dane i wszelkie komunikaty będą w stanie odczytać tylko dwie kontaktujące się ze sobą strony. Dziękuję za rozmowę.  Anna Duda

5


Bezpieczeństwo IT Podczas codziennego korzystania z systemów IT prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest bezpieczeństwo dostępu do danych. W ostatnich czasach dane „w komputerze” są jednym z ważniejszych zasobów, którym dysponują przedsiębiorcy. Jakie podjąć kroki, jeśli ktoś bez autoryzacji czyta i zmienia wrażliwe dane? Co zrobić, jeśli dane wypływają poza firmę i stają się dostępne dla konkurencji lub podmiotów nieuprawnionych? Nowoczesne bezpieczeństwo IT polega na strzeżeniu kilku podstawowych sfer związanych z użytkowaniem komputerów, aplikacji i systemów, na których pracują pracownicy.

Dostęp użytkowników do danych w systemach i aplikacjach Pierwszym i  najbardziej znanym zagadnieniem jest kontrola bezpośredniego dostępu do danych w  aplikacjach (programach) używanych w  firmie. Trzeba mieć informację o tym, kto może zalogować się do aplikacji i z niej korzystać. Najlepszym sposobem jest ustanowienie procedur nadania dostępu do danych i ich respektowania. Administrator systemu bez stosownych pozwoleń właściciela biznesowego (odpowiedzialnego za dane) nie może dodać uprawnień dla osoby. Realizuje się to na podstawie procedur „nadania dostępu do systemów IT”, które powinny być obecne w każdej firmie. Samo ustanowienie procedur nie załatwia jednak problemu. Konieczne jest okresowe kontrolowanie faktycznych działań administratorów, na podstawie np. dzienników zdarzeń z systemów.

Firma Sqiuz Poland Sp. z o.o. Fot. Tomasz Skierczyński

6

Bezpieczeństwo fizyczne systemów Rozumiane jest jako dostęp do urządzeń realizujących działanie sieci firmowej. Głównymi elementami sieci są serwerownia (miejsce gdzie znajdują się dane), punkty rozgałęziające sieć lokalną (rozdzielacze sieci, w przypadku, kiedy firma ma dużo urządzeń sieciowych – stacji roboczych i  drukarek, skanerów itp.) oraz miejsce, w  którym przechowywane są dane z kopii zapasowych. Wszystkie z nich powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz monitorowane. W tym pomocne są systemy dostępu przez karty otwierające drzwi czy też kamery telewizji przemysłowej. Taki dostęp powinien być okresowo sprawdzany pod kątem, kto korzystał z danego urządzenia i po co. Dane takie powinny być gromadzone i okresowo sprawdzane merytorycznie.

Uwaga na programistów i administratorów! Kolejnym zagadnieniem jest ograniczenie dostępu do ważnych danych dla osób mo-

gących je zmienić bez wiedzy użytkowników czy kierownictwa, głównie ze względu na swoje umiejętności. Mowa tu głównie o programistach i  administratorach systemów. Znani są oni ze skłonności do sterowania systemami w  taki sposób, aby działały wedle ich życzenia. Niestety, bardzo często odbywa się to w sposób niekontrolowany. Istnieje tutaj konieczność stworzenia procedur oraz zabezpieczeń w systemach tak, aby każde poprawki w systemie oraz prace serwisowe były przeprowadzane przez administratorów nie związanych z  programistami, co pozwoli przetestować potencjalne błędy i obronić systemy przed nieautoryzowanymi zmianami. Ważne jest zatem ustanowienie procedur testowania zmian przez pracowników niezwiązanych z IT oraz rejestrowanie w samych systemach zmian, jakie w nich nastąpiły. Problematyka ograniczenia dostępu do danych wrażliwych jest ściśle powiązana z kolejnym aspektem, jakim jest proceduralne chronienie dostępu do systemów IT.

Procedury ochrony systemów IT W podstawowych założeniach bezpieczeństwo IT wymaga kontrolowania działalności osób, które mają wyjątkowo duży dostęp do danych czy też systemów. Dotyczy to głównie osób pełniących funkcje administratorów lub specjalistów zajmujących się siecią lub aplikacjami. Umiejętne kontrolowanie tych osób znacznie zmniejsza ryzyko upublicznienia lub zmodyfikowania danych wrażliwych dla firmy. Do tego celu używa się najczęściej specjalnych procedur kontrolnych oraz ustawień systemów, które mogą nie pozwolić na wykonanie pewnych działań administratorów bez akceptacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (kontrolerów, czy też audytorów). Niektóre systemy pozwalają na założenie użytkowników z rolą kontroler i  zablokowanie możliwości pewnych zmian dla administratorów. Jeśli nie posiadają tego typu funkcji, warto je wprowadzić. Bezpieczeństwo IT w  dobie postępującej informatyzacji procesów w przedsiębiorstwach odgrywa kluczową rolę w  codziennym życiu firm. Nieskuteczne zabezpieczenie danych i  systemów może narazić firmę nie tylko na straty finansowe, lecz także na utratę zaufania klientów i  partnerów biznesowych. Dlatego warto wziąć udział w  szkoleniach z  zakresu bezpieczeństwa IT. Tym bardziej, że jest to dynamicznie zmieniająca się dziedzina, a  jej znaczenie z  roku na rok rośnie.  Adam Laskowski

NR 4 – październik 2012

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń z zakresu IT W październiku więcej szkoleń znajdą dla siebie ci, którzy dysponują bardziej zaawansowaną wiedzą informatyczną, niż osoby stawiające pierwsze kroki w obsłudze komputera czy Internetu. Wśród ofert znajdują się także kursy bezpłatne (EFS). Ci, którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie IT, mogą wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie metodę kształcenia – korespondencyjną, e-learningową lub stacjonarną.

Nazwa szkolenia: Certyfikowany programista Aplikacji Windows MS Visual Studio 2010 (EFS)

Opis Jest to szkolenie w ramach projektu „Zachodniopomorska Akademia Programistyczna”. Celem kursu jest wzmocnienie potencjału intelektualnego branży IT. Szkolenie adresowane jest do doświadczonych projektantów, testerów, analityków i programistów aplikacji, którzy pracują w oparciu o Visual Studio 2010 i NET Framework 4.0. Plan zajęć zakłada naukę języka programowania C#, programowanie aplikacji oraz warsztat przygotowujący do egzaminu. Termin 08.10.-09.11.2012r.

Doradztwo informatyczne – analiza potrzeb informatycznych Opis Każda firma przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z inwestycjami w zasoby informatyczne, powinna zdecydować się na analizę swoich potrzeb w tym zakresie. Usługa, w zależności od wielkości firmy, może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. W jej ramach znajdują się m.in. warsztaty dla osób decyzyjnych w firmie i weryfikacja dokumentów. Rezultatem analizy jest opracowanie zawierające uporządkowany opis procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego potrzeb w obszarze informatycznym.

Termin brak danych

Cena brak danych

Konsulting informatyczny – pomoc w zasięgu ręki

Firma ATS – Systemy Informatyczne Sp. z o.o., www.atssi.pl

Termin 01.-16.10.2012 r.

Termin brak danych Cena brak danych Miejsce al. Wojska Polskiego 83, 70-481 Szczecin Firma NT Solution, www.ntsolution.pl Kontakt tel. 91 885 49 40, info@ntsolution.pl www.atssi.pl/u.php?zawartosc=u9.php

Certyfikowany profesjonalista UML – UML2AT/TOPZAP (EFS)

Kontakt tel. 91 462 31 75, biuro@atssi.pl, www.atssi.pl/u.php?zawartosc=u9.php

Opis Szkolenie ma za zadanie przyczynić się do wzrostu kwalifikacji pracowników działu IT w województwie zachodniopomorskim. Kurs skierowany jest do kadry i analityków biznesowych, którzy są zaangażowani w projekty restrukturyzacyjne i informatyczne. Prezentowane jest podejście analitycznoopisowe wzbogacone o metody z zakresu projektowania aplikacji IT. Jest to szkolenie w ramach projektu „Zachodniopomorska Akademia Programistyczna”.

Opis Niezwykle ważnym elementem każdej prężnie rozwijającej się i opartej na nowoczesnym funkcjonowaniu i zarządzaniu firmy jest odpowiednie oprogramowanie i infrastruktura informatyczna. Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc nadążyć za klientami, muszą wdrażać optymalne rozwiązania IT. Niezależne usługi profesjonalnego doradztwa wspomagają strategiczne oraz operacyjne działania przedsiębiorstwa w obszarze informatycznym.

Dodatkowe informacje usługa obejmuje m.in. audyty systemów IT, zarządzanie przedsięwzięciami IT, doradztwo technologiczne i aplikacyjne, zarządzanie wiedzą oraz konsulting i pomoc w obszarze organizacji i reorganizacji działów informatyki oraz modernizacji eksploatowanego systemu informatycznego

Kontakt Monika Zaloga, tel. 22 460 52 36, monika.zaloga@topas.com.pl www.topas.com.pl/programy/topzap/modelowanie_ procesow_w_notacji_bpmn_topzap.pdf

Dodatkowe informacje warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na min. 90% zajęć oraz przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego: OMG Certified Expert in BPM™ Fundamental

Miejsce ul. Celna 1, 70-644 Szczecin

Certyfikowany Profesjonalista Modelowania Procesów (EFS)

Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o., www.topas.com.pl

Kontakt Monika Zaloga, tel. 22 460 52 36, monika.zaloga@topas.com.pl www.topas.com.pl/programy/topzap/programowanie_w_c_ MS10266_topzap.pdf

Dodatkowe informacje warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na min. 90% zajęć oraz przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS):. NET Framework 4, Windows Applications; projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o., www.topas.com.pl

Opis Jest to szkolenie otwarte. Zorganizowane zostało z myślą o osobach, które w swojej pracy mają do czynienia z projektami informatycznymi na etapie analizy wymagań, analizy procesów biznesowych i wstępnej analizy systemowej, a także dla kierowników projektów oraz testerów chcących poznać zastosowanie notacji UML. Jest to szkolenie w ramach projektu „Zachodniopomorska Akademia Programistyczna”. Termin 08.-24.10.2012 r. Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o., www.topas.com.pl

Kontakt Monika Zaloga, tel. 22 460 52 36, monika.zaloga@topas.com.pl www.topas.com.pl/programy/topzap/warsztat_ przygotowawczy_do_egzaminu_omg_uml_ocup_f_topzap.pdf

Dodatkowe informacje warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na min. 90% zajęć oraz przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego OCUP Fundamental (OCUP-100) OMG Certified UML Professional Fundamental

7


MS Office 2007 PL

Opis Szkolenie e-learningowe z zakresu pakietu MS Office. Skierowane jest do pracowników biurowych, którzy wykorzystują programy: Excel, Word czy PowerPoint. Są one niezbędne w codziennej pracy z komputerem – pozwalają np. usystematyzować dane czy zaprezentować ofertę marketingową. Można wybrać kurs na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Termin do ustalenia

Projektant stron WWW

Kontakt tel. 91 481 01 55, marcin.chareza@seka.pl www.szkolenia24h.pl/oferta/ms-excel-2007-pl-poziompodstawowy-e-learning/39348,71507/

Dodatkowe informacje w trakcie trwania szkolenia przewidziana jest organizacja quizów tematycznych; zaświadczenia wystawiane będą w formie papierowej i wysyłane pocztą na wskazany adres

Programowanie Java

Opis W ofercie znajduje się zarówno kurs grupowy, jak i indywidualny – każdy dopasowany do potrzeb i poziomu wiedzy słuchaczy. Program szkolenia zakłada naukę algorytmów, działania programów w komputerze, budowy i działania klas czy przetwarzania danych. Ponadto jego uczestnicy zapoznają się z instrukcjami sterującymi, wyjątkami kontrolowanymi i obiektami w programowaniu.

Termin do ustalenia

Cena 949 zł brutto

Miejsce Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Emilii Plater 14B/2, 71-635 Szczecin

Opis Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej o najnowszej technologii oraz rozwiązaniach sieciowych. Kurs zaczyna się od poznania pierwszych warstw sieci komputerowych, a kończy na nauce zaawansowanych sposobów administracji dużymi sieciami. Szkolenie obejmuje cały semestr, w trakcie którego należy zaliczyć poszczególne partie materiału. Na koniec semestru przeprowadzany jest egzamin praktyczny, który weryfikuje umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

8

Opis Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dopiero zaczynają pracę z komputerem. Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi edytora tekstu Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Ponadto program zakłada zapoznanie się z Internetem oraz obsługę poczty elektronicznej. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Plan zakłada 5 tygodni lub 2 weekendy zajęć. Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy Cena 390 zł/490 zł brutto Miejsce Gloker Szczecin, ul. Jagiellońska 16a/LU 4, 70-437 Szczecin

Organizator Gloker Szczecin, http://gloker.edu.pl/

Kontakt tel. 91 485 07 86, gloker.szczecin@gmail.com  http://gloker.edu.pl/centrum/kurskomputerowyzinternetem

Dodatkowe informacje zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w blokach godzinowych do wyboru: 9:00 – 12:00 lub 17:00 – 20:00; w ramach szkolenia zapewnione są potrzebne materiały

Cena 695 zł/665 zł brutto (studenci) – za jeden moduł Miejsce Uczelnia IT, ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin

Specjalista ds. informatyki

Kontakt tel. 91 484 44 37, www.uczelnia.it/akademia-cisco.htm

Linux LPI 101

Kontakt Infolinia ESKK, tel. 801 101 909, 61 879 32 67 http://eskk.pl/kurs-projektowanie-www

Kurs komputerowy z obsługą Internetu

Dodatkowe informacje: niektóre egzaminy można zdawać zdalnie

Cena 66,40 zł/132,80 zł miesięcznie Miejsce szkolenie korespondencyjne

Termin rozpoczęcie semestru – październik 2012 r.

Organizator Uczelnia IT, www.uczelnia.it

Termin możliwość ustalenia terminu

Dodatkowe informacje: przez okres trwania kursu zapewniona jest opieka osobistego nauczyciela; użytkownik sam wybiera, w jakim tempie będzie się uczyć; po ukończeniu kursu można otrzymać zaświadczenie ESKK

Kontakt tel. 503 840 567, www.szkolenia24h.pl/oferta/ programowanie-java/21673,19481/

CCNA1 (Cisco Certified Networking Associate)

Opis Kurs wystarczy zamówić do domu. Uczestnikom zostaną wysyłane pakiety lekcyjne, dzięki którym nauczą się stosować w praktyce język kodowania HTML. Ponadto poznają narzędzia webmastera, które wspomogą ich pracę nad budową serwisów internetowych. W programie przewidziana jest także nauka języka programowania JavaScript używanego do budowy dynamicznych stron www oraz wykorzystania baz danych MySQL.

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, http://eskk.pl/

Organizator Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, www.zpci.pl

Kontakt tel. 91 484 44 37, www.uczelnia.it/linux-lpi.htm

Dodatkowe informacje każdy uczestnik kursu otrzyma skrypt szkoleniowy oraz instalacyjną wersję systemu operacyjnego Debian; na każdy z trzech certyfikatów LPIC przypadają dwa egzaminy zdawane w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym PearsonVUE; do uzyskania LPIC-1 należy zdać dwa egzaminy

Cena do uzgodnienia Miejsce SEKA S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24, IV piętro, 71-410 Szczecin

Organizator SEKA. S.A., www.seka.pl

Organizator Uczelnia IT, www.uczelnia.it

Opis Program szkolenia pozwala uzyskać trzystopniowy certyfikat (od LPIC-1 do LPIC-3). Ich wysoki poziom zapewnia zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw wykorzystujących technologię IT oraz profesjonalistów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Szkolenie składa się z sześciu modułów. W zakresie programu jest m.in. nauka poleceń w Linuxie, dowiązania twarde i symboliczne, wprowadzenie do wyrażeń regularnych, kontrola procesów w systemie czy zarządzanie prawami dostępu. Termin rozpoczęcie semestru – październik 2012 r. (po zebraniu grupy) Cena 695 zł brutto/jeden moduł Miejsce Uczelnia IT, ul. Jagiellońska 67 70-382 Szczecin

Opis Kurs wystarczy zamówić do domu. Uczestnikom będą wysyłane pakiety lekcyjne, dzięki którym nauczą się projektować sieć komputerową, konfigurować komputery do pracy w sieci lokalnej. Ponadto program zakłada opanowanie języka baz danych SQL, a także zapoznanie się z językami programowania, takimi jak: C, Java, PHP i Object Pascal. Celem kursu jest także opanowanie wiedzy jak skutecznie radzić sobie z wirusami, robakami i programami szpiegującymi. Termin możliwość ustalenia terminu Cena 71,20 zł/142,40 zł miesięcznie Miejsce szkolenie korespondencyjne

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, http://eskk.pl

Kontakt Infolinia ESKK, tel. 801 101 909, 61 879 32 67 http://eskk.pl/kurs-specjalista-informatyki

Dodatkowe informacje przez okres trwania kursu zapewniona jest opieka osobistego nauczyciela; użytkownik sam wybiera, w jakim tempie będzie się uczyć; po ukończeniu kursu można otrzymać zaświadczenie ESKK.

NR 4 – październik 2012

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z obszaru województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę ofert szkoleniowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl.

Informatyka

Marketing

Autoryzowane szkolenia AutoCAD

Opis projekt „Autoryzowane szkolenia AutoCAD” realizuje Akademia Morska w Szczecinie, która jest autoryzowanym centrum szkoleniowym Autodesku w województwie zachodniopomorskim. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja rozpoczęła się 01.09.2012 a zakończy się 31.12.2013. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego trenera i odbywają się w komfortowych warunkach (niewielkie ośmioosobowe grupy). Termin październik 2012r. Cena od 390 do 697,50 zł brutto w zależności od wybranych modułów i wielkości przedsiębiorstwa. Miejsce biuro projektu „Autoryzowane szkolenia AutoCAD”, ul. Podgórna 51/53, 70-205 Szczecin

Nowoczesny marketing w sektorze HORECA

Opis celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu orientacji sprzedażowej i marketingowej, tworzenia strategii marketingowej, zarządzania ceną, budowania zewnętrznego wizerunku hotelu (restauracji, spa) i jego relacji z  otoczeniem, monitorowanie rynku i badania marketingowe Termin Możliwość uzgodnienia terminu Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce Vento Consulting, ul. Bułgarska 72,60-321 Poznań

Organizator Vento Consulting

Kontakt tel. (91) 818 11 11, jfijol@vento.net.pl, www.vento.net.pl.

Organizator Akademia Morska w Szczecinie

Kontakt www.autocad.szczecin.pl, autocad@am.szczecin.pl

E-marketing w turystyce/Marketing internetowy

Certyfikowany Profesjonalista Modelowania Procesów

Opis szkolenie skierowane jest do kadry i analityków biznesowych, zaangażowanych w projekty restrukturyzacyjne i/lub informatyczne. Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie podejście analityczno-opisowe, z uwzględnieniem metod z zakresu projektowania aplikacji IT. Termin 05.11 – 27.11.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Opis Uczestnicy szkolenia poznają tajniki i metody marketingu internetowego, poznają sekrety skutecznego pozycjonowania strony, nauczą się, jak tworzyć reklamę w linkach płatnych, jak wykorzystać potencjał blogów i portali społecznościowych oraz jak tworzyć skuteczny e-mail marketing. Część zajęć prowadzona będzie w formie warsztatów w salach komputerowych, na konkretnych przykładach stron internetowych – z możliwością analizy stron www uczestników pod okiem trenera. Termin Możliwość uzgodnienia terminu Cena 690 zł (możliwość płatności w ratach) Miejsce Kołobrzeg

Organizator Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki

Kontakt tel. (91) 434 21 87, szkolenia@zart.pl, www.zart.pl

Organizator Topas Sp. z o.o. Oddział, www.topas.com.pl

Kontakt Monika Zaloga, tel (22) 460 52 36, monika.zaloga@topas.com.pl

Specjalista ds. marketingu i promocji

ITIL Zarządzanie Usługami

Opis szkolenie skierowane do osób z kadry zarządzającej i pracowników organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® V3, pracowników firm IT, pragnących podnieść swe kompetencje w zarządzaniu projektami IT.

Termin 05.11 – 08.11.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Altkom Akademia S.A., www.altkom.pl

Opis Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zasad podejmowania decyzji zakupowej przez klientów, technik marketingowych, efektywnego informowania rynku o wprowadzeniu nowego produktu, budowania strategii marketingowej. Termin 01.10.-26.10.2012 r. Cena 800,00 zł brutto Miejsce ul. Generała Dąbrowskiego 38, Budynek Ornament, 70-100 Szczecin

Organizator GoWork

Kontakt tel. (22) 622 13 09, wew. 828, katarzyna.sieradzinska@gowork.pl, www.gowork.pl

Kontakt Daniel Florea, tel (22) 460 99 52, Daniel.Florea@altkom.pl

9


Finanse

Prawo

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Opis Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami i metodami sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, najnowszymi regulacjami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz obowiązkami i aspektami prawnymi.

Ochrona danych osobowych – zagadnienia praktyczne

Termin 24.10-25.10.2012r. Cena 800 zł brutto Miejsce ul. Generała Dąbrowskiego 38, Budynek Ornament, 70-100 Szczecin

Opis szkolenie skierowane jest do osób, które są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwach, czyli głównie administratorów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników innych działów, takich jak dział kadr czy dział marketingu. Uczestnicy szkolenia nauczą się m.in. klasyfikować informacje, jako dano osobowe, a także które bazy danych należy rejestrować i jak to robić.

Organizator GoWork

Termin 22.10.2012 r.

Cena 350 zł brutto

Kontakt Martyna Kowal, tel. (22) 622 13 09, martyna.kowal@gowork.pl, www.gowork.pl.

Venture Capital, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe jako źródła pozyskiwania funduszy

Opis Celem szkolenia jest wyjaśnienie specyfiki i różnic w funkcjonowaniu funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i Venture Capital, przekazanie podstawowych zasad uzyskania wsparcia oraz przekazanie umiejętności wyszukiwania szczegółowych informacji w zakresie interesujących źródeł finansowania poprzez fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i VC. Termin 5.10.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator SEKA S.A., www.seka.pl

Termin 25.10 – 26.10.2012r. Cena 990 zł brutto Miejsce Novotel Centrum Szczecin, ul. 3 Maja 31, 70-001 Szczecin Kontakt Małgorzata Krajewska, tel. (22) 205 89 00, malgorzata.krajewska@apexnet.pl

Miejsce Koszalin

Kontakt Ada Stajewska, tel (58) 341 94 93, www.pomorze.innowacje-przez-inwestycje.pl.

Czas pracy – ewidencja i grafiki czasu pracy

Opis zakres tematyczny szkolenia – podstawa prawna prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów a podatek VAT, rzetelność i niewadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dowody księgowe, umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu podatkowej księgi, księgowanie przychodów, księgowanie kosztów uzyskania przychodów.

Opis Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia grafików i prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz dokonywania przydatnych analiz. Ponad to uczestnicy uzupełnią i pogłębia posiadana już wiedzę o niezbędne elementy dotyczące czasu pracy. Termin 05.11.2012r. Cena 350 zł brutto Miejsce SEKA S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24, IV piętro, 71-410 Szczecin

Organizator SEKA S.A., www.seka.pl

Termin do ustalenia

Kontakt tel. (91) 481 01 55, marcin.chareza@seka.pl

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena 799,50 zł brutto Miejsce Polkadr, Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin

Jak być liderem w organizacji

Organizator Polkadr, www.polkadr.com.pl

Opis Celem szkolenia jest omówienie nowych przepisów prawa zamówień publicznych obowiązujących zamawiających i wykonawców według tzw. zasad klasycznych.

Organizator APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej, www.apexnet.pl

Książka przychodów i rozchodów w praktyce

Kontakt tel. (91) 481 01 55, marcin.chareza@seka.pl

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

Organizator Habitat Consulting, ul. 10 lutego 5 /10, 81-366 Gdynia

Miejsce SEKA S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24, IV piętro, 71-410 Szczecin

Kontakt tel. (91) 434 42 61, biuro@polakdr.com.pl.

Opis Celem szkolenia jest rozwój umiejętności przywódczych, związanych z nabywaniem i doskonaleniem szeroko rozumianych kompetencji oraz zaprezentowanie narzędzi doskonalenia własnych umiejętności przywódczych wspomagających skuteczne działania w obszarze życia zawodowego. Ponadto, szkolenie stanowi dla uczestników okazję do przyjrzenia się i przeanalizowania własnego stylu zarządzania. Termin 22 – 23.10.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Altkom Akademia S.A., www.altkom.pl

10

Kontakt Daniel Florea, tel (22) 460 99 52, Daniel.Florea@altkom.pl

NR 4 – październik 2012

www.zmianynatak.pl


Wywieranie wpływu

Opis celem szkolenia jest pokazanie metod wywierania wpływu i budowania własnego autorytetu; nauka obrony przed manipulacją; rozwinięcie umiejętności argumentacji i przekonywania; zapoznanie się w werbalną i niewerbalną stroną wywierania wpływu; nauka ustępowania i osiągania kompromisów. Termin 23.10.-24.10.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Zarządzanie relacjami z klientami strategicznymi

Opis Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania relacjami z klientami strategicznym poprzez różnorodne techniki i narzędzia budowania relacji handlowych. Termin 24.10.2012 r. – 26.10.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Altkom Akademia S.A., www.altkom.pl

Kontakt Daniel Florea, tel (22) 460 99 52, Daniel.Florea@altkom.pl

Organizator Topas Sp. z o.o. Oddział, www.topas.com.pl

Kontakt Monika Zaloga, tel (22) 460 52 36, monika.zaloga@topas.com.pl

Języki obce

Komunikacja w pracy menedżera

Opis szkolenie ma na celu poznanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwiększenie efektywności komunikacji, doskonalenie technik komunikowania się, pokonywanie barier komunikacyjnych, poprawę jakości pracy zespołowej, rozwój postawy asertywnej w komunikacji.

NIE-obce języki (EFS): Kursy języka angielskiego i niemieckiego z certyfikatem

Termin 12.11.-13.11.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o. Oddział, www.topas.com.pl

Kontakt Monika Zaloga, tel (22) 460 52 36, monika.zaloga@topas.com.pl

Umiejętności osobiste

Opis uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania postaw sprzyjających efektywnej komunikacji, narzędzi komunikacyjnych, weryfikacji czynników sukcesu w komunikacji, budowanie i stosowanie strategii i technik mowy ciała.

Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o. Oddział, www.topas.com.pl

Kontakt Monika Zaloga, tel (22) 460 52 36, monika.zaloga@topas.com.pl

Opis podczas szkolenia uczestnicy nauczą się konstruować wielopoziomowe metafory, używać języka wieloznaczności, metafor, perswazji lub czystego – w zależności od potrzeb, budować wciągające opowieści, wywoływać u słuchaczy odpowiednie emocje poprzez treść oraz swój głos i gestykulację.

Termin 27.10.2012 r.

Cena 119 zł brutto

Miejsce Szczecin

Organizator Hubert Dyba, www.hubertdyba.pl

Kontakt kontakt@hubertdyba.pl

Miejsce 70-215 Szczecin, al. 3 Maja 31

Kontakt Iwona Gawęda, tel 918522611, jezykiobce@zgd.com.pl

Opis Szkolenie trwa łącznie 40 godzin i zawiera leksykę, fonetykę, ćwiczenia językowe, prowadzenie konwersacji z zastosowaniem słownictwa z zakresu handlu i biznesu. Skierowane jest do pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowo- dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów. Termin 01.10.2012 r. – 31.10.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce Szczecin

Organizator Navigator International Sp. z o.o., 00-854 Warszawa, ul. Jana Pawła II 25

Story telling – sztuka opowiadania

Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Business English

Termin 15.11 – 16.11.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin 02.11.2012 r. -30.11.2012 r.

Organizator Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 22 /A

Komunikacja interpersonalna

Opis Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów języka angielskiego i niemieckiego, indywidualnych konsultacji z lektorem, pokrycia kosztów egzaminu certyfikującego oraz udziału w szkoleniach z zakresu zarządzania różnorodnością. Kursy skierowane są do kadry kierowniczej/zarządzającej zatrudnionej w mikro/małym/średnim przedsiębiorstwie działającej w województwie zachodniopomorskim w branżach: ICT, budowlanej, logistyczno-spedycyjnej, obsługi portów, energetyki odnawialnej, drzewno-meblowej, spożywczej, chemicznej.

Kontakt Iwona Olejnik, tel 512071061, iwona.olejnik@navigator.edu.pl

Przedsiębiorca – pracownik – klient

Opis Przedsiębiorca – pracownik – klient to projekt szkoleniowy, którego celem jest podniesienie kompetencji pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego poprzez wspieranie rozwoju kwalifikacji z zakresu obsługi klienta i języka niemieckiego. Termin 03.11 -02.12.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Organizator Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych, www.inbit.pl

Kontakt Justyna Pawłowska, tel 508 015 416, jpaw@inbit.pl

11


Projekt językowy „Europejczyk”

Opis projekt obejmuje naukę języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i-francuskiego. Do wyboru trzy poziomy nauczania: początkujący, podstawowy lub średniozaawansowany. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1, 5 h.

Termin do 31.12.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce ul. Dąbrowskiego 38/103, 70-100 Szczecin

Organizator Pomorska Szkoła Psychologii i Informatyki w Szczecinie, www.psi.edu.pl.

Szkolenie kelnerskie

Kontakt Magdalena Wojtewicz, tel 508 199 196, angielski@psi.edu.pl

Opis szkolenie adresowane jest do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze opiekunki/opiekuna osób starszych w Niemczech, chcą zdobyć praktyczną znajomość języka niemieckiego.

Termin do uzgodnienia

Cena 690 zł brutto

Kontakt tel. (91) 434 42 61, biuro@polakdr.com.pl.

Zawodowe Operator koparko-ładowarki

Opis Szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora koparko – ładowarki. Kurs kończy się egzaminem państwowym (176 godzin zajęć teoretyczno – praktycznych). Kurs zostanie poprzedzony badaniem lekarskim. Beneficjenci będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu ”ZMIANA ROLI – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa” (PO KL, 8.1.2). Celem projektu i organizowanych w jego ramach szkoleń jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych 150 osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa zachodniopomorskiego do potrzeb gospodarki regionu. Projekt skierowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników (w rozumieniu przepisów ustawy z 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników) spełniających następujące wymagania: są osobami pełnoletnimi, mieszkają na terenie woj. zachodniopomorskiego w gminie: wiejskiej, miejskowiejskiej lub mieście do 25 tyś. mieszkańców, zamierzają w przyszłości podjąć pracę lub prowadzić działalność gospodarczą poza rolnictwem. Termin 01.11.2012 r. – 31.01.2013r.

Organizator Zachodniopomorska Grupa Doradcza, ul. Chmielewskiego 22 /A, 70-028 Szczecin.

Kontakt Michał Holicki, tel (91) 852 26 04, m.holicki@zgd.com.pl

Kontakt tel. (91) 434 42 61, biuro@polakdr.com.pl.

Opis Szkolenia odbywać się w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowa praca”, skierowanego do os. odchodzących z rolnictwa oraz ich domowników, zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim. na obszarach wiejskich, na terenach gmin: Szczecinek, Biały Dwór, Sławno, Bobolice, Grzmiąca, Barwice, Tychowo. Każdy uczestnik weźmie udział w profesjonalnym poradnictwie zawodowym, szkoleniu komputerowym oraz wybranym szkoleniu zawodowym. Termin 12.11.2012 r. – 16.12.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce ul. Zwycięstwa 40/46, 75-037 Koszalin

Organizator Centrum Szkoleń i Innowacji- Grzegorz Miszczak, ul. Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin, www.csi.lublin.pl

Kontakt Klaudia Sowała, tel. 505 422 575, k.sowala@csi.info.pl

Audytor energetyczny

Opis AKADEMIA BUDOWLANA – AUDYTOR ENERGETYCZNY to projekt szkoleniowy, skierowany do pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z branży budowlanomontażowej województwa zachodniopomorskiego, którego celem jest nabycie umiejętności zawodowych w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych budynków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej mającej na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectw energetycznych. Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym w Ministerstwie Infrastruktury. Termin 20.10 – 22.12.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Organizator Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych, www.inbit.pl

Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce Szczecin

Cena 750 zł netto Miejsce Polkadr, Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin

Szkolenia zawodowe dla odchodzących z rolnictwa

Miejsce Polkadr, Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin

Organizator Polkadr, www.polkadr.com.pl

Termin do uzgodnienia

Organizator Polkadr, www.polkadr.com.pl

Język Niemiecki w branży medycznej – poziom zaawansowany

Opis Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące zasad obsługi gości w hotelu o podwyższonym standardzie usług z naciskiem na dział gastronomiczny oraz niezbędną wiedzę o systemie pracy w hotelu. Ze względu na niewielkie grupy uczestników istnieje możliwość selekcji grup i prowadzenia zindywidualizowanego trybu nauczania oraz podziału na grupy zaawansowania pod względem językowym oraz zawodowym.

Kontakt Milena Markowska, tel. (91) 423 13 11

Spawacz TIG

Opis podczas szkolenia uczestnicy nauczą się przygotowywać złącza do spawania, obróbki cieplnej po spawaniu. Termin do 31.10.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce ul. Bagienna 36c, 70-772 Szczecin.

Organizator 4system Polska sp. z o.o., ul. Botaniczna 70, 65-392 Zielona Góra

12

Kontakt Aneta Żydziak, tel. 505 287 427

NR 4 – październik 2012

www.zmianynatak.pl


Szkolenie komputerowe z zawodowym + staż

Opis szkolenie umożliwi nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych zgodnych z potrzebami zachodniopomorskiego rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w 3 miesięcznym stażu. Przed szkoleniem zawodowym i komputerowym, Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Termin od 01.11.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce ul. Bednarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie

Organizator Terra – Szkolenia i Doradztwo – Przemysław Omieczyński, ul. Wojciechowska 7/M, 20-704 Lublin, www.terra-szkolenia.pl

Zarządzanie projektem inwestycyjnym – podstawy

Kontakt Joanna Ciężak, tel. 519 323 861

Tematyka unijna

Opis celem ogólnym szkolenia jest podniesienie kompetencji Uczestników w zakresie prawidłowego dokumentowania poniesionych wydatków oraz zasad sprawozdawczości i rozliczania projektów i PEFS. Termin 29.10.2012r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin,

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

Opis celem szkolenia jest wyjaśnienie różnic pomiędzy biznes planem a studium wykonywalności, przekazanie umiejętności konstruowania takiego dokumentu oraz przedstawienie źródeł wsparcia w przygotowaniu profesjonalnego biznes planu / studium wykonywalności. Szkolenie skierowane jest do właścicieli, pracowników MŚP, samozatrudnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego z branż: przemysł drzewno-meblarski, logistyczno-spedycyjny, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywczy i przetwórstwo, ICT, energetyka odnawialna, budowlano–montażowa, przemysł chemiczny. Termin 22.10.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 40

Kontakt Ada Stajewska, tel 583 419 493, astajewska@e-habitat.pl

Zasady realizacji/rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków EFRR/EFS

Opis celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zasadami związanymi z realizacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych, uświadomienie obowiązków związanych uzyskaniem pomocy publicznej oraz kwalifikowalnością kosztów, a także wyjaśnienie rodzajów możliwych nieprawidłowości oraz konsekwencji związanych z ich wystąpieniem. Termin 22.10.2012 r. Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 40

Organizator Habitat Sp. z o.o., 81-366 Gdynia, ul. 10 lutego 5 /10

Kontakt tel. (91) 43 29 313, info_szczecin@roEFS.pl

Tworzenie biznes planów/studium wykonalności z uwzględnieniem specyfiki projektów unijnych

Termin 19.10.2012 r.

Organizator Habitat Sp. z o.o., 81-366 Gdynia, ul. 10 lutego 5 /10

Rozliczanie projektów w ramach PO KL – wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS, oznaczanie dokumentów

Opis szkolenie ma na celu przekazanie na poziomie podstawowym umiejętności definiowania celu i zakresu projektu oraz zaplanowania prac projektowych i adresowane jest do właścicieli, pracowników MŚP, samozatrudnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego z branż: przemysł drzewno-meblarski, logistyczno-spedycyjny, sektor turystyczny, obsługa portów, spożywczy i przetwórstwo, ICT, energetyka odnawialna, budowlano–montażowa, przemysł chemiczny.

Kontakt Ada Stajewska, tel 583 419 493, astajewska@e-habitat.pl

Kontrola w trakcie i na zakończenie projektu realizowanego w ramach PO KL

Opis Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z: podstawami prawnymi regulującymi zagadnienia kontroli projektów POKL, najczęściej popełnianymi błędami i wykrytymi nieprawidłowościami, konsekwencjami wykrycia nieprawidłowości. Termin 23.10.2012 r.

Cena bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce siedziba Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin.

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

Kontakt tel. (91) 43 29 313, info_szczecin@roEFS.pl

Miejsce 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 40

Organizator Habitat Sp. z o.o., 81-366 Gdynia, ul. 10 lutego 5 /10

Kontakt Ada Stajewska, tel 583 419 493, astajewska@e-habitat.pl

13


BLOG PRACODAWCY Pracodawca informatyka musi ufać mu bezgranicznie, także w kwestiach znajomości prawa autorskiego, własności intelektualnej. Informatyk w swojej pracy ma do czynienia nie tylko z dobrami innych osób, ale i ich danymi. W chwili obecnej w Polsce nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałby zagadnienia związane z informatyką. O tym, na co – jakie akty prawne powinno się zwracać uwagę pracując jako informatyk, czy też zatrudniając osoby na tym stanowisku można przeczytać poniżej.

Prawo autorskie i prawa pokrewne Informatyka kojarzy się między innymi z tworzeniem programów komputerowych. W  art. 1 Ustawy z  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) znajduje się definicja, mówiąca o tym, że „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w  jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Tym samym, biorąc pod uwagę, że program komputerowy jest przejawem działalności twórczej, do tego z pewnością posiada indywidualny charakter i jest utrwalony, w myśl owej ustawy jest on utworem, który jest prawnie chroniony. Ustawodawca cały siódmy rozdział poświęcił przepisom szczególnym dotyczącym programów komputerowych. Uwagę należy zwrócić koniecznie na art. 74.1., który mówi o tym, że „programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej”. Punkt 2. zaś wskazuje, że „ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie”. Dla pracodawcy ważny jest art. 74. 3. traktujący o  tym, że „prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej”. W dalszych artykułach ustawy znalazły się przepisy dotyczące między innymi tego, co nie wymaga zezwolenia uprawnionego, czyli chociażby sporządzanie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z  programu komputerowego, czy też obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jak i  przepisy związane z  prawami majątkowymi, co odnosi się również do twórców programów komputerowych.

Ochrona danych osobowych W Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) możemy przeczytać, że danymi osobowymi jest każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Tym samym również adres e-mailowy, a  jak

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

wiadomo w Internecie bardzo często każdy z nas się nim posługuje, dopisując się do różnych baz adresowych. Pracodawca, który jest właścicielem takiej bazy, musi owe dane osobowe w należyty, bezpieczny sposób przechowywać i przetwarzać przy pomocy odpowiednich urządzeń oraz systemów informatycznych. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz.1402 ze zm.) jedynie producent ma wyłączność do korzystania z danej bazy danych, czyli „zbioru danych lub jakichkolwiek innych materiałów i  elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób”. Z bazy danych korzystać można na użytek osobisty, w celach dydaktycznych, badawczych, przy jednoczesnym podaniu źródła, czy też bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego, albo administracyjnego. Osoba, która bezprawnie korzysta z chronionej bazy danych, może zostać wezwana przez jej producenta do zwrotu uzyskanych korzyści finansowych, do naprawienia szkody. Ponadto podlega ona karze grzywny.

Świadczenie usług drogą elektroniczną i podpis elektroniczny W codziennym życiu coraz częściej spotykamy się z udogodnieniami, wśród których znajduje się również podpis elektroniczny, związany ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Pracodawcy mogą dokonywać płatności online na rzecz administracji publicznej za poświadczonym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Informatycy powinni znać ponadto przepisy Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), gdzie zawarto informacje między innymi o przestępstwach przeciwko ochronie informacji, ściganiu za owe przestępstwa. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę również na problem tzw. piractwa komputerowego, który z uwagi na obszerność, jak i aktualność tematu mógłby być przedmiotem osobnego artykułu.

NR 4 – październik 2012

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA Informatyka ma przed sobą przyszłość – ile razy słyszałeś takie stwierdzenie? Jeśli zastanawiasz się nad zawodem informatyka poznaj wszystkie ZA i PRZECIW. Pamiętaj jednak, żeby kierować się tym, co lubisz robić, co sprawia Ci przyjemność, bo w przypadku informatyki nie unikniesz pracy przy komputerze, rzeczy do zrobienia na już i krótkich terminów. Praca w sektorze IT to, jakby się mogło wydawać, nie tylko zabawa nowymi gadżetami, ale szukanie błędów, tygodnie spędzone na udoskonalaniu jednej rzeczy, która nie działa jak należy. Zapotrzebowanie na rynku pracy na informatyków jest, i biorąc pod uwagę fakt, że co chwila pojawia się jakaś nowa technologia, to z pewnością go nie zabraknie. Przed podjęciem decyzji o wyborze studiów warto zastanowić się nad informatyką, bowiem jest to kierunek, po którym naprawdę można dostać wymarzoną pracę. W  toku studiów można zajmować się projektowaniem stron internetowych czy tworzeniem skryptów. Jest to dobrze opłacane zajęcie dodatkowe. Coraz częściej po godzinach pracy informatycy świadczą usługi nie tyle bezpośrednio, co zdalnie.

Informatyka – innowacyjna branża Informatyka to branża, która cały czas się rozwija. Informatycy powinni orientować się w najnowszych technologiach, co więcej bardzo często są ich twórcami – ułatwiają pracę innym sektorom, dzięki tworzeniu programów komputerowych. Coraz częściej praca polega na umiejętnym wykorzystaniu komputera, dlatego też w ogłoszeniach bardzo często pojawiają się wymagania takie jak: bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z komputerem i internetem, edytorów tekstów, obsługa programów pocztowych itp. Tym samym istnieje zapotrzebowanie na informatyków, czyli osoby, które posiadają ogromną wiedzę w tym zakresie.

Cechy dobrego informatyka Osoby, które myślą o pracy informatyka powinny posiadać analityczny, ścisły umysł, tym samym charakteryzować się logicznym myśleniem, a  ponadto cierpliwością, dbałością o szczegóły. Informatyka to nie tylko zawód – dla dobrego informatyka to po prostu pasja, którą chce stale rozwijać. Dlatego też podnosi swoje kwalifikacje, chce się dokształcać, bierze udział w szkoleniach, chociażby tych dotyczących aplikacji internetowych.

Informatycy są rozchwytywani Dobry informatyk jest specjalistą pożądanym w niemal każdej firmie. Z tego też względu pracodawcy chętnie zatrudniają tych najlepszych, oferując im wysokie, konkurencyjne wynagrodzenie. Nie ma się co dziwić tym samym, że wśród młodych

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

Polaków panuje pogląd, że informatycy bardzo dobrze zarabiają. Wysokość zarobków uzależniona jest nie tylko od posiadanych kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego, ale również zajmowanego stanowiska czy miejsca pracy. Z pewnością bardziej opłacalna będzie praca w dużej, renomowanej firmie. Z danych wynika, że na najwyższe zarobki mogą liczyć administratorzy systemów.

Informatyka a prawo Informatyk w swojej pracy musi pamiętać o tym, żeby przestrzegać prawa. Stworzenie programu komputerowego, bazy danych, które to mają przyczynić się do powiększenia majątku firmy, działać na korzyść pracodawcy to jedno. Jednakże należy pamiętać, że dane osobowe trzeba w  odpowiedni sposób zabezpieczyć, do tego tylko w konkretnym celu mogą być one wykorzystane, w należyty sposób przetwarzane. Bazy danych, czyli chociażby e-maili nie można nikomu odsprzedać bez poinformowania o tym fakcie zainteresowanych, którzy mogą sprzeciwić się rozpowszechnianiu owych adresów przez nowego właściciela. Pracodawca musi wiedzieć, co dokładnie jest normowane przez prawo i  stosować się do nakazów ustawodawców. Być może w przeciągu kilku lat doczekamy się jednolitego tekstu prawnego, który będzie traktował o informatyce, regulował owa dziedzinę. Jednakże w chwili obecnej musimy korzystać z wielu różnych aktów prawnych. Wszystkie jednakże mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wytworom informatyków, chronią twórcę przed niepowołanym ich użyciem, zniszczeniem, za co grożą sankcje karne takie jak grzywna, lub nawet kara pozbawienia wolności – w  przypadku danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w  komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 269 § 1 Kodeksu karnego nawet do 8 lat).

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmy w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

ZmianyNaTak.pl nr 4 październik 2012  

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czwarty już numer „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl”

Advertisement