Bewonersblad Buurt - juni 2021

Page 1

M A G A Z I N E V O O R E N D O O R H U U R D E R S V A N Z AYA Z • J U N I 2 0 2 1

MEER WONINGEN

voor lage middeninkomens

Het begint met praten EERLIJKE ADVIEZEN OVER OVERLAST

DE HAREN

renoveren naar wens buurt

1


inhoud

3

Goede buren

4

‘Elke oplossing begint met contact’

6

Groen

7

Blijven geloven tot je ziet: dit past!

8

2020 in beeld

Mensen helpen maakt Michel en Jolanda gelukkig

Drie eerlijke adviezen over omgaan met overlast Dat gaan we samen doen!

Samenwerking Zayaz en WeenerXL bestaat tien jaar

Terugblik op een roerig jaar

10 ‘€ 1200 huur, dat was kansloos’

Meer kans op een woning voor mensen met een (laag) middeninkomen

12 ‘We bouwen aan een pand én een gemeenschap’

Betrokkenheid van bewoners voor meer woonplezier

14 ‘Er viel een last van onze schouders’

65-plusverhuisregeling maakt kleiner wonen voor senioren aantrekkelijk

16 ‘Buiten leven, dat hebben we hier altijd gedaan’

De Muntel bestaat 100 jaar!

18 Bijbuurten 20 Kamperen in je eigen huis

Wonen in een huis dat gerenoveerd wordt

22 Bouwen, bouwen, bouwen

Een selectie van onze nieuwbouwprojecten

24 Wijkbeheerder Robert brengt een bloemetje

COLOFON Buurt verschijnt twee keer per jaar voor alle huurders van Zayaz. Redactieadres Buurt Postbus 488, 5201 AL ’s-Hertogenbosch Redactie Marjon van Dinther (Zayaz), Laura van der Burgt, Chantal Wuijster - Skrebbel Communicatie Ontwerp & lay-out Irene Pijnenburg - Plan C Fotografie Marc Bolsius Drukwerk DekkersVanGerwen. Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen.


goede buren

‘Waar we kunnen helpen, helpen we’

Van buurthuis Noorderpoort tot Villa Pardoes; Michel Wijngaards vermaakt jong en oud met zijn drive-in discotheek Wonderland. Zijn zoon zorgt voor de muziek, Michel praat met het ‘lulijzer’ in de hand de boel aan elkaar. Niet heel verrassend, want als Michel eenmaal begint te praten...

Hij wordt Laaf of Clowntje genoemd. Springt van de hak op de tak en vertelt het ene na het andere mooie verhaal. “Ik kan wel een boek schrijven”, zegt hij en dat geloven we graag. Samen met zijn vrouw Jolanda is hij een bekend gezicht in De Hambaken en ver daarbuiten. “Zelfs burgemeester Rombouts zei altijd: hé, jij weer?” Ze doen vrijwilligerswerk in het wooncomplex, in het wijkcentrum (dat ze destijds mee oprichtten), bij De Hooghe Clock, bij Stichting Ouwestomp voor oud-militairen, in het jongerenwerk. Tja, waar eigenlijk niet? Michel en Jolanda balen van alle dingen die stilliggen door corona, maar komen hun tijd goed door met het bedenken van nieuwe activiteiten.

Niet wegkijken

En ze richten ze zich nog wat meer op de eigen straat. De boel bij elkaar houden, dat is wat ze willen. Het contact

versterken, zorgen dat iedereen erbij hoort. Ze hebben zelfs van een flink aantal buren de huissleutel ‘voor het geval dat’. Michel is straatcontactpersoon en geregeld staat er iemand op de stoep met een vraag of een klusje. Maar helaas niet iedereen. “Sommige mensen zijn heel terughoudend, bijvoorbeeld doordat ze de taal niet spreken. Ook hen willen we er graag bij betrekken.” Wegkijken, dat kennen ze niet. Zeker Michel, als voormalig beveiliger bij Weener XL, is niet bang uitgevallen. Of het nou gaat om een nachtelijke rit naar het ziekenhuis, een vechtpartij op het plein of zelfs een overval in het winkelcentrum, Michel stapt erop af. Waar ze maar kunnen, staan ze klaar. Waarom? Jolanda vat het mooi samen: “Andere mensen gelukkig maken, daar worden wij ook gelukkig van.”

buurt

3


Van mens tot mens Afgelopen jaar was het aantal meldingen van overlast groter dan anders. Dat is verklaarbaar, in een tijd dat we door corona allemaal meer thuis zijn. Ook zijn er de laatste jaren meer mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk komen wonen. Zij gedragen zich soms anders, wat kan leiden tot irritaties. Bij Zayaz willen we problemen tussen buren graag helpen oplossen, maar liever nog voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door huurders die extra zorg nodig hebben, zorgvuldig te plaatsen. Maar ook door buurtbemiddeling in te schakelen als mensen er samen niet uitkomen. Daarnaast kunt u als huurder ook zélf iets doen: gewoon contact zoeken, van mens tot mens.

‘Elkaar even in de ogen kijken maakt vaak al veel goed’

Tips?

Op www.zayaz.nl/problemen-met-de-buren vindt u meer tips over het oplossen van overlast

4 buurt


samenwerking ‘Elke oplossing begint met contact’

‘Zoek elkaar op als het goed gaat’

‘De buurt mag niet de dupe worden’

Robert de Peffer, wijkbeheerder bij Zayaz

Keesje Hoes, vrijwilligerscoördinator bij Stichting Buurtbemiddeling073

Bert Smolders, huurdersbelangenvereniging Zayaz

In wijken waar mensen elkaar kennen, is iedereen gelukkiger. Het eerste dat ik daarom zeg, als huurders last hebben van de buren, is: bel eens aan. Als je een normale relatie met je elkaar wilt, moet je eerst contact maken. Dat kan niemand anders voor je doen. Irritaties kunnen enorm oplopen als mensen elkaar niet kennen, maar het omgekeerde geldt gelukkig ook: als je kennismaakt, blijkt er veel oplosbaar. Zo vertelden huurders me dat ze zich ergerden aan een verwilderde struik van de buurvrouw. Toen ze aanbelden, vertelde de buurvrouw dat ze ook een hekel had aan die struik, maar niet wist hoe ze hem eruit moest krijgen. Dat hebben de buren toen voor haar gedaan. Iedereen blij, probleem opgelost. Ook bij zwaardere vormen van overlast blijkt contact vaak de sleutel. Bij een mevrouw die soms last heeft van psychoses, zijn de buren op de hoogte gesteld. Zij kunnen direct hulp inschakelen als ze zich zorgen maken. De samenwerking met hulpverleners is heel belangrijk, maar de bereidheid van die buren om een beetje mee te bewegen, is dat net zo goed. Overlast is ontzettend vervelend en er zijn absoluut grenzen aan de tolerantie die je van de buurt mag verwachten. Maar je kunt ook niet zeggen: ‘Ik woon hier het langst en ik wil gewoon stilte’. Zo werkt samenleven niet.

Iedere inwoner van Den Bosch kan ons inschakelen voor gratis bemiddeling bij conflicten. In 2020 kregen we 202 aanmeldingen, in ruim 60% van de gevallen verbeterde de situatie daarna – een hoog percentage, landelijk gezien. Geluidsoverlast is de grootste ergernis, vooral tijdens de lockdown hadden mensen duidelijk meer last van elkaar. Als je buurtbemiddeling inschakelt, gaan twee getrainde bemiddelaars samen op bezoek bij beide partijen. Als blijkt dat ze allebei willen meewerken aan een oplossing, volgt een ontmoeting op neutraal terrein. Daar vertellen ze elkaar eerst wat hen dwars zit, terwijl de ander luistert. Daarna praten we over oplossingen; als de wil er is, vinden we die vaak wel. Laatst hadden we een bemiddelingsgesprek dat maar een kwartier duurde, toen was de angel er al uit. Ook besloten twee bewoners met een psychische achtergrond na zo’n overleg om te stoppen met wederzijdse pesterijen. Dat buurtbemiddeling zo’n impact kan hebben, vind ik echt te gek. De belangrijkste tip die ik mensen kan geven is: zoek elkaar juist op als het goed gaat! Heet nieuwe bewoners welkom, maak een appgroep of een Facebookpagina voor de buurt aan. Goede contacten doen zoveel met de sfeer. Tip twee: vertel op een rustig moment wat je dwarszit, niet als je kookt van woede. Elkaar even in de ogen kijken maakt vaak al veel goed.

Door de jarenlange bezuinigingen op zorg, wonen en welzijn concentreren sociale problemen zich steeds meer in bepaalde wijken. Daarmee neemt ook de overlast toe. Dat baart ons zorgen. Om hier aandacht voor te vragen, boden wij begin vorig jaar aan Zayaz het manifest ‘Leefbaarheid in buurten en complexen’ aan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een fijne plek, maar de vrijheid van de een mag nooit ten koste gaan van het woonplezier van de ander. Het is een mooie gedachte dat ook mensen met psychische problemen een huis verdienen in de wijk, maar dan wel met álle begeleiding die ze nodig hebben. Bied je die niet, dan is dat verwaarlozing. En daar is ook de buurt de dupe van. Wij horen regelmatig verhalen van ouderen die bang zijn voor de nieuwe buren. Dat kan niet de bedoeling zijn. We voeren goede gesprekken met Zayaz over mogelijke oplossingen. Het zorgvuldig plaatsen van mensen die extra zorg nodig hebben, lukt aardig. Daarnaast pleiten we voor meer en vooral gevarieerde nieuwbouw, om te voorkomen dat problemen zich concentreren in enkele wijken. Ook stimuleren we buurtgenoten om kennis te maken met elkaar (zie pagina 18), want dat maakt het makkelijker om te vertellen dat je ergens last van hebt. Lukt dat niet, trek dan aan de bel bij de complex- of wijkbeheerder van Zayaz, of bel naar buurtbemiddeling. Laat het er niet bij zitten!

buurt

5


groen

Meer groen?

Dat gaan we samen doen!

Een schone stad leeft lekkerder en is gezonder voor iedereen! Daarom zorgen we graag voor meer groen in de stad. Bomen en planten zuiveren de lucht, houden regenwater vast en zorgen voor verkoeling in de zomer. En daarnaast ziet het er ook gewoon mooi uit!

“Tegelijk met de renovatie van onze woningen aan de Pieter Breughelstraat besloten we de 6 kopgevels te vergroenen. In de zomer heeft de zon vrij spel in de straat, de opwarming is dan enorm. Nu groeit er blauwe regen, bosrank en kamperfoelie langs de staaldraden omhoog. De planten verkoelen de huizen, stimuleren de biodiversiteit én ze kleden de straat mooi aan. We krijgen er leuke reacties op.”

Adri Henskens, projectconsulent Zayaz

NK TEGELWIPPEN: TEGELS ERUIT, GROEN ERIN! De gemeente ’s-Hertogenbosch doet mee aan het NK Tegelwippen. Samen met bijna 80 gemeenten gaan we de uitdaging aan: wie verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen? Iedereen die meedoet kan via www.nk-tegelwippen.nl het aantal gewipte tegels inclusief bewijsfoto doorgeven. “Toen ik hier kwam wonen, mocht ik van de gemeente nog geen geveltuintje aanleggen, maar vorig jaar kreeg ik hem dankzij de actie zelfs cadeau. Hartstikke leuk! Ik vind de voorkant van mijn huis stukken vrolijker met groen. Ik plantte veel bloemen, al op dag één dag zag ik bijtjes en vlinders rondvliegen. De planten creëren ook wat meer afstand tot de mensen die over de stoep voorbij lopen, dat vind ik een bijkomend voordeel.”

Lion van Vianen 6 buurt

“Ik wilde een geveltuintje, maar zag op tegen het grondwerk. Daarom deed ik vorig jaar mee aan de geveltuintjesactie van de gemeente. Ik was echt verrast toen ik werd uitgekozen. De gemeente verwijderde de tegels, verbeterde de grond en plaatste een opstaande rand. Ik kreeg een cadeaubon om plantjes van te kopen – het leuke werk! Ik zette het lekker vol: stokrozen, bodembedekkers, hortensia, Chinese kers, en houtkrullen tegen de katten. Het is maar een klein tuintje, maar ik stop er heel veel liefde in.”

Wies van Beek

Wilt u ook aan de slag met het wippen van tegels uit uw tuin of oprit? Zelf, of samen met uw buren? Meld u dan nu aan via communicatie@zayaz.nl! Laat ons weten waar u tegels wilt vervangen voor groen, en wij kijken of we u kunnen helpen. Bijvoorbeeld door de tegels af te voeren. Onder huurders die meedoen aan deze actie verdelen we bovendien mooie plantenbonnen van Groenrijk!


Zayaz en Weener XL helpen samen al 10 jaar mensen aan het werk, onder andere door onze leveranciers te vragen om iets extra’s te doen voor mensen die een zetje kunnen gebruiken bij het vinden van een baan. Om de resultaten van die samenwerking te vieren, bundelden we dit voorjaar een aantal succesverhalen in het jubileummagazine Dat Past!. Een voorproefje. Wilt u het hele magazine lezen? Dat kan hier: www.zayaz.nl/News/3004

DAT PAST!

weener xl & zaya

z helpen samen al

tien jaar mensen

aan het werk

‘Al wat je kan doen , moet je doen’ Social return is een kans! ‘Wie echt wil, kan zoveel betekenen’

“In ons werk is autisme helemaal geen beperking. Oog voor detail is juist een kwaliteit. Dankzij de nauwkeurige feedback van Specialisterren kunnen wij fouten in onze software sneller herstellen.”

“We willen bedrijven niet met boetes tot actie dwingen, maar ze in het hart raken en laten zien dat zij werkelijk het verschil kunnen maken.” Joyce de Vaan • programmamanager social return bij Weener XL

Arjen Stortelder • software specialist bij Kubion

“Ik heb mijn trots, ik vraag niet gauw om hulp. Toch had ik het zonder jullie hulp niet gered; ik stond echt aan de afgrond. Nu heb ik het beregoed, ik ben zelfstandig stratenmaker en heb een eigen studio.”

“Speeddates leveren fantastische plaatsingen op. Vooroordelen als ‘ik vind het lastig als iemand niet goed Nederlands spreekt’ of ‘ik wil niet in de bouw’ verdwijnen als sneeuw voor de zon als je mensen tegenover elkaar zet.”

Bennie deelt zijn levensverhaal

Janine van Heertum • maatschappelijk ontwikkelaar bij Zayaz

“Ik wil dat ons bedrijf een veilige plek is waar medewerkers altijd op terug kunnen vallen, ook als het thuis niet lekker loopt. Ik krijg er medewerkers voor terug die ik voor duizend procent kan vertrouwen. Soms denk ik: jongen, je moest eens weten hoe dankbaar ik je ben.”

“Aan vroeger kan ik niks veranderen, aan mijn toekomst wel. Het is niet erg om te vallen als je er maar van leert. Op dat punt sta ik nu. Ik wil vooruit. Ik hoop dat ik bij een klein schildersbedrijf aan de slag kan.”

Berrie Endevoets • directeur Orly & Endevoets

ZAYAZ

jubileum

Blijven geloven, tot je ziet: dit past!

Annes Peters • zij-instromer schildersvakopleiding

WEENER XL

2010 - 2020 buurt

7


Zayaz ZAYAZ in IN2020 2020 In ons jaarverslag blikken we terug op een veelbewogen jaar. Ook voor Zayaz had corona grote gevolgen: waar we huurders normaal gesproken thuis bezoeken of welkom heten op kantoor, stonden we hen nu te woord vanuit onze eigen huiskamer. Toch slaagden we erin de dienstverlening op peil te houden en verder te bouwen aan ’s-Hertogenbosch. We maakten plek voor 150 extra huishoudens, en ook veel renovaties gingen door: meer dan 500 woningen knapten we op in 2020. Bekijk dit overzicht voor meer feiten & cijfers, of ga naar www.zayaz.nl/jaarverslag.

WAAR GAAT DE HUUR NAARTOE? Gemiddeld per verhuureenheid € 116

Inkomsten

€1 € 16

€ 80

€ 150 € 526 € 40

Per maand € 526

Nieuwe leningen

264

3171

Verkoopopbrengsten

40

481

Servicecontracten

16

190

Uitgaven

€ 16

€ 264 € 296

€ 130 € 71

TEVREDENHEID BEWONERS 2019

EEN REPARATIE MELDEN

7,4

7,4

NIEUWE BEWONERS

7,4

7,6

VERTREKKENDE BEWONERS

7,2

7,2

BEREIKBAARHEID KLANTENSERVICE

7,9

7,9

Per jaar 6306

Nieuwbouw

Per maand € 296

Onderhoud

150

1797

Renovatie en verduurzaming

130

1557

Belastingen en heffingen

116

1392

Rentelasten

80

957

Beheer- en algemene kosten

71

854

Servicecontracten

16

190

Leefbaarheid

1

11

GEMIDDELDE WACHTTIJD

2020

8 buurt

Huuropbrengsten

AANBODMODEL

LOTINGMODEL

9,20 JAAR

8,46 JAAR

1,86 JAAR

1,75 JAAR

2020

2019

2020

2019

De tabel toont de gemiddelde wachttijd (in jaren) voor een sociale huurwoning in ‘s-Hertogenbosch in 2019 en 2020 naast elkaar. De tabel toont regionale cijfers voor aanbodmodel én lotingmodel.

Per jaar 3553

LEEFBAARHEID

€ 300.000 Voor aanpak van overlast en investeringen in veilige en leefbare wijken.


DUURZAME WONINGEN In 2020 legden we zonnepanelen op 207 bestaande woningen, dat komt neer op ruim 1.400 panelen. Alle opgeleverde nieuwbouwcomplexen samen waren goed voor nog eens ruim 500 panelen. De Energie-Index (EI) laat zien hoe energiezuinig een zelfstandige huurwoning is. Inmiddels heeft 82% van onze woningen een EI van 1,8 (vergelijkbaar met energielabel C) of lager.

jaarverslag

Meer lezen? Kijk op www.zayaz.nl/jaarverslag

2%

LABEL A++ LABEL A+ LABEL A LABEL B LABEL C LABEL D LABEL E LABEL F LABEL G ONBEKEND

1% 22% 19% 38% 11% 5% 1% 0% 1% 0

5

10

15

20

25

30

35

40

WONINGEN GERENOVEERDE/ VERDUURZAAMDE WONINGEN

501

NIEUWBOUWWONINGEN OPGELEVERD

150

GOEDE WONINGEN

UITGAVEN ONDERHOUD (IN € 1.000) PLANMATIG ········································································································ € 11.800 REPARATIE- EN MUTATIEONDERHOUD······························································ € 10.300 TOTAAL··············································································································· € 22.100

BOUWEN EN RENOVEREN

INVESTERINGEN (IN € 1.000) RENOVATIE ········································································································· € 21.901 NIEUWBOUW······································································································ € 52.078 GEDEELDE / GESPLITSTE WONINGEN··································································· € 916

FINANCIËLE CIJFERS

(IN € 1.000) RESULTAAT·······································································································€ 208.938 EIGEN VERMOGEN·························································································€ 1.827.707 TOTAAL VERMOGEN ······················································································€ 2.343.710 Het resultaat van Zayaz over 2020 komt uit op zo’n € 209 miljoen. Een fors bedrag, dat bijna volledig wordt veroorzaakt doordat onze woningen in waarde zijn gestegen. Het geld zit dus vooral in de woningen. En die willen, kunnen en mogen wij niet zomaar verkopen, of tegen marktprijzen verhuren. Lees meer hierover in ons jaarverslag.

buurt

9


Meer kans op een woning voor mensen met een (laag) middeninkomen Nét te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor particuliere huur of een koophuis – mensen met een laag middeninkomen vallen al jaren tussen wal en schip. “Aan die uitzichtloze situatie wil Zayaz iets doen”, vertelt Cindy Roest, projectleider maatschappelijke ontwikkeling. “We gaan extra ons best doen om een klein deel van onze woningen aan lage middeninkomens toe te wijzen.”

In 2019 hebben de Bossche woningcorporaties, het Stedelijk Huurders Platform (SHP) en de gemeente besloten dat zo’n 10% van alle sociale huurwoningen die vrijkomen, ook wordt aangeboden aan mensen met een laag middeninkomen. “Als woningcorporatie zijn wij er in de eerste plaats voor mensen met jaarinkomen tot € 40.024, daar gaat ook 80-90% van onze woningen naartoe”, benadrukt Cindy. “Daarnaast mogen we van de wet 10% toewijzen aan mensen die nét iets meer verdienen (tot € 44.655). Ook zij willen graag een huis, maar ze maken zowel bij de woningcorporaties als op de particuliere woningmarkt nauwelijks kans.”

“We merken echter dat de lage middeninkomens ons nog niet weten te vinden, vandaar dat we nu extra ons best gaan doen om ze te bereiken met ons aanbod. Vanaf nu selecteren we ook voor hen bepaalde woningen met een huurprijs onder de € 752,33. Ook wijzen we bij veel nieuwbouwprojecten een klein deel toe aan deze groep. Bij het aanwijzen van woningen wegen we mee wat een complex of wijk nodig heeft, we proberen altijd tot een goede mix van inkomens te komen. Het is dus echt maatwerk”, verklaart Cindy. “Om ervoor te zorgen dat er voor alle doelgroepen woningen beschikbaar blijven, gaan we de komende jaren vooral ook extra woningen (ver)bouwen. We willen zoveel mogelijk mensen aan een huis helpen.”

Meer kans

Kijkend naar het aantal woningen dat jaarlijks vrijkomt, zou het bij Zayaz om ongeveer 90-100 woningen per jaar gaan.

Heeft u een middeninkomen? U heeft een middeninkomen als uw totale bruto jaarinkomen (in 2021) tussen € 40.024 en € 55.000 ligt. Tot € 44.655 spreken we van een laag middeninkomen; wie tussen € 44.655 en € 55.000 verdient, heeft een hoog middeninkomen. Heeft u een laag middeninkomen en zoekt u een huurwoning? Maak dan een account aan op WoonService en voer uw inkomen in. Let op: dit inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren, het is dus belangrijk dat dit klopt! Onze klantenservice helpt u graag met de berekening. Bij alle woningen die wij op WoonService publiceren, geven we in de advertentie aan wie ervoor in aanmerking komt. De zoekfunctie kan (nog) niet uitsluitend de woningen voor middeninkomens selecteren, u moet dus echt in de advertentie kijken.

Cindy Roest 10 buurt

Op de hoogte blijven van woningen voor lage middeninkomens? Volg ons dan ook op Facebook!


‘Ik hou genoeg geld over om van de stad te genieten’

Sebastiaan Uijlen (24)

‘€ 1.200 huur, dat was dus kansloos’ “Tot afgelopen voorjaar woonde ik bij mijn ouders in Oss. We waren elkaar nog niet beu hoor, maar het leek me wel leuk om in Den Bosch op mezelf te gaan. Ik studeerde hier, werk er nu en kom graag in de binnenstad. Ik bekeek eerst wat woningen op de particuliere markt, maar daarvoor betaal je vlot € 1.200 huur per maand. Dat was geen optie voor mij: woon je eindelijk in de stad, heb je niks meer over om uit te geven! Met mijn salaris zou ik ook in de sociale huursector geen kans hebben gehad, als Zayaz de mogelijkheden voor middeninkomens niet had verruimd. Gelukkig stond ik al wel 6 jaar ingeschreven. Toen ik actief ging zoeken, heb ik eerst gebeld met Zayaz om zeker te weten dat ik mijn inkomen correct had ingevoerd. Zo hoefde ik het persoonlijk ontwikkelbudget dat ik krijg van mijn werkgever, niet mee te tellen. Had ik dat wel gedaan, dan had ik op bepaalde woningen niet kunnen reageren. In maart kreeg ik een appartement aan het Emmaplein. Ik ben er superblij mee; het is een fijne plek voor een redelijke prijs. Ik krijg geen huurtoeslag, maar ik hou genoeg geld over om van de stad te genieten.”

buurt

11


Betrokkenheid van bewoners voor meer woonplezier in nieuwe Zuiderschans

‘We bouwen aan een pand én een De oplevering van het nieuwe woonzorgcomplex Zuiderschans is pas begin 2022, maar er worden nu al warme banden gesmeed met de toekomstige bewoners. “Door ze zo vroeg mogelijk te betrekken bij hun nieuwe woning en buurt, wonen zij hier straks nog fijner”, verwacht maatschappelijk ontwikkelaar Janine van Heertum van Zayaz.

Janine van Heertum

Zayaz wil bewoners steeds meer laten meepraten over hun nieuwe woning en woonomgeving. De reden daarvoor is simpel: we willen dat onze huurders blij zijn met hun plek. “Daar zijn in elk geval twee dingen voor nodig”, vertelt Janine. “Eén: we willen zoveel mogelijk inspelen op hun wensen. Twee: we willen ervoor zorgen dat mensen elkaar leren kennen, want dat maakt het samenleven een stuk prettiger. Onder het motto ‘Wij zijn Zuiderschans’ leggen we daarom samen met Van Neynsel nu al actief contact met de toekomstige bewoners. We bouwen niet alleen aan een nieuw pand, maar ook aan een nieuwe gemeenschap.”

Warme landing

Iedereen die in Zuiderschans komt te wonen (de meeste woningen zijn inmiddels toegewezen) kreeg een kennismakingsgesprek in

de keet op het bouwterrein. “Bewoners konden vragen stellen over het wonen en de zorgmogelijkheden. Ook konden ze hun wensen voor de keuken doorgeven: net als bij een koopwoning geven we hen de ruimte om – tegen betaling – bijvoorbeeld apparatuur te laten inbouwen. Door zelf te kiezen wat bij je past, wordt je huis nog meer een thuis”, vertelt Janine. “Maar we spraken ook over wat de bewoners zouden willen doen met of voor anderen. Dat kan van alles zijn: samen wandelen, naar de film of het museum, koken, schilderen… Niks moet, alles mag. We nodigen mensen uit om na te denken over wat ze leuk vinden en goed kunnen, de meesten werden daar heel enthousiast van. Zo hopen we iedereen straks een warme landing te geven.”

Positieve energie

Janine merkt dat het bouwen aan ‘Wij zijn Zuiderschans’ nu al veel energie oplevert: “Er komt zoveel kracht vrij als mensen elkaar positief benaderen. We willen steeds meer inspelen op de veranderende woonvraag, zodat mensen kunnen kiezen voor een woning en woonomgeving die bij ze past. Dat zorgt voor meer betrokkenheid, meer eigenaarschap en daarmee meer woonplezier. Om dit te realiseren gaan we bewoners steeds vaker vanaf het begin betrekken bij onze plannen. Wat we daarover leren bij Zuiderschans, nemen we mee.”

‘We willen de spil van de wijk worden’

Marcel van Woensel

Een plek waar je naartoe verhuist en nooit meer weg wilt; dat heeft bestuurder Marcel van Woensel van Van Neynsel voor ogen met Zuiderschans. “Een toekomstbestendig leef- en zorgconcept draait niet alleen om medische zorg. Het sterke sociale netwerk dat de bewoners onderling vormen, is minstens zo belangrijk.” Van Neynsel deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar hoe wonen, leven en zorg het beste samen kunnen gaan als mensen ouder worden. “Een sociaal netwerk is heel belangrijk voor een waardevol leven: ieder mens wordt pas wérkelijk mens in de relatie tot de ander”, vertelt Marcel. “Dus als je sociale leven door een ziekte of beperking bedreigd wordt, dan los je dat probleem niet op met alleen medische zorg. Wij willen verder kijken.”

12 buurt

Ontmoetingsplein

Van Neynsel wil daarom ook vrijwilligers, omwonenden, welzijnswerkers, onderwijsinstellingen en allerlei andere partners naar Zuiderschans halen. “We willen iedereen de ruimte geven om ideeën in te brengen en activiteiten te organiseren. Het ontmoetingsplein gaat daarin een belangrijke rol spelen. We willen dat Zuiderschans een belangrijke spilfunctie in de wijk gaat vervullen, net als vroeger.”


gemeenschap’

Thea en Annie zijn 2 van de toekomstige bewoners van Zuiderschans.

‘Vrijheid én een beetje hulp’

‘Line dancing, dat lijkt me leuk’

“Ik vind het zó leuk dat ik naar Zuiderschans ga. Ik woon nu nog zelfstandig in een appartement van Zayaz, maar sinds mijn herseninfarct gaat dat eigenlijk niet meer. Tijdens het kennismakingsgesprek kon ik aangeven welke wensen ik had voor mijn nieuwe keuken. Een elektrische kookplaat vond ik het belangrijkst, maar die zit er standaard in. Omdat ik links verlamd ben, is het te gevaarlijk om te koken op gas. Straks kan ik eindelijk weer zelf verse groenten klaarmaken. Ik laat ook een vaatwasser en een koelkast inbouwen en ik heb extra kastjes gekocht.

“Ik schreef me al in 1985 in voor een seniorenappartement, omdat ik zeker wist dat ik nooit uit Zuid weg wilde. In 2022 is het eindelijk zover, dan verhuis ik naar Zuiderschans. Hoewel ik me nu nog hartstikke fit voel en nauwelijks hulp nodig heb, besef ik ook dat dat op mijn leeftijd zomaar kan veranderen. In Zuiderschans zit ik goed, daar kan ik de rest van mijn leven blijven. Als ik er woon, zou ik graag met computers leren werken, daar heb ik mezelf vroeger helaas de tijd niet voor gegund. En line dancing, dat doe ik ook graag. Ik hoop dat er in Zuiderschans meer mensen voor te porren zijn.

Het lijkt me ook fijn om straks wat meer aanspraak te hebben. Al kun je tijdens het lezen van de krant maar tegen iemand zeggen: moet je dit eens lezen. Ook wil ik straks graag helpen met het organiseren van leuke dingen, ik zit vol ideeën. In de Zuiderschans krijg ik de ruimte én de ondersteuning om meer van mijn leven te maken. Ik vind het ideaal.” Thea van Liempt (67)

Tijdens het kennismakingsgesprek hebben ze me ook aangeboden mijn nieuwe keuken tegen een meerprijs uit te breiden. Maar ik ben gauw tevreden hoor, ik wil alleen een gootsteen met een extra bakje. Een vaatwasser hoef ik niet en een ingebouwde combi-oven evenmin. Ik ga liever dansen van dat geld.” Annie van Uden-Meuwese (85) buurt

13


Kleiner wonen wordt voor senioren extra aantrekkelijk! Bent u 65 jaar of ouder en zou u uw eengezinswoning misschien wel willen verruilen voor een appartement? Met de 65-plusverhuisregeling, die we samen met BrabantWonen, JOOST en Mooiland hebben ingevoerd, maken we de overstap een stukje gemakkelijker. Zo krijgt u twee jaar lang voorrang op het geselecteerde, vrijkomende aanbod op WoonService Regionaal, eventueel met een tegemoetkoming in de huur én gratis hulp bij de verhuizing. Meer weten over deze regeling? Kijk op www.zayaz.nl/kleiner-wonen.

Ursula de Kraaij is seniorenconsulent bij Zayaz

‘We doen niet moeilijk, maar makkelijk’ “De wens bij ouderen om te verhuizen naar iets kleiners, is er zeker: we kregen na invoering van de regeling meteen 61 aanvragen! Maar er leven ook vragen en twijfels. Huurders vertellen me hoe moeilijk het is om een huis vol herinneringen achter te laten, zelfs al groeit de woning ze door lichamelijke beperkingen of het overlijden van hun partner boven het hoofd. Dankzij deze regeling kunnen we mensen op maat helpen bij het zetten van een nieuwe stap. Als een echtpaar tien euro per maand te veel verdient om in aanmerking te komen voor een appartement, doen mijn collega Rianne en ik bij voorkeur niet moeilijk, maar makkelijk. En als de nieuwe huur veel hoger is dan de oude, passen we daar ook een mouw aan. We kunnen zelfs een verhuiscoach aanbieden. Het blijft fijn om achteraf van mensen terug te horen dat ze helemaal happy zijn in hun nieuwe woning.”

Remco Poelmans hielp zijn vader verhuizen

‘Hier zijn twee huishoudens mee geholpen’

Ursula de Kraaij 14 buurt

“Wij wilden als kinderen niet pushen, maar we zagen al langer dat het eigenlijk beter was voor onze ouders om gelijkvloers te gaan wonen. Toen mijn stiefmoeder overleed en mijn vader wat later hoorde dat zijn rijbewijs niet meer verlengd zou worden, zetten we samen de plussen en minnen van verhuizen op een rij. De lijst met plussen overtuigde mijn vader uiteindelijk, al zag hij nog steeds erg tegen de rompslomp op. Met zijn tweeën maakten we een rondje langs alle verzorgingshuizen in de stad. De Taling sprong er voor hem uit: de lichte, gezamenlijke ruimte sprak hem aan en de Helftheuvelpassage ertegenover is ideaal nu hij geen auto meer heeft. Begin 2021 kreeg hij er dankzij de 65-plus-verhuisregeling een appartement toegewezen. Mijn vader is heel tevreden, ik heb zelfs de indruk dat hij wat fitter is omdat hij meer wandelt. In zijn oude huis woont nu een gezin. Zo heeft zijn verhuizing twee huishoudens geholpen.”


‘Achteraf zeggen ze: dit had ik jaren eerder moeten doen’

Monique Vermeulen

Monique Vermeulen is verhuiscoach bij Move

Rob van Ginkel verhuisde met zijn vrouw naar Boxtel

‘Als je wilt, hang ik zelfs de schilderijtjes op’

‘Er viel een last van onze schouders’

“Als mensen hulp willen bij de verhuizing, kom ik op bezoek. Ik neem een verhuisschrift mee, waarin we samen een actielijst schrijven. Zo weet iedereen – ook de kinderen – wat er al is geregeld, en wat nog moet. Vanaf de laptop van de huurders verstuur ik ter plekke de verhuisberichten en maak ik online accounts bij nieuwe leveranciers aan. In een uurtje of vijf is dat allemaal geregeld, meestal kom ik dan nog één keer terug voor de losse eindjes. Als een huurder nog wat extra ondersteuning kan gebruiken, kunnen Zayaz of de huurder mij daar ook voor inhuren. Ik kan helpen met het opruimen van spullen en het inpakken van dozen, maar ik regel ook een verhuisbedrijf of schakel klusjesmannen in. Ik hang zelfs de schilderijtjes op, als je wilt. Ik vind het heerlijk om mensen zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen. Meestal zeggen ze achteraf: dit had ik jaren eerder moeten doen.”

“We hebben 39 jaar op noord gewoond, altijd met plezier. Maar Anneke en ik tobben allebei met onze gezondheid, de trap werd steeds meer een obstakel. Onze jongste dochter begon als eerste over verhuizen, ze had op internet gelezen over de 65-plusverhuisregeling. ‘Kom toch bij ons in Boxtel wonen, dan zit je lekker dichtbij als je hulp nodig hebt’, zei ze. Dankzij Ursula en de samenwerking tussen Zayaz en JOOST vonden we een appartement op 10 minuten lopen van onze dochter, en 5 minuten van de terrasjes in het centrum. Ideaal. Zodra de zon schijnt, gaan we er lekker met ons hondje op uit. Toch moet ik ook eerlijk wezen: het blijft een flat, ik mis onze veranda en de volière nog steeds. Maar het is goed dat we deze stap hebben gezet. Deze woning geeft ons rust, er is een last van onze schouders gevallen. Ik zou willen dat meer senioren deze kans krijgen.” buurt

15


De Muntel bestaat 100 jaar! De arbeidersbuurt van vroeger is vandaag de dag een hippe wijk voor alle leeftijden en culturen. De huizen gaan er als warme broodjes over de toonbank, maar de sfeer blijft behouden. Een buurt met een rijke historie.

Ieder zijn plek

Begin van de 20e eeuw was de behoefte aan woonruimte groot in Den Bosch. De gemeente startte met uitbreidingsplannen voor nieuwe wijken ten noordoosten van de stad. Hier verrees rond 1920 de eerste sociale woningbouw. Vier woningbouwverenigingen bouwden er grote, gesloten wooncomplexen rondom binnenterreinen – elk met een of meer toegangspoorten voor hun eigen leden. Zo gaven onder meer katholieken, protestanten, PTT-beambten en onderofficieren de pleinen en straten ieder hun eigen karakter. Het poortgebouw van Woningbouwvereniging Eigen Bezit aan de Pelssingel is een begrip voor elke Bosschenaar.

16 buurt


Heden en verleden komen samen Kunstenaar Monique Broekman woonde in 2007 aan het Gheert van Calcarplein. Juist in die tijd werden de oude woningen aan het plein en de Pelssingel gesloopt. “Langzaam maar zeker trokken de mensen weg, er gingen steeds meer lichtjes uit, en ik begon mij af te vragen: wie woonden hier, wat waren hun verhalen, hoe zag het leven er uit?” Monique raakte geboeid door de historie van de wijk en nodige tien kunstenaars uit voor een bijzonder project. Vanuit de oude slagerij van de Gezusters Van Eerd – door Monique omgedoopt tot Slagerij ’t Pelske – verzamelde zij verhalen, die de kunstenaars tot leven lieten komen in de leegstaande huizen. Amateurhistoricus Henk Bruggeman, inmiddels helaas overleden, was een belangrijke inspiratiebron voor Monique: “Hij was een brug naar het verleden, een wandelend geschiedenisboek.” Honderden (oud)-bewoners en bezoekers bezochten de expositie waar heden en verleden samen kwamen. Zeven jaar later keerde zij terug naar het vernieuwde Gheert van Calcarplein met zijn nieuwe bewoners voor haar boek ‘In Tussentijd’.

‘Buiten leven, dat hebben we hier altijd gedaan’ Van de dikke eeuw dat De Muntel nu bestaat, maakte Laurenzo Limburg (54) ruim de helft mee. Hij werd er geboren, groeide er op, ging er naar school en huurt er met zijn vrouw Lottie Schuurmans al jaren een huis van Zayaz. Uit liefde voor zijn wijk liet hij er zelfs een tattoo van zetten, maar die hoeft niemand te zien: “Nee joh, ik ga hier niet in mijn blote buik lopen.” Laurenzo is drie keer in zijn leven verhuisd, maar de Muntel verlaten – dat was uitgesloten. Hij werd geboren aan het Rietpolderplein, verhuisde daarna met zijn ouders naar het Muntelplein en woont inmiddels ruim 25 jaar met zijn vrouw in de Van Ysselsteinstraat. “Ons huisje is bijna honderd jaar oud en dat merk je, de muren zijn nog enkelsteens. Lottie zou best graag iets groters willen, maar ik heb altijd gezegd: ik blijf hier. Als het mooi weer is, zetten we de tuinstoelen in de voortuin. We kijken prachtig weg over het Taxandriaplein en speluitleen De Hobbel waar ik beheerder van ben. Ik heb ruimte zat.”

Muntelse warmte

Buiten zijn – het was én is volgens Laurenzo typisch voor de Muntel. “Ik speelde vroeger altijd op straat, mede dankzij de speluitleen zie je hier nog altijd veel kinderen buiten. Bij mooi weer zitten ook veel volwassenen voor hun huis. Daardoor kent iedereen elkaar, dat maakt echt een groot verschil. Bij problemen lopen we even naar elkaar toe en dan wordt het meteen opgelost. Tijdens de lockdown zorgden we extra goed voor elkaar: eten koken, boodschappen doen, de hond uitlaten – dat is hier normaal. Je zou willen dat het in alle wijken zo gaat.” Laurenzo hoopt dat de Muntelse warmte ook de komende honderd jaar overleeft. “Als er hier een huis wordt verkocht, hoop ik altijd maar dat de nieuwe bewoners beseffen hoe bijzonder de Muntel is. De historische pandjes zijn natuurlijk prachtig, maar de mensen zijn nog mooier.”” buurt

17


Altijd actuele info

met uw eigen account Wilt u weten hoe uw huurprijs is opgebouwd? Of wilt een betalingsregeling aanvragen of een reparatieverzoek indienen? Dat kan allemaal heel eenvoudig door in te loggen op uw eigen Zayaz-account op onze website. Met een eigen account kunt u altijd bij uw persoonlijke gegevens en kunt u ons berichten sturen. Maak een eigen account aan via www.zayaz.nl/account-aanmaken

Een kaartje voor de buren

Weet u wie uw buren zijn? Samen met de HBV-Zayaz willen wij ervoor zorgen dat meer buurtgenoten elkaar leren kennen, daarom zetten we de actie ‘Buren ontmoeten buren’ op. Nieuwe huurders krijgen twee kaartjes in het welkomstpakket, waarop zij hun naam en telefoonnummer kunnen schrijven voor hun buren. “Dan weet je in elk geval elkaars naam,” vindt voorzitter Corry van den Wildenberg van de HBV. “Zelf kreeg ik 20 jaar geleden ook zo’n kaartje van mijn buren, dat ben ik nooit vergeten. Onbekend maakt onbemind, met zo’n simpel gebaar maken we de stap naar een ontmoeting kleiner.” We bekijken samen met de HBV of we de actie breder uit kunnen rollen, zodat ook andere huurders zichzelf aan elkaar kunnen voorstellen.

18 buurt

Huurbevriezing voor iedereen

Dit jaar is landelijk besloten dat de sociale huren per 1 juli niet worden verhoogd. Daarnaast hebben sommige bewoners van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u voor 1 april van ons bericht gehad. Beide regelingen zijn bedoeld om eventuele extra financiële druk door de coronacrisis te verminderen. Meer info? www.zayaz.nl/news/2947


bijbuurten

Woning zoekend? Staat u als woningzoekende ingeschreven bij WoonService Regionaal? Zorg er voor dat de gegevens in uw account actueel blijven! Dan krijgt u vanzelf bericht als u uw inschrijving moet verlengen. Verlengt u niet op tijd, dan kunt u uw inschrijftijd verliezen. Zonde!

STA helpt bij armoede Soms zit het zo tegen in het leven, dat u er zelf even niet meer uitkomt. Gelukkig zijn er een heleboel organisaties die kunnen helpen als u in de (financiële) problemen komt. Op www.sta.nl (STA = ’s-Hertogenbosch Tegen Armoede) staan ze allemaal bij elkaar, zodat u snel de juiste hulp vindt. Zo vond Angela er de weg naar Vincentius. “Toen ik een huisje kreeg aangeboden, had ik amper spullen om het in te richten. Samen met Vincentius keek ik wat ik nodig had. Zo kreeg ik een noodhulpdoos met praktische dingen als handdoeken, servies, bestek en theedoeken. Ze hebben me echt op weg geholpen.”

De aarde is 1.900 zonnepanelen rijker

We vinden het belangrijk onze bestaande woningen te verduurzamen; de aarde wacht niet. Afgelopen jaar werkten we in de Sprookjesbuurt voor het eerst met duurzaamheidspakketten. Bovendien kwam er vaart in onze pilot met zonnepanelen: we legden er 1.400 op bestaande woningen en nog eens 500 op nieuwbouw. Laat de zon maar schijnen!

buurt

19


Opknappen 400 woningen in De Haren

Renoveren naar wens In De Haren staat een flinke renovatie op stapel. De woningen, inmiddels zo’n 45 jaar oud, zijn aan vernieuwing toe. Zayaz kiest hier voor een nieuwe aanpak: de bewoners kiezen zelf wat er wel of niet gaat gebeuren. Vanbinnen en vanbuiten, van tegels tot gevels. Het is tenslotte hún huis.

‘We begrijpen wat het betekent voor bewoners’ Sandra Kiani is projectconsulent bij Zayaz en eerste aanspreekpunt voor de bewoners. “Zayaz wil deze woningen comfortabeler, veiliger en duurzamer maken; van gemiddeld energielabel D naar A, wat de bewoners zeker gaan merken in de energielasten. En, ook heel belangrijk, we gaan ervoor zorgen dat vocht, tocht en schimmel geen kans meer krijgen. Het liefst knappen we álle woningen op, maar de keuze ligt echt bij de bewoners zelf. Als zij er nu niet voor kiezen, renoveren we alsnog als zij de woning ooit verlaten. Maar we gaan ervan uit dat de meeste huurders openstaan voor de plannen en vooral blij zullen zijn met het eindresultaat.”

Warme opname

Natuurlijk zijn sommige werkzaamheden noodzakelijk, zoals het verwijderen van asbest of vervangen van cv-ketels. Daarnaast is er een warme opname per woning. “De uitvoerder bekijkt samen met de huurder wat er moet en kan gebeuren, of er wensen, klachten of onveilige situaties zijn en wat de staat van de woning is. Stel, er zit sinds een paar jaar een nieuwe keuken in, dan is het zonde om die te vervangen.” Vervolgens bepalen de huurders welk keuzepakket ze laten uitvoeren, en kiezen in de

modelwoning onder meer hun nieuwe tegels, kastfrontjes, aanrechtblad en voordeur. Sandra heeft al heel wat huurders door renovaties heen geloodst. “Vooral het moment dat het sanitair boven en beneden tegelijkertijd gesloopt wordt, is heftig. De meeste mensen zijn dan echt niet blij, tót we weer gaan opbouwen en zij zien hoe mooi het wordt. We begrijpen wat deze werkwijze betekent voor bewoners en krijgen er ook veel vragen over, toch kiezen we hier bewust voor, onder meer omdat zo’n strak schema minder lang overlast geeft. Waar mogelijk ondersteunen we de bewoners in deze ingrijpende weken; zij krijgen een chemisch toilet in huis, er is een douchevoorziening in de wijk en we richten een rustwoning in, waar je zonder herrie en stof even koffie kunt drinken, de krant lezen of een praatje maken. En is het echt nodig dat mensen een tijdje uit huis gaan, bijvoorbeeld door gezondheidsklachten, dan proberen we dat te regelen.” Sandra is veel in De Haren te vinden. “De huurders kunnen altijd terecht bij mij of bij Trudy de Weert, de huurderscoach van de aannemer. Niets zo vervelend als achteraf klachten krijgen en er niets meer aan kunnen doen. Trek aan de bel: samen vinden we altijd een oplossing.”

Sandra, Thea en René 20 buurt


‘Een hoop gedoe, rommel en herrie, maar we zijn blij met het resultaat’ Kamperen in je eigen huis René en Thea Hanegraaf-Van Vugt wonen al 38 jaar in de Derde Haren. Hun huis ziet er spic en span uit. Deels door de renovatie, maar ook door hun eigen perfecte onderhoud en aanpassingen in de loop der jaren. Hun woning zit in het proefblok, of zoals René zegt: “Wij waren de proefkonijnen.” Toch hoefden ze er niet lang over na te denken. Thea: “Ik zei meteen ja. Mooi toch, als alles vernieuwd wordt? Maar het viel niet mee, wat er tegen kon zitten, zat ook tegen.” Soms door pech, zoals een aantal lekkages, maar ook door het weer – wie verwacht er nou sneeuw in april? – en doordat dingen in de praktijk anders liepen dan bedacht. Thea geeft een voorbeeld: “De toiletten boven en beneden lagen er tegelijk uit, dus kregen we tijdelijk een chemisch toilet. Maar die kon nergens staan; ik ga hier natuurlijk niet midden in de woonkamer op de wc zitten. Daar had niemand bij stilgestaan. Terwijl het simpel opgelost had kunnen worden door de dozen met tegels niet in de wc te zetten.”

het netjes opgelost of vergoed. Iedereen was even vriendelijk en behulpzaam.” Hebben ze nog tips? René: “Iets meer ruimte in de planning. Alles was strak gepland, dat is goed maar zodra er iets tegenzit, loop je vast met de verschillende werkzaamheden.” Thea: “En voor de andere bewoners: bereid het goed voor, ruim zo veel mogelijk op en dek je meubels af.” Want ja, het is wel kamperen in je eigen huis. Hebben ze nog overwogen om een aantal weken uit huis te gaan? Ze kijken elkaar lachend aan. “Dan zouden de jongens verhongerd zijn.” Hoe dat zo? René: “Ik was vroeger zelf bouwvakker, dus ik weet hoe lekker het is als er geregeld koffie is, een keer een tosti of een broodje frikandel. We hoeven dat natuurlijk niet te doen, maar we hebben heel wat afgelachen met die mannen. Ze zeiden: jullie zijn net Tiny en Lau van dat SBS-programma.” Thea voegt er snel aan toe: “Haha, maar dan zonder het gevloek hoor!”

Blij met het resultaat

Evengoed zeggen ze allebei: “Een hoop gedoe, rommel en herrie, maar we zijn blij met het resultaat. En ging er iets mis, dan werd buurt

21


Bouwen, bouwen, bouwen – dat ziet Zayaz de komende jaren als belangrijkste opgave voor de stad. In 2021 werken we aan 363 permanente, flexibele én gesplitste woningen, waarvan er ruim 200 nog dit jaar worden opgeleverd. We lichten hier enkele projecten uit, een volledig overzicht van onze nieuwbouw- en onderhoudsprojecten vindt u op zayaz.nl/projecten.

Amadeiro: een stukje stad voor iedereen In de voormalige KPN-telefooncentrale aan de Prins Bernhardstraat komen 220 huurappartementen in verschillende prijsklassen. Zayaz realiseert er 62 voor sociale verhuur. Daarnaast komen er 158 koopappartementen voor het middensegment en de vrije sector. Zoals de Oeteldonkse prins Amadeiro er voor iedereen is, zo geldt dat straks ook voor dit stukje stad: Bosschenaren kunnen er wonen, werken en genieten van het grote openbare binnenhof. www.zayaz.nl/project/amadeiro & www.amadeiro.online

Flexwoningen De Vliert bewoond In maart 2021 leverden we bij stadion de Vliert 54 flexwoningen op. Het zijn allemaal begane grondwoningen met een eigen buitenruimte. De studio’s hebben een woon-/slaapkamer, de andere woningen hebben 1 of 2 aparte slaapkamers. De flexwoningen blijven 10 jaar op deze locatie staan en zijn bedoeld om snel extra woonruimte te creëren. www.zayaz.nl/project/woningen-op-tijdelijke-locaties

Zilverpoort opgeleverd: 16 appartementen met zorg Op de hoek van de Zwartbroekweg en Botterdreef in de Maaspoort leverden we afgelopen april 16 appartementen op voor mensen met geheugenproblemen. De toewijzing verloopt via Vivent Het Andere Wonen, zij leveren ook de zorg. www.zayaz.nl/project/zilverpoort

Bouw klooster Vlietdijk gestart Ten noorden van het klooster Baptist in Rosmalen is in april de bouw gestart van 90 sociale huurwoningen. De appartementen zijn ongeveer 70 m² groot en hebben 2 slaapkamers. Het complex bestaat uit 4 gebouwen, rondom een binnenhof. De oplevering verwachten we in de zomer van 2022. www.zayaz.nl/project/klooster-vlietdijk

Orthenpoort: wonen voor kleine huishoudens De verbouwing van het voormalige GGD-pand op de hoek van de Orthenseweg en de Vogelstraat is gestart. Op deze centrale locatie komen 109 sociale huurwoningen voor kleinere huishoudens: 41 studio’s van 30-49 m2 en 68 tweekamerappartementen van 45-80 m2. De verbouwing is naar verwachting in februari 2022 gereed. www.zayaz.nl/project/orthenpoort

Eerste paal De Vlieger de grond in Op 17 mei is de bouw van 36 appartementen aan de Henri Bayensstraat in Hintham gestart. Hiervan zijn 19 appartementen bestemd voor sociale verhuur, daarnaast komen er 17 appartementen voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. www.zayaz.nl/project/henri-bayensstraat-de-vlieger

22 buurt


projecten Compact en betaalbaar wonen in Hervensche Park Ben van de Laar en zijn vrouw Petra waren op 13 april de eersten; snel daarna ontvingen nog 18 huishoudens de sleutel van hun nieuwe appartement in Hervensche Park. De 19 compacte woningen zijn gasloos, goed geïsoleerd en maken gebruik van zonne-energie en een ventilatiewarmtepomp. “Het is 43 m2, zoiets als een vakantiehuisje.

We moesten het slim indelen”, vertelt Petra. Dat hun nieuwe huis een flink stuk kleiner is dan hun vorige woning, was volgens Ben precies de bedoeling. “Ik zag het meteen helemaal zitten. We hebben veel opgeruimd, de kinderen mogen nu hun eigen zolder volzetten.”

Een eigen plek aan de Klokkenlaan, mét hulp Op de plek van de voormalige Gabriëlschool aan de Klokkenlaan gaat Zayaz starten met de bouw van 4 appartementencomplexen, voor 95 woningen in totaal. Cliënten van zorginstelling Philadelphia trekken straks in het meest rechtse gebouw, de overige 3 panden zijn bestemd voor reguliere sociale verhuur. “Een fijne eigen plek, waar je zo zelfstandig mogelijk kunt wonen én volop kunt deelnemen aan het leven. Voor 32 mensen met een meervoudige en/of verstandelijke beperking wordt die droom nu werkelijkheid. We hebben al kennisgemaakt met de buurt, het was een warme ontmoeting”, vertelt Reinier Bakkenes van zorgorganisatie Philadelphia. Hij is blij dat het nieuwe gebouw straks middenin een woonwijk staat.

“Onze bewoners willen zoveel mogelijk gewoon meedoen, net als iedereen. Op deze plek kan dat.” Zayaz verwacht de appartementen aan de Klokkenlaan in februari 2023 op te leveren. www.zayaz.nl/project/klokkenlaan-gabrielschool

buurt

23


Michel en Jolanda zijn met recht ‘Goede buren’, voorin dit blad las u er al over. Dat vindt ook Robert de Peffer, onze wijkbeheerder in De Hambaken. “Een fijne en leefbare wijk maak je samen. Dat lukt alleen als de huurders zich ook verantwoordelijk voelen en een steentje willen bijdragen. We zijn enorm blij met deze bewoners, zij zijn onze oren en ogen in de wijk. Sneeuwt het? Michel is de eerste die om strooizout vraagt voor de straat – en iedereen rekent daar al op. De medebewoners, maar ook wij als corporatie, kunnen altijd bij hen terecht. Robert de Peffer, wijkbeheerder

‘n bloemetje voor...

‘De oren en ogen van de wijk’

Michel staat verrast in de deuropening. “Wat leuk en wat een mooie bloemen! Dat hadden we echt niet verwacht! De oren en ogen van de wijk? Ja, dat klopt wel, we weten altijd wat er speelt. Als er iets loos is, proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan trekken we bij Zayaz aan de bel. De buurt weet dat, dus vaak komen ze eerst naar ons. Bruggenbouwers noemen ze ons weleens: de brug tussen de buurt en Zayaz. O ja, en poortwachters, dat ook. Letterlijk, want wij zorgen elke dag dat de poort naar onze parkeerplaats open én weer netjes op slot gaat. Ook dat is onze taak, vinden wij dan…” Michel en Jolanda Wijngaards

Meer weten? Kijk op zayaz.nl

buurt

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.